Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1671167216731674167516761677167816791680(+10)В кінець >>
1673001
   "Циня". / Деглав Ф. – Рига, 1954. – 260с.
1673002
  Дребот В. "Циркуляр по управлению народными училищами" як джерело інформації про розвиток освіти німців Волині наприкінці XIX - на початку XX ст. // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 32-34. – ISBN 978-966-485-045-9
1673003
  Палинський В. "Цитринові гаї" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 1/2 (927/928), січень- лютий. – С. 184-186. – ISSN 08-68-4790-01


  Книга «В цитринових гаях» вагомо засвідчує, що справжня поезія – це постійна боротьба за утвердження найвищих людських ідеалів: любові, добра, прагнень духовної досконалості, патріотизму. Авторові притаманні самобутня густина образного мислення, ...
1673004
  Чадюк М. "Цифра" в музеї // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  Як осучаснити етнографічні колекції.
1673005
  Макарський О. "Цифра" сьогодні і завтра // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-14
1673006
   "Цифрова Україна": конституційно-правова модель : матеріали всеукр. наук.-практ. конференції / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Людмила, 2020. – 344, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7828-92-0
1673007
   "Цифрова Україна": конституційно-правова модель / [Р.О. Стефанчук, О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда та ін.] ; Верхов. Рада України, Ін-т законодавства. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України : Людмила, 2021. – 687, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7974-67-2
1673008
  Най Дж. "Цифровий Перл-Харбор" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 липня (№ 124)


  Про методи протидії кібератакам і маніпулювання соціальними мережами.
1673009
  Гаріна С.М. "Цифровий портрет" студентської групи як підгрунтя динамічної моделі навчання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 41-49. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  З метою визначення рівня володіння студентами ІКТ (інформаційно-комунікаційними технологіями) запропоновано анонімне анкетування.
1673010
  Луканська А. "Цифровий університет": якість навчання та віртуальна академічна мобільність // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 13 жовтня (№ 206)


  "Десять університетів із Харкова, Львова, Чернівців, Сум, Херсона та Києва увійшли до команди проєкту «Цифровий університет - Відкрита українська ініціатива» (DigiUni), який реалізують в Україні в межах програми Erasmus+. Презентація проєкту відбулася ...
1673011
  Губерський Л.В. [Цитата] // Вступ до спеціальності : [oсвітня програма "Міжнародний бізнес"] : навч. посібник / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 9. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
1673012
  Алексиевич С.А. Цинковые мальчики / Светлана Алексиевич. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 172, [3] с.
1673013
  Кечин В.А. Цинковые сплавы / В.А. Кечин, Е.Я. Люблинский. – Москва, 1986. – 245 с.
1673014
  Геодаков А.И. Цинкография / А.И. Геодаков. – М., 1962. – 310с.
1673015
  Савицкая Н. Циновки: из прошлого в будущее // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 12. – С. 47-56
1673016
  Ходжаев А.Х. Цинская империя и Восточный Туркестан в XVIII в. / А.Х. Ходжаев. – Ташкент, 1991. – 129с.
1673017
  Моисеев В.А. Цинская империя и народы Саяно-Алтая в XVIII в. / В.А. Моисеев ; АН СССР, Ин-т востоковедения, АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова. – Москва : Наука, 1983. – 149 с.
1673018
  Кузнецов В.С. Цинская империя на рубежах Центральной Азии (вторая половина XVIII - первая половина XIX в.) / В.С. Кузнецов. – Новосибирск, 1983. – 126с.
1673019
  Ходжаев А.Х. Цинская империя, Джунгария и Восточный Туркестан / А.Х. Ходжаев. – М., 1979. – 128с.
1673020
  Матвеев В.А. Цинхай-Тибетская железная дорога : география. Регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 7-10. – ISSN 0016-7207
1673021
  Воробьев Б. Циолковский / Б. Воробьев. – Москва, 1940. – 263с.
1673022
  Кечеджянц О. Циолковский / О. Кечеджянц. – Москва, 1940. – 46 с.
1673023
  Арлазоров М.С. Циолковский / М.С. Арлазоров. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 319 с. – Библиогр.: с. 314-317. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий)
1673024
  Арлазоров М.С. Циолковский / М.С. Арлазоров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 335 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий)
1673025
  Арлазоров М.С. Циолковский / М.С. Арлазоров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 256 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий)
1673026
  Арлазоров М.С. Циолковский / М.С. Арлазоров. – 4-е изд., перераб. и доп. – Тула : Приок. книжное издательство, 1977. – 287 с. – Библиогр.: с. 282-286
1673027
  Эрлихман Вадим Циолковский = путь к звездам // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 76-88 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1673028
   Циолковский в воспоминаниях современников.. – Тула, 1971. – 336с.
1673029
  Маров М.Я. Циолковский и современность // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 7. – С. 644-651. – ISSN 0869-5873
1673030
  Алексеева В.И. Циолковский об идеальном общественном устройстве : К 150-летию со дня рождения // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 2 (24). – С. 4-26
1673031
  Алтайский К.Н. Циолковский рассказывает : для сред. возраста / К.Н. Алтайский ; ил. В. Панова. – Москва : Детская литература, 1967. – 287 с. : ил.
1673032
  Алтайский К.Н. Циолковский рассказывает : для сред. возраста / К.Н. Алтайский ; ил. В. Панова ; предисл. Ф. Зигеля. – Москва : Детская литература
Кн. 1. – 1967. – 287 с. : ил.
1673033
  Алтайский К.Н. Циолковский рассказывает / К.Н. Алтайский. – Москва, 1974. – 351с.
1673034
  Алтайский К.Н. Циолковский рассказывает / К.Н. Алтайский. – Москва, 1974. – 351с.
1673035
  Алтайский К.Н. Циолковский рассказывает : рассказы : для сред. и ст. возраста / К.Н. Алтайский ; вступ. ст. Ф. Зигеля ; ил. В. Панова. – Москва : Детская литература, 1974. – 351 с. : ил.
1673036
  Перельман Я.И. Циолковский. Жизнь и технические идеи / Я.И. Перельман. – Москва-Ленинград, 1937. – 168 с.
1673037
  Мельников Л. Циолковский: гениальность и чудачества // Природа и Человек. 21 век : научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / ООО "ПиЧ" 21 век. – Москва, 2010. – № 4. – С. 66-69. – ISSN 0868-488Х
1673038
  Арутюнян С.М. Ципили, Тимбака и смех : повесть-сказка : [для младшего школьного возраста] / Сагел Арутюнян ; пер. с арм. Р. Кафриэлянц. – Москва : Детская литература, 1990. – 125, [2] с. : цв. ил.
1673039
   Цирендоржиєвські читання - 2000 : Збірник наукових статей. – Київ : Стилос, 2000. – 152с. – ISBN 966-7321-73-8
1673040
   Цирендоржиєвські читання - 2006 = Цырендоржиевские чтения - 2006 : тибет. цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультур. контакти : зб. наук. статей присвяч. Р.Д. Цирендоржиєву (19.05.1923-19.04.1999), засн. Т-ва бурят. культури м. Києва і Київ. обл. – Київ : Стилос, 2006. – 412, [1] с. : іл., табл. – 800-річчя монгол. державності. - Ст. укр., рос. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-8518-57-8
1673041
  Філь Ю.С. Цирендорожиєвські читання - 2012. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 141-143. – ISSN 1608-0599


  Міжнародна наукова конференція "Цирендоржиєвські читання" вп"яте відкрила свою роботу в Києві 24-26 травня 2012 року в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.
1673042
   Цирк. – Москва, 1973. – 375с.
1673043
  Маршак С.Я. Цирк / С.Я. Маршак. – Ленинград, 1975. – 18с.
1673044
   Цирк. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1979. – 447с.
1673045
  Порфирьев Б.А. Цирк "Гладиатор" / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1958. – 303с.
1673046
  Бабушкин Л.С. Цирк в объективе : [для сред. и ст. возраста] / Леонид Бабушкин. – Москва : Детская литература, 1988. – 141, [2] c., [16] л. ил. : ил. – ISBN 5-08-001327-3
1673047
  Дмитриев Ю.А. Цирк в России. / Ю.А. Дмитриев. – М., 1977. – 415с.
1673048
  Столяр М. Цирк и советские тоталитарные практики // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 60-69. – ISSN 2410-2601
1673049
  Грабовский Ян Цирк на дворе / Грабовский Ян. – Свердловск, 1959. – 44с.
1673050
  Ширай А.Н. Цирк на сцене / А.Н. Ширай. – Москва, 1974. – 84с.
1673051
  Славский Р. Цирк нашего двора / Р. Славский. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 184 с.
1673052
   Цирк улыбается. – Москва : Искусство, 1970. – 223 с.
1673053
  Елин Н.Л. Цирк улыбается / Н.Л. Елин, В.Г. Кишаев. – Москва, 1978. – 64с.
1673054
  Басс Э. Цирк Умберто : [роман] / Э. Басс ; пер. с чешского И. Иванова, В. Савицкого ; послесл. О. Малевича. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат, 1963. – 548 с. : ил.
1673055
  Басс Э. Цирк Умберто : [роман] / Э. Басс ; пер. с чешского И. Иванова, В. Савицкого ; послесл. О. Малевича. – Ленинград : Художественная литература, 1974. – 519 с. : ил.
1673056
  Причард К.С. Цирк Хексби / К.С. Причард. – Москва, 1985. – 512с.
1673057
  Маршак С.Я. Цирк Цанибони / С.Я. Маршак. – Москва, 1946. – 24с.
1673058
  Пожарська О.Ю. Цирк як предмет гуманітарного наукового аналізу // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 82-86. – ISSN 2312-4679
1673059
   Цирк! Цирк! Цирк!. – М., 1989. – 476с.
1673060
   Цирк, тільки цирк. – Київ : Мистецтво, 1973. – 80 с.
1673061
  Коцарев О. Цирк, утопія і страх: урбанізм у поезії українського авангарду 1910-1930-х років // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 4 (1024). – С. 58-63
1673062
  Кузнецов Е.М. Цирк. / Е.М. Кузнецов. – М.-Л., 1931. – 446с.
1673063
   Цирк.. – М., 1970. – 16с.
1673064
  Кузнецов Е.М. Цирк. / Е.М. Кузнецов. – Москва, 1971. – 415с.
1673065
  Нужина Наталія Володимирівна Циркадна динаміка структурних змін гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи та епіфіза птахів після введення мелатоніну та блокаторів дофамінових рецепторів : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Нужина Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв.
1673066
  Нужина Наталія Володимирівна Циркадна динаміка структурних змін гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи та епіфіза птахів після введення мелатоніну та блокаторів дофамінових рецепторів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / КНУТШ; Нужина Н.В. – Київ, 2004. – 163л. – Бібліогр.: л.128-163
1673067
  Азарян А.Г. Циркадные процессы в фотопериодической регуляций суточных и сезонных ритмов у насекомых : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Азарян А.Г. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 20 с.
1673068
  Коваленко О.А. Циркадные ритмы колебаний концентрации парамагнитных центров в органах мышей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Коваленко О.А.; АН СССР. Ин-тут хим. физики. – Пущино, 1974. – 22л.
1673069
  Руттенбург С.О. Циркадный ритм физиологических процессов и трудовая деятельности человека / С.О. Руттенбург, А.Д. Слоним. – Фрунзе : Илим, 1976. – 188с.
1673070
  Пестушко Валерий Цирки на горных склонах : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 54 : Іл.
1673071
  Веселовська Г. Циркізація - Колаж - Монтаж на плацдармі театру "Березіль" // Український театральний авангард / Г.І. Веселовська. – Київ : Фенікс, 2010. – С. 161-188. – ISBN 978-966-651-849-8
1673072
  Поспєлов О. Циркове мистецтво у Львові наприкінці 1830-х - упродовж 1840-х років // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 187-200. – ISSN 2413-4767
1673073
  Павко А.І. Циркове мистецтво у ретроспективному та сучасному вимірі: культурологічний аспект // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 21 грудня (№ 51). – С. 9. – ISSN 2519-4429
1673074
  Малихіна М.А. Циркове мистецтво України 20-30-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Малихіна Марина Анатоліївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1673075
  Пожарська О.Ю. Циркове мистецтво як об"єкт художньої рефлексії // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 88-97. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
1673076
  Жеребцов П.Е. Цирковые огни / П.Е. Жеребцов. – М, 1963. – 206с.
1673077
  Костылева Е.Е. Циркон / Е.Е. Костылева, М.Е. Владимирова. – Л., 1934. – 83с.
1673078
   Циркон в породах докембрия и фанерозоя.. – М., 1985. – 264с.
1673079
  Гуров Є.П. Циркон и бадделеит в ударно расплавленных породах Болтышской структуры / Є.П. Гуров, В.В. Пермяков // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 12-20 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0204-3548
1673080
   Циркон із білокоровицьких протерозойських пісковиків (кристаломорфологія, анатомія, хімічний склад, мінеральні включення, генезис) / О.А. Вишневський, В.М. Квасниця, І.В. Квасниця, Л.В. Шумлянський, І.В. Гурненко // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 88-102. – ISSN 2218-7472
1673081
  Краснобаев А.А. Циркон как индикатор геологических процессов / А.А. Краснобаев. – М., 1986. – 145с.
1673082
  Миллер Г.Л. Цирконий / Г.Л. Миллер. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 391 с.
1673083
  Каганович С.Я. Цирконий и гафний / С.Я. Каганович, Б.И. Коган. – М, 1959. – 80с.
1673084
  Каганович С.Я. Цирконий и гафний / С.Я. Каганович. – М, 1962. – 183с.
1673085
   Цирконий и гафний.. – М., 1964. – 86с.
1673086
  Пятницкий П. Цирконий и законы его распределения в минералах и горных породах / П. Пятницкий. – Харьков : Гостоптехиздат, 1939. – 80с.
1673087
  Пятницкий П.П. Цирконий и законы его распространения в минералах и горных прородах / П.П. Пятницкий. – Х., 1929. – 80с.
1673088
  Елинсон С.В. Цирконий. Химические и физические методы анализа / С.В. Елинсон, К.И. Петров. – Москва : Атомиздат, 1960. – 212 с.
1673089
  Солоухин З В. Циркулляция вирусов гриппа А в биосфере / З В. Солоухин. – Минск, 1987. – 110с.
1673090
   Циркуляр. – Львів
№ 53. – 1978
1673091
   Циркуляр. – Львів
№ 54. – 1979
1673092
   Циркуляр Астрономического института / Астрономический институт. – Ташкент
№ 83. – 1978
1673093
   Циркуляр Астрономического института / Астрономический институт. – Ташкент
№ 84. – 1978
1673094
   Циркуляр Астрономического института / Астрономический институт. – Ташкент
№ 85. – 1978
1673095
   Циркуляр Астрономического института / Астрономический институт. – Ташкент
№ 86. – 1979
1673096
   Циркуляр Астрономического института / Астрономический институт. – Ташкент
№ 87. – 1979
1673097
   Циркуляр Астрономического института / Астрономический институт. – Ташкент
№ 88. – 1979
1673098
   Циркуляр Астрономического института / Астрономический институт. – Ташкент
№ 89. – 1979
1673099
   Циркуляр Астрономического института / Астрономический институт. – Ташкент
№ 93. – 1981
1673100
   Циркуляр Астрономического института / Астрономический институт. – Ташкент
№ 94. – 1981
1673101
   Циркуляр Астрономического института / Астрономический институт. – Ташкент
№ 95. – 1981
1673102
   Циркуляр Астрономического института / Астрономический институт. – Ташкент
№ 96. – 1981
1673103
   Циркуляр Астрономической обсерватории Львова. – Львов
№ 52. – 1976
1673104
  Ніколаєва Н.Б. Циркуляр ГПУ УССР 1926 р. "Про український сепаратизм і його вплив на подальшу роботу більшовицьких каральних органів в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 58-62. – ISSN 2076-1554
1673105
  Коваль В.Ф. Циркуляр на шиї : гумористичні оповідання та повість / В.Ф. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 156 с.
1673106
  Киевский учебный округ Циркуляр по Киевскому учебному округу : №№ 7 и 8, июль и август 1905 года. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1905. – [2], 223-282 с.
1673107
   Циркуляр Сталинабадской астрономической обсерватории. – Сталинабад, 1948. – 9с.
1673108
   Циркуляр Сталинабадской астрономической обсерватории Таджикского филиала Академии наук СССР. – Сталинабад, 1948. – 4с.
1673109
   Циркуляр Сталинабадской астрономической обсерватории Таджикского филиала Академии наук СССР. – Сталинабад, 1948. – 8с.
1673110
   Циркуляр Сталинабадской астрономической обсерватории.. – Сталинабад, 1948. – 9с.
1673111
   Циркуляр Сталинабадской астрономической обсерватории.. – Сталинабад, 1948. – 4с.
1673112
   Циркуляр Шемахинской астрофизической обсерватории / Шамахинская астрофизическая обсерватория. – Баку
Вып. 55. – 1977
1673113
   Циркуляр Шемахинской астрофизической обсерватории / Шамахинская астрофизическая обсерватория. – Баку
Вып. 56/57. – 1977
1673114
   Циркуляр Шемахинской астрофизической обсерватории / Шамахинская астрофизическая обсерватория. – Баку
№ 62. – 1978
1673115
   Циркуляр Шемахинской астрофизической обсерватории / Шамахинская астрофизическая обсерватория. – Баку
№ 63. – 1978
1673116
   Циркуляр Шемахинской астрофизической обсерватории / Шамахинская астрофизическая обсерватория. – Баку
№ 64. – 1978
1673117
   Циркуляр Шемахинской астрофизической обсерватории / Шамахинская астрофизическая обсерватория. – Баку
№ 65. – 1978
1673118
  Юрченко В. Циркуляри цензурних установ Києва як історичне джерело // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-56. – (Історія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються циркуляри цензурних установ Києва як джерело з історії України ХІХ - поч. ХХ ст. The article is investigated circulars of Kiev"s censorship institutions like a source of Ukrainian history XIX - XX century.
1673119
  Горбаль Н.І. Циркулярна економіка - основа сталого розвитку підприємств / Н.І. Горбаль, Ю.Р. Ломага // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – C. 9-24. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; Vol. 6, N 1). – ISSN 2522-1639
1673120
  Тимошенко І.П. Циркулярна економіка для умов України / І.П. Тимошенко, О.Л. Дронова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (208). – С. 120-127
1673121
  Зварич І. Циркулярна економіка і глобалізоване управління відходами // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 1 (60), січень - березень. – C. 41-57. – ISSN 1684-906Х
1673122
  Шебанін В.С. Циркулярна економіка регіону: теоретичний аспект / В.С. Шебанін, Г.О. Решетілов // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – Вип. 4 (112). – С. 4-13. – ISSN 2313-092X
1673123
  Ороєхова Т. Циркулярна економіка як глобальний імператив // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 4 (71), жовтень - грудень. – С. 360-371. – ISSN 1684-906Х
1673124
  Подра О.П. Циркулярна економіка як детермінантна сталого розвитку та конкурентоспроможності України / О.П. Подра, Ю.В. Горошко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; голов. ред. Левченко В.П. ; редкол.: Величко О.Г., Герасимович А.М., Криштопа І.Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11. – С. 35-40. – ISSN 2409-1944
1673125
  Молчанова Е.Ю. Циркулярна економіка як інклюзивна економічна модель // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 23, № 3 (80). – С. 241-253. – ISSN 2524-003X
1673126
  Шкуренко О.В. Циркулярна економіка як передумова формування інноваційних платформ сталого розвитку суб"єктів підприємницької діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (519) : Дуалістичний підхід до впливу тінізації економічної діяльності. – C. 323-330. – ISSN 2222-4459
1673127
  Гахович Н.Г. Циркулярна економіка як стратегічний пріоритет розвитку глобальних ланцюгів доданої вартості / Н.Г. Гахович, О.М. Кушніренко, О.С. Зарудна // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 46. – C. 103-115. – ISSN 2306-546X
1673128
  Нагара М.Б. Циркулярна економіка: генезис, структура, особливості // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 68-73. – ISSN 2306-6806
1673129
  Черевко Г. Циркулярна економіка: переваги і недоліки // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2022. – С. 10-16. – (Економіка АПК ; № 29). – ISSN 2786-6785
1673130
  Малиновська О.А. Циркулярна міграція - політична мода чи перспективна модель міграційного менеджменту? // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 95-104. – ISSN 2072-9480
1673131
  Терлецкий А.Я. Циркулярно популяризованные волны в ОКГ и нелинейных средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Терлецкий А. Я.; Ун-т дружб. народ. – М., 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1673132
   Циркулярное письмо ОГПУ о борьбе с троцкизмом // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 3-22. – ISSN 0042-8779
1673133
  Косич А.И. Циркуляры, указания и речи г. начальника Саратовской губернии генерал-лейтенанта А.И.Косича (1887-1891 г.). – Саратов : Паровая скоропечатня Губернского Правления, 1891. – 102 с.
1673134
   Циркуляции в атмосфере и гидросфере Индийского океана.. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 141с.
1673135
   Циркуляционно-синоптические процессы в Среднем Поволжье и вопросы регионального прогноза погоды.. – Казань : Издательство Казанского университета, 1977. – 149 с.
1673136
  Аль-Далабех Фалах Нори Циркуляционные и методологические условия режима влажности атмосферы над Иорданией и сопредельными территориями : Автореф... канд. географическихнаук: 11.00.09 / Аль-Далабех Фалах Нори; Одесский гидрометеорологический ин-т. – Одесса, 1996. – 16л.
1673137
   Циркуляционные и энергетические процессы в атмосфере полушария. – Казань, 1983. – 235с.
1673138
  Переведенцев Ю.П. Циркуляционные и энергетические процессы в средней атмосфере / Ю.П. Переведенцев. – Казань, 1984. – 167с.
1673139
  Полонский А.Б. Циркуляционные индексы и температурный режим Восточной Европы в зимний период / А.Б. Полонский, И.А. Кибальчич // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С 5-17 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0130-2906
1673140
  Дзердзеевский Б.Л. Циркуляционные механизмы в атмосфере северного полушария в ХХ столетии / Б.Л. Дзердзеевский. – Москва, 1968. – 240с.
1673141
   Циркуляционные механизмы современных колебаний климата.. – М., 1987. – 190с.
1673142
  Игнатавичене И. Циркуляционные процессы над Прибалтикой в связи с общей циркуляцией атмосферы : Автореф... кандидата геогр.наук: / Игнатавичене И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1964. – 11л.
1673143
  Пальмен Э. Циркуляционные системы атмосферы / Э. Пальмен, Ч. Ньютон. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 615с.
1673144
  Дзердзеевский Б.Л. Циркуляционные схемы в тропосфере центральной Арктики / Б.Л. Дзердзеевский. – М.-Л., 1945. – 39с.
1673145
  Вульфсон Н.И. Циркуляционные факторы засушливости Нижнего Поволжья, Казахстана и Средней Азии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вульфсон Н.И.;, 1950. – 5 л.
1673146
  Кондратова А.В. Циркуляционные факторы засушливости юга и юго-востока Европейской территории Советского Союза : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 01.00.09 / Кондратова А.В. ; Ин-т прикл. физики. – Москва, 1975. – 15 с.
1673147
  Переведенцев Ю.П. Циркуляционный и энергетический режим атмосферы / Ю.П. Переведенцев. – Казань, 1986. – 124с.
1673148
  Погосян Х.П. Циркуляция атмосферы / Х.П. Погосян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 120с.
1673149
   Циркуляция атмосферы в полярных областях.. – Л., 1978. – 157с.
1673150
  Витвицкий Г.Н. Циркуляция атмосферы в тропиках / Г.Н. Витвицкий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 144с.
1673151
   Циркуляция атмосферы и колебания климата. – Казань, 1989. – 129с.
1673152
  Бурлацкая В.М. Циркуляция атмосферы и перенос тепла и влаги в тропических широтах северной части Тихого океана : Автореф... канд. геогр.наук: / Бурлацкая В. М.; МГУ, георг. фак. – М., 1967. – 21л.
1673153
  Тимофеев В.Е. Циркуляция атмосферы Южной полярной области в период глобального изменения климата и методы долгосрочного прогноза погоды в районе антарктического полуострова : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Тимофеев Владислав Евгеньевич ; Укр. гидрометеорол. ин-т. – Киев, 2015. – 330 арк. – Библиогр.: л. 316-330
1673154
   Циркуляция атмосферы. Характеристика элементарных циркуляционных механизмов по аэрологическим и спутниковым данным. – Москва : [б.и.], 1974. – 172 с. с ил. : ил. – На обл. : Материалы метеорологических исследований. – (Серия : Международный геофизический год)
1673155
  Соловей Б.Г. Циркуляция в нижней ионосфере на средних широтах и вблизи экватора. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Соловей Б.Г.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
1673156
  Кац А.Л. Циркуляция в стратосфере и мезосфере / А.Л. Кац. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 204с.
1673157
   Циркуляция вірусу бронзовості томатів в агроценозах Кіровоградщини / А.Л. Бойко, О.А. Кондратюк, Т.П. Шевченко, Л.В. Свиридовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 158-159. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено шляхи циркуляції вірусу бронзовості томатів (Tomato Spotted Wilt Virus), що викликає природно-осередкові захворювання на соняшнику. Показано, що резерваторами вірусу та сховищем для трипсів є бур"яни, котрі ростуть на самих товарних ...
1673158
  Булатов Р.П. Циркуляция вод Атлантического океана и прилегающих морей : библиогр. указатель (1638-1962) / Р.П. Булатов ; Междуведомственный геофизический комитет при Президиуме АН СССР. – Москва : [Б. и.], 1964. – 116 с.
1673159
  Бубнов В.А. Циркуляция вод экваториальной зоны Мирового океана / В.А. Бубнов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 280 с. : ил. – Библиогр.: с. 264-277 (298 назв.). – ISBN 5-286-00114-9
1673160
  Виноградов Л.И. Циркуляция возбудителя описторхоза opisthorchis felincus в условиях семипалатинской области. : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Виноградов Л.И.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1673161
  Кошельков Ю.П. Циркуляция и строение стратосферы и мезосферы Южного полушария / Ю.П. Кошельков. – Л., 1980. – 167 с.
1673162
  Филиппов Д.М. Циркуляция и структура вод Черного моря / Д.М. Филиппов. – Москва : Наука, 1968. – 136 с.
1673163
  Васьковская Л.Ф. Циркуляция и трансформация хлор-, фосфор-, ртуть- производных препаратов в системе окружающая среда - биологический объект / Л.Ф. Васьковская. – Киев, 1985. – 156с.
1673164
  Ароневич О.Б. Циркуляция изображений виртуального пространства - случай Украины // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 55-56
1673165
  Пакульски Ян Циркуляция политических элит: от лис к львам / пер. с польск. А.А. Зотова // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 23-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1673166
   Циркуляция реак тивной энергии ближнего поля электрического диполя и ее трансформация в актив- ную энергию поля излучения / В.С. Сидоренко, Д.А. Василенко, П.А. Кравчук, В.И. Григорук // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнков М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми, 2018. – Т. 10, № 5. – С. 05024-1-05024-8. – ISSN 2077-6772
1673167
  Ползик Т.П. Циркуляция цитопатогенных энтеровирусов в Ленинграде в 1964-1968 гг. и показатели иммунитета к некоторым из них у здорового детского населения : Автореф... канд. мед.наук: 03.095 / Ползик Т.П.; Всесоюзн. научно-исследоват. ин-т гриппа. – Л., 1971. – 23л.
1673168
   Циркуляция, температура, соленость, ледовые условия юго-западной части Атлантического океана и прилегающих акваторий Антарктики : Атлас / Н.П. Булгаков, Ю.В. Артамонов, П.Д. Ломакин, В.Н. и др. Белокопытов; Морской гидрофизический ин-т НАНУ. – Севастополь, 2003. – 92с.
1673169
  Заболоцька Т.М. Циркуляційні процеси та хмарний покрив упродовж періоду глобального потепління / Т.М. Заболоцька, В.М. Шпиг, А.Ю. Ціла // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – С. 76-91. – ISSN 2306-5680
1673170
   Циркуляційні умови виникнення сильного та стихійного вітру над південним заходом України / Г.П. Івус, Е.В. Анайар, Л.М. Гурська, Семергей-Чумаченко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 38-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2311-0902
1673171
  Тимофеєв В.Є. Циркуляція атмосфери Південної полярної області у період глобальної зміни клімату і методи довгострокового прогнозу погоди в районі Антарктичного півострова : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Тимофеєв Владислав Євгенійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: 40 назв
1673172
  Скрипальова Олена Олександррівна Циркуляція і структура вод південно-західної частини Атлантичного океану і прилеглих акваторій атлантичного сектора Антарктики : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.08 / Скрипальова О.О.; Морський гідрофізичний інститут НАН України. – Севастополь, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 20 назв
1673173
  Паталаха Е.И. Циркум-Черноморское ожерелье краевых прогибов - систематика и прогноз / Е.И. Паталаха, В.И. Трегубенко, Н.И. Лебедь // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 56-66 : рис. – Библиогр.: 23 назв.
1673174
  Копьева И.А. Цис-транс-изомеризация полибутадиена под влиянием свободных радикалов с реакционным центром на атоме серы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Копьева И.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1971. – 20л.
1673175
  Чорна Валентина Іванівна Цистеінові катепсини в умовах променевого ураження та злоякісного росту : Автореф. дис. ... д-ра біолог. наук:03.00.01 / Чорна В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 37 с.
1673176
  Чорна Валентина Іванівна Цистеїнові катепсини в умовах променевого ураження та злоякісного росту : Дис...д-ра біолог. наук: 03.00.01 / Чорна Валентина Іванівна; ДНУ. – Дніпропетровськ, 2001. – 395л. + Додаток:л.393-395. – Бібліогр.:л.340-392
1673177
  Люлько А.В. Циститы / А.В. Люлько. – К., 1983. – 151с.
1673178
  Гурштейн Т.В. Цистицеркоз головного мозга / Т.В. Гурштейн. – Москва, 1947. – 128с.
1673179
  Ростовцева З.П. Цистологическая характеристика функциональности маристемы в связи с органогенезом / З.П. Ростовцева. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 41с.
1673180
  Кронин А. Цитадель / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е. Абкиной. – Київ : Художня література, 1955. – 396 с.
1673181
  Кронин А. Цитадель / А. Кронин; Пер. с англ. М.Е. Абкиной. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 396 с.
1673182
  Кронин А. Цитадель / А. Кронин. – М, 1966. – 144 с.
1673183
  Кронин А. Цитадель / А. Кронин. – М, 1991. – 672с.
1673184
  Кронин А. Цитадель / А. Кронин. – М, 1991. – 334с.
1673185
  Марран Ж. Цитадель "красного пояса" / Ж. Марран. – М, 1963. – 72с.
1673186
  Исаков А. Цитадель древнего Панджикента / А. Исаков. – Душанбе, 1977. – 201с.
1673187
  Кущ П.М. Цитадель Духу проти підступної сили // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 15


  Чотири роки тому почалася окупація Росією Криму. Архієпископ Климент (у миру - Павло Миколайович Кущ) пригадує події та оцінює атмосферу на півострові.
1673188
  Папченко Анна Цитадель кастильского духа : большое путешествие / Папченко Анна, Бойцов Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 46-66
1673189
  Смирнов І. Цитадель Масада - найпопулярніший туристичний об"єкт Ізраїлю // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 158-164. – ISBN 978-617-674-060-5
1673190
  Кухов С. Цитадель на Дністрі: історія, структура, чинна та пропонована промоції / С. Кухов, І. Винниченко // Замки та палаци в туризмі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 лист. 2023 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. країнознавства та туризму ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2023. – С. 62-69. – ISBN 978-617-674-064-3
1673191
  Кулик Н. Цитадель розуму // Пенсійний кур"єр : тижневик Пенсійного фонду України. – Київ, 2013. – 29 листопада - 5 грудня (№ 48)


  Про історію Київського університету - розповідає професор кафедри новітньої історії України, директор Музею історії Київського університету Іван Патриляк.
1673192
  Бойко Ф.Ф. Цитадель Черноморья / Ф.Ф. Бойко. – Москва : Воениздат, 1963. – 136 с. : ил., карт.
1673193
  Клевалина Наталья Цитадель Этель Войнич : Люди и судьбы // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 132-138 : Іл.
1673194
  Назаровець С.А. Цитат-аналіз бібліотекознавчих веб-публікацій як об"єктів зберігання репозитаріїв внз України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 170-177
1673195
  Мойсієнко А. Цитата в поетичному тексті // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 130-137. – ISSN 0320-3077


  "Монографічне дослідження Галини Мирославівни Сюти охоплює ряд актуальних питань сучасної української лінгвостилістики, серед яких чи не найбільш концептуальним є вивчення поетичного тексту як лінгвокультурного феномену, як фіксатора і носія мовної ...
1673196
  Савченко Н.Н. Цитата как речевой способ реализации категории интертекстуальности в тексте англоязычной пародии / Н.Н. Савченко, И.С. Холмогорцева // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 146-150
1673197
  Іванова Є. Цитата как система // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 253-259. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Цитирование рассматривается как философско-методологическая и наукометрическая проблема. Проводится системное представление цитаты, выявление атрибутивных и реляционных системных параметров. Методологической основой исследования является общая ...
1673198
  Меркотан Л.Й. Цитата як форма вираження інтертекстуальності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 32-33
1673199
  Гаспринський І. Цитати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 березня (№ 12). – С. 15. – ISSN 2219-5793
1673200
  Вілкул Т.Л. Цитати з Восьмикнижжя в ранніх давньоруських літописах, або Як змінюється смисл історичних повідомлень // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (508), січень - лютий. – С. 125-146. – ISSN 0130-5247
1673201
  Чорна Н.В. Цитатне мислення як комунікативна стратегія в іспаномовному художньому дискурсі постмодерну // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 329-336


  Статтю присвячено дослідженню цитати як комунікативної стратегії постмодерного художнього дискурсу. Іспаномовний художній дискурс постмодерну розглядається як відкрита структура, яка включає на рівних правах голос автора, персонажа, читача, тексту, ...
1673202
  Сюта Г.М. Цитатний тезаурус української поетичної мови XX століття / Г.М. Сюта ; Ін-т укр. мови, НАН України. – Київ : КММ, 2017. – 380, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-306 та в підрядк. прим. – (Студії з українського мовознавства / ред. рада: П.Ю. Гриценко (голова), Н.Г. Горголюк, К.Г. Городенська [та ін.] ; 22). – ISBN 978-966-1673-34-1
1673203
  Жадан С.В. Цитатник / Сергій Жадан ; [післямова Ю. Андруховича]. – Харків : Фоліо, 2006. – 211, [5] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Сафарі = Safari). – ISBN 966-03-3600-4
1673204
   Цитатник Євгена Коновальця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 5
1673205
  Илиевски В. Цитатноста во лириката / Владимир Илиевски. – Скопjе : Македонска реч, 2007. – 131, [ 4 ] с. – Библиогр.: с.125-129. – (Библиотека: Мисла). – ISBN 9989-163-36-4
1673206
  Золотаревский Л.А. Цитаты из жизни / Л.А. Золотаревский. – Москва, 1971. – 183с.
1673207
  Душенко К.В. Цитаты из русской литературы : 5350 цитат от "Слова о полку..." до Пелевина / Константин Душенко. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Эксмо, 2007. – 704с. – ISBN 978-5-699-23215-4
1673208
  Георгиев Н. Цитиращият човек в художествената литература / Н. Георгиев. – София, 1992. – 116 с.
1673209
  Бойкова О. Цитирование : законодательные основы // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал. – Москва, 2010. – № 2 (62). – С. 18-19. – ISSN 1608-4071
1673210
   Цито-гематологічні критерії хронічного експериментального гепатиту як маркери моніторингу перебігу захворювання і розвитку гематологічних ускладнень / Т. Степанова, Д. Рожкова, І. Бєлінська, Н. Дзюбенко, Г. Кузнєцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – C. 5-14. – (Біологія ; вип. 1 (88)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено морфофункціональний стан клітин крові за хронічного експериментального гепатиту, індукованого інтервальним введенням ацетамінофену, у щурів лінії Вістар із застосуванням гематологічних, морфологічних, біо- хімічних та статистичних методів. ...
1673211
  Саттарова Р.К. Цито-физиологические особеннсоти возбудителя гоммоза хлопчатника -- Xanthimonas malvacearum : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Саттарова Р. К.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по ботан. профилю От-ния биол. наук. – Ташкент, 1973. – 26л.
1673212
  Михайлова Е.А. Цито-физиоогические исследования нектарников некоторых видов растений в связи с их эмбриогенезом и плоидкостью. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Михайлова Е.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1969. – 18л.
1673213
  Татевосян В.Б. Цито-эмбриологические особенности закладки и дифференциации генеративных органов граната (Punica granatum L.) в Армянской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Татевосян В.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 27л.
1673214
  Оганесян Р.А. Цито-эмбриологическое изучение гороха (Pisum sativum L)в разных условиях возделывания Арм. ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Оганесян Р. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 20л.
1673215
  Агаджанян Э.А. Цито-эмбриологическое изучение отдаленных гибридов и амфидиплоидов у пшениц. : Автореф... Канд.биол.наук: / Агаджанян Э.А.; Ереван.гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л.
1673216
  Микаелян С.Г. Цито-эмбриологическое исследование баклажана в условиях возделывания в Армянской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Микаелян С.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1967. – 20л.
1673217
  Ервандян С.Г. Цито-эмбриологическое исследование кртофеля в разных условиях возделывания в Армянской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Ервандян С.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 23л.
1673218
  Самвелян Гаянэ Егизаровна Цито-эмбриологическое исследование начальных и поздних стадий эмбриогенеза некоторых сортов винограда (Vitis vinifera), возделываемых в условиях Арм. ССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Самвелян Гаянэ Егизаровна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 27л.
1673219
  Раси-заде Г.М. Цито-эмбриологическое исследование тетраплоидных форм огурца. : Автореф... Канд.биол.наук: / Раси-заде Г.М.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1965. – 21л.
1673220
  Страукас И. Цитоактивные алкокси - и оксиароматические аминокислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: / Страукас И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1966. – 15л.
1673221
  Дирвянските Н.В. Цитоактивные производных арилсеринов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Дирвянските Н.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 17л.
1673222
   Цитоархитектоника коры большого мозга человека.. – Москва, 1949. – 451с.
1673223
  Ларина В.Н. Цитоархитектоника ядра подъязычного нерва у человека в норме и при опухолях задней черепной ямки : Автореф... канд. биол.наук: / Ларина В. Н.; АМН СССР. – М., 1967. – 15л.
1673224
   Цитобіохімія крові : навч. посібник / [М.Е. Дзержинський, Т.В. Рибальченко, Т.Б. Синельник, В.К. Рибальченко] ; за ред. В.К. Рибальченка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 413, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 407-410. – ISBN 978-966-439-875-3
1673225
   Цитович (Цітович) Петро Павлович (1843-1913) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 514. – ISBN 978-966-439-754-1
1673226
  Юхименко П.І. Цитович Микола Мартиніанович - фундатор теорії придприємницького прибутку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 31-40 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1673227
   Цитович Микола Мартиніанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 135. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1673228
   Цитович Микола Мартиніанович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 158-167. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1673229
  Гриценко І.С. Цитович Микола Мартиніанович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 164. – ISBN 978-966-06-0557-2
1673230
   Цитович Микола Мартиніанович // Адміністративно-правова освіта XX століття у персоналіях : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Київ : Ін Юре, 2016. – С. 241-242. – ISBN 978-966-313-531-1
1673231
  Короткий В.А. Цитович Микола Мартиніанович (1861-1919) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 355. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1673232
   Цитович Микола Мартиніанович (1861-1919) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 513 -514. – ISBN 978-966-439-754-1
1673233
  Суонсон К. Цитогенетика / К. Суонсон. – Москва : Мир, 1969. – 280с.
1673234
  Константинов А.В. Цитогенетика / А.В. Константинов. – Минск : Высшая школа, 1971. – 296 с. : ил.
1673235
  Смирнов В.Г. Цитогенетика : учебник / В.Г. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 247 с.
1673236
   Цитогенетика гибридов, мутаций и эволюция кариотипа. – Новосибирск, 1977. – 272с.
1673237
   Цитогенетика зерновых культур.. – Таллинн, 1990. – 176с.
1673238
   Цитогенетика пшеницы и ее гибридов.. – М,, 1971. – 288с.
1673239
  Щапова А.И. Цитогенетика пшенично-ржаных гибридов / А.И. Щапова, Л.А. Кравцова. – Новосибирск, 1990. – 164с.
1673240
  Дыбан А.П. Цитогенетика развития млекопитающих / А.П. Дыбан, В.С. Баранов. – Москва : Наука, 1978. – 216с.
1673241
  Астауров Б.Л. Цитогенетика развития тутового шелкопряда и ее экспериментальный контроль / Б.Л. Астауров ; АН СССР, Отд. общей биологии. – Москва : Наука, 1968. – 103 с. – Библиогр.: с. 91-100
1673242
  Левитский Г.А. Цитогенетика растений / Г.А. Левитский. – Москва : Наука, 1978. – 351с.
1673243
  Свешникова И.Н. Цитогенетика рода Vicia / И.Н. Свешникова; Н.П.Дубинин. – Москва : Наука, 1979. – 152с.
1673244
  Дзіцюк В.В. Цитогенетика сільськогосподарських і домашніх тварин : монографія / В.В. Дзіцюк, Х.Т. Типило, О.Є. Гузеватий ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – Київ : Аграрна наука, 2021. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 104-127. – ISBN 978-966-540-509-2
1673245
   Цитогенетическая активность воды из водопроводной системы города Киева / Л.М. Лазаренко, В.Ф. Безруков, А.В. Городная, С.В. Демидов // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 408-410
1673246
  Сафронова Л.Д. Цитогенетическая и фунциональная характеристика перевиваемых клеточных культур из гемопоэтических тканей кролика : Автореф... канд. биол.наук: / Сафронова Л. Д.; АН СССР, Ин-т биол. развит. – М., 1970. – 23л.
1673247
  Мирюта Ю.П. Цитогенетические возможности закрепления гетерозиса / Ю.П. Мирюта. – К., 1966. – 45с.
1673248
  Бирштейн В.Я. Цитогенетические и молекулярные аспекты эволюции позвоночных / В.Я. Бирштейн ; отв. ред. Л.И. Корочкин ; АН СССР, Московское общество испытателей природы, Ин-т биологии развития им. Н.К. Кольцова. – Москва : Наука, 1987. – 283 с.
1673249
  Нванкво Юкпа Цитогенетические и морфогенетические исследования индуцированных мутантов мягкой пшеницы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Нванкво Юкпа; Московский гос. ун-т. – Москва, 1974. – 27л.
1673250
   Цитогенетические исследования аниуплоидов мягкой пшеницы. – Новосибирск, 1973. – 258с.
1673251
  Макаров В.Б. Цитогенетические методы анализа хромосом / В.Б. Макаров, В.В. Сафронов; АН СССР, Институт общей генетики. – Москва : Наука, 1978. – 85 с. : ил.
1673252
  Огурцов К.С. Цитогенетические особенности некоторых форм среднеазиатской шелковицы. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Огурцов К. С.; АН УзССР, Ин-т эксперим. биол. растен. – Ташкент, 1980. – 24л.
1673253
  Араратян Л.А. Цитогенетические эффекты фитогормонов / Л.А. Араратян ; АН АрмССР, Ин-т эксперим. биологии. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1989. – 136, [1] с. – Библиогр.: с. 111-135
1673254
  Свешников И.Н. Цитогенетический анализ гетерозиса у гибридов вики / И.Н. Свешников. – с.
1673255
  Хашим-Ахмед Цитогенетический анализ индуцированных летальных мутаций у D. melanogaster. : Автореф... канд.биол.наук: / Хашим-Ахмед М.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1966. – 20л.
1673256
  Глухова Любовь Адамовна Цитогенетический анализ перевиваемых клеточных линий, чувствительных к вирусу иммунодефицита человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.25 / Глухова Любовь Адамовна; Ин-т цитологии Российской АН. – Санкт-Петербург, 1992. – 21л.
1673257
  Ильинских Н.Н. Цитогенетический гомеостаз и иммунитет / Н.Н. Ильинских. – Новосибирск, 1986. – 253с.
1673258
  Восканян Алеша Зенопович Цитогенетический єффект азотистого иприта и его модификация ингибиторами синтеза ДНК и белка : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Восканян Алеша Зенопович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1673259
  Саркисян Т.Ф. Цитогенетический эффект тиолового протектора при химическом мутагенезе на разных статидях клеточного цикла : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Саркисян Т. Ф.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1981. – 22л.
1673260
  Аскеров И.Т. Цитогенетическое и цитологическое действие ионола : Автореф. дис. ... наук: 03.00.15 / Аскеров Идрис Теймур оглы ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 28 с.
1673261
  Фам-Ба-Фонг Цитогенетическое изучение бобовых при отдаленной гибридизации. : Автореф... канд. биол.наук: 03.103 / Фам-Ба-Фонг.; ОГУ. – Одесса, 1970. – 15л.
1673262
  Кунах Виктор Анатольевич Цитогенетическое изучение клеточных популяций в культуре изолированных тканей растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.15 / Кунах Виктор Анатольевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
1673263
  Попа Н.Е. Цитогенетическое исследование мутагенного действия радиомиметических веществ при разных уровнях естественного мутирования У1С1А FABA E. : Автореф... канд.. биол.наук: 103 / Попа Н.Е.; АН СССР. Ин-т общей генетики. – М., 1969. – 28л.
1673264
  Кяосаар М.Э. Цитогенетическое исследование спонтанных абортусов и супружеских пар с привычными выкидышами : Автореф... канд. мед.наук: 03.099 / Кяосаар М.Э.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1972. – 20л.
1673265
  Куликов Роман Иванович Цитогенетическое исследование у-хромосомы человека методами люминесцентной микроскомии и применение этих методов для диагностики аномалий половых хромосом : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Куликов Роман Иванович; Ак. мед. наук СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1975. – 22 л.
1673266
  Назаренко Л.М. Цитогенетична активність харчових добавок в АІІіut-тесті / Л.М. Назаренко, С.В. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-9. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено цитогенетичну активність харчових добавок. Виявлено різного ступеня цитотоксичну й цитогенетичну активність деяких харчових добавок в Allium-тесті. Зокрема, генотоксичний ефект препарату "похудіння" виявляється в підвищенні частоти ...
1673267
  Лазаренко Л.М. Цитогенетична оцінка мутабільности Allium fistulosum L. (Liliacea, Magnoliophyta) при старінні насіння : Автореф... канд. біол.наук: 14.03.09 / Лазаренко Л.М.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1673268
  Лазаренко Л.М. Цитогенетична оцінка мутабільності Allium fistulosum L. (Liliacea, Magnolio) при старінні насіння : 14.03.09: Дис. ... канд. біол. наук / Лазаренко Л.М.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 120л. – Бібліогр.:л.105-120
1673269
  Модилевский Я.С. Цитогенетичне дослідження роду Nicotiana / Я.С. Модилевский. – С. 171-190. – Окр. відбиток
1673270
  Ковпак О.С. Цитогенетичний аналіз прогеніторних клітин міокарду щура на ранніх пасажах // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 155-163 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-092X
1673271
   Цитогенетичні параметри нестабільності геному учасників антарктичної експедиції / С.Р. Рушковський, К.С. Афанасьєва, В.Ф. Безруков, Є.В. Моісеєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-48. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльний аналіз параметрів нестабільності геному в лімфоцитах периферичної крові (ЛПК) та в клітинах букального епітелію в учасників VI Української антарктичної експедиції. Змін у частотах основних параметрів хромосомної нестабільності ...
1673272
  Бєляєва А.В. Цитогенетичні та морфофункціональні характеристики стовбурових клітин за дії кандесартану цилексетилу та ресвератролу : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Бєляєва Аляксандра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 204 арк. – Додатки: арк. 203-204. – Бібліогр.: арк. 172-202
1673273
  Бєляєва А.В. Цитогенетичні та морфофункціональні характеристики стовбурових клітин за дії кандесартану цилексетилу та ресвератролу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Бєляєва Аляксандра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1673274
  Модилевский Я.С. Цитоембріологічна характеристика гібрида поміж посівною гречкою, прищепленою на татарську, і татарською гречкою / Я.С. Модилевский, 1951. – С. 80-93. – Окр. відбиток
1673275
   Цитоембріологія [Електронний ресурс] : Робоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом 0704 "біологія”. – Київ : КНУТШ, 2007. – 15 с. : табл.
1673276
  Рибченко О.І. Цитоембріологія родини пасльонових / О.І. Рибченко. – Київ : Наукова думка, 1965. – 160с.
1673277
   Цитокинетика и морфология кроветворения при хроническом облучении.. – Москва, 1982. – 133с.
1673278
  Музыкантов Владимир Петрович Цитокинины в здоровых и зараженных стеблевой ржавчиной растениях пшеницы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Музыкантов Владимир Петрович; АН БССР. Ин-т экспер. ботаники им. В.Ф.Купревича. – Минск, 1988. – 23л.
1673279
  Кулаева О.Н. Цитокинины и их физиологическое действие : Автореф... д-ра биол.наук: 3-101 / Кулаева О.Н.; АН СССР. Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. – М., 1971. – 56л.
1673280
  Кулаева О.Н. Цитокинины, их структура и функция / О.Н. Кулаева; Отв.ред.А.Л.Курсанов. – Москва, 1973. – 264 с.
1673281
  Ткаченко Я.В. Цитокіни та анти-Hsp60 антитіла в оцінці ефективності застосування аутологічної пуповинної крові в кардіохірургії новонароджених : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Ткаченко Яніна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 132 л. – Бібліогр.: л. 108-132
1673282
  Ткаченко Я.В. Цитокіни та анти-Hsp60 антитіла в оцінці ефективності застосування аутологічної пуповинної крові в кардіохірургії новонароджених : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Ткаченко Яніна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1673283
  Ільченко А.Б. Цитокіновий статус у хворих на госпітальну пневмонію на тлі черепно-мозкової травми / А.Б. Ільченко, О.О. Яковлева // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 93-96. – ISSN 1605-7295
1673284
  Чернявский Александр Иванович Цитолиз клеток кожи при аутоиммунных реакциях : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.11 / Чернявский Александр Иванович; Каф-ра дермато-венерологии Киевск. медицин. академии последиплом. образования. – К., 1996. – 126л. – Бібліогр.:л.110-126
1673285
  Чернявський О.І. Цитоліз клітин шкіри при аутоімунних реакціях : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Чернявський О.І. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
1673286
  Дегтярева С.М. Цитологическая диагностика опухолей головного мозга человека с помощью метода отпечатков : Автореф... канд. биол.наук: / Дегтярева С.М.; АМН СССР. – Москва, 1966. – 13л.
1673287
   Цитологическая реактивность онкологического больного. – Киев : Наукова думка, 1995. – 123 с. – ISBN 5-12-004283-X
1673288
  Гавриленко Инга Степановна Цитологические и биохимические аспекты комплексного действия радиоактивных предшественников меланина и иммуномодулаторов при меланобластозе (эксперим. исследование) : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.17, 14.00.14 / Гавриленко Инга Степановна ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1984. – 39 с.
1673289
  Абрамова Н.В. Цитологические и биохимические изменения актинмицета -- продуцента актиномицина К при поверхностром выращивании. : Автореф... Канд.биол.наук: / Абрамова Н.В.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1958. – 15л.
1673290
  Сэджер Р. Цитологические и химические основы наследственности / Р. Сэджер, Ф. Райн. – Москва : Мир, 1964. – 463с.
1673291
  Косова А.И. Цитологические изменения меристемных клеток конуса нарастания стебля в онтогенезе ячменя : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Косова А.И. ; Одес. с. х. ин-т. – Одесса, 1965. – 16 c.
1673292
  Семенова З.А. Цитологические изменения при желтухе тутового шелкопряда. : Автореф... Канд.биол.наук: / Семенова З.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 8 сл.
1673293
  Чубарева Л.А. Цитологические карты политенных хромосом и некоторые морфологические особенности кровососущих мошек России и сопредельных стран (Diptera: Simuliidae) : атлас / Л.А. Чубарева, Н.А. Петрова ; РАН, Зоологич. ин-т. – Санкт-Петербург ; Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 135 с.+218 с. ил. – ISBN 978-5-87317-471-3
1673294
   Цитологические механизмы гистогенезов. – Москва : Наука, 1979. – 287с.
1673295
  Гамалей Ю.В. Цитологические основы дифференциации ксилемы / Ю.В. Гамалей. – Ленинград : Наука, 1972. – 145с.
1673296
  Белар Цитологические основы наследственности / Белар ; пер. с нем. под ред. П.И. Живаго, Г.И. Хрущева. – Москва ; Ленинград : Биомедгиз, 1934. – 434 с. : ил.; с 311 ил. в тексте и 2 вклейками
1673297
   Цитологические основы приспособления растений к факторам среды. – Москва ; Ленинград, 1964. – 188с.
1673298
  Библь Р. Цитологические основы экологии растений / Рихард Библь ; пер. с нем. Т.С. Матвеевой ; под ред. В.Я. Александрова. – Москва : Мир, 1965. – 463 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 414-460
1673299
  Губенко И.С. Цитологические эффекты действия дезокирибонуклеазы 1 : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Губенко И.С. ; АН СССР , Сиб. отд-ние , Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1966. – 27 с.
1673300
  Самойлова К.А. Цитологический анализ действия коротковолновой ультрафиолетовой радиации на инфузорий Paramecium caudatum : Автореф... канд. биол.наук: / Самойлова К.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1964. – 23л.
1673301
  Вьюгова Галина Всеволодовна Цитологический анализ интерфазных ядер гепатоцитов некоторых позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Вьюгова Галина Всеволодовна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 22л.
1673302
  Розин М.А. Цитологический анализ механизма влияния производных бензимидазола на неспецефическу. устойчивость животных : Автореф... док. биол.наук: / Розин М. А.; АН СССР, ин-т цитологии. – Л., 1967. – 23л.
1673303
  Джабаров Х. Цитологический анализ мутантов хлопчатника : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Джабаров Х.; АН Уз.ССР, Объед. уч. сов. по ботан. профилю Отд-ния биол. науки). – Ташкент, 1973. – 26л.
1673304
  Рыбин В.А. Цитологический метод в селекции плодовых / В.А. Рыбин. – Изд. 2-е. – М., 1967. – 216с.
1673305
  Рябинина М.И. Цитологическое и гистохимическое изучение процесса оплодотворения и эмбриогенеза у кукурузы при различных способах опыления : Автореф... канд. биол.наук: / Рябинина М. И.; УНИИ растениеводства, селекции и генетики. – Х., 1967. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1673306
  Дмитриева С.В. Цитологическое и цитохимическое изучение Penicillium chrysogenum в различных условиях глубинного культивировния. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дмитриева С.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 16л.
1673307
  Дмитриева С.В. Цитологическое и цитохимическое изучение Penicillium chrysogenum в различных условиях глубинного культивировния. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дмитриева С.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 16л.
1673308
  Трефилова Н.В. Цитологическое и цитохимическое изучение действия на клетку защитных противовирусных веществ. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Трефилова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 24л.
1673309
  Маханец И.А. Цитологическое и цитохимическое исследование развития мужского и женского гаметофитов у разных по плоидности форм ржи : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Маханец И.А.; АН УССР. Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 30л.
1673310
  Маханец И.А. Цитологическое и цитохимическое исследование развития мужского и женского гематофитов у разных по плоидности форм ржи : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Маханец И.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 30 с.
1673311
  Раджабли С.И. Цитологическое изучение рода Vorus L. и пути использования полиплоидии в селекции шелковицы. : Автореф... Канд.биол.наук: / Раджабли С.И.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по биол.наукам. – Новосибирск, 1965. – 23л.
1673312
  Мглинец В.А. Цитологическое изучение судьбы хромосомных мутаций, вызванных облучением, в модельных популяциях дрозофилы : Автореф... канд. биол.наук: / Мглинец В.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 22л.
1673313
  Баглай Елена Борисовна Цитологическое изучение эмбриогенеза : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 07.00.10 / Баглай Елена Борисовна ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва, 1973. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1673314
  Циунович О.Д. Цитологическое исследование гибридных форм пионов : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Циунович О. Д.; МГУ, Биол. почв. фак. – Москва, 1972. – 24л.
1673315
  Голышкин Леонид Викторович Цитологическое исследование микроспорогенеза и образование пыльцы пяти видов лука : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Голышкин Леонид Викторович; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1977. – 24л.
1673316
  Горощенко Ю.Л. Цитологическое исследование некоторых особенностей гаметогенеза и кариологическое обоснование систематического подразделения аргасовых клещей : Автореф... канд. биол.наук: / Горощенко Ю. Л.; Зоол. ин-т АН УССР, Учен. сов. – Л., 1965. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
1673317
   Цитологическое обоснование биометода борьбы с вредителями растений.. – Рига, 1968. – 12с.
1673318
  Сурикова К.К. Цитологическоп и цитохимическое изучение сперматогенеза. : Автореф... канд. биол.наук: / Сурикова К.К.; Ин-т биологии АН БССР. – Минск, 1958. – 15л.
1673319
   Цитология : учебник. – Москва : Просвещение, 1970. – 303 с.
1673320
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
№№ 9-12. – 1987
1673321
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
№ 1/2. – 1988
1673322
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
№№ 4, 11, 12. – 1991
1673323
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
№№ 11/12. – 1993
1673324
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 1/2. – 1995
1673325
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 3. – 1995
1673326
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 4. – 1995
1673327
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 5/6. – 1995
1673328
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 7. – 1995
1673329
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 8. – 1995
1673330
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 9/10. – 1995
1673331
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 11. – 1995
1673332
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 37, № 12. – 1995
1673333
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 2. – 1996
1673334
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 3. – 1996
1673335
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 4/5. – 1996
1673336
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 6. – 1996
1673337
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 7. – 1996
1673338
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 8. – 1996
1673339
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 9. – 1996
1673340
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 10. – 1996
1673341
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 11. – 1996
1673342
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 12. – 1996
1673343
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 38, № 1. – 1996
1673344
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 1. – 1997
1673345
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 2/3. – 1997
1673346
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 4/5. – 1997
1673347
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 6. – 1997
1673348
   Цитология. – Москва. – ISSN 0041-3771
Т. 39, № 7. – 1997
1673349
  Кац Л.Н. Цитология Actimyces aureofaciens в условиях погруженой культуры : Автореф... канд. биол.наук: / Кац Л.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. – Москва, 1960. – 17л.
1673350
  Пешков М.А. Цитология бактерий. / М.А. Пешков. – М-Л., 1955. – 220с.
1673351
  Кедровский Б.В. Цитология белковых синтезов в животной клетке / Б.В. Кедровский. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 294 с. : ил.
1673352
  Камалетдинова Ф.И. Цитология дискомицетов. / Ф.И. Камалетдинова, А.Е. Васильев. – Алма-Ата, 1982. – 175с.
1673353
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 1. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1673354
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 2. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1673355
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 3. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1673356
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 4. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1673357
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 5. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1673358
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.14, № 6. – 1980. – Резюме укр., англ. мовами
1673359
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 1. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1673360
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 2. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1673361
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 3. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1673362
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 4. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1673363
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 5. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1673364
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.15, № 6. – 1981. – Резюме укр., англ. мовами
1673365
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.16, № 2. – 1982. – Резюме укр., англ. мовами
1673366
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.16, № 3. – 1982. – Резюме укр., англ. мовами
1673367
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.16, № 4. – 1982. – Резюме укр., англ. мовами
1673368
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.16, № 5. – 1982. – Резюме укр., англ. мовами
1673369
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.16, № 6. – 1982. – Резюме укр., англ. мовами
1673370
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 1. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1673371
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 2. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1673372
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 3. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1673373
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 4. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1673374
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 5. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1673375
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.17, № 6. – 1983. – Резюме укр., англ. мовами
1673376
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 6. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1673377
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 5. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1673378
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 4. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1673379
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 3. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1673380
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 2. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1673381
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.18, № 1. – 1984. – Резюме укр., англ. мовами
1673382
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 1. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1673383
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 2. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1673384
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 3. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1673385
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 4. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1673386
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 5. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1673387
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.19, № 6. – 1985. – Резюме укр., англ. мовами
1673388
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 1. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1673389
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 2. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1673390
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 3. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1673391
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 4. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1673392
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 5. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1673393
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.20, № 6. – 1986. – Резюме укр., англ. мовами
1673394
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 6. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1673395
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 5. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1673396
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 4. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1673397
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 3. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1673398
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 2. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1673399
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.21, № 1. – 1987. – Резюме укр., англ. мовами
1673400
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 6. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1673401
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 5. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1673402
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 4. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1673403
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 3. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1673404
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 2. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1673405
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.22, № 1. – 1988. – Резюме укр., англ. мовами
1673406
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 1. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1673407
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 2. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1673408
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 3. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1673409
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 4. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1673410
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 5. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1673411
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.23, № 6. – 1989. – Резюме укр., англ. мовами
1673412
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 1. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1673413
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 2. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1673414
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 3. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1673415
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 4. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1673416
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 5. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1673417
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.24, № 6. – 1990. – Резюме укр., англ. мовами
1673418
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 1. – 1991
1673419
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 2. – 1991. – Резюме укр., англ. мовами
1673420
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 3. – 1991. – Резюме укр., англ. мовами
1673421
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 4. – 1991. – Резюме укр., англ. мовами
1673422
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 5. – 1991. – Резюме укр., англ. мовами
1673423
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т.25, № 6. – 1991. – Резюме укр., англ. мовами
1673424
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 1. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1673425
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 2. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1673426
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 3. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1673427
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 4. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1673428
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 5. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1673429
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 26, № 6. – 1992. – Резюме укр., англ. мовами
1673430
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 6. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1673431
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 5. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1673432
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 4. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1673433
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 3. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1673434
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 2. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1673435
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 27, № 1. – 1993. – Резюме укр., англ. мовами
1673436
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 28, № 1. – 1994. – Резюме укр., англ. мовами
1673437
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 28, № 2. – 1994. – Резюме укр., англ. мовами
1673438
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 28, № 3. – 1994. – Резюме укр., англ. мовами
1673439
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 1. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1673440
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 2. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1673441
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 3. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1673442
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 4. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1673443
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 5. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1673444
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : научный журнал. – Киев : Наукова думка, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 6. – 1995. – Резюме укр., англ. мовами
1673445
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 1. – 1995
1673446
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 2. – 1995
1673447
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 3. – 1995
1673448
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 4. – 1995
1673449
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 5. – 1995
1673450
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 29, № 6. – 1995
1673451
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 2. – 1996
1673452
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 3. – 1996
1673453
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 4. – 1996
1673454
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 5. – 1996
1673455
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 6. – 1996
1673456
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 30, № 1. – 1996
1673457
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 1. – 1997
1673458
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 2. – 1997
1673459
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 3. – 1997
1673460
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 4. – 1997
1673461
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 5. – 1997
1673462
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 31, № 6. – 1997
1673463
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 2. – 1998
1673464
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 3. – 1998
1673465
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 4. – 1998
1673466
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 5. – 1998
1673467
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 6. – 1998
1673468
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 32, № 1. – 1998
1673469
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 1. – 1999
1673470
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 2. – 1999
1673471
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 3. – 1999
1673472
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 4. – 1999
1673473
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 5. – 1999
1673474
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 33, № 6. – 1999
1673475
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 2. – 2000
1673476
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 3. – 2000
1673477
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 4. – 2000
1673478
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 5. – 2000
1673479
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 6. – 2000
1673480
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 34, № 1. – 2000
1673481
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 1. – 2001
1673482
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 2. – 2001
1673483
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 3. – 2001
1673484
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 4. – 2001
1673485
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 5. – 2001
1673486
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 35, № 6. – 2001
1673487
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 2. – 2002
1673488
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 1. – 2002
1673489
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 4. – 2002
1673490
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Киев, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 3. – 2002
1673491
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 5. – 2002
1673492
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 36, № 6. – 2002
1673493
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 1. – 2003
1673494
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 2. – 2003
1673495
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 3. – 2003
1673496
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 4. – 2003
1673497
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 5. – 2003
1673498
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 37, № 6. – 2003
1673499
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 6. – 2004
1673500
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 5. – 2004
1673501
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 4. – 2004
1673502
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 3. – 2004
1673503
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 2. – 2004
1673504
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 38, № 1. – 2004
1673505
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 1. – 2005
1673506
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 2. – 2005
1673507
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 3. – 2005
1673508
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 4. – 2005
1673509
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 5. – 2005
1673510
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 39, № 6. – 2005
1673511
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Том 40, № 1. – 2006
1673512
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 40, № 2. – 2006
1673513
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Том 40, № 3. – 2006
1673514
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 40, № 4. – 2006
1673515
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Том 40, № 5. – 2006
1673516
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 40, № 6. – 2006
1673517
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 1. – 2007
1673518
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 2. – 2007
1673519
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 3. – 2007
1673520
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 4. – 2007
1673521
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 5. – 2007
1673522
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : Международный научный журнал. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 41, № 6. – 2007
1673523
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 1. – 2008
1673524
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 2. – 2008
1673525
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 3. – 2008
1673526
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 4. – 2008
1673527
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 5. – 2008
1673528
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 42, № 6. – 2008
1673529
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 1. – 2009
1673530
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 2. – 2009
1673531
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 3. – 2009
1673532
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 4. – 2009
1673533
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 5. – 2009
1673534
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 43, № 6. – 2009
1673535
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 1. – 2010
1673536
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 6. – 2010
1673537
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 5. – 2010
1673538
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 2. – 2010
1673539
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 3. – 2010
1673540
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 44, № 4. – 2010
1673541
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 4. – 2011
1673542
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 1. – 2011
1673543
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 2. – 2011
1673544
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 3. – 2011
1673545
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 5. – 2011
1673546
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 45, № 6. – 2011
1673547
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 1. – 2012
1673548
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 3. – 2012
1673549
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 4. – 2012
1673550
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 5. – 2012
1673551
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 6. – 2012
1673552
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 46, № 2. – 2012
1673553
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 5. – 2013
1673554
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 6. – 2013
1673555
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 1. – 2013
1673556
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 2. – 2013
1673557
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 3. – 2013
1673558
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 47, № 4. – 2013
1673559
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 1. – 2014
1673560
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 2. – 2014
1673561
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 3. – 2014
1673562
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 4. – 2014
1673563
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 5. – 2014
1673564
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 48, № 6. – 2014
1673565
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 6. – 2015
1673566
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 1. – 2015
1673567
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 2. – 2015
1673568
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 3. – 2015
1673569
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 4. – 2015
1673570
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 49, № 5. – 2015
1673571
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 1. – 2016
1673572
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 2. – 2016
1673573
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 3. – 2016
1673574
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 4. – 2016
1673575
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 50, № 5. – 2016
1673576
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 1. – 2017
1673577
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 2. – 2017
1673578
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 4. – 2017
1673579
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 5. – 2017
1673580
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 6. – 2017
1673581
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 51, № 3. – 2017
1673582
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 2. – 2018. – 92 с.
1673583
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 4 июль-август. – 2018. – 81 с.
1673584
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 5 сентябрь-октябрь. – 2018. – 94 с.
1673585
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 6 ноябрь-декабрь. – 2018. – 101с.
1673586
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 3. – 2018. – 82 с.
1673587
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 52, № 1. – 2018. – 84 с.
1673588
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 1. – 2019. – 80 с.
1673589
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 3. – 2019. – 81с.
1673590
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 2. – 2019. – 79 с.
1673591
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 4. – 2019. – 77 с.
1673592
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 6. – 2019. – 93 с.
1673593
   Цитология и генетика = Cytology and genetics : международный научный журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 53, № 5. – 2019. – 96 с.
1673594
   Цитология и генетика культурных растений. – Новосибирск, 1967. – 215с.
1673595
   Цитология и генетика культурных растений. – Новосибирск, 1972. – 271с.
1673596
   Цитология и генетика мейоза. – Москва : Наука, 1975. – 432с.
1673597
  Вахтин Ю.Б. Цитология и генетика рабдомисоарком / Ю.Б. Вахтин, И.Н. Швембергер. – Ленинград, 1968. – 276с.
1673598
  Шубникова Е.А. Цитология и гистология : Методические указания / Е.А. Шубникова. – 11-е изд., перераб. – Москва, 1989. – 30с.
1673599
  Быков В.Л. Цитология и общая гистология : Функциональная морфология клеток и тканей человека / В.Л. Быков. – Санкт-Петербург : СОТИС, 1999. – 520с. : ил. – ISBN 5-85503-080-6
1673600
  Резникова С.А. Цитология и физиология развивающегося пыльника / С.А. Резникова. – Москва : Наука, 1984. – 270 с.
1673601
  Шубникова Е.А. Цитология и цитофизиология секреторного процесса (железистая клетка) / Е.А. Шубникова. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 117с.
1673602
  Хлгатян Д.Х. Цитология и цитохимия некоторых представителей семейства Trypanosomidae : Автореф... кандидата биол.наук: / Хлгатян Д.Х.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Арм. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – М., 1965. – 10л.
1673603
   Цитология микроорганизмов : Тезисы докладов. – Пущино, 1984. – 121с.
1673604
  Алферов В.В. Цитология миксобактерий рода Sorangium и некоторые другие вопросы структуры бактериальной клетки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Алферов В.В. ; АН СССР, Ин-т микробиол. – Москва, 1964. – 19 с.
1673605
  Успенская А.В. Цитология миксоспоридий / А.В. Успенская; Ю.И. Полянский. – Ленинград : Наука, 1984. – 113с.
1673606
  Айзенштадт Т.Б. Цитология оогенеза / Т.Б, Айзенштадт ; АН СССР, Ин-т биологии развития им. Н.К. Кольцова, Науч. совет по пробл. "Закономерности индивидуал. развития животных и упр. процессами онтогенеза". – Москва : Наука, 1984. – 247 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 201-238
1673607
  Атабекова А.И. Цитология растений : [для агр. специальностей] / Атабекова А.И., Устинова Е.И. – Москва : Колос, 1967. – 232 с. : ил. – Библиогр.: с. 230. – (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений)
1673608
  Атабекова А.И. Цитология растений : [для агр. фак.] / Атабекова А.И., Устинова Е.И. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Колос, 1971. – 256 с. : ил. – (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений)
1673609
  Левитский Г.А. Цитология растений / Г.А. Левитский. – М, 1976. – 351с.
1673610
  Атабекова А.И. Цитология растений : [по агр. спец.] / Атабекова А.И., Устинова Е.И. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1980. – 327 с. : ил. – Библиогр.: с. 319. – (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений)
1673611
  Шестопалова Н.Г. Цитология растений / Н.Г. Шестопалова. – Харьков, 1984. – 115с.
1673612
  Атабекова А.И. Цитология растений : Учебник для студ. высш. учебн. заведений по спец. "Агрономия" / А.И. Атабекова, Е.И. Устинова; З.В. Абрамова, А.З. Латіпов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 248с. : іл., портр. – (Учебники и учеб. пособия для студ. высш. учеб. заведений)
1673613
  Данжар П. Цитология растений и общая цитология / П. Данжар. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 652 с.
1673614
  Дуда В.И. Цитология спорообразования у анаэробных ьбактерий : Автореф... канд. биол.наук: / Дуда В.И.; МГУ. – М, 1964. – 22л.
1673615
  Зыбина Е.В. Цитология трофобласта / Е.В. Зыбина. – Ленинград : Наука, 1986. – 191с.
1673616
   Цитология ферментов. – Москва, 1971. – 397с.
1673617
  Шмараев И.Г. Цитология эндосперма зерновки пшеницы triticumaestium L : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.17 / Шмараев И.Г. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1983. – 18 с.
1673618
  Соколов И.Д. Цитология эндосперма цветковых растений / И.Д. Соколов. – Киев-Донецк, 1980. – 143с.
1673619
  Иванов И.Ф. Цитология, гистология, эмбриология / И.Ф. Иванов, П.А. Ковальский. – 2-е, испр. и доп. – Москва : Колос, 1976. – 448 с.
1673620
  Александровская О.В. Цитология,гистология и эмбриология : учебник для студ. высш. учеб. завед. по спец. "Ветеринария" / О.В. Александровская, Т.Н. Радостина, Н.А. Козлов. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 448 с. – (Серия. Учебник и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)
1673621
  Зелінська Г.В. Цитологічні аспекти радіойодрезистентності метастазів папілярного раку щитоподібної залози та алгоритм їх передопераційного прогнозування : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.01.14 / Зелінська Ганна Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 45 назв
1673622
  Родіонова Н.В. Цитологічні механізми перебудов у кістках при гіпокінезії та мікрогравітації / Н.В. Родіонова; Ред. М.Ф. Ковтун; НАН України; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ : Наукова думка, 2006. – 240с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0725-6
1673623
  Трускавецький Є.С. Цитологія : Підручник для студ. прир. спец. вищих педаг. навчальних закладів / Є.С. Трускавецький. – Київ : Вища школа, 2004. – 256с. – Шифр дубл.57 ТрусДоп.карт бл. – ISBN 966-642-094-5


  Висвітлено основні положення клітинної теорії, методи ци-тологічних досліджень, загальні відомості про побудову прокаріотних і еукаріотних клітин та їх хімічну організацію. Наведено сучасні уявлення про будову та функції клітинних мембран, структурні ...
1673624
   Цитологія = Цитология = Cytology : (атлас для самост. роботи студентів) : навч. посібник / [Н.Б. Гринцова, Л.І. Кіптенко, М.М. Дунаєва та ін.] ; за заг. ред. д-ра біол. наук, проф. В.І. Бумейстер. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 64, [1] с., включ. обкл. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 62-64. – ISBN 978-966-657-794-1
1673625
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 5. – 2020. – 120 с.
1673626
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 6. – 2020. – 84 с.
1673627
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 3. – 2020. – 102 с.
1673628
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 4. – 2020. – 95 с.
1673629
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 1. – 2020. – 89 с.
1673630
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 54, № 2. – 2020. – 82 с.
1673631
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 1(325). – 2021. – 100 с.
1673632
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 2(326). – 2021. – 82 с.
1673633
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 3(327). – 2021. – 84 с.
1673634
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 5(329). – 2021. – 80 с.
1673635
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 4(328). – 2021. – 78 с.
1673636
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 55, № 6(330). – 2021. – 94 с.
1673637
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 3(333). – 2022. – 82 с.
1673638
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 1(331). – 2022. – 77 с.
1673639
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 2(332). – 2022. – 77 с.
1673640
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 4(334). – 2022. – 88 с.
1673641
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 5(335). – 2022. – 71 с.
1673642
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАНУ. Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. – Київ, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 56, № 6(336). – 2022. – 90 с.
1673643
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАН України; Ін-т клітинної біології і генетичної інженерії ; голов. ред. Я.Б. Блюм ; редкол.: Г.Р. Акопян, А. Атанасов, Х. Будак [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 57, № 6 (342). – 2023. – 116 с., включ. обкл.
1673644
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАН України; Ін-т клітинної біології і генетичної інженерії. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 57, № 5 (341). – 2023. – 94 с.
1673645
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т клітинної біології та генетичної інженерії ; редкол.: Я.Б. Блюм, Г.Р. Акопян, Анатасов, Х. Будак [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 57, № 4 (340). – 2023. – 54 с., включ. обкл.
1673646
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАН України; Ін-т клітинної біології і генетичної інженерії ; голов. ред. Я.Б. Блюм ; редкол.: Г.Р. Акопян, А. Атанасов, Х. Будак [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 58, № 2 (344). – 2024. – 71 с., включ. обкл.
1673647
   Цитологія і генетика = Cytology and genetics : міжнародний науковий журнал / НАН України; Ін-т клітинної біології і генетичної інженерії ; голов. ред. Я.Б. Блюм ; редкол.: Г.Р. Акопян, А. Атанасов, Х. Будак [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0564-3783
Т. 58, № 1 (343). – 2024. – 63 с., включ. обкл.
1673648
  Сергійчук М.Г. Цитологія мікроорганізмів [Електронний ресурс] : Програма спецкурсу / М.Г. Сергійчук, Т.М. Фурзікова. – Київ, 2001. – 193 с. : іл.
1673649
  Сергійчук М.Г. Цитологія мікроорганізмів [Електронний ресурс] : Програма спецкурсу / М.Г. Сергійчук, Т.М. Фурзікова. – Київ, 2001. – 4 с.
1673650
  Новак В.П. Цитологія, гістологія, ембріологія : Підручник для студ. аграрних вищ. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / За заг. ред. В.П.Новака. – Київ : ВІРА-Р, 2001. – 288с. – ISBN 966-7807-06-01
1673651
  Новак В.П. Цитологія, гістологія, ембріологія : підручник для студ. аграр. вищ. закл. освіти 3-4 рівнів акредит. зі спец. "Ветеринарна медицина" / В.П. Новак, Ю.П. Бичков, М.Ю. Пилипенко ; за заг.ред. Новака В.П.; [ упоряд. Мельниченко А.П. ]. – 2-ге вид., змін. і доп. – Київ : Дакор, 2008. – 512 с. – ISBN 978-966-8379-33-8
1673652
  Чеботарь А.А. Цитолого-кариологическое исследование хлебных злаков / А.А. Чеботарь. – Кишинев, 1970. – 83с.
1673653
   Цитолого-эмбриологические и генетико-биохимические основы опыления и оплодотворения растений. – Киев, 1982. – 388с.
1673654
  Куница Л.К. Цитоморфологическая диагностика рака легкого / Л.К. Куница. – Киев : Наукова думка, 1985. – 127с.
1673655
  Материй Лариса Дмитриевна Цитоморфологическое изучение системы крови у полевок-экономок (Microtus oeconomus Pa11), обитающих в условиях действия повышенных уровней естественной радиоактивности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Материй Лариса Дмитриевна; Ин-т биологич. физики АН СССР. – Сыктывкар, 1979. – 26л.
1673656
   Цитоморфологічний стан лімфоїдних органів щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності та при введенні мультипробіотика "Апібакт" / С.В. Пилипенко, О.Г. Короткий, Т.П. Карповець, Л.І. Остапченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 3 (123). – С. 36-44. – ISSN 2313-1780
1673657
  Іутинська О.А. Цитоморфологічні та біологічні особливості перебігу інфекції вірусу тютюнової мозаїки за хронічного впливу іонів важких металів : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Іутинська О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 138 л. – Бібліогр. : л. 120-138
1673658
  Іутинська О.А. Цитоморфологічні та біологічні особливості перебігу інфекції вірусу тютюнової мозаїки за хронічного впливу іонів важких металів : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Іутинська О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1673659
  Дубровський О.Л. Цитопатична дія ретровірусів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 23-29. – (Біологія ; Вип. 26)


  Досліджено вплив класичних ретровірусів лейкозів на цитопатичну дію ретровірусів групи HTLV та HIV та утворення симпластів у культурі інфікованих клітин in vitro та in vivo. Злиття мембран суміжних клітин викликає глікопротеїн оболонки вірусу. ...
1673660
  Носач Л.Н. Цитопатология аденовирусной инфекции / Л.Н. Носач, Н.С. Дяченко. – Киев : Наукова думка, 1982. – 124с.
1673661
  Палилова А.Н. Цитоплазматическая мужская стеральность у растений / А.Н. Палилова. – Минск, 1969. – 212с.
1673662
   Цитоплазматическая мужская стерильность и селекция растений.. – К., 1979. – 256с.
1673663
  Парталога К.Е. Цитоплазматическая мужская стерильность у сорго. : Автореф... канд.биол.наук: 03.103 / Парталога К.Е.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 20л.
1673664
  Сэджер Р. Цитоплазматические гены и органеллы / Р. Сэджер. – Москва : Мир, 1975. – 423с.
1673665
  Смалько П.Я. Цитоплазматические РНК и РНП гепатоцитов крыс на ранних стадиях регенерации печени. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.03 / Смалько П.Я.; АН УССР.Ин-т молек.биол.и генетики. – К, 1978. – 24л.
1673666
  Фултон А. Цитоскелет / А. Фултон. – Москва, 1987. – 117с.
1673667
  Сорочинський Б.В. Цитоскелет і ефекти опромінення / Б.В. Сорочинський ; НАН України, ДУ "Ін-т харч. біотехнології та геноміки". – Київ : Наукова думка, 2012. – 188, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-184. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1179-3
1673668
  Сорочинський Б.В. Цитоскелет та ефекти опромінення / Б.В. Сорочинський ; ДУ "Ін-т харч. беотехнол.та геноміки" НАН України. – Київ : ДІА, 2010. – 192 с. – ISBN 978-966-8311-58-1
1673669
  Ибрагимов И.А. Цитоспороз тополей в лесных культурах Башкирской АССР и меры борьбы с ним. : Автореф... канд. биол.наук: / Ибрагимов И.А.; Харьков. с.-х. ин-тут им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1965. – 19л.
1673670
   Цитостатичні, цитотоксичні та антиоксидантні ефекти антипухлинної сполуки - похідного малеіміду / Г.М. Кузнєцова, О.В. Линчак, І.В. Бєлінська, І.О. Черещук, Д.С. Мілохов, О.В. Хиля, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 10. – С. 89-96. – ISSN 1025-6415
1673671
  Довгалюк А.І. Цитотаксична активність нітрату й ацетату свинцю та її зв"язок з порушеннями хромосомного апарату і мікротрубочкових утворень меристемних клітин цибулі (Alliut ceра L.) / А.І. Довгалюк, Ю.О. Ляшенко, Я.Б. Блюм // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 8
1673672
  Василос А.Ф. Цитотоксические и цитогенетические свойства пестицидов / А.Ф. Василос. – Кишинев, 1980. – 118с.
1673673
   Цитотоксичний вплив гомоцистеїну на клітини трофобласта плаценти людини / С.В. Ральченко, О.П. Марценюк, К.Л. Корнєєва, Р.Р. Родрігес, М.Ю. Оболенська // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 76-76
1673674
   Цитотоксичний скринінг фотоактивних речовин In Vitro / Д.В. Шелест, О.П. Бабій, С.Е. Афонін, В.В. Нікуліна, А.А. Білюк, Л.В. Гарманчук, І.В. Комаров // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 55-56
1673675
  Білановський М.Ф. Цитофiзiологiя та електpонна гiстохiмiя / М.Ф. Білановський; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченкак. – Київ : КДУ, 1980. – 88с.
1673676
  Ильинская Т.П. Цитофизиологические показатели воспроизводительной способности быков : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Ильинская Т.П.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 40л. – Бібліогр.:с.38-40
1673677
  Костенко М.А. Цитофизиологические характеристики изорированных нейронов молюска Limnaea stagnalis и культивирование их in vitro : Автореф... канд. биолнаук: 03.00.02 / Костенко М. А.; АН СССР, Ин-т биол. физ. – Пущино, 1973. – 26л.
1673678
  Арцишевская Р.А. Цитофизиологический анализ действий гормона щитовидной железы : Автореф... наук: 104 / Арцишевская Р.А. ; АН СССР, Инст. цитологии. – Ленинград, 1969. – 23 с.
1673679
  Кислюк И.М. Цитофизиологический анализ повреждающего действия низких положительных температур на листья теплолюбивых растений : Автореф... канд. биол.наук: / Кислюк И.М.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 20л.
1673680
  Алтухов Ю.А. Цитофизиологический, серологический м морфологический анализ внутривидовой дифференцироваки ставриды Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Алтухов Ю. А. ; МГУ им. Ломоносова. – Москва, 1964. – 19 с. – Бібліогр.:с.18-19
1673681
  Васильева В.В. Цитофизиологическое и биохимическое изучение специализации сократительного аппарата в фазных и тонических скелетно-мышечных волокнах лягушки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Васильева В.В.; Ин-т цитологии. – Л, 1974. – 18л.
1673682
  Шудель М.С. Цитофизиологическое изучение митохондрий нормальных и опухолевых клеток : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шудель М.С. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1965. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
1673683
  Кацитадзе Кесария Петровна Цитофизиологическое изучение редифференцировки в культуре апексов томатов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Кацитадзе Кесария Петровна; АН ГССР. Ин-т ботаники. – Тбилиси, 1977. – 23л.
1673684
  Кудрявцева М.В. Цитофизиологическое исследование паренхиматозных клеток печени белых крыс в позднем эмбриогенезе. : Автореф... Канд.боил.наук: 104 / Кудрявцева М.В.; Ин-т.цитологии АН СССР. – Л, 1967. – 19л.
1673685
  Бердышева Л.В. Цитофизиологическое исследование роли ацетилхолина, катехоламинов и серотонина в раннем эмбриогенезе морского ежа : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бердышева Л.В. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1967. – 16 с.
1673686
  Алов И.А. Цитофизиология и патология митоза / И.А. Алов. – Москва : Медицина, 1972. – 264 с. : ил. – Библиогр.: с. 224-262
1673687
   Цитофізіологія і біохімія травлення : практикум : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вузів / Т.В. Берегова, Г.В. Островська, Т.В. Рибальченко, Т.Б. Синельник, Є.М. та ін. Решетнік; Т.В. Берегова, Г.В. Островська, Т.В. Рибальченко , Т.Б. Синельник та ін. ; КНУТШ ; за ред. Л.І. Остапенко, В.К. Рибальченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 271с. – ISBN 966-594-819-9
1673688
  Білановскьий М.Ф. Цитофізіологія та електронна гістохімія. / М.Ф. Білановскьий. – Київ, 1980. – 88с.
1673689
  Рибальченко В.К. Цитофізіологія травлення : Навч. посіб. для студ. біолог. спец. вищ. навч. закл. / В.К. Рибальченко, Т.В. Берегова, Т.В. Рибальченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 244 с. – ISBN 966-594-568-8
1673690
  Кудрявцев Б.Н. Цитофлуориметрия ДНК. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Кудрявцев Б.Н.; Ин-т.цитологии АН СССР. – Л, 1974. – 24л.
1673691
  Закирова Р.О. Цитофотометрическое и кариологическое изучение видов рода Allium : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Закирова Р.О.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1974. – 30л.
1673692
  Агроскин Л.С. Цитофотометрия : Аппаратура и методы анализа клеток по светопоглощению / Агроскин Л.С., Папаян Г.В. ; АН СССР, Науч. совет по проблемам цитологии ; Ин-т цитологии ; Гос. оптич. ин-т. – Ленинград : Наука, 1977. – 295 с.
1673693
  Шерудило А.И. Цитофотометрия (Физ. и биол. аспекты изучения клеточных ядер) : Автореф... канд. биол.наук: / Шерудило А.И.; АН СССР, Сиб. отд. Объед. уч. сов по биол. накуам. – Новосибирск, 1965. – 23л.
1673694
  Магакян Ю.А. Цитофотометрия ДНК / Ю.А. Магакян, Е.М. Каралова. – Ереван : АН Армянской ССР, 1989. – 204 с. : ил. – ISBN 5-8080
1673695
  Антропова Е.Н. Цитофотометрия ДНК и гистона в мейозе у животных и растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Антропова Е.Н. ;. – Ленинград, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1673696
  Авилова Л.Д. Цитохимические и люминесцентно-микроскопические исследования нуклеиновых кислот в корешках растений при засолении : автореф. ... канд. биол. наук / Авилова Л.Д. ; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 22 с.
1673697
  Чума В.Б. Цитохимические и цитоэнзиматические критерии классификации остных лейкозов : Автореф... канд. мед.наук: 14.754 / Чума В.Б.; Львовск. гос. мед. ин-т. – Львов, 1970. – 17л.
1673698
  Константинов Август Владимирович Цитохимические и экспериментальные исследования мейоза у покрытосеменных растений : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.17 / Константинов Август Владимирович; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1972. – 43л.
1673699
  Глузман Д.Ф. Цитохимические исследования клеток крови и костного мозга при перевивном индуцированном РНК лейкозе крыс : Автореф... канд. мед.наук: / Глузман Д.Ф.; Киевский науч.-исслед. ин-т эксперим. и клинич. онкологии. – Киев, 1967. – 13л.
1673700
  Сидоренко С.П. Цитохимические особенности Т- и В-лимфоцитов при некоторых формах злокачественных лимфопролиферативных заболеваний. : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.14 / Сидоренко С.П.; АН УССР. Ин-т проблем онкологии им. Р.Е.Кавецкого. – К., 1980. – 24л.
1673701
  Виноградова Н.Г. Цитохимические свойства дезоксирибонуклеопротеида лимфоцитов из лимфатических узлов при активации и частичной депротеинизации. : Автореф... канд. биол.наук: 09.00.17 / Виноградова Н.Г.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1973. – 24л.
1673702
  Миляева Э.Л. Цитохимическое и электронномикроскопическое изучение микроспорогенеза Citrus sinensis : Автореф... канд. биол.наук: / Миляева Э.Л.; АН СССР. Ин-т физиологии растений им. К.А.Тимирязева. – М., 1967. – 24л.
1673703
  Изакова Л.П. Цитохимическое изучение культивируемых вне организма клеток в норме и при воздействии вирусов полиомиелита и гриппа : Автореф... кандидата биол.наук: / Изакова Л.П.; АМН СССР. – М., 1966. – 17л.
1673704
  Бланковская Т.Ф. Цитохимическое изучение эмбриогенеза у растений при разных сроках посева недозрелыми и зрелыми семенами. : Автореф. дис. ... Канд. биол. наук : / Бланковская Т.Ф. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 16л.
1673705
  Заславский В.Г. Цитохимическое исследование активности некоторых ферментов в первичных и перевиваемых тканевых культурах : Автореф... канд. биол.наук: / Заславский В.Г.; Акад. наук СССР. Ин-т морфологич. животных им. А.Н.Северцова. – М., 1962. – 15л.
1673706
  Березина И.Г. Цитохимическое исследование клеточного метаболизма свободных простейших, культивируемых при различных температурах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Березина И.Г. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1970. – 19 с.
1673707
  Горн Л.Э. Цитохимическое исследование свойств и кинетики образования метгемоглобина в отдельных эриторцитах : Автореф... докт. биол.наук: / Горн Л. Э.; АН СССР, Ин-т цитологии. – Л., 1968. – 30л.
1673708
  Семченкова С.А. Цитохимическое исследование свойств хроматина лимфоцитов при невынашивании беременности. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.17 / Семченкова С.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1987. – 21л.
1673709
  Арефьева А.М. Цитохимическое исследование функциональных адаптаций белкового метаболизма нейронов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арефьева А.М. ; Ин-т биологии развития АН СССР. – Москва, 1968. – 14 с.
1673710
  Конарев В.Г. Цитохимия и гистохимия растений : учебн. пособие / В.Г. Конарев. – Москва : Высшая школа, 1966. – 319с.
1673711
  Обозная Э.Д. Цитохимия костного мозга при криоконсервировании: Атлас / Э.Д. Обозная, Е.Я. Панков. – Киев : Наукова думка, 1989. – 255с.
1673712
  Соколов В.В. Цитохимия ферментов в профпатологии. / В.В. Соколов. – Москва, 1975. – 120с.
1673713
  Фурсов Владимир Иванович Цитохимия эмбриогенеза пшениц и пшенично-ржавных гибридов : Автореф... д-ра биол.наук: / Фурсов Владимир Иванович; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 31л.
1673714
  Бєлінська І.В. Цитохімічна характеристика мегакаріоцитів у нормі та при мієлодиспластичному синдромі / І.В. Бєлінська, В.І. Клименко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 29-32. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  Загальна кількість мегакаріоцитів у контрольній групі та групі з мієлодиспластичним синдромом не відрізняється. У цитологічних препаратах кісткового мозку при мієллодисплпстичному синдромі виявлено збільшення "голих" ядер мегакаріоцитів, в останніх ...
1673715
  Матус Виль Константинович Цитохромы бактероидов люпина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Матус Виль Константинович; АН СССР. Ин-т биохимии. – Москва, 1973. – 26л.
1673716
  Викторов С.В. Цитоэкологические исследования и их значение для фитоценологии / С.В. Викторов
1. – 1940. – 172с.
1673717
  Кордюм Е.Л. Цитоэмбриологические аспекты проблемы пола покрытосеменных. / Е.Л. Кордюм, Г.И. Глущенко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 199с.
1673718
  Юсупова Ирина Кондратьевна Цитоэмбриологические исследования некоторых представителей семейства норичниковых : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Юсупова Ирина Кондратьевна ; МГУ. – Москва, 1977. – 20 с.
1673719
  Литвиненко Н.М. Цитоэмбриологические исследования экспериментальных полиплоидов у ряда цветочно-декоративных растений : Дис... Канд. биол. наук: / Литвиненко Н.М.; АН УССР. – Киев, 1972. – 182л. – Бібліогр.:л.158-182
1673720
  Литвиненко Н.М. Цитоэмбриологические исследования экспериментальных полиплоидов у ряда цветочно-декоративных растений. : Альбом с прилож. ; Дис... Канд. биол. наук.: / Литвиненко Н.М.; Ан УССР. Центр. республиканский ботанический сад. – Киев, 1972. – 49л.
1673721
  Сауткина Т.А. Цитоэмбриологическое исследование гороха и бобо : Автореф... канд. биолнаук: / Сауткина Т. А.; БГУ. – Минск, 1968. – 20л.
1673722
  Ивановская Е.В. Цитоэмбриологическое исследование дифференцировки клеток растений / Е.В. Ивановская. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 140с.
1673723
  Барна Н.Н. Цитоэмбриологическое исследование некоторых видов рода Populus L. в связи с гибридизацией : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Барна Н.Н. ; АН УССР, Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 23 с.
1673724
  Ивановская Елена Владимировна Цитоэмбриологическое исследование пшеницы и ее отдаленных гибридов : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.05 / Ивановская Елена Владимировна; МГУ. – М., 1976. – л.
1673725
  Квинихидзе Г.С. Цитоэмбриологическое исследование развития глаза птиц. / Г.С. Квинихидзе. – Тбилиси, 1975. – 176с.
1673726
  Модилевский Я.С. Цитоэмбриология высших растений / Я.С. Модилевский. – Киев : Издательство АН УССР, 1963. – 372с.
1673727
  Тренин В.В. Цитоэмбриология лиственицы / В.В. Тренин. – Ленинград : Наука, 1986. – 88с.
1673728
  Банникова В.П. Цитоэмбриология межвидовой несовместимости у растений / В.П. Банникова; Отв.ред.К.М.Сытник. – Киев : Наукова думка, 1975. – 284с.
1673729
  Белова Г.И. Цитоэмбриология некоторых межвидовых гибридов хлопчатника : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Белова Г.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 18л.
1673730
  Белицер Н.В. Цитоэмбриология некоторых представителей трибы рисовых семейств злаковых (Oryza sativa L., Zizania aguatica L.) : Автореф... канд. биол.наук: / Белицер Н.В.; АН УССР. Ин-т ботаники. – Киев, 1966. – 16л.
1673731
  Поддубная-Арнольди Цитоэмбриология покрытосемменных растений / Поддубная-Арнольди; Відп.Н.В.Цицин. – Москва : Наука, 1976. – 507с.
1673732
  Кордюм Е.Л. Цитоэмбриология семейства зонтичных / Е.Л. Кордюм. – Киев : Наукова думка, 1967. – 176с.
1673733
  Косова А.И. Цитоэмбриология томата / А.И. Косова, В.Н. Кику. – Кишинев, 1986. – 229с.
1673734
  Поліщук Н. Цитрусова ніч; Убивство; Вежа; Весняний дощ; "Заколоти пальцями в траві…"; "Ми померли…"; Павутиння; Дивитися в землю; Земля обітована; "Ця зустріч…" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 183-189
1673735
  Усик Світлана Цитрусовий рай / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 8-9 : фото
1673736
   Цитрусовые - история и современность // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1029-5828
1673737
  Зацев Ю.И. Цитрусовые в комнате / Ю.И. Зацев, Н.С. Поляков. – Ташкент, 1990. – 28с.
1673738
   Цитрусовые и субтропические культуры Узбекистана.. – Ташкент, 1950. – 180с.
1673739
  Метлицкий Л.В. Цитрусовые плоды. / Л.В. Метлицкий. – М.Л., 1934. – 104с.
1673740
  Метлицкий Л.В. Цитрусовые плоды. / Л.В. Метлицкий. – М., 1955. – 196с.
1673741
   Цитрусовые рощи Грузии. – Тбилиси, 1961. – 16с.
1673742
  Кобахидзе Д.Н. Цитрусовый мучнистый червец (Pseudococcus Gahani Green) в Абхазии / Д.Н. Кобахидзе. – Тбилиси, 1941. – С. 174-189. – Отдельный оттиск
1673743
  Дадыкин В.В. Цитрусовый сад в комнате / В.В. Дадыкин. – М, 1987. – 143с.
1673744
  Дадыкин В.В. Цитрусовый сад в комнате / В.В. Дадыкин. – изд. 2-е, перераб. и дополн. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 143 с.
1673745
  Дадыкин В.В. Цитрусовый сад в комнате / В.В. Дадыкин. – изд. 3-е, перераб. и дополн. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1991. – 188 с.
1673746
   Цитування "в один клік" і гарні історії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про семінар "Показники ефективної наукової діяльності науковця, установи і країни: публікації, наукові видання, гранти" Увагу було приділено наукометричним показникам та практичним порадам при написанні грантів.
1673747
  Білик Н.Л. Цитування в інтертекстуальному дискурсі роману М. Продановича "Сад у Венеції" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 80-86


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича «Сад у Венеції» у статті висвітлюється досвід цитатної форми інтертекстуального моделювання семантики твору, притаманний сербській постмодерністській літературі. На материале ...
1673748
  Шевцова Ю. Цитування зарубіжних бібліотечних журналів українськими фахівцями // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 47. – C. 245-253. – ISSN 2224-9516
1673749
  Снєжкін Ю.Ф. Цитування чи патенти: що важливіше? / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 79-81. – ISSN 1027-3239
1673750
  Афоніна О.С. Цитування як художній прийом "подвійного кодування" у музичному мистецтві постмодернізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 161-172. – ISSN 2225-7586
1673751
  Шелухін В. Цитування, або Смерть: Скопус, не-Скопус та інші інструменти обчислювання наукових досягнень // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Листопад - Грудень (число 11/12). – С. 33-38
1673752
  Лапа В.Г. Цифоровое моделирование и исследование предсказывающих фильтров : Автореф... канд. техн.наук: / Лапа В. Г.; КПИ. – К., 1965. – 20л.
1673753
  Касицкий И.Я. Цифра-следопыт. Письма об экон. анализе / И.Я. Касицкий. – М.
1. – 1966. – 135с.
1673754
  Касицкий И.Я. Цифра-следопыт. Письма об экон. анализе / И.Я. Касицкий. – М.
2. – 1966. – 102с.
1673755
  Ревич Юрий Цифра все стерпит : технологии // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 184-191 : Фото
1673756
  Салімонович Л. Цифра розбрату. Чиновники вооють з науковцями, які вивчають Голодомор не за кремлівськими лекалами // Україна молода. – Київ, 2023. – 31 травня (№ 22). – С. 3


  Воєнний геноцид під назвою «денацифікація України», який кремль розпочав у лютому минулого року, оживив процес визнання аналогічним злочином влаштований радянським режимом Голодомор. Ці дві теми виявилися настільки співзвучними, що не сприймалися ...
1673757
  Ріпей М. Цифра у газетному тексті (на матеріалі одного номера всеукраїнської газети "День") // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 155-164. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324
1673758
  Воробель Роман Антонович Цифрава обробка зображень на основы теоріх контрастності : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.06 / Воробель Роман Антонович; Нац. агенс в. з питань інформ. при Презид. Украіни. Держ. наук. досл. ін-ту інформаційної інфр. – Львів, 1999. – 33л.
1673759
  Печников Б.А. Цифрами на карте обозначены... / Б.А. Печников. – Москва : Мысль, 1986. – 251с.
1673760
   Цифри і факти // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 2


  Цікава статистика щодо першокурсників-2013.
1673761
  Смолов В.Б. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые устройства ввода / В.Б. Смолов. – Л., 1978. – 46с.
1673762
  Ребезюк Леонид Николаевич Цифро-аналоговые структуры по обработке многомерных сигналов в автоматизированных системах управления : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Ребезюк Леонид Николаевич; Мин-во образов. Украины. Харьков. госуд. техн. ун-тет радиоэлектроники. – Харьков, 1994. – 22л.
1673763
  Каїра З. Цифровi технологiї маркетингових комунiкацiй у стратегiях малого пiдприємства / З. Каїра, О. Ващенко, О. Ващенко // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редкол.: В.П. Андрущенко, Ю.Г Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2020. – № 16. – C. 63-71. – ISSN 2307-4515
1673764
  Колотілова Ю. Цифрова бібліотека традиційних знань Індії (TKDL) та біопіратство // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 3. – С. 9-13 : табл. – ISSN 1608-6422
1673765
  Любіч О.О. Цифрова валюта центральних банків і монетарна політика / О.О. Любіч, Г.П. Бортніков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 10 (299). – Бібліогр.: 30 назв
1673766
  Гудіма Т.С. Цифрова валюта Центрального банку: економіко-правова характеристика / Т.С. Гудіма, В.А. Устименко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 94-100. – ISSN 2519-2353
1673767
  Ковальчук Т. Цифрова валюта як віртуальне джерело фіктивного капіталу / Т. Ковальчук, К. Паливода // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 3-11. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1673768
  Струтинська І. Цифрова грамотність людського капіталу бізнес-структур // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : наукове видання / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – № 4 (20). – С. 93-100. – ISSN 2411-4014
1673769
  Костенко Л. Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії / Л. Костенко, Т. Симоненко, О. Жабін // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (246). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Окреслено напрями розвитку цифрової гуманітаристики в бібліотеці, до яких віднесено формування баз первинних наукових даних, виділення з інформаційних масивів нових знань.
1673770
  Воскобойнікова-Гузєва Цифрова гуманітаристика в системі вищої освіти Канади // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 58-62. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1673771
   Цифрова гуманітаристика та бази даних документальної культурної спадщини в бібліотеках України / Л.А. Дубровіна, К.В. Лобузіна, О.С. Онищенко, Г.В. Боряк // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 290-309. – ISSN 2222-4203
1673772
  Піпченко Н.О. Цифрова дипломатія = Digital diplomacy : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – 317, [1] с. : іл., табл. – Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 185 років : Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 75 років. - Тит. арк., зміст, інформація про авт. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 292-314. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1673773
  Піпченко Н. Цифрова дипломатія Святого Престолу (Ватикан) / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 198-217. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1673774
  Гринчук М.С. Цифрова дипломатія США // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 334-336. – ISSN 2076-1554


  Про використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій державними структурами США. Проаналізовано основні правові документи даної тематики. Основною метою роботи є аналіз і узагальнення досвіду цифрової дипломатії США, виокремлення її ролі та ...
1673775
  Піпченко Н. Цифрова дипломатія України / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – C. 259-286. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1673776
  Тихоненко І.В. Цифрова дипломатія як інструмент зовнішньої політики США у XXI столітті // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 1. – С. 85-90. – ISSN 2519-2949
1673777
  Степанов В.Ю. Цифрова дипломатія як інструмент масової комунікації в публічному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 5-10. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (98)). – ISSN 2310-2837
1673778
  Матчук Я.Ю. Цифрова дипломатія як чинник взаємодії України з країнами-сусідами ЄС : дис. ... д-ра філософії : 291 / Матчук Яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 218 арк. – Додатки: арк. 217-218. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 179-216
1673779
  Женченко М. Цифрова дистрибуція на книжковому ринку України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 10 (207). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326


  У статті визначено та охарактеризовано основні моделі цифрової дистрибуції на книжковому ринку України, описано формати представлення цифрового контенту залежно від обраної моделі дистрибуції. Доведено, що для українського книжкового ринку характерне ...
1673780
  Тюркеджи Н.С. Цифрова доступність українських бібліотек: аналіз вебсайтів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2023. – Вип. 63. – С. 105-112. – ISSN 2410-5333


  Підкреслюється необхідність поліпшення вебсайтів бібліотек з метою забезпечення більшої доступності для користувачів з інвалідністю, а також для підвищення загального рівня обслуговування та задоволення потреб користувачів.
1673781
  Бутнік-Сіверський Цифрова економіка - оподаткування електронних послуг: зарубіжний досвід та стан в Україні / Бутнік-Сіверський, Г.О. Андрощук // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18 : Інтелектуальна власність в цифровій економіці. – С. 8-24. – ISBN 978-966-999-133-1. – ISSN 2308-0353
1673782
  Марченко О. Цифрова економіка в Україні: основні тенденції та перспективи розвитку // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 4 (65). – С. 34-39. – ISSN 2409-8892
1673783
   Цифрова економіка та її вплив на розвиток організацій / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська, С.А. Суходоля, І.В. Лісовський, С.Й. Ядуха // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 172-176. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1673784
  Антонюк А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток фінансового ринку України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. – № 2 (265). – С. 13-29. – ISSN 2409-9260
1673785
  Музика-Стефанчук Цифрова економіка та нові фінансові технології // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 65-70. – ISSN 2308-0361
1673786
  Саух І.В. Цифрова економіка України: сучасний стан, тенденції, проблеми розвитку / І.В. Саух, В.В. Шиманська, Т.В. Момонт // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 230-236. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1673787
  Коляденко С.В. Цифрова економіка як базис формування позитивного потенціалу іміджу регіону України // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Авдійський В.І., Бєлік П., Бурєннікова Н.В. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 10 (38). – С. 32-40. – ISSN 2411-4413
1673788
  Пуцеентейло П.Р. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки / П.Р. Пуцеентейло, О.О. Гуменюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 5/6 (75). – С. 131-143. – ISSN 2309-1533
1673789
  Білозубенко В.С. Цифрова економіка як середовище розвитку інноваційної діяльності малих підприємств / В.С. Білозубенко, Р.О. Городницький // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 103-110. – ISSN 2222-0712
1673790
  Ус Г.О. Цифрова економіка, її розвиток та економічна характеристика / Г.О. Ус, О.О. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 70-72. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1673791
  Гудзь О.Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (24). – С. 4-12. – ISSN 2415-8089
1673792
  Коломієць Г.М. Цифрова економіка: контроверсійність змісту і впливу на господарський розвиток / Г.М. Коломієць, Ю.С. Глушач // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 137-143. – ISSN 2222-4459
1673793
  Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 6 (10). – С. 105-112. – ISSN 2411-4413
1673794
  Козлов В.В. Цифрова економіка: передумови, загрози та перспективи / В.В. Козлов, Т.В. Томашевська // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (93). – С. 58-66. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
1673795
  Голобородько А.Ю. Цифрова економіка: підходи та особливості розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 9 (536) : Економічні наслідки відмивання коштів в умовах воєнного стану. – С. 10-18. – ISSN 2222-4459
1673796
  Вінник О.М. Цифрова економіка: проблеми нормативно-правового забезпечення // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 250-255. – ISBN 978-966-927-378-9
1673797
  Ханін І.Г. Цифрова економіка: сутність, особливості та глобальні тенденції розвитку / І.Г. Ханін, В.С. Білозубенко, Є.О. Сопін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 9 (524) : Пріоритети та ризики реалізаціїрегіональної смарт-орієнтированої економічної політики. – C. 65-72. – ISSN 2222-4459
1673798
  Філіпенко А. Цифрова економіка: теоретико-прикладний аспект // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 2. – С. 54-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
1673799
  Матвейчук Л.О. Цифрова економіка: теоретичні аспекти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 116-127. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1673800
   Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти / [Центр Разумкова ; керівник проєкту, авт. доповіді ; Ольга Пищулина]. – Київ : Центр Разумкова : Заповіт, 2020. – 274 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-07-3
1673801
  Хаустов В. Цифрова економіка: як тобі служиться? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 6


  "Висока концентрація прав ІВ у знаннях, які виступають двигуном цифрової революції, спричиняє найгострішу нерівність на національному і міжнародному рівнях. Зараз у світі відбувається чергова промислова революція - розвиток цифрової економіки (ЦЕ), яка ...
1673802
   Цифрова Євразія в Університеті // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 4


  "Понад 30 освітніх проєктів напряму "Євразія", що фінансуються Королівством Норвегія, взяли участь у міжнародному вебінарі "Цифрова Євразія - семінар із цифрового узгодження в умовах Covid-19". Серед учасників - і факультет комп"ютерних наук та ...
1673803
  Азьмук Н.А. Цифрова зайнятість у системі регулювання національної економіки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (43). – С. 52-58. – ISSN 2222-0712
1673804
  Воробйов. С.В. Цифрова інфраструктура у сфері охорони довкілля: технологічний та правовий аспекти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 93-98. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
1673805
   Цифрова колекція художнього музею = Museum digital collection : [графічні твори з зібрання Миколаїв. обл. художнього музею ім. В.В. Верещагіна (XVIII - середина XX ст.) : альбом-каталог] / [Укр. культур. фонд, Агенція розвитку Миколаєва ; упоряд.: Євген Гомонюк]. – Миколаїв : MY ART, 2020. – 200, [2] с. : фотоіл. – Покажч. імен.: с. 196-197. - Тит. арк., зміст парал. укр., англ.
1673806
   Цифрова колекція художнього музею. Мариністичний живопис та графіка = Museum digital collection. Marine painting and graphics : [живопис та графіка з зібрання Очаків. музею мариністичного живопису ім. Р.Г. Судковського, Миколаїв. обл. художнього музею ім. В.В. Верещагіна : альбом-каталог] / [Укр. культур. фонд, Агенція розвитку Миколаєва ; авт. концепції, кер. проєкту: Євген Гомонюк]. – Миколаїв : Агенція розвитку Миколаєва, 2023. – 220, [2] с. : фотоіл. – Текст. парал. укр., англ. - Покажч. імен.: с. 214-217
1673807
   Цифрова колекція художнього музею. Порцеляна = Museum digital collection. Porcelain : [альбом-каталог / текст: О. Яблуновська ; упоряд.: Є. Гомонюк ; Укр. культурний фонд ; Агенція розвитку Миколаєва ; Миколаїв. обл. худож. музей ім. В.В. Верещагіна]. – Миколаїв : [б. в.], 2021. – 120, [2] с. : фотоіл.
1673808
  Канюк О. Цифрова компетентність викладача іноземних мов у закладі вищої освіти / О. Канюк, Н. Кіш // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2023. – С. 52-55. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (53)). – ISSN 2524-0609
1673809
  Вербівський Д. Цифрова компетентність дітей дошкільного віку як категорія педагогічної науки / Д. Вербівський, Н. Басюк, М. Бенедисюк // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 1. – С. 11-15. – ISSN 2616-650X
1673810
  Сухомлин О. Цифрова компетентність здобувачів вищої філологічної освіти в умовах сучасних запитів суспільства: ціннісний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 170-175. – ISSN 2308-4634
1673811
  Візнюк В.В. Цифрова компетентність майбутніх педагогів як невід"ємна складова професійної підготовки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 130-136. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1673812
  Назаренко Т.Г. Цифрова компетентність як умова формування в учнів географічної компетентності // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 26-32 : мал. – Бібліогр.: 15 назв.
1673813
  Кух А.М. Цифрова компетентність: на шляху до метакомпетентності / А.М. Кух, О.М. Кух // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 30-33. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1673814
  Юденкова О. Цифрова контентна творчість як важлива складова диджиталізації освіти // Інформаційна безпека та інформаційні технології : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. ІБІТ 2022 : [30 листоп. 2022 р.] / М-во освіти і науки України, Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [редкол.: М.Коваль, В. Попович, Р. Ткачук та ін.]. – Львів : Растр - 7, 2022. – С. 368-370. – ISBN 978-617-8134-79-2
1673815
  Степанюк Р.Л. Цифрова криміналістика й удосконалення системи криміналістичної техніки в Україні / Р.Л. Степанюк, С.І. Перлін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 283-294. – ISSN 2524-0323
1673816
  Головко О.М. Цифрова культура та інформаційна культура: права людини в епоху цифрових трансформацій // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – C. 37-44. – ISSN 2616-6798
1673817
  Кириченко М.О. Цифрова культура як результат розвитку культури інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 179-182. – ISSN 2076-1554
1673818
  Гаврілова Л.Г. Цифрова культура як феномен сучасного інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища / Л.Г. Гаврілова, Н.С. Воронова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 21-34. – ISSN 2312-1548
1673819
  Сизоненко Ю. Цифрова логістика - нова реальність / Ю. Сизоненко, К. Микуляк // Збірник доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" : 25 трав. 2022 р. / "Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування" всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2022. – С. 97-99. – ISBN 978-966-2554-72-4
1673820
  Радутний О.Е. Цифрова людина з точки зору загальної та інформаційної безпеки: філософський та кримінально-правовий аспект // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижкало В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (25). – С. 158-170. – ISSN 2616-6798
1673821
  Городецький М.А. Цифрова модель оцінки впливу клієнтського досвіду на прибуток // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 331-338. – ISSN 2222-4459
1673822
  Довжук І. Цифрова нерівність в інформаційному суспільстві // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 14. – С. 233-252. – (Серія "Історичні науки" ) ( Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2518-7600
1673823
  Клименко Т.М. Цифрова нерівність викладачів і слухачів у післядипломній освіті / Т.М. Клименко, Т.В. Сандуляк, О.А. Сердцева // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 31-35. – ISSN 1681-2751


  Мета роботи - встановити причини недостатньої цифрової компетентності викладача та цифрової нерівності викладачів, слухачів і користувачів m-Health і е-Health послуг як проблеми переходу ВНЗ на дистанційну освіту та ширшого впровадження в електронну ...
1673824
   Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах : підручник для ВНЗ / П.Ф. Олексенко [та ін.] ; за ред. В.Ф. Мачуліна ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Нац. техн. ун-т України "КПІ" [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2014. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-150. – ISBN 978-966-00-1410-7
1673825
  Колєнов С.О. Цифрова обробка інформації : методичний посібник до лабораторного практикуму для студентів радіофізичного факультету. – Київ : Радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2008. – 56 с.
1673826
  Злобін Г Г. Цифрова обробка інформації : навч.-метод. посібник / Григорій Злобін, Юрій Мочульський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 70, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 69
1673827
  Кулинич В. Цифрова особистість: чи можуть роботи бути наділені правами? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 38
1673828
  Струтинська І. Цифрова платформа для визначення та моніторингу індексу цифрової трансформації бізнес-структур // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4. – С. 132-142. – ISSN 2410-0919
1673829
  Сенченко М. Цифрова платформа книжкової індустрії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (304), листопад. – С. 3-8. – ISSN 2076-9326
1673830
  Городенко Л.М. Цифрова реальність мережевих комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 59-63


  У статті аналізується цифрова природа, що визначає основу мережевого спілкування, розглядаються найбільш вдалі форми реалізації мережевого спілкування, подаються деякі футуристичні погляди на розвиток суспільства у найближчому майбутньому. The article ...
1673831
  Федченко Є. Цифрова революція у дзеркалі медіаосвіти // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 53.
1673832
  Павленко Т. Цифрова репрезентація книжкових пам"яток: підходи та шляхи реалізації // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 11-13. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто досвід Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету щодо впровадження проекту репрезентації книжкових пам"яток у цифровому форматі. Запропоновано комплекс технологічних рішень для організації оптимального шляху ...
1673833
  Куцій М.С. Цифрова стеганографія для тайникових операцій у конфіденційному співробітництві // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 124-131


  Розглянуто змістовну сутність та призначення тайникових операцій для обміну оперативно-розшуковою інформацією. Наведено різні наукові підходи до поняття "тайник". Розглянуто перспективи підвищення ефективності особистих конспіративних зустрічей ...
1673834
  Ніколаєнко С. Цифрова стратегія університету // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 квітня (№ 16). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Про дистанційні ресурси та сервіси, освітній кластер університету, нормативне забезпечення електронного навчання у виші, розвиток цифрової компетентності викладачів і показники студентської активності розповідає ректор Національного університету ...
1673835
   Цифрова структурно-літологічна модель і геолого-генетична характеристика Копитківського родовища фосфоритів / Д. Хрущов, О. Ремезова, С. Василенко, О. Шевчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – С. 88-102. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 56). – ISSN 2410-7360
1673836
  Рябенький В.М. Цифрова схемотехніка : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Рябенький, В.Я. Жуйков, В.Д. Гулий. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 735, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 733-735. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-067-9
1673837
  Городенко Л.М. Цифрова та інформаційна нерівність у мережевій комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 56-59


  У статті розглядаються, аналізуються та коментуються головні ознаки, що визначають інформаційну й цифрову нерівності у середовищі мережевих комунікацій, а також встановлюють базові орієнтири цифрової нерівності в українському сегменті системи мережевих ...
1673838
  Андрієвська В. Цифрова та медіаграмотність як умова становлення сучасного покоління / В. Андрієвська, Д. Шинкарьова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (108). – С. 50-54. – ISSN 1562-529Х
1673839
  Лебедєв О.М. Цифрова техніка : навч. посібник для студентів вищ. техн. навч. закл. / О.М. Лебедєв, О.І. Ладик ; за ред. М.Ю. Ільченка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ін-т телекомунікац. систем. – Київ : Політехніка, 2004. – 316, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310. – ISBN 966-622-149-7
1673840
  Червякова В.В. Цифрова трансформація автодилерського бізнесу в умовах кризи, зумовленої COVID-19 // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 198-214. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  Зміна очікувань споживачів, нові можливості мобільності та такі технологічні прориви, як діджиталізація, підключеність транспортних засобів до мережі та електрифікація, зумовлюють трансформацію роздрібної торгівлі автомобілями з безпрецедентною ...
1673841
  Косенко О. Цифрова трансформація банків // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 10 січня (№ 1). – С. 7


  "Швидкий технологічний прогрес змінює сектор фінансових послуг у всьому світі. Фінтехсервіси колись вважалися вправним доповненням до традиційних банківських послуг, спрощували діяльність клієнтів. Але нині ці сервіси кидають виклик усім аспектам ...
1673842
  Коваленко В.В. Цифрова трансформація банківського сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 3 (304). – Бібліогр.: 22 назв.
1673843
  Івашкевич О.В. Цифрова трансформація бібліотек України: сьогодення та перспективи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 2. – С. 50-56. – ISSN 2409-9805
1673844
  Гринько П.Л. Цифрова трансформація бізнесу в умовах розвитку інноваційних процесів в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 53-58. – ISSN 2222-4459
1673845
  Бабаєв В.М. Цифрова трансформація в сфері вищої освіти в умовах глобалізації / В.М. Бабаєв, Г.В. Стадник, Т.В. Момот // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 2-9 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1673846
  Гражевська Н.І. Цифрова трансформація економіки в умовах посилення глобальних ризиків і загроз / Н.І. Гражевська, А.М. Чигиринський // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 8, серпень. – С. 53-57. – ISSN 2306-6806
1673847
  Когут Ю.І. Цифрова трансформація економіки та проблеми кібербезпеки : практ. посібник / Ю.І. Когут. – Київ : СІДКОН, 2021. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 346-357 та в підрядк. прим. – (Міжнародна ліга кібербезпеки). – ISBN 978-617-95100-1-4
1673848
  Піжук О.І. Цифрова трансформація економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Піжук Ольга Іванівна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
1673849
  Кірдан О.П. Цифрова трансформація економіки України: теоретичні аспекти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 13-19. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 6). – ISSN 2707-8620
1673850
  Сущенко Л.О. Цифрова трансформація закладів вищої освіти в умовах діджиталізації суспільства: виклики і перспективи / Л.О. Сущенко, О.О. Андрющенко, П.Р. Сущенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 157-162. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
1673851
  Кулинич П.Ф. Цифрова трансформація земельного законодавства України як напрям його модернізації: стан і перспективи // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – С. 88-94. – ISSN 2524-017X
1673852
  Власенко О.П. Цифрова трансформація маркетингових технологій: кооперативний вектор / О.П. Власенко, О.М. Буднік // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 6 (91). – С. 42-51. – ISSN 2663-2144
1673853
  Власенко О.П. Цифрова трансформація механізму державного регулювання національної економіки в умовах ринку / О.П. Власенко, В.П. Якобчук, Л.І. Симоненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814
1673854
  Бутенко Н.В. Цифрова трансформація підприємницької діяльності в розрізі реалізації концепції "Індустрія 4.0" / Н.В. Бутенко, А.Г. Кощук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (38). – С. 7-12. – ISSN 2222-0712
1673855
  Яненкова І.Г. Цифрова трансформація промисловості України: ключові акценти // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 179-184. – ISSN 2222-0712
1673856
  Іртищева І.О. Цифрова трансформація регіонів України: об"єктивна необхідність, принципи цифрового розвитку та особливості регулювання / І.О. Іртищева, О.Ф. Сєнкевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 14-21. – ISSN 1562-0905
1673857
   Цифрова трансформація ринку праці: платформна економіка і нові загрози нерівності в умовах техноглобалізму / Н.В. Резнікова, О.В. Булатова, В.Г. Панченко, Іващенко, .А. // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 33-42. – ISSN 2306-6792
1673858
  Андрощук Г.О. Цифрова трансформація світової економіки: аналіз технологічних трендів // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: В.І. Сергієнко ; упоряд.: С.Г. Шидловський, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2020. – (Вип. 6). – С. 78-96. – ISBN 978-617-7828-93-7
1673859
  Шпарик О. Цифрова трансформація середньої освіти: спільні стратегічні вектори США та країн ЄС // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3. – С. 33-43. – ISSN 2411-1317
1673860
  Морозова Л.С. Цифрова трансформація страхового ринку / Л.С. Морозова, І.С. Микитюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 17, вересень. – С. 49-53. – ISSN 2306-6814
1673861
  Биков В.Ю. Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп"ютерно-технологічної платформи освіти і науки України // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 15-21. – ISSN 2304-0629
1673862
  Череп А. Цифрова трансформація суспільства як необхідна умова його інноваційного розвитку / А. Череп, В. Воронкова, О. Череп // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (124). – С. 68-73. – ISSN 2308-0361
1673863
  Шимченко Л. Цифрова трансформація України як механізм ефектизації комунікації влади з народом / Л. Шимченко, Д. Мірошніченко, Д. Костенко // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 14. – С. 304-322. – (Серія "Історичні науки" ) ( Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2518-7600
1673864
  Денбновецький С.О. Цифрова трансформація українських бібліотек в умовах глобалізаційних перетворень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 1. – С. 26-33. – ISSN 2409-9805
1673865
  Баранов О. Цифрова трансформація як джерело реновації парадигми рекодифікації та оновлення законодавства: огляд проблем // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 : Доктрина інформаційного права. – С. 28-47. – ISSN 1026-9932
1673866
  Шевченко І. Цифрова трансформація японської економіки та перспективи впровадження досвіду в розвиток цифрової торгівлі України / І. Шевченко, І. Зварич // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.-М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 1 (107), січень - березень. – С. 94-108. – ISSN 2786-4537
1673867
   Цифрова трансформація, або "дія" для освітян / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 8 серпня (№ 30/31). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Пришвидшення цифрової трансформації освіти, запровадження електронного діловодства та розширення доступу громадян України до дистанційної освіти - 27 липня Верховна Рада України у другому читанні й у цілому 314 голосами ухвалила закон "Про внесення ...
1673868
  Доан П.В. Цифрова трансформація: застосування Google Планета Земля в підготовці кадрів для туризму / П.В. Доан, В.К. Кіптенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 137-145 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1673869
  Василевський О. Цифрова Україна без правил гри у майнінг // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 11
1673870
   Цифрова фільтрація як необхідна передумова застосування статистичних методів для експоненціальної декомпозиції складних релаксаційних спектрів зі значним шумовим фоном / І.В. Ліщук, С.В. Тищенко, В.В. Ільченко, В.Я. Опилат // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 36-37
1673871
  Кендюхов О. Цифрова школа. Концепція національного освітнього проекту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 червня (№ 22/23). – С. 11


  "Діджиталізація освіти сьогодні є головним трендом розвитку освітніх систем майже в усіх країнах світу й охоплює всі рівні - від початкової освіти до магістрів та докторів наук. Наша країна теж перебуває в загальному тренді: створюються електронні ...
1673872
  Жарий О.Ю. Цифровая HDR-фотография и панорамная сьемка : практ. руководство по созданию впечатляющих фот. : [учеб. пособие, фотоальбом] / Олег Жарий ; [под общ. ред. В. Невзорова]. – Киев : Скай Хорс, 2011. – 117, [1] с. : цв. фот. – ISBN 978-966-2536-04-1
1673873
   Цифровая версия государственной почвенной карты масштаба 1 : 1 млн, проблемы и решения / М.С. Симакова, Д.И. Рухович, П.В. Королева, Е.В. Вильчевская, Н.В. Калинина; М.С. Симакова и др. // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 387-397 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0032-180Х
1673874
  Мамсуров М.С. Цифровая геофизика / М.С. Мамсуров. – М., 1987. – 46с.
1673875
  Ярославский Л.П. Цифровая голография / Л.П. Ярославский, Н.С. Мерзляков. – Москва : Наука, 1982. – 220с.
1673876
  Федоров Б.Ф. Цифровая голография: Синтез голограмм простейших объектов и восстановление изображений / Б.Ф. Федоров, Р.И. Эльман. – Москва : Наука, 1976. – 151с.
1673877
  Щербик В.В. Цифровая гравитация в живой материи / В.В. Щербик, Л.П. Бучацкий. – Киев : ДІА, 2020. – 159, [1] с. : ил., табл. – Предисл. рус., англ. – Библиогр.: с. 54-57, 92-93, 149-152. – ISBN 978-617-7785-16-2
1673878
   Цифровая запись и обработка сейсморазведочной информации.. – М., 1968. – 101с.
1673879
  Щербина В.И. Цифровая звукозапись / В.И. Щербина. – Москва : Радио и связь, 1989. – 190 с.
1673880
  Тикунов В.С. Цифровая Земля и картография / В.С. Тикунов, Е.Н. Ерёмченко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 6-15 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 0016-7126
1673881
   Цифровая и вычислительная техника. – М., 1991. – 463с.
1673882
  Смеляков В.В. Цифровая измерительная аппаратура инфранизких частот / В.В. Смеляков. – Москва : Энергия, 1975. – 165 с.
1673883
   Цифровая измерительная техника.. – М., 1959. – 25с.
1673884
   Цифровая имитация автоматизированных систем.. – Москва : Наука, 1983. – 262с.
1673885
  Лернер М.И. Цифровая индикация / М.И. Лернер. – М., 1970. – 103с.
1673886
   Цифровая карта засоления почв Хакасии / Г.И. Черноусенко, Н.В. Калинина, Д.И. Рухович, П.В. Королева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 1131-1147 : рис., табл. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0032-180Х
1673887
   Цифровая картография и геоинформатика : краткий терминол. словарь / Е.А. Жалковский, Е.И. Халугин, А.И. Комаров, Б.И. Серпуховитин; Е.А. Жалковский, Е.И. Халугин, А.И. Комаров, Б.И. Серпуховитин ; под общ. ред. Е.А. Жалковского. – Москва : Картгеоцентр ; Геодезиздат, 1999. – 46 с. – ISBN 5-86066-028-6
1673888
  Браун Д. Цифровая крепость : [роман] / Дэн Браун ; [пер. с англ. А.А. Файнгара]. – Москва : АСТ [и др.], 2005. – 474, [1] с. – (Интеллектуальный детектив). – ISBN 5-17-031339-
1673889
  Коваленков Л.Л. Цифровая магнитная запись в информационно-измерительной технике / Л.Л. Коваленков. – М, 1989. – 263с.
1673890
  Беньон Д. Цифровая магнитная логика = Digital magnetic logic / David R. Bennion, Hewitt D. Crane, David Nitzan / Д. Беньон, Г. Крейн, Д. Нитцан ; пер. с англ. Ю.Д. Розенталя. – Москва : Мир, 1972. – 286 с. : черт. – Библиогр.: с. 280-281
1673891
  Нуриев Н.К. Цифровая модель деятельностного потенциала инженера / Н.К. Нуриев, С.Д. Старыгина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 10 (ноябрь). – С. 49-55. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрен интеллект как средство и инструмент деятельностного потенциала будущего инженера. Определен состав, структура и метрики параметров, характеризующих интеллектуально-деятельный потенциал инженера с представлением его в цифровом формате при ...
1673892
  Новаковский Б.А. Цифровая наземная стереосъемка: возможности и перспективы / Б.А. Новаковский, Р.В. Пермяков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 37-41 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
1673893
   Цифровая обработа сейсмических данных.. – М., 1973. – 311с.
1673894
  Немирко А.П. Цифровая обработка биологических сигналов / А.П. Немирко. – М., 1984. – 145с.
1673895
   Цифровая обработка геолого-геофизической информации сложнопостроенных сред.. – Саратов, 1988. – 83с.
1673896
  Спасский Б.А. Цифровая обработка данных сейсморазведки : учеб. пособие по спецкурсу / Спасский Б.А. ; Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : ПГУ, 1986. – 96 с. – Библиогр.: с. 94-95
1673897
   Цифровая обработка данных сейсморазведки.. – М., 1970. – 191с.
1673898
  Старобинец А.Е. Цифровая обработка и интерпретация данных метода преломленных волн / А.Е. Старобинец, М.Е. Старобинец. – М., 1983. – 207с.
1673899
  Прэтт У. Цифровая обработка изображений : В двух книгах / У. Прэтт; Пер. с англ. под ред. Д.С.Лебедева. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1982. – 312с.
1673900
  Прэтт У. Цифровая обработка изображений : в 2-х книгах / У. Прэтт. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1982. – 480 с.
1673901
  Андриянов А.В. Цифровая обработка информации в измерительных приборах и системах / Андриянов А.В., Шпак И.И. – Минск : Вышэйшая школа, 1987. – 174, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 172-175 (83 назв.)
1673902
   Цифровая обработка информации на основе быстродействующих БИС.. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 133с.
1673903
  Даджион Д. Цифровая обработка многомерных сигналов / Д. Даджион, Р. Мерсеро. – Москва : Мир, 1988. – 487 с.
1673904
  Кузьмин С.З. Цифровая обработка радиолокационной информации / С.З. Кузьмин. – Москва, 1967. – 400 с.
1673905
  Гольденберг Л.М. Цифровая обработка сигналов / Л.М. Гольденберг. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1990. – 256с.
1673906
  Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычислительная техника" / А.Б. Сергиенко. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2007. – 750, [1] с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 729-750. - На обл. указ. также: Для студентов и преподавателей вузов ; Фундамент. курс, охватывающий основные разд. цифровой обраб. сигналов ; Сочетание теорет. и практ. знаний. – Библиогр.: с. 724-728. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-469-00816-9
1673907
  Горлач А.А. Цифровая обработка сигналов в измерительной технике / А.А. Горлач, М.Я. Минц, В.Н. Чинков. – Киев : Техніка, 1985. – 151 с.
1673908
  Ярославский Л.П. Цифровая обработка сигналов в оптике и голографии. Введение в цифровую оптику / Л.П. Ярославский. – Москва : Радио и связь, 1987. – 295 с.
1673909
   Цифровая обработка сигналов и ее применения. / Ярославский Л.П. – М., 1981. – 221с.
1673910
  Голд Б. Цифровая обработка сигналов. / Б. Голд, Ч.М. Рэйдер. – М., 1973. – 367с.
1673911
  Пелед А. Цифровая обработка сигналов. / А. Пелед, Б. Лиу. – К, 1979. – 263с.
1673912
  Бондарев Б.Н. Цифровая обработка сигналов: методы и средства : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению 0804 - "Компьютерные науки" / Б.Н. Бондарев, Г. Трестер, В.С. Чернега. – Севастополь : СевГТУ, 1999. – 398 с. – ISBN 966-74-73-15-5
1673913
   Цифровая обработка сигналов: опыт использования персональных ЭВМ.. – Киев : Тэхника, 1991. – 158с.
1673914
  Кармалита В.А. Цифровая обработка случайных колебаний / В.А. Кармалита. – М, 1986. – 79с.
1673915
  Гук А.П. Цифровая обработка снимков : учеб. пособ. для студ. спец. 1303 / отв. ред. П.Д. Гук. – Новосибирск : НИИГАиК, 1986. – 80 с.
1673916
   Цифровая оптика. – Москва : Наука, 1990. – 172 с.
1673917
  Доманицкий С.М. Цифровая оптимальная система программного управления и ее применение для нажимных устройств блюминга / С.М. Доманицкий. – М., 1963. – 40с.
1673918
   Цифровая осциллография. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 231 с.
1673919
  Немировский М.С. Цифровая передача информации в радиосвязи / М.С. Немировский. – Москва, 1980. – 255 с.
1673920
  Окунев Ю.Б. Цифровая передача информации фазомодулированными сигналами / Ю.Б. Окунев. – М., 1991. – 295с.
1673921
  Дворецкий И.М. Цифровая передача сигналов звукового вещания / И.М. Дворецкий, И.Н. Дриацкий. – Москва : Радио и связь, 1987. – 191 с.
1673922
  Иванов А.В. Цифровая печать в медиапространстве // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 124-129. – ISSN 0869-3617


  Медиапространство сегодня существует везде, где есть возможность принимать теле- или радиосигнал. Большинство наших детей, особенно в мегаполисах, не озабочены тем, где найти интересную книгу, - они ищут конкретную информацию либо общаются в Интернете. ...
1673923
  Иванов А. Цифровая печать в медиапространстве // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 20 (158). – С. 41-44. – ISSN 1727-4893
1673924
   Цифровая почвенная карта УОПЭЦ "Чашниково" МГУ им. М.В. Ломоносова / Н.П. Кириллова, Т.М. Силёва, Т.Ю. Ульянова, С.Ю. Розов, М.А. Ильяшенко, М.И. Макаров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 17 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 22-29 : рис., табл. – Библиогр.: с. 28-29. – (Почвоведение ; № 2). – ISSN 0201-7385
1673925
  Лернер М.Б. Цифровая регистрация и ввод данных каротажа в ЭВМ / М.Б. Лернер. – М., 1974. – 37с.
1673926
  Кудымов Б.Я. Цифровая регистрация сейсмических колебаний. / Б.Я. Кудымов. – М., 1977. – 28с.
1673927
  Спасский Б.А. Цифровая сейсморазведочная аппаратура / Б.А. Спасский. – Пермь, 1978. – 54с.
1673928
   Цифровая система накопления и обработки информации (АИ-2048). – Москва : Госиздат по атомной науке и технике, 1963. – 148с.
1673929
  Спилкер Дж. Цифровая спутниковая связь / Дж. Спилкер. – Москва : Связь, 1979. – 592 с.
1673930
  Цымбал С.Н. Цифровая структурно-литологическая модель Тарасовского месторождения титано-циркониевых руд / С.Н. Цымбал, Д.П. Хрущев, А.П. Лобасов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 81-93 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
1673931
  Мышляева И.М. Цифровая схемотехника : Учебник для студ. образовательных учреждений среднего профессион. образования / И.М. Мышляева. – Москва : Академия ИЦ, 2005. – 400с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1213-Х
1673932
  Калихман С.Г. Цифровая схемотехника в радиовещательных приемниках / С.Г. Калихман, Б.И. Шехтман. – Москва, 1982. – 104 с.
1673933
  Свириденко В.А. Цифровая техника в системах связи / В.А. Свириденко. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
1673934
  Кузнецов А.С. Цифровая техника для радиолюбителей / А.С. Кузнецов. – Москва, 1972. – 97с.
1673935
  Чмых М.К. Цифровая фазометрия / М.К. Чмых. – Москва : Радио и связь, 1993. – 183 с.
1673936
   Цифровая фильтрация аэроснимков стереомоделей и карт. – Ленинград : Недра, 1976. – 200 с.
1673937
  Петько В.И. Цифровая фильтрация и обрабока сигналов / В.И. Петько. – Минск, 1995. – 168с.
1673938
  Садов В.С. Цифровая электроника : Конспект лекций / В.С. Садов. – Минск : БГУ, 2002. – 50 с. – ISBN 985-445-846-6
1673939
  Хокинс Г. Цифровая электроника для начинающих / Г. Хокинс. – М., 1986. – 230с.
1673940
  Халецька Л.П. Цифрове збереження електронних документів на прикладі діяльності національної бібліотеки Франції // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 26-34. – ISSN 2409-9805


  У статті висвітлена документальна політика електронної бібліотеки Національної бібліотеки Франції, характеризується процес створення та сучасний етап розвитку електронної бібліотеки Gallica, розглядається система довготривалого збереження цифрових ...
1673941
  Грубов В.І. Цифрове керування технологічними процесами / В.І. Грубов. – Київ : Т-во "Знання", 1968. – 32с. – (В лабораторіях вчених ; Сер.7 ; №1)
1673942
  Ярошенко Т.О. Цифрове кураторство: виклики та можливості для бібліотечно­інформаційної освіти / Т.О. Ярошенко, О.О. Сербін // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2023. – Вип. 63. – С. 56-71. – ISSN 2410-5333
1673943
  Призинчук С. Цифрове майбутнє світу, яким його бачить Китай? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 березня (№ 41-42)
1673944
  Ткачук О. Цифрове майбутнє української юриспруденції - міф чи реальність? // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 11
1673945
  Макарський О. Цифрове майбутьнє в Україні // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 5-7
1673946
  Цимбаленко Є.С. Цифрове медіасуспільство / Є.С. Цимбаленко, Л.В. Євтушенко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 89-91


  У статті розглянуто теоретичні концепції та сутнісні характеристики цифрового медіасуспільства; з"ясовано місце й роль соціальних комунікацій у теоріях цифрового медіасуспільства. The article examines the theoretical concepts and essential ...
1673947
  Сінна О.І. Цифрове моделювання рельєфу дна акваторій у районі української антарктичної станції "Академік Вернадський" / О.І. Сінна, А.Ю. Утєвський, В.С. Попов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 31-35. – ISSN 2075-1893
1673948
  Катеринчук І.С. Цифрове моделювання рельєфу місцевості в задачах побудови систем радіозв"язку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 40-47. – ISSN 2524-0056
1673949
  Бойченко М. Цифрове навчальне середовище: інноваційна екосистема дистанційного навчання в закладах вищої освіти // Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (12-13 листоп. 2020 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – С. 129-131. – (Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union). – ISBN 978-966-698-305-6
1673950
   Цифрове навчання змінює традиційний підхід до освіти // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (115). – С. 86-88. – ISSN 2307-4949
1673951
  Іванюк І. Цифрове навчання як основний напрямок освітньої реформи Фінляндії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 211-213
1673952
  Лобузіна К. Цифрове обличчя наукової бібліотеки: столітній рубіж академічних традицій та інновацій // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 12-17. – ISSN 1029-7200


  Розглядається сучасний стан та перспективи розвитку електронних бібліотечно-інформаційних технологій і ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Зосереджено увагу на розбудові перспективних науково-інформаційних проектів ...
1673953
  Зеленов Є.А. Цифрове покоління: витоки, особливості, засоби взаємодії / Зеленов Є.А. ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ : Видавництво СНУ імені В. Даля, 2023. – 239, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-11
1673954
  Гоян О.Я. Цифрове радіомовлення: українські перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 31-34.


  Йдеться про перспективи розвитку українського радіомовлення, а саме – перехід на цифрові стандарти. Пропонується огляд цифрових радіомовних технологій, оптимальних для українського медіаринку. The prospects of development of the Ukrainian digital ...
1673955
  Фігура Л. Цифрове структурно-літологічне моделювання золотоносності кір звітрювання в межах родовищ і рудопроявів Середнього Побужжя / Л. Фігура, М. Ковальчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 54-62 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-6220
1673956
  Пустовий О. Цифрове ТБ та радіо у курсі загальної фізики університету / О. Пустовий, І. Степура // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 53-54
1673957
  Кохан В.П. Цифровизация деятельности Пенсионного Фонда Украины // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 7-12. – ISSN 2311-4894
1673958
  Авдеева Н.В. Цифровизация и равные возможности / Нина Владимировна Авдеева, Ольга Владимировна Никулина, Варвара Андреевна Осипова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – май. – С. 69-71. – ISSN 1726-6726


  Для укрепления взаимодействия между создателями, агрегаторами и пользователями электронных библиотек ежегодно проводится научно-практическая конференция Российской ассоциации электронных библиотек, в рамках которой обсуждаются актуальные проблемы и ...
1673959
  Шкутько О.Н. Цифровизация мирового рынка услуг: специфика и последствия // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 49. – С. 50-58. – ISSN 2306-546X
1673960
  Боряк Г. Цифровий архів Голодомору в Україні 1932-1933 рр. як універсальний джерельний мережевий ресурс: документальний та візуальний сегменти проекту / Г. Боряк, К. Лобузіна, О. Юркова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 138-153. – ISSN 0130-5247
1673961
  Цеп"юк Г. Цифровий архів Національного університету "Острозька Академія" в інформаційно-комунікаційному середовищі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 129-135. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
1673962
  Спіріна С. Цифровий архів та методи дистанційної роботи зарубіжних бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 65. – C. 195-206. – ISSN 2224-9516
1673963
  КовальчукІ.П Цифровий атлас річково-басейнової системи як інструмент моніторингу її геоекологічного стану та управління природокористуванням / КовальчукІ.П, А.І. Ковальчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 195-196. – ISSN 2306-5680
1673964
  Корнівська В.О. Цифровий банкінг: ризики фінансової дигіталізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 254-261. – ISSN 2222-0712
1673965
  Сорочан Т. Цифровий близнюк закладу післядипломної освіти як екосистема професійного розвитку / Т. Сорочан, Л. Карташова, А. Гуржій // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 33-41. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1673966
  Щипцов О.А. Цифровий вектор розвитку України: формування національної індустрії океанографічних геопросторових даних // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 266-275 : рис., табл. – Бібліогр.: 272-273. – ISSN 0203-3100
1673967
  Запорожцева Л.Є. Цифровий вимір масової культури як середовище конструювання міфології // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – С. 48-54


  У статті розглянуто дигітальний вимір масової культури як специфічне середовище для виникнення сучасної міфології. Зроблено припущення, що темпоральна і просторова відкритість дигітального тексту, інтерактивність та інтерпасивність взаємодії суб’єкта з ...
1673968
  Проць Р.В. Цифровий вимірювач параметрів коливних систем / Р.В. Проць, А.В. Романюк, К.С. Семянистий // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – № 914. – С. 75-78. – (Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації). – ISSN 0321-0499
1673969
  Конюкова І.Я. Цифровий етикет комунікативної культури XXI століття / І.Я. Конюкова, Є.А. Сидоровська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 1. – С. 26-30. – ISSN 2226-3209
1673970
  Завада О.В. Цифровий живопис Казухіко Накамури // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 166-168
1673971
  Кушнір Т. Цифровий заповіт, або Проблема конструювання сталих понять у світобудові інтерпретацій // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 231-237
1673972
  Баліна О.І. Цифровий інформаційний супровід оцінювання студентів / О.І. Баліна, І.С. Безклубенко, Ю.П. Буценко // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 175-177. – ISBN 978-617-7021-58-1


  Пропонується супроводження вивчення студентом навчального предмету числовою характеристикою певної структури. Розглянуто переваги такого методу. Для елементів вказаної числової характеристики наведено правила їх визначення.
1673973
  Лобузін І.В. Цифровий комплекс сучасної наукової бібіліотеки // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 100-113. – ISSN 1560-9189
1673974
  Небилиця А.Ю. Цифровий кросовер підсистем кодування мовного сигналу // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 21-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1673975
  Краус Н.М. Цифровий кубічний простір як нова економічна доповнена реальність / Н.М. Краус, К.М. Краус, Н.О. Андрусяк // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 3. – С. 96-111. – ISSN 1815-2066
1673976
  Гриць Г.В. Цифровий люксметр // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – C. 103-104. – ISBN 978-617-7571-72-7


  Економія електричної енергії.
1673977
   Цифровий маркетинг - модель маркетингу XXI сторіччя / [М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна та ін.] ; за ред. М.А. Окландера. – Одеса : Астропринт, 2017. – 290, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 270-275. – ISBN 978-966-927-268-3
1673978
  Васильців Н.М. Цифровий маркетинг банківських послуг: зміни в період пандемії // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 2. – С. 87-94. – ISSN 2313-8246
1673979
  Янковець Т. Цифровий маркетинг та дизайн вражень у роздрібній торгівлі : стаття англійською мовою // Scientia Fructuosa : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. торговельно-економ. ун-т ; ed. board: Mazaraki A., Prytulska N., Gerasymenko A. [et. all]. – Київ, 2023. – № 6 (152). – С. 51-63. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2786-2978
1673980
  Адамовська М. Цифровий маркетинг туризму // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 130-131
1673981
  Каткова Т.І. Цифровий маркетинг як інструмент для сегментації цільових ринків комунікацій / Т.І. Каткова, І.І. Княженко, В.Р. Шевченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 59-64. – ISSN 1997-4167
1673982
  Мірошник М.В. Цифровий маркетинг як середовище інтерактивних технологій digital реклами / М.В. Мірошник, Л.О. Стрюк, Д.О. Копица // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 503-510. – ISSN 2222-4459
1673983
  Бут-Гусаім Цифровий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку / Бут-Гусаім, К.В. Ковтуненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 297-304. – ISSN 2222-4459
1673984
  Тормахова А. Цифровий образ міста як форма комунікації // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (11). – С. 72-75. – ISSN 2616-9967


  Історично склалось, що місто є центром, у якому зосереджено основні вектори людської життєдіяльності. Зокрема, сучасне місто може бути представлене крізь призму медіа. Місто наразі існує не лише як певна об"єктивна реальність, а й як результат ...
1673985
  Гладкіх Н.Д. Цифровий підводний акустичний зв"язок в мілкому морі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Гладкіх Нікіта Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 30 с. – Бібліогр.: 11 назв
1673986
  Іванов І.Ю. Цифровий підпис в групових середовищах // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 557-563. – ISSN 1727-4907
1673987
  Сбруєва А.А. Цифровий підхід в інноваційній освітній діяльності вищої школи // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 108-119. – ISBN 978-966-698-309-4
1673988
  Кузьмінська О.Г. Цифровий порядок денний: дослідження цифрових компетентностей освітян // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 1. – С. 426-428


  "Метою даного дослідження є визначення готовності суб"єктів освітнього процесу вищої школи України до реалізації цифрової освіти як інструмента набуття цифрових компетентностей громадян".
1673989
  Гриценко А. Цифровий розвиток: структура, капіталізація та соціалізація // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко ; редкол.: Т. Артьомова, Ю. Бажал, В. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 5-20 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1673990
  Чаплінський Є.О. Цифровий розрив - проблема функціонування електронного уряду в Україні // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 71-72
1673991
  Фролова О.М. Цифровий розрив як виклик глобальному інформаційному суспільству // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 86-87
1673992
  Женченко М. Цифровий самвидав: бізнес-моделі на шляху до інклюзивної видавничої індустрії // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоц. політичних наук ; редкол.: Андрущенко В.П., Андрусишин Б.І., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 94-100


  Розвиток інтернет-технологій став каталізатором появи цифрового самвидаву як нової бізнес-моделі видавничої діяльності. У статті розглянуто термінологічний дискурс, пов’язаний із варіативними перекладами в українськомовних та російськомовних наукових ...
1673993
  Троцька В. Цифровий семплінг у контексті дотримання авторського права на музичні твори // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 22-31. – ISSN 2308-0361
1673994
  Бречко О. Цифровий стандарт: нові можливості для трансформації бізнес-процесів в умовах цифровізації // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.-М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 2 (108), квітень - червень. – С. 58-73. – ISSN 2786-4537
1673995
  Шпак Н.О. Цифровий та інтернет-маркетинг: співвідношення понять / Н.О. Шпак, І.В. Грабович, В. Срока // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 143-149. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; Vol. 6, N 1). – ISSN 2522-1639
1673996
  Хлібороб Н. Цифровий уряд: світові тенденції як орієнтири для формування правової політики в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 86-94. – (Серія юридична ; вип. 73). – ISSN 0136-8168
1673997
  Пархоменко А. Цифровий формат // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 4 травня (№ 17/18) : Трудове право
1673998
  Карагодіна О.Г. Цифровий формат досліджень із соціальної роботи: рефлексії практичного досвіду // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 89-97. – ISSN 2414-5076
1673999
   Цифровий шум і перспективи його застосування у біології та медицині / М.У. Білий, В.В. Хохлов, Т.П. Цикора, А.В. Якунов // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 53-58. – ISSN 1023-2427
1674000
  Гулейков І.Ю. Цифрові активи як нетипові об"єкти цивільних відносин: окремі аспекти правової природи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (241). – С. 30-43. – ISSN 2308-9636
<< На початок(–10)1671167216731674167516761677167816791680(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,