Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1601160216031604160516061607160816091610(+10)В кінець >>
1606001
  Савчук М. "...Ходит Добуш молоденький..." : до 90-річчя акад. Володимира Грабовецького / Микола Савчук. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. – 44 с., [6] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 41 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Коломийщини ; вип. 8). – ISBN 978-617-7496-37-2


  У пр. № 3802BR НБ ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка - з повагою. Автор. Підпис. 12.12.2018 р. м. Коломия
1606002
  Таран С. "Хлебное" место // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 29 (720), 23.07.2021. – С. 18-21. – ISSN 2075-7093
1606003
  Моисеева Надежда "Хлебные уши" : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 178-186 : Фото
1606004
  Голомб Л. "Хліб натхнення" у творчості Богдана-Ігоря Антонича // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 3-11. – (Філологія ; Вип. 16)
1606005
  Герасимов Т.Ю. "Хлібне питання" в містах Правобережної України доби Першої світової війни (1914-1917 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 79-89. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1606006
  Девдера К.М. "Хлопець" Олега Лишеги як поезія зустрічі й діалогу // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 5-11. – ISSN 2313-1802
1606007
  Камишникова О. "Хлопчачі" п"єси і криза ідентичності: репрезентація маскулінності у британській драмі 1990-х // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 139-145. – ISSN 2078-340X


  Зроблено аналіз шляхів відображення в британському театрі 1990-х рр. кризи традиційної чоловічої ідентичності через розгляд творів, які репрезентують особливості нового леддизму” – етосу субкультури молодих чоловіків, що складається у Великобританії ...
1606008
  Дроздовський Д. "Хлопчик, який хотів бачити море..." : нобелівський лауреат 2008 року - французький письменник і філософ Жан-Марі Гюстав Ле Клезіо // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 161-162. – ISSN 0320 - 8370
1606009
   "Хлорвинил" вчера, сегодня и завтра. – Ужгород, 1986. – 86с.
1606010
  Абліцов В. "Хлюпни нам, море, свіжі лави" // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 69-82. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Україна і номінанти на Нобелівську премію.
1606011
  Наєнко М. "Хлюпни нам, море, свіжі лави..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 1 лютого (№ 3/4). – С. 15


  Про вихід 11-го номера студентського альманаху "Сві-й-танок" КНУ імені Тараса Шевченка. Цей альманах відродив традицію, якій понад півстоліття. Саме тоді вийшов збірник віршів і прози студентів філологічного ф-ту з назвою "Світанок".
1606012
  Наєнко М. "Хлюпни нам, море, свіжі лави..." // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 225-227
1606013
  Наєнко М. "Хлюпни нам, море, свіжі лави..." // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 402-406. – ISBN 978-617-7993-01-7
1606014
  Кобринська Н. "Хмарниця" : оповідання // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (757), квітень. – С. 61-62
1606015
  Косарев О.Й. "Хмарні технології" як ключовий чинник підвищення конкурентоспроможності авіокомпанії / О.Й. Косарев, В.М. Парій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 295-303 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1606016
  Федонюк С.В. "Хмарні" технології в електроному врядудуванні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 13-20. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1606017
   "Хмурый " полицейский. Карьера С.В. Зубатова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 3-26. – ISSN 0042-8779
1606018
   "Хмурый" полицейский. Карьера Зубатова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 3-12. – ISSN 0042-8779
1606019
   "Хмурый" полицейский. Карьера С.В. Зубатова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 3-30. – ISSN 0042-8779
1606020
   "Хмурый" полицейский. Карьера С.В. Зубатова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 3-23. – ISSN 0042-8779
1606021
  Овченко Ю.Ф. "Хмурый" полицейский. Карьера С.В. Зубатова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0042-8779
1606022
  Салімонович Л. "ХНУРЕреволюція" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 40). – С. 11


  "...Міністерський аудит виявив у Харківському національному університеті радіоелектроніки багатомільйонні розтрати, у результаті чого одразу три проректори позбулися своїх посад. Але, незважаючи на сенсаційність цього повідомлення, його важко назвати ...
1606023
  Марчук А. "Хоббиты" с острова Флорес : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 2 : Іл.
1606024
  Мужчинкин В. "Хоббиты" с острова цветов = Гипотезы, предположения, факты // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
1606025
   "Хованщина" : Народная музікальная драма в 5-и дейстиях. – Ленинград : [Изд. Ленингр. Гос. Акад. театра оперы и балета им. С.М. кирова ; 1-я тип. Машгиза НКМ], 1933. – 28 с., 5 л. портр.,, ил. : портр., ил.
1606026
  Бакаева Г.Н. "Хованщина" М. Мусоргского - историческая народная музыкальная драма / Г.Н. Бакаева. – Киев : Музична Україна, 1976. – 208 с.
1606027
  Солдатенко В. "Ховати товариша Скрипника без поваги, що звичайна для членів ЦК" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 26 (179). – С. 54-57


  Нарком освіти застрелився, щоб не каятися за українізацію.
1606028
  Коцарев О. "Ходи по лінії найбільшого опору - і ти пізнаєш світ" // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2016. – № 9/10. – С. 3


  Іван Багряний — український поет, прозаїк, публіцист, політичний діяч.
1606029
  Мушкетик Ю. "Ходив я в Київський військовий госпіталь до наших хлопців: надивився, наплакався душею..." Раніше не опублікована розмова з класиком сучасної літератури про велику родину в буремні роки / бесіду вів Т. Здоровило // Україна молода. – Київ, 2019. – 24 вересня (№ 106). – С. 8-9
1606030
  Іванець А. "Ходить нарівні з дзвінкою монетою..." / інтерв"ю взяв М. Семена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 16


  Марки в історії Української держави - у колекції кримського філателіста Андрія Іванця.
1606031
  Гусєв В. "Ходіння по муках" в 1917-1919 роках. Україна - Росія: переговорний процес в умовах війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 15 серпня (№ 28/29). – С. 15


  Час, який минув після підписання Мінських угод 2, підтверджує, що Росія договору про перемир"я демонстративно не виконує. Під безпосереднім патронатом Кремля сепаратисти відкрито нехтують положеннями про припинення вогню в Донбасі; на кордоні з ...
1606032
   "Ходіть, поки маєте світло...". Євангеліє від Іоана Гл. 12:35 : біобібліогр. покажч. про історика, архівіста, краєзнавця В.Є. Рожка / Упр. культури Волин. облдержадмін. [та ін.] ; [уклад.: М.І. Іванків, В.Н. Козлова, А.А. Понагайба, Л.А. Степанюк ; ред.: А.А. Понагайба]. – Вид. 2-ге, допов. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 234, [2] с., [10] арк. фот. : іл. – Імен. покажч.: с. 221-229. – Бібліогр.: с. 230-233 та наприкінці ст. – ISBN 978-617-517-175-2
1606033
  Мартин М.М. "Хозарський міф" в історичній думці та національному дискурсі кримських караїмів (кінець XVIII - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Мартин Максим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1606034
  Лудеміс М. [Хлопчик лічить зірки : роман / Менелаос Лудеміс. – 36-е вид. – Афіни : Дорікос. – 484, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-279-059-8
1606035
  Нірванас П. [Хода бога та інші оповідання / Павлос Нірванас. – Афіни : Нефелі, 1988. – 121, [2] c. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 12])
1606036
  Кордыш Л.И. Х-лучи и их волновая природа / Л.И. Кордыш. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1916. – 46 с.
1606037
   Хлеб-батюшка / [сост. и авт. предисл.Макаренко Ю. Г.]. – Краснодар : Кн. изд-во, 1984. – 238 с. : ил. – Миниатюрное издание
1606038
  Ефремова С.П. Хлеб-батюшка / С.П. Ефремова, Е.В. Минеичева. – Пермь, 1990. – 188с.
1606039
  Зайцев В.И. Хлеб-богатство народное / В.И. Зайцев, Е.Н. Назарова. – М., 1979. – 56с.
1606040
  Алексеев М. Хлеб-имя существительное / М. Алексеев. – Москва : Советская Россия, 1973. – 472с
1606041
  Алексеев М.Н. Хлеб-имя существительное / М.Н. Алексеев. – Москва, 1987. – 430с.
1606042
  Телешов Н.Д. Хлеб-соль. – Ростов : Издание Н.Парамонова "Донская Речь", 1903. – 12 с.
1606043
  Телешов Н.Д. Хлеб-соль : [рассказ] / Н.Д. Телешов // Старый замок : (из сказок действительности) / Немирович-Данченко. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1904. – 12 с.
1606044
  Галкин В.М. Хлеб-соль / В.М. Галкин. – Тула, 1967. – 64с.
1606045
  Локотков К.П. Хлеб-соль / К.П. Локотков. – Воронеж, 1976. – 215с.
1606046
  Махалов В.В. Хлеб-соль / В.В. Махалов. – М., 1978. – 159с.
1606047
  Красильщиков В.И. Хлеб-соль / В.И. Красильщиков. – М., 1983. – 301с.
1606048
  Крученюк П. Хлеб наш насущный : стихи / Петря Крученюк; пер. с молд. В.Чудина. – Москва : Советский писатель, 1986. – 158 с.
1606049
  Штуден Л.Л. Хлеб наш насущный (культура "практикуемая" и культура "изучаемая") // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 32-37. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена обсуждению вопросов, связанных с преподаванием культурологии в российских вузах. В статье изложен проект построения этой дисциплины, приближенный к её гуманитарной сверхзадаче и проблемам духовного просвещения современного ...
1606050
  Чекиров В.М. Хлеб нашего детства / В.М. Чекиров. – Воронеж, 1987. – 269с.
1606051
  Вуолийоки Х. Хлеб Нискавуори / Х. Вуолийоки. – Москва, 1957. – 94с.
1606052
  Слепнев И. Хлеб ожидания. / И. Слепнев. – Таллин, 1974. – 40с.
1606053
  Ахундова А.Н. Хлеб поровну : рассказы и повести / Ахундова А.Н. – Баку : Язычы, 1984. – 236 с.
1606054
   Хлеб прежде всего. – М., 1976. – 271с.
1606055
  Вааранди Д.Ю. Хлеб прибрежн ых равнин : стихи / Д.Ю. Вааранди; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1967. – 110 с.
1606056
  Братченко Б.Ф. Хлеб промышленности / Б.Ф. Братченко. – Москва, 1967. – 46с.
1606057
  Белль Г. Хлеб ранних лет = Das Brot der fruhen Jahre : [повесть] / Генрих Белль ; пер. с нем. Л. Черной и Д. Мельникова ; ред. С Шлацоберская. – Москва : Издательство Иностранной литературы, 1958. – 91 с.
1606058
  Семенов М.Г. Хлеб сатирика. / М.Г. Семенов. – Тбилиси, 1964. – 255с.
1606059
  Ивин М.Е. Хлеб сегодня, хлеб завтра / М.Е. Ивин. – Л., 1980. – 96с.
1606060
  Гвасалия М. Хлеб сиротский : роман / М. Гвасалия; пер. с груз. Л.Баазовой. – Москва : Советский писатель, 1974. – 360 с.
1606061
  Гасанзаде Н.А. Хлеб тетушки Набат / Н.А. Гасанзаде. – М., 1982. – 192с.
1606062
  Гази И. Хлеб, винтовка и любовь : повесть / И. Гази; пер. с татар. Я.Винецкого. – Казань : Таткнигоиздат, 1967. – 456 с.
1606063
  Гази И. Хлеб, винтовка и любовь : повесть / И. Гази; пер. с татар. Л.Лебедевой. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1977. – 487 с.
1606064
  Жунгиету Г.И. Хлеб, вода и химия / Г.И. Жунгиету. – Кишинев, 1985. – 184с.
1606065
  Барыкин К.К. Хлеб, который мы едим / К.К. Барыкин. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1983. – 35 с.
1606066
  Барыкин К.К. Хлеб, который мы едим / К.К. Барыкин. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1983. – 222 с.
1606067
  Кожухова О.К. Хлеб, которым делишься / О.К. Кожухова. – М., 1960. – 248с.
1606068
  Авдонин А.Н. Хлеб, любовь и звезды / А.Н. Авдонин. – Тула : Приокское книжное издательство, 1967. – 64 с.
1606069
   Хлеб, любовь и фантазия // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 44-45 : фото
1606070
  Чебалин П.Л. Хлеб. / П.Л. Чебалин, 1949. – 116с.
1606071
  Степаненко В.И. Хлеб. / В.И. Степаненко. – М., 1989. – 396с.
1606072
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Курск, 1938. – 227с.
1606073
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Л., 1938. – 344с.
1606074
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Л., 1938. – 271с.
1606075
  Толстой А.Н. Хлеб. Оборона Царицына / А.Н. Толстой. – Москва, 1938. – 56с.
1606076
  Регель Р.Э. Хлеба в России / Р.Э. Регель. – Петроград, 1922. – 56 с.
1606077
  Ленц З. Хлеба и зрелищ / З. Ленц. – М, 1975. – 214с.
1606078
   Хлеба и зрелищ. – Москва, 1988. – 493 с.
1606079
   Хлеба России. – Пермь, 1979. – 165с.
1606080
  Диманштейн Н.Г. Хлебная монополия в годы гражданской войны в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Диманштейн Н.Г.; Ин-т народного хозяйства. – Москва, 1951. – 16 с.
1606081
  Китанина Т.М. Хлебная торговля России в 1875-1914 гг : (очерки правительств. политики) / Т.М. Китанина ; под ред. С.И. Потолова. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. – 287 с.
1606082
  Китанина Т.М. Хлебная торговля России в 1875-1914 гг. : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Китанина Т.М.; Ленингр. отд-ние ин-та истории СССР АН СССР. – Л., 1978. – 45л.
1606083
   Хлебное дело в СССР. – М.-Л., 1924. – 428с.
1606084
  Батыгина Т.Б. Хлебное зерно : атлас / Т.Б. Батыгина; Батыгин Т.Б. ; отв. ред. Яковлев М.С. ; АН СССР, Ботанический ин-т. – Ленинград : Наука ; Ленинградское отделение, 1987. – 103 с.
1606085
  Будников Г.В. Хлебное поле / Г.В. Будников. – Москва, 1983. – 112с.
1606086
  Калинин Н. Хлебное ремесло / Н. Калинин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 256 с.
1606087
  Попов А.С. Хлебные вывоз из Украины накануне первой мировой войны.. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов А.С.; АН УССР. Отд. обществ. наук., 1954. – 16л.
1606088
  Лащенков П.Н. Хлебные злаки Якутской области / П.Н. Лащенков, 1912. – С. 275-295. – Отдельный оттиск
1606089
  Погорелов М.Н. Хлебные клопы-черепашки и мероприятия по борьбе с ними в Харьковской области : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Погорелов М.Н.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1969. – 20л.
1606090
  Щеголев В.П. Хлебные пилильщики. / В.П. Щеголев. – М-Л, 1930. – 120с.
1606091
  Щеголев В.Н. Хлебные пилильщики. / В.Н. Щеголев. – 2-е изд. – М-Л, 1931. – 112с.
1606092
  Альтерман А.Я. Хлебные ресурсы Украины / А.Я. Альтерман. – [Одесса] : Госиздат Украины, 1923. – [4], 178 с.
1606093
  Миронов Б.Н. Хлебные цены в России в XVIII веке : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.571 / Миронов Б.Н. ; АН СССР, Ленингр. отд. ин-та истории СССР. – Ленинград, 1969. – 19 с.
1606094
  Миронов Б.Н. Хлебные цены в России за два столетия / Б.Н. Миронов. – Л., 1985. – 301с.
1606095
   Хлебные цены и хлебный рынок. – М., 1925. – 263с.
1606096
  Балашов Э.В. Хлебный ветер : стихи / Э.В. Балашов. – Москва : Сов. писатель, 1979. – 96 с. : портр.
1606097
  Милосердов С.С. Хлебный ветер / С.С. Милосердов. – М., 1981. – 79с.
1606098
  Знаменский А.Д. Хлебный год / А.Д. Знаменский. – М, 1979. – 480с.
1606099
  Мартынов А.К. Хлебный дождь : стихи и поэмы / Александр Мартынов ;. – Москва : Советский писатель, 1971. – 128 с.
1606100
  Терехов В.П. Хлебный дождь / В.П. Терехов. – Симферополь, 1977. – 95с.
1606101
  Линдеман К.Э. Хлебный жук (Anisoplia austriaca) : Отчет представленный г. Министру Государственных имуществ К.Э. Линдеманом, проф. Петровской Земледельческой и Лесной Академии. – Москва : Тип. М.Н. Лаврова и К*, 1880. – [2], VI, 144 с. : ил. – Библиогр.: "Литература о хлебном жуке" (с. 141-144)
1606102
  Линдеман К.Э. Хлебный жук и крестоносец и меры истребления их : с рисунками / К.Э. Линдеман, (проф. бывшей Петровской академии). – 2-е изд. ( на обл. 3-е изд. К.И. Тихомирова). – Москва : К.И. Тихомирова, 1898. – 28 с. : ил.
1606103
  Чернов М.А. Хлебный рынок и его регулирвоание / М.А. Чернов. – Харьков, 1928. – 126с.
1606104
  Штильман П.М. Хлебный рынок капиталистических стран после второй мировой войны / П.М. Штильман. – М, 1952. – 120с.
1606105
  Золотов В.А. Хлебный экспорт России через порты Черного и Азовского морей / В.А. Золотов. – Ростов-на-Дону, 1966. – 247с.
1606106
  Кустов П.П. Хлебодары : Стихи / П.П. Кустов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 127с.
1606107
  Кудинов И.П. Хлебозары. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1972. – 356с.
1606108
  Пашков Ю.В. Хлебозор / Ю.В. Пашков. – М., 1976. – 125с.
1606109
  Лебедев В.А. Хлебозоры / В.А. Лебедев. – Л., 1979. – 335с.
1606110
  Алексеев С.Т. Хлебозоры / С.Т. Алексеев. – Москва, 1990. – 349с.
1606111
  Стрилевер И.Л. Хлебооборот и стандарты / И.Л. Стрилевер. – М-Л, 1936. – 752с.
1606112
  Филипенко И.Е. Хлебопашец / И.Е. Филипенко. – Москва, 1984. – 78 с.
1606113
  Филоненко И.Е. Хлебопашец / И.Е. Филоненко. – М, 1984. – 415с.
1606114
  Филоненко И.Е. Хлебопашец / И.Е. Филоненко. – М, 1984. – 80 с.
1606115
  Рагявичюс М.Т. Хлебопекарная промышленность Литовской ССР и задачи дальнейшего развития : Автореф. дис... канд. экон. наук: / Рагявичюс М.Т.; МВО; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1955. – 16с.
1606116
  Корнилов В.В. Хлебороб начинается в школе / В.В. Корнилов. – К., 1987. – 47с.
1606117
  Бедзик Д.И. Хлеборобы : роман / Дмитро Бедзик ; пер. с укр. М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1956. – 297 с.
1606118
  Шойхет Р.С. Хлеборобы: повесть. / Р.С. Шойхет. – Хабаровск, 1982. – 112с.
1606119
  Матвеев В.В. Хлебосольство / В.В. Матвеев. – Грозный, 1967. – 55с.
1606120
  Михалев В.В. Хлебоцветье / В.В. Михалев. – Белгород, 1964. – 64с.
1606121
  Игошев А.А. Хлебушко-батюшка / А.А. Игошев. – М., 1979. – 300с.
1606122
  Кондратик Л.Й. Хлєбніков Микола Іванович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 97-100. – ISBN 5776391970
1606123
   Хлєбніков Микола Іванович (1840-1880) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 506. – ISBN 978-966-439-754-1
1606124
   Хлєбніков Микола Іванович (1840 - 1880) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 46. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1606125
  Крикуненко В. Хлєстаков у ролі мемуариста, або Тарас Шевченко і Микола Гоголь як об"єкти літературної містифікації // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 275-290. – ISBN 978-966-02-7586-7
1606126
  Камінчук А.С. Хліб-сіль / А.С. Камінчук. – К., 1988. – 139с.
1606127
  Прилюк Д.М. Хліб-сіль і честь / Д.М. Прилюк. – Київ : Політвидав України, 1972. – 55 с.
1606128
  Білоус Д.Г. Хліб-сіль їж, а правду ріж. Гумор та сатра : гумор та сатира / Д.Г. Білоус ; вступ. ст. С. Воскрекасенко. – Київ : Дніпро, 1971. – 319 с. : іл. – (Творча розмаїтність)
1606129
  Михайловський В.І. Хліб - наша доля / В.І. Михайловський. – Ужгород, 1975. – 155с.
1606130
  Алексєєв М.М. Хліб - усьому голова / М.М. Алексєєв. – Київ, 1967. – 315с.
1606131
  Терехова Д.І. Хліб - усьому голова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 298-307. – ISBN 966-581-727-2
1606132
  Кравченко Т. Хліб / Т. Кравченко. – Київ; Харків, 1935. – 179с.
1606133
  Толстой О.М. Хліб / О.М. Толстой. – Київ : Молодий більшовик, 1938. – 259 с.
1606134
  Толстой О.М. Хліб / О.М. Толстой. – Київ : Молодий більшовик, 1940. – 215 с.
1606135
  Мамін-Сибіряк Хліб / Мамін-Сибіряк. – К., 1956. – 414с.
1606136
   Хліб десятої п"ятирічки. – К., 1977. – 182с.
1606137
   Хліб десятої п"ятирічки. – К., 1979. – 152с.
1606138
  Зима О.В. Хліб для подорожнього / О.В. Зима. – Київ : Молодь, 1971. – 136 с.
1606139
  Тендряков Володимир Федорович Хліб для собаки : оповідання / пер. з рос. М. Білорус // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 4-16. – ISSN 0320 - 8370
1606140
  Тендряков В. Хліб для собаки : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С.4-16. – ISSN 0320 - 8370
1606141
  Шматольян І.І. Хліб до столу трудящих / І.І. Шматольян. – К., 1986. – 49с.
1606142
  Ткач М. Хліб з добрих рук / М. Ткач. – Київ, 1981. – 190с.
1606143
  Сизоненко О.О. Хліб з рідного поля : повість , оповідання , етюди / О.О. Сизоненко. – Київ, 1978. – 287 с.
1606144
  Лісова М. Хліб і випікання хліба серед українських поселенців в східно-центральній Альберті в 1900 - 1930 роках // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 240-249. – ISBN 1-55195-156-8
1606145
  Нижник І.Й. Хліб і кров : роман / І.Й. Нижник. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 285 с.
1606146
  Шмаглевська С. Хліб і надія / С. Шмаглевська. – Львів, 1965. – 72с.
1606147
   Хліб і пісня. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 169 с.
1606148
  Стельмах М. Хліб і сіль / М. Стельмах. – Київ, 1959. – 664с.
1606149
  Стельмах М.П. Хліб і сіль / М.П. Стельмах. – Київ, 1967. – 662с.
1606150
  Стельмах М.О. Хліб і сіль / М.О. Стельмах. – Київ, 1975. – 671с.
1606151
  Стельмах М. Хліб і сіль : роман / М. Стельмах. – Київ, 1978
1606152
  Стельмах М.О. Хліб і сіль / М.О. Стельмах. – Київ, 1987. – 632с.
1606153
  Плачинда С.П. Хліб і совість / С.П. Плачинда. – Київ, 1983. – 230с.
1606154
  Дениско Г.І. Хліб і совість / Г.І. Дениско. – Х., 1984. – 214с.
1606155
  Павличко Д.В. Хліб і стяг : поезії / Д.В. Павличко. – Київ : Дніпро, 1968. – 175 с.
1606156
  Бриних М. Хліб із хрящами : роман / Михайло Бриних ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 165, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-605-007-0


  Земля, задобрена людською плоттю, рано чи пізно розродиться. "Радіо Живих Мерців" веде прямий репортаж про кінець світу з села Міцне на Київщині. "Хліб із хрящами" – це роман про голод і непрощенність, про ген канібалізму і морок свідомості. ...
1606157
  Лютий Г.І. Хліб любові / Г.І. Лютий. – К., 1990. – 83с.
1606158
  Танк Максим Хліб мій насущний / Максим Танк ;. – Київ, 1968. – 262 с.
1606159
  Шеренговий О.Г. Хліб на долоні / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1984. – 192 с.
1606160
  Махнюк П.В. Хліб на завтра : повість / П.В. Махнюк. – Київ, 1988. – 270 с.
1606161
   Хліб на ноги ставить, а хміль з ніг валить. – К., 1986. – 285с.
1606162
  Ночовний М.В. Хліб на рушнику / М.В. Ночовний. – К, 1982. – 80с.
1606163
  Черевичний Д.С. Хліб на столі : сонети / Д.С. Черевичний. – Сімферополь : Таврія, 1979. – 91 с.
1606164
  Чехун В.М. Хліб насущний / В.М. Чехун. – Київ, 1970. – 216 с.
1606165
  Харчук Б.М. Хліб насущний : роман / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 246 с.
1606166
  Шоу І. Хліб по воді = Bread upon the waters : роман / Іввін Шоу ; пер. з анг. Володимир Мусієнко та Олекса Логвиненко. – Київ : Дніпро, 1987. – 397 с.
1606167
  Словацька О.В. Хліб та зернові культури - основні та корисні продукти харчування людства // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 18-23 : фото
1606168
  Ципишев С.І. Хліб у звичаєвості Київського Полісся // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 203-207. – ISSN 2227-4952
1606169
   Хліб, що пахне порохом. – Київ, 1984. – 166с.
1606170
   Хліба дух і міць металу. – К., 1988. – 380с.
1606171
  Цифра Юлія Хліба й троянд! Хліба й миру! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 35
1606172
  Цифра Юлія Хліба й троянд! Хліба й миру! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 35
1606173
  Черінько І. Хліба та видовищ // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-19.
1606174
  Поклад Н.І. Хліби жертовні / Наталка Поклад. – Київ : МАУП, 2006. – 254, [1] с. : іл. – ISBN 966-608-637-9
1606175
  Моргун В.В. Хлібний достаток країни - мета наукового пошуку // Физиология растений и генетика : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; гл. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, А.П. Бонжан, Н.В. Борисюк [та ін.]. – Киев, 2018. – Т. 50, № 5 (295), сентябрь - октябрь. – С. 454-458. – ISSN 2308-7099


  Доповідь академіка НАН України В.В. Моргуна на Загальних зборах з нагоди вручення золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України.
1606176
  Пасічник М.П. Хлібні заповіти : Книга лірики / Пасічник М.П. – Київ, 1988. – 96 с.
1606177
  Богданов І. Хлібодари / І. Богданов. – Ужгород, 1969. – 120с.
1606178
   Хлібодари. – К., 1975. – 189с.
1606179
   Хлібодари. – К., 1984. – 122с.
1606180
  Власюк П.І. Хлібодарський рід / П.І. Власюк. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 64 с.
1606181
  Костів М. Хлібозаготівельна кампанія 1932-го року на Чернігівщині (за матеріалами місцевої преси) // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 165-170
1606182
  Костів М. Хлібозаготівельна кампанія1932-го року на Чернігівщині (за матерфалами місцевої преси) // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 322-333
1606183
  Хорошун Б.І. Хлібозаготівельна криза 1927 - 1928 рр. в Україні: міфи і реальність // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 55-59. – ISBN 978-966-581-930-1
1606184
   Хлібом земля славиться. – К., 1984. – 111с.
1606185
  Сумцов М.Ф. Хліборобам / зложив М. Сумцов. – Харьків (Харків) : Друкарня "Печатне Діло", 1908. – 23 с..


  Hа тит. аpк. епігpаф з наp. пpиказки. – Розд. кн.: Чого найбільш бажають в селах [обpяди, пісні, пpислів"я, пpиповідки, пов"язані з хлібоpобством]; До поліпшення хлібоpобства [пpо хлібоpобські спілки]; Жіноче безхліб"я [пpо pозподіл земельних наділів]; ...
1606186
  Бедзик Д.І. Хлібороби : роман / Дмитро Бедзик. – Київ : ДЛВ, 1956. – 288 с.
1606187
  Мирошник В.Д. Хліборобська гарантія / В.Д. Мирошник. – Х., 1978. – 55с.
1606188
  Круть Ю.З. Хліборобська обрядова поезія слов"ян / Ю.З. Круть. – Київ, 1973. – 211 с.
1606189
   Хліборобські віхи. – К., 1976. – 176с.
1606190
  Подрига В. Хліборобські етноконстанти образу світу в прозі Володимира Леонтовича // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 216-228. – ISBN 966-7773-70-1
1606191
  Конопка В. Хліборобські мотиви в ранньовесняному циклі календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону (за матеріалами польових етнографічних експедицій 2007-2013 років) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2014. – Вип. 13 (16). – С. 128-135. – ISSN 2313-8505
1606192
  Конопка В. Хліборобські мотиви у Великодньому та пізньовесняному циклах календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 31-39. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена одній з найважливіших ділянок традиційної культури українців -календарній обрядовості. Залучивши польові етнографічні матеріали, автор з"ясовує присутність хліборобських мотивів у весняному календарному циклі. Аналізуються ...
1606193
   Хлобистов Володисир Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 502-503. – ISBN 978-966-439-754-1
1606194
  Пайтик А. Хлоп"ята воєнних років / А. Пайтик. – К., 1977. – 144с.
1606195
  Домовитов М.Ф. Хлоп"ята з вулиці Чапаєва / М.Ф. Домовитов. – Київ : Веселка, 1966. – 119 с.
1606196
  Нехода І.І. Хлоп"ята з нашої вулиці : Поеми та казки / І.І. Нехода. – Київ : Дитвидав, 1962. – 170с.
1606197
  Каня Вашек Хлопець з виправного будинку. / Каня Вашек. – К., 1971. – 182с.
1606198
  Вишнева А. Хлопець з України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 10 березня (№ 9). – С. 15


  Творче подвижництво Миколи Кагарлицького.
1606199
  Симонов К.М. Хлопець із нашого міста : П"єса на 3 дії, 9 картин / К.М. Симонов. – Киев : Мистецтво, 1955. – 10с.
1606200
   Хлопець та море. Лыстоноша [листоноша]. Розумный [розумний] коваль : Оповидання. – Одесса : Вид. О[дес.] Л[іт.] С[пілки] ; Друк. Е. Фесенка, 1903. – 32 с. – Прим. № 104637 дефектний, без обкл. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Пид похылою веpбою; В затышку; Степовый сокил; Тополи
1606201
  Юферев В.И. Хлопковедение в Туркестане. / В.И. Юферев. – Л., 1925. – 160с.
1606202
   Хлопководство СССР и его перспективы. – М., 1926. – 251с.
1606203
   Хлопководчество в Казахстане. – Алма-Ата, 1961. – 30с.
1606204
  Докучаев В.М. Хлопководы / В.М. Докучаев. – Ставрополь, 1951. – 92с.
1606205
   Хлопок. – М.-Л., 1926. – 102с.
1606206
  Пармузин Б.С. Хлопок / Б.С. Пармузин. – Ташкент, 1982. – 496с.
1606207
  Масальский В.И. Хлопок. / В.И. Масальский. – Пб., 1921. – 24с.
1606208
  Шпак В. Хлопоман Тадей Рильський : До 170-річчя від дня народження // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 38-39
1606209
  Збожна О. Хлопомани? Ні, громадівці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 11


  До 150-річчя від часу заснування тернопільської Громади, яка була унікальною школою виховання української національної еліти. Іван Полюй - її засновник. В статті згадується молодіжний рух , ініціаторами якого були студенти Київського університету : ...
1606210
  Аверченко А.Т. Хлопотливая нация : юморист. произв. / Аркадий Аверченко ; [вступ. ст. М. Андраши ; худож. Г.С. Златогоров]. – Москва : Политиздат, 1991. – 463 с. : ил.
1606211
  Куканов В.И. Хлопотливый день. / В.И. Куканов. – М, 1956. – 64с.
1606212
  Рекемчук А.Е. Хлопоты : повести и рассказы / А.Е. Рекемчук. – Москва : Советская Россия, 1976. – 429с.
1606213
  Маляров В.К. Хлопоты: Повесть и рассказы. / В.К. Маляров. – Ставрополь, 1985. – 224с.
1606214
  Будзиновский В. Хлопска посїлість / Накл. укр-руської Видав. Спілки зареєстр. спілки в обмеж. порукою у Львові. – 2-ге справлене. – Львів : З друкарні нар. Ст. Манецкого і Сп., 1901. – 194с.
1606215
  Козланюк П.С. Хлопські гаразди / П.С. Козланюк. – Київ, 1928. – 125 с.
1606216
   Хлопські пісні : [Збіpка поезій]. – Львів : Hакладом pед. "Гpомад. Голосу" ; З дpук. Hаpодова Ст. Манєцкого і Спілки, 1897. – [2], 391 с. – (Хлопська бібліотека ; [№] 10)


  Авт. твоpів: Т.Г. Шевченко, І.Я. Фpанко, П. Думка з Купчинець [П.А. Думка], О. Ходовицький [О.М. Колесса], Ю.А. Федькович, М. Флиста, М. Конопніцька, Р. Беpнс, В. Гюго. - Пер. з пол., англ., фр. В.Г. Щуpата, І.Я. Фpанка.
1606217
  Зуев-Ординець Хлопушкин поиск / Зуев-Ординець. – Пермь, 1966. – 189с.
1606218
  Зуев-Ординець Хлопушкин поиск / Зуев-Ординець. – Алма-Ата, 1966. – 195с.
1606219
  М"ястківський А.П. Хлопці з Бубни / А.П. М"ястківський. – Київ, 1967. – 147 с.
1606220
  Кирій І.І. Хлопці з Вишневого : повісті, оповідання / І.І. Кирій. – Київ, 1988. – 174 с.
1606221
  Молнар Ф. Хлопці з вулиці Пала / Ф. Молнар. – К., 1961. – 176с.
1606222
  Скорін І.Д. Хлопці з карного розшуку / І.Д. Скорін. – К, 1985. – 359с.
1606223
  Варненська М. Хлопці з міста Лодзі. / М. Варненська. – Київ, 1963. – 290с.
1606224
  Клюєнко Д.М. Хлопці з нашого села / Д.М. Клюєнко. – Київ, 1979. – 128с.
1606225
  Карапиш Б.Т. Хлопці з Першої Червонофлотської : оповідання / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1988. – 152 с.
1606226
  Рудницька Г. Хлопці зі Старого Міста. / Г. Рудницька. – К., 1991. – 246с.
1606227
  Дарда В.І. Хлопці майора Кена : повість / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 279 с.
1606228
  Харш Л. Хлопці не підведуть / Л. Харш. – Київ, 1977. – 168с.
1606229
  Шулмен М. Хлопці, наших б"ють! / М. Шулмен. – К, 1960. – 296с.
1606230
  Шулмен М. Хлопці, наших б"ють! / М. Шулмен. – К, 1970. – 278с.
1606231
  Різників О. Хлопці, що відкрили нагість короля // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 2 листопада (№ 22)
1606232
  Силаев Б.Д. Хлопцы с Холодной горы / Б.Д. Силаев. – К., 1980. – 212с.
1606233
  Силаев Б.Д. Хлопцы с Холодной горы / Б.Д. Силаев. – К., 1989. – 205с.
1606234
  Магера М.Н. Хлопчаки : Повісті та оповідання: Для мол. та сер. шк. віку / М.Н. Магера. – Львів : Каменяр, 1990. – 158с. – ISBN 5-7745-0226-0
1606235
  Зайцев Г.С. Хлопчатник / Г.С. Зайцев. – 2-е изд. – Ленинград : Изд. Всес. ин-та прикладной ботаники и новых культур, 1929. – 219с. : с 138 рис.
1606236
   Хлопчатник. – Ташкент
Т. 1. – 1954. – 384с.
1606237
   Хлопчатник. – Ташкент, 1956. – 131с.
1606238
   Хлопчатник. – Ташкент
Т. 2. – 1957. – 628с.
1606239
   Хлопчатник. – Ташкент
Т. 3. – 1959. – 404с.
1606240
   Хлопчатник. – Ташкент : Изд-во АН узбССР
Т. 3 : Строение и развитие хлопчатника. – 1960. – 402с.
1606241
   Хлопчатник. – Ташкент : Изд-во АН узбССР
Т. 4. – 1960. – 707с.
1606242
   Хлопчато-бумажные товары. – М., 1925. – 360с.
1606243
  Арсеньева Е.В. Хлопчатобумажная промышленность Московской губернии 60-80 гг 19 ст. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Арсеньева Е.В. ; МГУ. – Ніжин, 1974. – 20 с.
1606244
  Филимонова Л.В. Хлопчатобумажная промышленность Московской и Владимирской губерний накануне отмены крепостного права. (К истории промышленного переворота в России) : Автореф... канд. ист.наук: / Филимонова Л.В.; МГУ. – Москва, 1958. – 20л.
1606245
  Хрипкова А.Г. Хлопчик-підліток-юнак / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – К, 1983. – 272с.
1606246
  Каменкович З. Хлопчик з Княжої гори. / З. Каменкович. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 164 с.
1606247
  Олдрідж Д. Хлопчик з лісового берега / Д. Олдрідж. – Київ, 1959. – 96с.
1606248
  Мартинов І. Хлопчик з маленького міста / І. Мартинов. – К, 1973. – 180с.
1606249
  Голубєва А. Хлопчик з Уржума / А. Голубєва. – Ужгород, 1952. – 182 с.
1606250
  Голубєва А.Г. Хлопчик з Уржума / А.Г. Голубєва. – К., 1964. – 412с.
1606251
  Голубєва А.Г. Хлопчик з Уржума / А.Г. Голубєва. – К., 1975. – 178с.
1606252
  Канівець В.В. Хлопчик і жар-птиця : повість / В.В. Канівець. – Київ : Веселка, 1968. – 186 с.
1606253
  Близнець В.С. Хлопчик і тінь / В.С. Близнець. – Київ : Молодь, 1989. – 301 с.
1606254
  Слухенська Р. Хлопчик із голубом на плечі: дитинство та юність Остапа Вишні // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 87-90. – ISSN 2311-9896
1606255
  Баргум Ю. Хлопчик на літо. Прощання / Юган Баргум ; пер. зі шведської Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2005. – 274 с. – ISBN 966-7007-45-6
1606256
  Шарговська О. Хлопчик народився через дев"ять місяців після гостини Тараса Шевченка. Поет просив дружину свого приятеля Михайла Максимовича знайти йому жінку // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 38 (241). – С. 55-57 : фото


  Про гостювання Тараса Шевченка у Максимовичів.
1606257
  Мичко С. Хлопчик та енергія. Школяр iз Тернопільщини працює над вирішенням однієї з найактуальніших проблем людства // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 26). – С. 11


  "Нещодавно в Києві молоді вчені та учні Малої академії наук України презентували науково-технічні розробки та науково-дослідницькі роботи школярів, що стосуються вирішення актуальних проблем у найрізноманітніших галузях. Серед дев’яти таких був і ...
1606258
  Рекемчук О.О. Хлопчики / О.О. Рекемчук. – К., 1977. – 164с.
1606259
  Пікуль В.С. Хлопчики з бантиками / В.С. Пікуль. – Київ, 1984. – 252с.
1606260
  Титаренко Тетяна Михайлівна Хлопчики і дівчатка : Психол. становлення індивідуальності / Титаренко Тетяна Михайлівна. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1989. – 47 с. – (Т-во "Знання" УРСР ; Сер. 7 : Педагогічна ; №7)
1606261
  Камов Б.М. Хлопчина-командир / Б.М. Камов. – К. : Веселка, 1990. – 323 с.
1606262
  Вейс Р. Хлопчина з Александрівського доку / Р. Вейс. – Київ, 1976. – 102с.
1606263
  Неверлі І. Хлопчина з Сальських степів. / І. Неверлі. – Київ, 1965. – 243с.
1606264
  Канівец У. Хлопчык і жар-птушка. / У. Канівец. – Мінск : Мастацкая література, 1972. – 232 с.
1606265
  Яунземс В.Р. Хлор- и азотсодержащие производные лигнина и методы их исследования : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Яунземс В.Р.; АН Латв.ССР. Ин-т химии древесины. – Рига, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1606266
  Фрумина С Н. Лисенко Хлор / Н.С. Фрумина, Н.Ф. Лисенко, М.А. Чернова ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1983. – 199 с. – (Серия "Аналитическая химия элементов")
1606267
  Бараускайте О. Хлоралкильные производные диаминобензолсульфамидов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Бараускайте О.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1606268
  Таланов Владимир Степанович Хлорангидриды N-a-хлоралкилиминосульфиновых кислот : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.03 / Таланов Владимир Степанович; АН УССР. Ин-т органической химии. – К., 1984. – 24л.
1606269
  Пастушак Н.О. Хлорарилирование производных акриловой кислоты и некоторые превращения продуктов реакций. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пастушак Н.О.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1966. – 15л.
1606270
  Мельников С.С. Хлорелла / С.С. Мельников, Е.Е. Мананкина. – Минск, 1991. – 77с.
1606271
  Поливода Лариса Васильевна Хлорелла как модельный объект для космических исследований : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Поливода Лариса Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
1606272
  Поливода Лариса Васильевна Хлорелла как модельный объект для космических исследований : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Поливода Лариса Васильевна; КГУ. – К., 1980. – 22л.
1606273
  Поливода Лариса Васильевна Хлорелла как модельный объект для космических исследований : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.12 / Поливода Лариса Васильевна; Ин-т молекулярной биологии и генетики. – К, 1980. – 190л. – Бібліогр.:л.157-190
1606274
  Мансуров М.У. Хлорзамещенные эфиры сульфокислот как регенты алнилирования ароматическго ядра : Автореф... канд. хим.наук: / Мансуров М.У.; Среднеазиатский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1959. – 12л.
1606275
   Хлориды и хлорокиси молибдена и вольфрама. – Душанбе, 1989. – 284с.
1606276
   Хлориды и хлорокиси молибдена и вольфрама. – Душанбе, 1989. – 281с.
1606277
  Кирсанова Н.А. Хлорирование ацилизоти (селено) цианатов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кирсанова Н.А.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1969. – 11л.
1606278
  Мокрый Е.Н. Хлорирование изобутилена и переработка хлорпроизводных. : Автореф... канд. техн.наук: / Мокрый Е.Н.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1967. – 24л.
1606279
  Бункин В.И. Хлорирование охлаждающей воды на тепловых электрических станциях / В.И. Бункин. – М.-Л., 1940. – 80с.
1606280
  Кренцель Б.А. Хлорирование парафиновых углеводородов / Б.А. Кренцель. – Москва : Наука, 1964. – 159 с.
1606281
  Савинова Т.Н. Хлорированные углеводороды в экосистеме Баренцева моря : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Савинова Т. Н.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1985. – 18л.
1606282
   Хлорированные углеводороды и морские организмы. – Апатиты, 1978. – 137с.
1606283
  Кренцлейн Г. Хлористый алюминий в органической химии / Г. Кренцлейн. – Москва : Главная редакция химической литературы, 1935. – 131 с.
1606284
  Гордон Г.Я. Хлористый винилиден и его сополимеры / Г.Я. Гордон. – Москва : Госхимиздат, 1957. – 123 с.
1606285
  Вологина Е.Г. Хлоритоид в донных осадках Академического хребта озера Байкал - индикатор эолового переноса / Е.Г. Вологина, А.П. Федотов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 72-82 : рис., табл. – Библиогр.: с. 80-82. – ISSN 0016-7886
1606286
  Танатар-Бараш Хлориты и хлоритовые сланцы метаморфической толщи Кривого Рога : Автореф... кандид. геолого-минералогич.наук: / Танатар-Бараш З.И.; Днепропетровский гос. университет. Научно-исслед. геологич. ин-т. – Днепропетровск, 1951. – 6 с.
1606287
  Танатар-Бараш Хлориты и хлоритовые сланцы метаморфической толщи Кривого Рога : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Танатар-Бараш З.И.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1953. – 4л.
1606288
  Макаров В.Н. Хлориты из железно-кремнистых и некоторых других рудных формаций / В.Н. Макаров. – Л, 1971. – 116с.
1606289
  Бартковская Юлия Францевна Хлорметилирование ароматических карболовых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бартковская Юлия Францевна; Одеск. гос. ун-т. – Одесса, 1976. – л.
1606290
  Стерина Е.З. Хлорметилирование ароматических соединений, дальнейшее превращение хлорметилпроизводныхв альдегиды и некоторые другие соединения. : Автореф... кнад.хим.наук: / Стерина Е.З.; Днепропетр.ин-т инженеров. – Днепропетровск, 1955. – 14л.
1606291
  Дьяченко Е.К. Хлорметилирование в ряду бенз-2, 1, 3-тиа-и селенадиазолов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дьяченко Е.К.; Ленингр.хим-фармацевт.ин-т. – Л, 1966. – 16л.
1606292
  Мысик Д.Д. Хлорметилирование и формирование аренсульфонил-N-(алки)-ариламидов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мысик Д.Д.; Депропетр.хим-техн.ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 17л.
1606293
  Прилуцкая М.В. Хлорметилирование простых эфиров диоксибензолов и некоторых превращения их хлорметильных производных. : Автореф... канд. хим.наук: / Прилуцкая М.В.; МВО СССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Хим. ф-тет. – Вильнюс, 1959. – 30л.
1606294
   Хлорная кислота и ее соединения в органическом синтезе / Г.Н. Дорофеенко, Ю.А. Жданов, В.И. Дуленко, С.В. Кривун; Рост. гос. ун-т ; Г.Н. Дорофеенко, Ю.А. Жданов, В.И. Дуленко, С.В. Кривун. – Ростов -на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1965. – 148 с.
1606295
  Мчедлишвили М.И. Хлорный метод переработки марганцевых инфильтрационных руд Чиатурского месторождения. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.340 / Мчедлишвили М.И.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
1606296
  Чижиков Д.М. Хлорный метод переработки оловянных руд и концентратов / Д.М. Чижиков, Г.С. Френц. – М-Л, 1941. – 71с.
1606297
  Зайцева Н.Д. Хлоровольфрамы (V) щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зайцева Н.Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1968. – 20л.
1606298
   Хлоропласты и митохондрии. – Москва, 1969. – 344с.
1606299
   Хлорофил. – Минск, 1974. – 416с.
1606300
  Годнев Т.Н. Хлорофилл его строение и образование в растении / Т.Н. Годнев. – Минск, 1963. – 320с.
1606301
  Годнев Т.Н. Хлорофилл и его роль в природе / Т.Н. Годнев. – Минск, 1955. – 79 с.
1606302
  Надтока В.Л. Хлорофиллипт.Экспериментальное исследование. : Автореф... доктора мед.наук: 14.096 / Надтока В.Л.; Харьк.мед.ин-т. – Харьков, 1970. – 22л.
1606303
  Калам Ю.И. Хлорофильная мутация / Ю.И. Калам, Т.А. Орав. – Таллин, 1974. – 60с.
1606304
   Хлорофильные глеофиты или водоросли 1892 г. [Отдел II]. – Санкт-Петербург : Тип. В.В. Комарова, 1893. – С. 105-221. – Без тит. л. и обл. - Нач. с гл.: Отдел II
1606305
  Шеремет В.И. Хлорпроизводніе ариламинокротонатов и 1, 5-бензодиазепинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шеремет В. И.; КГУ. – К., 1972. – 16л.
1606306
  Фурман А.А. Хлорсодержащие окислительно-отбеливающие и дезинфицирующие вещества. / А.А. Фурман. – М., 1976. – 87с.
1606307
  Клейменов Б.В. Хлорфосфорорганические соединения и их влияние на износ при трении. : Автореф... канд. хим.наук: / Клейменов Б.В.; АН СССР. Ин-тут нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1967. – 27л.
1606308
  Бекша В. Хлорэтильные произведные ароматических полиаминов и аминобензолсульфамидов : Автореф... канд. хим.наук: / Бекша В.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 19л.
1606309
  Бурдулене Хлорэтильные производственные диаминофенилуксусной и диаминобензовйной кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Бурдулене Д-Э. И.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1606310
  Петров-Водкин Хлыновск / Петров-Водкин. – 2-е изд., доп. – Л., 1982. – 655с.
1606311
  Петров-Водкин Хлыновск / Петров-Водкин. – М., 1991. – 238с.
1606312
  Шишкин И.А. Хлыновцы / И.А. Шишкин. – Нижний Новгород, 1990. – 224с.
1606313
  Кюлявков К. Хляб и още нещо / К. Кюлявков. – София, 1956. – 396с.
1606314
  Калідаса Хмара-вістун. / Калідаса. – Х., 1928. – 48с.
1606315
   Хмара Александр Яковлевич (К 80-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 120-121 : фото. – ISSN 0367-4290
1606316
  Суходольский А.Л. Хмара. / А.Л. Суходольский. – Львів, 1925. – 74с.
1606317
  Моно Мартіна Хмара. / Моно Мартіна. – Київ, 1957. – 144с.
1606318
  Фетисов С.Г. Хмара. Роман. / С.Г. Фетисов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Саранск, 1965. – 344с.
1606319
  Фаулз Джон. Хмара: Повість // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.36-68


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1606320
  Арістофан Хмари : Грецька комедія в перекладі Тараса Франка, з передмовою Михайла Білика, з поясненнями Івана Калиновича. – Львів : Вид. "Всесвіт. б-ки" ; [З дpук. Л. Віснєвського], 1918. – XI, 96 с. – (Всесвітня бібліотека ; № 11/12)
1606321
  Нечуй-Левицький І.С. Хмари : повість / Іван Нечуй-Левицький. – Київ ; Ляйпціг ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian Publishing, 1920. – 487 с.
1606322
  Нечуй-Левицький Хмари : роман / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2008. – 349 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4201-9
1606323
  Нечуй-Левицький Хмари : роман / Іван Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2009. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4201-9
1606324
  Нечуй-Левицький Хмари : повість / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 351, [1] с. – ISBN 978-611-01-1459-2
1606325
  Балла Л.К. Хмари без дощу : повість / Л.К. Балла. – Київ : Молодь, 1965. – 275 с.
1606326
  Удовенко Л.А. Хмари, здрастуйте! / Л.А. Удовенко. – К., 1972. – 48с.
1606327
  Тютюнник Г.М. Хмарка сонця не заступить : повість / Г.М. Тютюнник. – Львів : Книжн.-журн. вид-во, 1956. – 136 с.
1606328
  Биков В.Ю. Хмарна комп"ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 81-98. – ISSN 2078-7782
1606329
  Василенко А. Хмарна наука. Тенденції і перспективи створення хмарних проектів для потреб науки в Україні та Європейському Союзі / А. Василенко, Г. Мозолевич // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 18 -22 серпня (№ 30). – С. 13


  "Стратегічним завданням української науки, як відомо, є долучення до Європейського дослідницького простору. В процесі виконання цього завдання постає низка дискусійних питань, одне з яких - створення "хмари" для потреб української науки. У 2017 р. на ...
1606330
  Опанасенко С.В. Хмарна платформа Google Apps Education Edition - робота з сервісами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 2, лютий. – С. 18 : фото
1606331
   Хмарний застосунок Microsoft Forms у зборі й аналітиці звітів про відвідування студентами навчальних занять / М.С. Волошинович, Г.Є. Гірник, Н.Р. Матковська, Д.Б. Соломчак, В.Є. Ткач // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 1 (17), січень - березень 2021 року. – C. 110-115. – ISSN 2521-1455
1606332
  Гончаренко В. Хмарними дорогами / В. Гончаренко. – К., 1957. – 184с.
1606333
  Палій С.В. Хмарні механізми формування інформаційно-організаційного середовища довузівської підготовки іноземців : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Палій Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2014. – 20 [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
1606334
  Баглай Р.О. Хмарні обчислення в діяльності банківських установ // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 5 (151). – С. 76-81. – ISSN 1681-7710
1606335
  Бондар Є.С. Хмарні обчислення та їх застосування / Є.С. Бондар, М.М. Глибовець, С.С. Гороховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 74-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У світі з"явилась нова мережна парадигма, що обіцяє значно змінити комп"ютерний світ, підходи до Інтернету і вплинути на подальший розвиток інформаційних технологій - хмарні обчислення (Cloud Computing). У статті проведено загальний огляд нової ...
1606336
  Літошенко А.В. Хмарні обчислення як своєрідний вид аутсортингу комп"ютерних сервісів та його перевага // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 86-89. – ISSN 2306-6806
1606337
   Хмарні ресурси та сервіси для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій: критерії добору, приклади використання / А.М. Гуржій, О.Г. Глазунова, Т.В. Волошина, В.І. Корольчук, О.В. Якобчук // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2019. – Вип. 3 (40). – С. 7-28. – ISSN 1998-6939
1606338
  Хрипун В.О. Хмарні сервіси Google як засіб управління освітньою діяльністю закладу дошкільної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Хрипун Вікторія Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1606339
  Медведовська О.Г. Хмарні сервіси для організації спільної роботи над документами у режимі реального часу / О.Г. Медведовська, В.В. Яценко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 112-121. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1606340
  Шахіна І.Ю. Хмарні технології в організації освітньої діяльності університету // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 64-71. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
1606341
  Бондаренко Т. Хмарні технології в соціально-педагогічних системах : навч. посібник / Тетяна Бондаренко ; М-во освіти і науки України, Укр. інженерно-пед. акад. – Харків : Друкарня Мадрид, 2020. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Erasmus+ проєкт "Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні"). – ISBN 978-617-7988-10-5
1606342
  Топольник Я. Хмарні технології інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти / Я. Топольник, М. Карелін // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 200-211. – ISSN 2077-1827
1606343
  Телішевська Л. Хмарні технології на уроках української мови та літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263
1606344
  Чегренець В.М. Хмарні технології та можливості використання в комп’ютерних телекомунікаційних системах / В.М. Чегренець, В.М. Ахрамович, Н.В. Руденко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 2 (42). – С. 121-129


  В статті проведений аналіз хмарних технологій. Проводиться дослідження обчислювальної парадигми, при якій межі обчислювальних елементів залежать від економічної доцільності. Детально аналізується віртуальне робоче місце. Проводяться результати оцінки ...
1606345
  Лотюк Ю.Г. Хмарні технології у навчальному процесі ВНЗ // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 61-67. – ISBN 978-966-7359-68-3
1606346
  Каук В. Хмарні технології у підтримці самостійної роботи студентів / В. Каук, В. Гребенюк, О. Шкіль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 11-17. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто способи підтримки різних видів самостійної роботи студентів інструментальними засобами дистанційного навчання на основі LMS Moodle. Наведено приклади організації віртуального консультаційного пункту та модуля підтримки виконання ...
1606347
  Черкасова Л. Хмарні технології у системі роботи навчального закладу // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 275-278


  Розглянуто використання хмарних технологій в роботі загальноосвітнього навчального закладу. Описано формування єдиної шкільної інформаційної системи за допомогою Google Apps for Education та використання інформаційних технологій в системі управління ...
1606348
  Червякова Т.І. Хмарні технології як засоби відкритої освіти // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 124-131. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  Стаття присвячена дослідженню застосування хмарних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні за відкритою концептуальною моделлю освіти. Інноваційними інформаційно-комунікаційними технологіями навчання у ВНЗ є: технології дистанційного, ...
1606349
   Хмарні технології як основа формування єдиного інформаційного середовища вищого навчального закладу / О.Б. В"юненко, А.В. Толбатов, В.А. Толбатов, С.В. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2016. – № 2. – С. 90-96. – ISSN 2219-9365
1606350
  Соменко О.О. Хмарно-орієнтоване середовище SageMathCloud як засіб формування предметної компетентності майбутніх вчителів фізико-математичного профілю / О.О. Соменко, Д Соменко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 110-113. – ISSN 1563-3713
1606351
  Спірін О.М. Хмаро орієнтовані інтелектуальні карти як засіб інформаційно-аналітичної підтримки професійної діяльності викладача / О.М. Спірін, Т.А. Вакалюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 227-234. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1606352
   Хмаро орієнтовані освітні середовища у навчанні фізики та інформатики : монографія / М.І. Садовий, Н.В. Подопригора, О.В. Рєзіна, О.М. Трифонова, М.В. Хомутенко ; [за наук. ред. М.І. Садового] ; М-во освіти і науки України, Цетральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький : ЦДПУ імені В. Винниченка : Ексклюзив-Систем, 2019. – 371, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7079-81-0
1606353
   Хмарочос класу люкс у швейцарських Альпах // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 8-9 : фото
1606354
  Новицкий П.И. Хмелев / П.И. Новицкий. – М, 1964. – 243с.
1606355
  Комиссаржевский В.Г. Хмелев за режиссерским столом / В.Г. Комиссаржевский. – М., 1956. – 294с.
1606356
  Малюгин Л.А. Хмелев. / Л.А. Малюгин. – Москва Л., 1948. – 92с.
1606357
  Михайлов М.С. Хмелеводство Украинской ССР. : Автореф... доктор сельскохоз.наук: / Михайлов М.С.; Воронеж. сельскохоз. ин-т. – Воронеж, 1951. – 32 с.
1606358
  Олійник Я.Б. Хмелепромисловий // Географічна енциклопедія України
1606359
  Абрамов К.Г. Хмелинка : повести и рассказы / К.Г. Абрамов. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1968. – 216 с.
1606360
   Хмелюк Микола Дем"янович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 343. – ISBN 978-966-2726-03-9
1606361
  Олійник Я.Б. Хмелярство // Географічна енциклопедія України
1606362
  Мильчин Константин Хмель - хорошо, солод - хорошо, но главное - вода. Пенные души // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 92-96 : фото
1606363
  Стригалев М.Л. Хмель / М.Л. Стригалев. – Пермь, 1966. – 95с.
1606364
  Черкасов А.Т. Хмель / А.Т. Черкасов. – Москва, 1972. – 878с.
1606365
  Черкасов Алексей Хмель : Сказания о людях тайги; Роман в 2-х книгах / Черкасов Алексей. – Днепропетровск : Пороги. – ISBN 5-7707-3216-4
кн. 1. – 1993. – 416с.
1606366
  Черкасов Алексей Хмель : Сказания о людях тайги: Роман в 2-х книгах / Черкасов Алексей. – Днепропетровск : Пороги. – ISBN 5-7707-3214-8
кн. 2. – 1993. – 380 с.
1606367
   Хмель, сон и явь. – М, 1991. – 333с.
1606368
  Иванов В.В. Хмель. Сиб. рассказы 1917-1962 гг. / В.В. Иванов. – Москва, 1963. – 333с.
1606369
  Черкасов А.Т. Хмель. Сказание о людях тайги / А.Т. Черкасов. – Красноярск
1. – 1963. – 687с.
1606370
  Черкасов А.Т. Хмель. Сказание о людях тайги / А.Т. Черкасов. – М
1. – 1967. – 80с.
1606371
  Черкасов А.Т. Хмель. Сказание о людях тайги / А.Т. Черкасов. – М
1. – 1967. – 80с.
1606372
  Черкасов А.Т. Хмель: Сказания о людях тайги / А.Т. Черкасов. – Красноярск
1. – 1979. – 877с.
1606373
  Черкасов А.Т. Хмель: Сказания о людях тайги / А.Т. Черкасов. – М, 1994. – 779с.
1606374
  Гольденберг Н.Я. Хмельник курортный / Н.Я. Гольденберг. – Одесса, 1974. – 48с.
1606375
  Голота П. Хмельницкие, или присоединение Малороссии
Ч.3. – 1834
1606376
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1960. – 534с.
1606377
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1965. – 479 с.
1606378
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1967. – 566с. – Наст. имя: Мойся Иван Леонтьевич
1606379
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Художественная литература
Т. 1, Кн. 1 и 2. – 1971. – 735 с.
1606380
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Художественная литература. – (Б-ка исторического романа)
Т. 2, Кн. 2 , 3. – 1971. – 687 с.
1606381
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1974. – 407с.
1606382
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1974. – 360с.
1606383
  Ле И.Л. Хмельницкий : Роман (Трилогия) / И.Л. Ле; Авториз. пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1974. – 455с.
1606384
  Ле И. Хмельницкий : Іст. роман: У 3-х кн. / И. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1978. – 446с.
1606385
  Ле І. Хмельницкий : Іст. роман: У 3-х кн. / І. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 3. – 1978. – 480с.
1606386
  Ле И. Хмельницкий : Роман (Трилогія) / И. Ле. – Москва : Советский писатель
Т. 1. – 1979. – 719с.
1606387
  Ле И. Хмельницкий : Роман (Трилогія) / И. Ле. – Москва : Советский писатель
Т. 2. – 1979. – 687с.
1606388
  Верховний О.У. Хмельницька область : (географічний нарис) / О.У. Верховний. – Київ : Радянська школа, 1960. – 112с. – (Області Української РСР)
1606389
   Хмельницька область : дещо із статистики // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 19. – ISSN 1810-3944
1606390
  Бейдик О.О. Хмельницька область у Книзі регордів України / О.О. Бейдик, Л.В. Ільїн // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 18 (243). – С. 156-159. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано рекорди регіонів України в економічному та суспільному житті.
1606391
  Мацей О.О. Хмельницьке обласне методичне об’єднання: багатогранність форм діяльності та єдина мета // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 144-149. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1606392
  Ле І.Л. Хмельницький : Роман / І.Л. Ле. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1. – 1957. – 448с.
1606393
  Ле І. Хмельницький : Іст. роман.: У 3-х кн. / І. Ле. – Кн. 2. – Київ : Дніпро, 1965. – 414с.
1606394
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х кн. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1965. – 453с.
1606395
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х кн. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 3. – 1965. – 491 с.
1606396
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х т. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 1. – 1969. – 452с.
1606397
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х т. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1969. – 414 с.
1606398
  Ле І.Л. Хмельницький : Іст. роман: У 3-х т. / І.Л. Ле. – Київ : Дніпро
Кн. 3. – 1969. – 492 с.
1606399
  Грищук Б.А. Хмельницький : фотонарис / Б.А. Грищук. – Львів : Каменяр, 1977. – 41с.
1606400
  Грищук Б.А. Хмельницький / Б.А. Грищук, А.С. Сургунд. – Львів, 1978. – 64с.
1606401
  Ле І. Хмельницький : Роман / І. Ле. – Москва : Художественная литература
Т. 1. Кн.2-я. – 1978. – 736с.
1606402
  Ле І. Хмельницький : Роман / І. Ле. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1978. – 408 с.
1606403
   Хмельницький. – Київ : Мистецтво, 1983. – 96с.
1606404
  Грушевський М.С. Хмельницький в Переяславі, історичні образи / Мих Грушевський. – Київ : Друк. Т-ва "Петро Барський", 1917. – 80 с.
1606405
  Грушевський М.С. Хмельницький і Хмельнищина : історичний ескіз Михайла Грушевського / М.С. Грушевський. – [Львів], 1898. – 30 с.


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1898. - На тит. арк. та обкл. ...
1606406
  Грушевський М.С. Хмельницький і Хмельнищина : історичний ескіз / Михайло Грушевський. – У Львові : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpяд. К. Беднаpського, 1901. – 63 с. – Передрук з: Записки НТШ. 1901, т. 23-24. – (Літературно-наукова бібліотека / Відповідає за ред. Володимир Гнатюк ; Ч. 1)
1606407
  Чайковський М. Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна" - провідний заклад інклюзивної вищої освіти на Поділлі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 27 червня (№ 117). – С. 12
1606408
   Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут: від фундаментальних освітніх традицій до інновацій у фаховій підготовці / Прес-служба Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
1606409
  Скиба М. Хмельницький національний університет на шляху до реалізації системи управління якістю підготовки фахівців // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 5-16. – ISSN 1682-2366
1606410
  Скорський М.А. Хмельницький театр ім. Г.І.Петровського / М.А. Скорський. – Київ, 1981. – 104 с.
1606411
   Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної власності IV рівня акредитації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 310-311. – ISSN 2078-9165


  Інформація про Хмельницький університет управління та права.
1606412
  Дмитрев А. Хмельничина. (Из истории классовой борьбы на Украине в первой половине XVII века.) / А. Дмитрев. – Москва, 1934. – 64с.
1606413
  Крушинська Олена Хмельниччина - замок шахового короля : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 126 : Фото
1606414
  Куліш П. Хмельниччина, 1861
1606415
  Куліш П. Хмельниччина, 1861
1606416
  Куліш П. Хмельниччина, 1861
1606417
  Божко С. Хмельниччина. – Харків : Видавницьво ЦК КСМУ, 1922. – 58с. – (Книгозбірня молодого комунара Ч. 26 : Серія "Як жили наші діди" ; ч.2)
1606418
   Хмельниччина = Хмельнитчина : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1975. – 212 с. : фотоіл.
1606419
  Крушинська Олена Хмельниччина & Одещина: дуга світового значення : дивні пам"ятки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 120 : Фото
1606420
  Томашівський Ст. Хмельниччина в Галичинї і єї хиби / На підставі працї Ст. Томашівського "Народні рухи в Галицькій Руси 1648 р.". – Передрук з "Гайдамаків". – Львів : Друкарня Удїлова, 1905. – 64с.
1606421
  Пахольчук І.С. Хмельниччина в державно-політичній концепції В"ячеслава Липинського // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 165-167
1606422
  Чужа Т.В. Хмельниччина в історичних романах Генрика Сенкевича і Юзефа Ігнація Крашевського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 407-415


  У статті порівнюється зображення Хмельниччини в історичних романах "Вогнем і мечем" Генрика Сенкевича та "Божий гнів" Юзефа Ігнація Крашевського. Аналіз здійснено на рівні стилю, ідейного наповнення і в контексті творчого доробку обох ...
1606423
  Сирота Л.І. Хмельниччина в піснях та думах за збірником І. Срезневського "Запорожская Старина" // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 76-80
1606424
  Шемета Ю.М. Хмельниччина в розвідках М.Ф. Владимирського-Буданового (на матеріалах Інституту рукопису НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2002. – Вип. 9. – С. 413-427. – ISBN 966-02-2655-1
1606425
  Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах = Khmelnyts"kyi era in contemporary West European sources / Теодор Мацьків ; Укр. іст. т-во ; Нац. ун-т "Остроз. академія". – Острог ; Нью-Йорк : [б. в.], 2007. – 183, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчик імен: с. 178-183. - Текст укр., англ., пол. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія: Історичні монографії = Series: Historical monographs ; т. 6). – ISBN 966-7631-88-5
1606426
  Рибак І.В. Хмельниччина від найдавнішого часу до сьогодення : Навчальний посібник / І.В. Рибак; Хмельницький ін-тут бізнесу. – Кам"янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – 156с. – ISBN 966-8119-05-3
1606427
  Яковлева Т. Хмельниччина и Гетьманщина в современной русской историографии // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 85-94. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-49-7 (Вип. 10)
1606428
  Балагур Л.В. Хмельниччина пам"ятає їх життєвий подвиг... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 4. – С. 2-3
1606429
  Коржик С.А. Хмельниччина туристична // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 37-41 : фото
1606430
  Куліш П.О. Хмельныщына [Хмельниччина] : исторычне оповидання П. Кулиша [Історичне оповідання Куліша]. – Киев : Типогр. Петра Барского, 1901. – 116 с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. – Бібліогр.: фото, мал.. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 23)
1606431
  Куліш П.О. Хмельныщына [Хмельниччина] : исторычне оповидання П. Кулиша // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 116 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
1606432
   Хміль. – Облвидав, 1958. – 308с.
1606433
  Черевко Г. Хміль в Україні: проблеми і перспективи // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 35-40. – Бібліогр.: 16 назв.
1606434
  Григорук Ю. Хмільна поезія Лесі Мудрак // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)


  В арт-барі "Хмільна муза" за підтримки Літературно-художнього журналу "Дніпро" відбувся творчий вечір поетки та філологіні Лесі Мудрак.
1606435
  Новицька Лариса Хмільник - курортна перлина України : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 39 : Фото
1606436
  Лис В.М. Хмільник / В.М. Лис, К.І. Майданик. – Одеса, 1969. – 31с.
1606437
  Доніч І.І. Хмільник / І.І. Доніч. – Одеса, 1976. – 16с.
1606438
   Хмільницький літопис (1636-1650) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 298-302. – ISBN 978-617-7023-51-6
1606439
   Хмільницький рудопрояв калій-уранової формації: мінералогія, геохімія, час формування (Український щит) / С.М. Бондаренко, Л.М. Степанюк, З.В. Карли, В.О. Сьомка, М.О. Донський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 106-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1606440
  Рибак Хмурі дні неволі / Тимофій-Теофан Рибак. – Тернопіль : Збруч, 2002. – 184с. – ISBN 966-528-157-7
1606441
  Коряков О.Ф. Хмурый Вангур / О.Ф. Коряков. – Свердловск, 1958. – 148с.
1606442
  Коряков О.Ф. Хмурый Вангур / О.Ф. Коряков. – М., 1959. – 128с.
1606443
  Коряков О.Ф. Хмурый Вангур / О.Ф. Коряков. – 3-е изд. – М., 1977. – 127с.
1606444
  Семенихин Г.А. Хмурый лейтенант / Г.А. Семенихин. – Москва, 1971. – 208с.
1606445
   ХНУ обрав ректора // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  У Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна пройшов другий тур виборів ректора. Найбільше голосів набрала декан юридичного факультету Тетяна Кагановська.
1606446
  Гончаренко Д. ХНУБА — Сучасний центр архітектурно-будівельної науки Північно-східного регіону України // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (102). – C. 8-13. – ISSN 1562-529Х
1606447
  Коцюбинський М.М. Хо : казка. – Харків ; Полтава : Всеукр. Держ. Вид-во ; [4-а Рад. Друк], 1921. – 55 с.
1606448
  Кобелев Е.В. Хо Ши Мин / Е.В. Кобелев. – М., 1979. – 365с.
1606449
  Кайгородов А.М. Хо Ши Мин : Библиогр. указ. / А.М. Кайгородов. – Москва, 1980. – 139с.
1606450
  Кобелев Е.В. Хо Ши Мин / Е.В. Кобелев. – М., 1983. – 351с.
1606451
  Хонг Х. Хо Ши Мин в Стране Советов. / Х. Хонг. – М., 1986. – 206с.
1606452
  Краевский А. Хо Ши Мин: Вьетнамская мечта // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 9 (61). – С. 66-85. – ISSN 1819-6268
1606453
  Вахов А.А. Хоакин - гроза акул / А.А. Вахов. – Хабаровск, 1964. – 144с.
1606454
  Безиргани Г.Н. Хобби : фельетоны, рассказы / Г.Н. Безиргани. – Тбилиси : Мерани, 1981. – 132 с.
1606455
  Черчилль Уинстон Хобби // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 259-262. – ISSN 1130-6545
1606456
  Донцова Д. Хобби гадкого утенка : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-00505-6
1606457
   Хоббит : Иллюстрированнный пересказ по одноименной повести Дж.Р.Р. Толкиена. – Москва : АВЛАД, 1992. – ISBN 5-87512-010-Х
1606458
  Толкин Р Дж.Р. Хоббит, или Туда и обратно : Учеб. пособие для студ. пед. ин-тов. по спец. "Иностр.яз." / Р Дж.Р. Толкин; Обраб. и коммент. Ю.П. Третьякова. – Москва : Просвещение, 1982. – 156с.
1606459
  Толкин Р Дж.Р. Хоббит, или Туда и обратно / Дж.Р.Р.Толкин; Пер. с англ. В.А.М.; Худож. Е.Б. Мартынец. – Хабаровск : Амур, 1990. – 252с. – (Все звезды фантастики)
1606460
  Толкин Р Дж.Р. Хоббит, или Туда и обратно / Дж.Р.Р.Толкин; Пер. с англ. В.А.М.; Худож. Е.Б. Мартынец. – Санкт-Петербург : Северо-Запад, 1991. – 351с. – (Все звезды фантастики). – ISBN 5-8352-0009-9
1606461
  Толкин Р Дж.Р. Хоббит, или Туда и Обратно : Повесть-сказка / Дж.Р.Р.Толкин; Пер. с англ. Н.Рахмановой; Рис. М.Беломлинского. – Ленинград : Детская литература, 1989. – 252с. – (Библиотечная серия). – ISBN 5-08-000170-4
1606462
  Толкин Р Дж.Р. Хоббит, или Туда и Обратно : Повесть-сказка / Дж.Р.Р.Толкин; Пер. с англ. Н.Рахмановой; Рис. М.Беломлинского. – 2-е изд., испр. – Ленинград : Детская литература, 1991. – 252с. – На пер. авт. не указан. – ISBN 5-08-000098-8
1606463
   Хобот выше, уши шире! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 82-85 : фото
1606464
  Куллэ В. Хобот трубящий : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 72-75. – ISSN 0012-6756
1606465
  Мернова Мария Хоботкова собачка Петерса // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 24 : фото
1606466
  Евдонин Л.А. Хоботковые, ресничные черви Kalypto-rhyuchia фауны СССР и сопредельных стран. / Л.А. Евдонин. – Л.
1. – 1977. – 399с.
1606467
  Муха Б.Б. Хоботные неогеновых отложений юга Европейской части СССР, и их стратиграфическое значение. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.09 / Муха Б.Б.; АН УССР.Ин-т геол.наук. – К, 1978. – 28л.
1606468
  Кнорре Ф.Ф. Хоботок и Ленора / Ф.Ф. Кнорре. – Москва, 1974. – 127с.
1606469
   Ховаєв Валентин Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 399 : фото
1606470
  Швабій К. Ховайте ваші грошики по банках і кутках. Хто і чому в Україні використовує офшори // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 1, 7


  "Україна здригнулася від чергової звістки про те, що 74% всіх експортних операцій в країні здійснюють за непрямими контрактами, тобто через офшори. Проблема наростає, і не лише в Україні. Світова спільнота, яка також давно стурбована масштабами ...
1606471
  Верещак Ярослав Хованка : П"єса для Фестлейді // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 8. – С. 131-137. – ISSN 0130-321Х
1606472
  Перерва А. Хованки і зовнішні вірші Дмитра Бовдуя // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 97
1606473
   Хованщина : Народная музікальная драма в 5-и дейстиях. – Москва : Госиздат Музыкальній сектор, 1929. – 67 с. : портр.
1606474
  Мусоргский М.П. Хованщина / М.П. Мусоргский. – Москва, 1951. – 62с.
1606475
  Мусоргский М.П. Хованщина / М.П. Мусоргский. – Ленинград, 1954. – 16с.
1606476
   Хованщина М.П.Мусоргского. – Москва, 1962. – 108с.
1606477
  Білівська В. Ховрах європейський (Spermophilus citellus L.) на території НПП "Хотинський) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (125), січень - лютий. – С. 21 : фото
1606478
  Гамсахурдиа К. Хогаис Миндиа : рассказы / К. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1939. – 103 с.
1606479
  Гамсахурдиа К.С. Хогаис Миндиа : рассказы / К.С. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 84 с.
1606480
  Герман М.Ю. Хогарт : (1697-1764) / М.Ю. Герман. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 208 с. : 17 л. ил. – (Жизнь замечательных людей : сер. биографий / осн. в 1933 г. М. Горьким ; Вып. 3 (492))
1606481
  Будько Євген Хогманай! Шотландський Новий рік із вогником : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 10-15 : Фото
1606482
  Водэ Г. Ход : стихи / Г. Водэ; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1971. – 64 с.
1606483
  Кассиль Л.А. Ход белой королевы / Л.А. Кассиль. – Москва, 1956. – 238с.
1606484
  Кассиль Л. Ход белой королевы / Л. Кассиль. – Москва, 1958. – 208 с.
1606485
  Икрамов К. Ход вещей / К. Икрамов. – Москва, 1984. – 262с.
1606486
  Икрамов К. Ход вещей / К. Икрамов. – Ташкент, 1988. – 542с.
1606487
  Шама О. Ход врачом // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 31 (160), 1 сентября 2017. – С. 62-65


  90лет назад киевский врач-рентгенолог Федор Богатырчук стал чемпионом СССР по шахматам. Но в Союзе о нем предпочитали не вспоминать: оказавшись в немецкой оккупации, он создал Украинский Красный Крест, примкнул у власовцам и после войны эмигрировал в ...
1606488
  Вернадский В.И. Ход жизни в биосфере / В.И. Вернадский. – С. 26-38
1606489
  Ливехуд Б. Ход жизни человека // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 441-457. – ISBN 978-966-222-967-7
1606490
  Аникеев Е.И. Ход конем : басни / Аникеев Е.И. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 79 с.
1606491
  Воробьев Н.Я. Ход конем / Н.Я. Воробьев. – Москва, 1984. – 288с.
1606492
  Руднев Е.Н. Ход конем : Повести / Е.Н. Руднев. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 336с.
1606493
  Гирман В. Ход конем Терезы Мэй // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 24 апереля (№ 17). – С. 14
1606494
   Ход королем : FASHION-HOUSE // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 5. – С. 32-37 : Фото
1606495
  Щеглов Л.С. Ход мысли / Л.С. Щеглов. – Москва, 1990. – 204с.
1606496
  Геллер И.А. Ход окислительно-восстановительных процессов при заражении почвы микроорганизмами / И.А. Геллер. – [Б.м.], 1939. – С.55-60. – Отдельный оттиск "Научные записки по сахарной промышленности
1606497
  Душечкин А.И. Ход поступления главнейшх питательных веществ в сахарную свеклу в связи с ходом ее роста / А.И. Душечкин. – Киев : Типогр. Лубковского, 1911. – 34с. – Отд. оттиск из "Вестника сахарной промышленности" за 1910-11 гг. – (Труды сети опытных полей Всероссийского об-ва сахарозаводчиков ; Сообщение 10)
1606498
  Сапегин А.А. Ход развития колоса пшеницы / А.А. Сапегин, 1938. – С. 191-193. – Отд. отиск
1606499
  Абрамян А.Г. Ход роста и продуктивности видов тополей, произрастающих в Армянской ССР, и перспективы их массового выращивания. / А.Г. Абрамян, 1963. – с. 13-26
1606500
  Козловский В.Б. Ход роста основных лесообразующих пород в СССР / В.Б. Козловский, В.М. Павлов. – Москва, 1967. – 328 с.
1606501
  Порицкий Г.А. Ход роста, строение и сортиментная структура насаждений березы Полесья УССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Порицкий Г.А.; Мин. сел. хоз. УССР. Укр. акад. с.-х. наук. – К., 1962. – 16л.
1606502
  Угулава Э.С. Ход слоном / Э.С. Угулава. – Симферополь, 1976. – 62с.
1606503
  Кульчицький Станіслав Хода історії // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 16-19. – ISSN 1819-7329
1606504
   Хода п"ятирічки. – Львів, 1972. – 168с.
1606505
  Скворцов А. Ходасевич и Тарковский: взгляд на себя со стороны // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Редакция журн. "Новый мир". – Москва, 2014. – № 5 (1069), май. – С. 150-159. – ISSN 0130-7673
1606506
   Ходасевич, Валентина Михайловна. Выставка произведений. Москва. 1979. – М., 1979. – 30с.
1606507
   Ходатаев, Николай Петрович. Выставка произведений. Москва. 1977. – М., 1977. – 12с.
1606508
  Даштенц Х.Т. Ходедан / Х.Т. Даштенц. – Ереван, 1961. – 560 с.
1606509
   Ходецький Старіон Мартиніанович (1821-1887) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 507. – ISBN 978-966-439-754-1
1606510
   Ходецький Старіон Мартиніанович (1821-1887) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 2 : 1855-1876. – С. 5. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-44-3
1606511
  Арипов У.М. Ходжа Ахмад Аббас / У.М. Арипов, Н.Р. Исмаилов ; АН УзССР, Ин-т востоковедения Абу Райхана Беруни. – Ташкент : Фан, 1983. – 137 с.
1606512
  Мирсафоев А. Ходжа Исмат Бухорои и его творчество : Автореф... канд. филолог.наук: 10.642 / Мирсафоев А.; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1971. – 28л.
1606513
  Соловьев Л. Ходжа Насреддин / Л. Соловьев, В. Виткович. – Москва, 1945. – 192с.
1606514
  Озюнель Еврім Олчер Ходжа Насреддин: герой чи антигерой, мудрець чи пройдисвіт? // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 90-93. – ISSN 0130-6936
1606515
  Рибалкін С.В. Ходжа Насреддін: інваріантна основа образу та її варіативні складові // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 188-194. – ISSN 1608-0599
1606516
  Рибалкін С.В. Ходжа Насредідін: поліваріантне функціонування традиційного образу у світовому континуумі // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 131-139. – Бібліогр.: С. 138-139. – ISSN 1682-671Х


  Ходжа Насреддін (з араб. ходжа - паломник, мандрівник, вчитель і проповідник - Захисник Віри) - персонаж фольклору низки народів Середземномор"я, Близького Сходу і Великого Степу, жартівник і дотепник (трікстер), герой тисяч анекдотів, жартів і ...
1606517
   Ходжали : хроніка геноциду / [уклад.: Е. Ахундова ; перекладач: М. Салманов ; ред.: О. Семенчук]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 171, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – ISBN 978-966-489-522-1
1606518
   Ходжевы циклы и мотивы. – Москва : Мир, 1985. – 261 с.
1606519
  Мирмухсин М. Ходжентская крепость : роман / Мирмухсин ; пер. с узб. – Москва, 1991. – 395 с.
1606520
   Ходжентские зори. – М., 1958. – 32с.
1606521
  Маликов А.М. Ходжи южного Казахстана: история и идентичность // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 35-45. – ISSN 0869-5415
1606522
  Монастырев В.А. Ходи прямо, хлопец: Повести. / В.А. Монастырев. – М., 1976. – 269с.
1606523
  Шугай О. Ходив по лінії найбільшого опору // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 7 вересня (№ 35). – С. 8-9


  Згадуючи Миколу Кагарлицького.
1606524
  Долгих Аркадий Ходивший на две стороны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 11. – С, 58-60. – ISSN 0235-7089


  Василь Каразін та його кар"єра.
1606525
   Ходил милый под окошко. – Омск, 1991. – 125с.
1606526
  Жаров А.А. Ходили мы походами / А.А. Жаров, 1952. – 160с.
1606527
  Зингер М.Э. Ходили мы походами : избранное / М.Э. Зингер. – Москва : Советский писатель, 1959. – 472с.
1606528
  Зингер М.Э. Ходили мы походами / М.Э. Зингер. – Москва : Советский писатель, 1966. – 296с.
1606529
   Ходили опришки. – Ужгород, 1983. – 384с.
1606530
  Демин Д. Ходит песня / Д. Демин. – Москва : Правда, 1987. – 31 с.
1606531
  Толстой Л.Н. Ходите в свет, пока есть свет и другие рассказы / Л.Н. Толстой. – Петроград : Литературно-изд. отдел Комиссариата народного просвещения, 1918. – XV, 128 с.
1606532
  Юровская О.Ф. Ходите чаще по земле / О.Ф. Юровская. – Алма-Ата, 1979. – 120с.
1606533
  Стецун Г. Ходити по стелі як муха чи гекон? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 34-37


  "Вчених відповідь на це питання турбує вже не перше століття, але тільки в останні роки їм вдалося розібратися в цій загадці..." Одним із таких вчених є Станіслав Миколайович Горб — німецький та український зоолог, фахівець з ентомології, ...
1606534
   Ходить гарбуз по городу. – К., 1967. – 10с.
1606535
  Ярош Ярослав Ходить Довбуш : Кіноповість // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 88-133. – ISSN 0131-2561
1606536
  Донской Д.Д. Ходить и бегать для здоровья / Д.Д. Донской. – М., 1985. – 64с.
1606537
  Олійник С.І. Ходить перець по городу... / С.І. Олійник. – Київ : Радянська Україна, 1952. – 64 с. – (Бібліотека "Перця" ; № 3)
1606538
  Алехин А. Ходить по воздуху : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 111-114. – ISSN 0130-7673
1606539
  Кушнір О. Ходить світами душа молода... : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 27-29. – ISSN 0868-4790
1606540
  Хоменко Н.К. Ходить щастя недалечко : повість / Н.К. Хоменко. – Київ : Молодь, 1960. – 287 с.
1606541
  Герасимов Володимир Ходімо в підвал! : Україна / Херсонщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 18-21 : Фото
1606542
  Шевчук В.А. Ходімо весну зустрічать : вірші / В.А. Шевчук. – Київ : Молодь, 1958. – 51 с.
1606543
   Ходімо дальше, дальше слава... . Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1847-1861 років : рисунок, акварель, сепія, гравюра / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Д.В. Стус ; перед. сл. Сліпушко О.М. ; вітал. сл. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – 175, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-439-716-9
1606544
  Речмедін В.О. Ходімо зі мною, сину! : полемічний роман / В.О. Речмедін. – Київ : Молодь, 1965. – 239 с.
1606545
  Артеменко М.М. Ходімте в сад : цікаві оповіді про садівництво / Артеменко М.М., Латанська Л.М. – Київ : Молодь, 1983. – 198 с.
1606546
  Артеменко М.М. Ходімте в сад : Цікаві оповідання про садівництво / Артеменко М.М., Латанська Л.М. – 2-е вид. – Київ : Молодь, 1991. – 301, [3], [7] арт. іл. с. : іл. – Бібліогр.: с. 295-297
1606547
  Короткий В.А. Ходін Андрій Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 277. – ISBN 966-06-0393-2
1606548
   Ходін Андрій Васильович (1847-1905) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 507. – ISBN 978-966-439-754-1
1606549
  Супруненко Володимир Ходіння за три моря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 96-101 : фото
1606550
  Попович Сергій Ходіння ігумена Данила : Камо грядеши? // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 68-70 : Іл., карта
1606551
  Ткаченко С. Ходіння по водах // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 176-181. – ISSN 0130-1608
1606552
  Толстой О.М. Ходіння по муках / О.М. Толстой. – Київ, 1951. – 752с.
1606553
  Толстой О.М. Ходіння по муках / О.М. Толстой. – Київ
1. – 1955. – 271с.
1606554
  Толстой О.М. Ходіння по муках / О.М. Толстой. – Київ
2. – 1955. – 296с.
1606555
  Толстой О.М. Ходіння по муках / О.М. Толстой. – Київ
3. – 1955. – 368с.
1606556
  Толстой О. Ходіння по муках / О. Толстой. – Київ, 1972. – 895с.
1606557
  Водопьянов Б.П. Ходовые огни / Б.П. Водопьянов. – Красноярск, 1968. – 111с.
1606558
   Ходовые системы тракторов: устройство, эксплуатация, ремонт. – М., 1986. – 271с.
1606559
  Ростков А.Ф. Ходоки (к В.И.Ленину) / А.Ф. Ростков. – М, 1964. – 104с.
1606560
  Вильде Э.Ю. Ходоки из Ания : роман / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. В.Брегман. – Таллин : Эстон. гос. изд., 1949. – 400 с.
1606561
  Вилде Э.Ю. Ходоки из Ания : роман / Э.Ю. Вилде; пер. с эстон. В.Брегман. – Таллин : Эстон. гос. изд., 1950. – 400 с.
1606562
  Вилде Э.Ю. Ходоки из Ания : роман / Э.Ю. Вилде; пер. с эстон. – Таллин : Эстон. гос. изд., 1951. – 324 с.
1606563
  Вилде Э.Ю. Ходоки из Ания : ист. роман / Э.Ю. Вилде; пер. с эстон. М.Кулишовой. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 319 с.
1606564
  Вильде Э. Ходоки из Ания : роман / Э. Вильде; пер. с эстон. М.Кулишовой. – Таллин : Ээсти раамат, 1969. – 320 с.
1606565
   Ходорівська Наталія Вікторівна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 2, квітень - червень. – С. 223-224. – ISSN 1563-3713
1606566
  Лозниця Т.В. Ходосівський археологічний комплекс як дослідницький осередок // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 160-164. – ISSN 2227-4952
1606567
  Сергеева Т. Ходы для перехода / беседовала С. Беляева // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 4 апреля (№ 14). – С. 7


  Ректор Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий предложил создать в Крыму федеральный университет - на базе Таврического национального университета им. В.И.Вернадского, а в Севастополе - технический университет. Он ...
1606568
  Краснов В. Ходынка / В. Краснов. – Х., 1919. – 55с.
1606569
  Залка Матэ Ходя / Залка Матэ. – Х, 1930. – 187с.
1606570
  Леонов А.Д. Ходят девки / А.Д. Леонов. – М, 1971. – 191с.
1606571
  Ляхов А. Ходят слухи: в Томске будет взрыв / А. Ляхов. – Томск, 1990. – 36с.
1606572
  Михельсон М.И. Ходячие и меткие слова : сборник русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных слов (иносказаний) / М.И. Михельсон. – Второе пересмотр. и значительно доп. изд. – Санктпетербург : Типограф. Императорской Академии Наук, 1896. – 598 с. – Алфавит. указ.: с. 579-598
1606573
  Сотникова М.П. Ходьба для здоровья / М.П. Сотникова. – Москва, 1982. – 32с.
1606574
  Адрианова В.П. Хождение Арсения Селунского : Из филологического семинария проф. В.Н.Перетца / В. Адрианова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1913. – 30 с. – Отд. отт.: Известия Имп. Акад. наук. Отделение по рус. яз. и словесности.1913, т.18, кн. 3, с. 195-224


  На обл. печать-фамилия Сергей ...Бугославский
1606575
  Бокадоров Н. Хождение Богородицы по мукам : (Опыт истории христиан. легенды) / [Соч.] Н. Бокадорова. – Киев : тип. П. Барского, 1910. – 58 с.
1606576
  Слипенчук В.Т. Хождение в золотой Херсонес / В.Т. Слипенчук. – Барнаул, 1977. – 206с.
1606577
  Колодный Л.Е. Хождение в Москву / Л.Е. Колодный. – М., 1990. – 350с.
1606578
  Дейч Л.Г. Хождение в народ / Л.Г. Дейч. – Пг, 1919. – 40с.
1606579
  Иванчин-Писарев Хождение в народ / Иванчин-Писарев. – М.-Л, 1929. – 452с.
1606580
  Шкуратов Ю.Г. Хождение в науку / Ю.Г. Шкуратов ; М-во образования и науки Украины, Нац. акад. наук Украины, Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина, Радиоастроном. ин-т НАН Украины. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. – 275, [1] с., [28] л. цв. ил. – Библиогр.: Бибилогр.: с. 260-275 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-960-3
1606581
  Собчак А. Хождение во власть : Рассказ о рождении Парламента / А. Собчак. – Ленинград : Час пик, 1991. – 271с. – ISBN 5-7600-0010-1
1606582
  Собчак А.А. Хождение во власть. / А.А. Собчак. – 2-е изд., доп. – М., 1991. – 288с.
1606583
  Собчак А.А. Хождение во власть. / А.А. Собчак. – Москва : Новости, 1991. – 270с.
1606584
  Бахревский В.А. Хождение встречь солнцу : историческая повесть о Семене Дежневе, для сред. шк. возраста / Бахревский В.А. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 205 с. : ил. – ([Пионер - значит первый] ; вып. 3)
1606585
  Бахревский В. Хождение встречь солнцу : историческая повесть / Бахревский В. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное издательство, 1969. – 208 с. : портр.
1606586
  Бахревский В.А. Хождение встречь солнцу : историческая повесть [для сред. шк. возраста] / В.А. Бахревский; Владислав Бехревский. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1986. – 187, [3] с. : ил. – (Серия "Сибирью связанные судьбы")
1606587
  Осетров Е.И. Хождение за Байкал / Е.И. Осетров. – М : Правда, 1963. – 48 с.
1606588
  Хлебников Г.Н. Хождение за горизонт / Г.Н. Хлебников. – Хабаровск, 1988. – 175с.
1606589
  Пелишенко С.Б. Хождение за два-три моря. / С.Б. Пелишенко, С.А. Осташко. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 237с.
1606590
  Ругоев Я.В. Хождение за надеждой : стихи / Я.В. Ругоев. – Москва : Советская Россия, 1971. – 144 с.
1606591
  Пинчук А.Ф. Хождение за облака: Роман. / А.Ф. Пинчук. – Л., 1982. – 336с.
1606592
  Гордейчик В.С. Хождение за пять морей : страниці из Арктического дневника / В.С. Гордейчик. – Москва : Знание, 1982. – 79с.
1606593
  Кириченко В.В. Хождение за пять морей: Как мы плавали за гранцу. / В.В. Кириченко. – К., 1990. – 108с.
1606594
  Адрианов Ю.А. Хождение за равнинные реки : страницы лирич. дневника, очерки : лит. портреты / Ю.А. Адрианов. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1989. – 460 с. : ил.
1606595
  Сульянов А.К. Хождение за седьмое небо / А.К. Сульянов. – Минск, 1985. – 318с.
1606596
  Бобков С.Ф. Хождение за три времени / С.Ф. Бобков. – М, 1983. – 143с.
1606597
  Никитин А. Хождение за три моря / А. Никитин. – Москва : Политиздат, 1950. – 185 с.
1606598
  Аббас Х.А. Хождение за три моря : Афанасий Никитин : киноповесть / Х.А. Аббас, М.Н. Смирнова. – Москва : Искусство, 1958. – 88 с. – (Б-ка кинодраматургии)
1606599
  Помозов Ю.Ф. Хождение за три моря / Ю.Ф. Помозов. – М-Л, 1966. – 380с.
1606600
  Воеводин Игорь Хождение за три моря : Большое путешествие // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 6 (2789). – С. 64-86 : Іл., карта
1606601
  Каторин Ю. Хождение за три моря // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 1 (175). – С. 49-53


  Японские лодки занимались транспортировкой грузов вплоть до капитуляции страны, и в конце войны эти перевозки даже приобрели стратегический характер. Однако особый интерес для любителей экзотики представляют переходы японских лодок в Европу. ...
1606602
   Хождение за три моря (Афанасий Никитин) [Електронний ресурс] = Journey beyond three scas (Afanasy Nikitin) : историко-биграфич. фильм, продолж. 143 мин. – Москва : RUSCICO, 2000. – 2 DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню : рус., англ., франц.- Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION)


  Первая совместная постановка советских и индийских кинематографистов посвящена тверскому купцу Афанасию Никитину, проложившему в 1466- 72 годах торговый путь из Европы в Индию. В фильме снимались популярный русский актер Олег Стриженов и индийская ...
1606603
  Никитин А. Хождение за три моря Афанасия Никитина / А. Никитин. – Москва, 1960. – 113 с.
1606604
  Никитин А. Хождение за три моря Афанасия Никитина / А. Никитин. – Ленинград, 1980. – 207 с.
1606605
  Никитин Афанасий Хождение за три моря Афанасия Никитина / Никитин Афанасий; изд. подгот: Я.С. Лурье, Л.С. Семенов ; [отв. ред.: Я.С. Лурье]. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1986. – 212, [4] с. : [6] л. ил. : ил., карт. – В изд. также: Русский "чужеземец" в Индии XV века / Я.С. Лурье. Хронология путешествия Афанасия Никитина / Л.С. Семенов. Археографический обзор / Я.С. Лурье . - Указ.: c. 196-212. – Библиогр.: с. 186-191 и в подстроч. примеч. – (Литературные памятники / АНСССР ; редкол.: Н.Г. Балашов и др.)


  Содержание: Летописный извод ; Троицкий (Ермолинский) извод ; Сухановский извод; Перевод "Хождение за три моря" Афанасия Никитина
1606606
  Суворова В. Хождение за три моря. О пользе библиотечной навигации / Валерия Суворова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 21 (255). – С. 12-13. – ISSN 1727-4893


  Что мы, библиотечные работники, понимаем под термином «навигация» и как определяем, что такое «навигатор»? О применении современных навигационных систем в информационном пространстве Москвы
1606607
  Габуния Е.Д. Хождение за шесть морей / Е.Д. Габуния. – Кишинев : Карта Молдовеняска, 1968. – 99с.
1606608
  Опарин В.Г. Хождение к Буян-камню / В.Г. Опарин. – Петрозаводск, 1978. – 135с.
1606609
  Котов Ф.А. Хождение купца Федота Котова в Персию. / Ф.А. Котов. – Москва, 1958. – 111с.
1606610
  Лазарев В.Я. Хождение не за три моря / В.Я. Лазарев. – Тула, 1969. – 95с.
1606611
  Алексеев А.И. Хождение от Байкала до Амура / А.И. Алексеев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 208 с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 207. – (Бригантина)
1606612
  Ейсков Артем Хождение по краю / Ейсков Артем, Дорохин Андрей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 84-89 : фото
1606613
  Толстой А.Н. Хождение по мука / А.Н. Толстой. – Днепропетровск
2, кн.3. – 1979. – 376с.
1606614
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва : Советский писатель, 1947. – 615 с.
1606615
  ТолстойА.Н Хождение по мукам / ТолстойА.Н. – Свердловск, 1949. – 764с.
1606616
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
1. – 1950. – 603с.
1606617
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : Хождение по мукам (Продолжение). Хлеб (Повесть) / А.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Ч. 2. – 1950. – 648 с.
1606618
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : Трилогия / А.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Кн. 1-2. – 1954. – 580с.
1606619
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
Т.1-2. – 1957. – 578с.
1606620
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : Трилогия / А.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
Кн. 3. – 1957. – 376с.
1606621
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : трилогия / А.Н. Толстой. – Москва : Советский писатель
кн.3. – 1957
1606622
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
1-2. – 1964. – 591, 408с.
1606623
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
1, кн..1-2. – 1967. – 583 c.
1606624
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
2, кн.3. – 1967. – 384с.
1606625
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
Т. 1, кн. 1-2. – 1969. – 591с.
1606626
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
2. – 1969. – 384с.
1606627
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва, 1972. – 847с.
1606628
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
1. – 1972. – 624с.
1606629
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
1, кн.1-2. – 1974. – 592с.
1606630
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
1, кн.1-2. – 1974. – 592с.
1606631
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
1. – 1975. – 400с.
1606632
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
3. – 1975. – 400с.
1606633
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва, 1976. – 781с.
1606634
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
1, кн.1. – 1976. – 591с.
1606635
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Куйбышев
1. – 1976. – 528с.
1606636
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
2, кн.3. – 1976. – 379с.
1606637
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Днепропетровск
1, кн.1. – 1978. – 576с.
1606638
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Днепропетровск
2, кн.3. – 1978. – 376с.
1606639
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Махачкала
3. – 1978. – 384с.
1606640
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Днепропетровск : Промінь
Т. 1, кн. 1.Сестры;Кн.2. Восемнадцатый год. – 1979. – 576 с.
1606641
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва, 1982. – 508с.
1606642
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Саратов
1, кн.1. – 1982. – 463с.
1606643
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Челябинск
1, кн.1. – 1982. – 583с.
1606644
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Челябинск
2, кн.3. – 1982. – 384с.
1606645
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Саратов
т2, кн.3. – 1982. – 303с.
1606646
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
Т. 1, кн. 1-2. – 1983. – 576с.
1606647
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
3. – 1983. – 364с.
1606648
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва, 1984. – с.
1606649
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
3. – 1984. – 391с.
1606650
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Л., 1985. – 382с.
1606651
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : трилогия / А.Н. Толстой. – Москва : Просвещение, 1985. – 224 с.
1606652
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Л.
1, кн.1-2. – 1985. – 576с.
1606653
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – М.
Т. 1, кн. 1-2. – 1985. – 463с.
1606654
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – М.
Т. 2, кн. 3. – 1985. – с.
1606655
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
2. – 1985. – 239с.
1606656
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва
3. – 1985. – 319с.
1606657
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва, 1986. – 506с.
1606658
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : трилогия ; хмурое утро / А.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1987. – 350с. – (Библиотека советского романа)
1606659
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : Трилогия / А.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература
1 : Сестры. Восемнадцатый год. – 1987. – 542с.
1606660
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Москва : Правда
1, кн.1. – 1988. – 576с.
1606661
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : романы / А.Н. Толстой. – Киев : Дніпро
Т. 1 : Сестры ; Восемнадцатый год : романы. – 1988. – 587 с. : 1 л. портрт.
1606662
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : трилогия / А.Н. Толстой. – Киев : Дніпро
Т. 2 : Хмурое утро : роман. – 1988. – 381 с. : 1 л. портр.
1606663
  Толстой А.Н. Хождение по мукам : Трилогия / А.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1990. – 781с. – (Библиотека классики. Советская литература)
1606664
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Иркутск
1-2. – 1990. – 559с.
1606665
  Толстой А.Н. Хождение по мукам / А.Н. Толстой. – Иркутск
3. – 1990. – 366с.
1606666
  Толстой А.Н. Хождение по мукам. Хмурое утро / А.Н. Толстой. – Москва, 1972. – 399с.
1606667
  Донцова Д.А. Хождение под мухой : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2003. – 352 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-01602-3
1606668
  Никитин Афанасий. Хожение за три моря Афанасия Никитина : 1466-1472 гг. / Афанасий. Никитин; под ред. Б.Д. Грекова и В.П. Адриановой-Перетц. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР,, 1948. – 231 с. : 7 л. ил. и карт. – (Литературные памятники / АН СССР)
1606669
  Никитин А. Хожение за три моря Афанасия Никитина / А. Никитин. – Ленинград : Наука, 1986. – 212 с.
1606670
  Никитин А. Хожение за три моря Афанасия Никитина 1466-1472 гг. / А. Никитин. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1948. – 229с.
1606671
  Бубенок О.Б. Хозари в історії Східної Європи / О.Б. Бубенок ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2019. – 315, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 286-303. – ISBN 978-966-02-9190-4
1606672
  Бубенок О.Б. Хозари у Києві // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 4. – С. 19-25. – ISSN 1608-0599


  До питання про характер хозарської присутності на слов"янських землях.
1606673
  Наливайко С. Хозарія і Русь в історичній концепції Михайла Брайчевського // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 69-72


  У статті розглянуто погляди відомого українського історика М. Брайчевського на "хозарську проблему" в історії Русі, викладені ним у праці "Хозарія і Русь".
1606674
  Тортіка О.О. Хозаро-єврейські документи X ст. як джерело з історії Північно-Західної Хазарії // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 45-54
1606675
  Бубенок О.Б. Хозарознавчі дослідження в Інституті сходознавства ім. А.Ю. Криського національної академії наук України. (До 100-річчя НАНУ) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Богомолов О.В., Бубенок О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 5-14. – ISSN 1608-0599


  Згадуються наукові праці А. Кримського, О. Прицака.
1606676
  Парик А.В. Хозарська і савроматська теорії у творах письменників XVII - XVIII століття // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 61-62
1606677
  Кузовков Володимир Хозарський каганат у системі міжнародних відносин (історіографія проблеми) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 2 (93). – С. 95-98. – ISSN 1728-9343
1606678
  Свириденко О. Хозарський міф та його осмислення у прозі Олекси Стороженка // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 425-436
1606679
  Павич М. Хозарський словник : Роман-лексикон на 100 000 слів: Жіночий примірник / Мілорад Павич. – Харків : Фоліо, 2004. – 351с. – (Література). – ISBN 966-03-2658-0
1606680
  Павич М. Хозарський словник : Роман-лексикон на 100 000 слів: Чоловічий примірник / Мілорад Павич. – Харків : Фоліо, 2006. – 351с. – ISBN 966-03-3333-1
1606681
  Благоева С. Хозе Диас : биографический очерк / С. Благоева. – Москва : Политгиз, 1938. – 46 с.
1606682
  Благоєва С. Хозе Діас / С. Благоєва. – Київ : Політвидав, 1939. – 32 с.
1606683
  Ллещинский Л.М. Хозйзингер - военный преступник! / Л.М. Ллещинский. – М., 1961. – 64с.
1606684
  Бунич П.Г. Хозмеханизм: идеи и реальности / П.Г. Бунич. – Москва : Политиздат, 1988. – 123 с.
1606685
   Хозразчет предприятий и научных организаций. – М., 1989. – 143с.
1606686
  Селезнев А.З. Хозрасчет -- фактор эффективности хозяйствования. / А.З. Селезнев. – М, 1985. – 64с.
1606687
  Фараджев А.К. Хозрасчет в борьбе за сверхплановые накопления. / А.К. Фараджев. – Баку, 1948. – 34с.
1606688
  Гандилов Т.М. оглы Хозрасчёт в капитальном строительстве / Т.М. оглы Гандилов. – М., 1986. – 222с.
1606689
  Семисюк К.П. Хозрасчет в колхозах в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.09.01 / Семисюк К.П.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1981. – 26л.
1606690
  Щербинина Г.П. Хозрасчет в колхозном производстве и его роль в укреплении экономики колхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: / Щербинина Г.П.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР.Харьк.ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Харьков, 1963. – 16л.
1606691
  Пискуненко И.Ф. Хозрасчет в колхозном производстве. (На материалах колхозов Молдав. ССР) : Автореф... д-ра экон.наук: / Пискуненко И.Ф.; Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1965. – 39л. – Бібліогр.:с.35-39
1606692
  Карабабаев Джалил Халилович Хозрасчет в межхозяйственных предприятиях и объедиениях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Карабабаев Джалил Халилович; АН ТаджССР. Ин-т экономики. – Душанбе, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1606693
  Матузон М.И. Хозрасчет в научно-технических организациях машиностроения. / М.И. Матузон. – Л., 1987. – 248с.
1606694
  Половенко С.И. Хозрасчет в новой системе хозяйствования АПК / С.И. Половенко, О.К. Ястребова. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 88 с.
1606695
   Хозрасчет в новых условиях. – Кишинев, 1968. – 155с.
1606696
  Певзнер А.Г. Хозрасчет в производственных объединениях. / А.Г. Певзнер. – М, 1968. – 56с.
1606697
  Розманов М.М. Хозрасчет в розничных предприятиях государственной торговли Казахской ССР и пути его укрепления : Автореф... канд. экон.наук: / Розманов М. М.; АН СССР, Сектор эконом. – Алма-Ата, 1951. – 14 с.
1606698
   Хозрасчет в сельском хозяйстве. – Минск, 1990. – 269с.
1606699
   Хозрасчет в системе хозяйственного механизма АПК. – К., 1992. – 190с.
1606700
  Мергелов Г.С. Хозрасчет в систему управления отраслью / Г.С. Мергелов. – Москва, 1980. – 239с.
1606701
   Хозрасчет в современных условиях управления промышленностью. – Л., 1972. – 133с.
1606702
  Савельев Е.А. Хозрасчет в совхозе : Автореф... канд. экон.наук: / Савельев Е. А.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1960. – 20л.
1606703
   Хозрасчет в сфере науки. – М., 1990. – 319с.
1606704
  Гаскарова И.Н. Хозрасчет в текстильной и легкой промышленности / И.Н. Гаскарова. – Москва, 1985. – 207 с.
1606705
  Айзман А. Хозрасчет в хозяйстве портов / А. Айзман. – Москва : Гострансиздат, 1932. – 84 с. – (Большевистские темпы - водному транспорту)
1606706
  Новиков Ю.С. Хозрасчет и аппарат управления в условиях перестройки и перехода к рынку / Ю.С. Новиков. – Сыктывкар, 1990. – 109с.
1606707
  Рымар Н.В. Хозрасчет и арендный подряд в условиях территориально-межотраслевой интеграции / Н.В. Рымар. – Львов, 1989. – 200 с.
1606708
  Гаспарян В.Р. Хозрасчет и вопросы его совершенствования. (На примере строит. организаций АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Гаспарян В.Р.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1606709
  Топчий Л.С. Хозрасчет и его нормативная база / Л.С. Топчий. – Харьков, 1970. – 96 с.
1606710
  Кулигин П.И. Хозрасчет и его развитие в зарубежных странах СЭВ / П.И. Кулигин. – М., 1980. – 232с.
1606711
  Сибирев А.И. Хозрасчет и его развитие в современных условиях / А.И. Сибирев. – Л., 1974. – 208с.
1606712
  Павлов Л.Н. Хозрасчет и издержки обращения в материально-техническом снабжении / Л.Н. Павлов. – М., 1975. – 127с.
1606713
  Аракелян А.А. Хозрасчет и использование основных фондов промышленности СССР / А.А. Аракелян ; под ред. чл.-кор. Акад. наук СССР В.П. Дьченко ; Акад. наук СССР, Ин-т экономики. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 120 с.
1606714
  Воронов Е.П. Хозрасчет и калькулирование себестоимости подготовки кадров в вузе / Е.П. Воронов. – Ленинград, 1987. – 90с.
1606715
  Ратгауз М.Г. Хозрасчет и кибернетика / М.Г. Ратгауз. – Москва, 1976. – 186 с.
1606716
   Хозрасчет и коллективный подряд. – Х., 1987. – 118с.
1606717
   Хозрасчет и материальное стимулирование производства и труда в совхозах и колхозах. – М.
Ч. 2. – 1974. – 168с.
1606718
   Хозрасчет и материальные стимулы в сельском хозяйстве Севера. – М., 1969. – 258с.
1606719
  Моисеев Н.А. и Федоров А.С. Хозрасчет и оплата труда в колхозе / Н.А. и Федоров А.С. Моисеев. – М., 1968. – 200с.
1606720
  Киперман Г.Я. Хозрасчет и показатели прибыли и дохода / Г.Я. Киперман, А.В. Шевляков. – Москва, 1991. – 127с.
1606721
  Кучерявый И.Н. Хозрасчет и прогрессивные нормы и нормативы / И.Н. Кучерявый. – К., 1986. – 158с.
1606722
  Городецкий И.И. Хозрасчёт и равные условия хозяйствования / И.И. Городецкий. – Ярославль, 1968. – 352с.
1606723
  Гайдар Е.Т. Хозрасчет и развитие хозяйственной самостоятельности предприятий / Е.Т. Гайдар, В.И. Кошкин. – М., 1984. – 215с.
1606724
  Конилов Н. Хозрасчет и режим экономии в советском хозяйстве / Н. Конилов. – М., 1949. – 44с.
1606725
  Харченко С А. Хозрасчет и рентабельность в совхозах / С А. Харченко, . – Л, 1975. – 40с.
1606726
  Саков М.П. Хозрасчет и рентабельность социалистических предприятий. / М.П. Саков. – М., 1955. – 104с.
1606727
  Татур С.К. Хозрасчет и рентабельность. Пути укрепления хозяйственного расчета на промышленном предприятии / С.К. Татур. – М., 1951. – 167с.
1606728
   Хозрасчет и рынок. – М., 1990. – 190с.
1606729
   Хозрасчет и самоуправление в трудовых коллективах колхозов и совхозов. – Москва, 1988. – 287 с.
1606730
   Хозрасчет и самоуправление трудового коллектива. – М., 1988. – 272 с.
1606731
   Хозрасчет и самофинансирование на предприятиях перерабатывающих отраслей АПК. – М., 1987. – 238с.
1606732
  Виноградов В.И. Хозрасчет и соревнование в производственном объединении / В.И. Виноградов. – Москва, 1976. – 207с.
1606733
  Селезнев А.З. Хозрасчет и стимулирование интенсификации производства. / А.З. Селезнев. – М, 1978. – 64с.
1606734
   Хозрасчет и управление : (теория, опыт, перспективы). – Москва : Экономика, 1970. – 320 с.
1606735
  Певзнер А.Г. Хозрасчет и управления / А.Г. Певзнер, В.Д. Штундюк. – Москва, 1969. – 48с.
1606736
  Деменцев В.В. Хозрасчет и финансы производственных объединений / В.В. Деменцев, Р.Д. Винокур. – М, 1971. – 240с.
1606737
  Айзенберг И.П. Хозрасчёт и цена / И.П. Айзенберг. – Москва : Знание, 1966. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 3 серия. Экономика ; 4)
1606738
   Хозрасчет и цены в социалистическом сельском хозяйстве. – М., 1969. – 292с.
1606739
  Беляев Ю.А. Хозрасчет и ЭВМ / Ю.А. Беляев. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. – 175 с. : ил. – ISBN 5-209-00247-0
1606740
  Борисенко Н.П. Хозрасчет и экономика совхозов / Н.П. Борисенко. – М., 1972. – 223с.
1606741
  Михеев Г.Ф. Хозрасчет и экономические показатели работы угольной промышленности / Г.Ф. Михеев. – М., 1956. – 165с.
1606742
   Хозрасчет и экономические стимулы. – Чебоксары, 1982. – 133с.
1606743
   Хозрасчет и эффективность общественного производства. – Рига, 1974. – 137с.
1606744
  Сергеев М.А. Хозрасчет и эффективность производства / М.А. Сергеев. – М., 1969. – 166с.
1606745
   Хозрасчет и эффективность производства. – Хабаровск, 1975. – 143с.
1606746
  Смирнова Е.К. Хозрасчет на предприятии / Е.К. Смирнова. – Л., 1961. – 39с.
1606747
  Нежинская Л.А. Хозрасчет на предприятиях и в производственных объединениях / Л.А. Нежинская. – К., 1979. – 264с.
1606748
   Хозрасчет научных организаций. – М., 1989. – 62с.
1606749
  Полякова С.И. Хозрасчет отделов и служб предприятия. / С.И. Полякова, Е.Е. Шеремет. – М., 1991. – 106с.
1606750
  Чернышева Л.М. Хозрасчет производственного объединения и его подразделений. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Чернышева Л.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1974. – 24л.
1606751
  Круглова Р.А. Хозрасчет промышленного предприятия / Р.А. Круглова. – М, 1968. – 104с.
1606752
  Калмыков Ю.Х. Хозрасчет промышленного предприятия (Правовые вопросы) / Ю.Х. Калмыков. – М., 1972. – 184с.
1606753
  Мергелов Г.С. Хозрасчет промышленных комплексков. (Опыт отрасли приборостроения). / Г.С. Мергелов. – М., 1975. – 215с.
1606754
  Говоров Н.В. Хозрасчет развивает инициативу / Н.В. Говоров. – Сыктыквар, 1966. – 64с.
1606755
  Кизилов В.А. Хозрасчет, подряд, аренда в торговле / В.А. Кизилов. – Москва : Экономика, 1991. – 205 с.
1606756
  Атлас З.В. Хозрасчет, рентабельность и кредит / Атлас З.В. – Москва : Экономика, 1966. – 43 с. – (Экономисты о новой хоз. работе в СССР)
1606757
  Степува В.С. Хозрасчет, рентабельность и материальное стимулирование / В.С. Степува. – К., 1970. – 31с.
1606758
   Хозрасчет, самоокупаемость, самофинансирование: проблемы и опыт. – М., 1988. – 238с.
1606759
   Хозрасчет, самофинансирование, самоуправление. – Москва : Экономика, 1989. – 309, [2] с. – ISBN 5-282-00-601-41-30
1606760
   Хозрасчет, стимулы, цена. – М., 1969. – 323с.
1606761
   Хозрасчет, учет и экономический анализ в новых условиях хозяйствования. – М., 1989. – 224с.
1606762
   Хозрасчет, финансы и кредит. – Київ ; Одесса
Вып. 21. – 1979
1606763
   Хозрасчет, финансы и кредит. – Київ ; Одесса
Вып. 22. – 1979
1606764
   Хозрасчет, финансы и кредит. – Київ
Вып. 23. – 1981
1606765
   Хозрасчет, финансы и кредит. – Київ
Вып. 24. – 1982
1606766
   Хозрасчет, финансы и кредит. – Київ
Вып. 25. – 1983
1606767
  Карагедов Р.Г. Хозрасчет, эффективность и прибыль / Р.Г. Карагедов. – Новосибирск, 1979. – 351 с.
1606768
  Глазырин В.В. Хозрасчет. Труд. Стимулы / В.В. Глазырин. – М, 1989. – 63с.
1606769
  Сегал П. Хозрасчетная -- высшая форма соцсоревнования. / П. Сегал. – М, 1932. – 32с.
1606770
  Булгакова С.А. Хозрасчетная заинтересованность государственных промышленных предприятий и пути ее повышения в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Булгакова С. А.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1976. – 24л.
1606771
  Альтерзон С. Хозрасчетная и кредитная система / С. Альтерзон, С. Кипнис. – Херсон, 1937. – 336с.
1606772
  Чернова Г.В. Хозрасчетная и народнохозяйственная эффективность: вопросы согласования / Г.В. Чернова. – Л., 1986. – 158с.
1606773
  Черномордин Ф.А. Хозрасчетная реформа в комбинате "Удмуртлес" / Ф.А. Черномордин. – Ижевск : Удмуртия, 1970. – 64 с.
1606774
  Ахопджанова Л.Г. Хозрасчетная себестоимость и ее роль в строительстве коммунизма (на примере производства хлопа) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ахопджанова Л.Г. ; МГУ, Экономич. фак-т. Кафедра политической экономии. – Москва, 1963. – 19 с.
1606775
  Романовский М.В. Хозрасчетная система организации планирования, финансирования и экономического стимулирования работ по созданию, освоению и внедрению новой техники / М.В. Романовский, И.И. Мазурова. – Ленинград, 1982. – 73 с.
1606776
  Ринг М.П. Хозрасчетная система создания и внедрения новой техники / М.П. Ринг. – М., 1982. – 335с.
1606777
   Хозрасчетная эффективность производства. – Чебоксары, 1980. – 128с.
1606778
   Хозрасчетная эффективность промышленного производства. – Чебоксары, 1981. – 147с.
1606779
  Педченко В Э. Хозрасчетное стимулирование и эффективность производства в АПО. / В Э. Педченко. – Кишинев : штиинца, 1984. – 115 с.
1606780
  Кирилюк Ю.В. Хозрасчетное стимулирование научно-технического прогресса : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кирилюк Ю.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 24л.
1606781
  Кирилюк Ю.В. Хозрасчетное стимулирование научно-технического прогресса : Дис... канд экон.наук: 08.00.01 / Кирилюк Ю.В.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 146л. – Бібліогр.:л.131-146
1606782
  Найденова Е.М. Хозрасчетное стимулирование эффективного использования основных производственных фондов / Е.М. Найденова. – Саратов, 1986. – 148с.
1606783
  Нейденова Е.М. Хозрасчетное стимулирование эффективного использования основных производственных фондов в промышленности : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Нейденова Е.М.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 20л.
1606784
  Милюков А.И. Хозрасчетное стимулирование. / А.И. Милюков. – М, 1979. – 183с.
1606785
   Хозрасчетные бригады в промышленности. – М., 1981. – 160с.
1606786
  Короткий В.В. Хозрасчетные интересы коллективов предприятий и их использование в плановом управлении производством : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Короткий В. В.;. – Л., 1978. – 22л.
1606787
   Хозрасчетные методы повышения эффективности производства. – Минск, 1986. – 206с.
1606788
   Хозрасчетные методы повышения эффективности производства и качества продукции. – Киев, 1984. – 109с.
1606789
  Старченко В.Д. Хозрасчетные методы стимулирования общественного производства (на материалах строительства УССР). : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Старченко В.Д.; Ин-т народного хоз. – К, 1971. – 24л.
1606790
  Лях Л.В. Хозрасчетные методы управления деятельностью научно-технических организаций / Л.В. Лях, В.Г. Иваниченко. – Киев, 1991. – 156 с.
1606791
   Хозрасчетные методы управления производством. – М., 1982. – 152с.
1606792
  Думачев А.П. Хозрасчетные объединения в промышленности / А.П. Думачев. – Л., 1972. – 195с.
1606793
   Хозрасчетные отношения банка и предприятия в условиях перестройки экономики. – Рига, 1988. – 174с.
1606794
  Гурен М.М. Хозрасчётные отношения в горнодобывающей промышленности / М.М. Гурен. – М., 1988. – 143с.
1606795
   Хозрасчетные отношения в развитом социалистическом обществе. – М., 1975. – 280с.
1606796
  Ибрагимов А.И. Хозрасчётные отношения в сельскохозяйственных предприятиях / А.И. Ибрагимов. – Москва, 1975. – 32с.
1606797
  Шулейкин Хозрасчетные отношения в совхозе / Шулейкин, В.А. Исаев. – М, 1970. – 111с.
1606798
  Козачек А.Т. Хозрасчетные отношения в сфере товарного обращения. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Козачек А.Т.; Киев.торг-экон.ин-т. – К, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1606799
  Горянская С.В. Хозрасчетные отношения в хозяйственном механизме : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Горянская С. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 24л.
1606800
  Горянская Светлана Владимировна Хозрасчетные отношения в хозяйственном механизме аграрно-промышленного комплекса : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Горянская Светлана Владимировна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 202л. – Бібліогр.:л.180-202
1606801
  Андрес Э М.К. Хозрасчетные отношения государственных предприятий в период строительства коммунизма / Андрес М.К.Э., Галкин Л.Г. – Москва : Мысль, 1968. – 277 с.
1606802
  Голякова Галина Евгеньевна Хозрасчетные отношения и их роль в повышении эффективности общественного производства : Дис... д-ра эконом.наук: 08.00.01 / Голякова Галина Евгеньевна; МВ и ССО УССР. Харьк. инженерно-строит. ин-т. – Х., 1983. – 528л. – Бібліогр.:л.488-528
1606803
  Полякова Галина Евгеньевна Хозрасчетные отношения и их роль в повышении эффективности общественного производства : Автореф. дис. ... д-ра эконом. наук : 08.00.01 / Полякова Галина Евгеньевна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 46 с.
1606804
  Закин Н.В. Хозрасчетные отношения и их совершенствование внутри просышленного предприятия : Автореф... канд. экон.наук: / Закин Н.В.;. – М, 1971. – 29л.
1606805
  Ромаш М.В. Хозрасчетные отношения колхозов с государством / М.В. Ромаш. – Минск, 1977. – 119с.
1606806
  Радаева К.М. Хозрасчетные отношения между социалистическими предпиятиями. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Радаева К.М.; МВ и ССО СССР.Моск.экон.стат.ин-т. – М, 1973. – 24л.
1606807
  Штундюк В.Д. Хозрасчетные производственные объединения / В.Д. Штундюк. – М, 1973. – 111с.
1606808
   Хозрасчетные рычаги интенсификации общественного производства. – Л., 1987. – 164с.
1606809
  Гребнев Н.А. Хозрасчетные рычаги интенсификации производства / Н.А. Гребнев. – К., 1984. – 47с.
1606810
  Шныпко А.С. и др. Хозрасчетные стимулы интенсификации производства в новых условиях хозяйствования / А.С. и др. Шныпко. – К., 1986. – 129с.
1606811
  Отсасон Р.А. Хозрасчетные стимулы использования основных фондов / Р.А. Отсасон. – М., 1965. – 112с.
1606812
   Хозрасчетные стимулы повышенния эффективности социалистического производства. – Саратов, 1981. – 152с.
1606813
  Воронкова Т.Е. Хозрасчетные стимулы социального развития / Т.Е. Воронкова. – Київ, 1991. – 122с.
1606814
   Хозрасчетные стимулы ускорения научно-технического прогресса. – Киев, 1991. – 148с.
1606815
   Хозрасчетные факторы ускорения технического прогресса в промышленности. – Киев, 1973. – 255с.
1606816
  Прокофьева Н.Р. Хозрасчетные фонды экономического стимулирования предприятий и пути их совершенствования. : Автореф... канлд. экон.наук: 590 / Прокофьева Н.Р.; АОН при ЦК КПСС. Каф. экон. наук. – М., 1968. – 17л.
1606817
  Андреев Н.М. Хозрасчетный бригадный подряд на геофизических работах / Н.М. Андреев, И.А. Жаворонкин, С.П. Василюк. – Москва : Недра, 1984. – 64 с. – (Шаги бригадного подряда)
1606818
  Палий В.Ф. Хозрасчетный доход и самофинансирование / В.Ф. Палий. – М, 1990. – 189с.
1606819
  Киперман Г.Я. Хозрасчетный доход коллектива. / Г.Я. Киперман, А.В. Шевляков. – М., 1989. – 62с.
1606820
  Громов Анатолий Анатольевич Хозрасчетный доход хозрасчетных промышленных предприятий в условиях перехода к рынку : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Громов Анатолий Анатольевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – л. – Бібліогр.:л.168-195
1606821
   Хозрасчетный метод в условиях новой структуры управления. – К., 1975. – 193с.
1606822
   Хозрасчетный метод сочетания экономических интересов. – Ставрополь, 1977. – 96с.
1606823
  Гайдуцкий П.И. Хозрасчетный механизм межотраслевых связей в АПК / П.И. Гайдуцкий. – К., 1991. – 184с.
1606824
  Козориз М.А. Хозрасчетный механизм повышения эффективности производства / М.А. Козориз. – Киев, 1987. – 158 с.
1606825
  Москаленко В.П. Хозрасчетный механизм предприятия в условиях самофинансирования / В.П. Москаленко. – М., 1988. – 128с.
1606826
  Шалимов В.Е. Хозрасчетный механизм упрвления техническим прогрессом на предприятии / В.Е. Шалимов. – Москва, 1981. – 160с.
1606827
   Хозрасчетный механизм ускорения НТП. – Ростов -на-Дону, 1989. – 124с.
1606828
  Сокирко Александр Иванович Хозрасчетный механизм экономии общественного труда : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Сокирко Александр Иванович; МВ и ССО УССР; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 17л.
1606829
  Сикирко Александр Иванович Хозрасчетный механизм экономии овеществленного труда : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сикирко Александр Иванович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 185л. – Бібліогр.:л.173-185
1606830
  Стериан Х.Д. Хозрасчетный цех. / Х.Д. Стериан. – М, 1957. – 40с.
1606831
  Голиков П.Н. Хозрасчеты брагады в строительстве / П.Н. Голиков, М.Д. Хворостянников. – Ленинград; Москва, 1965. – 76с.
1606832
  Ковалев Ф.С. Хозрасчетыне стимулы рационального использования энергетических ресурсов / Ф.С. Ковалев, В.Т. Мелехин. – М, 1984. – 95с.
1606833
  Пацан А.Ф. Хозрачет и прибыль в совхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Пацан А.Ф.; Алма-Ат.ин-т нар.хоз. – Алма-Ата, 1973. – 32л. – Бібліогр.:с.32
1606834
  Стародубский Р.Д. Хозрачет цехов и бригад на металлургическом заводе / Р.Д. Стародубский. – Москва, 1954. – 40с.
1606835
  Середа В.А. Хозращет первичных производственных структур предприятия / В.А. Середа. – Свердловск, 1989. – 318с.
1606836
  Черный О.Е. Хозяева / О.Е. Черный. – Москва, 1948. – 216с.
1606837
  Медников А.М. Хозяева / А.М. Медников. – Калинин, 1955. – 76с.
1606838
  Иванов Л.И. Хозяева / Л.И. Иванов. – Новосибирск, 1970. – 208с.
1606839
  Аграновский А.А. Хозяева : очерки / А.А. Аграновский. – Москва : Совецкая Россия, 1973. – 109 с. – (Писатель и время)
1606840
  Овинников Р.С. Хозяева английской политики.Финансовая олигархия и внешняя политика Англии после Суэца , 1957-1966 / Р.С. Овинников. – М, 1966. – 432с.
1606841
  Манько Е.П. Хозяева времени. Очерки / Е.П. Манько. – Куйбышев, 1970. – 256с.
1606842
  Овечкин В. Хозяева жизни / В. Овечкин. – Москва, 1950. – 436с.
1606843
  Чепурин Ю.П. Хозяева жизни / Ю.П. Чепурин. – М, 1964. – 120с.
1606844
  Бауман Г. Хозяева западногерманских монополий / Бауман Г. ; пер. с нем. Г.В. Кычаковой, А.Ф. Доброхотова ; вступ. ст. Г.С. Согомоняна. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1954. – 188 с., [1] л. схем.
1606845
  Кожемякин А.Я. Хозяева земли / А.Я. Кожемякин. – Майкоп, 1948. – 36с.
1606846
  Луговской В.А. Хозяева земли / В.А. Луговской. – Москва, 1949. – 156с.
1606847
  Богатырев В.С. Хозяева земли / В.С. Богатырев. – Саратов, 1949. – 96с.
1606848
  Викулов С.В. Хозяева земли / С.В. Викулов. – Вологда, 1950. – 48с.
1606849
  Илтнер Э. Хозяева земли / Э. Илтнер. – Москва, 1976. – 6с.
1606850
   Хозяева земли. – Тула, 1978. – 215с.
1606851
   Хозяева земли, хозяева судьбы. – М., 1980. – 193с.
1606852
  Ракитин Н.С. Хозяева земли. / Н.С. Ракитин. – М, 1944. – 40с.
1606853
  Богатырев В.С. Хозяева земля / В.С. Богатырев. – Москва : Советский писатель, 1950. – 84 с.
1606854
  Леонов В.Н. Хозяева и гости / В.Н. Леонов. – М, 1985. – 415с.
1606855
  Николаев К.М. Хозяева недр / К.М. Николаев. – Баку, 1956. – 64с.
1606856
  Зверев Н.В. Хозяева новых земель / Н.В. Зверев. – Алма-Ата, 1956. – 80с.
1606857
  Ворожейкин Е.М. Хозяева общественного порядка / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1964. – 64с.
1606858
  Багмут И.А. Хозяева Охотских гор : повесть / Иван Багмут ; [перевод с укр. И. Шутова ; ил.: И. Филонов и др.]. – Харьков : Харькиздат, 1951. – 188 с., [4 ] л. ил.
1606859
  Багмут И.А. Хозяева Охотских гор : повесть / И.А. Багмут. – Киев : Детгиз, 1961. – 216 с.
1606860
  Рябцев И.Г. Хозяева степей / И.Г. Рябцев. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1964. – 108 с.
1606861
   Хозяева Трех гор. – М., 1950. – 172с.
1606862
  Ананьев Е. Хозяева Тундры : очерки / Ананьев Е.Г. – Тюмень : Тюменское книжное издательство, 1953. – 144 с.
1606863
  Щигленко Евгений Хозяева эвкалиптов : Животные: коал // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 116-128 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1606864
  Горький М. Хозяин : Der messter / errzahlung von Maxim Gorki / М. Горький. – Berlin : J. Ladyschnikow Verlag G.m.b.H., 1913. – 126 с.
1606865
  Зубавин Б.М. Хозяин / Б.М. Зубавин. – Ленинград, 1947. – 171с.
1606866
  Бедный Б.В. Хозяин : рассказы / Б.В. Бедный. – Москва : Воениздат, 1952. – 48 с. – (Библиотека журнала "Советский воин" ; № 17 (204) 1952)
1606867
  Гартный Т. Хозяин / Т. Гартный. – М.-Л., 1962. – 383с.
1606868
  Соболев И.В. Хозяин / И.В. Соболев. – М, 1962. – 106с.
1606869
  Вайсберг Л.М. Хозяин / Л.М. Вайсберг. – Вильнюс, 1963. – 166 с.
1606870
  Красавин Ю.В. Хозяин / Ю.В. Красавин. – Москва, 1974. – 367с.
1606871
  Матевосян Г.И. Хозяин : повесть / Грант Матевосян ;. – Москва : Художественная литература, 1989. – 64 с.
1606872
  Матевосян Г.И. Хозяин : повести / Грант Матевосян ; пер. с арм. А.Банндур. – Москва : Советский писатель, 1989. – 326 с.
1606873
  Андриканис Е.Н. Хозяин "чертова гнезда" : [революционер Н.П. Шмит] / Андриканис Е.Н. ; [предисл. проф. Г. Костомарова]. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 232 с. : ил.
1606874
  Андриканис Е.Н. Хозяин "чертова гнезда" / Андриканис Е.Н. – Изд. 3-е, исправл. и доп. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 240 с.
1606875
  Андриканис Е.Н. Хозяин "чертова гнезда" : []еволюционер Н.П. Шмит / Е. Андриканис. – 4-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 239 с. : ил.
1606876
  Андриканис Е.Н. Хозяин "чортова гнезда" : [революционер Н.П. Шмит] / Андриканис Е.Н. ; [предисл. проф. Г. Костомарова]. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 232 с. : ил.
1606877
  Аморим Э. Хозяин Агиляр. Тень скакуна : романы : пер. с исп. / Энрике Аморим ; [предисл. Х. Кобо]. – Москва : Художественная литература, 1987. – 365, [2] с.
1606878
  Порфирьев Б.А. Хозяин большого трамплина / Б.А. Порфирьев. – Киров, 1959. – 29с.
1606879
  Черкасов В.Г. Хозяин бума / В.Г. Черкасов. – Ростов-на-Дону, 1955. – 60с.
1606880
   Хозяин в доме: Советы по домоводству. – Ижевск, 1987. – 206с.
1606881
  Коссовский М.А. Хозяин в науке / М.А. Коссовский. – Москва : Знание, 1960. – 32с.
1606882
  Белый А.Н. Хозяин во сне : карманный детектив / А.Н. Белый. – Николаев : Степь-инфо, 2003. – 222 с. – ISBN 966-96244-4-4
1606883
  Валов Михаил Хозяин Волги // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 76-78 : фото
1606884
  Узилевский В.А. Хозяин голубых дорог / В.А. Узилевский. – М., 1961. – 157с.
1606885
  Нестеров В.М. Хозяин голубых лодок / В.М. Нестеров. – Ярославль, 1986. – 237с.
1606886
  Суразаков В.С. Хозяин гор / В.С. Суразаков. – Горно-Алтайск, 1962. – 64с.
1606887
   Хозяин жизни. – М., 1963. – 272с.
1606888
  Стороженко А.Г. Хозяин зеленого клада. / А.Г. Стороженко. – Л., 1965. – 115с.
1606889
  Сеидов И. Хозяин земли : стихи / Имран Сеидов;. – Баку : Азернешр, 1948. – 82 с.
1606890
  Эсенов Р.М. Хозяин земли : рассказы. очерки / Рахим Эсенов ;. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1962. – 176с.
1606891
  Горький М. Хозяин и другие рассказы / М. Горький. – Москва, 1951. – 224с.
1606892
  Тевелев М.Г. Хозяин и постоялец / М.Г. Тевелев. – Ужгород, 1959. – 294с.
1606893
  Толстой Л.Н. Хозяин и работник : рассказ / Л.Н. Толстой. – Москва : Изд. "Посредник" для интеллигентных читателей ; Тип. Высоч. утв. Т-ва И.Д. Сытина, 1895. – 95 с. – (Для интеллигентных читателей ; 50)
1606894
  Толстой Л.Н. Хозяин и работник / Л.Н. Толстой. – Киев, 1956. – 48с.
1606895
  Толстой Л.Н. Хозяин и работник / Л.Н. Толстой. – Тюмень, 1956. – 48с.
1606896
  Яхнин З.Я. Хозяин Каменной Чуни / З.Я. Яхнин. – М, 1965. – 188с.
1606897
  Яхнин З.Я. Хозяин Каменной Чуни / З.Я. Яхнин. – М, 1965. – 188с.
1606898
  Яхнин З. Хозяин Каменной Чуни. / З. Яхнин. – Красноярск, 1965. – 153с.
1606899
  Порфирьев Б.А. Хозяин кладовой солнца / Б.А. Порфирьев. – М., 1974. – 191с.
1606900
  Александров К. Хозяин мертвой буквы // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 3 (123). – С. 67-73. – ISSN 1606-0219


  Сталин привнес в большевизм криминальный метод достижения и удержания власти.
1606901
  Леонов В.Н. Хозяин морковного поля / В.Н. Леонов. – М, 1974. – 127с.
1606902
  Омельяненко П.Д. Хозяин моря / П.Д. Омельяненко. – К, 1964. – 41с.
1606903
  Омельяненко П.Д. Хозяин моря / П.Д. Омельяненко. – К, 1964. – 41с.
1606904
  Голомолзин Евгений Хозяин настольного леса : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 76-81 : Фото


  Сеул
1606905
  Полуянов И.Д. Хозяин Огненного бора : рассказы / Иван Полуянов. – Архангельск : Кн. изд-во, 1957. – 140 с.
1606906
  Ошанин Л.И. Хозяин огня / Л.И. Ошанин. – М, 1978. – 55с.
1606907
  Селезнев Николай Хозяин от бога : Орден. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 14-16 : Фото
1606908
  Ракеш М. Хозяин пепелища, и другие рассказы. / М. Ракеш. – Москва, 1961. – 109с.
1606909
   Хозяин производства -- трудовой коллектив. – Ярославль, 1990. – 128с.
1606910
  Бородин Н.В. Хозяин Пророчества / Николай Бородин. – Москва : Альфа-Книга, 2012. – 666, [2] с. – Содерж.: Пепел прошлого ; Маска священной лжи ; Хозяин Пророчества. – (Трилогия в одном томе ; вып. 125). – ISBN 978-5-9922-1177-1
1606911
  Фомина Е.Н. Хозяин Родины своей / Е.Н. Фомина. – Москва, 1957. – 18с.
1606912
  Зыков И.М. Хозяин Родины своей / И.М. Зыков. – М., 1957. – 503с.
1606913
  Чернов В.С. Хозяин своей судьбы / В.С. Чернов. – Фрунзе, 1973. – 70с.
1606914
  Аникин Андрей Хозяин таежной реки : тема номера. Рыбалка // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 66-71 : фото
1606915
  Зеленский Н.И. Хозяин тайги / Н.И. Зеленский. – Москва, 1950. – 248с.
1606916
  Старжинский Н. Хозяин тайги / Н. Старжинский. – Благовещенск, 1963. – 160с.
1606917
  Кречмал Михаил Хозяин тайги // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 46-58 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
1606918
  Лыскин Александр Хозяин Тверсткого леса : Зоосфера // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 36-48 : Фото
1606919
  Ковалевский В.А. Хозяин трех гор / В.А. Ковалевский. – М, 1947. – 254с.
1606920
  Таммсааре Х А. Хозяин усадьбы Кырбоя. Жизнь и любовь : романы / Антон Таммсааре ; пер. с эст. – Таллин : Ээсти раамат, 1982. – 464 с.
1606921
  Кукушкин В.Н. Хозяин. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1970. – 509с.
1606922
  Кукушкин В.Н. Хозяин. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1971. – 511с.
1606923
  Панов Б.К. Хозяин. / Б.К. Панов. – Воронеж, 1972. – 184с.
1606924
  Кукушкин В.Н. Хозяин. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1977. – 496 с.
1606925
  Кочетова Н.И. Хозяино-паразитарные отношения некоторый яйцеводов вредных насекомых : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Кочетова Н.И.; АН СССР. Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных. – М., 1969. – 27л.
1606926
   Хозяино-паразитные отношения у насекомых. – Л., 1972. – 131с.
1606927
  Кукушкин В.Н. Хозяйка бегонии. / В.Н. Кукушкин. – М.-Л., 1962. – 247с.
1606928
  Хаггард Г.Р. Хозяйка Блосхолма: Роман / Г.Р. Хаггард. – М, 1990. – 237с.
1606929
  Хаггард Г.Р. Хозяйка Блосхолма: Роман / Г.Р. Хаггард. – Минск, 1991. – 253с.
1606930
  Гольдони К. Хозяйка гостиницы / К. Гольдони. – Москва-Л., 1937. – 143с.
1606931
  Алексеев А.И. Хозяйка залива Счастья : книга о большой любви и исполн. долге о Е.И. Невельской / А.И. Алексеев. – Хабаровск : Книжное издательство, 1981. – 222 с. : ил.
1606932
  Снежко Л. Хозяйка колхозных полей / Л. Снежко. – Курск, 1948. – 52с.
1606933
  Любовцев В.И. Хозяйка красного чума. (Повесть о зав. клубом фактории Усть-Авам А.Шапошниковой). / В.И. Любовцев. – М., 1963. – 96с.
1606934
  Толмачева Н.С. Хозяйка леса / Н.С. Толмачева. – Свердловск, 1952. – 244с.
1606935
  Бабич В.Ф. Хозяйка леса : повесть / В.Ф. Бабич. – Петрозаводск : Госиздат Карел. АССР, 1957. – 339 с.
1606936
  Пасенюк Л.М. Хозяйка Медвежьей речки / Л.М. Пасенюк. – М., 1958. – 48с.
1606937
  Пасенюк Л.М. Хозяйка Медвежьей речки / Л.М. Пасенюк. – Краснодар, 1987. – 395с.
1606938
  Павленко А. Хозяйка медной горы // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 17 (146), 17 мая 2017. – С. 42-45


  Чили - наиболее успешная страна Латинской Америки.
1606939
  Лившин С.А. Хозяйка мятной горы / С.А. Лившин. – Одесса, 1986. – 167с.
1606940
  Кретова О.К. Хозяйка своей судьбы / О.К. Кретова. – Москва, 1958. – 71с.
1606941
  Кретова О.К. Хозяйка своей судьбы / О.К. Кретова. – М., 1985. – 47с.
1606942
  Срывцев А.Н. Хозяйка сибирского тракта. / А.Н. Срывцев. – Кемерово, 1963. – 132 с.
1606943
   Хозяйка страны гор. – Махачкала, 1961. – 330с.
1606944
  Пришвин А.С. Хозяйка таежной речки / А.С. Пришвин. – Москва, 1982. – 511с.
1606945
  Левченко И.Н. Хозяйка танка / И.Н. Левченко. – Москва, 1964. – 48с.
1606946
  Дробот Г.В. Хозяйка улицы / Г.В. Дробот. – М., 1969. – 90с.
1606947
   Хозяйка чеховского дома. – Симферополь, 1965. – 167с.
1606948
   Хозяйка чеховского дома. – 2-е изд., доп. – Симферополь, 1969. – 231с.
1606949
  Серов Н.В. Хозяйка. / Н.В. Серов. – Ярославль, 1961. – 126с.
1606950
  Серов Н.В. Хозяйка. / Н.В. Серов. – Ярославль, 1973. – 432с.
1606951
  Кудян А.Н. Хозяйке о продуктах питания: От А до Я / А.Н. Кудян. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1989. – 239с.
1606952
  Дзарасов С.С. Хозяйничай экономно / С.С. Дзарасов. – М., 1969. – 128с.
1606953
  Степанов П.Н. Хозяйсвенные перспективы Поволжья и Волго-Донской канал : к проработке пятилетнего плана / П.Н. Степанов ; под ред. А.С. Аксамитного. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 59 с.
1606954
   Хозяйский женский глаз. – Симферополь, 1961. – 64с.
1606955
  Телешек Ю.К. Хозяйское использование овражно-балочных земель / Ю.К. Телешек, А.И. Чернецкий, С.С. Иващенко. – Киев : Урожай, 1985. – 160с.
1606956
  Емельянов А. Хозяйства населения в системе многоукладной аграрной экономики // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ, Росс.ак.сельскохоз. наук, Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2001. – № 12. – С.47-56. – ISSN 0235-2443
1606957
   Хозяйственная деятельность и проблемы развития товарно-денежных отношений. – Новосибирск, 1974. – 204с.
1606958
  Якобсен Г.С. Хозяйственная жизнь скандинавских стран / Г.С. Якобсен. – М - Л, 1926. – 212с.
1606959
   Хозяйственная работа и экономическая работа на предприятиях. – Новосибирск, 1967. – 304с.
1606960
   Хозяйственная реформа -- переход предприятий на новую систему планирования и экономического стимулирования. – К., 1969. – 160с.
1606961
   Хозяйственная реформа (опыт и проблемы). – Минск, 1971. – 352с.
1606962
   Хозяйственная реформа в СССР. – М., 1969. – 320с.
1606963
   Хозяйственная реформа и партийная работа. – Ярославль, 1967. – 128с.
1606964
   Хозяйственная реформа и проблемы реализации. – М., 1968. – 165с.
1606965
   Хозяйственная реформа и проблемы экономии общественного труда. – М., 1970. – 296с.
1606966
   Хозяйственная реформа и развитие экономической теории. – М., 1970. – 344с.
1606967
   Хозяйственная реформа и трудовое право. – М., 1970. – 384с.
1606968
   Хозяйственная реформа и экономика предприятий. – Киров, 1966. – 172с.
1606969
   Хозяйственная реформа, управление и право. – М., 1973. – 413с.
1606970
   Хозяйственная реформа. Опыт перспективы. – М., 1968. – 264с.
1606971
  Чухно А.А. Хозяйственная реформа: опыт, проблемы: Выступ на экон. конф. // Комунист Украины, 1967
1606972
  Андроссов Василий Хозяйственная статистика России / сост. Василием Андросовым ; [Императорского Московского Общества Сельского Хозяйства Действительным Членом]. – Москва : Тип. Селивановского, 1827. – [10], X, 283 с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1606973
  Яхнина Н.А. Хозяйственно-договорныее связи объединений системы Госснаба СССР с потребителями. / Н.А. Яхнина. – М., 1976. – 36с.
1606974
   Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана. – М., 1975. – 231с.
1606975
   Хозяйственно-правовые вопросы управления промышленностью. – Донецк, 1969. – 297с.
1606976
   Хозяйственно-правовые средства предотвращения экономических преступлений. – Донецк, 1969. – 92с.
1606977
   Хозяйственное законодательство. – М., 1990. – 270с.
1606978
   Хозяйственное законодательство стран -- членов СЭВ. – М., 1989. – 534с.
1606979
   Хозяйственное использование и воспроизводство охотничьей фауны, экология животных. – Иркутск, 1972. – 96с.
1606980
   Хозяйственное освоение и заселение районов Сибири. – Иркутск, 1975. – 182с.
1606981
   Хозяйственное освоение новых районов и экономический рост Сибири : сборник научных трудов. – Новосибирск : ИЭиОПП СО АН СССР, 1980. – 174 с.
1606982
   Хозяйственное освоение Сибири в период капитализма: Историография пробл.. – Новосибирск, 1988. – 250с.
1606983
   Хозяйственное освоение Сибири и рост ее народонаселения (XVIII-XX в.). – Новосибирск, 1979. – 169с.
1606984
   Хозяйственное право. – М., 1967. – 396с.
1606985
   Хозяйственное право. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1970. – 448с.
1606986
  Абова Т.Е. Хозяйственное право : общие положения / [ Т.Е. Абова, З.М. Заменгоф, В.Ф. Кузьмин и др.] ; под ред. В.В. Лаптева ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1983. – 287 с.
1606987
   Хозяйственное право. – М., 1983. – 527с.
1606988
   Хозяйственное право. – М., 1984. – 219с.
1606989
  Замойский Игорь Евгеньевич Хозяйственные органы в системе правового регулирования : Дис... д-ра юрид.наук: 12.00.04 / Замойский Игорь Евгеньевич; АН УССР Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 1984. – 446л. – Бібліогр.:л.336-414
1606990
   Хозяйственные связи в условиях экономической реформы. – М., 1990. – 126с.
1606991
   Хозяйственные связи предприятия в условиях АСУ. – К.-Донецк, 1975. – 182с.
1606992
  Жадан Михаил Иванович Хозяйственные связи социалистических предприятий и совершенствование их общественных организаций : Дис... канд. экон.наук: 03.00.01 / Жадан Михаил Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 183л. – Бібліогр.:л.163-183
1606993
  Язев В.А. Хозяйственные связи торговли с промышленностью. / В.А. Язев. – М., 1974. – 175с.
1606994
  Ясин Е.Г. Хозяйственные системы и радикальная реформа / Е.Г. Ясин. – М., 1989. – 318с.
1606995
   Хозяйственные условия ускорения и повышения эффективности научно-технического прогресса. – Л., 1988. – 155с.
1606996
  Харитонов Н.С. Хозяйственный механизм агропромышленного комплекса / Н.С. Харитонов. – М., 1988. – 78с.
1606997
  Чухно А.А. Хозяйственный механизм как способ сознательной хозяйственной деятельности общества // Хоз. механизм и его совершенствование на совр. этапе
1606998
  Чухно А.А. Хозяйственный механизм управления экономикой / А.А. Чухно, П.Г. Соломянюк // Экономические науки, 1985. – №3
1606999
   Хозяйственный механизма автономной республики. – Новосибирск, 1992. – 119с.
1607000
  Чухно А.А. Хозяйственный расчет и закон стоимости: Тез. докл. на респ. науч. конф. // Науч. основы и пути совершенств, руководства промышленностью, 1966
<< На початок(–10)1601160216031604160516061607160816091610(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,