Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1661166216631664166516661667166816691670(+10)В кінець >>
1667001
  Зісельс Й. "Яд ва-Шем" не має доказів про співпрацю Шухевича з німецькими окупантами // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 6 квітня (№ 13). – С. 7
1667002
  Крупач М. "Яд спраги" та "яд придушеної ненависті" (Пантелеймон Куліш на державницьких терезах Євгена Маланюка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 11-20. – ISSN 0236-1477
1667003
   "Ядерна" співпраця [НУ "Львівська політехніка"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 27 вересня (№ 36/37)
1667004
  Стрельцов Д.В. "Ядерная дилемма" во внешней политике Японии // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 56-64. – ISSN 20718160
1667005
  Синицин А. "Ядерная зима" палеолита // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С.137-138. – ISSN 0028-1263


  [Археологические раскопки на территории России. ]
1667006
  Самойлов С. "Ядерная сделка" между США и Индией / С. Самойлов, И. Олсуфьев // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 6 (1625). – С. 17-30. – ISSN 0869-44435
1667007
  Соколов Б. "Ядерний кийок" - ознака сили чи безсилля? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 5-6 червня (№ 104/105). – С. 5


  Важко уявити, щоб Росія не наразилася на удар у відповідь з боку США в разі застосування нею відповідної зброї проти Латвії, Фінляндії чи України.
1667008
  Довбиш Н. "Ядерний містицизм" Сальвадора Далі як синтез науки і релігії на тлі епохи // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 403-406. – ISBN 978-966-171-793-9
1667009
  Прокопчук С. "Ядерний щит", який будували "бандерівці" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 1 червня (№ 103)
1667010
   "Ядерний" проект // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  Студент фізико-технічного факультету Харківського національного університету Олександр Бурлаєнко переміг у французькому конкурсі студентських проектів, представивши доповідь щодо ядерної фізики. Пріоритетними напрямами конкурсних робіт були ядерна ...
1667011
  Малишев Б.В. "Ядро правової системи": до питання про визначення поняття // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 33-38
1667012
  Амосов М. "Язавжди намагався бути чесним і добре ставився до людей" // Науковий журнал МОЗ України : медичне науково-практичне видання / М-во охорони здоров"я України ; голов. ред.: Р.В. Богатирьова ; редкол.: С.Б. Арбузова, Р.М. Богачов, Г.В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (3). – С. 6-15. – ISSN 2308-8818
1667013
  Бовгиря А. "Язик козацький": мова як ознака ідентичності в Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 45-56. – ISSN 0130-5247


  Мовна палітра ранньомодерної Гетьманщини була доволі розмаїтою і включала канцелярську українську ("проста мова"), латину, польську, російську, старослов"янську, розмовну українську мови. На кожну з них покладалися свої функції. Поряд з уявленнями про ...
1667014
  Творун С. "Язичництво" чи "архаїчне православ"я"? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 119-122


  Розглядається проблема висвітлення дохристиянських вірувань укр. народу в сучасній навчальній та науково-популярній літературі; аналізуються підходи до з’ясування поняття верховного Бога, його назв і місця в пантеоні давньоукраїнських божеств; ...
1667015
  Набутовская М. Я-Женщина : Стихи / М. Набутовская. – Киев : Созвучие, 1998. – 112с
1667016
  Швая М. Я-зануда : повесть / Моника Швая; пер. с польского В.А. Голубьевского. – Харьков : Фолио, 2006. – 381с. – (Литература). – ISBN 966-03-3708-6
1667017
   Ягупольський Юрій Львович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 556. – ISBN 978-966-439-754-1
1667018
  Евлахов С.С. Яд / С.С. Евлахов. – Москва, 1955. – 32с.
1667019
   Яд жабы убивает крокодилов : Животные // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 66 : Фото. – ISSN 1029-5828
1667020
  Дрюон М. Яд и корона / М. Дрюон. – Ленинград, 1981. – 432с.
1667021
  Дрюон М. Яд и корона : Негоже лилиям прясть: Романы / М. Дрюон. – Москва : Художественная литература, 1981. – 446с. – ("Проклятые короли")
1667022
  Дрюон М. Яд и корона / М. Дрюон. – Москва : Художественная литература, 1982. – 447 с.
1667023
  Дрюон М. Яд и корона / М. Дрюон. – Саратов, 1991. – 213с.
1667024
  Дрюон М. Яд и корона / М. Дрюон. – Москва, 1991. – 431с.
1667025
  Дрюон М. Яд и корона. Негоже лилиям прясть. / М. Дрюон. – Москва, 1991. – 286 с.
1667026
   Яд растения вызывает "сардоническую улыбку" : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 32. – ISSN 1029-5828
1667027
  Арестов В.Н. Яд с доставкой на дом : "Нетрадиц. религии" в системе идеол. диверсий империализма / В.Н. Арестов, И.А. Шудрик. – Харьков : Прапор, 1986. – 123 с. – Библиогр.: с. 116-117, 111-115
1667028
  Модржинская Е.Д. Яд сионизма / Е.Д. Модржинская, В.Ф. Лапский. – Москва, 1983. – 112 с.
1667029
  Модржинская Е.Д. Яд сионизма / Е.Д. Модржинская, В.Ф. Лапский. – Минск, 1984. – 94с.
1667030
  Плаудс Э. Яд сирени : стихи / Эгилс Плаудс; пер. с лат. – Рига : Лиесма, 1985. – 86 с.
1667031
  Шайноха К. Ядвига и Ягайло. – С.-Петербург, Москва
Т. 1. – 1880. – 711 с.
1667032
  Шайноха К. Ядвига и Ягайло. – С.-Петербург, Москва
Т. 2. – 1882. – 685 с.
1667033
  Гулям Г. Ядгар : повесть / Г. Гулям. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1940. – 57 с.
1667034
  Шавишвили Бедиса Михайлович Ядгар Х века с крюковыми нотными знаками (А-596) и его значение для истории грузинского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Шавишвили Бедиса Михайлович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1667035
  Балюк Г.І. Ядеpне пpаво Укpаїни: стан i пpеспективи pозвитку.Пpавовi аспекти pадiоекологiї. / Г.І. Балюк; Міністерство освіти України.Інститут змісту і методів навчання. Київський націон. унів.ім.Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 140с. – ISBN 5-7763-2665-6


  Розглянуто взаємозв`язок i спiввiдношення ядеpного пpава та iн. галузiв пpава особливо екологiчного; аналiзуються ядеpне законодавства,його система, пpеспектива pозвитку.
1667036
  Біленчук П. Ядерна безпека і ядерна криміналістика: стратегія наукового забезпечення / П. Біленчук, Т. Обіход // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
1667037
  Біленчук П. Ядерна безпека України в сучасній цивіліології // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 201-205


  Аналізуються ядерне право та ядерне законодавство України, так само, як і питання правового регулювання ядерної і радіаційної безпеки у вітчизняному та міжнародному законодавстві.
1667038
   Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / [С.В. Адамович та ін.] ; за заг. ред. В.І. Розвадовського. – Київ : КНТ, 2017. – 223, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. - Присвяч. 25-річчю створення навч.-наук. Юрид. ін-ту ВДНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-833-8
1667039
  Толстой М.І. Ядерна геологія - нова галузь досліджень у геології : випуск 21. Геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-68. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наводяться відомості про початкові етапи радіогеологічних досліджень у Росії, їх значення для геологічних досліджень, обгрунтовується становлення на базі радіогеології нової галузі геологічних досліджень - ядерної геології, дається її визначення і ...
1667040
  Вижва С.А. Ядерна геофізика : підручник для студ. геологічних спец. вищ. навч. закладів / С.А. Вижва , І.І. Онищук, О.П. Черняєв ; [ред. Л. Воронцова] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 607, [1] с. – Бібліогр.: с. 599-603. – ISBN 978-966-439-541-7
1667041
  Кайл Шеннон Ядерна дипломатія Північної Кореї і США // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 333-340. – ISBN 978-0-19-883999-6
1667042
   Ядерна ДНК клітин слизової оболонки шлунка за умов дії стресу у щурів / Т.Д. Хілько, І.В. Якубцова, О.М. Тищенко, Л.І. Остапченко, Ш. Макай, В.Ф. Чехун // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 167-171. – ISSN 1023-2427


  Проведено порівняльне дослідження рівня полімеризації ядерної ДНК клітин слизової оболонки шлунка як за умов стресової моделі виразки шлунка, та і при інтрагастральному введенні тваринам екстракту Trigontlla foenum graecum на фоні розвитку виразкових ...
1667043
  Каспрук В. Ядерна ейфорія Кім Чен Ина // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 квітня (№ 13). – С. 6
1667044
  Поярков В.О. Ядерна енергетика : за і проти / В.О. Поярков. – К, 1993. – 92с.
1667045
  Соботович Е. Ядерна енергетика і наслідки Чорнобильської катастрофи / Е. Соботович, Р. Белєвцев // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 29-39. – ISSN 0372-6436
1667046
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос. мовами
1667047
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-
№ 2. – 2013. – Резюме мовою статті
1667048
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-
№ 1 (3). – 2014. – Резюме укр., рос. мовами
1667049
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-
№ 2 (4). – 2014. – Резюме укр., рос. мовами
1667050
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (5). – 2015. – Резюме укр., рос. мовами
1667051
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (6). – 2015. – 74 с. – Резюме укр., рос. мовами
1667052
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (7). – 2016. – 76 с. – Резюме мовою статті
1667053
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України ; редкол.: В.М. Васильченко, О.М. Масько, О.А. Пуртов [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (8). – 2016. – 77 с. – Резюме мовою статті
1667054
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (9). – 2017. – 72 с. – Резюме мовою статті
1667055
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ, 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (10). – 2017. – 87 с. – Резюме мовою статті
1667056
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ДНІЦ СКАР", 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (11). – 2018. – 76 с. – Резюме мовою статті
1667057
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" Міненерговугілля України ; Укр. ядерне т-во ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ : ДП "ДНІЦ СКАР", 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (12). – 2018. – 96 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1667058
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (13). – 2019. – 96 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1667059
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (14). – 2019. – 88 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
1667060
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 3 (15). – 2019. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667061
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (16). – 2020. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667062
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (17). – 2020. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667063
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій Нац. акад. наук України ; ДП "Держ. науково-інженер. центр систем контролю та аварійн. реагування" [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 3 (18). – 2020. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667064
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 4 (19). – 2020. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1667065
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 1 (20). – 2021. – 108 c. – Резюме укр., англ. мовами
1667066
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 2 (21). – 2021. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
1667067
   Ядерна енергетика та довкілля = Nuclear power and the environment : науково-технічний журнал / Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій НАН України (ІПБ АЕС НАН України) [та ін.] ; голов. ред. Носовський А.В. ; редкол.: Бондарьков М.Д., Борисенко В.І., Васильченко В.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2311-8253
№ 3 (22). – 2021. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
1667068
   Ядерна енергетика у контексті енергетичної політики Євросоюзу / С.В. Калтигіна, А.І. Шанчук, Ю.В. Єсипенко, О.В. Печериця // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2018. – Вип. 1 (77). – С. 3-10. – ISSN 2073-6231
1667069
  Шевцов А.І. Ядерна енергетика України: стан та напрями розвитку / А.І. Шевцов, А.З. Дорошкевич // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 153-160.
1667070
  Чекаленко Л. Ядерна енергетика Франції - найпотужніший механізм безпеки / Л. Чекаленко, А. Кудряченко, О. Васильєв // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 31-35. – (Історичні науки)
1667071
  Пивовар С.Ф. Ядерна зброя / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 423-424. – ISBN 966-642-073-2
1667072
  Галака С.П. Ядерна зброя Білорусі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 187-190. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто процес набуття Бєларуссю статусу держави, що не володіє ядерною зброєю. Виділено ключові етапи та мотиви, що визначили рішення керівництва країни. The article examines the process of gaining the status of non-nuclear state by Belarus. Basic ...
1667073
  Годлевський М.С. Ядерна зброя в контексті зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обами // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 401-405. – ISSN 2076-1554


  Розглядаються зміни у зовнішній політиці США за адміністрації Барака Обами в контексті проблеми ядерного роззброєння і контролю над цим озброєнням. Головний акцент спрямовується на міжнародних ініціативах президента, спрямованих на подальше скорочення ...
1667074
  Годлевський М.С. Ядерна зброя в контексті зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обами // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 103-107. – ISSN 2076-1554
1667075
  Сіновець П.А. Ядерна зброя малої потужності в контексті сучасної політики США на Близькому Сході: проблема стримування // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 111-119.
1667076
  Капируля М. Ядерна зброя як стримуючий фактор міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 28-30
1667077
  Шовкун Є. Ядерна зброя як фактор нестабільності у міжнародних відносинах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 365-373
1667078
  Теленко О.М. Ядерна зброя як чинник міждержавних відносин в Південній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 22-29. – ISSN 2308-6912


  Охарактеризовано історію та причини появи ядерної зброї в Південній Азії. Досліджено політику Індії та Пакистану в сфері ядерних озброєнь, особливості створення зброї масового знищення у цих країнах, проаналізовано можливі наслідки ядерної війни в ...
1667079
  Корпало О.Р. Ядерна зона поля синтаксичної особи в українській і польській мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 87-93. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто синтаксичну категорію особи в українській та польській мовах, що представлена у структурі дієслова та займенника. Взаємне опозиційне протиставлення особових форм реалізує відношення дії до її носія, який є суб"єктом або адресатом ...
1667080
   Ядерна криза між Російською Федерацією та державами-гарантами безпеки України // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 209-223. – ISBN 978-966-373-833-8
1667081
  Почерняєва В.Ф. Ядерна медицина - сучасні аспекти вивчення предмету / В.Ф. Почерняєва, Л.М. Васько, Т.О. Жукова // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (61). – С. 202-204. – ISSN 2079-8334
1667082
   Ядерна медицина у клінічній практиці / Ю.П. Северин, О.В. Щербіна, В.О. Мурашко, Л.В. Рущак // Військова медицина України : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19, № 1. – С. 40-45
1667083
  Садовий М.І. Ядерна парасолька як засіб збереження миру : посібник / Садовий М.І., Трифонова О.М. ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 55, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 51-54
1667084
   Ядерна перспектива [у Вінницькому національному технічному університеті] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На кафедрі електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету створено відокремлений підрозділ Українського ядерного товариства.
1667085
  Волосюк І. Ядерна проблема КНДР та позиція Сполучених Штатів Америки (90-і роки XX - початок XXI століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-71. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ядерну програму КНДР та позицію США щодо неї у 90-х рр. ХХ - на початку ХХI ст. The article deals with the nuclear program of North Korea and the position of the USA in 90-s of the XX-th century - the beginning of the XXI-st century.
1667086
  Самійленко А. Ядерна програма Аргентини та проблема нерозповсюдження ядерної зброї // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 94-100. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1667087
  Панфілов І. Ядерна програма Ірану в контексті французько-іранських відносин // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 140-143
1667088
  Боднарь В. Ядерна програма Ірану: міжнародний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 18-19
1667089
  Кучер С. Ядерна програма Північної Кореї: регіональний та глобальний аспекти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 24-26.
1667090
  Конозенко І.Д. Ядерна радіація і тверді тіла / І.Д. Конозенко. – Київ, 1977. – 48с.
1667091
  Капируля М.В. Ядерна стабільність у постбіполярному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 357-364
1667092
  Сірук М. Ядерна страгетія Трампа / М. Сірук, Р. Вайтц // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 20)


  Як США планують стримувати Росію.
1667093
  Чумак В.М. Ядерна стратегія США: від перевершення до нерозповсюдження : Монографія / В.М. Чумак; Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ін-т стратегічн. досліджень. – Київ, 1999. – 304с. – ISBN 966-554-028-9
1667094
  Оськін О. Ядерна структура українського і корейського речення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 88-91. – ISSN 0320-3077
1667095
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки ; Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 1 (61). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667096
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки ; Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 2 (62). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667097
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки ; Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 3 (63). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667098
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 4 (64). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667099
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 1 (65). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667100
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 2 (66). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667101
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 3 (67). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667102
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 4 (68). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667103
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 1 (69). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667104
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 2 (70). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667105
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 3 (71). – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667106
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ). – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 4 (72). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667107
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 1 (73). – 2017. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667108
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : Основа-Принт, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 2 (74). – 2017. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667109
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : Основа-Принт, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 3 (75). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667110
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. підприємство "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : Основа-Принт, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 4 (76). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667111
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 1 (77). – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667112
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 2 (78). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667113
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 3 (79). – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667114
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
Вип. 4 (80). – 2018. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667115
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 1 (81). – 2019. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667116
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 2 (82). – 2019. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667117
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 3 (83). – 2019. – 83, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667118
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 4 (84). – 2019. – 98, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1667119
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки"; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 1 (85). – 2020. – 79, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1667120
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герліга В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 2 (86). – 2020. – 83, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1667121
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 3 (87). – 2020. – 87, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1667122
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 4 (88). – 2020. – 87, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1667123
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / ДП "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 1 (89). – 2021. – 87, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1667124
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Держ. ун-т "Одеська політехніка" ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 3 (91). – 2021. – 62, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1667125
   Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & radiation safety : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки" ; Держ. ун-т "Одеська політехніка" ; голов. ред. Печериця О.В. ; редкол.: Богорад В.І., Боднар І.В., Герлига В.А. [та ін.]. – Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998-. – ISSN 2073-6231
№ 4 (92). – 2021. – 71, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1667126
  Булавін Л.А. Ядерна фізика : Навчальний посібник для фізичних спеціальностей університетів / Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 271с. – ISBN 966-594-306-5
1667127
  Булавін Л.А. Ядерна фізика : Підручник / Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський; КНУТШ; Фізичний факультет. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 439с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-020-2
1667128
  Булавін Л.А. Ядерна фізика : підручник / Л.А. Булавін, В.К. Тартаковський. – Київ : Знання, 2005. – 431с. – ISBN 966-346-083-0
1667129
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : Наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 1. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1667130
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : Наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 2. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1667131
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 1. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1667132
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 2. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1667133
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 3. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1667134
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 4. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1667135
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 1 (23). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1667136
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 2 (24). – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1667137
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
№ 3 (25). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1667138
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 2. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1667139
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 3. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1667140
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 4. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1667141
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 10, № 1. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1667142
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 11, № 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1667143
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331X
Т. 11, № 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1667144
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331X
Т. 11, № 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1667145
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331X
Т. 11, № 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1667146
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 12, № 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1667147
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 12, № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1667148
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 12, № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1667149
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 12, № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1667150
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 13, № 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1667151
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 13, № 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1667152
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 13, № 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1667153
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Інститут ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 13, № 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1667154
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667155
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667156
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667157
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 14, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667158
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 15, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667159
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 15, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667160
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 15, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667161
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 15, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667162
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 16, № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667163
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 16, № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667164
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 16, № 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667165
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 16, № 4. – 2015. – С. 321-432. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667166
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 17, № 2. – 2016. – С. 103-210. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667167
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 17, № 1. – 2016. – С. 1-102. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667168
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 17, № 4. – 2016. – С. 333-442. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667169
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 17, № 3. – 2016. – С. 211-332. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667170
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВПК "ЦЕНТРДРУК", 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 18, № 4. – 2017. – С. 299-400. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667171
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 18, № 1. – 2017. – С. 1-120. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667172
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 18, № 2. – 2017. – С. 121-210. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667173
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 18, № 3. – 2017. – С. 211-298. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667174
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ТОВ "ВПК "ЦЕНТРДРУК", 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 19, № 1. – 2018. – С. 1-90. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667175
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ЦЕНТРДРУК, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 19, № 4. – 2018. – 413, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667176
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ЦЕНТРДРУК, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 19, № 3. – 2018. – 300 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667177
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : ЦЕНТРДРУК, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 19, № 2. – 2018. – 197, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667178
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 20, № 1. – 2019. – 105, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667179
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 20, № 3. – 2019. – С. 209-311. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667180
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 20, № 2. – 2019. – 206, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667181
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 20, № 4. – 2019. – С. 315-429, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667182
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 21, № 1. – 2020. – 107, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667183
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 21, № 2. – 2020. – С. 109-216, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667184
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 21, № 4. – 2020. – С. 293-379, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667185
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 21, № 3. – 2020. – 288, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667186
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 22, № 1. – 2021. – 114, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667187
   Ядерна фізика та енергетика = Nuclear physics and atomic energy : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ : Інститут ядерних досліджень НАН України, 1999-. – ISSN 1818-331Х
Т. 22, № 2. – 2021. – С. 117-215, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1667188
  Бербидж Дж. Ядерная астрофизика = Nuclear fstrophysics : пер. с англ. / Дж. Бербидж ; пер. с англ. Г.С. Хромова ; с предисл. А.Г. Масевич. – Москва : Мир, 1964. – 128 с. : черт. – Библиогр.: с. 117-127 (265 назв.). – (Проблемы астрономии и геофизики)
1667189
  Франк-Каменецкий Ядерная астрофизика / Франк-Каменецкий. – Москва : Знание, 1967. – 63 с.
1667190
  Хойл Ф. Ядерная астрофизика / Ф. Хойл, Е.М. Бербидж, Дж.Р. Бербидж и др. ; под ред. [и с предисл.] Ч. Барнса, Д. Клейтона, Д. Шрамма ; пер. с англ. Д.К. Надежина и др. ; под ред. А.Г. Масевич. – Москва : Мир, 1986. – 519 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1667191
   Ядерная астрофизика : сб. науч. трудов. – Санкт-Петербург : ФТИ, 1991. – 206 с.
1667192
  Алехин Евгений Ядерная весна : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 11 (1015). – С. 123-127. – ISSN 0130-7673
1667193
  Чазов Е.И. и др. Ядерная война: / Е.И. и др. Чазов. – М., 1984. – 262с.
1667194
  Чердынцева В.В. Ядерная вулканология / В.В. Чердынцева. – Москва : Наука, 1973. – 208с.
1667195
  Литвинов В.С. Ядерная гамма-резонансная спектроскопия сплавов / В.С. Литвинов. – М., 1982. – 143с.
1667196
   Ядерная геология. – Москва : Изд-во ИЛ, 1956. – 555с.
1667197
   Ядерная геология. – М, 1974. – 234с.
1667198
   Ядерная геология. – М, 1978. – 128с.
1667199
  Ларионов В.В. Ядерная геология и геофизика : Учебное пособие для вузов / В.В. Ларионов. – Москва : Гостоптехиздат, 1963. – 352с.
1667200
   Ядерная геофизика. – М, 1959. – 372с.
1667201
   Ядерная геофизика : Выпуск 1961 г. – М, 1962. – 230с.
1667202
   Ядерная геофизика. – М, 1963. – 248с.
1667203
   Ядерная геофизика. – М, 1964. – 560с.
1667204
   Ядерная геофизика : Труды. – Москва : Недра
Вып.1. – 1968. – 288с
1667205
   Ядерная геофизика. – М, 1972. – 279с.
1667206
  Филиппов Е.М. Ядерная геофизика / Е.М. Филиппов. – Новосибрск : Наука. – (Труды ин-та геологии и геофизики СО АН СССР ; Вып. 40)
[Т.] 1 : Радтометрия и радиоизотопная геофизика с альфа-, бета- и гамма-излучателями. – 1973. – 515 с.
1667207
  Филиппов Е.М. Ядерная геофизика / Е.М. Филиппов. – Новосибрск : Наука
[Т.] 2 : Нейтронометрия и комплексирование методов ядерной геофизики. – 1973. – 400 с.
1667208
  Ларионов В.В. Ядерная геофизика и радиометрическая разведка : Учебник для вузов / В.В. Ларионов, Р.А. Резванов. – 2-е изд. перераб. – Москва : Недра, 1976. – 301с.
1667209
  Ларионов В.В. Ядерная геофизика и радиометрическая разведка : Учебник для студ. вузов, обучающихся по специальности "Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых" / В.В. Ларионов, Р.А. Резванов. – 3-е изд., перераб. и допол. – Москва : Недра, 1988. – 325с. – ISBN 5-247-00025-0
1667210
   Ядерная геофизика при исследовании нефтяных месторождений. – Москва : Недра, 1978. – 360 с.
1667211
   Ядерная геофизика при поисках полезных ископаемых. – Москва, 1960. – 288 с.
1667212
  Старик И.Е. Ядерная геохронология. / И.Е. Старик. – М-Л, 1961. – 631с.
1667213
  Леше А. Ядерная индукция / А. Леше. – Москва, 1963. – 684 с.
1667214
  Воронцов А.В. Ядерная интрига Корейского полуострова / А.В. Воронцов, П. Агальцов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 10 (639). – С. 24-29. – ISSN 0321-5075
1667215
  Вашман А А. Ядерная магнитная релаксационная спектроскопия / А А. Вашман, И.С. Пронин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 232 с.
1667216
  Чижик В.И. Ядерная магнитная релаксация / В.И. Чижик. – Ленинград : Ленинградский университет, 1991. – 253с.
1667217
  Шепилов Н.А. Ядерная магнитная релаксация в гидридах переходных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Шепилов Н. А.; Дон.ГУ. – Донецк, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1667218
  Захарченко Т.А. Ядерная магнитная релаксация жидкостей в пористых средах / Т.А. Захарченко. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1984. – 72с.
1667219
  Вашман А А. Ядерная магнитная релаксация и ее применение в химической физике / А А. Вашман, И.С. Пронин. – Москва, 1979. – 235с.
1667220
  Абдрашитова Н.А. Ядерная магнитная релаксация и молекулярные движения в полиэтилене : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Абдрашитова Н.А. ; Казанский гос. ун-т. – Киев, 1980. – 15 с.
1667221
  Стыро Б.И. Ядерная метеорология. / Б.И. Стыро. – Л., 1965. – 140с.
1667222
  Зверков В.В. Ядерная паропроизводящая установка с ВВЭР-440 / В.В. Зверков, Е.И. Игнатенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 200 с. – (Библиотека эксплуатационника АЭС ; Вып. 23)
1667223
  Арбатов А.Г. Ядерная перегрузка и международная безопасность // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 3 (123). – С. 36-49. – ISSN 0321-2017
1667224
  Матинян Каринэ Степановна Ядерная полипептидсинтетазная система и ее радиочувствительность : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Матинян Каринэ Степановна; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1667225
  Заборский Виктор Леонидович Ядерная политика "пороговых" государств в международном режиме нераспространения ядерного оружия (на примере отдельных государств азиатско-тихоокеанского региона) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Заборский Виктор Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
1667226
  Митяев В.Г. Ядерная политика США в НАТО / В.Г. Митяев. – М., 1973. – 208с.
1667227
  Манжола В.А. Ядерная политика Франции (60-80-ые годы) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Манжола В.А.; Мин-во образования Украины. КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 41л.
1667228
  Манжола Владимир Андреевич Ядерная политика Франции (60-е - 80-е гг.) : Дис... доктора ист.наук: 07.00.03 / Манжола Владимир Андреевич; КУ им.Шевченко. – К., 1993. – 366л. – Бібліогр.:л.337-336
1667229
  Рябцев В.Н. Ядерная программа Ирана и Запад // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 3 : Европа и политические процессы на Ближнем и Среднем Востоке. – С. 106-162. – ISSN 0235-5620
1667230
  Кузарь В. Ядерная программа КНДР : реализация и последствия // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 84-94. – ISSN 0130-9625
1667231
  Дмитренко Я. Ядерная программа ОАЭ: потенциальные последствия для Ближнего Востока // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 10-16 марта (№ 10)


  "Объединенные Арабские Эмираты скоро станут первым арабским государством с собственной ядерной программой и первым — более чем за четверть века — новичком гражданского ядерного клуба планеты. Если все пойдет по плану, первый реактор страны введут в ...
1667232
  Цитович А.П. Ядерная радиоэлектроника : учеб. пособие / А.П. Цитович. – Москва : Наука
1. – 1964. – 264 с.
1667233
  Цитович А.П. Ядерная радиоэлектроника / А.П. Цитович. – Москва
2. – 1965. – 344с.
1667234
  Цитович А.П. Ядерная радиоэлектроника. : Учеб.пособие / А.П. Цитович. – Москва : Наука, 1967. – 536с.
1667235
  Филиппов Е.М. Ядерная разведка полевых ископаемых : Справочник / Е.М. Филиппов; АН УССР, Морской гидрофизич. ин-т. – Киев : Наукова думка, 1978. – 586 с.
1667236
  Вишневский Ю. Ядерная революция. Зачем Биллу Гейтсу строить в Китае атомные станции. С помощью своих ядерных реакторов основатель Microsoft надеется сбить мировые цены на электроэнергию // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 2 октября (№ 40). – С. 25


  "Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) объявила о создании совместного предприятия для строительства реактора на бегущей волне в провинции Хэбэй на востоке страны. Эта провинция полукольцом охватывает столицу КНР Пекин (21,7 млн жителей) и ...
1667237
  Гопыч М П. Залюбовский Ядерная спектроскопия : Учеб.пособие / М П. Залюбовский Гопыч. – Харьков : Вища школа, 1980. – 384с.
1667238
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 35-го совещания. – Ленинград : Наука, 1985. – 578 с.
1667239
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 36-го совещания. – Ленинград : Наука
Ядерная спектроскопия в реакциях с заряженными частицами. – 1986. – 610с.
1667240
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 38-го совещания. – Ленинград : Наука, 1988. – 640с.
1667241
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 39-го совещания. – Ленинград : Наука
Электромагнитные переходы в атомных ядрах. – 1989. – 612с.
1667242
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов 40-го совещания. – Ленинград : Наука, 1990. – 540с.
1667243
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов междунар.совещания. – Ленинград : Наука, 1991. – 535с.
1667244
   Ядерная спектроскопия и структура атомного ядра : тезисы докладов междунар.совещания. – Санкт-Петербург : Наука, 1992. – 486с.
1667245
   Ядерная спектроскопия и теория ядра : Тезисы докл. 12-го совещания по ядерной спектроскопии нейтронодефицитных изотопов и теории деформированных ядер, Дубна, 22-25 июня 1971 г. – Дубна, 1971. – 198 с.
1667246
  Крамаровский Я.М. Ядерная стабильность во Вселенной / Я.М. Крамаровский. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1667247
  Лузин Н.П. Ядерная стратегия и здравый смысл. / Н.П. Лузин. – М., 1984. – 171с.
1667248
   Ядерная технология. – Москва : Атомиздат, 1979. – 336с.
1667249
  Коломиец В.М. Ядерная ферми-жидкость / В.М. Коломиец ; НАНУ, Ин-т ядерных исследований. – Киев : Наукова думка, 2009. – 416с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1015-Х
1667250
  Ферми Э. Ядерная физика : Пер. с англ. / Э. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 344 с.
1667251
  Вальтер А.К. Ядерная физика / А.К. Вальтер, И.И. Залюбовский. – Харьков, 1963. – 368 с.
1667252
  Мухин К.Н. Ядерная физика / К.Н. Мухин. – Москва
3. – 1963. – 180 с.
1667253
  Нелепо Б.А. Ядерная физика / Б.А. Нелепо, И.Е. Тимченко. – М, 1970. – 224с.
1667254
  Ракобольская И.В. Ядерная физика : учеб. пособие / И.В. Ракобольская. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 295с.
1667255
  Широков Ю.М. Ядерная физика : учеб.пособие / Ю.М. Широков, Н.П. Юдин. – Москва : Наука, 1972. – 671с.
1667256
  Вальтер А.К. Ядерная физика : учебник / А.К. Вальтер, И.И. Залюбовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Вища школа, 1974. – 388 с.
1667257
  Вальтер Ядерная физика / Вальтер, И.И. Залюбовский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Вища школа, 1978. – 423 с.
1667258
  Ишханов Б.С. Ядерная физика : лекции / Б.С. Ишханов. – Москва, 1980. – 116 с.
1667259
  Широков Ю.М. Ядерная физика : Учеб.пособие / Ю.М. Широков, Н.П. Юдин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1980. – 727с.
1667260
  Ракобольская И.В. Ядерная физика : учебное пособие / И.В. Ракобольская. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 280 с.
1667261
  Ишханов Б.С. Ядерная физика / Б.С. Ишханов. – Москва
Ч. 2. – 1981. – 114с.
1667262
  Михайлов В.М. Ядерная физика : Учеб.пособие / В.М. Михайлов, О.Е. Крафт. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 328с. – ISBN 5-288-00295-9
1667263
  Вальтер А.К. Ядерная физика : Учебник / А.К. Вальтер, И.И. Залюбовский. – Изд.4-е, перераб. и доп. – Харьков : Основа, 1991. – 479с.
1667264
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 7. – 1996
1667265
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 8. – 1996
1667266
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 9. – 1996
1667267
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 10. – 1996
1667268
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 11. – 1996
1667269
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 59, № 12. – 1996
1667270
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 2. – 1997
1667271
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 3. – 1997
1667272
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 4. – 1997
1667273
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 5. – 1997
1667274
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 6. – 1997
1667275
   Ядерная физика. – Москва. – ISSN 0044-0027
Т. 60, № 1. – 1997
1667276
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 6. – 2001
1667277
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 7. – 2001
1667278
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 8. – 2001
1667279
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 9. – 2001
1667280
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 10. – 2001
1667281
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 11. – 2001
1667282
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 12. – 2001
1667283
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 1. – 2001
1667284
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 2. – 2001
1667285
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.64, № 3. – 2001
1667286
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 4. – 2001
1667287
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 64, № 5. – 2001
1667288
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 3. – 2002
1667289
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 4. – 2002
1667290
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 1. – 2002
1667291
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 2. – 2002
1667292
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 65, № 10. – 2002
1667293
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 11. – 2002
1667294
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 65, № 12. – 2002
1667295
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 5. – 2002
1667296
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 6. – 2002
1667297
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 7. – 2002
1667298
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т.65, № 8. – 2002
1667299
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 65, № 9. – 2002
1667300
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 1. – 2003
1667301
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 2. – 2003
1667302
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 3. – 2003
1667303
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 4. – 2003
1667304
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 5. – 2003
1667305
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 6. – 2003
1667306
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 7. – 2003
1667307
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 8. – 2003
1667308
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 9. – 2003
1667309
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 10. – 2003
1667310
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 66, № 11 : Материалы международного семинара "Современные направления в классических подходах". посвященного 80-летию К.А. Тер-Мартиросяна. ИТЭФ Москва 30 сент.-1 окт. 2002 г. – 2003
1667311
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 66, № 12. – 2003
1667312
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 1. – 2004
1667313
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 11. – 2004
1667314
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 12. – 2004
1667315
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 10. – 2004
1667316
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 2. – 2004
1667317
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 3. – 2004
1667318
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 4. – 2004
1667319
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 67, № 5. – 2004
1667320
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 6. – 2004
1667321
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 7. – 2004
1667322
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 8. – 2004
1667323
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 67, № 9. – 2004
1667324
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 12. – 2005
1667325
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 1. – 2005
1667326
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 2. – 2005
1667327
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 3. – 2005
1667328
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 4. – 2005
1667329
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 5. – 2005
1667330
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 6. – 2005
1667331
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 7. – 2005
1667332
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 8. – 2005
1667333
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 9. – 2005
1667334
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 10. – 2005
1667335
   Ядерная физика. – Москва, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 68, № 11. – 2005
1667336
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 1. – 2006
1667337
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 2. – 2006
1667338
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 3. – 2006
1667339
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 4. – 2006
1667340
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 5. – 2006
1667341
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Том 69, № 6. – 2006
1667342
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 7. – 2006
1667343
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 8. – 2006
1667344
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 9. – 2006
1667345
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 10. – 2006
1667346
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 11. – 2006
1667347
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 69, № 12. – 2006
1667348
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 1. – 2007
1667349
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 2. – 2007
1667350
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 3. – 2007
1667351
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 4. – 2007
1667352
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 5. – 2007
1667353
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 6. – 2007
1667354
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 7. – 2007
1667355
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 8. – 2007
1667356
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 9. – 2007
1667357
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 10. – 2007
1667358
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 11. – 2007
1667359
   Ядерная физика. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 70, № 12. – 2007
1667360
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 1. – 2008
1667361
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 2. – 2008
1667362
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 3. – 2008
1667363
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 4. – 2008
1667364
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 5. – 2008
1667365
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 6. – 2008
1667366
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 7. – 2008
1667367
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 8. – 2008
1667368
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 9. – 2008
1667369
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 10. – 2008
1667370
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 11. – 2008
1667371
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 71, № 12. – 2008
1667372
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 1. – 2009
1667373
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 2. – 2009
1667374
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 3. – 2009
1667375
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 4. – 2009
1667376
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 5. – 2009
1667377
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 6. – 2009
1667378
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 7. – 2009
1667379
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 8. – 2009
1667380
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 9. – 2009
1667381
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 10. – 2009
1667382
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 11. – 2009
1667383
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 72, № 12. – 2009
1667384
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 1. – 2010
1667385
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 2. – 2010
1667386
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 3. – 2010
1667387
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 4. – 2010
1667388
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 5. – 2010
1667389
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 6. – 2010
1667390
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 7. – 2010
1667391
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 8. – 2010
1667392
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 9. – 2010
1667393
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 10. – 2010
1667394
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 11. – 2010
1667395
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 73, № 12. – 2010
1667396
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 1. – 2011
1667397
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 2. – 2011
1667398
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 3. – 2011
1667399
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 4. – 2011
1667400
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 5. – 2011
1667401
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 6. – 2011
1667402
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 7. – 2011
1667403
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 8. – 2011
1667404
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 9. – 2011
1667405
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 10. – 2011
1667406
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 11. – 2011
1667407
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 74, № 12. – 2011
1667408
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 1. – 2012
1667409
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 2. – 2012
1667410
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 3. – 2012
1667411
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 4. – 2012
1667412
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 5. – 2012
1667413
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 6. – 2012
1667414
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 7. – 2012
1667415
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 8. – 2012
1667416
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 9. – 2012
1667417
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 10. – 2012
1667418
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 11. – 2012
1667419
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 75, № 12. – 2012
1667420
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 1. – 2013
1667421
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 2. – 2013
1667422
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 3. – 2013
1667423
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 4. – 2013
1667424
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 5. – 2013
1667425
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 6. – 2013
1667426
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 7. – 2013
1667427
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 8. – 2013
1667428
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 11. – 2013
1667429
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 9. – 2013
1667430
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 76, № 10. – 2013
1667431
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 4. – 2014
1667432
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 2. – 2014
1667433
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 3. – 2014
1667434
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 9. – 2014
1667435
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 10. – 2014
1667436
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 11. – 2014
1667437
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 12. – 2014
1667438
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 5. – 2014
1667439
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 6. – 2014
1667440
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 7. – 2014
1667441
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 77, № 8. – 2014
1667442
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 9. – 2015
1667443
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 10. – 2015
1667444
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 1/2. – 2015
1667445
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 3/4. – 2015
1667446
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 5. – 2015
1667447
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 6. – 2015
1667448
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 7/8. – 2015
1667449
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 11. – 2015
1667450
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 78, № 12. – 2015
1667451
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 79, № 1. – 2016
1667452
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 79, № 2. – 2016
1667453
   Ядерная физика / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0044-0027
Т. 79, № 3. – 2016
1667454
  Ильина Т.Д. Ядерная физика в науках о Земле : Исторический очерк / Т.Д. Ильина. – Москва : Наука, 1988. – 258с.
1667455
  Никитин Ю.П. Ядерная физика высоких энергий / Ю.П. Никитин, И.Л. Розенталь. – Москва : Атомиздат, 1980. – 232 с.
1667456
  Ленский Л.А. Ядерная физика и методы атомной техники в сельском хозяйстве / Л.А. Ленский. – М, 1970. – 200с.
1667457
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 1. – 1996
1667458
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 2. – 1996
1667459
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 3. – 1996
1667460
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 4. – 1996
1667461
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 5. – 1996
1667462
   Ядерная физика и физика ядерных реакторов : реферативный журнал; выпуск сводного тома "Физика". – Москва
№ 6. – 1996
1667463
  Михайлов В.А. Ядерная физика и ядерное оружие / В.А. Михайлов, И.А. Науменко. – Москва : Воениздат, 1966. – 223 с.
1667464
  Левин В.Е. Ядерная физика и ядерные реакторы : учебник для техникумов / В.Е. Левин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Атомиздат, 1969. – 280 с.
1667465
  Климов А.Н. Ядерная физика и ядерные реакторы : учеб. пособие / А.Н. Климов. – Москва : Атомиздат, 1971. – 384с.
1667466
  Левин В.Е. Ядерная физика и ядерные реакторы : Учебник для техникумов / В.Е. Левин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1975. – 284с.
1667467
  Левин В.Е. Ядерная физика и ядерные реакторы : Учебник для техникумов / В.Е. Левин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1979. – 288с.
1667468
  Климов А.Н. Ядерная физика и ядерные реакторы : Учебник / А.Н. Климов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 350с.
1667469
  Локк У. Ядерная физика частиц высоких энергий : пер. с англ. / У. Локк. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 232 с.
1667470
  Ишханов Б.С. Ядерная физика. Происхождение элементов : учеб. пособие / Б.С. Ишханов, И.М. Капитонов. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 118 с.
1667471
   Ядерная фотография : Труды 3-го междунар.совещания. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 476с.
1667472
  Чоппин Г. Ядерная химия / Г. Чоппин, Я. Ридберг. – Москва, 1984. – 304с.
1667473
  Гайсинский М.Н. Ядерная химия и ее приложения / М.Н. Гайсинский. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 747с.
1667474
  Фридлендер Г. и др. Ядерная химия и радиохимия / Г. и др. Фридлендер. – Москва, 1967. – 567 с.
1667475
  Царегородцев М.Н. Ядерная электроника / М.Н. Царегородцев. – М
2. – 1966. – 224с.
1667476
  Ковальский Е. Ядерная электроника : Пер.с англ. / Е. Ковальский. – Москва : Атомиздат, 1972. – 358 с.
1667477
   Ядерная электроника. – Москва
Вып. 13. – 1981
1667478
  Дмитриева Н.Н. Ядерная электроника : [учеб. пособие для вузов по спец. "Физика"] / Н.Н. Дмитриева, А.С. Ковтюх, Б.Х. Кривицкий. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 238 с. – Библиогр.: с. 235-236
1667479
  Цитович А.П. Ядерная электроника : учеб. пособие / А.П. Цитович. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 407с.
1667480
  Соколов Ю. Ядерная энергетика - следующая четверть века // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 1/2. – С. 84-94. – ISSN 0130-9625
1667481
  Воскобойник Д.И. Ядерная энергетика / Д.И. Воскобойник. – Москва, 1956. – 168с.
1667482
   Ядерная энергетика. – М, 1959. – 180с.
1667483
  Сивинцев Ю.В. Ядерная энергетика / Ю.В. Сивинцев. – Москва : Знание, 1980. – 48 с.
1667484
  Петросьянц А.М. Ядерная энергетика / А.М. Петросьянц. – 2-е изд., перераб. доп. – Москва : Наука, 1981. – 272 с.
1667485
  Кесслер Г. Ядерная энергетика / Г. Кесслер. – М., 1986. – 261с.
1667486
   Ядерная энергетика : учеб. пособ. для студ. ст. курсов, аспирантов и науч. работников / [Азаренков Н.А. и др.] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 480 с., [8] л. фотоил. : ил., табл., фот. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 477-479. – ISBN 978-966-623-846-0
1667487
   Ядерная энергетика и внешняя среда. – М, 1977. – 64с.
1667488
  Красин А.К. Ядерная энергетика и пути её развития / А.К. Красин. – Минск, 1981. – 207с.
1667489
  Сивинцев Ю.В. Ядерная энергетика и экология / Ю.В. Сивинцев. – М, 1976. – 64с.
1667490
  Синельщикова И.Г. Ядерная энергетика и ядерные исследования в Латинской Америке: проблемы и перспективы развития. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Синельщикова И.Г.; АН СССР. Ин-т латин. Америки. – М., 1981. – 24л.
1667491
  Рогов А.Н. Ядерная энергетика США. / А.Н. Рогов. – М., 1972. – 44с.
1667492
  Штейн И.Э. Ядерная энергетика, человек и окружающая среда / И.Э. Штейн. – Одесса, 1983. – 32с.
1667493
   Ядерная энергетика, человек и окружающая среда. – Москва, 1984. – 311 с.
1667494
   Ядерная энергетика,человек и окружающая среда. – М, 1981. – 295с.
1667495
  Ораевский Н В. Ядерная энергетика. / Н В. Ораевский, . – К, 1978. – 215с.
1667496
  Маленченко А.Ф. Ядерная энергетика. Общество и природа / А.Ф. Маленченко. – Минск, 1990. – 222с.
1667497
   Ядерная энергетика: обращение с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами : Обзор по материалам зарубежной и отечественной печати / В.М. Ажажа, В.А. Белоус, С.В. Габелков, Е.А. и др. Джур; В.М. Ажажа, В.А. Белоус, С.В. Габелков, Е.А. Джур, Ю.А. Крикун и др.; Под ред. И.М. Неклюдова. – Киев : Наукова думка, 2006. – 256с. – Парал. тит. стр. англ. языком. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0498-2
1667498
  Алексахин Р.М. Ядерная энергия и биосфера / Р.М. Алексахин. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 215 с. : ил. – Библиогр.: с. 197-209
1667499
   Ядерная энергия и Мировой океан. – М, 1981. – 128с.
1667500
  Намиас М. Ядерная энергия. Освобождение и использование : пер. с фр. / М. Намиас. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 296 с.
1667501
   Ядерне законодавство : Збірник нормативно-правових актів (станом на 1 січня 1998 р.). – Київ : ІнЮре, 1998. – 608с. – ISBN 966-7183-12-2
1667502
   Ядерне законодавство : Збірник нормативно-правових актів (станом на 10 червня 1999 р.). У 2-х томах. – Вид.2-ге.перероб.та доп. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-64-5; 966-7183-65-3(Т.1)
Том 1. – 1999. – 648с.
1667503
   Ядерне законодавство : Збірник нормативно-правових актів (станом на 10 червня 1999 р.). У 2-х томах. – Київ : ІнЮре. – ISBN 966-7183-64-5; 966-7183-66-1(Т.2)
Том 2. – 1999. – 440с.
1667504
  Людмила Глущук Ядерне законодавство України: ретроспективний розгляд // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 167-169
1667505
  Манжола В.А. Ядерне мислення в зовнішньополітичній думці Франції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 68-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1667506
  Галака С.П. Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці : Дис. ... д-ра політ. наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку / Галака С.П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 478с. – Бібліогр.: л. 423-478
1667507
  Галака С.П. Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці : Автореф. дис. ... д-ра політ. наук: 23.00.04 / Галака С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2006. – 38 с. – Бібліогр.: 26 назв
1667508
  Грицаєнко С. Ядерне питання: 18 років безхребетності // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 11/12 (193/194). – С. 37-42
1667509
  Балюк Г.І. Ядерне право: науково-теоретичні засади формування, становлення та утвердження в системі права України // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 156-161
1667510
  Ястремська І. Ядерне протистояння Індії та Пакистану // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 31-32.
1667511
  Ерастьо Тютті Ядерне роззброєння, контроль над озброєннями та нерозповсюдження / Ерастьо Тютті, Кайл Шеннон, П. Топічканов // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 331-332. – ISBN 978-0-19-883999-6
1667512
  Сіновець П.А. Ядерне розповсюдження на Близькому Сході: основні тенденції, шляхи попередження і засоби подолання // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 141-146
1667513
  Сушик О. Ядерне страхування в країнах Європейського Союзу: правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-53. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті автором проаналізовано правове регулювання ядерного страхування країн Європейського Союзу. Розкрито діяльність Ядерних страхових пулів, охарактеризовано їх функції, визначено різні форми та види ядерного страхування, досліджено органи ...
1667514
  Мельник Т.А. Ядерне стримування в Євроатлантичній системі безпеки : дис. ... канд. політ. наук : 23.04.04 / Мельник Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 231 арк. – Додатки: арк. 228-231. – Бібліогр.: арк. 197-227
1667515
  Мельник Т.А. Ядерне стримування в Євроатлантичній системі безпеки : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Мельник Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1667516
  Сіновець П.А. Ядерне стримування в політичній думці США у постбіполярний період // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 267-282. – ISBN 978-617-689-160-4
1667517
  Капируля М.В. Ядерне стримування в постбіполярному світі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Капируля Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1667518
  Капируля М.В. Ядерне стримування в постбіполярному світі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Капируля Михайло Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – 199 л. – Бібліогр.: л. 179-199
1667519
   Ядерний "прорив" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Національному науковому центрі "Харківський фізико-технічний інститут" відбувся контрольний пуск підкритичної ядерної установки "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується прискорювачем електронів".
1667520
  Якимчук Н. Ядерний арсенал США: сучасний стан та перспективи // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 63-68. – (Серія "Міжнародні відносини та країнознавство" ; вип. 1)
1667521
  Бутирська Н. Ядерний броманс. Північна Корея повернулася до погроз і шантажування США // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-26 грудня (№ 49). – С. 5


  "А підштовхує КНДР до провокаційних дій наближення "часу Х", яким Пхеньян означив однорічний строк, упродовж якого він утримуватиметься від ядерних випробувань та запуску міжконтинентальних балістичних ракет, сподіваючись у відповідь на поступки в ...
1667522
  Коваль Н. Ядерний варіант для Варшави. Чим закінчиться протистояння Польщі та ЄС // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47)


  "...Польська правоконсервативна партія "Право і справедливість" ("ПіС") прийшла до влади з планом реформ так званої "доброї зміни". Вона анонсувала виправлення помилок попередніх років незалежності, посилення польської держави та її ролі в ...
1667523
  Чебан О.Я. Ядерний вибір Ірану: аналіз сучасної наукової думки // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 283-303. – ISBN 978-617-689-160-4
1667524
  Чебан О.Я. Ядерний вибір Ірану: теоретичний та міжнародно-політичний аспекти : дис. ... канд. політ.наук : 23.00.04 / Чебан Олександр Якович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 210 л. – Бібліогр.: л. 169-210
1667525
  Чебан О.Я. Ядерний вибір Ірану: теоретичний та міжнародно-політичний аспекти : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Чебан Олександр Якович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1667526
  Ястремська І.М. Ядерний вимір регіональної безпеки в Південній Азії : дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Ястремська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Бібліогр.: л. 179-208
1667527
  Ястремська І.М. Ядерний вимір регіональної безпеки в Південній Азії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Ястремська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр. : 10 назв
1667528
  Захарченко Н.В. Ядерний компонент концепту KAMPF (боротьба) у полемічному трактаті Мартіна Лютера // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 144-151


  У статті представлено результати дослідження концепту KAMPF у полемічному трактаті М. Лютера: визначено лексику, яка об"єктивує ядро концепту та зону, що примикає до нього, зазначено ситуативні контексти, у межах яких виявляє себе даний концепт. В ...
1667529
  Жак О. Ядерний кут для Росії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 5


  "Брязкання ядерною зброєю дало Росії деякі тактичні дивіденди. Однак у стратегічній перспективі така політика заганяє Росію в кут, для виходу з якого їй може банально забракувати грошей".
1667530
  Воловенко Ю.М. Ядерний магнітний резонанс : [підручник для студ. вищих навч. закладів] / Ю.М. Воловенко, О.В. Туров. – Київ; Ірпінь : Перун, 2007. – 476с. : іл. – 175-й річниці заснування Київського національного університету ім. Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 978-966-569-246-1
1667531
   Ядерний магнітний резонанс у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей вузів / М.Ю. Корнілов, О.В. Туров, Р. Борсдорф, Е. Клейнпетер. – Київ : Вища школа, 1995. – 287 с. – ISBN 5-11-004316-7
1667532
  Горбулін В. Ядерний синдром // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-31.
1667533
  Капируля М. Ядерний тероризм в сучасній міжнародній системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 66-68.
1667534
  Луценко А.В. Ядерний тероризм як загроза режиму нерозповсюдження ядерної зброї // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 169-171
1667535
  Ястремська І.М. Ядерний фактор як інструмент забезпечення регіональної стабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 42-44
1667536
  Магєррамова Ю. Ядерний чинник у міжнародних відносинах регіону Перської затоки // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 24-27
1667537
   Ядерні виклики / підготував Дмитро Шулікін // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 41/42)


  Про круглий стіл "Перспективи впровадження інновацій в атомну енергетику" (24 вересня 2021 року), який організували Рада молодих вчених Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України й Українське ядерне товариство за підтримки ДП "НАЕК ...
1667538
   Ядерні військові спроможності Північної Кореї / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 325-327. – ISBN 978-966-7272-99-9
1667539
  Кайл Ш.Н. Ядерні військові спроможності Північної Кореї / Шеннон Н.Кайл, Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 312-315. – ISBN 978-966-2050-07-3
1667540
  Кайл Шеннон Ядерні військові спроможності Північної Кореї / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 322-328. – ISBN 978-0-19-883999-6
1667541
  Чекаленко Л. Ядерні гарантії Україні: лише на папері // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 7 (363). – С. 28-29
1667542
  Черхава О.О. Ядерні критерії та інваріантно-варіантні параметри ідентифікації релігійно-популярного дискурсу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 196-204. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті уточнено місце релігійно-популярного дискурсу у видовій диференціації релігійного дискурсу; запропоновано його робоче визначення; виявлено ядерні критерії ідентифікації релігійно-популярного дискурсу; скласифіковано тексти ...
1667543
   Ядерні міфи і розвиток ядерної енергетики України: міжнародний аспект // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 2 : Актуальні питання міжнародного співробітництва щодо зміцнення режиму неросповсюдження ядерної зброї. – С. 114-132.
1667544
   Ядерні новини України та світу : Повідомлення. Документи. Огляди. Архіви. – Київ
Вип. 7. – 2004. – до № 7 - назва Новини світової та української ядерної енергетики"
1667545
   Ядерні новини України та світу : Повідомлення. Документи. Огляди. Архіви. – Київ
Вип. 8. – 2004. – до № 7 - назва Новини світової та української ядерної енергетики"
1667546
  Байоль О.В. Ядерні номінації концепту самотність (на матеріалі драматургичного дискурсу Теннессі Вільямса) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 30-38. – Бібліогр.: 18 назв.
1667547
  Шевченко Ольга Ядерні програми Індії та Пакистану: порівняльна характеристика // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Індія та Пакистан здійснили свої ядерні випробування в травні 1998 року, довівши у такий спосіб наявність у них ядерної зброї й рішучість розвивати свої ядерні програми. Військове протистояння Делі й Ісламабада отримало ще одну важливу складову, коли ...
1667548
  Шевченко Ольга Ядерні програми Індії та Пакистану: порівняльна характеристика // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-69. – Бібліогр. в кінці ст.


  Індія та Пакистан здійснили свої ядерні випробування в травні 1998 року, довівши у такий спосіб наявність у них ядерної зброї й рішучість розвивати свої ядерні програми. Військове протистояння Делі й Ісламабада отримало ще одну важливу складову, коли ...
1667549
  Федоткін С.М. Ядерні процеси за участю атомної оболонки : автореф. ... д-ра фіз. - мат. наук : 01.04.16 / Федоткін С.М. ; НАН України; Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр. : 32 назв.
1667550
  Дунаєв Ю. Ядерні реакції на землі і в космосі / Юрій Дунаєв. – Київ : Гнозис, 2005. – 8с. – ISBN 966-7569-91-8
1667551
   Ядерні сили Великої Британії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 311-314. – ISBN 978-966-7272-99-9
1667552
   Ядерні сили Великої Британії / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 291-293. – ISBN 978-966-2050-00-4
1667553
  Кайл Ш.Н. Ядерні сили Великої Британії / Шеннон Н.Кайл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 288-290. – ISBN 978-966-2050-07-3
1667554
  Кайл Шеннон Ядерні сили Великої Британії / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 295-297. – ISBN 978-0-19-883999-6
1667555
   Ядерні сили Ізраїлю / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 324-325. – ISBN 978-966-7272-99-9
1667556
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Ізраїлю / Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 310-311. – ISBN 978-966-2050-07-3
1667557
  Кайл Шеннон Ядерні сили Ізраїлю / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 319-321. – ISBN 978-0-19-883999-6
1667558
   Ядерні сили Індії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 318-322. – ISBN 978-966-7272-99-9
1667559
   Ядерні сили Індії / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 300-303. – ISBN 978-966-2050-00-4
1667560
  Кейл Ш.Н. Ядерні сили Індії / Ш.Н. Кейл, Х.М. Крістенсен; Шеннон Н.Кайл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 299-304. – ISBN 978-966-2050-07-3
1667561
  Кайл Шеннон Ядерні сили Індії / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 308-313. – ISBN 978-0-19-883999-6
1667562
   Ядерні сили Китаю / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 316-318. – ISBN 978-966-7272-99-9
1667563
   Ядерні сили Китаю / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 296-299. – ISBN 978-966-2050-00-4
1667564
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Китаю / Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 293-298. – ISBN 978-966-2050-07-3
1667565
  Кайл Шеннон Ядерні сили Китаю / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 301-307. – ISBN 978-0-19-883999-6
1667566
   Ядерні сили Пакистану / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 322-324. – ISBN 978-966-7272-99-9
1667567
   Ядерні сили Пакистану / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 304-307. – ISBN 978-966-2050-00-4
1667568
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Пакистану / філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 305-309. – ISBN 978-966-2050-07-3
1667569
  Кайл Шеннон Ядерні сили Пакистану / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 314-318. – ISBN 978-0-19-883999-6
1667570
   Ядерні сили Росії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 305-311. – ISBN 978-966-7272-99-9
1667571
   Ядерні сили Росії / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 285-290. – ISBN 978-966-2050-00-4
1667572
  Крістенсен Х.М. Ядерні сили Росії / Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 280-287. – ISBN 978-966-2050-07-3
1667573
  Крістенсен Ханс Ядерні сили Росії // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 286-294. – ISBN 978-0-19-883999-6
1667574
   Ядерні сили США / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 298-305. – ISBN 978-966-7272-99-9
1667575
   Ядерні сили США / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 279-284. – ISBN 978-966-2050-00-4
1667576
  Крістенсен Х.К. Ядерні сили США / Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 271-279. – ISBN 978-966-2050-07-3
1667577
  Крістенсен Ханс Ядерні сили США // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 275-285. – ISBN 978-0-19-883999-6
1667578
   Ядерні сили Франції / Кайл, Шеннон, , В. Федченко, Б. Гопаласвамі, М.Х. Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 315-316. – ISBN 978-966-7272-99-9
1667579
   Ядерні сили Франції / Кайл, Шеннон, , Шелл Філліп, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 294-295. – ISBN 978-966-2050-00-4
1667580
  Шелл Ф.П. Ядерні сили Франції / Філліп Паттон Шелл, Ханс М.Крістенсен // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 291-292. – ISBN 978-966-2050-07-3
1667581
  Кайл Шеннон Ядерні сили Франції / Кайл Шеннон, Крістенсен Ханс // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 298-300. – ISBN 978-0-19-883999-6
1667582
   Ядерні та радіаційні технології : науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 1, № 1. – 2001
1667583
   Ядерні та радіаційні технології : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 2, № 1. – 2002
1667584
   Ядерні та радіаційні технології : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 3, № 3. – 2003
1667585
   Ядерні та радіаційні технології : Науково-виробничий журнал. – Київ, 2001-
Т. 3, № 1. – 2003
1667586
  Сарычева Л.И. Ядерно-активная компонента широких атмосферных ливней и ядерно-каскадный процесс : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Сарычева Л. И.; Физич. ин-т АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1667587
  Мурзина Е.А. Ядерно-активные частицы и сопровождающие их электронно-фотонные лавины из атмосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Мурзина Е.А.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1667588
  Арцыбашев В.А. Ядерно-геофизическая разведка : учеб. пособ. для геофиз. специальности вузов / В.А. Арцыбашев. – Москва : Атомиздат, 1972. – 399 с. : ил.; черт. – Библиогр. в конце разделов
1667589
  Арцыбашев В.А. Ядерно-геофизическая разведка : [учеб. пособ. для вузов по спец. "Геофиз. методы поисков и разведки месторождений полез. ископаемых"] / В.А. Арцыбашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1980. – 326 с. : ил. – Библиогр.: с. 310-313
1667590
   Ядерно-геофизические и геоакустические методы при определении фильтрационно-емкостных свойств пород в залежах нефти и газа. – М, 1989. – 119с.
1667591
   Ядерно-геофизические и геотермические исследования. – Свердловск, 1987. – 85с.
1667592
   Ядерно-геофизические и геотермические исследования в рудной и региональной геофизике. – Свердловск, 1985. – 72с.
1667593
   Ядерно-геофизические и геохимические исследования. – М, 1970. – 254с.
1667594
   Ядерно-геофизические исследования. – Свердловск, 1975. – 131с.
1667595
   Ядерно-геофизические исследования. – Свердловск, 1990. – 75с.
1667596
   Ядерно-геофизические исследования. – Свердловск, 1991. – 91с.
1667597
   Ядерно-геофизические методы. – Новосибирск, 1972. – 384с.
1667598
  Хайдаров А.А. Ядерно-геофизические методы анализа горных пород и руд / А.А. Хайдаров. – Ташкент, 1969. – 212с.
1667599
   Ядерно-геофизические методы в геологии. – Новосибирск, 1975. – 174с.
1667600
   Ядерно-геофизические методы в гидрогеологии и инженерной геологии. – Москва : Недра, 1988. – 223 с. – Авторы указаны на обороте тит.листа. – ISBN 5-247-00087-0
1667601
   Ядерно-геофизические методы исследования газовых месторождений. – М, 1967. – 59с.
1667602
   Ядерно-геофизические методы опробования при добыче и переработке минерального сырья. – Ленинград : Наука, 1972. – 150с.
1667603
   Ядерно-геофизические методы при поисках и разведке и подсчете запасов твердых полезных ископаемых. – Л, 1986. – 63с.
1667604
   Ядерно-геофизические методы при поисках и разведке твердых полезных ископаемых Урала. – Свердловск, 1980. – 93с.
1667605
  Камышев Б.С. Ядерно-геофизические методы при поисках, разведке и разработке фторсодержащего сырья. / Б.С. Камышев. – М., 1985. – 193с.
1667606
   Ядерно-геофизические, геохимические и изотопные методы в геологии. – М, 1968. – 452с.
1667607
   Ядерно-геохимические методы. – Новосибирск, 1976. – 135с.
1667608
  Синицын А.Я. Ядерно-геохимические методы поисков месторождений твердых полезных ископаемых / А.Я. Синицын, Ю.О. Козында. – Ленинград : Недра, 1991. – 295с.
1667609
  Демьяненов А.И. Ядерно-каскадные процесс в плотном веществе : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.16 / Демьяненов А. И.; НИИ ядерн. физ. – М., 1975. – 19л.
1667610
  Вылов Цветан Ядерно-спектроскопические исследования бета-распада некотрых нуклидов вблизи замкнутых оболочек Z-82, N126 и в области лантаноидов (распад 209RN, 209At, 169Ln, 160Er, 134Ce) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Вылов Цветан; Объедин ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1972. – 16л.
1667611
  Джелепов Б.С. Ядерно-спектроскопические нормали / Б.С. Джелепов, А С. Шестопалова, . – Москва : Атомиздат, 1980. – 232 с.
1667612
  Столяревский А.Я. Ядерно-технологические комплексы на основе высокотемпературных реакторов / А.Я. Столяревский. – М, 1988. – 149с.
1667613
   Ядерно-физические исследования в СССР. – Москва
Вып. 27. – 1979
1667614
  Кочаров Г.Е. Ядерно-физические исследования Луны и планет / Г.Е. Кочаров. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 184 с.
1667615
  Гордеев И.В. Ядерно-физические константы : справочник / И.В. Гордеев, Д.А. Кардашев, А.В. Малышев. – Москва : Атомиздат, 1963. – 507 с.
1667616
   Ядерно-физические константы в прикладных задачах нейтронной физики : научные труды. – Москва : ВНИИОФИ, 1976. – 68с.
1667617
  Медведев Ю.А. Ядерно-физические константы взаимодействия нейтронов с элементами, входящими в состав атмосферы и земной коры : справочник / Ю.А. Медведев. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 303 с.
1667618
  Коньшин В.А. Ядерно-физические константы делящихся ядер : справочник / В.А. Коньшин. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 288с.
1667619
   Ядерно-физические методы анализа в контроле окружающей среды. – Л, 1980. – 247с.
1667620
   Ядерно-физические методы анализа в контроле окружающей среды. – Л, 1985. – 253с.
1667621
   Ядерно-физические методы анализа в контроле окружающей среды. – Л, 1987. – 171с.
1667622
  Тер-Сааков Ядерно-физические методы анализа в сельском хозяйстве / Тер-Сааков. – М., 1989. – 126с.
1667623
   Ядерно-физические методы в океанологических исследованиях. – Владивосток, 1990. – 154с.
1667624
  Ломакин С.С. Ядерно-физические методы диагностики и контролоя активых зон реакторов АЭС : учеб. пособие / С.С. Ломакин. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 119 с.
1667625
   Ядерно-физические методы исследования при разведке и эксплуатации месторождений цветных, редких и фторсодержащих полезных ископаемых. – М, 1972. – 214с.
1667626
  Плаксин И.Н. Ядерно-физические методы контроля вещественного состава / И.Н. Плаксин, И.П. Старчик. – М, 1966. – 204с.
1667627
  Фролов В.В. Ядерно-физические методы контроля делящихся веществ. / В.В. Фролов. – Москва : Атомиздат, 1976. – 129с.
1667628
  Фролов В.В. Ядерно-физические методы контроля делящихся веществ. / В.В. Фролов. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 183с.
1667629
  Хайдаров А.А. Ядерно-физические методы контроля качества алмазов / А.А. Хайдаров. – Ташкент, 1986. – 160с.
1667630
  Хайдаров А.А. Ядерно-физические методы контроля качества алмазов / А.А. Хайдаров. – Ташкент, 1986. – 160с.
1667631
   Ядерно-физические методы контроля полупроводниковых материалов и металлов. – Ташкент : Издательство "Фан" Узбекской ССР, 1984. – 136 с.
1667632
  Янковский А.В. Ядерно-физические методы определения висмута, тория и урана в рудах и горных породах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Янковский А.В.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1968. – 29л.
1667633
   Ядерно-физическое датирование образования урановых руд месторождения Ханнешин (Афганистан) по минералу уикситу / А.А. Вальтер, Н.П. Дикий, А.Н. Довбня, Г.К. Еременко, Ю.В. Ляшко, В.Е. Сторижко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1667634
  Дегтярев А.Х. и др. Ядерно-физическое исследование в океанографии / А.Х. и др. Дегтярев. – Москва, 1991. – 278 с.
1667635
  Кириченко В.Г. Ядерно-физическое металловедение сплавов циркония : учеб. пособие для студ. старших курсов физ. и физ.-техн. специальностей, асп. и науч. работников / В.Г. Кириченко, Н.А. Азаренков ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 335, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 325-335 и в конце гл. – ISBN 978-966-623-900-9
1667636
  Федоришин Д.Д. Ядерно-фізичні методи при дослідженнях нафтогазових родовищ : навч. посібник / Д.Д. Федоришин, С.Д. Федоришин, С.О. Лизун ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 288 с. : рис., табл. – Назва обкл., корінця : Ядерно-фізичні методи дослідження свердловин. – Бібліогр.: с. 252-258. – ISBN 978-966-694-225-1
1667637
   Ядерно-химические явления в твердых телах. – Тбилиси, 1968. – 120с.
1667638
   Ядерно-химические явления в твердых телах. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 124с.
1667639
  Юдин А.Л. Ядерно-цитоплазматические взаимоотношения и клеточная наследственность у амеб / А.Л. Юдин. – Л, 1982. – 200с.
1667640
  Маяковский М.С. Ядерно-энергетическая программа Японии / М.С. Маяковский. – Москва, 1977. – 92 с.
1667641
   Ядерно-энергетические программы зарубежных стран. – Москва
Вып. 1. – 1976. – 72с.
1667642
   Ядерно-энергетический топливный цикл за рубежом. – М
1. – 1976. – 165с.
1667643
   Ядерно-энергетический топливный цикл за рубежом. – М
2. – 1977. – 216с.
1667644
  Богданов Р.Г. Ядерное безумие в ранге государственной политики / Р.Г. Богданов. – М, 1984. – 240с.
1667645
  Александер П.А. Ядерное излучение и жизнь / Александер П. ; перев. с англ. Г.А. Авруниной ; под ред. О.В. Попова. – Москва : Атомиздат, 1959. – 255 с.
1667646
  Завадский М. Ядерное лето // Эксперт. Россия : спец. выпуск / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 30 (619) : Самые гнусные преступления 20 века. – С. 76-78. – ISSN 1812-1896


  Атомні бомбардування Хіросіми і Нагасакі
1667647
  Ляпухов В.Е. Ядерное магнитное резонансное насыщение и спинрешеточная релаксация в молекулярных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Ляпухов В.Е. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1971. – 14 с.
1667648
   Ядерное нераспространение : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – Москва : ПИТ-Центр, 2000. – 504с. – (Биб-ка ПИР - Центра). – ISBN 5-94013-002-Х
1667649
  Ледник И. Ядерное нераспространение и деоккупация Крыма: прямая связь // Будапештский меморандум: гарантии и возможности для Украины : сб. науч.-практ. работ / Ю. Шулипа, И. Ледник, И. Белецкий, М. Багрова. – Киев : Информационное издание "Национальной политики", 2019. – С. 76-81. – ISBN 978-1-6921-2551-6
1667650
  Кулик Е. Ядерное оружие - методы сдерживания // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 102-104. – ISSN 1814-3385


  Імплементація норм міжнародного гуманітарного права.
1667651
   Ядерное оружие. – М, 1965. – 111с.
1667652
  Мищенко П.А. Ядерное оружие в стратегии США на Ближнем и Среднем Востоке // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 8-13. – (Международные отношения и международное право ; № 14)
1667653
  Манжола В.А. Ядерное оружие во внешней политике Франции (1958-1981 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Манжола В.А. ; МВ и ССО УССР КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
1667654
  Манжола Владимир Андреевич Ядерное оружие во внешней политике Франции. 1958-1981 гг. : Дис... канд.истр.наук: 07.00.05 / Манжола Владимир Андреевич; КУГ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 240л. – Бібліогр.:л.192-240
1667655
  Киссингер Г. Ядерное оружие и внешняя политика / Г. Киссингер. – М, 1959. – 508с.
1667656
  Власов И. Ядерное оружие и защита от него / И. Власов. – Москва, 1963. – 48с.
1667657
  Сингх Н. Ядерное оружие и международное право / Н. Сингх. – М., 1962. – 350с.
1667658
  Петрусь П.М. Ядерное оружие и развитие тактики. / П.М. Петрусь. – М., 1967. – 240с.
1667659
   Ядерное оружие после "холодной войны". – Москва : РОССПЭН, 2006. – 559с. – ISBN 5-8243-0777-6
1667660
  Мазинг В.А. Ядерное оружие США в Западной Европе // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1982. – № 3 (31). – С. 99-117
1667661
  Манжола В.А. Ядерное оружие Франции и вопросы европейской безопасности / В.А. Манжола. – Киев, 1989. – 165с.
1667662
   Ядерное приборостроение. – Москва : Атомиздат
Вып.1. – 1964. – 174 с.
1667663
  Ефремов А.Е. Ядерное разоружение / А.Е. Ефремов. – М, 1976. – 302с.
1667664
  Савельев А. Ядерное сдерживание в период конфронтации // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 10. – С. 30-39. – ISSN 0131-2227


  В условиях глобализации абсолютный размер национальных экономик становится важной предпосылкой их лидерства в мировой хозяйственной системе. Межгосударственная конкуренция рассмотрена в статье с точки зрения лидерства по номинальному объему ВВП. ...
1667665
  Бочаров И.Ф. Ядерное сдерживание в региональных конфликтах // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 9. – С. 35-52. – ISSN 0321-2068
1667666
  Арбатов А. Ядерное соглашение с Ираном: феномен или прецедент? // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 3. – С. 5-15. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0131-2227
1667667
  Афанасьева Л.А. Ядерное страхование в капиталистических странах : (сравн.-правовое исслед.) / Афанасьева Л.А. ; отв. ред. А.И. Иойрыш ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1989. – 108, [2] с. – (Атом. право)
1667668
  Градосельский В В. Ядерное,химическое и бактериологическое оружие и защита от него / В В. Градосельский, . – М, 1970. – 111с.
1667669
  Шилин В.А. Ядерноспектроскопические исследования распада нечетных изотопов Cd, Sn, Te, Xe и Po : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Шилин В.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1667670
   Ядернофизические константы для нейтронного активационного анализа : Справочник / А.И. Алиев, В.И. Дрынкин, Д.И. Лейпунская, В.А. Касаткин; А.И. Алиев, В.И. Дрынкин, Д.И. Лейпунская, В.А. Касаткин. – Москва : Атомиздат, 1969. – 328 с.
1667671
   Ядернофизические методы анализа вещества. – М, 1971. – 496с.
1667672
  Муминов В.А. Ядернофизические методы анализа газов в конденсированных средах / В.А. Муминов, С. Мухаммедов. – Ташкент, 1977. – 206с.
1667673
   Ядернофизические методы анализа и контроля технологических процессов. – Ташкент, 1974. – 119с.
1667674
  Якубович А.Л. др. Ядернофизические методы анализа минерального сырья / А.Л. др. Якубович. – М, 1969. – 416с.
1667675
  Сатурин А.А. Ядернофизические методы определения калия / А.А. Сатурин. – М., 1975. – 95с.
1667676
   Ядернофизические методы опробывания скважин на месторождениях фосфоритов, аппатитов и плавикового шпата. – Алма-Ата, 1975. – 211с.
1667677
  Курчатов И.В. Ядерную энергию - на благо человечества / И.В. Курчатов. – Москва : Атомиздат, 1978. – 391с.
1667678
  Де Бенедетти Ядерные взаимодействия / Де Бенедетти; Пер. с англ. В.М. Голубчикова, А.П. Гришина, В.П. Канавца, Л.С. Новикова, И.И. Першина; Под ред. А.О. Вайсенберга. – Москва : Атомиздат, 1968. – 476 с.
1667679
   Ядерные взаимодействия в защите космических кораблей. – Москва, 1968. – 264 с.
1667680
   Ядерные взаимодействия при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1966. – 131с.
1667681
   Ядерные взаимодействия при высоких энергиях. – Тбилиси : Мецниереба, 1976. – 148с.
1667682
   Ядерные взаимодействия частиц высоких и сверхвысоких энергий. – Алма-Ата : Наука, 1989. – 212 с.
1667683
   Ядерные данные для реакторов : Сборник переводов избранных докладов Второй конференции МАГАТЭ "Ядерные данные для реакторов", Хельсинки, 15-19 июня 1970 г. – Москва : Атомиздат
Вып. 3, ч. 2. – 1972. – 88 с. : ил., табл..
1667684
   Ядерные данные для реакторов : Сборник переводов избранных докладов Второй конференции МАГАТЭ "Ядерные данные для реакторов", Хельсинки, 15-19 июня 1970 г. – Москва : Атомиздат
Вып. 3, ч. 1. – 1972. – 80 с. : ил., табл..
1667685
   Ядерные данные для реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 4, ч. 2. – 1972. – 96 с. : ил., табл.. – Перевод с англ. материалов Конференции по ядерным данным , Хельсинки, 15-19 июня 1970 г.
1667686
   Ядерные данные для реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 5, ч. 1. – 1972. – 72 с. : ил., табл.. – Перевод с англ. материалов Конференции по ядерным данным , Хельсинки, 15-19 июня 1970 г.
1667687
   Ядерные данные для реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 5, ч. 2. – 1972. – 80 с. : табл.. – Библиогр.: с. 76-77
1667688
  Лавриненко О.В. Ядерные и периферийные образования в системе футбольных жаргонов русского языка // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 246-250
1667689
  Иванов А.И. Ядерные излучения атомного взрыва / А.И. Иванов. – Москва, 1956. – 214с.
1667690
  Барабой В.А. Ядерные излучения в биологии / В.А. Барабой, Б.Р. Киричинский. – Киев : Изд-во акад. наук УССР, 1963. – 132 с. : ил. – Библиогр.: с. 131 (17 назв.). – (Науч.-попул. литература)
1667691
  Барабой В.А. Ядерные излучения и жизнь / В.А. Барабой, Б.Р. Киричинский. – Москва : Наука, 1972. – 232 с. : ил. – Список лит.: с. 230-231. – (Серия "Проблемы соврем. науки и техн. прогресса" / АН СССР)
1667692
  Чарлзби А. Ядерные излучения и полимеры : пер. с англ. / А. Чарлзби. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 522 с.
1667693
  Федюшин Б.К. Ядерные излучения тел различной формы (основы теории) / Б.К. Федюшин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 195с.
1667694
  Фененко А. Ядерные испытания в системе стратегической стабильности // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 69-91. – ISSN 0130-9625
1667695
  Партош Т.З. Ядерные исследования в ФРГ и Западном Берлине. / Т.З. Партош. – М., 1976. – 91с.
1667696
  Гречишкин В.С. Ядерные квадрупольные взаимодействия в твердых телах / В.С. Гречишкин. – Москва : Наука, 1973. – 263 с.
1667697
  Пич А. Ядерные локальные выпуклые / А. Пич. – Москва, 1967. – 266с.
1667698
  Скрипко А.Л. Ядерные магнитно-резонансные анализаторы / А.Л. Скрипко, А.В. Кудрявцев. – Фрунзе, 1983. – 102с.
1667699
   Ядерные магнитные методы исследования скважин. – Москва : Недра, 1976. – 127с.
1667700
  Мирзаян Г. Ядерные махинаторы // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 28. – С. 42-44


  Північна Корея і США в питаннях про ядерну безпеку
1667701
   Ядерные методы и "зеленая революция". – Вена, 1971. – 36с.
1667702
  Телдеши Ю. Ядерные методы химического анализа окружающей среды / Ю. Телдеши, Э. Клер. – М., 1991. – 186с.
1667703
  Хайд Э. Ядерные модели и тяжелые ядра: Дважды магические ядра / Э. Хайд. – Москва
[Вып. 3]. – 1968. – 301 с.
1667704
  Копферман Г. Ядерные моменты / Г. Копферман. – Москва, 1960. – 486 с.
1667705
  Манцыгин Ю.А. Ядерные повреждения и выживаемость клеток млекопитающих : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Манцыгин Ю.А. ; МГУ. – Минск, 1969. – 20 с.
1667706
  Субит Гомес Хуана Роза Ядерные подгруппы и р-силовское строение групп автоморфизмов конечных абелевых р-групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Субит Гомес Хуана Роза; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 11 с.
1667707
  Субит Гомес Хуана Роза Ядерные подгруппы и р-силовское строение групп автоморфизмов конечных абелевых р-групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Субит Гомес Хуана Роза; МВ и ССО СССР, КГУ. – Киев, 1987. – 108л. – Бібліогр.:л.106-108
1667708
  Кужевский Б.М. Ядерные процессы в атмосфере Солнца и солнечное космическое излучение / Б.М. Кужевский. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 89 с.
1667709
   Ядерные процессы в звездах : сб. докладов/ пер. с англ., фр. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 423 с.
1667710
  Зеленский В.Ф. Ядерные процессы в системах дейтерий/природный водород-металл : препринт / [В.Ф. Зеленский ; отв. за вып. Т.В. Ситнянская ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2012. – 82, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 76-82
1667711
  Кукулин В.И. Ядерные процессы во Вселенной / В.И. Кукулин. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1667712
  Харченко В.Ф. Ядерные процессы с участием трех частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Харченко В.Ф. ; Объед. учен. совет. ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1963. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
1667713
  Филиппов Е.М. Ядерные разведчики земных и космических объектов / Е.М. Филиппов; АН СССР, СО, Ин-т геологии и геофизики. – Новосибрск : Наука, 1974. – 123 с.
1667714
  Фролова К.А. Ядерные реакторы - науке и технике / К.А. Фролова. – Москва, 1975. – 14с.
1667715
  Балабанов Е.М. Ядерные реакторы : доп. стенограмма публичной лекции... / Е.М. Балабанов. – Москва : Знание, 1955. – 40 с. : ил. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 3 ; № 53)
1667716
   Ядерные реакторы. – М
1. – 1956. – 411с.
1667717
  Левин В.Е. Ядерные реакторы / В.Е. Левин. – Москва, 1963. – 304с.
1667718
  Ибрагимов М.Х.-Г. Ядерные реакторы / М.Х.-Г. Ибрагимов. – М., 1978. – 32с.
1667719
  Камерон И. Ядерные реакторы : пер. с англ. / И. Камерон. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 318с.
1667720
   Ядерные реакторы для исследовательских целей. – М, 1956. – 458с.
1667721
  Рудик А.П. Ядерные реакторы и принцип максимума Пантрягина. / А.П. Рудик. – М., 1971. – 208с.
1667722
  Кузнецов В.А. Ядерные реакторы космических энергетических установок / В.А. Кузнецов. – М., 1977. – 240с.
1667723
  Дорощук В.Е. Ядерные реакторы на электростанциях / В.Е. Дорощук. – Москва, 1977. – 208 с.
1667724
   Ядерные реакции. – Москва
1. – 1962. – 480 с.
1667725
   Ядерные реакции : пер.с англ. – Москва : Атомиздат
Т. 2. – 1964. – 264с.
1667726
  Немец О.Ф. Ядерные реакции : Учеб.пособие / О.Ф. Немец, К.О. Теренецкий. – Киев : Вища школа, 1977. – 243с.
1667727
  Кужевский Б.М. Ядерные реакции в атмосфере солнца и солнечные космические лучи : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Кужевский Б.М.; МГУ. – М, 1980. – 19л.
1667728
  Лаврухина А.К. Ядерные реакции в космических телах / А.К. Лаврухина. – Москва : Наука, 1972. – 254 с.
1667729
  Волков В.В. Ядерные реакции глубоконеупругих передач / В.В. Волков. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 182 с.
1667730
  Гольданский В.И. Ядерные реакции и методы их осуществления / В.И. Гольданский. – Москва, 1955. – 40 с.
1667731
   Ядерные реакции на легких ядрах. – Москва : Атомиздат, 1957. – 99с.
1667732
  Кочаров Г.Е. Ядерные реакции на Солнце / Г.Е. Кочаров. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1667733
  Перфилов Н.А. и др. Ядерные реакции под действием частиц высоких энергий / Н.А. и др. Перфилов. – Москва ; Ленинград, 1962. – 251 с.
1667734
  Титов Ю.И. Ядерные реакции под едствием дейтонов малых энергий на ядрах углевода и азота : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Титов Ю. И.; ХГУ. – Х., 1966. – 14л.
1667735
   Ядерные реакции при больших энергиях. – Москва
1. – 1953. – 229 с.
1667736
   Ядерные реакции при больших энергиях. – Москва
2. – 1953. – 292 с.
1667737
  Денисов Ф.П. Ядерные реакции при высоких энергиях / Ф.П. Денисов, В.Н. Мехедов. – Москва : Атомиздат, 1972. – 232с.
1667738
   Ядерные реакции при малых и средних энергиях. – Москва, 1958. – 615 с.
1667739
   Ядерные реакции при малых и средних энергиях : Труды 2-й всесоюзн. конференции. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962. – 659 с.
1667740
  Васильев С.С. Ядерные реакции при низких и средних энергиях / С.С. Васильев. – Москва : Просвещение, 1970. – 168 с.
1667741
  Мележик Владимир Степанович Ядерные реакции синтеза в мезомолекулах тяжелых изотопов водорода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мележик Владимир Степанович; Объед. ин-т ядер. исслед. 4-81-463. – Дубна, 1981. – 9л. – Бібліогр.:с.6-9
1667742
  Батлер С. Ядерные реакции срыва = Nuclear stripping reactions / С. Батлер ; пер. с англ. В.Ф. Литвина ; под ред. Г.Ф. Друкарева. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1960. – 173 с.
1667743
  Авксентьева Е.А. Ядерные реакции, вызванные дейтронами, тритонами и ядрами He3 на различных ядрах при небольших энергиях / Е.А. Авксентьева ; М-во высш. и сред. спец. образ. УССР, Харьк. ордена Труд. Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького, Центр. науч. б-ка. – Харьков : б. и., 1970. – 347 с.
1667744
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Пер. с англ. В.А. Друина и др. ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 1 : Трансурановые элементы. – 1967. – 264 с. : черт.
1667745
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Пер. В.И. Кузнецова и Ю.В. Лобанова ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 2 : Методы синтеза тяжелых ядер. – 1968. – 136 с. : черт.
1667746
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 3 : Ядерные модели и тяжелые ядра. – 1968. – 302 с. : черт.
1667747
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов = The nuclear properties of the heavy elements : Естественная и искуственная радиоактивность / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг; Пер. с англ. под ред. Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 4 : Изотопы тория, протактиния и урана. – 1969. – 264 с.
1667748
  Хайд Э. Ядерные свойства тяжелых элементов : В 5 вып. / Э. Хайд, И. Перлман, Г. Сиборг ; Под ред. чл.-кор. АН СССР Г.Н. Флерова. – Москва : Атомиздат
Вып. 5 : Деление ядер. – 1969. – 360 с. : черт.
1667749
  Митяев В.Г. Ядерные силы НАТО - угроза миру / В.Г. Митяев. – Москва, 1965. – 32с.
1667750
  Парфенов В.Н. Ядерные структуры в позднем оогенезе лягушек. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Парфенов В.Н.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1975. – 24л.
1667751
   Ядерные суда. – М, 1989. – 176с.
1667752
   Ядерные эмульсии. – Москва, 1961. – 64 с.
1667753
  Дементьев Б.А. Ядерные энергетические реакторы : учебник / Б.А. Дементьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 280 с.
1667754
  Дементьев Б.А. Ядерные энергетические реакторы / Б.А. Дементьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 352с.
1667755
  Широков С.В. Ядерные энергетические реакторы : (Учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по специальности "Атомные электростанции и установки") / С.В. Широков. – Киев : НТУУ "КПІ", 1997. – 280с. – ISBN 5-7763-8430-3
1667756
  Петров П.А. Ядерные энергетические установки / П.А. Петров. – Москва-Ленинград, 1958. – 526с.
1667757
   Ядерные энергетические установки / Б.Г. Ганчев, Л.Л. Калишевский, Р.С. Демешев, Ю.В. Журавский; Доллежаль Н.А. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 504 с.
1667758
  Нигматулин И.Н. Ядерные энергетические установки / И.Н. Нигматулин, Б.И. Нигматулин. – М., 1986. – 166с.
1667759
  Кащеев В.П. Ядерные энергетические установки : учеб. пособие / В.П. Кащеев. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 223 с.
1667760
   Ядерные энергетические установки / Б.Г. Ганчев, Л.Л. Калишевский, Р.С. Демешев, Е.Б. Копосов; Доллежаль Н.А. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 627 с.
1667761
  Токарев Ю.И. Ядерные энергетические установки с органическим теплоносителем / Ю.И. Токарев. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 223 с.
1667762
  Кессель А.Р. Ядерный акустический резонанс / А.Р. Кессель. – Москва : Наука, 1969. – 216с.
1667763
  Винникова Н.В. Ядерный аппарат инфузории Dileptus anser /Gymnostomatida/ и его реорганизация при делении и конъюгации. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Винникова Н.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1667764
  Митрофанов П.И. Ядерный аппарат парамеций / Печатано по определению Совета Имп. Варшавского университета. – Варшава : Тип. Варшавского учебного корпуса, 1903. – 48 с. : рис. – Отд. оттиск
1667765
   Ядерный век и война. – М, 1964. – 159с.
1667766
   Ядерный взрыв в космосе, на земле и под землей. – М, 1974. – 235с.
1667767
  Калядин А. Ядерный вызов Ирана в ракурсе Совета безопасности ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 12. – С. 51-57. – ISSN 0131-2227
1667768
  Сачков И.Н. Ядерный гамма-резонанс в монокристаллическом дигерманиде железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Сачков И. Н.;. – Свердловск, 1980. – 23л.
1667769
  Вейц Е.Н. Ядерный гамма-резонанс в ряде алмазоподобных полупроводников и стеклообразных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Вейц Е.Н.; АН ЛатвССР. – Рига, 1969. – 21л.
1667770
  Фалеев Д.С. Ядерный гамма-резонанс в сплавах олова с магнием, кальцием, стронцием и барием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Фалеев Д.С.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1971. – 20л.
1667771
  Каипов Д.К. Ядерный гамма-резонанс и атомные столкновения / Д.К. Каипов, Ю.Г. Косяк. – Алма-Ата, 1973. – 136с.
1667772
  Каипов Д.К. Ядерный гамма-резонанс и сопутствующие ему процессы / Д.К. Каипов. – Алма-Ата : Наука, 1976. – 172 с.
1667773
   Ядерный графит. – Москва : Атомиздат, 1967. – 280 с.
1667774
  Медведев Г.У. Ядерный загар / Г.У. Медведев. – М, 1990. – 413с.
1667775
  Богатырев Е.Е. Ядерный измеритель напряженности магнитного поля высокой точности : Автореф... канд. техн.наук: / Богатырев Е. Е.; Гос. ком. станд. мер и измерит. приборов СССР, ВНИИ метрологии им. Менделеева. – Л., 1963. – 19л.
1667776
  Сафин И.А. Ядерный квадрупольный резонанс в соединениях азота / И.А. Сафин. – М., 1977. – 256с.
1667777
  Волков А.Ф. Ядерный квадрупольный резонанс и расчеты градиентов внутрикристаллических электрических полей в некоторых соединениях со структурой перовскита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Волков А.Ф.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 23л.
1667778
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 10, № 1. – 2004
1667779
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 10, № 2. – 2004
1667780
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 10, № 3. – 2004
1667781
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 1. – 2005
1667782
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 2. – 2005
1667783
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 3. – 2005
1667784
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Том 11, № 4. – 2005
1667785
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 3. – 2006
1667786
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 1. – 2006
1667787
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 2. – 2006
1667788
   Ядерный контроль : Журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 12, № 4. – 2006
1667789
   Ядерный контроль : журнал ПИР - Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 13, № 1. – 2007
1667790
   Ядерный контроль : журнал ПИР - Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 13, № 2. – 2007
1667791
   Ядерный контроль : журнал ПИР-Центра политических исследований. – Москва, 1994-. – ISSN 1026-9878
Т. 14, № 1. – 2008
1667792
  Абрагам А. Ядерный магнетизм / А. Абрагам ; под ред. Г.В. Скроцкого. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 551 с. : ил. – Библиогр.: с. 540-546
1667793
  Абрагам А. Ядерный магнетизм: порядок и беспорядок : в 2 т. / А. Абрагам, М. Гольдман ; под ред. Г.В. Скроцкого. – Москва : Мир
Т. 1. – 1984. – 300 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1667794
  Абрагам А. Ядерный магнетизм: порядок и беспорядок. : в 2 т. / А. Абрагам, М. Гольдман ; пер. с англ. Г.В. Скроцкого. – Москва : Мир
Т. 2. – 1984. – 360 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1667795
  Эндрю Э.Р. Ядерный магнитный резонанс : Пер.с англ. / Э.Р. Эндрю. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 299 с.
1667796
  Робертс Д. Ядерный магнитный резонанс / Д. Робертс. – Москва, 1961. – 137с.
1667797
   Ядерный магнитный резонанс. – Ленинград : Ленинградский университет
Вып. 2. – 1968. – 207 с.
1667798
   Ядерный магнитный резонанс. – Ленинград : Ленинградский университет
Вып. 4. – 1971. – 152 с.
1667799
   Ядерный магнитный резонанс : Учеб.пособие. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 344с.
1667800
  Буслаев Ю.А. Ядерный магнитный резонанс / Ю.А. Буслаев, Ю.В. Кокунов. – Москва : Знание, 1985. – 32 с.
1667801
  Пименов Г.Г. Ядерный магнитный резонанс в жесткоцепных полимерах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Пименов Г.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 16л.
1667802
   Ядерный магнитный резонанс в земном поле. – Ленинград : Ленинградского университета, 1967. – 232с.
1667803
  Габуда С.П. Ядерный магнитный резонанс в комплексных соединениях / С.П. Габуда, С.В. Земсков. – Новосибирск : Наука, 1976. – 86 с.
1667804
  Габуда С.П. Ядерный магнитный резонанс в кристаллогидратах и гидратированных белках / С.П. Габуда, А.Ф. Ржавин. – Новосибирск : Наука, 1978. – 159 с.
1667805
  Щеголев И.Ф. Ядерный магнитный резонанс в металлическом олове и таллии : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Щеголев И.Ф.; М-во высш. и сред.спед.образования РСФСР.Ленингр.гос.ун-т. – Москва, 1961. – 8л.
1667806
  Габуда С.П. Ядерный магнитный резонанс в неорганической химии / С.П. Габуда, Р.Н. Плетнев, М.А. Федотов. – Москва : Наука, 1988. – 216 с.
1667807
  Аксельрод С.М. Ядерный магнитный резонанс в нефтегазовой геологии и геофизике / Аксельрод С.М., Неретин В.Д. – Москва : Недра, 1990. – 191 с.
1667808
  Кольцов А.И. Ядерный магнитный резонанс в органической химии / А.И. Кольцов, Б.А. Ершов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1968. – 128 с.
1667809
  Жунке А. Ядерный магнитный резонанс в органической химии : Пер. с нем. / А. Жунке. – Москва : Мир, 1974. – 176с.
1667810
   Ядерный магнитный резонанс в органической химии : Межвузовский сборник. – Ленинград : Ленинградский государственный университет
Вып. 1. – 1974. – 154 с.
1667811
   Ядерный магнитный резонанс в органической химии : Межвузовский сборник. – Ленинград : Ленинградский государственный университет
Вып. 6. – 1981
1667812
  Слоним И.Я. Ядерный магнитный резонанс в полимерах / И.Я. Слоним, А.Н. Любимов. – Москва : Химия, 1966. – 339 с.
1667813
  Жерновой А.И. Ядерный магнитный резонанс в проточной жидкости / А.И. Жерновой, Г.Д. Латышев. – Москва : Атомиздат, 1964. – 252 с.
1667814
  Сысоева Н.А. Ядерный магнитный резонанс в радикалах и их парамагнитных комплексах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Сысоева Н.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1667815
  Федотов М.А. Ядерный магнитный резонанс в растворах неорганических веществ / М.А. Федотов. – Новосибирск, 1986. – 196с.
1667816
  Мельников А.А. Ядерный магнитный резонанс в слоистых силикатах и алюмосиликатах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Мельников А.А.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1985. – 18л.
1667817
  Маслов Валерий Петрович Ядерный магнитный резонанс в соединениях А3В5, легированных переходными элементами группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Маслов Валерий Петрович; Ленингр. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 13л.
1667818
  Жуков В.В. Ядерный магнитный резонанс в сплавах кадмия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Жуков В. В.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низких темпер. – Х., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1667819
  Хандожко А.Г. Ядерный магнитный резонанс в узкощелевых полупроводниках типа А4 В6. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Хандожко А.Г.; МВ и ССО УССР.Чернов.гос.ун-т. – Черновцы, 1980. – 20л.
1667820
  Туров Е.А. Ядерный магнитный резонанс в ферро- и антиферромагнетиках / Е.А. Туров, М.П. Петров. – Москва : Наука, 1969. – 260с.
1667821
  Сериков В.В. Ядерный магнитный резонанс в ферромагнитнетиках и доменная структура. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Сериков В.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 12л.
1667822
  Корнилов М.Ю. Ядерный магнитный резонанс в химии / М.Ю. Корнилов, Кутров, П. – Киев : Вища школа, 1985. – 200 с.
1667823
  Мороз Н.К. Ядерный магнитный резонанс и водородная связь в кристаллах / Н.К. Мороз, Ю.Г. Кригер. – Новосибирск : Наука, 1982. – 105 с.
1667824
  Слынько Е.И. Ядерный магнитный резонанс и магнитная восприимчивость некоторых бинарных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Слынько Е.И.; УССР.МВ и ССО Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1973. – 30л.
1667825
  Валеев И.И. Ядерный магнитный резонанс и реплаксация в этилсульфатах редких земель. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Валеев И.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 14л.
1667826
  Виноградова И.С. Ядерный магнитный резонанс и фазовые переходы в семействе квасцов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Виноградова И.С.; АН СССР. Ин-т физики. – Красноярск, 1970. – 28л.
1667827
  Панич А.М. Ядерный магнитный резонанс спиновых кластеров в поликристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Панич А.М.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1980. – 18л.
1667828
  Лундин А.Г. Ядерный магнитный резонанс. Основы и применения / А.Г. Лундин, Э.И. Федин. – Новосибирск : Наука, 1980. – 192с.
1667829
  Олиферук Н.Л. Ядерный магниторезонансный измеритель изотопной конценртации В 10 и В 11 в комплексе (СН3)2О. BF3 : Автореф... канд. техн.наук: / Олиферук Н. Л.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1966. – 1л.
1667830
  Хохлов И. Ядерный Пакистан - дихтомия силы и слабости // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 8. – С. 15-24. – ISSN 0131-2227
1667831
  Хохлов И. Ядерный Пакистан - дихтомия силы и слабости // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 9. – С. 31-40. – ISSN 0131-2227
1667832
  Симонова Э.Ж. Ядерный полиэдроз горностаевых молей. : Автореф... канд. биол.наук: 095 / Симонова Э.Ж.; АН ЛатвССР. Отд. хим и биол. наук. – Рига, 1969. – 19л.
1667833
  Дикусар М.К. Ядерный полиэдрооз кольчатого шелкопряда и американской бабочки в условиях Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.095 / Дикусар М.К.; Ан УССР. – К, 1971. – 19л.
1667834
  Манжола В.А. Ядерный потенциал Франции // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 49-54. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 27). – ISSN 0203-7319
1667835
   Ядерный практикум : метод.указания. – Якутск : ЯГУ, 1989. – 88с.
1667836
  Бузник В.М. Ядерный резонанс в ионных кристаллах / В.М. Бузник; Под ред. С. П. Габуда. – Новосибирск : Наука, 1981. – 225 с.
1667837
  Высоцкий В.И. Ядерный синтез и трансмутация изотопов в биологических системах / В.И. Высоцкий, А.А. Корнилова. – Москва : Мир, 2003. – 304с. – На тит. листе и обложке название на англ. и русс. языке. – ISBN 5-03-003647-4
1667838
   Ядерный след. – М, 1990. – 103с.
1667839
  Анферов В.П. Ядерный спиновый резонанс: Новые методы / В.П. Анферов, В.С. Гречишкин, Н.Я. Синявский ; Калинингр. гос. ун-т. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 158, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 150-159 (174 назв.). – ISBN 5-288-00268-1
1667840
  Магда А. Ядерный терроризм как угроза международной безопасности // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 477-479. – ISBN 978-966-301-169-1
1667841
  Боруля В.Л. Ядерный штурм / В.Л. Боруля. – М., 1980. – 192с.
1667842
  Грешилов А.А. Ядерный щит / А.А. Грешилов, Н.Д. Егупов, А.М. Матущенко. – Москва : Логос, 2008. – 424с. – ISBN 978-5-98704-272-0
1667843
  Паламарчук П.Г. Ядерный экспорт / П.Г. Паламарчук. – Москва, 1988. – 124с.
1667844
  Власов И. Ядерое оружие и защита от него / И. Власов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1966. – 48с.
1667845
  Кобринська Н.І. Ядзя і Катруся та инші оповідання / Наталія Кобринська. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ;[З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського], 1904. – [1], 156, [4] с.


  Зміст: Ядзя і Катpуся; Жидівська дитина; Пеpша учителька; Янова; Liebesahnung.
1667846
  Измайлов Иван Ядовитая эволюция : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 150-168 : Іл.
1667847
  Чоттопаддхай Бонкимчондро Ядовитое дерево. / Чоттопаддхай Бонкимчондро. – М., 1962. – 431с.
1667848
  Далекий Н. Ядовитое жало / Н. Далекий. – Львов : Каменяр, 1977. – 174 с.
1667849
  Лубан Л.Л. Ядовитое семя / Л.Л. Лубан. – М., 1966. – 95с.
1667850
  Орлов Б.Н. Ядовитые беспозвоночные животные и их яды / Б.Н. Орлов. – Горький, 1981. – 90с.
1667851
  Билай В.И. Ядовитые грибы на зерне хлебных злаков / В.И. Билай. – Киев, 1953. – 95с.
1667852
  Пигулевский С.В. Ядовитые животные / С.В. Пигулевский. – Л., 1966. – 386с.
1667853
  Пигулевский С.В. Ядовитые животные / С.В. Пигулевский. – Л., 1975. – 375с.
1667854
  Павловский Е.Н. Ядовитые животные и их значение для человека / Е.Н. Павловский. – Берлин, 1923. – 96с.
1667855
  Орлов Б.Н. Ядовитые животные и растения СССР / Б.Н. Орлов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 271с.
1667856
  Павловский Е.Н. Ядовитые животные Средней Азии / Е.Н. Павловский. – Сталинабад, 1950. – 109с.
1667857
  Павловский Е.Н. Ядовитые животные СССР / Е.Н. Павловский. – М.Л., 1931. – 202с.
1667858
  Бабаянц Г.А. Ядовитые животные Туркменистана / Г.А. Бабаянц; Г.А. Бабаян ; отв. ред. А.О. Ташлиев. – Ашхабад : Ылым, 1982. – 54 с.
1667859
  Баркаган З.С. Ядовитые змеи и их яды / З.С. Баркаган, П.П. Перфильев. – Барнаул : Алтайское книжное изд-во, 1967. – 76 с. : ил. – Библиогр.: с. 74-75
1667860
  Пигулевский С.В. Ядовитые змеи и первая помощь при их укусах / С.В. Пигулевский. – Л., 1961. – 76с.
1667861
  Смирновский Б.Н. Ядовитые змеи Казахстана / Б.Н. Смирновский. – Алма-Ата, 1963. – 64с.
1667862
  Просвиров Е.С. Ядовитые и опасные рыбы. / Е.С. Просвиров. – Калининград, 1963. – 82с.
1667863
  Мариковский П.И. Ядовитые пауки тарантул -- Lycosa singoriensis (Laxmann) 1770 и каракурт -- Latrodectus tredecimguttatus (rossi), 1790 : Автореф... д-ра биол.наук: / Мариковский П.И.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Алма-Ата, 1950. – 11 с.
1667864
  Бауэр В.Э. Ядовитые растения : Какой вред они причиняют скоту и людям, как их уничтожать, и какую пользу можно из них извлечь / Бауэр В.Э. – Ленинград : Мысль, 1925. – 76 с.
1667865
  Смирнова А.Д. Ядовитые растения / А.Д. Смирнова. – Горький, 1968. – 48с.
1667866
  Гончарова А.А. Ядовитые растения восточной Сибири в борьбе экзопаразитами человека / А.А. Гончарова, Г.М. Максимов. – Иркутск, 1945. – 19с.
1667867
   Ядовитые растения лугов и пастбищ. – М - Л : Издательство АН СССР, 1950. – 527с.
1667868
  Андреев В.Н. Ядовитые растения Молдавии / Андреев В.Н. ; Молдав. науч.-исслед. база Акад. наук СССР. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1949. – 80 с.
1667869
  Сутягин В. Ядовитые растения Одесской области / В. Сутягин. – Одесса, 1959. – 68 с.
1667870
  Скляревский Л.Я. Ядовитые растения. / Л.Я. Скляревский. – М, 1964. – 48с.
1667871
  Скляревский Л.Я. Ядовитые растения. / Л.Я. Скляревский. – 2-е изд. – М, 1967. – 48с.
1667872
  Фруентов Н.К. Ядовитые растения. / Н.К. Фруентов, Г.Н. Кадаев. – Хабаровск, 1971. – 256с.
1667873
  Рудаков И.Ф. Ядовитые свойства некоторых видов растений из рода Clematis L. : Автореф... канд. биол.наук: / Рудаков И.Ф.; Орловский гос. пед. ин-т Каф. ботаники. – Орел, 1951. – 16 с.
1667874
   Ядовитый туман. – Фрунзе, 1985. – 65с.
1667875
   Ядохимикаты и фауна. – М, 1967. – 80с.
1667876
  Гангрский Ю.П. Ядра в лучах лазера / Ю.П. Гангрский, Б.Н. Марков. – Москва : Знание, 1984. – 63 с.
1667877
   Ядра и радиационная стойкость конструкционных материалов. – Киев : Наукова думка, 1978. – 312 с.
1667878
  Шульман Л.М. Ядра комет / Л.М. Шульман. – Москва : Наука, 1987. – 229с.
1667879
  Шимелис Чесловас Пранович Ядра композиций игр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Шимелис Чесловас Пранович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11
1667880
  Данилов Леонид Иванович Ядра Коши и Пауссона для трубчатых областей над острыми конусами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Данилов Леонид Иванович; АН СССР. Математиче. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1990. – 14л.
1667881
  Филиппов Е.М. Ядра, излучение, геология / Е.М. Филиппов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 158 с. – (Научно-популярная литература)
1667882
  Карнаухов В.Г. Ядра, удаленные от линии бета-стабильности / В.Г. Карнаухов, Л.А. Петров. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 199 с.
1667883
  Блан Д. Ядра, частицы, ядерные реакторы : Пер.с фр. / Д. Блан. – Москва : Мир, 1989. – 335с.
1667884
   Ядран. – К, 1986. – 142с.
1667885
   Ядренко Михайло Йосипович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 271. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1667886
  Чашечникова О.С. Ядренко Михайло Йосипович (16.04.1932-28.09.2004) // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 8-9. – ISSN 2519-2361


  "У цьому році виповнилося б 85 років видатному українському математику, професору, доктору фізико-математичних наук, члену-кореспонденту Національної академії наук України М.Й. Ядренко."
1667887
   Ядренко Михайло Йосипович (1932-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 556-557. – ISBN 978-966-439-754-1
1667888
  Александров И.В. Ядринка : стихи / Иван Александрович. – Москва : Современник, 1976. – 95 с. – (Новинки "Современник")
1667889
  Поперечный А.Г. Ядро / А.Г. Поперечный. – М., 1975. – 79с.
1667890
  Грудев И.Т. Ядро / И.Т. Грудев. – Москва, 1984. – 126с.
1667891
  Сикорский В.В. Ядро / В.В. Сикорский. – М., 1985. – 126с.
1667892
  Максвелл Скотт Ядро Linux в комментариях / Максвелл Скотт; Пер.с англ. – Київ : ДиаСофт, 2000. – 488с. – CD-ROM. – ISBN 966-7393-46-1
1667893
  Лооне Л.Р. Ядро в локальновыпуклом топологическом векторном пространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Лооне Л.Р.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1972. – 17л.
1667894
  Ситникова Е.В. Ядро внутреннего лексикона человека: возможности экспериментального исследования // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 138-153


  У статті викладаються основні теоретичні положення сучасних лінгвістів стосовно структури внутрішнього лексикону людини. Спираючись на отримані дані, автор статті намічає перспективи майбутнього вільного асоціативного експерименту. В статье излагаются ...
1667895
  Чертков В.П. Ядро диалектики / В.П. Чертков. – Москва, 1963. – 152с.
1667896
  Томазій Я. Ядро дослідження про літературний плагіат, передусім теоретичне, уміщене в небагатьох стислих тезах // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 1. – С. 89-103. – ISSN 2075-6461


  Перший український переклад твору Я. Томазія «Ядро дослідження про літературний плагіат, передусім теоретичне, уміщене в небагатьох стислих тезах» (1679).
1667897
  Орлова Д.В. Ядро емоційного інтелекту в контексті прикладного значення // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 147-152. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1667898
  Гильденбранд В. Ядро и равновесие в большой экономике / В. Гильденбранд. – Москва : Наука, 1986. – 197 с.
1667899
  Харрис Г. Ядро и цитоплазма / Г. Харрис. – Москва, 1973. – 190с.
1667900
   Ядро истории Петра Великого, первого императора Всероссийского с присовокуплением описания монумента, воздвигнутогов память ему сему отцу отечества Екатериною 11, 1795. – 447с.
1667901
  Булкин А.П. Ядро маоистской "социологии" / А.П. Булкин. – Москва, 1980. – 141с.
1667902
  Аннинский Л.А. Ядро ореха : критические очерки / Л.А. Аннинский. – Москва : Советский писатель, 1965. – 224 с.
1667903
  Ахунов Г. Ядро ореха : роман, повести / Гариф Ахунов ; пер. с татар. Р. Ахунова. – Москва : Известия, 1982. – 510 с. – (Библиотека "Дружбы народов")
1667904
  Трифонов Ю.В. Ядро правды / Ю.В. Трифонов. – М, 1987. – 62с.
1667905
  Райков И.Б. Ядро простейших / И.Б. Райков. – Л, 1978. – 327с.
1667906
  Хилков Андрей Яковлевич Ядро российской истории, сочиненное ближним стольником и бывш. в Швеции резидентом князь Андреем Яковлевичем Хилковым. – Москва, 1791. – 434с.
1667907
  Паламарчук Л.Б. Ядро соціокультурних знань у шкільних курсах географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 28-32 : схема. – Бібліогр.: 6 назв
1667908
  Гловацька О.Л. Ядро функціонально-семантичного поля негативності в староукраїнській мові // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 21-26. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
1667909
  Голицын А.П. Ядро хронологическое истории всемирной, от начала света до кончины Екатерины II : Содержащее хронологию истории священной и гражданской; основание и перемену государств и их владетелей; Вселенские и частные соборы, когда они существовали, кто на них присутствовал, и повод их созыва... : собранное из разных достоверных летописей. – Москва : В вольной типографии Гария и компании
Ч. 1. – 1804. – XI, [3], 408 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням
1667910
  Федосеев Семен Ядро, шрапнель снаряда : арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 146-155 : Фото, карта
1667911
  Обушний М.І. Ядути: село і люди / Микола Обушний. – Київ : Техніка, 2011. – 207, [1] с. : іл., фот., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-575-200-4
1667912
  Гадаскина И.Д. Яды - вчера и сегодня / И.Д. Гадаскина, Н.А. Толоконцев. – Л., 1988. – 204с.
1667913
  Бороздин М. Яды : кто их отведал, получил сполна... (из истории отравлений) // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 12 (60). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1667914
  Эйхлер В. Яды в нашей пище = Gift in unserer nahrung / В. Эйхлер; Пер. с нем. Г.И. Дойдиной и В.А. Турчаниновой. – Москва : Мир, 1985. – 202с.
1667915
  Эйхлер В. Яды в нашей пище / В. Эйхлер. – Москва : Мир, 1986. – 202с.
1667916
   Яды и аппараты для борьбы с вредителями и болезнями с/х растений. – М - Л, 1931. – 96с.
1667917
  Оксенгендлер Г.И. Яды и организм / Г.И. Оксенгендлер. – Санкт-Петербург, 1991. – 319с.
1667918
  Бороздин Михаил Яды: кто их отведал, получил сполна...( из истории отравлений ) // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 11 (59). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1667919
  Савельев М.П. Яереммуховые холода / М.П. Савельев. – М, 1971. – 95с.
1667920
  Соловей Д. Яєчна торгівля України / Д. Соловей, І. Лебединський. – Х., 1928. – 128с.
1667921
  Осадча Ю.В. Яєчні кури: історія приручення, породоутворювальний процес, спеціалізація // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 190. – С. 286-294. – (Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8578
1667922
  Стернин И. Язак и национальное сознание // Логос : Журнал по философии и прагматике культуры / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 4. – С. 140-155. – ISSN 0869-5377
1667923
  Гарсия А.Г. Язвительные, возмутительные и беспристрастные раздумья бунтаря : повесть / А.Г. Гарсия. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 240с. – ISBN 5-235-00187-7
1667924
  Андреев М.С. Язгулемский язык.Таблицы глаголов. (1904 г.) / Андреев М.С. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1930. – 20 с.
1667925
  Моногарова Л.Ф. Язгулемцы (опыт монографического описания). : Автореф... канд.наук: / Моногарова Л.Ф.; Ин-т этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая АН СССР. – Москва, 1951. – 20 с.
1667926
  Эдельман Д.И. Язгулямский язык. / Д.И. Эдельман. – М., 1966. – 220с.
1667927
  Эдельман Д.И. Язгулямско-русский словарь. / Д.И. Эдельман. – М., 1971. – 355с.
1667928
  Макаревич В.С. Язеп Юрьевич Лесик // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 162-170. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Автор одной из первых белорусских грамматик. Профессор БГУ, академик БАН.
1667929
  Макаревич В.С. Язеп Юрьевич Лесик // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 162-170. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Автор одной из первых белорусских грамматик. Професор БГУ, академик БАН.
1667930
  Гудименко О Язик до Кембриджа доведе / вела розмову Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Вчителька англійської мови з Кропивницького Олеся Гудименко перемогла на міжнародному конкурсі Cambridge English Schools competition 2017.
1667931
  Фаріон І. Язик подав у суд на мову, а мова виграла язик // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 4
1667932
  Сандфельд-Єнсен К. Язикознавство / Кр. Сандфельд-Єнсен ; В пеpекладі з німецького Е. Тимченка. – Камянець на Поділлю (Кам"янець-Подільський) : Укp. Вид. в Катеpинославі ; Пpавобеpеж. філія ; Дpук. Когена і Дунаєвецького, 1920. – 111 с. : табл.
1667933
  Кальчук Галина Язичник сибірський у НПП "Дермансько-Острозький" / Кальчук Галина, Столяр Наталія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (116), липень - серпень. – С. 20 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1667934
  Мельник Л.Г. Язичництво / Л. Мельник // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 424-425. – ISBN 966-642-073-2
1667935
  Ковальчук А. Язичництво в Україні як потенціал для розвитку релігійного туризму / А. Ковальчук, А. Манько // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 132-142. – (Серія географічна ; вип. 52). – ISSN 2078-6441
1667936
  Пилипчук Я.В. Язичництво у кипчаків // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 2. – С. 49-55. – ISSN 1608-0599
1667937
  Башук Н. Язичництво як складова української національної ідентичності в романі Раїси Іванченко "Отрута для княгині" // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 139-145


  У статті проаналізовано особливості репрезентації елементів язичницької релігійності як однієї зі складових української національної ідентичності в романі Р. Іванченко "Отрута для княгині"
1667938
  Кралюк П. Язичницька Аркона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 вересня (№ 159/160)


  Подорож до чи не найбільшого духовного центру стародавніх слов"ян у сучасній Німеччині.
1667939
  Кралюк П. Язичницька Аркона // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 серпня (№ 149/150)


  Подорож до чи не найбільшого духовного центру стародавніх слов"ян у сучасній Німеччині.
1667940
  Лесюк М. Язичницька реакція при Юліані Відступнику (331 - 363) // Історія древньої Церкви / М.Р. Лесюк. – Київ : УПЦ Київського Патріархату, 2013. – С. 333-336
1667941
  Фещук В. Язичницька символіка у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті вперше в українському літературознавстві досліджується давньоукраїнська язичницька символіка поеми Т.Г. Шевченка "Гайдамаки", аналізується містицизм твору та його вплив на історико-героїчний пафос поеми. На основі такої методології формується ...
1667942
  Задорожна Л. Язичницьке буйство і християнське смирення у поведінці героїв поетичних творів Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 26-43


  У статті досліджуєюься аспекти християнства та язичництва у поетичних творах Т. Шевченка
1667943
  Малєєв Ю.М. Язичницьке капище на березі Роставиці // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 76-80. – (Серія історії ; № 17)
1667944
  Пахомова С. Язичницьке табу на ім"я як причина розвитку слов"янської антропосистеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 58-62. – (Філологія ; Вип. 16)
1667945
  Кожоляко Г. Язичницький і християнський характер поховальних обрядів українців // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 54-68. – ISSN 2523-4234
1667946
  Сморжевська О. Язичницький простір Києва: сучасні інтерпретації історико-культурного спадку // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 468-471. – ISBN 978-617-7399-06-2
1667947
  Жила С. Язичницький світ за дилогією Семена Скляренко "Святослав" і "Володимир" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 12-19
1667948
  Мозговий І.П. Язичницькі витоки психічної антропології в ранньому християнстві // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 8-14. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
1667949
  Тупик О. Язичницькі мотиви в українських народних казках про тварин // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 90-93
1667950
  Семенчук С.О. Язичницькі наскально-ритуальні об"єкти лівобережжя Середньої Подністрянщини // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 88-97. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1667951
  Тупик Оксана Олександрівна Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. 20 ст.) : Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Тупик Оксана Олександрівна ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 253л. – Бібліогр.: л. 213-253
1667952
  Тупик О.О. Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Тупик Оксана Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1667953
  Корнійчук Т. Язичницько-християнські аспекти моделювання потойбіччя в "Енеїді" І. Котляревського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 66-70. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
1667954
   Язобретения и технические усовершенствования в разведочном бурении. – М.-Л.
1. – 1941. – 80с.
1667955
  Григорян Л.Т. Язык -- к знанию ключ / Л.Т. Григорян. – Москва, 1968. – 200с.
1667956
  Белик Е.В. Язык - вербальный культурный код нации // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 174-180. – (Гуманитарные науки ; № 6). – ISSN 2076-4685
1667957
  Горбачевич К.С. Язык - памятник культуры / К.С. Горбачевич. – Л., 1965. – 35с.
1667958
  Будагов Р.А. Язык - реальность - язык. / Р.А. Будагов. – Москва, 1983. – 262с.
1667959
  Формановская Н.И. Язык - речь - общение: единство и раздельность // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2007. – № 2 (201). – С. 35-40. – ISSN 0131-615X
1667960
  Журавлев В.К. Язык - языкознание - языковеды / В.К. Журавлев. – Москва : Наука, 1991. – 208 с. – (Литературоведение и языкознание / основана в 1978 г.). – ISBN 5-02-011042-6
1667961
  Блумфилд Л. Язык / Л. Блумфилд. – Москва : Прогресс, 1968. – 608 с.
1667962
  Норман Б.Ю. Язык / Б.Ю. Норман. – Минск, 1987. – 220с.
1667963
  Орловская М.Н. Язык "Алтан тобчи" / М.Н. Орловская. – М., 1984. – 235с.
1667964
  Сидорова И.М. Язык "анналов" Тацита (лексические особенности). : Автореф... канд. филолог.наук: / Сидорова И.М.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1954. – 16л.
1667965
  Мирзашвили М.В. Язык "Жития Григория Хандзтийского". (Граммат. обзор и словарь) : Автореф... канд. филол.наук: / Мирзашвили М.В.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1966. – 46л.
1667966
  Свашенко А.А. Язык "Королевской ратушной книги" второй половины XVII -- первой половины XVIIIст (фонетика, морфология) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Свашенко А. А. ; ХГУ. – Харьков, 1968. – 19 с.
1667967
  Цинцадзе М.К. Язык "Лествицы" Иоанна Синаита в грузинском переводе Евфимия Афонского (Текст с исслед. и словарем) : Автореф... канд. филол.наук: / Цинцадзе М. К.; Ин-т языкознан. АН ГССР. – Тбилиси, 1966. – 27л.
1667968
  Молодид Т.К. Язык "Палинодии" З. Копыстенского. (Общая характеристика лексики и словообразования) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Молодид Т.К. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 16 с.
1667969
  Молодид Т.К. Язык "Палинодии" З.Копыстенского (общая характеристика лексики и словообразования). : Автореф... канд. филолог.наук: / Молодид Т.К.; КГУ. – К., 1963. – 16л.
1667970
  Смирнова Лидия Павловна Язык "Та"рихи-и Систан" (Грамматика, лексика) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Смирнова Лидия Павловна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Вост. фак. – Ленинград, 1965. – 35 с.
1667971
  Савитч У. Язык C++. Курс объектно-ориентированного программирования = Problem solving with C++. The object of programming / Уолтер Савитч ; [пер. с англ. И.В. Красикова, В.Н. Романова, А.В. Скилягина]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2001. – 696, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. англ.- Предм. указ.: с. 693-696. – ISBN 5-8459-0213-4
1667972
  Канатников А.Н. Язык Ca-Clipper 5.2 и библиотека Ca-Clipper Tools 3.0 : описание языковых средств и возможностей библиотеки для прикладных прграммистов / А.Н. Канатников, С.Б. Ткачев. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 416 с. – ISBN 5-279-01544-X
1667973
  Савитч Уолтер Язык Java = Java. An introduction to computer science and programming : Курс программирования / Савитч Уолтер; Пер. с англ. – 2-е изд. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 928с. – ISBN 5-8459-0277-0
1667974
  Архангельский А.Я. Язык Pascal и основы программирования в Delphi : Учебное пособие для студ. высш. учеб.заведений, обуч. по направл. 654600 "Информатика и вычислительная техника" / А.Я. Архангельский. – Москва : Бином, 2004. – 496с. – ISBN 5-9518-0091-9
1667975
  Соколов С.Н. Язык Авесты / С.Н. Соколов. – Л., 1964. – 415с.
1667976
  Джехани Н. Язык Ада / Н. Джехани. – Москва : Мир, 1988. – 549 с.
1667977
  Бар Р.Дж. Язык Ада в проектировании систем / Р. Бар ; пер. с англ. О.С. Багатуровой [и др.] ; под ред. Е.К. Масловского. – Москва : Мир, 1988. – 320 с.
1667978
  Кумахов М.А. Язык адыгского фольклора: Нартский эпос / М.А. Кумахов, З.Ю. Кумахова. – Москва, 1985. – 223 с.
1667979
  Бакаев Ч.Х. Язык азербайджанских курдов / Ч.Х. Бакаев ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1965. – 284 с.
1667980
  Халилов Ш.Х. Язык азербайджанского письменного памятника 15 века "Асрарнамэ". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Халилов Ш.Х.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1974. – 52л.
1667981
  Садыхов А.М. Язык азербайджанского письменного памятника XVI века - тезкире "Шейх Сефи" (лексика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Садыхов А.М.; АН Азерб.ССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1972. – 31л.
1667982
  Васильев В.А. Язык АЛГОЛ-68 / В.А. Васильев. – Москва : Наука, 1972. – 128с.
1667983
  Бруаз П. Язык Алгол и его применение к задачам исследования операций / П. Бруаз. – Москва, 1967. – 95с.
1667984
  Осипов Л.А. Язык аналитик и его сравнение с языками алгол и фортран / Л.А. Осипов. – Москва : Наука, 1982. – 160с.
1667985
  Жарков Ю А. Язык аналитических вычислений reduce / А.Ю Жарков. – Саратов
1. – 1990. – 81 с.
1667986
  Еднерал Ф В. Язык аналитических вычислений REDUCE. / Ф В. Еднерал. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 176с.
1667987
  Белкин В.М. Язык арабской прессы : публицистические тексты / В.М. Белкин ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин--т стран Азии и Африки. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1986. – 169 с.
1667988
  Белкин В.М. Язык арабской прессы : (информ.-описат. тексты) / В.М. Белкин ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки при МГУ. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1988. – 215 с.
1667989
  Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирования / Питер Абель ; Пер. с англ. Ю. В. Сальникова. – Москва : Высшая школа, 1992. – 444 с.
1667990
  Нортон П. Язык ассемблера для ІВМ РС / П. Нортон, Д. Соухэ; Пер. с англ. – Москва : Компьютер, 1993. – 352 с. – ISBN 0-13-661901; 5-88201-008-Х
1667991
  Шнайдер А. Язык ассемблера для персонального компьютера фирмы IBM : перевод с англ. / А. Шнайдер ; Под ред. Е.К. Масловского, В.М. Рабиновича. – Москва : Мир, 1988. – 406 с. : ил. – ISBN 5-03-000394-0
1667992
  Морер У. Язык ассемблера для персонального компьютера ЭПЛ / У. Морер. – Москва, 1987. – 430с.
1667993
  Ирвин К.Р. Язык ассемблера для процессоров Intel = Assembly language for Intel-Based computers / Кип Р. Ирвин; [пер. с англ., ред. С.Г. Тригуб]. – 4-е изд. – Москва; Санкт-Петербург; Киев : Вильямс, 2005. – 912с. + CD-ROM. – ISBN 5-8459-0779-9
1667994
  Ирвин Кип Язык ассемблера для процессоров INTEL = Assembly language for INTEL- based computers / Ирвин Кип; Пер. с англ. – 3-е изд. – Москва : Издательский дом "Вильямс", 2002. – 616с. + +CD. – ISBN 5-8459-0332-7
1667995
  Ефимов В.А. Язык афганских хазара / В.А. Ефимов. – М, 1965. – 99с.
1667996
  Миронов С.А. Язык африкаанс / С.А. Миронов. – М., 1969. – 152с.
1667997
  Дмитриева Л.В. Язык барабинских татар (материалы и исследования) / Л.В. Дмитриева. – Л., 1981. – 225с.
1667998
  Кенигсберг А.И. Язык басен Крылова : Автореф... канд. филол.наук: / Кенигсберг А.И.;. – Б.м., 1941. – 24л. – Бібліогр.:с.1-24
1667999
  Кенигсберг А.И. Язык басен Крылова : Автореф... канд. филол.наук: / Кенигсберг А.И.;. – Б.м., 1941. – 360л.
1668000
   Язык бачатских телеутов.. – Кемерово, 1976. – 133с.
<< На початок(–10)1661166216631664166516661667166816691670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,