Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>
1648001
   "Фракийское искусство и культура болгарских земель", выставка. – Москва, 1974. – 294с.
1648002
  Нансен Ф. "Фрам" в Полярном море / Ф. Нансен. – Москва : Географгиз
Т. 2. – 1956. – 368, 352с.
1648003
  Саннес Т.Б. "Фрам" Приключения полярных / Т.Б. Саннес. – Ленинград : Судостроение, 1991. – 271с.
1648004
  Дацюк Г. "Франкові зорі" в Хорватії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2024. – 4-10 квітня (№ 13). – С. 16


  Назва цього міжнародного поетично-прозового конкурсу з"явилася невипадково. Адже в містечку Ловран, що поблизу Рієки, 1909 року перебував на лікуванні наш геніальний поет і філософ Іван Франко. Уже під час повномасштабної війни з рашистами, у листопаді ...
1648005
  Сірук М. "Французи дали урок нацфронту" / М. Сірук, О. Шамшур, АкерманГ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 229). – С. 3


  Експерти "Дня" - про сенсаційну поразку крайньої правої партії на місцевих виборах.
1648006
  Єгорова О.І. Фразео-семантичне поле індефінітної квантитативності (типологічні аспекти) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 35-41. – Бібліогр.: С. 41; 6 назв
1648007
  Петрова Н.Д. Фразео-тематическое поле зоосемизмо в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петрова Н. Д.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1983. – 227л. – Бібліогр.:л.193-226
1648008
  Петрова Наталья Демьяновна Фразео-тематическое поле зоосемизмов в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Петрова Наталья Демьяновна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
1648009
  Широкорад Фросина Фразеологізм - текст - культура : [рецензія] / Широкорад Фросина, Філон Микола Іванович // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 126-128. – ISSN 1682-3540
1648010
  Венжинович Н. Фразеологізм як спосіб утілення культури в мовний знак "камінь" : на матеріалі української, російської та англійської мов // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 79-83. – (Філологія ; Вип. 16)
1648011
  Плющ Н. Фразеологізми-афективи у "Зачарованій Десні" Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 289-292.
1648012
  Хороз Н. Фразеологізми-неекспресиви на сторінках хорватських періодичних видань // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 151-158. – ISSN 0203-9494
1648013
  Коновець С.П. Фразеологізми в контексті інтеркультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 185; 4 назв.
1648014
  Коновець С.П. Фразеологізми в контексті інтеркультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 182-185. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
1648015
  Сизонов Д.Ю. Фразеологізми в сучасному рекламному тексті: медіалінгвістичний аналіз // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 33-40. – ISSN 2311-2697


  На матеріалі сучасної рекламної комунікації в статті розглянуті та проаналізовані сучасні фразеологізми та їх стилістична трансформація, виявлені нові фразеологізми, що виконують роль певних універсальних медійних одиниць та впливають на масову ...
1648016
  Гордон К.О. Фразеологізми гуанюн"юй у розмовному стилі китайської мови: узуальний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 314-321. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглянуто різні аспекти функціонування фразеологічних одиниць гуанюн"юй у розмовному стилі китайської мови, а саме синтаксичну позицію, яку вони займають, частотність уживання, граматичні функції. Дослідження сприяє більш комплексному ...
1648017
  Пономаренко В.П. Фразеологізми з етнонімічними компонентами у романських мовах: спільні риси та особливості // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 180-195. – ISSN 2413-5593
1648018
  Калько В. Фразеологізми з компаративним компонентом у мові творів І. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 492-498. – ISBN 978-966-793-136-3
1648019
  Бєляєва Т.В. Фразеологізми з компонентом язик у художній картині світу Марії Матіос (на матеріалі твору "Майже ніколи не навпаки") / Т.В. Бєляєва, І.В. Тимченко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 3-7
1648020
  Гаманюк А. Фразеологізми з ономастичним компонентом як репрезентанти культури (німецько-українські паралелі) / А. Гаманюк, Т. Мішеніна // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 20. – С. 29-53. – ISSN 2305-3852
1648021
  Забула І.П. Фразеологізми з релігійним компонентом (на матеріалі французької та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 146-149. – (Бібліотека Інституту філології)
1648022
  Богданов А. Фразеологізми зі спортивними компонентами та "спортивні метафори" у політичному дискурсі сербської мови // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 75-89. – ISBN 978-617-7480-27-2
1648023
  Дідун Л.І. Фразеологізми із семантикою інтенсивності в сучасній українській літературній мові / Л.І. Дідун ; [наук. ред. І. С. Гнатюк] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Наукова думка, 2019. – 230, [2] с. : іл., табл. – Фразеол. покажч.: с. 171–229. – Бібліогр.: с. 148–169. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1716-0
1648024
  Штиченко І.Ю. Фразеологізми із соматичним компонентом "голова" у зіставному аспекті (на матеріалі латинської та української мов) // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 386-399. – ISBN 978-966-439-842-5
1648025
  Ігнатенко Д. Фразеологізми на позначення інтенсивного виконання трудової діяльності в германських та слов"янських мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 321-327. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1648026
  Скопненко О. Фразеологізми та паремії в мові перекладів Миколи Лукаша (Штрихи до мовного портрета майстра) / О. Скопненко, Цимбалюк-Скопненко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (755), лютий. – С. 30-33
1648027
  Скиба Н. Фразеологізми у формуванні комунікативної компетенції студентів-іноземців / Наталія Скиба // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 282-287. – ISSN 0320-3077
1648028
  Рабош Г. Фразеологізми у французькій мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 192-199. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1648029
  Здіховська Т.В. Фразеологізми у художніх творах Уласа Самчука // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 183-190. – (Мовознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
1648030
  Васильченко В. Фразеологізми шлюбної обрядовості // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (638). – С. 28-33. – ISSN 0130-5263
1648031
  Ігнатенко М Т. Фразеологізми як аспект вивчення лексики німецької мови (методичні роздуми та емпіричні спостереження у практиці викладання німецької мови як іноземної) / М Т. Ігнатенко, О.О. Павличко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 132-138. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядаються проблеми, пов’язані з порівняльною фразеологією німецької та української мов. Здійснено порівняльний аналіз фразеологічних одиниць німецької мови з їх еквівалентами українською мовою. У статті представлені також результати ...
1648032
  Лісняк С.П. Фразеологізми як джерело національно-культурної інформації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 143-147


  У статті розглядаються лексичні та культурологічні особливості фразеологізмів, а також деякі національно-культурні аспекти актуалізації фразеологічних одиниць у газетно-публіцистичному дискурсі. В статье рассматриваются лексические и ...
1648033
  Ляшенко О.В. Фразеологічна експлікація концепту "жінка" в українській та російській мовах // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 98-103
1648034
  Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія : на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою / Р.П. Зорівчак. – Львів : Вища школа, 1983. – 172 с.
1648035
  Коломієць М.П. Фразеологічна синоніміка української мови / М.П. Коломієць. – Дніпропетровськ, 1986. – 80с.
1648036
  Черненко С.А. Фразеологічний аналіз лексико-семантичної групи "назви тварин" у сучасній іспанській мові // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 67-71. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1648037
  Черкас О. Фразеологічний арсенал поеми "Катерина" Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 388-394


  Продемонстровано особливості функціонування фразеологізмів у мові поеми "Катерина" Тараса Шевченка в ідеографічній площині у форматі фразеотематичної тріади "Людина - Абстрактні відношення та поняття - Природа", котра виділяє фразеосемантичні поля з ...
1648038
  Хоменко В.І. Фразеологічний склад українських народних казок, записаних на Полтавщині. : Дис... канд. філолог.наук: / Хоменко В.І.; Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1957. – 374л. – Бібліогр.:л.351-372
1648039
  Баранцев К.Т. Фразеологічний словник англійської мови : посібник для студентів і аспірантів пед. ін-тів іноземних мов педін-тів і ун-тів УРСР / К.Т. Баранцев. – Київ : Радянська школа, 1956. – 391 с.
1648040
  Осовецька Л.С. Фразеологічний словник німецької мови / Л.С. Осовецька. – Київ, 1964
1648041
  Ужченко В.Д. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу / Віктор Ужченко, Дмитро Ужченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Вид. 6-те, доп. й переробл. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2013. – 551, [1] с. – ISBN 978-966-617-310-5
1648042
  Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови / Г.М. Удовиченко. – Київ : Вища школа
Т. 1 : А-М. – 1984. – 304с.
1648043
  Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови / Г.М. Удовиченко. – Київ : Вища школа
Т. 2 : Н-Я. – 1984. – 384 с.
1648044
  Ужченко В.Д. Фразеологічний словник української мови : близько 2500 виразів / В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. – Київ : Освіта, 1998. – 224 с. – ISBN 966-04-0027-6
1648045
   Фразеологічний словник української мови : [у 2 кн.]. – 2-е вид. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-000635-3
Кн. 1. – 1999. – 528 с.
1648046
   Фразеологічний словник української мови : [у 2 кн.]. – 2-е вид. – Київ : Наукова думка. – ISBN 5-12-000635-3
Кн. 2. – 1999. – С. 529-980
1648047
  Батюк Н.О. Фразеологічний словник. На допомогу вчитилеві / Батюк Н.О. – Київ : Радянська школи, 1966. – 235 с.
1648048
  Чернявська І. Фразеологічний фонд казкових повістей Всеволода Нестайка // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 331-337. – ISSN 2304-9383
1648049
  Чупанова Д.О. Фразеологічний фонд мови в матеріалах черкаської преси // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 92-98. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1648050
  Голянич М.І. Фразеологічні "витсвіти" говірки села Тюдів Косівського району // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 20-31. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1648051
  Сулим В. Фразеологічні дивергеми у німецькій варіантології // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 13-21. – ISSN 2078-340X
1648052
  Мещерякова Л. Фразеологічні елементи в рекламному тексті // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 86-91. – (Германська філологія ; Вип. 430)
1648053
  Поворознюк С. Фразеологічні засоби експлікації оцінки в публіцистичному дискурсі Михайла Грушевського // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 6. – С. 156-164. – ISSN 2413-0923
1648054
  Сизонов Д.Ю. Фразеологічні інновації в літературній мові: до проблеми стилістичного аналізу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 87-96. – ISSN 2311-2697


  У статті розглядається наукова аргументація поняття "фразеологічна інновація" / "фразеологічні інновації", що у світовій стилістиці відносяться до сталих словосполучень ідіоматичного характеру. Автором подані основні концепції дослідження нових ...
1648055
  Турчин М.М. Фразеологічні інновації у німецькій мовній комунікації масмедіа / М.М. Турчин, В.М. Турчин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 301-306. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-594-420-7
1648056
  Смерчко Антон Альбертович Фразеологічні інновації як відображення сприйняття світу : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Смерчко Антон Альбертович; Дрогобицький держ. педагог. ін-т ім. І.Франка. – Дрогобич, 1997. – 223л. – Бібліогр.:л.188-223
1648057
  Смерчко Антон Альбертович Фразеологічні інновації як відображення сприйняття світу : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.01 / Смерчко Антон Альбертович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 22л.
1648058
  Коваленко С.М. Фразеологічні конструкції як націєтворчий компонент українознавства: дидакто-перекладознавчий аспект // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 291-
1648059
  Дільна Ю. Фразеологічні модифікації з додаванням компонентів функції в польській молодіжній прозі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 176-183. – ISSN 0203-9494
1648060
  Стефанишин Фразеологічні модифікації у прозових творах польського письменника Томаша Пйонтека / Стефанишин, (Дільна) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – C. 166-176. – ISSN 0203-9494


  У статті досліджено фразеологічні модифікації у прозових творах пол. письменника Томаша Пйонтека. З"ясовано кількісне співвідношення традиційних і нових одиниць, запропоновано класифікацію фразеологічних модифікацій з огляду на зміни у структурі, ...
1648061
  Солошенко О. Фразеологічні одиниці біблійного походження: їхні прототипи та варіативність // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 90-101. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
1648062
  Дем"яненко Н. Фразеологічні одиниці в засобах масової інформації (на матеріалі польської та російської мов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 26-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається специфіка функціонування фразеологізмів у газетних та рекламних текстах, а також зміни, що відбуваються у фразеологічних одиницях при використанні їх у ЗМІ. В статье рассматривается специфика функционирования фразеологизмов в ...
1648063
  Федорова Ю. Фразеологічні одиниці з прикметниками, утвореними від античних власних назв // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 76-79. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1648064
  Здіховська Т. Фразеологічні одиниці з темпорально-локативною семантикою (на матеріалі творів Уласа Самчука та Богдана Лепкого) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 282-286. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1648065
  Жила В.Г. Фразеологічні одиниці корейської мови на позначення людини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 39-46. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню та опису фразеологізмів з соматичним компонентом, що характеризують образ людини. Приділяється увага вивченню певних соматизмів, їх первинне та переносне значення. Статья посвящена исследованию и описанию фразеологизмов с ...
1648066
  Дем"яненко Н.Б. Фразеологічні одиниці на позначення вольових рис характеру у польській,українській та російській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 299-305. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті досліджуються фразеологізми польської, української та російської мов, які позначають вольові якості особистості. Виявлено спільні та відмінні фразеологізми у вказаних мовах. У статті досліджуються фразеологізми польської, української та ...
1648067
  Пашковська Г. Фразеологічні одиниці на позначення мовлення: етимологічні етюди // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – № 4. – С. 122-130. – ISSN 0869-3595
1648068
  Жила В. Фразеологічні одиниці та прислів"я як об"єкт лінгвістичних досліджень у корейській мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 217-224. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено теоретичному та історичному вивченню фразеологічних одиниць та прислів"їв у корейському мовознавстві. Проведено аналіз досліджень корейських лінгвістів, словників та термінів на позначення поняття "Фразеологізм" та "прислів"я"
1648069
  Дем"яненко Н.Б. Фразеологічні одиниці у засобах масової інформації (на матеріалі польської та російської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 146-151. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядається специфіка функціонування фразеологізмів у газетних та рекламних текстах, а також зміни, що відбуваються у фразеологічних одиницях при використанні їх у ЗМІ. В статье рассматривается специфика функционирования фразеологизмов в ...
1648070
  Козіндо М.В. Фразеологічні одиниці хорватської мови на позначення поведінки людини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 69-73. – (Бібліотека Інституту філології)
1648071
  Дем"яненко Н.Б. Фразеологічні одиниці як відображення тенденцій технічного прогресу (на матеріалі польської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 237-242. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено аналізу функціонування фразеологізмів в ситуації стрімкого технічного прогресу. Розглянуто зміни, які відбуваються у фразеологічних одиницях під його впливом. Описано типи фразеологічних інновацій у польській мові. Статья посвящена ...
1648072
  Дем"яненко Н.Б. Фразеологічні одиниці як найконденсованіше вираження у мові національно-культурного компоненту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 92-96. – (Бібліотека Інституту філології)
1648073
  Мойсеєнко Л. Фразеологічні одиниці як об"єкт дослідження: німецькі, польські та українські паралелі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 521-526. – ISBN 978-966-3888-379-3
1648074
  Гапченко О. Фразеологічні одиниці як фрагмент національної мовної картини світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглядається роль фразеологічних одиниць у національній мовній картині світу. Вивчаються особливості прояву національних стереотипів мовців у семантиці фразеологізму. The article is devoted to the analysis of idioms in the national language picture ...
1648075
  Толстова О.Л. Фразеологічні репрезентанти мовленнєвої діяльності в іспанській мовній картині світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 494-500


  У статті досліджуються іспанські фразелогізми на позначення мовленнєвої діяльності, звертається особлива увага на мотивацію таких фразем та когнітивні асоціації, пов"язані з мовленнєвим процесом. В статье исследуются испанские фразеологизмы на ...
1648076
  Лалаян Н.С. Фразеологічні труднощі художнього перекладу (на матеріалі роману Ю. Це "Орли та янголи") // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 138-141. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті досліджено питання відтворення фразеологічних засобів оригіналу як однієї з найскладніших проблем художнього перекладу; проаналізовано основні способи перекладу німецьких фразеологічних одиниць, ужитих у романі Ю. Це "Орли та янголи", ...
1648077
  Мовчан Б. Фразеологія в англо-українському перекладі художньої прози XX - XXI ст. // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 129-135. – ISSN 2307-2261


  У статті розглянуто розвиток принципів та методів відтворення образної фразеології в українському перекладі англомовної художньої прози у ХХ–ХХІ століттях та особливості їх реалізації в практиці перекладу. Виявлено мовні та позамовні фактори, що ...
1648078
  Єременко І. Фразеологія в системі російської мови та епістолярному дискурсі = Фразеология в системе русского языка и в эпистолярном дискурсе : навчальний посібник / Ірина Єременко ; МОН У; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 166 с. – ISBN 978-966-613-683-4
1648079
  Гнатюк Д.А. Фразеологія в тексті наукової доповіді та її відтворення при послідовному перекладі (на матеріалі конференцій з проблем екології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 98-103. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-231-9


  Аналіз найхарактерніших типів фразеологічних одиниць у доповідях на міжнародних конференціях, присвячених проблемам екології та захисту довкілля й умови їх адекватного перекладу українською мовою.
1648080
  Приходько В.Б. Фразеологія вірша Р. Кіплінга "If": проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 283-286. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Йдеться про проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації фразеологізмів вірша Р. Кіплінга «If». Вказується, що саме національно-культурна конотація фразеології є основною проблемою при її іншомовній інтерпретації, яка має не лише мовознавчий, а й ...
1648081
  Мерзлікіна О.В. Фразеологія іспанської мови: лінгвопрагматичний аспект : навчальний посібник для студ. старших курсів вищих навч. закладів / О.В. Мерзлікіна; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 140с. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-594-879-2
1648082
  Дерба С.М. Фразеологія й афористика як лінгвокраїнознавчі джерела у викладанні української мови як іноземної // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 279-285


  У статті розглянуто доречність урахування фразеологізмів й афоризмів при вивченні української мови як іноземної. Проаналізовано важливість вивчення лінгвокраїнознавчих джерел іноземними студентами. Вони мають оволодіти навичками правильного вживання ...
1648083
  Корнєва Л. Фразеологія Миколи Гоголя: оригінальний текст і переклад / Л. Корнєва, Л. Сологуб // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 68-72. – ISSN 2075-1222
1648084
  Коловоротна Н.Л. Фразеологія мовчання в сучасній українській мові: етнокультурний і семантичний аспекти // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 27-33
1648085
  Суховій Оксана Олександрівна Фразеологія ораторсько-проповідницької прози Варлаама Ясинського : Дис....канд. філолог. наук: 10.02.01 / Суховій Оксана Олександрівна; КНУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Додаток: л. 205-255. – Бібліогр.: л.190-205
1648086
  Сушко О.І. Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови (на матеріалі документів першої половини 20 століття) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Сушко О.І.; МОНУ; Слов"янський держ. педагогічний ун-т. – Слов`янськ, 2007. – 254л. + Додатки: л.199-254. – Бібліогр.: л.174-198
1648087
   Фразеологія перекладів Миколи Лукаша : Словник-довідник. – Київ : Довіра, 2003. – 735 с. – ISBN 966-507-124-6


  Спроба якнаповніше описати індівідуально-авторські вживання фразеологічних одиниць, приказок, примовок, прислівья та ін. В мові перекладів видатного українського перекладача, літературознавства, лексикографа другої половини XX ст. Миколи Лукаша
1648088
  Касяненко Д. Фразеологія правничого євролекту крізь призму перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-17. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено фразеологію правничого євролекту в німецькій та українській мовах крізь призму терміно - та перекладознавства. Опрацьовані фразеологічні одиниці правничого євролекту відібрані методом загальної вибірки із німецькомовних законодавчих актів ЄС ...
1648089
  Авксентьєв Л.Г. Фразеологія сучасної української мови : учбовий посібник / Л.Г. Авксентьєв, В.С. Калашник, В.Д. Ужченко ; Харків. держ. ун-т ім. О.М. Горького. – Харьков : Харківський університет, 1977. – 61 с. – Бібліогр.: с. 57-61 та в підрядк. прим.


  У навчальному посібнику висвітлюються питання про предмет фразеології: розглядаються головні ознаки фразеологічної одиниці у порівнянні з іншими одиницями мови. Визначаються типи класифікацій, аналізуються системні зв"язки, структурнограматичні ...
1648090
  Баран Я.А. Фразеологія у системі мови / Я.А. Баран. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997. – 176с. – ISBN 5-7763-8724-8
1648091
  Бабич Н.Д. Фразеологія української мови : навч. посібник / Н.Д. Бабич ; М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Чернівец. держ. ун-т. – Чернівці : [б. в.]
Ч. 2. – 1971. – 91 с.
1648092
  Дем"янюк А.А. Фразеологія як національно-культурний компонент українознавства // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 20. – С. 11-23


  У статті розглядається культурно-національна своєрідність фразеології . This article investigates cultural-national originality of phraseology. В статье рассматривается культурно-национальное своеобразие фразеологии.
1648093
  Данилевська А.С. Фразеосемантичне поле "Мова, мовна діяльність" у картині світу діалектоносіїв Приамур"я // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 221-227. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті аналізується фразеосемантичне поле «Мова, мовна діяльність» на матеріалі російських говірок Приамур’я. Розглядаються структурні компоненти поля – мікрополя на основі виявлення основних семантичних категорій, а також характеризуються системні ...
1648094
  Мирошніченко І.М. Фразеосемантичне поле "працьовитість/неробство" в польській мові = Pole frazeosemantyczne "pracowitosc/nierobstwo" w jezyku polskim / Ілона Мирошніченко ; [НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні]. – Киев : Наукова думка, 2014. – 246, [2] с. – Парал. тит. арк. пол. – Бібліогр.: с. 176-194. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1473-2
1648095
  Міняйло Р. Фразеосхеми як результат трансформації структурно-семантичних моделей // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 128-131. – ISSN 0320-3077
1648096
  Мелкумова И.А. Фразеосхемы современного русского языка. : Автореф... канд.филол.наук: 660 / Мелкумова И.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1648097
  Еременко И.А. Фразеотворчество Л. Толстого как составляющая его эпистолярного идиостиля // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 195-200. – ISSN 2307-4558
1648098
   Фрази з модульних робіт студентів ІМВ // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36
1648099
  Николаева Т.М. Фразовая интонация славянских языков / Т.М. Николаева. – М, 1977. – 278с.
1648100
  Куликовская Татьяна Вацлавовна Фразовая лексема пассивного значения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Куликовская Татьяна Вацлавовна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1976. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1648101
  Куликовская Т.В. Фразовая лексика пассивного значения в современном англ. языке : Дис... канд. филол.наук: / Куликовская Т. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1976. – 153л. – Бібліогр.:л.133-153
1648102
  Науменко Наталья Петровна Фразовая локализация семантических категорий: (субъект-объект) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Науменко Наталья Петровна; Белорусский госуниверситет им. В.И.Ленина. – Минск, 1989. – 20л.
1648103
  Гершкович С Д. Фразовая номинация в сфере обозначения лиц в современном молдавском языке : Автореф... канд. филол. наук: 10.02.02 / Гершкович Д.С,; Мин-во народного образования Молд.ССР. – Кишинев, 1974. – 18л.
1648104
  Пельтихина Н.И. Фразовая номинация в сфере обозначения лиц в языке русского художника литературы 19 века. : Автореф... канд.филол.наук: 10.660 / Пельтихина Н.И.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1970. – 19л.
1648105
  Стасюк Р.В. Фразові дієслова англійської мови / Руслан Стасюк. – Київ : Арій, 2023. – 95, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Текст укр., англ. – (Вивчаємо англійську). – ISBN 978-966-498-470-3
1648106
  Гинтов К.П. Фразовое ударение в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гинтов К.П.; Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1955. – 17л.
1648107
  Завальнюк Лидия Васильевна Фразовые акценты в интонационном контуре вопросительности: (на материале немецкого языка) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Завальнюк Лидия Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 191л. – Бібліогр.:л.165-191
1648108
  Химаван П. Фразовые глаголы в системе индонезийского языка и способы их преподавания украино- и русскоязычным студентам // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-38. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Освещается процесс идентификации уровня сложности усваивания информации о фразовых глаголах в индонезийском языке студентами, разговаривающими на русском и украинском языках. С помощью метода сопоставительного анализа показано общее и отличное в ...
1648109
   Фразовые превращения и структура металлов и сплавов. – Свердловск, 1982. – 148с.
1648110
   Фразовые превращения при облучении. – Челябинск, 1989. – 310с.
1648111
  Бушина Г.В. Фразовый глагол в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: / Бушина Г. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1954. – 220л. – Бібліогр.:л.205-217
1648112
  Бушина Г.В. Фразовый глагол в современном английском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бушина Г.В. ; М-во высш. образования СССР. КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 17 с.
1648113
  Нестерович В.И. Фразологизмы в белорусских текстах, написанных арабским письмом (17-19 вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Нестерович В. И.; БГУ. – Минск, 1983. – 23л.
1648114
  Денисенко С.Н. Фразообразование в немецком языке / С.Н. Денисенко. – Львов, 1988. – 194с.
1648115
  Соколова Г.Г. Фразообразование во французской языке / Г.Г. Соколова. – Москва, 1987. – 142с.
1648116
  Сафаралиева Р.Т. Фразообразовательная активность глагола в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 01.02.04 / Сафаралиева Р. Т.; Моск. ин-т ин-т яз. – М., 1985. – 22л.
1648117
  Михайлова Е.В. Фразообразовательное моделирование в современных германских языках (на матер. глагольных фразеологизм.нем., англ. и нидерланд. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Михайлова Е.В.; Москов. гос. ин-т ин. яз. им.Мориса Тореза. – М., 1989. – 22л.
1648118
  Денисюк В.В. Фразотвірна концепція О.О. Потебні і проблеми фразотворення // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 52-65. – ISSN 0027-2833
1648119
  Калашник В.С. Фразотворення в українській поетичній мові радянського періоду: семантико-типол. аспект / В.С. Калашник. – Х., 1985. – 172с.
1648120
   Фразочки викладачів // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36
1648121
  Сапсович О.А. Фразування як основа музично-виконавської логіки (на прикладі фортепіанної творчості С. Слонімського) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Сапсович Олександра Аркадіївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 16 с. – Бібліогр. : 6 назв
1648122
  Вовшин Я.М. Фразы с предикативными элементами в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663. / Вовшин Я.М.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 27л.
1648123
   Фрайсард Жак / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 275-290. – ISBN 966-594-386-3
1648124
  Махота А. Фрайчайзинг як сучасна модель організації бізнесу: правові та облікові аспекти / А. Махота, В. Хвостенко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 32-38. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
1648125
  Стельмах Б.М. Фрак для доцента / Б.М. Стельмах. – Київ, 1991. – 116 с.
1648126
  Караславов С.Х. Фракийские соловьи / С.Х. Караславов. – М., 1972. – 160с.
1648127
  Нерознак В.П. Фракийский язык. (Источники и их интерпретация) : Автореф... канд. филол.наук: 10.673 / Нерознак В.П.; АН СССР. Ин-т языкознания, ленинградское отделение. – Ленинград, 1970. – 12л.
1648128
  Мурыгина Н.Ф. Фракия и Рим. Борьба фракийских племен против римской агрессии во II-I вв. до н.э. и в начале I в.н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Мурыгина Н.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 15 с.
1648129
  Упіт А.М. Фракієць Кілон / Андрій Упіт;. – Київ, 1965. – 73 с.
1648130
  Відейко М. Фракійці й кельти // Тіні згаданих предків. Від склавинів до русинів : прадавня Україна, Русь і походження українців / М. Відейко, О. Комар, А. Плахонін, Є. Синиця, О. Моця. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 92-96. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0460-7
1648131
  Набитович І. Фрактали та фрактальні структури у художньому тексті (на прикладі прози Л. Куррола, К.С. Льюїса та Х.Л. Борхеса) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 42-51. – Бібліогр.: Літ.: С. 49-50; 17 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1648132
  Федер Е. Фракталы : Пер. с англ. Ю.А. Данилова и А.Шукурова / Е. Федер. – Москва : Мир, 1991. – 260 с.
1648133
  Бардан С.И. Фракталы в биогеографических закономерностях, определяющих состав бактериоценозов зимнего планктона на примере Печорского моря / С.И. Бардан, Н.Г. Сербов // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 141-156 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 2311-0899
1648134
  Булат А.Ф. Фракталы в геомеханике / А.Ф. Булат, В.И. Дырда ; НАНУ, Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2005. – 358 с. – На тит. листе: Проект "Наукова книга". – ISBN 966-00-0516-4
1648135
  Потапов А.А. Фракталы в радиофизике и радиолокации / А.А. Потапов; Федеральная целевая программа. " Государственная поддержка интеграции высшего образов. и фундам. науки на 1997-2000 годы. – Москва : Логос, 2002. – 664с. – ISBN 5-94010-137-2
1648136
   Фракталы в физике : Труды VI международного симпозиума по фракталам в физике (МЦТФ, Триест, Италия, 9-12 июля, 1985) / Пер. с англ. – Москва : Мир, 1988. – 670с.
1648137
  Кроновер Р. Фракталы и хаос в динамических системах : учебное пособие для студентов по специальности 01.02 "Прикладная математика" / Р. Кроновер ; пер. с англ. Т.Э. Кренкеля и А.Л. Соловейчика под ред. Т.Э. Кренкеля. – 2-е доп. изд. – Москва : Техносфера, 2006. – 484 с. – Предм. указ.: с. 480-484. – Библиогр.: с. 458-475. – (Мир математики). – ISBN 5-94836-068-7
1648138
  Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории : Учеб.пособие для студ.по спец.01.02 "Прикладная математика" / Р.М. Кроновер; Пер. с англ.Т.Э.Кренкеля и А.Л.Соловейчика под ред.Т.Э.Кренкеля. – Москва : Постмаркет, 2000. – 352с. – ISBN 5-901095-0
1648139
  Гринченко В.Т. Фракталы: от удивления к рабочему инструменту : учеб. пособие для студентов вузов / В.Т. Гринченко, В.Т. Мацыпура, А.А. Снарский ; Ин-т гидромеханики Нац. акад. наук Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". – Киев : Наукова думка, 2013. – 269, [1] с., [2] л. фот. : ил., табл. – Библиогр.: с. 263-265. – ISBN 978-966-00-1349-0
1648140
  Назаренко М. Фрактальна апроксимація ермітовими сплайнами / М. Назаренко, Т. Брязкало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 8-12. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано фрактальну процедуру для отримання сім"ї інтерполяційних відображень пов"язаних з ермітовими сплайнами парного та непарного порядків за довільним розбиттям. При певних обмеженнях, використовуючи техніку наближення многогчленами отримано ...
1648141
  Брязкало Т.А. Фрактальна апроксимація сплайнами // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 69-73. – ISBN 978-617-7021-28-4
1648142
  Мітін Д. Фрактальна апроксимація у просторах Lp, 0 / Д. Мітін, М. Назаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-7. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто умови збіжності фрактальних наближень у просторах Lp, 0
1648143
  Горобець Ю.І. Фрактальна геометрія у природознавстві : навчальний посібник / Ю.І. Горобець, А.М. Кучко, І.Б. Вавилова; НАНУ; МОНУ; Ін-т магнетизму; Донец. нац. ун-т; КНУТШ та ін. – Київ : Наукова думка, 2008. – 232с. – ISBN 978-966-00-0682-9
1648144
  Андреєв Ю.С. Фрактальна інтерполяція типу Барнслі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 98-100
1648145
  Піляєв І.С. Фрактальна локалізація глобальної парадигми "Схід-Захід": спроба синергетичного аналізу збройного конфлікту на Донбасі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 112-120. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
1648146
  Бистров Я.В. Фрактальна модель біографічного наративу в лінгвосинергетичній перспективі (на матеріалі роману Майкла Каннінгема "The Hours") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 16-24. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто чинники впливу положень постмодернізму на авторську стратегію фрактальної моделі біографічного наративу роману М. Каннінгема “Години”, виокремлено основні ознаки самоподібності його фрактальної структури в алгоритмах наративної ...
1648147
  Бистров Я.В. Фрактальна модель концептуальної метафори в англомовному біографічному наративі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 80-89. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті обгрунтовано роль фрактальної моделі концептуальної метафори для опису динаміки біографічного наративу. Фрактальну концептуалізацію життєвого досвіду досліджено із залученням концептуальної метафори LIFE IS A STORY. В статье обосновывается ...
1648148
  Щигло Л.В. Фрактальна самоорганізація словотвірної системи німецької мови // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Серебрянська І.М. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2019. – Т. 11, № 1. – С. 70-79. – ISSN 2077-804X
1648149
  Хворов М.М. Фрактальна струтура і властивості колоїдних металів та композиційних матеріалів на їх основі. : Автореф... Доктора хім.наук: 02.00.11 / Хворов М.М.; АН Укр.Ін-т колоїдної хіміі та хіміі води. – К, 1993. – 37л.
1648150
  Чуйко В.Л. Фрактальна* модель консервативного розвитку (приклад алгебри довіри, тобто державного будівництва з операцією довіри) / В.Л. Чуйко, Атаманчук-Ангел // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – Вип. 82


  In this article of the Doctor of Philosophy, professor of Taras Shevchenko Kyiv National University, Chuiko Vadim Leonidovich and Atamanchuk-Angel Valerii Ivanovich is applied the principle of "first philosophy" as the foundation of the a priori ...
1648151
   Фрактальная педагогика: онтологические смыслы и методологические возможности / А.Г. Маджуга, И.А. Синицина, Г.Г. Кагарманова, З.И. Саляхова, Н.Н. Малярчук // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 173-189. – ISSN 1811-0916
1648152
  Донченко Е.А. Фрактальная психология : (Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни) / Е.А. Донченко. – Киев : Знання, 2005. – 323с. – Тит. арк. парал. англ. – ISBN 966-8148-74-6
1648153
  Шабетник В.Д. Фрактальная физика: введение в новую физику / В.Д. Шабетник. – Москва, 1994. – 24с. – ISBN 0-201-02118-8
1648154
  Шабетник В.Д. Фрактальная физика: введение в новую физику. / В.Д. Шабетник. – Каунас : A.GYLYS, RAIDE, 1994. – 72с. – ISBN 0-301-021118-8
1648155
  Слипенчук М. Фрактальная экономика Арктики // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 5. – С. 41-47. – ISSN 0131-2227
1648156
  Василенко А.О. Фрактальне кодування аудіо сигналів / А.О. Василенко, Д.В. Слободянюк, А.В. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 170-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Досліджено можливість застосування фрактальних методів кодування до звукових сигналів. Описано базовий алгоритм, що використовувався при дослідженнях та певні модифікації, що покращують його характеристики. Ключові слова: фрактальне стиснення, ...
1648157
  Кійко Ю.Є. Фрактальне моделювання інформаційної структури медіатекстів : (на матеріалі німецької та української мов) / Ю.Є. Кійко ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 400, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 351-397. – ISBN 978-617-7611-18-8
1648158
  Щолокова М.О. Фрактальне узагальнення енергетичного критерію квазікрихкого руйнування твердих тіл : Автореф.дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Щолокова М.О.; Запорізький нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1648159
  Кравець Т.В. Фрактальний аналіз валютного ринку за допомогою моніторингу показника Херста / Т.В. Кравець, Т.О. Гапоненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 125-131. – ISSN 2222-4459
1648160
  Мельник В. Фрактальний аналіз неоднорідних структур із застосуванням методу варіограм / В. Мельник, О. Піскунова // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 131-135 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1819-1339
1648161
  Готинян В.С. Фрактальний аналіз схем лінеаментів, отримуваних за матеріалами ДЗЗ / В.С. Готинян, М.В. Гудзенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 27-29 : мал. – Бібліогр.: 12 назв
1648162
  Скриник О.Я. Фрактальний аналіз часових рядів даних спостережень за температурою повітря в Україні / О.Я. Скриник, О.А. Скриник, Д.О. Ошурок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 89-96. – ISSN 2306-5680
1648163
  Ошурок Д.О. Фрактальний аналіз часових рядів приземної температури повітря, отриманих на метеорологічних станціях Європи // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 109-118
1648164
  Грицюк П. Фрактальний аналіз часових рядів урожайності зернових : методи економіко-математичного моделювання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 51-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1648165
  Максюта М. Фрактальний сценарій виникнення різних форм матерії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Якщо допустити, що виникнення різних форм матерії проходить за фрактальним сценарієм, то на основі цієї ідеї можна сформулювати гіпотезу: з електронів і позитронів за умов взаємоперетворення двох кристалоподібних вакуумів утворюються кварки та ...
1648166
  Ібрагім Муслім Фрактальні властивості випадкових величин з незалежними Q* - символами та їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ібрагім Муслім Х. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – 138 арк. – Бібліогр.: арк. 110-138
1648167
  Ібрагім М.Х. Фрактальні властивості випадкових величин з незалежними Q* - символами та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ібрагім Муслім Х. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр. : 12 назв.
1648168
  Нікіфоров Р.О. Фрактальні властивості випадкових величин з незалежними Q[нескінченність] - символами / Р.О. Нікіфоров, Г.М. Торбін // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 150-162. – ISSN 0868-6904


  We study a problem of equivalent definitions of the Hausdorff-Besicovitch dimension via a system Ф(Q[infinity]) of cylinders of the Q[infinity]-expansion. Sufficient conditions for the system Ф(Q[infinity]) to be faithful for the determination of the ...
1648169
  Березнюк О.В. Фрактальні властивості часових рядів на прикладі курсів валют KUR/USD та EUR/GBP // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 202-203. – ISBN 978-617-7069-02-6
1648170
  Новікова О.Б. Фрактальні сплайни в задачах багатомасштабного аналізу і синтезу часових рядів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Новікова Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1648171
   Фрактальні структури і механічні властивості раковин амонітів / К.Є. Вервейко, В.В. Друшляк, Н.М. Кізілова, О.О. Корякіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – С. 6-9. – (Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" ; вип. 53). – ISSN 2304-6201
1648172
   Фрактальність процесу поширення оптичного випромінювання у поглинаючих і диспергуючих середовищах / Л. Максюта, О. Барчук, В. Курашов, М. Максюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-46. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Показано, що процес поширення оптичного випромінювання в різних поглинаючих і диспергуючих середовищах може бути описаний у рамках фрактальної геометрії. На основі використання дробового хвильового рівняння проведено детальні розрахунки інтенсивності ...
1648173
  Столярчук О.С. Фрактальність та біфуркаційність людської історії // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 293-303. – ISSN 2077-8309
1648174
  Максюта М.В. Фрактальність фізичного вакууму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-36. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  На основі використання теорії вузлів і групи кос обґрунтовується концепція кристалоподібності фізичного вакууму. За допомогою фрактальної геометрії досліджується еволюція фізичного вакууму і в рамках такого підходу пропонується впорядкована фрактальна ...
1648175
  Ефимчук И.В. Фрактальность истории // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 149-159. – ISSN 0869-0499
1648176
  Турбин А.Ф. Фрактальные множества, функции, распределения / А.Ф. Турбин, Н.В. Працевитый; АНУ, Институт математики. – Киев : Наукова думка, 1992. – 205с. – ISBN 5-12-002227-8
1648177
   Фрактальный анализ в флювиальной геоморфологии = Fractal analysis in the fluvial geomorphology / [И.К. Андронаке и др.] ; под ред. А.В. Иванова, А.В. Позднякова. – Москва : Университетская книга, 2013. – 184, [3] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. англ. - Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 161-168. – ISBN 978-5-91304-326-9
1648178
  Щелкунова Л.И. Фрактальный анализ динамики международных прибытий в туризме / Л.И. Щелкунова, М.С. Емец // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 178-183
1648179
  Карагезова Н.Р. Фрактальный анализ сейсмичности территории Азербайджана // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 142-151 : рис., табл. – Библиогр.: с 148-149. – ISSN 0203-3100
1648180
  Баланюк Е.П. Фрактальный анализ характеристик загрязненности северо-западной части Черного моря нефтепродуктами : екологія та охорона навколишнього середовища // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 304-307. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2914
1648181
  Изгородин А.К. Фрактография-метод оценки хрупкости / А.К. Изгородин. – Иваново, 1977. – 130 с.
1648182
   Фрактография и атлас фрактограмм. – Москва, 1982. – 489с.
1648183
  Желудкова З.П. Фракции гликогена и фосфорилазная активность печени и мышц куриных эмбрионов в норме и условиях действия некоторых гормонов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Желудкова З.П. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1969. – 21 с.
1648184
  Виноградов Н.Н. Фракции коммунистов в Советах / Виноградов Н.Н. – Москва, 1969. – 104 с.
1648185
  Петренко И.П. Фракционирование и гормональная обработка спермы барана с целью регуляции соотношения полов в потомстве : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Петренко И.П. ; Мин-во с.-х. СССР , Укр. с.-х. академия. – Киев, 1968. – 28 с.
1648186
  Мягченков В.А. Фракционирование и изучение в растворе фракций статистических сополимеров метилметакрилата-сметакриловой кислоты. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мягченков В.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 9л.
1648187
  Бальтенене Я. Фракционирование и исследование некоторых физико-математических свойств феноло-формальдегидных новолачных смол : автореф. ... канд. хим. наук / Бальтенене Я.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 16 с.
1648188
  Гречановский В.Ф. Фракционирование и обменные реации изотопов кислорода : Автореф... канд. хим.наук: / Гречановский В. Ф.; МВО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1950. – 10 с.
1648189
  Салье М.Е. Фракционирование изотопов кислорода в минералах полиметаморфических комплексов докембрия / М.Е. Салье. – Л, 1983. – 157с.
1648190
  Кравченко С.М. Фракционирование малых элементов при дифференциации базитовых магм / С.М. Кравченко. – Москва : Наука, 1977. – 218с.
1648191
  Усачев Вадим Вячеславович Фракционирование парафиновых углеводородов нормального строения разрушением карбамидного комплекса : Автореф... канд. техн.наук: / Усачев Вадим Вячеславович; Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн., геол. и хим. наук АН Туркм. ССР. и Туркм. гос. ун-та. – Ашхабад, 1967. – 17л.
1648192
   Фракционирование полимеров. – Москва : Мир, 1971. – 444 с.
1648193
  Когарко Л.Н. Фракционирование циркония в пироксенах щелочных магм // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 3-11 : рис., табл. – Библиогр.: с. 10-11. – ISSN 0016-7525
1648194
   Фракционно-групповой состав соединений цинка и свинца как показатель экологического состояния почв / С.С. Манджиева, Т.М. Минкина, Г.В. Мотузова, С.Е. Головатый, Н.Н. Мирошниченко, Н.К. Лукашенко, А.И. Фатеев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 632-640 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0032-180Х
1648195
  Новожилов И.В. Фракционный анализ. / И.В. Новожилов. – М., 1991. – 188с.
1648196
  Навасардян Л.А. Фракционный состав белка дрожжей, его изменение при азотном голодании и восстановлении питания : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Навасардян Л.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 30 с.
1648197
  Андроханов В.А. Фракционный состав окислительно-востановительных систем почв отвалов каменноугольных разрезов / В.А. Андроханов, Д.А. Соколов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 453-457 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0032-180Х
1648198
  Венгер В. Фракції в українському парламенті: термінологічний аспект // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 25-33


  Стаття присвячена аналізу термінологічних аспектів використання в українському законодавстві поняття "фракція" та правових особливостей наявної моделі політичних парламентських об"єднань у Верховній Раді України. Через дослідження теоретичних основ ...
1648199
  Кречмер Г. Фракції: Партії в парламенті / Геральд Кречмер. – Київ : Геопринт, 2004. – 299, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 140-141 та у підрядк. прим. – ISBN 966-7272-27-3
1648200
  Криховецький І.З. Фракційна організація українських послів Галицького сейму // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 23-31. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
1648201
  М"ялковський Р.О. Фракційний склад води в листках у сортів картоплі (Solanum Tuberosum L.) // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 30-36 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1648202
  Романюк І.Р. Фракційні міграції в Україні: теорія та прагматичний позитивізм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 321-325. – ISSN 2219-5521
1648203
  Карпенко Н.І. Фракціонування запасних білків насіння представників Соrоnіllа Emeroides Boiss. Et Sprun., Coronilla coronata L. та Coronilla Scorpioides L. / Н.І. Карпенко, А.В. Капустин, О.О. Кічігіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 43-45. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані з результатів електрофорезу запасних білків насіння представників роду Coronilla L. у поліакриламідному гелі. Досліджено насіння 7 зразків 3 видів (C. emeroides Boiss. Et Sprun., C. coronata L., C. scorpioides L.) Виявлено стабільність ...
1648204
  Карпенко Н.І. Фракціонування запасних білків насіння представників СогопіІІа varia L., Coronilla elegans Pane, Coronilla cretica L. та Coronilla rostrata Boiss. et Sprun. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-46. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані з результатів електрофорезу запасних білків насіння представників роду Coronilla L. у поліакриламідному гелі. Досліджено насіння 7 зразків 5 видів (С. emeroides Boiss. et Sprun., C. varia L., C. elegans Panc., C. cretica L., C. rostrata ...
1648205
  Гусєв В.І. Фракція / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 391. – ISBN 966-642-073-2
1648206
  Крим А. Фракція : Комедія-гротеск / А. Крим, О. Прогнімак // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 100-122. – ISSN 0208-0710
1648207
  Бевз Т.А. Фракція українських есерів у Центральній Раді і Генеральному Секретаріаті: між конструктивністю й опозиційністю // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 110-123. – ISSN 0130-5247
1648208
  Жданова В.Г. Франзузская культура в России в первой четверти XIX в.: женская мода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 40-45. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Французская мода в России является своеобразным отражением увлеченности французской культурой русским обществом. В первой половине 19 в. именно женский костюм выразительно демонстрирует эту привязанность к искусству, философии и повседневной жизни ...
1648209
  Реизов Б.Г. Франзузский роман XIX века / Б.Г. Реизов. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1969. – 309, [2] с.
1648210
  Реизов Б.Г. Франзузский роман XIX века : уч. пособие / Б.Г. Реизов. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1977. – 304 с.
1648211
  Ноиман К. Франк / К. Ноиман. – К, 1960. – 230 с.
1648212
  Десятніков О. Франк "короля-коллабораціоніста" Леополда III // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 31-37. – ISSN 1811-542X


  Монети Бельгії 1934-1945 рр.
1648213
  Кудрявцева В. Франк Ведекінд. / В. Кудрявцева. – 65-106с.
1648214
  Нойман К. Франк и Ирена / К. Нойман. – Москва : Просвещение, 1979. – 128 с.
1648215
  Цвирка П. Франк Крук : роман / П. Цвирка. – Москва ; Ленинград : Гослитиздат, ЛО, 1960. – 490 с.
1648216
  Гольдштейн А.Ф. Франк Ллойд Райт / Гольдштейн А.Ф. – Москва : Стройиздат, 1973. – 136 с. : илл. – На пер. автор не указан. – Спис. лит-ры: с. 134-135
1648217
  Трегуб Г. Франк Сисин : "Україна, якої не існувало на політичній мапі світу на початку 1917 року, на зорі 1918-го вже там була" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 45 (521), 10-16.11.2017 р. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
1648218
  Радзявичуте У. Франкбург : проза: мини-роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 7. – С. 6-49. – ISSN 0012-6756
1648219
   Франкенштейн по роману Мэри Шелли = Frankenstein from the story by Mary Shelley : на англ. яз. – Москва : АСТ : Астрель, 2003. – 141, [3] с. : ил. – (Английские адаптации). – ISBN 5-17-020444-2 (АСТ) ; 5-271-07202-9 (Астрель)
1648220
  Митюрин Дмитрий Франкенштейн Третьего Рейха : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 56-63 : Фото
1648221
  Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей / М. Шелли. – Москва, 1965. – 246 с.
1648222
  Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей / М. Шелли. – Москва : Художественная литература, 1989. – 253 с.
1648223
  Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей : Роман / Мэри Шелли; Пер. с англ. З. Александровой. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 320с. – ISBN 5-352-01058-9
1648224
  Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей : роман / Мэри Шелли. – Санкт-Петербург : Азбука, 2011. – 312, [8] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02865-4


  Первая книга начинающего автора, которому к тому же исполнилось лишь 19 лет, весьма редко становится достоянием национальной литературы и приобретает мировую известность. Однако судьба повести Мэри Шелли Франкенштейн, или Современный Прометей" ...
1648225
  Чечкин Д.А. Франкистская Испания и СССР // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 64-75. – ISSN 044-748Х
1648226
  Циганик М. Франкіана Антона Крушельницького // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 331-349. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Досліджено літературознавчу діяльність А. Крушельницького, що охопила широке коло проблем франкознавства. Встановлено, що вивчаючи творчість І. Франка упродовж 25-ти років, А. Крушельницький у своїх студіях зосередився на художніх творах І. Франка. ...
1648227
  Дітчук В. Франкіана Євгена Безніска. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.173-174. – ISSN 0868-4790
1648228
  Березкіна В. Франкіана у відділі зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 195–209. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
1648229
  Ільницький М. Франкіана Якима Яреми. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.146-149. – ISSN 0868-4790
1648230
  Щурат В.Г. Франків "Іван Вишенський" / В. Щурат. – Львів : З друк Науков. Т-ва Шевченка, 1925. – XIX с. – Відбитка зі звіту гімназії СС. Василіянок
1648231
  Франко А. Франків "Кобзар" : До сторіччя виходу в світ "Кобзаря" Тараса Шевченка за редакцією Івана Франка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип.-верес. – С. 107-116. – ISSN 0042-9422
1648232
  Сеник Л. Франків націоналізм // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 3-8. – ISSN 0130-528Х


  У статті йдеться про позицію І. Франка в оцінці етнокультурного і соціально-політичного становища нації в умовах бездержавності в контексті прагнень її до державності
1648233
  Жадько В. Франківка (- село Чорнобаївського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 894. – ISBN 978-966-8567-14-8
1648234
   Франківська енциклопедія : у 7 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т Івана Франка] ; редкол.: М. Жулинський (голова) [та ін.]. – Львів : Світ. – (Серія "Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники"). – ISBN 978-966-914-034-0
Т. 1 : А-Ж / наук. ред. і упоряд. Євген Нахлік ; [передм. М. Жулинського, Є. Нахліка]. – 2016. – 678, [2] с., [1] арк. портр. : іл., портр.
1648235
   Франківський збірник. – Х., 1927. – 144с.
1648236
  Марущенко В. Франківці. Миттєвості : [фотолітопис театру] / Віктор Марущенко ; [концепція вид., упоряд. А. Коржова ; відп. ред. Н. Понамаренко ; Нац. акад. драм. театр ім. Івана Франка]. – Київ : Антиквар, 2019. – 110, [2] с. : іл. – 100 років Першій сцені України 2020-1920. - Вид. підгот. за підтримки Українського культурного фонду. – ISBN 978-617-7285-25-9
1648237
  Захаревич М. Франківці. Початковий період історії: 1920-1926 роки // Український театр : Науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-29. – ISSN 0207-7159
1648238
  Гарасим Я. Франкізм як національна доктрина // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С.126-129. – ISSN 0868-4790
1648239
  Иванов Р.Ф. Франклин / Р.Ф. Иванов. – М, 1972. – 255с.
1648240
  Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт - человек и политик / Н.Н. Яковлев. – 2-е изд. – М, 1969. – 504с.
1648241
  Яковлев Н.Н. Франклин Рузвельт : человек и политик. Новое прочтение / Н.Н. Яковлев. – Москва : Международные отношения, 1981. – 414 с.
1648242
  Дубинянский М. Франклин Рузвельт: победитель депрессии // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 5 (81). – С. 83-105. – ISSN 1819-6268
1648243
  Мальков В.Л. Франклин Рузвельт: Пробл. внутр. политики и дипломатии. / В.Л. Мальков. – Москва, 1988. – 350с.
1648244
  Склокін В. Франклін Анкерсміт - теоретик ризикованої історіографії // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 237-245. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
1648245
  Малашенко О.А. Франко-американские отношения в военно-политической области и проблемы российской безопасности // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 18-22
1648246
  Ермакова М.А. Франко-американские отношения и германский вопрос в 1933 г. // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 25-38. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1648247
  Сидорук А.Ф. Франко-американские противоречия в период Четвертой республики в Индокитайском вопросе // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 68-75. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 6)
1648248
  Зуева К. Франко-американское партнерство на современном этапе // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 47-55. – ISSN 0131-2227


  Рассматриваются отношения Франции и США после прихода к власти Франсуа Олланда, в частности до и после возвращения страны в военную организацию НАТО. Показано стремление Франции к увеличению влияния на формулирование стратегии альянса. Дается ...
1648249
  Лозовицький О. Франко-американські взаємовідносини як системний подразник розвитку трансатлантичного стратегічного партнерства // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 87-100
1648250
  Шаповалова О.І. Франко-британське співробітництво в процесі становлення європейської політики безпеки і оборони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 170-174
1648251
  Виноградов В.И. Франко-германская борьба за Рейн и рейнский сепаратизм. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградов В.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1959. – 17л.
1648252
  Албу А. Франко-германские экономичесеи противоречия в рамках западноевропейских "объединений" : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Албу А. ; ун-т им. М.В. Ломоносова. Экон. фак. Кафедра экономики зарубеж. стран. – Москва, 1960. – 16 с.
1648253
  Билоштан Я.П. Франко-драматург : Автореф. дис. ... Доктора филол. наук : / Билоштан Я.П. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1966. – 36 c.
1648254
  Козлов Р. Франко-драматург на помежів"ї позитивізму і модернізму (між майстром Чирняком і князем Святославом) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 272-279. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1648255
  Субботин А.А. Франко-западногерманские отношения в 1974-1988 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Субботин А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1648256
  Субботин Андрей Анатольевич Франко-Западногерманские отношения. 1974-1988 : Дис... канд. историческихнаук: 07.00.05 / Субботин Андрей Анатольевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 230л. – Бібліогр.:л.210-230
1648257
  Коловняков В.А. Франко-западногерманские противоречия по вопросам аграрной интеграции стран "общего рынка" : Автореф... канд. эконом.наук: 08.001 / Коловняков В.А.; Всес. заоч. финансово-экономический ин-т. – М., 1972. – 22л.
1648258
  Помирко Роман Семенович Франко-испанские языковые соответствия (сравнительно-сопоставительное исследование заимствований) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Помирко Роман Семенович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
1648259
  Мишель А. Франко-итальянские отношения после июльского перемирия 1940 г. // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 8 : Материалы Парижского симпозиума 1969 г. "Война на Средиземном море 1939-1945 г.г.". – С. 86-109
1648260
  Павлюк А. Франко-лангобардські відносини за "візантійської реконкісти" в Італії (584 - 590 рр.) // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 177-182. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1648261
  Кобчінська О.І. Франко-магрибський літературний контекст другої половини ХХ століття як полікультурна художня матриця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 249-257


  Присвячено окресленню віхових особливостей художнього прозового дискурсу представників франко-магрибського письма другої половини ХХ ст. у культурно-історичному зрізі. Обозначены ключевые особенности художественного прозаического дис- курса ...
1648262
  Эль-Хассани Франко-марокканские отношения : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Эль-Хассани Ф. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 26 с.
1648263
  Эль-Хассани Фатима Франко-марокканские отношения (1956-1981 гг.) : Дис... канд. истор.наук: 07.00.05 / Эль-Хассани Фатима; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1985. – 180 л. – Бібліогр.:л.168-180
1648264
  Крушинська О.В. Франко-німецька взаємодія у об"єднаній Європі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 546-556
1648265
  Шаповалова О. Франко-німецьке співробітництво в контексті трансформації системи європейської безпеки після завершення холодної війни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 3-5
1648266
  Копійка В.В. Франко-німецькі відносини у другій половині 1940-х - середині 1960-х років : монографія / В.В. Копійка, С.В. Кондратюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 274, [1] с. – (Проєкт програми ЄС Еразмус+ Центру досконалості Жана Моне №611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE"Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід"). – ISBN 978-966-933-133-5
1648267
  Зеров М. Франко-поет // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 454-489. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1648268
  Вежель Л. Франко-поет в оцінці Г. Костельника // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 3-15. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  Проаналізовано погляди Г.Костельника на поетичну творчість І. Франка. На думку автора, міркування Г. Костельника не завжди були об"єктивними і достатньо аргументованими
1648269
  Оболенская С.В. Франко-прусская война и общественное мнение Германии и России. / С.В. Оболенская. – Москва, 1977. – 336с.
1648270
  Молок А.И. Франко-прусская война и Парижская Коммуна / А.И. Молок, И.С. Галкин. – М., 1949. – 60с.
1648271
  Галкин И.С. Франко-прусская война и Парижская Коммуна. / И.С. Галкин. – Москва, 1952. – 60с.
1648272
  Шнеерсон Л.М. Франко-прусская война и Россия / Л.М. Шнеерсон. – Минск, 1976. – 304с.
1648273
  Гончар Б.М. Франко-прусська війна 1870-71 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 674-675. – ISBN 966-316-045-4
1648274
  Юровская Е. Франко-русские отношения во время семилетней войны : Дис... канд. ист.наук: / Юровская Е.;, 1949. – 160л. – Бібліогр.:л.156-160
1648275
  Кухарский П.Ф. Франко-русские отношения накануне Крымской войны. / П.Ф. Кухарский. – Л., 1941. – 190с.
1648276
  Грюнвальд К. Франко-русские союзы / К. Грюнвальд. – М., 1968. – 328с.
1648277
   Франко-русские экономические связи. – М, 1970. – 435с.
1648278
  Саакян Р.Г. Франко-турецкие отношения и Киликия / Р.Г. Саакян. – Ереван, 1986. – 281 с.
1648279
  Тарасов П.К. Франко-турецкое соглашение об Александреттском санджаке и присоединение Турции к англо-французскому блоку (1936-1939 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Тарасов П.К.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 24л.
1648280
  Білоштан Я.П. Франко - драматург (поетика драми) : дис. ... д-ра філол. наук : / Білоштан Я. П. ; КДУ. – Київ. – 277 с.
Ч. 1. – 1966. – 277 с.
1648281
  Білоштан Я.П. Франко - драматург (поетика драми) : дис. ... д-ра філол. наук : / Білоштан Я. П. ; КДУ. – Киев. – 278-645 л. – Бібліогр.:л.532-645
Ч. 2. – 1966. – 278-645 л. – Бібліогр.:л.532-645
1648282
  Іваницька О.П. Франко - каудильйо Іспанії / Ольга Павлівна Іваницька. – Чернівці : Книги - XXI, 2006. – 432c. – ISBN 966-8653-71-8
1648283
  Гундорова Т. Франко - не каменяр / Тамара Гундорова. – Мельборн : Університет ім. Монаша, Відділ славістики, 1996. – 151 с. – ISBN 0-7326-0989-5
1648284
  Фаріон І. Франко - Пулюй: два титани у мовно-сакральній битві (до полеміки про переклад Біблії 1903 року) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 433-442
1648285
  Хинкулов Л.Ф. Франко / Л.Ф. Хинкулов. – М, 1961. – 191с.
1648286
   Франко для фронту : збірка на кожен день / [упоряд. і ред.: О.А. Нижник ; післямова: В.А. Бугров]. – Дрогобич : Посвіт, 2023. – 143, [1] с. – ISBN 978-617-8274-12-2
1648287
  Катола О. Франко Зеновія Тарасівна // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 295-299. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
1648288
  Климась М.А. Франко и Чернышевский (общее в их мировоззрении, эстетических взглядах, литературно-критической деятельности и художественном творчестве) : Автореф... канд. филолог.наук: / Климась М.А.; АН УССР. Ин-тут укр. лит. им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 20 с.
1648289
  Лук"янович Д.Я. Франко і Беркут / Д.Я. Лук"янович. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 182 с.
1648290
  Ляшкевич П.А. Франко і Бодлер // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 101-104. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1648291
  Кусько К. Франко і Гете: дискурс поетичних стратегій і культур // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 145-149. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1648292
  Бурлака Г. Франко і Грушевський: спроба об"єктивної характеристики / Г. Бурлака, І. Гирич // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 27-66. – ISSN 1887-8618


  У хронологічній послідовності на підставі документів простежується історія взаємин двох славетних діячів української культури. Ціла низка фактів вводиться у науковий обіг вперше. История взаимоотношений двух знаменитых деятелей украинской культуры ...
1648293
  Сабат Г. Франко і дитяча література: проблеми функціонування та рецепції казок про тварин // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 393-404. – ISBN 978-966-2763-81-2
1648294
  Гундорова Т. Франко і Каменяр: гностична драма // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-18. – ISSN 0236-1477
1648295
  Лернатович В. Франко і лібералізм: погляд сучасної преси // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 148-151. – (Серія журналістика ; Вип. 30)


  Досліджено лібералізм Франка у баченні сучасної преси. Проаналізовано Франкові ідеї та роль лібералізму у прогресі суспільства.
1648296
  Клиновий Ю. Франко і Стефаник // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 256, травень : травень. – С. 1-4
1648297
   Франко і творення української суверенної держави : матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Івана Яковича Франка. – Київ, 1996. – 160 c.
1648298
  Бернштейн М.Д. Франко і Шевченко : (спостереження над шевченкознав. спадщиною І.Я. Франка) / М.Д. Бернштейн. – Київ : Дніпро, 1984. – 268 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1648299
  Геник С. Франко Іван // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 249-253 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1648300
   Франко Іван Якович // Прижиттєві видання класиків української літератури XIX - початку XX ст. : каталог колекції н.-д. від. стародруків, цінних та рідкісних вид. Нац. іст. б-ки України : до 80-річчя Нац. іст. б-ки України / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [уклад. Н. Хівренко ; ред.: О. Марченко, С. Смілянець ; авт. перед. слова О. Романенко]. – Київ : Національна історична бібліотека України, 2018. – С. 79-82
1648301
  Лобанова А. Франко Іван Якович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 278-279. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Іван Якович Франко (1856-1916) - видатний український поет, прозаїк, драматург, літературний критик, публіцист, перекладач, науковець, історик. соціолог, громадський і політичний діяч. Доктор філософії (1893), доктор габілітований (1895), дійсний член ...
1648302
  Березівська Л.Д. Франко Іван Якович (1856-1916) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 488-494. – ISBN 966-06-0367-3
1648303
  Курас І. Франко Іван Якович. Український письменник, літературознавець, вчений-енциклопедист, громадський діяч // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 332-334. – ISBN 966-642-207-7
1648304
  Шаповалова М.С. Франко как исследователь и переводчик Шекспира. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шаповалова М.С.; МВО СССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1950. – 16 с.
1648305
  Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр / Тамара Гундорова. – Київ : Критика, 2006. – 352 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-7679-88-8
1648306
  Коць Т.І. Франко про мовно-культурну ситуацію в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 85. – C. 153-160. – ISSN 0201-419
1648307
  Третяк М.І. Франко про специфіку художнього відображання дійсності // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 41-53. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
1648308
  Бошко О. Франко Тарас Іванович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2009. – Вип. 16. – С. 347-350. – ISBN 978-966-02-5172-4(Вип. 16); 966-02-2344-7
1648309
  Тихолоз Н.Б. Франко у вишиванці // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Вересень (№ 9). – С. 39-41
1648310
  Алієва З.К. Франко у перекладах азербайджанських поетів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 8-14. – ISSN 2520-6346
1648311
  Шиян Р. Франко як аналітик освітньої політики // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 3-5.
1648312
  Франко З. Франко як мовознавець // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 85. – С. 189-195. – ISSN 0201-419
1648313
  Тихолоз Б.С. Франко як текст = Ivan Franko as a text : досліди і досвіди / Богдан Тихолоз ; Львів. нац. літ.-мемор. музей Івана Франка [та ін.]. – Львів : Dім Франка, 2021. – 991, [1] с. : портр. – Кн. в суперобкл. - Парал. тит. арк. англ. - Покажчик імен: с. 979-990. – Бібліогр. в прим.: с. 948-978. – (Серія "Бібліотека Дому Франка" = Franko house library series ; вип. 10). – ISBN 978-617-7746-85-9
1648314
  Овчаренко Е. Франко, якого ми не знали // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2024. – 22-28 лютого (№ 7)


  В український кінопрокат вийшла стрічка "Інший Франко" про молодшого сина Івана Франка - Петра. Шлях фільму до глядача був досить довгим. 25 серпня 2019 року було показано тикер картини, а офіційний трейлер - лише 26 грудня минулого року.
1648315
  Тихолоз Б.С. Франко: наживо. Науковці про Івана Франка "Без прикрас" / Б.С. Тихолоз, Н.Б. Тихолоз // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Вересень (№ 9). – С. 30-31


  Авторський науково-просвітницький проект подружжя Наталі та Богдана Тихолозів.
1648316
  Тихолаз Б. Франко: перезавантаження / Б. Тихолаз, Н. Тихолаз; розмову вів Дмитро Плахта // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 26-27 серпня (№ 151-152). – С. 20-21


  Сучасною мовою про Генія - "День" поспілкувався із подружжям львівських франкознавців.
1648317
  Челецька М. Франкова "Особлива мова канону і риби" в інтерпретації Олега Лишеги // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 783-794
1648318
  Скоць А. Франкова веснянка "Гримить! Благодатна пора наступає..." (незримі субстанції художності одного твору) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 3-5. – ISSN 0130-528Х
1648319
  Сеник Л. Франкова візія майбутньої України: духовний феномен державності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 3-11. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто проблему державності І. Франка в контексті його концепції історично-культурного розвитку народу як духовного процесу, зумовленого соціально-політичними чинниками, станом народу в умовах поневолення. Метою цього розвитку І. Франко слушно ...
1648320
  Сокіл Г. Франкова візія народної пісні в національно-культурному поступі України // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1263-1267. – ISSN 1028-5091


  До 160-ліття з дня народження Івана Франка.
1648321
  Ягупова Л. Франкова концепція "різнорідності характерів" у драматургії І. Карпенка-Карого (на матеріалі мелодрами "Лиха іскра поле спалить і сама щезне" та комедії-жарту "Паливода ХVІІІ ст.") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 346-350. – ISBN 966-594-298-0
1648322
  Тихолоз Б. Франкова концепція "стереометричного" прочитання літературного твору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 21-29. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено Франковій теоретичній концепції складної ієрархійної структури літературного твору та методології його "стереометричного" (цілісно-багаторівневого) прочитання
1648323
  Пилипчук С. Франкова концепція написання історії української фольклористики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 447-456
1648324
  Гнатюк М. Франкова концепція національної літератури та її регіональних особливостей // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 24-29. – ISSN 0236-1477


  "Видатні українські інтелектуали, як М. Костомаров, а пізніше М. Драгоманов висунули теорію"література для домашнього вжитку"." С. 24.
1648325
  Микитюк В. Франкова концепція підручника з літератури // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 20-31. – ISSN 0130-528Х


  У статті проаналізовано погляди І. Франка на методологію створення шкільного та університетського підручника з літератури
1648326
  Яремко Я.П. Франкова концепція терміна в контексті сучасної антропоцентричної парадигми / Я.П. Яремко, Н.Я. Лужецька // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (74). – С. 74-88. – ISSN 1682-3540
1648327
   Франкова криниця. – Київ : Радянська школа, 1991. – 286 с.
1648328
  Сверстюк Є. Франкова правда // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 14-18. – (Серія журналістика ; Вип. 29)


  Проаналізовано питання Франкової віри, збереження етичних максим християнства у його поглядах
1648329
   Франкова премія поїхала до Мілана // Світ. – Київ, 2019. – Вересень (№ 33/34). – С. 4


  У 2017 році за монографію "Нові причинки до історії української мови" лауреатом став професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів та почесний доктор КНУ імені Тараса Шевченка Міхаель Мозер".
1648330
  Яремчук І. Франкова присутність у літературній творчості українських січових струльців // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 190-198. – ISSN 0130-528Х
1648331
  Яремчук І. Франкова присутність у художній прозі Галини Тарасюк // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 160-171. – ISSN 0130-528Х


  У статті висвітлено рецепції творчості І. Франка у прозі Г.Тарасюк
1648332
  Бурак Р. Франкова рецепція Шевченкової "Тополі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 179-183. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1648333
  Горак Р. Франкова справа у Софії / Р. Горак, Б. Чудійович // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 94-103. – ISSN 0130-528Х


  На основі документального матеріалу висвітлено справу запрошення Івана Франка працювати в Софійському університеті та його відмова. Згадується професор КУ - Драгоманов М.
1648334
  Зимомря М. Франкова стратегія українознавства як модель міжкультурного дискурсу крізь призму німецького літературознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 219-222


  У статті автор розглядає Франкові українознавчі ідеї як довершену модель національно-культурної стратегії, а також стратегію українознавства як модель міжкультурного дискурсу крізь призму німецького літературознавства
1648335
  Набитович І. Франкова творчість як джерело історії повсякденності та історії ментальностей (на прикладі повісті "Для домашнього огнища") // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 457-467
1648336
  Гнатюк М. Франкова теорія міждисциплінарного аналізу мистецьких творів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С.203-210. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1648337
  Гнатюк М. Франкова теорія рецепції художнього твору і деякі проблеми рецептивної естетики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 37-43. – ISSN 0236-1477


  У статті автор аналізує теоретичні праці І. Франка, в яких простежуються підходи українського вченого до питання сприймання літературного твору читачем. Автор доводить, що позиції І. Франка корелюються з основними положеннями констанської та ...
1648338
  Стріха М. Франкове "Сойчине крило" - знову на пуантах. У Києві представили балетну постанову відомої новели з музикою Анатолія Кос-Анатольського // Україна молода. – Київ, 2024. – 10 січня (№ 1/2). – С. 10


  Київська опера, яка на Контрактовій площі, аншлагово показала новий балет «Сойчине крило» з музикою композитора Анатолія Кос-Анатольського, народженого у Коломиї на Івано-Франківщині. Чому варто побачити постановку? Новела Франка 1905 року. Цю ...
1648339
  Скорина Л. Франкове слово в українському письменстві 1920-х років: до проблеми визначеняя репертуару прецедентних текстів епохи // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 176-188
1648340
  Гнатюк М. Франкове трактування "корпусу" історії літератури: національне та інтернаціональне // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 86-89
1648341
  Шевченко Л.І. Франковий текст у варіативності лінгвістичних інтерпретацій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 154-161
1648342
  Підгорна Л. Франкові нотатки з приводу фольклористичної спадщини Осипа Бодянського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 199-204. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто фольклористичну спадщину відомого ученого О.   Бодянського у візіях І. Франка. Звернуто увагу на висвітлення проблем нац. самобутності у казковому епосі О. Бодянського. Проаналізовано збирацьку і видавничу діяльність ученого-славіста. ...
1648343
  Пилипчук С. Франкові оскарження "темного царства": lux in tenebris?... // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 60-65. – ISSN 0236-1477
1648344
  Вернудіна І.В. Франкові погляди на роль особистості митця в літературній творчості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 94-98. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Творча особистість митця розглядається у комплексі історико-літературних взаємин, зумовлених потребою осмислення національної своєрідності та оригінальності української літератури, її інтегрування у світовий літературний процес.
1648345
  Федорак Н. Франкові поетичні інтерпретації середньовічних текстів ("Студії над найдавнішим київським літописом" і "Найстарші пам"ятки німецької поезії IXI-XI вв.) // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 437-444. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2


  Німецько-«руський» контекст.
1648346
  Барабаш Ю. Франкові причинки до української Гоголіяни // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-49. – ISSN 0130-5263
1648347
  Гаврилюк Ю. Франкові сліди в бойківському Надсянні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 13 січня (№ 2). – С. 10. – ISSN 0027-8254
1648348
  Левицька О.С. Франкознавство в бібліографічному та науковому доробку Мирослава Бутрина // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 264-271. – ISSN 1998-6912
1648349
  Вертій О. Франкознавство: архетипно-родоцентричний аспект // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2022. – Вип. 86. – С. 124-135. – ISSN 0130-528Х
1648350
  Пеньковська О. Франкознавча парадигма Михайла Возняка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 42-49. – ISSN 0236-1477
1648351
  Мацько В. Франкознавчий дискурс у наукових зацікавленнях Мікулаша Неврлого // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 99-111. – ISSN 2411-4146
1648352
  Ціхоцький І. Франкознавчі дослідження кафедри української мови Львівського університету (наукові традиції і перспективи) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 91-98. – ISSN 0130-528Х
1648353
   Франкознавчі студії : Збірник наукових праць. – Дрогобич. – ISBN 966-8260-00-7
№ 2. – 2002
1648354
  Ярема Я. Франкознавчі студії / Яким Ярема ; [наук. ред. І. Лучук] ; НАНУ, Львівське відділення Ін-ту літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2007. – 284 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 8). – ISBN 978-966-02-4239-5
1648355
  Поліщук В.Т. Франкознавчі студії / Володимир Поліщук. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2016. – 152, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-920-069-3
1648356
  Ткачук О. Франкознавчі студії Є.М. Прісовського // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 209-214
1648357
  Поліщук В. Франкознавчі студії Павла Филиповича // Мій Павло Филипович / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2015. – С. 115-137. – ISBN 978-966-920-043-3
1648358
  Поліщук В.Т. Франкознавчі студії Павла Филиповича // Франкознавчі студії / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2016. – С. 129-151. – ISBN 978-966-920-069-3
1648359
   Франкомандри+ : путівник / Львів. нац. літ.-мемор. музей Івана Франка [та ін. ; ідея та упоряд.: Б. Тихолоз ; тексти: Л. Більо, М. Волошанська, Н. Гром та ін.]. – Львів : Dім Франка, 2021. – 223, [1] с. : іл., портр. – (Серія "Бібліотека Дому Франка" ; вип. 11). – ISBN 978-966-2614-16-9
1648360
  Чистяк Д. Франкомовна бельгійська література: вершечок айсберга // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 9/10 (1041/1042). – С. 8-10. – ISSN 0320 - 8370
1648361
  Кутіліна М.М. Франкомовна література Карибського басейну: латиноамериканський аспект осмислення національно-культурної самобутності // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 98-106. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячується дослідженню та осмисленню франкомовної літератури Карибського басейну у контексті пошуку культурної самобутності. Аналізуються такі теми впливу на літературу Карибського басейну: тема національної історії і звільнення; ...
1648362
  Руснак Д.А. Франкомовна медіареклама як засіб формування міжкультурної компетентності студентів мовних спеціальностей // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ, 2017. – № 1 (89). – С. 23-31. – ISSN 1817-8510
1648363
  Блавацький С. Франкомовна преса в Україні (1917-1919 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 19-38. – ISSN 2524-0331
1648364
  Кравець Я.І. Франкомовне прочитання Олександра Архипенка // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 208-218. – ISBN 966-8474-40-6
1648365
  Ступаченко Ю.Ю. Франкомовні вигуки: функціональний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 236-242. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядаються вигуки сучасної французької мови та їх уживання у прагмалінгвістичному аспекті. У роботі досліджується функціонування вигуків серед комунікативної єдності, їх прагмадискурсивні функції (емотивна, референтна, фатична, конативна, ...
1648366
  Мовчан Ю.П. Франкомовні газети Канади "Le Journal de Montreal" та "La Presse" спільне та відмінне // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 218-221


  Франкомовна преса сконцентрована переважно в канадській франкомовній провінції Квебек, особливо в листах Монреаль та Квебек-Сіті. Газети "Le Journal de Montreal" та "La Presse" вважаються двома головними франкомовними виданнями в Канаді. Кожна з цих ...
1648367
   Франкомовні довідкові та бібліографічні видання 18 - початку 20 ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ уклад. : М.А. Стельмашева, А.М. Беба, Р.С. Кириченко ; редкол. : Л.А. Дубровіна, М.К. Іваннікова та ін. ]. – Київ : НБУВ, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-02-4725-3
1648368
  Дурманенко А.М. Франкомовні переклади української художньої літератури XX-початку XXI століть // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 198-205. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено аналізові перекладів творів сучасної української літератури французькою мовою. Статья посвящена анализу переводов произведений современной украинской литературы на французский язык. The article is devoted to the analysis of ...
1648369
  Стельмашева М.А. Франкомовні періодичні видання кінця ХVІІ - початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 421-425. – ISBN 966-02-3854-1
1648370
  Матюша П.А. Франкомовні та румуномовні назви військових структур в українському перекладі : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Матюша П.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1648371
  Бондаренко В.С. Франкомовні тексти магрибських письменників як поле зіткнення арабського та європейського світобачення // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 207-212. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1648372
  Райнгардт К. Франконія лежить якраз над морем... // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 11/12. – С. 97-99. – ISSN 0130-1608
1648373
  Визгин В.П. Франкофоб Франсуа Везен и германофилка Жермена де Сталь: к правдивой истории франко-германского философского диалога // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 137-144. – ISSN 0042-8744
1648374
   Франкофонія в Інституті філології // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 5


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбувся конкурс, організований посольством Франції та Французьким центром Інституту філології в рамках святкування Дня французької мови - франкофонія. У ньому взяли участь студенти Інституту міжнародних відносин та ...
1648375
  Малиновська Н. Франкофонія як інтеграційний процес зовнішньої політики Франції (на прикладі африканських країн) // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1. – C. 22-34. – ISSN 2522-1663
1648376
  Прожогина С.В. Франкоязычная литература стран Магриба / С.В. Прожогина. – М., 1973. – 188с.
1648377
  Балашова Т. Франкоязычная поэзия Швейцарии после Второй мировой войны // Вікно в світ : зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання / Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури в Україні. – Київ, 2001. – № 2 : Швейцарія. – С.107-125
1648378
   Франкоязычные литературы Тропической Африки. – М, 1989. – 283с.
1648379
  Энгельс Ф. Франкский диалект. / Ф. Энгельс, 1935. – 144с.
1648380
  Горобець Ірина Франкфурт на Майні. Альфа - місто / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 50-57 : фото
1648381
  Юрьев Олег Франкфурт, 1840-е гг. : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 3-5. – ISSN 0321-1878
1648382
  Иванов В.Ф. Франкфуртская школа и ее вклад в исследования социальной коммуникации // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-14. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1). – ISSN 2219-8741


  Статья посвящена взглядам представителей Франкфуртской школы на проблемы социальной коммуникации.
1648383
  Скворцова М.А. Франкфуртская школа и ее роль в становлении критического подхода в исследовании массовых коммуникаций // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Изд-во "Экономическое образование". – Москва, 2013. – С. 28-31. – (Серия 2 "Гуманитарные науки" ; № 5). – ISSN 2076468-5
1648384
   Франкфуртська школа // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 952-953. – ISBN 966-316-069-1
1648385
  Козакевич І.О. Франкфуртська школа та її роль у розвитку філософсько-політичної думки першої половини ХХ ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 24-34


  Стаття присвячена основним віхам в історії становлення та розвитку Франкфуртської школи, заснованої в першій половині ХХ ст. Розглядається ідеологічний влив філософсько-політичних течій минулого на формування основних постулатів школи. Ключові слова: ...
1648386
  Козакевич І.О. Франкфуртська школа, як одна з провідних соціально-політичних течій ХХ ст. (методична розробка лекції) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 123-128. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 5)
1648387
  Гончар Б.М. Франкфуртський мир 1871 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 676. – ISBN 966-316-045-4
1648388
  Конради В. Франс Гальс. / В. Конради. – М., 1933. – 43с.
1648389
  Вольська В.Н. Франс Гальс. / В.Н. Вольська. – Київ, 1938. – 44с.
1648390
  Хамат Є. Франс Еміль Сілланп"я: біологія в літературі // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 3. – С. 116-121. – ISSN 0130-321Х
1648391
  Зеленина К.А. Франс Мазереель / К.А. Зеленина. – Москва : Мосполиграф, 1930. – 77 с.
1648392
  Зубар М. Франс Мазереель : ілюстрований каталог виставки / М. Зубар. – Харків-Київ-Одеса : Рух, 1931. – 30 с.
1648393
  Фогелер Г. Франс Мазереель / Г. Фогелер. – Москва-Ленинград : Искусство, 1937. – 39 с.
1648394
  Богемская К.Г. Франс Мазерель : альбом / К.Г. Богемская. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 63 с. : ил. – (Прогрессивные художники мира)
1648395
  Сененко М.С. Франс Хальс / М.С. Сененко. – М., 1965. – 243с.
1648396
  Хальс Ф. Франс Хальс / Ф. Хальс. – Л, 1967. – 22с.
1648397
   Франс Хальс [Изоиздание] : бытовая живопись и портрет : (комплект - 20 открыток). – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1963. – 20 л., [4] с. : 20 цветных открыток+ 1 обл.+ 1 листок вклад. – (Голландская живопись ; Сер. II)


  Размер открыток: 15 х 10.5 см.
1648398
   Франсис Пикабия // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С. 8-18.
1648399
  Медведева И.А. Франсис Пуленк / И.А. Медведева. – Москва : Советский композитор, 1969. – 240 с.
1648400
  Колпинский Ю.Д. Франсиско Гойя / Ю.Д. Колпинский. – М., 1965. – 36с.
1648401
  Шнайдер М. Франсиско Гойя / М. Шнайдер. – М., 1988. – 284с.
1648402
  Опимах И. Франсиско Гойя "Расстрел повстанцев..." // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 5. – С. 65-73


  "Третье мая 1808 года в Мадриде" (El tres de mayo de 1808 en Madrid), вариант перевода - "Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года") - историческое полотно Франсиско Гойи, написанное в 1814 г. и выставленное в мадридском музее Прадо.
1648403
  Гойя Ф.Х. Франсиско Гойя. Сюита "Бедствия войны" : офорты / Ф.Х. Гойя; Сост. и авт. вступ. ст.:О.И. Лаврова; общ. ред.: И.Е. Даниловой. – Москва : Советский художник, 1973. – [52] с.
1648404
  Альперович М.С. Франсиско де Миранда в России / М.С. Альперович. – Москва, 1986. – 349с.
1648405
  Малицкая К.М. Франсиско Сурбаран / К.М. Малицкая. – Москва, 1963. – 99с.
1648406
  Дубинянский М. Франсиско Франко: Один каудильо и две Испании // Личности. – Киев, 2009. – № 6 (22). – С. 93-115. – ISSN 1819-6268


  Франсиско Франко (1892-1975) - испанский государственный деятель, правитель и каудильо Испании с 1939 года до смерти в 1975 году, одновременно, до 8 июня 1973 года, председатель совета министров, генералиссимус.
1648407
  Білецький О. Франсіско де Квело Вільгас // Історія життя пройдисвіта, Пабло на ймення,зразка волоцюг і дзеркала крутіїв / Кеведо-и-Вільєгас. – Київ : Радянська література, 1934. – С. 1-27
1648408
  Вольская В. Франск Гальс. / В. Вольская. – Москва-Ленинград, 1937. – 53с.
1648409
  Григулевич И.Р. Франссиско де Миранда и борьба за независимость Испанской Америки / И.Р. Григулевич. – Москва, 1976. – 273,5с.
1648410
  Чиняков М.К. Франсуа-Жозеф Лефевр // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 46-64. – ISSN 0042-8779
1648411
  Дейч А.И. Франсуа-Жозеф Тальма / А.И. Дейч. – Москва, 1973. – 248 с.
1648412
  Лившиц Н.А. Франсуа Буше / Н.А. Лившиц. – Л., 1948. – 9с.
1648413
  Александренко Л. Франсуа Видаль и его социалистическая система / Л. Александренко. – С. 105-112. – Отд. оттиск
1648414
  Фавье Ж. Франсуа Вийон : [пер. с фр.] / Жан Фавье. – Москва : Радуга, 1991. – 480 с.
1648415
  Фавье Ж. Франсуа Вийон / Ж. Фавье. – Москва : Молодая гвардия, 1999. – 414с. – (Жизнь замечательных людей). – ISBN 5-235-02341-2
1648416
  Разумовская М.В. Франсуа де Ларошфуко, автор "Максим". : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Разумовская М.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 16с.
1648417
  Вольф Ф. Франсуа и Женевьева / Ф. Вольф. – Москва-Ленинград, 1943. – 120с.
1648418
  Дроздов В.В. Франсуа Кенэ. / В.В. Дроздов. – М., 1988. – 124с.
1648419
  Дорогань И.В. Франсуа Коппе о Марии Башкирцевой: опыт создания литературного портрета с "Натуры" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 28-35
1648420
  Кузнецов В.Н. Франсуа Мари Вольтер / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1978. – 223с.
1648421
  Дубинянский М. Франсуа Миттеран: double vie // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268
1648422
  Кирнозе З.И. Франсуа Мориак / З.И. Кирнозе. – Москва, 1970. – 80с.
1648423
  Наркирьер Ф.С. Франсуа Мориак. / Ф.С. Наркирьер. – Москва : Художественная литература, 1983. – 230с.
1648424
  Івасютин Т. Франсуа Моріак як чинник творчої лабораторії європейського порівняльного літературознавства // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 482-489
1648425
   Франсуа Рабле. – М., 1953. – 16с.
1648426
  Артамонов С.Д. Франсуа Рабле / С.Д. Артамонов. – Москва : Художественная литература, 1964. – 152 с. – (Массовая ист.-лит. б-ка)
1648427
   Франсуа Рабле // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 9 (656). – С. 4 обл. – ISSN 0132-2036


  Портрет Франсуа Рабле (1483-1553)
1648428
  Евнина Е.М. Франсуа Рабле. / Е.М. Евнина. – М., 1948. – 344с.
1648429
  Петухова О. Франсуа рабле: сказки для взрослых // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 3 (134). – С. 84-99. – ISSN 1819-6268
1648430
  Трюффо Ф. Франсуа Трюффо / Ф. Трюффо. – Москва : Искусство, 1985. – 266 с.
1648431
  Горбатенко В. Франсуаза Саган: бути собою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 36). – С. 14
1648432
   Франтишек Купка // Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Часть 120 : Купка Франтишек. – С. 3-31.
1648433
  Ших Б. Франтишек Ондржичек / Б. Ших. – Москва : Музгиз, 1974. – 95 с.
1648434
  Пальмов И.С. Франтишек Палацкий (к столетию со дня рождения 14 июня 1798 г.) : Речь проф. И.С. Пальмова, прочит. в торжеств. собр. Славян. благотвор. о-ва 11 мая 1898 г. – Санкт-Петербург : Тип. В.В. Комарова, 1898. – 44 с.
1648435
   Франтишек Стрынкевич. – М, 1968. – 22с.
1648436
   Франтишек Стрынкевич. Скульптура.. – М., 1968. – 22с.
1648437
  Пирогів Андрій ФРАНТИШКОВЕ-ЛАЗНЕ. Імператор цілющих вод : Мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 98-100 : Фото
1648438
  Данилюк І.В. Франц Боас як фундатор етнологічного напрямку сучасної етнічної психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 91-94. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто й проаналізовано розвиток наукових ідей Ф. Боаса та їхній вплив на становлення етнопсихологічної школи. The article examines and analyses the development of the scientific ideas of F. Boas and their influence on the formation of ...
1648439
  Макарова Н.В. Франц Брентано о роли деятельного ума в психологии Аристотеля // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.156-166. – ISSN 0042-8744
1648440
  Пирумова М.Б. Франц Верфель и его роман "Сорок дней горы Муса" : Автореф... канд. филол.наук: 10.644 / Пирумова М.Б.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 20л.
1648441
  Рудницький Л. Франц Грільпарцер: австрійський класик - передвісник модернізму // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 14-39. – ISBN 978-966-2248-71-5
1648442
  Добролюбский А.О. Франц де Боплан - архитектор одесского порта // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 103-112. – ISBN 978-966-927-169-3
1648443
  Дубинянский М. Франц Иосиф I: его лоскутное величество // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 8 (84). – С. 30-47. – ISSN 1819-6268
1648444
  Давид К. Франц Кафка / К. Давид. – Харьков ; Ростов-на-Дону : Фолио ; Феникс, 1998. – 384 с. – (След в истории). – ISBN 966-03-0349-1
1648445
  Затонский Д.В. Франц Кафка и проблемы модернизма / В.Д. Затонский. – Москва : Высшая школа, 1965. – 114 с. – (Слвременная зарубежная литература)
1648446
  Затонский Д.В. Франц Кафка и проблемы модернизма / Д.В. Затонский. – 2-е изд., испр. – Москва, 1972. – 136с.
1648447
  Лозинський В. Франц Кафка та французький постструктуралізм // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 157-163. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
1648448
   Франц Кафка. "Перевтілення": матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 98-109
1648449
  Петухова О. Франц Кафка: выброшен жить... // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 8 (72). – С. 86-105. – ISSN 1819-6268
1648450
  Дуда І. Франц Коковський і Лемківщина // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 45-50. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1648451
  Владимироская А.Р. Франц Легар / А.Р. Владимироская. – Ленинград : Музыка, 1981. – 173 с.
1648452
  Рыженков М. Франц Лефорт - друг и наставник Петра Великого // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 3. – 58-62. – ISSN 0321-0626
1648453
  Глебов И. Франц Лист : опыт характеристики / Игорь Глебов. – Петроград : Светозар, 1922. – 62 с. : портр.
1648454
  Кремлев Ю.А. Франц Лист : краткий очерк жизни и творчества / Ю.А. Кремлев. – Ленинград : Тритон, 1935. – 56 с.
1648455
  Чечотт В.А. Франц Лист. 1811-1886 / В.А. Чечотт. – СПб. – 16 с.
1648456
   Франц Марк // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 114 : Немецкие экспрессионисты. – С. 12-28.
1648457
  Томазова Н. Франц Марковський: до історії польського театру в Києві // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 66-73. – ISSN 1728-6875
1648458
  Слуцкий А.Г. Франц Меринг : Револиционер, ученый, публицист / А.Г. Слуцкий ; АН СССР. – Москва : Наука, 1979. – 120 с. – Библиогр. в примеч.: с. 112-116. – (Серия "Научные биографии")
1648459
  Гагарин А.П. Франц Меринг и его философские взгляды / А.П. Гагарин. – Москва, 1937. – 140с.
1648460
  Станкова С.В. Франц Меринг как историк. : Автореф... канд. ист.наук: / Станкова С.В.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1965. – 29л.
1648461
  Оболенская С.В. Франц Меринг как историк. / С.В. Оболенская. – М., 1966. – 220с.
1648462
  Соболевский А.И. Франц Миклошич : некролог // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – [5] с.
1648463
  Сонин А.С. Франц Нейман. 1798-1895 / А.С. Сонин. – Москва : Наука, 1986. – 223с.
1648464
  Федорова О.В. Франц Рубо. / О.В. Федорова. – М., 1982. – 127с.
1648465
  Сухушина О. Франц Фердинанд Д"есте: деякі штрихи до біографії та поглядів у контексті внутрішньої і зовнішньої політики Австро-Угорщини // З історії війн першої половини ХХ століття: деякі питання міжнародних відносин / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина, Н.І. Земзюліна. – Черкаси : Вертикаль, 2018. – С. 142-176. – ISBN 978-617-7475-32-2
1648466
  Сухушина О.В. Франц Фердинанд д"Есте: деякі штрихи до біографії та поглядів у контксті внутрішньої і зовнішньої політики Австро-Угорщини // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 7-21. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
1648467
  Гольдшмидт Г. Франц Шуберт - жизненный путь / Г. Гольдшмидт. – Москва, 1960. – 439 с.
1648468
  Глазунов А.К. Франц Шуберт / А.К. Глазунов. – Ленинград, 1928. – 45 с.
1648469
  Дамс В. Франц Шуберт / В. Дамс. – Москва, 1928. – 199 с.
1648470
  Левик Б.В. Франц Шуберт / Б.В. Левик. – Москва ; Ленинград, 1952. – 36 с.
1648471
  Черная Е.С. Франц Шуберт / Е.С. Черная. – Москва, 1964. – 30 с.
1648472
  Черная Е.С. Франц Шуберт / Е.С. Черная. – Москва, 1966. – 240 с.
1648473
  Гольдшмидт Г. Франц Шуберт : Жизненный путь / Г. Гольдшмидт. – 2-е изд., доп. рус. – Москва, 1968. – 450 с.
1648474
  Бутакова Е. Франц Шуберт: в волшебном кругу // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 11 (111). – С. 28-45. – ISSN 1819-6268


  Франц Петер Шуберт (1797-1828) - австрийский композитор, один из основоположников романтизма в музыке, автор приблизительно 600 вокальных композиций (на слова Шиллера, Гуте, Гейне и других), девяти симфоний, а также большого количества камерных и ...
1648475
  Лозко Г. Франце Прешерен українською // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 14-28 травня (№ 9/10). – С. 17-19. – ISSN 2519-4429


  До 220-річчя від дня народження словенського поета Франце Прешерена.
1648476
   Францевич Іван Микитович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 418-419. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1648477
   Францевич Іван Микитович (1905-1985) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 499-500. – ISBN 978-966-439-754-1
1648478
  Усенко Н.І. Францевич Іван Микитович. Герой Соціалістичной Праці // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 441-445. – ISBN 978-966-11-0226-1
1648479
   Францевич Леонід Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 500. – ISBN 978-966-439-754-1
1648480
  Д"Аннунцио Г. Францеска да Римини : трагедия в 5-ти действиях / Габриэле Д"Аннунцио ; Пер. с итал. размерами подлинника Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова. – Санкт-Петербург : Книгоизд. "Пантеон" ; [Тип. Мин. путей сообщ. (Т-ва И.Н. Кушнерев и К*)], 1908. – 223 с. – (Библиотечка ; № 88)


  В РНБ есть электр. версия
1648481
  Ивонин Ю.Е. Франциск I Валуа // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 19-42. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности французского короля Франциска I из династии Валуа.
1648482
  Герье В. Франциск апостол нищеты и любви / В. Герье. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1908. – [2], 346, II с.
1648483
  Барин А. Франциск Ассизский = (Saint-Francois d"Assise) / Арвед Барин (Arvede Barine) ; Пер. с фр. Вик. Алова. – Санкт-Петербург : Изд. АО типогр. дела в СПб., 1910. – 60 с. – (Всеобщая библиотека ; № 99)
1648484
  Алєксандрова О.В. Франциск Ассізський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 303-305. – ISBN 966-316-069-1
1648485
  Гаета С. Франциск Папа : життя і виклики / Саверіо Гаета ; [пер. з італ. К. Зінченко]. – Львів : Свічадо, 2013. – 102, [2] с. – Пер. за вид.: Francesco Papa. La vita e le sfide. Milano: San Paolo, 2013. – Бібліогр.: с. 101. – ISBN 978-966-395-662-6
1648486
   Франциск Скорина - белорусский гуманист, просветитель, первопечатник. – Минск, 1989. – 206с.
1648487
  Владимировас Л.И. Франциск Скорина - первопечатник вильнюсский Лявас Владимировас / Л.И. Владимировас. – Вильнюс, 1975. – 66с.
1648488
  Подокшин С.А. Франциск Скорина / С.А. Подокшин. – М, 1981. – 215 с.
1648489
  Ковальчук Г. Франциск Скорина за публікаціями вчених української діаспори 1920-х років // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 3 (239). – C. 19-25. – ISSN 1029-7200


  У статті зроблено спробу повернути у науковий обіг праці зарубіжних українських дослідників 20-х років ХХ ст., присвячені Франциску Скорині та його видання, які мало відомі в історіографії скоринознавства або й невідомі зовсім. Аналізуються, зокрема, ...
1648490
   Франциск Скорина и его время : энциклопедический справочник : (к 500-летию со дня рождения). – Минск : Белорусская советская энциклопедия, 1990. – 631 с. – ISBN 5-85700-031-9
1648491
  Долгополова Е. Франциск Скорина и литературно-публицистичното му наследство: 500 години белоруско книгопечатане // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2017. – Г. 24 (63), 2. – С. 34-42. – ISSN 0861-847Х
1648492
  Груша А. Франциск Скорина: достоинство писателя // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 130-135. – ISBN 978-5-02-039116-1
1648493
  Немировский Е.Л. Франциск Скорина: Жизнь и деятельность белорусского просветителя / Е.Л. Немировский. – Минск, 1990. – 596 с.
1648494
  Райман Б. Франциска Линкерханд / Б. Райман. – М, 1977. – 568с.
1648495
  Райман Б. Франциска Линкерханд / Б. Райман. – Москва, 1981. – 544 с.
1648496
  Котляревский С.А. Францисканский орден и Римская курия в XIII и XIV веках / С.А. Котляревский. – Москва : Поставщ. двора Его Величества ; Т-во скоропеч. А.А. Левенсона, 1901. – 389, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1648497
  Стасюк А.Є. Францисканські місії на Русі в часи правління Юрія II Тройденовича (1325-1340) // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 20-26. – ISSN 2312-1165


  "У статі проаналізовано місіонерську діяльність Братів Менших в руських володіннях Юрія ІІ Тройденовича. Протягом другої половини 20-х рр. XIV ст. – до квітня 1340 р. спадщиною галицько-волинських правителів Романовичів управляв представник мазовецької ...
1648498
  Ромм А.Г. Франциско Гойа 1746-1828 / А.Г. Ромм. – М, 1948. – 44с.
1648499
  Ливанова М. Франциско Гойя: художник и его честь // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 68-91. – ISSN 1819-6268


  Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес (1746-1828) - испанский художник и гравёр, один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма.
1648500
  Юткевич С.И. Франция - кадр за кадром. / С.И. Юткевич. – Москва, 1970. – 336с.
1648501
  Филатова А. Франция - НАТО: стоит за решением о возврате в военную структуру? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 1 (41). – С. 44-55. – ISSN 0201-7083
1648502
  Загоскина Василина Франция - туризм Haute couture : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 28-33 : Фото. – ISSN 1998-8044
1648503
  Ралль Ю.М. Франция / Ю.М. Ралль. – Москва, 1932. – 78 с.
1648504
  Слука А.Е. Франция / А.Е. Слука. – М, 1958. – 109с.
1648505
  Видясова Л.М. Франция / Л.М. Видясова. – Москва, 1963. – 48с.
1648506
   Франция. – Париж, 1965. – 1с.
1648507
  Ратиани Г. Франция / Г. Ратиани. – М, 1969. – 48с.
1648508
  Долгоруков Н.А. Франция / Н.А. Долгоруков. – Москва, 1970. – 20с.
1648509
  Шабо Ж. Франция : Развитие экономико-географических районов / Ж. Шабо. – Москва : Прогресс, 1970. – 472с.
1648510
   Франция : Экономика и политика стран современного капитализма. – Москва : Мысль, 1973. – 464с.
1648511
  Любимова В.В. Франция / В.В. Любимова. – М., 1976. – 248с.
1648512
  Заботкина О.С. Франция = La France / О.С. Заботкина. – Ленинград, 1977. – 352 с.
1648513
  Ратиани Г. Франция / Г. Ратиани. – М, 1980. – 470с.
1648514
  Ратиани Г. Франция / Г. Ратиани. – М, 1980. – 470с.
1648515
   Франция. – М, 1982. – 431с.
1648516
  Ковлер А.И. Франция / А.И. Ковлер. – М., 1984. – 140с.
1648517
   Франция. – М, 1990. – 176с.
1648518
  Гаршина Е.Я. Франция / Е.Я. Гаршина. – М., 1992. – 160с.
1648519
   Франция. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1993. – 272с.
1648520
   Франция. – Новое изд. – Москва : Интердиалект+, 1999. – 271, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
1648521
   Франция : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 64-69 : Іл.
1648522
   Франция : Путеводитель // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 3. – С. 108 : Фото
1648523
   Франция : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 58-63 : Фото
1648524
   Франция // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 2-3 : Карта
1648525
   Франция : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 56-61 : Фото
1648526
   Франция : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 40-45 : Фото
1648527
  Терещенко Алексей Франция // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 23 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
1648528
  Буйко О.Л. Франция : колониальная политика и парламент. 1880-е годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 3. – С. 65-78. – ISSN 0130-3864
1648529
  Ефимова А.Л. Франция 1939 - 1949 годов / А.Л. Ефимова. – Москва, 1950. – 47 с.
1648530
  Андреев А.И. Франция 1965 / Андреев А.И. – Москва : Знание, 1965. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 7 серия. Международная ; № 14)
1648531
  Перцев В.Н. Франция XIХ в. : Исторический очерк / В.Н. Перцев. – Москва : Изд. "Универсальная библиотека", 1917. – 79 с. – (Народная библиотека : Сер. Историческая ; [№ 102])
1648532
  Романовская Е.П. Франция в 1789 году по впечатлениям английского путешественника д-ра Ригби : Lettres docteur Rigby Traduites de Langlais par M. Caillet, avec une intridection et des notes par le baron A. de Marcourt / Е. П. Романовская, слушательница Высш. женск. курс. в Киеве ; Напеч. под ред. проф. П. Н. Ардашев. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1917. – 47 с. – Отд. оттиск из сборника: "Минерва", изд. Ист.-филол. семинарием Высш. женских курсов в Киеве. - Экз. № 24282 без обл.


  Ред.: Ардашев, Павел Николаевич (1865-1922)
1648533
  Утин Е.И. Франция в 1871 г. : Политические эскизы / [соч.] Евг. Утина. – Санкт-Петербург : В тип. Ф.С. Сущинского, 1872. – [4], IV, 479 с.


  Ред.: Ардашев, Павел Николаевич (1865-1922)
1648534
  Зубок Л.И. Франция в 1918-1923 гг. : стеногр. лекции, прочит. в 1943-1944 учеб. г. / проф. Л.И. Зубок ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новейшая история : лекция 5)
Лекция 5 : Франция в 1918-1923 гг. : стенограмма лекции, прочитанной в 1943/1944 уч. году / Л.И. Зубок, проф. – 1944. – 22, [2] с. – Без тит. л. - Описан по обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1648535
  Ефимова А.Л. Франция в 1918 - 1939 годах / А.Л. Ефимова. – Москва, 1951. – 48 с.
1648536
  Зубок Л.И. Франция в 1924-1940 гг. : стеногр. лекций, прочит. в 1943-1944 учеб. г. / проф. Л.И. Зубок ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новейшая история : лекции 14, 21)
Лекция 14, 21 : Франция в 1918-1923 гг. : стенограммы лекции, прочитанных в 1943/1944 учебном году / Л.И. Зубок, проф. – 1944. – 43, [1] с. – Без тит. л. - Описан по обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1648537
  Бендрикова Л.А. Франция в 1929-1939 годах : лекции, прочит. на ист. фак. Москов. ун-та / Л.А. Бендрикова ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1957. – 88 с.
1648538
  Гендель Г.М. Франция в 1960-1970 гг. / Г.М. Гендель. – Горький, 1971. – 32с.
1648539
  Кулябко-Корецкий Н.И. Франция в XIX веке : Политические волнения и революционные бури / Н.И. Кулябко-Корецкий. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 232 с.
1648540
  Леклер Ж. Франция в антисоветском блоке / Ж. Леклер. – М.-Л., 1929. – 63с.
1648541
  Седых В.Н. Франция в движении / В.Н. Седых. – М, 1986. – 367с.
1648542
  Тимофеев П. Франция в диалоге Россия - ЕС // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 41-55. – ISSN 0201-7083
1648543
  Люблинская А.Д. Франция в начале XVII века (1610-1620 гг.) / А.Д. Люблинская. – Л., 1959. – 295с.
1648544
  Розанцева Н.А. Франция в ООН. / Н.А. Розанцева. – М, 1984. – 223с.
1648545
  Малафеев К.А. Франция в период "странной войны" (сент. 1939 г.- апр. 1940 г.) / К.А. Малафеев. – Смоленск, 1961. – 55с.
1648546
  Ефимова А.Л. Франция в период общего кризиса мировой капиталистической системы / А.Л. Ефимова. – Москва, 1954. – 68 с.
1648547
  Володин Л.Д. Франция в разных измерениях / Л.Д. Володин. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 191с.
1648548
  Сироткин В.Г. Франция в середине 70-х годов / В.Г. Сироткин. – М, 1976. – 64с.
1648549
  Михеев В.С. Франция в системе атлантизма // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 2 (70) : Прохождение военных программ в правительстве и конгрессе. Сенат США и перспективы сокращения вооружений. Франция в системе атлантизма. О конверсии военного производства. Кооперативы и государство в амерканском сельском хозяйстве... – С. 59-74
1648550
  Рубинский Ю.И. Франция в современном мире. / Ю.И. Рубинский. – М, 1973. – 64с.
1648551
  Шуртаков С.И. Франция вблизи. / С.И. Шуртаков. – М, 1962. – 102с.
1648552
  Руссо Анри Франция Виши и Франция сопротивления : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 98-111 : Фото
1648553
  Смирнов В.П. Франция во время второй мировой войны. / В.П. Смирнов. – М., 1961. – 112с.
1648554
   Франция глазами французских социологов. – М, 1990. – 279с.
1648555
  Покровский М.Н. Франция до и во время войны / М.Н. Покровский. – 2-е изд. – Петроград : Ком. ун-т им. Т. Зиновьева, 1923. – 109 с.
1648556
  Покровский М.Н. Франция до и во время войны : с прил. очерка Ж. Садуля : Франция, как страна тяжелой индустрии / М.Н. Покровский. – 3-е изд. доп. – Ленинград : Раб. изд. "Прибой", 1924. – 130 с.
1648557
   Франция и "европейская армия". – М, 1954. – 264с.
1648558
  Маевский Ю.А. Франция и "малая Европа" : планы и реальность / Ю.А. Маевский. – Москва : Мысль, 1987. – 293 с.
1648559
  Черкасов П.П. Франция и Африка // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1984. – Вып. 6. – С. 191-202
1648560
  Игнатченко И.В. Франция и Восточный кризис 1839-1841 годов // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 69-84. – ISSN 0130-3864


  Статья посвящена борьбе европейских держав за влияние на Ближнем Востоке в связи с турецко-египетским конфликтом, в частности политике премьер-министра и министра иностранных дел Франции А. Тьера в период второго Восточного кризиса 1839-1841 гг.
1648561
  Дворниченко Е.В. Франция и государственный переворот в Швеции 1772 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 51-69. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1648562
  Богданович Т.А. Франция и Европа на грани XIX века : составлено по А. Сорелю, с предисл. Н.И. Кареева / Т. Богданович. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрон, 1909. – [2], IV, 146 с. – (История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого)
1648563
  Белоусова З.С. Франция и европейская безопасность 1929-1939 / З.С. Белоусова ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1976. – 418 с. – Библиогр.: с. 395-411
1648564
   Франция и ее владения. – Москва, 1948. – 800с.
1648565
  Тимофеев П.П. Франция и ЕС на Ближнем Востоке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 11 (652). – С. 31-36. – ISSN 0321-5075
1648566
  Карева Д.О. Франция и ЕС: средиземноморская политика на рубеже XX - XXI вв. // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 94. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1648567
  Ветланин В.А. Франция и Западная Германия в "общем рынке" / В.А. Ветланин. – Москва, 1962. – 208с.
1648568
  Черкасов П.П. Франция и Индокитай / П.П. Черкасов. – М, 1976. – 168с.
1648569
  Скалвайт С. Франция и конституционный конфликт в Англии в XVII веке / С. Скалвайт. – Москва, 1970. – 21с.
1648570
  Клинова М.В. Франция и модернизация российской экономики: государственно-частное инвестиционное сотрудничество // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (50). – С. 95-108. – ISSN 0201-7083
1648571
  Рябошлык Вилен Михайлович Франция и Нато : проблема взаимосвязи внейшней и военной политики : Дис... канд. ист.наук: / Рябошлык Вилен Михайлович; КГУ. – Киев, 1978. – 194л.
1648572
  Рябошлык В.И. Франция и НАТО: проблема взаимосвязи внешней и военной политики (1966-1976 гг.) : Автореф. лдис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Рябошлык В.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 22 с.
1648573
  Вершинин А.А. Франция и начало гражданской войны в Испании в 1936 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 5. – С. 99-112. – ISSN 0042-8779


  О внутриполитической обстановке во Франции в 1936 году, обусловившей невмешательство в ход гражданской войны в Испании.
1648574
  Розанцева Н.И. Франция и Организация Объедененных Наций (1945-1949 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Розанцева Н. И.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М., 1978. – 24л.
1648575
  Котова Г.Д. Франция и развитие культурных и научных связей с Советским Союзом (1924-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Котова Г.Д.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1979. – 28л.
1648576
  Наумова Н.Н. Франция и расширение Европейского Союза на Восток / Н.Н. Наумова, И.Д. Тутберидзе // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 1. – С. 23-36. – ISSN 0130-3864
1648577
  Абенсур Ж. Франция и славяне в Первой мировой войне // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 17. – ISBN 978-966-2530-21-6
1648578
  Волков Н.В. Франция и социалистические страны Европы : экономические и научно-технические связи / Н.В. Волков. – Москва : Международные отношения, 1971. – 279 с.
1648579
  Пархалина Т.Г. Франция и Средиземноморье / Т.Г. Пархалина. – М., 1987. – 188с.
1648580
  Куприн А.М. Франция и страны Магриба / А.М. Куприн. – М, 1980. – 125с.
1648581
  Панюжева М. Франция и США: фобии по обе стороны Атлантики // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 3 (47). – С. 18-31. – ISSN 0201-7083
1648582
   Франция и тресты. – М, 1955. – 488с.
1648583
  Боровикова А. Франция и ФРГ в контексте становления структур безопасности ЕС: интересы, позиции и инициативы партнеров в начале 90-х гг. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 2). – С. 37-47


  During the cold war the Franco-German special relationship was concidered an engine of European integration. After 1990 it gave impetus to European institutional development in a new strategic environment. German Unification and new challenges in the ...
1648584
  Кривушин И. Франция и черная Африка в постимперскую эпоху // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 1. – С. 3-19. – ISSN 0130-3864
1648585
  Рубинский Юрий Франция на новом рубеже // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 43-54. – ISSN 0201-7083
1648586
  Зарецкий М. Франция на переломе / М. Зарецкий. – Москва : Ин-т мирового хоз-ва и мировой политики, 1935 (тип. изд-ва "Крест. газ."), 1935. – 122, [2] с.
1648587
  Ковалев А.А. Франция на перепутьях мировой политики / А.А. Ковалев. – Москва, 1983. – 182с.
1648588
  Волынский Л. Франция на подъеме. / Л. Волынский. – Москва, 1943. – 55с.
1648589
  Понятин Э.Ю. Франция на рубеже тысячелетий = La France au rendez-vous des millenaires : учеб. пособие по страноведению (на французском языке) : для студ. высш. учеб. заведений / Э.Ю. Понятин ; Федеральное агенство по обр. Рос. Фед. ; Нижегор. гос. лингв. ун-т им. Н.А. Добролюбова. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2006. – 297 с. – ISBN 5-17-034211-X
1648590
  Павлович М.П. (Вельтман М.) Франция накануне мировой войны : (отрывки из дневника политического эммигранта) / М.П. Павлович [псевд.] (Мих. Вельтман). – Москва ; Петроград : Изд. "Коммунист"
Ч. 1 : Ч.1. Агония ІІ Интернационала. Ч.2. Смерть Жореса. – 1918. – 154 с., 1 л. портр. (фронт.)
1648591
  Шампьон Эдм Франция накануне революции по наказам 1789 года / Эдм. Шампьон ; пер. с фр. М.А. Брагинского. – Санкт-Петербург : Изд. А.И. Иванчин-Писарева и Н.Е. Кудрина ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1906. – 224 с. – Библиогр.: с. 7-8 и в предисл.
1648592
  Кашен М. Франция организатор интервенции / М. Кашен. – М.-Л., 1931. – 32с.
1648593
  Донечанин Василиан Франция осенняя: возможности тематических туров : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 42-45 : Фото. – ISSN 1998-8044
1648594
  Арсеньев Э.А. Франция под знаком перемен : очерки о классовой борьбе в современной Франции / Арсеньев Э.А. – Москва : Политиздат, 1984. – 336 с., [8] л. ил. : ил.
1648595
   Франция после мировой войны. – Москва, 1937. – 76 с.
1648596
  Люблинская А.Д. Франция при Ришелье: французский асболютизм в 1630-1642 гг. / А.Д. Люблинская; под ред. В.И. Рутенбурга. – Ленинград : Наука, 1982. – 275 с.
1648597
  Мухтор Ш. Франция читает "Гулистан". / Ш. Мухтор. – Душанбе, 1987. – 148с.
1648598
  Поршнев Б.Ф. Франция, английская революция и европейская политика в середине XVII в. / Б.Ф. Поршнев. – Москва, 1970. – 388с.
1648599
  Слука А.Е. Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксенбург, Монако / А.Е. Слука. – Москва, 1957. – 32 с.
1648600
  Котов Павел Франция, Прибалтика / Котов Павел, Шифрин Михаил // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 20
1648601
  Пеллэнк М. Франция, прижатая к стене. / М. Пеллэнк. – М, 1958. – 175с.
1648602
  Верт А. Франция. 1940-1955 / А. Верт. – Москва, 1959. – 615с.
1648603
  Меньшикова Мария Франция. 8 мифов об эпатажном писателе. Про маркиза де Сада // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 100-104 : фото
1648604
  Матвиенко Марина Франция. PS. Я себя люблю // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 3 (2954). – С. 24-31 : фото
1648605
  Князева Елена Франция. Белоснежные вершины / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 68-70 : фото
1648606
  Скирюк Дмитрий Франция. Борьба с умом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 104-105 : фото
1648607
   Франция. Брид-ле-Бен. Курорт Трех Долин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 62-63 : фото
1648608
  Айвазян Анна Франция. Визит к Старой Даме // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 70-75 : фото
1648609
   Франция. Гастрономия / ред.: Андре Домине ; фото: Гюнтер Бир ; ред. пер.: Мартина Шлагенбауфер ; [пер. с фр. Е. Луговой и М. Павловской]. – [2-е изд.]. – Москва : BBPG и [т.д.], 2010. – 467, [1] с. : ил., табл., карт. – Алф. указ.: с. 464-467. – Библиогр.: с. 459. – ISBN 978-5-93679-127-7
1648610
  Сидоров Кирилл Франция. Голова в облаках // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 80-87 : фото
1648611
  Мартынов Семен Франция. Гражданин кулис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 24-25 : фото
1648612
  Князева Елена Франция. Жирно будет / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 4 (2943). – С. 86-87 : фото
1648613
  Мирогова Марина Франция. Жирно не будет // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 60-67 : фото
1648614
  Майборода Наталья Франция. Запретная зона. Катакомбы Парижа. Подземная жизнь городов мира. Глубина свободы
1648615
  Майборода Наталья Франция. Запретная зона. Катакомбы Парижа. Подземная жизнь городов мира. Глубина свободы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 64-71 : фото
1648616
  Фролов Антон Франция. Запретный плод: Европа // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 4/5. – С. 52-59 : фото
1648617
  Князева Елена Франция. Истина в вине / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 2 (2929). – С. 60-63 : фото
1648618
  Князева Дарья Франция. История вне закона / Князева Дарья, Жиори Антуан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 1 (178), январь. – С. 142-145 : фото. – ISSN 1029-5828
1648619
  Андреев Б.И. Франция. Италия : очерки по экон. географии : пособие для учителей / Б.И. Андреев. – Москва : Просвещение, 1965. – 203 с., [4] л. ил. : ил., карт.
1648620
   Франция. Как всегда, на высоте // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 6. – С. 44-49 : фото
1648621
  Скоренко Тим Франция. Камерная жизнь замка Иф // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 52-57 : фото
1648622
  Меньшикова Мария Франция. Ко-ко Шанель. 9 мифов
1648623
  Меньшикова Мария Франция. Ко-ко Шанель. 9 мифов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 100-105 : фото
1648624
   Франция. Лингвострановедческий словарь. – Москва : Интердиалект +; АМТ, 1997. – 1040c. – ISBN 5-89520-003-6
1648625
  Меньшикова Мария Франция. Маленький принц 9 мифов об Антуане де Сент-Экзюпери // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 78-83 : фото
1648626
  Морозова Е. Франция. Новые пьесы 1987/88 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.А. Харитонов, А.Ф. Строев. – Москва, 1989. – № 5 (85). – С. 24-78
1648627
  Балаховская Е. Франция. Новые пьесы второй половины 1983 г. (июль-декабрь) // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Л.В. Барбашова. – Москва, 1984. – № 6 (56). – С. 62-81
1648628
  Трофимкина Н. Франция. Новые пьесы театрального сезона 1982/83 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Н.В. Мамонтова. – Москва, 1984. – № 3 (53). – С. 26-53
1648629
  Овчинникова Наталия Франция. Орлеанская девственница. 10 мифов о Жанне д"Арк // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 98-102 : фото
1648630
  Князева Елена Франция. Отец наполеона / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 70-72 : фото
1648631
  Зеленский Святослав Франция. Парадный вход. 8 монументальных ворот // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 32-37 : фото
1648632
  Асфари Зарина Франция. Пункт назначения // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 10 (2959). – С. 24-25 : фото
1648633
  Щербакова К. Франция. Рандеву с Катрин Денев / Карина Щербакова // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 14-18 : фото
1648634
  Дорохин Андрей Франция. Рождественская фея Страсбурга // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 48-50 : фото
1648635
  Апресов Сергей Франция. Своя игра // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 10 (2925). – С. 24-32 : фото
1648636
  Овчинникова Наталья Франция. Строящее средневековье / Овчинникова Наталья, Коэн Мануэль // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 11 (2960). – С. 94-99 : фото
1648637
  Князева Елена Франция. Такие пироги... / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 3 (2954). – С. 66-68 : фото
1648638
  Мартынов Семен Франция. Только без рук! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 3 (2954). – С. 22-23 : фото
1648639
  Терещенко Алексей Франция. Увидеть Париж // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 98-103 : фото
1648640
  Телевной Игорь Франция. Увидеть Париж и... родиться заново // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 2/3. – С. 34-39 : фото
1648641
  Занфирова В.И. Франция. Физическая и экономическая география : Учебное пособие / В.И. Занфирова, Г.И. Бронникова, О.Л. Нечепоренко. – Ленинград : Просвещение, 1979. – 126 с.
1648642
  Карелина Дарья Франция. Французский стиль // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 9 (2948). – С. 62-72 : фото
1648643
  Витвер И.А. Франция. Экономическая география / И.А. Витвер, А.Е. Слука. – Москва : Географгиз, 1958. – 415с.
1648644
  Жорж П. Франция. Экономическая и социальная география / П. Жорж. – М, 1951. – 335с.
1648645
  Телевной Игорь Франция. Эльзас. В гостях у аистов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 6. – С. 80-83 : фото
1648646
  Глухарев Л.И. Франция.Некоторые черты экономического развития / Л.И. Глухарев. – М, 1961. – 48с.
1648647
  Сироткин В.Г. Франция: 200 лет без Бастилии / В.Г. Сироткин. – Киев : Политиздат, 1990. – 205 с., [8] л. : ил. – Библиогр.: с. 197-202. – ISBN 5-319-00372-2
1648648
  Новоженова И.С. Франция: ислам в светском государстве // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 1 : Мусульмане в Европе; существуют ли пределы интеграции?. – С. 130-145. – ISSN 0235-5620
1648649
  Ульяновский Ю. Франция: каких сюрпризов ждать от президентских выборов? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 16. – С. 14-16. – ISSN 0234-1670
1648650
  Фоков А.П. Франция: кодификация гражданского законодательства (историко-правовой аспект) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 11. – С. 23-27. – ISSN 1812-3805


  На основе историко-правового и компаративистского анализа рассматривается Гражданский кодекс Франции, который послужил примером грандиозного скачка правосознания французского общества, сумевшего преодолеть застойную идеологию и экономику феодализма.
1648651
  Горохов Д. Франция: новый вызов предместий // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Революційна ситуація у Франції
1648652
  Панюжева М.М. Франция: новый президент - новый внешнеполитический курс? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 3 (55). – С. 71-87. – ISSN 0201-7083
1648653
  Коломийцев В.Ф. Франция: панорама жизни конца 70-х годов / В.Ф. Коломийцев. – Москва, 1979. – 64с.
1648654
  Островская Е. Франция: преодоление кризиса // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 52-63. – ISSN 0131-2227
1648655
  Арсеньев Э.А. Франция: проблемы и политика : очерки о социал.-полит. жизни / Арсеньев Э.Ф. – Москва : Политиздат, 1978. – 198 с., [4] л. ил.
1648656
  Каргалова М.В. Франция: профсоюзы и научно-техническая революция / М.В. Каргалова. – М., 1975. – 271с.
1648657
  Ирмуханов Б.Б. Франция: профсоюзы и проблемы единства. 1958 - 1978 / Б.Б. Ирмуханов. – Алма-Ата : Казахстан, 1979. – 263 с.
1648658
  Поляков Ю.А. Франция: пути и заботы молодых. / Ю.А. Поляков. – Москва, 1974. – 144с.
1648659
  Федорченко Дмитрий Франция: самая-самая... горнолыжная // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 23 : фото. – ISSN 1998-8044
1648660
  Смирнов В.П. Франция: страна, люди, традиции / В.П. Смирнов. – Москва : Мысль, 1988. – 286, [1] с., [16] л. : ил. – ISBN 5-244-00089-6
1648661
  Кузнецов В.И. Франция: экономика гос.-монополист. капитализма / В.И. Кузнецов. – Москва, 1968. – 240с.
1648662
  Трофимова О. Франция:глобализация, интеграция и сохранение национальных интересов // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 87-99. – ISSN 0201-7083
1648663
  Фомін А.О. Франція - КНДР: проблематика відносин // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 375-382
1648664
  Мітрофанова О. Франція - НАТО: настає час активних дій // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел". – Київ, 2016. – № 2. – С. 38-43
1648665
  Ушеренко С.В. Франція - торговельний партнер України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.243-246
1648666
  Осауленко Т. Франція - це так близько // Вісник Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення. – Київ, 2002. – № 2. – С.47-50


  Електронні ЗМІ Франції
1648667
  Єленіна З.І. Франція — Україна = France- Ukraine : Навчальний посібник / Єленіна З.І. – Київ : Знання України, 2005. – 158с. – ISBN 966-316-074-8
1648668
  Устінова Л.А. Франція / Л.А. Устінова. – Київ, 1965. – 28с.
1648669
  Супричов Олексій Франція // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 43-46 : Карта
1648670
  Любенко Олександр Франція & Іспанія. Містерія жовтих стрілок : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 92-97 : Фото
1648671
  Пирогів Андрій Франція & Німеччина. У Європі все спокійно : вояж-колекція / Пирогів Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 58-69 : Фото
1648672
  Пирогова Л. Франція 1900-1914 рр. // Історія України. – Київ, 2012. – листопад (№ 43) : Всесвітня історія (№ 11)
1648673
  Пирогова Л. Франція 1900-1914 рр. // Історія України. – Київ, 2012. – грудень (№ 47) : Всесвітня історія (№ 12)
1648674
  Халецька Л.П. Франція в європейському інтеграційному процесі (кінець 1980-х - 1990-і роки) : Автореф. ... кандид. істор. наук: 07.00.02 / Халецька Л.П.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с.16
1648675
  Халецька Леся Пилипівна Франція в європейському інтеграційному процесі (кінець 1980-х - 1990-і роки) : Дис...канд.істор.наук:07.00.02 / Халецька Леся Пилипівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 213л. + Додатки:л.204-213. – Бібліогр.:л.188-203
1648676
  Іваненко О.А. Франція в житті та творчості М.В. Остроградського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-9. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється життєвий та творчий шлях видатного українського математика, академіка М.В. Остроградського. Особливу увагу приділено паризькому періоду життя вченого.
1648677
  Шпак В.А. Франція в Х VІ - першій половині XVII ст. Всесвітня історія. 8 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 27-30
1648678
   Франція визнала Голодомор в Україні геноцидом // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-16 квітня (№ 13/14)
1648679
  Куропятник О. Франція з новим президентом: що далі? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 травня (№ 17). – С. 5
1648680
  Дятел В.М. Франція і НАТО: проблеми зближення та розширення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 126-136. – (Історія ; вип. 36)


  Розглянуто позицію Франції щодо питання розширення НАТО на Схід і у зв"язку з цим - проблема повернення Франції до військової організації НАТО.
1648681
  Зарецький М.І. Франція на переломі / М. Зарецький. – Київ : Соцевидав України, 1937. – 155 с. – Прим. у різних палітурках
1648682
  Садовенко А.П. Франція на порозі ХХІ століття / А.П. Садовенко. – Київ : Знання, 1991. – 47 с.
1648683
  Яворський Я. Франція після парламентських виборів. / Я. Яворський. – 2-е изд. – Х., 1932. – 44с.
1648684
  Джеджула А.Е. Франція сьогодні. / А.Е. Джеджула. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1960. – 67 с.
1648685
  Косик В. Франція та Україна : Становлення української дипломатії (березень 1917 - лютий 1918) / Володимир Косик; Львівськ. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 264с. – ISBN 966-613-355-5
1648686
  Габрилевич А. Франція у викликах світової кризи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 64-72. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1648687
   Франція у європейському просторі вищої освіти. – Київ : Київський університет, 2005. – 169с.
1648688
  Силіна Т. Франція. Cherchez la Russie // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 5


  Франція історично є однією з найбільш пронизаних (просочених) русофільством країн Європи. Тут багато хто не лише захоплюється великою російською культурою, пам"ятає про монархічні зв"язки двох держав і поділяє непозбутню тугу за імперським минулим. Тут ...
1648689
  Потімкова Олеся Франція. MSC Divina - красуня на 550 мільйонів, або У лайнера на хрестинах // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 40-41 : фото
1648690
  Сидоренко Віктор Франція. Апре-скі по-авалінському : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 34-35 : Фото
1648691
  Ліпковська Наталія Франція. Вдруге в ту саму річку, або Знову "Шерше ля Франс" / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 118-127 : фото
1648692
  Ліпковська Наталія Франція. Велика провінційна подорож : Вояж-колекція / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 66-75 : Фото
1648693
  Сидоренко Віктор Франція. Канкан для Європи : весь світ - театр / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 82-89 : Фото
1648694
   Франція. Мовно-країнознавчий словник. – Київ : видавець Вадим Карпенко, 2003. – 80с. – ISBN 966-95418-6-7
1648695
   Франція. Мовно-країнознавчий словник. – Вид. 2-ге, виправлене і доп. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 92с. – ISBN 966-8387-30-9
1648696
  Горобець Ірина Франція. На дозвіллі у Довілі : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 84-96 : Фото
1648697
  Сидоренко Віктор Франція. Найвідоміша парижанка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 4 (130), серпень - вересень. – С. 102-106 : фото
1648698
  Сваткова Т.Д. Франція. Посібник з країнознавства : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.Д. Сваткова, І.В. Вєдіна; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 280с. – ISBN 966-8387-86-9
1648699
  Сваткова Т.Д. Франція. Посібник з країнознавства : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.Д. Сваткова, І.В. Вєдіна ; МОНУ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Вадим Карпенко, 2009. – 280с. – ISBN 966-1516-35-8
1648700
  Сваткова Т.Д. Франція. Посібник з країнознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.Д. Сваткова, І.В. Вєдіна. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 279, [1] с. – Текст англ. – ISBN 966-1516-35-8
1648701
  Завірюха Марія Франція. Практика "Тур де Франс" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 108-113 : фото
1648702
  Ільченко Руслана. Сагайдак Максим Франція. Рости, устрице, велика і маленька! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 76-78 : фото
1648703
   Франція: "Ця нація має музичну душу неперевершеної сили" // 100 років культурної дипломатії України : до 100-річчя світового тріумфу "Щедрика" : до 100-річчя світових гастролей укр. респ. капели під орудою Олександра Кощиця та під патронатом Симона Петлюри :[зб. архів. документів] / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж., Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України ; [концепція, текст, упоряд. док.: Т. Пересунько ; наук. ред.: І. Гирич ; пер. док. з інозем. мов: В. Бойко та ін.]. – Київ : АртЕк, 2018. – С. 54-69. – ISBN 978-617-7674-01-5
1648704
  Мітрофанова О. Франція: блискавичний тріумф Е. Макрона // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (6). – С. 41-45
1648705
  Самойлов Юрій Франція: можливості розширюються // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
1648706
  Кочубей Л.О. Франція: сучасні дискусії про національну ідентичність // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 1 (57), січень - лютий. – С. 58-69
1648707
  Жук Н. Француженка : сказки для взрослых / Нина Жук. – Черкассы : Чабаненко Ю., 2008. – 100 с. – ISBN 978-966-493-107-3
1648708
  Денисенко В. Француз по крові, поляк за духом, українець по життю // Дипломатія без кордонів / авт. проекту П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська. – Київ, 2021. – Вип. 1 (14). – С. 115-128
1648709
  Салиас Е.А. Француз. / Е.А. Салиас. – М., 1992. – 494с.
1648710
  Траверсе О. Французи в Україні: герцог Рішельє, граф Ланжерон, маркіз де Траверсе // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.83-89 : Фото. – ISSN 1607-6451
1648711
  Наумова Н. Французи про Україну і Київ // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 2, (квітень - червень). – С. 14-21. – ISSN 1814-5078
1648712
  Якимович Т.К. Французкая драматургия на рубеже 1960-1970-х годов / Т.К. Якимович. – Киев, 1973. – 255с.
1648713
  Кареев Н.И. Французкие политические писатели XVIII века / Н. Кареев. – Ростов -на-Дону : Изд. Н. Парамонов ; "Донская речь", 1905. – 42 с. – Экз. № 41332 дефектный, без обл. и тит. стр.
1648714
  Афинская З.Н. Французкий акцент московского говора (по произведениям И.С. Шмелева) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2005. – С. 79-91. – (Лингвистика и межкультурные коммуникации ; № 3). – ISSN 0201-7385
1648715
  Федорюк Г.М. Французкий неорационализм / Г.М. Федорюк. – Ростов -на-Дону, 1983. – 159с.
1648716
  Якимович Т.К. Французкий реалистический очерк / Т. Якимович ; АН СССР, ин-т мировой лит. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 320 с. : спис. ил. : с. 316-318
1648717
  Никонов Б.А. Французкий язык / Б.А. Никонов. – Москва, 1962. – 89 с.
1648718
  Бурляй С.А. Французкий язык : устный перевод : переводческая запись / С.А. Бурляй. – Москва : Р. Валент, 2005. – 159, [1] с. – Загл. обл.: Le Francais. – Библиогр.: с. 153. – ISBN 5-93439-143-7
1648719
   Французкое киноискусство. – М, 1960. – 487с.
1648720
   Французкой коммунистической партии 40 лет. – М, 1961. – 73с.
1648721
  Чекман І.С. Французова Стелла Борисівна - учений-фармаколог (до ювілею) // Фармакологія та лікарська токсикологія : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – № 2 (43). – С. 102-104. – ISSN 2227-7943
1648722
  Венсандо Джинетт Французская "новая волна" : рождение звезды // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 97-103
1648723
  Долт Ф. Французская акварель ХІХ века / Ф. Долт. – Москва, 1981. – 176с.
1648724
  Проскурникова Т.Б. Французская антидрама / Т.Б. Проскурникова. – М., 1967. – 104с.
1648725
  Проскурникова Т.Б. Французская антидрама (50-е - 60-е годы). : Автореф... канд. филлог.наук: / Проскурникова Т.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филлог. ф-тет. – М., 1966. – 18л.
1648726
  Орехов В. Французская армия у стен Севастополя 1854-1856 гг. / Верховный Совет Автономной Республики Крым; Совет Министров Автономной Республики Крым; Владимир Орехов. – Симферополь : Таврия-Плюс, 2003. – 280с. – (Памятники и поля сражений Крымской войны). – ISBN 966-7503-86-0
1648727
  Иванов В. Французская борьба / В. Иванов. – Л., 1929. – 91с.
1648728
  Наумов Н.В. Французская буржуазная историография Великой Октябрьской социалистической революции (1917-1967 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 571 / Наумов Н.В. ; Моск. гос. ун-т , Ист. фак. – Москва, 1968. – 16 с.
1648729
  Покровский А.И. Французская буржуазная политическая экономия / А.И. Покровский. – М., 1961. – 224с.
1648730
   Французская буржуазная революция 1789-1794 гг. – Л, 1939. – 12с.
1648731
  Телегина Э.П. Французская буржуазная революция 1789-1794 гг / Э.П. Телегина. – Горький, 1967. – 29с.
1648732
  Гудзий Н.К. Французская буржуазная революция и русская литература / Н.К. Гудзий. – М, 1944. – 125 с.
1648733
  Манфред А. Французская буржуазная революция конца XVIII века (1789-1794) / А. Манфред. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 175 с.
1648734
  Баев В.Г. Французская буржуазная революция конца ХVIII в. и философия И.Г. Фихте: к проблеме становления единого немецкого национального государства // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 11/12. – С. 136-142. – ISSN 1812-8696
1648735
  Ефимов В А. Французская буржуазная революция ХVIII века 1789-1794 / В А. Ефимов, . – Москва, 1939. – 75с.
1648736
  Цебенко М.Д. Французская буржуазная философия - идеологическое оружие американского империализма / М.Д. Цебенко. – М., 1950. – 44с.
1648737
  Цебенко Французская буржуазная философия = идеологическое оружие американского империализма / Цебенко, м.Д. – М., 1951. – 48с.
1648738
  Кузнецов В.Н. Французская буржуазная философия ХХ века / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1970. – 319с.
1648739
  Кузнецов В.Н. Французская буржуазная философия ХХ века / В.Н. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1970. – 318с.
1648740
  Предвечный Г.П. Французская буржуазная эстетика. / Г.П. Предвечный. – Ростов-на-Дону, 1967. – 252с.
1648741
  Дрюон М. Французская волчица / М. Дрюон. – Ленинград, 1982. – 592 с.
1648742
  Дрюон М. Французская волчица / М. Дрюон. – Минск, 1983. – 309с.
1648743
  Дрюон М. Французская волчица. Лилия и лев / М. Дрюон. – Минск : Мастацкая літаратура, 1982. – 607с.
1648744
  Дрюон М. Французская волчица. Лилия и лев. / М. Дрюон. – Москва, 1991. – 591с.
1648745
  Дрюон М. Французская волчица. Лилия и лев. / М. Дрюон. – Москва, 1992. – 367 с.
1648746
  Александровская О.А. Французская географическая школа конца ХIX- начала XX века / О.А. Александровская ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1972. – 144 с. – Библиогр.: с. 135-143
1648747
  Лясковская О.А. Французская готика. Архитектура. Скульптура. Витраж / О.А. Лясковская. – Москва : Искусство, 1973. – 174 с. : фото., ил. – Из истории мирового искусства, Французкая готика ХII-ХIV веков
1648748
   Французская гравюра XVI-XVII веков : каталог выставки. – Ленинград : Аврора, 1970. – 46 с.
1648749
   Французская гравюра конца XIX-XX века. – Москва : Советский художник, 1973. – 28 с.
1648750
  Жукова Н.Б. Французская грамматика в разговорной речи. Практическое пособие для старших классов средней школы. / Н.Б. Жукова, К.Н. Дауэ. – М., 1967. – 212с.
1648751
  Фену Н.О. Французская грамматика в сравнении ее с русской = Grammaire francaise compare a la grammaire russe / cост. Н. Фену. – 1879-1884 ; 4-е изд. – Санкт-Петербург : [Тип. Тренке и Фюсно]
Ч. 1 : Лексикология. – 1879. – VIII, 84 с.


  Глезер, Пауль Рудольфович
1648752
  Нико М.Н. Французская грамматика для вузов / М.Н. Нико. – Москва, 1940. – 240 с.
1648753
  Мижуев П.Г. Французская грамматика для русских / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург, 1906. – 130 с.
1648754
  Мижуев П.Г. Французская грамматика для русских / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург, 1914. – 146 с.
1648755
   Французская деревня 12-14 вв и Жакерия. – М.-Л., 1935. – 104с.
1648756
  Трунский Ю.Г. Французская деревня в XIX - XX веках / Ю.Г. Трунский. – Москва, 1986. – 283 с.
1648757
  Маркина В. Французская деревня в Шампани по наказам и генеральные штаты 1789 г. : Дис... канд. истр.наук: / Маркина В.;. – К., 1947. – 212л. – Бібліогр.:л.1-5
1648758
  Шаферова Л.А. Французская деревня и вотчина в VIII-X вв.: уч. пособие. / Л.А. Шаферова. – Красноярск, 1989. – 78с.
1648759
  Голубева-Монаткина Французская диалогическая речь в сопоставлении с русской / Голубева-Монаткина. – Москва : Высшая школа, 1985. – 127с.
1648760
  Краснов Н.А. Французская дипломатия в США во время Войны за независимость 1775-1783 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 3. – С. 65-79. – ISSN 0130-3864
1648761
  Белоусова З.С. Французская дипломатия накануне Мюнхена / З.С. Белоусова ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1964. – 299 с. – Библиогр.: с. 283-292
1648762
  Корженевская Н.И. Французская драматургия 19-20 вв. / Н.И. Корженевская. – Уфа, 1991. – 148с.
1648763
  Поляков В.А. Французская драматургия в переводах Максима Рыльского : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Поляков В.А.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 23л.
1648764
   Французская живопись. – Москва, 1956. – 3с.
1648765
   Французская живопись. – Л, 1979. – 26с.
1648766
   Французская живопись 16 - первой половины 19 вв. – М, 1982. – 294с.
1648767
   Французская живопись 16 - первой половины 19 вв. – Москва, 1991. – 277с.
1648768
   Французская живопись 18 века. – М, 1985. – 268с.
1648769
   Французская живопись 19 века. – Москва, 1956. – 63с.
1648770
   Французская живопись 19 века. – Ленинград, 1957. – 10с.
1648771
   Французская живопись 19 века. – Москва, 1958. – 11с.
1648772
   Французская живопись 19 века. – Ленинград, 1970. – 60с.
1648773
   Французская живопись 20 века. – Ленинград, 1972. – 12с.
1648774
  Костеневич А.Г. Французская живопись XIX - начала XX века в Эрмитаже : оОчерк-путеводитель / А.Г. Костеневич. – Л., 1979. – 167с.
1648775
   Французская живопись XIX века : выставка картин из собраний музеев Франции. Путеводитель. – Москва : Искусство, 1956. – 62 с.
1648776
  Березина В.Н. Французская живопись XIX века / В.Н. Березина. – М, 1980. – 296с.
1648777
  Немилова И.С. Французская живопись XVIII века в Эрмитаже: науч. каталог. / И.С. Немилова. – Л., 1982. – 304с.
1648778
  Унанянц Н.Т. Французская живопись в Архангельском. / Н.Т. Унанянц. – М., 1970. – 56с.
1648779
   Французская живопись в музеях СССР. – М, 1962. – 15 с.
1648780
  Изергина А.Н. Французская живопись в Эрмитаже / А.Н. Изергина. – Л., 1969. – 80с.
1648781
   Французская живопись второй половины 19 - начала 20 века. – Москва, 1971. – 57с.
1648782
  Барская А.Г. Французская живопись второй половины 19 - начала 20 века : Гос. Эрмитаж / сост. А.Г. Барская. – Ленинград : [Б. и.], 1987. – 552 с.
1648783
  Бессонова М.А. Французская живопись второй половины 19 - начала 20 века из собрания Национальной художественной галереи (Ваштнгтон) : по материалам выставки в Москве : [альбом-каталог] / [сост. М.А. Бессонова ; М-во культуры СССР и др., ; авт. вступ. ст. А.Д. Чегодаев]. – Москва : Советский художник, 1987. – [62] с. : ил.
1648784
   Французская живопись второй половины 19 века и современная ей художественная литература. – М, 1972. – 205с.
1648785
  Березина В.Н. Французская живопись первой половины и середины XIX века вЭрмитаже = La peinture francaise premieree moitie et milieu du XIXe siecle musee de Ermitage / В.Н. Березина. – Л, 1983. – 255с.
1648786
  Немилова И.С. Французская живопись, XVIII в. / И.С. Немилова. – Ленинград, 1985. – 492с.
1648787
  Гаврилов Н.И. Французская Западная Африка / Н.И. Гаврилов. – Москва : Госиздат географической литературы, 1959. – 69, [2] с. – (У карты мира)
1648788
  Керес П. Французская защита / П. Керес. – М., 1958. – 262с.
1648789
  Суэтин А.С. Французская защита / А.С. Суэтин. – М., 1983. – 208с.
1648790
   Французская и английская литография первой половины XIX века : избранные листы из коллекции С.П. Варшавского. – Москва : Советский художник, 1985. – 39 с.
1648791
   Французская иллюстрация XVIII века в собрании Эрмитажа : Каталог выставки. – Ленинград : Ленуприздат, 1982. – 54 с.
1648792
  Соснина Е.Л. Французская исследовательская традиция и изучение Северного Кавказа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 20-25. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 2). – ISSN 2074-1227
1648793
  Бендрикова Л.А. Французская историография Народного фронта во Франции / Л.А. Бендрикова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1983. – 183 с.
1648794
  Бендрикова Л.А. Французская историография революции 1848-1849 гг. во Франции (1848-1968) / Л.А. Бендрикова. – Москва : Московский университет, 1969. – 398 с. – Библиогр.: с. 375-395
1648795
  Шанский Д.Н. Французская историография феодальной России / Д.Н. Шанский. – М., 1991. – 170с.
1648796
  Аглиуллова А.Х. Французская историческая школа и генезис термина "средний класс" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 153-156. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1648797
  Анисимов И.И. Французская классика со времен Рабле до Ромена Роллана : (статьи, очерки, портреты) / Анисимов И.И. ; коммент. В.П. Балашова. – Москва : Художественная литература, 1977. – 334 с., [5] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 316-327
1648798
   Французская классическая эпиграмма. – М, 1979. – 431с.
1648799
  Копанев Н.А. Французская книга в ри русская культура в середине XVIII века. / Н.А. Копанев. – Л., 1988. – 160с.
1648800
   Французская книга в России в 18 веке. – Л, 1986. – 252с.
1648801
  Иносова З. Французская книга для чтения по математике и механике / З. Иносова. – Л.М., 1937. – 208с.
1648802
   Французская книга для чтения по математике и механике. – К, 1967. – 210с.
1648803
  Гривнина А.С. Французская книжная иллюстарция 30-40-х годов XIX в. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Гривнина А. С.; Гос. Эрмит. – Л., 1954. – 22л.
1648804
  Мокрецова И.П. Французская книжная миниатюра / И.П. Мокрецова, В.Л. Романова. – Москва, 1984. – 251с.
1648805
  Мокрецова И.П. Французская книжная миниатюра 13 века в советских собраниях 1200-1270 / И.П. Мокрецова, В.Л. Романова. – Москва, 1983. – 247с.
1648806
  Субботин В.А. Французская колониальная экспансия в конце XIX века. Экваториальная Африка и острова Индийского океана. / В.А. Субботин. – М., 1962. – 166с.
1648807
  Керов В.Л. Французская колонизация островов Индийского океана, 17-18 вв. / В.Л. Керов. – М., 1990. – 146с.
1648808
  ГерасимовО Французская колония на Гаити: сахар, кровь и революция // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва, 2013. – № 8 (104). – С. 38-51. – ISSN 1812-867Х
1648809
  Брянцева В.Н. Французская комическая опера XVIII века : пути становления и развития жанра / В.Н. Брянцева ; ВНИИ искусствоведения. – Москва : Музыка, 1985. – 310 с. : нот. ил. – Библиогр.: с. 305 (38 нвазв.)
1648810
  Ля-Лоранси де. Французская комическая опера. XVIII века. / де. Ля-Лоранси. – Москва, 1937. – 156 с.
1648811
   Французская коммерческая корреспонденция. – Птгр. – 96с.
1648812
  Бондарчук В.И. Французская коммунистическая партия - вдохновитель и организатор подготовки и проведения антифашистского национального вооруженного восстания 1944 года : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Бондарчук В.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 24с. – Бібліогр.:с.24
1648813
  Зинченко В.В. Французская коммунистическая партия - организатор и руководитель массовых кампаний против территориально-административной реформы (1959-1969 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Зинченко В.В.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1980. – 24л.
1648814
  Кузьмин М.Н. Французская коммунистическая партия в борьбе за Демократию и мир и прогресс / М.Н. Кузьмин. – Л, 1966. – 22с.
1648815
  Касаткина Г.П. Французская коммунистическая партия в борьбе за интересы трудящихся (1966-1976 гг.) : Библиогр. указ. / Г.П. Касаткина. – Москва, 1978. – 142с.
1648816
  Мечетная Н. Французская кухня // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 26 (463). – С. 36-37


  На посту главы МВФ Д. Стросс-Кана, оскандалившегося конкурента французского президента Николя Сарзози, сменила его боевая подруга - вегетарианка с безупречной репутацией Кристин Лагард
1648817
  Бокадорова Н.Ю. Французская лингвистическая традиция XVIII - начала XIX века / Н.Ю. Бокадорова. – Москва : Наука, 1987. – 152 с.
1648818
  Шишмарев В.Ф. Французская литература : избранные статьи / ВФ. Шишмарев. – Москва-Ленинград : Наука, 1965. – 487 с., [1] л. портр.
1648819
  Берлин И.С. Французская литература : учеб. пособ. для учащихся 8 кл. школ с преподаванием ряда предметов на франц. яз / И.С. Берлин, А.Д. Помогаева, Т.А. Угримова. – Москва : Просвещение, 1969. – 264 с. : ил.
1648820
  Берлин И.С. Французская литература : учеб. пособ. для учащихся 8 кл. школ с преподаванием ряда предметов на франц. яз. / И.С. Берлин, А.Д. Помогаева, Т.А. Угримова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1972. – 263 с. : ил.
1648821
  Андреев Л.Г. Французская литература 1917-1956 гг. / Андреев Л.Г. ; под ред. Р.М. Самарина. – Москва : Московский университет, 1959. – 263 с. – Библиогр.: с. 259-261
1648822
  Пеллисье Ж. Французская литература XIX века : пер. с фр. : с портр. / Ж. Пеллисье, проф. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Битнера. – (Главнейшие течения мировой литературы : Главнейшие течения мировой литературы / Под ред. В.В. Битнера ; № 9-10))
Ч. 1. – 1905. – 112 с.


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
1648823
  Пеллисье Ж. Французская литература XIX века : пер. с фр. : с портр. / Ж. Пеллисье, проф. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Битнера. – (Энциклопедическая библиотека для самообразования : Главнейшие течения мировой литературы / Под ред. В.В. Битнера ; № 9-10))
Ч. 1-2. – 1905. – 112, 120 с.


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
1648824
  Пеллисье Ж. Французская литература XIX века : пер. с фр. : с портр. / Ж. Пеллисье, проф. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Битнера. – (Главнейшие течения мировой литературы : Главнейшие течения мировой литературы / Под ред. В.В. Битнера ; № 9-10))
Ч. 2. – 1905. – 120 с.


  Содерж.: Уолтер Патер. 1839-1894 / П. Муратов. Воображаемые портреты: Король придворных художников; Дэнис Оксеррский, Себастьян Ван-Сторк; Герцог Карл фон-Розенмольд. Ребенок в доме
1648825
  Бибилейшвили М.Д. Французская литература в творчестве Геронтия Кикодзе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Бибилейшвили М.Д.; АН ГССР.Ин-т ист.груз литературы. – Тбилиси, 1977. – 25л.
1648826
  Ваксмахер М. Французская литература наших дней : книга очерков / М. Ваксмахер. – Москва : Художественная литература, 1967. – 215 с. : іл.
1648827
  Сэрж В. Французская литература после войны / В. Сэрж. – Л., 1929. – 38с.
1648828
  Уваров Ю.П. Французская литература сегодня / Ю.П. Уваров. – М, 1960. – 32с.
1648829
   Французская литературная сказка 17-18 вв. – М, 1991. – 381с.
1648830
   Французская литературная сказка XVII-XVIII веков. – Москва : Художественная литература, 1990. – 718с.
1648831
   Французская литературная сказка ХІІ-ХХ в.. – Москва : Радуга, 1983. – 648 с.
1648832
   Французская литография. – Ленинград, 1969. – 96с.
1648833
   Французская литография 1890-х годов. – Ленинград : Аврора, 1979. – 83 с.
1648834
  Бахтияров К.И. Французская логика ХVII - начала XIX столетий / К.И. Бахтияров, Н.Б. Бирюкова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.29-42. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1648835
  Симонова Т. Французская любовь для Варшавы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 3. – С. 104-109. – ISSN 0235-7089


  Польша, Савинков и военноая миссия из Парижа (1919-1921).
1648836
  Плешкова С.Л. Французская монархия и церковь (ХУ-сер.ХУ1 вв.) / С.Л. Плешкова. – М., 1992. – 176с.
1648837
  Ястребцева А.В. Французская моральная философия XX в. vs аналитическая метаэтика: история одного сопротивления // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 21-34. – ISSN 0235-1188
1648838
  Филенко Г.Т. Французская музыка первой половины ХХ века / Г.Т. Филенко. – Л, 1983. – 232с.
1648839
  Шнеерсон Г.М. Французская музыка ХХ века / Г.М. Шнеерсон. – Изд. 2-е, доп. и переработ. – М., 1970. – 576с.
1648840
   Французская новелла. – Воронеж, 1989. – 507с.
1648841
   Французская новелла 19 века. – Москва ; Ленинград
Т. 1. – 1950. – 808с.
1648842
   Французская новелла 19 века. – Москва ; Ленинград : Художественная литература
[Т. 1]. – 1959. – 712 с.
1648843
   Французская новелла 19 века. – Москва; Ленинград : Художественная литература
[Т. 2]. – 1959. – 796с., илл.
1648844
   Французская новелла 19 века. – Минск, 1984. – 352с.
1648845
   Французская новелла 20 века 1900-1939. – Москва, 1973. – 638 с.
1648846
   Французская новелла 20 века 1940-1970. – Москва, 1976. – 574с.
1648847
   Французская новелла Возрождения. – Москва : Художественная литература, 1988. – 543с. – (Б-ка Возрождения)
1648848
   Французская одноактная драматургия. – М, 1984. – 279с.
1648849
  Некрасова Т.А. Французская оккупационная политика в Германии. 1945-1949 гг. // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 131-142. – ISSN 0042-8779
1648850
  Гак В.Г. Французская орфография / В.Г. Гак. – Москва, 1956. – 195с.
1648851
  Гак В.Г. Французская орфография / В.Г. Гак. – Москва, 1985. – 240с.
1648852
  Соболев А.А. Французская партийная система в начале XXI века: решительній шаг к "двухпартийности по-американски"? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 96-103. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1648853
  Мизес Ж. Французская партия / Ж. Мизес. – Л., 1927. – 44с.
1648854
  Калитина Н.Н. Французская пейзажная живопись / Н.Н. Калитина. – Ленинград, 1972. – 262с.
1648855
  Эрисман Г. Французская песня / Г. Эрисман. – М, 1974. – 151с.
1648856
   Французская повесть 18 века. – М, 1989. – 588с.
1648857
   Французская повесть XVIII века. – Москва : Художественная литература, 1981. – 544 с.
1648858
   Французская Полинезия. Остров, где вас могут съесть // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 70-75 : фото
1648859
  Боярский Петр Владимирович Французская политехническая школа и развитие механики в конце XVIII и в начале XIX в. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 07.00.10 / Боярский Петр Владимирович ; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – Москва, 1973. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1648860
  Форже Ф. Французская политика обороны через призму заявлений Франсуа Миттерана // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1984. – Вып. 6. – С. 177-186
1648861
  Блуменау С.Ф. Французская политическая публицистика накануне Великой революции. Ж.-Г. Туре // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 111-118. – ISSN 0042-8779
1648862
  Федорова М.М. Французская политическая философия: от политической рациональности к парадоксам политического // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 5. – С. 83-97. – ISSN 0235-1188
1648863
  Балашова Т.В. Французская поэзия 20 века / Т.В. Балашова ; АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – Москва : Наука, 1982. – 390 с.
1648864
  Евдокимова Л.В. Французская поэзия позднего средневековья / Л.В. Евдокимова. – Москва, 1990. – 227,2 с.
1648865
  Кунов Г. Французская пресса в первые годы великой революции / Г. Кунов. – Одесса, 1918. – 109с.
1648866
  Кунов Г. Французская пресса в первые годы великой революции / Г. Кунов. – Птгр, 1919. – 115с.
1648867
  Песис Б.А. Французская прогрессивная литература в борьбе за мир и демократию / Б.А. Песис. – Москва : Советский писатель, 1952. – 180 c.
1648868
  Аббасов Г. Французская просветительская литература в творчестве М.Ф. Ахундова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 54-58. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
1648869
  Посконин В.С. Французская публицистика и историография "красного мая" 1968 г. / В.С. Посконин. – М., 1982. – 160с.
1648870
  Любарский В.Е. Французская реакционная философия на службе поджигателей войны : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Любарский В.Е. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1951. – 23 л.
1648871
  Наркирьер Ф.С. Французская революционная литература /1914-1924/. / Ф.С. Наркирьер. – М., 1965. – 307с.
1648872
  Блос В. Французская революция : изложение событий и обществ. состояния во Франции от 1789 по 1804 года / В. Блос ; пер. с нем. Н.С. Тютчева. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Паллада, 1906. – [6], 480 с.
1648873
  Блос В. Французская революция : ист. обзор событий и обществ. состояния во Франции с 1789 по 1804 г. / Вильгельм Блос ; пер. Г.Ф. Львовича. – изд. 3-е, испр. – Санкт-Петербург : Издательство Г. Львовича, 1906. – [6], 430 с. – (["В.Б. - На рубеже XIX ст."] / Изд. Г.В. Львовича)
1648874
  Матьез А. Французская революция / А. Матьез. – М.-Л.
1. – 1925. – 224с.
1648875
  Матьез А. Французская революция / А. Матьез. – М.-Л.
2. – 1929. – 206с.
1648876
  Матьез А. Французская революция / А. Матьез. – М.
3. – 1930. – 208с.
1648877
  Карлейль Т. Французская революция : история : пер. с англ. / Т. Карлейль; послеслов. В.Г. Сироткина. – Москва : Мысль, 1991. – 575 с. : ил., порт. – Библиогр.: с. 548-558. – ISBN 5-244-00420-4
1648878
  Матьез А. Французская революция : Пер. с французского К.И.Цидербаума / А. Матьез. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 576 с. – (События изменившие мир). – ISBN 5858801013
1648879
  Герье В. Французская революция 1789-95 г. в освещении И. Тэна : С портр. И. Тэна и 32 портр. и ил. / В. Герье. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1911. – VIII, 497 с. : ил., портр.
1648880
   Французская революция 18 века. – М, 1988. – 269с.
1648881
  Брок Эрве де Французская революция в показаниях современников и мемуаров = (La France pendant la revolution) / [Соч.] Виконта де-Брока ; Пер. под ред. Ф.И. Булгакова. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелевых, 1892. – 616 с.
1648882
  Брок Эрве де Французская революция в показаниях современников и мемуаров = (La France pendant la revolution) / [Соч.] Виконта де-Брока ; Пер. под ред. Ф.И. Булгакова. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелевых, 1892. – 616 с. – Конволют. - Перепл. Вестник иностранной литературы: 1812 го. (По мемуарам Марбо). С. 355-399
1648883
   Французская революция в провинции и на фронте. – М.-Л. – 328с.
1648884
  Попов М.С. Французская революция и религия. / М.С. Попов. – Птгр., 1919. – 383с.
1648885
  Гладышев А.В. Французская революция: взгляд из ХХI века // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 66-73. – ISSN 0042-8779
1648886
   Французская республика. – М, 1989. – 445с.
1648887
   Французская романтическая повесть. – Л, 1982. – 494с.
1648888
  Абдуллаев Е. Французская русистика: традиция и новаторство // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 5. – С. 454-472. – ISSN 0042-8795
1648889
  Михилев А.Д. Французская сатира второй половины 20 века : социально-идеологический аспект и поэтика / А.Д. Михилев. – Харьков : Вища школа изд-во при ХГУ, 1989. – 183 с. – ISBN 5-11-000721-7
1648890
  Капо-Рей Французская Сахара / Капо-Рей. – Москва, 1958. – 496с.
1648891
  Зарецкая З.В. Французская скульптура 17-20 веков / З.В. Зарецкая. – Ленинград, 1963. – 167с.
1648892
  Новоженова И.С. Французская социалистическая партия в 70-е годы. Внутрипартийные течения / И.С. Новоженова. – М., 1989. – 190с.
1648893
  Макаренкова М Е. Французская социалистическая партия в годы IV республики / М Е. Макаренкова, . – Москва, 1973. – 216 с.
1648894
  Макаренкова Е.М. Французская социалистическая партия в период 4-ой республики : Автореф. дис. ... канд . истор. наук / Макаренкова Е.М. ; АН СССР , Ин-т истории. – Москва, 1968. – 26 с.
1648895
  Салычев С.С. Французская социалистическая партия в период между двумя мировыми войнами 1921-1940 / С.С. Салычев. – М, 1973. – 398с.
1648896
  Массон Ф. Французская социология и государство // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4 (360). – С. 30-38. – ISSN 0132-1625
1648897
   Французская средневековая лирика. – Москва : Книга, 1990. – 469с.
1648898
  Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли; перевод с фр. К. А. Долинина ; под ред. Е.Г. Эткинда ; вступ. статья Р. А. Будагова. – Москва : Изд-во иностр. лит, 1961. – 394 с. – Библиогр.: с. 385-387
1648899
  Степанов Ю.С. Французская стилистика / Ю.С. Степанов. – Москва, 1965. – 355с.
1648900
   Французская фантастическая проза. – М, 1987. – 493с.
1648901
  Бирюкова Н.Ю. Французская фарфоровая пластика 18 века / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград : Государственный Эрмитаж, 1962. – 312 с. : ил.
1648902
  Бирюкова Н.Ю. Французская фарфоровая пластинка 18 века. : Автореф... Канд.искусствоведения.наук: / Бирюкова Н.Ю.; М-во культуры СССР. – Л, 1955. – 14л.
1648903
   Французская филология. – Пятигорск, 1974. – 98с.
1648904
  Кастийо М. Французская философия в начале XX I века: от наследия к новым вопросам // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 10. – С. 56-63. – ISSN 0235-1188
1648905
  Руткевич А.М. Французская философия в России // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 5-9. – ISSN 0235-1188
1648906
   Французская философия сегодня. – М, 1989. – 260с.
1648907
  Алексеев А.Д. Французская фортепьянная музыка конца XIX- начала XX века : Камиль Сен-Санс, Сезар Франк, Клод Дебюсси, Морис Равель / А.Д. Алексеев ; АН СССР, Ин-т истории искусства. – Москва : АН СССР, 1961. – 220с.
1648908
  Нарзикулов А. Французская фразеология и вопросы французско-узбекского художественного перевода : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Нарзикулов А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Фак. иностр. яз. – Л., 1969. – 27л.
1648909
  Фену Н.О. Французская хрестоматия : Со статьями для перевода с русского и словарем, с прил. спряжения неправильных глаголов, объяснением приставок и окончаний, а также галлицизмов, поговорок и пословиц : Для старш. классов сред.-учеб. заведений / сост. Н. Фену, преп. 1 С.-Петерб. воен. гимназии. – 13-е изд., отпеч. без перемен по 9-му изд.... – Санкт-Петербург : imp. du Journal de St.-Petersbourg, 1900. – XXIV, 477 с. – Экз. дефектный без. обл.


  Глезер, Пауль Рудольфович
1648910
   Французская художественная бронза 18 века в собрании Эрмитажа. – Л, 1988. – 39с.
1648911
   Французская цветная гравюра XVIII века. – Москва : Советский художник, 1968. – 28 с.
1648912
  Фрумов С.А. Французская школа и борьба за ее демократизацию 1850-1870. / С.А. Фрумов. – Москва, 1960. – 584 с.
1648913
  Медведев Ф.А. Французская школа теории функций и множеств на рубеже ХІХ - ХХ в.в. / Ф.А. Медведев. – М, 1976. – 232с.
1648914
  Трубицын В. Французская Экваториальная Африка. Французская Западная Африка. Золотой берег / В. Трубицын. – Москва, 1956. – 31с.
1648915
   Французская элегия 18-19 вв в переводах поэтов пушкинской поры : с паралельным русским текстом. – Москва : Радуга, 1989. – 686с.
1648916
   Французская эпиграмма = Epigramme francaise : [переводы] / [сост. В. Новиков, И. Кутик ; худож. М.Федоров]. – Москва : Книга, 1986. – 139, 119 с. встреч. паг. – Текст парал. на рус. и фр. яз. - Влож. с 4 др. кн. в коробку с загл.: Эпиграммы. - Миниатюрное издание
1648917
  Тутберидзе И.Д. Французские "тревоги" в связи с расширением Евросоюза на Восток (по материалам прессы) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 83-97. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1648918
  Багалей-Тетаринова Французские дипломаты и публицисты о русских и украинских военных поселениях первой половины XIX столетия : вырезка / Ольга Багалей-Тетаринова. – [б. м.] : [б. и.]. – С. 113-132
1648919
  Вдовина Г.В. Французские исследователи о постсредневековой схоластике // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 14-21. – ISSN 0235-1188
1648920
  Куницкая Р.И. Французские композиторы ХХ века / Р.И. Куницкая. – М, 1990. – 208с.
1648921
   Французские конституции XIX столетия и Наполеон III : Ч. 1-2 : (Сост. по анг[л]., женев., брюс. и фр. источникам с извлеч. из бр. де-ла-Героньера L"homme de Sedan). – Санкт-Петербург : Тип. Н. Неклюдова и Єд. Праца
Ч. 1 : История конституционного движения в XIX стол. П.Ж. Прудона. (Посмерт. соч.). – 1871. – [1], 161 с. – Конволют. - Пер.: Французские конституции XIX столетия и Наполеон III, ч. 2
1648922
   Французские конституции XIX столетия и Наполеон III. Ч. 2 : (Сост. по анг[л]., женев., брюс. и фр. источникам с извлеч. из бр. де-ла-Героньера L"homme de Sedan) // Французские конституции XIX столетия и Наполеон III : Ч. 1-2 : (Сост. по анг[л]., женев., брюс. и фр. источникам с извлеч. из бр. де-ла-Героньера L"homme de Sedan). – Санкт-Петербург : Тип. Н. Неклюдова и Єд. Праца, 1871. – Ч. 1 : История конституционного движения в XIX стол. П.Ж. Прудона. (Посмерт. соч.). – 332 с.
1648923
  Потоцкая Французские лексикологические упражнения / Потоцкая, В. – Москва, 1936. – 71 с.
1648924
   Французские новеллы / пер.: Р. Маркевич. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – Приложение к журналу "За 7 дней. – (Библиотечка издания "Хронос" ; № 85)


  Содержание: Галлюцинации / Ж.Ж. Рено. Таинственная маска / А. де Лорд. Бонбоньерка / Пьер Милль. Страшный гость / П. Верну Переводчик: Маркович, Розалия Марковна Авт.: Рено, Ж.Ж. Лорд, Андре де (1871-1942) Милль, Пьер (1864-1941)
1648925
   Французские памфлетисты в XIX века / спредисл. Н.Е. Кудрина [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. "Общественная польза", 1906. – VIII, 345 с. – На обл. серия: Б-ка "Обществ. пользы". Полит. памфлеты. Сер. 1. – (Библиотека политических памфлетов ; Сер. 1)


  Авт. предисл.: Русанов, Николай Сергеевич (1859-1939)
1648926
  Костюк Р.В. Французские партии на выборах в Европарламент в 2009 году / Р.В. Костюк, А.А. Варакина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 101-106. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1648927
  Критская О.В. Французские пословицы и поговорки / О.В. Критская. – Москва : Высшая школа, 1962. – 95 с.
1648928
  Критская О.В. Французские пословицы и поговорки / О.В. Критская. – М, 1963. – 95с.
1648929
  Пинус С. Французские поэты : характеристики и переводы. – Санкт-Петербург : Издание "Жизни для всех"
Т. 1. – 1914. – 313, VI с.
1648930
  Мартьянова Е.П. Французские предлоги и их соответствия в русском языке. / Е.П. Мартьянова. – Х, 1964. – 47с.
1648931
  Лившиц Г.М. Французские просветители 18 века о религии и церкви / Г.М. Лившиц. – Минск, 1976. – 304с.
1648932
  Длугач Т.Б. Французские просветители в поисках метода // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 97-110. – ISSN 0235-1188
1648933
  Кожокин Е.М. Французские рабочие: от Великой буржуазной революции до революции 1848 года / Е.М. Кожокин. – М., 1985. – 238с.
1648934
  Машкин М.Н. Французские социалисты и демократы и колониальный вопрос 1830-1871 / М.Н. Машкин. – Москва, 1981. – 319с.
1648935
  Тийон Ш. Французские франтиреры и партизаны в борьбе против немецко-фашистских оккупантов / Ш. Тийон. – Москва : Изд. иностр. лит., 1963. – 631 с.
1648936
  Мелик-Гайказова Французские хронисты 14 века, как историки своего времени / Мелик-Гайказова. – Москва, 1970. – 214с.
1648937
  Бирюкова Н.Ю. Французские шпалеры конца 15-20 века в собрании Эрмитажа : [альбом] / Н. Бирюкова. – Ленинград : Аврора, 1974. – XXVII, [171] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. XXIII
1648938
  Ардашев П. Французский Bailli его римские и византийские предки // Serta Borysthenica : Сборник в честь заслуженного профессора Императорского университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского. – Киев : Тип. Т. Г. Мейнандера, 1911. – С. 343-359
1648939
  Купреянова Ипполита Французский балкон : сценарій // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 79-113
1648940
  Карпусь И.А. Французский деловой язык = Le Francais D`Affaires : Учебное пособие / И.А. Карпусь; МАУП. – 2-е изд., стереотип. – Киев : МАУП, 2004. – 188с. – ISBN 966-608-377-9
1648941
   Французский ежегодник-1977. – Москва, 1979
1648942
   Французский ежегодник-1979. – Москва, 1981
1648943
   Французский ежегодник-1981. – Москва, 1983
1648944
   Французский ежегодник-1982. – Москва, 1984
1648945
   Французский ежегодник-1984. – Москва, 1986
1648946
   Французский ежегодник-1985. – Москва, 1987
1648947
   Французский ежегодник-1986. – Москва, 1988
1648948
   Французский ежегодник. – Москва, 1976
1648949
   Французский ежегодник. – Москва, 1978
1648950
  Гукасян-Гандзакеци Французский империализм в Африке. / Гукасян-Гандзакеци. – М., 1962. – 400с.
1648951
  Павлович М. П. (Вельтман М.) Французский империализм и экономическое развитие Франции в ХХ столетии. – Петрогроград, 1918. – 79 с.
1648952
  Побединский М.В. Французский молодежный театр: Уч. пособ. / М.В. Побединский. – Л., 1980. – 68с.
1648953
  Аваков Р.М. Французский монополистический капитал в Северной Африке / Р.М. Аваков ; Акад. наук СССР. Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1958. – 236 с.
1648954
  Альшванг А.А. Французский музыкальный импрессионизм (Дебюсси, Равель) / А.А. Альшванг. – Москва, 1945. – 32с.
1648955
  Великий Ю.В. Французский опыт сотрудничества государственных и частных секторов в сфере научно-технической модернизации промышленности // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 8. – С. 3-5
1648956
  Шумилин С. Французский основной танк "Леклерк" от "Ареса" до "Скорпиона" // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 8 (170). – С. 41-45


  Військова техніка Франції.
1648957
  Шумилин С. Французский основной танк "Леклерк". Часть 2 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 18-22
1648958
  Вдовина И.С. Французский персонализм / И.С. Вдовина. – Москва, 1977. – 128с.
1648959
  Вдовина И.С. Французский персонализм (1932-1982) / И.С. Вдовина. – Москва, 1990. – 150с.
1648960
  Золотов Ю.К. Французский портрет 18 века / Ю.К. Золотов. – Москва, 1968. – 275с.
1648961
  Попова Н.Г. Французский постфрейдизм / Н.Г. Попова. – Москва, 1986. – 118с.
1648962
  Манфред А.З. Французский рабочий класс в борьбе за социальный прогресс, за мир и национальное величие Франции. / А.З. Манфред. – Москва, 1956. – 40с.
1648963
  Городецкая О.С. Французский разговорный язык / О.С. Городецкая. – Москва, 1960. – 275с.
1648964
  Балашова Т.В. Французский роман 60-х годов : традиции и новаторство / Т.В. Балашова. – Москва : Высшая школа, 1965. – 104 с. – (Современная зарубежная литература)
1648965
  Грецкий М.Н. Французский структурализм / М.Н. Грецкий. – Москва, 1971. – 48с.
1648966
  Волгин В.П. Французский утопический коммунизм / В.П. Волгин. – Москва, 1960. – 376с.
1648967
  Волгин В.П. Французский утопический коммунизм / В.П. Волгин. – Москва, 1979. – 336с.
1648968
  Ройзенблит Е.Б. Французский язык : Учебн. пособ. для 10 кл. ср.шк. / Е.Б. Ройзенблит, А.С. Кулигина. – 4. – Москва : Просвещение, 1976. – 237 с.
1648969
  Миньяр-Белоручев Французский язык : уч. пособ. / Миньяр-Белоручев, Б. Турчина. – М., 1986. – 222с.
1648970
  Кувшинова Е.С. Французский язык / Е.С. Кувшинова. – М., 1987. – 406с.
1648971
  Гончар Л.А. Французский язык / Л.А. Гончар, Т.Ю. Тетенькина. – Минск, 1988. – 170с.
1648972
  Тихомирова Н.И. Французский язык : Учебник для 1 курса инститов и фак. ин. языков / Н.И. Тихомирова. – Москва : Высшая школа, 1988. – 446с.
1648973
  Болдырева М.М. Французский язык : общественно-политическая лексика : [учеб. пособ. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / М.М. Болдырева, П.И. Шамова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 117, [2] с. – ISBN 5-06-001411-8
1648974
  Багдасарян М.А. Французский язык = Мanuel de francais : учебник для 2-го курса ин-тов и фак-тов. иностр. яз. / М.А. Багдасарян, М.Л. Папко, А.Н. Тарасова. – Москва : Высшая школа, 1990. – 351, [1] с. – ISBN 5-06-000238-1
1648975
  Попова И.Н. Французский язык = Manuel de Francais : Учебник для 1 курса вузов и фак. иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 14-е изд., стереот. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2001. – 576с. – ISBN 5-901074-07-6
1648976
  Попова И.Н. Французский язык = Manuel de francais : Учебник для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 17-е стереотип. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2002. – 576с. – ISBN 5-901074-16-5
1648977
  Попова И.Н. Французский язык : Manuel de francais: учебник для 1 курса вузов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 19-е изд., стереотипное. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2003. – 576с. – ISBN 5-901074-22-Х
1648978
   Французский язык = Le francais : фонетика и устная речь : сб. учеб. материалов. – Москва : Филоматис, 2003. – 446, [2]с. : ил., табл. – Загл. обл.: Фонетика и устная речь. – ISBN 5-98111-007-4
1648979
  Тарасова А.Н. Французский язык : практикум по теорет. грамматике : учеб. пособ. студ. вузов, обучающихся по спец. "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур" / А.Н. Тарасова, Е.А. Рощупкина, Н.Б. Кудрявцева. – Москва : Высшая школа, 2003. – 203, [2] с. : табл. – Библиогр.: c. 195-199. – ISBN 5-06-004579-X
1648980
  Попова И.Н. Французский язык = Manuel de francais : учебник для 1 курса вузов и ф-тов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 21-е изд., исправл. – Харьков : Nestor Academic Publishers, 2006. – 576 с. – ISBN 966-8153-00-6
1648981
  Попова И.Н. Французский язык : Manuel de francais: учебник для 1 курса вузов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 21-е изд., исправл. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2007. – 576с. – ISBN 978-5-903262-10-6
1648982
  Попова И.Н. Французский язык = Manuel de francais : учебник для 1 курса ВУЗов и ф-тов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – Издание 21-е, исправл. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2007. – 576 с. – ISBN 978-5-903262-12-0
1648983
  Попова И.Н. Французский язык = Manuel de francais : учебник для І курса вузов и ф-тов иностр. языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 21-е изд., испр. – Харьков : Нестор Академик Паблишерз, 2010. – 574, [2] с. : табл. – (Учебник). – ISBN 978-966-29-16-01-0
1648984
  Попова И.Н. Французский язык = Cours pratigue de grammaire francaise : практ. курс для вузов и фак. иностр. языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 12-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Нестор Академик Паблишерз, 2010. – 474, [2] с. – (Грамматика). – ISBN 978-966-29-16-00-3
1648985
  Литвинова В.М. Французский язык (пособие-разговорник для студ. неязыковых фак-тов) / В.М. Литвинова. – Омск, 1973. – 160с.
1648986
  Колосова Н.А. Французский язык в идейно-стилевой системе пушкинских произведений / Н.А. Колосова. – Саратов, 1984. – 143с.
1648987
  Клоков В.Т. Французский язык в странах Западной Африки / В.Т. Клоков. – Саратов, 1982. – 61с.
1648988
  Волкова Л.В. Французский язык для архитектурных специальностей / Л.В. Волкова, Е.В. Мусницкая. – Москва, 1985. – 343с.
1648989
  Мусницкая Е.В. Французский язык для архитектурных специальностей / Е.В. Мусницкая. – М., 1987. – 80с.
1648990
  Исмаилов Рауф Абдулали оглы Французский язык для машиностроителей. / Исмаилов Рауф Абдулали оглы, А.В. Коржавин. – М., 1986. – 206с.
1648991
  Колесникова В.А. Французский язык для научных работников: Тексты по теме "Ест.науки". / В.А. Колесникова. – Минск, 1991. – 63с.
1648992
  Городецкий Р.А. Французский язык для студентов-историков / Р.А. Городецкий, И.С. Самохотская. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – 334 с.
1648993
  Змеева Т.Е. Французский язык для экономистов = Le francais economique : учебное пособие / Т.Е. Змеева, И.В. Николаева, М.В. Прилепская. – Москва : Международные отношения, 2005. – 203, [5] с. : табл. – Библиогр.: с. 205. – ISBN 5-7133-1246-1
1648994
  Зиновьева Ю Французский язык для энергетических специальностей / Ю Зиновьева. – М, 1985. – 192с.
1648995
  Глазова Е.А. Французский язык сферы экономики и бизнеса: анализ учебных пособий и справочных материалов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 92-98. – Библиогр.: Лит.: с.98; 7 п. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1648996
  Попова И.Н. Французский язык. Грамматика = Cours pratique de grammaire francaise : практический курс для вузов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 12-е изд., перераб. и доп. – Москва : Nestor Academsc Publishers, 2007. – 480c. – ISBN 978-5-903262-08-3
1648997
  Мокреева Н.Г. Французский язык. Разговорные темы : Для выпуск. шк. и поступ. в ВУЗы / H.Г. Мокреева. – 2-е изд., перераб. – Киев : Методика, 1997. – 96 с. – ISBN 966-7269-00-0
1648998
  Китайгородская Г.А. Французский язык: Интенсивный курс : Учебное пособие для вузов / Г.А. Китайгородская. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1992. – 318с. – ISBN 5-06-002501-2
1648999
  Карская Т.Я. Французский ярмарочный театр / Т.Я. Карская. – Л.-М., 1948. – 232с.
1649000
  Сапелкин А.А. Французский: язык женского рода // Личность. Культура. Общество : Междисциплинарный научно-практический журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси. – Москва, 2004. – Т. 6, вып. 4. – С. 310-320. – ISSN 1606-951Х


  [Подано загальну характеристику французької мов:історія, розвиток, сучасний стан мови, зв"язок з іншими мовами світу, розповсюдження французької мови в світі]
<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,