Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>
1621001
  Каменский В.Н. "" Чортово городище в Ветлужском уезде по раскопкам : (Доложено в заседании Историко-филологического отделения 11 марта 1909 г.) / В. Каменский. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1909. – [4], 12 с., 3 л. ил. : ил. – Пар. назв. серии и пар. тит. л. на фр. языке. – (Сборник Музея по антропологии и этнографии при Императорской Академии наук ; 7)


  Авт. предисл.: Брандт, Александр Федорович (1844-)
1621002
  Стасюк С.А. "... Что движет солнце и светила": оперные новеллы о любви // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 63-74
1621003
  Коломієць П.П. "Чорні маски" в досвітній імлі : повість / П.П. Коломієць. – Київ : Молодь, 1990. – 188 с. – ISBN 5-7720-0310-0
1621004
  Гриб Й.В. "Чорнобиль - 2017" - стратегія природокористування на попередження радіаційногенних ситуацій (за матеріалами науково-практичної конференції 24 - 26.04.2017) / Й.В. Гриб, Д.Й. Войтишина, М.С. Дергун // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 22-32. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1621005
  Тоцький В.Є. "Чорноморська синергія" та "східне партнерство" - нова регіональна політика Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 141-150
1621006
  Тоцький В.Є. "Чорноморська синергія" та "Східне партнерство" - нова регіональна політика ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 19-21
1621007
  Демченко К. "Чорносвитники" у регіональному вимірі Наддніпрянщини // Історичні етюди - для сучасності 2018 : наук.-дослідниц. роботи учнів-членів Дніпропетр. від-ня Малої акад. наук України : [збірка робіт переможців конкурсу] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума", Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Комунальний позашк. навч. закл. "Мала акад. наук учнівської молоді "Дніпропетр. облради" ; [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження") ; Ліра ЛТД, 2018. – С. 100-137. – ISBN 978-966-981-012-0


  Чорнопіджачники (чорна піхота, чорносвитники, піджачники рос. "чернопиджачники") — умовна назва піхотних підрозділів Червоної Армії, які були сформовані з цивільного населення окупованих територій після їх звільнення. В бій вводились не підготовленими, ...
1621008
  Тарасюк Г. "Чортирийські марева-видіння" Мирослава Лазарука // Світ. – Київ, 2021. – Червень (№ 23/24)
1621009
  Савельева М.С. "Чортова дюжина". К вопросу о творчестве Федора Сологуба и истоках романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 171-177. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1621010
  Покалюк А. "Чортові ворота" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 127-130


  Оповідання із циклу "Розповіді Чуба".
1621011
  Юр"єва Т. "Чотири кроки до початку" : детективно-фантастичний роман // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 3 (11)
1621012
  Волосянчук Х. "Чотири мішані хори без супроводу" Бориса Лятошинського: загадка драматургії // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 162-176


  "...Розглянуто хоровий цикл «Чотири мішані хори без супроводу» Б. Лятошинського на слова Максима Рильського, op. 65, другий із пари циклів на слова цього видатного українського поета, давнього друга композитора. Недосліджені, відомі лише за кількома ...
1621013
  Кравчук О. "Чотири мови уживаються вкупі, голублять повітря": мовні інтерференції у ліриці Рози Ауслендер // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 160-165. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1621014
  Михайлин І.Л. "Чотири теорії преси" Ф. Сіберта, Т. Петерсона, У. Шрамма // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 79-87. – ISBN 978-966-680-459-7
1621015
  Ялова Галина "Чотирилапа проблема" міських вулиць / Ялова Галина, Гітайло Валентина // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 29-30 : фото
1621016
  Гусєв В.І. "Чотирнадцять пунктів" / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 415-416. – ISBN 966-642-073-2
1621017
  Гончар Б.М. "Чотирнадцять пунктів" Вільсона // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 732-733. – ISBN 966-316-045-4
1621018
  Тюрин В.А. "Чрезвычайка" В Малайе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 59-66. – ISSN 0321-5075
1621019
  Колтухова И.М. "Чтение осмысленное и прочувствованное" : (перспективы внедрения инновационных технологий в школьную практику преподавания литературы и сложившиеся методические стереотипы) / И.М. Колтухова, И.Г. Соколова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 3-7. – Бібліогр. в кінці ст.
1621020
  Арасланова С. "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" як джерело розвитку історичної науки в Київському університеті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 51-56. – ISSN 2309-9356


  У статті розглянуто розвиток історичної науки на сторінках часопису "Чтения в историческом обществе Нестора-летописца". Проаналізовано сучасні історіографічні дослідження, які присвячені даному журналу та науковим розвідкам, що там друкувалися. ...
1621021
  Посохова Л.Ю. "Что браху, что оставляху?": викладання історії в православних колегіумах України XVIII ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна ; Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Вип. 9. – С. 203-216. – ISBN 978-966-8558-75-7
1621022
  Чигарева З.А. "Что в имени тебе моем?" / З.А. Чигарева. – Кемерово, 1969. – 27с.
1621023
  Иванова-Верховская "Что в нас предчувствует слова..." : поэзия : стихи // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 7/8 (654/655). – С. 3-7. – ISSN 0132-2036
1621024
   "Что делать?" Н.Г.Чернышевского. – М, 1990. – 245с.
1621025
  Филина Мария Анатольевна "Что делать?" Н.Г.Чернышевского и социально-философский утопический роман : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Филина Мария Анатольевна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 27л.
1621026
  Дубровина Татьяна Юрьевна "Что делать?" Н.Г.Чернышевского: соотношение оптимистического и трагического начал : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Дубровина Татьяна Юрьевна; КГУ. – К., 1982. – 16л.
1621027
  Машевский А. "Что добавилось к знанию юности..." : поэзия: стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 11. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
1621028
  Куренная-Берцик "Что же мне так больно и так трудно?.." : элегия памяти и любви / Илона Куренная-Берцик ; [предисл. Б.И. Олейника ; послесл. Г.Т. Гаевого ; общ. ред. Г.Р. Граубина]. – Чита : Экспресс-издательство, 2011. – 277, [3] с. : фотогр. – ISBN 978-5-9566-0280-5
1621029
  Коцюбинский М.М. "Что записано в книгу жизни" и другие рассказы / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1957. – 244 с.
1621030
  Саввідіс Г.П. [Чорнозем : 1979-1989 : 55 нарисів, вступів, рецензій, полемічних листів / Г.П. Саввідіс. – Афіни : Кастаніотіс, 1989. – 264, [2] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – (Думка, час і творці). – ISBN 960-03-0341-Х
1621031
  Андрєєв Л.М. Чорні маски : Штука в двох дїях і пяти картинах / Леонід Андреєв ; Перевела Ольга Гамораківна ; [Післямова М. Яцкова: "Леонїд Андреєв на тлі своєї творчости"]. – Львів : Накл.: В.Боберського ; З друк. Ставропіг. Ін-ту під зар. М. Рефця, 1912. – 90 с. – (Новітня бібліотека ; Вип. 3)


  Зміст: Оpигінальний чоловік; Бpехня; Сьміх; Пеpед стpаченєм; Маpсильєза; В незнану далечінь.
1621032
  Тримбач С. Чорні мітки польоту білого птаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 23 липня (№ 129). – С. 7


  Сім літ без Богдана Ступки.
1621033
  Цалик С. Чорні списки / С. Цалик, П. Селігей // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С.144-169. – ISSN 0208-0710
1621034
  Драбкіна Є.Я. Чорні сухарі / Є.Я. Драбкіна. – К, 1990. – 330с.
1621035
   Чорні тюльпани. Афганський мартиролог України. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95583-0-1
Вип. 1. – 1999. – 560 с.
1621036
  Нечуй-Левицький Чорні хмари / Нечуй-Левицький. – Київ, 1941. – 371с.
1621037
  Корсак І. Чорні хмари зі Сходу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 12). – С. 8-9


  Оповідання. 6 квітня - 180 років від дня народжеення Миколи Скліфосовського.
1621038
  Бризгун-Шанта Чорні хмари над золотистим полем : повість / Леся Бризгун-Шанта ; мал. М. Пшінки. – Київ : Ярославів Вал, 2005. – 110 с. – ISBN 966-8135-19-9
1621039
   Чорній Віталій Петрович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 65-66
1621040
  Драбкина А. Чорно-белые улицы : рассказы, повести / А. Драбкина. – Ленинград : Лениздат, 1975. – 280 с.
1621041
  Ганжуров Ю.С. Чорно-біла "відлига" у дзеркалі преси : газетні публікації як джерело вивчення політичної системи України 1956-1964 рр. / Ю.С. Ганжуров. – Київ : Оріяни, 1999. – 151с. – ISBN 966-7374-30-4
1621042
  Лангенбах М. Чорно-біла контрасність художньої графіки Тараса Шевченка : (на матеріалі поезії періоду заслання) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 117-121
1621043
  Юхимович В.Л. Чорно-білі листівки : поезії / В.Л. Юхимович. – Київ, 1972. – 63 с.
1621044
  Приліпко М.В. Чорнобаївщина : велична історія рідного краю : (від найдавніших часів до сьогодення) / Марія Приліпко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2008. – 538 с. – 55-річчю Черкаської області та 85-річчю Чорнобаївського району присвячується. – ISBN 978-966-493-141-7
1621045
  Кондрацова Л.Д. Чорнобиль- трагедія України : Інтегрований урок з історії та літератури / Л.Д. Кондрацова, М.Д. Кондрацов // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 11. – С.25-27.
1621046
  Киридон А. Чорнобиль-1986: актуалізація смислових кодів у просторі пам"яті // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 32-35. – (Історичні науки)
1621047
  Бар"яхтар В.Г. Чорнобиль - зона відчуження : збірник наукових праць / НАНУ ; ред. кол.: В.Г. Бар"яхтар, І.Р. Алєксєєнко та ін. – Київ : Наукова думка, 2001. – 548 с. – ISBN 966-00-0658-6
1621048
  Вовчук Сергій Чорнобиль - найвідоміше у світі місто України / Вовчук Сергій, Сливінська Інна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 33-34 : фото
1621049
  Швець В. Чорнобиль - перший постріл останньої війни // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 14 вересня (№ 36). – С. 6-7
1621050
  Швець В. Чорнобиль - перший постріл останньої війни // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 21-29
1621051
   Чорнобиль - поруч = Chornobyl concerns everyone : Фотоальбом. – Київ : Дніпро, 2000. – 200с. : іл. – На титул. аркуші зміст: Ейфорія; Катастрофа; Подолання; Пустка; Пам"ять. – ISBN 966-578-000-X
1621052
  Яценко В.О. Чорнобиль - Прип"ять - історія, архітектура, забуття // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 57. – С. 491-500. – ISSN 2076-815X
1621053
  Кальчу С.Л. Чорнобиль - техногенна катастрофа, що стала попередженням для нащадків (до 31 річниці з дня Чорнобильської аварії) // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2017. – № 1 (17). – С. 7-14
1621054
  Даєн Л. Чорнобиль - трава гірка : документальна повість / Л. Даєн. – Київ : Веселка, 1988. – 176 с.
1621055
  Сливінська Інна Чорнобиль - трагедія, яка не має повторитись // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 31
1621056
  Саєнко Ю. Чорнобиль - Фукусіма: комфортно-споживацький колапс // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 11/12 (229/230). – С. 9-10
1621057
  Квурт Костянтин Чорнобиль - це назавжди // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 2-3 : Фото
1621058
  Щербак Ю.М. Чорнобиль : документальна повість / Ю.М. Щербак. – Київ : Дніпро, 1989. – 222 с. – (Романи й повісті)
1621059
  Плохій С.М. Чорнобиль : історія ядерної катастрофи / Сергій Плохій ; [пер. з англ. В. Махоніна, Є. Тарновського]. – Харків : Бібколектор, 2019. – 395, [2] с., [4] арк. фот. : фот. – Бібліогр. в прим.: с. 356-394. – ISBN 9978-617-7013-99-9
1621060
  Степаненко М.І. Чорнобиль в аксіологічній парадигмі щоденникового дискурсу Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 79-85


  Статтю присвячено аналізу чорнобильського дискурсу як окремого самодостатнього типу щоденниково-го тексту з властивим йому набором диференційних рис. Схарактеризовано зокрема спектр семантичних асоціацій світоглядно-ментального знака "Чорнобиль" з ...
1621061
  Смольніцька М. Чорнобиль в усній спадщині українців // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 359-379. – ISSN 2518-7791
1621062
  Сидорчук І. Чорнобиль зазирнув у кожну долю... // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 10 (924), жовтень. – С. 119-130. – ISSN 08-68-4790-1


  Чорнобильська катастрофа - техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції.
1621063
   Чорнобиль і військова прокуратура : [збірник посвячено 30-річчю Чорнобил. трагедії] / укладач Андрій Іванович Амонс. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 188 с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 180-183. - Текст укр., рос. – ISBN 978-617-7500-01-7
1621064
   Чорнобиль і преса: реалії взаємодії. – К., 1992. – 80с.
1621065
   Чорнобиль і соціум. – Вип.1. – Київ, 1995. – 109с.
1621066
   Чорнобиль і соціум. – Вип.2. – Київ, 1995. – 161с.
1621067
   Чорнобиль і соціум. – Вип.3. – К., 1997. – 269с.
1621068
   Чорнобиль і соціум : соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп потерпілих від Чорнобиль. – Київ. – ISBN 966-02-1478-2
№ 5. – 1999
1621069
   Чорнобиль і соціум : соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп потерпілих від Чорнобиль. – Київ. – ISBN 966-7600-03
№ 6. – 2000
1621070
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8009-16-9
№ 7 : Соціально психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп, потерпілих від чорнобильської аварії: аналіз та рекомендації. – 2001
1621071
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-7600-20-3
№ 8 : Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищенного ризику внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф: з урахуванням досвіду Чорнобильської катастрофи. – 2002
1621072
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8474-13-9
№ 9 : Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищення ризику внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф з урах. досвіду Чорнобильської катастрофи. – 2003
1621073
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8474-23-6
№ 10 : Сучасні ризики: тенденції, перспективи, шляхи мінімізації наслідків. – 2004
1621074
   Чорнобиль і соціум. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8474-39-2
№ 11 : Постчорнобильский соціум: 20 років по аварії. – 2005
1621075
   Чорнобиль і соціум. – Київ : ПЦ "Фоліант". – ISBN 966-8474-53-0
№ 12 : Суспільство ризику: Чорнобильська детермінанта. – 2006
1621076
  Бутенко М.П. Чорнобиль кличе на сполох. І.Драч "Чорнобильська мадонна" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 12. – С.17-21.
1621077
  Михалевич Л. Чорнобиль не має минулого часу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 24)


  Книга Людмили Житньої "Чорнобиль - очима жінок (Інтерв"ю з атомною катастрофою)".
1621078
  Тимочко Т. Чорнобиль сьогодні: проблемні питання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (120), березень - квітень. – С. 6-9
1621079
  Гоцинець І. Чорнобиль у поетичній картині Бориса Олійника // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 15 (307). – С. 26-29


  У поданій статті йдеться про художнє осмислення образу Чорнобиля в поетичних текстах Бориса Олійника, визначено основні асоціативні, емоційні й оцінні рівні цього образу в національному літературному контексті.
1621080
  Гусєв О.П. Чорнобиль усім нам болить : (дещо з історії "Катастрофи сторіччя" і сьогоденної боротьби з її наслідками) : документально-публіцистична повість / Олег Гусєв. – Київ : Варта. – ISBN 966-585-030-X
Т. 2. – 1997. – 205, [2] с., [8] арк. іл. : іл.
1621081
  Мирний С. Чорнобиль як інфо-травма // Критика. – Київ, 2010. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 18-22
1621082
  Гощинець І. Чорнобиль як словесний образ в українській поезії кінця XX століття // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 13 (269). – С. 24-6
1621083
   Чорнобиль. Дні випробувань : книга свідчень. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 470с.
1621084
  Стоєцький В. Чорнобиль. Наша біль. Наша пам"ять // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 12-13
1621085
  Фрімен Гордон Чорнобиль. Чорно-біла зона // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 42-51
1621086
  Троць П. Чорнобиль...часів Київської Русі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 7


  Археологи шукають у Зоні поселення тих часів і домініканський монастир XVII століття. В яких умовах працюють та що вже знайшли - у репортажі "Дня".
1621087
   Чорнобиль: 35 років з болем у серці // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (126), березень - квітень. – С. 5 : фото
1621088
   Чорнобиль: зона відчуження стає більш прозорою для турбізнесу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 68-70 : фото. – ISSN 1998-8044
1621089
   Чорнобиль: іспит на мужність : зб. спогадів та короткі біографії учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобил. АЕС - ветеранів акад., які першими вступили в боротьбу з наслідками планетар. катастрофи / М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Рада асоц. "Чорнобиль" НАВС ; [підгот.: В.В. Дурдинець та ін. ; упоряд.: В.С. Заяць]. – Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2016. – 299, [1] с. : портр., іл., фот. – ISBN 978-966-8923-28-9
1621090
  Михайленко А. Чорнобиль: реконструкція болю : проза: повість-есе // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 5. – С. 139-155. – ISSN 0208-0710
1621091
  Михайленко А. Чорнобиль: реконструкція болю // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 8 квітня (№ 7). – С. 3
1621092
  Дзюбак В. Чорнобиль: Тривожний травень 1986 // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4. – С. 18-20
1621093
   Чорнобиль: час подолання = Chornobyl: time of overcoming. – Київ : Чорнобильінтерінформ, 2001. – 192с. – ISBN 966-7600-005
1621094
  Малей Антоніна Чорнобилька зона. Безвізовий режим : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 20-27 : Фото
1621095
  Пестушко В.Ю. Чорнобильська АЕС як туристична дестинація / В.Ю. Пестушко, Ю.П. Чубук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 82-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1621096
   Чорнобильська АЕС: шлях до закриття = Chornobyl nuclear power station:the way to syutdown : Книжкова виставка до міжнародних парламентських слухань. (Бібліографічний покажчик). – Київ, 2000. – 36с.
1621097
  Неживий О. Чорнобильська експедиція "Пам"яток України" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 6 (226). – С. 14-23. – ISSN 0131-2685
1621098
   Чорнобильська експедиція журналу "Пам"ятки України" 1989-1990 років : [збірка] / [Ліна Костенко, Михайло Загреба, Оксана Пахльовська, Олександр Неживий]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України". – (Народна бібліотека "Пам"ятки України ; вип. 4 ) ( Бібліотека журналу "Пам"ятки України" ; вип. 53). – ISBN 978-617-7548-00-2
Ч. 1 / упорядник Валентин Кондратюк : упорядник Валентин Кондратюк. – 2018. – 31, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1990 р.
1621099
   Чорнобильська експедиція журналу "Пам"ятки України" 1989-1990 років : [збірка] / [Ліна Костенко, Михайло Загреба, Оксана Пахльовська, Олександр Неживий]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України". – (Народна бібліотека "Пам"ятки України" ; вип. 5 ) ( Бібліотека журналу "Пам"ятки України" ; вип. 53). – ISBN 978-617-7548-00-2
Ч. 2 / упорядник Валентин Кондратюк : упорядник Валентин Кондратюк. – 2018. – 31, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1990 р.
1621100
   Чорнобильська зона не пробачає легковажності / В. Бар"яхтар, В. Шестопалов, Д. Гродзинський, Б. Прістер // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 30 травня - 6 червня (№ 19). – С. 12


  У ЗМІ з"явилися повідомлення про підготовку пропозицій Міністерством екології та природних ресурсів щодо значного зменшення території Чорнобильської зони відчуження та безумовного (обов"язкового) відселення і створення на її теренах біосферного ...
1621101
  Середюк Олексій Чорнобильська зона. Незвані гості // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 20-23 : фото
1621102
  Комарова К. Чорнобильська зона: проблеми туристичного відвідування та ознайомлення // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 290-293. – ISBN 978-617-7399-29-1
1621103
   Чорнобильська катастрофа : настільна книга для вчителів / Д.А. Базика, Є.В. Гарін, П.В. Замостьян, Л.С. Ладижев, С.М. та ін. Зінкевич; [ Базика Д.А. та ін. ]. – 3-тє вид., доопрацьоване. – Київ, 2007. – 68с. – ISBN 978-966-8474-59-X
1621104
  Васюта С.І. Чорнобильська катастрофа в контексті соціоекологічних проблем // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 4. – С.75-111. – ISSN 0130-5247
1621105
  Нужа Ю.П. Чорнобильська катастрофа та її наслідки // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 62-68
1621106
   Чорнобильська катастрофа та подолання її наслідків : Нормативні документи. – Київ : КНТ, 2007. – 312с. – ISBN 966-373-185-0
1621107
  Стецькович С. Чорнобильська катастрофа у висвітленні "The New York Times" (квітень - травень 1986 р.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 423-425. – ISBN 978-966-493-651-1
1621108
  Лібанова Е.М. Чорнобильська катастрофа: 25 років потому // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 3-18. – ISSN 2072-9480
1621109
  Денисенко Г. Чорнобильська катастрофа: гуманітарний аспект проблеми / Г. Денисенко, О. Денисенко // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 380-393. – ISSN 2518-7791
1621110
  Варивода К.С. Чорнобильська катастрофа: історія і сучасність : (до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 184-192. – ISSN 2518-7732
1621111
  Тищенко Алла Чорнобильська катастрофа: історія та сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 32-33 : фото
1621112
  Катаргіна Т. Чорнобильська межа. Увічнення подвигу ліквідаторів катастрофи в пам"ятках за кордоном // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 394-427. – ISSN 2518-7791
1621113
  Алексієвич С. Чорнобильська молитва : хроніка майбутнього / Світлана Алексієвич ; переклад і післямова Оксани Забужко. – Київ : Комора, 2016. – 285, [2] с. – Пер. за вид.: Чернобыльская молитва / Светлана Алексиевич. Москва: Время, 2013. – (Nobel prize winner). – ISBN 978-617-7286-05-8


  Художньо-документальний роман Нобелівської лауреатки 2015 року, білоруської письменниці Світлани Алексієвич, створений на основі розлогих інтерв’ю зі свідками Чорнобильської трагедії: ліквідаторами та їхніми близькими, вимушеними переселенцями з ...
1621114
  Солошенко Н. Чорнобильська проблема в міжнародному вимірі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 7 (292). – С. 31-33
1621115
  Нетреба М.. Чорнобильська трагедія в українській публіцистиці останнього десятиліття / М. Нетреба, М.О. Грудєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 63-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1621116
  Климович Н.М. Чорнобильська трагедія у кінодокументах ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – C. 176-180. – ISSN 0320-9466
1621117
  Купрієнко О. Чорнобильська хроніка. Люди / Ольга Купрієнко, Алла Багірова. – Харків : Фоліо, 2021. – 205, [3] с. : іл., портр. – На обкл. також: Енерго Атом. Чиста енергія майбутнього. – ISBN 978-966-03-9653-1
1621118
   Чорнобильське досьє КГБ : сусп. настрої, ЧАЕС у поставарійний період : Зб. док. про катастрофу на Чорнобильській АЕС / Галуз. держ. архів Служби безпеки України, Ін-т історії України НАН України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; [упоряд.: О. Бажан, В. Бірчак, Г. Боряк ; редкол.: А. Когут та ін. ; відп. ред.: В. Смолій]. – Київ : Майстер книг, 2019. – 1197, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 948-968. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-617-7652-14-3
1621119
  Обрамбальський В. Чорнобильське лихо: подолати наслідки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)


  У день 35-х роковин Чорнобильської трагедії і вшанування людей, які допомагали долати наслідки аварії на ЧАЕС, Національний університет біоресурсів і природокористування України відвідала представницька урядова делегація.
1621120
   Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1 (37). – 2011. – мова резюме англ., рос.До 2011 р. назва Бюлетень екол. стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення
1621121
   Чорнобильський науковий вісник. Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 2 (38). – 2011. – мова резюме англ., рос.До 2011 р. назва Бюлетень екол. стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення
1621122
  Ющенко В. Чорнобильський простір. Світоглядні рівні катастрофи, яка створила зону, оточену колючим дротом, під серцем України // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 47). – С. 4
1621123
  Коніщук В.В. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у системі Пан"європейської екомережі // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 71-81. – Бібліогр.: с. 80-81. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
1621124
  Торба В. Чорнобильський рубікон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 4-5


  Працівники ЧАЕС наочно розповіли японській делегації та журналістам історію створення станції, про розвиток подій 26 квітня 1986 року та завдання, які стоять перед вченими нині.
1621125
  Мужук Л. Чорнобильський час : Сценарій документального фільму // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 58-79. – ISSN 0130-321Х
1621126
  Урупа М. Чорнобильські виплати та компенсації // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 11-13.
1621127
  Тепленко М. Чорнобильські уроки для України та Японія // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 6 травня (№ 85)
1621128
  Симчич М.З. Чорнобильської катастрофи могло не бути // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 28 квітня (№ 16). – С. 14


  До 30-ліття аварії на ЧАЕС.
1621129
  Симчич Чорнобильської катастрофи могло не бути / Симчич, Микола-Зеновій // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 21 квітня (№ 15). – С. 6


  До 30-ліття аварії на ЧАЕС.
1621130
  Преображенська Н. Чорнобильщина... SOS! // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2019. – № 4 (264). – С. 30-34. – ISSN 2308-8095
1621131
  Курашкевич К.В. Чорнобривці / К.В. Курашкевич. – Одеса, 1966. – 63с.
1621132
  Коваленко А.П. Чорнобыль - каким его увидел мир / А.П. Коваленко, Ю.В. Рисованый. – К, 1989. – 176с.
1621133
   Чорновіл В"ячеслав Максимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 152. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1621134
  Жадько В. Чорновіл В"ячеслав Максимович (- журналіст, видавець, гром.діяч, публіцист ) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 962-963. – ISBN 978-966-8567-14-8
1621135
  Вишневський В.І. Чорногірська стежка як бренд українського пішохідного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 17-24. – ISSN 2308-135X
1621136
   Чорногірський географічний стаціонар : Навчальний посібник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 132с. – ISBN 966-613-225-7
1621137
  Загорулько Б.Т. Чорногора : роман / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр, 1980. – 392 с.
1621138
  Загорулько Б.Т. Чорногора : роман / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр
Кн. 2. – 1984. – 368 с.
1621139
  Райхель Ю. Чорногорія - 29-й член НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24 травня (№ 88). – С. 11


  Альянс розширюється попри погрози Москви.
1621140
  Капіруліна С.Л. Чорногорія // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 35-39 : фото
1621141
  Базилевський В. Чорногорія Володимира Пащенка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 3 грудня (№ 24)
1621142
  Мартинюк В. Чорногорія після виборів - збереження курсу. Брюссель прагне отримати стабільний Балканський регіон // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 5


  "Вибори президента Чорногорії, які відбулися 15 квітня цього року, стали першими виборами після набуття країною членства в НАТО. Із семи кандидатів з результатом 53,9% голосів перемогу здобув лідер Демократичної партії соціалістів Чорногорії (ДПС) Міло ...
1621143
  Малко Ромко Чорногорія. Барви Чорних гір : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-68 : Фото
1621144
   Чорногорія. Сезон краси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 76-77 : фото
1621145
  Гудзевата Марина Чорногорія. Серпантинова країна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 142-147 : фото
1621146
  Гудзевата Марина Чорногорія. Хорватія. Словенія. Берегами Ядранського моря : Вояж-колекція / Гудзевата Марина, Муха Роман // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 74-81 : Іл.
1621147
  Федоренко К. Чорногорія: перемога неліберальних європейців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 5


  Парламентські вибори в Чорногорії завершилися 16 жовтня перемогою правлячої Демократичної партії соціалістів (ДПСЧ), очолюваної чинним прем"єр-міністром Міло Джукановичем. Багато хто вже встиг оголосити про черговий тріумф майже беззмінного лідера ...
1621148
  Кравченко С.С. Чорногорська зброя в XIX сторіччі // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – C. 280-288. – ISBN 978-617-689-216-8
1621149
  Григор"єв А. Чорногорська місія Є.П. Ковалевського 1838 р. // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 60-65. – Бібліогр.:119 назв.
1621150
  Васильєва Л. Чорногорська мова сьогодні (соціолінгвальний аспект) // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 121-132. – Бібліогр.: С. 130-131; 33 назв.


  Про сучасний стан розвитку чорногорської мови як офіційної у зв"язку з набуттям Чорногорією статусу незалежної держави. Для вирішення мовних питань у державі 2008 р. створено Раду з питань стандартизації. В "Офіційному кур"єрі" за сприяння ...
1621151
  Клименко М.Д. Чорнозем : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 91 с.
1621152
  Гнатюк І.Ф. Чорнозем : лірика і поеми / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1981. – 111 с.
1621153
  Падалка С.С. Чорнозем і українська історія: нарис від давнини до сьогодення / С.С. Падалка, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука, 2020. – 549, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-540-501-6
1621154
  Бедзик Д.И. Чорнозем ожив : драма на три дії : творів спілки селян. письменників / Дмитро Бедзик. – 2-е вид. – Харків : Держвидав України, 1925. – 49 с. – (Театральна б-ка)
1621155
  Бедзик Д.И. Чорнозем ожив : драма на три дії : творів спілки селян. письменників / Дмитро Бедзик. – Харків : Держвидав України, 1925. – 55 с. – (Театральна бібліотека)
1621156
   Чорнозем підвівся. – К., 1971. – 284с.
1621157
  Сергійчук В. Чорнозем створив українців // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 червня (№ 101). – С. 12-13
1621158
  Медведєв В.В. Чорнозем як об"єкт земельної реформи. Уроки земельного реформування в Україні : до 25-річчя земельної реформи / В.В. Медведєв ; Нац. акад. аграр. наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2017. – 89, [1] с. : іл., табл. – Анот. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 89. – ISBN 978-617-7555-07-9
1621159
   Чорноземи масивів зрошення Одещини : монографія / [Біланчин Я.М. та ін. ; за наук. ред. Є.Н. Красєхи та Я.М. Біланчина] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – 194 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 162-175. – ISBN 978-617-689-161-1
1621160
  Папіш І.Я. Чорноземи на лесових породах Волино-Поділля і Передкарпаття : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.05 / Папіш Ігор Ярославович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1621161
  Канівець С.В. Чорноземи Поліського Опілля = Черноземы Полесского Ополья = Chernozems of Polissian Opillia : монографія / Сергій Канівець ; за ред. д-ра с.-г. наук, проф. Д.Г. Тихоненка ; ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського [та ін.]". – Харків : Майдан, 2013. – 121, [3] с., [3] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-121. – ISBN 978-966-372-482-9
1621162
  Позняк С.П. Чорноземи у наукових дослідженнях і пам"яті народів світу // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 26-31 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1561-4980
1621163
  Позняк С.П. Чорноземи України: географія, генеза і сучасний стан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 9-13. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1621164
  Добровольський С. Чорноземний Дніпрельстан (радгосп "Гігант" / С. Добровольський. – Х., 1931. – 37с.
1621165
   Чорноземно-лучні грунти на лесових островах у Поліссі: генеза, властивості / С.В. Канівець, М.М. Пархоменко, С.О. Хмарна, О.І. Чабовська // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 79-84 : табл. – Бібліогр.: с. 84. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1621166
  Серафимович О.С. Чорної ночі. / О.С. Серафимович. – Київ, 1955. – 116с.
1621167
  Чендей І.М. Чорнокнижник / І.М. Чендей. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 28 с.
1621168
  Шапцев М.С. Чорнолакова кераміка з пізньоскіфського городища Булганак // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 110-113. – ISSN 0235-3490
1621169
  Гафури М. Чорнолиці : повісті / М. Гафури. – Київ, 1953. – 100 с.
1621170
  Крушельницька Л.І. Чорноліська культура Середнього Придністров"я : (за матеріалами непоротівської групи пам"яток) / Л.І. Крушельницька ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1998. – 220, [4] с., [7] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-221 та в підрядк. прим. – ISBN 966-02-0454-X
1621171
  Близнюк А.С. Чорномор у Гонолулу. Григорій Матчет — фейлетоніст житомирської газети "Волинь" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 86-89


  У статті розглядається нетривалий (1896-1900) період перебування Григорія Мачтета у Житомирі,його співпраця з губернською газетою "Волинь" у контексті загальноукраїнського літературного та публі -цистичного руху. Аналізуються основні публіцистичні ...
1621172
   Чорноморець Юлія Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 295-296 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1621173
   Чорноморець Юлія Олександрівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 303-304. – ISBN 978-966-439-961-3
1621174
   Чорноморець Юлія Олександрівна (1979) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 173. – ISBN 966-95774-3-5
1621175
  Липа Юрій Чорноморська доктрина / Липа Юрій; Український морський інститут. – 3-е вид. – Женева, 1947. – 82с. – На правах рукопису. – (Видання Українського морського інституту ; 57)
1621176
  Окладна М.Г. Чорноморська доктрина в ідейних пошуках М.С. Грушевського, С.Л. Рудницького і Ю.І. Липи / М.Г. Окладна, Л.В. Перевалова // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 211-225. – ISSN 1993-0941
1621177
  Чухліб Т.В. Чорноморська доктрина Гетьма Хмельничького, або Як козаки з турками і татарами замирювалися // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 245-253. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1621178
  Чухліб Т. Чорноморська доктрина Гетьмана Хмельницького, або Як козаки з турками і татарами замирювалися // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 8


  Богдан Хмельницький був не лише визначним полководцем, але й талановитим дипломатом, який вмів знаходити спільну мову з різними державами. У випадку з Туреччиною це полегшувалось тим, що гетьман володів мовою Османської імперії та знав її традиції і ...
1621179
  Дубров Б.І. Чорноморська квітка / Б.І. Дубров. – Одеса, 1965. – 70с.
1621180
  Ложешник А.С. Чорноморська козацька флотилія / А.С. Ложешник, О.С. Ложешник // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 83-97. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1621181
  Саприкін А. Чорноморська концепція у геополітичній доктрині Юрія Липи та її реалізація у незалежній Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-783-0
1621182
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса. – ISBN 978-617-7261-66-6
Вип. 10. – 2015. – 118 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1621183
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 11. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1621184
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 12. – 2017. – 214 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1621185
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 13. – 2018. – 127, [1] c. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1621186
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 14. – 2019. – 150, [2] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1621187
   Чорноморська Минувшина = Chornomors"ka Mynuvshyna : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса : Бондаренко М.О. – ISSN 2519-2523
Вип. 15. – 2020. – 168, [1] с. – Резюме укр., англ., мовами
1621188
  Чухліб Т.В. Чорноморська політика гетьмана Богдана Хмельницького: історичні реалії, історіографічна дискусія та геополітичні перспективи // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 24-34. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1


  Розглянуті основні аспекти Чорноморської політики гетьмана Б. Хмельницького, зокрема історичні реалії, історіографічна дискусія та геополітичні перспективи проблеми. Завдання чорноморської політики Б. Хмельницького полягало в тому, щоб в особі ...
1621189
  Краснікова О. Чорноморська торгівля Київської Русі та Хозарського каганату в IX - X століттях // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 23-30. – ISSN 2077-7280
1621190
  Губар О.І. Чорноморська хвиля / О.І. Губар. – Донецьк, 1995. – 239 с.
1621191
  Романюк О.В. Чорноморське економічне співробітництво - приклад регіонального співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 85-98
1621192
  Дудченко М.А. Чорноморське економічне співробітництво та Європейська енергетична Хартія як передумови диверсифікації джерел енергоносіїв для України / М.А. Дудченко, О.І. Муравйов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 45-49. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Аналізується необхідність диверсифікації джерел енергоносіїв для України в процесі трансформації економіки до ринку. Поглиблюється думка, що підсилення інтернаціоналізації виробництва і обміну, розширення інтеграційних процесів у міжнародній економіці ...
1621193
  Голобуцький В.О. Чорноморське козацтво / В.О. Голобуцький. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 416 с. – ISBN 978-966-511-351-8
1621194
  Волинський В. Чорноморське козацтво у політичних планах Російської імперії (кінець XVIII - початок XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 29-32. – ISBN 978-966-171-795-3
1621195
  Ложешник О. Чорноморське козацьке військо в межиріччі Південного Бугу та Дністра: історіографія питання // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 15. – С. 100-112. – ISSN 2519-2523
1621196
  Мхитарян Н.І. Чорноморське регіональне співробітництво як геопоітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів. : Автореф... Канд.політ.наук: 23.00.04 / Мхитарян Н.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко.Ін-т міжнар.відносин. – Київ, 1999. – 24л.
1621197
  Мхитарян Н.І. Чорноморське регіональне співробітництво як геополітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів (1990-1998 рр.) : 23.00.04: Дис. ... канд. олит. наук / Мхитарян Н.І.; НАН України. Ін-т світової економіки та міжнар. відносин. – Київ. – 211л. – Бібліогр.: С.178-209
1621198
  Мухитарян Наталія Ігорівна Чорноморське регіональне співробітництво як геополітичний чинник міжнародних інтеграційних процесів (1990-1998 рр.) : Дис... кандид. політич.наук: 23.00.04 / Мухитарян Наталія Ігорівна; НАН України. Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. – К., 1998. – 211л. – Бібліогр.:л.178-209
1621199
  Гетьман В.І. Чорноморський біосферний заповідник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 44-46 : фото
1621200
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : Науковий журнал. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 2, № 1. – 2006
1621201
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 2. – 2017. – С. 129--252. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1621202
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во осв. і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; М.Ф. Бойко. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 1. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1621203
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 3. – 2017. – С. 253-367. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1621204
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 13, № 4. – 2017. – С. 423-538. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1621205
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 14, № 1. – 2018. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1621206
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 14, № 3. – 2018. – 300, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1621207
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 15, № 1. – 2019. – 95, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1621208
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 15, № 2. – 2019. – 213, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1621209
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 15, № 3. – 2019. – 309, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1621210
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 16, № 1. – 2020. – 98, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1621211
   Чорноморський ботанічний журнал = Chornomorski botanical journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, О.Ю. Акулов [та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2005-. – ISSN 1990-553Х
Т. 16, № 2. – 2020. – 173, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1621212
  Машевський О. Чорноморський вектор політики великих держав (1930-ті - початок 1990-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-61. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив на чорноморську політику провідних держав чинника боротьби за контроль над протоками Босфор і Дарданелли (далі Протоки), та розвиток міжнародних відносин у 30-х - на початку 90-х рр. ХХ ст. Розглянуто причини, передумови, а також ...
1621213
   Чорноморський державний університет імені Петра Могили : Petra mea - моя твердиня : [ювілейне вид. до 20-ї річниці навч. закл.] / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Л.П. Клименко (голова) та ін.]. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – 502, [1] с. : портр., іл. – ISBN 978-966-336-346-2


  У пр. № 1726979 напис: Шановний Максиме Віталійовичу! Прийміть цю книгу на згадку про університет та з найкращими побажаннями. З повагою, ректор, д. т. н., професор /Підпис/ Л.П. Клименко
1621214
  Глушко О.К. Чорноморський заповідник / О.К. Глушко. – Одеса, 1972. – 32с.
1621215
   Чорноморський збірник. – Одеса : Видання Українського чорноморського інституту ; Ч.27
Кн.5. – 1944. – 79с. – На правах рукопису
1621216
   Чорноморський збірник. – Одеса. – (Видання Українського чорноморського інституту ; Ч.24)
Кн.6. – 1945. – 36с. – На правах рукопису
1621217
   Чорноморський збірник. – Одеса. – (Видання Українськьго морського інституту ; Ч.30)
Кн.7. – 1946. – 44с. – На правах рукопису
1621218
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 36)
Книга 8. – 1946. – 54с. – На правах рукопису
1621219
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 41)
Книга 9. – 1946. – 43с. – На правах рукопису
1621220
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; Ч.47)
Кн.10. – 1947. – 80с. – На правах рукопису
1621221
   Чорноморський збірник. – Женева. – (Видання Українського морського інституту ; 59)
11. – 1947. – 90с. – На правах рукопису
1621222
   Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2010-. – ISSN 2079-682X
Вип. 10. – 2014. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1621223
  Глущак А. Чорноморський меридіан Петра Осадчука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)
1621224
  Давидова В. Чорноморський регіон : проблеми та перспективи регіональної інтеграції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 288-296. – ISBN 978-966-02-5496-1
1621225
  Аєдінова М.А. Чорноморський регіон і проблеми міжнародної безпеки початку XXI ст. // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 64-72. – ISBN 978-966-02-7888-2
1621226
  Черник П. Чорноморський регіон як зона стратегічного домінування / П. Черник, А. Шумка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 118-132. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333


  Розглянуто аспекти, що впливають на розвиток геополітичної обстановки в Чорноморському регіоні. Туреччина є однією з впливових держав ЧР, яка розгорнула активну діяльність з метою перетворення країни на глобальний транзитний пункт транспортування ...
1621227
  Шергін С. Чорноморський регіон: конфронтація чи діалог? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 14-17. – (Історичні науки)
1621228
  Матвієнко В. Чорноморський союз: нереалізовані наміри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-108. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано спроби керівництва УНР на останньому етапі національно-визвольних змагань створити стійкий військово-політичний союз державних утворень, що виникли на теренах постімперської Росії.
1621229
  Биковський Лев Чорноморський факультет Таврійського державного університету / Биковський Лев; З коррефератом доц.д-ра Михайла Антоновича; Укр. морський інститут. – Женева, 1946. – 32с. – На правах рукопису. – (Видання Українського морського інституту ; 40)
1621230
  Мажар Л.С. Чорноморський Флот Росії як предмет та джерело міжнародних спорів // Морське право: актуальні питання теорії та практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. морська акад. – Одеса, 2014. – Вип. 8. – С. 18-28
1621231
  Гриценко І. Чорноморський флот у часи Центральної Ради // Пам"ятки України: науковий альманах / голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – C. 3-16
1621232
  Левченко Л.Л. Чорноморський центральний військово-морський архів (1794-1934) : Дослідження. Документи. Склад фондів: реконструкція / Лариса Левченко ; Ін-т історії України, НАН України ; держ. архів Миколаїв. обл. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 659, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 654-659. – Бібліогр.: с. 640-653 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-534-497-2
1621233
  Зайцев Ю.П. Чорноморські береги України / Ю.П. Зайцев ; НАНУ, Ін-т біології південних морей ім. О.О. Ковалевського, Одеський філіал. – Київ : Академперіодика, 2008. – 242с. – ISBN 978-966-360-094-9
1621234
  Гомон М.В. Чорноморські криниці : повісті, оповідання / М.В. Гомон. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 167 с.
1621235
  Мажар Л.С. Чорноморські протоки Босфор і Дарданелли: міжнародні морські спори з приводу їх використання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 157-161
1621236
  Машевський О.П. Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. XIX ст. - 1918 р.) : автореф. дис. ... доктора іст. наук : 07.00.02 / Машевський О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 30 с. – Бібліогр. : 33 назви
1621237
  Машевський Олег Петрович. Чорноморські протоки у політиці міжнародних союзів (70-ті рр. XIX ст. - 1918 р.) : дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.02 / Машевський Олег Петрович ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 446 л. – Бібліогр. : л.386-446
1621238
  Роговська А.С. Чорноморсько-балтійський союз в інтерпретації С. Рудницького як перспектива сучасної української геополітики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 144-145
1621239
  Косяк М.С. Чорноморсько-Каспійський регіон та інтереси позарегіональних структур // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 32-33. – ISSN 0868-8117
1621240
  Мацкевий Леонід Георгійович Чорноморсько-середземноморський коридор упродовж останніх 30 тис. років / Мацкевий Леонід Георгійович, Г. Панахид // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 109-111. – ISSN 0235-3490
1621241
   Чорноморському державному університету імені Петра Могили - 20 років // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 6. – ISSN 1682-2366
1621242
  Старицький М.П. Чорноморци [Чорноморці] : опеpетта в 3 каpтынах / По Кухаpенку скомпанував М.[ихайло]С.[тарицький] ; музыка М. Лысенка. – Киев : Изд. кн. и муз. магазина Б. Коpейво ; тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1885. – 78, 32 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Примірник № 52232 дефектний, стор. 67-78 надруковані на друк. машинці, сторінки з нотами (32) втрачені
1621243
  [Грінченко М.М.] Чорноморци у неволи [Чорноморці у неволі] : оповидання: / П[pеказано] З Р[осійськ]-ои. – Київ : Вид. книгаpни С.И. Гомолинського ; Дpук. б[ывшая] Фед[оpова], аp[енд]. Л.И. Блехманом, 1889. – 32 с. – Авт. та скоpочення "П[еpеказано] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Грінченко. К., 1988. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  . Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка.
1621244
   Чорноморци у неволи [Чорноморці у неволі] ; Як чоловик конем був ; Улас Павленко : Тpы оповидання / П[еpеробки] З. Р[осійськ]-ой. – У Чернигови : [Видав Б. Гpінченко] ; Дpук. Губеpн. Пpавл., 1895. – 32 с. – Скоpочення "П[еpеробки] З. Р[осійськ]-ои" встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Гpінченко. - К., 1988. - Оповідання "Чорноморци у неволи" та "Як чоловик конем був" М.М. Грінченко. - Вид. укр. м. у трансліт. симв. рос. м.старої орфогр.


  Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка; На обкл. № 107776 надпис: Д. Дорошенко
1621245
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 587 с.
1621246
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1956. – 588 с.
1621247
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1968. – 547 с.
1621248
  Кучер В.С. Чорноморці : Роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 560 с. : іл.
1621249
  Кучер В.С. Чорноморці : роман / В.С. Кучер. – Сімферополь, 1975. – 552 с.
1621250
  Сергійчук В.І. Чорномоська Січ океаном // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 265-267. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 80-річчя початку формування української збройної сили в США.
1621251
  Єрмоленко В.М. Чорносмородиновий зморшкуватий пильщик Eriocampa Dorpatica RNW (Hym. Tnthredinidae) - новий в складі фауни Середнього Уралу шкідливий вид / В.М. Єрмоленко, 1956. – 148-152с.
1621252
  Омельянчук І.В. Чорносотенний рух на Україні в 1904-1914 рр. : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Омельянчук І. В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1621253
  Омельянчук І.В. Чорносотенці в Україні: на початку ХХ століття: ідеологія, структура, соціальний склад // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-66. – (Історія ; вип. 35)


  Аналізуються передумови виникнення, ідеологія, структура, соціальний склад чорносотенних організацій на Україні на початку XX ст. Уперше до наукового обігу введено новий фактичний матеріал, що віддзеркалює загальні аспекти історії монархічного руху.
1621254
  Реєнт О. Чорносотенці: український аспект (кінець ХІХ - 1917 р.) / О. Реєнт, О. Сердюк // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 91-99. – ISSN 0130-5247
1621255
  Мисик В.О. Чорнотроп / В.О. Мисик. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 111 с.
1621256
   Чорнухинський історико-краєзнавчий музей. – Харків, 1978. – 36с.
1621257
  Зуб Т.С. Чорнухинський історико-краєзнавчий музей / Т.С. Зуб. – Х, 1990. – 58с.
1621258
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1936. – 357с.
1621259
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1956. – 367с.
1621260
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1957. – 368с.
1621261
  Виноградов А.К. Чорный консул : Историческая повесть в 3-х ч. / А.К. Виноградов. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – 256с. – (Б-ка отеч. и зарубежной классики)
1621262
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Ташкент, 1982. – 336с.
1621263
  Виноградов А.К. Чорный консул : Историческая повесть в 3-х ч. / А.К. Виноградов. – Минск : Народна освета, 1982. – 256с. – (Б-ка отеч. и зарубежной классики)
1621264
  Виноградов А.К. Чорный консул / А.К. Виноградов. – Москва, 1986. – 687с.
1621265
  Коельо Пауло Чорт і панна Прим / Коельо Пауло; Пер. з португальської Віктора Морозова. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 184с. – ISBN 966-7493-36-9
1621266
  Патрус-Карпатський Чорт на мотоциклі / Патрус-Карпатський. – К., 1966. – 71с.
1621267
  Мордвинкин П. Чорт паленый / П. Мордвинкин. – М., 1919. – 35с.
1621268
  Маківчук Ф.Ю. Чорт штовхнув / Ф.Ю. Маківчук. – Львів, 1964. – 79 с.
1621269
  Новак Тадеуш Чорти: Роман. / Новак Тадеуш. – Київ, 1981. – 200с.
1621270
  Косач Юрій Чортівська скеля : Роман / Косач Юрій. – Нью-Йорк : Коць, 1988. – 456с.
1621271
  Каліберда Юрій Чортківська офензива Галицької армії за спогадами сучасників // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 169-180. – ISSN 0869-3595
1621272
  Шток И.В. Чортова мельница / И.В. Шток. – М, 1954. – 84с.
1621273
  Дроздовський Дмитро Чортове колесо антиестетики: останній оберт // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644
1621274
  Апанович О. Чортомлицька Запорозька Січ. : до 345 річниці заснування / Олена Апанович. – Київ : Українське козацтво, 1998. – 80 с. – ISBN 5-7707-1070-5
1621275
  Андрійчук В.К. Чортополох : гуморески / Андрійчук В.К. – Львів : Кн.-журн. вид., 1963. – 51 с. : іл.
1621276
  Дудко Ф. Чорторий : (Фільми української боротьби 1919-1920 рр.) / Федір Дудко. – Вид. 2-ге. – Авгсбург : [б. в.], 1946. – 206 с.
1621277
  Лазарук М. Чорторийські марева-видіння // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 10 червня (№ 11). – С. 18-19


  Фрагмент з роману у новелах "Двоє на крутих віражах". До 75-річчя Івана Миколайчука.
1621278
  Лазарук М. Чорторийські марева-видіння : фрагмент з роману у новелах "Двоє на крутих віражах": до 75-річчя Івана Миколайчука // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1, січень - березень. – С. 89-110. – ISSN 0130-1608
1621279
  Нечуй-Левицький І. Чортяча спокуса, 1889
1621280
  Нечуй-Левицький І. Чортяча спокуса, 1889
1621281
  Нечуй-Левицький І.С. Чортяча спокуса : оповідання. – 3-є вид. – Черкаси : Сіяч ; [Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч"], 1918. – 53 с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 41)
1621282
  Толстой Л.М. Чортячий напиток : фантастична казка у 4-х подіях ; Переклад для украінськоі сцени з піэси Л. Толстого "Первий винокур" / [Пер.] К.І. Ванченко [К.І. Ванченко-Писанецький]. – Ташкент : Комерч. друк. Я. П. Эдельмана, 1912. – 22 с. – На тит. арк. та обкл. К.І. Ванченко зазначений як авт.
1621283
  Церковняк-Городецька Чосапис "Первісне громадянство та його пережиткина Україні" як чинник формування історико-антропологічного підходу у фольклористиці другої половини XIX - початку XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 259-265


  У 1926 році побачив світ перший випуск наукового щорічника "Первісне громадянство та його пережитки на Україні (Примітивна культура та її пережитки на Україні, соціальна преісторія, народна творчість в соціологічному освітленню)". Нове культурологічне ...
1621284
  Середницький Я. Чотар Українських Січових Стрільців Андрій Мельник в переможній битві з російськими військами за гору Маківка в Сколівських Карпатах на зламі квітня - травня 1915 року // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-25 січня (№ 3/4). – С. 7


  До 130-річчя від дня народження.
1621285
  Марчевський М. Чотарі. / М. Марчевський. – Х, 1932. – 135с.
1621286
  Сірук М. Чотири "нюанси" перемоги Трюдо / М. Сірук, І. Бардин, А. Шевченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 жовтня (№ 190). – С. 3


  Парламентські вибори в Канаді.
1621287
  Кропотова Н. Чотири аспекти професії як соціокультурного феномену // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 44-50. – ISSN 1682-2366
1621288
  Стельмах М.О. Чотири броди / М.О. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 527 с.
1621289
  Стельмах М.О. Чотири броди / М.О. Стельмах. – Київ : Дніпро
Ч. 1. – 1979. – 253 с.
1621290
  Стельмах М.О. Чотири броди : роман / М.О. Стельмах. – Київ : Дніпро. – (Роман й повісті)
Ч. 2. – 1979. – 285 с.
1621291
  Стельмах М.О. Чотири броди : роман / М.О. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1981. – 509 с.
1621292
  Стельмах М.О. Чотири броди / М.О. Стельмах. – Київ, 1989. – 608с.
1621293
  Стельмах М. Чотири броди : роман / М. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1995. – 592с. – ISBN 5-308-01629-1
1621294
  Стельмах М.О. Чотири броди / Михайло Стельмах. – Харків : Фоліо, 2008. – 576 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4358-0
1621295
  Савчин М. Чотири вершники трансформацій: ефективність правового регулювання економічних інституцій // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 89-134. – ISSN 1026-9932
1621296
  Цюпа І.А. Чотири вітри : оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 133 с.
1621297
  Умланд А. Чотири геополітичні виміри децентралізації України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 січня (№ 1). – С. 4


  Як нинішня українська реформа місцевого самоврядування вплине на міжнародні відносини та внутрішній розвиток пострадянських країн.
1621298
  Кулакевич Ю.С. Чотири головні помилки при наданні домедичної допомоги дитині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 27
1621299
  Даніель М Чотири дні / М Даніель, . – Харків, 1934. – 84 с.
1621300
  Золя Е. Чотири дні Івана Гурдон / Еміль Золя ; Пеpеклав Т. Омецінський. – Львів : Hакладом pед. "Hаp. Слова". З "Загальн. дpук.", 1908. – 72 с.
1621301
  Гераль О. Чотири дні української культури в Любліні // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 16 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 0027-8254
1621302
  Гарсія Льорка Чотири драми : Криваве весілля. Пустошня. Панна Розіта. Господа Бернарди Альби. / Ф.Гарсія Льорка; Переклад з есп. В.Вовк у співроб. з В.Бургардтом. – Б.м. : Сучасність, 1974. – 229с. – Парал. тит. арк. ісп. мовою
1621303
  Кияновська Л. Чотири духовні іпостасі першого голови "Просвіти" : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Л. Кияновська, Л. Мельник; Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 93-98. – ISSN 0868-4790
1621304
  Берлін І. Чотири есе про свободу / І. Берлін. – Київ : Основи, 1994. – 272. – ISBN 5-7707-5606-3
1621305
  Осипенко М.С. Чотири загадки давньоруських літописів про перші русько-половецькі контакти 50–70-х рр. ХІ ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 44-50. – ISSN 1608-0599
1621306
  Алістер Томсон Чотири зміни парадигм в усній історії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 7-24. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1621307
  Джаліль М. Чотири квітки / М. Джаліль. – Київ, 1972. – 169с.
1621308
  Сірук М. Чотири ключові напрями співпраці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 211). – С. 3


  Експерти - про очікування Києва від брюссельського саміту Східного партнерства.
1621309
  Гуменюк О. Чотири кроки до незалежності // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 18 лютого (№ 7). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Українська революція 1917 - 1922 рр.
1621310
  Малишко А.С. Чотири літа : поезії 1941-1945 / А.С. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1946. – 208 с.
1621311
  Зузяк П.М. Чотири механізми взаємодії дислокації з слабкими стопорами та умови їх реалізації / П.М. Зузяк, А.М. Коломієць // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 337-340. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  В рамках моделі ланцюжка перегинів розглянуто чотири можливих види впливу точкових дефектів на кінетику утворення та розбігання парних перегинів. Зазначені умови, при яких можлива реалізація кожного із чотирьох випадків. Аналітично доведено вплив ...
1621312
  Суржик Л. Чотири мільярди на плагіат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 травня (№ 18)


  "Незважаючи на серію гучних дисертаційних скандалів, жоден з викритих у плагіаті посадовців та наближених до них осіб не поніс відповідальності. Здавалося б, після появи експертного висновку фахівців Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, ...
1621313
  Кудін В.О. Чотири місяці в Техасі / В.О. Кудін. – К, 1988. – 139с.
1621314
  Жаботинський І. Чотири міфи про приватних виконавців / І. Жаботинський, О. Хавалко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 10


  Не минуло й року з моменту винесення першими приватними виконавцями постанови про відкриття виконавчого провадження.
1621315
   Чотири нагороди і гордість за переможців / підготувала Дарина Матат // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 26 серпня (№ 34). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Старший науковий співробітник Науково--виробничого хіміко-біологічного центру КНУ ім. Т. Шевченка, канд. хімічних наук К. Гавриленко. За його словами, з усіх країн, які брали участь у 51-й Міжнародній учнівської олімпіаді з хімії, Україна посіла 15-те ...
1621316
   Чотири нагороди української команди // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 8


  У Румунії відбулася VIII Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики. В олімпіаді взяли участь випускники Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка. З Румунії наша команда привезла чотири нагороди: срібну медаль отримав ...
1621317
  Мостяєв О.І. Чотири наукові підходи в українознавстві: загальна характеристика // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 86-96.
1621318
  Яремчук І. Чотири невідомі листи Михайла Дяченка до редакції журналу "Дажбог" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 337-348. – ISSN 0130-528Х
1621319
  Федотюк П. Чотири новели // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 75-91. – ISSN 0131-2561
1621320
  Мельниченко В. Чотири нових прізвища до "Шевченківської енциклопедії" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 8-14 жовтня (№ 41). – С. 10-11


  Продовження проєкту "Подробиці Шевченкового життя". Розповідь про чотирьох історичних персонажів: В.І. Беретті, Й. Х. Даціаро, В.Д. Козельську та А.Ф. Свєтова.
1621321
  Качкан В. Чотири ноти - у вінець пам"яті Богдана Лепкого // Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / В.А. Качкан. – Львів : Фенікс, 1998. – Кн. 3. – С. 84-89. – ISBN 5-87322-078-0
1621322
  Голубничий В.С. Чотири олімпійських сходження. / В.С. Голубничий. – К., 1976. – 118с.
1621323
  Бондаренко М. Чотири оповідання / М. Бондаренко. – К, 1926. – 36с.
1621324
  Таранавський Ю. Чотири оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 179/181. – С. 3-95
1621325
  Бажан М.П. Чотири оповідання про надію : варіації на тему Р.М. Рільке / М.П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 67 с.
1621326
  Яремчук О. Чотири парадокси Швеції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 жовтня (№ 198). – С. 3


  Як уроки капіталізму вплинули на скандинавську модель "функціонального соціалізму".
1621327
  Ніколаєнко С. Чотири питання міністру: Інтерв"ю з міністром освіти і науки України // Світ, 2005. – № 11-12 берез


  [Про пріоритети у науково-інновац. діяльності]
1621328
  Аврошко А.Я. Чотири подорожі по індустріальному Прикарпаттю. Борислав. Стебник. Новий Роздол. Новояворівське = Четыре путешествия по индустриальному Прикарпатью : Путівник / А. Аврошко. – Львів : Каменяр, 1974. – 68с. – На обкл. авт. не вказ.; Обкл. укр.мовою; Текст та тит. арк. парал. укр. та рос. мовами
1621329
  Мушинка М. Чотири празькі видання творів Тараса Шевченка періоду Другої світової війни // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (343), травень - червень. – С. 7-14. – ISSN 0130-6936


  У статті розглянуто місце Праги в історії україністики та історію чотирьох видань творів Т. Шевченка періоду Другої світової війни. У кожному із цих видань цензура Протекторату Чехії та Моравії викреслила з його віршів і приміток до них місця з ...
1621330
   Чотири принципи взаємин у системі "педагог - учень" // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : STEM - освіта


  Підготовлено редакцією.
1621331
  Панченко В. Чотири причини, щоб пошанувати Євгена Чикаленка // Промінь просвіти : інформаційний бюлетень Ружинського селищного осередку ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка / голова Ружин. селищного осередку "Просвіта" В. Митюк ; ред. рада.: Н. Панасюк, Н. Дудар, С. Ходаківська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, березень 2018 р. – С. 16-18
1621332
  Чарута А. Чотири прізвища жителів с. Бокового на Долинщині. Записи у метричних книгах XVIII-XX ст. Ч. 2 // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 217-226
1621333
  Малишев Б. Чотири проблеми із притягненням поліцейських до дисциплінарної відповідальності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 26 квітня - 2 травня (№ 17). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1621334
  Носач Ольга Чотири прояви гармонії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 64-65 : фото
1621335
  Шевчук С. Чотири розмови про Лесю Українку / Блаженніший Святослав Шевчук, Оксана Забужко // Апокриф : вибране / Л. Українка. – Київ : Комора, 2020. – С. 11-124. – ISBN 978-617-7286-60-7
1621336
  Кочерга Ю.Т. Чотири світанки віку / Ю.Т. Кочерга. – Київ, 1965. – 96с.
1621337
   Чотири сезони в Лондоні : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 16-21 : Фото
1621338
  Козинець О. Чотири середи понеділка : новели // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 2. – С. 113-123


  Зміст: "Чотири середи понеділка", "Квартира номер шість", "Ця егоїстична хво...", "Я - не твоя сестра, брате!", "Я - баранець Маленького Принца", "Дорога до моря", "Хто я сьогодні?" (поезія). Слово до читача.
1621339
  Пронкевич О. Чотири смерті Анни Карениної: кохання-пристрасть крізь призму кінематографа // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1. – С. 34-37
1621340
   Чотири спогади про Кобзаря / О.М. Лазаревський, М.К. Чалий, К.І. Герн, Ф.П. Пономарьов // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2014. – № 1. – С. 094-103. – ISSN 0130-321Х
1621341
  Ярмолюк М.Я. Чотири справи інспектора Турчина : повість / М.Я. Ярмолюк. – Київ, 1978. – 192 с.
1621342
  Павленко М. Чотири стихії буття Ірини Жиленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (652). – С. 41-44. – ISSN 0130-5263
1621343
  Мелещенко О.К. Чотири століття британської журналістики / О.К. Мелещенко, Б.І. Черняков // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 191-228
1621344
  Каменюк М.Ф. Чотири струни : поезії / М.Ф. Каменюк. – Одеса : Маяк, 1971. – 63 с.
1621345
  Крупа Л.М. Чотири струни / Л.М. Крупа. – Львів, 1986. – 46с.
1621346
  Гарбар Р. Чотири сценарії Єврореволюції в Україні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 5
1621347
   Чотири тактики педагогічної підтримки дитини. – Київ : Шкільний світ, Видавець Л. Галіцина, 2006. – 112с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-060-3; 966-256-096-7
1621348
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес : повість/ пер. з польск. / Я. Пшимановський. – Київ : Молодь, 1971. – 500 с.
1621349
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес : Повість / Я. Пшимановський. – Київ : Дніпро, 1987. – 774с.
1621350
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес: повість / Я. Пшимановський. – Київ, 1968. – 254с.
1621351
  Пшимановський Я. Чотири танкісти і пес: повість. / Я. Пшимановський. – Київ
ч. 3. – 1973. – 269с.
1621352
  Шутц М. Чотири тижні в Україні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Студент Мартін Шутц, майбутній інженер у сфері водних ресурсів з Інституту прикладних наук м. Магдебург (Німеччина) - перший іноземний студент, який улітку пройшов стажування на новоствореній українсько-німецькій кафедрі екологічного менеджменту та ...
1621353
   Чотири українських ВНЗ - у рейтингу найкращих // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 16 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Британська міжнародна компанія Quacquarelli Symonds (QS) представила щорічний рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світу World University Rankings 2013/2014. За результатами рейтингу КНУ імені Тараса Шевченка увійшов до Топ-500 кращих вищих ...
1621354
   Чотири українські "енштейни". Молодь у науці таки є - "День" знайшов кілька важливих проєктів, які це доводять. / підготувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 18-19 лютого (№ 11/12)
1621355
  Єлісєєв К. Чотири умови для безпеки на Донбасі: як прибрати загрози від "формули Штайнмаєра" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1621356
  Лавриш Ю. Чотири уроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 13


  Учасники міжфакультетського Дискусійного клубу Львівського національного університету ім. І. Франка продовжили сучасне прочитання "Бронебійної публіцистики". Під мислиннєвим мікроскопом - "Таборовий зошит" Василя Стуса.
1621357
  Кравчук Ольга Чотири уроки на тему "Підприємство та підприємництво" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 20-24 : Табл.
1621358
  Шагінян М.С. Чотири уроки у Леніна / М.С. Шагінян. – К., 1973. – 248с.
1621359
  Гродська Е.Б. Чотири хвилі переселенського руху українців: соціокультурні причини та особливості діаспори // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 41-45. – ISSN 2312-4679
1621360
  Клименко О.О. Чотири хвилі української еміграції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 356-361.


  В статті проведено причинно-наслідковий аналіз української еміграції на достатньо репрезентативній інформації. Особливу увагу приділено четвертій хвилі еміграції та економічним причинам та наслідкам цього явища. The cause and effect analysis of the ...
1621361
  Рябенко В. Чотири хвилі української міграції: історія, особливості і результати самоврядної інституалізації громадськості // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2019. – Т. 46 : Економічний портрет Донецької області. Історія. Історія, фольклористика, етнографія. Історія, філософія, соціологія. Медіаосвіта. Мовознавство в особах. Сільське господарство. Рецензії, інформації. – С. 144-181. – ISSN 1728-9572
1621362
  Малахов В. Чотири чверті шляху. Роздуми про генераційний злам у київському філософському середовищі 1970-х років // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 5 : Філософія і особистість. – С. 65-80. – ISSN 0235-7941


  У своєму нарисі автор розповідає про київську філософську спільноту, викладачів і студентів філософського факультету КДУ 60-70 рр., їх професійне та духовне формування. Згадуються викладачі філософського факультету: І.В. Бичко, І.В. Бойченко, В.О. ...
1621363
  Банг Г. Чотири чорти / Герман Банг ; Пеpеклад Л. Будая [С.О. Буда]. – Київ : Дpук. Р. К. Лубковського, 1918. – 48 с.
1621364
  Яновський Ю. Чотири шаблі : роман / Ю. Яновський. – Київ, 1930. – 226 с.
1621365
  Яновський Ю. Чотири шаблі : роман / Юрій Яновський. – Вінніпег : Накладом УкраїнськоїНаціонально-Видавничої Спілки ; Новий Шлях. – (Літературна бібліотека ; ч. 1)
Ч. 2. – 1952. – 105, [1] c.
1621366
  Яновський Ю.І. Чотири шаблі : романи, оповідання / Ю.І. Яновський. – Київ : Дніпро, 1990. – 366 с.
1621367
  Яновський Ю.І. Чотири шаблі : оповідання, есеї, романи / Юрій Яновський ; [передм. та коментарі Г.І. Хоменко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 572 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5618-4
1621368
  Гутиря С. Чотири, а не три : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 193-199
1621369
  Магда О.В. Чотиривимірні алгебри Лі та точні розв"язки квазілінійних рівнянь гіперболічного типу // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 89-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розв"язано задачу групової класифікації одного класу квазілійних рівнянь гіперболічного типу з двома незалежними змінними відносно чотиривимірних та п"ятивимірних алгебр Лі та знайдені точні розв"язки деяких рівнянь розглядуваного вигляду.
1621370
  Абраменко А.О. Чотиривимірні алгебри Лі та точно розв"язні матричні моделі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В даному повідомлені проведено класифікацію нееквівалентних зображень розв"язних чотиривимірних алгебр Лі. Одержані зображення використано для побудови точно розв"язних матричних моделей рівняння Шредінгера.
1621371
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 10-е вид. – Київ, 1953. – 64с.
1621372
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 19. – Київ : Радянська школа, 1962. – 93 с.
1621373
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 20-те вид. – Київ : Радянська школа, 1963. – 94 с.
1621374
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 22. – Київ : Радянська школа, 1965. – 93 с.
1621375
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 23. – Київ : Радянська школа, 1966. – 93 с.
1621376
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 24. – Київ : Радянська школа, 1967. – 93 с.
1621377
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : Для серед. школи / В.М. Брадіс. – 31. – Київ : Радянська школа, 1974. – 95 с.
1621378
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 32-е вид. – Київ, 1975. – 95 с.
1621379
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці : для середньої школи / В.М. Брадіс. – 33-є вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 94с.
1621380
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – Київ, 1983. – 92с.
1621381
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 41-е вид. – Київ : Радянська школа, 1984. – 94с.
1621382
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці / В.М. Брадіс. – 47-е вид. – К., 1991. – 92с.
1621383
  Брадіс В.М. Чотиризначні математичні таблиці для середньої школи / В.М. Брадіс. – Харків, 1936. – 47с.
1621384
  Орос Я. Чотирикутна зірка / Я. Орос. – Київ, 1995. – 327 с.
1621385
  Фінкельштейн Д.Л. Чотирикутник і трикутники // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 4. – С. 19-25. – ISSN 1029-4171
1621386
  Вітковський В. Чотирикутник смерті / В. Вітковський, М. Рябий // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 23 листопада (№ 43/44). – С. 10-11


  "Письменники Вадим Вітковський та Микола Рябий розмовляють про долю Української Народної Республіки. Українська народна пісня здобуває світову прихильність."
1621387
  Орос Я. Чотирикутня зірка : Арійські притчі / Я. Орос. – Київ : Козаки, 1995. – 328с. – ISBN 5-7707-6874-6
1621388
   Чотирилисник на щастя. – К., 1984. – 310с.
1621389
  Гродзинський Д.М. Чотиримовний словник назв рослин : (українсько-російсько-англійсько-латинський) / Д.М. Гродзинський ; Ін-т клітинної біології і генетичної інженерії; НАН України. – Київ, 2001. – 312c. – ISBN 966-7938-28-X
1621390
  Якубівський М. Чотириста пісень для України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 14 вересня (№ 36). – С. 7, 13


  Український поет, композитор і виконавець пісень Теодор Кукуруза.
1621391
  Женченко М. Чотириста сторінок адміністративно-територіального устрою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 22 лютого (№ 36). – С. 5


  Про книгу "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", яка вийшла наприкінці 2012 року, у Видавництві Верховної Ради.
1621392
   Чотиристоронній меморандум // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)


  В Острозькій академії підписали Меморандум про співпрацю із Західним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції та Радами арбітражних керуючих.
1621393
  Федорченко І.І. Чотирї артикули : [Статті]. – Київ : Друкарня І.І. Чоколова, 1912. – 43с. – (Укр.-Руське книгарство "Гасло" ; № 4)


  Зі змісту: Чиншове право; Далекий Схід і його заселення. – Решта ст. рос.
1621394
   Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Укр. хім. т-во ім. Д.І. Менделеєва ; [склад організац. ком.: Воловенко Ю.М. (голова), Запорожець О.А., Войтенко З.В. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2013. – 283, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч. авт.: с. 227-283. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1621395
  Климко М.С. Чотирнадцятий з"їзд КП(б)У / М.С. Климко. – Київ, 1964. – 144с.
1621396
  Погребеник О.І. Чотирьохпартійна система як різновид багатопартийності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 193-203
1621397
   Чотирьохрівневе забезпечення соціально-економічного розвитку в умовах євроінтеграційних процесів (держава, регіон, галузь, підприємство) : монографія каф. екон. теорії / [С.М. Шкарлет та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Савченка, Т.Л. Шестаковської ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7496-75-3
1621398
  Чорній А.М. Чотирьохфонемне розпізнавання мовних сигналів в радіотехнічних пристроях та засобах телекомунікацій : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Чорній А.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1621399
  Амирханов Х.А. Чохское поселение : Человек и его культура в мезолите и неолите горного Дагестана / Х.А. Амирханов ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1987. – 220, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 209-217
1621400
  Моравіа А. Чочара / А. Моравіа. – К., 1991. – 556с.
1621401
  Моравіа А. Чочара = La Ciociara : роман / Альберто Моравіа ; пер. з італ. П. Соколовського ; передм. В. Скуратівського ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка Нац. Акад. Наук України, Італ. ін-т культури в Україні. – Харків : Фоліо, 2012. – 283, [3] с. – Додатк. тит. арк. італ. - Друк. за вид.: Моравіа А. Чочара: роман. Римські оповідання. Київ : Дніпро, 1991. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6127-0
1621402
  Колтунов Г.Я. ЧП (Чрезвычайное происшествие). / Г.Я. Колтунов. – Москва, 1960. – 178с.
1621403
  Пеунов В.К. ЧП на третьей заставе / В.К. Пеунов, И.И. Чернявский. – Киев, 1982. – 349с.
1621404
  Кондратов Э.М. ЧП на улице Деляну / Э.М. Кондратов. – Кишинев, 1989. – 312с.
1621405
  Поляков Ю.М. ЧП районного масштаба: повесть / Ю.М. Поляков. – М., 1986. – 142с.
1621406
  Панкратов А.Б. ЧП союзного масштаба. / А.Б. Панкратов. – Казань, 1991. – 174с.
1621407
  Захарченко Т.К. Чревная артерия и ее вариабельность у овец : Автореф... канд. биол.наук: / Захарченко Т.К.; Ставропольский с.-х. ин-т. – Ставрополь, 1967. – 22л.
1621408
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Москва, 1949. – 348с.
1621409
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Ташкент, 1956. – 334с.
1621410
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Ташкент, 1957. – 335с.
1621411
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Москва : Известия, 1964. – 363 с.
1621412
  Золя Э. Чрево Парижа / Э. Золя. – Минск, 1979. – 272с.
1621413
  Гарт Брет Ф. Чрез пшеничные поля : повесть Брет-Гарта. – 62 с. – Отд. оттиск: Вестник иностранной литературы
1621414
  Шакибаев С. Чрезвычайная комиссия / С. Шакибаев. – Алма-Ата, 1978. – 151с.
1621415
   Чрезвычайная сессия Всемирного Совета Мира., 1952. – 45с.
1621416
  Магазинер Я.М. Чрезвычайно-указное право в России (ст. 87 Осн. Зак.) : Приложения: I. Практика чрезвычайно-указного права в России. II. Нормы иностранного права, аналогичные ст. 87-й / Я.М. Магазинер. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – 172, [1] с. – Экз. в разныз тип. переплетах
1621417
  Миклевски Ежи Чрезвычайно важно: управленческий учет в отеле / Миклевски Ежи, Подмогильный Сергей // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 30-32 : фото
1621418
  Тендряков В.Ф. Чрезвычайное / В.Ф. Тендряков. – Москва, 1972. – 478с.
1621419
   Чрезвычайное законодательство ФРГ.. – Москва, 1970. – 280с.
1621420
  Рив Р. Чрезвычайное положение : [роман] / Ричард Рив // Живущие в ночи : [роман] / П. Абрахамс. – Москва : Правда, 1986. – С. 261-525 : ил.
1621421
  Рив Р. Чрезвычайное положение. / Р. Рив. – М., 1967. – 278с.
1621422
  Винокур Б.И. Чрезвычайное поручение / Б.И. Винокур. – Москва, 1974. – 207с.
1621423
  Травин Г.С. Чрезвычайное происшествие / Г.С. Травин. – М, 1961. – 154с.
1621424
  Зябрев А.Е. Чрезвычайное происшествие / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1965. – 104с.
1621425
  Сафонов В.И. Чрезвычайное происшествие на полевом стане / В.И. Сафонов. – М., 1980. – 381с.
1621426
  Ермолина М.А. Чрезвычайные меры при защите морской среды от загрязнений: международно-правовые проблемы // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 161-167. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1621427
  Донгарова Т.С. Чрезвычайные органы партии / Донгарова Т.С. – Москва, 1976. – 111 с.
1621428
  Бугай Н.Ф. Чрезвычайные органы Советской власти / Н.Ф. Бугай ; отв. ред. Е.Г. Гимпельсон ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1990. – 318, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 250-287, 312-319
1621429
  Биниашвили М.С. Чрезвычайный 8 съезд Советов Грузинской ССР и принятие новой Конституции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Биниашвили М.С.; Кутаисский сельскохоз.ин-т., 1956. – 19л.
1621430
  Тур Чрезвычайный закон : сатир. комедия в 4-х актах, 8-ми карт. / А. С .Тур, Р. Л .Тур, Л. Шейнин. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 120с.
1621431
  Абрасимов П.А. Чрезвычайный и полномочный : [воспоминания] / П.А. Абрасимов. – Москва : Правда, 1980. – 63 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 50)
1621432
  Саблин В. Чрезвычайный комиссар / В. Саблин, З. Фазин. – М., 1938. – 212с.
1621433
  Саблин В. Чрезвычайный комиссар / В. Саблин, З. Фазин. – 2-е доп. изд., 1940. – 232с.
1621434
  Саблин В.В. Чрезвычайный комиссар / В.В. Саблин, З.И. Фазин. – Москва, 1958. – 399с.
1621435
  Саблин В.В. Чрезвычайный комиссар / В.В. Саблин, З.И. Фазин. – Новосибирск, 1973. – 318с.
1621436
  Тур А.С. Чрезвычайный посол : драма / А.С. Тур, П.Л. Тур. – Москва : Искусство, 1968. – 59 с.
1621437
  Голдинг У. Чрезвычайный посол / У. Голдинг. – М., 1990. – 63с.
1621438
  Соколов Е.Н. Чрезвычайный революционный налог 1918 года. Идея и практика // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 79-89. – ISSN 0042-8779
1621439
  Богомолов В.О. Чрезвычайный розыск... / В.О. Богомолов. – Ташкент, 1991. – 429с.
1621440
   Чрезвычайщина.. – Омск, 1990. – 115с.
1621441
   ЧСА награждает лучших // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 47 : фото. – ISSN 1998-8044
1621442
  Мадар З. ЧССР / З. Мадар. – М, 1981. – 288с.
1621443
  Мельникова І.М. ЧССР / І.М. Мельникова, С.В. Віднянський. – К., 1985. – 134с.
1621444
  Горбач С.И. ЧССР в борьбе за запрещение химического оружия // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 36-40. – (Международные отношения и международное право ; № 31)


  Проанализирована деятельность ЧССР на международной арене по вопросу запрещения химического оружия. Особое внимание уделяется позиции ЧССР на Конференции по разоружению, а также при обсуждении вопроса на 41-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
1621445
  Горбач С.И. ЧССР в ООН: курс на мирное урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и Юге Африки (конец 70-х - первая половина 80-х годов) / С.И. Горбач, Н.Г. Щербак // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 64-71. – (Международные отношения и международное право ; вып. 29). – ISSN 0201-7601
1621446
  Кржиж К. ЧССР в системе социалистической экономической интеграции / К. Кржиж, В. Соукуп. – М., 1987. – 42с.
1621447
  Сергеев В.К. ЧССР: 40 лет Победного мая / В.К. Сергеев. – Москва, 1985. – 64с.
1621448
  Даньшина В.Н. ЧССР: 40 победных лет / В.Н. Даньшина, В.В. Фролов. – М., 1987. – 63с.
1621449
  Недорезов А.И. ЧССР: строительство развитого социализма / А.И. Недорезов, В.К. Сергеев. – М., 1983. – 64с.
1621450
   ЧСЧ середнього та старшого віку: чому складно залучати до діяльності ВІЛ-сервісних організацій / М.Г. Касянчук, М.Ю. Варбан, М.С. Корнілова, О.В. Трофименко // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (77). – С. 183-197. – ISSN 1681-116Х
1621451
  Поляков Ю.И. Чтение - труд творческий. / Ю.И. Поляков. – Пенза, 1963. – 59с.
1621452
   Чтение - читатель - читательская деятельность : термины и понятия / сост.: С.И. Ефремова, Е.И. Ратникова, Л.Н. Уланова // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 1 (15). – С. 212-214
1621453
   Чтение - это модно, удобно и полезно // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – январь - февраль. – С. 46-49. – ISSN 1726-6726


  23 ноября 2012 г. в Москве, в "Президент-отеле" состоялась VI Всероссийская конференция "Национальная программа поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы", организованная Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества при поддержке ...
1621454
  Кашкаров Андрей Чтение "с выражением" : как возродить забытую традицию // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
1621455
  Пумпянский А.Л. Чтение английской научной литературы / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1962. – 88с.
1621456
  Каплин Р. Чтение без книг // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 8 (153). – С. 63-65. – ISSN 1726-6726
1621457
  Бугрименко Е.А. Чтение без принуждения / Е.А. Бугрименко, Г.А. Цукерман. – Москва, 1987. – 96 с.
1621458
   Чтение в беседе любителей русского слова. – Санкт-Петербург : в Медицинской тип.
Кн. 4-7. – 1811. – 129, 113, 124, 116 с. – Розд. паг.
1621459
  Неборсина Н. Чтение в гипертекстуальном пространстве поэтического дискурса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 58-60. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются модели чтения поэтического текста. Предпринята попытка обосновать проект "контрастивная поэтика" как отвечающий современным требованиям субъектно-центрической педагогики. У статті йдеться про моделі читання поетичного тексту. ...
1621460
   Чтение в дореволюционной России.. – М., 1992. – 152с.
1621461
   Чтение в изменющемся мире.. – М., 1974. – 283 с.
1621462
  Мелентьева Ю.П. Чтение в культуре повседневности. Обыденное чтение как распространенная современная модификация чтения. Постановка проблемы // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 3. – С. 7-10. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается место феномена чтения в культуре повседневности. Формулируется представление об "обыденном чтении" как о новой, возникающей в настоящее время модификации, ее особенностях и опасности распространения в качестве основной.
1621463
  Кублановский Юрий Чтение в непогоду : Стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 3-6. – ISSN 0130-7673
1621464
  Стефановская Н.А. Чтение в пространстве молодежной субкультуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 5. – С. 218-221. – ISSN 1997-0803
1621465
   Чтение в современной России: кризис или смена читательских предпочтений (материалы круглого стола) // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 4. – С. 17-23. – ISSN 1815-3186


  23 апреля 2012 г. в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН) в рамках Всемирного дня книг и авторского права с участием ученых, специалистов-практиков и учащейся молодежи был ...
1621466
  Иванова-Лукьянова Чтение вслух с опорой на пунктуацию / Иванова-Лукьянова. – М, 1980. – 133с.
1621467
  Иванова-Лукьянова Чтение вслух с опорой на пунктуацию / Иванова-Лукьянова. – М, 1988. – 184с.
1621468
  Зражевская Т.А. Чтение газеты / Т.А. Зражевская, И.М. Козловская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 248 с.
1621469
  Желобов П.П. Чтение геологических карт и построение по ним разрезов / П.П. Желобов. – Свердловск, 1967. – 88с.
1621470
   Чтение для народа. Малороссия и малороссы // Справочный толковый словарь / Н.А. Добротворский. – Москва : [б. и.], 1884. – С. 1-30. – (Народная библиотека)
1621471
  Стайнмиц Джордж Чтение дюн. По песчаным волнам // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 118-129 : фото
1621472
  Абрикосов А.А. Чтение и выполнение машиностроительных чертежей / А.А. Абрикосов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Машгиз, 1961. – 292 с. : ил.
1621473
  Кожунова Л.С. Чтение и выполнение схем на уроках черчения / Л.С. Кожунова. – 2-ге вид. – М., 1979. – 80с.
1621474
  Куликов С.М. Чтение и выполнение чертежей в проекциях / С.М. Куликов. – М., 1959. – 179с.
1621475
  Бабич О.А. Чтение и деталирование сборочных чертежей : [учеб. пособие для всех специальностей вузов, кроме строит.] / О.А. Бабич, И.Н. Владиславская. – Москва : Высшая школа, 1966. – 94 с., [1] л. черт.
1621476
  Гуляева Н.П. Чтение и деталирование сборочных чертежей. / Н.П. Гуляева. – Горький, 1965. – 38с.
1621477
  Глинкин Н.А. Чтение и деталирование чертежей радиоизделий / Н.А. Глинкин, Н.А. Воскресенский. – М, 1971. – 140с.
1621478
  Рубцова М.Г. Чтение и перевод английской научно-технической литературы : Лексико-грамматический справочник / М.Г. Рубцова. – Москва : АСТ. Астрель., 2003. – 384с. – ISBN 5-17-010125-2; 5-271-02776-7
1621479
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1961. – 303с.
1621480
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – Москва, 1962. – 448с.
1621481
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 382с.
1621482
  Пумпянский А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы / А.Л. Пумпянский. – 3-е изд. – Москва, 1968. – 487с.
1621483
  Розен Е.В. Чтение и перевод немецких газет / Е.В. Розен. – Москва, 1969. – 143с.
1621484
   Чтение и работа с иноязычним текстом.. – Свердловск, 1985. – 134с.
1621485
  Романовская З.И. Чтение и развитие младших школьников / З.И. Романовская. – М., 1982. – 129с.
1621486
  Михайлова И.Э. Чтение и реферирование литературы на немецком языке / И.Э. Михайлова. – М., 1991. – 119с.
1621487
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Печатано в типографии Рюмина и К*
Вып. 1. – 1863. – III, [1], 127, V с.
1621488
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К°)
Вып. 5. – 1866. – 251, IV с.
1621489
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К°)
Вып. 6. – 1868. – [4], 248, III с.
1621490
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) / [соч.] П. Щебальского. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К°)
Вып. 4. – 1874. – 273, [1], V с.
1621491
  Щебальский П. Чтение из русской истории (с исхода XVII века) : в 6 вып. / [соч.] П. Щебальского. – 2-е изд. – Варшава : В тип. Осипа Сикорского
Вып. 6. – 1880. – 239, III с.
1621492
  Тихомирова И. Чтение как движение души / Ирина Тихомирова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 10 (248). – С. 21-24. – ISSN 1727-4893


  Статья о психологическом воздействии чтения на человека.
1621493
  Одиноков В.Г. Чтение как искусство: умеем ли мы читать худож. произведение, сколько Наполеонов в "Войне и мире", а также, что такое поэтика и типология? / В.Г. Одиноков. – Новосибирск, 1976. – 48с.
1621494
  Соколов А.В. Чтение как момент истины // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 63-66. – ISSN 0869-608Х


  Оценивается актуальность и научная значимость изданий, подготовленных школой библиотековедов Челябинска. Обосновывается необходимость включения проблематики чтения в структуру библиотечно-информационного образования.
1621495
  Маркова Т.Б. Чтение как составная образа жизни: бумажная книга и/или электронный текст // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 7-15. – ISSN 1815-3186


  Приведен сравнительный анализ традиционной книги и электронного текста, выявлены важные характеристики бумажной и электронной книги. Показана динамика развития чтения как элемента образа жизни различных поколений в современном российском обществе.
1621496
  Берилишвили Н.И. Чтение как средство обучения говорению в неязыковом вузе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Берилишвили Н.И.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1984. – 23л.
1621497
  Асмус В. Чтение как труд и творчество // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (344). – С. 15-18
1621498
  Карпова Н.Л. Чтение как увлекательный труд : [рецензия] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 167-170. – ISSN 0042-8841
1621499
  Абраменко Л.А. Чтение медицинской литературы на английском языке (лексические и грамматические трудности) / Л.А. Абраменко. – Минск : Вышейш. школа, 1977. – 143 с. – Библиогр.: с. 138-139
1621500
   Чтение на иностранном языке в неязыковом вузе.. – Куляб, 1972. – 117с.
1621501
  Грызулина А.П. Чтение научно-популярной литературы в старших классах средней школы.(На материале англ. яз.) : Автореф... канд. пед.наук: / Грызулина А.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 15л.
1621502
  Срезневский И.И. Чтение о древних русских летописях : чтение I-III / [Соч.] И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1862. – [2], 48 с. – Прил. к 2 т. "Зап. Акад. наук", № 4
1621503
  Капустин М.Н. Чтение о политической экономии и финансах / сост. Мхаил Капустин. – Ярославль : В тип. Губернского правления, 1879


  Содержание конволюта: 1. Чтение о политической экономии и финансах / М. Капустин; 2. Общинное земледелие : в 2 вып. / [Соч.] А. Посникова. Вып. 1; 3. О средневековом общинном землевладении и огораживании полей в Англии XVI-го века / Э. Нассе; 4. ...
1621504
  Хорошунов Ф.Д. Чтение о Св. Равноапостольном князе Владимире и крещении Руси, предложенное, послучаю 900-летия со времени крещения русских, в собрании Киево-Печерской гимназии 14 июля 1888 года / Законоучителя Ф.Д. Хорошунова. – Киев : Тип. Милевского, 1898. – 44 с. – Без обл. и тит. л.
1621505
  Корольков И. Чтение о церковном учительстве / И. Корольков. – К, 1989. – 15с.
1621506
  Козычева И.Э. и Месинева Л.А. Чтение приносит детям пользу / И.Э. и Месинева Л.А. Козычева. – 2-е. – М., 1972. – 80с.
1621507
  Иванов К.А. Чтение прогнозов погоды на английском языке / К.А. Иванов. – Москва : Транспорт, 1967. – 55с.
1621508
  Белл Д.Н. Чтение ради пользы и удовольствия : учебное пособие : на англ. яз. / сост. Д.Н. Белл, Б.Н. Белл. – Москва : Высшая школа, 1977. – 95 с. – (Учеб. пособие для нач. чтения)
1621509
   Чтение ради пользы и удовольствия.. – М., 1977. – 96с.
1621510
  Щебальский П. Чтение русской истории (с исхода XVII века) : [в 6 вып.] / [cоч.] П. Щебальского. – 4-е изд. – Варшава : В тип. Осипа Сикорского
Вып. 1. – 1877. – 100, III с.


  Авт. Щербакова, Вера Сергеевна; кл. слова: Исторический музей (до 1917 г., Москва)
1621511
  Звягина Юлия Александровна Чтение с увлечением : издания и для тинейджеров и для самых маленьких // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 7-9. – ISSN 1727-4893


  Главной задачей работы современной библиотеки с подрастающим поколением становится удовлетворение самых разнообразных потребностей, а основной целью остаётся предоставление им всех имеющихся ресурсов, создание условий, способствующих их социализации, ...
1621512
  Звягина Юлия Александровна Чтение с увлечением : издания и для тинейджеров и для самых маленьких // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 7-9. – ISSN 1727-4893


  Главной задачей работы современной библиотеки с подрастающим поколением становится удовлетворение самых разнообразных потребностей, а основной целью остаётся предоставление им всех имеющихся ресурсов, создание условий, способствующих их социализации, ...
1621513
  Булацкая Н.А. Чтение студентами художественной литературы как труд и творчество // Беларуская кніга у кантэксце сусветнай кніжнай культуры : зб. навук. арт. / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Беларускі дзяржауны універсітэт культуры і мастацтвау ; [склад.: Т.А. Дзем"яновіч, Л.І. Доунар, Т.А. Самайлюк ; рэдкал.: М.А. Бяспалая (адказ. рэд.) і ін.]. – Мінск : БДУКіМ, 2006. – Частка 2. – С. 103-107. – ISBN 985-6798-15-9
1621514
  Гетлинг Б.В. Чтение схем и чертежей электроустановок / Б.В. Гетлинг. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1965. – 248 с.
1621515
  Кочмина Галина Семеновна Чтение текстов как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инженерно-технических специальностей // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 83-85. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1621516
  Кочмина Г.С. Чтение текстов как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов инженерно-технических специальностей // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 83-85. – ISSN 1726-667Х
1621517
   Чтение типографской корректуры.. – М., 1949. – 28с.
1621518
  Мосунова Л.А. Чтение художественной литературы как процесс понимания смысла // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2005. – № 5. – С. 66-74. – Библогр.: с.74 (6 назв.). – ISSN 0042-8841
1621519
  Рязановский С.К. Чтение чертежей / С.К. Рязановский. – М, 1959. – 61с.
1621520
  Золотарева Т.А. Чтение чертежей / Т.А. Золотарева. – Москва, 1975. – 31с.
1621521
  Михайлова В.И. Чтение чертежей в машиностроении / В.И. Михайлова, З.И. Журбина. – М., 1962. – 216с.
1621522
  Павлов Г.М. Чтение чертежей методом моделирования / Г.М. Павлов. – М., 1953. – 56с.
1621523
  Павлов Г.М. Чтение чертежей методом моделирования / Г.М. Павлов. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1961. – 63с.
1621524
  Петров Г.Н. Чтение чертежей микросхем / Г.Н. Петров, Д.И. Косачева. – Москва, 1973. – 79 с.
1621525
  Макарова М.Н. Чтение чертежей на уроках черчения в VII классе / М.Н. Макарова. – М., 1966. – 63с.
1621526
  Вержбицкая В.А. Чтение чертежей. / В.А. Вержбицкая. – Київ, 1966. – 131с.
1621527
  Скворцов Б.С. Чтение электрических схем / Б.С. Скворцов, А.В. Тихомиров. – Тула : Тульское книжное издательство, 1958. – 128 с.
1621528
  Смородинская М.Д. Чтение юношества / М.Д. Смородинская. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
1621529
  Чудинова В.П. Чтение, грамотность и библиотеки в контексте развития общества знаний // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 19-48
1621530
  Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста / А.А. Вейзе. – Москва, 1985. – 127с.
1621531
  Ляликов С. Чтение, съемка, исправление планов и производство военных рекогносцировок : популярное руководство для красноармейцев, курсантов и комсостава всех родов оружия / С. Ляликов. – Харків : Госиздат Украины, 1925. – 100 с.
1621532
   Чтение. Перевод. Устная речь. – Ленинград, 1977. – 331 с.
1621533
  Афанасьев М.Д. и др. Чтение: проблемы и разработки : сб. науч. тр. / [Редкол.: М.Д. Афанасьев и др.] ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина, Н.-и. отд. библиотековедения. – Москва : ГБЛ, 1985. – 176 с.
1621534
   Чтения в историческом обществе Нестора-летописца (1879-1914). – К., 1989. – 84с.
1621535
  Редозубов С.П. Чтения в начальной школе / С.П. Редозубов. – М., 1949. – 287с.
1621536
  Михайлов А. Чтения для приуготовительных курсов с кратким начертанием постепенных практических упражнений в русском языке и объяснительным словарем / сост. М. Михайлов. – Изд. второе, испр. и доп. – Санктпетербург : Тип. Я. Ионсона, 1860. – 334, [6] с.
1621537
  Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России / С.М. Соловьев. – Москва : Правда, 1989. – 765с.
1621538
  Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России / С.М. Соловьев. – Москва, 1990. – 765с.
1621539
   Чтения исторического общества Нестора-летописца. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Володимира
Кн. 13. – 1899. – [555] с. (разд. пап.), 4 л. к. (слож вчетверо)
1621540
  Верещагин Н.В. Чтения Н.В. Верещагина в Императорском сельскохозяйственном музее по вопросам о молочных скотоводстве и хозяйстве. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1886. – [2], 52 с.
1621541
  Юркевич П. Чтения о воспитании / П. Юркевича. – Москва : Изд. Н. Чепелевский, 1865. – IV, 272 с.
1621542
  Фаворов Н.А. Чтения о догматических истинах православно-христианской веры / [соч.] Орд. проф. Ун-та Св. Владимира пр. Н. Фаворова. – Киев : В унивверситетской тип. (И.И. Завадского), 1882. – [2], IV, VI, 146 с.;
1621543
  Фаворов Н.А. Чтения о догматических истинах православно-христианской веры / [соч.] заслуженного орд. проф. Богословия в Императорском Ун-те Св. Владимира пр. Н. Фаворова. – 2-е изд., пополн. – Киев ; Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Тип. С.В. Кульженко, Киев], 1890. – [2], IV, 202 с.
1621544
  Вольф Ф. Чтения о новейшей изящной словесности / Соч. Д. О.Л.Б. Вольфа, проф. Иенск. ун-та ; Пер. с нем. [Н.Л.]. – Москва : В университетской тип., 1835. – 474, IV с. – Экз. дефектный, без обл.
1621545
  Калягин Н. Чтения о русской поэзии. Чтение девятое // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 4. – С. 148-169. – ISSN 0131-2332
1621546
  Греч Н.И. Чтения о русском языке / Николай Греч. – Санктпетербург : В тип. Н. Греча
Ч. 1. – 1840. – 366 с.
1621547
  Ламанский В.И. Чтения о Славянской истории в императорском С.-Петербургском университете / В. Ламанский. – С.-Петербург : В печатне В. Головина, 1867. – 38 с.
1621548
  Амфитеатров Яков Чтения о церковной словесности или Гомилетика / Амфитеатров Яков. – Киев : Тип-фия Вальнера
ч.1. – 1846. – 300с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1621549
  Тэн И. Чтения об искусстве : пять курсов лекций / И. Тэн. – 4-е испр. изд. – С.-Петербург, 1897. – 447 с.
1621550
   Чтения памяти А.П.Крапивного : материалы Международной научной конференции Посвященной 80-летию со дня рождения профессора Александра Павловича Крапивного, (Харьков, 4-5 декабря 2009 г.) / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина [и др.] ; [отв. ред. В.А. Токарский]. – Харьков : ХНУ им.В.Н.Каразина, 2009. – 150 с.
1621551
   Чтения памяти А.Ф. Иоффе.. – Ленинград : Наука, 1983. – 64 с.
1621552
   Чтения памяти академика В.Н.Сукачева.. – М.
1. – 1983. – 95с.
1621553
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. – Ленинград
1980. – 1981
1621554
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. – Ленинград
1982. – 1983
1621555
   Чтения памяти Н.А. Холодковского. 1978. – Ленинград, 1979
1621556
   Чтения по древнерусской литературе.. – Ереван, 1980. – 160с.
1621557
  Гливенко И.И. Чтения по истории всеобщей литературы / И.И. Гливенко, прив.-доц. Имп. С.-Петерб. ун-та, преп. Имп. жен. пед. ин-та. – Петербург ; Киев : Книгоиздат "Сотрудник" ; [Тип. насл. К. Круглянского в Киеве], 1914. – IX, [3], 426 с. – Кн. в разных тип. переплетах
1621558
  Гливенко И.И. Чтения по истории всеобщей литературы / И.И. Гливенко. – Изд. 2-е. – Москва : Госиздат, 1922. – IX, [4], 14-314 с.
1621559
  Коялович М. Чтения по истории Западной России / М. Коялович. – Новое изд., перераб. и дополн. с изд. 1864 г. – С.-Пб., 1884. – 349с.
1621560
  Коялович М.С. Чтения по истории Западной России / М.С. Коялович. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург, 1884. – 340с.
1621561
  Щепкина Е.Н. Чтения по истории России в восемнадцатом (осмнадцатом) веке / Е. Щепкина. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С.-Петербургской тюрьмы
Вып. 1 : Государственный строй. – 1905. – [8], 263 с. – В экз. при переплете перевернуты и в обратной посл. с. 257-263
1621562
  Фирсов Н.Н. Чтения по истории Сибир / Проф. Н.Н. Фирсов. – Москва : Изд. Имп. Моск. археол. ин-т им. Николая II
Вып. 1. – 1915. – [6], 86 с., 13 л. ил.
1621563
  Фирсов Н.Н. Чтения по истории Сибир / Проф. Н.Н. Фирсов. – Москва : Изд. рус. библиогр. ин-т бр. А. и И. Гранат и К*
Вып. 2. – 1921. – 71 с.
1621564
  Фирсов Н.Н. Чтения по истории Среднего и Нижнего Поволжья / Проф. Н.Н. Фирсов. – 2-е изд. – Казань : Госиздат. – (Историческая библиотека)
Вып. 1-2. – 1920. – 136 с.
1621565
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 1903-1908. – Киев : Изд. Киев. женск. А.Т. Дучинской гимн. ; Тип. Петра Барского
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов : Курс, чит. в VIII классе частной женск. А.Т. Дучинской гимназии в Киеве. – 1903. – VIII, 209 с. – Конволют. - Пер.: Чтения по новейшей русской литературе. [1908], вып. 2
1621566
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 1903-1908. – Киев : Изд. Киев. женск. А.Т. Дучинской гимн. ; Тип. Петра Барского
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов : Курс, чит. в VIII классе частной женск. А.Т. Дучинской гимназии в Киеве. – 1903. – VIII, 209 с.
1621567
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 3-е изд., испр. – Киев ; Санкт-Петербург : [1-я Киев. артель печатного дела, Киев]
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов. – 1906. – VIII, 203 с.
1621568
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 5-е изд. – Киев ; Санкт-Петербург : [1-я Киев. артель печатного дела, Киев]
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов. – 1908. – VIII, 212 с.


  На тит. л. дарственная надпись: И. Щербине в знак глубоко уважения. автор КУиев 19. VI. 1908 г.
1621569
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе. Вып. 2 : в 2 вып. / Г.В. Александровский // Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 1903-1908. – Киев : Изд. Киев. женск. А.Т. Дучинской гимн. ; Тип. Петра Барского, 1903. – Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов : Курс, чит. в VIII классе частной женск. А.Т. Дучинской гимназии в Киеве. – VIII, 224 с.
1621570
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 2-е изд., испр. ; 1904-1910. – Киев ; Санкт-Петербург : 1-я Киев. артель печатного дела
Вып. 2 : Граф Л.Н. Толстой и его художественное творчество первого периода; Общая характеристика народнического направления в русской литературе в 40-70 годы XX века; Глеб Иванович Успенский; Граф Алексей Константинович Толстой и его стихотворения. – 1910. – VIII, 219 с.
1621571
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 3-е изд., испр. ; 1906-1911. – Киев ; Санкт-Петербург : 1-я Киев. артель печатного дела
Вып. 2 : Граф Л.Н. Толстой и его художественное творчество первого периода; Общая характеристика народнического направления в русской литературе в 40-70 годы XX века; Глеб Иванович Успенский; Граф Алексей Константинович Толстой и его стихотворения. – 1911. – VIII, 219 с.
1621572
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе / Г.В. Александровский. – 8-е изд. – Киев ; Санкт-Петербург : [1-я Киев. артель печатного дела, Киев]
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов. – 1912. – VIII, 212 с.
1621573
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе : в 2 вып. / Г.В. Александровский. – 4-е изд., испр. ; 1906-1915. – Киев ; Петербург : 1-я Киев. артель печатного дела
Вып. 2 : Граф Л.Н. Толстой и его художественное творчество первого периода; Общая характеристика народнического направления в русской литературе в 40-70 годы XX века; Глеб Иванович Успенский; Граф Алексей Константинович Толстой и его стихотворения. – 1915. – VIII, 220 с.
1621574
  Александровский Г.В. Чтения по новейшей русской литературе / Г.В. Александровский. – 10-е изд. – Киев ; Петроград : [1-я Киев. артель печатного дела, Киев]
Вып. 1 : 1) Введение в историю новейшей русской литературы; 2) Белинский; 3) Тургенев; 4) Гончаров; 5) Островский; 6) Некрасов. – 1917. – VIII, 212 с.
1621575
  Соколов П.А. Чтения по педагогической психологии : (14 чтений, предлож. на общеобразоват. курсах нар. учителей в Екатеринославе летом 1903 г.) : С указ. отд. сочинений и журн. статей по разным психол.-пед. отд. / П.А. Соколов. – Екатеринослав : Тип. Губ. земств, 1904. – [1], XI, 242 с.
1621576
  Крапивин С.Г. Чтения по химии для рабочих / С.Г. Крапивин. – М., 1926. – 272с.
1621577
   Чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, сцен, рассказов и монологов тения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. / обл. и надписи на тит. с. М.П. Денисова. – 8-е изд., испр. и знач. доп. – Киев : [Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 1 : [1. Сцены, рассказы, монологи и стихотворения в прозе; Declamatorium; 3. Мелодекламации и лирические стихотворения; 4. Сатира и юмор]. – 1908. – [4], 718, XXVI с. : портр. – Экз. без тит. л., отсутств. с. 1-2, XVIII- XXVI
1621578
   Чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, сцен, рассказов и монологов тения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. / обл. и надписи на тит. с. М.П. Денисова. – 8-е изд., испр. и знач. доп. – Киев : [Книгоиздат. И.И. Самоненко ; Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 1, [ч. 1] : [1. Сцены, рассказы, монологи и стихотворения в прозе; Declamatorium; 3. Мелодекламации и лирические стихотворения; 4. Сатира и юмор]. – 1908. – [24], 352 с. : портр. – Экз. без тит. л. - С. 1-24 реклама
1621579
   Чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, сцен, рассказов и монологов тения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. / обл. и надписи на тит. с. М.П. Денисова. – 8-е изд., испр. и знач. доп. – Киев : [Книгоиздат. И.И. Самоненко ; Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 1, [ч. 2] : [1. Сцены, рассказы, монологи и стихотворения в прозе; Declamatorium; 3. Мелодекламации и лирические стихотворения; 4. Сатира и юмор]. – 1908. – 352-718, XXVI с. : портр. – Экз. без тит. л.
1621580
   Чтец-декламатор : Худож. сб. стихотворений для чтения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах : С портр. писателей и артистов : Т. [1]-5. – 1902-1916. – Киев : [Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 3 : Стихи и проза. – 1908. – [1], 471, VIII с. : портр. – На обл. надпись: На память дорогому Сосенбергу от С. В.
1621581
   Чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, монологов и рассказов : для чтения в дивертисментах на драматических курсах, литературных вечерах и т. п. : С портр. писателей и артистов. – 4-е изд. ; 1904-1909. – Киев : Кн-во И.И. Самоненко и С.И. Иванов ; [Тип. "Петр Барский"]
Т. 2 : 1. Declamatorium : Проза и стихи ; 2. Сатира и юмор :. – 1909. – [4], 616, XXIII с. : портр.
1621582
   Чтец-декламатор : Худож. сб. стихотворений, сцен и рассказов и монологов для чтения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. : С портр. писателей и артистов / обл. работы худ. М.П. Денисова. – 2-е изд. ; 1906-1917. – Киев : Кн-во И.И. Самоненко ; [Тип. "Петр Барский"]
Т. 3 : Стихи и проза. – 1909. – [4], 563, XII с. : портр.
1621583
   Чтец-декламатор : Литературно-художественный сборник : Т. [1]-4. – 6-е изд. – Киев : [Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 2 : Declamatorium.: проза и стихи. Сатира и юмор : с портр. писателей и артистов Моск. художест. и кооператорских театров. – 1912. – [2], 676, XXVI с. : портр.
1621584
   Чтец-декламатор : Художественный сборник стихотворений, сцен, рассказов и монологов : Для чтения в дивертисментах, на драматических курсах, литературных вечерах ... : с портр. писателей и артистов : Т. [1]-3 / обл. и надписи на тит. с. М.П. Денисова. – 3-е изд., испр. и значит. доп. ; 1903-1913. – Киев : [Тип. акц. о-ва "Петр Барский, в Киеве"]
Т. 3 : [Стихи и проза]. – 1913. – [4], 626, XIV с. : портр.
1621585
   Чтец-декламатор : Худож. сб. стихотворений, сцен и рассказов и монологов для чтения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. : С портр. писателей и артистов. – 7-е изд., испр. и знач. доп. ; 1907-1916. – Киев : Кн-во И.И. Самоненко ; [Тип. С.В. Кульженко]
Т. 2 : Declamatorium.: проза и стихи. Сатира и юмор : с портр. писателей и артистов. – 1916. – [4], 550, XXII с. : портр.
1621586
   Чтец-декламатор : Худож. сб. стихотворений, сцен и рассказов и монологов для чтения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. : С портр. писателей и артистов / обл. работы худ. М.П. Денисова. – 2-е изд. ; 1906-1917. – Киев : Кн-во И.И. Самоненко ; [Тип. "Петр Барский"]
Т. 5 : Юмористический : Антолог. хрестоматия худож.-юморист. и сатирист. произведений рус. и иностр. писателей, для театр. уч-щ и драм. шк., а также для домаш. чтения и эстрады : Проза и стихи / Сост. Владимир Белолистов. – 1917. – [3], 500, VII с. : портр. – Экз. деф., отсутс. обл., с. 499-500, III-VII


  Чтец-декламатор : Худож. сб. стихотворений, рассказов и монологов для чтения в дивертисментах, на драм. курсах, лит. вечерах и т. п. - 2-е изд. - Киев : И.И. Самоненко, 1906-1917. - 20. Юмористический : Антолог. хрестоматия худож.-юморист. и ...
1621587
   Чтец-декламатор. – Москва, 1944. – 80с.
1621588
   Чтец-декламатор. – Киров, 1947. – 54 с.
1621589
   Чтец-декламатор.. – Москва, 1959. – 379с.
1621590
   Чтец-декламатор.. – Сталино, 1961. – 188с.
1621591
  Сережников В. Чтец / В. Сережников. – Москва-Л., 1926. – 536с.
1621592
  Блакит В.В. Чти имя свое : повести / Валентин Блакит; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 216 с.
1621593
  Блакит В.В. Чти имя свое : повести / Валентин Блакит ; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1988. – 368 с.
1621594
  Лаврентьев В.В. Чти отца своего... / В.В. Лаврентьев. – М., 1964. – 79с.
1621595
  Мир-Хайдаров Чти отца своего: Повести, рассказы. / Мир-Хайдаров. – Москва, 1987. – 448с.
1621596
   Что б мы делали без почты. – М, 1979. – 47с.
1621597
  Григорьев Р. Что будет с Антарктидой? // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 1 (979). – С. 84-85. – ISSN 0130-1640
1621598
  Стрельцов М.Л. Что будет сниться : рассказы / Михаил Стрельцов ; пер. с белорус. Э.Карпачева. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 255 с.
1621599
  Сафонов В.А. Что бы ни ждало / В.А. Сафонов. – Москва, 1975. – 352с.
1621600
   Что бы почитать?. – М, 1982. – 48с.
1621601
  Громов В.И. Что было на Земле миллионы лет назад / В.И. Громов. – М.-Л., 1951. – 72с.
1621602
  Додолев Ю.А. Что было, то было : Повесть / Ю.А. Додолев. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 287с.
1621603
  Додолев Ю.А. Что было, то было / Ю.А. Додолев. – Москва, 1975. – 414с.
1621604
  Ласкин Б.С. Что было, то было : рассказы / Б.С. Ласкин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 335с.
1621605
  Додолев Ю.А. Что было, то было / Ю.А. Додолев. – М., 1988. – 347с.
1621606
  Логинов Н.В. Что было, то было... / Н.В. Логинов. – М., 1969. – 328с.
1621607
  Пономаренко Г.Ф., Агашина М.К. Что было, то было... : песни / Григорий Пономаренко, Маргарита Агашина. – Волгоград : Нижне-Волж. кн. изд-во, 1985. – 96 с. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
1621608
  Убогий Ю.В. Что было, что будет / Ю.В. Убогий. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 351с.
1621609
  Борисов Е.И. Что было, что будет... / Е.И. Борисов. – М., 1982. – 238с.
1621610
  Бак Дмитрий Что быть могло волною : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 3-9. – ISSN 0130-7673
1621611
  Гурулев С.А. Что в имени твоём, Байкал? / С.А. Гурулев. – Новосибирск, 1982. – 110с.
1621612
  Гурулев С.А. Что в имени твоём, Байкал? / С.А. Гурулев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 1991. – 166с.
1621613
  Муратова Галина Николаевна Что в имени тебе моем, или Тургенев в Тургеневке / Муратова Галина Николаевна, Николаева Елена Вячеславовна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 10-13. – ISSN 1727-4893


  Судьба Тургеневки непроста, как и судьба писателя, чье имя она носит. Но всегда идея этой библиотеки-читальни находила своих приверженцев среди почитателей удивительного таланта И.С.Тургенева.
1621614
  Савенкова Н.Н. Что в образе тебе моём… Когда главная героиня - библиотекарь : [начало] // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 40-47. – ISSN 1560-7968


  Исследовательская работа - библиографический указатель "Образ библиотеки и библиотекаря в художественной литературе и киноискусстве", выполненная Н.Н. Савенковой, библиотекарем Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина. ...
1621615
  Савенкова Н.Н. Что в образе тебе моём… Когда главная героиня - библиотекарь : [продолжение] // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 27-33. – ISSN 1560-7968


  Исследовательская работа - библиографический указатель "Образ библиотеки и библиотекаря в художественной литературе и киноискусстве", выполненная Н.Н. Савенковой, библиотекарем Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина. ...
1621616
  Савенкова Н.Н. Что в образе тебе моём… Когда главная героиня - библиотекарь : [окончание] // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 13-17. – ISSN 1560-7968


  Исследовательская работа - библиографический указатель "Образ библиотеки и библиотекаря в художественной литературе и киноискусстве", выполненная Н.Н. Савенковой, библиотекарем Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина. ...
1621617
  Распутин В.Г. Что в слове, что за словом? / В.Г. Распутин. – Иркутск, 1987. – 333с.
1621618
  Журавлев Андрей Что важнее: гены или воспитание? Успехи по наследству // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 54 : фото
1621619
  Колесникова Н.И. Что важно знать о языке и стиле научных текстов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 130-137. – ISSN 0869-3617


  Данный материал открывает цикл статей, цель которых - помочь магистрантам и аспирантам различных специальностей в создании собственных научных текстов разных жанров (тезисы, статья, автореферат, диссертация и др.).
1621620
  Колесникова Н.И. Что важно знать о языке и стиле научных текстов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 143-148. – ISSN 0869-3617


  Данный материал продолжает цикл статей, цель которых - помочь магистрантам и аспирантам различных специальностей в создании собственных научных текстов разных жанров (тезисы, статья, автореферат, диссертация и др.). Владение терминами, лексикой ...
1621621
  Бергер Ф. Что Вам надо знать об анализе акций = Was Sie schon immer uber Aktienanalyse wissen wollten : [пер. с нем.] / Франк Бергер. – Москва : Интерэксперт : Финстатинформ, 1998. – 206, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. нем. - Вых. дан. ориг.: Munchen: MVG, 1998. – ISBN 5-85523-042-2
1621622
  Лонский В.А. Что вам сказать про высоту? / В.А. Лонский. – М, 1972. – 207с.
1621623
   Что взамен структуры фон Неймана?. – М, 1989. – 47с.
1621624
  Разуменко Т. Что видит душа творца. Тема искусства в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 4 : Шедевр Михайла Булгакова - роман "Майстер і Маргарита" До 120-річчя від дня народження письменника. – С. 24-28
1621625
  Макгрегор Йон Что видят небеса : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 145-160. – ISSN 1130-6545
1621626
  Гарца-Гарсия Что влияет на чистую процентную маржу? Развитые и развивающиеся страны // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – Т. 3, № 4. – С. 33-43. – ISSN 1998-6068
1621627
  Львов В.Н. Что внутри Земли / В.Н. Львов. – М.-Л., 1932. – 31с.
1621628
  Рыбалка А. Что внутри Храмовой горы? // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Октябрь, № 10,. – С. 25. – ISSN 2075-7522


  Возможно, тамплиеры обнаружили не артефакты, а то, что знать человечеству рано.
1621629
  Хамфрис Кортни Что во мне происходит? : медицина // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 7 (160). – С. 38-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
1621630
  Коновалов Вячеслав Что Воздушный кодекс нам готовит? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 10-12 : фото. – ISSN 1998-8044
1621631
  Фролов А.В. Что вы должны знать о своем компьютере. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва, 1995. – 256с. – (Библитотека системного программиста Т.4)
1621632
  Тарасенко Н.Д. Что вы знаете о своей наследственности? / Н.Д. Тарасенко, Г.И. Лушанова. – Новосибирск, 1980. – 97с.
1621633
  Тарасенко Н.Д. Что вы знаете о своей наследственности? / Н.Д. Тарасенко, Г.И. Лушанова. – М., 1984. – 57с.
1621634
  Тарасенко Н.Д. Что вы знаете о своей наследственности? / Н.Д. Тарасенко, Г.И. Лушанова. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : Наука, 1991. – 109с.
1621635
   Что вы знаете о собаках?. – М, 1980. – 184с.
1621636
  Воробьев Г.Г. Что вы знаете о тектитах / Г.Г. Воробьев. – Москва : Наука, 1966. – 111 с.
1621637
  Бейлин М.А. Что вы знаете о шахматах? / М.А. Бейлин. – Москва : Знание, 1979. – 64 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Физкультура и спорт" ; № 8)
1621638
  Рахлина Л.Н. Что вы знаете об искусстве / Л.Н. Рахлина. – Л, 1968. – 257с.
1621639
  Пукк Х. Что вы знаете об Оскаре? : повесть / Холгер Пукк : пер. с эст. Л.Туголесовой. – Таллин : Ээсти раамат, 1976. – 179 с.
1621640
  Рыбас С.Ю. Что вы скажете на прощанье? / С.Ю. Рыбас. – Москва, 1983. – 303 с.
1621641
  Одинцова И.В. Что вы сказали? : книга по развитию навыков аудирования и устной речи для изучающих русский язык / И.В. Одинцова. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2007. – 264 с. : илл. – ISBN 978-5-86547-285-2
1621642
  Маречек Б.Р. Что вы увидите в Киргизии : Путеводитель по туристическим маршрутам / Б.Р. Маречек. – Фрунзе : Кыргызстан, 1976. – 60с.
1621643
  Совалов А.А. Что вывозит и что ввозит СССР. / А.А. Совалов. – М., 1937. – 47с.
1621644
  Рошка В.Ф. Что глаза мои видели : рассказы / В.Ф. Рошка; пер. с молд. Г.Перова. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1959. – 144 с.
1621645
  Гусейнов А.А. Что говорил Кант, или Почему невозможна ложь во благо ? // Логос : философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2008. – № 5 : О прве лгать. – С.103-121. – ISSN 0869-5377
1621646
   Что говорит население Германской Демократической Республики о Варшавском договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. – Берлин, 1955. – 19с.
1621647
  Опарин А.И. Что говорит наука и религия о происхождении жизни / А.И. Опарин. – Москва, 1950. – 20 с.
1621648
  Тер-Оганезов Что говорит наука и что говорит Библия о Вселенной : две беседы / Тер-Оганезов. – Москва : Знание, 1956. – 40 с.
1621649
  Аристов Г.А. Что говорит наука о Вселенной / Г.А. Аристов ; Всесоюз. о-во по распрост. полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1957. – 32 с. – (Библиотечка сельского лектора)
1621650
  Молчанова Я.В. Что говорит статистика о единстве и вариативности мнений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.45-51. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1621651
  Фесенков В.Г. Что говорят данные наблюдений о происхождении солнечной системы / В.Г. Фесенков. – Москва : Знание, 1960. – 48 с.
1621652
  Абрамов И. Что говорят забытые могилы / И. Абрамов. – С.-Петербург : Типография Б.М. Вольфа, 1912. – 175, 8 с. – Дефект. кн.: після титул. стор. поч. стор. 15
1621653
  Абрамов И.С. Что говорят забытые могилы / И.С. Абрамов. – 2-е изд. – Москва : Нотопечатня Госиздата, 1927. – 172 с.
1621654
  Козлов А.П. Что говорят и пишут о советской семилетке ее буржуазные критики / А.П. Козлов, Г.Б. Хромушин. – М., 1960. – 104с.
1621655
  Пулэн Ж. Что говорят и что я видел / Ж. Пулэн. – М, 1960. – 47с.
1621656
  Петерс Г. Что говорят камни? : Жизнь минералов и их круговорот в природе и технике : Для самообразования и юношества : Пер. с нем. с доп. по геологии и минералогии России, с прил. крат. руководства для сост. коллекций, списка рус. музеев и библиогр. указ. А.П. Нечаева / Г. Петерс ; ; С предисл. А.А. Иностранцева, засл. орд. проф. Спб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1899. – XII, 468 с.


  Пер.: Нечаев, Александр Павлович (1866-1921) Авт. предисл.: Иностранцев, Александр Александрович (1843-1919)
1621657
  Пруслин Г.С. Что говорят люди / Г.С. Пруслин. – М., 1991. – 191с.
1621658
   Что год грядущий нам готовит : прогноз // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 12-14 : Фото. – ISSN 1998-8044
1621659
  Шуликин Д. Что год грядущий нам готовит? Перспективы ВНТ - 2009 // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 10. – С. 18.
1621660
   Что готовит нами зима? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 54-58 : Фото
1621661
  Козлова О.В. и Мурзов К.И. Что дает автоматизация моциалистическому обществу / О.В. и Мурзов К.И. Козлова. – М., 1960. – 128с.
1621662
  Чудаков С.А. Что дает колхозная кооперация / С.А. Чудаков. – М, 1990. – 100с.
1621663
   Что дает кукуруза колхозу?. – Воронеж, 1962. – 12с.
1621664
  Олигин-Нестеров Что дает один процент снижения себестоимости продукции / Олигин-Нестеров. – Свердловск, 1949. – 64с.
1621665
   Что дает применение биостимуляторов и антибиотиков в животноводстве. – Алма Ата, 1961. – 44с.
1621666
  Захаров А.Н. Что дает применение минеральных удобрений в сельском хозяйстве : По данным коллективных опытов Осовиахима 1926 г. / А.Н. Захаров. – Москва : Осовиахим, 1927. – 44с.
1621667
  Цицин Н.В. Что дает скрещивание пшеницы с пыреем. / Н.В. Цицин. – М., 1937. – 48с.
1621668
  Немов Н.В. Что дает социалистическому хозяйству экономия и бережливость / Н.В. Немов. – М., 1953. – 64с.
1621669
  Васильев Н.В. Что дает специализация совхозам и колхозам. / Н.В. Васильев. – Москва, 1965. – 135с.
1621670
  Инютин Г.К. Что дает трудящимся новый пенсионный закон / Г.К. Инютин. – Москва, 1956. – 39 с.
1621671
  Фильев В.И. Что дает щекинский метод / В.И. Фильев. – Л, 1974. – 99с.
1621672
  Неделина А. Что дал химикам метод криоэлектронной микроскопии // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 9 октября (№ 41). – С. 24


  Лауреаты Нобелевской премии по химии за 2017 г.: Жак Дебюше, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон.
1621673
   Что дала Великая Октябрьская социалистическая революция рабочим и крестьянам. – Москва : Московский рабочий, 1937. – 47 с.
1621674
  Дурылин С.Н. Что дала Н.В. Гоголю школа? / [соч.] С.Н. Дурылина // Памяти Н.В. Гоголя : стихотворения И.И. Горбунова-Посадова / Горбунов-Посадов. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – С. 2-41. – (Библиотека "Свободного воспитания и образования и защиты детей" ; Вып. 27)
1621675
   Что дала Октябрьская революция. – М, 1919. – 8с.
1621676
  Эсбе Ю.Ю. Что дала Октябрьская революция женщине / Ю. Эсбе. – 2-е изд. – Харьков : Гос. изд. Украины, 1925. – 99 с.
1621677
  Верховцев И.П. Что дала Октябрьская революция народам СССР / И.П. Верховцев. – Москва, 1957. – 64с.
1621678
  Мотова А. Что дала советская власть доашней работнице / А. Мотова. – М, 1937. – 30с.
1621679
  Ус А.П. Что дала Советская власть женщинам / А.П. Ус. – Минск, 1950. – 56с.
1621680
  Бейсенова М.Ж. Что дала Советская власть женщине-казашке / М.Ж. Бейсенова ; под общ. ред. Г.Х. Шариповой. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1957. – 84 с. : ил.
1621681
   Что дала Советская власть молодежи. – Москва : ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1938. – 292с.
1621682
  Трайнин И.П. Что дала советская власть народам СССР / И.П. Трайнин. – М, 1938. – 63с.
1621683
   Что дала Советская власть народам Якутии. – Якутск, 1947. – 30с.
1621684
  Амосов Н.К. Что дала Советская власть трудящимся / Н. Амосов. – 2-е доп. изд. – Москва : Профиздат, 1946. – 48 с.
1621685
  Амосов Н.К. Что дала Советская власть трудящимся / Н. Амосов. – Архангельск : Архангельское издательство, 1946. – 31 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1621686
  Амосов Н.К. Что дала Советская власть трудящимся / Н. Амосов. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1946. – 13 с.
1621687
  Амосов Н.К. Что дала Советская власть трудящимся / Н. Амосов. – Астрахань : Областное газетно-книжное издательство, 1946. – 31 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1621688
  Амосов Н.К. Что дала Советская власть трудящимся / Н. Амосов. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1947. – 35 с.
1621689
   Что дала Советская власть эстонскому народу. : (Сборник материалов для агитаторов). – Таллин : Эстонгосиздат, 1950. – 153с.
1621690
   Что дала сталинская конституция советской молодежи. – Ростов -на -Дону, 1947. – 96 с.
1621691
  Крокос В. Что дали раскопки на Украине / В. Крокос; Одесское отделение, секция точного знания. – Одесса : Всеукраинское государственное издательство, 1922. – 65с. – (Народная библиотека ; № 9)
1621692
  Селинов В.И. Что дают для биографии Пушкина Бессарабского периода материалы Одесского краевого исторического архива? : (к вопросу о комментариях Б.Л. Модзалевского: Пушкин. Письма. Под ред. и с примеч. Б.Л. Модзалевского. Т. 1 (1815-1825)). Труды Пушкинского дома Акад наук СССР Гос. изд. Москва-Леннград. 1926, 1932. – С. 100-107. – Отд. оттиск: Slavia. Casopis pro slovаnskou filologiі. – Rocnіk ХІ. Sesit 1. – Praze, 1932, с. 100-107
1621693
  Зелинский К.Л. Что дают русской литературе народы СССР. / К.Л. Зелинский. – Москва : Знание, 1965. – 32 с.
1621694
  Аксентьев Петр Что движет миром? // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С. 132-133 : Фото
1621695
  Богат Е.М. Что движет солнце и светила / Е.М. Богат. – М, 1978. – 383с.
1621696
  Богат Е.М. Что движет солнце и светила / Е.М. Богат. – Новосибирск, 1981. – 383с.
1621697
  Богат Е.М. Что движет солнце и светила / Е.М. Богат. – К, 1986. – 253с.
1621698
  Скворцов Н.Е. Что действительно нужно теперь нашим гимназиям? / [соч.] Н. Скворцова. – Москва : Університетська тип., 1903. – 51 с.
1621699
  Казанцев С.В. Что действительно оценивает минобрнауки России? // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 2. – С. 146-150. – ISSN 0869-5873


  Для оценки результативности деятельности научных организаций Министерство образования и науки РФ разработало Типовую методику. В статье обсуждаются возможные последствия применения этой методики и используемые в ней показатели.
1621700
  Бениш Георг Что делает из людей преступников? / Бениш Георг, Лейк Ромен, Вигрефе Клаус // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 110-125 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1621701
  Джафарли Т.М. Что делает нас людьми / Т.М. Джафарли. – М., 1987. – 223с.
1621702
  Эссен А. Что делает советская власть, чтобы не попасть в кабалу к империалистам / А. Эссен. – М.-Л., 1926. – 24с.
1621703
  Погорельская Е. Что делал Иссак Бабель в Конармии? Комментарий к конармейскому дневнику 1920 года // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 218-227. – ISSN 0042-8795
1621704
  Рабинович П.И. Что делал Менделеев науке и русской промышленности / П.И. Рабинович. – 2-е изд. – С.-Петербург : Книгоиздательство "Физика", 1912. – 28 с.
1621705
  Кропоткин П.А. Что делать. – Ростов на Дону, 1900. – 32с.
1621706
  Метелкин Николай Что делать с голубями? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 4
1621707
  Ламин В. Что делать с Сибирью? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 6. – С. 6-9. – ISSN 0235-7089
1621708
  Петров Сергей Иванович Что делать ужаленному? : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 107 : Фото
1621709
  Сердюк А. Что делать, если ваши права нарушены гшосударством // Права людини : Громадянська освіта. Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 15. – С.10-12
1621710
  Сукиасян Э.Р. Что делать, если нет квалифицированных каталогизаторов? // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 2. – С. 52-59. – ISSN 0130-9765


  Квалифицированный каталогизатор сегодня - "штучный товар". Автор рассуждает о подборе кадров, их "выращивании" в библиотеке, об управлении персоналом каталогизаторов.
1621711
  Матковский М. Что делать, если пропал дом : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 5/6. – С. 78-86. – ISSN 0131-8136
1621712
  Чернышевский Н.Г. Что делать. / Н.Г. Чернышевский. – 526с.
1621713
  Чернышевский Н Что делать? / Н Чернышевский. – 524,192с.
1621714
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : роман. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Изд. М.Н. Чернышевского ; Тип. и литогр. В.А. Тиханова, 1905. – 456 с. – На с. 1 текста подзаголовок: Из рассказов о новых людях. – (Сочинения Н.Г. Чернышевского)
1621715
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва; Ленинград, 1933. – 463с.
1621716
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1933. – 534с.
1621717
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 152с.
1621718
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград, 1947. – 480с.
1621719
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Саратов, 1947. – 467с.
1621720
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : из рассказов о новых людях / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература, 1947. – 472 с.
1621721
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Киров, 1948. – 468с.
1621722
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Чита, 1950. – 404 с.
1621723
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград, 1950. – с.
1621724
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1951. – 480с.
1621725
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Л., 1952. – 196с.
1621726
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Киев, 1954. – 448с.
1621727
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1955. – 545с.
1621728
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : роман / Н.Г. Чернышевский. – Петрозаводск : Государственное издательство Карельской АССР, 1961. – 456 с.
1621729
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1966. – 495с.
1621730
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Минск, 1969. – 448с.
1621731
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград, 1969. – 495с.
1621732
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : [роман] / Н. Чернышевский ; [Вст. ст. и прим. П. Николаева]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 445с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 122 ; Серия вторая. Литература XX века)
1621733
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 320с.
1621734
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград, 1970. – 452с.
1621735
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : Из рассказов о новых людях. Роман / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 496с.
1621736
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1971. – 447с.
1621737
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1971. – 512 с.
1621738
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1972. – 462с.
1621739
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Нальчик, 1973. – 528с.
1621740
  Чернышевский Н.Г. Что делать? : из рассказов о новых людях / Н.Г. Чернышевский ; АН СССР ; изд. подг. Т.И. Орнатская и С.А. Рейсер. – Ленинград : Наука, 1975. – 872 с. : портр. – (Литературные памятники)
1621741
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Ленинград, 1976. – 458с.
1621742
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Киев, 1976. – 463с.
1621743
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 462с.
1621744
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Советская Россия, 1980. – 448 с.
1621745
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1980. – 478с.
1621746
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 208с.
1621747
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 208 с.
1621748
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1982. – 220с.
1621749
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Киев, 1982. – 477с.
1621750
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Киев, 1984. – 415с.
1621751
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1984. – 478с.
1621752
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература, 1985. – 399с.
1621753
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1986. – 461с.
1621754
  Ленин В.И. Что делать? / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 208с.
1621755
  Чернышевский Н.Г. Что делать? / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1988. – 414с.
1621756
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 1/2. – 2001
1621757
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 3-4. – 2001
1621758
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 5-6. – 2001
1621759
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 7/8. – 2001
1621760
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 9/10. – 2001
1621761
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 11-12. – 2001
1621762
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 13-14. – 2001
1621763
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 15-16. – 2001
1621764
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 17-18. – 2001
1621765
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 19-20. – 2001
1621766
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 21-22. – 2001
1621767
   Что делать? : дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 23-24. – 2001
1621768
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 1. – 2002
1621769
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 2. – 2002
1621770
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 3. – 2002
1621771
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 4. – 2002
1621772
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 5. – 2002
1621773
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 6. – 2002
1621774
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 7. – 2002
1621775
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев
№ 8. – 2002
1621776
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 9. – 2002
1621777
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 10. – 2002
1621778
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 11. – 2002
1621779
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 12. – 2002
1621780
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 1. – 2003
1621781
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 2. – 2003
1621782
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 3. – 2003
1621783
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 4. – 2003
1621784
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 5. – 2003
1621785
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 6. – 2003
1621786
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 7. – 2003
1621787
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 8. – 2003
1621788
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 9. – 2003
1621789
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 10. – 2003
1621790
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 11. – 2003
1621791
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 12. – 2003
1621792
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 1. – 2004
1621793
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 2. – 2004
1621794
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 3. – 2004
1621795
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 4. – 2004
1621796
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 5. – 2004
1621797
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 6. – 2004
1621798
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 7. – 2004
1621799
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 8. – 2004
1621800
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 9. – 2004
1621801
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 10. – 2004
1621802
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 11. – 2004
1621803
   Что делать? : Дайджест Левой оппозиции. – Киев, 2000-
№ 12. – 2004
1621804
  Чернышевский Н.Г. Что делать? Из рассказов о новых людях : роман / Н.Г.Чернышевский. – Москва : Художественная литература, 1978. – 479 с. – (Классики и современники)
1621805
  Буравой М. Что делать? Тезисы о деградации социального бытия в глобализирующемся мире // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4 (300). – С.3-9. – ISSN 0132-1625
1621806
  Герасимов А. Что день грядущий нам готовит? // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 7-10. – ISSN 1606-3732
1621807
  Олейников Н.Ф. Что диктует покупатель / Н.Ф. Олейников. – М., 1987. – 151с.
1621808
   Что для японцев значит цветок хризантемы? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 30 : Іл.
1621809
  Радов А.Г. Что доверить детям / А.Г. Радов. – Москва : Знание, 1984. – 79 с.
1621810
  Хейсин М.Л. Что должен знать и делать член потребительского общества / М.Л. Хейсин. – М, 1918. – 16с.
1621811
  Хейсин М.Л. Что должен знать и делать член потребительского общества / М.Л. Хейсин. – М, 1918. – 16с.
1621812
  Иоффе О.С. Что должен знать каждый о гражданском праве : (пособие для слушателей) / О.С. Иоффе ; Народный университет правовых наний. – Москва : Изд. "Знание", 1973. – 192 с. – (Народный университет, факультет правовых знаний)
1621813
  Баранникова И.А. Что должен знать каждый о сохранении зубов / И.А. Баранникова. – Москва : Медицина, 1990. – 64, [1] с. : ил. – (Науч.-попул. мед. лит.)
1621814
  Ханиф Сюзанн Что должен знать каждый об Исламе и мусульманах / Ханиф Сюзанн. – Киев : Молодь, 1998. – 240с. – ISBN 5772009583
1621815
  Гольдштейн М.Ю. Что должен знать профсоюзный актив о трудовом законодательстве. / М.Ю. Гольдштейн. – М., 1961. – 126с.
1621816
   Что должен знать сельский агитатор об уборке урожая. – М, 1943. – 48с.
1621817
  Невский А.А. Что должен знать турист, краевед и охотовод для выявления минеральных богатств своего края. / А.А. Невский. – М., 1931. – 101с.
1621818
  Якушев В.С. ЧТо должен знать учасник коллективного сада. / В.С. Якушев. – Свердловск, 1960. – 25с.
1621819
   Что должен знать учащийся об организации учебы заочника. – Иваново, 1963. – 15с.
1621820
  Михайлова Л.В. Что должен знать учитель о рациональном освещении в школе / Л.В. Михайлова. – М., 1953. – 20с.
1621821
  Генинг В.Ф. Что должен знатьюный турист об археологических памятниках Удмуртии / В.Ф. Генинг. – Ижевск, 1956. – 67с.
1621822
  Тарраш З. Что должен каждый знать о мительшпиле (Типичные комбинации и атаки) / З. Тарраш. – Л.-М., 1932. – 108с.
1621823
  Райков Б.Е. Что должен сделать за лето каждый учитель естествознания / Б.Е. Райков. – Пг, 1919. – 15с.
1621824
  Архипов В.Д. Что должны знать механизаторы и специалисты колхозов о государственных пенсиях / В.Д. Архипов, Ф.А. Полозков. – Куйбышев, 1965. – 83 с.
1621825
  Коваленко Л. Что должны знать о синдроме сухого глаза врачи общей практики // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 126-128. – ISSN 2226-1230
1621826
  Герасимов С.Н. Что должны знать рабочие и служащие по трудовому законодательству / С.Н. Герасимов. – Ижевск, 1959. – 68с.
1621827
   Что думает население Харьковской губернии о прекращении продажи водки. – Харьков : Товарищество Печатня С.П. Яковлева, 1915. – 34 с.
1621828
  Роговенко В.В. Что думаешь обо мне? / В.В. Роговенко. – Краснодар, 1975. – 104с.
1621829
  Уилсон Э. Что едят бегемоты / Э. Уилсон. – М., 1983. – 143с.
1621830
  Ивашина М.В. Что есть блогосфера? // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 1 (21). – С. 42-44. – ISSN 2072-3849


  Статья о библиотечных блогах, которые выполняют функции маркетингового инструмента.
1621831
  Сокольский И. Что есть в мире библейских растений // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2006. – № 5
1621832
  Левин Г.Д. Что есть вероятность? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 97-106. – ISSN 0042-8744
1621833
  Зубков Ю.А. Что есть добро? / Ю.А. Зубков. – М, 1974. – 48с.
1621834
  Феофан З. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? / З. Феофан. – Л, 1991. – 288с.
1621835
  Безродный А.Г. Что есть жизнь? Методологический анализ // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 1. – С. 11-17. – ISSN 2617-1929
1621836
  Лесков Л.В. Что есть истина? (Философское прочтение романа М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.21-35. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
1621837
  Заозерский Н.А. Что есть православный приход и чем он должен быть? / Н. Заозерский, проф. Моск. духов. акад. – Сегиев Посад : Скл. изд. в кн. маг. М.С. Елова, 1912. – [4], 106 с. – Отд. отт. из: Богословский вестник. 1911 и 1912 г.
1621838
  Согрин В.В. Что есть российская нация и российский народ (Обобщающая работа В.А. Тишкова) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 117-125. – ISSN 0869-0499
1621839
  Арендт Ханна Что есть свобода? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 32-49. – ISSN 0042-8744
1621840
   Что есть скаутинг. – Женева, 1992. – 110с.
1621841
  Урнов М.Ю. Что есть справедливость? (Попытка анализа массовых представлений) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 71-88. – ISSN 0869-0499
1621842
   Что есть что в мировой политике. – М, 1986. – 455с.
1621843
   Что есть что в мировой политике. – М, 1987. – 480с.
1621844
   Что еще можно сделать в Китае : Китай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 88-89 : фото. – ISSN 1029-5828
1621845
  Шатько Е.И. Что ж вы мимо едете? / Е.И. Шатько. – Москва : Советский писатель, 1976. – 271 с.
1621846
  Мацко О. Что ждет абитуриентов в будущем году // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 10 сентября (№ 37). – С. 24


  "В Минобразования решили внести изменения в Условия приема в вузы."
1621847
  Галустов Михаил Что ждет Афганистан? "Какого хрена мы здесь делаем?" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 130-131 : фото. – ISSN 1029-5828
1621848
  Гусева Е.Н. Что ждёт библиотеки... отголоски дуэли // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – январь - февраль. – С. 58-61. – ISSN 1726-6726


  Одинаково или по-разному видят будущее библиотек государство и, собственно, сами библиотекари? Не завышены ли требования чиновников и общества к институту сохранения информации? Как библиотеке позиционировать себя в условиях цифровой революции? Ответы ...
1621849
  Брыль Р. Что ждет науку в США с жадным Трампом / Р. Брыль, Н. Чипенко // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 31 июля (№ 31). – С. 11


  Сокращая государственное финансирование научных программ, администрация Трампа делает шаг, чтобы упустить глобальное лидерство в науке.
1621850
  Минаева Анна Что ждет путешественников-инвалидов в России : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 51-52 : Фото
1621851
  Дженкис Р. Что ждет социологию: вымирание, застой или эволюция? // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (371). – С. 11-21. – ISSN 0132-1625
1621852
  Вальдман Л. Что же выбирает Америка? // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 35. – С. 76-80. – ISSN 1812-1896


  Нова адміністрація США після виборів президента
1621853
  Фаллада Г. Что же дальше, маленький человек? : роиан / Ганс Фаллада ; пер. с нем. В. Смирнова и И. Татаринова. – Москва : Художественная литература, 1964. – 358, [2] с.
1621854
  Голлан Д. Что же дальше? / Д. Голлан. – М, 1960. – 31с.
1621855
  Туллио Д. Что же не так в экономике Западной Европы? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 1. – С. 22-34. – ISSN 0130-9625
1621856
  Владимиров В.В. Что же сказать комиссарам? / В.В. Владимиров. – Алма-Ата, 1975. – 216с.
1621857
  Ковалев А.М. Что же такое - социализм? : сущность, историческое место, проблемы и перспективы / А.М. Ковалев. – Москва : Мысль, 1991. – 286, [2] с.
1621858
  Авен О.И. Что же такое АСУ? : автоматизация адм. управления / О.И. Авен ; АН СССР. – Москва : Наука, 1981. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 173. – (Наука и техн. прогресс)
1621859
  Рашковский Е. Что же такое развитие? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 12. – С. 74-86. – ISSN 0131-2227
1621860
   Что же такое театр кукол?. – М, 1990. – 205с.
1621861
  Лассаль Ф. Что же теперь? : Вторая речь о конституции, произнесенная в 1861 году / Фердинанд Лассаль // Сибирь и ссылка : перевод с английского / Д.К. Кеннан. – Санкт-Петербург : Ид. В. Врублевского, 1906. – С. 31-98 № 2
1621862
  Муханов П.А Что желательно для русской истории : 1 ч. - статья "Desiderata", напеч. в сборнике Муханова. 2 ч. - прибавления к этой статье / [Пв. Муханов]. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Праца, 1870. – XII, 150 с. – Авт. указан в конце предисл.
1621863
  Текавчич Б. Что женщина должна знать о себе. / Б. Текавчич. – Москва : Наука, 1990. – 248с.
1621864
  Менделеев А.Г. Что за газетным словом? / А.Г. Менделеев. – Москва, 1979. – 183с.
1621865
  Анищенко М.В. Что за горами : стихи / М.В. Анищенко. – Куйбышев : Книжное издательство, 1981. – 39 с. : ил., портр.
1621866
  Ольбик А.С. Что за поворотом? / А.С. Ольбик. – Рига, 1990. – 228с.
1621867
  Смит У.Д. Что за поезд придет? / У.Д. Смит. – Москва, 1982. – 176с.
1621868
  Бойко С.П. Что за прелесть эти сказки / С.П. Бойко. – Ставрополь, 1982. – 158с.
1621869
  Зверев И.Ю. Что за словом? / И.Ю. Зверев. – М., 1965. – 239с.
1621870
  Карелин Л.В. Что за стенами? / Л.В. Карелин. – М, 1981. – 646с.
1621871
  Карелин Л.В. Что за стенами? / Л.В. Карелин. – М, 1981. – 461с.
1621872
  Булгакова Е.И. Что за страна Япония / Е.И. Булгакова. – Ростов на Дону : Типография Т-ва Донская Речь, 1904. – 47 с.
1621873
  Лисовский В.Т. Что занчит быть современным? / В.Т. Лисовский. – 3-е, доп. – Москва, 1983. – 222с.
1621874
  Карпинский В. Что заповедал нам Ленин / В. Карпинский. – 2-е изд. – Ленинград : Красная Газета, 1924. – 127 с.
1621875
  Мелентьев В.Г. Что здесь особенного? / В.Г. Мелентьев. – Ярославль, 1965. – 254с.
1621876
  Вишневский А.Г. Что знает и чего не знает российская демографическая статистика / А.Г. Вишневский, С.В. Захаров // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 2. – С. 7-17. – ISSN 0320-8168
1621877
  Рябинина Юлия Что знает и чего не знает среднестатистический российский турист : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 34-36
1621878
  Крывелев И.А. Что знает история об Иисусе Христе? / И.А. Крывелев. – Москва, 1969. – 301с.
1621879
  Жак В.К. Что знает лист о дереве своём / В.К. Жак. – Ростов -на-Дону, 1980. – 254с.
1621880
  Макконен О. Что знали древние о деревьях / О. Макконен. – М., 1970. – 12с.
1621881
  Кантор В.К. Что значил разумный эгоизм Чернышевского в общинной стране? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 95-104. – ISSN 0042-8744
1621882
  Лимонов Н.С. Что значит "уметь жить"? / Н.С. Лимонов. – Алма-Ата, 1979. – 206с.
1621883
  Гальван Э.Т. Что значит быть агностиком? / Э.Т. Гальван. – Москва : Прогресс, 1983. – 128 с.
1621884
  Болдуин Джеймс Артур Что значит быть американцем / Болдуин Джеймс Артур. – Москва, 1990. – 477с.
1621885
  Кожемяко В.С. Что значит быть ведущим? / В.С. Кожемяко. – Москва, 1982. – 256с.
1621886
  Касавин И.Т. Что значит быть лондонской цветочницей? О Прометее, Пигмалионе и прочих специалистах по сознанию // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 87-99. – ISSN 0042-8744
1621887
  Зубехин П.Т. Что значит быть советским патриотом / П.Т. Зубехин. – Ленинград, 1962. – 71с.
1621888
  Лисовский В.Т. Что значит быть современным? / В.Т. Лисовский. – М., 1980. – 207с.
1621889
   Что значит знать язык и владеть им. – Л, 1989. – 191с.
1621890
  Цитрон И. Что значит культурно торговать. / И. Цитрон. – М., 1929. – 52с.
1621891
  Давыдовский И.В. Что значит стареть / И.В. Давыдовский. – Москва : Знание, 1967. – 64с.
1621892
  Осинский Н. Что значит учет / Н. Осинский. – Ленинград-Москва : Союзоргучет, 1932. – 24 с.
1621893
  Юсин А.А. Что зовет их в дорогу. / А.А. Юсин. – М., 1983. – 160с.
1621894
  Ведищев А.И. Что и где будет построено в 1959-1965 годах / А.И. Ведищев. – Москва, 1959. – 78с.
1621895
   Что и как в театре кукол. – М, 1969. – 128с.
1621896
  Шахматов Б. Что и как мы строим / Б. Шахматов. – М - Л, 1930. – 96с.
1621897
  Бутурлин С.А. Что и как наблюдать в жизни птиц / С.А. Бутурлин. – Москва, 1948. – 126с.
1621898
  Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе : руководство / В.П. Цесевич. – Москва, Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 348 с.
1621899
  Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе : руководство / В.П. Цесевич. – 6-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1984. – 304 с.
1621900
  Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе. : руководство / В.П. Цесевич. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1973. – 383 с.
1621901
  Волкер Г. Что и как нужно делать чтобы стать предпринимателем / Г. Волкер. – Мінськ, 1991. – 128с.
1621902
  Филипьев Ю.А. Что и как познает искусство / Ю.А. Филипьев. – Москва, 1976. – 112 с.
1621903
   Что и как рассказывать о технике новой пятилетки. – Л, 1966. – 20с.
1621904
  Тимофеева И.Н. Что и как читать и рассказывать детям о В.И.Ленине. / И.Н. Тимофеева. – Л., 1962. – 107с.
1621905
  Тимофеева И.Н. Что и как читать и рассказывать детям о коммунистах / И.Н. Тимофеева. – М. : Книга, 1966. – 129с.
1621906
  Тимофеева И.Н. Что и как читать и рассказывать детям о коммунистах. / И.Н. Тимофеева. – М., 1966. – 129с.
1621907
  Шелухин А.А. Что идет впереди славы? / А.А. Шелухин. – М, 1968. – 240с.
1621908
  Козлов И.П. Что изучает исторический материализм / И.П. Козлов. – Саратов, 1972. – 21с.
1621909
  Платонов К.К. Что изучает общественная психология / К.К. Платонов. – М., 1971. – 48с.
1621910
   Что изучает пороскопия? : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 48 : Іл.
1621911
  Потоцкий М.В. Что изучает проективная геометрия? / М.В. Потоцкий. – М., 1982. – 79с.
1621912
  Попов Е.А. Что изучает социология культуры // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 89-95. – ISSN 0132-1625
1621913
  Овсянников М.Ф. Что изучает эстетика / М.Ф. Овсянников. – Москва : Знание, 1976. – 64с.
1621914
  Журавков М.Г. Что изучает этика / М.Г. Журавков. – М., 1973. – 63с.
1621915
  Потоцкий М.В. Что изучается в курсе математического анализа / М.В. Потоцкий. – Москва, 1965. – 88 с.
1621916
  Кузнецов В.А. Что имеем - не храним... Рассказы / В.А. Кузнецов. – Магадан, 1981. – 311с.
1621917
  Сукиасян Э.Р. Что интересно для нас в американских библиотеках? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2009. – № 2 (147). – С. 32-34. – ISSN 1726-6726
1621918
  Александренков Э.Г. Что интересовало российских этнографов в Латинской Америке? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 4. – С. 85-102. – ISSN 0869-5415
1621919
  Александренков Э.Г. Что интересовало российских этнографов в Латинской Америке? // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4. – С. 85-102. – ISSN 0869-5415
1621920
  Эллман М. Что исследование переходных экономик дало мейнстриму экономической теории? // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 8. – С. 98-121. – ISSN 0042-8736
1621921
  Семин В.Н. Что истинно в литературе / В.Н. Семин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 394 с.
1621922
   Что их ждет впереди : рассказы американских писателей. – Москва : Военное издательство, 1949. – 64 с.
1621923
  Николаев А. Что ищут "археологи космоса"? / А. Николаев. – Москва : Знание, 1989. – 48 с.
1621924
  Фролов В.Г. Что к чему / В.Г. Фролов. – Л, 1990. – 239с.
1621925
  Фролов В.Г. Что к чему... / В.Г. Фролов. – Л, 1966. – 227с.
1621926
  Фролов В.Г. Что к чему... / В.Г. Фролов. – Л, 1977. – 173с.
1621927
  Хотинский Е.С. Что каждому следует знать по химии / Проф. Е.С. Хотинский. – Харьков : Пролетарий, 1924. – 96 с. : ил., черт.
1621928
  Дерстроф Г. Что каждый должен знать о радио / Г. Дерстроф. – Ленинград, 1925. – 122 с.
1621929
  Арцимович Л.А. Что каждый физик должен знать о плазме / Л.А. Арцимович. – Москва : Атомиздат, 1976. – 112 с.
1621930
  Арцимович Л.А. Что каждый физик должен знать о плазме / Л.А. Арцимович. – 2-е изд. – Москва : Атомиздат, 1977. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 111 (7 назв.)
1621931
  Ботева М. Что касается счастья // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 6. – С. 59-. – ISSN 0130-7673
1621932
  Головнин В. Что кроется за "феноменом Коидзуми"?: // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С. 23-26. – ISSN 0321-5075


  [Японцы о своем новом премьер-министре Дзюнъитиро Коидзуми.]
1621933
  Вадимов В.К. Что кроется за мифом о "советской военной угрозе" / В.К. Вадимов. – Москва, 1981. – 64с.
1621934
  Донечанин Василиан Что Крым грядущий нам готовит? : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 54-58 : Фото. – ISSN 1998-8044
1621935
  Ойзерман Т.И. Что макое материализм / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1957. – 68с.
1621936
  Уикхэм К. Что марксизм сделал для истории Средневековья и что он еще может сделать? // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (1). – С. 36-68. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
1621937
  Юровский Б. Что меняется с января 2001-го? // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 1/2. – С.3-9


  Изменения в налоговом законодательстве Уукраины
1621938
  Семенов Александр Что мешает дружно жить? Опыт социокультурного взаимодействия русской и китайской цивилизации // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 1. – С. 65-67. – ISSN 0235-7089
1621939
  Григорьев Б.Г. Что мешает нам жить и работать. / Б.Г. Григорьев. – Л., 1962. – 40с.
1621940
  Кудрявцева В.И. Что мне делать со словами? / В.И. Кудрявцева. – М, 1980. – 63с.
1621941
  Джалагогия В. Что могут короли // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 15/16. – С. 36-39. – ISSN 0234-1670


  Французький король Людовик ХІІІ(1601-1643) і російський цар Петро І (1672-1725)
1621942
  Зеленский Святослав Что могут короли. 10 странных браков современных монархов. Царство в придачу: 10 мезальянсов ХХІ века // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 5 (2932). – С. 58-65 : фото
1621943
  Меркулов А.П. Что могут роботы / А.П. Меркулов. – Москва : Машиностроение, 1986. – 190с.
1621944
  Меркулов А.П. Что могут роботы / А.П. Меркулов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1991. – 191с.
1621945
  Складнев Д.А. Что может биотехнология? : Новое в жизни, науке, технике / Д.А. Складнев. – Москва
№ 12 : Знак вопроса. – 1990. – 48с.
1621946
  Райнов Б. Что может быть лучше плохой погоды / Б. Райнов. – М, 1991. – 236с.
1621947
  Губа В.П. Что может ваш ребенок / В.П. Губа. – М, 1991. – 31с.
1621948
  Блехман И.П. Что может вибрация?: О "вибрационной механике" и вибрационной технике / И.П. Блехман. – Москва : Наука, 1988. – 208 с.
1621949
  Холодный Н.Г. Что может дать метод гормонизации семян? / Н.Г. Холодный, 1947. – 229-237с.
1621950
  Сухова В.М. Что может дать экскурсия. / В.М. Сухова. – 2-е изд. – М, 1925. – 40с.
1621951
  Щербаченко М.Л. Что может зодчий? / М.Л. Щербаченко. – Москва, 1991. – 101 с.
1621952
  Линкова И.Я. Что может книжка / И.Я. Линкова. – Москва, 1972. – 79с.
1621953
  Заречкин Ю.В. Что может коллектив / Ю.В. Заречкин. – Москва : Знание, 1983. – 64с.
1621954
  Халамайзер А.Я. Что может компьютер? / А.Я. Халамайзер, М.А. Перегудов. – М., 1987. – 173с.
1621955
  Цыбух В.И. Что может комсомол? / В.И. Цыбух. – Киев, 1988. – 141с.
1621956
  Греченков А.А. Что может кооператив! / А.А. Греченков. – М., 1989. – 62с.
1621957
  Артемьев А. Что может лаборатория ФБР // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 28. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670


  Федеральне бюро розслідувань у США
1621958
  Кувитанов Г.А. Что может первичная / Г.А. Кувитанов. – М., 1988. – 128 с.
1621959
  Харрингтон Д.Х. Что может сделать бенчмаркинг для вашей организации // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 12. – С. 2-9
1621960
  Драгунова М. Что может скрывать секретная миссия беспилотника Х-37В? // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 7 (168). – С. 15
1621961
  Хренов Ю.А. Что может Совет? / Ю.А. Хренов. – Москва, 1988. – 224 с.
1621962
  Уткин А.А. Что может трудовой коллектив / А.А. Уткин. – Кемерово, 1990. – 142с.
1621963
  Гудима Т.М. Что может человек? / Т.М. Гудима. – Архангельск, 1988. – 191с.
1621964
  Александров В.В. Что может ЭВМ? / В.В. Александров, В.Н. Арсентьев, А.В. Арсентьева. – Ленинград : Мишиностроени, 1986. – 123 с. – (Научно-популярная библиотека школьника)
1621965
  Точидловский И.Я. Что можно в школе сделать и показать по физике / И.Я. Точидловский. – Одесса, 1922. – 235 с. – (Практические руководства для преподавателей природоведения)
1621966
  Морозов А. Что можно и надо понимать под причинностью и дополнительностью реально-мнимого в живой природе и поведении людей. К проблеме объект-субъектных отношений в менеджменте сферы биоресурсов и природопользования) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: В. Бардась, Т. Богдан, С. Бойнец [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 9-22. – ISSN 1810-3944
1621967
   Что можно увидеть на небе : справочник. – Киев : Наукова думка, 1982. – 191 с.
1621968
  Магомедов Р.М. Что можно узнать о Дагестане у писателей древнего мира / Р.М. Магомедов. – Махачкала, 1940. – 18с.
1621969
  Чирков Б. Что мы видели / Б. Чирков. – Киев, 1954. – 155с.
1621970
  Бенедиктов И.А. Что мы видели в Англии : (впечатления советской сельскохозяйственной делегации) / И.А. Бенедиктов. – Москва : Госполитиздат, 1955. – 58 с. : ил.
1621971
  Ладонщиков Г.А. Что мы видели в лесу / Г.А. Ладонщиков. – Москва, 1980. – 24 с.
1621972
  Мацкевич В.В. Что мы видели в США и Канаде / В.В. Мацкевич. – Москва, 1956. – 240с.
1621973
  Фиш Г.С. Что мы видели в тылу / Г.С. Фиш. – Тегозеро : Гос.изд. Карело-Финской ССР, 1943. – 40 с.
1621974
  Климова Е. Что мы должны знать о вирусах // Університети. Наука та просвіта : науково-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Асоц. випускників, викладачів і друзів Харьк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. І.Є. Тарапов ; редкол.: Бакіров В.С., Пантелеймонов А.В., Посохов С.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (70). – С. 70-79. – ISSN 1811-2404
1621975
  Шведов Я.З. Что мы защищаем. / Я.З. Шведов. – Москва, 1966. – 47с.
1621976
  Якунов А.В. Что мы знаем и чего не знаем о воде : начало в №№ 2, 4 // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 14-16


  Структура воды.
1621977
  Якунов А.В. Что мы знаем и чего не знаем о воде // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 2 (106). – С. 7-10
1621978
  Якунов А.В. Что мы знаем и чего не знаем о воде : Продолжение. Начало в № 2, 2015 // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 4 (108). – С. 7-9
1621979
  Серпинский В. Что мы знаем и чего не знаем о простых числах / В. Серпинский. – Москва-Ленинград, 1963. – 91с.
1621980
  Петровский А.В. Что мы знаем и чего незнаем о себе? / А.В. Петровский. – М., 1988. – 160с.
1621981
  Мартинсон Г.Г. Что мы знаем о динозаврах? / Г.Г. Мартинсон. – научно-популярное издание. – Ленинград : Недра, 1990. – 93с. – ISBN 5-247-01373-5
1621982
  Коньков В.П. Что мы знаем о корове. / В.П. Коньков. – Иркутск, 1990. – 223с.
1621983
  Шаронов В.В. Что мы знаем о Луне / В.В. Шаронов. – Ленинград : Лениздат, 1960. – 78 с.
1621984
  Сергеева Н.А. Что мы знаем о Луне : Рек. обзор литературы / Н.А. Сергеева. – Москва : Книга, 1971. – 16с.
1621985
  Сергеева Н.А. Что мы знаем о Луне / Н.А. Сергеева. – Москва, 1971. – 16с.
1621986
  Болдуин Р. Что мы знаем о Луне? : пер. с англ. / Р. Болдуин. – Москва : Мир, 1967. – 173 с.
1621987
  Петербургский А.В. Что мы знаем о плодородии почв / А.В. Петербургский. – Минск, 1974. – 80с.
1621988
  Венедиктова Т.Н. Что мы знаем о поведении животных / Т.Н. Венедиктова. – Москва, 1978. – 176с.
1621989
  Секацкая М.А. Что мы знаем о сознании? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 147-157. – ISSN 0042-8744
1621990
  Гирин В.Н. Что мы знаем о СПИДе / В.Н. Гирин, В.Г. Порохницкий. – 2-е изд. перераб. и доп. – К., 1989. – 45с.
1621991
  Порохницкий В.Г. Что мы знаем о СПИДе / В.Г. Порохницкий, В.Н. Гирин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Київ : Здоров"я, 1994. – 80с. – ISBN 5-311-00790-7
1621992
  Сукиасян Э. Что мы ищем в электронном каталоге / Эдуард Сукиасян // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 75-77. – ISSN 0869-4915
1621993
  Губиш Г.В. и др. Что мы оставим потомкам? / Г.В. и др. Губиш. – Минск, 1982. – 191с.
1621994
  Симония Н.А. Что мы построили: Об обществ. строе в СССР / Н.А. Симония. – Москва, 1991. – 431с.
1621995
  Хагуров Т.А. Что мы теряем, превращая высшее образование в подготовку и услугу ? / Т.А. Хагуров, А.А. Остапенко // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 4. – С. 26-29
1621996
   Что на западе говорят о перестройке. – М, 1989. – 354с.
1621997
   Что надо знать о государственном 3% внутреннем выигрышном займе. – М, 1962. – 24с.
1621998
   Что надо знать о государственном страховании. – М, 1956. – 96с.
1621999
  Самерсов В.Ф. Что надо знать о защите полевых культур / В.Ф. Самерсов. – М, 1989. – 173с.
1622000
  Стальбаум Б. Что надо знать филателисту. / Б. Стальбаум. – М., 1968. – 112с.
<< На початок(–10)1621162216231624162516261627162816291630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,