Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>
1621001
  Антипенко І. "Херсон є за що любити" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 124). – С. 9


  Місцева художниця Анастасія Багненко створила серію оригінальних листівок.
1621002
  Конашевич С. "Херсонський Кримський медичний університет" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 5
1621003
  Одарченко Ю. "Херсонщина завжди була українською. І буде!" / спілкувався Іван Антипенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 квітня (№ 73). – С. 9


  Голова ОДА Ю. Одарченко - про настрої в регіоні, його розвиток та перші кроки нової влади.
1621004
  Ханох Левін "Хефець" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (1123/1124). – С. 97-130. – ISSN 0320-8370


  П"єса.
1621005
  Поворознюк Р.В. "Хибні друзі перекладача" в дипломатичних промовах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 68-71
1621006
  Драбов Н.Ю. "Хибні друзі перекладача" як одна з проблем вивчення та навчання англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 168-174. – ISBN 978-966-2303-00-1
1621007
  Курдіш О.К. "Хибні друзі" перекладача у субмові економіки // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 63-63
1621008
  Фокін С.Б. "Хибні друзі" перекладача: іспанська, українська мови : словник-довідник / С.Б. Фокін. – Київ : КАПРІ, 2015. – 112 с. : іл. – Текст укр., ісп. - На обкл.: Аналіз і профілактика типових помилок ; Доповнення до наявних словників ; Понад 500 міжмовних омонімів і паронімів ; Пояснення способів перекладу і закономірностей словотвору. – Бібліогр.: с. 111
1621009
   "Хикари", Якутск. Счастливая звезда : "Лидеры туриндустрии 2007", ХІ премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 29 : Фото
1621010
  Рябчук М.Ю. "Химера національної ідентичності": кілька методологічних проблем // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 3-30. – ISSN 2524-0137
1621011
  Гармасар В. "Химери" архітектора Владислава Городецького // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 189-191. – ISBN 966-530-115-2
1621012
  Гармасар В. "Химери" архітектора Владислава Городецького : до 140-річчя від дня народження // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 189-191. – ISBN 966-530-115-2
1621013
  Мірошніченко Н. "Химерна" реальність у сучасній українській драмі-фентезі // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 100-106. – ISBN 978-966-171-780-9
1621014
  Дзюба-Погребняк "Химерний світ" С. Кордіча як химерна спроба написання роману про першу світову війну // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 84-90
1621015
  Решетуха С. "Химерні" оповідання Олекси Стороженка: жанрово-стильові особливості // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 96-105. – ISBN 966-7773-70-1
1621016
  Пащук О. "Химерність думок" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 4 (12)


  Поезія.
1621017
  Баранов П.И. "Химик-любитель" : обьяснительный текст к ящику с набором того же наименования / П.И. Баранов ; отв. ред. Комитета по игрушке при НКП РСФСР. – 2-е изд. – Москва : Изд-во ЦС Союза Осоавиахим СССР, 1936. – 47 с. : рис.
1621018
  Храпова Н.Г. Хемилюминесцентное исследование природных антиоксидантов липидов и синтетических ингибиторов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Храпова Н.Г.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1972. – 24л.
1621019
  Богославская Т.А. Хемилюминесцентные методы определения золота и серебра : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Богославская Т. А. ; АН УССР, Ин-т общей и неорган. химии. – Киев, 1975. – 22 с.
1621020
  Зинчук В.К. Хемилюминесценция люминола в присутствии гексахлоростибата : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Зинчук В.К. ; Львовский гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1969. – 20 с.
1621021
  Ангелова Гергана Василева Хемилюминесценция люминола при окислении его некоторыми комплексами двух- и трехвалентной меди : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Ангелова Гергана Василева ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 18 с.
1621022
  Ангелова Гергана Василева Хемилюминесценция люминола при окислении его некоторыми комплексами двух- и трехвалентной меди : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Ангелова Гергана Василева ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 18 с.
1621023
  Кущевская Н.Ф. Хемилюмисцентные методы определения иридия и радия : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Кущевская Н. Ф.; АН УССР, Ин-т коллоидной химии и химии оды. – 145л.
1621024
  Финкельштейн И.Л. Хемингуэй - романист / И.Л. Финкельштейн. – Горький, 1974. – 216с.
1621025
  Грибанов Б.Т. Хемингуэй / Б.Т. Грибанов. – Москва, 1970. – 446с.
1621026
  Грибанов Б.Т. Хемингуэй / Б.Т. Грибанов. – М., 1971. – 446с.
1621027
  Папоров Ю.Н. Хемингуэй на Кубе / Ю.Н. Папоров. – М., 1979. – 415с.
1621028
  Папоров Ю.Н. Хемингуэй на Кубе / Ю.Н. Папоров. – Москва, 1982. – 575с.
1621029
  Фуэнтес Н. Хемингуэй на Кубе = Hemingway en Cuba : [пер. с исп.] / Н. Фуэнтес; Нлрберто Фуэнтос ; [пред. С. Микояна]. – Москва : Радуга, 1988. – 445 с. – ISBN 5-05-002190-1
1621030
  Мицук О.А. Хемілюмінесценті реакції метилсульфату 9,10-диметилакридинію хз пероксимоносульфатом калію і дипероксіадипіновою кислотою та визнання на їх основі. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.02 / Мицук О.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1621031
  Запорожець О.А. Хемілюмінесцентне визначення мікрокількостей сульфід-іонів / О.А. Запорожець, Р.П. Линник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-29. – (Хімія ; Вип. 38)


  Установлено оптимальні умови хемілюмінесцентного визначення сульфід-іонів за редакціями окислення 4-діетиламінофталгідразиду пероксидом водню в присутності іонів кобальту (ІІ), купру му (ІІ) та ванадію (IV). Запропоновано методику визначення сульфідної ...
1621032
  Микитюк О.Ю. Хемілюмінесцентний аналіз у біології та медицині // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 299-303. – ISSN 2077-1096
1621033
  Мицук О.А. Хемілюмінесцентні реакції метилсульфату 9, 10-диметилакридинію з пероксимонокульфатом калію і дипероксіадиапіновою кислотоюта визначення на їх основі Cu(II), Ni(II), V(IV), Cr(VI) : 02.00.02:Дис. ... канд. хімічних наук / Мицук О. А.; ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 170 л. – Bibliogr.: С. 147-165
1621034
  Пацай Ігор Орестович Хемілюмінесцентні реакції нітрату 9-ціано-10-метилакридинію з нуклеофільними реагентами та застосування їх в аналізі : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Пацай І.О.; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ, 2003. – 180с. + Додатки: л. 160 - 180. – Бібліогр.: л. 133 - 160
1621035
  Пацай Ігор Орестович Хемілюмінесцентні реакції нітрату 9-ціано-10-метилакридинію з нуклеофільними реагентами та застосування їх в аналізі : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Пацай І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 18 назв.
1621036
  Запорожець О.А. Хемілюмінесценція 4-диетиламінофталгідразиду в присутності ртуті (ІІ) / О.А. Запорожець, Н.І. Петруньок, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 105-109. – (Хімія ; Вип. 33)


  Досліджено вплив іонів ртуті (ІІ) на хемілюмінесценцію в реакції окиснення 4-диетиламінофталгідразиду пероксидом водню в лужному середовищі. Показано, що в оптимальних умовах (концентрація, моль/л: ДЕАФГ > 1,8х10[у мінус четвертому ступені], пероксид ...
1621037
  Болотніков М. Хемічна промисловість України у п"ятирічці / М. Болотніков. – Харків : Господарство України, 1930. – 30 с. – (Серія "П"ятирічку в маси")
1621038
  Лебедєв П.П. Хемія / П.П. Лебедєв. – Підручник для педагогічних технікумів. – Харків-Київ : ДНТВУ, 1935. – 316 с.
1621039
  Воровка В.П. Хемогенні процеси у Приазовській парадинамічній ландшафтній системі // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 17-21 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
1621040
  Попов А.И. Хемодеструкционное фракционирование органического вещества почв / А.И. Попов, А.В. Русаков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 663-670 : рис., табл. – Библиогр.: 44 назв. – ISSN 0032-180Х
1621041
  Кондратьева Е.Н. Хемолитотрофы и метилотрофы / Е.Н. Кондратьева. – Москва : Московский университет, 1983. – 176 с. : ил, табл. – Библиогр.: 164 назв.
1621042
  Шараф М.А. Хемометрика / М.А. Шараф, Д.Л. Иллмэн, Б.Р. Ковальски. – Ленинград : Химия, 1989. – 269 с. – ISBN 5-7245-0361-1
1621043
  Краснянчин Я.Н. Хемометрические методы в контроле подлинности продуктов питания и пищевого сырья / Я.Н. Краснянчин, А.В. Пантелеймонов, Ю.В. Холин // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2010. – Т. 5, № 3/4. – С. 118-147. – ISSN 1991-0290


  Представлен обзор основных хемометрических методов, используемых для решения задач классификации, идентификации и обнаружения при контроле подлинности продуктов питания и пищевого сырья. Наибольшее распространение для обработки массивов ...
1621044
  Зубенко О.І. Хемометрична класифікація іонів металів / О.І. Зубенко, В.В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78-85. – (Хімія ; вип. 36)


  Проаналізовано відомі в літературі схеми класифікації іонів металів. Показано, що незважаючи на велику розмаїтність експериментальних і теоретичних параметрів, використовуваних у вигляді класифікаційних критеріїв, усі класифікації в основному ...
1621045
   Хеморадиоэкология пелагиали и бентали. – Киев : Наукова думка, 1974. – 272с.
1621046
  Орлов Б.Н. Хеморецепция / Б.Н. Орлов, Н.В. Корнева. – Горький, 1979. – 95с.
1621047
  Джалишвили Т.А. Хеморецепция в клетках глии : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.04 / Джалишвили Т. А.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1985. – 35л.
1621048
   Хеморецепция насекомых. – Вильнюс
№ 6. – 1981
1621049
   Хеморецепция насекомых. – Вильнюс
№ 7. – 1982
1621050
   Хеморецепция насекомых, 5. – Вильнюс, 1980. – 151с.
1621051
   Хеморецепция насекомых.. – Вильнюс, 1978. – 168с.
1621052
  Елизаров Ю.А. Хеморецепция насекомых. / Ю.А. Елизаров. – Минск : Издательство Московского университета, 1978. – 232с.
1621053
   Хемосинтез : К 100-летию открытия С.Н.Виноградским. – Москва : Наука, 1989. – 254с.
1621054
   Хемосинтез в непрерывной культуре.. – Новосибирск, 1978. – 110с.
1621055
   Хемосистематика и эволюционная биохимия высших растений. – Москва : Издательство АН СССР, 1986. – 151с.
1621056
   Хемосистематика и эволюционная биохимия высших растений.. – Москва, 1979. – 114с.
1621057
  Смынтына Валентин Андреевич Хемосорбционно диффузионное и окислительно-восстановительное взаимодействие тонких слоев селенида кадмия с кислородом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Смынтына Валентин Андреевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1621058
  Абасов С.И. Хемосорбционные и каталитические свойства платины различной дисперсности в реакциях взаимодействия кслорода и водорода : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.15 / Абасов С.И. ; МГУ. – Москва, 1981. – 17 с.
1621059
  Иванкив Л.И. Хемосорбционные свойства некоторых полупроводниковых соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванкив Л.И.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1967. – 12л.
1621060
  Трепнел Б.М. Хемосорбция / Б.М. Трепнел. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 327 с.
1621061
  Чеснокова Р.В. Хемосорбция азота и водорода на железных катализаторах синтеза аммиака. : Автореф... канд. хим.наук: / Чеснокова Р.В.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1966. – 14л.
1621062
  Руфов Ю.Н. Хемосорбция бинарных газовых смесей на закиси никеля и роль электронных факторов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Руфов Ю.Н.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1621063
  Хома Р.Е. Хемосорбция диоксида серы водными растворами этаноламинов в статических условиях / Р.Е. Хома, Р.М. Длубовский, В.О. Гельмбольдт // Журнал общей химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 86 (148), вып. 8. – С. 1271-1279. – ISSN 0044-460Х
1621064
  Новикова З.Н. Хемосорбция и электроокисление окиси углерода на палладии, рутении, осмии и электролитических смесях некоторых платиновых металлов в растворах электролитов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073, 02.074 / Новикова З.Н.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 28л.
1621065
  Нечаев Е.А. Хемосорбция органических веществ на оксидах и металлах / Е.А. Нечаев. – Харьков : Харьковский университет, 1989. – 143 с.
1621066
  Степова К.В. Хемосорбція гідроген сульфіду модифікованими природними сорбентами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Степова К.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1621067
  Работнова И.Л. Хемостатное культивирование и ингибирование роста микроорганизмов / И.Л. Работнова, И.Н. Позмогова. – Москва : Наука, 1979. – 207с.
1621068
  Вишневская И.А. Хемостратиграфия венд-кембрийских карбонатных отложений осадочного чехла Тувино-Монгольского микроконтинента / И.А. Вишневская, Е.Ф. Летникова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 6. – С. 741-763 : рис., табл. – библиогр.: с. 761-763. – ISSN 0016-7886
1621069
   Хемотаксономическое изучение споровых растений и грибов. Достижения и перспективы развития. – Киев, 1990. – 203с.
1621070
   Хемотаксономічне дослідження інтродукованих видів таволг Spiraеa media Franz schmidt та S. poloniсa Blocki / Н Белемець, В. Грахов, З. Бонюк, О. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 31-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Проведено біохімічне дослідження близьких видів Spiraea media Franz Schmidt і S. poloniсa Bloсki, в результаті якого виявлено, що склад вторинних метаболітів листків обох видів доволі подібний і не є свідченням приналежності до різних видів. В той же ...
1621071
  Стрижевский И.В. Хемотроника / И.В. Стрижевский, В.И. Дмитриев, Э.Б. Финкельштейн. – Москва : Наука, 1974. – 191 с.
1621072
  Казарян Э.В. Хемотроника / Э.В. Казарян, И.А. Рунич. – Москва, 1978. – 63 с.
1621073
  Породко Ф.М. Хемотропизм корней : Ч. 1-2 / Ф.М. Породко. – 1910-1915. – Одесса : "Коммерческая" тип. В.И. Сапожникова
Ч. 2. – 1915. – VI, 191 с. – Без ориг. обл. - Отд. оттиск: Записки Новороссийского общества естествоиспытателей, т. 41
1621074
   Хемочувствительность и хемокоммуникация рыб. – Москва : Наука, 1989. – 195с.
1621075
  Марочко В. Хенке Андор // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 483-486. – ISBN 978-617-642-388-1


  Хенке Андор - німецький дипломат, консул в Києві у 1933 - 1936 рр.
1621076
   Хенрі Луке Муньос (Колумбія) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 42-45. – ISSN 0320-8370
1621077
  Раффи Хент : роман / Раффи. – Ереван : Айастан, 1969. – 239 с.
1621078
  Амплеева А.А. Хенш К. Германский вопрос и Европа // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1987. – Вып. 16. – С. 181-185
1621079
   Хёрай : японские сказания. – Москва : ПРО, 1991. – 104с. – ISBN 5-85764-002-4
1621080
  Ээльма Х. Херальдь Ээльма / Х. Ээльма. – Москва, 1983. – 31с.
1621081
   Херберт Карлович Силиньш. – М., 1989. – 34с.
1621082
  Соколян М. Херем : повість / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2007. – 184 с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-182-7
1621083
  Бидструп Херлуф Херлуф Бидструп / Х. Бидструп; ред.: Ю.Л. Котляров. – Львов : Государственный университет, 1960. – 128 с.
1621084
  Каретникова И.А. Херлуф Бидструп : каталог / Авт. вступ. ст.: И.А. Каретникова; под общ. ред.: Б.Р. Виппера. – Москва, 1961. – 28 с.
1621085
   Херлуф Бидструп. Жизнь и творчество. – Москва : Искусство, 1985. – 360 с.
1621086
  Косов М.Б. Херлуф Бидструп. Жизнь и творчество / Сост.: М.Б. Косов. – Москва : Искусство, 1988. – 359 с.
1621087
  Холодковский Н.А. Хермесы, вредящие хвойным деревьям : сельскохозяйственная монография Н.А. Холодковского / Главное управление землеустройства и земледелия, Департамент земледелия. – 2-е изд., измен. и доп. – Петроград : Тип. М. Меркушева, 1915. – 89, [2] с., 6 ил., схем., 7 л. ил.
1621088
  Перес Г.Б. Херона. Кадис : Романы / Г.Б. Перес. – Москва : Художественная литература, 1973. – 408с.
1621089
  Белоусова Е.М. Херсон - Аскания-Нова : маршрутный путеводитель / Е.М. Белоусова, А.Э. Вирлич. – 2-е изд, .доп. – Одесса : Маяк, 1971. – 47 с. : 16 л. ил.
1621090
  Белоусова Е.М. Херсон - Аскания-Нова : путеводитель / Е.М. Белоусова, А.Э. Вирлич. – Симферополь : Таврия, 1976. – 120 с. : ил.
1621091
  Громенко С. Херсон - це наша Курська дуга. Стратегічна ініціатива вже назавжди перейшла в руки України // Україна молода. – Київ, 2022. – 7 грудня (№ 38). – С. 5


  Херсон – це наша Курська дуга. Від липня, відколи Зеленський анонсував деокупацію півдня, туди перекидали найкращі російські частини. Однак внаслідок отримання Україною переваги в ракетній артилерії наступати росіяни вже не могли – їхні операційні ...
1621092
  Сергеева Г. Херсон : [очерк-путеводитель] / [авт. текста Г. Сергеева , Е.А. Архипов ; фото Б. Минделя и др.]. – Киев : Мистецтво, 1968. – 94 с. : ил.
1621093
   Херсон. – Київ, 1978. – 138с.
1621094
  Антипенко І. Херсон без Каті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 14


  Справа Каті Гандзюк. Як колеги і друзі переживають втрату.
1621095
   Херсон для тебе - відкрий його // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
1621096
   Херсон.. – Херсон, 1939. – 127с.
1621097
   Херсон.. – Симферополь, 1973. – 94с.
1621098
   Херсон.. – 2-е изд. – Симферополь, 1977. – 96с.
1621099
   Херсон. Вінтажна кухня // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 36-37 : фото. – ISSN 1998-8044
1621100
  Дяченко С. Херсон. Упошуках самоідентифікації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 березня (№ 47/48). – С. 14
1621101
   Херсонес-Корсунь : путеводитель по раскопкам. – Симферополь : Крымиздат, 1950. – 87 с.
1621102
  Белов Г.Д. Херсонес-Корсунь / Г.Д. Белов. – Ленинград : Советский художник, 1969. – 48 с.
1621103
  Виноградов А.Ю. Херсонес-Херсон: две истории одного города. Имена, места и даты в исторической памяти полиса // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 1 (284), январь, февраль, март. – С. 40-58. – ISSN 0321-0391
1621104
  Казарін В. Херсонес - недооцінена батьківщина... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 лютого (№ 19). – С. 22


  Чому Україна не святкувала 2011 року ювілей сучасної слов"янської писемності?
1621105
  Сорочан С.Б. Херсонес - Херсон - Корсунь. Путешествие через века без экскурсовода / С.Б. Сорочан, В.М. Зубарь, Л.В. Марченко. – Київ : Стилос, 2003. – 237, [1] с., [4] л. фот., [1] вклеен. л. карта : ил. – Библиогр.: с. 235-237. – ISBN 966-8009-30-4
1621106
  Пивовар С.Ф. Херсонес / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 396. – ISBN 966-642-073-2
1621107
  Романчук А.И. Херсонес VI- первой половины IX в. : учебное пособие / А.И. Романчук ; МВ и ССО РСФСР ; Уральский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Сведровск : Уральский гос. университет, 1976. – 40, [8] c. : табл., карты. – Библиогр. с. 40-41 и в конце разделов
1621108
  Романчук А.И. Херсонес XII-XIV вв. / А.И. Романчук. – Красноярск, 1986. – 192с.
1621109
  Васьківська Н. Херсонес в окупації: швидке знищення vs повільний захист // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 22
1621110
  Ящуржинский Х. Херсонес во время крещения в нем Св. Владимира и дальнейшая судьба города / Х. Ящуржинский. – Киев : Типогрфия Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 10 с. – Оттиск из Киевской Старины
1621111
  Петрук В. Херсонес і Мангул. Кримські спогади // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 22 липня (№ 14)
1621112
  Петрук В. Херсонес і Мангул. Кримські спогади // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Травень (№ 9/10). – С. 19
1621113
  Петрук В. Херсонес і Мангул. Кримські спогади // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 5 серпня (№ 15). – С. 8


  Кримські спогади.
1621114
  Петрук В. Херсонес і Мангуп. Кримські спогади // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 2 вересня (№ 17). – С. 16-17
1621115
  Петрук В. Херсонес і Мангуп. Кримські спогади // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 8 липня (№ 13)
1621116
  Петрук В. Херсонес і Мангуп. Кримські спогади // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Червень (№ 11/12). – С. 24
1621117
  Гриневич К.Э. Херсонес Таврический / К.Э. Гриневич. – Севастополь, 1928. – 112 с.
1621118
  Белов Г.Д. Херсонес Таврический : историко-археологический очерк / Г.Д. Белов. – Ленинград : Ленгорисполком, 1948. – 146, [26] с. – Библиогр.: с. 139-143. – (Гос. Эрмитаж)
1621119
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1956. – 143с.
1621120
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1958. – 87с.
1621121
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1962. – 144с.
1621122
   Херсонес Таврический. – Симферополь, 1969. – 119с.
1621123
  Стржелецкий С.Ф. Херсонес Таврический / С.Ф. Стржелецкий. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1972. – 103с.
1621124
   Херсонес Таврический. – Киев, 1974. – 103 с.
1621125
   Херсонес Таврический : путеводитель по музею и раскопкам. – Симферополь : Таврия, 1975. – 102 с. : ил. – На обл. загл.: Херсонес
1621126
   Херсонес Таврический : Путеводитель по музеям и раскопкам. – Симферополь, 1979. – 123с.
1621127
  Пальцева Л.А. Херсонес Таврический / Л.А. Пальцева. – Л, 1988. – 84с.
1621128
  Кадеев Владимир Иванович Херсонес Таврический в 1-й в. до н.э. - 3-й в. н.э. : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.06 / Кадеев Владимир Иванович; Ин-т археологии АН СССР. – Москва, 1975. – 40с. – Бібліогр.:с.38-40
1621129
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический в античную эпоху : (экономика и социальные отношения) / В.М. Зубарь. – Киев : Наукова думка, 1993. – 137с. – ISBN 5-12- 003869-7
1621130
  Кадеев В.И. Херсонес Таврический в первых веках нашей эры / В.И. Кадеев. – Харьков, 1981. – 143с.
1621131
   Херсонес Таврический в третьей четверти 6 - середине 1 вв. до н.. э. : Очерки истории и культуры / В.М. Зубарь, А.В. Буйских, Э.А. Кравченко, М.В. Русяева; Зубарь В.М.; Буйских А.В.; Кравченко Э.А.; Русяева М.В.; Ред. кол. тома: В.М. Зубарь; А.В. Буйских, С.Д. Крыжицкий и др.; НАНУ. Ин-т археологии; Мин-во культуры и туризма Украины; Нац. заповедник "Херсонес Таврический". – Киев : Академпериодика, 2005. – 628с. – ISBN 966-360-032-2
1621132
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический и распространение христианства на Руси / В.М. Зубарь, Ю.В. Павленко. – Киев : Наукова думка, 1988. – 203с. – ISBN 5-12-000335-4
1621133
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический и Римская империя : Очерки военно-политической истории / В.М. Зубарь; НАНУ,Институт археологии. – Київ : Киевская Академия Евробизнес, 1994. – 180с. : ил. – (Золотой скиф)
1621134
  Суров Е.Г. Херсонес Таврический. / Е.Г. Суров. – Свердловск, 1961. – 156с.
1621135
  Кадеев В.И. Херсонес Таврический. Быт и культура (1-3 вв. н.э.) / В.И. Кадеев. – Харків : Бизнес Информ, 1996. – 212с. – ISBN 966-7080-01-3
1621136
  Зубарь В.М. Херсонес Таврический. Основные этапы исторического развития в античную эпоху / В.М. Зубарь. – Киев : Наукова думка, 1997. – 124с. – ISBN 966-00-0067-7
1621137
   Херсонес.. – Симферополь, 1985. – 112с.
1621138
  Курьянов С.О. Херсонесский миф древнерусской литературы как один из претекстов крымского текста русской литературы // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 82-95. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 2). – ISSN 2312-1068


  Кримський текст сформувався в російській літературі 19 ст. Претекстом його був Кримський міф. Цей міф неоднорідний і складається з різних фундаментальних константних текстів. Формування російського уявлення про Крим давньоруські книжники почали ...
1621139
  Фазин З.И. Херсонесский мыс / З.И. Фазин. – М, 1986. – 430с.
1621140
   Херсонская область в годы Великой Отечественной войны.. – Одесса, 1968. – 296с.
1621141
   Херсонская область в годы Великой Отечественной войны.. – Симферополь, 1975. – 320с.
1621142
  Александрова Н.В. Херсонская улица, 5 : очерк-путеводитель / Н.В. Александрова, Н.Н. Кондакова. – Ленинград : Лениздат, 1980. – 39 с. : ил. – (Мемориальные музеи В.И. Ленина в Ленинграде и Ленинградской области)
1621143
  Пачоский Иосиф Херсонская флора / Иосиф Пачоский ; Новороссийское О-во естествоиспытателей. – Херсон : Паровая тип. С.Н. Ольховикова и С.А. Ходушина
Т. 1 : Высшие тайнобрачные, голосеменные, однодольные. – 1914. – [6], LXXX, 548 с., 1 л. карт. – Библиогр. с. LIII-LIX
1621144
  Голубинский Е.Е. Херсонские священномученики, память которых 7-го марта / [Е. Голубинский]. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 24 с. разд. паг. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл.
1621145
   Херсонский сборник.. – Симферополь
4. – 1948. – 127с.
1621146
  Корсакова Л.И. Херсонский художественный музей / Л.И. Корсакова, Л.м. Вольштейн. – Симферополь, 1985. – 54с.
1621147
  Авдальян М.М. Херсонский экономический административный район : географический очерк / М.М. Авдальян. – Херсон : Херсонское книжно-газетное издательство, 1960. – 130 с., [2] л. карт. : карт.
1621148
  Немченко І. Херсонська губернія в житті й діяльності Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі листування, спогадів, публіцистики) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 24-30. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
1621149
  Діанова Н. Херсонська єпархія наприкінці ХІХ ст. (на матеріалах міста Берислава) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 142-146


  Становище православної церкви в Херсонській єпархії наприкінці ХІХ ст.
1621150
  Попов К.О. Херсонська область. : Географічний нарис / К.О. Попов. – Київ : Радянська школа, 1959. – 130с.
1621151
   Херсонська область.. – Сімферополь, 1977. – 103с.
1621152
  Скляр В.М. Херсонська область: етнічний склад населення (1989-2001) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 496-505
1621153
  Лубчак В. Херсонський альманах "Степ" : дискусійні питання, гіпотези, перспективи / Вадим Лубчак. – Херсон : Айлант, 2006. – 56 с.
1621154
  Лубчак В. Херсонський альманах "Степ" (1886): історія створення, авторський загал // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 97-103


  Стаття присвячена історії виходу у світ херсонського альманаху «Степ», ролі гуртка О. Русова в цьому процесі. У матеріалі акцентується увага на особливостях підготовки збірника до друку, авторському колективі та цензурних утисках. Статья посвящена ...
1621155
  Лубчак В.М. Херсонський альманах “Степ”: дискусійні питання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 153-155


  Стаття присвячена дискусійним питанням виходу у світ херсонського альманаху "Степ". In the article it is devoted to the problematic question of Kherson anthology "Steppe" publication.
1621156
  Коник О.О. Херсонський депутат граф Володимир Стенбок-Фермор у Другій Державній Думі. 1907 рік // Україна доби модернізації XIX-XX ст.: соціум, цінності, життєві практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 30 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: Н.М. Кузовова (відп. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 40-48. – ISBN 978-617-7090-38-9
1621157
  Бєляєв Ю. Херсонський державний університет на шляху в друге сторіччя (2018-2020 рр.) : хроніки / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ХДУ. – ISBN 978-617-7090-42-6
Ч. 1 : / [Бєляєв Ю., Омельчук С., Самсакова І.]. – 2020. – 56 с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1621158
  Омельчук С. Херсонський державний університет у контексті вітчизняної та європейської вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)


  Звання "Почесний професор Херсонського державного університету" удостоєн Володимир Різун, директор Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, док.філол. наук, професор, заслужений працівник освіти України.
1621159
  Прибильський І.С. Херсонський економічний адміністративний район / І.С. Прибильський. – К, 1960. – 32с.
1621160
   Херсонський збірник. – Київ-Херсон : Дніпро, 1998. – 208с. – До 80-річчя Яра Славутича. – ISBN 5-308-01703-4
1621161
   Херсонський консервний комбінат.. – Сімферополь, 1972. – 190с.
1621162
   Херсонський краєзнавчий музей.. – Одеса, 1971. – 136с.
1621163
  Діанова Т.В. Херсонський музей очима відвідувачів / Т.В. Діанова, Н.В. Красовська // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 72-86. – ISSN 0235-3490
1621164
  Дяченко С. Херсонський некрополь: "перевідкриття" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 8


  Про унікальність пам"ятки "День" поговорив із краєзнавцем Сергієм Дяченком.
1621165
  Антипенко І. Херсонський некрополь: новий шанс // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 березня (№ 53/54). – С. 17


  У місті планують створити комунальний заклад, аби зберегти історико-культурну цінність старого кладовища. При управлінні культури Херсонської міської ради працює робоча група, яка готує проект рішення про створення комунального закладу на території ...
1621166
   Херсонський обласний державний архів.. – К., 1971. – 416с.
1621167
   Херсонський художній музей ім.О.О.Шовкуненка.. – К., 1987. – 120с.
1621168
  Яновський С. Херсонські ліцеїсти в "команді" Нобелівського лаурета // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 7 вересня (№ 166). – С. 12
1621169
  Стратонов В. Херсонському державному університету - 100 років // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 7-11. – ISSN 1682-2366
1621170
   Херсону 200 лет, 1778-1978.. – К., 1978. – 405с.
1621171
   Херсонщина - епіцентр знищення перелітних птахів Європи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 32 : фото
1621172
  Єлістратов П.М. Херсонщина в семірічці. / П.М. Єлістратов. – Херсон, 1959. – 71с.
1621173
   Херсонщина відновлює правосуддя на деокупованих територіях // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 травня (№ 17/18). – С. 26. – ISSN 1992-9277
1621174
   Херсонщина.. – Київ : Мистецтво, 1976. – 188с.
1621175
  Герасимов Владимир Херсонщина. "Запорожець" у дніпровських плавнях : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (44), червень. – С. 94-96
1621176
  Біленко Василь Херсонщина. Дельфін, Русалка і Джарилгач : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 26-31 : Фото
1621177
  Дудкін Іван Херсонщина. Дельфіни й русалки / Дудкін Іван, Онищук Олексій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 110-114 : фото
1621178
  Оболенська Наталя Херсонщина. Еко й уніко : Україна чудес / Оболенська Наталя, Власенко Станіслав // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 122-124
1621179
  Будько Євген Херсонщина. Земля можливостей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 106-113 : фото
1621180
  Дудкін Іван Херсонщина. Кластери надії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 132-137 : фото
1621181
  Велика Валерія Херсонщина. Пригоди у плавнях // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 20-21 : фото
1621182
   Херсонщина. Природні ліки Арабатської Стрілки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 18-22 : фото
1621183
  Малєй Антоніна Херсонщина. Усі по кавуни! : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 34-36 : Фото
1621184
  Маленький Валерий Херсонщина: плавні, грязі та рибалка : Україна / Маленький Валерий, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-17 : Фото
1621185
   Херсонщина: приклад для всієї України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 16-19 : фото. – ISSN 1998-8044
1621186
  Дашкова П.В. Херувим : Роман. В 2 кн. / Полина Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010104-X; 5-271-02278-1
Кн.1. – 2002. – 384 с.
1621187
  Дашкова П.В. Херувим : Роман. В 2 кн. / Полина Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-009765-4; 5-271-02279-X
Кн.2. – 2002. – 352 с.
1621188
  Ангелиус С. Херувимский странник (остроумные речения и вирши) = Cherubinischer w andersmann (geistreiche sinn-und schlussreime) / С. Ангелиус ; пер с нем. Н.О. Гучинской. – Санкт-Петербург : Наука, 1999. – 509с. – (Слово о сущем). – ISBN 5-02-026782-1
1621189
  Кули-заде З. Херуфизм и его представители в Азербайджане. / З. Кули-заде. – Баку, 1970. – 267с.
1621190
  Исакина Юлия Херцег-Нови главный аристократ Черногории // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 2/3. – С. 18-21 : фото
1621191
  Jerome Deco Херцег-Нови. История одного города // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 40-45 : фото
1621192
  Захаров А.А. Хеттская керамика из Богаз-кёя и некоторые закавказские параллели / А.А. Захаров. – Баку : Типогр. Азгиз, 1927. – 9, [5] с. – Отдельный оттиск из Известий О-ва Обследования и Изучения Азербайджана
1621193
  Капанцян Г.А. Хеттские боги у армян в связи с хеттским влиянием на армян и генезисом армянского пантеона вообще / Г.А. Капанцян. – Ереван : Тип. Изд. Ереванского Гос. Университета, 1940. – 77 с.
1621194
  Хачатрян В.Н. Хеттские надписи KUB,XXIX, №№4,7. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хачатрян В.Н.; АН Арм.ССР.Ин-т языка. – Ереван, 1964. – 16л.
1621195
  Иванов В.В. Хеттский язык / В.В. Иванов. – М., 1963. – 223с.
1621196
  Гамкрелидзе Т.В. Хеттский язык и ларингальная теория / Т.В. Гамкрелидзе. – Тбилиси, 1960. – 15-91с.
1621197
  Александров Б.Е. Хеттское царство и страны Верхней Месопотамии в правление Тудхалии IV и его сыновей (вторая половина XIII - начало XII в. до н.э.):новые гипотезы и источники // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2010. – № 4 (275). – С. 112-132. – ISSN 0321-0391
1621198
  Герни Хетты / Герни, , Р. Оливер. – М., 1987. – 239с.
1621199
  Маккуин Дж.Г. Хетты и их современники в Малой Азии / Дж.Г. Маккуин. – М., 1983. – 183с.
1621200
   Хетты и хеттская культура.. – М.-Л., 1924. – 153с.
1621201
  Волков А. Хетты: "Соединенные штаты древней Азии" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2014. – № 1 (109). – С. 68-83. – ISSN 1812-867Х
1621202
  Гончар Б.М. Хея - Бюно-Варільї договір // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 697-798. – ISBN 966-316-045-4
1621203
  Знаменський Г. Хиби Книги другої проекту ЦК України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 122-123


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1621204
   Хибинская горная станция.. – Л., 1934. – 99с.
1621205
  Помпеев Ю.А. Хибинская Спарта / Ю.А. Помпеев. – Мурманск, 1971. – 288с.
1621206
  Маркова Р.М. Хибинская тетрадь / Р.М. Маркова. – Мурманск, 1981. – 31 с.
1621207
   Хибинские апатиты и нефелины. – Л.
4. – 1932. – 309 с.
1621208
   Хибинские апатиты.. – Л., 1931. – 320с.
1621209
   Хибинские клады : Воспоминания ветеранов освоения Севера. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 320с.
1621210
  Марк Ю. Хибинский клад. / Ю. Марк. – М.-Л., 1932. – 236с.
1621211
   Хибинский щелочный массив.. – Л., 1972. – 175с.
1621212
  Рябцева К.М. Хибины / К.М. Рябцева. – Москва : Знание, 1975. – 84с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Наука о Земле" ; 3/1975)
1621213
   Хибины. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 286 с.
1621214
  Оніщенко Н.А. Хибна атрибутивність німецькомовних ептонімів: причини виникнення і різновиди // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 54-60. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
1621215
  Сірук М. Хибна логіка / М. Сірук, М. Капітоненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 6-7


  Як партнери по "нормандському формату" нав"язують Україні виконання Мінських домовленостей, не згадуючи Росію.
1621216
  Фокін С.Б. Хибні друзі перекладача як наслідок словотвірної інтерференції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 192-200


  Проаналізовано та розширено значення поняття "хибні друзі перекладача"; на матеріалі українсько-іспанського напрямку перекладу показано та проілюстровано, що "хибні друзі перекладача" охоплюють, окрім міжмовних омонімів, численні випадки словотвірної ...
1621217
  Лукас Е. Хибні думки про Росію, або Чому світ має рішуче відповісти на агресію Кремля? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3 лютого (№ 16). – С. 9
1621218
  Беньковська Л. Хибнопозитивні результати серологічної діагностики гепатиту С // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-51. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто головні напрямки серологічних та біохімічних досліджень при гепатиті С. Показано необхідність обстеження здорових осіб та хворих за різних патологічних станів на антитіла до гепатиту С(ГС) і біохімічні показники для ранньої діагностики ГС та ...
1621219
  Фабрицкий Б.Б. Хива : Фотоальбом / Б.Б. Фабрицкий, И.П. Шмелев. – Ленинград : Аврора, 1973. – 206 с.
1621220
  Гацунаев Н.К. Хива / Н.К. Гацунаев. – Ташкент : Узбекистан, 1981. – 173с.
1621221
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина, 1893. – [XXVIII] с., 462 с.
1621222
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина
T. IV. – 1893. – [XX] с., 319 с.
1621223
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина, 1893. – [XX] с., 513 с.
1621224
   Хидая : комментарии мусульманского права / переведено с английского, под редакцией Н.И. Гродекова. – Ташкент : Типо-Литография С.И. Лахтина, 1893. – [XXIV] с., 423 с.
1621225
  Вьлканов А. Хидрологични наблюдения върху някои високопланински езера в югоизточнс Рила / А. Вьлканов, Б. Русев, 1963. – [5] с. – Отд. оттиск
1621226
  Рождественский А.В. Хидрохимия на българския сектор на Черно море / А.В. Рождественский; Българска Академия на науките.Ин-т по океанологии. – София : Изд-во на българската академия на науките, 1986. – 189с. – Библиогр.: с.174-179
1621227
  Азимова Д.П. Хидыр Дерьяев-романист / Д.П. Азимова ; АН ТССР, Ин-т яз. и лит. им. Махтумкули. – Ашхабад : Ылым, 1980. – 117 с. : ил. – Библиогр.: с. 115-116
1621228
  Лещенко Н. Хидэтада // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.14.


  [Хидэтада-сегун, военный правитель Японии в ХVІІІ веке.]
1621229
  Круссі Г. Хижак : роман / Г. Круссі; З франц. переклав Г. Філіпчук. – Київ : Дніпро, 1983. – 211 с.
1621230
  Безуглов А.О. Хижаки : роман / А.О. Безуглов ; з рос. пер. М. Дрозд ; худож. О.І. Дмітрієва. – Київ : Молодь, 1989. – 320 с.
1621231
  Крокос В.І. Хижаки з меотичних відкладів с.Гребінники МАРСР / В.І. Крокос. – Київ, 1939. – С.129-183. – Окремий відбиток
1621232
  Каганов В.І. Хижаки та жертви // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 28-30
1621233
  Поліщук В"ячеслав Хижацький наступ на Полісся // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 1 (113), січень - лютий
1621234
  Фіялка С.Б. Хижацькі журнали як загроза для науки, наукової комунікації та авторської репутації // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. В.В. Різун ; редкол.: Ю. Грімм, Д. Суска, Дж. Плеіос [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 24. – С. 33-40. – ISSN 2312-5160
1621235
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : пересказ Е.Н. Виноградской по роману Бичер-Стоу / Г. Бичер-Стоу. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1926. – 80 с.
1621236
  Бруштейн А.Я. Хижина дяди Тома : пьеса в 3 действ. : перераб. для сцены : [Хижина дяди Тома и Дрэд или Проклятое болото] / А.Я. Бруштейн. – Москва ; Ленинград, 1948. – 120 с.
1621237
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Г. Бичер-Стоу. – Свердловск : Облгосиздат, 1950. – 374 с. : ил.
1621238
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Г. Бичер-Стоу. – Минск : Учпедгиз, 1953. – 260 с. : ил. – (Школьная библиотека)
1621239
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Г. Бичер-Стоу ; [пер. с англ. Н. Волжиной ; вступ. ст. Н. Сергеевой] ; ил. Н. Цейтлина. – Москва : Детгиз, 1956. – 384 с. : ил. – (Для семилетней школы)
1621240
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Бичер-Стоу. – Киев : Радянський письменник, 1956. – 412 с.
1621241
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : [роман] / Г. Бичер-Стоу ; [пер. с англ. Н. Волжиной ; послесл. Ю. Светланова] ; рис. Г. Филипповского. – Москва : Московский рабочий, 1958. – 436 с. : ил. – (Библиотека для юношества)
1621242
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : [роман] / Г. Бичер-Стоу ; пер. с англ. Н. Волжиной ; послесл. Ю. Светланова, ил.: Г. Филипповский. – Оренбург : Книжное издательство, 1959. – 419 с. : ил.
1621243
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : [роман] / Г. Бичер-Стоу ; [сокр. пер. с англ. Н. Волжиной ; рис. Н. Цейтлина]. – Москва : Детгиз, 1960. – 376 с. : ил. – (Школьная библиотека. Для восьмилетней школы)
1621244
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : [роман] / Гарриет Бичер-Стоу ; пер. с англ. Н. Волжиной ; [ил. Ю. Игнатьева]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 288 с. : цв. ил.
1621245
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : романы : пер. с англ. / Г. Бичер-Стоу ; [послесл. А. Завадье] ; [предисл. Б. Полевого; примеч. Е. Таратута]. – Москва : Детская литература, 1980. – 558 с., [8] л. ил. : ил. – Перепл.: Овод / Э.Л. Войнич. – (Библиотека мировой литературы для детей ; т. 37 ; Т. 37)
1621246
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : роман / Гарриет Бичер-Стоу ; [пер. с англ. Н. Волжиной; ил. Н. Цейтлина]. – Москва : Правда, 1980. – 479 с. : ил. – (Библиотека зарубежной классики)
1621247
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : роман : для сред. и ст. шк. возраста / Гарриет Бичер-Стоу ; [пер. с англ. Н. Волжиной ; послесл. А. Чиркова ; ил. Г. Филипповского]. – Киев : Веселка, 1981. – 471 с. : ил. – (Школьная библиотека)
1621248
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома / Г. Бичер-Стоу ; [послесл. А. Завадье] ; Овод / Э.Л. Войнич ; [послесл. Е. Таратута] : романы ; [пер. с англ. Н. А. Волжиной ; вступит. слово Б. Полевого]. – Москва : Детская литература, 1981. – 558 с. : ил. – Перепл.: Овод / Э.Л. Войнич. – (Детская литература : Школьная библиотека. Для средней школы)
1621249
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : роман / Г. Бичер-Стоу ; сокр.пер. с англ. Н. Волжиной. – Алма-Ата ; Казахстан : [б. и.], 1983. – 320 с.
1621250
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : роман : для сред. и ст. шк. возраста / Гарриет Бичер-Стоу ; пер. с англ. Н Волжиной ; [послесл. А. Чиркова] ; ил. Г. Филипповского. – Киев : Веселка, 1983. – 471 с. : ил.
1621251
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : роман / Гарриет Бичер-Стоу ; [пер. с англ. Н. Волжиной ; ил. Н. Цейтлина]. – Москва : Правда, 1985. – 479 с. : ил. – (Библиотека зарубежной классики). – ISBN 5-253-00165-4
1621252
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : роман : для сред. и ст. шк. возраста / Гарриет Бичер-Стоу ; [пер. с англ. Н. Волжиной ; послесл. А. Чиркова] ; ил. А.А. Шоломий, А.М. Шоломия. – Киев : Радянська школа, 1987. – 366, [8] с. : ил.
1621253
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : Овод : романы : пер. с англ. : [для сред. и ст. возраста] / Э.Л. Войнич / Г. Бичер-Стоу ; [послесл. А. Завадье ; рис. Н.И. Цейтлина]; [вступ. ст. Б.Н. Полевого] ; послесл. и коммент.: Е.А. Таратуты ; рис. Б.А. Дехтерева. – [переизд.]. – Москва : Детская литература, 1987. – 556 с., [1] л. цв. ил. : ил. – В кни.: Овод / Э.Л. Войнич
1621254
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : [роман] / Гарриет Бичер-Стоу ; [пер. с англ. Н. Волжиной ; послесл. А. Зверева ; ил. Б. Семенова]. – Москва : Правда, 1989. – 476, [1] с. : ил.
1621255
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома : [роман] / Гарриет Бичер-Стоу ; [пер. с англ. Н. Волжиной ; послесл. А. Зверева ; ил. Б. Семенова]. – Москва : Правда, 1990. – 476, [1] с. : ил. – ISBN 5-253-00165-4
1621256
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома ; Овод / Бичер-Стоу Г., Э.Л. Войнич. – Москва : Детская литература, 1983. – 560 с.
1621257
  Бичер-Стоу Хижина дяди Тома или жизнь негров в Америке : [для ст. и ср. возр.] / Бичер-Стоу; Гарриет Бичер Стоу ; пер. и обр. В.С. Вальдман. – Ленинград : Газетно-журнальное и книжное издательство : Лениздат, 1949. – 424 с. : ил. – (Библиотека школьника)
1621258
  Орлова Р.Д. Хижина, устоявшая столетие / Р.Д. Орлова. – Москва, 1975. – 112с.
1621259
  Рахно М.Ю. Хижі птахи і звірі в гомерівському, скандинавському та українському епосах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 268-274


  Статья посвящена исследованию особенностей функционирования современных английских афоризмов и сентенций. Использование стилистического и аксиологического методов анализа позволяет определить специфику социальной сфокусированности проанализированных ...
1621260
  Жежерін В.П. Хижі птахи України та їх охорона / В.П. Жежерін. – Київ : Радянська школа, 1961. – 43с.
1621261
  Якушев В. Хижі речі століття. Чи готові ми до потенційних кіберзагроз? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 листопада (№ 42). – С. 7


  Загрози з кожним роком стають дедалі серйознішими, витонченішими та масштабнішими.
1621262
   Хижний Юрій Анатолійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 64-65
1621263
  Коцур А.П. Хижняк Василь Петрович / А.П. Коцур, А.С. Білоцерківська // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 92-93 : фото
1621264
   Хижняк Василь Петрович (1927-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 504. – ISBN 978-966-439-754-1
1621265
  Жадько В. Хижняк Володимир Матвійович (- перекладач, прозаїк) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 901. – ISBN 978-966-8567-14-8
1621266
  Кержнер И.М. Хижщные полужесткокрылые семейства Nabidae фауны СССР и сопредельных стран : Автореф... канд. биол.наук: / Кержнер И.М.; Зоол. ин-т АН СССР,. – Л., 1965. – 14л.
1621267
  Чугаев Л.А. Хиимия комплексных соединений = Исследования в области комплексных соединений. Статьи 1907-1926 / Л.А. Чугаев. – Ленинград : Наука, 1979. – 486 с.
1621268
  Навоий А. Хикматли сузлар : [афоризмы] / Алишер Навоий ; Узбекистон ССР ; Фанлар академияси ; [сост. и отв. ред. Х.С. Сулейманов]. – Тошкент : [б. и.], 1968. – 152 с.
1621269
  Коновалова О. Хил-арт (Hill-Art) "Фиктивной Галереи Экспедиция" (FGE) как уникальный синтез трансценденций художественного мышления и киевского ландшафта // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 261-165. – ISBN 978-966-8917-14-1
1621270
  Талев Д. Хилендарский монах. Роман. / Д. Талев. – София, 1963. – 327с.
1621271
  Арефьева Л.м. Хилинэстераза мозга и крови при изменении резистентности организма с помощью воздействия на гипоталамус : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 102 / Арефьева Л.М. ; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 24 с.
1621272
  Маккензи Д. Хиллари против Фукса / Д. Маккензи. – Ленинград, 1967. – 190 с.
1621273
  Мунгонов Б. Хилок наш бурливый : роман / Барадий Мунгонов ; пер. с бурят. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 319 с.
1621274
  Рахим И. Хилола : повесть / Ибрагим Рахим; пер. с узб. Н.Асанова. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1959. – 136 с.
1621275
   Хиля Володимир Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 253. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1621276
   Хиля Володимир Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 505. – ISBN 978-966-439-754-1
1621277
  Мовчанюк Д. Хилько Максим Миколайович / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 342. – ISBN 978-966-2726-03-9
1621278
   Хилько Микола Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 504. – ISBN 978-966-439-754-1
1621279
  Кучинський Тарас Борисович Хилькові методи стиску зображень в системах медичної діагностики : Атореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Кучинський Т.Б.; НАНУ, Держ.наук.-досл. ін-т інформ. інфрастр. – Львів, 2002. – 17 с.
1621280
  Леон М.Т. Химена / М.Т. Леон. – М, 1971. – 175с.
1621281
  Рубан В.Ф. Химера : поезії / В.Ф. Рубан. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 189 с. – ISBN 5-333-00610-5
1621282
  Василенко Людмила Химера / Василенко Людмила; Пер. на английский А.И.Тереха; Художественное оформление Д.Суглобова. – Київ : Птах, 2002. – 100с. – ISBN 966-96102-0-6
1621283
  Гусєв В.І. Химера / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 396. – ISBN 966-642-073-2
1621284
  Караменов М. Химера "євразійської імперії" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 8


  Українці і половці - росіяни і монголи: одна й та сама модель поведінки.
1621285
  Сюндюков І. Химера "Третього Риму" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 вересня (№ 179/180). – С. 11


  Про геополітичні "бачення" старця Філофея і сьогоднішню агресивність Кремля.
1621286
  Сюндюков І. Химера "Третього Риму". Про геополітичне "бачення" старця Філофея і сьогоднішню агресивність Кремля // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 468-474. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2


  "Агресивна московська «протоімперія», що формувалася, гостро потребувала ідеологічного обґрунтування своїх вторгнень на чужі землі. Це завдання і виконав чернець Філофей (добре відчув політичне замовлення!), чиї послання пройняті духом злісного ...
1621287
  Амоша О. Химера беззбитковості державних шахт / О. Амоша, Д. Череватськмй // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 8


  Стаття демонструє парадокс державного сектору вітчизняної вугільної промисловості: виробництво вугільної продукції на шахтах дедалі меншає, а обсяг витрат при цьому дедалі більшає. І це не наслідок інфляції: перерахунок витрат у долари за паритетом ...
1621288
  Караванова И. Химера бессознательного аналитика или как же все-таки услышать субъекта? // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 95-101. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2307-3195
1621289
  Демчук Р. Химерический бестиарий в стенописи башен Софии Киевской // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 327-342. – ISSN 2310-3310
1621290
  Круковець О. Химерна версія : роман / О. Круковець. – Львів : Каменяр, 1988. – 287 с.
1621291
  Смоляна Іванна Химерна ілюзія живого // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-63. – ISSN 0130-5212
1621292
  Кобилко Н. Химерна проза в українській літературі як сфера актуалізації міфопоетичного // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 23. – С. 168-171
1621293
  Лабінський Микола Химерна проза Василя Земляка // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 102-103. – ISSN 0869-3595
1621294
  Ковальова Г. Химерна проза О. Ільченка як вербальний засіб реалізації сатирично-гумористичних ситуацій // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 140-142
1621295
  Медвідь Л. Химерна ситуація химерної епохи // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 191-193. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
1621296
  Колибенко О. Химерний був час, таким він і зостався // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 3. – С. 3-5


  Перелік праць з історії Переяславщини, надрукованих з початку XXI ст., у яких використано такі джерела.
1621297
  Коцарев О. Химерний Осьмачка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 5-6 червня (№ 96/97). – С. 23


  Тодось Осьмачка. Чи не найкарколомнішому українському письменнику XX століття - 120 років!
1621298
  Дубінін Г. Химерний реалізм. Рецензія на роман Валентина Терлецького "В.І.Н." // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 20 червня (№ 66). – С. 13
1621299
  Скорина Л. Химерний роман Володимира Лиса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 9. – С. 178-183. – ISSN 0208-0710
1621300
  Коваль Н. Химерні візерунки Еммануеля Макрона. Європейські декларації, національні консультації і стратегічні паузи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-8 лютого (№ 4). – С. 3


  "22 січня в німецькому Аахені Еммануель Макрон і Ангела Меркель скріпили договором свою відданість справі франко-німецького примирення та посиленого співробітництва. Це має стати прикладом і зразком відповідальності для решти європейських держав. ...
1621301
  Коноваленко Т.В. Химерні риси триптиху Валерія Шевчука "Три листки за вікном" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 316-320. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
1621302
  Мушкетик Ю. Химерності кохання : Цикл оповідань // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-28. – ISSN 0208-0710
1621303
  Шевченко В.В. Химерность у растений / В.В. Шевченко, Л.И. Гриних. – Москва : Наука, 1981. – 212с.
1621304
  Єщенко Т. Химерометафора в ідіолекті літературно-мовного покоління 90-х років ХХ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 22 : Мовознавство. – С. 184-192. – ISSN 1728-9572
1621305
  Мак-Ларен Химеры млекопитающих / Мак-Ларен. – Москва : Мир, 1979. – 176с.
1621306
  Кренке Н.П. Химеры растений / Н.П. Кренке. – Москва-Ленинград, 1947. – 386с.
1621307
  Черняк Е.Б. Химеры старого мира / Е.Б. Черняк. – М., 1970. – 255с.
1621308
  Китс Д. Химеры Хемингуэя = Lighter than Vanity : [роман] / Джонатон Китс ; [пер. с англ. М. Новокшеновой]. – Москва : Эксмо, 2006. – 397, [3] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. - Содержание: Галатея ; Пигмалион ; Метаморфозы. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Таинство плагиата. Книга, о которой говорят). – ISBN 5-699-16445-6
1621309
  Якубовский Н.Н. Химизация : экономические проблемы / Якубовский Н.Н. – Киев, 1988. – 195 с.
1621310
  Некрасов Н.Н. Химизация в народном хозяйстве СССР / Н.Н. Некрасов. – М, 1955. – 239с.
1621311
   Химизация в отраслях АПК. – М.
1. – 1989. – 320с.
1621312
  Минеев В.Г. Химизация земледелия и природная среда / В.Г. Минеев. – Москва, 1990. – 287с.
1621313
  Фридман Ю.А. Химизация и интенсификация народного хозяйства Сибири / Ю.А. Фридман, С.И. Александров. – Новосибирск, 1990. – 267с.
1621314
  Иоффе В.М. Химизация и оптимальное планирование / В.М. Иоффе, Е.П. Щукин. – М, 1973. – 64с.
1621315
  Федоренко Н.П. Химизация и экономика / Н.П. Федоренко. – М., 1966. – 71с.
1621316
  Нурумбетов С.Н. Химизация народного хозяйства - важнейшее направление научно-технического прогресса : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Нурумбетов С.Н.; МВ и ССО Каз.ССР. Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1975. – 28л.
1621317
  Савинский Э.С. Химизация народного хозяйства и развитие химической промышленности. / Э.С. Савинский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Химия, 1978. – 335 с.
1621318
  Некрасов Н.Н. Химизация производственных процессов в народном хозяйстве СССР / Н.Н. Некрасов. – Москва, 1955. – 32с.
1621319
   Химизация промышленности СССР.. – М., 1965. – 135с.
1621320
  Шейнина Химизация растениеводства / Шейнина, Л.Н. Власова. – М, 1973. – 84с.
1621321
   Химизация сельского хозяйства. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 356с.
1621322
  Черняев И.И. Химизм внутренней сферы комплексных соединений / И.И. Черняев. – Л, 1934. – 7с.
1621323
  Шульгина Е.Ф. Химизм вод шельфовой зоны Чорного моря при антропогенном воздействии / Е.Ф. Шульгина. – Киев : Наукова думка, 1978. – 124с.
1621324
  Константинова Л.Г. Химизм воды ряда озер дельты Аму-Дарьи и роль некоторых групп микроорганизмов в изменении гидрохимического режима этих озер : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Константинова Л.Г.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по ботан. профилю Отд-ния хим.-технол. и биол. наук. – Нукус, 1969. – 22л.
1621325
  Захаренко В.А. Химизм деструктивной гидрогенизации углеводородов в присутствии катализатора WS+алюмосиликат : Автореф... канд. хим.наук: / Захаренко В.А.; Акад. наук СССР. Ин-т горючих ископаемых. – Москва, 1958. – 12л.
1621326
   Химизм колчеданоносных вулканогенных формаций Урала. – Свердловск, 1982. – 127с.
1621327
  Соловьев С.П. Химизм магматических горных пород и некоторые вопросы петрохимии / С.П. Соловьев. – Ленинград : Наука, 1970. – 312с.
1621328
  Шарапов Н.И. Химизм растений и климат / Н.И. Шарапов. – Алма-Ата, 1948. – 115с.
1621329
  Шарапов Н.И. Химизм растений и климат / Н.И. Шарапов. – М.-Л., 1954. – 210с.
1621330
  Лэб В. Химии биологических процессов / В. Лэб. – Ленинград, 1925. – 75 с. – (Библиотека естествознания)
1621331
  Лассар-Кон Химии за час / Лассар-Кон. – Одесса, 1922. – 81с.
1621332
  Азингер Ф. Химии и технология парафиновых углеводородов / Ф. Азингер ; пер. с нем. И.И. Абрамсона [и др.]. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 623 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1621333
  Гофман А.В. Химик Жан Баптист Андреа Дюма / А.В. Гофман. – Санкт-Петербург : Тип. В.Демакова, 1885. – 140 с.
1621334
  Фридель Ш. Химик Шарль Адольф Вюрц в характеристике Ш. Фриделя / Пер. с некоторыми изм. и доп. П. Алексеева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1887. – [4], 72 с.
1621335
  Фридель Ш. Химик Шарль Адольф Вюрц в характеристике Ш. Фриделя / Пер. с некоторыми изм. и доп. П. Алексеева // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – [4], 72 с.


  Пер.: Алексеев, Петр Петрович (1840-1891)
1621336
  Майер А.В. Химика-технический словарь / А.В. Майер. – Л, 1937. – 870с.
1621337
   Химикаты для полимерных материалов : Справочник. – Москва : Химия, 1984. – 319 с.
1621338
  Тютюнник В.М. Химики - лауреаты Ленинской премии / В.М. Тютюнник. – Москва : Знание, 1978. – 63 с.
1621339
  Волков В.А. Химики : биографический справочник / В.А. Волков, Е.В. Вонский, Г.И. Кузнецова ; [отв. ред. В.И. Кузнецов]. – Киев : Наукова думка, 1984. – 735 с.
1621340
  Лисичкин Г.В. Химики изобретают / Г.В. Лисичкин, В.И. Бетанели. – Москва : Просвещение, 1990. – 111 с.
1621341
   Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал; В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2004. – 292 с. – ISBN 966-594-386-3
1621342
  Осипов Н.Н. Химико-аналитические методы в океаноогии / Н.Н. Осипов. – Л, 1987. – 67с.
1621343
  Шарыхина И.Н. Химико-аналитические методы определения бериллия в водах / И.Н. Шарыхина. – М., 1972. – 17с.
1621344
  Шарыхина И.Н. Химико-аналитические методы определения бериллия в водах / И.Н. Шарыхина. – М., 1972. – 16с.
1621345
  Амелин Василий Григорьевич Химико-аналитические свойства и применение в анализе гидрофобно-гидратированных ассоциатов реагентов трифенилметаллового ряда с катионными ПАВ : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Амелин Василий Григорьевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 10 с.
1621346
  Амелин В.Г. Химико-аналитические свойства и применение в анализе гидрофобно-гидратированных ассоциатов реагентов трифенилметанового ряда с катионными ПАВ : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Амелин Василий Григорьевич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Саратов. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1983. – 215 л. – Бібліогр.: л.172
1621347
  Костенко Л.С. Химико-аналитические свойства силикагеля, модифицированного аминодифосфоновой кислотой / Л.С. Костенко, С.А. Ахмедов, В.Н. Зайцев // Методы и объекты химического анализа : Научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев, 2006. – Т. 1, № 2. – С. 116-122. – ISSN 1991-0290
1621348
   Химико-аналитический конгтроль - средство повышения качества продукции.. – М., 1984. – 161с.
1621349
  Емелин Е.А. Химико-аналитический контроль производства сложных эфиров целлюлозы в еводных средах : Автореф... канд. хим.наук: / Емелин Е.А.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1968. – 20л.
1621350
  Боровикова Анфиса Лукьяновна Химико-аналитическое исследование влияния внешних условий на изменение состава некоторых сульфидных руд и их фазовый анализ : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Боровикова Анфиса Лукьяновна; МВ и ССО Казахской ССР. Казах. гос. ун-т. Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1974. – 28л.
1621351
  Садовничая Л.П. Химико-аналитическое исследование диссоциации оснований в уксусной и пропионовой кислотах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Садовничая Л.П. ; Моск. хим. технол. ин-т. – Москва, 1965. – 16 с.
1621352
  Благодарская З.Г. Химико-аналитическое исследование дифференцирующего действия растворителей на силу кислот. : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Благодарская З.Г. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1968. – 35 с.
1621353
  Ярмаковская Любовь Григорьевна Химико-аналитическое исследование нивелирующе-дифференцирующего действия некоторых алифатических кетонов в отношении карбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Ярмаковская Любовь Григорьевна; Моск. хим.-технологич. ин-т. – Москва, 1973. – 22л.
1621354
  Пилипенко А.Т. Химико-аналитическое свойства / А.Т. Пилипенко, 1955
1621355
  Пилипенко А.Т. Химико-аналитическое свойство коантогенатов / А.Т. Пилипенко, 1951. – 178-187с.
1621356
  Пилипенко А.Т. Химико-аналитическое свойство ксантогенатов / А.Т. Пилипенко, 1949. – С.227-231. – Отд. оттиск
1621357
  Буракова Т.Н. Химико-кристаллооптический анализ важнейших породообразующих минералов. / Т.Н. Буракова. – Москва : Госгеолиздат, 1950. – 40с.
1621358
  Кизельштейн Я В. Химико-механическая обработка металлов / Я В. Кизельштейн, . – Л., 1964. – 140с.
1621359
  Окнина Н.А. Химико-минералогическая харакетеристика хвалынских глинистых пород левобережья р. Ахтубы и процессы диффузии и диффузионного выщелачивания солей в них : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Окнина Н. А.; АН СССР, Лабор. гидрогеол. проблем. – Москва, 1955. – 19л.
1621360
   Химико-океанографические исследования морей и океанов.. – М., 1975. – 203с.
1621361
   Химико-океанологические исследования. – Москва : Наука, 1977. – 223с.
1621362
  Волковинский В.В. Химико-океанологические условия формирования первичной продукции вод Южной Атлантики и Антарктики : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Волковинский В.В.; Ин-т океанологии им. П.П.Ширшова АН СССР. – М., 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1621363
  Климов И.Т. Химико-спектральное определение микроэлементов (тяжелых металлов) в природных водах с применением концентрирования экстракцией. : Автореф... канд. хим.наук: / Климов И.Т.; Гидрохим. ин-тут. – Новочеркасск, 1961. – 11л.
1621364
  Юделевич И.Г. Химико-спектральный анализ веществ высокой чистоты. / И.Г. Юделевич, Л.М. Буянова, И.Р. Шелпакова ; Отв. ред. Б.И. Пещевицкий ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т неорган. химии. – Новосибирск : Наука, 1980. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-222 (490 назв.)
1621365
  Чучалина Л.С. Химико-спектральный метод анализа галлия, сурьмы и золота высокой частоты на примеси с экстракцией основы В,В1-дихлордиэтиловым эфиром : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Чучалина Л.С.; Сибирск. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1972. – 23л.
1621366
  Шугуров Э.В. Химико-спектральный метод определения микрограммовых количеств золота и серебра с предварительным сорбционным концентрированием в угольных колонках. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шугуров Э.В.; Казах. гос. ун-т. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1977. – 28л.
1621367
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге ; Под ред. Центр. совета заводских лабораторий НКТП СССР. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 2, ч. 1, вып. 1. – 1936. – XVIII, 458 с.
1621368
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге ; Под ред. Центр. совета заводских лабораторий НКТП СССР. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 1, вып. 1. – 1937. – XXIV, 582 с.
1621369
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге ; Под ред. Центр. совета заводских лабораторий НКТП СССР. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 2., ч. 1., вып. 2. – 1937. – XVI, 488 с.
1621370
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге; Берль - Лунге. – Изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химтеорет
Т. 2, ч. 2, вып. 1. – 1938. – XXIV, 506 с.
1621371
  Берль-Лунге Химико-технические методы исследования / Берль-Лунге. – изд. перераб. и доп. – Ленинград ; Москва : Госхимиздат
Т. 4, Вып. 2 : Коксохимическое и газовое производство. – 1940. – 920 с.
1621372
  Фишер Ф. Химико-технические расчеты / Ф. Фишер ; перев. с нем. изд. под ред. В.А. Ушакова, А.Н. Гартман. – Москва : Макиз, 1927. – 128 с.
1621373
   Химико-технический и микробиологический контроль бродильных производств /спиртовое, пивоваренное дрожжевое/. – М.-Л., 1937. – 514с.
1621374
  Малченко А.И. и др. Химико-технический и микробиологический контроль бродильных производств /Спиртовое, пивоваренное, дрожжевое/. / А.И. и др. Малченко. – М.-Л., 1937. – с.
1621375
   Химико-технический справочник. – Петроград
Ч. 4, вып. 1 : Растительное сырье. – 1921. – 103 с.
1621376
   Химико-технический справочник. – Петроград : Научхимтехиздат
Ч. 4, вып. 2 : Масличные растения. – 1922. – 96 с.
1621377
   Химико-технический справочник. – Птгр.
6. – 1922. – 97с.
1621378
   Химико-технический справочник. – Птгр.
Ч. 1. – 1923. – 266 с.
1621379
   Химико-технический справочник. – Ленинград : Научхимтехиздат
Т. 1, ч. 2 : Ископаемое сырье по экономическим областям СССР. – 1925. – 399 с.
1621380
   Химико-технический справочник. – Ленинград : Научхимтехиздат
Ч. 4, вып. 3 : Кормовые растения. – 1927. – 104 с.
1621381
   Химико-технический справочник. – Ленинград : Научхимтехиздат
Ч. 4, вып. 4 : Пряные растения. – 1927. – 83 с.
1621382
   Химико-технический справочник. – Ленинград : Научхимтехиздат
Ч. 4, вып. 5 : Растения, доставляющие строевой и поделочный лес. – 1929. – 206 с.
1621383
   Химико-технический справочник. – Ленинград : Научхимтехиздат
Ч. 4, вып. 6 : Растения, доставляющие сырье для плетеных изделий, набивочных материалов и упаковки товаров. – 1930. – 121 с.
1621384
   Химико-технический справочник. – Л.
4. – 1931. – 215с.
1621385
  Петухова Г.М. Химико-технологические исследования магнезиального вяжущего, полученного на основе рапной окиси магния из соляных озер Крыма : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Петухова Г.М. ; Киевск. инж.-строит. ин-т. – Киев, 1966. – 25 с.
1621386
   Химико-технологические исследования сырья Кольского полуострова. – Л., 1987. – 152с.
1621387
  Левин В.П. Химико-технологические процессы получения промышленных материалов: уч. пособие / В.П. Левин, Л.В. Туварджиев. – Калинин, 1989. – 72с.
1621388
   Химико-технологические расчеты. – М., 1962. – 116с.
1621389
  Александров Г.Г. Химико-технологические расчёты / Г.Г. Александров. – Москва, 1962. – с.
1621390
  Крутиков П.Г. Химико-технологические режимы вспомогательных контуров АЭС. / П.Г. Крутиков. – Москва, 1983. – 81 с.
1621391
   Химико-технологические системы. – Л., 1986. – 422с.
1621392
   Химико-технологический факультет в вопросах и ответах. – Рига, 1987. – 26с.
1621393
   Химико-технологическое исследование углей некоторых месторождений СССР, 1952. – 43с.
1621394
  Осориб Я.И. Химико-товароведная характеристика карпатского сыра и биохимические процессы, происходящие в нем при созревании и хранении. : Автореф... канд.техн.наук: 377 / Осориб Я.И.; Львов.ин-т сов.торговли. – Л, 1968. – 20л.
1621395
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 9. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1621396
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 3. – 2011. – мова резюме англ.. рос.
1621397
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 4. – 2011. – мова резюме англ.. рос.
1621398
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 7. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1621399
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 8. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1621400
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 10. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1621401
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 11. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1621402
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 12. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1621403
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 1. – 2011. – мова резюме англ.. рос.
1621404
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1621405
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 5. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1621406
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : ФОЛИУМ, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 45, № 6. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1621407
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 5. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1621408
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 6. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1621409
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 7. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1621410
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 12. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1621411
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 10. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1621412
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 11. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1621413
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 8. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1621414
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 9. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1621415
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1621416
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 3. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1621417
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1621418
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 46, № 1. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1621419
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1621420
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – 1967. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1621421
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 3. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1621422
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 8. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1621423
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 4. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1621424
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1621425
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1621426
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 7. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1621427
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 9. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1621428
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 10. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1621429
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 12. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1621430
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 47, № 11. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1621431
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 10. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1621432
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 11. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1621433
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 1. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1621434
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1621435
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1621436
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 4. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1621437
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 5. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1621438
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1621439
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 48, № 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1621440
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1621441
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 1. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1621442
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1621443
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1621444
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1621445
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1621446
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1621447
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1621448
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1621449
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, №10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1621450
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 11. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1621451
   Химико-фармацевтический журнал : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
Т. 49, № 12. – 2015. – 56 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1621452
  Блюмберг И.Б. Химико-фотографические процессы обработки кинопленки : учеб. пособие по курсу "Технология обработки кинопленки" / И.Б. Блюмберг ; Ленингр. ин-т киноинженеров. – Москва : Госкиноиздат, 1949. – 252 с. : ил. – Библиогр. в конце разделов
1621453
  Блинов Л.Н. Химико-экологический словарь-справочник / Л.Н. Блинов. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 272 с. – ISBN 5-8114-0296-1


  Содержит современное толкование терминов, понятий, устойчивых словосочетаний, встречающихся в курсах химии, экологии, безопасности жизнедеятельности и смежных дисциплин.Для школьников, абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей
1621454
  Прандецкая Е.А. Химико-электролитический метод получения олова из отходов белой жести. : Автореф... канд. техн.наук: / Прандецкая Е.А.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1952. – 9 с.
1621455
   Химимя дикарбонильных соединений. – Рига, 1966. – 194с.
1621456
  Бобырь А.Д. Химиопрофилактика и терапия вирусных болезней растений / А.Д. Бобырь ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 1976. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 220-242
1621457
  Адгина Валентина Васильевна Химиотерапевтическое излучение сангвиритрина при некоторых экспериментальныъ микозах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 14.00.31 / Адгина Валентина Васильевна ; Мин-во мед. пром-сти СССР, Всес. научно-исслед. хим.-фармацевт ин-т. – Москва, 1974. – 28 с.
1621458
  Верховский В.Н. Химическая азбука / В.Н. Верховский. – изд. 3-е. – Ленинград : Образование, 1929. – 16 с.
1621459
  Мухина Р.Г. Химическая активность и пространственная доступность. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мухина Р.Г.; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1966. – 13л.
1621460
  Подольский Ю.Я. Химическая активность смазочных сред при граничном трении : Автореф... д-ра техн.наук: 082 / Подольский Ю.Я.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1971. – 39л. – Бібліогр.:с.31-38
1621461
  Михайлов В.Я. Химическая аппаратура / В.Я. Михайлов. – 2-е изд. – Москва, 1931. – 77с.
1621462
  Михайлов В.Я. Химическая аппаратура в популярном изложении / инж. В. Михайлов. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1929. – 86, [2] с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 1. – (Библиотека "Производственного журнала". В помощь химику / под общ. ред. А.З. Гольцмана)
1621463
  Лав Р.М. Химическая биология рыб / Р.М. Лав. – Москва : Пищевая промышленность, 1976. – 349с.
1621464
  Добровольский Б.В. Химическая борьба с вредными насекомыми в почве / Б.В. Добровольский, А.В. Пономаренко. – изд. 2-е, дополн. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 130 с.
1621465
   Химическая борьба с сорняками. – Рига, 1961. – 18 с.
1621466
  Крафтс С А. Роббинс Химическая борьба с сорняками / С А. Роббинс Крафтс. – М., 1964. – 454с.
1621467
   Химическая борьба с сорняками в посевах льна. – М, 1958. – 123с.
1621468
   Химическая борьба с сорняками в посевах льна. – М, 1958. – 123с.
1621469
  Матюха Л.А. Химическая борьба с сорняками в посевах сорго и проса в условиях центральной Степи Украины : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Матюха Л.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 24л.
1621470
  Андреев Б.Г. Химическая викторина (Знаешь ли ты химию ?) / Б.Г. Андреев. – М.Л., 1933. – 136с.
1621471
  Андреев Б.Г. Химическая викторина (Знаешь ли ты химию ?) / Б.Г. Андреев. – М.Л., 1933. – 136с.
1621472
  Андреев Б.Г. Химическая викторина (Знаешь ли ты химию ?) / Б.Г. Андреев. – 2-е доп. изд. – Москва ; Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 294 с. – (Юношеская научно-популярная библиотека. Серия ; № 2)
1621473
  Андреев Б.Г. Химическая викторина (Знаешь ли ты химию ?) / Б.Г. Андреев. – М.Л., 1934. – 294с.
1621474
  Евдокимов В.И. Химическая возгонка / В.И. Евдокимов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
1621475
  Фрайс Химическая война / Фрайс, 1924. – 505с.
1621476
  Розанцев Э.Г. Химическая гармония организма / Э.Г. Розанцев. – Москва : Знание, 1989. – 31с.
1621477
  Пхалагова Д.М. Химическая география вод и гидрогеохимия Центрального Кавказа / Д.М. Пхалагова. – Орджоникидзе, 1976. – 360с.
1621478
  Максимович Г.А. Химическая география вод суши / Г.А. Максимович. – Москва, 1955. – 328с.
1621479
  Борисов В.И. Химическая география речных вод средней и нижней частей бассейна реки Кубани : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Борисов В.И. – Молотов, 1953. – 19 с.
1621480
   Химическая география.. – Пермь
1. – 1961. – 103с.
1621481
  Мозжерин В.И. Химическая денудация гумидных равнин умеренного пояса / В.И. Мозжерин, А.Н. Шарифулин. – Казань, 1988. – 191с.
1621482
  Мишке И.В. Химическая десикация бобовых растений в условиях Латвии. : Автореф... канд. биол.наук: / Мишке И.В.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1967. – 28л.
1621483
  Фостер Д. Химическая деятельность грибов / Д. Фостер. – Москва, 1950. – 652с.
1621484
  Горшкова М.А. Химическая диагностика питания хлебных злаков как показатель доступности азота, фосфора, и калия почвы : Автореф... канд. биолнаук: / Горшкова М. А.; МГУ. – М., 1968. – 32л.
1621485
  Даниелян С.Г. Химическая диагностика потребности абрикоса и персика в удобрениях : Автореф... канд. с.-х.наук: 533 / Даниелян С.Г.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1971. – 27л.
1621486
  Мейергоф О. Химическая динамика жизненных явлений / О. Мейергоф. – Москва; Ленинград, 1926. – 122 с. : табл., рис.
1621487
  Чеботин В.Н. Химическая диффузия в твердых телах / В.Н. Чеботин. – Москва, 1989. – 207с.
1621488
  Бахуров В.Г. Химическая добыча полезных ископаемых : ( основы процесса, характеристика месторождений, исследования и изыскания, промышленный опыт) / Бахуров В.Г., Руднева И.К. ; под ред. Д.Т. Десятникова. – Москва : Недра, 1972. – 134 с. : черт.
1621489
  Самойло М.В. Химическая жизнь земной коры / М.В. Самойло. – М.-Л., 1934. – 181с.
1621490
  Бак З. Химическая защита от ионизирующей радиации / З. Бак ; под ред. А.М. Кузина. – Москва : Атомиздат, 1968. – 264 с. : ил. – Библиогр.: с. 212-260
1621491
  Гончаренко Е.Н. Химическая защита от лучевого поражения : практическое руководство и лекции по радицыонной биофизике / Е.Н. Гончаренко, Ю.Б. Кудряшов. – Москва : Московский университет, 1985. – 249 с.
1621492
  Бигалиев А.Б. Химическая защита при фракционированом рентгеновском облучении фибробластов эмбриона человека, культивируемых in vitho. : Автореф... канд. биол. наук / Бигалиев А.Б. ; АН КазСССР. – Алма-Ата, 1969. – 20 с.
1621493
  Берим Н.Г. Химическая защита растений : [для агр. специальностей с.-х. вузов] / Н.Г. Берим. – Ленинград : Колос : Ленинградское отд-ние, 1966. – 312 с. : схем. – Библиогр.: с. 305-306. – (Учебники и учебные пособия для высших сельско-хозяйственных учебных заведений)
1621494
  Берим Н.Г. Химическая защита растений : [для агр. специальностей] / Н.Г. Берим. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Колос : Ленинградское отд-ние, 1972. – 328с. – Библиогр.: с. 323-324. – (Учебники и учебные пособия для высших сельско-хозяйственных учебных заведений)
1621495
   Химическая защита растений. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 448с.
1621496
   Химическая защита растений. – 3-е изд, перераб. и доп. – М., 1987. – 414с.
1621497
  Шин П.В. Химическая защита растений механизирвоанныами отрядами и спциализированными отделениями. / П.В. Шин, А.И. Трунов. – М., 1976. – 32с.
1621498
  Листов М.В. Химическая защита у членистоногих и изменчивость организмов / М.В. Листов. – Ленинград, 1989. – 156с.
1621499
   Химическая и биологическая кинетика.. – М., 1983. – 295с.
1621500
  Сурмило Г.В. Химическая и горная промышленность / Г.В. Сурмило. – Москва, 1960. – 79с.
1621501
   Химическая и резиновая промышленность капиталистических стран. – Москва, 1960. – 207с.
1621502
   Химическая и резиновая промышленность капиталистических стран.. – М., 1962. – 560с.
1621503
  Верник С. Химическая и электролитическая обработка алюминия и его сплавов / С. Верник, Р. Пиннер. – Ленинград, 1960. – 387 с.
1621504
  Белов Валерий Захарович Химическая идентификация нильсбория и изучение свойств его безводных галогенидов методом газоадсорбционной термохроматографии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.14 / Белов Валерий Захарович ; Радиевый ин-т им. В.Г. Хлопина. – Ленинград, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1621505
   Химическая изменчивость растений.. – Кишинев, 1972. – 148с.
1621506
  Макареня А.А. Химическая индивидуальность и периодический закон / А.А. Макареня. – Ленинград : Знание, 1975. – 40 с.
1621507
  Буряк В.П. Химическая индустрия Бразилии и проблемы национальной экономики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 11-21. – ISSN 044-748Х
1621508
  Бушуев В.М. Химическая индустрия в свете решений XXIV съезда КПСС / В.М. Бушуев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Химия, 1974. – 312 с.
1621509
  Мезенцев В.А. Химическая индустрия и экономика / В.А. Мезенцев. – М, 1965. – 48с.
1621510
  Синюкова Т.И. Химическая индустрия страны в конце десятой пятилетки / Т.И. Синюкова. – Москва : Знание, 1979. – 62 с.
1621511
  Потапов В.М. Химическая информация. Где и как искать химику нужные сведения / В.М. Потапов, Э.П. Кочетова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1988. – 224с.
1621512
  Потапов В.М. Химическая информация. Что, где и как искать химику в лит. / В.М. Потапов, Э.П. Кочетова. – Москва, 1978. – 303с.
1621513
  Потапов В.М. Химическая информация. Что, где и как искать химику в литературе / В.М. Потапов, Э.П. Кочетова. – Москва : Химия, 1979. – 304 с.
1621514
  Ларин В.И. Химическая ионизация сплава бериллиевой бронзы в хлоридных растворах / В.И. Ларин, Л.М. Егорова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 20-27. – ISSN 0041-6045
1621515
  Антипина Т.В. Химическая кинетика : практ. работы по физ. химии / Т.В. Антипина ; под ред. проф. А.В. Фроста и проф. Я.И. Герасимова. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1953. – 44 с. : ил., с черт.
1621516
  Эмануэль Н.М. Химическая кинетика / Н.М. Эмануэль. – М, 1966. – 48с.
1621517
  Уэйт Н.Р. Химическая кинетика / Н.Р. Уэйт. – Москва : Мир, 1974. – 80 с.
1621518
  Красноперов Л.Н. Химическая кинетика / Л.Н. Красноперов. – Новосибирск, 1988. – 92с.
1621519
  Заиков Г.Е. Химическая кинетика (становление и развитие) / Г.Е. Заиков, В.А. Крицман. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
1621520
   Химическая кинетика в катализе. Кинетические модели жидкофазных реакций : Сб. науч. трудов. – Черноголовка : Б.и., 1985. – 166 с. : ил.
1621521
   Химическая кинетика в катализе. Кинетические модели неорганических реакций : Сб. науч. тр. – Москва : Б.и., 1987. – 154 с. : ил.
1621522
   Химическая кинетика в катализе. Проблемы макрокинетики и методические вопросы : Сб. науч. трудов. – Черноголовка : Б.и., 1987. – 155 с. : ил.
1621523
   Химическая кинетика в катализе. Теоретические проблемы кинетики : Сб. науч. трудов. – Черноголовка : Б.и., 1985. – 165 с. : ил.
1621524
  Раковский А.В. Химическая кинетика и катализ / А.В. Раковский. – 2-е изд. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1932. – 84 с.
1621525
  Панченков Г.М. Химическая кинетика и катализ : Учеб. пособие для хим. и хим.-технол. спец. вузов / Г.М. Панченков, В.П. Лебедев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Химия, 1974. – 591 с.
1621526
  Панченков Г.М. Химическая кинетика и катализ / Г.М. Панченков, В.П. Лебедев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Химия, 1985. – 590 с.
1621527
   Химическая кинетика и катализ.. – М., 1979. – 215с.
1621528
  Вэйлас С. Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов / С. Вэйлас. – Москва-Ленинград : Химия, 1964. – 432с.
1621529
  Вэйлас С. Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов / С. Вэйлас. – 2-е изд.испр. – Москва : Химия, 1967. – 414 с.
1621530
   Химическая кинетика и цепные реакции : К 70-летию акад. Н.Н.Семенова. – Москва : Наука, 1966. – 604 с.
1621531
   Химическая кинетика процессов переработки дисперсных углеродсодержащих сред в плазме водяного пара / Л.Т. Холявченко, Е.Ю. Пигида, С.В. Демченко, С.Л. Давыдов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 181-189 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1621532
  Глазов В.И. Химическая кинетика с применением ЭВМ / В.И. Глазов, В.В. Ревебцов. – Волгоград, 1991. – 111с.
1621533
  Ткаченко Л.А. Химическая кинетика, полимеризационные процессы и композиционные материалы : Труды Ениколопова Н.С. за 1946-1976 гг. Библиография / Л.А. Ткаченко. – Черноголовка, 1976. – 52 с.
1621534
  Шимулис В.И. Химическая кинетика. / В.И. Шимулис. – М., 1975. – 130с.
1621535
   Химическая коммуникация животных. – Москва : Наука, 1986. – 431с.
1621536
  Штаммер К. Химическая лаборатория : Руководство к практ. изуч. химии без помощи учителя : В 3 ч. / Соч. д-ра К. Штаммера ; Пер. с нем. А. Вериго. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Учитель"
Ч. 1-2, Ч. 3. – 1864. – ил., табл.
1621537
   Химическая лаборатория Императорского С.-Петербургского Университета. – Санкт-Петербург : Типо-Литогр. Б. М. Вольфа, 1894. – 31 с.
1621538
  Раскин Н.М. Химическая лаборатория М.В.Ломоносова. / Н.М. Раскин. – МоскваЛ., 1962. – 340с.
1621539
  Верховский В.Н. Химическая лаборатория трудовой школы / В.Н. Верховский. – изд. 3-е. – Ленинград : Государственное издательство, 1924. – 94 с.
1621540
  Байтин И.А. Химическая литература : библиогр. справочник (1920-1951 гг.) / сост.И.А. Байтин ; под ред. Б.Н. Рутовского. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1953. – 564 с.
1621541
  Терентьев А.П. Химическая литература и пользование ею / А.П. Терентьев, Л.А. Яновская. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Химия, 1967. – 327 с.
1621542
   Химическая литература СССР. – Москва
Ч. 1. – 1947. – 331 с.
1621543
   Химическая литература СССР. – Москва-Ленинград : АН СССР
Т. 1, вып. 3 : Химия в изданиях Академии наук СССР. – 1958. – 569 с.
1621544
  Александров Е.М. Химическая металлизация оксидного слоя и влияние ее на свойства оксидного катода : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Александров Е.М. ; Иван. хим.-техн. ин-т. – Иваново, 1969. – 27 с.
1621545
  Комарь Н.П. Химическая метрология / Н.П. Комарь. – Харьков : Вища школа
Т. 1 : Гомогенные ионные равновесия. – 1983. – 207 с.
1621546
  Комарь Н.П. Химическая метрология / Н.П. Комарь. – Х.
2. – 1984. – 207с.
1621547
  Роуз Э. Химическая микробиология / Э. Роуз. – Москва, 1971. – 294с.
1621548
  Елинов Н.П. Химическая микробиология / Н.П. Елинов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 448 с. – ISBN 5-06-000089-3
1621549
  Буриченко В.К. Химическая модификация в ряду -аминокислот и их фосфиновых аналогов, алколоидов цитизана и сальсилодина и -фенилцинхониновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Буриченко В. К.; Тадж.ГУ. – Душанбе, 1966. – 31л.
1621550
  Береснев В.В. Химическая модификация ненасыщенных эластомеров фосфорсодержащими кислотами и некоторые свойства полученных продуктов. : Автореф... Канд.техн.наук: 343 / Береснев В.В.; Казан.хим.-техн.ин.-т. – Казань, 1968. – 17л.
1621551
  Аймухамедова Г.Б. Химическая модификация пектиновых веществ / Г.Б. Аймухамедова [и др.] 4 АН КиргССР, Ин-т орган. химии. – Фрунзе : Илим, 1974. – 82 с., [3] л. табл. : граф., табл. – Библиогр.: с. 78-81
1621552
  Филимошкин А.Г. Химическая модификация полипропилена и его производных / А.Г. Филимошкин, Н.И. Воронин. – Томск, 1988. – 176с.
1621553
  Смирнова Г.Н. Химическая модификация полиэтилентерефталата в процессе его получения красителями с функциональными группами : Автореф... канд. технич.наук: 05.354 / Смирнова Г.Н.; Ивановск. хим.-технологич. ин-т. – Иваново, 1971. – 24л.
1621554
   Химическая наука и промышленность. – Москва
Вып. 1-6. – 1956
1621555
   Химическая наука и промышленность. – Москва
Вып. 1-6. – 1957
1621556
   Химическая наука и промышленность. – Москва
Вып. 1-6. – 1959
1621557
  Налетов А.Ф. Химическая обработка дерева / А.Ф. Налетов. – Москва : Сельколхозгиз, 1931. – 64 с.
1621558
  Опарин А.И. Химическая организация живой материи / А.И. Опарин. – С. 26-41. – Отд. оттиск
1621559
  Махмудов А.М. Химическая оценка кормового значения зообентоса Среднего и Южного Каспия : Автореф... канд. биол.наук: / Махмудов А.М.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. – Баку, 1966. – 24л.
1621560
  Линецкий Виктор Абрамович Химическая очистка сточных вод в процессе синтеза акрилонитрила окислительным аммонолизом пропилена : Автореф... канд. техн.наук: / Линецкий Виктор Абрамович; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению учен. степеней по химии. – Баку, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1621561
  Никитин Н.И. Химическая переработка древесины / Н.И. Никитин. – Л, 1924. – 136с.
1621562
  Васечкин В.С. Химическая переработка древесины / В.С. Васечкин, А.Д. Мишин. – Свердловск, 1933. – 264с.
1621563
  Карманов С.Г. Химическая переработка каменного угля / С.Г. Карманов. – Екатеринбург, 1924. – 64с.
1621564
  Григорьян Р.К. Химическая переработка неграмского доломита с целью получения сернокислого магния, сернокислого кальция, окиси магния : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Григорьян Р.К.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22л.
1621565
  Гольдштейн Р. Химическая переработка нефти / Р. Гольдштейн. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1961. – 423с.
1621566
   Химическая переработка нефтяных углеводородов. – М., 1956. – 654с.
1621567
  Мартин Ф.С. Химическая переработка ядерного топлива / Ф.С. Мартин, Д.Л. Майлс. – Москва : Металлургиздат, 1961. – 264 с.
1621568
  Мюллер Р. Химическая петрология / Р. Мюллер, С. Саксена. – Москва, 1980. – 517 с.
1621569
  Бучаченко А.Л. Химическая поляризация электронов и ядер / А.Л. Бучаченко. – Москва : Наука, 1974. – 246с.
1621570
  Морозова Г.Р. Химическая природа антибиотика целикомицина : Автореф... канд. биол.наук: / Морозова Г.Р.; АМН СССР. – М., 1966. – 15л.
1621571
  Бабаев Т.А. Химическая природа биологического действия гликопротеинов / Т.А. Бабаев, Г.В. Виха, Н.Т. Алимбабаева ; АН УзССР, Ин-т биохимии. – Ташкент : Фан, 1988. – 147, [1] с. : ил. – Бібліогр.: с. 137-148
1621572
  Палладин А.В. Химическая природа витаминов / А.В. Палладин. – Киев, 1939. – 67с.
1621573
  Палладин А.В. Химическая природа витаминов / А.В. Палладин. – Киев, 1941. – 69с.
1621574
  Михеева В.И. Химическая природа высокопрочных сплавов аллюминия с магнием и цинком / В.И. Михеева. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1947. – 132 с.
1621575
  Веселовский С В. Химическая природа горючих ископаемых / С В. Веселовский, . – Москва, 1955. – 424с.
1621576
  Пунга В.К. Химическая природа и активность сланцевого ростового вещества. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.07 / Пунга В.К.; АН ЭССР. Совет по хим. и геол.-минералог. наукам. – Таллин, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1621577
  Макаров А.Д. Химическая природа и каталитические свойства кремнециркониевых катализаторов : Автореф. дис... канд. хим. наук: / Макаров А. Д.; СО АН СССР, Объед. учен. совет по хим. наукам, Ин-т катализа. – Новосибирск, 1962. – 27с.
1621578
  Козюро В.И. Химическая природа и кристолическое строение твердых углеводородов челекенских озокеритов. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Козюро В.И.; Ан ТССР. – Ашхабад, 1970. – 25л.
1621579
  Эрм А.Я. Химическая природа и процессы образования центров рекомбинации в легированном сульфидекадмия. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Эрм А.Я.; Ан СССР.Уральск.науч.ц.ин-т.химии. – Свердловск, 1982. – 18л.
1621580
  Челпанова М.П. Химическая природа и термические превращения тяжелой части нефтей Закаспийских месторождений. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Челпанова М.П.; АН Туркм. ССР. Ин-т химии. – Ашхабад, 1971. – 26л.
1621581
   Химическая природа некоторых силикатных катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Каракчиев Л. Г,; Каракчиев Л. Г,; АН СССР, Сиб. от-ние, Объед. уч. сов. по хим наукам. – Новосибирск, 1964. – 16л.
1621582
  Вечер А.С. Химическая природа пластид и методы их исследования. : Автореф... д-ра биол.наук: / Вечер А.С.; Ин-т биохим. Акад. наук СССР. Краснодар. ин-т пищевой промышл. – Москва-Краснодар, 1950. – 23 с.
1621583
  Казаков А.Н. Химическая природа фосфатного вещества фосфоритов и их генезис / А.Н. Казаков. – Ленинград : Химтеорет
1. – 1937. – 74 с.
1621584
  Пашевич В.Ю. Химическая природа яда, образуемого грибком Stachybotrys alternans. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пашевич В.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1950. – 8 с.
1621585
  Блох М.А. Химическая промышленность / М.А. Блох. – Ленинград : Науч.-хим.-техн. изд-во Науч.-техн. отд. ВСНХ, 1924. – 86 с.
1621586
  Мухленов И.П. Химическая промышленность / И.П. Мухленов. – М., 1958. – 1-178с.
1621587
  Калечиц В.В. Химическая промышленность / В.В. Калечиц. – К., 1976. – 31с.
1621588
  Бабкин В.В. Химическая промышленность Белорусской ССР: технико-экономическая оценка уровня и основные направления развития / В.В. Бабкин ; Белорус. науч.-исслед. ин-т науч.- техн. информ. и тех.-эконом. исслед. Госплана БССР ; Обзорная информация. – Минск : [Б.и.], 1976. – 52 с. – Библиогр.: с. 50-51. – (Серия : Экономика и организация производства)
1621589
  Ривный П.К. Химическая промышленность в хозяйственном комплексе Северного Казказа (соврем. сост. и перспект. развит.) : Автореф... канд. экон.наук: / Ривный П. К.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1967. – 23л.
1621590
  Фридман Ю.А. Химическая промышленность в хозяйственном комплексе Сибири / Ю.А. Фридман. – Новосибирск, 1984. – 128с.
1621591
   Химическая промышленность Великобритании, 1958. – 204с.
1621592
  Шатохин И.И. Химическая промышленность Германии и роль монополии химичепской промышленности в агрессивных планах германского империализма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шатохин И.И.; Всес.акад.внешней торговли. – Москва, 1950. – 32 л.
1621593
  Даценко И.И. Химическая промышленность и охрана окружающей среды / И.И. Даценко. – Киев : Вища школа, 1986. – 175 с.
1621594
  Козлов А.И. Химическая промышленность капиталистического мира / А.И. Козлов. – Л., 1935. – 280с.
1621595
  Блинков Б. Химическая промышленность СССР : экономический очерк / Б. Блинков. – Москва ; Ленинград : Государственное химико-техническое издательство, 1932. – 143 с.
1621596
   Химическая промышленность СССР.. – М.-Л., 1926. – 222с.
1621597
   Химическая промышленность США.. – М.
1. – 1972. – 590с.
1621598
  Дедов А.Г. Химическая промышленность ФРГ / А.Г. Дедов. – Москва, 1965. – 256с.
1621599
  Ситников А.П. Химическая промышленность юга России до войны, во время войны и ее будущее / А.П. Ситников. – Харьков : Епархиальная типография, 1918. – 31 с.
1621600
   Химическая промышленность.. – Нью-Йорк, 1969. – 91с.
1621601
  Ефремова Т.В. Химическая прополка льна-долгунца перемещающимися и контактными гербицидами : Автореф... канд. с.-х.наук: / Ефремова Т.В.; Горьковский сельскохоз. ин-т. – Горький, 1964. – 20л.
1621602
  Мозжухин Химическая профилактика радиационных поражений / Мозжухин, Ф.Ю. Рачинский. – Москва, 1964. – 244с.
1621603
  Мозжухин Химическая профилактика радиационных поражений / Мозжухин, Ф.Ю. Рачинский. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1979. – 190с.
1621604
  Куна П. Химическая радиозащита / П. Куна. – Москва, 1989. – 190с.
1621605
  Кучер Р.В. Химическая реакция в эмульсиях / Р.В. Кучер, В.И. Карбан. – Киев : Наукова думка, 1973. – 142 с.
1621606
  Грагеров И.П. Химическая реакция ядер в исследовании механизма реакций органических соединений / И.П. Грагеров. – Киев : Наукова думка, 1985. – 311 с.
1621607
   Химическая регуляция процессов жизнедеятельности растений. – Ярославль, 1985. – 106с.
1621608
   Химическая регуляция роста и развития растений.. – Ярославль, 1986. – 108с.
1621609
  Хюккель В. Химическая связь : Критич. рассмотрение систематики, способов выражения и изображения в формулах / В. Хюккель; Перевод с нем. канд. хим. наук В.М. Потапова ; Под ред. чл.-кор. АН СССР О.А. Реутова. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1959. – 87 с.
1621610
  Хюккель В. Химическая связь : Критич. рассмотрение систематики, способов выражения и изображения в формулах / В. Хюккель; Перевод с нем. канд. хим. наук В.М. Потапова ; Под ред. чл.-кор. АН СССР О.А. Реутова. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. – 88 с.
1621611
  Ходаков Ю.В. Химическая связь / Ю.В. Ходаков. – Москва, 1966. – 48с.
1621612
  Шусторович Е.М. Химическая связь : Сущность и проблемы. / Е.М. Шусторович; Е.М. Шустович ; АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 231 с. : ил. – (Серия "Современные тенденции развития науки")
1621613
  Яцимирский К.Б. Химическая связь : учебник для студ. хим. спец. ун-тов / К.Б. Яцимирский, В.К. Яцимирский. – Киев : Вища школа, 1975. – 304 с.
1621614
  Маррел Дж. Химическая связь / Дж. Маррел, С. Кеттл, Дж. Теддер; Под ред. И.В.Александрва. – Москва : Мир, 1980. – 384с
1621615
  Шевельков А.В. Химическая связь : Учебно-метод. пособие для студентов 1-го курса / А.В. Шевельков; МГУ им.М.В.Ломоносова. Хим.фак-тет. – Москва : МГУ, 1999. – 42 с.
1621616
  Берсукер И.Б. Химическая связь в комплексных соединениях / И. Б. Берсукер, А. В. Аблов ; Акад. наук Молдав. ССР, Ин-т химии. – Кишинев : Штиинца, 1962. – 208 с. : черт.
1621617
  Шусторович Е.М. Химическая связь в координационных соединениях / Е.М. Шусторович. – Москва : Знание, 1975. – 109 с.
1621618
   Химическая связь в кристаллах. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 524 с.
1621619
   Химическая связь в кристаллах и их физические свойства. : В 2 т. – Минск : Наука и Техника
Т. 1. – 1976. – 272 с. : ил.
1621620
   Химическая связь в кристаллах и их физические свойства. : В 2 т. – Минск : Наука и Техника
Т. 2. – 1976. – 279 с. : ил.
1621621
   Химическая связь в кристаллах полупроводников и полуметаллов.. – Минск, 1973. – 287с.
1621622
  Шусторович Е.М. Химическая связь в органических соединениях. / Е.М. Шусторович. – М, 1966. – 64с.
1621623
   Химическая связь в полупроводниках : [cборник статей]. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 368 с. – Библиогр. в конце статей
1621624
   Химическая связь в полупроводниках и полуметаллах. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 456с.
1621625
   Химическая связь в полупроводниках и твердых телах. – Минск : Наука и Техника, 1965. – 368 с.
1621626
   Химическая связь в полупроводниках и термодинамика. – Минск : Наука и Техника, 1966. – 340 с.
1621627
  Адаменкова М.Д. Химическая связь и вещество : учеб.пособие для студентов-иностранцев / М.Д. Адаменкова, Е.Н. Борисова, М.И. Привезенцева ; МГУ. – Москва : МГУ, 1990. – 105 с. : ил. – (Химия)
1621628
  Шелинский Г.И. Химическая связь и изучение ее в средней школе / Г.И. Шелинский. – М., 1969. – 272с.
1621629
  Шелинский Г.И. Химическая связь и изучение ее в средней школе / Г.И. Шелинский. – 2-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1976. – 208 с.
1621630
  Борн М. Химическая связь и квантовая механика : пер. с нем. / М. Борн. – Харьков : ОНТВУ, 1932. – 64 с.
1621631
  Митюрева Инга Александровна Химическая связь и поляризация в ритуале : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Митюрева Инга Александровна; МВ ССО РСФСР. Ленингр. электротехнич. ин-т. – Ленинград, 1973. – 18л.
1621632
  Резницкий Л.А. Химическая связь и превращения оксидов / Л.А. Резницкий. – Москва : МГУ, 1991. – 165 с.
1621633
  Спайс Дж. Химическая связь и строение / Дж. Спайс. – Москва : Мир, 1966. – 430 с.
1621634
  Резницкий Л.А. Химическая связь и строение вещества / Л.А. Резницкий. – Москва, 1968. – 56 с.
1621635
  Резницкий Л.А. Химическая связь и строение вещества / Л.А. Резницкий. – Москва, 1971. – 95 с.
1621636
  Терешин Г.С. Химическая связь и строение вещества / Г.С. Терешин. – Москва : Просвещение, 1980. – 176 с.
1621637
  Жванко С.А. Химическая связь и строение молекул / С.А. Жванко, В.П. Стратонов. – М., 1972. – 76с.
1621638
   Химическая связь и строение молекул : К 90-летию со дня рождения акад. Сыркина Я.К. – Москва : Наука, 1984. – 279 с.
1621639
  Яковлев А.Г. Химическая связь и строение молекулы / А.Г. Яковлев. – М., 1961. – 24с.
1621640
  Ван Аркель Химическая связь с электростатической точки зрения. / Ван Аркель, Де-Бур. – 2-е изд. – Ленинград : ОНТИ ХИМТЕОРЕТ, 1935. – 248с.
1621641
   Химическая связь. Метод молекулярных орбиталей.. – 2-е изд., испр. и доп. – Саратов, 1976. – 41с.
1621642
  Соколов В.Е. Химическая сигнализация млекопитающих / В.Е. Соколов, Э.П. Зинкевич. – Москва, 1978. – 63с.
1621643
  Вартанян Г.А. Химическая симметрия и асимметрия мозга / Г.А. Вартанян, Б.И. Клементьев. – Ленинград, 1991. – 150с.
1621644
  Садовникова Л.А. Химическая систематика / Л.А. Садовникова. – Москва : Знание, 1990. – 47 с.
1621645
  Вольф М.Б. Химическая стабилизация моторых и реактивных топлив / М.Б. Вольф. – Москва, 1970. – 370с.
1621646
  Ваттаб К Ф.А. Химическая стерилизация тары и оборудования йодофорами в консервном производстве : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.13 / Ваттаб Ф.А.К.; Одесск. технол. ин-т. – Одесса, 1993. – 16л.
1621647
  Воробьева Г.Я. Химическая стойкость полимерных материалов / Г.Я. Воробьева. – Москва, 1981. – 296с.
1621648
  Алкснис А.Ф. Химическая стойкость полиэфиров / А.Ф. Алкснис, Г.Е. Заиков, В.П. Карливан ; АН ЛатвССР, Ин-т химии древесины. – Рига : Зинатне, 1978. – 222 с. : ил. – Библиогр.: с. 193-219
1621649
  Григорьев В.П. Химическая структура и защитное действие ингибиторов коррозии / В.П. Григорьев, В.В. Экилик. – Ростов-на-Дону, 1978. – 184с.
1621650
  Эггинс Б.Р. Химическая структура и реакционная способность твердых веществ / Б.Р. Эггинс ; Пер. с англ. канд. хим. наук М.Г. Гольдфельда. – Москва : Химия, 1976. – 159 с.
1621651
  Пономарева Л.П. Химическая структура и физико-химическая характеристика битумоидов и нефти юга Молдавии. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Пономарева Л.П.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1621652
  Султанов А.С. Химическая теория катализа Д.И.Менделеева и дальнейшее ее развитие / А.С. Султанов. – Ташкент : АН УзбССР, 1961. – 100 с.
1621653
  Улих Г. Химическая термодинамика = Введение в учение о химичеком сродстве и равновесиях / Г. Улих. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 304 с.
1621654
  Льюис Химическая термодинамика / Льюис, Рендалл и. – Ленинград : ОНТИ, 1936. – 532 с.
1621655
  Карапетьянец М.Х. Химическая термодинамика / М.Х. Карапетьянец. – Москва, 1949. – 546с.
1621656
  Герасимов Я.И. и др. Химическая термодинамика / Я.И. и др. Герасимов. – Москва : Московский университет, 1951. – 56 с.
1621657
  Акопян А.А. Химическая термодинамика / А.А. Акопян. – Москва : Высшая школа, 1963. – 527 с.
1621658
  Пригожин И. Химическая термодинамика / И. Пригожин, Р. Дефэй; Пер. с англ. В.А. Михайлова. – Новосибирск : Наука, 1966. – 510 с.
1621659
  Мюнстер А. Химическая термодинамика / А. Мюнстер. – Москва : Мир, 1971. – 206 с.
1621660
  Крестовников А.Н. Химическая термодинамика / А.Н. Крестовников, В.Н. Вигдорович. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Металлургия, 1973. – 256 с.
1621661
  Карапетьянц М.Х. Химическая термодинамика / М.Х. Карапетьянц. – 3-е изд. – Москва : Химия, 1975. – 583 с.
1621662
   Химическая термодинамика ( экспериментальные исследования). – Москва : Московский университет, 1984. – 316 с.
1621663
  Зайцев О.С. Химическая термодинамика в курсе общей химии / О.С. Зайцев. – Москва, 1969. – 112с.
1621664
  Зайцев О.С. Химическая термодинамика в курсе общей химии / О.С. Зайцев. – Москва : Московский университет, 1973. – 295 с.
1621665
  Карпов И.К. Химическая термодинамика в петрологии и геохимии / И.К. Карпов. – Иркутск, 1971. – 386с.
1621666
  Додж Б.Ф. Химическая термодинамика в применении к химическим процессам и химической технологии / Б.Ф. Додж. – Москва, 1950. – 787с.
1621667
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургиздат
Т. 1. – 1960. – 230 с.
1621668
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургиздат
Т. 2. – 1961. – 262 с.
1621669
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургиздат
Т. 3. – 1963. – 283 с.
1621670
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, А.С. Шахов. – Москва : Металлургия
Т. 4. – 1966. – 427 с.
1621671
  Герасимов Я.И. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. Герасимов, А.Н., Крестовников, С.И. Горбов. – Москва : Металлургия
Т. 5. – 1973. – 296 с.
1621672
  Герасимов Я.И. и др. Химическая термодинамика в цветной металлургии / Я.И. и др. Герасимов. – Москва
6. – 1974. – 312с.
1621673
   Химическая термодинамика в цветной металлургии. – Москва : Металлургия
Т. 7 : Термодинамика скандия, иттрия, редкоземельных элементов и их важнейших соединений. – 1975. – 295 с.
1621674
  Соколова И.А. Химическая термодинамика и теория металлургических процессов / И.А. Соколова. – Москва-Ленинград : Металлургиздат, 1933. – 244 с.
1621675
   Химическая термодинамика и термохимия. – Москва, 1979. – 227с.
1621676
  Глазов В.М. Химическая термодинамика и фазовые равновесия / В.М. Глазов, Л.М. Павлова. – Москва, 1981. – 336 с.
1621677
  Глазов В.М. Химическая термодинамика и фазовые равновесия / В.М. Глазов, Л.М. Павлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1988. – 558 с.
1621678
  Люпис К. Химическая термодинамика материалов / К. Люпис. – Москва : Металлургия, 1989. – 501 с.
1621679
  Сталл Д. Химическая термодинамика органических соединений / Д. Сталл. – Москва : Мир, 1971. – 807 с.
1621680
  Романовская Г.Д. Химическая терморегуляция у овец в связи с термическим и механическим раздражением рубца : Автореф... канд. биол.наук: / Романовская Г. Д.; АН АзССР, От-ние биол. наук. – Душанбе, 1965. – 19л.
1621681
  Бунге Н.А. Химическая технология : в 2 ч. : 3 т / Н.А. Бунге, проф. ун-та Св. Владимира. – 1879-1888. – Киев : Университетская тип. (И.И. Завадского)
Ч. 1 : Химическая технология воды : (с 22 таблицами чертежей). 1869 [на втором тит. л.]. – 1879. – [6], II, 167 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1879, 1882, 1887, 1888. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте
1621682
  Бунге Н.А. Химическая технология : в 2 ч. : 3 т / Н.А. Бунге, проф. ун-та Св. Владимира. – 1879-1888. – Киев : Университетская тип. (И.И. Завадского)
Ч. 1 : Химическая технология воды : (с 22 таблицами чертежей). 1869 [на втором тит. л.]. – 1879. – [6], II, 167 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1879, 1882, 1887, 1888. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте
1621683
  Бунге Н.А. Химическая технология : в 2 ч. : 3 т / Н.А. Бунге, проф. ун-та Св. Владимира. – 1879-1888. – Киев : Университетская тип. (И.И. Завадского)
Ч. 2 : Топливо и отопление: [Вып. 1. Топливо; Вып. 2. Отопление и способы исследования топлива] : (с 43 таблицами чертежей). – 1888. – X, 547, [5] с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1879, 1882, 1887, 1888. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте
1621684
  Дукельский М.П. Химическая технология / М.П. Дукельский. – Петербург-Киев : Книгоизд. "Сотрудник", 1913. – 447 с.
1621685
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Ред., пер. А.Е. Порай-Кошица. – Ленинград : Научн. хим.-техн. изд.
Вып. 1 : Красящие и волокнистые вещества. – 1924. – 112с.
1621686
  Коновалов Д.П. Химическая технология / Д.П. Коновалов, Л.Ф. Фокин. – Л.-М.
1. – 1925. – 275с.
1621687
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. А.Л. Бабошина. – Ленинград : Научн. хим.-техн. изд.
Вып. 2 : Металлургия. – 1925. – 132с.
1621688
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. И.Ф. Пономарева. – Ленинград : Науч. хим.-тех. изд.
Вып. 3 : Строительные вяжущие материалы. Стекло, керамика. – 1925. – 129с.
1621689
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. Л.М. Лялина. – Ленинград : Науч. тех.-хим. изд.
Вып. 5 : Жиры, сахар, крахмал, целлюлоза, брожение. – 1927. – 270с.
1621690
  Ост Г. Химическая технология = Lehrbuch der Chemischen Technologie. / Г. Ост; Ред. пер. и перераб. главы "Искусственные красители" А.Е. Порай-Кошица, перераб. глав "Естественные органические красители" И.С. Иоффе. – Ленинград
Вып. 1 : Красящие и волокнистые вещества. – 1930. – 122с.
1621691
  Ост Г. Химическая технология = Lehrbuch der chemischen Technologie. / Г. Ост; Пер. под ред. и с доп. И.Ф. Пономарева. – Ленинград : Науч. хим.-тех. изд.
Вып. 3 : Строительные и вяжущие материалы. – 1930. – 170с.
1621692
  Ост Г. Химическая технология = Lehrbuch der chemischen Technologie / Г. Ост; Ред. пер. и перераб. главы "Искусственные красители" А.Е. Порай-Кошица, перераб. главы "Естественные органические красители" И.С. Иоффе. – Ленинград : Госнаучтехиздат
Вып. 1 : Красящие и волокнистые вещества. – 1931. – 164 с.
1621693
  Ост Г. Химическая технология / Г. Ост. – Ленинград : Госнаучтехиздат
Вып. 4 : Теплота. Холод. Вода. Основная химическая промышленность. Взрывчатые вещества. Газовое освещение. – 1931. – 439 с.
1621694
   Химическая технология. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1971. – 360с.
1621695
   Химическая технология
№№ 1-6. – 1972
1621696
  Белоцветов А.В. Химическая технология : [учебник для хим. специальностей пед. ин-тов] / А.В. Белоцветов, С.Д. Бесков, Н.Г. Ключников. – 4-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1976. – 319 с. : ил., 4 л. ил.
1621697
  Алтухов К.В. Химическая технология : учеб. пособие для студ. хим. и биол. спец. пед. ин-тов / Алтухов К.В., Мухленов И.П., Тумаркина Е.С. – Москва : Просвещение, 1985. – 304 с. : ил.
1621698
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 1. – 2005
1621699
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 2. – 2005
1621700
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 3. – 2005
1621701
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 4. – 2005
1621702
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 5. – 2005
1621703
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 7. – 2005
1621704
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 8. – 2005
1621705
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 9. – 2005
1621706
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 10. – 2005
1621707
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 11. – 2005
1621708
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 12. – 2005
1621709
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 1. – 2006
1621710
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 2. – 2006
1621711
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 3. – 2006
1621712
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 4. – 2006
1621713
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 5. – 2006
1621714
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 6. – 2006
1621715
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 7. – 2006
1621716
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 8. – 2006
1621717
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 9. – 2006
1621718
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 10. – 2006
1621719
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 11. – 2006
1621720
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 1. – 2007
1621721
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 2. – 2007
1621722
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 3. – 2007
1621723
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 4. – 2007
1621724
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 5. – 2007
1621725
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 6. – 2007
1621726
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 7. – 2007
1621727
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 8. – 2007
1621728
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 9. – 2007
1621729
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 10. – 2007
1621730
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 11. – 2007
1621731
   Химическая технология = Chemical technology : Производственный, научно-технический, информационно-аналитический и учебно-методический журнал. – Москва, 2000-. – ISSN 1684-5811
№ 12. – 2007
1621732
  Бунге Н.А. Химическая технология [Атлас]. Ч. 1 : в 2 ч. : 3 т. / Н.А. Бунге, проф. ун-та Св. Владимира // Химическая технология : в 2 ч. : 3 т / Н.А. Бунге. – 1879-1888. – Киев : Университетская тип. (И.И. Завадского), 1879. – Ч. 1 : Химическая технология воды : (с 22 таблицами чертежей). 1869 [на втором тит. л.]. – XVI л. ил.
1621733
  Бунге Н.А. Химическая технология [Атлас] : в 2 ч. : 3 т. / Н.А. Бунге, проф. ун-та Св. Владимира. – 1879-1888. – Киев : Университетская тип. (И.И. Завадского)
Ч. 1. Вода : Химическая технология воды : Атлас (с 22 таблицами чертежей). 1869 [на втором тит. л.]. – 1879. – XXII л. ил. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1879, 1882, 1887, 1888. - Экз. в разных обл. и на разной тип. бумаге
1621734
  Бунге Н.А. Химическая технология [Атлас] : в 2 ч. : 3 т. / Н.А. Бунге, проф. ун-та Св. Владимира. – 1879-1888. – Киев : Университетская тип. (И.И. Завадского)
Ч. 2 : Топливо и отопление : Атлас (с 43 таблицами чертежей). – 1888. – XLIII л. ил. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1879, 1882, 1887, 1888. - Экз. в разных обл. и на разной тип. бумаге
1621735
   Химическая технология биологически активных соединений : Деятельность кафедры технологии тон. орган. синтеза хим. фак. РПИ, 1974-1983 г. – Рига, 1983. – 133с.
1621736
  Моторин А.М. Химическая технология волокнистых веществ / А.М. Моторин. – Москва-Ленинград : Гизлегпром, 1939. – 440 с.
1621737
  Викторов П.П. Химическая технология волокнистых веществ / П.П. Викторов. – Москва-Ленинград : Гизлегпром
Ч. 1 : Обработка целлюлозных веществ. – 1940. – 535 с.
1621738
   Химическая технология волокнистых веществ /беление, крашение, отделка/. – Л., 1937. – с.
1621739
  Шапошников В.Г. Химическая технология волокнистых и красящих веществ / В.Г. Шапошников. – 3-е изд., заново перераб. – М.-Л.
2. – 1939. – 593с.
1621740
   Химическая технология и металлургия бериллия и его сплавов : Сборник переводов. – Москва : Иностранная литература. – (Редкие металлы)
Ч. 1. – 1953. – 150 с.
1621741
   Химическая технология и металлургия титана. – Москва : Иностранная литература. – (Редкие металлы)
Ч. 2. – 1954. – 159 с.
1621742
  Ягодин Г.А. Химическая технология и охрана окружающей среды / Г.А. Ягодин, Л.Г. Третьяков. – Москва : Знання, 1988. – 64 с.
1621743
  Вейсгербер Р. Химическая технология каменноугольного дегтя: С кратким обзором коксового производства / Р. Вейсгербер. – Москва-Ленинград : Госнаучтехиздат, 1931. – 150 с.
1621744
  Будников П.П. Химическая технология минеральных веществ / П.П. Будников. – Иваново-Вознесенск : Основа, 1927. – 340 с.
1621745
   Химическая технология неорганических веществ : в 2-х книгах : учебное пособие для студ. вузов / Т.Г. Ахметов, Р.Т. Порфирьева, Л.Г. Гайсин, Л.Т. Ахметова; под ред. Т.Г. Ахметова. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-004147-6 (кн.1)
Кн. 1. – 2002. – 688с.
1621746
   Химическая технология неорганических веществ : в 2-х книгах : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Химическая технология неорганических веществ". – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-004333-9 (кн.2)
Кн. 2. – 2002. – 533с.
1621747
  Громов Б.В. Химическая технология облученного ядерного топлива : учебник для вузов / Б.В. Громов и др. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 352 с. : ил.
1621748
  Лялин Л.М. Химическая технология органических веществ. / Л.М. Лялин. – Вып.2. – Птгр
Ч.2. – 1922. – 97с.
1621749
  Лялин Л.М. Химическая технология органических веществ. Технология воды и топлива. / Л.М. Лялин. – Вып.3. – Л.
Ч.2. – 1924. – 121с.
1621750
  Вейлэ К. Химическая технология первобытных народов / К. Вейлэ. – Москва-Ленинград, 1924. – 120с.
1621751
  Вейле К. Химическая технология первобытных народов / К. Вейле. – Харків, 1924. – 127с.
1621752
  Боллей П. Химическая технология по Боллею / под ред. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург-Москва : изд. книгопродавца-типографа М.О. Вольфа
Т. I : Заводская переработка животного отброса. – 1869. – 220 с.
1621753
  Боллей П. Химическая технология по Боллею / под ред. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург-Москва : изд. книгопродавца-типографа М.О. Вольфа
Т. III, Ч. I : Технология осветительных материалов. Салотопление, производство и исследование растительных масел, производство стеариновое, воскобойное, свечное и газовое, фабричная переработка минерального масла. – 1870. – 363 с.
1621754
  Боллей П. Химическая технология по Боллею / под ред. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург-Москва : изд. книгопродавца-типографа М.О. Вольфа
Т. III, Ч. II : Технология осветительных материалов. Салотопление, производство и исследование растительных масел, производство стеариновое, воскобойное, свечное и газовое, фабричная переработка минерального масла. – 1871. – 471 с.
1621755
  Боллей П. Химическая технология по Боллею / под ред. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург-Москва : изд. книгопродавца-типографа М.О. Вольфа
Т.VII : Химическая переработка растительных и животных волокон. Прядильные волокна и красильные вещества растительного и животного производства. – 1875. – 339 с.
1621756
  Федорченко Г.П. Химическая технология получения Д-фруктозы. : Автореф... канд. техн.наук: 344 / Федорченко Г.П.; АН КазахССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1621757
  Иордан О. Химическая технология растворителей / О. Иордан. – Москва-Ленинград : ОНТИ, 1934. – 375 с.
1621758
   Химическая технология редкометального сырья. – Москва-Ленинград : Наука, 1966. – 114 с.
1621759
  Головин П.В. Химическая технология свеклосахарного производства / П.В. Головин. – М.-Л., 1933. – 320с.
1621760
  Тавилдаров Н.И. Химическая технология сельско-хозяйственных продуктов : в 2 т. / сост. Н. Тавилдаров, проф. С.-Петерб. технол. ин-та. – 1888-1889. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 1 : 1. Общая часть; 2. Крахмальное производство; 3. Свеклосахарное и рафинадное производство : (с 40 таблицами политипажей). – 1888. – [2], XXII, 542 с. : табл.
1621761
  Тавилдаров Н.И. Химическая технология сельско-хозяйственных продуктов : в 2 т. / сост. Н. Тавилдаров, проф. С.-Петерб. технол. ин-та. – 1888-1889. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 2 : 1. Пивоваренное производство; 2. Винокуренное производство и очищение сырого спирта : (с 36 таблицами политипажей). – 1889. – [4], VIII, 396 с. : табл.
1621762
   Химическая технология силикатов в РПИ. – Рига, 1973. – 106с.
1621763
   Химическая технология теплоносителей ядерных энергетических установок. – М., 1985. – 312с.
1621764
  Бенедикт М. Химическая технология ядерных материалов : пер. с англ. / М. Бенедикт, Т. Пигфорд. – Москва : Атомиздат, 1960. – 528 с.
1621765
   Химическая технология, свойства и применение пластмасс. – Л., 1981. – 146с.
1621766
   Химическая технология, свойства и применение пластмасс. – Л., 1989. – 161с.
1621767
   Химическая технология, свойства и применение пластмасс. – Ленинград, 1990. – 166 с.
1621768
  Соколов В.И. Химическая топология / В.И. Соколов. – Москва : Знание, 1981. – 63 с.
1621769
  Шаталов В.В. Химическая устойчивость гетерогенной структуры Si--SiO2--Al при повышенных температурах. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.14 / Шаталов В.В.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж., 1978. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1621770
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 2/3. – 1995
1621771
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 4. – 1995
1621772
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 5. – 1995
1621773
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 6. – 1995
1621774
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 7. – 1995
1621775
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 8. – 1995
1621776
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 9. – 1995
1621777
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 10. – 1995
1621778
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 11. – 1995
1621779
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 12. – 1995
1621780
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 14, № 1. – 1995
1621781
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 1. – 1996
1621782
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 2. – 1996
1621783
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 3. – 1996
1621784
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 4. – 1996
1621785
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 5. – 1996
1621786
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 6. – 1996
1621787
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 7. – 1996
1621788
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 8. – 1996
1621789
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 9. – 1996
1621790
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 10. – 1996
1621791
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 11. – 1996
1621792
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 15, № 12. – 1996
1621793
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 2. – 1997
1621794
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 3. – 1997
1621795
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 4. – 1997
1621796
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 5. – 1997
1621797
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 6. – 1997
1621798
   Химическая физика. – Москва : Наука
Т. 16, № 1. – 1997
1621799
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 23, № 7. – 2004
1621800
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 23, № 8. – 2004
1621801
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 23, № 9. – 2004
1621802
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 23, № 10. – 2004
1621803
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 23, № 11. – 2004
1621804
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 23, № 12. – 2004
1621805
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 1. – 2005
1621806
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 2. – 2005
1621807
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 12. – 2005
1621808
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 10. – 2005
1621809
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 11. – 2005
1621810
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 8. – 2005
1621811
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 9. – 2005
1621812
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 6. – 2005
1621813
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 7. – 2005
1621814
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 24, № 5. – 2005
1621815
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 4. – 2005
1621816
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 24, № 3. – 2005
1621817
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 1. – 2006
1621818
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 6. – 2006
1621819
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 5. – 2006
1621820
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 2. – 2006
1621821
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 7. – 2006
1621822
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 8. – 2006
1621823
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 9. – 2006
1621824
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 10. – 2006
1621825
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 11. – 2006
1621826
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 3. – 2006
1621827
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Том 25, № 4. – 2006
1621828
   Химическая физика. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-401Х
Т. 25, № 12. – 2006
1621829
  Семенов Н.Н. Химическая физика (физические основы химических превращений) / Н.Н. Семенов. – Москва : Знание, 1978. – 63 с.
1621830
  Зельдович Я.Б. Химическая физика и гидродинамика : Избранные труды / Я.Б. Зельдович. – Москва, 1984. – 374с.
1621831
  Эмануэль Н.М. Химическая физика молекулярного разрушения / Н.М. Эмануэль, А.Л. Бучаченко. – Москва : Наука, 1988. – 367 с.
1621832
  Моррисон С.Р. Химическая физика поверхности твердого тела : пер. с англ. / С.Р. Моррисон. – Москва : Мир, 1980. – 488 с.
1621833
  Эмануэль Н.М. Химическая физика проблемы "глаз и солнце" / Н.М. Эмануэль, М.А. Островский. – Москва : Знание, 1983. – 64с.
1621834
  Эмануэль Н.М. Химическая физика старения и стабилизации полимеров / Н.М. Эмануэль, А.Л. Бучаченко. – Москва : Наука, 1982. – 359 с.
1621835
  Семенов Н.Н. Химическая физика. / Н.Н. Семенов. – Черноголовка, 1975. – 55с.
1621836
  Добротин Р.Б. Химическая форма движения матери / Р.Б. Добротин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1967. – 63 с.
1621837
  Васильева Т.С. Химическая форма материи / Т.С. Васильева, В.В. Орлов. – Пермь, 1983. – 172с.
1621838
  Васильева Т.С. Химическая форма материи и закономерный мировой процесс / Т.С. Васильева. – Красноярск, 1984. – 136с.
1621839
  Хюссе Ю.Ю. Химическая характеристика высших фракций генераторной смолы прибалтийского сланца / Ю.Ю. Хюссе. – Тарту, 1949. – 64с.
1621840
  Лесняк А.И. Химическая характеристика и вопросы формирования ионного состава поверхностных и подземных вод Атасуйского рудного района (Центральный Казахстан) : Автореф... кандидата хим.наук: / Лесняк А.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1965. – 28л.
1621841
  Богданова М.В. Химическая характеристика и условия образования перфографических типов плотных бурых углей некоторых нижнемезозойских месторождений Казахстана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Богданова М. В. ; Ин-т горючих ископаемых. – Москва, 1964. – 17 с.
1621842
  Осмонов И. Химическая характеристика и формирование грунтовых вод урочища Кенес-Анархай. : Автореф... Канд.хим.наук: / Осмонов И.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
1621843
  Асаналиев Ж. Химическая характеристика и формирование речных вод Юга Киргизии. : Автореф. дис. ... наук: 551.482.214 / Асаналиев Ж. ; Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 16 с.
1621844
  Агайна С.Й. Химическая характеристика нового, противогрибкового антибиотика нифиницина : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Агайна С.Й.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т. – Москва, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1621845
  Пиотровский С.В. Химическая характеристика НРВ : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Пиотровский С.В.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
1621846
  Ешимбаев Д. Химическая характеристика поверхностных вод низовьев и дельты Аму-Дарьи : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Ешимбаев Д. ; Каз. гос. ун-т , Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1969. – 25 c. – Бібліогр.:с.24
1621847
  Кинд В.А. Химическая характеристика портланд- цемента / В.А. Кинд. – Л-М, 1932. – 56с.
1621848
  Осичкина Р.Г. Химическая характеристика соляных месторождений юго-восточной части Таджикской депрессии. : Автореф... Канд.хим.наук: / Осичкина Р.Г.; Акад.наук Таджик.ССР.Ин-т химии.Рост.гос.ун-т. – Сталинабад, 1958. – 18л.
1621849
  Кузнецова А.И. Химическая характеристика соляных месторождений юго-западного Таджикистана. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузнецова А.И.; Акад.наук Таджик.ССР. – Сталинабад, 1958. – 19л.
1621850
   Химическая хрестоматия : Сборник статей. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во
Вып. 1. – 1928. – 128 с. : ил., портр., черт., диагр.
1621851
   Химическая хрестоматия : Сборник статей. – Москва -Ленинград : Госиздат
Вып. 2-3. – 1929. – 242 с. : ил., портр., черт., диагр.
1621852
   Химическая чистка и крашение одежды. – М., 1952. – 188с.
1621853
   Химическая чистка и крашение одеэжды. – М., 1952. – 188с.
1621854
  Посохов Е.В. Химическая эволюция гидросферы / Е.В. Посохов. – Л., 1981. – 286с.
1621855
  Виноградов А.П. Химическая эволюция Земли / А.П. Виноградов. – Москва : АН СССР, 1959. – 44с.
1621856
  Войткевич Г.В. Химическая эволюция Земли / Г.В. Войткевич, О.А. Бессонов. – Москва, 1986. – 212с.
1621857
  Дроздовская А.А. Химическая эволюция океана и атмосферыв геологической истории Земли. / А.А. Дроздовская. – Киев, 1990. – 204с.
1621858
  Холленд Х.Д. Химическая эволюция океанов и атмосферы / Х.Д. Холленд. – Москва : Мир, 1989. – 551с.
1621859
  Войткевич Г.В. Химическая эволюция Солнечной системы / Г.В. Войткевич. – Москва : Наука, 1979. – 174с.
1621860
  Кальвин М. Химическая эволюция. Молекулярная эволюция, ведущая к возникновению живых систем на Земле и на других планетах / М. Кальвин; Под ред. акад. А.И. Опарина. – Москва : Мир, 1971. – 240 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1621861
  Жунгиету Г.И. Химическая экология высших растений / Г.И. Жунгиету, И.И. Жунгиету. – Кишинев, 1991. – 198с.
1621862
  Крылова И.В. Химическая электроника / И.В. Крылова. – М, 1993. – 166с.
1621863
  Марковский Л.Я. Химическая электротермия / Л.Я. Марковский, Д.Л. Оршанский, В.П. Прянишников; под общ. ред. Д.Л.Оршанского. – Ленинград-Москва : ГХИ, 1952. – 408 с.
1621864
  Бекетов Н.Н. Химическая энергия в природе : речь чит. в общем собрании IX Съезда русск. естествоиспытат. и врачей в Москве, II января 1894 года / Н.Н. Бекетов. – [б. м.] : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1894. – 7 с. – Отд. оттиск
1621865
   Химическая энзимология. – Москва : Изд-во МГУ, 1983. – 277с.
1621866
  Варфоломеев С.Д. Химическая энзимология : Учебник для студ., обучающихся по специальности "Химия" / С.Д. Варфоломеев; Московский гос. ун-т. им. М.В. Ломоносова. – Москва : Академия, 2005. – 480с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7695-1953-3
1621867
   Химическая энциклопедия : в 5-ти томах. – Москва : Советская энциклопедия
Т. 1 : Абл-Дар. – 1988. – 623 с.
1621868
   Химическая энциклопедия : в 5-ти томах. – Москва : Советская энциклопедия. – ISBN 5-85270-035-5
Т. 2 : Даффа-Меди. – 1990. – 671 с.
1621869
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-039-8
Т. 3 : МЕД-ПОЛ. – 1992. – 639 с.
1621870
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-092-4
Т. 4 : ПОЛ-ТРИ. – 1995. – 639 с.
1621871
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-257-9
Т. 1 : АБЛ-ДАР. – 1998. – 623 с.
1621872
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-284-6
Т. 2 : ДАФ-МЕД. – 1998. – 671 с.
1621873
   Химическая энциклопедия : В 5-ти томах. – Москва : Большая Российская энциклопедия. – ISBN 5-85270-310-9
Т. 5 : ТРИ-ЯТР. – 1998. – 783 с.
1621874
   Химически активные полимеры и их применение. – Ленинград : Химия, 1969. – 311 с.
1621875
   Химически вредные вещества в промышленности. – Л.-М.
1. – 1951. – 576с.
1621876
  Седельников В.П. Химически чистые. / В.П. Седельников. – К, 1987. – 47с.
1621877
   Химические анализы горных пород кристаллического фундамента Белоруссии.. – Минск, 1988. – 242с.
1621878
  Сидоров В.М. Химические анализы гранитоидов украинского докембрия / В.М. Сидоров. – Киев : Наукова думка, 1970. – 699с.
1621879
   Химические анализы и формулы минералов. – Москва : Наука, 1969. – 136 с.
1621880
   Химические анализы минералов Кольского полуострова.. – Апатиты, 1970. – 512с.
1621881
   Химические анализы пород базит-гипербазитовых комплексов докамбрия Кольского полуострова.. – Апатиты, 1982. – 215с.
1621882
  Смирнов Л.А. Химические аппараты из высококремнистого чугуна / Л.А. Смирнов. – М.-Л., 1949. – 131с.
1621883
  Байкова В.М. Химические вечера / Варвара Байкова. – Петрозаводск : Карелия, 1981. – 103 с. : ил. – Библиогр. в тексте
1621884
   Химические вещества для борьбы с пылью. – К., 1987. – 156с.
1621885
   Химические вещества из угля. – М., 1980. – 614с.
1621886
  Масленников К.Н. Химические волокна. Словарь-справочник. / К.Н. Масленников; Конкин А.А. – М., 1973. – 188с.
1621887
   Химические добавки к полимерам. – Москва : Химия, 1973. – 271 с.
1621888
   Химические добавки к полимерам. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1981. – 263 с.
1621889
   Химические загрязнители воздушной среды и работоспособность человека. – К., 1985. – 84с.
1621890
  Орлова М.П. Химические задачи и упражнения с решениями / М.П. Орлова. – 4-е изд. – Москва-Ленинград : Госнаучтехизд, 1931. – 74с.
1621891
  Санин С.А. Химические и агрохимические особенности пустынных почв Туркменистана / С.А. Санин. – Ашхабад, 1977. – 248с.
1621892
   Химические и биологические средства защиты растений. – М., 1978. – 208с.
1621893
  Коев Г.В. Химические и биологические средства защиты цветочно-декоративных культур / Г.В. Коев, Б.И. Бухар. – Кишинёв, 1984. – 98с.
1621894
   Химические и радиоактивные загрязнения атмосферы и гидросферы.. – Вильнюс, 1978. – 165с.
1621895
  Арутюнян А.Х. Химические и техно-химические знания в древней и средневековой Армении : автореф. дис. ... докт.хим.. наук / Арутюнян А.Х. – Ереван, 1951. – 19 с.
1621896
  Басаргин Н.Н. Химические и физико-химические методы анализа руд, пород и минералов : сб. ст. / ред. Н.Н. Басаргин ; АН СССР, Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – Москва : Наука, 1974. – 93 с. : ил., черт. – Библиогр. в конце статей
1621897
   Химические и физико-химические методы анализа ферросплавов. – М., 1991. – 287с.
1621898
   Химические и физико-химические мтоды анализа минерального сырья.. – М., 1955. – 192с.
1621899
  Лазарев В.Б. Химические и физические свойства простых оксидов металлов / В.Б. Лазарев, В.В. Соболев, И.С. Шаплыгин. – Москва : Наука, 1983. – 239 с.
1621900
   Химические и физические свойства углерода. – Москва : Мир, 1969. – 367 с.
1621901
  Усов А.И. Химические исследования водорослей / А.И. Усов, О.С. Чижов. – Москва : Знание, 1988. – 44с.
1621902
   Химические исследования природных ресурсов Дальнего Востока.. – Владивосток, 1965. – 36с.
1621903
  Колчев В.В. Химические исследования рыбы и рыбных продуктов / В.В. Колчев. – М.-Л., 1933. – 216с.
1621904
  Окатов А.П. Химические источники тока / А.П. Окатов. – Л.-М., 1948. – 345с.
1621905
   Химические источники тока. – К., 1967. – 100с.
1621906
  Романов В.В. Химические источники тока / В.В. Романов. – М., 1968. – 383с.
1621907
  Романов В.В. Химические источники тока / В.В. Романов, Ю.М. Хашев. – Москва : Советское радио, 1978. – 263 с.
1621908
   Химические источники тока. – Саратов : саратовский университет, 1982. – 140 с.
1621909
   Химические источники тока. – Новочеркасск : Новочеркасский политехнический университет, 1985. – 116 с.
1621910
  Соколов П.Н. Химические источники электрической энергии / П.Н. Соколов. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1965. – 21 с. – (Химия в вузах / Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова ; Вып. 2)
1621911
   Химические лазеры : пер. с англ. – Москва : Мир, 1980. – 832 с.
1621912
   Химические лазеры. – Москва : Наука, 1982. – 400 с.
1621913
  Джеффери П. Химические методы анализа горных пород. / П. Джеффери. – Москва : Мир, 1973. – 470с.
1621914
   Химические методы анализа ниобия и сплавов на его основе. – Москва, 1970. – 72 с.
1621915
  Заикин В.Г. Химические методы в масс-спектрометрии органических соединений / В.Г. Заикин, А.И. Микая. – М., 1987. – 199с.
1621916
  Соколова И.К. Химические методы дозиметрии в радиобиологии / И.К. Соколова. – Москва, 1972. – 120с.
1621917
  Бударин Л.И. Химические методы испытания изделий на герметичность / Л.И. Бударин. – Киев, 1991. – 208с.
1621918
  Кастерина Т.Н. Химические методы исследования синтетических смол и пластических масс / Т.Н. Кастерина, Л.С. Калинина; под ред. Ю.А. Стрепихеева. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 284 с.
1621919
   Химические методы определения элементов с использованием экстракции : Методы анализа химических реакторов и препаратов. – Москва
Вып. 14. – 1967. – 116 с. : ил., 59 ил.
1621920
   Химические мутагены и пара-аминобензойная кислота в повышении урожайности сельскохозяйственных растений. – М., 1989. – 252с.
1621921
   Химические мутагены окружающей среды. – Москва, 1983. – 139с.
1621922
  Кудрявцев И.К. Химические нестабильности / И.К. Кудрявцев. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 252 с.
1621923
   Химические основы буферности почв. – М., 1991. – 108с.
1621924
  Беджер Г.М. Химические основы канцерогенной активности / Г.М. Беджер ; пер. с англ. Ю.М. Славина-Мирского ; под ред. проф. А.И. Королева с предисл. действ. чл. АМН СССР проф. Л.М. Шабада. – Москва : Медицина, 1966. – 124 с. – Библиогр.: с. 80-86
1621925
  Татаев О.А. Химические основы качественного и количественного определения органических соединений / О.А. Татаев, Л.Г. Анисимова. – Махачкала, 1987. – 79с.
1621926
  Пиккарди Д. Химические основы медицинской климатологии / Д. Пиккарди. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 96с.
1621927
   Химические основы наследственности. – Москва, 1960. – 679с.
1621928
   Химические основы технологии и применения фосфатных связок и покрытий / М.М. Сычев, Л.Г. Судакас, Л.И. Скобло, Голынко-Вольфсон; Сычев М.М., Судакас Л.Г., Скобло Л.И. [и др.]. – Ленинград : Химия, Ленингр. отд-ние, 1968. – 192 с.
1621929
   Химические основы экстракционного метода разделения элементов. – Москва : Наука, 1966. – 139 с.
1621930
   Химические очистки теплоэнергетического оборудования. – М.
2. – 1978. – 175с.
1621931
   Химические превращения кислород, - азотсодержащих органических соединений.. – Баку, 1984. – 98с.
1621932
   Химические приенения мессбауэровской спектроскопии.. – М., 1970. – 503с.
1621933
   Химические приложения топологии и теории графов. – Москва : Мир, 1987. – 560 с.
1621934
   Химические применения мессбауэровской спектроскопии. – Москва : Мир, 1970. – 503 с.
1621935
  Ферсман А.Е. Химические проблемы промышленности / А.Е. Ферсман. – Л., 1924. – 52с.
1621936
   Химические проблемы экологии : Hаучная программа / Менделеевский съезд по общей и прикладной химии,15-й. – Минск, 1993. – 64с.
1621937
  Мизандронцев И.Б. Химические процессы в донных отложениях водоемов / И.Б. Мизандронцев. – Новосибирск, 1990. – 172с.
1621938
   Химические процессы в морях и океанах.. – М., 1966. – 180с.
1621939
  Орлов Д.С. Химические процессы в орошаемых и мелиорируемых почвах / Д.С. Орлов. – М., 1990. – 94с.
1621940
  Берзиня В.К. Химические процессы в растворах : конспект лекций / В.К. Берзиня, Р.К. Буман ; ММВ и ССО Латвийск. гос. ун-т, Кафедра неорганической химии и химической технологии. – Рига : Латвийский гос. ун-т, 1984. – 47 с.
1621941
  Федулова А.А. Химические процессы в технологии изготовления печатных плат / А.А. Федулова, Е.П. Котов, Э.Р. Явич. – Москва : Радио и связь, 1981. – 136 с.
1621942
   Химические процессы и оборудование. – М., 1956. – 212с.
1621943
  Трухин М.И. Химические равновесия сводных радикалов в донорно-акцепторной системе фенидон-парабензохинон. / М.И. Трухин. – Л., 1975. – 25с.
1621944
  Николаева Н.М. Химические равновесья в водных растворах при повышении температуры / Н.М. Николаева. – Новосибирск, 1982. – 229с.
1621945
   Химические реактивы (свойства, применение, хранение, испытание) : Справочное руководство для лаборатории, иссл. ин-тов, ОТК заводов, химлабораторий вузов и техникумов. – Москва : Глав. ред. хим. лит-ры, 1935. – 459 с.
1621946
  Палаузов В.А. Химические реактивы : их свойства, получение, методы испытаний и применение : Справочная книга для лабораторий / В.А. Палаузов. – Харьков-Киев : ГОНТИ, 1935. – 551 с.
1621947
   Химические реактивы и высокочистые химические вещества. Каталог. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1983. – 703 с.
1621948
   Химические реактивы и высокочистые химические вещества. Каталог. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1990. – 688 с.
1621949
   Химические реактивы и препараты. – Справочник. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1953. – 669 с.
1621950
  Коренблит А. И. Химические реактивы, их приготовление, свойства, испытание и употребление. – Справочная книга для химиков, технологов, студентов, фармацевтов. – Москва : Типо-литографии Высочайше утвержденного Т-ва И. Н. Кушнерев и К, 1889. – 224 с.
1621951
  Коренблит А.И. Химические реактивы, их приготовление, свойства. испытание и употребление : Справ. книга для химиков, технологов, студентов и фармацевтов / Сост. инж.-технол. А.И. Коренблит. – 2-е изд., значит. доп. и изм. (Изд. собственное). – Москва : Тип. М.М. Борисенко, 1902. – [4], 371 с.
1621952
   Химические реактивы.. – М., 1961. – 15с.
1621953
  Фадеев Г.Н. Химические реакции / Г.Н. Фадеев. – Москва : Просвещение, 1980. – 176 с.
1621954
  Турьян Я.И. Химические реакции в полярографии / Я.И. Турьян. – Москва : Химия, 1980. – 332 с.
1621955
  Ашубаева З.Д. Химические реакции пектиновых веществ / Ашубаева З.Д. ; АН КигрССР. – Фрунзе : Илим, 1984. – 186 с.
1621956
   Химические реакции полимеров : Пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 1. – 1967. – 503 с. : ил.
1621957
   Химические реакции полимеров : Пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 2. – 1967. – 536 с. : ил.
1621958
  Федтке М. Химические реакции полимеров / М. Федтке. – Москва : Химия, 1990. – 151 с.
1621959
  Хохлов А.С. Химические регуляторы биоогических процессов / А.С. Хохлов, Ю.А. Овчинников. – Москва, 1969. – 142с.
1621960
  Вундер П.А. Химические регуляторы жизни : ( О гормональной регуляции роста и развития) / П.А. Вундер. – Москва : Знание, 1962. – 32 с.
1621961
   Химические ресурсы морей и океанов.. – Москва, 1970. – 256с.
1621962
   Химические свойства двойной связи активированного угля: бромирование и нуклеофильное замещение / А.Н. Задерко, В.Е. Диюк, В.Л. Бударин, Л.Н. Гомонюк, В.К. Яцимирский // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2007. – № 15. – С. 70-75
1621963
  Петров А.Д. Химические свойства и методы анализа инсектофунгисидов / А.Д. Петров. – Ленинград : Госхимиехиздат, 1933. – 128 с.
1621964
   Химические свойства и методы анализа тугоплавких соединений. – Киев : Наукова думка, 1969. – 162 с.
1621965
   Химические свойства и модификации полимеров. – Сборник статей. – Москва : Наука, 1964. – 287 с.
1621966
   Химические свойства соединений редкоземельных элементов. – Москва : Наука, 1973. – 118 с.
1621967
   Химические сигналы в биологии рыб. – Москва, 1989. – 227с.
1621968
   Химические сигналы животных. – Москва : Навчальна книга-Богдан, 1982. – 326с.
1621969
   Химические синтезы на основе одноуглеродных молекул.. – М., 1987. – 157с.
1621970
  Сьяксте Т.Г. Химические соединения, повреждающие ДНК / Т.Г. Сьяксте, Н.И. Сьяксте. – Рига, 1991. – 152с.
1621971
  Уайз А. Химические сокровища леса / А. Уайз. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1931. – 71 с.
1621972
   Химические составы изверженных и метамофических горных пород Армянской ССР / С.Б. Абовян, Г.П. Багдасарян, Г.А. Казарян, К.И. Карапетян, Э.Г. и др. Малхасян; С.Б. Абовян [и др.] ; АН АрмССР, Ин-т геол. наук. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1962. – 436 с., [1] л. карт
1621973
  Иванов А.В. Химические составы метаморфических пород юго-востока Воронежского кристаллического массива / А.В. Иванов, С.П. Молотков. – Воронеж, 1982. – 232с.
1621974
  Кудрявцева Т.А. Химические способы борьбы с вредителями и болезнями огорода / Т.А. Кудрявцева. – М, 1931. – 48 с.
1621975
  Кириченко И.П. Химические способы добычи полезных ископаемых / И.П. Кириченко; АН СССР. – Москва, 1958. – 104с.
1621976
  Никифоров А.М. Химические средства борьбы с вредителями / А.М. Никифоров. – М, 1966. – 143с.
1621977
   Химические средства борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками. – М., 1963. – 85с.
1621978
   Химические средства борьбы с сорняками. – М., 1986. – 413с.
1621979
   Химические средства защиты растений. – Москва
Вып. 1,4. – 1956
1621980
   Химические средства защиты растений. – К., 1963. – 184с.
1621981
   Химические средства стимуляции и торможения физиологических процессов растений / АН СССР ; под общ. ред. Ю.В. Ракитина // Итоги науки. Биологические науки / АН СССР, Всес. ин-т науч.-техн. информации. – Москва, 1958. – 2 : Химические средства стимуляции и торможение физиологических процессов растений / под общ. ред. Ю.В. Ракитина. – С. 1-611
1621982
   Химические супермутагены в селекции. – М., 1975. – 359с.
1621983
   Химические товары. – М.
2. – 1959. – 651-1295с.
1621984
   Химические товары. – М.
1. – 1967. – 280с.
1621985
   Химические товары. – М.
2. – 1969. – 512с.
1621986
   Химические товары. – Москва
Т. 3. – 1971. – 456с.
1621987
   Химические товары. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва
Т. 4. – 1971. – 383с.
1621988
   Химические товары. – Москва
5. – 1974. – 686с.
1621989
  Седлис В.О. Химические товары и строительные материалы : Справочная книга для химиков, производственников, товароведов и студентов / В.О. Седлис. – Ленинград : Академиздат, 1928. – 352 с.
1621990
  Коваленко С.П. Химические факторы в селекции продуценктов микробных белков / С.П. Коваленко; АН Белорусской ССР., Институт микробиологии. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 135 с. : табл., ил. – Библиогр.: 666 назв.
1621991
  Альперн Д.Е. Химические факторы нервного возбуждения в организме человека / Д.Е. Альперн. – Москва, 1944. – 192с.
1621992
   Химические факторы регуляции активности и биосинтеза ферментов. – Москва : Медицина, 1969. – 396с.
1621993
  Тильден В. Химические элементы / В. Тильден ; Пер. с англ. М.П. Дукельского. – Санкт-Петербург : Образование, 1911. – 94 с. : схем. – (Популярная естественно-научная библиотека / Изданная при ближайшем участии профессоров: И.И. Боргмана (физика), В.А. Вагнера (биология) ; № 13)
1621994
  Визлер К. Химические элементы / К. Визлер. – Москва : Государственное издательство, 1924. – 84с.
1621995
  Ферсман А.Е. Химические элементы земли и космоса / А.Е. Ферсман. – Пб., 1923. – 177с.
1621996
   Химические элементы и аминокислоты в жизни растений, животных и человека. – Киев : Наукова думка, 1974. – 220с.
1621997
   Химические элементы и аминокислоты в жизни растений, животных и человека. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1979. – 278с.
1621998
  Трифонов Д.Н. Химические элементы и нуклиды / Д.Н. Трифонов, А.Н. Кривомазов, Ю.И. Лисневский. – Москва : Атомиздат, 1980. – 155 с.
1621999
  Ипатьев В.Н. Химические явления в природе : Явления катализа / В.Н. Ипатьев, проф. Михайл. арт. акад. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. А.С. Панафидина, 1914. – 49 с. – (Библиотека натуралиста : Собр. науч.-попул. ст. рус. ученых)
1622000
  Борисова О.М. Химические, физико-химические и физические методы анализа / О.М. Борисова, В.Д. Сальников. – М, 1991. – 271с.
<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,