Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>
1656001
   "Шестидесятые годы" в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина / Ищук Г.Н. – Калинин, 1985. – 151с.
1656002
  Володарский А. "Шесть мгновений счастья" : рассказы // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 11/12. – С. 74-82. – ISSN 0131-8136


  "Не только Ален Делон говорил по-французски", "Клюшка моей мечты", "Спасибо, Оскар, или Bensonhurst blues!", "Ладья триумфальная", "Вкусовщина", "Полет нормальный".
1656003
  Жантиев Д.Р. "Шиитский фактор" в общественно-политической жизни Саудовской Аравии (1979-2009-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен истории религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 42-55. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
1656004
  Заруцька О. "Шинель" Гоголя в інтерпретації Д. Чижевського // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 205-212
1656005
  Петренко В.Ф. "Шинель" Гоголя: христианская притча и буддийский коан / В.Ф. Петренко, А.П. Супрун // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 160-166. – ISSN 0869-0499
1656006
  Золя Е. "Шинок" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 184-230. – ISSN 0320-8370


  Роман.
1656007
  Переяславець М. "Широка коаліція" між необхідністю і неможливістю // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 9. – С. 20-22. – ISSN 1812--514Х
1656008
  Машков А. "Широкий" погляд на поняття "праворозуміння" як категорію загальнотеоретичної юридичної науки // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 112-116. – ISBN 978-966-306-020-4
1656009
  Чичкина Светлана "Широкой Масленице" - вселенский размах : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 8 : Фото
1656010
  Федоренко Н.Т. "Шицзин" и его место в китайской литературе / Н.Т. Федоренко ; АР СССР, Ин-т китаеведения. – Москва : Изд-во вост. лит., 1958. – 168 с.
1656011
  Наєнко М. "Шістдесятникам - шістдесят! Іван Драч - лідер шістдесятництва // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 271-293. – ISBN 978-617-7993-01-7
1656012
  Дністровий А. "Шістдесятники" - "дев"ятдесятники": тяглість, розриви, конфронтація? // Критика. – Київ, 2001. – Жовтень, (число 10). – С. 18-20
1656013
  Нестеренко П. "Шістдесятники" в мистецтві екслібриса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 29-39. – ISSN 0236-1477
1656014
  Химинець А. "Шість капелюхів мислення" = Використання методу Едварда де Боно на уроках світової літератури // Світова література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2014. – № 19, жовтень. – С. 6-13


  Застосовується при проведенні будь-якій дискусії як зручний спосіб керувати мисленням і переключати його. Один з інструментів розвитку творчого мислення. Мета методу - навчити людей краще розуміти особливості свого мислення, контролювати свій образ ...
1656015
  Лиманова Р. "Шість чуттів" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Оповідання - класична історія про любов і ненависть з позитивною енергетикою.
1656016
  Кичигин С. "Шквал" против "Барбаросса" / С. Кичигин. – Киев : Веселка, 1991. – 155 с. – ISBN 5-301-01008-5
1656017
  Чирко Б.В. "Шкідництво різних націй..." // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1992. – № 4 (231), липень - серпень. – С. 32-40. – ISSN 0320-9466


  "Національні меншини на Україні у 1920 - 30-х роках за документами ЦДАГО України."
1656018
  Лабович Л. "Шкодовав вовк кобилу..." : Світ ссавців у підляському фольклорі. Ч. 2 // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 1 (149). – С. 24-29. – ISSN 1230-2759
1656019
  Лабович Л. "Шкодовав вовк кобилу..." : Про дикі та домашні ссавці в українських говірках Підляшшя, ч. 3 // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2017. – № 2 (150). – С. 27-30. – ISSN 1230-2759
1656020
  Литвин З. "Школа - це дуже суперечливий "бізнес" / розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9-10 серпня (№ 142/143). – С. 6-7


  Розмова з засновницею та головою ГО "Освіторія", фундаторкою та ідейною натхненницею Новопечерської школи Зоєю Литвин.
1656021
  Нетребенко А. "Школа безпеки" - рух у захищене майбутнє // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 17-18 : фото
1656022
  Вдовиченко Г. "Школа безпеки" вітає переможців // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 29-30 : фото
1656023
  Прибитько В.М. "Школа безпеки" по-чернігівськи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 14-15 : фото
1656024
  Бератіс Я. [Широка ріка : з неопублікованими нотатками щоденника. / Яніс Бератіс ; вступ К.Ф. Дімараса. – Афіни : Ерміс, 1992. – 485 с. – На тит. арк.: З неопублікованими нотатками щоденника. - Видання новогрецькою мовою
1656025
  Елітіс О. [Шість і одне покаяння перед небом / Одісей Елітіс. – 7-е вид. – Афіни : Ікарос, 1994. – 25,[1] c. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-72-7
1656026
  Сеферіс Й. [Шість ночей в Акрополі / Йоргос Сеферіс. – 6-е перевидання. – Афіни : Ерміс, 1993. – 273 с. – Видання ногрецькою мовою
1656027
  Карусель Вероника Шествие Градивы : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 150-158 : Фото
1656028
   Шествие динозавров. – Москва, 1991. – 512с.
1656029
   Шестдесет години Втора ломска комуна, 1922-1982. – София, 1983. – 52с.
1656030
  Ваксер А.З. Шестдесят лет так называемого "ленинградского дела". Итоги изучения и новые аспекты // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (48). – С. 115-123
1656031
  Кутковой Алексей Шестеренки времени // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 32-33 : фото
1656032
  Хотта Е. Шестерни / Е. Хотта. – Ташкент, 1958. – 243с.
1656033
  Игнатищев Р.М. Шестерням весомая поддержка - синусоэксцентриковые передачи / Р.М. Игнатищев. – Могилев, 2007. – 24 с.
1656034
  Липатов В.В. Шестеро / В.В. Липатов. – Чита, 1958. – 92с.
1656035
  Липатов В.В. Шестеро / В.В. Липатов. – Москва, 1959. – 72с.
1656036
  Николаев Н В. Шестеро / Н В. Николаев. – Свердловск, 1972. – 136с.
1656037
  Рысс Е.С. Шестеро вышли в путь / Е.С. Рысс. – М, 1959. – 518с.
1656038
  Рысс Е.С. Шестеро вышли в путь / Е.С. Рысс. – М, 1964. – 501с.
1656039
  Рысс Е.С. Шестеро вышли в путь / Е.С. Рысс. – М, 1964. – 518с.
1656040
  Рысс Е.С. Шестеро вышли в путь / Е.С. Рысс. – М, 1979. – 488с.
1656041
  Малоземов Р. Шестеро делают выбор / Р. Малоземов, М. Дмитриева. – Москва, 1964. – 112с.
1656042
  Караславов С.Г. Шестеро за одного / С.Г. Караславов. – М., 1959. – 80с.
1656043
  Айтматов Ч.Т. Шестеро и седьмой : отрывок из романа "Плаха" : [для ст. шк. возраста] / Чингиз Айтматов. – Фрунзе : Мектеп, 1987. – 11, [2] с. : цв. ил.
1656044
  Тюпин А.С. Шестеро из одной палаты. / А.С. Тюпин. – Мурманск, 1963. – 48с.
1656045
  Арбузов А.Н. Шестеро любимых / А.Н. Арбузов. – Москва, 1935. – 60с.
1656046
  Арбузов А.Н. Шестеро любимых / А.Н. Арбузов. – Москва, 1958. – 86с.
1656047
  Торчинский М. Шестеро отважных / М. Торчинский. – Владивосток, 1955. – 64с.
1656048
  Бартиш-Коломак Ольга Шестеро по одному // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 14-18 : фото
1656049
  Паншин Г.И. Шестеро с "Альбатроса". / Г.И. Паншин. – Тула, 1968. – 83с.
1656050
  Инфантьев В.Н. Шестеро с острова / В.Н. Инфантьев. – Москва, 1957. – 49с.
1656051
  Евтушенко Е. Шестидесантник : мемуарная проза / Евгений Евтушенко. – Москва : АСТ : Zebra E, 2008. – 831 с.
1656052
  Шеварднадзе Э.А. Шестидесятилетие победы Советской власти в Грузии и образования Коммунистической партии. / Э.А. Шеварднадзе. – Тбилиси, 1981. – 84с.
1656053
  Рудницкая Е.Л. Шестидесятник Николай Ножин. / Е.Л. Рудницкая. – М., 1975. – 230с.
1656054
   Шестидесятники. – М., 1984. – 429с.
1656055
  Аннинский Л.А. Шестидесятники и мы : кинематограф, ставший и не ставший историей / Л.А. Аннинский. – Москва : Всесоюз. творч.-произв. об-ние "Киноцентр", 1991. – 238, [1] с. : ил.
1656056
   Шестидесятые годы. – М.-Л., 1940. – 490с.
1656057
   Шестидесятые годы М.А.Антонович и Г.З.Елисеев. – М.-Л., 1933. – 582 с.
1656058
  Комри Л.Дж. Шестизначные математические таблицы Чемберса / Л.Дж. Комри; пер. с англ. О.П. Крамер ; под ред. К.А. Семендяева. – Москва : Наука, 1964. – XLIV, 574 с. – Библиогр.: с. 570-573
1656059
  Петерс И. Шестизначные таблицы тригонометрических функций / И. Петерс. – Москва, 1942. – 293 с.
1656060
   Шестизначные таблицы тригонометрических функций. – Москва, 1952. – 303 с.
1656061
   Шестизначные таблицы тригонометрических функций. – Москва, 1955. – 167 с.
1656062
  Хренов Л.С. Шестизначные таблицы тригонометрических функций : Содержащие натуральные значения шести тригонометрических функций... / Л.С. Хренов. – Москва : Наука, 1960. – 372с.
1656063
   Шестизначные таблицы тригонометрических функций. – 4-е изд. – Москва, 1963. – 168 с.
1656064
  Петерс И. Шестизначные таблицы тригонометрических функций / И. Петерс. – 4-е изд. – Москва : Недра, 1975. – 293с.
1656065
  Хренов Л.С. Шестизначные таблицы тригонометрических функций : Содержащие натуральные значения шести тригонометрических функций... / Л.С. Хренов. – 3-е испр. изд. – Москва : Наука, 1978. – 368с.
1656066
  Петерс И. Шестизначные таблицы тригонометрических функций / И. Петерс. – Москва : Недра, 1978. – 293с.
1656067
  Петерс И. Шестизначные таблицы тригонометрических функций / И. Петерс. – 5-е изд. – Москва : Недра, 1979. – 293с.
1656068
  Ангелов С.А. Шестизначные таблицы тригонометрических функций с аргументом, выраженным в часовой мере, содержащие натуральные значения шести тригонометрических функций через 1s от 0 до 12h, и значения котангенсов и косекансов через Os, 1 от Oh OOm до Oh 12m / Ангелов С.А. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 214 с., [1] отд. л. граф. : ил., граф.
1656069
  Ходаківська Я. Шестиіктовий дольник в українській поезії 1960-1970-х років: проблема типологізації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 351-358


  Розглянуто шестиіктовий дольник як один із ключових розмірів у поезії 1960-1970-х років. Проблематизовано питання цезурованості цього розміру. Вказано на неповноту сучасних принципів визначення цезури в дольнику. Проілюстровано деякі випадки метричної ...
1656070
   Шестиколесные сани. – Свердловск, 1972. – 159с.
1656071
  Гриневичева К.В. Шестикрилець / К.В. Гриневичева. – К., 1990. – 341,1с.
1656072
  Григорьев Н.Ф. Шестикрылый великан. / Н.Ф. Григорьев. – Л, 1963. – 205с.
1656073
  Журба М.А. Шестикутна зірка над полем : життя і смерть єврейського землеоблаштування в Україні (20-30-ті роки XX століття) / Журба М.А., Доценко В.О. – Київ : "МП Леся", 2005. – 229, [1] с. – Бібліогр.: с. 206-229. – ISBN 966-8126-47-5
1656074
  Попова Н.М. Шестилетние в школе и дома / Н.М. Попова. – Москва, 1988. – 55с.
1656075
   Шестилетний план строительства основ социализма в Польше. 1950-1955. – Варшава, 1951. – 40с.
1656076
   Шестилетний план строительства основ социализма в Польше. 1950-1955, 1951. – 30с.
1656077
  Кравцов Г.Г. Шестилетний ребенок / Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. – М., 1987. – 77с.
1656078
  Сапогова Е.Е. Шестилетний ребенок / Е.Е. Сапогова. – Тула, 1992. – 206с.
1656079
  Мухина В.С. Шестилетнй ребенок в школе / В.С. Мухина. – М., 1986. – 143с.
1656080
  Кузьмичева Е.Н. Шестилучевые кораллы (склерактинии) неокома Горного Крыма. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузьмичева Е.Н.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1964. – 16л.
1656081
  Коларов С. Шестимата от дело №585/1942 / С. Коларов. – София, 1982. – 282 с.
1656082
   Шестимесячный каталог данных.... – Москва
1 янв.-30 июня, ч.ч. 1-5. – 1977
1656083
  Щербиновский Н.С. Шестиногие враги и друзья / Н.С. Щербиновский. – Москва ; Ленинград, 1951. – 192 с.
1656084
  Пестушко Валерий Шестиногие интеллектуалы : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 35
1656085
   Шестиот Пленум на Централниот Комитет на соjузот на комунисте од Jугославиа. 13-14 март 1956. – Скопjе, 1956. – 80с.
1656086
  Карпачова Н. Шестирічна тяганина в " розслідуванні" справи чорнобильця Юрія Андрєєва - це відверте знущання над людиною // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 21-22.
1656087
  Шарнассе Э. Шестиструнная гитара / Э. Шарнассе. – М., 1991. – 86с.
1656088
  Ким А.М. Шестичленные гетероциклические кетоны в синтезе конденсированных пиримидинов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ким А.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 16л.
1656089
  Тутунджан Д.Т. Шестнадцат репродукций / Д.Т. Тутунджан. – Л., 1976. – 16с.
1656090
  Первенцев А.А. Шестнадцатая весна / А.А. Первенцев. – М, 1956. – 206с.
1656091
  Первенцев А.А. Шестнадцатая весна / А.А. Первенцев. – Иркутск, 1958. – 190с.
1656092
   Шестнадцатая всесоюзная выставка дипломных работ студентов художественных вузов СССР 1973-1974 / Всесоюзная, выставка дипломных работ студентов художественных вузов СССР, Москва. 16-я., 1975; Сост.: С.А. Гусарова, Н.Д. Петрова. – Москва : Советский художник, 1975. – 95 с.
1656093
   Шестнадцатая Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М.
1. – 1991. – 175с.
1656094
   Шестнадцатая Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М.-Винница
2. – 1991. – 242с.
1656095
   Шестнадцатая Всесоюзная школа-семинар по вычислительным сетям. – М.-Винница
3. – 1991. – 242с.
1656096
   Шестнадцатая выставка московских художников книги. – Москва, 1985. – 70с.
1656097
   Шестнадцатая выставка произведений московских художников - участников Великой Отечественной войны. – М., 1983. – 14с.
1656098
  Ацаркин А.Н. Шестнадцатая конференция ВКП(б) / А.Н. Ацаркин. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 96 с. – (Съезды и конференции ВКП(б))
1656099
   Шестнадцатая конференция ВКП(б). Апрель 1929 года. – Москва, 1962. – 838с.
1656100
  Горбунов П.М. Шестнадцатый / П.М. Горбунов. – Фрунзе, 1966. – 180с.
1656101
  Костин А.Ф. Шестнадцатый съезд ВКП (б) / А.Ф. Костин. – 2-е доп. изд. – Москва, 1951. – 144с.
1656102
   Шестнадцатый съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 26-30 мая 1970 года. – Москва
2. – 1971. – 528с.
1656103
   Шестнадцатый съезд Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) : бюллетень. – Москва-Л. : Госиздат
№ 3. – 1930. – 80 с.
1656104
   Шестнадцатый съезд Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков) : бюллетень. – Москва : Ленинград : Госиздат
№ 4. – 1930. – 33 с.
1656105
  Бурмагина Г.Н. и Бурмагин Н.В. Шестнадцать гравюр на дереве : 16 ксилографий. Альбом / Г.Н. Бурмагина, Н.В. Бурмангин; Авт. вступ. ст.: С.Г. Ивенский; ред.: Г.К. Леонтьева. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 7, [16] c. : [16] л. ил.
1656106
  Бурмагина Г.Н. Шестнадцать гравюр на дереве. / Г.Н. Бурмагина, В.В. Бурмагин. – Л., 1967. – 7с.
1656107
  Виленский Э.С. Шестнадцать дней на полюсе / Э.С. Виленский. – Москва-Ленинград : Детгиз, 1938. – 128с.
1656108
  Вайнбергер З. Шестнадцать лет в тюрьме / З. Вайнбергер; Зольтан Вейнбергер ; Пер. с венгер. А. Шийка. – [Москва] : Молодая гвардия, 1944. – 208 с. : портр.
1656109
  Цветков Г.М. Шестнадцать лет непризнавания. Политика США в отношении Советского государства в 1917-1933 / Г.М. Цветков. – Киев : Киевский университет, 1971. – 244 с.
1656110
  Енютин В.В. Шестнадцать радиолюбительских схем / В.В. Енютин. – Москва-Ленинград, 1949. – 80 с.
1656111
  Богун Л.К. Шестнадцать раз в минуту / Л.К. Богун, И.В. Ивановский. – Москва : Советская Россия, 1986. – 80 с. – (Искусство быть здоровым)
1656112
  Вергелис А.А. Шестнадцать стран включая Монако : путевые очерки / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. Е.Катаевой. – Москва : Советский писатель, 1990. – 492 с.
1656113
  Курас І. Шестов Лев Ісаакович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 593-594. – ISBN 966-642-207-7
1656114
  Ярошенко Ю. Шестовиця на дорогах війни / Юрій Ярошенко. – Ніжин, 2005. – 96с.
1656115
  Екзарх Й. Шестоднев. / Й. Екзарх. – София, 1981. – 379с.
1656116
  Скобеева Виктория Шестое великое вымирание / Скобеева Виктория, Дорохин Андрей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 82-87 : фото
1656117
   Шестое всесоюзное совещание по охране природы, Минск, 12-17 августа 1963 г.. – Минск, 1965. – 232с.
1656118
   Шестое Всесоюзное совещание по термическому анализу. 1-4 ноября 1976 г. Москва. – М., 1976. – 192с.
1656119
   Шестое дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 285 переменных звездах, обозначенных в 1954 г., а также уточненные сведения о 343 ранее обозначенных переменных звездах. – Москва : Издательство АН СССР, 1954. – 72 с.
1656120
  Шатров М.Ф. Шестое июля. / М.Ф. Шатров. – Москва : Искусство, 1966. – 86 с.
1656121
  Немцов В.И. Шестое чувство / В.И. Немцов. – М.-Л., 1946. – 80с.
1656122
  Гусельников В.В. Шестое чувство / В.В. Гусельников. – Барнаул, 1967. – 156с.
1656123
  Шостко В.В. Шестое чувство / В.В. Шостко. – Куйбышев, 1968. – 174с.
1656124
   Шестое чувство. – Л., 1969. – 144с.
1656125
  Курляндский А. Шестое чувство / А. Курляндский, А. Хайт. – Москва : Искусство, 1971. – 104 с.
1656126
  Андрианов В.С. Шестое чувство / полк. В.С. Андрианов. – Москва : Воениздат, 1977. – 142 с.
1656127
  Амашукели Э.Д. Шестое чувство : [пер. с груз.] / Э. Амашукели. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 143 с., [24] л. ил. : ил. – (Мастера искусств - молодежи)
1656128
  Гумилев Н.С. Шестое чувство / Н.С. Гумилев. – М., 1990. – 205с.
1656129
  Кристи А. Шестое чувство / А. Кристи. – М, 1990. – 75с.
1656130
  Гумилев Н.С. Шестое чувство / Николай Гумилев. – Харьков : Фолио, 2009. – 352с. : 1 портр. авт., ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4136-4
1656131
   Шестое чувство короля : Fashion-Resort // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 26-32 : Фото
1656132
  Курлянский А.Е. Шестое чувство. / А.Е. Курлянский, А.И. Хайт. – М., 1971. – 104с.
1656133
  Митяев А.В. Шестой-неполный / А.В. Митяев. – Москва, 1979. – 111с.
1656134
  Археологический съезд (6 , 1884 ; Одесса) Шестой Археологический съезд в Одессе : 15 августа 1884 года. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1883. – [4], 10 с.
1656135
  Минчковский А.М. Шестой вагон. / А.М. Минчковский. – Л., 1957. – 212с.
1656136
   Шестой Всесоюзный семинар по вопросам теории и научной практики перевода научной и технической литературы 7-9 июня 1972 г.. – М.-Баку, 1972. – 88с.
1656137
   Шестой Всесоюзный симпозиум по химии белков и пептидов : тез. докладов / Всесоюзный симпозиум по химии белков и пептидов; Науч. совет АН СССР по пробл. биоорг. химии, Ин-т биоорг. химии им. Б.М. Шемякина АН СССР, Ин-т орг. синтеза АН Латв. ССР ; [редкол.: В.Т. Иванов (отв. ред) и др.]. – Рига : Институт оранического синтеза АН ЛатвССР, 1983. – 422, [2] с. : ил., табл. – Загл.обл.: VI Всесоюзный симпозиум "Химия белков и пептидов". - Авт. указатель: с. 412-423
1656138
   Шестой дворец. – М., 1991. – 253с.
1656139
   Шестой день Артура Озола. Синтагматика, парадигматика и их взаимоотношения на уровне синтаксиса. – Рига, 1970. – 204с.
1656140
  Лалаянц И.Э. Шестой день творения / И.Э. Лалаянц. – М., 1989. – 108с.
1656141
  Юсфин А.Г. Шестой квартет Д. Шостаковича / А.Г. Юсфин. – Москва : Советский композитор, 1960. – 18 с.
1656142
   Шестой международный симпозиум по теории информации,. – Москва
ч. 2. – 1984. – 272 с.
1656143
   Шестой международный симпозиум по теории информации. 18-22 сентября, 1984. Ташкент. – М.-Ташкент
3. – 1984. – 278с.
1656144
  Холодов Ю.А. Шестой незримый океан / Ю.А. Холодов. – Москва, 1978. – 112с.
1656145
  Гомолка Н.И. Шестой океан : роман / Н.И. Гомолка. – Минск : Госиздат БССР, 1961. – 506 с.
1656146
  Кравченко А.И. Шестой океан / А.И. Кравченко. – Донецк, 1977. – 152с.
1656147
  Чаварриа Д. Шестой остров / Д. Чаварриа. – М, 1989. – 447с.
1656148
   Шестой пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (11-12 июня 1957 года). – М., 1957. – 168с.
1656149
   Шестой Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (15-16 апреля 1965 года). – М., 1965. – 196с.
1656150
   Шестой Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (23-24 января 1961 года). – М., 1961. – 200с.
1656151
  Демченко М.И. Шестой повстанческий / М.И. Демченко. – М., 1964. – 254с.
1656152
   Шестой праздник песни в Сочи. – Краснодар, 1964. – 84с.
1656153
   Шестой Праздник песни и танца учащейся молодежи Латвии. – Рига, 1989. – 39с.
1656154
   Шестой процесс Мустафы Джемилева : (материалы следствия и запись судебного процесса), 1983-1984 гг., г. Ташкент. – Симферополь, 2001. – 496с. – (Крымскотатарское национальное движение). – ISBN 966-7283-84-4
1656155
   Шестой пятилетний план (развития народного хозяйства СССР на) 1956-1960 гг.. – М., 1956. – 32с.
1656156
  Виноградов С.Ф. Шестой пятилетний план развития народного хозяйства СССР-новый крупный шаг в строительстве коммунизма / С.Ф. Виноградов. – Москва, 1956. – 48с.
1656157
   Шестой пятилетний план развития народного хозяйства СССР (на 1956-1960 гг.). По директивам ХХ съезда КПСС. – Москва, 1956. – 23с.
1656158
  Супоницкий С.А. Шестой пятилетний планразвития народного хозяйства СССР / С.А. Супоницкий. – М., 1956. – 71с.
1656159
   Шестой расширенный пленум исполкома Коминтерна. – Москва-Л., 1926. – 136с.
1656160
  Слонимский М.Л. Шестой стрелковый / М.Л. Слонимский. – Москва-Птрг, 1918. – 164с.
1656161
   Шестой съезд архитекторов СССР, 25-27 ноябрь 1975 г.. – Москва, 1978. – 173 с.
1656162
  Петров И.Ф. Шестой съезд большевистской партии / И.Ф. Петров. – М., 1952. – 64с.
1656163
  Российская Федерация. Съезд народных депутатов Шестой съезд народных депутатов Всесоюзной федерации. / Федерация. Съезд народных депутатов Российская. – М, 1992. – с.
1656164
  Петров И.Ф. Шестой съезд партии большевиков / И. Петров. – [Москва] : Молодая гвардия, 1937. – 48 с.
1656165
   Шестой съезд РСДРП (большевиков) август 1917 года : Протоколы. – Москва : Госполитиздат, 1958. – XII, 487 с. – (Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
1656166
  Петров И.Ф. Шестой съезд РСДРП(б) / И.Ф. Петров. – М., 1949. – 136с.
1656167
  Петров И.Ф. Шестой съезд РСДРП(б) / И.Ф. Петров. – М., 1955. – 116с.
1656168
   Шестой съезд РСДРП(б) август 1917 г.. – Москва : Партиздат, 1934. – XXVIII, 371 с. – (Протоколы съездов и конференций Всесоюзной коммунистической партии (б) / Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б))
1656169
   Шестой съезд художников СССР. – М., 1983. – 192с.
1656170
  Девятов А. Шестой технологический уклад и азиатский способ производства // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 84-87. – ISSN 2074-6040
1656171
  Пирогова Т. Шестой Украинский студенческий фестивавль рекламы: главное событие студенческой рекламы страны // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 11 (171). – С. 6-10
1656172
  Анар Шестой этаж пятиэтажного дома : роман, повести : пер. с азерб. / Анар ; [худож. А. Матрешкин]. – Москва : Советский писатель, 1988. – 539, [2] с. : ил.
1656173
  Болтромеюк В.В. Шесток для сверчка : роман / Валерий Болтромеюк. – Москва : Профиздат, 1991. – 336 с. : портр. – ISBN 5-255-00406-5
1656174
  Каржанскій Н. Шестокрыл / Н. Каржанскій. – Москва, 1918. – 173с.
1656175
   Шестопал Матвій Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 153-154. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1656176
   Шестопал Матвій Михайлович : [добірка матеріалів] // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 362-367. – ISBN 978-966-2726-03-9
1656177
  Сємков В. Шестопер: походження, історія, призначення // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 24
1656178
  Рахманова Л.И. Шесть адресов Владимира Маяковского / Л.И. Рахманова. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 96 с.
1656179
  Чайковская Е.А. Шесть баллов / Е.А. Чайковская. – Москва, 1980. – 238с.
1656180
  Франк Г.В. Шесть бесед о звуке / Г.В. Франк. – М., 1971. – 86с.
1656181
  Занд М.И. Шесть веков славы / М.И. Занд. – М, 1964. – 252с.
1656182
   Шесть верных способов защиты в договорных отношениях:неустойка, поручительство, гарантия, задаток, залог, удержание / С. Кирилов, С. Новиков, А. Риндя, Л. Солошенко. – Харьков : "Фактор", 2007. – 176 c. – ISBN 966-312-553-5
1656183
  Некрасов Е.Л. Шесть вечных струн / Е.Л. Некрасов. – М., 1990. – 62с.
1656184
  Зоркая Н. Шесть високосных месяцев // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 8. – С. 64-115. – ISSN 0130-7673
1656185
   Шесть гиней. – М., 1964. – 120с.
1656186
  Кулешов А.П. Шесть городов пяти континентов / А.П. Кулешов. – Москва : Мысль, 1971. – 199с.
1656187
  Трахтенберг И.М. Шесть десятилетий на поприще профилактической медицины (слово об академике Юрии Ильиче Кундиеве) / И.М. Трахтенберг, В.И. Чернюк // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 211-219
1656188
  Андриасов М.А. Шесть дней / Андриасов М.А. – Ростов-на-Дону : Облкнигоиздат, 1947. – 120 с.
1656189
  Андриасов М.А. Шесть дней : [докум. повесть о стрелковом батальоне Гукаса Мадояна / Андриасов М.А. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1963. – 167 с.
1656190
  Болдырев С.Н. Шесть дней : роман / Сергей Болдырев ; [послесл. М. Барышева ; худож. Е.С. Скрынникова]. – Москва : Профиздат, 1977. – 368 с. : ил.
1656191
  Формозов А.Н. Шесть дней в лесах : Приключения юных натуралистов / А.Н. Формозов. – Москва : Изд-во Московского общества испытателей природы, 1946. – 110с.
1656192
  Формозов А.Н. Шесть дней в лесах. Приключения юных натуралистов / А.Н. Формозов. – Птгр., 1924. – 115с.
1656193
  Формозов А.Н. Шесть дней в лесах. Приключения юных натуралистов / А.Н. Формозов. – 2-е изд. – М.-Л., 1927. – 113с.
1656194
  Кинжалов Р.В. Шесть дней древного мира / Р.В. Кинжалов. – Л., 1989. – 187с.
1656195
  Минутко И.А. Шесть дней и девять месяцев: Дерев. повести / Минутко И.А. – Минск, 1988. – 525 с.
1656196
  Опр В.П. Шесть дней из жизни следователя. / В.П. Опр. – Краснодар, 1968. – 119с.
1656197
  Новохатко В.Г. Шесть дней июля / В.Г. Новохатко. – М., 1987. – 111с.
1656198
  Грейди Д. Шесть дней Кондора // Бумага Мэтлока : роман / Р. Ладлэм. – Донецк : Поиск, 1994. – с. – (Сыщик). – ISBN 5-87478-132-3
1656199
  Агапов Б.Н. Шесть заграниц / Б.Н. Агапов. – Москва, 1974. – 407с.
1656200
  Агапов Б.Н. Шесть заграниц / Б.Н. Агапов. – Москва, 1980. – 415с.
1656201
  Шэнь Ф. Шесть записок о быстротечной жизни / Ф. Шэнь. – М, 1979. – 152 с.
1656202
  Арбат Ю.А. Шесть золотых гнезд / Ю.А. Арбат. – Москва : Московский рабочий, 1961. – 232 с.
1656203
  Дудин В. Шесть и достоинство // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 29. – ISSN 1563-6755


  "...Шесть из восьми законопроектов о выборах народных депутатов предусматривают пропорциональную систему, но имеют различные достоинства".
1656204
  Митяев А.В. Шесть Иванов - шесть капитанов / А.В. Митяев. – Москва, 1978. – 159с.
1656205
  Калинченко А.И. Шесть Иванов / А.И. Калинченко. – М : Молодая гвардия, 1943. – 100 с.
1656206
  Тихонов Николай Семенович Шесть колон / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1968. – 320с.
1656207
  Тихонов Николай Семенович Шесть колон / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Худож.лит., 1971. – 396с.
1656208
  Тихонов Николай Семенович Шесть колон / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1977. – 336 c.
1656209
  Тихонов Николай Семенович Шесть колонн / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1970. – 318с.
1656210
  Гамарра Пьер Шесть колонок на первой полосе / Гамарра Пьер. – М., 1971. – 111с.
1656211
  Буачидзе К. Шесть комедий / К. Буачидзе. – Москва, 1987. – 368 с.
1656212
  Батуев А.М. Шесть континентов под одной крышей / А.М. Батуев. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 231 с., [16] л. ил. : ил.
1656213
  Ван Лаар Шесть лекций о термодинамическом потенциале и его применениях к проблеме химического и физического равновесий. / Ван Лаар. – Ленинград, 1938. – 72с.
1656214
  Ван Лаар Шесть лекций о термодинамическом потенциале и его применениях к проблеме химического и физического равновесий. / Ван Лаар. – Ленинград, 1938. – 72с.
1656215
  Ван Лаар Шесть лекций о термодинамическом потенциале и его применениях к проблеме химического и физического равновесий. / Ван Лаар. – Ленинград : Химтеорет, 1938. – 72с.
1656216
  Ван Лаар Шесть лекций о термодинамическом потенциале и его применениях к проблеме химического и физического равновесий. / Ван Лаар. – Ленинград, 1938. – 72с.
1656217
  Сейрон А. Шесть лет в доме графа Льва Николаевича Толстого : записки г-жи Анны Сейрон, с портретом графа : (Graf Leo Tolstoi von Anna Seuron. Herausgegeben und mit eine Einleitung von Eugen Zabel. Berlin, 1895) / [Сокр.] пер. с нем. С.[!][А.] Сергиевского. – Санкт-Петербург : Центр. типо-лит М.Я. Минкова, 1895. – [2], 108 с., 1 л. портр.
1656218
  Гиль С.К. Шесть лет с В.И. Лениным / С.К. Гиль. – Изд. 2-е ,перераб. и доп. – Москва, 1957. – 103с.
1656219
  Моисеев В.А. Шесть маршрутов к рекорду. / В.А. Моисеев. – М, 1975. – 56с.
1656220
  Славина Нина Шесть метров напряжения // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 128-134 : фото
1656221
  Букетов Е.А. Шесть писем другу / Е.А. Букетов. – Алма-Ата, 1989. – 285с.
1656222
  Клоц А. Шесть платьев и полуботинки // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 3. – С. 40-43. – ISSN 0235-7089


  Домашняя обслуга в Советском Союзе.
1656223
  Гребнев А.Б. Шесть повестей для экрана / А.Б. Гребнев. – Москва : Искусство, 1979. – 456с.
1656224
  Эренбург И.Г. Шесть повестей о легких концах / И.Г. Эренбург. – Рязань, 1925. – 141с.
1656225
  Эдшмид К. Шесть притоков. / К. Эдшмид. – Пб.-Москва, 1922. – 176с.
1656226
  Хаяси Шесть рассказов / Хаяси, ф. – М, 1960. – 135с.
1656227
  Шишкин О.А. Шесть рассказов об исчезновеиях и смертях / О.А. Шишкин. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 72с.
1656228
  Черкасов А.И. Шесть регионов Канады : очерки региональной географии // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 1. – С. 81-94. – ISSN 0321-2068


  Онтаріо
1656229
  Черкасов А.И. Шесть регионов Канады. Атлантический регион:четыре самые маленькие провинции // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 7. – С. 93-100. – ISSN 0321-2068
1656230
  Черкасов А.И. Шесть регионов Канады. Квебек // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 4. – С. 71-82. – ISSN 0321-2068
1656231
  Черкасов А.И. Шесть регионов Канады: Тихоокеанский регион (провинция Британская Колумбия) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 3 (471). – С. 69-74. – ISSN 0321-2068
1656232
  Амаев М.А. Шесть страниц на машинке : статьи, рецензии, репортажи / М.А. Амаев. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1971. – 118 с.
1656233
  Иванов Л.В. Шесть ступеней здоровья. / Л.В. Иванов, В.В. Кудрявцев. – М., 1981. – 64с.
1656234
  Голосовская Н.И. Шесть телефонных звонков / Н.И. Голосовская. – М., 1990. – 287с.
1656235
  Сухоруков К. Шесть типовых комбинаций : "Пиратские" копии или официальный цифровой контент // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 11. – С. 5-8. – ISSN 0869-4915
1656236
  Сторожева М.Ф. Шесть тополей / М.Ф. Сторожева. – М., 1974. – 232с.
1656237
  Шевченко Л.Б. Шесть трендов цифрового маркетинга для библиотек // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 11. – С. 12-19. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены тренды интернет-маркетинга, которые могут быть использованы библиотеками для продвижения своих сайтов и привлечения пользователей: адаптивный дизайн, адаптивный контент, маркетинг в режиме реального времени, инструменты мобильного поиска, ...
1656238
  Хачиков В. Шесть ударов / В. Хачиков. – Ставрополь, 1966. – 72с.
1656239
   Шесть украинских вузов вошли в список лучших университетов мира // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 19 сентября (№ 168). – С. 1


  Выше всех в рейтинге стоит Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - в этом году он попал в группу "441-450".
1656240
  Сорокин М. Шесть украинских вузов стали лучшими в мире / М. Сорокин, И. Процько // Вести. – Киев, 2015. – 22 апреля (№ 71). – С. 2


  В Великобритании компания Quacquarelli Symonds опубликовала рейтинг лучших высших учебных заведений мира. И в него попали шесть украинских вузов. КНУ имени Тараса Шевченко разделил 421-430 места с другими вузами. В прошлом году лишь этот вуз попал в ...
1656241
   Шесть факторов в пользу Хорватии : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 73 : Фото
1656242
  Колычев О.Я. Шесть часов утра : стихи / Осип Колычев. – Москва : Советский писатель, 1942. – 32 с. : ил.
1656243
  Тиндаль Д. Шесть чтений о свете : Курс читанный в Америке 1872-1873 / [соч.] Джона Тиндаля, проф.физики в Королев. ин-те в Лондоне; Пер. с англ. А. Дришусова ; Лицей цесаревича Николая. – Москва : В университетской тип. (Катков и К*), 1874. – [2], 201 с. : ил.


  Ред.: Петрушевский, Федор Фомич (1828-1904) Ил.: Куньев, Николай Васильевич
1656244
  Вербах К. Шесть шагов к геймификации / К. Вербах, Д. Хантер // Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2017. – № 5. – С. 33-40
1656245
  Шаровольский И.В. Шесть шванков. – К., 1913
1656246
  Зонова А. Шесть этапов анализа бухгалтерского баланса // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 5. – С. 41-45
1656247
  Быковский Егор Шестьдесят восемь часов на знакомство с Америкой : отрыв // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 114-121 : Фото
1656248
   Шестьдесят девятая параллель. – Москва, 1972. – 352 с.
1656249
  Лопухов Ф.В. Шестьдесят лет в балете / Ф.В. Лопухов. – М, 1966. – 367 с.
1656250
  Мичурина-Самойлова Шестьдесят лет в искусстве. / Мичурина-Самойлова. – Л.-М., 1946. – 225с.
1656251
  Боголюбов Н.Н. Шестьдесят лет в оперном театре : воспоминания режисера / Н.Н. Боголюбов. – Москва : Всероссийское театральное общество, 1967. – 304 с. : портр.
1656252
  Соломарский А.И. Шестьдесят лет в театре / А.И. Соломарский. – К. : Мистецтво, 1981. – 189 с.
1656253
  СорокинА.И Шестьдесят лет на страже Родины / СорокинА.И. – М., 1977. – 103с.
1656254
  Синельников Н.Н. Шестьдесят лет на сцене / Н.Н. Синельников. – Харьков, 1935. – 151 с.
1656255
  Андропов Ю.В. Шестьдесят лет СССР : Доклад на совместном торжественном заседании Центрального Комитета КПСС, Вкрхоаного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР в Кремлевском дворце сьездов 21 декабря 1982 года / Андропов Ю.В. – Москва : Политиздат, 1983. – 64 с.
1656256
  Андропов Ю.В. Шестьдесят лет СССР [1922-1982] : Докл. на Совмест. торжеств. заседаний ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР в Кремлевском Дворце сьездов 21 дек. 1982 г. / Андропов Ю.В. – Москва : Политиздат, 1982. – 60 с., [1] л. портр.
1656257
  Тихов Г.А. Шестьдесят лет у телескопа / Г.А. Тихов. – 186с.
1656258
  Тихов Г.А. Шестьдесят лет у телескопа / Г.А. Тихов. – Москва : Издательство детской литературы, 1959. – 160 с.
1656259
   Шестьдесят лет центру гидрометеорологических прогнозов. – Л., 1989. – 271с.
1656260
  Васильев М.И. Шестьдесят метров стального троса / М.И. Васильев. – Симферополь, 1963. – 158с.
1656261
   Шестьдесят рецептов изделий из теста и 16 рецептов теста. – Л., 1990. – 32с.
1656262
  Тендряков В.Ф. Шестьдесят свечей / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1985. – 591с.
1656263
  Ильиных И.А. Шестьсот дней в боях и походах / И.А. Ильиных. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Тула, 1969. – 316с.
1656264
  Емлютин Д.В. Шестьсот дней и ночей в тылу врага / Д.В. Емлютин. – М., 1971. – 177с.
1656265
  Пушкарев Л.Н. Шестьсот лет Куликовской битве (1380-1980). / Л.Н. Пушкарев. – М., 1980. – 45с.
1656266
  Проханов А.А. Шестьсот лет после битвы / А.А. Проханов. – Москва : Советский писатель, 1990. – 432с.
1656267
  Максвелл Дж.С. Шеф и его команда / Джон С. Максвелл. – Львов : Світ, 2003. – 248с. – (Бизнес без секретов). – ISBN 966-7956-17-1
1656268
  Петросюк М.І. Шефи з приданим / М.І. Петросюк. – К., 1980. – 120с.
1656269
  Тахмазов З.М. Шефская помощь города деревне в период завершения строительства социализма (1953-1958 гг., по материалам АзССР) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Тахмазов З.М.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1971. – 27л.
1656270
  Надтока Г.М. Шефская помощь города селу : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Надтока Г.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 24л.
1656271
  Надтока Геннадий Михайлович Шефская помощь города селу: (1971-1980 гг. На материалах партийных организаций Украины) : Дис... канд. ист.наук: / Надтока Геннадий Михайлович; МВ и ССО УССР, Кафедра полит. истории Донецкого гос. ун-та. – Донецк, 1990. – 223л. – Бібліогр.:л.195-223
1656272
  Григоренко Александр Петрович Шефская помощь рабочего класса колхозному крестьянству в 1971-1975 гг. (на материалах УССР) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Григоренко Александр Петрович ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1978. – 24 с.
1656273
  Никифоровский Н.П. Шефская помощь рабочего класса колхозному крестьянству в годы восьмой пятилетки (на матер. западн. обл. УССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Никифоровский Н. П.; ХГУ. – 22л.
1656274
  Бегунов А.Е. Шефство города над селом в годы семилетки. (1959-1965) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Бегунов А.Е.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 24л.
1656275
  Рыбак М.С. Шефство над исправительно-трудовыми учреждениями / М.С. Рыбак ; [ред. И.Н. Цветкова ; техн. ред. Н.В. Дмитриева]. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1972. – 18, [2] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
1656276
  Тростогон Алла Михайловна Шефство рабочего класса над крестьянством в 1923-1929 гг. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.02 / Тростогон Алла Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 180л. – Бібліогр.:л.171-180
1656277
  Тростогон Алла Михайловна Шефство рабочего класса над крестьянством в 1923-1929 гг. (На материалах Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.02 / Тростогон Алла Михайловна; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 16 с.
1656278
  Дешко Л.К. Шефство трудовых коллективов промышленных предприятий над общеобразовательной школой в условиях развитого социализма (1959-175 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Дешко Л. К.; ДГУ. – Днепропетровск, 1981. – 25л.
1656279
  Кононенко Т.П. Шефтсбері Антоні Ешлі Купер // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 386-387. – ISBN 966-316-069-1
1656280
  Винниченко І. Шеффер Олександер Олександрович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 363. – ISBN 978-966-7863-77-7
1656281
  Шехбат Шенюрт Аринли Шехбат Шенюрт Аринли: "У сучасній Туреччині немає свободи думки й свободи слова" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 8 (640), 21-27.02.2020. – С. 58-59. – ISSN 1996-1561
1656282
  Бэлза И.Ф. Шехеразада / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 24 с.
1656283
  Музичко О. Шеченківське свято в Одесі 1920 року // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Досі маловідома, але непересічна історична подія: наймасовіша громадська акція в історії міста XIX - перших десятиліть XX ст.
1656284
  Поліщук В. Шеченкознавці і шевченколюби // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 130-137. – ISBN 978-966-493-139-4
1656285
  Намикоши Т. Шиатсу / Т. Намикоши. – Л., 1991. – 78с.
1656286
  Намикоши Т. Шиацу-японская терапия надавливанием пальцами / Т. Намикоши. – К, 1986. – 71с.
1656287
  Намикоши Токуиро Шиацу-японская терапия надавливанием пальцами / Намикоши Токуиро. – Киев : Вища школа, 1986. – 72с.
1656288
  Намикоши Т. Шиацу-японская терапия надавливанием пальцами / Т. Намикоши. – Томск, 1991. – 74с.
1656289
  Намикоши Т. Шиацу / Т. Намикоши. – 4-е изд. – К, 1990. – 71с.
1656290
  Шайнер Д. Шибеник / Д. Шайнер. – Київ, 1977. – 96 с.
1656291
  Міщенко Д.О. Шибеники : Оповідання / Д.О. Міщенко. – Київ : Веселка, 1965. – 128с.
1656292
  Фурса С.Я. Шибіко Василь Петрович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 35-36. – ISBN 978966-97130-0-1
1656293
   Шибіко Василь Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 538. – ISBN 978-966-439-754-1
1656294
   Шиванюк Олександр Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 538. – ISBN 978-966-439-754-1
1656295
  Данилов-Ивушкин Шиворот-навыворот : юмористические рассказы / Данилов-Ивушкин. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 319с.
1656296
  Грин С. Шиворот-навыворот : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 7. – С. 154-163. – ISSN 0131-2332
1656297
  Киселев В.В. Шиворт - навыворот / В.В. Киселев. – Иркутск, 1976. – 48с.
1656298
  Юсупов Мунир Хусаинович Шигабутдин Марджани как историк : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Юсупов Мунир Хусаинович; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1979. – 24л.
1656299
  Мустафин Г. Шиганак : повесть / Г. Мустафин; авториз. пер. с каз. С.Злобина. – 3-е. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 207с.
1656300
  Мустафин Г. Шиганак Берсиев : повести, роман / Габиден Мустафин ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1986. – 574 с.
1656301
  Барамидзе М.В. Шида Картли в эпоху поздней бронзы и раннего железа : Автореф... канд. ист.наук: / Барамидзе М.В.; Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
1656302
  Какабадзе В.С. Шида Картли. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... кандид. географич.наук: / Какабадзе В.С.; Тбилисский гос. университет имени Сталина. – Тбилиси, 1950. – 20 с.
1656303
   Шидловський Андрій Петрович (1818-1892) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 538. – ISBN 978-966-439-754-1
1656304
  Малей Антоніна Шиємо чарівні книги // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74)
1656305
  Будько Євген Шиз-тур, або роздвоєна філософія туризму : Внутрішній простір // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 102-103 : Іл.
1656306
  Маньковская Н.Б. Шизоанализ вместо психоанализа? / Н.Б. Маньковская. – М., 1991. – 62с.
1656307
   Шизоаналіз // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 965-966. – ISBN 966-316-069-1
1656308
  Русін Р.М. Шизоаналіз як метод постмодерністських мистецьких практик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-48. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується новий метод психоаналізу як нетрадиційна модель активної творчої особистості. В статье анализируется новый метод психоанализа как нетрадиционная модель активной творческой личности. The article examines a new method of ...
1656309
  Фуллер Торри Шизофрения = Surviving schizophrenia : кн. в помощь врачам, пациентам и членам их семей / Э. Фуллер Торри ; [предисл. В.А. Точилова : пер. с англ. Д. Рапопорт]. – Санкт-Петербург : Питер-пресс, 1996. – 438 с. : ил., табл. – Перевод изд.: Surviving schizophrenia / E. Fuller Torrey (Harper Perennial). – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-88782-023-3
1656310
  Симсон Т.П. Шизофрения раннего детского возраста / Т.П. Симсон. – Москва, 1948. – 136с.
1656311
  Асланова Рабият Нурулла кызы Шиизм, характер его пережитков в азербайджане и некоторые вопросы атеистического воспитания трудящихся. : Автореф... наук: 09.00.06 / Асланова Рабият Нурулла кызы; Азерб. гос. унив. – Баку, 1981. – 24л.
1656312
  Кулюшин Н.Д. Шиитская модель теократии: от имамата к велайат-е факих // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2007. – № 4 (47) : Ислам в 21 веке. – С. 90-103.
1656313
   Шиитские леворадикалы // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 7 (264). – С. 104-150
1656314
  ан-Наубахти Шиитские секты / ан-Наубахти, ал-Хасан ибн Муса. – Москва, 1973. – 255с.
1656315
  Куршаков В. Шиитский фактор во внешней политике Ирана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 5 (251). – С. 85-98. – ISSN 1998-1813
1656316
  Дорошенко Е Шиитское духовенство в современном Иране / Е Дорошенко. – М, 1975. – 171с.
1656317
  Дорошенко Е Шиитское духовенство в современном Иране / Е Дорошенко. – 2-е доп. и испр. – М, 1985. – 229с.
1656318
  Миркасымов Б. Шииты в Ираке и других государствах Ближнего Востока // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 11. – С. 42-49. – ISSN 0321-5075


  Вплив "шиїтського фактору" на політику країн Близького Сходу і інших держав
1656319
  Гусєв В.І. Шиїзм / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 417. – ISBN 966-642-073-2
1656320
  Алієв Р.Г. Шиїтські релігійно-правові школи (мазхаби) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 3-4
1656321
  Михайлова Р. Шийні гривни в прибалтійсько-фінській та волинській середньовічній традиції // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 10-12
1656322
  Михайлець В.М. Шийте самі. / В.М. Михайлець. – К., 1979. – 143с.
1656323
   Шик Будапешта // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 38-39 : фото
1656324
  Иванин Егор Шик Парижского помола : такое место / Иванин Егор, Ступенькова Анна // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 38-41 : Фото
1656325
   Шик чи колорит? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 112-113 : фото
1656326
  Цукренко Я. Шикана як особливий вид зловживання правом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 198-199
1656327
  Коцюруба А. Шикана як порушення права особи на справедливий розгляд справи судом в розумні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 84-85
1656328
  Меркачева Е. Шикарный бюст советской разведчицы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 36


  "Одни говорят, что разведка - не женское дело, поскольку представительницы прекрасной половины по своей природе слишком эмоциональны и больше доверяют чувствам, чем логике. Другие видят силу женщин-разведчиц как раз в их слабостях. А еще - в искусстве ...
1656329
  Столяр З. Шико Аранов / З. Столяр. – Москва : Советский композитор, 1959. – 12 с.
1656330
  Никонов В.Г. Шила в мешке не утаишь / В.Г. Никонов. – Смоленск, 1960. – 402 с.
1656331
  Заставська М. Шилівка: вічна загадка любові // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 16-22 грудня (№ 50). – С. 1, 16


  90 років від дня народження Григора Тютюнника. Пам"ять про земляка вшанували на малій батьківщині видатного письменника.
1656332
  Никонов В.Г. Шилка. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1978. – 224с.
1656333
  Бабаян А.С. Шиллер в армянской литературе и театре : Автореф... канд. филол.наук: / Бабаян А.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1960. – 24л.
1656334
  Меринг Ф. Шиллер и великие социалисты / Ф. Меринг ; Перевод Б. Юхоцкой // К столетнему юбилею Шиллера / К. Каутский. – [Одесса] : Изд. Е.М. Алексеевой, 1905. – С. 42-47
1656335
  Меринг Ф. Шиллер и великие социалисты / Ф. Меринг // К столетнему юбилею Шиллера / К. Каутский. – Петроград : Изд. Петроградского совета раб. и красноарм. депутатов, 1919. – С. 29-32
1656336
  Славятинский Н. Шиллер и его драма "Разбойники" // Разбойники / Ф. Шиллер. – Ленинград, 1950. – С. 3-18
1656337
  Кох А.Ф. Шиллер и прекрасное // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 83-95. – (Философия ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
1656338
  Лукьяненко А.М. Шиллер как драматург эпохи "бури и натиска" // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – С. 301-322
1656339
   Шиллер Ф. : статьи и материалы. – Москва : Наука, 1966. – 424с.
1656340
  Лукьяненко А.М. Шиллер, как драматург эпохи "бури и натиска" / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1908. – 23 с. – В подстроч. примеч.: "Настоящий этюд представляет собой извлеч. из подготовляемого к печати труда: "Основные мотивы драматического творчества Шиллера"
1656341
  Лукьяненко А.М. Шиллер, Пушкин и Островский Смутного времени на Руси / А.М. Лукьяненко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 47 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1905, № 1


  На тит. л. дарственная надпись автора.
1656342
  Абуш А. Шиллер. Величие и трагедия немецкого гения : пер. с нем. / Александр Абуш ; [вступ. ст. Р.М. Самарина]. – Москва : Прогресс, 1964. – 311 с. : портр.
1656343
  Зубихин В.В. Шило в мешке / В.В. Зубихин. – Волгоград, 1963. – 63с.
1656344
  Калган А.Д. Шило в мешке : комедия в 3-х д. / А.Д. Калган. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1964. – 56 с.
1656345
  Еникеев А.Н. Шило в мешке : рассказы / Амирхан Еникеев ;. – Казань : Татарское книжное издание, 1977. – 84 с.
1656346
   Шилов Георгій Євгенович (1917-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 539. – ISBN 978-966-439-754-1
1656347
   Шилов Євген Олексійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 251-253. – ISBN 966-02-0537-6
1656348
  Байрон Д.Г. Шильонский узник : поэма / Джордж Гордон Байрон ; пер. с англ. [В.А. Жуковского]. – Москва : Дет. лит., 1980. – 48 с. : ил. – (Школьная библиотека ; Для средней школы)
1656349
  Байрон Дж.Г. Шильонский узник : поэма : [для сред. и ст. шк. возраста] / Джордж Байрон ; пер. с англ. [В.А. Жуковского]. – Москва : Дет. лит., 1983. – 48 с. : граф.
1656350
   Шимановський Олександр Федорович (1860-1918) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 539. – ISBN 978-966-439-754-1
1656351
   Шимановський Юлій Карлович (1829-1868) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 539. – ISBN 978-966-439-754-1
1656352
   Шиманський Юрій Іванович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 295
1656353
   Шиманський Юрій Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 325-326. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1656354
   Шиманський Юрій Іванович (1928–1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 539-540. – ISBN 978-966-439-754-1
1656355
  Форш О.Д. Шимко й Степан / О.Д. Форш. – Х., 1930. – 18с.
1656356
  Углева Е.А. Шимпанзе / Е.А. Углева. – Москва : Издание Московского зоопарка, 1947. – 15с.
1656357
  Гудолл Д. Шимпанзе в природе: поведение / Д. Гудолл; Пер. с англ. Е.З.Годиной и В.В.Свечникова; Под ред. Л.А.Фирсова. – Москва : Мир, 1992. – 670с. – ISBN 5-03-000294-4
1656358
  Брюер С. Шимпанзе горы Ассерик / С. Брюер. – Москва, 1982. – 280с.
1656359
  Журавлев Андрей Шимпанзе играющий // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 34 : фото
1656360
  Камоликова Ольга Шин Кай Тей. Бельгия/Остенде // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 4. – С. 68-71 : фото
1656361
  Грицук Валентина Шинеля для "королів", "королев" та "королевичів" : Terra Гоголь : публіцистичний есей з аксесуарами від режисера Олега Мельничука // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2009. – № 2/4. – С. 22-25. – ISSN 0207-7159
1656362
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1935. – 32с.
1656363
  Гоголь М. Шинель / М. Гоголь. – К.-Х., 1935. – 48с.
1656364
  Гоголь Н. Шинель / Н. Гоголь. – М, 1935. – 32с.
1656365
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1938. – 56с.
1656366
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1946. – 48с.
1656367
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Москва-Ленинград, 1946. – 48 с.
1656368
  Гоголь М.В. Шинель / М.В. Гоголь. – К, 1949. – 47с.
1656369
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 32с.
1656370
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Москва-Ленинград, 1952. – 32 с.
1656371
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1975. – 72с.
1656372
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Ленинград : Художественная литература, 1976. – 320 с.
1656373
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Ижевск : Удмуртия, 1976. – 41с.
1656374
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1978. – 32с.
1656375
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1978. – 87с.
1656376
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1979. – 47с.
1656377
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1979. – 27с.
1656378
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – Москва : Детская литература, 1980. – 47 с.
1656379
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1982. – 62с.
1656380
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1982. – 47с.
1656381
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь ; худож. А. Зыков. – Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 1985. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание
1656382
  Гоголь Н.В. Шинель / Н.В. Гоголь. – М, 1985. – 79с.
1656383
  Текгезян Ованес Шинель : рассказ // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 9 (644). – С. 146-154. – ISSN 0132-2036
1656384
  Найдич М.Я. Шинель на вырост / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1959. – 270с.
1656385
  Найдич М. Шинель на вырост / М. Найдич. – Средне-Уральское книжное изд., 1964. – 272 с.
1656386
  Найдич М.Я. Шинель на вырост / М.Я. Найдич. – Свердловск, 1975. – 215с.
1656387
  Микитенко І.К. Шинка / І.К. Микитенко. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 32с. – (Масова худ. б-ка)
1656388
   Шинкарук Володимир Іларіонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 388-389. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1656389
   Шинкаруківські читання у Товаристві "Знання" України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 3-5. – ISSN 0868-8117


  У Товаристві «Знання» України вшанували пам’ять Володимира Іларіоновича Шинкарука. З цієї нагоди відбулася міжнародна науково-практична конференція. Цьогорічні ХІУ Шинкаруківські читання, які провели спільно Товариство "Знання" України, Університет ...
1656390
  Чредніченко О. Шинки у містах Англії XIV-XV ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 389-392. – ISBN 978-966-171-90295
1656391
  Мигаль Т.С. Шинок "Оселедець на ланцюзі" / Т.С. Мигаль. – Львів : Каменяр, 1966. – 259с.
1656392
  Тимошик М. Шинок на Шинковій // Літературний Чернігів : щоквартальний мистецький журнал літературної спілки "Чернігів" / Літ. спілка "Чернігів". – Чернігів, 2015. – № 4 (72), жовтень - грудень. – С. 151-160
1656393
  Соколова Н. Шины шуршат по асфальту. / Н. Соколова. – Москва, 1970. – 512с.
1656394
  Чилая С.Е. Шио Арагвиспирели / С.Е. Чилая. – Тбилиси, 1950. – 5-15с.
1656395
  Печникова Н.В. Шип (Acipenser Nudiventris Lov) Аральского моря и озера Балхаш. (Морфология, биология и рекомендации по охране и воспроизводству запасов) : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Печникова Н.В.; Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Калининград, 1970. – 16л.
1656396
  Курчавов И.Ф. Шипка / И.Ф. Курчавов. – М, 1977. – 478с.
1656397
  Курчавов И.Ф. Шипка / И.Ф. Курчавов. – М, 1979. – 478с.
1656398
   Шипка.. – Москва, 1970. – 352с.
1656399
   Шипкинська висота. – Одеса, 1978. – 170 с.
1656400
   Шипович Євген Йосипович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 160
1656401
   Шипович Євген Йосипович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 299-300 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1656402
   Шипович Євген Йосипович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 308. – ISBN 978-966-439-961-3
1656403
   Шипович Євген Йосипович (1922-2003) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 175. – ISBN 966-95774-3-5
1656404
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 3 : Тьма / Леонид Андреев ; Астма : рассказ / Ив. Бунин ; Сестра : рассказ / Борис Зайцев ; Изумруд : рассказ / А. Куприн ; Пески : рассказ / А. Серафимович ; Стихи / А. Блок, Георгий Чулков ; Творимая легенкда : роман, ч. 1: Навьи чары / Федор Сологуб. – 1907. – 320 с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1656405
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 6 : [Синяя птица / Морис Метерлинк ; Крик в ночи; Ревность / К. Бальмонт ; Голоса в полях : стихи / Белый; Видение; Треугольник : стихи / Н. Минский; Мои записки / Л. Андреев]. – 1908. – 262, [6] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1656406
   Шиповник
кн.7. – 1908
1656407
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 8 : У порога неизбежности; Листки / Леонид Семенов ; Город / М. Розенкноп ; Прозрение; Образ / А. Чапыгин ; Каштаны / О. Миртов ; Три комнаты / Вера Яровая ; Кроты; Ярмарка; Скала / Сергей Городецкий ; Иоанн Грозный / Вл. Волькенштейн. – 1909. – 267, [5] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1656408
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 9 : [Печаль полей / С. Сергеев-Ценский ; Сны / Борис Зайцев ; Сын человеческий / Леонид Андреев ; Песня судьбы : драматический пролог / Ал. Блок]. – 1909. – 252, [3] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1656409
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 10 : Мария Магдалина : пьеса в 3 действ. / Морис Метерлинк ; пер. с рукописи Л. Вилькиной и В. Бинштока ; Навьи чары, ч. 3 / Корелева Ортруда ; На Куликовом поле : стихи / Ал. Блок. – 1909. – 278, [2] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1656410
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 11 : Верность / Борис Зайцев ; Обручение / П. Гиршбейн ; Гелион-Эолион / Ю. Словацкий ; Анфиса / Леонид Андреев. – 1909. – 245, [2] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1656411
   Шиповник
кн.13. – 1910
1656412
   Шиповник : Литературно-художественные Альманахи издательства "Шиповник" : Кн. 1-26 [в 26 кн.]. – 1907-1916. – Санкт-Петербург : [Типо-литогр. "Печатное искусство"]
Кн. 21 : Дальний край : роман, ч. 2 / Борис Зайцев ; Золотой цветок : лирический цикл / Юрий Верховский ; Атлантида : пьеса в 5 действиях и 8 карт. / Лариса Рейснер. – 1913. – 219, [2] с.


  Место издания: кн. 1 (1907) -23 (1914) СанктПетербург: кн. 24 (1916) - 26 (1917) Петроград. В оформлении альманахов и книг "Шиповника" участвовали художники И.Я. Билибин, М.В. Добужинский, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Н.К. Рерих, С.В. Чехонин. В ...
1656413
  Пайбердин М.В. Шиповник / М.В. Пайбердин. – Москва, 1963. – 156с.
1656414
  Мозолевский Б.Н. Шиповник / Б.Н. Мозолевский. – К., 1967. – 94с.
1656415
  Игнатьев Б.Д. Шиповник и его использование. / Б.Д. Игнатьев. – Новосибирск, 1946. – 321с.
1656416
  Коновалов В. Шиповник на взгорьях / В. Коновалов. – Вильнюс, 1980. – 255с.
1656417
  Ребан Р.К. Шиповник на каменном берегу / Р.К. Ребан. – М., 1972. – 272с.
1656418
  Шелковый С.К. Шиповник, сто сердец дарящий : стихи / С.К. Шелковый. – Киев : Молодь, 1990. – 99 с.
1656419
  Шмальгаузен И.Ф. Шиповники окрестностей Киева : (с 3-мя табл. рисунков) / [соч.] И. Шмальгаузена. – Киев : Высоч. утв. Т-ва печ. дела и торговли И.Н. Кушнерев и К* в Москве, Киевск.отд., 1891. – [2], 48 с., 3 л. ил. – Отд.оттиск : Записки Киевского общества естествоиспытателей. 1892, т. 12, вып. 1
1656420
  Бунаков В.А. Шиповники Северо-Осетинской АССР : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бунаков В.А. ; М-во здравоохр. РСФСР, Пятигорск. фармац. ин-т, Лен. хим.-фармац. ин-т. – Ленинград, 1960. – 11 с.
1656421
  Сагайдак В. Шипшина. / В. Сагайдак. – К., 1989. – 104с.
1656422
   Шипшиновий кущ : Збірка. – Донецьк : Донеччина, 2003. – 560с. – ISBN 966-556-462-5
1656423
   Шипы и розы. – Москва, 1959. – 288 с.
1656424
   Шипы и розы. – Москва
2. – 1960. – 264 с.
1656425
  Тимофеев Б.Н. Шипы и розы / Б.Н. Тимофеев. – Ленинград : Советский писатель, 1961. – 139 с.
1656426
   Шипы и розы.. – М.
3. – 1962. – 264с.
1656427
  Сибиренко-Ставрояни Шипы лепестков : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 8. – С. 121-128. – ISSN 0131-8136
1656428
  Твардовски А. Шир след шир / А. Твардовски. – София, 1961. – 184с.
1656429
  Балавадзе Е.С. Ширак-эльдарские пресмыкающиеся и их значение в жизни биоценозов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Балавадзе Е.С. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1966. – 18 с.
1656430
  Ахавни Ширак : роман / Ахавни; авториз. пер. с арм. А.Садовского. – Москва : Советский писатель, 1956. – 443 с.
1656431
  Ахавні Ширак : роман / Ахавні; авториздат пер. з вірмен. – Москва : Советский писатель, 1957. – 416 с., [1] портр.
1656432
  Ахавни Ширак : роман / Ахавни; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1960. – 479 с.
1656433
  Ахавни Ширак : роман / Ахавни; авториз. пер. с армян. В. Дудинцева. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1964. – 516 с.
1656434
  Ахавни Ширак : роман / Ахавни; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель
1. – 1967. – 384 с.
1656435
  Ахавни Ширак : роман / Ахавни. – Москва : Советский писатель
2. – 1967. – 423 с.
1656436
  Мирмухсин М. Ширак : поэма / Мирмухсин ; пер. с узб. – Ташкент, 1970. – 96 с.
1656437
  Ахавни Ширак : роман : авториз. пер. с арм. / Ахавни. – Москва : Советский писатель, 1983. – 591 с. : портр.
1656438
  Губерський Л.В. Ширак Жак // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 745. – ISBN 966-316-045-4
1656439
  Найленд Ф Д. Ширали / Ф Д. Найленд, . – Москва, 1978. – 213с.
1656440
  Тамразян Г.С. Ширванзаде / Г.С. Тамразян. – М., 1967. – 387с.
1656441
  Мелкумян М.А. Ширванзаде как психолог : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Мелкумян М.А. ; Армян. гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 28 с.
1656442
  Мурадян А.С. Ширванзеде-мемуарист. : Автореф... канд. филос.наук: 642 / Мурадян А.С.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1972. – 21л.
1656443
   Ширвіндт Євсей Густавович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 249-250. – ISBN 978-617-573-038-6
1656444
  Захаров Д.П. Шире внедрять передовой опыт / Д.П. Захаров. – Челябинск, 1961. – 43с.
1656445
  Лагута А.Ф. Шире внедрять травяную муку в птицеводство / А.Ф. Лагута. – Москва, 1962. – 15 с.
1656446
  Орлов В.Н. Шире круг / В.Н. Орлов. – Симферополь, 1972. – 48с.
1656447
   Шире распространять почин инженера Яшина.. – Челябинск, 1960. – 12с.
1656448
  Разумный М.А. Шире шаг / М.А. Разумный. – Москва, 1975. – 302 с.
1656449
  Иляхинский М.А. Шире шаг! / М.А. Иляхинский. – М., 1960. – 96с.
1656450
  Бондаренко И.И. Шире шагай, Димка! : повесть : [для школьного возраста] / И.И. Бондаренко ; ил. К.Ю. Швец. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 240 с. : ил.
1656451
  Бондаренко И.И. Шире шагай, Димка! : повести : [для детей] / И.И. Бондаренко. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 567 с. : ил.
1656452
  Амир Хусрау Дихлави Ширин и Хусрау / Амир Хусрау Дихлави. – Москва, 1966
1656453
  Абдаллах Х. Ширин и Хусроу / Х. Абдаллах ; критич. текст и вступ. ст. С. Асадуллаева ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1977. – 59 с.
1656454
  Ковдриш В.В. Ширина вербальних підгруп груп унітрикутних матриць над кільцями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ковдриш Володимир Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 111 л. – Бібліогр.: л. 106-111
1656455
  Ковдриш В.В. Ширина вербальних підгруп груп унітрикутних матриць над кільцями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ковдриш Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1656456
  Саченко В.П. Ширина внутренних уровней и распределение электронов по энергиям элементов переходной группы железа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Саченко В.П. ; МВО СССР, Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1960. – 9 с.
1656457
  Одрібець Н.В. Ширина комутантів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 81-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що ширина комутантів групи фінітарних автоморфізмі 2-адичного кореневого дерева дорівнює 1.
1656458
  Одрібець Н.В. Ширина підгруп 2k-тих степенів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що ширина підгруп 2[верхній індекс k]-тих степенів групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного кореневого дерева не перевищує 3.
1656459
  Сметанюк Н.В. Ширина членів нижнього центрального ряду групи фінітарних автоморфізмів 2-адичного дерева // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 124-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлено, що ширина членів нижнього центрального ряду групи фінітарних аморфізмів 2-адичного кореневого дерева дорівнює 1.
1656460
  Иванчук В.И. Ширины спектральных линий в хромосферных спикулах / В.И. Иванчук, Н.И. Пишкало // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 3-16. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Собраны данные наблюдений по полуширинам профилей спектральных линий в спикулах. Показано, что спикульная структура хромосферы наблюдается в бальмеровских линиях водорода, линиях ортогелия и ионизованного кальция. Кратко обсуждаются различные механизмы ...
1656461
  Мавріна О.С. Ширіни в ранній історії Кримського ханату (карачі-беї Мамак і Емінек) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 52-65. – ISSN 1682-671Х
1656462
  Короткий В.А. Ширінський-Шихматов Платон Олександрович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 66. – ISBN 966-06-0393-2
1656463
  Гегелло Н.В. Ширма поднимаеться выше / Н.В. Гегелло. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 64с.
1656464
  Жиляр М. Ширма с картинками / М. Жиляр. – М., 1984. – 113с.
1656465
   Широка страна моя родная. – Москва, 1947. – 79 с.
1656466
   Широка страна моя родная. – Москва, 1950. – 88 с.
1656467
   Широка страна моя родная. – Москва, 1952. – 96 с.
1656468
  Жамбалов Ц. Широкая дорога / Цыдып Жамбалов; перреводы. – Чита, 1961. – 17 с.
1656469
  Богданова Светлана Широкая Масленица достигла цели : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 32-34 : Фото
1656470
  Кидряшкин Т.А. Широкая Мокша / Т.А. Кидряшкин. – Саранск, 1981. – 328с.
1656471
  Кирдяшкин Т.А. Широкая Мокша. / Т.А. Кирдяшкин. – М., 1960. – 328с.
1656472
  Гальегос М.Э. Широкая река, высокий огонь / М.Э. Гальегос. – М, 1980. – 208с.
1656473
  Зацепин Г.Т. Широкие атмосферные ливни и ядерно-каскадный процесс : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Зацепин Г.Т. ; Физ. ин-т им. П.Н. Лебедева. Акад. наук СССР. – Москва, 1954. – 8 с.
1656474
  Попов И.Т. Широкие горизонты / И.Т. Попов. – Псков : Псковиздат, 1951. – 103 с.
1656475
  Гезалов И. Широкие горизонты : роман / Исмаил Гезалов; пер. Ю.Карасева и др. – 2-е доп. – Баку : Азернешр, 1967. – 262 с.
1656476
  Мусатов А.И. Широкие окна / А.И. Мусатов. – М., 1961. – 548с.
1656477
  Мельник А. Широкий культурологічний контекст як необхідна умова поглибленого вивчення художнього твору // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (358). – С. 31-35
1656478
  Абдюшев Х.Х. Широкий оперативный доступ к носовой и придаточным полостям у некоторых сельскохозяйственных животных. : Автореф... Доктора вет.наукнаук: / Абдюшев Х.Х.; М-во сел.хозяйства Каз.ССР. – Алма-Ата, 1962. – 20л.
1656479
  Доломан Є.М. Широкий плин : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1961. – 81 с.
1656480
  Кабанець М.М. Широкий пошук резервів / М.М. Кабанець. – Київ, 1976. – 182с.
1656481
  Баранов О.С. Широкий світ коротких оповідань В. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1656482
   Широкий спектр діяльтності отоларингології (Інтерв"ю з канд. мед. наук, лікарем-отоларингологом вищої категорії Ю.С.Гребенюком) / Кіслова Вікторія, Онищенко Геннадій, Щедрина Ірина, Солдатенков Василь // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 40 : фото
1656483
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ подсемейства Maloideae. – Ленинград, 1986. – 30с.
1656484
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Citrilluschrad. – Л., 1989. – 28с.
1656485
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Persica.. – Л., 1988. – 48с.
1656486
   Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Prunus. – Л., 1988. – 36с.
1656487
   Широким кроком - у комунізм!. – К., 1961. – 520с.
1656488
   Широким фронтом.. – М., 1984. – 96с.
1656489
  Еременко В.Н. Широким шагом / В.Н. Еременко. – Москва, 1953. – 157с.
1656490
  Митев Т. Широкият социализъм 1892-1900 / Т. Митев. – София : Климент Охридски, 1989. – 168 с.
1656491
  Сколоздра В. Широкі горизонти / В. Сколоздра. – Львів, 1954. – 24 с.
1656492
  Андрієнко Л.В. Широкі горизонти : (Рішення берез. Пленуму ЦК КПРС у дії). [Про сіл. господарство України] / Андрієнко Л.В. – Київ : Політвидав України, 1966. – 116 с.
1656493
   Широкі горизонти науки.. – ЛЬвів, 1969. – 83с.
1656494
  Лісняк В.А. Широкі простори / В.А. Лісняк. – Київ, 1957. – 100с.
1656495
  Горбик Р. Широко знані у вузькому колі // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 24 (189). – С. 56-59. – ISSN 1996-1561


  Українська література в Німеччині
1656496
  Ярославский Е. Широко развернем антирелигиозную пропаганду / Е. Ярославский. – Москва : Московский рабочий, 1937. – 23 с.
1656497
  Суханов В.И. Широко раскрытыми глазами / В.И. Суханов. – Красноярск, 1961. – 58с.
1656498
  Биберман Л.И. Широкодиапазонные генераторы на негатронах / Л.И. Биберман. – Москва : Радио и связь, 1982. – 89 с. : ил. – Библиогр: с. 85-88 (102 назв.)
1656499
  Воинов Б.С. Широкодиапазонные колебательные системы СВЧ. / Б.С. Воинов. – Москва, 1973. – 303 с.
1656500
  Ивашкевич Сергей Александрович Широкодиапазонные ядерные магнитометры для сильных полей : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.13 / Ивашкевич Сергей Александрович; Объедин. ин-т ядерных исследований. 13-9104. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
1656501
  Горбань Н.С. Широкое восприятие принципа нотариальной тайны // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 75-82. – ISBN 978-611-01-0484-5
1656502
  Эдель М.В. Широкое сердце. / М.В. Эдель. – М., 1945. – 54с.
1656503
  Андреев А.Д. Широкое течение : роман / Андреев А.Д. – Москва : Трудрезервиздат, 1953. – 268 с.
1656504
  Андреев А.Д. Широкое течение : роман / Андреев А.Д. – Москва : Трудрезервиздат, 1955. – 300 с.
1656505
  Терещенко С.С. Широкозначність займенникових слів української мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 86-91
1656506
  Ленца А.Л. Широкозначность глагола и контекст / А.Л. Ленца. – Кишинев, 1987. – 97с.
1656507
  Попова В.Н. Широкозначные глагольные фразеологизмы современного немецкого языка как проблема лексикографии и фразеологии. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Попова В.Н.;. – л.
1656508
   Широкозонные полупроводники. – Махачкала, 1988. – 170 с.
1656509
   Широкозонные полупроводники и диэлектрики. : Межвуз.сб.науч.трудов. – Ленинград : Ленинградский пед.ин-т им.А.И. Герцена, 1985. – 162с.
1656510
   Широкозонные слоистые кристаллы и их физические свойства. – Львов : Вища школа, 1982. – 148 с.
1656511
  Воронин С.А. Широкой дорогой / С.А. Воронин. – Ленинград, 1950. – 184с.
1656512
  Воронин С.А. Широкой дорогой / С.А. Воронин. – Ленинград, 1952. – 319с.
1656513
  Дмитриев А.Т. Широкой дорогой / А.Т. Дмитриев. – М., 1961. – 280с.
1656514
  Хамитов К.И. Широколиственные леса Башкирского Урала : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Хамитов К.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1954. – 17 с.
1656515
   Широколиственные леса северо-западного Кавказа. – Москва : АН СССР, 1953. – 384с.
1656516
   Широкомасштабне застосування літогеохімічних пошуків уранових родовищ на Хмільницькій площі / М. Макаренко, В. Карли, М. Степанюк, В. Коляда, М. Паталаха, І. Купенко, О. Гурін, В. Корнієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 41-45. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  У статті дається характеристика геологічної будови Хмільницької площі, перспективної на виявлення уранових родовищ жильно-штокверкового типу. Використання вперше в Україні широко-масштабних літогеохімічних пошуків на основі підгрунтової геохімічної ...
1656517
  Балл А.М. Широкопленочные звуковые передвижные установки / А. М. Балл, Н. А. Лысенко, А. М. Юрьев ; под общ. ред. К. В. Плетникова. – Мсква : Искуство, 1954. – 176 с.
1656518
  Гольдорт Вениамин Гершевич Широкополосные активные системы стабилизации частоты непрерывных газовых лазеров : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03 / Гольдорт Вениамин Гершевич ; Ленингр. политехн. ин-т. – Ленинград, 1979. – 18 с.
1656519
  Балабанов В.Н. Широкополосные гиперзвуковые линии задержки дециметрового диапазона : препринт № 89 / В.Н. Балабанов, А.А. Гринченко ; АН УССР, Ин-т радиофизики и электроники. – Харьков : ИРЭ АН УССР, 1977. – 32 с. – Список лит.: с. 30-31
1656520
  Романов А.Н. Широкополосные делители и суматоры СВЧ мощности с использованием системы направленных ответвителей : Автореф... канд. техннаук: 05.12.05 / Романов А. Н.; МВССО, РСФСР, Новосиб. электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1974. – 24л.
1656521
  Бабенко В.С. Широкополосные и импульсные усилители : конспект лекций / В.С. Бабенко, В.С. Демьянчук ; М-во гражд. авиации СССР. Киев. ин-т инженеров градж. авиации. – Киев : [б. и.], 1971. – 120 с.
1656522
  Волков Ю.А. Широкополосные интегральные усилители / Ю.А. Волков, В.А. Королев, Ю.Н. Мишин. – Москва, 1979. – 80 с.
1656523
  Ламекин В.Ф. Широкополосные интегральные усилители / В.Ф. Ламекин. – Москва, 1980. – 223 с.
1656524
  Глебович Г.В. Широкополосные линии передачи импульсных сигналов / Г.В. Глебович, И.П. Ковалев. – Москва : Советское радио, 1973. – 223 с.
1656525
  Латенко И.В. Широкополосные множительные устройства непрерывного действия (Анализ погрешностей) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Латенко И.В. ; КПИ. – Киев, 1964. – 20 с.
1656526
  Шкунов В.А. Широкополосные осциллографические трубки и их применение / В.А. Шкунов, Г.И. Семеник. – Москва : Энергия
Ч. 2. – 1976. – 127 с.
1656527
   Широкополосные полупроводниковые устройства и системы СВЧ. – Новосибирск, 1986. – 125 с.
1656528
  Лондон С.Е. Широкополосные радиопередающие устройства / С.Е. Лондон. – Ленинград, 1970. – 150 с.
1656529
   Широкополосные радиопередающие устройства : Радиочастотные тракты на полупроводниковых приборах. – Москва : Связь, 1978. – 304 с.
1656530
   Широкополосные радиотехнические цепи и устройства ВЧ и СВЧ. – Новосибирск, 1987. – 161 с.
1656531
  Китаева Л.Н. Широкополосные усилители : обзор иностранных изобретений / Л.Н. Китаева. – Москва, 1968. – 44 с.
1656532
  Китаева Л.Н. Широкополосные усилители / Л.Н. Китаева. – М, 1968. – 44с.
1656533
   Широкополосные усилители. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 118 с.
1656534
  Горбань Б.Г. Широкополосные усилители на транзисторах / Б.Г. Горбань. – Москва, 1975. – 247 с.
1656535
   Широкополосные усилительные и генераторные устройства ВЧ и СВЧ. – Новосибирск, 1985. – 160 с.
1656536
   Широкополосные устройства и системы СВЧ. – Новосибирск, 1983. – 105 с.
1656537
   Широкополосные устройства СВЧ. – Новосибирск, 1981. – 214 с.
1656538
  Карпов В.М. Широкополосные устройства СВЧ на элементах с сосредоточенными параметрами / В.М. Карпов, В.А. Малышев, И.В. Перевощиков. – Москва, 1984. – 104 с.
1656539
  Первак Ю.О. Широкосмугове дисперсійне дзеркало з негативною дисперсією групової затримки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 251-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1656540
  Зубченко О.О. Широкосмуговий аудіологічний скринінг слуху людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Зубченко Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 c. – Бібліогр.: 14 назв
1656541
  Дубов Д.В. Широкосмуговий доступ до мережі Інтернет як важлива передумова інноваційного розвитку України : аналітична доповідь / Д.В. Дубов, М.А. Ожеван ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-212-4
1656542
   Широкосмуговий засіб радіозв"язку короткохвильового діапазону для передачі аналогових вузькосмугових сигналів / О.В. Андреєв, П.П. Мартинчук, І.І. Полещук, М.Ф. Хоменко // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 49-55. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
1656543
  Ільнов М.Д. Широкосмуговий симетричний вібратор / М.Д. Ільнов, О.І. Остапчук, І.О. Власенко // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 42-46
1656544
  Пільтяй С.І. Широкосмугові когерентні ортомодові перетворювачі на основі коаксіальних ребристих структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Пільтяй Степан Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1656545
  Лащенко І.В. Широкосмужні малогабаритні мікрохвильовії перетворювачі для вимірювання параметрів антенно-хвильовідних трактів : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Лащенко І. В.; Севаст. держ. техн. ун-т. – Севастополь, 1999. – 23л.
1656546
  Андерег Г.Ф. Широкоформатные кинотеатры / Г.Ф. Андерег. – Москва, 1969. – 400с.
1656547
  Бабенко В.С. Широкоформатные телевизионные системы : раздел курса лекций "Телевидение". [Утв. 28/1 1967 г.] / В.С. Бабенко ; М-во гражд. авиации СССР. Киевский ин-т инженеров гражд. авиации. – Киев : [б. и.], 1968. – 64 с.
1656548
  Высоцкий М.З. Широкоэкранное стерефоническое кино / М.З. Высоцкий. – Москва, 1957. – 160с.
1656549
  Сазонов М.Л. Широта / М.Л. Сазонов. – Л., 1987. – 141с.
1656550
  Лашко М.В. Широта астрономічних досліджень Джованні Годіерни вражає // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 29-31. – ISSN 2518-7104


  Маловідомий італійський астроном Джованні Годіерна. Годіерна вважав, що між кометами і туманностями є величезна різниця: так як комети переміщуються і змінюються, він вважав їх ближчими до Землі, тоді як туманності повинні складатися із зірок, і про це ...
1656551
  Коргуник Ю. Широта змістового наповнення соціально-реалістичного роману-хроніки Ірини Вільде "Сестри Річинські" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 273-280
1656552
  Серретті М. Широта і обмеження трансцендентальної філософії Канта // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.14-20. – ISSN 0235-7941
1656553
  Бойченко В.П. Широти : поезії / Валерій Бойченко. – Одесса : Маяк, 1981. – 52 с.
1656554
  Слепов Н.Н. Широтно-импульсная модуляция / Н.Н. Слепов, Б.В. Дроздов. – Москва : Энергия, 1978. – 191 с.
1656555
  Уваров А.Г. Широты / А.Г. Уваров. – Одесса : Маяк, 1973. – 151с.
1656556
  Садовский В.Л. Широты бурь / В.Л. Садовский. – Пенза, 1960. – 303с.
1656557
  Садовский В.Л. Широты бурь. / В.Л. Садовский. – Пенза, 1966. – 303с.
1656558
  Морозов С.Т. Широты и судьбы. / С.Т. Морозов. – Л., 1967. – 207с.
1656559
  Курас І. Широцький Костянтин Віталійович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 773-774. – ISBN 966-642-207-7


  Широцький Костянтин Віталійович - український мистецтвознавець, фольклорист, політичний та громадський діяч. Поширював українізацію на теренах України, викладаючи історію українського мистецтва XIII-XV ст. на кафедрі історії мистецтва ...
1656560
  Шудря Є. Широцький Костянтин Віталійович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 58-61. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
1656561
  Давидов А.І. Ширшає виднокруг / А.І. Давидов. – Київ, 1967. – 40с.
1656562
  Андрієнко Л.В. Ширше впроваджувати передовий досвід і досягнення науки у сільськогосподарське виробництво / Андрієнко Л.В. ; Т-во для пошир. політ. і наук. знань Укр.РСР. – Київ : [б. в.], 1957. – 44 с.
1656563
  Йованович М. Ширше, міцніше, краще, або Що Сполучені Штати та Україна відзначатимуть разом через 25 років // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 18 січня (№ 6). – С. 3
1656564
   Ширші права - вища відповідальність.. – Х., 1972. – 86с.
1656565
  Наровчатов С.С. Ширь : Стихи и поэма. / С.С. Наровчатов. – Москва, 1979. – 159с.
1656566
  Азимов А Д. Шистозоматиды животных и человека : систематика / Д.А. Азимов ; АН УзССР, Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент : Фан, 1975. – 152 с.
1656567
  Петрова В.П. Шитники ЗападнойСибири / В.П. Петрова. – Новосибирск, 1975. – 238с.
1656568
  Галлуа К. Шито белыми нитками / К. Галлуа. – Москва : Прогресс, 1975. – 270 с.
1656569
   Шитье решетками по выдернутым нитям. – М, 1992. – 78с.
1656570
  Шварц А.Л. Шифр жизни / А.Л. Шварц. – Москва, 1963. – 207с.
1656571
  Бахчиванжи Г.П. Шифр зберігання видання - необхідний елемент вихідних відомостей // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 146-156. – ISBN 978-617-689-091-1


  Висвітлюються питання, пов"язані з оформленням вихідних відомостей книжкових неперіодичних та періодичних видань, зокрема, шифру видання, до складу якого входять УДК, ББК та авторський знак.
1656572
  Камінська Ю. Шифр української духовності // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 19 червня (№ 25). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Пам"яті українського філософа Сергія Кримського.
1656573
  Шаповал О.Г. Шифри трансцендентного С.К"єркегора та М.Коцюбинського // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 165-169. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1656574
  Киршнер Л.А. Шифрованная записка : приключенческая повесть : для сред. возраста. / Л.А. Киршнер. – Ленинград, 1962. – 144 с.
1656575
  Курпнек Г.И. Шифровка от 147-го.... / Г.И. Курпнек, Н. Шестаков. – Рига, 1969. – 211с.
1656576
  Бевз О.М. Шифрування даних на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню : монографія / О.М. Бевз, Р.Н. Квєтний ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-641-340-9
1656577
  Образцов П. Шифры гениального Абеля // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 2014. – № 20 (1318). – С. 28-31. – ISSN 0234-1670


  Абелевская премия по математике, которую уже давно привычно называют Нобелевской премией по математике, носит имя юного гения, прожившего всего 27 лет. О великом норвежском математике Нильсе Хенрике Абеле.
1656578
  Минбаев Б.У. Шиффовы основания / Б.У. Минбаев. – Алма-Ата, 1989. – 139с.
1656579
   Шицзин : избранные песни. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 299 с.
1656580
   Шицзин : [Книга песен]. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 611с. – (Литературные памятники / АН СССР, Отд. литературы и языка)
1656581
   Шицзин : книга пенсен и гимнов. – Москва : Художественная литература, 1987. – 352 с.
1656582
   Шишацький Віктор Борисович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 161
1656583
   Шишацький Віктор Борисович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 300-301 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1656584
   Шишацький Віктор Борисович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 309. – ISBN 978-966-439-961-3
1656585
   Шишацький Віктор Борисович (1972-2009) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Пам"яті Шишацького Віктора Борисовича (1972-2009) - доцента кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
1656586
   Шишацький Віктор Борисович (1972) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 176. – ISBN 966-95774-3-5
1656587
  Анисов Л.М. Шишкин / Л.М. Анисов. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 301 с. : ил. – Библиогр.: с. 302
1656588
   Шишкин И.И.. – М, 1984. – 56с.
1656589
   Шишкин И.И. : Альбом. – М, 1990. – 56с.
1656590
  Окладников А.П. Шишкинские писаницы. Памятник древней культуры Прибайкалья / А.П. Окладников. – Иркутск, 1959. – 212с.
1656591
   Шишкін Борис Андрійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 214-215. – ISBN 978-966-439-961-3
1656592
  Еселев Н.Х. Шишков / Н.Х. Еселев. – М., 1973. – 220с.
1656593
  Еселев Н.Х. Шишков / Н.Х. Еселев. – М., 1976. – 239с.
1656594
   Шишловський Олександр Андрійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 68
1656595
   Шишловський Олександр Андрійович (1905-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 540. – ISBN 978-966-439-754-1
1656596
  Кочергин Э. Шишов переулок : Василеостровский сказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 29-35. – ISSN 0321-1878
1656597
   Шищенко Петро Григорович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 299
1656598
   Шищенко Петро Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 161-163
1656599
   Шищенко Петро Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 266. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1656600
   Шищенко Петро Григорович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 57. – ISBN 978-966-8153-74-7
1656601
   Шищенко Петро Григорович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 142. – ISBN 978-966-644-090-0
1656602
   Шищенко Петро Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 301-304 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1656603
   Шищенко Петро Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 540. – ISBN 978-966-439-754-1
1656604
   Шищенко Петро Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 309-312. – ISBN 978-966-439-961-3
1656605
   Шищенко Петро Григорович (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 176-178. – ISBN 966-95774-3-5
1656606
   Шищенку Петру Григоровичу - 75! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1656607
   Шищенку Петру Григоровичу - 80! / колектив географічного факультету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 85-86. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  8 лютого 2016 року виповнилося 80 років з дня народження професора кафедри географії України, доктора географічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента Національної Академії педагогічних наук України Петра Григоровича ...
1656608
   Шияновський Владислав Іванович (1929-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 540-541. – ISBN 978-966-439-754-1
1656609
   Шідарідайдана : Коротенькі співаночки або коломийки, які записав упродовж 1975-1989 років Микола Савчук у селі Велик. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. – 208с. – ISBN 966-7263-65-7
1656610
  Бобошко Н.М. Шіллер (Schiller) Йоганн-Фрідріх // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 524-525. – ISBN 966-316-069-1
1656611
  Винниченко І. Шіллер Микола Миколайович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 363-364. – ISBN 978-966-7863-77-7
1656612
   Шінкокін-вака-шю : нова збірка давніх та сучас. яп. пісень (1205 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [передм., пер. з яп. та комент. І. Бондаренка]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 829, [3] с. – Назва парал. укр., яп. – Бібліогр.: с. 827. – (Японська поетична антологія). – ISBN 978-617-7349-70-8
1656613
  Вестель Т. Шінкьо та шінкьо-шьосецу в літературній дискусії 20-х років доби Кіндай // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті простежено літературно-критичну дискусію щодо терміна шінкьо-шьосецу та розглянуто чинники, які у 20-ті р. ХХ ст. зумовили виникнення жанру японської сповідальнобіографічної літератури "про стан душі". В статье рассмотрена ...
1656614
  Сіхарулідзе Ш. Шіо Чітадзе / Ш. Сіхарулідзе, Л. Мепаришвілі. – Київ, 1962. – 72 с.
1656615
  Андропов Ю.В. Шістдесят років СРСР : Доповіді на спільному урочистому засіданні Центрального Комітету КПРС, Верховної Ради СРСР і Верховної Ради РСФСР у Кримлівському Палаці з"їздів 21 грудня 1982 року / Андропов Ю.В. – Київ : Політвидав України, 1982. – 30 с. : портр.
1656616
  Возняк Д.К. Шістдесят років у мінералогії : до 75-річчя Володимира Павлишина / Д.К. Возняк, Г.Ф. Анастасенко, Г.О. Кульчицька // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 98-99. – ISSN 0204-3548
1656617
  Шолом-Алейхем Шістдесят шість / Шолом-Алейхем. – Харків. – 16 с.
1656618
   Шістдесятники XX століття : [збірка творів] / Тбіл. держ. ун-т ім. Іване Джавахішвілі, Ф-т гуманіт. наук, Ін-т україністики ; [авт. проекту О. Баканідзе ; упоряд. та ред. С. Чхатарашвілі ; ред. укр. тексту Н. Наскідашвілі]. – Тбілісі : [б. в.], 2019. – 305, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., груз. – Бібліогр.: с. 304-305. – ISBN 978-9941-13-870-6


  У пр. 1734873 напис : Ректору Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка академіку Губерському Леоніду Васильовичу з повагою. О. Баканідзе. Тбілісі, 2020 р.
1656619
  Бугай С.Г. Шістдесятники в критичній рецепції Михайлини Коцюбинської // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 176-184. – ISBN 978-966-171-217-0
1656620
  Рарицький О. Шістдесятники і шістдесятництво в мемуарній рецепції та інтерпретації Г. Костюка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 250-257. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті на матеріалі мемуарної дилогії "Зустрічі і прощання" окреслюються погляди Г.Костюка на добу шістдесятництва та її визначних представників. З позицій письменника, який творив в умовах еміграції, характеризується епоха, окремі персоналії, ...
1656621
  Наєнко М. Шістдесятники падають, як зорі літньої ночі... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 313-316
1656622
  Васильченко Б. Шістдесятники... у Донецьку. Навіть у радянські часи на Донбасі не бракувало сміливців, яким боліла Україна // Україна молода. – Київ, 2020. – 16 червня (№ 51). – С. 6-7


  "Дійсно, вони були одними з перших у часи «совєтской власті» українцями у Донецьку. У тому Донецьку, точніше Донбасі, який Олесь Гончар радив віддати Росії: «Хай вона ним подавиться». Цей факт підтвердив недавно письменник Василь Шкляр. Сучасний Донбас ...
1656623
  Мусієнко О. Шістдесятники: звідки вони? // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 15-27
1656624
  Грицайло Н. Шістдесятнику виповнилося б сімдесят п"ять... // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 5. – С. 36-37


  Спогади про Юлія Володимировича Шелест - непересічни й журналіст і досконалий знавець української мови.
1656625
  Здоровило Н. Шістдесятниці в комп"ютерній грі. Українські аніматори представили унікальний інтерактивний онлайн-проєкт "60. Втрачені скарби" про художниць бунтівної епохи // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 лютого (№ 14)


  Українська анімаційна асоціація УАнімА в рамках програми #UkraineEverywhere «Українського інституту» нещодавно представила широкому загалу інтерактивний онлайн-проєкт «60. Втрачені скарби». Анімовані розповіді з інтерактивним компонентом розкриють ...
1656626
  Медведєва Л.В. Шістдесятництво як явище культури // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 526-547. – ISBN 966-628-014-0
1656627
  Шпиталь І. Шістдесятництво. Вітри епохи: кому - в обличчя, кому - в спину // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 13


  "Тепер до шістдесятництва багато хто горнеться. Зрозуміло. Історичний феномен покоління 1950—1960-х років XX ст. привабливий: там багато подвижництва, героїчної самопожертви, лицарської звитяги та благородства, крицевої незламності, моральної вищості ...
1656628
  Лісогор Л. Шістедесятництво в літературно-суспільному процесі в період хрущовської відлиги // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 46--47
1656629
  Ацаркін О.М. Шістнадцята конференція ВКП(б) / О.М. Ацаркін. – Київ : Держполітвидав, 1953. – 92 с.
1656630
  Ацаркін О.М. Шістнадцята конференція ВКП(б) / Ацаркін О.М. – Київ : Дерполітвидав, 1956. – 92 с.
1656631
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-27-7
Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – 2015. – 282, [2] с. : іл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1656632
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-28-4
Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – 2015. – 215, [3] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1656633
   Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука = Sixteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference = Шестнадцатая международная научная конференция им. акад. Михаила Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-617-7021-29-1
Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – 2015. – 274, [4] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., рос. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1656634
  Бородін О.А. Шістнадцятий з"ізд КП(б)У / О.А. Бородін. – Київ : Держполітвидав України, 1961. – 187с. – (З"їзди і конференції КПУ)
1656635
  Костін О.Ф. Шістнадцятий з"їзд ВКП (б) / О.Ф. Костін. – Київ, 1950. – 116с.
1656636
  Бородін О.А. Шістнадцятий з"їзд КП(б)у / О.А. Бородін. – Київ, 1961. – 186с.
1656637
  Усенко П.М. Шість / П.М. Усенко. – Київ, 1940. – 200 с.
1656638
  Хорунжий Ю.М. Шість балів за впертість : повісті / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 240 с.
1656639
  Мельник Тетяна Шість віршів : вірші / Мельник Тетяна, Лущевська Оксана, Рудик Дана // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 12. – С. 139-143
1656640
  Мицик Ю. Шість гетьманських універсалів XVII - XVIII ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.88-92
1656641
  Біленко Василь Шість годин у Чорнобильській зоні : Україна. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 32-37 : Фото
1656642
  Анісімов І.О. Шість десятиліть на радіофізичному // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 9/10 (82)


  До 85-річчя Сергія Михайловича Левитського - професора радіофізичного факультету КНУТШ.
1656643
  Бачинська К. Шість дільниць. Ректора КНУ обирали з шести кандидатів // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 135). – С. 2


  На посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів, серед яких: чинний ректор вишу Леонід Губерський, декан філософського факультету КНУ Анатолій Конверський, декан факультету природничих наук НаУКМА Олександр Голуб, доктор ...
1656644
  Тихонов М.С. Шість колон : Книга повістей та оповідань / М.С. Тихонов. – Київ : Дніпро, 1972. – 297с.
1656645
  Тихонов Микола Семенович Шість колон / Тихонов Микола Семенович. – Київ : Дніпро, 1972. – 211с.
1656646
  Метельська Ю. Шість місяців у Індонезії // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 7


  Студентка Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка розповіла про свої враження від навчання в Індонезії по програмі Darmasiswa.
1656647
  Долгов І. Шість напрямків співпраці з НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 8 квітня (№ 63). – С. 3


  Посол України в НАТО та Бельгії Ігор Долглв: Все те, що нормативно-правова база Альянсу дозволяє зробити для партнерів, надається Україні на сто відсотків.
1656648
  Ковалів О. Шість основ "конституційного прагматизму", або Що не так з земельною реформою Зеленського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20 лютого (№ 31). – С. 8-9
1656649
  Ільченко Володимир Шість причин поїхати до Малайзії : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 46-49 : Фото
1656650
   Шість пріоритетів інтеграції в Європу // Світ. – Київ, 2018. – Березень (№ 11/12)


  Інтеграція української науки в Європейський простір відбуватиметься за шістьма основними пріоритетами. Так передбачено проектом Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору (ERA-UA), який схвалено на засіданні колегії МОН ...
1656651
  О"рурк Меліса Шість пріоритетів посла / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26-27 січня (№ 13/14). – С. 6-7


  Розмова з послом Австралії в Україні Мелісою О"рурк: "Австралія залишається дуже твердим прихильником територіальної цілісності та суверенітету України".
1656652
  Янченко О. Шість років без Милорода Павича // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 21 грудня (№ 24). – С. 20
1656653
  Гіль С.К. Шість років з В.І. Леніним / С.К. Гіль. – Київ : Молодь, 1958. – 119 с.
1656654
  Дзюба О. Шість століть разом. Сторінки історії забутого народу // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 січня (№ 4). – С. 6-7
1656655
  Климов Анатолій Шість страшних літ ( політичні репресії в Луганському педагогічному інституті 1933-1938 років ) // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 123-127
1656656
  Кузьмич В. Шість тисяч метрів : Б-ка газети "Пролетарська правда" / В. Кузьмич. – Київ, 1930. – 45 с.
1656657
  Степовик Д. Шість томів богословських праць Патріарха Філарета // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 58-60. – ISSN 0203-5863
1656658
  Соколова В.С. Шість точок на обрії, або графічне вираження архаїчної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1656659
   Шість туристичних "родзинок" Нікопольщини // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 67 : фото. – ISSN 1998-8044
1656660
   Шість у ТОП-100 // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23)


  Харківський нац. ун-т ім. В. Каразіна посів 401-ше місце, КНУ ім. Т. Шевченка - 411-те, НТУ "КПІ ім. І. Сікорського" - 501-ше, НТУ "Харківський політехнічний ін-т" - 701-ше. Два виші, Донецький нац. ун-т ім. В. Стуса і Сумський держ. ун-т, розмістилися ...
1656661
  Прокопенко М. Шість українських вишів - у списку кращих. До рейтингу британської компанії Quacquarelli Symonds потрапили університети Києва, Харкова, Сум і Донецька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 вересня (№ 168). – С. 8


  До списку потрапив КНУ імені Тараса Шевченка з позицією у категорії 421-430.
1656662
   Шість українських вишів увійшли до списку кращих навчальних закладів світу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 15-22 квітня (№ 17/18). – С. 1


  Британська компанія Quacquarelli Symonds опублікувала рейтинг кращих вищих навчальних закладів світу. До нього увійшли шість українських вишів. Університет розділив 421-430 місця з іншими вишами. Очолив рейтинг - Массачуссетський технологічний інститут ...
1656663
  Бережнюк О. Шість українських університетів - у рейтингу найкращих вишів світу. Експерти кажуть: Радіти зарано // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 вересня (№ 173). – С. 9


  Найвищу позицію отримав КНУ імені Тараса Шевченка. Порівняно з минулим роком він піднявся на 20 позицій і розділив з іншими університетами місця 421 - 430.
1656664
   Шість цікавих фактів про українську фантастику // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2020. – Червень (№ 6). – С. 8-11
1656665
  Сидоренко Віктор Шість чуттів, шість зірок : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-49 : Фото
1656666
   Шкавро Анатолій Григорович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 411-412 : фото
1656667
   Шкала геологического времени. – Москва : Мир, 1985. – 140с.
1656668
   Шкала для колориметрического определения концентрации ионов водорода (рН). – Ленинград, 1956. – 11с.
1656669
   Шкала для колориметрического определения концентрации ионов водорода (рН). – Ленинград, 1962. – 11с.
1656670
   Шкала каменноугольной системы в свете современных данных. – Москва : Наука, 1982. – 150с.
1656671
  Возовикова Т. Шкала преодоления. Вузам еще работать и работать над прозрачностью // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 30 августа (№ 35). – С. 5


  Доступность и полнота информации, размещаемой на вузовских сайтах, растут год от года. К такому оптимистическому выводу пришли эксперты, в четвертый раз осуществив мониторинг открытости вузов для пользователей сети Интернет по заказу Общественной ...
1656672
  Андрієвич Ю. Шкала провокативності. Про межі толерантності й епатажу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
1656673
  Багманов М.А. Шкала стратиграфии нижнего палеогена / М.А. Багманов ; АН АзССР, Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Библиогр.: с. 163-191. – Баку : Элм, 1980. – 193 с.
1656674
  Мищенко П.И. Шкала цветов : Пособие для ботаников и зоологов при науч. и науч.-прикл. работах : Извлеч. из кн. П.А. Саккардо "Chromotaxia seu nomenclator colorum polyglottus additis speciminibus coloratis ad isum botanicorum et zoologorum" / П.И. Мищенко. – Петроград : Тип. К. Маттисена, 1915. – 14 с., 2 л. цв. табл. – (Труды Бюро по прикладной ботанике Ученого комитета Министерства земледелия / Изд. под редакцией заведующего Бюро Роб. Эд. Регеля. год. 9 - 1916 ; Прил. 15)


  Саккардо, Пьетро Андреа (1845-) Chromotaxia seu nomenclator colorum polyglottus additis speciminibus coloratis ad isum botanicorum et zoologorum
1656675
  Бондарцев А.С. Шкала цветов / А.С. Бондарцев. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1954. – 28 с.
1656676
  Максименко В.С. Шкалирование и индексификация социальных переменных : Автореф... канд. филос.наук: / Максименко В. С.; ОГУ. – Одесса, 1972. – 18л.
1656677
  Клигер А С. Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. / А С. Клигер. – М, 1978. – 112с.
1656678
  Мягков А.Ю. Шкалы лжи из опросника ММРІ: опыт экспериментальной валидизации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.117-130. – ISSN 0132-1625
1656679
  Кадампатта Санкара Нарайанан Шкалы локально выпуклых пространств и продолжаемые базисы в пространствах аналогических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кадампатта Санкара Нарайанан; МВ и ССО РСФСР. Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 11л.
1656680
  Осетров Е.И. Шкатулка Арины Родионовны / Е.И. Осетров. – Владимир, 1954. – 62с.
1656681
  Промет Л.А. Шкатулка без замка : рассказы, миниатюры. сказки, стихи / Л.А. Промет. – Москва : Художественная литература, 1974. – 286 с.
1656682
  Рождественский В.А. Шкатулка памяти / В.А. Рождественский. – Л., 1972. – 190с.
1656683
  Крупникова М.З. Шкатулка памяти / М.З. Крупникова. – Рига, 1983. – 270с.
1656684
  Лойко Н. Шкатулка с набором / Н. Лойко. – М., 1979. – 278с.
1656685
  Лойко Н.В. Шкатулка с набором / Н.В. Лойко. – Москва, 1982. – 384с.
1656686
  Тараканова Л. Шкатулка. / Л. Тараканова. – М., 1986. – 253с.
1656687
  Коромыслов Б.И. Шкатулки Клыкова / Б.И. Коромыслов. – Л, 1962. – 22с.
1656688
   Шкафы станций управления : (гост) : МН 4820-63 - МН 4827-63 : конструкция и размеры. – Москва : Изд-во стандартов, 1963. – 117 с. : табл. – (СССР нормали машиностроения)
1656689
  Черненко А.И. Шквал / А.И. Черненко. – Астрахань, 1949. – 32с.
1656690
  Якутенко Ирина Шквальная застройка. Высотные здания создают ураганы. Посеять ветер // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 68-75 : фото
1656691
   Шкварников (Шкварніков) Петро Климович (1906-2004) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 541. – ISBN 978-966-439-754-1
1656692
  Івченко В. Шкварников Петро Климентійович (- укр.вчений- генетик ) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1086-1087. – ISBN 978-966-8567-14-8
1656693
  Гарфорд Т. Шкереберть. Як творчий безлад може змінити життя на краще = Messy : як творчий безлад може змінити життя на краще / Тім Гарфорд ; [пер. з англ. Ганна Кирієнко]. – Київ : Наш формат, 2018. – 270, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : Messy. How to be creative and resilient in a tidy-minded world / Tim Harford. London: Little, Brown, 2016. - Назва на корінці : Шкереберть. – Бібліогр. в прим.: с. 254-271. – ISBN 978-617-7513-97-0
1656694
  Пантелеев Л. Шкидские рассказы. Статьи. Письма // Республика Шкид / Г. Белых, Л. Пантелеев. – Москва, 1988. – С. 409-505
1656695
  Дружинин В.Н. Шкипер с "Ориноко". / В.Н. Дружинин. – Л, 1953. – 175с.
1656696
  Державин Виктор Шкипер эпохи : великие путешественники / Державин Виктор, Старков Вадим, Эрлихман Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 116-130 : Фото, карта
1656697
  Загірняк М.В. Шківні магнітні сепаратори : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.06 / Загірняк М.В.;. – Харків, 1996. – 24 с.
1656698
  Шевчук І.В. Шкідлива і корисна фауна в різних типах насаджень яблуні та обгрунтування природоохоронних хзахисних заходів умовах Донецької області : Автореф. дис. ... канд. с.г. наук : 06.00.22 / Шевчук І.В. ; Нац. аграр. ун-т. – Київ, 1995. – 24 с.
1656699
  Карнаухова Н.В. Шкідлива черепашка та інтегровані заходи регулювання її чисельності на посівах озимої і ярої пшениці в північному степу України : Автореф. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.09 / Карнаухова Н.В.; Харків. держ. аграрний ун-тет ім.В.В.Докучаєва. – Харків, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 16 с.
1656700
  Батіщева Валентина Шкідливий вплив алкоголю на здоров"я неповнолітніх // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 6
1656701
  Зернецька О.В. Шкідливий контент у кіберпросторі - глобальна інформаційна загроза // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 15-21.
1656702
  Підоплічка І.Г. Шкідливі гризуни правобережного лісостепу та значення окремих груп у с.-господарстві / І.Г. Підоплічка. – К, 1930. – 107с.
1656703
   Шкідливі звички // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 8. – С. 39-40 : рис.
1656704
  Богданович Лілія Шкідливі звички (Бесіда з учнями середньої та старшої школи) / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 18-19 : фото
1656705
  Білановський І. Шкідливі комахи в Боярському науково-дослідному лісництві влітку 1927 року / І. Білановський. – 55 с.
1656706
  Коротун М.М. Шкідливі комахи в садах на поліссі та бототьба з ними / М.М. Коротун. – Київ : АН УРСР, 1931. – 38 с. – (Науково - популярна ; Вип.№3)
1656707
  Алпєєв А.Є. Шкідливі листокрутки в інтенсивних садах південно-східного степу України та удосконалення заходів боротьби з ними : Автореф. дис. ... канд. с.х. наук : 06.00.22 / Алпєєв А.Є. ; Нац. агр. у-тет. – Київ. – 23 с.
1656708
  Іващенко А. Шкідливі лісові комахи та боротьба з ними / А. Іващенко. – Харків, 1927. – 80с.
1656709
  Перехрест С.М. Шкідливі стихійні явища в Українських Карпатах та засоби боротьби з ними. / С.М. Перехрест. – Київ : Наукова думка, 1971. – 199с.
1656710
  Жихарев І. Шкідливі та інші лускокрильці (Lepidoptera) Дарницької лісової дослідної дачі / І. Жихарев, 1928. – С. 231-330
1656711
  Замковий О.Д. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори, що впливають на офісних працівників // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 89-91. – ISBN 978-966-641-732-2
1656712
  Полукаров Ю.О. Шкідливі та небезпечні фактори під час проведення зварювальних робіт / Ю.О. Полукаров, Л.О. Мітюк, О.В. Землянська // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 130--135 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1656713
  Скороходько А.К. Шкідливі та отруйні для тварин рослини / А.К. Скороходько. – Х., 1928. – 84с.
1656714
  Тищенко Алла Шкідливість побутової техніки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 27-28 : фото
1656715
   Шкідливість популяції бавовникової совки та мікробіоконтроль її чисельності на посівах томатів / Ю.Е. Клечковський, С.О. Глушкова, Н.Т. Могилюк, О.В. Ігнатьєва // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 141-145 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
1656716
  Фабр Ж.А. Шкідники / Ж.А. Фабр. – Х - Одеса, 1934. – 179с.
1656717
  Колобова Г.М. Шкідники багаторічних трав і боротьба з ними / Г.М. Колобова. – 2-е випр. і доп. вид. – К., 1953. – 83с.
1656718
  Кришталь О.П. Шкідники бобових та злакових рослин / О.П. Кришталь, О.Й. Петруха. – Київ, 1949. – 296с.
1656719
  Дехтярьов М.С. Шкідники городніх рослин : Практ. підручн. / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1930. – 162 с.
1656720
  Дехтярьов М.С. Шкідники збіжжя в коморах та як їх позбутися / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1926. – 23 с.
1656721
  Звірезомб-Зубовський Шкідники зерна й зернових продуктів та боротьба з ними. / Звірезомб-Зубовський. – Х., 1929. – 86с.
1656722
  Звірезомб-Зубовський Шкідники зерна й зернових продуктів та боротьба з ними. / Звірезомб-Зубовський. – 2-е вид. – Х., 1930. – 90с.
1656723
  Поповкіна Л.М. Шкідники і хвороби квіткових рослин / Л.М. Поповкіна, Т.М. Соколова. – К., 1972. – 70с.
1656724
  Петруха О. Шкідники конюшини. / О. Петруха. – Х., 1931. – 40с.
1656725
  Прожига Ю.І. Шкідники овочевих дерев та боротьба з ними / Ю.І. Прожига. – К., 1931. – 72с.
1656726
  Шармагій І.М. Шкідники озимої пшениці та фактори що обмежують їх чисельність в умовах передгірского Криму : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук : 03.00.09 / Шармагій І.М. ; Нац. аграрн. ун-т. – Київ. – 16 с.
1656727
  Щоголів В.Н. Шкідники олійних культур / В.Н. Щоголів, М.П. Струкова. – Харків ; Київ : Держсільгоспвидав, 1932. – 177 с.
1656728
  Дехтярьов М.С. Шкідники олійних рослин / М.С. Дехтярьов. – Харків : Держсільгоспвидав, 1931. – 47 с.
1656729
  Кришталь О.П. Шкідники польових культур у 1929 році / О.П. Кришталь, О.Й. Петруха. – К, 1930. – 52с.
1656730
  Більський Б. Шкідники ріпака або кользи та як запобігти шкоди від цих шкідників / Б. Більський. – Харків ; Київ : Держсільгоспвидав, 1931. – 40 с. : з мал.
1656731
  Дехтярьов М.С. Шкідники саду / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1928. – 127 с.
1656732
  Звірезомб-Зубовський Шкідники сільськогосподарських рослин. / Звірезомб-Зубовський. – Київ-Одеса, 1948. – 32с.
1656733
  Дехтярьов М.С. Шкідники спеціяльних культур / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1927. – 125 с.
1656734
   Шкідники та паразити сільскогосподарських рослин і тварин західних областей УРСР та заходи боротьби з ними. – К., 1954. – 113с.
1656735
  Знойко Д.В. Шкідники та хвороби бавовника на Україні / Д.В. Знойко. – Х, 1931. – 48с.
1656736
  Єфремова Т.Г. Шкідники та хвороби овочевих баштанних культур і картоплі / Т.Г. Єфремова, В.Й. Тимченко. – К., 1970. – 196с.
1656737
  Михайловський В.С. Шкідники та хвороби плодових і ягідних культур / В.С. Михайловський, В.В. Щербаков. – Київ-Харків, 1950. – 188с.
1656738
  Дехтярьов М. Шкідні комахи в саду та заходи проти них : порадник для агрономів та садівників / М. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1928. – 191 с.
1656739
  Мигулін О.О. Шкідні та корисні звірі України / О.О. Мигулін. – Харків, 1927. – 166с.
1656740
  Цвелих О.М. Шкільинй визначник хребетних тварин / О.М. Цвелих. – Київ, 1983. – 256с.
1656741
  Данилова Г. Шкільна акмеологічна освіта як чинник формування самосвідомості українського народу // Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ, 2012. – № 1/2/3. – С. 4-8
1656742
  Ільчишин С.О. Шкільна акція ОУН 1933 року: характеристика джерельної бези та документи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 48-61. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
1656743
   Шкільна бібліотека - досвід і пошуки. – К., 1997. – 111с.
1656744
  Гранчак Т. Шкільна бібліотека - провідний інформаційний осередок Нової української школи // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (256). – С. 41-42. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт. кол.: Л.М. Бондар, Н.В. Вараксіна, С.М. Глазунова, Н.Д. Грудініна, Т.В. Добко, Л.М. Дунаєва, Н.Є. ...
1656745
   Шкільна бібліотека. – К., 1941. – 103с.
1656746
  Брайон О.В. Шкільна біологічна олімпіада : Пособие для учителей / О.В. Брайон. – Київ : Радянська школа, 1986. – 104с.
1656747
  Скиба М. Шкільна біологічна освіта (20-90-ті роки 20 ст.) / М. Скиба, Ю. Скиба // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.67-70. – ISSN 0131-6788
1656748
  Новікова Н. Шкільна біологічна освіта в Україні на початку ХХІ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 313-323. – ISSN 2312-5993
1656749
  Сухорукова А.А. Шкільна версія аналізу роману І.Багряного "Тигролови". Урок в 11 класі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 13 (233). – С. 20-25
1656750
  Гаврилюк І.Л. Шкільна газета як форма організації медіаосвітнього процесу / І.Л. Гаврилюк, О.П. Садовнікова // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Визначено роль шкільної газети як форми реалізації медіаосвітніх завдань, запропоновано систему роботи редакції шкільної газети зі створення повноцінного інформаційного продукту. The article defines the role of school newspaper as a form of ...
1656751
   Шкільна географічна освіта в 2010/11 навчальному році : до серпневих нарад учителів / Н. Бєскова, Т. Гільберг, Л. Паламарчук, Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 2-9 : Табл.
1656752
   Шкільна географічна освіта в 2011/12 навчальному році // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 2-5
1656753
   Шкільна географічна освіта в 2012/13 навчальному році // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 2-5
1656754
  Федорченко Т.В. Шкільна географічна освіта в Швеції // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 164-166. – ISBN 978-966-136-643-4
1656755
  Локтіонов Віталій Шкільна географічна освіта та її виховний потенціал у системі світових координат // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 35-36 : Схема. – Бібліогр. 7 назв
1656756
  Бєскова Н.В. Шкільна географічна освіта у 2005/06 навчальному році : Інформаційно-методичний лист // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 4-6
1656757
  Бєскова Наталія Шкільна географічна освіта у 2008/09 навчальному році : До серпневих нарад учителів / Бєскова Наталія, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-8
1656758
  Бєскова Наталія Шкільна географічна освіта у 2009/10 навчальному році / Бєскова Наталія, Паламарчук Лариса, Уварова Ганна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 2-13
1656759
   Шкільна географічна освіта у 2017/18 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 2-11
1656760
  Гілецький Й. Шкільна географічна освіта: крок вперед, два кроки назад / Й. Гілецький, Я. Атаманюк // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 146-148. – ISBN 978-617-7069-36-1
1656761
  Кукурудза Семен Шкільна географія в Галичині в часи Степана Рудницького / Кукурудза Семен, Турчинська Орислава // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1656762
  Токолова Н.А. Шкільна географія: місце і значення в загальній картині вибору предметів для ЗНО // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 8-11 : мал. – Бібліогр.: 5 назв.
1656763
  Фльоров В О. Шкільна гігієна / В О. Фльоров, . – Київ, 1950. – 216 с.
1656764
   Шкільна гігієна. – К., 1954. – 342с.
1656765
  Пересада О.С. Шкільна діяльність земського самоврядування на Харківщині у 1865-1919 роках // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 73-84. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  У статті досліджується процес становлення та розвитку земських шкіл на території Харківської губерніїу 1865–1919 роках. Аналізуються масштаби та динаміка розвитку народної освіти на Харківщині, досягнення та недоліки шкільної діяльності харківського ...
1656766
  Тюпа У.А. Шкільна дослідна ділянка як навчальна база у викладанні ботаніки в середній школі. / У.А. Тюпа. – Київ : Радянська школа, 1952. – 124с.
1656767
  Ізваріна О.М. Шкільна драма як чинник формування оперного мистецтва в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 360-366
1656768
  Білянін Г. Шкільна історична освіта Чернівеччини на шляхах модернізації // Історія України. – Київ, 2013. – червень (№ 11). – С. 4-6
1656769
   Шкільна історія - в глухому куті / І. Лиховид, Н. Малімон, Т. Козирєва, В. Рижков // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30-31 липня (№ 107/108)


  Цьогоріч майже 20% випускників не подолали поріг ЗНО. Як це змінити?
1656770
   Шкільна історія очима істориків-науковців : матеріали Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України / Укр. ін-т національної пам"яті; упоряд. та ред. Н. Яковенко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 128с. – ISBN 978-966-355-014-5
1656771
  Даценко Л.М. Шкільна картографія - історія та сучасність (на прикладі стінних карт з географії) // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 163-167. – ISBN 978-966-455-002-1
1656772
  Знаменський Ю.П. Шкільна кіностудія / Ю.П. Знаменський. – К, 1962. – 132с.
1656773
   Шкільна комсомольска організація - колективний вихователь учнів. – К., 1965. – 76с.
1656774
  Костриця М.Ю. Шкільна краєзнавчо-туристична робота / М.Ю. Костриця, В. Обозний. – Київ : Вища школа, 1995. – 223с.
1656775
  Дяченко С. Шкільна літературна освіта очима майбутніх педагогів-філологів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (92). – С. 98-100
1656776
  Поріцький В.І. Шкільна метеорологічна станція / В.І. Поріцький. – Київ : Радянська школа, 1953. – 119с.
1656777
  Голуб Н. Шкільна мовна освіта: проблеми і перспективи // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21-28 листопада (№ 47/48). – С. 3
1656778
  Гончаренко О.М. Шкільна освіта за доби нацистської окупації України: до питання про матеріально-технічні проблеми функціонування освітніх установ // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 90-97. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1656779
  Огнев"юк В. Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 1. – С. 52-59


  Стаття присвячена історіософському огляду ідеї та еволюції освіти, виділено та охарактеризовано сім основних етапів - "еволюційних поступів" шкільної освіти.
1656780
  Задорожний М.П. Шкільна освіта у Фінляндії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 6 (196). – С. 2-5 : фото
1656781
   Шкільна першість. Комісія Асоціації правників України з питань удосконалення юридичної освіти склала перший рейтинг правничих шкіл // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 7 вересня (№ 35/36) : Захист бізнесу. – С. 8-9


  В рейтингу правничих шкіл на другому місті КНУ імені Тараса Шевченка.
1656782
  Чоповський В. Шкільна політика в Галичіні у науково-педагогічній творчості Михайла Грушевського // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2014. – № 2. – С. 28-33
1656783
  Калініченко Н. Шкільна політика щодо трудової підготовки учнів народних училищ у центральному регіоні України (Х1Х століття) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 50-60
1656784
  Гуз Анатолій Шкільна правова освіта в Україні у 90-х роках ХХ ст. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 42-45. – ISSN 1999-4966
1656785
  Гуз А. Шкільна правова освіти в Україні в 90-х роках XX - на початку XXI століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-23. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процес становлення та розвитку шкільної правової освіти в Україні в 1991-2005 рр. In the article the author describes main aspects of establishment and development of Ukrainian school law education during 1991-2005.
1656786
  Сидоренко О. Шкільна преса в Україні: традиції, здобутки, прорахунки // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 181-187


  У статті розглядаються аспекти (історичні, типологічні, структурно-функціональні) становлення та розвитку шкільної (учнівської) преси в Україні у різні періоди з кінця ХІХ до початку ХХІ ст. Стверджуються риси традицій і новаторства, здобутків і ...
1656787
  Харчук Р. Шкільна програма з української літератури як заручниця ревізії літературного канону і жертва осучаснення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11/12 (776/777), листопад - грудень. – С. 2-5


  "Відео Богдана-Олега Горобчука на ютубканалі «Культуртригер» про потребу читання в школі і необхідність чергових змін у шкільній програмі з літератури рівня стандарту спонукає мене написати про зазначені проблеми, але ширше, враховуючи історію питання, ...
1656788
  Мокляк Я. Шкільна справа в дебатах Галицького крайового сейму (1871-1874) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (349). – С. 19-31. – ISSN 0869-3595
1656789
  Юрейко Шкільна справа в діяльності Головної руської ради / Юрейко, , Ольга // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 58-62. – Бібліогр. в кінці ст.
1656790
  Єржабкова Б. Шкільна справа та шкільна політика в рейхскомісаріаті "Україна". 1941-1944 = Das Schulwesen und die Schulpolitik im Reichskommissariat Ukraine. 1941-1944 : у світлі німецьких документів / Бланка Єржабкова; НАНУ; [пер. з нім. мови: Г.П. Задвернюк, М.М. Щербатюк, О.Г. Голубцов, І.М. Хацевич]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 272с. – Проект "Наукові переклади". – ISBN 978-966-00-720-8
1656791
  Сергійчук В. Шкільна статистика як важливе джерело для встановлення кількості втрат під час Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (375), вересень - жовтень. – C. 5-15. – ISSN 0130-6936
1656792
  Тарноруцький І.Д. Шкільна студія "Діафільм" / І.Д. Тарноруцький, В.Л. Чаплицька. – К., 1976. – 78с.
1656793
   Шкільна суспільствознавча освіта в Україні: 20 років трансформації / О. Пометун, В. Власов, Ю. Войцеховський, В. Кришмарел, ін. та // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 18-29
1656794
   Шкільна топографія та картографія: реалії і перспективи : тези доповідей і повідомлень науково-методичного семінару викладачів ун-тів та засідання Секції геогр. картографії Навч.-методичної Ради з географії Євразійської асоціації ун-тів 12-15 вересня 1995 р. – Харків : Харківський державний університет, 1995. – 91 с.
1656795
   Шкільне видання Шевченкового "Кобзаря" // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1961. – Рік 25, число 2 (98). – С. 18
1656796
  Олішевська Ю.А. Шкільне географічне краєзнавство / Олішевська Ю.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кравченко Я.О., 2020. – 175, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7700-61-5
1656797
  Петринка Л.В. Шкільне краєзнавство - ефективний засіб активізації навчально-виховного процесу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 43-47. – Бібліогр.: 10 назв
1656798
  Кривчун О.О. Шкільне краєзнавство та краєзнавчий принцип у навчанні географії України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-123. – (Географія ; Вип. 42)


  Розкрито суть шкільного краєзнавства та розроблено методику краєзнавчого принципу у навчанні географії України.
1656799
  Белько О. Шкільне навчання як форма земського сприяння гончарському промислу на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 55-61


  У статті висвітлюється процес становлення навчальних закладів художнього спрямування на Полтавщині наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття. В статье освещается процесс становления учебных заведений художественной направленности на Полтавщине в конце ...
1656800
  Олійник В.В. Шкільне свято як засіб виховання учнів у загальноосвітній школі України (друга половина XIX ст. - 20-ті роки XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Олійник В.В. ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1656801
  Григоренко О.М. Шкільне харчування: система управління, державне регулювання, інновації : монографія / О.М. Григоренко, Г.Т. П"ятницька. – Київ : Кондор, 2022. – 215, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 189-215. – Бібліогр.: с. 200-215. – ISBN 978-617-8052-90-4
1656802
  Токмань Г. Шкільний аналіз художнього твору // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.22-27. – ISSN 0130-5263
1656803
  Климишин І.А. Шкільний астрономічний довідник : книжка для вчителя / І.А. Климишин, Тельнюк-Адамчук. – Київ : Радянська школа, 1990. – 287 с. – ISBN 5-330-01188-4
1656804
   Шкільний астрономічний календар на 2004-05 навчальний рік. – Київ : Логос, 2004. – 80с. – ISBN 966-581-555-5
1656805
   Шкільний астрономічний календар на 2005-06 навчальний рік. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-631-4
Вип.2. – 2005. – 56с.
1656806
  Буромський М.І. Шкільний астрономічний календар на 2006-07 навчальний рік / М.І. Буромський, В.Й. Мазур, А.О. Житецький. – Київ : Науковий світ. – ISBN 966-675-441-Х
Вип.3. – 2006. – 64 с.
1656807
  Буромський М.І. Шкільний астрономічний календар на 2007-08 навчальний рік / [Буромський М.І., Мазур В.Й., Житецький А.О.]. – Київ : Науковий світ. – ISBN 978-966-675-511-0
Вип. 4. – 2007. – 80с. – Шифр. дубл. 52 Шкіл.
1656808
  Пічугін Б.В. Шкільний визначник мінералів і гірських порід / Б.В. Пічугін, Ю.І. Федченко. – К, 1982. – 136с.
1656809
  Вісюліна О.Д. Шкільний визначник рослин / О.Д. Вісюліна. – Київ, 1969. – 176с.
1656810
  Єлін Ю.Я. Шкільний визначник рослин / Ю.Я. Єлін, С.І. Івченко, Л.Г. Оляницька. – 2-ге вид., доп. – Київ : Радянська школа, 1978. – 360с.
1656811
  Гамарра П"єр Шкільний вчитель / Гамарра П"єр. – Київ, 1966. – 105с.
1656812
  Бурдейний П.А. Шкільний географічний кабінет : З досвіду роботи / П.А. Бурдейний. – Київ : Радянська школа, 1962. – 74с.
1656813
  Безуглий А.М. Шкільний геологічний словник-довідник / А.М. Безуглий, І.Г. Співачевський. – Київ : Радянська школа, 1976. – 163с.
1656814
  Івченко С.І. Шкільний дендрарій / С.І. Івченко. – Київ, 1957. – 92с.
1656815
  Міляновський Е. Шкільний довідник з української мови : 5-11 клас / Е. Міляновський. – 3-є вид., випр. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 208с. – ISBN 966-562-399-0
1656816
  Шулікін Д. Шкільний закон: новації і "больові точки" // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 3 червня (№ 22). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
1656817
  Бутко Л.В. Шкільний зошит як різновид видавничо-поліграфічної продукції: трансформація щодо стандартних вимог // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 155-158


  У статті йдеться про український ринок шкільних зошитів; нормативно-правову базу, що регулює випуск цього продукту; функції сучасного шкільного зошита і змістове наповнення його обкладинки. It deals with the Ukrainian market of school exercise books; ...
1656818
  Ігнатенко А.С. Шкільний історико-революційний музей / А.С. Ігнатенко. – К., 1961. – 92с.
1656819
   Шкільний календар : свята української мови / [уклад. Маленко О.О.]. – Харків : Основа, 2010. – 208 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 6 (79)). – ISBN 978-617-00-0571-7
1656820
   Шкільний календар : традиційні свята. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.8). – ISBN 966-333-070-8
1656821
  Гальонка О.А. Шкільний календар: літературні свята / О.А. Гальонка. – Харків : Основа, 2011. – 107 [5]с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 5(90)). – ISBN 978-617-00-0919-7
1656822
   Шкільний календар: літературно-мистецькі свята. – Харків : Основа, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.5(18)). – ISBN 966-333-153-4
1656823
   Шкільний календар: народні свята. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.9). – ISBN 966-333-072-4
1656824
   Шкільний календар: народознавчі свята : Навчально-методичний посібник. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.4(30)). – ISBN 966-333-307-3
1656825
  Масляк П. Шкільний курс "Географія України" в Системі геополітичних та геостратегічних координат сучасності / огляд підготували: Леся Кирпич, Юлія Слуцька // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 107-120. – ISSN 1682-2366
1656826
  Булава Зінаїда Шкільний міні-музей Миколи Гоголя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 6-8
1656827
  Романов В.А. Шкільний музей академіка В.Г.Бондарчука
1656828
  Романов В.А. Шкільний музей академіка В.Г.Бондарчука // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 33-35 : фото
1656829
  Рогозіна С.В. Шкільний музей Андрія Малишка і його роль у вихованні учнів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 122-130
1656830
  Петренко І. Шкільний музей українсько-болгарської дружби в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області: історія створення і функціонування // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 85-90. – ISSN 2222-5250
1656831
  Барановська О.В. Шкільний підручник в умовах нового освітнього середовища // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 20-30. – ISBN 978-966-544-404-5
1656832
  Скорина Людмила Шкільний підручник з літератури : репліка викладача вищої школи // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-54
1656833
  Мисан В. Шкільний підручник історії: що домінує - традиція чи інновація? // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
1656834
  Мисан Віктор Олександрович Шкільний підручник як історичне джерело. (Чи потрібно здавати в макулатуру старі підручники з історії?) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1656835
  Токмань Г. Шкільний предмет "Українська література" - був, є і має бути! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 лютого (№ 6). – С. 5
1656836
  Клименко Л. Шкільний сайт як інтернет-представництво навчального закладу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 96-99
1656837
  Клименко Л.Ф. Шкільний сайт як інтернет-представництво навчального закладу у відкритому інформаційно-освітньому середовищі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 168-174


  У статті досліджено сучасні тенденції функціонування шкільного сайту як інтернет-представництва сучасної школи в інформаційно-освітньому середовищі, здійснено моніторинг існуючих шкільних сайтів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва. The ...
1656838
   Шкільний світ. – Київ, 2000
1656839
   Шкільний світ. – Київ, 2001
1656840
   Шкільний словотвірний словник сучасної української мови : 15 600 слів у складі 127 гнізд / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; уклад. Н.Ф. Клименко [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2005. – 264 с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0470-2
1656841
  Турчик І.Х. Шкільний спорт у теорії та практиці формування цінностей учнівської молоді США ( XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Турчик Ірина Хосенівна ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 61 назва
1656842
   Шкільний театр. – Київ, 1969. – 202с.
1656843
   Шкільний театр. П"єси / [упоряд.: Л.В. Шелестова, Н.В. Чиренко, Н.В. Чернякова ; ред. рада: Л.В. Шелестова та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 126, [2] с. – На тит. арк. також: Класний керівник. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека ; Позашкілля. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-706-2
1656844
   Шкільний тлумачний словник української мови (для початкових класів) : Науково-Інформаційний виробничий центр "мова". – Тернопіль : Збруч, 1995. – 172с. – ISBN 5-7707-8393-1
1656845
  Грабовий А. Шкільний хімічний експеримент як педагогічна система // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 31-35. – ISSN 0131-6788
1656846
  Гуцало Є.П. Шкільний хліб : повість-дилогія, оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 408 с.
1656847
  Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920рр.) / Григорій Васькович ; з супровідним словом проф. д-ра пед. наук Анатолія Алесюка ; Укр. Вільний ун-т. – Київ : Мандрівець, 1996. – 358, [2] с. – Імен. покажч.: с. 354-359. – Бібліогр.: с. 339-353. – (Серія : Габілітації ; ч. 2). – ISBN 5-7707-8496-2
1656848
  Ступарик Б.М. Шкільництво Галичини (1772 - 1939) / Б.М. Ступарик. – Івано-Франковськ, 1994. – 139с.
1656849
  Божук Л. Шкільництво закордонних українців як спосіб ширення українськості // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 198-213. – ISBN 966-7317-93-5
1656850
  Янкович О.І. Шкільництво Сінгапуру крізь призму реформування освітньої галузі України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 29-36. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1656851
  Згерська О. Шкільництво у розвитку українського суспільства ХVІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 38-42


  За матеріалами Волинського воєводства.
1656852
  Божук Л.В. Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід : Дис. ... канд. історичних наук : спец. 09.00.12 - українознавство / Л.В. Божук ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2009. – 222 л. – Бібліогр.: л. 186-222
1656853
  Божук Л.В. Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Божук Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1656854
  Плахотник О. Шкільні "гендерні уроки" як дзеркало української гендерної політики // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 167-173. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Метою статті є соціально-філософський аналіз власне ідеї "гендерних уроків", її методологічного обгрунтування та практичного втілення в українських закладах середньої освіти. Отримані результати співвідносяться авторкою із загальними тенденціями ...
1656855
  Каруник К.Д. Шкільні граматики Юрія Шевельова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 31. – С. 80-87


  Стаття висвітлює епізоди, пов"язані з виходом у світ граматик укр. мови Ю. Шевельова, історію та мотиви їх створення в Україні, Німеччині, Канаді та США, а також подає зіставний аналіз цих граматик. Узято до уваги науковий контекст повоєнної Німеччини, ...
1656856
  Каруник К. Шкільні граматики Юрія Шевельова: з історії українських підручників мови // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 4 (260). – С. 31-35


  Визначний український філолог XX століття Юрій Шевельов (1908-2007), відомий також за псевдонімом Юрій Шерех, відзначився в науковому просторі як автор численних праць з українського мовознавства, літературознавства, культурології. У цій статті йдеться ...
1656857
  Ровенчак І.І. Шкільні карти материків та частин світу С.Рудницького 1920 року / І.І. Ровенчак, Л.Ю. Цюцюра // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 40-45 : мал.,. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-9780
1656858
  Омельченко Ю.А. Шкільні музеї / Ю.А. Омельченко. – К, 1981. – 123с.
1656859
   Шкільні музеї. – К., 1991. – 108с.
1656860
  Удод О. Шкільні олімпіади - инвестиція в розвиток держави // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 квітня (№ 15)


  Про особливості проведення предметних олімпіад "Освіта України" поспілкувалася з директором Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту О. Удодом.
1656861
  Попель П.П. Шкільні підручники підготували університетські викладачі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Інтерв"ю з автором підручників з хімії для середньої школи - доцентом хімічного факультету Павлом Петровичем Попелем.
1656862
  Попель П.П. Шкільні підручники створюють університетські викладачі / розмову вела Л. Кіт // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 - 8 лютого (№ 5)


  Інтерв"ю з автором підручників з хімії для середньої школи - доцентом хімічного факультету КНУТШ Павлом Петровичем Попелем.
1656863
  Сущанський В. Шкільні підручники Стефана Банаха // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 103-105. – ISSN 1029-4171
1656864
  Петренко І. Шкільні програми для церковнопарафіяльних шкіл Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 259-267
1656865
  Елькін Д.Г. Шкільні психологічні досліди / Д.Г. Елькін. – Одеса, 1955. – 31с.
1656866
  Гаєвська Л.А. Шкільні реформи початку 60-х років ХІХ століття в Російській імперії // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 108-114.
1656867
  Конет І.М. Шкільні роки роки М.Г. Чеботарьова / І.М. Конет, М.Й. Семиліт, Л.М. Шемякіна // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 56-59. – ISSN 1029-4171


  Микола Григорович Чеботарьов (1894-1947) - укр. і російський математик. Член-кореспондент АН СРСР (1929). Заслужений діяч науки РРФСР (1943). Засновник Казанської алгебраїчної школи.
1656868
  Кузнєцов М.А. Шкільні страхи: види, умови прояву та шляхи подолання / М.А. Кузнєцов, І.В. Бабарикіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2012. – 227 с. : іл. – Додатки: с. 213-226. – Бібліогр.: с. 198-212. – ISBN 978-966-2411-17-1
1656869
  Прокопенко Л. Шкільні та публічні бібліотеки як освітні партнери: досвід промоції читання в німецьких бібліотеках / Л. Прокопенко, Т. Швачка // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 26-30
1656870
  Юрченко П. Шкільні шкідники (квіти й будяки). / П. Юрченко. – Х.-К., 1930. – 24с.
1656871
  Кирилюк М.О. Шкільно-краєзнавчі атласи регіонів України: сучасний стан, типова структура, напрями розвитку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 135-142


  У статті здійснено аналітичний огляд існуючих шкільно-краєзнавчих атласів регіонів країни, визначено сучасний стан їх розробки, загальну типову структуру. Вказано на необхідність проведення оновлення змісту та переліку карт, перегляду застарілих ...
1656872
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Січень, № 1 (121). – 2019. – 32 с.
1656873
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Лютий, № 2 (122). – 2019. – 32 с.
1656874
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Березень, № 3 (123). – 2019. – 32 с.
1656875
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Квітень, № 4 (124). – 2019. – 32 с.
1656876
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Травень, № 5 (125). – 2019. – 32 с.
1656877
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Червень, № 6 (126). – 2019. – 32 с.
1656878
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Липень, № 7 (127). – 2019. – 32 с.
1656879
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Серпень, № 8 (128). – 2019. – 32 с.
1656880
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Вересень, № 9 (129). – 2019. – 32 с.
1656881
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Жовтень, № 10 (130). – 2019. – 32 с.
1656882
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Листопад, № 11 (131). – 2019. – 32 с.
1656883
   Шкільному психологу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. – Харків : Основи, 2008-
Грудень, № 12 (132). – 2019. – 32 с.
1656884
   Шкільняк Степан Степанович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 50-53. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
1656885
   Шкільняк Степан Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 541-542. – ISBN 978-966-439-754-1
1656886
  Біленко Василь Шкіпер Богдан Бродовський: Морська хвороба не завадила адміралу Нельсону виграти Трафальгарську битву // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 86-87 : фото
1656887
  Джекобс В. Шкіперове залицяння. / В. Джекобс. – Х-К, 1930. – 122с.
1656888
  Брюховецька О. Шкіра реальності: до феноменологічної теорії кіно // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 68-75. – ISBN 966-96471-2-6


  Феноменологія Мерло-Понті Моріса (1908-1961).
1656889
  Горинь Г.Й. Шкіряні прмисли західних областей України / Г.Й. Горинь. – К, 1986. – 93с.
1656890
  Ковалевська Т.М. Шкіряно-взуттєва промисловість Української РСР / Т.М. Ковалевська, А.С. Куц // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 103-111. – Бібліогр.: 5 назв
1656891
  Малко Р. Шкіци (з натури) : Поезії / Р. Малко. – Київ : Смолоскип, 2001. – 100с. – ISBN 966-7332-45-4
1656892
  Буженко Л. Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча від роману "DE-FACTO" до творчої кризи межі 30-40-х років // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 291-296. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
1656893
  Буженко Л. Шкіци до наукової біографії Олексія Кундзіча. Дитинство, вінницький та кам"янецький етапи життя // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 150-. – ISBN 966-7773-70-1
1656894
  Козиренко М. Шкіци. : Хто така Франція // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 68-78. – ISSN 0130-1608
1656895
  Еловичева Я.К. Шкловские (рославльские) межледниковые отложения Белоруссии и смежных территорий. / Я.К. Еловичева. – Минск, 1979. – 184с.
1656896
   Шкляр Володимир Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 368-369. – ISBN 978-966-2726-03-9
1656897
   Шкляр Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 542. – ISBN 978-966-439-754-1
1656898
   Шкляревський Олексій Сергійович (1839-1906) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 451. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1656899
  Лагутін В. Шкода від монополії і користь від конкуренції:чи все так просто? : Наукові дискусії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 55-61 : Табл. – Бібл. 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1656900
  Іванов Є.В. Шкода внаслідок виникнення надзвичайної ситуації і розрахунок збитків від втрати деревини та лісових ресурсів / Є.В. Іванов, О.Є. Васюков // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 135-142 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
1656901
  Псатій А. Шкода чи користь? Що потрібно знати про побутову хімію // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2020. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Побутова хімія. – С. 6-17


  В розвинутих країнах засоби побутової хімії, що містять ці небезпечні для здоров"я людей речовини заборонені. Але у нас вони дозволені, а ми впевнені, що продукція, яка стоїть на полицях магазинів і рекламується по телевізору, найкраща і не може бути ...
1656902
  Балюк Ю.О. Шкода як умова настання цивільно-правової відповідальності при її заподіянні об"єктам навколишнього природного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 125-127. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються загальноцивілістичні поняття "шкода" та "збитки" у відносинах, де об"єктом заподіяння їх є навколишнє природне середовище. The article deals with the general civil notions of "damage" and "losses" in the relations where they have been ...
1656903
  Гетманцев Д. Шкода, завдана державою, відшкодовується через суд і стягується через казначейство... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – С. 10


  ТОП-5 положень реформування інституту фінансової відповідальності. "... Я не знаю, чи є у праві цікавіша й важливіша тема, ніж тема юридичної відповідальності. Якщо говорити про негативну відповідальність за скоєне правопорушення — без жодного ...
1656904
  Бабенко М.В. Шкода, заподіяна внаслідок порушення екологічного законодавства: сутність і компенсація // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 110-120. – (Юридичні науки ; № 1)
1656905
  Синиця В.В. Шкода, спричинена лікуванням: деякі медико-правові аспекти // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 3 (138). – С. 24-27
1656906
  Пащенко М В. Шкодочинність та поширення в Україні основних шкідників гороху і прогноз ймовірних втрат урожаю за даними обліків чисельності комах : Автореф... канд.с-х,наук: 03.00.09 / Пащенко В.М,; Нац.аграрн.ун-т. – Київ, 2000. – 17с.
1656907
  Сірік О.М. Шкодочинність церкоспорозу на рослинах ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moenh) / О.М. Сірік, Л.А. Глущенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 71-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
1656908
  Краевский Б.П. Школа -- двор -- квартира / Б.П. Краевский. – Москва, 1964. – 63с.
1656909
  Михайлов Ф.И. Школа - взгляд в мир / Ф.И. Михайлов, Е.И. Казакова. – Л., 1989. – 109с.
1656910
   Школа - дело общее. – М., 1990. – 118с.
1656911
   Школа - духовний осередок розвитку особистості, місцевої громади та держави : посібник / Рибалка В.В. [та ін.] ; за наук. ред. Рибалки В.В. і Самодрина А.П. ; Кременчуц. ін-т Ун-ту ім. А. Нобеля [та ін.]. – Київ ; Кременчук : Талком, 2018. – 451, [1] с. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7397-91-4
1656912
  Базарний В. Школа - жизнь или сметрь? // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 112-122
1656913
  Завадская О.А. Школа - народному хозяйству. / О.А. Завадская. – Львов, 1967. – 135с.
1656914
   Школа - наукова лабораторія: є контакт! // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)


  У Києві відбулася презентація пересувної навчальної лабораторії Нанотрак, під час якої науковці проводили демонстраційні експерименти з нанотехнологіями. Лабораторію 14 вересня відвідали міністр МОНМС Д. Табачник, міністр освіти і науки РФ Д. Ліванов, ...
1656915
   Школа - организующий центр воспитательной работы с детьми и подростками. – Куйбышев, 1968. – 88с.
1656916
   Школа - ПТУ - завод. – М, 1982. – 112с.
1656917
  Клочков И.Д. Школа - училище - производство / И.Д. Клочков. – Москва, 1974. – 61с.
1656918
  Корж Н. Школа - це стиль виховання, навчання й життя : (Реалізація особистісного потенціалу учня: індивідуальна траєкторія його освіти та гімназійний освітній округ // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – С. 46-65
1656919
   Школа - центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду збереження освітніх послуг у сільській місцевості : збірник наукових статей та доповідей учасників Всеукр. науково-практичного семінару, [(Луганськ, 26-27 березня 2011 року)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луганський нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Кафедра соціальної роботи ; Східноукр. центр громадських ініціатив ; [редкол. : О.М. Дрєпіна, О.В. Переходченко, В.В. Щербаченко та ін.]. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2011. – 268 с. – ISBN 978-617-509-149-4
1656920
  Кузь В.Г. Школа - центр воспитания / В.Г. Кузь. – М, 1991. – 149с.
1656921
  Инчина Л.М. Школа - центр воспитательной работы в кишлаке. / Л.М. Инчина. – Душанбе, 1966. – 36с.
1656922
  Кобзарь А.И. Школа - это радость или психологическое насилие над нашими детьми? / А.И. Кобзарь. – Харьков : Типография Мадрид, 2016. – 29, [1] с. – Книга описана по обл.
1656923
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – 9-е изд.. – Москва-Л., 1940. – 176с.
1656924
  Іваненко О.Д. Школа / О.Д. Іваненко. – Київ ; Харків, 1944. – 47 с.
1656925
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва-Л., 1949. – 296с.
1656926
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1957. – 247с.
1656927
  Брагина Э.Л. Школа / Э.Л. Брагина. – Л., 1961. – 88с.
1656928
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1962. – 431с.
1656929
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1973. – 255с.
1656930
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – К., 1978. – 176с.
1656931
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Симферополь, 1978. – 644с.
1656932
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Воронеж, 1979. – 184с.
1656933
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Петрозаводск, 1981. – 328с.
1656934
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1987. – 605с.
1656935
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – Москва, 1987. – 205с.
1656936
  Гайдар А.П. Школа / А.П. Гайдар. – К., 1988. – 172с.
1656937
  Гайдар А.П. Школа : повесть / А.П. Гайдар. – Москва : Детская литература, 1988. – 207 с. – ISBN 5-08-001847-Х
1656938
  Ужвенко Н.Я. Школа "Mime pur" Етьєна Декру в системі підготовки сучасного європейського актора // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 203-208
1656939
  Таран Л.В. Школа "анналів", сучасні підходи в історичній науці // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 34-43
1656940
  Синицын И.С. Школа "Золотых ребят" / И.С. Синицын. – М., 1985. – 255с.
1656941
  Копійка В.В. Школа "первинного розширення" та її місце в європейській інтеграційній теорії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 3-11
1656942
  Федоров Б.И. Школа . Развитие интеллектуальных способностей // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 7. – С. 89-110. – ISSN 0235-1188
1656943
  Пушкарьова Т. Школа XXI століття: Київські ініціативи. Форум міністрів освіти країн Ради Європи / Т. Пушкарьова, Е. Воронова, О. Войтко // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 4-31


  22-23 вересня 2011 р. у м. Києві проведено Форум Міністрів освіти країн Ради Європи "Школа XXI століття. Київські ініціативи"
1656944
  Ільченко М.Ю. Школа авіадвигунобудування Олександра Івченка // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 234-240. – ISBN 978-966-622-690-0
1656945
  Хвостенко С.П. Школа агітаторів / С.П. Хвостенко. – К, 1960. – 52с.
1656946
  Гаррис Р. Школа адвокатуры : руководство к ведению гражданских и уголовных дел / Р. Гаррис ; [пер. с англ. П. Сергеича]. – [Санкт-Петербург] : Сенат. тип., 1911. – 280, II с.


  Пер.: Капустин Михаил Яковлевич (1847-1920) Ментин, Николай Федорович (1848-1893) На с. 1 печать: из Библиотеки Томашевского
1656947
  Бойко Е.С. Школа академика А.А. Андронова / Е.С. Бойко ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1983. – 199 с. : ил. – Библиогр.: с. 184-197 (325 назв.)
1656948
  Гороховатська О.Я. Школа академіка М.М. Амосова в галузі біологічної та медичної кібернетики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 147-161. – ISSN 0374-3896
1656949
  Кулик Н. Школа академіків // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 18 жовтня (№ 40/41). – С. 1, 14. – ISSN 2219-5793


  150 років тому у Києві відкрилася колегія Павла Галагана - приватна чоловіча гімназія. Науково-методичне піклування над Колегією здійснював Київський університет Святого Володимира. Першими директорами були відомі педагоги Семен Шафранов та Іван ...
1656950
  Войтко А. Школа академіків // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 13


  Про історію і сучасну форму колегії Павла Галагана.
1656951
  Горчинська В. Школа актуальних знань і нового досвіду // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 31


  VII Всеукраїнська школа методиста "Сучасна публічна бібліотека: виклики, можливості, досягнення", НБУ імені Ярослава Мудрого, 7-11 жовтня 2019 р., м.Київ
1656952
  Наливайко А. Школа Анатолія Москаленка // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 17 листопада (№ 150/151). – С. 2


  До річниці від дня смерті.
1656953
  Молева Н.М. Школа Антона Ашбе / Н.М. Молева, Э. Белютин. – М., 1958. – 116с.
1656954
  Зубенко Л.Г. Школа атеїстичних знань / Л.Г. Зубенко. – Львів, 1985. – 58с.
1656955
   Школа без компютеров. Дети работников Силиконовой долины учатся без планшетов и ноутбуков // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 14-20 ноября (№ 46). – С. А 1


  Технический директор крупнейшего интернет-аукциона eBay отправил своих детей в школу без компьютеров. Так же поступили сотрудники и других гигантов Силиконовой долины: Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard. Называется эта школа Waldorf of the ...
1656956
  Красюк Н. Школа безпеки - старти 2012 року розпочато // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 2-3 : фото
1656957
  Прибитько В.М. Школа безпеки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 42
1656958
  Кривоцюк М.Ю. Школа безпеки в дії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 20-23 : фото
1656959
  Чикалов Р.А. Школа Белоруссии в борьбе за подъем общеобразовательного уровня трудящихся (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 571 / Чикалов Р.А.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1971. – 25л.
1656960
  Титок З.М. Школа Белоруссии в период гражданской войны и восстановления народного хозяйства (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Титок З. М.; Мин. гос. пед. ин-т. – Минск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1656961
  Сапогова Ирина Николаевна Школа библиотечного лидерства как средство от профессиональной усталости // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 34-35. – ISSN 1727-4893


  Весна 2008 года выдалась напряженной, обилие мероприятий фестиваля "Читающая семья - 2008" не давало времени на раздумья и отдых.
1656962
  Сафонова В. Школа бібліотечного журналіста Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка / Вікторія Сафонова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 4 (42). – С. 25-27. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено інформацію про навчально-інноваційний проект "Школа бібліотечного журналіста", в рамках якого відбулося навчання працівників Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.
1656963
  Ковальчук В.В. Школа Боголюбова // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 165-167. – ISBN 978-966-194-005-4
1656964
  Астахов М.И. Школа большевистского воспитания : из опыта проведения рабочих собраний / М.И. Астахов. – Тула : Обл. кн. изд., 1951. – 32 с.
1656965
  Жданов Л.Т. Школа большого балета / Л.Т. Жданов. – М, 1974. – 190с.
1656966
  Воробьев Г.Г. Школа будущего начинается сегодня / Г.Г. Воробьев. – Москва, 1991. – 237с.
1656967
  Успенский В.Д. Школа будущего. / В.Д. Успенский. – М, 1988. – 383с.
1656968
  Даниленко С. Школа була його єдиною родиною. 17 вересня виповнюється 140 років від дня народження Володимира Федоровича Дурдуківського (1874-1938) // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 3-10 вересня (№ 37). – С. 8 : фото


  В радянський час ім"я Володимира Федоровича Дурдуківського було під забороною, бо він проходив за статтею "український буржуазний націоналіст". У 1929 р. був заарештований і 16 січня 1938 р. розстріляний. В статті автор згадує безпідставно репресованих ...
1656969
  Синклер Э. Школа в Америке / Э. Синклер. – Харьков, 1925. – 93 с.
1656970
  Грек И.Ф. Школа в болгарских и гагаузских поселениях юга Российской империии в первой половине XIX века / И.Ф. Грек. – Кишинев : Изд. "Штиинца", 1993. – 108 с.
1656971
   Школа в боротбі за промфінплан. – Х., 1931. – 34с.
1656972
  Яковлев Ю.А. Школа в Вязниках / Ю.А. Яковлев. – М, 1963. – 30с.
1656973
  Краевский Б.П. Школа в Заполярье / Б.П. Краевский. – М., 1963. – 40с.
1656974
  Боревская Н.Е. Школа в КНР : 1957-1972 г. / Н.Е. Боревская ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука, 1974. – 160 с. – Библиогр.: с. 157-159 (71 назв.)
1656975
  Галата С. Школа в об"єктиві тепловізора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1 травня (№ 17). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  У приміщенні Солом"янської районної державної адміністрації студенти Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" презентували керівникам навчальних закладів району три найкращі проекти з ...
1656976
  Соколова О.Д. Школа в передгір"ї Карпат / О.Д. Соколова, В.Т. Тіпухов. – Львів, 1966. – 55с.
1656977
  Флит Н.В. Школа в Росси в конце ХІХ - начале ХХ вв / Н.В. Флит. – Л, 1991. – 96с.
1656978
  Козырев А.В. Школа в России в период подгоовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 15с.
1656979
  Малакшинов П.И. Школа в Таряте : повесть / Платон Малакшинов ; пер. с бурят. И.Асана. – Москва : Советская Россия, 1975. – 320 с.
1656980
  Лаврут О. Школа в Українській РСР у другій половині 1940-х наприкінці 1980-х років: сучасні візії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 4 (36), жовтень-грудень. – С. 171-182. – ISSN 1998-4634
1656981
   Школа в Чехословакии. – Прага, 1965. – 128с.
1656982
  Куркин Е. Школа вариативного образования: интересы, методы, действия // Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (57). – С. 11-17. – ISSN 2078-838Х
1656983
  Голубева Э.И. Школа Венецианова / Э.И. Голубева. – Л., 1970. – 55с.
1656984
  Январев Э.И. Школа взрослых. / Э.И. Январев. – Одесса, 1979. – 55с.
1656985
  Сологуб Галина Школа видала антологію дитячої поезії "Дзвінок душі" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 18
1656986
  Гарнійчук В.М. Школа виживання - єдина, цілісна країна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 5, травень. – С. 14-17 : карта
1656987
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: паніка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 13-14
1656988
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: поведінка у місцях масового скупчення людей. Це мусить знати кожен! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 8-9. – Бібліогр.: 1 назв.
1656989
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: самозахист під час терористичних актів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 15-17. – Бібліогр.: 3 назв.
1656990
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: страх, психологічна допомога - це робота над собою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 14-15. – Бібліогр.: 3 назв.
1656991
  Гарнійчук В.М. Школа виживання: стрес. Правила допомоги людям // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 18-19
1656992
  Данилюк І. Школа виховання творчих здібностей В.А. Роменця: витоки успіху / І. Данилюк, І. Ягіяєв // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 116-122. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-2131
1656993
  Фокина Т.П. и др. Школа возмужания / Т.П. и др. Фокина. – Саратов, 1984. – 115 с.
1656994
  Дроздов В.П. Школа возмужания. / В.П. Дроздов. – М., 1989. – 63с.
1656995
  Данилов А.Е. Школа воинского мастерства / А.Е. Данилов. – М, 1977. – 53с.
1656996
  Клековкін О.Ю. Школа Володимира Перетца // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 152-211. – ISBN 978-966-136-114-9
1656997
  Травина Ирина Школа выживания : варианты // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 86-93 : Фото
1656998
   Школа выживания. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 640 с. – ISBN 5-85880-290-7
1656999
  Мельник О. Школа Г. Нарбута та її вплив на формування мистецької концепції Роберта Лісовського // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 33-50. – ISSN 0236-4832
1657000
   Школа ГДР: Проблемы обучения и воспитания. – М., 1987. – 340с.
<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,