Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>
1647001
  Лозова Ганна Матвіївна "Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці" : Дис. ... канд. економ. ступ.: 08.01.01 / Лозова Ганна Матвіївна; Київ. нац. торговельно-економ. ун-тет. – Київ, 2002. – 213 л. + Додатки: л. 183 - 213. – Бібліогр.: л. 174 - 183
1647002
  Поліщук О.М. "Формування та реалізація воєнної політики як інструмент забезпечення національної безпеки України" : дис. ... д-ра філософії : 05 ; 052 / Поліщук Олександр Миколайович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 265 с. – Додатки: с. 253-265. – Бібліогр.: с. 216-252
1647003
  Кириленко В.І. Формування "економіки знань" у контексті економічного зростання // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 96-101. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1647004
  Потапенко В.Г. Формування "зеленої" економіки в Україні як альтернативний сценарій інтеграції до європейського економічного простору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 51-53. – Бібліогр.: 5 назв
1647005
  Ослопова М.В. Формування "нової реальності" функціонування світових ринків аграрної продукції / М.В. Ослопова, С.В. Степаненко // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Красноруцький О.О. ; редкол.: Абуселидзе Г., Близнюк Т. П., Гавкалова Н.Л. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2. – C. 49-54. – ISSN 2524-0455
1647006
  Стельмах С. Формування "образу ворога" в російській публіцистиці 1914-1915 рр. (на прикладі журналу "Русская мысль") / С. Стельмах, С. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-38. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей формування витоків "образу ворога" в Російській імперії в 1914-1915 рр. В розвідці аналізуються тексти журналу "Русская мысль", які були переважно конституційно-поміркованого спрямування. Основна увага ...
1647007
  Польовий Т.Є. Формування "особливих відносин" між республікою Білорусь і Російською Федерацією в середині 90-х років ХХ століття // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 143-158. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1647008
  Чолій С.В. Формування австро-угорських збройних сил у внутрішній політиці Габсбурзької Монархії (1868-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чолій Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1647009
  Чолій С.В. Формування австро-угорських збройних сил у внутрішній політиці Габсбурзької Монархії, 1868-1914 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чолій Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 224 л. – Додатки: л. 206-224. – Бібліогр.: л. 176-205
1647010
   Формування адаптації студентів-першокурсників до освітнього середовища закладів вищої освіти / Є. Гончарова, О. Бєляєва, В. Костенко, І. Сологор, С. Ефендієва // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 6/7 (214/215), червень-липень. – С. 84-89. – ISSN 2308-4634
1647011
  Турчин Л.Я. Формування адаптивного механізму узгодження концепцій маркетинг-міксу і логістичного міксу // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Красноруцький О.О. ; редкол.: Абуселидзе Г., Близнюк Т. П., Гавкалова Н.Л. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2. – C. 5-10. – ISSN 2524-0455
1647012
  Герасименко Г.О. Формування адаптивної системи управління зовнішньоекономічною діяльностю підприємства в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 79-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1647013
  Мольдерф Т. Формування академічної вокально-виконавської культури у структурі підготовки майбутніх викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 298-313. – ISSN 2312-5993
1647014
  Шліхта Г. Формування аксіологічної й деонтологічної компетентностей у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців ІТ-галузі: стан дослідження проблеми // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 5 (203), травень. – С. 96-103. – ISSN 2308-4634
1647015
  Шетеля Н.І. Формування аксіологічної компетентності фахівців у галузі культури та мистецтв // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 89-95. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1647016
  Сафарян С. Формування активної читацької діяльності - складові інформаційно-методичного середовища викладачів світової літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1 : "Золота доба" іспанської культури. – С. 2-5
1647017
  Лисяк Л.В. Формування акціонерного капіталу в Україні шляхом первинного публічного розміщення акцій: тенденції та перспективи / Л.В. Лисяк, С.В. Качула // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 83-88. – ISSN 2306-546X


  Метою статті є дослідження теоретичних та практичних питань формування акціонерного капіталу в Україні шляхом первинного публічного розміщення акцій (IPO). Предметом дослідження є інструментарій мобілізації фінансових ресурсів на фондовому ринку для ...
1647018
  Щербак В. Формування альтернативного зовнішньополітичного курсу Гетьмана Петра Дорошенка // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 562-568. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1647019
  Сажинець С.Й. Формування амортизаційної вартості необоротних активів промислового підприємства / С.Й. Сажинець, В.Я. Ладнюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 331-338. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1647020
  Христич Н. Формування англомовної компетентності в діалогічному мовленні учнів старшої профільної школи на основі лінгвокультурологічних стратегій // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Левченко Т.М., Тютюнник О.М., Калько В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – С. 108-119. – (Серія "Педагогіка", Серія "Філологія" ; вип. 35). – ISSN 2309-1517
1647021
  Сем"ян Н. Формування англомовної компетентності в читанні учнів 10-го класу засобами блог-ресурсів / Н. Сем"ян, Т. Денисенко // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Навч.-науковий ін-т філології ; голов. ред. О. Любашенко ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Н. Сем"ян [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 12 (2-2023). – C. 18-33. – ISSN 2663-029X


  У статті окреслено теоретичні засади формування англомовної компетентності в читанні у 10-му класі на уроках англійської мови засобами блог-ресурсів. Розглянуто, зокрема, визначення та компонентний склад англомовної читацької компетентності та ...
1647022
  Карасьова О.В. Формування англомовної компетентності майбутніх фармацевтів // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 138-151. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
1647023
  Метьолкіна О.М. Формування англомовної професійно орієнтованої компетенції у діалогічному мовленні майбутніх митників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Метьолкіна Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1647024
  Радкович І.М. Формування антиманіпулятивних настанов у курсантів вищих військових навчальних закладів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 227-229
1647025
  Гринь А. Формування антитерoриcтичнoї кoмпетентнocтi на ocнoвi iнтеграцiйнoгo пiдхoду // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 75-77. – ISBN 978-617-7814-10-7
1647026
  Паньків О. Формування антропологічної проблематики у досократівській філософії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 54-58. – ISSN 0321-0499
1647027
  Кушнір В. Формування археологічних колекцій українських музеїв Галичини (1918-1939 рр.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 150-159. – ISSN 1028-5091
1647028
  Моркляник О.І. Формування архітектури житла в умовах соціальних трансформацій (на прикладі житлової архітектури Львова радянського та пострадянського періодів) : Автореферат дис. ...канд. архітектури: Спец. 18.00.01 / Оксана Ігорівна Моркляник; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1647029
  Хішам Аззауі Формування архітектурно-планувальних вирішень готелів Марокко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 1-9. – (Серія : Архітектура ; vol. 4, iss. 1). – ISSN 2523-4757
1647030
  Тунік А.Г. Формування асортиментної політики в ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" при дослідженні попиту продукції. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 143-145. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1647031
  Тищук О.І. Формування аудиторії телебачення православної церкви // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 84-88


  Проаналізовано систему телебачення православної церкви України: методологію вивчення телебачення, закономірності розвитку телеканалів, потреби і смаки глядачів. Охарактеризовано телеканали та програми православної церкви, їх специфіку та ...
1647032
  Березка І. Формування бази даних регіональної екомережі (на прикладі Заставнівського району Чернівецької області) / І. Березка, М. Лупол, М. Мошенко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 5-9. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276


  Згадуються дослідження вчених-географів Київського університету: М.Д. Гродзинського, Н.П. Корогоди, В.М. Самойленка та П.Г. Шищенка.
1647033
  Пантелеймонова Т. Формування базових професійних компетентностей здобувачів вищої освіти як педагогічна проблема // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 4 (112). – С. 83-87. – ISSN 1562-529Х
1647034
  Циганов С.А. Формування банківської системи України в умовах ринкової трансформації економіки : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.01 / Циганов С. А.; КУ. – К., 2000. – 38л.
1647035
  Коленіченко Т.І. Формування батьківських навичок як один із аспектів підготовки молоді до сімейного життя / Т.І. Коленіченко, О.Ю. Количева // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 128-134
1647036
  Кравченко Т.В. Формування батьківської компетентності як засобу підвищення ефективності професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 4 (77). – С. 11-16. – ISSN 2304-0629
1647037
  Гранчак Т. Формування бібліотеками національного інформаційного простору в контексті реалізації державної інформаційної політики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 26-42. – ISSN 2224-9516


  Стаття при свячена проблемним аспектам функціонування бібліотек у контексті реалізації державної інформаційної політики. Акцентовано увагу на специфіці участі національних бібліотек у формуванні національного інформаційного простору в умовах ...
1647038
  Гранчак Т.Ю. Формування бібліотеками національного інформаційного простору як чинник зміцнення національногоінформаційного суверенітету // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 6-9. – ISBN 978-966-02-7337-5
1647039
  Кулик С.В. Формування бібліотечного віртуального простору для бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 52-55. – ISBN 978-966-02-7337-5
1647040
  Мельник М.І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій : монографія / Мельник Мар"яна Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. досліджень. – Львів : ІРД НАН України, 2012. – 566, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 457-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6345-1
1647041
  Лопушняк Г.С. Формування бюджетів розвитку місцевих бюджетів України: проблеми та шляхи їх вирішення / Г.С. Лопушняк, М.В. Ливдар // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 4 (155). – С. 181-186
1647042
  Адамик О. Формування бюджету Пенсійного Фонду України: інституційно-процедурний аспект // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 157-164. – ISSN 1818-2682
1647043
  Шандра В. Формування бюрократії в Правобережній Україні (ХІХ - початок ХХ ст.) // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 143-158. – ISSN 0130-5247
1647044
  Жиленко М. Формування в магістрантів спеціальності 011 мотиваційних компетентностей для професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 9-14. – (Педагогіка ; вип. 2 (16)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вимоги Національної рамки кваліфікацій України, Стандарту другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 і професійного стандарту на групу професій "Викладачі закладів вищої освіти". Визначено вимоги цих документів щодо ...
1647045
  Іщенко М.П. Формування в молоді комуністичного ставлення до праці / М.П. Іщенко. – К., 1983. – 32с.
1647046
  Бурова Е. Формування в студентів-філологів умінь і навичок викладання української мови в школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 63-66. – ISSN 2308-4634


  Висвітлюються основні шляхи з покращення методики викладання української мови на сучасному етапі. Приділяється увага закріпленню теоретичних знань під час проходження педагогічної практики в загальноосвітній школі. Підкреслюється важливість викладання ...
1647047
  Денисенко М.В. Формування в студентів немовних спеціальностей професійної англомовної комунікативної компетенції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 240-247. – (Бібліотека Інституту філології)
1647048
  Женченко М.І. Формування в Україні видавничої мережі у сфері правничих наук (1991-2004) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 101-106


  Розглянуто процес формування та розвитку в Україні видавничої мережі у сфері правничих наук, подано статистичні дані про випуск літератури основними спеціалізованими юридичними видавництвами.
1647049
  Шовковий В. Формування в учнів 2-го класу англомовної лексичної компетентності в читанні з використанням зображувальної наочності / В. Шовковий, К. Кіруцак // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філолології; голов. ред. О. Любашенко ; редкол.: Daniel M.К. Lam, Isobel Rainey, Olena Rossi [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7 (2-2021). – С. 35-43. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  У статті розроблена технологія формування в учнів 2 класу англомовної лексичної компетентності в читанні з використанням зображувальної наочності. Описана технологія ґрунтується на поетапному формування лексичної компетентності в читанні з ...
1647050
   Формування в учнів допоміжної школи умінь застосовувати знання з мови в практичних письмових роботах. – К., 1965. – 42с.
1647051
  Скиба М. Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства (6-й клас) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 41-44. – ISSN 0131-6788


  У статті окреслено ефективні методи і прийоми формування у школярів екологічних понять у процесі вивчення природознавства у 6-му класі, розглянуто групи екологічних понять і наведено приклади завдань для їх формування, а також закріплення й розвитку ...
1647052
  Крапчатова Я.А. Формування в учнів загальноосвітніх шкіл умінь самоконтролю рівня сформованості компетентності в англомовному аудіюванні з використанням комп"ютерного тестування // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 4 (80). – С. 10-14. – ISSN 1
1647053
  Колотило Вікторія Формування в учнів картографічної компетенції під час вивчення теми "Карти - джерела географічних знань", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 28-29 : Табл.
1647054
  Мірченко Л.В. Формування в учнів підприємницьких компетентностей як один з факторів розвитку успішної особистості // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 18-20
1647055
  Биркун Л.В. Формування в учнів старшої школи соціальної компетенції засобами індивідуалізації підручника / Л.В. Биркун, М.І. Заболотна // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 317-327. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядається питання рівня індивідуалізації завдань в сучасних підручниках з англійської мови для старшої школи при формуванні соціальної компетенції. В статье рассматривается вопрос уровня индивидуализации заданий в современных учебниках по ...
1647056
  Левченко І.П. Формування в учнів творчого ставлення до праці / І.П. Левченко. – Київ, 1971. – 46с.
1647057
  Трофімова З.В. Формування в учнів умінь приймати управлінські рішення у сфері підприємницької діяльності // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 6-13 : табл.
1647058
  Сапожникова Е.Ш. Формування в учнів школи-інтернату готовності до праці / Е.Ш. Сапожникова. – К., 1963. – 32с.
1647059
  Самолюк Н.М. Формування вартості робочої сили у контексті відповідності інтересам суб"єктів ринку праці / Н.М. Самолюк, Г.М. Юрчик // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 20-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1647060
  Россоха В.В. Формування вартості та доданої вартості в агропродовольчій сфері / В.В. Россоха, О.М. Нечипоренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2024. – № 1, січень. – С. 3-10. – ISSN 2306-6792
1647061
   Формування взаємовідносин "особа - суспільство - держава" в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України : аналітична доповідь / [Кудряченко А.І. та ін.] ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – 55, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 50–54
1647062
  Хилько М.М. Формування вибірки найпопулярніших українських ЗМІ: обрання критеріїв оцінювання, зіставлення рейтингів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 282-288


  У статті визначаються критерії оцінювання популярності українських засобів масової інформації. Аналізуються різноманітні рейтинги вітчизняних телеканалів, радіостанцій, газет, інтернет-видань, а також рейтинги їхньої медіапродукції. За допомогою ...
1647063
  Ященко Л.О. Формування вибіркових сукупностей для обстежень ділової активності підприємств у країнах ЄС та ОЕСР / Л.О. Ященко, А.І. Шпеньович // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1647064
  Коваль С.П. Формування вибіркової сукупності підприємств оптової торгівлі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 9-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1647065
  Радіонов Ю.Д. Формування видатків бюджету : монографія / Радіонов Юрій Денисович ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2019. – 615, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 548-591. – ISBN 978-966-629-944-7


  У пр. № 1749777 напис: Шановним викладачам та студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка з побажанням творчої наснаги та успіхів у оволодінні знаннями від автора. Підпис. 16.08.2023.
1647066
  Пивовар П.В. Формування визначення поняття "сільські території" як економічної категорії / П.В. Пивовар, А.М. Пивовар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 21-33 : табл. – Бібліогр.: 62 назв. – ISSN 2306-6792
1647067
  Нагорнюк О.П. Формування виробничих витрат в галузі тваринництва в умовах нестійкої цінової кон"юнктури ринку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 201-206. – ISSN 2308-1988
1647068
  Гурковський М.П. Формування висококваліфікованого керівного кадрового складу Національної поліціЇ / М.П. Гурковський, М.Я. Сидор // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3 (13). – С. 88-94. – ISSN 2617-4162
1647069
  Прокопенко Олександр Анатолійович Формування високоміцних паяних з"єднань нітродокремнієвої кераміки адгезійно-активними припоями мідь-галій-титан : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Прокопенко О.А.; НАНУ, Ін-т пробл. матеріалознавства. – Київ, 2002. – 24 с.
1647070
  Чурносова І. Формування вищими навчальними закладами конкурентного потенціалу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 75-80. – ISSN 1728-9343
1647071
  Ястремська О.М. Формування відносин підприємства із суб"єктами зовнішнього середовища : монографія / Ястремська О.М., Письмак В.О., Ястремська О.О. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-196. – ISBN 978-966-676-512-6
1647072
  Друганова О.М. Формування відповідальності й самостійності як рис особистості студентської молоді в процесі виховної роботи ЗВО / О.М. Друганова, К.А. Квасова, О.О. Наливайко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; голов. ред. Школа О.М. ; редкол.: Голубнича Л.О., Тиха Рената, Матвєєва О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 50. – С. 46-55. – ISSN 2074-8167
1647073
  Гребеньова В. Формування вірувань у дітей Вінниччини другої половини XX – початку XXI століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 90-94


  Статтю присвячено проблемі з.ясування світоглядних уявлень та вірувань дітей Вінниччини другої половини XX . початку XXI століття. Статья посвящена проблеме выяснения мировоззренческих представлений та верований детей Винниччины во второй половине ХХ. ...
1647074
  Попик В. Формування вітчизняних ресурсів біографічної інформації: від витоків Національного відродження до здобуття Україною незалежності // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 21-31. – Бібліогр.: с. 30-31. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано розвиток вітчизняних ресурсів історико-біографічної інформації від часів піднесення процесів Національного відродження у 40-х роках ХІХ ст. і до здобуття Україною незалежності. Визначальний внесок у справу "олюднення" ...
1647075
  Омельченко Ю.А. Формування вітчизняної культурної спадщини // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 219-230
1647076
  Бармак М.В. Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні, кінець 18 - перша половина 19 ст. / Микола Бармак. – Тернопіль : Астон, 2007. – 512 с. – ISBN 978-966-308-184-7
1647077
  Шкатула О.П. Формування вміння користуватися Інтернетом як засіб протидії агресії у кіберпросторі // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 126-127
1647078
  Лебедевич С.І. Формування внутрішнього екологічного аудиту вітчизняних підприємств та організаційний механізм його проведення / С.І. Лебедевич, У.П. Новак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 61-68. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1647079
  Глушаниця Н.В. Формування вторинної мовної ідентичності засобами інформаційних технологій у навчанні англійської мови / Н.В. Глушаниця, Т.В. Тарнавська // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 280-291. – ISBN 978-617-8219-05-5
1647080
  Вараксіна Н. Формування галузевого інформаційного ресурсу в контексті створення електронної бібліотеки / Наталія Вараксіна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 5 (214), травень. – С. 32-36. – ISSN 2076-9326
1647081
  Полякова А.І. Формування гендерних стереотипів: релігійний вектор (на матеріалі журналів "Главред", "Корреспондент", "Фокус", "Український тиждень") // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 49-51
1647082
  Кубко В.П. Формування гендерної культури студентів вищих навчальних закладів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – С. 321-325. – ISSN 2076-1554


  Аналізується проблема формування гендерної культури студентів вищих навчальних закладів.
1647083
  Чернявська Н.М. Формування географічної компетентності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 10-12. – Бібліогр.: 26 назв
1647084
  Яворська В. Формування геодемографії як нової міждисциплінарної предметної області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 41-46. – ISSN 2076-1333


  В роботі представлена схема формування геодемографії як нової міждисциплінарної предметної області. В статті представлене обгрунтування і розроблення геодемографії як нового наукового напряму, що формується на стику демографії, географії населення та ...
1647085
  Мацько Н.Д. Формування геометричних понять в учнів 4-5 кл.: Посіб. для вчителя / Н.Д. Мацько. – К., 1988. – 160с.
1647086
  Кузьменко Н.. Формування глобальних компетенцій студентів дослідницьких університетів // Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС : монографія у співавторстві / А. Марушкевич, Плахотнік, Н. Кузьменко, Є. Спіцин, А. та ін. Байдюк. – Київ : Ямчинський О.В., 2022. – С. 32-38. – ISBN 978-617-8184-15-5
1647087
  Кремень В.Г. Формування глобально конкурентоспроможного людського капіталу - найважливіше завдання професійної освіти // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С. 5-10. – ISSN 2304-06294
1647088
  Пухтецька А.А. Формування глобального адміністративного права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 144/145 : Юридичні науки. – С. 117-119. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
1647089
  Флюр О.М. Формування глобального інформаційного суспільства. Шлях України / О.М. Флюр ; [наук. ред. В.П. Крижанівський] ; Ін-т міжнар. відносин КНУТШ. – Київ : Центр вільної преси, 2004. – 140, [1] с. – Бібліогр.: с. 131-140. – ISBN 966-7181-71-5
1647090
  Ткачук С.В. Формування глобального портфеля товарів/ринків підприємством - суб"єктом зовнішньоекономічної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 92-97


  Аналізується необхідність транснаціональної сегментації зовнішніх ринків, обгрунтування стратегій розширення та проникнення на ринки з метою ефективного здійснення підприємством зовнішньоекономічної діяльності.
1647091
  Клець В.К. Формування головних принципів діяльності державної служби в США // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 242-256
1647092
  Марченко О.А. Формування готельно-ресторанних послуг підприємств сільського зеленого туризму / О.А. Марченко, А.А. Постол // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2022. – Вип. 55. – С. 59-64. – ISSN 2306-546X
1647093
  Спіцин Є. Формування готовності аспірантів до проходження асистентської педагогічної практики шляхом освітнього тренінгу [у КНУ імені Тараса Шевченка] // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 13-19. – ISBN 978-617-8049-46-1
1647094
  Кравчук Г.Т. Формування готовності до використання інформаційних технологій - важлива складова професійної підготовки фахівців банківської справи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 181-186. – ISSN 1562-0905
1647095
  Бондаренко Т.С. Формування готовності до розробки та використання комп"ютерних навчальних систем у майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бондаренко Тетяна Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1647096
  Бурлука О.В. Формування готовності до самоосвіти особистості в умовах сучасного освітнього процесу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 151-157. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)


  Аналізуеться значення освіти у функціонуванні глобалізованого суспільства.
1647097
  Чорна О.Г. Формування готовності здобувачів вищої освіти до науково-дослідної діяльності / О.Г. Чорна, О.М. Рачковський // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 171-174. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1647098
  Бондаренко О. Формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до професійної діяльності у військових ліцеях як педагогічна проблема // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 9-12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (46)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто готовність майбутніх офіцерів до професійної діяльності у військових ліцеях як теоретичну, так і практичну складову, оскільки лише в поєднанні з практикою можна правильно зорієнтуватися в освітньому процесі ВВНЗ та ВНП ЗВО під час виконання ...
1647099
  Трухан М.А. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до вирішення конфліктних ситуацій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 215-219


  У статті висвітлено характеристику процесу формування готовності майбутніх фахівців до розв"язання професійних конфліктів, а також розглянуто основні її критерії. Проаналізовано погляди науковців щодо специфіки формування конфліктологічної готовності. ...
1647100
  Каленський А.А. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до профілактики девіантної поведінки у сільській місцевості / Каленський А.А., Сатановська Л.А., Виговська С.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. педагогіки. – Київ : Компринт. – ISBN 978-617-7144-40-2
Ч. 1. – 2013. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-431
1647101
   Формування готовності майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності у процесі першої педагогічної практики / В. Ачкан, К. Власенко, І. Лов"янова, С. Волков // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – С. 141-149. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1647102
  Андросова Н.М. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до використання методів виховання у позакласній роботі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 13-19. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1647103
  Мельнік А.О. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи у початковій школі : методичні рекомендації / А.О. Мельнік ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, Каф. теорії і методики фіз. виховання. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2014. – 59 с. : табл. – Бібліогр.: с. 54-57
1647104
  Паскевська Ю.А. Формування готовності персоналу пенітенціарних установ до оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення засудженими до позбавлення волі та індивідуальне планування роботи з ними // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 2 (26). – С. 99-106. – ISSN 2411-3190
1647105
  Безверхня Г. Формування готовності студентів зво до самоорганізації здорового способу життя / Г. Безверхня, В. Цибульська // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пангелова Н.Є. ; редкол.: Коханець П.П., Круцевич Т.Ю., Куйбіда В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 1. – С. 148-156. – ISSN 2786-6432


  У результаті аналізу проблеми самоорганізації здорового способу життя студентів ми дійшли висновку, що самоорганізація здорового способу життя це інтегральна якість особистості, яка полягає у здатності свідомої, планомірної діяльності особистості щодо ...
1647106
  Савенко Т.В. Формування граматичних навичок з метою навчання спілкування англійською мовою (на матеріалі аналізу підручників для першого курсу мовних факультетів університетів) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 58-59. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядається проблема формування граматичних навичок для спілкування у студентів першого курсу мовного факультету і питання відповідності змісту підручників поставленій меті навчання англійської мови.
1647107
  Шовковий В. Формування граматичної компетентності з української мови в учнів 10-11-х класів в умовах підготовки до ЗНО / В. Шовковий, О. Сапожнікова // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філолології; голов. ред. О. Любашенко ; редкол.: Daniel M.К. Lam, Isobel Rainey, Olena Rossi [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 6 (1-2021). – С. 46-66. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  У статті розроблена технологія блочного формування граматичної компетентності учнів 10-11-х класів в умовах підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Обґрунтовано, що означена технологія орієнтована насамперед на узагальнення, систематизацію та ...
1647108
  Кушерець В.І. Формування громадської думки / В.І. Кушерець. – К., 1990. – 32с.
1647109
  Набруско Віктор Іванович Формування громадської думки в умовах легітимації політичної влади ( масовокомунікативний вимір ) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук; 23. 00. 03 / Набруско В. І.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1647110
  Кисельова О. Формування громадянського суспільства - запорука контрольованості розподільчих процесів : державна влада та місцеве самоврядування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 26-33. – Бібліогр.: 13 назв
1647111
  Кузнєцова Н.С. Формування громадянського суспільства в Україні та поглиблення цивільно-правових засад регулювання суспільних відносин // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки : зб. наук. пр. на пошану акад. Юрія Сергійовича Шемшученка: до 75-річчя від дня народж. / Ю.С. Шемшученко, В.М. Литвин, О.Л. Копиленко, В.Д. Гончаренко, І.Б. та ін. Усенко. – Київ : Юридична думка, 2010. – С. 269-277. – ISBN 978-966-8602-86-3
1647112
  Акуленко Д.Ю. Формування громадянського суспільства в умовах сьогодення // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 115-118. – ISSN 2524-017X
1647113
  Ковальчук І.Л. Формування громадянської компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами сучасної правової культури / І.Л. Ковальчук, С.С. Марчук, І.В. Чемерис // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 57-61. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1647114
  Кечик О.О. Формування громадянської та соціальної компетентностей у шкільній освіті: інструментарій педагога / О.О. Кечик, В.В. Байдик, О.О. Буряк // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2022. – № 2 (180). – С. 27-36. – ISSN 2227-2747
1647115
  Чепіга І.В. Формування громадянськості в процесі громадянської соціалізації старших підлітків // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 1817-3764


  У статті розглянуто основні аспекти процесу формування громадянськості в контексті громадянської соціалізації підлітків на основі соціально-педагогічних підходів до розвитку особистості, розкрито сутність, зміст, засоби та мету громадянської ...
1647116
  Козак І.В. Формування гуманістичного світогляду учнів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 105-115
1647117
  Покотило О.М. Формування датасету юридичних документів, використовуючи багаторівневий парсер на основі стеку / О.М. Покотило, О.О. Марченко // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 42-43
1647118
   Формування двошарових індатів Ba1-xSrxNd2In2O7 термообробкою спільно закристалізованих нітратів / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Чумак, Н.Ю. Струтинська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2023. – № 2. – С. 76-82. – ISSN 1025-6415
1647119
  Чопей В.С. Формування демократичних цінностей у сучасної студентської молоді як соціальне завдання // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 23-30
1647120
  Бундюченко Т. Формування демократичного світогляду М. М. Аркаса під впливом родини // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 72-77. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8
1647121
  Поліщук І. Формування демократичної традиції у політичній культурі українського народу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 76-81
1647122
  Крентовська О. Формування державних соціальних гарантій у сфері оплати праці // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.398- 407. – ISBN 966-73-53-51-Х
1647123
  Андрійченко О. Формування державного бренду України // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 92-93
1647124
  Борисенко О.П. Формування державної зовнішньоекономічної політики України та механізми її реалізації : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Борисенко Ольга Петрівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
1647125
  Манойленко О.В. Формування державної інтеграційної регуляторної політики національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 3 (530) : Зарубіжний досвід регіонального розвитку після воєнних конфліктів. – С. 4-9. – ISSN 2222-4459
1647126
  Берюх О.В. Формування державної політики у сфері поводження з відходами виробництва та споживання : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Берюх Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1647127
  Литвиненко Н.П. Формування державної політики України в сфері інформаційно-комунікативних технологій / Н.П. Литвиненко, І. Майборода // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 275-276.
1647128
  Казьмирчук Г.Д. Формування державності в Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 15-20. – ISBN 978-617-7107-30-8


  Висвітлено державотворчу роботу Б. Хмельницького під час національно-визвольної війни 1648-1654 рр., його особистий внесок у створення й розбудову армії, державного владного й управлінського апарату, проведенні адміністративно-територіальної реформи. ...
1647129
  Старков В. Формування джерельної бази вивчення традиційної ігрової культури населення України: початок XX ст. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 395-416


  Народні ігри і розваги та ігрові елементи громадського та родинного побуту були і залишаються невід’ємною складовою традиційної культури укр. народу. Недостатність їх вивчення почасти було обумовлено таким підходом до культурних явищ, особливо на ...
1647130
  Го Яньцзюнь Формування дидактичної компетентності майбутніх викладачів вокалу як музично-педагогічна проблема // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 250-259. – ISSN 2312-5993
1647131
  Аврамич Ю. Формування дизайнерського мислення у студентів вищих навчальних закладів засобами композиції / Ю. Аврамич, Т. Носаченко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 9-18. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Підготовка у вищому навчальному закладі фахівця, що володіє основами проектно-художньої діяльності, дизайнерськими умінням та дизайнерським мисленням, виступає актуальною проблемою сучасної мистецької освіти. Формування у майбутніх вчителів ...
1647132
  Мостовенко О.В. Формування дискретних каркасів поверхонь врівноважених покриттів з урахуванням об"єму, що перекривається : автореф. дис. ... канд. техн наук : 05.01.01 / Мостовенко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1647133
  Дєдков М.Ф. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів на уроках фізики / М.Ф. Дєдков. – Київ, 1968. – 114с.
1647134
  Шепітько В. Формування доктрини криміналістики та судової експертизи в Україні - шлях до єдиного європейського криміналістичного простору // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права (продовження). – С. 76-90. – ISSN 1026-9932
1647135
  Фурса С.Я. Формування доктрини про виконавчий процес та інститут доказів в Україні // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 17-28. – ISBN 978-966-8823-76-3


  Про теорію доказів та доказування у виконавчому процесі.
1647136
  Козак Л. Формування дослідницьких компетенцій майбутніх викладачів дошкольної педагогіки і психології // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 55-60. – ISSN 1609-8595
1647137
  Сергієнко Д.Л. Формування дослідницьких умінь і навичок в учнів при вивченні біології / Д.Л. Сергієнко. – Київ, 1969. – 128с.
1647138
  Іваницька Н.А. Формування дослідницьких умінь учнів основної школи в процесі навчання фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Іваницька Н.А. ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1647139
  Загорулько М.О. Формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Загорулько Марина Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1647140
  Покась Л.А. Формування дослідницької компетентності в учнів на уроках географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: Біюліогр.: 8 назв
1647141
  Климаш Н.І. Формування доходів бюджету в контексті становлення ринку землі в Україні / Н.І. Климаш, Д.А. Жук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 351-357. – ISSN 2222-4459
1647142
  Ружицький І.Ю. Формування доходів державного бюджету в контексті бюджетної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 80-82 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1647143
  Міхєєнко Т.В. Формування доходів місцевих бюджетів: теоретичні та практичні аспекти // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 39-44.
1647144
  Стріжкова Ю. Формування драйверів бренду як ефективного інструменту стратегії підвищення лояльності клієнтів в період стагнації автомобільного ринку / Ю. Стріжкова, О. Гайдамаха // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1606-3732
1647145
  Олексюк О.М. Формування духовного потенціалу студентської моолді в процесі професійності підготовки : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Олексюк О. М.; КУ. – К., 1997. – 50л.
1647146
  Шкебелей І.І. Формування духовної культури особистості засобами православної мистецької спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1647147
  Гурнак О. Формування еволюційного управління розвитком податкової системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 220-228. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240
1647148
  Асламова Л.І. Формування екологічного мишлення в постчорнобильский період / Л.І. Асламова, Р.З. Векслярський, К.Г. Кошарський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 260-263. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Суспільство у своєму розвитку прийшло до усвідомленої необхідності екологічної освіти та виховання, як важливіших заходів подолання екологічної небезпеки, "людської лакуни", для виживання та збереження людської гідності. Сформульовані проблеми, ідеї ...
1647149
  Білоцький С. Формування екологічного погляду на енергетику в рамках міжнародного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-71. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено новий підхід до енергетики в межах сучасного міжнародного права, який базується на концепції сталого розвитку, ощадливому підході до енергетичних ресурсів, використанні відновлюваних джерел енергії та енергоефективності. Встановлено, що ...
1647150
  Кремечек Г.А. Формування екологічного світогляду молоді - запорука майбутнього / Г.А. Кремечек, С.Г. Терлецька // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 28-30. – Бібліогр.: 4 назв.
1647151
  Олександренко К.В. Формування екологічногомислення здобувачів в умовах професійної підготовки // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2024. – № 1 (77). – С. 113-120. – ISSN 2617-6858
1647152
  Шомпол О.А. Формування екологічної держави в контексті сталого розвитку // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 90-92. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
1647153
  Горбатюк В.С. Формування екологічної культури школярів на уроках географії (з досвіду роботи) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 18-20 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
1647154
  Париш Н. Формування екологічної культури як соціальне завдання (до методології дослідження проблеми) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 286-296. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1647155
  Томахін М. Формування екологічної мережі та розвиток природно-заповідної справи в України / М. Томахін, В. та інш. Канцурак // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 3. – С. 23-29
1647156
  Лихота Н. Формування еколого-патріотичного виховання здобувачів освіти на уроках української літератури в закладах загальної середньої освіти (на матеріалі поезії Олександра Олеся) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (162). – С. 21-23
1647157
  Лазаренко Я. Формування еколого - правової свідомості працівників міліції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.82-86. – ISSN 0132-1331
1647158
  Осіпова Л.В. Формування економічних відносин між Україною і країнами СНД та їх вплив на вітчихняне промислове виробництво. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.01 / Осіпова Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 18л.
1647159
  Сірант Н. Формування економічних понять у здобувачів початкової освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 119-126. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1647160
  Карюк В. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1647161
  Коробенко Р.І. Формування економічного потенціалу сільських територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Коробенко Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1647162
  Косарев О.Й. Формування економічного простору авіакомпанії / О.Й. Косарев, В.М. Парій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 113-118 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1647163
  Кривокульський О.Б. Формування економічної ефективності обробної промисловості Тернопільської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 111-113
1647164
  Мурза Л.В. Формування економічної ефективності промислового виробництва Волинської області (на прикладі обробної промисловості) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 135-136
1647165
  Вітер С.А. Формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вітер Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1647166
  Булавенко С.Д. Формування економічної культури учнів основної та старшої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Булавенко С.Д. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1647167
  Несімко О.Д. Формування економічної культури юриста в умовах ринкової // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 345-351. – (Юридична ; Вип. 1)
1647168
  Кузьменко С. Формування експліцитного правила монетарної політики для національної економіки / С. Кузьменко, Т. Савченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 4 (206). – С. 54-61
1647169
  Каніщенко О. Формування експортної спеціалізації України // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.76-79. – ISSN 0131-775Х
1647170
  Близнюк Ю.В. Формування елементів техніки плавання у юних спортсменів 8-10 років з урахуванням особливостей нервової системи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Близнюк Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
1647171
   Формування емоційного інтелекту в майбутніх фахівців різних галузей знань: диференційований підхід / Л. Прокопів, І. Єгорова, М. Деренюк, В. Досин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 3 (211), березень. – С. 129-133. – ISSN 2308-4634
1647172
  Коломієць Г О. Формування емоційної стійкості особистості як умова подолання агресивної поведінки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 30-34. – ISSN 2077-1800
1647173
  Притула Х. Формування енергетичного балансу України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 41-50. – ISSN 1562-0905
1647174
  Розен В.П. Формування енергоефективних режимів електроспоживання виробничих систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Розен Віктор Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 68 назв
1647175
  Бабенко Т.В. Формування естетичних потреб особистості студента як педагогічна проблема // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 410-415. – (Бібліотека Інституту філології)
1647176
  Заровська Г. Формування естетичних цінностей молодших школярів на уроках мистецтва // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 150-156. – ISSN 2308-4634
1647177
  Скорик Т.В. Формування естетичного досвіду студентів засобами музики. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.04 / Скорик Т.В.; Ін-т пед.і псих.профес.освіти Акад.пед.наук. – К, 1998. – 18л.
1647178
  Маленицька Ольга Анатоліївна Формування естетичного смаку старшокласників засобами народних звичаїв та обрядів : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маленицька Ольга Анатоліївна; Ін-тут педагог. Акад. педагог. наук України. – К., 1995. – 23л.
1647179
  Гомозова Т.В. Формування естетичного ставлення до етномузичних цінностей у студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гомозова Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1647180
  Карпова Л.І. Формування естетичної культурі військовослужбовців засобами самодіяльної художньох творчості : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Карпова Л. І.; М-во культ., Київ. держ. ін-т культ. – К., 1994. – 26л.
1647181
  Кулик О. Формування етнокультурної компетенції в здобувачів середньої освіти на уроках української мови (матеріали на допомогу вчителеві) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Левченко Т.М., Тютюнник О.М., Калько В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – С. 56-69. – (Серія "Педагогіка", Серія "Філологія" ; вип. 36). – ISSN 2309-1517
1647182
  Антонюк Олександр Васильович Формування етнополітики в Україні: теоретико-методологічні та концептуальні засади : Автореф. дис. ... докт. політичн. наук:23.00.05 / Антонюк О.В.; НАНУ ін-тут держ. і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2001. – 29 с.
1647183
  Оліфіренко Л.Д. Формування ефективного механізму взаємодії інститутів державного та корпоративного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 118-120 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1647184
  Якимюк Ю. Формування ефективного сховища інформації у вищому навчальному закладі - важлива складова системи електронного документообігу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326
1647185
  Короленко М. Формування ефективного фондового портфеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-65. – (Економіка ; вип. 41)


  Статтю присвячено питанням діяльності інвесторів на ринку цінних паперів. Значна увага приділена проблемі формування фондового портфеля в Україні.
1647186
  Чехович Г.Т. Формування ефективної державної політики в сфері економічної безпеки регіону // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т. – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 54-58. – ISSN 2306-6792
1647187
  Письменний І. Формування ефективної митної інфраструктури в контексті адміністративної ркформи в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.33-40. – ISBN 966-73-53-51-Х
1647188
  Прокопенко О. Формування ефективної політики екологізації інноваційної діяльності на основі прогнозування реакції на неї підприємств та ринку : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 60-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1647189
  Костюнік О.В. Формування ефективної політики управління дебіторською заборгованістю / О.В. Костюнік, К.П. Павлюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 6, березень. – С. 41-43. – ISSN 2306-6792
1647190
  Бухальська Т.В. Формування ефективної системи управління землями державної та комунальної власності в межах населених пунктів : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 25-31 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1647191
  Розовик О.Д. Формування єврейської шкільної освіти в УСРР у 1920-х - початку 1930-х рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 71-74. – ISSN 2076-1554
1647192
  Шишкіна Е. Формування європейських стандартів захисту прав осіб, позбавлених волі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 27-32. – ISSN 0132-1331
1647193
  Ковальчук Т.І. Формування європейського громадянства як особливого феномену об"єднаної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 144-148
1647194
  Ковальчук Т. Формування європейського громадянства як особливого феномену об"єднаної Європи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 20 (305). – С. 19-21
1647195
  Копійка В.В. Формування Європейської економічної зони - перший крок до нового розширення ЕС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-60. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто процес пошуку механізму співробітництва між країнами ЄС та ЄАВТ у 90-і рр. та перспектив нового розширення ЄС. The article deals with the process of elaborating co-operation mechanisms between EU and EFTA in 90-ies and perspectives of new ...
1647196
  Ковальчук Т. Формування європейської ідентичності в контексті мультикультуральної парадигми // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 254-261. – ISBN 966-7196-06-2


  Стаття присвячена проблемі формування європейської ідентичності в контексті мультикультуральної парадигми. Автор аналізує особливості створення зони єдиної європейської культури, вплив культурного фактору на формування європейської ідентичності, на ...
1647197
  Лаврик Формування єдиного світського світогляду в радянській Україні 1919-на початку 1920-х років: організаційно-правовий аспект / Лаврик, ГВ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 133-140. – ISSN 1563-3349
1647198
  Омельчук В. Формування єдності гуманітарного простору арабськими державами // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 446-461
1647199
  Семигіна Т. Формування загальноєвропейського простору професійних кваліфікацій // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 27-32. – ISBN 978-617-8037-90-1


  Євроінтеграційні процеси стосуються багатьох сфер економічного, соціального життя країн, векторів державної політики та функціонування різнопланових інститутів суспільства. У Договорі про заснування ЄС міститься норма, спрямована ...
1647200
  Кодлюк Я.П. Формування загальнонавчальних умінь і навичок в учнів 1-2 класів 4-річної початкової школи : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кодлюк Я.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 24л.
1647201
  Лесик Олександр Володимирович Формування закладів відпочинку та туризму в історико-архітектурному середовищі України : Автореф... док. архітектуринаук: 18.00.02 / Лесик Олександр Володимирович; Київ. інженерно-будів. ін-т. – К., 1993. – 48л.
1647202
  Стороженко І.С. Формування Запорозької Січі як держави-міста: проблеми рицарської корпоративної символіки та ідеології // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 12. – С. 5-19. – ISBN 978-966-551-328-5
1647203
  Валлє В. Формування засад патентного права // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 51-81. – ISBN 978-966-378-141-9
1647204
  Горобець О.О. Формування засад політики ЄС щодо Арктичного регіону (початок ХХІ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – С. 106-109. – ISSN 2076-1554
1647205
  Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку : Монографія / П.Я. Хомин; МОНУ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 288с. – ISBN 966-654-134-3
1647206
  Уланчук В. Формування звіту про фінансові результати суб"єктами малого підприємництва / В. Уланчук, Т. Кучеренко, О. Шайко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 1. – С. 21-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
1647207
  Загородня Л. Формування звукової культури мовлення в дітей 5-го року життя з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення засобом дидактичної гри / Л. Загородня, Т. Марєєва // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 2. – С. 94-122. – ISSN 2786-703X
1647208
   Формування здоров"язберігаючих компетентностей у студентів на заняттях з циклу безпекових дисциплін / О. Свєтлова, А. Рибалко, С. Хоменко, Ю. Коваль // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2023. – С. 84-90. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х


  Актуальність формування компетентностей, знань, умінь і навичок з дисциплін категорії «Безпека життєдіяльності» у студентів вищих навчальних закладів є надзвичайно важливим не лише на етапі здобуття освіти, а й у повсякденному побуті та під час ...
1647209
  Антонова В. Формування здорового способу життя здобувачів освіти засобами фізичного виховання в умовах воєнного стану / В. Антонова, Наталія Дорошкевич // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 7. – С. 15-21. – ISSN 2616-650X
1647210
  Данилко В. Формування здорового способу життя студентської молоді засобами фізичного виховання / В. Данилко, Т. Кравченко // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пангелова Н.Є. ; редкол.: Коханець П.П., Круцевич Т.Ю., Куйбіда В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 1. – С. 55-61. – ISSN 2786-6432


  Розглянуто стан та оцінку здоров’я студентів, особливості здорового способу життя сучасної студентської молоді та роль засобів фізичного виховання у процесі формування здорового способу життя.
1647211
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фізичної культури. – Кам"янець-Подільський
Вип. 3. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1647212
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фізичної культури. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1647213
   Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ф-т фізичної культури. – Кам"янець-Подільський
Вип. 5. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1647214
  Жиленко М. Формування змісту навчання в дослідницьких університетах ЄС // Наука, освіта, інновації: досвід дослідницьких університетів ЄС : монографія у співавторстві / А. Марушкевич, Плахотнік, Н. Кузьменко, Є. Спіцин, А. та ін. Байдюк. – Київ : Ямчинський О.В., 2022. – С. 48-53. – ISBN 978-617-8184-15-5
1647215
  Тимків Я.І. Формування зовнішньополітичних пріоритетів партії і їх взаємозв"язок із зовнішньою політикою України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 61-68


  У даній статті представлено проведений аналіз за допомогою методу побудови когнітивної карти. Ця стаття дає можливість побачити процес формування партією її зовнішньополітичних орієнтацій, принципів та пріоритетів, а також процес формування зовніньої ...
1647216
  Матвієнко В.М. Формування зовнішньополітичного відомства УНР і визначення напрямків його діяльності за доби Центральної Ради : до 10-ї річниці незалежності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-61. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Статтю присвячено питанням налагодження роботи та проблемам визначення основних напрямків діяльності зовнішньополітичного відомства УНР періоду Центральної Ради та ролі у цьому процесі керівника цього відомства В.О. Голубовича. The article deals with ...
1647217
  Шинкарук К.О. Формування зовнішньополітичної ідентичності України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Шинкарук К.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1647218
   Формування і використання бібліотечних фондів. – К., 1984. – 160с.
1647219
  Дзикович В.Я. Формування і використання основних виробничих фондів колгоспів України. / В.Я. Дзикович, М.Г. Ульянов. – К., 1973. – 127с.
1647220
  Труш Г. Формування і використання ресурсної бази комерційних банків у сучасних умовах // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 50-58 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1647221
  Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови / Г.П. Півторак. – К., 1988. – 277с.
1647222
  Новиков В. Формування і прогнозування доходів населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.26-28
1647223
  Ковальчук С.С. Формування і реалізація національних економічних інтересів у транзитивній економіці : Автореферат дис. ...д-ра економ. наук: Спец.:08.01.01 / Ковальчук С.С.; Станіслав Сергійович; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 51 назва
1647224
  Кравчук Ю.Г. Формування і реалізація стратегій розвитку індустрії 4.0 у міжнародному контексті / Ю.Г. Кравчук, С.В. Войтко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 48-53. – ISSN 2306-6806
1647225
  Благун І. Формування і реалізація стратегій управління банківською системою // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 25-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1647226
  Литвин В.М. Формування і розвиток в Україні влади демократичного типу / В. М. Литвин; НАН України. – Київ, 2002. – 50с. – ISBN 966-02-2671-3
1647227
  Ступницький І.С. Формування і розвиток нового господарського механізму в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 16-29. – (Економіка ; Вип. 37)


  Автор спробував осмислити складну проблему формування і розвитку нового господарського механізму в економіці України в період змін типології господарювання, в економічній системі. Аналіз здійснюється через розвиток, зміну функцій господарського ...
1647228
  Оленіч А.В. Формування і розвиток проектної команди в сучасних умовах / А.В. Оленіч, З.Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 136-142 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1647229
  Мацола Василь Іванович Формування і розвиток рекреаційно-туристичного комплексу Закарпатської області : Автореф... канд. економ.наук: 08.10.02 / Мацола Василь Іванович; НАН України, інст. регіональних досліджень. – Львів, 1996. – 29л.
1647230
  Другова В.Т. Формування і розвиток ринку лізингу в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 113-120. – ISSN 1562-0905
1647231
  Гринкевич С.С. Формування і розвиток ринку праці в Україні, напрями його регулювання / С.С. Гринкевич, О.І. Кавуза // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 172-174. – ISBN 5-7763-2435-1
1647232
  Кривицький А.В. Формування і розвиток територіально-виробничого комплексу міста : (за матеріалами м. Луцька) ; монографія / НАУК; Ін-т регіональних досліджень ; А.В. Кривицький, В.І. Павлов. – Луцьк : Надстир"я, 1997. – 126 с. – ISBN 966=517-012-0
1647233
  Байрака Т.Ф. Формування і розвиток українського і російського кримінального права в XI - першій половині XVII ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Байрака Тетяна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1647234
  Мазнєва М.В. Формування і розподіл доходів як чинник підвищення рівня життя населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 164-169 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1647235
  Шевченко Я.М. Формування і становлення особистості неповнолітнього в сім"ї // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 66-72
1647236
  Ренчка І.Є. Формування ідеологічної картини світу в українському словникарстві радянської доби // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін- т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 3 (70). – С. 81-100. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397


  Присвячено проблемі впливу радянської тоталітарної системи на українську лексикографічну практику та використання словників в умовах політичного контролю як інструменту поширення офіційних міфів та ідеологічних догм. Встановлено, що введення ...
1647237
  Шурко О. Формування іміджу авторитарного лідера в сучасних умовах / О. Шурко, А. Новик // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 100-105
1647238
  Нечаєва Н.В. Формування іміджу Віталія Кличка як політичної особи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 187-190


  Аналізуються особливості формування політичного іміджу Віталія Кличка, вивчається ефективність використання особистісних і спортивних досягнень для будування успішної політичної кар"єри. Special features of creation of Vitaliy Klychko"s political ...
1647239
  Долгальова О. Формування іміджу ЗВО як фактор конкурентоспроможності та шляхи його удосконалення (на прикладі донбаської національної академії будівництва і архітектури) / О. Долгальова, К. Бутко // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2021. – № 6 (73). – С. 55-63. – ISSN 2409-8892
1647240
  Браєвська А.І. Формування іміджу керівника як одне із завдань управлінської діяльності / А.І. Браєвська, С.Й. Браєвський, О.І. Хлебинська // Виклики та перспективи розвитку міжнародного бізнесу та вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29-жовт. 2021 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Нац. лісотехн. ун-т України, Каф. менеджменту та маркетингу ; [редкол.: Т.Ю. Туниця, П.М. Гарасим, І.П. Соловій та ін.]. – Львів : Сполом, 2021. – С. 82-86. – ISBN 978-966-919-595-1
1647241
  Вежель Формування іміджу компанії засобами PR 2.0 / Вежель, М // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 138-141


  У статті розглянуто зв"язки з громадськістю в інтернеті, проведено компаративний аналіз різних концепцій поняттєвого апарату цієї галузі. Виокремлено PR-технології нового покоління, пов"язані з впровадженням інтерактивних USG веб-сервісів і переходом ...
1647242
  Величко О.В. Формування іміджу політика за допомогою телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С. 93-97


  Наукова стаття присвячена дослідженню формування іміджу політичного лідера за допомогою телебачення. Розкривається сутність іміджу політика, зазначається, що він формується на підставі реально властивих цій особистості характеристик, але у відповідний ...
1647243
  Проценко Т. Формування іміджу сучасної бібліотеки // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 10-12. – Бібліогр.: 7 назв.
1647244
  Борисова Ю. Формування іміджу України електронними та пресовими періодичними виданнями Польщі (за публікаціями вересня - листопада 2007 р.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 172-174. – ISBN 978-966-439-147-1
1647245
  Соломянюк Н.М. Формування ІМК при плануванні в маркетингу (на прикладі ЗАТ "Ліктрави") // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 48-50 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1647246
  Атаманенко С.В. Формування імміграційного законодавства США на початку незалежності країни (1788 - 1819 рр.) // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 73-79.
1647247
  Мартинюк Л.А. Формування інвестиційного потенціалу підприємств агросектору України в умовах воєнного стану (на прикладі компанії "Кернел") / Л.А. Мартинюк, А.А. Кінах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: Г.М. Филюк, А.І. Ігнатюк, Б. Гечбаія [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 1 (46). – С. 91-103. – ISSN 2617-8044


  Визначено сутність поняття "інвестиційний потенціал", його роль та значення в процесі мобілізації внутрішніх та зовнішніх інвестиційних ресурсів для успішного функціонування та розвитку підприємства. Розкрито ключові чинники впливу на формування ...
1647248
  Чуприна Н.М. Формування інвестиційного потенціалу промислових підприємств : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Чуприна Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 189 л. + Додаток: л. 160-170. – Бібліогр.: л. 171-189
1647249
  Чуприна Н.М. Формування інвестиційного потенціалу промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чуприна Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1647250
  Харламова Г.О. Формування інвестиційного потенціалу трансформаційної економіки України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 132-142
1647251
  Мартиненко В.Ф. Формування інвестиційного середовища суспільного розвитку в Україні: методологічний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (15). – С. 115-123
1647252
  Абишли Л.В. Формування інвестиційної політики і загальний аналіз її впливу на економіку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 493-498. – ISSN 1684-906Х
1647253
  Саяпіна О.В. Формування інвестиційної привабливості виноградарсько-виноробного підкомплексу Миколаївської області / О.В. Саяпіна, С.В. Поворозник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 115-117 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1647254
  Гайдай Г.Г. Формування інвестиційної стратегії автотранспортних підприємств в конкурентному середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гайдай Ганна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
1647255
  Нестерова Д.С. Формування інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нестерова Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 228, [16] арк. – Додатки: 16 арк. – Бібліогр.: арк. 200-227
1647256
  Трілленберг Г. Формування індустрії туризму – шлях до сталого розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 204-208. – ISSN 1993-0259
1647257
  Шеремет М. Формування інклюзивної культури фахівців галузі спеціальної освіти / М. Шеремет, Д. Супрун // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (86). – С. 13-18. – ISSN 2078-1016
1647258
  Гринчук Ю.С. Формування інноваційних стратегій управління використанням земельно-ресурсного потенціалу аграрного виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 31-33. – Бібліогр.: 3 назв.
1647259
  Коткова Н.С. Формування інноваційно-активних підприємств спиртової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Коткова Н.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1647260
  Кириленко Л. Формування інноваційно-інвестиційної моделі підприємництва в Україні / Л. Кириленко, О. Євтушевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-50. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні тенденції функціонування інформаційно-економічного середовища та розкриваються напрями розвитку сучасної інноваційно-інвестиційної моделі підприємництва в Україні. Висвітлюються основні шляхи впровадження інновацій у вітчизняне ...
1647261
  Широкова О. Формування інноваційно-орієнтованої системи управління підприємством за рахунок формування організаційної культури з урахуванням ситуаційного підходу // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 6 (226). – С. 204-214. – ISSN 2409-9260
1647262
  Дорошенко Г.О. Формування інноваційно-орієнтовної стратегії конкурентоспроможності економіки регіону / Г.О. Дорошенко, О.О. Булгакова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 170-175


  Запропоновано перехід до формування новітньої стратегії розвитку регіональних соціально-економічних систем держави, що базується на оцінці рівня використання ними інноваційного потенціалу.
1647263
  Кудрявець Є.В. Формування інноваційного кластеру за участю іноземних інвесторів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 38-44. – ISSN 2306-6814
1647264
  Чан Сі Цо Формування інноваційного потенціалу компаній в умовах глобальної конкуренції : дис. ... д-ра філософії : 051, 05 / Чан Сі Цо ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 242, [11] арк. – Додатки: арк. 242, [11]. – Бібліогр.: арк. 214-241
1647265
  Куліков О.П. Формування інноваційного потенціалу підприємств в умовах цифрової економіки / О.П. Куліков, Ю.А. Квашина, К.В. Кривонос // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 6 (545) : Сучасні тенденції фінансування сфери психічного здоров"я у світі. – С. 99-105. – ISSN 2222-4459
1647266
  Тягур Ю.В. Формування інноваційного складу англійської фінансової термінологічної лексики: питання теорії та розвитку // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 5 (141). – С. 205-209
1647267
  Стефанишин В. Формування інноваційної економіки в Україні і ринок капіталів // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 283-286. – ISSN 2078-5860
1647268
  Канаєва М.О. Формування інноваційної інфраструктури в Україні : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.06.01 - економ. й упр. наук.-техн. прогресом / Марія Олександрівна Канаєва; КНУТШ. – Київ, 2006. – 226л. – Додатки л. 220-226. – Бібліошр.: л.198-219
1647269
  Юзьв"як Г. Формування інноваційної компетентності у майбутніх менеджерів сфери послуг під час навчання у Виші // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 6 (113), червень. – С. 162-164. – ISSN 2308-4634


  В статье осуществлен теоретический анализ проблемы формирования инновационной компетентности будущих менеджеров сферы услуг в процессе их профессиональной подготовки. Подана целевая составляющая инновационной компетентности будущих менеджеров. ...
1647270
  Атанасова М.П. Формування інноваційної культури студента в контексті підготовки полікультурної особистості фахівця / М.П. Атанасова, Ю.А. Скарлупіна // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 155-160. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1647271
  Стефанишин О. Формування інноваційної моделі розвитку людського потенціалу національної економіки // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 287-289. – ISSN 2078-5860
1647272
   Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки України : монографія : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Черніг. держ. ін-т економіки і упр. ; за заг. ред. І.С. Каленюк ; [редкол.: І.С. Каленюк та ін. ; відп. ред. Л.О. Коваленко]. – Чернігів : Видавництво ЧДІЕУ. – ISBN 978-966-2188-13-4
[Ч. 1] : / [Коваленко Л.О., Товстиженко О.В., Каленюк І.С. та ін.]. – 2009. – 591, [1] с. : іл., табл. – Авт. частини зазнач. у змісті. - Номер частини зазнач. на корінці. – Бібліогр. в кінці розд.
1647273
  Горлачук М. Формування інноваційної моделі розвитку України / М. Горлачук, Б. Блащак // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 34-36. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто поняття інноваційної моделі розвитку, охарактеризовані її елементи та види.
1647274
  Богма О.С. Формування інноваційної системи - шлях до стійкого економічного зростання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 29-32. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1647275
  Дмитренко Г.А. Формування інноваційної системи людиноцентричного управління персоналом в державних структурах / Г.А. Дмитренко, С.В. Мудра // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 15-20. – ISSN 2306-6806
1647276
  Захаркін О.О. Формування інноваційної стратегії підприємства з урахуванням рівня його ризикостійкості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 33-36. – ISSN 2306-6806
1647277
  Шаломєєв Є. Формування інституту звільнення від покарання у кримінальному праві України другої половини 17 та 18 ст // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.135-138. – ISSN 0132-1331
1647278
  Биков І.О. Формування інституту митної вартості в митному законодавстві // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 2 (98). – С. 75-82
1647279
  Коваленко Ю. Формування інституційних передумов розвитку фінансового сектору економіки України : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 49-60 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
1647280
  Даниленко О. Формування інституційно-функціонального статусу УСРР як суб"єкта міждержавних відносин (1919-1921 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 49-54


  У статті розкриваються особливості формування інституційно-функціонального статусу УСРР як суб"єкта міжнародного життя у 1919-1921 роках.
1647281
  Михайлова Л. Формування інституційного середовища кадрового забезпечення в контексті аграрних трансформацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 19-24. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1647282
  Голян В. Формування інституціонального середовища водокористування в умовах ринкових відносин: проблеми теорії та методології : природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 14-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1647283
  Гіденс О.Г. Формування інструментарію державного управління сталим розвитком регіону в системі раціонального природокористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 88-90. – Бібліогр.: 11 назв
1647284
  Черваньов Д. Формування інтегрованих об"єднань підприємств у промисловості / Д. Черваньов, І. Горбась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості формування об"єднань підприємств у промисловості (на прикладі галузі будівельної кераміки). Проаналізовано організаційні форми інтеграції вітчизняних підприємств на основі вертикальної технологічної співпраці. The article deals ...
1647285
  Бабуліна Т. Формування інтелектуального капіталу українського суспільства та створення умов активізації його ефективного використання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 26-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1647286
  Биконя О.С. Формування інтелектуальної енергосистеми України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 87-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
1647287
  Ніколаєць К. Формування інтернаціональних поглядів в українському суспільстві другої половини 1960-х - на початку 1990-х років: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові дослідження, автори яких вивчали різні аспекти формування інтернаціональних поглядів в Україні у другій половині 1960-х - на початку 1990-х років. In the given article is analyses main aspects of scientific research ...
1647288
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Gd/Si(113) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 261-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методами електронної спектроскопії досліджено зміну електронних властивостей поверхні Si(113) при адсорбції на ній атомів Gd. Показано, що адсорбція атомів Gd на атомарно чисту поверхню Si(113)-3x2 при кімнатній температурі приводить до зменшення її ...
1647289
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Sb/Ge(113) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 232-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже- електронної спектроскопій досліджено зміну електронних властивостей (роботи виходу, загину зон поблизу поверхні, густини електронних станів поблизу рівня Фермі) поверхні Ge(113)-(3xl) ...
1647290
  Ткачова Н.О. Формування інфомедійної грамотності майбутніх учителів засобами педагогічних дисциплін / Н.О. Ткачова, А.С. Ткачов, Т.М. Собченко // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2022. – № 2 (180). – С. 70-81. – ISSN 2227-2747
1647291
  Земка О.І. Формування інформаційних дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 267-273. – ISSN 2312-5993
1647292
  Великий Ю.Ю. Формування інформаційних потреб молоді в телевізійному медіа-просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 157-165. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Досліджуються чинники впливу на формування духовності молоді, з"ясовуються оптимальні варіанти і механізми духовного виховання молодих людей засобами телебачення. Окреслено основні напрями вироблення морально-психологічного імунітету до потенційно ...
1647293
  Єршова Н.Ю. Формування інформаційно-економічного простору стратегічного управлінського обліку в інноваційній економіці // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 196-205. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1647294
  Волошина О. Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови в аграрному закладі вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 6/7 (214/215), червень-липень. – С. 138-151. – ISSN 2308-4634
1647295
  Гриценко А. Формування інформаційно-мережевої економіки / А. Гриценко, Є. Песоцька // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 5-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
1647296
  Постіл С.Д. Формування інформаційно-цифрової компетентності студентів коледжу / С.Д. Постіл, А.В. Дудник, В.С. Солоп // Сучасні досягнення в науці та освіті : зб. праць XVII Міжнар. наук. конф., 22-29 верес. 2022 р., м. Нетанія, Ізраїль / Nat. Сouncil of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine Science) [etc ; редкол.: А.В. Горошко, А.М. Гуржій, В.О. Харжевський та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 70-75. – ISBN 978-966-330-413-7
1647297
  Заводовська О. Формування інформаційного "порядку денного" як метод ведення гібридної війни в контексті сучасних міжнародних відносин // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 32-39. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1647298
  Колесникова Т.О. Формування інформаційного образу регіону як наслідок інтеграції інформаційних ресурсів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 97-105


  Сформовано інформаційний образ регіону на базі інформаційних ресурсів освітньо-культурної сфери Дніпропетровська. Обґрунтована можливість створення інтеграційного регіонального центру інформаційних ресурсів.
1647299
  Шальман Т.М. Формування інформаційного простору Великої Британії кінця 80-х — початку 90-х років ХХ ст. // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 116-119. – ISSN 2312-5160


  У статті зроблено спробу охарактеризувати телевізійну журналістику Великої Британії на основі книги Брайана МакНейра "Новини і Журналістика у Сполученому Королівстві". Окреслити характерні особливості становлення телерадіомовних компаній, регіональної ...
1647300
  Проценко Т. Формування інформаційної культури користувачів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 3 (212), березень. – С. 34-38. – ISSN 2076-9326


  В умовах впровадження сучасних інформаційних технологій, зростання ролі інформації в освітньому і науковому процесах проблема формування та розвитку інформаційної культури особистості набуває особливого значення. Інформаційна культура - це складне та ...
1647301
  Лоренсон В. Формування інформаційної культури користувачів / В. Лоренсон, Л. Попіль, Л. Чайківська // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 87-92. – ISBN 978-617-531-243-8
1647302
  Джинчарадзе Н.Г. Формування інформаційної культури молоді // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 139-147. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1647303
  Топчій Ю.В. Формування інфраструктури кредитного ринку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 46-49
1647304
  Хвищук В. Формування іншомовної компетенції за допомогою читання автентичних текстів на уроках англійської мови // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 158-161. – ISSN 2410-2202
1647305
  Настрадін В.П. Формування іншомовної компетенції співробітників правоохоронних органів спеціального призначення в системі безперервної професійної освіти / В.П. Настрадін, М.Л. Кривич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 267-271. – (Серія : Педагогічні науки)
1647306
  Коропатніцька Т. Формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів методом повної фізичної реакції / Т. Коропатніцька, Б. Лабінська, Т. Колісниченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 168-180. – ISSN 2312-5993
1647307
  Палієнко А.М. Формування іншомовної медіакомпетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Палієнко Анна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 38 назв
1647308
  Терзі О.С. Формування історичної школи права / О.С. Терзі, Г.А. Аракелян // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 3 (51). – С. 28-31. – ISSN 1728-3671
1647309
  Божидарнік Т. Формування й розвиток креативного менеджменту на підприємстві / Т. Божидарнік, Н. Василик // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2015. – № 3 (341), березень. – С. 37-39. – ISSN 1810-3944
1647310
  Сєдова Л. Формування й розвиток основних маральних орієнтирів ХНЕУ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 25-41. – ISSN 1682-2366
1647311
  Мітковська Т.С. Формування кадрів для Чорноморської гідрографічної служби у кінці XVIII – XIX ст. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 125-129. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128


  Висвітлено процес створення та розвитку освітніх закладів, що готували кадри для Чорноморського флоту з моменту його заснування у кінці ХVІІІ ст. Розкрито роль учбових закладів Чорноморського флоту у формуванні кадрового складу гідрографічної служби на ...
1647312
  Андрушко А.В. Формування кадрового резерву державної служби // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.103-111
1647313
  Сахарова Т. Формування каналів збуту в міжнародному туризмі // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 5 (63). – С. 39-42. – ISSN 1606-3732
1647314
  Артімонова І.В. Формування каналів розподілу сільськогосподарської продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 105-109
1647315
  Шматко С.В. Формування картознавчих компетентностей як чинник розвитку та саморозвитку ліцеїстів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 6 (160). – С. 27-30 : фото
1647316
  Безручко О.В. Формування кінематографічної школи в Україні: теоретичні, практичні та мистецькі засади (тридцяті - шістдесяті роки XX століття) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Безручко Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 44 с. – Бібліогр.: 186 назв
1647317
  Ніколаєнко С.М. Формування кластерів за участю підприємств молочної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ніколаєнко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2023. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
1647318
  Гребінник Л.В. Формування ключових іншомовних компетентностей з німецької мови в умовах дистанційного навчання у вищій школі / Л.В. Гребінник, С.М. Буленок, Л.В. Коваленко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 38. – С. 82-99. – ISSN 2073-4379
1647319
  Горбань Л.В. Формування ключових компетентностей майбутнього соціального працівника в контексті ідей Болонського процесу // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун. ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна оргацізація "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2012. – № 1. – С. 139-146


  У статті розглядаються особливості формування ключових компетентностей майбутнього соціального працівника у контексті ідей Болонського процесу. Автор обгрунтовує продуктивність концепції основних компетентностей у професійній освіті. Визначається ...
1647320
  Щербак В.О. Формування козацького стану в Україні (друга половина 15 середина 17 ст.) / В.О. Щербак; Hац. Акад. наук України, Інститут історі Укра ни. – Київ : Інститут історії України, 1997. – 180 с. – Бібліогр.: С. 148-168. – ISBN 5-7702-1082
1647321
  Кравченко Л.В. Формування колекції французької порцеляни у Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків: аналіз архіву // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2023. – № 3. – С. 154-159. – ISSN 2226-3209
1647322
  Шведова Я.В. Формування коммунікативних вмінь здобувачів вищої освіти в процесі вивчення міжфакультетської дисципліни "Покоління X, Y, Z та виклики сучасності" // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; голов. ред. Школа О.М. ; редкол.: Голубнича Л.О., Васьківська Г.О., Тиха Рената [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 48. – С. 71-82. – ISSN 2074-8167
1647323
   Формування комп"ютерної грамотності учнів. – К., 1987. – 157с.
1647324
  Клименко Ж. Формування компаративістської компетентності учнів у процесі вивчення світової літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 12-16


  У статті розглядаються проблеми компаративного вивчення світової літератури в школі
1647325
  Чайковська Г. Формування компетентностей сталого розвитку в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 72-80. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1647326
  Кононов О.І. Формування комплексної вартості підприємств на основі цифрового маркетингу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кононов Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Україн. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2023. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1647327
  Жуков С.А. Формування комплексної регіональної моделі входження України в Європейський союз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 143-149 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1647328
  Єфименко Н.А. Формування комплексної стратегії діяльності абстрактного машинобудівного підприємства в умовах розвитку ринкової економіки : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 51-52. – Бібліогр.: 3 назви
1647329
  Барановський О. Формування комплексої програми забезпечення фінансової безпеки комерційних банків України / О. Барановський, Т. Путінцева // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 65-79. – ISSN 1818-5754
1647330
  Разумний А.Г. Формування комплексу просування лікарських засобів на фармацевтичному ринку України : дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01. / Разумний А. Г.; Мін-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-тет України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2003. – 210 л. + Додатки: л. 192-210. – Бібліогр.: л. 180-191
1647331
  Коваленко Ю. Формування комплементарної моделі фінансового сектору економіки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 42-47 : табл. – Бібліогр.: 25 назв
1647332
  Камінська А.В. Формування комунікативних умінь менеджера / А.В. Камінська, Н.В. Волинець // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 102-107
1647333
   Формування комунікативної кoмпетентності здобувачів вищої освіти / Г.В. Білавич, М.А. Багрій, Н.Ю. Гречаник, С.І. Гнатишин // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін. ] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 4 (98). – C. 77-81. – ISSN 1681-2751
1647334
  Дубова А.В. Формування комунікативної компетентності в умовах українсько-російського білінгвізму // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 22/24 (278/280). – С. 5-7
1647335
  Почтарьов С.О. Формування комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 52. – С. 19-22. – ISSN 2306-546X
1647336
  Пономарьов О. Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів засобами змішаного навчання // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 97-99. – ISBN 978-617-8049-46-1
1647337
  Добротвор О.В. Формування комунікативної компетентності старшокласників засобами організаційно-діяльнісної гри : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Добротвор О.В. ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1647338
  Власенко Л.В. Формування комунікативної компетентності студентів в вищих навчальних закладах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 175-181. – (Серія 12 : Психологія ; вип. 3 (27))
1647339
  Кіт І.В. Формування комунікативної компетентності у здобувачів вищої медичної освіти на кафедрі анатомії людини / І.В. Кіт, А.М. Пришляк, С.І. Яворська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 2 (100). – C. 91-96. – ISSN 1681-2751
1647340
  Касярум К.В. Формування комунікативної компетенції магістрантів педагогічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Касярум К.В.; Касярук Катерина Володимирівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1647341
  Канюка О. Формування комунікативної культури працівників бібліотек як важливий чинник у подоланні конфліктів з користувачами // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 15-18
1647342
  Макашова Ю. Формування комунікативної літературної компетенції через використання технології розвитку критичного мислення учнів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9 (108). – С. 57-64
1647343
   Формування комунікативної толерантності у молоді в умовах інклюзивної освіти / Н.В. Харченко, Ж.П. Кундий, Ю.П. Ющенко, А.В. Костриков // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Миронюк І.С. – Київ, 2020. – № 3/1 (61). – С. 137-143. – ISSN 2077-6594
1647344
   Формування комуністичного світогляду в процесі викладання суспільствознавства. – К., 1966. – 139с.
1647345
  Постовий В.Г. Формування комуністичного світогляду учнів. / В.Г. Постовий, Д.І. Румянцева. – К., 1983. – 45с.
1647346
  Бурдіна А.І. Формування комуністичної ідейності особи : (з досвідуконкретно-соціологічних досліджень) / А.І. Бурдіна ; І.Ф. Надольний. – Київ : Київський університет, 1970. – 128 с. – Бібліогр.: с. 126-127
1647347
  Непорожній О.С. Формування комуністичної свідомості на уроках літератури у 4-10 класах / О.С. Непорожній. – Київ, 1978. – 151с.
1647348
   Формування комуністичної свідомості радянських людей. – К., 1967. – 38с.
1647349
   Формування комуністичної свідомості радянської молоді. – Київ, 1967. – 144с.
1647350
  Грущинська Н.М. Формування конгломератів - ознака сучасних міжнародних економічних відносин // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 52-56. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1647351
  Жмудська І.Б. Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Жмудська Ірина Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 209 арк. – додатки: арк. 201-209. – Бібліогр.: арк. 180-200
1647352
  Дьякон А.А. Формування конкурентних переваг національної системи вищої освіти // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 181-190
1647353
  Шмалій Н.А. Формування конкурентних переваг підприємств дорожньої галузі України в умовах її реформування : дис. ... д-ра філософії : 05, 051 / Шмалій Наталія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 209 арк. – Додатки: арк. 194-209. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 178-193
1647354
  Кривенко М.П. Формування конкурентних переваг підприємств на українському ринку кондитерських виробів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кривенко М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1647355
  Жмудська І. Формування конкурентних переваг транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-64. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються поняття конкурентних переваг транснаціональних корпорацій, умови та фактори формування конкурентних переваг ТНК в умовах глобалізації. В статье рассматривается понятие конкурентных преимуществ транснациональных корпораций, ...
1647356
  Филюк Г. Формування конкурентного середовища в банківському секторі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 23-30 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1647357
  Лозова Ганна Матвіївна Формування конкурентного середовища в транзитивній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Лозова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1647358
  Вісам Формування конкурентного середовища на ринку засобів захисту рослин в системі сталого розвитку / Вісам, Аль-Хатіб // Економіка і управління бізнесом : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: А. Діброва, А. Остапчук, Н. Вдовенко [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 13, № 2. – С. 111-123. – ISSN 2707-3823
1647359
  Жуков С.А. Формування конкурентноспроможності промислового підприємства на основі маркетингових засад / С.А. Жуков, К.М. Воронич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 124-135 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1647360
  Завалевський Ю. Формування конкурентоспроможного фахівця - одне з головних завдань сучасного вищого навчального закладу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 7-18. – ISSN 1682-2366


  Якщо представити вищі навчальні заклади як "виробників товару", а випускників як "товар", то якістю цього "товару" і буде конкурентоспроможність випускника, тобто наявність у нього професійних та особистісних рис, які дозволять реалізуватися на ринку ...
1647361
  Нижник В.М. Формування конкурентоспроможності людського капіталу в системі змін та розвитку форм власності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 7-10. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
1647362
  Шкарпетіна М.Ю. Формування конкурентоспроможності нових індустріальних країн Азії в умовах транснаціоналізації світової економіки : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Марія Юріївна Шкарпетіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 236л. – Додаток л. 211-236. – Бібліогр.: л.196-210
1647363
  Ткаченко А.М. Формування контролінгового механізму в системі управління підприємством / А.М. Ткаченко, А.І. Коваль // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 256-260. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1647364
  Тімашова В.М. Формування концепту державного імунітету: історіологічний аспект // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 4 (81). – C. 146-153. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1647365
  Малиновський В. Формування концептуальних засад культурної політики України на сучасному етапі державного будівництва // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.156-164
1647366
  Гвоздков С.Ю. Формування концептуальних засад політики адміністрацій Дж. У. Буша щодо держав пострадянського простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 99 (№ 8). – C. 88-92. – ISSN 2076-1554
1647367
  Григорська Н.М. Формування концептуального підходу до системно-процесного управління економічною стійкістю підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 118-123 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
1647368
  Пожуєв В.І. Формування концепції державної інформаційної політики в умовах глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 4-12. – ISSN 2072-1692
1647369
  Паппу Т.Б. Формування концепції екологічного аудиту території // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 169-174
1647370
  Ставицька С.О. Формування концепції індивідуального смислу життя та духовна самосвідомість особистості // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 8-17. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 5 (29))
1647371
  Ткачук О.М. Формування концепції конкурентоспроможності України в міжнародних економічних умовах / О.М. Ткачук, А.А. Саврасова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 49-52


  Досліджено фактори, що впливають на формування концепції конкурентоспроможності України в міжнародних економічних умовах, їх роль та вплив на підвищення конкурентоздатності підприємств, регіонів, країни в цілому.
1647372
  Предко Д.Є. Формування концепції релігійного почуття В. Джеймса: історико-філософські впливи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 134-136
1647373
  Полянська А.С. Формування концепції розвитку вітчизняних підприємств на основі бенчмаркінгу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 290-296. – ISSN 0321-0499
1647374
  Пилипчук Я.В. Формування кордонів Pax Cumanica у Східній Європі // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 36-45. – ISSN 1608-0599
1647375
  Яців І.Б. Формування кормової бази як чинника розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах / І.Б. Яців, С.М. Темненко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 16, серпень. – С. 24-31 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1647376
  Пішпек Світлана Іванівна Формування корпоративних відносин у перехідній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Пішпек С.І.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1647377
  Маковоз О.С. Формування корпоративних інститутів у посрадянських країнах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 137-140. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1647378
  Данько М.С. Формування корпоративних структур в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 50-66 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
1647379
  Гнезділова К.М. Формування корпоративної культури майбутніх викладачів вищої школи: проектування концептуальної моделі / К.М. Гнезділова, // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2014. – № 22. – С. 29-35. – ISSN 2311-2409


  Серед актуальних проблем професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи недостатньо дослідженим залишається питання формування їх корпоративної культури. Розв"язання цієї проблеми можливо здійснити шляхом упровадження у процес магістерської ...
1647380
  Новак І.М. Формування корпоративної культури та її місце в системі соціального діалогу // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 104-112. – ISSN 2072-9480
1647381
  Березенко В.В. Формування корпоративної культури як напрям РR-діяльності закладу освіти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 49-52


  У статті розглянуто процес формування корпоративної культури засобами РR, подано основні результати дослідження проблеми корпоративної культури в контексті комунікативного підходу до управління РR-діяльністю сучасних закладів освіти. In the article it ...
1647382
  Самсін І.Л. Формування корпусу професійних суддів: формальний і реальний підходи // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-41.
1647383
  Стахів Л. Формування креативних компетентностей майбутнього вчителя закладів загальної середньої освіти в умовах модернізації вищої школи / Л. Стахів, В. Стахів, С. Волошин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 9 (195), вересень. – С. 110-114. – ISSN 2308-4634
1647384
  Ярошенко Ф.О. Формування креативних моделей управління проектами розвитку системи державних фінансів України / Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 4-10
1647385
  Горошкіна О. Формування креативності майбутніх учителів української мови як лінгводидактична проблема / О. Горошкіна, О. Караман // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 12 (140), грудень. – С. 29-33
1647386
  Шевченко М.М. Формування креативності студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 138-143
1647387
  Селіверстова Л.С. Формування кредитної політики підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 103-107
1647388
   Формування кремнієвих мікро- та наноструктур для електронної польової емісії / О.В. Стеблова, О.Л. Братусь, Ю.М. Педченко, А.А. Євтух // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Т. 3 (9), № 3. – С. 114-121. – ISSN 1815-7459
1647389
  Іванова К.В. Формування критеріальної та параметричної оцінки системи управління логістичними потоками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 16-18 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1647390
  Вільський Г. Формування критеріїв оцінювання наукової значущості студентських конкурсних досліджень / Г. Вільський, Б. Михалишин, Л. Івлєва // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 29-34. – ISSN 1682-2366


  Сформульовано основні вимоги та запропоновано критерії оцінювання студентських конкурсних наукових робіт, необхідних для підвищення цільової ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів та підвищення якості вищої освіти.
1647391
  Гвоздєв В.М. Формування критичного мислення аудиторії ЗМІ як умова адекватного сприймання масової інформації // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 23-28


  У статті аналізуються способи формування критичного мислення аудиторії ЗМІ для адекватного сприймання нею масової інформації, визначаються мета й напрями сучасної медіаосвіти. In article the ways of forming of the critical thinking of mass media ...
1647392
  Семиченко В.А. Формування критичного мислення у майбутніх психологів засобами аналізу наукових текстів // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 291-318. – ISBN 978-617-8219-05-5
1647393
  Костирєв А. Формування критичного мислення у студентів за допомогою застосування методів медіа-освіти у процесі вивчення суспільно-політичних дисциплін // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 76-83
1647394
  Костирєв А. Формування критичного мислення у студетів за допомогою застосування методів медіа - освіти в курсах суспільно - політичних дисципдін // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 99-105. – ISSN 2078-1016
1647395
  Кудряшов В.П. Формування критичної інфраструктури в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (315). – Бібліогр.: 33 назв.
1647396
  Янковська Ж. Формування Куліша-фольклориста (біографічні зауваги) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 551-557


  Біографія П.Куліша на сьогодні є достатньо описана в науковій літературі. Ми маємо на меті виділити та проаналізувати ті моменти життя письменника, які найбільше вплинули на формування його як фольклориста. The biography of P.Kulish is described ...
1647397
  Вівсяна І. Формування культу Т.Г. Шевченка в українській суспільно-політичній думці другої половини XIX ст. // Наукові записки : зб. наук. праць / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 74-82. – (Серія: Історичні науки ; Вип. 17). – ISBN 966-8089-44-8
1647398
   Формування культури бізнесу в умовах забезпечення безкризового функціонування суб"єктів господарювання .. / О.І. Маслак, О.О. Глазунова, Н.Є. Гришко, В.А. Таловер, І.О. Титаренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 60-64. – ISSN 2306-6814
1647399
  Богданова Н.Г. Формування культури життєтворчості особистості у вищому навчальному закладі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 18-20. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
1647400
  Євсюков О. Формування культури професійної діяльності майбутнього викладача професійної освіти / О. Євсюков, І. Гордієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 111-122. – ISSN 2312-5993
1647401
  Гавеля О.М. Формування культурних цінностей обдарованої особистості в демократичному суспільстві // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 57-61. – ISSN 2226-3209
1647402
  Гавеля О.М. Формування культурних цінностей обдарованої особистості в умовах економічної та соціальної нерівності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 187-198
1647403
  Смалько О.А. Формування культурно-естетичного світогляду майбутніх ІТ-фахівців // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 32-38. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1647404
  Кириченко О.В. Формування латиноамериканської політики США у 80-і роки : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Кириченко О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 18л.
1647405
  Кириченко О.В. Формування Латиноамериканської політики США у 80-ті роки : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Кириченко О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 18л.
1647406
  Боднарюк Б.М. Формування латинської літератури Італії в період Раннього Середньовіччя (VI - X ст.) / Б.М. Боднарюк, І.Г. Сандуляк // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 21. – С. 30-53. – ISSN 2227-183Х
1647407
  Борбенчук І. Формування латинськомовної соціокультурної компетентності майбутніх філологів: досвід і перспективи / І. Борбенчук, З. Корнєва // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філолології; голов. ред. О. Любашенко ; редкол.: Daniel M.К. Lam, Isobel Rainey, Olena Rossi [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 6 (1-2021). – С. 29-34. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  У статті розглянуто особливості формування латинськомовної соціокультурної компетентності студентів мовних спеціальностей. Проаналізовано наукові розвідки, що окреслюють застосування соціокультурного підходу у процесі навчання латинської мови. На ...
1647408
  Федькова І. Формування лексичних навичок іншомовної компетенції у студентів факультету фізичної культури (на основі текстів професійного спрямування) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 50-51
1647409
  Рубан В.А. Формування ленінських традицій української радянської преси (1917-1925 рр.) / В.А. Рубан. – Київ, 1971. – 196с.
1647410
  Стрельніков В. Формування лідерських навичок майбутніх фахівців у закладах вищої і фахової передвищої освіти / В. Стрельніков, Л. Лебедик, Л. Вонсович // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ, 2021. – № 1 (100). – С. 34-44. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827
1647411
  Білоножко Н.Є. Формування лінгвістичної англомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей на основі розвитку їхньої мовної свідомості // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 54-59. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядається формування лінгвістичної компетентності студентів немовних спеціальностей на основі розвитку знань про мову як систему, визначаються шведено, що іншомовна комунікативна компетентність включає лінгвістичний, соціолінгвістичний і ...
1647412
  Коваленко Л. Формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів (досвід роботи Центру англійської мови та інформації) / Л. Коваленко, О Фоменко, А. Шелякіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-55. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює роль мовних центрів у формуванні лінгвокраїнознавчої компетенції студентів на прикладі Центру англійської мови та інформації Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Визначено, що робота мовних центрів стимулює пізнавальну, ...
1647413
  Андрійчук Н.М. Формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ на заняттях з домашнього читання (на матеріалі оповідання А.Крісті "Дивний жарт") // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 117-125. – ISSN 2075-4205
1647414
  Ковбасенко Ю. Формування літературного канону та куррикулуму літературної освіти: світовий досвід і український шлях // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 9 (370). – С. 6-12


  У статті розглянуто комплекс проблем, пов"язаних із формуванням літературного канону та курорикулуму літературної освіти в Україні з урахуванням світового досвіду та української соціокультурної ситуації.(Куррикулум - це система елементів, які ...
1647415
  Розман І.І. Формування літературної компетенції майбутніх педагогів в "шкільному курсі зарубіжної літератури з методикою навчання у старшій школі" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 174-177. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1647416
  Ткаліч Т.І. Формування людського капіталу в Україні: проблеми розвитку // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 88-94. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.3 (112)). – ISSN 2078-2128
1647417
  Ревіна О.М. Формування людського капіталу як основа економічного розвитку країни // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 139-143
1647418
  Хомяков В. Формування людського капіталу: результати і тенденції // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 5-18. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1647419
  Нижник В.М. Формування маркетингово-логістичної служби промислового підприємства / В.М. Нижник, В.В. Шарко, О.Є. Громова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 12-17. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1647420
  Ковальчук С.В. Формування маркетингової стратегії закладів вищої освіти / С.В. Ковальчук, Л.Б. Мартинова, А.М. Танасійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 215-221. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1647421
  Козак О.М. Формування маркетингової стратегії конкурентної боротьби ВНЗ : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 78-83 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1647422
  Шквиря Н.О. Формування маркетингової стратегії туристичних підприємств // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 169-173. – (Економічні науки ; № 4 (28))
1647423
  Різун В. Формування масової свідомості - тонка річ. Новопризначений директор Інституту журналістики реформує навчальну програму / запитання ставила Олександра Лавріненко // День. – Київ, 2000. – 3 березня (№ 39). – С. 18


  Розмова з директором Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1647424
  Гельфанд Б М. Формування математичних понять у процесі викладання алгебри і початків аналізу / Б М. Гельфанд. – Київ : Радянська школа, 1976. – 143 с.
1647425
  Ткачук Г. Формування математичної компетентності студентів педагогічних університетів в умовах неформальної освіти / Г. Ткачук, М. Медведєва // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 3. – С. 39-46. – ISSN 2616-650X
1647426
  Бороденко В.В. Формування матриці освітніх компетентностей майбутнього: виклики сьогодення // Наука та освіта : збірник праць XVI Міжнар. наук. конф., 4-11 січн. 2022 р., Хайдусобосло (Угорщина) / Nat. Сouncil of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine science) [etc. ; голов. ред.: А.В. Горошко ; редкол.: А.М. Гуржій та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 82-84. – ISBN 978-966-330-403-8
1647427
  Герман В. Формування медіаграмотності майбутнього вчителя в умовах професійної філологічної підготовки ("Методика навчання української мови" і "Культура української мови") / В. Герман, Н. Громова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 22-33. – ISSN 2312-5993
1647428
  Мурзіна О. Формування медіакомпетентності в процесі дистанційної освіти: фактори впливу. Якість // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 2 (71). – С. 60-65. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1647429
  Бесєдіна Н. Формування мережі державних музеїв на Полтавщині в 1950-1980-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 157-164
1647430
  Ткаченко Т. Формування мережі дитячих притулків відомства імператриці Марії в Україні в XIX ст. / Т. Ткаченко, Г. Ткаченко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 31-38
1647431
  Михайлюк Олена Ігорівна Формування мережі і розвиток сільськогосподарських освітніх закладів Полтавщини в 19 -на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд.істор. наук:07.00.07 / Михайлюк О.І.: КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1647432
  Підоричева І.Ю. Формування мережі наукових парків як полюсів зростання інноваційної економіки (на прикладі Придніпровського регіону) / І.Ю. Підоричева, В.І. Ляшенко, Н.В. Осадча // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 111-121. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розкрито сутність та місце наукових парків у розвитку інноваційної економіки. Наведено приклади наукових парків, що діють за кордоном і в Україні. Проаналізовано чинне законодавство України з питань формування наукових парків, обґрунтовано ...
1647433
  Морозова О.О. Формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в науках про соціальні комунікації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Морозова Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 214 л. – Бібліогр.: л. 193-214
1647434
  Морозова О.О. Формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в науках про соціальні комунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Морозова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1647435
  Васильєва Г. Формування методичної компетентності педагогічних працівників інклюзивної освіти під час підвищення кваліфікації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 90-98. – ISSN 2312-5993
1647436
  Бузько І.Р. Формування методологічних основ розвитку персоналу / І.Р. Бузько, Ю.Ю. Д"яченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 8-12. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1647437
  Домбровська С.М. Формування механізмів демократизації вищої освіти й автономії вищих навчальних закладів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 155-158. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401


  In the article the results of researches of processes of reformation of higher education in Ukraine are shown, analysed, normative documents, which regulate forming of educational space, and results of height of indexes of higher educational ...
1647438
  Блешмудт П.П. Формування механізмів державного регулювання іноземних інвестицій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-81. – (Економіка ; вип. 43)


  Стаття присвячується ролі держави в процесі залучення іноземних інвестицій в Україну для найбільш ефективного процесу трансформації.
1647439
  Супрун В.В. Формування механізму державного регулювання освітньої діяльності в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 38)


  Розглядаються питання формування механізму відшкодування витрат, пов"язаних із проведенням ліцензійної, атестаційної та акредитаційної експертиз вищих навчальних закладів України.
1647440
  Афенченко Г. Формування механізму збалансованості (галузевого) ринку праці у сфері культури / Г. Афенченко, Н. Шумлянська // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 80. – С. 57-64. – ISSN 2410-5325
1647441
  Костерін В. Формування механізму муніципального господарювання у великому місті // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.283-292
1647442
  Кучер Г.Я. Формування механізму організації заробітної плати в умовах становлення ринкової економіки : 08.01.01:Дис....канд. екон. наук. / Кучер Г.Я.; Тернопільський держ. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2000. – 153л. – Бібліогр.: С.142-153
1647443
  Клітко Олександр Васильович Формування механізму оцінки передпроектних рішеннь в енергозбереженні : Авт. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.01 / Клітко О.В.; Нац. тех. ун-т Укр."КПІ". – Київ, 2001. – 17с.
1647444
  Слюсаренко В.Є. Формування механізму тристороннього партнерства - держави, бізнесу та громадських інституцій // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 141-148. – ISSN 1562-0905
1647445
  Ільницька-Гикавчук Формування механізму управління інноваційною діяльністю готельного господарства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 91-93. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1647446
  Позднякова С. Формування механізму управління людським капіталом / С. Позднякова, О. Следь // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 323-326. – ISSN 1993-0259
1647447
  Миколайчук І.П. Формування механізму управління розвитком інноваційного потенціалу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 43-49. – ISSN 2306-6792
1647448
  Карамбович І.М. Формування митної системи в процесі ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Карамбович І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 40 назв
1647449
  Зубок В.Ю. Формування міжвузлових зв"язків в інтернет з використанням методів теорії складних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Зубок Віталій Юрійович ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1647450
  Антонюк Н.М. Формування міжкультурної комунікативної компетенції як основне завдання у мовній підготовці майбутніх перекладачів / Н.М. Антонюк, М.О. Возна // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 162-167. – ISSN 2310-9769


  Стаття присвячена питанням формування крос-культурної комунікативної компетенції засобами культурологічно орієнтованого навчання англ. мови у підготовці майбутніх перекладачів. Розглядаються принципи такого навчання та їх реалізація у створенні ...
1647451
  Ярош-Дмитренко Формування міжнародних конкурентних переваг українських виробників на світовому ринку машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1647452
  Жадько В.О. Формування міжнародно-правової позиції України щодо європейських стандартів свободи слова та охорони культурних цінностей // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 227-235. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1647453
  Кийков О. Формування міжнародного іміджу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 71-77. – ISSN 0869-3595
1647454
  Луніна І. Формування місцевих бюджетів у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи : Фінанси. Податки. Кредит. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.23-31 : Табл., рис. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
1647455
  Карамушка Л.І. Формування місцевих бюджетів у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 137-146. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1647456
  Щелкунов А.О. Формування міфа про кількість жертв політичного терору кін. 1920 - поч. 1950-х рр. пд час перебудови // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 108-114. – ISSN 2077-1800
1647457
  Гутник В. Формування мовних компетентностей у монологічному мовленні майбутніх учителів (початковий ступінь вивчення німецької мови) / В. Гутник, З. Соломко, М. Паустовська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 4 (212), квітень. – C. 95-98. – ISSN 2308-4634
1647458
  Мєлєкєсцева Н. Формування мовної особистості здобувачів вищої освіти мистецьких спеціальностей (на основі ідей Івана Огієнка) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 123-129. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086


  У статті висвітлено деякі аспекти використання лінгводидактичної спадщини Івана Огієнка з метою формування мовної особистості здобувачів вищої освіти мистецьких спеціальностей на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням). Обгрунтовано ...
1647459
  Панасюк К.В. Формування мовної особистості у вищому військовому навчальному закладі // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 166-172


  У статті порушено важливу для сучасної ситуації в Україні проблему формування мовної особистості у середовищі вищого військового навчального закладу (ВВНЗ). Розглянуто ті реалії ВВНЗ, у яких формується мовна особистість, проаналізовано фактори, що ...
1647460
  Сукаленко Т.М. Формування мовної особистості у процесі навчання мови / Т.М. Сукаленко, І.В. Солодка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 123-129. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена аналізу основних підходів до розгляду поняття "мовна особистість" у сучасному мовознавстві, акцентовано увагу на специфіці формування мовної особистості у процесі навчання рідної мови. Статья посвящена анализу основных подходов к ...
1647461
  Медведєва О.Ю. Формування мовнопрофесійної культури майбутніх працівників морського та річкового транспорту // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 87-93. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2524-0102
1647462
  Шкляр В.І. Формування моделі "влада - преса - суспільство" в період легітимації політичної системи // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 116-118
1647463
  Винник-Остапишин Формування моделі "нової моралі" у філософсько-етичних поглядах Володимира Винниченка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 118-123. – (Філософські і психологічні науки ; Вип. 14)
1647464
  Звєряков М.І. Формування моделі економічного розвитку в нових історичних реаліях // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М., Білорус, І.К. Бистряков [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (729). – С. 3-19. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
1647465
  Оксана Кошелєва Формування моделі надання освітніх послуг ЗВО в умовах воєнного стану / Оксана Кошелєва, Олена Кравчук, Оксана Цисельська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 2. – С. 114-12. – ISSN 2409-9805
1647466
  Мітягін О. Формування моделі професійної військової освіти в україні з урахуванням процедур оперативного планування НАТО / О. Мітягін, Д. Вітер, В. Карпенко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 64-78. – ISSN 2617-1775
1647467
  Бурміс І.В. Формування моделі публічної бібліотеки в умовах об’єднаних територіальних громад Півдня України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 1. – С. 12-20. – ISSN 2409-9805
1647468
  Ортіна Г.В. Формування моделі регулювання розвитку реального сектору економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 43-48. – ISSN 2306-6792
1647469
  Бєлозерцев О.В. Формування моделі управління реструктуризацією вугледобувного підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 263-271


  Сформовано модель стратегічного управління реструктуризацією вугледобувного підприємства з врахуванням етапу його розвитку та інтенсивності впливу факторів середовища функціонування.
1647470
  Дехтяр Н.А. Формування моделі фінансових стимулів держави щодо підтримки соціально відповідального бізнесу в Україні у контексті світового досвіду / Н.А. Дехтяр, К.В. Піскун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 164-172
1647471
  Бекешкіна І.Е. Формування моральних переконань і почуттів молоді / І.Е. Бекешкіна. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1988. – 47, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 47-48 (19 назв.). – (Теорія і практика наукового комунізму ; Серія 2)
1647472
  Колодій Ігор Степанович Формування морально-бойових якостей у воїнів збройних сил України : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Колодій Ігор Степанович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 15л.
1647473
  Швайка М.О. Формування морально-вольових якостей фахівців морського транспорту за допомогою фізичної культури / М.О. Швайка, М.Л. Литвин // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 79-86. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2524-0102
1647474
  Покляцька К.А. Формування морально-етичних цінностей українського суспільства засобами телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 116-121


  У статті визначено вплив різних шоу та передач українського телебачення на формування морально-етичних цінностей громадян. Проаналізовано висвітлення найбільш актуальних тем, які хвилюють українське суспільство та моделюють поведінку глядацької ...
1647475
  Костик Є. Формування мотивації до вивчення іноземної мови у здобувачів закладів вищої освіти на нефілогічних факультетах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Левченко Т.М., Тютюнник О.М., Калько В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – С. 47-55. – (Серія "Педагогіка", Серія "Філологія" ; вип. 36). – ISSN 2309-1517
1647476
  Підгайна В. Формування мотивації до фізкультурно-оздоровчих занять у студентської молоді // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пангелова Н.Є. ; редкол.: Коханець П.П., Круцевич Т.Ю., Куйбіда В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1 (2). – С. 84-90. – ISSN 2786-6432
1647477
  Головко Н. Формування мотивації навчальної діяльності у студентів під час фахової підготовки / Н. Головко, А. Черепаха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 16-20. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається проблема формування у студентів закладу вищої освіти мотивації навчальної діяльності, відповідального ставлення до навчання, розглянуто питання мотивації з погляду вчених, розглянуто причини відсутності навчальної мотивації ...
1647478
   Формування мотивації та установок на збереження психічного та психологічного здоров"я сільскої молоді : колект. монографія / [Зорій Н.І. та ін.] ; за заг. ред. Зорій Н.І. ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 217-225. – ISBN 978-617-7096-48-0
1647479
  Луценко О.В. Формування мотивації учбової діяльності курсантів засобами проблемного навчання // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 167-173. – (Педагогічні науки ; № 3 (50), вересень). – ISSN 2078-2128
1647480
  Гриньова В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства : монографія / Гриньова В.М., Грузіна І.А. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 297, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 289-298. – Бібліогр.: с. 270-287. – ISBN 978-966-676-534-8
1647481
  Марголін О.Г. Формування наборів великих тестових данних // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2019" : квіт. 2019 р., м. Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2019", наук.-практ. конф. – Київ, 2019. – С. 40
1647482
  Захарчук С. Формування навички вживання артиклів в англійському мовленні через розуміння їхньої природи та функцій шляхом інтеріоризації знань / С. Захарчук, Л. Конопляник // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 144-149. – ISBN 978-2-919320-35-6
1647483
  Олефіренко Н.В. Формування навичок ефективної співпраці учасників під час реалізації STEM-проєктів / Н.В. Олефіренко, В.В. Носова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 124-128. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1647484
  Плачинда Т.С. Формування навичок застосування сучасних педагогічних технологій у майбутніх викладачів авіаційних закладів вищої освіти // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 210-220. – ISBN 978-617-8219-05-5
1647485
  Гриценюк Л.І. Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків (результати соціально-психологічного моніторингу ефективності навчальної програми) // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.53-56
1647486
  Кияшко Л.О. Формування навичок і стильових стратегій політичної поведінки молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 231-240. – ISBN 978-966-8063-90-11
1647487
  Бишевець Н.Г. Формування навичок розробки інформаційних технологій навчання у майбутніх вчителів фізичного виховання // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 2. – С. 41-44. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
1647488
  Зеленко Н. Формування накопичувальної складової загальнообов"язкового державного пенсійного страхування як напрям реформування пенсійної системи України / Н. Зеленко, В. Зеленко // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 3 (76). – С. 91-97. – ISSN 2409-8892
1647489
  Штомпель В.І. Формування наноструктур в об"ємі поліелектролітних комплексів на основі Na солі карбоксиметилцелюлози та полі-4-винілпіридинхлориду / В.І. Штомпель, Б.С. Саса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 229-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведена ідентифікація і досліджена структура та теплофізичні властивості стехіометричних поліелектролітних комплексів на основі сильних аніонного і катіонного поліелектролітів. За допомогою методу дифракції рентгенівських променів встановлено ...
1647490
   Формування наночастинок срібла в іоногенних полімерних матрицях різної молекулярної структури / Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник, Ю.В. Конько, С.О. Філіпченко // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 394-399. – ISSN 1818-1724
1647491
   Формування наночастинок срібла в неіоногенних полімерних матрицях різної молекулярної структури / Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник, Т.Г. Єжова, Ю.В. Конько, В.А. Чумаченко // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 265-271. – ISSN 1818-1724
1647492
  Майборода О.М. Формування народності / О.М. Майборода. – К, 1986. – 48с.
1647493
   Формування науково-атеїстичного світогляду у студентської молоді. – Чернівці, 1973. – 216с.
1647494
  Захаров М.Ф. Формування науково-атеїстичного світогляду учнів / М.Ф. Захаров. – К., 1980. – 48с.
1647495
  Корміна Л.І. Формування науково орієнтованих світоглядних знань студентів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 23-27. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито сутність та функції знань як визначального компонента наукового світогляду студентів, обгрунтовано шляхи їх формування у процесі навчання.
1647496
  Киян О. Формування наукового світогляду й становлення Володимира Антоновича як історика України // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 5-17


  М. Максимович (С. 15-16).
1647497
  Рудюк М. Формування наукового світогляду М.С. Філоненка // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 59-61. – ISSN 2079-2999


  В статі розглядаються загальні фактори впливу на становлення наукового світогляду інженера-залізничника М.С. Філоненка. Висвітлено його основні напрямки діяльності, головна мета яких полягала у суспільно-просвітницькій роботі серед найбільш широких ...
1647498
  Галах В.В. Формування наукового світогляду О.Г. Черняхівського в Київському університеті Св. Володимира (1894-1918) // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 250-255
1647499
  Солдатов В.І. та ін. Формування наукового світогляду учнів при викладанні математики / В.І. та ін. Солдатов. – Київ, 1972. – 144с.
1647500
   Формування нації триває // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 жовтня (№ 42/43). – С. 40. – ISSN 1992-9277
1647501
  Ганущак-Єфіменко Формування національних інноваційних інтегрованих бізнес-структур як елементів інституціонального забезпечення сталого економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 66-68
1647502
  Комар Н. Формування національних інтересів України в умовах глобальних викликів / Н. Комар, М. Лизун // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 88-96. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Виявлено національні інтереси та стратегічні цілі в Україні в умовах глобальних викликів.
1647503
  Баран Л.О. Формування національно- мовної свідомості Івана Франка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 229-236
1647504
  Ковальчук С.С. Формування національного економічного інтересу в процесі ринкових перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми формування національного економічного інтересу, узгодження суперечностей інтересів різних рівнів.
1647505
  Попик В. Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України / Володимир Попик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 3 (227). – С. 3-11. – ISSN 1029-7200


  Обґрунтовується необхідність інтеграції зусиль спеціалізованих наукових бібліотек, науково-дослідних установ та інформаційних центрів щодо формування національного науково-інформаційного простору як сукупності інформаційних ресурсів, технологій, ...
1647506
  Притика Ю.Д. Формування національної доктрини цивільного процесу в роботах науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка в період незалежності України / Ю.Д. Притика, І.О. Ізарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 99-105. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Мета проведеного дослідження - установити внесок науковців-правників Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвиток доктрини науки цивільного процесуального права в період незалежності України, з 1991 року. Для реалізації цієї ...
1647507
  Воропаєва Т.С. Формування національної ідентичності громадян України та проблема інформаційної безпеки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 78-85. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1647508
  Савицька І.М. Формування національної ідентичності через призму історичної пам"яті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 14-20. – (Серія "Гуманітарні студії")
1647509
  Кулик Ж. Формування національної свідомості Олени Теліги на еміграції // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 205-208. – ISBN 978-966-171-795-3
1647510
  Данилко В. Формування національної свідомості старшокласників засобами українських народних рухливих ігор, народних традицій, звичаїв та обрядів / В. Данилко, Т. Кравченко // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пангелова Н.Є. ; редкол.: Коханець П.П., Круцевич Т.Ю., Куйбіда В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1 (2). – С. 42-48. – ISSN 2786-6432
1647511
  Стасик М.В. Формування національної свідомості та еволюція характерів персонажів у романі У. Самчука "Чого не гоїть огонь" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 123-126. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1647512
  Розовик Д. Формування національної системи освіти урядами України у 1917-1920 рр. // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 24-27
1647513
  Метелиця В. Формування національної системи професійної сертифікації бухгалтерів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 3-9


  У статті здійснена критична оцінка Концепції сертифікації бухгалтерів України (2014 р.). Розроблено модель державного регулювання у сфері набуття знань з міжнародних стандартатів фінансової звітності та саморегулювання у сфері професійної сертифікації. ...
1647514
  Асланов С.А. Формування невизнаних квазідержавних утворень як фактор етнополітичної нестабільності в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2014. – № 1/4. – С. 32-34. – ISSN 0868-8117
1647515
  Бартіш С. Формування німецької лірики для дітей в епоху Просвітництва (на матеріалі збірки Крістіана Фелікса Вайсе "Пісні для дітей") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 279-285
1647516
  Шаблій О. Формування нових наукових дисциплін на перетині суспільної географії і суміжних наук // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 221-223. – ISBN 978-617-7069-36-1
1647517
  Муравйов В. Формування нових правових зв"язків між Україною і Європейським Товариством // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 96-109


  Історія правових відносин між Європейським Товариством (ЄТ) і Україною.
1647518
  Кір"янова О. Формування новітніх підходів до вивчення історії науково-педагогічної інтелігенції періоду 1920-1930-х рр. (90-ті рр. XX ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 36-40


  Розглянуто формування новітніх підходів до вивчення історії науково-педагогічної інтелігенції, що розпочалося в 1990-х рр., коли відбувся відхід від радянських схем, стереотипів та ідеологем, які заважали об"єктивно вивчати досліджувану проблему. Нами ...
1647519
  Колотило М.О. Формування нового абрису університету ХХІ століття у процесах глобалізації та інтернаціоналізації системи вищої освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 55-59. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))


  У статті розглянуто проблему трансформації місії Університету ХХІ століття під впливом світових процесів глобалізації та інтернаціоналізації. Наголошується на необхідності втілення проектної складової до навчального процесу та впровадження концепції ...
1647520
  Прохорова Г. Формування нового іміджу бібліотеки в сучасних умовах / Ганна Прохорова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 4 (46). – С. 33-34. – ISSN 1811-377X


  Стаття присвячена питанню необхідної реорганізації бібліотечного простору в умовах нових інформаційних потреб користувачів; особлива увага акцентується на втіленні ідеї "третього місця" на бібліотечних теренах.
1647521
  Свенціцька О. Формування нового інформаційно-комунікаційного освітнього середовища засобами ІКТу процесі викладання світової літератури для реалізації особистісно зорієнтованого навчання // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 7/8 (379). – С. 50-53
1647522
  Панасюк В.В. Формування нового наукового напряму - фізико-хімічна механіка матеріалів // Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2010. – Т. 46, № 2. – С. 9-20. – ISSN 0430-6252


  Проаналізовано розвиток досліджень і наукові результати з фізико-хімічної механіки матеріалів, яка є сучасним науковим напрямком у матеріалознавстві. Розглянуто основні етапи розвитку цього напрямку в НАН України, висвітлена роль Г.В. Карпенка у ...
1647523
  Гуменюк Б.І. Формування нової архітектури європейської безпеки: місце і роль України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 17-23. – ISBN 966-7196-06-2
1647524
  Копійка В.В. Формування нової загальноєвропейської системи в контексті розширення ЄС на Схід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.56-67
1647525
  Чекаленко Л.Д. Формування нової моделі українсько-російських відносин на сучасному етапі глобалізації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 346-358. – ISBN 966-7196-06-2
1647526
  Нападовська Л. Формування нової парадигми вітчизняної системи обліку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 37-44. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1647527
  Лищишин М. Формування нової парадигми вітчизняної системи обліку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 44-47. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1647528
  Кортич Л.І. Формування нової системи геополітичних координат та місце в них України // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 12-20
1647529
  Пижик А.М. Формування нової системи освіти в УСРР на початку 1920-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-22. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концептуальні основи та модель освітньої системи, яка була створена в радянській Україні на початку 1920-х рр.
1647530
  Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства = На матеріалах української мови кінця 20 - початку 21 ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 3-22. – ISSN 0027-2833
1647531
  Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалах української мови кінця XX-початку ХХІ ст.) . І // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-31. – ISSN 0027-2833
1647532
  Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалах української мови кінця XX - початку XXI ст.). VII частина // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 14-34. – ISSN 0027-2833
1647533
  Тараненко О.О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалі української мови кінця XX - початку XXI ст.) II. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 13-40. – ISSN 0027-2833
1647534
  Шатоха В.І. Формування нової суспільної ролі професорів у Великобританії та підходи до комерціалізації інтелектуальної власності / В.І. Шатоха, О.Г. Величко, В.А. Полушенко // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 4. – С. 50-54. – ISSN 1815-2066


  На прикладі Великобританії проаналізовано роль професорів у процесах комерціалізації наукових знань. Розглянуто систему підтримки співпраці професорів з підприємствами. Наведено схеми «партнерство для трансферу знань» та «короткотермінові управлінські ...
1647535
  Конох М.С. Формування нової філософії освіти в Україні : Соціально-філософський аналіз / М.С. Конох. – Київ : Вища школа, 2001. – 223с. – ISBN 966-642-061-9
1647536
  Буткевич О. Формування норм jus cogens у докласичному міжнародному праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 207-219.
1647537
  Чеберяко О. Формування нормативно-правової бази місцевого бюджету в УСРР 1920-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-57. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Досліджується процес становлення нормативно-правової бази місцевого бюджету УСРР у 1920-і роки. The process of creation of normative-legal basis of Ukrainian SSR"s local budget is studied.
1647538
  Купянська Н.О. Формування нормативної бази забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом в Україні за період після розпаду СРСР до теперішнього часу та розглянути проблеми практичної реалізації закріплених в законодавстві цих гарантій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 259-265


  Зроблена спроба здійснення історико-правового аналізу розвитку законодавчою бази щодо забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом в Україні за період після розраду СРСР до теперішнього часу та розглянути проблеми практичної реалізації ...
1647539
  Шейко В.М. Формування об"єднань художників України у 20-х рр. XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C. 4-15
1647540
  Комарова Н. Формування обгрунтованої молодіжної політики на місцевому рівні під час воєнного стану // Державна сімейна та молодіжна політика: законодавство, методи та практики : загальнодерж. наук.-практ. вид. / Держ. установа "Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики" ; голов. ред. Ф.К. Іллюк ; редкол.: Драпушко Р.Г., Баженков Є.В., Биковська О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (4). – С. 12-28. – ISSN 2786-6238
1647541
  Лабунська С.В. Формування обліково-аналітичного забезпечення інноваційного розвитку підприємства : монографія / Лабунська С.В., Курган Н.В. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 246, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-180. – ISBN 978-966-676-576-8
1647542
  Дупай М. Формування облікової політики - важлива складова організації бухгалтерського обліку / М. Дупай, В. Дупай // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 231-233. – ISSN 1993-0259
1647543
  Гуріна Н.В. Формування облікової політики підприємства щодо витрат і доходів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 194-199. – ISSN 2222-4459
1647544
  Засадний Б. Формування облікової політики підприємства щодо пов"язаних сторін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-30. – (Економіка ; вип. 10 (175)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано підходи до класифікації пов"язаних сторін, визначено критерії пов"язаності осіб, здійснено критичний аналіз методів визначення ціни під час трансфертних операцій між пов"язаними сторонами та запропоновано фрагмент наказу про ...
1647545
   Формування оборонно-промислової політики України в умовах позаблоковості : збірник матеріалів "круглого столу" / [Шеховцов В.С. та ін.] ; за заг. ред. проф. А.І. Шевцова ; Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Регіональний філіал в м. Дніпропетровську. – Дніпропетровськ : НІСД, 2011. – 106 с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-128-8
1647546
  Семеніхін І.М. Формування оборонного бюджету України і контроль за його використанням в умовах ринкової економіки / І.М. Семеніхін, І.Ю. Марко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-64.
1647547
  Мінгазудінов А. Формування образу ворога в свідомості радянських воїнів під час визволення України (1943-44 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних матеріалів і друкованих праць розкривається досвід роботи політпрацівників, позаштатних агітаторів по формуванню у радянських воїнів образу нацистських окупантів в ході визволення України (1943-44 рр.). The operational experience of ...
1647548
  Троценко О.В. Формування образу території сучасної Дніпропетровщини в західноєвропейських цивілізаціях (на прикладі Давньої Греції та Давнього Риму) // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 137-143


  Розглянуті історичні етапи та чинники, що впливали на уявлення про територію сучасної Дніпропетровської області в давньогрецькій та давньоримських цивілізаціях. Рассмотрены исторические этапы и факторы, которые влияли на представления о территории ...
1647549
  Полозова Т.В. Формування ознакового простору діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 450-460. – ISSN 1993-6788
1647550
  Галаган Л. Формування оптимальних моделей е-урядування та їх реалізація на основі методик бенчмаркінгу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 289-297. – ISSN 2224-9516
1647551
  Величко О.В. Формування оптимальних розмірів та структури посівних площ аграрних підприємств як основа раціонального землекористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 413-419 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1647552
  Дмитрієва О. Формування оптимальної ресурсної політики в банках України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  Розглядається необхідність формування оптимальної ресурсної політики комерційного банку в сучасних умовах з урахуванням макроекономічної ситуації. Пропонується впровадження логістичного підходу до формування ресурсної бази банківських ...
1647553
  Макаренко Ю.П. Формування оптимальної структури капіталу з метою забезпечення фінансової стійкості підприємства / Ю.П. Макаренко, Д.О. Клименко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6806
1647554
  Кріпак М.О. Формування оптимальної структури оборотних коштів в умовах ринкової економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 383-388. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1647555
  Гладій М.В. Формування оптового ринку в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 41-43.
1647556
  Гай-Нижник Формування органів державної влади та управління ЗУНР (1918-1920 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 326-348
1647557
  Малиновська О. Формування органів управління зовнішньою міграцією в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.320-327. – ISBN 966-73-53-51-Х
1647558
  Фостій Валентина Формування освітніх компетентностей у школярів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 54-55
1647559
  Морозюк Н.В. Формування освітнього потенціалу сільських територій / Н.В. Морозюк, Г.В. Гончарук, М.Б. Муж // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 189-192. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1647560
  Кудря М. Формування освітнього середовища для розвитку і збереження національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 79-88. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1647561
  Артемчик В.Р. Формування основ безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 17-20 : фото
1647562
  Халайцан А.П. Формування основ культури здоров"я як педагогічна проблема // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 08. – С. 22-29. – ISSN 1818-9172
1647563
  Мельник О.А. Формування основ психолгічного пізнання людини у писемній спадщині Київської Русі : монографія / О.А. Мельник. – Умань : Жовтий О.О., 2015. – 260, [1] с. – Бібліогр.: с. 232-260. – ISBN 978-617-525-133-1
1647564
  Покась В.І. Формування основ фінансової автономії місцевого самоврядування : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 67-73. – Бібліогр.: 3 назви
1647565
   Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, [ Острог, 19-21 травня 1995 р. ]. – Острог
Кн. 2 : Статті, доповіді, виступи. – 1995. – 225 с.
1647566
  Плахотнік О.В. Формування основних геоекологічних понять у шкільній освіті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 192-205. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Показано, що геоекологічна проблематика активно впроваджується не лише у вузівську, але й у шкільну освіту. Формування знань починається від найдоступніших розумінню дошкільнят і молодших школярів екологічних понять з подальшим їх поглибленням і ...
1647567
  Вишиванюк М.В. Формування основних положень регіонального розвитку у взаємодії з концепцією сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 77-79 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1647568
  Клос Л.Є. Формування особистості майбутнього соціального працівника у процесі підготовки до здоров"язбережувальної діяльності // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 39-49
1647569
  Тупчієнко-Кадирова Формування особового архівного фонду Юлія Мейтуса // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 75-84. – ISSN 0320-9466


  На прикладі листів та листівок спадщини композитора.
1647570
  Єфанова А.Г. Формування парадигми гуманістичного менеджменту ХХ століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 61-67. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1647571
  Кужелєв М. Формування парадигми державного регулювання системи комерційного страхування в Україні / М. Кужелєв, О. Шакура // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 2. – С. 95-99. – ISSN 1818-5754
1647572
  Пономаренко Т. Формування парадигми ризик-орієнтованих маркетингових стратегій на ринку споживчих товарів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 63-66. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  В умовах високого рівня конкуренції на споживчих ринках , підвищення рівня вимог покупців до продукції , упрова - дження стандартизації та сертифікації продуктів ( особливо на європейських ринках ), збільшення рівня доступності товарів та інформації ...
1647573
  Голяш І. Формування парадигми розвитку аудиту // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 229-346. – ISSN 1684-906Х
1647574
  Дем"яненко В.Є. Формування параметрів територіальних громад як самодостатньої ланки бюджетної системи // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 174-179. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1647575
   Формування парламентської більшості: стан, проблеми, перспективи : Матеріали "круглого столу". – Київ : Юридична книга, 2000. – 112с. – ISBN 966-02-1293-3
1647576
  Дубина С.В. Формування партійної системи в Західній Україні напередодні та в роки Першої світової війни // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2001. – Схід і Захід України: проблеми єднання. – С. 42-52. – (Політологія і етнологія ; Вип. 13). – ISBN 966-02-1745-5
1647577
  Сидорук Д.Г. Формування патріотизму військових моряків Радянського флоту: теорія і практика. (1917-1945). : Автореф... доктор іст.наук: 07.00.02 / Сидорук Д.Г.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 32л.
1647578
  Ван Цзялє Формування педагогічно-інтерпретаційного тезаурусу майбутніх учителів музичного мистецтва: інструментарій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 239-248. – ISSN 2312-5993
1647579
  Атаманчук П.С. Формування педагогічного кредо фахівця фізико-технологічного профілю в умовах STEM-інтеграційних освітніх інновацій // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 7-13. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507


  Окреслений "Новою Українською Школою", пріоритетний розвиток природничо-математичної освіти (STEM-освіти), орієнтує на розробку, створення та обґрунтування концептуальних ліній управління навчанням, методології освітнього прогнозу й сценаріїв ...
1647580
  Міршук О.Є. Формування педагогічної компетентності у фахівців непедагогічних спеціальностей: понятійно-термінологічний аспект // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 183-198. – ISSN 2074-8167


  У роботі на основі аналізу значної кількості вітчизняних і зарубіжних джерел розглядається генезис понятійно-термінологічного апарату компетентнісного підходу. Особлива увага приділяється визначенням унормованим в нормативно-правових документах, що ...
1647581
  Присяжнюк А. Формування перекладацької компетенції на матеріалі японської поезії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано можливість формування перекладацької компетенції за допомогою поетичних творів, а саме віршів у жанрі "танка". Практичне дослідження було проведено за участі учнів шостого класу, що займаються вивченням японської мови з першого класу. ...
1647582
  Мельничук А. Формування перекладацької компетенції у сучасному суспільстві / А. Мельничук, М. Мостова // Лабораторний практикум з віртуальними лабораторними стендами : навч. посібник / А.М. Артеменко, Н.В. Зачепа, Ю.В. Зачепа, С.А. Сергієнко, В.К. та ін. Титюк. – Кременчук : NOVABOOK, 2022. – С. 42-45. – ISBN 978-617-639-379-5
1647583
  Чабан Г.В. Формування персоналу підприємства: фактори і методи / Г.В. Чабан, В.Г. Чабан, Л.В. Тірбах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2023. – Вип. 56. – С. 49-53. – ISSN 2306-546X
1647584
  Скрипник О.А. Формування персонологічного ідеалу бодгісатви за "Віламакірті нірдеша сутрою" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1647585
  Лупенко Ю.О. Формування перспективної моделі сільського господарства України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 11 (217). – С. 10-14. – ISSN 2221-1055
1647586
  Вдовиченко Є.В. Формування підводного флоту Російської імперії на Чорному морі напередодні Першої світової війни // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 4-7. – ISSN 2079-2999
1647587
  Бєлялов Т.Е. Формування підприємницького університету як центру інноваційних технологій : монографія / Бєлялов Талят Енверович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Новий курс, 2023. – 250, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-227. – ISBN 978-617-7886-42-5
1647588
  Бортнюк Т. Формування підприємницької компетентності майбутнього вчителя початкової школи: критеріальна характеристика // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 14-22. – ISSN 2312-5993
1647589
  Сущенко О.А. Формування підходу до кластерного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах глобальної конкуренції / О.А. Сущенко, І.М. Труніна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 91-96. – ISSN 2222-4459
1647590
  Іщенко А. Формування пізнавальної активності студентів (на матеріаліхудожніх текстів японською мовою) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано необхідність введення додаткового опрацювання художніх творів японською мовою в межах вивчення курсу з метою формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів та мотивування їх для подальшого плідного навчання. Визначено ...
1647591
  Чайковська Г.М. Формування пізнавальної діяльності студентів у процесі оволодіння графічною грамотністю в технічному вищому навчальному закладі / Г.М. Чайковська, Л.В. Салапак // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 411-416. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Формування повноцінних знань, умінь і навичок студентів істотно залежить від їх інженерно-графічної підготовки, яка має постійно розвиватися і вдосконалюватися у процесі вивчення низки програмних тем.
1647592
   Формування плазми кільцевого розрядника та її іонний склад / Л.С. Богдан, Ю.В. Задирака, Г.О. Зиков, С.М. Левитський, Є.В. Мартиш, В.Г. Петренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 56-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджено параметри, масовий склад іонів та їх розподіл за енергіями в плазмі, яка утворюється при електричному пробої у вакуумі між електродами, розташованими на внутрішній поверхні діелектричного кільця. Відмічена наявність кластерних іонів. ...
1647593
  Гнат Г.О. Формування планувальної структури квартир соціального і доступного житла : автореф. дис. ...канд. архітектури : 18.00.02 / Гнат Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів.політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1647594
  Харченко Н.А. Формування поглядів Г.С. Костюка як передумова його професійного становлення на теренах психологічної думки України // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 162-167. – (Психологічні науки ; № 2 (15), жовтень). – ISSN 2078-2128


  Закінчив Київський інститут народної освіти (КІНО), зараз КНУТШ.
1647595
  Калошин В.Ф. Формування позитивних особистісних змін у процесі професійного самовизначення студентів навчальних закладів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 11 (164). – С. 8-16
1647596
  Іщенко А.М. Формування позитивного іміджу державних службовців в Україні в умовах цифрової трансформації / А.М. Іщенко, А.А. Сінчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 108-114. – ISSN 2306-6814
1647597
  Беліченко Л. Формування позитивного іміджу фахівця: ознаки, механізми та технології // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 2 (72). – С. 12-20. – ISSN 2617-6858
1647598
  Наконечна Л. Формування позитивного ставлення студентів, майбутніх учителів мови, до діалектного мовлення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 164-170. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
1647599
  Свідерський Є. Формування показників звітності підприємств з податку на прибуток у 2011 році / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 10. – С. 15-21. – Бібліогр.: 10 назв
1647600
  Терещенко С.В. Формування полівалютної світової фінансової системи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 149-160 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
1647601
  Волошина О. Формування полікультурних компетентностей у майбутніх фахівців аграрної галузі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 99-104. – ISSN 2308-4634
1647602
  Пристайко О.Є. Формування політики безпеки та оборони Європейського Союзу та інтереси України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С135-142
1647603
  Ширай В. Формування політико-правових засад репатріації та соціальної адаптації кримських татар наприкінці XX - початку XXI cт. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-61. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми облаштування кримських татар. The problems of arrangement of Crimean Tatars are examined in the article.
1647604
  Кизименко І. Формування політичних партій України (90-ті роки XX ст.). Історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 103-107
1647605
  Зуйковська А.А. Формування політичної ідентичності у Луганській громаді у 1990-2012 рр.: фактори електоральної культури та сегментації місцевих рад // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 70-90
1647606
  Проскуріна Олена Олександрівна Формування політичної культури українського суспільства: проблеми і перспективи розвитку : Автореф. дис. ... канд. політичн. наук:23.00.03 / Проскуріна О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1647607
  Ткаченко Т.В. Формування політичної опозиції в Україні та країнах пострадянського простору: теоретико-порівняльний аналіз // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 81. – С. 109-117
1647608
  Дармороз Г.А. Формування політкультурних поглядів студентів-перекладачів // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 33-36
1647609
  Скавронський П. Формування поняття про природоохоронні території в шкільному курсі "Фізична географія України" // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 205-208. – ISBN 978-617-7069-36-1
1647610
  Кравець О. Формування поняття самозахисту в цивілістичній доктрині // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 157
1647611
  Липова Л.А. Формування понять речовини і матеріалу при вивченні хімії / Л.А. Липова. – Київ : Радянська школа, 1985. – 96 с.
1647612
  Килипенко Н.Є. Формування попиту і пропозиції грошей учасниками грошового ринку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 180-185. – ISBN 5-7763-2435-1
1647613
  Анішина Н. Формування попиту на робочу силу в регіонах України в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки / Н. Анішина, Л. Колєшня // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 3-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1647614
  Порфімович О. Формування поточного іміджу представника вищого керівного складу системи МВС України на тлі конфліктогенності суспільства // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.382-389. – ISBN 966-73-53-51-Х
1647615
  Шаповалова Е.О. Формування почуття прекрасного на уроках літератури / Е.О. Шаповалова, П.М. Яковенко. – Київ, 1987. – 116с.
1647616
  Гудима Н. Формування правил мовленнєвого етикету молодших школярів у світлі ідей Івана Огієнка та концепції нової української школи / Н. Гудима, О. Ковальчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 97-104. – (Серія філологічна ; вип. 18). – ISSN 2309-7086


  У статті описано процес формування мовленнєвого етикету молодших школярів на уроках мовно-літературної освітньої галузі Нової української школи з використанням лінгвістичної та науково-педагогічної спадщини визначного культурного, церковного й ...
1647617
  Устименко В.М. Формування правничої бази для регулювання міжетнічних відносин у період Української Центральної Ради // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 79-88. – ISSN 0130-5247
1647618
  Кулинич П.Ф. Формування правових засад створення та діяльності державного земельного банку: стан та перспективи // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 10. – С. 20-25
1647619
  Станіславчук С.М. Формування правової культури - головна мета виховання майбутніх високопрофесійних працівників міліції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 36-45. – (Юридична ; Вип. 1)
1647620
  Коваленко І.П. Формування правової культури майбутніх тележурналістів в умовах становлення ринкових відносин // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 150-156. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Висвітлено проблему формування правової культури студентів факультету кіно-телемистецтва, котрі навчаються за спеціальністю тележурналістика, в умовах становлення ринкових відносин з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності. ...
1647621
  Бортна Л.В. Формування правової культури на Українських землях у другій половині XIX - на початку XX ст. // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 16-20
1647622
  Ганзенко Олександр Олександрович Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.01. / Ганзенко Олександр Олександрович; Запорізький юридичний ін-тут МВС України. – Запоріжжя, 2002. – 198 л. + Додатки: л. 192-198. – Бібліогр.: л. 175-191
1647623
  Ганзенко Олександр Олександрович Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна : Автореф. дис. канд. юрид.наук: 12.00.01. / Ганзенко О.О.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
1647624
  Коваленко І.П. Формування правової культури тележурналістів як чинник розвитку демократичного процесу в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – C. 46-52
1647625
  Цимбалюк М. Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.57-61. – ISSN 0132-1331
1647626
  Іванюк І.В. Формування правосвідомості і правової культури школярів у ЗНЗ // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 159-160
1647627
   Формування правосвідомості юриста. – Львів, 1997. – 96с.
1647628
  Скрипник І. Формування праксеологічної компетентності магістрів стоматології : сучасні підходи / І. Скрипник, Я. Кульбашна, В. Захарова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 99-106. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1647629
  Скрипник І. Формування праксеологічної компетентності магістрів стоматології: мотиваційна складова / І. Скрипник, Я. Кульбашна, В. Захарова // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 56-65. – ISSN 2226-3012
1647630
  Козаченко Л.А. Формування практико-орієнтованого освітнього середовища у реалізації освітніх програм аграрних закладів вищої освіти // Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрної сфери - запорука продовольчої безпеки країни : міжнар. форум : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2022 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2022. – С. 163-165. – ISBN 978-617-7149-59-9
1647631
  Вербицький В.В. Формування практичного розуму цілеспрямованого учня : (з досвіду сталого розвитку позашкільної еколого-натуралістичної освіти) / В.В. Вербицький; МОНУ. Ін-тут педагогіки АПН України. – Київ : Деміур, 2002. – 232с. – ISBN 5-7780-08-2
1647632
  Онищенко А.М. Формування пріоритетів міждержавної еколого-економічної політики скорочення емісій парникових газів в рамках виконання Паризької угоди // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.В. Піскунова, І.В. Луняк, З.П. Бараник [та ін]. – Київ, 2018. – № 96. – C. 178-188. – ISSN 2616-6437
1647633
  Назаренко С.А. Формування програмно-цільового підходу до розвитку кластера / С.А. Назаренко, В.Ф. Проскура // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 233-237
1647634
  Самойленко О.А. Формування продуктивності і якості зерна ячменю озимого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Присивашшя : автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук : 06.01.09 / Самойленко О.А. ; Ін-т зернового господарства ; Нац. акад. аграр. наук України. – Дніпропетровськ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1647635
  Рябчикова О.В. Формування проектно-технологічної компетентності учнів на уроках математики з використанням сучасних тривимірних технологій // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 165-171. – ISSN 2074-8922
1647636
   Формування проектної компетентності у майбутніх бакалаврів / Т. Кучай, М. Запотічна, О. Ієвлєв, О. Сулим, Н. Мукан, О. Кучай, О. Біда // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 84-90. – ISSN 2312-5993
1647637
  Касьян В.В. Формування професійних компетентностей здобувачів освіти під час проходження виробничої практики // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. ; редкол.: Збанацька О.М., Філіппова Н.П., Бездрабко В.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4. – C. 133-139. – ISSN 2409-9805
1647638
  Барановська Л.В. Формування професійно-мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців законоохоронної сфери / Л.В. Барановська, І.А. Саражинська // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 45-50. – Бібліогр.: Літ.: С. 50; 5 поз. – (Бібліотека Інституту філології)
1647639
  Кінах Н. Формування професійно-педагогічного підприємництва вчителя початкової школи як наукова проблема // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 192-206. – ISSN 2312-5993
1647640
  Кінах Н. Формування професійно-педагогічного підприємництва вчителя у площині цифровізації неперервної освіти / Н. Кінах, Н. Рубльова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 137-149. – ISSN 2312-5993
1647641
  Ткаченко Л. Формування професійно-педагогічної компетентності викладача ВНЗ // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 337-341. – ISBN 978-617-7009-20-6
1647642
  Євсюков О. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 1 (75). – С. 48-53. – ISSN 1562-529Х
1647643
  Даниленко Н.В. Формування професійно важливих якостей студентів-психологів у процесі становлення їхньої особистісної зрілості // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 47-53. – (Психологія ; вип. 50). – ISSN 2312-1599
1647644
  Хромченкова Н.М. Формування професійної відповідальності майбутніх журналістів на бакалаврському рівні вищої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хромченкова Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2022. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1647645
  Сатановська Л. Формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів освіти в умовах вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-70. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито аспекти формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів освіти в умовах вищого навчального закладу. Доведено, що професійна відповідальність майбутніх фахівців полягає в готовності діяти на основі усвідомлення своїх обов"язків ...
1647646
  Мешко Г.М. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів / Г.М. Мешко, О.І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 103-106. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1647647
  Болдова А.А. Формування професійної етики майбутніх працівників податкової служби в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу: моделювання процесу // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 299-305
1647648
  Балануца О. Формування професійної ідентичності майбутніх дипломатів у процесі професійної підготовки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 95-104. – ISSN 2312-5993
1647649
  Мацко-Демиденко Формування професійної ідентичності студентської молоді // Ідентичність часів війни: трансформації та практики визнання / В. Бурлачук, Н. Костенко, Мацко-Демиденко, М. Наумова, А. та ін. Ручка. – Київ : Ін-т соціології НАН України, 2023. – С. 191-217. – ISBN 978-617-14-0154-9
1647650
  Васіна Л.С. Формування професійної компетентності - пріоритетне завдання реформування освіти // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 47-51
1647651
  Сорокотяга І. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів морської галузі в закладах вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 259-270. – ISSN 2312-5993
1647652
  Дембіцька С.В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівцв економічних спеціальностей у ЗВО / С.В. Дембіцька, О.В. Кобилянський, С.С. Пугач // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; голов. ред. Школа О.М. ; редкол.: Голубнича Л.О., Васьківська Г.О., Тиха Рената [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 48. – C. 15-22. – ISSN 2074-8167
1647653
  Фаст А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із публічного адміністрування з використанням досвіду США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 473-482. – ISSN 2312-5993
1647654
   Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу : наук. посібник для вищих навч. закладів / [Іванцова Н.Б. та ін.] ; під заг. ред. Якименко С.І. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2011. – 459, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 459-460. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-194-065-8
1647655
  Жихорська О. Формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу закладу вищої освіти в умовах інтеграції неформальної та інформальної освіти // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 194-202. – ISBN 978-617-7890-23-1
1647656
  Болотний І.В. Формування професійної компетентності офіцерів спеціального призначення національної гвардії України: теоретичний аспект // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – C. 88-94. – ISSN 1609-8595


  У статті описуються основні етапи історії компетентнісного підходу в освіті, аналізуються загально-теоретичні основи формування професійної компетентності та педагогічні умови її ефективності у офіцерів спеціального призначення Національної гвардії ...
1647657
   Формування професійної компетентності сучасного фахівця в умовах євроінтеграції = Formation of Modern Specialist"s Professionai Competence in the Context of European Integration : зб. наук. праць / Укр. Акад. Акмеології, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького (Україна) [та ін.] ; за заг. ред. С.П. Архипової. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2018. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-353-457-2
1647658
  Панченко В.Ф. Формування професійної компетентності у курсантів вищих військових навчальних закладів у системі двоциклової підготовки військових фахівців з навчальної дисципліни "Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт" / В.Ф. Панченко, С.А. Тарасюк, А.Є. Бутенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 274-280


  У статті обґрунтовано необхідність формування оновленого змісту програми з навчальної дисципліни "Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт" для курсантів вищих військових навчальних закладів при переході системи вищої освіти на ...
1647659
  Видолюб Н. Формування професійної компетентності у майбутніх вчителів / Н. Видолюб, О. Гейліх // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 42-50. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1647660
  Митровка Я.Ю. Формування професійної комунікації бібліотекарів як умова ефективного розвитку бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 151-159


  Висвітлюється стан розвитку провідних каналів професійної комунікації в бібліотечному середовищі. Визначено канали, які нині є недоступними для певної частини бібліотечних фахівців, а також причини, що унеможливлюють їх використання.
1647661
  Сидоренко Н.С. Формування професійної культури державних службовців : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.03 / Сидоренко Н.С. ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; Нац. акад. держ. управління при президентові України. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1647662
  Борин Г. Формування професійної культури студента у процесі фахової підготовки // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 43-48. – ISSN 2409-9244


  У статті проаналізовано погляди учених на проблему формування професійної культури майбутнього педагога в умовах ВНЗ та окреслено оптимальні шляхи щодо культурного розвитку особистості студента в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.
1647663
  Козлакова Г.О. Формування професійної культури студентів технічного університету засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 5 (141). – С. 429-434
1647664
  Цегольник П.А. Формування професійної моделі фахівця в сфері управління : Автореф... канд. держ. управл.наук: 25.00.03 / Цегольник П. А.; Укр. держ акад. управл. при презид. Укр. – К., 1997. – 16л.
1647665
  Щирба В.С. Формування професійної мотивації при вивченні дискретних структур студентами напряму підготовки 122 комп""ютерні науки / В.С. Щирба, Р.В. Моцик, О.В. Фуртель // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 179-182. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1647666
  Смолюк І.О. Формування професійної самостійності студентів педагогічних спеціальностей / І.О. Смолюк, С.В. Смолюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 38-41. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  На підставі сучасних вимог до професії учителя в статті з"ясовано суть поняття "професійна самостійність" та подано результати дослідження психолого-педагогічних умов формування основ професійної самостійності.
1647667
  Ігнатенко П.Р. Формування професійної спрямованості старшокласників / П.Р. Ігнатенко. – К., 1983. – 47с.
1647668
  Кришталь М.А. Формування професійної та фахової компетентності у майбутніх бакалаврів пожежної безпеки як основна функція педагогів військово-спеціальних дисциплін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 247-253
1647669
  Брюховецька О.В. Формування професійної толерантності у керівників освітніх організацій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 1. – С. 42-50
1647670
  Коновалик В. Формування професіоналізму майбутнього вчителя // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 32-37. – ISSN 2077-1827
1647671
  Федулова І.В. Формування процесу ризик-менеджменту на підприємстві // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – C. 104-111. – (Серія "Економічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5843
1647672
  Акімов О.О. Формування психологічної готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах євроінтеграції України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.03 / Акімов Олександр Олексійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1647673
  Соснюк О.П. Формування психологічної готовності до інноваційної діяльності в умовах соціально-психологічного тренінгу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 105-118.
1647674
  Тюптя О.В. Формування психологічної готовності до професійної діяльності представників соціономічних професій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  На основі проведеного теоретичного аналізу літератури виділено основні підходи щодо розгляду готовності до професійної діяльності. Побудовано модель психологічної готовності до професійної соціономічної діяльності. Обгрунтовано вибір методичних засобів ...
1647675
  Вигівська О.В. Формування психологічної готовності майбутніх офіцерів до дій в умовах гібридної війни // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 94-95
1647676
  Юник І. Формування психологічної стійкості комунікаторів у процесі підготовки до професійної дільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 58-62. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічну стійкість комунікаторів як їх особистісну властивість, що входить у синдром стану психологічної готовності до комунікативної діяльності. Психологічна стійкість інтерпретується як не вроджена, а набута властивість, яка ...
1647677
  Кохан А. Формування публічної політики як механізму протидії політичним маніпулюванням у прийнятті політико-управлінських рішень // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 176-183
1647678
  Генега Р.Я. Формування радянського соціального простору у Львові (1944–1953 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 77-91. – ISSN 0130-5247
1647679
  Чеберяко О. Формування районних бюджетів в УСРР 1920-х рр. в контексті адміністративно-територіального реформування // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 171-182
1647680
  Шкапяк О. Формування раціональної моделі фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 18-33. – ISSN 2304-2281
1647681
  Болдуєв М.В. Формування регіональної аграрної політики в Україні та забезпечення розвитку АПК // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-16.
1647682
  Борисов О.Г. Формування регіональної безпеки зовнішньоекономічної діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 167-170
1647683
  Макаренко Н.Ю. Формування регіональної етнополітичної специфіки України у XX ст.: вплив соціально-економічних чинників // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 59-68. – ISBN 978-617-7107-06-3
1647684
  Драган І.В. Формування регіональної системи управління у сфері природокористування на інноваційній основі // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 1 (71), січень - лютий. – С. 9-10
1647685
  Осовський Олег Антонович Формування регіональної стратегії розвитку малого підприємництва : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.10.01 / Осовський О.А.; Науково-дослідний економічний ін-тут. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
1647686
  Кравченко О.Л. Формування редакторських підходів до довідкових видань у 20-х рр. XX ст.(на матеріалі рецензій "Вісника ІУНМ") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті на матеріалі вміщених у "Віснику ІУНМ" рецензій проаналізовано розуміння науковцями 20-х рр. ХХ ст. функціонального призначення довідкових видань, впливу читацької аудиторії на визначення їхнього обсягу й характеру матеріалу, макро- і ...
1647687
  Васюк Н.О. Формування резерву управлінського персоналу у сфері охорони здоров"я в Україні як складової кар"єрного розвитку / Н.О. Васюк, О.О. Котов, Т.В. Савіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 139-144. – ISSN 2306-6814
1647688
  Левко О.В. Формування релігійно-етичного лексикону в українській мові XVI-XVII ст. (на матеріалі Послання до галатів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. І. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 2 (74). – С. 72-89. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397


  Простежено витоки формування релігійно-етичного лексикону української мови в писемних пам’ятках конфесійного стилю ранньомодерної доби. Досліджено відтворення каталогу пороків і чеснот у Посланні до Галатів (Гал. 5:19–23) у Крехівському Апостолі, ...
1647689
  Філіппова Н.П. Формування репозитарію персональних бібліографічних покажчиків: визначення вимог і формулювання завдань // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 3. – С. 13-22. – ISSN 2409-9805
1647690
  Галіцейська Ю. Формування ресурсів комерційних банків // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 161-163. – ISSN 1815-3232
1647691
   Формування ресурсів підземних вод на Україні. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – 111с.
1647692
  Куценко Т.М. Формування ресурсів фінансового забезпечення інноваційного розвитку регіону // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 31-40
1647693
  Артемов В. Формування ризик-орієнтованої компетентності військовослужбовців в умовах переходу на світові стандарти безпеки / В. Артемов, Н. Литвиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 11-16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
1647694
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 2(21). – 2003
1647695
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3(22). – 2003
1647696
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 4(23). – 2003
1647697
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11(30). – 2003
1647698
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12(31). – 2003
1647699
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11 (66). – 2006
1647700
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1 (68). – 2007
1647701
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 3 (70). – 2007
1647702
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 5 (72). – 2007
1647703
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 2 (117). – 2011
1647704
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (119). – 2011
1647705
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 6 (121). – 2011
1647706
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (127). – 2011
1647707
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 6 (133). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1647708
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 (138). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1647709
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 1 (140). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647710
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 2 (141). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647711
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 10 (149). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647712
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 4 (155). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647713
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 5 (156). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647714
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 7/8 ( 158/159 ). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647715
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 9 ( 160 ). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647716
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 4 (167). – 2015. – 241 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647717
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (170/171). – 2015. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647718
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 11 (174). – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647719
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
№ 12 (175 ). – 2015. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647720
  Новосельська Л.І. Формування ринкових відносин у сфері рекреаційного природокористування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.2. – С. 327-331. – ISBN 5-7763-2435-1
1647721
  Мороз Дмитро Анатолійович Формування ринкового устрою в економічно нерозвинених країнах (на прикладі еволюційного розвитку Гонконку) : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Мороз Дмитро Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1647722
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спеціальний випуск : у 2-х ч. / [редкол. спец. вип. : А. Ф. Павленко (відп. ред.), Г.О. Швиданенко, А.П. Наливайко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-453-4; 978-966-483-454-1 (Ч. 1)
Ч. 1 : Економіка підприємства: теорія і практика. – 2010. – 435, [1]с. : іл., табл. – Паг. частин заг. — Зб. засн. у 1992 р. – Бібліогр. наприкінці ст.
1647723
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. випуск : у 2-х ч. / [редкол. спец. вип.: А.Ф. Павленко (відп. ред.), Г.О. Швиданенко, А.П. Наливайко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-453-4; 978-966-483-455-8 (Ч. 2)
Ч. 2 : Економіка підприємства: теорія і практика. – 2010. – 401, [1] с. : іл., табл. – Паг. частин заг. — Зб. засн. у 1992 р. – Бібліогр. наприкінці ст.
1647724
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 24. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1647725
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : Збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 25. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія економічна ; Вип 25)
1647726
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 26, ч. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1647727
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 26, ч. 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647728
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 27. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія економічна)
1647729
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 28. – 2012. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647730
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 30. – 2013. – 308 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647731
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 31, ч. 1. – 2014. – 487 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647732
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 31, ч. 2. – 2014. – 436 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647733
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 32. – 2014. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647734
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 33, ч. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647735
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 33, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1647736
  Мурадов А.Д. Формування ринкової мотивації до праці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 104-113. – (Економіка ; Вип. 37)


  Досліджуються елементи механізму мотивації до праці в ринковій моделі господарювання. Звернута увага на можливості застосування мотивації до праці на початку розбудови незалежної України.
1647737
  Селезньова Людмила Василівна Формування ринку екологічних послуг в економіці України : Автореф. дис.... канд. економ. наук:08.01.01 / Селезньова Л. В.; КУ ім. Т, Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
1647738
  Коу Сяохуа Формування ринку китайської місцевої газети в перехідний період (1978 - 2005 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Коу Сяохуа; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1647739
  Коваль І.Г. Формування ринку праці в Україні та його вплив на зміни соціальної структури суспільства. : Автореф... Канд.соціал.наук: 22.00.03 / Коваль І.Г.; НАН Укр. – К, 1994. – 17л.
1647740
  Чорнобай О. Формування риторико-комунікативної компетентності судового оратора // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 120-126. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1647741
  Сковронський Д. Формування риторико-комунікативної компетентності судового оратора // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 96-102. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1647742
  Лось Ф.Є. Формування робітничого класу на Україні / Ф.Є. Лось. – Київ, 1949. – 27с.
1647743
  Мельник Л.Г. Формування робітничого класу на Україні : Транспортний пролетаріат у 60-90-х роках XIX ст. / Л.Г. Мельник. – Київ : Вид. при Київ. ун-т вид. об"єдн. "Вища школа", 1988. – 104 с. – ISBN 5-11-000362-9
1647744
  Кравченко І.С. Формування робочої сили: мегаекономічний аспект // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 69-78. – ISSN 2072-9480
1647745
  Холох О.І. Формування російською федерацією негативних стереотипів з України та українців та їх вплив на колективний інтелект російського населення / О.І. Холох, І.Г. Євсєєв, К.В. Халіманенко // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 4 (74). – С. 151-160. – ISSN 2617-6858
1647746
  Сотник І.М. Формування самовідтворювального еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 5-14. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1647747
  Краснова Н.М. Формування світовідображення в учнів 5-7 класів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю у процесі образотворчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Краснова Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1647748
  Білогур В. Формування світоглядної культури студентів як основа управління процесом становлення їхньої системи цінностей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 93-99. – ISSN 2078-1016
1647749
  Слесаренко О.О. Формування світогляду М.П. Драгоманова як історика (1870-ті-середина 1870-х рр.) // Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 4/5. – С. 243-250
1647750
  Якубовська М.С. Формування світогляду студента як основа професійного становлення майбутнього професіонала-фахівця (з досвіду роботи професора О. Я. Красівського) // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2013. – № 1/2 (61/62). – С. 90-96. – ISSN 0554-4866
1647751
  Мощанський В.М. Формування світогляду учнів під час вивчення фізики / В.М. Мощанський. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144с.
1647752
  Марчук О.О. Формування світогляду учнів початкових класів крізь призму Шевченкової лірики // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 32-38. – ISBN 978-966-7359-72-0
1647753
  Поліщук О.М. Формування сектору безпеки і оборони України: екосистемний підхід // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2019. – Вип. 141 (№ 2), ч. 3 : Політичні науки. – С. 62-66. – ISSN 2076-1554
1647754
  Римашевський Ю. Формування семантичного поля "Національна ідея" на межі ХІХ та ХХ ст.: контекст праць Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 198-207. – ISSN 0130-528Х
1647755
  Лизогуб В.С. Формування сили нервових процесів у онтогенезі людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-68. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Вивчено вікові особливості формування сили нервових процесів (НП) у людей віком від 6 до 70 років. Проведений порівняльний аналіз цих параметрів у осіб, які не займалися спортом (неспортсмени) та тих, хто відвідував спортивні секції (спортсмени). ...
1647756
  Колесник С.А. Формування синергетичного підходу як засобу пізнання дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
1647757
  Кудирко Л. Формування систем збуту за участі міжнародних роздрібних торговельних мереж / Л. Кудирко, І. Севрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-42. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено авторське визначення поняття "міжнародна роздрібна торговельна мережа". Розкрито особливості формування систем збуту міжнародними роздрібними торговельними мережами. Визначено алгоритм взаємовідносин між учасниками каналу збуту ...
1647758
  Клочок С. Формування систем метаданих цифрових історико-культурних ресурсів бібліотек / Станіслава Клочок // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 3 (227). – С. 29-36. – ISSN 1029-7200


  Статтю присвячено питанням інформаційної архітектури електронних історико-культурних ресурсів. Розглянуто проблеми опису і організації полідокументних ресурсів, вибору систем метаданих та інтеграції метаописів. Зроблено огляд основних систем метаданих ...
1647759
  Бойко С. Формування системи антикризового управління підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-53. – (Економіка ; вип. 41)


  Ідеться про формування системи антикризового управління підприємства.
1647760
  Маркєєва О.Д. Формування системи антитерористичної безпеки держави у сучасних умовах / О.Д. Маркєєва, Б.Л. Розвадовський // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – С. 27-36. – ISSN 2616-9460
1647761
  Грищенко Т.В. Формування системи банківського кредитування експертної діяльності українських підприємств : ринок фінансових послуг / Т.В. Грищенко, В.В. Курищук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 107-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1647762
  Садівничий В.О. Формування системи ветеринарної преси підросійської України в середині XIX - перших десятиліттях XX століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 121-125. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті висвітлено процеси виникнення, формування та функціонування періодичних видань із питань ветеринарії, що в сер. 19 - на поч. 20 ст. видавалися на території України, яка входила до складу Російської імперії, а також питання систематизації цих ...
1647763
  Болдуєв М.В. Формування системи внутрішньорегіонального бюджетного контролю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 19-24. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1647764
  Крушельницька Т. Формування системи державного управління ринком алкоголю і тютюну в перехідній економіці України // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.70-79
1647765
  Ємельяненко Л.М. Формування системи збалансування людського та технологічного розвитку в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 77-82
1647766
  Шкляр А.І. Формування системи індикаторів фінансової стабільності на ринках, що розвиваються: актуальні підходи для України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 37-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-7988
1647767
  Гасанов С.С. Формування системи індикаторів фінансової стійкості сектору загального державного управління / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 18-36 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
1647768
  Камбалова Я. Формування системи історичних знань про створення та розвиток станово-представницьких органів західноєвропейських країн у епоху Середньовіччя на уроках всесвітньої історії у 7 класі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 31-44. – ISSN 2312-5993
1647769
  Щєлко В. Формування системи комплексної підготовки фахівців в освіті за допомогою інтерактивних технологій // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 223-230. – ISSN 1998-6939


  У статті розкриваються питання інноваційного підходу до організації навчального процесу в закладах освіти. У статті розглянуто питання використання інтерактивної технології у процесі навчання.
1647770
  Онищук Н. Формування системи маркетингу співпраці туристичних підприємств // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 7 (227). – С. 111-121. – ISSN 2409-9260
1647771
  Михайлов С.В. Формування системи менеджменту підприємницьких структур інноваційних кластерів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 23, грудень. – С. 53-59. – ISSN 2306-6814
1647772
  Данилюк М. Формування системи моніторингу ефективності діяльності бізнес-інкубаторів / М. Данилюк, Р. Бойчук, Б. Гречаник // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 43-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1647773
   Формування системи надання адміністративних послуг органами державної фіскальної служби України : монографія / Акімова Л.М., Левчук С.М., Акімов О.О., Кузьмін О.В. ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2018. – 192, [4] с. – Бібліогр.: с. 166-188. – ISBN 978-966-289-196-6
1647774
  Мотузка О.М. Формування системи показників статистики міжнародної технічної допомоги // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 64-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1647775
  Мотузка О.М. Формування системи показників статистики міжнародної технічної допомоги
1647776
  Рибальченко С.М. Формування системи показників стратегічного управління підприємствами в рамках стратегії соціо-еколого-економічного розвитку регіонів // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 66-71. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1647777
  Єрєгян А.Р. Формування системи покарань в Київській Русі: аналіз основних джерел права Х-ХІІ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 55-58
1647778
  Грабчук О. Формування системи принципів фінансового ризик-менеджменту / О. Грабчук, К. Тимощенко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 241-244. – ISSN 1993-0259
1647779
  Пасіка С. Формування системи соціального забезпечення військовослужбовців / С. Пасіка, С. Ненько // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 44-47
1647780
  Хом"як Наталія Василівна Формування системи соціального захисту сільського населення в радіоактивно забруднених районах : Автореф... канд. економ.наук: 08.09.03 / Хом"як Наталія Василівна; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – К., 1996. – 17л.
1647781
  Чеховська М. Формування системи стратегічних комунікацій між Україною та НАТО з питань енергетичної безпеки / М. Чеховська, О. Уфімцева // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 130-133. – ISBN 978-617-7814-10-7
1647782
  Маргасова В.Г. Формування системи стратегічного забезпечення стійкості національної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 4-9. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розкрито потенціал системно-синергетичного підходу при формуванні системи стратегічного забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці. Визначено сутність, структуру та властивості системи, розглянуто її функції, методи, ...
1647783
  Лебедь І.Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній ( на прикладі компаній легкої промисловості ) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1647784
  Лебедь І.Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній (на прикладі компаній легкої промисловості) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. – Додатки: л. 220-223. – Бібліогр.: л. 201-219
1647785
  Рущишин М.О. Формування системи стратегічного управління фінансовими ресурсами інноваційного розвитку підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 9 (548) : Закордонний досвід щодо повоєнного відновлення соціально-економічного розвитку. – С. 233-240. – ISSN 2222-4459
1647786
  Пальчинський О. Формування системи управління витратами на підприємстві // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 43-45
1647787
  Кривич Я.М. Формування системи управління інноваційним потенціалом банку / Я.М. Кривич, К.Ю. Тверітін // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 210-217
1647788
  Ліснича В.М. Формування системи управління культурою в Україні: 1991–2004 рр. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 50-54


  У статті розкривається процес формування системи управління галуззю культури України у 1991–2004 рр. Складність цього процесу зумовлена особливостями соціального, гуманітарного, політичного та економічного розвитку держави, неврегульованістю низки ...
1647789
  Лісун Я.В. Формування системи управління стратегічною гнучкістю підприємств / Я.В. Лісун, Н.В. Хлістунова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 170-176. – ISSN 1993-6788
1647790
  Білинська М. Формування системи управління якістю вищої медичної освіти в Україні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.141-148. – ISBN 966-73-53-51-Х
1647791
  Довгаль А. Формування системи фінансово-економічної безпеки на підприємстві / А. Довгаль, Н. Пархоменко // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 5 (72). – С. 78-84. – ISSN 2409-8892
1647792
  Кравцов С.О. Формування складу арбітрів, забезпечувальні заходи, отримання, збереження та забезпечення доказів у міжнародному комерційному арбітражі // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 3 (12). – С. 160-168
1647793
  Шпітько І.М. Формування слов"янських соматизмів у світлі лінгвістичної теорії О.О. Потебні / І.М. Шпітько, С.Ю. Жарко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – С. 19-25. – (Серія "Філологія" ; вип. 88). – ISSN 2227-1864
1647794
  Галицька С. Формування словника класифікаційних індексів електронного каталогу в контексті науково-методичного забезпечення процесів систематизування / Світлана Галицька, Тетяна Медвідь // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 21-25. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено питання формування словника класифікаційних індексів в електронному каталозі НБУВ. Розглянуто робочий процес внесення індексів до бібліографічних записів. Наведено приклади помилок, які порушують структуру словника і заважають ...
1647795
  Кондрашова М.В. Формування соціальних і економічних інституцій в умовах ринкової економічної ситеми // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 108-110. – Бібліогр.: 10 назв
1647796
  Бірюкова Т.Ф. Формування соціальних та професійних компетенцій у вищих навчальних закладах України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 141-150
1647797
  Дмитрук С.М. Формування соціально-економічного механізму збереження людського капіталу України в умовах кризи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 59-64. – ISSN 2222-4459
1647798
  Коміссаров Вадим Олексійович Формування соціально-культурного простору середнього навчально-виховного закладу : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Коміссаров В.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1647799
  Щербина В. Формування соціально-психологічних аспектів кіберкомунікаційних практик у навчальному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Автор на матеріалах пілотажного соціально-психологічного дослідження розглядає проблему формування новітніх комунікативних практик у навчально-виховному процесі сучасної української вищої школи. Автор робить висновок про необхідність впровадження ...
1647800
  Колосок А.М. Формування соціально відповідальної політики у Волинській області // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 319-324. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1647801
  Малиш М.М. Формування соціально сприятливого комунікаційного середовища як засіб соціального управління // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 9-12


  Розглядаються окремі аспекти соціальної комунікації управлінського персоналу органів внутрішніх справ як суб"єкта реалізації соціальноорієнтованої складової внутрішньої політики держави. Some aspects of social communication of the managerial personnel ...
1647802
  Дяченко М.Д. Формування соціальної активності майбутнього журналіста в контексті соціальної зрілості особистості // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 16-25. – ISSN 1817-3764


  У статті здійснено спробу розкрити сутність понять "соціальна активність", "професійна самосвідомість", "соціальна зрілість", висвітлено наукові погляди на проблему формування соціальної активності в контексті соціальної зрілості особистості, окреслено ...
1647803
  Субіна О.О. Формування соціальної компетентності майбутніх викладачів гуманітарних спеціальностей в умовах магістратури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Субіна Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1647804
  Фінін Г.І. Формування соціальної компетентності педагогічних кадрів у сучасному освітньому просторі // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 4 (51). – С. 34-45. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1647805
  Смолій В.А. Формування соціальної свідомості народних мас України в ході класової боротьби (друга половина 17-18 ст.) / В.А. Смолій; АН УРСР; Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1985. – 264с.
1647806
  Вініченко А.А. Формування соціокультурних цінностей молоді у процесі навчання в закладі вищої освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. закл. вищ. освіти "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2021. – C. 23-38. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 16 (45)). – ISSN 2218-7650
1647807
  Зязюн Л. Формування соціокультурної компетентності учнів засобами коміксів на уроках української мови в 6-му класі середньої школи / Л. Зязюн, М. Дзюба // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філолології; голов. ред. О. Любашенко ; редкол.: Daniel M.К. Lam, Isobel Rainey, Olena Rossi [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7 (2-2021). – С. 53-60. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  Стаття присвячена дослідженню дидактичного потенціалу використання коміксів для формування соціокультурної компетентності учнів середньої загальноосвітньої школи на уроках української мови. Актуальність проблеми пов"язана з необхідністю реформування ...
1647808
  Бурячок А.А. Формування спільного фонду соціально-політичної лексики східнослов"янських мов : назви відносин між державами, народами / А.А. Бурячок ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1983. – 248 с. – Бібліогр.: с. 226-230
1647809
  Манжола В.А. Формування спільної зовнішньої політики та політики безпеки / В.А. Манжола, В.В. Копійка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено питанням політичного та воєнного співробітництва країн Європейського Союзу, формуванню ефективного механізму проведення єдиної зовнішньої політики та політики безпеки. This article is devoted to issues of political and military ...
1647810
  Журило В. Формування споживчих мотивацій на ринках технологічних інновацій: теоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-39. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто структуру мотиваційного процесу споживачів продуктів технологічних інновацій, здійснено класифікацію споживчих мотивів, визначено зовнішні та внутрішні стимули формування мотивації споживачів. Рассмотрена структура мотивационного ...
1647811
  Чухрай Н. Формування споживчої корисності на ринку логістичних послуг / Н. Чухрай, Є. Крикавський // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 32-41. – ISSN 1562-0905
1647812
  Негода В. Формування спроможних територіальних громад - передумова децентралізаційної реформи // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 7-8. – ISSN 2313-559X
1647813
  Третяк А.М. Формування сталого землекористування сільських територій: європейський досвід / А.М. Третяк, В.М. Другак // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 64-73 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-1677
1647814
  Казьмирчук М. Формування станів та особливості їхнього етнічного складу на Правобережній Україні у другій половині XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 81-90


  У статті аналізуються формування станів, особливості їхнього етнічного складу на Правобережній Україні у пореформений період, робиться спроба дати термінологічне пояснення "класу" і "стану".
1647815
  Карпиленко В. Формування становлення до зарубіжних країн за допомогою фреймів у ЗМК // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 393-398
1647816
  Коваль І. Формування статутного капіталу майновими правами промислової власності: законодавче і локальне регулювання / І. Коваль, К. Оверковський // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 141-161. – ISSN 1026-9932
1647817
  Кузнєцова О. Формування стилю професійної діяльності як запорука успішності майбутнього фахівця // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – № 6 (61). – С. 85-88. – ISSN 1562-529Х
1647818
   Формування стилю соціалістичної архітектури. – Київ, 1961. – 219 с.
1647819
  Костецький В. Формування стратегії антикризового управління підприємством // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 208-211. – ISSN 1993-0259
1647820
  Мосьондз С.О. Формування стратегії державної політики у сфері науки в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 266-273. – ISSN 1609-0462
1647821
  Селіверстова Л.С. Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 309-314 : Табл.. рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1647822
  Лєбєдєва Е.В. Формування стратегії маркетингової політики в умовах ринкової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 10 (269). – С. 20-24. – ISSN 2522-1620
1647823
  Куриліна О.В. Формування стратегії реструктуризації економічної безпеки держав Східного партнерства // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 85-88. – ISSN 1729-7036
1647824
  Патюта І.М. Формування стратегії розвитку фінансового моніторингу в банківській системі України : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 224-231 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1647825
  Мазур Ю. Формування стратегії розвитку цифрової економіки України // Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни і повоєнного відновлення : зб. матеріалів ІІ-го Всеукр. конкурсу наук. робіт здобувачів вищ. освіти та молодих вчених з нагоди 25-річчя засн. інституції Уповноваж. Верх. Ради України з прав людини / НАН України ; Держ. установа "Ін-т економіко-прав. дослідж. ім. В.К. Мамутова НАН України" ; Уповноваж. Верх. Ради України з прав людини [та ін. ; заг. ред.: В.А. Устименко]. – Київ : ВАІТЕ, 2023. – С. 22-31. – ISBN 978-617-14-0056-6
1647826
  Шкарлет С. Формування стратегії сталого розвитку економіки України бінарного типу / С. Шкарлет, В. Микитенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 4-7 : табл. – ISSN 1810-3944
1647827
  Савельєв В.В. Формування стратегій глобальної маркетингової діяльності підприємств на ринку продуктів харчування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савельєв Вадим Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 192 л. – Додатки: л. 186-192. – Бібліогр.: л. 170-185
1647828
  Савельєв В.В. Формування стратегій глобальної маркетингової діяльності підприємств на ринку продуктів харчування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савельєв Вадим Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1647829
  Карпінська Г.В. Формування стратегій підприємств в контексті розвитку ринку інноваційних технологій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 23, № 3 (80). – С. 143-154. – ISSN 2524-003X
1647830
  Столяров В.В. Формування стратегій розвитку аграрного сектору економіки в умовах глобалізації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 4 (234), квітень. – С. 18-23. – ISSN 2221-1055
1647831
  Губарєва І.О. Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 122-129. – ISSN 1993-6788
1647832
  Смірнова А.С. Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки підприємства як засобу підвищення конкурентоспроможності / А.С. Смірнова, Н.В. Васюткіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 9 (536) : Економічні наслідки відмивання коштів в умовах воєнного стану. – С. 53-59. – ISSN 2222-4459
1647833
  Вахович І.М. Формування стратегічних орієнтирів креативного регіонального розвитку на основі кластерного аналізу / І.М. Вахович, О.М. Чуль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 57-65. – ISSN 2222-4459
1647834
  Мартиненко В.В. Формування стратегічних пріоритетів зміцнення економічної безпеки національної економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 133-143. – ISSN 1993-6788
1647835
  Смерічевський С.Ф. Формування стратегічних рішень при управлінні змінами на підприємстві / С.Ф. Смерічевський, О.В. Ареф"єва, С.Т. Пілецька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 6 (533) : Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в умовах війни. – С. 108-117. – ISSN 2222-4459
1647836
  Дякон Л.Л. Формування стратегічного фінансового контролінгу підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 36-38. – Бібліогр.: 10 назв
1647837
  Нечипоренко В. Формування страхового портфеля. Аналіз і практичні заходи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 40-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-7923
1647838
  Капітан І.Б. Формування структури інноваційного потенціалу підприємств й управління його розвитком // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 130-137.
1647839
  Дмитренко Т.А. Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Дмитренко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1647840
  Боровик М.А. Формування структури факультетів Чернігівського державного педагогічного інституту (1954–1998 рр.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – C. 319-322. – ISSN 2218-4805
1647841
  Лісовий В.В. Формування структури шаруватого композиту ТІ - ТІВ2 - АL / В.В. Лісовий, О.Ю. Попов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 44
1647842
  Лесюк Р.І. Формування струмопровідних елементів електронних плат струменевою технологією з використанням наночастинок срібла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Лесюк Ростислав Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 14 назв.
1647843
  Ліщук Г. Формування студентської опозиції у російських університетах у кінці 50-х - на початку 60-х років XIX століття // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 545-549. – ISBN 978-966-171-90295
1647844
  Микитенко І.А. Формування сукупних доходів і витрат у сільських домогосподарствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.107-111
1647845
  Яцентюк С.В. Формування сукупного капіталу бренду: особливості застосування елементів ринкової взаємодії бренду на ринку в2в // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 1201-106. – ISSN 2309-1533
1647846
  Нехін М.І. Формування сукупності параметрів бойових можливостей ударних безпілотних літальних апаратів на основі фасетної системи класифікації / М.І. Нехін, Л.Б. Каневський, Ю.А. Мирончук // Військово-технічний збірник / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Настишин Ю.А., Корольов В.М., Рижов Є.В. [та ін.]. – Львів, 2023. – № 28. – С. 87-99. – ISSN 2312-4458
1647847
  Балюта Е.Г. Формування суспільства "стійкого розвитку" та мовні новоутворення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 25-29. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1647848
  Коваленко С. Формування сучасних моделей державно-церковних відносин у країнах Європейського Союзу // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 196-205. – ISBN 966-7379-70-1
1647849
  Банчук-Петросова Формування сучасної кадрової політики сектору безпеки та оборони України - потреба часу // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 251-261
1647850
  Козарь Т.П. Формування сучасної моделі державної політики в системі вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи вирішення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 48-51. – (Державне управління ; № 3 (39)). – ISSN 1813-3401
1647851
  Котлубай О. Формування сучасної морської транспортної політики України у працях науковців відділу ринку транспортних послуг Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса) : виклики часу / О. Котлубай, С. Дебель // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 13-15. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1647852
  Новак І.М. Формування сучасної системи професійної безпеки та охорони праці в Україні / І.М. Новак, Н.І. Котова // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 110-117. – ISSN 2072-9480
1647853
  Ющук І. Формування сучасної української літературної мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2 (647). – С. 32-37. – ISSN 0130-5263
1647854
  Мартич Р.В. Формування східнохристиянської традиції осмислення сутності живого // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 131-134
1647855
  Карпенко А.В. Формування та використання інтелектуального капіталу в Україні / А.В. Карпенко, Ю.О. Пироговська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – с. 197-201. – (Економічні науки ; № 4 (28))
1647856
  Глущенко В.В. Формування та використання недержавних пенсійних фондів в Україні / Глущенко В.В., Левченко І.А. – Харків : Воровець А.П. ; Апостроф, 2012. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 186-208. – ISBN 978-966-2579-67-3
1647857
  Пішеніна Т. Формування та використання регіональних екологічних програм у діяльності радіоекологічного комплексу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 43-44. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1647858
  Кальченко М.М. Формування та використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 2 (53). – С. 65-70. – ISSN 2313-4569
1647859
  Савін Сергій Миколайович Формування та властивості полімерних композиційних матеріалів на основі олігоестерних та епоксидних сполук : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Савін С.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
1647860
   Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / [Бойко О. та ін. ; редкол.: Смолій В.А. (співголова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – 335, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 331. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2187-00-7
1647861
  Зленко А.М. Формування та еволюція зовнішньополітичної стратегії України (1991-2004 рр.) : Дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 - політ.проблеми міжнар. систем та глоб.розвитку / Анатолій Максимович Зленко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 218л. – Додатки: л. 213-218. – Бібліогр.: л.195-212
1647862
  Юзвяк І.П. Формування та етапи становлення релігійної термінології урумської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 186-192
1647863
  Олієвська М. Формування та збереження людського капіталу: регіональні аспекти // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 139-143. – ISSN 1993-0259
1647864
  Сивак Олексій Володимирович Формування та здійснення зовнішньої політики України (1990-1999 рр.) : Дис....канд. політ. наук. Спеціальність 23.00.04 / Сивак Олексій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка; Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2000. – 208л. – Додатки : л. 198-208. – Бібліогр.: л .191-198
1647865
  Бекшаєв О.Я. Формування та інформативний зміст фотоплетизмографічного сигналу в умовах контрольованої зовнішньої компресії // Фізика аеродисперсних систем : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Калінчак В.В., Алтоїз Б.А., Асланов С.К. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 60. – С. 40-52. – ISSN 0367-1631
1647866
  Сунь Вей Формування та культивування ключової компетенції у новій економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 309-314 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1647867
  Грицюк Н. Формування та механізм стратегії розвитку підприємств на засадах податкової політики // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 12-18. – ISSN 2411-4014
1647868
  Байковський П.Б. Формування та механізми функціонування партійної системи Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Байковський П.Б. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1647869
  Стоян Віра Іванівна Формування та облік витрат виробництва в системі управлінського обліку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.04 / Стоян В.І. ; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1647870
  Башинська О.М. Формування та обслуговування державного зовнішнього боргу // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 67-77. – Бібліогр.: 7 назв
1647871
  Бойко Н.В. Формування та основні тенденції розвитку значення медія // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 49-54. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-6
1647872
  Крупка М.І. Формування та особливості корпоративного податкового менеджменту в сучасних умовах господарювання / М.І. Крупка, В.М. Кміть, Л.П. Ткачик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 3 (220). – С. 69-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1647873
  Нижник О.В. Формування та оцінка інноваційного ресурсного потенціалу підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 72-75. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1647874
  Пуківський Ю. Формування та перспективи онлайн-архіву усноісторичних і візуальних джерел "Жива історія" // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (335), квітень - червень. – С. 68-77. – ISSN 0320-9466
1647875
  Богун В.Л. Формування та підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств в умовах ринкової економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 213-218


  У статті досліджено особливості формування та підвищення ефективності використання виробничого потенціалу промислових підприємств в умовах ринкової економіки. Запропоновано методичні підходи до аналізу виробничого потенціалу промислових ...
1647876
  Курдес О.В. Формування та підготовка кадрового резерву на керівні посади в судово-експертних установах // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 153-162. – ISSN 2524-0323
1647877
  Пальчевич Г.Т. Формування та реалізація бюджетної політики в умовах розвитку інноваційної економіки / Г.Т. Пальчевич, А.О. Могилей // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 43-49. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  У статті досліджено роль бюджетної політики як важливої складової системи державного регулювання інноваційного розвитку економіки. Здійснено аналіз основних аспектів формування та реалізації бюджетної політики України. Визначено пріоритетні напрямки ...
1647878
  Цимбалюк М. Формування та реалізація ідеї правового суспільства у процесі розвитку інститутів народовладдя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 161-168. – ISSN 0132-1331
1647879
  Гура В.Л. Формування та реалізація потенціалу конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гура В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назв
1647880
  Заморський Олександр Олександрович Формування та реалізація продуктивності дерев яблуні в залежності від типу інтеркалярних вставок та сроків обрізування в умовах Цнтрального Лісостепу України : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.07 / заморський Олександр Олександрович; Уманська с.-г. акад. – Умань, 2000. – 21л.
1647881
  Кучерова К.С. Формування та реалізація стратегії виходу підприємства із кризового стану // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 85-91
1647882
  Поплавська Ж.В. Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках: теоретичний та прикладний аспект : монографія / Поплавська Ж.В., Михальчишин Н.Л. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Компанія "Манускрипт", 2010. – 296 с. + Додатки: с. 192-293. – Бібліогр.: с. 175-191
1647883
  Ємельяненко Л.М. Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (52). – С. 82-91. – ISSN 1681-116Х
1647884
  Шеломовська О. Формування та розвитку нормативної бази управління вищою освітою в Європі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 4 (11). – С. 105-114
1647885
  Прилуцький А.М. Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Прилуцький Анатолій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 248 л. – Додатки: л. 230-248. – Бібліогр.: л. 199-229
1647886
  Плєшакова О.А. Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах ринкових трансформацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Плєшакова Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1647887
  Малік М.Й. Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 7 (237), липень. – С. 76-82. – ISSN 2221-1055
1647888
  Дзядук Т.В. Формування та розвиток мережевої економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Дзядук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1647889
  Матвійчук А. Формування та розвиток науково-дослідної системи КНЕУ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 93-97. – ISSN 1682-2366
1647890
  Журавель В. Формування та розвиток окремих криміналістичних теорій (учень) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8. – С. 65-76. – ISSN 1026-9932
1647891
  Бєліков В.О. Формування та розвиток поселенської мережі північної частини Луганської області / В.О. Бєліков, К.В. Мезенцев, І.Г. Мельник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 744/745. – С. 91-96. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1647892
  Вірченко О.В. Формування та розвиток ринку землі в умовах економічної модернізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 199 л. – Додатки: л. 189-199. – Бібліогр.: л. 162-188
1647893
  Вірченко О.В. Формування та розвиток ринку землі в умовах економічної модернізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1647894
  Федоренко М.С. Формування та розвиток соціального капіталу підприємства ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 136-138. – ISSN 2306-6814
1647895
  Марушкевич Б. Формування та розвиток українських молодіжних громадських організацій у сучасній аналітиці // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 112-117. – ISSN 1810-2131
1647896
  Швед З. Формування та становлення філософського розуміння свободи в історії європейської думки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 135-138. – ISSN 1728-9343
1647897
  Власенко В. Формування та структура німецької цивільної адміністрації в генеральному окрузі "Житомир" (1941-1944 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-9. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема створення органів управлінні, які діяли на території генерального округу "Житомир" в період німецького окупаційного режиму. In the article the problem of creation of organs is examined management, which operated on ...
1647898
  Уліцька К.В. Формування та суть Ідеологеми "Київ - другий Єрусалим" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 432-434
1647899
  Мусієнко І. Формування та трансформації іміджу України у німецькому мовному просторі Європи: історична ретроспектива // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 192-195. – ISBN 978-966-439-147-1
1647900
  Фігурка М.В. Формування тарифів на житлово-комунальні послуги для населення України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 21-26. – ISSN 2308-1988
1647901
  Комашко Н.В. Формування творчої компетентності майбутніх дизайнерів у процесі вивчення комп"ютерної графіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.04 / Комашко Наталія Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв.
1647902
   Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки. – Київ, 1995. – 176 с.
1647903
  Возняк А.Б. Формування творчої особистості підлітків у контексті особистісно орієнтованого виховання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 228-230
1647904
  Бейліс Л. Формування творчої спрямованості діяльності бібліотечного колективу // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 3 (57). – С. 9-13
1647905
  Кавицька Т.І. Формування текстотвірної компетентності майбутніх філологів у письмовому перекладі з української мови на англійську : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кавицька Тамара Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологї. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1647906
   Формування текстур в висушених плівках Na-ДНК при різних концентраціях розчину / Є.О. Шапар, О.А. Загородня, О.Ю. Вергун, С.М. Перепелиця // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 27
1647907
  Осталецька О. Формування тематичної бази даних стародрукованих картографічних видань XVI–XVIII ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 4 (216). – С. 32-34. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються особливості укладання бібліографічного опису картографічних стародруків у процесі створення тематичної БД стародрукованих картографічних видань XVI-XVIII ст. у програмі ІРБІС-64. Розкрито набір областей та елементів ...
1647908
  Скибінський О.С. Формування теоретичних засад інфраструктури житлового будівництва / О.С. Скибінський, О.Ю. Григор"єв, О.О. Пшик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 309-315. – ISSN 0321-0499
1647909
  Романишина Н. Формування теоретичних і практичних жанрових умінь розпізнавання оповідання-портрета // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 11-15


  Автор пропонує методику теоретичного обгрунтування терміну "оповідання-портрет", обравши малу прозу В. Винниченка прикладом для визначення і застосування поняття
1647910
  Стратонов В.М. Формування теоретичних основ міжнародної криміналістики / В.М. Стратонов, А.А. Іванищук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 189-192. – (Юрисптуденція ; Вип. 4)
1647911
  Горобець С.М. Формування території Чернігівського полку у другій половині XVII ст. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 194-203. – ISSN 2409-2037
1647912
  Петрова Л.Г. Формування термінології як чинник розвитку бібліотекознавчої науки // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 168-174
1647913
  Андрущенко І.С. Формування технічної компетентності майбутніх офіцерів радіоелектронного профілю з урахуванням досвіду антитерористичної операції / І.С. Андрущенко, Ю.О. Заєць, Ю.І. Запорожченко // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – C. 65-66
1647914
   Формування технологічних умінь майбутніх фармацевтів на засадах практико-орієнтовного підходу / О. Мороз, Ж. Осінська, О. Плохотнюк, І. Процюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 329-340. – ISSN 2312-5993
1647915
  Вайнтрауб М.А. Формування технологічної культури у майбутніх педагогів з технологічної освіти у закладах вищої освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 45-49. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1647916
  Скороход Ю. Формування тимчасових сил ООН у Лівані-II: переговорний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 4-8. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню переговорного процесу в багатосторонньому ( у межах Ради Безпеки ООН , Європейського Союзу ) та двосторонньому ( безпосередні учасники конфлікту та зацікавлені сторони , ООН і країни - постачальниці контингентів у миротворчих ...
1647917
  Кубишина Н.С. Формування товарного асортименту підприємства на прикладі компанії "Українські гумати" // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – № 15. – C. 392-401. – ISSN 2307-5651
1647918
  Дрожжина С. Формування толерантності в сучасному суспільстві: аксіологічний аспект / С. Дрожжина, М. Чернишова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 135-137. – ISSN 1728-9343
1647919
  Яшин Н. Формування толерантності студентів як педагогічна проблема у вищих навчальних закладах України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 111-116. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1647920
  Ляпунова В. Формування толерантності у дітей раннього віку в умовах воєнного стану / В. Ляпунова, О. Негрій // Наша школа: науково-практичні студії : науковий журнал / Комунал. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; редкол.: Задорожна Л.К., Балашенко І.В., Ягоднікова В.В. [та ін.]. – Одеса, 2023. – № 2. – С. 42-51. – ISSN 2786-6947
1647921
  Юр"єва П.Б. Формування торгівлі як складної соціально-економічної системи: теоретичні аспекти : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 33-35 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1647922
  Бєлова О. Формування тривимірної матриці станів мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 52-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1647923
  Благодир Ю. Формування трудових ресурсів села // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.90-97
1647924
  Гринкевич С.С. Формування трудового потенціалу: проблеми та напрями забезпечення його розвитку / С.С. Гринкевич, Х.М. Ворошилова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 168-171. – ISBN 5-7763-2435-1
1647925
  Славич О.О. Формування туристичного іміджу Закарпаття // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 104-109
1647926
  Олійник Я.Б. Формування туристичної інфраструктури регіону // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 188-194


  Туристична інфраструктура Волинської області.
1647927
  Гнізділова О. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про "мужні" професії / О. Гнізділова, Ю. Дубовик // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 1. – C. 92-108
1647928
  Грущенко О.А. Формування у здобувачів вищої освіти необхідних компетентностей аналізу проблем невиконання господарсько-договірних зобов"язань в умовах воєнного стану / О.А. Грущенко, Н.А. Буличева, А.О. Буличев // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (56). – С. 45-51. – ISSN 2072-8670
1647929
  Комарова Інна Іванівна Формування у майбутніх учителів культури педагогічного спілкування : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Комарова Інна Іванівна; Тернопіль. держ. педагог. ун-тет ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 19л.
1647930
  Лебедєва А. Формування у майбутніх учителів системи компетенцій у процесі професійної підготовки / А. Лебедєва, Т. Люріна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 45-48. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті актуалізовано проблему формування у майбутніх учителів системи компетенцій у процесі професійної підготовки, проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття ключових компетентностей (key competencies). Виявлено загальну тенденцію вищих ...
1647931
  Шовковий В.М. Формування у майбутніх учителів української літератури старшої школи методичної компетентності методом проектів // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: Шовковий В.М., Задорожна І.П., Морська Л.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (1-2019). – С. 4-13. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303


  У статті окреслено поняття методичної компетентності вчителя української літератури старшої школи, описані завдання навчальної дисципліни "методика навчання української літератури в старшій школі", у межах якої відбувається формування окресленої ...
1647932
  Личко Л.Я. Формування у майбутніх фахівців з менеджменту та економіки стратегічної компетенції в говорінні // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 39-42. – ISSN 1817-8510
1647933
  Павлов Ю. Формування у майбутніх фахівців компетенцій здоров"язбереження // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 456-462. – ISBN 978-617-7009-20-6
1647934
  Зірко І.П. Формування у студентів -іноземців комунікативної компетенції у професійно орієнтованому читанні на заняттях з української мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 89-97. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядаються основні шляхи формування комунікативної компетенції в читанні навчальної літератури у студентів-іноземців, визначається циклічність занять, аналізується зміст кожного з циклів, а також подається перелік лексико-граматичних ...
1647935
  Плахотнік О. Формування у студентів географічної картини світу як компоненту екологічної культури // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 122-129.
1647936
  Плахотнюк Ольга Формування у студентів екологічної культури як засіб гуманізації відносин з природою // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 22-25 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
1647937
  Захарченко П. Формування українського конституційного права: рік 1918 // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 185-191
1647938
  Градова Ю. Формування українського конституціоналізму під впливом європейських цінностей // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 138-141
1647939
  Шовгун Н.О. Формування українського сленгу в мовленнєвій діяльності малих соціальних груп. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шовгун Н.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1647940
  Коцур А. Формування української державності в середині XVII ст. (історіографія проблеми) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 139-146. – ISBN 978-966-2464-25-2
1647941
  Тодорова Є.М. Формування української нації як джерело розвитку національної бібліографії // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2001. – Вип. 7. – С. 52-57. – ISBN 966-7352-49-8
1647942
  Ляшенко О.О. Формування української політичної нації: етнополітичний контекст державотворення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2020. – № 6. – С. 60-70. – ISSN 2220-1394
1647943
  Горбань Т. Формування української політичної нації: історико-етнополітологічний аспект проблеми // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 2 (52) березень - квітень
1647944
  Птащенко Д.С. Формування української правової доктрини щодо кваліфікації кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними угрупованнями, у контексті змін кримінального законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 112-116. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми формування доктрини права щодо кваліфікації кримінальних правопорушень, учинених організованими злочинними угрупованнями, у зв"язку зі змінами кримінального законодавства України протягом 2020-2021 років. Здійснено системний аналіз ...
1647945
  Барвіцька Г.К. Формування української термінології обліку та аудиту : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Барвіцька Галина Кирилівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 216 л. – Додатки: л. 200-216. – Бібліогр.: л. 169-199
1647946
  Семеног О.М. Формування українськомовної компетентності іноземних студентів-медиків у культурно-освітньому просторі закладу вищої освіти / О.М. Семеног, С І. Левенок // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 38. – С. 170-188. – ISSN 2073-4379
1647947
  Короткевич К. Формування умінь навчальної самоорганізації майбутніх викладачів хореографічних дисциплін: педагогічні принципи та умови // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 68-75. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1647948
  Смовженко Л.Г. Формування умінь полілогічного спілкування на уроках англійської мови у початковій школі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 254-257. – (Бібліотека Інституту філології)
1647949
  Коваль Р.Г. Формування умов інвестування соціально-економічного розвитку підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 49-51. – Бібліогр.: 10 назв
1647950
  Вишневський С.Я. Формування умов оптимальності усталених режимів неоднорідних електромереж з довгими лініями електропередачі з використанням узагальнених математичних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Вишневський Святослав Янович ; М-во освіти і науки україни, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1647951
  Мирошниченко А.О. Формування умов розробки математичного апарату попередження надзвичайних ситуацій в тунелях / А.О. Мирошниченко, Р.І. Шевченко // Проблеми надзвичайних ситуацій / Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: Андронов В.А., Рибка Є.О., Абрамов Ю.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – C. 182-196. – ISSN 2524-0226
1647952
  Ворона А.Г. Формування унікального візуального образу видання на прикладі журналу "Наш" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 63-70
1647953
  Макодзей Л.І. Формування управлінської компетентності майбутніх магістрів лісового господарства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Макодзей Л.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1647954
  Гапоненко С. Формування управлінської компетентності майбутніх учителів фізичної культури // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 79-87. – ISSN 2617-1775
1647955
  Левицька Л. Формування управлінської компетентності як цінності майбутнього викладача вищої школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 39-43. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність дефініцій "компетенція", "компетентність", "управлінська компетентність" як цінності майбутнього викладача вищої школи; "ціннісні професійні орієнтації". З"ясовано особливості формування управлінської компетентності викладача у вищій ...
1647956
  Совгиря О. Формування уряду України за Конституцією України, зі змінами 2004 року: проблемні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-18. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Суспільно-політичні події, що мають місце в Україні на сучасному етапі, обумовлюють необхідність дослідження на якісно нових засадах статусу вищих органів державної влади. Зокрема, "повернення" до Конституції України, зі змінами 2004 р., вимагає ...
1647957
  Задільська Г. Формування усномовленнєвої англомовної граматичної компетенції у студентів мовної спеціальності ВНЗ // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 2 (97), лютий. – С. 87-91


  У статті запропонована модель формування англомовної граматичної компетенції усного мовлення студентів мовної спеціальності ВНЗ, визначені принципи комунікативно-конгнітивного підходу до умов навчання усного мовлення, структурований зміст навчання на ...
1647958
  Пчельнікова В.О. Формування уявлень дев"ятикласників про історію України // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 5 (249). – С. 12-16
1647959
   Формування фахових компетентностей майбутніх бакалаврів професійної освіти в умовах дуальної підготовки / В.С. Федорейко, Р.М. Горбатюк, Я.П. Замора, Р.І. Загородній // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 15. – С. 246-261. – ISBN 978-617-7747-65-8. – ISSN 2415-3729
1647960
  Сусь Б.А. Формування фахової компетентності майбутніх вчителів шляхом розвитку їх критичного мислення / Б.А. Сусь, Б Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 55-57. – (Серія педагогічна ; Вип. 19). – ISSN 2307-4507


  У статті подано особливості навчання студентів курсу теоретичної фізики.
1647961
  Сусь Б.А. Формування фахової компетентності майбутніх вчителів шляхом розвитку їх критичного мислення / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 55-57. – (Філологічні науки ; вип. 8)


  У статті обгрунтовується застосування проблемних питань фізики для активізації навчальної діяльності та розвитку критичного мислення. На прикладі хвиль де Бройля з"ясовується проблема і дається тлумачення їх фізичного змісту. Пошук розв"зку ...
1647962
  Предко О.І. Формування феномена "безпека": особливості міфо-релігійних контекстів / О.І. Предко, Д.Є. Предко, М.І. Нестерова // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 36-40. – ISSN 2521-6570


  Присвячено осмисленню ідеї безпеки в міфо-релігійних уявленнях, а також пошуків теоретичних інтерпретацій трансформації феномену "маска", починаючи від первинного значення до сьогодення в умовах COVID-19. Розкрито, що в первісну епоху формувалися ...
1647963
  Бровко Л.І. Формування фінансових ресурсів аграрних підприємств України в умовах воєнних дій / Л.І. Бровко, О.А. Водолазська, С.І. Ісмайлова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 22, листопад. – С. 118-123. – ISSN 2306-6814
1647964
  Рупняк М.Я. Формування фінансових ресурсів акціонерних товариств України : Дис. ... канд. економ. наук: Спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обліг і кредит / Микола Ярославович Рупняк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 218л. – Додатки л.206-218. – Бібліогр.: л.192-205
1647965
  Гриценко О.В. Формування фінансових ресурсів для забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 128-138. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1647966
  Мережко В.М. Формування фінансово-економічного потенціалу у розвитку ЗЕД підприємства за умов євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мережко Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 27 назв
1647967
  Юрків Р.Р. Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності суб"єктів малого підприємництва в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14, липень. – С. 45-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1647968
  Марчак Н.В. Формування фінансової звітності підприємства у сучасних умовах // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 104-110. – ISSN 1813-1271
1647969
  Кремпова Н.Л. Формування фінансової стратегії соціально-економічного розвитку регіонів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 200-204
1647970
  Гуцол Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв"язання проблеми // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С. 7-9
1647971
  Кунанець Н. Формування фондів наукових книгозбірень Львова шляхом книгообміну в кінці ХІХ – на початку ХХ століття // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 17-19


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
1647972
  Трачук Г. Формування фондів Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича // Тенденції розвитку сучасної вузівської бібліотеки: реалії та перспективи : колективна монографія / В.М. Акатріні, О.І. Бабюк, Л.Д. Ворнік, М.П. Дячук, Н.М. та ін. Загородна. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 158-168. – ISBN 978-966-423-674-1
1647973
  Фарафонова Н.В. Формування фонду відтворення основних засобів суб"єктів господарювання в ринкових умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-27
1647974
  Лисенко Л. Формування фонду медіадокументів та тенденції їх використання в бібліотеці ВНЗ Укоопслілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" / Лариса Лисенко, Валерія Глухова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 14-15. – ISSN 1811-377X


  У статті викладено результати дослідження, яке проводилося бібліотекою ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" (Україна) в рамках виконання науково-дослідної роботи "Функціонування єдиного інтегрованого автоматизованого комплексу ...
1647975
  Лисенко К.В. Формування фонетичних компетенцій на першому курсі мовного вишу: методичні прийоми і рекомендації / К.В. Лисенко, Н.М. Нестеренко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 269-276


  Розглянуто основні проблеми вступно-корективного фонетичного курсу англійської мови для мовних факультетів ВИШів. Виділено основні типи вправ для подолання впливу артикуляції рідної мови на англійську. Проілюстровано вправи для розвитку фонетичного ...
1647976
  Магомедова А.М. Формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Магомедова Аліна Магомедівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 208, [3] л. – Додатки: л. 197-208. – Бібліогр.: л. 173-196
1647977
  Магомедова А.М. Формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Магомедова Аліна Магомедівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1647978
  Настюк А.А. Формування функцій князівської влади в період князя Олега // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 66-73. – ISSN 1563-3349
1647979
  Боряк О. Формування хореографічної культури у дітей старшого шкільного віку засобом вивчення французької опери ХІХ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 202-211. – ISSN 2312-5993
1647980
  Волков С.М. Формування художньої культури України: особливості регулятивних методів культури й освіти 30-х рр. XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 4-19
1647981
  Гай-Нижник Формування центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні за доби Центральної Ради (1917-1918 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 229-270
1647982
  Андрєєва О.М. Формування цивілізаційної ідентичності України в контексті вибору оптимальної моделі її національної безпеки // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 338-348
1647983
  Батюк Л.В. Формування цифрової компетентності майбутніх лікарів при вивченні освітнього компоненту "медична інформатика" / Л.В. Батюк, О.А. Жерновникова // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; голов. ред. Школа О.М. ; редкол.: Голубнича Л.О., Тиха Рената, Матвєєва О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 50. – С. 6-24. – ISSN 2074-8167
1647984
  Вінницький С. Формування цілей управління золотовалютними резервами у світовій економіці. // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 18-28. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1647985
   Формування цілісного соціокультурного простору України як складова консолідаційних національних стратегій : монографія / [О. Онищенко та ін. ; відп. ред. О. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2022. – 221, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 199-222. – ISBN 978-966-02-9486-8
1647986
  Хмельков А.В. Формування цілісної системи державного фінансового контролю в Україні : монографія / А.В. Хмельков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 290, [2] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр.: с. 257-290. – ISBN 978-966-623-894-1
1647987
  Іванова Ю. Формування ціннісних оріентацій студентів - майбутніх соціальних педагогів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 14-17. – ISSN 0131-6788
1647988
  Гнот С. Формування ціннісних орієнтацій і здорового способу життя на основі Святого Письма // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 83-87. – ISSN 1728-3671
1647989
  Левицька Л. Формування ціннісних орієнтацій як складника особистості майбутнього педагога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 18-23. – (Педагогіка ; вип. 2 (16)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито аспекти формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів; ціннісні орієнтації педагога як систему особистісно усвідомлених гуманістичних цінностей, що є орієнтирами його соціальної та професійної активності, визначаючи життєву ...
1647990
  Скопненко Б.О. Формування чехословацьких військових частин на території СРСР в роки Другої світової війни та їх участь у фронтових операціях Червоної армії (1941-1945 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Скопненко Богдан Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1647991
  Шкарупа О. Формування читацьких навичок сучасного школяра використання духовно-морального потенціалу художнього тексту // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 9 (380). – С. 9-12
1647992
  Ісаєва О. Формування читача-інтерпретатора у сучасній українській школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко ; редкол.: Н. Бондаренко, М.Ільницький, О. Ковальчук [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (707). – С. 25-27. – ISSN 0130-5263


  Як зробити уроки літератури ефективними й актуальними, як переконати школярів у потрібності й важливості цих уроків, як мотивувати учнів до читання художніх творів – ці та інші питання хвилюють усіх небайдужих і творчих учителів-словесників. У ...
1647993
  Фатма Бейоглу Формування Чорноморського регіону економічного співробітництва. : Автореф... канд. екон.наук: 08.05.03 / Фатма Бейоглу; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
1647994
  Бирилюк О.М. Формування шлюбу в Київській Русі: норми звичаєвого та церковного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 44-48
1647995
  Миронюк О.В. Формування щільних тонкошарових структур у системі полімер-алюмосилікат-карбонат : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Миронюк О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
1647996
  Гедін М.С. Формування Я. М. Шульгіна як ученого-історика // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 170-175. – ISBN 966-614-021-7
1647997
   Формування ядра індексу Гірша педагогічних університетів України: гендерні особливості / К.С. Акбаш, Н.О. Пасічник, Р.Я. Ріжняк, Є. Баранченко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (101). – С. 51-63. – ISSN 2519-1853
1647998
  Панченко Є.А. Формування якостей інноваційного лідера в США в системі "старша школа - університет" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 123-128. – ISSN 2312-5993


  Статтю присвячено висвітленню форм діяльності американських неурядових організацій, спрямованих на формування в старшокласників якостей інноваційного лідера. Автором систематизовано цілі, зорієнтовані на старшокласників і студентів університетів, які ...
1647999
  Хром"як Н.В. Формування, аналіз та внутрішній контроль статистичної звітності промислових підприємств / Н.В. Хром"як, В.М. Чубай // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 54-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1648000
  Кобзістий П.І. Формування, розподіл і прогноз поля опадів на території України у теплий період року. : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.09 / Кобзістий П.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 33л.
<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,