Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>
1655001
   "Шасенем и Гарып", "Касым-оглан" и другие туркменские народные повести. – М., 1991. – 361с.
1655002
  Козырев А.П. "Шаткость индивидуального": персоналистическая лексика П.Я.Чаадаева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 40-48. – ISSN 0042-8744
1655003
  Шукуров Ш.М. "Шах-наме" Фирдоуси и ранняя иллюстративная тардиция / Ш.М. Шукуров. – М, 1983. – 176с.
1655004
  Синяк Д. "Шахрайські" експерименти чесного журналіста / Дмитро Синяк. – Львів : Піраміда, 2005. – 200 с. : іл. – ISBN 966-8522-49-4
1655005
  Макаренко П.В. "Шахтинский процесс" и его влияние на советско-германское сотрудничество // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 3-15. – ISSN 0042-8779


  История советско-германских отношений. "Донбасское дело" имело политический характер и рассматривалось как метод воздействия на несговорчивых немцев на заключительном этапе советско-германских экономических отношений.
1655006
  Понс М. "Швець Арістотель" / М. Понс. – Київ, 1962. – 224с.
1655007
  Деркач Б. "Швидким активним електроном"; Хвилина з тобою; Pronomina; Карпатська ніч; Ностальія; У вирі... // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 65-67
1655008
  Гоман Ю. "Швидше! Вище! Сильніше!" // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 7


  У гуртожитку № 7 за участю ректора університету Л. Губерського та декана історичного факультету В. Колесника урочисто відкрито спортивний зал.
1655009
  Донець Г. "Шевченка - я так близько почуваю..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 12 березня (№ 5). – С. 1, 16-17


  Тарас Шевченко в житті й творчості Павла Тичини.
1655010
  Донець Г. "Шевченка - я так близько почуваю..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 березня (№ 6). – С. 16-17


  Тарас Шевченко в житті й творчості Павла Тичини.
1655011
  Грабовський С. "Шевченкіана по-жандармському" на оренбурзькому телебаченні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14 березня (№ 46). – С. 5


  Восьмихвилинний сюжет телеканалу "Оренбург", присвячений відзначенню в цьому краї Шевченкового 199-річчя.
1655012
  Присяжна В. "Шевченківська весна-2015" // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 3


  З 1 по 3 квітня Наукове товариство студентів та аспірантів уже тринадцятий рік поспіль організовує в КНУ імені Тараса Шевченка Міжнародну міждисциплінарну наукову конференцію студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна". Конференція ...
1655013
  Пономаренко Л.Г. "Шевченківський словник" як персональна енциклопедія: типологічні риси довідкового видання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 100-104. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341X


  Аналіз двотомного "Шевченківського словника" як персональної енциклопедії. Проаналізовано такі типологічні риси цього довідкового видання: цільове призначення, читацька аудиторія, характер інформації, структура довідника, персональний словник
1655014
  Гулай А. "Шевченківський текст" І. Дзюби та Ю. Барабаша. Аспекти дослідження // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 93-100. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто рецепцію "шевченківського тексту" в монографії І. Дзюби "Тарас Шевченко. Життя і творчість" та дослідженні Ю. Барабаша "Просторінь Шевченкового слова". Зроблено спробу сучасного прочитання творчості поета у контексті доби.
1655015
  Барабаш Ю. "Шевченківський текст" Івана Дзюби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-50. – ISSN 0130-5263
1655016
  Бітківська Г.В. "Шевченківський текст" у літературному журналі: до проблеми інтермедіальності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 105-115


  У статті досліджується "шевченківський текст" у літературних журналах України в 1987-1992 роках в аспекті інтермедіальності. Публікації про життя і творчість Т.Г. Шевченка розглянуто як цілісний текст. Простежено види взаємодії вербальних і візуальних ...
1655017
  Новакович М. "Шевченківські вечірки" як перші спроби музичної інтерпетації творчості Шевченка в Галичині // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 2 (28). – С. 21-30. – ISSN 2224-0926
1655018
  Наєнко М. "Шевченко - наш, большевицький, поет" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 41)


  Шевченківські мотиви в "Щоденниках" академіка Сергія Єфремова.
1655019
  Наєнко М. "Шевченко - наш, большевицький, поет". Шевченківські мотиви в "Щоденниках" академіка Сергія Єфремова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 42). – С. 6


  Шевченківські мотиви в "Щоденниках" академіка Сергія Єфремова.
1655020
  Кириленко Л. "Шевченко - наш. Він - для усіх століть" = Драматично-музичне дійство на вшанування пам"яті Кобзаря / Л. Кириленко, В. Мирончук, Т. Різник // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 17-22. – ISSN 0130-5263
1655021
  Содомора А. "Шевченко - тричі символ України" / А. Содомора, Б. Тихолаз, Д. Ільницький; записала Іванна Подольська // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 травня (№ 19). – С. 12
1655022
   "Шевченко - це ми. Так було. І так буде..." / підгот. за матеріалами Державного архіву друку Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-48. – Бібліогр. в кінці ст.
1655023
   "Шевченко International" // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 4). – С. 4


  "Національний музей Тараса Шевченка традиційно взяв участь у загальноєвропейському проекті "Ніч у Музеї". У форматі святкування Міжнародного дня музеїв відбувся захід "Шевченко International" - читання поезій Тараса Шевченка іноземними мовами. Читали ...
1655024
  Кравченко В. "Шевченко в Казахстані не термін відбував. Це була місія..." // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 4-6
1655025
   #Шевченків_Фронт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2023. – Березень (№ 3)


  "209-та річниця від дня народження Кобзаря пройшла в Київському університеті під неофіційною символічною назвою #Шевченків_Фронт. Адже Тарас Шевченко за життя і вже півтора століття після смерті тримає бій на світоглядному фронті за українські цінності ...
1655026
  Лавренюк Я.В. Шарово-транзитивні групи автоморфізмів кореневих дерев : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.01.06 / Лавренюк; КНУТШ. – Київ, 2000. – 15с. – Бібліогр.: с.13-14
1655027
  Лавренюк Я.В. Шарово-транзитивні групи автоморфізмів кореневих дерев : 01.01.06:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.фіз.-мат.наук / Лавренюк Я.В.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 116л. – Бібліогр.С.111-116
1655028
   Шаровольський Іван Васильович (1876-1954) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 530. – ISBN 978-966-439-754-1
1655029
  Кукаркин Б.В. Шаровые звездные скопления : общ. каталог / Б.В. Кукаркин. – Москва : Наука, 1974. – 136 с.
1655030
  Самусь Н.Н. Шаровые скопления / Н.Н. Самусь. – Москва : Знание, 1987. – 62с.
1655031
  Леванский В.А. Шародейство. / В.А. Леванский. – М., 1976. – 88с.
1655032
  Щигленко Евгений Шаром покати : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 28-30 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1655033
  Алєксандрова О.В. Шартрська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 305-306. – ISBN 966-316-069-1
1655034
  Трохіна У. Шарукань: проблеми місцезнаходження // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 171-174. – ISBN 978-966-171-783-0
1655035
   Шарфы и шали русской работы первой половины XIX века. – Л., 1981. – 18с.
1655036
  Ким Хаксун Шарфы связывают две Кореи / Ким Хаксун, Ан Хонбом // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 56-59. – ISSN 1738-8252
1655037
  Борисов Ю.В. Шарьл-Морис Талейран / Ю.В. Борисов. – М, 1986. – 318с.
1655038
  Ажгирей Г.Д. Шарьяжи в геосинклинальных поясах / Г.Д. Ажгирей ; АН СССР, Моск. общ-во испытателей природы. – Москва : Наука, 1977. – 155 с. : ил.
1655039
   Шарьяжи Урала и других складчатых областей в связи с формированием полезных ископаемых. – Уфа, 1982. – 80с.
1655040
   Шарьяжи Урала и связи с ними полезных ископаемых. – Уфа, 1984. – 59с.
1655041
   Шарьяжи Урала и сязи с ними полезных ископаемых. – Уфа, 1980. – 91с.
1655042
   Шарьяжно-надвиговая тектоника Волго-Уральской области. – М., 1990. – 149с.
1655043
   Шарьяжно-надвиговая тектоника литосферы. – М., 1991. – 252с.
1655044
   Шарьяжное строение Урала и других складчатых областей. – Уфа, 1986. – 106с.
1655045
   Шарьяжные и надвиговые структуры фндаментов платформы. – М., 1987. – 182с.
1655046
   Шасенем и Гариб. – Ашхабад, 1945. – 160 с.
1655047
   Шасенем и Гариб. – Москва : Огиз, 1946. – 175 с.
1655048
  Бхартрихари Шатакатраям / Бхартрихари. – М, 1979. – 135с.
1655049
   Шаталов Анатолій Андрійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 407-408 : фото
1655050
   Шаталов Анатолій Андрійович (1907-1973) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 530. – ISBN 978-966-439-754-1
1655051
   Шаталов Николай Никитович (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (366). – С. 118-120 : фото. – ISSN 1025-6814
1655052
  Мурадян М.А. Шатахский диалект : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мурадян М.А. ; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 20 с.
1655053
  Кізлова А.А. Шати в соціальних взаємодіях навколо Києво-Печерської ікони Успіння Богородиці (кінець XVIII ст. - 1922 р.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 19-41. – ISSN 2307-5244


  "У статті визначаються основні принципи, на базі яких насельники Києво-Печерської Успенської лаври вступали до соціальних взаємодій стосовно внесення змін до шат для ікони Успіння Богородиці".
1655054
   Шатилов Борис Алексеевич, Штанге Ирина Дмитриевна. Выставка произведений. – М., 1983. – 46с.
1655055
  Ла-Барт Ф. де Шатобриан и Поэтика мировой скорби во Франции. : В конце XVIII-го и XIX-го века / раф Ф. де Ла-Барт. – Киев : Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира Акц. Об-ва печ. и изд. дела. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – [2], IX, 459, IIс. – Кн.. № 68550 дефетная: без тит.ст. отсутствуют стр. [2], IX, с. 300-459, IIс.
1655056
  Тимаев А.Д. Шатойский говор горного диалекта чеченского языка в сравнении с плоскостным диалектом и итумкалинским говором : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тимаев А.Д. ; АН ГССР , Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1967. – 27 с.
1655057
  Орбели И Шатранг. / И Орбели, К. Тревер. – Л, 1936. – 197с.
1655058
  Шевчук Володимир Шатрова дипломатія // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 15 (64). – С. 22-23
1655059
  Дубинский И.В. Шатровы / И.В. Дубинский. – Красноярск, 1956. – 152с.
1655060
  Дубинский И.В. Шатровы / И.В. Дубинский. – М, 1956. – 194с.
1655061
  Дубинский И.В. Шатровы / И.В. Дубинский. – М, 1962. – 301с.
1655062
  Югов А.К. Шатровы / А.К. Югов. – Москва, 1967. – 351с.
1655063
  Баталов В.Я. Шатун : повесть / В.Я. Баталов ; пер. с коми-перм. А. Некрасов. – Москва : Детская литература, 1972. – 176 с.
1655064
  Баталов Валериан Яковлевич Шатун : Повести / Баталов Валериан Яковлевич. – Москва : Советскя Россия, 1976. – 353с. : ил. – Перевод с коми-перм.
1655065
  Голышев Г.Ф. Шатун. / Г.Ф. Голышев. – Хабаровск, 1972. – 111с.
1655066
  Корнаков В.В. Шатун: Повесть. / В.В. Корнаков. – М., 1975. – 174с.
1655067
  Корнаков В.В. Шатун: Повесть. / В.В. Корнаков. – М., 1982. – 140с.
1655068
  Зайков А.М. Шатурская ГРЭС - первенец советской электрификации / А.М. Зайков. – Москва-Ленинград : Государственное Энергетическое Издательство, 1932. – 144 с.
1655069
  Тимашев А. Шатурская электростанция / А. Тимашев. – Москва ; Ленинград : Экономгиз, 1932. – 128 с.
1655070
  Новиков В.А. Шатурские огни. Поэма (о В.И.Ленине). / В.А. Новиков. – Владимир, 1960. – 40с.
1655071
  Дубинский-Мухадзе Шаумян / Дубинский-Мухадзе. – М, 1965. – 335с.
1655072
  Дубинский-Мухадзе Шаумян / Дубинский-Мухадзе. – М, 1968. – 272с.
1655073
  Калтахчян С.Т. Шаумян / С.Т. Калтахчян, А.С. Калтахчян. – Москва, 1981. – 230 с.
1655074
  Короткий В. Шафарик (Шафаржик) Павел Йозеф // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 281-283. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
1655075
  Бевзюк Є. Шафарик як діяч слов"янського відродження // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 110-120
1655076
  Ализаде А. Шафрановый берег : стихи, поэма / Агаджавад Ализаде ; авториз. пер. с азерб. А. Юдахина ; [худож. Т.Ф. Юдахина]. – Москва : Советский писатель, 1980. – 80 с. : ил.
1655077
  Коваль О. Шафраньош-Тарабріна Г.М. Сучасний стан інвестування в економіку Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 228-233. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1655078
  Немцева Н.Б. Шах-и-Зинда / Н.Б. Немцева, Ю.З. Шваб. – Ташкент, 1963. – 48 с.
1655079
  Фирдоуси Шах-наме : критич. текст / Фирдоуси. – Москва
1. – 1960. – 292 с.
1655080
  Фирдоуси Шах-наме : критич. текст / Фирдоуси. – Москва, 1963. – 273 с.
1655081
  Фирдоуси Шах-наме : критич. текст / Фирдоуси. – Москва : Изд-во восточн. л-ры
2. – 1963. – 259 с.
1655082
  Фирдоуси Шах-наме : критич. текст / Фирдоуси; пер. с фарси В.Державина и С.Липкина. – Москва : Художественная литература, 1964. – 751 с.
1655083
  Фирдоуси Шах-наме : критич. текст / Фирдоуси; пер. с фарси В.Державина и С.Липкина. – Москва : Художественная литература
2. – 1964. – 751 с.
1655084
  Фирдоуси Шах-наме : критич. текст / Фирдоуси. – Москва, 1965. – 324 с.
1655085
  Фирдоуси Шах-наме : критич. текст / Фирдоуси; пер. с фарси. – Москва : Художественная литература, 1972. – 798 с. – (Библиотека всемирной литературы ; 24 ; Серия первая)
1655086
  Фирдоуси Шах-наме / Фирдоуси. – М
2. – 1980. – 477с.
1655087
  Фирдоуси Шах-наме / Фирдоуси. – М, 1982. – 734с.
1655088
  Фирдоуси Шах-наме / Фирдоуси. – Москва : Наука
Т. 5. – 1984. – 390 с.
1655089
  Фирдоуси Шах-наме / Фирдоуси. – М, 1985. – 734с.
1655090
  Фирдоуси Шах-наме / Фирдоуси. – Москва : Детская литература, 1989. – 732с. – (Библиотека мировой литературы для детей). – ISBN 5-08-00895-4
1655091
  Фирдоуси Шах-наме / Фирдоуси. – Москва : Наука. – (Литературные памятники). – ISBN 5-02-012689-6
Т.6 : От начала царствования Йездгерда, сына Бахрама Гура, до конца книги. – 1989. – 656 с.
1655092
  Фирдоуси Шах-наме / Фирдоуси. – М
Т. 1. – 1991. – с.
1655093
  Фирдоуси Шах-Наме : поэмы / Фирдоуси. – Москва : Детгиз, 1955. – 240 с.
1655094
  Фірдоусі А. Шах-Наме. Розділи з поеми // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 134-153. – ISSN 0320-8370
1655095
  Фірдоусі А. Шах-наме: розділи з поеми / наук. підгот. тексту Р. Гамада // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 228-239. – ISSN 0868-4790
1655096
  Пивовар С.Ф. Шах / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 417. – ISBN 966-642-073-2
1655097
  Коберник К. Шах и пат // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 26 (463). – С. 20-23


  Властьпопала в непростую ситуацию: освобождение Юлии Тимошенко грозит потерей лица дома, посадка лидера БЮТ - полной дискредитацией на Западе.
1655098
  Стрелкова И.И. Шах помидорному королю / И.И. Стрелкова. – М., 1991. – 237с.
1655099
  Фонтане Т. Шах фон Вутенов / Т. Фонтане. – М, 1971. – 464с.
1655100
  Костецький Е. Шахи в житті О.С. Смогоржевського // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 97-99. – ISSN 1029-4171


  Видатний укр. математик, педагог Олександр Степанович Смогоржевський (1896–1969) працював у КПІ з 1930 р. і до кінця життя. Пройшов усі педагогічні щаблі: асистент, доцент, проф., зав. кафедри вищої математики, зав. кафедри математ. фізики. Його ...
1655101
  Вінниченко О.В. Шахи для позашкілля та школи : навч.-метод. посіб. для закл. позашк. та заг. серед. освіти / [О.В. Вінниченко, І.Р. Захарчук] ; М-во освіти і науки України, М-во молоді та спорту України, Спорт. Ком. України [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – 138, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134. – ISBN 978-617-7574-24-7


  У пр. № 1740825 напис: : п. Володимиру Бугрову! Земляку, людині фахівцю та ректору кращого ЗВО України з побажаннями перемог і звитяг, проханням більше вживати шахи у життя. Щиро від автора з Бузове. Підпис. 03.06.2021.
1655102
  Бахревский В.А. Шахир : повесть [о Махтумкули, для сред. и ст. возраста] / Владислав Бахревский. – Москва : Детская литература, 1980. – 192 с. : ил.
1655103
  Алаторцев В.А. Шахисты в госпитале / Алаторцев В.А. – Москва : Физкультура и спорт, 1943. – 32 с.
1655104
  Безпалько П.П. Шахісти української діаспори / Безпалько П.П. – 2-ге вид., допов. – Київ : Задруга, 1999. – 200 с. – Бібліогр.: с. 195. – ISBN 966-7405-20-6
1655105
  Кан И.А. Шахматист Николай Рюмин / И.А. Кан. – Москва, 1968. – 119с.
1655106
  Крючковский Семен Аркадьевич Шахматисту : Рек. указ. лит. / Крючковский Семен Аркадьевич. – Москва : Книга, 1976. – 48с. – (Ваше увлечение)
1655107
  Сучков В.А. Шахматная азбука / В.А. Сучков. – Чебоксары, 1990. – 64с.
1655108
  Гришин В.Г. Шахматная азбука, или Первые шаги по клетчатой доске / В.Г. Гришин, Е.И. Ильин. – М., 1980. – 64с.
1655109
  Гришин В.Г. Шахматная азбука, или Первые шаги по шахматной доске / В.Г. Гришин, Е.И. Ильин. – Москва, 1972. – 60с.
1655110
  Нимцович А.И. Шахматная блокада. / А.И. Нимцович. – Л., 1925. – 96с.
1655111
   Шахматная задача. – М, 1951. – 344с.
1655112
  Умнов Е.И. Шахматная задача ХІХ века. / Е.И. Умнов. – М., 1960. – 222с.
1655113
  Умнов Е.И. Шахматная задача ХХ века. 1901-1944 гг. / Е.И. Умнов. – М., 1966. – 176с.
1655114
  Петров А.Д. Шахматная игра / А.Д. Петров. – М, 1977. – 447с.
1655115
  Бахмал Л. Шахматная игра в ее историческом развитии : пер. с нем. / Л. Бахмал; Бахман Л. ; под ред., с предисл. и доп. статьями А.А. Смирнова. – Ленинград : Академия, 1925. – 175 с.
1655116
  Бергер И. Шахматная игра. Практическое руководство / И. Бергер ; пер. И.Д. Маркусова, под ред. с предисл. и доп. маэстро И.Л. Рабиновича. – Ленинград : Мысль, 1926. – 163 с.
1655117
   Шахматная композиция 1977-1982. – М, 1983. – 256с.
1655118
  Фомичев Е.В. Шахматная композиция в Горьком / Е.В. Фомичев. – Горький, 1989. – 107с.
1655119
  Арчаков В.М. Шахматная композиция на Украине / В.М. Арчаков. – Киев : Здоров"я, 1986. – 165, [2] с. : ил.
1655120
  Сахаров Н.И. Шахматная литература СССР. Библиография. (1775-1966) / Н.И. Сахаров. – М., 1968. – 208с.
1655121
  Арчаков В.М. Шахматная мозаика / В.М. Арчаков. – Киев : Здоров"я, 1984. – 133 с. : ил. – Библиогр.: с. 130-132
1655122
   Шахматная новелла : сборник. – Москва : Физкультура и спорт, 1989. – 544 с.
1655123
  Ласкер Э. Шахматная стратегия / Э. Ласкер. – М, 1924. – 336с.
1655124
  Авербах Ю.Л. Шахматная школа : (курс лекций для шахматистов-разрядников) / Ю.Л. Авербах, А.А. Котов, М.М. Юдович. – Москва : Физкультура и спорт, 1976. – 255 с. : ил.
1655125
  Котов А.А. Шахматное наследие А.А.Алехина. / А.А. Котов. – М, 1953. – 456с.
1655126
  Котов А.А. Шахматное наследие А.А.Алехина. / А.А. Котов. – 2-е изд. – М, 1954. – 456, 606с.
1655127
  Котов А.А. Шахматное наследие Алехина / А.А. Котов. – 2-е изд. – М, 1982. – 400с.
1655128
  Котов А.А. Шахматное наследие Алехина. / А.А. Котов. – 2-е изд. – М, 1982. – 383с.
1655129
  Батуринский В.Д. Шахматное первенство мира : Матч-турнир пяти гроссмейстеров на звание чемпиона мира по шахматам / В.Д. Батуринский. – Москва : Физкультура и спорт, 1948. – 64 с. : ил.
1655130
  Ботвинник М.М. Шахматное творчество Ботвинника / М.М. Ботвинник. – Москва
1. – 1965. – с.
1655131
  Ботвинник М.М. Шахматное творчество Ботвинника / М.М. Ботвинник. – Москва
2. – 1966. – с.
1655132
   Шахматное творчество Ботвинника. – М
2. – 1966. – 704с.
1655133
   Шахматное творчество Ботвинника. – М
2. – 1966. – 704с.
1655134
   Шахматное творчество Ботвинника. – М
3. – 1968. – 560с.
1655135
   Шахматное творчество Н.Д. Григорьева. – М, 1952. – 344с.
1655136
   Шахматное творчество Н.Д. Григорьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1954. – 488с.
1655137
  Васильев В.Л. Шахматны силуэты / В.Л. Васильев. – Москва, 1961. – 86с.
1655138
  Кан И.А. Шахматные встречи. / И.А. Кан. – М, 1962. – 142с.
1655139
  Тишков А.А. Шахматные задачи-миниатюры / А. А. Тишков, В.И. Чепижный. – Москва : Физкультура и спорт, 1987. – 336 с.
1655140
  Арчаков В.М. Шахматные квартеты / В.М. Арчаков, Е.Я. Гик. – Киев : Молодь, 1983. – 184 с. : ил.
1655141
  Петросян Т.В. Шахматные лекции / Т.В. Петросян. – Москва, 1989. – 173с.
1655142
  Розман А.Я. Шахматные миниатюры / А.Я. Розман. – Минск, 1978. – 213 с.
1655143
   Шахматные окончания. – М, 1956. – 480с.
1655144
   Шахматные окончания. – М, 1958. – 368с.
1655145
   Шахматные окончания. – М, 1962. – 336с.
1655146
   Шахматные окончания. – 2-е изд., доп. – М, 1981. – 288с.
1655147
   Шахматные окончания. – 2-е изд., доп. – М, 1982. – 336с.
1655148
  Авербах Ю.Л. Шахматные олимпиады / Ю.Л., Авербах, Б.И. Туров. – Москва : Физкультура и спорт, 1974. – 302 с. : ил. – (50-летию Международной шахматной федерации посвящается)
1655149
  Бондарь Л.А. и др Шахматные семестры / Л.А. и др Бондарь. – Минск, 1984. – 240с.
1655150
  Карпов А.Е. Шахматные сюжеты / А.Е. Карпов, Е.Я. Гик. – Москва : Знание, 1991. – 333с.
1655151
  Каган И.Л. Шахматные эталоны / И.Л. Каган. – Петрозаводск, 1989. – 223с.
1655152
   Шахматный ежегодник. – М, 1962. – 496с.
1655153
   Шахматный ежегодник. – М, 1963. – 368с.
1655154
  Шумилин Н.П. Шахматный задачник / Н.П. Шумилин. – М, 1964. – 168с.
1655155
  Карпов А.Е. Шахматный калейдоскоп / А.Е. Карпов, Е.Я. Гик. – Москва : Наука, 1981. – 208 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 13)
1655156
   Шахматный кодекс СССР. – М, 1953. – 32с.
1655157
   Шахматный кодекс СССР. – изд. 7-е. – М, 1956. – 31с.
1655158
   Шахматный кодекс СССР. – 12-е изд. – М, 1990. – 48с.
1655159
  Федоров Г.С. Шахматный коллектив / Г.С. Федоров. – Москва, 1957. – 71с.
1655160
   Шахматный словарь. – М, 1964. – 619с.
1655161
  Нейштадт Я.И. Шахматный университет Пауля Кереса / Я.И. Нейштадт. – Москва, 1982. – 223с.
1655162
  Слезкин Ю. Шахматный ход. / Ю. Слезкин. – Москва-Л., 1926. – 128с.
1655163
  Слезкин Ю.Л. Шахматный ход. / Ю.Л. Слезкин. – Москва, 1981. – 575с.
1655164
  Короткий В.А. Шахматов Олексій Олександрович (1864-1920) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 535-536. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1655165
  Крогуис Н.В. Шахматы-школа творчества и воспитания / Н.В. Крогуис. – М, 1981. – 64с.
1655166
  Панов В.Н. Шахматы - интересная игра / В.Н. Панов. – Москва, 1963. – 14 1с.
1655167
   Шахматы - школе. – М, 1990. – 332с.
1655168
  Алехин А.А. Шахматы : избран. партии и обзор за 1926 г. / А.А. Алехин. – Харьков : Вестник физкультуры, 1927. – 143 с. – (Библиотека ВФК)
1655169
  Майзелис И.Л. Шахматы / И.Л. Майзелис. – М, 1938. – 96с.
1655170
   Шахматы : программа для спортивных секций коллективов физической культуры по подготовке шахматистов IV и III разрядов. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 56 с.
1655171
  Рохлин Я.Г. Шахматы : методическое пособие в помощь пропагандисту физической культуры и спорта / Я.Г. Рохлин. – Москва : Советская Россия, 1959. – 32 с.
1655172
  Майзелис И.Л. Шахматы / И.Л. Майзелис. – М, 1960. – 392с.
1655173
   Шахматы. – М, 1990. – 621с.
1655174
  Гродзенский С.Я. Шахматы в жизни ученых / С.Я. Гродзенский. – М, 1983. – 173с.
1655175
  Амлинский В.И. Шахматы в Лялином переулке : рассказы / В.И. Амлинский. – Москва : Правда, 1978. – 48 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 4)
1655176
   Шахматы в нашей стране. – Тула, 1951. – 40с.
1655177
  Кан И.А. Шахматы в Советской Армии. / И.А. Кан. – М, 1952. – 104с.
1655178
  Панов В.Н. Шахматы для начинающих. / В.Н. Панов. – М., 1951. – 128с.
1655179
  Панов В.Н. Шахматы для начинающих. / В.Н. Панов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1952. – 200с.
1655180
  Левенфиш Г.Я. Шахматы для начинающих. 30 уроков шахматной игры / Г.Я. Левенфиш. – 2-е доп. изд. – Л., 1953. – 287с.
1655181
   Шахматы за 1947-1949 гг. – М, 1951. – 460с.
1655182
   Шахматы за 1950 г. – М, 1952. – 340с.
1655183
   Шахматы за 1950 г. – М, 1952. – 340с.
1655184
   Шахматы за 1951-1952 гг. – М, 1953. – 244с.
1655185
   Шахматы за 1953 год. – М, 1954. – 320с.
1655186
   Шахматы за 1954 г. – М, 1955. – 368с.
1655187
   Шахматы за 1955 год. – М, 1956. – 288с.
1655188
   Шахматы за 1956 год. – М, 1958. – 336с.
1655189
   Шахматы за 1957 год. – М, 1959. – 512с.
1655190
   Шахматы за 1958-1959 годы. – М, 1960. – 504с.
1655191
  Зноско-Боровський Шахматы и их чемпионы / Зноско-Боровський. – Л, 1925. – 176с.
1655192
  Гик Е.Я. Шахматы и математика / Е.Я. Гик. – М., 1983. – 175с.
1655193
  Ланге М. Шахматы и основы их стратегии / М. Ланге. – Одесса, 1924. – 172с.
1655194
  Полевой Н.М. Шахматы и шашки / Н.М. Полевой. – М., 1951. – 56с.
1655195
  Панов В.Н. Шахматы и шашки в колхозе. / В.Н. Панов. – М., 1952. – 48с.
1655196
  Падерин Г.Н. Шахматы из слоновой кости / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1981. – 430с.
1655197
  Линдер И.М. Шахматы на Руси / И.М. Линдер. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Наука, 1975. – 20с.
1655198
  Рохлин Я.Г. Шахматы на селе. / Я.Г. Рохлин. – М, 1955. – 88с.
1655199
  Дворак В.М. Шахматы не глядя на доску / В.М. Дворак, В.И. Теплицкий. – Киев, 1988. – 136 с.
1655200
  Маршаль Ф. и Мэкбер Г. Шахматы шаг за шагом / Ф. и Мэкбер Г. Маршаль. – Л. – 153с.
1655201
  Метелкин Николай Шахматы, история и политика : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 6-7
1655202
  Мельниченко В.А. Шахматы: две стороны творчества / В.А. Мельниченко. – Киев : Радянська школа, 1989. – 157с.
1655203
   Шахматы: наука, опыт, мастерство. – М, 1990. – 334с.
1655204
  Фирдоуси Шахнаме : критич. текст / Фирдоуси. – Тифлис
2. – 1934. – 651 с.
1655205
  Фирдоуси Шахнаме : критич. текст / Фирдоуси; пер. с тадж (фарси). – Москва : Гослитиздат, 1957. – 974 с.
1655206
  Фирдоуси Шахнаме : критич. текст / Фирдоуси; пер. с фарси Ц.Б.Бану. – Москва : Изд-во Академии наук СССР
1. – 1957. – 676 с.
1655207
  Фирдоуси Шахнаме / Фирдоуси. – Москва
6. – 1957. – 655с.
1655208
  Фирдоуси Шахнаме : критич. текст / Фирдоуси; пер. с фарси Ц.Б. Бану-Лахуты. – Москва : Изд-во Академии наук СССР
2. – 1960. – 634 с.
1655209
  Фирдоуси Шахнаме : критич. текст / Фирдоуси; пер. с фарси Ц.Б. Бану-Лахуты. – Москва : Наука
3. – 1965. – 591с.
1655210
  Фирдоуси Шахнаме : критич. текст / Фирдоуси; пер. с фарси Ц.Б. Бану-Лахуты. – Москва
3. – 1965. – 15(277)с.
1655211
  Фирдоуси Шахнаме / Фирдоуси; пер. с фарси Ц.Б. Бану-Лахуты. – Москва : Наука
4. – 1969. – 458 с.
1655212
  Гришин В.Г. Шахова азбука, або перші кроки по шахівці / В.Г. Гришин, Е.І. Ільїн. – К., 1982. – 64с.
1655213
   Шахова Кіра Олександрівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 378. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1655214
   Шахова Кіра Олександрівна (1926-2003) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 530. – ISBN 978-966-439-754-1
1655215
  Зелепукін М. Шахова композиція на Україні. / М. Зелепукін. – К., 1957. – 156с.
1655216
  Капуста В. Шахова термінологія в українських словниках // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 10-17. – ISSN 0320-3077


  У статті йдеться про відображення шахової термінології в українських словниках, простежуються її особливості та динаміка використання в національному мовному просторі
1655217
   Шахове Батумі // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 6


  "Дебютний виступ цьогорічної випускниці Інституту високих технологій КНУ Юлії Осьмак на Всесвітній шаховій олімпіаді у Батумі став успішним. Наша жіноча збірна не тільки вразила чудовими сукнями, спеціально розробленими для олімпіади (а вони ...
1655218
   Шахове Батумі // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  Дебютний виступ міжнародного гросмейстера серед жінок і чемпіонки України з шахів, студентки ІВТ Ю. Осьмак на Всесвітній шаховій олімпіаді у Батумі став успішним.
1655219
  Весела І. Шаховий буквар / І. Весела, Ї. Веселий. – Київ, 1983. – 126с.
1655220
  Костюченко О.І. Шаховий дивосвіт / О.І. Костюченко, П.О. Римаренко. – Київ : Здоров"я, 1989. – 140с.
1655221
  Горгієв Т.Б. Шаховий етюд на Україні / Т.Б. Горгієв, П.С. Бондаренко. – К, 1966. – 148с.
1655222
  Карпов А.Є. Шаховий калейдоскоп / А.Є. Карпов, Є.Я. Гик. – Київ, 1981. – 215 с.
1655223
   Шаховий кодекс СРСР. – вид. 8-е. – Київ, 1959. – 56с.
1655224
   Шаховий кодекс СРСР. – Київ, 1968. – 42с.
1655225
   Шаховий кодекс СРСР. – Київ, 1981. – 40с.
1655226
  Матчук Я. Шаховий турнір в ІМВ // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  Імена трійки лідерів турніру: 1. Володимир Левківський (4 МБ), 2. Андрій Прокоф"єв (3 МЕВ), 3. Ярослав Красільчук (4 МЕВ). Інститутський клуб із шахів створено за спільної ініціативи Ради студентів гуртожитку, а також П.В. Дзюби та М.М. Гнатовського.
1655227
   Шахові історії // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 6


  "Для міжнародного гросмейстера серед жінок і чемпіонки України з шахів Юлії Осьмак 2018 рік був вдалим. Вона дебютувала на Всесвітній шаховій олімпіаді в Батумі, звідки привезла срібну медаль. У вільний від змагань час продовжувала навчатися в ...
1655228
  Хоменко В. Шахові партії як об"єкт авторського права / В. Хоменко, С. Москаленко, А. Хоменко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 4 (90). – С.34-42. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2308-0361
1655229
  Махфуз Н. Шахразада : рассказы / Н. Махфуз. – М., 1991. – 155с.
1655230
  Карпов В. Шахраї проти Військово-морського музейного комплексу "Балаклава" // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-14


  Військово-морський музейний комплекс "Балаклава" у Севастополі
1655231
   Шахраї хотіли нажитися на гуманітарці // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 16-31 липня (№ 28-29)
1655232
  Гольдони К. Шахрай / К. Гольдони. – Х.-К., 1930. – 120с.
1655233
  Лебедєв О.П. Шахрайства з фінансовими ресурсами на фінансовому ринку України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 167-173.
1655234
  Кіріленко Ф.О. Шахрайства, вчинені в Україні у 1960–2018 роках / Ф.О. Кіріленко, В.Є. Марценко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 247-257. – ISSN 2072-8670
1655235
  Головач В.В. Шахрайство в ресторані та як з ним боротися (продовження). Тактика і методика боротьби з шахрайством в ресторані // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 5. – С. 32-43
1655236
  Деламайре Л. Шахрайство з кредитними картками та способи виявлення: аналыз / Л. Деламайре, Х. Абдоу, Д. Пойнтон // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 2. – С. 54-65. – ISSN 1998-6068
1655237
  Шпак В.А. Шахрайство і помилки за результатами аудиторських перевірок: причини їх виникнення та можливі наслідки / В.А. Шпак, Р.Ю. Овчарик, І.Т. Райковська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (322). – C. 115-128. – ISSN 2305-7645
1655238
  Ахмедов А. Шахрайство і страхування професійної відповідальності: коментар до справи Goldsmith Williams проти Travelers Insurance Compani Ltd (2010) // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 28-29. – ISSN 1810-7923
1655239
  Колодізєв Шахрайство із платіжними картками: сучасний стан і заходи протидії / Колодізєв, ОМ, О.В. Коцюба // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 315-321. – ISSN 2222-4459
1655240
  Тищенко Д. Шахрайство на страховому ринку // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 46-47. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-7923
1655241
  Глушков В.О. Шахрайство на фінансових ринках у біржовій торгівлі : правовий та кримінологічний аналіз / В.О. Глушков, П.М. Коваленко. – Київ : ІнЮре, 2008. – 280с. – ISBN 978-966-313-315-7
1655242
   Шахрайство та відмивання грошей у страховому бізнесі // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2005. – № 11. – С. 2325
1655243
  Козоріз Г.Г. Шахрайство у страхуванні та шляхи його усунення : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 131-138. – Бібліогр.: 5 назв
1655244
  Клименко О.А. Шахрайство у сфері надання туристичних послуг в Україні: кримінально-правова характеристика та запобігання : монографія / О.А. Клименко, А.В. Савченко ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : АртЕк, 2018. – 224, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7674-55-8
1655245
  Клименко О.А. Шахрайство у сфері надання туристичних послуг: кримінально-правова характеристика та запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Клименко Ольга Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1655246
  Смаглюк О. Шахрайство, вчинене шляхом некзаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.82-87
1655247
  Костяна І. Шахрайські схеми при посередництві у вступі до закордонних вищих навчальних закладів // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 4 (28). – С. 250-456. – ISSN 2306-9082
1655248
  Авакян А.А. Шахре-Шад, веселый город : рассказы : пер. с арм / Авакян А.А. ; [ил.: М.В. Петросян]. – Москва : Советский писатель, 1968. – 239 с. : ил.
1655249
  Захаров С.М. Шахрисабз / С.М. Захаров, Н.Х. Хикматов. – Ташкент, 1979. – 64 с.
1655250
  Джураев Б. Шахрисябзкий говор узбекского языка. / Б. Джураев. – Ташкент, 1964. – 204с.
1655251
  Гусєв В.І. Шахсей-вахсей / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 417. – ISBN 966-642-073-2
1655252
  Азимова С. Шахская вода : рассказы [из цикла "На дорогах Ирана"] / Саида Азимова. – Ташкент : Ташкент, 1965. – 71 с. – (Новые рассказы)
1655253
  Черков Г. Шахта - жанровий кінопотенціал: ідейний пафос, соціальна драма, пригодницький колорит // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 30-39. – ISSN 1728-6875
1655254
  Лопес С.А. Шахта / С.А. Лопес. – Изд. иностр. лит. – М, 1963. – 192с.
1655255
  Плетнев А.Н. Шахта / А.Н. Плетнев. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 286 с.
1655256
  Плетнев А.Н. Шахта / А.Н. Плетнев. – Кемерово, 1983. – 207с.
1655257
  Накадзато К. Шахта в море / К. Накадзато. – М., 1975. – 192с.
1655258
  Донченко О. Шахта в степу : повість / О. Донченко. – Київ, 1949. – 168 с.
1655259
  Келлерман Б. Шахта дяди Тома / Б. Келлерман, 1925. – 19с.
1655260
   Шахта коксовая. Проект.. – Новосибирск, 1931. – 114с.
1655261
  Черков Г.А. Шахта. Енергетика кіногенічності = Шахта. Энергетика киногеничности / Георгій Черков ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ : [б. в.], 2017. – 123, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., фотоіл. – Парал. тит. арк. рос. - Текст продубльовано рос. – Бібліогр.: с. 120-121 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8213-1


  В пр. № 1718101 напис: Национальной Библиотеке Украины имени В.И. Вернадского от автора и давнего читателя. С любовью к ее стенам, книгам и людям. 31.10.2017
1655262
   Шахтаминская Мо-порфировая рудно-магматическая система (Восточное Забайкалье): возраст, источники / А.П. Берзина, А.Н. Берзина, В.О. Гимон, Р.Ш. Крымский, А.Н. Ларионов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 6. – С. 764-786 : рис., табл. – библиогр.: с. 783--786. – ISSN 0016-7886
1655263
  Келерман К. Шахтар Мак / К. Келерман. – Київ. – 11 с.
1655264
  Бедзик Д.І. Шахтарі : п"єса на одну одміну : образ з часів громадянс. війни 1918 р. : із творів спілки селян. письменників / Дмитро Бедзик. – Харків : Держвидав України, 1925. – 50 с. – (Народна театральна бібліотека)
1655265
  Золя Е. Шахтарі / Е. Золя. – К., 1927. – 271с.
1655266
  Золя Е. Шахтарі / Е. Золя, 1930. – 414с.
1655267
  Ігішев В.Н. Шахтарі / В.Н. Ігішев. – Київ, 1949. – 248с.
1655268
  Ігішев В.Н. Шахтарі / В.Н. Ігішев. – Сталіно, 1949. – 288с.
1655269
   Шахтарі Донбасу. Альбом. – Київ, 1959. – 248с.
1655270
  Топчій І. Шахтарська повість / І. Топчій. – Харків, 1930. – 120с.
1655271
  Ющенко В. Шахтарська правда: // Без цензури, 2004


  Ст. лідера блоку "Наша Україна", канд. на посаду Президента України
1655272
   Шахтарська слава : поезії. – Київ, 1979. – 209 с.
1655273
  Ільницький І.І. Шахтарська соната / І.І. Ільницький. – К., 1980. – 135с.
1655274
  Цмокаленко Д.Г. Шахтарська сторона : нариси / Д.Г. Цмокаленко. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво,, 1955. – 120 с.
1655275
  Гасиджак Л. Шахтарська субкультура в контексті урбанізаційних процесів на Донеччині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 68-75
1655276
  Михайличенко Б.М. Шахтарський гарт. Нариси / Б.М. Михайличенко. – Львів, 1959. – 112с.
1655277
  Агапов В.Л. Шахтарський рух Донбасу: боротьба за екологічну безпеку (1989-1990) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2005. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 1728-3671
1655278
  Агапов В.Л. Шахтарські колективи радянської України й органи влади СРСР: взаємовідносини напередодні та під час весняного страйку 1991 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 143-160. – ISSN 0130-5247
1655279
  Майборода Н.В. Шахтарські мотиви "малої прози" Спиридона Черкасенка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 139-142. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1655280
  Білецька В.Ю. Шахтарські пісні / В.Ю. Білецька. – [Київ : Друкарня Української Академії Наук., 1927. – С. 50-71. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1655281
  Дем"яненко В.І. Шахтарські сини полків / В.І. Дем"яненко. – Донецьк, 1976. – 72с.
1655282
  Гонимов И.А. Шахтарчук / И.А. Гонимов. – Х., 1931. – 182с.
1655283
  Гонимов И.А. Шахтарчук / И.А. Гонимов. – Х.-Одесса, 1935. – 224с.
1655284
  Гонимов И.А. Шахтарчук / И.А. Гонимов. – Л., 1939. – 391с.
1655285
  Гонимов И.А. Шахтарчук / И.А. Гонимов. – Сталино, 1948. – 363с.
1655286
  Гонимов И.А. Шахтарчук / И.А. Гонимов. – Сталино, 1950. – 440с.
1655287
  Гонимов И.А. Шахтарчук / И.А. Гонимов. – К., 1951. – 615с.
1655288
  Гонимов И.А. Шахтарчук / И.А. Гонимов. – Сталино, 1954. – 416с.
1655289
  Гонимов И. Шахтарчук / И. Гонимов. – Киев : Детская литература, 1958. – 404 с.
1655290
  Олійник С. Шахтарям донецьким - хлопцям молодецьким / С. Олійник. – Київ : Молодь, 1957. – 83 с.
1655291
  Олійник С. Шахтарям донецьким - хлопцям молодецьким / С. Олійник. – 2-е вид., доп. – Донецьк, 1961. – 88 с.
1655292
  Чебалин П.Л. Шахтер - это звучит гордо / П.Л. Чебалин. – Киев, 1957. – 128с.
1655293
  Черкашина Л.Е. Шахтерки / Л.Е. Черкашина. – М, 1932. – 79с.
1655294
  Чебалин П.Л. Шахтерочка душа / П.Л. Чебалин. – Киев, 1972. – 107с.
1655295
  Майерова М. Шахтерская баллада / М. Майерова. – Москва, 1956. – 135 с.
1655296
  Майерова М. Шахтерская баллада / М. Майерова. – Москва, 1980. – 150 с.
1655297
  Дроздов И.В. Шахтерская династия. / И.В. Дроздов. – Донецк, 1966. – 122с.
1655298
  Анциферов Н.С. Шахтерская лампочка : избранные стихи / Анциферов Н.С. ; предисл. А. Мартынова ; ил.: Е.Р. Скакальский. – Москва : Совецкая Россия, 1971. – 143 с. : ил.
1655299
  Анциферов Н.С. Шахтерская лампочка : избранные стихи / Николай Анциферов ; предис. А. Мартынова ; худож. В. Валериус. – Москва : Современник, 1977. – 127 с. : ил.
1655300
  Акимов И.З. Шахтерская стрелковая : [докум. повесть о 218-й шахтерской стрелковой дивизии] / И.З. Акимов ; [ил.: Ю.И. Сотников]. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1974. – 143 с. : ил.
1655301
  Ярмаль А.И. Шахтерская честь / А.И. Ярмаль, 1949. – 155с.
1655302
  Жариков М Л. Шахтерские зори / М Л. Жариков, . – Москва : Правда, 1981. – 47 с.
1655303
  Родичев Н.И. Шахтерские зори / Н.И. Родичев. – Донецк, 1985. – 142с.
1655304
  Шур М.М. Шахтерские очерки / М.М. Шур. – М., 1955. – 144с.
1655305
  Северов П.Ф. Шахтерские повести / П.Ф. Северов. – Москва, 1966. – 479с.
1655306
  Беспощадный П.Г. Шахтерские поэмы / Павел Беспощадный. – Сталино : Областное книжноем издательство, 1959. – 100 с., [1] л. портр.
1655307
  Морцинек Г. Шахтерский закон: роман / Г. Морцинек. – Донецк, 1985. – 271с.
1655308
  Анненков Ю.Л. Шахтёрский сенатор : роман : [о П. Неруде : для старш. возраста] / Ю.Л. Анненков ; грав. Д. Бисти. – Москва : Детгиз, 1962. – 239 с. : ил.
1655309
   Шахтерский характер: рассказы писателей Кузбасса и Донбасса.. – Кемерово-Донецк, 1984. – 318с.
1655310
   Шахтерское братство : стихи / [сост. В.И. Демидов]. – Донецк : Донбас, 1985. – 229 с. : ил. – Миниатюрное издание
1655311
  Жариков М Л. Шахтёрское сердце / М Л. Жариков, . – Москва, 1961. – 320с.
1655312
   Шахтерское счастье.. – Сталино, 1952. – 91с.
1655313
  Бондарчук П.Ф. Шахтерське небо / П.Ф. Бондарчук. – К, 1979. – 56с.
1655314
  Бондарчук П.Ф. Шахтерські вогники / П.Ф. Бондарчук. – К, 1983. – 18с.
1655315
  Малявин П.М. Шахтеры - гвардия труда: Страницы истории Профсоюза рабочих угольной пром-сти. / П.М. Малявин. – М., 1986. – 215с.
1655316
  Игишев В.Н. Шахтеры / В.Н. Игишев. – М., 1949. – 292с.
1655317
  Игишев В.Н. Шахтеры / В.Н. Игишев. – Сталино, 1949. – 292с.
1655318
  Игишев В.Н. Шахтеры / В.Н. Игишев. – М., 1951. – 291с.
1655319
  Северов П.Ф. Шахтеры / П.Ф. Северов. – Киев, 1975. – 327с.
1655320
   Шахтеры. – М., 1984. – 48с.
1655321
   Шахтеры в художественной литературе: сб.. – М., 1952. – 796с.
1655322
   Шахтеры в художественной литературе: сб.. – М., 1952. – 796с.
1655323
  Малашенко Г.В. Шахтеры Дона в борьбе за власть Советов / Г.В. Малашенко. – Шахты, 1957. – 69с.
1655324
  Романцов В.Е. Шахтеры Донбасса в борьбе за повышение семилетнего плана развития народного хозяйства (1959-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Романцов В.Е. ; АН ССР, От-ние обществ. наук. – Киев, 1962. – 22 с.
1655325
  Зинченко И.М. Шахтеры на фронте / И.М. Зинченко. – Луганск, 1961. – 186с.
1655326
  Васильев И.И. Шахтеры Подмосковья в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Васильев И.И. ; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1970. – 26 с.
1655327
  Черных Е.Д. Шахтеры подмосковья. / Е.Д. Черных. – М, 1943. – 36с.
1655328
   Шахтеры: лит.-репертуар. сб.. – М., 1950. – 374с.
1655329
  Богданович С. Шахти зовуть / С. Богданович. – Львів : Молодь, 1949. – 43 с.
1655330
  Крульмин Г. Шахтинский процесс / Г. Крульмин. – М.-Л : Московский рабочий, 1928. – 76 с.
1655331
  Минеев Б.В. Шахтная вентилационная дверь шторного типа / Б.В. Минеев. – М., 1961. – 19с.
1655332
   Шахтная вода как дополнительный природный ресурс / Е.В. Григорюк, Г.Л. Майдуков, В.Д. Мартовицький, Д.П. Родин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 40-43. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1655333
  Кравцов А.И. Шахтная геология / А.И. Кравцов. – М., 1977. – 278с.
1655334
  Мухаметшин А.А. Шахтно-скважинная магниторазведка. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.12 / Мухаметшин А.А.; Сверд.горный ин-т. – Свердловск, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1655335
  Алымов А.Н. Шахтное строительство и воспроизводство основных фондов / А.Н. Алымов. – Москва, 1972. – 207с.
1655336
   Шахтные водоотливные установки.. – Х.-К., 1933. – 36с.
1655337
   Шахтные исследования геомеханических процессов в окрестности участковых выработок ГП "Шахтоуправление" "Южнодонбасское №1" / А.В. Солодянкин, А.Е. Григорьев, А.В. Халимендик, С.В. Машурка // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 87-98 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
1655338
  Лунев Л.И. Шахтные системы разработки месторождений урана подземным выщелачиванием / Л.И. Лунев. – М., 1982. – 126с.
1655339
   Шахты : Ист.-краеведч. очерк о городе. – Ростов -на-Дону, 1974. – 232с.
1655340
  Истошин С.Ю. Шахты в море / С.Ю. Истошин, И.А. Ковалев. – Москва : Наука, 1969. – 160с.
1655341
  Рамирес В.Ф. Шахты скорби. / В.Ф. Рамирес. – М, 1962. – 199с.
1655342
   Шацк - родина казачества : Новые туристские возможности Рязанской области. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 61 : Фото
1655343
   Шацьке поозер"я : монографія / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан (голова) та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – ISBN 978-966-600-671-7
Т. 1 : Геологічна будова та гідрогеологічні умови / [І.І. Залеський та ін.]. – 2014. – 188, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184–188
1655344
   Шацький національний природний парк : Наукові дослідження 1994-2004 рр.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 20-річчю створення Шацького нац. природ. парку (17-19 травня 2004 року). – Луцк, 2004. – 224с. – ISBN 966-8468-46-5
1655345
  Стойко С.М. Шацький природний національний парк / С.М. Стойко. – Львів, 1986. – 48с.
1655346
  Лазарчук В.А. Шацькі озера / В.А. Лазарчук. – Львів : Каменяр, 1975. – 40с.
1655347
  Монастырский Анджей Шашечки и звезды: Повесть. / Монастырский Анджей. – М., 1977. – 174с.
1655348
  Буткевич В А. Шашечные окончания-миниатюры / В А. Буткевич, Я М. Левандовский, . – К., 1985. – 120с.
1655349
  Мозер И.Ф. Шашечные окончания / И.Ф. Мозер. – М., 1963. – 318с.
1655350
   Шашечный кодекс СССР единый. Офиц. текст правил шашеч. игры и шашеч. соревнований.. – М., 1937. – 64с.
1655351
   Шашечный кодекс СССР.. – М., 1963. – 32с.
1655352
   Шашечный кодекс СССР. Правила соревнований.. – М., 1971. – 48с.
1655353
  Цирик З.И. Шашечный эндшпиль. / З.И. Цирик. – М., 1959. – 216с.
1655354
  Калинский Д.М. Шашечный этюд / Д.М. Калинский, М.М. Становский. – М, 1958. – 158с.
1655355
  Пепа В. Шашіль проти генія // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 11). – С. 6


  Телеопус "Таємниці генія Шевченка" на каналі 1+1.
1655356
  Курас І. Шашкевич Маркіян Семенович. Український письменник, один із зачинателів нової української літератури в Західній Україні // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 339. – ISBN 966-642-207-7
1655357
   Шашкевичіана = Shashkevvychiana. – Львів - Броди - Вінніпег : Просвіта. – ISBN 5-77021026-5
Вип. 1 : Маркіян Шашкевич і українське національне відродження ; Вип. 2 : "Руська трійця", її оточення, послідовники і дослідники. – 1996. – 465 с. – (Нова серія)
1655358
   Шашкевичіана : Збірник наукових праць. – Львів - Вінніпег. – ISBN 966-02-3358-2
Вип. 5-6 : "Русалка Дністрова" у всеукраїнському та світовому вимірі; "Руська Трійця" у контексті визвольних змагань і нової української літератури. – 2004
1655359
  Шалата-Барна Шашкевичіана Богдана Лепкого // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 136-140. – ISSN 0868-4790
1655360
  Герцензон Б.М. Шашки - это интересно / Б.М. Герцензон, А.А. Напреенков. – Л., 1989. – 174с.
1655361
  Герцензон Б.М. Шашки - это интересно / Б.М. Герцензон, А.А. Напреенков. – Санкт-Петербург, 1992. – 174 с.
1655362
   Шашки за 1956 год. Ежегодник.. – М., 1958. – 293с.
1655363
  Шмидт Ю.А. Шашки на стоклеточной доске / Ю.А. Шмидт. – М., 1955. – 56с.
1655364
  Слезкин П.А. Шашки. / П.А. Слезкин. – М., 1953. – 160с.
1655365
   Шашки. Правила игры и соревнований.. – М.-Л., 1949. – 48с.
1655366
   Шашки. Правила игры и соревнований.. – М., 1953. – 32с.
1655367
   Шашки. Правила игры и соревнований.. – М., 1954. – 32с.
1655368
   Шашки. Программа для секций коллективов физической культуры.. – М., 1954. – 72с.
1655369
   Шашкова Людмила Олексіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 530-531. – ISBN 978-966-439-754-1
1655370
  Самохин Н.Я. Шашлык на свежем воздухе / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1970. – 191с.
1655371
   Шашурін Ігор Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 408 : фото
1655372
   Шая Бронштейн : рисунок, гуашь, литография, линогравюра. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1971. – 14, [18] с.
1655373
  Лозко Г. Шаян Володимир Петрович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 305-307. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1655374
  Логвинова В.М. ШБО - оптимальная модель информационно-библиотечного обеспечения образовательных учреждений // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 225-229
1655375
  Гривнина А.С. Швабинский / А.С. Гривнина. – М., 1957. – 50с.
1655376
  Земляк Я.Б. Швабра / Я.Б. Земляк. – Фрунзе, 1955. – 64с.
1655377
  Руднічук А. Швабський союз міст та його роль у підтримці регіонального миру і порядку у пізньосередньовічній Німеччині // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 132-136. – ISBN 978-966-171-783-9


  Швабський союз міст — союз (ліга, коаліція) 22-х швабських міст (Аугсбург, Ульм, Ройтлінген, Гайльбронн та ін.), укладений в 1331 році за ініціативи імператора Людвіга Баварського з метою взаємного самозахисту від інших васалів Священної Римської ...
1655378
   Швалб Юрій Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 531. – ISBN 978-966-439-754-1
1655379
  Кассиль Л.А. Швамбрания / Л.А. Кассиль. – Москва, 1957. – 270с.
1655380
  Вольфсон Л.Ф. Шварц Е. Мечты, оправданные действительностью: утопические коммуны в США // Кризис буржуазной цивилизации и поиски "нового стиля жизни" : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т науч. информации по общественным наукам ; отв. ред. Вольфсон Л.Ф. [и др.]. – Москва, 1985. – Вып. 4. – С. 149-158. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1655381
  Винниченко І. Шварц Едуард Адамович / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 362. – ISBN 978-966-7863-77-7
1655382
  Хаткевич Василий Шварценеггер предлагает солнечные батареи : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 4
1655383
  Букет Є. Швачка - фенікс українського духу / Євген Букет. – Київ : Український пріоритет ; Альтернатива, 2016. – 358, XXXII, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 343-358. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7398-15-7
1655384
  Швед А.Д. Швед А. Д. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 095 / Швед А. Д.; АН УССР, Ин-т микробиол. и вирусол. – Київ, 1971. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
1655385
  Міщенко Ю. Шведи в Україні // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 415, вересень : вересень. – С. 15-17


  "До 275-річчя нещасливої битви."
1655386
  Міщенко Ю. Шведи в Україні // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 416, жовтень : жовтень. – С. 16-19
1655387
  Слісаренко О. Шведи в українському Степу // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 135-142
1655388
  Зубко М.В. Шведская вертикаль / М.В. Зубко. – М, 1989. – 206с.
1655389
   Шведская война 1808-1809 гг. / Сост. Воен.-ист. отд. Швед. Ген. штаба ; Пер. группы офицеров Финлянд. воен. окр. под общ. ред. Ген. штаба полк. А.М. Алексеева. – Санкт-Петербург : Издание Глав. упр. Ген. штаба ; Тип. "Бережливость"
Ч. 2. – 1907. – XII, 342 с. – Библиогр.: "Источники..." (с. VII-XII)
1655390
   Шведская война 1808-1809 гг. / Сост. Воен.-ист. отд. Швед. Ген. штаба ; Пер. группы офицеров Финлянд. воен. окр. под общ. ред. Ген.-майора Алексеева и полковника Ниве. – Санкт-Петербург : Издание Глав. упр. Ген. штаба ; Тип. "Бережливость"
Ч. 3 и приложения. – 1907. – XII, 276, 67 с. – Библиогр.: "Источники..." (с. IX-XI)
1655391
  Шаскольский И.П. Шведская интервенция в Карелии в начале XVII в. / И.П. Шаскольский. – Петрозаводск, 1950. – 168с.
1655392
  Кудряшов С.М. Шведская модель церковно-государственных отношений // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 8 (62). – С. 9-20. – ISSN 1812-8696
1655393
  Лащев А.М. Шведская модель экономического роста // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 90-97. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1655394
  Плевако Наталия Шведская модель. "Чиновник - друг человека" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 3 (204), март. – С. 86-87 : фото. – ISSN 1029-5828
1655395
   Шведская новелла 19-20-го веков. – Москва, 1964. – 550с.
1655396
  Чернышева О.В. Шведская религиозная жизнь в конце XX - начале XXI века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 72-89. – ISSN 0130-3864


  В статье подробно показано, как Шведская церковь, преодолевая характерный для протестантской Европы кризис, приспосабливается, перестраивается и ищет новые формы работы с верующими и не только.
1655397
  Тимашкова О.К. Шведская социал-демократия у власти : (Очерк послевоенной экономической и социальной политики) / О.К. Тимашкова. – Москва, 1962. – 144 с.
1655398
  Чернышева О.В. Шведская церковь накануне и во время Второй мировой войны (1930-1945 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 4. – С. 65-83. – ISSN 0130-3864
1655399
  Кавицкий А.В. Шведские глаголы stalla и sta с отделяемыми/неотделяемыми частицами и их эквиваленты в русском языке / А.В. Кавицкий, Л.Л. Салькова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 139-146.
1655400
  Эрикссон П. Шведские историки о Карле XII и Великой Северной войне // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 4. – С. 8-27. – ISSN 0130-3864
1655401
  Чивилихин В.А. Шведские остановки / В.А. Чивилихин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 175 с.
1655402
  Сабатье Р. Шведские спички / Р. Сабатье. – М, 1975. – 256с.
1655403
  Сабатье Р. Шведские спички / Р. Сабатье. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 207 с.
1655404
   Шведские ученые о шведской модели и ее российских трактовках // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 8. – С. 94-106. – ISSN 0131-2227
1655405
  Барзов Александр Шведский S-класс : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 166 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1655406
  Востров А. Шведский архипелаг Финляндии = Большая литература Финляндии // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2014. – № 1/2. – С. 180-193. – ISSN 0131-8136
1655407
   Шведский детектив.. – К., 1993. – 427с.
1655408
  Гришин И.В. Шведский парламентский тупик: выход найден? // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 5. – С. 65-70. – ISSN 0131-2227


  Анализируются неожиданные события в политической жизни Швеции в декабре 2014 г. - отклонение риксдагом правительственного проекта бюджета, возникновение парламентского тупика и перспективы внеочередных выборов, которых не было с 1958 г. Возмутителем ...
1655409
   Шведский разговорник. – Москва : Астрель ; АСТ ; Транзиткнига, 2006. – 256с. – ISBN 5-17-033896-1 (5-271-13044-4, 5-9578-3124-7)
1655410
  Туровская Л. Шведский соловей. 6 октября (1820) - 200 лет со дня рождения Енни Линд, шведской оперной певицы // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 31. – С. 2


  Линд Енни (Jenny Lind), известная также под галлизированным именем Женни Линд или энглизированным Дженни Линд, имя при рождении Юханна Мария Линд (1820-1887) - шведская оперная певица, прозванная "шведским соловьем".
1655411
  Маслова-Лашанская Сарра Семеновна Шведский язык. / Маслова-Лашанская Сарра Семеновна. – Л.
1. – 1953. – 320с.
1655412
  Попов О.К. Шведский язык. Грамматический очерк, лит. тексты с коммент. и словарем. / О.К. Попов, Н.М. Попова. – Москва, 1969. – 163с.
1655413
   Шведско-русский военный словарь. – Москва, 1964. – 432с.
1655414
  Максимов В.Ф. Шведско-русский политехнический словарь / В.Ф. Максимов. – Москва, 1964. – 1257с.
1655415
  Шейгам А.Г. Шведско-русский разговорник / А.Г. Шейгам. – Москва, 1989. – 236с.
1655416
  Миланова Д.Э. Шведско-русский словарь : около 38 000 слов / Д.Э. Миланова. – Москва : ОГИЗ ; Гос. изд. иностр. и нац. словарей, 1949. – 652 с.
1655417
  Миланова Д.Э. Шведско-русский словарь : около 62 000 слов / Д.Э. Миланова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1959. – 1296 с.
1655418
  Миланова Д.Э. Шведско-русский словарь : около 62 000 слов / Д.Э. Миланова. – Изд. 3-е. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1962. – 1060 с.
1655419
  Миланова Д.Э. Шведско-русский словарь : около 10 000 слов / Д.Э. Миланова. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 344 с.
1655420
  Миланова Д.Э. Шведско-русский словарь / Д.Э. Миланова. – Москва, 1985. – с.
1655421
  Миланова Д.Э. Шведско-русский словарь. 63500 слов. / Д.Э. Миланова. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 760 с.
1655422
   Шведское качество // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 66--67 : фото
1655423
  Кан А.С. Шведское крестьянство в борьбе против усиления феодально-помещичьего гнета в 1620-50-х гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Кан А.С.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1952. – 18л.
1655424
  Гетьман О.Г. Шведська академія обирає китайського письменника Мо Яня . Премія 2012 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 37-38
1655425
  Лобачов Д. Шведська армія початку XVIII століття // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 17-23. – ISBN 978-966-171-893-6
1655426
  Коваль О. Шведська держава добробуту в об"єктиві української еміграційної періодики міжвоєнного часу // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 200-209. – ISSN 1998-4634
1655427
   Шведська Лапландія. На собаках до крижаного Готелю // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28 : Фото
1655428
  Пашков Михайло Шведська модель безпеки: миролюбний, добре озброєний нейтралітет // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 1 (105). – С. 40-43
1655429
  Сивий Р.П. Шведська модель євроінтеграційної політики: перспективи використання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 51-55. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У роботі досліджено модель розвитку Швеції в контексті європейської інтеграції, зокрема, основні принципи соціальної політики і регулювання ринку праці. Проаналізовано перспективи використання шведського досвіду у вирішенні найбільш гострих для України ...
1655430
  Попко В.В. Шведська модель місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 282-287. – ISSN 2219-5521
1655431
  Попко В.В. Шведська модель місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 282-287. – ISSN 2219-5521
1655432
  Орлова Т. Шведська модель соціально-економічного розвитку: сутність і сучасні виклики // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 34-36
1655433
  Коструба В.В. Шведська модель соціально-правової держави ( історико-теоретичний аналіз ) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Коструба В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 217 л. + Додатки: л. 187-193. – Бібліогр.: л. 194-217
1655434
  Коструба В.В. Шведська модель соціально-правової держави (історико-теоретичний аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. / Коструба В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Ббібліогр.: 6 назв
1655435
  Опанащук П. Шведська модель соціального захисту населення від безробіття // Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції : [зб. матеріалів доп. та тез міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12 листоп. 2019 р.] / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [редкол.: Р.В. Войтович та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 80-82
1655436
  Мельник С. Шведська модель соціального страхування // Соціальний захист : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2008. – № 8. – С. 37-40.
1655437
  Кобринь Т.С. Шведська модель: міф чи реальність? // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 282-288
1655438
  Гай-Нижник Шведська соціально-економічна модель: історичний аспект суспільно-господарського досвіду // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 14-16. – ISSN 1728-6220
1655439
  Кудрицька Т.Л. Шведська спільнота України у працях вітчизняних та зарубіжних істориків // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2012. – [Вып. 38]. – С. 250-264. – ISBN 978-966-551-322-3
1655440
  Степанков В.С. Шведський вектор у зовнішній політиці Богдана Великого: формування, укладення Кам"янецької угоди та її провал (1649–1655 рр.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 76-87
1655441
  Дубина О. Шведський геополітичний чинник у політиці гетьмана Івана Мазепи, або геополітичні аспекти шведсько-українського союзу початку XVIII ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 30-49. – ISSN 0869-3595
1655442
  Бідюк Н. Шведський досвід професійної підготовки вчителів у контексті освітніх реформ в Україні / Н. Бідюк, Н. Ратушняк // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2022. – Т. 12, вип. 2. – С. 45-53. – ISSN 2308-4081
1655443
  Пересоляк В.Ю. Шведський досвід управління та ведення кадастру вторинних ресурсів // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 22-29 : графік. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
1655444
  Маліцька Ю.Г. Шведський етнос на Півдні Російської імперії ( кінець XVIII ст. - 1861 р. ): Історіографічний аспект // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 138-144. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1655445
  Сватоплук Т. Шведський мармур / Т. Сватоплук. – Київ, 1970. – 180 с.
1655446
  Дубровик-Рохова Шведський підхід до сталого розвитку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 червня (№ 98)
1655447
  Ворожбит О. Шведський стиль. Як пов"язані політика й домашній затишок // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 26 (710), 2.07- 8.07.2021. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561
1655448
  Хижняк А.Ф. Шведські враження / А.Ф. Хижняк. – Київ, 1956. – 144с.
1655449
   Шведські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1990. – 172 с. – Мініатюрне видання. – (Мудрість народна)
1655450
  Шаповал Л. Шведські штаб-квартири на підступах до Полтави // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 320-332. – ISBN 978-966-8591-31-0
1655451
  Грушевський М.С. Шведсько-Український союз 1708 р. / написав Михайло Грушевський. – [Львів], 1909. – 14 с. – Окремий відботок


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена передовсїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
1655452
  Мицик Ю.А. Шведсько-фінський семінар "Полтавська битва - осмислення у часовій перспетиві" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 232-233. – ISSN 0130-5247
1655453
  Бобылева С.И. Шведы Украины и государственная власть // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 247-268
1655454
  Бобылева С.Й. Шведы Украины и государственная власть // На Рейне и Днепре: опыт непредвзятой германистики : сборник науч. трудов / С.И. Бобылева. – Днипро : Лира, 2017. – С. 202-222. – ISBN 978-966-383-915-8
1655455
  Шатилов М. Швейк-не Швейк, папужачий полк та всяке інше веселе й невеселе : документальна повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 131-167. – ISSN 0320-8370
1655456
  Гашек Я. Швейк-симулянт / Я. Гашек, 1946. – 64с.
1655457
  Пытлик Р. Швейк завоевывает мир / Р. Пытлик. – М., 1983. – 237с.
1655458
  Леонов Сергей Швейная машинка Singer : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райдан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 42 : Фото
1655459
  Лапенас Й. Швейная промышленность Литовсткй ССР и некоторые вопросы ее развития : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лапенас Й. ; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1968. – 24 с.
1655460
  Носик Б.М. Швейцар / Б.М. Носик. – М, 1971. – 412с.
1655461
  Диксон В. Швейцария : описание природы, нравов и обычаев страны и ее гос. устройства и обществ. учрежд., с прилож. соч. того-же авт.: "Свободная Россия" / В. Диксон. – 2-е изд. – С.-Петербург : Типо-литография И.П. Вощинского, 1886. – 403, [5] с.
1655462
  Членов Б.А. Швейцария / Б.А. Членов. – Москва : Типо-литография Г.И. Простакова, 1897. – 609 с.
1655463
  Величкина В.М. Швейцария : швейцарские горы; швейцарские города и деревни; жизнь швейцарского народа / В.М. Величкина. – Москва : Типография Высочайше утвержд. Т-ва И.Д. Сытина
№ 308. – 1898. – 213, [1] с.
1655464
   Швейцария : Иллюстрированный путеводитель. – С.-Петербург, 1911. – 94с.
1655465
  Величкина В.М. Швейцария : швейцарские горы; швейцарские города и деревни; жизнь швейцарского народа / В.М. Величкина. – 3-е изд. – Москва : Тип. Российск. Федерат. Республики (бывш. Синодальная), 1918. – 240, [1] с.
1655466
  Бонч-Бруевич Швейцария : швейцарские горы:, швейцарские города и деревни; жизнь швейцарского народа / Бонч-Бруевич. – 4-е изд. – Москва : Жизнь и знание, 1923. – 215с. : ил.
1655467
  Мухин А.С. Швейцария / А.С. Мухин, М. Иппва. – Москва, 1954. – 71с.
1655468
   Швейцария. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 32 с.
1655469
  Могутин В.Б. Швейцария / В.Б. Могутин. – М, 1975. – 176с.
1655470
   Швейцария : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 70-74 : Іл.
1655471
  Щербина Татьяна Швейцария : Швейцарский пазл. Европа // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 52-68 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1655472
   Швейцария // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 1 : Карта
1655473
   Швейцария : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 64-67 : Фото
1655474
   Швейцария : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 62-65 : Фото
1655475
   Швейцария : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 46-49 : Фото
1655476
  Широков Василий Швейцария // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 46-47 : фото
1655477
  Сабельников Л.В. Швейцария .Экономика и внешння торговля / Л.В. Сабельников. – Москва, 1962. – 184с.
1655478
  Перевощиков К.А. Швейцария вчера и сегодня, завтра / К.А. Перевощиков. – Москва, 1984. – 112с.
1655479
  Крашенинников В.Л. Швейцария знакомая и незнакомая. : Путевые очерки / В.Л. Крашенинников, Г.П. Драгунов. – Москва : Мысль, 1970. – 208с.
1655480
  Юданов Ю. Швейцария и Евросоюз: трудные поиски партнерства // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 2. – С.75-83. – ISSN 0131-2227
1655481
  Эдемс, Коннингэм Швейцария и ее учреждения : The Swiss confederation, by sir Francis Ottiwel Adams and Cunningham) : Пер. с англ / Эдемс и Коннингэм. – Санкт-Петербург : Тип. С.В.Волпянского, 1893. – [2], VIII, 320 с.;
1655482
  Мазохин В.А. Швейцария и угроза фашизма (1933-1944гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист.наук / Мазохин В.А. ; МГУ, Ист. фак. Каф. нов. и новеш. ист. – Москва, 1971. – 22 с.
1655483
  Диксон В. Швейцария и швейцарцы: самоуправление - церковь - школы - военная повинность / соч.. Вильяма Гепворта Диксона, авт. "Свободной России", "Новой Америки" и т. д. [С присоединением его же ст.: Учебные заведения в Цюрихе ; Пер. с англ. под ред. А. Михайлова и Н.И. Шульгина]. – Санкт-Петербург : Тип. А. Моригеровского, 1872. – 387 с.


  Ред.: Шульгин, Николай Иванович (1832-1852)
1655484
  Бацунова Светлана Игоревна Швейцария как мировой финансовый центр // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 88-94. – Бібліогр.: с. 88-93. – ISSN 0131-2227
1655485
   Швейцария под Рузой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 73 : Фото
1655486
  Бондаренко Елена Швейцария приготовила ответ кризису : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 75
1655487
  Бюшинг Антон Фридрих Швейцария с присоединенными к ней землями : из Бишинговой географии / Перевел с нем. яз. Петр Ковалев. – В Санкт-Петербурге : При Императорской Академии наук, 1778. – [2], 619 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, папір, корінець та куточки зі шкіри з тиснен.
1655488
  Кулагин Г.Д. Швейцария. / Г.Д. Кулагин. – Москва, 1958. – 31с.
1655489
  Драгунов Г.П. Швейцария. / Г.П. Драгунов. – Москва : Мысль, 1968. – 85 с. – (У карты мира)
1655490
   Швейцария. Австрия. Германия. 4. : новая немецкоязычная драматургия / [концепция: Вольф Иро, Нина Хлыновская]. – Москва : Немецкий культурный центр им. Гете в Москве : О.Г.И, 2011. – 482, [2] с. – На контртитуле, корешке и в вып. дан. загл.: ШАГ-4. Новая немецкоязычная драматургия. – ISBN 978-5-94282-643-7


  Содерж. авт.: Пауль Бродовски, Лукас Барфус, Филипп Леле, Дэа Лоэр, Мариус фон Майенбург, Фальк Рихтер, Нино Харатишвили, Роланд Шиммельпфеннинг, Фолькер Шмидт и Георг Штаудахер, Нис-Момме Штокманн
1655491
  Хазе Владимир Швейцария. Вишня на серебре // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 19 : фото
1655492
  Исакина Юлия Швейцария. Изюминка Европы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 3. – С. 16-20 : фото
1655493
  Стахов Артур Швейцария. Минутные слабости // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 6 (2921). – С. 102-105 : фото
1655494
  Зеленский Святослав Швейцария. Нужное место: 10 уникальных туалетов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 44-50 : фото
1655495
  Зеленский Святослав Швейцария. По вертикали: 8 головокружительных лифтов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 5 (2944). – С. 56-67 : фото
1655496
   Швейцария. Страна для людей экстра-класса // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 50-55 : фото
1655497
  Дряхлова Валентина Швейцария: за год до шенгена // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 30-33 : фото
1655498
  Островская Е.П. Швейцария: иллюзии и реальность / Е.П. Островская, М.А. Ясовская. – М., 1987. – 62с.
1655499
  Драгунов Г.П. Швейцария: история и современность : (очерк новейшей истории) / Драгунов Г.П. – Москва : Мысль, 1978. – 207 с., [4] л. ил. – Библиогр.: с. 202-206 и в примеч.: с. 192-201
1655500
   Швейцария: не только зимний туризм! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1655501
  Цюблер Г. Швейцарія - стабільна, конкурентоспроможна країна: досвід для України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 21-25. – ISSN 1728-6220
1655502
  Вільд К. Швейцарія – Україна: актуальний погляд на старі зв"язки // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 463-473. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
1655503
  Супричов Олексій Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) : Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 45-47 : Фото
1655504
  Крушинська Олена Швейцарія над Случчю // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 122-125 : фото
1655505
  Павлюк Ігор Швейцарія. Бурі та щасливі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 114-117 : фото
1655506
  Горобець Марися Швейцарія. Великий маленький Базель // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 5 (143), жовтень - листопад. – С. 56-63 : фото
1655507
   Швейцарія. До джерел // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 6 (144), грудень - січень. – С. 40-43 : фото
1655508
  Горобець Ірина Швейцарія. Ідеальне буття. Віллар-Грийон. Казка Альп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 96-100 : фото
1655509
   Швейцарія. Класика жанру : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 54-59 : Фото
1655510
  Горобець Марися Швейцарія. Країна-муза : вояж - колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 92-97 : Фото
1655511
  Кабиш Світлана Швейцарія. Криця в золоті / Кабиш Світлана, Рід Лариса // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 36-38 : фото
1655512
  Горобець Марися Швейцарія. Світ Чапліна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 82-88 : фото
1655513
  Малей Антоніна Швейцарія. Схили для аристократів : Лижний сезон // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 70-71 : фото
1655514
  Власенко Анастасія Швейцарія. Туристське пасовище // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 38-44 : фото
1655515
  Дубовик Ольга Швейцарія. Через дах Європи, або із зими у весну за лічені години : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 50-53 : Фото
1655516
   Швейцарія: "Їх устами говорить душа цілого народу" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 44-53. – ISBN 978-617-7674-01-5
1655517
  Демченко П.С. Швейцарія: від конфедерації до федералізму // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/3. – С. 44-48. – ISSN 2409-1944
1655518
  Гілланд Л. Швейцарія: нація "доброй волі" // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2006. – № 7. – С. 52-56.
1655519
  Григор"єва Анна Швейцарія: приваблива та перспективна // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 2, березень - квітень. – С. 60-64 : фото. – ISSN 1998-8044
1655520
  Самойлов Юрій Швейцарія: туризм в епоху персоналізації // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
1655521
  Єременко В.Ф. Швейцарія: яка ж вона є? / В.Ф. Єременко. – Київ, 1975. – 48с.
1655522
   Швейцарская конфедерация : Справочник путешественника // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 94-102 : Карта
1655523
  Трофимова Алина Швейцарская кругосветка // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 4 (205), апрель. – С. 31 : фото. – ISSN 1029-5828
1655524
  Дояр Л. Швейцарская модель для нашої армії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 6 лютого (№ 23). – С. 23
1655525
  Кожевников Г. Швейцарская постоянная школьная выставка в Берне : Тип. Императорского Московского университета, 1908. – 16 с. – Отд.отт. из : журнала "Естествознание и география", № 6, 1908 г.
1655526
  Берлепш Швейцарские Альпы и альпийская жизнь / Берлепша. – Санкт-Петербург : Типография товарищества Общественная Польза, 1872. – X, 423 с. : ил., карты
1655527
  Тихонова А.В. Швейцарские благотворительные общества в Российской империи в первой половине XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 20. – С. 32-36. – ISSN 1812-3805
1655528
  Павлова Н.С. Швейцарские варианты : литературные портреты : Готхельф, Тёпфер, Келлер, Мейер, Вальзер, Рамю, Дюрренматт, Фриш / Н. Павлова, В. Седельник. – Москва : Советский писатель, 1990. – 318 с.
1655529
  Монтолье Швейцарские замки : Соч. г-жи Монтолье : пер. с фр. : в 6 ч. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 3-4. – 1821. – [2] 138, [2] 190 с. – Каждая из част. имеет собственный тит. л. и пагинацию


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- картон, шкіра
1655530
  Гусева З.А. Швейцарские зарисовки / З.А. Гусева. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 112 с.
1655531
  Ави-Шаул Швейцарские метаморфозы : роман / Ави-Шаул; пер. З.Змири ; предисл. А. Белова ; ил. А. Сапожников. – Москва : Прогресс, 1967. – 126 с. : ил.
1655532
  Щабельская М.Н. Швейцарские сказки и легенды / М.Н. Щабельская. – Москва, 1976. – 126с.
1655533
  Ермаков Дмитрий Швейцарские традиции - всему миру : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 58 : Фото
1655534
  Тихонова А.В. Швейцарские учителя в России в первой половине XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 142-147. – ISSN 0042-8779
1655535
  Ковальчук Г. Швейцарский музей паперу, шрифту і друкарства в Базелі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 49 - 50. – ISSN 2076-9326
1655536
  Карсанова Е.С. Швейцарский опыт государственного управления и предупреждения этнолингвистических противоречий // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 5-17. – (Гуманитарные науки ; № 5). – ISSN 2076-4685
1655537
  Клаузевиц Швейцарский поход Суворова 1799 г. / Клаузевиц. – Москва : Военное издательство, 1939. – 259 с.
1655538
  Смекалина В.В. Швейцарский поэт и ученый Альбрехт фон Галлер // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 6. – С. 184-188. – ISSN 0130-3864
1655539
   Швейцарский проездной // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 124-126 : фото
1655540
  Дряхлова Валентина Швейцарский туризм в Киеве // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 26-27 : фото
1655541
  Дряхлова Валентина Швейцарский туризм переходит на летнее время // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 34-38 : фото
1655542
   Швейцарский уголовный кодекс 1937 г.. – Москва, 1941. – 88 с.
1655543
   Швейцарский уголовный кодекс 1937 г.. – 2-е изд. – М., 1947. – 128с.
1655544
   Швейцарское обязательственное права 30 марта 1911 года. Отдел 1 // Проект Швейцарского гражданского уложения / И.С. Вольман. – [Санкт-Петербург], 1902. – С. 283-325


  Вольман С. - пом. присяж. поверенного Окр. С.-Петерб. судеб. палаты
1655545
   Швейцарское обязательственное права 30 марта 1911 года. Отдел 2 : (продолжение) // Проект Швейцарского гражданского уложения / И.С. Вольман. – [Санкт-Петербург], 1902. – С. 254-297


  Вольман С. - пом. присяж. поверенного Окр. С.-Петерб. судеб. палаты
1655546
  Капінус О. Швейцарська Конфедерація у контексті формування європейського економічного простору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 62-71. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1655547
   Швейцарська конференція. : Акти про фінанси конфедерації та контроль за фінансами, 1992. – 22 с.
1655548
   Швейцарська конференція. : Забезпечення депутатської діяльності, 1992. – 16 с.
1655549
   Швейцарська конференція. : Закони про відповідальність членів органів влади, 1992. – 14 с.
1655550
   Швейцарська конференція. : Закони про політичні права, 1992. – 38 с.
1655551
   Швейцарська конференція. : Регламентні акти Парламенту, 1992. – 104 с.
1655552
   Швейцарська конференція. : Регламенти комісій Парламенту, 1992. – 31 с.
1655553
   Швейцарська конференція. : Служби парламенту і організація Федеральної адміністрації, 1992. – 19 с.
1655554
   Швейцарська конференція. : Федеральний закон про організацію та керівництво Федеральної ради і федеральних адміністративних органів, 1992. – 20 с.
1655555
  Шахова К. Швейцарська література за три сторіччя // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.5-15
1655556
  Гутаріна К.В. Швейцарська модель виправної колонії в Україні // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.43-45
1655557
  Драгоманов М.П. Швейцарська спілка / М. Драгоманов. – 4-те. – Київ : Ранок, 1907. – 16 с. – (Видавництво "Ранок" ; № 6)
1655558
  Драгоманов М.П. Швейцарська спілка / Мих. Драгоманів. – [Київ] : Видавн. Т-во «Кpиниця», 1917. – 30 с. – (Видавниче товариство "Криниця" ; № 41)
1655559
  Радченко Т.А. Швейцарський досвід якісної вищої освіти в результаті застосування ІКТ // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 9-16. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті характеризується швейцарський досвід інтеграції ІКТ у навчальний процес. З"ясовано, що важливою тенденцією розвитку е-навчання у Швейцарії є дистанційна освіта, однією з найновіших та перспективних норм якої виступають масові відкриті ...
1655560
  Гудзевата Марина Швейцарський експрес - 2, або Рейс в альпійське літо : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 70-75 : Фото
1655561
  Гролімунд Н. Швейцарський підхід до інтеграції в ЄС-чи придатна ця модель для України? / Н. Гролімунд, Ф. Ханслік // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 36-40.
1655562
  Чигир Любов Швейцарський ранок дружби // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 40-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1655563
  Бершеда Є. Швейцарський слід Сергія Лифаря // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 березня (№ 9). – С. 14
1655564
  Величкина В.М. Швейцаря, Швейцарские горы, швейцарские города и деревни, жизнь швейцарского народа / В.М. Величкина. – 3-е изд. – Москва, 1918. – 240 с.
1655565
   Швейцер (Schweitzer) Альберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 962-964. – ISBN 966-316-069-1
1655566
  Тищук М. Швелерні роботи на станції сумісних астрономічних, геодезичних і геофізичних спостережень поблизу Полтави / М. Тищук, А. Гожий // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
1655567
  Короткий В.А. Швенденер Сімон / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 292. – ISBN 966-06-0393-2
1655568
  Иогансон П. Швеция / П. Иогансон. – Москва-Ле, 1928. – 68с.
1655569
  Страшунский Д. Швеция / Д. Страшунский; Под ред. Адамова Е. – Москва : Госсоцэкономиздат, 1940. – 216 с.
1655570
  Соколов М.Н. Швеция / М.Н. Соколов. – Москва, 1953. – 88с.
1655571
  Жибицкая Э.Д. Швеция / Э.Д. Жибицкая. – М, 1954. – 367с.
1655572
  Похлебкин В.В. Швеция / В.В. Похлебкин. – Москва, 1959. – 23с. : карта
1655573
   Швеция. – Москва, 1959. – 24с.
1655574
   Швеция. – Москва, 1983. – 359с.
1655575
  Матссон-Попова Швеция в "табакерке" // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 136-145


  Етнографічний парк Скансен
1655576
  Матссон-Попова Светлана Швеция в "Табакерке" : Столпы культуры // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 136-145 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
1655577
  Чернышева О.В. Швеция в годы второй мировой войны. / О.В. Чернышева. – М, 1980. – 382с.
1655578
  Чернышева О.В. Швеция в годы второй мировой войны. Экономика, политика, рабочее движение. : Автореф... доктор истор.наук: 07.00.03 / Чернышева О.В.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – Москва, 1981. – 42л.
1655579
  Прусов А.В. Швеция в мировой экономике // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 6. – С. 26-31. – ISSN 2074-6040
1655580
  Табаровская К.А. Швеция в стратегических планах и оценках российских военных и дипломатов в начале XX века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 183-194. – ISSN 0130-3864


  Об изучении офицерами российского Генерального штаба вооруженных сил Швеции накануне Первой мировой войны.
1655581
  Новикова И.Н. Швеция во внешней политике Германии в годы Первой мировой войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 102-116. – ISSN 0042-8779


  Рассматривается история германо-шведских отношений в годы Первой мировой войны.
1655582
  Новикова И.Н. Швеция во внешней политике Германии накануне Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 6 (66). – С. 42-47. – ISSN 2070-9773
1655583
  Дейниченко Г.В. Швеция всех времен года / Г.В. Дейниченко. – М, 1974. – 160с.
1655584
  Мюрдаль Г. Швеция и Западная Европа / Г. Мюрдаль. – М., 1964. – 170с.
1655585
  Кан А.С. Швеция и нацистская Германия: мораль и политика (обзор новейшей шведской литературы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 104-112. – ISSN 0130-3864
1655586
  Рогинский В.В. Швеция и Россия: союз 1812 г. / В.В. Рогинский. – М., 1978. – 175с.
1655587
  Гришин И. Швеция после шведской модели // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 6. – С. 53-64. – ISSN 0131-2227
1655588
  Штрубель Антье Равик Швеция, северное пророчество : путешествие / Штрубель Антье Равик, Малужински Крис // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 112-127. – ISSN 1029-5828
1655589
  Жильцова Е. Швеция. Новые пьесы 1988 года // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Е.А. Загускина. – Москва, 1984. – № 4 (54). – С. 24-33
1655590
  Похлебкин В.В. Швеция. Норвегия. Дания. Исландия / В.В. Похлебкин. – Москва, 1956. – 32с.
1655591
  Венкина Екатерина Швеция. Шагающий город // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 2 (2953). – С. 48-54 : фото
1655592
  Зайцев Е.Н. Швеция. Экономика и внешняя торговля / Е.Н. Зайцев. – М., 1955. – 111с.
1655593
  Ключникова М.В. Швеция: влияние политики мультикультурализма на государство всеобщего благосостояния // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (58). – С. 54-68. – ISSN 0201-7083
1655594
  Волков А.М. Швеция: государство и регионы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 76-89. – ISSN 0201-7083
1655595
  Антонов А.Н. Швеция: противоречивые процессы развития / А.Н. Антонов. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Уполитической карты мира" ; № 8)
1655596
  Плевако Н.С. Швеция: реформизм против реформы? / Н.С. Плевако. – М., 1990. – 109с.
1655597
  Таршин А.С. Швеция: смена партийной парадигмы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2015. – № 2 (62), апрель - июнь. – С. 94-106. – ISSN 0201-7083
1655598
  Волков А.М. Швеция: социально-экономическая модель / А.М. Волков. – Москва : Мысль, 1991. – 188с.
1655599
  Захарова Н.Ю. Швеция: экономика под ударами финансовых кризисов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 84-95. – ISSN 0201-7083
1655600
  Супричов Олексій Швеція (Королівство Швеція) : Країни Північної Європи. Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 42-44
1655601
  Божко С.О. Швеція і партнерство Європейського Союзу із сусідами на сході Європи в цілях розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 44-53. – ISSN 2308-6912


  В статті поставлено за мету вивчити підходи і пріоритети Швеції стосовно співробітництва Європейського союзу з країнами-сусідами на сході Європи. Дослідження цієї складової зовнішньої політики Стокгольма пояснюється його традиційною активністю на ...
1655602
  Перебийніс Євген Швеція приймає виклик // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 6/7. – С. 6-8
1655603
  Горобець Ірина Швеція. Казки Лапонії : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 26-31 : Фото
1655604
  Вакуленко Інна Швеція. Оре чекає лижників навесні // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 58 : фото
1655605
  Онишко Сергій Швеція. Полярні ананаси, або Як ми полювали на північні сяйва // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 88-93 : фото
1655606
  Силіна Т. Швеція. Стіна Півночі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 47). – С. 4


  Швеція давно ввійшла в коло надійних друзів України. Разом із Польщею вона ініціювала та пробивала ідею "Східного партнерства", терпляче й наполегливо підтримувала прагнення українців жити в істинно європейській державі навіть у найпохмуріші для ...
1655607
  Коваль О. Швеція: бастіон європейського лібералізму встояв // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 5


  "Вибори у Швеції 9 вересня підтвердили загальну для Європи тенденцію посилення праворадикальних і популістських політичних сил. Партія шведських демократів здобула 17,6% голосів, що на п"ять відсотків більше, ніж на виборах 2014 року. Вони виступали ...
1655608
   Швецов Костянтин Іванович (1913-1978) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 531. – ISBN 978-966-439-754-1
1655609
   Швець Віктор Григорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 531-532. – ISBN 978-966-439-754-1
1655610
   Швець Іван Трофимович (1901-1983) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 532. – ISBN 978-966-439-754-1
1655611
  Хижняк В.П. Швець Іван Трохимович // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 129. – ISBN 966-7419-44-4
1655612
   Швець Іван Трохимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 271. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1655613
   Швець Іван Трохимович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 254-267. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1655614
  Макушинский К. Швець Копитько й селех Квак / Корній Макушинський ; Пеpеклад з польської мови / Малюнки Миколи Вишницького. – Київ : Видавн. Спілка "Книгозбіpня" ; [Дpук. Дніпp. Союза Спожив. Т-в], 1918. – 32 с . : мал.


  Зміст: Швець Копитко й селех Квак; Пpо те як кpавець Пан Hиточка зpобився цаpем.
1655615
   Швець Микола Янович // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 169-170. – ISSN 1993-0909
1655616
  Розора І.В. Швидкiсть збiжностi для оцінки iмпульсної перехiдної функцiї у просторi неперервних функцiй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 30-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1655617
  Мішура Ю.С. Швидкiсть збiжностi цiн опцiонiв при дискретизацiї геометричного процесу Орнштейна-Уленбека бернуллiєвськими стрибками цiн акцiй / Ю.С. Мішура, Є.Ю. Мунчак // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 127-141. – ISSN 0868-6904
1655618
  Спасиба Юлія Швидка і невідкладна. А зміни забарилися... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 63
1655619
  Спасиба Юлія Швидка і невідкладна. А зміни забарилися... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 63
1655620
  Спасиба Юлія Швидка і невідкладна. А зміни забарилися... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 63
1655621
  Ціборовський О.М. Швидка медична допомога в місті Києві: організація і початок діяльності / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 178-183. – ISSN 2077-6594
1655622
  Зизак М.В. Швидка реконструкція К[верхній індекс 0, нижній індекс s] мезонів у експерименті СВМ / М.В. Зизак, Ю.О. Васильєв, І.В. Кисіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 325-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Одна з найважливіших задач майбутнього експерименту СВМ (FA1R, Німеччина) - реконструкція короткоживучих частинок, особливо частинок, до складу яких входять дивні або чарівні кварки. Експеримент потребує повної реконструкції заряджених та ...
1655623
  Гаврилів О. Швидка... / Орест Гаврилів ; [ред. В.К. Іванел]. – Львів : Сорока Т.Б., 2012. – 53, [1] с. – ISBN 978-966-2598-21-6
1655624
  Белиашвили А.И. Швидкаца : повесть / Белиашвили А.И. ; пер. с груз. Б. Гасса, Э. Элигулашвили. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 80 с.
1655625
  Фард Салем Шеріф Ель Швидке паралельне модулярне експоненцювання // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 259-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В роботі наведен паралельний алгоритм швидкого обчислення модулярного піднесення у ступінь великих чисел. Цей алгоритм орієнтован на застосування у системах захисту інформації з відкритими ключами.
1655626
  Сергєєв О.П. Швидкий back-tracking алгоритм визначення ізоморфізму графів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 136-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розроблено алгоритм визначення ізоморфізму орієнтованих графів. Наведені приклади практичного застосування алгоритму, серед яких - результати підрахунку кількості сильнозв"язних графів з точністю до ізоморфізму з кількістю вершин 3 і 4. Одержана оцінка ...
1655627
  Милейко Ю.Ю. Швидкий метод побудови лінійних дискримінантних функцій Фішера / Ю.Ю. Милейко, О.І. Молодцов, Б.В. Рубльов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 217-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В статті розглянуто метод побудови лінійних дискримінантних функцій Фішера, шляхом зведення цієї проблеми до розв"язку задачі лінійного програмування. Для останньої показано, як в цьому випадку використати відомий метод її вирішення за лінійний час, що ...
1655628
  Міюшкович Ю.Г. Швидкий пошук різноформатних даних в граничних режимах систем управління : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Міюшкович Ю.Г. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1655629
  Коваленко Владислава Швидкий старт: збірні будинки для заміського готелю // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 4, серпень. – С. 54-59 : фото
1655630
  Завадський І.О. Швидкий табличний метод декодування мультироздільникових кодів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 125-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1655631
  Іщенко О. Швидкий темп мовлення в телевізійному футбольному дискурсі (на матеріалі репортажів матчів УЄФА Євро—2012 // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 205-212


  Статтю присвячено темпу мовлення дикторів телевізійних трансляцій матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. за участі національної збірної команди України. Проаналізовано фрагменти усного мовлення, вимовлені у швидкому темпі, характерному для ...
1655632
   Швидкі аналітичні тести в хімічних дослідженнях довкілля. – Донецьк, 2001. – 160 с.
1655633
  Вижва С.А. Швидкісні параметри порід-колекторів Ливенської площі ДДЗ / С.А. Вижва, В.Д. Петруняк, І.І. Онищук // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 117-118
1655634
  Розиган Ю. Швидкісні характеристики земної кори Коростенського плутону (Український щит) за даними методу глибинного сейсмічного зондування / Ю. Розиган, О. Трипільський, О. Тополюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-50. – (Геологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено детальний порівняльний аналіз швидкісних характеристик земної кори Коростенського плутону, Волинського і Чоповицького масивів основних порід Волинського мегаблока Українського щита. В інтервалі глибин 3-13 км у земній корі Коростенського ...
1655635
   Швидкість виходу ДНК при нейтральному та лужному електрофорезі ізольованих клітин / К. Афанасьєва, Т. Шувалова, М. Зажицька, А. Сиволоб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 87-89. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Продемонстровано вплив топологічного стану петельних доменів на швидкість виходу ДНК при нейтральному та лужному кометному електрофорезі ізольованих клітин. Зроблені висновки, що хвіст комети в інтактних клітинах формується розгорнутими петлями ДНК, і ...
1655636
  Пархоменко О.Г. Швидкість грунтотвірних процесів в основних моделях педогенезу: стратиграфічний аспект // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 138-141. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто публікації, присвячені проблемам еволюції голоценових грунтів, їх походження та тенденцій їх розвитку на території України. Висвітлено особливості формування стратиграфії полігенетичних профілів ґрунтів. Визначено швидкість грунтотвірних ...
1655637
  Полоцький С.В. Швидкість збіжності в [формула] мартингалу пов"язаного з гіллястим випадковим блуканням // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 96-97
1655638
  Яковенко Т.О. Швидкість збіжності вейвлет-розкладів узагальненого накопичувального процесу Орнштейна-Уленбека / Т.О. Яковенко, Р.Є. Ямненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджується швидкість збіжності вейвлет-розкладів узагальнених випадкових процесів, які мають таку ж коваріаційну функцію, як і накопичений процес Орнштейна-Уленбека /4/, але траєкторії яких належать простору L2(О) [подано формулу]. Ключові ...
1655639
  Лукович О. Швидкість збіжності розподілу пуасонівського процесу на відрізку до ергодичного // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 20-29. – (Серія прикладна математика та інформатика ; Вип. 13)
1655640
  Масол В.І. Швидкість збіжності розподілу числа хибних розв"язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF(2) до граничного розподілу / В.І. Масол, М.В. Слободян // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 127-140.
1655641
  Усар І. Швидкість збіжності стаціонарних розподілів систем з повторними викликами / І. Усар, Ю. Протопоп // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 217-218
1655642
  Усар І.Я. Швидкість збіжності стаціонарного розподілу системи з повторними викликами і чергою / І.Я. Усар, І.А. Макушенко, Ю.О. Протопоп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 53-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1655643
  Мішура Ю.С. Швидкість збіжності цін опціонів з використанням методу псевдомоментів / Ю.С. Мішура, Є.Ю. Мунчак // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 110-124. – ISSN 0868-6904
1655644
   Швидкість розвитку деформацій у підробленому гірському масиві при підземному вийманні корисних копалин на основі маркшейдерських спостережень / М.С. Четверик, О.А. Бубнова, К.В. Бабій, М.О. Батур // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
1655645
  Васак К. Швидкість розкладання целюлози і особливості органічної речовини в лісових грунтах Татр // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 70-79 : рис. – Бібліогр.: с.79-80. – ISSN 1684-9094
1655646
  Булавін Л.А. Швидкість та поглинання звуку в розчині нітробензол-н-гексан поблизу критичної температури розшарування / Л.А. Булавін, О.І. Білоус, О.С. Свечнікова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 53-62. – ISSN 1025-6415


  Показано, що згідно з теорією динамічного скейлінгу результати дослідження швидкості розповсюдження звуку слід аналізувати окремо в трьох динамічних областях, роль флуктуаціій в яких, відповідно, або відсутня, або суттєва, або знаходиться на межі ...
1655647
  Максимчук А. Швидкість цінової лібералізації, інфляція та економічне зростання в країнах з перехідною економікою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 189-196. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1655648
  Сергієнко А. Швидко промайнути : проза: детективний роман / продовження роману "Хто вбив пана Штима?" (Дзвін, № 11/12, 1997) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 25-103. – ISSN 0868-4790
1655649
  Плисюк Ю. Швидко роздержавивши ЗМІ, ми ризикуємо залишитися без місцевої преси // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 4. – С. 2-4
1655650
  Пєтух А.М. Швидкодійні цифрові функціональні генератори графічних примітивів : монографія / А.М. Пєтух, В.О. Денисюк, Д.Т. Обідник ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 147, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.123-133. – ISBN 978-966-641-343-0
1655651
  Харьков О.М. Швидкодіючі високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою надлишковістю, що самокалібруються : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Харьков Олексій Михайлович ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1655652
  Добронєвський О.В. Швидкодіючі електронні цифрові обчислювальні машини / О.В. Добронєвський, В.О. Саванчук. – К, 1962. – 204с.
1655653
  Полікаровських Олексій Ілліч Швидкодіючі синтезатори секвентності на основі фазочастотних перетворювачів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.08 / Полікаровських О.І.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1655654
  Рудякова Г.М. Швидкодіючі цифро-аналогові перетворювачі з високою роздільною здатністю на основі просторово-часового інтегрування : Автореферат дис. ... канд.технічних наук: спец.05.13.05-Комп"ютерні системи та компоненти / Рудякова Г.М.; Нац.тех.ун-т України "КПІ". – Київ, 2009. – 24с. – Бібл.:9 назв
1655655
  Ізотова І. Швидкості зореутворення вибірки компактних емісійних галактик за даними GALEX / І. Ізотова, С. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  На основі даних випромінювання галактик у ультрафіолетовому діапазоні спектру, отриманих місією Galaxy Evolution Explorer (GALEX), оцінено швидкість зореутворення вибірки близько 800 компактних емісійних галактик з SDSS. Отримано, що медіанні значення ...
1655656
  Ізотова І.Ю. Швидкості поточного зореутворення у галактиках із Першого та Другого Бюраканських оглядів / І.Ю. Ізотова, С.Л. Парновський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-80. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Для галактик з Першого та Другого Бюраканських оглядів двома незалежними методами - за світностями галактик у далекому інфрачервоному (ІЧ) ...
1655657
  Вітрик А. Швидкості поширення сейсмічних хвиль у земній корі на території Балтійського щита (за даними регіональних сейсмічних досліджень) / А. Вітрик, О. Трипільський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-37. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  У роботі вивчено особливості швидкостей поширення сейсмічних хвиль у земній корі за даними регіональних сейсмічних досліджень та виконано порівняльний аналіз швидкісних характеристик окремих провінцій Балтійського щита. Для порівняльного аналізу ...
1655658
  Гуртовий Ю. Швидкості та траєкторії хвильового руху у двошаровій гідродинамічній системі / Ю. Гуртовий, О. Кухаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 30-37. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження щодо вивчення траєкторій руху окремих частинок рідини у двошаровій гідродинамічній си- стемі з кінцевою товщиною шарів, а також аналізу фазової і групової швидкостей внутрішніх хвиль у цій системі. Змодельовано задачу для ...
1655659
   Швидше! Вище! Дужче!. – К, 1982. – 135с.
1655660
  Бажан М.П. Ше"рлар : Стихи / М.П. Бажан. – Ташкент : Гисиздат, 1954. – 51с. – На узб. языке
1655661
  Мамедов Афанасий Шебеке = Ностальгические этюды // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 12. – С. 8-35. – ISSN 0012-6756
1655662
  Пестушко Валерій Шебелинське родовище ще не вичерпане // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 31
1655663
  Янтовський І.А. Шебелинський природний газ і його використання / І.А. Янтовський. – К., 1958. – 32с.
1655664
  Слабошпицький М. Шева // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 20 лютого (№ 8). – С. 6


  Пам"яті українського письменника Анатолія Шевченка.
1655665
  Эшниезов М. Шеваи хардури / М. Эшниезов. – Душанбе, 1967. – 232с.
1655666
  Хэррод-Иглз Шевалье / Хэррод-Иглз. – М, 1995. – 448с.
1655667
  Дюма А.(отец) Шевалье д"Арманталь / А.(отец) Дюма. – Ярославль, 1991. – 399,1с.
1655668
  Дюма А.(отец) Шевалье д"Арманталь. / А.(отец) Дюма. – Ярославль, 1988. – 396,3с.
1655669
  Дюма А. Шевалье де Мезон-Руж / А. Дюма. – Москва : Книга и бизнес, 1992. – 350, [2] с. – ISBN 5-212-00731-3
1655670
  Дюма А.(отец) Шевалье де Мезон Руж (Кавалер Красного Замка). / А.(отец) Дюма. – Харьков, 1992. – 366,1с.
1655671
  Эртель Д. Шевалье де Сен-Жорж:смычком и шпагой // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 12 (76). – С. 82-103. – ISSN 1819-6268


  Французький композитор, диригент.
1655672
   Шевелєв Арнольд Григорович (1928-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 532. – ISBN 978-966-439-754-1
1655673
   Шевельов Ю. // Портрети українських мовознавців / Ю.В. Шевельов. – Київ : КМ Академія, 2002. – С. 31-56. – ISBN 966-518-179-3
1655674
   Шевельов Ю. // Портрети українських мовознавців / Ю.В. Шевельов. – Київ : КМ Академія, 2002. – С. 58-92. – ISBN 966-518-179-3
1655675
   Шевельов Ю. // Портрети українських мовознавців / Ю.В. Шевельов. – Київ : КМ Академія, 2002. – С. 94-125. – ISBN 966-518-179-3
1655676
  Короткий В. Шевирьов Степан Петрович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 285-287. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
1655677
  Наєнко М Шевком без концепції, або Рябкові кістку // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 499-505. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Означення "Шевком" щодо Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, як натяк на відсутність у Комітеті професіоналів.
1655678
  Наєнко М. Шевком без концепцій, або Рябкові - кістку // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 30 січня - 5 лютого (№ 5). – С. 6


  Щодо нового складу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
1655679
  Наєнко М. Шевком без пам"яті... // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 506-512. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Як Шевком - Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка вручав Шевченківські премії 2020 р.
1655680
   Шеврель Мишель Эжен / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 191-198. – ISBN 966-594-386-3
1655681
   Шеврель Мішель Ежен / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 142-147. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
1655682
  Короткий В.А. Шеврель Мішель Ежен / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 239. – ISBN 966-06-0393-2
1655683
  Капраль М. Шевський цех у Львові в XIV - XVII століттях : особливості правового статусу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 39-58. – (Серія історична ; Вип. 44)
1655684
  Марочко В. Шевцов Юрій В"ячеславович // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 542-543. – ISBN 978-617-642-388-1


  Шевцов Юрій В"ячеславович - білоруський політолог, історик, публіцист.
1655685
  Швед О. Шевченка викупили з кріпацтва за 45 кілограмів срібла // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 16 (419), 26 квітня 2018. – С. 6
1655686
  Захаркін С. Шевченкіада на початку ХХІ століття // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавництво "Київська Русь". – Київ, 2006. – Кн. 7 : Бабло. – С. 166-169.
1655687
  Лизанчук В. Шевченкіана - диво Семенюкове // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 19-25 листопада (№ 47). – С. 7


  "Кобзар" Тараса Шевченка ілюстрований художником-графіком Василем Семенюком.
1655688
  Лизанчук В. Шевченкіана - Диво Семенюкове // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (916), лютий. – С. 218-223. – ISSN 08-68-4790-1


  Народний художник України з Надвірнянщини Василь Семенюк сягнув нових висот графічної майстерності в ілюстраціях до «Кобзаря» 2019 року. Творчу працю Василя Семенюка визнали фахівці та українська громадськість. Він доцент Львівської національної ...
1655689
  Левкова О. Шевченкіана // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2013. – № 8 (1016). – С. 87 : Фото: пам"ятників, банкнот. – ISSN 0868-9644
1655690
  Білецький Л.Т. Шевченкіана : у 3 т. / Леонід Білецький ; редкол.: Губерський Л.В. (голова) [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Київський університет. – (Літературні палімпсести ) (Друкується вперше). – ISBN 978-966-439-601-8
Т. 1 : / [упоряд.: Р. Радишевський, Н. Лисенко, Н. Ольшевська ; наук. ред. та авт. передм. Р. Радишевський]. – 2013. – 655, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. - Сер. засн. у 2011 р. - Імен. покажч.: 640-653
1655691
  Білецький Л.Т. Шевченкіана : у 3 т. / Леонід Білецький ; редкол.: Губерський Л.В. (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Київський університет. – (Літературні палімпсести) ; (Друкується вперше). – ISBN 978-966-439-602-5
Т. 2 : / [упоряд.: Р. Радишевський, Н. Лисенко, А. Артюх ; наук. ред. та авт. передм. Р. Радишевський]. – 2013. – 687, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. - Сер. засн. у 2011 р. - Імен. покажч.: 664-684
1655692
  Білецький Т Л. Шевченкіана : у 3 т. / Леонід Білецький ; редкол.: Губерський Л.В. (голова) [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : Київський університет. – (Літературні палімпсести ) ( Друкується вперше). – ISBN 978-966-439-603-2
Т. 3 : / [упоряд.: Р. Радишевський, Н. Ольшевська, Л. Дорошко, Л. Мойсеєнко ; наук. ред. та авт. прим. Р. Радишевський]. – 2013. – 607, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. - Сер. засн. у 2011 р. - Імен. покажч.: 580-605
1655693
  Кузьменко О. Шевченкіана в екслібрисах // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 412-417. – ISSN 0206-8001
1655694
   Шевченкіана в екслібрисі = Schewtschenkiana im Exlibris = Shevchenkiana in ex-libris = Chevtchenkiana en ex-libris : альбом : [каталог : більше 250 кн. знаків, виконаних 73 художниками світу :180-м роковинам від дня народж. Великого Кобзаря України присвяч. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 161, [7] с. : іл. – На обкл. присвята та текст видання парал. укр., нім., англ. та фр. мовами. - Альбомний формат видання. – ISBN 5-7775-0534-1


  У пр. № 1746427 напис: На високі та щедрі Літа, на 60 літ - дорогому Михайлові Кузьмовичу від поета, шанувальника, випускника НДПК ім. М.В. Гоголя Миколи Луговика! Живіть ще 60 під Зорею Своєї Долі під Зорею Тараса! Сердечно. Підпис. 21.11.98
1655695
   Шевченкіана в екслібрисі = Shevchenco theme in ex-libris : альбом : [більше 390 кн. знаків, виконан. 109 худож. світу] / [упоряд. та авт. вступ. ст. В.І. Хворост ; заг. наук. ред. В.С. Чернишова]. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2008. – 237, [3] с. : фотоіл. – Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-401-029-7
1655696
  Конончук Т. Шевченкіана в радіопубліцистиці Юрія Лавріненка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 131-135
1655697
  Карпінчук Г. Шевченкіана в рецензіях Михайла Новицького 1923 - 1962 рр. // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 9. – С. 116-125. – ISBN 978-966-920-125-6
1655698
  Єкшов В.В. Шевченкіана в творчості Д.І. Яворницького // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 134-142. – ISBN 978-966-551-327-8


  Йдеться про досліджєення теми внеску в шевченкіану академіка Д.І. Яворницького, про зворотний вплив творчості Т.Г. Шевченка на життя та діяльність Д.І. Яворницького та про джерельні можливості вивчення цієї теми
1655699
  Тарнашинська Л. Шевченкіана Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 125-136. – ISSN 2308-1902
1655700
  Зорівчак Р. Шевченкіана Віри Річ // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3 (603). – С. 3-12. – ISSN 0236-1477


  Розвідку присвячено надзвичайно вагомому внескові британської перекладачки та культуролога Віри Юріївни Річ (1936 - 2009) в англомовну шевченкіану. Авторка стисло характеризує Віру Річ як перекладача різних слов"янських літератур з акцентом на ...
1655701
  Зорівчак Р. Шевченкіана Віри Річ у контексті рецепції поетової творчості англомовним світом // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 332-341. – ISBN 966-7759-23-7
1655702
  Боньковська О. Шевченкіана Володимира Блавацького в східногалицьких театрах 1920 - 1930-х років // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 250-259
1655703
  Бушак С. Шевченкіана Володимира Слєпченка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 13-14


  Володимир Слєпченко - народний художник України.
1655704
  Бушак С. Шевченкіана Володимира Слєпченка / С. Бушак, О. Петренко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 березня (№ 10). – С. 11-13. – ISSN 2519-4429
1655705
  Зорівчак Р. Шевченкіана Григорія Кочура // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 2. – С. 12-17. – ISSN 2078-340X
1655706
  Грабовська І. Шевченкіана Дмитра Донцова - ваговий внесок у теорію українського націєтворення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 19-23
1655707
  Береза І. Шевченкіана Дмитра Кременя // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 46-56. – ISBN 978-966-02-7586-7
1655708
  Коваль Ю. Шевченкіана Євгена Безніска // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 3 (809). – С. 153. – ISSN 0868-4790


  Шевченкіана Євгена Безніска: ліногравюри "Сова", "Перебендя", "Невольник" ; графічний триптих "Іржавець", майже 300 пастелей класичного формату
1655709
  Гончар Ю. Шевченкіана журналу "Визвольний шлях" (1954-1959 роки) // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 117-121. – ISBN 978-966-493-266-7
1655710
  Гончар Ю. Шевченкіана журналу "Визвольний шлях" (1983-1989 рр.) // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 145-148. – ISBN 978-966-920-044-0
1655711
  Ковальчук В. Шевченкіана з колекції Юрія Меженка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 45). – С. 10


  У Музеї книги та друкарства триває виставка унікальних експонатів Шевченкіани видатного українського книгознавця та бібліографа Юрія Меженка.
1655712
  Калюжна О. Шевченкіана за підсумками конкурсу на кращу поезію "Тарас Шевченко навічно в серці кожного з нас" // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 12, червень. – C. 5-11
1655713
  Тимошик М. Шевченкіана Івана Огієнка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-37. – ISSN 0130-5263
1655714
  Сохацька Є.І. Шевченкіана Івана Огієнка (митрополита Іларіона) за сторінками часопису "Віра й культура" (1953-1967 рр.)
1655715
  Сохацька Є.І. Шевченкіана Івана Огієнка (митрополита Іларіона) за сторінками часопису "Віра й Культура" (1953-1967 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 192-205. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086


  У статті визначається вклад митрополита Іларіона (Івана Огієнка) у розвиток шевченкознавства. Проаналізовано факти і події гідного пошанування двох ювілеїв Тараса Шевченка - 100-ліття від дня упокоєння (1961) і 150-ліття від дня народження (1964) - і в ...
1655716
  Сохацька Є. Шевченкіана Івана Огієнка (митрополита Іларіона) за сторінками часопису "Віра й Культура" (1953-1967 рр.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 193-205


  У статті визначається вклад митрополита Іларіона (Івана Огієнка) у розвиток шевченкознавства. Проаналізовано факти і події гідного пошанування двох ювілеїв Тараса Шевченка – 100-ліття від дня упокоєння (1961 р.) і 150-ліття від дня народження (1964 ...
1655717
  Братусь І. Шевченкіана Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 49-54. – ISBN 966-594-298-0
1655718
  Головай І. Шевченкіана Івана Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 218-225


  У статті аналізується феномен Т. Шевченка у літературно-критичній рецепції І.Франка. Досліджуються особливості інтерпретації вченим творчої спадщини митця, поетична еволюція творчої манери Т. Шевченка. В статье анализируеться феномен Т. Шевченко в ...
1655719
  Малаков Д. Шевченкіана Івана Щітківського // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 4. – С.148-154 : Фото. – ISSN 0869-3595
1655720
  Орлова Н.І. Шевченкіана Лазаревський: до проблеми збереження національної пам"яті // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 146-155


  Розглядається питання формування колекції і збереження літературних, малярських творів і особистих речей Тараса Шевченка братами Лазаревських
1655721
  Фесенко В.П. Шевченкіана Леоніда Білецького Та Івана Огієнка. Усний журнал // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 11-15


  Знайомство із творчим та життєвим шляхом українських літературознавців, які працювали за кордоном, їх внесок у просвітництво української діаспори, з творчістю Т. Шевченка, виданням його книг за кордоном; про творчий доробок Л. Білецького та І. Огієнка.
1655722
  Пархоменко В.М. Шевченкіана М.Ф. Комарова (до 170-річчя від дня народження) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 102-107. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1655723
  Терещенко С. Шевченкіана Максима Богдановича // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 117-124


  У статті висвітлюється питання літературознавчої спадщини відомого білоруського автора Максима Богдановича, зокрема роль і місце української культури та літератури, її вплив на світогляд Богдановича. З"ясовуються особливості дослідження Богдановичем ...
1655724
  Костюк В. Шевченкіана Михайла Павлика // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [та ін.] ; голов. ред. М. Лазарук ; редкол.: Н. Бабич, В. Балух, Б. Бунчук [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Ч. 4 (98). – С. 130-137. – ISBN 966-7109-34-8
1655725
  Муріна С.В. Шевченкіана на польськомовних електронних ресурсах // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 362-369
1655726
  Забіяка І.М. Шевченкіана на сторінках журналу "Киевская старина" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 83-87
1655727
  Бандура Г.О. Шевченкіана на сторінках журналу "Сучасність" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 5-29


  Згадуються наукові розвідки: О.І. Білецького, Є.П. Кирилюка, І.І. Пільгука та ін.
1655728
  Воронов В.І. Шевченкіана на сторінках часопису "Киевская старина" // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 40-57. – ISSN 2312-2587


  "Окреслюється комплекс спеціальних публікацій на сторінках часопису "Киевская старина", які стосуються життя та творчості видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Виокремлюються їх види та різновиди, аналізується зміст ключових з них, ...
1655729
  Левченко Г. Шевченкіана на шпальтах періодичних видань Півдня України у другій половині XIX ст. (за матеріалами "Одесского вестника") // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 98-105. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "Коли згадуєш про Тараса Шевченка, то на думку спадають слова І. Франка, який навесні 1914 р. в своїй присвяті (під час заборони царатом святкування ювілею Кобзаря) писав: .Він був сином мужика і став володарем у царстві духу. Він був кріпаком і став ...
1655730
  Клименко Н. Шевченкіана Надії // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 306-316. – ISBN 978-966-493-489-0


  Про творчість черкаської місткині, заслужену художницю України Надію Нікіфорову.
1655731
  Гнатенко В. Шевченкіана Олександра Астаф"єва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 33-43. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті розглянуто рецепцію творів Тараса Шевченка у доробку Олександра Астаф"єва.
1655732
  Саєнко Н. Шевченкіана Олександра Саєнка / Ніна Саєнко ; [фото: архів род. Саєнків, Б. Логінов, О. Лепетун та ін.]. – Харків : НТМТ, 2014. – 189, [3] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 188-189. – ISBN 978-617-578-163-0
1655733
  Кость Л. Шевченкіана Олени Кульчицької // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2014. – Вип. 25. – С. 221-227. – ISSN 0236-4832
1655734
  Галич В.М. Шевченкіана Олеся Гончара // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 54-59
1655735
  Демуз І. Шевченкіана П. Стебницького: громадська ініціатива щодо спорудження пам"ятника поету в Києві на початку XX ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 49-59. – ISSN 2415-3567
1655736
  Калениченко А.П. Шевченкіана Рейнгольда Глієра у першому наближенні // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 71-78
1655737
   Шевченкіана Родіона Юхименка // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  16 жовтня в КНУ імені Тараса Шевченка відбулося відкриття щойно спорудженого стадіону. Перерізавши червону стрічку, ректор університету академік Леонід Губерський привітав присутніх зі святом.
1655738
  Карпінчук Г. Шевченкіана Сергія Гальченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 67-70. – ISSN 0236-1477
1655739
  Круглова Л. Шевченкіана у виставковій діяльності Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
1655740
  Павлюк І. Шевченкіана у пресі Волині, Полісся, Холмщини, Підляшшя 1917-200 років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 38-46. – ISSN 0236-1477
1655741
  Бедзір Н. Шевченкіана української постмодерністичної прози // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 25-28. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1655742
  Антипович Г. (Дениско) Шевченкіана університету. Енциклопедія // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 14 січня (№ 1)


  Віктор Жадько підготував до друку енциклопедію "Шевченкіана Університету". Цей проект особливий тим, що висвітлює зв"язки Тараса Шевченка з університетом його імені не вузько, а в широкому часопросторовому контексті.
1655743
   Шевченкіана Хмельниччини : бібліогр. покажчик / [М-во освіти і науки], Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, [Наук. б-ка] ; [уклад.: Т.М. Опря, В.М. Пархоменко, Н.О. Козак та ін. ; редкол.: С.А. Копилов (голова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2014. – 86, [1] с. – Кн. опис. за обкл. - Імен. покажч.: с. 79-85. – (Серія: Хмельниччина краєзнавча ; вип. 1 (3))
1655744
  Гнатюк М.М. Шевченкіана Юрія Яновського та її варіанти // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 82-87.
1655745
  Хоменко К. Шевченкіана як безцінний літопис у світі / К. Хоменко, О. Пономаренко // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 25-31 липня (№ 29). – С. 12
1655746
  Мельничук Б. Шевченкіана, творена в криївках і ГУЛАГах // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 17-31. – ISSN 0236-1477


  Досліджується опозиційна до офіційної влади українська поетична шевченкіана - феномен, традиції котрого заклали Ю. Федькович та І. Франко і який сягнув найвищого вияву у віршах поетів-упівців та в"язнів радянських концтаборів, особливо В. Стуса й Т. ...
1655747
  Федоренко В. Шевченкіана. : (Інтелектуально-пізнавальна гра) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 5-10. – ISSN 0130-5263
1655748
  Менделюк Т. Шевченкіана. Літературна гра за творчістю Тараса Шевченка // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2022. – Січень - лютий (№ 1/2) : Шевченко поміж нас. – С. 100-113
1655749
  Чечель Л. Шевченкіана. Українська пісня в Намюрі // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 4 (264). – С. 24-25. – ISSN 2308-8095
1655750
  Фурсова Л. Шевченків "Заповіт" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (648). – С. 25-28. – ISSN 0130-5263
1655751
  Дмитрук А. Шевченків "ЗАПОВІТ" облетів увесь світ // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 38-41. – ISSN 2518-7104
1655752
  Росовецький С.К. Шевченків "Іржавець" і його фольклорні зв"язки // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 92-100
1655753
  Заславський І.Я. Шевченків "Кавказ" як художній феномен // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 101-108
1655754
  Одінцова М.І. Шевченків "Кобзар": нереалізований видавничий проект Бориса Грінченка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 136-140. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741


  У статті йдеться про деякі аспекти створення рукописної книги Бориса Грінченка й аналізуються складові елементи її змістової структури
1655755
  Грінченко Б. Шевченків "Кобзарь на селі" / написав Борис Грінченко. – [Київ] : Вид. М. Грінченко ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1914. – 30 с. – Hа обкл. поpтp. H. Гpінченко. – (Книжки пам"яті Насті Грінченко ; № 12)
1655756
  Боронь О. Шевченків "Тигр" у колі друзів // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Вересень - (число 9/10). – C. 16-19


  Образотворча спадщина Тараса Шевченка: серед загалом нечислених анімалістичних зображень вирізняється акварель "Тигр", виконана під час Аральської описової експедиції 1848 - 1849 років.
1655757
  Малиновський А.Т. Шевченків "Художник" в "аполлонівській" оптиці петербурзького тексту: генеза, семантика, типологія, структура // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (15). – С. 33-47. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "Розвідка присвячена формуванню своєрідного текстового масиву, який відіграв неабияку роль в українсько-російських літературних взаєминах. Крізь призму «петербурзького тексту», до створення якого Шевченко неодноразово долучався, інтерпретується одна ...
1655758
   Шевченків березень-2016 // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 4


  У день народження Тараса Шевченка в Актовій залі Головного навчального корпусу КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч університетської громади з лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка різних років. У цьому році дата 9 березня ...
1655759
   Шевченків березень // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 2
1655760
   Шевченків березень у Київському національному університеті його імені // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2000. – 20 квітня (№ 14). – С. 4


  Заходи до дня народження Т. Г. Шевченка в КНУ імені Тараса Шевченка. Шевченківські читання відкрив декан філологічного факультету професор М.К. Наєнко.
1655761
  Огнева Л. Шевченків буквар : до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка // Україна козацька : загальнонаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – липень (№ 13/14). – С. 14


  Наприкінці життя Т. Шевченко написав посібник для навчання грамоти українською мовою для недільних шкіл і назвав його "Букварь южнорусскій". "Букварь южнорусскій" був першим у серії задуманих поетом навчальних посібників (лічба, етнографія, географія, ...
1655762
  Жадько В. Шевченків Вільно = Sevcenkos Vilnius / Віктор Жадько, Раймундас Лопата. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 255, [1] с. : фотоіл. – До 200-річчя з дня народж. Тараса Шевченка. - На обкл. авт. не зазнач. - Текст парал. укр., литов. – Бібліогр.: с. 251-253 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2530-54-4
1655763
  Волинський П.К. Шевченків вірш // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т. 2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 443-468
1655764
  Наєнко М.К. Шевченків геній без кордонів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 35-46. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У статті йдеться про особливості поетичного обдаровання Тараса Шевченка, його геніальність і пророцькі візії. Автор аналізує окремі віршовані твори поета та загадковість порівняно швидкого включення їх у зарубіжний літературний процес. Розглянуто, ...
1655765
  Наєнко М. Шевченків геній без кордонів // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 33-48. – ISBN 978-617-7480-77-7


  Йдеться про особливості поетичного обдаровання Тараса Шевченка, його геніальність і пророцькі візії. Автор аналізує окремі віршовані твори поета та загадковість порівняно швидкого включення їх у зарубіжний літературний процес. Розглянуто, зокрема, ...
1655766
  Наєнко М.К. Шевченків геній без кордонів (замість післямови) // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 437-461. – ISBN 978-966-439-715-2
1655767
  Мельниченко В. Шевченків гімн української ідентичності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 6 листопада (№ 22)
1655768
  Кіт Л. Шевченків день // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Інформація про традиційне відзначення шевченківських днів в університеті: відкрив урочисту частину торішній лауреат державної премії - декан філологічного ф-ту Михайло Наєнко. Виступили: Володимир Яворівський, Іван Марчук - лауреат 1997 р. в галузі ...
1655769
  Чамата Н. Шевченків диптих "Г.З." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7 (640). – С. 38-41. – ISSN 0130-5263
1655770
  Барабаш Ю. Шевченків концепт "чужі люди" та його семантично-поетикальні модифікації як сенсотвірний чинник // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 4-15. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про поетичний образ-концепт, яскраво презентований у доробку Т. Шевченка. З"ясовано його когнітивну природу, семантичну, моральну й художню специфіку. На рівні мікрообразу розкрито Шевченкове бачення "москальства" як політичного, ...
1655771
  Бас В.В. Шевченків край = Shevchenko Land : фотопутівник / В.В. Бас. – Київ : Мистецтво, 1989. – 263 с. : іл. – ISBN 5-7715-0236-7
1655772
   Шевченків край : історико-етнографічне дослідження / Щербатюк В. [ та ін.] ; НАНУ, Ін-т історії України ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ ; Лисянська РСК "Витоки". – Київ : Наукова думка, 2009. – 546 с., іл. – (Історія регіонів України). – ISBN 978-966-00-0860-0
1655773
   Шевченків край : Канів, Шушківка, Порадівка, Моринці, Шевченкове, Будище, Чигирин, Умань, Черкаси : держ. історико-турист. програма "Шевченківський дім" на 2014-2020 роки" : [альбом]. – Київ : [б. в.], 2013. – [48] арк. фотоіл. : іл. + 2 буклети: с. Порадівка Лисянського району Черкас. обл. та с. Шушківка Лисянського району Черкас. обл. – Т. Шевченко 200. - Альбом вид. за сприяння Укр. фонду миру
1655774
  Боронь О. Шевченків лист до невідомої: проблема адресата // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 59-68. – ISSN 0236-1477
1655775
  Фінько А. Шевченків міф про Габермаса // Критика. – Київ, 2001. – Червень, (число 6). – С. 11-13


  Критична стаття Олексія Шевченка щодо комунікативістської теорії засвідчила актуальність Габермасових ідей.
1655776
  Забужко О.С. Шевченків міф України : Спроба філософського аналізу / Оксана Забужко. – 2-е вид., виправлене. – Київ : Факт, 2001. – 160 с. – ISBN 966-664-018-Х
1655777
  Забужко О.С. Шевченків міф України : спроба філософського аналізу / Оксана Забужко. – 4-те вид. – Київ : Факт, 2009. – 148 с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-237-4
1655778
  Задорожна С. Шевченків міфологізм: адекватність понятійного рельєфу // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 20-27
1655779
  Даниленко І. Шевченків молитовний триптих 1860 року: від поетики до світогляду // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 3. – С.43-47. – ISSN 0130-5263
1655780
  Топачевський А. Шевченків обрій // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 8-13 : фото. – ISSN 1819-7329


  Про місто Канів. Автор статті згадує про відношення професорів Київського університету до пам"ятних місць Канівського природного заповідника: "... сполучення з Каневом погіршилося, бо знищений у 1941 р. міст не відновили. <...> Попри це, професори ...
1655781
  Шах-Майстренко Шевченків Перебендя і Демодок Гомера // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 110-116. – ISBN 966-587-044-0
1655782
  Осадца К. Шевченків переспів сербських народних ліричних пісень // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1655783
  Гудима А. Шевченків погляд на російську воєнщину у його повістях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 14-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуємо різні аспекти російської воєнщини, виявлені Т. Шевченком у повістях "Наймичка", "Княгиня", "Несчастный", "Близнецы", "Капитанша", "Художник", "Прогулка с удовольствием и не без морали", частково – "Музыкант". А саме: життєвий уклад ...
1655784
  Дудко В. Шевченків приятель Іван Корбе: матеріали до біографії // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 14-17. – ISSN 0131-2685
1655785
  Наєнко М. Шевченків романтизм і філологічна школа літературознавства // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 47-55. – ISBN 966-7759-23-7
1655786
  Наєнко М.К. Шевченків романтизм і філологічна школа літературознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-7. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Ідеться про стиль творчості Т. Шевченка, обгрунтовуються філологічні зв"язки з романтизмом.
1655787
  Карпенко О. Шевченків сад у пустелі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 11-16 червня (№ 21). – С. 13


  Парк у місті Форт-Шевченко — один-єдиний у Мангишлацькій пустелі. Але це не просто оаза, а одне з творінь нашого Тараса, образно кажучи, його природний Кобзар, в якому замість віршів — кількасот дерев. Цей живий зелений острівець на тлі сірої і мертвої ...
1655788
   Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-139-4
Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – 2008
1655789
   Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-493-248-3
Вип. 2 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – 2009. – 155, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1655790
   Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-493-266-7
Вип. 3. – 2010. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; До 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка
1655791
   Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси. – ISBN 978-966-920-044-0
Вип. 8. – 2015. – 156 с. – Резюме укр., англ. мовами
1655792
   Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-920-125-6
Вип. 9. – 2016. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами
1655793
  Хміль Д. Шевченків світ // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 12
1655794
  Падура М. Шевченків світ рослин // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 березня (№ 48/49). – С. 13


  Професор Йосип Берко присвятив йому наукову монографію.
1655795
  Панченко В. Шевченків слід у Вісбадені // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (644). – С. 12-16. – ISSN 0236-1477
1655796
   Шевченків університет - у рейтингу CWUR // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 26 серпня (№ 34). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Є фото
1655797
   Шевченків Університет зробив свій вибір // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 2 : фото


  19 жовтня 2015 року в КНУ відбулися вибори ректора. На виборах проголосувало 3054 особи, що становить 80,4% виборців. Вибори відбувалися в новому форматі, а окремі виборчі процедури застосовувалися вперше. 23 жовтня 2015 року міністр освіти і науки ...
1655798
  Ціпко А. Шевченків шлях до попередників: романтичний синтез пошуку // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – C.56-63
1655799
  Перехрест О. Шевченківська // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 2/3 (999). – С. 4-5. – ISSN 0868-9644
1655800
   Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс
Ч. 3 : Географія, вип. 12. – 2014. – 310, [1] с. : іл., табл. – Заголовок обкл.: Шевченківська весна, Київ, 25-28 березня 2014. Матеріали XII конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Ч. 3 : географія - Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1655801
   Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс
Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – 2014. – 422, [1] с. : іл., табл. – Заголовок обкл.: Матеріали XII конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.
1655802
   Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс
Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – 2015. – 324 с : іл., табл. – Назва обкл.: Шевченківська весна. Географія. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1655803
   Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-136-643-4
Вип. 17. – 2019. – 175, [1] с : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1655804
   Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 190-річчю з дня народження Тараса Шевченка та 170-річчю заснування Київського університету. – Київ : Київський університет
Вип. 2. – 2004. – 401 с.
1655805
   Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"]
Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – 2005. – 330 с.
1655806
   Шевченківська весна : IV міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених : матеріали секції соціології та психології (2-3 березня 2006 року). – Київ
Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку. – 2006. – 151 с.
1655807
   Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"]
Вип. 4 : [у 3 ч.], ч. 3 : Історія. – 2006. – 499 с.
1655808
   Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. – Київ : Логос
Вип. 4 : [у 3 ч.], ч. 1. – 2006. – 508 с.
1655809
   Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Принт-центр
Вип. 5, ч. 1. – 2007. – 387 с.
1655810
   Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. – Київ
Вип. 5, ч. 1 : Історія. – 2007. – 267 с.
1655811
   Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 2 : Історія. – 2007. – 252 с.
1655812
   Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. – Київ : [б. в.]
Вип. 5, ч. 3 : Історія. – 2007. – 510 с.
1655813
   Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського Студентського Наукового Товариства Київського Університету Святого Володимира, Київ, 20-23 березня 2008 / Наукове т-во студентів та аспірантів КНУТШ ; [ за заг. ред. О.К. Закусила ]. – Київ : Обрії
Вип. 6, ч. 2 : Секції біології, математики і механіки, психології, соціальної роботи і педагогіки, т. 2, ч. 1. – 2008. – 244 с.
1655814
   Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ
Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – 2008. – 252 с.
1655815
   Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [голова ред. кол.: В.Ф. Колесник]. – Київ
Вип. 6, ч. 2 : Історія : праці аспірантів та студентів, т. 2. – 2008. – 248 с.
1655816
   Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / КНУТШ ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [голова ред. кол. В.Д. Базилевич]. – Київ : Обрії
Вип. 6, ч. 3 : Секція економічного факультету: "Актуальні проблеми сучасного економічного розвитку України", т. 2. – 2008. – 267с .
1655817
   Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / КНУТШ ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [голова ред. кол. В.Д. Базилевич]. – Київ : Обрії
Вип. 6, ч. 3 : Секція економічного факультету: "Актуальні проблеми сучасного економічного розвитку України", т. 1. – 2008. – 275 с.
1655818
   Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 90-річчю з дня заснування Українського студентського наук. тов-ва Київського ун-ту Св. Володимира : Київ, 20-23 березня 2008 / Наук. тов-во студ. та аспірантів КНУТШ ; [голова ред. кол. О.К. Закусило]. – Київ
Вип. 6, ч. 1 : Секції географії, соціології, філософії і політології, т. 1. – 2008. – 260 с.
1655819
   Шевченківська весна // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Квітень (№ 4)


  Інформація про 8-му міжнародну конференцію молодих учених "Шевченківська весна", яку організувало Наукове товариство студентів та аспірантів КНУТШ. Відкрив конференцію ректор університету Леонід Губерський, участь у її роботі взяв Валерій Григорук
1655820
   Шевченківська весна = Shevchenkivska vesna : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – 444 с. : іл., табл. – На обкл. назва англ. мовою. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1655821
   Шевченківська весна = Shevchenkivska vesna : матеріали IX Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [21-25 берез. 2011 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [упоряд. В. Ткаченко ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2011. – 462 с. : іл., табл. – Обкл. англ. мовою. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1655822
   Шевченківська весна / Прес-центр; // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Учасніків 9-ої Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, спірантів та молодих вчених "Шевченківська весна-2011" привітав ректор університету акад. Леонід Губерський. Серед учасників - представництва університетів України, Росії, ...
1655823
   Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин
Ч. 1. – 2012. – 193 с. – Бібліогр. в кінці ст.
1655824
   Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин
Ч. 2. – 2012. – 143, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1655825
   Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – 526 с. : іл., табл. – Назва обкл.: XI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна: Економіка". - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7069-02-6
1655826
   Шевченківська весна : До 200-ліття Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 3


  В університеті відбулася ХІ міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених "Шевченківська весна", у роботі якої взяли участь ректор Л. Губерський, першимй проректор О. Закусило, проректор з науково-педагогічної роботи В. Бугров та ...
1655827
   Шевченківська весна = Shevchenkivska vesna 2013 : proceedings of XI intern. sci. conf. of students a. young scientists : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос]
Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – 2013. – 268, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. опис здійсн. за обкл. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1655828
   Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос]
Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – 2013. – 548 с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1655829
   Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин
Ч. 1. – 2015. – 286 с. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1655830
   Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин
Ч. 2. – 2015. – 220 с. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1655831
   Шевченківська весна 2013: біологічні науки = Shevchenkivska vesna 2013: life scienges : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – 122 с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - Анот., обкл. та зворот. тит. арк. англ.
1655832
   Шевченківська весна 2014: біологічні науки = Shevchenkivska vesna: life sciences : матеріали XII міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 25-28 берез. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студентів та аспірантів, Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2014. – 99, [1] с. – Обкл. та тит. арк. англ. - Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1655833
   Шевченківська весна. : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [голова ред. кол.: В.Ф. Колесник]. – Київ
Вип. 6, ч. 2 : Історія : праці аспірантів та студентів, т. 1. – 2008. – 240 с.
1655834
   Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії
Вип. 11. – 2013. – 260 с. : іл., табл. – Заголовок обкл.: Матеріали XI міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна": географія. - Ст., анот. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.
1655835
   Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-966-188-219-4
Т. 1. – 2011. – 549, [1] с. : іл, табл. – Заголовок обкл.: IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна: Економіка". – Бібліогр. наприкінці ст.
1655836
   Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-966-188-293-4
Т. 1. – 2012. – 340 с. : іл., табл. – Заголовок обкл.: Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна: Економіка". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. - Анот. до ст. англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1655837
   Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України. – ISBN 78-966-1555-47-09
Т. 2. – 2012. – 359 с. : іл., табл. – Заголовок обкл.: Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна: Економіка". - Ст. укр., рос. та англ. мовами.- Анот. до ст. англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1655838
   Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-783-0
[Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – 2014. – 606, [2] с. : іл. – Заголовок обкл.: Матеріали XII конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. - Ст. укр., рос. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.
1655839
   Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – 590, [2] с. – Заголовок обкл.: Міжнародна міждисциплінарна конференція молодих вчених "Шевченківська весна: Історя". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-171-893-6
1655840
   Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 260 с. : іл. – Ст. укр., рос., англ. - Загол. обкл.: XV міжнародна науково-практична конференція аспірантів, студентів та молодих учених. Шевченківська весна - історія. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-171-783-9
1655841
  Федорук О. Шевченківська виставка 1920 року в Києві: до історії двох світлин // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 1 (198). – С. 56-59 : фото. – ISSN 0131-2685


  "...11 березня 1920 року (четвер) був особливим, пам"ятним днем у житті Києва. Цей день на державному рівні було оголошено всенародним святом <...> з "приводу роковин смерті пролетарського поета Шевченка" <...> перелік заходів у ті дні вражає. <...> 10 ...
1655842
  Міяковський В. Шевченківська виставка 1966 р. в ВУАН // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 288-294. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
1655843
  Красицький Д.Ф. Шевченківська вікторина / Д.Ф. Красицький. – Київ, 1964. – 111с.
1655844
  Росовецький С. Шевченківська демонологія / С. Росовецький, В. Смілянська // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 39-53. – ISBN 978-966-493-139-4
1655845
   Шевченківська енциклопедія : Робочий зошит А: ("А нумо знову віршувать" - Ашкаренко Григорій). – Київ : Тираж, 2004. – 239с. : іл.
1655846
   Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.]. – Київ : Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-02-6421-2 (Т.1)
Т. 1 : А-В / [передм. І.М. Дзюби ; ред. т. В.Л. Смілянська]. – 2012. – 742, [2] с., XVI c. фотоіл. : фотоіл.
1655847
   Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.]. – Київ : Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-02-6422-9 (Т.2)
Т. 2 : Г-З / [ред. т. О.В. Боронь]. – 2012. – 756, [3] с., XVI c. фотоіл. : іл., фотоіл.
1655848
   Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.]. – Київ : Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-02-6542-4
Т. 3 : І-Л : [містить 1192 статей] / [ред. т. В.Л. Смілянська]. – 2013. – 886, [2] с., [8] арк. іл. : фотоіл., іл., портр. – Т. Шевченко - 200
1655849
   Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.]. – Київ : Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-02-6543-1
Т. 4 : М-Па : [містить 816 статей] / [ред. т. О.В. Боронь]. – 2013. – 806, [2] с., [8] арк. іл. : фотоіл., іл. – Т. Шевченко - 200
1655850
   Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.]. – Київ : Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-02-6975-0
Т. 5 : Пе-С : [містить 1046 ст.] / [ред. т.: О.В. Боронь, В.Л. Смілянська]. – 2015. – 1038, [2] с., [8] арк. іл. : портр., фотоіл., іл. – Т. Шевченко - 200
1655851
   Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.]. – Київ : Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-02-6976-7
Т. 6 : Т-Я : [містить 1030 статей] / [ред.: т. В.Л. Смілянська, Н.П. Чамата]. – 2015. – 1117, [3] с., [8] арк. іл. : портр., фотоіл., іл. – Т. Шевченко - 200
1655852
   Шевченківська енциклопедія. Тарас Шевченко та його сучасники : [містить 941 ст.] / [НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. ; наук. ред.: О.П. Яковина, В.Л. Смілянська за участі О.І. Стужук, Д.О. Єсипенка, Р.Б. Харчук ; відп. ред.: О. Боронь ; бібліогр.: О.О. Козак]. – Київ : Ліра-К, 2021. – 607, [1] с., XII арк. іл. : іл., портр. – На фронтиспісі. зазнач.: Т. Шевченко. Автопортрет. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-520-093-3
1655853
   Шевченківська енциклопедія: Теорія літератури. Мова : [статті] / [НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. ; наук. ред.: Н. Чамата, В. Смілянська, Р. Харчук ; відп. за вип.: О. Боронь]. – Київ : Ліра-К, 2021. – 1107, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Розгорнутий тит. арк. - На фронтиспісі. зазнач.: Т. Шевченко. Автопортрет. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-520-143-5
1655854
  Тарасюк Г. Шевченківська зустріч. Київ - Москва - Передєлкіно // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 6


  21 лютого у будинку творчісті російських письменників "Пєрєдєлкіно" відбулася Міжнародна літературна зустріч, присвячена 200-літтю з дня народження Т.Г. Шевченка, зорганізована Міжнародною спільнотою письменницьких спілок Росії, Союзом письменників ...
1655855
  Довгопол І. Шевченківська конференція - візитна карта Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 129-132.
1655856
   Шевченківська конференція // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – [3 с. обкл.]
1655857
   Шевченківська конференція. – Дніпропетровськ, 1964. – 144с.
1655858
   Шевченківська конференція в Нью-Йорку // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6 (606). – С. 122. – ISSN 0236-1477


  5 березня в Нью-Йорку відбулася чергова 31-а Шевченківська конференція, скликани НТШ в Америці за участі Української вільної академії наук та Українського наукового інституту Гарвардського університету. Відкрив конференцію президент НТШ Орест Попович, ...
1655859
  Денисенко Ганна Шевченківська листівка як епоха у мініатюрі / Денисенко Ганна, Трофимова Анна // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 273. – ISSN 0869-3595
1655860
  Яцюк В.М. Шевченківська листівка як пам"ятка історії та культури 1890-1940 / В.М. Яцюк. – Київ : Криниця, 2004. – 488с. – ISBN 966-7575-52-7
1655861
  Смілянська В. Шевченківська мемуаристика як джерело біографічних відомостей // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 34-43. – ISBN 978-966-493-266-7
1655862
  Мельниченко В.Ю. Шевченківська Москва : авторська енциклопедія-хроноскоп / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 766, [2] с., [20] арк. фотоіл. – ISBN 978-5-373-02750-2
1655863
  Смаль-Стоцький Шевченківська пам"ятка з портретом Вашінгтона (вшанування 200-ліття народження Вашингтона урядом УНР) // Шевченківський краєзнавчий альманах : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, П. Засенко [та ін.]. – Київ, 2013. – 2013-2014. – С. 22-23
1655864
   Шевченківська премія - Еммі Андієвській // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Березень (№ 5/6). – С. 19


  "За результатами голосування комітету Шевченківської премії Емма Андієвська отримає Шевченківську премію з літератури 2018 року. Вона здобула 23 голоси учасників комітету. Саме книжки Емми Андрієвської найбільше організацій висунули на здобуття премії, ...
1655865
   Шевченківська премія 2020 / підготувала О. Білик // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 39-40
1655866
  Парака Я. Шевченківська премія: перше публічне обговорення творів номінантів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 2 грудня (№ 24). – С. 5


  У Будинку письменників України відбувся "круглий стіл" - обговорення прозових творів, висунутих цьогоріч на Шевченківську премію-2014. Серед тих, хто взяв участь у роботі "круглого столу" - професор Інституту філології Київського національного ...
1655867
  Наєнко М. Шевченківська премія: повна чаша переможців. Як це було і як цього досягти // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 7. – С. 126-134. – ISSN 0130-321Х
1655868
  Ковалів Ю. Шевченківська рецепція національної історії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 6
1655869
  Ковалів Ю. Шевченківська рецепція національної історії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 11 квітня (№ 7). – С. 1, 6
1655870
  Харчук Р. Шевченківська тема у спадщині історика й педагога Миколи Володимировича Стороженка (1861-1944) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (710). – С. 102-109. – ISSN 0236-1477
1655871
  Харчук Р. Шевченківська тема у щоденниках Олександра Лотоцького і Сергія Єфремова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (756), березень. – С. 44-48


  Розглянуто проблему рецепції Шевченка у XIX ст. на підставі щоденників двох найвпливовіших представників покоління «семидесятників» із середовища української інтелігенції Наддніпрянщини. Показано, що поезія Шевченка була важливою лектурою, яку не ...
1655872
  Гуменюк В. Шевченківське відлуння в драматургії Володимира Винниченка (на прикладі п"єси "Між двох сил") // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 125-142. – ISBN 978-966-02-7586-7
1655873
  Довгаль Оксана Шевченківське свято "Не проспіть Україну мою..." // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 33-42
1655874
  Музичко О. Шевченківське свято в Одесі 1920 року: переможний акорд української революції // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2012. – Вип. 13. – С. 185-208. – ISBN 978-966-389-291-8
1655875
  Майданський М. Шевченківське свято у Плоєштах 1921 року // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 11-17 травня (№ 19). – С. 5


  "Подаю спогади мого дідуся - як випускники Чернівецької вчительської семінарії, зберігаючи нашу національну традицію, святкували Великдень нашого Пророка Тараса Шевченка в місті Плоєшті - центрі головного нафтодобувного району Румунії, куди після ...
1655876
  Поліщук В. Шевченківське у творчості Михайла Старицького: стильовий аспект (штрих до проблеми) // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 39-42. – ISBN 978-966-2980-81-3
1655877
  Сліпушко О. Шевченківський березень у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О. Сліпушко, І. Приліпко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 125-126. – ISSN 0236-1477


  Центральною подією Шевченківського березня стала Міжнародна науково-практична конференція "Всесвіт Тараса Шевченка, що відбулася 10 березня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
1655878
  Роспопа Т. Шевченківський дискурс у журналі "Червоний шлях" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 147-158. – ISSN 2304-9383


  У статті запропоновано ретроспективний огляд літературного процесу 20-30-х рр. ХХ ст., досліджується рецепція творчості Т. Шевченка на сторінках українського часопису "Червоний шлях".
1655879
  Вільна Я. Шевченківський дискурс у повісті І. Нечуя-Левицького "Дві московки" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 271-278


  На прикладі першого твору І. Нечуя_левицького "Дві московки" розглядаються параметри впливу Т. Шевченка на прозаїка, а з тим і початки формування Шевченкового дискурсу в доробку класика української літератури
1655880
  Конончук Т. Шевченківський дискурс як екзистенційний вимір осмислення художньої реальності // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 293-300


  У статті йдеться про шевченківський дискурс у повісті Ольги Мак "Каміння під косою" та в романі Василя Захарченка "Прибутні люди", за допомогою чого актуалізується екзистенційний вимір осмислення художньої реальності, в основі якої лежить життєва ...
1655881
   Шевченківський збірник. – Петербург : [Дpук. Бp[атів] В. та І. Линників]
Т. 1. – 1914. – [4], 160 с., 3 аpк. іл. – В кн. pепpод. каpтин Т.Г. Шевченка


  Зміст: З петеpбуpзьких pоків (1838-1843); Оксана / О. Олександpенко [О.О. Грушевська]. Шевченко і Кулїш; Тpи лїта; В киpгизських степах / О. Гpушевський. Т. Шевченко як ілюстpатоp / К. Шиpоцький. З аpтистичної спадщини Шевченка / М. Макаpенко. Шевченко ...
1655882
  Поліщук В. Шевченківський інтертекст у творах Михайла Старицького : (Штрихи до проблеми) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 190-205. – ISBN 978-966-920-092-1
1655883
  Поліщук В. Шевченківський інтертекст у творах Михайла Старицького (Штрихи до проблеми) // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 190-205. – ISBN 978-966-920-140-9
1655884
   Шевченківський календар. – Київ, 1964. – 111с.
1655885
  Касьянова О. Шевченківський календар // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 8-15 січня (№ 1/2). – С. 13 : фото


  До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка Олександр Деко уклав публіцистично-літературознавчу працю про Кобзаря - "Шевченківський календар". У стінах Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулася презентація цієї книги.
1655886
  Жур П.В. Шевченківський Київ / П.В. Жур. – Київ : Дніпро, 1991. – 287 с.
1655887
  Щербак Ю. Шевченківський комітет - перенавантаження / розмову вів Тарас Головко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 листопада (№ 195). – С. 9


  Юрій Щербак - про робочу команду, експертів і номінантів.
1655888
  Лебідь-Гребенюк Шевченківський контекст у творчості Павла Тичини (за матеріалами щоденникових записів) // Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ : зб. праць Всеукр. (41-ї) наук. Шевченк. конф. : 22-23 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін. ; відп. ред.В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2022. – С. 200-210. – ISBN 978-966-920-657-2
1655889
   Шевченківський концерт // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 4 : фото


  Інститут філології за сприяння Молодіжного центру культурно-естетичного виховання та Мистецького салону організував концерт з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. На концерті прозвучали народні пісні на слова Шевченка у виконанні ...
1655890
   Шевченківський краєзнавчий альманах : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, П. Засенко [та ін.]. – Київ : Альвія
2013-2014. – 2013. – 60 с. – До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка
1655891
   Шевченківський краєзнавчий альманах. 2005 : Науково-популярне видання. Пробний випуск. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка. – Київ
2005. – 2005
1655892
   Шевченківський краєзнавчий альманах. 2006 : Науково-популярне видання. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка. – Київ
2006. – 2006
1655893
   Шевченківський міжнародний літературний конгрес // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 1 : фото


  З 10 по 12 березня 2014 року в нашому університеті відбувся Шевченківський міжнародний літературний конгрес, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Відкрив урочисте пленарне засідання ректор КНУ академік Леонід Губерський.
1655894
   Шевченківський міжнародний літературний конгрес // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 3


  З 10 по 12 березня 2014 року в КНУ імені Тараса Шевченка розпочався Шевченківський міжнародний літературний конгрес, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. Відкрив урочисте пленарне засідання ректор КНУ академік Леонід Губерський.
1655895
   Шевченківський національний заповідник / [автор тексту С.А. Брижицька]. – [Канів], 2011. – 23 с. : фото., іл.
1655896
  Ласло-Куцюк Шевченківський образ Перебенді в контексті європейського романтизму // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 21-23. – ISBN 978-606-745-014-9
1655897
  Жур П.В. Шевченківський Петербург / П.В. Жур. – Київ : Дніпро, 1972. – 194с.
1655898
   Шевченківський рух // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 2 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  2 вересня проведено Всеукраїнський телевізійний Шевченківський урок для учнів шкіл і училищ. Подія відбулася в КНУ імені Тараса Шевченка і транслювалася в ефірі Першого національного каналу.
1655899
   Шевченківський словник : У 2-х томах. – Київ : Українська Радянська Енциклопедія
Т. 1 : А-МОЛ. – 1976. – 415с.
1655900
   Шевченківський словник : У 2-х томах. – Київ : Українська Радянська Енциклопедія
Т. 2 : МОЛ-Я. – 1977. – 410 с.
1655901
  Хропко П.П. Шевченківський словник : у 2-х томах // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ, 1978. – № 3 (207). – С. 75-81
1655902
  Гнатюк М. Шевченківський текст у рецепції Івана Сенченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1655903
  Наєнко М. Шевченківський Тікич і Катеринопільщина // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 180-199. – ISBN 978-617-7993-01-7
1655904
  Генералюк Л.С. Шевченківський універсалізм: роль музики у творчості поета-художника // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 3-14
1655905
   Шевченківський урок - урок гордості за Україну // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 3


  Шевченківський урок цього року пройшов у стінах нашого університету. Ректор Л. Губерський зазначив, що коридорами університету ходив Тарас Шевченко, тому є дуже символічно, що цей урок пройшов саме у нас.
1655906
  Ляшко Л.П. Шевченківський художній вимір українського природного універсуму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 218-220
1655907
  Моціяка П.П. Шевченківський ювілей 1914 р. в Інституті князя Безбородька // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 345-352. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1655908
  Ромащенко Л. Шевченківський ювілей у Санкт-Петербурзі // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 143-147. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
1655909
  Волонтир О. Шевченківські академії у Луцькій українській гімназії та ставлення польської влади // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 94-98. – ISBN 978-966-95419-8-7
1655910
  Січкар О. Шевченківські алюзії в сучасній українській літературі (на прикладі творчості братів Капранових) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 213-216. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1655911
  Яцюк В. Шевченківські відзнаки на західноукраїнських земляк // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 5/6 (775/776). – С. 118-126. – ISSN 0868-4790
1655912
  Генералюк Л. Шевченківські графічні серії у світлі співвідношення візуального та вербального кодів // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 419-433. – ISBN 978-966-920-140-9
1655913
   Шевченківські дні - 2009 (9-10 березня). Гуманітарні науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / [за ред. Ю.В. Латиша]. – Київ : [б. в.], 2009. – 68 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2142-73-0
1655914
   Шевченківські дні - 2009 (9-10 березня). Історія : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Іст. ф-т ; [редкол.: Ю.В. Латиш (відп. ред) та ін.]. – Київ, 2009. – 123, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2142-79-2
1655915
  Приліпко І. Шевченківські дні в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 126. – ISSN 0236-1477


  З нагоди 203-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, в університеті відбулися урочисті присвячені вшануванню поета, художника, генія нашого народу.
1655916
  Войнова О.Т. Шевченківські дні в школі / О.Т. Войнова. – Київ, 1963. – 167 с.
1655917
  Машталір А.І. Шевченківські дні на Поділлі у 1920 році // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 6. – С. 111-117
1655918
  Карабович Т. Шевченківські дні у Холмі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 28 травня (№ 22). – С. 7. – ISSN 0027-8254
1655919
  Кузьменко О. Шевченківські ідейні концепти у поетиці стрілецького фольклору (Україна, Воля, Слава, Могила) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 467-477. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
1655920
  Ребошапка І. Шевченківські конотації метафори "синє море" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 119-125. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Вірогідне окреслення сутності даного тропу в поетичному універсумі Та-раса Шевченка знаходиться в безпосередній залежності від належного ро-зуміння співвідношень між успадкованими українським поетом художніми (фольклорними і літературними) надбаннями ...
1655921
   Шевченківські лауреати 1962-2001 : Енциклопедичний довідник. – Київ : Криниця, 2001. – 696с. – ISBN 966-7575-29-2
1655922
   Шевченківські лауреати 1962-2012 : енцикл. довідник / авт.-упоряд. М.Г. Лабінський ; вступ. сл. Б.І. Олійника. – Вид. 3-тє, змінене і допов. – Київ : Криниця, 2012. – 861, [2] с. : портр. – На честь 50-річчя засн. в Україні премії ім. Т. Шевченка. - На парал. тит. арк.: Лауреати Респ. премії ім. Т.Г.Шевченка, 1962-1969 ; Лауреати Держ. премії України ім. Т.Г.Шевченка, 1970-1999 ; Лауреати Нац. премії України ім. Т. Шевченка, 2000-2012. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2434-03-3
1655923
   Шевченківські лауреати за 2013 рік: Леонід Горлач, Дмитро Богомазов, Петро Печорний // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 лютого (№ 4). – С. 3
1655924
   Шевченківські лауреати підтримали добру традицію КНУ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 12 березня (№ 45). – С. 6


  Цьогоріч 9 березня в актовій залі головного навчального корпусу КНУ імені Тараса Шевченка відбулася зустріч студентства з лауреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка різних років. Зустрічі університетської громади з шевченківськими ...
1655925
  Головко Т. Шевченківські лауреати у "Великій українській енциклопедії" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 3. – ISSN 2519-4429
1655926
   Шевченківські місця. – Київ, 1964. – 26 с.
1655927
   Шевченківські місця України. – Київ : Художня література, 1957. – 164 с.
1655928
  Ліхцов М.С. Шевченківські місця Черкащини / М.С. Ліхцов. – Дніпропетровськ, 1967. – 115с.
1655929
  Жиленко І.Р. Шевченківські мотиви в малій прозі письменників-емігрантів 20–30-х років // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 120-129. – ISSN 2306-2908
1655930
  Немченко Г. Шевченківські мотиви в творах "Сторінки життя" Я. Апушкіна, "Стіна" Ю. Щербака та "Дівчинка" В. Рєпніної // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 157-162. – ISBN 978-966-2133-57-3
1655931
  Балашова В. Шевченківські нагороди // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 23-25. – ISSN 1811-542X
1655932
  Овчієва Л.П. Шевченківські образи в мистецькій творчості М.Л. Кропивницького // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 163-171


  Розглянуто творчі зв’язки корифея українського театру М. Кропивницького з літературною спадщиною Т. Г. Шевченка. Зокрема грунтовно досліджуються постановка п’єси «Назар Стодоля» й інсценізації поем Шевченка «Титарівна» і «Невольник», а також драми ...
1655933
  Наєнко М. Шевченківські онлайн-читання на Тарасовій горі // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 465-466


  Читання відбулися 11 березня 2021 р . в Шевченківському національному заповіднику в Каневі . У просторому конференц - залі заповідника зібралися наукові співробітники Канівського музею Тараса Шевченка , працівники бібліотеки заповідника ...
1655934
  Лебідь-Гребенюк Шевченківські ремінісценції в романі Василя Шкляра "Чорний ворон" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 273-281. – ISBN 978-966-920-092-1
1655935
  Лебідь-Гребенюк Шевченківські ремінісценції в романі Василя Шкляра "Чорний ворон" // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 273-281. – ISBN 978-966-920-140-9
1655936
  Клименко Шевченківські ремінісценції у творчості Шолом-Алейхема / Клименко, (Синьоок) // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 485-500. – ISBN 978-966-920-092-1
1655937
  Клименко Шевченківські ремінісценції у творчості Шолом-Алейхема / Клименко, (Синьоок) // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 485-500. – ISBN 978-966-920-140-9
1655938
  Пономаренко М.І. Шевченківські свята в школі / Микола Пономаренко, Галина Шихова ; [ред. рада: Л. Шелестов та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2013. – 126, [2] с. – На тит. арк. також.: Шкільний світ. Бібліотека ; Українська мова та література. Бібліотека. - Сер. засн. у 2003 р. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-780-2
1655939
  Вишняк М. Шевченківські традиції в поезії М.Ф.Чернявського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 554-556. – ISSN 1728-9572
1655940
  Скуратко Т. Шевченківські традиції в художньому дискурсі поем Івана Драча // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 258-265


  У статті простежено діалектичну єдність традицій і новаторство в поетичному епосі Івана Драча. Значна увага приділяється шевченківським традиціям у художньому дискурсі поем митця (на прикладі поеми-симфонії "Смерть Шевченка")
1655941
  Колошук Н. Шевченківські традиції у поетичній творчості Івана Гнатюка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 169-179. – ISSN 2304-9383


  У статті йдеться про діалектичний зв"язок пета-шістдесятника Івана Гнатюка із шевченківською традицією.
1655942
  Неділько Г.Я. Шевченківські традиції у творчості Ф. Богушевича // Т.Г. Шевченко в інтернаціональних літературних зв"язках / [ред. кол.: Бойко В.Г., Грицай М.С., Зарицький М.С., Заславський І.Я., Мусенко Я.В., Сидоренко Г.К., Скрипник І.П.]. – Київ : Вища школа, 1981. – С. 43-57
1655943
  Латиш Ю. Шевченківській весні - 5 років: здобутки, проблеми, пнрспективи // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 12-18


  Ідея "Шевченківської весни" народилася наприкінці 2002 р. у Студентському Парламенті, коли НТСА ще не фунціонувало. Її активно підтримало керівництво університету, зокрема тодішній проректор з наукової роботи В. Гондюл. Перша конференція відбулася ...
1655944
  Ліховий І. Шевченківському національному заповіднику у Каневі - 95 років // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 11 вересня (№ 18). – С. 1, 6-7
1655945
  Радчук В. Шевченківці на Рейні // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Листопад (№ 9)


  Група викладачів факультету іноземної філології їздила за спільною європейською програмою "Темпу-Тасіс" до Страсбурга, де в Гуманітарному Університеті підвищувала свою кваліфікацію.
1655946
  Онищенко В. Шевченкіяна в книжковому знаку // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2005. – Кн. 3. – С. 84-89. – ISSN 0042-9422
1655947
  Гоян Я. Шевченкіяна Василя Касіяна // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1987. – Vol. 38, № 445, березень : березень. – С. 7-8
1655948
  Мензелевський С. Шевченко - 200 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 квітня (№ 66/67). – С. 22


  Національний центр Олександра Довженка зібрав найвідоміші художні фільми про Кобзаря.
1655949
  Олійник В. Шевченко - Бетмен і батько нації: як в Україні відзначили 205-річчя від дня народження Кобзаря // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12 березня (№ 28). – С. 2


  "Українці у вихідні масово святкували 205-річчя з дня народження свого найбільшого національного героя, символа незламності та нескореності народу, великого Кобзаря. По всій країні і далеко за її межами в усьому світі, де його слово віддано люблять і ...
1655950
  Шевельов Ю. Шевченко - класик? // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 23-43. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
1655951
  Скиба Ю. Шевченко - националист или интернационалист // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 8-14 марта (№ 10)


  "Копаться в этой проблеме меня, украинца с деда-прадеда, подтолкнули четыре обстоятельства. Во-первых, стремление, воспользовавшись подходящим поводом (малой, но «круглой» датой), разобраться в одной из талантливейших и противоречивейших фигур не ...
1655952
  Касьянова О. Шевченко - наш сучасник // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 22 березня (№ 11). – С. 2


  "В університеті імені Шевченка відбулася зустріч із цьогорічними шевченківськими лауреатами".
1655953
  Литвин Ю. Шевченко - офортист : Манера графічної творчості Кобзаря виразно перегукується з його поетичним стилем // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 226-230
1655954
  Тарахан-Береза Шевченко - поет і художник / Тарахан-Береза. – К., 1985. – 185с.
1655955
  Тарахан-Береха Зинаида Афанасьевна Шевченко - поэт и художник. : Дис... канд. филолог.наук: / Тарахан-Береха Зинаида Афанасьевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1976. – 206л. – Бібліогр.:л.195-206
1655956
  Кушерець В. Шевченко - проти імперії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 42). – С. 6, 7
1655957
  Кушерець В.І. Шевченко - проти імперії / Василь Кушерець. – Київ : Знання України, 2014. – 27, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-351-2


  У пр. № 4503BR напис: Михайлу Кузьмовичу ! З добрими і найкращими побажаннями щиро : /підпис/
1655958
  Кушерець В.І. Шевченко - проти сучасної імперії / Василь Кушерець. – Київ : Знання України, 2014. – 107, [1] с. – ISBN 978-966-316-352-9


  В пр. №1707115 напис: Володимиру Івановичу з побажанням добра і щастя як відчуття любові в собі і по відношенню до себе! Щиро: Підпис.
1655959
  Вешелені О. Шевченко - Світличний: поетичний діалог // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 12-16
1655960
  Захарчук О. Шевченко - творець української літературної мови // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2023. – Березень (№ 3)
1655961
  Лиховид І. Шевченко - у новому форматі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 жовтня (№ 183). – С. 9


  Національний музей Тараса Шевченка готується до ювілею поета по-сучасному: оновлює експозицію, будує атріум і відкриває Дитячий центр творчості. Проте не всі згодні з такою модернізацією закладу.
1655962
  Таранушенко С.А. Шевченко - художник / С.А. Таранушенко; Відп. ред.: В.І. Касіян. – Київ : Радянська Україна, 1961. – 79 с.
1655963
   Шевченко - художник. – Киев, 1963. – 37 с.
1655964
   Шевченко - художник. – Киев, 1963. – 135 с.
1655965
  Забужко О. Шевченко - це абсолютне неприйняття вірусу зла / спілкувалась Ольга Радомська // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 березня (№ 10). – С. 3


  "Відома українська письменниця і цьогорічна Шевченківська лауреатка розповідає про значення постаті Кобзаря для України."
1655966
  Чуковский К.И. Шевченко : Посвящается И.Е. Репину. – Б. м. : б. и., 1911. – [14] с. – Авт. указ. в конце статьи. - Отд. оттиск из. Русская мысль. 1911, № 4-5, с. 86-101, 99-110
1655967
  Езерский В. Шевченко / В. Езерский. – Москва, 1931. – 256с.
1655968
  Полонська-Василенко Шевченко // Наша культура : науково-популярний місячник української культури. – Вінніпег, 1952. – Рік 15, ч. 2(179), грудень. – С. 11-18
1655969
  Полонська-Василенко Шевченко : Шевченкова освіта // Наша культура : науково-популярний місячник української культури. – Вінніпег, 1952. – Рік 15, ч. 1(178), листопад. – С. 11-16
1655970
  Хинкулов Л.Ф. Шевченко / Л.Ф. Хинкулов. – 3-е испр. доп. – М, 1966. – 320с.
1655971
  Єзерський В. Шевченко : роман / В"ячеслав Єзерський ; [ переклад : В. Мацько ]. – Хмельницький : Просвіта, 2007. – 260 с. – ISBN 966-7872-33-5
1655972
  Росовецький С. Шевченко : сучасна біографія / Станіслав Росовецький ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Центр європ. гуманіт досліджень, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 471, [1] с. – Імен. покажчик: с. 453-471. - Сер. засн. в 2017 р. - За підтримки Родини Ольги та Андрія Анісімових. – Бібліогр.: с. 449-452. – (Постаті культури / редкол.: Л. Фінберг (кер. проєкту) [та ін.]). – ISBN 978-966-378-791-6
1655973
  Яремчук О. Шевченко "без шапки й кожуха" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 1 березня (№ 37)


  Результат майже 50-річної праці - книжку про "іншого" Тараса - презентував Євген Сверстюк у Львові.
1655974
  Дроздовський Д. Шевченко "живих реакцій" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 31


  Роман-трилогія Антонії Цвід доступно, в охудоженій формі, доносить найважливіше з біографії видатного поета.
1655975
  Соколова С. Шевченко Forever // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 2. – ISSN 2519-4429


  Про підсумки Другого міжнародного проекту-конкусу "Тарас Шевченко єднає народи", який проводився з березня по травень 2017 р. Міжнародною лігою "Матері і сестри - молоді України" та КНУ імені Тараса Шевченка.
1655976
  Заклинський Б. Шевченко а Пласт // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2014. – Ч. 1 (177). – С. 49
1655977
  Макаров Ю. Шевченко без башти. Домодерні стереотипи в сприйнятті національного героя і символу гальмують українців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 1-2


  "Ми потрапили в пастку проміжного часу, коли те, що для меншості вже встигло стати банальністю, загальним місцем, для більшості все ще залишається відкриттям і потрясінням основ або просто геть незнаною територією. Ідеться про репрезентацію безумовно ...
1655978
  Наєнко М. Шевченко без... -знавства // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 14). – С. 9


  Критичний погляд щодо складу Комітету з призначення Національної премії імені Тараса Щевченка.
1655979
  Наєнко М. Шевченко без... -знавства // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 560-562. – ISBN 978-617-7480-77-7
1655980
  Зборовська Н. Шевченко в "жіночих студіях" // Критика. – Київ, 1999. – Березень, (число 3). – С. 25-28
1655981
   Шевченко в іменах і назвах // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 5


  Шевченкіана КНУ імені Тараса Шевченка збагатилася новим виданням – довідковим посібником «Університетська шевченкіана» авторства завідувачки навчальної лабораторії шевченкознавства Інституту філології Валентини Гнатенко.
1655982
  Жмыр В. Шевченко в Киеве : Фотопутеводитель / В. Жмыр. – Киев : Мистецтво, 1988. – 126с.
1655983
  Жмир В.Ф. Шевченко в Києві / В.Ф. Жмир. – К, 1984. – 127с.
1655984
  Грабович Г. Шевченко в колажах і з кон"юнктурою: доба незалежності // Критика. – Київ, 1998. – Жовтень, (число 10). – С. 7-15
1655985
  Каізер І. Шевченко в колі класиків: нові підходи до вивчення творчості великого українського поета (на основі публікацій М. Ласло-Куцюк) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 3 (15). – С. 100-103. – ISSN 2311-9896
1655986
  Мітюхіна Н.В. Шевченко в моєму серці. Театрально-музична композиція // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 25-27
1655987
  Андрієвський Л. Шевченко в моєму серці. Шевченкіана видавництва "Криниця". Спогади // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 2. – С. 28-37. – ISSN 0868-9644
1655988
  Андрієвський Л. Шевченко в моєму серці. Шевченкіана видавництва "Криниця". Спогади [Продовження, початок у № 2, 2018] // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 3. – С. 58-67. – ISSN 0868-9644
1655989
  Кушнаренко Д. Шевченко в народній творчості / Д. Кушнаренко, П. Гонтаренко, М. Родіна. – Київ : Академвидав, 1940. – 188 с.
1655990
  Мушкудіані О. Шевченко в оцінці Константине Гамсахурдіа // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 78-84. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про нарис відомого грузинського письменника К. Гамсахурдіа "Українська Феміда" - враження від подорожі Україною 1930 р. - та його зв"язки з українськими літераторами.
1655991
  Благовещенский А.А. Шевченко в Петербурге : (1858-1861 гг.) / В. Беренштам. – [Б. м. : б. и.], 1896. – [10] с. – Отд. оттиск из: «Исторический вестник», 1896, т. 64, стор. 799-905


  [В бумагах покойного делопроизводителя Академии художеств Александра Афанасьевича Благовещенского сохранился черновой набросок статьи о Т. Г. Шевченке. Брат покойного, протоиерей Зимнего дворца, о. П. А. Благовещенский любезно предоставил в наше ...
1655992
  Даньшина Вє Є. Шевченко в Петербурзі. / Вє Є. Даньшина, В.Й. Низкобудова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 5 (189). – С. 10-14
1655993
  Хоменко О. Шевченко в Петербурзі: ініціація кшатрія // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 36-46
1655994
  Хіврич С. Шевченко в поетичних рядках = Засідання поетичної кав"ярні // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 18-25


  Пропонується виховний захід для учнів основної школи, який можна проводити серед учасників літ. студії за чашкою чаю.
1655995
  Чернов А. Шевченко в Решетилівці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 січня (№ 5). – С. 5
1655996
  Назаренко М.Й. Шевченко в російській критиці і літературознавстві // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 7-26. – ISBN 978-966-439-715-2
1655997
  Єфремов С. Шевченко в своєму листування // Листування Тараса Шевченка / за ред. Сергія Єфремова ; [передм. С. Єфремова]. – Репр. відтворення вид. 1929 р. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 25-50. – ISBN 978-966-453-127-3
1655998
  Констанкевич І. Шевченко в системі культурних авторитетів Миколди Хвильового // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 138-146. – ISSN 2304-9383


  У статті аналізується на матеріалі художньої= прози М. Хвильового ставлення до культури попередніх епох, традицій і зокрема до Т. Шевченка.
1655999
  Сербенська О. Шевченко в часопросторі мого буття // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 115-125. – ISSN 0868-4790


  Автор розказує про свою дорогу пізнання творчості Тараса Шевченка.
1656000
   Шевченко в Японії // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 8-15 березня (№ 15). – С. 2
<< На початок(–10)1651165216531654165516561657165816591660(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,