Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>
1643001
  Савчук М. "...Ходит Добуш молоденький..." : до 90-річчя акад. Володимира Грабовецького / Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. – 44 с., [6] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 41 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Коломийщини ; вип. 8). – ISBN 978-617-7496-37-2


  У пр. № 3802BR НБ ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка - з повагою. Автор. Підпис. 12.12.2018 р. м. Коломия
1643002
  Макс Маріян (Мар"ян) "Хіпові душі" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2022. – № 103. – С. 90-93
1643003
  Таран С. "Хлебное" место // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 29 (720), 23.07.2021. – С. 18-21. – ISSN 2075-7093
1643004
  Моисеева Надежда "Хлебные уши" : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 178-186 : Фото
1643005
  Голомб Л. "Хліб натхнення" у творчості Богдана-Ігоря Антонича // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 3-11. – (Філологія ; Вип. 16)
1643006
  Панов Борче "Хліб слів" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 138-141. – ISSN 0208-0710


  Антологія сучасної зарубіжної поезії. Борче Панов - македонський поет та єсеїст. Поезії.
1643007
  Герасимов Т.Ю. "Хлібне питання" в містах Правобережної України доби Першої світової війни (1914-1917 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 79-89. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1643008
  Девдера К.М. "Хлопець" Олега Лишеги як поезія зустрічі й діалогу // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 5-11. – ISSN 2313-1802
1643009
  Камишникова О. "Хлопчачі" п"єси і криза ідентичності: репрезентація маскулінності у британській драмі 1990-х // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 139-145. – ISSN 2078-340X


  Зроблено аналіз шляхів відображення в британському театрі 1990-х рр. кризи традиційної чоловічої ідентичності через розгляд творів, які репрезентують особливості нового леддизму” – етосу субкультури молодих чоловіків, що складається у Великобританії ...
1643010
  Дроздовський Д. "Хлопчик, який хотів бачити море..." : нобелівський лауреат 2008 року - французький письменник і філософ Жан-Марі Гюстав Ле Клезіо // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 161-162. – ISSN 0320 - 8370
1643011
   "Хлорвинил" вчера, сегодня и завтра. – Ужгород, 1986. – 86с.
1643012
  Абліцов В. "Хлюпни нам, море, свіжі лави" // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 69-82. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Україна і номінанти на Нобелівську премію.
1643013
  Наєнко М. "Хлюпни нам, море, свіжі лави..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 1 лютого (№ 3/4). – С. 15


  Про вихід 11-го номера студентського альманаху "Сві-й-танок" КНУ імені Тараса Шевченка. Цей альманах відродив традицію, якій понад півстоліття. Саме тоді вийшов збірник віршів і прози студентів філологічного ф-ту з назвою "Світанок".
1643014
  Наєнко М. "Хлюпни нам, море, свіжі лави..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 225-227
1643015
  Наєнко М. "Хлюпни нам, море, свіжі лави..." // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 402-406. – ISBN 978-617-7993-01-7
1643016
  Кобринська Н. "Хмарниця" : оповідання // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (757), квітень. – С. 61-62
1643017
  Косарев О.Й. "Хмарні технології" як ключовий чинник підвищення конкурентоспроможності авіокомпанії / О.Й. Косарев, В.М. Парій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 295-303 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1643018
  Федонюк С.В. "Хмарні" технології в електроному врядудуванні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 13-20. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1643019
   "Хмурый " полицейский. Карьера С.В. Зубатова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 3-26. – ISSN 0042-8779
1643020
   "Хмурый" полицейский. Карьера Зубатова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 3-12. – ISSN 0042-8779
1643021
   "Хмурый" полицейский. Карьера С.В. Зубатова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 3-30. – ISSN 0042-8779
1643022
  Овченко Ю.Ф. "Хмурый" полицейский. Карьера С.В. Зубатова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0042-8779
1643023
   "Хмурый" полицейский. Карьера С.В. Зубатова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 3-23. – ISSN 0042-8779
1643024
  Салімонович Л. "ХНУРЕреволюція" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 40). – С. 11


  "...Міністерський аудит виявив у Харківському національному університеті радіоелектроніки багатомільйонні розтрати, у результаті чого одразу три проректори позбулися своїх посад. Але, незважаючи на сенсаційність цього повідомлення, його важко назвати ...
1643025
  Марчук А. "Хоббиты" с острова Флорес : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 2 : Іл.
1643026
  Мужчинкин В. "Хоббиты" с острова цветов = Гипотезы, предположения, факты // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1643027
  Шевчук В. "Хованець" // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 21-27. – ISBN 966-7576-01-9


  Проза.
1643028
   "Хованщина" : Народная музікальная драма в 5-и дейстиях. – Ленинград : [Изд. Ленингр. Гос. Акад. театра оперы и балета им. С.М. кирова ; 1-я тип. Машгиза НКМ], 1933. – 28 с., 5 л. портр.,, ил. : портр., ил.
1643029
  Бакаева Г.Н. "Хованщина" М. Мусоргского - историческая народная музыкальная драма / Г.Н. Бакаева. – Киев : Музична Україна, 1976. – 208 с.
1643030
  Солдатенко В. "Ховати товариша Скрипника без поваги, що звичайна для членів ЦК" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 26 (179). – С. 54-57


  Нарком освіти застрелився, щоб не каятися за українізацію.
1643031
  Коцарев О. "Ходи по лінії найбільшого опору - і ти пізнаєш світ" // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2016. – № 9/10. – С. 3


  Іван Багряний — український поет, прозаїк, публіцист, політичний діяч.
1643032
  Мушкетик Ю. "Ходив я в Київський військовий госпіталь до наших хлопців: надивився, наплакався душею..." Раніше не опублікована розмова з класиком сучасної літератури про велику родину в буремні роки / бесіду вів Т. Здоровило // Україна молода. – Київ, 2019. – 24 вересня (№ 106). – С. 8-9
1643033
  Чемерис В. "Ходить гарбуз по городу". З невигаданих оповідань // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім.В.Г. Короленка ; голов. ред. ради М. Наєнко ; редкол.: М. Жулинський, В. Мелешко, М. Степаненко [та ін.]. – Полтава, 1999. – № 1. – С. 28-33. – ISBN 966-7576-01-9


  Оповідання.
1643034
  Іванець А. "Ходить нарівні з дзвінкою монетою..." / інтерв"ю взяв М. Семена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 16


  Марки в історії Української держави - у колекції кримського філателіста Андрія Іванця.
1643035
  Гусєв В. "Ходіння по муках" в 1917-1919 роках. Україна - Росія: переговорний процес в умовах війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 15 серпня (№ 28/29). – С. 15


  Час, який минув після підписання Мінських угод 2, підтверджує, що Росія договору про перемир"я демонстративно не виконує. Під безпосереднім патронатом Кремля сепаратисти відкрито нехтують положеннями про припинення вогню в Донбасі; на кордоні з ...
1643036
   "Ходіть, поки маєте світло...". Євангеліє від Іоана Гл. 12:35 : біобібліогр. покажч. про історика, архівіста, краєзнавця В.Є. Рожка / Упр. культури Волин. облдержадмін. [та ін.] ; [уклад.: М.І. Іванків, В.Н. Козлова, А.А. Понагайба, Л.А. Степанюк ; ред.: А.А. Понагайба]. – Вид. 2-ге, допов. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 234, [2] с., [10] арк. фот. : іл. – Імен. покажч.: с. 221-229. – Бібліогр.: с. 230-233 та наприкінці ст. – ISBN 978-617-517-175-2
1643037
  Мартин М.М. "Хозарський міф" в історичній думці та національному дискурсі кримських караїмів (кінець XVIII - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Мартин Максим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1643038
  Білоног Ю. "Хозарський словник" Мілорада Павича як "полігон" для постмодерністської гри "автор - читач" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 41-46
1643039
  Лудеміс М. [Хлопчик лічить зірки : роман / Менелаос Лудеміс. – 36-е вид. – Афіни : Дорікос. – 484, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-279-059-8
1643040
  Нірванас П. [Хода бога та інші оповідання / Павлос Нірванас. – Афіни : Нефелі, 1988. – 121, [2] c. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 12])
1643041
  Кордыш Л.И. Х-лучи и их волновая природа / Л.И. Кордыш. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1916. – 46 с.
1643042
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 2. – 2012. – С. 121-224. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643043
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 3. – 2012. – С. 225-356. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643044
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 3, № 4. – 2012. – С. 357-506. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643045
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 4. – 2013. – С. 349-468. – Резюме укр., рос., англ. мова
1643046
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 3. – 2013. – С. 237-348. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643047
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 2. – 2013. – С. 121-236. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643048
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surfac : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 4, № 1. – 2013. – С. 1-120. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643049
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, Physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 6, № 1. – 2015. – С. 1-166. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643050
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 1. – 2016. – С. 1-116. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643051
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 2. – 2016. – С. 117-252. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643052
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 3. – 2016. – С. 253-371. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643053
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 7, № 4. – 2016. – С. 371-472. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643054
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 8, № 1. – 2017. – С. 1-104. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643055
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 8, № 2. – 2017. – С. 105-222. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643056
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 8, № 3. – 2017. – С. 223-354. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643057
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 8, № 4. – 2017. – С. 355-470. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643058
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України ; голов. ред. М.Т. Картель. – Київ : Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАНУ, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 9, № 1. – 2018. – С. 1-104. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643059
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 11, № 2. – 2020. – С. 161-287, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643060
   Хімія, фізика та технологія поверхні = Химия, физика и технология поверхности = Chemistry, physics and technology of surface : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка ; редкол.: Картель М.Т., Тьортих В.А., Гребенюк А.Г. [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2010-. – ISSN 2079-1704
Т. 12, № 1. – 2021. – 78 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1643061
   Хімія. : Підручник для 8-10 кл. с.ш. – 4-е вид. – Київ, 1952. – 415с.
1643062
  Корчинський Г.А. Хімія. / Г.А. Корчинський. – К.
Том 2. – 1995. – 295с.
1643063
  Буринська Н.М. Хімія. 10 клас : Підручник для середньої загальноосвітньої школи / Н.М. Буринська, Л.П. Величко. – Київ, Ірпінь : Перун, 2000. – 176с. – ISBN 966-569-016-2
1643064
  Попель П.П. Хімія. 10 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2005. – 232с. – ISBN 966-580-193-7
1643065
  Попель П.П. Хімія. 10 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2006. – 232с. – ISBN 966-580-193-7
1643066
  Попель П.П. Хімія. 10 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень, рівень стандарта / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2010. – 206, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-204. – ISBN 978-966-580-330-0
1643067
  Попель П.П. Хімія. 11 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля, І.О. Савченко. – Київ : Академія, 2007. – 272с. – ISBN 978-966-580-265-5
1643068
  Попель П.П. Хімія. 11 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів : академічний рівень / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2011. – 352 с. : іл. – Бібліогр.: с. 345-347. – ISBN 978-966-580-361-4
1643069
  Попель П.П. Хімія. 7 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2007. – 136с. – ISBN 978-966-580-237-2
1643070
  Попель П.П. Хімія. 7 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2008. – 136с. – ISBN 978-966-580-237-2
1643071
  Попель П.П. Хімія. 7 клас : задачі та вправи : навч. посібник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2015. – 70, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-580-472-7


  У пр. №1700272 напис: Студентам-хімікам на допомогу в підготовці до занять з методики викладання хімії в школі від авторів. 8.10.2015, Підпис
1643072
  Попель П.П. Хімія. 8 клас : Підручник за експериментальною програмою для 8 класу середньої загальноосвітньої школи / П.П. Попель, М.С. Слободяник. – Київ : Академія, 2001. – 232с. – ISBN 966-580-108-2
1643073
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2003. – 200с. – ISBN 966-580-150-3
1643074
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник [для загальноосвітніх навчальних закладів] / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2004. – 200с. : іл. – ISBN 966-580-150-3
1643075
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2006. – 200с. – ISBN 966-580-150-3
1643076
  Попель П.П. Хімія. 9 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2009. – 231, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-580-294-5
1643077
   Хімія. Біологія. – Київ, 2000
1643078
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 6. – 2000
1643079
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 8. – 2000
1643080
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 10. – 2000
1643081
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 12. – 2000
1643082
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 14. – 2000
1643083
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 18. – 2000
1643084
   Хімія. Біологія. – Київ
№ 45. – 2000
1643085
   Хімія. Біологія. – Київ, 2001
1643086
  Березан О.В. Хімія. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання : за чинною програмою ЗНО / Ольга Березан. – Вид. 5-те, випр. і допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2023. – 367, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Комплексне видання. Готуйся на 200 балів ! - На корінці: ЗНО. Хімія. – (ЗНО 2023). – ISBN 978-966-07-3503-3


  Зміст: Довідковий теоретичний матеріал; Розв"язування типових задач; Тренувальні тестові завдання; Варіанти тестів у форматі ЗНО; Відповіді до тестів ЗНО і тренувальних тестових завдань
1643087
  Бурська О.П. Хімія. Конкурсні задачі / О.П. Бурська; Вінницька філія МЕЦ. – Вінниця : ВФ МЕЦ, 1997. – 295 с.
1643088
  Рудзітіс Г.Є. Хімія. Неорганічна хімія: Підруч. для 8-го кл. серед. шк. / Г.Є. Рудзітіс, Ф.Г. Фельдман. – 2-е вид. – Київ, 1992. – 173с.
1643089
  Пономарьова В.В. Хімія. Основні класи неорганічних сполук : навч. посібник / Віра Пономарьова. – Київ : Ліра-К, 2022. – 96 с. : іл., табл. – ISBN 978-617-520-358-3
1643090
   Хімія. Повний комплект для тематичного оцінювання: 10-11 класи. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Біб-ка журналу "Хімія" ; Вип.9(45)). – ISBN 966-333-392-8
1643091
   Хімія. Повний комплект для тематичного оцінювання: 8-9 класи. – Харків : Основа, 2006. – 128с. – (Хімія ; Вип.8(44)). – ISBN 966-333-374-Х
1643092
  Сегеда А.С. Хімія. Понятійний апарат : навч. посібник для студ. / А.С. Сегеда, О.А. Лобода. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2013. – 436 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 412-436. – Бібліогр.: с. 409-411. – (Серія: Хімічні науки). – ISBN 978-966-306-169-8
1643093
  Луцевич Д.Д. Хімія. Тести : навчально-методичний посібник / Д.Д. Луцевич ; за ред. Б.С. Зіменковського. – Київ : Знання, 2012. – 592 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-805-1
1643094
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 3 (783), березень. – 2016. – 66 с.
1643095
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 5 (785), травень; спецвипуск : Роботи переможців всеукраїнського конкурсу "Панорама творчих уроків - 2016". – 2016. – 66 с.
1643096
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 1 (793), січень. – 2017. – 66 с.
1643097
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 3 (795), березень. – 2017. – 66 с.
1643098
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
№ 8 (800), серпень. – 2017. – 66 с.
1643099
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Квітень (№ 4). – 2018. – 66 с.
1643100
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Червень (№ 6). – 2018. – 66 с.
1643101
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Липень (№ 7). – 2018. – 66 с.
1643102
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Серпень (№ 8). – 2018. – 66 с.
1643103
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Вересень (№ 9). – 2018. – 66 с.
1643104
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ
Жовтень (№ 10). – 2018. – 66 с.
1643105
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Січень (№ 1). – 2019. – 66 с.
1643106
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Лютий (№ 2). – 2019. – 66 с.
1643107
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Березень (№ 3). – 2019. – 66 с.
1643108
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Квітень (№ 4). – 2019. – 66 с.
1643109
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Травень (№ 5). – 2019. – 66 с.
1643110
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Червень (№ 6). – 2019. – 66 с.
1643111
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Липень (№ 7). – 2019. – 66 с.
1643112
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Серпень (№ 8). – 2019. – 66 с.
1643113
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Вересень (№ 9). – 2019. – 66 с.
1643114
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Жовтень (№ 10). – 2019. – 66 с.
1643115
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Листопад (№ 11). – 2019. – 66 с.
1643116
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Грудень (№ 12). – 2019. – 66 с.
1643117
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Січень (№ 1). – 2020. – 66 с.
1643118
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Лютий (№ 2). – 2020. – 66 с.
1643119
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Березень (№ 3). – 2020. – 66 с.
1643120
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Квітень (№ 4). – 2020. – 66 с.
1643121
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Травень - червень (№ 5/6). – 2020. – 66 с.
1643122
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Липень - серпень (№ 7/8). – 2020. – 98 с.
1643123
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Вересень - жовтень (№ 9/10) : Побутова хімія. – 2020. – 98 с.
1643124
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Листопад - грудень (№ 11/12) : Мистецтво самопрезентації. – 2020. – 120 с.
1643125
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Січень - лютий (№ 1/2) : Креативні уроки. – 2021. – 98 с.
1643126
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Березень - квітень (№ 3/4) : Сила і миць металів. Періодична таблиця. Алкани, насичені, парафіни. Різноманітність речовин. – 2021. – 98 с.
1643127
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Травень - червень (№ 5/6) : Уроки для 10-го класу. – 2021. – 98 с.
1643128
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Липень - серпень (№ 7/8) : Дистанційний виклик. – 2021. – 98 с.
1643129
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Вересень - жовтень (№ 9/10) : STEM - освіта. – 2021. – 98 с.
1643130
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Листопад - грудень (№ 11/12) : Підготовка до ЗНО. – 2021. – 96 с.
1643131
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Січень - лютий (№ 1/2) : Газета для вчителів хімії. – 2022. – 96 с.
1643132
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Березень - квітень (№ 3/4) : Формуємо покоління науковців. – 2022. – 96 с.
1643133
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Травень - червень (№ 5/6) : Хімія. Дидактичні матеріали. 11 клас. – 2022. – 142 с.
1643134
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Липень-серпень (№ 7/8) : Хімія. Уроки. 8 клас. – 2022. – 214 с.
1643135
   Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня"
Вересень - жовтень (№ 9/10) : Екологічний вимір. – 2022. – 94 с.
1643136
  Попель П.П. Хімія: 8 клас : 8 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2008. – 232с. – ISBN 978-966-580-263-1
1643137
   Хімія: Всеукраїнські олімпіади : завдання та їх роз`вязування / Авт.-упор. П.П.Попель. – Київ : Либідь, 1997. – 96с. – ISBN 5-325-00834-Х
1643138
   Хімія: Всеукраїнські олімпіади: завдання та їх розв"язування / Попель П.П. – Київ : Либідь, 1997. – 96 с.
1643139
   Хімія: завдання і тести / В.М. Амірханов, О.І. Білодід, М.М. Верховид, О.В. Гордієнко, В.І. Замковий, С.Д. Ісаєв, Ю.М. та ін. Корнілов; Під ред. М.Ю.Корнилова. – Київ : Школяр, 2000. – 512 с. – ISBN 966-7117-22-7
1643140
   Хімія: завдання та тести. – Посібник-довідник для вступників до ВНЗ. – Київ : Генеза
ч. 1. – 1993. – 221 с.
1643141
   Хімія: завдання та тести. – Посібник-довідник для вступників до ВНЗ. – Київ : Генеза
ч. 2. – 1993. – 222 с.
1643142
  Рудзітіс Г.Є. Хімія: Органічна хімія: Підруч. для 10-го кл. серед. шк. / Г.Є. Рудзітіс, Ф.Г. Фельдман. – Київ, 1992. – 174с.
1643143
  Середа І.П. Хімія: основні закони і рівняння / І.П. Середа. – Київ : Либідь, 1994. – 80 с.
1643144
  Середа І.П. Хімія: основні закони і рівняння / І.П. Середа. – К, 1996. – 75с.
1643145
  Наумов М.І. Хінельські походи / М.И. Наумов ; [пер. з рос. І. Гречанівського]. – Київ : Рад. письменник, 1953. – 356 с.
1643146
  Усенко О.М. Хінони вищих водяних рослин як регулятор росту планктонних водоростей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 124-129. – ISSN 2306-5680


  У статті представлені дослідження вмісту хінонів у вищих водяних рослин та водному середовищі, а також їх вплив на планктонні водорості. Встановленна залежність росту водоростей від концентрації дослідженних хінонів. В статье приведены исследования по ...
1643147
  Буйських А.В. Хіоський чорнофігурний канфар з Борисфена // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (24) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – С. 111-115. – ISSN 2227-4952
1643148
  Анцибор Д. Хіп-хоп культура. Аналіз невербальних кодів. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 34-38


  Дослідження фольклору культури хіп-хопу.
1643149
   Хіральна анізотропія коливальних мод вуглецевих нанотрубок та її прояв у спектрах комбінаційного розсіяння світла / В.О. Губанов, М.М. Білий, О.П. Дмитренко, С.В. Ковригін, Л.О. Комарова, М.П. Куліш, С.В. Лізунова, В.В. Покропивний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 385-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вперше аналітично розраховано форми фундаментальних нормальних коливань нескінченних крісельних (З, 3) та зигзагних (3, 0) вуглецевих одностінних нанотрубок (C-SWNT). Виявлено ефект хіральної анізотропії коливальних мод симетрії А1+, що призводить до ...
1643150
   Хіральна хроматографія природних та синтетичних амінокислот / О.Б. Воловенко, К.С. Краснопольська, О.В. Максименко, Т.Є. Кеда // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 93. – ISBN 978-617-7824-30-4
1643151
  Карпусь А.О. Хіральні калікс[4]арени з фероценільними та фосфоровмісними групами в асиметричному каталізі : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Карпусь Андрій Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 205 арк. – Додаток: арк. 184-205. – Бібліогр.: арк. 168-183
1643152
  Карпусь А.О. Хіральні калікс[4]арени з фероценільними та фосфоровмісними групами в асиметричному каталізі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Карпусь Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1643153
   Хіральні матеріали зі спіновим переходом для енантіоселективної детекції / О.І. Кучерів, С.І. Шилін, В. Ксенофонтов, Р.А. Полунін, І.О. Фрицький, І.О. Гуральський // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 141
1643154
  Шаматульська Т.В. Хіральні фази для верх на основі кремнеземів, модифікованих функціоналізованими полісахаридами / Т.В. Шаматульська, С.О. Алексєєв // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 35
1643155
  Левченко О.Г. Хіросіма-Нагасакі-Чорнобиль: уроки та застереження / О.Г. Левченко, Є.П. Маслов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 25-26
1643156
   Хірург, анатом, педагог : (до 200-річчя з дня народження Миколи Івановича Пирогова) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 36-37. – ISSN 0130-7037


  У славній плеяді видатних вчених, які відіграли велмку роль в історії світової і вітчизняної науки, одне з визначних місць займає Микола Іванович Пирогов. Своєю титанічною працею, він проклав нові шляхи, що на довгі роки визначили напрям розвитку ...
1643157
   Хірург, учений, педагог. До 165-річчя від дня народження М.В. Скліфосовського // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2001. – на 2001 рік. – С. 92-95
1643158
   Хірург, учений, педагог. До 170-річчя від дня народження М.В. Скліфосовського // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, Т.М. Заморіна, К.В. Камінська [та ін.]. – Київ, 2006. – 2 кв. – С. 34-37. – ISSN 0130-2043
1643159
  Жулинський М. Хірург, художник, поет // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2022. – 12 лютого (№ 3). – С. 4


  Анатолію Радзіховському - 80!
1643160
   Хірургічна корекція гастрошизісу і омфалоцеле у новонароджених з урахуванням ступеня внутрішньочеревного тиску / О.М. Горбатюк, К.Т. Берцун, Ю.П. Паламарчук, О.О. Фомін // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 34-39. – ISSN 2226-1230
1643161
  Акінола С.Т. Хірургічна корекція демієлінізуючих ушкоджень центральної нервової системи із застосуванням мезенхімальних стовбурових клітин (експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Акінола Самуель Толувані ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нйрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 10 назв
1643162
  Маланчук В.О. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації : у 2 т. / В.О. Маланчук ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Укр. асоц. череп.-щелеп.-лиц. хірургів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-429-7
Т. 2 : Маланчук В.О., Логвіненко І.П., Маланчук Т.О., Ціленко О.Л. – 2011. – 606, [2] с., [11] арк. фотоіл. : іл., табл., фотоіл. – На обкл. і тит. арк. зазнач. 1-й авт. - Предм. покажч.: с. 601-603. – Бібліогр.: с. 599-600
1643163
  Ладика В.О. Хірургічна тактика лікування відкритих переломів кісток гомілки із значним пошкодженням м"яких тканин : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Ладика Вікторія Олександрівна ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2023. – 28 с. – Бібліогр.: 11 назв
1643164
  Горбатюк О.М. Хірургічна тактика при гострому апендикулярно-генітальному синдромі у дівчат // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 49-51. – ISSN 2413-550Х
1643165
  Королевська А.Ю. Хірургічна тактика при протяжних рубцевих стриктурах стравоходу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Королевська Алла Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв.
1643166
  Сизий М.Ю. Хірургічна тактика та лікування постраждалих з пораненнями внутрішніх структур шиї : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.03 / Сизий Максим Юрійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1643167
   Хірургічне закриття відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених - сучасний погляд на проблему / Т.В. Мартинюк, О.М. Романюк, В.Ф. Мартинюк, О.М. Горбатюк, В.С. Селюк, П.В. Руцький // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 40-45. – ISSN 2226-1230
1643168
  Ковалишин Т.М. Хірургічне лікування важких відкритих переломів першої п"яст-кової кістки кисті, поєднаних з дефектом тканин / Т.М. Ковалишин, В.І. Гуцуляк, В.І. Чужак // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 42-45. – ISSN 2521-1455
1643169
  Прозоровський Д.В. Хірургічне лікування вальгусної деформації великого пальця стопи (огляд літератури) // Ортопедия, травматология и протезирование : щоквартальний науково-практ. журн. / Нац. акад. мед. наук Украини , ДУ "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН Украини" ; ВГО "Укр. Асоц. ортопедів-травматологів" ; голов. ред. Корж М.О. – Харьков, 2021. – № 3 (624), липень - вересень. – С. 75-84. – ISSN 0030-5987


  Вальгусна деформація першого пальця стопи (Нallux valgus) – це деформуюче захворювання, яке характеризується прогресивним перебігом, при якому змінюється його положення по відношенню до анатомічної вісі стопи та інших пальців.
1643170
  Наболотний О.І. Хірургічне лікування варикозного розширення вен нижніх кінцівок поєднаного з тазовим венозним рефлюксом : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Наболотний Олег Іванович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ установа "Нац. інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1643171
  Гриненко О.В. Хірургічне лікування гепатоцелюлярної карциноми з пухлинним тромбозом воротної вени : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Гриненко Олександр Валентинович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1643172
  Піонтковський В.К. Хірургічне лікування дегенеративного поперекового кіфозу (огляд літератури) // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 129-134. – ISSN 0030-5987
1643173
  Бабинкіна І.Б. Хірургічне лікування декомпенсованих форм хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок з урахуванням корекції показників флебогемодинаміки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Бабинкіна Ірина Борисівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1643174
  Никифорак З.М. Хірургічне лікування менінгіом навколоселярної локалізації : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Никифорак Зіновій Михайлович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1643175
  Руденко С.А. Хірургічне лікування мітральної недостатності ішемічного генезу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.04 / Руденко Сергій Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України". – Запоріжжя, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
1643176
  Панасовський М.Л. Хірургічне лікування набутих форм обструктивної азооспермії : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.06 / Панасовський Микола Леонідович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 30 назв
1643177
   Хірургічне лікування поранених з паралічем двоголового м"яза плеча внаслідок вогнепальних та мінно-вибухових ушкоджень периферичних нервів / С.С. Страфун, Н.О. Борзих, О.Г. Гайко, А.В. Борзих, І.С. Савка, С.А. Цивіна, В.Г. Шипунов, А.А. Лакша // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 99-106. – ISSN 2310-4910
1643178
  Фелештинський Я.П. Хірургічне лікування рецидивуючого хронічного парапроктиту з використанням колагенового імплантату / Я.П. Фелештинський, Є.Є. Борн, В.В. Сміщук // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 278-281. – ISSN 2077-4214
1643179
  Баранов І.В. Хірургічне лікування рубців різної етіології з використанням аутоліпографтингу та плазми, збагаченої тромбоцитами : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Баранов Іван Вікторович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. мед. ун-т. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1643180
  Руденко Р.І. Хірургічне лікування тяжких форм hallux valgus : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 ; 222 / Руденко Роман Ігорович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1643181
  Демченко Д.О. Хірургічне лікування уродженого кіфозу (огляд літератури) / Д.О. Демченко, А.О. Мезенцев, Д.Є. Петренко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 111-118. – ISSN 0030-5987
1643182
  Жидецький В.В. Хірургічне лікування хворих з післяопіковими стриктурами стравоходу з урахуванням нутритивного статусу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Жидецький Віталій Вікторович ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1643183
  Вирва О.Є. Хірургічне лікування хворих з пухлинами дистального відділу променевої кістки (огляд літератури) / О.Є. Вирва, В.В. Бурлака // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 127-131. – ISSN 0030-5987
1643184
  Цзян Хао Хірургічне лікування хворих із синдромом грудного виходу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Цзян Хао ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1643185
  Гончаров М.П. Хірургічне лікування хворих на апендицит та особливості післяопераційного догляду за ними / М.П. Гончаров, Б.А. Хоркава // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 14-19. – ISSN 2077-4214
1643186
  Прийменко Д.С. Хірургічне лікування хворих на синдром діабетичної стопи з використанням засобів її розвантаження : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Прийменко Дмитро Сергійович ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1643187
  Зозуля Ю.П. Хірургічні аспекти кліпування артеріальних аневризм середньої мозкової артерії / Ю.П. Зозуля, В.В. Чебурахін // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 103-112. – ISSN 2304-9359
1643188
   Хірургічні хвороби : підручник для студентів ВНЗ - мед. ун-тів, ін-тів й акад. / [Я.С. Березницький та ін.] ; за ред. акад. НАМН України, проф. П.Д. Фоміна, проф. Я.С. Березницького. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2017. – 406, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 406. – ISBN 978-617-505-602-8
1643189
  Чехов А.П. Хірургія / А.П. Чехов. – К, 1953. – 20с.
1643190
   Хірургія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / [В.І. Бондарєв, Р.В. Бондарєв, О.О. Васильєв та ін.] ; за ред. П.Г. Кондратенка. – Київ : Медицина, 2009. – 967, [1] с., [18] арк. іл. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит .арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-10-0036-9
1643191
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery in Ukrainian : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Благодійний фонд допомоги дітям з травмами та хірургічними хворобами "Хітод" ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Данилов О.А. – Київ : Астро, 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 3/4 (48/49). – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643192
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery in Ukrainian : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаній "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 3/4 (52/53). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643193
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery in Ukrainian : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 1 (54). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643194
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery in Ukrainian : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 2 (55). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643195
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery in Ukrainian : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 3 (56). – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643196
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery in Ukrainian : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 4 (57). – 2017. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643197
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 1 (58). – 2018. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643198
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 2 (59). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643199
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 3 (60). – 2018. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643200
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Русак П.С. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 4 (61). – 2018. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643201
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Котенко О.Г. ; редкол.: Альджахдалі А., Бабуч С.І., Боднар О.Б. [та ін.]. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 1 (62). – 2019. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643202
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Котенко О.Г. ; редкол.: Альджахдалі А., Бабуч С.І., Боднар О.Б. [та ін.]. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 2 (63). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643203
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Котенко О.Г. ; редкол.: Альджахдалі А., Бабуч С.І., Боднар О.Б. [та ін.]. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 3 (64). – 2019. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643204
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Котенко О.Г. ; редкол.: Альджахдалі А., Бабуч С.І., Боднар О.Б. [та ін.]. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 4 (65). – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643205
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Котенко О.Г. ; редкол.: Аверін В.І., АльДжахдалі А., Бабуч С.І. [та ін.]. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 1 (66). – 2020. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643206
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Котенко О.Г. ; редкол.: Аверін В.І., АльДжахдалі А., Бабуч С.І. [та ін.]. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 2 (67). – 2020. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643207
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Котенко О.Г. ; редкол.: Аверін В.І., АльДжахдалі А., Бабуч С.І. [та ін.]. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 3 (68). – 2020. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643208
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Котенко О.Г. ; редкол.: Аверін В.І., АльДжахдалі А., Бабуч С.І. [та ін.]. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 4 (69). – 2020. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643209
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Котенко О.Г. ; редкол.: Аверін В.І., АльДжахдалі А., Бабуч С.І. [та ін.]. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 1 (70). – 2021. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643210
   Хірургія дитячого віку = Хирургия детского возраста = Pediatric Surgery : науково-практичний спеціалізований журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоц. дитячих хірургів ТОВ "Група компаній "Мед Експерт" ; голов. ред. Котенко О.Г. ; редкол.: Аверін В.І., АльДжахдалі А., Бабуч С.І. [та ін.]. – Київ : Група компаний "Мед Експерт", 2003-. – ISSN 2304-0041
№ 2 (71). – 2021. – 102 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643211
   Хірургія Донбасу : науково-практичний журнал / ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Вовк Ю.М., Ганжий В.В., Гоженко А.І. [та ін.]. – Рубіжне, 2012-. – ISSN 2306-3300
Т. 5, № 3. – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643212
   Хірургія Донбасу : науково-практичний журнал / ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Вовк Ю.М., Ганжий В.В., Гоженко А.І. [та ін.]. – Рубіжне, 2012-. – ISSN 2306-3300
Т. 5, № 3. – 2017. – 83 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643213
   Хірургія Донбасу : науково-практичний журнал / ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. – Рубіжне, 2012-. – ISSN 2306-3300
Т. 6, № 2. – 2017. – 73 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643214
   Хірургія Донбасу : науково-практичний журнал / ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. – Рубіжне : [б. в.], 2012-. – ISSN 2306-3300
Т. 8, № 2. – 2019. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643215
   Хірургія Донбасу : науково-практичний журнал / ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. – Рубіжне : [б. в.], 2012-. – ISSN 2306-3300
Т. 8, № 3. – 2019. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643216
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 1 (53). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643217
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 3 (55). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643218
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 4 (56). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643219
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 3 (59). – 2016. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643220
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 4 (60). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643221
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 1 (61). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643222
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 2 (62). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643223
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мамчич В.І. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 3 (63). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643224
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мішалов В.Г. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 4 (64). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643225
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мішалов В.Г. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 1 (65). – 2018. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643226
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мішалов В.Г. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 2 (66). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643227
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоціація кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоціація хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мішалов В.Г. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 3 (67). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643228
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоц. кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоц. хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мішалов В.Г. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 4 (68). – 2018. – 97 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643229
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Асоц. кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; Асоц. хірургів-гепатологів України ; голов. ред. Мішалов В.Г. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 1 (69). – 2019. – 101, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643230
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Асоц. хірургів-гепатологів України ; Асоц. кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Мішалов В.Г. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 2 (70). – 2019. – 109, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643231
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Асоц. хірургів-гепатологів України ; Асоц. кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Мішалов В.Г. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 3 (71). – 2019. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1643232
   Хірургія України = Хирургия Украины = Surgery of Ukraine : науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; Асоц. хірургів-гепатологів України ; Асоц. кардіології, судинних та серцевих хірургів м. Києва ; голов. ред. Мішалов В.Г. – Київ : ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ", 2001-. – ISSN 1818-5398
№ 4 (72). – 2019. – 78 с. – DOI https://doi.org/10.30978/SU - Резюме укр., рос., англ. мовами
1643233
  Піонтковський В.К. Хірургія хребта сьогодні // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 132-133. – ISSN 0030-5987


  "Міжрегіональна науково-практична конференція під такою назвою відбулася в Рівному 2 листопада 2012 р. Для обговорення важливих питань цього напрямку в ортопедії і травматології сюди з’їхалися провідні фахівці України, серед яких науковці та клініцисти ...
1643234
  Некрасов Андрій Хіт сезону. Рівняння на Єгипет! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 34-39 : фото
1643235
  Загакайло О. Хіти з території пекла // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 5 - 11 листопада (№ 41). – С. 10


  Захисники не пишуть пісень спеціально для громадян, які не на війні. Їхні композиції — це можливість хоч трішки розділити зі струнами пережите пекельне жахіття, повернутися думками додому і цим допомогти своєму життю тривати. Але, слухаючи ці мелодії, ...
1643236
   Хіти сезону. Єгипет, ОАЕ, Україна, Австрія, Болгарія, Румунія, Чехія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 64-79
1643237
   Хіти сезону. Кіпр, Туніс, Іспанія, Малайзія, Словенія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 46-57 : фото
1643238
   Хіти сезону. Туніс, Ізраїль, Чехія, Австрія, Румунія, круїзи // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-91
1643239
   Хітрово Володимир Миколайович (1878-1949) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 505. – ISBN 978-966-439-754-1
1643240
  Марков В.С. ХІХ Партконференция / В.С. Марков. – М, 1988. – 63с.
1643241
  Богуцький А. ХІХ українсько-польський семінар "Леси і палеоліт Поділля" / А. Богуцький, О. Томенюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 364-367 : рис. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1643242
   Хкдожественная летопись // Финское искусство / Т. Егорова : Изд. Отд. Нар. образованиея Западной коммуны, 1918. – С. 17-24
1643243
  Павлов И.М. Хладноломкость и структура вольфрама / И.М. Павлов. – М., 1984. – 125с.
1643244
  Дурненков Михаил Хлам : пьеса // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 115-133
1643245
  Вергелис А. Хлам : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 8. – С. 157-167. – ISSN 0012-6756


  Опубликованы рассказы: "Мясокомбинат", "Белое платье", "Колоски".
1643246
   Хлеб-батюшка / [сост. и авт. предисл.Макаренко Ю. Г.]. – Краснодар : Краснодарское кн. изд-во, 1984. – 238 с. : ил. – Миниатюрное издание
1643247
  Ефремова С.П. Хлеб-батюшка / С.П. Ефремова, Е.В. Минеичева. – Пермь, 1990. – 188с.
1643248
  Зайцев В.И. Хлеб-богатство народное / В.И. Зайцев, Е.Н. Назарова. – М., 1979. – 56с.
1643249
  Алексеев М. Хлеб-имя существительное / М. Алексеев. – Москва : Советская Россия, 1973. – 472с
1643250
  Алексеев М.Н. Хлеб-имя существительное / М.Н. Алексеев. – Москва, 1987. – 430с.
1643251
  Телешов Н.Д. Хлеб-соль. – Ростов : Издание Н.Парамонова "Донская Речь", 1903. – 12 с.
1643252
  Телешов Н.Д. Хлеб-соль : [рассказ] / Н.Д. Телешов // Старый замок : (из сказок действительности) / Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 12 с.
1643253
  Галкин В.М. Хлеб-соль / В.М. Галкин. – Тула, 1967. – 64с.
1643254
  Локотков К.П. Хлеб-соль / К.П. Локотков. – Воронеж, 1976. – 215с.
1643255
  Махалов В.В. Хлеб-соль / В.В. Махалов. – М., 1978. – 159с.
1643256
  Красильщиков В.И. Хлеб-соль / В.И. Красильщиков. – М., 1983. – 301с.
1643257
  Алекеев М.Н. Хлеб - имя существительное : повесть в новеллах / М.Н. Алекеев. – Москва : Советский писатель, 1965. – 264с.
1643258
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Л., 1936. – 452с.
1643259
  Толстой А. Хлеб / А. Толстой. – Москва, 1938. – 80с.
1643260
  Толстой А.Н. Хлеб / А.Н. Толстой. – Москва : Молодая гвардия, 1938. – 270 с.
1643261
  Толстой А.Н. Хлеб / А.Н. Толстой, 1948. – 64с.
1643262
  Толстой А. Хлеб / А. Толстой. – Орел, 1948. – 264с.
1643263
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Москва-Л., 1949. – 428с.
1643264
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Таллин, 1950. – 404с.
1643265
  Толстой А.Н. Хлеб / А.Н. Толстой. – Сталинград, 1951. – 356с.
1643266
  Кондырев Л.Н. Хлеб : сельская поэма / Л.Н. Кондырев. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 128с.
1643267
  Максимов Е.В. Хлеб : Повесть и рассказы / Е.В. Максимов. – Москва : Советская Россия, 1976. – 77 с. – (Писатель и время ; Письма из деревни)
1643268
  Толстой А.Н. Хлеб / А.Н. Толстой. – Мурманск, 1978. – 239с.
1643269
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Москва, 1983. – 448с.
1643270
  Мамин-Сибиряк Хлеб : роман / Мамин-Сибиряк. – Москва : Правда, 1984. – 448с.
1643271
  Мамин-Сибиряк Хлеб / Мамин-Сибиряк. – Свердловск, 1984. – 432с.
1643272
  Балаян З.Г. Хлеб : повести и рассказы / З.Г. Балаян ; худож. О. Порхаев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 424 с. : ил.
1643273
  Черниченко Ю.Д. Хлеб / Ю.Д. Черниченко. – Москва, 1988. – 477с.
1643274
  Мищенко Я. Хлеб : проза: рассказы // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 10 (669). – С. 56-64. – ISSN 0132-2036
1643275
  Балабан Я.С. Хлеб в мировом хозяйстве. / Я.С. Балабан. – Москва ; Ленинград : Моск. рабочий, 1928. – 170 с. – (Популярная серия "Мировое хозяйство" / под ред. Ш.М. Двойлацкого и Н.Г. Петрова)
1643276
   Хлеб в нашем доме. – 4-е, перераб. – М., 1989. – 159с.
1643277
  Сумцов Н.Ф. Хлеб в обрядах и песнях / [Соч.] Н.Ф. Сумцова. – Харьков : Тип. М. Зильберберга, 1885. – [4], 140 с. – Библиогр. в примеч.


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Н.И. Петрову от автора
1643278
  Дюричкова М. Хлеб великанов / М. Дюричкова. – М., 1987. – 54,3с.
1643279
  Викулов С.В. Хлеб да соль / С.В. Викулов. – Москва, 1965. – 132с.
1643280
   Хлеб десятой пятилетки. – К., 1977. – 227с.
1643281
  Шириков В.Л. Хлеб детей твоих. / В.Л. Шириков. – Архангельск, 1977. – 176с.
1643282
  Сокол В.Ф. Хлеб детства / В.Ф. Сокол. – Ярославль, 1982. – 142с.
1643283
  Рюле Отто Хлеб для шести миллиардов / Рюле Отто, 1965. – 312 с.
1643284
  Приходько П.Ф. Хлеб дружбы : стихи / Петр Приходько; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1958. – 94 с.
1643285
  Кропоткин П.А. Хлеб и воля / П. Кропоткин ; Пер. с франц.под ред. автора. Изд. пересмотр. автором и разрешено им для России]. – Петербург ; Москва : Голос труда, 1922. – 216, [2] с.
1643286
  Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия / П.А. Кропоткин. – Москва : Правда, 1990. – 638с.
1643287
   Хлеб и звезды. – М., 1990. – 336с.
1643288
  Пасько С.Д. Хлеб и камень / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1982. – 559с.
1643289
  Фоменко Л.Н. Хлеб и книга / Л.Н. Фоменко. – М, 1964. – 46с.
1643290
  Гончарова Т.А. Хлеб и любовь / Т.А. Гончарова. – Новосибирск, 1968. – 398 с.
1643291
  Моргун Ф.Т. Хлеб и люди / Ф.Т. Моргун. – Москва : Политиздат, 1975. – 384 с.
1643292
  Катаев И.И. Хлеб и мысль / И.И. Катаев. – Л., 1983. – 366с.
1643293
  Луценко Д. Хлеб и песня. Стихи и поэма. / Д. Луценко. – М., 1978. – 111с.
1643294
  Намора Ф. Хлеб и плевелы / Ф. Намора. – Москва, 1981. – 447с.
1643295
  Сысоев В.В. Хлеб и порох / В.В. Сысоев. – Калининград, 1978. – 93с.
1643296
  Буттитта И.Э. Хлеб и праздник на Сицилии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 17-27. – ISSN 0869-5415
1643297
  Толченова Н.П. Хлеб и проза. / Н.П. Толченова. – М., 1976. – 191с.
1643298
  Симонов И.Б. Хлеб и ракеты : роман / И.Б. Симонов. – Москва, 1963. – 414с.
1643299
  Кулиев К. Хлеб и роза / К. Кулиев. – Москва, 1957. – 254 с.
1643300
  Салынский А.Д. Хлеб и розы / А.Д. Салынский. – Москва, 1958. – 55с.
1643301
   Хлеб и розы. – Казань, 1978. – 160с.
1643302
  Матевосян Г.И. Хлеб и слово / Грант Матевосян ;. – Москва, 1974. – 332 с.
1643303
  Ованес Д. Хлеб и слово : стихи / Д. Ованес. – Москва : Советский писатель, 1984. – 72 с.
1643304
  Горышин Г.А. Хлеб и соль / Г.А. Горышин. – Л., 1958. – 164с.
1643305
  Стельмах М.А. Хлеб и соль : Роман / М.А. Стельмах. – Москва : Советский писатель, 1960. – 744с.
1643306
  Стельмах М.П. Хлеб и соль / М.П. Стельмах. – Москва, 1961. – 646с.
1643307
  Чигодайкин И.В. Хлеб и соль : поэма / Чигодайкин И.В.; пер. с морд. И.Пиняева. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1965. – 78 с.
1643308
  Стельмах М.А. Хлеб и соль : Роман / М.А. Стельмах. – Москва : Художественная литература, 1972. – 671с.
1643309
  Ефимов Г.А. Хлеб и соль : поэма / Г.А. Ефимов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1973. – 103 с.
1643310
  Полишкаров А.Ф. Хлеб и соль / А.Ф. Полишкаров. – Л., 1975. – 111с.
1643311
  Выгодский С. Хлеб и цветы / С. Выгодский. – Москва, 1963. – 582с.
1643312
  Коротин А.В. Хлеб изгнания / А.В. Коротин. – Ставрополь, 1977. – 160с.
1643313
  Панов В.А. Хлеб колосится. / В.А. Панов. – М., 1971. – 431с.
1643314
  Спасов П Хлеб людской / П Спасов. – М, 1964. – 455с.
1643315
  Карев Г.А. Хлеб мой, моя вода / Г.А. Карев. – Одесса, 1974. – 367с.
1643316
  Карев Г.А. Хлеб мой, моя вода / Г.А. Карев. – Киев, 1984. – 551с.
1643317
  Поженян Г.М. Хлеб морей / Г.М. Поженян. – Москва, 1989. – 175 с.
1643318
  Гаевая Р.А. Хлеб на вашем столе / Р.А. Гаевая, М.А. Ященко. – К., 1988. – 288с.
1643319
  Гаевая Р.А. Хлеб на вашем столе / Р.А. Гаевая, М.А. Ященко. – 2-е изд., доп. – Киев, 1990. – 287с.
1643320
  Коваленко Р.М. Хлеб на каждый день : Роман / Р.М. Коваленко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 320с.
1643321
  Зуенок В. Хлеб на кленовых листьях : стихи и поэма / В. Зуенок; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1977. – 70 с.
1643322
  Колумб В.Х. Хлеб на ладони : стихи, поэмы / В.Х. Колумб; пер. с марийск. – Москва : Советская Россия, 1977. – 159 с.
1643323
  Мазилу Т. Хлеб на месте / Т. Мазилу. – Бухарест, 1973. – 48с.
1643324
  Зеленцов В.С. Хлеб на нашем столе / В.С. Зеленцов, Т.Н. Иванова. – Тула, 1990. – 152с.
1643325
  Кочерга А.И. Хлеб на обеденном столе / А.И. Кочерга. – К, 1985. – 79с.
1643326
  Дементьев В. Хлеб насущный / В. Дементьев. – Москва : Советская Россия, 1972. – 62 с.
1643327
  Харчук Н Б. Хлеб насущный : Роман, повесть, рассказы / Н Б. Харчук, . – Москва : Советский писатель, 1981. – 367с.
1643328
   Хлеб насущный. – М., 1988. – 512с.
1643329
  Вирта Н.Е. Хлеб наш насущный / Н.Е. Вирта. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1947. – 139 с.
1643330
  Вирта Н.Е. Хлеб наш насущный / Н.Е. Вирта. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1948. – 120 с.
1643331
  Вирта Н.Е. Хлеб наш насущный / Н.Е. Вирта. – Москва : Государственное издательство культурно-просветительской литературы, 1949. – 72 с.
1643332
  Крученюк П. Хлеб наш насущный : стихи / Петря Крученюк; пер. с молд. В.Чудина. – Москва : Советский писатель, 1986. – 158 с.
1643333
  Алмазов Б.А. Хлеб наш насущный / Б.А. Алмазов. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 222, [2] с., [16] л. ил. : ил.
1643334
  Штуден Л.Л. Хлеб наш насущный (культура "практикуемая" и культура "изучаемая") // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 32-37. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена обсуждению вопросов, связанных с преподаванием культурологии в российских вузах. В статье изложен проект построения этой дисциплины, приближенный к её гуманитарной сверхзадаче и проблемам духовного просвещения современного ...
1643335
  Чекиров В.М. Хлеб нашего детства / В.М. Чекиров. – Воронеж, 1987. – 269с.
1643336
  Вуолийоки Х. Хлеб Нискавуори / Х. Вуолийоки. – Москва, 1957. – 94с.
1643337
  Слепнев И. Хлеб ожидания. / И. Слепнев. – Таллин, 1974. – 40с.
1643338
  Ахундова А.Н. Хлеб поровну : рассказы и повести / Ахундова А.Н. – Баку : Язычы, 1984. – 236 с.
1643339
   Хлеб прежде всего. – М., 1976. – 271с.
1643340
  Вааранди Д.Ю. Хлеб прибрежн ых равнин : стихи / Д.Ю. Вааранди; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1967. – 110 с.
1643341
  Братченко Б.Ф. Хлеб промышленности / Б.Ф. Братченко. – Москва : Знание, 1967. – 46 с. : граф. – (Новое в жизни, науке, технике. 20 серия Промишленость ; 8)
1643342
  Белль Г. Хлеб ранних лет = Das Brot der fruhen Jahre : [повесть] / Генрих Белль ; пер. с нем. Л. Черной и Д. Мельникова ; ред. С Шлацоберская. – Москва : Издательство Иностранной литературы, 1958. – 91 с.
1643343
  Семенов М.Г. Хлеб сатирика. / М.Г. Семенов. – Тбилиси, 1964. – 255с.
1643344
  Ивин М.Е. Хлеб сегодня, хлеб завтра / М.Е. Ивин. – Л., 1980. – 96с.
1643345
  Гвасалия М. Хлеб сиротский : роман / М. Гвасалия; пер. с груз. Л.Баазовой. – Москва : Советский писатель, 1974. – 360 с.
1643346
  Гасанзаде Н.А. Хлеб тетушки Набат / Н.А. Гасанзаде. – М., 1982. – 192с.
1643347
  Гази И. Хлеб, винтовка и любовь : повесть / И. Гази; пер. с татар. Я.Винецкого. – Казань : Таткнигоиздат, 1967. – 456 с.
1643348
  Гази И. Хлеб, винтовка и любовь : повесть / И. Гази; пер. с татар. Л.Лебедевой. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1977. – 487 с.
1643349
  Жунгиету Г.И. Хлеб, вода и химия / Г.И. Жунгиету. – Кишинев, 1985. – 184с.
1643350
  Барыкин К.К. Хлеб, который мы едим / К.К. Барыкин. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1983. – 35 с.
1643351
  Барыкин К.К. Хлеб, который мы едим / К.К. Барыкин. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1983. – 222 с.
1643352
  Кожухова О.К. Хлеб, которым делишься / О.К. Кожухова. – М., 1960. – 248с.
1643353
  Авдонин А.Н. Хлеб, любовь и звезды / А.Н. Авдонин. – Тула : Приокское книжное издательство, 1967. – 64 с.
1643354
   Хлеб, любовь и фантазия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 44-45 : фото
1643355
  Чебалин П.Л. Хлеб. / П.Л. Чебалин, 1949. – 116с.
1643356
  Степаненко В.И. Хлеб. / В.И. Степаненко. – М., 1989. – 396с.
1643357
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Курск, 1938. – 227с.
1643358
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Л., 1938. – 344с.
1643359
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Л., 1938. – 271с.
1643360
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Москва, 1938. – 56с.
1643361
  Регель Р.Э. Хлеба в России / Р.Э. Регель. – Петроград, 1922. – 56 с.
1643362
  Ленц З. Хлеба и зрелищ / З. Ленц. – М, 1975. – 214с.
1643363
   Хлеба и зрелищ. – Москва, 1988. – 493 с.
1643364
   Хлеба России / Шестинский О. – Пермь : Пермское кн. из-во, 1979. – 165с.
1643365
  Диманштейн Н.Г. Хлебная монополия в годы гражданской войны в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Диманштейн Н.Г.; Ин-т народного хозяйства. – Москва, 1951. – 16 с.
1643366
  Китанина Т.М. Хлебная торговля России в 1875-1914 гг : (очерки правительств. политики) / Т.М. Китанина ; под ред. С.И. Потолова. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. – 287 с.
1643367
  Китанина Т.М. Хлебная торговля России в 1875-1914 гг. : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Китанина Т.М.; Ленингр. отд-ние ин-та истории СССР АН СССР. – Л., 1978. – 45л.
1643368
   Хлебное дело в СССР. – М.-Л., 1924. – 428с.
1643369
  Батыгина Т.Б. Хлебное зерно : атлас / Т.Б. Батыгина; Батыгин Т.Б. ; отв. ред. Яковлев М.С. ; АН СССР, Ботанический ин-т. – Ленинград : Наука ; Ленинградское отделение, 1987. – 103 с.
1643370
  Будников Г.В. Хлебное поле / Г.В. Будников. – Москва, 1983. – 112с.
1643371
  Калинин Н. Хлебное ремесло / Н. Калинин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 256 с.
1643372
  Попов А.С. Хлебные вывоз из Украины накануне первой мировой войны.. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов А.С.; АН УССР. Отд. обществ. наук., 1954. – 16л.
1643373
  Лащенков П.Н. Хлебные злаки Якутской области / П.Н. Лащенков, 1912. – С. 275-295. – Отдельный оттиск
1643374
  Погорелов М.Н. Хлебные клопы-черепашки и мероприятия по борьбе с ними в Харьковской области : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Погорелов М.Н.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1969. – 20л.
1643375
  Щеголев В.П. Хлебные пилильщики. / В.П. Щеголев. – М-Л, 1930. – 120с.
1643376
  Щеголев В.Н. Хлебные пилильщики. / В.Н. Щеголев. – 2-е изд. – М-Л, 1931. – 112с.
1643377
  Альтерман А.Я. Хлебные ресурсы Украины / А.Я. Альтерман. – [Одесса] : Госиздат Украины, 1923. – [4], 178 с.
1643378
  Миронов Б.Н. Хлебные цены в России в XVIII веке : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.571 / Миронов Б.Н. ; АН СССР, Ленингр. отд. ин-та истории СССР. – Ленинград, 1969. – 19 с.
1643379
  Миронов Б.Н. Хлебные цены в России за два столетия / Б.Н. Миронов. – Л., 1985. – 301с.
1643380
   Хлебные цены и хлебный рынок. – М., 1925. – 263с.
1643381
  Балашов Э.В. Хлебный ветер : стихи / Э.В. Балашов. – Москва : Сов. писатель, 1979. – 96 с. : портр.
1643382
  Милосердов С.С. Хлебный ветер / С.С. Милосердов. – М., 1981. – 79с.
1643383
  Знаменский А.Д. Хлебный год / А.Д. Знаменский. – М, 1979. – 480с.
1643384
  Мартынов А.К. Хлебный дождь : стихи и поэмы / Александр Мартынов ;. – Москва : Советский писатель, 1971. – 128 с.
1643385
  Терехов В.П. Хлебный дождь / В.П. Терехов. – Симферополь, 1977. – 95с.
1643386
  Линдеман К.Э. Хлебный жук (Anisoplia austriaca) : Отчет представленный г. Министру Государственных имуществ К.Э. Линдеманом, проф. Петровской Земледельческой и Лесной Академии. – Москва : Тип. М.Н. Лаврова и К*, 1880. – [2], VI, 144 с. : ил. – Библиогр.: "Литература о хлебном жуке" (с. 141-144)
1643387
  Линдеман К.Э. Хлебный жук и крестоносец и меры истребления их : с рисунками / К.Э. Линдеман, (проф. бывшей Петровской академии). – 2-е изд. ( на обл. 3-е изд. К.И. Тихомирова). – Москва : К.И. Тихомирова, 1898. – 28 с. : ил.
1643388
  Чернов М.А. Хлебный рынок и его регулирвоание / М.А. Чернов. – Харьков, 1928. – 126с.
1643389
  Штильман П.М. Хлебный рынок капиталистических стран после второй мировой войны / П.М. Штильман. – М, 1952. – 120с.
1643390
  Золотов В.А. Хлебный экспорт России через порты Черного и Азовского морей / В.А. Золотов. – Ростов-на-Дону, 1966. – 247с.
1643391
  Кустов П.П. Хлебодары : Стихи / П.П. Кустов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 127с.
1643392
  Кудинов И.П. Хлебозары. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1972. – 356с.
1643393
  Пашков Ю.В. Хлебозор / Ю.В. Пашков. – М., 1976. – 125с.
1643394
  Лебедев В.А. Хлебозоры / В.А. Лебедев. – Л., 1979. – 335с.
1643395
  Алексеев С.Т. Хлебозоры / С.Т. Алексеев. – Москва, 1990. – 349с.
1643396
  Стрилевер И.Л. Хлебооборот и стандарты / И.Л. Стрилевер. – М-Л, 1936. – 752с.
1643397
  Филоненко И.Е. Хлебопашец / И.Е. Филоненко. – М, 1984. – 415с.
1643398
  Филоненко И.Е. Хлебопашец / И.Е. Филоненко. – М, 1984. – 80 с.
1643399
  Филипенко И.Е. Хлебопашец / И.Е. Филипенко. – Москва, 1984. – 78 с.
1643400
  Рагявичюс М.Т. Хлебопекарная промышленность Литовской ССР и задачи дальнейшего развития : Автореф. дис... канд. экон. наук: / Рагявичюс М.Т.; МВО; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1955. – 16с.
1643401
  Корнилов В.В. Хлебороб начинается в школе / В.В. Корнилов. – К., 1987. – 47с.
1643402
  Бедзик Д.И. Хлеборобы : роман / Дмитро Бедзик ; пер. с укр. М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1956. – 297 с.
1643403
  Шойхет Р.С. Хлеборобы: повесть. / Р.С. Шойхет. – Хабаровск, 1982. – 112с.
1643404
  Матвеев В.В. Хлебосольство / В.В. Матвеев. – Грозный, 1967. – 55с.
1643405
  Михалев В.В. Хлебоцветье / В.В. Михалев. – Белгород, 1964. – 64с.
1643406
  Игошев А.А. Хлебушко-батюшка / А.А. Игошев. – М., 1979. – 300с.
1643407
  Кондратик Л.Й. Хлєбніков Микола Іванович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 97-100. – ISBN 5776391970
1643408
   Хлєбніков Микола Іванович (1840-1880) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 506. – ISBN 978-966-439-754-1
1643409
   Хлєбніков Микола Іванович (1840 - 1880) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 46. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1643410
  Крикуненко В. Хлєстаков у ролі мемуариста, або Тарас Шевченко і Микола Гоголь як об"єкти літературної містифікації // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 275-290. – ISBN 978-966-02-7586-7
1643411
  Камінчук А.С. Хліб-сіль / А.С. Камінчук. – К., 1988. – 139с.
1643412
  Прилюк Д.М. Хліб-сіль і честь / Д.М. Прилюк. – Київ : Політвидав України, 1972. – 55 с.
1643413
  Білоус Д.Г. Хліб-сіль їж, а правду ріж. Гумор та сатра : гумор та сатира / Д.Г. Білоус ; вступ. ст. С. Воскрекасенко. – Київ : Дніпро, 1971. – 319 с. : іл. – (Творча розмаїтність)
1643414
  Михайловський В.І. Хліб - наша доля / В.І. Михайловський. – Ужгород, 1975. – 155с.
1643415
  Алексєєв М.М. Хліб - усьому голова / М.М. Алексєєв. – Київ, 1967. – 315с.
1643416
  Терехова Д.І. Хліб - усьому голова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 298-307. – ISBN 966-581-727-2
1643417
  Кравченко Т. Хліб / Т. Кравченко. – Київ; Харків, 1935. – 179с.
1643418
  Толстой О.М. Хліб / О.М. Толстой. – Київ : Молодий більшовик, 1938. – 259 с.
1643419
  Толстой О.М. Хліб / О.М. Толстой. – Київ : Молодий більшовик, 1940. – 215 с.
1643420
  Мамін-Сибіряк Хліб / Мамін-Сибіряк. – К., 1956. – 414с.
1643421
   Хліб десятої п"ятирічки. – К., 1977. – 182с.
1643422
   Хліб десятої п"ятирічки. – К., 1979. – 152с.
1643423
  Зима О.В. Хліб для подорожнього / О.В. Зима. – Київ : Молодь, 1971. – 136 с.
1643424
  Тендряков Володимир Федорович Хліб для собаки : оповідання / пер. з рос. М. Білорус // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 4-16. – ISSN 0320 - 8370
1643425
  Тендряков В. Хліб для собаки : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.4-16. – ISSN 0320 - 8370
1643426
  Шматольян І.І. Хліб до столу трудящих / І.І. Шматольян. – К., 1986. – 49с.
1643427
  Ткач М. Хліб з добрих рук / М. Ткач. – Київ, 1981. – 190с.
1643428
  Сизоненко О.О. Хліб з рідного поля : повість , оповідання , етюди / О.О. Сизоненко. – Київ, 1978. – 287 с.
1643429
  Лісова М. Хліб і випікання хліба серед українських поселенців в східно-центральній Альберті в 1900 - 1930 роках // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 240-249. – ISBN 1-55195-156-8
1643430
  Нижник І.Й. Хліб і кров : роман / І.Й. Нижник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 285 с.
1643431
  Шмаглевська С. Хліб і надія / С. Шмаглевська. – Львів, 1965. – 72с.
1643432
   Хліб і пісня. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 169 с.
1643433
  Стельмах М. Хліб і сіль / М. Стельмах. – Київ, 1959. – 664с.
1643434
  Стельмах М.П. Хліб і сіль / М.П. Стельмах. – Київ, 1967. – 662с.
1643435
  Стельмах М.О. Хліб і сіль / М.О. Стельмах. – Київ, 1975. – 671с.
1643436
  Стельмах М. Хліб і сіль : роман / М. Стельмах. – Київ, 1978
1643437
  Стельмах М.О. Хліб і сіль / М.О. Стельмах. – Київ, 1987. – 632с.
1643438
  Плачинда С.П. Хліб і совість / С.П. Плачинда. – Київ, 1983. – 230с.
1643439
  Дениско Г.І. Хліб і совість / Г.І. Дениско. – Х., 1984. – 214с.
1643440
  Павличко Д.В. Хліб і стяг : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Дніпро, 1968. – 175 с.
1643441
  Бриних М. Хліб із хрящами : роман / Михайло Бриних ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 165, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-605-007-0


  Земля, задобрена людською плоттю, рано чи пізно розродиться. "Радіо Живих Мерців" веде прямий репортаж про кінець світу з села Міцне на Київщині. "Хліб із хрящами" – це роман про голод і непрощенність, про ген канібалізму і морок свідомості. ...
1643442
  Лютий Г.І. Хліб любові / Г.І. Лютий. – К., 1990. – 83с.
1643443
  Танк Максим Хліб мій насущний / Максим Танк ;. – Київ, 1968. – 262 с.
1643444
  Шеренговий О.Г. Хліб на долоні / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1984. – 192 с.
1643445
  Махнюк П.В. Хліб на завтра : повість / П.В. Махнюк. – Київ, 1988. – 270 с.
1643446
   Хліб на ноги ставить, а хміль з ніг валить. – К., 1986. – 285с.
1643447
  Ночовний М.В. Хліб на рушнику / М.В. Ночовний. – К, 1982. – 80с.
1643448
  Черевичний Д.С. Хліб на столі : сонети / Д.С. Черевичний. – Сімферополь : Таврія, 1979. – 91 с.
1643449
  Чехун В.М. Хліб насущний / В.М. Чехун. – Київ, 1970. – 216 с.
1643450
  Харчук Б.М. Хліб насущний : роман / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 246 с.
1643451
  Шоу І. Хліб по воді = Bread upon the waters : роман / Іввін Шоу ; пер. з анг. Володимир Мусієнко та Олекса Логвиненко. – Київ : Дніпро, 1987. – 397 с.
1643452
  Словацька О.В. Хліб та зернові культури - основні та корисні продукти харчування людства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 18-23 : фото
1643453
  Ципишев С.І. Хліб у звичаєвості Київського Полісся // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 203-207. – ISSN 2227-4952
1643454
   Хліб, що пахне порохом. – Київ, 1984. – 166с.
1643455
   Хліба дух і міць металу. – К., 1988. – 380с.
1643456
  Цифра Юлія Хліба й троянд! Хліба й миру! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 35
1643457
  Цифра Юлія Хліба й троянд! Хліба й миру! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 35
1643458
  Черінько І. Хліба та видовищ // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-19.
1643459
  Поклад Н.І. Хліби жертовні / Наталка Поклад. – Київ : МАУП, 2006. – 254, [1] с. : іл. – ISBN 966-608-637-9
1643460
  Моргун В.В. Хлібний достаток країни - мета наукового пошуку // Физиология растений и генетика : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; гл. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, А.П. Бонжан, Н.В. Борисюк [та ін.]. – Киев, 2018. – Т. 50, № 5 (295), сентябрь - октябрь. – С. 454-458. – ISSN 2308-7099


  Доповідь академіка НАН України В.В. Моргуна на Загальних зборах з нагоди вручення золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України.
1643461
  Пасічник М.П. Хлібні заповіти : Книга лірики / Пасічник М.П. – Київ, 1988. – 96 с.
1643462
  Третяк О. Хлібні злаки й крупи. Опрацювання будови й класифікації круп // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2022. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Екологічний вимір


  Хімічний склад і харчова цінність зерна.
1643463
  Богданов І. Хлібодари / І. Богданов. – Ужгород : Карпати, 1969. – 120 с.
1643464
   Хлібодари. – К., 1975. – 189с.
1643465
   Хлібодари. – К., 1984. – 122с.
1643466
  Власюк П.І. Хлібодарський рід / П.І. Власюк. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 64 с.
1643467
  Костів М. Хлібозаготівельна кампанія 1932-го року на Чернігівщині (за матеріалами місцевої преси) // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 165-170
1643468
  Костів М. Хлібозаготівельна кампанія1932-го року на Чернігівщині (за матерфалами місцевої преси) // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 322-333
1643469
  Хорошун Б.І. Хлібозаготівельна криза 1927 - 1928 рр. в Україні: міфи і реальність // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 55-59. – ISBN 978-966-581-930-1
1643470
   Хлібом земля славиться. – К., 1984. – 111с.
1643471
  Сумцов М.Ф. Хліборобам / зложив М. Сумцов. – Харьків (Харків) : Друкарня "Печатне Діло", 1908. – 23 с..


  Hа тит. аpк. епігpаф з наp. пpиказки. – Розд. кн.: Чого найбільш бажають в селах [обpяди, пісні, пpислів"я, пpиповідки, пов"язані з хлібоpобством]; До поліпшення хлібоpобства [пpо хлібоpобські спілки]; Жіноче безхліб"я [пpо pозподіл земельних наділів]; ...
1643472
  Бедзик Д.І. Хлібороби : роман / Дмитро Бедзик. – Київ : ДЛВ, 1956. – 288 с.
1643473
  Мирошник В.Д. Хліборобська гарантія / В.Д. Мирошник. – Х., 1978. – 55с.
1643474
  Круть Ю.З. Хліборобська обрядова поезія слов"ян / Ю.З. Круть. – Київ, 1973. – 211 с.
1643475
   Хліборобські віхи. – К., 1976. – 176с.
1643476
  Подрига В. Хліборобські етноконстанти образу світу в прозі Володимира Леонтовича // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 216-228. – ISBN 966-7773-70-1
1643477
  Конопка В. Хліборобські мотиви в ранньовесняному циклі календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону (за матеріалами польових етнографічних експедицій 2007-2013 років) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 128-135. – ISSN 2313-8505
1643478
  Конопка В. Хліборобські мотиви у Великодньому та пізньовесняному циклах календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 31-39. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена одній з найважливіших ділянок традиційної культури українців -календарній обрядовості. Залучивши польові етнографічні матеріали, автор з"ясовує присутність хліборобських мотивів у весняному календарному циклі. Аналізуються ...
1643479
   Хлобистов Володисир Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 502-503. – ISBN 978-966-439-754-1
1643480
  Пайтик А. Хлоп"ята воєнних років / А. Пайтик. – К., 1977. – 144с.
1643481
  Домовитов М.Ф. Хлоп"ята з вулиці Чапаєва / М.Ф. Домовитов. – Київ : Веселка, 1966. – 119 с.
1643482
  Нехода І.І. Хлоп"ята з нашої вулиці : Поеми та казки / І.І. Нехода. – Київ : Дитвидав, 1962. – 170с.
1643483
  Каня Вашек Хлопець з виправного будинку. / Каня Вашек. – К., 1971. – 182с.
1643484
  Вишнева А. Хлопець з України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 10 березня (№ 9). – С. 15


  Творче подвижництво Миколи Кагарлицького.
1643485
  Симонов К.М. Хлопець із нашого міста : П"єса на 3 дії, 9 картин / К.М. Симонов. – Киев : Мистецтво, 1955. – 10с.
1643486
   Хлопець та море. Лыстоноша [листоноша]. Розумный [розумний] коваль : Оповидання. – Одесса : Вид. О[дес.] Л[іт.] С[пілки] ; Друк. Е. Фесенка, 1903. – 32 с. – Прим. № 104637 дефектний, без обкл. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Пид похылою веpбою; В затышку; Степовый сокил; Тополи
1643487
  Юферев В.И. Хлопковедение в Туркестане. / В.И. Юферев. – Л., 1925. – 160с.
1643488
   Хлопководство СССР и его перспективы. – М., 1926. – 251с.
1643489
   Хлопководчество в Казахстане. – Алма-Ата, 1961. – 30с.
1643490
  Докучаев В.М. Хлопководы / В.М. Докучаев. – Ставрополь, 1951. – 92с.
1643491
   Хлопок. – М.-Л., 1926. – 102с.
1643492
  Пармузин Б.С. Хлопок / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1982. – 496 с.
1643493
  Масальский В.И. Хлопок. / В.И. Масальский. – Пб., 1921. – 24с.
1643494
  Шпак В. Хлопоман Тадей Рильський : До 170-річчя від дня народження // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 38-39
1643495
  Збожна О. Хлопомани? Ні, громадівці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 11


  До 150-річчя від часу заснування тернопільської Громади, яка була унікальною школою виховання української національної еліти. Іван Полюй - її засновник. В статті згадується молодіжний рух , ініціаторами якого були студенти Київського університету : ...
1643496
  Аверченко А.Т. Хлопотливая нация : юморист. произв. / Аркадий Аверченко ; [вступ. ст. М. Андраши ; худож. Г.С. Златогоров]. – Москва : Политиздат, 1991. – 463 с. : ил.
1643497
  Куканов В.И. Хлопотливый день. / В.И. Куканов. – М, 1956. – 64с.
1643498
  Рекемчук А.Е. Хлопоты : повести и рассказы / А.Е. Рекемчук. – Москва : Советская Россия, 1976. – 429с.
1643499
  Маляров В.К. Хлопоты: Повесть и рассказы. / В.К. Маляров. – Ставрополь, 1985. – 224с.
1643500
  Будзиновский В. Хлопска посїлість / Накл. укр-руської Видав. Спілки зареєстр. спілки в обмеж. порукою у Львові. – 2-ге справлене. – Львів : З друкарні нар. Ст. Манецкого і Сп., 1901. – 194с.
1643501
  Козланюк П.С. Хлопські гаразди / П.С. Козланюк. – Київ, 1928. – 125 с.
1643502
   Хлопські пісні : [Збіpка поезій]. – Львів : Hакладом pед. "Гpомад. Голосу" ; З дpук. Hаpодова Ст. Манєцкого і Спілки, 1897. – [2], 391 с. – (Хлопська бібліотека ; [№] 10)


  Авт. твоpів: Т.Г. Шевченко, І.Я. Фpанко, П. Думка з Купчинець [П.А. Думка], О. Ходовицький [О.М. Колесса], Ю.А. Федькович, М. Флиста, М. Конопніцька, Р. Беpнс, В. Гюго. - Пер. з пол., англ., фр. В.Г. Щуpата, І.Я. Фpанка.
1643503
  Зуев-Ординець Хлопушкин поиск / Зуев-Ординець. – Пермь, 1966. – 189с.
1643504
  Зуев-Ординець Хлопушкин поиск / Зуев-Ординець. – Алма-Ата, 1966. – 195с.
1643505
  М"ястківський А.П. Хлопці з Бубни / А.П. М"ястківський. – Київ, 1967. – 147 с.
1643506
  Кирій І.І. Хлопці з Вишневого : повісті, оповідання / І.І. Кирій. – Київ, 1988. – 174 с.
1643507
  Мольнар Ф. Хлопці з вулиці Пала / Ференц Мольнар. – Київ, 1961. – 176 с.
1643508
  Молнар Ф. Хлопці з вулиці Пала / Ф. Молнар. – Київ, 1961. – 176 с.
1643509
  Скорін І.Д. Хлопці з карного розшуку / І.Д. Скорін. – К, 1985. – 359с.
1643510
  Варненська М. Хлопці з міста Лодзі. / М. Варненська. – Київ, 1963. – 290с.
1643511
  Клюєнко Д.М. Хлопці з нашого села / Д.М. Клюєнко. – Київ, 1979. – 128с.
1643512
  Карапиш Б.Т. Хлопці з Першої Червонофлотської : оповідання / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1988. – 152 с.
1643513
  Рудницька Г. Хлопці зі Старого Міста. / Г. Рудницька. – К., 1991. – 246с.
1643514
  Дарда В.І. Хлопці майора Кена : повість / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 279 с.
1643515
  Харш Л. Хлопці не підведуть / Л. Харш. – Київ, 1977. – 168с.
1643516
  Шулмен М. Хлопці, наших б"ють! / М. Шулмен. – К, 1960. – 296с.
1643517
  Шулмен М. Хлопці, наших б"ють! / М. Шулмен. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 278с.
1643518
  Різників О. Хлопці, що відкрили нагість короля // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 2 листопада (№ 22)
1643519
  Силаев Б.Д. Хлопцы с Холодной горы / Б.Д. Силаев. – К., 1980. – 212с.
1643520
  Силаев Б.Д. Хлопцы с Холодной горы / Б.Д. Силаев. – К., 1989. – 205с.
1643521
  Магера М.Н. Хлопчаки : Повісті та оповідання: Для мол. та сер. шк. віку / М.Н. Магера. – Львів : Каменяр, 1990. – 158с. – ISBN 5-7745-0226-0
1643522
  Зайцев Г.С. Хлопчатник / Г.С. Зайцев. – 2-е изд. – Ленинград : Изд. Всес. ин-та прикладной ботаники и новых культур, 1929. – 219с. : с 138 рис.
1643523
   Хлопчатник. – Ташкент
Т. 1. – 1954. – 384с.
1643524
   Хлопчатник. – Ташкент, 1956. – 131с.
1643525
   Хлопчатник. – Ташкент
Т. 2. – 1957. – 628с.
1643526
   Хлопчатник. – Ташкент
Т. 3. – 1959. – 404с.
1643527
   Хлопчатник. – Ташкент : Изд-во АН узбССР
Т. 3 : Строение и развитие хлопчатника. – 1960. – 402с.
1643528
   Хлопчатник. – Ташкент : Изд-во АН узбССР
Т. 4. – 1960. – 707с.
1643529
   Хлопчато-бумажные товары. – М., 1925. – 360с.
1643530
  Арсеньева Е.В. Хлопчатобумажная промышленность Московской губернии 60-80 гг 19 ст. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Арсеньева Е.В. ; МГУ. – Ніжин, 1974. – 20 с.
1643531
  Филимонова Л.В. Хлопчатобумажная промышленность Московской и Владимирской губерний накануне отмены крепостного права. (К истории промышленного переворота в России) : Автореф... канд. ист.наук: / Филимонова Л.В.; МГУ. – Москва, 1958. – 20л.
1643532
  Хрипкова А.Г. Хлопчик-підліток-юнак / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – К, 1983. – 272с.
1643533
  Каменкович З. Хлопчик з Княжої гори / З. Каменкович. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 164 с.
1643534
  Олдрідж Д. Хлопчик з лісового берега / Д. Олдрідж. – Київ, 1959. – 96с.
1643535
  Мартинов І. Хлопчик з маленького міста / І. Мартинов. – К, 1973. – 180с.
1643536
  Голубєва А. Хлопчик з Уржума / А. Голубєва. – Ужгород, 1952. – 182 с.
1643537
  Голубєва А.Г. Хлопчик з Уржума / А.Г. Голубєва. – К., 1964. – 412с.
1643538
  Голубєва А.Г. Хлопчик з Уржума / А.Г. Голубєва. – К., 1975. – 178с.
1643539
  Канівець В.В. Хлопчик і жар-птиця : повість / В.В. Канівець. – Київ : Веселка, 1968. – 186 с.
1643540
  Близнець В.С. Хлопчик і тінь : повісті : [для серед. та ст. шк. віку] / Віктор Близнець ; [упоряд. Р.М. Близнець ; Передм. В.О. Базилевського ; худож. оформ. Є.В. Матвєєва]. – Київ : Молодь, 1989. – 301 с., [4] арк. іл. – ISBN 5-7720-0250-3
1643541
  Слухенська Р. Хлопчик із голубом на плечі: дитинство та юність Остапа Вишні // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 87-90. – ISSN 2311-9896
1643542
  Баргум Ю. Хлопчик на літо. Прощання / Юган Баргум ; пер. зі шведської Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2005. – 274 с. – ISBN 966-7007-45-6
1643543
  Шарговська О. Хлопчик народився через дев"ять місяців після гостини Тараса Шевченка. Поет просив дружину свого приятеля Михайла Максимовича знайти йому жінку // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 38 (241). – С. 55-57 : фото


  Про гостювання Тараса Шевченка у Максимовичів.
1643544
  Мичко С. Хлопчик та енергія. Школяр iз Тернопільщини працює над вирішенням однієї з найактуальніших проблем людства // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 26). – С. 11


  "Нещодавно в Києві молоді вчені та учні Малої академії наук України презентували науково-технічні розробки та науково-дослідницькі роботи школярів, що стосуються вирішення актуальних проблем у найрізноманітніших галузях. Серед дев’яти таких був і ...
1643545
  Бойн Дж. Хлопчик у смугастій піжамі : [роман] / Джон Бойн ; з англ. пер. Віктор Шовкун. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. – 184, [4] с. – Пер. за вид. : The boy in the striped pyjamas / John Boyne. 2006. – ISBN 978-617-679-232-1
1643546
  Рекемчук О.О. Хлопчики / О.О. Рекемчук. – К., 1977. – 164с.
1643547
  Пікуль В.С. Хлопчики з бантиками / В.С. Пікуль. – Київ, 1984. – 252с.
1643548
  Титаренко Тетяна Михайлівна Хлопчики і дівчатка : Психол. становлення індивідуальності / Титаренко Тетяна Михайлівна. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1989. – 47 с. – (Т-во "Знання" УРСР ; Сер. 7 : Педагогічна ; №7)
1643549
  Камов Б.М. Хлопчина-командир / Б.М. Камов. – К. : Веселка, 1990. – 323 с.
1643550
  Вейс Р. Хлопчина з Александрівського доку / Р. Вейс. – Київ, 1976. – 102с.
1643551
  Неверлі І. Хлопчина з Сальських степів. / І. Неверлі. – Київ, 1965. – 243с.
1643552
  Канівец У. Хлопчык і жар-птушка. / У. Канівец. – Мінск : Мастацкая література, 1972. – 232 с.
1643553
  Яунземс В.Р. Хлор- и азотсодержащие производные лигнина и методы их исследования : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Яунземс В.Р.; АН Латв.ССР. Ин-т химии древесины. – Рига, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1643554
  Фрумина С Н. Лисенко Хлор / Н.С. Фрумина, Н.Ф. Лисенко, М.А. Чернова ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1983. – 199 с. – (Серия "Аналитическая химия элементов")
1643555
  Бараускайте О. Хлоралкильные производные диаминобензолсульфамидов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Бараускайте О.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1643556
  Таланов Владимир Степанович Хлорангидриды N-a-хлоралкилиминосульфиновых кислот : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.03 / Таланов Владимир Степанович; АН УССР. Ин-т органической химии. – К., 1984. – 24л.
1643557
  Пастушак Н.О. Хлорарилирование производных акриловой кислоты и некоторые превращения продуктов реакций. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пастушак Н.О.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1966. – 15л.
1643558
  Мельников С.С. Хлорелла / С.С. Мельников, Е.Е. Мананкина. – Минск, 1991. – 77с.
1643559
  Поливода Лариса Васильевна Хлорелла как модельный объект для космических исследований : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Поливода Лариса Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
1643560
  Поливода Лариса Васильевна Хлорелла как модельный объект для космических исследований : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Поливода Лариса Васильевна; КГУ. – К., 1980. – 22л.
1643561
  Поливода Лариса Васильевна Хлорелла как модельный объект для космических исследований : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.12 / Поливода Лариса Васильевна; Ин-т молекулярной биологии и генетики. – К, 1980. – 190л. – Бібліогр.:л.157-190
1643562
  Мансуров М.У. Хлорзамещенные эфиры сульфокислот как регенты алнилирования ароматическго ядра : Автореф... канд. хим.наук: / Мансуров М.У.; Среднеазиатский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1959. – 12л.
1643563
   Хлориды и хлорокиси молибдена и вольфрама. – Душанбе, 1989. – 284с.
1643564
   Хлориды и хлорокиси молибдена и вольфрама. – Душанбе, 1989. – 281с.
1643565
  Кирсанова Н.А. Хлорирование ацилизоти (селено) цианатов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кирсанова Н.А.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1969. – 11л.
1643566
  Мокрый Е.Н. Хлорирование изобутилена и переработка хлорпроизводных. : Автореф... канд. техн.наук: / Мокрый Е.Н.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1967. – 24л.
1643567
  Бункин В.И. Хлорирование охлаждающей воды на тепловых электрических станциях / В.И. Бункин. – М.-Л., 1940. – 80с.
1643568
  Кренцель Б.А. Хлорирование парафиновых углеводородов / Б.А. Кренцель. – Москва : Наука, 1964. – 159 с.
1643569
  Савинова Т.Н. Хлорированные углеводороды в экосистеме Баренцева моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Савинова Т. Н.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1985. – 18л.
1643570
   Хлорированные углеводороды и морские организмы. – Апатиты, 1978. – 137с.
1643571
  Кренцлейн Г. Хлористый алюминий в органической химии / Г. Кренцлейн. – Москва : Главная редакция химической литературы, 1935. – 131 с.
1643572
  Гордон Г.Я. Хлористый винилиден и его сополимеры / Г.Я. Гордон. – Москва : Госхимиздат, 1957. – 123 с.
1643573
  Вологина Е.Г. Хлоритоид в донных осадках Академического хребта озера Байкал - индикатор эолового переноса / Е.Г. Вологина, А.П. Федотов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 72-82 : рис., табл. – Библиогр.: с. 80-82. – ISSN 0016-7886
1643574
  Танатар-Бараш Хлориты и хлоритовые сланцы метаморфической толщи Кривого Рога : Автореф... кандид. геолого-минералогич.наук: / Танатар-Бараш З.И.; Днепропетровский гос. университет. Научно-исслед. геологич. ин-т. – Днепропетровск, 1951. – 6 с.
1643575
  Танатар-Бараш Хлориты и хлоритовые сланцы метаморфической толщи Кривого Рога : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Танатар-Бараш З.И.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1953. – 4л.
1643576
  Макаров В.Н. Хлориты из железно-кремнистых и некоторых других рудных формаций / В.Н. Макаров. – Л, 1971. – 116с.
1643577
  Бартковская Юлия Францевна Хлорметилирование ароматических карболовых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бартковская Юлия Францевна; Одеск. гос. ун-т. – Одесса, 1976. – л.
1643578
  Стерина Е.З. Хлорметилирование ароматических соединений, дальнейшее превращение хлорметилпроизводныхв альдегиды и некоторые другие соединения. : Автореф... кнад.хим.наук: / Стерина Е.З.; Днепропетр.ин-т инженеров. – Днепропетровск, 1955. – 14л.
1643579
  Дьяченко Е.К. Хлорметилирование в ряду бенз-2, 1, 3-тиа-и селенадиазолов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дьяченко Е.К.; Ленингр.хим-фармацевт.ин-т. – Л, 1966. – 16л.
1643580
  Мысик Д.Д. Хлорметилирование и формирование аренсульфонил-N-(алки)-ариламидов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мысик Д.Д.; Депропетр.хим-техн.ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 17л.
1643581
  Прилуцкая М.В. Хлорметилирование простых эфиров диоксибензолов и некоторых превращения их хлорметильных производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Прилуцкая М.В.; МВО СССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Хим. ф-тет. – Вильнюс, 1959. – 30л.
1643582
   Хлорная кислота и ее соединения в органическом синтезе / Г.Н. Дорофеенко, Ю.А. Жданов, В.И. Дуленко, С.В. Кривун; Рост. гос. ун-т ; Г.Н. Дорофеенко, Ю.А. Жданов, В.И. Дуленко, С.В. Кривун. – Ростов -на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1965. – 148 с.
1643583
  Мчедлишвили М.И. Хлорный метод переработки марганцевых инфильтрационных руд Чиатурского месторождения. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.340 / Мчедлишвили М.И.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1643584
  Чижиков Д.М. Хлорный метод переработки оловянных руд и концентратов / Д.М. Чижиков, Г.С. Френц. – М-Л, 1941. – 71с.
1643585
  Зайцева Н.Д. Хлоровольфрамы (V) щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зайцева Н.Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1968. – 20л.
1643586
   Хлоропласты и митохондрии. – Москва, 1969. – 344с.
1643587
   Хлорофил. – Минск, 1974. – 416с.
1643588
  Годнев Т.Н. Хлорофилл его строение и образование в растении / Т.Н. Годнев. – Минск, 1963. – 320с.
1643589
  Годнев Т.Н. Хлорофилл и его роль в природе / Т.Н. Годнев. – Минск, 1955. – 79 с.
1643590
  Надтока В.Л. Хлорофиллипт.Экспериментальное исследование. : Автореф... доктора мед.наук: 14.096 / Надтока В.Л.; Харьк.мед.ин-т. – Харьков, 1970. – 22л.
1643591
  Калам Ю.И. Хлорофильная мутация / Ю.И. Калам, Т.А. Орав. – Таллин, 1974. – 60с.
1643592
   Хлорофильные глеофиты или водоросли 1892 г. [Отдел II]. – Санкт-Петербург : Тип. В.В. Комарова, 1893. – С. 105-221. – Без тит. л. и обл. - Нач. с гл.: Отдел II
1643593
  Шеремет В.И. Хлорпроизводніе ариламинокротонатов и 1, 5-бензодиазепинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шеремет В. И.; КГУ. – К., 1972. – 16л.
1643594
  Фурман А.А. Хлорсодержащие окислительно-отбеливающие и дезинфицирующие вещества. / А.А. Фурман. – М., 1976. – 87с.
1643595
  Клейменов Б.В. Хлорфосфорорганические соединения и их влияние на износ при трении. : Автореф... канд. хим.наук: / Клейменов Б.В.; АН СССР. Ин-тут нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1967. – 27л.
1643596
  Бекша В. Хлорэтильные произведные ароматических полиаминов и аминобензолсульфамидов : Автореф... канд. хим.наук: / Бекша В.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 19л.
1643597
  Бурдулене Хлорэтильные производственные диаминофенилуксусной и диаминобензовйной кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Бурдулене Д-Э. И.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1643598
  Петров-Водкин Хлыновск / Петров-Водкин. – 2-е изд., доп. – Л., 1982. – 655с.
1643599
  Петров-Водкин Хлыновск / Петров-Водкин. – М., 1991. – 238с.
1643600
  Шишкин И.А. Хлыновцы / И.А. Шишкин. – Нижний Новгород, 1990. – 224с.
1643601
  Кюлявков К. Хляб и още нещо / К. Кюлявков. – София, 1956. – 396с.
1643602
  Калідаса Хмара-вістун. / Калідаса. – Х., 1928. – 48с.
1643603
   Хмара Александр Яковлевич (К 80-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 120-121 : фото. – ISSN 0367-4290
1643604
  Суходольский А.Л. Хмара. / А.Л. Суходольский. – Львів, 1925. – 74с.
1643605
  Моно Мартіна Хмара. / Моно Мартіна. – Київ, 1957. – 144с.
1643606
  Фетисов С.Г. Хмара. Роман. / С.Г. Фетисов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Саранск, 1965. – 344с.
1643607
  Фаулз Джон. Хмара: Повість // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.36-68


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1643608
  Арістофан Хмари : Грецька комедія в перекладі Тараса Франка, з передмовою Михайла Білика, з поясненнями Івана Калиновича. – Львів : Вид. "Всесвіт. б-ки" ; [З дpук. Л. Віснєвського], 1918. – XI, 96 с. – (Всесвітня бібліотека ; № 11/12)
1643609
  Нечуй-Левицький І.С. Хмари : повість / Іван Нечуй-Левицький. – Київ ; Ляйпціг ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian Publishing, 1920. – 487 с.
1643610
  Нечуй-Левицький Хмари : роман / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2008. – 349 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4201-9
1643611
  Нечуй-Левицький Хмари : роман / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2009. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4201-9
1643612
  Нечуй-Левицький Хмари : повість / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 351, [1] с. – ISBN 978-611-01-1459-2
1643613
  Балла Л.К. Хмари без дощу : повість / Л.К. Балла ; пер. з угор. Ю. Шкробинця. – Київ : Молодь, 1965. – 275 с.
1643614
  Удовенко Л.А. Хмари, здрастуйте! / Л.А. Удовенко. – К., 1972. – 48с.
1643615
  Тютюнник Г.М. Хмарка сонця не заступить : повість / Г.М. Тютюнник. – Львів : Книжн.-журн. вид-во, 1956. – 136 с.
1643616
  Биков В.Ю. Хмарна комп"ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 81-98. – ISSN 2078-7782
1643617
  Василенко А. Хмарна наука. Тенденції і перспективи створення хмарних проектів для потреб науки в Україні та Європейському Союзі / А. Василенко, Г. Мозолевич // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 13


  "Стратегічним завданням української науки, як відомо, є долучення до Європейського дослідницького простору. В процесі виконання цього завдання постає низка дискусійних питань, одне з яких - створення "хмари" для потреб української науки. У 2017 р. на ...
1643618
  Опанасенко С.В. Хмарна платформа Google Apps Education Edition - робота з сервісами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 18 : фото
1643619
   Хмарний застосунок Microsoft Forms у зборі й аналітиці звітів про відвідування студентами навчальних занять / М.С. Волошинович, Г.Є. Гірник, Н.Р. Матковська, Д.Б. Соломчак, В.Є. Ткач // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 1 (17), січень - березень 2021 року. – C. 110-115. – ISSN 2521-1455
1643620
  Гончаренко В. Хмарними дорогами / В. Гончаренко. – К., 1957. – 184с.
1643621
  Палій С.В. Хмарні механізми формування інформаційно-організаційного середовища довузівської підготовки іноземців : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Палій Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014. – 20 [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
1643622
  Баглай Р.О. Хмарні обчислення в діяльності банківських установ // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 5 (151). – С. 76-81. – ISSN 1681-7710
1643623
  Бондар Є.С. Хмарні обчислення та їх застосування / Є.С. Бондар, М.М. Глибовець, С.С. Гороховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 74-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У світі з"явилась нова мережна парадигма, що обіцяє значно змінити комп"ютерний світ, підходи до Інтернету і вплинути на подальший розвиток інформаційних технологій - хмарні обчислення (Cloud Computing). У статті проведено загальний огляд нової ...
1643624
  Літошенко А.В. Хмарні обчислення як своєрідний вид аутсортингу комп"ютерних сервісів та його перевага // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 86-89. – ISSN 2306-6806
1643625
   Хмарні ресурси та сервіси для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій: критерії добору, приклади використання / А.М. Гуржій, О.Г. Глазунова, Т.В. Волошина, В.І. Корольчук, О.В. Якобчук // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2019. – Вип. 3 (40). – С. 7-28. – ISSN 1998-6939
1643626
  Хрипун В.О. Хмарні сервіси Google як засіб управління освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Хрипун Вікторія Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1643627
  Медведовська О.Г. Хмарні сервіси для організації спільної роботи над документами у режимі реального часу / О.Г. Медведовська, В.В. Яценко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 112-121. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1643628
  Шахіна І.Ю. Хмарні технології в організації освітньої діяльності університету // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 64-71. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
1643629
  Бондаренко Т. Хмарні технології в соціально-педагогічних системах : навч. посібник / Тетяна Бондаренко ; М-во освіти і науки України, Укр. інженерно-пед. акад. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Erasmus+ проєкт "Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні"). – ISBN 978-617-7988-10-5
1643630
  Шишкіна М. Хмарні технології відкритої науки у процесі наскрізного навчання ІКТ в освіті / М. Шишкіна, Ю. Носенко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2022. – Т. 37, № 5. – C. 69-74. – ISSN 2413-1571
1643631
  Топольник Я. Хмарні технології інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти / Я. Топольник, М. Карелін // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 200-211. – ISSN 2077-1827
1643632
  Телішевська Л. Хмарні технології на уроках української мови та літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263
1643633
  Чегренець В.М. Хмарні технології та можливості використання в комп’ютерних телекомунікаційних системах / В.М. Чегренець, В.М. Ахрамович, Н.В. Руденко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 2 (42). – С. 121-129


  В статті проведений аналіз хмарних технологій. Проводиться дослідження обчислювальної парадигми, при якій межі обчислювальних елементів залежать від економічної доцільності. Детально аналізується віртуальне робоче місце. Проводяться результати оцінки ...
1643634
  Лотюк Ю.Г. Хмарні технології у навчальному процесі ВНЗ // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 61-67. – ISBN 978-966-7359-68-3
1643635
  Каук В. Хмарні технології у підтримці самостійної роботи студентів / В. Каук, В. Гребенюк, О. Шкіль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 11-17. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто способи підтримки різних видів самостійної роботи студентів інструментальними засобами дистанційного навчання на основі LMS Moodle. Наведено приклади організації віртуального консультаційного пункту та модуля підтримки виконання ...
1643636
  Черкасова Л. Хмарні технології у системі роботи навчального закладу // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 275-278


  Розглянуто використання хмарних технологій в роботі загальноосвітнього навчального закладу. Описано формування єдиної шкільної інформаційної системи за допомогою Google Apps for Education та використання інформаційних технологій в системі управління ...
1643637
  Червякова Т.І. Хмарні технології як засоби відкритої освіти // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 124-131. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  Стаття присвячена дослідженню застосування хмарних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні за відкритою концептуальною моделлю освіти. Інноваційними інформаційно-комунікаційними технологіями навчання у ВНЗ є: технології дистанційного, ...
1643638
   Хмарні технології як основа формування єдиного інформаційного середовища вищого навчального закладу / О.Б. В"юненко, А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, С.В. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2016. – № 2. – С. 90-96. – ISSN 2219-9365
1643639
  Соменко О.О. Хмарно-орієнтоване середовище SageMathCloud як засіб формування предметної компетентності майбутніх вчителів фізико-математичного профілю / О.О. Соменко, Д Соменко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 110-113. – ISSN 1563-3713
1643640
  Спірін О.М. Хмаро орієнтовані інтелектуальні карти як засіб інформаційно-аналітичної підтримки професійної діяльності викладача / О.М. Спірін, Т.А. Вакалюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 227-234. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1643641
   Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики : монографія / М.І. Садовий, Н.В. Подопригора, О.В. Рєзіна, О.М. Трифонова, М.В. Хомутенко ; [за наук. ред. М.І. Садового] ; М-во освіти і науки України, Цетральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький : ЦДПУ імені В. Винниченка : Ексклюзив-Систем, 2019. – 371, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7079-81-0
1643642
  Пушик С.Г. Хмаролом : вибр. вірші, поеми та пісні / Степан Пушик. – Київ : Дніпро, 1998. – 426, [3] с. : портр. – Зміст вкл. розд.: Золотий тік ; А що там далі? ; Криві дерева ; То був далекий сон. – ISBN 5-308-01612-7


  У пр. № 1747835 напис: Шановному Михайлові Наєнкові з травневим потиском руки. Ст. Пушик 10.V.2001 р.
1643643
   Хмарочос класу люкс у швейцарських Альпах // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 8-9 : фото
1643644
  Новицкий П.И. Хмелев / П.И. Новицкий. – М, 1964. – 243с.
1643645
  Комиссаржевский В.Г. Хмелев за режиссерским столом / В.Г. Комиссаржевский. – М., 1956. – 294с.
1643646
  Малюгин Л.А. Хмелев. / Л.А. Малюгин. – Москва Л., 1948. – 92с.
1643647
  Михайлов М.С. Хмелеводство Украинской ССР. : Автореф... доктор сельскохоз.наук: / Михайлов М.С.; Воронеж. сельскохоз. ин-т. – Воронеж, 1951. – 32 с.
1643648
  Олійник Я.Б. Хмелепромисловий // Географічна енциклопедія України
1643649
  Абрамов К.Г. Хмелинка : повести и рассказы / К.Г. Абрамов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1968. – 216 с.
1643650
   Хмелюк Микола Дем"янович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 343. – ISBN 978-966-2726-03-9
1643651
  Олійник Я.Б. Хмелярство // Географічна енциклопедія України
1643652
  Мильчин Константин Хмель - хорошо, солод - хорошо, но главное - вода. Пенные души // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 92-96 : фото
1643653
  Стригалев М.Л. Хмель / М.Л. Стригалев. – Пермь, 1966. – 95с.
1643654
  Черкасов А.Т. Хмель / А.Т. Черкасов. – Москва, 1972. – 878с.
1643655
  Черкасов Алексей Хмель : Сказания о людях тайги; Роман в 2-х книгах / Черкасов Алексей. – Днепропетровск : Пороги. – ISBN 5-7707-3216-4
кн. 1. – 1993. – 416с.
1643656
  Черкасов Алексей Хмель : Сказания о людях тайги: Роман в 2-х книгах / Черкасов Алексей. – Днепропетровск : Пороги. – ISBN 5-7707-3214-8
кн. 2. – 1993. – 380 с.
1643657
   Хмель, сон и явь. – М, 1991. – 333с.
1643658
  Иванов В.В. Хмель. Сиб. рассказы 1917-1962 гг. / В.В. Иванов. – Москва, 1963. – 333с.
1643659
  Черкасов А.Т. Хмель. Сказание о людях тайги / А.Т. Черкасов. – Красноярск
1. – 1963. – 687с.
1643660
  Черкасов А.Т. Хмель. Сказание о людях тайги / А.Т. Черкасов. – М
1. – 1967. – 80с.
1643661
  Черкасов А.Т. Хмель. Сказание о людях тайги / А.Т. Черкасов. – М
1. – 1967. – 80с.
1643662
  Черкасов А.Т. Хмель: Сказания о людях тайги / А.Т. Черкасов. – Красноярск
1. – 1979. – 877с.
1643663
  Черкасов А.Т. Хмель: Сказания о людях тайги / А.Т. Черкасов. – М, 1994. – 779с.
1643664
  Климанська Л. Хмелько Валерій Євгенович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 287-290. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1643665
  Гольденберг Н.Я. Хмельник курортный / Н.Я. Гольденберг. – Одесса, 1974. – 48с.
1643666
  Голота П. Хмельницкие, или присоединение Малороссии. – Москва : Тип. Лазаревых Института Восточных языков
Ч.3. – 1834. – 209 с.
1643667
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1960. – 534с.
1643668
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1965. – 479 с.
1643669
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1967. – 566с. – Наст. имя: Мойся Иван Леонтьевич
1643670
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Художественная литература
Т. 1, Кн. 1 и 2. – 1971. – 735 с.
1643671
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Художественная литература. – (Б-ка исторического романа)
Т. 2, Кн. 2 , 3. – 1971. – 687 с.
1643672
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1974. – 407с.
1643673
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1974. – 360с.
1643674
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1974. – 455с.
1643675
  Ле И. Хмельницкий : Іст. роман: У 3-х кн. / И. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1978. – 446с.
1643676
  Ле І. Хмельницкий : Іст. роман: У 3-х кн. / І. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 3. – 1978. – 480с.
1643677
  Ле И. Хмельницкий : Роман (Трилогія) / И. Ле. – Москва : Советский писатель
Т. 1. – 1979. – 719с.
1643678
  Ле И. Хмельницкий : Роман (Трилогія) / И. Ле. – Москва : Советский писатель
Т. 2. – 1979. – 687с.
1643679
  Верховний О.У. Хмельницька область : (географічний нарис) / О.У. Верховний. – Київ : Радянська школа, 1960. – 112с. – (Області Української РСР)
1643680
   Хмельницька область : дещо із статистики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19. – ISSN 1810-3944
1643681
  Бейдик О.О. Хмельницька область у Книзі регордів України / О.О. Бейдик, Л.В. Ільїн // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 18 (243). – С. 156-159. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано рекорди регіонів України в економічному та суспільному житті.
1643682
  Мацей О.О. Хмельницьке обласне методичне об’єднання: багатогранність форм діяльності та єдина мета // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 144-149. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1643683
  Ле І.Л. Хмельницький : Роман / І.Л. Ле. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1. – 1957. – 448с.
1643684
  Ле І. Хмельницький : Іст. роман.: У 3-х кн. / І. Ле. – Кн. 2. – Київ : Дніпро, 1965. – 414с.
1643685
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х кн. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1965. – 453с.
1643686
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х кн. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 3. – 1965. – 491 с.
1643687
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х т. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1969. – 452с.
1643688
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х т. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1969. – 414 с.
1643689
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х т. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 3. – 1969. – 492 с.
1643690
  Грищук Б.А. Хмельницький : фотонарис / Б.А. Грищук. – Львів : Каменяр, 1977. – 41с.
1643691
  Грищук Б.А. Хмельницький / Б.А. Грищук, А.С. Сургунд. – Львів, 1978. – 64с.
1643692
  Ле І. Хмельницький : Роман / І. Ле. – Москва : Художественная литература
Т. 1. Кн.2-я. – 1978. – 736с.
1643693
  Ле І. Хмельницький : Роман / І. Ле. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1978. – 408 с.
1643694
   Хмельницький. – Київ : Мистецтво, 1983. – 96с.
1643695
  Геник С. Хмельницький Богдан (Федір) Зиновій // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 260-262 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1643696
  Грушевський М.С. Хмельницький в Переяславі, історичні образи / Мих Грушевський. – Київ : Друк. Т-ва "Петро Барський", 1917. – 80 с.
1643697
  Грушевський М.С. Хмельницький і Хмельнищина : історичний ескіз Михайла Грушевського / М.С. Грушевський. – [Львів], 1898. – 30 с.


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1898. - На тит. арк. та обкл. ...
1643698
  Грушевський М.С. Хмельницький і Хмельнищина : історичний ескіз / Михайло Грушевський. – У Львові : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpяд. К. Беднаpського, 1901. – 63 с. – Передрук з: Записки НТШ. 1901, т. 23-24. – (Літературно-наукова бібліотека / Відповідає за ред. Володимир Гнатюк ; Ч. 1)
1643699
  Чайковський М. Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна" - провідний заклад інклюзивної вищої освіти на Поділлі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 117). – С. 12
1643700
   Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут: від фундаментальних освітніх традицій до інновацій у фаховій підготовці / Прес-служба Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
1643701
  Скиба М. Хмельницький національний університет на шляху до реалізації системи управління якістю підготовки фахівців // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 5-16. – ISSN 1682-2366
1643702
  Скорський М.А. Хмельницький театр ім. Г.І.Петровського / М.А. Скорський. – Київ, 1981. – 104 с.
1643703
   Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної власності IV рівня акредитації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 310-311. – ISSN 2078-9165


  Інформація про Хмельницький університет управління та права.
1643704
  Дмитрев А. Хмельничина. (Из истории классовой борьбы на Украине в первой половине XVII века.) / А. Дмитрев. – Москва, 1934. – 64с.
1643705
  Крушинська Олена Хмельниччина - замок шахового короля : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 126 : Фото
1643706
  Божко С. Хмельниччина / С. Божко. – Харків : Видавницьво ЦК КСМУ, 1922. – 58 с. – (Книгозбірня молодого комунара : Серія "Як жили наші діди" ; Ч. 26)
1643707
   Хмельниччина = Хмельнитчина : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1975. – 212 с. : фотоіл.
1643708
  Крушинська Олена Хмельниччина & Одещина: дуга світового значення : дивні пам"ятки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 120 : Фото
1643709
  Томашівський Ст. Хмельниччина в Галичинї і єї хиби / На підставі працї Ст. Томашівського "Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р.". – Передрук з "Гайдамаків". – Львів : Друкарня Удїлова, 1905. – 64с.
1643710
  Пахольчук І.С. Хмельниччина в державно-політичній концепції В"ячеслава Липинського // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 165-167
1643711
  Чужа Т.В. Хмельниччина в історичних романах Генрика Сенкевича і Юзефа Ігнація Крашевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 407-415


  У статті порівнюється зображення Хмельниччини в історичних романах "Вогнем і мечем" Генрика Сенкевича та "Божий гнів" Юзефа Ігнація Крашевського. Аналіз здійснено на рівні стилю, ідейного наповнення і в контексті творчого доробку обох ...
1643712
  Сирота Л.І. Хмельниччина в піснях та думах за збірником І. Срезневського "Запорожская Старина" // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 76-80
1643713
  Шемета Ю.М. Хмельниччина в розвідках М.Ф. Владимирського-Буданового (на матеріалах Інституту рукопису НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2002. – Вип. 9. – С. 413-427. – ISBN 966-02-2655-1
1643714
  Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах = Khmelnyts"kyi era in contemporary West European sources / Теодор Мацьків ; Укр. іст. т-во ; Нац. ун-т "Остроз. академія". – Острог ; Нью-Йорк : [б. в.], 2007. – 183, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчик імен: с. 178-183. - Текст укр., англ., пол. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія: Історичні монографії = Series: Historical monographs ; т. 6). – ISBN 966-7631-88-5
1643715
  Рибак І.В. Хмельниччина від найдавнішого часу до сьогодення : Навчальний посібник / І.В. Рибак; Хмельницький ін-тут бізнесу. – Кам"янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – 156с. – ISBN 966-8119-05-3
1643716
  Яковлева Т. Хмельниччина и Гетьманщина в современной русской историографии // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 85-94. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-49-7 (Вип. 10)
1643717
  Гром В. Хмельниччина на сторінках "Українського Історика" / В. Гром, В. Цибульський // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 44–49. – ISSN 0041-6061
1643718
  Балагур Л.В. Хмельниччина пам"ятає їх життєвий подвиг... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-3
1643719
   Хмельниччина справжня : фотокнига. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2007. – 155, [1] с. : кольор. фотоіл. – Текст укр., англ. – ISBN 978-966-96829-3-2
1643720
  Коржик С.А. Хмельниччина туристична // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 37-41 : фото
1643721
  Куліш П. Хмельнищина [Хмельниччина] : историчнє оповідання П. Кулиша [Історичне оповідання Куліша) / Коштом О.И. Чорненка. – Петербург : В друкарні П.А. Куліша, 1861. – 128 с.
1643722
  Куліш П.О. Хмельныщына [Хмельниччина] : исторычне оповидання П. Кулиша [Історичне оповідання Куліша]. – Киев : Типогр. Петра Барского, 1901. – 116 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. – Бібліогр.: фото, мал.. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 23)
1643723
  Куліш П.О. Хмельныщына [Хмельниччина] : исторычне оповидання П. Кулиша // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 116 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
1643724
   Хміль. – Облвидав, 1958. – 308с.
1643725
  Черевко Г. Хміль в Україні: проблеми і перспективи // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 35-40. – Бібліогр.: 16 назв.
1643726
  Григорук Ю. Хмільна поезія Лесі Мудрак // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)


  В арт-барі "Хмільна муза" за підтримки Літературно-художнього журналу "Дніпро" відбувся творчий вечір поетки та філологіні Лесі Мудрак.
1643727
  Новицька Лариса Хмільник - курортна перлина України : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 39 : Фото
1643728
  Лис В.М. Хмільник / В.М. Лис, К.І. Майданик. – Одеса, 1969. – 31с.
1643729
  Доніч І.І. Хмільник / І.І. Доніч. – Одеса, 1976. – 16с.
1643730
   Хмільницький літопис (1636-1650) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 298-302. – ISBN 978-617-7023-51-6
1643731
   Хмільницький рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування (Український щит) / С.М. Бондаренко, Л.М. Степанюк, З.В. Карли, В.О. Сьомка, М.О. Донський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 106-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1643732
  Рибак Хмурі дні неволі / Тимофій-Теофан Рибак. – Тернопіль : Збруч, 2002. – 184с. – ISBN 966-528-157-7
1643733
  Коряков О.Ф. Хмурый Вангур / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1958. – 148с.
1643734
  Коряков О.Ф. Хмурый Вангур / О.Ф. Коряков. – М., 1959. – 128с.
1643735
  Коряков О.Ф. Хмурый Вангур / О.Ф. Коряков. – 3-е изд. – М., 1977. – 127с.
1643736
  Семенихин Г.А. Хмурый лейтенант / Г.А. Семенихин. – Москва, 1971. – 208с.
1643737
   ХНУ обрав ректора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  У Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна пройшов другий тур виборів ректора. Найбільше голосів набрала декан юридичного факультету Тетяна Кагановська.
1643738
  Гончаренко Д. ХНУБА — Сучасний центр архітектурно-будівельної науки Північно-східного регіону України // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (102). – C. 8-13. – ISSN 1562-529Х
1643739
  Коцюбинський М.М. Хо : казка. – Харків ; Полтава : Всеукр. Держ. Вид-во ; [4-а Рад. Друк], 1921. – 55 с.
1643740
  Кобелев Е.В. Хо Ши Мин / Е.В. Кобелев. – М., 1979. – 365с.
1643741
  Кайгородов А.М. Хо Ши Мин : Библиогр. указ. / А.М. Кайгородов. – Москва, 1980. – 139с.
1643742
  Кобелев Е.В. Хо Ши Мин / Е.В. Кобелев. – М., 1983. – 351с.
1643743
  Хонг Х. Хо Ши Мин в Стране Советов. / Х. Хонг. – М., 1986. – 206с.
1643744
  Краевский А. Хо Ши Мин: Вьетнамская мечта // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 9 (61). – С. 66-85. – ISSN 1819-6268
1643745
  Вахов А.А. Хоакин - гроза акул / А.А. Вахов. – Хабаровск, 1964. – 144с.
1643746
  Безиргани Г.Н. Хобби : фельетоны, рассказы / Г.Н. Безиргани. – Тбилиси : Мерани, 1981. – 132 с.
1643747
  Черчилль Уинстон Хобби // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 259-262. – ISSN 1130-6545
1643748
  Донцова Д. Хобби гадкого утенка : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-00505-6
1643749
   Хоббит : Иллюстрированнный пересказ по одноименной повести Дж.Р.Р. Толкиена. – Москва : АВЛАД, 1992. – ISBN 5-87512-010-Х
1643750
  Толкин Р Дж.Р. Хоббит, или Туда и обратно : Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов. по спец. "Иностр.яз." / Р Дж.Р. Толкин; Обраб. и коммент. Ю.П. Третьякова. – Москва : Просвещение, 1982. – 156с.
1643751
  Толкин Р Дж.Р. Хоббит, или Туда и обратно / Дж.Р.Р.Толкин; Пер. с англ. В.А.М.; Худож. Е.Б. Мартынец. – Хабаровск : Амур, 1990. – 252с. – (Все звезды фантастики)
1643752
  Толкин Р Дж.Р. Хоббит, или Туда и обратно / Дж.Р.Р.Толкин; Пер. с англ. В.А.М.; Худож. Е.Б. Мартынец. – Санкт-Петербург : Северо-Запад, 1991. – 351с. – (Все звезды фантастики). – ISBN 5-8352-0009-9
1643753
  Толкин Р Дж.Р. Хоббит, или Туда и Обратно : Повесть-сказка / Дж.Р.Р.Толкин; Пер. с англ. Н.Рахмановой; Рис. М.Беломлинского. – Ленинград : Детская литература, 1989. – 252с. – (Библиотечная серия). – ISBN 5-08-000170-4
1643754
  Толкин Р Дж.Р. Хоббит, или Туда и Обратно : Повесть-сказка / Дж.Р.Р.Толкин; Пер. с англ. Н.Рахмановой; Рис. М.Беломлинского. – 2-е изд., испр. – Ленинград : Детская литература, 1991. – 252с. – На пер. авт. не указан. – ISBN 5-08-000098-8
1643755
   Хобот выше, уши шире! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 82-85 : фото
1643756
  Куллэ В. Хобот трубящий : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 72-75. – ISSN 0012-6756
1643757
  Мернова Мария Хоботкова собачка Петерса // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 24 : фото
1643758
  Евдонин Л.А. Хоботковые, ресничные черви Kalypto-rhyuchia фауны СССР и сопредельных стран / Л.А. Евдонин. – Ленинград
Ч. 1. – 1977. – 399с.
1643759
   Хоботные - Компакт


  Содержание компакта: 1. Заметка о цикадах Крыма / Г. Гадд (Харьков) 2. К сравнительной анатомии цикад / Г. Гадд (Харьков)
1643760
  Муха Б.Б. Хоботные неогеновых отложений юга Европейской части СССР, и их стратиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.09 / Муха Б.Б.; АН УССР.Ин-т геол.наук. – К, 1978. – 28л.
1643761
  Кнорре Ф.Ф. Хоботок и Ленора / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1974. – 127с.
1643762
  Кононов І. Хобта Світлана Вікторівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 290-291. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4
1643763
   Ховаєв Валентин Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 399 : фото
1643764
  Швабій К. Ховайте ваші грошики по банках і кутках. Хто і чому в Україні використовує офшори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 1, 7


  "Україна здригнулася від чергової звістки про те, що 74% всіх експортних операцій в країні здійснюють за непрямими контрактами, тобто через офшори. Проблема наростає, і не лише в Україні. Світова спільнота, яка також давно стурбована масштабами ...
1643765
  Верещак Ярослав Хованка : П"єса для Фестлейді // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 131-137. – ISSN 0130-321Х
1643766
  Перерва А. Хованки і зовнішні вірші Дмитра Бовдуя // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 97
1643767
   Хованщина : Народная музікальная драма в 5-и дейстиях. – Москва : Госиздат Музыкальній сектор, 1929. – 67 с. : портр.
1643768
  Мусоргский М.П. Хованщина / М.П. Мусоргский. – Москва, 1951. – 62с.
1643769
  Мусоргский М.П. Хованщина / М.П. Мусоргский. – Ленинград, 1954. – 16с.
1643770
   Хованщина М.П.Мусоргского. – Москва, 1962. – 108с.
1643771
  Білівська В. Ховрах європейський (Spermophilus citellus L.) на території НПП "Хотинський) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (125), січень - лютий. – С. 21 : фото
1643772
  Гамсахурдиа К. Хогаис Миндиа : рассказы / К. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1939. – 103 с.
1643773
  Гамсахурдиа К.С. Хогаис Миндиа : рассказы / К.С. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 84 с.
1643774
  Герман М.Ю. Хогарт : (1697-1764) / М.Ю. Герман. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 208 с. : 17 л. ил. – (Жизнь замечательных людей : сер. биографий / осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 3 (492))
1643775
  Будько Євген Хогманай! Шотландський Новий рік із вогником : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 10-15 : Фото
1643776
  Водэ Г. Ход : стихи / Г. Водэ; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1971. – 64 с.
1643777
  Кассиль Л.А. Ход белой королевы / Л.А. Кассиль. – Москва, 1956. – 238с.
1643778
  Кассиль Л. Ход белой королевы / Л. Кассиль. – Москва, 1958. – 208 с.
1643779
  Икрамов К. Ход вещей / К. Икрамов. – Москва, 1984. – 262с.
1643780
  Икрамов К. Ход вещей / К. Икрамов. – Ташкент, 1988. – 542с.
1643781
  Шама О. Ход врачом // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 31 (160), 1 сентября 2017. – С. 62-65


  90лет назад киевский врач-рентгенолог Федор Богатырчук стал чемпионом СССР по шахматам. Но в Союзе о нем предпочитали не вспоминать: оказавшись в немецкой оккупации, он создал Украинский Красный Крест, примкнул у власовцам и после войны эмигрировал в ...
1643782
  Шепский Н.В. Ход выделения азота мочей при различных сортах пищи : Диссертация на степень доктора медицины Николая Вильгельмовича Шепского / Из Физиологического отдела Императорского Ин-та Экспериментальной медицины ; цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: акад. А.Я. Данилевский, проф. И.П. Павлов и прив.-доц. П.Я. Борисов. – Санкт-Петербург : География Штаба отдельного корпуса жандармерии, 1900. – 43 с., 5 л. табл. : табл., граф. – (Серия докторских, диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1899-1900 учебном году ; № 67)
1643783
  Вернадский В.И. Ход жизни в биосфере / В.И. Вернадский. – С. 26-38
1643784
  Ливехуд Б. Ход жизни человека // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 441-457. – ISBN 978-966-222-967-7
1643785
  Аникеев Е.И. Ход конем : басни / Аникеев Е.И. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 79 с.
1643786
  Воробьев Н.Я. Ход конем / Н.Я. Воробьев. – Москва, 1984. – 288с.
1643787
  Руднев Е.Н. Ход конем : Повести / Е.Н. Руднев. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 336с.
1643788
  Гирман В. Ход конем Терезы Мэй // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 24 апереля (№ 17). – С. 14
1643789
   Ход королем : FASHION-HOUSE // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 32-37 : Фото
1643790
  Щеглов Л.С. Ход мысли / Л.С. Щеглов. – Москва, 1990. – 204с.
1643791
  Геллер И.А. Ход окислительно-восстановительных процессов при заражении почвы микроорганизмами / И.А. Геллер. – [Б.м.], 1939. – С.55-60. – Отдельный оттиск "Научные записки по сахарной промышленности
1643792
  Душечкин А.И. Ход поступления главнейшх питательных веществ в сахарную свеклу в связи с ходом ее роста / А.И. Душечкин. – Киев : Типогр. Лубковского, 1911. – 34с. – Отд. оттиск из "Вестника сахарной промышленности" за 1910-11 гг. – (Труды сети опытных полей Всероссийского об-ва сахарозаводчиков ; Сообщение 10)
1643793
  Сапегин А.А. Ход развития колоса пшеницы / А.А. Сапегин, 1938. – С. 191-193. – Отд. отиск
1643794
  Абрамян А.Г. Ход роста и продуктивности видов тополей, произрастающих в Армянской ССР, и перспективы их массового выращивания. / А.Г. Абрамян, 1963. – с. 13-26
1643795
  Козловский В.Б. Ход роста основных лесообразующих пород в СССР / В.Б. Козловский, В.М. Павлов. – Москва, 1967. – 328 с.
1643796
  Порицкий Г.А. Ход роста, строение и сортиментная структура насаждений березы Полесья УССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Порицкий Г.А.; Мин. сел. хоз. УССР. Укр. акад. с.-х. наук. – К., 1962. – 16л.
1643797
  Угулава Э.С. Ход слоном / Э.С. Угулава. – Симферополь, 1976. – 62с.
1643798
  Кульчицький Станіслав Хода історії // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 16-19. – ISSN 1819-7329
1643799
   Хода п"ятирічки. – Львів, 1972. – 168с.
1643800
  Скворцов А. Ходасевич и Тарковский: взгляд на себя со стороны // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Редакция журн. "Новый мир". – Москва, 2014. – № 5 (1069), май. – С. 150-159. – ISSN 0130-7673
1643801
   Ходасевич, Валентина Михайловна. Выставка произведений. Москва. 1979. – М., 1979. – 30с.
1643802
   Ходатаев, Николай Петрович. Выставка произведений. Москва. 1977. – М., 1977. – 12с.
1643803
  Даштенц Х.Т. Ходедан / Х.Т. Даштенц. – Ереван, 1961. – 560 с.
1643804
   Ходецький Старіон Мартиніанович (1821-1887) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 507. – ISBN 978-966-439-754-1
1643805
   Ходецький Старіон Мартиніанович (1821-1887) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 5. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1643806
  Арипов У.М. Ходжа Ахмад Аббас / У.М. Арипов, Н.Р. Исмаилов ; АН УзССР, Ин-т востоковедения Абу Райхана Беруни. – Ташкент : Фан, 1983. – 137 с.
1643807
  Мирсафоев А. Ходжа Исмат Бухорои и его творчество : Автореф... канд. филолог.наук: 10.642 / Мирсафоев А.; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1971. – 28л.
1643808
  Соловьев Л. Ходжа Насреддин / Л. Соловьев, В. Виткович. – Москва, 1945. – 192с.
1643809
  Озюнель Еврім Олчер Ходжа Насреддин: герой чи антигерой, мудрець чи пройдисвіт? // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 90-93. – ISSN 0130-6936
1643810
  Рибалкін С.В. Ходжа Насреддін: інваріантна основа образу та її варіативні складові // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 188-194. – ISSN 1608-0599
1643811
  Рибалкін С.В. Ходжа Насредідін: поліваріантне функціонування традиційного образу у світовому континуумі // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 131-139. – Бібліогр.: С. 138-139. – ISSN 1682-671Х


  Ходжа Насреддін (з араб. ходжа - паломник, мандрівник, вчитель і проповідник - Захисник Віри) - персонаж фольклору низки народів Середземномор"я, Близького Сходу і Великого Степу, жартівник і дотепник (трікстер), герой тисяч анекдотів, жартів і ...
1643812
   Ходжали : хроніка геноциду / [уклад.: Е. Ахундова ; перекладач: М. Салманов ; ред.: О. Семенчук]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 171, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – ISBN 978-966-489-522-1
1643813
   Ходжевы циклы и мотивы. – Москва : Мир, 1985. – 261 с.
1643814
  Мирмухсин М. Ходжентская крепость : роман / Мирмухсин ; пер. с узб. – Москва, 1991. – 395 с.
1643815
   Ходжентские зори. – М., 1958. – 32с.
1643816
  Маликов А.М. Ходжи южного Казахстана: история и идентичность // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 35-45. – ISSN 0869-5415
1643817
  Монастырев В.А. Ходи прямо, хлопец: Повести. / В.А. Монастырев. – М., 1976. – 269с.
1643818
  Шугай О. Ходив по лінії найбільшого опору // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 7 вересня (№ 35). – С. 8-9


  Згадуючи Миколу Кагарлицького.
1643819
  Долгих Аркадий Ходивший на две стороны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С, 58-60. – ISSN 0235-7089


  Василь Каразін та його кар"єра.
1643820
   Ходил милый под окошко. – Омск, 1991. – 125с.
1643821
  Жаров А.А. Ходили мы походами / А.А. Жаров, 1952. – 160с.
1643822
  Зингер М.Э. Ходили мы походами : избранное / М.Э. Зингер. – Москва : Советский писатель, 1959. – 472с.
1643823
  Зингер М.Э. Ходили мы походами / М.Э. Зингер. – Москва : Советский писатель, 1966. – 296с.
1643824
   Ходили опришки. – Ужгород, 1983. – 384с.
1643825
  Демин Д. Ходит песня / Д. Демин. – Москва : Правда, 1987. – 31 с.
1643826
  Толстой Л.Н. Ходите в свет, пока есть свет и другие рассказы / Л.Н. Толстой. – Петроград : Литературно-изд. отдел Комиссариата народного просвещения, 1918. – XV, 128 с.
1643827
  Юровская О.Ф. Ходите чаще по земле / О.Ф. Юровская. – Алма-Ата, 1979. – 120с.
1643828
  Стецун Г. Ходити по стелі як муха чи гекон? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 34-37


  "Вчених відповідь на це питання турбує вже не перше століття, але тільки в останні роки їм вдалося розібратися в цій загадці..." Одним із таких вчених є Станіслав Миколайович Горб — німецький та український зоолог, фахівець з ентомології, ...
1643829
   Ходить гарбуз по городу. – К., 1967. – 10с.
1643830
  Ярош Ярослав Ходить Довбуш : Кіноповість // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 88-133. – ISSN 0131-2561
1643831
  Донской Д.Д. Ходить и бегать для здоровья / Д.Д. Донской. – М., 1985. – 64с.
1643832
  Олійник С.І. Ходить перець по городу... / С.І. Олійник. – Київ : Радянська Україна, 1952. – 64 с. – (Бібліотека "Перця" ; № 3)
1643833
  Алехин А. Ходить по воздуху : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 111-114. – ISSN 0130-7673
1643834
  Кушнір О. Ходить світами душа молода... : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 27-29. – ISSN 0868-4790
1643835
  Хоменко Н.К. Ходить щастя недалечко : повість / Н.К. Хоменко. – Київ : Молодь, 1960. – 287 с.
1643836
  Герасимов Володимир Ходімо в підвал! : Україна / Херсонщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 18-21 : Фото
1643837
  Шевчук В.А. Ходімо весну зустрічать : вірші / В.А. Шевчук. – Київ : Молодь, 1958. – 51 с.
1643838
   Ходімо дальше, дальше слава... . Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1847-1861 років : рисунок, акварель, сепія, гравюра / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Д.В. Стус ; перед. сл. Сліпушко О.М. ; вітал. сл. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – 175, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-439-716-9
1643839
  Речмедін В.О. Ходімо зі мною, сину! : полемічний роман / В.О. Речмедін. – Київ : Молодь, 1965. – 239 с.
1643840
  Артеменко М.М. Ходімте в сад : цікаві оповіді про садівництво / Артеменко М.М., Латанська Л.М. – Київ : Молодь, 1983. – 198 с.
1643841
  Артеменко М.М. Ходімте в сад : Цікаві оповідання про садівництво / Артеменко М.М., Латанська Л.М. – 2-е вид. – Київ : Молодь, 1991. – 301, [3], [7] арт. іл. с. : іл. – Бібліогр.: с. 295-297
1643842
  Короткий В.А. Ходін Андрій Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 277. – ISBN 966-06-0393-2
1643843
   Ходін Андрій Васильович (1847-1905) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 507. – ISBN 978-966-439-754-1
1643844
  Супруненко Володимир Ходіння за три моря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 96-101 : фото
1643845
  Попович Сергій Ходіння ігумена Данила : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 68-70 : Іл., карта
1643846
  Ткаченко С. Ходіння по водах // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 176-181. – ISSN 0130-1608
1643847
  Толстой О.М. Ходіння по муках / О.М. Толстой. – Київ, 1951. – 752с.
1643848
  Толстой О.М. Ходіння по муках / О.М. Толстой. – Київ
1. – 1955. – 271с.
1643849
  Толстой О.М. Ходіння по муках / О.М. Толстой. – Київ
2. – 1955. – 296с.
1643850
  Толстой О.М. Ходіння по муках / О.М. Толстой. – Київ
3. – 1955. – 368с.
1643851
  Толстой О. Ходіння по муках / О. Толстой. – Київ, 1972. – 895с.
1643852
  Водопьянов Б.П. Ходовые огни / Б.П. Водопьянов. – Красноярск, 1968. – 111с.
1643853
   Ходовые системы тракторов: устройство, эксплуатация, ремонт. – М., 1986. – 271с.
1643854
  Ростков А.Ф. Ходоки (к В.И.Ленину) / А.Ф. Ростков. – М, 1964. – 104с.
1643855
  Вильде Э.Ю. Ходоки из Ания : роман / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. В.Брегман. – Таллин : Эстон. гос. изд., 1949. – 400 с.
1643856
  Вилде Э.Ю. Ходоки из Ания : роман / Э.Ю. Вилде; пер. с эстон. В.Брегман. – Таллин : Эстон. гос. изд., 1950. – 400 с.
1643857
  Вилде Э.Ю. Ходоки из Ания : роман / Э.Ю. Вилде; пер. с эстон. – Таллин : Эстон. гос. изд., 1951. – 324 с.
1643858
  Вилде Э.Ю. Ходоки из Ания : ист. роман / Э.Ю. Вилде; пер. с эстон. М.Кулишовой. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 319 с.
1643859
  Вильде Э. Ходоки из Ания : роман / Э. Вильде; пер. с эстон. М.Кулишовой. – Таллин : Ээсти раамат, 1969. – 320 с.
1643860
   Ходорівська Наталія Вікторівна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 223-224. – ISSN 1563-3713
1643861
  Лозниця Т.В. Ходосівський археологічний комплекс як дослідницький осередок // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 160-164. – ISSN 2227-4952
1643862
  Сергеева Т. Ходы для перехода / беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 7


  Ректор Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий предложил создать в Крыму федеральный университет - на базе Таврического национального университета им. В.И.Вернадского, а в Севастополе - технический университет. Он ...
1643863
  Краснов В. Ходынка / В. Краснов. – Х., 1919. – 55с.
1643864
  Залка Матэ Ходя / Залка Матэ. – Х, 1930. – 187с.
1643865
  Леонов А.Д. Ходят девки / А.Д. Леонов. – М, 1971. – 191с.
1643866
  Ляхов А. Ходят слухи: в Томске будет взрыв / А. Ляхов. – Томск, 1990. – 36с.
1643867
  Михельсон М.И. Ходячие и меткие слова : сборник русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных слов (иносказаний) / М.И. Михельсон. – Второе пересмотр. и значительно доп. изд. – Санктпетербург : Типограф. Императорской Академии Наук, 1896. – 598 с. – Алфавит. указ.: с. 579-598
1643868
  Сотникова М.П. Ходьба для здоровья / М.П. Сотникова. – Москва, 1982. – 32с.
1643869
  Адрианова В.П. Хождение Арсения Селунского : Из филологического семинария проф. В.Н.Перетца / В. Адрианова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1913. – 30 с. – Отд. отт.: Известия Имп. Акад. наук. Отделение по рус. яз. и словесности.1913, т.18, кн. 3, с. 195-224


  На обл. печать-фамилия Сергей ...Бугославский
1643870
  Бокадоров Н.К. Хождение Богородицы по мукам : опыт истории христианской легенды / Н.К. Бокадоров. – Киев : Тип. П. Барского, 1904. – 58 с.
1643871
  Бокадоров Н. Хождение Богородицы по мукам : (Опыт истории христиан. легенды) / [Соч.] Н. Бокадорова. – Киев : тип. П. Барского, 1910. – 58 с.
1643872
  Слипенчук В.Т. Хождение в золотой Херсонес / В.Т. Слипенчук. – Барнаул, 1977. – 206с.
1643873
  Колодный Л.Е. Хождение в Москву / Л.Е. Колодный. – М., 1990. – 350с.
1643874
  Дейч Л.Г. Хождение в народ / Л.Г. Дейч. – Пг, 1919. – 40с.
1643875
  Иванчин-Писарев Хождение в народ / Иванчин-Писарев. – М.-Л, 1929. – 452с.
1643876
  Шкуратов Ю.Г. Хождение в науку / Ю.Г. Шкуратов ; М-во образования и науки Украины, Нац. акад. наук Украины, Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина, Радиоастроном. ин-т НАН Украины. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 275, [1] с., [28] л. цв. ил. – Библиогр.: Бибилогр.: с. 260-275 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-960-3
1643877
  Собчак А. Хождение во власть : Рассказ о рождении Парламента / А. Собчак. – Ленинград : Час пик, 1991. – 271с. – ISBN 5-7600-0010-1
1643878
  Собчак А.А. Хождение во власть. / А.А. Собчак. – 2-е изд., доп. – М., 1991. – 288с.
1643879
  Собчак А.А. Хождение во власть. / А.А. Собчак. – Москва : Новости, 1991. – 270с.
1643880
  Бахревский В.А. Хождение встречь солнцу : историческая повесть о Семене Дежневе, для сред. шк. возраста / Бахревский В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 205 с. : ил. – ([Пионер - значит первый] ; вып. 3)
1643881
  Бахревский В. Хождение встречь солнцу : историческая повесть / Бахревский В. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1969. – 208 с. : портр.
1643882
  Бахревский В.А. Хождение встречь солнцу : историческая повесть [для сред. шк. возраста] / В.А. Бахревский; Владислав Бехревский. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1986. – 187, [3] с. : ил. – (Серия "Сибирью связанные судьбы")
1643883
  Осетров Е.И. Хождение за Байкал / Е.И. Осетров. – М : Правда, 1963. – 48 с.
1643884
  Хлебников Г.Н. Хождение за горизонт / Г.Н. Хлебников. – Хабаровск, 1988. – 175с.
1643885
  Пелишенко С.Б. Хождение за два-три моря. / С.Б. Пелишенко, С.А. Осташко. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 237с.
1643886
  Ругоев Я.В. Хождение за надеждой : стихи / Я.В. Ругоев. – Москва : Советская Россия, 1971. – 144 с.
1643887
  Пинчук А.Ф. Хождение за облака: Роман. / А.Ф. Пинчук. – Л., 1982. – 336с.
1643888
  Гордейчик В.С. Хождение за пять морей : страниці из Арктического дневника / В.С. Гордейчик. – Москва : Знание, 1982. – 79с.
1643889
  Кириченко В.В. Хождение за пять морей: Как мы плавали за гранцу. / В.В. Кириченко. – К., 1990. – 108с.
1643890
  Адрианов Ю.А. Хождение за равнинные реки : страницы лирич. дневника, очерки : лит. портреты / Ю.А. Адрианов. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1989. – 460 с. : ил.
1643891
  Сульянов А.К. Хождение за седьмое небо / А.К. Сульянов. – Минск, 1985. – 318с.
1643892
  Бобков С.Ф. Хождение за три времени : стихотворения / Сергей Бобков ; [худож.: М. Митурич]. – Москва : Современник, 1983. – 143 с. : ил., цв. ил.
1643893
  Никитин А. Хождение за три моря / А. Никитин. – Москва : Политиздат, 1950. – 185 с.
1643894
  Аббас Х.А. Хождение за три моря : Афанасий Никитин : киноповесть / Х.А. Аббас, М.Н. Смирнова. – Москва : Искусство, 1958. – 88 с. – (Б-ка кинодраматургии)
1643895
  Помозов Ю.Ф. Хождение за три моря / Ю.Ф. Помозов. – М-Л, 1966. – 380с.
1643896
  Воеводин Игорь Хождение за три моря : Большое путешествие // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 64-86 : Іл., карта
1643897
  Каторин Ю. Хождение за три моря // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 1 (175). – С. 49-53


  Японские лодки занимались транспортировкой грузов вплоть до капитуляции страны, и в конце войны эти перевозки даже приобрели стратегический характер. Однако особый интерес для любителей экзотики представляют переходы японских лодок в Европу. ...
1643898
   Хождение за три моря (Афанасий Никитин) [Електронний ресурс] = Journey beyond three scas (Afanasy Nikitin) : историко-биграфич. фильм, продолж. 143 мин. – Москва : RUSCICO, 2000. – 2 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : рус., англ., франц.- Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION)


  Первая совместная постановка советских и индийских кинематографистов посвящена тверскому купцу Афанасию Никитину, проложившему в 1466- 72 годах торговый путь из Европы в Индию. В фильме снимались популярный русский актер Олег Стриженов и индийская ...
1643899
  Никитин А. Хождение за три моря Афанасия Никитина / А. Никитин. – Москва, 1960. – 113 с.
1643900
  Никитин А. Хождение за три моря Афанасия Никитина / А. Никитин. – Ленинград, 1980. – 207 с.
1643901
  Никитин Афанасий Хождение за три моря Афанасия Никитина / Никитин Афанасий; изд. подгот: Я.С. Лурье, Л.С. Семенов ; [отв. ред.: Я.С. Лурье]. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1986. – 212, [4] с. : [6] л. ил. : ил., карт. – В изд. также: Русский "чужеземец" в Индии XV века / Я.С. Лурье. Хронология путешествия Афанасия Никитина / Л.С. Семенов. Археографический обзор / Я.С. Лурье . - Указ.: c. 196-212. – Библиогр.: с. 186-191 и в подстроч. примеч. – (Литературные памятники / АНСССР ; редкол.: Н.Г. Балашов и др.)


  Содержание: Летописный извод ; Троицкий (Ермолинский) извод ; Сухановский извод; Перевод "Хождение за три моря" Афанасия Никитина
1643902
  Суворова В. Хождение за три моря. О пользе библиотечной навигации / Валерия Суворова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 21 (255). – С. 12-13. – ISSN 1727-4893


  Что мы, библиотечные работники, понимаем под термином «навигация» и как определяем, что такое «навигатор»? О применении современных навигационных систем в информационном пространстве Москвы
1643903
  Габуния Е.Д. Хождение за шесть морей / Е.Д. Габуния. – Кишинев : Карта Молдовеняска, 1968. – 99с.
1643904
  Опарин В.Г. Хождение к Буян-камню / В.Г. Опарин. – Петрозаводск, 1978. – 135с.
1643905
  Котов Ф.А. Хождение купца Федота Котова в Персию. / Ф.А. Котов. – Москва, 1958. – 111с.
1643906
  Лазарев В.Я. Хождение не за три моря / В.Я. Лазарев. – Тула, 1969. – 95с.
1643907
  Алексеев А.И. Хождение от Байкала до Амура / А.И. Алексеев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 208 с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 207. – (Бригантина)
1643908
  Ейсков Артем Хождение по краю / Ейсков Артем, Дорохин Андрей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 84-89 : фото
1643909
  Толстой А.Н. Хождение по мука / А.Н. Толстой. – Днепропетровск
2, кн.3. – 1979. – 376с.
1643910
  ТолстойА.Н Хождение по мукам / ТолстойА.Н. – Свердловск, 1949. – 764с.
1643911
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
Ч. 1. – 1950. – 603с.
1643912
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : Хождение по мукам (Продолжение). Хлеб (Повесть) / А.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Ч. 2. – 1950. – 648 с.
1643913
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : Трилогия / А.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Кн. 1-2. – 1954. – 580с.
1643914
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
Т. 1-2. – 1957. – 578с.
1643915
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : Трилогия / А.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Кн. 3. – 1957. – 376с.
1643916
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
1-2. – 1964. – 591, 408с.
1643917
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
1, кн..1-2. – 1967. – 583 c.
1643918
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
2, кн.3. – 1967. – 384с.
1643919
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
Т. 1, кн. 1-2. – 1969. – 591с.
1643920
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
2. – 1969. – 384с.
1643921
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва, 1972. – 847с.
1643922
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
1. – 1972. – 624с.
1643923
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
1, кн.1-2. – 1974. – 592с.
1643924
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
1. – 1975. – 400с.
1643925
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
3. – 1975. – 400с.
1643926
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва, 1976. – 781с.
1643927
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
1, кн.1. – 1976. – 591с.
1643928
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Куйбышев
1. – 1976. – 528с.
1643929
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
2, кн.3. – 1976. – 379с.
1643930
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Днепропетровск
1, кн.1. – 1978. – 576с.
1643931
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Днепропетровск
2, кн.3. – 1978. – 376с.
1643932
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Махачкала
3. – 1978. – 384с.
1643933
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Днепропетровск : Промінь
Т. 1, кн. 1.Сестры;Кн.2. Восемнадцатый год. – 1979. – 576 с.
1643934
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва, 1982. – 508с.
1643935
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Саратов
1, кн.1. – 1982. – 463с.
1643936
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Челябинск
1, кн.1. – 1982. – 583с.
1643937
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Челябинск
2, кн.3. – 1982. – 384с.
1643938
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Саратов
т2, кн.3. – 1982. – 303с.
1643939
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
Т. 1, кн. 1-2. – 1983. – 576с.
1643940
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
3. – 1983. – 364с.
1643941
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва, 1984. – с.
1643942
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
3. – 1984. – 391с.
1643943
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Л., 1985. – 382с.
1643944
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : трилогия / А.Н. Толстой. – Москва : Просвещение, 1985. – 224 с.
1643945
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Л.
1, кн.1-2. – 1985. – 576с.
1643946
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – М.
Т. 1, кн. 1-2. – 1985. – 463с.
1643947
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – М.
Т. 2, кн. 3. – 1985. – с.
1643948
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
2. – 1985. – 239с.
1643949
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
3. – 1985. – 319с.
1643950
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва, 1986. – 506с.
1643951
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : трилогия ; хмурое утро / А.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1987. – 350с. – (Библиотека советского романа)
1643952
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : Трилогия / А.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
1 : Сестры. Восемнадцатый год. – 1987. – 542с.
1643953
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : романы / А.Н. Толстой. – Киев : Дніпро
Т. 1 : Сестры ; Восемнадцатый год : романы. – 1988. – 587 с. : 1 л. портрт.
1643954
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва : Правда
1, кн.1. – 1988. – 576с.
1643955
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : трилогия / А.Н. Толстой. – Киев : Дніпро
Т. 2 : Хмурое утро : роман. – 1988. – 381 с. : 1 л. портр.
1643956
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : Трилогия / А.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1990. – 781с. – (Библиотека классики. Советская литература)
1643957
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Иркутск
1-2. – 1990. – 559с.
1643958
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Иркутск
3. – 1990. – 366с.
1643959
  Толстой А.Н. Хождение по мукам. Хмурое утро / А.Н. Толстой. – Москва, 1972. – 399с.
1643960
  Донцова Д.А. Хождение под мухой : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2003. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-01602-3
1643961
  Никитин Афанасий. Хожение за три моря Афанасия Никитина : 1466-1472 гг. / Афанасий. Никитин; под ред. Б.Д. Грекова и В.П. Адриановой-Перетц. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР,, 1948. – 231 с. : 7 л. ил. и карт. – (Литературные памятники / АН СССР)
1643962
  Никитин А. Хожение за три моря Афанасия Никитина / А. Никитин. – Ленинград : Наука, 1986. – 212 с.
1643963
  Никитин А. Хожение за три моря Афанасия Никитина 1466-1472 гг. / А. Никитин. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1948. – 229с.
1643964
  Бубенок О.Б. Хозари в історії Східної Європи / О.Б. Бубенок ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2019. – 315, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 286-303. – ISBN 978-966-02-9190-4
1643965
  Бубенок О.Б. Хозари у Києві // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 19-25. – ISSN 1608-0599


  До питання про характер хозарської присутності на слов"янських землях.
1643966
  Наливайко С. Хозарія і Русь в історичній концепції Михайла Брайчевського // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 69-72


  У статті розглянуто погляди відомого українського історика М. Брайчевського на "хозарську проблему" в історії Русі, викладені ним у праці "Хозарія і Русь".
1643967
  Тортіка О.О. Хозаро-єврейські документи X ст. як джерело з історії Північно-Західної Хазарії // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 45-54
1643968
  Бубенок О.Б. Хозарознавчі дослідження в Інституті сходознавства ім. А.Ю. Криського національної академії наук України. (До 100-річчя НАНУ) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 5-14. – ISSN 1608-0599


  Згадуються наукові праці А. Кримського, О. Прицака.
1643969
  Парик А.В. Хозарська і савроматська теорії у творах письменників XVII - XVIII століття // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 61-62
1643970
  Кузовков Володимир Хозарський каганат у системі міжнародних відносин (історіографія проблеми) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С. 95-98. – ISSN 1728-9343
1643971
  Свириденко О. Хозарський міф та його осмислення у прозі Олекси Стороженка // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 425-436
1643972
  Павич М. Хозарський словник : Роман-лексикон на 100 000 слів: Жіночий примірник / Мілорад Павич. – Харків : Фоліо, 2004. – 351с. – (Література). – ISBN 966-03-2658-0
1643973
  Павич М. Хозарський словник : Роман-лексикон на 100 000 слів: Чоловічий примірник / Мілорад Павич. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – ISBN 966-03-3333-1
1643974
  Благоева С. Хозе Диас : биографический очерк / С. Благоева. – Москва : Политгиз, 1938. – 46 с.
1643975
  Благоєва С. Хозе Діас / С. Благоєва. – Київ : Політвидав, 1939. – 32 с.
1643976
  Ллещинский Л.М. Хозйзингер - военный преступник! / Л.М. Ллещинский. – М., 1961. – 64с.
1643977
  Бунич П.Г. Хозмеханизм: идеи и реальности / П.Г. Бунич. – Москва : Политиздат, 1988. – 123 с.
1643978
   Хозразчет предприятий и научных организаций. – М., 1989. – 143с.
1643979
  Фараджев А.К. Хозрасчет в борьбе за сверхплановые накопления. / А.К. Фараджев. – Баку, 1948. – 34с.
1643980
  Семисюк К.П. Хозрасчет в колхозах в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.09.01 / Семисюк К.П.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1981. – 26л.
1643981
  Пискуненко И.Ф. Хозрасчет в колхозном производстве. (На материалах колхозов Молдав. ССР) : Автореф... д-ра экон.наук: / Пискуненко И.Ф.; Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1965. – 39л. – Бібліогр.:с.35-39
1643982
   Хозрасчет в новых условиях. – Кишинев, 1968. – 155с.
1643983
   Хозрасчет в сельском хозяйстве. – Минск, 1990. – 269с.
1643984
   Хозрасчет в системе хозяйственного механизма АПК. – К., 1992. – 190с.
1643985
   Хозрасчет в современных условиях управления промышленностью. – Л., 1972. – 133с.
1643986
   Хозрасчет в сфере науки. – М., 1990. – 319с.
1643987
  Гаспарян В.Р. Хозрасчет и вопросы его совершенствования. (На примере строит. организаций АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Гаспарян В.Р.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1643988
   Хозрасчет и коллективный подряд. – Х., 1987. – 118с.
1643989
   Хозрасчет и материальное стимулирование производства и труда в совхозах и колхозах. – М.
Ч. 2. – 1974. – 168с.
1643990
   Хозрасчет и материальные стимулы в сельском хозяйстве Севера. – М., 1969. – 258с.
1643991
  Татур С.К. Хозрасчет и рентабельность. Пути укрепления хозяйственного расчета на промышленном предприятии / С.К. Татур. – М., 1951. – 167с.
1643992
   Хозрасчет и рынок. – М., 1990. – 190с.
1643993
   Хозрасчет и самоуправление в трудовых коллективах колхозов и совхозов. – Москва, 1988. – 287 с.
1643994
   Хозрасчет и самоуправление трудового коллектива. – М., 1988. – 272 с.
1643995
   Хозрасчет и самофинансирование на предприятиях перерабатывающих отраслей АПК. – М., 1987. – 238с.
1643996
   Хозрасчет и цены в социалистическом сельском хозяйстве. – М., 1969. – 292с.
1643997
   Хозрасчет и экономические стимулы. – Чебоксары, 1982. – 133с.
1643998
   Хозрасчет и эффективность общественного производства. – Рига, 1974. – 137с.
1643999
   Хозрасчет и эффективность производства. – Хабаровск, 1975. – 143с.
1644000
   Хозрасчет научных организаций. – М., 1989. – 62с.
<< На початок(–10)1641164216431644164516461647164816491650(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,