Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>
1659001
  Бенедишин Л. "Хитає доля терези" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 7-15. – ISSN 08-68-4790-1
1659002
  Карманов Дмитрий "Хищник" против талибов: миссия выполнима // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 33 (1104). – С. 16-19. – ISSN 0234-1670
1659003
  Каладзе К. "Хіба далеко Дніпрові береги?" // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 565-570. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1


  Грузинські поезії в озвученні Миколи Бажана: Каладзе Карло Ражденович (1904-1988) - грузинський радянський поет, драматург, заслужений діяч мистецтв Грузинської РСР (1961). Україні присвятив цикл «Хіба далеко Дніпрові береги?» (1949), вірші «Леся ...
1659004
  Йогансен Майк "Хіба ж це не трагедія, коли людина, яка тебе обожнює, гидка тобі?" / підготувала Ольга Васильченко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 41 (394), 26 жовтня 2017. – С. 24-25
1659005
  Ветель Л. "Хіба й собі поцілувати пантофлю папи?" : (Гавриїл Костельник про поезію П.Тичини) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 93-101. – (Філологічні науки)
1659006
  Дацюк Г. "Хіба не любов усе поєднує, будує, творить?.." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 8-14 грудня (№ 44). – С. 16


  Десята виставка історичного живопису "Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників", присвячена 300-літтю Григорія Сковороди.
1659007
   "Хіба так можно будувати соціалізм?.." Архівні документи про Голодомор 1932-1933 років / С. Власенко // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 25 листопада (№ 220). – С. 10
1659008
   [хімічна формула]: новий фосфат зі структурою монофосфатних вольфраматних бронз / О.М. Дорошенко, С.В. Одинець, А.А. Бабарик, М.С. Слободяник // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 11
1659009
  Пелех П. Хитання інтелектуальної працеспроможности юнаків / П. Пелех. – [Київ?] : [б.в.]. – [23] с. – Окр. відбиток
1659010
  Бураго Д.С. Хитиновый панцирь психеи образ утраченного дома в "Других берегах" В. Набокова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 231-242


  В статье исследуется художественная структура образа утраченного дома в ав- тобиографическом романе В. Набокова. Автор полемизирует с исследователями, видящими здесь один лишь мимезис, "отражение натуры", доказывая, что этот суперобраз в его динамике ...
1659011
  Цегельнюк П.Д. Хитинозои силура Подолии : монография / П.Д. Цегельнюк; Отв. ред. Горак С.В. – Киев : Наукова думка, 1982. – 160с.
1659012
  Смолій В. Хиткі образи нового віку: ідеали й обрії прийдешності у візіях українських інтелектуалів кінця XIX - початку XX ст. / В. Смолій, О. Ясь // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (548), вересень - жовтень. – С. 86-121. – ISSN 0130-5247
1659013
  Грибовський В. Хитра гра Якуб-аги. Чиєю булавою гетьманував Максим Залізняк // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 25/26 (553/554), 22.06 - 5.07.2018. – С. 52-57. – ISSN 1996-1561
1659014
  Кирій І.І. Хитра штука закарлюка : гуморески / І.І. Кирій. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 120 с.
1659015
  Гольдони К. Хитрая вдова / К. Гольдони. – Москва-Л., 1941. – 135с.
1659016
  Сергеев-Ценский Хитрая девочка / Сергеев-Ценский. – Москва, 1943. – 10с.
1659017
  Нечаев А.Н. Хитрая наука / А.Н. Нечаев. – М., 1974. – 191с.
1659018
  Скребицкий Г.А. Хитрая птица / Г.А. Скребицкий. – Москва, 1984. – 16с.
1659019
  Сергеєв-Ценський Хитре дівчатко / Сергеєв-Ценський. – Москва-Київ, 1944. – 13с.
1659020
  Ольжич О. Хитрий математик // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 95-96. – ISSN 1029-4171
1659021
  Мартович Л. Хитрий Панько і иньші оповіданя / Л. Мартович. – Львів : Накладом укр.-руської видавничої спілки ; [З дpук. В.А. Шийковського], 1903. – [1], 109, [3] с. – ((Літературно-Hаукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1, ч. 56)


  Зміст: Хитpий Панько; Квіт на пятку; Ось-поси моє; Зле дїло; Кадpіль; Іван Рило; Лумеpа; Війт
1659022
  Безпалов Ф.Д. Хитрий швець : жарт на 1 дію / Ф.Д. Безпалов. – Вид. 2-ге. – Катеринослав : Друк. Губеніяльного земства, 1918. – 16 с.
1659023
  Новиков И.А. Хитрое перо. Рассказы. / И.А. Новиков. – Москва, 1939. – 46с.
1659024
  Кушнарьов Денис Хитромудрий ідальго Дон Бас східноукраїнський / Кушнарьов Денис, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 2 (104), квітень - травень. – С. 136-142 : фото
1659025
  Карп Д. Хитрости Windows XP для профессионалов = Windows XP annoyances / Д. Карп ; [пер. с англ. П. Анджан]. – Москва [и др.] : Питер, 2004. – 713, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Windows XP Annoyances / D.A. Karp. Beijing [etc.]: O"Reilly, 2003. - Алф. указ.: с. 705-713. – (Серия "Для профессионалов"). – ISBN 5-88782-338-0
1659026
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва-Ленинград
Ч. 2. – 1932. – 910с.
1659027
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва-Ленинград
Ч. 1. – 1935. – 845с.
1659028
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Ленинград
Ч. 1. – 1949. – 597с.
1659029
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Ленинград
Ч. 2. – 1949. – 674с.
1659030
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва
Ч. 1. – 1951. – 554с.
1659031
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Рига
Ч. 1. – 1951. – 560с.
1659032
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : в 2 т. ; [пер. с исп.] / Мигель де Сервантес Сааведра. – Рига : Латгосиздат
Т. 2. – 1951. – 620 с.
1659033
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва
Ч. 2. – 1951. – 600с.
1659034
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / Сервантес Мигель де. – Минск, 1955. – 501с.
1659035
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / Сервантес Мигель де. – Ленинград, 1955. – 567с.
1659036
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва
Ч. 1. – 1955. – 568с.
1659037
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва
Ч. 2. – 1955. – 608 с.
1659038
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва
Ч. 1. – 1959. – 571с.
1659039
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Ленинград, 1962. – 566с.
1659040
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва : Художественная литература
Ч. 1. – 1963. – 583с.
1659041
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва : Художественная литература
Ч. 2. – 1963. – 659с.
1659042
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва
Ч. 2. – 1963. – 659с.
1659043
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : в 2-х ч. / Сервантес Мигель де; Пер. с испан. Н. Любимова. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека Всемирной литературы ; Т. 38 ; Серия первая. Литература Древнего Востока)
Ч. 2. – 1970. – 558, [2] с.
1659044
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / Сервантес Мигель де. – переизд. – Минск, 1971. – 558 с.
1659045
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / Сервантес Мигель де. – Минск, 1976. – 464 с.
1659046
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва
Ч. 1. – 1978. – 559с.
1659047
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва
Ч. 2. – 1978. – 607с.
1659048
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва
Ч. 1. – 1979. – 559 с.
1659049
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Фрунзе
Ч. 1. – 1979. – 592с.
1659050
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва
Ч. 2. – 1979. – 607с.
1659051
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : Роман / Сервантес Мигель де. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 544с. – (Школьная библиотека)
1659052
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : роман / Сервантес Мигель де; Мигель де Севантес де Сааведра ; Вступит. статья Б. Пуришева, И. Верцмана. ... Н. Мавлевич ; Ил. А. Архипов. – Москва : Детская литература, 1980. – 686 с. – В кн. также: Тартюф, или обманщик. Мещанин во дворянстве / Жан-Батист Мольер. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 34)


  Содержание: Б. Пуришев. О романе Сервантеса "Дон Кихот" (статья), с. 5-22 Мигель де Сервантес Сааведра. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский (роман-эпопея, перевод Н. Любимова), с. 23-464 И. Верцман. Мольер. Детство, юность, годы творчества ...
1659053
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Фрунзе
Ч. 1. – 1980. – 542с.
1659054
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Фрунзе
Ч. 2. – 1980. – 591с.
1659055
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / Сервантес Мигель де. – Москва, 1986. – 558с.
1659056
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / Сервантес Мигель де. – Баку, 1987. – 533с.
1659057
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / Сервантес Мигель де. – Алма-Ата, 1988. – 464с.
1659058
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Алма-Ата
Ч. 1. – 1988. – 425с.
1659059
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Минск
Ч. 1. – 1988. – 397с.
1659060
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва
Ч. 1. – 1988. – 566с.
1659061
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : роман ; в 2-х кн. / Мигель де Сервантес Сааведра ; Пер. с исп. Николая Любимова. – Киев : Дніпро
Кн. 1. – 1988. – 549 с.
1659062
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Минск
Ч. 2. – 1988. – 430с.
1659063
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва
Ч. 2. – 1988. – 582с.
1659064
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х кн. / Сервантес Мигель де. – Киев
Кн. 2. – 1988. – 575с.
1659065
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский / Сервантес Мигель де. – Рига, 1989. – 1004с.
1659066
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва
Ч. 1. – 1989. – 588с.
1659067
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва : Художественная литература. – (Литература эпохи Возрождения)
Ч. 1. – 1989. – 567с.
1659068
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва : Художественная литература. – (Литература эпохи Возрождения)
Ч. 2. – 1989. – 582с.
1659069
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва
Ч. 2. – 1959. – 631с.
1659070
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский: роман : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека всемирной литературы ; 37 ; 1)
Ч. 1. – 1970. – 541с.
1659071
  Сервантес Мигель де Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский: роман : В 2-х ч. / Сервантес Мигель де. – Москва
Ч. 2. – 1989. – 608 с.
1659072
  Авшалумов Х. Хитроумный Шими : новеллы / Хизгил Авшалумов;. – Дагестан : Даг. кн. изд-во, 1982. – 160 с.
1659073
  Авшалумов Х. Хитроумный Шими : повесть, новеллы, очерки / Хизгил Авшалумов;. – Дагестан : Даг. кн. изд-во, 1983. – 175 с.
1659074
   Хитрый аэропорт Хитроу = London Heathrow Airport : Справка // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 20 : Іл.
1659075
  Шагжин Ц. Хитрый Будамшу : комедия в 4-х д. / Цырен Шагжин; пер. и лит. обработка А.Успенского. – Москва : Искусство, 1957. – 107 с.
1659076
  Кудашкина Е. Хитрый Деби // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 6. – С. 44-45


  Президент Республіки Чад Ідрісс Дебі був втянутий у велику нафтову гру в Африці
1659077
  Хавкин О.А. Хитрый остров : Роман / О.А. Хавкин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 480с.
1659078
  Мартович Л. Хитрый Панько и другие рассказы / Л. Мартович. – Москва, 1952. – 96 с.
1659079
  Печоріна Н. Хишам Ібрагим:"Україно-іракських домовленостей з приводу поставок зброї не існує" // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С.31-33.


  [Хишам Ібрагим - Повірений у справах Республіки Ірак в Україні.]
1659080
  Анисимов В.Ф. Хищение в уголовном законодательстве Советской России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 12. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
1659081
  Хилюта В.В. Хищение и преступления против оборота объектов гражданских прав: концептуально-теоретические основы моделирования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Хилюта Вадим Владимирович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 61 с. – Библиогр.: 273 назв.
1659082
  Малков В.Д. Хищение огнестрельного оружия, боевых припасов и взывчатых веществ / В.Д. Малков. – Москва, 1971. – 76с.
1659083
  Крусси Г. Хищник : роман / Ги Крусси ; Пер. с фр. Н. Жарковой ; Послесл. А.Старкова ; Худож.В.В.Кульков. – Москва : Прогресс, 1981. – 256 с. : ил.
1659084
   Хищник и его место в биологическом круговороте. – Москва : Знание, 1978. – 95с.
1659085
   Хищник и его место в биологическом круговороте. – Москва : Знание, 1987. – 96с.
1659086
  Безуглов А.А. Хищники : роман / А.А. Безуглов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 368 с.
1659087
  Безуглов А.А. Хищники : роман / А.А. Безуглов ; ил. Р.А. Клочкова. – Москва : Правда, 1990. – 381 с. – (МП: Мир приключений)
1659088
  Бич Р. Хищники Аляски : повесть / Рекс Бич ; пер. Н.М. Цытович. – Москва : Творческое объединение "Софит", 1991. – 180, [2] с. – (Приключения : Мир приключений и фантастики). – ISBN 5-86042-001-3
1659089
   Хищники и паразиты вредителей растений. – Кишине, 1977. – 64с.
1659090
   Хищники и паразиты кровососущих членистоногих в условиях севера. – Петрозаводск, 1986. – 148с.
1659091
  Тарасов И. Хищники. / И. Тарасов. – МоскваЛ., 1928. – 136с.
1659092
  Ребров И.К. Хищники: роман / И.К. Ребров. – Сталинград, 1959. – 384с.
1659093
  Ребров И.К. Хищники: роман / И.К. Ребров. – переизд. – Волгоград, 1986. – 396с.
1659094
  Саркисян А.А. Хищническая политика американо-английстуих империалистов в Арменни в 1918-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Саркисян А. А.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1953. – 32 с.
1659095
  Зиман Л.Я. Хищничество американских колонизаторов / Л.Я. Зиман. – Москва, 1953. – 31с.
1659096
  Гептнер В.Г. Хищные (гиены и кошки) / В.Г. Гептнер, А.А. Слудский // Млекопитающие Советского Союза : в 3 т. / под ред. В.Г. Гептнера и Н.П. Наумова. – Москва : Высшая школа, 1972. – Т. 2, ч. 2 : Хищные (гиены и кошки) / В.Г. Гептнер и А.А.Слудский. – С. 1-551
1659097
  Мордухай-Болтовской Хищные ветвистоусые Podonidae, Polyphemidae, Cercopagidae Leptodoridae фауны мира. / Мордухай-Болтовской, И.К. Ривьер. – Ленинград : Наука, 1987. – 180 с.
1659098
  Стругацкий А.Н. Хищные вещи века / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1965. – 319с.
1659099
  Даддингтон К.Л. Хищные грибы - друзья человека / К.Л. Даддингтон; за ред.М.С.Дунина. – Москва, 1959. – 189с.
1659100
  Журавлев Андрей Хищные грибы. Во власти грибов / Журавлев Андрей, Коржавин Константин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 112-129 : фото
1659101
  Аверин В.Г. Хищные жужелицы УССР и вопрос об использовании их для борьбы с вредителями : Предварительное сообщение / В.Г. Аверин. – [Харьков]
Т. 1, вып. 4. – 1938. – 37 с. : ил.


  На с. 1 дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову от преданного автора11/01. 39
1659102
  Сметанин А.Н. Хищные жуки - жужелицы и стафилиниды заповедника "Тростянец" / А.Н. Сметанин. – Киев : Наукова думка, 1981. – 70с.
1659103
  Кучеренко С.П. Хищные звери леса / С.П. Кучеренко. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 253с.
1659104
  Палваниязов М. Хищные звери пустынь Средней Азии / М. Палваниязов. – Нукус, 1974. – 320с.
1659105
  Данилов П.И. Хищные звери Северо-Запада СССР / П.И. Данилов. – Ленинград : Наука, 1979. – 163 с.
1659106
  Акимов И.А. Хищные и паразитические клещи-хейлетиды / И.А. Акимов, В.Т. Горголь ; [АН УССР, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена]. – Киев : Наукова думка, 1990. – 118, [2] с., [22] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 112-119
1659107
  Акимов И.А. Хищные клещи в закрытом грунте / И.А. Акимов, Л.А. Колодочка ; [АН УССР, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена]. – Киев : Наукова думка, 1991. – 143, [1] с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 108-120
1659108
  Кузнецов Н.Н. Хищные клещи Прибалтики / Н.Н. Кузнецов, В.М. Петров. – Рига, 1984. – 143с.
1659109
   Хищные млекопитающие. – Москва, 1981. – 161с.
1659110
  Новиков Г.А. Хищные млекопитающие фауны СССР / Г.А. Новиков. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1956. – 294с.
1659111
  Мехтиева Н.А. Хищные нематофаговые грибы-гифомицеты / Н.А. Мехтиева. – Баку, 1979. – 245с.
1659112
  Эрнандес А. Хищные птицы / А. Эрнандес. – М, 1976. – 350с.
1659113
  Долбик М.С. Хищные птицы и их распознавание в природе / М.С. Долбик. – Минск : Издательство АН БССР, 1960. – 50с.
1659114
  Данилов О.Н. Хищные птицы и совы Барабы и Северой Кулунды / О.Н. Данилов. – Новосибирск, 1976. – 158 с.
1659115
   Хищные птицы и совы в заповедниках РСФСР. – Москва, 1985. – 178с.
1659116
  Харченко В.И. Хищные птицы и совы Предкавказья. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Харченко В.И.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1659117
  Галушин В.М. Хищные птицы леса. / В.М. Галушин. – Москва : Лесная промышленность, 1980. – 158с.
1659118
  Аверин Ю.В. Хищные птицы Молдавии и их роль в природе и сельском хозяйстве / Аверин Ю.В., Ганя И.М. ; АН МССР, Ин-т зоологии. – Кишинёв : Картя молдовеняскэ, 1966. – 103 с. : ил. – Библиогр. в конце кн.
1659119
  Ташлиев А.О. Хищные птицы Туркменистана и их охрана / А.О. Ташлиев. – Ашхабад : Ылым, 1985. – 46с.
1659120
  Шагбарсурэн Осорын Хищные птицы центральной и южной частей Монголии и их практическое значение : Автореф... канд. биол.наук: / Шагбарсурэн Осорын; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1964. – 18л.
1659121
  Галушин В.М. Хищные птицы. / В.М. Галушин. – Москва : Лесная промышленность, 1970. – 136с.
1659122
  Мамедова С.А. Хищные рыбы Мингеаурского водохранилища. (Биология и рыбохоз. значение) : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Мамедова С.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 33л.
1659123
  Максимов В.П. Хищные рыбы эпипелаиали Тропической Атлантики : Автореф. дис. ... канд . биол. наук / Максимов В.П. ; МГУ, Биол. почв. фак. – Москва, 1970. – 25 с. – Бібліогр.:с.23-25
1659124
  Хаткевич Василий Хищные чайки Бельгии : Пестрый мир / Хаткевич Василий, Саенко Андрей // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 60 : Іл.
1659125
  Давид А.И. Хищные, хоботные и копытные раннего плейстоцена юго-запада СССР : монография / А.И. Давид, К.А. Татаринов, В.И. Свистун; Отв. ред. Негадаев-Никонов К.Н. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 129с. – ISBN 5-376-00629-8
1659126
  Чеботар С.В. ХІ Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів" та VI з"їзд Всеукраїнської асоціації біологів рослин в ОНУ // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (39). – C. 179-182. – (Серія : Біологія). – ISSN 2077-1746


  "…(1944-1948) - професор Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, де створив і очолював кафедру генетики рослин".
1659127
  Брайчевський Ю.С. ХІ Міжнародна учнівська олімпіада з наук про Землю // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 12 (190). – С. 4-5
1659128
  Філончук З.В. ХІ обласні краєзнавчі читання "Ярмаркові традиції Херсонщини: в історії і сьогоденні" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 3 (229). – С. 14
1659129
   ХІV Всеукраїнський турнір юних економістів у Луцьку / В.М. Бурлака, Н.С. Вавдюк, Т.С. Гребенюк, О.Б. Рибка, О.И. Савчук // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 8-12 : фото
1659130
  Мойсієнко А.К. Хіазмічні конструкції як текстові утворення в українській мові // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 276-283. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517


  У статті явище хіазму розглядається як граматико-поетичне утворення, що отримує вияв як на рівні речення, так і тексту. Зокрема, схарактеризовано хіазмічні конструкції як текстові структури, що в одних випадках виступають як цілісні, завершені, ...
1659131
  Стоєцький Валентин Хіба бджоли винні? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 15-16 : фото
1659132
  Локтєв В.М. Хіба є альтернатива змінам? (зі стенограми звітної доповіді на Загальних зборах Відділення фізики і астрономії НАН України 25 квітня 2018 р.). / за матеріалами засідання підготовила О.О. Мележик // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 87-95. – ISSN 1027-3239
1659133
  Толстой Л.М. Хіба ж так треба? / Лев Толстой ; Переклав Олекса Коваленко. – У київі (Київ) : Вид. "Ранок" ; [Друк. П. Барського], 1907. – 16 с. – (Видавництво "Ранок" ; № 2)
1659134
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? / П. Мирний, І. Білик : Книгоспілка. – 464с. – (Літературна б-ка)
1659135
  Мирний П., Білик І. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман з народного життя: Для середн. та старш. шк. віку. – Одеса, 1897. – 418с.
1659136
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман / П. Мирний, І. Білик. – Київ : Книгоспілка. – (Літературна б-ка)
Т. 1. – 1925. – 196 с.
1659137
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? / П. Мирний, І. Білик. – Київ : Книгоспілка
Т. 2. – 1925. – 314с.
1659138
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман / П. Мирний, І. Білик : Книгоспілка
Т. 2. – 1925. – 314с.
1659139
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман на 4 частини / П. Мирний, І. Білик. – 3-є вид. – Харків : Книгоспілка, 1929. – 410с. – (Літературна б-ка)
1659140
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман / П. Мирний, І. Білик. – Харків; Київ : Література і мистецтво, 1932. – 444с.
1659141
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? / П. Мирний, І. Білик. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 496с. – Книга без тит. листа. – (Українська класична література)
1659142
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман / П. Мирний. – Харків : ДЛВ, 1936. – 398с. – (Б-ка класиків)
1659143
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Пропаща сила / П. Мирний, І. Білик. – Київ : Держлітвидав, 1946. – 328с.
1659144
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Пропаща сила / П. Мирний, І. Білик. – Київ : Радянська школа, 1948. – 360с. – (Шкільна б-ка класиків)
1659145
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман з народного життя / П. Мирний, І. Білик. – Київ : ДЛВ, 1954. – 372с.
1659146
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман з народного життя / П. Мирний, І. Білик. – Київ : ДЛВ, 1959. – 350с.
1659147
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман з народного життя: Для середн. та старш. шк. віку / П. Мирний, І. Білик. – Київ : ДЛВ, 1963. – 350с.
1659148
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман з народного життя / П. Мирний, І. Білик. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 336с.
1659149
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман з народного життя / П. Мирний, І. Білик. – Київ, 1974. – 335с.
1659150
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман з народного життя / П. Мирний, І. Білик. – Київ : Дніпро, 1977. – 336с.
1659151
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман з народного життя: Для середн. та старш. шк. віку / П. Мирний, І. Білик. – Київ : Веселка, 1981. – 368с.
1659152
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман з народного життя / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1986. – 445с. – (Б-ка укр. класики "Дніпро")
1659153
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? / Панас Мирний. – Харків : Ранок.Веста, 2003. – 384с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-822-0
1659154
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман з народного життя / Панас Мирний. – Харків : Фоліо, 2005. – 350с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3004-9
1659155
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : Роман з народного життя / Панас Мирний. – Харків : Фоліо, 2006. – 350с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3596-2
1659156
  Мирний П. Хіба ревуть воли, як ясла повні? : романи / Панас Мирний ; [передм., комент. : М.П. Бондаря ; худож.-оформ. Ю.Ю. Романіка]. – Харків : Фоліо, 2012. – 794, [2] с. – (Шкiльна бiблiотека української та світової літератури / [Громад. Рада сер. : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкун, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5617-7
1659157
  Михайлець Г.Я. Хіба такої ночі спати? : Весняний малюнок на 1 д[ію]. – Миколаїв : Друк. бр[атів] Л. і І. Білолипських, 1916. – 28 с.
1659158
  Солошенко О. ХІБІ — ХДТУБА — ХНУБА: 90 років історії // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (102). – C. 14-22. – ISSN 1562-529Х
1659159
  Полешко А. Хід адміністративної реформи в Україні ( з тнауково - практичної конференції) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.104-118. – ISSN 0132-1331
1659160
  Виноградова Р.П. Хід В12: шах і мат перніціозній анемії / Р.П. Виноградова, О.О. Гудкова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4/5 (136). – С. 19-26. – ISSN 2518-7104
1659161
  Буквич А. Хід виконання зобов"язань України за угодою про асоціацію з ЄС // Юридична газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 18/19). – С. 13, 16-17
1659162
  Гожик П.Ф. Хід виконання цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 рр. / П.Ф. Гожик, В.А. Литвинов, В.М. Маланчук // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2013. – № 12. – С. 11-20. – ISSN 1727-7485
1659163
  Мельник О.А. Хід змін у психічному розвитку людини в онтогенезі згідно з поглядами І.О. Сікорського // Становлення розуміння психічного та розвитку людської психіки в українській філософсько-психологічній традиції : монографія / О.А. Мельник. – Київ : Альфа Реклама, 2020. – С. 320-372. – ISBN 978-966-288-289-6
1659164
  Комаров Л.Г. Хід конем : гуморески / Л.Г. Комаров. – Дніпропетровськ : Промінь, 1973. – 123 с.
1659165
  Красюк П.Х. Хід конем : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Львів : Каменяр, 1989. – 103 с.
1659166
  Андієвська Е. Хід конем = Move of the knight : поезії / Е. Андієвська; Емма Андрієвська. – Київ : Всесвіт, 2004. – 168 с. – . – ISBN 966-95968-7-4
1659167
  Скороход О. Хід конем, або Несподівана еволюція "темної конячки" Закону про науку / О. Скороход, Ю. Безвершенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 листопада - 3 грудня (№ 45). – С. 12


  "Опублікований у попередньому номері DT.UA (№43—44) документ "Пропозиції МОН щодо оптимальної моделі розвитку вітчизняної науки" став для нас, членів робочої групи, яка працювала над Законом про наукову і науково-технічну діяльність, справжньою ...
1659168
  Кіт Л. Хід королевою // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 6


  "Титул міжнародного майстра, жіночого гросмейстера студентка 3-го курсу Інституту високих технологій КНУ Юлія Осьмак носить із минулого літа. Лише за 2017 рік вона стала чемпіонкою України з класичних шахів, рапіду й бліцу, у складі української збірної ...
1659169
   Хід королевою // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 1


  Студентка 3-го курсу Іну високих технологій КНУ Ю. Осьмак pа рейтингом FIDE 2018 р. ввійшла до сотні найсильніших шахісток світу.
1659170
  Собчук І.І. Хід королевою. / І.І. Собчук. – Львів : Каменяр, 1965. – 324с.
1659171
  Скирда І.М. ХІІ Археологічний з"їзд як форма організації науки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 12–26. – (Серія "Історія" ; вип. 54). – ISSN 2220-7929
1659172
  Новицька Л.В. ХІІ з"їзд Українського географічного товариства // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 48
1659173
   ХІІ Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и организационно-правовые основы международного сотрудничества в сфере высоких технологий» // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 11/12 (167/168). – С. 43-96
1659174
   ХІІ Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. Баку 1981. – Москва : Наука, 1984. – 408 с.
1659175
  Божежа Д. ХІІ міжнародна конференція "Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища" // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68), жовтень - грудень. – С. 102-103 : фото. – ISSN 1684-2189
1659176
  Афонін Е.А. ХІІ Міжнародний теоретико-методологічний семінар і ІХ Міжнародний конкурс молодих науковців за темою: "Уявне, архетипи та публічне управління" // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (79). – C. 220-228. – ISSN 1681-116Х


  "Цикл цьогорічних заходів з архетипіки відкрив франко-український "Онлайн форум архетипіки", що відбувся 5 травня 2021р. на майданчику Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Учасників ...
1659177
  Гладковський Р.В. ХІІІ Всеукраїнський турнір юних географів / Р.В. Гладковський, Я.Б. Олійник, Т.В. Уманська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 12 (190). – С. 6-11
1659178
   ХІІІ Всеукраїнський турнір юних економістів / О.В. Кирильчук, С.М. Подолюк, О.П. Солом"яна, Л.С. Черкаська // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 12 (190). – С. 12-15
1659179
  Дубок В.А. Хіімя і фізика напівпровідників / В.А. Дубок, С О. Котенко, . – К, 1973. – 303с.
1659180
  Гусєв В.І. Хіліазм / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 396. – ISBN 966-642-073-2
1659181
  Амфитеатров А.В. Хілібэртава пакута : [апавяданні] : Верба ; Палятуха / [соч.] Амфітэатрава; вольны перэклад В. Л. [ Войцік Людвікі ] ; коштам Т.Г. ; выданьне «Нашае нівы». – Вильня : Друк "Прамень", 1912. – 32 с.
1659182
  Марочко В. Хільгер Густав // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 486. – ISBN 978-617-642-388-1


  Хільгер Густав - німецький дипломат, співробітник посольства Німеччини в Москві у 1930-х рр.
1659183
  Терехова Л.В. Хільдегарда з Бінгена та Григорій з Нісси. Репліки до "мовчазного діалогу" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 109-111. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні аспекти літературно-філософської спадщини Хільдегарди фон Бінген у зв"язку з творчістю Григорія Нісського. Проаналізовано співзвучність етичного та антропологічного вчень обох мислителів. Освещены основные аспекты ...
1659184
   Хілько Віталій Федорович : біобібліогр. покажчик наук. праць за 1972-2010 роки / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова"; [уклад.: В.В. Власов, В.М. Суховлілова, Л.П. Гіггін, Г.В. Проданова ; відп. ред. Н.А. Мулюкіна]. – Одеса : ІВіВ ім. В.Є. Таїрова, 2019. – 26, [1] с. : іл., портр. – Алф. покажч. праць: с. 21-25
1659185
   Хільчевська Ірина Геннадіївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 287-288 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1659186
   Хільчевська Ірина Геннадіївна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 295-296. – ISBN 978-966-439-961-3
1659187
  Гребінь В.В. Хільчевський Валентин Кирилович - вчений і наставник : Відомому гідрологу, гідрохіміку, гідроекологу - 60 років // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 4 (31). – С. 117-122. – ISSN 2306-5680
1659188
   Хільчевський Валентин Кирилович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 154-156.
1659189
   Хільчевський Валентин Кирилович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 288-291 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1659190
   Хільчевський Валентин Кирилович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 296-299. – ISBN 978-966-439-961-3
1659191
   Хільчевський Валентин Кирилович (1953) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 168-170. – ISBN 966-95774-3-5
1659192
   Хільчевський Валентин Кирилович (н. 1953) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 505-506. – ISBN 978-966-439-754-1
1659193
   Хільчевському Валентину Кириловичу - 65! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 77-78. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817
1659194
  Рафаловский Евген Хімба: дівчата, які не люблять одягатися : екзотика // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 86-91 : Фото
1659195
  Теплов Л.П. Хімерні пригоди / Л.П. Теплов. – К, 1964. – 111с.
1659196
   Хімізація сільського господарства.. – К., 1966. – 622с.
1659197
  Гулий М.Ф. Хімізм біологічного окислення і синтезу жирів та проблема підвищення жирномолочності / М.Ф. Гулий. – Київ, 1959. – 120 с.
1659198
  Кривдік С.Г. Хімізм піроксенів з рудоносних основних та ультраосновних порід Українського щита / С.Г. Кривдік, Т.В. Гуравський, О.В. Дубина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 51-59 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
1659199
   Хімізм породоутворювальних мінералів як індикаторна ознака під час геологічного розчленування й кореляції інтрузивних утворень Українського щита / О. Митрохин, Т. Митрохина, Є. Вишневська, О. Кирієнко, О. Петренко, О. Андрєєв // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 76-83. – ISSN 2078-6220


  З використанням електронно-мікрозондового аналізу досліджено хімічний склад поро-доутворювальних мінералів з трьох типових представників інтрузивно-магматичних утво-рень Українського щита: основних порід Кропивенської титаноносної інтрузії, ...
1659200
   Хіміія 3-гетарилкумаринів. 3-(2-піридил)кумарини / О.В. Хиля, О.В. Шабликіна, М.С. Фрасинюк, А.В. Туров, В.В. Іщенко, В.П. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-39. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Взаємодією заміщених саліцилових альдегідів з піридил-2-ацетонітрилом отримані 3-(2-піридил)кумарини. Вивчено реакції бензилювання, ацилювання й амінометилювання 7-гідрокси-3-(2-піридил)кумарину. By action of substituted salicylic aldehydes and ...
1659201
  Олійник С. Хімік-чудодій / С. Олійник. – Київ : Держмузвидав, 1959. – 48 с.
1659202
  Червінський В. Хімік Андрій Голуб = Університет 1834-2009 : роки, події, люди : видатні вчені. викладачі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  Наприкінці року відбулося засідання Правління Наукового товариства студентів та аспірантів (НТСА) КНУ ім. Т. Шевченка у складі представників 13 фак-тів (ін-тів) ун-ту, на якому за особистою заявою О. Дядюшкіна була прийнята його відставка з посади ...
1659203
   Хімік на межі поезії і прози: до 240-річчя від дня народження Ганса Крістіана Ерстеда // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2017. – № 8 (800), серпень. – С. 16-17


  Талановита людина - талановита в усьому. Таким був Ганс Крістіан Ерстед, відомий данський хімік, фізик, письменник і поет. Саме Ерстед встановив зв"язок між електричними та магнітними явищами, уперше виділив найбільш чистий Алюміній, а його ім"ям ...
1659204
  Воловенко Ю. Хімік отримав грант Марії Кюрі // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 1


  Молодший науковий співробітник кафедри фізичної хімії, кандидат хімічних наук І. Гуральський отримав грант в рамках програми "Горизонт-2020" для проведення дослідження поліфункціональних матеріалів на основі комплексів металів зі спіновим переходом - ...
1659205
  Воловенко Ю. Хімік отримав грант Марії Кюрі для стажування в Німеччині // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  У 2015 році молодший науковий співробітник кафедри фізичної хімії, кандидат хімічних наук І. Гуральський виграв висококонкурентний грант для проведення досліджень за власним проектом, який присвячений дослідженню поліфункціональних матеріалів на основі ...
1659206
  Горак Р. Хімік світової слави // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 102-113. – ISSN 0868-4790
1659207
  Трохименко О.М. Хіміки-аналітики Київського університету в часі та просторі : [довідник] : до 85-річчя засн. каф. аналіт. хімії Київ. ун-ту 1933-2018 / О.М. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 96, [2] с. : портр. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-696-996-9
1659208
   Хіміки-переможці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Студенти 4 курсу хімічного факультету О. Духно та С. Кохан вибороли бронзові медалі на Міжнар. студ. олімпіаді з хімії (Іран); Магістра каф. аналітичної хімії Є.Педченка нагороджено Дипломом за кращу наук. роботу на Міжнар. наук.-практ. конференції ...
1659209
  Надтока О. Хіміки виступили на найвищому рівні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Про українсько-польску наукову конференцію "Полімери спеціального призначення", яка проходить кожні два роки згідно угоди про співробітництво між КНУТШ та Радомським технічним університетом (Польща). В її організації взяли участь зав. каф. хімії ...
1659210
  Корнілов М. Хіміки вшанували ветеранів // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  Про фотогалерею на хімічному факультеті: "Ветерани Великої Вітчизняної війни" і "Ветерани праці хімічного факультету".
1659211
   Хіміки жартують / записали Ю. Назаренко, Т. Камишанова // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)
1659212
  Ковтун Г.О. Хіміки жартують ... / Г.О. Ковтун. – Київ : Академперіодика, 2007. – 188с. – ISBN 978-966-360-083-3
1659213
   Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується. – Київ : Обрії, 2003. – 140 с.
1659214
  Тананайко М. Хіміки під час війни // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Спогади про хімічний факультет КНУ в період Великої Вітчизняної війни та повоєнні роки.
1659215
  Зайцев В. Хіміки підвищують кваліфікацію // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  З"а підтримки МЗС та Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в університеті пройшов другий регіональний Навчальний курс з розвитку аналітичних навичок у галузі газової хроматографії". В урочистому відкритті курсу , крім керівництва ун-ту, взяли ...
1659216
  Москвіна В. Хіміки пікнікують // Київський університет. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 4.


  ."19 травня 2019 року у столичному парку Шевченка співробітники та студенти хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка влаштували феєричне свято науки для всіх допитливих - "Медичні пікніки". Хіміки компетентно та доступно розповідали й ...
1659217
   Хіміки творять чудеса / Марштупа, П, , М.М. Заєць. – Київ : Радянська школа, 1979. – 64 с.
1659218
  Гончарова А.С. Хіміко-аналітичні властивості 2-[2-(7-гідрокси-4- метил-2-оксо-2н-хромен-6-іл)-2-оксоетил] бензойної кислоти / А.С. Гончарова, Ю.П. Бас, А О. Запорожець // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 23
1659219
   Хіміко-аналітичні властивості 3-гідрокси-2-фенілхінолін-4(1H)-ОНУ / В.О. Горлач, Л.С. Зінько, О.М. Замотаєв, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 203
1659220
   Хіміко-аналітичні властивості адамантил-1-гідроксамової кислоти / О.О. Каретникова, В.В. Сухан, В.В. Трачевський, С.Д. Ісаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-37. – (Хімія ; вип. 36)


  Методами спектрофотометрії, pH-потенціометрії, розчинності та ЯМР 1Н і 13С вивчено хіміко-аналітичні властивості адамантил-1-гідроксамової кислоти. Показано, що найперспективнішим є використання реагетнту для формування сорбентів або твердих ...
1659221
  Дроздова М.В. Хіміко-аналітичні властивості композитних плівок на основі оксиду силіцію, поверхнево-активних речовин та катіоннообмінних поліелектролітів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Дроздова М.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 192 л. – Бібліогр.: л. 173-192
1659222
  Дроздова М.В. Хіміко-аналітичні властивості композитних плівок на основі оксиду силіцію, поверхнево-активних речовин та катіонообмінних поліелектролітів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Дроздова М.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 16 назв
1659223
   Хіміко-аналітичні властивості нових похідних ізокумаринів / О.І. Полежай, Ю.П. Бас, О.В. Шабликіна, О.А. Запорожець // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 28
1659224
   Хіміко-аналітичні властивості похідного 2-[2-(7гідроксі-4-мелил-2-оксохромен-6-іл)-2оксоетил] бензойної кислоти / А.С. Гончаров, Ю.П. Бас, О.А. Запорожець, О.В. Шабликіна // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 70
1659225
   Хіміко-аналітичні властивості похідного 2,2"-(1,2-фенілен)дипіримідин-4(3Н)-ону / І.С. Корнідал, О.Б. Воловенко, А.В. Бійцева, О.А. Запорожець // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 17
1659226
  Гончарова А.С. Хіміко-аналітичні властивості похідного 6-(1-оксохромен-3-іл)ізохромен-1-ону / А.С. Гончарова, Ю.П. Бас, О.А. Запорожець // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 14
1659227
  Полюхович М.М. Хіміко-екологічні аспекти дослідження грунтів Заріченського району Рівненської області // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 54-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1659228
  Коренблу І.А. Хіміко-лабораторне устатковання : (Ілюстрований проспект) / Склав І.А. Коренблу. – Харків, 1932. – 220 с.
1659229
   Хіміко-термічна обробка титанових сплавів. Поверхневе твердорозчинне модифікування / В.М. Федірко [та ін.] ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2020. – 182, [2] с. : іл., табл. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1724-5
1659230
  Томаровська Л.Ю. Хіміко-токсикологічне дослідження атомоксетину : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Томаровська Людмила Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
1659231
  Аносова Л.С. Хіміко-токсикологічне дослідження клопідогрелю : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Аносова Людмила Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1659232
  Костенко Є.Є. Хіміко, аналітичні властивості сульфофталеїнових барвників, іммобілізованих на аніоніті АВ-17x8 та використання їх в аналізі харчових об"єктів // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 1/2. – С. 58-72. – ISSN 1991-0290


  Установлены условия иммобилизации сульфофталеиновых красителей на поверхности анионита АВ-17x8. Изучено взаимодействие Cu (II), Pb (II), Zn (II), Hg (II), Fe (III), Sn (IV), Zr (IV), Ti (IV) с полученными твердофазными реагентами. Определены: ...
1659233
   Хіміч Олександр Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 506. – ISBN 978-966-439-754-1
1659234
  Гаращук М. Хімічна (фармакологічна) кастрація як засіб протидії злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 46-56
1659235
  Третьякова О.В. Хімічна безпека полімерних матеріалів транспортного призначення як токсиколого-гігієнічна проблема : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 14.02.01 / Третьякова Олена Володимирівна ; Держ. установа "Ін-т медицини праці ім. Ю.І. Кундієва Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 34 назви
1659236
  Антипенко І.П. Хімічна боротьба з шкідниками / І.П. Антипенко. – Київ : Всеукраїнська Академія Наук, 1931. – 92 с. – (Науково-популярна ; № 8)
1659237
  Мітрясова О.П. Хімічна екологія : навч. посібник / О.П. Мітрясова. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 316, [2] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 310. - Предм. покажч.: с. 311-313. – Бібліогр.: с. 306-309. – ISBN 978-966-289-086-0
1659238
  Опейда Й. Хімічна енциклопедія. Чи потрібна? Якщо так, то яка? // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 157-171. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
1659239
  Сотніченко І. Хімічна задача як проблема: використовуємо аналітичний підхід // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (142), липень - серпень - вересень. – С. 5-11
1659240
  Ющенко В. Хімічна зброя в дії? // Закон і бізнес, 2004


  Виступ кандидата в Президенти України В.Ющенка та нар. деп. України Л.Черновецького на сесії Верховної Ради України
1659241
  Макліш К. Хімічна зброя: контроль та роззброєння // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 386-390. – ISBN 978-0-19-883999-6
1659242
  Ковальчук Є.П. Хімічна і біологічна сенсорика : навч. посіб. / Є.П. Ковальчук, Б.Б. Остапович, Я.С. Ковалишин ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 339, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 337-339. – Бібліогр.: 314-336. – ISBN 978-966-613-952-1
1659243
  Калінчак В.В. Хімічна кінетика та масообмін : навч. посібник / [В.В. Калінчак, О.С. Черненко] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – 184, [1] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 183-184. – ISBN 978-617-689-226-7
1659244
  Мазницька О.В. Хімічна меліорація із застосуванням продукту нейтралізації маточних розчинів виробництва капролактаму шламом водоочищення ТЕЦ / О.В. Мазницька, А.В. Пасенко, О.В. Новохатько // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 39-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2073-5057
1659245
  Ващенко З.М. Хімічна мінеральна сировина Української РСР (1917-1963) : Бібліографічний покажчик літератури / З.М. Ващенко. – Київ : Наукова думка, 1965. – 160 с.
1659246
  Баровський В.О. Хімічна наука в України: кінець Х!Х-початок ХХ ст. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С.126-131. – ISSN 0374-3896
1659247
  Манченко О.В. Хімічна пластифікація поліалкілметакрилатів / О.В. Манченко, В.В. Нижник, Л.П. Лінець // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 51 : Хімічні науки. – С. 40-43
1659248
  Манченко О.В. Хімічна пластифікація хлоровмістних полімерів / О.В. Манченко, В.В. Нижник, Л.П. Линець // Вопросы химии и химической технологии : общегосударственный научно-технический журнал / М-во образования и наук Украины, ГВУЗ " Укр. гос. хим.- технол. ун-т". – Днепропетровск, 2013. – № 2. – С. 24-27. – ISSN 0321-4095
1659249
  Манченко О.В. Хімічна пластифіуація полімерів без бічних груп / О.В. Манченко, В.В. Нижник // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 131 : Хімічні науки та технології
1659250
  Паллаин А.В. Хімічна природа вітамінів / А.В. Паллаин. – К, 1938. – 47с.
1659251
   Хімічна природа та структура гетерогенних каталізаторів : монографія / О.В. Іщенко, А.Г. Дяченко, С.В. Гайдай, А.В. Вакалюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 208, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 194-207. – ISBN 978-966-933-148-9
1659252
  Рибачок І.М. Хімічна промисловість : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 59-64 : Табл.
1659253
  Ігнатенко М.Г. Хімічна промисловість : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, К.Є. Панько // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 79-81
1659254
  Боєчко Ю Ф.Ф. Хімічна сировина та способи її переробки / Ф.Ф. Боєчко, Л.Г. Богачук, Л.О. Боєчко. – Київ : Радянська школа, 1980. – 144 с. : іл.
1659255
  Заблоцька І.М. Хімічна складова професійних компетенцій бакалаврів лабораторної діагностики у вітчизняних і зарубіжних освітніх програмах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 122-125. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
1659256
  Астахов О.І. Хімічна стенографія / О.І. Астахов. – Київ, 1966. – 50с.
1659257
  Олійник А.Д. Хімічна та нафтохімічна промисловість України: стан, тенденції та напрями стратегічного розвитку / А.Д. Олійник, С.В. Антоненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 185-193. – ISSN 2222-4459
1659258
  Голуб О. Хімічна термінологія та номенклатура координаційної хімії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 6-8. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Обговорено найважливіші принципи української хімічної термінології та номенклатури координаційної хімії, на прикладах продемонстровано можливості адаптації міжнародних правил номеклатури IUPAC у сучасній українській мові. Обсуждены важнейшие ...
1659259
  Бабійчук І.В. Хімічна термінологія у працях І. Горбачевського // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 101-105. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 25). – ISSN 2313-8823
1659260
  Солдаткіна Л.М. Хімічна термодинаміка в схемах, таблицях, формулах, рисунках : навчально-наочний посібник до курсу фізичної хімії / Л.М. Солдаткіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський національний університет, 2012. – 100, [1] с. : табл., іл. – Додатки: с. 97-98. – Бібліогр.: с. 96. – ISBN 978-617-689-005-8
1659261
  Туркевич В.З. Хімічна термодинаміка та фазові рівноваги у системах з вуглецем та нітрідом бору : Навчальний посібник / В.З. Туркевич; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 85 с.
1659262
  Ост Г. Хімічна технологія / Г. Ост. – Харків-Київ : ДВОУ техвидав
Вип. 2 : Металургія. – 1931. – 144 с.
1659263
  Савінов Б.Г. Хімічна технологія / Б.Г. Савінов, С.Ю. Кудрицька. – Київ, 1973. – 252с.
1659264
  Гончаров А.І. Хімічна технологія / А.І. Гончаров, І.П. Середа. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1979. – 288с. : іл.135 + Табл.14. – Спис.літ.:27 назв.
1659265
  Гончаров А.І. Хімічна технологія / А.І. Гончаров, І.П. Середа. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1980. – 280с. : іл.99 + Табл.11. – Спис.літ.:25 назв.
1659266
  Гончаров А.І. Хімічна технологія : практикум : навчальний посібник / А.І. Гончаров, В.П. Михайленко. – Вид.2-ге, допов., перер. – Київ : Вища школа, 1982. – 240с. : іл.90 + Табл.5. – Спис.літ.:17 назв.
1659267
  Бедгер В.Л. Хімічна технологія неорганічних речовин / В.Л. Бедгер, Е.М. Бекер ; пер. з англ. В.С. Фінкельштейн. – Харків ; Дніпропетровськ : Техвидав, 1931. – 230 с.
1659268
  Лявинець О.С. Хімічна технологія. Виробничі хіміко-технологічні процеси : навч. посібник [для студентів напряму підгот. 102 Хімія і 014 Середня освіта (Хімія) / О.С. Лявинець, О.В. Скрипська, О.В. Кушнір ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ін-т біології, хімії та біоресурсів. – Чернівці : Рута ; Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2019. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці лаб. робіт
1659269
  Лявинець О.С. Хімічна технологія. Гідромеханічні, теплові і масообмінні процеси : навч. посібник [для студентів напряму підгот. 102 "Хімія" і 014 "Середня освіта (Хімія)"] / О.С. Лявинець, О.В. Скрипська, О.В. Кушнір ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрій Федьковича, Ін-т біології, хімії та біоресурсів. – Чернівці : Рута : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2019. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці лаб. робіт
1659270
  Степанюк А.Р. Хімічна технологія. Така різна і така однакова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4/5 (136). – С. 46-49. – ISSN 2518-7104
1659271
   Хімічна функціоналізація карбон-флуороксидних наночастинок / О.В. Десяткіна, Д.М. Коритко, В А. Плєхова, С.О. Алексєєв, В.А. Скришевський // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 137
1659272
  Коваленко М.Я. Хімічна хрестоматія / М.Я. Коваленко. – Київ : Радянська школа, 1971. – 231 с.
1659273
  Коваленко М.Я. Хімічна хрестоматія для учнів 9 класу / М.Я. Коваленко. – К, 1972. – 223с.
1659274
   Хімічне модифікування вуглецевого волокна для одержання кислотно-основних гетерогенних каталізаторів / А.В. Вакалюк, Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, О.М. Задерко, В.Є. Діюк // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 139
1659275
   Хімічне модифікування вуглецевого волокна для одержання матеріалів природоохоронного та біомедичного призначення / Л.М. Гріщенко, А.В. Вакалюк, О.М. Задерко, Т.М. Безугла, В.Є. Діюк // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 310-312
1659276
   Хімічне модифікування пероксидної похідної епоксидного олігомеру ЕД-24 1,4-бутандіолом / М.М. Братичак, Івашків, ОП, О.Т. Астахова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
1659277
   Хімічне модифікування поверхневого шару вуглецевого волокна Br- та S-вмісними сполуками / Л. Гріщенко, Т. Безугла, А. Вакалюк, В. Діюк, О. Місчанчук, О. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 54-59. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Проведено бромування вуглецевого волокна та отримано активні бромвмісні прекурсори, в яких бром здатний заміщуватися на сірковмісні функціональні групи. Досліджено хімічні та термодесорбційні властивості отриманих зразків. Показано, що синтезовані ...
1659278
  Кондратов Сергій Олексійович Хімічне модифікування поліметиленсечовини : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.06 / Кондратов Сергій Олексійович; МОНУ. Східноукраїнський нац. ун-тет ім.В. Даля. Рубіжанський філіал. – Рубіжне, 2002. – 357 л. + Приложения: л. 316 - 357. – Бібліогр.: л. 269 - 316
1659279
  Кондратов Сергій Олексійович Хімічне модифікування поліметиленсечовини : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук: 02.00.06 / Кондратов С.О.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 34 с. – Бібліогр.: 26 назв
1659280
   Хімічне осадження плівок селеніду кадмію = хімія / В.Ф. Микитченко, М.Я. Рахлін, Т.Г. Соколова, К. Нурмухамедов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 23-25 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
1659281
   Хімічне термінознавство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Бондарець, Л.Я. Терещенко, В.І. Булавін, О.В. Гордієнко, В.В. Дубічинський; О.В. Бондарець [ та ін.] ; МОНУ, Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків : НТУ "ХПІ", 2006. – 220 с. – ISBN 966-593-438-4
1659282
  Кучеренко Н.І. Хімічний аналіз ( мінералів, руд, металів і сплавів) / Н.І. Кучеренко. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1970. – 152 с.
1659283
  Кучеренко Н.І. Хімічний аналіз (води, палива, мастил, грунтів, добрив і кормів) / Н.І. Кучеренко. – Київ : Радянська школа
1. – 1959. – 212 с.
1659284
  Кучеренко Н.І. Хімічний аналіз (води, палива, мастил, грунтів, добрив і кормів) / Н.І. Кучеренко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа
1. – 1965. – 212 с.
1659285
  Кучеренко Н.І. Хімічний аналіз (мінералів, руд, металів і сплавів) / Н.І. Кучеренко. – Київ : Радянська школа
2. – 1961. – 156 с.
1659286
  Хільчевський В.К. Хімічний аналіз вод : Навчальний посібник / В.К. Хільчевський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 61с. – ISBN 966-594-387-1
1659287
  Гедройц К.К. Хімічний аналіз грунтів : підсобна книга для лабораторного дослідження грунтів / К.К. Гедройц. – Харків; Київ : Державне вид-во України, 1929. – 224 с.
1659288
   Хімічний аналіз природних вод та грунтів : навч. посібник зі спецкурсу "Аналіт. хімія навколиш. середовища" (для студентів, що здобувають освіту за ОКР Магістр хімії) / М.Ф. Зуй, С.О. Лелюшок, О.А. Запорожець [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Панмедія, 2015. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185. – ISBN 978-966-8947-16-2


  В пр. №1708964 напис: В подарунок бібліотеці хімічного факультету від автора Зуй М.Ф. Підпис. 9.11.16 р.
1659289
  Хільчевський В.К. Хімічний аналіз та оцінка якості природних вод : навч. посібник / В.К. Хільчевський, М.Р. Забокрицька ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – 74, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 73-74. – ISBN 978-966-940-380-3
1659290
  Москаленко О.С. Хімічний аналіз у виробничому навчанні лаборантів-хіміків / О.С. Москаленко. – Київ : Радянська школа, 1964. – 216 с.
1659291
  Суржик Л. Хімічний дизайн - шлях до новітніх нанотехнологій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 12


  Розмова з ученим, завідувачем лабораторії електрохімії наноматеріалів Інституту хімії поверхні ім.О.О. Чуйка НАН України професором Ю. Тарасенком.
1659292
  Кабачій Роман Хімічний екватор // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 7
1659293
  Яцимирський К.Б. Хімічний зв"язок / К.Б. Яцимирський, В.К. Яцимирський. – Київ : Вища школа, 1993. – 309 с.
1659294
  Савранський Л.І. Хімічний зв"язок і будова речовин / Л.І. Савранський. – Київ : Радянська школа, 1970. – 134 с.
1659295
  Григорович О.В. Хімічний зв"язок і будова речовини. Розробка теми / О.В. Григорович. – Харків : Основа, 2004. – 96с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.10 (22)). – ISBN 966-333-095-3
1659296
  Голуб А.М. Хімічний індивід та хімічна сполука / А.М. Голуб, С.Я. Дмитрик, 1960. – 78с.
1659297
  Коновалов В.М. Хімічний кабінет в середній школі / В.М. Коновалов, Л.І. Мамонтова. – Київ : Радянська школа, 1971. – 158 с.
1659298
  Дубинін Л.О. Хімічний кабінет середньої школи / Л.О. Дубинін. – К, 1957. – 155с.
1659299
  Совин Олена Хімічний квест / Совин Олена, Вивюрська Ольга, Баран Володимир // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 45-51
1659300
  Тарасова Н.В. Хімічний комплекс України: тенденції, проблеми, перспективи розвитку : Монографія / Н.В. Тарасова; За ред. С.І. Дорогунцова; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Науковий світ, 2001. – 253с. – ISBN 966-675-001-5
1659301
   Хімічний пікнік // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  У столичному парку Шевченка влаштували феєричне свято науки для всіх допитливих - "Медичні пікники". Хіміки КНУ імені Тараса Шевченка компетентно та доступно розповідали й демонстрували чимало цікавого з хімії живих істот та навколишнього середовища.
1659302
  Хільчевський В.К. Хімічний склад атмосферних опадів на території України та його антропогенна складова / В.К. Хільчевський, С.М. Курило // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 63-74. – ISSN 2306-5680
1659303
  Лозовицький П.С. Хімічний склад води в основних джерелах зрошення півдня України / П.С. Лозовицький, С.М. Каленюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 89-96 : Табл. – Бібліогр.: 12. – ISBN 966-521-109-9
1659304
  Пелешенко В.І. Хімічний склад дренажних і поверхневих вод нижньої частини осушувальної системи "Верхів"я р. Стохід" / В.І. Пелешенко, Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 41-47 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 22)
1659305
  Сливко М.М. Хімічний склад земної кори / М.М. Сливко. – Львів, 1965. – 110с.
1659306
  Шерета О.П. Хімічний склад зір розсіяних скупчень як індикатор зоряної та галактичної еволюції : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Шерета Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 34 назви
1659307
   Хімічний склад і особливості формування підземних вод кристалічних порід лівобережної частини Українського щита / Ф.А. Руденко, В.С. Шабатін, М.І. Дробноход, Б.М. Мандрик // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 49-55 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології ; № 12)
1659308
  Березовський М.Д. Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м"яса та сала свиней, одеожаних при поєднанні свиноматок великої білої породи з термінальними і чистопорідними кнурами різних генотипів / М.Д. Березовський, О.Л. Нарижна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1659309
  Гнатик Р. Хімічний склад космічних променів надвисоких енергій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-17. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджується хімічний склад космічних променів надвисоких енергій (КПНВЕ). Останні результати експериментального вимірювання енергетичного спектру та хімічного складу КПНВЕ, представлені двома найкращими детекторами AUGER і HIRES, виявились ...
1659310
  Захлєбаєв М.В. Хімічний склад надземної маси буркуну білого в чистому та сумісних посівах із злаковими культурами залежно від норм висіву та удобрення // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 163-167. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2310-9270
1659311
  Прибилова В.М. Хімічний склад підземних вод Харківської області як фактор ризику для здоров"я населення / В.М. Прибилова, А.М. Качан // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 37-45. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1659312
  Іванюк О.М. Хімічний склад та властивості F-, G-, K-зір - кандидатів на наявність планетних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02, 10, 104 / Іванюк Олексій Михайлович ; НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2024. – 28 с. – Бібліогр.: 51 назва
1659313
  Михальченко І.І. Хімічний склад торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву, Український щит / І.І. Михальченко, В.В. Загородній, В.О. Синицин // Пошукова та екологічня геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (16). – С. 37-45. – ISSN 2079-956X


  У результаті проведеного дослідження хімічного складу проб з перетину торій-ураноносних альбітитів Новоолексіївського рудопрояву (Партизанське рудне поле, Центральноукраїнський урановорудний район, Український щит) встановлено, що відмінність масової ...
1659314
  Дорохович А.М. Хімічний склад харчового продукту, що відповідає вимогам геродієтетики / А.М. Дорохович, М.М. Петренко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 339-340. – (Серія механіко-математична ; вип. 80). – ISSN 2078-3744
1659315
  Дрозд О.О. Хімічний склад яблук сорту Голден Делішес, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду в строку збору / О.О. Дрозд, О.В. Мельник, І.О. Мельник // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 53- 59 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
1659316
  Чехонадських Ф.А. Хімічний склад, нормальні показники кольору та світності F-, G-, K-надгігантів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Чехонадських Федір Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1659317
  Васецька Л.В. Хімічний тренажер для розв"язування задач / Л.В. Васецька. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.3(27)). – ISBN 966-333-148-8
Вип.1. – 2005. – 96с.
1659318
  Васецька Л.В. Хімічний тренажер для розв"язування задач / Л.В. Васецька. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.4(28)). – ISBN 966-333-156-9
Вип.2. – 2005. – 128с.
1659319
  Воловенко Ю. Хімічний факультет - лідер хімічної освіти. КНУ імені Тараса Шевченка - 185 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 5 липня (№ 124). – С. 5
1659320
  Сухан В. Хімічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1659321
  Сухан В. Хімічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1659322
  Слободяник М. Хімічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1659323
  Слободяник М. Хімічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту для учасників Олімпіади "Київський університет - 98".
1659324
  Слободяник М. Хімічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Інформація декана про факультет для майбутніх абітурієнтів.
1659325
  Слободяник М.С. Хімічний факультет // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 196-199. – ISBN 966-7419-44-4
1659326
   Хімічний факультет : Програми вступних іспитів до аспірантури зі спец. 02.00.01 -неорганічна хімія;02.00.02-аналітична хімія;02.00.03-органічна хімія;02.00.04-фізична хімія;02.00.06-хімія високомолекулярних сполук. – Київ : Київський університет, 2001. – 53с.
1659327
  Слободяник М. Хімічний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 45
1659328
  Слободяник М. Хімічний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 47-48
1659329
  Слободяник М.С. Хімічний факультет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 180-189.
1659330
  Слободяник М.С. Хімічний факультет / М.С. Слободяник, Т.Г. Єжова // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 392-395. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1659331
  Воловенко Ю. Хімічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  З часу свого заснування у 1834 р. як кафедра хімії, мінералогії та геології фізико-математичного відділення університету Святого Володимира (хімічне відділення створено у 1905 р)., факультет здобув міжнародне визнання в багатьох країнах світу своїм ...
1659332
  Воловенко Ю. Хімічний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1659333
   Хімічний факультет Київського національного університету імені тараса Шевченка // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 14-15. – ISBN 966-8411-01-3
1659334
   Хімічний факультет Ужгородського національного університету. – Ужгород : Патент, 2007. – 144с. : іл. – 60-річчю хімічного факультету присвячується. – ISBN 978-966-8760-34-1
1659335
   Хімічний факультет: наполеглива праця в царині науки хімічної звеличить вас на святій землі // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 84-91. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1659336
  Зуй М.Ф. Хімічні аспекти глобального потепління : Навчальний посібник / М.Ф. Зуй, В.М. Зайцев, Л.С. Костенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 32с.
1659337
   Хімічні властивості 3-(5-аміно-1H-1,2,4-триазол-1-IЛ)- та 3-(2-аміно1H-бензо[d] імідазол-1-IЛ)- 3-фенілпропангідразидів / Н.В. Світлична, О.О. Шишкіна, В.В. Бородіна, Ф.Г. Яременко, В.В. Ліпсон, В.І. Мусатов, В.М. Бондаренко // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Нац. акад. наук України, Ін-т органіч. хімії ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2014. – Т. 12, вип. 3 (47). – С. 74-80. – ISSN 2308-8303
1659338
  Федорова Г.В. Хімічні дисципліни в екологічній освіті: історія викладання та реальність // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 122-130. – (Серія "Екологія" ; вип. 19). – ISSN 1992-4259
1659339
  Пигуль В.С. Хімічні елементи в організмі людини / В.С. Пигуль. – Харків : Основа, 2004. – 96с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.3(15)). – ISBN 966-333-006-6
1659340
   Хімічні елементи і речовини в організмі людини - у нормі та в патології = Химические элементы и вещества в организме человека - в норме и при патологии : укр.-рос. довідник : навч. посібник / Ф.О. Чмиленко, Т.С. Чмиленко, Ю.С. Сапа, О.В. Саєвич; Ф.О. Чмиленко, Т.С. Чмиленко, Ю.С. Сапа, О.В. Саєвич ; за ред. д-ра хім. наук проф. Ф.О. Чмиленко. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2006. – 215, [1] с. : табл. – Текст парал. укр., рос. – Бібліогр.: с. 207-212. – ISBN 966-551-191-2
1659341
   Хімічні елементи снігового покриву м. Києва / В.Ф. Демченко, І.М. Андрусишина, І.О. Голуб, О.Г. Лампека // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – С. 54-58. – ISSN 2077-7477
1659342
  Волков С.В. Хімічні елементи та їх назви / С.В. Волков. – Київ : Радянська школа, 1966. – 72с.
1659343
  Давиденко І. Хімічні засоби впливу на властивості фотоактивних середовищ на основі полікомплексів азобензолу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 80-83. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості зміни фізичних властивостей полімерних композитів на основі азобензолу засобами хімічної модифікації структури полікомплексів і їх складу. Основну увагу приділено вивченню можливостей впливу на характеристики електрооптичного ...
1659344
  Ковтуненко В. Хімічні знання древніх. Греко-єгипетська хімія // Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 48-52
1659345
  Жданов С.М. Хімічні ідеї М.О. Морозова в світлі сучасної теорії будови атома // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
1659346
  Костенко Ю. Хімічні кульбіти Кремля // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 174-193. – ISBN 978-617-7631-10-0


  З історії переговорів про заборону хімічної зброї.
1659347
  Чмиленко Ф.О. Хімічні методи аналізу. Теорія та практика : навч. посібник для студентів хім. та біол. спец. ВНЗ / Ф.О. Чмиленко, Ю.В. Бохан, Т.С. Чмиленко ; за заг. ред. Ф.О. Чмиленка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-966-551-390-2
1659348
  Зінчук В. Хімічні методи якісного аналізу : Навчальний посібник / В. Зінчук, О. Гута; Мін-во освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 152с. – ISBN 966-613-403-9
1659349
  Мітрясова О.П. Хімічні основи екології : Навч. посібник / О.П. Мітрясова. – Київ, Ірпінь : Перун, 1999. – 192с. – ISBN 966-569-196-1
1659350
  Вундер П.А. Хімічні регулятори життя : (Про гормональну регуляцыю росту та розвитку) / П.А. Вундер. – Київ : Знание, 1963. – 36 с.
1659351
  Холодний М.Е. Хімічні регулятори формотворення і розвитку рослин / М.Е. Холодний, 1936. – 21-36с.
1659352
  Астахов О.І. Хімічні рівняння. Складання та методика добору коефіцієнтів : лекція для студентів-заочників природничих фак-тів пед. ін-тів / О. Астахов, О. Русько ; М-во освіти УРСР ; Наук.--метод. каб. заочноїї пед. освіти. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1950. – 32 с.


  Русько Олексій Микитович (1906-1964) - Ректр КУ
1659353
   Хімічні рішення проблем вогнезахисту / Л.М. Вахітова, К.В. Калафат, В.Л. Дріжд, Н.А. Таран // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 47-56. – ISSN 1815-2066


  Розглянуто сучасні підходи до створення вогнезахисних покриттів шляхом модифікації інтумесцентних систем наноматеріалами з вивченням механізму хімічних перетворень в умовах впливу високих температур. Проведено систематичне дослідження взаємодій ...
1659354
  Макогон О.Г. Хімічні розваги / О.Г. Макогон. – К, 1970. – 40с.
1659355
  Вернер Д.О. Хімічні стимулятори росту і розвитку рослин / Д.О. Вернер. – Київ, 1962. – 48с.
1659356
  Макліш К. Хімічні та біологічні загрози безпеці / К. Макліш, Ф. Лендзос // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 367-368. – ISBN 978-0-19-883999-6
1659357
  Ломницька Я.Ф. Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу в екологічних дослідженнях : навчально-методичний посібник / Я.Ф, Ломницька, Н.Ф. Чабан ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-613-681-0
1659358
  Ковтуненко В.О. Хімічні таємниці кольору / В.О Ковтуненко, М.С. Мірошниченко. – Київ : Радянська школа, 1975. – 119с. – (Бібліотечна серія)
1659359
  Василега-Дерибас Хімічні терміни у словникарстві та красному письменстві України / Василега-Дерибас; Наукове Товариство ім. Т. Шевченка у Львові. – Київ, 2003. – 19с.
1659360
  Грабовий А. Хімічні явища в художній літературі // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 27-28
1659361
  Тарутіна Зінаїда Хімічно-лікарсько-побутові небезпеки і загрози / Тарутіна Зінаїда, Корсак Костянтин // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 28-30 : Фото
1659362
  Котко О.А. Хімічно зшиті гідрогелі на основі акриламіду / О.А. Котко, О.М. Надтока, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 156
1659363
  Зайцев В.М. Хімічно модифіковані кремнеземи : Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей / В.М. Зайцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 171с. – ISBN 966-594-698-6
1659364
  Рубанова О.М. Хімічно стійкі склоемалі для водонагрівальних апаратів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Рубанова Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 25 назв
1659365
  Гончаров А.І. Хімічної технології. (Основи хімічної технології). : посіб.для 10 класу / А.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 1982. – 160с.
1659366
  Лендєл В.Г. Хімічному факультету - 70 років // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 5-13. – (Серія "Хімія" ; вип. 1 (35)). – ISSN 2414-0260


  Ювілей хімічного факультету Ужгородського національного університету. Згадується доктор хімічних наук, професор В. В. Сухан. У 1981-1983 р.р. - професор кафедри аналітичної хімії хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1659367
  Степанов Б.И. Хімія - на першому рубежі. / Б.И. Степанов. – Київ, 1960. – 24с.
1659368
  Рошаль О.Д. Хімія - це просто / О.Д. Рошаль. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.8 (20)). – ISBN 966-333-071-6
1659369
  Черток В.Р. Хімія / В.Р. Черток. – Х., 1930. – с.
1659370
  Меншуткін Б.М. Хімія / Б.М. Меншуткін. – Харків-Київ : Кокс і хемія, 1933. – 300 с.
1659371
  Верховський В.Н. Хімія / В.Н. Верховський. – Харків; Київ
2. – 1933. – 144с.
1659372
   Хімія. – Вип.1. – К, 1947. – 120с.
1659373
   Хімія. – Вип.2. – К, 1948. – 139с.
1659374
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 4-е вид. – Київ, 1949. – 480с.
1659375
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – Київ, 1949. – 512с.
1659376
  Борисов І.М. Хімія : підручник для пед. училищ : перекл. з рос вид. / І.М. Борисов. – Київ-Львів : Радянська школа, 1950. – 219 с.
1659377
  Кірюшкін Д.М. Хімія / Д.М. Кірюшкін. – Вид. 4-ге. – Київ, 1952. – 144с.
1659378
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 5-е вид. – Київ, 1953. – 416с.
1659379
  Кірюшкін Д.М. Хімія / Д.М. Кірюшкін. – Вид. 2-ге. – Київ, 1955. – 128с.
1659380
   Хімія : Підручник для 10 кл. с. ш. – Київ, 1956. – 192с.
1659381
   Хімія : Підручн. для 7 кл. с.ш. – Київ, 1956. – 136с.
1659382
   Хімія : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 2-е. – Київ, 1957. – 480с.
1659383
  Стеценко О.В. Хімія / О.В. Стеценко, Ф.Д. Шевченко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 424 с.
1659384
  Шелінський Г.І. і Смирнов А.Д. Хімія / Г.І. і Смирнов А.Д. Шелінський. – К., 1963. – 120с.
1659385
  Смирнов А.Д. Хімія / А.Д. Смирнов, Г.І. Шелінський. – Київ, 1964. – 280с.
1659386
  Деркач Ф.А. Хімія / Ф.А. Деркач. – Львів, 1968. – 312с.
1659387
  Тюткало І.М. Хімія / І.М. Тюткало. – К., 1972. – 548с.
1659388
  Грималюк І.М. Хімія / І.М. Грималюк. – 2-е вид. доп. перероб. – Київ : Вища школа, 1975. – 67 с.
1659389
   Хімія : Навчальний посібник для вступників до вузів / В.В. Сухан, Т.В. Табенська, А.Й. Капустян, В.Ф. Горлач. – Київ : Либідь, 1993. – 408с. – ISBN 5-325-00138-8
1659390
   Хімія : Посібник для вступників до внз. – 2-е видання. – Київ : Либідь, 1995. – 448 с.
1659391
   Хімія : Посібник для вступників до внз. – 3-е видання. – Київ : Либідь, 1996. – 448с. – ISBN 5-325-00832-3
1659392
  Буринська Н.М. Хімія : методи розв"язування задач / Н.М. Буринська. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 1996. – 80 с.
1659393
   Хімія : [Модульно-розвивальні системи навчання та метод. розроб. тем для вчителів хімії, студентів педвузів / Н.І. Клокар, В.В. Потіха, О.В. Чубарук, Слободянюк, НГ, В.І. та ін. Тузюк; Н.І. Клокар, В.В. Потіха, О.В. Чубар та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997. – 27, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – (Школа у творчому пошуку ; зб. 6)
1659394
  Буринська Н.Н. Хімія : 8 кл.: Підр. для серед. загальноосвіт. шк. / Н.Н. Буринська. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 160с. – ISBN 966-569-080-9
1659395
  Буринська Н.М. Хімія : 10 клас.Підручник для середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська, Величко Людмила Петрівна. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 176с. – ISBN 966-569-016-7
1659396
  Середа І.П. Хімія = Химия : методика складання рівнянь окисно-відновних реакцій / І.П. Середа. – Київ : Либідь ; Партнер, 1999. – 61, [3] с. – Текст парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 966-06-0122-0


  Глибокошановній Вірі Яківній Зуб від автора. Підпис
1659397
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 8-го кл. / Н.М. Буринська. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ-Ірпінь : Перун, 2000. – 160с. – ISBN 966-569-080-9
1659398
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 9 класу середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська. – 2-ге видання, перероб. та доп. – Ірпінь : Перун, 2000. – 160с. – ISBN 966-569-175-9
1659399
   Хімія : задачі, вправи, тести : [навч. посібник] / Я.М. Каличак, В.В. Кінжибало, Б.Я. Котур, М.Г. Миськів, Р.В. Сколоздра; Я.М. Каличак [та ін.] ; [ред. Л.І. Крючкевич]. – Львів : Світ, 2001. – 174, [2] с. : іл., табл. – ISBN 966-603-108-6


  Наведено задачі, вправи та тестові завдання з усіх розділів загальної хімії. Навчальний посібник для студентів нехімічних спе-ціальностей вищих навчальних закладів.
1659400
  Попель П.П. Хімія : Експериментальний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.9 клас / П.П. Попель. – Київ : Академія, 2001. – 224с. – ISBN 966-580-112-0
1659401
  Басов В.П. Хімія : Навч. посібник для самопідготовки до іспитів / В.П. Басов, В.М. Родіонов, О.Г. Юрченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2002. – 280с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-1-4; 966-7827-15-1
1659402
  Крикля Л.С. Хімія : Задачі та вправи. 8 клас / Л.С. Крикля, П.П. Попель; КНУТШ. – Київ : Академія, 2002. – 232с. – ISBN 966-580-133-3
1659403
  Попель П.П. Хімія : Експериментальний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 клас / П.П. Попель, В.Г. Пивоваренко, О.В. Гордієнко. – Київ : Академія, 2002. – 232с. – ISBN 966-580-141-4
1659404
   Хімія : Навчальний посібник для абітурієнтів / В.М. Іщенко, Н.І. Буряк, І.Г. Рябокінь, П.Г. Нагорний; Київський нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 244с. – ISBN 966-306-023-9
1659405
  Буринська Н.М. Хімія : Підручник для 9 класу загальноосвітніх навч.закл. / Н.М. Буринська. – 4-те видання, перероб. та доп. – Ірпінь : Перун, 2003. – 160с. – ISBN 966-569-128-7
1659406
   Хімія : Навчальний посібник для учнів старших класів і вчителів загальноосвітніх навч. закладів. – Київ : Либідь, 2003. – 352с. – ISBN 966-06-285-5


  Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів і всіх, хто прагне поглибити й систематизувати свої знання з хімії.
1659407
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2003
1659408
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 2. – 2003
1659409
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 3. – 2003
1659410
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2003
1659411
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 5. – 2003
1659412
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків
№ 6. – 2003
1659413
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2003
1659414
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2003
1659415
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2003
1659416
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2003
1659417
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2003
1659418
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2003
1659419
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2003
1659420
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2003
1659421
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2003
1659422
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2003
1659423
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2003
1659424
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2003
1659425
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2003
1659426
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2003
1659427
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2003
1659428
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2003
1659429
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2003
1659430
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2003
1659431
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2003
1659432
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2003
1659433
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2003
1659434
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2003
1659435
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2003
1659436
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2003
1659437
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2003
1659438
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2003
1659439
  Нагорний П.Г. Хімія : Посібник для студ. факультетів нехім. спец-тей / П.Г. Нагорний, О.В. Петренко; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 176с. – ISBN 966-7459-53-5
1659440
  Попель П.П. Хімія : 11 клас. Експериментальний підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, І.О. Савченко, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2004. – 232с. – ISBN 966-580-169-4
1659441
  Котур Б.Я. Хімія : Практикум / Б.Я. Котур; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 237с. – ISBN 966-613-189-7
1659442
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2004
1659443
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2004
1659444
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2004
1659445
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2004
1659446
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2004
1659447
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2004
1659448
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2004
1659449
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2004
1659450
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2004
1659451
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2004
1659452
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2004
1659453
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2004
1659454
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2004
1659455
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2004
1659456
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2004
1659457
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2004
1659458
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2004
1659459
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2004
1659460
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2004
1659461
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2004
1659462
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2004
1659463
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2004
1659464
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2004
1659465
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2004
1659466
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2004
1659467
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2004
1659468
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2004
1659469
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2004
1659470
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2004
1659471
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2004
1659472
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2004
1659473
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2005
1659474
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2005
1659475
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2005
1659476
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2005
1659477
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2005
1659478
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2005
1659479
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2005
1659480
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2005
1659481
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2005
1659482
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2005
1659483
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2005
1659484
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2005
1659485
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2005
1659486
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2005
1659487
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17. – 2005
1659488
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 18. – 2005
1659489
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19. – 2005
1659490
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 20. – 2005
1659491
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 21. – 2005
1659492
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22. – 2005
1659493
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 23. – 2005
1659494
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2005
1659495
  Нагорний П.Г. Хімія : посібник для студ. факультетів нехім. спец-тей / П.Г. Нагорний, О.В. Петренко; КНУТШ. – 2-е вид. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 196с. – ISBN 966-7459-53-5
1659496
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2006
1659497
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2006
1659498
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2006
1659499
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2006
1659500
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2006
1659501
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2006
1659502
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2006
1659503
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2006
1659504
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2006
1659505
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2006
1659506
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2006
1659507
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2006
1659508
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2006
1659509
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2006
1659510
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17. – 2006
1659511
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 18. – 2006
1659512
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19. – 2006
1659513
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 20. – 2006
1659514
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 21. – 2006
1659515
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22. – 2006
1659516
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 23. – 2006
1659517
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2006
1659518
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2007
1659519
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2007
1659520
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2007
1659521
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2007
1659522
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2007
1659523
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2007
1659524
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2007
1659525
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2007
1659526
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2007
1659527
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2007
1659528
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2007
1659529
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2007
1659530
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2007
1659531
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2007
1659532
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2007
1659533
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17. – 2007
1659534
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 18. – 2007
1659535
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19. – 2007
1659536
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 20. – 2007
1659537
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 21. – 2007
1659538
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22. – 2007
1659539
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 23. – 2007
1659540
   Хімія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2007
1659541
  Басов В.П. Хімія : навч. посібник для слухачів підготовчих відділень, ф-тів довузівської підготовки, абітурієнтів та студентів вищих закладів освіти / В.П. Басов, В.М. Родіонов. – 6-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-96076-6-9
1659542
   Хімія : тести, 8-11 класи: абітурієнту: посібник / автори-укладачі: І.М. Курмакова, Т.С. Куратова, С.В. Грузнова, П.В. Самойленко, Ж.В. Замай. – Київ : Академія, 2008. – 280с. – ISBN 978-966-580-227-3
1659543
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2008
1659544
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2008
1659545
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2008
1659546
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2008
1659547
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2008
1659548
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2008
1659549
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2008
1659550
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2008
1659551
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2008
1659552
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2008
1659553
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2008
1659554
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2008
1659555
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2008
1659556
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2008
1659557
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2008
1659558
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2008
1659559
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2008
1659560
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2008
1659561
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2008
1659562
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23. – 2008
1659563
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 24. – 2008
1659564
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2009
1659565
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2009
1659566
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2009
1659567
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2009
1659568
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2009
1659569
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2009
1659570
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2009
1659571
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2009
1659572
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2009
1659573
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2009
1659574
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2009
1659575
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2009
1659576
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2009
1659577
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2009
1659578
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2009
1659579
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2009
1659580
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2009
1659581
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2009
1659582
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2009
1659583
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23. – 2009
1659584
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 24. – 2009
1659585
  Нагорний П.Г. Хімія : посібник для студентів факультетів нехімічних спеціальностей / Нагорний П.Г., Петренко О.В. ; КНУТШ. – [3-є вид.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194. – ISBN 978-966-7459-53-5
1659586
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2010
1659587
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2010
1659588
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2010
1659589
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2010
1659590
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2010
1659591
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2010
1659592
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2010
1659593
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2010
1659594
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2010
1659595
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2010
1659596
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2010
1659597
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2010
1659598
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2010
1659599
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2010
1659600
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2010
1659601
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2010
1659602
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2010
1659603
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2010
1659604
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2010
1659605
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2010
1659606
  Василега-Дерибас Хімія : цікаві факти, досліди та запитання / Микола Василега-Дерибас. – Київ : Шк. світ, 2011. – 121, [5] с. : іл. – На тит. арк. також: Хімія. Біологія. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу". Природничо-математичний напрям). – ISBN 978-966-451-593-8
1659607
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2011
1659608
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2011
1659609
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2011
1659610
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2011
1659611
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2011
1659612
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2011
1659613
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2011
1659614
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2011
1659615
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2011
1659616
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2011
1659617
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2011
1659618
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2011
1659619
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2011
1659620
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2011
1659621
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2011
1659622
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2011
1659623
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2011
1659624
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2011
1659625
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2012
1659626
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2012
1659627
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2012
1659628
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2012
1659629
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2012
1659630
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2012
1659631
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2012
1659632
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2012
1659633
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2012
1659634
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2012
1659635
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2012
1659636
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2012
1659637
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2012
1659638
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17. – 2012
1659639
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 18. – 2012
1659640
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2012
1659641
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2012
1659642
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2012
1659643
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2012
1659644
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2012
1659645
   Хімія : посібник для студентів нехім. спец. ВНЗ / А.В. Голубєв [та ін.] ; за ред. акад. УАН Голубєва А.В. – Київ : Кондор, 2013. – 577, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 572-575. – Бібліогр.: с. 576-577. – ISBN 978-966-2781-41-0
1659646
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 1. – 2013
1659647
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 2. – 2013
1659648
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3. – 2013
1659649
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 4. – 2013
1659650
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 5. – 2013
1659651
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 6. – 2013
1659652
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 7. – 2013
1659653
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 8. – 2013
1659654
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 9. – 2013
1659655
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 10. – 2013
1659656
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12. – 2013
1659657
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14. – 2013
1659658
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16. – 2013
1659659
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2013
1659660
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 19. – 2013
1659661
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 20. – 2013
1659662
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 21. – 2013
1659663
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 22. – 2013
1659664
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24. – 2013
1659665
   Хімія : базовий підруч. для студентів ВНЗ (нехім. спец.) / [В.Ф. Шульгін та ін.]. – Харків : Фоліо, 2014. – 957, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 948. – ISBN 978-966-03-6905-4
1659666
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2002-
№ 3/4, лютий. – 2014
1659667
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 5/6 (305/306), березень. – 2014
1659668
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 7/8 (307/308), квітень. – 2014
1659669
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 9/10 (309/310), травень. – 2014
1659670
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12 (311/312), червень. – 2014
1659671
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14 (313/314), липень. – 2014
1659672
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16 (315/316), серпень. – 2014
1659673
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18 (317/318), вересень. – 2014
1659674
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 19/20 (319/320), жовтень. – 2014
1659675
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 21/22 (321/322), листопад. – 2014
1659676
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24 (323/324), грудень. – 2014
1659677
   Хімія : метод. вказівки до виконання лабор. робіт для студентів нехім. спец. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорг. хімії ; [уклад.]:Теребіленко К.В., Попель П.П. – Київ : [б. в.], 2015. – 34 с. : іл., табл. – Без тит. арк. - На обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 30
1659678
  Попель П.П. Хімія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2015. – 191, [1] с. : іл., табл. – Слов. термінів: с. 185-186. - Предм. покажч.: с. 187-188. – Бібліогр.: с. 189. – ISBN 978-966-580-470-3


  У пр. №1700272 напис: Студентам-хімікам на допомогу в підготовці до занять з методики викладання хімії в школі від авторів. 8.10.2015, Підпис
1659679
  Котур Б.Я. Хімія : практикум, органайзер самостійної роботи студентів : навч. посібник / Б.Я. Котур ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 107. – ISBN 978-617-10-0237-1
1659680
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 3/4 (327/328), лютий. – 2015
1659681
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 5/6 (329/330), березень. – 2015
1659682
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 7/8 (331/332), квітень. – 2015
1659683
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 9/10 (333/334), травень. – 2015
1659684
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12 ( 335/336), червень. – 2015
1659685
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14 (337/338), липень. – 2015
1659686
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16 (339/340), серпень. – 2015
1659687
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18 (341/342), вересень. – 2015
1659688
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 19/20 (343/344), жовтень. – 2015
1659689
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 21/22 (345/346). – 2015
1659690
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 23/24 (347/348), грудень. – 2015
1659691
  Попель П.П. Хімія : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2016. – 236, [4] с. : іл., табл. – Словник термінів: с. 228-231. - Предм. покажч.: с. 232-234. – Бібліогр.: с. 235-236. – ISBN 978-966-580-482-6


  У пр. №1709680 напис: Студентам і викладачам хімічного факультету від автора з побажанням успіхів. 18.01.2017. Підпис.
1659692
   Хімія : підруч. для студентів нехім. спеціальностей ВНЗ / А.В. Голубєв, О.А. Голуб, В.І. В.І. Лисін [та ін.] ; за ред. акад. УАН Голубєва А.В. – Київ : Кондор. – ISBN 978-617-7278-76-3
Ч. 1 : Загальна хімія. – 2016. – 263, [1] с. : іл., табл. – Предм.-імен. покажчик: с. 256-258. – Бібліогр.: с. 259-260
1659693
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 1/2 (349/350), січень. – 2016. – 79 с.
1659694
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 3/4 (351/352), лютий. – 2016. – 79 с.
1659695
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 5/6 (353/354), березень. – 2016. – 80 с.
1659696
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 7/8 (355/356), квітень. – 2016. – 80 с.
1659697
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 9/10 (357/358), травень. – 2016. – 80 с.
1659698
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 11/12 (359/360), червень. – 2016. – 80 с.
1659699
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 13/14 (361/362), липень. – 2016. – 80 с.
1659700
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 15/16 (363/364), серпень. – 2016. – 80 с.
1659701
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 17/18 (365/366), вересень. – 2016. – 80 с.
1659702
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 19/20 (367/368), жовтень. – 2016. – 80 с.
1659703
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 21/22 (369/370), листопад. – 2016. – 80 с.
1659704
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
№ 23 /24 (371/372), грудень. – 2016. – 79с.
1659705
  Попель П.П. Хімія : підручник для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2017. – 236, [4] с. : іл., табл. – Слов. термінів: с. 228-232. - Предм. покажчик: с. 233-235. – Бібліогр.: с. 236. – ISBN 978-966-580-517-5


  У пр. № 1722609 напис: Студентам і викладачам хімічного факультету від автора. 29.09.2017. Підпис
1659706
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 1/2 (373/374), січень. – 2017. – 80 с.
1659707
  Яцков М.В. Хімія : для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації : акад. рівень : навч. посібник / М.В. Яцков, Б.Д. Войцешевський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Техн. коледж. – Рівне : НУВГП. – ISBN 978-966-327-388-4
Ч. 2. – 2017. – 380, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 380
1659708
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 3/4 (375/376), лютий. – 2017. – 80 с.
1659709
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 5/6 (377/378), березень. – 2017. – 80 с.
1659710
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 7/8 (379/380), квітень. – 2017. – 80 с.
1659711
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 9/10 (381/382), травень. – 2017. – 80 с.
1659712
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 11/12 (383/384), червень. – 2017. – 80 с.
1659713
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (385/386), липень. – 2017. – 80 с.
1659714
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 15/16 (387/388), серпень. – 2017. – 80 с.
1659715
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 17/18 (389/390), вересень. – 2017. – 80 с.
1659716
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/20 (391/392), жовтень. – 2017. – 80 с.
1659717
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 21/22 (393/394), листопад. – 2017. – 80 с.
1659718
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 23/24 (395/396), грудень. – 2017. – 80 с.
1659719
  Попель П.П. Хімія : рівень стандарту : підручник для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2018. – 252, [4] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. назви розд. - Предм. покажч.: с. 248-251. – Бібліогр.: с. 252. – ISBN 978-966-580-527-4


  У пр. №1721776 напис: Студентам і викладачам хімічного факультету з побажанням успіхів. 28.09.2018. Від авторів. Підпис.
1659720
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2002-
№ 1/2 (397/398), січень. – 2018. – 80 с.
1659721
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 3/4 (399/400), лютий 2018 р. – 2018. – 80 с.
1659722
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 5/6 (401/402), березень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1659723
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 7/8 (403/404), квітень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1659724
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 9/10 (405/406), травень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1659725
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 11/12 (407/408), червень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1659726
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (409/410), липень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1659727
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 15/16 (411/412), серпень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1659728
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 17/18 (413/414), вересень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1659729
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/20 (415/416), жовтень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1659730
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 21/22 (415/416), жовтень 2018 р. – 2018. – 80 с.
1659731
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Основа, 2002-
№ 23/24 (419/420), грудень 2018 р. – 2018. – 79, [1] с., включ. обкл.
1659732
  Попель П.П. Хімія : рівень стандарту : підручник : для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / Павло Попель, Людмила Крикля. – Київ : Академія, 2019. – 244, [4] с., [3] c. табл., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 244. – ISBN 978-966-580-576-2


  У пр. №1733781 напис: Студентам і викладачам хімічного факультету від авторів з побажанням успіхів у роботі з обдарованими учнями і співпраці з учителями. 28.09.2019. Підпис.
1659733
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 1/2 (421/422), січень 2019 р. – 2019. – 79, [1] с., включ. обкл.
1659734
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 3/4 (423/424), лютий 2019 р. – 2019. – 79, [1] с.
1659735
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 5/6 (425/426), березень 2019 р. – 2019. – 72 с.
1659736
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 7/8 (427/428), квітень 2019 р. – 2019. – 72 с.
1659737
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 9/10 (429/430), травень 2019 р. – 2019. – 71, [1] с.
1659738
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 11/12 (431/432), червень 2019 р. – 2019. – 71, [1] с.
1659739
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 13/14 (433/434), липень 2019 р. – 2019. – 71, [1] с.
1659740
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 15/16 (435/436), серпень 2019 р. – 2019. – 71, [1] c., включ. обкл.
1659741
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 17/18 (437/438), вересень 2019 р. – 2019. – 71, [1] с.
1659742
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 19/20 (439/440), жовтень 2019 р. – 2019. – 71, [1] с.
1659743
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 21/22 (441/442), листопад 2019 р. – 2019. – 71, [1] c.
1659744
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 23/24 (443/444), грудень 2019 р. – 2019. – 72 с.
1659745
  Попель П.П. Хімія : задачі та вправи : 9 кл : навч. посібник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2020. – 110, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-580-572-4


  У пр. №1733780 напис: Студентам і викладачам хімічного факультету з побажанням успіхів від авторів. 17.02.2020. Підпис.
1659746
  Попель П.П. Хімія : підручник для 7 кл. закл. заг. серед. освіти / Павло Попель, Людмила Крикля. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Академія, 2020. – 212, [4] с. : іл., табл. – Слов. термінів: с. 297-209. - Предм. покажчик: с. 210-211. – Бібліогр.: с. 212. – ISBN 978-966-580-604-2


  У пр. №1742513 напис: Викладачам і студентам хімічного факультету від авторів з побажанням успіхів. 18.10.2021. Підпис
1659747
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 1/2 (445/446), січень. – 2020. – 71, [1] c.
1659748
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 3/4 (447/448), лютий. – 2020. – 71, [1] c.
1659749
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 5/6 (449/450), березень. – 2020. – 71, [1] c.
1659750
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 7/8 (451/452), квітень. – 2020. – 71, [1] c.
1659751
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 9/10 (453/454), травень. – 2020. – 71, [1] c.
1659752
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 11/12 (455/456), червень. – 2020. – 71, [1] c.
1659753
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 13/14 (457/458), липень. – 2020. – 71, [1] c.
1659754
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 15/16 (459/460), серпень. – 2020. – 71, [1] c.
1659755
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 17/18 (461/462), вересень. – 2020. – 71, [1] c.
1659756
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 19/20 (463/464), жовтень. – 2020. – 71, [1] с.
1659757
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 21/22 (465/466), листопад. – 2020. – 71, [1] с.
1659758
   Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків : Видавнича група "Основа", 2002-
№ 23/24 (467/468), грудень. – 2020. – 74 с.
1659759
  Попель П.П. Хімія : підручник для 8 кл. закл. заг. серед. освіти / Павло Попель, Людмила Крикля. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Академія, 2021. – 228, [4] с. : іл., табл., портр. – Слов. термінів: с. 221-224. - Предм. покажчик: с. 225-227. – Бібліогр.: с. 228. – ISBN 978-966-580-626-4


  У пр. №1742514 напис: Викладачам і студентам хімічного факультету від авторів з побажанням успіхів. 18.10.21 Підпис
1659760
   Хімія : навч. посібник / [Т.В. Диченко, Л.М. Пономарьова, С.Б. Большаніна, Р.М. Пшеничний] ; за заг. ред. Т.В. Диченко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 176, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-657-851-1
1659761
  Івченко Р.С. Хімія .11 клас : Відповіді на екзаменаційні білети / Р.С. Івченко. – Харків : Торсінг, 2000. – 96с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-26-1
1659762
  Огурок В.М. Хімія 1,1-дигідрополіфлуороалкілсульфеніл- та сульфінілхлоридів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Огурок Володимир Михайлович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1659763
  Домбровський А.В. Хімія 10-11 клас : Органічна хімія / А.В. Домбровський, Н.І. Лукашова, С.М. Лукашов. – Київ : Освіта, 1998. – 192с. – ISBN 966-04-0136-1
1659764
  Івченко Р.С. Хімія 9 клас. Випускний екзамен 2000 р. : Відповіді на екзаменаційні білети / Р.С. Івченко. – Харків : Торсінг, 2000. – 64с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-26-1
1659765
  Бутенко А.М. Хімія s-елементів : навч. посіб. для студ. хім. спец. заоч. навчання / А.М.Бутенко ; МОНУ ; Науково-метод. центр з вищ. освіти. – 2-е вид., доп. і перероб. – Харків : НТУ "ХПІ", 2002. – 246 с. – ISBN 966-593-138-5
1659766
  Яновська Е.С. Хімія атмосфери : Навчальний посібник для студ. хімічного факультету (спеціалізація "Екологічна хімія") / Е.С. Яновська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 114с. – ISBN 966-594-531-9
1659767
   Хімія білка : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Н.О. Сибірна [та ін.] ; за ред. Н.О. Сибірної ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 394 с. : іл. – Бібліогр.: с. 390-393. – (Біологічні Студії). – ISBN 978-966-613-767-1
1659768
  Решнова С.Ф. Хімія біоорганічна : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки 6.040102. Біологія / Решнова Світлана Федорівна, Пилипчук Людмила Львівна, Малєєва Неллі Тимофіївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 170, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-966-289-028-0
1659769
  Решнова С.Ф. Хімія біоорганічна : навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки 6.040102. Біологія / Решнова Світлана Федорівна, Пилипчук Людмила Львівна, Малєєва Неллі Тимофіївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 170, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-966-289-028-0
1659770
  Островський Я. Хімія в другій п"ятирічці / Я. Островський, 1932. – 72 с.
1659771
  Гончаров А.І. Хімія в житті та діяльності людини / А.І. Гончаров, В.Л. Павлов. – Київ : Київський університет, 1966. – 248 с.
1659772
  Гончаров А.І. Хімія в промисловості / А.І. Гончаров. – Київ : Радянська школа, 1973. – 157 с.
1659773
  Гетьманчук Ю.П. Хімія високомолекулярних сполук : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.П. Гетьманчук Ю.П., Братичак ; МОН України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2008. – 460 с. – ISBN 978-966-553-807-3
1659774
  Голованов М.Г. Хімія всюди / М.Г. Голованов. – К., 1972. – 48с.
1659775
  Хиля О.В. Хімія вуглеводів. Моносахариди : навчальний посібник для студ. хімічних і біологічних спеціальностей вищих навч. закладів / О.В. Хиля, В.П. Хиля ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-439-332-1
1659776
   Хімія вуглеводнів : зб. задач і вправ з орган. хімії для студентів природн. ф-тів нехім. спец. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.М. Юхименко, С.Л. Студзинський]. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2019. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 110
1659777
  Гамкало З.Г. Хімія геосфер : Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів / З.Г. Гамкало; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 195с.
1659778
  Трохименко О.М. Хімія гетерополікомплексів у науковій діяльності академіка А.К. Бабка // Анатолій Кирилович Бабко : до 110-річчя від Дня народження / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т ; [упоряд.: С.А. Куліченко, О.Ю. Тананайко ; заг. ред.: О.Ю. Запорожець]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 24-25
1659779
  Трохименко О.М. Хімія гетерополікомплексів у науковій діяльності академіка А.К. Бабка // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 15
1659780
  Карп"як В.В. Хімія гетероциклічних сполук : навчально-методичний посібник / В.В. Карп"як, М.Д. Обушак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 267, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 264. – ISBN 978-966-613-731-2
1659781
  Голованов М.Г. Хімія горючих копалин / М.Г. Голованов. – Київ, 1976. – 48с.
1659782
  Гупало О. Хімія деревини : Навчальний посібник / О. Гупало, Тушницький Орест Петрович. – Львів, 1997. – 197с. – ISBN 5-7763-8555-5
1659783
  Гупало О.П. Хімія деревини : підручник / О.П. Гупало, О.П.Тушницький ; М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2008. – 276, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274-276. – ISBN 966-346-304-Х
1659784
   Хімія для вступників : Посібник для вступників шкіл, абітурієнтів / О.В. Гордієнко, Н.Д. Донська, М.Ю. Корнілов, В.О. Павленко, В.В. Пономарьова; КНУТШ; За ред. Слободяника М.С. – Київ : Київський університет, 2001. – 260с. – ISBN 966-594-222-0
1659785
  Хомченко Г.П. Хімія для вступників до вузів : [Навч. посібник] / Г.П. Хомченко. – Київ : Вища школа, 1991. – 422 с.
1659786
  Табенська Т.В. Хімія для студентів-іноземців : підручник : [у 4 ч.] / Т.В. Табенська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-434-2
Ч. 1 : Загальна хімія. – 2011. – 384, [1] с. : іл., табл.
1659787
   Хімія для університетів. Повний курс в одному томі : підручник для вищих навч. закладів / В.К. Яцимирський [та ін.] ; [під. заг. ред. В. Яцимирського]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 432 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-569-276-8


  Універсальний підручник дає змогу студентам прослідкувати взаємозв"язок між розділами хімії, що складають єдину науку, одну з найголовніших серед базових природничих наук
1659788
  Лоханько В.Е. Хімія для художників / В.Е. Лоханько. – Х.-К., 1932. – 152с.
1659789
   Хімія елементів : цікаві задачі у бразил. стилі : [збірник для учнів 9–11 кл. та студентів I-III курсу спец. "Хімія", для курсу "Хімія" для нехім. спец.] / М-во освіти і науки України, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернів. обл. ; [уклад.]: В.В. Ткач, Т.Г. Мінакова, М.В. Кушнір. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 97, [3] с. : іл., табл. – На обкл., і тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – ISBN 978-617-7611-81-2
1659790
  Михайлик І.В. Хімія життя // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: Л.І. Ващенко, Н.О. Кисиленко, О.Ю. Крепель [та ін.]. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 30-32


  Про біохімію.
1659791
   Хімія життя у парку Шевченка // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "Однією з наймасштабніших під час «Наукових пікніків» стала локація хімічного факультету КНУ, який першим з університетських підрозділів взяв участь у цьому святі науки. Двічі на рік «Наукові пікніки» збирають тисячі відвідувачів у парку імені Тараса ...
1659792
  Губіна К.Є. Хімія з основами біогеохімії : семінар. та лаб. курс для студентів нехім. спец. : [скорочений конспект] / К.Є. Губіна ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : [б. в.], 2014. – 221, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221
1659793
  Слободяник М.С. Хімія з основами геохімії : навч. посібник / М.С. Слободяник, О.В. Петренко, Е.С. Яновська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 347. – ISBN 978-966-439-857-9
1659794
  Губіна К.Є. Хімія з основами геохімії : навч. посібник для практ. та лаб. занять для студентів нехім. спец. / Губіна К.Є., Яновська Е.С., Петренко О.В. ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. – 124 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 122
1659795
  Ємельяненко С.М. Хімія і біологічна хімія : Практикум / Ємельяненко С.М. – Київ, 1988. – 206 с.
1659796
  Євсюков М.М. Хімія і геологія планет : Навчальний посібник для студ. спеціальності "Астрономія" / М.М. Євсюков, Ю.В. Александров; МОНУ. Харківський національний ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2000. – 190с. – ISBN 966-623-008-9
1659797
  Профатілова Л.М. Хімія і економіка / Л.М. Профатілова. – К., 1963. – 48с.
1659798
  Скоробогатий Я.П. Хімія і методи дослідження сировини і матеріалів : (розділ "Органічна хімія") / Я.П. Скоробогатий, Н.О. Петровська, А.В. Гузій. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 431, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 425-431. – Бібліогр.: с. 424. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-035-5
1659799
   Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів : навч посіб. / Іващенко О.Д. та [ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 606 с. : іл., табл. + Додатки: с. 570-594. – Бібліогр.: с. 568-569. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-886-0
1659800
  Стеценко О.В. Хімія і основи біохімії / О.В. Стеценко, Ф.Д. Шевченко. – 2-е, перероб. – Київ : Радянська школа, 1967. – 452 с.
1659801
  Іванченко Л.В. Хімія і технологія води : навч. посібник для студентів хім.-технол. ф-тів ВНЗ / Л.В. Іванченко, В.Я. Кожухар, В.В. Брем ; Одес. нац.політехн. ун-т. – Одеса : Екологія, 2017. – 208, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7046-33-1
1659802
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: І.М. Астрелін, С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 41, № 6 (272), листопад - грудень. – 2019. – С. 569-664. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1659803
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: І.М. Астрелін, С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 42, № 1 (273), січень - лютий. – 2020. – 100, [2] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1659804
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: І.М. Астрелін, С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 42, № 2 (274), березень - квітень. – 2020. – С. 103-200, [2] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1659805
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: І.М. Астрелін, С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 42, № 3 (275), травень - червень. – 2020. – 299, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1659806
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: І.М. Астрелін, С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 42, № 4 (276), липень - серпень. – 2020. – 427, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1659807
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: І.М. Астрелін, С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 42, № 5 (277), вересень - жовтень. – 2020. – С. 431-582, [2] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1659808
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: І.М. Астрелін, С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 42, № 6 (278), листопад - грудень. – 2020. – С. 585-727, [2] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1659809
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля, Ю.С. Дзязько [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 43, № 1 (279), січень - лютий. – 2021. – 118, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1659810
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля, Ю.С. Дзязько [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 43, № 2 (280), березень - квітень. – 2021. – 231 с. – Резюме укр., англ. мовами
1659811
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля, Ю.С. Дзязько [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 43, № 3 (281), травень - червень. – 2021. – С. 233-342, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1659812
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля, Ю.С. Дзязько [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 43, № 4 (282), липень - серпень. – 2021. – С. 343-437 с. – Резюме укр., англ. мовами
1659813
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля, Ю.С. Дзязько [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 43, № 5 (283), вересень - жовтень. – 2021. – С. 439-534 с. – Резюме укр., англ. мовами
1659814
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля, Ю.С. Дзязько [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 43, № 6 (284), листопад - грудень. – 2021. – С. 535-640 с. – Резюме укр., англ. мовами
1659815
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля, Ю.С. Дзязько [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 45, № 1 (291), січень - лютий. – 2023. – 127, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
1659816
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля, Ю.С. Дзязько [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 45, № 3 (293), травень - червень. – 2023. – С. 255-388. – Резюме укр., англ. мовами
1659817
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля, Ю.С. Дзязько [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 45, № 2 (292), березень - квітень. – 2023. – С. 129-254. – Резюме укр., англ. мовами
1659818
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля, Ю.С. Дзязько [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 45, № 4 (294), липень - серпень. – 2023. – С. 389-529. – Резюме укр., англ. мовами
1659819
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля, Ю.С. Дзязько [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 45, № 5 (295), вересень - жовтень. – 2023. – С. 531-654. – Резюме укр., англ. мовами
1659820
   Хімія і технологія води = Journal of water chemistry and technology : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського ; голов. ред. В.В. Гончарук ; редкол.: С.О. Афанасьєв, М.Д. Гомеля, Ю.С. Дзязько [та ін.]. – Київ : Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 1979-. – ISSN 0204-3556
Т. 45, № 6 (296), листопад - грудень. – 2023. – С. 655-782. – Резюме укр., англ. мовами
1659821
  Гетьманчук Ю.П. Хімія і техологія олігомерів : навчальний посібник / Ю.П. Гетьманчук, М.М. Братичак ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 311с. – ISBN 978-966-439-059-7
1659822
  Анохін В.В. Хімія і фізико-хімія полімерів : підручник для хім.-технол. і технол. фак. та вузів / В.В. Анохін. – Київ : Вища школа, 1971. – 370 с. : іл. – Бібліогр.: с. 358-361
1659823
  Будрейко М.А. Хімія і філософія / М.А. Будрейко. – Київ : Політвидав України, 1966. – 100 с.
1659824
   Хімія і футбол : цікаві задачі у бразил. стилі / [уклад.]: В.В. Ткач, М.В. Кушнір, Н.В. Сокол, Я.Г. Іванушко ; М-во освіти і науки України, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернівец. обл. – Київ : Технодрук, 2021. – 63, [1] с. : іл. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – ISBN 978-617-8034-05-4
1659825
  Скопенко В.В. Хімія комплексних сполук : Посібник для студентів природ. фак. пед. ін-тів / В.В. Скопенко. – Київ : Радянська школа, 1967. – 167с. : з черт. + Предм. покажчик с.155-159. – Бібліогр.: с.154
1659826
  Алексєєв С.О. Хімія комплексних сполук : навчальний посібник для студ. хімічних спеціальностей для вищих навч. закладів / С.О. Алексєєв ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 159 с. : іл. – Бібліогр.: с. 157-159. – ISBN 978-966-439-346-8
1659827
  Алексєєв С.О. Хімія комплексних сполук : навчальний посібник / С.О. Алексєєв. – Київ : Наук.-вироб. п-во "Інтерсервіс", 2010. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.140-142. – ISBN 978-966-2465-07-5
1659828
  Ніколаєв А.П. Хімія людського організму / А.П. Ніколаєв, 1932. – 24с.
1659829
   Хімія металів і сплавів = Chemistry of metals and alloys / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка , Хімічний ф-т. – Львів. – ISSN 1998-8079
V. 6, is. 3/4. – 2013
1659830
   Хімія металів і сплавів = Chemistry of metals and alloys / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка , Хімічний ф-т. – Львів. – ISSN 1998-8079
V. 6, is. 1/2. – 2013
1659831
   Хімія металів і сплавів = Chemistry of metals and alloys / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка , Хімічний ф-т. – Львів. – ISSN 1998-8079
Vol. 7, is. 1/2. – 2014. – P. 1-138
1659832
  Ініхов Г.С. Хімія молока та молочних продуктів / Г.С. Ініхов. – Х.-К., 1932. – 372с.
1659833
  Левковець А.Г. Хімія на службі науково-технічного прогресу / А.Г. Левковець. – Київ : Знання, 1972. – 45 с.
1659834
  Голуб А.М. Хімія на службі у людини / А.М. Голуб. – Київ : Радянська школа, 1956. – 120 с.
1659835
   Хімія навколишнього середовища : Навчальний посібник / В.А. Копілевич, Л.В. Войтенко, С.Д. Мельничук, М.Д. Мельничук; За ред.: В.А. Копілевича. – Київ : Фенікс, 2004. – 408с. – ISBN 966-651-170-3
1659836
  Буденкова Н.М. Хімія навколишнього середовища та санітарно-хімічний аналіз : навч. посібник / Н.М. Буденкова, М.В. Яцков, О.І. Мисіна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2023. – 188, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 978-966-327-553-6
1659837
  Рюмін В.В. Хімія навколо нас / В. Рюмін. – Харків : Дитвидав, 1934. – 140 с.
1659838
  Пилипенко Л.С. Хімія навколо нас / Л.С. Пилипенко. – Одеса, 1958. – 40с.
1659839
  Попель П. Хімія навколо нас. Поширеність хімічних елементів у природі // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Побутова хімія. – С. 60-63


  Поширеність хімічних елементів у природі різна. З хімічних елементів найбільш поширені в земній оболонці Оксиген і Силіцій. Ці елементи разом з елементами Алюміній, Ферум, Кальцій, Натрій, Калій, Манган, Гідроген і Титан становлять більше 99% маси ...
1659840
   Хімія навколо нас. Скло // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2017. – № 9/10 (381/382), травень. – С. 10-21


  Сторінками інтернету.
1659841
  Підопригора В.С. Хімія ниву годує / В.С. Підопригора. – К, 1970. – 47с.
1659842
   Хімія об"єднує // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2022. – Січень (№ 1)
1659843
  Черепіна Н. Хімія об"єднує світ. Про результати Міжнародної олімпіади з хімії - 2017 // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2017. – № 8 (800), серпень. – С. 4-6


  "З 6 по 15 липня 2017 р в м. Бангкок (Таїланд) проходила 49-а Міжнародна олімпіада з хімії серед школярів. В ній взяли участь 297 учасників з 76 країн. Команда України складалась з чотирьох школярів з різних регіонів країни. За результатом виступу ...
1659844
   Хімія перехідних металів : цікаві задачі у бразил. стилі / М-во освіти і науки України, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернів. обл. ; [уклад.] : В.В. Ткач, Т.Г. Мінакова, М.В. Кушнір. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 59, [1] с. : іл. – На обкл., і тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – ISBN 978-617-7611-95-9
1659845
  Суворова О. Хімія по-київському! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Завдяки тісним дружнім відносинам між КНУТШ та СПбДу (м. Санкт-Петербург), команда хімічного факультету була запрошена на Перший міжнародний хімічний турнір серед студентів, що відбувся наприкінці минулого року в Санкт-Петербурзі та здобула блискучу ...
1659846
  Алексєєв С.О. Хімія поверхні,методи функціоналізації та властивості наноматеріалів на основі кремнію та карбіду кремнію : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 01.04.18, 102,10 / Алексєєв Сергій Олександрович ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2023. – 41 с. – Бібліогр.: 61 назва
1659847
  Бекер В. Хімія повсякденного життя / В .Бекер ; перекл. з нім. Д. Журавлів. – Харків; Одеса : ДВУ, 1930. – 167 с. – (Вивчаймо техніку)
1659848
  Загубинога О. Хімія повсякденності. Навчальні проєкти, 10-й клас // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2019. – Жовтень (№ 10). – С. 14-46
1659849
  Боєчко Ф.Ф. Хімія полімерів : навч. посіб. для студ. природ. фак. пед. ін-тів та нехім. фак. ун-тів / Ф.Ф. Боєчко. – Київ : Радянська школа, 1965. – 191 с. : іл. – Бібліогр.: с. 189
1659850
  Ластухін Ю.О. Хімія природних органічних сполук : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів. / Ю.О.Ластухін; М-во освіти і науки України; Нац. ун-т "Львівська Політехніка"(Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" ІПДО) . – Львів : "Інтелект-Захід", 2005. – 560с. – Шифр дубл. 54Ласт.( доп хім.ч./.з). – ISBN 966-7597-47-4
1659851
  Міскіджян С.П. Хімія проти бога / С.П. Міскіджян, С.С. Кирилюк. – Київ : Знання, 1970. – 32 с.
1659852
  Красноперова А.П. Хімія радіоактивних елементів // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 21/22 (369/370), листопад. – С. 76-79


  Міністр освіти і науки Лілія Гриневич обговорила з представниками місії ЄС поглиблення та подальші пріоритети співпраці в освітній галузі.
1659853
   Хімія розкриває секрети / розмову вела Л.Кіт. // Київський університет. – Київ, 2023. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Шостий рік поспіль хімічний факультет КНУ виступає співорганізатором Всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка Віктора Скопенка - індивідуального змагання для учнів 9-11-х класів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.Цього ...
1659854
  Лозинський М. Хімія силікатів / М. Лозинський. – Х-К, 1933. – 131с.
1659855
   Хімія стабільних карбенів та "зелені" технології / М.І. Короткіх, В.Ш. Сабєров, Г.Ф. Раєнко, Н.В. Глиняна, А.В. Кнішевицький, О.П. Швайка // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С. 57-67. – ISSN 1815-2066


  Наведено короткий аналіз результатів фундаментальних досліджень з хімії стабільних карбенів та прикладних розробок на їх основі з "зеленої" хімії, що проведені в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України за останнє ...
1659856
  Данилевський В. Хімія та сучасне життя / В. Данилевський. – Одеса, 1929. – 63с.
1659857
  Гетьманчук Ю.П. Хімія та технологія полімерів : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Наук.-метод. центр вищої освіти МОНУ; Ю.П. Гетьманчук, М.М. Братичак. – Львів : Бескид Біт, 2006. – 496с. – ISBN 966-8450-18-3
1659858
  Кондратов І.С. Хімія та фармацевтична індустрія. Сучасний стан відносин // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 5
1659859
   Хімія та хімічні технології = Chemistry and chemical technology : матеріали І Міжнар. конф. молодих вчених ССТ-2010, 25-27 листопада, 2010, Україна, Львів / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко ; програмн. ком. : Ю. Бобало (гол.), Й. Ятчишин, В. Атаманюк та ін. ; орг. ком. : З. Піх, О. Березко, А. Ігнатович та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 209, [3] c. – Конф. проходила в рамках 2-го Міжнар. молодіжного фестивалю науки "Litteris et artibus". - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Текст парал. укр., англ. - Назва кн. на обкл. на англ. мові. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-617-607-003-0
1659860
   Хімія та хімічні технології = Chemistry and chemical technology : матеріали ІІ Міжнар. конф. молодих вчених ССТ-2011, 24-26 листопада, 2011, Україна, Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко ; програмн. ком. : Ю. Бобало (гол.), Й. Ятчишин, В. Атаманюк та ін. ; орг. ком. : З. Піх, О. Березко, В. Івасів та ін.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 287, [1] c. – Конф. проходила в рамках 3-го Міжнар. молодіжного фестивалю науки "Litteris et artibus". - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Текст парал. укр., англ. - Назва кн. на обкл. на англ. мові. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-617-607-160-0
1659861
  Переш Є.Ю. Хімія твердого тіла : у 2-х частинах : навч. посібник для студ. хім. та фіз. спец. вищ.навч. закладів / Є.Ю. Переш, В.М. Різак, О.О. Семрад. – Ужгород : Закарпаття. – ISBN 966-7400-06-1; 966-7703-04-5
Ч. 1. – 2000. – 210 с.
1659862
  Переш Є.Ю. Хімія твердого тіла : у 2-х частинах : навч. посібник / Є.Ю. Переш, В.М. Різак, О.О. Семрад; УНУ. – Ужгород : Закарпаття. – ISBN 966-7400-23-3
Ч. 2. – 2002. – 244 с.
1659863
  Переш Є.Ю. Хімія твердого тіла : навч. посібник для студ. хім. та фіз. спеціальностей вищих навч. закладів / Є.Ю. Переш, В.М. Різак, О.О. Семрад. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Ужгород : Патент, 2011. – 447, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 439-443. – ISBN 978-617-589-018-9
1659864
  Пінчук С.І. Хімія твердого тіла (короткий курс) : підручник для студентів техн. вузів / С.І. [тобто Й.] Пінчук, О.Е. Чигиринець. – Вид. 2-е, перероб. і допов. – Київ : АртЕк, 2018. – 123, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISBN 978-617-7674-49-7
1659865
  Гавриленко К. Хімія успіху / [матеріал підгот. Д. Матат] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  З 6 по 15 липня 2017 року в м. Бангкок (Таїланд) проходила 49-а Міжнародна олімпіада з хімії серед школярів. В ній взяли участь 297 учасників з 76 країн. За результатом виступу команда України здобула три срібних (Авраменко М., Сех Т. та Філь Ю.) та ...
1659866
  Попель П.П. Хімія учителю 7-8 : навчально-методичний посібник / П.П. Попель. – Київ : Академія, 2009. – 168с. – ISBN 978-966-580-278-5
1659867
  Попель П.П. Хімія учителю 9-10 : навчально-методичний посібник / П.П. Попель. – Київ : Академія, 2010. – 142, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-580-334-8
1659868
   Хімія флавоноїдів : похідні хромонів - хроманони, гетероанельовані хромони та азахромони : монографія / [Н.В. Горбуленко, В.В. Іщенко, В.С. Москвіна та ін.] ; за ред. В.П. Хилі ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2023. – 199, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-933-209-7


  У пр. № 1750456 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу ! З найкращими побажаннями від авторів 2023 р. Підписи
1659869
   Хімія флавоноїдів. Кумарини та ізокумарини : монографія / В.П. Хиля, В.С. Москвіна, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 287, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-933-159-5


  У пр. № 1743415 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу від авторів. Хімія - це життя. Підпис.
1659870
  Теребіленко К.В. Хімія функціональних матеріалів : навч. посібник / К.В. Теребіленко, І.О. Гуральський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т. – Київ : Ліра-К, 2021. – 108, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-520-345-3
1659871
  Коршун Г.В. Хімія щоденного життя / Г.В. Коршун
1. – 1924. – 63с.
1659872
  Бабай І.М. Хімія як наукова та навчальна дисципліна у Харківському технологічному інституті (1885-1914 рр.) // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 46-56.
1659873
  Вольфкович С.І. Хімія, її взаємозв"язок з технологією та іншими науками (філософський аспект) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
1659874
  Максін В.І. Хімія, людина, природа / В.І. Максін. – Київ : Радянська школа, 1984. – 71 с.
1659875
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 2. – 2012. – С. 121-224. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659876
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 3. – 2012. – С. 225-356. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659877
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 4. – 2012. – С. 357-506. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659878
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 1. – 2012. – С. 1-120. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659879
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 4. – 2013. – С. 349-468. – Резюме укр., рос., англ. мова
1659880
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 3. – 2013. – С. 237-348. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659881
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 2. – 2013. – С. 121-236. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659882
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 1. – 2013. – С. 1-120. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659883
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 1. – 2014. – С. 1-116. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659884
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 2. – 2014. – С. 117-242. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659885
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 3. – 2014. – С. 243-358. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659886
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 5, № 4. – 2014. – С. 359-486. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659887
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 2. – 2015. – С. 167-270. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659888
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 3. – 2015. – С. 271-410. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659889
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 4. – 2015. – С. 411-568. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659890
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 1. – 2015. – С. 1-166. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659891
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 1. – 2016. – С. 1-116. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659892
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 2. – 2016. – С. 117-252. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659893
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 3. – 2016. – С. 253-371. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659894
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 4. – 2016. – С. 371-472. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659895
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 8, № 1. – 2017. – С. 1-104. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659896
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 8, № 2. – 2017. – С. 105-222. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659897
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 8, № 3. – 2017. – С. 223-354. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659898
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 8, № 4. – 2017. – С. 355-470. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659899
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 9, № 1. – 2018. – С. 1-104. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659900
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 9, № 2. – 2018. – 198, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659901
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 9, № 3. – 2018. – 312, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659902
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 9, № 4. – 2018. – 448, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659903
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 10, № 1. – 2019. – 99, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659904
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 10, № 2. – 2019. – С. 101-198, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659905
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 10, № 3. – 2019. – С. 201-323, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659906
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 10, № 4. – 2019. – С. 325-460, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659907
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 11, № 1. – 2020. – 159, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659908
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 11, № 2. – 2020. – С. 161-287, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659909
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 11, № 3. – 2020. – С. 289-441, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659910
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 11, № 4. – 2020. – С. 443-566, [5] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1659911
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 12, № 1. – 2021. – 78 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1659912
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 12, № 2. – 2021. – С. 79-154 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1659913
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 12, № 3. – 2021. – С. 155-279, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1659914
   Хімія. : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 4-е вид. – Київ, 1952. – 415с.
1659915
  Корчинський Г.А. Хімія. / Г.А. Корчинський. – К.
Том 2. – 1995. – 295с.
1659916
  Буринська Н.М. Хімія. 10 клас : Підручник для середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська, Л.П. Величко. – Київ, Ірпінь : Перун, 2000. – 176с. – ISBN 966-569-016-2
1659917
  Попель П.П. Хімія. 10 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2005. – 232с. – ISBN 966-580-193-7
1659918
  Попель П.П. Хімія. 10 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2006. – 232с. – ISBN 966-580-193-7
1659919
  Попель П.П. Хімія. 10 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень, рівень стандарта / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2010. – 206, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-204. – ISBN 978-966-580-330-0
1659920
  Попель П.П. Хімія. 11 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля, І.О. Савченко. – Київ : Академія, 2007. – 272с. – ISBN 978-966-580-265-5
1659921
  Попель П.П. Хімія. 11 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2011. – 352 с. : іл. – Бібліогр.: с. 345-347. – ISBN 978-966-580-361-4
1659922
  Попель П.П. Хімія. 7 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2007. – 136с. – ISBN 978-966-580-237-2
1659923
  Попель П.П. Хімія. 7 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2008. – 136с. – ISBN 978-966-580-237-2
1659924
  Попель П.П. Хімія. 7 клас : задачі та вправи : навч. посібник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2015. – 70, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-580-472-7


  У пр. №1700272 напис: Студентам-хімікам на допомогу в підготовці до занять з методики викладання хімії в школі від авторів. 8.10.2015, Підпис
1659925
  Попель П.П. Хімія. 8 клас : Підручник за експериментальною програмою для 8 класу середньої загальноосвітньої школи / П.П. Попель, М.С. Слободяник. – Київ : Академія, 2001. – 232с. – ISBN 966-580-108-2
1659926
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2003. – 200с. – ISBN 966-580-150-3
1659927
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник [для загальноосвітніх навчальних закладів] / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2004. – 200с. : іл. – ISBN 966-580-150-3
1659928
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2006. – 200с. – ISBN 966-580-150-3
1659929
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2009. – 231, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-580-294-5
1659930
   Хімія. Біологія. – Київ, 2000
1659931
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 6. – 2000
1659932
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 8. – 2000
1659933
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 10. – 2000
1659934
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 12. – 2000
1659935
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 14. – 2000
1659936
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 18. – 2000
1659937
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 45. – 2000
1659938
   Хімія. Біологія. – Київ, 2001
1659939
  Березан О.В. Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання : за чинною програмою ЗНО / Ольга Березан. – Вид. 5-те, випр. і допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2023. – 367, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Комплексне видання. Готуйся на 200 балів ! - На корінці: ЗНО. Хімія. – (ЗНО 2023). – ISBN 978-966-07-3503-3


  Зміст: Довідковий теоретичний матеріал; Розв"язування типових задач; Тренувальні тестові завдання; Варіанти тестів у форматі ЗНО; Відповіді до тестів ЗНО і тренувальних тестових завдань
1659940
  Бурська О.П. Хімія. Конкурсні задачі : на допомогу абітурієнтові / О.П. Бурська ; Вінницька філія Міжвідомчого Екологічного Центру. – Вінниця : ВФ МЕЦ, 1997. – 295 с.
1659941
  Рудзітіс Г.Є. Хімія. Неорганічна хімія: Підруч. для 8-го кл. серед. шк. / Г.Є. Рудзітіс, Ф.Г. Фельдман. – 2-е вид. – Київ, 1992. – 173с.
1659942
  Пономарьова В.В. Хімія. Основні класи неорганічних сполук : навч. посібник / Віра Пономарьова. – Київ : Ліра-К, 2022. – 96 с. : іл., табл. – ISBN 978-617-520-358-3
1659943
   Хімія. Повний комплект для тематичного оцінювання: 10-11 класи. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Біб-ка журналу "Хімія" ; Вип.9(45)). – ISBN 966-333-392-8
1659944
   Хімія. Повний комплект для тематичного оцінювання: 8-9 класи. – Харків : Основа, 2006. – 128с. – (Хімія ; Вип.8(44)). – ISBN 966-333-374-Х
1659945
  Сегеда А.С. Хімія. Понятійний апарат : навч. посібник для студ. / А.С. Сегеда, О.А. Лобода. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2013. – 436 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 412-436. – Бібліогр.: с. 409-411. – (Серія: Хімічні науки). – ISBN 978-966-306-169-8
1659946
  Луцевич Д.Д. Хімія. Тести : навчально-методичний посібник / Д.Д. Луцевич ; за ред. Б.С. Зіменковського. – Київ : Знання, 2012. – 592 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-805-1
1659947
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 3 (783), березень. – 2016. – 66 с.
1659948
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 5 (785), травень; спецвипуск : Роботи переможців всеукраїнського конкурсу "Панорама творчих уроків - 2016". – 2016. – 66 с.
1659949
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 1 (793), січень. – 2017. – 66 с.
1659950
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 3 (795), березень. – 2017. – 66 с.
1659951
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 8 (800), серпень. – 2017. – 66 с.
1659952
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Квітень (№ 4). – 2018. – 66 с.
1659953
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Червень (№ 6). – 2018. – 66 с.
1659954
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Липень (№ 7). – 2018. – 66 с.
1659955
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Серпень (№ 8). – 2018. – 66 с.
1659956
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Вересень (№ 9). – 2018. – 66 с.
1659957
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Жовтень (№ 10). – 2018. – 66 с.
1659958
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Січень (№ 1). – 2019. – 66 с.
1659959
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Лютий (№ 2). – 2019. – 66 с.
1659960
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Березень (№ 3). – 2019. – 66 с.
1659961
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Квітень (№ 4). – 2019. – 66 с.
1659962
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Травень (№ 5). – 2019. – 66 с.
1659963
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Червень (№ 6). – 2019. – 66 с.
1659964
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Липень (№ 7). – 2019. – 66 с.
1659965
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Серпень (№ 8). – 2019. – 66 с.
1659966
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Вересень (№ 9). – 2019. – 66 с.
1659967
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Жовтень (№ 10). – 2019. – 66 с.
1659968
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Листопад (№ 11). – 2019. – 66 с.
1659969
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Грудень (№ 12). – 2019. – 66 с.
1659970
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Січень (№ 1). – 2020. – 66 с.
1659971
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Лютий (№ 2). – 2020. – 66 с.
1659972
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Березень (№ 3). – 2020. – 66 с.
1659973
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Квітень (№ 4). – 2020. – 66 с.
1659974
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Травень - червень (№ 5/6). – 2020. – 66 с.
1659975
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Липень - серпень (№ 7/8). – 2020. – 98 с.
1659976
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Вересень - жовтень (№ 9/10) : Побутова хімія. – 2020. – 98 с.
1659977
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Листопад - грудень (№ 11/12) : Мистецтво самопрезентації. – 2020. – 120 с.
1659978
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Січень - лютий (№ 1/2) : Креативні уроки. – 2021. – 98 с.
1659979
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Березень - квітень (№ 3/4) : Сила і миць металів. Періодична таблиця. Алкани, насичені, парафіни. Різноманітність речовин. – 2021. – 98 с.
1659980
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Травень - червень (№ 5/6) : Уроки для 10-го класу. – 2021. – 98 с.
1659981
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Липень - серпень (№ 7/8) : Дистанційний виклик. – 2021. – 98 с.
1659982
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Вересень - жовтень (№ 9/10) : STEM - освіта. – 2021. – 98 с.
1659983
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Листопад - грудень (№ 11/12) : Підготовка до ЗНО. – 2021. – 96 с.
1659984
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Січень - лютий (№ 1/2) : Газета для вчителів хімії. – 2022. – 96 с.
1659985
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Березень - квітень (№ 3/4) : Формуємо покоління науковців. – 2022. – 96 с.
1659986
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Травень - червень (№ 5/6) : Хімія. Дидактичні матеріали. 11 клас. – 2022. – 142 с.
1659987
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Липень-серпень (№ 7/8) : Хімія. Уроки. 8 клас. – 2022. – 214 с.
1659988
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Вересень - жовтень (№ 9/10) : Екологічний вимір. – 2022. – 94 с.
1659989
  Попель П.П. Хімія: 8 клас : 8 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2008. – 232с. – ISBN 978-966-580-263-1
1659990
   Хімія: Всеукраїнські олімпіади : завдання та їх роз`вязування / Авт.-упор. П.П.Попель. – Київ : Либідь, 1997. – 96с. – ISBN 5-325-00834-Х
1659991
   Хімія: Всеукраїнські олімпіади: завдання та їх розв"язування / Попель П.П. – Київ : Либідь, 1997. – 96 с.
1659992
   Хімія: завдання і тести / В.М. Амірханов, О.І. Білодід, М.М. Верховид, О.В. Гордієнко, В.І. Замковий, С.Д. Ісаєв, Ю.М. та ін. Корнілов; Під ред. М.Ю.Корнилова. – Київ : Школяр, 2000. – 512 с. – ISBN 966-7117-22-7
1659993
   Хімія: завдання та тести. – Посібник-довідник для вступників до ВНЗ. – Київ : Генеза
ч. 1. – 1993. – 221 с.
1659994
   Хімія: завдання та тести. – Посібник-довідник для вступників до ВНЗ. – Київ : Генеза
ч. 2. – 1993. – 222 с.
1659995
  Рудзітіс Г.Є. Хімія: Органічна хімія: Підруч. для 10-го кл. серед. шк. / Г.Є. Рудзітіс, Ф.Г. Фельдман. – Київ, 1992. – 174с.
1659996
  Середа І.П. Хімія: основні закони і рівняння / І.П. Середа. – Київ : Либідь, 1994. – 80 с.
1659997
  Середа І.П. Хімія: основні закони і рівняння / І.П. Середа. – К, 1996. – 75с.
1659998
  Наумов М.І. Хінельські походи / М.И. Наумов ; [пер. з рос. І. Гречанівського]. – Київ : Рад. письменник, 1953. – 356 с.
1659999
  Усенко О.М. Хінони вищих водяних рослин як регулятор росту планктонних водоростей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 124-129. – ISSN 2306-5680


  У статті представлені дослідження вмісту хінонів у вищих водяних рослин та водному середовищі, а також їх вплив на планктонні водорості. Встановленна залежність росту водоростей від концентрації дослідженних хінонів. В статье приведены исследования по ...
1660000
  Буйських А.В. Хіоський чорнофігурний канфар з Борисфена // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (24) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – С. 111-115. – ISSN 2227-4952
<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,