Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>
1618001
  Мельник Михайло "... Хай зігріється, хто не дожив" // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 149-158. – ISSN 0130-1608


  Про укр. поета Ігоря Римарука
1618002
  Vasilyev Eugene "Футбол - это больше чем игра?. Одесский футбольный миф в литературе ХХ - ХХI веков // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 3 (48). – C. 179-206. – ISSN 1640-7806
1618003
  Ферис Тимоти "Хабблу" - 25. Бенефис "Хабла" // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 84-97 : фото
1618004
  Калиниченко М. "Хаджи-Мурат" - мое личное увлечение // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 109-117


  В статье рассмотрены имагологические аспекты художественного воссоздания образа "Другого" в повести Л. Толстого "Хаджи-Мурат"
1618005
  Сергеенко А.П. "Хаджи-Мурат" Льва Толстого / А.П. Сергеенко. – М., 1983. – 239с.
1618006
  Гарбар Р. "Хай би кого вони обрали, вони виберуть мене" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20 вересня (№ 169). – С. 4


  Путін перйшов до плану "Б" боротьби з Україною. І головним тепер стало зміцнення позицій п"ятої колони.
1618007
  Ніколенко К. "Хай болі мої всі полинуть у слова приховану суть..." ("Книга пісень") // Генріх Гейне : відомий і невідомий / К.С. Ніколенко. – Київ : Журнал "Радуга", 2014. – С. 19-39. – (Бібліотека журнала ""Радуга). – ISBN 978-966-281-026-4


  На матеріалі збірки «Книга пісень» («Buch der Lieder») Г. Гейне розкрито провідні тенденції німецької романтичної поезії. Творчість Г. Гейне висвітлюється в аспекті художнього втілення концепту «туга». Авторка простежила динаміку розвитку цього ...
1618008
  Клочек Г. "Хай вам щастить в думках про мене" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 40)


  Пам"яті українського поета, перекладача, літературного критика, громадсько-політичного діяча Петра Осадчука.
1618009
  Семененко Н. "Хай живе життя..." // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 13


  Образ Лесі Українки без хрестоматійного глянцю.
1618010
  Тупілко В. "Хай живе самостійна Україна! Геть окупантів із Чехословаччини"! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 листопада (№ 202). – С. 5


  Василь Омелянович Макух (1927- 1968) — учасник українського руху опору в СССР. Воїн УПА. 5 листопада 1968 на знак протесту проти комуністичної тоталітарної системи, колоніального становища України, політики русифікації та агресії СРСР проти ...
1618011
  Бех П. "Хай з Київським університетом познайомиться весь світ" / інтерв"ю взяла Л. Іванова // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Жовтень (№ 8)


  Про міжнародні зв"язки Київського національного університету розповів начальник управління зарубіжних зв"язків університету П.О. Бех.
1618012
  Єременко О.Р. "Хай знають тільки всі, що я не вмер..." (Рецепція смерті в житті і творчості Ф.Гарсіа Лорки) : (11 клас) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 6. – С. 11-14
1618013
  Пляченко А.Г. "Хай їхній дух вита над нами..." // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 203-209. – ISBN 978-966-927-118-1


  Про жертовність тих, хто наближав Незалежність: Василь Макух та Олекса Гірник.
1618014
  Максимова К. "Хай мені буде це. "Ранок розіллється...". "Уламків не видно...". "Дороги відкриті...". "Я тебе приберу". "В небаченому бачене..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 91-92


  Вірші.
1618015
  Радзієвська В. "Хай сидить, де сидить. Доки вона в Богданівці - доти вона й Білокур" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 48 (301), 10 грудня 2015. – С. 46-50
1618016
   "Хай слово мовлено інакше...". Проблеми художнього перекладу : статті з теорії, критики та історії художнього перекладу. – Київ : Дніпро, 1982. – 294, [2] с.
1618017
  Танасійчук М. "Хай спочатку на москалях експерименти роблять. Як побачимо, що там добре, - тоді й у себе такий лад зробимо" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2020. – № 34 (537), 3 вересня 2020. – С. 46-50
1618018
   "Хай чують по світу: а хто ми такії!" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 63 : фото. – ISSN 1998-8044
1618019
  Малкин С.Г. "Хайлендская проблема" в Великобритании начала XVIII века // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 2. – С. 47-58. – ISSN 0130-3864
1618020
  Табатабаи А. "Хамза" в персидском языке. (Вопросы произношения и правописания) : Автореф... кандидата филол.наук: / Табатабаи А.; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1965. – 16л.
1618021
  Вахидов С. "Хамсат-ул-мутахайирин" Навои и его роль в изучении литературных связей таджикского и узбекского народов : Автореф... канд. филол.наук: / Вахидов С.; Таджикск.гос.ун-т. – Душанбе, 1966. – 23л.
1618022
   "Ханна Арендт і переосмислення тоталітарної спадщини": круглий стіл в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 165-176
1618023
  Александрова О.В. "Хаос" і "Космос" філософської інтерпретації // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 5-7
1618024
  Зражевська Н.І. "Хаос" та "складність" як систематичні інструменти для вивчення сучасного інформаційного простору // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 43-53. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
1618025
  Кудрявцев Л. "Харакірі" для "Кантокуєна" // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України .Спецпроект за участю військових журналістів РФ та Республіки Білорусь / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 9 (123). – С. 36-38
1618026
  Сокачик Р.М. "Харакірі" та "Радамес" Петера Етвеша: європейське прочитання японських традицій в оперній драматургії XX століття // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 166-176. – ISSN 0130-5298


  Характеристика камерних опер угорського композитора Петера Етвеша, "Харакірі" та "Радамес". Інтонаційно-драматургічний аналіз театральних творів, опис умов та історії їх створення. Дослідження особливостей використання японських традицій в творах.
1618027
  Кумандареас М. [Футболка з номером 9 / Меніс Кумандареас. – 10-е вид. – Афіни : Кедрос, 1986. – 319 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0171-3
1618028
   Футбол-1971. – Львів, 1971. – 128с.
1618029
   Футбол-68. – К, 1968. – 144с.
1618030
   Футбол-71. – К, 1971. – 87с.
1618031
   Футбол-72. – К, 1972. – 127с.
1618032
   Футбол-73. – К, 1973. – 96с.
1618033
   Футбол-74. – Киев, 1974. – 55с.
1618034
   Футбол-75. – К, 1975. – 79с.
1618035
   Футбол-76. – К, 1976. – 72с.
1618036
   Футбол-76. – Львів, 1976. – 26с.
1618037
   Футбол-78. – К, 1978. – 59с.
1618038
   Футбол-79. – К, 1979. – 78с.
1618039
   Футбол-82. – К, 1982. – 144с.
1618040
   Футбол-84. – К, 1984. – 120с.
1618041
   Футбол-85. – К, 1985. – 119с.
1618042
   Футбол-89. – К, 1989. – 128с.
1618043
   Футбол-89. – К, 1989. – 128с.
1618044
  Симонян Н.П. Футбол -- только ли игра? / Н.П. Симонян. – М., 1989. – 287с.
1618045
  Ромм М.Д. Футбол / М.Д. Ромм. – 3-е изд. – М.Л., 1927. – 174с.
1618046
  Ромм М.Д. Футбол / М.Д. Ромм. – 5-е изд. – М., 1937. – 159с.
1618047
   Футбол. – М, 1944. – 19с.
1618048
   Футбол. – М, 1951. – 48с.
1618049
   Футбол. – Кишинев, 1952. – 48с.
1618050
  Сушков М.П. Футбол / М.П. Сушков. – 3-е изд. – М., 1952. – 148с.
1618051
   Футбол. – М, 1953. – 45с.
1618052
   Футбол, 1954. – 102с.
1618053
   Футбол. – М, 1954. – 40с.
1618054
   Футбол. – М, 1955. – 20с.
1618055
   Футбол. – М, 1955. – 44с.
1618056
  Гранаткин А В. Футбол / А В. Гранаткин, . – М, 1956. – 24с.
1618057
  Калинин А.П. Футбол / А.П. Калинин, Г.М. Пинаичев. – М., 1957. – 109с.
1618058
   Футбол. – Воронеж, 1957. – 77с.
1618059
   Футбол. – М, 1957. – 20с.
1618060
   Футбол. – К, 1962. – 128с.
1618061
   Футбол. – К, 1964. – 206с.
1618062
   Футбол. – К, 1966. – 148с.
1618063
  Симаков В.И. Футбол / В.И. Симаков. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1966. – 110с.
1618064
  Есенин К.С. Футбол / К.С. Есенин. – М., 1968. – 208с.
1618065
  Есенин К.С. Футбол / К.С. Есенин. – Москва, 1970. – 208с.
1618066
   Футбол. – М, 1973. – 64с.
1618067
   Футбол. – М, 1973. – 32с.
1618068
   Футбол. – М, 1976. – 36с.
1618069
   Футбол. – М, 1979. – 70с.
1618070
   Футбол. – Варшава, 1979. – 94с.
1618071
   Футбол : спортивные термины. – Москва : Русский язык, 1979. – 111 с.
1618072
   Футбол : спортивные термины. – Москва : Русский язык, 1980. – 111 с.
1618073
  Бахревский В.А. Футбол : повести, рассказы, миниатюры, стихи [для сред. и ст. шк. возраста] / Владислав Бахревский ; худож. А. Веркау. – Москва : Детская литература, 1984. – 239 с. : ил.
1618074
  Оэ Кэндзабуро Футбол 1860 года / Оэ Кэндзабуро; Пер. с яп. и вступит. ст. В.С. Гривнина. – Москва : Наука, 1983. – 432 с.
1618075
   Футбол 1955. – Киев, 1955. – 95с.
1618076
   Футбол 1956. – К, 1956. – 124с.
1618077
   Футбол 1960. – К, 1960. – 127с.
1618078
  Ганулич В. Футбол 1961 року : белетризований спогад // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 74-90. – ISSN 08-68-4790-12
1618079
   Футбол 69. – М, 1969. – 128с.
1618080
  Фепонов Г.И. Футбол в вопросах и ответах / Г.И. Фепонов. – 3-е испр. изд. – М, 1952. – 80с.
1618081
   Футбол в игре и тренировке. – М, 1975. – 108с.
1618082
  Фролов В.В. Футбол в СССР. / В.В. Фролов. – М, 1951. – 160с.
1618083
  Макаров А.С. Футбол в старые времена / А.С. Макаров. – М, 1981. – 350 с.
1618084
   Футбол в Україні. Витоки, традиції, перспективи. – Львів-Київ, 2004. – 312с.
1618085
  Воскресенский Б.В. Футбол в фалеристике, датах и событиях / Б.В. Воскресенский, В.Н. Кулибабенко. – Київ, 1990. – 215с.
1618086
  Левин М.Е. Футбол в филателии. / М.Е. Левин, Е.П. Сашенков. – М., 1970. – 135с.
1618087
  Андреев С.Н. Футбол в школе : кн. для учителя / Андреев С.Н. – Москва : Просвещение, 1986. – 143, [1] с. : ил.
1618088
  Вихров К.Л. Футбол в школе. / К.Л. Вихров. – Киев, 1990. – 188с.
1618089
  Гребенникова Надежда Футбол вслепую. Игра на ощупь. Пенальти на ощупь / Гребенникова Надежда, Мордасов Михаил, Солунин Мхаил // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 6 (216), июнь. – С. 94-107 : фото. – ISSN 1029-5828
1618090
  Вит А.Я. и др. Футбол за рубежом / А.Я. и др. Вит. – 2-е, испр. и доп. изд. – Москва, 1959. – 244с.
1618091
  Вит А.Я. Футбол за рубежом 1960 г. / А.Я. Вит, В.Г. Владимиров. – Москва, 1961. – 240с.
1618092
  Владимиров В.Г. Футбол за рубежом. / В.Г. Владимиров, А.А. Соколов. – Москва, 1958. – 163с.
1618093
  Аркадьев Д.А. Футбол Лобановского : [документ. повесть] / Д. Аркадьев. – Киев : Издательство УСХА, 1991. – 270, [2] с., [16] л. фотоил. : фотоил. – На обл. также: Молитвы атеиста. Мастер есть мастер. Нужен честный футбол. – ISBN 5-7987-0402-5
1618094
  Блохин О.В. Футбол н авсю жизнь : документальная повесть / О.В. Блохин, Д.А. Аркадьев. – 2-е изд. доп. – Киев : Вэсэлка, 1990. – 391 с. : ил.
1618095
  Блохин О.В. Футбол на всю жизнь : докум. повесть : для сред. и ст. шк. возраста / Олег Блохин, Дэви Аркадьев ; худож. В. Вересюк. – Киев : Вэсэлка, 1988. – 349, [2] с., [16] л. ил. : ил.
1618096
  Шустиков В.М. Футбол на всю жизнь. / В.М. Шустиков. – М, 1974. – 175с.
1618097
  Дайнеко Л.М. Футбол на заминированном поле : роман / Л.М. Дайнеко; авториз. пер. с белорус. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1986. – 334 с.
1618098
  Фролов В.В. Футбол на олимпиадах / В.В. Фролов. – Москва, 1959. – 96с.
1618099
  Веселов В.В. Футбол на снегу / В.В. Веселов. – Челябинск, 1977. – 174с.
1618100
   Футбол навіть у зимку // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  У ВІйськовому інституті відбувся VI Меморіал із міні-футболу пам"яті генерал-лейтенанта Сергія Жукова (КУ).
1618101
  Притика І.С. Футбол нашої юності / Іван Притика. – Київ : Сталь, 2018. – 83, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-676-135-8
1618102
  Савчук Ю. Футбол по-юридичному // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Студентський парламент юридичного факультету спільно з профкомом організував поїздку до дитячого будинку "Гніздечко", що в місті Іванково.
1618103
  Новоскольцев В.А. Футбол после футбола / В.А. Новоскольцев. – Москва., 1966. – 119 с.
1618104
   Футбол сегодня и завтра. – М, 1960. – 239с.
1618105
   Футбол сегодня и завтра. – М
2. – 1961. – 246с.
1618106
   Футбол сегодня и завтра. – М, 1963. – 190с.
1618107
   Футбол сегодня и завтра. – М, 1965. – 179с.
1618108
  Филатов Л.И. Футбол сегодня. / Л.И. Филатов. – М., 1979. – 48с.
1618109
  Старостин Н.П. Футбол сквозь годы. / Н.П. Старостин. – М., 1989. – 204с.
1618110
  Андреев С.Н. Футбол твоя игра : кню для учащихся сред. и ст. классов / С.Н. Андреев. – Москва : Просвещение, 1989. – 143, [1] с. : ил. – (Спорт в твоей жизни)
1618111
  Струганець Ю. Футбол у виконанні "літературної збірної України" // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 170-178. – ISSN 0201-419
1618112
  Фепонов Г.І. Футбол у запитаннях і відповідях / Г.І. Фепонов. – 3-є доп. перероб. – К, 1936. – 148с.
1618113
   Футбол у фізиці // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 5


  "Гасити пожежі з великої відстані (від 1 км) у безпечному для вогнеборців режимі дозволяє пристрій, нещодавно запатентований професором фізичного факультету Сергієм Рево. За хвилину пристрій здатний метнути до 200 дисків, які летітимуть із шаленою ...
1618114
  Балакін М.М. Футбол України : [історія розвитку] / М.М. Балакін, М.І. Михайлов. – Київ : Здоров"я, 1968. – 176 с. : іл.
1618115
   Футбол як трансформатор іміджу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 47
1618116
   Футбол як трансформатор іміджу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 47
1618117
  Савин С. Футбол. / С. Савин. – М., 1949. – 48с.
1618118
  Кантен Поль Футбол. / Кантен Поль, Беллак Жорж. – М., 1962. – 86с.
1618119
  Перель А.С. Футбол. Первенство. Кубок. Международные встречи. / А.С. Перель; Гранаткин В.А. – М., 1952. – 168с.
1618120
  Перель А.С. Футбол. Первенство. Кубок. Международные встречи. / А.С. Перель; Гранаткин В.А. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1952. – 160с.
1618121
  Крылов В.П. Футбол. Пособие для сельских коллективов физ. культуры. / В.П. Крылов. – Москва, 1957. – 110с.
1618122
  Савин С.А. Футбол. Уч. пособие. / С.А. Савин, М.П. Сушков. – М., 1954. – 200с.
1618123
  Дроздовський Д. Футбол: видиме і невидиме // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 6
1618124
  Пехр И. Футбол: Путеводитель по чемпионатам мира / И. Пехр. – М., 1985. – 158с.
1618125
  Есенин К.С. Футбол: Сборная СССР / К.С. Есенин. – М., 1983. – 208с.
1618126
  Мамедзаде Г. Футболист : повесть / Гамид Мамедзаде ; пер. с азерб. Г.даллакяна. – Баку : Азернешр, 1959. – 103 с.
1618127
  Солодарь Ц.С. Футболисты, друзья мои... / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1969. – 128с.
1618128
  Марусик Т. Футболісти, тренери і мова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 12
1618129
  Кумандареас М. Футболка номер дев"ять : роман / М. Кумандареас. – Київ, 1990. – 285 с.
1618130
  Лазебник О. Футбольна Вища Ліга ІМВ 2011 // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Новий сезон футболу Вищої Ліги Київського Інституту міжнародних відносин (ВЛК).
1618131
  Процик І.Р. Футбольна лексика у формальному та неформальному дискурсах : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Процик Ірина Романівна ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 73 назви
1618132
  Ситник А. Футбольна пам"ять України // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 5 (175). – С. 4-15. – ISSN 0131-2685
1618133
  Басыров Ш.Р. Футбольная разговорная лексика (на материале глаголов немецкого разговорного языка) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 1 (25). – С. 5-13. – ISSN 2075-4205
1618134
  Процик І. Футбольний дискурс у родині Франків // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 468-481
1618135
  Павленко А.В. Футбольний імідж України: особливості формування та виявлення в сучасних вітчизняних ЗМІ : дис. ... канд. наук із соц. комунікац. : 27.00.06 / Павленко Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 218 л. – Додатки: л. 212-218. – Бібліогр.: л. 189-211
1618136
  Павленко А.В. Футбольний імідж України: особливості формування та виявлення в сучасних вітчизняних ЗМІ : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.06 / Павленко Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1618137
   Футбольний турнір серед дівчат // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 6


  В спорткомплексі КНУШ вперше відбувся футбольний турнір серед дівчат, присвячений Євро-2012. Проректор з навчально-виховної роботи університету В.П. Шевченко привітав талановитих дівчат.
1618138
  Приворотський Ян Футбольний турпродукт для України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 70-72 : фото. – ISSN 1998-8044
1618139
  Кулик С.М. Футбольні матчі як привид для збройного конфлікту між Сальвадором і Гондурасом у 1969 році // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 82-89. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1618140
  Кульчинський Олесь Футбольні меценати : олігархам вартувало б вкладати не так у стадіони, як у інтелігенцію // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 299-300
1618141
   Футбольні перемоги // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 4


  Третій рік поспіль за підтримки ректора кафедра фізичного виховання та спорту Навчально-спортивного комплексу проводить в Університеті змагання «Кубок Ректора» з футзалу. Команда факультету інформаційних технологій з футболу здобула омріяний кубок ...
1618142
   Футбольні турніри факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 50 футбольних турнірів, повна статистика, розповідь про команди та провідних гравців 1990-2015 / упоряд. Богдан Рубльов. – [Київ : б. в.], 2015. – 271 с. : іл., табл.
1618143
  Юрбини М. Футбольные истории / М. Юрбини. – М, 1973. – 176с.
1618144
  Евстафьева Т. Футбольные матчи 1942 года команды "Старт" в оккупированном немцами Киеве и судьбы ее игроков // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 32-82. – ISBN 978-966-2214-11-6
1618145
  Голодов А.Г. Футбольные метафоры в политической лексике (на материале немецкого языка футбола) // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1 (13). – С. 17-27
1618146
  Стуруа Футбольный Альбион, 1966. / Стуруа, Б.А. Федосов. – М., 1966. – 216с.
1618147
   Футбольный календарь-справочник. – Л, 1958. – 80с.
1618148
   Футбольный календарь. – М, 1956. – 74с.
1618149
   Футбольный календарь. – Кишинев, 1957. – 95с.
1618150
   Футбольный календарь. – М, 1957. – 96с.
1618151
   Футбольный календарь первенства СССР класс "Б". – Свердловск, 1955. – 28с.
1618152
  Юнке А. Футбольный клуб "Парни Юга" / А. Юнке. – М., 1960. – 221с.
1618153
   Футбольный справочник по второму кругу первенства СССР по футболу 1956. – Баку, 1956. – 66с.
1618154
  Островерх С. Футбольный Фан-маркетинг: все грани сегментации - от "тапочников" до "ультрас" // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 2 (174). – С. 66-73
1618155
  Орлов Г.С. Футбольный экспресс Мюнхен-Мехико / Г.С. Орлов. – Л., 1988. – 189с.
1618156
  Бовш В.И. Футуралогия в идеологической стратегии современного антикоммунизма : Автореф... докт. ист.наук: 09.00.02 / Бовш В. И.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1981. – 54л.
1618157
  Звонська Л.Л. Футуральне значення претеритальних форм давньогрецького дієслова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 109-114.
1618158
  Звонська Л.Л. Футуральність та вираження мети в давньогрецькій мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 48-56.
1618159
  Сидор-Гібелинда Футуризм - Forever // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Вересень - Жовтень (число 9/10). – С. 30-36
1618160
  Воєвська К. Футуризм // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 6. – С. 124-127. – ISSN 0130-321Х
1618161
  Шершеневич Вадим Футуризм без маским : Компилятивная интродукция. – Москва, 1913. – 104 с.
1618162
  Кипиани М.О. Футуризм в Грузии и поэтический путь Симона Чиковани : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кипиани М.О.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 24л.
1618163
  Вернигоренко О.С. Футуризм в українському культурному просторі першої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Вернигоренко Ольга Сергіївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1618164
  Назарець В.М. Футуризм і Велимир Хлєбніков / В.М. Назарець, Є.М. Васильєв // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.
1618165
  Назарець В.М. Футуризм і Велимир Хлєбніков / В.М. Назарець, Є.М. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 11 : Срібне весілля. – С. 13-15
1618166
  Демиденко Я. Футуризм Михайла Семенка: сучасний погляд // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 47-51. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
1618167
  Мельник М.Т. Футуризм у моді ХХ століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 86-89
1618168
  Маринетти Футуризм. / Маринетти. – СПб, 1914. – 421с.
1618169
  Лозовая Л.В. Футуризм: традиции и новаторство // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 3. – С. 84-88. – ISSN 1728-3671
1618170
  Цимбал Я. Футуристи на кінофабриці: література в "новій генерації" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 197-203. – ISSN 2307-2261
1618171
   Футуристический проект расширения Национальной библиотеке Австрии // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (141). – С. 17. – ISSN 1727-4893
1618172
  Моклиця А. Футуристичний стиль С. Млодоженьця // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 206-213
1618173
  Бовш В.И. Футурология и антикоммунизм / В.И. Бовш ; науч. ред. Ф.Т. Константинов ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 270 с. – (Идеологическая борьба в современном мире)
1618174
  Якубіна В.Л. Футурологічна "чорна скринька" соціального - інтерактивні спільності, глобальна демократія та космополітична Співдружність // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 208-215


  Представлена стаття присвячена новому європейському біополітичному кон- цепту – "multitude" – та трансформаціям його (ре-)конфігурацій за аналогією до наукової моделі "чорної скриньки". The article is devoted to a new European biopolitical concept – ...
1618175
  Молявко В.О. Футурологічна методологія Г.С. Костюка у дослідженнях розумової діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 6-15. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 25). – ISSN 2072-4772
1618176
  Карпенко Ю.О. Футурологічна ономастика (особові імена) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 5-10
1618177
  Андрущенко Т.В. Футурологічне бачення перспектив політичного та культурного розвитку людства (на прикладі концепції "футурошоку" Елвіна Тоффлера) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 82-89. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1618178
  Шкуров Є.В. Футурологічний аспект фантастики Юрія Нікітіна (на матеріалі романів "Транслюдина", "Я- сингуляр" та "Надлюдина" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 442-448


  У статті розглянуто футурологічні аспекти фантастикисучасного російського письменника Юрія Нікітіна. Проаналізовано характер образів та мотивів у романістиці письменника. В статье рассмотрены футурологические аспекты фантастики совре- менного ...
1618179
   Футурологічний конгрес. Фантастичні світи Станіслава Лема / [О. Вісич, З. Годунок, Я. Гомулка та ін.] ; за ред. Дмитра Шевчука та Олександри Вісич. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2022. – 258, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 257-258. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8041-15-1
1618180
  Сенченко М Футурологічний прогноз розвитку людства в XXI столітті // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
1618181
  Корсак К. Футурологічні вимоги до освіти і науки у новому столітті // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 40-46. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто прогнози на сталий розвиток людства, в основі якого - індустріальні технології. В межах ноофутурології обгрунтовано можливість освітньо-наукового комплексу виконати роль рятівника людства в дуальному значенні: заміна всіх індустріальних ...
1618182
  Лазоревич І.Р. Футурологічні концепції православ"я та католицизму // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті йдеться про важливість врахування релігійності як феномену у вивченні майбутнього. Автор спробував визначити специфіку есхатології, як вчення про майбутнє, у християнстві, а також визначити її вплив на формування світогляду людини. Доводиться ...
1618183
  Култаєва М. Футурологічні розвідки сучасної філософії освіти: теоретичні побудови та проблеми їх здійснення (Стаття друга) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.59-76
1618184
  Култаєва М. Футурологічні розвідки сучасної філософії освіти: теоретичні побудови та проблеми їх здійснення (Стаття перша) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.74-90
1618185
  Ящук Т.І. Футурологія / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 391-392. – ISBN 966-642-073-2
1618186
  Горбатенко В.П. Футурологія і політика : монографія / Володимир Горбатенко. – Київ : Академія, 2019. – 285, [3] с. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 268-285. – (Monograf). – ISBN 978-617-572-118-6
1618187
  Корнієнко В.О. Футурологія і політика: до проблеми осягнення майбутнього // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 426-428. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1618188
  Людвиченко М.В. Футурологія і соціальне прогнозування: сутність, основні відмінності, взаємодія // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 51-52
1618189
   Футурологія інтелекту : Гіпотеза соціоінтелектульного резонансу. – Київ : Незалежний інтелектуальний центр, Самвидав, 1998. – 17с. – Авт. вказаний на звороті тит. арк. – (Int & Ind)
1618190
  Мазур А.В. Футурологія олімпійського спорту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 83-84
1618191
  Голянич М.Ю. Футурологія. Філософія майбуття / Михайло Голянич. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2017. – 539, [1] с. – Імен. покажчик: с. 533-539. – Бібліогр. в кінці підрозд,. – ISBN 978-966-668-423-6
1618192
  Айдачич Д. Футурославія : літературознавчі огляди про футурофантастику / Деян Айдачич ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 171 с. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-305-5
1618193
  Дроздовський Дмитро Футурошок по-українські, або майбутнє у країні трієчників // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 14-16. – ISSN 0868-9644
1618194
  Крымов А.Г. Фуцзяньские события 1933 - 1934 гг. в Китае // Специальный бюллетень / Институт востоковедения. – Москва, 1983. – № 3 (225). – С. 204-217
1618195
  Лопе Фуэнте Овехуна / Лопе, де Вега Фелекс. – Москва-Л, 1927. – 60с.
1618196
  Лопе Фуэнте Овехуна / Лопе, де Вега Фелекс. – Москва-Л, 1937. – 168с.
1618197
  Галина М. Фыня // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2003. – № 4 (Декабрь). – С. 97-108. – ISSN 1728-8568
1618198
  Швагуляк М.М. Фюрер, дуче і... "бритоголові". / М.М. Швагуляк. – Львів, 1989. – 167с.
1618199
  Гиро П. Фюстель-де-Куланж / Проф. П. Гиро ; Пер. А.Н. Чеботаревская. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1898. – [2], 208 с. – (Научно-популярная библиотека "Русской мысли" ; 7)
1618200
  Боккаччо Д. Фьезоланские нимфы / Д. Боккаччо ; перевод Ю.Н. Верховского, ред. и ст. А.К. Дживелерова ; сл. составлен. Г.О. Гордоном. – Москва ; Ленинград : Академия, 1934. – 197 с. : ил. – (Итальянская литература / под общ. ред. А.К. Дживелегова. Боккаччо. (1313-1375))
1618201
  Строчлик Нина Фьорд: чистые воды и хранилище углерода. В плену фьордов // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 150, март. – С. 36 : фото
1618202
  Ткаченко Людмила Фьюджи. Перше побачення / Ткаченко Людмила, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 72-74 : фото
1618203
   Фьюджи. Смак справжної Італії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 72-73 : фото
1618204
   Фьюджи: урологический курорт и не только // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 42 : фото. – ISSN 1998-8044
1618205
  Низамов Егор Фьяка чистой воды / Низамов Егор, Кондаков Евгений // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 72-77 : фото
1618206
  Боккаччо Джованни Фьямметта. Фьезоланские нимфы / Боккаччо Джованни; Изд. подг. И.Н.ГОленищев-Кутузов и А.Д.Михайлов. – Москва : Наука, 1968. – 325с. – (Литературные памятники)
1618207
  Жабін С.О. Х Всеукраїнський фестиваль науки (Київ, 19-20 травня 2016 р.) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 140. – ISSN 0374-3896
1618208
   Х з’їзд Українського фізіологічного товариства. – Київ : Наукова думка, 1977. – 386с.
1618209
   Х Международная конференция "Крым-2012": "Азово-Черноморский полигон изучения геодинамики и флюидодинамики формирования месторождений нефти и газа" / М.Е. Герасимов, Н.И. Евдощук, В.П. Коболев, А.Е. Лукин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 184-189 : фото. – Библиогр.: с. 189. – ISSN 0203-3100
1618210
  Гладковський Р.В. Х Мінародна учнвська олімпіада IESO - 2016 / Р.В. Гладковський, Ю.С. Брайчевський // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 2 : фото
1618211
  Філончук З.В. Х обласні краєзнавчі читання "Міста Херсонщини: проблеми та перспективи" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 4 (218). – С. 9 : фото
1618212
   Х Пленум Союза экономистов Украины и Международная научно-практическая конференция // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 12 (641). – C. 82-91. – ISSN 0131-7741
1618213
   Х Прибалтийская орнитологическая конференция. – Рига
1. – 1981. – 192с.
1618214
   Х років червоного Спортінтерну. – Київ. – 30 с.
1618215
  Аверкіна Н.А. Х. Ортега-і-Гассет: феномен "людини маси" як варіант соціального самопроектування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-120. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті наведений критичний аналіз учення Х. Ортеги-і-Гассета про "людину маси"; розкриті онтологічні характеристики даного психологічного типу, а також зовнішні соціокультурні наслідки появи "людини маси" на соціальній арені. Автор детально ...
1618216
  Ерин М.Е. Х.А. Винклер и его взгляды на воссоединение Германии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 74-87. – ISSN 0042-8779


  О взглядах немецкого ученого Х. А. Винклера на проблему объединения ФРГ и ГДР.
1618217
  Тарвердиева К.М. Х.Абовян и М.Ф.Ахундов - глашатаи дружбы народов : Автореф... канд.филол.наук: / Тарвердиева К.М. – Ереван, 1952. – 19 с.
1618218
  Фатеев П.С. Х.Г. Раковский : Крат. очерк жизни и деятельности / П.С. Фатеев. – Киев : О-во "Знание" УССР, 1989. – 47, [1] с. – (Серия 1, Теория и практика КПСС. История / О-во "Знание" УССР ; № 8)
1618219
  Салыга Лариса Павловна Х.Г.Раковский и проблемы национально-государственного строительства на Украине (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Салыга Лариса Павловна; Ин-т истории Украины АН Украины. – К., 1992. – 18л.
1618220
  КристесенС.М Х.К. Андерсен / КристесенС.М. – 8 с. – Окр. відбиток
1618221
  Винтер Кр. Х.К.Андерсен / Кр. Винтер. – 3 л.
1618222
  Костеневич А.Г. Х.К.Ороско. / А.Г. Костеневич. – Л., 1969. – 191с.
1618223
  Мамонтова О.В. Х.Кума / О.В. Мамонтова. – М., 1989. – 95с.
1618224
  Дяченко М.В. Х.Л.Борхес: філософсько-поетична картина світу // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 21-31
1618225
  Крымова Н.И. Х.Лакснесс / Н.И. Крымова. – М, 1970. – 216с.
1618226
   Х.М.Фаталиев.. – Махачкала, 1964. – 136с.
1618227
  Соломаха І.Г. Х.У. Фон Бальтазар про взаємозв"язок віри та любові // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 218-220
1618228
   ХI Всеукраїнський З"їзд Рад, 7-15 травня 1929 року : стенографічний звіт та постанови. – Харків : Видання Оргінстру ВУЦВК, 1929. – 778 с.
1618229
   ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція "Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 410


  У роботі конференції взяли участь представники КНУ імені Тараса Шевченка.
1618230
  Білецький О.І. Хpестоматiя давньої укpаїнської лiтеpатуpи : (доба феодалізму) / О.І. Білецький; АН УРСР. Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Радянська школа, 1949. – 556с.
1618231
  Білецький О.І. Хpестоматiя з укpаїнської лiтеpатуpи : Для 8-го класу сеpедньої школи / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – 11-е вид. – Київ : Радянська школа, 1957. – 348с.
1618232
   Хpестоматiя з укpаїнської лiтеpатуpи (XIX-XX ст.) : для учнiв 5-7 класiв середніх загальноосвітніх шкіл. – Київ : ЛДЛ, 1997. – 880с.Обл.-вид.аpк 47. – ISBN 9669517516
1618233
   ХVI Національний конгрес кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2015 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 419-422. – ISSN 2413-7944
1618234
   ХVII сесія Об"єднаної наукової ради з фундаментальних географічних проблем при Міжнародній асоціації академії наук / В.М. Котляков, Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, О.Б. Глезер // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 3 (83). – С. 70. – ISSN 1561-4980
1618235
  Карацуба М. ХVIIІ Міжнародні славістичні читання, присвячені пам"яті академіка Леоніда Булаховського // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 338-340. – ISSN 2522-9834
1618236
  Левченко Л. ХVІ Міжнародний конгрес архівів та розвиток національних архівів Малайзії (за результатами роботи української делегації у м. Куала-Лумпур) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – C. 180-191. – ISSN 0320-9466
1618237
   Хаhrsd. – Х, 1958. – 192с.
1618238
  Баранин Д. Хаjдучица у харему / Д. Баранин. – ЦетинеНародна книга : Вук Карацич, 1954. – 212 с. – (Савремени писци ; кн. 7)
1618239
  Смаль-Стоцький С.Й. Хаpактеpистика лїтеpатуpної дїяльности Івана Фpанка : Ювилейний виклад / Стефан Смаль-Стоцький. – Львів : Hакладом Авт. ; З дpук. "Дїла", 1913. – 20 с. – В кн. також уpив. з твоpів І.Я. Фpанка
1618240
  Таал И. Хаапсалуский замок / И. Таал. – Таллин, 1978. – 40 с.
1618241
  Вейси Хаб-Наме / Вейси. – Москва, 1976. – 182с.
1618242
  Вейси Хаб-Наме / Вейси. – Москва, 1977. – 180с.
1618243
   Хаб Google знання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 листопада (№ 44/45). – С. 18. – ISSN 2219-5793


  В Україні розпочав роботу освітній хаб "Google Знання".
1618244
  Щербань О. Хабанський вплив на гончарство Лівобережної України / О. Щербань, А. Щербань // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 137-141. – ISSN 0869-3595
1618245
  Котнюк Ю. Хабар для прокурора. Кримінальний бік практики спільної діяльності АТ "Укргазвидобування" з приватними фірмами // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
1618246
  Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства / М.І. Мельник. – Київ : Парламентське видавництво, 2000. – 256с. – ISBN 966-611-037-7
1618247
  Чернышева В.И. Хабаровск : (К 100-летию города) / В.И. Чернышева. – Хабаровск, 1958. – 104с.
1618248
  Баранов П. Хабаровск : краткий путеводитель / П. Баранов, Г. Хренов. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1967. – 57 с. : ил.
1618249
  Востриков Л.А. Хабаровск и хабаровчане / Л.А. Востриков, З.В. Востоков. – Хабаровск, 1991. – 252с.
1618250
   Хабаровск. Спутник туриста. – Хабаровск, 1963. – 64с.
1618251
   Хабаровская краевая партийная организация в период Великой Отечественной войны 1941-45 гг.. – Хабаровск, 1964. – 344с.
1618252
   Хабаровский дендрарий. – Хабаровск, 1972. – 56с.
1618253
  Вишневский Д.С. Хабаровский край : учебное пособие по географии для 8 класса / Д.С. Вишневский, С.Н. Главацкий, И.Д. Пензин. – Хабаровск, 1965. – 114с. : карта
1618254
   Хабаровский край. – Хабаровск, 1968. – 56с.
1618255
   Хабаровский край. – Хабаровск, 1977. – 311с.
1618256
  Юзич Ю. Хабаровськ - дух свободи Нової України. Хабаровськ у 1917-1922 роках - був ключовим центром "Нової України" - співмірної за площею з європейською Україною // Україна молода. – Київ, 2020. – 29 липня (№ 68). – С. 8-9


  "Півмільйонний Хабаровськ, який довший час був найбільшим містом російського Далекого Сходу, - місто молоде. Заснував його у 1858 році українець Яків Дяченко (він же заснував ще близько 30 населених пунктів на Далекому Сході). У 2008 році, з нагоди ...
1618257
   Хабары про Акул-Али. – Махачкала, 1964. – 103с.
1618258
  Моренко О.А. Хабеас корпус: історія, міжнародні стандарти та сучасний стан в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 213-226. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1618259
  Азарова.Ю.О Хабермас и Деррида о модерне, философии и деконструкции // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 154-202. – ISSN 2077-8309
1618260
  Фливбьерг Б. Хабермас и Фуко: мыслители для гражданского общества // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.137-157. – ISSN 0042-8744
1618261
  Скибун Н. Хаби - освітнє середовище вивчення української мови іноземними студентами у ЗВО // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 245-259. – ISSN 2312-5993
1618262
   Хабиб Мухаммедович Абдуллаев : жизнь и деятельность : [воспоминания]. – Ташкент : Фан, 1972. – 180 с. : ил.
1618263
   Хабова індустрія: як "прорватися" у лідери? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 28-31 : фото. – ISSN 1998-8044
1618264
  Мишев Р. Хабсбургският орел над Балканите. / Р. Мишев. – Велико Търново, 1992. – 142с.
1618265
  Иванов В.В. Хабу. Повесть / В.В. Иванов. – Москва; Ленинград, 1926. – 96с.
1618266
  Матлай Л. Хав"єр Солана Мадар"яга в європейській політиці та дипломатії // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 12 (232). – С. 227-242. – ISSN 2409-9260
1618267
  Чимид Ч. Хавар намар / Ч. Чимид. – Улаанбаатар, 1962. – 236с.
1618268
  Шалыганова А.Л. Хавкина (Хавкина-Гамбургер) Любовь Борисовна // Правление Харьковской общественной библиотеки 1885-1918 : биобиблиогр. словарь : [справочное изд.] / А.Л. Шалыганова. – Харьков : Федорко, 2016. – С. 268-275. – ISBN 978-617-7298-43-3
1618269
  Сулима-Бичихина Т.С. Хавромантій : Побутовий жарт на дві дії / Т.С. Сулима-Бичихина. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друк. К.А. Андрущенка, 1913. – 54 с.
1618270
  Марочко В. Хаген Марк фон // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 469. – ISBN 978-617-642-388-1
1618271
  Гусєв В.І. Хадж / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 393. – ISBN 966-642-073-2
1618272
  Осипов Дмитрий Хадж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 30-42 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
1618273
  Албогачиева Макка Хадж глазами этнографа // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1 (40) : весна. – С. 68-76. – ISSN 1681-7559


  Хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки (Масджид аль-Харам) и её окрестностей (гора Арафат, Мина (долина)) в определённое время. Хадж является пятым столпом ислама наряду с такими, как молитва, пост в месяц Рамадан, о чём свидетельствуют ...
1618274
  Рагимов С. Хаджар : рассказы и повести / С. Рагимов. – Москва : Советский писатель, 1959. – 512 с.
1618275
  Возба А. Хаджарат Кяхба : роман / А. Возба; пер. с абхаз. Ю.Лакербая. – Москва : Советский писатель, 1991. – 332 с.
1618276
  Трусов Ю . Хаджбей / Ю . Трусов. – Одесса : Маяк, 1966. – 332 с.
1618277
  Трусов Ю . Хаджбей / Ю . Трусов. – Одесса, 1970
1618278
  Трусов Ю . Хаджбей : Роман- трилогия / Ю . Трусов. – Київ : Дніпро, 1974. – 560с.
1618279
  Трусов Ю . Хаджбей : Трилогия / Ю . Трусов. – Київ : Дніпро, 1984. – 556с.
1618280
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / гр. Л.Н. Толстой ; [Предисл.: Н. Лернер] ; ил. Е.Е. Лансере. – Петроград : Изд. Р. Голике и А. Вильборг, 1916. – [8], XXXI, [3], 178, [2], 15 с., 1 л. ил. (фронт.). – С. I-VI: Приложения. Наброски и отрывки


  Хаджи-Мурат (конец 90-х гг. 18 в.-1852) Ил.: Лансере, Евгений Евгеньевич (1875-1946)
1618281
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1941. – 174с.
1618282
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, Ленинград : Детская литература, 1945. – 127 с.
1618283
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Свердловск, 1946. – 188с.
1618284
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Таллин, 1949. – 136с.
1618285
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Молотов, 1950. – 119с.
1618286
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Рига, 1950. – 152с.
1618287
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1976. – 318с.
1618288
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1977. – 302с.
1618289
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Махачкала, 1979. – 352с.
1618290
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат : повести / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1980. – 303с.
1618291
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат. – Ставрополь : Ставропольское кн. из-во, 1985. – 237с.
1618292
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва, 1985. – 95с.
1618293
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Ленинград, 1986. – 178с.
1618294
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат / Л.Н. Толстой. – Москва : Советская Россия, 1988. – 269 с.
1618295
  Греков А.Т. Хаджи-Мурат Дзарахохов. / А.Т. Греков. – М., 1958. – 110с.
1618296
  Толстой Л.Г. Хаджи-Мурат и другие произведения / Л.Г. Толстой. – Пб, 1920. – 248с.
1618297
  Толстой Л.Н. Хаджи-Мурат; Казаки / Л.Н. Толстой. – Нальчик, 1978. – 287с.
1618298
  Толстой Л.Н. Хаджи Мурат / Л.Н. Толстой. – Київ-Харків, 1935. – 137с.
1618299
  Коничев К.И. Хаджи Мурат Дзарахохов / К.И. Коничев. – Архангельск, 1957. – 40с.
1618300
   Хаджибей-Одеса та українське козацтво (1415-1797 роки) : До 210-ї річниці штурму Хаджибейського замку: Збірники наукових статей, матеріалів та републікацій. – Одеса : Окфа, 1999. – 400с. – (Невичерпні джерела пам"яті ; Т.3). – ISBN 966-571-045-1
1618301
  Бачинська О. Хаджибей-Одеса у міграційних процесах кінція XVIІІ – початку ХІХ ст. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 17. – C. 126-140. – ISSN 2519-2523
1618302
  Трусов Ю.Р. Хаджибей / Ю.Р. Трусов. – Киев : Радянський письменник, 1964. – 330 с.
1618303
  Трусов Ю. Хаджибей / Ю. Трусов. – Киев : Дніпро, 1992. – 560 с.
1618304
  Гончарук Т. Хаджибей (Одеса) у подіях військово-морської історії за часів російсько-турецької війни 1787 – 1792 рр. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 17. – C. 26-33. – ISSN 2519-2523
1618305
  Сапожников І.В. Хаджибей та північне Причорномор`я 1780-х років ( до 210-річчя штурму Хаджибейського замку ) / І.В. Сапожников. – Іллічівськ : Елтон-2, 1999. – 84с. – ISBN 966-7588-02-7
1618306
  Абдыкадыров Калмакан Хаджимукан : повесть / Абдыкадыров Калмакан; пер. с каз. С. Санбаева. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 166 с. : ил.
1618307
  Толстой Л. Хаджі Мурат / Л. Толстой. – Харків, 1924. – 119с.
1618308
  Кочубей Ю.М. Хаджі Серайя Хан Шапшал (1873-1961) - духовний провідник караїмського народу, громадський діяч, вчений // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 1608-0599
1618309
  Делавранча Б. Хаджі Тудосе : комедія на 4 дії ; пер. з рум. / Барбу Делавранча. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 160 с.
1618310
  Бутовская М. Хадза Танзании: традиция и современность / М. Бутовская, М. Драмбян // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 105-110. – ISSN 0321-5075


  Етнічна група народу Африки
1618311
  Хайри Х. Хади Такташ / Х. Хайри. – Л., 1948. – 3-8с.
1618312
   Хадисы Пророка / авт. перевода и коммент. Иман Валерии Пороховой ; гл. ред. Мухаммад Саид Аль-Рошд. – Изд. 3-е. – Москва : РИПОЛ классик, 2008. – 311, [1] с. : ил. – Текст парал. рус., араб. – ISBN 978-5-7905-4276-3
1618313
  Богатенкова Л.И. Хадиша Букеева / Л.И. Богатенкова. – Алма-Ата : Казахстан, 1965. – 140 с. : ил. – (Мастера искусств Казахстана)
1618314
  Аракелян Г.А. Хадожественная литература в советской армянской периодической печати : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Г.А. Аракелян ; Акад. наук Арм.ССР. – Ереван, 1970. – 16 с.
1618315
  Аркин Н.О. Хадсидская одежда : самобытность через традиционность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 89-101. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1618316
  Темирханов Л. Хазарейцы. / Л. Темирханов. – М, 1972. – 140с.
1618317
  Темирханов Л. Хазарейцы. / Л. Темирханов. – Душанбе, 1978. – 96с.
1618318
  Мартин М. Хазари-прозеліти: літературна містифікація чи реальність? // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 69-83. – ISSN 2523-4234
1618319
  Рашковский Б.Е. Хазария : проблема конфессиональной ориентации // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 25-39. – ISSN 0869-1908
1618320
  Пряхин Г. Хазарские сны : Роман // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 1. – С. 2-15. – ISSN 0132-2036
1618321
  Пряхин Георгий Хазарские сны : Роман // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 2. – С. 54-65. – ISSN 0132-2036
1618322
  Пряхин Г. Хазарские сны : Роман // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 3. – С. 40-57. – ISSN 0132-2036
1618323
  Кожевникова Мария Хазарские тайны // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 64 : фото
1618324
  Варакута В.П. Хазарский каганат. Государство - призрак. // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / ОАО "Мотор сич" ; ООО "Арти" ; ООО "Информационно-Технологическая". – Харьков, 2012. – № 1 (68) январь. – С. 86-91
1618325
  Павич М. Хазарский словарь : Роман-лексикон в 100 000 слов. Мужская версия / Милорад Павич; Пер. с сербского Л.Савельевой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 384с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00086-9
1618326
  Павич М. Хазарский словарь : роман-лексикон в 100 000 слов : женская версия / Милорад Павич ; [пер. серб. Л. Савельевой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 381, [3] с. : ил. – На обл. также указ.: Мировой бестселлер. - Пер. с изд.: Хазарски речник / Павичь Милорад. Београд: Просвета, 1989. – ISBN 978-5-91181-883-8
1618327
  Павич М. Хазарский словарь : роман-лексикон в 100 000 слов : мужская версия / Милорад Павич ; [пер. с серб. Ларисы Савельевой]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 381, [2] с. – (Азбука-классика ) ( Мировой бестселлер). – ISBN 975-5-91181-882-1
1618328
  Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа / А.П. Новосельцев. – Москва : Наука, 1990. – 261с. – ISBN 5-02-009552-4
1618329
  Лапікура В. Хазарська балада або не пройшло і тисячі років : фентезі для дітей молодшого політичного віку, не рекомендоване Міністерством освіти для вивчення в навчальних закладах будь-якого рівня / В. Лапікура, Н. Лапікура; Валерій і Наталя Лапікури. – Київ : Нора-друк, 2001. – 296, [1] с. – ISBN 966-95961-3-0
1618330
  Думбадзе Н. Хазарула / Н. Думбадзе. – Москва, 1982. – 46 с.
1618331
  Плетнева С.А. Хазары / С.А. Плетнева. – М., 1976. – 93с.
1618332
  Громов Анатолий Анатольевич Хазрасчетный доход государственных промышленных предприятий в условиях перехода к рынку : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Громов Анатолий Анатольевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 27л.
1618333
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяин : комедия на 4 дии / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый) // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 119 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
1618334
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Хазяин [Хазяїн] : Комедия на 4 дии / Иван Тобилевич (Карпенко-Карый). – Кыив (Київ) : Друк. Петра Барського, 1902. – 119 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. – (Селянська библиотека ; № 25)
1618335
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Хазяїн : комедія в 4 діях / Іван Тобилевич (Карпенко-Карий) ; зі перв. словом і поясненнями проф. Г. – Коломия : Галицька накл. Я. Оренштайна, 1909. – 152 с. – Прим. №109151 дефектний, відсутні с. 2-22. – (Загальна бібліотека ; № 49-50)
1618336
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Хазяїн : комедія в 4-х діях Івана Тобилевича. – У Львові (Львів) : Коштом і заходом Т-ва "Просвіта" ; З друк. Ставропіг. Ін-та, 1918. – 84 с. – (Просвітні листки ; Ч. 55)
1618337
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : комедія в 4-х діях / Карпенко-Карий. – Харків : Рух, 1924. – 80 с. – (Театральна бібліотека ; Ч. 8)
1618338
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : комедія в 4-х діях / І. Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ : Мистецтво, 1937. – 128 с.
1618339
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : комедія в 4-х діях / Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Київ : Мистецтво, 1945. – 131 с. – (Бібліотека української драматургії)
1618340
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Київ, 1951. – 108 с.
1618341
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : комедія в 4-х діях / Іван Карпенко-Карий. – Київ : Дніпро, 1978. – 147 с.
1618342
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : драматичні твори / Іван Карпенко-Карий. – Харків : Фоліо, 2006. – 317 с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3354-4
1618343
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : драматичні твори / Іван Карпенко-Карий. – Харків : Фоліо, 2008. – 318с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4027-5
1618344
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн : драматичні твори / Іван Карпенко-Карий. – Харків : Фоліо, 2012. – 315, [5] с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-5932-1
1618345
  Венгер Н.В. Хазяїн регіону: Йоганн Корніс та колонізаційні процеси на Південному Заході Російської імперії (перша половина XIX ст.) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 125-140. – ISSN 2664-9950
1618346
  Скляренко С.Д. Хазяїни : Роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 316 с.
1618347
  Вишня Остап Хазяйновитий бог : Гуморески / Вишня Остап. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1961. – 16с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
1618348
   ХАИ: Очерки истории. – Харьков, 2000. – 320с. – ISBN 966-7102-74-2
1618349
  Сиделковский А.Л. Хаим-Бер Гершонович Ходос (1897-1995) / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 3 (647). – С. 19-20
1618350
   Хаим Авраамович Аврутис : живопись : каталог. – Москва : Сов. художник, 1986. – [16] с., [9] л. ил. : цв. ил.
1618351
   Хаим Сутин // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 115 : Сутин Хаим. – С. 31.
1618352
  Юшкевич С. Хаимка и Иоська / С. Юшкевич. – Ростов, 1903. – 15 с.
1618353
  Баранецкий И. Хай-тек с запахом карри // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 46. – С. 82


  Подорож до Індії
1618354
  Гілінська Н. Хай абітурієнити не турбуються - для них уже готують новий дім // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 3-10 липня (№ 31). – С. 7


  Про гуртожиток № 16 у якому живуть студ. ф-ту кіберн. КНУ імені Тараса Шевченка. Розмова з зав. гуртожитка О.В. Твердохліб та заст. завід. Л.В. Зінченко.
1618355
  Крижанівська О. Хай бог помагає! // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 9 : Присвячено 50-літтю від дня народження В.В. Різуна 12 лютого 2007 р. – С. 122


  В. Різун.
1618356
  Волосенко В.В. Хай буде в домі хліб / В.В. Волосенко. – Київ, 1972. – 99с.
1618357
  Лагода В.К. Хай буде гаразд : сатира, гумор, лірика / В.К. Лагода. – Київ : Дніпро, 1964. – 211 с.
1618358
  Лашко К. Хай буде прикладом для інших // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  В Інститкті міжнародних відносин почала діяти Угорда про підтримку навчальної та науково-дослідної діяльності, що була укладена в 1997 р. між Інститутом та компанією "Філіп Морріс". Директор ІМВ Л. Губерський відзначив, що це перший проект подібного ...
1618359
  Фабіла Рене Авілес Хай буде світло! : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 105-107. – ISSN 0208-0710
1618360
  Дмитрук А. Хай буде світло! // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (146). – С. 18-20. – ISSN 2518-7104


  Яблочков Павло Миколайович (1847-1894) - російський електротехнік, військовий інженер, винахідник і підприємець. Відомий розробкою дугової лампи (що увійшла в історію під назвою "свічка Яблочкова") та іншими винаходами в області електротехніки.
1618361
  Дзюба О. Хай буде світло! Вірменин і караїм - мрійники-першопрохідці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 20
1618362
  Мищак І.М. Хай буде Україна вільною (Державотворчий процес під час Української революції 1917-1921 років) / Іван Мищак ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – 140, [1] с. – ISBN 978-617-7638-13-0
1618363
  Глазовий П.П. Хай вам буде весело! : байки, усмішки, жарти / П.П. Глазовий. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 69 с.
1618364
  Кроп Т. Хай взірцем буде журналістське слово // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 грудня (№ 47). – С. 5


  Науковці Інституту української мови НАНУ провели круглий стіл під назвою "Українська мова в засобах масової комунікації сьогодні". Двома найбільшими загрозами для повноцінного функціонування державної мови в інформаційному просторі, на думку директора ...
1618365
  Шпонтак І.М. Хай дитина знає кожна - жартувать з вогнем не можна! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 28
1618366
  Ціон В. Хай живе "Осінь Голосіївська" - наша рідна, наша київська! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 14


  В Музеї М. Рильського відбувся черговий 49-й за ліком фестиваль української поезії "Голосіївська осінь". На фестивалі виступали з власними творами вихованці літстудії ім. М. Рильського - студенти Ін-ту філології імені Тараса Шевченка та доктор ...
1618367
  Гуменна Д. Хай живе "школа В. Чапленка!" // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1964. – Рік 15, ч. 179, грудень : грудень. – С. 18-21
1618368
  Козирєва Т. Хай живе груша! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 вересня (№ 166/167). – С. 9


  У Львові розпочалися роботу з порятунку дерева зі саду Івана Франка.
1618369
   Хай живе Інститут філології! Випускники-філологи про свою alma mater // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Листопад (№ 10) : Інститут філології. – С. 2
1618370
  Сидоренко Віктор Хай живе королева! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 18-23 : фото
1618371
  Тарапата Віталій Хай живе фестивальна індустрія! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 78-79 : фото. – ISSN 1998-8044
1618372
  Горська С. Хай живе юннатія // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 18 липня - 25 липня (№ 32)


  На базі Всеукраїнського профільного табору "Юннат" Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України оздоровилися та відпочили вихованці обласних, районних станцій юних натуралістів ...
1618373
  Котова А. Хай живе. Украинские студенты будут писать в “Википедию” // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 29 марта (№ 13). – С. 19


  Со следующего учебного года студенты и аспиранты Киевского и Харьковского национальных университетов, Национального технического университета “Киевский политехнический институт” и еще нескольких вузов будут готовить статьи в украинскую “Википедию”. ...
1618374
  Самойлов Юрій Хай живуть морські подорожі! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 38-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1618375
   Хай завжди буде сонце : Рек. бібліогр. покажч. для учнів 5-6-х кл. – Київ : Веселка, 1989. – 36с.
1618376
  Станіц Б. Хай завжди буде цирк! // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.54-57
1618377
  Гордон Д. Хай згине день... / Д. Гордон. – К, 1960. – 275с.
1618378
  Гордон Д. Хай згине день... / Д. Гордон. – К, 1969. – 335с.
1618379
  Дерімов М.І. Хай здійсниться правосуддя!: Душогуб з Треблінки перед судом народу / М.І. Дерімов. – К., 1987. – 85с.
1618380
  Лахижа М.І. Хай квітне рідне село. Історія села Круподеринці / Лахижа М.І., Єгоричева С.Б., Ставнюк В.В. – Полтава, 2001. – 180с. – ISBN 966-7653-01-0
1618381
  Солодовнікова О.М. Хай квітнуть колгоспні ниви / О.М. Солодовнікова. – К., 1982. – 144с.
1618382
  Плугарж Зденєк Хай кинуть в мене каменем : Роман / Плугарж Зденєк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 443с.
1618383
  Первомайський Л.С. Хай лишається вогонь. З неопублікованої спадщини : поезії, проза, нотатки, листи / Л.С. Первомайський. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 247 с.
1618384
  Купчик Л. Хай не згасне дух Ірини Сеник! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 жовтня (№ 42). – С. 11
1618385
  Купчик Л. Хай не згасне дух Ірини Сеник! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 25 жовтня (№ 195/196). – С. 13


  "10 років тому пішла із життя українка надзвичайної мужності й стійкості, великих талантів і дієздатності."
1618386
  Тесленко Л. Хай не згасне Мейсова свіча... Відомому досліднику Голодомору виповнилося б 70 років // Україна молода. – Київ, 2022. – 17 лютого (№ 7)


  Публічний діалог «Запалена свіча», присвячений 70-річчю історика, дослідника Голодомору в Україні Джеймса Мейса, відбудеться у Києві саме в день його народження - 18 лютого. У заході, який організовують Інститут дослідження Голодомору Національного ...
1618387
  Кирій І.І. Хай не падають зорі : повісті / І.І. Кирій. – Київ : Молодь, 1979. – 256 с.
1618388
  Купчик Л. Хай оживе дух Анатолія Погрібного! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 20-26 січня (№ 2)
1618389
  Купчик Л. Хай оживе дух Анатолія Погрібного! // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 21-22 січня (№ 3/4)


  Виповнилося 80 років від дня народження інтелігентного, талановитого й працьовитого Українця.
1618390
  Михайленко А. Хай пісні летять за обрій // Волинь моя / Міжнародне громадського об-ня "Волинске братство" ; голов. ред. М. Сорока ; редкол.: В. Білан, К. Ващук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 164-174


  Творчість Вадима Крищенка.
1618391
  Сергійчук В. Хай світ почує правду про наш рід, або Якою буде національно-державна ідеологія України після перемоги над росією // Україна молода. – Київ, 2022. – 19 травня (№ 10). – С. 6-7


  Ще не відомо, коли закінчиться російська агресія проти нашої країни, а впевнені в своїй перемозі українці вже розробляють плани відбудови зруйнованих міст і сіл. Справді, ми так швидко хочемо бачити нові вулиці й проспекти, щиро віримо в те, що все ...
1618392
  Паншин О.П. Хай світить сонце : повість / О.П. Паншин. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1963. – 132с.
1618393
  Качкан В.А. Хай святиться ім"я твоє : галицькі просвітн. діячі, письменники, вчені - вихідці із священницьких родин / Володимир Качкан, академік. – Чернівці : Прут, 1994. – 196, [2] с. : портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7707-6213-6


  У пр. №1747283 напис: Відомому вченому Михайлові Наєнку: хай святиться Ваше перо чесною працею на дослідницькій ниві ! - Володимир Качкан - 21.09.94 Київ
1618394
  Качкан В.А. Хай святиться ім"я твоє : українознавство та пресологія ( XIX - перша половина XX ст.) / Володимир Качкан. – Львів : Фенікс. – ISBN 5-87322-078-0
Кн. 3. – 1998. – 367, [1] с., [1] арк. портр. : іл. – На обкл. зазнач.: до 1100-річчя Галича присвячуєтьсяю - Покажч.: с. 328-343. – Бібліогр. в тексті
1618395
  Качкан В.А. Хай святиться ім"я твоє : історія укр. літ. і культури в персоналіях (ХІХ-перша половина ХХ ст.) / Володимир Качкан ; НАН України, Н.-д. центр періодики Львів. наук. б-ки ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Сіверсія. – ISBN 966-7515-04-4
Кн. 4. – 2000. – 366, [2] с. : портр., іл. – Імен. покажчик: с. 353-361. – Бібліогр в тексті
1618396
  Романюк Віктор Хай святиться любов! : вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 2-4. – ISSN 0868-4790
1618397
  Кулаковський В.М. Хай славиться Русь / В.М. Кулаковський. – Київ, 1965. – 156 с.
1618398
  Кузнецова Т.О. Хай слово мовлене інакше...(штрихи до портрета літературознавця і перекладача Миколи Андрійовича Славятинського // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 131-136
1618399
   Хай стелиться доля рушниками / Колектив кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 8-10


  До 50-річчя з дня народження доктора історичних наук професора Капелюшного Валерія Петровича.
1618400
  Одрехівський Р. Хай тих днів не змовкне слава! (Пам"яті лемків, учасників боїв на Західноєвропейському фронті у Другій світовій війні) // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 70-73. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1618401
  Лісовий А.С. Хай торжествує істина / А.С. Лісовий. – К, 1990. – 47с.
1618402
   Хай хоч одна пісня тебе перелетить... // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 155-160. – ISSN 0131-2561
1618403
   Хай хоч як, а вступна кампанія - за розкладом! // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 23/24). – С. 1
1618404
   Хай чують по світу: а хто ми такії! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 25 : фото. – ISSN 1998-8044
1618405
  Меншун В.І. Хай шириться про вас у світі слава. Штрихи до портрета академіка Національної Академії наук України Івана Івановича Ляшка // Трибуна : Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 9-12. – ISSN 0868-8117


  І.І. Ляшко був організатором та першим деканом ф-та кібернетики (1969-1977 рр.), працював проректором КДУ з накової роботи.
1618406
  Погребняк П.С. Хай шумить земля гаями / П.С. Погребняк. – Київ, 1961. – 89с.
1618407
   Хай шумить земля піснями.. – К, 1948. – 72с.
1618408
  Тесленко К. Хай, Шанхай! // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 7 травня (№ 61). – С. 11


  Студентка філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка Катерина Тесленко поділилася своїми враженнями від проходження міжнародних курсів в Шанхаї.
1618409
  Капанцян Г.А. Хайаса-колыбель армян / Г.А. Капанцян. – Ереван, 1947. – 290с.
1618410
  Некляєв У. Хайбах : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 126-143. – ISSN 0208-0710
1618411
  Поярков В.Э. Хайдаркан.Геология и рудоносность / В.Э. Поярков. – М.Л., 1937. – 280с.
1618412
  Фалев Е.В. Хайдеггер и философская традиция - повторение и возобновление // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1. – С. 146-153. – ISSN 0042-8744
1618413
  Маливский А.Н. Хайдеггер об антропологических интенциях философствования Декарта // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 3. – С. 14-22. – ISSN 2227-7242
1618414
  Дем"яненко Н.Б. Хайдер Тетяна Василівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 236. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1988) Київського університету ім. Т. Шевченка. З 1994 р. - викладач, згодом - доцент кафедри слов"янської філології КНУТШ
1618415
  Дем"яненко Н.Б. Хайдер Тетяна Василівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 221-222. – ISSN 2075-437X
1618416
  Шептунов И.М. Хайдуцкое движение в фольклоре южных славян / И.М. Шептунов. – М, 1982. – 271с.
1618417
  Дойчев Л. Хайдушка чета / Л. Дойчев. – София, 1976. – 150 с.
1618418
  Лучана Н. Хайку, танка, кьоку в українському стилі / Наталія Лучана. – Київ : Сталь, 2018. – 172, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-676-137-2
1618419
  Твердохлебова Наталия Хайнань - остров южнее моря : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 64-65 : Фото
1618420
  Слуцкая Елена Хайнань. Китайский край света : Китай / Слуцкая Елена, Стефано, де Луиджи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 2 (179), февраль. – С. 100-107 : фото. – ISSN 1029-5828
1618421
  Самойлов Юрій Хайнань: чи є перспективи? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
1618422
  Романкевич М. Хайрем Максим - человек, стреляющий идеями // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 98-108. – ISSN 1812-867Х


  Американець Хайрем Максим винайшов перший кулемет "Максим"
1618423
  Солонець А. Хайтарма: повернення на Батьківщину // Полиновий травень 44-го : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін. ; пер.: О.О. Гаращенко та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 80-88. – ISBN 978-617-7158-09-6
1618424
  Паевский В.С. Хайфонский дневник / В.С. Паевский. – Одесса, 1974. – 108с.
1618425
   Хакани. Незами. Руставели. – М-Л, 1935. – 52с.
1618426
  Рыбаков С.И. Хакару Хашимото и лимфоматозный зоб - начало эпохи аутоиммунной патологии в медицине // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 272-278. – ISSN 1680-1466
1618427
  Абдина Е.А. Хакасская кухня / .А. Абдина, У.С. Идимешева. – Красноярск : Кн. изд-во, 1989. – 109, [1] с. : ил.
1618428
  Клочко Анна Хакасские мумии. Пирамиды и мумии в центре Абакана // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 54 : фото
1618429
  Катанов Н.Ф. Хакасский фольклор / Н.Ф. Катанов. – Абакан, 1963. – 164с.
1618430
  Баскаков Н.А. Хакасско-русский словарь : около 14000 слов / сост. Н.А. Баскакова, А.И. Инкижекова-Грекул ; под ред. Н.А. Баскакова. – Москва : Гос. ихд-во ин. и нац. словарей, 1953. – 488 с.
1618431
  Майногашева В.Е. Хакасское героическое сказание "Алтын Арыг" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Майногашева В. Е. ; Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1967. – 17 с.
1618432
  Сьомкіна Н. Хакатон – битва соціологічних ідей / Н. Сьомкіна, П. Байкова // Київський університет. – Київ, 2016. – Листопад (№ 10). – С. 5


  Фінал першого соціологічного Хакатону – практичного інтенсиву з розробки проектного рішення в сфері соціального життя – пройшов на факультеті соціології. Чотири команди, які складалися зі студентів різних курсів, презентували результати своєї ...
1618433
   Хакатонили всі // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 3


  На факультеті комп"ютерних наук та кібернетики пройшов перший всеукраїнський ІТ-хакатон за напрямами: w eHealth - аналіз стану здоров"я через моніторинг серцево-судинної системи, w eData (eGov) - аналіз відкритих державних джерел даних методами Data ...
1618434
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 7. – 2000
1618435
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 9. – 2000
1618436
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 10. – 2000
1618437
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 5. – 2001
1618438
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 6. – 2001
1618439
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 7. – 2001
1618440
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 8. – 2001
1618441
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 9. – 2001
1618442
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 11. – 2001
1618443
   Хакер : журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 12. – 2001
1618444
   Хакер : Журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 1. – 2002
1618445
   Хакер : Журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 2. – 2002
1618446
   Хакер : Журнал компьютерных хулиганов. – Москва, 2000-
№ 12. – 2003
1618447
  Біленчук П. Хакери, фрікери, кіберкрекери... Портрет сучасного професійного електронного кіберзловмисника / П. Біленчук, М. Малій, І. Харитоненко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1618448
  Біленчук П. Хакери, фрікери, кіберкрекери... Портрет сучасного професійного електронного кіберзловмисника / П. Біленчук, М. Малій, І. Харитоненко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
1618449
   Хакеры КПИ - лучшие в мире // Сегодня. – Киев, 2017. – 23 января (№ 12). – С. 3


  Команда НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" dcua признана лучшей среди более чем 12000 команд "белых" хакеров всего мира в рейтинге CTFtime в 2016 году.
1618450
  Дымов В. Хакинг и фрикинг : Хитрости трюки и секреты. / В. Дымов. – Москва : Позновательная книга плюс, 2000. – 176с. – (Кратко, доступно, просто). – ISBN 5-8321-0070
1618451
  Стародуб І. Хакнути хакера. Покарання за кіберзлочинність: судова практика // Юридична газета. – Київ, 2021. – 7 грудня (№ 23) : Адвокатура. – С. 27
1618452
  Ахмедов Г. Хакономерности формирования теплового баланса и микроклимата орошаемого люцернового поля : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Ахмедов Г.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 9л.
1618453
  Гваладзе Г.Е. Халазальное полярное ядро центральной клетки зародышевого мешка покрытосеменных / Г.Е. Гваладзе. – Тбилиси, 1976. – 120с.
1618454
  Піхманець Р. Халамидник і забіяка: психологічне підгрунтя художньої думки Леся Мартовича // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 101-133. – ISSN 0868-4790
1618455
   Халгин-Гол.. – М., 1990. – 367с.
1618456
  Марр Н.Я. Халдоведение / Н.Я. Марр, И.И. Мещанинов // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 190-211


  История древнего Вана, включая древнейшие сведения о Закавказье. Система письма и чтение клинописных текстов халдов-урартов.
1618457
  Яворенко Юрко Халепа : жарт з артистичного життя, на одну дію / Юрко Яворенко [псевд.]. – Київ : Вид. "Рід. Краю" ; Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1911. – 23 с. – На обкл. відомості щодо назви: Драматичний жарт в 1-ій дії
1618458
   Халида Сафарова, Махмуд Тагиев, Ага Мехтиев: Живопись. Графика. Иллюстрации. – Москва, 1990. – 39с.
1618459
  Антоненко Тетяна Халик - сквер, створений для людей // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 30-35 : фото
1618460
  Ахмедов М.А. Халил Ахмедович Рахматулин / Ахмедов М.А., Викторова А.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т механики и сейсмостойкости сооружений им. М.Г. Урзбаева АН УзССР, Фундаментальная б-ка АН УзССР. – Ташкент : Фан, 1979. – 40 с.
1618461
  Якова К. Халиль и Хайрия. / К. Якова. – М., 1958. – 108с.
1618462
  Саидов А.Х. Халима Насырова / А.Х. Саидов. – Ташкент, 1974. – 112 с.
1618463
  Кагиева Н. Халимат Байрамуков / Н. Кагиева. – Черкесск, 1966. – 176с.
1618464
   Халимоненко Григорій Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 501-502. – ISBN 978-966-439-754-1
1618465
   Халировские недры зовут.. – Самара, 1931. – с.
1618466
   Халиф на час. – М., 1986. – 603с.
1618467
   Халиф на час.. – М., 1961. – 406с.
1618468
   Халиф на час. : избранные сказки, рассказы и повести из "Тысячи и одной ночи". – Москва : Правда, 1988. – 608 с..
1618469
  Игнатенко А.А. Халифы без халифата / А.А. Игнатенко. – М., 1988. – 205с.
1618470
  Шкіцька І. Халіман О.В. Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 72-77. – ISSN 0027-2803


  Прагматичний підхід до вивчення мови набуває дедалі більшого поширення в сучасному мовознавстві та репрезентує погляд на мову як на живу динамічну систему, що перебуває під дією різних лінгвальних та екстралінгвальних факторів і зазнає змін. ...
1618471
   Халімонова Іна Миколаївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 398-399 : фото
1618472
  Пивовар С.Ф. Халіфат / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 393-394. – ISBN 966-642-073-2
1618473
  Радівілов Д.А. Халіфат "Алі в Сірі ібадита Халіда б. Кахтана // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 120-137. – ISSN 1682-671Х


  Твір Абу Кахтана 9 - поч. 10 ст. - стисла ретроспектива мусульманської історії від утворення світу до падіння першого ібадитського імамату в Омані, важливе джерело відомостей про драматичні події другої пол. 9 ст.
1618474
  Коновалов Вячеслав Халкидики: новый рынок для украинских туроператоров // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 40-41 : фото. – ISSN 1998-8044
1618475
  Кідрук Максим Халкідіки - як медом помазано : Греція / спецрепортаж / Кідрук Максим, Герасимов Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 64-68 : Фото
1618476
  Біленко Василь Халкідіки. Відпустка на середньому пальці : Греція. Спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 34-39 : Фото
1618477
  Москаленко Леся Халкідіки. Кольорова Греція / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 92-97 : фото
1618478
  Султанова М.А. Халле Л. Идеологическое воображение. Идеологические конфликты современности и их корни в философии Гоббса, Руссо и Маркса // Теории идеологии и идеологической борьбы : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 2. – С. 122-143. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1618479
   Халхин-Гол-1939 : фотоальбом. – Москва : Планета, 1989. – 205с. – ISBN 5-85250-201-4
1618480
  Шишкин С.Н. Халхин-Гол / С.Н. Шишкин. – Изд. 2, испр. и доп. – Москва : Военное издательство, 1954. – 62 с.
1618481
  Бушуева Т.С. Халхин-Гол : исслед., документы, коммент. : к 70-летию начала Второй мировой войны / Т.С. Бушуева, А.В. Серегин ; Ин-т рос. истории, Рос. акад. наук, Науч. совет РАН "Ист. межд. отношений и внешней полит. Росии" ; [редкол. : А.Н. Сахаров, В.С. Христофоров (отв. ред.) ; Л.П. Колодникова (сост.)]. – Москва : Академкнига, 2009. – 248 с. – ISBN 978-5-94628-340-3


  70 лет отделяют нас от события, вошедшего в историю Вооруженных сил нашего Отечества как блистательная победа на Халхин-Голе. 23 августа 1939 г. войска Красной Армии совместно с монгольскими воинами блестяще завершили здесь крупнейшую для того времени ...
1618482
   Халхин-Гол в огне. – Москва : Правда, 1989. – 366 с.
1618483
   Халхин-Гол, 39 : фотоальбом. – Москва : ДОСААФ, 1989. – 271 с. – ISBN 5-7030-0340-7
1618484
  Бушуева Т.С. Халхин-Гол: взгляд через 70 лет. Малоизвестные страницы предыстории Второй мировой войны // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 34-51. – ISSN 0869-5687
1618485
   Халцедоны Северо-Востока СССР. – Москва, 1987. – 190 с.
1618486
  Пугаченкова Г.А. Халчаян. К проблеме художественной культуры Северной Бактрии / Г.А. Пугаченкова. – Ташкент, 1966. – 287с.
1618487
   Халькогенидные полупроводники. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 158 с.
1618488
  Борисова З.У. Халькогенидные полупроводниковые стекла / З.У. Борисова. – Л, 1983. – 344с.
1618489
   Халькогениды. – Киев
Вып. 3. – 1974. – 236с.
1618490
   Халькогениды переходных металлов. – Тбилиси
Ч. 3. – 1974. – 132с.
1618491
  Федоров В.Е. Халькогениды переходных тугоплавких металлов. Квазиодномерные соединения / В.Е. Федоров. – Новосибирск, 1988. – 218с.
1618492
  Ярембаш Е.И. Халькогениды редкоземельных элементов. Синтез и кристаллохимия / Е.И. Ярембаш, А.А. Елисеев. – Москва : Наука, 1975. – 258 с.
1618493
  Словянских В.К. Халькогениды урана и их некоторые свойства. : Автореф... канд.хим.наук: / Словянских В.К.; АН СССР.Ин-т общей и неорган.химии. – М, 1967. – 30л.
1618494
  Медведева З.С. Халькогениды элементов ІІІ Б подгруппы периодической системы / З.С. Медведева. – Москва : Наука, 1968. – 216 с.
1618495
   Халькогениды.. – Киев, 1967. – 192с.
1618496
   Халькогенідні системи : монографія / І. Олексеюк [та ін.] ; [за ред. І. Олексеюка] ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – 217, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-212. – ISBN 978-966-600-574-1
1618497
  Зерова М.Д. Хальциди-евритоміди / М.Д. Зерова. – К, 1978. – 460с.
1618498
  Никольская М.Н. Хальциды сем.Chalcididae и Leucospidea. / М.Н. Никольская. – М-Л, 1960. – 1-223с.
1618499
  Ожешко Е. Хам / Еліза Ожешкова; Переклад з польського М. і З. Л[евицьких]. – вид. 2-ге. – Черкаси : Сіяч ; Друк. Х.Д. Раздольського, 1917. – 248 с. – На обкл. сер.: (!)N 14. – (Видавництво "Сіяч" ; № 15)


  (Элиза Ожешкова, Элиза Оржешко, польск. Eliza Orzeszkowa, белор. Эліза Ажэшка (устар. Эліза Арэшчыха)
1618500
  Ожешко Э. Хам / Э. Ожешко. – Москва, 1956. – 183с.
1618501
  Ожешко Э. Хам / Э. Ожешко. – Москва, 1972. – 206с.
1618502
  Липинський В. Хам і Яфет // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1618503
  Бачинин В. Хам как девиантная личность // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 76-88. – ISSN 2071-9788
1618504
  Дашкевич Я. Хам чи Яфет: Липинський і українська революція // Україна. Наука і культура : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1996. – Вип. 29. – С. 34-39. – ISSN 0206-8001
1618505
  Гай А.І. Хамаль - місяць весняний / А.І. Гай. – К., 1984. – 124с.
1618506
  Трофимов А. Хамам: чистилище для тела и души // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2002. – № 4. – С.104-112. – ISSN 1029-5828


  Хамам-восточные бани. Традиции.
1618507
  Яшлавский Андрей Эдуардович ХАМАС и геополитические процессы на Ближнем Востоке // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 30-38. – Бібліогр.: с. 31-37. – ISSN 0131-2227
1618508
  Брьонінг М. ХАМАС повертається додому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 35)


  Які можливості виникають для Заходу через розбіжності, що виникли всередині цього руху.
1618509
  Быстров Г. ХАМАС: от внесистемной оппозиции к созданию палестинского правительства // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 8. – С. 12-20. – ISSN 0321-5075
1618510
   Хамдам Усманович Усманов. – Ташкент, 1976. – 100с.
1618511
  Уцарский А. Хамелеон / А. Уцарский. – Ленинград : [Госиздат] ; Печтаный двор, 1928. – 424 с. – (Библиотека всемирной литературы)
1618512
  Чехов А.П. Хамелеон / А.П. Чехов. – К, 1948. – 95с.
1618513
  Чехов А.П. Хамелеон / А.П. Чехов. – Рига, 1950. – 136с.
1618514
  Дроздовський Д. Хамелеон : проза: роман / закінчення. Початок у № 254/255 // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 256/257. – С. 36-127
1618515
  Авижюс Й. Хамелеоновы цвета : роман / Йонас Авижюс; пер. с лит. В.Чепайтеса. – Москва : Советский писатель, 1982. – 384 с.
1618516
  Соловьев В.А. Хамелеоны / В.А. Соловьев. – Москва, 1957. – 162с.
1618517
  Каюмов Л.П. Хамза / Л.П. Каюмов. – Ташкент, 1979. – 95 с.
1618518
  Яшен К. Хамза : роман / Камиль Яшен ;. – Москва : Советский писатель, 1984. – 560 с.
1618519
  Яшен К. Хамза : роман / К. Яшен; Камиль Яшан ; авториз. пер. с узб. В.Осипова. – Москва : Художественная литература, 1988. – 527 с.
1618520
  Исраилова Мухаббат Абдуллаевна Хамза в русских переводах. / Исраилова Мухаббат Абдуллаевна. – Ташкент, 1981. – 108 с.
1618521
   Хамза и современность.. – Ташкент, 1990. – 155 с.
1618522
  Рахманов М.Р. Хамза и узбекский театр / М.Р. Рахманов. – Ташкент, 1960. – 320с.
1618523
  Каюмов Хамза ижодининг эстетик принциплари / Каюмов, л., М. Аминова. – Ташкент, 1962. – 36с.
1618524
  Брагинский В.И. Хамза Фансури / В.И. Брагинский. – Москва, 1988. – 341с.
1618525
  Султанов Ю. Хамза Хаки-Заде Ниязи / Ю. Султанов. – Ташкент, 1949. – 36 с.
1618526
  Касымова А.Г. Хамза Хаким-заде Ниязи / А.Г. Касымова. – Ташкент, 1960. – 64 с.
1618527
  Султанов Ю. Хамза Хаким-Заде Ниязи как первый узбекский советский писатель. : Автореф... канд. филолог.наук: / Султанов Ю.;. – Ташкент, 1949. – 10 с.
1618528
  Султанов Ю.С. Хамза. Очерк жизни и творчества / Ю.С. Султанов. – Ташкент, 1959. – 92 с.
1618529
  Султанов Ю. Хамза. Очерки жизни и творчества / Ю. Султанов. – Ташкент, 1973. – 119 с.
1618530
  Султанов Ю. Хамза: очерк жизни и творчества / Ю. Султанов. – Ташкент, 1984. – 104 с.
1618531
  Сейфуллин С. Хамит в погоне за бандитом : рассказы / Сакен Сейфуллин ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 96 с.
1618532
   Хамиша навкирон Тошкент = Evernew Tashkent =Вечно молодой Ташкент : Фотоальбом-китоби. – Тошкент : Узбекистон, 1998. – 200с. : ил. – Парал. на узбекск., англ. и русск. яз.
1618533
  Дудкін Іван Хаммамет. Магія моря : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 34-35 : Іл.
1618534
  Навои А. Хамса / А. Навои. – Ташкент, 1958. – 161 с.
1618535
  Навои А. Хамса: Прозаич. перелож / Алишер Навои;. – Ташкент : Еш гвардия, 1985. – 143 с.
1618536
  Низами Гянджеви Хамсе. Миниатюры = Khamsa Miniatures : [альбом] / Низами Гянджеви; [сост., авт. предисл. и аннот.: Керим Керимов ; науч. ред.: Абдулвагаб Саламзаде, Джангир Каграманов ; худож.: Н. Бабаев, Ю. Сальников ; фотогр. И. Рубенчика]. – Бакы : Язычы, 1983. – 140, [5] с. : фотоил. – Текст на азерб., рус. и англ.
1618537
  Гуро И. Хамсин-ветер пятидесяти дней / И. Гуро. – М., 1968. – 96с.
1618538
  Говоруха І. Хамсин / Ірина Говоруха. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 318, [2] с. – (Серія "Відбитки" ) ( САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-055-2
1618539
   Хамчжинская биота неогена Кореи : (вопросы стратиграфии, экологии, климата) / А.Г. Аблаев, Лю Зин Му, В.Д. Худик, Лю Ен Хва; А.Г. Аблаев [и др.] ; [отв. ред. А.М. Короткий] ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. океанол. ин-т. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1990. – 70 с., [5] л. ил. : ил. + Прил. (1 л. табл.). – Библиогр.: с. 61-67
1618540
  Погребецький М.Т. Хан-Тенгрі / М.Т. Погребецький. – Харків-Одеса, 1934. – 175с.
1618541
  Константинов Е. Хан Аспарук : първа книга от поредицата Популярни исторически съчинения по основни проблеми на нашата история / Е. Константинов. – София : Прес. – 52, [3] с.
1618542
  Богданов И. Хан Аспарух. Книга за неговите прадеди и неговото време / И. Богданов. – София : Издательство на Отечествения фронт, 1981. – 264 с.
1618543
  Есенберлин И. Хан Кене : исторический роман / Ильяс Есенберлин ; пер. с каз. М.Симашко. – Москва : Советский писатель, 1971. – 320 с.
1618544
  Михайлов Н.Н. Хан Тенгри. Тянь-Шаньская высокогорная экспедиция / Н.Н. Михайлов, 1933. – 94с.
1618545
  Титова Людмила Хана : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 2. – С. 117-130. – ISSN 0131-8136
1618546
  Ігнатьєва І. Ханаанейський землеробний календар // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2002. – № 17/18. – С. 68-74


  VIII тис. до н.е. характеризувалось в Палестині поширенням нових видів культурних рослин
1618547
  Мусиков В.П. Ханавэй - ясноглазый сокол / В.П. Мусиков. – Архангельск, 1968. – 56с.
1618548
  Мусиков В.П. Ханавэй - Ясноглазый сокол / В.П. Мусиков. – Архангельск, 1957. – 42с.
1618549
  Горина Л. Ханами или Вслед за цветущей сакурой // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 40-67. – ISSN 1812-867Х
1618550
  Ахмедов А.Ш. Ханафитская школа мусульманского права: противоречия и разногласия в ранней мусульманской юриспруденции // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 24. – С. 43-47. – ISSN 1812-3805


  В статье автор рассказывает о ханафитской школе мусульманского права, о противоречиях и разногласиях мусульманской юриспруденции. Объектом данного исследования будет не процесс правотворчества в ханафитской юриспруденции, а исследование причин ...
1618551
  Кобищанов Ю.М. Ханафитская Эфиопия // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 142-146. – ISSN 0869-1908
1618552
  Краснік О. Ханафуда - карти чотирьох сезонів. Сценарій заходу з японської літератури та культури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень 2021. – С. 37-41
1618553
  Чубинашвили Г.Н. Хандиси / Г.Н. Чубинашвили. – Тбилиси, 1972. – 125с.
1618554
   Хандриков Митрофан Федорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 324. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1618555
   Хандріков Митрофан Федорович (1837-1915) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 502. – ISBN 978-966-439-754-1
1618556
   Ханенківські читання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ
Вип.3. – 2001. – 72с.
1618557
   Ханенківські читання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ : Кий
Вип.4. – 2002. – 120с.
1618558
   Ханенківські читання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ : Кий
Вип.5. – 2003. – 144с.
1618559
   Ханенківські читання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ
Вип.6. – 2004. – 136с.
1618560
   Ханенківські читання : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ
Вип.7. – 2005. – 136с.
1618561
  Курилов С.Н. Ханидо и Халерха : роман / С.Н. Курилов; пер. с юкагир. Р.Палехова. – Москва : Советская Россия, 1979. – 622 с.
1618562
  Курилов С.Н. Ханидо и Халерха : роман / С.Н. Курилов; пер. с юкагир. Р.Палехова. – Москва : Современник, 1983. – 655 с.
1618563
  Самунин М.Н. Ханкайская долина / М.Н. Самунин. – Владивосток, 1964. – 447с.
1618564
  Носов Д.М. Ханна Арендт - философ? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 25-31. – ISSN 0042-8744
1618565
  Колтачихіна О.Ю. Ханнес Альфвен та початок плазмової космології (до 100-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 120-125. – ISSN 0374-3896


  У статті розглядаються біографічні відомості щодо Нобелівського лауреата з фізики Ханнеса Альфвена та його праці з плазмової космології.
1618566
  Дичаров З.Л. Хановей : Роман / З.Л. Дичаров. – Москва : Современник, 1976. – 351с.
1618567
  Щедров И.М. Ханой / И.М. Щедров. – Москва, 1961. – 78с.
1618568
  Локшин Г. Ханой: курс на "социализм с вьетнамским лицом" // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 8. – С. 76-86. – ISSN 0131-2227
1618569
  Муллі Мельцер Ханох Левін: його життя і творчість // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (1123/1124). – С. 212-215. – ISSN 0320-8370


  Левін Ханох (1943-1999), Hanoch Levin - ізраїльський поет та драматург, автор пісень; класик сучасної ізраїльської драматургії.
1618570
   Ханс Кирк. – М., 1967. – 32с.
1618571
  Гордон А. Ханс Кон: плен и духовный рост // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 4. – С. 33-75. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
1618572
  Аскгорд Э.С. Ханс Кристиан Андерсен - художник // Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 262-269. – ISSN 0130-6545
1618573
   Ханс Кристиан Андерсен : биобиблиогр. указатель. – Москва : Изд-во Всесозной книжной палаты, 1961. – 114 с. : портр. – На обл. тит. л. : сост. и авт. вступ. ст. Переслегина Э.В. – (Писатели зарубежных стран)
1618574
  Брауде Л.Ю. Ханс Кристиан Андерсен / Л.Ю. Брауде. – Ленинград, 1971. – 167с.
1618575
  Гренбек Б. Ханс Кристиан Андерсен = H.C. Andersen : Жизнь. Творчество. Личность / Бо Гренбек. – Москва : Прогресс, 1979. – 237 с. : ил.
1618576
  Переслегина Энгельсина Викторовна Ханс Кристиан Андерсен : Биобилиогр. указ. / Переслегина Энгельсина Викторовна. – Москва : Книга, 1979. – 109с. – (Писатели зарубеж. стран)
1618577
  Брауде Л.Ю. Ханс Кристиан Андерсен. : пособие для учащ. / Л.Ю. Брауде. – 2-е изд. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 158 с. – (Биография писателя)
1618578
  Брауде Л.Ю. Ханс Кристиан Андерсен. / Л.Ю. Брауде. – 3-е изд., дораб. – М., 1987. – 139с.
1618579
   Ханс Шерфиг. – М, 1965. – 32с.
1618580
  Приселков М.Д. Ханские ярлыки русским митрополитам / М.Д. Приселков. – Петроград : Тип. "Науч. дело", 1916. – VII, 116 с.
1618581
  Булгаков М.А. Ханский огонь / М.А. Булгаков. – Москва : Художественная литература, 1988. – 238 с. – ISBN 5-280-00464-2
1618582
  Булгаков М.А. Ханский огонь. Белая гвардия. Собачье сердце. Записки юного врача / М.А. Булгаков. – Ижевск, 1988. – 479с.
1618583
  Изюмский Б.В. Ханский ярлык / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1952. – 95с.
1618584
  Изюмский Б.В. Ханский ярлык / Б.В. Изюмский. – Москва, 1954. – 103с.
1618585
  Гачечиладзе П.Л. Ханско-зеганский говор имерского диалекта грузинского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гачечиладзе П.Л. – Тбилиси, 1953. – 16 с.
1618586
  Мельник Л.Г. Ханство / Л. Мельник // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 394. – ISBN 966-642-073-2
1618587
  Букет Є. Ханська Україна // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 17 лютого (№ 7). – С. 6-7
1618588
  Букет Є. Ханська Україна // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 24 лютого (№ 8). – С. 6
1618589
  Букет Є. Ханська Україна // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 березня (№ 9). – С. 6-7
1618590
  Петрунь Ф.О. Ханські ярлики на українській землі. / Ф.О. Петрунь. – 18с.
1618591
  Левчук М. Ханські ярлики як історичне джерело права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-41. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Подається історичний аналіз особливих джерел права - ханських ярликів. Основна увага приділяється висвітленню особливостей змісту та форми ярликів. The historical analysis of the special sources of law - "yarlyk" of Mongolian khans are under ...
1618592
  Шульгіна М.В. Хантінгтон як фундатор цивілізаційної геополітики // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 116-121
1618593
  Кокосов Н.М. Ханты-Мансийский национальный округ / Н.М. Кокосов. – Свердловск, 1956. – 104с.
1618594
  Зайев Л.М. Ханчула / Л.М. Зайев. – Таллин, 1983. – 400с.
1618595
  Зайцев Л.М. Ханчула / Л.М. Зайцев. – 2-е изд. – Таллин, 1989. – 397с.
1618596
  Андреус А.П. Хань Фей-цзи, Хань фей // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 73-75. – ISBN 966-316-069-1
1618597
  Кузьміч В. Хао-Жень / В. Кузьміч. – Х, 1928. – 139с.
1618598
   Хаос-геометрический подход к моделированию временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде / А.В. Глушков, Н.Г. Сербов, И.А. Шахман, А.К. Балан, Е.П. Соляникова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 183-187 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 2311-0902
1618599
  Глушков О.В. Хаос-геометричний аналіз часових рядів концентрації діоксиду азоту в атмосфеі промислового міста (на прикладі Гданського регіону) / О.В. Глушков, М.Г. Сербов, А.А. Свинаренко // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 238-241 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2311-0902
1618600
   Хаос-геометричний метод в короткостроковому прогнозі рівня забруднень гідро-і атмосфери: поліпшені оцінки / А.В. Глушков, Н.Г. Сербов, І.А. Шахман, Г.К. Балан, Мансарлійський, А.А. Дудінов // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 198-203 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-0899
1618601
  Владимиров В.М. Хаос - розуміння - масова комунікація : Монографія / В.М.Владимиров; Київський міжнародний університет. – Київ : КиМУ, 2006. – 366с. – ISBN 966-8299-14-0
1618602
  Ширванзаде А.М. Хаос : роман / Александр Ширванзаде;пер. с арм. Я.хачатрянца. – Москва : Советакан грох, 1956. – 319 с.
1618603
  Ширванзаде О. Хаос : роман / Олександр Ширванзаде;. – Київ, 1956. – 316 с.
1618604
  Печук Є.Д. Хаос в модифікованій моделі взаємодії серцево-судинної і респіраторної систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Модель взаємодії серцево-судинної і респіраторної систем досліджується з врахуванням зворотного впливу динаміки артеріального тиску на параметри дихальних осциляцій. Методами теорії динамічних систем досліджено вплив параметрів зворотних зв"язків на ...
1618605
  Боровський О. Хаос в очікуванні уряду. Європейські ринки лихоманить від політичної нестабільності в Італії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 1-2 червня (№ 58). – С. 5


  "На італійській політичній арені запанував хаос. Ринки продовжують панічно реагувати на те, що заплановане на вівторок на цьому тижні оголошення складу технічного кабінету на чолі з Карло Коттареллі було відкладено, повідомляє "Євроньюс". У середу ...
1618606
  Иорданский В.Б. Хаос и гармония / В.Б. Иорданский. – Москва, 1982. – 343с.
1618607
  Ле-Дантек Хаос и мировая гармония / Ле-Дантек, Феликс. – Изд. 2-е. – 144 с.
1618608
  Тасалов В.И. Хаос и порядок: социально-художественная диалектика / В.И. Тасалов. – М., 1990. – 63с.
1618609
  Лосев Алексей Федорович Хаос и структура / Лосев Алексей Федорович; Сост.и общ.ред.А.А.Тахо-Годи и В.П.Троицкого;Ред.по изданию б-ки "Философское наследие". – Москва : Мысль, 1997. – 831с. – ISBN 5-244-00858-7
1618610
  Замалин В.С. Хаос или порядок: Слово о стандартах / В.С. Замалин. – Минск, 1988. – 127с.
1618611
  Оленко А.Я. Хаос і фрактали // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 1-14. – ISSN 1029-4171
1618612
  Бугайські Я. Хаос на Північному Кавказі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 34-37. – ISSN 1996-1561


  Путін прагне використати теракти в Бостоні для маскування спроб Москви придушити ісламські повстанські настрої на Північному Кавказі, що стають дедалі тривожнішими для Кремля.
1618613
  Донцов Д. Хаос сучасности і молодь / Дмитро Донцов. – Київ : ІНД, 2000. – 35, [5] с. : фот., портр. – (Бібліотечка молодого українця). – ISBN 966-95571-3-5
1618614
  Гачок В.П. Хаос у моделі одноразового зараження організму вірусом / В.П. Гачок, Н.П. Черняк // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 46-52. – ISSN 1023-2427
1618615
  Владимиров В.М. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 77-84
1618616
  Котлер Ф. Хаотика = Chaotics : упр. та маркетинг в епоху турбулентності / Філіп Котлер та Джон А. Касліоне ; [пер. з англ., наук. ред. Т.В. Співаковської, С.В. Співаковського]. – Київ : Хімджест ; ПЛАСКЕ, 2009. – 203, [3] с. : іл., табл. – Дані ориг.: Chaotics: The business of managing and marketing in the age of turbulence / Philip Kotler, John A. Caslione. New York, 2009. - Парал. тит. арк. англ. - Предм. покажч.: с. 199. – Бібліогр.: с. 192–198. – ISBN 978-966-8537-65-3
1618617
  Барабаш Ю.М. Хаотические деформации как метод анализа реологических свойств тонких пленок термопластических полимеров / Барабаш Ю.М. – Киев, 1986. – 18 л.
1618618
  Мун Ф. Хаотические колебания : Вводный курс для научных работников и инженеров/ Пер. с англ. / Ф. Мун. – Москва : Мир, 1990. – 311 с.
1618619
  Дунаєва Т.А. Хаотична адвекція в двовимірній стоксовій течії у півколі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається двовимірна течія Стокса у півколі, яка зумовлена періодичним рухом кругового та прямолінійного контуру. Дається точний розв"язок опису поля швидкості, вивчаються особливості поля швидкості та їх вплив на рух пасивної рідини. Для різних ...
1618620
  Безум"янна Еліна Хаотична адвекція розчинів електро-осмотичними течіями в мікроканалах / Безум"янна Еліна, Гуржій Олександр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 127-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються двомірні процеси перемішування розчинів електро-осмотичними течіями в каналі з прямокутним поперечним перетином. Гідродинамічна задача зводиться до розв"язку бігармонійного рівняння, що описує течію в"язкої нестисливої рідини. Показано, ...
1618621
  Гирка Ю.В. Хаотична генерація та люмінесценція суміші барвників у везикулярних плівках / Ю.В. Гирка, В.П. Ящук, А.П. Смалюк // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 66
1618622
  Сидорець В.М. Хаотична динаміка електричних кіл з дугою : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.09.05 - теоретична електротехніка / Сидорець В.М.; НАНУ, Інститут електродинаміки. – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 21 назв.
1618623
  Мелешко В.В. Хаотичні коливання П-подібного маятника / В.В. Мелешко, Д.Ф. Приходько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 95-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудована динамічна система, чисельно та експериментально досліджена модель П-подібного маятника, для якої побудовані перетини Пуанкаре та чисельно відтворені траєкторії руху. Знайдені хаотичні режими руху. Порівнявши експериментальні траєкторії з ...
1618624
   Хаотичні лазери на основі везикулярних плівок / І.О. Юрківський, В.Г. Сиромятніков, Л.А. Ольховик, В.П. Ящук, О.А. Пригодюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 219
1618625
  Приходько Д.Ф. Хаотичні режими коливань П-подібного маятника // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 65-66
1618626
  Мельниченко В. Хапальний інстикт, або Місцеві вибори як дзеркало партійного егоїзму // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 21-27 серпня (№ 33). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1618627
  Короленко В.Г. Хапун / В.Г. Короленко. – Х, 1928. – 152с.
1618628
  Єфремова Н. Харавктеристика меморіалу П. Орлика "Вивід прав України" та його загальне значення для розвитку української політико - правової думки початку XVIII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.77-84. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1618629
  Кожекіна Л.Ю. Характаристика основних підходів та напрямів дослідження феномену політичної соціалізації в умовах сучасних структурних змін // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 92-99. – ISBN 978-966-651-861-9


  Проводиться порівняльний аналіз досліджень політичної соціалізації 50-60-х рр. XX ст. та напрямів досліджень, які існують на сьогоднішній день. Аргументовано, що у XXI cт. політична соціалізація демонструє певні особливі риси, що вимагає розробку нових ...
1618630
  Розе С.Н. Характез спектра некоторых диффенециальных операторов : Автореф... канщ. физ. мат.наук: / Розе С. Н.; АН СССР, Матем. ин-т. – Л., 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1618631
  Стоянова Г.В. Характер - піонерський. / Г.В. Стоянова. – К., 1987. – 43с.
1618632
   Характер - советский.. – М., 1983. – 247с.
1618633
   Характер - советский.. – М., 1984. – 479с.
1618634
   Характер - советский.. – 3-е изд. – М., 1987. – 478с.
1618635
  Литвинов В.М. Характер - это судьба / В.М. Литвинов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 344 с.
1618636
  Рибо Т. Характер, 1899
1618637
  Козаченко В. Характер : Оповідання / В. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 58с. – (Б-ка українського оповідання)
1618638
  Адамов А.И. Характер / А.И. Адамов. – Магадан, 1965. – 95с.
1618639
  Таяновский И.А. Характер / И.А. Таяновский. – Л., 1969. – 55с.
1618640
  Ваншенкин К.Я. Характер / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Советский писатель, 1973. – 143с.
1618641
  Дементьев А.Д. Характер : Стихотворения / А.Д. Дементьев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 206с.
1618642
  Соколов Михаил Андреевич Характер адсорбции из водных электролитов и природа воздействия примесей различных групп металлов на электрофизические свойства поверхности германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Соколов Михаил Андреевич; ЛГУ. – Л., 1977. – 18л.
1618643
  Коротич К. Характер асоціативних зв"язків в асоціативно-семантичному полі "безпека / небезпека" (на матеріалі української радянської преси 20-30-х pp XX ст.) // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 31-36
1618644
   Характер в кино. – Москва, 1974. – 256с.
1618645
  Пуніна О. Характер Василя Стуса як основа психотипу письменника // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – C. 3-13. – ISSN 0236-1477
1618646
  Матвійчук А.В. Характер взаємовідносин держави громадянського суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 268-281
1618647
  Проценко О. Характер взаємовідносин українців та євреїв у романі Р. Іваничука "Рев оленів нарозвидні" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 119-125. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
1618648
  Пилипенко Г.М. Характер взаємодії державної і ринкової координації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2013. – № 4 (68). – С. 47-51. – ISSN 1683-1942
1618649
  Іщенко І.В. Характер взаємосприйняття політичної системи і оточуючого середовища як критерій політичної безпеки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 50-54. – ISSN 2077-1800
1618650
  Петрожицкая Оксана Николаевна Характер взаимодействия категорий текста в художественном произведении : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Петрожицкая Оксана Николаевна; Московский гос. лингвист. ун-т. – Москва, 1991. – 26л.
1618651
  Авакян С.А. Характер взаимоотношений азотобактеров и дрожжей при совместном культивировании. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.07 / Авакян С.А.; АН Арм ССР. – Ереван, 1975. – 35л.
1618652
  Абдылдаев Т.А. Характер взаимоотношения общества и природы в условиях научно-технической революции / Т.А. Абдылдаев ; под ред. Какеева А.Ч. – Фрунзе : Мектеп, 1976. – 136 с.
1618653
  Тараненко А.В. Характер вираження внутрішнього світу дитини в умовах війни в прозі 70-80-х рр. XX століття // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 18. – С. 186-192. – ISSN 2313-1802
1618654
  Бойко А.А. Характер висвітлення етнорелігійної проблематики у мас-медіа України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 17-21


  Досліджується висвітлення у мас-медіа проблем національних і конфесійних відносин. Character of illumination in mass-media of problem of national and confessions relations is explored.
1618655
  Гарагонич О. Характер відносин між засновниками до державної реєстрації акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 3-8
1618656
  Чейлахян М.Х. Характер влияния листьев, находящихся в различных условиях светового режима, на развитие побегов / М.Х. Чейлахян, 1946. – С. 845-848
1618657
  Цуранич В.В. Характер воздействия водного транспорта на экосистему дельты Дуная // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 3 (34). – C. 89-94. – ISSN 2306-5680


  Водный транспорт, включающий флот, порты, судоремонтные и судостроительные заводы, представляет собой источник образования загрязняющих веществ: нефти, нефтепродуктов, тяжелых металлов, хлорорганических пестицидов, синтетических поверхностно-активных ...
1618658
  Метолиди Е.И. Характер воплощения личности Н.Г. Чернышевского в романе В.К. Кантора "Крепость" . // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 206-212
1618659
  Диас Р.Х. Характер гватемальской революции. Закат традиционной буржуазно-демократич. революции / Р.Х. Диас. – М., 1962. – 351с.
1618660
  Белова М.З. Характер действия закона единства и борьбы противоположностей в условиях социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Белова М.З. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 17 с.
1618661
  Курнишков И.С. Характер действия некоторых радиопротекторов при индуцированном образовании хромосомных мутаций в клетках печени млекопитающих : Автореф... канд. биол.наук: 03.090 / Курнишков И.С.; АН СССР. Ин-т биол. наук. – Пущино, 1971. – 36л.
1618662
  Филановская Т.А. Характер динамики хореографического образования в послереволюционной России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 10. – С. 63-68. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается динамика хореографического образования в России в 1920–1930-е гг. На материале архивных документов прослежены динамические процессы в организации, содержании, методике преподавания.
1618663
  Бурмистрова А.И. Характер диссоциации солей четырехзамещенного аммония в неводных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Бурмистрова А. И.; Днепроп. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1953. – 9л.
1618664
  Кремень В. Характер еліти і лідерів як показник якості суспільства // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 5-15. – ISSN 2616-3241


  "Розглядається взаємозв’язок і взаємозалежність між характером еліти і лідерів, що формуються у певному суспільстві, та якістю цього суспільства. Запропоновано зміст поняття якості суспільства. Показано механізми впливу еліти і лідерів на напрямки і ...
1618665
  Петрецький В.В. Характер ефективності політичної еліти Закарпаття під час угорської окупації 1939-1944 років // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 36-38. – (Історія ; Вип. 21)
1618666
  Педан Т. Характер за зовнішністю : (психологічний практикум) / Тетяна Педан. – Київ : Ніка-Прінт, 2009. – 336 с. – (Соціоніка про людину). – ISBN 978-966-8578-10-6
1618667
  Моренець В.В. Характер зв"язків у художньому тексті // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1984. – Вип. 12. – С. 122-128
1618668
  Фролова Н.В. Характер зв"язку етнічної ідентичності і психологічного потенціалу в підлітковому віці / Н.В. Фролова, Н.В. Грисенко, Г.В. Ільїна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 70-78. – (Серія: Психологія ; вип. 22). – ISSN 2414-9268
1618669
  Самошкіна Л.М. Характер зв"язку прив"язаності до матері в дитинстві з переживанням дорослою людиною благополуччя у власній родині / Л.М. Самошкіна, Г.С. Алексєєва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 104-112. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Подано дослідження характеру зв"язку типу дитячої прив"язаності до матері із задоволеністю життям у дорослому віці. Прив"язаність до матері розглянуто як найперший зразок відносин із близькою людиною, тому її якість впливає на відносини з партнером. ...
1618670
  Зозулин Г.М. Характер зимнего покоя некоторых многолетников / Г.М. Зозулин. – С. 357-362
1618671
  Джанузаков М. Характер и движение силы катайской народной революции : Автореф... канд. филос.наук: / Джанузаков М.; АОН при ЦК КПСС, Каф. диалект. и ист. материализма. – М., 1955. – 16л.
1618672
  Ковалев А.Г. Характер и его воспитание / А.Г. Ковалев. – М, 1947. – 48с.
1618673
  Левитов Н.Д. Характер и его формирование / Н.Д. Левитов. – М, 1950. – 35с.
1618674
  Ковалев А.Г. Характер и зкономерности его формирования / А.Г. Ковалев. – Ленинград, 1954. – 104с.
1618675
  Павлов Т. Характер и значение на социалистическата революция в България / Т. Павлов. – София : Академия на Науките, 1958. – 143 с.
1618676
  Александрович В.С. Характер и значение творчества Н.В. Гоголя : Речь, произнесенная в Киевской 4-й гимназии 11 апреля 1909 г. на юбил. акте по случаю столетия со дня рождения Гоголя / В.С. Александрович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва пч. и изд. д. Н.т. Корчак-Новицкого, 1909. – [2], 50 с. – Библиогр. в примеч.


  На обл. подпись Петр Кудрявцев
1618677
  Жукайте-Вайнилавичене Характер и кинетика процессов разложения сахарина при электроосаждении никеля в зависимости от условий электролиза и добавок 2-го класса блескообразователей : Автореф... канд. хим.наук: / Жукайте-Вайнилавичене И. П.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1969. – 19л.
1618678
  Рощина Н.А. Характер и механизмы влияний с кишечника на деятельность желудочных желез : Автореф... д-ра биол.наук: / Рощина Н.А.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1961. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1618679
  Юркевич П.Д. Характер и направление современной германской философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – С.120-128. – ISSN 0042-8744
1618680
  Голобородько Альбина Витальевна Характер и некоторые механизмы регуляции андрогенной функции коры надпочечников у самок разного возраста в норме и при стрессовых воздейтсвиях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Голобородько Альбина Витальевна; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1980. – 25л.
1618681
  Рыбкин Е.И. Характер и основные черты военной идеологии современного империализма / Е.И. Рыбкин. – М., 1960. – 38с.
1618682
  Кочергин А.Н. Характер и основные этапы народно-демократической революции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы : Автореф... канд. философск.наук: / Кочергин А.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1951. – 15 л.
1618683
   Характер и особенности идеологической борьбы по проблемам научного коммунизма.. – М., 1985. – 237с.
1618684
  Белов Л.М. Характер и содержание труда в условиях развитого социализма / Л.М. Белов. – Ленинград : Знание, 1978. – 36 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Ленинград. орг.)
1618685
  Варзарь П.М. Характер и содержание труда работников агропромышленных формирований / П.М. Варзарь. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 104с.
1618686
  Балхажав Ц. Характер и специфика классовых противоречий в процессе некапиталистического развития в МНР : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 620 / Балхажав Ц. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1970. – 25 с.
1618687
   Характер и способы связи философии с жизнью.. – М., 1988. – 182с.
1618688
  Лущай В.В. Характер и степень расчлененности предикатов в зависимости от их семантических типов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Лущай В.В.; ДГУ. – Днепропетровск, 1977. – 20л.
1618689
  Дудченко Н.А. Характер и тенденции развития производства в условиях современного этапа НТР : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.01 / Дудченко Н.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 45л.
1618690
  Дудченко Николай Андреевич Характер и тенденции развития производства в условиях современного этапа НТР: (Политико-экономич. аспект) : Дис... доктора эконом.наук: 08.00.01 / Дудченко Николай Андреевич; Киевский ин-т политологии и социального управления. – К., 1991. – 305л. – Бібліогр.:л.286-305
1618691
  Григорьев В.Л. Характер и формы экономической борьбы профсоюзов США на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Григорьев В.Л.; Высшая школапрофсоюзного движения ВЦСПС. – М., 1974. – 30л.
1618692
  Рыска И. Характер и цели внешней торговли Чехословакии / И. Рыска. – 5с.
1618693
  Рупайнене О. Характер изменений в дыхательном процессе и их взаимосвязь с распределением ауксинов во время геотропической реакции у растений. : Автореф... канд. биол.наук: 03.101 / Рупайнене О.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 16л.
1618694
  Васильева Н.А. Характер изменения биохимических свойств в семенных потомствах вегетативных гибридов томатов : Автореф... канд. биол.наук: / Васильева Н.А.; Ин- биохимии. – М, 1952. – 31л.
1618695
  Калугина Н.А. Характер изменения давления в мало сжимаемом рабочем агенте при сбросе его из скважины / Н.А. Калугина, В.Н. Сапегин // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 159-169 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
1618696
  Филиппович И.И. Характер изменения дыхания и окислительно-восстановительных ферментов в процессе стадийного развития растений : Автореф... канд. биол.наук: / Филиппович И.И.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха АН СССР. – Москва, 1952. – 16 с.
1618697
  Закарян Н.Е. Характер изменения метаболизма хлорофилла в связи с онтогенезом растений и влиянием светового режима : Автореф... канд. биол.наук: / Закарян Н.Е.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 23л.
1618698
  Ребенко М. Характер і властивості суб"єктивної деформації в тексті художнього перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-60. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Виділено та проаналізовано параметри суб"єктивної деформації як одного із аспектів загального явища перекладацької деформації у тексті художнього перекладу. Визначено, що суб"єктивна деформація є результатом таких суб"єктивноперекладацьких перетворень ...
1618699
  Боголіб Т. Характер і особливості ринкових відносин у системі вищої школи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 53-57
1618700
   Характер і особливості токсичної дії 7-гідроксикумарину за умов тривалого впливу на організм / М.Л. Зінов"єва, П.Г. Жмінько, О.М. Філінська, І.В. Харчук, С.В. Яблонська, Н.О. Карпезо, О.В. Личак // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3/4 (66/67). – С. 63-71. – ISSN 1609-0446
1618701
  Гай-Нижник Характер і природа українських паперових грошових знаків 1917-1921 рр. // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 9. – С.7-11. – ISBN 966-7825-54-Х
1618702
  Зінченко Н.І. Характер і функція пейзажу в сентиментально-реалістичній прозі Г. Квітки-Основ"яненко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 144-147. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1618703
  Пещак М.М. Характер ієрархічних відношень у лексичній семантиці // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 12-20
1618704
  Кухтін Г.О. Характер істини у кримінальному процесі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-89
1618705
  Гаврилов Анатолий Павлович Характер как художественная структура в романе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гаврилов Анатолий Павлович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.31-32
1618706
  Трендафилов Н.С. Характер классовых противоречий и формы их разрешения в переходный период от капиталзма к социализму в странах народной демократии. : Автореф... канд. филос.наук: / Трендафилов Н.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. диалект. и ист. материализма. – М., 1958. – 16л.
1618707
  Коваленко О.А. Характер конфлікту і специфіка його вираження у творах Т. Шевченка періоду "трьох літ" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 104- 110. – ISBN 978-966-551-315-5
1618708
  Черненко В.А. Характер курносой девчонки / В.А. Черненко. – Пермь, 1959. – 14с.
1618709
  Иоаннисян Д.В. Характер лиризма Чехова и средства его выражения (1890-1900 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иоаннисян Д.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1964. – 19 с.
1618710
  Стремоусова Е.Н. Характер межличностных отношений и эффективность обратной связи // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.223-236
1618711
  Тополюк О. Характер міграції епіцентрів землетрусів центральної частини Карпатського регіону / О. Тополюк, О. Трипільський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-наук, проф. С. А. Вижвою) Проаналізовано просторово-часовий характер міграції епіцентрів помірних і сильних землетрусів центральної частини Карпатського регіону. Показано, що з року в рік відстань ...
1618712
  Расулов А. Характер молодого героя в современной узбекской повести : Автореф... канд. филол.наук: / Расулов А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 24л.
1618713
  Кучер В.С. Характер морской / В.С. Кучер. – Москва, 1961. – 48 с.
1618714
  Ямпольская Ю.А. Характер морфологического развития девочек с разными сроками полового созревания. (Динамич. наблюдения) : Автореф... канд. биол.наук: 578 / Ямпольская Ю.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т антропологии. – Москва, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1618715
  Гоушка И. Характер народно-демократической революции / И. Гоушка. – Москва, 1958. – 490 с.
1618716
  Зимомря М. Характер народолюбця - чин фольклориста: слово про Петра Пойду // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 61-65
1618717
  Акопян Р.П. Характер наследования свойства морозостойкости и хозяйственно-ценных показателей в гибридном потомстве винограда : Автореф... канд. с.-х.наук: 537 / Акопян Р.П.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1969. – 24л.
1618718
  Першин Т.И. Характер нашей эпохи / Т.И. Першин, И.Д. Карант. – Омск, 1966. – 20с.
1618719
  Грунский Н.К. Характер наших руководств по педагогике и желательные изменения в этих руководствах / Н.К. Грунский, проф. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1915. – 18 с. – Без. тит. л. - Отд. оттиск: Сборник Учено-литературного общества при Императорском Юрьевском университете. 1916. Т. XXII, с. 1–18
1618720
  Шахнюк В.П. Характер не той / В.П. Шахнюк. – Сімферополь, 1961. – 88с.
1618721
  Захарова Татьяна Характер нордический // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 92 : фото
1618722
  Бевзюк Н.Ф. Характер общественного труда и его развитие на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Бевзюк Н.Ф. ; Харьк. гос. ун-т , Кафедра полит. экономии. – Харьков, 1968. – 15 с.
1618723
  Туева Елена Борисовна Характер отражения исторического прошлого в творчестве писателей стран Африки англоязычного региона (Гана, Нигерия, Кения) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.06 / Туева Елена Борисовна; АН СССР. Ин-т востоковед. – М., 1985. – 18л.
1618724
  Сидорин Ю.Ю. Характер переноса в процессе термохимического разложения азидов тяжелых металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.04 / Сидорин Ю.Ю.; Кемеров. гос. ун-т. – Кемерово, 1985. – 23л.
1618725
  Иванова В.А. Характер переноса электричества и теплоты в некоторых селенидах переходных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Иванова В.А.; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1969. – 14л.
1618726
  Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 4-14 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1618727
  Геєць В. Характер перехідних процесів до економіки знань // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 4-13. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0131-775Х
1618728
  Кресін О. Характер повноважень та актів Генеральної Асамблеї ООН: статутні положення та еволюція їх тлумачення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 : Інститут неплатоспроможності (банкрутства) фізичних осіб у правовій доктрині України. – С. 112-126. – ISSN 1026-9932
1618729
  Синев А.В. Характер поглощения волн Стоунли в многослойных средах и особенности скважинной технологии определения проницаемости / А.В. Синев, М.Ю. Подбережный // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 7. – С. 961-962 : рис., табл. – Библиогр.: с. 961-962. – ISSN 0016-7886
1618730
  Малютина Н.П. Характер полилога в пьсее А. П. Чехова "Вишневый сад" в контексте поисков музыкальной драматургии рубежа столетий // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 96-101. – ISBN 966-587-057
1618731
  Пясецька С.І. Характер поля відкладень ожеледі у випадках його найменшого розповсюдження в окремі місяці протягом 1961-1990 рр. та 1991-2015 рр. / С.І. Пясецька, С.В. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 108-121. – ISSN 2306-5680


  У наведеній статті подано аналіз поля розповсюдження відкладень ожеледі на території України у роки її найменшого прояву протягом періоду стандартної кліматологічної норми 1961- 1990 рр. та у наступні 25 років. Доведено, що не дивлячись на те, що ...
1618732
  Пясецька С.І. Характер поля відкладень ожеледі у випадках найбільшого його розповсюдженя в окремі місяці протягом 1961-1990 рр. та 1991-2015 рр. / С.І. Пясецька, С.В. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 112-130. – ISSN 2306-5680


  У статті одано опис особливостей розповсюдження відкладень ожеледі на дротах стандартного ожеледного станка в роки їх максимального прояву на території України по окремих місяцях періоду стандартної кліматологічної норми 1961-1990 рр. та наступного ...
1618733
  Кореневская Наталья Михайловна Характер поэтической образности Десанки Максимович : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.04 / Кореневская Наталья Михайловна; Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького АН СССР. – М., 1981. – 16л.
1618734
  Тиндик Н.П. Характер правової системи країн Європейського Союзу щодо надання статусу біженців // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-25.
1618735
  Тиндик Н.П. Характер правової системи країн Європейського Союзу щодо надання статусу біженців // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-26. – Бібліогр. в кінці ст.
1618736
  Ананикян К.Г. Характер превращения возможности в действительность при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Ананикян К.Г.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1953. – 20 с.
1618737
  Рябцева И.В. Характер предпрофильной подготовки в процессе обучения // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 198-202. – ISSN 1811-0916
1618738
  Кваша О О. Характер причинного зв"язку при співучасті у злочині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 200-204.
1618739
  Рубель Л.Н. Характер продуктов белкового переваривания, всасывающих из тонкого кишечника в кровяное русло : Автореф... канд. биол.наук: / Рубель Л.Н.; Ин-т экспериментальной медицины Акад. медицинских наук ССР. – Ленинград, 1951. – 10 с.
1618740
  Задорожна Л.М. Характер промінента у поемі Т. Шевченка "Катерина" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О.А. Бігун, О.В. Боронь, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (25). – С. 103-130


  Присвячено італійському перекладу шевченківської поезії (Кобзар), над яким працювали Дж. Броджі та О. Пахльовська. В основній частині проаналізовано фрагменти із найвідоміших віршів Тараса Шевченка й зосереджено увагу на окремих фоностилістичних ...
1618741
   Характер прояву нелінійностей при вібраційному збудженні руху еліпсоїдального резервуару із рідиною з вільною поверхнею / О. Лимарченко, О. Кліменков, О. Нефьодов, Константінов, О. Лимарченко, О. Кліменков, О. Нефьодов, О. Константінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 47-50. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу про вібраційне збудження руху резервуара еліпсоїдальної форми, частково заповненого рідиною. Для побудови моделі використано раніше розроблений метод, що базується на використанні недекартової параметризації області, яку займає ...
1618742
  Куницька І.В. Характер психологізму в модерністському романі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 39-43. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто характер психологізму у модерністських романах В. Домонтовича ("Доктор Серафікус") і В. Підмогильного ("Місто")
1618743
  Чугунов В.В. Характер психологічного реагування студентської молоді на вторинну шкоду, пов"язану з уживанням алкоголю оточуючими / В.В. Чугунов, В.В. Підлубний, В.А. Плєхов // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 82-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2308-6300
1618744
   Характер рабочей силы и проблемы ее воспроизводства в условиях развитого социализма. – М., 1980. – 157с.
1618745
  Меньшов А.С. Характер развития ближневосточного рынка вооружения в 30-90-х гг. ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 4-21. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1618746
  Ващенко-Захарченко Характер развития математических наук у различных народов древнего и нового мира до XV века // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 101-126. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1618747
  Федорчук С.В. Характер реакції на рухомий об"єкт за суб"єктивно комфортних умов у зв"язку із структурою інтелекту людини-оператора систем стеження / С.В. Федорчук, Л.В. Чікіна, В.А. Трушина // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2014. – Т. 21, № 1/2


  Досліджувалася реакція на рухомий об"єкт за суб"єктивно комфортних умов у зв"язку із структурою інтелекту людини-оператора систем стеження. Виявлено, що в суб"єктивно комфортних умовах успішність реакції на рухомий об"єкт, яка відображує інтегративну ...
1618748
   Характер реакції на рухомий об"єкт залежно від рівня уваги та швидкості переробки інформації в операторів електростанцій / М.Ю. Макарчук, С.В. Федорчук, В.А. Трушина, В.І. Тараненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-40. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію на рухомий об"єкт у зв"язку з особливостями уваги й переробки інформації в операторів теплових електростанцій в умовах монотонії під впливом психоемоційного напруження та в суб"єктивно комфортних умовах. Виявлено, що швидкість ...
1618749
  Кристев К.Н. Характер религиозного сознания православных верующих в Болгарии. : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Кристев К.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Ин-тут науч. атеизма. – М., 1968. – 16л.
1618750
  Алексеев Н.П. Характер религиозности среди колхозного крестьянства и основные факторы ее преодоления. (Социолог. исслед. в колхозах Орловск. обл.) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Алексеев Н.П. ; Акад. обш. наук при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – Москва, 1966. – 16 с.
1618751
  Дяків Ю. Характер рецепції творчості Бернарда Шоу в оцінках англомовних критиків // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 304-310. – ISBN 978-966-2763-39-3
1618752
  Гордієнко Г.М. Характер рецепцій візантійських культурних цінностей у давньоруському мистецтві і літературі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 146-151. – ISSN 2077-1800
1618753
  Кратт Олег Адольфович Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / Кратт Олег Адольфович, Дєєва Лариса Геннадіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено інструментарій наукового пізнання, який дозволив виявити і оцінити характер розвитку вищої освіти у низці країн. Застосований інструментарій надає можливість оцінити готовність вітчизняної галузі вищої освіти до інтеграції у світову ...
1618754
  Кратт Олег Адольфович Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / Кратт Олег Адольфович, Дєєва Лариса Геннадіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено інструментарій наукового пізнання, який дозволив виявити і оцінити характер розвитку вищої освіти у низці країн. Застосований інструментарій надає можливість оцінити готовність вітчизняної галузі вищої освіти до інтеграції у світову ...
1618755
  Кратт Олег Адольфович Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / Кратт Олег Адольфович, Дєєва Лариса Геннадіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено інструментарій наукового пізнання, який дозволив виявити і оцінити характер розвитку вищої освіти у низці країн. Застосований інструментарій надає можливість оцінити готовність вітчизняної галузі вищої освіти до інтеграції у світову ...
1618756
  Кратт Олег Адольфович Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / Кратт Олег Адольфович, Дєєва Лариса Геннадіївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено інструментарій наукового пізнання, який дозволив виявити і оцінити характер розвитку вищої освіти у низці країн. Застосований інструментарій надає можливість оцінити готовність вітчизняної галузі вищої освіти до інтеграції у світову ...
1618757
  Кратт О.А. Характер розвитку вітчизняної та закордонних сфер вищої освіти / О.А. Кратт, Л.Г. Дєєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 89-95. – ISSN 1993-6788
1618758
  Макарчук М.Ю. Характер розвитку психофізіологічних функцій у дітей правшів і лівшів у віці ві 4 до 7 років / М.Ю. Макарчук, А.А. Чинкін // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 200-205. – ISSN 1023-2427
1618759
  Здерчик И.С. Характер сексуализации тканей трехлинейного гибрида кукурузы Днепровско 98 и его родительских форм в зависимости от некоторых факторов внешней среды : Автореф... канд. биол.наук: 03.101 / Здерчик И.С.; МВ и ССО УССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1970. – 26л.
1618760
  Предвечная Л.А. Характер семантических отношений между однокоренными отглагольными существительными разных словообразовательных моделей в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Предвечная Л.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 20л.
1618761
  Альохін О.Д. Характер сил взаємодії між флуктуаціями густини поблизу критичної точки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 300-302. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі флуктуаційної теорії фазових переходів і Ван-дер-Ваальсової моделі газу флуктуацій запропоновано рівняння, яке визначає енергію взаємодії між флуктуаціями густини в критичному стані речовини. Показано, що при віддаленні від критичної точки і ...
1618762
  Каменецкайте Н.Л. Характер синонимии глагольных фразеологических единиц современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Каменецкайте Н.Л. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1960. – 20 с.
1618763
  Ковальчук А.С. Характер скачка от социализма к коммунизму / А.С. Ковальчук. – Москва, 1962. – 32с.
1618764
  Монахов Антон Характер скверный, не женат. О чем говорят отпечатки пальцев. Дело с отпечатками // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 86-90 : фото
1618765
  Селицер С.И. Характер случайных полей внутренних напряжений в кристаллах и их влияние на динамику и стабильность дислокационных ансамблей : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.07 / Селицер С.И. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1984. – 19 с.
1618766
  Камалиддинов С. Характер современника в Узбекской драматургии (конец 50-х - начало 60-х годов) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Камалиддинов С.; Ин-т искусствознания им. Хамзы Хаким-заде Ниязи. – Ташкент, 1966. – 16л.
1618767
  Камалиддинов С. Характер современника в узбекской драматургии. Конец 50-х годов. Начало 60-х годов. / С. Камалиддинов. – Ташкент, 1969. – 160с.
1618768
  Покровская В. Характер современного развития мировой торговли и участие в ней России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 10. – С. 5-16. – ISSN 2074-6040
1618769
  Никольников Г.Л. Характер современной эпохи и мировой революционный процесс / Г.Л. Никольников. – Київ, 1964. – 31с.
1618770
  Шевелев А.Г. Характер современной эпохи и мировой революционный процесс / А.Г. Шевелев. – Ленинград, 1965. – 24с.
1618771
  Алексеев Г.П. Характер современной эпохи и мировой революционный процесс / Г.П. Алексеев ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 36 с.
1618772
  Логинов В.Ф. Характер солнечно-атмосферных связей / В.Ф. Логинов. – Л., 1973. – 48с.
1618773
  Безусько Алла Герасимовна Характер соотношений между сократительной функцией сердца и коронарной гемодинамикой при различном функциональном состоянии миокарда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Безусько Алла Герасимовна ; Ин-т физиологии АН УССР. – Киев, 1984. – 20 с.
1618774
  Толчеєва Т.С. Характер сполучуваності абстрактних іменників у неблизькоспоріднених мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 461-471. – Бібліогр.: Літ.: с. 471; 14 назв
1618775
   Характер структурної реакції довгих кісток безпородних лабораторних щурів-самок на вплив експериментальної гіперглікемії / О.М. Ющак, М.В. Волошин, О.А. Луків, В.Д. Волошин, М.В. Ющак // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 141-144. – ISSN 1681-276Х


  "...Дослідження впливу особливостей структурної реакції тканин та органів на порушення гомеостазу і розвиток стійких функціональних відхилень системного характеру залишаються важливим напрямком в сучасній медицині. Мета дослідження – дослідити ...
1618776
  Мельник В.М. Характер субстантивных словосочетаний в художественном и газетно-публицистическом стиле речи : Дис... канд.филолог.наук: / Мельник В.М.; КИСИ. – К., 1973. – 277л. – Бібліогр.:л.255-277
1618777
  Мельник В.М. Характер субстантивных словосочетаний в художественном и газетно-публицистическом стиле речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Мельник В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 28 с.
1618778
  Паращевін М.А. Характер суспільних небезпек, продукованих релігією: український контекст // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 88-89. – ISSN 2521-6570
1618779
  Чамата П.Р. Характер та його виховання у дітей / П.Р. Чамата. – Київ, 1958. – 44 с.
1618780
  Поліщук К. Характер та конфлікт в драматургії (на основі п"єси "Суєта" Івана Тобілевича) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 260-268. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1618781
  Костик О.І. Характер тексту, що використовується на етапі вдосконалення мовних навичок при вивченні іноземної мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 105-111
1618782
  Меша В.Г. Характер територіально-адміністративної структури православної церкви в Україні останньої чверті 19 століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 207-212. – ISSN 1728-3671
1618783
  Меша В.Г. Характер територіально-адміністративної структури православної церкви в Україні останньої чверті XIX століття // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 207-212. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті проаналізовано характер та особливості адміністративно-територіальної структури православної церкви в Україні в пореформений період історії Російської імперії. Представлені спроби уряду та церковної ієрархії оптимізувати зовнішній устрій ...
1618784
   Характер труда в развитом социалистическом обществе.. – Алма-Ата, 1983. – 201с.
1618785
  Лукьянова И.М. Характер труда в сфере науки при социализме. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лукьянова И.М.; Москов. ин-т нар. хоз. – Москва, 1972. – 19л.
1618786
   Характер труда и проблемы повышения его эффективности в условихях развитого социализма.. – Днепропетровск, 1982. – 168с.
1618787
  Скорина Л. Характер у драматичному творі : (тлумачення терміна в літературно-естетичній думці від античності до модернізму) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 17-27. – (Філологічні науки)
1618788
  Аршба Н.В. Характер ударения и его роль в фонетических процессах абхазского языка. : Автореф... наук: 10.668 / Аршба Н.В.; АН Груз.ССР. Инст. языкознания. – Тбилиси, 1971. – 26л.
1618789
  Головата Наталія Валеріївна Характер фазових рівноваг та термодинамічні властивості сплавів потрійних систем Gd-Al-Ga, Gd-Ge-Ga i Gd-Si-Ga : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Головата Наталія Валеріївна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 157 с. – Бібліогр. : л. 127-137
1618790
  Головата Наталія Валеріївна Характер фазових рівноваг та термодинамічні властивості сплавів потрійних систем Gd-Al-Ga, Gd-Ge-Ga і Gd-Si-Ga : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 03.00.04 / Головата Наталія Валеріївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.
1618791
  Тухфатуллин А.А. Характер фазового перехода и кинетика превращения порядок-беспорядок в сплавах вблизи состава Md3Cd : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Тухфатуллин А.А.; Сиб. физ.-техн. ин-т им. В.Д.Кузнецова при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1618792
  Майор М.М. Характер фазовых переходов в сегнетополупроводниковых твердых растворах на основе Sn2P2S6 : Автореф... канд.физ. мат.наук: 01.04.10 / Майор М.М.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1985. – 17л.
1618793
  Майор М.М. Характер фазовых переходов в сегнетополупроводниковых твердых растворах на основе Sn2P2S6 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Майор М. М.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1985. – 17л.
1618794
  Фейнман Р. Характер физических законов : пер. с англ. / Р. Фейнман. – Москва : Мир, 1968. – 232 с.
1618795
  Фейнман Р. Характер физических законов : пер. с англ. / Р. Фейнман. – 2-е изд, испр. – Москва : Наука, 1987. – 158с.
1618796
  Мамедов Д. Характер формирования соотношения между составляющими технического состава плодов граната / Д. Мамедов, Г. Гафизов, Г. Абубекиров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 102-104. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Изучение происходящих изменений в техническом составе плодов граната показало, что с момента достижения ими нормальной величины и до наступления биологической зрелости показатель выхода сока может не только увеличиваться, но и уменьшаться, поэтому в ...
1618797
  Гончар І.А. Характер формування зовнішньої торгівлі України: статистична оцінка / І.А. Гончар, Бабірад-Лазунін // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 16-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1618798
  Корж О.В. Характер формування мережі сільських поселень Ворошиловградської області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 49-54 : Табл. – (Географія ; Вип. 14)
1618799
  Гридина Надежда Свиридовна Характер функционирования международного рынка европейских стран-членов СЭВ : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гридина Надежда Свиридовна ; МГУ. – Москва, 1973. – 24 с.
1618800
  Виниченко Т.Г. Характер функционирования терминологической лексики в системе подъязыков. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Виниченко Т.Г.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1981. – 17л.
1618801
  Попова Г.О. Характер функціонування правоохоронних органів Донбасу у період другої половини 1920-х років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 98-105. – ISSN 1563-3349
1618802
  Рогинский Г.С. Характер циклического развития капиталистического производства после второй мировой войны. / Г.С. Рогинский. – Москва, 1957. – 48с.
1618803
  Нечаев А. Характер человека : Начатки науки / А. Нечаев. – Москва : Госиздат, 1929. – 115с.
1618804
  Горянов Л.Б. Характер чемпионов / Л.Б. Горянов. – М, 1968. – 176с.
1618805
  Богданова Н.А. Характер экономических законов социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Богданова Н. А.; МВО СССР, Сарат. эеон. ин-т. – Саратов, 1952. – 27 с.
1618806
  Путято С.М. Характер экономических законов социализма. Экономическая роль социалистического государства. / С.М. Путято. – М., 1960. – 71с.
1618807
  Гусейнов Г.Г. Характер экономических отношений в шелкомотальном и шелкоткацком производствах Азербайджана в 19 и начале 20 века. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гусейнов Г.Г.; Ком.высш.и сред.спец.образования Совета Мин.АзССР. – Баку, 1961. – 19л.
1618808
  Панькин В.Г. Характер энергетического распределения поврехностных состояний на реальной поверхности германия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Панькин В.Г.; АН СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1973. – 12л.
1618809
  Сливко І.М. Характер, воля і виховання / І.М. Сливко. – К., 1947. – 31с.
1618810
  Никитина В.Г. Характер, движущие силы китайской неводемократической революции и борьба Коммунистической партии Китая за ее победу (1924-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Никитина В. Г. ; МВО СССР, Моск. экон. стат. ин-т, каф. маркск. ленин. – Москва, 1955. – 18 с.
1618811
  Лакишик С.П. Характер, обстоятельства, конфликт. (Творческий опыт Владимира Тендрякова) : Автореф... канд. филол.наук: / Лакишик С.П.; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературоведения, искусствознания и журналистики. – М., 1967. – 18л.
1618812
  Кигель Р.Ю. Характер, содержание и организация труда преподавателя / Р.Ю. Кигель, М.И. Дикая. – Киев : Вища школа, 1982. – 48 с.
1618813
   Характер, структура и факторы формирования экономических отношений. – Минск, 1992. – 191с.
1618814
  Корнеев А.А. Характер. / А.А. Корнеев. – Волгоград, 1966. – 79с.
1618815
  Москаленко А.З. Характер. / А.З. Москаленко. – К., 1972. – 184с.
1618816
  Зінич С.Г. Характер. Тип. Екран / С.Г. Зінич. – К, 1982. – 168с.
1618817
  Потєха В.А. Характери і обставини в драмах Карпенка-Карого // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка; Радянське літературознавство, 1980. – № 11 (239)
1618818
  Шаров І.Ф. Характери Нового світу / Ігор Шаров. – Київ : Арт Економі, 2018. – 493, [3] с. : іл., фот., портр. – Бібліогр.: с. 490-492. – ISBN 978-617-7289-69-1
1618819
  Гавриш І. Характери та мотиви у драмі-дискусії "Проліски" Марії Цуканової // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 87-92. – ISBN 966-8110-14-5
1618820
  Каган А.М. и др. Характеризационные задачи математической статистики / А.М. Каган и др. – М., 1972. – 656 с.
1618821
  Азларов Т.А. Характеризационные задачи, связанные с показательным распределением / Т.А. Азларов, Н.А. Володин ; АН УзССР, Ин-т математики им. В.И. Романовского. – Ташкент : Фан, 1982. – 98 с. : ил. – Библиогр.: с. 92-97
1618822
  Кузьмина В.В. Характеризация выпуклых множеств некоторых классов абстрактных пространств : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001 / Кузьмина В.В.; Калининский гос.пед.ин-т. – Калинин, 1969. – 17л.
1618823
  Кузьминых А.В. Характеризация некоторых классических отображений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Кузьминых А.В.; АН СССР.Сибирск.отделение ин-т.математики. – Новосибрск, 1979. – 12л.
1618824
  Ильиных Анатолий Петрович Характеризация некоторых конечных простых групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Ильиных Анатолий Петрович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
1618825
  Соболев Аркадий Исаакович Характеризация принципов оптимальности в кооперативных играх посредством функциональных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Соболев Аркадий Исаакович; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. Ленингр. отд-ние. – Л., 1974. – 9л.
1618826
  Коцюбинська Т.В. Характеризація елемента найкращого наближення з обмеженнями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-113. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Вивчається найкраще наближення в обмеженому діапазоні векторнозначної функції узагальненими поліномами, які інтерполюють функцію в n фіксованих точках. Доведено теорему про характеризацію полінома найкращого наближення.
1618827
  Костенко В.О. Характеризація ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на транскордонних територіях України // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (17). – С. 51-56. – ISSN 2311-6420
1618828
   Характеризація черенковського кварцового детектора на спектрометрі LEETECH / Д. Атті, С. Барсук, О. Безшийко, Л. Бурмістров, А. Чаус, П. Кола, О. Федорчук, Голінка-Безшийко, І. Каденко, В. Крилов, В. Кубицький, Р. Лопез, Х. Монар, В. Родін, М. Тітов, Д. Томассіні, А. Варіола // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 18, № 4. – С. 390-394. – ISSN 1818-331Х


  Results of simulation and measurements on the LEETECH facility with quartz Cherenkov detector prototype which is one of the candidates for the time-of-flight technique implementation at the upgraded BES-III and HIEPA (China) experiments are presented. ...
1618829
   Характериограф для туннельных и обращенных диодов ХТОД-3 : Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – Рига : Проблемная лаборатория физики полупроводников, 1963. – 56 с.
1618830
   Характериситка сематических и вегетативных изменений в процессе мышечной деятельности. – Калинин, 1975. – 84с.
1618831
  Полховский В.А. Характеристика Bacillus cereus и их фагов, выделенных из различных природных источников : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Полховский В.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1618832
  Нашкерський А.О. Характеристика IP-телефонії та атак / А.О. Нашкерський, А.О. Фесенко, В.А. Швець // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 329-331
1618833
  Молчанова И.В. Характеристика аллергенов, приготовленных из различных штаммов стафилококконов по методу АНДО-ВЕРЖИКОВСКОГО. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Молчанова И.В.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 23л.
1618834
  Слободчикова Ю.В. Характеристика антимонопольної політики України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 137-141. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1618835
  Рыжих В.И. Характеристика арабских глагольных флексий // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 122-129. – ISSN 1608-0599
1618836
  Андреева О.С. Характеристика бактерий группы кишечной палочки, выделенных от здоровых и больных желудочно-кишечными заболеваниями телят раннего возраста : Автореф... канд. вет.наук: / Андреева О.С.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1966. – 19л.
1618837
  Цветненко Ю.Б. Характеристика белков крови осетровых рыб Азовского моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Цветненко Ю. Б.; АН СССР, Ин-т эвол. физиол. и биохим. – Л., 1980. – 24л.
1618838
  Серпокрылова Л.С. Характеристика бобовых растений по эффективности использования запасных питательных веществ семян на ранних этапах органогенеза. : Автореф... канд. биол.наук: 005 / Серпокрылова Л.С.; Биол.-почв. ф-тет. – М., 1972. – 24л.
1618839
  Парфенова Е.В. Характеристика взаимодействия гистонов с N+, K+-- АТ Фаззой. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.17 / Парфенова Е.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1618840
  Пустовойт С.П. Характеристика високолітнього стоку на ріках Українського Полісся // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 103-105 : Табл. – (Геології та географії ; № 7)
1618841
  Компанець Т. Характеристика вірусів, які уражують хризантему / Т. Компанець, О. Постоєнко, Н. Сенчугова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 61-63. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто віруси та вірусні хвороби хризантем з огляду на сучасну класифікацію, прийняту Міжнародним комітетом з таксономії вірусів. Наведено короткі характеристики вірусів, віроідів та фітоплазм, які зустрічаються на хризантемі. Chrysanthemum ...
1618842
  Льянова Ф.С. Характеристика влияния русского языка на развитие и обогащение словарного состава чеченского и ингушского языков. : Автореф... канд. филолог.наук: 668 / Льянова Ф.С.; Дагест. гос. ун-тет. – Махачкала, 1972. – 15л.
1618843
   Характеристика галечникових відкладів південно-західної частини Кримського півострова / Ю.О. Кошик, Е.Т. Палієнко, П.Г. Полушко, І.В. Тарбес, В.М. Чмихал // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 98-104 : Рис., карти. – Бібліогр.: 13 назв
1618844
  Малама А.А. Характеристика гриба Pullularia prototropha, получение из него полисахарида и меланина и влияние данных биполимеров на опухоль Эрлиха : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Малама А.А. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1966. – 16 с.
1618845
  Ткаченко О. Характеристика деяких аспектів адміністративного процесу та провадження у справах про незаконну передачу заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 145-148
1618846
  Мукоїда Р.В. Характеристика деяких терористичних організацій Близького Сходу // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.150-156. – Бібліогр.: 11 назв.
1618847
   Характеристика деятельности сердца крупного рогатого скота по электрографическим показателям : Автореф... канд. биол.наук: / Карташова А. Г,; Карташова А. Г,; БГУ, Каф. физиол. челов. и живот. – Минск, 1955. – 16л.
1618848
  Антонюк К. Характеристика джерел інвестиційного забезпечення туризму в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 1/2 (278/279). – С. 100-107. – ISSN 2409-9260
1618849
  Сахно А.А. Характеристика діяльності житлово-експлуатаційних контор в умовах регулювання житлового фонду : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 207-213 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1618850
  Богинская Ю.В. Характеристика европейской системы высшего образования для лиц с ограниченными возможностями // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С. 132-138.
1618851
  Ходико Д. Характеристика економічної ефективності ринкових механізмів Кіотського протоколу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 243-249. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1618852
  Козак В.А. Характеристика желез внутренней секреции при экспериментальной гипертонии : Автореф. дис... канд. мед. наук: / Козак В.А.; АН УССР. – Киев, 1957. – 13с.
1618853
  Севрук В. Характеристика жертв злочинів, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – C. 197-205. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 9 № 1 (33)). – ISSN 2415-3818
1618854
  Лецик О.П. Характеристика заходів адміністративно-правового примусу у сфері митної справи // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 39-44
1618855
  Печерський О.В. Характеристика злочинів, пов"язаних із примушуванням до виконання майнових забов"язань // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1618856
  Бутович О.І. Характеристика злочинів, що пов"язані з обігом акцій на ринку цінних паперів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 193-202
1618857
  Шевченко Олексій Характеристика злочинних дій, пов"язаних з фінансуванням тероризму, та відпоідальність за їх вчинення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 133-136.
1618858
  Чернякова Ж. Характеристика змішаного навчання в умовах інформатизації вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 10 (104). – С. 289-301. – ISSN 2312-5993
1618859
  Иванькова Г.С. Характеристика зоопланктона Иртыша в связи с вопросом о санитарном состоянии реки : Автореф... кандидата биол.наук: / Иванькова Г.С.; Объедин. совет по биол. и мед. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 21л.
1618860
  Каплан Александр Яковлевич Характеристика и некоторые закономерности участия префронтальной коры и стволовых мозговых образований в модулировании афферентного приона в соматосенсорном анализе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Каплан Александр Яковлевич; МГУ. – М., 1976. – 25л.
1618861
  Терновский Ф.А. Характеристика Императора Александра I-го : (Речь в день столетней годовщины его рождения 12 декабря 1877 г.) / [соч.] Ф. Терновского, экстра. проф. Киевской Дух. акад. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1878. – [2], 37 с.
1618862
  Гончаров В.Н. Характеристика инновационного потенциала предприятия в контексте стратегического управления / В.Н. Гончаров, Е.В. Иванова // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 76. – С. 112-119. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1618863
  Мозоль А. Характеристика і аналіз міграційного законодавства та міграційних процесів в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.118-122. – ISSN 0132-1331
1618864
  Шлапко Т. Характеристика інвалідності як однієї з підстав виникнення пенсійних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 25-29.
1618865
  Поляков Р. Характеристика інституту визнання правочинів недійсними у процедурі банкрутства в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права. – С. 203-219. – ISSN 1026-9932
1618866
  Гладилин К.Л. Характеристика коацерватных систем по размерам капель и их устойчивости. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Гладилин К.Л.; АН СССР. – М, 1974. – 32л. – Бібліогр.:с.30-31
1618867
  Тоот К. Характеристика Коммуникативных единиц со значением статичности в научном стиле. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Тоот К.; Ин-т русс. яз. им. А.С.Пушкина. – М., 1979. – 25л.
1618868
  Міщенко О. Характеристика конституції Туреччинни 1924 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.85-88. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 2)
1618869
  Самойленко Л.В. Характеристика лесових відкладів на території Києва в межиріччі Дніпро-Либідь / Л.В. Самойленко, І.А. Черевко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 72-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1618870
  Савицкайте Э. Характеристика литературного регоя в восьмилетней школе (четры анализа и синтеза) : Автореф... канд. пед.наук: / Савицкайте Э.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1971. – 28л.
1618871
  Сергієнко О.П. Характеристика людського потенціалу сучасних цивілізацій // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 73-76 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1618872
  Солнцева М.П. Характеристика межсортовых гибридов садовой земляники, процесс олодотворения и особенности развития ее генеративных органов. : Автореф... канд. биол.наук: / Солнцева М.П.; Ин-т биологии АН БССР. – Минск, 1957. – 21л.
1618873
  Перегудов Ф.И. Характеристика метеора как радиолокационной цели / Ф.И. Перегудов. – Томск : Издательство Томского университета, 1960. – 59 с. – (Международный геофизический год)
1618874
  Удра І.Х. Характеристика минулої і сучасної рослинності острова Хортиці і можливості відтворення її природного стану / І.Х. Удра, Н.І. Батова // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 111-129. – Бібліогр.: 21 назва
1618875
  Таширев О.Б. Характеристика мікробних ценозів антарктичних грунтосубстратів / О.Б. Таширев, Г.О. Таширева, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-108. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ріст гетеротрофних мікроорганізмів антарктичних грунтосубстратів за різних температур і концентрацій джерела вуглецю в аеробних і анаеробних умовах. Згадані мікроорганізми швидко ростуть за всіх зазначених параметрів. Уперше показано ...
1618876
  Комар Ю.М. Характеристика мікрорівневої системи підготовки студентів управлінських спеціальностей в контексті атрибутивності // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 75-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1618877
  Колосок В. Характеристика моделей управління розвитком персоналу промислового підприємства / В. Колосок, А. Алістаєва // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 8-12. – ISSN 1728-9343
1618878
  Клокар Н.І. Характеристика моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 53-61.
1618879
  Поповч Л.Ф. Характеристика морфо-функциональных изменений в миокарде и коронарных сосудах при локальном воздействии антикардиальных антител на сердце. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Поповч Л.Ф.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К., 1980. – 25л.
1618880
  Лисенко М.В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая / М.В. Лисенко. – 2-е вид. – Київ, 1978. – 95с.
1618881
  Лисенко М.В. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень, виконуваний кобзарем Вересаєм / М.В. Лисенко. – Київ, 1955. – 88с.
1618882
  Филотова А.Д. Характеристика нарушений моторики и мышечного тонуса при опухолях головного мозга (в клинико-электромиографическом освещении) : Автореф... д-ра мед.наук: 762 / Филотова А.Д.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 30л.
1618883
  Верхогляд І.М. Характеристика насіння деяких видів родини Fabaceae, представлених у флорі лучної та синантропної рослинності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено біоморфологічний аналіз насіння представників родів Melilotus L. та Vicia L. родини Fabaceae, що предсталяють сегетальну та рудеральну фітобіоту України. The article deals with the biomorphology of seeds of species of genus Melilotus L. and ...
1618884
  Горчакова О.А. Характеристика науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи в умовах євроінтеграції // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти : тематичний випуск / Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – Т. 1 (5). – С. 47-54.
1618885
  Тимошенко В.А. Характеристика національних складових міжнародного наркобізнесу // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 166-175. – ISSN 0201-7245
1618886
  Гулкевич В. Характеристика незаконного відтворення та розповсюдження о"бєктів авторського права і суміжних прав // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 66-76
1618887
  Милютина Наталья Петровна Характеристика некоторых белковых фракций больших полушарий и среднего мозга кроликов и морских свинок разного возраста в норме и при гипербароксигенации : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Милютина Наталья Петровна; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1982. – 20л.
1618888
  Миронченко Виктор Яковлевич Характеристика новостей и методика их подготовки для радиовещения : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Миронченко Виктор Яковлевич; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 30c.
1618889
  Замский П.П. Характеристика нормального насаждения сахарной свеклы : Сообщение 26-е / П.П. Замский. – Киев, 1914. – 20 с.
1618890
  Жданко Т.А. Характеристика образовательно-профессионального пространства вуза // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 42-48. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385
1618891
  Мельников И.А. Характеристика органических компонентов океанического сестона. : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.18 / Мельников И.А. ; Ан СССР, Ин-т океанологии. – Москва, 1974. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1618892
  Забокрицька М.Р. Характеристика основних напрямків досліджень української частини басейну р.Західний Буг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 94-103. – Бібліогр.: 62 назви
1618893
  Яроцький В. Характеристика основних стадій механізму цивільно-правового регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 18-24. – ISSN 0132-1331


  У статті висвітлено специфіку основних стадій механізму цивільно-правового регулювання. Вказані стадії розглядаються з точки зору змістовних характеристик правових засобів (інструментів), за допомогою яких забезпечується регламентаційний вплив на ...
1618894
  Светозарова Н.Д. Характеристика основных мелодических типов в интонации немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: / Светозарова Н. Д.; ЛГУ. – Л., 1970. – 19л.
1618895
  Месропян С.И. Характеристика основных сортов азербайджанского риса. : Автореф... канд.техн.наук: / Месропян С.И.; Тбилис.гос.ун-т. – Баку, 1949. – 16 с.
1618896
  Карипов Б.Н. Характеристика особенностей консервативного мышления // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 85-91. – ISSN 1812-8696
1618897
  Семенюк О. Характеристика особи терориста // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 97-100.
1618898
  Шевченко Я.М. Характеристика особливостей психіки неповнолітніх та їх вияв при вчиненні майнових правопорушень. Дієздатність і осудність дітей // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 94-98. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В настоящей статье рассматриваются особенности психики несовершеннолетних, которые проявляются в их психическом отношении к совершенным противоправным действиям (бездействиям), наносящим имущественный вред, т. е. особенности психики несовершеннолетних, ...
1618899
  Френкель Л.А. Характеристика острого лучевого поражения в эксперименте по данным высокочастотной электропроводности водных растворов сыворотки крови : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Френкель Л.А. ; ХГУ. – Х., 1965. – 15 с.
1618900
  Ялошевич Алексей Михайлович Характеристика пластома тритикале и родительских форм (пшеницы и ржи) : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Ялошевич Алексей Михайлович; АН БССР, Ин-т эксперим. ботаники им. В.Ф.Купревича. – Минск, 1989. – 19л.
1618901
  Рубин В.М. Характеристика повреждений тела человека и одежды при выстрелах холостыми зарядами из некоторых образцов отчественного оружия. (экспериментальное исследование) : Автореф... канд. мед.наук: 774 / Рубин В.М.; Горьк. гос. мед. ин-т. – Горький, 1968. – 25л.
1618902
  Нагорна А.Ю. Характеристика показників фізичного стану жінок другого періоду зрілого віку з надлишковою масою тіла / А.Ю. Нагорна, О.В. Андрєєва // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 55-61 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2709-2070
1618903
  Гусарєв С.Д. Характеристика поняття та основних принципів юридичної практичної діяльності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 23-27.
1618904
  Гафуров К. Характеристика почвенного покрова орошаемой зоны Бухарской области / К. Гафуров, С. Абдуллаев; Фелициант И.Н. – Ташкент : Фан, 1982. – 131 с. : рис. 17, табл. 37, библ. 130
1618905
  Коваль І. Характеристика прав на об"єкти промислової власності відповідно до загальної моделі суб"єктивного права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 14-21
1618906
  Пуртова А.А. Характеристика правового змісту консульської діяльності як предмета правового регулювання // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (226). – С. 36-42. – ISSN 2308-9636
1618907
  Серков П.П. Характеристика правоотношений в сфере административной ответственности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 9. – С. 26-35. – ISSN 0132-0769
1618908
  Тимофеєв В. Характеристика приземного потепління в районі Антарктичного півострова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-19. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано потепління в нижніх шарах тропосфери, що спостерігається в районі Антарктичного півострова протягом останніх двох десятиріч. Проаналізовано багаторічні тренди температури повітря на окремих станціях. Наведено приклади впливу ...
1618909
  Адамович Д.І. Характеристика принципів взаємодії громадян з органами внутрішніх справ у сфері правоохоронної діяльності // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 31-36
1618910
  Ходько Л.П. Характеристика природных очагов клещевого энцефалита в южной части Хабаровского края. (Серол. и вирусол. исследования) : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Ходько Л.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Хабаровск, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1618911
  Бортняк Д. Характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення в умовах реформування адміністративного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 179-182
1618912
  Микицей Богдан Васильович Характеристика проміжних філаментів за допомогою моноклональних антитіл : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.11 / Микицей Богдан Васильович; Ін-тут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. – К., 1996. – 137л. – Бібліогр.:л.119-137
1618913
  Лапіна Алла Характеристика простого речення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 6-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1618914
  Бурміс І. Характеристика публічних бібліотек Півдня України як медіацентрів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 342-354. – ISSN 2224-9516
1618915
  Шакула Ю.В. Характеристика регіонів світу за показниками присутності прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та потенціалу країни // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 282-290. – Бібліогр.: 7 назв
1618916
  Щербань М.І. Характеристика режиму атмосферних опадів у Києві / М.І. Щербань, В.І. Блудов, Ю.В. Садичко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 22-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 25)
1618917
  Белінг Д.О. Характеристика рибного населенння нижньої течеї р.Десни / Д.О. Белінг, О. Ляшенко, П. Носаль, 1936. – 93-144с. – Окремий відб.: АН УРСР. Труди гідробіологічної тсанції, №13, 1936 р.
1618918
  Панюк Т.П. Характеристика ринку праці в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 2-4-208. – ISSN 1993-6788
1618919
  Пермінова А Характеристика розвитку інженерно-педагогічної освіти з початку 1960-х рр. до теперішнього часу // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 72-76.
1618920
  Руденко С.А. Характеристика розвитку річкових та морських круїзних подорожей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 242-250. – Бібліогр.: 6 назв
1618921
  Аронович А.И. Характеристика светильников, выпускаемых для взрывоопасных помещений и тенденции их развития / сост.: А.И. Аронович, Т.А. Понизко. – Москва : [б. и.], 1974. – 33 с., [1] вкл. табл. – ((Информэлектро). Обзорная информация. ТС-9 Светотехника)
1618922
  Луцький І. Характеристика світоглядних джерел українського права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 102-105
1618923
  Притула Л.М. Характеристика середньорічного іонного стоку річки Десна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 147-154 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1618924
  Губа А.В. Характеристика складових управлінської культури в світі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 107-116. – Бібліогр. в кінці ст.
1618925
  Бондар С.В. Характеристика способів приховування коштів, одержаних злочинним шляхом, за межами України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 19-25
1618926
  Сніжко С.І. Характеристика стану досліджень та вмісту біогенних речовин у воді річок України / С.І. Сніжко, К.А. Середа // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 511-521 : Табл. – Бібліогр.: 31. – ISBN 966-521-129-3
1618927
  Пясецька С.І. Характеристика стоку річок гірської частини Криму в холодний період року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-34 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про стан стоку головних річок гірської частини Криму в місяці зимового та перехідних сезонів року. Показано існування тенденції до зростання природного стоку річок у холодний період року, а також збільшення величини його показників з ...
1618928
  Бондаренко Е.Л. Характеристика структури бази даних для створення карт з регіональної екологічної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-66. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання формування бази даних для створення карт, які будуть використовуватися для проведення регіональної екологічної політики. Визначено структуру бази і групи даних, які необхідно внести до таблиць.
1618929
  Манько В.В. Характеристика струмів потенціалозалежних кальцієвих каналів мембрани секреторних клітин : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Манько В.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 21 с.
1618930
  Федірко Наталія Вікторівна Характеристика струму та властивості Na-Ca-обміну мембрани секреторних клітин : Дис... канд. біол.наук: 03.00.13 / Федірко Наталія Вікторівна; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 193л. – Бібліогр.:л.159-193
1618931
  Федірко Н.В. Характеристика струму та властивості Na-Ca обміну мембрани секреторних клітин. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Федірко Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 18л.
1618932
  Манаєнкова І.О. Характеристика сучасних господарських ландшафтів Криворізького природничо-господарського району // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 176-183. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1618933
  Шушпанов П. Характеристика сучасних зовнішніх трудових міграційних потоків Тернопільської області // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 114-119.
1618934
  Максись М.А. Характеристика сучасних релігійних мас-медіа в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Дається філософський аналіз друкованих засобів масової інформації в нашій державі на прикладі міста Києва і регіонів України. Характеризується найрозповсюдженіша релігійна друкована продукція великих і малих релігійних об"єднань.
1618935
  Ігнатенко М.Г. Характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, К.Є. Панько // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 62-64
1618936
  Василенко М.Д. Характеристика технологічних (наукових) парків у країнах-членах ЄС: правове забезпечення співвідношення пільг та ефективності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 32-38. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Показано, що створення технологічних (наукових) парків в країнах-членах ЄС є одною з важливіших складових державної науково-технічної політики. Обговорено їх правове забезпечення. Однак в країнах-членах ЄС довгий час не було достатньо чіткого ...
1618937
  Коритко Лілія Характеристика трудових відносин в праві Австро-Угорщини XIX - поч. ХХ ст. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 61-65
1618938
  Драгунова Т. Характеристика трудового потенціалу населення Східного Поділля та Центрального Придніпров"я / Т. Драгунова, Л. Чвертко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 38-45. – Бібліогр.: с. 39, 44
1618939
  Руднєва Т.О. Характеристика українських ізолятів вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка : автореф. дис ... біол. наук : 03.00.06 / Руднєва Т.О.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 24с. – Бібліогр.: 22 назви
1618940
  Руднєва Т.О. Характеристика українських ізолятів вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.06 / Руднєва Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 125 л. – Бібліогр.: л. 110-125
1618941
  Возная А.И. Характеристика уловных рефлексов на одновременные комплексные раздражители : Дис... канд. биол.наук: / Возная А. И.; КГУ им. Т. Шевченко, НИИ физиологии животных. – К., 1954. – 348л. – Бібліогр.:л.331-348
1618942
  Калюжная Л.Т. Характеристика упругих волн от границ раздела в кристаллическом фундаменте юго Белозерского железорудного района и его глубинное строение / Л.Т. Калюжная, 1964. – С. 34-43
1618943
  Фетисов Г.В. Характеристика физического развития и физической подготовленности школьников Таймырского национального округа и обоснование средств и методов физического воспитания в начальных школах округа с учето : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 735 / Фетисов Г.В. ; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 16 с.
1618944
  Шкарабан С. Характеристика функцій економічного аналізу в контексті управління суб’єктами господарювання / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 10-12. – ISSN 1993-0259
1618945
  Горяев М.И. Характеристика химических соединений, входящих в состав эфирных масел / М.И. Горяев. – Алма-Ата, 1953. – 371с.
1618946
  Короед С.О. Характеристика цивільної процесуальної форми захисту прав // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 349-354. – ISSN 1563-3349
1618947
  Кичайкина Н.Б. Характеристика частоты и вариабильности сердечных и дыхательных циклов при работе переменной интенсивности : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Кичайкина Н.Б.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1618948
  Росинене Характеристика человека зоонимами в литовском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Росинене С.-Г. И; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1978. – 21л.
1618949
  Преображенский В.Х. Характеристика школьного образования на востоке и на западе во времена Карла Великого. / В.Х. Преображенский. – Воронеж. – 14с.
1618950
  Кузнецова Л.Л. Характеристика штамма У-1 вируса крапчатости красного клевера. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.06 / Кузнецова Л.Л.; АН УССР. – К, 1981. – 23л.
1618951
  Китаев С.П. Характеристика экологического фона жизни рыб озер Балтийского кристаллического щита : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Китаев С.П.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
1618952
  Губаев Ш. Характеристика экономического, кадрового и инновационного потенциала нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан : досвід / Ш. Губаев, Е. Ардашева // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 68-69. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1618953
   Характеристика экосистемы реки Северной Сосьвы.. – Свердловск, 1990. – 256с.
1618954
   Характеристика.. – Москва, 1987. – 315 с.
1618955
  Минутко И.А. Характеристика: Школ. повести. / И.А. Минутко. – М., 1982. – 415с.
1618956
  Теофраст Характеристики // Парадоксы души : Сборник. – Симферополь : Реноме, 1998. – 34с. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-26-Х
1618957
  Вахтель В.М. Характеристики альфа-переходов и свойтсва низколежащих состояний ядер висмута и астата : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Вахтель В.М.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 14л.
1618958
  Салганик Юрий Андреевич Характеристики быстрых нейтронов при захвате м- -мезонов легкими ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Салганик Юрий Андреевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 4-7629. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1973. – 180л. – Бібліогр.:с.17-18
1618959
  Василенко Є.В. Характеристики весняного водопілля річок Правобережжя Прип"яті та їх сучасні зміни // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 75-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1618960
  Швець Г.І. Характеристики водності річок України / Г.І. Швець. – Київ, 1964. – 192 с.
1618961
  Даруга В.К. Характеристики вторичного нейтронного излучения из толстых мишеней, бомбардируемых заряженными частицами с энергиями в области 10-50 Мэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Даруга В.К.; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1618962
  Ковалевский А.Ф. Характеристики движения заряженных частиц в геомагнитной ловушке. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ковалевский А.Ф.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1963. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1618963
  Эйгенсон А.М. Характеристики диаграмм цвет-величина шаровых скоплений и их возможное эволюционное значение. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Эйгенсон А.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1975. – 11л.
1618964
   Характеристики дифракционного излучения различных отражательных решеток. – Харьков, 1977. – 29с.
1618965
  Мамуруков Алексадр Прокопьевич Характеристики и особенности субавроральной ионосферы на Северо-Востоке СССР : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Мамуруков Алексадр Прокопьевич; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
1618966
  Емин О.Н. Характеристики и регулирование авиционных турбин / О.Н. Емин. – М., 1964. – 127с.
1618967
   Характеристики излучений радиоактивных нуклидов, применяемых в народном хозяйстве. : Оцененные данные; Справочник / Ю.В. Хольнов, В.П. Чечев, Ш.В. Камынов, Н.К. Кузьменко, В.Г. Недовесов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 376с.
1618968
  Комаров Николай Сергеевич Характеристики излучения и структур атмосфер холодных звезд-гигантов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.03.02 / Комаров Николай Сергеевич; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1980. – 20л.
1618969
   Характеристики качества программного обеспечения. – Москва, 1981. – 208 с.
1618970
  Кашников Н.Г. Характеристики нормального тлеющего разряда и их использование в некоторых газоразрядных приборах : Автореф... канд. техн.наук: / Кашников Н.Г.; Моск. энергет. ин-т. – М., 1960. – 8л.
1618971
  Свиженко В.А. Характеристики обнаружения звуковых и электромагнитных сигналов позвоночных животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Свиженко В. А.; Ин-т зоол. АН УССР,. – К., 1984. – 24л.
1618972
  Каценбоген М.С. Характеристики обнаружения. / М.С. Каценбоген. – М., 1965. – 95с.
1618973
  Бугаев А.А. Характеристики реверсивной регистрирующей среды фтирос для отображения оптической информации : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.04 / Бугаев А. А.; Политехн. ин-т им. Калинина. – Л., 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1618974
  Пасечник И.П. Характеристики сейсмических волн при ядерных взрывах и землетрясениях / И.П. Пасечник. – М., 1970. – 198с.
1618975
  Садыков Турлан Хамзинович Характеристики семейств гамма-квантов из неупругих взаимодействий, генерированных в плотной мишени адронами с энергией ~ 10 13 ЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Садыков Турлан Хамзинович; АН УзССР. Физ.-техн. ин-т. – Ташкент, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1618976
  Ель Аавар Хайсам Бахжат Характеристики складності моделей алгоритмів-алгоритмічних пристроїв та способи їх оптимізації в застосуванні до компьютерів з повним і скороченим наборами команд : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.13 / Ель Аавар Хайсам Бахжат; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1998. – 17 с.
1618977
  Мирский Г.Я. Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения / Г.Я. Мирский. – Москва, 1982. – 319 с.
1618978
  Ремизов Игорь Николаевич Характеристики тонической электрической активности висцеральных нервов, полученных методом выделения когерентных составляющих в импульсной форме : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.13 / Ремизов Игорь Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1618979
  Алксне З.К. Характеристики углеродных звезд Галактики = Properties of carbon stars of the Galaxy / Алксне З.К., Алкснис А.К., Дзервитис У.К. ; АН ЛатвССР, Радиоастрофиз. обсерватория. – Рига : Зинатне, 1983. – 251 с. : ил. – Библиогр.: с. 229-250
1618980
  Кашталян Ю.А. Характеристики упругости маериалов при высоких температурах / Ю.А. Кашталян. – К., 1970. – 112с.
1618981
  Кифер И.И. Характеристики ферромагнитных сердечников / И.И. Кифер. – Москва, 1967. – 167 с.
1618982
  Лебедев Н.Н. Характеристики фосфоресценции и свойства триплетного состояния хлорофилов в живых организмах и модельных системах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Лебедев Н. Н.; МГУ. – М., 1976. – л.
1618983
   Характеристики электрически активных зон в слоистообразных облаках. – Л., 1989. – 160с.
1618984
  Миннигулов Анвар Мухаметович Характеристики электронного газа и распределения потенциала электрического поля в тлеющем разряде в потоке воздуха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Миннигулов Анвар Мухаметович; Ин-т физики АН БССР. – Минск, 1980. – 16л.
1618985
  Григоров Наум Леонидович Характеристики элементарного акта взаимодействия с легкими атомными ядрами космических частиц (в диапазоне энергий 2-1000 Бэв) : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Григоров Наум Леонидович;. – М., 1954. – 15л.
1618986
   Характеристики энергообмена океан-атмосфера : (по данным 5 станций погоды Северной Атлантики). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 79с.
1618987
  Ерофеева И.Н. Характеристики ядерно-активной компоненты на высоте гор : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Ерофеева И.Н. ; МГУ , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1971. – 16 с.
1618988
  Искандарян С.Г. Характеристики ядерных областей Sc галактик. : Автореф... канд.. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Искандарян С.Г.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1973. – 13л.
1618989
  Григорьев Б.В. Характеристические классы главных раслоений с коэффициентами в пучке ростков дифференциальных форм : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Григорьев Б.В.; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1972. – 4л.
1618990
  Сибиряков Г.В. Характеристические операторы и разностные уравнения в пространстве распределений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сибиряков Г.В.; Объед. совет по присужд. учен. степеней по физ.-мат. наукам (матем. и мех.) при Томском гос. ун-те им. В. – Томск, 1967. – 12л.
1618991
   Характеристические потери энергии электронов в твердых телах : Сб. ст. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 270с.
1618992
  Пекар Э.Л. Характеристические функции линейных операторов и их факторизации. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пекар Э.Л.; АН УССР.Ин-т прикладной математики. – Донецк, 1980. – 15л.
1618993
  Кленин В.И. Характеристические функции светорассеяния дисперсных систем. / В.И. Кленин. – Саратов, 1977. – 176с.
1618994
  Тариеладзе Важа Изетович Характеристические функционалы вероятностных мер в - группах и смежные вопросы : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.01.05 / Тариеладзе Важа Изетович; АН СССР. Математический ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1990. – 31л.
1618995
  Бобрик Р.В. Характеристические функционалы решений линейных дифференциальных уравнений с случайными параметрами и их применение. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Бобрик Р.В.; АН УССР. – К, 1980. – 13л.
1618996
  Панов Н.В. Характеристические числа в обобщенных теориях бордизмов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Панов Н.В.; МГУ. – Москва, 1973. – 10л.
1618997
  Потапова В.Д. Характеристическое значение индивидуальных различий работоспособности учащихся 4 класса при отвлекающих условиях. : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Потапова В.Д.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 18л.
1618998
  Савкіна М.Ю. Характеристична функція сумісного розподілу двох квадратичних форм, що використовується при обчисленні моментів оцінок параметрів моделі сплайнової регресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 210-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Знайдено формулу, за допомогою якої можна обчислювати значення характеристичної функції сумісного розподілу двох квадратичних форм від нормально розподілених випадкових величин. Такі характеристичні функції використовуються для знаходження нижньої та ...
1618999
  Лещенко Ю.Ю. Характеристичні підгрупи не резидуально скінченної силовської р-підгрупи однорідної симетричної групи суперстепеня р // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі поняття висоти многочлена виділено клас так званих ПП-підгруп однієї з силовських р-підгруп однорідної симетричної групи суперстепеня р oo [подано формулу]. Доведено, що клас характеристичних підгруп збігається з підкласом нормальних ...
1619000
  Богданов Ю.С. Характеристичные числа линейных дифференциальных систем : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богданов Ю. С.; АН БССР, Отд-ие физ. мат., хим. и геол. наук. – Минск, 1960. – 8л.
<< На початок(–10)1611161216131614161516161617161816191620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,