Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1661166216631664166516661667166816691670(+10)В кінець >>
1667001
  Гасюк Б. " Хустина з френзлями" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: О. Балабко, Ф. Баландин, В. Герасим"юк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 9/10. – С. 131-138. – ISSN 0208-0710


  Новели. Дебют у "Києві".
1667002
  Мізіна Л.Б. "Художній образ" як синтезуюча категорія естетики // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. держ. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Воєводін О.П., Левицька О.І., Левчук Л.Т (та ін.). – Київ, 2000. – [2000 р.]. – С. 37-43. – ISBN 966-638-023-4
1667003
  Забужко О.С. "Художня мова" в ліричній поезії // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1984. – № 10 (286)
1667004
  Басто Б. "Хурлэ", и другие рассказы / Б. Басто ; пер. с монгол. Г. Матвеевой, М. Гольмана ; предисл. Г. Михайлова. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1963. – 184 с. : ил.
1667005
  Кошель К. "Хурма та яблука" (З циклу "Бенкет Валтасара") // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 44-46


  Твори літстудійців 2-го курсу.
1667006
  Жантиев Д.Р. "Хусистское" движение в Йемене : генезис и современное состояние // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 59-71. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1667007
  Леняшин В.А. ...Художников друг и советник / В.А. Леняшин. – Ленинград, 1985. – 315 с.
1667008
  Збанацький Ю.О. Ху-Лань / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дитвидав, 1958. – 124с.
1667009
  Кузьминский К. Художник-иллюстратор А.А. Агин, его жизнь и творчество / К. Кузьминский. – Москва-Петроград : Мосполиграф, 1923. – 156 с.
1667010
   Художник-оформитель : сборник статей. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 76, [2] с.
1667011
  Софронов С.И. Художник-передвижник Н.В.Орлов / С.И. Софронов. – М., 1965. – 131с.
1667012
  Каретникова И.А. Художники-графики : коротко об искусстве графики / И.А. Каретникова, М.А. Климова. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
1667013
   Художники-журналисты. Юбилейная выставка. 1967 : Каталог. – Москва : Советский художник, 1968. – 19 с.
1667014
  Шкурка М. Художники-кріпаки Третячевські // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 7-10. – ISSN 1814-5078
1667015
  Халаминский Ю.Я. Художники-маринисты / Ю.Я. Халаминский. – Москва, 1967. – 123с.
1667016
  Воейкова И.Н. Художники-монументалисты. / И.Н. Воейкова. – Москва, 1969. – 223с.
1667017
  Пружан И.Н. Художники-передвижники / И.Н. Пружан. – Л., 1958. – 38с.
1667018
   Художники-передвижники: сб. ст.. – М., 1975. – 263с.
1667019
   Художники-сталинградцы о Сталинграде. – Москва : Советский художник, 1957. – 56 с.
1667020
  Борейко В.Е. Художники дикой природы / В.Е. Борейко; Киевский эколого-культурный центр. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2005. – 224 с. : около 140 репродукций. – (Охрана дикой природы ; Вып. 48). – ISBN 966-581-684-5
1667021
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 4 : Гринюк Леонтій. – 2006
1667022
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 5 : Жілінскайте Крістіна. – 2006
1667023
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 6 : Литвин Леонід. – 2006
1667024
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 7 : Левченко Михайло. – 2006
1667025
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 8 : Чередниченко Олександр. – 2006
1667026
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 9 : Волошенко Тамара. – 2006
1667027
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 10 : Бородай Юлія. – 2006
1667028
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 11 : Василь Гурін. – 2006
1667029
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 12 : Леонід Шелудько. – 2006
1667030
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 13 : Сергій Боровський. – 2006
1667031
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 14 : Валерій Радецький. – 2006
1667032
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 15 : Муза Асліддінова. – 2006
1667033
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 16 : Віктор Шкуринський. – 2006
1667034
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 17 : Тетяна Ягодкіна. – 2006
1667035
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 18 : Іван Денисенко. – 2006
1667036
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 19 : Інна Пантелемонова. – 2006
1667037
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 20 : Віктор Чаус. Вікторія Чаус. – 2006
1667038
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 21 : Михайло Чорний. – 2006
1667039
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 22 : Юрій Зорко. – 2006
1667040
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 23 : Антон Ковач. – 2006
1667041
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 24 : Катерина Ливрінц. – 2006
1667042
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 25 : Володимир Черватюк. – 2006
1667043
   Художники України. – Київ, 2006-
№ 26 : Тетяна Голобородько. – 2006
1667044
  Яковлев В.Н. Художники, рестовраторы, антиквары / В.Н. Яковлев. – Л, 1966. – 231с.
1667045
  Полторакин В.В. Художники. / В.В. Полторакин. – Омск, 1957. – 163с.
1667046
  Семенова Т.С. Художники. / Т.С. Семенова. – Москва, 1972. – 199с.
1667047
  Нечипоренко Н. Художнику газеты : о замысле издания : практическое пособие по художественно-техническому редактированию / Николай Нечипоренко. – Киев : Всеукраинский союз рабочих, 2005. – 224с. : илл. – ISBN 966-8781-03-1
1667048
  Протчева Т. Художниця-дизайнерка, засновниця бренда GLOW ART Тетяна Протчева: "Мрію відправити на Місяць власноруч вишитий QR-код з інформацією про Україну" / розмову вів Микола Шот // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 13 січня (№ 6)
1667049
  Агеєва Н. Художні автографи з колекції Ернеста Юргенсона // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 34-37. – ISSN 0130-1799
1667050
  Кушлик О.М. Художні ансамблі Стамбульського і Бахчисарайського палаців: досвід порівняльного аналізу // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 40-52. – ISSN 2078-0133
1667051
  Ромащенко Л. Художні варіанти образу Наливайка: : (за творами К. Рилєєва і В. Кулаковського) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 43-50. – (Філологічні науки)
1667052
  Калініна Л.Ю. Художні версії самотності героїв С. Йовенко / Л.Ю. Калініна, С.В. Полякова // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 91-95. – ISBN 978-966-921-000-5
1667053
  Ігнатович О. Художні виміри поезії Петра Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 8-12. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1667054
  Шостак О.Г. Художні вираження національної ідентичності в творчості сучасних північноамериканських письменників корінного походження : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Шостак Оксана Григорівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 43 назви
1667055
  Федорчук О. Художні вироби з бісеру в народному мистецтві Бережанщини (за матеріалами мистецтвознавчої експедиції 2011 р.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1112-1122. – ISSN 1028-5091
1667056
  Федорчук О. Художні вироби з бісеру в українському народному мистецтві: походження та розвиток традиції // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 691-703. – ISSN 1028-5091
1667057
  Болюк О.М. Художні вироби з дерева в західноукраїнських церквах XVI - початку XXI століть: структура, декор, інспірації : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.06 / Болюк Олег Миколайович ; М-во культури та інформ. політики України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 83 назви
1667058
  Кіщук Н.М. Художні вироби зі шкіри Покуття та Західного Поділля кінця XIX -початку XX ст. (типологія, художні особливості) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Кіщук Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1667059
  Крижанівський С.А. Художні відкриття / С.А. Крижанівський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 322с.
1667060
  Крижаніський С.А. Художні відкриття і літературний процес : оповіді, статті, роздуми / С.А. Крижаніський. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 240с.
1667061
  Балега Ю.І. Художні відкриття чи правда факту ? / Ю.І. Балега. – Ужгород : Карпати, 1969. – 220 с.
1667062
  Ковальчук Ю.А. Художні візії Кореї в англомовній місіонерській прозі початку XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 126-134
1667063
  Крупка М.А. Художні візії тоталітарного минулого у повісті Євгенії Кононенко "Ностальгія" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 108-112. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1667064
  Гурдуз К. Художні візії у творчості Сергія Пантюка // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 109-115
1667065
  Гілязова Н.М. Художні вітражі в громадських і житлових приміщеннях Івано-Франківщини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Гілязова Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1667066
  Гдичинська Н. Художні втілення соціальних ролей жінок у романах "Манго" Любіци Арсич та "Магдалинки" Марини Гримич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 187-191. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1667067
  Святовець В. Художні грані деталі та подробиці Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 168-175
1667068
  Цугорка О. Художні декорації в театральних постановках як засоби сценографічного формування простору // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2022. – № 3. – С. 291-299. – ISSN 2226-3209
1667069
  Мялковська Л.М. Художні дефініції - концептуальний елемент стилю Валер"яна Підмогильного // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 57-62
1667070
  Лаврусенко М. Художні домінанти збірки Докії Гуменної "Внуки столітнього запорожця" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 73-77. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1667071
  Голобородько К.Ю. Художні домінанти словесної творчості Олександра Олеся // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 14-31


  У статті мова йде про пікові для стану внутрішньої психологічної зосе- редженості, індивід.-худож. самоорганізації моменти творчості Олександра Олеся, коли йому відкривалися соціативно-образні зв"язки світу, концепти поетової свідомості. Це ...
1667072
  Галайчук А.Ю. Художні евфемізми та проблеми їх відтворення у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 231-239. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті йдеться про шляхи відтворення іспанських художніх евфемізмів українською мовою на матеріалі творів іспанської літератури та їхніх українських перекладів. Автор розглядає різновиди лексем, які найчастіше евфемізуються в іспанській мові та під ...
1667073
  Філатова О.С. Художні експерименти В. Винниченка: конфлікт духовного й телесного // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 230-235. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1667074
  Дрогомирецька М. Художні експерименти й етичні парадокси в оповіданні "Батьківське право" А. Кримського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 82. – С. 51-61. – ISSN 0130-528Х
1667075
  Сухомлинов О.М. Художні етнокультурні моделі літератури польсько-українського пограниччя XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03, 10.01.05 / Сухомлинов Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 439 л. – Бібліогр.: л. 402-439
1667076
  Сухомлинов О.М. Художні етнокультурні моделі літератури польсько-українського пограниччя XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.03 ; 10.01.05 / Сухомлинов Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1667077
  Циганенко В.Л. Художні засоби в "Палінодії" Захарії Копистенського (на матеріалі уривків III і IV частин) // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 134-139


  Проаналізовано художні засоби твору "Палінодія" Захарії Копистенського, а саме уривків із третьої та четвертої частин. Виявлено найбільш уживані художні засоби: емоційні слова, синоніми, метафори, риторичні звертання, що особливо притаманно епосі ...
1667078
  Пастух Т. Художні засоби в літописі Самійла Величка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 388-392


  В статті розглядається питання застосування художніх засобів в літописі Са-мійла Велична. The question of application of artistic facilities in the chronicle of Samiylo Velichko is examined in the article.
1667079
  Присяжнюк О.М. Художні засоби в сучасних поемах Д. Павличка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С.113-116
1667080
  Осьмак Н. Художні засоби вираження стрімких змін та технізаційї у футуристичній поезії Михайля Семенка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 228-231
1667081
  Рудакова Н. Художні засоби героїзації образу козака у фольклорі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто своєрідність жанрової природи української народної прози про козаччину, проаналізовано її основні мотивно-сюжетні тенденції та поетичні деталі, що складають художній образ козака в народній свідомості. Originality of genre nature of ...
1667082
  Іорі Сімура Художні засоби ідеалізації образів захисника вітчизни у фольклорі. (Козаки і самураї. Компаративний аспект) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 272-275. – ISBN 966-7825-78-7
1667083
  Чеботарьова А.М. Художні засоби створення образу ліричного в поезії Й. Мандельштама // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 194-199
1667084
  Заболотна Т.В. Художні засоби створення образу сильної жінки (на матеріалі роману Маргарет Мітчелл "Віднесені вітром") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 33-41. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
1667085
  Шекера Я. Художні засоби танської поезії Chentuo, Tongganта Qixing // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 345-349


  Чентуо, Тунган та Цисін.
1667086
  Мелешко В. Художні засоби творення образів інтелігентів у повістях Панаса Мирного // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 99-105. – ISSN 2075-1222
1667087
  Тимків В. Художні засоби у збірці Пауля Целана "Mohn und gedachtnis" (на прикладі перекладів Петра Рихла) // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 182-184. – ISBN 978-617-7926-22-0
1667088
  Янкович М.В. Художні засоби у текстах ораторського дискурсу Стародавньої Греції (на матеріалі промов Демосфена) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 189-191. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
1667089
  Сліпушко О. Художні інтерпретації національної ідентичності письменниками "католицької Русі" доби українського Ренесансу // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8. – С. 75-84. – ISSN 2313-5921
1667090
  Полєщук Г.Я. Художні інтерпретації образу Северина Наливайка у творчих доробках Т. Шевченка та М. Вінграновський // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 26-29
1667091
  Вітренко В. Художні картини і символи пейзажної лірики Герберта Генке, німецького поета зі Східної Волині / В. Вітренко, Н. Откидач // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 299-302
1667092
  Кравчук М. Художні картини як етнографічне джерело (на прикладі теми козацтва у творчості Іллі Рєпіна) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 106-111
1667093
  Голобородько Я. Художні клейноди Ігоря Павлюка // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С. 295-299.
1667094
  Кобчінська О.І. Художні коди індивідуальної пам"яті в новелі Сільвена Трюделя "Тюльпани і маки" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 287-294


  Статтю присвячено компаративному аналізу семантики, жанрових домінант та типологічних особливостей жанру фентезі та фольклорної чарівної казки. В статье осуществлена попытка раскрыть поэтику памяти и забвения как двух индивидуальных модусов перцепции ...
1667095
  Носенок Б.Е. Художні колізії суб"єкт-об"єктної опозиції // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 109-111
1667096
  Голобородько Ярослав Юрійович Художні константи Миколи Куліша : Дис... д-ра філол. наук / Голобородько Ярослав Юрійович ; МОУ, КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 358 л. – Бібліогр.: л. 349-358
1667097
  Голобородько Ярослав Юрійович Художні константи Миколи Куліша : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Голобородько Ярослав Юрійович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 40 с.
1667098
  Ніконова В.Г. Художні концепти в трагедіях Шекспіра: смисловий аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 231-237. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1667099
  Якимович О. Художні концепти середньовіччя в поезії Євгена Маланюка // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 192-198. – ISBN 978-966-2248-94-4
1667100
  Лаюк М. Художні концепти Тараса Мельничука // Tertium non datur. Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXI ст. : колективна монографія / В. Агеєва, С. Грабовський, Григоренко, (Демчик), С. Іванюк, М. та ін. Ільницький. – Київ : НаУКМА, 2014. – С. 220-257. – ISBN 978-966-2410-55-6
1667101
  Мусієнко Н. Художні кроки до пізнання епохи // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 57-60
1667102
  Дьомін М. Художні мандрівки Миколи Титова : мистецтво // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 184-186. – ISSN 0208-0710


  Титов Микола Федорович - художник-реставратор (н.1947 р.). У 1979 р. закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Iсторія"; у 1988 – Київський держ. художній інститут за спеціальністю "Живопис" кваліфікації ...
1667103
  Суха Л.М. Художні металеві вироби українців Східних Карпат другої половини 19 - 20 стст / Л.М. Суха. – К., 1959. – 102с.
1667104
  Дончик Віталій Художні методи не впроваджуються силоміць // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 20-22. – ISSN 0236-1477
1667105
  Садула І. Художні мініатюри // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 133-135


  Художні мініатюри: Митець; Відповідь; Ниточки роду; Щось зелене…. Поезії.
1667106
  Лущій С. Художні моделі буття в романах В. Підмогильного / Лущій Світлана ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Київ : Стилос, 2008. – 152 с. – ISBN 978-966-193-001-7
1667107
  Донченко Л.О. Художні моделі національної ідентичності : монографія / Лариса Донченко. – Київ : КНТ, 2019. – 219, [1] с. – Імен. покажч.: с. 207-219. – Бібліогр.: с. 191-206. – ISBN 978-966-373-744-7
1667108
  Зварич О. Художні моделі по-роз-двоєної ідентичності в новелах "Голос здалека" Юрія Косача та "Ціна людської назви" Ігоря Костецького // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 57-64. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1667109
  Гончаренко Б.Б. Художні моделі позитивізму у літературі українсько-польського пограниччя // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 265-271. – ISSN 2075-437X


  Стаття висвітлює особливості художніх моделей українських та польських позитивістів другої половини ХІХ століття. Статья освещает особенности художественных моделей украинских и польских позитивистов второй половины XIX века. The article addressed ...
1667110
  Анісімова Н. Художні моделі топосу міста в поезії вісімдесятників // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 2 (566). – С. 33-43. – ISSN 0236-1477
1667111
  Коваль М. Художні модифікації історичної свідомості в американській літературі зламу ХХ-ХХІ століть // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11 (599). – С. 51-58. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто становлення екзистенційного (суб"єктивного) історицизму як засобу інтерпретації минулого в сучасній художній літературі. Екзистенційний історицизм у літературі США розглядається як новітня модифікація емерсонівської ідеї ...
1667112
  Павленко О. Художні модуси українського перекладу другої половини XX століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 178-187
1667113
  Павленко О. Художні модуси українського перекладу другої половини XX століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 118-127
1667114
  Лукова Валентина Василівна Художні музеї СРСР : Рекоменд. бібліогр. покажч. / Лукова Валентина Василівна. – Київ, 1982. – 26с.
1667115
  Гончарова О.М. Художні музеї США та Канади : навч. посібник / О.М. Гончарова ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т. культури і мистецтв, Каф. музеєзнавства і пам"яткознавства. – Київ : Логос ; КНУКіМ, 2018. – 158, [2] с. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-602-262-5
1667116
  Марінова С.В. Художні музеї США: Історичні традиції та їх еволюція (остання чтверть ХІХ-ХХ ст.) : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.08 / Марінова С.В.; Мін-во культури і мистецтв Уркаїни, Київ. держав. ін-т культури. – К., 1997. – 23л.
1667117
  Буренко В. Художні напрями мистецтва XX - XXI ст. та їхнє відображення в англійському образотворчому мистецтві // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ, 2017. – № 1 (83). – С. 2-5
1667118
  Стебельська А. Художні недомовлення в поезії Т. Шевченка // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 109-120
1667119
  Мукосєєнко О. Художні образи як засіб розвитку творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 19-25. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 1). – ISSN 2519-254X


  "Розглянуті способи використання художніх образів в процесі навчання елементарної та вищої математики, наведені приклади розв"язування задач з елементарної математики на суміші та сплави двох речовин за допомогою художнього образу "Риба".
1667120
  Куйбіда Х.І. Художні означення в епосі Гомера // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 87-92


  У статті досліджено найхарактернішу стилітичну особливість похвдних прикметників у поемах Гомера-роль художніх означень. Гомерівські художні означення поділено на два види: постійні та метафоричні епітети. Серед постійних епітетів найчисленнішою ...
1667121
  Шинкар Т. Художні особливості готичної прози Едгара Аллана По // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 168-174. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1667122
  Кремінська І.М. Художні особливості драми Я. Мамонтова "Над безоднею" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 38-43. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
1667123
  Лілік Ольга Художні особливості екзистенціальної прози // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-9. – Бібліогр. в кінці ст.


  В умовах реформування системи освіти актуальною є проблема розробки методики вивчення екзистенціальної прози в старших класах загальноосвітньої школи. З цією метою автор статті робить спробу проаналізувати художні особливості творів, у яких наявні риси ...
1667124
  Котяш І. Художні особливості епістолярної автобіографії Спиридона Черкасенка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 78-82. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (286) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1667125
  Вівчарик Н. Художні особливості епістолярної повісті Григора Лужницького "Дванадцать листів о. Андрея Шептицького до матері" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 18-22. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1667126
  Карабльова О. Художні особливості жіночого письма О.Забужко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 136-138. – ISBN 966-8110-14-5
1667127
  Смірнова Н.П. Художні особливості замовлянь у повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" / Н.П. Смірнова, М.Я. Лиховид // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 372-379
1667128
  Кевешлігеті О. Художні особливості збірок Ірини Гармасій "Час любові" та "Кольори любові" // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 605-618. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1667129
  Грегуль Г. Художні особливості історико-біографічних творів (за романом П. Колесника "Терен на шляху") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 90-94. – ISBN 966-594-298-0
1667130
  Нестеренко П. Художні особливості книжкових обкладинок 1950-1960-х років : (на прикладі колекції В. Перевальського) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 57-60. – ISSN 0236-1477
1667131
  Тканко Ольга Художні особливості костюма в колекціях українських дизайнерів одягу кінця ХХ - початку ХХІ тсоліття // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 13 (274). – С. 58-61


  Українська мода
1667132
  Стрюк Л.Б. Художні особливості лірики Івана Франка / Л.Б. Стрюк, Г.М. Шалацька // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 296-309. – ISSN 2520-6346
1667133
  Кіт Оксана. Художні особливості літературної біографії: Іван Кошелівець "Жанна Д"арк". // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 128-135. – Бібліогр.: Літ,: С. 134-135; 9 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1667134
  Данилиха Мар"яна Художні особливості нагород та відзнак УПА та УНСО - національних збройних формувань Другої світової війни // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2008. – № 5 : Мат. Всеукр. н-п. конф. "Художній метал в Україні: минуле, сучасне, майбутнє". – С. 66-73. – ISSN 0236-4832
1667135
  Бурдастих М. Художні особливості національної версії "літератури про вампирів" (на матеріалі творчості Г. Пагутяк) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 285-292. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті проаналізовано твори Г.Пагутяк "Захід сонця в Урожі", "Слуга з Добромиля", "Урізька готика", "Уріж та його духи". Визначено типологічні особливості образу опирів (вампірів) в контексті фольклорної та літературної традиції. В статье ...
1667136
  Міронова Ю.О. Художні особливості передачі комічного ефекту оповідання Марка Твена "Як я був редактором сільськогосполарського часопису" в україномовній версії Остапа Вишні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 319-323. – ISSN 1729-360Х


  Стаття присвячена проблемі перекладу лексичних засобів вираження комічного з англійської мови на українську. Предметом дослідження є оригінал оповідання Марка Твена "Як я був редактором сільськогосподарського часопису" та його переклад українською ...
1667137
  Романиця О. Художні особливості поетичного циклу "Дзвін" Спиридона Черкасенка // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 64-66
1667138
  Гомирева О. Художні особливості портретів сепією Тараса Шевченка періоду заслання // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 2 (62) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 25-39. – ISSN 1728-6875
1667139
  Осьмак Н. Художні особливості поховального гуцульського ритуалу в романі "Страж-гора" Степана Пушика / Н. Осьмак, Д. Фулей // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 352-356
1667140
  Тебешевська-Качак Художні особливості прози Галини Пагутяк (жанрово-стильовий аспект) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.51-59. – ISSN 0236-1477
1667141
  Резніченко Н.А. Художні особливості прози Григора Тютюнника для дітей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 168-172
1667142
  Крутікова Н.Є. Художні особливості прози Шевченка // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т. 2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 190-209
1667143
  Корзова Л.Ю. Художні особливості простору у творах А.Б. Вальєхо // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 520-528
1667144
  Хоменюк А.М. Художні особливості роману Гюльтен Даїоглу "Безслідно зникнути" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 182-187
1667145
  Завадська В. Художні особливості роману Марини Гримич "Клавка" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (729). – С. 66-80. – ISSN 0236-1477
1667146
  Білякович Л.М. Художні особливості та оберегова роль українського народного весільного вінка / Л.М. Білякович, О.Ю. Козирєва // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 202-208. – ISSN 2226-2180
1667147
  Віват Г.І. Художні особливості та провідні мотиви поетичної творчості Василя Стуса : [монографія] / Г.І. Віват; Ганна Віат ; [худож. Швидко Л.А.]. – Одеса : Студія "Негоціант", 2003. – 175, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 152-160. – ISBN 966-691-089-6
1667148
  Гудима А. Художні особливості та смислові акценти історичної драматургії М. Старицького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (60). – С. 58-70. – ISSN 2520-6346


  Проаналізовано історичні драми М. Старицького "Богдан Хмельницький", "Маруся Богуславка", "Оборона Буші", "Остання ніч", а також "Тарас Бульба" і "Юрко Довбиш". Ці твори охоплюють події української історії в часи національно-визвольної війни під ...
1667149
  Борисенко Н.М. Художні особливості твору Любка Дереша "Притча про дрозофіл" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 119-126. – ISSN 2312-6809
1667150
  Клименко О. Художні особливості українського гончарного посуду XIX - початку XXI століття // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 62-78
1667151
  Резніченко Н. Художні особливості української пригодницької літератури для дітей 70-80-х років 20 століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто малодосліджений корпус української пригодницької літератури для дітей 70-80-х років ХХ ст. The less explored corps of Ukrainian adventure literature for children of 70-80th years of XX century is being considered.
1667152
  Халюк Л.М. Художні особливості усних наративів про переселення 1947 року // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 76-84
1667153
  Акімова А.О. Художні особливості філософського трактату "Дао де цзін" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 10-14


  У статті висвітлено художні особливості філософського трактату "Дао де цзін" на основі дослідження філософії даосизму та її впливу на світосприйняття давніх китайців. В статье рассматриваются художественные особенности философского трактата "Дао дэ ...
1667154
  Буркут І. Художні особливості хронотопу різдвяної прози: темпоральна зумовленість різдвяного оповідання (на матеріалі англійської, російської та української літератур) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11 (623). – С. 68-71. – ISSN 0236-1477
1667155
  Дяків О.В. Художні особлівості декоративного мистецтва Західного Поділля 19 - 20 ст. (Історія, типологія, стилістичні відміни) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.06 / Дяків О.В.; МОіНУ; Львівська нац. акад. мистецтв. – Львів, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1667156
  Деркач О.М. Художні парадигми "краса-зло" у жіночій персоносфері оповідань І. Андрича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 139-144


  Статтю присвячено дослідженню жіночої персоносфери оповідань І. Андрича, зокрема розгляду художньої парадигми "краса-зло" у контексті реалізації категорії "краси" та її ролі в організації сфери жіночих персонажів оповідань письменника
1667157
  Ткаченко Р.П. Художні параметри науки у творчості Остапа Вишні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 165-170


  У статті йдеться про художні параметри науки у творчості Остапа Вишні
1667158
  Охріменко Т.В. Художні переосмислення з повторюваним семантичним компонентом як джерело утворення асоціативних тропів групи псевдотожності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 55-59. – Бібліогр.: Літ.: с. 58-59; 22 поз. – (Бібліотека Інституту філології)
1667159
  Вєрнік О.О. Художні пошуки "Серапіонових братів" на сторінках епістоляріїв митців // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 203-208. – ISSN 2227-2844


  "Реконструкція історії літературної групи Серапіонові брати неможлива без звернення до листів, що дозволяє не тільки побачити специфіку їх творчого життя , а й визначити особливості сприйняття авторів. Листи письменників - твір документального жанру, в ...
1667160
  Хомова О.М. Художні пошуки в українській постмодерній драмі: жанри, конфлікти, характери : дис. ... канд. філол. наук / Хомова Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 181 л. – Бібліогр.: л. 161-181
1667161
  Хомова О.М. Художні пошуки в українській постмодерній драмі: жанри, конфлікти, характери : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Хомова Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1667162
  Роман М. Художні пошуки Юліуса Панька // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 334-337. – ISBN 978-80-89721-16-0
1667163
  Єфімова А.В. Художні практики в урбаністичних просторах кінця XX - початку XXI століття (досвід Західної України) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Єфімова Анна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1667164
  Присяжна Т.М. Художні прийоми і жанри прози М. Коцюбинського // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 189-193. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1667165
  Хіврич С. Художні прийоми творення образів у картинах Тараса Шевченка // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 3 (124). – С. 50-53
1667166
  Гурдуз К. Художні проекції війни в українському романному дискурсі на тлі світового літературного процесу // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 21-29. – ISSN 2312-6809
1667167
   Художні промисли. – К, 1985. – 132с.
1667168
  Варивончик А.В. Художні промисли України: генеза, історична еволюція, сучасний стан та тенденції : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Варивончик Анастасія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 41 назва
1667169
   Художні промисли України: Львівщина [Ізоматеріал] = Художественные промыслы Украины Львовщины : (комплект з 15 листівок з текстівками українською, російською, англійською, французською та німецькою мовами). – Київ : Мистецтво, 1984. – 15 л. : 15 листівок + 1 обкл. – текст укр., рос., англ., франц., та нім. мовами
1667170
  Манучарова Н.Д. Художні промисли Української РСР = Українське народне декоративне мистецтво / Н.Д. Манучарова. – Київ : Академія архітектури Української РСР
Вип. 4. – 1953. – 78, [4] с.
1667171
  Вишеславський Г. Художні процеси у сучасному мистецтві України 1990-х рр. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 7-62. – ISBN 978-966-8917-14-1
1667172
  Калініченко М. Художні реальності метамодернізму : від філософії до естетики // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 170-174. – ISSN 0320-8370


  Про монографію Дмитра Дроздовського "Множинність реальності в англійському постпостмодерністському романі.
1667173
  Арістархова О.О. Художні рецепції образу гетьмана в українській літературі 17-21 століть (на матеріалі творів про Івана Виговського) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. / Арістархова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1667174
  Арістархова О.О. Художні рецепції образу гетьмана в українській літературі ХVII-XXI століть (на матеріалі творів про Івана Виговського) : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Арістархова О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 201 л. – Бібліогр.: л. 183-201
1667175
  Авраменко О. Художні світи для Венеції, або ВБ-53 // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 11-25. – ISBN 978-966-8917-14-1
1667176
  Сірук В. Художні світи Олега Лишеги // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 72-81. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається творчість О. Лишеги як неперісне явище сучасної української літератури: простежено розвиток творчої індивідуальності письменника; на основі ефекту очуження з"ясовується специфіка конструювання художнього світу, приховані сенси ...
1667177
  Констанкевич І.М. Художні світи Олега Лишеги / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук // Сучасна українська література: стилі, покоління, творчі індивідуальності : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / І.М. Констанкевич, В.Г. Сірук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С. 60-83. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-614-4
1667178
  Жиленко І.Р. Художні символи у малій прозі Галини Орлівни і Теффі міжвоєнного двадцятиріччя // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – C. 225-231


  У статті досліджуються функції художніх символів на матеріалі малої прози письменниць еміграції Галини Орлівни й Теффі. Звертається увага на схожі та відмінні образи-символи. Простежуються шляхи реалізації традиційних та авторських символів.
1667179
  Астаф"єв О.Г. Художні системи українського зарубіжжя / Олександр Астаф"єв ; [ред. М.А. Ігнатенко] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2000. – 51, [1] с. – ISBN 966-7391-15-9
1667180
  Герасимчук С. Художні смисли алегоричних образів у "Слові на Вербну неділю" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 106-111. – ISSN 2307-2261
1667181
  Буряк О. Художні смисли поезії Т. Шевченка "Сон" ("На панщині пшеницю жала...") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 28-35. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджуються художні смисли поезії Тараса Шевченка "Сон" ("На панщині пшеницю жала..."), зокрема тлумачиться функціональна роль сновидної символіки
1667182
  Буряк О. Художні смисли поезії Тараса Шевченка "Сон" ("На панщині пшеницю жала...") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 49-52. – ISSN 0130-5263
1667183
  Наєнко М. Художні стилі, течії, напрями: синоніми чи словесні замінники? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 92-96. – ISBN 978-966-2133-74-5
1667184
  Соломаха С.О. Художні стратегії діяльності мистецько-педагогічної майстерні у процесі підвищення кваліфікації викладачів мистецьких дисциплін // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Н.-д. ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – Вип. 2 (83), ч. 1 : За матеріалами IX Міжнародної науково-практичної конференції "Культурна особистість у світлі виховання, освіти і духовної безпеки" (23 травня 2018 року, м. Київ). – C. 187-196. – ISSN 2220-6310
1667185
  Брацка М. Художні стратегії опису травми у творчості Павлина Свенціцького // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 323-331


  Письменник польсько-українського пограніччя середини 19 ст. Павлин Свенціцький.
1667186
  Голобородько Я. Художні стратегії Тумаса Транстрьомера : Есей про лауреата Нобелівської премії з літератури 2011 року // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 7-10
1667187
  Храброва Г.М. Художні стратегії формування іміджу королеви Єлизавети в літературі англійського ренесансу / Г.М. Храброва, Ю.І. Черняк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 8-15. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1667188
  Бакович О. Художні та іконографічні особливості рококо у іконописі Галичини другої пол. XVIII ст. / Олена Бакович // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 108-113. – ISSN 1028-5091
1667189
  Лосик Г.І. Художні та композиційні особливості вишивки Опілля та бойківського Підгір"я кінця XIX - XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 103-111. – ISSN 2226-2180
1667190
  Сидоренко Ю. Художні твори з експліцитно вираженою міфологічною складовою: літературознавчий аспект вивчення // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 75-78
1667191
   Художні твори, удостоєні сталінських премій у 1941-1948 рр. – Х, 1948. – 24с.
1667192
  Кужелев Дмитро Олександрович Художні тенденції розвитку академічного баянного виконавства у другій половині 20ст. : Автореф. дис. ... канд. мистецтв.:17.00.01 / Кужелев Д.О.;КНУ культ. і мистецтв. – Київ, 2002. – 20 с.
1667193
  Боб"як Д.Д. Художні тканини західних областей України кінця XX - початку XXI століть (Декоративні засоби виразності) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Боб"як Діана Дмитрівна ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1667194
   Художні фактори збагачення соціалістичного способу життя. – К, 1984. – 182с.
1667195
  Герасимчук С. Художні форми алегоричного зображення у "Слові ігумена Мойсея про побудову стіни у Видубичах" // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 19-27


  В урочистій проповіді "Слово ігумена Мойсея про побудову стіни у Видубичах" використано низку алегоричних прийомів, які сприяли красномовному вираженню ідей, продукованих авторськими інтенціями, зокрема ідеї уславлення суспільно-політичної діяльності ...
1667196
  Могилко Ю.О. Художні форми та жанрова палітра сучасної корейської дитячої літератури // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 221-232. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1667197
  Мельникова Ю. Художні функції предметної образності в романі Наталени Королевої "Quid еst veritas?" ("Що є істина?") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 322-326


  У статті досліджуються естетично-художні функції інтер’єрних, пейзажних, портретних описів у романі Наталени Королева “Quid est veritas?” (Що є істина). Нагололошується на домінуванні флористичних, запахових деталей та зображенні коштовностей, що ...
1667198
  Мельник Н. Художні функції фольклорних елементів у романі Ю. Яновського "Чотири шаблі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 145-148
1667199
  Хомова О. Художні шукання в неореалістичній драматургії А. Крима ("Нелегалка", "Жага екстрему", "Євангеліє від Івана") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 583-593


  Статтю присвячено неореалістичній драматургії сучасного українського російськомовного письменника А. Крима
1667200
  Богданова І.Є. Художні шукання романтика Левка Боровиковського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2018. – № 13/14 (521/522), травень 2018 р. – С. 69-71
1667201
  Бабак Г. Художній авангард: українська версія // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Листопад - Грудень (число 11/12). – С. 20-25


  Книжка канадського історика літератури та мистецтва Мирослава Шкандрія "Авангардне мистецтво в Україні, 1910 - 1930: підважена пам"ять".
1667202
  Мельник У.В. Художній аспект оновлення міського історичного середовища Івано-Франківщини кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мельник Уляна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1667203
  Захаров В.В. Художній вимір жіночності у романі Станіслава Ігнація Віткевича "622 падіння Бунго" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 152-156
1667204
  Царенок А. Художній вимір проповіді у православній гомілетичній традиції // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 326-330
1667205
  Ткачук М. Художній дискурс "Сонети обухівської дороги" Андрія Малишка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 3-30. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1667206
  Бурбело В.Б. Художній дискурс в інсторії французької мови та культурі 9-19 ст. : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.05 / Бурбело В. Б.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 36л.
1667207
  Бурбело В.Б. Художній дискурс в історії французької мови та культури ІХ - ХVII ст. : 10.02.05: Дис. ... док. філолог. наук / Бурбело В. Б.; КУ ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 586л. – Бібліогр.:л.390-441
1667208
  Зимомря М. Художній дискурс збірки поезій "Необроблений смарагд" Наталії Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 53-65. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1667209
  Ткалич І. Художній дискурс іронії в естетично-літературознавчій рецепції // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 19-22. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Аналізується художній дискурс іронії в естетично-літературознавчій рецепції від античності до ХІХ століття. Зокрема, звертається увага на періодизацію вчень про іронію
1667210
  Ткачук М.П. Художній дискурс лірики Андрія Малишка / Микола Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2013. – 309, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-56-9
1667211
  Ткачук М. Художній дискурс лірики Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 204-214


  Досліджено художній дискурс і наративні аспекти лірики Осипа Маковея. Особливу увагу звернено на характер естетичних шукань, проблематику творів письменника, провідні мотиви. Ліричні тексти Маковея аналізуються крізь призму суб"єктної організації, ...
1667212
  Ігнатьєва С. Художній дискурс Олександра Довженка як об"єкт гендерної лінгвістики // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (160). – С. 9-11
1667213
  Камінчук О. Художній дискурс української поезії кінця 19 - початку 20 ст. : монографія / Ольга Камінчук. – Київ : Педагогічна преса, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-2137-08-8
1667214
  Кириленко Н.І. Художній домисел як засіб усебічного розкриття образу Ярослава Мудрого в романі П. Загребельного "Диво" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 63-73. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  У статті аналізується специфіка відображення образу Ярослава Мудрого в романі П. Загребельного «Диво», звертається увага на роль домислу у відтворенні характеру персонажа, особливості полеміки автора з історією; подано загальну характеристику ...
1667215
  Дяків Ю. Художній доробок Бернарда Шоу в українськомовних інтерпретаціях // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 143-148. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Висвітлено питання рецепції творчості Бернарда Шоу в інтерпретаціях Марії Овруцької
1667216
  Величко М.П. Художній досвід східноарабської поезії в ліриці Ібн Зейдуна // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 134-147


  У статті досліджено особливості творчої манери андалузького поета Ібн Зейдуна, проаналізовано традиційні образи і авторські прийоми арабоіспанського майстра на прикладі жанру любовної лірики. Статья посвящена анализу творческой манеры арабо-испанского ...
1667217
  Воронова А. Художній експеримент у культурі та літературі ХХ століття // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 5-12 травня (№ 16/18)


  22 квітня в онлайн-форматі відбулося засідання круглого столу "Художній експеримент у культурі та літературі ХХ століття" за участю українських і польських науковців. Захід присвячений пам"яті дослідниці літератури Оксани Ковацької (у дівоцтві - ...
1667218
  Стогній О. Художній експеримент як структурний елемент прози Сильвестра Яричевського // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 254-259. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1667219
  Буряк Б.С. Художній ідеал і характер / Б.С. Буряк. – Київ : Дніпро, 1967. – 327 с.
1667220
  Музичук В.В. Художній історизм драматургії Гната Хоткевича : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Музичук Валентина Валеріївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1667221
  Некряч О.В. Художній історизм як парадигмальна категорія творчості Миколи Костомарова-прозаїка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Некряч Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 186 л. – Бібліогр. : л.162-186
1667222
  Некряч О.В. Художній історизм як парадигмальна категорія творчості Миколи Костомарова-прозаїка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Некряч Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1667223
  Вірченко Т.І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: дискурс, еволюція, типологія : монографія / Тетяна Вірченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 336 с. – Бібліогр.: с. 299-320. – ISBN 978-966-177-164-1
1667224
  Бондаренко Ю. Художній конфлікт як предмет вивчення в процесі шкільного аналізу літературного твору // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 12-15


  Якісне опрацювання літературного твору неможливе без осмислення учнями конфлікту як рушія розвитку сюжету. У статті накреслені основні етапи шкільного вивчення поняття "конфлікт" та його застосування в процесі аналізу художнього тексту, розкриті ...
1667225
  Крупко О. Художній концепт душа в поетичному дискурсі Ліни Костенко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 332-342. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397


  Досліджено художній концепт душа в мовотворчості Ліни Костенко. Як базовий компонент концепту людина, як складне багаторівневе утворення, він має важливе значення в українській культурі, маніфестуючи універсальні й національно-специфічні аспекти, ...
1667226
  Головачева К.Р. Художній концепт як об"єкт наукового дослідження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 45-49. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1667227
  Ємець Н.О. Художній концепт: моделі реконструкції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 41-44. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті зроблено спробу окреслити сучасний стан художньої концептології і підходи до моделювання художніх концептів. Запропоновано методику поетапного аналізу концептів на основі концепту-архетипу. Розроблено алгоритм динамічного моделювання ...
1667228
  Іващенко В.Л. Художній концепт: проблема визначення на рівні ментальних структур як форм відображення дійсності ( на матеріалі життєтворчості Т. Г. Шевченка) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 98-103. – ISSN 1729-360Х
1667229
  Левченко М. Художній літопис вогненних років / М. Левченко. – Київ : Дніпро, 1977. – 228 с.
1667230
  Жолтовський П.М. Художній метал / П.М. Жолтовський. – К, 1972. – 114с.
1667231
  Ус В.Ф. Художній метал у православних надгробках Лук"янівського меморіального заповідника м. Києва // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Кузнецова І.О., Лагутенко О.А., Гнатюк Л.Р. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 15 : Технічна естетика. – С. 195-205. – ISSN 2415-8151
1667232
  Світличний І.О. Художній метод. / І.О. Світличний. – К., 1962. – 45с.
1667233
  Голобородько К.Ю. Художній мікрокосм О. Олеся: час у вимірі поетичного слова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 16/18. – С. 95-98
1667234
  Гурбанська А.І. Художній наратив автобіографічної прози Михайла Стельмаха // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 39-50


  У статті розглянуто художній наратив автобіографічних творів Михайла Стельмаха, простежено використання принципів наративної стратегії, складових наративної структури, форм внутрішньої фокалізації, культивування ліризму, екзистенційності й символічних ...
1667235
  Скуратко Т. Художній наратив ліричних поем Івана Драча // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 185-192. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1667236
  Ткачук М. Художній наратив малої прози Бориса Харчука // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 696-708. – ISBN 978-966-2763-27-0
1667237
  Рябко А.В. Художній наратив малої прози Володимира Дрозда // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 140-143. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1667238
  Ткачук М. Художній наратив новел Ольги Кобилянської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 209-217. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1667239
  Ткачук М. Художній наратив роману "Земля" Ольги Кобилянської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 197-211
1667240
  Галич В.М. Художній нарис у жанровій системі публіцистичної спадщини Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 12. – С. 43-52


  Розглядається нарис у жанрово-тематичній системі публіцистики Олеся Гончара. Коротко з"ясовується історія цього жанру. Подається аналіз портретних, подорожніх та проблемних нарисів митця. The article investigates essay in the genre-thematic system ...
1667241
  Русін Р.М. Художній образ в постмодерністському дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 84-92


  Стаття присвячена аналізу художнього образу в естетичних, мистецтвознавчих концепціях та мистецьких практиках постмодернізму. Статья посвящена анализу художественного образа в эстетических, искусствоведческих концепциях и произведениях искусства ...
1667242
  Бойко О.С. Художній образ в українському народно-сценічному танці : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Бойко О.С.; КНУКМ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1667243
  Калустова О. Художній образ і перекладознавча специфіка поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-33. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  У художньому образі як способі існування літературного твору проаналізовано співвідношення форми та змісту, виділено його специфічно перекладознавчі ознаки; виявлено потенціал, здатний об"єднати літературознавчий та мовознавчий підходи у теорії ...
1667244
  Русяєва М. Художній образ Іфігенії у вазовому й монументальному живопису давньої Еллади та Риму // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 169-173. – ISSN 1992-5514


  Іфігенія - у грецькій міфології персонаж з епічних переказів троянського циклу, дочка Агамемнона й Клітемнестри. За міфами, перед походом на Трою батько приніс Іфігенію в жертву богині Артеміді, яка врятувала дівчину від смерті, замінивши її на ...
1667245
  Борисенко Т.В. Художній образ перпетуум мобіле в європейській музиці XIX - першої XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Борисенко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1667246
  Слухай Н.В. Художній образ у дзеркалі міфу етносу: М.Лермонтов, Т.Шевченко. : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02.,10.02.01 / Слухай Н.В.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1996. – 48 с.
1667247
  Головай І. Художній образ українського народу на прикладі компаративного аналізу поезій М. Старицького, П. Куліша та І. Франка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 26-27. – ISBN 978-966-439-147-1
1667248
  Студницький Р. Художній образ церкви: дискурс публічної дискусії в Галичині наприкінці 19 - початку 20 ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 107-121. – ISSN 0236-4832
1667249
  Русін Р.М. Художній образ як парадигма класичного та сучасного мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу естетичної та мистецької парадигми, яка виявляє сутність класичного та сучасного мистецтва. Статья посвящена анализу эстетической и художественной парадигмы, которая выявляет сущность классического и современного ...
1667250
  Єщенко Т.А. Художній образ як репрезентант текстової категорії "антропоцентричність" (на прикладі поетичних текстів) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 51-56. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1667251
  Русін Р.М. Художній образ: від класики до постмодерну / Руслан Русін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 206, [2] с. : фот. – Бібліогр.: с. 193-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-824-1
1667252
  Опанасюк О. Художній образ: структурна феноменологія і типологія форм / Олександр Опанасюк. – Дрогобич : Коло, 2004. – 236с. – ISBN 966-7996-63-8
1667253
  Тетеріна О.Б. Художній переклад в орієнталістиці А. Кримського // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 41-44. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341X


  У статті мова йде про характерновизни та шляхи мистецького експерименту А. Кримського. Автор доходить висновку, що перекладацька діяльність А. Кримського стимулювала поступ вітчизняної орієнталістики в європейському контексті
1667254
  Зорівчак Р. Художній переклад в україні як чинник формування нації // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 4. – С.58-59
1667255
  Зорівчак Р.П. Художній переклад в Україні як чинник формування нації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 129-132. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
1667256
  Зорівчак Р.П. Художній переклад в Україні як чинник формування нації (Спроба історико-літературного осмислення) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1667257
  Рильський М.Т. Художній переклад з одінєї слов"янської мови на іншу / М.Т. Рильський. – Київ, 1958. – 34 с.
1667258
  Жук А.В. Художній переклад з точки зору міжлітературної комунікації // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 254-260
1667259
  Іваницька М. Художній переклад і креативність як атрибут перекладацької діяльності // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 183


  У статті розглянуто поняття креативності як невід"ємного атрибуту діяльності перекладача художньої літератури. Зазначається, що зміни в тексті перекладу порівняно з оригіналом залежать як від об"єктивних причин, так і від мовної особистості ...
1667260
  Тетеріна О. Художній переклад у становленні Володимира Самійленка як новатора національного літературного процесу // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 53-56. – Бібліогр.: Літ.: С. 53-56; 15 назв. – ISSN 0130-5263
1667261
  Стельмах Б.В. Художній переклад як взаємодія двох мовних картин світу (на матеріалі перекладів поезії Г. Гейне А.Ю. Кримським) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 4. – С. 91-97. – ISSN 1729-360Х
1667262
  Шемуда М.Г. Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті євроінтеграції // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 454-461. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1667263
  Клименко Л.В. Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті Євроінтеграції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті художній переклад визначається як основний вид міжкультурної комунікаці, акцент робиться на його ролі у сучасному контексті інтеграційних процесів Україна - Європа. В статье художественный перевод определяется как основной вид межкультурной ...
1667264
  Ковтун О.В. Художній переклад як джерело фразеографії // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 74-82
1667265
  Павленко О. Художній переклад як засіб естетичного опору // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 99-104. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Окреслено базові концепти діалогічно-комунікативної стратегії світопізнання, які через висвітлення культурних / інокультурних явищ перетворюють переклад на «історичну подію». Акцентовано на розумінні перекладу як засобу естетичного опору щодо ...
1667266
  Рудницька Н.М. Художній переклад як засіб конструювання радянської ідентичності // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (62). – С. 225-230. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядаються способи використання художнього перекладу як засобу конструювання радянської ідентичності. Починаючи з 1930-х рр. радянський перекладацький проект слугував ефективним засобом конструювання нової (над)національної ідентичності ...
1667267
  Пузирко С. Художній переклад як крос-культурна комунікація // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (12). – С. 75-78. – ISSN 2616-9967


  Здійснено культурологічний аналіз важливості художнього перекладу як крос-культурної комунікації в процесі міжкультурної взаємодії заради теоретичного осмислення умов і можливостей максимального взаєморозуміння та передачі досвіду між культурами різних ...
1667268
  Ковальчук І.В. Художній переклад як об"єкт редагування // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 167-173


  Розглянуто художній твір як вид мистецтва; вивчено критерії оцінювання якості художніх перекладів. Водночас зроблено спробу визначити основні проблеми редагування художнього перекладу та проаналізувати кілька сучасних художніх перекладів. The article ...
1667269
  Матвіїшин О.М. Художній переклад як особливий вид міжмовної та міжкультурної комунікації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 232-237. – ISBN 978-617-7132-02-07
1667270
  Романенко О.В. Художній переклад як проблема німецького романтизму // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1667271
  Романенко О.В. Художній переклад як проблема німецького романтизму // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 402-405. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
1667272
  Сушко З. Художній переклад як проблема теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 263-267.
1667273
  Тетеріна О. Художній переклад як проблема українського порівняльного літературознавства ХІХ - початку ХХ століття // Національні варіанти літературної компаративістики / Д. Наливайко, Т. Денисова, О. Дубініна, Г. Стембковська, І. [та ін.] Пупурс. – Київ : Стилос, 2009. – С. 374-386. – ISBN 978-966-193-033-8


  М. Драгоманов. - С. 376-378, 382, 384; М. Зеров. - С. 375, 385; М. Костомаров. - С. 375; А. Кримський. - С. 381.
1667274
  Федорів М.Л. Художній переклад: проблеми відтворення авторського задуму : (на прикладі роману "Полтва" Р. Андріяшика // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 85 : Філологічні науки
1667275
  Наєнко М. Художній переклад: спеціальність чи маргінальнальна література? // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 247-251. – ISBN 978-617-7480-77-7
1667276
  Білоус О.М. Художній переклад: шляхи аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 40 ; 7 назв
1667277
  Білоус О.М. Художній переклад: шляхи аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 36-40. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
1667278
  Олексенко О.А. Художній потенціал прономінативів поетичної мови Бориса Олійника / О.А. Олексенко, В. Лабетова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 81-86. – ISSN 2312-0665
1667279
  Пуніна О. Художній потенціал сценарного тексту Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 48-56. – ISSN 0236-1477
1667280
  Манойлова О. Художній предмет як наукова проблема: історія та перспективи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 83-90. – ISSN 0236-1477
1667281
  Філатова О.С. Художній проект "шукача-деструктатора" (роман Г. Шкурупія "Двері в день") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 178-183. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1667282
  Ільєнко І.М. Художній простір європейського балетного театру XVII-XX століть: музично-хореографічні взаємодії : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Ільєнко Ірина Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1667283
  Гоштанар І. Художній простір і його функції в актуалізації концепту Krieg у воєнній прозі Ремарка // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 101-106. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто просторові характеристики оповідань Еріха Марія Ремарка про воєнне та повоєнне життя “втраченої генерації” після Першої світової війни. Зазначено, що за допомогою мовних засобів, трансформуючись у площинах свідомості автора, реальний ...
1667284
  Пахолок З. Художній простір Людмили Вознюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 170-178. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Про літературну діяльність волинського вчителя-дефектолога Людмилу Вознюк.
1667285
  Чекан О.Е. Художній простір музичного твору: генеза та функціонування. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.01 / Чекан О.Е.; Нац. музич. академія України ім. П.І.Чайковського. – К., 1999. – 17л.
1667286
  Копаниця Л. Художній простір народної поезії: жанрові ракурси / Л. Копаниця, Ф. Арнаут // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 51-62


  У кожному разі, виявляючи історичну динаміку такого екзистенційного фольклорного жанру, як народна пісня, самий процес його становлення від "архетипів" міфопоетичної свідомості до світоглядних і звичаєвих структур ми уявляємо не тільки з позиції теорії ...
1667287
  Єфименко В.А. Художній простір постмодерністської літературної казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 346-352


  У статті розглядаються особливості художнього простору постмодерністської літературної казки. Виявлено характерні риси таких складових художнього простору, як простір наративу, простір наратора, дискурсивний та іконічний простори. В статье ...
1667288
  Чужа Т. Художній простір степу в романі Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 409-415. – ISBN 966-95452-4-3
1667289
  Огар А. Художній простір творів для дітей Галини Вдовиченко: лінгвостилістичний і лінгводидактичний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 84-89. – ISSN 2308-4634
1667290
  Огар А. Художній простір творів для дітей Ольги Максимчук: лінгвостилістичний і лінгводидактичний аспекти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 6 (204), червень. – С. 120-125. – ISSN 2308-4634
1667291
  Дорожєєва А. Художній простір театралогії Володимира Малика "Таємний посол" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 96-97
1667292
  Білоус П. Художній простір у "Повісті минулих літ" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 63-69. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто художню парадигму простору літописної прози з погляду середньовічної естетики та поетики. Як складова частина літописного хронотопу простір має в давньому тексті свої конкретні символи та міфологізовані образи
1667293
  Юр М. Художній простір у безпредметному живопису українських художників ХХ століття // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 175-179. – ISBN 978-966-2374-12-4
1667294
  Перцова І. Художній простір у творі Джека Лондона "Жага до життя" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 118-121. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1667295
  Копаниця Л.М. Художній простір усної народної лірики в актуальній методологічній перспективі // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 51-54. – ISSN 2308-5258


  "У статті на матеріалі українських народних пісень і загальнонаукових тенденцій висвітлюються перспективні лінії жанрової інтерпретації усної лірики, дослідження діалектики та еволюції поетичного мислення в ній та аргументація потреби етнокультурних, ...
1667296
  Балла Е. Художній профіль талановитої поетеси // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 180-181
1667297
  Мельниченко Л.О. Художній психологізм малої прози Б. Грінченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 56-62


  Статтю присвячено аналізу малої прози Б. Грінченка. Основна увага акцентується на психологічному дослідженні. Статья посвящена анализу малой прозы Б. Гринченко. Основное внимание уделено психологическому исследованию. The article deals with the ...
1667298
  Павліченко Н.В. Художній ринок Києва (кінець XIX - початок XXI століть): особливості функціонування та типологічні характеристики : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Павліченко Надія Валеріївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1667299
  Голобородько Я. Художній салон Анатолія Марущака // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (643). – С. 116-119. – ISSN 0236-1477
1667300
  Грицюта М.С. Художній світ В. Стефаника / М.С. Грицюта. – Київ, 1982. – 200 с.
1667301
  Печарський А. Художній світ Валер"яна Підмогильного в задзеркаллі індивідуального і суспільного нарцисизму // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 64-70. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Стаття присвячена проблемі нарцисизму в інтелектуальній романістиці В. Підмогильного
1667302
  Степула Н. Художній світ Василя Левицького // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 100-104. – ISBN 966-7379-16-7
1667303
  Корнілова К.О. Художній світ війни у романі "Юлія, або запрошення до самовбивства" П. Загребельного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 61-68. – ISBN 978-966-551-315-5
1667304
  Кудряшова О.В. Художній світ Грицька Чупринки в очінці його сучасників // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 203-206. – ISBN 978-966-171-217-0
1667305
   Художній світ Достоєвського. – К : Дніпро, 1973. – 260 с.
1667306
  Ткачук М. Художній світ елегій Юліуша Словацького // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 26-36.
1667307
  Супрун В.М. Художній світ епічної творчості Миколи Понеділка : монографія / Володимир Супрун. – Вінниця : Вінниц. газ, 2010. – 167, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 157-166. – ISBN 978-966-2257-21-2
1667308
  Роман М. Художній світ Єви Бісс // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 131-139. – ISBN 978-80-89721-16-0
1667309
  Бобиненць С. Художній світ зарубіжного письменства у контексті українознавчих студій Миколи Неврлого // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 14-22. – ISSN 2411-4146
1667310
  Погребенник В.Ф. Художній світ збірки "Магія Вогню" Дарії Мельникович-Рихтицької // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 300-306
1667311
  Рарицький О.А. Художній світ збірки І. Прокоф"єва "Зелений шум" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 44-45
1667312
  Монастирецький Л.С. Художній світ і творча позиція Ю.М. Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 119-126. – ISBN 978-966-171-249-1
1667313
  Ткаченко А.О. Художній світ Івана Драча / А.О. Ткаченко. – К., 1992. – 48с.
1667314
  Хорошков М.М. Художній світ Івана Чендея : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Хорошков М.М.; Мін-во освіти і науки України; Маріупольский держ. гуманітарний ун-т. – Маріуполь, 2007. – 210л. – Бібліогр.: л. 188-210
1667315
  Хорошков М.М. Художній світ Івана Чендея : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Хорошков М.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1667316
  Зимомря О. Художній світ Ласла Балли: оцінки імагологічних вимірів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 397-403. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1667317
  Ткачук М. Художній світ лірики Євгена Маланюка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 74-83. – ISSN 2411-4146


  У статті висвітлюється характер художніх шукань Євгена Маланюка, змоделізована художня картина світу в контексті розвитку української та світової поезії доби. Відтворено його історіософські мотиви, патріотичні почуття й переживання над долею України. ...
1667318
  Горбонос О. Художній світ літературних казок П. Білецького-Носенка // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 22-27
1667319
  Безхутрий Ю.М. Художній світ Миколи Хвильового : [монографія] / Ю.М. Безхутрий ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : [б. в.], 2005. – 331, [1] с. – Покаж. імен.: с. 325-328. – Бібліогр.: с. 320-324. – ISBN 966-623-277-4
1667320
  Марко В.П. Художній світ Михайла Стельмаха / В.П. Марко. – Київ : Знання, 1982. – 44 с.
1667321
  Сулима М. Художній світ народної емігрантської пісні кримських татар // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 301-305. – ISBN 966-02-2984-4


  Українська фольклористка Ольга Гуменюк–дослідниця кримськотатарського фольклору, насамперед пісенного. Вона авторка монографій «Меджбур олдым мепн бир гуле–Взяла у бран мене троянда. Поетичний світ фольклорного пісенного жанру–макаму»(2008),«Учь ...
1667322
  Погребенник В. Художній світ негромадської лірики Богдана Лепкого // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10-15.
1667323
  Погребенник В. Художній світ негромадської лірики Богдана Лепкого // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 10-14. – Бібліогр.: с. 13-14
1667324
  Василенко В. Художній світ новели "Мати" Григорія Косинки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (655). – С. 47-51. – ISSN 0236-1477
1667325
  Феодосій О.О. Художній світ новелістики Людмили Тарнашинської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 194-200. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1667326
  Монастирецький Л. Художній світ Олеся Гончара у вимірах часу // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олеся Гончара / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22. – С. 122-127. – ISBN 978-966-171-251-4
1667327
  Цибуковська М. Художній світ оповідання "Помстився" Уласа Самчука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 35-43. – ISSN 0236-1477
1667328
  Головачева К.Р. Художній світ Павла Загребельного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 291-295. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1667329
  Черкаський В.М. Художній світ Панаса Мирного / В.М. Черкаський. – К, 1989. – 349с.
1667330
  Ходанич М. Художній світ Петра Ходанича // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 181-184. – ISSN 2520-6419
1667331
  Жила Н.В. Художній світ пізньої прози Е. Штріттматтера // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 403-406. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1667332
  Олійник Л. Художній світ поезії Герася Соколенка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 332-338. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1667333
  Клочек Г. Художній світ поезії Павла Тичини "Ви знаєте, як листя шелестить..." // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 53-60. – ISSN 0130-5263


  До проблеми аналізу внутрішнього світу художнього твору з позицій рецептивної поетики
1667334
  Погребенник В.Ф. Художній світ поезії Тимка Падури // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 87-89
1667335
  Бочко М. Художній світ поезії Федора Коваля // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 62-67. – ISBN 966-8110-14-5
1667336
  Бородіца С. Художній світ прози Володимира Лиса // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (750), вересень. – С. 55-59
1667337
  Рошко М.М. Художній світ романів Кена Кізі: "Політ над гніздом зозулі" та "Часом нестерпно кортить" / Михайло Рошко. – Ужгород : Мистецька лінія, 2002. – 153, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 142-150. – ISBN 966-7400-20-2


  У пр. № 1737243 напис: Шановній КіріОлександрівні Шахові зі щирими побажаннями щастя, здоров"я і успіхів. /Підпис/ Михайло Рошко 12.06.02
1667338
  Кавун Л. Художній світ роману "Чотири шаблі" Юрія Яновського в контексті ВАПЛІТЕ // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 68-74. – (Філологічні науки)
1667339
  Козій О. Художній світ роману Івана Чендея "Скрип колиски": людинознавчий та неоміфологічний аспекти // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 123-133. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1667340
  Ткачук М.П. Художній світ роману Михайла Стельмаха "Дума про тебе" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 150-163


  У статті висвітлюється художній світ як естетична категорія в романі Михайла Стельмаха "Дума про тебе", з"ясовується дискурсивна практика автора, розкриваються особливості його лірико-романтичної стильової палітри, особливості поетики. В статье ...
1667341
  Грицаюк М.М. Художній світ роману О. Чорногуза "Я хочу до моря" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 62-67
1667342
  Башкирова О. Художній світ роману Олега Полякова "Хроніки туманної Трої": постмодерністська гра і літературна традиція // Філологічні семінари / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21 : Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література. – С. 64-80. – ISBN 978-966-933-136-6
1667343
  Хоменко В.В. Художній світ роману Тагара Бен Джеллуна "Священна ніч" : проблема стереотипу та архетипу // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1667344
  Хоменко В.В. Художній світ роману Тагара Бен Джелуна "Священна ніч": проблема стереотипу та архетипу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 344-351. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-231-9
1667345
  Гуменюк В. Художній світ роману Юзефа Ігнація Крашевського "Хата за селом" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 72-77. – ISSN 0236-1477
1667346
  Роман М. Художній світ Сергія Макари = Umelecky svet Sergeja Makaru / Михайло Роман. – Presov : А-прінт, 2019. – 190 с. : фот., портр,. – Частина тексту англ. - Авт. та назва парал. укр., словен. – ISBN 978-80-89721-41-2


  У пр. № 1732587 напис: Найкращому другу, якого маю зараз в Україні, проф. П.К. Наєнкові з найкращими побажаннями міцного здоров"я та всього доброго. Михайло Роман. 02.04.2019 р. Прешів
1667347
  Роман М. Художній світ Сергія Макари. До 80-річчя від дня народження // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2017. – Рік вид. 65, № 2. – С. 59-62. – ISSN 0419-8131
1667348
  Шевченко З. Художній світ Т. Шевченка (матеріали до вивчення біографії) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 1 (87). – С. 28-31


  У статті розглядається проблема становлення Т. Шевченка як художника, задум та реалізація деяких полотен, засоби творення художніх образів
1667349
  Ткачук М.П. Художній світ творів Івана Франка : навч. посібник для студентів та учнів / Микола Ткачук ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль : Астон, 2016. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 127. – ISBN 978-966-308-649-1
1667350
  Тюрін Ілля Художній світ Тютчева / пер. з рос. О. Приходько // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 212-213. – ISSN 0320 - 8370
1667351
  Олійник С. Художній світ філософської фантастики Галини Пагутяк // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
1667352
  Ткачук М. Художній світ циклу "Сонети синього квітня" Андрія Малишка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 177-181. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1667353
  Шляхова Н. Художній світ як "об"єктивна суб"єктивність". Роздуми про філософську природу роману О. Гончара "Циклон". // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 45-57. – ISBN 966-587-044-0
1667354
  Алєксєєнко О. Художній світ як визначальна характеристична ознака історичної прози // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 38-44. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1667355
  Іванишин П. Художній світ: трансформація мегаобразів Тараса Шевченка у поезії вісниківців // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 4-10


  У статті автор досліджує трансформацію структур художнього світу Тараса Шевченка у поезії вісниківців. Герменевтично осмислюється також поняття художнього світу як літературознавчої категорії
1667356
  Хомчак В. Художній світогляд та особливості поетики Лесі Українки // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (158). – С. 16-19
1667357
  Костюк М.М. Художній символ як основа лінгвопоетики французького символізму // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 499-503. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена визначенню художнього символу як основи лінгвопоетики французького символізму кінця ХІХ ст. У статті досліджені історичний контекст, філософські тенденції та погляди, які вплинули на появу та розвиток символізму, його основні ознаки. ...
1667358
  Півень К.А. Художній синкретизм пейзажних замальовок в оповіданні Ван Мена "Мрії про море" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 165-170


  У статті подана авторська типологізація пейзажних замальовок в оповіданні Ван Мена "Мрії про море". З"ясовано, що описи природи розкривають новаторство художніх експериментів китайського письменника, які відповідають поетиці модернізму. В статье ...
1667359
  Чібалашвілі А.О. Художній синтез в музичному мистецтві ХХ століття. Від взаємодій стилів до взаємодії мистецтв // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 323-330
1667360
  Маліновський А. Художній синтез у романі І.О. Гончарова "Обломов" // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 228-235
1667361
  Чібалашвілі А.О. Художній синтез у творчості українських композиторів зламу XX – XXI століть як знак новітнього часу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – C. 292-298
1667362
  Юферова О.В. Художній синтез як процес : спроба міждисциплінарного підходу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 104-112. – (Філологічні науки ; № 1)
1667363
  Калашник В.С. Художній словосвіт Григора Тютюнника : На матеріалі оповідання "Холодна м"ята" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 13 (305). – С. 33-36


  У статті автор має на меті з"ясувати лінгвокультурні та лінгвостилістичні особливості художнього слововживання в оповіданні Григора Тютюнника "Холодна м"ята" - одного з найпоетичніших творів оповідного жанру у творчій спадщині письменника
1667364
  Овчаренко Н. Художній спектр канадського постколоніалізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 46-57. – ISSN 0236-1477
1667365
  Томченко М.А. Художній статус автора в творчості Ніли Зборовської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 203-208. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1667366
  Сидоренко Я. Художній стиль Георгія Нарбута - "архітектора" українських видань 1918-1920 рр. // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 65-67
1667367
  Циховська Е.Д. Художній стиль Григорія Сковороди та Євгена Маланюка: спільності й відмінності // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 203-206. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1667368
  Задорожна Л.М. Художній стиль і система образів "Енеїди" І. Котляревського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-18. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Здійснюється оцінка художнього стилю "Енеїди" І. Котляревського відповідно до системи образів твору.
1667369
  Коннов О.Ф. Художній стиль як категорія аксеології мистецтва // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.179-181
1667370
  Сивокінь Г.М. Художній твір і літературний процес / Г.М. Сивокінь. – К, 1986. – 47с.
1667371
  Гладкова Г.П. Художній твір та кінотекст: словотвірні проблеми адаптації / Г.П. Гладкова, асп. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 152-158. – (Бібліотека Інституту філології)
1667372
  Гладков Г.П. Художній твір та кінотекст: словотвірні проблеми адаптації
1667373
  Гладкова Г.П. Художній твір та контекст: словотвірні проблеми адаптації
1667374
  Забудько К.М. Художній твір як "факт свідомості" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 143-146


  Вивчення художнього тексту як факту свідомості, долучення до досліджень феноменологічної методології і як наслідок дистанціювання від методології біографічної дають простір для наукових досліджень, спрямованих на прагматичний аналіз художніх творів з ...
1667375
  Забудько К.М. Художній твір як ендопсихічне явише (за методологією К.Г. Юнга) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 229-233


  Творчий процес належить до ендопсихічної сфери. Художній текст як ендопсихічне явище одночасно закорінений у свідоме та несвідоме автора, він є результатом актуалізації фпктів свідомості, зокрема знань, досвіду, переконань тощо та об"єктивації його ...
1667376
  Гончар Ю.О. Художній твір як об"єкт гендерної критики (на матеріалі повістей Т. Шевченка) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 173-176. – ISBN 978-966-171-217-0
1667377
  Щербань О.О. Художній твір як феномен культури // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 39-47
1667378
   Художній текст - слово - образ: лінгвостилістичний аналіз : монографія / Голянич М.І. [та ін.] ; [за ред. М.І. Голянич] ; МОНУ ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : [Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника], 2010. – 408 с. – Бібліогр.: с. 370-399. – ISBN 966-966-640-286-1
1667379
  Воронова Н. Художній текст в естетичному просторі як чинник соціокультурного розвитку // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 247-254. – ISSN 1728-9572
1667380
  Терлак З. Художній текст Івана Франка як об"єкт лінгвістичного коментування // Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Катедра укр. мови ім. проф. Івана Ковалика ; [відп. ред.: З.О. Купчинська]. – Львів : Растр-7, 2022. – С. 504-526. – (Постаті мовознавчої науки). – ISBN 978-617-8134-05-1
1667381
  Дідківська Л. Художній текст у монологічній і діалогічній комунікації // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С. 191-201. – ISBN 966-95452-4-7
1667382
  Куриленко І.А. Художній текст як віддзеркалення тексту культури // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 137-144. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325
1667383
  Совтис Н. Художній текст як відображення мовної картини світу // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 473-476. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто особливості дослідження мовної картини світу художнього твору; наведено аргументи щодо використання художнього тексту в реконструкції мовної картини світу.
1667384
  Галустова К. Художній текст як генератор варіативності смислового сприйняття // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 27-30
1667385
  Носенок Б.Е. Художній текст як лабіринт в культурі постмодерну: художні колізії суб"єкт-об"єктної опозиції // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 61-69


  У статті розглядається логіка трансформації естетичної парадигми від премодерну до постмодерну. Також у статті подано варіант аналізу естетичної діяльності та мистецтва, проблема деформації художнього образу в культурі постмодерну. Пропонується розгляд ...
1667386
  Печонова Я.В. Художній текст як музична партитура в романах М. Павича (інтермедійний аспект) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 194-204


  У статті розглянута проблема ідентифікації музичного екфразису на матеріалі прози Мілорада Павича, зокрема, роману "Пайзаж, намальований чаєм", у якому образи музики постають у різноманітних модифікаціях. У ході аналізу твору була здійснена спроба ...
1667387
  Андрійченко Ю.В. Художній текст як об"єкт інтерпретації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 3-7.
1667388
  Смущинська І.В. Художній текст як об"єкт лінгвістичного пошуку // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 262-267. – ISBN 966-581-727-2
1667389
  Боговін О.В. Художній текст як простір "аморальної" свободи: інтерпретація коду "fin"amour" у романах А. Кримського та О. Уайльда // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 28-32. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
1667390
  Летюча Л. Художній текст як простір реалізації функціонального потенціалу часток англійської мови / Л. Летюча, І. Бочарова // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Левченко Т.М., Тютюнник О.М., Калько В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – С. 164-174. – (Серія "Педагогіка", Серія "Філологія" ; вип. 36). – ISSN 2309-1517
1667391
  Дубенко О.Ю. Художній текст: лінгвістичний та літературознавчий аспекти дослідження // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 4 (140). – С. 92-96
1667392
  Воробйова О.П. Художній текст: у пошуках метаметоду інтерпретації // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 7-11


  Розглянуто можливість поєднання когнітивно-поетологічного та семіотико-наративного аналізів у єдиний метаметод інтерпретації художнього тексту. Запропоновано інтерпретацію оповідання Дж. Джойса "Евелін" у термінах зазначених комплементарних підходів, ...
1667393
  Чегусова Зоя Художній текстиль як складова національно-культурного простору (про Першу та Другу всеукраїнські трієнале художнього текстилю) / Чегусова Зоя, Печенюк Таміла // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 79-99. – ISSN 1728-6875
1667394
  Шляхова Н.М. Художній тип / Н.М. Шляхова. – Одеса, 1990. – 252с.
1667395
  Новиков А.О. Художній універсум Марка Кропивницького : монографія / А.О. Новиков. – Харків : Майдан, 2006. – 349, [2] с. – Бібліогр.: с. 331-350. – ISBN 966-372-048-4
1667396
  Назарук В. Художній феномен Остапа Лапського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 102-108. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті йдеться про творчість найвидатнішого українського словесника у Польщі, поета, перекладача Остапа Лапського
1667397
  Росінка О. Художній хронотоп тілесності (на матеріалі жіночої поезії межі ХХ - ХХІ століття) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 290-293
1667398
  Каплюк К. Художній хронотоп як засіб посилення психологізму в історичному романі Р. Іваничука "Мальви" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 60-64
1667399
  Хачатурян К.Р. Художній час і простір у романістиці Панаса Мирного // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 156-164. – (Літературознавство ; вип. 1 (85)). – ISSN 2312-1068
1667400
  Бортнік Ж. Художній час і простір у сучасній українській монодрамі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – C. 10-13. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1667401
  Козлов Р. Художній час і простір: проблеми термінології // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 200-206. – Бібліогр.: Літ. 205-206; 6 п. – ISBN 966-7773-70-1
1667402
  Пилипюк Л.А. Художній час і художній простір у творі П. Куліша "Чорна рада" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 2 (138). – С. 292-298
1667403
  Рущак О. Художній час у системі засобів моделювання дійсності історичного роману-проекції (на основі творів Н. Королевої "1313" та М. Юрсенар "Філософський камінь") // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 238-242. – ISSN 2307-2261
1667404
  Колесникова Л юбов Вікторівна Художній час як проблема онтології мистецтва : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Колесникова Л юбов Вікторівна. – Київ, 2003. – 177 л. – Бібліогр.: л. 164 - 177
1667405
  Колесникова Любов Вікторівна Художній час як проблема онтології мистецтва : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08. / Колесникова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
1667406
  Ташкінова Т.М. Художній часопростір драматургії Марії Віргінської // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 255-262. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1667407
  Циховська Е.Д. Художній часопростір Леопольда Стаффа: компаративний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 ; 10.01.03 / Циховська Елліна Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 38 с. – Бібліогр.: 33 назви
1667408
  Циховська Е.Д. Художній часопростір Леопольда Стаффа: компаративний аспект : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 ; 10.01.03 / Циховська Елліна Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та сорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 396 л. – Бібліогр.: л. 356-396
1667409
  Циховська Е. Художній часопростір Леопольда Стаффа: компаративний аспект // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 461-465. – ISBN 978-966-3888-379-3
1667410
  Астаф"єв О. Художній часопростір Ліни Костенко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 23-30
1667411
  Шупта-В"язовська Художній часопростір як спосіб вираження несвідомого в прозі Михайла Коцюбинського // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (87). – С. 102-105
1667412
  Носенок Б.Е. Художнік та публіка в українському постмодерному мистецькому просторі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 34-36
1667413
  Кавун Л. Художність поезії Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 13-19. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті розглядаються теоретичні аспекти, пов"язані з модусами художності та проблемами співвідношення між семантикою поетичного тексту Михайла Драй-Хмари й позатекстовою реальністю
1667414
  Дубчак Л.М. Художність театральних форм: естектико-мистецтвознавчий аспект : Автореф...канд.філософ.наук:09.00.08 / Дубчак Л.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
1667415
  Дубчак Людмила Миколаївна Художність театральних форм:естетико-мистецтвознавчий аспект : Дис..канд. філософ. наук: 09.00 .08 / Дубчак Людмила Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 168л. – Бібліогр.:л.153-168
1667416
  Костенко Н.В. Художність як критерій оцінки літературного твору та його перекладу (з приводу публікації Г. Петріашвілі в ж. "Всесвіт", 2008, № 5-6) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 104-108. – ISBN 978-966-171-217-0
1667417
  Ткаченко А.О. Художність: із чим її їдять? // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 43-50. – Бібліогр.: Літ.: с. 50; 14 п. – ISBN 978-966-171-217-0
1667418
  Дмитриева О.Б. Художнки итальянского Возрождения XIV-XVI вв. : для учащихся 5 - 8-х классов / О.Б. Дмитриева. – 3-е изд. – Ленинград : Аврора, 1970. – 43 с.
1667419
  Боднар О. Художня "справжність" перекладної поезії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 252-256. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4


  Розглянуто переклади на анг. мову віршів Івана Драча в аспекті їх семантичної тотожності. Рассмотрены переводы на англ. язык стихов Ивана Драча в аспекте их семантической тождественности.
1667420
  Бродюк Ю. Художня антропологія трилогії "Жменяки" М.Томчанія // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 248-258
1667421
  Кизилова В. Художня версія інтерпретації історичної доби в повісті Зірки Мензатюк "Як я руйнувала імперію" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 120-129. – ISSN 2304-9383
1667422
  Махрін В.Д. Художня виразність жилої забудови / В.Д. Махрін. – Київ, 1969. – 56 с.
1667423
  Северин В.Д. Художня виразність та естетична цінність виставкового дизайну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 109-117
1667424
   Художня виставка "Василь Стефаник у графіці В.Касіяна". Каталог.. – К., 1971. – 12с.
1667425
   Художня виставка "Радянська Україна". – Київ, 1962. – 32с.
1667426
   Художня виставка до 100-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка. Живопис.. – Х., 1962. – 4с.
1667427
   Художня виставка до 100-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка. Скульптура.. – Х., 1962. – 4с.
1667428
  Луців В. Художня виставка Уляни Гуменюк у Лондоні // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 124-125. – ISSN 0130-1799
1667429
  Швець А. Художня візія Львова у прозі Івана Франка: взаємодія психобіографічного і символічного топосів // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 98-101
1667430
  Черниш А. Художня візія українського генія у романі М. Слабошпицького "Марія Башкирцева (Життя за гороскопом)" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 11. – С. 32-35
1667431
  Тарнашинська Л.Б. Художня галактика Валерія Шевчука : Постать сучасного українського письменника на тлі західноєвропейської літератури / Л.Б. Тарнашинська; НАНУ. Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2001. – 224с. – ISBN 966-7601-38-2
1667432
  Веремійчик О. Художня галактика Валерія Шевчука // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-24 вересня (№ 35/36). – С. 15
1667433
  Зінченко С В. Художня гімнастика / С В. Зінченко, . – К, 1966. – 91с.
1667434
  Костюк Н.Т. Художня гладь з колекції Н.Т. Костюк / Костюк Н.Т. – Київ, 2005. – 76 арк.
1667435
  Костюк Н.Т. Художня гладь з колекції Н.Т. Костюк : [худож. альбом] / Н.Т. Костюк]. – Київ : Фенікс, 2014. – 121, [1] с. : іл.
1667436
  Святовець В.Ф. Художня деталь в українській класичній прозі : Нариси про творчість письменників: Навчальний посібник / В.Ф. Святовець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 176с. – ISBN 966-594-818-0
1667437
  Святовець В. Художня деталь і вся палітра (до вивчення роману Івана Багряного "Тигролови") // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 45-47
1667438
  Святовець В.Ф. Художня деталь і подробиця у творчому процесі: навч. посіб. / В.Ф. Святовець. – К., 1997. – 50с.
1667439
  Харчук Р. Художня деталь і проблема національної ідентичности у прозі Т. Шевченка. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 3. – С. 30-36. – ISSN 0042-9422
1667440
  Брайченко С. Художня деталь у новелі Миколи Хвильового "Кіт у чоботях" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 197-201. – ISBN 978-617-689-129-1
1667441
  Мірошніченко Л.В. Художня деталь у новелі О. Гончара "Чорний яр" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 133-139. – ISBN 978-966-551-315-5
1667442
  Різниченко Т.М. Художня деталь у романі Марка Вовчка "Записки причетника" / Т.М. Різниченко, 1959. – [15] с. – Окр. відбиток
1667443
  Бродська О.О. Художня деталь у творах Артура Шніцлера: мотив професії у текстовій структурі // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 1-5. – ISSN 2304-5809
1667444
  Фурман А.В. Художня деталь у творчій екзистенції Тараса Шевченка / А.В. Фурман, А.А. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 124-127. – ISSN 1810-2131
1667445
  Святовець В. Художня деталь фольклорного походження в сучасній публіцистиці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 189-204. – (Журналістика ; Вип. 2)
1667446
  Святовець В.Ф. Художня деталь як стильова структура в творчості М.М. Коцюбинського // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 71-76. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Розглядається майстерність художньої деталі як стильової структури в деяких творах М.М. Коцюбинського. Наголошується на її образотворчій, сюжетній ролі, а також ролі в перебігу зображуваних подій, вивчається вплив на ідейно-естетичні особливості ...
1667447
  Абрамова І. Художня диференціація етнопсихологічних типів українця у прозі І.С. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 383-394. – ISBN 978-966-793-136-3
1667448
  Василенко В. Художня експлікація образів вояків УПА у збірці "Два кулемети" Ярослава Курдидика // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. відділення Укр. фонду культури [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2015. – Ч. 1 (95). – С. 224-242. – ISBN 966-7109-34-8
1667449
  Атаманчук В.П. Художня експресивність у поезії М. Вінграновського // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 52-53
1667450
  Шмагало Р. Художня емаль та ювелірне мистецтво України поза батьківщиною XX - початку XXI ст. // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 179-190. – ISSN 2225-3246
1667451
  Кондрацька Людмила Художня епістемологія культури у вимірі педагогіки : Монографія / Кондрацька Людмила; МОНУ. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2002. – 408с. – ISBN 966-609-012-0
1667452
   Художня і традиційно-побутова культура народу: зб. наук. праць.. – К., 1983. – 142с.
1667453
  Сліпушко О.М. Художня індивідуальність Тараса Шевченка і світовий літературний контекст = Taras Shevchenko"s artistic individuality and the world literary context : у 2 ч. / Оксана Сліпушко, Ірина Приліпко. – Київ : Логос. – ISBN 978-617-7442-18-8
Ч. 2. – 2016. – 267, [1] с. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 134-139, 261-265
1667454
  Жданова І.А. Художня інтелігенція Наддніпрянської України в останній чверті ХІХ -- початку ХХ сто. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.05 / Жданова І. А.; НАН України, Ін-т націон. відносин і політології. – К., 1995. – 17л.
1667455
  Корнійчук Т. Художня інтепретація архетипу "зрада" крізь при зму дихотомії "свій-чужий" у п"єсі "Москаль-чарівник" І. Котляревського // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 118-123. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1667456
  Бикова Т.В. Художня інтерпретація архетипу "зрада" крізь призму опозиції "свій" - "чужий" у "гуцульському" тексті початку XX століття // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 24-29. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1667457
  Максимчук-Макаренко Художня інтерпретація біблійних сюжетів у літературній творчості Олександра Довженка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 77-82. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1667458
  Кейда Федір Федорович Художня інтерпретація Гайдамаччини в українській літературі 19-20 ст. : Дис....д-ра філолог. наук.: 10.01.01 / Кейда Федір Федорович; Маріупольський гуманіт. ін-т Донецького нац. ун-ту. – Маріуполь, 2001. – 420л. – Бібліогр.:л.:397-420
1667459
  Кейда Федір Федорович Художня інтерпретація гайдамаччини в українській літературі XIX-XX століть : автореф. ... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Кейда Федір Федорович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: с. 31-33
1667460
  Стадніченко О. Художня інтерпретація Голокосту у романі Ю. Винничука "Танго смерті" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 151-157. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
1667461
  Ванденко О.А. Художня інтерпретація долі романтичного митця у творі Г. де Бройна "Життя Жан-Поля Фрідріха Ріхтера" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 325-331
1667462
  Ванденко О.А. Художня інтерпретація долі романтичного митця у творі Г. де Бройна "Життя Жан-Поля Фрідріха Ріхтера". // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 418-424
1667463
  Бандура Т.Й. Художня інтерпретація еволюції жіночого характеру в оповіданнях А. Свидницького // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 3-10. – ISBN 978-966-551-315-5
1667464
  Ніколаєва О. Художня інтерпретація жанру містерії у п"єсі Олександра Ірванця "Електричка на Великдень" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (723). – С. 78-87. – ISSN 0236-1477
1667465
  Приліпко І. Художня інтерпретація ідей Г. Сковороди в прозі Валерія Шевчука // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 255-259
1667466
  Січкар О.М. Художня інтерпретація історичних подій початку XX ст. в Україні за романами В. Дрозда "Листя землі" та "Сто років любові (Портрет української родини на тлі епохи)" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 203-207. – (Філологічні науки ; № 2)
1667467
  Миц К.В. Художня інтерпретація історичної дійсності в українській прозі XIX - початку XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Миц Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 205 л. – Бібліогр.: л. 190-205
1667468
  Миц К.В. Художня інтерпретація історичної дійсності в українській прозі XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Миц Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1667469
  Арістархова О. Художня інтерпретація історичної дійсності у творах Юрія Тиса та Богдана Лепкого (на матеріалі повістей "Конотоп" і "Крутіж": історичні малюнки з часів гетьмана Івана Виговського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 13-18
1667470
  Артюшенко З.В. Художня інтерпретація історії у романах Івана Білика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Артюшенко Злата Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1667471
  Артюшенко З.В. Художня інтерпретація історії у романах Івана Білика : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Артюшенко Злата Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 180, [15] л. – Додатки: 15 л. – Бібліогр.: л. 157-180
1667472
  Козачук К.О. Художня інтерпретація козацького двобою та норм звичаєвого права в романі П. Куліша "Чорна рада. Хроніка 1663 р." // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 82-88. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1667473
  Віннічук А. Художня інтерпретація Коліївщини в поемі "Гайдамаки" Тараса Шевченка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 16-19
1667474
  Зайцева В.І. Художня інтерпретація літературних образів І. Котляревського в культурно-історичному контексті кінця XIX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Зайцева Вероніка Іванівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1667475
  Колесник О. Художня інтерпретація міфосу: Шекспір та "Слово о полку Ігоревім" // Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 54-59. – ISBN 978-966-365-781-4
1667476
  Камінчук О. Художня інтерпретація національної ідеї в українській поезії кінця XIX - початку XX ст.: світоглядно-естетична парадигматика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (633). – С. 53-59. – ISSN 0236-1477
1667477
  Данильченко О.Ю. Художня інтерпретація образу біблійного пророка Мойсея у давній українській літературі та поетичній спадщині Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 123-129
1667478
  Семенюк Л. Художня інтерпретація образу вищого співця Бояна у поемі Левка Боровиковського "Пир Владимира Великого" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 126-136
1667479
  Приліпко І. Художня інтерпретація постаті Мельхіседека Значко-Яворського в українській літературі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 42-55. – ISSN 0236-1477
1667480
  Мокренцов Д.С. Художня інтерпретація пророцтва в українській прозі першої третини XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мокренцов Денис Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1667481
  Галаєва О. Художня інтерпретація теми жіночої долі у творчості Т. Шевченка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 192-206. – ISBN 978-966-493-489-0
1667482
  Янкова Н. Художня інтерпретація Хмельниччини в історичних творах Михайла Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 43-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються історичні твори і дослідження М. Грушевського, присвячені Хмельниччині. Визначаються особливості авторської інтерпретації постаті гетьмана та його доби в художніх і наукових текстах.
1667483
  Чобанюк В. Художня інтерпретація часопростору в драмі Івана Кочерги "Майстри часу" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 62-65. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1667484
  Шабельна О. Художня інтерпретація Шевченкових образів у творчості Василя Симоненка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 275-281


  У статті досліджується художня інтерпретація Шевченкових образів у творах Василя Симоненка та розкриваються шевченківські мотиви в поезіях поета-шістдесятника. Наголошується на спорідненій тематиці творчості обох творців української національної ...
1667485
  Кармадонова С. Художня інтерпретація явища сонного паралічу у фольклорі різних народів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 306-310
1667486
  Колесник О.С. Художня інтерпретація як феномен культури : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Колесник Олена Сергіївна ; М-во ткультури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 70 назв
1667487
  Поліщук Я. Художня історіографія Миколи Костомарова // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7 (11), липень. – С. 39-40
1667488
  Баган О. Художня історіософія Лесі Українки // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 6. – С. 35-38. – ISSN 0042-9422
1667489
  Біляцька В. Художня картина "нелегкого життя народу" в оповіданнях І.Чендея // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 43-45.
1667490
  Дубенко О.Ю. Художня картина світу: основні напрями дослідження // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 10-14
1667491
  Ліпісівіцька А.О. Художня картина світу: постанова проблеми на перетині методологічних площин // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2020. – С. 110-125. – (Літературознавство ; вип. 1 (95)). – ISSN 2312-1068
1667492
  Гладун Л. Художня кераміка в експозиції Музею класика єврейської літератури Шолом-Алейхема // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 138-143. – ISSN 2518-7732


  У статті розглядається, аналізується колекція декоративних тарілок художників-фарфористів М. Козака та З. Олексенко у Музеї класика єврейської літератури Шолом-Алейхема, виготовлених на Полонському фарфоровому заводі. Метою даної статті є висвітлення ...
1667493
  Стельмащук Г. Художня кераміка Еріки Комоні // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 11 (925), листопад. – С. 229-232. – ISSN 08-68-4790-1
1667494
   Художня кераміка західних областей Української РСР. – Київ, 1962. – 28с.
1667495
  Островська Ю. Художня кераміка Світлани Пасічної: стилістика та художні особливості творів // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Боднар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 75-87. – ISSN 2225-3246
1667496
  Стельмащук Г. Художня кована пластика Костянтина Білана // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 382-390. – ISSN 2225-3246
1667497
  Луценко О. Художня комунікація Пантелеймона Куліша: герменевтична інтерпретація роману "Чорна рада" // Пантелеймон Куліш: рефлексія з відстані у 200 років : колeкт. монографія / Л.І. Шевченко, С.К. Росовецький, О.П. Івановська, Дядищева-Росовецька, сизонов та ін. – Київ : Росовецький-Гіндич О.С., 2020. – С. 133-151. – ISBN 978-966-97723-1-2
1667498
  Курган С.В. Художня комунікація як об"єкт соціологічної концептуалізації // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 126-127
1667499
  Владимиров В.М. Художня комунікація як окремий вид соціальної комунікації (у порядку постановки питання) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 28-31


  Статтю присвячено дослідженню важливої, але специфічної та досі достатньо не дослідженої сфери соціальної комунікації, якою є художня комунікація. Зокрема, розглянуто питання співвідношення комуні- кації зі суспільно значущою інформацією та художніми ...
1667500
  Наумовська О. Художня контрадикція мотивів життя і смерті в українській усній народнопоетичній традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено мотиви життя і смерті в українській народній прозі, прикметах і віруваннях. Розглянуто поширений у світовій міфології сюжет про вмирання і воскресіння богів; вірування українців, пов"язані із продовженням життя і смертю; образ смерті в ...
1667501
  Курганська А. Художня концептуалізація архетипу води у ліриці А. Мокеля / А. Курганська, Д. Чистяк // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 67. – С. 110-112. – ISSN 2307-8037
1667502
  Тиможинський В. Художня концепція "Отче наш" І. Стравинського та її композиційне втілення: до питання символіки молитовного тексту // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Давидов М.А., Дем"янчук О.Н., Маркова О.М. [та ін.]. – Луцьк, 2008. – Вип. 2 : Ігор Стравинський: дискурс творчості ( до 125-річчя з дня народження). – С. 85-100. – ISBN 978-966-600-346-4


  "У статті розглядається художня концепція і композиційне втілення твору І. Стравінського «Отче наш» (1926) як такі, що підпорядковані ідеї всерівності сущого. «Отче наш» є першім «музичним наслідком» повернення композитора в річище православної церкви, ...
1667503
  Задорожна Л.М. Художня концепція вірменистики в літературно-критичному процесі України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 31-45. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Розглянуто художню концепцію вірменистики в сфері літературно-критичної думки України, зокрема висвітлення нею вірменського народного епосу на творчості Хачатура Абовяна.
1667504
  Задорожна Л.М. Художня концепція вірменистики в літературно-критичному процесі України
1667505
  Жуковська Г.М. Художня концепція історії в поезії Ліни Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 15-17. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Порушено низку проблем, пов"язаних зі своєрідністю художньої трансформації минулого в поезії Ліни Костенко. Звернуто увагу на неординарність підходу поетеси до висвітлення історичних тем, що виявляється у зображенні постатей, які здебільшого не були ...
1667506
  Задорожна Л.М. Художня концепція історії в романі П. Куліша "Михайло Чарнишенко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 153-159


  Історія в контексті долі героїв роману П. Куліша - як чинник вияву значення особи; сприйняття історії різними поколіннями, дидактичний фактор історії: такі головні аспекти статті
1667507
  Олефір В. Художня концепція людини і дійсності в науково-фантастичній трилогії Ю. Смолича "Прекрасні катастрофи" // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 23-26
1667508
  Марко В.П. Художня концепція людини і стиль закономірності взаємодії : Автореф... д-ра філолог.наук: 10.01.08 / Марко В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 44л.
1667509
  Шевель Т. Художня концепція міста у творчості Миколи Вороного // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 313-316
1667510
  Стадніченко О.О. Художня концепція національної історії в романі Ліни Костенко "Берестечко" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 125-128. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
1667511
  Харишин Д.Г. Художня концепція особистості у прозі Лу Сіня 20-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Харишин Дарія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1667512
  Харишин Д.Г. Художня концепція особистості у прозі Лу Сіня 20-х років XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Харишин Дарія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 247 л. – Додатки: л. 240-247. – Бібліогр.: л. 210-239
1667513
  Башманівський В.І. Художня концепція пейзажу у творах Остапа Вишні / В.І. Башманівський, Башманівська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 16-22


  У статті аналізуються пейзажі елементи як концептуальні сюжетотворчі чинники малих прозових творів Остапа Вишні
1667514
  Савицька Л. Художня критика в Україні. Друга половина ХІХ - початок ХХ ст. : Хрестоматія: Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів культури і мистецтва / Л. Савицька; Мін-во культури і мистецтв України.Акад.мистецтв України. – Київ : Кадри, 2001. – 321с. – ISBN 966-7958-05-1
1667515
  Підлипська А.М. Художня критика хореографії як інтерпретація // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 130-134. – ISSN 2312-4679
1667516
  Матвійчук А.К. Художня култьтура Відродження в пошуках особистості / А.К. Матвійчук, С.О. Бондарук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 45-50. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1667517
  Мінасян Н. Художня культура : творчі завдання, тести, кросворди / Наталія Мінасян. – Київ : Шк. світ, 2011. – 118, [2] с. : іл., табл. – Авт на обкл. не зазнач.-На обкл. та тит. арк. : Ми з вами 15 років. – (Бібліотека "Шкільного світу". Загальнопедагогічний напрям ; Українська мова та література. Бібліотека). – ISBN 978-966-451-591-4
1667518
  Миропольська Н.Є. Художня культура 9-11 класи / Н.Є. Миропольська, Л.М. Масол, О.В. Гайдамака. – Київ : Шкільний світ, 2014. – 92, [4] с. – На тит. арк. також.: Шкільний світ. Бібліотека ; Історія України. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Зарубіжна література. Бібліотека ; Профтехосвіта. Бібліотека .- Сер. засн. у 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу")
1667519
  Шульга Р. Художня культура в Україні :життя після смерті старого міфу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.99-112
1667520
  Михайлова Р.Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі / Р.Д. Михайлова. – Київ : Слово, 2007. – 496 с., 32 с. іл. – ISBN 966-8407-71-7
1667521
  Михайлова Р.Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Михайлова Р.Д. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 25 назв
1667522
  Бабій Н.П. Художня культура доби бароко в католицьких пам"ятках Івано-Франківської області : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бабій Надія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1667523
  Криволапов М. Художня культура і критика в умовах перебудови мистецького життя на початку 1930-х // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 151-160. – ISSN 2309-8406
1667524
  Передерій В.Ф. Художня культура і радянський спосіб життя / В.Ф. Передерій. – Київ, 1976. – 47с.
1667525
   Художня культура і суспільний прогрес.. – К., 1983. – 158с.
1667526
  Сафарян С. Художня культура Німеччини епохи Середньовіччя та Відродження // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 15-20
1667527
  Передерій В.Ф. Художня культура радянського народу / В.Ф. Передерій. – Київ, 1985. – 152с.
1667528
   Художня культура світу : Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон: Навч. посібник для загальноосвіт. навч. закл. / Н.Є. Миропольська, Е.В. Бєлкіна, Л.М. Масол, О.І. та ін. Оніщенко; Ін-тут проблем виховання АПН України; За ред. Н.Є. Миропольскої. – Київ : Вища школа, 2003. – 191с. – ISBN 966-642-128-3
1667529
   Художня культура світу : Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон : Навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / Н.Є. Миропольська, Е.В. Бєлкіна, Л.М. Масол, О.І. Оніщенко, Н.В. Владимиров; Н.Є.Миропольська, Е.В.Бєлкіна, Л.М.Масол, ін.Оніщенко О.І., Н.В.Владимирова; Ін-тут проблем виховання АПН України; За ред. Н.Є. Миропольскої. – 2-е вид., стереот. – Київ : Вища школа, 2005. – 191с. – ISBN 966-642-170-4
1667530
   Художня культура світу: Європейський культурний регіон : Європейський культурний регіон:Греція.Італія.Франція.Іспанія.Велика Британія.Навч. посібник для загальноосвітних закладів України. – Київ : Вища школа, 2001. – 191с. – ISBN 966-642-044-9
1667531
   Художня культура України : Навчальний посібник для загальноосвітніх навч. закладів / Л.М. Масол, С.А. Ничкало, Г.І. Веселовська, О.І. Оніщенко; Л.М.Масол, С.А.Ничкало., Г.І.Веселовська, О.І.Оніщенко; Інститут проблем виховання АПН України; За заг. ред. Л.М.Масол. – Київ : Вища школа, 2006. – 239с. – ISBN 966-642-297-2
1667532
   Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник. – Київ. – ISSN 1992-5514
Вип. 4. – 2007
1667533
   Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ. – ISSN 1992-5514
Вип. 5. – 2008
1667534
   Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ. – ISSN 1992-5514
Вип. 6. – 2009
1667535
   Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ : Фенікс. – ISSN 1992-5514
Вип. 10. – 2014. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667536
   Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ : Фенікс. – ISSN 1992-5514
Вип. 11. – 2015. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1667537
  Корнієнко Н.М. Художня культура: нові виміри людини // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 144-145. – ISBN 978-966-2241-65-5
1667538
   Художня література - важливий засіб комуністичного виховання. Бібліогр. і метод. мат.. – К., 1965. – 64с.
1667539
   Художня література - цілюще джерело, яке формує національний інтелект // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19 липня (№ 29). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1667540
  Дрб"язко М.Ф. Художня література / М.Ф. Дрб"язко, Г.П. Межевич. – Київ, 1975. – 143с.
1667541
  Мельник Т. Художня література в контексті ноосферної освіти // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 30-34.
1667542
   Художня література видана на Україні за 40 років. 1917-1957. Бібліограф. показчик.. – Х.
ч. 1. – 1958. – 439с.
1667543
   Художня література видана на Україні за 40 років. 1917-1957. Бібліограф. показчик.. – Х.
ч. 2. – 1960. – 540с.
1667544
   Художня література зарубіжних країн у пресі УРСР : Наук.-допом. ретросп. покажч. за 1981-1985 рр. – Харків : Кн. палата, 1989. – 708 с.
1667545
   Художня література і духовне життя суспільства.. – Київ : Наукова думка, 1989. – 272 с.
1667546
  Панченко В.Є. Художня література і проблеми шкільного виховання. / В.Є. Панченко. – К., 1987. – 45с.
1667547
  Дончик В.Г. Художня література і радянський спосіб життя / В.Г. Дончик. – К., 1977. – 47с.
1667548
   Художня література і фольклор народів СРСР.. – вип. 1. – К., 1939. – 88с.
1667549
  Сивокінь Г.М. Художня література і читач / Г.М. Сивокінь. – К, 1971. – 148с.
1667550
  Наєнко М. Художня література України / М. Наєнко. – Київ : Просвіта. – ISBN 966-8547-38-1
Ч. 1 : Від міфів до реальності. – 2005. – 660с.
1667551
  Наєнко М.К. Художня література України : від міфів до модерної реальності : Міфи і міфотворці. Фольклор і фольклористика. Монументалізм. Орнаменталізм. Ренесанс. Бароко . Класицизм. Романтизм. Реалізм. Модернізм. Постмодернізм / Михайло Наєнко. – Київ : Просвіта, 2008. – 1064 с. – ISBN 966-8547-38-1
1667552
  Наєнко М.К. Художня література України : від міфів до модерної реальності / Михайло Наєнко. – Вид.3-тє з допов. й уточненнями. – Київ : Просвіта, 2012. – 1087, [1] с. – Зміст: Міфи і міфотворці ; Фольклор і фольклористика ; Монументалізм ; Орнаменталізм ; Ренесанс ; Бароко ; Класицизм ; Романтизм ; Реалізм ; Модернізм ; Постмодернізм. – Бібліогр.: с. 1080-1081 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2133-76-9
1667553
  Зборовець І.В. Художня література Франції ХІХ століття на українському телеекрані // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 38-46 ; вип. 58. – ISSN 2410-5333
1667554
  Борисова К. Художня література як аналогова комунікація та проблеми її перекладу. Зсув структурної семантики у перекладі художньої прози // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 15-16. – (Бібліотека Інституту філології)
1667555
  Сприса О. Художня література як джерело прецедентності в енігматичному тексті (україно-арабомовні паралелі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 93-103. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1667556
  Півнюк Надія Художня література як мистецтво слова : матеріал до вступного уроку // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 94-95
1667557
  Авраменко Олександр Художня література як одна з форм духовної діяльності людини // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 30-33


  Дорогі колеги, програму з української літератури для дванадцятирічної школи ми будемо цього навчального року проходити вперше саме з восьмикласниками. Тема першого уроку винесена в заголовок цієї статті, вона має налаштувати наших учнів після ...
1667558
   Художня література як форма пізнання дійсності : Вступний розділ підручника "Українська література, 10 клас. Профільний рівень / Г.Ф. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, Р. Гром"як, Л. Вашків, Н. Плетенчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (94/95). – С 113-119
1667559
  Червінська О. Художня література як чинник інтелектуальної агресії // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 22-30.
1667560
  Бабич Є.К. Художня література. Критика. Літературознавство : рек. покажч. за 1976-1977 рр. / Є.К. Бабич, П.І. Рогова ; М-во культури УРСР ; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1978. – 135 с.
1667561
  Бабич Є.К. Художня література. Критика. Літературознавство : рек. бібліогр. покажч. за 1980-1981 рр. / Є.К. Бабич, П.І. Рогова ; М-во культури УРСР ; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1982. – 155 с.
1667562
  Бабич Є.К. Художня література. Критика. Літературознавство : ркоменд. бібліогр. покажч. за 1982-1983 рр. / Є.К. Бабич, П.І. Рогова ; М-во культури УРСР ; Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1984. – 142 с.
1667563
  Бабич Євдокія Кононівна Художня література. Критика. Літературознавство : Рекоменд. бібліогр. покажч. за 1984-1986 рр. / Бабич Євдокія Кононівна, Рогова Параска Іванівна. – Київ : Дніпро, 1986. – 142с.
1667564
  Бабич Є.К. Художня література. Критика. Літературознавство : рек. біліогр. покажч. за 1986-1987 рр. / Є.К. Бабич, П.І. Рогова ; Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1988. – 166 с.
1667565
   Художня література. Критика. Літературознавство : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ
(2003). – 2004
1667566
   Художня література. Критика. Літературознавство : (2008) : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Мін-во культ. і туризму України ; Держ. заклад "Нац. парламентська б-ка України ; [ авт. укл. А. Ільченко; відп. ред. В.Кононенко ]. – Київ : НПБ України, 2009. – 144 с.
1667567
   Художня література. Критика. Літературознавство (1992). – Київ, 1993. – 87 с. – ISBN 5-7707-4159-7
1667568
   Художня література. Критика. Літературознавство (2002) : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 124с.
1667569
   Художня література. Критика. Літературознавство (2005) : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 2006. – 92с.
1667570
   Художня література. Критика. Літературознавство (2006) : Рекомендаційний бібліографічний покажчик. – Київ, 2007. – 92с.
1667571
  Бабич Є.К. Художня література. Критика. Літературознавство. : рек. покажч. за 1974-1975 рр. / Є.К. Бабич, П.І. Рогова ; М-во культури УРСР ; Держ. респ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1976. – 143 с.
1667572
  Бабич Є.К. Художня література. Критика. Літературознавство. 1978-1979 : рекоменд. бібліогр. покажч. / Є.К. Бабич, П.І. Рогова ; Держ. республ. б-ка УРСР ім. КПРС. – Київ : Дніпро, 1980. – 144 с.
1667573
  Власенко В.О. Художня майстерність / В.О. Власенко. – Київ, 1969. – 184 с.
1667574
  Аврахов Г.Г. Художня майстерність Лесі Українки - лірика : посібник / Г.Г. Аврахов. – Київ : Радянська школа, 1964. – 233 с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1667575
  Костенко М.О. Художня майстерність М.М.Коцюбинського. / М.О. Костенко. – Київ, 1961. – 176с.
1667576
  Шепель Ю.О. Художня майстерність Максима Рильського як перекладача // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 146-153. – ISSN 2313-4593
1667577
  Сур"як Микола Володимирович Художня майстерність малої прози Андрія Чайковського : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.01 / Сур"як Микола Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 231л. – Бібліогр.:л.207-231
1667578
  Сур"як М.В. Художня майстерність малої прози Андрія Чайковського. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Сур"як М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К. – 24л.
1667579
  Костенко М.О. Художня майстерність Михайла Коцюбинського / М.О. Костенко. – 2-е вид., доп. – Київ, 1969. – 272с.
1667580
  Семенчук І. Художня майстерність Михайла Стельмаха / І. Семенчук. – Київ : Радянська школа, 1968. – 172с.
1667581
  Власенко В.О. Художня майстерність Панаса Мирного / В.О. Власенко, І.Т. Клименко. – Дніпропетровськ, 1974. – 148с.
1667582
  Бондаренко Ю. Художня макроісторія динамічного типу: теорія і методика вивчення // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-16. – Бібліогр. в кінці ст.
1667583
  Ванюшина О.Ф. Художня міфотворчість як проблема етики // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 119-125. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1667584
  Шарова Т. Художня мова К. Гордієнка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 135-138. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1667585
  Биданцева М.Г. Художня мова романтичної фантастичної новели Вашингтона Ірвінга "Легенда про Розу Альгамбри" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 4-9. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
1667586
  Привалова С. Художня мова як засіб розкриття ідейного змісту роману "Собор" Олеся Гончара / С. Привалова, М. Бобик // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 27-30
1667587
  Мацько Л.І. Художня мовотворчість і наукова діяльність І. Нечуя-Левицького в історії української літературної мови // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 239-249. – ISBN 978-966-660-472-2
1667588
  Кравченко Л. Художня модальність поетичного універсуму Р.М. Рільке = Die Kunstmodalitat des Poetischen Universums von R.M. Rilke : монографія / Леся Кравченко ; [відп. ред. М. Жулинський] ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Каф. світової літ. – Дрогобич : Коло, 2010. – 359, [1] с. – Парал. тит. арк., зміст укр., нім. - Текст укр., нім. – Бібліогр.: с. 339-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2405-15-6
1667589
  Сивкова І. Художня модель буття у повістях Миколи Чернявського // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 174-179
1667590
  Кейда Федір Художня модель гайдамаччини у романах Юрія Мушкетика / Кейда Федір. – Київ : Вирій, 1998. – 77с. – ISBN 966-557-12-5
1667591
  Ярошевич І. Художня модель історичної основи роману Сави Божка "В степах" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 129-134. – ISSN 1728-9572
1667592
  Кавун Л. Художня модель людського буття у творі А. Любченка "Образа" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 75-83. – (Філологічні науки)
1667593
  Фань Жуй Художня модель мислення в повісті Тараса Шевченка "Несчастный" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 90-95. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості художньої моделі мислення в повісті Тараса Шевченка "Несчастный". Наголошено, що російськомовна творчість письменника виявляє специфіку художньої моделі авторського мислення, її суто український національний характер. ...
1667594
  Ромащенко Л.І. Художня модель образу антигероя у творчості Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 253-268
1667595
  Луцак С. Художня модель самопізнання через іншого в романі "Андрій Лаговський" А. Кримського // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 106-113
1667596
  Мацибок-Стародуб Художня модель світу в західноукраїнській жіночій прозі міжвоєнного двадцятиліття (Ірина Вільде, Ольга-Олександра Дучимінська, Дарія Віконська) : дис. ... [канд. філол. наук] : 10.01.01 / Мацибок-Стародуб Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 161-187
1667597
  Мацибок-Стародуб Художня модель світу в західноукраїнській жіночій прозі міжвоєнного двадцятиліття (Ірина Вільде, Ольга-Олександра Дучимінська, Дарія Віконська) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мацибок-Стародуб Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1667598
  Бригадир Я.О. Художня модель світу в поетичній збірці "Ворожба вітру" Ярослава Веприняка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 139-148


  Статтю присвячено аналізу поетичного доробку Ярослава Веприняка з метою осмислення художньої моделі світу, представленої в його поезіях, послуговуючись співвіднесенням модифікацій моделей світу й характеру мовленнєвих опозицій як мисленнєвого ...
1667599
  Задорожна Л. Художня модель свободи волі у творчості Олександра Кониського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 93-99
1667600
  Матвєєва О. Художня модель соціального буття в романі "Нова заповідь" В. Винниченка: від проекту "всебічного визволення" до ідеї "світового миру" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 56-62. – ISSN 2307-2261
1667601
  Кавун Л. Художня модель фаустівської людини в романі "Вальдшнепи" Миколи Хвильового // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 173-177. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті досліджено художні модифікації фаустівської людини в українській прозі 20-х років ХХ століття, зокрема проаналізовано художнє втілення образу Фауста в романі Миколи Хвильового "Вальдшнепи". В статье исследовано художественные модификации ...
1667602
  Підопригора С. Художня модифікація жанрової структури притчі в повісті "Вогненні стовпи" Романа Іваничука // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 138-141. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1667603
  Катаока Хіросі Художня модифікація культу предків в українському та японському фольклорі : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.07 / Катаока Хіросі; КНУТШ. – Київ, 2006. – 166л. – Бібліогр.: л. 151-166
1667604
  Катаока Хіросі Художня модифікація культу предків в українському та японському фольклорі : Автореф. дис. ...канд. філол. наук. наук: Спец.:10.01.07 / Хіросі Катаока; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1667605
  Власенко К. Художня модифікація народної легенди в малій прозі Богдана Лепкого (на прикладі новели "Під Великдень") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 279-285
1667606
  Руснак І.Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука : Дис. ... д-ра філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Руснак І.Є.; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2007. – 420л. – Бібліогр.: л. 382-420
1667607
  Руснак І.Є. Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Руснак І.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 29 назв
1667608
  Маринкевич С. Художня модифікація фольклорної традиції в поемі Т. Осьмачки "Дума про Зінька Самгородського" // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 532-537. – ISBN 966-603-098-5
1667609
   Художня незглибимість "Тихого Дону": Укр. письменники про М.О.Шолохова.. – К., 1985. – 214с.
1667610
  Войцеховська Т. Художня образність "Дійствій презільної брані" Г. Граб"янки // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 122-125. – ISBN 978-966-171-893-6
1667611
  Шекера Я. Художня образність сунської поезії в жанрі ци: до проблеми методології дослідження жанру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-57. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто низку найяскравіших образів сунської поезії в жанрі "ци"; через розкриття внутрішніх форм їх ідеограм (мовно-культурологічний аналіз) виявлено інваріанти їхніх парадигм, що дозволило простежити символічне навантаження даних образів у ...
1667612
  Король А.М. Художня образність та символічність жіночих партій у балетах української тематики середини XX століття // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 314-320. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизнаполягає у ретроспективному аналізі жіночих образів українських балетів, виявленні їх основного художньо-образного навантаження - демонстрація глибинної сутності трагічної долі української жінки, піднесення образу жінки до рівня ...
1667613
  Козачишина О. Художня образність як показник гендерної специфіки когнітивного стилю мовної особистості (на матеріалі романів Ф.С. Фіцджеральда "Tender is the Night" та З. Фіцджеральд "Save Me the Waltz") // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 1-7-113. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1667614
  Білевич І.В. Художня обробка матеріалів : українські народні ремесла : навч. посібник / І.В. Білевич ; М-во освіти і науки України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Каф. педагогіки і методики технол. освіти. – Суми : Мрія-1. – ISBN 978-966-566-604-2
Ч. 1 : Довбарство. – 2014. – 31, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 26-27
1667615
  Букарева Т.В. Художня освіта в контексті джерелознавства // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 96-99
1667616
  Баталкіна В.І. Художня освіта в науково-технічному музеї // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 261-267. – ISSN 2225-7586


  "Методологія дослідження полягає у поєднанні мистецтвознавчого, конкретноісторичного, логіко-аналітичного, історико-культурного методів. Наукова новизна. Уперше проаналізовано діяльність мистецтвознавця в сучасному регіональному музеї технічного ...
1667617
  Волинська О.С. Художня освіта Галичини: (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.С. Волинська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти та газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 236, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-235. – ISBN 978-966-694-141-4
1667618
  Виткалов С. Художня освіта напередодні нового навчального року / С. Виткалов, В. Виткалов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (193). – С. 44-49. – ISSN 1682-2366
1667619
  Полюга Л.М. Художня палітра Івана Франка: пафос поетичного слова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 29-33.
1667620
  Денискіна Г. Художня палітра Юрія Кобилецького: поєднання стандарту та образності / Г. Денискіна, О. Кобелецька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 1 (730), січень. – С. 28-34. – ISSN 0130-5263


  Відомий учений-філолог (критик та літературознавець), педагог і письменник, член Спілки письменників України та СРСР, доктор філологічних наук. З 1943 року - завідувач кафедри історії української літератури філологічного факультету КДУ ім. Тараса ...
1667621
  Білоног Ю.І. Художня парадигма "автор-читач" у романній творчості Мілорада Павича : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Білоног Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 226 л. – Бібліогр.: л. 197-226
1667622
  Білоног Ю.І. Художня парадигма "автор-читач" у романній творчості Мілорада Павича : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Білоног Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1667623
  Шаповалова А. Художня парадигма внутрішньої свободи у поетичних творах Тараса Шевченка // "Орю свій переліг... та сію слово" : шевченкознавча монографія / Л.М. Задорожна, Дядищева-Росовецька, С.В. Задорожна, А.О. Гудима, А.О. та ін. Шаповалова. – Київ : Логос, 2012. – С. 319-363. – ISBN 978-966-171-538-6
1667624
  Добиш Ю. Художня парадигма доби українського ренесансу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 298-304


  У статті аналізується художня парадигма доби українського Ренесансу, доводиться, що література кінця 15-16 ст., написана латинською мовою українськими авторами, є літературною спадщиною України. Зроблено наголос на особливостях світогляду та ...
1667625
  Пастушенко Олена Василівна Художня парадигма жіночих характерів у прозі Уласа Самчука в контексті української літератури : Дис.... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Пастушенко Олена Василівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 174 л. – Бібліогр.: л.154-174
1667626
  Пастушенко Олена Василівна Художня парадигма жіночих характерів у творчості Уласа Самчука в контексті української літератури : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Пастушенко О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1667627
  Медицька М. Художня парадигма маски у прозі Вітольда Гомбровича і Григора Тютюнника: текст і контекст // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 369-379.
1667628
  Горболіс Лариса Михайлівна Художня парадигма моралі в прозі українських письменників кінця 19-початку 20 ст. (народнорелігійний аспект) : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01 / Горболіс Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 409л. – Бібліогр.: л.359-409
1667629
  Горболіс Лариса Михайлівна Художня парадигма моралі в прозі українських письменників кінця 19-початку 20 ст. (народнорелігійний аспект) : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01 / Горболіс Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 12 назв
1667630
  Горболіс Лариса Михайлівна Художня парадигма моралі в прозі українських письменників кінця 19-початку 20 ст. (народнорелігійний аспект) : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.01 / Горболіс Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 12 назв.
1667631
  Костецька Л. Художня парадигма образу митця в романі П.Карманського "Кільці рож" / Л. Костецька, Л. Чернявська // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 171-177. – ISBN 966-8110-14-5
1667632
  Саєнко В. Художня планета Михайла Драй-Хмари // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 143-184. – ISBN 966-587-057
1667633
  Рудковська А.Ю. Художня подія як провідна текстова категорія французької готичної навели ХІХ століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 365-372. – Бібліогр.: Літ.: с. 372; 29 назв
1667634
  Шевченко Г.О. Художня полеміка з антропологічною доктриною Фройда в гротесках Міньйони // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 23-29
1667635
   Художня поліфонія творчості Олеся Гончара / Н. Гаєвська, Г. Жуковська, Ю. Мосенкіс, І. Приліпко. – Київ : [б. в.], 2022. – 257 с. – Бібліогр.: с. 251-256 та в кінці розд.
1667636
  Єршов В. Художня правда в польськомовній мемуаристичній літературі Правоборежної України доби романтизму // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 117-123


  Особливості втілення художньої правди в польськомовних мемуаристичних текстах Правобережної України доби романтизму мали розгалужені форми застосування, серед яких замовчування, алюзії чи недомовки та неповнота повідомлення були одним з ...
1667637
  Кіс-Федорук Художня правда Віктора Стогнута // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 68-69. – ISSN 0130-1799
1667638
  Вербич В. Художня правда Йосипа Струцюка: ключ до української сутності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 78-86. – ISSN 0236-1477
1667639
  Домалега І. Художня правда роману І. Білика "Дикі білі коні" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 3 (89). – С. 51-54


  У статті досліджується інтерпретація історичних подій, художній домисел і вимисел у романі І. Білика про визвольну війну слов"ян із Персією у VI ст. до Н.Х., з"ясовуються авторські особливості створення образів та бачення реальних героїв, розкривається ...
1667640
  Лисенко-Ковальова Художня практика мурівського модернізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 179-182


  У статті досліджуються проблеми модернізму в українській еміграційній літературі доби Мистецького Українського Руху. У пошуках грунту, основи модерністи вдаються до екзистенціалізму, світогляду, що зосереджується на самотній особистості, вилученій з ...
1667641
  Нагорний Я. Художня практика Павла Богацького в контексті доби (початок ХХ століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 178-190. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1667642
  Кицак Л. Художня природа інтриги в детективах // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 57-62. – ISSN 2307-2261
1667643
  Кицак Л. Художня природа інтриги в детективах // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 60-62
1667644
  Козюра О. Художня проблематика і стиль сучасного постмодерного роману (на прикладі твору М. Кундери "Нестерпна легкість буття") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 111-116. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)
1667645
  Горблянський Ю.П. Художня проза Агатангела Кримського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Горблянський Юрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1667646
  Новицька О.А. Художня проза Антона Крушельницького: жанрово-стильові модифікації : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Новицька Оксана Анатоліївна ; Ін-т філол. Київського Нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 185 л. – Бібліогр.: л. 165-185
1667647
  Новицька О.А. Художня проза Антона Крушельницького: жанрово-стильові модифікації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Новицька Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1667648
  Басс І.І. Художня проза Івана Франка / І.І. Басс ; Акад. наук Української РСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1965. – 314 с.
1667649
  Роман М. Художня проза Івана Яцканина // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 275-297. – ISBN 978-80-89721-16-0
1667650
  Третяченко Т.Г. Художня проза Лесі Українки : творча історія / Т.Г. Третяченко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 288 с.
1667651
  Поліщук В. Художня проза Михайла Старицького : Проблематика й особливості поетики романів і повістей письменника / Володимир Поліщук. – Черкаси : Брама, 2003. – 376с. – ISBN 966-8021-45-2
1667652
  Римар Н. Художня проза Ніни Бічуї 60-х років XX століття у літературознавчому дискурсі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 137-148. – ISBN 978-966-8906-60-2
1667653
  Легкий М. Художня проза Олени Пчілки (історико-літературний шкіц) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 483-491. – ISSN 2223-1196
1667654
  Роман М. Художня проза пряшівських українців і творчість Івана Яцканина // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 316-324. – ISBN 966-568-637-2
1667655
  Кодацька Л.Ф. Художня проза Т.Г. Шевченка / Л.Ф. Кодацька. – Київ : Наукова думка, 1972. – 327с.
1667656
  Война М.О. Художня проза Цань Сюе: психоаналітична інтерпретація : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Война Марина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 237 арк. – Додатки: арк. 216-237. – Бібліогр.: арк. 201-215
1667657
  Война М.О. Художня проза Цань Сюе: психоаналітична інтерпретація : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Война Марина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1667658
  Комаровська І. Художня проза Якова Качури в оцінці української літературної критики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 217-220. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1667659
  Манучарова Н.Д. Художня промисловість України / Н.Д. Манучарова. – Київ, 1949. – 94с.
1667660
  Глушко О.К. Художня публіцистика: європейські традиції і сучасність : монографія / Олександр Глушко. – Київ : Арістей, 2010. – 192 с. : іл. – Бібліогр.: с. 181-188. – ISBN 978-966-381-023-2
1667661
  Глушко О.К. Художня публіцистика: традиції, проблеми, перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 24-37


  У статті розглядаються шляхи розвитку художньої публіцистики України кінця ХІХ — першої половини XX ст. Аналізуються її найвищі досягнення в розкритті і осмисленні гострих, суперечливих суспільних подій і явищ. Відстежуються стан і шляхи розвитку ...
1667662
  Братель О.М. Художня реалізація архетипу ЗЕМЛЯ в аргентинській поезії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 45-54


  У статті проаналізовано особливості художньої реалізації архетипу ЗЕМЛЯ в поезії аргентинських авторів кінця XIX-початку XX ст. окрема увага приділяється розгляду специфіки вербалізації архетипу ЗЕМЛЯ в межах культурно детермінованого концепту ПАМПА та ...
1667663
  Атаманчук В.П. Художня реалізація ідеї духовності у містерії Івана Огієнка "До щастя!" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 121-126. – ISSN 2077-804X


  Стаття присвячена розкриттю художньої концепції Івана Огієнка, втіленої у містерії "До Щастя!". У статті проаналізовано особливості ідейно-художнього змісту твору Івана Огієнка, визначено своєрідність художньої репрезентації через увиразнення ...
1667664
  Гаєвська Н. Художня реалізація історичної тематики в прозі Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 22-29


  Розглянуто особливості художньої реалізації історичної тематики у прозі Осипа Маковея на матеріалі повісті "Ярошенко". Рассмотрены особенности художественной реализации исторической тематики в прозе Осипа Маковея на материале повести "Ярошенко". In ...
1667665
  Хитра Н.С. Художня реалізація теми шкільної освіти в українській літературі другої половини XIX - початку XXI століть : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Хитра Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 253 арк. – Бібліогр.: арк. 231-253
1667666
  Хитра Н.С. Художня реалізація теми шкільної освіти в українській літературі другої половини XIX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Хитра Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1667667
  Башкирова О. Художня репрезентація жіночості в сучасній українській романістиці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М.Г. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (714). – С. 72-86. – ISSN 0236-1477


  Статтю присвячено провідним тенденціям художньої рецепції жіночих образів у сучасній українській романістиці. Принципи моделювання жіночості в літературі розглянуто з позицій гендерних студій, постколоніальної та психоаналітичної теорій. На численних ...
1667668
  Довіна М. Художня репрезентація Жовтневої революції 1917 року в українській радянській літературі 1950-1980-х років // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 62-66. – ISSN 2307-2261
1667669
  Атаманчук В.П. Художня репрезентація інтенцій свідомості у драматичній поемі Юрія Липи "Корабель, що відпливає" // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 6-9
1667670
  Воїнська К. Художня репрезентація феномена ацедії в малій прозі Валерія Шевчука // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 52-55


  На основі осмислення феномена ацедії досліджено художнє зображення розбитої архетипної цілісності в малих наративах Валерія Шевчука.
1667671
  Палій О. Художня рефлексія війни у чеській прозі 60-х років XX ст. // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 304-312. – ISBN 978-617-7442-48-5
1667672
  Сюта Б. Художня рефлексія як чинник гіпертекстового прочитання музичного твору // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 222-226. – ISBN 978-966-2374-12-4
1667673
  Урсані М. Художня рецепція біблійної історії у віршах-травестіях XVIII століття // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 145-151. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  "Проаналізовано вірші-орації, сюжетна основа яких зосереджена навколо біблійної тематики. Цей аспект представлений у працях І. Франка, В. Перетца, М. Грушевського, Д. Чижевського, В. Шевчука, Л. Ушкалова та інших учених, які вивчають явище питомої ...
1667674
  Горбач Н. Художня рецепція Голокосту в повісті "Панкрац і Юдка" Б. Харчука // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 43/44 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 31-39
1667675
  Хороб М. Художня рецепція і трансформація античної "мойри" в драматургії Станіслава Виспянського та Лесі Українки // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 398-409. – ISBN 966-95452-4-3
1667676
  Лавренчук В.П. Художня рецепція образу Івана Мазепи в романах Григорія Колісника та Юрія Хорунжого : автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лавренчук В.П.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1667677
  Лавренчук В.П. Художня рецепція образу Івана Мазепи в романах Григорія Колісниках та Юрія Хорунжого : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.01 - українська література / Лавренчук В.П. ; Маріупольський держ. гуманіт.ун-т. – Маріуполь, 2008. – 202л. – Бібліогр. : л.180-202
1667678
  Рудакова Н. Художня рецепція образу козака в українській народній неказковій прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 151-157
1667679
  Прушковська І.В. Художня рецепція образу Роксолани у сучасній турецькій драматургії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 333-339


  У статті проаналізовано художню рецепцію образу Роксолани у п’єсах Турана Офлазоглу «Кануні Сулейман» і Озена Юли «Несправжня Гюррем», здійснено спробу дослідити еволюцію образу у сучасній турецькій драматургії. В статье проанализирована ...
1667680
  Проценко О.А. Художня рецепція образу Т. Шевченка в романі Вас. Шевчука "Терновий світ" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 143-146. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1667681
  Коломієць О.В. Художня рецепція подій Другої світової війни в українській еміграційній літературі крізь призму екзистенційного образу прірви (на матеріалі роману Івана Багряного "Людина біжить над прірвою") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 389-392
1667682
  Шелестова Ю.О. Художня рецепція сміхової культури у творчості Павла Глазового : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шелестова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 207 арк. – Бібліогр.: арк. 184-207
1667683
  Шелестова Ю.О. Художня рецепція сміхової культури у творчості Павла Глазового : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шелестова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1667684
  Євтушенко С.О. Художня рецепція тематичних мотивів драматургії Г. Ібсена у творчості Б. Грінченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 259-264


  У статті розглядаються особливості художньої рецепції та інтерпретації провідних тематичних мотивів драматургії Г.Ібсена українським письменником Б.Гринченком. В статье рассматриваются особенности художественной рецепции и интерпретации ведущих ...
1667685
  Башкирова О. Художня рецепція тілесності: українська література і світовий контекст (на матеріалі творів Олега Полякова і Мадлен Міллер) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22 : Українська література у світі. – С. 243-257. – ISBN 978-617-8077-06-8
1667686
  Слижук О. Художня рецепція травматичного досвіду дитини в творах Галини Пагутяк та підлітків // Запорізькі єврейські читання : збірка ст. та матеріалів : [наук.-практ. конф. "Запорізькі єврейські читання - 2019"], (04-05 квіт. 2019 р.) / Запоріз. нац. ун-т, Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: І. Піскарьова, В. Базилевський ; редкол.: О.В. Іщенко та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 135-141. – ISBN 978-966-981-311-4
1667687
  Кремінь Т. Художня рецепція філософії екзистенціалізму в прозі Івана Багряного / Т. Кремінь, Ю. Кремняк // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 55-58. – (Філологія ; Вип. 19)
1667688
  Токмань Г.Л. Художня роль поетичного тексту в п"єсі Івана Котляревського "Наталка Полтавка" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 143-156. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
1667689
  Оліфіренко Л. Художня роль ремінісценцій фольклорного та літературного походження у поезіях Василя Стуса // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 114-128. – ISSN 1728-9572
1667690
   Художня самодіяльність на сучасному етапі.. – К., 1977. – 256с.
1667691
  Зимомря І. Художня світобудова Артура Шніцлера: конструювання рецептивного концепту // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 170-178. – ISBN 978-966-2248-71-5
1667692
  Пахаренко Н. Художня своєрідність "Мікроновель" Докії Гуменної. // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 50-53. – (Філологічні науки)
1667693
  Малій А. Художня своєрідність драматургії Гарольда Пінтера кінця 1950-х рр. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 326-331. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-388-9
1667694
  Судець Н.А. Художня своєрідність епітетних структур у поезіях "Наймит" І. Франка і "Excelsior" Я. Каспровича // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 80
1667695
  Пєшкова О.А. Художня своєрідність жіночих образів у трагедії "Макбет" В. Шекспіра // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 118-119
1667696
  Разживін В. Художня своєрідність історичної повісті Л. Старицької-Черняхівської "Діамантовий перстень" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 217-219
1667697
  Білас Ю.Т. Художня своєрідність новелістики Мартіна Кукучіна з празькими мотивами // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 257-262. – ISBN 978-966-188-046-6
1667698
  Пустова Ф. Художня своєрідність оповідання В. Гайворонського "Рятівна курка" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 122-128. – ISSN 1728-9572
1667699
  Козачук Н. Художня своєрідність п"єси "Манко покрите" Авеніра Коломийця // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 61-65. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті аналізується невідома досі, неопублікована п"єса "Манко покрите" Авеніра Коломийця. Твір має ознаки класичної соціально-побутової драми, чіткі риси політичної п"єси, а також елементи філософської драми, водевілю та мелдодрами. Оскільки автор ...
1667700
  Каменська І. Художня своєрідність пейзажу в прозі Ольги Кобилянської та Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 132-136.
1667701
  Краснова Л. Художня своєрідність пісенного тексту // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 282-286. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1667702
  Боронь О. Художня своєрідність повісті Тараса Шевченка "Несчастный" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 162-166. – ISSN 2307-2261
1667703
  Пахаренко Н. Художня своєрідність поеми М. Драй-Хмари "Ведмідь-гора" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 50-54. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті розглядаються основні змістові та формальні особливості поеми М. Драй-Хмари "Ведмідь-гора"
1667704
  Щур Н. Художня своєрідність ранньої драматургії Я.А. Мамонтова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 286-295. – ISBN 966-594-246-8
1667705
  Жуковська Г. Художня своєрідність ранньої повісті Олеся Гончара "Стокозове поле" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 55-64. – ISSN 2520-6346


  "Досліджуються проблемно-тематичні та жанрово-стильові домінанти ранньої повісті Олеся Гончара "Стокозове поле", простежується, як автор через вербальні й невербальні маркери доносить до читачів окремі фрагменти трагічної реальної історії українського ...
1667706
  Ткачук М. Художня своєрідність роману "Земля" Ольги Кобилянської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 65-81. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
1667707
  Кравченко В.О. Художня своєрідність співомовок С. Руданського // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 44-46. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-181-7
1667708
  Гук З. Художня своєрідність структури роману М. Павича "Зоряна мантія" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 133-138. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1667709
  Кушпа М.З. Художня своєрідність чумацьких пісень про перемогу чумаків над ворогами // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 89-94. – Бібліогр.: С. 93-94
1667710
  Савчук Г. Художня семантика вогню у збірці "Палімпсести" В.Стуса. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 263-267. – ISBN 966-8110-14-5
1667711
  Гайдукевич О. Художня семантика зооморфних образів у казках О. Купріна і М. Коцюбинського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 78-86


  В компаративному аспекті на матеріалі казок О. Купріна і М. Коцюбинського досліджуються особливості художньої семантики зооморфних образів, визначається спільний акцент в їх розробці, а також виявляються специфічні риси авторської інтерпретації.
1667712
  Дунаєвська Л. Художня семантика образів української народної демонології // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 58-73. – ISBN 966-95452-3-9


  Аналізуючи художню семантику українського фольклору автор звертається до образів народної демонології, яка неодноразово привертала увагу багатьох дослідників
1667713
  Шелест Г.Б. Художня система форм і засобів зображення психологізму в літературі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2018. – № 1/2 (509/510), січень 2018 р. – C. 10-15
1667714
  Штонь Г.М. Художня складова критичного присуду // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 16-19. – ISBN 978-966-171-217-0
1667715
  Щербатюк О. Художня складова механізмів спільного згуртування в українському ранньомодерному досвіді // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 76-81. – ISBN 966-7060-92-6
1667716
  Ніколаєв Б. Художня словесність західноєвропейського середньовіччя крізь призму методологічних концептів О. Лосєва й Й. Гейзінги // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 244-250


  У ракурсі перепрочитання літератури західноєвропейського середньовіччя є слушним звернутися до праць О.Лосева (Алексея Лосева) «Діалектика міфу» і Й.Гейзінґи (Johan Huizinga) «Homo Ludens». При аналізі конкретних текстів, застосовуючи та об’єднуючи ...
1667717
  Ленська Є.М. Художня сомодіяльність сільського клубу / Є.М. Ленська. – Львів, 1959. – 16с.
1667718
  Приходько І. Художня спадщина Миколи Костомарова в інтеграційному вивченні історії та літератури у школі // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 10/11 (470/471), квітень 2017 р. – С. 20-27
1667719
  Гавліч І.Б. Художня спадщина Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 93-94. – ISSN 1810-2131
1667720
  Юр М. Художня спадщина Тараса Шевченка за час роботи у Київській археографічній комісії // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 70-88. – ISBN 978-966-02-7529-4
1667721
  Герчанівська П.Е. Художня спадщина Тараса Шевченка у контексті сучасного процесу меморізації // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 198-200
1667722
  Ковалець Л. Художня спадщина Юрія Федьковича: невідомі раніше дитячі сторінки // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь, Г. Бурлака, С. Гальченко та ін.]. – Київ : Laurus, 2011. – Т. 6. – С. 117-121. – ISBN 978-966-2449-13-6
1667723
  Федосій О.О. Художня специфіка відтворення стосунків чоловіка та жінки у малі прозі Галини Тарасюк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 304-309
1667724
  Федосій О.О. Художня специфіка жіночих образів у новелах Людмили Тарнашинської // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 155-158. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
1667725
  Буркут І.С. Художня специфіка різдвяного тексту доби романтизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 168-177


  У статті розглядається специфіка різдвяного дискурсу доби романтизму, а також досліджується вплив художньо-стильових домінант цього напрямку на формування типологічних рис різдвяного оповідання. В статье рассматривается специфика рождественского ...
1667726
  Тарасова З. Художня специфіка творчості Теда Хє"юза // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії) / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 260-266. – ISBN 5-7763-2385-1


  Тед Г"юз (Ted Hughes; справжнє ім"я — Едвард Джеймс Г"юз, Edward James Hughes; 1930-1998, Лондон, Англія) — англійський поет, дитячий письменник, перекладач, британський поет-лауреат. Був чоловіком Сильвії Платт.
1667727
  Кизилова В.В. Художня специфіка української прози для дітей та юнацтва другої половини XX століття : монографія / В.В. Кизилова ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 399, [1] с. – Резюме укр. англ. та рос. – Бібліогр.: с. 351-397. – ISBN 978-966-617-341-9
1667728
  Гарасим Я. Художня стереотипізація краси в українському пісенному фольклорі (на матеріалі веснянок) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 85-90
1667729
  Гетьман З.О. Художня стилізація розмовного мовлення (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 90-93
1667730
  Курганова О.Ю. Художня структура українських видань доби бароко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 146-157. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
1667731
  Лісовський А. Художня сутність літератури і витоки її естетичної природи // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 3 (89). – С. 34-38
1667732
  Шалінський І. Художня та комп’ютерна єдність формотворчих засад поліграфічного дизайну // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 210-214
1667733
  Веркалець М.М. Художня та науково-публицистична оріенталістика А.Кримського у контексті літературного і культурного процесу України 2-ї пол. XIX-поч. XX ст. : Автореф... д-ра філол.наук: 10.01.08 / Веркалець М.М.; КУ. – К., 1997. – 42л.
1667734
  Веркалець М.М. Художня та науково-публіцистична орієнталістика А. Кримського у контексті літературного і культурного процесу в Україні 2-ї пол. 19- поч. 20 ст. : Дис... докт. філол.наук: 10.01.08 / Веркалець М. М.; КУ ім. Т. Шевченка, ін-т журналістики. – Київ, 1997. – 352л. – Бібліогр.:л.331-352
1667735
  Коломієць В. Художня тарнсформація фольклорних мотивів у ранній романтичній творчості Тараса Шевченка / В. Коломієць, О. Іванова // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 64-73


  Досліджується рання романтична поетична творчість Тараса Шевченка з погляду благотворного впливу на неї народнопісенної творчості українського народу
1667736
  Оніщенко О.І. Художня творчість в контексті "глибинної психології" К.Г.Юнга // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 138-143. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048


  Карл Густав Юнг (1875-1961) - швейцарський психоаналітик, психолог, філософ культури, родоначальник аналітичної психології
1667737
  Авер"янова Н. Художня творчість Галини Мазепи у контексті культурного несення українськості // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17
1667738
  Кажурін О.В. Художня творчість і сучасне суспільство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1667739
  Оніщенко О.І. Художня творчість у контексті гуманітарного знання / О.І. Оніщенко. – Київ : Вища школа, 2001. – 179с. – ISBN 966-642-064-3
1667740
   Художня творчість у сучасному соціокультурному просторі : до 70-річчя доктора філософських наук, професора Мазепи В.І. // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Київ. держ. лінгвістичний ун-т ; відп. ред.: Бровко М.М., Шутов О.Г. ; редкол.: Воєводін О.П., Левицька О.І., Левчук Л.Т (та ін.). – Київ, 2000. – [2000 р.]. – С. 315-330. – ISBN 966-638-023-4
1667741
  Оніщенко О.І. Художня творчість як об"єкт міжнаукового аналізу: історія проблеми // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.87-91. – (Філософські науки)
1667742
  Пригорницька А. Художня творчість як форма прориву до трансцендентної реальності в естетиці екзистенціалізму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1667743
  Откидач В.М. Художня творчість: критико-бібліографічний огляд // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 232-241
1667744
  Оніщенко О.І. Художня творчість: проект некласичної естетики : монографія / Олена Оніщенко ; [Ін-т культурології Акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології Академії мистецтв України, 2008. – 229, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 220-230. – ISBN 978-966-2241-03-7


  У монографії розглядається феномен художньої творчості – одна з пріоритетних проблем дискурсу некласичної естетики, що в другій половині XIX – XX ст. зумовила активні теоретичні пошуки при її висвітленні (А. Шопенгауер, М. Ґюйо, З. Фрейд, К. Ґ. Юнґ, ...
1667745
  Ткаченко Р. Художня типологія науки у повістях О. Кониського "Семен Жук та його роджичі", "Юрій Горовенко" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 330-338. – ISBN 966-7773-70-1


  У стиатті проаналізовано уявлення персонажів і автора про феномен науки. З"ясовано генезу цих уявлень і їхній вплив на особливості конфлікту і поведінки дійових осіб.
1667746
  Сидорович С.Й. Художня тканина західних областей УРСР / С.Й. Сидорович. – Київ : Наукова думка, 1979. – 152, [4] с.
1667747
  Первушина Л. Художня топографія еміграції та повернення до слов"янського коріння у творчості Марка Слоукі // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 68-69
1667748
  Варецька С. Художня топографія роду на прикладі Каті Петровської "Мабуть Естер" // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 14-15
1667749
  Василюк В. Художня трансформація авторської біографії у літературний образ (за творчістю О. Гончара та І. Багряного) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С 26-33
1667750
  Гальчук О.В. Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 ; 10.01.01 / Гальчук Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 28 назв
1667751
  Гальчук О.В. Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 ; 10.01.01 / Гальчук Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 442 л. – Бібліогр.: 398-442
1667752
  Райбедюк Г. Художня трансформація астральної символіки у творчості українських поетів-дисидентів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 159-171. – ISBN 966-7773-70-1
1667753
  Дяченко С. Художня трансформація екзистенційних проблем у п"сі Юрія Яновського "Дочка прокурора" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 95-97
1667754
  Підопригора С.В. Художня трансформація історичного факту в романному триптиху "Вогненні стовпи" Романа Іваничука // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 168-172. – (Філологічні науки ; № 2)
1667755
  Комінярська І. Художня трансформація історичної пам"яті - основа національної ідентичності героя в прозі Уласа Самчука // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 56-59. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1667756
  Лівенко І. Художня трансформація концепту цивілізації (проекція циклу С. Гординського "Барви і лінії" на поетичний доробок Ю. Тарнавського) // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 102-109. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
1667757
  Рега А. Художня трансформація міфу та історії в романі Ольги Мак "Жаїра" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 34-38


  Дослідженол взаємодію історичного та міфологічного світосприймання в соціокультурному континуумі на матеріалі маловідомого роману Ольги Мак "Жаїра"
1667758
  Дах М. Художня трансформація народної балади "Ой не ходи, Грицю" та легенди про піснетворку у романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 500-504. – ISBN 966-603-098-5
1667759
  Залевська О. Художня трансформація національних морально-етичних традицій в збірнику афоризмів "Бенкет" Ростислава Єндика // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 204-209. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1667760
  Залевська О. Художня трансформація національних морально-етичних традицій в збірнику афоризмів "Бенкет" Ростислава Єндика // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 204-209. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1667761
  Рудакова Н.І. Художня трансформація образу козака в українській народній прозі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Рудакова Н.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 179л. – Бібліогр.: л.157-179
1667762
  Рудакова Н.І. Художня трансформація образу козака в українській народній прозі : автореф. дис. ...канд. філол. наук : спец.: 01.01.07 - фольклористика / Рудакова Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1667763
  Іванова О.В. Художня трансформація фольклорних мотивів в українській літературі ІІ пол. XIX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 170-180


  Розглядається використання фольклору у творчості видатних українських письменників ІІ половини ХІХ століття, зокрема Марка Вовчка, І. Нечуя_Левицького, Панаса Мирного, М. Коцюбинського, С. Руданського
1667764
  Коломієць В. Художня трансформація фольклорних мотивів і образів в українській літературі першої половини ХІХ ст. / В. Коломієць, О. Іванова // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.37-44. – ISSN 0130-6936
1667765
  Іванова О.В. Художня трансформація фольклорних мотивів у ранній романтичній тволрчості Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 254-266
1667766
  Рудник І. Художня трансформація фольклорних мотивів у творах Дніпрової Чайки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 272-278


  Стаття присвячена дослідженню фольклоризму у творчості Дніпрової Чайки. Осмислюються засоби та прийоми використання фольклорного матеріалу. Визначаються основні структурні елементи, система тропів та фігур, сюжетно-композиційні особливості та ...
1667767
  Кравченко А.Є. Художня умовність в українській радянській прозі / А.Є. Кравченко. – Київ, 1988. – 128с.
1667768
  Атаманчук В. Художня умовність у відображенні сутнісних реалій свідомості: трагікомедія Миколи Куліша "Маклена Граса" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 26. – С. 108-116. – ISSN 2312-6809
1667769
  Шкуров Є.В. Художня фантастика в дихотомії "віра - невіра" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 268-281


  Розглянуто художню фантастику в координатах "віри - невіри". Досліджено фантастику як явище вторинної художньої умовності та особливу форму вимислу. З"ясовано деякі аспекти сприйняття фантастики та фантастичних образів автором твору та ...
1667770
  Стужук О. Художня фантастика у творах Шевченка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2009. – Вип. 2 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 73-77. – ISBN 978-966-493-248-3
1667771
  Стужук О.І. Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української літератури 19-20 ст) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.06 / Олеся Іванівна Стужук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1667772
  Стужук О.І. Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української літератури 19-20 ст.) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Стужук О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 176л. – Бібліогр.: л. 162-176
1667773
  Стужук О. Художня фантастика як теоретична проблема // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 52-65. – (Бібліотека інституту філології)


  Проаналізовано погляди на художню фантастику як на жанр, художній метод, різновид літератури та метажанр
1667774
  Стужук О. Художня фантастика: спроба означення // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 212-216.
1667775
  Яровий О.С. Художня філософія збірки Ірини Жиленко "Світло вечірнє" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 523-530


  У статті досліджуються провідні мотиви поетичної збірки відомої української шістдесятниці. Розглянуто ключові питання авторського світогляду та поетики. Акцентується на зв’язку біографії із творчим процесом, на рисах індивідуального стилю. Головне у ...
1667776
  Новоженець-Гаврилів Художня форма як вираз української художньої традиції // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 4 (124), липень - серпень. – С. 908-912. – ISSN 1028-5091
1667777
  Коновець С. Художня фотографія як ефективний засіб творчого розвитку особистості // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 253-267. – ISSN 1992-5514
1667778
  Олексенко О.А. Художня функція номінативних речень в українському поетичному мовленні // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 283-294. – ISSN 2312-0665
1667779
  Юрчак Г. Художня функція образів-символів у романі "Сузір"я Лебедя" Юрія Косача // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 29-33
1667780
  Рега А. Художня функція образу маски в повісті Ольги Мак "Чудасій" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 89-95. – ISSN 2307-2261
1667781
  Топуз А. Художня функція психології несвідомого у творчості Тараса Шевченка та Лесі Українки // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 47-52
1667782
  Соколова В. Художня функція риторичних фігур у Поезії В.Свідзінського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 13-19. – ISSN 0236-1477
1667783
  Мацько В. Художня функція синтезу мистецтв в українській еміграційній прозі // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 27-40. – ISSN 2308-1902
1667784
  Ковалів Ю.І. Художня хроніка великої трагедії (українська література періоду другої світової війни) / Юрій Ковалів. – Москва : Джерело-М, 2004. – 108с. – ISBN 966-96292-3-3
1667785
  Яремчук І. Художня шевченкіана українських січових стрільців // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 77. – С. 125-140. – ISSN 0130-528Х
1667786
  Мельничук Б. Художня шевченкіана української діаспори в Європі, Америці та Австралії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 18-26. – ISSN 0236-1477


  Простежено побутування художньої шевченкіани у 20 ст. на теренах Чехії, Словаччини, Польщі, Румунії, Канади, США та Австралії, наголошено на її значенні для збереження національної ідентичності українців.
1667787
  Сторчай О. Художня школа-студія Наполеона Буяльського в дослідженні Бориса Бутника-Сіверського // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 1/2 (41/42) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 115-116. – ISSN 1728-6875
1667788
  Небесний І. Художня школа Закарпаття у період Другої світової війни // Вісник Львівської національної академії мистецтв : Спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Ужгород, 2006. – Спецвип. 2 : Ерделівські читання. Мат. Міжн. н-п. конф.,присв. 60-р. створ. 1 худ.навч.закл. на Закарпатті. – С. 10-32. – ISSN 0236-4832
1667789
  Бутнік-Сіверський Художня школа Наполеона Буяльського. Київ - 1945 // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 1/2 (41/42) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 116-137. – ISSN 1728-6875


  Історія створення й функціонування першої приватної живописної школи Наполеона Буяльського в Києві в 50-роках XIX ст. Це була школа нового типу з характерними ознаками студійної освіти, яка орієнтувалася на західноєвропейську методику викладання. Н. ...
1667790
  Івашків В. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчості Пантелеймона Куліша = Artistic, literary-cratical and folkloristic paradigm of early works by Panteleymon Kulish / Василь Івашків ; МОН України, Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-613-706-0
1667791
  Поліщук В. Художньо-біографічна епічна шевченкіана останнього тридцятиріччя: загальні риси / В. Поліщук, Н. Погосян // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ : зб. праць Всеукр. (41-ї) наук. Шевченк. конф. : 22-23 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін. ; відп. ред.В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2022. – С. 26-37. – ISBN 978-966-920-657-2
1667792
  Джурбій Т. Художньо-біографічна проза Миколи Мачківського // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 314-318. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
1667793
  Циганко Ольга Петрівна Художньо-виставкова діяльність у Харкові ( 1917-1934 рр.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавтва: 17.00.01 / Циганко О.П.; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1667794
  Крайнікова Т.С. Художньо-графічна концепція видання: до проблеми ствердження терміна // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 107-111


  Обгрунтовується доцільність уведення терміна "художньо-графічна концепція" в терміносистему видавничої справи та редагування; структуровані параметри форми видання, що охоплюють це поняття. Feasibility of introducing of the term "artistic and ...
1667795
  Козуб А.Л. Художньо-графічне оформлення українських видань за 1918–1930 рр. (на прикладі творчості В. Г. Кричевського) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 129-133


  Детально проаналізовано художньо-графічне оформлення книжкових видань, оздоблених В. Г. Кричевським. There is a datailed analysis of the artistic-graphic design of the book edition ornamented by V. G. Krychevs`ky.
1667796
  Смущинська І.В. Художньо-дискурсивна модальна модель і її координати // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 257-261. – (Бібліотека Інституту філології)
1667797
  Студенець Н. Художньо-документальна виставка на пошану Ніни Матвієнко // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2017. – Число 4 (60) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 106-114. – ISSN 1728-6875
1667798
  Рарицький О.А. Художньо-документальна проза українських шістдесятників: жанрова специфіка і поетика : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Рарицький Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – 412 арк. – Бібліогр.: арк. 361-412
1667799
  Рарицький О.А. Художньо-документальна проза українських шістдесятників: жанрова специфіка і поетика : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Рарицький Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
1667800
  Цехмейструк М. Художньо-документальна проза Уласа Самчука: особливості поетики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 252-255. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1667801
  Рарицький О. Художньо-документальна проза як метажанр: проблема рецепції та інтерпретації, особливості вияву й функціонування // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (647). – С. 37-48. – ISSN 0236-1477


  У статті визначено різновекторні підходи до потрактування метажанру як літературознавчої категорії, з"ясовано стан рецепції та інтерпретації цього явища. Наголошено на тому, що в системі метажанрових конструкцій як позародове й міжжанрове утворення ...
1667802
  Гулай А.А. Художньо-документальний життєпис Григорія Гусейнова в літературі факту // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 107-112
1667803
  Шулінова Л.В. Художньо-експресивна функція звертань у поетичному мовленні Лесі Українки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 64-67. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Пропонується дослідження поетичного синтаксису, зокрема особливостей поетичної комунікації. Аналізуються об"єкти звертань, їх предметні типи, тематичні різновиди на матеріалі ліричних творів Лесі Українки.
1667804
  Поліщук О. Художньо-експресивне мислення як різновид мислення образного типу: природа, сутність і потенціал // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 6 (90) листопад - грудень. – С. 65-67
1667805
  Бродюк Ю.М. Художньо-естетична інтерпретація архетипу землі в романі "Жменяки" М. Томчанія // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 4-12. – (Серія "Філологія" ; вип. 30). – ISSN 2309-1517
1667806
  Локарєва Г.В. Художньо-естетична інформація в підготовці соціального педагога до професійного спілкування: теорія та практика : монографія / Г.В. Локарєва ; Держ. вищий навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОНУ, Каф. педагогіки та психології. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – 376 с. : табл. – Бібліогр.: с. 265-294. – ISBN 966-599-294-5
1667807
  Локарєва Г.В. Художньо-естетична інформація як педагогічна проблема : Монографія / Г.В. Локарєва; Мін-во освіти і науки України; Запорізький держ. ун-т; Кафедра педагогіки і психології. – Запоріжжя, 2001. – 254с. – ISBN 966-599-124-8
1667808
  Бартко Олександра Художньо-естетична концепція журналу "Бжола" в контексті зародження української модерністської критики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 3-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто культурософську та художню концепцію видання, яке стояло біля витоків української модерністської літературної критики. Доведено, що на сторінках "Бжоли" послідовно розроблялася філософсько-естетична проблематика, типова для модерністських ...
1667809
  Бартко Олександра Художньо-естетична концепція журналу "Бжола" в контексті зародження української модерністської критики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11 (575). – С. 3-13. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто культурософську та художню концепцію видання, яке стояло біля витоків української модерністської літературної критики. Доведено, що на сторінках "Бжоли" послідовно розроблялася філософсько-естетична проблематика, типова для модерністських ...
1667810
  Яшина О.М. Художньо-естетична культура особистості ХХІ століття: особливості формування та чинники трансформації // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 8. – C. 11-17. – ISSN 2077-1800
1667811
  Федосій О.О. Художньо-естетична наповненість новелістики Людмили Тарнашинської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 397-403


  У статті аналізується соціально-психологічний різновид новели Людмили Тарнашинської, яка досить глибоко зосереджує увагу на художньому розкритті проблем суспільного життя. На пркладі новел, які зазначені у даній статті, авторка глибоко розкриває ...
1667812
  Стецюк К. Художньо-естетична орієнтація студентів технічного ВНЗ як чинник підвищення їхньої професійної компетентності : інженерна освіта // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 91-97. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
1667813
  Алексєєва Н.О. Художньо-естетична реалізація лексико-семантичного поля кольороназв у текстотворенні роману Г. Тютюнника "Вир" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 10-13
1667814
  Кравченко Л. Художньо-естетична сутність перекладів М. Ореста з Р.М. Рільке // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 107-117. – Бібліогр.: с. 116-117 (6 назв.). – ISBN 966-7653-03-5
1667815
  Кравченко Л. Художньо-естетична цілісність і частини "Сонетів до Орфея" Р.М. Рільке у перекладах Василя Стуса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 273-288. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1667816
  Грипич С. Художньо-естетичне виховання молодших школярів засобами хореографії як об"єкт наукових досліджень 1950-1990 років (за матеріалами фондів Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету) / Світлана Грипич // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 4 (213), квітень. – C. 46-48. – ISSN 2076-9326


  У статті аналізується стан історіографії проблеми художньо-естетичного виховання молодших школярів засобами хореографії у працях 1950-1990-х років, що містяться у фондах наукової бібліотеки РДГУ. Розглядається рівень дослідження національного мистецтва ...
1667817
  Даниленко О.В. Художньо-естетичне середовище готельно-ресторанного комплексу в сучасній України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Даниленко Ольга Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1667818
  Гулай А.А. Художньо-естетичний дискурс документалістики Григорія Гусейнова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті розглянуто становлення документальної літератури, схарактеризовано основні ознаки фактографічного письма. У роботі представлені відомості про розвиток української документалістики та її основних представників. Проаналізовано ...
1667819
  Балковенко Г.І. Художньо-естетичний процес в українській культурі кінця XVII-XVIII століть. : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Балковенко Г.І.; МО України, КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1996. – 165л. – Бібліогр.:л.157-165
1667820
  Балковенко Галина Іванівна Художньо-естетичний процес в українській культурі кінця XVIII століть : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Балковенко Галина Іванівна ; Мін-во освіти України. – Київ, 1996. – 20 с.
1667821
  Сухарєва С.В. Художньо-естетичний рівень польськомовної парадигми полемічного дискурсу XVII ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 142-146. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1667822
  Мурашевич К.Г. Художньо-естетичний феномен поезії "4 травня" в китайській літературі початку XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Мурашевич К.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 221 л. + Додаток: л. 189-203. – Бібліогр.: л. 204-221
1667823
  Мурашевич К.Г. Художньо-естетичний феномен поезії "4 травня" в китайській літературі початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Мурашевич К.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1667824
  Крижановська О.О. Художньо-естетичні домінанти літературних груп "Ланка"-МАРС та "Серапіонові брати" (порівняльно-типологічний аспект) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Крижановська Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
1667825
  Крижановська О.О. Художньо-естетичні домінанти літературних груп "Ланка"-МАРС та "Серапіонові брати" (порівняльно-типологічний аспект) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Крижановська Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 452 арк. – Додатки: арк. 446-452. – Бібліогр.: арк. 396-445
1667826
  Бросаліна Олена Геннадіївна Художньо-естетичні засади неокласицизму і творчість Михайла Ореста та Ігоря Качуровського : Автореф. ... дис. канд.філологічних наук: 10.01.06 / Бросаліна О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1667827
  Бросаліна Олена Геннадіївна Художньо-естетичні засади неокласицизму і творчість Михайла Ореста та Ігоря Качуровського : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Бросаліна Олена Геннадіївна; Ін-тут філології КНУТШ. – Київ, 2003. – 217 л. + Додатки: л. 198 - 217. – Бібліогр.: л.181 - 198
1667828
  Канішина Наталія Миколаївна Художньо-естетичні засади українскього авангардного мистецтава першої тетини ХХ століття : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Канішина Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1667829
  Канішина Наталія Миколаївна Художньо-естетичні засади Українського авангардного мистецтва першої третини ХХ століття. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.08 / Канішина Наталія Миколаївна; Волинськ. держ. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 1999. – 174л. – Бібліогр.:л.158-174
1667830
  Бєдакова С.В. Художньо-естетичні здобутки "празької школи" в контексті творчих пошуків українських композиторів Галичини кінця 19 - першої половинги 20 століття : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Софія Вікторівна Бєдакова; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1667831
  Реброва О.Є. Художньо-естетичні інновації мистецької освіти в підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва і хореографії // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 13-25. – ISSN 2414-5076
1667832
  Піщанська В.М. Художньо-естетичні й історико-культурні аспекти козацького літописання // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 172-181. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
1667833
  Личковах В. Художньо-естетичні новації польського художника авангардиста Леона Хвістека // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 44-45
1667834
  Голуб І.Л. Художньо-естетичні особливості розвитку українського образотворчого мистецтва та іконопису // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 274-282. – ISSN 2225-7586
1667835
  Матицин О. Художньо-естетичні особливості українського іконопису 15-16 століття / Олексій Матицин. – Київ : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – 226 с. – Бібліогр.: с. 200-226. – ISBN 978-613-4-92010-0


  Дарунок від автора. ...
1667836
  Матицин О.І. Художньо-естетичні особливості українського іконопису XV - XVI століть : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Матицин Олексій Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 216 л. – Бібліогр.: л. 192-216
1667837
  Матицин О.І. Художньо-естетичні особливості українського іконопису XV - XVI століть : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Матицин Олексій Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 27 назв
1667838
  Баран Є. Художньо-естетичні погляди Василя Стефаника (на матеріалі листування із В. Морачевським) // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – С. 153-169
1667839
  Бабич О. Художньо-естетичні принципи німецького експресивного танцю у контексті розвитку сучасного танцю в XXI столітті // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 40. – С. 95-99. – ISSN 2226-2180


  Досліджено художньо-естетичні принципи німецького експресивного танцю на основі аналізу хореографії, естетики та дискурсу руху К. Йосса, М. Вігман та П. Бауш; виявлено основоположні театральні концепції діапазону емоцій провідних представників ...
1667840
  Цугорка О.П. Художньо-естетичні принципи українського бароко в сучасному іконописі : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Цугорка Олександр Петрович ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1667841
  Оборська С.В. Художньо-естетичні та філософські засади арт-нуво // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 85-90. – ISSN 2226-0285
1667842
  Мелешко В. Художньо-змістові глибини роману "Вічний Іван" Віктора Міняйла / В. Мелешко, Н. Мелешко // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 25-34. – ISSN 2075-1486
1667843
  Хом"як Т.В. Художньо-інтелектуальний потенціал імен-знаків світової культури в поезії Євгена Маланюка і Ліни Костенко // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 199-203. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6


  У статті зроблена спроба з"ясувати художньо-інтелектуальний потенціал імен-знаків світової культури в поезії Є. Маланюка і Л. Костенко. А саме, імен християнської міфології (Ісус Христос, Діва Марія)
1667844
  Ткаченко Р.П. Художньо-інтерпретаційні моделі прози про науку в українській літературі XIX - початку XXI ст. (жанрово-стильові різновиди й новації) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ткаченко Роман Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 413 арк. – Бібліогр.: арк. 377-413
1667845
  Ткаченко Р.П. Художньо-інтерпретаційні моделі прози про науку в українській літературі XIX - початку XXI ст. (жанрово-стильові різновиди й новації) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ткаченко Роман Петрович ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
1667846
  Никифоров А.М. Художньо-історичний музей в культурно-просвітницькій діяльності Никанора Онацького // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 73-78. – ISSN 2411-5983
1667847
  Полтавець-Гуйда Художньо-історичні домінанти творчості Віктора Полтавця в українському образотворчому мистецтві другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Полтавець-Гуйда Оксана Вікторівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2023. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1667848
  Мельник О.Я. Художньо-композиційні особливості книжкової графіки Г. Нарбута та можливості їх інтерпретації у сучасному графічному дизайні / О.Я. Мельник, Ю.В. Штець // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – C. 104-108. – ISSN 2226-0285
1667849
  Андрушко Л. Художньо-композиційні особливості українських народних рушників кін. XIX - поч. XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 204-213. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Рушник - прямокутний шмат лляного чи конопляного полотна. Рушник має на кінцях, а часто і на всьому полі різноманітні вишиті або виткані композиції, які відображають світогляд та звичаї наших предків, несуть інформацію про добро, достаток, здоров"я. ...
1667850
  Нагорняк Х.М. Художньо-конструктивні особливості народного вбрання на покутті кінця XIX - середини XX століття (історія, типологія, художня система строю) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Нагорняк Христина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр. : 9 назв
1667851
  Іванишин П. Художньо-літературне витлумачення сенсу національного буття: основні аналітичні аспекти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 165-174. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)


  У статті висвітлюється теоретична проблема художньо-літературного витлумачення сенсу національного буття. Дається новий герменевтичний погляд на відродження українського постколоніального літературознавства
1667852
  Романенко Г.О. Художньо-літературні об"єднання в Україні як соціокультурний феномен : Автореф. дис. ... канд культурології. Спец. 26.00.04 - українська культура / Романенко Г.О. ; Харківська держ. академія культури. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1667853
   Художньо-меморіальний музей Олекси Новаківського у Львові: путівник.. – Львів, 1983. – 44с.
1667854
   Художньо-меморіальний музей Олени Кульчицької у Львові = Художественно-мемориальній музей Елені Кульчицкой во Львове. Путеводитель : путівник. – Львів : Каменяр, 1978. – 80 с.
1667855
  Зябловська Д. Художньо-мистецький компонент у підготовці дизайнерів одягу в університетах і коледжах Данії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 119-129. – ISSN 2312-5993
1667856
  Медвідь Н. Художньо-мистецькі лінгвокультуреми у прозі Івана Багряного, Галини Журби, Уласа Самчука // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 336-343


  У центрі сучасних лінгвокультурологічних досліджень перебуває проблема типології лінгвокультурних одиниць. її дослідження передбачає виділення функціональних типів лінгвокультурем за сферами культури, наприклад: художньо-мистецькі, ...
1667857
  Микитів Г.В. Художньо-образана парадигма символів в українських козацьких піснях // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 146-152. – (Філологічні науки ; № 2)
1667858
  Міняйло Н.В. Художньо-образна мариністика в українськомовних перекладах творів Ернеста Гемінгвея / Н.В. Міняйло, О.Д. Баласанян // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 360-370. – ISSN 2312-0665
1667859
  Підгорна Л. Художньо-образна структура чумацьких і рекрутських пісень (на матеріалах записів Миколи Костомарова з Волині 1844 р.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 199-205


  У статті розглянуто теоретичні аспекти про тип чумака у студіях Миколи Костомарова, зокрема, у монографії “Про історичне значення руської народної поезії”. Виокремлено тематичне багатство чумацької пісенності у записах ученого з Волині 1844 р. ...
1667860
  Юрченко О. Художньо-образна та символіко-семантична природа числа в текстах українських народних дум на прикладі дум про "Самійло Кішку" та "Івана Коновченка" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 45-51. – ISSN 2309-9356


  У статі автор простежила основні семантичні конструкти побутування числової інформації в зразках героїчного думового епосу. До того ж тут ідеться про основні контексти числової матриці на прикладі текстів дум невільницького циклу: невільницьких плачів, ...
1667861
  Ковальова Т.В. Художньо-образне подання інформації в подорожній нарисовій публіцистиці М. Трублаїні / Т.В. Ковальова, І.Л. Гаврилюк // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 155-161. – ISSN 2077-804X
1667862
  Грижак Л.М. Художньо-образне порівняння в поезії Езри Паунда / Л.М. Грижак, М.Д. Лейб"юк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 93-95. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
1667863
  Аметова Л.М. Художньо-образний поліморфізм творчості Євгенії Гапчинської в контексті масової культури України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Аметова Ліля Маметівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1667864
  Дубрівна А. Художньо-образні аспекти дизайну інформаційних повідомлень антиковідного спрямування / А. Дубрівна, Х. Сенчак // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 117-122. – ISSN 2226-0285


  Мета роботи полягає у визначені ефективних художньо-образних підходів в системі проектування інформаційних повідомлень, направлених на підвищення соціальної відповідальності населення на період епідеміологічної ситуації, пов’язаною з розповсюдженням ...
1667865
  Лагода О.М. Художньо-образні особливості костюма в дизайні одягу кінця 20 - початку 21 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.07 / Лагода О.М.; МОіНУ; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтва. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1667866
  Паранько Н.П. Художньо-образні особливості українських свит у творчій спадщині Домініка Де ля Фліза (середина XIX ст.) / Н.П. Паранько, Т.В. Ніколаєва // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 134-140. – ISSN 2226-2180
1667867
  Огнєва Т.К. Художньо-образні особливості української сценографії ХХ століття // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (9). – С. 67-83. – ISSN 2616-9967


  Здійснено аналіз умов і чинників розвитку мистецтва театру і сценографії як його складової протягом ХХ століття в Україні. Рівень сценографії в Україні 20-30-х років не лише відповідав еталонам світового мистецтва, а й вивершував його вартісні ...
1667868
  Іваненко Тетяна Олександрівна Художньо-образні особливості формоутворення акцидентного шрифту : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 05.01.03 / Іваненко Т.О.; Мін-во освіти і науки України Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1667869
  Троєльнікова Л.О. Художньо-освітній концепт соціокультурного середовища сучасної України : мистецтвознавство // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 111-116
1667870
  Троєльнікова Л.О. Художньо-освітній простір сучасної України: зміст, форми та євроінтеграційні аспекти // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 149-157
1667871
  Троєльнікова Л.О. Художньо-освітній простір як культуротворчий чинник розвитку українського суспільства у 20 столітті : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Троєльнікова Л.О. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 13 назв
1667872
  Астаф"єв О. Художньо-перекладацька майстерність Чеслава Ястшембця-Козловського // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 37-60. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті розглянуто питання художньо-перекладацької майстерності Ч. Ястшембця-Козловського, його уміння відтворити всю складність поетики Шевченка, її зв"язок з усною народною піснею, лексичне і тропеїчне багатство, емоційне звучання і ритмічну ...
1667873
  Нога О.П. Художньо-промислова кераміка Галичини кінця ХІХ - початку ХХ століть. : Автореф... канд. містецтвознав.наук: 17.00.06 / Нога О.П.; МО України. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 1995. – 26л.
1667874
  Комариця М. Художньо-публіцистична спадщина Софії Парфанович: слово — людина — доба // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2021. – Вип. 11 (29). – C. 307-333. – ISSN 2524-0331
1667875
  Перехейда В.В. Художньо-публіцистичні засоби в публіцистиці Євгена Маланюка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 6-11


  Досліджуються засоби вираження експресії в реферативному тексті, які допомагають оживити занадто "сухий" реферативний виклад, точніше передати авторську думку й надати їй більшої переконливості. Стаття написана на архівних документах та ...
1667876
  Владимирова В.М. Художньо-рецептивна модель буття в романах Олени Печорної "Грішниця" й "Фортеця для серця" // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 11-13. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
1667877
  Герасимчук В.А. Художньо-світоглядні джерела естетичного ідеалу Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 155-158
1667878
  Северинова Марина Юріївна Художньо-світоглядні традиції у творчості українських композиторів 80-90-х років 20 ст. : 17.00.01 Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Северинова М.Ю.; Київ. нац. унів. культури і мистецтв. – Київ, 2002. – 20л. – Бібліогр.: 6 назв.
1667879
  Голобородько К.Ю. Художньо-семантичне наповнення МОЯ ДУША в структурі Олесевого концепту Я // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 36-43


  У статті розглядається художньо-семантичне наповнення мовного образу душі ліричного героя в поетичному мовленні Олександра Олеся. Авторська мовомислиннєва інтерпретація залежить від поетового сприйняття навколишнього світу та репрезентує індивідуальне ...
1667880
  Білоножко Л.В. Художньо-символічний зміст образу чорношкірого піаніста як центрального елементу засобів вербальної музики у романі Е. Доктороу "Регтайм"


  Статтю присвячено дослідженню зв"язків літературного й музичного медіа, зокрема в аспекті використання засобів вербальної музики.
1667881
  Білоножко Л.В. Художньо-символічний зміст образу чорношкірого піаніста як центрального елементу засобів вербальної музики у романі Е. Доктороу "Регтайм" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – C. 13-24


  Статтю присвячено дослідженню зв"язків літературного й музичного медіа, зокрема в аспекті використання засобів вербальної мкзики. Образ Коулхауса Уокера розглядається як центральний елемент музикалізації в романі "Регтайм". Аналізуються паратекстуальні ...
1667882
  Мазур І.В. Художньо-смислові домінанти казок Івана Франка // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 15-18
1667883
  Гуляєва О.В. Художньо-стилістичні домінанти культурних процесів на півдні України в 1960-1980-х роках : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гуляєва Ольга Володимирівна ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів і мистецтв. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1667884
  Студницький І. Художньо-стилістичні особливості архітектури вокзалів України другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1155-1162. – ISSN 1028-5091
1667885
  Пен Чен Художньо-стилістичні особливості оповідання І. Франка "На дні" в перекладі китайською мовою // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 315-321. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються основні художньо-стилістичні особливості, що є характерними для перекладу китайською мовою оповідання Івана Франка "На дні"
1667886
  Крупко О.І. Художньо-стилістичні фігури у творах малих форм // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 210-218
1667887
  Комаренець І.В. Художньо-стильова еволюція Ігоря Римарука // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 33-39. – ISSN 1996-5931


  У статті автор простежує основні віхи художньо-стильової еволюції Ігоря Римарука, аналізуючи найбільш відмітні поезії різних періодів його творчості, а також робить спробу показати, як ці стильові трансформації корелюють зі змінами у літературному ...
1667888
  Підопригора С. Художньо-стильова специфіка оповідної манери в романному триптиху "Вогненні стовпи" Р. Іваничука // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 6 (76). – С. 35-39
1667889
  Макарова Є. Художньо-стильове новаторство Фрідріха Дюрренматта у детективній прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 131-136


  Дана стаття присвячена дослідженню художньо-стильових особливостей Фрідріха Дюрренматта у детективному жанрі. Виявлено та проаналізовано основні види детективних фабул. Дослідження показало, що письменник руйнує канон класичного жанру, використовує ...
1667890
  Бондар Є.М. Художньо-стильовий синтез як феномен сучасної хорової творчості : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Бондар Євгенія Миколаївна ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 25 назв
1667891
  Пірошенко С. Художньо-стильові включення євангельських сюжетів у побудову роману Федора Достоєвського "Брати Карамазови" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 51-56. – ISSN 2411-4146


  У статті розглядаються домінантні аспекти трансформації євангельських сюжетів та образів, особливості їх функціонування у сучасному літературному контексті, звернено увагу на розширення та видозмінення біблійського жанру та біблійського героя. ...
1667892
  Бойко Н. Художньо-стильові домінанти в малій прозі Олександра Кониського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 53-56. – ISSN 0130-5263
1667893
  Литвинська С. Художньо-стильові модифікації комедійного жанру в творчості Олексія Коломійця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 104-107. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Аналізуються пошуки О. Коломійцем ефективних засобів комізму. Досліджуються комедії "Фараони", "Келих вина для адвоката", "Санітарний день", "Злива".
1667894
  Ступницька Г. Художньо-стильові модифікації комедійного жанру на зламі XIX - XX століть: компаративний аспект // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 216-223. – ISSN 2308-4855
1667895
  Буряк О. Художньо-стильові особливості драм Марка Кропивницького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 7/8 (676/677), липень - серпень. – С. 61-65. – ISSN 0130-5263
1667896
  Щербак С.В. Художньо-стильові особливості казки "Купідон та Психея" // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 227-232. – ISSN 2305-3852


  У статті йдеться про художньо-стильові особливості казки, що виступають типовими ознаками відповідного народного жанру, сприяють змалюванню народного світогляду, роблять казку більш фантастичною. Завдяки художньо-стильовим ознакам у казці «Купідон та ...
1667897
  Гончаренко О. Художньо-стильові особливості козацьких казок Наддніпрянщини // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 82-89.


  У статті вперше розглянуто художньо-образну структуру козацьких казок Наддніпрянщини. Визначено, що це є окремий жанровий різновид казкового епосу , який вирізняється поетичними засобами сюжетно-тематичними особливостями функціонування. ...
1667898
  Чуйко Т. Художньо-стильові особливості образу Тараса Шевченка у творах митців повоєнного часу // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, О.К. Федорук, А.О. Пучков та ін. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 79-88. – ISSN 1992-5514
1667899
  Остапчук А.Є. Художньо-творча діяльність майстрів клоунади. Особливості артистичної індивідуальності // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 198-202
1667900
  Черненко О.І. Художньо-творчий універсум Віктора Бойка // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 139-145. – ISSN 2313-4593
1667901
  Автомонов П.П. Художньо-тематичне оформлення школи / П.П. Автомонов. – Київ : Радянська школа, 1986. – 72с.


  У посібнику дається практична рекомендація по створенню і художньому оформленню наглядної агітації у класних кімнатах, учбових кабінетах, актових залах та інших приміщеннях. Звертається увага на активізацію творчих здібностей і вмінь учнів різного ...
1667902
  Шевченко В.Е. Художньо-технічне оформлення видань різних видів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 97-112


  У статті розглядаються принципи організації інформації в друкованих виданнях різних видів. Послідовно простежуються всі редакційні процеси: від формулювання концепції відповідно виду видання до виконання оригінал-макета.
1667903
  Сава В.І. Художньо-технічне оформлення книги : Для студентів поліграфічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В.І. Сава. – Львів : Оріяна-Нова, 2003. – 168с. – ISBN 5-8326-0108-4


  У посібнику викладено основи худож-ньо-технічного оформлення видань, наводяться правила використання ко-ректурних знаків, методика підрахун-ків обсягів видань, визначення потреб матеріалів для друкування накладів видання, виготовлення макетів.
1667904
  Шевченко В.Е. Художньо-технічне редагування : Тексти лекцій для студентів відділення "Видавнича справа та редагування" / В.Е. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2005. – 254с. – ISBN 966-594-626-9
1667905
  Шевченко В. Художньо-технічне редагування : підручник / В.Е. Шевченко; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 561 с. – ISBN 978-966-437-158-9
1667906
  Шевченко В.Е. Художньо-технічне редагування різновидів текстового матеріалу : текст лекцій / Вікторія Шевченко; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2006. – 91с.
1667907
  Хайдер Є.М. Художньо-типологічні домінанти у світлі транслатології (на матеріалі українських і російських перекладів романів Г. Гессе) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 218-227. – ISSN 2075-437X


  У даній статті пропронується аналіз перекладацьких концепцій для визначення художньо-типологічних властивостей тексту. Ми вважаємо, гцо для перекладу важливе визначення художньо-типологічної домінанти на когнітивному етапі, для чого необхідний ...
1667908
  Семенюк Л.С. Художньо-філософське осмислення теми часу в творчості українських поетів XVII-XVIII ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 4 : Філологічні науки. – С. 102-107. – ISSN 1729-360Х
1667909
  Мазоха Г. Художньо-філософське осягнення буття людини в листах українських письменників 1970-1980-х рр. з неволі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 55-65. – (Серія "Філологія" ; вип. 33). – ISSN 2309-1517
1667910
  Оляндер Л. Художньо-філософський образ світу Тараса Шевченка в поезії та мистецтві // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – Т. 40-51. – ISSN 2304-9383


  У статті через заглиблення в мову великого Кобзаря - у внутрішню її форму як вираження індивідуального світогляду народу - характеризується шевченківський художньо-філософський образ світу, його метафізичний і ментальний виміри та розглядається ...
1667911
  Вертій О. Художньо-філософський потенціал прози Івана Яцканина (на матеріалі збірки оповідань "Мить блискавки" // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 84-88. – ISSN 0419-8131
1667912
  Оляндер Л.К. Художньо-філософський світ у ліриці Я. Твардовського: поетика земного і духовного // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 32-39
1667913
  Плетенчук Н. Художньо-філософські модифікації віталізму в прозі Уласа Самчука // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 147-158. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
1667914
  Семашко А.Н. Художственные потребности и их развитие у молодежи / А.Н. Семашко. – Киев, 1977. – 159с.
1667915
  Хэммет Д. Худой / Д. Хэммет. – Ставрополь, 1991. – 143с.
1667916
  Мамин-Сибиряк Худородные / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1958. – 259с.
1667917
  Семенов М.Г. Худую траву - с поля вон! / М.Г. Семенов. – Москва, 1962. – 96с.
1667918
  Алиев Рамиз Худшее из путешествий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 99-114 : фото. – ISSN 1029-5828
1667919
  Воронов М. Хуже собаки / М. Воронов. – Москва, 1932. – 111с.
1667920
  Щипанов А.С. Хужожнику-любителю. / А.С. Щипанов. – М., 1970. – 168с.
1667921
  Сулятицький М. Хужожні особливості лірики Ольги Слоньовської // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 11. – С. 6-7
1667922
  Кригер Г.Л. Хулиганов -- к ответу / Г.Л. Кригер. – М., 1972. – 119с.
1667923
  Чхиквадзе В.М. Хулиганство / В.М. Чхиквадзе. – М, 1939. – 22с.
1667924
  Горановский М.А. Хулиганство и меры борьбы с ним / М.А. Горановский, т. пред. Окр. суда. – Гродна : Губернская тип., 1914. – 24 с.
1667925
  Калмыков В.Т. Хулиганство и меры борьбы с ним / В.Т. Калмыков. – Минск, 1979. – 144с.
1667926
  Даньшин И.Н. Хулиганство и меры по ликвидации его в СССР : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Даньшин И.Н. ; Харьк. юрид. ин-т. Кафедра уголовного права и процесса. – Х., 1965. – 22 с.
1667927
   Хулиганство и преступление: сб. ст.. – Л.-М., 1927. – 177с.
1667928
  Иванов Н.Г. Хулиганство как преступление: критический взгляд // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 6. – С. 53-61. – ISSN 0132-0769
1667929
  Бугайский Я. Хулиганство как социально-патологическое явление : с предисл. Директора нервно-психиатрич. диспансера наркомздрава Л.М. Розенштейн / Я. Бугайский. – Москва ; Ленинград : Молодая гвардия, 1927. – 100 с.
1667930
  Шинкарев А.В. Хулиганство по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Шинкарев А.В.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 21л.
1667931
  Кыдыралиева С. Хулиганство. / С. Кыдыралиева. – Фрунзе, 1981. – 140с.
1667932
  Кучер Г.И. Хулиганству -- бой / Г.И. Кучер. – М., 1986. – 128с.
1667933
  Куриленко А. Хулиганы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 4. – С. 20-34. – ISSN 0131-8136
1667934
  Дубинянская Я. Хулио Кортасар // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 2 (42). – С. 26-46. – ISSN 1819-6268
1667935
  Покальчук Ю. Хуліган Зайчик // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 9. – С.105-130. – ISSN 0130-1608
1667936
  Покальчук Ю. Хулігани / Юрко Покальчук. – Харків : Фоліо, 2006. – 221с. : іл. – (Графіті). – ISBN 966-03-3603-9
1667937
  Бохан О. Хуліганство: деякі проблеми сучасної судової практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 206-208
1667938
  Артюхова В.В. Хуліганство: кримінально-правове та кримінологічне пізнання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Артюхова Валерія Володимирівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1667939
  Артюхова В.В. Хуліганство: сучасні кримінально-правові та кримінологічні проблеми : монографія / В.В. Артюхова ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. Музики ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2022. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-631-7
1667940
  Артюхова В.В. Хуліганство: характеристика за кримінально-правовими та кримінологічними критеріями // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 103-115. – ISSN 2310-6166
1667941
  Гулямова Э. Хульбук -- столица Хутталя / Э. Гулямова. – Душанбе, 1969. – 76с.
1667942
  Биджиев Х.Х.-М. Хумаринское городище / Х. Х.-М. Биджиев ; Карачаев.-Черкес, НИИ экономики, истории, яз. и лит. – Черкесск : Ставропольское книжное издательство, 1983. – 168 с., [26] л. ил. : ил.
1667943
  Смирненски Христо Хумор и сатира. / Смирненски Христо. – София, 1982. – 389 с.
1667944
  Чолаков С. Хумористичният вестник "Щурец" и неговият редактор Райко Алексиев / С. Чолаков : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1992. – 52 с., 71 ил.
1667945
  Квашенко Мария Хунань. Лучше гор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 62-77 : фото. – ISSN 1029-5828
1667946
   Хунань. От царства Чу до председателя Мао // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 9 (219), сентябрь. – С. 78-79 : фото. – ISSN 1029-5828
1667947
  Гусєв В.І. Хунвейбіни / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 403. – ISBN 966-642-073-2
1667948
  Пахомов Евгений Хунза, почти что русская земля : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 162-169 : Фото
1667949
  Сулиманов М. Хунзахская крепость : повести / Магомед Сулиманов ; пер. с авар. В.Портнова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 368 с.
1667950
  Гумилев Л.Н. Хунну / Л.Н. Гумилев. – Москва, 1960. – 292с.
1667951
  Коновалов П.Б. Хунну в Забайкалье. (Погребельные памятники) / П.Б. Коновалов. – Улан-Удэ, 1976. – 221с.
1667952
  Гумилев Л.Н. Хунны в Китае : три века войны Китая со степными народами III-VI вв. / Л.Н. Гумилев. – Москва : Наука, 1974. – 236с.
1667953
  Гумилев Л.Н. Хунны в Китае / Л.Н. Гумилев. – С.-Пб., 1994. – 272с.
1667954
  Пивовар С.Ф. Хунта / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 403. – ISBN 966-642-073-2
1667955
  Дудар Є.М. Хунта діє : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Орбіта, 1993. – 144 с. – ISBN 5-7707-4318-2
1667956
  Джурабаев Т. Хурамбек. / Т. Джурабаев. – Ташкент, 1931. – 151с.
1667957
  Шпербер М. Хурбан, або Незбагненна певність = Churban order Die unfassbare Gewissheit : есеї / Манес Шпербер ; передм., пер. з нім. та глосарій Петра Рихла. – Чернівці : Книги - XXI, 2009. – 267, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. – ISBN 978-966-2147-62-9
1667958
  Супруненко Юрий Хургада: удивление "экзотикой" : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 68-70 : Фото
1667959
  Струцюк Йосип Хурда : проза : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 25-42. – ISSN 0208-0710
1667960
   Хурлукга и Хемра. Саят и Хемра. Туркменский романичесий эпос.. – М., 1971. – 416с.
1667961
  Лавникевич Д. Хурма и физалис. Зачем аграрии Украины переходят на экзотику // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 11 июня (№ 24)


  "Климат Украины меняется – становится теплее. Это позволяет аграриям выращивать культуры, которые прежде считались экзотическими".
1667962
  Джурабаев Г.В. Хуррамбек. / Г.В. Джурабаев. – Ташкент, 1960. – 223с.
1667963
  Уйгун Хуррият : пьесы / Уйгун; пер. с узб. Я.Апушкина. – Москва : Советский писатель, 1966. – 260 с.
1667964
  Копиленко О. Хуртовина / О. Копиленко. – Москва, 1943. – 16 с.
1667965
  Плахтін І.О. Хуртовина : п"єси / І.О. Плахтін. – Київ : Мистецтво, 1978. – 164 с.
1667966
  Шиян А.І. Хуртовина : роман / А.І. Шиян. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 374 с.
1667967
  Шиян А.І. Хуртовина : роман / А.І. Шиян. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 200 с.
1667968
  Шиян А.І. Хуртовина : роман / Анатолій Шиян. – Київ : Дніпро, 1984. – 950 с.
1667969
  Смола О. Хуртовина : оповідання // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 92-107. – ISSN 0131-2561
1667970
  Острук Я. Хуртовина гряде = The impending tempest : повість / Ярослава Острук. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1967. – 189, [2] с. – Парал. тит. арк. англ.
1667971
  Шумская Н.А. Хусаин Ахметов / Н.А. Шумская. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1968. – 32 с.
1667972
  Арсланов М.Г. Хусаин Уразиков : очерк жизни и творчества / Арсланов М.Г. ; Ан СССР, Казан. фил., Ин-т яз., лит. и истории им. Г. Ибрахимова. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1986. – 166, [2] с., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 162-167
1667973
   Хусаінов Денис Яхьєвич // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 510-511. – ISBN 978-966-439-754-1
1667974
   Хусаінов Денис Яхьєвич // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 270. – ISBN 978-617-7530-19-9
1667975
  Киримизе Ж. Хусен Андрухаев / Ж. Киримизе; пер. с адыг. – Москва : Политиздат, 1974. – 19 с.
1667976
  Жанэ К. Хусен Андрухаев / К. Жанэ. – Краснодар, 1974. – 112с.
1667977
  Знамеровская Т.П. Хусепе Рибера / Т.П. Знамеровская. – 2-е изд. – М, 1981. – 239с.
1667978
  Кулик А.С. Хусро Дехлеві і поетика індійського стилю // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 45/46. – С. 66-80. – ISSN 1682-671Х
1667979
  Рішко М.В. Хуст / М.В. Рішко. – Ужгород, 1974. – 78с.
1667980
  Троян М.В. Хуст : путівник українською і російською мовами / М.В. Троян, М.В. Рішко. – Ужгород, 1982. – 91с.
1667981
  Бізонич М.М. Хуст 925 років / М.М. Бізонич. – Львів : Простір-М, 2015. – 151, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 151


  У пр. № 1717245 напис: Шановному п. Томенко М.В. на згадку перебування в м. Хуст, Закарпатської обл. З повагою Хустський міський голова. Підпис. 26.05.2017 р. У пр. №1717245 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
1667982
  Ревуцький Л.М. Хустина / Л.М. Ревуцький. – К., 1947. – 27с.
1667983
  Гуцало Є.П. Хустина шовку зеленого : оповідання та повість / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 375 с.
1667984
  Гуцало Є.П. Хустина шовку зеленого : повісті, новели, публіцистика / Євген Гуцало ; [передм., упорядкув. М. Слабошпицького]. – Київ : Український письменник, 2012. – 573, [3] с. : портр. – Сер. засн. у 2010 р. – (Серія "Українська класика" / редкол.: В. Базилевський [та ін.]). – ISBN 978-966-579-356-4
1667985
  Чубач Г. Хустка тернова : поезії / Ганна. – Київ : Золоті Ворота, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-2246-05-6
1667986
  Горбатюк В.І. Хустки // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 92-100. – ISBN 978-966-493-818-8
1667987
  Магула І.М. і Калинич І.А. Хустська школа-інтернат / І.М. і Калинич І.А. Магула. – К., 1963. – 216с.
1667988
  Вегеш М. Хустський конгрес / М. Вегеш, М. Токар // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 25 січня (№ 1). – С. 6-7
1667989
  Пастух Роман Хусту зоряні дні, обгорілі в огні... // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С. 14-15
1667990
   Хутир : малороссийский литературный збирнык на 1890 рик / зибрав Т.В. Калениченко // Складка : альманах : року божого 1887-го / спорудыв Вл. Александров. – Харькив (Харків) : Друк. А. Дарре, 1887. – № 1. – 100 с.
1667991
  Солодар Л. Хутір - ментальний кордон українського простору в проекції національної літератури // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 87-93. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1667992
  Кондратюк А. Хутір : Роман / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2005. – 852 с. – ISBN 966-8306-88-0
1667993
  Кондратюк А.І. Хутір : роман / Андрій Кондратюк ; [ред. Борис Боровець]. – Київ : Преса України, 2013. – 847, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-134-6


  У пр. № 1696292 надпис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - дарунок автора. 18 травня 2015 року. м. Київ. Підпис.
1667994
  Панченко В. Хутір з ім"ям "Надія" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 7/8 (670/671). – С. 52-60. – ISSN 0130-5263
1667995
  Смоленчук М.К. Хутір Надія : Державний заповідник, садиба-музей І.К. Карпенка-Карого (Тобілевича) / М.К. Смоленчук. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 21 с. : іл.
1667996
  Топчій І.П. Хутір Надія : Держ. заповідник-музей І.К. Карпенка-Карого (Тобілевича) : путівник / І.П. Топчій. – Дніпропетровськ : Промінь, 1971. – 56 с. : іл.
1667997
  Левицький В.І. Хутір Надія : путівник / В.І. Левицький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 58 с. : іл.
1667998
  Орвелл Д. Хутір тварин = Animal farm / Джордж Орвелл ; пер. І. Дибко ; передм. Р. Кухара. – Балтімор ; Торонто : Укр. вид-во "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1984. – 98 с. – Парал. тит. арк. англ.- На обкл. також: Вільний переклад Ірини Дибко. – (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 49). – ISBN 0-914834-53-3
1667999
  Коровенко С. Хутірська філософія П. Куліша: біля джерел українського аграризму // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 64-76. – ISSN 0130-5247
1668000
  Сюй Ліша Хутірська філософія та її художня трансформація у малій прозі Пантелеймона Куліша // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 272-279
<< На початок(–10)1661166216631664166516661667166816691670(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,