Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>
1634001
   "Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти" : лист Міністерства освіти і науки України від 24.06.2015 р. № 1/9-302 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 8, серпень. – С. 3-4
1634002
  Джемілєв М. "Щодо того, що Крим буде звільнений від окупантів, у мене сумнівів немає..." / спілкувалися Віктор Ковальський, Микола Левчук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 25-31серпня (№ 34). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1634003
   "Щорс". Музика опери композитора-орденоносця Б.М.Лятошинського.. – К., 1938. – 40с.
1634004
   "Щось ви, молоді люди, розслабилися..." : (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України І.К. Походні) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 88-96. – ISSN 1027-3239
1634005
  Наєнко М. "Щось із пам"яттю моєю сталось..." : репліка // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 26-35
1634006
  Наєнко М "Щось із пам"яттю моєю сталось..." // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 489-498. – ISBN 978-617-7993-01-7
1634007
  Дроботюк М. "Щось небувале за вишуканістю у відкритих листах" : Котарбінський та видавництво "Рассвет" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2021. – № 5/6 (124) : Світ і світло Вільгельма Котарбінського. – С. 130-143. – ISSN 2222-436X
1634008
  Софронов Л.С. "Щука" ефрейтора Кузина / Л.С. Софронов. – Москва, 1958. – 96с.
1634009
  Завідняк Б. "Щупальця восьминога" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (916), лютий. – С. 105-112. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія.
1634010
  Токовенко А.С. "Эволюционная" модель развития технического знания С. Тулмина // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 59 : Философские вопросы биологии, геологии, экологии
1634011
  Ар"їрі А. [Щодо читання текстів грецьких письменників-сюрреалістів : Аксіоті, Гацос, Енгонопулос та ін. / А. Ар"їрі. – 4-е вид. – Афіни : Гносі, 1990. – 261 с. – На обкл.: Аксіоті, Гацос, Енгонопулос та ін. - Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-235-246-9
1634012
  Мудров А.А. Щодо поняття "дізнання" в українському законодавстві // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 58-61
1634013
  Андрушко П.П. Щодо поняття "допустимість доказів" у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 61-80
1634014
  Сітченко Г.М. Щодо поняття венчурного інвестування інноваційної діяльності // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 30-35. – ISSN 2311-4894
1634015
  Туркот О.А. Щодо поняття й ознак майнових відносин в акціонерному товаристві / О.А. Туркот, В.С. Рурак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 88-96. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1634016
  Круглов О. Щодо поняття кримінального правопорушення // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 2 (16). – С. 24-32. – ISSN 2523-4552
1634017
  Макарчук Д.І. Щодо поняття кримінального правопорушення у доктрині та законодавстві про кримінальну відповідальність Франції // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (46). – C. 74-84. – ISSN 2413-1342
1634018
  Наден О. Щодо поняття норми кримінального права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 26-32. – ISSN 0132-1331
1634019
  Шарай Л. Щодо поняття підпільної нарколабораторії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.93-95. – ISSN 0132-1331
1634020
  Пасічна І. Щодо поняття податкових зобов"язальних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 154-158.
1634021
  Тобота Ю.А. Щодо поняття принципу справедливості, добросовісності та розумності у цивільному праві // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 149-158
1634022
  Бориславська М.В. Щодо поняття родства в сімейному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 26-44. – ISSN 2078-9165
1634023
  Бортняк В. Щодо поняття системи органів, які контролюють справляння податків та зборів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 67-68. – ISSN 0132-1331
1634024
  Маланчук П.М. Щодо поняття слідчих помилок та причин їх виникнення / П.М. Маланчук, О.В. Маслак // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 64-68. – ISSN 2519-2353
1634025
  Кагановська Т. Щодо поняття та змісту сучасного державного управління // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 152-158. – ISSN 0132-1331
1634026
  Курман Т.В. Щодо поняття та ознак продовольчої безпеки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 121-127. – (Право). – ISSN 2222-5226
1634027
  Сковородько Я. Щодо поняття та правової природи предмету іпотечного договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 184-185
1634028
  Уткіна М.С. Щодо поняття та сутнісних ознак академічного плагіату як порушення авторського права / М.С. Уткіна, К.А. Струтинський // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 18 (31). – С. 39-42. – ISSN 2519-2353
1634029
  Зубкова Л. Щодо поняття та юридичної природи "розумних" договорів (з англ. smart contract) / Л. Зубкова, С. Клімовський // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 22-27. – ISSN 2663-5313
1634030
  Приймаченко Д. Щодо поняття функцій митних органів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 84-87.
1634031
  Пересунько В.С. Щодо поняття юридичних гарантій та їх класифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 312-315. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Досліджуються юридичні гарантії права громадян за працю та пропонується їх класифікація. Juridical insurance arrangements of work civilian rights are researching. Their classification are offering.
1634032
  Ковальчук Т.Г. Щодо поняття, особливостей та забезпечення права на безпечні харчові продукти // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 146-150. – ISBN 978-966-7957-24-7
1634033
  Шумило М. Щодо порушення пенсійного законодавства при призначенні пенсії // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 137-143
1634034
  Петренко І. Щодо порушення права на комерційну таємницю // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 18-25.
1634035
  Пахаєва В. Щодо порушень чинного законодавства в ході приватизації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 40-45
1634036
   Щодо порядку нарахування амортизаційних відрахувань новоствореними підприємствами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 38-39
1634037
  Мастюгіна Г. Щодо порядку обчислення пенсії за віком // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 17. – С. 6-7
1634038
  Заїка О С. Щодо порядку обчислення строків у кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.41-45
1634039
   Щодо порядку проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки у випадку реорганізації юридичної особи-орендаря // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Даниленко А.С., Дорош Й.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 37-38


  Міністерство юстиції України розглянуло лист, який надійшов до нього, щодо надання роз"яснення порядку проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки у випадку реоганізації юридичної особи-орендаря.
1634040
  Олефір А.О. Щодо порядку проведення екологічного аудиту в Україні // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 231-232
1634041
  Биченок М.М. Щодо посилення захисту національного інформаційного простору / М.М. Биченок, Т.М. Дзюба // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 57-59. – ISBN 978-966-2439-41-0
1634042
  Шатіло В Щодо посилення статусу Президента України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.128-132. – ISSN 0132-1331
1634043
  Верба Ф. Щодо потенціальної можливості формування єдиного економічного простору Україною, Росією, Бєларуссю та Казахстаном // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 80-83 : табл. – ISSN 0131-775Х
1634044
  Бочаров Д. Щодо потреби загальнотеоретичного дослідждення проблем юридичного доказування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.131-134. – ISSN 0132-1331
1634045
  Культенко О.В. Щодо потреби перегляду обсягу правосуб"єктності Інтерполу в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 169-173. – ISSN 0132-1331
1634046
  Середа К.О. Щодо потреби правового регулювання обставин, що виключають злочинність діяння, у главі 18 КПК України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 197-199. – ISBN 978-966-419-300-6
1634047
  Лобойко Л.М. Щодо потреби правової регламентації права на оскарження початку досудового розслідування // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 55-56
1634048
  Чуніхіна Л. Щодо походження поняття "первинний фінансовий моніторинг" // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1634049
  Бакаєв М.Ю. Щодо пояснення та розуміння в сучасній англомовній філософії // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – C. 81-88. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 6 (за 2020)). – ISSN 2617-1678
1634050
  Стріяшко Г.М. Щодо прав і обов"язків податкового агента та представника при адмініструванні податків // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 23-26
1634051
  Старченко А.Ю. Щодо права власності на державні інформаційні ресурси // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 49-52. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1634052
  Чернишенко В. Щодо права на власні помилки. Український науковець на стажуванні в Британії: що дивує, вражає та спантеличує в тамтешніх лабораторіях // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16-17 серпня (№ 145/146). – С. 7


  Володимир ЧЕРНИШЕНКО — випускник аспірантури ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. Молодший науковий співробітник відділу структури та функцій білка Інституту біохімії імені О.В. Палладіна, де займається ...
1634053
  Михайлова С. Щодо права на працю на додаткову відпустку // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 14 серпня (№ 1). – С. 18


  Право на працю студента денної форми навчання.
1634054
  Дровніна О. Щодо права працювати за сумісництвом // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 30 жовтня (№ 11). – С. 11


  Право на роботу за сумісництвом аспіранта очної форми навчання (державне замовлення) у ВНЗ?
1634055
  Щукін О.С. Щодо права роботодавців на здійснення заходів із заміни працівників, що приймають участь у страйках // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 227-230. – ISBN 978-617-7069-52-1
1634056
  Бредіхіна В.Л. Щодо права територіальної громади на безпечне навколишнє природне середовище // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 139-147. – ISSN 0201-7245
1634057
  Сірик Д. Щодо права юридичної особи на звернення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 61-65.
1634058
  Хавронюк М. Щодо правил визначення санкції з більш суворим покаранням // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 22-29
1634059
   Щодо правил прийому до вищих навчальних закладів у 2015 р. : керівникам вищих навчальних закладів від 27.02.2015 р. № 1/9-99 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3, березень. – С. 60
1634060
  Коваль В. Щодо правила про переважне застосування пізніше прийнятих актів законодавства у сфері господарювання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 147-154. – ISSN 1993-0909
1634061
  Домбровська О. Щодо правових аспектів легалізації евтаназії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19-24. – ISSN 0132-1331
1634062
  Домбровська О. Щодо правових аспектів легалізації евтаназії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1634063
  Домбровська О. Щодо правових аспектів легалізації евтаназії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1634064
  Бобкова А.Г. Щодо правових засад використання природних ресурсів в екологічному підприємництві // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 236-239. – ISBN 978-966-7957-18-6
1634065
  Бобкова А. Щодо правових засад планування екологічного підприємництва // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 124-131. – ISSN 0132-1331
1634066
  Самсін Р.І. Щодо правових засад планування та формування оборонного бюджету України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 107-111. – ISSN 2519-2353
1634067
  Бобкова А.Г. Щодо правових засад розвитку екологічного підприємництва // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 205-209. – ISBN 978-966-7957-20-9
1634068
  Молчанов Р.Ю. Щодо правових підстав зміни імені // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 153-156. – ISSN 2219-5521
1634069
  Ковригін В.С. Щодо правових проблем звільнення працівника у зв"язку з розкраданням майна власника // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 251-255. – ISBN 978-617-625-000-5
1634070
  Калиновська Т.О. Щодо правового врегулювання прийняття нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 119-125
1634071
  Кобелька Д. Щодо правового забезпечення протидії правопорушенням у фінансовій сфері // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 222-228. – ISSN 1561-4999
1634072
  Сіра І. Щодо правового положення експлуатуючої організації Національної автономної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" та експлуатуючої організації російських атомних станцій концерну "Росенергоатом" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 245-251. – ISSN 0132-1331
1634073
  Ковальов А.Г. Щодо правового порядку реалізації права підозрюваного (обвинуваченого) на правову допомогу // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 153-155. – ISBN 978-966-419-300-6
1634074
  Береза О. Щодо правового регулювання (sui generis) пенсійного забезпечення у морській галузі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 193-196
1634075
  Герасименко Н.О. Щодо правового регулювання довірчих товариств // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 63-66. – ISBN 978-617-7320-15-8
1634076
  Кондратенко Н.М. Щодо правового регулювання захисту персональних даних // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 62-66. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
1634077
  Ковальчук Т.Г. Щодо правового регулювання оцінки придатності земель (грунтів) для виробництва органічної продукції // Міжнародна науково-практична конференція "Правові засади ведення органічного землеробства" : 29-30 верес. 2017 р. / "Правові засади ведення органічного землеробства", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Доміно, 2017. – С. 104-107
1634078
  Калганова О. Щодо правового регулювання участі іноземних громадян у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 130-135
1634079
  Коваль І. Щодо правового статусу вищого суду з питань інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 5 (91). – С. 39-44. – ISSN 2308-0361
1634080
  Ковальчук А. Щодо правового статусу і податкоих зобов"язань НБУ / А. Ковальчук, А. Матіос // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 16-25.
1634081
  Щербюк Н.Ю. Щодо правового статусу працівника // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 556-558. – ISBN 978-966-600-475-1
1634082
  Ярошенко О.М. Щодо правового статусу працівників // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 38-45. – ISSN 0201-7245
1634083
  Гавдьо Ю. Щодо правового статусу рахункової палати України з урахуванням зарубіжного досвіду // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 53-57
1634084
  Юшко А.М. Щодо правового статусу структурних підрозділів ВНЗ // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 215-219. – ISBN 978-966-458-401-9


  Суспільний та економічний розвиток будь-якої країни залежить від рівня і якості вищої освіти, створення умов для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях.
1634085
  Ковалко Н.М. Щодо правового статусу Уповноваженого Президента України з прав дитини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 94-96. – ISSN 2219-5521


  Статтю присвячено питанню дослідження окремих аспектів правого статусу Уповноваженого Президента України з прав дитини на основі теоретичних положень та світової практики функціонування інституту дитячих омбудсменів. Визначено правову природу інституту ...
1634086
  Ващинець І.І. Щодо правової кваліфікації розміщення об"єктів авторського права в мережі Інтернет // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 72-78. – ISBN 978-966-2781-18-2
1634087
  Ващинець І.І. Щодо правової кваліфікації розміщення об"єктів авторського права в мережі Інтернет // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 189-195. – ISSN 2219-5521
1634088
  Кравцов І. Щодо правової невизначеності у питанні про закінчення АТО в Україні / І. Кравцов, Ю. Шишка // Юридична газета. – Київ, 2018. – 14 серпня (№ 32/33). – С. 32-33


  30.06.2018 р. у профілі Президента України на Facebook з"явилася новина про закінчення антитерористичної операції.
1634089
  Бобкова А. Щодо правової природи договорів на реалізацію арештованого майна / А. Бобкова, Ю. Павлюченко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-7.
1634090
  Окрепка А.І. Щодо правової природи договору на проведення експертної грошової оцінки земель // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 118-122. – (Юридичні науки ; № 3)
1634091
  Апанасенко К.І. Щодо правової природи компетенції адміністраторів Центрів надання адміністративних послуг у відносинах із суб"єктами господарювання // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 9-12. – ISBN 978-617-7320-15-8
1634092
  Ковальчук А. Щодо правової природи майна акціонерних товариств // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 6. – С. 45-47. – ISSN 0132-1331
1634093
  Пучковська І. Щодо правової природи обов"язку поручителя // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 141-149. – ISSN 1993-0909
1634094
  Розгон О.В. Щодо правової природи орендних відносин // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 81-84. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1634095
  Лебідь В. Щодо правової природи особистого селянського господарства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.68-74. – ISSN 0132-1331
1634096
  Зміївська С. Щодо правової природи судової практики // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 249-255. – ISSN 1993-0909
1634097
  Новохатська Я. Щодо правової природи шлюбу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.131-135. – Бібліогр.: 15 н. – ISSN 0132-1331
1634098
  Прищепа О.І. Щодо правової регламентації нормотворчої діяльності органів виконавчої влади // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 80-85. – ISSN 0201-7245
1634099
  Шопіна І.М. Щодо правової регламентації функціонування центральних органів виконавчої влади // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 65-71
1634100
  Мандра Г. Щодо правомірності включення плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів, які імпортуються, до бази оподаткування податком на додану вартість // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 52-56.
1634101
  Басиста І.В. Щодо правомірності проведення обшуку та/або огляду житла чи іншого володіння особи за дорученням слідчого, дізнавача, прокурора // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3 (13). – С. 115-122. – ISSN 2617-4162
1634102
  Ромащенко І. Щодо правомочностей, якими охоплюються корпоративні права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 180-181
1634103
  Ягодинський В. Щодо правоохоронної діяльності митних органів. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.58-62. – ISSN 0132-1331
1634104
  Єгорова В.С. Щодо правосуб"єктності суддів загальної юрисдикції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 206-212. – ISSN 1563-3349
1634105
  Попелюк В.П. Щодо практики Верховного Суду України в справах по стягненню коштів за "бездоговірну" оренду землі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (209). – С. 38-40. – ISSN 2308-9636
1634106
  Волотковська Ю.О. Щодо практики використання міжнародного обліку в сферi малого та середнього бізнесу при входженні в ЄС / Ю.О. Волотковська, І.О. Яремчук // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2017. – № 4 (60). – С. 107-112. – ISSN 2073-9982
1634107
  Каневець-Цибулько Щодо працевлаштування студента // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 4 грудня (№ 16). – С. 11
1634108
  Безух О. Щодо предмета господарського права та характеристики господарських правовідносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 87-91
1634109
  Єфремов С.О. Щодо предмета доказування у справах про злочини, учинені організованими злочинними угрупованнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-60. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Визначаються обставини, котрі потребують законодавчого закріплення як елементи предмета доказування у справах про злочини, вчинені організованими злочинними угрупованнями. The article determines circumstances that have to be legally fixed as elements ...
1634110
  Вавженчук С. Щодо предмету договору купівлі-продажу та його ціни // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (24). – С. 99-103
1634111
  Бондарчук Ю. Щодо представлення моделі СППР "На базі знань" в архітектуре "Башта" // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 67-69
1634112
  Шибіко В.П. Щодо призначення і завдань кримінального судочинства України / В. Шибіко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується необхідність збереження і в новому КПК України формулювань призначення Кодексу і завдань кримінального судочинства, не замінюючи їх формулюванням призначення кримінального судочинства. В статье обосновывается необходимость ...
1634113
  Лобойко Л. Щодо призначення правової експертизи у кримінальних справах // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 88-93.


  Визначено, зя кими правовими поняттями співвідносяться питання призначення правової експертизи
1634114
  Гончаренко І.Б. Щодо принципів державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 189-192. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1634115
  Марченко В.В. Щодо принципів електронного урядування в органах виконавчої влади // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 396-403. – ISSN 2307-3427
1634116
  Юревич І.В. Щодо принципів процедури формування суддівського корпусу // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 72-74. – ISBN 978-617-7096-97-8
1634117
  Каракаш І.І. Щодо принципів сучасного природоресурсового права України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 79-82
1634118
  Красножон М.Д. Щодо принципів та положень нової редакції Кодексу України про надра / М.Д. Красножон, Г.Г. Лютий // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 7-10. – ISSN 1682-721Х
1634119
  Герасименко Є. Щодо принципу заборони вислання // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – C. 158-160
1634120
  Панасюк О.В. Щодо принципу загального виборчого права // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 191-194. – ISBN 978-617-7069-57-6
1634121
  Півненко В. Щодо принципу змагальності у римінальному судочинстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С.73-78
1634122
  Форсюк В.Л. Щодо принципу нейтральності оподаткування в національному та міжнародному праві // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" : наукове фахове видання / Київ. кооператив. ін-т бізнесу та права ; Приват. установа "Н.-д. ін-т публічного права" ; Громад. орг. "Міжнар. акад. освіти і наук" ; Т-во з обмеженою відп. "Фінансова Рада України" ; голов. ред. Курило В.І. – Київ, 2019. – С. 28-34. – (Серія: "Юридичні науки" ; № 3 (17)). – ISSN 2520-2308
1634123
  Туліна Е.Є. Щодо принципу раціонального використання рослинного світу // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 314-318. – ISBN 978-966-7957-20-9
1634124
  Пригоцький В.А. Щодо природи відносин податкового органу і платника під час адміністративного апеляційного оскарження // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 32-37
1634125
  Смітюх А. Щодо причин поширення в Україні практики корпоративних загарбань "сірого" та "чорного" корпоративного рейдерства) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 1-11.
1634126
  Головкін Б.М. Щодо причин рецидивонебезпечності кримінальної активності раніше судимих корисливих насильницьких злочинів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 102-115
1634127
  Бошицький Ю.Л. Щодо пріоритетів Київського університету права НАН України у 2010 році // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 4-11
1634128
  Пшонка В. Щодо пріоритетних напрямів діяльності прокуратури : актуальні проблеми у світлі нового КПК та першочергових завдань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 3-15
1634129
  Погорєлова О. Щодо пріоритетного напряму розвитку доктрини трудового права в умовах світової інтеграції у правовій сфері та дефіциту гідної праці в глобальній економіці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (301). – С. 141-145. – ISSN 2663-5313
1634130
  Городецька І.А. Щодо проблем адміністративно-правового регулювання охорони та використання тваринного світу (у контексті виконання стратегії державної екологічної політики України) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 79-85. – ISSN 2227-796X


  Author discussed actual issues of extensive usage of natural resources, including wildlife at modern stage of development in Ukraine. Given the tendency of transition of the international community to the sustainable development model and the ...
1634131
  Кошик Ю.В. Щодо проблем взаємодії системи бухгалтерського і податкового обліку // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 64-68. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9


  Проаналізовано причини, за якими повне зближення систем бухгалтерського і податкового обліку не завжди є виправданим. Виділено розбіжності в цілях існування систем бухгалтерського і податкового обліку. Обґрунтовано проблеми, пов"язані з визначенням ...
1634132
  Демидова Л.М. Щодо проблем визначення розміру шкоди, заподіяної злочином, та розміру штрафу за Кримінальним кодексом України / Л.М. Демидова, Л.В. Дорош // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 49-55.
1634133
  Любчик О. Щодо проблем визначення техніко-економічних показників промислової розробки родовищ питних підземних вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 96-99. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз впливу змін до Податкового кодексу України та курсу облікової ставки НБУ на видобуток, прибутковість та рентабельність підприємств з використання підземних вод за період 2015-2017 рр. Приведено приклади неточностей у формулюванні ...
1634134
  Дерев"янко І. Щодо проблем використання припущень під час доказування у кримінальних справах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 77-82
1634135
  Дараган В. Щодо проблем відшкодування збитків заподіяних злочином у сфері державних закупівель // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 126-128
1634136
  Самсонова Я.О. Щодо проблем державної підтримки розвитку страхових відносин у сільському господарстві // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 208-210. – ISBN 978-966-7957-18-6
1634137
  Попова К.О. Щодо проблем законодавчого визначення поняття "науково-педагогічний працівник" // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 76-84. – (Право ; вип. 21). – ISSN 2312-1661
1634138
  Тіщенко В.В. Щодо проблем застосування та побудови криміналістичних методик у слідчій діяльності // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 108-111. – ISBN 978-966-419-268-9
1634139
  Жаровська І.М. Щодо проблем методології теорії держави і права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 138-141. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1634140
  Хоперія А. Щодо проблем надання процесуального статусу детективів Національного антикорупційного бюро України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 306-308
1634141
  Крива Л. Щодо проблем отримання нотаріусом окремих документів при посвідченні договорів іпотеки земельних ділянок // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 488-490. – ISBN 978-617-7069-28-6
1634142
  Заворотній Р.І. Щодо проблем підготовки спеціалістів з оцінки вартості майна підприємств у вищій освіті // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 33-34


  У статті досліджено ринковий попит на спеціалістів з оцінки вартості майна та визначено поточний стан підготовки таких спеціалісті.
1634143
  Ждан М.Д. Щодо проблем правового регулювання випробування при прийнятті на роботу // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 73-83. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
1634144
  Гетманцев Д. Щодо проблем правового регулювання діяльності з організації азартних ігор на гральних автоматах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 121-125.
1634145
  Співак М. Щодо проблем правового регулювання народної медицини (цілительства) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 175-179. – ISSN 0132-1331
1634146
  Ковальчук Т.Г. Щодо проблем правового регулювання фінансування землеохоронних заходів в Україні // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 161-163. – ISBN 978-966-419-304-4
1634147
  Восколович Ю. Щодо проблем призначення суддів на посаду // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 395-397
1634148
  Царик Любомир Щодо проблем реалізації загальнодержавної програми формування екомережі України на національному і регіональному рівнях / Царик Любомир, Вітенко Ігор // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 219-225 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1634149
  Ковальчук Т.Г. Щодо проблем розробки та затвердждення загальнодержавних та регіональних програм використання та охорони земель // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 102-104. – ISSN 2413-7189
1634150
  Липницька Є.О. Щодо проблем створення територій природно-заповідного фонду // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 257-261. – ISBN 978-966-7957-20-9
1634151
  Нстероова І. Щодо проблем формування дієвої програми детінізації відносин у сфері туристичного бізнесу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 139-141
1634152
  Шевченко Є. Щодо проблематичності застосування і виконання окремих кримінальних покарань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 102-104. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1634153
  Шевченко Є. Щодо проблематичності застосування і виконання окремих кримінальних покарань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 102-104. – ISSN 0132-1331
1634154
  Андрієвська Е. Щодо проблеми адекватності автоматичного перекладу юридичних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 41-48


  Аналізуються особливості відтворення юридичних текстів автоматичною онлайн-системою Google Translate при перекладі з французької мови на українську. Анализируются особенности отображения юридических текстов автоматической онлайн-системой Google ...
1634155
  Батиргареєва В.С. Щодо проблеми визначення кримінально караних форм сепаратизму / В.С. Батиргареєва, Н.В. Нетеса // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 65-70. – ISSN 1727-1584
1634156
  Туренко В.Е. Щодо проблеми визначення меж та особливостей феномену "східного еросу" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 229-230
1634157
  Лисицин Е.М. Щодо проблеми визначення національних інтересів і цілей державної політики у сфері воєнної безпеки України / Е.М. Лисицин, А.А. Лобанов // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-33.
1634158
  Гончаров В. Щодо проблеми визначення поняття "соціальне обслуговування" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 107-112
1634159
  Супрун Г. Щодо проблеми визначення поняття прав та обов’язків медіаторів і їхніх об’єднань // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 56-59. – ISSN 2663-5313
1634160
  Соляннік К.Є. Щодо проблеми визначення правових засад діяльності органів місцевого самоврядування // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 51-56. – ISSN 0201-7245
1634161
  Цорьова Л.К. Щодо проблеми визначення природи грошових документів національно-визвольного руху у Західній Україні на початку XX століття // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 81-88
1634162
  Черевно К.О. Щодо проблеми визначення суб"єкта незаконного проведення аборту // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 58-66
1634163
  Бойко А. Щодо проблеми гуманності національного законодавства в контексті умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 16-17
1634164
  Синчук С.М. Щодо проблеми децентралізованого правового регулювання відносин соціального забезпечення в Україні. - // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 52-62. – ISSN 2078-9165
1634165
  Скрипкін О.Г. Щодо проблеми діагностики посттравматичних стресових розладів у військовослужбовців - учасників антитерористичної операції / О.Г. Скрипкін, Я.М. Скрипкіна // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 276-279
1634166
   Щодо проблеми застосування геоінформаційних технологій в системі Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" / А.М. Коваль, О.В. Стогній, Л.П. Мельник, С.М. Галюк, В.М. Антонишин // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 151-159


  Розглянуто проблему розвитку геоінформаційних технологій та їхнього застосування в процесі прийняття управлінських рішень на різних рівнях, зокрема в крупних нафтогазових компаніях. Наведено приклади ефективного використання Веб-ГІС в Україні та за її ...
1634167
  Берестова І.Е. Щодо проблеми застосування поняття "судове рішення" у пункті першому частини першої статті 355 ЦПК // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 73-75. – ISBN 978-966-2635-96-6
1634168
  Тіхонова М.А. Щодо проблеми зловживання правом // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 182-192
1634169
  Азаров Ю.І. Щодо проблеми інституту понятих у кримінальному провадженні України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 250-254. – ISSN 1026-9932
1634170
  Кульчій І. Щодо проблеми кваліфікації гіпнозу як способу вчинення злочину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 303-307
1634171
  Попов В.Ю. Щодо проблеми криміналістичного аналізу особи терориста // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 197-199
1634172
  Констаитий О. Щодо проблеми місця митного права в системі права України, його предмета та метода правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 59-62.
1634173
  Омельченко О. Щодо проблеми оскарження актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 43-47
1634174
  Сатир Л.М. Щодо проблеми паритетності цін на промислову і сільськогосподарську продукцію // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 35-37 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1634175
  Рижий І. Щодо проблеми позиціонування стратегій боротьби з тероризмом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 144-147.
1634176
  Ждан М.Д. Щодо проблеми правового регулювання відсторонення працівника від роботи // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 48-55. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
1634177
  Константий О. Щодо проблеми правової культури суддів як умови забезпечення прав і свобод особи в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 57-66. – ISSN 1993-0909
1634178
  Заєць І.М. Щодо проблеми приєдання нівелірної мережі України до об"єднання Європейскої нівелірної мережі : геодезія / І.М. Заєць, О.В. Кучер, Д.О. Марченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 8-13 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1634179
  Копієвська О.Р. Щодо проблеми реалізації основних функцій державного управління в сфері культури // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-35.
1634180
  Константий О.В. Щодо проблеми реалізації принципу верховенства права у сфері діяльності судової влади в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 8 (108). – С. 41-44
1634181
  Галушко О.І. Щодо проблеми реформування соціального законодавства відповідно до євроінтеграційного курсу України // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 97-101
1634182
  Подцерковний О.П. Щодо проблеми руйнування системи підготовки юристів для економіки в Україні // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 149-152. – ISBN 978-617-7605-90-3
1634183
  Черкасов Д. Щодо проблеми співучасті при вчиненні умисного вбивства матір"ю своєї новонародженої дитини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 426-427. – ISBN 978-617-7069-14-9
1634184
  Косюта М. Щодо проблеми створення дієвої системи запобігання корупції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-48.
1634185
  Гірник О. Щодо проблеми удосконалення законодавства України про соціальне обслуговування // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 11-13
1634186
  Регіна О. Щодо проблеми характеристики й оцінки "правової філософії" суддів Верховного Суду США // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 28-31.
1634187
  Полешко А.В. Щодо проблемних аспектів відшкодування судових витрат у господарському процесі / А.В. Полешко, В.В. Рєзнікова // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 50-52. – ISSN 2308-9636


  Господарський процесуальний кодекс (ГПК) у чинній редакціі приділяє значну увагу проблематиці відшкодування судових витрат як одній з основних засад господарського судочинства та праву сторони у справі (п. 12 ч. 3 ст. 2, гл. 8 ГПК). Відповідно до ст. ...
1634188
  Вільгушинський В. Щодо проблемних питань законодавчого регулювання інституту негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 10 (366). – С. 12-15


  Стаття присвячена аналізу законодавчого врегулювання інституту негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні й науковим пошукам удосконалення проблемних питань, пов"язаних із неузгодженостями в законодавстві України щодо цього питання.
1634189
  Тарасенко А. Щодо проблемних питань логістичного забезпечення кібербезпеки України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 277-278
1634190
  Пришко А. Щодо проблемних питань прокурорської та судової діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 19-27
1634191
  Клименко Н.І. Щодо проблемних питань судової експертизи в КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 61-63. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
1634192
   Щодо проведення інтелектуальних студентських заходів : лист Міністерства освіти і науки України, ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" від 31 березня 2010 р. № 22.1/10-778 // Інформаційний збірник для освітян : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 91
1634193
  Березанська В. Щодо проведення судових експертиз об"єктів інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 30-33. – ISSN 1608-6422
1634194
  Дубінін В.В. Щодо провідної ролі інтересів народу в конституційнотворчому процесі в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 136-143
1634195
  Пригоцький В. Щодо прогалин права як детермінант виникнення адміністративно-господарського спору, їх виявлення та подолання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 137-141
1634196
  Лукомський В.Г. Щодо прогнозування розвитку технологій в Україні // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.27-28
1634197
  Кабаченко М.О. Щодо продовження контракту з науково-педагогічними працівниками // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 92-93. – ISBN 978-617-7069-52-1
1634198
  Савонюк Р. Щодо проектів Кримінально-процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 208-212. – ISSN 0132-1331
1634199
  Коляда П. Щодо проекту нового КПК // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.59-67. – ISBN 966-667-078-Х
1634200
  Півненко В. Щодо прорахунків у реформуванні досудового слідства / В. Півненко, С. Коновалов // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 96-102
1634201
  Косухіна Т. Щодо професії "фінансист" [Чи міститься професія "фінансист" у класифікаторі професій?] // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 18 грудня (№ 18). – С. 9
1634202
  Антонюк П.Є. Щодо професійної компетентності судово-медичного експерта // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 36-41. – ISSN 1992-4437
1634203
  Горяєва О.С. Щодо професійності господарської діяльності // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 42-44. – ISBN 978-617-7605-90-3
1634204
  Канівець С.В. Щодо профільного розподілу вмісту гумусу в буроземах кислих помірно холодного поясу Карпат // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 35-39 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
1634205
  Дешко Л. Щодо процедури відводу суду у цивільному та кримінальному процесі / Л. Дешко, Ю. Мазур // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (24). – С. 110-117
1634206
  Корженко І. Щодо процедури лістингу публічних акціонерних товариств: недоліки, наслідки та шляхи їх усунення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 266
1634207
  Осінська Д. Щодо процедури прийняття законодавчих актів УЦР // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 96-97
1634208
  Смирнов М. Щодо процедури прийняття та оскарження рішення про екстрадицію / М. Смирнов, І. Гловюк // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 107-113.
1634209
  Юнін О.С. Щодо процесу становлення поліцейських систем в сучасних демократичних країнах // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (10). – С. 47-55. – ISSN 2523-4889
1634210
  Сорока О.О. Щодо процесу формування Вищого антикорупційного суду // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 150-153. – ISBN 978-617-7627-06-6
1634211
  Афанасієв Р. Щодо публічного аспекту права власності на природні ресурси // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 128-133.
1634212
  Головаха Є. Щодо публічної дискусії навколо публікації матеріалів круглого столу "Луганськ": спекотне літо 2014 року та листа Міністра освіти і науки України С.М. Квіта Президентові НАН України Б.Є. Патону. Коментар редколегії / Є. Головаха, В. Степаненко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 4, жовтень - грудень. – С. 214-216. – ISSN 1563-3713
1634213
  Венедіктов С. Щодо ратифікації Україною Конвенції МОП № 190 про викорінення насильства та домагань у сфері праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; вип. 4 (115)). – ISSN 1728-3817
1634214
  Хавронюк М. Щодо реалізації в Україні принципу справедливості та неупередженості бюджетної системи, або навіщо така держава? / М. Хавронюк, В. Чернадчук // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 85-97
1634215
  Бредіхіна В.Л. Щодо реалізації деяких конституційних положень у сфері забезпечення екологічних прав громадян // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 280-283. – ISBN 978-966-7957-18-6
1634216
  Нестерчук Л.П. Щодо реалізації деяких напрямів судової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 27-29. – ISBN 978-617-7096-97-8
1634217
  Шамара О. Щодо реалізації деяких положень Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 75-77.
1634218
  Стрілець Ю. Щодо реалізації законності й обгрунтованості при постановленні вироку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 164-166
1634219
  Чанишева Г.І. Щодо реалізації звільненим працівником порядку пред"явлення вимоги про розрахунок // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 94-97. – ISBN 978-617-7625-74-1
1634220
   Щодо реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері // Світ. – Київ, 2013. – березень (№ 13/14). – С. 1


  Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на період до 2014 року".
1634221
  Дзюба Ю.П. Щодо реалізації кримінальної відповідальності з урахуванням кримінально-правового статусу потерпілого від злочину // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 297-299


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
1634222
  Копієвська О.Р. Щодо реалізації культурної функції у країнах Європейського Союзу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 15-21. – ISSN 1563-3349
1634223
  Хавко Р. Щодо реалізації права адвокатом-захисником на отримання доказів у кримінальному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 389-391. – ISBN 978-617-7069-17-0
1634224
  Бобкова А.Г. Щодо реалізації права на житло внутрішньо переміщеними особами // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 3-13. – ISSN 2518-7953
1634225
  Бозуленко О. Щодо регулювання податкової конкуренції на міжнародному рівні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
1634226
  Бозуленко Олена Щодо регулювання податкової конкуренції на міжнародному рівні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1634227
  Павлюченко Ю.М. Щодо регулюючої функції аграрного ринку // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 134-137. – ISBN 978-617-7605-90-3
1634228
   Щодо реєстрації знака для товарів і послуг Econom Class // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 37-40. – ISSN 1608-6422
1634229
   Щодо результатів проведення міжнародної науково-практичної конференції "Правові засади ведення органічного землеробства" // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи [та ін.] ; шеф. ред.: Шемшученко Ю.С. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 84-87. – ISSN 2413-7189


  29 вересня у Нац. юрид. ун-ті ім. Ярослава Мудрого було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію "Правові засади ведення органічного землеробства" . Від КНУ імені Тараса Шевченка виступили Т.О. Коваленко та Т.Г. Ковальчук.
1634230
   Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 23 жовтня 2018 р. № 1/9-650 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 41-77
1634231
   Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення : лист Міністерства освіти і науки України від 09 липня 2018 року № 1/9-434 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 84-89
1634232
  Пришко А. Щодо реорганізації діяльності військових прокуратур // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 32-37
1634233
  Моргулець О. Щодо реструктуризації підприємств швейної промисловості України та перспектив їх розвитку : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 50-51 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1634234
  Журавський В. Щодо реформи адміністративно-територіального устрою України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 16-18. – ISSN 0132-1331
1634235
  Щебетун І. Щодо реформи адміністративно-територіального устрою України // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 43-49
1634236
  Новікова К.А. Щодо реформи децентралізації та способів забезпечення доступу до правосуддя // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 39-42. – ISBN 978-617-7627-30-1
1634237
  Сисоєв М. Щодо реформування адвокатури // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 4/5). – С. 14-15
1634238
  Загородній В. Щодо реформування правозахисної функції прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 12-16


  Про права людини в правовій державі.
1634239
  Фролова О. Щодо реформування предмета кримінології // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.122-124. – ISSN 0132-1331
1634240
  Радзівілл А.В. Щодо реформування системи протидії катуванням в Україні у контексті європейського досвіду // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 116-123. – ISSN 2310-6166
1634241
  Сервецький І.В. Щодо реформування структури ОВС / І.В. Сервецький, О.В. Сапрун // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 242-248. – ISSN 1609-0462
1634242
  Іншин М.І. Щодо рівності трудових прав працівників у сучасних умовах // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 4 : Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – С. 53-55
1634243
  Ігнатов О.М. Щодо рівня злочинності в Україні в цілому та рівня кримінального насильства зокрема // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 289-295
1634244
   Щодо роз"яснення положень земельного законодавства // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2005. – № 4. – С. 82-90
1634245
  Ковалишин П. Щодо розвитку венчурного бізнесу в Сінгапурі : зарубіжний досвід // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 44-47 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1634246
  Шегда А.В. Щодо розвитку внутрішнього ринку в умовах глобаліації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 10-22.
1634247
  Сабо Б. Щодо розвитку європейського приватного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.157-159. – ISSN 0132-1331
1634248
  Хавронюк М. Щодо розвитку кримінального права в контексті конституційної реформи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 135-146. – ISSN 0132-1331
1634249
  Коваль І. Щодо розвитку національної системи юридичної освіти у сфері інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 65-72. – ISSN 2308-0361
1634250
  Винокурова Л. Щодо розвитку правової доктрини третейського розгляду в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 11-26. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню та аналізу проблем третейського судочинства. Проаналізовано сучасний стан законодавства про третейські суди і міжнародний комерційний арбітраж. Узагальнені основні проблеми застосування законодавства в судовій практиці, ...
1634251
  Пілюк С.В. Щодо розгляду індивідуальних конституційних скарг громадян органами конституційної юстиції // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 50-52. – ISBN 978-966-927-199-0
1634252
  Білецька Г.М. Щодо розгляду факторів впливу на надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджету / Г.М. Білецька, Н.Г. Шкуренко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 7. – С. 23-26
1634253
  Умрихін Д.Л. Щодо розірвання кредитних договорів у зв"язку з настанням світової фінансової кризи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 61-64


  Науково-практичний коментар постанови господарського суду України.
1634254
  Тіщенко В. Щодо розкриття злочину як основного завдання розслідування кримінального провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 440-442. – ISBN 978-617-7069-28-6
1634255
  Божко В.М. Щодо розмежування змісту термінів "заробітна плата" і "оплата праці" // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 70-77
1634256
  Пожар В.Г. Щодо розмежування категорії "представництво" у кримінально-процесуальному праві від суміжних понять // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 94-96. – ISBN 978-966-2571-07-3
1634257
   Щодо розповсюдження міжнародних стандартів // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 41


  "...11.11.2016 р. Національна парламентська бібліотека України (нині Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого звернулася до ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, та сертифікації та якості" (ДП "Укр ...
1634258
  Максимов І. Щодо розробки компетентнісно орієнтованих задач для студентів гірничих спеціальностей / І. Максимов, К. Словак // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 106-108
1634259
  Шевцов А.І. Щодо розробки концепції морської політики України / А.І. Шевцов, В.Ю. Вантроба // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 122-131.
1634260
  Царик К. Щодо розробників проектів землеустрою, їхньої сертифікації та відповідальності // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 46-49
1634261
  Трепак В. Щодо розслідування злочинів про хабарництво, вчинених суддями // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 247-254. – ISSN 0132-1331
1634262
  Мельник Костянтин Щодо розуміння єдності трудового права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 79-83.
1634263
  Циганюк Ю. Щодо розуміння змісту поняття "система кримінального процесуального законодавства" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 501-503. – ISBN 978-617-7069-15-6
1634264
  Шпак А.П. Щодо розуміння охорони права інтелектуальної власності у сфері освіти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – С. 185-190. – ISSN 1999-5717


  Доведено, що охорона прав інтелектуальної власності у сфері освіти та захист прав інтелектуальної власності розглядаються як нерозривні поняття,кожне з яких, володіючи певною мірою незалежності, спрямовується на різнорівневе забезпечення прав суб"єктів ...
1634265
  Долинський А.Л. Щодо розуміння суперечності як об"єкта і принципу дослідження / А.Л. Долинський, А.Д. Ятченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
1634266
  Казанцева А. Щодо розуміння сутності державного регулювання // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 277-278
1634267
  Форостяний А.В. Щодо розширення предмету доказування у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 152-158. – ISSN 2222-5374
1634268
  Костюченко О.Ю. Щодо розширення процесуальних гарантій захисника у кримінальному провадженні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 93-94. – ISSN 2308-9636
1634269
  Новіков М.М. Щодо ролі громадянського суспільства у протидії пандемії COVID-2019 / М.М. Новіков, М.М. Новікова // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 14-16. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Важливими напрямками діяльності представників громадянського суспільства відносно протидії COVID-19 слід вважати наступне: 1) розповсюдження через мережу Інтернет вимог щодо поводження під час карантину та правил гігієни, уникнення депресивних станів ...
1634270
  Погрібний С. Щодо ролі звичаїв та моральних засад суспільства у правовому регулюванні договірних цивільних відносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 8-12.
1634271
  Батиргареєва В.С. Щодо ролі кримінально-процесуального законодавства у запобіганні злочинності // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 21-23. – ISBN 978-966-2571-07-3
1634272
  Мовчан Д.В. Щодо систематизації державних органів, які здійснюють реєстраційне провадження // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 159-166. – ISSN 0201-7245
1634273
  Швидченко В. Щодо системи адміністративних послуг в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 298-300
1634274
  Завтур В. Щодо системи заходів забезпечення кримінального провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 130-131
1634275
  Кабаченко М. Щодо системи оплати праці в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 306-307. – ISBN 978-617-7069-28-6
1634276
  Марочкін О.І. Щодо системи процесуальних рішень слідчого // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 255-263. – ISSN 0201-7245
1634277
  Гриневич Л.М. Щодо системи фінансування науки України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 15-16. – ISSN 0374-3896
1634278
  Фатхутдінов В. Щодо системного синтезу безпекових концепцій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 108-110
1634279
  Москвич Л. Щодо системності заходів судової реформи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 233-242. – ISSN 1026-9932
1634280
   Щодо ситуації у Миколаївському виші // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 грудня (№ 48). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки на засіданні експертно-кадрової комісії розглянуло ситуацію, що склалася в Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського. У листопаді студентам вишу демонстрували неочікований документальний фільм ...
1634281
   Щодо скасування посвідчень про відрядження : лист Міністерства освіти і науки від 30 січня 2018 р. № 1/9-59 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 3
1634282
   Щодо складання ДПА з української мови у формі ЗНО : лист Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи Інститут модернізації змісту освіти від 20 лютого 2018 року № 22.1/10-415 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 78-85
1634283
   Щодо складання ДПА з української мови у формі ЗНО : лист Інституту модернізації змісту освіти від 07 лютого 2019 року № 22.1/10-393 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 90-95
1634284
  Червякова О.Б. Щодо складників адміністративно-правового статусу громадян як учасників інформаційних відносин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 134-142. – ISSN 0201-7245
1634285
  Ващук О. Щодо складових емоційного стану учасників кримінального провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 410-412. – ISBN 978-617-7069-28-6
1634286
  Денисенко Р. Щодо службових об"єктів інтелектуальної власності створюваних у процесі виконання договорів на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (117). – С. 15-26. – ISSN 2308-0361
1634287
  Середа А.В. Щодо соціально-правової обумовленості криміналізації проституції // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 257-259. – ISBN 966-660-151-6
1634288
  Гальцова В.В. Щодо соціальної зумовленості кримінально-правової охорони усиновлення (удочеріння) // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 136-143. – ISSN 0201-7245
1634289
  Каракаш І.І. Щодо спеціального виду юридичної відповідальності за земельні порушення // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 24-26. – ISBN 978-966-419-304-4
1634290
  Коляда Т.А. Щодо співвідношення загального і спеціального нормативного забезпечення трудових відносин // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.93-98. – ISSN 1727-1584
1634291
  Пучковська І. Щодо співвідношення заходів оперативного впливу та видів забезпечення виконання зобов"язань // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 134-142.
1634292
  Рядінська В.О. Щодо співвідношення категорій "подарунок" та "дарунок" / В.О. Рядінська, Ю.О. Костенко, Г.С. Андрущенко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 18 (31). – С. 79-84. – ISSN 2519-2353
1634293
  Світличний О.П. Щодо співвідношення понять "державне управління" і "публічна адміністрація" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 189-195. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1634294
  Хрімлі К.О. Щодо співвідношення понять "інвестиційний клімат" та "інвестиційна привабливість" / К.О. Хрімлі, О.Ю. Гостєва // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 55-59. – ISSN 2308-9636
1634295
  Камінський І. Щодо співвідношення понять "інформаційна війна" та "застосування інформаційно–психологічної сили" // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 57-59
1634296
  Федчишин Д.В. Щодо співвідношення понять "права на землю" та "земельні права" // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 154-157. – ISBN 978-966-7957-20-9
1634297
  Бондарєва М.В. Щодо співвідношення понять "спадщина" і "майно": теоретичні і практичні аспекти // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 49-52. – ISBN 978-617-7020-48-5
1634298
  Кулініч О.О. Щодо співвідношення права інтелектуальної власності на інформацію і права на інформацію як особистого немайнового права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 137-141. – (Право. Економіка. Управління)
1634299
  Машуков Р. Щодо співвідношення приватного права та цивільного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 220-222. – ISBN 978-617-7069-28-6
1634300
  Карпечкін П. Щодо співвідношення принципів права та винятки у праві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 39-50
1634301
  Корчак Н.М. Щодо співвідношення принципів свободи договору та свободи конкуренції // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 121-125. – ISBN 978-617-7320-15-8
1634302
  Лічак Д.В. Щодо співвідношення прямих і непрямих засобів державної підтримки суб"єктів господарювання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 135-140
1634303
  Волошина В. Щодо співвідношення специфічних принципів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 70-76.
1634304
  Віхров О. Щодо співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.135-139. – ISSN 0132-1331
1634305
  Вареник О.С. Щодо співвідношенням термінів, пов"язаних з припиненням трудового договору // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 41-43. – ISBN 978-617-7069-52-1
1634306
   Щодо спільної роботи близьких осіб у навчальному закладі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Інформує юридичний відділ Центрального комітету Профспілки працівників науки і освіти. "...Законом України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII "Про запобігання корупції" визначено правові й організаційні засади функціонування системи запобігання ...
1634307
  Резникова М.О. Щодо спірності вимоги про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 95-100. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1634308
  Маркіна Т. Щодо способів захисту прав за законодавством України про працю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.53-57. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1634309
  Молчанов Р.Ю. Щодо способів захисту права на ім"я // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 251-255.
1634310
  Нестерова І.А. Щодо способів прояву шахрайства в сфері туристичного бізнесу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 295-298
1634311
  Степанова Т. Щодо стадій господарського судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 57-59
1634312
  Петров В.В. Щодо становлення системи стратегічних комунікацій органів державної влади у контексті розвитку відносин з НАТО // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (41). – С. 24-29. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1634313
  Шуміло О. Щодо становлення та розвитку політики запобігання тероризму в США // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 393-395. – ISBN 978-617-7220-78-6
1634314
  Гега П.Т. Щодо стану запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 13-20. – ISSN 1609-0462
1634315
  Гіда О.Ф. Щодо стану національної безпеки України в інформаційній сфері // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 125-130. – ISSN 1609-0462
1634316
  Гаврюшенко В.В. Щодо стану розробки проблеми спільної діяльності як форми соціальної взаємодії // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 195
1634317
  Баранецький Р.Ф. Щодо статусу служби безпеки України як органу державної влади // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 22-28. – ISSN 2222-5374
1634318
   Щодо Статутів навчальних закладів : лист Міністерства освіти і науки України від 08.10.2015 № 1/9-479 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11, листопад. – С. 95
1634319
  Ядранська О.В. Щодо створення національної моделі мотивації праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 212-217. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1634320
  Лисенко О.А. Щодо створення регіональних геолого-геохімічних еталонів геологічних комплексів докембрію Українського щита / О.А. Лисенко, В.М. Жужома // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 2. – С. 17-21 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-721Х
1634321
  Медовкіна Ліна Щодо створення товариства з єдиним учасником в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 105-107
1634322
  Перелигіна Р.В. Щодо стратегії боротьби з організованою злочинністю (на прикладі України та Іспанії) / Р.В. Перелигіна, Ю.І. Дмитришак // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 320-324. – ISSN 2219-5521
1634323
  Копієвська О.Р. Щодо стратегії реформування механізму державної влади та інституту конституційної юстиції в Україні (проблемний аналіз) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 167-178. – ISSN 1563-3349
1634324
  Дорошенко Л.М. Щодо строків застосування до суб"єктів господарювання ліквідації як виду адміністративно-господарських санкцій // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 91-94. – ISBN 978-617-7320-15-8
1634325
  Заїка С. Щодо строків при порушенні кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 125-130.
1634326
  Дерій О. Щодо суб"єктного складу договору про надання утримання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 450-451. – ISBN 978-617-7069-17-0
1634327
  Мещерякова Н. Щодо судової експертизи, пов"язаної з промисловими зразками // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 71-75
1634328
  Турлова Ю. Щодо судової практики у справах про екологічні злочини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 397-398. – ISBN 978-617-7069-28-6
1634329
  Аленін Ю. Щодо судової юрисдикції скарг на рішення, дії, бездіяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури / Ю. Аленін, І. Гловюк // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 98-103. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1634330
  Пасенюк О. Щодо судової юриспруденції скарг на рішення, дії, бездіяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури / О. Пасенюк, Р. Корнута // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 98-104. – ISSN 0132-1331
1634331
  Деревянко Б.В. Щодо суперечливості застосування у правовій науці терміну "даулізм приватного права" // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 77-81. – ISBN 978-617-7320-15-8
1634332
  Чернадчук В. Щодо сутності бюджетних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-83
1634333
  Аушева О. Щодо сутності захисту прав суб"єктів господарювання як правової категорії // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 14-19
1634334
  Клименко Н. Щодо сутності корупції та антикорупційних судових експертиз // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 6 (315). – С. 15-17
1634335
  Коваль І. Щодо сутності прав на об"єкти промислової власності: постановка проблеми // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (24). – С. 69-76
1634336
  Чернуха Н.М. Щодо сутності професійної діяльності фахівців сфери юриспруденції / Н.М. Чернуха, В.С. Рижиков // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2012. – Вип. 4 (35). – C. 66-69
1634337
   Щодо сутності та правової природи судової експертизи у кримінальному провадженні / В.В. Тіщенко, Л.С. Бєлік, О.А. Самойленко, Ю.В. Тіщенко // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 6-14. – ISSN 0130-2655
1634338
  Нагорнюк О.В. Щодо сутності фінансового потенціалу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 37-43. – ISSN 2222-4459
1634339
  Соколова О.А. Щодо суттєвих ознак правової категорії "оплата праці державних службовців" // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 161-170. – ISSN 1993-0909
1634340
  Дзюба М.Т. Щодо сучасних підходів до розуміння інформаційної сфери як системоутворюючого фактору світового співтовариства / М.Т. Дзюба, В.В. Цибулькін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 78-80. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові підходи стосовно інформаційної сфери, як системоутворюючого фактору світового співтовариства. In the article scientific approaches are analysed in relation to an informative sphere, as backbone factor of world concord.
1634341
  Гольонко Р.А. Щодо сучасного етапу розвитку законодавства України про біосферні заповідники / Р.А. Гольонко, М.К. Черкашина // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 94-97. – ISBN 978-966-419-269-6
1634342
  Венедіктов С.В. Щодо сучасного стану реформування трудового законодавства в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 145-150. – ISSN 1563-3349
1634343
  Марченко В. Щодо таємниці вчинюваних нотаріальних дій // Вісник Асоціації правників України / Асоціація правників України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-14.
1634344
  Царик Л. Щодо тенденції і проблем розвитку заповідної справи в Україні / Л. Царик, О. Бакало, Н. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 184-189 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1634345
  Маляренко В.Т. Щодо тенденцій "реформування" українського судочинства // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (202). – С. 38-41. – ISSN 2308-9636
1634346
  Сільченко С.О. Щодо тенденцій правового регулювання інформаційних відносин у системі соціального страхування // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 259-261. – ISBN 978-617-7069-52-1
1634347
  Рогова О.Г. Щодо теоретичних аспектів децентралізації публічної влади // Децентралізація публічної влади: теорія, практика, зарубіжний досвід : колект. монографія / А.Г. Баштанник, В.С. Єгорова, Б.Г. Калиновський, Н.В. Коваль, М.О. та ін. Пухтинський. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 150-162. – ISBN 978-966-916-588-6
1634348
  Філіпенко Н.Є. Щодо теоретичного визначення поняття "оперативно-розшукова інформація" // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 99-108.
1634349
  Щирба М.Ю. Щодо теоретичного оновлення поняття "правовий статус" // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 137-139. – ISBN 978-966-7166-36-6
1634350
  Лазебник Л.Л. Щодо теорії фінансової політики: дослідження в координатах організаційно-економічних відносин // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 51-64
1634351
  Савонюк Р. Щодо термінів і понять Кримінально- процесуального кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.99-101. – ISSN 0132-1331
1634352
  Івченко А. Щодо термінології правового регулювання господарської неприбуткової діяльност // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 11-13
1634353
  Дузь-Крятченко Щодо термінологічного аспекту проблеми національної безпеки України / Дузь-Крятченко, Е.М. Лисицин // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (19). – С. 122-126
1634354
  Олексієнко С.Б. Щодо технології застосування та результати апробації психодіагностичного комплексу виявлення креативної складової професійного мислення студентів / С.Б. Олексієнко, Малий, І.М. Радкович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-60. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У своїй статті автори знайомлять з послідовністю використання відібраного психологічного інструментарію діагностики рівня розвитку креативної складової професійного мислення студентів, об"єднаного у відповідний психодіагностичний комплекс, а також ...
1634355
   Щодо технологій видобування в"язких і бітумних нафт / А.П. Мельник, С.В. Кривуля, Г.Я. Стебельська, С.Г. Малік // Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз ; редкол.: С.В. Кривуля, А.І. Лур"є, А.П. Мельник [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 44. – С. 141-154
1634356
  Бошицький Ю.Л. Щодо типового положення ВОІВ про політику в сфері інтелектуальної власності для університетів і науково-дослідних установ / Ю.Л. Бошицький, М. Швантнер // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 231-237. – ISSN 2219-5521


  У статті досліджуються питання оптимізації спеціальної освіти у сфері інтелектуальної власності, комерціалізації університетської науки. Проведено детальний аналіз розробленого Всесвітньою організацією інтелектуальної власності Типового положення про ...
1634357
  Сервецький І.В. Щодо тлумачення поняття "регіональна поліція" / І.В. Сервецький, О.В. Сапрун // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 222-232. – ISSN 1609-0462
1634358
  Герман Д. Щодо тлумачення поняття "сховище" у кримінальному праві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 380-382. – ISBN 978-617-7069-28-6
1634359
  Шумило М.Є. Щодо тлумачення поняття доказів у новому КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 145-149. – ISBN 978-966-2571-07-3
1634360
  Бєлозерцев Василь Щодо товарного кредитування та дебіторської заборгованості на підприємстві // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 58-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Статтю присвячено теоретичним аспектам кредитних взаємовідносин між сучасними підприємствами. Зазначено еволюційні перетворення у сфері кредитування та тенденції до зростання обсягів боргових процесів. Проаналізовано підходи до тлумачення ...
1634361
  Ракова О.М. Щодо трактування економічної сутності фінансових інструментів та їх класифікації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 85-87
1634362
  Шум М.А. Щодо трактування поняття "зовнішньоекономічна діяльність" / М.А. Шум, О.Є. Якименко, К.О. Біліченко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/2. – С. 49-51. – ISSN 2409-1944
1634363
  Куреньов Ю.П. Щодо трактування терміна "нормальна висота" : геодезія / Ю.П. Куреньов, Т.М. Малік // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 6-11 : Рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв
1634364
  Мельник О.Є. Щодо трансформації сучасної філософської парадигми освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 193-204
1634365
  Парахонський Б.О. Щодо трансформацій у системі європейської безпеки / Б.О. Парахонський, Г.М. Яворська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 34-39
1634366
  Згурець С. Щодо удосконалення "Укроборонпрому" // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 39-43. – ISBN 978-617-7638-06-2
1634367
  Лисунь Г. Щодо удосконалення загальних засад реалізації державної політики в сфері страхової діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 108-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1634368
  Лисунь Г. Щодо удосконалення загальних засад реалізації державної політики в сфері страхової діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 108-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1634369
  Медвідь А.Б. Щодо удосконалення контрольної системи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, запровадженого Протоколом №14 // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 154-161. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
1634370
  Добкін М. Щодо удосконалення нормативного визначення системи завдань місцевих державних адміністрацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-27. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано завдання місцевих державних адміністрацій, зміст яких є відображенням призначення та цілі діяльності цього органу по виконанню функцій держави, опрацьована їх система та зміст редакції відповідної статті закону. Проанализированы задачи ...
1634371
  Слинько С.В. Щодо удосконалення оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів поліції у протидії молодіжній злочинності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 207-209. – ISSN 1999-5717
1634372
  Казанчук Д.І. Щодо удосконалення організації та правового регулювання системи забезпечення якості освіти у вищих закладах відомчої освіти: аналіз української та світової практики // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 509-514
1634373
  Полешко А. Щодо удосконалення порядку добору кандидатів на посаду судді // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 152-154. – ISSN 0132-1331
1634374
  Полешко А. Щодо удосконалення порядку добору кандидатів на посаду судді // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 152-154. – ISSN 0132-1331
1634375
  Хилько І.Ю. Щодо удосконалення правових основ протидії незаконному використанню та розповсюдженню програмного забезпечення в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 15-22. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено правовим основам протидії незаконному використанню та розповсюдженню програмного забезпечення. Надано характеристику основних національних нормативно-правових актів у сфері протидії незаконному використанню та розповсюдженню ...
1634376
  Петренко П.С. Щодо удосконалення системи державного фінансового контролю для побудови ефективної держави // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 132-143. – ISSN 1605-7988
1634377
  Дзюба Ю.П. Щодо узгодженості норм чинної Конституції України, проекту Конституції України, внесеного президентом України, КК та КПК України, що забезпечують права громадян на свободу та особисту недоторканність // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 45-52
1634378
  Гуменюк Б. Щодо українсько-кіпрського економічного співробітництва // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2005. – Вип. 5 : за 2004 рік. – С. 507-523. – ISBN 966-7522-07-5
1634379
  Черкаська Н. Щодо умов договору емфітевзису / Н. Черкаська, Г. Фордуй // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 4. – С. 21-26
1634380
  Кидалова А. Щодо умов укладення шлюбу: проблемні питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.102-105. – ISSN 0132-1331
1634381
  Макодзеба С.С. Щодо уникнення невдачі як фактора, що зумовлює успішність навчальної діяльності курсантів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 529-530
1634382
  Кузьмін Д.В. Щодо упорядкування системи суб"єктів забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 78-86. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню системи суб"єктів забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Проаналізовано функції та компетенцію окремих органів публічної влади, інститутів громадянського суспільства та суб"єктів ...
1634383
  Королькова І. Щодо управління вартістю підприємства на основі збалансованої системи показників : економіка підприємств / І. Королькова, О. Королькова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 49-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1634384
  Бобкова А.Г. Щодо управління товариствами з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи / А.Г. Бобкова, І.О. Лехкодух // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 24-27. – ISBN 978-617-7605-90-3
1634385
  Оляніна С. Щодо уточнення атрибуції й датування групи ікон із колекцій Київських музеїв // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О.І. Безгін, С.В. Оляніна, Ю.О. Коренюк, І.С. Ходак, І.С. та ін. Кочарян. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – С. 210-231. – ISBN 978-966-2241-27-3
1634386
  Волков О.Є. Щодо уточнення поняття "земельна лісова ділянка" у Лісовому кодексі України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 95-103. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1634387
  Шульга М.В. Щодо участі громадськості в забезпеченні використання та охорони земель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 85-87. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються норми міжнародного та національного законодавства щодо участі громадськості в забезпеченні використання та охорони земель. Norms of international and national legislation on public involvement in securing use are protection of lands are ...
1634388
  Синєгубов О.В. Щодо участі органів прокуратури у справах про захист честі, гідності та ділової репутації працівників міліції // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1634389
  Влох Р. Щодо участі України в Болонському процесі // Світогляд : Науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 57. – ISSN 1819-7329
1634390
  Вахтель А. Щодо феноменології природничої науки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Отфрид Гьофе, А. Єрмоленко [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 : Європа - незавершений проект?. – С. 62-75. – ISSN 0235-7941
1634391
  Лисаченко Є.І. Щодо фіксації результатів застосування тимчасового доступу до речей і документів як засобу кримінального процесуального доказування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (209). – С. 36-37. – ISSN 2308-9636
1634392
  Бабак М.А. Щодо фінансово-правової відповідальності роботодавців за порушення законодавства про працю України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 17-19. – ISBN 978-617-7069-52-1
1634393
   Щодо фінансування органів студентського самоврядування : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-496 від 21.10.15 р. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 12, грудень. – С. 82-83
1634394
  Білова О.В. Щодо форм діяльності суддівського самоврядування в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 170-176. – ISSN 0201-7245
1634395
  Головенкін В. Щодо форм документів із підготовки кадрів у вищих навчальних закладах // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 2 (104). – С. 45-52. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються форми навчальних і робочих планів та програм навчальних дисциплін, затверджені МОНмолодьспорту України.
1634396
  Міщенко В.С. Щодо формування ефективної рентної політики в Україні / В.С. Міщенко, О.І. Барановський, Я.В. Петраков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-14.
1634397
  Міщенко В.С. Щодо формування ефективної рентної політики в Україні / В.С. Міщенко, О.І. Барановський, Я.В. Петраков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-14. – Бібліогр.: с. 3-4, 7-12


  Висвітлено підходи до визначення змісту рентної політики. Розглянуто світовий досвід застосування ренти. Запропоновано ряд завдань з модифікації існуючої рентної політики в Україні.
1634398
  Коюда Щодо формування конкурентної стратегії ЗЕД державних підприємств ВПК України / Коюда, та інш. ПМ // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – С.60-65. – (Економічні і технічні науки ; № 2)
1634399
  Лихогруд М.Г. Щодо формування об"єктів нерухомого майна / М.Г. Лихогруд, А.П. Лізунова, КозіковА.В // Землевпорядний вісник : Науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2005. – № 4. – С. 16-21
1634400
  Собчук Ю.Г. Щодо формування понятійного апарату інституту неплатоспроможності банків // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 456-461. – ISSN 1563-3349
1634401
  Іванова Валентина Щодо формування системи інформаційного забезпечення розвитку економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 61-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Розглядається сутність поняття "інформаційне забезпечення" та його роль на сучасному етапі економічного розвитку. Обгрунтовано методологічні засади формування системи інформаційного забезпечення, запропоновано модель максимальної інформаційної ...
1634402
  Іванова В. Щодо формування системи інформаційного забезпечення розвитку економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 61-63. – ISSN 1810-3944
1634403
  Цимбалюк В. Щодо формування стратегії інформатизації прокуратури України в умовах розвитку інформаційного суспільства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 92-100.
1634404
  Венцковський Д.Ю. Щодо формування сучасної експортної стратегії України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 28-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1634405
  Деревянко Б. Щодо формування та діяльності спеціалізованого інвестиційного суду України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 323-327. – ISSN 2663-5313
1634406
  Панасюк А.О. Щодо формування технології використання мережі Інтернет у виявленні та розслідуванні злочинів // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 299-301. – ISBN 978-966-419-300-6
1634407
  Трагнюк Р. Щодо функцій прокурора на досудовому слідстві // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 69-71
1634408
  Царик П. Щодо функціонально-планувальної мережі елементів регіональної туристсько-рекреаційної системи / П. Царик, Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 139-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1634409
  Гурджі Ю.О. Щодо функціональної характеристики правового захисту особи в кримінальному судочинстві // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 22-26. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
1634410
  Гурджі Ю. Щодо функціональної характеристики правового захисту особи у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 74-79. – ISSN 0132-1331
1634411
  Чумаченко І. Щодо характеристики сутності процесуальних правовідносин у трудовому праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 86-89. – ISSN 2663-5313
1634412
  Рогач Федір Щодо цілей валютно-курсового регулювання в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Аналізуються цілі валютно-курсового регулювання в Україні, їх теоретичне обгрунтування та наслідки для економіки. Пропонуються шляхи вдосконалення курсового регулювання за допомогою зміни його цілей.
1634413
  Рогач Ф. Щодо цілей валютно-курсового регулювання в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 25-27. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1634414
  Радзивілюк В.В. Щодо цілей інституту запобігання банкрутству (неспроможності) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 88-94. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена дослідженню та визначенню цілей інституту запобігання банкрутству (неспроможності) як складової права банкрутства (неспроможності).
1634415
  Коваль О.П. Щодо цілей та завдань пенсійної реформи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 207-210
1634416
  Синецька О. Щодо цільового призначення земельних ділянок // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 63-68.
1634417
  Зубрицький О. Щодо чергової спроби запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 221-223
1634418
  Міщенко М.Д. Щодо чинників виникнення націоналістичної ідеології // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.63-70. – ISSN 1681-116Х
1634419
  Ковалишин О. Щодо чинників обрання країни запозичення // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 174-179. – ISSN 2524-0129
1634420
  Жаліло Ярослав Анатолійович Щодо чинників та пріоритетів структурної перебудови промисловості м. Києва в умовах відкритості економіки // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 39-44. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано основні чинники, які впливають і надалі впливатимуть на розвиток промислового комплексу м. Києва в умовах зростання відкритості економіки та членства України в СОТ. Запропоновано комплекс заходів, які мають здійснюватися ...
1634421
  Манько Д.Г. Щодо широкого розуміння категорії застосування права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 130-135
1634422
  Кагановська Т.Є. Щодо шляхів переходу до якісно нового рівня вищої юридичної освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 3-5. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1634423
  Черниш Р.Ф. Щодо шляхів удосконалення національного кримінального процесуального законодавства у сфері боротьби з тероризмом // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 196-203. – ISSN 2224-9281
1634424
  Ярошенко О.М. Щодо юридичних колізій в трудовому праві та причин їх виникнення // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.189-194. – ISSN 1727-1584
1634425
  Бредіхіна В.Л. Щодо юридичних критеріїв безпеки навколишнього природного середовища // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 181-184. – ISSN 0201-7245
1634426
  Чонгов О.О. Щодо юридичного визначення поняття "гора", "гірський район" та "гірська політика України" у порівнянні із законодавством країн Європейського Союзу // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 248-252
1634427
  Хавронюк М. Щодо юридичної визначеності антикорупційних положень Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 29 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 12-14. – ISSN 1992-9277
1634428
  Ткаченко О.В. Щодо юридичної відповідальності державних службовців // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 162-165
1634429
  Остапенко Л. Щодо юридичної відповідальності за порушення гарантій та компенсацій суб"єктів трудових відносин в України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – C. 441-445. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1634430
  Лещух Д. Щодо юридичної природи наказу про прийняття на роботу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.370-373. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1634431
  Головенкін В. Щодо якості підготовки абітурієнтів та зовнішнього незалежного оцінювання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (122). – С. 71-84. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються проблеми забезпечення якості інженерної освіти, пов"язані з недостатнім рівнем фізико-математичної освіти.
1634432
  Бризгалов В.Р. Щокінський експеримент на машинобудівних підприємствах України / В.Р. Бризгалов. – Київ, 1973. – 47с.
1634433
  Ніколенко Л.М. Щоло визначення одноманітності судової практики у господарському судочинстів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 126-132
1634434
  Тімашова В.М. Щомісячник "Основи" (1861-1862 рр.) - правовий культурний феномен в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 125-129
1634435
  Перлулайнен Л. Щонічник осінніх снів : оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 116-126. – ISSN 0130-1608


  Зміст: "Котослов"; "Тиждень"; "Помилочка"; "День святого Ніхта"; "Родина Прочеркових"; "Там, де закінчується асфальт"; "Голуб із обпаленим крилом"; "Сходять сходи на горище".
1634436
  Стефінів Н. Щоразу відкриваєш світ по-новому // Київський університет. – Київ, 2019. – Березень (№ 3). – С. 4


  "У ННЦ «Інститут біології та медицини» сучасна, продумана й цікава програма підготовки лікарів-лаборантів.".
1634437
  Будько Євген Щоразу нова Болгарія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 6 (120), грудень-січень. – С. 39 : фото
1634438
   Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні / [редкол.: О.В. Марцеляк, О.В. Стрєльцова, В.А. Багрій та ін. ; вступ. слово Л.Л. Денісової]. – Київ : [б. в.], 2018. – 134, [1] с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл.
1634439
   Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні / [редкол.: О.В. Марцеляк (голова) та ін. ; вступ. слово Л.Л. Денісової]. – Київ : [б. в.], 2020. – 354, [2] с. : іл., табл. – Без тит. арк. - Режим доступу: www.ombudsman.gov.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1634440
   Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. – Київ : Омбудсман України, 2010. – 95 с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. вид-во парал. англ., укр. – ISBN 966-7855-00-7
1634441
  Карпачова Н.І. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні / [Карпачова Н.І.]. – Київ : Омбудсман України, 2011. – 371 с. : іл., табл.
1634442
   Щорічна міжнародна конференція "Українська психіатрія у світі, що швидко змінюється" (25-27.04.2018, м. Київ, Україна) // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 125. – ISSN 2410-7484
1634443
   Щорічне Послання Президента України Віктора Ющенка про внутрішнє і зовнішнє становище України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 3 (269). – С. 14-19. – ISSN 1810-3944
1634444
  Наконечна А. Щорічний VI Міжнародний форум у Львові з практики Європейського суду з прав людини / А. Наконечна, О. Гарасимів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 220-223. – ISSN 1026-9932
1634445
   Щорічний ГІС-форум у Харкові: завдання. тематика та показники розвитку у 2012-2017 рр. / О. Сінна, В. Пересадько, О. Бодня, О. Волковая, В. Попов, О. Третьяков // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 3-7 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1634446
   Щорічний рейтинг правничих шкіл від АПУ // Юридична газета. – Київ, 2021. – 14 вересня (№ 17). – С. 22-25


  На 2-му місці КНУ імені Тараса Шевченка.
1634447
  Стрішенець Н. Щорічний семінар Європейської групи RDA / Надія Стрішенець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 4 (234). – С. 45-52. – ISSN 1029-7200


  Йдеться про щорічний семінар Європейської групи RDA (European RDA Interest Group, скорочено EURIG), де RDA (абрівіатура від "Resource Description and Access") - назва нового міжнародного стандарту каталогізації "Опис та доступ до ресурсу"
1634448
   Щорічник - 2007 = Annual report - 2007. – Київ
за 2007 р. – 2008
1634449
   Щорічник - 2009 інституту ядерних досліджень НАН України = Annual report-2009. – Київ
за 2009 р. – 2010
1634450
   Щорічник - 2011 = Annual report - 2011. – Київ
за 2011 р. – 2012
1634451
   Щорічник - 2012 = Annual report - 2012. – Київ
за 2012 р. – 2013
1634452
   Щорічник СІПРІ 2003: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. – Київ. – ISBN 966-7272-56-7
Вип. 34. – 2004
1634453
   Щорічник СІПРІ 2005: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. – Київ : Заповіт. – ISBN 966-7272-63-Х
Вип. 36. – 2006
1634454
   Щорічник СІПРІ 2006: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-7272-83-8
Вип. 37. – 2007
1634455
   Щорічник СІПРІ 2007: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-7272-89-0
Вип. 38. – 2008
1634456
   Щорічник СІПРІ 2008: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-7272-90-6
Вип. 39. – 2009
1634457
   Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-7272-95-1
Вип. 40. – 2010
1634458
   Щорічник СІПРІ 2010: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-7272-97-5
Вип. 41. – 2011
1634459
   Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека = SIPRI Yearbook 2012 : Armaments, Disarmament and International Security / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-7272-99-9
Вип. 42. – 2012
1634460
   Щорічник СІПРІ 2012: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека = SIPRI Yearbook 2012 : Armaments, Disarmament and International Security / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-2050-00-4
Вип. 43. – 2013
1634461
   Щорічник СІПРІ 2013. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека = SIPRI Yearbook 2013 : Armaments, disarmament and international security / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-2050-02-8
Вип. 44. – 2014
1634462
   Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека = SIPRI Yearbook 2013 : Armaments, disarmament and international security / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-2050-07-3
Вип. 45. – 2015. – 514 с.
1634463
   Щорічник СІПРІ 2015. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека = SIPRI Yearbook 2015 : Armaments, disarmament and international security / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-7272-79-1
Вип. 16, [Вип. 46]. – 2016. – XXVIII, 688 с.
1634464
   Щорічник СІПРІ 2016. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека = SIPRI Yearbook 2016 : Armaments, disarmament and international security / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-2050-15-8
Вип. 17, [Вип. 47]. – 2017. – XXXIII, 731 с.
1634465
   Щорічник СІПРІ 2017. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека = SIPRI Yearbook 2017. Armaments, disarmament and international security / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-2050-11-0
Вип. 18, [Вип. 48]. – 2018. – 536, [2] с. – 18-те україномовне видання Щорічника СІПРІ
1634466
   Щорічник СІПРІ 2018. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека = SIPRI Yearbook 2018. Armaments, disarmament and international security / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-2050-17-2
Вип. 19. – 2019. – 19-те україномовне видання Щорічника СІПРІ
1634467
   Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека = SIPRI Yearbook 2019. Armaments, disarmament and international security / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-0-19-883999-6
Вип. 20. – 2020. – 578 с.
1634468
   Щорічник СІПРІ 2020. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека = SIPRI Yearbook 2019. Armaments, disarmament and international security / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: Дж. Бейсо, К. Браун, Ф. Еспаррага [та ін.]. – Київ : Заповіт. – ISBN 978-966-7272-98-2
Вип. 21. – 2021
1634469
   Щорічник СІПРІ: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. – Київ. – ISBN 966-7272-36-2
Вип. 31 (за 2000 рік). – 2001
1634470
   Щорічник СІПРІ: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. – Київ. – ISBN 966-7272-40-0
за 2001 рік, № 32. – 2002
1634471
   Щорічник СІПРІ: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. – Київ. – ISBN 966-7272-46-Х
За 2002 рік. Вип 33. – 2003
1634472
   Щорічник Української Асоціації Маркетингу. – Київ
за 2004 рік. – 2004. – 106 с.
1634473
   Щорічник Української Асоціації Маркетингу. – Київ
за 2006 рік. – 2006
1634474
  Розколупа Н. Щорічні відпустки працівникам бібліотек: (Юридична консультація) // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 3 (53). – С. 33-35.
1634475
  Карпачова Н.І. Щорічні доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. 2010, 2011 роки / Карпачова Н.І. – Київ : Омбудсман України, 2012. – 489, [1] с. : іл., табл. – ISBN 966-7855-00-7
1634476
  Струкуленко А.С. Щорічні звіти як джерело з історії новобудовних експедицій Дніпропетровського університету (1972-1993 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 236-244. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1634477
  Хоменко М. Щорічні Матвєєвські цивілістичні читання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 281-283


  3 жовтня 2013 року на юридичному ф-ті КНУ імені Тараса Шевченка відбулась Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання)", організована кафедрою ...
1634478
  Усенко О. Щорічні основна та додаткові відпустки // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-51.
1634479
  Герасимов Е.Н. Щорс / Е.Н. Герасимов, М. Эрлих. – М.-Л., 1938. – 128с.
1634480
  Шеремет М.С. Щорс : поема / М.С. Шеремет. – Київ, 1940. – 67 с.
1634481
  Герасимов Е. Щорс / Евгений Герасимов. – Москва : Гос. изд-во полит. лит-ры, 1945. – 94 с.
1634482
  Скляренко С.Д. Щорс : роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : ГИХЛ, 1952. – 240 с.
1634483
  Скляренко С.Д. Щорс : роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Сталинград : Кн. изд-во
Ч. 2-я. – 1953. – 240 с.
1634484
  Карпенко В.В. Щорс / В.В. Карпенко. – Москва, 1974. – 223с.
1634485
   Щорс : сценарій фільму, спогади, рец. : збірник. – Київ, 1984. – 143 с.
1634486
  Гарнич Н.Ф. Щорс у Сибіру / Н.Ф. Гарнич. – Київ, 1955. – 51 с.
1634487
  Вишневский В.В. Щорс. / В.В. Вишневский. – Москва, 1937. – 40с.
1634488
  Винниченко В.К. Щось більше за нас / В.К. Винниченко. – Харків : Український робітник, 1927. – 32с. – (Дешева б-ка красного письменства ; №2)
1634489
  Винниченко В.К. Щось більше за нас / В.К. Винниченко. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 56с. – (Масова худ. б-чка)
1634490
  Сергійчук В. Щось із пам"яттю моєю сталось...", або Як Геннадій Єфіменко своє відкриття іменує тепер фейком // Україна молода. – Київ, 2021. – 14 квітня (№ 36). – С. 8


  "Науковий співробітник Інституту історії НАН України Геннадій Єфіменко, який регулярно відгукується на мої виступи щодо підрахунку втрат від Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні, зрозуміло, не обійшов своєю увагою і публікацію в «Україні ...
1634491
  Наєнко М. Щось із пам"яттю у міфотворців... // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 428-432. – ISBN 978-617-7993-01-7


  Про сучасні газетні публікації.
1634492
  Нечипоренко Микола Щось на зразок земного міні-раю для старих і малих // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 18-19


  У Павлоградському районі на Дніпропетровщині з"явилися унікальні заклади спільного проживання та реабілітації престарілих і виховання в умовах, близьких до сімейних, дітей-сиріт.
1634493
  Михайлин І. Щотижневий журнал новин "Вісник культури і життя" (1913) // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 48). – С. 3-4. – ISSN 2519-4429


  Вісник культури і життя — ілюстрований громадсько-культурний і літературний тижневик, виходив у Києві в січні 1913 (чотири номери) за редакцією П.Богацького та активною участю Г.Хоткевича.
1634494
  Младенова М. Щрихи към портрета на ст.н.с. Константинка Калайджиева / М. Младенова, Е. Момчилова // Библиотека : списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и литературна история. – София, 2016. – Г. 23 (62), 6. – С. 7-18. – ISSN 0861-847Х


  The article presents key moments of life and work of assoc. prof. Konstantinka Kalaydjieva, the first woman director of the St. St. Cyril and Methodius National Library (1965–1982). It is a touching to a remarkable woman endowed with enormous creative ...
1634495
   Щудло Юрій Георгійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 414
1634496
  Крылов И.А. Щука / И.А. Крылов. – Ленинград, 1947. – 8с.
1634497
  Самохвалова Леонора Константиновна Щука (Esox lucius L.) как компонент ихтиофауны Куршского залива : Автореф... канд. биол. наук: 03.00.10 / Самохвалова Леонора Константиновна; Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Калининград, 1974. – 28л. – Бібліогр.: с. 27-28
1634498
  Ефимова А.И. Щука (Esoxlueius L.) Обь-Иртышского бассейна : Автореф... канд. биол.наук: / Ефимова А.И.;. – Ленинград, 1947. – 4л.
1634499
  Ващенко Д.М. Щука Каховского водохранилища и ее рыбохозяйственное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Ващенко Д.М.;. – Х, 1971. – 22л.
1634500
  Ващенко Д.М. Щука Каховского водохранилища и ее рыбохозяйственное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Ващенко Д.М.;. – Х, 1971. – 22л.
1634501
  Лебедев Н.А. Щукин - актер кино / Н.А. Лебедев. – Москва, 1944. – 150 с.
1634502
  Перцев П.П. Щукинское собрание французской живописи / П.П. Перцев. – М., 1921. – 116с.
1634503
  Фрейлихман И.М. Щупальца спрута / И.М. Фрейлихман. – Кишинев, 1960. – 378с.
1634504
  Пастухов Н.Б. Щупальца спрута вдоль Рио-Гранде / Н.Б. Пастухов. – Москва, 1981. – 96 с.
1634505
  Поваляєв І. Щупальця Авакова. Міністр внутріщніх справ перебуває на посаді майже шість років і "тихою сапою" будує "державу в державі" // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 січня (№ 10). – С. 5


  "Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков лишається єдиним урядовцем, який зберігає за собою міністерське крісло з 27 лютого 2014 року, тобто майже шість років! Він був членом Кабміну за часів прем’єрства Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана й лишається ...
1634506
   Щур Юрій Володимирович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 167-168
1634507
   Щур Юрій Володимирович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 85. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1634508
   Щур Юрій Володимирович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 311-312 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1634509
   Щур Юрій Володимирович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 318-319. – ISBN 978-966-439-961-3
1634510
   Щур Юрій Володимирович (1938) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 182-183. – ISBN 966-95774-3-5
1634511
  Джалил Р. Щураб : роман / Р. Джалил. – Душанбе : Ирфон, 1973. – 576 с.
1634512
  Козланюк П.С. Щури у бочці / П.С. Козланюк. – Львів, 1956. – 296 с.
1634513
  Короткий В.А. Щуровський Григорій Єфимович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 144-145. – ISBN 966-06-0393-2
1634514
  Короткий В. Щуровський Григорій Юхимович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 308-310. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
1634515
  Давыдова А.С. Щурпин / А.С. Давыдова. – Москва, 1968. – 152 с.
1634516
  Образцов Л.И. Щучий омут. - Кукушка / Л.И. Образцов. – Москва, 1975. – 158 с.
1634517
  Квітка-Основ"яненко Щыра любовь [Щира любов] : повисть Гр. Квиткы (Грыцька Основьяненка) // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 64 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
1634518
  Козубовський С. Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / Священнык С. Козубовськый. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 24 с. – Конволют. Перепл. з 9 відбитками та вирізками різної тематики


  На тит. арк. дарчий напис: Дорогому и глубокоувжаемому Григорию Каллистратовичу г-ну Степуре - на добрую память от автора Склад конволюту: 1. Русова С. Гражданские мотивы в малорусской современной поэзии / С. Русова. - 10 с. - Вырезка из "Русской ...
1634519
   Щыре коханнє : лирична малороссійска оперета у 5-ти актах : приложение / Д19 №№ хоровіх партий, so;o и музыки для рояля К. Кузьминского. – Глухов : Печатня наслед. Шумицкого, 1894. – 41 с. – Окр. відб.: Правитественные вестник. 1893, № 203. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1634520
   Щыри слезы над могылою П.О. Кулиша [Щирі сльози над могилою П.О. Куліша] : [збіpка] / [П-еpедм. * [М.Ф. Чеpнявський]]. – Бахмут (Артемівськ)_ : Вид. Б. Гpинченко ;[З дpук. Губ[еpн]. Земства], 1899. – 55 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Плач укpаинки / Hадежда Б. [H.О. Білозеpська]. Голосиння по П.О. Кулишу / Леся [Г. Баpвінок]. Hа похоpон П.О. Кулиша; Кулишева могыла; Квитка й соловейко; Hа смеpть П.О. Кулиша / П. Безлюдный. Жуpба по пану П.О. Кулишу; "Рано встав я ...
1634521
  Суходольський В.Л. Щырый прыймак [Щирий приймак] : Комедия в 5-диях з спивами, хорами и танцпми / соч. Владимира Львовича Суходольского. – Харків : Друк. "Печатне діло", 1909. – 90 с. : портр. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На книзі екслібріс: Exlibris: бібліотеки "Рух"
1634522
  Богданова Светлана ЩЭЗ усилит потенциал регионов : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 24-25 : Фото
1634523
  Римкус А.Ю. Щютте сосны, ее распространение в Лиовской ССР, фенологическое развитие ее возбудителя и уточнение мер борьбы с ней : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Римкус А.Ю. ; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1960. – 24 с.
1634524
  Федосеева С.А. Ымыяхтахская культура Северо-Восточной Азии / С.А. Федосеева. – Новосибирск, 1980. – 224 с.
1634525
  Швец Л. Ын своего отца // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 43 (405). – С. 28-29. – ISSN 2075-7093


  Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Ким Чен Ын - без чучхеносный династии сложно представить Северную Корею.
1634526
   ыступления представителей зарубежных делегаций на XVII съезде ВЛКСМ. 23-27 апреля 1974 года / ВЛКСМ Съезд, (17, 1974, Москва); XVII съезд ВЛКСМ. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 220 с.
1634527
  Белов Л.Г. Ыых покидает пещеру : юморист. повесть [для дерей] / Л.Г. Белов. – Ташкент : Еш гвардия, 1965. – 190 с. : ил.
1634528
  Белов Л.Г. Ыых покидает пещеру : юморист. повесть : [для сред. и ст. шк. возраста] / Лев Белов ; послесл. Г. Окуня. – Переизд. – Ташкент : Изд-во литературы и искусства, 1986. – 382 с. : ил.
1634529
  Филонович И.Н. Э. Браговский / И.Н. Филонович. – М, 1988. – 143с.
1634530
  Мочалов Л.В. Э. Гидденс и некоторые вопросы модернизации "государства благосостояния" в Великобритании // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.99-105. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1634531
  Осипова Е.В. Э. Дюркгейм. О социальной сущности и функциях идеологии // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 83-100. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1634532
  Нефедова И.Я. Э. Илтнер / И.Я. Нефедова. – М., 1988. – 143с.
1634533
  Айтаян П.К. Э. Исабекян / П.К. Айтаян. – Москва : Советский художник, 1988. – 47 с. : ил. – (Мастера советского искусства)
1634534
  Калачинский П.А. Э. фон-Гартман и его пессимистическая философия / П.А. Калачинский. – 245-254с.
1634535
  Могилянский П. Э.Б.Тайлор / П. Могилянский. – 6с.
1634536
  Направник В.Э. Э.В. Направник и его современники / В.Э. Направник. – Л., 1991. – 461с.
1634537
  Лобастов Г.В. Э.В.Ильенков: философия и педагогика // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 83-92. – ISSN 0042-8744
1634538
   Э.Д.С. гальванических элементов.. – Горький, 1970. – 36с.
1634539
  Высоцкий В. Э.Дж. Митчелл. Неравенство и партизанская борьба: статистическое исследование Южного Вьетнама // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1971. – Вып. 7 : Военные проблемы национально-освободительного движения в зарубежной литературе. – С. 31-34
1634540
  Наумов Б.Н. Э.И. Моносзон - человек эпохи : (к 100-летию со дня рождения) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 111-113. – ISSN 0869-561Х
1634541
   Э.И.Моносзон (1908-1987) : Ученый-педагог : Библиогр. указ. – Москва, 1989. – 79с.
1634542
  Оконешников Е.И. Э.К.Пекарский как лексикограф / Е.И. Оконешников. – Новосибирск, 1982. – 143с.
1634543
  Иванов В.К. Э.Калонтаров / В.К. Иванов. – М., 1986. – 142с.
1634544
  Губман Б.Л. Э.Левинас и Ж.Деррида: философская критика дискурса власти // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 77-91. – ISSN 0235-1188
1634545
  Макаров А.Н. Э.Межелайтис / А.Н. Макаров. – Москва, 1966. – 199 с.
1634546
  Гофман Э.Т.А. Гофман . / Гофман. – М, 1972. – 24 с.
1634547
   Э.Т.А.Гофман. – М., 1972. – 24с.
1634548
  Ботникова А.Б. Э.Т.А.Гофман и русская литература / А.Б. Ботникова. – Воронеж, 1977. – 206с.
1634549
   Э.Т.А.Гофман. Библиография русских переводов и критической литературы. – М., 1964. – 132с.
1634550
   Э.Ф. Направник. – Л., 1959. – 448с.
1634551
  Ржонсницкий Б.Н. Э.Х. Ленц / Б.Н. Ржонсницкий, Б.Я. Розен. – Москва : Мысль, 1987. – 136с. – (Замечательные географы и путешественники)
1634552
  Дацько Юлия Михайловна Эанрообразующая лексика английского социально-утопического романа : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дацько Юлия Михайловна; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – л.
1634553
  Ярошевская М.Б. ЭБМ "Искра-555": Эксплуатация и программирование / М.Б. Ярошевская. – М., 1983. – 192с.
1634554
   ЭБМ "Роботрон - 1720" : метод. разработка. – Рига : ЛГУ им. Стучки, 1986. – 52 с.
1634555
  Куаммен Дэвид Эбола: по следу убийцы / Куаммен Дэвид, Маллер Пит // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июль. – С. 68-93 : фото
1634556
  Чепурнов Александр Эбола: школа выживания для человечества // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 26 : фото
1634557
   ЭБС – курсом на взаимодействие // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – июль - август. – С. 46-49. – ISSN 1726-6726


  Вопросы функционирования рынка электронных библиотечных систем (ЭБС)
1634558
   ЭБС в библиотеках: меньше жалоб, больше дела // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 9, ноябрь. – С. 42-48. – ISSN 1726-6726


  Как предполагали многие эксперты рынка, в 2015 г. основным фактором, влияющим на развитие b2b-рынка электронных библио­течных ресурсов, станет отмена государственного регулирования использования ЭБС в вузах - приказа Рособрнадзора № 1953. Четвёртая ...
1634559
  Каплин Р. ЭБС в библиотеках: опыт использования в цифрах // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – ноябрь. – С. 27-31. – ISSN 1726-6726


  Тема качественного комплектования библиотек электронными ресурсами не теряет своей актуальности. На отраслевых профессиональных мероприятиях продолжают обсуждаться вопросы соответствия ЭБС Требованиям Рособрнадзора, эффективности организации доступа ...
1634560
  Каплин Р. ЭБС в библиотеках: расширение взаимодействия / Роман Каплин // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – ноябрь. – С. 60-65. – ISSN 1726-6726


  В период с августа по октябрь 2013 г. журнал «Университетская КНИГА» при партнерской поддержке Российской ассоциации электронных библиотек и проекта АРБИКОН провел очередной ежегодный мониторинг "ЭБС в библиотеках: как это работает на практике". В ...
1634561
   ЭБС: дань моде или веление времени? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № июль-август. – С. 30-42. – ISSN 1726-6726


  Главной целью создания электронно-библиотечной системы является обеспечение вузовских библиотек новинками учебной и научной литературы в цифровом фрмате.
1634562
  Костюк К.Н. ЭБС: есть ли альтернатива? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Изд. дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – апрель. – С. 56-59. – ISSN 1726-6726


  Проблема внедрения электронно-библиотечных систем уже несколько лет будоражит библиотечную среду. Пришествие в нашу жизнь ЭБС, воспринятое первоначально как снег на голову, постепенно меняет библиотечный быт, подчиняет себе всё больше рабочего времени, ...
1634563
  Есина Л.Н. ЭБС: мысли вслух // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информационный центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Издательский центр "Литера-Пресс". – Москва, 2011. – № 6 (17). – С. 54-56. – ISSN 2072-3849
1634564
  Никитина И. Эва Перон: "Мадонна трущоб" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, М. Воронова, Ю. Воронцов [и др.]. – Киев, 2020. – № 2 (133). – С. 66-83. – ISSN 1819-6268


  "Надкусанная карамелька», «бесприютный воробышек» – такие сочувственно-жалостливые сравнения вызывала 16-летняя Эва Дуарте, худенькая молчаливая девушка-полуподросток с угловатыми движениями и обжигающим взглядом, когда впервые появилась в ...
1634565
  Егоров Ф.И. Эвакогоспиталь / Ф.И. Егоров. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1960. – 176 с.
1634566
  Быков Д.Л. Эвакуатор : роман и стихи вокруг романа / Дмитрий Быков. – Москва : Вагриус, 2007. – 352с. – ISBN 978-5-9697-0430-5
1634567
  Верченко С.Б. Эвакуаторная функция ваготомированного желудка у собак : Дис... канд. биол.наук: 03.00.13 / Верченко С. Б.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1982. – 212л. – Бібліогр.:л.175-212
1634568
  Морозова О.М. Эвакуационная политика России в 1915-1916 годах // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 175-182. – ISSN 0130-3864
1634569
  Макичян А.А. Эвакуация больных и раненных во время Русско-японской войны 1904-1905 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 10. – С. 121-129. – ISSN 0042-8779
1634570
   Эвакуация в Казахстан : из истории эвакуации населения западных районов СССР в Казахстан. 1941-1942 / Ассоц. еврейских нац. орг. Республики Казахстан "Мицва" ; Центр. гос. арх.; Ком-т информац. и архивов ; Мин-во культ. и информ. Республики Казахстан ; [ ред. кол.: Абрамович А., Баймаганбетова В. и др. ]. – Алматы, 2008. – 128 с. – ISBN 9965-32-464-6
1634571
  Окас Э.К. Эвальд Окас : каталог выставки / Окас Э.К. – Москва : Советский художник, 1976. – [50] с.
1634572
   Эвапориты Украины : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 208с.
1634573
  Инфельд Л. Эварист Галуа -- избранник богов / Л. Инфельд. – Москва, 1958. – 368с.
1634574
  Инфельд Л. Эварист Галуа - избранник богов / Л. Инфельд. – 3-е изд. – Москва, 1965. – 352с.
1634575
  Инфельд Л. Эварист Галуа / Л. Инфельд. – Москва, 1974. – 144с.
1634576
  Смирнов С. Эварист Галуа // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 10 (1012). – с.111-113. – ISSN 0130-1640
1634577
  Дальма А. Эварист Галуа, революционер и математик : пер. с фр. / А. Дальма. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1984. – 111 с.
1634578
  Козловская В.И. Эвбейско-Ионийская колонизация Центрального Средиземноморья VIII-VI вв. до н.э. / В.И. Козловская. – М., 1989. – 143с.
1634579
   Эвгеосинклинальные габбро-гранитоидные серии. – Москва : Наука, 1984. – 264с.
1634580
  Сафонова Т.А. Эвгленовые водоросли Западной Сибири / Т.А. Сафонова. – Новосибирск, 1987. – 191с.
1634581
  Васильева И.И. Эвгленовые и желтозеленые водоросли Якутии / И.И. Васильева. – Ленинград, 1987. – 365с.
1634582
  Василевич Г.М. Эвенки / Г.М. Василевич. – Ленинград, 1969. – 304с.
1634583
  Карлов В.В. Эвенки в XVII - начале XX в. : (хозяйство и социальная структура) / В.В. Карлов. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 160 с.
1634584
   Эвенкийские героические сказания. – Новосибирск, 1990. – 359с.
1634585
  Юргин Константин Иванович Эвенкийские гидронимы : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Юргин Константин Иванович; Новосибирский гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 18л.
1634586
   Эвенкийские народные сказки. – Якутск, 1960. – 156с.
1634587
   Эвенкийские сказки. – Чита, 1952. – 112с.
1634588
   Эвенкийский фольклор. – Магадан, 1958. – 120 с.
1634589
  Константинова О.А. Эвенкийский язык / О.А. Константинова. – М.-Л., 1964. – 272с.
1634590
  Василевич Г.М. Эвенкийско-русский словарь / Г.М. Василевич. – Москва, 1958. – 803с.
1634591
  Мешков В.И. Эвенкия / В.И. Мешков. – Ленинград, 1961. – 7с.
1634592
  Новикова К.А. Эвенские сказки, предания и легенды / К.А. Новикова. – Магадан, 1987. – 157с.
1634593
  Николаев С.И. Эвены и эвенки Юго-Восточной Якутии / С.И. Николаев. – Якутск, 1964. – 203с.
1634594
  Попова У.Г. Эвены Магаданской области: Очерки истории, хозяйства и культуры эвенов Охотского побережья 1917-1977 гг / У.Г. Попова. – М., 1981. – 304с.
1634595
  Пестушко Валерий Эверест - не самая высокая гора планеты : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 55
1634596
  Колюбякин Всеволод Эверест. Вершина особой морали. Борьба за Эверест / Колюбякин Всеволод, Трофимов Антон // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 96-103 : фото
1634597
  Кирей Н.И. Эвианские (франко-алжирские) соглашения и практика их выполнения (1962-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Кирей Н.И.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 26л.
1634598
  Пилипенко Ф.С. Эвкалипты в СССР : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Пилипенко Ф.С. ; АН СССР , Ботанический ин-т. – Ленинград, 1963. – 48 с.
1634599
  Юдалевич М.И. Эвклидова премудрость. / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1975. – 192с.
1634600
   Эвклидовых начал восемь книг, а именно: первые шесть, одиннадцатая и двенадцатая, содержат в себе основания геометрии. – Санкт-Петербург : Типография Департамента Народного Просвещения, 1819. – 480с. + з табл. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -папір
1634601
  Матвеев М.И. Эвкоммия / М.И. Матвеев. – Сталинабад, 1952. – 24с.
1634602
  Андреев В.Н. Эвкоммия. Китайское гуттаперчевое дерево на Украине и на Кавказе / Андреев В.Н. ; ВСНХ СССР ; Гос. трест "Каучуконос" ; Укр. науч.-исслед. ин-т каучука и каучуконосов. – Киев : [б. и.], 1931. – 80 с.
1634603
  Казанский В.И. Эвлюция уранового рудообразования / В.И. Казанский. – М, 1978. – 208с.
1634604
   ЭВМ-2. [Это Вы можете-2]. – Москва, 1989. – 40с.
1634605
  Фомичев А.А. ЭВМ - анализ спектров ЯМР на примере азиридинов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Фомичев А.А.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1970. – 22л.
1634606
  Урусов В.С. ЭВМ - моделирование структуры и свойств минералов / В.С. Урусов, Л.С. Дубровинский. – М., 1989. – 199с.
1634607
  Растригин Л.А. ЭВМ - наш собеседник / Л.А. Растригин. – Рига, 1977. – 110с.
1634608
  Майоров С.А. ЭВМ / С.А. Майоров. – Москва, 1975. – 502с.
1634609
  Александров В.В. ЭВМ : игра и творчество / В.В. Александров, А.И. Алексеев, А.И. Семенков. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 128 с. – (Научно-популятная библиотека школьника)
1634610
  Геолепян А.Г. ЭВМ "Наири-3". Программирование и микропрограммирование / А.Г. Геолепян. – М., 1979. – 208с.
1634611
  Зубов А.В. ЭВМ анализирует текст / А.В. Зубов, А.А. Лихтарович. – Минск, 1989. – 158с.
1634612
  Пытьев Ю.П. ЭВМ анализирует форму изображения / Ю.П. Пытьев, А.И. Чуличков. – М., 1988. – 45с.
1634613
   ЭВМ в вузе. – Новосибирск, 1984. – 144с.
1634614
  Арсеньев Н.М. ЭВМ в историческом исследовании. Обработка массовых исторических источников по проблеме формирования пролетариата : учеб. пособие / Арсеньев Н.М., Малкин В.М., Якупов З.Я. – Саранск : Изд-во Саранск. ун-та, 1989. – 140 с.
1634615
   ЭВМ в курсе общей физики. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 230с.
1634616
   ЭВМ в образовании. – Рига, 1988. – 182с.
1634617
   ЭВМ в образовании. – Рига, 1989. – 190с.
1634618
  Носенко Э.Л. ЭВМ в обучении иностранным языкам в вузе / Э.Л. Носенко. – Москва, 1988. – 104 с.
1634619
  Быков Е.Е. ЭВМ в оперативном планировании производства / Е.Е. Быков, Г.П. Ялугин. – М., 1971. – 95с.
1634620
  Фадеев С.В. ЭВМ в преподавании русского языка как иностранного / С.В. Фадеев. – Москва : Русский язык, 1990. – 81 с. – (Библиотека преподавателя русского языка как иностранного). – ISBN 5-200-01073-X
1634621
  Ерофеев А.К. ЭВМ в психодиагностике в высшей школе / А.К. Ерофеев. – Москва : Московский университет, 1987. – 131с.
1634622
   ЭВМ в системах автоматизации. – М
9. – 1987. – 64с.
1634623
  Ицкович Э.Л. ЭВМ в системе управления предприятием / Э.Л. Ицкович. – Москва, 1980. – 192с.
1634624
  Кочетков Г.Б. ЭВМ в управлении американским бизнесом : организация проектирования и использования информационных систем / Г.Б. Кочетков. – Москва : Наука, 1977. – 197, [2] с.
1634625
   ЭВМ в управлении сельскохозяйственным производством. – М, 1975. – 110с.
1634626
   ЭВМ в управлении соревнованием. – М, 1980. – 111с.
1634627
   ЭВМ в учебном процессе. – Новосибирск, 1988. – 172с.
1634628
   ЭВМ в учебном процессе. – Новосибирск, 1990. – 159с.
1634629
   ЭВМ в учебном процессе вуза. – Новосибирск, 1987. – 150с.
1634630
  Чумаченко Н.Г. ЭВМ в учете и экономическом анализе. / Н.Г. Чумаченко. – К., 1970. – 104с.
1634631
   ЭВМ в физическом практикуме : учеб.пособие. – Красноярск : Изд-во Красноярск.ун-та, 1988. – 182с.
1634632
  Кубичев Е.А. ЭВМ в школе / Е.А. Кубичев. – М, 1986. – 92с.
1634633
  Александров В.В. ЭВМ видит мир / В.В. Александров, Н.Д. Горский. – Ленинград : Машиностроение, 1990. – 136,[3] с. – (Научно-популярная библиотека школьника)
1634634
   ЭВМ год 2000. – М, 1989. – 64с.
1634635
  Поснова М.Ф. ЭВМ для всех / М.Ф. Поснова. – Минск : Университетское, 1988. – 192 с.
1634636
  Поснова М.Ф. ЭВМ для всех / М.Ф. Поснова. – Минск : Университетско издателство "Паисий Хилендарски", 1990. – 207с.
1634637
  Мясников В.А. ЭВМ для всех: Электрон.-вычисл. техника в нар. хоз-ве. / В.А. Мясников. – Москва, 1980. – 192с.
1634638
  Деге В. ЭВМ думает, считает, управляет / В. Деге. – М, 1974. – 232с.
1634639
   ЭВМ и вычислительные сети. – М, 1980. – 327с.
1634640
  Дорфман В.Ф. ЭВМ и ее элементы. Развитие и оптимизация. / В.Ф. Дорфман, Л.В. Иванов. – Москва : Радио и связь, 1988. – 240 с.
1634641
  Кодряну Г И. ЭВМ и математика / Г И. Кодряну, . – Кишинёв, 1984. – 167с.
1634642
  Лаудон Т. ЭВМ и машинные методы в геологии / Т. Лаудон. – Москва : Мир, 1981. – 318с.
1634643
   ЭВМ и медицина. – М, 1989. – 64с.
1634644
  Бильдюкевич Е.В. ЭВМ и микропроцессор. / Е.В. Бильдюкевич. – Минск, 1990. – 206с.
1634645
   ЭВМ и моделирование дефектов в кристаллах : тематич.сборник. – Ленинград : Физико-технический ин-тут им.А.Ф.Иоффе, 1982. – 218с.
1634646
  Белякова Г.А. ЭВМ и научно-технический прогресс : пособ. по немец. яз. для техн. вузов / Г.А. Белякова. – Москва : Высшая школа, 1988. – 95, [1] с. – ISBN 5-06-001410-X
1634647
  Уаттс Р. ЭВМ и непрофессиональные пользователи / Р. Уаттс. – Москва, 1989. – 98с.
1634648
  Тихомиров Олег Константинович ЭВМ и новые проблемы психологии / Тихомиров Олег Константинович, Бабанин Леонид Николаевич. – Москва : МГУ, 1986. – 203ч.
1634649
   ЭВМ и оптимизация композиционных материалов. – Киев, 1989. – 238с.
1634650
  Перри У. ЭВМ и органзация бухгалтерского учета / У. Перри. – М., 1986. – 200с.
1634651
  Иньков Ю.И. ЭВМ и планирование в зарубежных фирмах. / Ю.И. Иньков. – Москва, 1975. – 45с.
1634652
  Соломатин Н.М. и Беляев В.А. ЭВМ и поиск информации / Н.М. и Беляев В.А. Соломатин. – Москва, 1977. – 128с.
1634653
  Слипченко В.Г. ЭВМ и программирование инженерных задач / В.Г. Слипченко, С.А. Ананьевский. – К., 1977. – 105с.
1634654
  Барыкин В.Н. ЭВМ и программирование урожаев : проблемы, решения, реализации / В.Н. Барыкин, В.В. Порошин. – Львов : Камэняр, 1989. – 173, [2] с. – Библиогр.: с. 173-174 (24 назв.). – ISBN 5-7745-0254-6
1634655
  Нестеренко А.В. ЭВМ и профессия программиста / А.В. Нестеренко. – Москва : Просвещение, 1990. – 159с.
1634656
  Исаев Э.А. ЭВМ и статистика / Э.А. Исаев. – М, 1975. – 80с.
1634657
   ЭВМ массового применения. – Москва : Наука, 1987. – 271с.
1634658
   ЭВМ новых поколений и перспективы их использования в народном хозяйстве. – М, 1989. – 162с.
1634659
  Барон И.Я. ЭВМ помогает химии / авт. И.Я. Барон ; Г. Вернен , М. Шанон. – Ленинград : [Б. и.], 1990. – 382 с.
1634660
   ЭВМ пятого поколения. – М, 1984. – 110с.
1634661
  Симонс Дж. ЭВМ пятого поколения: / Дж. Симонс. – Москва, 1985. – 173с.
1634662
  Мамонтов О.В. ЭВМ третьего поколения в системах обработки экономической информации управления / О.В. Мамонтов. – М.
8. – 1975. – 88с.
1634663
  Мамонтов О.В. ЭВМ третьего поколения в системах обработки экономической информации управления / О.В. Мамонтов. – М.
9. – 1975. – 204с.
1634664
  Сушков Б.Г. ЭВМ управляет экспериментом / Б.Г. Сушков. – М., 1987. – 31с.
1634665
  Каныгин Ю.М. ЭВМ: социально-экономические функции. / Ю.М. Каныгин, В.Г. Гулеватый. – Киев, 1985. – 49с.
1634666
  Букатова И.Л. Эвоинформатика : Теория и практика эволюционного моделирования / И.Л. Букатова, Ю.И. Михасеев, А.М. Шаров; АН СССР; Ин-т радиотехники и электроники. – Москва : Наука, 1991. – 205с. – ISBN 5-02-000138-4
1634667
  Драганов Б.Х. Эволоюция энтропии в многокомпонентных неравновесных системах / Б.Х. Драганов, А.В. Мищенко, Е.В. Шелиманова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 160-166. – Библиогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1634668
  Бурлакова И.И. Эволюация в образовании // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 3, март. – С. 23-27. – ISSN 1609-4646


  Термин "эвалюация" - это спектр теоретико-методологических и практических работ по систематическому исследованию качества результатов и процесса образования, анализируемых на основе единой методологии.
1634669
  Урманцев Ю.А. Эволюционика, или общая теория развития систем природы, общества и мышления / Ю.А. Урманцев. – Пущино, 1988. – 78с.
1634670
  Москатова А.К. Эволюционирующее человекознание // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 3 (53). – С.55-61. – ISSN 1680-2721
1634671
   Эволюционная биохимия. – Москва : Знание, 1973. – 64с.
1634672
   Эволюционная биохимия растений. – М, 1964. – 144с.
1634673
  Дадаян Л К. Эволюционная ботаника / Л К. Дадаян, . – Москва : Мир, 1972. – 307с.
1634674
  Даддингтон К. Эволюционная ботаника / К. Даддингтон; Под.ред.Т.И.Серебряковой. – Москва : Мир, 1972. – 307с.
1634675
  Филипченко Ю.А. Эволюционная идея в биологии : Исторический обзор эволюционных учений 19 века / Ю.А. Филипченко. – Москва, 1923. – 288с.
1634676
  Филипченко Ю.А. Эволюционная идея в биологии : Исторический обзор эволюционных учений 19 века / Ю.А. Филипченко. – Москва, 1977. – 227с.
1634677
  Личков Б.Л. Эволюционная идея и историческое значение / Б.Л. Личков. – с.
1634678
  Черепанов В.В. Эволюционная изменчивость водных и наземных животных. / В.В. Черепанов. – Новосибирск, 1986. – 238с.
1634679
  Баранов О.К. Эволюционная иммуногенетика сывороточных белков животных / О.К. Баранов ; отв. ред. Д.К. Беляев ; АН СССР, Сибир. отд., Ин-т цитологии и генетики. – Новосибирск : Наука, 1981. – 226 с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 202-224
1634680
  Рисованный И.М. Эволюционная институциональная микроэкономика: размышления над книгой // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 13-32. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X


  Аналитическая статья по поводу книги американ. экономиста, проф. С. Боулза "Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция" (2011).
1634681
  Васильев В.П. Эволюционная кариология рыб / В.П. Васильев. – Москва : Наука, 1985. – 300с.
1634682
  Чеснова Л.В. Эволюционная концентрация в паразитологии : Очерки истории / Л.В. Чеснова. – Москва : Наука, 1978. – 164с.
1634683
   Эволюционная морфология беспозвоночных животных. – Л, 1976. – 55с.
1634684
   Эволюционная морфология и экология животных : Сборник текстов: Пособ. для изучающих англ.яз. – Москва : Наука, 1974. – 204с.
1634685
  Студитский А.Н. Эволюционная морфология клетки / А.Н. Студитский. – Москва : Наука, 1981. – 280с.
1634686
   Эволюционная морфология личинок насекомых. – М, 1976. – 203с.
1634687
  Хрисанфова Е.Н. Эволюционная морфология скелета человека / Е.Н. Хрисанфова. – М, 1978. – 216с.
1634688
  Тархов С.А. Эволюционная морфология транспортных сетей: методы анализа топологических закономерностей / С.А. Тархов. – Москва, 1989. – 221 с.
1634689
  Андреева Н.Г. Эволюционная морфолоогия нервной системы позвоночных : учеб. пособие / Андреева Н.Г., Обухов Д.К. ; Санкт-Петербург. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 1991. – 292, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 290-291
1634690
   Эволюционная нейрофизиология и нейрохимия. – Л, 1967. – 194с.
1634691
  Разжевайкин В.Н. Эволюционная оптимальность и устойчивость в распределенных системах / В.Н. Разжевайкин. – М., 1989. – 31с.
1634692
  Иншаков О. Эволюционная перспектива экономического институционализма / О. Иншаков, Д. Фролов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 63-77. – ISSN 0042-8736
1634693
  Шиленко Б.В. Эволюционная роль взаимодействия аллелей в сохранении генного полиморфизма популяций : Автореф... канд. биол.наук: / Шиленко Б.В.; АН СССР. Ин-т общей генетики. – М., 1966. – 21л.
1634694
  Плате Людвиг Эволюционная теория / Плате Людвиг. – Москва-Л., 1928. – 223с.
1634695
  Назаров В.И. Эволюционная теория во Франции во второй половине 19 -- начале 20 в. : Автореф... Канд.биол.наук: / Назаров В.И.; Ин-т истори естествозанания и техники АН СССР. – М, 1969. – 20л.
1634696
  Назаров В.И. Эволюционная теория во Франции после Дарвина / В.И. Назаров. – Москва, 1974. – 280с.
1634697
  Агарков С.Т. Эволюционная теория и нарциссизм // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 4. – С. 94-98. – ISSN 0235-1188
1634698
   Эволюционная теория и проблема "человек-природа". – Тарту, 1978. – 118с.
1634699
  Яблоков А.В. Эволюционная теория сегодня / А.В. Яблоков. – Москва, 1968. – 32с.
1634700
  Келлер Б.А. Эволюционная теория Чарлза Дарвина и развитиеее в врастеневодстве СССР / Б.А. Келлер. – М.-Л, 1945. – 38с.
1634701
  Полтерович В. Эволюционная теория экономической политики / В. Полтерович, В. Попов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 8. – С. 46-64. – ISSN 0042-8736
1634702
  Полтерович В. Эволюционная теория экономической политики Часть I. Опыт быстрого развития / В. Полтерович, В. Попов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 7. – С. 4-23. – ISSN 0042-8736
1634703
   Эволюционная физиология. – Л
1. – 1979. – 602с.
1634704
   Эволюционная физиология. – Л
Ч. 2. – 1983. – 507с.
1634705
  Кордюм Е.Л. Эволюционная цитоэмбриология покрытосеменных растений. / Е.Л. Кордюм. – Киев : Наукова думка, 1978. – 219с.
1634706
  Пианка Э. Эволюционная экология / Э. Пианка; Пер.с англ. А.М.Гилярова, В.Ф.Матвеева; Под ред. М.С.Гилярова. – Москва : Мир, 1981. – 399с. : ил., карт. – Библиогр.: с.358-389; Указ.: с.390-396
1634707
  Бочаров Ю.С. Эволюционная эмбриология позвоночных / Ю.С. Бочаров. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 231с.
1634708
  Агафонов А.Ю. Эволюционная эпистемология и когнитивная психология сознания, или зачем человеку разум? // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 18-40. – ISSN 2309-1797
1634709
  Эванс Э.П. Эволюционная этика и психология животных / Єванс Є.П. ; пер. с англ. Е. Орлова ; Популярно-научная б-ка. – С.-Петербург : Общественная польза, 1899. – 232, [6] с.
1634710
  Дмитренко В.Д. Эволюционно-алгебраические методы моделирования и оптимизации устройств вычислительной техники и систем управления . : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.05.,05.13.16 / Дмитренко В.Д.; Харьков.политехн.ин-т. – Харьков, 1994. – 38л.
1634711
  Крушинский Л.В. Эволюционно-генетические аспекты поведения / Л.В. Крушинский. – М., 1991. – 256с.
1634712
  Соколов Б.А. Эволюционно-динамические критерии оценки нефтегазоносности недр. / Б.А. Соколов. – М., 1985. – 168с.
1634713
  Лурия А.Р. Эволюционное введение в психологию. / А.Р. Лурия. – Москва, 1975. – 127 с.
1634714
  Рубцова З.М. Эволюционное значение апомиксиса: Ист.-критич. исслед. / З.М. Рубцова. – Ленинград : Наука, 1989. – 152с.
1634715
  Букатова И.Л. Эволюционное моделирование / И.Л. Букатова. – Москва, 1981. – 64с.
1634716
  Карякин В. Эволюционное моделирование геополитической обстановки // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 5/6 (1633). – С . 102-110. – ISSN 0869-44435
1634717
  Букатова И.Л. Эволюционное моделирование и его приложения. / И.Л. Букатова. – Москва, 1979. – 231с.
1634718
   Эволюционное моделирование и кинетика. – Новосибирск, 1992. – 242с.
1634719
  Снитюк В.Е. Эволюционное моделирование и программирование жизненного цикла технических систем в детерминированных условиях // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2006. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 1561-5359
1634720
  Петриков С.М. Эволюционное музыковедение в системе художественного образования студентов / С.М. Петриков. – Новосибирск, 1990. – 92 с.
1634721
  Яблоков А.В. Эволюционное учение / А.В. Яблоков. – Москва, 1976. – 335с.
1634722
  Давиташвили Л.Ш. Эволюционное учение / Л.Ш. Давиташвили. – Тбилиси : Мецниереба
Том 1. – 1977. – 477 с.
1634723
  Давиташвили Л.Ш. Эволюционное учение / Л.Ш. Давиташвили. – Тбилиси : Мецниереба
Т. 2. – 1978. – 523 с.
1634724
  Яблоков А.В. Эволюционное учение : Учеб пособие для студ ун-тов / А.В. Яблоков, А.Г. Юсуфов. – 2-е , перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 343 с.
1634725
  Яблоков А.В. Эволюционное учение : учебник / А.В. Яблоков, А.Г. Юсуфов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 335 с.
1634726
  Шапочка Н.М. Эволюционное учение Ламарка : Лекция из курса "Дарвинизма" / Н.М. Шапочка. – Москва, 1963. – 84с.
1634727
  Руткевич И.М. Эволюционность и связанные с ней свойства уравнений гидродинамики вязко-упругих несжимаемых жидкостей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Руткевич И.М.; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1634728
  Дятлов А.И. Эволюционные аспекты в природной очаговости чумы / А.И. Дятлов. – Ставрополь, 1989. – 197с.
1634729
   Эволюционные аспекты гипобиоза и зимней спячки. – Л, 1986. – 146с.
1634730
  Масюк Н.П. Эволюционные аспекты морфологии эукариотических водорослей : Монография / Н.П. Масюк; АНУ. Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев : Наукова думка, 1993. – 232с. – ISBN 5-12-003582-5
1634731
  Манойленко К.В. Эволюционные аспекты проблемы засухоустойчивости растений: Ист. анализ исслед. отеч. ученых / К.В. Манойленко. – Ленинград, 1983. – 244с.
1634732
  Сафиуллина З.А. Эволюционные аспекты развития библиотечно-библиографической памяти // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 3 (398), май - июнь. – С. 11-19. – ISSN 0869-6020
1634733
  Манадеева Р.Ш. Эволюционные взгляды И.И.Мечникова в свете философских вопросов современной биологии : Автореф... канд. филос.наук: / Манадеева Р.Ш.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1963. – 22л.
1634734
  Опарин А.И. Эволюционные взгляды К.А.Тимирязева и проблема происхождения жизни : Доложено на двадцать девятом ежегодном Тимирязевском чтении 3 июня 1968 г. / А.И. Опарин; АН СССР; Ин-т физиологии растений. – Москва : Наука, 1969. – 20с.
1634735
  Головачева И.В. Эволюционные идеи в американской "культуре апокалипсиса" // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 78-87. – ISSN 0236-2007
1634736
  Лысакова И.П. Эволюционные изменения в языке российской прессы: социолингвистический аспект // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 6-10. – ISBN 978-966-439-298-0
1634737
   Эволюционные исследования. Вавиловские темы : Сборник научных трудов. – Владивосток, 1988. – 137с.
1634738
   Эволюционные исследования. Макроэволюция : Сборник научных трудов. – Владивосток, 1984. – 162с.
1634739
  Красильников А. Эволюционные модели в теории экономического роста // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 1. – С. 66-81. – ISSN 0042-8736
1634740
  Балацкий Е. Эволюционные модели приватизационного цикла: эмпирические оценки / Е. Балацкий, Н. Екимова // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 42-64. – ISSN 0207-3676
1634741
  Глазунова Л.В. Эволюционные особенности атмосфер группы массивных тесных двойных звезд. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Глазунова Л.В.; Одесск. гос.ун-т. – Одесса, 1987. – 12л.
1634742
  Пилецкий Е.А. Эволюционные предпосылки религиозной сопричастности и ее трансцендентного источника // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 127-128
1634743
  Анисимов О.С. Эволюционные процессы и самоопределение в критические моменты цивилизационной динамики // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2012. – № 2 (70). – С. 54-63. – ISSN 2073-8528
1634744
  Мансуров В.Н. Эволюционные релятивистско-инвариантные схемы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Мансуров В.Н.; Ун-т дружбы народов. – М., 1971. – 12л.
1634745
   Эволюционные системы в задачах оценивания. – Свердловск, 1985. – 141с.
1634746
  Розовский Б.Г. Эволюционные стохастические системы / Б.Г. Розовский. – М, 1983. – 208с.
1634747
  Коршиков А.А. Эволюционные теории в историческом издержании / А.А. Коршиков. – Харьков : Путь для просвещения, 1924. – 187 с.
1634748
  Свинолупов С.И. Эволюционные уравнения, обладающие семметриями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Свинолупов С. И.; ХГУ. – Х., 1986. – 8л.
1634749
  Покутный А.А. Эволюционные уравнения: экспоненциальная дихотомия и ограниченные решения // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 105
1634750
  Пилецкий С. Эволюционный взгляд на гомосексуальность: опыт междисциплинарного исследования // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 7. – С. 45-50. – ISSN 2073-9702
1634751
  Фролова М.И. Эволюционный гуманизм Джулиана Хаксли в век глобализации // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Росс. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 44-58. – ISSN 0236-2007
1634752
  Салтыков А.А. Эволюционный контекст художественного творчества Йоханнеса В. Йенсена // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 44-51. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
1634753
  Гончаренко Н.Н. Эволюционный метод и его отношение к методу материалистической диалектики : Дис... канд. философс.наук: / Гончаренко Н.Н.; КГУ. Кафедра философии естесвенных наук. – К., 1966. – 267л.
1634754
  Анисимов А.В. Эволюционный метод построения систем искусственного интеллекта / А.В. Анисимов, А.А. Марченко, В.Р. Землянский // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 55, № 1, січень - лютий. – C. 3-13. – ISSN 1019-5262
1634755
   Эволюционный парадокс партеногенетических дождевых червей / [Межжерин С.В. и др. ; отв. ред. В.В. Корнюшин] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; М-во образования и науки Украины, Житомир. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Киев : Наукова думка, 2018. – 230, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 211-228. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1650-7
1634756
  Петухова М.В. Эволюционный подход в экономических исследованиях: от биологии к экономике или наоборот? // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – C. 85-90. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена эволюция соотношения естественных и социальных наук, волновавшая умы исследо вателей на протяжении многих столетий. Анализируются общие для наук философские основания эво люционной теории, проводится исторический анализ развития ...
1634757
  Климчук А.Б. Эволюционный подход к типологии карста // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 85-97 : рис. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0367-4290
1634758
  Несис К.Н. Эволюционный прогресс / К.Н. Несис. – Москва : Знание, 1990. – 63с.
1634759
  Грант В. Эволюционный процесс : критич. обзор эволюц. теории / В. Грант; Под ред. Б.М.Медникова. – Москва : Мир, 1991. – 488с. – ISBN 5-03-001432-2
1634760
  Леонов В.П. Эволюционный синтез библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 20-29. – ISSN 0869-6020


  В статье описывается важность изучения взаимосвязи этапов эволюции библиографического знания, процессов их описания и читателя на современном уровне развития библиографии и выделяет такие этапы этой эволюции, как описательный(дескриптивный), ...
1634761
  Балашов Е.П. Эволюционный синтез систем / Е.П. Балашов. – Москва : Радио и связь, 1985. – 328 с. – Библиогр.: с. 321-325
1634762
   Эволюция. – Москва : Мир, 1981. – 265с.
1634763
   Эволюция. – Владивосток, 1989. – 238с.
1634764
  Панафле Эволюция : Извлеченные из шкафа. Наука / Панафле, Жан-Батист, Грис Патрик // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 170-180 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1634765
  Михайлов Станислав Эволюция "денежного древа" : Досье // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 44-55 : Іл.
1634766
  Малахова И.А. Эволюция "духовного христианства в СССР : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Малахова И.А.; АОН при ЦК КПСС. Ин-т научного атеизма. – М., 1970. – 23л.
1634767
  Вечерский С.С. Эволюция "концепции командности" в советологических оценках экономики СССР / С.С. Вечерский. – Ленинград, 1991. – 132с.
1634768
  Mironiuk Leontij Эволюция "не-слов" в русском языке = Ewolucja "nie-slow"w jezyku rosyjskim / Mironiuk Leontij. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw. Warminsko-Mazurskiego, 2001. – 152s. – ISBN 83-7299-063-8
1634769
  Давыдова Г.И. Эволюция "Образа Я" личности в рефлексивном диалоге / Г.И. Давыдова, И.Н. Семенов // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.149-159
1634770
  Несмелова О. Эволюция „русского” восприятия творчества Э. Хемингуэя // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 171-183
1634771
  Беляева Светлана Эволюция MS-DOSтоинств : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 158-164 : Іл.
1634772
  Маршак Б.И. Эволюция Автоматизированной системы Сводного каталога научно-технической литературы / Б.И. Маршак, М.А. Рагимова, В.С. Соколовская // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 6. – С. 5-12. – ISSN 0130-9765


  Освещены развитие и соершенствование Автоматизированной системы Сводного каталога научно-технической литературы.Опыт российских библиотек.
1634773
  Алехина А.Л. Эволюция авторского права // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 38-39. – ISSN 1812-3805
1634774
  Георгиевский А.Б. Эволюция адаптаций : Историко-методологическое исследование / А.Б. Георгиевский; Отв. ред. К.В. Манойленко. – Ленинград : Наука, 1989. – 187 с.
1634775
  Никитин А.И. Эволюция американского глобализма / А.И. Никитин. – М, 1987. – 131с.
1634776
  Щетинин В.Д. Эволюция американского неоколониализма. / В.Д. Щетинин. – Москва, 1972. – 272с.
1634777
  Кислов А.К. Эволюция американского подхода к палестинской проблеме / А.К. Кислов, С.М. Рогов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 26. – С. 68-91
1634778
  Троякова Тамара Гавриловна Эволюция американской политики в отношении Японии. (1945-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.03 / Троякова Тамара Гавриловна; АН СССР. Ин-т всеоб. ист. – М., 1978. – 20л.
1634779
  Кананыкина Е.С. Эволюция английского законодательства об образовании: образовательные акты первой половины ХХ века // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 8. – С. 29-33. – ISSN 1812-8696
1634780
  Кананыкина Е.С. Эволюция английского законодательства об образовании: образовательные акты, изданные до ХХ столетия // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 32-36. – ISSN 1812-8696
1634781
  Воинов Вадим Владимирович Эволюция английского неопозитивизма и кризис лингвистической философии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Воинов Вадим Владимирович; АН УССР. Ин-т философии. – Киев, 1977. – 24л.
1634782
  Эрлихсон И.М. Эволюция английской республиканской утопии в эпоху Реставрации // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С.149-162. – ISSN 0042-8779
1634783
  Кузнецова И.Б. Эволюция античных представлений о численности идеального государства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 153-155
1634784
  Чупрыгина Л.А. Эволюция арабского языка в эпоху культурной глобализации: от диглоссии к "золотому треугольнику" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 207-215
1634785
  Ташкинова Лариса Григорьевна Эволюция асимметричного плазменного облака в дипольной ловушке в самосогласованном электрическом поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Ташкинова Лариса Григорьевна; Н.-и. ин-т ядерной физики. – М., 1975. – 12л.
1634786
  Сергеев Б.Ф. Эволюция ассоциативных временных связей / Б.Ф. Сергеев. – Л., 1967. – 251с.
1634787
  Криничанский К. Эволюция ассоциированных форм предприятий и генезис института акции // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 121-135. – Бібліогр.: с. 122, 125, 127, 128-132. – ISSN 0042-8736
1634788
  Криничанский К. Эволюция ассоциированных форм предприятий и генезис института акции // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 121-135. – Бібліогр.: с. 122, 125, 127, 128-132. – ISSN 0042-8736
1634789
  Костицын В.А. Эволюция атмосферы, биосферы и климата / В.А. Костицын. – М., 1984. – 96с.
1634790
  Федоровский А. Эволюция АТЭС и перспективы региональных интеграционных процессов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 40-50. – ISSN 0131-2227
1634791
  Рыбакова М.В. Эволюция аудиовизуальных средств массовой информации и их роль в формировании общества потребления // Философия и социальная теория : сборник научых трудов / Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Философский фак., Каф. философии гуманитарных ф-тов. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С. 483-491. – ISBN 5-93999-207-2 (978-5-93999-207-7)
1634792
  Альмухамедов А.И. Эволюция базальтового вулканизма Красноморского региона / А.И. Альмухамедов. – Новосибирск, 1985. – 191с.
1634793
  Борисов Ю. Эволюция банковской системы и денежно-кредитная политика в годы "перестройки" // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2005. – № 5/6. – С. 78-86. – ISSN 0130-9757
1634794
  Бакланова Е. Эволюция банковской системы Саудовской Аравии // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 54-57. – ISSN 0321-5075
1634795
  Столыпина Н.В. Эволюция барических образований в зависимости от характера междусуточных изменений давления на стандартных высотах. : Автореф... канд.геогр.наук: / Столыпина Н.В.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Ленингр.гидрометеорол.ин-т. – Л, 1961. – 14л.
1634796
  Лима-де-Фариа Эволюция без отбора : Автоэволюция формы и функции / Лима-де-Фариа. – Москва : Мир, 1991. – 455 с. – ISBN 5-03-001929
1634797
  Редкобородый Ю.Н. Эволюция белого карлика при аккреции богатого водородом вещества : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Редкобородый Ю.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – М., 1971. – 9л.
1634798
  Решетников С.В. Эволюция бесполого размножения высших базидиомицетов / С.В. Решетников. – Киев : Наукова думка, 1991. – 187с.
1634799
   Эволюция библиографической деятельностив процессе создания информационных ресурсов в ГПНТБ СО РАН / Т.В. Бусыгина, О.Л. Лаврик, Л.А. Мандринина, В.В. Рыкова // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 4. – С. 49-56. – ISSN 1815-3186


  Представлен обзор развития библиографической деятельности и информационно-библиографического комплекса, связанного с внедрением компьютерных технологий в практику библиотечной работы и изменениями запросов научного сообщества, дана характеристика ...
1634800
  Столяров Ю.Н. Эволюция библиотечного фондоведения / Ю.Н. Столяров , Н.Н. Кушнаренко , А.А. Соляник ; под ред. Ю.Н. Столярова. – Москва : ФАИР, 2007. – 688 с. – (Специальный издательский проект для библиотек). – ISBN 978-5-8183-1365-8
1634801
  Соколов А.В. Эволюция библиотечной школы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 89-109. – ISSN 0130-9765
1634802
  Киселева Н.К. Эволюция биогеоценозов Прикаспия в голоцене / Н.К. Киселева. – Москва : Наука, 1982. – 111 с.
1634803
  Хохряков А.П. Эволюция биоморф растений / А.П. Хохряков. – Москва : Наука, 1981. – 168с.
1634804
  Камшилов М.М. Эволюция биосферы / М.М. Камшилов. – Москва : Наука, 1974. – 254 с. : рис.
1634805
  Камшилов М.М. Эволюция биосферы / М.М. Камшилов; АН СССР. – 2-е изд. доп. – Москва : Наука, 1979. – 256 с. : ил. – (Человек и окружающая среда)
1634806
  Будыко М.И. Эволюция биосферы / М.И. Будыко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 488с.
1634807
  Колчинский Э.И. Эволюция биосферы : Историко-критические очерки иследований в СССР / Э.И. Колчинский; АН СССР; Ин-т истории, естествознания и техники; Отв. ред.: А.М.Уголев, А.В.Лапо. – Ленинград : Наука, 1990. – 236 с.
1634808
  Брода Э. Эволюция биоэнергетических процессов / Э. Брода. – Москва : Мир, 1978. – 304 с.
1634809
  Жуковский В.М. Эволюция биржевой деятельности в России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805
1634810
  Корниенко В.Н. Эволюция благотворительной деятельности в образовании Украины: исторический аспект // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 124-129. – ISSN 1993-5560
1634811
  Андреева Т. Эволюция британского подхода к кризису в Украине и отношениям с Россией // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 9. – С. 35-45. – ISSN 0131-2227


  Статья посвящена эволюции британского подхода к правительственному кризису в Украине 2014 г. и его последствиям для целостности этой страны. Статья рассматривает проблему последнего значительного ухудшения отношений между Великобританией и Россией, ...
1634812
  Андреева Т. Эволюция британского подхода к кризису в Украине и отношениям с Россией // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 56-66. – ISSN 0131-2227


  Данная статья является продолжением ранее опубликованной работы, посвященной эволюции британских взглядов на государственный переворот в Украине 2014 г. и его последствия для целостности страны. Публикуемая часть статьи также посвящена проблеме ...
1634813
  Бромхед П. Эволюция британской конституции / П. Бромхед. – М, 1978. – 333с.
1634814
  Савенков В. Эволюция британской политики в отношении строительства Суэцкого канала (1859-1866) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 80-86
1634815
  Лопухов Б.Р. Эволюция буржуазной власти в Италии, первая половина XX в. / Б.Р. Лопухов. – М, 1986. – 276с.
1634816
  Хромушин Геннадий Борисович Эволюция буржуазной социально-экономической доктрины "американской исключительности" : Автореф... д-ра экон.наук: / Хромушин Геннадий Борисович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. – М., 1968. – 37л.
1634817
   Эволюция буржуазных идеологических течений. – М, 1988. – 134с.
1634818
  Дробышевский С. Эволюция бюджетной политики России в 2000-е годы: в поисках финансовой устойчивости национальной бюджетной системы / С. Дробышевский, Синельников-Мурылев, И. Соколов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 4-25. – ISSN 0042-8736


  Кризис 2008–2009 гг. ознаменовал начало нового этапа бюджетной политики в РФ. Хотя в настоящее время ситуация с бюджетом в России заметно лучше, чем в большинстве развитых стран, сохранение высокой зависимости от нефтегазовых доходов, наблюдаемые ...
1634819
   Эволюция в области военной политики и строительства вооруженных сил / А. Громыко, А. Дейкин, Б. Доступов, В. Ларионов, Н. Ломов, Г. Хозин, И. Чепров // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1970. – № 2 (5). – С. 5-26


  Новые элементы в военной политике администрации Никсона.
1634820
  Мацко О. Эволюция в пробирке. Химиков наградили за помощь природе // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 8 октября (№ 41). – С. 24


  Половину денежного приза Нобелевки по химии получит американка Фрэнсис Арнольд, вторую часть разделят Джордж Смит (США) и Грегори Уинтер (Великобритания).
1634821
  Репин В.С. Эволюция в свете системной биологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 37-45. – ISSN 0042-8744
1634822
  Вергун В.А. Эволюция валютной системы Китая (международный аспект) / В.А. Вергун, Сюй Сяюган // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 85-95. – (Міжнародні відносини ; Вип. 5)
1634823
   Эволюция вегетативных функций. – Л, 1971. – 246с.
1634824
  Мошенский С.З. Эволюция векселя / С.З.Мошенский. – Киев; Ровно : Планета-друк, 2005. – 446с. – ISBN 966-8851-02-1
1634825
  Киржнер В.М. Эволюция вероятностных распределений в общей популяционной схеме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Киржнер В.М.; АН СССР. Математ. ин-т. – Л., 1974. – 29л.
1634826
  Кесарев В.В. Эволюция вещества Вселенной / В.В. Кесарев. – Москва : Атомиздат, 1976. – 184 с.
1634827
  Морозов Н. Эволюция вещества на небесных светилах по данным спектрального анализа // Строение, внешний вид и правильная установка кристаллов / Г.В. Вульф, 1909. – С. 276-301
1634828
   Эволюция вещества при ультраметаморфизме : (на примере докембрия Восточной Сибири). – Ленинград : Наука, 1972. – 180с.
1634829
  Гавриш Е.Г. Эволюция взаимосвязи философии и биологии / Е.Г. Гавриш. – Харьков, 1983. – 143с.
1634830
  Захаров В.М. Эволюция взглядов на войну: от Клаузевица до современности // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (4). – С. 79-94. – ISSN 2079-3359
1634831
  Милославский Д.К. Эволюция взглядов на механизмы регуляции артериального давления и патогенетические факторы возникновения гипертонической болезни // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 78-88. – ISSN 1605-7295
1634832
  Кутина В.П. Эволюция взглядов на особенности формирования криминального агрессивного поведения у женщин // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 37-39. – ISSN 1812-3805
1634833
  Родина Г.А. Эволюция взглядов на отношения собственности: от "старой" к "новой" экономике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 3-24. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
1634834
  Магдич А.С. Эволюция взглядов на причины экономических циклов // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 22-36. – ISSN 2074-5354
1634835
  Старостин В.И. Эволюция взглядов на происхождение золоторудного месторождения Витватерсанд / В.И. Старостин, Д.Р. Сакия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 32-38 : рис. – Библиогр.: с. 38. – (Геология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1634836
  Доржиев В.Т. Эволюция взглядов на роль собственности в системе экономических отношений // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2009. – № 5 (67). – С. 12-14. – ISSN 1993-3541
1634837
  Никольская М.Н. Эволюция видов Burytoma...в связи с географическим распространением их кормовых растений и з подсем. // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. III: Н - Я]. – С. 638-640
1634838
  Свиридова Т.Н. Эволюция видов договоров купли-продажи в гражданском праве // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 17. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
1634839
  Зильбер Л.А. Эволюция вирусно-генетической теории возникновения опухолей / Л.А. Зильбер. – М, 1975. – 344с.
1634840
  Жданов В.М. Эволюция вирусов / В.М. Жданов. – Москва : Медицина, 1990. – 376с. – ISBN 5-225-00665-5
1634841
  Машура А. Эволюция внешней политики Австралии в постбиполярный период // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 45-47
1634842
  Ткаченко В.Н. Эволюция внешнеполитических концепций США в области гуманитарного обмена / В.Н. Ткаченко, А.И. Майданник // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 3-10. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 11)
1634843
  Косяк Е.В. Эволюция внешнеполитических приоритетов Испании в XX - XXI веке: новые направления и парадигмы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социал. - полит. исследований. – Москва, 2012. – № 12 (96). – С. 108-113. – ISSN 1812-8696
1634844
  Бани Насур Омар Эволюция внешнеполитической стратегии Израиля (1977-1993 годы) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 165-171. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
1634845
  Володин А. Эволюция внешнеполитической стратегии Индии // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 2. – С. 93-102. – ISSN 0131-2227
1634846
  Устинов В.М. Эволюция внутренней торговли СССР с 1913-1924 г. / В.М. Устинов. – М., 1925. – 103с.
1634847
  Гайда Ф.А. Эволюция внутриполитического курса П.А.Столыпина и думское большинство : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 76-91. – ISSN 0869-5687
1634848
  Сафонов Г.А. Эволюция военно-политической доктрины НАТО в 1990-х годах и ее последствия для безопасности России // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 8. – С. 9-13. – ISSN 0321-0626
1634849
  Калагин Ю.А. Эволюция военно-социалистических исследований на постсоветском пространстве за период 1993-2013 годы // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 18-23. – ISSN 2077-1800
1634850
   Эволюция военного искусства. – М, 1987. – 246с.
1634851
  Свечин Александр Эволюция военного искусства / Свечин Александр. – Москва : Академический Проект; Кучково поле, 2002. – 864с. – (SUMMA). – ISBN 5-8291-0140-8; 5-901679-05-9
1634852
  Демчук А.Л. Эволюция военной политики в странах Латинской Америки : Автореф... канд. филос.наук: 23.00.03 / Демчук А. Л.; МГУ. – М., 1992. – 16л.
1634853
  Молочков С.Ф. Эволюция военной политики Канады // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1977. – № 18. – С. 39-57
1634854
  Пинаев Л.П. Эволюция военной политики Японии, 1951-1980 / Л.П. Пинаев. – М, 1982. – 168с.
1634855
  Булкин И.А. Эволюция возрастной структуры исследователей в организациях НАН Украины // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 31-54. – ISSN 0374-3896
1634856
  Попович А.С. Эволюция возрастной структуры научных кадров Украины, России и Беларуси после 2000 года / А.С. Попович, Е.П. Кострица // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 40-50. – ISSN 0374-3896
1634857
  Арзуманян С.В. Эволюция вокалической системы английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Арзуманян Софья Владимировна ; Мос. ин-т иностран. языков. – Москва, 1985. – 18 с.
1634858
   Эволюция восточных обществ. – Москва : Наука, 1984. – 581 c.
1634859
  Новиков И.Д. Эволюция Вселенной / И.Д. Новиков. – Москва : Наука, 1979. – 176 с.
1634860
  Новиков И.Д. Эволюция Вселенной / И.Д. Новиков. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1983. – 190 с.
1634861
  Новиков И.Д. Эволюция Вселенной / И.Д. Новиков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1990. – 188 с.
1634862
   Эволюция вулканизма в истории Земли. – М, 1973. – 346с.
1634863
   Эволюция вулканизма в истории Земли. – М, 1974. – 448с.
1634864
  Добродеев О.П. Эволюция выветривания и палеогеография Минусинской котловины и ее горного обрамления в кайнозое. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Добродеев О.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 19л.
1634865
  Котюрова М.П. Эволюция выражения связности речи в научном стиле XVIII-XX вв / М.П. Котюрова. – Пермь, 1983. – 80с.
1634866
  Калинникова Н.Г. Эволюция высшего педагогического образования в контексте международных процессов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 2. – С. 11-22. – ISSN 1811-0916
1634867
  Воронин Л.Г. Эволюция высшей нервной деятельности / Л.Г. Воронин. – Москва : Наука, 1977. – 128с.
1634868
  Балашов Е.П. Эволюция вычислительных систем / Е.П. Балашов ; А.П. Частиков. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с.63. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Радиоелектроника и связь" ; № 3)
1634869
  Мамаев Б.М. Эволюция галлообразующих насекомых-галлиц / Б.М. Мамаев. – Л., 1968. – 238с.
1634870
  Яковлева Е.Я. Эволюция гандистских движений в независимой Индии в период становления национальной государственности // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 127-137. – ISSN 0042-8779
1634871
  Сохань И.В. Эволюция гастрономической культуры. Опыт философского анализа // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 7. – С. 97-109. – ISSN 0235-1188
1634872
  Рейвин А.У. Эволюция генетики / А.У. Рейвин. – Москва : Мир, 1967. – 223с.
1634873
   Эволюция генома = Genome evolution. – Москва : Мир, 1986. – 368с.
1634874
   Эволюция геологических процессов. – М, 1989. – 239с.
1634875
  Яншин А.Л. Эволюция геологических процессов в истории Земли / А.Л. Яншин. – Л., 1988. – 37с.
1634876
   Эволюция геологических процессов Дальнего Востока. – Владивосток, 1987. – 148с.
1634877
  Богомолов С.А. Эволюция геометрической мысли / С.А. Богомолов. – Л., 1929. – 221 с.
1634878
  Зайцев Ю.А. Эволюция геосинклиналей (овальный концентрически-зональный тип) / Ю.А. Зайцев. – Москва : Недра, 1984. – 208с.
1634879
  Вержбицкая Л.М. Эволюция глагольной апофонии в немецком языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Вержбицкая Л.М.; АН СССР. Ленингр. отд. ин-та языкознания. – Л., 1980. – 23л.
1634880
   Эволюция глобального биогеохимического цикла серы. – М, 1989. – 200с.
1634881
  Зорин Л.В. Эволюция глобального рельефа и водообмена / Л.В. Зорин; Отв.ред.И.С.Зекцер. – Москва : Наука, 1984. – 72 с.
1634882
  Шаклеина Т.А. Эволюция глобальной стратегии США (2001-2011) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 35-58. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
1634883
  Макаренко Станислав Александрович Эволюция государства-нации: попытка деконструкции // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 142-152. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1634884
  Гудошников Л.М. Эволюция государственного строя Китайской Народной Республики (становление, развитие и деформация системы государственных органов) : Автореф... д-ра юрид.наук: 711 / Гудошников Л.М.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1971. – 28л.
1634885
  Леруа Максим Эволюция государственной власти (синдикаты чиновников) / Максим Леруа ; пер. с фр. В.С. Елпатьевского. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1907. – [4], 204 с. – Экз. без ориг. обл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека "Общественной пользы")


  Пер.: Елпатьевский, Владимир Сергеевич. На тит. л. подпись: Б. Володарский
1634886
  Шариков П.А. Эволюция государственной стратегии в сфере информационной безопасности // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 12 (480). – С. 95-108. – ISSN 0321-2068
1634887
  Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства / А.Э. Гутнов. – Москва, 1984. – 256 с.
1634888
  Евтушенко А.А. Эволюция гражданского общества в Японии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 95-103. – ISSN 0042-8744
1634889
  Сова Л.З. Эволюция грамматического строя в языках банту. / Л.З. Сова. – Л., 1987. – 361с.
1634890
  Котов А.Б. Эволюция гранитообразования в тектоно-метаморфических циклах раннего докембрия / А.Б. Котов. – Ленинград : Наука, 1990. – 160 с.
1634891
  Кривошеина Н.П. Эволюция двукрылых насекомых (Diptera) в свете изучения личиночных форм. : Автореф... доктор биол.наук: / Кривошеина Н.П.; АН СССР. Ин-тут эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова. – М., 1968. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1634892
  Шаров А.Н. Эволюция денег при капитализме / А.Н. Шаров. – Москва, 1990. – 137с.
1634893
   Эволюция дефектной структуры кристаллов : Темат.сборник. – Ленинград : Физико-технический ин-тут им.А.Ф.Иоффе, 1984. – 158с.
1634894
   Эволюция диагноза "глаукома" / Г.Д. Жабоедов, С.А. Рыков, О.В. Петренко, В.В. Третяк, Т.Ю. Ивченко // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 76-83. – ISSN 2310-4910


  "Проанализированы изменения содержания диагноза «глаукома» в историческом аспекте. Выявлены общемедицинские закономерности трансформации глаукомного диагноза от симптоматического до сложного современного анатомо-морфологического. Прослежено ...
1634895
  Макара В.А. Эволюция дислокационной структуры и механизмы деформации многослойных полупроводниковых систем : дисс. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.04.07 / Макара В.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 509 л. + Приложения: л. 478-509. – Библиогр.: л. 421-477
1634896
  Макара В.А. Эволюция дислокационной структуры и механизмы деформации многослойных полупроводниковых систем : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат наук : 01.04.07 / Макара В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 37 с. – Библиогр.: 33 назв.
1634897
  Гектин Александр Вульфович Эволюция дислокационной структуры и упрочение монокристаллов типа NaCl деформированных при повышенных температурах : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.07 / Гектин Александр Вульфович; Харьковский политехнич. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1981. – 19л.
1634898
  Смирнов Борис Иванович Эволюция дислокационной структуры и упрочнение кристаллов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Смирнов Борис Иванович; Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе АН СССР. – Ленинград, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
1634899
   Эволюция докембрийского магматизма : (на примере Карелии). – Ленинград : Наука, 1985. – 253с.
1634900
  Бухарев В.П. Эволюция докембрийского магматизма западной части Украинского щита / В.П. Бухарев. – Киев : Наукова думка, 1992. – 150с.
1634901
  Жеру М.И. Эволюция докембрия Молдавии / М.И. Жеру. – Кишинев, 1987. – 207с.
1634902
  Овчинников В.Г. Эволюция доктрины и тактики католизма (страны Зап. Афр. 1945-1965 гг.) : Автореф... канд ист.наук: 07.00.03 / Овчинников В. Г.; АН УССР, Ин-т свобщ. ист. – М., 1979. – 23л.
1634903
  Тузова Р.В. Эволюция домашних животных / Р.В. Тузова. – Москва : Знание, 1989. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; Вип.№7 : Биология)
1634904
  Сафронов В.С. Эволюция допланетного облака и образование Земли и планет / В.С. Сафронов. – Москва : Наука, 1969. – 244 с.
1634905
  Ханчук А.И. Эволюция древней сиалической коры в островодужных системах Восточной Азии / А.И. Ханчук. – Владивосток, 1985. – 137с.
1634906
  Коржуев П.А. Эволюция дыхательной функций крови. / П.А. Коржуев. – М.Л., 1949. – 184с.
1634907
  Шарончикова Л.В. Эволюция еженедельника "Экспресс" в системе буржуазной пропаганды Франции 1953-1973 гг. : Автореф... Канд.филол.наук: 10..01.10 / Шарончикова Л.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1975. – 24л.
1634908
  Аксенова Наталья Николаевна Эволюция еженедельника "Эспрессо" как выразителя взгялдов реформистских кругов итальянской буржуазии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Аксенова Наталья Николаевна; Мос. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра истории зарубеж. печати и лит. – М., 1977. – 22л.
1634909
  Алексеев П.П. Эволюция жанра в "Мертвых душах" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 1. – С. 12-20.
1634910
  Сотникова И.А. Эволюция жанра очерки в творчестве Диккенса. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Сотникова И.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л.
1634911
  Ардашникова А.Н. Эволюция жанра тазкере в Иране XIII-XIX вв.: от антологии к справочнику / А.Н. Ардашникова, М.Л. Рейснер // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 3-18. – (Востоковедение ; № 1, январь - март). – ISSN 0201-7385
1634912
  Енченко А. Эволюция жанра элегии: дискурс романтизма (на материале элегий А. Шанье) // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 164-170
1634913
  Бабичева Ю.В. Эволюция жанров русской драмы XIX - начала XX вв. : учебное пособие к спецкурсу / Ю.В. Бабичева ; М-во просвещения РСФСР ; Вологод. гос. пед. ин-т. – Вологда : Вологодский государственный педагогический институт, 1982. – 128 с.
1634914
   Эволюция жанрово-композиционных форм. – Калининград, 1987. – 111с.
1634915
  Рог А.В. Эволюция жанровой парадигмы в искусстве Турции XX века: парадоксы новизны в рецепции европейской традиции // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 73/74. – С. 181-201. – ISSN 1682-671Х
1634916
  Смирнов И.Н. Эволюция живой природы как диалектический процесс / И.Н. Смирнов. – Москва, 1975. – 165с.
1634917
  Веселов Е.А. Эволюция животных и растений / Е.А. Веселов. – Москва : Знание, 1962. – 48 с.
1634918
  Гудрич Эдвин Эволюция живых существ / Эдвин Гудрич ; Пер. с англ. проф. Э.А. Мейера // Средневековая Европа / Г. Дэвис. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. П.П. Сойкина, 1914. – 111 с. – (Библиотека знания)


  Пер.: Мейер, Эдуард Андреевич (1859-?)
1634919
  Гудрич Э. Эволюция живых существ : с 7 рис. / Эдвин Гудрич ; Пер.: с анг. Э.А. Мейера, проф. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1914. – 111 с. – (Библиотека знания)


  Пер.: Мейер, Эдуард Андреевич (1859-?)
1634920
  Мещерякова А.А. Эволюция законодательства о критериях малого и среднего предпринимательства в России и Китае // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 22-25. – ISSN 1812-3910


  Малые и средние предприятия объективно существуют и развиваются как относительно самостоятельный сектор современной рыночной экономики и имеют важное социально-экономическое значение, так как обеспечивают социальную и политическую стабильность, ...
1634921
  Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобализации // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 2. – С.32-39. – ISSN 0131-2227
1634922
  Масловская Е.В. Эволюция западных концепций социологии права и гражданской сферы // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 70-79. – ISSN 0132-1625
1634923
  Жданов В.М. Эволюция заразных болезней человека / В.М. Жданов. – Москва, 1964. – 375с.
1634924
  Дерендяева Э.Б. Эволюция защиты экологических прав человека в Совете Европы / Э.Б. Дерендяева, А.М. Солнцев // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 56-67. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В статье анализируется проблема защиты экологических прав человека на международном уровне. При этом указывается, что только в европейской системе защите прав человека отсутствуют экологические права, их защита возможно лишь благодаря расширенному ...
1634925
  Струве О. Эволюция звезд : данные наблюдений и их истолкование/ пер. с англ. / О. Струве. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 286 с.
1634926
  Горделадзе Ш.Г. Эволюция звезд и звездных систем / Ш.Г. Горделадзе. – Киев : Знання, 1962. – 48 с.
1634927
  Уус У.Х. Эволюция звезд на стадии роста углеродно-кислородного ядра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.031 / Уус У.Х.; АН СССР. Астрономический совет АН СССР. – Москва, 1971. – 6л.
1634928
  Масевич А.Г. Эволюция звезд: теория и наблюдения / А.Г. Масевич, А.В. Тутуков. – Москва : Наука, 1988. – 280 с.
1634929
  Авраменко А.М. Эволюция земельных отношений на Левобережной Украине в конце 19 - начале 20 вв. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Авраменко А.М.; ХГУ. – Харьков, 1985. – 22л.
1634930
  Резанов И.А. Эволюция земной коры / И.А. Резанов. – Москва : Наука, 1985. – 144с.
1634931
   Эволюция земной коры в докембрии и палеозое. – Новосибирск, 1988. – 159 с.
1634932
  Пейве А.В. Эволюция земной коры и мобилизм / А.В. Пейве. – М, 1991. – 252с.
1634933
  Тугаринов А.И. Эволюция земной коры и процессов рудообразования : Избранные труды / А.И. Тугаринов. – Москва : Наука, 1983. – 302с.
1634934
   Эволюция земной коры и эндогенной металлогенической зональности северо-восточной части Балтийского щита. – Л, 1987. – 112с.
1634935
  Доминиковская Д.А. Эволюция земной коры раннего докембрия / Д.А. Доминиковская, Г.Г. Доминиковский. – Минск, 1991. – 214с.
1634936
  Агарков Г.Б. Эволюция и адаптация нервного аппарата надпочечных желез позвоночных / Г.Б. Агарков. – Киев : Наукова думка, 1985. – 136с.
1634937
  Красилов В.А. Эволюция и биостратиграфия / В.А. Красилов. – Москва : Наука, 1977. – 255с.
1634938
  Кордюм В.А. Эволюция и биосфера / В.А. Кордюм. – Киев : Наукова думка, 1982. – 264 с. : ил., табл. – Библиогр.; с. 235-260
1634939
   Эволюция и биоценотические кризисы : сборник статей по материалам Школы по эволюционной палеонтологии. – Москва : Наука, 1987. – 159с.
1634940
  Филюков А.И. Эволюция и вероятность / А.И. Филюков. – Минск, 1972. – 224с.
1634941
  Холл Г.С. Эволюция и воспитание чувства природы у детей / Стэнли Холл ; Пер. с англ. под ред. Л.Г. Оршанского. – Санкт-Петербург : Изд-во газ. "Шк. и жизнь", 1914. – 80 с. : граф.
1634942
  Холл С. Эволюция и воспитание чувства природы у детей / С. Холл. – 2-е изд. – Птгр., 1920. – 115с.
1634943
  Тохтар В.К. Эволюция и деференциация фитобиоты при антропогенном воздействии в степной и лесостепной зонах / В.К. Тохтар, А.Н. Петин // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 71-79 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
1634944
  Герасимов И.П. Эволюция и дифференциация природы Земли : Избранные труды / И.П. Герасимов. – Москва : Наука, 1990. – 312 с.
1634945
  Седов Е.А. Эволюция и информация / Е.А. Седов. – Москва : Наука, 1976. – 232с.
1634946
  Татаринов Л.П. Эволюция и креационизм / Л.П. Татаринов. – Москва, 1988. – 62с.
1634947
  Гвоздарев Борис Иванович Эволюция и кризис "межамериканской системы" : Автореф... д-ра юрид.наук: / Гвоздарев Борис Иванович; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1967. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1634948
  Родионов А.В. Эволюция и кризис историко-политической концепции Фридриха Мейнеке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Родионов А. В.; МГУ. – М., 1977. – 20л.
1634949
  Гвоздарев Б.И. Эволюция и кризис межамериканской системы. / Б.И. Гвоздарев. – М., 1966. – 320с.
1634950
  Никитенко М.Ф. Эволюция и мозг / М.Ф. Никитенко. – Минск, 1969. – 344с.
1634951
  Соколов Б.А. Эволюция и нефтегазоносность осадочных бассейнов. / Б.А. Соколов. – М., 1980. – 244с.
1634952
  Топачевский А.В. Эволюция и основные этапы морфологической дифференциации тела водорослей / А.В. Топачевский. – Киев : КГУ, 1952. – С. 81-86
1634953
  Губина М.А. Эволюция и перспективы здравоохранения на Кубе / М.А. Губина, А.Г. Коваль // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 32-45. – ISSN 044-748Х
1634954
   Эволюция и предыстория русского языкового строя. – Горький, 1978. – 115с.
1634955
   Эволюция и предыстория русского языкового строя. – Горький, 1979. – 111с.
1634956
   Эволюция и предыстория русского языкового строя. – Горький, 1980. – 119с.
1634957
   Эволюция и предыстория русского языкового строя. – Горький, 1981. – 118с.
1634958
   Эволюция и предыстория русского языкового строя. – Горький, 1982. – 120с.
1634959
   Эволюция и предыстория русского языкового строя. – Горький, 1983. – 93с.
1634960
   Эволюция и предыстория русского языкового строя. – Горький, 1984. – 96с.
1634961
   Эволюция и предыстория русского языкового строя. – Горький, 1985. – 97с.
1634962
  Бердников В.А. Эволюция и прогресс / В. А. Бердников ; В.А. Бердников ; отв. ред. С.Н. Родина ; АН СССР, Ин-т цитологии и генетики. – Новосибирск : Наука, 1991. – 192 с. – Библиогр.: с. 189. – (Научно-популярная литература. Серия "Человек и окружающая среда")
1634963
  Северцов А.Н. Эволюция и психика / А.Н. Северцов. – Москва, 1922. – 54с.
1634964
   Эволюция и Революция : речь, читанная в Теософическом кружке 14 января 1906 г. // Der alte und der neue Glaube : ein Bekenntniss / D.F. Strauss. – Stuttgart : Emil Strauss Verlag/A. Kroner
1634965
   Эволюция и систематика грибов. – Ленинград : Наука, 1984. – 197с.
1634966
  Шапошников Л.Е. Эволюция и современное состояние православного духовного образования в России // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 22-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
1634967
  Жгенти Е.М. Эволюция и стратиграфическое значение некоторых среднемиоценовых брюхоногих Грузии / Е.М. Жгенти. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 180с.
1634968
  Буко А. Эволюция и темпы вымирания / А. Буко. – Москва : Мир, 1979. – 318с. – (Науки о земле)
1634969
  Федотов Д.М. Эволюция и филогения беспозвоночных животных / Д.М. Федотов. – М., 1966. – 404с.
1634970
  Швачко С.А. Эволюция и функционирование слов-измерителей в системе английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Швачко С.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 21 c.
1634971
  Швачко С.А. Эволюция и функционирование слов-измерителей в системе английского языка. : Дис... канд. филолог.наук: 10 663 / Швачко С.А.; Киев. гос. пед. ин-тут иностранных яз. – К., 1971. – 202л. – Бібліогр.:л.168-198
1634972
  Северцов А.Н. Эволюция и эмбриология // Строение, внешний вид и правильная установка кристаллов / Г.В. Вульф, 1909. – С. 262-275
1634973
  Северцов А.Н. Эволюция и эмбриология : Речь, произнесенная на соединенном заседании XII Съезда Русских Естествоиспытателей и врачей и Общества Испытателей природы 3-го января 1910 г. / А.Н. Северцов, проф. Моск. ун-та. – Москва : Тип. Имп. Москвоского ун-та, 1910. – 16 с.


  На тит. л. дарств. надпись: Дорогому Иосифу Иосифовичу косоновову. На добрую память. А Северцов
1634974
  Грант-Аллен Эволюция идеи божества : исследование о происхождении религий : В 2 ч. / Проф. Грант-Аллен ; Пер. с нем. перераб. изд. Е.А. Волк ; Под ред. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Издание "Вестника знания" (В.В. Битнера)
Ч. 1. – 1906. – 82 с. : ил.


  На обл. дарсв. надпись Лециусу от Голубева 1910 г.
1634975
  Мартысевич А.С. Эволюция идеи диалогизма в новой теологии протестантизма // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
1634976
  Ибрагимов И.М. Эволюция идеи защиты достоинства личности прав потерпевшего // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 18. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805
1634977
   Эволюция идей Д.И. Менделеева в современной химии. – Л, 1984. – 263с.
1634978
  Махова А.В. Эволюция идеологии французского Национального фронта после смены лидера. Президентская программа Марин Ле Пен // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 6 (90). – С. 134-139. – ISSN 2070-9773
1634979
  Боуэн Н.Л. Эволюция изверженных пород / Н.Л. Боуэн. – М.-Л-Новосиб., 1934. – 324с.
1634980
   Эволюция изверженных пород. – М, 1983. – 527с.
1634981
  Нагайчук Валерия Валериевна Эволюция иллокутивных глаголов в английском языке XVI-XX веков : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Нагайчук Валерия Валериевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 175л. – Бібліогр.:л.140-155
1634982
  Сурма К.А. Эволюция иммиграционной политики США в конце XIX - начале XX в. // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 171-175. – ISSN 2616-700X
1634983
  Захаров В.В. Эволюция имущественных способов принудительного исполнения судебных решений по гражданским делам в Российской империи XVIII в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 19-22. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена анализу институционализации имущественных способов принудительного исполнения судебных решений по гражданским делам в России в XVIII в. Выявлены и объяснены причины принятия различных законодательных актов, которые были призваны ...
1634984
  Куценков А.А. Эволюция индийской касты / А.А. Куценков. – М., 1983. – 326с.
1634985
  Цеховой Н.П. Эволюция института вузовской докторантуры. Пример Томского государственного университета // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 94-98. – ISSN 1026-955X


  Проанализирован процесс эволюции системы подготовки докторов наук в советский период на примере Томского государственного университета. Внимание уделено организационным проблемам в ходе этого процесса. Аналитически оценена эффективность подготовки ...
1634986
  Васильева Т.А. Эволюция института гражданства Европейского Союза // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 22-30. – ISSN 0132-0769
1634987
  Жансугурова Ж.А. Эволюция института парламента в контексте становления Президентской Республики в Казахстане : Автореф... канд. полит.наук: 23.00.02 / Жансугурова Ж.А.; Казах. гос. Нац. ун-т. – Алматы, 1996. – 25л.
1634988
  Васильева Н.Ю. Эволюция института президенства в системе публичной власти зарубежных стран // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 80-83. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1634989
  Николаев Б.В. Эволюция института президентских посланий в системе правового регулирования высшего образования в США // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 15. – С. 39-42. – ISSN 1812-3805
1634990
  Тимофеев П. Эволюция институтов ЕС и роль Франции (1990-2000 годы) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 7. – С. 58-70. – ISSN 0131-2227
1634991
  Клейнер Г. Эволюция институциональных систем // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2005. – № 4. – С. 78-85. – ISSN 0130-9757
1634992
  Холодная М.А. Эволюция интеллектуальной одаренности от детства к взрослости: эффект инверсии развития // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 5. – С. 69-78. – ISSN 0205-9592
1634993
  Тарасова К.И. Эволюция информационных систем в экономике // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 289-295. – ISSN 2222-4459
1634994
  Леонтьев А.А. Эволюция информационных технологий, Интернет и библиотека: триумф Интернета или несбывшиеся надежды // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 35-43. – ISSN 0130-9765
1634995
   Эволюция искусственных плазменных неоднородностей в ионосфере Земли. – Кишинев, 1986. – 245с.
1634996
  Аширов Н. Эволюция ислама в СССР / Нугман Аширов. – Москва : Политиздат, 1972. – 152 с.
1634997
  Аширов Н. Эволюция ислама в СССР и задачи атеистического воспитания / Нугман Аширов. – Москва : Знание, 1974. – 47 с.
1634998
  Цуркан А.А. Эволюция исламского радикализма // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 162-167. – ISSN 0042-8779
1634999
  Лурье Л.Я. Эволюция исследования, сословного, профессионального и возрастного состава деятелей русского освободительного движения на дворянском и разночинском этапах. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лурье Л.Я.; МВ и ССО РСФСР. Саратов. гос. ун-тет. – Саратов, 1979. – 20л.
1635000
  Марголис Ю.Д. Эволюция исторических взглядов Т.Г.Шевченко : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Марголис Ю.Д. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1960. – 22 с.
<< На початок(–10)1631163216331634163516361637163816391640(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,