Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>
1658001
  Лабович Л. "Шкодовав вовк кобилу..." : Світ ссавців у підляському фольклорі. Ч. 2 // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 1 (149). – С. 24-29. – ISSN 1230-2759
1658002
  Лабович Л. "Шкодовав вовк кобилу..." : Про дикі та домашні ссавці в українських говірках Підляшшя, ч. 3 // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 2 (150). – С. 27-30. – ISSN 1230-2759
1658003
  Литвин З. "Школа - це дуже суперечливий "бізнес" / розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 6-7


  Розмова з засновницею та головою ГО "Освіторія", фундаторкою та ідейною натхненницею Новопечерської школи Зоєю Литвин.
1658004
  Нетребенко А. "Школа безпеки" - рух у захищене майбутнє // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 17-18 : фото
1658005
  Вдовиченко Г. "Школа безпеки" вітає переможців // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 29-30 : фото
1658006
  Прибитько В.М. "Школа безпеки" по-чернігівськи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 14-15 : фото
1658007
  Булин-Соколова "Школа информатизации" как организационно-педагогическая основа трансформации общеобразовательного учреждения в информационном обществе // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 11. – С. 13-22. – ISSN 0234-0453
1658008
  Хоменко О. "Школа М. Максимовича" як інтелектуальний простір формування спільнотної ідентичності українців // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 132-152. – ISSN 2413-7065
1658009
  Фасоля О. "Школа має стати трампліном для успіху в житті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 3 квітня (№ 13). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Інтерв"ю з очільником департаменту освіти і науки Хмельнийької ОДА про якість освітніх послуг, важливість підтримки кращих закладів і чесність в освіті.
1658010
  Гриневич Л. "Школа має формувати цілісний світогляд" / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 18-19


  Міністр освіти і науки Лілія Гриневич - про наріжні камені освітньої реформи. Також про важливість викладання філософії школярам не раз наголошував автор статей "Дня" - доктор філософських наук, доцент філософського факультету Київського національного ...
1658011
  Андрущенко В. "Школа майбутнього" для України і європейського простору // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 5-16. – ISSN 2078-1016
1658012
   "Школа Марчука" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28 січня (№ 13). – С. 4-5


  Євгену Кириловичу Марчуку виповнюється - 75. Колеги - про роль особистості в історії.
1658013
  Дем"янчук О.О. "Школа молодого педагога" як середовище професійної соціалізації педагога / О.О. Дем"янчук, І.В. Адамович // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 53-58 : рис. – Бібліогр.: с. 56-57. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1658014
  Ющенко В. "Школа національного усвідомлення ніколи не буває заочною" / бесіду вів Ю. Патиківський // Україна молода. – Київ, 2021. – 20 серпня (№ 86). – С. 4-5


  Третій президент України про "вік" нашої Держави, як перемогти у війні і подолати виклики "русского міра", чи зможемо ми вступити в НАТО, як варто використати у своїх цілях запуск газогону "Північний потік-2" і де взяти грошей для розвитку української ...
1658015
  Земелєва Л.Г. "Школа практичних порад" - активна форма позааудиторної роботи з БЖД // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 14 : фото
1658016
  Озаровская О.Э. "Школа чтеца" : Хрестоматия для драм., пед. и оратор. курсов / / О.Э. Озаровская. – Москва : Т-во Сытина, 1914. – 514 с. – (Академическая библиотека государственого Малого театра)
1658017
  Меншій А.М. "Школа" М. Коцюбинського в українському постімпресіонізмі: рух стильових тенденцій : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Меншій Аліса Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 530 арк. – Бібліогр.: арк. 465-530
1658018
  Меншій А.М. "Школа" М. Коцюбинського в українському постімпресіонізмі: рух стильових тенденцій : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.06 / Меншій Аліса Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
1658019
  Сорока В. "Школа" чи "освіта" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  У книзі "Прихована історія американської освіти" педагог із 30-річним стажем, освітній експерт Джон Тейлор Гатто розглядає шкільну систему США як засіб забезпечення стабільності економіки, що обстоює інтереси капіталу.
1658020
  Ільїна В.М. "Школі безпеки" - 10 років // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 2-7
1658021
  Кухар А. "Шкутильгаючі" шлюби: проблеми правового регулювання у міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 482-483. – ISBN 978-966-301-169-1
1658022
  Ломакович С.В. "Шлем ужаса" В. Пелевина: от виртуальной реальности к мифу / С.В. Ломакович, Т.В. Надозирная // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 162-166. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  В статье исследуется проблема виртуальной реальности в романе В. Пелевина "Шлем ужаса". Используя привычную ситуацию пребывания человека в киберпространстве, писатель проводит параллели между иллюзорностью виртуальной действительности и комплексом ...
1658023
   "Шлю свої вітання полум"яні" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 лютого (№ 6). – С. 10, 11


  Листування Олекси Веретенченка та Уласа Самчука
1658024
  Хаас Р. "Шлюб без кохання" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 серпня (№ 150). – С. 3


  "Ердоган розпочав пошуки нових друзів і союзників. США та Європа повинні пристосуватися до цієї реальності".
1658025
  Салига Т. ... Шлюб із полином... (Слово у 75-ту річницю Ірини Калинець) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 250-253. – ISSN 0130-528Х
1658026
  Салига Т. ...Шлюб із полином..., слово у 75-ту річницю від дня народження Ірини Калинець // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 12 (854). – С. 163-165. – ISSN 0868-4790
1658027
  Плахотник О. Шкільні "гендерні уроки" як дзеркало української гендерної політики // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 167-173. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Метою статті є соціально-філософський аналіз власне ідеї "гендерних уроків", її методологічного обгрунтування та практичного втілення в українських закладах середньої освіти. Отримані результати співвідносяться авторкою із загальними тенденціями ...
1658028
  Каруник К.Д. Шкільні граматики Юрія Шевельова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 80-87


  Стаття висвітлює епізоди, пов"язані з виходом у світ граматик укр. мови Ю. Шевельова, історію та мотиви їх створення в Україні, Німеччині, Канаді та США, а також подає зіставний аналіз цих граматик. Узято до уваги науковий контекст повоєнної Німеччини, ...
1658029
  Каруник К. Шкільні граматики Юрія Шевельова: з історії українських підручників мови // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 4 (260). – С. 31-35


  Визначний український філолог XX століття Юрій Шевельов (1908-2007), відомий також за псевдонімом Юрій Шерех, відзначився в науковому просторі як автор численних праць з українського мовознавства, літературознавства, культурології. У цій статті йдеться ...
1658030
  Ровенчак І.І. Шкільні карти материків та частин світу С.Рудницького 1920 року / І.І. Ровенчак, Л.Ю. Цюцюра // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 40-45 : мал.,. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-9780
1658031
  Омельченко Ю.А. Шкільні музеї / Ю.А. Омельченко. – К, 1981. – 123с.
1658032
   Шкільні музеї. – К., 1991. – 108с.
1658033
  Удод О. Шкільні олімпіади - инвестиція в розвиток держави // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 квітня (№ 15)


  Про особливості проведення предметних олімпіад "Освіта України" поспілкувалася з директором Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту О. Удодом.
1658034
  Попель П.П. Шкільні підручники підготували університетські викладачі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Інтерв"ю з автором підручників з хімії для середньої школи - доцентом хімічного факультету Павлом Петровичем Попелем.
1658035
  Попель П.П. Шкільні підручники створюють університетські викладачі / розмову вела Л. Кіт // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 - 8 лютого (№ 5)


  Інтерв"ю з автором підручників з хімії для середньої школи - доцентом хімічного факультету КНУТШ Павлом Петровичем Попелем.
1658036
  Сущанський В. Шкільні підручники Стефана Банаха // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 103-105. – ISSN 1029-4171
1658037
  Петренко І. Шкільні програми для церковнопарафіяльних шкіл Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 259-267
1658038
  Елькін Д.Г. Шкільні психологічні досліди / Д.Г. Елькін. – Одеса, 1955. – 31с.
1658039
  Гаєвська Л.А. Шкільні реформи початку 60-х років ХІХ століття в Російській імперії // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 108-114.
1658040
  Конет І.М. Шкільні роки роки М.Г. Чеботарьова / І.М. Конет, М.Й. Семиліт, Л.М. Шемякіна // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 56-59. – ISSN 1029-4171


  Микола Григорович Чеботарьов (1894-1947) - укр. і російський математик. Член-кореспондент АН СРСР (1929). Заслужений діяч науки РРФСР (1943). Засновник Казанської алгебраїчної школи.
1658041
  Кузнєцов М.А. Шкільні страхи: види, умови прояву та шляхи подолання / М.А. Кузнєцов, І.В. Бабарикіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2012. – 227 с. : іл. – Додатки: с. 213-226. – Бібліогр.: с. 198-212. – ISBN 978-966-2411-17-1
1658042
  Прокопенко Л. Шкільні та публічні бібліотеки як освітні партнери: досвід промоції читання в німецьких бібліотеках / Л. Прокопенко, Т. Швачка // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 26-30
1658043
  Юрченко П. Шкільні шкідники (квіти й будяки). / П. Юрченко. – Х.-К., 1930. – 24с.
1658044
  Кирилюк М.О. Шкільно-краєзнавчі атласи регіонів України: сучасний стан, типова структура, напрями розвитку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 135-142


  У статті здійснено аналітичний огляд існуючих шкільно-краєзнавчих атласів регіонів країни, визначено сучасний стан їх розробки, загальну типову структуру. Вказано на необхідність проведення оновлення змісту та переліку карт, перегляду застарілих ...
1658045
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Січень, № 1 (121). – 2019. – 32 с.
1658046
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Лютий, № 2 (122). – 2019. – 32 с.
1658047
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Березень, № 3 (123). – 2019. – 32 с.
1658048
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Квітень, № 4 (124). – 2019. – 32 с.
1658049
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Травень, № 5 (125). – 2019. – 32 с.
1658050
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Червень, № 6 (126). – 2019. – 32 с.
1658051
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Липень, № 7 (127). – 2019. – 32 с.
1658052
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Серпень, № 8 (128). – 2019. – 32 с.
1658053
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Вересень, № 9 (129). – 2019. – 32 с.
1658054
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Жовтень, № 10 (130). – 2019. – 32 с.
1658055
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Листопад, № 11 (131). – 2019. – 32 с.
1658056
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Грудень, № 12 (132). – 2019. – 32 с.
1658057
   Шкільняк Степан Степанович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 50-53. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1658058
   Шкільняк Степан Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 541-542. – ISBN 978-966-439-754-1
1658059
  Біленко Василь Шкіпер Богдан Бродовський: Морська хвороба не завадила адміралу Нельсону виграти Трафальгарську битву // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 86-87 : фото
1658060
  Джекобс В. Шкіперове залицяння. / В. Джекобс. – Х-К, 1930. – 122с.
1658061
  Брюховецька О. Шкіра реальності: до феноменологічної теорії кіно // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 68-75. – ISBN 966-96471-2-6


  Феноменологія Мерло-Понті Моріса (1908-1961).
1658062
  Горинь Г.Й. Шкіряні прмисли західних областей України / Г.Й. Горинь. – К, 1986. – 93с.
1658063
  Ковалевська Т.М. Шкіряно-взуттєва промисловість Української РСР / Т.М. Ковалевська, А.С. Куц // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 103-111. – Бібліогр.: 5 назв
1658064
  Малко Р. Шкіци (з натури) : Поезії / Р. Малко. – Київ : Смолоскип, 2001. – 100с. – ISBN 966-7332-45-4
1658065
  Буженко Л. Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча від роману "DE-FACTO" до творчої кризи межі 30-40-х років // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 291-296. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1658066
  Буженко Л. Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча. Дитинство, вінницький та кам"янецький етапи життя // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 150-. – ISBN 966-7773-70-1
1658067
  Козиренко М. Шкіци. : Хто така Франція // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 68-78. – ISSN 0130-1608
1658068
  Еловичева Я.К. Шкловские (рославльские) межледниковые отложения Белоруссии и смежных территорий. / Я.К. Еловичева. – Минск, 1979. – 184с.
1658069
   Шкляр Володимир Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 368-369. – ISBN 978-966-2726-03-9
1658070
   Шкляр Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 542. – ISBN 978-966-439-754-1
1658071
   Шкляревський Олексій Сергійович (1839-1906) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 451. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1658072
  Лагутін В. Шкода від монополії і користь від конкуренції:чи все так просто? : Наукові дискусії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-61 : Табл. – Бібл. 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1658073
  Іванов Є.В. Шкода внаслідок виникнення надзвичайної ситуації і розрахунок збитків від втрати деревини та лісових ресурсів / Є.В. Іванов, О.Є. Васюков // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
1658074
  Псатій А. Шкода чи користь? Що потрібно знати про побутову хімію // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Побутова хімія. – С. 6-17


  В розвинутих країнах засоби побутової хімії, що містять ці небезпечні для здоров"я людей речовини заборонені. Але у нас вони дозволені, а ми впевнені, що продукція, яка стоїть на полицях магазинів і рекламується по телевізору, найкраща і не може бути ...
1658075
  Балюк Ю.О. Шкода як умова настання цивільно-правової відповідальності при її заподіянні об"єктам навколишнього природного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 125-127. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються загальноцивілістичні поняття "шкода" та "збитки" у відносинах, де об"єктом заподіяння їх є навколишнє природне середовище. The article deals with the general civil notions of "damage" and "losses" in the relations where they have been ...
1658076
  Гетманцев Д. Шкода, завдана державою, відшкодовується через суд і стягується через казначейство... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – С. 10


  ТОП-5 положень реформування інституту фінансової відповідальності. "... Я не знаю, чи є у праві цікавіша й важливіша тема, ніж тема юридичної відповідальності. Якщо говорити про негативну відповідальність за скоєне правопорушення — без жодного ...
1658077
  Бабенко М.В. Шкода, заподіяна внаслідок порушення екологічного законодавства: сутність і компенсація // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 110-120. – (Юридичні науки ; № 1)
1658078
  Синиця В.В. Шкода, спричинена лікуванням: деякі медико-правові аспекти // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 3 (138). – С. 24-27
1658079
  Пащенко М В. Шкодочинність та поширення в Україні основних шкідників гороху і прогноз ймовірних втрат урожаю за даними обліків чисельності комах : Автореф... канд.с-х,наук: 03.00.09 / Пащенко В.М,; Нац.аграрн.ун-т. – Київ, 2000. – 17с.
1658080
  Сірік О.М. Шкодочинність церкоспорозу на рослинах ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moenh) / О.М. Сірік, Л.А. Глущенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 71-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1658081
  Кондаков А.И. Школа- коммна / А.И. Кондаков. – М, 1961. – 166с.
1658082
   Школа-коллоквиум XI X по теории вероятностей и математической статистике. – Тбилиси, 1985. – 68 с.
1658083
   Школа-коммуна Наркомпроса. – Москва, 1924. – 280 с.
1658084
   Школа-коммуна Наркомпроса. – Москва : Педагогика, 1990. – 286 с.
1658085
   Школа-конференція молодих вчених "Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології" (СМФХТ-2021) = Modern Material Science: Physics, Chemistry, Technology (MMSPCT-2021) : Ужгород Водограй Україна, 4-8 жовт. 2021 р. : програма та матеріали конф. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації, Ужгород. лаб. матеріалів оптоелектроніки та фотоніки Ін-ту проблем реєстрації інформації, Техн. центр, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: А.Г. Наумовець (голов. ред.) та ін.]. – Ужгород : Сабов А.М., 2021. – 319, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл. : Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології" (СМФХТ-2021). Матеріали конференції = Modern Material Science: Physics, Chemistry, Technology (MMSPCT-2021). Conference Materials. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Сучасне матеріалознавство : MMS 2021) (Школа-конференція молодих вчених = School-conference of young scientists). – ISBN 978-966-02-9688-6
1658086
  Хайдарі Н.І. Школа-пансіон Рагбі (Rugby School) - заклад елітної приватної освіти у Великобританії // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 229-234. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1658087
   Школа-семинар по генетике и селекции животных. – Новосибирск, 1989. – 134с.
1658088
   Школа-семинар по теории случайных процессов / Школа-семинар по теории случайных процессов. – Вильнюс
Ч.1. – 1975. – 283с.
1658089
  Краевский Б.П. Школа -- двор -- квартира / Б.П. Краевский. – Москва, 1964. – 63с.
1658090
  Михайлов Ф.И. Школа - взгляд в мир / Ф.И. Михайлов, Е.И. Казакова. – Л., 1989. – 109с.
1658091
   Школа - дело общее. – М., 1990. – 118с.
1658092
   Школа - духовний осередок розвитку особистості, місцевої громади та держави : посібник / Рибалка В.В. [та ін.] ; за наук. ред. Рибалки В.В. і Самодрина А.П. ; Кременчуц. ін-т Ун-ту ім. А. Нобеля [та ін.]. – Київ ; Кременчук : Талком, 2018. – 451, [1] с. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7397-91-4
1658093
  Базарний В. Школа - жизнь или сметрь? // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 112-122
1658094
  Завадская О.А. Школа - народному хозяйству. / О.А. Завадская. – Львов, 1967. – 135с.
1658095
   Школа - наукова лабораторія: є контакт! // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)


  У Києві відбулася презентація пересувної навчальної лабораторії Нанотрак, під час якої науковці проводили демонстраційні експерименти з нанотехнологіями. Лабораторію 14 вересня відвідали міністр МОНМС Д. Табачник, міністр освіти і науки РФ Д. Ліванов, ...
1658096
   Школа - организующий центр воспитательной работы с детьми и подростками. – Куйбышев, 1968. – 88с.
1658097
   Школа - ПТУ - завод. – М, 1982. – 112с.
1658098
  Клочков И.Д. Школа - училище - производство / И.Д. Клочков. – Москва, 1974. – 61с.
1658099
  Корж Н. Школа - це стиль виховання, навчання й життя : (Реалізація особистісного потенціалу учня: індивідуальна траєкторія його освіти та гімназійний освітній округ // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – С. 46-65
1658100
   Школа - центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду збереження освітніх послуг у сільській місцевості : збірник наукових статей та доповідей учасників Всеукр. науково-практичного семінару, [(Луганськ, 26-27 березня 2011 року)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Кафедра соціальної роботи ; Східноукр. центр громадських ініціатив ; [редкол. : О.М. Дрєпіна, О.В. Переходченко, В.В. Щербаченко та ін.]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2011. – 268 с. – ISBN 978-617-509-149-4
1658101
  Кузь В.Г. Школа - центр воспитания / В.Г. Кузь. – М, 1991. – 149с.
1658102
  Инчина Л.М. Школа - центр воспитательной работы в кишлаке. / Л.М. Инчина. – Душанбе, 1966. – 36с.
1658103
  Кобзарь А.И. Школа - это радость или психологическое насилие над нашими детьми? / А.И. Кобзарь. – Харьков : Типография Мадрид, 2016. – 29, [1] с. – Книга описана по обл.
1658104
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – 9-е изд.. – Москва-Л., 1940. – 176с.
1658105
  Іваненко О.Д. Школа / О.Д. Іваненко. – Київ ; Харків, 1944. – 47 с.
1658106
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва-Л., 1949. – 296с.
1658107
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1957. – 247с.
1658108
  Брагина Э.Л. Школа / Э.Л. Брагина. – Л., 1961. – 88с.
1658109
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1962. – 431с.
1658110
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1973. – 255с.
1658111
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – К., 1978. – 176с.
1658112
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Симферополь, 1978. – 644с.
1658113
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Воронеж, 1979. – 184с.
1658114
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Петрозаводск, 1981. – 328с.
1658115
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1987. – 605с.
1658116
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1987. – 205с.
1658117
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – К., 1988. – 172с.
1658118
  Гайдар А.П. Школа : повесть / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1988. – 207 с. – ISBN 5-08-001847-Х
1658119
  Ужвенко Н.Я. Школа "Mime pur" Етьєна Декру в системі підготовки сучасного європейського актора // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 203-208
1658120
  Таран Л.В. Школа "анналів", сучасні підходи в історичній науці // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 34-43
1658121
  Синицын И.С. Школа "Золотых ребят" / И.С. Синицын. – М., 1985. – 255с.
1658122
  Копійка В.В. Школа "первинного розширення" та її місце в європейській інтеграційній теорії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 3-11
1658123
  Федоров Б.И. Школа . Развитие интеллектуальных способностей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 7. – С. 89-110. – ISSN 0235-1188
1658124
  Пушкарьова Т. Школа XXI століття: Київські ініціативи. Форум міністрів освіти країн Ради Європи / Т. Пушкарьова, Е. Воронова, О. Войтко // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 4-31


  22-23 вересня 2011 р. у м. Києві проведено Форум Міністрів освіти країн Ради Європи "Школа XXI століття. Київські ініціативи"
1658125
  Ільченко М.Ю. Школа авіадвигунобудування Олександра Івченка // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 234-240. – ISBN 978-966-622-690-0
1658126
  Хвостенко С.П. Школа агітаторів / С.П. Хвостенко. – К, 1960. – 52с.
1658127
  Гаррис Р. Школа адвокатуры : руководство к ведению гражданских и уголовных дел / Р. Гаррис ; [пер. с англ. П. Сергеича]. – [Санкт-Петербург] : Сенат. тип., 1911. – 280, II с.


  Пер.: Капустин Михаил Яковлевич (1847-1920) Ментин, Николай Федорович (1848-1893) На с. 1 печать: из Библиотеки Томашевского
1658128
  Бойко Е.С. Школа академика А.А. Андронова / Е.С. Бойко ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1983. – 199 с. : ил. – Библиогр.: с. 184-197 (325 назв.)
1658129
  Гороховатська О.Я. Школа академіка М.М. Амосова в галузі біологічної та медичної кібернетики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 147-161. – ISSN 0374-3896
1658130
  Кулик Н. Школа академіків // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 18 жовтня (№ 40/41). – С. 1, 14. – ISSN 2219-5793


  150 років тому у Києві відкрилася колегія Павла Галагана - приватна чоловіча гімназія. Науково-методичне піклування над Колегією здійснював Київський університет Святого Володимира. Першими директорами були відомі педагоги Семен Шафранов та Іван ...
1658131
  Войтко А. Школа академіків // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 13


  Про історію і сучасну форму колегії Павла Галагана.
1658132
  Горчинська В. Школа актуальних знань і нового досвіду // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 31


  VII Всеукраїнська школа методиста "Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення", НБУ імені Ярослава Мудрого, 7-11 жовтня 2019 р., м.Київ
1658133
  Наливайко А. Школа Анатолія Москаленка // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 17 листопада (№ 150/151). – С. 2


  До річниці від дня смерті.
1658134
  Молева Н.М. Школа Антона Ашбе / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1958. – 116с.
1658135
  Зубенко Л.Г. Школа атеїстичних знань / Л.Г. Зубенко. – Львів, 1985. – 58с.
1658136
   Школа без компютеров. Дети работников Силиконовой долины учатся без планшетов и ноутбуков // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 14-20 ноября (№ 46). – С. А 1


  Технический директор крупнейшего интернет-аукциона eBay отправил своих детей в школу без компьютеров. Так же поступили сотрудники и других гигантов Силиконовой долины: Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard. Называется эта школа Waldorf of the ...
1658137
  Красюк Н. Школа безпеки - старти 2012 року розпочато // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 2-3 : фото
1658138
  Прибитько В.М. Школа безпеки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 42
1658139
  Кривоцюк М.Ю. Школа безпеки в дії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 20-23 : фото
1658140
  Чикалов Р.А. Школа Белоруссии в борьбе за подъем общеобразовательного уровня трудящихся (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 571 / Чикалов Р.А.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1971. – 25л.
1658141
  Титок З.М. Школа Белоруссии в период гражданской войны и восстановления народного хозяйства (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Титок З. М.; Мин. гос. пед. ин-т. – Минск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1658142
  Сапогова Ирина Николаевна Школа библиотечного лидерства как средство от профессиональной усталости // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 34-35. – ISSN 1727-4893


  Весна 2008 года выдалась напряженной, обилие мероприятий фестиваля "Читающая семья - 2008" не давало времени на раздумья и отдых.
1658143
  Сафонова В. Школа бібліотечного журналіста Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка / Вікторія Сафонова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 25-27. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено інформацію про навчально-інноваційний проект "Школа бібліотечного журналіста", в рамках якого відбулося навчання працівників Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.
1658144
  Ковальчук В.В. Школа Боголюбова // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 165-167. – ISBN 978-966-194-005-4
1658145
  Астахов М.И. Школа большевистского воспитания : из опыта проведения рабочих собраний / М.И. Астахов. – Тула : Обл. кн. изд., 1951. – 32 с.
1658146
  Жданов Л.Т. Школа большого балета / Л.Т. Жданов. – М, 1974. – 190с.
1658147
  Воробьев Г.Г. Школа будущего начинается сегодня / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1991. – 237с.
1658148
  Успенский В.Д. Школа будущего. / В.Д. Успенский. – М, 1988. – 383с.
1658149
  Даниленко С. Школа була його єдиною родиною. 17 вересня виповнюється 140 років від дня народження Володимира Федоровича Дурдуківського (1874-1938) // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 3-10 вересня (№ 37). – С. 8 : фото


  В радянський час ім"я Володимира Федоровича Дурдуківського було під забороною, бо він проходив за статтею "український буржуазний націоналіст". У 1929 р. був заарештований і 16 січня 1938 р. розстріляний. В статті автор згадує безпідставно репресованих ...
1658150
  Синклер Э. Школа в Америке / Э. Синклер. – Харьков, 1925. – 93 с.
1658151
  Грек И.Ф. Школа в болгарских и гагаузских поселениях юга Российской империии в первой половине XIX века / И.Ф. Грек. – Кишинев : Изд. "Штиинца", 1993. – 108 с.
1658152
   Школа в боротбі за промфінплан. – Х., 1931. – 34с.
1658153
  Яковлев Ю.А. Школа в Вязниках / Ю.А. Яковлев. – М, 1963. – 30с.
1658154
  Краевский Б.П. Школа в Заполярье / Б.П. Краевский. – М., 1963. – 40с.
1658155
  Боревская Н.Е. Школа в КНР : 1957-1972 г. / Н.Е. Боревская ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1974. – 160 с. – Библиогр.: с. 157-159 (71 назв.)
1658156
  Галата С. Школа в об"єктиві тепловізора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  У приміщенні Солом"янської районної державної адміністрації студенти Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" презентували керівникам навчальних закладів району три найкращі проекти з ...
1658157
  Соколова О.Д. Школа в передгір"ї Карпат / О.Д. Соколова, В.Т. Тіпухов. – Львів, 1966. – 55с.
1658158
  Флит Н.В. Школа в Росси в конце ХІХ - начале ХХ вв / Н.В. Флит. – Л, 1991. – 96с.
1658159
  Козырев А.В. Школа в России в период подгоовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 15с.
1658160
  Малакшинов П.И. Школа в Таряте : повесть / Платон Малакшинов ; пер. с бурят. И.Асана. – Москва : Советская Россия, 1975. – 320 с.
1658161
  Лаврут О. Школа в Українській РСР у другій половині 1940-х наприкінці 1980-х років: сучасні візії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 4 (36), жовтень-грудень. – С. 171-182. – ISSN 1998-4634
1658162
   Школа в Чехословакии. – Прага, 1965. – 128с.
1658163
  Куркин Е. Школа вариативного образования: интересы, методы, действия // Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (57). – С. 11-17. – ISSN 2078-838Х
1658164
  Голубева Э.И. Школа Венецианова / Э.И. Голубева. – Л., 1970. – 55с.
1658165
  Январев Э.И. Школа взрослых. / Э.И. Январев. – Одесса, 1979. – 55с.
1658166
  Сологуб Галина Школа видала антологію дитячої поезії "Дзвінок душі" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 18
1658167
  Гарнійчук В.М. Школа виживання - єдина, цілісна країна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 14-17 : карта
1658168
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: паніка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 13-14
1658169
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: поведінка у місцях масового скупчення людей. Це мусить знати кожен! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 8-9. – Бібліогр.: 1 назв.
1658170
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: самозахист під час терористичних актів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 15-17. – Бібліогр.: 3 назв.
1658171
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: страх, психологічна допомога - це робота над собою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 14-15. – Бібліогр.: 3 назв.
1658172
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: стрес. Правила допомоги людям // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 18-19
1658173
  Данилюк І. Школа виховання творчих здібностей В.А. Роменця: витоки успіху / І. Данилюк, І. Ягіяєв // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 116-122. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-2131
1658174
  Фокина Т.П. и др. Школа возмужания / Т.П. и др. Фокина. – Саратов, 1984. – 115 с.
1658175
  Дроздов В.П. Школа возмужания. / В.П. Дроздов. – М., 1989. – 63с.
1658176
  Данилов А.Е. Школа воинского мастерства / А.Е. Данилов. – М, 1977. – 53с.
1658177
  Клековкін О.Ю. Школа Володимира Перетца // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 152-211. – ISBN 978-966-136-114-9
1658178
  Травина Ирина Школа выживания : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 86-93 : Фото
1658179
   Школа выживания. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 640 с. – ISBN 5-85880-290-7
1658180
  Мельник О. Школа Г. Нарбута та її вплив на формування мистецької концепції Роберта Лісовського // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 33-50. – ISSN 0236-4832
1658181
   Школа ГДР: Проблемы обучения и воспитания. – М., 1987. – 340с.
1658182
  Кізь О. Школа гендерної рівності: впровадження гендерної компоненти у навчально-виховний процес ВНЗ // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 95-99. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Стаття знайомить з досвідом шкіл гендерної рівності Тернопільського національного педагогічного універчитету імені Володимира Гнатюка від моменту формуввання гендерної культури студентської молоді. Інноваційні підходи викладено у їх зв"язку з ...
1658183
  Юзефович Л.А. Школа Героев / Л.А. Юзефович. – Пермь, 1986. – 167с.
1658184
  Волкогонов Д.А. Школа героизма и мужества / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1977. – 64с.
1658185
  Ялакас С.И. Школа горнолыжника. / С.И. Ялакас. – М., 1973. – 119с.
1658186
  Барабанова Ирина Школа гостеприимства Reikartz - образовательный проект в сфере гостиничного бизнеса в Украине // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 13-15 : фото
1658187
  Иванов В.Н. Школа гражданственности / В.Н. Иванов. – Москва, 1979. – 206с.
1658188
  Кусый Ю.А. Школа гражданственности / Ю.А. Кусый, В.Л. Омельяненко. – Киев, 1986. – 47с.
1658189
   Школа громадської участі для розвитку громад = School of civic participation for community development / Ін-т соціокультур. менеджменту, Школа громадської участі ; Charles Stewart Mott foundation ; [над вид. працювали: Т.В. Азарова, О.Ю. Кваша]. – Кіровоград : ІСКМ, 2015. – 88 с., [6] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Загол. обкл.: Школа громадської участі для розвитку громади. – Бібліогр.: с. 59-60. – ISBN 978-966-2466-39-3
1658190
  Яновський А. Школа громадянина: американський досвід - наші потреби / Анджей Яновський; Пер. з польськ. Л.Гриневич. – Львів : Літопис, 2001. – 216с. – ISBN 966-7007-59-0
1658191
  Баконина М. Школа двойников / М. Баконина. – Москва : Вагриус, 2000. – 365 с. – (Русский детектив). – ISBN 5-264-00223-1
1658192
  Лай В.А. Школа действия / В.А. Лай. – Птгр., 1920. – 158с.
1658193
  Жуков Ю.М. Школа делового общения для менеджеров: Крат введ. в курс интенсив. социал.-психол. обучения / Ю.М. Жуков, Ю.Г. Пилипейченко. – Москва, 1989. – 29с.
1658194
  Губерський Л. Школа дипломатів ХХІ століття // Столиця, 2002. – № 48


  Розмова з директорм Ін-ту міжнар. відносин КНУТШ Л. Губерським.
1658195
  Чекаленко Л. Школа дипломатії США // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С. 28-33. – (Історичні науки)
1658196
   Школа для "інженерів даних" / за матеріалами вишів, прес-служба МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 21 лютого (№ 7)


  Закінчилися навчання у традиційній зимовій школі Data Engineering and Security 2022 (DES 2022), участь у якій цьогоріч взяло близько 700 студентів університетів, коледжів та учнів шкіл з різних куточків України. Організаторами є Львівський національний ...
1658197
   Школа для батьків / В. Бондаровська, К. Бабенко, О. Возіянова, О. Демірська, І. та ін. Дідковська; [В. Бондаровська, К. Бабенко, О. Возіянова та ін.] ; Міжнар. гуманітар. центр "Розрада". – Київ : [б. в.], 2003. – 319 с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті обкл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-85-8571-01-0
1658198
  Сургай Л.С. Школа для дівчаток Введенського монастиря на Печерську (1901–1920) / Л.С. Сургай, О.І. Сургай // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 119-123. – ISBN 978-966-136-493-5
1658199
   Школа домоводства в сельском клубе. – М., 1961. – 24с.
1658200
  Сорока-Росинский Школа Достоевского / Сорока-Росинский. – Москва, 1978. – 48с.
1658201
  Шманкевич А.П. Школа дружбы / А.П. Шманкевич. – М, 1950. – 64с.
1658202
  Коваль А.В. Школа духовной закалки / А.В. Коваль. – Киев : Знания УССР, 1985. – 47 с.
1658203
  Полянский В.Б. Школа Е.Н. Соколова и психофизиологические исследования на животных // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 140-148. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1658204
   Школа европейских стран социализма. – М., 1976. – 295с.
1658205
  Боис І.О. Школа екматедос (науково-дослідницькі роздуми щодо методики виховання молодих фахівців з майстерності актора драматичного театру) / І.О. Боис, В.П. Чайка // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 142-152. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1658206
  Пархоменко Н. Школа експертів підручників: перспективи становлення // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 201-212. – ISBN 978-966-544-404-5
1658207
  Завілопуло А. Школа елементарних процесів у атомних системах. Знагоди 70-річчя академіка НАН України О.Б. Шпеника // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 43-47. – ISSN 0372-6436
1658208
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель, 1957
1658209
  Муканов С. Школа жизни : автобиографическая трилогия / С. Муканов. – Алма-Ата
1. – 1957. – 380 с.
1658210
  Ионов А.В. Школа жизни / А.В. Ионов. – Киев, 1958. – 175с.
1658211
  Муканов С. Школа жизни : роман / С. Муканов; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы
3. – 1966. – 431 с.
1658212
  Борисов Б.А. Школа жизни / Б.А. Борисов. – Москва : Политиздат, 1971. – 368 с. : ил.
1658213
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов ; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель
Кн. 1 : Детство. – 1971. – 416 с.
1658214
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1971. – 464 с.
1658215
  Муканов С. Школа жизни / С. Муканов. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1971. – 415 с.
1658216
  Омельченко В.В. Школа жизни / В.В. Омельченко; В.В. Амельченко. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1978. – 112 с. – (Библиотечка пропагандиста ДОСААФ)
1658217
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов авториз. пер. с каз. Г.Андреевой. – Алма-Ата : Жазушы
1. – 1985. – 380 с.
1658218
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов ; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1985. – 428 с.
1658219
  Муканов С. Школа жизни : роман / Сабит Муканов ; авториз. пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы
3. – 1985. – 380 с.
1658220
  Волхонская Наталья Школа жизни в искусстве : Столпы культуры / Волхонская Наталья, Семашко Андрей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 104-116 : Фото
1658221
  Власова Юлия Школа жизни. Открытки на память / Власова Юлия, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 66-71 : фото
1658222
  Крупська Н.К. Школа життя / Н.К. Крупська. – Х, 1931. – 28с.
1658223
  Мартич Ю.М. Школа життя / Ю.М. Мартич. – Київ, 1939. – 76с.
1658224
  Муканов С.М. Школа життя : роман / Сабит Муканов ;. – Київ
3. – 1970. – 447 с.
1658225
  Сенюта І.Я. Школа з медичного права для адвокатів / І.Я. Сенюта, В.В. Гайворонська // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 7-8
1658226
  Шелухін С. Школа за 2000 років до наших часів. – Київ, 1911. – 32 с. / Видавництво "Український Учитель" ; №47
1658227
  Шелухін С. Школа за 2000 років до наших часів // Початок історично-державного життя на Україні / В.А. Пархоменко. – Харків : Держвидав України, 1925. – 32 с.


  На с. 1 дарчий надпис: Дорогому И.М. Шульзі на добрую память от автора 13/31. 11
1658228
  Грекулов А. Школа за работой. Наши наблюдения, работы и экскурсии в природу / А. Грекулов. – Москва, 1924. – 80с.
1658229
  Приходченко К.М. Школа закаливания на дому / К.М. Приходченко. – 3-е изд., дораб. и доп. – Минск, 1988. – 173с.
1658230
   Школа Закарпаття. – К., 1946. – 72с.
1658231
  Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сибири в конце ХІХ - начале ХХ веков / Ф.Ф. Шамахов. – Томск, 1957. – 272 с.
1658232
  Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сибири междц двумя буржуазно-демократическими революциями / Ф.Ф. Шамахов. – Томск, 1966. – 193 с.
1658233
   Школа заповідної справи імені Тетяни Андрієнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 32-33 : фото
1658234
  Шеридан Р.Б. Школа злословия : пер. с англ. / Шеридан. – Москва : Типо-лит. Т-ва И. Н. Кушнерев и К*, 1898. – [2], 253 с. – Пер. также под загл.: "Школа клеветы или Вкус пересуждать других". – (Научно-популярная библиотека "Русско мысли" ; № 6 ; Шеридан / биографический очерк А. Погожевой)
1658235
  Шеридан Р. Школа злословия / Р. Шеридан. – Москва ; Ленинград, 1937. – 187с.
1658236
  Шеридан Р.Б. Школа злословия / Р.Б. Шеридан. – Москва, 1953. – 111с.
1658237
   Школа знань чи школа цінностей? / підготовила Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  В ефірі Espreso TV про майбутнє української освіти говорили міністр освіти Лілія Гриневич і кардинал Любомир Гузар. Розмову модерував журналіст Віталій Портніков.
1658238
  Ивановит П. Школа зове / П. Ивановит, І. Радуловит. – Титоград, 1980. – 184с.
1658239
  Скаткин М.Н. Школа и всесторонее развитие детей: кн. для учителей и воспитат. / М.Н. Скаткин. – Москва, 1980. – 144 с.
1658240
   Школа и выбор профессии. – М., 1969. – 240с.
1658241
  Савченко Г.Ю. Школа и ее друзья / Г.Ю. Савченко. – Москва, 1964. – 115с.
1658242
   Школа и ее шефы. – Свердловск, 1968. – 152с.
1658243
   Школа и жизнь. – Л., 1964. – 254с.
1658244
  Рубанов С.Ф. Школа и жизнь / С.Ф. Рубанов. – Минск, 1967. – 36с.
1658245
   Школа и жизнь = Schule und leben : книга для чтения на немецком языке. – Москва : Просвещение, 1988. – 160 с.
1658246
  Демина А.Г. Школа и завод / А.Г. Демина. – М, 1958. – 47с.
1658247
   Школа и здоровье учащихся. – М., 1991. – 37с.
1658248
   Школа и искусство. – Таллин, 1973. – 102с.
1658249
  Теас Р.А. Школа и колхоз / Р.А. Теас. – М., 1957. – 88с.
1658250
  Гришин Э.А. Школа и колхоз / Э.А. Гришин. – М., 1963. – 76с.
1658251
  Переведенцев В.И. Школа и молодая семья / В.И. Переведенцев. – М, 1982. – 96с.
1658252
  Жуков Владимир Школа и насилие : семь мифов о гуманизации школьного образования // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 181-191. – ISSN 0012-6756
1658253
  Бабушкина Т.А. Школа и начало трудового пути / Т.А. Бабушкина. – Москва : Знание, 1985. – 80 с. : ил. – Библиогр.: с. 76. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 2 ; Педагогика и психология)
1658254
  Кондратюк А.П. Школа и нравственное воспитание подрастающего поколения / А.П. Кондратюк. – Киев : Знание, 1983. – 47 с.
1658255
  Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Кузьмин М.Н. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 25 с.
1658256
  Кузьмин М.Н. Школа и образование в Чехословакии / М.Н. Кузьмин. – М, 1971. – 261с.
1658257
  Осипова Е.К. Школа и общественность / Е.К. Осипова, М.Б. Ценципер. – Москва, 1962. – 48с.
1658258
  Круткин В.М. Школа и общественность / В.М. Круткин. – Челябинск, 1966. – 49с.
1658259
   Школа и общественность. – М., 1982. – 89с.
1658260
  Паначин Ф.Г. Школа и общественный прогресс : актуал. вопр. работы общеобр. шк. эпохи разв. соц. / Ф.Г. Паначин. – М., 1983. – 255с.
1658261
  Дьюи Д. Школа и общество / Д. Дьюи. – М, 1924. – 175с.
1658262
  Матрусов И.С. Школа и охрана природы / И.С. Матрусов. – М., 1976. – 64с.
1658263
  Бернштейн М.С. Школа и педагогика в капиталистических странах / М.С. Бернштейн. – Москва : Знание, 1961. – 40 с. – Библиогр. в конце книги. – (Всесоюзное общество по распостранению политических и научных знаний ; [Серия 11. Педагогика. 2])
1658264
  Малькова З.А. Школа и педагогика за рубежом / З.А. Малькова. – Москва, 1983. – 191с.
1658265
  Гончаров Л.Н. Школа и педагогика США до второй мировой войны / Л.Н. Гончаров. – М, 1972. – 320с.
1658266
  Гончаров Лев Николаевич Школа и педагогика США от периода установления независимости до второй мировой войны : Автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Гончаров Лев Николаевич ; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики. АПН СССР. – Москва, 1979. – 40 с.
1658267
  Селицкий С.В. Школа и педагогическая мысль в Белоруссии в период нахождения ее в составе Великого княжесва Литовского и Речи Посполитой : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Селицкий С.В. ; Науч-исслед. ин-т общейт педагогики АПН СССР. – Москва, 1973. – 20 с.
1658268
  Мятельский М.С. Школа и педагогическая мысль в Белоруссии с 1896 года до Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Мятельский М.С.; Киев.гос.пед.ин-т. – Минск, 1983. – 22л.
1658269
  Глузман А.В. Школа и педагогическая мысль крымских татар / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 108-119. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1658270
   Школа и педагогическая мысль России периода двух буржуазно-демократических революций. – М., 1984. – 245с.
1658271
   Школа и педагогическая мысль Средних веков, Возрождения и начала Нового времени. – Москва, 1991. – 285 с.
1658272
   Школа и педагогическая наука. – М., 1975. – 238с.
1658273
   Школа и перевыборы Советов. – М., 1930. – 62с.
1658274
  Захлебный А.Н. Школа и проблемы охраны природы (содержание природоохранительного образования) / А.Н. Захлебный. – М, 1981. – 184с.
1658275
   Школа и производство. – М., 1982. – 191с.
1658276
   Школа и просвещение в народном Китае. – М., 1957. – 179с.
1658277
  Лийм А.К. Школа и просвещение в Эстонии в начале ХХ века. (До февральской революции 1917 года) : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Лийм А.К.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 36л.
1658278
   Школа и психическое здоровье учащихся. – М, 1988. – 271с.
1658279
  Афанасьев В.Ф. Школа и развитие педагогической мысли в Якутии / В.Ф. Афанасьев ; ред. Г.П. Башарин ; Якутский гос. ун-т. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1966. – 344 с. : ил. – Библиогр.: с. 330-342
1658280
   Школа и родной край. – Курск, 1967. – 216с.
1658281
   Школа и сберегательные кассы. – Санкт-Петербург : Изд. Управления Государственными сберегательными кассами, 1902. – 32 с. – Без тит. л.
1658282
  Кузьмин П.А. Школа и сельское хозяйство / П.А. Кузьмин. – М, 1956. – 20с.
1658283
  Соколов А.П. Школа и семья / А.П. Соколов. – Ярославль, 1956. – 112с.
1658284
  Гребенников И.В. Школа и семья / И.В. Гребенников. – Москва, 1985. – 176с.
1658285
  Печерникова И.А. Школа и семья. / И.А. Печерникова. – М., 1952. – 40с.
1658286
   Школа и служба профориентации. – М, 1989. – 80с.
1658287
  Арсентьев А.М. Школа и современная научно-техническая революция / А.М. Арсентьев; Арсеньев А.М. – Москва : Знание, 1970. – 32 с. – Библиогр.: с. 30. – (Б-чка "Актуальные проблемы педагогики и психологии" ; вып. 2 : В помощь лектору)
1658288
  Вульфов Б.З. Школа и социальная среда / Б.З. Вульфов, В.Д. Семенов. – Москва, 1981. – 95с.
1658289
  Филиппов Ф.Р. Школа и социальное развитие общества / Ф.Р. Филиппов. – Москва, 1990. – 159 с.
1658290
  Новикова Л.И. Школа и среда / Л.И. Новикова. – М., 1985. – 79с.
1658291
   Школа и труд. – Ставрополь, 1958. – 227 с.
1658292
  Атутов П.Р. Школа и труд : П.Р. Атутов, В.А. Кальней, А.В. Поляков и др. ; под ред. П.Р. Атутова, В.А. Кальней / П.Р. Атутов, В.А. Кальней, А.В. и др. Поляков. – Москва : Педагогика, 1987. – 215 с. – Библиогр.: с. 212-213 (47 назв.). – (ОПН : Образование. Педагогические науки. Общественная педагогика)
1658293
  Шабаева М.Ф. Школа и учительство России в 1 четверти XIX в. (от начала века до восстания декабристов) : Автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Шабаева М.Ф. ; АПН РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1954. – 24 с.
1658294
   Школа и учительство Сибири (20-е - начало 30-х годов). – Новосибирск, 1978. – 190 с.
1658295
  Ферстер Ф.В. Школа и характер : Морал.-пед. пробл. шк. жизни / Ф.В. Ферстер, проф. педагогики в Вен. ун-те ; Авториз. пер. с 12 (доп.) нем. изд. М.А. Энгельгардта. – Санкт-Петербург : Изд-во газ. "Школа и жизнь", 1915. – 331, V с.
1658296
  Симон Е. Школа и хлеб / Е. Симон ; С нем. пер. О.В. Кайданова. 2. Вопль учащихся детей : (По Джону Спарго). – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1911. – 40 с. – (Библиотека свободного воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 49)
1658297
  Малькова З.А. Школа и школьная политика в США / З.А. Малькова. – М., 1969. – 61с.
1658298
  Закурдаев А.А. Школа и школьник в китайской концепции образования: традиции и современность // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 5 сентябрь-октябрь. – С. 104-118. – ISSN 0869-5415


  Настоящая статья посвящена изучению школы и школьника в контексте китайской концепции образования. Исследование показало, что связь современной сферы образования с государственной властью осталась в рамках традиционных представлений, и это не только ...
1658299
  Шаус Я.Л. Школа игры в международные шашки. / Я.Л. Шаус. – М., 1981. – 128с.
1658300
  Кротов Ф.Г. Школа идейной закалки / Ф.Г. Кротов. – М, 1978. – 192с.
1658301
   Школа изобразительного искусства. – М
1. – 1960. – 192с.
1658302
   Школа изобразительного искусства. – М
2. – 1960. – 230с.
1658303
   Школа изобразительного искусства. – М
3. – 1961. – 195с.
1658304
   Школа изобразительного искусства. – М
4. – 1962. – 235с.
1658305
   Школа изобразительного искусства. – М
5. – 1962. – 143с.
1658306
   Школа изобразительного искусства. – М
5. – 1963. – 142с.
1658307
   Школа изобразительного искусства. – М
7. – 1963. – 240с.
1658308
   Школа изобразительного искусства. – М
8. – 1963. – 163с.
1658309
   Школа изобразительного искусства. – М
9. – 1963. – 362с.
1658310
   Школа изобразительного искусства. – М
10. – 1963. – 272с.
1658311
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
1. – 1964. – 180с.
1658312
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
2. – 1965. – 168с.
1658313
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
3. – 1965. – 211с.
1658314
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
4. – 1965. – 220с.
1658315
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
5. – 1966. – 208с.
1658316
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
6. – 1966. – 203с.
1658317
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
7. – 1966. – 128с.
1658318
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
9. – 1968. – 256с.
1658319
   Школа изобразительного искусства. – 2-е изд., испр. и доп. – М
10. – 1968. – 176с.
1658320
   Школа изобразительного искусства. – 3-е изд., испр. и доп. – М, 1986. – 172с.
1658321
   Школа изобразительного искусства. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва
Т. 3. – 1989. – 198 с.
1658322
   Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. – 3-е изд., испр. и доп. – М
2. – 1988. – 160с.
1658323
   Школа им. С.Т. Шацкого. – М, 1940. – 215с.
1658324
  Пилиповский Я. Школа имени С.М.Кирова / Я. Пилиповский. – Свердловск, 1949. – 80с.
1658325
  Исмаилов Бурхан Школа имени Чапаева. / Исмаилов Бурхан. – Душанбе, 1964. – 68с.
1658326
  Сукиасян Э.Р. Школа индексирования : Практическое пособие / Э.Р. Сукиасян. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2005. – 144 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 39). – ISBN 5-85129-175-3
1658327
   Школа инженерных кадров на Западном Урале. – Пермь, 1973. – 60с.
1658328
  Гордин Л.Ю. Школа инициативы и самостоятельности / Л.Ю. Гордин. – М, 1984. – 112с.
1658329
  Булин-Соколова Школа информатизации: путь к обновлению образования / Булин-Соколова, А.Л. Семенов, А.Ю. Уваров // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 11. – С. 3-12. – ISSN 0234-0453
1658330
  Чубар Б.С. Школа искателей / Б.С. Чубар. – М, 1989. – 224с.
1658331
  Любар О.О. Школа і вибір професії / О.О. Любар, Л.К. Бикова. – Київ, 1977. – 152с.
1658332
   Школа і виробництво. – К., 1964. – 60с.
1658333
   Школа і виробництво. – К., 1976. – 152с.
1658334
  Швецов К.І. Школа і виробництво. / К.І. Швецов. – Київ, 1961. – 44с.
1658335
  Моторнюк М.М. Школа і виховання нової людини / М.М. Моторнюк. – Львів, 1963. – 164 с.
1658336
  Матвієць О.М. Школа і долі : історія Пирогівської загальноосвітньої школи Глобинського району Полтавської області / Олександр Матвієць. – Глобине : Поліграфсервіс, 2008. – 650 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-7344-61-0
1658337
   Школа і життя. – К., 1958. – 352с.
1658338
  Голубков В.М. Школа і життя. / В.М. Голубков. – Київ, 1964. – 72с.
1658339
   Школа і завод. – К., 1965. – 178с.
1658340
  Олешко Л.Д. Школа і здоров"я учнів (До 100-річчя з дня народження В.О.Сухомлинського, видатного педагога, вченого, гуманіста) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 5-6
1658341
  Вержбицький Ар. Школа і культура : (Замітки сільского вчителя). – Катеринослав : Друкарня Андрущенка
6-8. – 1911. – 48с.
1658342
  Смаль В.З. Школа і освіта в країнах народної демократії / В.З. Смаль. – Київ, 1958. – 32 с.
1658343
  Шулікін Д. Школа і пандемія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 квітня (№ 16). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
1658344
   Школа і сім"я. – К, 1952. – 91с.
1658345
  Помагайба В.І. Школа і сім"я в боротьбі за піднесення успішності учнів / В.І. Помагайба. – К., 1961. – 51с.
1658346
  Копачов І.П. Школа і формування активної життєвої позиції в учнів. / І.П. Копачов. – К., 1978. – 48с.
1658347
  Бевза А.И. Школа ідейного гарту / А.И. Бевза. – К, 1983. – 136с.
1658348
  Куліченко А.К. Школа імені Лінкольна педагогічного коледжу Колумбійського університету як втілення організаційно-педагогічних ідей Ч. В. Еліота. - // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 1 : Педагогічні науки. – C. 107-112


  Американський просвітник Чарльз Вільям Еліот (1834 - 1926) є однією з таких авторитетних та знакових постатей, яка кардинально вплинула на розвиток й становлення педагогічної думки кінця ХІХ ст. - початку ХХ ст. Наміри вивчати минулий досвід, ...
1658349
  Гончаренко Н. Школа іншування / Н. Гончаренко, М. Кушнарьова // Критика. – Київ, 2001. – Квітень, (число 4). – С. 20-23


  "Соціологи вважають, що соціально-культурний склад населення України далеко не такий простий. Понад 90% його становлять три великі мовно-культурні групи: україномовні українці (близько 40%), російськомовні українці (30-35%) та російськомовні росіяни ...
1658350
  Щербан Р. Школа ІРБІС: регіональний досвід // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 5-7. – ISSN 1811-377X
1658351
  Степовик Д. Школа й університет // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 8 (240), вересень. – С. 35-46. – ISSN 0131-2685


  Кобальчинська Романа Романівна (1946-2013), український етнограф та мистецтвознавець, фахівець музейної справи, провідний спеціаліст Музею народної архітектури та побуту України в Києві, заслужений працівник культури України.
1658352
  Афанасьев П.А. Школа йога: восточные методы психофизиологического самосовершенствования / Афанасьев П.А. – Минск : Полымя, 1991. – 153, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 153-154. – (За здоровьем и долголетие)
1658353
  Сантэм Ар Школа йоги : Лекции по йоге Ар Сантэма в изложении Ар Пулле / Сантэм Ар. – Москва : ГУМУС, 1993. – 128с. – ISBN 5-87037-022-9
1658354
  Юнаков О. Школа Йосипа Каракіса / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 8-9


  Про спадщину знаменитого київського архітектора - його правнук Олег Юнаков.
1658355
   Школа К.Я. Лукса. – Хабаровск, 1989. – 221с.
1658356
  Беляев Владимир Иванович Школа как центр воспитательной работы с детьми в районе своей деятельности по материалам центральных опытно-показательных учреждений Наркомпроса РСФСР 1918-1937 гг. : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Беляев Владимир Иванович ; НИИ общей педагогики. АПН СССР. – Москва, 1980. – 22 с.
1658357
  Науменко Ф.І. Школа Київської Русі / Ф.І. Науменко. – Львів, 1965. – 215 с.
1658358
  Панфилов Н.Д. Школа кинолюбителя / Н.Д. Панфилов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1985. – 238 с.
1658359
  Панфилов Н.Д. Школа кинолюбителя. / Н.Д. Панфилов. – Москва, 1979. – 223с.
1658360
  Капранов С.В. Школа Кіото як приклад реалізації інтелектуального потенціалу Японії // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 46-59. – ISSN 1608-0599
1658361
   Школа класного керівника. – Київ : Шкільний світ, 2005. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-67-4; 966-356-004-5
1658362
  Костровицкая В.С. Школа классического танца : уч. для хореограф. уч. и хореограф. отд-ний вузов искусств и культуры / В.С. Костровицкая, А.А. Писарев. – Л., 1986. – 260с.
1658363
  Костровицкая В.С. Школа классического танца: уч. для хореограф. уч. и хореограф. отд-ний вузов искусств и культуры / В.С. Костровицкая, А.А. Писарев. – Л., 1968. – 262с.
1658364
  Костровицкая В.С. Школа классического танца: уч. для хореограф. уч. и хореограф. отд-ний вузов искусств и культуры / В.С. Костровицкая, А.А. Писарев. – 2е изд., доп. – Л., 1976. – 271с.
1658365
  Дубенецкий С.Ф. Школа классового воспитания / С.Ф. Дубенецкий. – Минск, 1985. – 65с.
1658366
  Саргсян Г.В. Школа классовой революционной борьбы / Г.В. Саргсян. – М., 1985. – 280с.
1658367
  Успенский Э.Н. Школа клоунов. / Э.Н. Успенский. – М., 1983. – 240с.
1658368
  Успенский Э.Н. Школа клоунов. / Э.Н. Успенский. – Петрозаводск, 1992. – 239с.
1658369
  Тимофєєв В.Я. Школа козацько-лицарського виховання / В.Я. Тимофєєв // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008. – Збірка 6 : Задністрова Січ. – 230 с.
1658370
  Тимофєєв В.Я. Школа козацько-лицарського виховання : з досвіду роботи директора школи / В.Я. Тимофєєв. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 260 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7257-73-7
1658371
  Шлапак Я. Школа Коломійченка діє // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 13). – С. 12


  120 років від дня народження Олексія Сидоровича Коломійченка (1898 - 1974), українського отоларинголога.
1658372
  Юргель Б.А. Школа коммунистического воспитания / Б.А. Юргель. – Л, 1959. – 36с.
1658373
   Школа комсомольского активиста. – М
Вып. 3. – 1974. – 173с.
1658374
   Школа комсомольского вожака. – М, 1970. – 303с.
1658375
   Школа комсомольского вожака. – М, 1972. – 239с.
1658376
  Вербицкий А.А. Школа контекстного обучения как модель реализации компетентностного подхода в общем образовании / А.А. Вербицкий, О.Б. Ермакова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 2. – С\ 12-18. – ISSN 0869-561Х
1658377
  Обрант С.Е. Школа корабелов. / С.Е. Обрант. – Л., 1958. – 208с.
1658378
  Єрмакова Н. Школа Курбаса // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України ; ред. А. Гайшенець. – Київ, 2017. – № 1. – С. 22-25. – ISSN 0207-7159
1658379
  Ковальчук В В. Школа Курдюмова // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 170-171. – ISBN 978-966-194-005-4
1658380
  Панфилов Я.В. Школа Курской губернии накануне и в первые годы Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Панфилов Я.В. ; АПН РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1955. – 15 с.
1658381
   Школа Левицкой (1900-1911 г.). – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1911. – 71 с.
1658382
   Школа легкой атлетики. – М, 1962. – 348с.
1658383
   Школа легкой атлетики. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1968. – 336с.
1658384
   Школа Ленина. – Горький, 1966. – 111с.
1658385
   Школа летом. – Казань, 1930. – 64с.
1658386
  Шеридан Р.Б. Школа Лихослів"я / Р.Б. Шеридан. – Київ, 1947. – 189 с.
1658387
  Шерідан Р.Б. Школа Лихослів"я : комедія на 5 дій / Р.Б. Шерідан. – Харків : Мистецтво, 1947. – 189 с.
1658388
  Нагорный В.Э. Школа лыжника / В.Э. Нагорный. – М., 1951. – 184с.
1658389
  Михальченко С.И. Школа М.В. Довнар-Запольского // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 138-173
1658390
  Прокопенко О. Школа магнетизму // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 4


  "Цієї осені в Києві відбулася важлива подія для українських фізиків та інженерів, які працюють у галузі магнетизму – Третя міжнародна школа з магноніки (3rd International Advanced School on Magnonics, IASM’2018). Два роки тому подібна проходила у КНУ, ...
1658391
  Громовий В. Школа має стати територією свободи де свобода педагогічної думки й дії є головним секретом успіху // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 29 вересня - 6 жовтня (№ 39/41). – С. 6
1658392
   Школа майбутнього // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 186-188
1658393
  Бондар А.Д. Школа майбутнього. (З досвiду pоботи шкiл-iнтеpнатiв Укpаїнської РСР) / А.Д. Бондар. – Київ, 1961. – 44с. – (Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР)


  У бpошуpi висвiтлюється досвiд pоботи шкiл-iнтеpнатiв Укpаїнської РСР.
1658394
   Школа мастеров - форма повышения культурно-технического уровня учащихся. – М, 1964. – 56с.
1658395
   Школа мастерства. – Ташкент, 1960. – 751с.
1658396
  Березин Б.И. Школа машинописи / Б.И. Березин. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 168 с. – Библиогр.: с. 167. – (Учебник для средних профессиональных училищ)
1658397
  Раковский С.Н. Школа МГУ : География. Говорят выпускники МГУ // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 41-43. – ISSN 0016-7207
1658398
  Колесников М.С. Школа министров: Роман. / М.С. Колесников. – Москва
. – 1979. – 485с.
1658399
  Грабовський С. Школа Мирослава Поповича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10-11 квітня (№ 63/64). – С. 22


  Мирослав Попович - український філософ, академік НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, педагог, фахівець у галузі культурології, логіки та методології науки, історії української культури, директор ...
1658400
  Фролов П.Т. Школа модого директора. / П.Т. Фролов. – М, 1988. – 224с.
1658401
   Школа может работать без второгодников. – Рязань, 1962. – 15с.
1658402
  Володарець-Урбанович Школа молодих археологів СНД / Володарець-Урбанович, О.В. Манігда, А.С. Яненко // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 145. – ISSN 0235-3490


  Восени 2011 р. проходила Школа молодих археологів СНД "Співдружність в ім"я збереження спадщини. Відкриття на стику дисциплін і нові методи досліджень". У роботі першої в історії СНД міжнародної теоретичної гуманітарної Школи молодих вчених взяли ...
1658403
   Школа молодіжного підприємництва [Національний університет "Острозька академія"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 3. – ISSN 2219-5793
1658404
  Кононенко М.О. Школа молодого лектора / М.О. Кононенко. – К., 1966. – 32с.
1658405
  Мирсков С.А. Школа молодого лектора / С.А. Мирсков. – М., 1973. – 44с.
1658406
  Белова Наталья Геннадьевна Школа молодого педагога как форма повышения профессионального мастерства преподавателей колледжа // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 63. – ISSN 1726-667Х
1658407
  Ситнікова Є.М. Школа молодого спеціаліста / Є.М. Ситнікова. – Харків : Основа, 2013. – 112 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 106-109. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література ; вип. 4 (124)). – ISBN 978-617-00-1734-5
1658408
  Рилач Н. Школа молодого українського дипломата // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов. – Київ, 2020. – № 4. – С. 53-54. – ISSN 2663-2675


  "Школа молодого українського адвоката" - це спільний соціально-освітній профорієнтаційний проєкт Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка та Української асоціації зовнішньої політики. Цей проєкт дає можливість учням шкіл, а також ...
1658409
   Школа молодых ученых - лидеров в науке. II курс "Школа проектного менеджмента в образовательно-научной сфере" : метод. пособие по результатам образоват. проекта конкурса "Молодежь Днепропетровска - родному городу" / И. Дегтярёва, С. Власов, С. Иванова, И. Гордеева ; Днепропетр. город. совет, Совет молодых ученых Днепропетр. обл. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2014. – 163, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 147 и в конце глав. – ISBN 978-966-2575-28-6
1658410
  Ковальчук В.В. Школа Моргуліса // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 169-170. – ISBN 978-966-194-005-4
1658411
  Логунов А.А. Школа моя деревянная / А.А. Логунов. – М., 1986. – 142с.
1658412
  Васкан В.В. Школа моя чистороса : поезії / Василь Васкан. – Чернівці : Друк Арт, 2013. – 135, [1] с. : іл. – Присвячується 100-річчю Котелівської школи (1913-2013). – ISBN 978-966-2021-84-4


  У пр. № 1740849 напис: Слава Україні! Будьмо!. 12.04.2015. Автор. Підпис
1658413
  Шкерин М.Р. Школа мужества / М.Р. Шкерин. – Москва : Художественная литература, 1962. – 167 с.
1658414
  Менсиа М. Школа мужества / М. Менсиа. – Москва, 1988. – 190 с.
1658415
  Пономаренко П.М. Школа мужества и знаний / П.М. Пономаренко. – К., 1965. – 48с.
1658416
  Каверин В.А. Школа мужества. / В.А. Каверин. – Саратов, 1953. – 88с.
1658417
  Коралов Е. Школа мужніх : роман / Еміл Коралов ; [Пер. з болг. І. Білика]. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 339 с.
1658418
  Ніжинський М.П. Школа на батьківщині Тараса Шевченка / М.П. Ніжинський. – К., 1962. – 88с.
1658419
  Лихачев Д.С. и др. Школа на Васильевском : Кн. для учителя / Д.С. и др. Лихачев. – Москва, 1990. – 157с.
1658420
  Рафиков М. Школа на взгорке : повести и рассказы / М. Рафиков. – Москва : Современник, 1981. – 350 с.
1658421
  Молотов Д.И. Школа на воздухе / Д.И. Молотов, Ясенев. – М., 1931. – 87с.
1658422
  Донченко О. Школа над морем : повість / О. Донченко. – Київ, 1967. – 240 с.
1658423
  Донченко О. Школа над морем : повість / О. Донченко. – Київ, 1980. – 254 с.
1658424
  Донченко О. Школа над морем : повість / О. Донченко. – Київ : Молодь, 1990. – 476 с. – (Бібіліотека піонера)
1658425
  Минутко И.А. Школа над Псковой: Худ.-докум. повесть. / И.А. Минутко. – М., 1989. – 237с.
1658426
  Захаренко О.А. Школа над Россю / О.А. Захаренко, С.М. Мазурик. – К., 1979. – 151с.
1658427
  Христофоров Н.Д. Школа народного самоуправления / Н.Д. Христофоров. – Л, 1963. – 72с.
1658428
   Школа НАТО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 11 жовтня (№ 39)


  У Конгрес-центрі Сумського державного університету проведено освітню школу "НАТО-2030: можливості, загрози та співпраця", яку організував Центр дослідження регіональної безпеки СумДУ за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні.
1658429
  Ленский Л. Школа ненависти : [повесть] / Леонид Ленский. – [Москва] : Изд. ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1937. – 122, [3] с.
1658430
  Крутецкий А.К. Школа ненависти / А.К. Крутецкий. – Ленинград, 1964. – 79 с.
1658431
  Крутецкий А.К. Школа ненависти / А.К. Крутецкий. – Ленинград, 1966. – 127 с.
1658432
  Баган О. Школа ненависті. Галичанофобія: міфи і факти // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 753-770. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
1658433
  Лобок А.М. Школа нового поколения: опыт концептуального наброска // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 26-42. – ISSN 1726-5304
1658434
   Школа нового типа. – М, 1963. – 76с.
1658435
   Школа о-ва воспитательниц и учительниц при Московских педагогических курсах. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 30 с. – Без обл. и тит. л.
1658436
  Чаплина Н.С. Школа окнами в завтра / Н.С. Чаплина. – Л., 1990. – 111с.
1658437
  Гуріна А.В. Школа Олександра Мишуги в історії української вокальної культури / А.В. Гуріна, А.Г. Борисенко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 136-146. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1658438
   Школа основ марксизма-ленинизма. – М, 1971. – 95с.
1658439
  Леонов Ю.И. Школа основ марксизма-ленинизма / Ю.И. Леонов. – М, 1971. – 127с.
1658440
   Школа основ марксизма-ленинизма. – М, 1981. – 112с.
1658441
  Кротов Ф.Г. Школа партийного актива / Ф.Г. Кротов. – Москва, 1970. – 95с.
1658442
  Барабаш В.М. Школа партийности / В.М. Барабаш. – Москва, 1972. – 112с.
1658443
   Школа патриотизма и мужества. – Москва, 1980. – 214с.
1658444
  Владимиров П Г. Школа патриотизма и мужества. / П Г. Владимиров. – Ташкент, 1981. – 248с.
1658445
   Школа передового опыта. – М, 1983. – 158с.
1658446
   Школа передового опыта. – М, 1986. – 142с.
1658447
  Стрельбицький М.П. Школа перепитувань : вірші, цикли / Михайло Стрельбицький. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 319, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2024-66-1


  У пр. № 1747197 напис: Михайлові Кузьмовичу Наєнку: нехай сторінки тут 139, 140, 130-131 Вас не сприкрять, а якісь інші не розчарують аж надто - М. Стрельбицький Березіль - 2011
1658448
  Лихошерст К.Ю. Школа по имени Армия / К.Ю. Лихошерст. – 2-е, перераб. и доп. – Киев, 1989. – 154с.
1658449
   Школа по теории операторов в функциональных пространствах. – Минск, 1978. – 168 с.
1658450
   Школа по экспериментальной физике - 81. Свойства низкотемпературной плазмы. – Красноярск : Красноярск.ГУ, 1983. – 193с.
1658451
  Селянкин О.К. Школа победителей / О.К. Селянкин. – Молотов
Кн.1. – 1954. – 314с.
1658452
  Селянкин О. Школа победителей / О. Селянкин. – Пермь
Кн.1. – 1960. – 422 с.
1658453
  Глан И.В. Школа политической зрелости / И.В. Глан. – М., 1971. – 40с.
1658454
   Школа полного дня. – М, 1982. – 161с.
1658455
  Рабінович П. Школа прав людини. Львівській лабораторії прав людини і громадянина - 20 років! // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 13. – ISSN 1992-9277


  До 20-річчя Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.
1658456
  Гриб Анастасия Школа правоверных мусульман : Столпы культуры / Гриб Анастасия, Семашко Андрей // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 100-111 : Фото, карта
1658457
  Мельник М.О. Школа правового реалізму та ії вплив на правову систему України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 53-54. – ISBN 978-617-7363-7-0
1658458
  Мельник М.О. Школа правового реалізму та можливості використання ії надбань у вітчизняній юриспруденції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мельник Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1658459
  Мельник О М. Школа правового реалізму: пошук балансу між визначеністю норм писаного права і судовою дискрецією // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 44-48. – (Юридичні науки ; т. 2). – ISSN 2617-2607
1658460
  Земелєва Л.Г. Школа практичних порад "Складові безпечного повсякдення" (Методична розробка відкритого позакласного заходу) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 13-18 : фото
1658461
   Школа прекрасного. – К, 1962. – 76с.
1658462
  Ким Р.Н. Школа призраков / Р.Н. Ким. – М, 1965. – 261с.
1658463
  Ким Р.Н. Школа призраков / Р.Н. Ким. – М, 1971. – 447с.
1658464
  Володимирський А.В. Школа природного розвитку. – [Київ] : Всеукр. Кооперат. Видавн. Союз ; [Друк. Всеукр. Кооперат. Видавн. Союзу], 1920. – 112 с. – (Всеукраїнський Кооператианий Видавничий Союз; [№] 39). - Педагогічно-психологична бібліоткака ; № 4)
1658465
  Кодан С.В. Школа профессоров Российского права М.М.Сперанского // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.88-96. – ISSN 0132-0769
1658466
  Соколовский А.А. Школа рабочей закалки / А.А. Соколовский. – Минск, 1977. – 142с.
1658467
  Захаренко Д.М. Школа рабочей молодежи Белоруской ССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Захаренко Д.М.; М-во просвещения РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1962. – 19 с.
1658468
  Попов А.А. Школа рабочей молодежи и ее особенности / А.А. Попов. – Москва, 1961. – 207с.
1658469
  Жироду Ж. Школа равнодушных / Ж. Жироду, 1927. – 160 с.
1658470
  Серова О.В. Школа радости / О.В. Серова. – Москва, 1985. – 208с.
1658471
  Большаков М.П. Школа ратного труда / М.П. Большаков. – Москва : Воениздат, 1988. – 110 с.
1658472
  Шульц С.Л. Школа регіоналістики М.І. Долішнього: ідейні витоки та сучасні здобутки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 7-12. – ISSN 1562-0905
1658473
  Добоні М. Школа репетиторів. Створено студентами // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 5


  Другий рік успішно працює на ринку України репетиторська компанія «Букі». Вона поєднує зусилля батьків і репетиторів, створюючи таким чином оптимальні умови для обох сторін: батьки та учні знаходять хороших викладачів, а репетитори – хорошу роботу. ...
1658474
  Ієрусалімський А.М. Школа рисування / А.М. Ієрусалімський. – Харків; Київ, 1932. – 68с.
1658475
  Ієрусалімський А.М. Школа рисування / А.М. Ієрусалімський. – Х.-К., 1932. – 132с.
1658476
  Кириллова Ю.М. Школа робинзонов. / Ю.М. Кириллова. – М., 1966. – 39с.
1658477
  Верн Ж. Школа Робинзонов. Клодиус Бомбарнак : Романы. Повести / Ж. Верн. – Москва : Правда, 1989. – 480с. – (Мир приключений)
1658478
  Верн Ж. Школа робінзонів / Ж. Верн. – Київ, 1929. – 202с.
1658479
  Дубинчук О.С. Школа робітничих кадрів / О.С. Дубинчук, Д.І. Румянцева. – К, 1975. – 48с.
1658480
  Ковальчук В В. Школа Рожанського // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 171172. – ISBN 978-966-194-005-4
1658481
  Василенко Н. Школа розвитку: особистість- над усе // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.32-33. – ISSN 0131-6788
1658482
  Столбін О.П. Школа романтиків : повість / О.П. Столбін. – Київ : Молодь, 1965. – 176 с. : іл.
1658483
   Школа России накануне и в период революции 1905 - 1907 гг.. – М, 1985. – 219с.
1658484
  Спирин Л.Ф. Школа РСФСР в период коллективизации сельского хозяйства (1930-1934 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Спирин Л.Ф.; Москов. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 19 с.
1658485
  Лапин П.А. Школа русского языка при дворцовой канцелярии в цинском Китае ( начало XVIII - вторая половина XIX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 103-126. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1658486
  Алибаев С.Р. Школа с интернатом как одно из основных условий осуществления всеобщего среднего образования в Башкирской АССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Алибаев С.Р. ; НИИ теор. и ист. педагаг. Акад. пед. наук РСФСР. – Москва, 1955. – 17 с.
1658487
  Абрамова Т.Н. Школа с продленным днем : записки директора шк. / Т.Н. Абрамова. – Москва : Просвещение, 1986. – 141, [2] с. – (Библиотека воспитателя группы продленного дня)
1658488
  Толочко Д. Школа С.М. Бібікова та її внесок у вивчення трипільської культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-44. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена археологічній школі С.М. Бібікова та її внеску у розробку проблем вивчення та дослідження пам"яток трипільської культури. The article is devoted to the Bibikov"s archaeological school and its contribution to the development of ...
1658489
   Школа світового рівня // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 380-383. – ISBN 966-505-054-0
1658490
  Бетлій О. Школа свободи // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Український вільний університет створив умови для наукового життя українців в еміграції
1658491
  Болобан В.Н. Школа семейной акробатики / В.Н. Болобан, В.П. Коркин. – Киев : Молодь, 1991. – 166, [1] с. : ил. – ISBN 5-7720-0331-3
1658492
  Корнієнко І.О. Школа славних традицій / І.О. Корнієнко. – К, 1966. – 191с.
1658493
  Коралов Емил Школа смелых. / Коралов Емил. – М., 1955. – 351с.
1658494
   Школа смотрит в будущее. – М, 1985. – 144с.
1658495
  Труфанова Т. Школа современного руководителя / Татьяна Труфанова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 15-19. – ISSN 0869-4915


  О системе повышения квалификации библиотекарей, применяемой в Централизованной системе детских библиотек Ярославля (Россия).
1658496
  Соболев Школа солидарности / Соболев, С.А. Чибиряев. – М, 1970. – 40с.
1658497
  Стецяк И.П. Школа социалистической Югославии / И.П. Стецяк. – М., 1976. – 151с.
1658498
  Стецяк И.П. Школа социалистической Югославии. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.730 / Стецяк И.П.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1972. – 25л.
1658499
   Школа соціалістичного господарювання. – К, 1964. – 304с.
1658500
  Лутак Н.Г. Школа сприяння здоров"ю та безпеці життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 27-28 : фото
1658501
   Школа стран народной демократии на современном этапе. – Москва : Знание, 1961. – 46 с.
1658502
  Клусов Н.П. Школа стремительного мяча / Н.П. Клусов, А.А. Цуркан. – М., 1983. – 127с.
1658503
  Клепіков О.І. Школа студентського гарту / О.І. Клепіков. – Київ, 1974. – 32с.
1658504
  Ахшарумова Е.Е. Школа США на службе империалистической реакции : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ахшарумова Е.Е. ; Акад. пед. наук РСФСР, Науч.-исслед. ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1950. – 18 с.
1658505
  Зайцева З.Г. Школа та важковиховувані підлітки / З.Г. Зайцева. – К., 1991. – 76с.
1658506
  Ковалик Інна Школа та її театр // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-8
1658507
  Бабишин С.Д. Школа та освіта Давньої Русі : (ІХ - перша половина ХІІІ ст.) / С.Д. Бабишин. – Київ : Вища школа, 1973. – 88 с. – Список літ.: с. 85-87 (89 назв)
1658508
  Баженова Ирина Александровна Школа творческого чтения : Новый дворец для уральской детворы / Баженова Ирина Александровна, Михалева Светлана Юрьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 32-34. – ISSN 1727-4893


  Ушедший год для города Новоуральска, компактно приютившегося среди гор Уральского хребта, был плодотворным. Одно из событий - новоселье Центральной детско-юношеской библиотеки, прошедшее в ноябре 2007 .
1658509
  Баженова Ирина Александровна Школа творческого чтения : Новый дворец для уральской детворы / Баженова Ирина Александровна, Михалева Светлана Юрьевна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 32-34. – ISSN 1727-4893


  Ушедший год для города Новоуральска, компактно приютившегося среди гор Уральского хребта, был плодотворным. Одно из событий - новоселье Центральной детско-юношеской библиотеки, прошедшее в ноябре 2007 .
1658510
  Перевозчикова О.Л. Школа теории программирования Е.Л. Ющенко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 114-146.. – ISSN 0374-3896
1658511
  Кубраков Г.М. Школа труда и доверия. / Г.М. Кубраков, Д.Х. Фарбер. – Алма-Ата, 1989. – 142с.
1658512
  Захаров Л.Н. Школа трудовых колоний для несовершеннолетних в системе исправления и перевоспитания осужденных : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Захаров Л.Н. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 14 с.
1658513
  Сокальська О.В. Школа тюремних наглядачок: досвід професійної підготовки персоналу в Російській імперії // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 111-117
1658514
  Степанов Л.Л. Школа у Бранденбургских ворот. / Л.Л. Степанов. – М, 1976. – 207с.
1658515
  Кизилова В.В. Школа у прозі ХХ ст. для і про дітей: соцреалістичний кордон і художня дійсність // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 100-105. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
1658516
  Тимошик М. Школа у селі: що приховувала влада в архівних документах // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 9
1658517
  Тимошик М. Школа у селі: що приховувала влада в архівних документах? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 лютого (№ 7/8). – С. 6
1658518
  Тимошик М. Школа у селі: що приховувала влада в архівних документах? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 квітня (№ 13/14). – С. 10
1658519
  Тимошик М. Школа у селі: що приховувала влада в архівних документах? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16-23 березня (№ 11/12). – С. 11
1658520
  Имедадзе И.В. Школа Узнадзе: штрихи к истории // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.120-130. – ISSN 0042-8841
1658521
  Грищенко Н.М. Школа Украинской ССР в период между XVIII и XIX съездами Коммунистической парти Советского Союза (1939-1952 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Грищенко Н.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1954. – 32 с.
1658522
  Уткін О.І. Школа українського барокко професора С.П. Тимошенка // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 444-447
1658523
  Кравченко Я. Школа українського монументалізму Михайла Бойчука (1917-1937) // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 229-237. – ISBN 978-966-136-037-1
1658524
  Голік О.В. Школа українського рекламознавства кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ: історія, здобутки, перспективи розвитку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті охарактеризовано основні напрями та форми діяльності наукової школи кафедри маркетин гу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, визначено здобутки діяль ності цієї школи та окреслено перспективи ...
1658525
  Мартинюк О.В. Школа української глобалістики: академік Олег Білорус // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 254-257. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1658526
  Лозовой М. Школа управления и воспитания / М. Лозовой. – Симферополь, 1964. – 44с.
1658527
  Грищенко М.М. Школа УРСР у першому воєнному 1941/1942 навчальному році // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 26-35. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
1658528
   Школа успеха. – Барнаул, 1988. – 50 с.
1658529
  Румянцева Д.И. Школа учит и воспитывает. / Д.И. Румянцева. – К., 1987. – 194с.
1658530
  Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить / В.Ф. Паламарчук. – М, 1979. – 144с.
1658531
  Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслить / В.Ф. Паламарчук. – М, 1987. – 206с.
1658532
   Школа учителей. – Горький, 1986. – 180с.
1658533
  Крюгер Г. Школа физики или Учебник к первоначальному изучению этой науки при помощи самых простых опытов и дешевых снарядов, с применением к обыденной жизни : Отд. 1-3 ; в 3 т. / соч. Крюгера ; Пер. под ред. Поленова ; Изд. под ред. Д. Аверкиева. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза"
Отдел 1. – 1861. – 272 с. разд. паг. : ил. – Конволют. - Пер.: Школа физики или Учебник к первоначальному изучению этой науки при помощи самых простых опытов и дешевых снарядов, с применением к обыденной жизни, Отдел 2 и 3. – Библиогр. в предисл.
1658534
  Крюгер Г. Школа физики или Учебник к первоначальному изучению этой науки при помощи самых простых опытов и дешевых снарядов, с применением к обыденной жизни. Отдел 2 : Отд. 1-3 ; в 3 т. / соч. Крюгера ; Пер. под ред. Поленова ; Изд. под ред. Д. Аверкиева // Школа физики или Учебник к первоначальному изучению этой науки при помощи самых простых опытов и дешевых снарядов, с применением к обыденной жизни : Отд. 1-3 ; в 3 т. / Г. Крюгер. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1861. – Отдел 1. – [2], 280, IV с.
1658535
  Крюгер Г. Школа физики или Учебник к первоначальному изучению этой науки при помощи самых простых опытов и дешевых снарядов, с применением к обыденной жизни. Отдел 3 : Отд. 1-3 ; в 3 т. / соч. Крюгера ; Пер. под ред. Поленова ; Изд. под ред. Д. Аверкиева // Школа физики или Учебник к первоначальному изучению этой науки при помощи самых простых опытов и дешевых снарядов, с применением к обыденной жизни : Отд. 1-3 ; в 3 т. / Г. Крюгер. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1861. – Отдел 1. – [2], 328, IV с.
1658536
   Школа фінансової грамотності / Студентський парламент КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Травень (№ 8/9). – С. 2
1658537
   Школа фінансової грамотності / Студентський парламент КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 2


  Стартував проект Студентського парламенту "Школа фінансової грамотності", завдяки якому кожен охочий студент КНУ може поглибити свої знання з економіки, фінансів та банківської справи.
1658538
  Романенкова Ю.В. Школа Фонтенбло у контексті французського мистецтва XVI ст. : монографія / Ю.В. Романенкова ; М-во культури і туризму України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2011. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 223-247. – ISBN 978-966-452-070-3
1658539
  Джуринский А.Н. Школа Франции: Традиции и реформы. / А.Н. Джуринский. – М., 1981. – 96с.
1658540
  Сиротін О.К. Школа французької боротьби / О.К. Сиротін. – К, 1937. – 136с.
1658541
  Субботин В.Е. Школа характера / В.Е. Субботин. – Москва, 1979. – 157 с.
1658542
  Оствальд В. Школа химии / В. Оствальд. – Москва : Типо-литография Русского Товарищества, 1904. – 296 с.
1658543
  Оствальд В. Школа химии / В. Оствальд. – С.-Петербург, 1908. – 258 с.
1658544
  Капранов С.В. Школа Хірати Ацутане та її місце в історії кокугаку // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-26. – ISSN 1608-0599
1658545
  Демьянов Н.И. Школа хорового пения / Н.И. Демьянов. – М.-Л., 1939. – 124с.
1658546
  Яра Маріанна Школа церковного співу в Манявському Скиті // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 132-134
1658547
  Коляков О.М. Школа чемпіонів / О.М. Коляков. – К., 1986. – 127с.
1658548
  Иерусалимский А. Школа черчения / А. Иерусалимский, 1928. – 160с.
1658549
  Иерусалимский А. Школа черчения / А. Иерусалимский. – 4-е изд., 1929. – 151с.
1658550
  Иерусалимский А.М. Школа черчения / А.М. Иерусалимский. – 3-е изд., перераб. – М.-Л., 1931. – 24с.
1658551
  Иерусалимский А.М. Школа черчения / А.М. Иерусалимский. – Москва-Ленинград, 1931. – 87с.
1658552
  Иерусалимский А.М. Школа черчения / А.М. Иерусалимский. – 4-е изд. – М.-Л., 1931. – 64с.
1658553
  Рейхельдт П.В. Школа черчения. / П.В. Рейхельдт. – 2-е изд., испр. и доп. – М.Л., 1930. – 166с.
1658554
  Павлов Дмитрий Школа честолюбия : столпы культуры // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 12. – С. 106-112
1658555
  Керес П. Школа шахматной игры / П. Керес. – Таллин, 1948. – 112с.
1658556
  Кобленц А.Н. Школа шахматной игры / А.Н. Кобленц. – Рига, 1962. – 345с.
1658557
  Ковальчук В.В. Школа Шубнікова // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 167-169.. – ISBN 978-966-194-005-4
1658558
  Калініченко Н.А. Школа юних гіталовців / Н.А. Калініченко. – К, 1984. – 47с.
1658559
  Онегов А.С. Школа юннатов / А.С. Онегов. – Москва : Детская литература, 1990. – 269с.
1658560
  Коршунова М.П. Школа юного географа на марше : информация / М.П. Коршунова, О.А. Борсук // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 57-59. – ISSN 0016-7207
1658561
  Лоповок Л.М. Школа юных математиков / Л.М. Лоповок. – Москва, 1963. – 48 с.
1658562
  Сухомлинська О. Школа як соціокультурний образ суспільства // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 3 (53). – С. 32-35
1658563
  Григорьев Н.В. Школа яхтенного рулевого. / Н.В. Григорьев. – Москва, 1967. – 280с.
1658564
   Школа, гед учился Ленин. – 2-е изд., доп. – М., 1963. – 204с.
1658565
   Школа, земство и учитель. – Москва : Изд-во журн. "Нар. учитель", 1911. – 173 с.
1658566
   Школа, комсомол и мы. – М, 1967. – 159с.
1658567
  Крымский А. Школа, образов. и литерат. у российск. мусульман / А. Крымский. – Москва : Т-во Скоропеч. А.А. Левенсон, 1905. – 23 с.
1658568
  Петерс Э. Школа, полная жизни (Ян Лигтгарт и его школа в Гааге, в Голландии) / По Э. Петерсу ; с фр. М. Порецкая. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1912. – 20 с. – (Библиотека свободного воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. LXXV ; Передовые школы и воспитательные учреждения Европы и Америки. Кн. 6)


  В 1903-1905 годах обязанности попечителя исполнял ботаник Беляев Владимир Иванович
1658569
   Школа, рожденная Октябрем. – М, 1987. – 206с.
1658570
  Колотовкина З.И. Школа, семья и общественность / З.И. Колотовкина. – Куйбышев, 1962. – 23с.
1658571
   Школа, семья и общественность. – М, 1963. – 80с.
1658572
   Школа, семья и общественность. – М, 1976. – 224с.
1658573
  Сурков Ю.В. Школа, семья и общественность. / Ю.В. Сурков. – Саратов, 1966. – 28с.
1658574
  Калечиц Т.Н. Школа, семья и общественность. Уч.-метод. пособие для студ.-заоч. пед. ин-тов / Т.Н. Калечиц, З.А. Кейлина. – М., 1968. – 62с.
1658575
  Павленков К.П. Школа, семья, общественность / К.П. Павленков, И.В. Гребенников. – Горький, 1967. – 88с.
1658576
  Дербенев П.Н. Школа, семья, общественность / П.Н. Дербенев. – Калинин, 1979. – 34с.
1658577
  Корчажинский Г.З. Школа, семья, общественность. / Г.З. Корчажинский. – М., 1967. – 64с.
1658578
  Шаповал М.М. Школа, сім"я і громадськість / М.М. Шаповал. – К., 1963. – 48с.
1658579
  Максютін С.Г. Школа, сім"я і громадськість у комуністичному вихованні дітей / С.Г. Максютін. – Київ, 1970. – 32с.
1658580
  Ящишин О.О. Школа, сім"я і професійна орієнтація учнів / О.О. Ящишин, Р.Й. Міттельман. – Київ : Радянська школа, 1976. – 80 с.
1658581
  Сорока В. Школа, у якій цікаво всім // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793
1658582
  Кобринец П.Н. Школа, учитель и учащиеся Белоруссии в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 001 / Кобринец П.Н.; Белорус. гос. ун-тет. – Минск, 1972. – 20л.
1658583
  Ніжинський М.П. Школа, учитель, педагогіка / М.П. Ніжинський. – К., 1978. – 120с.
1658584
  Гонтарева Т.Н. Школа, учительство и учащиеся Ставропольской губернии в период революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. пед.наук: / Гонтарева Т.Н.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1658585
  Карнеева Н. Школа. / Н. Карнеева. – Новосибирск
Кн.1. – 1953. – 400с.
1658586
  Гайдар А.П. Школа. Военная тайна. Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1977. – 590 с.
1658587
  Путилина Г.Н. Школа. Пособие по практике устрой речи для студентов пед. ин-тов. / Г.Н. Путилина, Т.И. Орловская. – Л., 1970. – 127с.
1658588
   Школа. Труд. Коммунизм. – Ставрополь, 1958. – 149с.
1658589
  Климов Е.А. Школа... а дальше? / Е.А. Климов. – Л., 1971. – 134с.
1658590
   Школа... Погляд у завтра. – К, 1988. – 92с.
1658591
  Колесников Л.Ф. Школа: время перемен. / Л.Ф. Колесников. – Москва, 1987. – 141с.
1658592
  Сергієнко В.І. Школа: основа творчих пошуків / В.І. Сергієнко. – К., 1990. – 14с.
1658593
  Шамардин В.Н. Школа: от конечного результата - к творческому поиску / В.Н. Шамардин. – Москва, 1991. – 160 с.
1658594
  Поляков С.Д. Школа: поиск в пути: кн. для уч-ля / С.Д. Поляков. – М., 1989. – 175с.
1658595
   Школам о безопасности движения на улицах и дорогах. – Свердловск, 1966. – 64с.
1658596
  Ким Роман Школата на призраците : Повест / Ким Роман. – София : Народная младеж, 1975. – 128с.
1658597
  Варфоломєєва Т.В. Школи відомих адвокатів в Академії адвокатури України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.46-47.
1658598
  Дяченко Н.В. Школи з підготовки піонерських кадрів в Україні (20-30-ті роки XX століття) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 65-69. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
1658599
  Веремійчик О. Школи за проектом Опанаса Сластіона // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9-23 серпня (№ 31/32). – С. 20
1658600
  Присяжнюк К.Ф. Школи і групи подовженого дня / К.Ф. Присяжнюк. – Київ, 1974. – 47с.
1658601
  Свенх Я. Школи й напрями в етнології та етнографічне музеєзнавство в Польщі / Я. Свенх, Р. Тубая // Народна творчість та етнографія : Спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 1 : Etnologia polsra - Польська етнологія. – С. 22-26. – ISSN 0130-6936
1658602
  Дмитренко С.С. Школи комуністичної праці / С.С. Дмитренко. – Київ, 1976. – 80с.
1658603
  Козлов А. Школи мислення й пам"яті в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 118-122
1658604
  Ієвлева В.П. Школи мистецтв у природному середовищі / В.П. Ієвлева, І.І. Шевчук // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 261-271. – ISSN 2226-2180
1658605
  Михальчук М.С. Школи подовженого дня. (З досвіду організації роботи шкіл Миколаївської обл.). / М.С. Михальчук. – К., 1963. – 53с.
1658606
  Пономаренко Н. Школи професійної підготовки фахівців журналістики: закордонний досвід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 56-66. – ISSN 2312-5993
1658607
  Дроб О.М. Школи стратегії як основа розробки усталеної парадигми стратегічного управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 148-158. – ISSN 0321-0499
1658608
  Завадська О.Я. Школи України в період перебудови системи народної освіти / О.Я. Завадська. – Київ, 1964. – 164с.
1658609
  Пісня І.М. Школи українознавства у Великій Британії як чинник збереження української ідентичності // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 59-60
1658610
  Кравченко О. Школи українознавства у світл діяльності українських громадських організацій Великобританії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 133-135
1658611
  Кравченко О.В. Школи українознавства: з минулого в сьогодення // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 439-444
1658612
  Круть М.В. Школи фітопатологів в Інституті захисту рослин НААН // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 135-139
1658613
   Школоведение. – М, 1952. – 596с.
1658614
   Школоведение. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Гос. учеб-пед. изд-во, 1955. – 519с.
1658615
  Светловкий Н.И. Школоведение / Н.И. Светловкий. – М., 1955. – 124с.
1658616
   Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата : материјали од симпозиумот одржан во Титов Велес и Штип од 22 до 24, XII 1977. – Скопjе, 1979. – 717 с.
1658617
   Школы-интернаты. – Л, 1961. – 116с.
1658618
  Штерн С.Б. Школы-интернаты / С.Б. Штерн. – М, 1963. – 107с.
1658619
  Сосновская Г.П. Школы-коммуны и детские городки (учебно-воспитательные учреждения типа интерната) в РСФСР в 1918-1926 гг. : Автореф... канд. пед.наук: / Сосновская Г.П.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1964. – 20л.
1658620
  Мехти-заде М.М. Школы Азербайджана на путях перестройки / М.М. Мехти-заде. – Баку, 1960. – 68с.
1658621
  Салимова К.И. Школы арабских стран: обшее и особенное (на примере Саудовской Аравии и Сирии) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 5. – С. 94-101. – ISSN 0869-561Х


  Дан экскурс в историю школ арабских стран, проведен сравнительный анализ состояния и развития образования в Саудовской Аравии и Сирии.
1658622
  Глассер У. Школы без неудачников / У. Глассер. – М., 1991. – 174с.
1658623
  Дюи Джон Школы будущего / Дюи Джон, Дюи Эвелин. – 2-е изд. – Берлин, 1922. – 179с.
1658624
  Клейман Г.М. Школы будущего : Компьютеры в процессе обучения / Г.М. Клейман. – Москва : Радио и связь, 1987. – 177с.
1658625
  Клейман Г.М. Школы будущего: компьютеры в процессе обучения / Г.М. Клейман. – М, 1987. – 175с.
1658626
   Школы в науке. – М, 1977. – 523с.
1658627
  Струков Н.Д. Школы для мастеровых и десятников строительного дела в России : Докл. архит. Н.Д. Струкова [2 Съезду зодчих в Москве 1895 г.] / Съезд зодчих в Москве. – Москва : "Русская" типо-лит., 1895. – 20 с. – Без тит. л.
1658628
   Школы и группы продленного дня. – К, 1986. – 531с.
1658629
  Храбрикова Т.Б. Школы Кировской области в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Храбрикова Т.Б. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1658630
  Бураков В.М. Школы коммунистического труда -- одна из форм политического воспитания. / В.М. Бураков. – Л., 1965. – 36с.
1658631
  Рябков В.И. Школы коммунистического труда / В.И. Рябков. – М., 1973. – 88с.
1658632
   Школы коммунистического труда. – М, 1984. – 10с.
1658633
   Школы Ленинграда и ПТУ Ленинграда и Ленинградской области 89. – Л, 1989. – 238с.
1658634
  Киструга В.И. Школы Молдавии на этапе обязательного среднего образования / В.И. Киструга. – Кишинев, 1979. – 219с.
1658635
   Школы молодого лектора в высших учебных заведениях. – Москва, 1975. – 80с.
1658636
   Школы молодых коммунистов - важное средство воспитания партийного пополнения. – М., 1985. – 112с.
1658637
   Школы молодых коммунистов. – М, 1983. – 288с.
1658638
  Шоен Х. Школы на открытом воздухе. / Х. Шоен. – 19с.
1658639
   Школы на трассе БАМа. – М., 1980. – 136с.
1658640
  Мальцев П.Н. Школы Пензенской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. пед.наук: / Мальцев П.Н.;. – Пенза, 1953. – 20л.
1658641
  Акименко А.М. Школы передового опыта / А.М. Акименко. – Москва, 1966. – с.
1658642
  Чичеров В.И. Школы сказителей Заонежья / В.И. Чичеров. – М., 1982. – 197с.
1658643
   Школы Ставрополя на новом этапе. – Ставрополь, 1959. – 354с.
1658644
  Минцберг Генри Школы стратегий : Стратегическое сафари:єкскурсия по дебрям стратегий менеджмента / Авт.:Г.Минцберг,Б.Альстрэнд,Дж.Лэмпел. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 336с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-272-00210-5
1658645
  Билоус О. Школы украинской живописи // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО" Изд. дом "Профит Пресс" ; глав. ред. Максим Павленко. – Киев, 2006. – № 2, ноябрь - декабрь : Капитал нашего времени. – С. 28-31
1658646
  Степанов Н.С. Школы Чувашской АССР за 30 лет : Автореф... наук: / Степанов Н.С.; Ин-т теории и истории пед..Акад.ред.наук РСФСР. – Москва, 1950. – 20 с.
1658647
  Афанасьев В.Ф. Школы Якутии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : / Афанасьев В.Ф.; АПН РСФСР. Научно-иссле. ин-т национальных школ. – Москва, 1953. – 19л.
1658648
  Аксельрод А.И. Школы. Архитектура и строительство / Аксельрод А.И. – Москва : Изд. акад. архитектуры СССР, 1948. – 36 с. – (Архитектура Страны Советов)
1658649
  Тесленко А. Школяр : проз. твори / А. Тесленко. – Київ : Веселка, 1989. – 288 с. – ISBN 5-301-00464-6
1658650
  Гребінка Є.П. Школяр Денис / Є.П. Гребінка. – К., 1961. – 40с.
1658651
  Гребінка Є.П. Школяр Денис / Є.П. Гребінка. – К., 1981. – 39с.
1658652
  Галата С. Школярам про плагіат // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)
1658653
  Збанацький Ю.О. Школярі : Повісті: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1983. – 533с.
1658654
   Школярі за "зелену" економіку // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 5


  У рамках V Міжнародної науково-практичної конференції "Зелений бізнес: життя заради майбутнього" на економічному факультеті пройшов конкурс наукових робіт серед школярів "Молодь Київщини за "зелену" економіку". Його ініціювала кафедра екологічного ...
1658655
   Школярі знайомляться з геологією // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 4 : фото


  "...На Малій арені Київського Палацу дітей та юнацтва відбулася геологічна вікторина "Чарівний світ мінералів", присвячена 130-річчю від дня народження видатного вченого-геолога, геохіміка, мінералога, письменника, громадського діяча Олександра ...
1658656
   Школярі знайомляться з геологією // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 22-29 січня (№ 4). – С. 4


  Про геологічну вікторину "Чарівний світ мінералів", присвячену 130-річчю від дня народження видатного вченого-геолога, геохіміка, мінералога, письменника, громадського діяча Олександра Євгеновича Ферсмана. Її організували науково-практичний центр ...
1658657
  Одинець Леся Школярі прокладали "місточок" між Сходом і Заходом України / Одинець Леся, Бук Павло, Тарабанова Світлана // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 58-59
1658658
  Журавльова О. Школярі ХХІ століття у бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 45-47. – ISSN 1029-7200


  У публікації висвітлюється досвід проведення пізнавально-оглядових екскурсій, які влаштовує бібліотека Каразінського університету для учнів середніх навчальних закладів Харкова, Харківської області та інших міст України. Розкрито можливості наукової ...
1658659
   Школьна Олена Дмитрівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 370. – ISBN 978-966-2726-03-9
1658660
  Орлова А. Школьная агрохимическая лаборатория / А. Орлова. – М., 1966. – 112с.
1658661
  Андрианов К Н. Школьная астрономическая обсерватория : пособие для учителей / Н.К. Андрианов, А.Д. Марленский. – Москва : Просвещение, 1977. – 176 с. : ил. – Список лит.: с. 173-174 (37 назв.)
1658662
   Школьная библиотека. – М, 1964. – 76с.
1658663
   Школьная бригада в колхозе. – М, 1956. – 71с.
1658664
  Коршунов М.П. Школьная вселенная / М.П. Коршунов. – М., 1980. – 287с.
1658665
  Душина И.В. Школьная география в период модернизации образования: успехи и просчеты : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 34-36. – ISSN 0016-7207
1658666
  Душина И.В. Школьная география в период модернизации образования: успехи и просчеты (окончание) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 38-41. – ISSN 0016-7207
1658667
  Рыжаков М.В. Школьная география: современное состояние и перспективы развития : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 10. – С. 47-53 : Табл. – ISSN 0016-7207
1658668
  Флеров О.В. Школьная гигиена / О.В. Флеров. – 3-е изд. – М, 1955. – 192с.
1658669
   Школьная гигиена. – Изд. 5-е. – М, 1956. – 412с.
1658670
  Советов С.Е. Школьная гигиена / С.Е. Советов. – М, 1957. – 247с.
1658671
   Школьная гигиена. – М, 1967. – 256с.
1658672
  Белецкая В.И. Школьная гигиена : учеб. пособие для студ-в биол. спец. пед. ин-тов / В.И. Белецкая, З.П. Громова, Т.И. Егорова. – Москва : Просвещение, 1983. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 157
1658673
  Темкин Б.И. Школьная гигиена. / Б.И. Темкин. – М, 1966. – 108с.
1658674
  Дмитриева Н.А. Школьная драматическая работа на основе исследования детского драматического творчества. / Н.А. Дмитриева. – М.-Л., 1928. – 100с.
1658675
  Хьюз Томас Школьная жизнь Тома Брауна : рассказ б ученика : В 2 ч. : Пер. с англ. : С прил.: 1. Усть-Вара: Рассказ Н. Б-ва. 2. Один из наших старых знакомых: Очерк К.С.Б. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. А. Траншеля, 1874. – [6], 319 с.
1658676
  Мельников Н.Д. Школьная знаменитость / Н.Д. Мельников. – М., 1960. – 166с.
1658677
   Школьная и научная грамматика. – Воронеж, 1977. – 131с.
1658678
   Школьная и научная грамматика. – Воронеж, 1979. – 160с.
1658679
  Пешковский А.М. Школьная и научная грамматика. / А.М. Пешковский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1918. – 126с.
1658680
  Пешковский А.М. Школьная и научная грамматика. / А.М. Пешковский. – 3-е изд., испр. и доп. – Берлин, 1922. – 124с.
1658681
  Пешковский А.М. Школьная и научная грамматика. / А.М. Пешковский. – 5-е изд. – М., 1925. – 100с.
1658682
  Посадский И.В. Школьная колония - дача в Цехоцинке : (По отчету управлявшего Колонией в 1911 г. А.А. Туголесова) / И.В. Посадский. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1911. – 23 с.
1658683
  Рогожина М.Т. Школьная комсомольская организация помощник учителя в борьбе за высокое качество учебно-воспитательной работы в школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Рогожина М.Т. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
1658684
  Берестов В.Д. Школьная лирика : стихи : [для сред. и ст. школ. возраста] / Валентин Берестов ; [худож. А. Ременник]. – 2- е изд. испр. и доп. – Москва : Детская литература, 1981. – 110 с. : ил.
1658685
  Раковская Н.Е. Школьная парта / Н.Е. Раковская. – Москва, 1956. – 214с.
1658686
   Школьная партийная организация. – Куйбышев, 1971. – 69с.
1658687
  Пелымская О.Г. Школьная повесть в советской детской литературе послевоенного периода : Автореф... канд.филол.наук: / Пелымская О.Г.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1658688
  Черниенко Л.В. Школьная повесть в советской детской прозе 20-30-х годов (художественные возможности и пути развития). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Черниенко Л.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1981. – л.
1658689
  Константинов Н.А. Школьная политика в колониальных странах / Н.А. Константинов. – М., 1948. – 336с.
1658690
   Школьная политика и школа в странах капитализма. – М, 1976. – 160с.
1658691
   Школьная пора. – Москва, 1981. – 415 с.
1658692
   Школьная пора. – М, 1989. – 382с.
1658693
  Войтко В.И. Школьная психодиагностика: достижения и перспективы : методический материал / В. И. Войтко, Ю. З. Гильбух ; Общество "Знание" Украинской ССР. – Киев : Знание, 1980. – 48 с.
1658694
  Дубровина И.В. Школьная психологическая служба / И.В. Дубровина. – М, 1991. – 230с.
1658695
   Школьная реформа в Чехословакии. – Прага, 1948. – 53с.
1658696
  Гартвиг А.Ф. Школьная реформа снизу / А. Гартвиг. – Москва : Изд. т-во И.Д. Сытина, 1908. – IV, 5-201, [2] с.


  Автор: Дубовской, Александр Николаевич
1658697
  Шульц Г. Школьная реформа социал-демократии / Г. Шульц. – Птгр., 1918. – 227с.
1658698
  Скворцов С.А. Школьная статистика / С.А. Скворцов. – Москва, 1948. – 156 с.
1658699
   Школьная статистика за 1912-13 уч.г. : Основные таблицы // Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль, 1913. – 57 с.
1658700
   Школьная статистика за 1912-13 уч.год / По поручению Ярославской Губернской Управы составил заведующий отд.нар.обр. Б.П.Вологдин // Доклады Ярославской Губернской Земской Управы Ярославскому Губернскому Земскому Собранию (49-й очередной сессии 1913 г.) : По народному образованию. – Ярославль, 1913. – 51 с.
1658701
  Кривонос И.Ф. Школьная строительная бригада / И.Ф. Кривонос. – М., 1961. – 52с.
1658702
  Коврыженко П.П. Школьная техническая станция / П.П. Коврыженко. – М., 1960. – 62с.
1658703
  Сулейманов Р.Р. Школьная электронная газета // Информатика и образование : Научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 4. – С.75-78. – ISSN 0234-0453
1658704
  Бочарова В.Г. Школьник в микрорайоне. / В.Г. Бочарова, М.М. Плоткин. – М., 1986. – 79,1с.
1658705
  Стуль М.П. Школьник в театре / М.П. Стуль. – М, 1983. – 96с.
1658706
   Школьник и школа. – Кемерово, 1965. – 208 с.
1658707
  Айзерман Л.С. Школьник пишет сочинение / Л.С. Айзерман. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – Библиогр. в конце текста. – (Новое в жизни,науке, технике ; №4 ; Педагогика и психология)
1658708
  Макаренко В. Школьник, намотай на ус: вдруг ты не поступишь в вуз // КП в Украине : киевский выпуск. – Киев, 2017. – 13 сентября (№ 159). – С. 11. – ISSN 1997-1249


  "КП" в Украине" разобралась с предложениями, разработанными экспертами для будущих студентов.
1658709
  Столяров Ю.С. Школьникам -- современную технику / Ю.С. Столяров. – М., 1962. – 32с.
1658710
  Богданов Г.П. Школьникам - здоровый образ жизни : (внеуроч. занятия с учащимися по физ. культуре) / Г.П. Богданов. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 189, [3] с. : ил.
1658711
  Козленко Н.А. Школьникам - привычку заниматься физкультурой / Н.А. Козленко. – К., 1985. – 119с.
1658712
   Школьникам и молодежи, выбирающим профессию. – Саратов, 1970. – 38с.
1658713
  Карпова Т.М. Школьникам о документальном кино: Кн. для учащихся ст. классов. / Т.М. Карпова. – М., 1986. – 110с.
1658714
  Ефимов Б.Е. Школьникам о карикатуре и карикатуристах : книга для учащихся / Б.Е. Ефимов. – Москва : Просвещение, 1976. – 192 с.
1658715
  Недилько С.А. Школьникам о керамике / С.А. Недилько. – К., 1990. – 141с.
1658716
  Лиман М.М. Школьникам о математике и математиках / М.М. Лиман. – М., 1981. – 80с.
1658717
  Москвин Д.Д. Школьникам о политической экономии / Д.Д. Москвин. – М, 1985. – 207с.
1658718
   Школьникам о современной физике. Акустика. Теория относительности. Биофизика. – Москва : Просвещение, 1990. – 173с.
1658719
   Школьникам о современной физике. Классическая физика. Ядерная физика. – Москва : Просвещение, 1974. – 158с.
1658720
   Школьникам о современной физике. Физика сложных систем. – Москва : Просвещение, 1978. – 192с.
1658721
   Школьникам о современной физике. Физика твердого тела. – Москва : Просвещение, 1975. – 157с.
1658722
  Ефимов Э.М. Школьникам о телевидении / Э.М. Ефимов. – М, 1986. – 157с.
1658723
   Школьникам об "экономной экономике". – М., 1982. – 24с.
1658724
  Сдобнов С.И. Школьникам об аграрной политике КПСС : пособие для уч-ся / С.И. Сдобнов. – 2-е изд, перераб. и доп. – М., 1984. – 80с.
1658725
  Сдобнов С.И. Школьникам об аграрной политике КПСС: пособие для уч-ся / С.И. Сдобнов. – М., 1980. – 65с.
1658726
  Нетопина С.А. Школьникам об учебе и отдыхе: Кн. для учащихся IV-VII кл. / С.А. Нетопина. – М., 1983. – 80с.
1658727
  Кривицкий К.Е. Школьникам об эстетике : книга для чтения / К.Е. Кривицкий. – Москва : Просвещение, 1975. – 156 с.
1658728
  Кривицкий К.Е. Школьникам об эстетике / К.Е. Кривицкий. – 2-е изд. – М., 1979. – 153с.
1658729
  Медведовская Э. Школьники / Э. Медведовская. – М, 1948. – 124с.
1658730
  Макрушенко П.И. Школьники / П.И. Макрушенко. – Москва, 1961. – 127 с.
1658731
  Никульников А.В. Школьники / А.В. Никульников. – Новосибирск, 1990. – 192с.
1658732
  Назарова М.Г. Школьники в музее Николая Островского / М.Г. Назарова. – М., 1958. – 36с.
1658733
  Вайсбург А.А. Школьники выбирают рабочие профессии / А.А. Вайсбург. – Москва, 1972. – 96 с.
1658734
   Школьники Дагестана в походах за полезными ископаемыми. – Махачкала, 1965. – 68с.
1658735
   Школьники на заводе. – М., 1959. – 64с.
1658736
  Буданова А.В. Школьники на колхозных полях. / А.В. Буданова. – Москва, 1943. – 31с.
1658737
  Стрезикозин В.П. Школьники приобретают профессию / В.П. Стрезикозин. – М., 1962. – 47с.
1658738
   Школьники с избыточным весом. – Москва, 1979. – 88с.
1658739
  Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку / Н.Л. Гродзенская. – М, 1969. – 77с.
1658740
  Резниченко Н.А. Школьники сочиняют хокку // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 1. – С. 44-46
1658741
  Фомин Школьнику а комплексной механизации и автоматизации производственных процессов / Фомин, Б.В. Зубков. – М, 1988. – 128с.
1658742
  Ягодинский В.Н. Школьнику о вреде никотина и алкоголя / В.Н. Ягодинский. – Москва : Просвещение, 1985. – 110 с.
1658743
  Ягодинский В.Н. Школьнику о вреде никотина и алкоголя : Кн. для учащихся / В.Н. Ягодинский. – Минск : Народная асвета, 1986. – 104с.
1658744
  Ягодинский В.Н. Школьнику о вреде никотина и алкоголя : Кн. для учащихся / В.Н. Ягодинский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 96с. : Ил.
1658745
  Лодатко Е.А. Школьнику о вычислениях с микрокалькулятором / Е.А. Лодатко. – Москва, 1985. – 95с.
1658746
  Кохтев А.А. Школьнику о значении стандартов в современном производстве / А.А. Кохтев. – М., 1969. – 188с.
1658747
  Морозов Н.М. Школьнику о современной технике в животноводстве / Морозов Н.М. – Москва : Просвещение, 1980. – 56 с.
1658748
  Лютикас В.С. Школьнику о теории вероятностей / В.С. Лютикас. – М., 1976. – 112с.
1658749
  Лютикас В.С. Школьнику о теории вероятностей / В.С. Лютикас. – 2-е изд. доп. – М., 1983. – 128с.
1658750
  Кулюкин А.Н. Школьнику об агрохимии защищенного грунта : Пособие для уч-ся / А.Н. Кулюкин. – Москва, 1979. – 97с.
1658751
  Саксаганский Т.Д. Школьнику об организации производства / Т.Д. Саксаганский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1988. – 128 с.
1658752
  Коррвкин В.П. Школьнику об основах экономики сельскохозяйственного производства / В.П. Коррвкин, А.Г. Зельднер. – М, 1981. – 111с.
1658753
  Пересадько В. Школьно-краеведческий атлас Туркменистана - результат научного поиска иностранных студентов / В. Пересадько, З. Балтабаева // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 55-61 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
1658754
  Кособоков В.Н. Школьно-письменные и канцелярские товары / В.Н. Кособоков. – М., 1971. – 151с.
1658755
   Школьно-санитарное дело в РСФСР. – Москва, 1919. – 324 с.
1658756
  Молодкин П.Ф. Школьное географическое краеведение / П.Ф. Молодкин. – Ростов -на-Дону, 1977. – 94с.
1658757
  Малышева Г.А. Школьное географическое краеведение : Туризм и краеведение // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 73-77 : Схема. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0016-7207
1658758
   Школьное дело России : (вступительная заметка). – [Б. м.] : [Б. и.]. – 62-74 с. – Без обл. и тит. л.. - В конце текста автор Ф.Б.
1658759
  Бузескул В.П. Школьное дело у древних греков по новым данным / В. Бузескул. – Харьков : Изд. "Союз" ; Харьк. кредит. союз коопер., 1918. – 32 с. – (Культурно-историческая библиотека / под ред. Д.И. Багалея)
1658760
  Илюшина И.И. Школьное лесничество / И.И. Илюшина. – М., 1986. – 92с.
1658761
  Ионин Г.Н. Школьное литературоведение. / Г.Н. Ионин. – Л, 1986. – 72 с.
1658762
  Сидорчук А.С. Школьное математическое образование в Белоруссии (конец XIX - 70-е годы ХХ в.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сидорчук А.С. ; Мин. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Минск, 1975. – 24 с.
1658763
   Школьное оборудование и технические средства обучения. – Прага, 1977. – 419с.
1658764
  Шаргородская Е.И. Школьное образование / Е.И. Шаргородская. – 2-е изд., перераб. – Ленинград, 1975. – 159 с.
1658765
  Шаргородская Е.И. Школьное образование в Англии / Е.И. Шаргородская, М.А. Боровик. – Л., 1960. – 144с.
1658766
  Адулкадыков С.Г. Школьное образование в Дагестане в период развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Адулкадыков С.Г. ; Науч-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – Москва, 1977. – 18 с.
1658767
  Тапхаев А.Г. Школьное образование в Усть-Ордынском Бурят-Монгольском национальном округе (1917-1950 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Тапхаев А.Г.;. – Омск, 1951. – 20 с.
1658768
   Школьное обучение малолетних рабочих на фабриках и заводах // Труды Съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России / Имп. Рус. техн. о-во. – Санкт-Петербург, 1890. – 1 отд-ние. – 162 с.
1658769
  Заика Е.В. Школьное психологическое консультирование : пути оптимизации познавательной деятельности / Е.В. Заика, И.А. Зуев // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (120). – С.16-21
1658770
  Крупская Н. Школьное самоуправление и школьная община / Н. Крупская. – М, 1919. – 38с.
1658771
  Лавров Г. Школьные биологические экскурсии / Г. Лавров. – М.-Л., 1926. – 151с.
1658772
  Попов Н.И. Школьные будни. / Н.И. Попов. – Томск, 1958. – 74с.
1658773
  Воронцова Е.А. Школьные вальсы / Е.А. Воронцова. – Москва, 1988. – 253с.
1658774
  Закс С.Б. Школьные вечера на английском языке / С.Б. Закс. – Москва, 1981. – 127 с.
1658775
  Пичугин Б.В. Школьные геологические экскурсии / Б.В. Пичугин, О.П. Фисуненко. – Москва, 1981. – 127 с.
1658776
   Школьные годы. – Москва : Детская литература, 1974. – 160с.
1658777
   Школьные годы. – Москва, 1975. – 400с.
1658778
   Школьные годы. – Москва : Детская литература
Вып. 2. – 1988. – 638с.


  В этот выпуск вошли роман В. Киселева "Девочка и птицелет" и повести Ф. Искандера "Ночь и день Чика", Г. Левинзона "Прощание с Дербервилем, или Необъяснимые поступки" и С. Иванова "Его среди нас нет". Все они - о жизни подростка в школе и семье, о его ...
1658779
   Школьные годы. – Москва : Детская литература. – ISBN 5-08-001584-5
Вып. 3. – 1990. – 414с.


  В сборник входят повести современных писателей: В.Алексеева "Прекрасная второгодница", Е.Криштоф "Современная история, рассказанная Женей Камчадаловой", Л.Нечаева "Ожидание друга, или Признания подростка" и Э.Пашнева "Белая ворона". Эти повести о ...
1658780
   Школьные годы. – Москва : Детская литература. – ISBN 5-08-001585-3
Вып. 4. – 1990. – 679с.


  В этот выпуск вошли роман В. Киселева "Девочка и птицелет" и повести Ф. Искандера "Ночь и день Чика", Г. Левинзона "Прощание с Дербервилем, или Необъяснимые поступки" и С. Иванова "Его среди нас нет". Все они - о жизни подростка в школе и семье, о его ...
1658781
  Дружинин И.А. Школьные годы чудесные... / И.А. Дружинин. – Л, 1986. – 191с.
1658782
  Заровный М Г. Школьные заказники : пособие для учителей / М Г. Заровный. – Москва : Просвещение, 1983. – 112 с.
1658783
  Тихомиров Л.С. Школьные интернаты / Л.С. Тихомиров. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 88с.
1658784
   Школьные истории. – М., 1985. – 112с.
1658785
   Школьные истории, веселые и грустные. – М., 1989. – 205с.
1658786
  Элькин Г.Ю. Школьные музеи / Г.Ю. Элькин, З.А. Огризко. – М, 1972. – 112с.
1658787
   Школьные музеи. – 102. – М., 1977. – 143с.
1658788
  Яковлева О.С. Школьные опыты и лабораторные занятия по курсу анатомии и физиологии человека / О.С. Яковлева. – 2-е. – Москва, 1961. – 168с.
1658789
  Яковлева О.С. Школьные опыты и практические занятия по курсу анатомии и физиологии человека / О.С. Яковлева. – Л.-Москва, 1951. – 184с.
1658790
   Школьные опыты по физиологии растений. – Москва : Изд. Моск. музея нагл. пос. по естествознанию ; Тип. Имп. Моск. ун-та, 1910. – 16 с.
1658791
  Папорков М.А. Школьные походы в природу / М.А. Папорков. – Москва : Просвещение, 1968. – 280с.
1658792
  Антимонов Н.А. Школьные походы по изучению рек, озёр и болот родного края / Н.А. Антимонов. – Москва, 1963. – 134с.
1658793
   Школьные праздники. – 2-е изд. – М., 1979. – 192с.
1658794
  Малахов Б.П. Школьные работы по химической технологии органических веществ / Б.П. Малахов. – М.-Л., 1928. – 128с.
1658795
   Школьные спортивные площадки. – Красноярск, 1944. – 24с.
1658796
  Новоселов А.А. Школьные теплицы и парники. Для учителя / А.А. Новоселов. – М., 1958. – 119с.
1658797
  Широков И.Н. Школьные традиции и их воспитывающее значение. / И.Н. Широков. – Горький, 1959. – 16с.
1658798
  Терехова М.Ф. Школьные традиции и их значение в коммунистическом воспитании детей : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Терехова М. Ф. ; КГУ. – Киев, 1956. – 20 с.
1658799
  Терехова М.Ф. Школьные традиции и их значение в коммунистическом воспитании детей. : Дис... канд. пед.наук: / Терехова М.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1955. – 298л. – Бібліогр.:л.290-296
1658800
  Лосанова Л.А. Школьные традиции и их роль в укреплении связи школы с жизнью. : Автореф... Канд.пед.наук: / Лосанова Л.А.; Киргиз.гос.ун-т. – Фрунзе, 1964. – 30л.
1658801
  Цукерман Г.А. Школьные трудности благополучных детей / Г.А. Цукерман. – Москва : Знание, 1989. – 188 с. – В изд. также: Таня, Сережа, Люда, Антон - младшие школьники / Л.Р. Мадорский, А.З. Зак. – (Народный университет ; Педагогический факультет ; 1989/3). – ISBN 5-07-00487-5
1658802
   Школьные туристские слеты. – Витебск, 1968. – 12с.
1658803
  Акири И. Школьные учебники в Республике Молдова: тенденции и перспективы // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 16-20. – ISBN 978-966-544-404-5
1658804
  Шиголев А. Школьные фенологические наблюдения на службе сельского хозяйства / А. Шиголев. – Москва, 1927. – 63с.
1658805
  Баженов Н.М. Школьные экскурсии : справочная книжка для организаторов и руководителей ученических экскурсий / Н. Баженов. – Харьков : Тип.-лит."Художественный Труд", 1914. – 38 с.
1658806
   Школьные экскурсии. – Вологда, 1956. – 100ёс.
1658807
  Морозов Г.Ф. Школьные экскурсии в лес / Г.Ф. Морозов. – Москва-Л., 1928. – 43с.
1658808
  Козлова О.Т. Школьные экскурсии в музей по исторической экспозиции / О.Т. Козлова. – М., 1940. – 32с.
1658809
  Боч Г.Н., Бойко А.Н., Беклемишев Н.Н. Школьные экскурсии, их значение и организация : Прил.: Отчет С.-Петербургского восьмиклассного коммерч. училища в Лесном за 1907-1908 и 1908-1909 учеб. годы / Сб. ст. под ред. Б.Е. Райкова ; Авт.: Г.Н. Боч, А.Н. Бойко, Н.Н. Беклемишев [и др.]. – Санкт-Петербург : Тип. Б.М. Вольфа, 1910. – VI, 333, 262 с., 13 л. ил., карт. : ил. – Библиогр.: с. 292-317. – (Педагогический ежегодник, изд. при Санкт-Петербургском коммерческом училище ; Т. 2)
1658810
   Школьные экскурсии, их значение и организация. – Пб., 1921. – 416с.
1658811
   Школьный аквариум и террариум : (для преподавателей начальной школы) / Составлено Школьной комиссией при Московском Обществе любителей аквариумов и комнатных растений. – Москва : Тип. Русского Т-ва, 1912. – 28 с.
1658812
   Школьный аквариум и террариум / Составлено г. г. чл. Школьной комиссии при Московском Обществе любителей аквариумов и комнатных растений ; [Моск. о-ве любителей аквариума и комнат. растений]. – Москва : Изд. Моск. О-ва люб. аквар. и комн. раст. ; [Типо-лит.. Т-го Д-ма А.И. Коркин , А.В. Бейдеман и К*], 1912. – 46 с. : черт.
1658813
  Дубровин И М. Школьный англо-русский словарь / И М. Дубровин, . – М, 1985. – 303с.
1658814
  Баранов А.И. Школьный астрономический городок и упрощенные приборы по космографии / А.И. Баранов ; просмотрел и доп. Д.А. Александров. – 2-е изд., просмотр. и доп. – Ленинград : Госизад, 1925. – XII, 137 с. : рис. – Библиогр.: с. 132-137. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы)
1658815
  Дагаев М.М. Школьный астрономический календарь : книга для учащихся / М.М. Дагаев. – Москва : Просвещение, 1988. – 80 с.
1658816
   Школьный астрономический календарь на 1940 / 41 учебный год. – Ленинград : ГУПИ, 1940. – 88 с.
1658817
   Школьный астрономический календарь на 1951 год. – Москва : Учпедгиз, 1951. – 79 с.
1658818
   Школьный астрономический календарь на 1952 год. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 79 с.
1658819
   Школьный астрономический календарь на 1953 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 3. – 1953. – 64 с.
1658820
   Школьный астрономический календарь на 1954 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 4. – 1953. – 71 с.
1658821
   Школьный астрономический календарь на 1955 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 5. – 1954. – 80 с.
1658822
   Школьный астрономический календарь на 1956 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 6. – 1955. – 100 с.
1658823
   Школьный астрономический календарь на 1957 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 7. – 1956. – 100 с.
1658824
   Школьный астрономический календарь на 1958 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 8. – 1958. – 121 с.
1658825
   Школьный астрономический календарь на 1959 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 9. – 1959. – 101 с.
1658826
   Школьный астрономический календарь на 1960 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 10. – 1959. – 120 с.
1658827
   Школьный астрономический календарь на 1961 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 11. – 1960. – 96 с.
1658828
   Школьный астрономический календарь на 1962 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 12. – 1961. – 88 с.
1658829
   Школьный астрономический календарь на 1963 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 13. – 1962. – 76 с.
1658830
   Школьный астрономический календарь на 1964 год. – Москва : Учпедгиз
Вып. 14. – 1963. – 72 с.
1658831
   Школьный астрономический календарь на 1965 год. – Москва : Просвещение
Вып. 15. – 1964. – 71 с.
1658832
   Школьный астрономический календарь на 1966 год. – Москва : Просвещение
Вып. 16. – 1965. – 86 с.
1658833
   Школьный астрономический календарь на 1967 год. – Москва : Просвещение
Вып. 17. – 1967. – 76 с.
1658834
   Школьный астрономический календарь на 1968 год. – Москва : Просвещение
Вып. 18. – 1967. – 80 с.
1658835
   Школьный астрономический календарь на 1969 год. – Москва : Просвещение
Вып. 19. – 1968. – 80 с.
1658836
   Школьный астрономический календарь на 1970 год. – Москва : Просвещение
Вып. 20. – 1969. – 96 с.
1658837
   Школьный астрономический календарь на 1971 год. – Москва : Просвещение
Вып. 21. – 1970. – 111 с.
1658838
   Школьный астрономический календарь на 1972 год. – Москва : Просвещение
Вып. 22. – 1971. – 96 с.
1658839
   Школьный астрономический календарь на 1973-74 учебный год / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 24. – 1973. – 103 с.
1658840
   Школьный астрономический календарь на 1973 год. – Москва : Просвещение
Вып. 23. – 1972. – 104 с.
1658841
   Школьный астрономический календарь на 1974-75 учебный год / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 25. – 1974. – 104 с.
1658842
   Школьный астрономический календарь на 1975-76 учебный год / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 26. – 1975. – 96 с.
1658843
   Школьный астрономический календарь на 1976-77 учебный год / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 27. – 1976. – 104 с.
1658844
   Школьный астрономический календарь на 1977-78 учебный год / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 28. – 1977. – 103 с.
1658845
   Школьный астрономический календарь на 1978-79 учебный год / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 29. – 1978. – 103 с.
1658846
   Школьный астрономический календарь на 1979-80 учебный год : пособие для учащихся / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 30. – 1979. – 104 с.
1658847
   Школьный астрономический календарь на 1980-81 учебный год : пособие для учащихся / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 31. – 1980. – 112 с.
1658848
   Школьный астрономический календарь на 1981-82 учебный год : пособие для учащихся / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 32. – 1981. – 96 с.
1658849
   Школьный астрономический календарь на 1982-83 учебный год : пособие для учащихся / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 33. – 1982. – 97 с.
1658850
   Школьный астрономический календарь на 1983-84 учебный год. – Москва, 1983
1658851
   Школьный астрономический календарь на 1985-86 учебный год : книга для учащихся / сост. М.М. Дагаев. – Москва : Просвещение
Вып. 36. – 1985. – 79 с.
1658852
   Школьный астрономический календарь на 1986-87 учебный год : книга для учащихся / Дагаев М.М. – Москва : Просвещение
Вып. 37. – 1986. – 77 с.
1658853
  Козлов М.А. Школьный атлас-определитель беспозвоночных / М.А. Козлов, И.М. Олигер. – Москва : Просвещение, 1991. – 206с.
1658854
  Новиков В.С. Школьный атлас-определитель высших растений. / В.С. Новиков, И.А. Губанов. – Москва : Просвещение, 1985. – 239с.
1658855
  Новиков В.С. Школьный атлас-определитель высших растений. / В.С. Новиков, И.А. Губанов. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 238с.
1658856
  Мамаев Б.М. Школьный атлас-определитель насекомых / Б.М. Мамаев. – Москва : Просвещение, 1985. – 160с.
1658857
  Храбрый В.М. Школьный атлас-определитель птиц / В.М. Храбрый. – Москва : Просвещение, 1988. – 223с.
1658858
  Корнелио М.П. Школьный атлас -- определитель бабочек / М.П. Корнелио. – Москва : Просвещение, 1986. – 255с.
1658859
  Асеева Т.В. Школьный ботанический атлас. Дикорастущие травянистые цветковые растения средней полосы Европейской части СССР : пособие для учащихся / Т.В. Асеева, В.Н. Тихомиров. – Москва : Просвещение, 1964. – 295 с. – Библиогр.: с. 189-190
1658860
  Бельченко Наталья Школьный вопрос : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 11 (1015). – С. 97-99. – ISSN 0130-7673
1658861
  Цеткина К. Школьный ворос и рабочий класс. / К. Цеткина. – Пб., 1918. – 20с.
1658862
  Брендючков К.Г. Школьный выдумщик / К.Г. Брендючков. – Ярославль, 1972. – 111с.
1658863
  Розанов Л.П. Школьный геоэкологический проект: рекомендации по выполнению : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 39-42. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0016-7207
1658864
  Ильин М.П. Школьный гербарий / М.П. Ильин. – Москва, 1971. – 96с.
1658865
  Захаров М.Г. Школьный год / М.Г. Захаров. – Курган, 1970. – 160с.
1658866
  Панов Б.Т. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. / Б.Т. Панов, ТЕкучев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 288с.
1658867
  Панов Б.Т. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. / Б.Т. Панов, ТЕкучев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 287с.
1658868
  Ивченко С.И. Школьный дендрарий / С.И. Ивченко. – Москва, 1960. – 236с.
1658869
  Селиванова Н.Л. Школьный класс / Н.Л. Селиванова. – 2-е испр., доп. – Москва : Знание, 1988. – 79 с.
1658870
  Коршунова С.А. Школьный клуб интернациональной дружбы / С.А. Коршунова. – Москва, 1984. – 143 с.
1658871
  Гоголь Л.Ф. Школьный клуб интернациональной дружбы / Л.Ф. Гоголь, В.С. Заслуженюк. – Киев : Радянська школа, 1986. – 79 с.
1658872
   Школьный комитет. – М., 1963. – 64с.
1658873
  Завадская Ж.Е. Школьный комсомол - организатор общественного мнения учащихся. / Ж.Е. Завадская. – Минск, 1975. – 128с.
1658874
  Вульфов Б.З. Школьный комсомол / Б.З. Вульфов. – Москва, 1961. – 31с.
1658875
   Школьный краеведческий музей. – Челябинск, 1962. – 14с.
1658876
   Школьный краеведческий музей. – Калинин, 1965. – 22с.
1658877
  Кругликов П. Школьный краеведческий музей и его работа / П. Кругликов. – М., 1927. – 44 с.
1658878
  Герд С.В. Школьный кружок любителей природы, как его организовать и как вести его работу / С.В. Герд. – Л, 1925. – 215с.
1658879
  Меншутин Н.Ф. Школьный кружок по изготовлению физических приборов / Н.Ф. Меншутин. – Москва, 1953. – 56с.
1658880
  Максимов П.П. Школьный кружок юных пчеловодов / П.П. Максимов. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1955. – 104 с.
1658881
  Богуславский С.Р. Школьный литературный музей-клуб : [моск. шк. № 79 им. В.В. Маяковского] : Кн. для учителя : Из опыта работы / С.Р. Богуславский. – Москва : Просвещение, 1989. – 156, [2] с. : ил. – ISBN 5-09-001180-X
1658882
  Воднев В.Г. Школьный математический словарь / В.Г. Воднев. – Минск, 1991. – 112 с.
1658883
  Маяковский В. Школьный Маяковский. / В. Маяковский. – 2-е изд. – Москва-Л., 1931. – 104с.
1658884
  Хитьков Н.А. Школьный музей : Его значение и орг. : С прил. списков нагляд. учеб. пособий, призн. Комис. Киев. учеб. окр. заслуживающими внимания при оборудовании каб. сред.-учеб. заведений / Н.А. Хитьков. – Киев : Изд. склада нагляд. учеб. пособий И.Г. Василенко, 1913. – 308, VI с.
1658885
  Игембердиева Любовь Шариповна Школьный музей боевой славы - особая форма и наиболее действенное средство военно-патриотического воспитания учащихся. (На материалах школ Кирг.ССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Игембердиева Любовь Шариповна; Киргизский научно-исслед. ин-т педагогики. – Фрунзе, 1980. – 27л.
1658886
  Заирова М.Г. Школьный музей как особая форма организации воспитательной работы с учащимися : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Заирова М.Г. ; Казах. пед. ин-т им. Абая. – Алмата, 1977. – 27 с.
1658887
  Жуковский А.С. Школьный музей революционной и боевой славы. / А.С. Жуковский. – 2-е изд., доп. – Минск, 1973. – 136с.
1658888
  Халиков С. Школьный определитель наиболее широко распространенных растений Узбекистана. : Автореф... Канд.биол.наук: / Халиков С.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1967. – 15л.
1658889
  Цвелых П.Н. Школьный определитель позвоночных животных / П.Н. Цвелых. – Москва, 1983. – 256 с.
1658890
  Грушников П.А. Школьный орфографический словарь в прошлом и настоящем и методика работы с ним в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Грушников П.А. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Москва, 1958. – 20 с.
1658891
   Школьный праздник. – М., 1970. – 205с.
1658892
   Школьный праздник в память столетнего юбилея со дня рождения писателя Н.В. Гоголя : [Сборник] / Школьное изд. под ред. [и с предисл.] М.Г. Липовецкого. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – 79 с. ил., портр. – Загл. обл.: Памяти Николая Васильевича Гоголя. 1809-1909
1658893
   Школьный русско-чешский словарь. – 4-е изд. – Прага, 1968. – 1135с.
1658894
  Щербакова И.Г. Школьный семинар как средство развития творческих сил старшеклассиников : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Щербакова И.Г.; НИИ общей педагогики Акад.пед.наук СССР,. – Москва, 1980. – 17л.
1658895
  Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – М., 1980. – 272с.
1658896
  Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – М., 1987. – 239с.
1658897
   Школьный словарь иностранных слов. – М., 1983. – 207с.
1658898
   Школьный словарь иностранных слов. – 2-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1990. – 256с.
1658899
  Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка: для уч-ля. / З.А. Потиха. – М., 1987. – 317с.
1658900
  Тихонов Александр Николаевич Школьный словообразовательный словарь русского языка / Тихонов Александр Николаевич. – Москва : Просвещение, 1978. – 728с.
1658901
  Тихонов Александр Николаевич Школьный словообразовательный словарь русского языка / Тихонов Александр Николаевич. – Москва : Просвещение
2-е изд., перераб. – 1991. – 576 с.
1658902
  Потиха З.А. Школьный словообразовательный словарь. Ок. 25000 слов. / З.А. Потиха. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1964. – 391с.
1658903
   Школьный театр. – Москва, 1988. – 159 с.
1658904
  Начапкин Ф.Л. Школьный теодолит и измерительные работы с ним на местности / Ф.Л. Начапкин; Академия педагогических наук РСФСР ; Ин-т методов обучения. – Москва : Академия педагогических наук РСФСР, 1957. – 64 с. – (Педагогические чтения)
1658905
  Лапатухин М.Сю. Школьный толковый словарь русского языка / М.Сю. Лапатухин. – М, 1981. – 463с.
1658906
  Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь : Пособие для учащихся / Е.М. Поспелов. – Москва : Просвещение, 1988. – 224с.
1658907
  Станишевская Ж.Ф. Школьный травматизм и его профилактика : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.22 / Станишевская Ж.Ф.; Киев. НИИ ортопедии. – Киев, 1976. – 12 с.
1658908
  Тючкалов В.Ф. Школьный туризм как средство всестороннего развития учащихся / В.Ф. Тючкалов. – Саратов, 1965. – 88с.
1658909
  Зуев Д.Д. Школьный учебник / Зуев Д.Д. – Москва : Педагогика, 1983. – 240 с. – Библиогр.: с. 231-239
1658910
  Куракин А.Т. Школьный ученический коллектив: Проблемы управления. / А.Т. Куракин, Л.И. Новикова. – М., 1982. – 96с.
1658911
   Школьный учитель. – М., 1951. – 284с.
1658912
   Школьный учитель : Образ учителя в советской многонациональной литературе: Библиогр. указ. – Нежин, 1981. – 54с.
1658913
  Гумилевская Е.Б. Школьный учитель / Е.Б. Гумилевская. – М., 1984. – 119с.
1658914
  Головин П.П. Школьный физико-технический кружок : книга для учителя: Из опыта работы / П.П. Головин. – Москва : Просвещение, 1991. – 157 с.
1658915
  Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В.П. Жуков. – М., 1980. – 429с.
1658916
  Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В.П. Жуков, А.В. Жуков. – Изд. 2-5 перераб. – Москва, 1989. – 381с.
1658917
  Гуцало Е. Школьный хлеб : повести ; автор. пер. с укр. / Евген Гуцало. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 334 с.
1658918
  Сыромятников А.А. Школьный эксперимент по механическому движению с использованием электрической дуги : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сыромятников А.А. ; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1963. – 8 с.
1658919
  Полосин В.С. Школьный эксперимент по неорганической химии. / В.С. Полосин. – М., 1959. – 303с.
1658920
   Школьный этимологический словарь. – Калинин, 1955. – 193с.
1658921
  Неверов А.С. Шкрабы / А.С. Неверов, 1925. – 32с.
1658922
  Ромм С. Шкуна в океані : Вітрильником "Вега" навколо Европи / С. Ромм. – Одеса. – 253с.
1658923
  Гюнтер В.Г. Шкура битого медведя / В.Г. Гюнтер. – Кемерово, 1966. – 68с.
1658924
  Величко І. Шкуринський Віктор Миколайович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 16 : Віктор Шкуринський. – С. 2-15.
1658925
  Травина Ирина Шкурный интерес : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 90-97 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
1658926
   Шкурупій Гео (Георгій) Данилович // Книги і долі : митці Розстріляного Відродження : біобібліографічний покажчик / М-во культури і мистецтв України, Одеська держ. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Г.І. Єфімова. – Одеса : Друк, 2002. – С. 333-340
1658927
  Лазарев Е.В. Шла весна... / Е.В. Лазарев. – Куйбышев, 1964. – 104с.
1658928
   Шла война. – Л., 1975. – 470с.
1658929
   Шла война народная. – Самара, 1991. – 416 с.
1658930
  Иншаков П.К. Шла война народная. / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1977. – 254с.
1658931
  Струтинский Н.В. Шла война народная... / Н.В. Струтинский. – Львов, 1967. – 560с.
1658932
  Куликов А.П. Шла война: Рассказы. Очерки. Из фронтовой тетр. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1983. – 158с.
1658933
  Суслов В.Н. Шла гражданская война / В.Н. Суслов. – Ленинград, 1987. – 237с.
1658934
  Иванов К.В. Шла дивизия на запад. / К.В. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – Пермь, 1986. – 246с.
1658935
  Решетников Л.В. Шла рота с песней. / Л.В. Решетников. – М., 1959. – 48с.
1658936
  Мельник Д. Шлагбаум нелегальній міграції // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 61-66
1658937
  Лазурин С. Шлак / С. Лазурин. – Х., 1925. – 113с.
1658938
  Жмойдин Г.И. Шлаки для рафинирования металла. Динамика свойств системы CaO-Al2O3-CaF2 / Г.И. Жмойдин, А.К. Чаттерджи; ред. Куликова И.С. – Москва : Металлургия, 1986. – 296 с.
1658939
  Будніков П.П. Шлаки доменних печей і цементи з них. / П.П. Будніков. – К, 1939. – 161с.
1658940
  Автономов И.В. Шлакощелочной резистивный материал / И.В. Автономов, В.П. Горелов, Г.А. Пугачев; Сиб. отд. Ан СССР;Ин-т теплофизики/Отв. ред. В.Е.Накоряков. – Новосибирск, 1989. – 109с.
1658941
  Атабаев К.К. Шлакощелочный акустический газобетон : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Атабаев К.К. ; Киев. гос. ун-т.строит. и архитектуры. – Киев, 1994. – 23 с.
1658942
  Тичина Л.О. Шлапак Дмитро Якович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 299. – ISBN 978-966-372-083-8
1658943
  Шлапак Я. Шлапак Дмитро Якович : [спогади] / Ярослав Шлапак // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 370-375. – ISBN 978-966-2726-03-9
1658944
  Кацир И. Шлаф штунде : проза : повесть // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 44-69. – ISSN 1130-6545
1658945
  Прокопов Д.Є. Шлегель (Schlegel) Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 525-528. – ISBN 966-316-069-1
1658946
  Рустамов С. Шлезвиг-голштинская война и франкфуртский парламент (1848) : Автореф... канд. ист.наук: / Рустамов С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. новой истории. – Москва, 1950. – 12 с.
1658947
  Вознесенская Анна Шлейф судьбы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 1 (2916). – С. 86-87 : фото
1658948
   Шлем сотрудника патрульно-постовой службы или tit-hats : Трофей // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 108 : Іл.
1658949
  Пелевин В. Шлем ужаса : креатифф о Тесее и Минотавре / Виктор Пелевин. – Москва : Открытый мир, 2005. – 222, [2] с. – (Мифы). – ISBN 5-9743-0010-6
1658950
  Леонов Сергей Шлепанцы-вьетнамки : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райдан // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 38 : Фото
1658951
   Шлепянов Илья. – М., 1969. – 272с.
1658952
   Шлєпаков Микола Степаноич (1898-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 542. – ISBN 978-966-439-754-1
1658953
  Зайонц Ю. Шли бои / Ю. Зайонц. – Москва, 1968. – 192с.
1658954
  Стрехнин Ю.Ф. Шли в атаку матросы / Ю.Ф. Стрехнин. – Москва, 1975. – 190с.
1658955
  Шамшурин Ю.И. Шли двое по тундре / Ю.И. Шамшурин. – М., 1972. – 172с.
1658956
  Костенко А.Г. Шли девушки дорогой фронтовой. / А.Г. Костенко. – Краснодар, 1978. – 192с.
1658957
  Скорик Л.Т. Шли дожди / Л.Т. Скорик. – Кемерово, 1980. – 175с.
1658958
  Карев Г.А. Шли мальчишки в огонь / Г.А. Карев. – Одесса, 1982. – 214с.
1658959
   Шли мы вместе. – К., 1985. – 294с.
1658960
   Шли мы вместе. – К., 1989. – 422с.
1658961
  Винокуров В.И. Шли на битву партизаны / В.И. Винокуров. – Ленинград, 1985. – 144с.
1658962
  Алексеенко Г.Д. Шли на битву партизаны / Г.Д. Алексеенко. – Ужгород, 1987. – 230с.
1658963
   Шли полки Карпатами. – Ужгород, 1985. – 311с.
1658964
  Наволочкин Н.Д. Шли радисты. / Н.Д. Наволочкин. – Хабаровск, 1964. – 104с.
1658965
  Савицкий В.И. Шли солдаты. / В.И. Савицкий. – М., 1961. – 79с.
1658966
  Мейерович М. Шлиман / М. Мейерович. – Москва : Молодая гвардия. – (Жизнь Замечательных Людей)
Вып. 19-20 (139-140). – 1938. – 232 с.
1658967
  Штоль Г.А. Шлиман / Г.А. Штоль. – М, 1965. – 431с.
1658968
  Мейерович М.Л. Шлиман / М.Л. Мейерович. – М., 1966. – 191с.
1658969
  Белов А.А. Шлионский - переводчик "Евгения Онегина" // Мастерство перевода. – Москва, 1965. – за 1964 г. – С. 304-326
1658970
   Шлиссельбургская крепость. – Л., 1986. – 95с.
1658971
  Ашенбреннер М.Ю. Шлиссельбургская тюрьма за 20 лет от 1884 по 1904 : (воспоминания) / М. Ашенбреннер. – Берлин : Изд. Гуго Штейница, 1906. – 110 с. – На обл. загл. на рус., нем. и фр. яз. – (Собрание лучших русских произведений ; Ч. 129)
1658972
  Якубович П.Ф. Шлиссельбургские мученики / П.Ф. Якубович (Л. Мельшин). – Санкт-Петербург : Тип. А.А. Гольдберга, 1906. – [2], 32 с. – (Библиотека освободительной борьбы ; № 1)
1658973
  Вересов А.И. Шлиссельбургские повести / А.И. Вересов. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 334 с.
1658974
  Фигнер В. Шлиссельбургские узники 1884-1905 гг. / В. Фигнер. – Москва, 1920. – 253с.
1658975
  Смирнов В.Г. Шлиссельбургский Робинзон / В.Г. Смирнов. – Л., 1990. – 149с.
1658976
  Круковская Л.Я. Шлиссельбургский узник Валериан Лукасиньский / Л.Я. Круковская. – Петербург[Санкт-Петербург], 1920. – 71 с.
1658977
   Шлиссельбуржец Л.Ф. Янович. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1907. – [2], XXVIII, 116 с., 1 л. портр. : ил. – (Библиотека "Общественной пользы" ; Сер. 2)


  Содерж.: Биография. Из воспоминаний Яновича. Переписка Яновича. Приговор
1658978
  Попов С.А. Шлифовальные работы / С.А. Попов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 383 с.
1658979
  Смирнова М.А. Шлифовальщикам и маршрутным рабочим геологопоисковых и геологосъемочных экспедиций и партий / М.А. Смирнова, Е.Ю. Тарчевская. – Москва, 1971. – 12 с.
1658980
  Костерин А.В. Шлихо-минералогический и шлихо-геохимический методы поисков рудных меторождений / А.В. Костерин. – Новосибирск : Наука, 1972. – 124с.
1658981
  Озеров И.М. Шлиховая съемка и анализ шлихов / И.М. Озеров. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1959. – 378с.
1658982
  Ициксон М.И. Шлиховое опробование при геологической съемке и обзорных поисках / М.И. Ициксон. – М., 1953. – 60с.
1658983
  Осовецкий Б.М. Шлиховой метод / Б.М. Осовецкий. – Пермь, 1985. – 88с.
1658984
  Захарова Е.М. Шлиховой метод поисков полезных ископаемых / Е.М. Захарова. – Москва : Недра, 1989. – 157с.
1658985
  Захарова Е.М. Шлиховые поиски и анализ шлихов / Е.М. Захарова. – Москва : Московский университет, 1960. – 168с.
1658986
  Захарова Е.М. Шлиховые поиски и анализ шлихов / Е.М. Захарова. – Москва : Недра, 1974. – 158с.
1658987
  Чемерис Валентин Шліссельбург. В"язень каземату № 11 = герої ненашого часу : есе // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 10-56. – ISSN 0130-1608
1658988
  Роотс Л.К. Шлозвиг-гольштейнский вопрос и европейские державы в 1863-1864 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Роотс Л.К..; МГУ. – [Москва], 1951. – 13 с.
1658989
   Шлункове шунтування як ключова ланка в комплексному лікуванні коморбідних станів у хворих на морбідне ожиріння / О.Ю. Іоффе, Ю.П. Цюра, М.С. Кривопустов, Т.В. Тарасюк, О.Я. Парагуз // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 62-66. – ISSN 1605-7295
1658990
  Парамонов С.Я. Шлункові оводи і боротьба з ними / С.Я. Парамонов. – Київ-Львів : АН УРСР, 1940. – 128с.
1658991
  Телешун С. Шлюб з розрахунку: український бізнес і політика // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-15.
1658992
  Матюшенко С.П. Шлюб і розлука на Радянській україні / С.П. Матюшенко. – К., 1924. – 32с.
1658993
  Казанцев А.О. Шлюб і сім"я в апокрифічних діяннях апостолів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 45-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Майже для всіх апокрифічних діянь характерний сюжет навернення дружини у християнство завдяки проповіді апостола. Це призводить до певних змін у розумінні шлюбу та сім"ї тогочасною людиною, що, у свою чергу, стає основою для створення нової, ...
1658994
  Петренко І. Шлюб і сім"я в середовищі православного населення Гетьманщини другої половини XVIII ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1/2 (89/90). – С. 206-217. – ISSN 0869-3595
1658995
  Галько Оксана Юріївна Шлюб і сім"я у бойків Карпат наприкінці 19 ст. - до 1939 р. : Дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05. / Галько О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 212л. – Бібліогр: л. 192-212
1658996
  Галько Оксана Юріївна Шлюб і сім"я у бойків Карпат наприкінці 19 ст. - до 1939 р. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.05 / Галько О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 4 назв.
1658997
  Дмитренко В. Шлюб і сім"я у середовищі парафіяльного духовенства другої половини XVIII століття: спроба аналізу за матеріалами сповідних розписів // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 181-187
1658998
  Галаджій Олена Шлюб на острові Афродити // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 92-97 : фото
1658999
  Стріха М. Шлюб при свічках. Як столичні театри проживають вистави доби масованих обстрілів // Україна молода. – Київ, 2022. – 23 листопада (№ 36). – С. 12


  Щойно мала розпочатися прем’єрна в цьому сезоні вистава «Шлюбного векселя» Россіні в Київській опері на Подолі, як у всьому районі внаслідок звичного тепер після кількох російських масованих обстрілів нашої енергоструктури аварійного відключення ...
1659000
  Мольєр Ж.Б. Шлюб с примусу = (Le mariage force) фр. : комедія на одну дію / Мольєр ; Пеpеклав з фpанцузської мови Володимиp Самійленко. – [Одеса] : Дніпро ; Дніпpо. [Дpук. "Поpядок" С. Цесаpського], 1915. – 24 с.
<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,