Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>
1621001
  Ковальський В. "Форма Штайнмайєра": юридичний бік проблеми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 4-10 жовтня (№ 40). – С. 3. – ISSN 1992-9277
1621002
  Лосєв І. "Формальність проти фактів" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 11. – С. 66-72.


  Деякі юристи пропонують специфічну систему правових визначень поза змістовністю і мораллю, за допомогою якої можна довести, що українці самі вчинили Голодомор або що Голодомору не було.
1621003
  Пархоменко Н.М. "Формальність" в праві: до аналізу проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 7-11.
1621004
  Терлюк І. Форма правління в ідеології та практиці українського національного державотворення козацької доби // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 19-26. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1621005
  Мартинюк Р. Форма правління, встановлена первинною редакцією Конституції України: труднощі класифікації // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 173-183. – ISSN 1026-9932
1621006
  Гальперин Г.Б. Форма праления русского централизованого государства XV - XVI / Г.Б. Гальперин. – Ленинград, 1964. – 92 с.
1621007
  Бианки В.Л. Форма рода Pyrrhospiza Hodgs. 1844, сем. Fringillidae : (представлено в заседании Физико-математического Отделения 11 апр. 1907 г.) / В.Л. Бианки. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1907. – С. 185-196. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 1907 г.
1621008
  Ахмедов Т. Форма сейсмического горизонта на временном разрезе и годографа общей точки взрыва отраженной волны в переходной зоне для случая, когда покрывающая целевой горизонт среда осложнена нарушением // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 44-48. – (Геологія ; вип. 3 (90)). – ISSN 1728-3817
1621009
   Форма смуги інфрачервоного поглинання кристалів карбіду кремнію гексагонального типу / О.В. Вакуленко, О.П. Головинський, Т.Л. Петренко, Б.М. Шутов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Аналізується форма смуги оптичного інфрачервоного поглинання кристалів карбіду кремнію 6Н - SiC, яка має характерний максимум в енергетичному спектрі в області енергії фотонів близько 2 еВ. Дослідження здійснено в рамках моделі прямих дозволених ...
1621010
  Шебанов А.Ф. Форма советского права. / А.Ф. Шебанов. – М, 1968. – 216с.
1621011
  Криштофович А.Н. Форма сохранения растительных остатков и ее значение для решения проблем углеобразования / А.Н. Криштофович, 1945. – С.136. – Отдельный оттиск; Известия Академии Наук СССР, 1945. – (Серия геологическая ; № 2)
1621012
  Лубченко А.Ф. Форма спектров поглощения света примесными центрами твердого тела и их концентрационная зависимость / А.Ф. Лубченко. – К., 1968. – 32с.
1621013
  Ткаченко В. Форма співучасті як кримінально-правове поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 144-146. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано погляди авторитетних науковців щодо визначення форми співучасті у злочині і використано філософський підхід до вирішення питання про співвідношення категорій "форми" та "змісту". In the article the looks of authoritative ...
1621014
  Алисова Т.Б. Форма страдательного залога в староитальянском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алисова Т. Б.;. – Москва, 1950. – 12 с.
1621015
  Визель Я.М. Форма струи в сносящем потоке / Я.М. Визель, И.Л. Мостинский. – Люберцы, 1964. – 16с.
1621016
  Данильчук Д. Форма сучасного урбаноніма: критерії мовної нормативності та комунікаційної досконалості // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 58-69. – ISSN 2522-1442
1621017
  Андрусишин Б. Форма сучасної національної української держави: реалії та перспективи / Б. Андрусишин, О. Бучма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 189-191. – ISSN 1026-9932


  Міжнародна наукова конференція "Одинадцяті юридичні читання. Юридична освіта і наука в Україні: традиції та новації", яка відбулася 21-22 травня 2015 р. в НПУ імені М.П. Драгоманова. У конференції також взяли участь представники КНУ імені Тараса ...
1621018
  Некрасова Н.Ж. Форма существования - электроннная. Доступ к информации предпочительнее ее хранения // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 1560-7968
1621019
  Орлова І.С. Форма та зміст у перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 250-255. – ISBN 978-966-581-885-4
1621020
  Ференс Н. Форма та зміст у перекладі: Єйтсівські вірші в інтерпретації О. Мокровольського // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 424-429. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1621021
  Грунський М. Форма та композиція "Слова о полку Ігоревім" / М. Грунський. – Київ : Українська АН, 1928. – 24 с.
1621022
   Форма та локалізація зарядових хвиль в йонних поліметинових системах / С.В. Василюк, В.М. Ящук, О.Д. Качковський, О.О. Вінійчук, О.Б. Рябицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 203-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Проведено квантово-хімічне дослідження розподілу заряду та молекулярної геометрії в йонах лінійних спряжених молекул, які широко використовуються в якості базових елементів наноелектроніки. Показано, що в колективній П-електронній системі інжектований ...
1621023
   Форма та продуктивність старовікових ялинових деревостанів Горган / С.І. Миклуш, М.М. Король, Ю.С. Миклуш, С.А. Гаврилюк, В.І. Троцюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 154-158 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1991-606X
1621024
  Коровяковська Н.С. Форма та умови договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1036-1040. – ISBN 978-966-667-341-4


  Про договір спільної діяльності.
1621025
  Басанець Л.В. Форма та формоутворення в мистецтві живопису // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2023. – № 1 (142). – С. 35-45. – ISSN 2414-5076
1621026
  Бостан С.К. Форма територіальної організації публічної влади в державі: проблеми теорії и практики // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 26-36. – ISSN 2306-9082
1621027
  Габінет Д.А. Форма Української держави в теоретичній спадщині Є.X. Чикаленка // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 18-22. – (0). – ISSN 2078-9165
1621028
  Клименко А. Форма фінансового контролю: поняття і зміст // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 44-46. – ISSN 0132-1331
1621029
  Зеров М. Форма Шевченкової поезії // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 178-184. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1621030
  Фурса С.Я. Форма шлюбного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1154-1158. – ISBN 978-966-667-341-4
1621031
  Огородник В.С. Форма экономической связи социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Огородник В.С. ; МВ и ССО УССР , КИНХ. – Киев, 1974. – 20 с.
1621032
  Караева З.Б. Форма эпического повествования в современной многонациональной прозе / З.Б. Караева. – Ставрополь, 1983. – 118 с.
1621033
  Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение / А.Ф. Лосев. – Москва : Мысль, 1995. – 944 с. – (Библиотека "Философское наследие"). – ISBN 5-244-00795-5
1621034
   Формакогнозия. – М, 1989. – 512с.
1621035
  Корячко В.П. Формализация выбора структур цифровых автоматических устройств : Автореф... канд. техн.наук: / Корячко В.П.; КИИГА. – К., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1621036
  Мовшович Э.Б. Формализация геологических данных для математической обработки / Э.Б. Мовшович, М.Н. Кнепель, М.С. Черкашин. – Москва : Недра, 1987. – 190с.
1621037
  Музалевская Нина Михайловна Формализация и ее место в системе методов научного познания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Музалевская Нина Михайловна; МГУ. Филос. фак. – М., 1972. – 24л.
1621038
  Моисеев С. Формализация макроэкономики и ее последствия для денежно-кредитной политики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 46-59. – ISSN 0042-8736
1621039
  Тельнов Ю.Ф. Формализация механизмов взаимодействия сервисов и агентов динамической интеллектуальной системы управления бизнес-процессами / Ю.Ф. Тельнов, В.А. Казаков, А.В. Данилов // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 1 (90). – С. 31-39. – ISSN 1818-4243


  В статье представляются особенности построения динамической интеллектуальной системы управления бизнес-процессами на основе многоагентных технологий и сервисно-ориентированной архитектуры. Рассматриваются механизмы взаимодействия агентов, реализующих ...
1621040
  Иванова О.А. Формализация подходов к оценке научно-исследовательской работы университетского преподавателя: риски искажения мотивации // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 131-133. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1621041
  Осьмуха Г.И. Формализация принципов Ле-Шателье и Ле-Шателье-Самуэльсона в задаче ансамблевой организации стохастиченской полинейронной сети : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.009 / Осьмуха Г.И.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – Киев, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1621042
  Маликова Нонна Абдуллаевна Формализация союзных сочетаний с лексически знаменательными словами : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Маликова Нонна Абдуллаевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 24л.
1621043
  Джиджян Р.З. Формализация теория категорического силлогизма на основе правила замещения : Автореф... канд. филос.наук: / Джиджян Р. З.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1971. – 19л.
1621044
  Перцова Н.Н. Формализация толкования слова / Н.Н. Перцова. – М., 1988. – 83с.
1621045
  Коваль С.С. Формализация требований заказчика при проектировании нестандартного оборудования / С.С. Коваль, Н.В. Рылова, А.И. Ковальова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 9-16 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1621046
  Провотар А.И. Формализация: алгоритмический подход // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 37-40. – ISSN 1727-4907
1621047
  Нехорошев Ю.И. Формализм - враг новаторства, враг жизненной правды / Ю.И. Нехорошев. – М., 1963. – 24с.
1621048
  Нехорошев Ю.И. Формализм - враг новаторства, враг жизненной правды / Ю.И. Нехорошев. – Л., 1965. – 38с.
1621049
  Скаткин М.Н. Формализм в знаниях учащихся и пути его преодоления. / М.Н. Скаткин. – М., 1947. – 64с.
1621050
  Дзасохов К.Г. Формализм в знаниях учащихся по физике и пути его преодоления. : Автореф... Канд.пед.наук: / Дзасохов К.Г.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
1621051
  Медведев П.Н. Формализм и формалисты / П.Н. Медведев. – Л, 1934. – 212с.
1621052
  Абельдина Ж.К. Формализм обобщенного квазиспина и структура сферических ядер : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.16 / Абельдина Ж.К. ; Ин-ядерной физики. – Алма-Ата, 1979. – 17 с.
1621053
  Чавлейшвили М.П. Формализм спиновых амплитуд для бинарных процессов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Чавлейшвили М.П.; ОИЯИ. – Дубна, 1988. – 13л.
1621054
  Ефремова Т.Т. Формализованная классификация моховых подстилок болотных ельников межгорных котловин Кузнецкого Алатау / Т.Т. Ефремова, А.Ф. Аврова, С.П. Ефремов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 9. – С. 1031-1041 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0032-180Х
1621055
   Формализованно-статистические методы в археологии. – Киев, 1990. – 300 с.
1621056
  Минькович Т.В. Формализованное представление методов обучения // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 1. – С. 47-54. – ISSN 0869-561Х
1621057
  Радченко С.Г. Формализованные и эвристические решения в регрессионном анализе = Формалізовані і евристичні рішення в регресійному аналізі : монография / Радченко С.Г. – Киев : Корнійчук, 2015. – 235, [1] с. : ил., табл. – Указатели: с. 228-235. – Библиогр.: с. 213-227. – ISBN 978-966-7599-85-0
1621058
  Климанова О.А. Формализованные подходы к оценке неопределенности географического районирования / О.А. Климанова, Д.Н. Козлов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-11 : рис., табл. – Библиогр.: с. 10-11. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1621059
  Бирюков С.И. Формализованные схемы экономического планирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.02 / Бирюков С.И.; АН СССР. – М, 1979. – 18л.
1621060
  Смирнова Е.Д. Формализованные языки и проблемы логической семантики / Е.Д. Смирнова. – Москва, 1982. – 181с.
1621061
  Сарданашвили Г.А. Формалищм расслоений в некотрых моделях теории поля : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.04.02 / Сарданашвили Г. А.; МГУ. – М., 1979. – 16л.
1621062
  Попович Т.Г. Формалізація (стандартизація) вимог у сфері інтелектуальної власності як засіб запобігання порушення прав // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 108-113. – ISBN 978-617-696-925-9
1621063
  Тищенко М.В. Формалізація аргументації як інтерагентних діалогів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 155-157
1621064
  Россада Т.В. Формалізація багатозначного іменування у мовах програм над номінативними даними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 217-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається та формалізується такий аспект природних та формальних мов, як багатозначність денотату. Дослідження проводяться у рамках композиційно-номінативного підходу до програмування. Визначається мова програм SICON над даними з ...
1621065
  Панкратов Д.П. Формалізація взаємозв"язку між показниками рівня заповнення міських пасажирських транспортних засобів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 29-34. – Бібліогр.: табл., рис. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1621066
  Панченко Т.В. Формалізація видів паралелізму у IPCL // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 152-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Обгрунтовано універсальність класу мов IPCL та методології доведення властивостей програм відносно двох типів міжпроцесної взаємодії, відносно режимів виконання незалежних частин програм та відносно розширеної систематики Флінна. Generality of IPCL ...
1621067
  Миронова М.А. Формалізація відносин Європейського Союзу та США в постбіполярний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-94. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання формування договірно-правових та інституційних механізмів співробітництва США та Європейського Союзу, проведено аналіз співвідношення сил та процесу прийняття рішень в трансатлантичних відносинах. The article deals with the issues ...
1621068
  Плахотнюк Н.Г. Формалізація державно-управлінських процедур як умова обмеження вільного розсуду в діяльності органів державного управіння // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 34-45
1621069
  Богданович В. Формалізація завдання державного управління реформуванням системи речового забезпечення воєннолї органвзації України / В. Богданович, В. Шевельов // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.284-291
1621070
  Литвиненко О.І. Формалізація задач теорії графів з нечіткими відповідностями з використанням опису через околи й межі / О.І. Литвиненко, А.І. Сбітнєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 353-361


  Сучасні підходи до визначення маршрутів руху зводяться до знаходження найкоротшого щляху, при цьому критерій прохідності місцевості в залежності від погодних умов не враховується. Дана стаття присвячена математичній формалізації задачі визначення ...
1621071
  Малярець Л.М. Формалізація задач у контролінгу логістичної діяльності підприємства : монографія / Малярець Л.М., Матвієнко-Біляєва Г.Л. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 228 с. : табл. – Додатки: с. 209-226. – Бібліогр.: с. 184-208. – ISBN 978-966-676-405-1
1621072
  Назаренко О.Л. Формалізація задачі вибору раціональних способів застосування формування Національної гвардії України для припинення масових заворушень / О.Л. Назаренко, Г.А. Дробаха // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 38-45. – ISSN 2078-7480
1621073
  Нагорний Є.В. Формалізація задачі вибору технології транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників у міжміському сполученні / Є.В. Нагорний, О.О. Шуліка, Д.О. Вітюк // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 185-190 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1621074
  Заславська О.В. Формалізація задачі оптимального розміщення об"єктів соціальної інфраструктури в малих містах і селіщах України // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 97-98. – ISBN 978-966-188-227-9
1621075
  Сальнікова О.Ф. Формалізація задачі розподілу технопарків між регіонами й підходи до її вирішення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 182-187


  У роботі наведена спроба формалізації задачі розподілу технопарків між регіонами, вказані можливі підходи до вирішення цієї задачі, запропоновані нові методи кластерізації. В работе показана попытка формализации задачи распределения технопарков между ...
1621076
  Сніцаренко П.М. Формалізація задачі створення технології обґрунтування вимог до систем дистанційного моніторингу навколишнього простору для виявлення і супроводження рухомих об"єктів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 131-138


  Пропонується єдиний теоретичний підхід для усіх різновидностей технологій спостереження, його формалізація та загальний алгоритм вирішення проблеми формування вимог до систем дистанційного моніторингу навколишнього простору для виявлення і ...
1621077
  Ізідінов А.С. Формалізація і моделювання процесів моніторингу трафіку в корпоративних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ізідінов А.С. ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв.
1621078
  Міщенко О.А. Формалізація логічного проектування процесорів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Міщенко О.А.; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1997. – 16л.
1621079
  Цікановська Н.А. Формалізація механізму забезпечення фінансової безпеки недержавних пенсійних фондів // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 26-31. – ISSN 2077-6330
1621080
  Глоба Л.С. Формалізація моделей Інтернет-порталів знань / Л.С. Глоба, Н.В. Дерманська, Р.Л. Новогрудська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 62-72. – (Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" ; вип. 33). – ISSN 2304-6201


  Описано результати використання системного підходу для проектування Інтернет-порталу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ).
1621081
  Сільвейструк Л.М. Формалізація моделі "cутність-зв"язок": типи сутностей, типи зв"язків та їх обмеження : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем / Сільвейструк Л.М. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 173л. + Додатки : л.142-173. – Бібліогр. : л.128-141
1621082
  Буй Д.Б. Формалізація моделі "сутність-зв"язок" : монографія / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 157-170. – ISBN 978-966-439-473-1
1621083
  Сільвейструк Л.М. Формалізація моделі "сутність-зв"язок": типи сутностей, типи зв"язків та їх обмеження : автореф. ... канд. фіз-мат. наук : 01.05.03 / Сільвейструк Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1621084
  Стрєльніков Р.М. Формалізація моделі впливу інституціональних факторів при розробці і реалізації інвестиційних проектів у часі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 171-177. – ISSN 2222-0712
1621085
  Хобта В.М. Формалізація мотивів інвестиційної діяльності в процедурі прийняття рішень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 68-75.
1621086
  Височина А.В. Формалізація науково-методичного підходу до оцінювання рівня використання фінансового потенціалу регіонів України // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2014. – № 4 (66). – С. 148-154. – ISSN 1726-8699
1621087
  Ленгенбах М.О. Формалізація опису мовних структур й автоматизація лінгвістичних досліджень (на прикладі вивчення моделей сполучуваності в іменникових словосполученнях) / М.О. Ленгенбах, І.П. Кричко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 261-265. – ISSN 1729-360Х
1621088
  Назаров Н.А. Формалізація опису та процедури етимологічного дослідження як комунікативного акту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 250-258


  У статті здійснено спробу вироблення формалізованого опису етимологічного дослідження. В статье осуществлен опыт вырабатывания формализированого описания этимологического исследования. The article proposes an effort of formalized description of ...
1621089
  Яремко І.І. Формалізація оцінки економічної безпеки соціально-економічних систем: концептуальні засади і підходи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 748 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 276-280. – ISSN 0321-0499
1621090
  Рева Н.О. Формалізація патологічних ситуацій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 147-149
1621091
  Ткачук І.Ю. Формалізація підстановок Бі-методу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропонована формалізація одного з ключових інструментів побудови специфікацій в рамках формального методу Бі, так званих узагальнених підстановок (generalized substitutions). Формалізація проводиться на основі принципів ...
1621092
  Іванова М.І. Формалізація показників ефективності функціонування промислового логістичного кластера // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 147-152. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1621093
  Компан С.В. Формалізація поняття об"єкта, класу, успадкування класів, життєвий цикл об"єкта в об"єктно-орієнтованих базах даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 111-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається одна з основних властивостей об"єктно-орієнтованих баз даних успадкування схем. Проведена формалізація поняття об"єкту, класу, похідних класів, методів та життєвого циклу об"єкта. The inheritance of schemes as one of the main ...
1621094
  Рак Ю.П. Формалізація предметної області визначення "Об"єкт з масовим перебуваням людей" при реалізації безпеко-орієнтованих проектів / Ю.П. Рак, Р.Р. Головатий, Д.С. Кобилкін // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 217-227 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2078-4643
1621095
  Хильченко А. Формалізація призначення покарання в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 283-288. – ISSN 2663-5313
1621096
  Олецький О.В. Формалізація процедури формування динамічної рівноваги альтернатив у багатоагентному середовищі у процесах прийняття рішень більшістю голосів / О.В. Олецький, Є.В. Івохін // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 1, січень - лютий. – С. 55-66. – ISSN 1019-5262
1621097
  Івохін Є.В. Формалізація процесів впливу нечіткого опису відліку часу на розв"язування задач розподілу часового ресурсу // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 3, травень - червень. – С. 30-41. – ISSN 1019-5262
1621098
  Метешкін К.О. Формалізація процесів у земельних відносинах України / К.О. Метешкін, М.А. Кухар // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2017. – С. 139-143. – (Серія : Технічні науки ; вип. 2 (80), т. 1). – ISSN 1728-4260
1621099
  Триус Ю.В. Формалізація процесів управління навчальним процесом ВНЗ засобами мереж Петрі з метою підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою / Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 161-168. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Розглядається система управління навчальним процесом у ВНЗ в умовах Болонського процесу. Процеси управління представляються мережею Петрі, що надає можливість будувати імітаційні моделі навчального процесу та визначати оптимальні параметри ...
1621100
  Касім Н.Х. Формалізація процесу управління передачею потоків трафіку на фрагменті мережі LTE / Н.Х. Касім, І Ю. Хлапонін, М.М. Власенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2022. – Вип. № 75. – С. 88-93. – ISSN 2524-0056
1621101
  Тохтарова І. Формалізація процесу формування державної політики щодо нейтралізації факторів, що спричиняють зростання напруженості у сфері етнонаціональних відносин в Автономній Республіці Крим // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 101-113.
1621102
  Косова Т.Д. Формалізація розвитку сегменту майнового та ризикового страхування / Т.Д. Косова, О.В. Слободянюк // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 336-342. – ISSN 2306-546X
1621103
  Непомнящий С.К. Формалізація розрахунків вартості активів підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 59-64 : Табл.
1621104
  Журавель В. Формалізація розслідування: теоретичні основи і практичні можливості // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 100-107
1621105
  Григорків М.В. Формалізація середнього класу та оцінки нерівномірності розподілу суспільного багатства / М.В. Григорків, В.С. Григорків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – Вип. 809. – С. 77-83. – (Економіка). – ISSN 2519-240Х
1621106
  Бочковський А.П. Формалізація системи автоматизованого контролю і підвищення безпеки виробництв / А.П. Бочковський, Н.Ю. Сапожнікова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 114-123 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1621107
  Мамедов Т.А. Формалізація системи міського транспорту В-методом на прикладі підсистеми "Автобус" / Т.А. Мамедов, С.Ш. Меннанова // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 59. – С. 322-327. – ISSN 2076-815X
1621108
  Теличко Т. Формалізація соціологічних теорій: необхідність і можливості застосування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 154-172. – ISSN 1563-3713
1621109
  Касьяненко В.О. Формалізація стратегічних загроз та можливостей ефективного розвитку інноваційного потенціалу економіки України // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2015. – № 4 (70). – С. 97-107. – ISSN 1726-8699
1621110
  Пилипенко А.А. Формалізація стратегічних орієнтирів стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу в розрізі її архітектурного представлення : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / А.А. Пилипенко, І.В. Ялдін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 253-260 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1621111
  Богдановський В. Формалізація стратегічного планування у сфері державного управління / В. Богдановський, А. Семенченко // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-26. – ISSN 0131-775Х
1621112
  Заморська Л. Формалізація сучасного українського права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 130-131. – ISBN 978-617-7069-28-6
1621113
  Мухін В.Є. Формалізація та моделювання бізнес-процесів у задачах управління вищими навчальними закладами освіти / В.Є. Мухін, Я.І. Корнага, Є.О. Бойко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.4. – С. 391-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1621114
  Велич О.О. Формалізація та параметризація оцінювання екосистемних послуг грунтів місцевого екосистемного активу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 3-9. – ISSN 2306-6792
1621115
  Косова Е.В. Формалізація фінансового механізму управління власним капіталом банків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 100-104. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто особливості, мету і об"єкти управління власним капіталом банку на різних економічних рівнях: макро та мікро. Формалізовано фінансовий механізм управління власним капіталом банків на основі синтезу процесного та системного підходів, ...
1621116
  Галкін О.В. Формалізація функціональних мов програмування на основі лямбда числення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 123-128. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається лямбда числення на прикладі мов F# й FР і використання функціональних мов у паралельних обчисленнях. In this paper we consider the lambda calculus in languages F# and FP and using functional programming languages for the ...
1621117
  Лєонов С.В. Формалізація функціональних обмежень діяльності інститутів спільного інвестування на основі порівняльного аналізу фінансових ринків країн групи FM CEEC / С.В. Лєонов, Т.А. Васильєва, Д.Л. Циганюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 75-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1621118
  Женжера С.В. Формалізація як один із визначальних аспектів філософського та наукового моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 153-154. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1621119
  Верна В.В. Формалізація, алгоритмізація та програмування створення конкурентоспроможної системи управління персоналом в підприємствах агробізнесу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.48-56. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1621120
  Россада Т.В. Формалізація, дослідження та застосування методів номінації у мовах специфікації програм : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Россада Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 131 л. – Додатки: л. 127-131. – Бібліогр.: л. 116-126
1621121
  Россада Т.В. Формалізація, дослідження та застосування методів номінації у мовах специфікації програм : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Россада Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1621122
  Коваленко Т. Формалізм як полівимірний дискурс: вектори реалізації // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 219-223. – ISSN 2307-2261
1621123
  Угринюк Р.В. Формалізована інвентаризація фразеологізмів: проблеми та їх розв"язки // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 152-158
1621124
   Формалізована модель оцінки гарантій інформаційної безпеки комплексної системи захисту інформації / Д.С. Комін, О.В. Чечуй, М.А. Левченко, О.С. Панхонін, В.А. Павловський // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 92-99. – ISSN 1997-9568


  "Розглянуті особливості проведення оцінювання гарантій інформаційної безпеки для комплексної системи захисту інформації у відповідності до державних та міжнародних стандартів. Запропоновано застосування формалізованої моделі процесу оцінювання вимог ...
1621125
  Ніфатова О.М. Формалізоване представлення інтегрованого брендингу: сутність та особливості управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 157-163
1621126
  Комісаренко Дмитро Юрійович Формалізоване проектування природно-мовних діалогових комп"ютерних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.05.02 / Комісаренко Д.Ю.; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 2001. – 19 с.
1621127
  Сорока Т.В. Формалізований аналіз лексичної семантики як спосіб дослідження аксіологічного знання // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 335-339. – ISBN 978-617-7132-02-07
1621128
  Воробець С.Й. Формалізований опис бізнес-моделі як основа створення ефективної системи цільового управління підприємством / С.Й. Воробець, П В. Кічор, О.Л. Мищишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 198-204. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1621129
  Корольов В.М. Формалізований опис процесу закидання елементу, що тралить натяжні датчики цілі вибухонебезпечних предметів / В.М. Корольов, В.І. Кривцун, О.В. Агеєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2023. – Вип. № 78. – С. 63-70. – ISSN 2524-0056


  В наслідок агресії російської федерації в 2014 року, а також широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року Україна опинилася найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами країною світу. Актуальність питання розвідки та розмінування місцевості ...
1621130
  Широков К.В. Формалізований підхід до опису словозмінних процесів у турецькій лексичній системі // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 126-133. – Бібліогр.: с. 126-127, 131, 133. – ISSN 0027-2833


  У статті розглянуто принципи побудови словозмінної класифікації слів турецької мови. Досліджено формальну структуру словозміни для турецького іменника та виведено відповідні парадигматичні формули. Для турецького іменника виділено й описано множину ...
1621131
  Клименко Н.Ф. Формалізовані основи семантичної класифікації лексики / Н.Ф. Клименко, М.М. Пещак, І.Ф. Савченко ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1982. – 250 с.
1621132
  Клековкін О.Ю. Формалісти // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 212-219. – ISBN 978-966-136-114-9
1621133
  Моклиця М. Формалістичні методи віршознавчих студій // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 168-177. – ISSN 2304-9383
1621134
  Кавун Л. Формалістичні шукання в українській літературі 20-х років XX століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 18-23. – (Філологічні науки)


  У статті йдеться про формалістичні шукання в українській літературі 20-х років XX ст., зокрема аналізуються літературознавчі дослідження М. Хвильового, М. Йогансена, Г. Майфета та І. Айзенштока
1621135
  Налбандян А.Б. Формальдегид - материал для пластмасс / А.Б. Налбандян, Н.С. Ениколопян. – Москва : АН СССР, 1959. – 70 с.
1621136
  Уокер Д.Ф. Формальдегид / Д.Ф. Уокер. – Москва : Госхимиздат, 1957. – 608 с.
1621137
  Какарека С.В. Формальдегид в атмосферном воздухе городов // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 82-89 : рис., табл. – Библиогр.: 40 назв. – (Географическая ; № 5). – ISSN 0373-2444
1621138
  Орлов Е.И. Формальдегид, его добывание, свойства и применение / Е.И. Орлов. – 2-е изд., доп. – Ленинград : ОНТИ Химтеорет, 1935. – 448 с.
1621139
  Степурко С.І. Формальна визначеність та юридичний зміст принципу рівності сторін у цивільному судочинстві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 71-75. – (Правознавство ; Вип. 478)
1621140
  Жорнова О.І. Формальна і неформальна освіта як подвійний ресурс розвитку нематеріальної культурної спадщини // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : IV Міжнар. наук.-практ. конф.-фестиваль, 20-21 трав. 2021 р. : тези допов. / EFFE AWARD, Асоц. європ. фестивалів "Європа підтримує фестивалі - фестивалі пітримують Європу" ; М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв [та ін. ; відп. ред.: Х.В. Плецан]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. – С. 61-64. – ISBN 978-966-602-330-1
1621141
  Погиба Л.Г. Формальна і семантична структура множинних дієслів з префіксом пере // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1987. – Вип. 14. – С . 80-83
1621142
  Барчук В. Формальна і функціонально-семантична співвіднесеність категорій часу та способу // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 4. – С. 77-84. – Бібліогр.: Літ. : С. 84-85; 12 поз. – ISSN 1682-3540
1621143
  Кузьменко Д. Формальна класифікація парадигм і синтез словоформ англійського іменника (для системи українсько-англійського автоматичного перекладу) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 142-144
1621144
  Кульчицький І.М. Формальна модель відображення семантичних характеристик у словниках / І.М. Кульчицький, М.О. Лукач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 298-305. – ISSN 0321-0499
1621145
  Бернацька С.М. Формальна організація синтаксичних конструкцій із модальним значенням можливості в сучасній українській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 187-194
1621146
  Гаврилюк А.М. Формальна освіта в межах спеціальності 242 "Туризм" у Київському національному університеті культури і мистецтв щодо популяризації нематеріальної культурної спадщини в умовах сталого розвитку // Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : IV Міжнар. наук.-практ. конф.-фестиваль, 20-21 трав. 2021 р. : тези допов. / EFFE AWARD, Асоц. європ. фестивалів "Європа підтримує фестивалі - фестивалі пітримують Європу" ; М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв [та ін. ; відп. ред.: Х.В. Плецан]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. – С. 24-27. – ISBN 978-966-602-330-1
1621147
  Письменський Є. Формальна підстава застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 79-83
1621148
  Верба-Сидор Формальна сепарація як умова розірвання шлюбу в законодавстві Литви та Мальти / Верба-Сидор, У.Б. Воробель // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 183-194. – ISSN 2524-0323
1621149
  Верба-Сидор Формальна сепарація як умова розірвання шлюбу у законодавстві держав-учасниць Європейського Союзу (Данія, Ірландія та Італія) / Верба-Сидор, У. Воробель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-24. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано законодавчі положення інституту сепарації тих держав-учасниць ЄС, що обрали для себе модель правового регулювання сепарації, відповідно до якої визнається безпосередня залежність розірвання шлюбу від сепарації, тобто той із подружжя, хто ...
1621150
  Василенко А. Формальна сторона податкових перевірок // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 95-101.
1621151
  Козловський В.В. Формальна структура та інтерпретація деяких перформативних висловлювань (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 178-182
1621152
  Гончаров А.Ю. Формальна та неформальна парадигми в теорії аргументації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-18. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Метою цієї статті є порівняльний аналіз формальної та неформальної парадигм в теорії аргументації.
1621153
  Шевчук С. Формальна та органічна характеристика принципу верховенства права: до нових методів тлумачення Конституції // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 56-68


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
1621154
  Васильчук В.О. Формальна та реальна справедливість у концепції прав людини // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.154-157. – ISBN 966-568-656-9
1621155
  Бортник Н.М. Формальная и семантическая структура глаголов со сложной основой в современном немецком языке (модель "существительное + глагол") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бортник Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 16 с.
1621156
  Бортник Н.М. Формальная и семантическая структура глаголов со сложной основой в современном немецком языке (модель "существительное+глагол") : Дис. ... канд. филол наук: / Н.М. Бортник ; КГУ, Кафедра иностр. языков естеств. фак-тов. – Киев : [Б. и.], 1972. – 184, XXVII л.
1621157
  Яковенко Сергей Радионович Формальная и семантическая структура словообразовательных гнезд глаголов чувственного восприятия в русском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яковенко Сергей Радионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 191л. – Бібліогр.:л.174-191
1621158
  Яковенко Сергей Радионович Формальная и семантическая структура словообразовательных гнезд глаголов чувственного восприятия в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яковенко Сергей Радионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1621159
  Яковенко Сергей Радионович Формальная и семантическая структура словообразовательных гнезд глаголов чувственного восприятия в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яковенко Сергей Радионович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1621160
  Зятковская Р.Г. Формальная и функциональная структура слова / Р.Г. Зятковская. – Калинин, 1983. – 76с.
1621161
   Формальная логика. – Ленинград : ЛГУ, 1977. – 357 с.
1621162
   Формальная логика и методология науки. – М, 1964. – 302с.
1621163
  Целищев В.В. Формальная онтология и номиналистическая семантика в философии математики Бертрана Рассела // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 2 (61). – С. 14-32. – ISSN 1560-7488
1621164
  Савкин П.Д. Формальная онтология как теория предметов: точки соприкосновения идей Э. Гуссерля и А. Мейнонга // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – К 70-летию воссоздания философского ф-та в структуре Моск. ун-та. – С. 13-32. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1621165
  Шабуров А.С. Формальная определенность права : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Шабуров А.С.; Свердловск. юрид. н-т. – Свердловск, 1973. – 26л.
1621166
  Леоненко Л.Л. Формальная семантика для "минимального" исчисления языка тернарного описания // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 37-53. – ISBN 978-966-318-900-0
1621167
  Куслий П.С. Формальная семантика и естественный язык // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 105-117. – ISSN 0042-8744
1621168
  Архангельська А.М. Формальне вираження категорії маскулінності: взаємодія родової редистрибуції і родової транспозиції // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 29-42. – ISSN 0027-2833
1621169
  Вялікова О.О. Формальне моделювання креолізованого віршованого тексту на матеріалі шахопоезії А.К. Мойсієнка // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 7-14. – ISSN 2077-804X
1621170
  Максимюк О.Д. Формальне обгрунтування принципу невідворотності юридичної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 50-55. – ISSN 1563-3349
1621171
  Гапоненко В.А. Формальне розуміння демократії в Україні як перешкода трансформаційних процесів // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2012. – № 1/2/3/4. – С. 33-35. – ISSN 0868-8117
1621172
  Моштак О.В. Формальне та лексико-семантичне засоботворення іменників зі значенням пейоративності // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 264-268. – Бібліогр.: Літ.: с. 268; 16 назв


  У статті розглядаються структурні та лексико-семантичні особливості пейоративних лексем. За способом відображення певних негативних рис виділяються формальна, семантична та асоціативна групи пейоративів. The article envisages structural, lexical ...
1621173
  Волощук М.Б. Формальне та неформальне навчання в умовах інклюзивної освіти // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 215-217. – ISBN 978-966-654-490-5
1621174
  Свиридюк О. Формальне, неформальне та інформальне навчання іноземним мовам // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 150-157. – ISSN 2307-4914
1621175
  Назимко Єгор Формальний елемент підстави застосування умовно - дострокового звільнення від відбування покарання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 126-128.
1621176
  Суддя А.М. Формальний і семантичний аспекти симетрії та асиметрії контекстуальних синонімів-прикметників // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 181-186
1621177
  Дуцяк І. Формальний критерій логічної істинності висловів природної мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.51-61. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1621178
  Шитик Л. Формальний синкретизм займенниково-співвідносних складнопідрядних речень з асемантичним "те" // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 118-121. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1621179
  Журавльова Г.С. Формальні аспекти змісту принципу рівності в конституційному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 75-80. – ISSN 2219-5521
1621180
  Варій М.Й. Формальні групи військового підрозділу: соціально-психологічний аспект : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 32с.
1621181
  Николюк Д.А. Формальні джерела права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 81-88. – ISSN 1563-3349
1621182
  Ущаповський Ю.В. Формальні інституції в українській економічній думці класичного періоду // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 184-196. – ISBN 978-966-683-540-9
1621183
  Ущаповський Ю.В. Формальні інституції у дослідженнях К. Гаттенбергера і В. Левитського // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 227-235. – ISBN 978-966-683-540-9
1621184
  Мелентьєва О.В. Формальні методи побудови діаграм логістичних бізнес-процесів // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів : міжнар. н.-вироб. журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Вашпанов Ю.О., Герега А.М. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Vol. 8, iss. 4. – С. 30-35. – ISSN 2312-3125
1621185
  Буй Д.Б. Формальні методи розробки программного забезпечення Z, B, VDM: порівняльний аналіз / Д.Б. Буй, О.М. Колегаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 96-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1621186
   Формальні методи специфікації програм : навч. посібник / [А.Ю. Дорошенко, К.А. Жереб, Є.В. Іванов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 310-332. – ISBN 978-966-439-990-3
1621187
  Самбор М. Формальні міркування, як підстава для відмови у скасуванні рішення суду, у світлі принципу справедливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-37. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання справедливості під час ухвалення рішень суду за апеляційними та касаційними скаргами. Досліджуються формальні міркування, їх справедливість у обґрунтуванні відмови в задоволенні позовних вимог, їх місце у контексті ...
1621188
  Шишацька О.В. Формальні моделі баз даних та багатозначні логіки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Шишацька Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1621189
  Шишацька О.В. Формальні моделі баз даних та багатозначні логіки : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Шишацька Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 203 арк. – Додатки: арк. 151-203. – Бібліогр.: арк. 132-150
1621190
  Загудаєва О.А. Формальні моделі діалогу-переконання та їх використання у моделюванні юридичної аргументації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 145-148. – ISSN 2076-1554
1621191
  Гаджиєв В.В. Формальні моделі ігор у логіко-філософському знанні // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 17-18
1621192
  Фабунмі С.К. Формальні моделі клієнт-серверних в композиційних мовах паралельного програмування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Фабунмі Сунмаде Кунле ; Київ. нац. ун-т ім. Тераса Шевченка. – Київ, 2019. – 161 арк. – Бібліогр.: арк. 140-161
1621193
  Фабунмі С.К. Формальні моделі клієнт-серверних систем в композиційних мовах паралельного програмування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Фабунмі Сунмаде Кунле ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1621194
  Жулькевська О.В. Формальні моделі соціальних мереж в системі методів мережевого аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 16-21. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Розглянуто класифікації методів мережного аналізу. Дано стислий огляд чотирьох груп формальних моделей соціальних мереж: центральності та престижу, зв"язаних підгруп. позицій та ролей, автономії.
1621195
  Четвериков Григорій Григорович Формальні моделі та методи синтезу швидкодіючих багатозначних структур мовних систем : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.23 / Четвериков Г.Г.; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – Бібліогр.: 49 назв
1621196
  Баданова Є. Формальні підстави співробітництва України з міжнародним кримінальним судом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 103-104
1621197
  Корж К.М. Формальні позитивні санкції як механізм соціальної регуляції поведінки: соціологічна діагностика // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 40-46. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статті розглянуто проблеми соціального контролю та регуляції поведінки суб"єктів суспільних відносин через механізм соціальних санкцій. Основну увагу приділено позитивним правовим (юридичним) соціальним санкціям - заохоченням. Визначені сутнісні ...
1621198
  Назарук О.Т. Формальні проблєми Української державності : Герб, монетна одиниця, військовий однострій, і стяги / Осип Назарук д-р. – Київ : Вид. "Вернигора" ; [Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва М.Т. Коpчак-Hовицького], 1918. – 32 с.


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
1621199
  Пермяков О.Ю. Формальні процедури формування сценаріїв при стратегічному плануванні в задачах вибору позиції військово-морських об"єктів / О.Ю. Пермяков, С.В. Лєнков, А.М. Берназ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 68-70. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються отримані конструктивні формальні процедури формування сценаріїв при стратегічному планування, що надалі можуть бути використані для розробки інструментальних засобів підтримки процедур стратегічного планування. This article ...
1621200
  Проценко В.С. Формальні специфікації мов програмування : Навчальний посібник / В.С. Проценко, П.Й. Чаленко. – Київ : Либідь, 1994. – 184с. – ISBN 5-325-00485-9
1621201
  Ільман В.М. Формальні структури та їх застосування : монографія / В.М. Ільман, В.В. Скалозуб, В.І. Шинкаренко ; М-во транспорту та зв"язку України ; Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, 2009. – 206 с. : іл. – Бібліогр.: с. 199-205. – ISBN 978-966-8471-43-8
1621202
   Формальні та адаптивні методи конструювання високопродуктивних паралельних програм / [П.І. Андон, А.Ю. Дорошенко, В.Г. Акуловський та ін.] ; НАН України, Ін-т програм. систем. – Київ : Наукова думка, 2023. – 310, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 298-307. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1809-9
1621203
  Сулаєва Н. Формальні та неформальні ознаки художньої освіти на теренах України від Київської Русі до 1917 року // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 152-159. – ISSN 2307-4906
1621204
  Цувіна Т. Формальні та субстантивні концепції верховенства права в сучасному дискурсі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 197-204. – ISSN 2663-5313
1621205
  Клименко Н. Формально-граматична і семантична структура категорії роду іменника в новогрецькій та східнослов"янських мовах // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія : зб. наук. праць : [у 2 ч.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. та наук. ред.: В.Ф. Чемес]. – Київ : Київський університет, 2001. – Ч. 1. – С. 532-538. – ISBN 966-594-325-1
1621206
  Шевчук Інна Леонідівна Формально-граматична і функціонально-семантична стратифікація імперативних конструкцій в українській мові 16-18 ст. : Дис. ... канд.філологічних наук:10.02.01 / Шевчук І. Л.; КНУТШ;. – Київ, 2005. – 205л. – Бібліогр.: л.175-205
1621207
  Шевчук Інна Леонідівна Формально-граматична і функціонально-семантична стратифікація імперативних конструкцій в українській мові ХVI-XVII ст. : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук: 10.02.01 / Шевчук І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1621208
  Білецька О.В. Формально-граматична організація трикомпозитів у сучасній німецькій мові (крізь призму з"єднувальних елементів) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 59-68. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2075-2970
1621209
  Коваль Л. Формально-граматичні вияви простого головного компонента узагальнено-особового речення в українській мові // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 26. – С. 85-90. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1621210
  Рожавин М. Формально-грамматическая и семантико-грамматическая категория рода (на материале русского и английского языков) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 162-173. – ISBN 966-581-102-9
1621211
  Иваницкая Н.Л. Формально-грамматическая и семантико-синтаксическая структура простого предложения (на мат. двусоставных предлож. современного укр. лит. языка) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Иваницкая Н. Л. ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1986. – 46 с.
1621212
  Білас І. Формально-догматична концепція права Габріеля Шершеневича // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 403-405. – ISBN 966-7251-18-7


  Поєднання формально-догматичного підходу і філософського позитивізму втілилося в концепції права і держави Габріеля Шершеневича (1863-1912). Шершеневич вважав, що держава - єдине джерело права, а право - творіння держави і його функція. Він твердив, що ...
1621213
  Резаненко Владимир Федорович Формально-змістові взаємозв"язки елементів сучасної ієрогліфічної писемності : Дис... канд. філол.наук: 10.02.15 / Резаненко Владимир Федорович; КУ. – Київ, 1996. – 392л.
1621214
  Резаненко Володимир Федорович Формально-змістові взаємозв"язки елементів сучасної ієрогліфічної писемності : Автореф... доктора філол.наук: 10.02.15 / Резаненко Володимир Федорович; Київський ун-т ім. Шевченка. – К., 1996. – 36л.
1621215
  Дмитрієв В.Ю. Формально-кольорові уявлення як засіб відображення і корекції особистісних станів дитини / В.Ю. Дмитрієв, С.Г. Оскірко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.53-63. – (Психологічні науки)
1621216
  Шестаков Вячеслав Анатольевич Формально-логическая структура атрибуции культурных ценностей // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С. 64-68. – ISSN 2073-9702


  Атрибуція - визначення достовірності, автентичності художнього твору, його автора, місця й часу створення на підставі аналізу стилістичних і технологічних особливостей
1621217
  Подорожна Т.С. Формально-логічні підстави для формування законодавчих дефініцій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 22-25. – (Право. Економіка. Управління)
1621218
  Криконюк К. Формально-морфологічний підхід до вивчення сучасного перського словотвору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 39-44. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1621219
  Вербіцька О.І. Формально-онтологічний аспект гештальту у свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1621220
  Слободянюк Г. Формально-організаційні тенденції психологічної підготовки студентів-педагогів у закладах вищої освіти України // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 3 (180). – С. 21-31. – (Психологія. Медицина). – ISSN 2311-8466
1621221
  Овчаренко В.М. Формально-семантическая структура английских научно-технических терминов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Овчаренко В.М. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 20 с.
1621222
   Формально-семантические корреляции языковых единиц : Сборник научных трудов. – Киев : УМК ВО, 1989. – 232с.
1621223
  Шумова Н.С. Формально-семантические характеристики глаголов, заимствованных в английский язык из латыни в эпоху Возрождения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шумова Н.С.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 22л.
1621224
  Костюшкина Г.М. Формально-семантическое выделение некоторых видов придаточних предложений во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Костюшкина Г. М.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 24л.
1621225
  Терещенко В.І. Формально-семантична класифікація міжмовних омонімів та паронімів у системі повнозначних частин мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 186-190.
1621226
   Формально-семантична реалізація суфіксальних морфем української мови / А.М. Вечірко, Ю.М. Тищук, О.В. Олехнович, О.С. Яковенко // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 245-246. – ISBN 978-966-96911-8-7
1621227
  Карпіловська Є.А. Формально-семантична стратифікація та функціонально-стильова диференціація в українській мові початку XXI ст. / Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Ю.В. Романюк // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (80). – С. 24-48. – ISSN 1682-3540
1621228
  Косицький М.М. Формально-семантична структура категорії способу у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 315-320
1621229
  Чубань Т.В. Формально-семантичні ознаки головних членів речення (на матеріалі поеми Лесі Українки "У пущі") / Т.В. Чубань, Л.В. Кардаш // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – С. 84-93. – (Серія "Філологія" ; вип. 34). – ISSN 2309-1517
1621230
  Харчіладзе Дарія Володимирівна Формально-семантичні особливості композитів VN- структури у сучасній італійській мові. : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Харчіладзе Дарія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 150л. – Бібліогр.:л.137-150
1621231
  Харчіладзе Д.В. Формально-семантичні особливості композитів VN-структури у сучасній італійській мові. : 10.02.05. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук. / Харчіладзе Д.В.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 18 с.
1621232
  Харчіладзе Д.В. Формально-семантичні особливості композиторів УN- структури у сучасній італійській мові. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.05 / Харчіладзе Д.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 18л.
1621233
  Гуйванюк Н.В. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць / Н.В. Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 1999. – 335, [1] с. – Бібліогр.: с. 301-333. – ISBN 966-568-188-5
1621234
  Кхеліл О.І. Формально-синтаксична характеристика умовного сполучника домінантного типу у середньоанглійській мові // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 3. – С. 47-56. – ISSN 2077-804X
1621235
  Олійников В. Формально-синтаксичні ознаки реченнєвих побудов зі звертаннями (на матеріалі богослужбових текстів (акафістів) Української православної церкви) // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 121-131. – ISSN 2311-5165
1621236
  Степаненко Ю.Н. Формально-содержательные трансформации в украинском переводе поэмы А.С. Пушкина "Руслан и Людмила" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 415-417. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1621237
  Локота О.П. Формально-структурний аналіз дипломатичної термінології сучасної турецької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 73-79. – Бібліогр.: Літ.: с. 79; 12 назв
1621238
  Теличко В.О. Формально-структурні параметри англомовних професійних і непрофесійних інтернет-форумів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 381-387
1621239
  Афасижев М.Н. Формально-структурные разновидности в искусстве модернизма / М.Н. Афасижев, А.А. Оганов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 57-72. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1621240
  Kusznir Oksana Формально-тематичні горизонти малої прози у журналі "Дукля" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2019. – R. 20, nr. 1 (42). – P. 45-58. – ISSN 1640-7806
1621241
  Добрушина Т. Формально-філософська структура "Октостихів" Ярослава Івашкевича // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 415-425. – ISBN 966-95452-4-3
1621242
  Жигун Т.В. Формально-функціональні параметри інтерфіксів у сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Жигун Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1621243
  Жигун Т.В. Формально-функціональні параметри інтерфіксів у сучасній українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Жигун Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 228 арк. – Бібліогр.: арк. 200-228
1621244
   Формально-эвристические методы прогноза нефтегазоносности. – Минск, 1978. – 132с.
1621245
  Пацурія Н. Формально-юридичні джерела страхового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-21. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання визначення змісту та видів формально-юридичних джерел страхового права. В статье исследуются вопросы определения содержания и видов формально-юридических источников страхового права. This article investigates the ...
1621246
  Мельник І. Формально елементарні прості речення з одновалентними відприкметниковими дієслівними аналітичними синтаксичними транспозитами (на матеріалі поетичних творів Тараса Шевченка) // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 308-318. – ISSN 2304-9383
1621247
  Косович В. Формально невизначені терміни як засіб правового впливу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 25-31. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
1621248
  Афаунова О.А. Формальное двуязычное распознавание грамматических образов : Автореф... кандидат филол.наук: 10.02.04 / Афаунова О.А.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 19л.
1621249
  Карпунин В.А. Формальное и интуитивное в математическом познании / В.А. Карпунин. – Л., 1983. – 151с.
1621250
  Тамбовцев В.Л. Формальное и неформальное в управлении экономикой / В.Л. Тамбовцев. – М, 1990. – 92с.
1621251
  Петренко А.И. Формальное конструирование электронно-вычислительной аппаратуры / А.И. Петренко, А.Я. Тетельбаум. – М, 1979. – 256с.
1621252
  Чулков Георгий Олегович Формальное описание и комплексаня оценка условных графических обозначений для изображения схем пневмоавтоматики : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01 / Чулков Георгий Олегович; КИСИ. – К., 1985. – 24л.
1621253
  Уварова Т.Г. Формальное описание операционного языка для семантических сетей / Т.Г. Уварова, Л.Л. Лифшиц. – М, 1987. – 33с.
1621254
   Формальное описание структуры естественного языка. – Новосибирск, 1980. – 175с.
1621255
  Белопольская А.Р. Формальное определение типов сочинения (und oder) / А.Р. Белопольская, М.В. Стратилатова, А.Б. Ковригин ; АН СССР, Ин-т научной информации. – Москва : [б. и.], 1961. – 12 с.
1621256
   Формальное представление лингвистической информации. – Новосибирск, 1982. – 150с.
1621257
  Горбунов Ю.И. Формальное распознавание значений предлогов французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Горбунов Ю. И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 23л.
1621258
  Жилина Вера Анатольевна Формальность как сущностная черта идеологического отражения мира // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 8-12. – ISSN 2073-9702
1621259
  Харабет Я.К. Формальные аспекты теории причинности Яна Лукасевича // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 129-130
1621260
  Гладкий А.В. Формальные грамматики и языки / А.В. Гладкий. – Москва : Наука, 1973. – 368с.
1621261
  Гроздена Христова Тодоровна Формальные групповые законы эллиптических кривых над локальным полем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Гроздена Христова Тодоровна; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1973. – 7л.
1621262
  Колывагин Виктор Александрович Формальные группы и символ норменного вычета : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Колывагин Виктор Александрович; МГУ, Мех.-мат. ф-т. – М., 1980. – 16л.
1621263
  Меркель В. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях / В. Меркель, А. Круассан // Политические исследования .ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.6-17. – ISSN 0321-2017
1621264
   Формальные и семантические аспекты слова. – Калинин, 1989. – 128с.
1621265
  Каспаров Г.А. Формальные методы проектирования / Г.А. Каспаров. – Л., 1977. – 84с.
1621266
  Буй Д.Б. Формальные методы разработки программного обеспечения / Д.Б. Буй, А.М. Колегаев // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 5 (69). – С. 40-44. – ISSN 1814-4225


  В статье рассматриваются основные концепции, которые легли в основау В метода и Event-В. Описан процесс построения абстрактных машин и определения их характеристик с использованием структур В метода.
1621267
  Кириленко К.И. Формальные механизмы синтаксического анализа. / К.И. Кириленко. – К., 1986. – 119с.
1621268
   Формальные модели параллельных вычислений. – Новосибирск, 1988. – 166 с.
1621269
  Вальковский В.А. Формальные модели параллельных программ и вычислений / В.А. Вальковский. – Новосибирск, 1984. – 88с.
1621270
  Гутчин И.Б. Формальные нейроны в бионике / И.Б. Гутчин. – Москва, 1967. – 62с.
1621271
  Новинский В.П. Формальные средства построения информационных моделей в АСУ. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Новинский В.П.; КПИ. – К., 1986. – 16л.
1621272
  Лисовик Л.П. Формальные языки и трансдьюсеры / Л.П. Лисовик. – Киев : Феникс. – ISBN 966-651-283-1 9 (т.2)
Т. 2, кн. 1 : Вычисления над размеченными деревьями. – 2006. – 400 с.
1621273
  Смирнов В.А. Формальный вывод и логические исчисления. / В.А. Смирнов. – Москва, 1972. – 271с.
1621274
   Формальный и содержательный аспекты предложения в германских языках. – Горький, 1988. – 134с.
1621275
  Багрий А.В. Формальный метод в литературе : библиография / А.В. Багрий. – Владикавказ : Тип. 1-й Владикавказской артели инвалидов-печатников, 1924. – 270 с.
1621276
  Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении : Критическое введение в социологическую поэтику / П.Н. Медведев. – Ленинград : [Прибой] : [тип. Госуд. изд-ва Печатный двор], 1928. – 232с. – (Вопросы методологии и теории языка и литературы. Сборники и монографии / РАНИОН. Науч.-исследоват. инст-т сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока)
1621277
  Медведев П.Н. Формальный метод в литературоведении : Критическое введение в социологическую поэтику / П.Н. Медведев. – Ленинград : [Прибой] : [тип. Госуд. изд-ва Печатный двор], 1928. – 232с. – (Вопросы методологии и теории языка и литературы. Сборники и монографии / РАНИОН. Науч.-исследоват. инст-т сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока)
1621278
  Дабагян Н.В. Форманиферы верхнего мела Утесовой и Мармрошской зон Восточных Карпат : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Дабагян Н.В.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1964. – 20л.
1621279
  Мукан В. Форманти "Драми абсурду" у п"єсі Миколи Куліша "Народний Малахій" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 219-222
1621280
  Руколянська Н.В. Формантна типологія прізвищ Гуляйпільщини // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 72-82. – ISSN 2305-3852


  У статті досліджується типологія формантів прізвищ суч. Гуляйпільського краю (на матеріалі словника антропонімії, укладеного проф. В.О. Горпиничем). На основі проведеного аналізу виявлено найпоширеніші прізвищеві суфікси, частоту їх уживання, ...
1621281
   Формат бібліографічного запису (книги та серіальні видання) : Структура. – Київ : НБУВ, 1998. – 88 с. – ISBN 966-7499-00-6
1621282
  Харченко А.С. Формат і масштаби карт першого тома Національного атласа УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 41-44 : Табл., рис. – (Географії ; Вип. 10)
1621283
  Макущенко М.О. Формат інфотеймент: американський досвід і українські реалії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 72-77. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1621284
  Пересоляк Р. Формат кадастрового файла обміну версії 2.0 / Р. Пересоляк, Т. Мартинюк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 104-109 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1819-1339
1621285
   Формат наукових змагань – звичний для КНУ. Його викладачі й студенти - активні учасники олімпіадного руху для школярів - невтомно плекають юні таланти не лише в стінах Університету / Б. Рубльов, А. Анікушин, Ю. Кравченко, Н. Шевченко, О. Хиля, В. Москвіна, Д. Мілохов // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 1, 5


  Історичний факультет приймав учасників ІІІ Всеукраїнської олімпіади "Іспанія та латиноамериканський світ". Один із організаторів цього інтелектуального змагання для учнів старших класів – Центр латиноамериканських та іберійських студій "Casa ...
1621286
  Захарчук Т.В. Формат описания научной школы в библиографоведении как способ ее характеристики // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Рос. книжная палата. – Москва, 2013. – № 1 (384). – С. 43-49. – ISSN 0869-6020


  Рассматриваются основные аспекты описания деятельности научной школы в библиографической науке. Предлагается формат описания научной школы, разработанный с учетом трехаспектного подхода к научной деятельности и специфики научной школы в ...
1621287
  Лисицкая Е. Формат преподавания английского языка в юридическом вузе // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 268-273
1621288
  Гоян О.Я. Формати "громадське радіо" і "розмовне радіо" в українському ефірі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 70-71
1621289
  Шкляр В.І. Формати національної ідентичності ЗМІ / В.І. Шкляр, О.М. Гриценко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 134-136
1621290
  Галата Я. Формати нормандського формату // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 48). – С. 1-2


  "До очікуваної і розрекламованої багатьма ЗМІ паризької зустрічі у так званому «нормандському форматі» залишається трохи більше тижня. При цьому багато спостерігачів усе ще не мають твердої впевненості, що така зустріч справді відбудеться. Передусім ...
1621291
  Федірко О. Формати підтримки локальної інноваційної бізнес-діяльності в європейських країнах // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 99-118. – ISSN 1811-9824
1621292
  Гоян О. Формати радіостанцій. Організація бізнес-плану ефірної діяльності / Олесь Гоян, Віта Гоян // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 137-148. – (Журналістика ; Вип. 3)
1621293
  Смолін І.В. Формати стратегічної передбачуваності змін зовнішнього середовища організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-24. – Бібліогр.: на 2 пункта. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання передбачуваності змін у позаорганізаційному просторі з урахуванням об"єктивних характеристик рі-вня стабільності середовища і суб"єктивних аналітико-прогностичних можливостей організації. Запропоновано метод бага-томірного матричного ...
1621294
  Борн Г. Форматы данных / Г. Борн. – Київ : Ирина, 1995. – 472с. – (Для пользователя). – ISBN 5-87685-023-3
1621295
  Борн Г. Форматы данных : пер. с нем. / Г. Борн. – Киев : Торгово-издательское бюро BHV, 1995. – 780 с.
1621296
  Крыштановская О.В. Форматы российской власти // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 1 (115). – С.27-34. – ISSN 0321-2017
1621297
  Кенцл Т. Форматы файлов Internet / Т. Кенцл. – Санкт-Петербург : Питер, 1997. – 320с. – ISBN 5-88782-198-1
1621298
  Сван Т. Форматы файлов Windows / Т. Сван. – V, 1995. – 288с.
1621299
   Форматы электронных книг // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 6 (26). – С. 69. – ISSN 2072-3849
1621300
   Форматы электронных учебных материалов "Новые технологии в образовании" / О.В. Третяк, Ю.С. Жарких, Ю.В. Рудник, А.П. Сегеда // Форматы электронных учебных материалов "Новые технологии в образовании". Международный симпозиум
1621301
  Шеметков Л.А. Формации алгебраических систем. / Л.А. Шеметков, А.Н. Скиба. – Москва : Наука, 1989. – 252 с.
1621302
   Формации гидротермально измененных пород и их отношение к рудам. – Владивосток, 1978. – 156с.
1621303
  Эдельштейн И.И. Формации гипергенных кобальт-железоникелевых руд. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.14 / Эдельштейн И.И.; АН СССР.Ин-т геол. и геофиз. – Новосибирск, 1982. – 33л.
1621304
  Клюйков Р.С. Формации глобальной экономической системы / Р.С. Клюйков, С.Ф. Клюйков // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – 100-річчю Калошина М.О. присвячується. – С. 173-177. – (Економічні науки ; Вип. 21). – ISBN 966-604-012-3
1621305
   Формации горючих сланцев. – Таллин, 1973. – 160с.
1621306
  Шужанов В.М. Формации девона / В.М. Шужанов. – Алма-Ата, 1984. – 224с.
1621307
   Формации железистых кварцитов Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1977. – 131с.
1621308
  Елисеев А.И. Формации зон ограничения северо-востока Европейской платформы : (поздний девон и карбон) / А.И. Елисеев. – Ленинград : Наука, 1978. – 204с.
1621309
  Лукин А.Е. Формации и вторичные изменения каменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины в связи с нефтегазоносностью : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 127 / Лукин А.Е. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1970. – 34 с. – Бібліогр.:с.32-34
1621310
  Лукин А.Е. Формации и вторичные изменения каменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадны в связи с нефтегазоносностью / А.Е. Лукин. – М., 1977. – 102с.
1621311
  Колий Виталий Демьянович Формации и геологические условия образования нижнепротерозойского метакарбонатно-терригенного комплекса Тетеревского прогиба (Укр. щит) : Автореф... канд. геолого-минералогическихнаук: 04.00.02 / Колий Виталий Демьянович; Львовский гос.университет им. Ивана Франко. – Львов, 1984. – 22л.
1621312
  Федоров Д.Л. Формации и нефтегазоносность подсолевого палеозоя окраинных впадин Европейской платформы. / Д.Л. Федоров. – М., 1979. – 169с.
1621313
  Шехоркина А.Ф. Формации и рудоносность нижнего кембрия хреба Джагды (Хабаровский край) / А.Ф. Шехоркина. – М., 1976. – 200с.
1621314
   Формации и социально-классовые структуры. – М, 1985. – 317с.
1621315
  Синюков В.И. Формации и структура Восточно-Сихотэ-Алинского вулканогенного пояса / В.И. Синюков. – М, 1986. – 156с.
1621316
  Кириллова Г.Л. Формации и тектоника Джагдинского звена Монголо-Охотской складчатой области. / Г.Л. Кириллова, М.Т. Турбин. – М., 1979. – 116с.
1621317
  Белый В.Ф. Формации и тектоника Охотско-Чукотского вулканогенного пояса / В.Ф. Белый ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Сев.-Вост. комплекс. НИИ. – Москва : Наука, 1978. – 213 с. : ил. + 1 отд. л. карт. – Библиогр.: с. 206-212
1621318
  Солошенко И.И. Формации и тектонические структуры Восточного Алтая : Автореф. дис. ... геол.-минералог. наук : 04.00.01 / Солошенко И.И. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1988. – 22 с.
1621319
   Формации и фации верхнемеловых и кайнозойских магматических образований Центральной Камчатки. – М, 1968. – 180с.
1621320
  Подуфалова Валентина Дмитриевна Формации конечных групп с заданными свойствами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Подуфалова Валентина Дмитриевна; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. государств. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 8л.
1621321
  Шеметков Л.А. Формации конечных групп. / Л.А. Шеметков. – М., 1978. – 271с.
1621322
  Панков Ю.Д. Формации метасоматических железистых кварцитов / Ю.Д. Панков. – Москва : Наука, 1984. – 201с.
1621323
   Формации осадочных бассейнов. – М, 1986. – 247с.
1621324
  Леонтьев А.Н. Формации позднегерцинских редкометаллоносных гранитов и редкометальные пояса Прииртышья / А.Н. Леонтьев. – Москва : Недра, 1969. – 167с.
1621325
  Шехоркина А.Ф. Формации рифея и нижнего кембрия Ханкайского массива Приморья / А.Ф. Шехоркина. – М., 1966. – 96с.
1621326
  Домарев В.С. Формации рудных месторождений в истории земной коры / В.С. Домарев. – Ленинград : Недра, 1984. – 168с.
1621327
  Мусин Р.А. Формации рудных метасоматитов и металлогенические особенности Алмалыкского района / Р.А. Мусин. – Уфа, 1970. – 207с.
1621328
  Скиба А.Н. Формации с заданными системами -- замкнутых подформаций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Скиба А.Н.; Ин-т математики АН БССР. – Минск, 1981. – 12л.
1621329
  Санин Б.П. Формации свинцово-цинковых месторождений Восточного Забайкалья / Б.П. Санин, Л.Д. Зорина. – М., 1980. – 195с.
1621330
  Санин Б.П. Формации свинцово-цинковых месторождений Восточного Забайкалья. / Б.П. Санин, Л.Д. Зорина. – М, 1980. – 195с.
1621331
   Формации юрских палеоседиментационных бассейнов Узбекистана и их нефтегазоносность. – Ташкетн, 1990. – 291с.
1621332
   Формации, палеотектоника и нефтегазоносность палеозоя и мезозоя Туркменистана. – М, 1976. – 131с.
1621333
  Сизых В.И. Формации, тектоника и история геологического развития Олойской складчатой зоны. (Северо-Восток СССР). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.04 / Сизых В.И.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 24л.
1621334
  Чернышук В.П. Формационная зональность палеозоя северного склона Алайского хребта (Южный Тянь-Шань) и ее сопоставление со структурной зональлностью. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Чернышук В.П.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 23л.
1621335
  Костенко Н. Формационная систематизация вулканитов Альпийского складчатого пояса Восточной Европы по результатам петрохимических и геохимических данных методами математической статистики // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 19-22
1621336
  Беляев Г.М. Формационно-генетические типы гранитоидов / Г.М. Беляев, В.А. Рудник ; Всесоюз. н.-и. геол. ин-т. – Ленинград : Недра : Ленинградское отд-ние, 1978. – 168 с. : ил. + 1 отд. л. ил. – Библиогр.: с. 152-165 (306 назв.)
1621337
  Ермаков В.А. Формационное расчленение четвертичных вулканических пород / В.А. Ермаков. – М., 1977. – 223с.
1621338
  Шанцер А.Е. Формационные ряды наземного вулканического пояса (на примере позднего кайнозоя Камчатки) / А.Е. Шанцер, Т.С. Краевая. – М., 1980. – 164с.
1621339
  Ивенсен Ю.П. Формационные типы древних золотоносных россыпей и методы их поисков / Ю.П. Ивенсен, В.И. Левин, С.В. Нужнов. – Москва : Наука, 1969. – 208с.
1621340
   Формационный анализ в нефтяной геологии. – М, 1981. – 174с.
1621341
  Мальцева А.К. Формационный анализ в нефтяной геологии. / А.К. Мальцева, Н.А. Крылов. – М., 1986. – 182с.
1621342
   Формационный анализ в системе категорий исторического материализма. – Свердловск, 1983. – 150с.
1621343
   Формационный анализ магматитов. – Свердловск, 1989. – 164с.
1621344
   Формационный анализ при средне- и крупномасштабных геологических исследованиях. – Л, 1988. – 159с.
1621345
  Филатов Е.И. Формационный анализ рудных месторождений / Е.И. Филатов, Е.П. Ширай. – Москва : Недра, 1988. – 142с.
1621346
  Лазаренков В.Г. Формационный анализ щелочных пород континентов и океанов. / В.Г. Лазаренков. – Ленинград : Недра, 1988. – 235с.
1621347
  Еганов Э.А. Формационный анализ: идеи, понятия, принципы, возможности / Э.А. Еганов. – Новосибирск, 1991. – 71с.
1621348
   Формационный метод в прогнозе и изучении месторождений горнохимического сырья. – Москва : Недра, 1974. – 205с.
1621349
  Срайылов Т. Формационный метод классификации метасоматических пород / Т. Срайылов. – Алма-Ата, 1978. – 101с.
1621350
  Лупанова Н.П. Формация магматических пород нижнего и среднего палеозоя. / Н.П. Лупанова. – М., 1975. – 191с.
1621351
  Шабынин Л.И. Формация магнезиальных скарнов / Л.И. Шабынин. – Москва : Наука, 1973. – 214с.
1621352
  Зимин С.С. Формация никеленосных роговообманковых базитов Дальнего Востока / С.С. Зимин. – Новосибрск : Наука, 1973. – 90c.
1621353
  Тогола Д. Формация щелочных базальтоидов юго-западных отрогов Чаткальского хребта (Средний Тянь-Шань). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.08 / Тогола Д.; Ташкент. Политехн. ин-т. – Ташкент, 1979. – 19л.
1621354
  Іванченко К.В. Формації венду Волині // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 19-24 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1621355
  Шумлянський Л.В. Формаційна належність та особливості речовинного складу дайок сублужного олівінового габро Волинського мегаблока Українського щита : загальна та історична геологія, корисні копалини, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 32-36 : Фото, рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглянуто геологічну будову, особливості петрографічного, петро- та геохімічного складів дайок сублужного олівінового габро, які набули розвитку в межах Волинського мегаблока УЩ. Показано їх зв"язок із мезопротерозойською траповою формацією, ...
1621356
  Пилипенко Г.М. Формаційний і цивілізаційний підходи: методологічні проблеми застосування // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 5-9.
1621357
  Берегова О.М. Формація "Нова опера" як феномен сучасного мистецтва // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 230-233. – ISBN 978-966-2241-65-5
1621358
  Нестеровський В.А. Формація рисунчастого кременю в Україні : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-43. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геологія ; вип. 18)


  Описано кореляційні утворення сіліцитів України, які виділені у самостійну каменесамоцвітну формацію. Найбільш цінною сировиною для каменерізних виробів є кремені осадочної субформації з карбонатних порід сеномантуронського віку.
1621359
  Бойченко І.В. Формація суспільно-економічна / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 388-390. – ISBN 966-642-073-2
1621360
  Якубів В.М. Формвання стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного бізнесу / В.М. Якубів, І.І. Боришкевич // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 144-153 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1562-0905
1621361
  Прокшин В.Г. Форме дай щедрую дань... / В.Г. Прокшин. – Уфа, 1972. – 104 с.
1621362
  Гриценюк Р. Формейшн в танцювальному спорті: техніко-композиційні особливості // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 40. – С. 83-88. – ISSN 2226-2180
1621363
  Шульга М.С. Форменні елементи крові при метаморфозі аксолотля в амблістому : Дис... канд. біол.наук: / Шульга М.С.; Перший Київ. мед. ін-тут. Каф. нормальної гістоембріології. – Київ, 1937. – 146л. – Бібліогр.:л.132-139
1621364
  Давыдов Александр Формерийки // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 222-223. – ISSN 1130-6545


  Жан Тардьё (1903-1995) — фран. поэт, драматург, эссеист, переводчик
1621365
  Мраткіна Т.П. Форми Google для організації освітнього процесу // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 17-18. – ISBN 978-617-639-211-8
1621366
  Малюга Л.Ю. Форми адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 147-154. – ISSN 2617-5967


  "У статті виявлено форми адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС. Охарактеризовано соціальне законодавство на предмет притаманності кожної із форм. Деталізовано специфіку апроксимації, імплементації, координації, уніфікації, ...
1621367
  Ярмакі Х.П. Форми адміністративно-наглядової діяльності міліції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 130-134. – ISSN 1563-3349
1621368
  Риженко І.М. Форми адміністративно-правового захисту права власності суб"єктів господарювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 243-246. – ISSN 1563-3349
1621369
  Петров В.Г. Форми адміністративно-правової діяльності правоохоронних органів // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 442-447. – ISSN 2307-3427
1621370
  Переверзєв Д. Форми адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 82-86. – ISSN 2524-0129
1621371
  Нашинець-Наумова Форми адміністративно–правового регулювання діяльності корпорацій в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 74-77
1621372
  Дубенко Н.В. Форми безготівкових розрахунків: переваги та недоліки їх використання // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 255-263. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
1621373
  Леонов Б. Форми бездіяльності військової влади: порівняльний аналіз з законодавством зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.91-94
1621374
  Лотюк О. Форми безпосередньої демократії в сучасних зарубіжних країнах (італійський досвід) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 6. – С. 79-82.
1621375
  Внукова А. Форми благодійності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 170-172
1621376
  Мільман Л.М. Форми ведення торгових воєн у відстоюванні позицій на світових ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 143-145
1621377
  Потапенко В.І. Форми взаємовідносин судової влади і парламенту в аспекті забезпечення самостійності суду // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 150-159
1621378
   Форми взаємодії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Український державний центр міжнародної освіти Міністерства освіти і науки України та Центр міжнародних програм Міністерства освіти і науки Республіки Таджикистан підписали Угоду про співпрацю.
1621379
  Мацука О.В. Форми взаємодії громадянського суспільства і правової держави: соціально-філософський аспект // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 82-89
1621380
  Протоієрей Микола Макар Форми взаємодії духовної та світської освіти в сучасних умовах : перешкоди та перспективи // Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник / Київська Духовна Академія. – Київ, 2009. – № 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – С. 267-271
1621381
  Фещенко Л. Форми взаємодії органів внутрішніх справ з державною податковою службою: поняття та класифікація // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 2. – С. 137-142.
1621382
  Гаєва Н.П. Форми взаємодії органів державної влади і об"єднань громадян: теоретичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 121-128. – ISSN 1563-3349
1621383
  Танасійчук О.О. Форми взаємодії правоохоронних органів щодо забезпечення прикордонного режиму // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 113-119.


  Розглянуто взаємодію Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами щодо протидії незаконному перетинанню державного кордону та забезпечення прикордонного режиму. The article is devoted to researching the cooperation of ...
1621384
  Жоган Р. Форми взаємодії прокуратури та Рахункової палати в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 55-61
1621385
  Патик А.А. Форми взаємодії слідчих та оперативно розшукових підрозділів при розшукових підрозділів при розслідуванні майнових злочинів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 26-29
1621386
  Івасик Р.М. Форми взаємодії слідчого й оперативних працівників у розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 249-252
1621387
  Тимченко І.Р. Форми взаємодії суб"єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І.Р. Тимченко, Є.Е. Матвеєв // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 250-260 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
1621388
  Пукас І.Л. Форми взаємодії суб"єктів професійної освіти та виробничої діяльності // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 63-64
1621389
  Клочков В. Форми взаємодії Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і органів прокуратури // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.41-46. – ISSN 0132-1331
1621390
  Лук"янчиков Є.Д. Форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 28-32. – ISBN 978-617-7364-24-4
1621391
  Петечел О.Ю. Форми використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового слідства // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 478-485. – ISSN 1563-3349
1621392
  Слуцька Т.І. Форми вини при перевищенні влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 9 (59). – С. 2-8
1621393
  Сердюк П. Форми вини, види умислу та необережності у кримінальному праві Польщі: проблеми тлумачення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 132-136.
1621394
  Фурик І. Форми виплати заробітної плати // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 55-58
1621395
  Галацька Валентина Леонідівна Форми вираження авторської свдомості у драматичних поемах та кіноповістях Івана Драча : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.01 / Галацька Валентина Леонідівна; Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1997. – 23л.
1621396
  Степанченко О.Л. Форми вираження авторської свідомості в прозі Миколи ВІнграновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 329-336


  У статті досліджується своєрідність вираження образу автора в прозовій спадщині М.Вінграновського. В статье исследуется своеобразие выражения образа автора в прозовом наследии Н.Винграновского. The article investigates the originality of ...
1621397
  Галацька В.Л. Форми вираження авторської свідомості в сучасній театральний публіцистиці України // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 66-72. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
1621398
  Галацька В. Форми вираження авторської свідомості у драматичній поемі Лесі Українки "Адвокат Мартіан" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 97-112. – ISBN 978-966-600-358-7
1621399
  Тригубенко Г.В. Форми вираження правового нігілізму в Україні // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.185-190
1621400
  Гетьман З.О. Форми вираження протиставлення в неспоріднених мовах (у синхронному та діахронному аспектах) / З.О. Гетьман, Т.С. Карпенко // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 76-80. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються становлення, розвиток та функціонування форм вираження протиставлення в неспоріднених мовах у синхронному та діахронному аспектах. Підставою для розгляду цих явищ у неспоріднених мовах є теза про те, що речення відбивають на мовному рівні ...
1621401
  Качурова С.В. Форми вирішення конфлікту правової і релігійної свідомості в сучасності // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 3 (50). – С. 90-103. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1621402
  Мельник О.Я. Форми витоку капіталу в умовах функціонування офшорних зон // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 18-21.
1621403
  Бугрим А.В. Форми виходу рекламного матеріалу на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 93-100


  Форми виходу рекламного матеріалу на телебаченні, а саме: спонсорство, рекламний блок, телемагазин і продакт плейсмент, є об"єктом уваги автора статті. Розглядаються і виокремлюються риси та особливості кожної форми та їхного взаємоіснування. The ...
1621404
  Федорів Л. Форми виявлення трансцендентного у класичній та некласичній гносеології // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 35-39. – ISSN 0321-0499
1621405
  Сиротенко В. Форми вияву гуманістичних позицій у поезіях О. Ковальчука (збірка "Мій шлях") // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 199-215. – ISSN 2411-6548
1621406
  Сидоренко Л.І. Форми вияву єдності історичного і логічного у біологічному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вища школа, 1976. – Вип. 41
1621407
  Оляндер Л. Форми вияву імагологічних процесів у суспільстві й літературі та способи їх відображення у творах письменників // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 175-182
1621408
  Цебенко О. Форми вияву сепаратизму: теоретико-методологічний аспект // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – С. 44-51
1621409
  Цофнас А.Ю. Форми відносності й оцінка ступеня загальності системного дослідження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1621410
  Утєхін І. Форми відчуження права власності на річ за договором купівлі-продажу // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 72-75
1621411
  Афанасьев А.О. Форми військово-патріотичного вихованняособового складу збройних сил України на військових традиціях // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 27-35


  У статті розглядаються форми військово-патріотичного виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях. Виокремлюються дві групи форм: перша група, зумовлена загальнорозвиваючим компонентом виховання і така, що може ...
1621412
  Бородюк В. Форми власності в системі політичних і економічних відносин / В. Бородюк, Г. Фролова // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 24-30 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1621413
  Семчик В.І. Форми власності і господарювання в сільському господарстві // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 153-162. – ISBN 978-617-7021-00-0
1621414
  Бичкова О.Ф. Форми власності сьогодні / О.Ф. Бичкова, Ю.В. Мушинський. – Київ : Видавництво товариства "Знання" України, 1992. – 44, [3] с. – Бібліогр.: с. 46 (9 назв.) та в підрядк. прим. – (Серія 3, Ярмарок ; № 1). – ISBN 5-7770-0423-7
1621415
  Самойленко А.В. Форми власності та право власності: погляд крізь призму Конституції України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-35. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Викладено погляди автора на теоретичні проблеми власності, а також аналіз конституційних норм щодо права і форм власності. Особливу увагу приділено проблемі розмежування державної і комунальної власності як самостійних і рівноправних видів однієї ...
1621416
  Ковтюх С. Форми вокатива в драматичних творах Івана Франка: семантико-граматичні параметри // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 560-574
1621417
  Василина Н. Форми врегулювання цивільно-правових спорів: міжнародні та національні стандарти / Н. Василина, В. Гансецька // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 16-19. – ISSN 2663-5313
1621418
  Шепетько С.А. Форми вчинення транснаціональними злочинними організаціями окремих злочинів за допомогою використання мережі Інтернет // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 150-153. – ISSN 1609-0462
1621419
  Мельниченко В.М. Форми вшанування та увічнення пам"яті Богдана Хмельницького // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 23-26. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
1621420
  Молдаван Л.В. Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 13-17
1621421
  Месель-Веселяк Форми господарювання в сільському господарстві України (результати, проблеми, вирішення) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 13-23. – ISSN 2221-1055
1621422
  Довженко О.О. Форми господарювання як механізм реалізації власності в аграрному секторі економіки / О.О. Довженко, Н.К. Болгарова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 161-170


  Розглядається розвиток господарських форм в сучасних умовах реформування аграрного сектору економіки України з позицій теорії приватної власності. The development of farming firms in modern conditions of market reforming of igrarian sector of economy ...
1621423
  Борбунюк О.О. Форми громадського контролю як засобу забезпечення законності нормативно-правових актів у державному управлінні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 127-131. – ISSN 2219-5521
1621424
  Драч О.О. Форми громадської підтримки вищої жіночої освіти в Російській імперії (друга половина XIX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 345-348. – ISBN 978-966-493-676-4


  Досліджується роль громадськості щодо становлення вищіх жіночих курсів у Російській імперії впродовж другої половини XIX ст.
1621425
  Кумеда О.П. Форми давального та місцевого відмінків іменників. Ії відміни однини в мові першодруків П.О. Куліша // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 81-84. – ISSN 2077-804X
1621426
  Цвик М.В. Форми держави / М.В. Цвик. – Х.
1. – 1964. – 25с.
1621427
  Міленін П.О. Форми державного контролю за діяльністю органів прокуратури // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 108-112. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1621428
  Кравченко С. Форми державного контролю за охороною та використанням земель житлової та громадської забудови в містах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 225-231. – ISSN 0132-1331
1621429
  Панчишин Р.І. Форми державного контролю у системі місцевого самоврядування // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 62-65. – ISBN 978-966-916-708-8
1621430
  Кривчик Г. Форми державного правління в контексті зарубіжного досвіду та українських політичних реалій / Г. Кривчик, В. Бараєв // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 21-33.
1621431
  Яковлєв П. Форми державного регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 197-201. – ISSN 2663-5313
1621432
  Шаенок Я.В. Форми державного фінансового контролю // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 48-53. – ISSN 2312-1831
1621433
  Гузь О.Ю. Форми дискримінації людини в діяльності органів публічної адміністрації в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 48-51. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1621434
  Ковалів М.В. Форми діяльності громадських об"єднань в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 23-27. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1621435
  Ковалів М.В. Форми діяльності громадських об"єднань в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 89-93. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1621436
  Кордубан М.В. Форми діяльності гувернерів в Україні в першій половині ХІХ століття // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 194-200. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1621437
  Лебідь Н.В. Форми діяльності державних інспекцій // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 75-81.
1621438
  Бортняк Ф.В. Форми діяльності державної виконавчої служби // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-55.
1621439
  Бортняк Ф.В. Форми діяльності державної виконавчої служби // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 90-98.
1621440
  Баскакова Ю.В. Форми діяльності комітетів Верховної Ради України по забезпеченню функціонування парламенту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – C. 313-325
1621441
  Дудченко О.С. Форми діяльності органів державного управління радянської України в 1920-х рр. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 91-98. – ISSN 2306-9082
1621442
  Денисюк Станіслав Форми діяльності суб"єктів громадського контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 45-47
1621443
  Турковський О.Я. Форми діяльності територіальних підрозділів Антимонопольного комітету України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 18-23. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
1621444
  Лиска О. Форми діяльності територіальної громади // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 132-140.
1621445
  Снідевич В.О. Форми доручення на вчинення умисного вбивства на замовлення // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 48-49
1621446
   Форми еколого-просвтницької роботи з питань енергозбереження в Національному природному парку "Подільські Товтри" / О.П. Кучинська, О.В. Оцишен, І.О. Одукалець, М.В. Юрченко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 30-31 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1621447
  Заблоцька Р.О. Форми економічних санкцій у світовому господарстві // Економічні санкції у сучасному світовому господарстві : монографія / О.І. Шнирков, А.С. Філіпенко, Р.О. Заблоцька, О.А. Чугаєв, В.І. та ін. Мазуренко. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 30-44. – ISBN 978-966-933-059-8
1621448
  Мяловицька Н.А. Форми екстериторіальних автономій в країнах Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 65-70


  У статті досліджуються форми екстериторіальних (культурних) автономій деяких країн Європи та їх статус. Характеризуються форми цих автономій як персональні і корпоративні та визначаються організаційні засоби їх реалізації.
1621449
  Домінова І.В. Форми електронного банкінгу: еволюція, переваги та недоліки // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 104-109. – ISSN 2307-9878
1621450
  Щербина А. Форми ефективного управління об"єктами житлової нерухомості спільної власності // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (22). – С. 138-149. – ISSN 2411-5215
1621451
  Бовсунівська Т.В. Форми жанрових трансформацій у сучасній літературі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 211-216
1621452
  Гришкова О.О. Форми забезпечення матеріальними ресурсами виробничих підрозділів підприємства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 467-469. – ISBN 978-617-7069-02-6
1621453
  Прокопенко Б.О. Форми забезпечення прав і свобод у правовій системі України // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 28-32
1621454
  Аксьонова С. Форми зайнятості жінок і материнство // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 18 назв


  Нові видання
1621455
  Боржецька Н.Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.99 / Н.Л. Боржецька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : [Б. в.], 2016. – 252 арк. – Додатки: арк. 222-240, [14] арк. – Бібліогр.: арк. 197-221
1621456
  Боржецька Н.Л. Форми закінчення досудового розслідування: правові, теоретичні та прикладні проблеми : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.99 / Боржецька Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1621457
  Мелех Л.В. Форми закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення по суті справи: історико-правовий аспект // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 3 (99). – С. 197-208. – ISSN 2524-0323
1621458
  Легка О.В. Форми закріплення міжнародних стандартів у сфері адміністративної відповідальності // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 52-56. – ISSN 1727-1584
1621459
  Куценко Т.Ф. Форми залучення громадськості до бюджетного процесу на місцевому рівні в Україні: оглядовий аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 66-72. – ISSN 2306-6806
1621460
  Фукс А.Е. Форми залучення іноземного капіталу в національну економіку / А.Е. Фукс, К.С. Малько // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 9 (250). – С. 98-110 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1621461
  Супруненко М.І. Форми залучення старшокласників до розв"язування творчих задач // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 45-52. – Бібліогр. в кінці ст.
1621462
  Калініченко О. Форми заповіту за Цивільним кодексом України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 110-112. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена класифікації форм заповітів. Обгрунтована доцільність класифікації форм заповітів за двома критеріями - залежно від суб"єкту посвідчення заповіту та за порядком посвідчення заповіту. Статья посвящена классификации форм завещаний. ...
1621463
  Дунаєвська Л.Г. Форми застосування спеціальних знань у розслідуванні злочину / Л.Г. Дунаєвська, Р.М. Новаківська // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 93. – С. 3-6
1621464
  Скільська Л.Д. Форми застосування технічних засобів під час огляду місця події: поняття та ефективність // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 313-316. – (Право. Економіка. Управління)
1621465
  Заворотченко Т.М. Форми захисту виборчих прав громадян України: загальнотеоретичний огляд // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 38-46. – ISSN 2408-9257
1621466
  Фігель А. Форми захисту житлових прав фізичних осіб // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 31-34
1621467
  Ходак С.М. Форми захисту інтересів у сімейному праві // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 146-158. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
1621468
  Кохановська О.В. Форми захисту інформаційних прав у доктрині і законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 70-78
1621469
  Хрімлі О. Форми захисту прав інвесторів: поняття класифікація // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 98-102. – ISSN 2308-9636
1621470
  Нерсесян А. Форми захисту прав інтелектуальної власності в Україні: теоретичні аспекти // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 39-41
1621471
  Михайлов В. Форми захисту прав осіб, які обмежені у цивільній дієздатності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 62-63
1621472
  Шишов О.О. Форми захисту прав платників податків // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 92-99
1621473
  Чечіль А.Г. Форми захисту права на лікарську таємницю за законодавством України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 46-50. – ISSN 2220-1394
1621474
  Твердовський І.М. Форми захисту трудових прав працівників від дискримінації // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 81-87
1621475
  Моісеєнко Ю.М. Форми захисту цивільних прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – С. 56-63. – ISSN 2224-9281
1621476
  Перепелюк В. Форми звернення до адміністративного суду // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 201-212. – (Серія юридична ; Вип. 40)
1621477
  Гульпа Д. Форми звертання у творчості Т. Шевченка та Ш. Петефі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 314-319. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1621478
  Олікова М.О. Форми звертання як соціолінгвістичний маркер // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С.322-326. – Бібліогр.: Літ. с. 325; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1621479
  Рудницький В. Форми звітності управлінського обліку за основними бізнес-процесами підприємств торгівлі / В. Рудницький, О. Рудницька // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 134-144. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1621480
  Гоков О.О. Форми здійснення військової розвідки Російської Імперії на мусульманському Сході в XIX ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 154-162. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
1621481
  Мосьондз С.О. Форми здійснення державної політики у сфері науки в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 133-140
1621482
  Орленко Б.М. Форми здійснення дилерської діяльності // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 177-185


  У статті аналізуються форми здійснення дилерської діяльності. Пропонується авторське визначення поняття "форми здійснення дилерської діяльності". Розкривається сутність договірної, корпорвативної і змішаної форм здійснення дилерської діяльності.
1621483
  Наливайко Л. Форми здійснення політичної функції Української держави / Л. Наливайко, М. Беляєва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-8
1621484
  Слинько Д.В. Форми здійснення правотворчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 52-56. – ISSN 1727-1584
1621485
  Осадчук С. Форми зловживання цивільним правом / С. Осадчук, М. Осадчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 68-77
1621486
  Ігнатенко І.І. Форми знаходження та закономірності міграції і розподілу молібдену між абіотичними компонентами водних об"єктів : дис. ... геогр. канд. наук : 11.00.07 / Ігнатенко І.І. ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2009. – 147 л. – Бібліогр.:л. 133-147
1621487
  Ігнатенко І.І. Форми знаходження та закономірності міграції і розподілу молібдену між абіотичними компонентами водних об"єктів : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Ігнатенко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.:
1621488
  Жежеря Т.П. Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у поверхневих водних об"єктах різного типу : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Жежеря Тетяна Петрівна ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2014. – 188 л. – Бібліогр.: л. 164-188
1621489
  Жежеря Т.П. Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у поверхневих водних об"єктах різного типу : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Жежеря Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1621490
  Іскра І.В. Форми знаходження та зкономірності міграції кадмію у водосховищах Дніпра. : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Іскра І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1621491
  Одінцов О.О. Форми знаходження урану і радіонуклідів у донних відкладеннях приміщення 001/3 об"єкта "Укриття" / О.О. Одінцов, Л.А. Паламар, Л.Б. Чікур // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 22, № 4. – C. 365-374. – ISSN 1818-331Х
1621492
  Грубрін Ю.Л. Форми зсувної морфоскульптури правобережжя Середнього Придніпров"я та деякі питання їх розвитку // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 36-42
1621493
  Гейліг М. Форми і жанри музичного мистецтва / М. Гейліг. – К., 1941. – 20с.
1621494
  Козлакова Г.О. Форми і засоби запровадження різних моделей дистанційної освіти у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-48, 88-91. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз нових тенденцій запровадження різних моделей дистанційної освіти, окремих форм і засобів використання їх для навчальних цілей у вищих навчальних закладах.
1621495
  Апарова О.В. Форми і засоби інвестування в інновації в умовах економічної нестабільності // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 77-83. – ISSN 2415-8089
1621496
  Кривоніс М. Форми і засоби неперервного професійного розвитку вчителів у США // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 94-98
1621497
  Мірошниченко С.С. Форми і засоби прокурорського реагування на фактори, що обумовлюють кримінальну діяльність організованих злочинних угруповань // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 171-179.
1621498
  Бачинський Д. Форми і методи "українізації" інтелігентського середовища (20-ті - поч. 30-х рр. XX ст.) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 444-452
1621499
  Шляхтич Р.П. Форми і методи агітації українських націоналістів під час проведення агітаційно-пропагандистських рейдів країнами Центральної та Східної Європи (1945 - сер. 1950-х) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 35-39. – (Історія та географія ; вип. 48)
1621500
  Вінник В.В. Форми і методи активізації навчальної роботи з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 27-28
1621501
  Прокіп Н.З. Форми і методи більшовицького терору на Україні у 1920-1930-х рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 139-145. – ISSN 0321-0499
1621502
  Торохтій Ю.З. Форми і методи взаємодії місцевих державних адміністрацій та оргвнів місцевого самоврядування // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.26-32. – ISSN 1727-1584
1621503
   Форми і методи використання мультимедійних технологій у ВНЗ / В.І. Кобаль, Я.І. Мокрянин, Ю.Ю. Білак, І.М. Лях, Данько-Товтин // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – Вип. 71. – С. 145-156. – ISSN 2309-7655


  У статті розглядаються основні форми та методи використання мультимедійних технологій у ВНЗ у процесі вивчення дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка"
1621504
  Сметанін Д.А. Форми і методи виробничого навчання в середній школі. / Д.А. Сметанін. – Київ, 1959. – 60с.
1621505
  Остапенко С.О. Форми і методи державного регулювання аграрного сектору України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 95-99. – ISSN 2306-6814
1621506
  Верітов О. Форми і методи організації навчання студентів у процесі формування підприємницької культури // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 6-16. – ISSN 2307-4906
1621507
   Форми і методи перевірки знань учнів з біології. – Київ, 1980. – 145с.
1621508
  Загородня А. Форми і методи підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 37-43. – ISSN 1682-2366
1621509
  Щербо А.Б. Форми і методи позакласної роботи з естетичного виховання учнів. / А.Б. Щербо, Д.М. Джола. – К., 1972. – 167с.
1621510
  Мінченко С. Форми і методи прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 133-139


  Про права людини в правовій державі.
1621511
   Форми і методи професійної орієнтації населення : аналіт. записка : № 6 / [О.О. Савенко та ін. ; за заг. ред. Р.В. Войтович] ; М-во соц. політики України, Держ. служба зайнятості України, Ін- т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – [14] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1621512
  Опанасенко Н. Форми і методи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 64-70. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1621513
  Дунець Л.М. Форми і методи профорієнтаційної роботи у вищому навчальному закладі // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 86-89
1621514
  Сяська І. Форми і методи реалізації інноваційних технологій в екологічній освіті майбутніх учителів природничих дисциплін // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 192-195. – ISBN 978-966-698-271-4
1621515
  Кушнерук А.С. Форми і методи розвитку корпоративних підприємств у західних країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті подано результати дослідження форм і методів розвитку корпоративних підприємств у західних країнах. Проведено аналіз форм розвитку шляхом інтеграції та формування транснаціональних корпорацій. Виявлено сучасні чинники впливу на процеси ...
1621516
  Кушнерук Анна Сергіївна Форми і методи розвитку корпоративних підприємств у західних країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті подано результати дослідження форм і методів розвитку корпоративних підприємств у західних країнах. Проведено аналіз форм розвитку шляхом інтеграції та формування транснаціональних корпорацій. Виявлено сучасні чинники впливу на процеси ...
1621517
  Лозова О.М. Форми і методи розвитку професійного мислення майбутніх практичних психологів // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2016. – № 1 (164). – C. 31-38. – ISSN 2227-2747
1621518
  Кошак К.О. Форми і методи створення телепрограм для дітей та юнацтва. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 50-56.
1621519
  Ганієв О.К. Форми і методи уникнення кадрового колапсу в системі охорони здоров"я // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 29-32
1621520
  Зубалій М.Д. Форми і методи формування в учнів готовності до захисту Вітчизни : метод. рекомендації / М.Д. Зубалій, О.І. Остапенко, М.В. Тимчик ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання НАПН України. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 71, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 62-64. – ISBN 978-966-189-482-1
1621521
  Варга Н.І. Форми і методи формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищої школи США в магістратурі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 33-38. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Проаналізовано специфіку формування дослідницької компетентності майбутнього викладача вищої школи в магістратурі США. Обгрунтовано, що особливістю американської вищої школи є її гнучкість, диференціація та індивідуалізація, застосування широкого ...
1621522
  Черкашин О.В. Форми і методи формування протипожежних знань у молодших школярів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 242-247. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
1621523
  Огієнко О. Форми і методи формування фасилітаційної компетентності майбутнього вчителя природничих дисциплін / О. Огієнко, А. Трофименко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 172-183. – ISSN 2312-5993
1621524
  Капелюшний В.П. Форми і напрями соціальної підтримки населення Поділля за доби Директорії (1918-1920 рр.) / В.П. Капелюшний, Т.М. Байлема // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 66-73. – ISBN 978-966-581-772-1
1621525
  Щербань О. Форми і призначення глиняних друшляків у культурі харчування українців // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 101-107. – ISSN 0130-6936
1621526
  Котик О. Форми і способи захисту прав іноземних інвесторів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-74.
1621527
  Печенюк І.С. Форми і способи партизанської боротьби на тилових комунікаціях противника (1942-1944 рр.) / І.С. Печенюк, С.М. Ткаченко // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 191-200
1621528
  Кочур Ю.Г. Форми і типи венчурних інвестицій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 162-169. – ISSN 1993-6788
1621529
  Гавриленко Є.В. Форми і функції гри в автобіографічній прозі Стендаля // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 191-197. – ISSN 978-966-551-401-5
1621530
  Рижова І.С. Форми і функції дизайну // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80. – С. 73-86
1621531
  Борисюк І.В. Форми і функції інтонації українського спонтанного мовлення / І.В. Борисюк ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1990. – 200, [2] с. : схем. – Бібліогр.: с. 195-201. – ISBN 5-12-000620-5
1621532
  Вишневська І.Г. Форми і функції стратегії стримування та залучення Китаю в зовнішній політиці США // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 7-11. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1621533
  Стрельчук Г.П. Форми іменника в рукописних пам"ятках XVII - XVIII ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 142-149. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  На основі аналізу інтермедій XVII - XVIII ст. фіксується чітко сформована система словозміни іменника, в основному наближена до норм сучасної української літературної мови.
1621534
  Александрова М.О. Форми інтеграції України в міжнародне фінансове середовище // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 62-65.
1621535
  Алексєєва Н.С. Форми інтермедіальності в романах М. Булгакова "Майстер та Маргарита" та Б. Пастернака "Доктор Живаго" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 9-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 84). – ISSN 2227-1864


  В работе анализируются такие формы интермедиальности, как театральность и карнавальность, в романах М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и Б. Пастернака "Доктор Живаго", при этом интермедиальность рассматривается как вид интердискурсивности. Театральность ...
1621536
  Ніколаєнко О. Форми інтертекстуальності в романі О.С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 93-101. – ISBN 978-966-171-392-4
1621537
  Пашняк Т.Г. Форми інтертекстуальності у східних поемах Дж. Г. Байрона : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Пашняк Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. + Додатки: л.188-201. – Бібліогр.: л.169-187
1621538
  Пашняк Т.Г. Форми інтертекстуальності у східних поемах Дж. Г. Байрона : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Пашняк Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1621539
  Пархоменко І.В. Форми історико-краєзнавчої роботи у закладах позашкільної освіти УРСР // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 162-164. – ISBN 978-966-698-283-7
1621540
  Веклич В. Форми й методи реалізації функції держави щодо забезпечення, захисту прав та свобод людини і громадянина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 4 (289). – С. 10-13
1621541
  Супричов Олексій Форми й методи роботи вчителя на факультативних заняттях з географії : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 38-41 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1621542
  Дівак В.В. Форми й основні етапи сепаратистських рухів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 648-654. – ISSN 1563-3349
1621543
  Денисова Д.О. Форми каузальної участі міжнародних міжурядових організацій у порушенні прав людини // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 490-495. – ISSN 1563-3349
1621544
  Мордвінцев В.М. Форми класової боротьби селян Києво-Печерської лаври у XVIII столітті // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 65-70. – (Історичні науки ; вип. 21). – ISSN 0203-6541
1621545
  Мордвінцев В.М. Форми класової боротьби селян Києво-Печерської лаври у ХVІІІ столітті // Вісник Київського університету. Історичні науки. – Київ, 1979. – Вип. 21.
1621546
  Хмельовська О.Ю. Форми книжкової виставкової діяльності в Україні у ХХ ст. // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2 (72). – С. 226-236. – ISSN 0554-4866
1621547
  Щерба Любов Форми колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 51-56
1621548
  Кусій С.М. Форми коливань та фазові відхилення на прикладі задачі про балку // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 59-62
1621549
  Мануйлова К.І. Форми комунальних рухів у середньовічних містах // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 40-43. – ISBN 978-617-7090-41-9
1621550
  Бабенко К. Форми конституційного контролю і гарантії стабільності системи конституційного регулювання в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 123-129
1621551
   Форми контролю в медичному ВНЗ України: старий - новий усний іспит / І.Ф. Бєленічев, Н.В. Бухтіярова, С.В. Горбачова, І.Б. Самура // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 22-25. – ISSN 1681-2751
1621552
  Музичук О.М. Форми контролю за діяльністю правоохоронних органів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (1). – С. 41-48. – ISSN 2227-796X


  Формулюється поняття форм контролю за діяльністю правоохоронних органів, визначається їх система, особливості та практично значимі критерії класифікації. The author formulates the concept of control forms after activity of law enforcement agencies, ...
1621553
  Українська Л.О. Форми коопераційного співробітництва підприємств у міжнародних економічних відносинах / Л.О. Українська, В.М. Соболев // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 3 (59). – С. 5-10. – ISSN 1683-1942


  Уточнено підхід до визначення суті міжнародного коопераційного співробітництва на основі узагальнення комплексу відносин між підприємствами.
1621554
  Версаль Н. Форми кредиту: сучасні тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 8-11. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються дискусійні питання щодо класифікації форм кредиту відповідно до сучасних реалій. This article is dedicated to the complicated problems of classification the credit forms in correspondence to the realities.
1621555
  Білас О.Л. Форми культурного життя українців у Німеччині та Австрії (1939-1955) : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Білас О.Л. ; Львів. нац. музична акад. ім. Лисенка. – Львів, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1621556
  Талан В. Форми лібералізації технологічної співпраці та кількісно-якісна оцінка їхньої ефективності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 97-99
1621557
  Трачук Л. Форми масового електронного бібліографичного інформування споживачів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – C. 149-157
1621558
  Чернявський А. Форми матеріальної міжнародно-правової відповідальності за забруднення поверхневих вод // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 29-33.
1621559
  Мельник Р.С. Форми мирних зібрань та їх характеристика через призму статті 39 Конституції України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 109-123. – ISSN 2227-796X


  У статті зроблено спробу проаналізувати через призму положень ст. 39 Конституції України, вітчизняної та європейської судової практики, а також напрацювань вчених-правознавців усі можливі форми мирних зібрань. Автором виділено та визначено особливості ...
1621560
  Мельник Р. Форми мирних зібрань та їх характеристика через призму статті 39 Конституції України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 4-17 січня (№ 1/2). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1621561
  Мельник Р. Форми мирних зібрань та їх характеристика через призму статті 39 Конституції України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 18-24 січня (№ 3). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1621562
  Жежеря В.А. Форми міграції алюмінію у воді Запорізького водосховища / В.А. Жежеря, П.М. Линник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 103-111 : Рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв
1621563
  Карпенко М. Форми міжмовної взаємодії та їх презентація в словниках // Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія : зб. наук. праць : [у 2 ч.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. та наук. ред.: В.Ф. Чемес]. – Київ : Київський університет, 2001. – Ч. 1. – С. 485-492. – ISBN 966-594-325-1
1621564
  Петрук О.М. Форми міжнародних розрахунків підприємств: організаційні та нормативні передумови обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 273-280. – Бібліогр.: на 24 пункта. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 1). – ISSN 1728-4236
1621565
  Баженова Г. Форми міжнародної співпраці істориків Росії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (на прикладі Університету Св. Володимира) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 168-171.
1621566
  Індиченко Г. Форми мотивації молодих учених: досвід Нідерландської Королівської академії наук та мистецтв // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С.291-299
1621567
  Будяченко О.М. Форми набуття іноземними інвесторами прав на землю в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 397-403. – ISSN 1563-3349
1621568
  Клещевников Андрій Форми навчального процесу з функціонльного навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 24
1621569
   Форми навчання в школі. – К., 1992. – 160с.
1621570
   Форми навчання у сучасних вищих медичних школах / А.А. Капустянська, Н.В. Моісєєва, А.В. Вахненко, М.О. Рум"янцева, Г.Ю. Островська // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3 (61). – С. 198-201. – ISSN 2079-8334
1621571
  Шило Форми нагромадження капіталу в інноваційній сфері економіки / Шило, А.Л. Бітова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 91-95. – (Економічні науки)
1621572
  Бесчастний В.М. Форми наукового забезпечення протидії злочинності // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 92-99. – ISSN 2524-0064
1621573
  Слободчикова Ю.В. Форми недобросовісної конкуренції і методи її регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 92-94.
1621574
  Невідомий В.І. Форми незалежності органів державного фінансового контролю та їх співробітників // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 489-492. – ISBN 966-660-151-6
1621575
  Алещенко Л. Форми некровної спорідненості в українській чарівній казці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 18-28
1621576
  Новикова А.Е. Форми непосредственного осуществления населением местного самоуправления как источник самоорганизационного потенциала местного сообщества // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 1 (67). – С. 46-58. – ISSN 1812-8696
1621577
  Лавренов Д.А. Форми непрямого політичного лобіювання // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 376-379
1621578
  Губанов В.О. Форми нормальних коливань молекул та іонів X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 6] і X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 7] з симетрією 3[з верхньою рисочкою] m / В.О. Губанов, А.П. Науменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 331-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  З використанням техніки оператора проектування та врахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань молекул і іонів X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 6] та X[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 7] ...
1621579
  Чехоцька О. Форми нормальних коливань нехіральних одностінних вуглецевих нанотрубок / О. Чехоцька, В. Федорович, А. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 61-65. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Із використанням техніки оператора проектування та врахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань нехіральних (зигзаг та крісельних) одностінних вуглецевих нанотрубок та проведено їх ...
1621580
  Губанов В.О. Форми нормальних коливань пірамідальної молекули XY3 / В.О. Губанов, А.П. Науменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 342-351. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  З урахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань пірамідальтної молекули або іона XY[нижній індекс 3] при розділенні коливань симетрій А[нижній індекс 1] та Е на квазівалентні та ...
1621581
  Науменко А.П. Форми нормальних коливань плоских молекул та іонів XY[нижній індекс 3] // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 402-408. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  З використанням техніки оператора проектування та врахуванням вимоги ортогональності власних коливальних функцій побудовані наближені форми нормальних коливань плоских молекул і іонів XY[нижній індекс 3]. При цьому форми невироджених коливань практично ...
1621582
  Чуканова С. Форми організації бібліотечної освіти у США: чи є перспективи у дистанційної освіти? // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 232. – C. 580-590. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1621583
  Яценко Володимир Форми організації додаткової допрофільної географічної підготовки учнів : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 40-43. – Бібліогр.: 8 назв
1621584
  Юрійчук Н. Форми організації навчальної діяльності студентів з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5 (83). – С. 29-33
1621585
  Кліщ Г.І. Форми організації навчання у медичних університетах Австрії // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 56-59. – ISSN 1681-2751
1621586
  Кобюк Ю. Форми організації професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів в університетах Австралії // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 129-131. – ISBN 978-966-698-271-4
1621587
  Бостан С.К. Форми організації публічної влади в контексті модернизації Конституції України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 4-9
1621588
  Марушкевич А.А. Форми організації та методи контролю, шляхи удосконалення / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 223-229. – ISBN 978-966-439-865-4
1621589
  Марушкевич А.А. Форми організації та методи навчання у вищій школі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 173-175. – ISBN 978-966-439-865-4
1621590
  Тихомирова Є. Форми осмислення глобалізаційних процесів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 220-226. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
1621591
  Рубан Катерина Форми оцінювання знань і умінь учнів під час вивчення теми "населення світу", 10 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-21 : Схеми
1621592
  Дородний П.Г. Форми парламентського контролю у державах з парламентською формою державного правління // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 112-119.
1621593
  Зубенко Г.В. Форми парламентської відповідальності члена уряду: порівняльно правовий аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 49-54. – (Серія "Право" ; вип. 27). – ISSN 2075-1834
1621594
  Магомедова А.М. Форми партнерських відносин між суб"єктами господарювання у сфері виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 288-295
1621595
  Гончар О. Форми педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої школи України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 49-54. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано педагогічну категорію "форма організації навчальної роботи", розкрито сутність поняття "форми педагогічної взаємодії". Обгрунтовано визначення поняття "форма навчальної взаємодії" через механізм протікання комунікативного акту, згідно з ...
1621596
  Сігал М.В. Форми передачі внутрішнього мовлення в художньому тексті // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 320-330. – Бібліогр.: 14 назв.
1621597
  Пономаренко Н.Г. Форми підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 126-130. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1621598
  Москаленко І.В. Форми підприємництва в аграрному секторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розвиток підприємництва в аграрному секторі України. Розкрито протиріччя цього розвитку та визначено конкретні засоби їх розв"язання.
1621599
  Божидарнік Т. Форми підприємництва в молокопродуктовому підкомплексі: проблеми інституціоналізації та перспективи інтеграції : аграрний сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 42-45 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1621600
  Болокан І.В. Форми поведінки при використанні прав, наданих адміністративно-правовими нормами // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 52-57. – ISBN 978-617-7096-88-6
1621601
  Дмітрієв М.І. Форми поверхні України, витворені безпосередньо льодовиком / М.І. Дмітрієв; Всеукраїнська АН. – 1931. – Харків : Радянська школа
Том 1 : Збірник пам"яті академіка Тутковського П.А. – 1931. – 168с. – Библиогр.: с.161-168
1621602
  Тараненко К.Ю. Форми податково-правового патерналізму у податковому законодавстві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 99-108. – ISSN 2308-9636
1621603
  Бобровник С.В. Форми подолання правових конфліктів // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 15-18. – ISBN 966-660-151-6
1621604
  Бортніков В. Форми політичного протесту та самоорганізації громадян на Волині в умовах революції гідності // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 154-162. – ISSN 2312-8933
1621605
  Кононенко С.В. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин : монографія / Сергій Кононенко ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії Нац. акад. наук України". – Київ : [б. в.], 2012. – 900 с. – Рез. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 895-897 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-6197-6
1621606
  Шпорт Г. Форми поселення, садиба та житло українців Тоболо-Іртишського межиріччя наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 292-301. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
1621607
  Спасибо-Фатєєва Форми права власності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 145-154. – ISSN 1993-0909
1621608
  Поліщук Л. Форми права власності за законодавством України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 13-15
1621609
  Палеха Р.Р. Форми права с позиции интегративной концепции правопонимания // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5. – С. 31-33. – ISSN 1812-3805
1621610
  Чабан О.М. Форми права, що регулюють міжнародні приватні відносини // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 176-181
1621611
  Алєксєєнко І.Г. Форми правління в європейських країнах: шлях до уніфікації монархії та республіки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 662-668. – ISSN 1563-3349
1621612
  Ніколаєнко Н.В. Форми правління в умовах конституціоналізму: історична ретроспектива та сучасний стан // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 26-31. – ISSN 2220-1394
1621613
  Їжак О.І. Форми правління і розподіл повноважень у сфері національної безпеки: європейський досвід і перспективи для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (6). – С. 211-217.
1621614
  Їжак Олексій Іванович Форми правління і розподіл повноважень у сфері національної безпеки: європейський досвід і перспективи для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 211-217
1621615
  Зінченко О.В. Форми правління карликових держав Європи (порівняльний аналіз) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – С. 99-113. – ISSN 1993-0909
1621616
  Зайцева А.В. Форми правового регулювання дитячого мовлення: світовий досвід // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія, муніципального управління. – Київ, 2013. – C. 213-222. – (Серія "Право" ; вип. 1/2)
1621617
  Ромащенко І. Форми практичних завдань у юридичній освіті України // Європеїзація української юридичної освіти : матеріали конф. у рамках Німецько-українського правознавчого діалогу : [17-18 листоп. 2015 р., м. Геттінген] / Томас Манн (укладач). – Gottingen : Universitatsverlag Gottingen, 2016. – Т. 2 : Українська версія. – С. 125-132. – (Universitatsdrucke Gottingen). – ISBN 978-3-86395-291-4


  "Підготовка фахівця-юриста має носити не лише теоретичний, але і практичний характер,з тією метою, щоб за результатами отримання вищої юридичної освіти фахівець міг ефективно використовувати набуті знання на практиці."
1621618
  Руденко М. Форми представництва прокурора в адміністративному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 98-106.
1621619
  Дунас Т. Форми представництва прокурора в цивільному процесі / Т. Дунас, М. Руденко // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 47-54.
1621620
  Окунєв І.С. Форми припинення дії правових актів за волевиявленням суб"єктів права: теоретико-правовий аспект // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – С. 291-296. – ISSN 2524-017X
1621621
  Базов В. Форми провадження в адміністративному судочинстві: питання визначення та класифікації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 353-361. – ISSN 0132-1331
1621622
  Ільчук П.Г. Форми проникнення на закордонні ринки українських підприємств і їхній вплив на фінансові результати діяльності та рівень інтернаціоналізації // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 179-187. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1621623
  Захарченко В.І. Форми просторової організації економіки: типологія та особливості розвитку (український контекст) / В.І. Захарченко, С.В. Захарченко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 2 (114). – С. 57-69 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
1621624
  Фащевська О.М. Форми просторової організації промисловості і землекористування // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 30-33.
1621625
  Федик Л.Б. Форми протидії молодіжному субкультурному руху в СРСР у 1940-1960-х рр.: історико-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 99-109. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
1621626
  Мота А.Ф. Форми профілактики нелегальної міграції органами державної прикордонної служби України (адміністративно-правовий аспект) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 79-87. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
1621627
  Гюнтер Меркер Форми прояву глобалізації в промислово розвинутих країнах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 131-139
1621628
  Петренко О.О. Форми прояву глобальних фінансових дисбалансів в процесі еволюції фінансової глобалізації // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 224-232. – ISSN 1729-7036
1621629
  Мицик О.О. Форми прояву конкурентного механізму домарксистської доби: ретроспективний аналіз // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2006. – № 3. – С. 44-48. – ISSN 2307-5651
1621630
  Бурдоносова М.А. Форми прояву правового ідеалізму в сучасному українському суспільстві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 290-296. – ISSN 2306-9082
1621631
  Батрименко В.В. Форми прояву транснаціоналізації банківської діяльності в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 114-120


  Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів транснаціоналізації банківського сектору України в умовах глобальної фінансової нестабільності.
1621632
  Білан В. Форми психолого-педагогічної підтримки батьків дітей з особливими освітніми потребами / В. Білан, М. Лемещук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 13-25. – ISSN 2307-4906
1621633
  Іголкін І.В. Форми публічно-приватного партнерства на місцевому рівні: сутність і протиріччя // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 1 (62). – С. 36-46
1621634
  Зіборєва О. Форми публічного адміністрування підготовки кадрів з вищою військовою освітою для Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 51-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (47)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано визначення поняття і видів форм публічного адміністрування підготовки кадрів з вищою військовою освітою для ЗСУ як способи зовнішнього вираження досягнення поставлених перед суб"єктами публічного адміністрування у вказаній сфері цілей, ...
1621635
  Богданець А.В. Форми публічного управління підготовкою юристів у закладах вищої освіти України: теоретико-правові аспекти // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17. – С. 129-139. – ISSN 2412-8465
1621636
  Волкодаева Н.А. Форми реализации законодательной инициативы // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 95-97. – ISSN 1684-2618
1621637
  Зохрабян Р.П. Форми реализации права народов на смоопределение в международном праве и доктрине // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 75-87. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1621638
  Стояновський А.Р. Форми реалізації в Україні інноваційної діяльності та основні напрями її державної підтримки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 167-173. – ISSN 0321-0499
1621639
  Бевзенко В. Форми реалізації владних повноважень Президента України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-49.
1621640
  Ганжа Н.В. Форми реалізації Закону України "Про регламент Верховної Ради України" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
1621641
  Козлов В.І. Форми реалізації колективних політичних прав і свобод громадян України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 45-50. – ISSN 0201-7245
1621642
  Тернавська В. Форми реалізації конституційно-правової політики: теоретико-методологічний аналіз // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 71-75. – ISSN 2524-0129
1621643
  Білоскурська О.В. Форми реалізації конституційного обов"язку додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 1 (100). – С. 20-23.
1621644
  Андрєєв А.В. Форми реалізації кримінальної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Андрєєв Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1621645
  Андрєєв А.В. Форми реалізації кримінальної відповідальності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Андрєєв Андрій Васильович ; М-во внутрішніх справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – 221 л. – Додатки: л. 215-221. – Бібліогр.: л. 176-214
1621646
  Крупчан О.Д. Форми реалізації народного суверенітету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 67-69. – (Серія права ; № 14)


  В статье раскрыты две основные формы реализации народного суверенитета в социалистическом обществе. Показана взаимосвязь форм реализации народного суверенитета и политической организации общества. Освещен вопрос соотношения суверенитета народа и ...
1621647
  Севрюков В.В. Форми реалізації прав корінних народів та національних меншин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 176-181. – ISSN 1563-3349
1621648
  Єрьоменко В.В. Форми реалізації права на працю у трудовому праві / В.В. Єрьоменко, І.П. Гоцкалюк // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 35-46. – ISSN 2311-4894
1621649
  Смук М.М. Форми реалізації права народної законодавчої ініціативи за конституційним законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 42-46. – ISSN 2312-1831
1621650
  Блажієвська А. Форми реалізації правоохоронних функцій держави // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 13-15
1621651
  Козловська Г.Б. Форми реалізації прагматичного аспекта інформування в газетному повідомленні про погоду // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 230-235. – ISBN 966-581-388-9
1621652
  Торяник О.Ю. Форми реалізації представницької функції прокурором // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 275-277. – ISBN 978-617-7096-97-8
1621653
  Марченко В.М. Форми реалізації соціальної відповідальності в Україні // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 25-32. – ISSN 2310-5534
1621654
  Кравченко О.А. Форми реалізації спеціальних знань у кримінально-процесуальній діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 112-114. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1621655
  Ковшова І.О. Форми реалізації сучасного маркетингового менеджменту на підприємстві // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 174-180. – ISSN 2309-1533
1621656
  Корнелюк О.А. Форми реалізації транскордонного співробітництва в Європейському Союзі / О.А. Корнелюк, Ю.І. Завадська, Р.В. Чапко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 12-18. – ISSN 2309-1533
1621657
  Корчак Н.М. Форми реалізації юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.29-34. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
1621658
  Крутікова Н.Є. Форми реалізму в східнослов"янських літературах другої половини ХІХ -- початку ХХ століття / Н.Є. Крутікова, Д.В. Чалий. – Київ, 1968. – 32с.
1621659
  Светлицкий И.С. Форми регулирования накопления в условиях многоукладной экономики переходного периода : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Светлицкий И. С.; БГУ. – Минск, 1979. – 21л.
1621660
  Мішак В. Форми релігійної освіти в австрійській школі у післявоєнний період (1945-1975 рр.) // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 28-35
1621661
  Третяк В.І. Форми релятивістичної лагранжевої динаміки / Володимир Третяк ; НАН України ; Ін-т фізики конденсованих систем. – Київ : Наукова думка, 2011. – 280 с. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 258-276. – ISBN 978-966-00-1132-8
1621662
  Толчеєва Т.С. Форми репрезентації етномовної свідомості в різних лінгвокультурах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 513-515. – ISBN 978-966-8904-46-2
1621663
  Журавель І. Форми рецепції англомовної літератури на сторінках "Всесвіту" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С.57-63.
1621664
  Грицик Л. Форми рецепції в літературі: "Орися", "Магомет і Хадиза" П. Куліша // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 129-135. – ISBN 978-966-374-533-6
1621665
  Заліток Л. Форми роботи з книжкою у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 70-80
1621666
  Задоражня Г.В. Форми роботи постійних комісій місцевих рад: теоретично - практичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 66-72.
1621667
  Ільяшенко В.А. Форми роботи постійних комісій органів місцевого самоврядування України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 115-120. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1621668
  Дячук Л. Форми розлучення у римському та ранньовізантійському праві: термінологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 108-115. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються дискусійні проблеми походження та застосування понять divortium і repudium в контексті споріднених юридичних термінів та в умовах античної (римської) і християнської (греко-римської) правових парадигм. В статье исследуются ...
1621669
  Безклубий І.А. Форми розрахунків // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 955-960. – ISBN 978-966-667-341-4
1621670
  Шлемкевич М. Форми руїни // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 183-198
1621671
  Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 31-34.
1621672
  Гергуль С.М. Форми самоосвітньої діяльності вчителя у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 71-75. – (Педагогічні науки)
1621673
  Пастух Б. Форми свободи у драматургії Лесі Українки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 2 (614). – С. 16-21. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджено форми свободи у драмах Лесі Українки. Простежено, як поетеса подає Національну, соціальну та творчу свободу у своїх творах. Поставлено акцент на тяглості цих тем у драматургічній спадщині письменниці. Розглянуто роль Лесі Українки в ...
1621674
  Лазаренко В. Форми селянського землекористування на Північному Лівобережжі України у 20-х на початку 30-х рр. ХХ ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.53-63
1621675
  Крижко О.А. Форми семантичного перетворення зоонімного компонента у фразеологізмах української мови // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 74-77
1621676
  Решетник М.Д. Форми символічні // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 654-655. – ISBN 966-316-069-1
1621677
  Шаповаленко Н.М. Форми синтезу ідейно-публіцистичного та образно-художнього начал у творах Івана Багряного : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Шаповаленко Н.М.; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Кафедра журналістики. – Одеса, 2006. – 187л. – Бібліогр.: л. 172-187
1621678
  Шаповаленко Н.М. Форми синтезу ідейно-публіцистичного та образно-художнього начал у творах Івана Багряного : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Шаповаленко Н.М.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1621679
  Сайнецький О.П. Форми системтизації соціального законодавства в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Сайнецький Олег Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 31 назва
1621680
  Омельяненко Є.П. Форми соціального захисту працівників органів прокуратури України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Омельяненко Євгенія Петрівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 246 арк. – Додатки: арк. 244-246. – Бібліогр.: арк. 199-243
1621681
  Омельяненко Є.П. Форми соціального захисту працівників органів прокуратури України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Омельяненко Євгенія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1621682
  Соловей Л.А. Форми соціального примусу та експлуатації інтелектуальної власності / Л.А. Соловей, І.В. Черноморденко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1621683
  Качур В. Форми союзу чоловіка і жінки у сімейно-шлюбних відносинах Стародавнього Риму // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 61
1621684
  Прут М.О. Форми співпраці банків та страхових компаній у рамках концепції bancassurans // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 241-245


  Стаття розкриває сутність та механізми співпраці банківських та страхових організацій. Досліджено форми кооперації банків і страхових компаній, їх особливості, переваги та недоліки. Висвітлено проблеми і перспективи співпраці банків і страхових ...
1621685
  Жаровська Г.П. Форми співучасті в кримінальному праві України: проблеми диференціації // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.96-101. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1621686
  Івончак П. Форми Степана Руданського 50-х років XIX століття // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 117-120. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
1621687
  Виткалов С. Форми стимулювання професійного становлення молоді: досвід кафедри культурології та музеєзнавства рівненського державного гуманітарного університету / С. Виткалов, В. Виткалов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (205). – С. 65-69. – ISSN 1682-2366
1621688
  Гаджиєв В.В. Форми стратегічної взаємодії у теоретико-ігровій семантиці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 121-123
1621689
  Лобова О.М. Форми страхового захисту підприємницької діяльностіФорми страхового захисту підприємницької діяльності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 260-266


  У статті розглядається економічна сутність страхового захисту підприємств. Наводиться класифікація ризиків підприємницької діяльності. Досліджуються форми страхового захисту суб"єктів господарювання на основі управління підприємницьким ризиком.
1621690
  Бондаренко О.В. Форми суб"єктивної оцінки прислівників та їх роль в інфраструктурі простого речення // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 9-11


  У статті розкрито роль суфіксів об"єктивної оцінки прислівників в інфраструктурі простого речення.
1621691
  Назарець В. Форми суб"єктного вияву образу автора в адресованій ліриці Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 132-140. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
1621692
  Апанасенко К.І. Форми субсидування (державної підтримки) окремих галузей економіки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 123-132
1621693
  Громовий О. Форми судового провадження: позовне, спрощене, наказне / О. Громовий, О. Рубля // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 26-27


  Нові редакції процесуальних кодексів містять чимало цікавих новинок. Деякі з них є зовсім новими процесуальними інститутами, інші - це вдосконалені конструкції, що діяли раніше. Також це стосується форм господарського, цивільного та адміністративного ...
1621694
  Васьковський О.В. Форми судового процесу за новим Господарським процесуальним кодексом України в справах про банкрутство // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 105-108. – ISBN 978-617-7096-97-8
1621695
  Онишко О.Б. Форми та види заповітів на територіях південних воєводств Польщі (1918-1939 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 36-44. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1621696
  Омельченко С. Форми та види корупції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 331-336. – ISSN 1026-9932
1621697
  Скулиш Євген Форми та види корупції: проблеми класифікації / Скулиш Євген, Міняйло Ніна // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 93-100
1621698
  Івашков Ю.Б. Форми та види оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (61). – C. 56-61. – ISSN 2078-7480
1621699
  Биконя О.П. Форми та види самостійної позааудиторної роботи з англійської мови в економічному вищому навчальному закладі // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 90-93
1621700
  Луцький Р.П. Форми та джерела виразу позитивного права (теоретико-правовий аспект) // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 21-24
1621701
   Форми та засоби інформаційно-комунікаційної підтримки студентів-математиків у педагогічному ЗВО / О.Г. Штонда, О.І. Проскурня, Т.І. Дейніченко, Г.В. Дейниченко // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 14. – С. 287-312. – ISBN 978-617-7747-00-0. – ISSN 2415-3729
1621702
  Забіяка І. Форми та засоби творення авангардного міфу в українській та чеській літературах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 147-153


  У статті йдеться про авангардні міфи, створені у чеській та українській літературах. Подано визначення сучасного міфу, його ознаки. Виокремлено три форми створення міфів: реальний, теоретичний і практичний. Спроектовано ці форми на авангардні міфи ...
1621703
  Косінов С. Форми та інструменти громадського контролю // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 320-330. – ISSN 1026-9932
1621704
  Олійник П.М. Форми та методи активного навчання при підготовці фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і крітерії їх вибору // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.61-72.
1621705
  Марков В.В. Форми та методи взаємодії вищих навчальних закладів системи МВС України з територіальними підрозділами МВС щодо протидії кіберзлочинності (на прикладі роботи навчально-тренувального центру боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору ХНУВ // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 6-14. – ISSN 1727-1584
1621706
  Мацевко-Бекерська Форми та методи вивчення світової літератури у нейро-лінгвістичній парадигмі // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 77-95
1621707
  Андрущенко І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.47-49. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1621708
  Сеньків М. Форми та методи експлуатації колгоспного селянства західного регіону України (кінець 40 - початок 50-х рр. ХХ ст.) // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 47-57. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
1621709
  Озернюк Г. Форми та методи європейської дипломатії доби нового часу / Г. Озернюк, Т. Моісеєва // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 55. – С. 105-110. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1621710
  Чорномаз О.Б. Форми та методи забезпечення пасажирських перевезень на залізничному транспорті // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 28-33
1621711
  Сліпенко В. Форми та методи забезпечення розвитку підприємницької компетентності учнівської молоді в закладах середньої освіти США. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 13-22. – ISSN 2312-5993
1621712
  Гурська Г. Форми та методи здійснення екологічного аудиту в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 133-136
1621713
  Гаврилюк Л. Форми та методи науково-дослідницької діяльності студентів засобами іноземної мови та їх вплив на навчально-виховний процес // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2010. – № 3 (58). – С. 33-37. – ISSN 1562-529Х
1621714
  Яцино О . Форми та методи підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу збройних сил США // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 231-240. – ISSN 2617-1775
1621715
  Танько А. Форми та методи підготовки працівників Національної поліції України до реалізації державної правоохоронної політики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 107-115. – ISSN 2663-5313
1621716
  Мельниченко Р. Форми та методи податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Присвячено дослідженню сутності форм і методів трансфертного ціноутворення в Україні. Детально проаналізовано процесуальний порядок реалізації контролюючими органами форм і методів податкового контролю трансфертного ціноутворення. Проведено ...
1621717
  Шевчук О.А. Форми та методи податкового контролю: світовий досвід та українська практика // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 73-76. – ISSN 1728-6220
1621718
  Роїк Ю. Форми та методи професійного навчання з етнодизайну кераміки художників декоративно-прикладного мистецтва / Ю. Роїк, А. Руденченко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
1621719
  Пількевич В. Форми та методи управління державним майном: адміністративно-правові аспекти // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-57.
1621720
  Лазуткіна Ю.Л. Форми та методи фахової підготовки студентів у процесі самостійної роботи на уроках з англійської мови // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 263-270. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядаються методи самостійної роботи студентів при вивчені іноземної мови, її види та форми. Проаналізовано підходи до організації самостійної діяльності студентів у сучасних умовах. Розкрито ключові складники впливу на покращення ...
1621721
  Стащук О. Форми та методи фінансування будівництва житла: характеристика та перспективи застосування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 99-107 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1621722
  Безлюдна В. Форми та методи формування національної ідентичності студентської молоді в позааудиторній роботі / В. Безлюдна, В. Мартинюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 6-11. – ISSN 2308-4634
1621723
  Чужданова М.В. Форми та напрямки сучасних міграційних процесів - понятійний апарат // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 120-123
1621724
  Скляр І.О. Форми та прийоми вираження авторської психологічної оповіді (на матеріалі художньої творчості Валер"яна Підмогильного) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 369-376
1621725
  Ілларіонова С.І. Форми та способи захисту прав працівників в умовах ринкової економіки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ілларіонова Світлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 222 л. – Бібліогр.: л. 205-222
1621726
  Ілларіонова С.І. Форми та способи захисту прав працівників в умовах ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ілларіонова Світлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1621727
  Лисиченко В.К. Форми та способи протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами, злочинними організаціями : наук.-практ. посібник / В.К. Лисиченко, Р.М. Шехавцов. – Київ : Атіка, 2009. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 192-218 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-338-0
1621728
  Корж Є.М. Форми та способи реалізації інформаційної функції права в діяльності органів державної влади: український і зарубіжний досвід // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 150-154. – ISBN 966-7196-06-2
1621729
  Світовенко Д.В. Форми та способи реалізації принципу гендерної рівності за трудовим законодавством України : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Світовенко Дарина Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2023. – 241 арк. – Додатки: арк. 240-241. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 201-239
1621730
  Севрук О. Форми та функції суржику в сучасній українській літературі (на прикладі аналізу романів Московіада Юрія Андруховича та Шахмати для дибілів Михайла Бриниха) // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
1621731
  Златогорська Л. Форми трагізму в драмі Лесі Українки "Камінний господар" // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 122-134. – ISSN 2304-9383
1621732
  Златогорська Л. Форми трагізму у драмі Лесі Українки "Камінний господар" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 28-41. – ISSN 0236-1477


  Авторка осмислює форми трагізму у драмі Лесі Українки "Камінний господар". Дослідницька увага зосереджена переважно на особливостях творення трагічних характерів образів-персонажів крізь призму філософії екзистенціалізму The article focuses on ...
1621733
  Бушко А. Форми трансмісії знань на прикладі будівельних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-66. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені способи трансмісії знань на прикладі будівельних підприємств. У роботі розвинені погляди японських вчених I. O. Nonaka та H. Takeuchi, які піонерським способом описали процес трансмісії знань у межах організації. Була звернена ...
1621734
  Чубоха Надія Федорівна Форми трудового права України: сутніть, класифікація, тенденції розвитку : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Чубоха Н.Ф.; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 204с. – Бібліогр.: л. 184-204
1621735
  Чубоха Надія Федорівна Форми трудового права України: сутніть, класифікація, тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Чубоха Н.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1621736
  Рибалка Н.О. Форми управління в органах прокуратури України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 341-348. – ISSN 2078-3566
1621737
  Єфремов С. Форми участі в організованій злочинній діяльностію Їх відображення у Кримінальному кодексі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.53-58
1621738
  Манжола П.Г. Форми участі громадськості у діяльності органів влади та прийнятті політичних рішень // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 13-18.
1621739
  Кравчук І. Форми участі громадськості у процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Громадянське суспільство / Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (9). – С. 11-15.
1621740
  Євгеньєва А.М. Форми участі громадськості у процесі законотворення, їх система та класифікація // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 29-31.
1621741
  Овсянникова Я. Форми участі держави у проектному фінансуванні на основі розвитку державно-приватного партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62-65. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність, особливості та моделі державно-приватного партнерства, обгрунтовано необхідність розвитку та впровадження державно-приватного партнерства у вітчизняну економіку на основі аналізу зарубіжного досвіду. Рассмотрено сущность, ...
1621742
  Хомишин І.Ю. Форми участі ОВС та громадських формувань органів місцевого самоврядування в охороні громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 179-187. – (Юридична ; Вип. 1)
1621743
  Новик Н. Форми участі органів опіки і піклування в цивільному процесі України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 248-255. – ISSN 1561-4999


  Стаття присвячена формам участі органів опіки і піклування, доведенню необхідності виділення форм участі органів опіки і піклування. З"ясовано найбільш проблемні моменти форм участі органів опіки і піклування в цивільному процесі. Статья посвящена ...
1621744
  Павлов В. Форми участі прокурора у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 424-426. – ISBN 978-617-7069-17-0
1621745
  Хмара М.П. Форми участі України в інтеграційних процесах ЄврАзЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 83-85. – ISSN 2308-6912


  Євразійське економічне співтовариство – відкрита організація, учасники якої поставили перед собою мету реального підвищення рівня життя своїх народів при ефективному використанні економічних потенціалів держав-учасниць. Eurasian Economic Community an ...
1621746
  Олійник О.С. Форми фіксації у кримінальному процесі України : (теорет. аспект та зразки процес. документів : практ. посібник) / О.С. Олійник, О.П. Бабіков ; НДІ публ. права. – Харків : Право, 2021. – 415, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-255-1


  У пр. №1744182 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу з найкращими побажаннями від автора 16.08.2021 р. Підпис.
1621747
  Бедрій М. Форми фіксації українського звичаєвого права: історико-правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 63-73. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1621748
  Савелко Т.В. Форми фінансового регулювання банківської діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 74-76
1621749
  Юрченко О.Б. Форми фінансової звітності у державному секторі економіки та загальні засади їх формування // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 101-104. – ISBN 978-9934-571-51-0
1621750
  Листопад О.В. Форми фінансування і підтримки інноваційних освітніх проектів: зарубіжний досвід // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 101-110. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Представлены рекомендации по использованию зарубежного опыта финансирования инновационных образовательных проектов в Украине.
1621751
  Звєгинцова М.Е. Форми функціонування медійного суб"єкта (на прикладі журналістської та літературної діяльності О. Дроздова) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 154-159. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто форми медійного суб"єкта на прикладі персони Остапа Дроздова. Показано збіг мотивів журналістських і художніх текстів автора. Проаналізовано жанрові відмінності літературних текстів автора від журналістських. Виявлено належність обох ...
1621752
  Крюченко Н.О. Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів / Н.О. Крюченко, Е.Я. Жовинський, О.А. Андрієвська // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 2. – С. 82-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0204-3548
1621753
  Легкий М.З. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка / М.З. Легкий; Відп. ред. Л.П. Бондар;Львівське від.Ін-ту літератури НАНУ. – Львів, 1999. – 160с. – (Франкознавча серія ; Вип. 2.). – ISBN 966-02-0996-7
1621754
  Брацка М. Форми художньої пам"яті в історичних романах Міхала Грабовського і Пантелеймона Куліша // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 253-261. – ISSN 2075-437X


  Польський і український романтики - Міхал Ґрабовський і Пантелеймон Куліш - у своїй історичній прозі здійснюють спробу зберегти фундамент людської особистості - її пам"ять, насамперед культурну та історичну. Художня пам"ять отримує різні форми: ...
1621755
  Гребенюк Т. Форми художньої умовності у прозі Галини Пагутяк // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 6 (675), червень. – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  Розглядаються різновиди художньої у мовності у творчості Г. Пагутяк і їхнє значення, що полягає у глибинному розкритті духовного світу героїв, спиняється на проблемі читацької рецепції
1621756
  Кухарєв О.Є. Форми цивільно-правової відповідальності у сфері спадкового права // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 115-119
1621757
  Тимощук О.О. Форми цифровізації туристичної індустрії Іспанії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 4 (543) : Бізнес у воєнний час: особливості оподаткування. – С. 15-20. – ISSN 2222-4459
1621758
  Назаренко І.О. Форми часу і простору в романі про митця (В.Підмогтльний "Місто") // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 34-41. – (Філологія. Журналістика ; Т. 2, № 2). – ISBN 966-8117-06-9. – ISSN 1992-2531
1621759
  Срібна М.А. Форми шефської роботи Українського Червоного Хреста в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (284). – C. 79-87. – ISSN 0320-9466
1621760
  Соловйова Ю. Форми, види та методи податкового контролю // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 169-176
1621761
  Воропаєва Т. Форми, засади й механізми спільнотного згуртування українців // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 111-117. – ISBN 966-7060-92-6
1621762
  Зарічна І. Форми, методи і засоби навчання математики в єзуїтських колегіях в ХVII cт. (на прикладі Львівської єзуїтської колегії) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 45-51.
1621763
  Щербань І.О. Форми, методи і структури антикризового управління посередницькими організаціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 143-150. – ISSN 1993-6788
1621764
  Гладій С.П. Форми, методи та інструменти державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто методологічні аспекти державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. Проаналізовано основні показники інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні. Сформульовано пропозиції щодо активізації інноваційно-інвестиційної діяльності ...
1621765
  Корнєєва Ю.В. Форми, методи та інструменти мобілізації фінансових ресурсів державними корпораціями: досвід розвинутих країн та уроки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 129. – С. 131-146. – ISSN 2308-6912


  Для підвищення конкурентоспроможності підприємств з державною формою власності на національному та міжнародних ринках надзвичайно важливим питанням є доступ до дешевих та швидких форм мобілізації фінансових ресурсів. Основою ефективної реалізації ...
1621766
  Прокопенко І. Форми, методи та прийоми організації фасилітаційної взаємодії // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 357-367. – ISSN 2077-1827
1621767
  Шконда В.В. Форми, методи та шляхи підвищення ефективності підготовки докторантів філософії (PhD) / В.В. Шконда, А.В. Кальянов // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2012. – Вип. 4 (35). – C. 182-190
1621768
  Рябоконь Є.О. Формии спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1185-1187. – ISBN 978-966-667-341-4
1621769
  Панайотов А. Формиране на биологични понятия / А. Панайотов. – София, 1982. – 128с.
1621770
  Ваклинов О. Формиране на старо-българската култура VI - XI век / О. Ваклинов. – София, 1977. – 294 с.
1621771
  Грищенко Валентина Васильевна Формирвание и эволюция рельефа поверхности (1кО) щелочногалиодных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Грищенко Валентина Васильевна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1982. – 18л.
1621772
  Гирфанова З.А. Формирвание норм русского литературного языка середины XVIII в. / З.А. Гирфанова. – Казань, 1986. – 133с.
1621773
  Эстевес Р Р.П. Формирвоание духовного мира нового человека в условиях строительства социализма на Кубе. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Эстевес Р.П.Р.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 20л.
1621774
  Швец В.Г. Формирвоание и использование трудовых ресурсов в сельском хозяйстве в условиях научно-технического прогресса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Швец В. Г.; КИНХ. – К., 1978. – 26л.
1621775
  Пивень Н.Ф. Формирвоание и становление Коммунистического союза молодежи Казахстана 1917-1921 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Пивень Н.Ф.; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 27л.
1621776
  Буева Л.П. Формирвоание индивидуального сознания в процессе перехода к коммунизму. / Л.П. Буева. – Москва, 1965. – 64 с.
1621777
  Сеницына А.И. Формирвоание навыков русской интонации в процессе изучения синтаксиса в киргизской школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 731 / Сеницына А.И.; АПН СССР.Науч-исслед.ин-т препод.рус.яз.в нац.школе. – Фрунзе, 1972. – 24л.
1621778
  Данилюк Ирина Михайловна Формирвоание нравственных оценочных суждений у младших школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Данилюк Ирина Михайловна; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1982. – 25л.
1621779
  Раимова Г.Г. Формирвоание нравтсенной ответственности личности в условиях развитого социалистического общества. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Раимова Г.Г.; МГУ. – М, 1979. – 16л.
1621780
  Литвишков В.М. Формироание нравственной устойчивости в процессе перевоспитания несовершеннолетних правонарушительниц. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Литвишков В.М.; Акад.пед.наук СССР. – М, 1980. – 15л.
1621781
  Сачко Н.Н. Формирование (производственных) навыков по обычной методике и по методике с обеспеченной обратной связью : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сачко Н. Н. ; МГУ , Филос. фак. , От-ние психологии. – Москва, 1965. – 28 с.
1621782
  Крюкова Н.И. Формирование активной жизненной позиции подростков в обучении на основе идей педагогики сотрудничества. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Крюкова Н.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1621783
  Скиба В.И. Формирование активной жизненной позиции рабочей молодежи в процессе политической учебы : Автореф. дис. ... канд.философ. наук : 09.00.02 / Скиба В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 25 с.
1621784
  Трошихин Владимир Васильевич Формирование активной жизненной позиции студенческой молодежи в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Трошихин Владимир Васильевич; МВ и ССО Казах.ССР. Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1981. – 17 с.
1621785
  Старостина И.П. Формирование атеистической убежденности молодежи. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Старостина И.П.; МВ и ССО Лат.ССР.Латвийск.гос.ун-т. – Рига, 1975. – 20л.
1621786
  Степанова Н.А. Формирование биологического режима каттакурганского водохранилища. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанова Н.А.; Акад.наук Узбекск.ССР.Ин-т зоологии и паразитологии. – Ташкент, 1951. – 12 с.
1621787
  Филимонов Олег Васильевич Формирование ведущих принципов советской литературной критики первой половины 20-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Филимонов Олег Васильевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
1621788
  Литвиненко Н.Г. Формирование воззрений Пушкина на драму и театр. : Автореф... Канд.искуств.наук: 820 / Литвиненко Н.Г.; Ин-т.истории искуств. – М, 1969. – 23л.
1621789
  Тарасова Кира Владимировна Формирование восприятия музыкального ритма у детей дошкольного возраста : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Тарасова Кира Владимировна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1974. – 17л.
1621790
  Лернер Галина Израилевна Формирование восприятия объемных фигур по изображениям на плоскости : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.07 / Лернер Галина Израилевна; МГУ. Фак. психологии. – М., 1974. – 24л.
1621791
  Матасов Юрий Тимофеевич Формирование геометрических представлений у учащихся младщих классов вспомогательной школы (на материале планиметрии) : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.10 / Матасов Юрий Тимофеевич; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 20л.
1621792
  Трофимова Л.М. Формирование гидробиологического режима и ихтиофауны Егорлыкского водохранилища : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 100 / Трофимова Л.М. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1621793
  Лебедева К.В. Формирование гидрохимических ореолов и потоков рассяния на малом Хингане и их поисковое значение : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.13 / Лебедева К. В.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1621794
  Никитина Н.Б. Формирование гидрохимических ореолов рассеяния оловорудных месторождений Комсомольского района : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.00.06 / Никитина Н.Б. ; Лен. горн. ин-т. – Ленинград, 1975. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1621795
  Оленин О.Ф. Формирование готовности студентов музыкальных специализаций к эстетической оценке популярной эстрадной музыки : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Оленин О. Ф.; КГУ. – К., 1990. – 24л.
1621796
  Райкова Б.Г. Формирование грунтовых вод Тунджанско-Блатницкого междуречья Болгарии и вопросы их практического использования. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.06 / Райкова Б.Г.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.гор.ин-т. – Ленинград, 1974. – 26л.
1621797
  Сангинова М.С. Формирование гуманизма в коллективе узбекской многодетной семьи : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Сангинова М.С.; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1970. – 22л.
1621798
  Тарасевич Н.Н. Формирование гуманных отношений в классных коллективах младших подросков : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Тарасевич Н.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 21л.
1621799
  Михайлова А.Г. Формирование гуманных отношений у учащихся 9-10 классов. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Михайлова А.Г.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 16л.
1621800
  Курбанова Р.К. Формирование диалектики материалистического мировоззрения студентов в процессе изучения общей и неорганической химии. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Курбанова Р. К.; Науч.-исслед.ин-т общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 20л.
1621801
  Литовченко А.Ф. Формирование дождевого стока в бассейне р.Малой Алматинки. : Автореф... канд.геогр.наук: / Литовченко А.Ф.; Ташкент. гос.ун-т. – Алма-Ата, 1964. – 22л.
1621802
  Светличный А. а. Формирование дождевого тока на горных водосборах Приморья : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Светличный А. а.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1977. – 25л.
1621803
  Просвиров Ю.В. Формирование донных сообществ песчаных грунтов в районе Севастополя (полевой эксперимент). : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Просвиров Ю.В.; АН УССР. Ин-т биологии Южных морей им. А.О.Ковалевской. – Севастополь, 1990. – 24л.
1621804
  Ларин Е.И. Формирование духовного багатства личности советского рабочего : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ларин Е.И. ; Томск. ГУ. – Томск, 1970. – 16 с.
1621805
  Лавринайтис Т.Е. Формирование духовного мира личности молодого рабочего в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лавринайтис Т.Е.; БГУ. – Минск, 1980. – 19л.
1621806
  Крутинь А.И. Формирование духовной культуры тружеников сельскохозяйственного производства в условиях совершенствования социализма (На матер. УкрССР) : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Крутинь А.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 24л.
1621807
  Крутинь А.И. Формирование духовной культуры тружеников сельскохозяйственного производства в условиях совершенствования социализма (На матер. УкрССР) : Автореф... канд. ист.наук: 09.00.02 / Крутинь А.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 24л.
1621808
  Романовская Л.Н. Формирование духовных интересов советской молодежи : Автореф... канд. филос.наук: / Романовская Л. Н.; КГУ. – К., 1968. – 18л.
1621809
  Кунавина Г.С. Формирование железнодорожного пролетариата в Туркестане (1881-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кунавина Г.С.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1963. – 19л.
1621810
  Степанова Г.А. Формирование женкских кадров на железодорожном транспорте в 1961-1975 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Степанова Г.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1981. – 18л.
1621811
  Махмудов Р.А. Формирование залежей нефти и газа в нижнем отделе продуктивной толщи Бинагады - Чахнагляр - Сулутепинской складчатой зоны : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Махмудов Р.А.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1968. – 26л.
1621812
  Николаева Э.И. Формирование знаний о Родине у учащихся 1-3.классов школ Узбекистана с русским языком обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Николаева Э. И.; Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1972. – 29л.
1621813
  Курдова Л.Г. Формирование зоопланктона и зообентоса тупиковых кубанских лиманов при использовании их как нагульные водоемы : Автореф... канд. биол.наук: 03.105 / Курдова Л.Г.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 17л.
1621814
  Маслянко Роман Петрович Формирование и биохимические характеристики иммунной системы крупного рогатого скота : Автореф... доктора биологическихнаук: 03.00.04 / Маслянко Роман Петрович; Гос. агропром. комитет СССР. Львовский зооветеренарный ин-т. – Львов, 1986. – 32л.
1621815
  Орипов М. Формирование и воспитание коммунистического отношения к труду у рабочего класса в процессе строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Орипов М. ; КГУ им.Тарас Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1621816
  Сярев М.Я. Формирование и использование дернины культурных пастбищ с травостоем, богатым мятликом луговым и клевером белым на тяжелых глинистых почвах. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Сярев М.Я.; АН ЭстССР. Отд. биол. и мед. наук. – Тарту, 1961. – 32л.
1621817
  Савченко П.В. Формирование и использование общественного фонда потребления колхоза в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: / Савченко П. В.; МГУ, Экон. фак. Каф. полит. экон. – М., 1963. – 19л.
1621818
  Рыбак Н.А. Формирование и использование фонда потребления в социалистическом воспроизводстве. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рыбак Н.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1621819
  Чинчараули М.Л. Формирование и использования общественных фондов потребления в условиях развитого социализма (на прим. Грузинской ССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чинчараули М.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 23л.
1621820
  Сычков М.А. Формирование и исследование дозных полей для облучения биологических объектов протонами высоких энергий. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.16 / Сычков М.А.; Ин-т биофизики. – М., 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1621821
  Низковская Е.К. Формирование и лаколизация гуттовместилищ и гуттоносность эвкоммии в условиях Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: / Низковская Е. К.; Тад. ГУ. – Сталинабад, 1954. – 18л.
1621822
  Лукина И.С. Формирование и обработка радиометрических изображений подстилающей поверхности в КММВ-диапазоне для задач дистанционного зондирования. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.13, 05.12.21 / Лукина И.С.; Харьков. гос. Акад. железнодорожного транспорта. – Харьков, 1994. – 26л.
1621823
  Кульджаев Нурли Кульджаевич Формирование и поисковые признаки пресных и слабоминерализованных грунтовых вод Центральных Каракумов : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кульджаев Нурли Кульджаевич; Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн., хим. и геол. наук АН Туркм. ССР и Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1967. – 22л.
1621824
  Прожогин М.В. Формирование и положение рабочих в сахарной промышленности Украины (вторая половина XIX века). : Автореф... канд. экон.наук: / Прожогин М.В.; Москов. фин. ин-т. – М., 1962. – 15л.
1621825
  Светличная И. а. Формирование и предвычисление притока ливневых вод на малых водосборах лесостепной и степной зон Украины и Молдавии : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Светличная И. а.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1984. – 16л.
1621826
  Литвицкий В.А. Формирование и развитие межфакторной структурной связи социалиситического производтва. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Литвицкий В.А.; КГУ. – К, 1975. – 21л.
1621827
  Таганов Л.Н. Формирование и развитие поэтического стиля Н.Н.Асеева : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Таганов Л.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 19л.
1621828
  Катенов Аменгельды Камалович Формирование и развитие рабочих кадров в черной металлургии Казастана (1959-1970гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Катенов Аменгельды Камалович; Каз. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Алма-Ата, 1975. – 32л.
1621829
  Радюк Д.П. Формирование и развитие социалистических наций в СССР. : Автореф... Канд.филос.наук: / Радюк Д.П.; М-во высш.образования СССР.Белорус.гсо.ун-т. – Минск, 1954. – 19л.
1621830
  Павлов В.С. Формирование и развитие социалистической интеллигенции на Советском Севере. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Павлов В.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. маркс.-лен. философии. – М., 1971. – 22л.
1621831
  Равшанов П. Формирование и развитие узбекской советской десткой повести. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Равшанов П.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1973. – 20л.
1621832
  Степонайтене Л.С. Формирование и развитие умений учащихся 4-8 классов : Автореф... канд. пед. наук: 13.730 / Степонайтене Л.С.; Вильнюс. гос. пед. ин-т. – Вильнюс, 1971. – 25л.
1621833
  Задорожная Р.Г. Формирование и расчет минимального стока рек бассейна Аракса : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Задорожная Р.Г.;. – К, 1973. – 28л.
1621834
  Никулин В.И. Формирование и рациональное использование трудовых ресурсов в районах нового промышленного освоения (На матер. Тюмен. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Никулин В. И.; Иркут ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1621835
  Старцев В.И. Формирование и состав рабочей Красной гвардии Петрограда. : Автореф... Канд.ист.наук: / Старцев В.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 17л.
1621836
  Словесная Н.Г. Формирование и социально-экономическое положение интеллигенции в современном Таиланде : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.03 / Словесная Н.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1980. – 27л.
1621837
  Максимов М.А. Формирование и условия эксплуатации индийского сельскохозяйственного пролетариата (1914-1947 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Максимов М. А.; МВО СССР, МГУ. – М., 1955. – 16л.
1621838
  Перебийнос Василий Васильевич Формирование и характеристики сильноточных разрядов с обратным током : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Перебийнос Василий Васильевич; МГУ. Физ. фак. – М., 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1621839
  Пенишкевич О.И. Формирование идейно-политических основ коммунистического мировоззрения у учащихся срединих специальны учебных заведений. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Пенишкевич О.И.;. – К, 1983. – 17л.
1621840
  Костюков Н.Н. Формирование интереса к учению у студентов медицинского вуза : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Костюков Н. Н.; МГУ. – М., 1981. – 21л.
1621841
  Процик И.И. Формирование исследовательских умний и навыков у учащихся сельских школ. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Процик И.И.; НИИ пед. УССР. – К., 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20
1621842
  Семенюк Л.А. Формирование исторических понятий. : Автореф... канд.психол.наук: 21.967 / Семенюк Л.А.; МГУ. – М, 1970. – 16л.
1621843
  Раковский Л.Э. Формирование кадров рабочих свеклосахарной промышленности Правобережной Украины в дереформенное время, их положение и классовая борьба : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00..02 / Раковский Л.Э. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1621844
  Сердитов А.К. Формирование кадров угольной промышленности Кузбаса в условиях современной научно-технической революции и развитого социализма. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сердитов А.К.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1978. – 19л.
1621845
  Ратвайова Наташа Формирование классового сознания студенческой молодежи (На материалах технических вузов ЧССР) : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.02 / Ратвайова Наташа; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 19л.
1621846
  Ратвайова Наташа Формирование классового сознания студенческой молодежи (На материалах технических вузов ЧССР) : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.02 / Ратвайова Наташа; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 19л.
1621847
  Марковец Л.Н. Формирование коммуникативной деятельности у старшеклассников : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук : 19.00.07 / Марковец Л.Н. ; МП УССР , Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1980. – 23 с.
1621848
  Полуэктова А.М. Формирование коммунистических нравственных идеалов у старших подростков : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Полуэктова А.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1621849
  Лищенко Е.Ф. Формирование коммунистического создания колхозного крестьянства в процессе общественных отношений в деревне : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Лищенко Е.Ф. ; Ин-т.повышения квалификации преподавателей обществ.наук при КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 21 с.
1621850
  Чуприна Алексей Павлович Формирование коммунистической нравственности у колхозного крестьянства. (На материалах юж. обл. УССР) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Чуприна Алексей Павлович ; КГУ , Объедин. учен. совет по теории науч. коммунизма. – Киев, 1973. – 21 с.
1621851
  Монаенко Т.А. Формирование коммунистической сознательности масс в процессе коммунистического строительства в СССР. : Автореф... канд. филос.наук: / Монаенко Т.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 15л.
1621852
  Мосолов Владимир Гаврилович Формирование концепции исторической роли пролетариата в трудах К.Маркса и Ф.Энгельса до 1848 года : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мосолов Владимир Гаврилович; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1990. – 28л.
1621853
  Филиппова Л.Н. Формирование культурных луговых ценозов при освоении лесотундры в районе Салехарда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Филиппова Л.Н. ; Петрозавод. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 27 с.
1621854
  Сухарева Р.В. Формирование личности молодого инженера в условиях современной научно-технической революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сухарева Р.В.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 18л.
1621855
  Степанова И.Н. Формирование личности учителя как социологическая проблема. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Степанова И.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1973. – 20л.
1621856
  Маланюк Екатерина Павловна Формирование логической грамотности учащихся 1-5 классов в процессе обучения математике : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Маланюк Екатерина Павловна; Науч.-исслед. ин-т пед. УССР. – К., 1979. – 24л.
1621857
  Оганесян Р.Ц. Формирование магнитного поля двухметрового изохронного циклотропа ОИЯИ : Автореф... канд. техн.наук: / Оганесян Р. Ц.; ОИЯИ. – Дубна, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1621858
  Мокляк В.И. Формирование максимальных расходов от талых вод и их расчеты : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Мокляк В.И. ; Гос. гидрол. ин-т. – Киев, 1965. – 37 с. – Бібліогр. : с. 36-37
1621859
  Навасардян Р.Г. Формирование марксистской концепции человека. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Навасардян Р.Г.; АН АрмССР.Ин-т философии и права. – Ереван, 1977. – 25л.
1621860
  Малыш А.И. Формирование марксистской политической экономии (1843-1859 гг.) : Автореф... кадн. экон.наук: / Малыш А.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
1621861
  Филатов А.В. Формирование материалистического мировоззрения И.П.Павлова : Автореф... канд. филос.наук: / Филатов А.В.; ЛГУ Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма. – Ленинград, 1954. – 16л.
1621862
  Кроненберг М.Ш. Формирование материалистического понимания истории у учащихся при изучении истории средних веков. : Автореф... канд. пед.наук: / Кроненберг М.Ш.; Азерб. гос. пед. ин-тут. – Баку, 1967. – 27л.
1621863
  Лавони Д А.А. Формирование международно-правовой позиции африканских государств (основные вопросы) : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Лавони А.А.Д.; МВ и ССО УССР КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1621864
  Рахманина Нина Николаевна Формирование межсистемных знаний и умений учащихся средствами проблемного обучения. (На материале гуманитарных дисциплин) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рахманина Нина Николаевна; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – Москва, 1973. – 27л.
1621865
  Поляков А.Н. Формирование микроморфологических особенностей верхнеплиоценово-четвертичных отложений в ландшафтно-геохимических условиях Оренбургского Зауралья : Автореф... кандидата геогр.наук: / Поляков А.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 20л.
1621866
  Никифорова И.Д. Формирование мировоззрения и творческого метода Ж. Верхарна (1879-895) : Автореф... канд. филол.наук: / Никифорова И. Д.; МП РСФСР, Моск. пед. ин-т, Каф. заруб. лит. – М., 1962. – 20л.
1621867
  Сальников В.М. Формирование мировой социалистической системы хозяйства : Автореф... канд. экономич.наук: / Сальников В.М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1968. – 28л.
1621868
  Михайлидис Н.А. Формирование многонациональной партийно-советской печати в Туркестане в первые годы Советской власти (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михайлидис Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. журн. – М., 1964. – 16л.
1621869
  Сажнев Егор Владимирович Формирование морально-политического сознания трудящихся в период развитого социализма. На материалах БССР : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сажнев Егор Владимирович; Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1979. – 20л.
1621870
  Табаева Р.Ш. Формирование навыков выражения пространственных отношений при обучении русскому языку студентов-узбеков : Автореф... канд. пед.наук: / Табаева Р.Ш.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 23л.
1621871
  Притчина Л.М. Формирование навыков грамматического оформления устной речи в языковом взуе (франц. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Притчина Л.М.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1980. – 23л.
1621872
  Никулина А.Д. Формирование навыков самоконтроля в выполнении арифметическифх действий у младших школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Никулина А. Д.; НИИ педагог. УССР. – К., 1984. – 16л.
1621873
  Зальцман Елена Павловна Формирование навыков художественного восприятия и анализа произвдений изобразительного искусства у студентов педагогических институтов (на материале преподавания истории искусства на художественно-г : Автореф... канд. пед.наук: / Зальцман Елена Павловна; Казахск. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1979. – 28л.
1621874
  Передриенко Виталий Аркадьевич Формирование народной основы украинского литературного языка XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Передриенко Виталий Аркадьевич ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1977. – 24 с. – Бібліогр. : с. 24
1621875
  Оскар Д.Д. Формирование народнохозяйственного комплекса Кубы в условиях социалистической экономической интеграции. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.17 / Оскар Д.Д.; АН СССР.Ин-т Латинской Америки. – М, 1980. – 20л.
1621876
  Тежерова Н.Г. Формирование научно-атеистических взглядов женщин в современных условиях. (На материалах конкретно-социол. исследования в Краснодар. крае) : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Тежерова Н.Г.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1621877
  Сусловский И.Г. Формирование научно-атеистических убеждений у подрастающего поколения. (На матер. соц.-психол. исследований). : Автореф... канд. филос.наук: 09.625 / Сусловский И.Г.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 16л.
1621878
  Палтерович И.Л. Формирование научно-атеистического мировоззрения в курсе обществоведения. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Палтерович И.Л.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 23л.
1621879
  Рождественская Т.М. Формирование научно-познавательных интересов учащихся вузов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рождественская Т. М.; Мин. гос. пед. ин-т. – Минск, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1621880
  Лившиц Рудольф Львович Формирование научно-эмпирического метода познания (на материале геохронологии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лившиц Рудольф Львович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 20л.
1621881
  Осина Г.П. Формирование научного мировоззрения -- центральная задача в идейном воспитании трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Осина Г.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1968. – 20л.
1621882
  Нензюк К.И. Формирование научного мировоззрения у колхозного крестьянства (на материалах Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Нензюк К.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 20 с.
1621883
  Свистула И.В. Формирование научного мировоззрения у рабочего класса в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Свистула И.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с.
1621884
  Садковский В.К. Формирование научного понятия "коммунизм" в работах К.Маркса и Ф. Энгельса 1835-1846 гг. : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Садковский В.К. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1982. – 21с.
1621885
  Лебедева З.Е. Формирование начальных математических понятий у детей младшего и среднего дошкольного возраста : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Лебедева З.Е. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 19 с.
1621886
  Суханьска Малгожата Эва Формирование непрерывного излучения при ионной бомбардировке металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Суханьска Малгожата Эва; МВ и ССО УССР. ДГУ. – Донецк, 1982. – 20л.
1621887
  Луковец В.С. Формирование нового типа личности в условиях перехода народов Севера от патриархально-родового строя к социализму. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Луковец В.С.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. науч. коммунизма. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1621888
  Олина В.Л. Формирование нравственного и эстетического идеалов у старшекласников в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Олина В. Л.; Арм. гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 30л.
1621889
  Собиров Турсунбой Формирование нравственного идеала старшеклассников : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Собиров Турсунбой ; АПН СССР , Научно-исслед. ин-т общих проблем воспитания. – Москва, 1980. – 18 с.
1621890
  Пустовалов В.М. Формирование нравственного опыта подростков в процессе спортивной деятельности. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пустовалов В.М.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – л.
1621891
  Ткачева А.И. Формирование нравственных отношений подростков во внеурочной деятельности (на опыте работы школ-интернатов). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ткачева А.И.; НИИ общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 20л.
1621892
  Краснобаев И.М. Формирование нравственных понятий и убеждений у старши школьников : Автореф... д-ра пед.наук: / Краснобаев И.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1963. – 34л.
1621893
  Неумывакин Н.И. Формирование нравственных убеждений у учащихся вечерней школы на революционных и трудовых традициях рабочего класса : Автореф... канд.пелд.наук: / Неумывакин Н. И.; Минск.гос. пед. ин-т. – Минск, 1970. – 19л.
1621894
  Пикан Валентина Викоторвна Формирование обобщающих понятий современной математики в процессе изучения тригонометрических функций в средней общеобразовательной школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Пикан Валентина Викоторвна ; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1974. – 34 с.
1621895
  Радченко М.А. Формирование общественно-коллективистской активности младших школьников в уловиях учебно-воспитательного коллектива. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Радченко М.А.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 24л.
1621896
  Макаров В.П. Формирование общественно-политических взглядов Н. К. Михайловского : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Макаров В. П.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1973. – 29л.
1621897
  Петухов Е.И. Формирование общественного долга у учащихся старших классов школ рабочей молодежи : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Петухов Е.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 26л.
1621898
  Твердохлеб В.В. Формирование общественной и познавательной активности у старшеклассников : Автореф... канд. пед.наук: / Твердохлеб В.В.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1967. – 24л.
1621899
  Орехов Б.В. Формирование общественных центров в больших тородах УССР. : Автореф... канд.архитектур.наук: 840 / Орехов Б.В.; КИСИ. – К, 1967. – 18л.
1621900
  Тарасюк В.Н. Формирование организованности у студентов педагогических институтов : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Тарасюк В.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 19л.
1621901
  Мясоедова О.М. Формирование орнитофауны Ленинского водохранилища. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.097 / Мясоедова О.М.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 26л.
1621902
  Тавакалян Артуш Балабекович Формирование основ научно-материалистического мировоззрения у учащихся 6-7 классов (на опыте преподавания физики) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тавакалян Артуш Балабекович; М-во просвещения АрмССР. Арм. гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1973. – 23л.
1621903
  Кузнецова О.В. Формирование основных положений классической статистической механики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 07.00.10 / Кузнецова О.В.; АН СССР. – М, 1975. – 25л.
1621904
  Пирютко Валерий Павлович Формирование основных понятий математического анализа у учащихся средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Пирютко Валерий Павлович; Мин. гос. политехн. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1621905
  Кузнецова Л.Н. Формирование основных понятий термодинамики в курсе физики средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Кузнецова Л.Н.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 24л.
1621906
  Крутова Е.М. Формирование отношения к труду в коллективе. : Автореф... канд. пед.наук: / Крутова Е.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 21л.
1621907
  Чулкова Людмила Афанасьевна Формирование педагогических умений и навыков у студентов педагогического вуза в процессе общественно-политической практики : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чулкова Людмила Афанасьевна; КГУ. – К., 1984. – 18л.
1621908
  Растрыгина Алла Николаевна Формирование педагогической культуры будущего учителя музыки : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Растрыгина Алла Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 23л.
1621909
  Кузнецова Л.А. Формирование перитрофической оболочки у некоторых двукрылых. : Автореф... канд.биол.наук: 098 / Кузнецова Л.А.; МГУ. – М, 1972. – 21л.
1621910
  Нанобашвили С.И. Формирование плотной плазмы в магнитном поле под действием сверхвысокочастотной мощности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Нанобашвили С.И.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1621911
  Овсянников Владимир Петрович Формирование плотных электронных пучков и их использование для получения ионов высокой заряженности : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.04 / Овсянников Владимир Петрович; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 17л.
1621912
  Разумихин Н.В. Формирование поверхностного стока на территории Южного Заволжья в естественных условиях и на сельскохозяйсвтенном поле при различной агротехнике. : Автореф... канд.геогр.наук: / Разумихин Н.В.; Ленинг.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 15л.
1621913
  Кухарь А.В. Формирование познавательного интереса у учащихся к математике в процессе ее изучения в 4-7 классах : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Кухарь А.В.; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. – К., 1984. – 24л.
1621914
  Остапенко А.И. Формирование познавательной активности студентов в процессе их современной учебной деятельности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Остапенко А.И.; КГУ. – К, 1989. – 24л.
1621915
  Ткачук Г.П. Формирование познавательной самостоятельности начальных классов на уроках внеклассного чтения (на матер. науч.-познав. книг). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ткачук Г.П.; НИИ пед. АН УССР. – К., 1985. – 24л.
1621916
  Михайлов К.М. Формирование познавательных и творческих способностей детей в связи с их эстетическим воспитанием через обучение рисованию. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Михайлов К.М.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 20л.
1621917
  Косянчук Л.Ф. Формирование полиротаксанов в присутствии комплексообразователя и макроциклических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Косянчук Л. Ф.; АН УССР. – К., 1984. – 20л.
1621918
  Степаненко Н.К. Формирование политехнических знаний у старших подростков на основе связи общеобразовательных дисциплин с производством. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Степаненко Н.К.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 16л.
1621919
  Потехин А.В. Формирование политики США в отношении государств Восточной Европы после второй мировой войны. : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.05 / Потехин А.В. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 40 с.
1621920
  Сидоренко Ю.М. Формирование политической культуры студенческой молодежи: историко-партийный аспект (80-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сидоренко Ю.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1621921
  Скалковская Н.П. Формирование положительного отношения студентов к избранной профессии средствами вузовской печати. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Скалковская Н.П.; Каз.мед.ин-т. – Алма-Ата, 1977. – 17л.
1621922
  Павленчик В.А. Формирование положительных взаимоотношений детей 6-го года жизни в совместной трудовой деятельности : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Павленчик В.А. ; НИИ пед. УССР. – Киев, 1982. – 25 с.
1621923
  Кулина И.Д. Формирование понятия "электрический заряд" у учащихся 10 класса средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Кулина И.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 20л.
1621924
  Ряузова Е.А. Формирование португалоязычных литератур : Автореф... канд. филол.наук: / Ряузова Е. А.; Ин-т миров. лит. – Москва, 1970. – 20л.
1621925
  Нельга Александр Вячеславович Формирование потребности в труде : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Нельга Александр Вячеславович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 23 с.
1621926
  Куприянов И.Т. Формирование поэтической личности Максимилиана Волошина : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Куприянов И.Т.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1971. – 25л.
1621927
  Литвак А.Г. Формирование представлений у слепых младших школьников : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Литвак А.Г.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра тифлопедагогики. – Л., 1966. – 21л.
1621928
  Чуракова Р.Г. Формирование приемов мышления учащихся средней школы. (На материале алгебры и геометрии) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Чуракова Р.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1621929
  Куйлль А.А. Формирование признаков скороспелости и продуктивности у первого поколения межсортовых гибридов кукурузы в условиях Эстонской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Куйлль А.А.; Акад.наук ЭССР. – Таллин, 1962. – 28л.
1621930
  Микитюк Роман Юрьевич Формирование приповерхностных слоев в некоторых инструментальных сталях при диффузионном насыщении и имплантации ионами бора : Автореф... кандидата техническихнаук: 01.04.07 / Микитюк Роман Юрьевич; АН ССР. Институт металлофизики. – К., 1988. – 21л.
1621931
  Муштук О.З. Формирование пролетариата и развитие профсоюзного движения в странах Западной Африки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.04 / Муштук О.З. ; Высш.школа проф. движения ВЦСПС. – Москва, 1976. – 32 с.
1621932
  Станкевич Е.Е. Формирование промышленного пролетариата в Силезии (конец XVIII - первая половина ХІХ в.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Станкевич Е.Е.; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1972. – 24л.
1621933
  Никоноров С.П. Формирование промышленных комплексов и узлов в нефтяных районах Поволжья : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Никоноров С.П. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1967. – 18 с. – Бібліогр. : с. 17-18
1621934
  Михаленкова И.А. Формирование пространственных представлений у глухих учащихся вечерней школы на материале стереометрии. : Автореф... канд. психол.наук: 13733 / Михаленкова И.А.; МП РСФСР. Лен. гос. пед.ин-т. – Л., 1972. – 16л.
1621935
  Максимова Г.А. Формирование профессионально-методических умений на начальном этапе в языковом вузе (нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 13.00.02 / Максимова Г. А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1988. – 23л.
1621936
  Немировская Анна Израйлевна Формирование профессиональной готовности студентов университетов к воспитанию учащихся в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма (на материале факультета романо-германской фил. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Немировская Анна Израйлевна; Ташкентский гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1980. – 17л.
1621937
  Селезнев В.С. Формирование пучков отрицательно и положительно заряженных частиц с импульсом до 70 Гэв/с на ускорителе ИФВЭ. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Селезнев В.С.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1621938
  Сичкарь Г.В. Формирование рабочего класса в каменноугольной промышленности Донбасса во вторй половине 19 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сичкарь Г.В. ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т истории. – Киев, 1954. – 18 с.
1621939
  Сурблис К.З. Формирование рабочего класса Литовской ССР и рост его творческой активности в послевоенный период (1944-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сурблис К.З.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1962. – 18л.
1621940
  Пастер П.И. Формирование рабочих кадров по влиянием научно-технического прогресса. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Пастер П.И.; Киев.торг-экон.ин-т. – К, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1621941
  Продан В.Т. Формирование реакций выбора у человека при сложном комплексе поступающих сигналов. : Автореф... канд. биол.наук: / Продан В.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 19л.
1621942
  Портнова Н.А. Формирование романтической лирики В.А.Жуковского. : Автореф... канд. филолог.наук: 640 / Портнова Н.А.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1968. – 20л.
1621943
  Сурков Ю.В. Формирование самоконтроля при осмыслении учебного текста. (На матер. истории). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сурков Ю.В.; НИИ общей пед. АПН СССР. – М., 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1621944
  Степанов К.И. Формирование самоопыленных линий кукурузы под влиянием чужеродной пыльцы и синтез гибридов на их основе. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанов К.И.; Акад.наук.СССР.Ин-т генетики. – Кишинев, 1961. – 31л.
1621945
  Скрипник А.М. Формирование себестоимости продукции и экономическая оценка факторов ее изменения в отраслях перерабатывающей промышленности. : Автореф... Доктора экон.наук: / Скрипник А.М.; Акад.наук УССР.Отдел.обществ.наук. – Львов, 1961. – 31л.
1621946
  Панютич В.П. Формирование сельскохозяйственного пролетариата Белоруссии и его положение в эпоху капитализма. : Автореф... канд.ист.наук: / Панютич В.П.; Ан БССР.Ин-т истории. – Минск, 1965. – 22л.
1621947
  Сорокин В.А. Формирование сельскохозяйственной интеллигенции в СССР и ее роль в развитии производства. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Сорокин В.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 20л.
1621948
  Кузьменко Р.О. Формирование системообразующих элементов педагогического мастерства будущего учителя музыки общеобразовательной школы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Кузьменко Р.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 24л.
1621949
  Мордвинов Ростислав Николаевич Формирование Советского Военно-Морского Флота и начало его боевой деятельности (ноябрь 1917 - март 1919 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мордвинов Ростислав Николаевич; Ин-т истории Акад. наук СССР. – М., 1963. – 30л.
1621950
  Трунин Виктор Иванович Формирование совокупного рабочего в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Трунин Виктор Иванович; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1980. – 16л.
1621951
  Тер-Ватртанов Формирование содержания и определения предмета научного коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тер-Ватртанов Э. Р.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1975. – 26л.
1621952
  Лукьянов А.Т. Формирование сознательно-диалектического естествознания. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.01 / Лукьянов А.Т.; КГУ. – К., 1982. – 38л.
1621953
  Симонова Е.С. Формирование состава и развитие функций модальных в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Симонова Е.С. ; Ин-т языковедения ; УССР АН. – Киев, 1982. – 28 с.
1621954
  Секиров М.С. Формирование социалистических наций в СССР : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Секиров М.С. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1954. – 12 с.
1621955
  Чунагсурэн Ж. Формирование социалистического мировоззрения у молодежи Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Чунагсурэн Ж.; Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 24л.
1621956
  Пушкрев В.А. Формирование социалистического реализма в советской книжной графике довоенного периода. : Автореф... Канд.искуствовед.наук: / Пушкрев В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1956. – 15л.
1621957
  Смирнов Георгий Лукич Формирование социалистического типа личности : Автореф... д-ра философ.наук: 621 / Смирнов Георгий Лукич; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1970. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1621958
  Куликовский Сергей Борисович Формирование социально-политической ответственности личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куликовский Сергей Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 22л.
1621959
  Куликовский Сергей Борисович Формирование социально-политической ответственности личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Куликовский Сергей Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 22л.
1621960
  Кузьмин В.А. Формирование социальной зрелости молодежи в развитом социалистическом обществе. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Кузьмин В.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
1621961
  Токарева Л.А. Формирование способов художественного обобщения в творческой эволюции Н.А.Заболоцкого. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Токарева Л.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
1621962
  Сараев А.Д. Формирование структурно-функционального подхода в медико-биологических науках : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Сараев А.Д.; МВ и ССО РСФСР, Томск. ГУ. – Томск, 1973. – 25 с.
1621963
  Михайленко Н.Я. Формирование сюжетно-ролевой игры в раннем детстве. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Михайленко Н.Я.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 21л.
1621964
  Павлов В.С. Формирование творческого воображения учащихся в обучении (на матер. обуч. учащихся 3-4 классов изобразит. искусств.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Павлов В.С.; МП УССР. НИИ педагогики УССР. НИИ психологии УССР. – К., 1973. – 28л.
1621965
  Мамедова Лидия Семеновна Формирование теоретико-литературных понятий в процессе изучения русской литературы в туркменской школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Мамедова Лидия Семеновна; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1970. – 20л.
1621966
  Панько Т.И. Формирование терминологии политической экономии. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.02 / Панько Т.И.; Ин-т языковедения АН УССР. – К, 1981. – 46л.
1621967
  Филатова Т.Н. Формирование термического режима в некоторых малых озерах северо-запада Европейской части СССР в безледный период : Автореф. дис.... канд. геогр. наук / Филатова Т.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 19 с.
1621968
  Пинчук Геннадий Анатольевич Формирование точной отражающей поверхности радиотелескопа РАТАН-600 автокалиционным радиогалографическим методом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.03 / Пинчук Геннадий Анатольевич; Акад. наук ССР. Спец. астрофизическая обсерватория. – Л., 1984. – 19л.
1621969
  Пушкина А.Г. Формирование транспозиции отношений величин у детей преддошкольного и дошкольного возраста. : Автореф... канд.психол.наук: 731 / Пушкина А.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 15л.
1621970
  Кузнецова Л.М. Формирование у иностранных учащихся умений конспектирования печатных общественно-политических текстов. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Кузнецова Л.М.; МВ и ССО СССР. – М, 1980. – 23л.
1621971
  Надарейшвили Е.А. Формирование у младших школьников самостоятельной учебной деятельности в семье. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Надарейшвили Е.А.; ТГУ. – Тбилиси, 1975. – 35л.
1621972
  Тарасенко Галина Сергеевна Формирование у младших школьников эстетического отношения к природе : Автореф... канд. педагогическихнаук: 13.00.01 / Тарасенко Галина Сергеевна; Научно-исследовательский ин-т педагогики УССР. – К., 1985. – 24л.
1621973
  Муковский Иван Тимофеевич Формирование у СОветских воинов морально-политических и боевых качеств в годы Великой Отечественной войны: опыт политорганов, парт. организаций действующей армии (июнь 1941 - май 1945 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Муковский Иван Тимофеевич; КГУ. – К., 1992. – л.
1621974
  Пенкрат Лидия Васильевна Формирование у старшеклассников единства личных и общественно значимых моментов выбора профессии : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Пенкрат Лидия Васильевна; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1980. – 18л.
1621975
  Печенок Лариса Ивановна Формирование у старшеклассников нравственно-психологической готовности к труду в сфере обслуживания : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Печенок Лариса Ивановна; Акад. пед. наук СССР. НИИ общих проблем воспитания. – М., 1981. – 22л.
1621976
  Разенкова Н.Е. Формирование у старшенклассников потребности в воспитании детей. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Разенкова Н.Е.; Науч-исслед.ин-т общих проблем воспитания Акад.пед.наук СССР. – М, 1980. – 15л.
1621977
  Рычкова Г.Б. Формирование у страшеклассников готовности к продолжению образования (социолого-психологический аспект) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рычкова Г. Б.; НИИ общих проблем воспит. АПН СССР. – Москва, 1979. – 27л.
1621978
  Соловьев В.А. Формирование у студентов музыкальных специализаций педагогических умений руководителя самодеятельного коллектива. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Соловьев В.А.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 21л.
1621979
  Пащенко Д.И. Формирование у учащихс 4-8 классов интереса к техническому творечеству во внеклассной работе в условиях сельской школы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Пащенко Д.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1980. – 24л.
1621980
  Пащенко Д.И. Формирование у учащихся 4-8 классов интереса к техническому творчеству во внеклассной работе в условиях сельской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пащенко Д.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
1621981
  Лында А.С. Формирование у учащихся умений и навыков практической деятельности в процессе политехнического обучения в 8-10 классах. (Гор. школа). : Автореф... канд. пед.наук: / Лында А.С.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1956. – 15л.
1621982
  Опилат Я.Г. Формирование у учащихся умений решать химические задачи : Автореф... канд. психол.наук: / Опилат Я. Г.; Киев. гос. пед. инз. – К., 1969. – 24л.
1621983
  Мингалеева М.М. Формирование у школьников интереса к производственным профессиям (в системе трудового обучения и внеклассной работы) : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Мингалеева М.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 16л.
1621984
  Сабадош И.В. Формирование украинской ботанической номенклатуры : автореф. дис. ... докт. филол. наук : 10.02.02 / Сабадош И. В. ; МВССО УССР, Ужг.ГУ. – Ужгород, 1986. – 48 с.
1621985
  Лукьянов Ю.И. Формирование умений и навыков у учащихся восьмилетней школы в процессе изучения тепловых явлений. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Лукьянов Ю.И.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 22л.
1621986
  Кухарев Н.В. Формирование умственной самостоятельности у школьников в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Кухарев Н.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 19л.
1621987
  Мучаидзе Г.О. Формирование учения К.Маркса и Ф.Энгельса о партии. : Автореф... канд.лист.наук: 570 / Мучаидзе Г.О.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1621988
  Масловец Р.Д. Формирование фауны грызунов в голоцене в связи с историей природной очаговости чумы на территории Северо-Восточного Прикаспия : Автореф... кандидата биол.наук: / Масловец Р.Д.; Зоол. ин-т АН СССР. – Л., 1965. – 32л.
1621989
  Лисецкий А.С. Формирование фауны грызунов юга левобережной степи Украины в связи с лесонасаждением и орошением : Автореф... кандидата биол.наук: / Лисецкий А.С.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Биол. фак. – Харьков, 1965. – 24л.
1621990
  Ломтадзе В.Д. Формирование физико-механических свойств глинистых пород при литификаци. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Ломтадзе В.Д.; М-во высш. образования СССР.Моск.ордена Ленини и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1958. – 50л.
1621991
  Станкевич Е.Ф. Формирование химического состава подземных вод девонских отложений Юго-Востока Татарии в обстановке эксплуатации нефтяных месторождений. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Станкевич Е.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Каф. общей геологии. – Казань, 1962. – 16л.
1621992
  Скрипка А.П. Формирование экологичеакой культуры личности: социально-философский аспект. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Скрипка А.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 17л.
1621993
  Нгуен Формирование энтомоценоза при введении новой культуры : Автореф... кандидата биол.наук: / Нгуен ты Хай; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1965. – 18л.
1621994
  Рудницкая О.П. Формирование эстетических оценок у студентов педагогических вузов. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рудницкая О.П.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1977. – 25л.
1621995
  Лукин П.В. Формирование эстетического отношения к действительности у старшеклассников как условие активизации учебно-познавательной деятельности (на историко-краевед. материале) : Автореф... канд. пед.наук: / Лукин П.В.; НИИ общих проблем воспитания Акад. пед. наук СССР. – М., 1981. – 23л.
1621996
  Таткова Светлана Ивановна Формирование эстетической культуры студентов в твореческих самодеятельных объединениях (на примере сельскохоз. вузов УССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Таткова Светлана Ивановна; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1621997
  Орлов В.Ф. Формирование эстетической культуры учащихся страших классов и профтехучилищ средствами художественной самодеятельности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Орлов В.Ф.; КГУ. – К, 1983. – 23л.
1621998
  Недялкова Г.И. Формирование эстетической оценки у младших подростков средствами выразительного чтения : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Недялкова Г.И.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 23л.
1621999
  Филиппенко Лидия Алексеевна Формирование эстетической потребности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филиппенко Лидия Алексеевна; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 18л.
1622000
  Снежкова Ирина Анатольевна Формирование этнического самосознания у детей и юношества (на материале этносоциологического обследования г.Киева и Киевской области) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Снежкова Ирина Анатольевна; МВ и ССО СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1983. – 24л.
<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,