Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>
1599001
  Згуровський М.З. "Фінансуючи інтелект, ми тим самим вкладаємо гроші у своє майбутнє" : розмову вів Валерій Бондаренко // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 37-40. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9


  Розмова з академіком, професором, ректором КПІ М. Згуровським щодо фінансування науки.
1599002
  Пономаренко О.І. Фінансовий аналіз : Учбовий посібник / О.І. Пономаренко; ЕМЦ; КНУТШ. – Київ : ЕМЦ
Випуск 1 : Фінансова математика банківсько-кредитного сектору. – 2001. – 36с.
1599003
  Шиян Д.В. Фінансовий аналіз : Навчальний посібник / Д.В. Шиян, Н.І. Строченко. – Київ : А.С.К., 2003. – 240с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-8291-38-7


  Для викладачів вищих навчальних закладів, студентів, працвіників фінансових служб.
1599004
  Шеремет О.О. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Шеремет; МОНУ; НУХТ. – Київ : Кондор, 2005. – 194с. – ISBN 966-8251-89-Х
1599005
  Шморгун Н.П. Фінансовий аналіз : Навчальний посібник / Н.П. Шморгун, І.В. Головко; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 528с. – ISBN 966-364-333-1
1599006
   Фінансовий аналіз : Навчальний посібник для студентів вузів / С.Я. Саліга, Н.В. Доцій, С.О. Корецька, Н.В. Нестеренко, К.С. Салига; Салига С.Я., Дацій Н.В., Корецька С.О., Нестеренко Н.В., Салига К.С.; МОНУ; Гуманітарний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 210с. – ISBN 966-364-153-3
1599007
  Цал-Цалко Фінансовий аналіз : підручник для студентів вищих навч. закладів / Ю.С. Цал-Цалко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 566с. – ISBN 978-966-364-649-7
1599008
  Георгіаді Н.Г. Фінансовий аналіз діяльності підприємства у процесі прийняття управлінських рішень // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 121-124
1599009
  Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення : (на прикладі роботи вищого навчального закладу): Навчальний посібник / А.О. Таркуцяк; Європейський університет. – 3-тє вид. – Київ : Європейський університет, 2002. – 201с. – ISBN 966-75-08-77-3
1599010
  Міценко Н.Г. Фінансовий аналіз як метод діагностики фінансового стану підприємства / Н.Г. Міценко, У.П. Сорока // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 192-196. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1599011
   Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. зкладів / І.В. Алексєєв, А.С. Мороз, Є.М. Романів, І.Б. Хома; МОіНУ. Нац. ун-тет "Львіська політехніка". – Львів : Бескид Біт, 2003. – 152с. – ISBN 966-96071-7-5
1599012
  Сенченко М.І. Фінансовий інтернаціонал / М.І. Сенченко; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 56с. – (Бібліотека журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-196-2
1599013
  Білоченко А.М. Фінансовий капітал в Україні: особливості формування та перспективи розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-100.
1599014
  Білоченко А.М. Фінансовий капітал в Україні: особливості формування та перспективи розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 94-100. – Бібліогр.: с. 95-97


  Розглянуто особливості формування фінансового капіталу в Україні та світі, а також процес його нагромадження в країнах з трансформаційною економікою, визначено перспективи розвитку фінансового капіталу в нашій країні.
1599015
  Алексеєнко Л.М. Фінансовий капітал: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 74-79. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1599016
  Здрак О.Я. Фінансовий контролінг як елемент нової концепції управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 44-47.
1599017
   Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2004
1599018
   Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2004
1599019
   Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004
1599020
   Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004
1599021
   Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2005
1599022
   Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005
1599023
   Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2005
1599024
   Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2006
1599025
   Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2006
1599026
  Мельничук В. Фінансовий контроль в системі державного управління // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С.26-37. – ISSN 1605-2005
1599027
  Нікіфоров П. Фінансовий контроль держави: інституціональний підхід, спадковість і новації у поглядах / П. Нікіфоров, Івасюк Се // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 29-36. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
1599028
  Олійник О.В. Фінансовий лізинг в АПК: проблеми та шляхи вирішення // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 66-73
1599029
  Казімірський В.В. Фінансовий лізинг як форма державної підтримки АПК в умовах глобалізації // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 56-60. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
1599030
  Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.Г. Кірейцев. – 2-ге вид. перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 496 с. – ISBN 966-7570-91-6
1599031
  Данилюк М.О. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.О. Данилюк, В.І. Савич; МОНУ; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 204с. – ISBN 966-8365-51-8
1599032
  Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 485 с. – Шифр дубл.336 Кова.Доп.карт.ек. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-036-9
1599033
   Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Я. Салига, Н.В. Дацій, С.О. Корецький, Н.В. Нестеренко, К.С. Салига; МОНУ; Запорізька держ. інженерна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 274с. – ISBN 966-364-170-3
1599034
  Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.С. Ситник; МОНУ; Донецьк. нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 352с. – ISBN 966-364-168-1
1599035
  Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна; Дніпропет. ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 519с. – ISBN 966-364-151-7
1599036
  Петленко Ю.В. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / Ю.В. Петленко. – Київ : Кондор, 2007. – 296 с. – ISBN 978-966-351-139-9
1599037
  Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент : навчальний посіб. / Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова. – 3-тє вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 488с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-464-0
1599038
  Мещеряков А.А. Фінансовий менеджмент у банках : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.А. Мещеряков, Л.В. Лисяк; МОНУ; Дніпропетровська держ. фінансова акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 208с. – ISBN 966-364-154-1
1599039
  Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Плотніков. – Київ : Кондор, 2004. – 252с. – ISBN 966-7982-18-1
1599040
  Макуцький Р. Фінансовий менеджмент як інструмент моніторингу касового виконання держбюджету // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 45-56. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1599041
  Антонов В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Антонов, Г.К. Яловий ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 432 с. – Шифр дубл. 336Анто( доп. по каб.). – ISBN 966-364-074-Х
1599042
  Бескид Й.М. Фінансовий механізм вищої школи в умовах ринку // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.103-106
1599043
  Трохимченко М.В. Фінансовий механізм інвестиційного забезпечення регіонального розвитку України : Автореф.дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші фінанси і кредит / Трохимченко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1599044
  Старовойт-Білоник Фінансовий механізм інвестиційної діяльності комерційних банків : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.08 / Старовойт-Білоник К.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1599045
  Доманіцький В. Фінансовий механізм організації оборотних коштів // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 72-80. – бібліогр.: 12 пунктів. – ISSN 1818-5754
1599046
  Кучма Р. Фінансовий механізм системи вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С57-59.
1599047
  Гриценко Л.Л. Фінансовий механізм функціонування суб"єктів господарювання в умовах комерційного розрахунку / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 97-103. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено сутність фінансового механізму функціонування суб"єктів господарювання в умовах комерційного розрахунку, представлено модель визначення обсягу операційної діяльності, забезпечує оптимізацію операційного прибутку з урахуванням ...
1599048
  Гриценко Лариса Леонідівна Фінансовий механізм функціонування суб"єктів господарювання в умовах комерційного розрахунку / Гриценко Лариса Леонідівна, Боярко Ірина Миколаївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 97-103. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено сутність фінансового механізму функціонування суб"єктів господарювання в умовах комерційного розрахунку, представлено модель визначення обсягу операційної діяльності, забезпечує оптимізацію операційного прибутку з урахуванням ...
1599049
  Ткаченко І.П. Фінансовий моніторинг як інформаційне забезпечення фінансового контролінгу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 249-255
1599050
  Литвин Ю.А. Фінансовий моніторинг як особлива форма державного фінансового контролю // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 347-354. – ISSN 1563-3349
1599051
  Подік С. Фінансовий моніторинг, методи оцінки кредитних ризиків та заходи щодо їх мінімізації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 123-128
1599052
  Росоляк О. Фінансовий моніторинг: історія розвитку та досвід запровадження в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 30-33
1599053
  Волкова І.А. Фінансовий облік-1 : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.А. Волкова; МОНУ; Волинський ін-т економіки та менеджменту. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 228с. – ISBN 978-966-364-640-4
1599054
  Чебан Т.М. Фінансовий облік : Навч.-метод.посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.М. Чебан, Т.А. Алексєєва; За ред. В.Є. Труша; Мін-во освіти і науки України; Херсонський держ. технічний ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2001. – 132с. – ISBN 966-7914-14-3
1599055
  Бородкін О.С. Фінансовий облік : Навч. посібник: Збірник задач для студентів спеціальності "Облік і аудит" / О.С. Бородкін; Державний комітет статистики України.Ін-т статистики,обліку та аудиту. – Житомир : Рута, Бутинець, 2002. – 252с. – ISBN 966-8059-00-Х
1599056
  Коблянська О.І. Фінансовий облік : Навчальний посібник / О.І. Коблянська. – Киев : Знання-Прес, 2004. – 473с. : КНУТШ-170 років. – ISBN 966-8148-37-1
1599057
  Чебанова Н.В. Фінансовий облік : підручник / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко. – Київ : Академія, 2007. – 703, [1] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 702-703. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-223-2
1599058
  Лишиленко О.В. Фінансовий облік : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Лишиленко. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 556с. – ISBN 978-966-364-442-4
1599059
  Лень В.С. Фінансовий облік в Україні: задачі, тести, відповіді : Практикум для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей / Лень В.С.; МОНУ; ЧДТУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 320с. – ISBN 966-364-326-9
1599060
   Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація : Навчальний посібник / М.Р. Лучко, М.Я. Остап"юк, Й.Я. Даньків, О.І. Недошитко, М.С. Панас; М.Р. Лучко, М.Я. Остап"юк, Й.Я. Даньків, О.І. Недошитко, М.С. Панас. – Київ : Знання, 2005. – 319с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-95-9
1599061
  Зимовець В.В. Фінансовий потенціал банківської системи України та ефективність його використання / В.В. Зимовець, Н.М. Шелудько // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 139-155. – ISSN 1993-6788
1599062
  Шумська С.С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 55-64.
1599063
  Самохін Л.В. Фінансовий результат як економічна категорія та об"єкт бухгалтерського обліку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 51-58. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1599064
  Руденко Л.В. Фінансовий ресурс як компонент динамічної системи ресурсного забезпечення транснаціональних корпорацій // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-22.
1599065
  Іваницька О. Фінансовий ри нок і корпоративне управління // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.104-110
1599066
  Маслова С.О. Фінансовий ринок : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2002. – 304с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-00-8; 7827-10-0
1599067
  Маслова С.О. Фінансовий ринок : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – 2-ге вид., випр. – Київ. Львів : Каравела, 2003. – 344с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-00-8;
1599068
  Шелудько В.М. Фінансовий ринок : Навчальний посібник / В.М. Шелудько. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 535с. – (Вища освіта ХХІ ст.). – ISBN 966-7767-82-5
1599069
  Кухарєва О.О. Фінансовий ринок : навчально-методичний посібник / О.О. Кухарєва, М.В. Корнєєв ; Дніпропетровський національний ун-т, Економічний фак-т, Кафедра фінансів. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2008. – 60 с. – ISBN 978-966-8736-09-9
1599070
  Маслова С.О. Фінансовий ринок : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.О. Маслова, О.А. Опалов. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 288с. – ISBN 966-8019-00-8


  Розглянут комплекс проблем, пов"язаних зі становленням та функціонуванням фінансового ринку в нових умовах господарювання. Для студентів та асперантів вузів
1599071
  Буднік М.М. Фінансовий ринок : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.М. Буднік, Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабліна ; МОНУ ; Харківський нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 334 с. + Додатки: с. 234-333. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-364-785-2
1599072
  Школьник І.О. Фінансовий ринок та його роль в інвестуванні реального сектору економіки // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2008. – С. 200-206. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1599073
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 1. – 2003
1599074
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 2. – 2003
1599075
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
1599076
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
1599077
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 9. – 2004
1599078
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 10. – 2004
1599079
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 11. – 2004
1599080
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 12. – 2004
1599081
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 4. – 2005
1599082
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. Спецвип. – Київ, 2003-
№ 6/7 : Третій міжнародний фінансовий форум "Фінансовий ринок та інвестиції 2005" 25-27 червня 2005 року м.Одеса. – 2005
1599083
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 8. – 2005
1599084
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 9. – 2005
1599085
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 11. – 2005
1599086
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 12. – 2005
1599087
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 1. – 2006
1599088
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 4. – 2006
1599089
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 10. – 2006
1599090
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 11. – 2006
1599091
   Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 2003-
№ 12. – 2006
1599092
  Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку : монографія / І.О. Школьник. – Суми : Мрія; Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008. – 348с. – ISBN 978-966-473-018-8
1599093
  Поченчук Г.М. Фінансовий розвиток та економічне зростання: роль кредитної системи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 27-31
1599094
   Фінансовий сектор ринкової та транзитивної економік : Навч. посібник. – Київ : Знання України, 2004. – 352с. – ISBN 966-316-022-5
1599095
  Крилова А. Фінансовий сектор України: сьогодні й завтра // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 36-41.
1599096
  Ковальчук А.Т. Фінансовий словник / А.Т. Ковальчук. – Київ : Знання, 2005. – 287 с. – (Фінансове право). – ISBN 966-346-026-1
1599097
  Бодров В. Фінансові аспекти "плану Маршалла" : пошуки науковців / В. Бодров, Л. Кудирко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 35-39 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв
1599098
  Хумарова Н.І. Фінансові аспекти адаптації України до міжнародного екологічного партнерства / Н.І. Хумарова, А.І. Мартієнко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 60-69 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1599099
  Петегирич Л.Б. Фінансові аспекти взаємодії України з МОП і МОМ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 82-83
1599100
  Кондрашихін А.Б. Фінансові аспекти відносин учасників ринку цінних паперів : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 113-117. – Бібліогр.: 7 назв
1599101
  Комар Т.В. Фінансові аспекти впливу інфляції на економічне зростання // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 21-28
1599102
  Федулова Л.І. Фінансові аспекти державно-приватного партнерства // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 12 (205). – С. 79-92 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1599103
  Острик М.І. Фінансові аспекти державної політики реформування системи пенсійного забезпечення України / М.І. Острик, О.К. Толстанов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, березень. – С. 124-131. – ISSN 2306-6814
1599104
  Марченко О.І. Фінансові аспекти ділової активності підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 136-143.
1599105
  Білик М.Д. Фінансові аспекти діяльності ВАТ України з державною часткою // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 25-30
1599106
  Синчак В.П. Фінансові аспекти дуальної форми здобуття освіти / В.П. Синчак, О.В. Грехова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 103-122. – ISSN 2078-9165
1599107
  Кашенко О.Л. Фінансові аспекти екологічних платежів : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 36-38
1599108
  Рибак С. Фінансові аспекти економічного зростання в Україні / С. Рибак, Л. Лазебник // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-32. – ISSN 0131-775Х
1599109
  Кореновський О.В. Фінансові аспекти економічного механізму сталого розвитку // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С.211-218. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
1599110
  Пачев О.В. Фінансові аспекти забезпечення зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються особливості застосування акредитивної форми розрахунків у ЗЕД.
1599111
  Стеценко Т.О. Фінансові аспекти забезпечення соціального захисту населення в умовах суспільної трансформації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 130-136.
1599112
  Полєтаєв О.О. Фінансові аспекти залучення іноземних інвестицій в економіку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 10, травень. – С. 21-27. – ISSN 2306-6814


  У статті розглянуто іноземні інвестиції як економічне явище. Досліджено їх види та індикатори вимірювання відповідно до нормативно-правових актів України. Запропоновано шляхи вдосконалення державної політики, спрямованої на активізацію залучення ...
1599113
  Рогов Г.К. Фінансові аспекти захисту прав міноритарних акціонерів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-92. – Бібліогр.: с. 86-87, 90


  Аналізується практика розміщення акцій та встановлення курсу їх емісії в Україні. Обгрунтовуються пропозиції щодо забезпечення переважних прав акціонерів під час додаткової емісії цінних паперів в умовах нерозвиненого фондового ринку.
1599114
  Басюк Т.П. Фінансові аспекти зовнішньоекономічних операцій // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 20-24.
1599115
  Лагодієнко Н.В. Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 18-23 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1599116
  Повод Т.М. Фінансові аспекти інноваційного розвитку України в контексті євроінтеграції: проблеми та перспективи / Т.М. Повод, А.С. Остапенко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 1 (52). – С. 135-139. – ISSN 2313-4569
1599117
  Дишкант О. Фінансові аспекти інноваційної діяльності / О. Дишкант, М. Дишкант // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 104-110. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
1599118
  Дзяд О.В. Фінансові аспекти інноваційної політики ЄС : міжнародні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.140-146 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1599119
  Артем"єва І.О. Фінансові аспекти конкурентних стратегій корпорацій Заходу в умовах економічної глобалізації // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 6-11. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1599120
  Гудзинська Л.Ю. Фінансові аспекти конкурентоспроможності національної економіки в умовах кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 66-71


  У cmammі досліджені фінансові аспекти конкурентоспроможності національної економіки в умовах економічної кризи. The financial aspects of competition of national economy in economical crisis are investigated in article.
1599121
  Кваша Т.К. Фінансові аспекти міжнародної наукової співпраці / Т.К. Кваша, Г.В. Карлюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 52-58


  З огляду на важливість участі України в міжнародних програмах та проектах, у статті проведено аналіз фінансового механізму міжнародного співробітництва у науково-технологічній сфері в провідних країнах світу. Обговорюються можливості, які надаються ...
1599122
  Бесараб В. та інш. Фінансові аспекти необхідності реформування пенсійної системи // Соціальний захист : Іінформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2002. – № 4. – С.34-41
1599123
  Русін В. Фінансові аспекти об"єднання територіальних громад // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 33-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
1599124
  Грицино О.М. Фінансові аспекти організації малого бізнесу в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 24-25
1599125
  Грицино О.М. Фінансові аспекти організації малого бізнесу в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 32-33
1599126
  Криклій А.С. Фінансові аспекти освітянської політики держави в умовах ринкової трансформації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2005. – С. 65-72. – (Серія "Економіка" ; вип. 7, ч. 2). – ISBN 966-7631-55-9
1599127
  Паздрій Я В. Фінансові аспекти оцінювання невизначеності зовнішнього середовища компанії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 291-298. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1599128
  Медведєв Ю.Б. Фінансові аспекти поточного і стратегічного планування розвитку Збройних Сил України / Ю.Б. Медведєв, О.М. Чистик, А.П. Софієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 102-104. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У сучасних умовах глобалізації все більше науковців звертають увагу на постановку довгострокових та середньострокових цілей розвитку держави. Довгострокове планування стосується практично усіх галузей економіки, політичного та суспільного розвитку ...
1599129
  Гайдук Л. Фінансові аспекти прискоренного розвитку інноваційної сфери України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто фінансові аспекти формування в Україні національної інноваційної системи (НІС) у розрізі подальшого прискореного розвитку економіки, з врахуванням позитивного законодавчого досвіду інституційного забезпечення інноваційного шляху ...
1599130
  Зверук Л.А. Фінансові аспекти реалізації інноваційної політики України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 68-73. – ISSN 2222-4459
1599131
  Письменна Т. Фінансові аспекти реалізації соціальних проектів в умовах поширення соціальних ризиків / Т. Письменна, Н. Лубкей // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 56-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1818-5754
1599132
  Жуков Б.Б. Фінансові аспекти реформування збройних сил України : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 66-69 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1599133
  Субботович Ю.Л. Фінансові аспекти реформування комунального господарства в Україні / Ю.Л. Субботович, Л.М. Демиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми фінансового забезпечення комунального господарства в Україні. The problems of financial providing of communal servicesreforming in Ukraine.
1599134
  Збарацька Л.О. Фінансові аспекти ринкової адаптації промислових підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 1. – С.47-53


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1599135
  Боголіб Т.М. Фінансові аспекти розвитку вищої освіти у США : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 70-82 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1599136
  Узунов В.М. Фінансові аспекти розвитку підприємництва в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.142-150


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1599137
  Трофименко М.Ю. Фінансові аспекти розвитку соціальної інфраструктури в Україні // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 115-122. – ISSN 2307-9878
1599138
  Власюк О.С. Фінансові аспекти розширення ринків збуту та стимулювання розвитку внутрішнього ринку в умовах запровадження зони вільної торгівлі з ЄС // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 4 (221). – С. 46-60 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
1599139
  Ліневич Ю.В. Фінансові аспекти співробітництва з МВФ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 138-143
1599140
  Науменкова С.В. Фінансові аспекти структурної перебудови нафтогазового комплексу / С.В. Науменкова, Н.А. Дехтяр // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 37-43. – Бібліогр.: 1 назв
1599141
  Річард Тадвей Фінансові аспекти суспільного добробуту : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 30-35. – Бібліогр.: 4 назви
1599142
  Гальченко І.В. Фінансові аспекти теорій міжнародної конкурентоспроможності національної економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 83-91
1599143
  Поплавська Ж.В. Фінансові аспекти технічної політики в АПК : фінансовий механізм / Ж.В. Поплавська, В.Г. Поплавський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 22-32 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1599144
  Нікіфоров П. Фінансові аспекти удосконалення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві / П. Нікіфоров, А. Вольська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-11. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Зроблений аналіз динаміки і структури доходів та видатків Фонду соціального страхування, а також стан профілактики нещасних випадків на виробництві. Аргументовано напрями раціонального використання коштів на здійснення заходів профілактики нещасних ...
1599145
  Ушеренко С.В. Фінансові аспекти українсько-французьких економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 124-125
1599146
  Даниленко А.І. Фінансові аспекти управління економічним розвитком // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 10 (647). – С. 4-22 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1599147
  Тітова Н.А. Фінансові аспекти управління ризиками інвестиційного проекту / Н.А. Тітова, А.Ю. Попова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 76-84. – Бібліогр.: на 13 пунктів
1599148
  Ткач В. Фінансові аспекти участі держави у міжнародному ринку праці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 65-78. – ISSN 1605-2005
1599149
  Вижва А.С. Фінансові аспекти формування ціни на воду // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 96-98. – ISBN 978-617-7069-02-6
1599150
  Вижва А.С. Фінансові аспекти формування ціни на воду в Україні та світі // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 18-20. – ISBN 978-617-7069-02-6
1599151
  Бажанов О.Є. Фінансові аспекти функціонування Державної іпотечної установи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена фінансовим аспектам функціонування Державної іпотечної установи в Україні, яка повинна забезпечити таке рефінансування. Значна увага приділена проблемі підвищення якості іпотечних цінних паперів Державної іпотечної установи. The ...
1599152
  Семеніхін І. Фінансові аспекти функціонування підприємств України в сучасних умовах / І. Семеніхін, О. Кузьмич, Ю. Медвецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються фінансові аспекти виробничої діяльності підприємств, де підкреслюється, що фінанси підприємств є складовою державних фінансів, яким належить велика роль у створенні валового внутрішнього продукту. Investigated are the financial aspects ...
1599153
  Павлюк Клавдія Василівна Фінансові баланси в економічній системі держави : Дис... кандид. економічнихнаук: 08.04.02 / Павлюк Клавдія Василівна; Мін-во освіти України КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 221л. – Бібліогр.:л.176-186
1599154
  Павлюк К.В. Фінансові баланси в економічній системі держави : Автореф...канд.економ.наук:08.04.02 / Павлюк К.В.;КНУТШ. – Київ, 1997. – 22с. – Бібліогр.:с.20
1599155
  Павлюк К.В. Фінансові баланси в економічній системі держави. : Автореф... канд. економ.наук: 08.04.02 / Павлюк К.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 21л.
1599156
  Долінський Л. Фінансові важелі активізації кредитно-інвестиційної діяльності банківських установ в Україні / Л. Долінський, М. Забаштанський // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 3 (19). – С. 321-329. – ISSN 2411-5215
1599157
  Дучинська Н.І. Фінансові важелі впливу держави на поведінку домашніх господарств як інвесторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті домашні господарства розглянуто як інвесторів. Автором проаналізовано основні напрямки впливу держави на активізацію інвестиційної діяльності домогосподарств. Examined in the article are households as investors. The author analyses the main ...
1599158
  Черваньов Д.М. Фінансові важелі інноваційного розвитку економіки України / Д.М. Черваньов, В.М. Сторожук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-7. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено та розкрито основні теоретичні положення процесів фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України в відповідності до системного підходу, виявлені можливості та обґрунтовано основні напрямки стимулювання інноваційної ...
1599159
  Сунцова О.О. Фінансові важелі макроекономічного регулювання розвитку національного господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 94-103 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1599160
  Рибакова Т.О. Фінансові важелі регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – C. 151-156. – ISSN 2306-546X
1599161
  Зіновчук Н.В. Фінансові важелі та зовнішні ефекти в екологічній політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-41. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядаються теоретичні засади застосування таких фінансових важелів як екологічні податки та платежі.
1599162
  Неговська Ю.М. Фінансові важелі формування інноваційно-інтелектуального потенціалу суспільства // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 5/6 (1). – С. 30-33. – ISSN 1728-6220
1599163
  Гай-Нижник Фінансові взаємини України з Австро-Угорщиною (кінець 1917 - 1918 рр.) // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 153-185. – ISBN 978-617-7037-10-0
1599164
  Гай-Нижник Фінансові взаємини Української Народної Республіки з Французькою Республікою як віддзеркалення стосунків України та країн Антанти (1917-1918 рр.) // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 133-152. – ISSN 0869-3595
1599165
  Гура Н.О. Фінансові витрати: нова концепція визнання та порядок капіталізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 12 (181). – С. 89-96
1599166
  Харченко Н.В. Фінансові відносини держави і акціонерних товариств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 47-48
1599167
  Борщ Людмила Миколаївна Фінансові відносини: формування і тенденції розвитку в процесі ринкової трансформації економіки України : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Борщ Людмила Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 32л.
1599168
   Фінансові детермінанти економічного зростання регіонів і територіальних громад України в координатах поведінкової економіки : наук.-аналіт. доповідь / [Г. Возняк та ін. ; наук. ред. Г.В. Возняк] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долтшнього НАН України, 2021. – 124, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Національний фонд досліджень України). – ISBN 978-966-02-9772-2
1599169
  Васильчук І.П. Фінансові детермінанти результативності корпоративної соціальної діяльності компаній в Україні: методика та результати емпіричного дослідження // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 153-162. – ISSN 2222-4459
1599170
  Шолудько О. Фінансові детермінанти функціонування сільськогосподарських підприємств / О. Шолудько, О. Грицина, О. Рубай // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 112-120 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 119-120. – ISSN 2313-3627
1599171
  Жучінський О.Ю. Фінансові джерела регулювання та підтримки розвитку підприємств і закладів соціально­культурної сфери у контексті реформування сільських територій // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 31-35. – ISSN 1997-4167
1599172
  Соляр В.В. Фінансові джерела розвитку нафтогазового комплексу в умовах ресурсоефективної стратегії // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 107-113. – (Економіка ; вип. 13)
1599173
  Мазур І.І. Фінансові джерела формування тіньових оборотів у системі зовнішньоекономічних операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-17. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються фінансові джерела тіньових оборотів, які формуються переважно за рахунок приховування прибутків від оподаткування при розрахунках з іноземними партнерами, ухиляння від оплати податків та інших внесків при перетині товарами кордону. It is ...
1599174
  Примостка Л.О. Фінансові директиви: аналітичні та облікові аспекти : Монографія / Л.О. Примостка; МОІНУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 263с. – ISBN 966-574-233-7
1599175
  Степанюк Є. Фінансові дисбаланси на світових ринках та антикризова політика центральних банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 66-80. – ISSN 1605-2005
1599176
  Козюк В. Фінансові дисбаланси та макропруденційне регулювання в країнах Центрально-Східної Європи: проактивність чи захисна реакція? // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 1 (64), січень - березень. – С. 80-97. – ISSN 1684-906Х


  "Досліджено, чи є досвід фінансових дисбалансів драйвером запровадження інструментів макропруденційної політики. Обгрунтовано, що вони дають змогу послабити конфлікт між ціновою, курсовою та фінансовою стабільністю. Вказано, що досвід країн ЦСЄ показує ...
1599177
  Терещенко О.О. Фінансові домінанти реструктуризації підприємств / О.О. Терещенко, Н.В. Волошанюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 4 (161). – С. 82-90
1599178
  Валігура В. Фінансові ефекти фіскальної децентралізації в Україні / В. Валігура, Л. Амбрик // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 123-135. – ISSN 1818-5754
1599179
  Різниченко Є.І. Фінансові імперативи реалізації економічних інтересів у Європейському Союзі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Різниченко Євген Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 250 арк. – Бібліогр.: арк. 204-250
1599180
  Різниченко Є.І. Фінансові імперативи реалізації економічних інтересів у Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Різниченко Євген Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1599181
  Пересада А.А. Фінансові інвестиції : підручник / А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 728 с. – ISBN 966-574-856-4
1599182
  Слободянюк Н.О. Фінансові інвестиції в умовах нестабільності національної економіки / Н.О. Слободянюк, О.Д. Науменко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 177-184. – ISSN 2222-4459
1599183
  Ігнатенко А.В. Фінансові інвестиції на ринку нерухомості / А.В. Ігнатенко, В.Г. Кабанов // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 32-36
1599184
  Гончаренко З.Т. Фінансові інвестиції: бухгалтерський та податковий облік // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 59-64. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1599185
  Ясинська Н. Фінансові індикатори впливу грошових переказів трудових мігрантів на соціально-економічний розвиток домогосподарств // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 123-135 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-5754
1599186
  Криленко В.І. Фінансові індикатори економічної безпеки аграрного сектору // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 110-122. – ISSN 1993-6788
1599187
  Куземко Н. Фінансові індикатори портфеля банківських ресурсів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64-67. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У роботі запропоновано підходи до аналізу ринку банківських фінансових ресурсів, виділено множину індикаторів для портфеля банківських ресурсів в розрізі фаз економічного розвитку та розраховано їх кількісні значення для українського банківського ...
1599188
  Корнєєв В. Фінансові інновації банків і можливості диверсифікації банківських послуг // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 74-81. – ISSN 1818-5754
1599189
  Медвідь Т. Фінансові інновації банків: зворотний бік медалі // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 52-56
1599190
  Алексеєнко Л. Фінансові інновації в контексті гарантування стабільності банківської системи / Л. Алексеєнко, Н. Радова, Є. Соколовський // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 27-32. – ISSN 1818-5754
1599191
  Федулова Л. Фінансові інновації в модернізації економічної системи / Л. Федулова, Н. Лебедєва // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 7-18. – ISSN 1818-5754
1599192
  Горбачук В.М. Фінансові інновації для приєднання пострадянських країн (Чорногорії, Словенії, Словаччини, Естонії) до єврозони / В.М. Горбачук, А.С. Коробєйнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 218-220
1599193
  Пантєлєєва Н.М. Фінансові інновації з позиції інноваційно-циклічної теорії економічного розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 33. – С. 170-178
1599194
  Абакуменко О.В. Фінансові інновації на ринку цінних паперів // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 17-21.
1599195
  Гапонюк М.А. Фінансові інновації на українському біржовому ринку / М.А. Гапонюк, Н.В. Дегтярова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 59-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1599196
  Шевченко В. Фінансові інновації та сучасні інструменти міжнародних фінансових ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються зміст та фактори розвитку фінансових інновацій. Виявлено роль фінансових інновацій у диверсифікація сучасних фінансових інструментів на міжнародних ринках. Аналізується вплив інновацій на поширення міжнародних страхових фінансових ...
1599197
  Мацук З.А. Фінансові інновації як стратегічна перспектива розвитку ринку цінних паперів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 48-54. – ISSN 2306-6814
1599198
  Гулей А.І. Фінансові інновації як чинники конкурентоспроможності країни // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 130-137
1599199
  Гулей А.І. Фінансові інновації як чинники конкурентоспроможності країни // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) : Економічні науки. – С. 46-53
1599200
  Азаренкова Г.М. Фінансові інновації: напрямки застосування та досвід впровадження // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2005. – № 2. – С. 28-31
1599201
  Карпенко Г.В. Фінансові інновації: питання теорії та можливості впровадження в економіку країни / Г.В. Карпенко, А.П. Данькевич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 111-118. – Бібліогр.: с. 114-117


  Розглянуто теоретичні питання щодо появи, розвитку та використання фінансових інновацій. Досліджено можливі наслідки впровадження фінансових інновацій в економіку країни на підставі теорії Хаймана Мінські.
1599202
  Варналій З.С. Фінансові інститути в системі забезпечення фінансової безпеки України // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – C. 15-21. – (Серія "Економічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5843
1599203
  Кореняко М. Фінансові інститути і кредитна експозиція в контексті глобальної фінансово-економічної кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-34. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються причини швидкого поширення впливу глобальної фінансово-економічної кризи на фінансову систему України. Проведено аналіз передумов та посилюючих механізмів, що призвели до втрат у економічному розвиткові. У порівнянні з іншими ...
1599204
  Хмельков А. Фінансові інститути і фінансовий контроль // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 2. – С. 47-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1811-3141
1599205
  Варналій З. Фінансові інститути підтримки конкуренто-спроможності економіки України // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 1/2 (159/160). – С. 40-49
1599206
  Вірченко В.В. Фінансові інститути та їх роль у сцспільно-економічному відтворенні в умовах переходу до ринкової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 3-7
1599207
   Фінансові інститути та фінансові ринки: посткризові трансформації (за матеріалами наукової конференції) // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 152-154. – ISSN 1605-7988
1599208
  Голубка С. Фінансові інститути України радянської доби // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 5 (28). – С. 98-104
1599209
  Кулай А. Фінансові інституції ЄС: досвід та випробування кризою // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 98-105. – ISSN 2411-4014
1599210
  Чесноков В.Л. Фінансові інструменти : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Л. Чесноков. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-364-606-0
1599211
  Паливода К. Фінансові інструменти активізації інвестиційного плтенціалу населення (на прикладі житлового будівництва) : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 16-20. – ISSN 1605-2005
1599212
  Захарін С. Фінансові інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С. 48-58. – ISSN 0131-775Х
1599213
  Михайлюк М.А. Фінансові інструменти активізації ринку інвестицій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-48. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядаються такі види фінансових інструментів на ринку інвестицій як банківське кредитування інвестицій, фінансові умови залучення іноземних інвестицій.
1599214
  Вовчак О. Фінансові інструменти банківського інвестування економіки: суть та класифікація // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 301-306. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1599215
  Веклич О. Фінансові інструменти вилучення екологічної ренти : Наукові дискусії // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 27-37 : Таб. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1599216
  Веклич О. Фінансові інструменти вилучення екологічної ренти // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 27-37. – Бібліогр.: с. 27-29. – ISSN 0131-775Х


  Подано блок авторських розробок теоретико-методологічних основ одного з найменш досліджених базових складників природоресурсної ренти - екологічної ренти. Уперше виявлено фінансові форми вилучення екологічної ренти, які розгорнуто репрезентовані й ...
1599217
  Веклич О. Фінансові інструменти вилучення екологічної ренти // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 27-37. – Бібліогр.: с. 27-29. – ISSN 0131-775Х


  Подано блок авторських розробок теоретико-методологічних основ одного з найменш досліджених базових складників природоресурсної ренти - екологічної ренти. Уперше виявлено фінансові форми вилучення екологічної ренти, які розгорнуто репрезентовані й ...
1599218
  Шаповалова Л.А. Фінансові інструменти впливу держави на розвиток ринку науково-технічних послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-32. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі розвитку ринку науково-технічних послуг та його стимулюванню за допомогою фінансових інструментів державного впливу. This article is devoted to the problem of the science-technical services market"s development and its ...
1599219
  Холод Н. Фінансові інструменти державного регулювання доходів населення // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 483-488. – ISSN 0201-758Х
1599220
  Антошкін В.К. Фінансові інструменти економічної безпеки агропідприємств України // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 6-10. – ISSN 1997-4167
1599221
  Білоусова О.С. Фінансові інструменти забезпечення розвитку національної економіки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 31-43. – ISSN 1605-7988
1599222
  Васютинська Л.А. Фінансові інструменти забезпечення сталого економічного зростання територіальних утворень / Л.А. Васютинська, Г.В. Немченко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 83-88 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1599223
  Романова А. Фінансові інструменти запобігання ризиків на туристичному ринку України // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12). – C. 106-114. – ISSN 2411-5215
1599224
  Білик Р. Фінансові інструменти зміцнення регіональної конкурентоспроможності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-49. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  Доведена важливість застосування фінансових інструментів регулювання регіональної конкурентоспроможності, проаналізовано використання фінансових інструментів у кризовий і посткризовий період, обґрунтовано необхідність використання як фіскальних, так і ...
1599225
  Горовий Д.А. Фінансові інструменти мінімізації ризиків в управлінні рухом оборотного капіталу // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 148-154. – ISSN 2226-8820
1599226
  Дучинська Н.І. Фінансові інструменти нагромадження основного капіталу в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 31-33. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Виділено фінансові інструменти держави, котрі сприяють активізації нагромадження основного капіталу українськими підприємствами. The financial instruments of the country, those assist the energization of the fixed capital"s accumulation by Ukrainian ...
1599227
  Лук"яшко П.О. Фінансові інструменти накопичення фонду ресурсів для модернізації електроенергетики // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 90-97. – ISSN 2222-4459
1599228
  Третяк Н.М. Фінансові інструменти оновлення основних засобів сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 40-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1599229
  Гмиря В.П. Фінансові інструменти підтримки виробництва аграрної продукції як невід"ємної складової продовольчої безпеки країни // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 147-161. – (Економічні науки)
1599230
  Зайчикова В. Фінансові інструменти політики стабілізації державних фінансів в зарубіжних країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-41. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються актуальні проблеми використання досвіду зарубіжних країн щодо заходів бюджетної політики в частині скорочення дефіциту державного бюджету, оптимізації видатків бюджету в умовах фінансової нестабільності. В статье рассматриваются ...
1599231
  Томчук Н.В. Фінансові інструменти реалізації політики людського розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-41. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Розкрито економічну роль фінансових інструментів у реалізації політики людського розвитку. Запропоновано напрямки удосконалення бюджетної політики для реалізації концепції розвитку людського потенціалу. Economical role of financial instruments in ...
1599232
  Узунов В.В. Фінансові інструменти регулювання розвитку інноваційного потенціалу держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 21-24. – ISSN 2306-6814
1599233
  Крімер Б.О. Фінансові інструменти сімейної політики України в контексті вдосконалення системи сприяння сім"ям з дітьми // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 9 (658). – С. 82-93 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1599234
  Тимечко І.Р. Фінансові інструменти співробітництва територіальних громад в транскордонному просторі України і ЄС // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 208-215. – ISSN 2313-8246
1599235
  Доля Р.М. Фінансові інструменти сприяння діяльності міжнародного бізнесу в умовах глобалізації : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.02 / Доля Роман Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1599236
   Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 14 квіт. 2021 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Екон. ф-т, Каф. фінансів і кредиту [та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 375, [1] с. : іл., табл. – Ст. англ., укр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7611-99-7
1599237
  Дима В.В. Фінансові інструменти стимулювання розвитку "зеленої" економіки в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 182-187. – ISSN 2306-6814
1599238
  Забаштанський М. Фінансові інструменти стратегічного розвитку сфери охорони здоров"я в умовах цифрової економіки / М. Забаштанський, Д. Драгунов, І. Зуб // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 159-165. – ISSN 2411-5215
1599239
  Чеберяко О.В. Фінансові інструменти та методи державного регулювання міжбюджетних відносин // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 2. – С, 135-144. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1599240
  Корінько М.Д. Фінансові інструменти у системі забезпечення розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.45-48
1599241
  Науменкова С. Фінансові інструменти убезпечення від політичних ризиків у проектному фінансуванні / С. Науменкова, С. Міщенко, Є. Тіщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Стаття присвячена управлінню ризиками проектів публічно-приватного партнерства. Визначено інструменти убезпечення інвесторів від політичних ризиків в умовах посилення фінансово-економічної нестабільності в Україні. Розкрито особливості використання ...
1599242
  Івашенко О.А. Фінансові інструменти управління економічними ризиками // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 141-147. – Бібліогр. на 14 пунктів
1599243
  Захарін С.В. Фінансові інструменти управління інвестиційною діяльністю у регіоні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 102-108. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1599244
  Вовчак О. Фінансові інструменти управління кризовим банківництвом в Україні / О. Вовчак, О. Галущак // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 3 (169). – С. 16-20
1599245
  Косолапов А. Фінансові інструменти формування державного бюджету України : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 3-7. – Бібліогр.: 9 назв
1599246
  Михайлов А.М. Фінансові інструменти формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі національної економіки в умовах глобалізаційних викликів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (293). – С. 52-60. – ISSN 2221-1055
1599247
  Коваленко Ю. Фінансові інструменти, їх класифікації та напрями інноваційних розвідок / Ю. Коваленко, Я. Літвін // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (17). – С. 132-142. – ISSN 2411-5215
1599248
  Бурденко І.М. Фінансові інструменти: особливості їх класифікацій : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 24-30 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1599249
   Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків : монографія / [Слав"юк Р.А. та ін.] ; за ред. Р.А. Слав"юка ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). – Київ : УБС НБУ, 2015. – 307, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 301-307 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-484-242-3
1599250
  Дучинська Н.І. Фінансові інтервенції на ринках екосистемних послуг / Н.І. Дучинська, А.О. Осаул // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 15-17. – (Економіка ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Надано характеристики фінансування ринку екосистемних послуг в країнах ОЕСР, країнах, що розвиваються. Проаналізовано взаємозв"язок добробуту населення та природного капіталу. Financing of ecosystem services markets in the OECD countries, developing ...
1599251
  Браславець О.Ю. Фінансові інтереси держави та суспільства при оподаткуванні житлової нерухомості: з досвіду російської імперії (1893-1917 рр.) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 1. – С. 14-21
1599252
  Савчук Н.В. Фінансові Інтернет-послуги - нові тенденції у розвитку фінансової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 68-70. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні види фінансових Інтернет-послуг та розглянуто їх значення для фінансової системи. The article describes the basic kind of the financial Internet services and their importance for financial system.
1599253
  Гривківська С. Фінансові інтрументи державного регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 39-44. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1599254
  Голубєва Т.С. Фінансові іструменти ринкової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто фінансові інструменти, що використовуються в умовах ринкової економіки та їх вплив на фінансовий стан підприємств.
1599255
  Зарічна Н.З. Фінансові кластери у забезпеченні розвитку економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Зарічна Надія Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 241 л. – Додатки: л. 223-241. – Бібліогр.: л. 200-222
1599256
  Зарічна Н.З. Фінансові кластери у забезпеченні розвитку економіки України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Зарічна Надія Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1599257
  Криклій А.С. Фінансові компанії як особливий вид небанківських фінансових інститутів в Україні / А.С. Криклій, І.С. Каракулова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 11-13
1599258
  Кулицький С.П. Фінансові комунікації як соціально-інноваційний інструмент європейської економічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 292-293
1599259
  Гордієнко Л.А. Фінансові концепції соціалізації економічних систем // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 127-131. – ISSN 2221-8440
1599260
  Колесник Н.Ф. Фінансові коопераційні зв"язки суб"єктів малого та великого підприємництва // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 37-45. – Бібліогр.: 11 назв
1599261
  Хорошковський В. Фінансові кризи кінця XX століття // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 384-388. – ISBN 966-7958-13-2
1599262
  Шелудько Н.М. Фінансові кризи на ринках, що розвиваються: теоретичні й емпіричні аспекти аналізу / Н.М. Шелудько, А.І. Шкляр // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 3-21
1599263
  Гонца Атічі Фінансові кризи та буфер капіталу: дані з банківського сектору Туреччини / Гонца Атічі, Гюнер Гурсой // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 75-89. – ISSN 1998-6068
1599264
  Мазуренко В.І. Фінансові кризи та ефект "інфікування" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 149-169
1599265
  Романишин М.І. Фінансові кризи та кризові явища як загроза економічній стабільності підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 123-130. – ISSN 0321-0499
1599266
  Мазуренко В.І. Фінансові кризи у сучасних умовах. Деякі теоретичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-46. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Статтю присвячено дослідженню теорії фінансових криз. Проаналізовано концепції виникнення сучасних фінансових криз. This article is deals with the financial crises theory. Author analyses concepts of emerging of current financial crises.
1599267
  Мягкий О.В. Фінансові кризи як прояв функціонування спекулятивного капіталу // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 83-85. – ISBN 978-966-188-219-4
1599268
  Тивончук І.О. Фінансові кризи: аналіз причин та механізмів їх прояву / І.О. Тивончук, П.І. Стецюк, О.І. Тивончук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 112-118. – ISSN 0321-0499
1599269
  Кравченко С.С. Фінансові махінації у сфері приватизації державного майна. // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 464-467. – ISBN 966-660-151-6
1599270
  Крупка М.І. Фінансові методи активної соціальної політики // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.3-13
1599271
  Сунцова О.О. Фінансові методи в регулюванні економічного розвитку країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 29-33. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
1599272
  Білик Р.С. Фінансові методи впливу на інноваційну модернізацію економіки в контексті світового досвіду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 139. – С. 115-126. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджуються об"єктивні передумови та закономірності проведенння трансформаційних змін в економіці різних країн світу на інноваційних засадах. Обґрунтовано, що розвиток інноваційної модернізації економіки має бути одним із головних ...
1599273
  Версаль Наталія Іванівна Фінансові методи державного регулювання банківської діяльності : Дис....канд.екон. наук:08.04.01 / Версаль Наталія Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 228л. – Додатки: л.190-228. – Бібл.:л.176-190
1599274
  Версаль Наталія Іванівна Фінансові методи державного регулювання банківської діяльності : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.04.01 / Версаль Н.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1599275
  Ляшенко Г.П. Фінансові методи державного регулювання розвитку економіки : Дис... канд. екон.наук: 08.04.01 / Ляшенко Г. П.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 180л. – Бібліогр.:л.163-173
1599276
  Ляшенко Г.П. Фінансові методи державного регулювання розвитку економіки. : Автореф... канд. економ.наук: 08.04.01 / Ляшенко Г.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1599277
  Василик О.Д. Фінансові методи забезпечення суспільного добробуту / О.Д. Василик, Д.О. Василик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-16. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглянуто фінансові методи забезпечення суспільного добробуту.
1599278
  Ковалюк О. Фінансові методи організації економіки в різних господарських системах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 121-129. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1599279
  Рупняк М.Я. Фінансові методи регулювання діяльності акціонерних товариств : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 56-63. – Бібліогр.: 9 назв
1599280
  Ляшенко Г.П. Фінансові методи регуляторної політики : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 94-97 : Табл.
1599281
  Косолапов А.Г. Фінансові методи стимулювання ринкових перетворень в Україні / А.Г. Косолапов. – Київ : Знання, 2000. – 99с. – ISBN 966-620-043-0
1599282
  Косолапов Анатолій Григорович Фінансові методи стимулювання ринкових трансформацій в суспільстві з перехідною економікою : Автореф. дис. ... канд. економіч. наук: 08.01.01 / Косолапов А. Г.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1599283
  Косолапов Анатолій Григорович Фінансові методи стимулювання ринкових трансформацій в суспільстві з перехідною економікою : Дис...канд. економічних наук: 08.01.01 / Косолапов Анатолій Григорович; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 206л. – Бібліогр.:л.195-206
1599284
  Шулюк Б. Фінансові методи у структурі фінансового механізму державно-приватного партнерства: наукові аспекти дослідження // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 37-48 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-5754
1599285
  Козьменко О.В. Фінансові методи управління катастрофічними ризиками : гроші, фінанси і кредит / О.В. Козьменко, О.М. Пахненко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 217-223 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1599286
  Пахненко О.М. Фінансові методи управління страховими ризиками на зовнішньому страховому ринку // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 118-123
1599287
  Олійник Н. Фінансові механізми будівництва (придбання) житла в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-82
1599288
  Дуб А.Р. Фінансові механізми державної підтримки соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 52-58. – ISSN 2222-0712
1599289
  Ільїна М. Фінансові механізми забезпечення соціально-екологічного розвитку сільських територій ЄС // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2015. – [2015]. – С. 173-187. – ISSN 1818-4170
1599290
  Вербицька А.В. Фінансові механізми інтеграції вищої освіти України в чотирикутник "освіта – уряд – бізнес – суспільство" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 49-54. – ISSN 2222-0712
1599291
  Лакіза В.В. Фінансові механізми офшору / В.В. Лакіза, А.П. Ілечко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 100-106. – ISSN 0321-0499
1599292
  Іващенко А. Фінансові механізми підтримки малого та середнього бізнесу в період пандемічної кризи: досвід країн Західної // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (22). – С. 159-167. – ISSN 2411-5215
1599293
  Волкова О.Г. Фінансові механізми підтримки платоспроможності кредитних спілок в умовах фінансової кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 128-132
1599294
  Паливода К.В. Фінансові механізми попередження ризиків в іпотечному кредитуванні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 162-168


  У статті розвивається думка, що нинішня фінансова криза є макроекономічним явищем міжнародного масштабу, однак її витоки коріняться у діяльності конкретних суб"єктів на мікроекономічному рівні. Відповідно, національні і наднаціональні макроекономічні ...
1599295
  Данченко А. Фінансові механізми ресурсозбереження на сучасному етапі розвитку : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-70 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1599296
  Мороз В.В. Фінансові механізми розвитку альтернативної енергетики та енергозбереження в Україні // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 55-57
1599297
  Зимовець В.В. Фінансові механізми розвитку машинобудування в Україні / В.В. Зимовець, П.О. Керімов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 111-121 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1599298
  Горошкова Л.А. Фінансові механізми розвитку освіти в умовах децентралізації / Л.А. Горошкова, Є.В. Хлобистов // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 50. – C. 174-186. – ISSN 2306-546X
1599299
  Паливода К. Фінансові механізми та практика залучення заощаджень населення як джерела капітальних інвестицій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 58-62. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Розглядається зарубіжний досвід фінансування вищої освіти у формі надання освітніх кредитів. Аналізуються переваги і обмеження розвитку інститутів освітнього кредитування. Foreign experience of financing of higher education in form grant of ...
1599300
  Рогов Г. Фінансові механізми трансформації економічного зростання у сталий розвиток // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 25-27. – ISSN 1810-3944
1599301
   Фінансові механізми управління природокористуванням : монографія / [М.В. Костель, М.Ю. Абрамчук, Н.В. Котенко та ін.] ; за заг. ред. В.М. Бороноса та І.Д. Скляр ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 350, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-471-1
1599302
  Куклік К.А. Фінансові можливості вітчизняних банків у сприянні розиитку проектного фінансування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 173-183. – ISSN 1993-6788
1599303
  Куклік Крістіна Андріївна Фінансові можливості вітчизняних банків у сприяння розвитку проектного фінансування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 173-183. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано необхідність активного застосування проектного фінансування в Україні та досліджено фінансові можливості вітчизняних банків. Визначено преференції проектного фінансування порівняно з традиційним довготерміновим кредитуванням.
1599304
  Гольченко І.Е. Фінансові наслідки інтеграції нових держав - членів Європейського Союзу // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 2 (25). – С. 7-12
1599305
  Ковтонюк О.В. Фінансові операції у міжнародній торгівлі: сутність та особливості в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 10 (101). – С. 144-148
1599306
  Чернеженко О.М. Фінансові основи місцевого самоврядування у Швейцарії // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 37-44
1599307
  Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Кузьмін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-189. – ISBN 966-364-308-0
1599308
  Стецюк Т.І. Фінансові основи побудови системи охорони здоров"я на засадах страхової медицини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 91-94. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про фінансові основи побудови системи охорони здоров"я на засадах страхової медицини. Автор обгрунтовує концептуальні засади впровадження в Україні обов"язкового медичного страхування. The financial basics of effective health ...
1599309
  Поплавська Ж.В. та інш. Фінансові парадокси української економіки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.3-9
1599310
  Шулікін Д. Фінансові питання й авторське право // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 25 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Результати аудиту Рахункової палати, низка законопроектів щодо інтелектуальної власності, фінансування профтехосвіти, міжнародного співробітництва, учнівського і студентського спорту, а також звернення до Кабміну щодо зарплат педагогам - таким був ...
1599311
  Самбор М.А. Фінансові питання розрахунків за надання послуг рухомого (мобільного) зв"язку // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 18-24. – ISSN 2222-5374
1599312
  Дмитренко Г.В. Фінансові піраміди та вирішення проблемних питань, які ставляться перед національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 113-116. – Бібліогр.: 2 назв.
1599313
  Тридід О. Фінансові показники банків: альтернативна методика аналізу надійності банка / Олександр Тридід, Борис Самородов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 24-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1599314
  Секіріна Н.В. Фінансові показники діяльності підприємств комісійної торгівлі : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 86-91
1599315
  Ільчук В.П. Фінансові показники як індикатори виявлення фінансових ризиків промислових підприємств / В.П. Ільчук, О.В. Шишкіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 413-421. – ISSN 2222-4459
1599316
  Власенко М. Фінансові посередники в умовах глобальних трансформацій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 53-56
1599317
  Галенко Тетяна Віталіївна Фінансові посередники на інвестиційному ринку (політичний аналіз) : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Галенко Тетяна Віталіївна; Київськ. держ. екон. ун-тет. – К., 1996. – 21л.
1599318
  Попова А. Фінансові посередники на фондовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджене поняття фінансових посередників на фондовому ринку та визначене їх місце у складі учасників ринку цінних паперів. В статье исследовано понятие финансовых посредников на фондовом рынке и определенное их место в составе участников ...
1599319
  Хорошун О.Б. Фінансові посередники та їх роль в економічному зростанні економік відкритого типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-30. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто економічні відносини між кредитором та позичальником в умовах відкритої економіки та їх вплив на зростання національної економіки. За допомогою простої формальної моделі з"ясовано основні функції фінансових посередників та способи, якими ...
1599320
  Корнєєв В.В. Фінансові посередники: інституційна роль та інструментарій : фінансовий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 37-45 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1599321
  Корнєєв В.В. Фінансові послуги на ринку платіжних карток / В.В. Корнєєв, О.О. Бадзим // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 97-101. – ISSN 1993-6788
1599322
  Мазуренко В.І. Фінансові послуги та сучасні доктрини електронної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 56-64
1599323
   Фінансові послуги у становленні кластерних ініціатив єврорегіону : монографія / [Внукова Н.М. та ін. ; за заг. ред. Внукової Н.М.]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 227 с. : іл., табл. + Додатки: 205-225. – Бібліогр.: 182-204. – ISBN 978-966-676-438-9
1599324
   Фінансові послуги України : Енциклопедичний довідник / І.О. Мітюков, В.Т. Александров, О.І. Ворона, Недбаєва. – Киев : Укрбланковидав
Т.1. – 2001. – 762с.
1599325
   Фінансові послуги України : Енциклопедичний довідник / І.О. Мітюков, В.Т. Александров, О.І. Ворона, С.М. Недбаєва. – Киев : Укрбланковидав
Т.2. – 2001. – 602с.
1599326
   Фінансові послуги України : Енциклопедичний довідник.У 6 т. / І.О. Мітюков, В.Т. Александров, О.І. Ворона, С.М. Недбаєва; Авт.:Мітюков І.О., Александров В.Т., Ворона О.І.та ін. – К. : Укрбланковидав
Т.3. – 2001. – 658с.
1599327
   Фінансові послуги України : Енциклопедичний довідник.У 6 т. / І.О. Мітюков, В.Т. Александров, О.І. Ворона, С.М. Недбаєва; Авт.:Мітюков І.О., Александров В.Т., Ворона О.І. – К. : Укрбланковидав
Т.4. – 2001. – 754с.
1599328
   Фінансові послуги України : Енциклопедичний довідник / І.О. Мітюков, В.Т. Александров, О.І. Ворона, Недбаєва. – Киев : Укрбланковидав
Т.5. – 2001. – 890с.
1599329
   Фінансові послуги України : Енциклопедичний довідник.У 6 т. / І.О. Мітюков, В.Т. Александров, О.І. Ворона, С.М. Недбаєва; Авт.:Мітюков І.О., Александров В.Т., Ворона О.І. – К. : Укрбланковидав
Т.6. – 2001. – 282с. + CD-R
1599330
  Плескач В.Л. Фінансові послуги як складова інтеграції України у світовий інформаційно-економічний простір // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 89-95. – Бібліогр.: с. 89, 91-93


  Статтю присвячено створенню сучасної нормативної бази вітчизняного ринку фінансових послуг, без якої не можлива його інтеграція в європейський фінансовий ринок. Розглянуто, зокрема, ДСТ ISO/TS 20022-1-5:2008 "Фінансові операції. Універсальна схема ...
1599331
  Співак Л. Фінансові послуги: економічна сутність і роль в економіці // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С.47-48
1599332
  Расшивалов Д.П. Фінансові послуги: попит на міжнародне перестрахування та можливості імпортозаміщення на страховому ринку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 31-33
1599333
  Коваленко Ю. Фінансові послуги: сутність і класифікація // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С . 162-169. – ISSN 1818-5754
1599334
  Охріменко І.В. Фінансові потоки в ситемі обов"язкового медичного страхування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 28-31 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1599335
  Паєнтко Т.В. Фінансові потоки держави як об"єкт фіскального регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 97-100
1599336
  Зеліско І.М. Фінансові потоки інтеграційних аграрних формувань: теоретичний аспект // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 85-90. – ISSN 2221-1055
1599337
  Смирнов І.Г. Фінансові потоки та моделі управління в міжнародному туристичному бізнесі // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 5. – С. 5-15.
1599338
  Чернадчук Т.О. Фінансові правовідносини як правова категорія // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 176-181. – ISBN 966-8958-02-0
1599339
  Бабін І.І. Фінансові правовідносини: об"єктивна зумовленість конституціоналізації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 84-88. – (Правознавство ; Вип. 427)
1599340
  Білик М.Д. Фінансові проблеми державних підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 70-82. – Бібліогр.: 10 назв
1599341
  Коренюк П.І. Фінансові проблеми економіки природокористування в аграрному секторі України : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 132-136 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
1599342
  Пшик Б.І. Фінансові проблеми інтелектуальної безпеки у сфері вищої освіти України та шляхи їх вирішення // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 306-315. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1599343
  Ріппа М.Б. Фінансові проблеми реформування системи пенсійного забезпечення : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 98-101
1599344
  Стасишен М.С. Фінансові проблеми рибного господарства України : фінанси підприємств / М.С. Стасишен, Н.В. Алесіна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 123-130. – Бібліогр.: 9 назв
1599345
  Дубовська О.В. Фінансові проблеми розвитку загальної освіти в Україні: аспекти удосконалення системи оплати праці // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 23-32. – Бібліогр.: 8 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1599346
   Фінансові проблеми розвитку малих агроформувань / Р.П. Саблук, О.В. Коваленко, А.Д. Остапчук, В.П. Гераймович // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 45-50. – ISSN 2221-1055
1599347
  Дем"яненко М.Я. Фінансові проблеми формування і розвитку аграрного ринку // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 4-13.
1599348
  Петрик О. Фінансові програми Міжнародного валютного фонду для надання фінансової допомоги країнам / О. Петрик, В. Батьковський // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 6 (220). – С. 11-18. – ISSN 2310-2624
1599349
   Фінансові резерви інвестиційного потенціалу національної економіки в нестійких умовах / І.С. Крамаренко, Д.С. Войт, Н.О. Прокопенко, Ю.Ю. Кльоц, В.О. Христофоров // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 215-220 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1599350
  Левицька С. Фінансові результати господарської діяльності як об"єкти бухгалтерського обліку та менеджменту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 12. – С. 2-9 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
1599351
  Коваль С. Фінансові результати діяльності банківських установ: теоретичні та практичні аспекти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 83-89. – ISSN 1818-5754
1599352
  Іщенко Н.А. Фінансові результати діяльності малих підприємств та особливості їх формування // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 388-393. – ISSN 2222-4459
1599353
  Білик М.Д. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування : монографія / М.Д. Білик, Т.О. Білик ; за ред. Білик М.Д. ; М-во освіти і науки Укр. ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Тов "ПанТот", 2012. – 279, [1] с. : табл. – Додатки: с. 212-267. – Бібліогр.: с. 268-279. – ISBN 978-966-1531-20-7
1599354
  Левицька С. Фінансові результати діяльності одержувачів бюджетних коштів: економічна сутність, вітчизняна та міжнародна практика обліку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 361-369. – ISSN 1993-0259
1599355
  Знамеровська Т.М. Фінансові результати діяльності: сутність, порядок формування та відображення в обліку / Т.М. Знамеровська, Т.Г. Халевицька // Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса, 2014. – С. 39-46. – (Економічні науки ; вип. 75). – ISBN 966-8149-53-X
1599356
  Білик М.Д. Фінансові результати підприємств державного сектору економіки в умовах планування : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 128-142 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1599357
  Котикова О.І. Фінансові результати розвитку Миколаївщини : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 30-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
1599358
  Рзаєва Т.Г. Фінансові результати та напрями їх аналізу за показниками фінансової звітності / Т.Г. Рзаєва, О.В. Сереветник // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 121-124. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1599359
  Назаренко О.В. Фінансові результати: сутність та особливості організації бухгалтерського обліку / О.В. Назаренко, Р.В. Лукаш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 19-25. – ISSN 2306-6814
1599360
  Науменкова С.В. Фінансові репресії в механізмі прихованого переміщення державного боргу: форми та інструменти / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 31-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
1599361
  Рущишин Н. Фінансові ресурси банків та особливості їх формування в сучасних умовах // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 263-279. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
1599362
  Сизов А.І. Фінансові ресурси в економічній системі / А.І. Сизов, В.В. Радін // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 280-281
1599363
  Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави : Hавч.-метод. посібник / К.В. Павлюк; За ред. О.Д. Василика. – Київ : Ніос, 1998. – 176с. – ISBN 966-95321-2-4
1599364
  Кучер Г.В. Фінансові ресурси державного сектора в механізмі фінансово-кредитного регулювання розвитку держави // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 183-189. – ISSN 2306-546X
1599365
  Козоріз М.А. Фінансові ресурси домашніх господарств: проблеми формування і використання / М.А. Козоріз, Л.В. Ключник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 94-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
1599366
  Кощенко К.В. Фінансові ресурси домогосподарств як інвестиційне джерело розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 75-80
1599367
  Хомутенко В.П. Фінансові ресурси кредитних спілок України та джерела їх формування / В.П. Хомутенко, О.Г. Волкова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 61-71. – Бібліогр.: с. 63, 65, 67


  Окреслено проблему визначення джерел формування фінансових кредитних спілок України. Розглянуто специфіку фінансового механізму діяльності кредитних спілок як сукупність системи матеріального стимулювання кооперативної діяльності та системи ...
1599368
  Варга Сергій Іванович Фінансові ресурси місцевого самоврядування : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Варга С.І; КУ ім. Т.Шевченка . – Київ, 2001. – 19 с.
1599369
  Варга Сергій Іванович Фінансові ресурси місцевого самоврядування : Дис....канд.економ.наук:08.04.01 / Варга Сергій Іванович; КУ ім.Т.шевченка. – Київ, 2001. – 175л. + Додатки: л.167-175. – Бібл.:л.153-167
1599370
  Грицюк І.В. Фінансові ресурси модернізації економіки та відновлення економічного зростання // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 157-162. – ISSN 1993-0259
1599371
  Вдовиченко А.М. Фінансові ресурси населення та їх вплив на інноваційні процеси в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 207-217. – ISSN 1993-6788


  Дана оцінка внеску коштів населення у довгострокове кредитування економіки. Результати дослідження свідчать про слабку орієнтацію вітчизняної банківської системи на фінансові ресурси домогосподарств.
1599372
  Петленко Ю.В. Фінансові ресурси підприємницьких структур та ефективність їх використання : 08.04.01: Дис. ... канд. економ. наук / Петленко Ю. В.; КУ ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 180л. – Бібліогр.: С.169-180
1599373
  Петленко Юлія Володимирівна Фінансові ресурси підприємницьких структур та ефективність їх використання : Автореф... кандид. економ.наук: 08.04.01 / Петленко Юлія Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1599374
  Гуляєва Н.М. Фінансові ресурси підприємств : фінанси підприємств / Н.М. Гуляєва, О.В. Сьомко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 58-62 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1599375
  Івасечко У. Фінансові ресурси підприємств будівельної галузі як важелі соціального партнерства: облік та оподаткування / У. Івасечко, Гуменна-Дерій, В. Дерій // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 4 (102), жовтень - грудень. – С. 187-210. – ISSN 2786-4537
1599376
  Бізонич Д.В. Фінансові ресурси підприємств житлово-комунального господарства в умовах децентралізації сучасної України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 90-97. – ISSN 2306-6814
1599377
  Соковець-Макатуха Фінансові ресурси підприємств як додаткова база для створення фонду доступного житла // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 155-164 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1599378
  Пойда-Носик Фінансові ресурси підприємства : фінанси підприємства / Пойда-Носик, С.С. Грабарчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 96-103. – Бібліогр.: 19 назв
1599379
  Коваленко А.В. Фінансові ресурси підприємства у системі його управління // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 8-10. – ISBN 978-617-645-235-5
1599380
  Гуменюк М І. Фінансові ресурси підприємства: сутність та аналіз забезпеченості сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.88-94. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1599381
  Галачинська Т. Фінансові ресурси підприємства: теоретичні підходи та напрями аналізу / Т. Галачинська, Т.Г. Рзаєва, Г.І. Рзаєв // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 25-28. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1599382
  Нетесаний Ю.В. Фінансові ресурси промислово-фінансових груп в інвестуванні інтегрованих підприємств : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Нетесаний Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 239л. + Додатки : л. 220-239. – Бібліогр. : л. 205-219
1599383
  Нетесаний Ю.В. Фінансові ресурси промислово-фінансових груп в інвестуванні інтегрованих підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Нетесаний Ю. В. ;КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр. : 17 назв
1599384
  Солоджук Т.В. Фінансові ресурси системи соціального страхування України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 14, т. 2. – С. 78-87. – ISSN 2313-8246
1599385
  Нестерова Д. Фінансові ресурси страхових організацій та їх інвестиційні можливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 71-75. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено економічний зміст поняття фінансові ресурси страхової організації, розглянуто структуру фінансових ресурсів страховика за джерелами фінансування та охарактеризовано інвестиційні можливості страхових організацій. Розкрито роль та ...
1599386
  Яцко В. Фінансові ресурси та їх значення в трансформації ринкової економічної системи // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 41-44. – ISSN 1728-9343
1599387
  Опарін В. Фінансові ресурси та суспільний капітал // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.26-28
1599388
  Гуменна-Дерій Фінансові ресурси у житловому будівництві: обліково-звітний аспект / Гуменна-Дерій, У. Івасечко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 118-130 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
1599389
  Корнієнко Ю.В. Фінансові ресурси у забезпеченні фінансової безпеки банків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 52-53. – Бібліогр.: 11 назв
1599390
  Чуницька І.І. Фінансові ресурси як базис формування фінансового потенціалу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 29-31.
1599391
  Корнійчук Г.В. Фінансові ресурси як елемент фінансового потенціалу агроформувань // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 44-45. – ISSN 2306-6814
1599392
  Дацій О.І. Фінансові ресурси як об"єктивний обмежувач масштабів державного регулювання економіки та соціальної сфери / О.І. Дацій, О.О. Черняєва, І.І. Туболець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 31-35. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1599393
  Дацій Н.В. Фінансові ресурси як основне джерело інвестицій // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.97-100. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1599394
  Трохимченко М.В. Фінансові ресурси як чинник регіонального розвитку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 10-16
1599395
  Сіланата Л. Фінансові реформи у Шрі-Ланці та їх вплив на діяльність банківського сектора / Л. Сіланата, Г. Вікрамасінг // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 22-34. – ISSN 1998-6068
1599396
  Грушко В.І. Фінансові ризики : Навч. посібник для студ. вузів / В.І. Грушко, О.І. Пилипченко; МО Укрїни. Інститут змісту і мет.навч.КНУТШ. – Київ, 1998. – 188с. – ISBN 5-7763-4622-3
1599397
  Слободян В.Д. Фінансові ризики аграрного сектору:нові виклики / В.Д. Слободян, Д.В. Слободян // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 46-54. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1599398
  Волошин І. Фінансові ризики банківської діяльності за умои часткового та повного резервування вкладів до запитування // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 11-25 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1599399
  Романченко Олена Вікторівна Фінансові ризики в діяльності банків : Дис... канд. екон.наук: 08.04.03. / Романченко Олена Вікторівна; КУ. – Київ, 1997. – 184л. – Бібліогр.:л.152-157
1599400
  Романченко О.В. Фінансові ризики в діяльності комерційних банків : Автореф... канд. екон.наук: 08.04.03 / Романченко О. В.; КУ. – К., 1997. – 23л.
1599401
  Скрипник А.В. Фінансові ризики в контексті пенсійної реформи / А.В. Скрипник, Л.А. Ліхтенштейн // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 138-153.
1599402
  Ковальчук Н. Фінансові ризики в новій архітектоніці світової валютної системи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 48-53 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
1599403
  Бабаніна Н.В. Фінансові ризики в системі управління фінансовою безпекою підприємства // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 116-122. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
1599404
  Свиридовська А.О. Фінансові ризики в Україні: причини виникнення та методи управління в сучасних умовах // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 182-184
1599405
  Філіпов В.З. Фінансові ризики вкладень у пайові цінні папери : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 129-134. – Бібліогр.: 8 назв
1599406
  Ворошило В.В. Фінансові ризики домогосподарств: сутність, класифікація // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 4 (17). – С. 28-33
1599407
  Вакуленко В.О. Фінансові ризики підприємства // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 34-35. – ISBN 978-617-8037-71-0
1599408
  Надрага В.І. Фінансові ризики розбудови пенсійної системи в Україні: демографічний аспект // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 79-86 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
1599409
  Ковальчук Т. Фінансові ризики та цифрові трансформації в сучасних умовах / Т. Ковальчук, І. Марко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 9 назв
1599410
  Коваленко В.В. Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації : правовий аспект : монографія / Віталій Коваленко ; за ред. А.Т. Ковальчука. – Київ : Знання, 2011. – 319 с . – Предм. покажч.: с. 313-319. – Бібліогр.: c.275-312 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-896-9
1599411
  Маргасова В.Г. Фінансові ризики функціонування системи менеджменту акціонерних товариств : економіка та управління підприємствами / В.Г. Маргасова, А.В. Роговий // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 136-142 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1599412
  Даниленко А.І. Фінансові ризики: їх сутність та оцінювання на підприємствах України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (292). – Бібліогр.: 41 назв.
1599413
  Іваницька О. Фінансові ринки : Навчальний посібник / О. Іваницька; Української академії державного управління при Президентові України. – Київ : УАДУ, 1999. – 96с. – ISBN 966-7353-66-4
1599414
  Любкіна О.В. Фінансові ринки у контексті глобалізації : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 122-128 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1599415
  Лук"янов В. Фінансові ринки: кваліфікаційні ознаки в умовах глобалізаційних впливів // Банківська справа : науково-практичне видання / Жур. "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 6 (98). – С. 78-84. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
1599416
   Фінансові санкції за законодавством України : Загальні положення. Види фінансових санкцій. Перелік фінансових санкцій. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 416с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7784-64-9
1599417
  Усенко Р.А. Фінансові санкції за законодавством України : монографія / Р.А. Усенко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; НДІ фінансового права ; відпов. ред. Д.М. Лук"янець. – Київ : Дакор, 2007. – 168с. – ISBN 966-8379-25-Х, 978-966-373-283-1
1599418
  Черкасов О.В. Фінансові санкції як захід примусу в трудовому праві // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 23-28. – ISSN 2311-4894
1599419
  Гетманець О.П. Фінансові санкції як заходи впливу за порушення бюджетного законодавства // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 36-40
1599420
  Карлін М.І. Фінансові системи країн Західної Європи : навчальний посібник / М.І. Карлін. – Київ : Академія, 2009. – 320 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-295-2
1599421
  Міщенко В.І. Фінансові складові інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні / В.І. Міщенко, І.Б. Щербань // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 41-50. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1599422
  Черніченко Г.О. Фінансові складові соціально-економічного розвитку регіонів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 10 (215). – С. 123-124. – ISSN 2305-7645
1599423
  Коломієць Г.М. Фінансові складові формування валютного курсу України / Г.М. Коломієць, А.Г. Іщенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 9-18. – ISSN 2306-6814
1599424
  Корнєєв В.В. Фінансові спекуляції та стійкість економічних систем // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-7988
1599425
  Білик М.Д. Фінансові стимули розвитку регіонів України : монографія / М.Д. Білик, В.К. Хлівний, С.М. Батіщева ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 231, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 181-195. – ISBN 978-966-483-731-3
1599426
  Батіщева С.М. Фінансові стимули соціально-економічного розвитку як складова фінансового механізму // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 14-18.
1599427
  Кудляк Ю. Фінансові стратегії банків України у посткризовий період розвитку світової економіки / Ю. Кудляк, С. Харахонько // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 365-372. – ISSN 2078-5860
1599428
   Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки = Financial Strategies of Innovative Economic Development : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запоріз. нац. ун-т ; голов. ред. А. Череп ; редкол.: Д. Бабміндра, В. Воронкова, О. Гончар [та ін.]. – Запоріжжя : Видавничий дім "Гельвентика", 2006-. – ISSN 2414-0287
Вип. 2 (50). – 2021. – 148, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1599429
  Луцишин З. Фінансові стратегії на світовому енергетичному ринку / З. Луцишин, О. Дикарєв // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 40-55. – ISSN 1818-5754
1599430
  Головко С.І. Фінансові стратегії формування дивідентної політики акціонерних товариств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 66-69. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1599431
  Білоус О. Фінансові та грошово-кредитні чинники інвестиційно-інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 1. – С. 74-82. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1605-2005
1599432
  Лазебник Л.Л. Фінансові та інтеграційні механізми модернізації економіки емерджентного типу : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01. / Лазебник Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 452с. + Додаток : л.444-452. – Бібліогр. : л.401-443
1599433
  Лазебник Л.Л. Фінансові та інтеграційні механізми модернізації економіки емерджентного типу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01. / Лазебник Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40с. – Бібліогр.: 55 назв
1599434
  Єщенко П. Фінансові та інтеграційні механізми модернізації національної економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 83-84. – ISSN 0131-775Х
1599435
  Черничко Т.В. Фінансові та кредитні  відносини в системі економічних відносин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.11. – С. 263-267. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1599436
  Музика-Стефанчук Фінансові та майнові втрати України у зв"язку із російсько-українською війною і окремі шляхи їх відшкодування // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 75-79
1599437
  Базарний Д. Фінансові та нефінансові чинники створення вартості банку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 19-22. – ISSN 1993-0259
1599438
  Купалова Г.І. Фінансові та організаційні аспекти розвитку підприємницької діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-11. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз та виявлені причини, що утруднюють ведення підприємницької діяльності в Україні. Дані пропозиції щодо створення спрятливих фінансових та організаційних умов для її розвитку. Labor markets in rural areas in Ukraine were analyses. ...
1599439
  Гуцалова Ю.Є. Фінансові та соціально-економічні передумови запровадження другого рівня пенсійної системи в Україні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 66-74. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1599440
  Балицька М.В. Фінансові технології як драйвер розвитку фінансових ринків / М.В. Балицька, К.С. Бровенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 59-65. – ISSN 2306-6814
1599441
  Гуменюк В.В. Фінансові умови сталого розвитку курортного господарства України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 4 (161). – С. 75-81
1599442
  Ковбасюк Т. Фінансові установи європейських інституцій в трансформації економік Центрально-Східної Європи // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.106-110. – ISBN 966-73-53-51-Х
1599443
  Примостка О.О. Фінансові установи у системі недержавного пенсійного забезпечення : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 53-58 : Табл.
1599444
  Поліщук Є. Фінансові установи як учасники колективного інвестування // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 8 (116). – С. 24-30 : Табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
1599445
  Кондратенко М. Фінансові фактори вибору моделі соціальної держави в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 13-22 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
1599446
  Прушківський В. Фінансові фактори розвитку сільських територій / В. Прушківський, В. Колесников // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 25-33. – ISSN 1605-2005
1599447
  Дуна Н.Г. Фінансові фактори розвитку сфери освіти в Німеччині / Н.Г. Дуна, Е.І. Кухар // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 56-60. – ISSN 2222-4459
1599448
  Волик І.М. Фінансові чинники акціонування : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 32-36
1599449
  Сапачук Ю.М. Фінансові чинники макроекономічної нестабільності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 57-61. – ISBN 966-614-021-7
1599450
  Глущенко О.В. Фінансові чинники формування національного добробуту на рівні централізованих фінансів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 273-284. – ISSN 1993-6788
1599451
  Крисоватий А. Фінансові школи та логос теорії оподаткування // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 153-68. – Бібліогр.: на 20 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1599452
  Версаль Н.І. Фінансові шоки в банківській системі України: теорія, практика та шляхи адаптації : монографія / Версаль Наталія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ямчинський О.В., 2019. – 470, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 382-420. – ISBN 978-617-7804-33-7
1599453
  Пищуліна О. Фінансові, соціальні та правові аспекти пенсійної реформи в Україні. Світовий досвід та українські реалії / [О. Пищуліна, О. Коваль, Т. Бурлай] ; Центр Розумкова. – Київ : Заповіт, 2017. – 453, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-11-0
1599454
  Василик О.Д. Фінансовій системі України - кадри вищої кваліфікації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-47. – (Економіка ; Вип. 40)


  Викладено питання ретроспективи та перспективи розвитку фінансової науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
1599455
  Грущинська Н.М. Фінансово- економічні фактори впливу на становлення міжнародної позиції України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 4. – С. 18-22
1599456
  Гуменюк В. Фінансово-аналітична оцінка ресурсно-майноівого потенціалу туристичної галузі Івано-Франківщини // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 222-239. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1599457
  Смиирнов І.Г. Фінансово-банківська логістика: регіональний вимір // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 64-71
1599458
  Будкін В. Фінансово-банківська система країн СНД до, під час та після економічної кризи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
1599459
   Фінансово-банківська система України у європейському вимірі : Збірник статей. – Київ : Козаки, 2002. – 224с. – ISBN 966-514-041-8
1599460
   Фінансово-банківська статистика : Практикум: Навчальний посібник для студ. економ. спец. вищих навч. закладів / П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач; За ред. Є.І.Ткача. – Київ : Либідь, 2002. – 324с. – ISBN 966-06-0264-2
1599461
   Фінансово-банківська статистика : Практикум: Навчальний посібник для студ. економ. спец. вищих навч. закладів. – Київ : Либідь, 2003. – 324с. – ISBN 966-06-0264-2
1599462
   Фінансово-банківська статистика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач; П.Г. Вашків [та ін.]. – Київ : Либідь, 2007. – 512 с. – ISBN 978-966-06-0448-3


  Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Розглянуто принципи й методи економічних розрахунків у фінансово-банківській статистиці та системи національних розрахунків. Висвітлено питання статистики, бюджету, фінансів ...
1599463
   Фінансово-безпекова капіталізація інноваційного бізнесу в управлінському обліку міжнародними проектами ефективної маркетингово-логістичної конкурентної стратегії підприємств / М.П. Сахацький, А.С. Павловська, І.М. Кукса, О.М. Івасенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (252). – С. 40-46. – ISSN 2522-1620
1599464
  Боронос В.Г. Фінансово-бухгалтерські підходи щодо визначення впливу нематеріальних факторів на вартість підприємства / В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, В.Т. Александров // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 160 (7-8). – С. 121-125. – ISSN 1728-6220


  Світові тенденції економічного розвитку засвідчують поступове зростання частки нематеріальних активів у валовому нагромадженні основного капіталу в 2000-2015 рр. Нині нематеріальних активи становлять 40-90% від вартості бізнесу в різних галузях ...
1599465
  Воронова Л.К. Фінансово-бюджетна діяльність сільських і селищних рад / Л.К. Воронова. – Київ : Політвидав України, 1970. – 80с.
1599466
  Ватульов А.В. Фінансово-бюджетна політика економічного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 37-44. – ISSN 2306-6814
1599467
  Рубановський П.Н. Фінансово-бюджетна робота сільських Рад. / П.Н. Рубановський. – К, 1955. – 36с.
1599468
  Шатило О.А. Фінансово-бюджетний аспект функціонування системи місцевого самоврядування в Україні крізь призму впровадження адміністративно-територіальної реформи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 87-91. – ISSN 2306-6814
1599469
  Ставнича М.М. Фінансово-бюджетні складові державної регіональної політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 215-219. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1599470
  Пилипчук В.П. Фінансово-господарська діяльність вищого навчального закладу в забезпеченні його конкурентоспроможності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 246-248. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150


  Означено актуальність дослідження питання ефективної фінансово-господарської діяльності у вищих навчальних закладах як невід"ємної складової забезпечення його конкурентоспроможності.
1599471
  Луковенко І.Г. Фінансово-господарська діяльність Донецької єпархії в контексті державно-церковних відносин в УРСР (40-60-і рр. ХХ ст.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 114-121. – ISSN 1728-3671
1599472
  Карпінський Б.А. Фінансово-господарська діяльність підприємств вугільної галузі України: реалії та перспективи / Б.А. Карпінський, Н.С. Залуцька // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 63-73. – Бібліогр.: с. 64, 66, 70-71


  Проаналізовано й систематизовано дані щодо фінансово-господарської діяльності підприємств вугільної промисловості, виділено основні проблемні питання щодо фінансування галузі та її діяльності у цілому, а також запропоновано реальні шляхи їх розв"язання.
1599473
  Марцин В.С. Фінансово-господарська діяльність споживчої кооперації та шляхи її стабілізації : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 13-19 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1599474
  Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль : навчальний посібник / Л.В. Дікань. – Київ : Знання, 2010. – 395, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 384-395. – ISBN 978-966-346-550-0
1599475
  Дікань Л.В. Фінансово-господарський контроль : навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни : [навч. посібник для студ.вищих навч. закл.] / Дікань Л.В., Синюгіна Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 336 с. : табл. – Додатки: с. 217-335. – Бібліогр.: с. 206-216. – ISBN 978-966-676-493-8
1599476
  Медведчук С. Фінансово-господарські відносини. Держава - підприємництво (етапи становлення і перспективи розвитку / С. Медведчук. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАНУ, 2000. – 372с. – ISBN 966-02-1810-9
1599477
  Буравченков А.О. Фінансово-грошові відносини між Українською Народною Республікою та радянською Росією в 1917 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 44-45. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються особливості фінансово-грошових відносин між Українською Народною Республікою та радянською Росією у 1917 р.
1599478
  Дорош Н.І. Фінансово-екологічний аудит: сутність та методичні засади / Н.І. Дорош, Д.К. Маліновська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 8-13. – ISSN 2306-6792
1599479
  Лазарева А.П. Фінансово-економічна безпека банків // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 66-71. – ISSN 2226-8820
1599480
  Ніколаєва Н.А. Фінансово-економічна безпека вищих навчальних закладів України / Н.А. Ніколаєва, Н.В. Чаленко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (189). – С. 51-56
1599481
  Домбровська Л.В. Фінансово-економічна безпека комерційних банків України: загрози та заходи запобігання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 136-139 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1599482
  Гончар В.Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України – запорука фінансової безпеки держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 150-158. – ISSN 1993-6788
1599483
  Гоголь Т. Фінансово-економічна безпека сільськогосподарських підприємств: теорія та практика / Т. Гоголь, В. Нехай // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 312-319. – ISSN 2411-5215
1599484
   Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 ч.] / за ред.: О.Б. Жихор, О.В. Димченко. – Київ : Кондор. – ISBN 978-617-7582-00-6
Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / [Жихор О.Б., Димченко О.В., Варналій З.С. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О.В. Димченко. – 2017. – 1022, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та у підрядк. прим.
1599485
   Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Київ : Кондор. – ISBN 978-617-7582-70-9
Ч. 2 : Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / [О.Б. Жихор та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор. – 2018. – 436, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та у підрядк. прим.
1599486
  Бровко Л.І. Фінансово-економічна діагностика і шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства / Л.І. Бровко, Я.В. Кінах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 105-110. – ISSN 2222-4459
1599487
  Станко Г.В. Фінансово-економічна діагностика функціонування сільськогосподарських підприємств Буковини // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 258-264. – ISSN 2308-1988
1599488
  Головко В.І. Фінансово-економічна діяльність підприємства: Контроль, аналіз і безпека : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Головко, А.В. Мінченко, В.М. Шарманська; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 448с. – ISBN 966-364-205-Х
1599489
  Паламарчук В.О. Фінансово-економічна і правова основа іноземних інвестицій : інвестиції / В.О. Паламарчук, О.С. Семерак // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 108-121. – Бібліогр.: 18 назв
1599490
  Мягкий М. Фінансово-економічна криза в Україні як фаза монетарного циклу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується розвиток фінансово-економічної кризи в Україні 2008-2009 рр. як фази монетарного циклу. Вивчаються недоліки економічної політики та пропонуються дієві заходи для оздоровлення економіки. Evolution of 2008-2009 financial crisis in ...
1599491
  Ладюк О. Фінансово-економічна криза в Україні: наслідки та пропозиції щодо стабілізації / О. Ладюк, О. Собкевич // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 269-272. – ISSN 1993-0259
1599492
  Лисенко Р.С. Фінансово-економічна криза в Україні: причини виникнення та необхідні заходи для відновлення фінансової стійкості банківської системи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 20-23


  У статті досліджуються фундаментальні макроекономічні фактори, що призвели до виникнення фінансово-економічної кризи в Україні і втрати фінансової стійкості банківської системи. Пропонується план антикризових заходів, спрямованих на покращення ...
1599493
  Павліковський А.М. Фінансово-економічна криза в Україні: причини, актуальні тенденції та перспективи подолання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 3-10
1599494
  Кричевська Т. Фінансово-економічна криза і виклики для грошово-кредитної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 65-75 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1599495
  Швайка М.А. Фінансово-економічна криза країн Євросоюзу та її вплив на удосконалення цієї недовершеної будівлі // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2013. – № 1 (23). – С. 221-226. – ISSN 1729-7206
1599496
  Уманців Ю. Фінансово-економічна криза як новітній виклик конкурентній політиці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 72-82 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1599497
  Голян В.А. Фінансово-економічна підтримка сільського господарства: специфіка органічних виробництв / В.А. Голян, Ю.Б. Заставний // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 27-34 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1599498
  Іванух Р.А. Фінансово-економічна політика держави та її вплив на розвиток аграрної економіки / Р.А. Іванух, Л.В. Колобова // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 49-58 : табл. – Бібліогр.: 1 назв
1599499
  Яремко І.Й. Фінансово-економічна результативність функціонування муніципальних природних монополій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 553-558. – ISSN 0321-0499
1599500
  Шмідт М.П. Фінансово-економічна сутність управління корпораціями в машинобудуванні України / М.П. Шмідт, Я.В. Кудря // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 53-62. – Бібліогр.: с. 53-55, 57, 60


  Роз"яснено фінансово-економічну сутність управління корпораціями в машинобудуванні України. Розкрито на засадах використання аналітичного, конкретизаційного та інших методів фінансово-економічну сутність управління машинобудівними корпораціями на ...
1599501
  Карпінський Б.А. Фінансово-економічне забезпечення активності та публікаційної відкритості працівників наукової сфери: управлінська доктрина // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 88-95. – ISSN 2222-0712
1599502
  Ігнацевич С.П. Фінансово-економічне забезпечення землеохоронних заходів у системі страхування екологічних ризиків // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 49-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1599503
  Дранус В.В. Фінансово-економічне обгрунтування ефективності вирощування гороху в умовах Лісостепу західного / В.В. Дранус, К.С. Небаба // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 60-66 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1599504
  Кір"ян Т. Фінансово-економічне обгрунтування подальшого реформування пенсійної системи / Т. Кір"ян, В. Ніколаєнко // Вісник Пенсійного фонду України : інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-31.
1599505
  Васильченко З. Фінансово-економічне оздоровлення проблемних банків в умовах системної кризи // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 54-64. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1599506
  Чугунов І.Я. Фінансово-економічне прогнозування і планування / І.Я. Чугунов, Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький. – Київ : ПоліграфКонсалтинг, 2007. – 312 с. – ISBN 966-8440-66-8
1599507
  Карпук А.І. Фінансово-економічне регулювання лісокористування як важлива передумова нарощення інвестицій у відтворення лісоресурсного потенціалу / А.І. Карпук, О.М. Дзюбенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – С. 3-11 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1599508
  Карпук А.І. Фінансово-економічне регулювання нарощення потенціалу біорізноманіття лісів: перспективи імплементації передового іноземного досвіду / А.І. Карпук, Ю.М. Марчук, Ю.Ю. Несторяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 35-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1599509
  Заставний Ю.Б. Фінансово-економічне регулювання органічного сільськогосподарського виробництва в секторі сільських домогосподарств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 251-256 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1599510
  Близнюк А.С. Фінансово-економічне регулювання розвитку рекреаційної сфери в умовах формування ринкових відносин // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 120-124. – ISSN 2306-6814
1599511
  Голян В.А. Фінансово-економічне регулювання сільськогосподарського виробництва: пріоритети та інструменти / В.А. Голян, Ю.Б. Заставний // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 20-26 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1599512
  Шубалий О.М. Фінансово-економічне стимулювання сталого розвитку переробних підприємств у воєєних та повоєнних умовах / О.М. Шубалий, С.В. Петруха, П.М. Косінський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 12 (325). – Бібліогр.: 25 назв
1599513
  Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : Навчальний посібник / М.Я. Коробов. – Київ : Знання, 2000. – 378с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-69-6
1599514
  Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : Навчальний посібник / М.Я. Коробов. – 2-ге видання, стереотипне. – Київ : Знання, 2001. – 378с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-079-1
1599515
  Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : Навчальний посібник / М.Я. Коробов. – 3-тє вид., перероб. и доп. – Київ : Знання, 2002. – 294с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-115-1
1599516
  Галушка В.В. Фінансово-економічний аналіз: історія, сучасні проблеми та перспективи розвитку / В.В. Галушка, В.М. Антоненко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 208-215
1599517
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 1 з додатком : Додаток:Форми бухгалтерської звітності за 2002 рік. – 2003
1599518
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 2. – 2003
1599519
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 3. – 2003
1599520
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 4. – 2003
1599521
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 5. – 2003
1599522
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 6. – 2003
1599523
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 7. – 2003
1599524
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 8. – 2003
1599525
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 9. – 2003
1599526
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 10. – 2003
1599527
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 11. – 2003
1599528
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 1. – 2004
1599529
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 2. – 2004
1599530
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 3. – 2004
1599531
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 4. – 2004
1599532
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 5. – 2004
1599533
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 6. – 2004
1599534
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 7. – 2004
1599535
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 8. – 2004
1599536
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 9. – 2004
1599537
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 10. – 2004
1599538
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 11. – 2004
1599539
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 1. – 2005
1599540
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 2. – 2005
1599541
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 3. – 2005
1599542
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 4. – 2005
1599543
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 5. – 2005
1599544
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 6. – 2005
1599545
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 7. – 2005
1599546
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 8. – 2005
1599547
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 9. – 2005
1599548
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 10. – 2005
1599549
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 11. – 2005
1599550
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 1. – 2006
1599551
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 2. – 2006
1599552
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 3. – 2006
1599553
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 4. – 2006
1599554
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 5. – 2006
1599555
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 6. – 2006
1599556
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 7. – 2006
1599557
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 8. – 2006
1599558
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 9. – 2006
1599559
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 10. – 2006
1599560
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 11. – 2006
1599561
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 1. – 2007
1599562
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 2. – 2007
1599563
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 3. – 2007
1599564
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 4. – 2007
1599565
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 5. – 2007
1599566
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 6. – 2007
1599567
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 7. – 2007
1599568
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 8. – 2007
1599569
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 9/10. – 2007
1599570
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 11. – 2007
1599571
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 1. – 2008
1599572
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 2. – 2008
1599573
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 3. – 2008
1599574
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 4. – 2008
1599575
   Фінансово-економічний вісник закладів освіти. – Київ : Освіта, 2001-
№ 5. – 2008
1599576
   Фінансово-економічний комп"ютерний словник : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 31с. – 1 додаток. – Бібліогр.: 34 дж.


  Об"єкт дослідження або розроблення - фінансово-економічний комп"ютерний енциклопедичний словник на 3500 термінів (словарних статей). Мета роботи - створення фінансово-економічного комп"ютерного енциклопедичного словника на 3500 найуживаніших термінів ...
1599577
  Пінчук Н.М. Фінансово-економічний механізм галузі природокористування // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 68-75
1599578
  Єрохін С.А. Фінансово-економічний механізм глобалізації : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 151-158 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1599579
  Лицур І.М. Фінансово-економічний механізм децентралізованого управління природними ресурсами / І.М. Лицур, Ю.Ю. Алєксєєва // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 24-30. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-4678
1599580
  Стельмащук А.М. Фінансово-економічний механізм забезпечення спроможного розвитку територіальних громад // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 1 (30). – С. 116-127. – ISSN 2308-1988
1599581
  Хвесик М.А. Фінансово-економічний механізм капіталізації природних ресурсів об"єднаної територіальної громади / М.А. Хвесик, І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 19-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1599582
  Марчук Ю.М. Фінансово-економічний механізм лісогосподарювання стимулюючого типу: завдання, функції та методи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1599583
  Єрохін С.А. Фінансово-економічний механізм промислової політики : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 52-56. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1599584
  Литвин П.В. Фінансово-економічний механізм регулювання страхової діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 125-127
1599585
  Хвесик М.А. Фінансово-економічний механізм реконструктивного розвитку України на засадах децентралізованого управління природними ресурсами / М.А. Хвесик, И.К. Быстряков, Д.В. Клиновой
1599586
  Хвесик М.А. Фінансово-економічний механізм реконструктивного розвитку України на засадах децентралізованого управління природними ресурсами / М.А. Хвесик, І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 3-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
1599587
  Бикова В.Г. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення - оцінка й управління : фінансовий механізм / В.Г. Бикова, Ю.М. Ряснянський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 56-61 : Рис.
1599588
  Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – Київ : Знання, 2007. – 1072с. – ISBN 978-966-346-393-3
1599589
   Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – 130 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2410-87-7
1599590
  Арич М.І. Фінансово-економічні аспекти безпеки продовольчого ринку / М.І. Арич, А.Г. Олексин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 42-47. – (Серія "Економіка" ; вип. 21 (49)). – ISSN 2311-5149
1599591
  Бистряков І.К. Фінансово-економічні аспекти ефективного природокористування / І.К. Бистряков, А.М. Сундук // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 27-29
1599592
  Бєлялов Т.Е. Фінансово-економічні аспекти національної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 16, серпень. – С. 61-67. – ISSN 2306-6814
1599593
  Бусел Р. Фінансово-економічні аспекти орендного водокористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 53-55 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1599594
  Турило А.М. Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 35-44. – Бібліогр.: с. 35-37


  Окреслено методичні підходи щодо визначення результатів діяльності підприємства. Запропоновано схему трансформації та акумулювання прибутку в найбільш важливих видах економічних результатів та ефективності підприємства, що відображають інтереси його ...
1599595
  Терещенко В. Фінансово-економічні аспекти природокористування // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 56-61
1599596
  Нікіфоров П.О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям / П.О. Нікіфоров, А.О. Вольська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 22-30. – Бібліогр.: с. 23, 25, 28


  Ідеться про фінансово-економічні аспекти ринку праці та боротьби із безробіттям, а також обгрунтовуються головні завдання системи соціального страхування на випадок безробіття в Україні.
1599597
   Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України : колективна монографія / М-во аграрної політики України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" УААН ; Уманський держ. аграрний ун-т, К-ра фінансів і кредиту ; за ред. : Дем"яненка М.Я., Маліка М.Й. – Умань : СПД Сочінський, 2009. – 304 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 287-302. – ISBN 978-966-1604-07-99
1599598
  Дарій О.П. Фінансово-економічні аспекти формування людського капіталу і його реалізація в процесах забезпечення інноваційності, якості, менеджменту, ефективної інфраструктури та конкурентності / О.П. Дарій, А.М. Турило, А.А. Турило // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Dariusz Pawliszczy, Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – Вип. 9/10, лютий - квітень 2019 р. – С. 6-11. – ISSN 2616-5287
1599599
  Тканко В. Фінансово-економічні аспекти функціонування житлово-комунального господарства регіону / В. Тканко, Г. Кравчук // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – № 1. – С. 95-102. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1599600
  Маковецька Ю. Фінансово-економічні важелі забезпечення розвитку вторинного ресурсокористування : ресурсозбереження // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 76-78 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1599601
  Алєксєєв А.А. Фінансово-економічні експертні системи : навч. посібник / А.А. Алєксєєв, Н.І. Костіна, О.Я. Кононець ; за ред : Н.І. Костіної. – Київ : Скарби, 2004. – 208 с. – (Природа економіки). – ISBN 966-8016-02-5
1599602
  Крупський В.С. Фінансово-економічні і маркетингові проблеми розвитку агробізнесу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 189-197. – ISSN 0321-0499
1599603
  Мадяр Р. Фінансово-економічні інструменти підтримки транскордонного співробітництва в умовах посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 302-321. – ISBN 978-966-2075-05-2
1599604
  Васильців Т. Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України / Т. Васильців, А. Шехлович, В. Васильців // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 128-136. – ISSN 2410-0919


  "На сучасному етапі розвитку економіки України вагомий резерв прискорення економічного зростання та зміцнення конкурентоспроможності національної економіки зберігається в активізації розвитку інформаційного суспільства загалом та ІТ-сфери зокрема. ...
1599605
  Вірченко В. Фінансово-економічні механізми комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 23-31. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
1599606
  Захарін С.В. Фінансово-економічні моделі інвестиційної діяльності у сфері вищої освіти / С.В. Захарін, Н.І. Левчук, Н.В. Чаленко // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 38-47. – ISSN 2306-546X
1599607
  Воронов М.П. Фінансово-економічні наслідки виконання законодавчих актів щодо розвитку місцевого самоврядування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 55-56 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1599608
  Андрющенко К.А. Фінансово-економічні основи впливу інтелектуального капіталу на збільшення вартості компанії // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 22-25. – ISSN 2306-6792
1599609
  Вовк В. Фінансово-економічні особливості розвитку підприємництва в Україні / В. Вовк, Г. Левицька, І. Шиш // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 44-47. – ISSN 2078-5860
1599610
  Кашпір Р. Фінансово-економічні передумови і окремі проблеми монетарної інтеграції нових членів ЄС // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 64-69 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1599611
  Саакадзе Л.В. Фінансово-економічні питання розширення ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 119-123.
1599612
  Балита О.В. Фінансово-економічні підходи до проблеми розвитку людського капіталу в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 58-64. – Бібліогр.: 4 назви
1599613
  Фільштейн Л.М. Фінансово-економічні проблеми тіньової економіки в Україні та шляхи її легалізації // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 191-192. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  Досліджуються фінансові проблеми формування і поширення тіньової економіки, а також можливостей обмеження її впливу на етапі розповсюдження. Визначено форми прояву тіньової економіки в реальному житті, її причини та методи боротьби з цим негативним ...
1599614
  Коренюк П.І. Фінансово-економічні проблеми управління екологічною безпекою держави // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 288-292. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1599615
  Лондар С. Фінансово-економічні процеси в Україні: можливості моделювання та кількісної оцінки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 40-51. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1599616
  Нусінова О.В. Фінансово-економічні прояви складових безпеки підприємств // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 62-68. – ISSN 2074-5354
1599617
  Круш П.В. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: собівартість, прибуток : навч. посібник / П.В. Круш [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 485, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 478-485
1599618
  Кудрявська Н.В. Фінансово-економічні та правові основи діяльності страхових посередників // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – C. 86-89. – ISSN 2306-6806
1599619
  Данілов О.Д. Фінансово-економічні та психографічні фактори розвитку ринку житлової нерухомості в Україні / О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 12 (193). – С. 51-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1599620
  Ластовенко О. Фінансово-економічні трансформації страхового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті переваги та недоліки сучасного страхового ринку України, особливості розвитку ринку Донецької області. Визначені напрямки розвитку страхового ринку. Advantages and disadvantages of modern insurance market of Ukraine and Donetsk region ...
1599621
  Хлівна І.В. Фінансово-економічні характеристики і тенденції міждержавної трудової міграції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 21-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1599622
  Сембер С.В. Фінансово-економічні чинники впливу на стан об"єктів інфраструктури / С.В. Сембер, В.О. Ганусич, Т.С. Сембер // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 181-188. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1599623
  Ігнатенко М.М. Фінансово-інвестиційна діяльність аграрних підприємств у форматі соціальної відповідальності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 3-6. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1599624
  Карпук А.І. Фінансово-інвестиційне забезпечення відтворення біорізноманіття: основні тенденції, проблеми та пріоритети / А.І. Карпук, Ю.Ю. Несторяк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 28-36. – ISSN 2306-6814
1599625
  Карпук А.І. Фінансово-інвестиційне забезпечення комплексного природокористування в умовах децентралізації: специфіка Карпатського регіону / А.І. Карпук, Ю.М. Марчук, Т.С. Миклуш // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 3-11 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1599626
  Миклуш Т.С. Фінансово-інвестиційне забезпечення природоохоронної діяльності як необхідна передумова комплексного природокористування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 38-46. – ISSN 2306-6814
1599627
  Комаринський Я. Фінансово-інвестиційний аналіз : Hавч. посібн. / Я. Комаринський, І. Яремчук. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1996. – 300с. – ISBN 5-7763-9829-0
1599628
  Цибуляк А.Ю. Фінансово-інвестиційні аспекти екологізації світової торгівлі // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / за ред. д.е.н., проф. Рогача О.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2019
1599629
  Петруня Ю. Фінансово-інвестиційні ризики суб"єкта підприємницької діяльності - інвестора / Ю. Петруня, В. Брижатий // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 197-202. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1599630
  Іваницька О.М. Фінансово-інституційні механізми забезпечення реалізації антикорупційної політики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 12 (301). – Бібліогр.: 34 назв.
1599631
  Вовк І.Г. Фінансово-інституціональні аспекти інтеграційної стратегії України до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 295-302
1599632
  Андрущенко Г.С. Фінансово-контрольне право : навч. посібник / Г.С. Андрущенко, А.А. Коваленко, Л.А. Савченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – 346, [1] с. – Покажч. термінів і понять: с. 344-346. – Бібліогр.: с. 332-343 та в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-773-3
1599633
  Савченко Л.А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток : монографія / Л.А. Савченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 398, [2] с. – Бібліогр.: с. 386-399 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-696-5
1599634
   Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Ун-т банківської справи Нац. банку України (м. Київ). – Харків, 2006-
Вип. 2 (13). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1599635
   Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2006-. – ISSN 2306-4994
Вип. 2 (15). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1599636
   Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2006-. – ISSN 2306-4994
Вип. 1 (16). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1599637
   Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2006-. – ISSN 2306-4994
Вип. 2 (17). – 2014. – 347 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1599638
  Гудзь О.Є. Фінансово-кредитна інфраструктура аграрної сфери України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 59-63
1599639
  Кузнецов О. Фінансово-кредитна підтримка підприємництва у Великій Британії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 71-81. – ISSN 1605-2005
1599640
  Дадашев Б. Фінансово-кредитна політика аграрного сектору економіки України : фінансові проблеми АПК / Б. Дадашев, С. Кравченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 53-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1599641
  Самко Н.Г. Фінансово-кредитна система в умовах переходу від реальної до фінансової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Самко Н.Г.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1599642
  Самко Н.Г. Фінансово-кредитна система в умовах переходу від реальної до фінансової економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Самко Наталія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 220 л. – Додатки: л. 211-220. – Бібліогр.: л. 189-210
1599643
   Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – 632, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-347-084-9
1599644
  Рижинкова О.П. Фінансово-кредитне забезпечення інноваційних процесів в економіці України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 211-215. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1599645
  Диба О.М. Фінансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки : монографія / О.М. Диба ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 387, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 363-383 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-050-5
1599646
  Карпук А. Фінансово-кредитне регулювання лісокористування: інституціональні передумови та можливі альтернативи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 36-38. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1599647
  Зимовець В.В. Фінансово-кредитне регулювання макро- і мікроекономіки / В.В. Зимовець, Н.М. Шелудько // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 167-188. – ISBN 978-966-02-8705-1
1599648
  Бугас В.В. Фінансово-кредитне сприяння розвитку легкої промисловості в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 20-21. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Проаналізовано стан розвитку вітчизняної легкої промисловості та визначені шляхи її фінансово-кредитної підтримки.
1599649
  Левченко О.А. Фінансово-кредитний механізм забезпечення лізингових операцій // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 41-46. – ISSN 2071-4653
1599650
  Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М.І. Крупка; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 608с. – Парал. тит. лист. на англ. мові. – ISBN 966-613-042-4
1599651
  Крупка Михайло Іванович Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : Дис. ... доктора економічних наук: 08.04.01 / Крупка Михайло Іванович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 440 л. + Додатки: л. 423 - 440. – Бібліогр.: л. 399 - 423
1599652
  Крупка Михайло Іванович Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : Дис. ... доктора економічних наук: 08.04.01 / Крупка Михайло Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 454 л. + Додатки: л. 423 - 454. – Бібліогр.: л. 399 - 423
1599653
  Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України : Автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Крупка М.І. ; КНУТШ. – Київ, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назв.
1599654
  Хома І.Б. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / І.Б. Хома, А.І. Хоменко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 101-107. – ISSN 1562-0905
1599655
  Васильчук І.П. Фінансово-кредитний механізм корпорацій: нове прочитання у світлі сучасної економічної теорії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 13-17. – ISSN 2222-4459
1599656
  Мішенін Є.В. Фінансово-кредитний механізм природокористування акціонерного товариства / Є.В. Мішенін, О.Ю. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63. – (Економіка ; вип. 45)


  Досліджується фінансово-кредитний механізм природокористування.
1599657
  Якубовський М.М. Фінансово-кредитний механізм регулювання внутрішнього ринку мінеральних добрив : фінансовий механізм / М.М. Якубовський, О.Ф. Михайленко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 34-40 : Рис.
1599658
  Калмиков О.В. Фінансово-кредитний механізм сприяння малому підприємництву // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 173-178. – ISSN 2306-546X
1599659
  Малик М.Й. Фінансово-кредитний механізм у розвитку аграрного підприємництва : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 47-53. – Бібліогр.: 4 назви
1599660
  Толстов Р.Д. Фінансово-кредитний механізм України під час другої світової війни // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 43-53. – ISSN 1993-6788
1599661
   Фінансово-кредитні аспекти євроінтеграції економічної системи України // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник. – Львів, 2004. – Спецвипуск 13 : Економіка України в євроінтеграційних процесах. – С. 352-463. – ISBN 966-7574-16-4
1599662
   Фінансово-кредитні аспекти трансформації економічної системи України // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 9 : Актуальні проблеми економічної теорії. – С. 261-401. – ISBN 966-7574-01-6
1599663
   Фінансово-кредитні аспекти функціонування економічної системи України // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – С. 111-151. – ISBN 966-7574-01-6
1599664
  Кудряшов В.П. Фінансово-кредитні важелі державного регулювання економічного зростання // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 111-118
1599665
  Луців Б. Фінансово-кредитні важелі розвитку туристично-рекреаційної сфери Закарпаття в умовах трансформації місцевого самоврядування / Б. Луців, М. Рипкович // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 166-178 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
1599666
  Синюра-Ростун Фінансово-кредитні інструменти в локальній структурній політиці розвитку міст Західного регіону України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 162-169. – ISSN 2222-4459
1599667
  Прокопенко В.Ю. Фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості: дефініційні аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 247-259. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
1599668
   Фінансово-кредитні методи державного регулювання економіки : Монографія. – Київ, 2003. – 415с. – ISBN 966-02-2815-5
1599669
  Кириленко О. Фінансово-кредитні методи збалансування місцевих бюджетів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.33-36. – ISSN 1605-2005
1599670
   Фінансово-кредитні проблеми госпрозрахунку. – К, 1972. – 154с.
1599671
  Новіков В. Фінансово-кредитні та інституціональні аспекти розвитку професійної освіти на постболонському просторі / В. Новіков, П. Левін // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.64-74. – ISSN 0131-775Х
1599672
  Жидяк О.Р. Фінансово-кредитні та податкові важелі активізації інвестиційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 64-67
1599673
  Долбнєва Д.В. Фінансово-кредитні установи України: сучасний стан і перспективи розвитку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 33. – С. 272-279


  Здійснено аналіз кількісних та якісних показників діяльності банківських і небанківських фінансово-кредитних установ в Україні, визначено можливості та напрями подальшого їх розвитку.
1599674
  Диба О. Фінансово-кредитні чинники інноваційних зрушень / О. Диба, Ю. Гернего // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 14-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
1599675
   Фінансово-кредитова криза. – Х, 1932. – 63с.
1599676
  Стріжик У.Р. Фінансово-облікове регулювання витрат суб"єкта господарювання щодо бухгалтерської практики і податкового законодавства з прийняттям Закону про податкову реформу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 309-319. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1599677
  Карпінський Б.А. Фінансово-організаційні основи оцінювання та порівняння науково-публікаційної активності працівників наукової сфери на парадигмі державотворчого патріотизму нації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 209-217. – ISSN 2222-4459
1599678
  Кучеренко А.В. Фінансово-організаційні передумови застосування технології хеджування у вітчизняному ризик-менеджменті // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 222-228. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
1599679
  Сус Т.Й. Фінансово-організаційні проблеми розвитку агроінновації: національний і регіональний аспекти // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 135-141. – ISSN 1562-0905
1599680
  Горецька Ї В. Фінансово-податковий порадник для сільських Рад / Ї В. Горецька, Л. Рохман. – Х, 1933. – 83с.
1599681
  Телешун Я.С. Фінансово-політичні групи в нестабільному інституційному середовищі : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Телешун Ярослав Сергійович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 248 арк. – Додатки: арк. 241-248. – Бібліогр.: арк. 211-240
1599682
  Телешун Я.С. Фінансово-політичні групи в нестабільному інституційному середовищі : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Телешун Ярослав Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1599683
  Телешун Я.С. Фінансово-політичні групи в нестабільному середовищі: реалії України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 195-197
1599684
  Шолкова Т.Б. Фінансово-правова відповідальність в сфері функціонування публічних фондів органів місцевого самоврядування, як особливий вид юридичної відповідальності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 105-112. – ISSN 2312-1831
1599685
  Ровинський Ю.О. Фінансово-правова відповідальність підстави та умови // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 45-47
1599686
  Косиця О.О. Фінансово-правова відповідальність податкового агента // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 88-94. – ISSN 2519-2353


  "Зосереджено увагу на наукових та практичних підходах до юридичної відповідальності податкового агента та особливостей притягнення його до фінансово-правової відповідальності згідно законодавства України. Проаналізовано правові та теоретичні засади ...
1599687
  Гуров О.В. Фінансово-правова відповідальність у сфері оподаткування доходів фізичних осіб // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 371-375. – ISSN 1563-3349
1599688
  Монаєнко А. Фінансово-правова відповідальність як інститут фінансового права // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 119-120
1599689
  Дмитренко Е.С. Фінансово-правова відповідальність: теоретико-правові аспекти щодо її змісту і місця у системі юридичної відповідальності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 97-103.
1599690
  Заверуха І. Фінансово-правова природа відносин у сфері державного боргу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 50-53
1599691
  Білько О.П. Фінансово-правова характеристика методів управління в процесі роботи з проблемними кредитами в господарській діяльності // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 125-128. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1599692
  Пожидаєва М.А. Фінансово-правове забезпечення вільного доступу резидентів України до міжнародних систем інтернет-розрахунків // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 120-128. – ISSN 2306-9082
1599693
  Приступко А. Фінансово-правове забезпечення фондового ринку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 22-27. – ISSN 0132-1331
1599694
  Гетманцев Д.О. Фінансово-правове зобов"язання як окрема категорія фінансового права : монографія / Д.О. Гетманцев. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 366, [2] с. – ISBN 978-966-667-499-2
1599695
  Діхтяренко К.Ю. Фінансово-правове регулюванння обігу дорогоцінних металів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Діхтяренко Кирило Юрійович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 10 назв
1599696
  Сідак М.В. Фінансово-правове регулювання банківських відносин в Європейському Союзі та країнах Східної Європи: порівняльний аналіз : монографія / Микола Сідак. – Ужгород : Ліра, 2010. – 414, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 306-398. – ISBN 978-617-596-029-5
1599697
  Сідак М.В. Фінансово-правове регулювання банківських відносин в Європейському Союзі та країнах Східної Європи: порівняльний аналіз : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Сідак М.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2011. – 468 л. + Додаток: л. 442-468. – Бібліогр.: л. 361-441
1599698
  Федчук С.І. Фінансово-правове регулювання видатків на інноваційну діяльність : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаціне право / Федчук С.І. ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ, 2008. – 190л. – Бібліогр. : л.171-190
1599699
  Федчук С.І. Фінансово-правове регулювання видатків на інноваційну діяльність : Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юридичн. наук : спец. 12.00.07 - Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Федчук Світлана Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1599700
  Федчук С.І. Фінансово-правове регулювання видатків на інноваційну діяльність : Автореферат дис. ... канд.юридичних наук: спец. 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Федчук С. І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібл.: 15 назв
1599701
  Зозуля Д.В. Фінансово-правове регулювання видатків на охорону здоров"я : дис. ... д-ра філос. наук : 081 / Зозуля Діана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 208 арк. – Додатки: арк. 202-208. – Бібліогр.: арк. 176-201
1599702
  Поліщук Р.М. Фінансово-правове регулювання відновлення платоспроможності страховиків або визнання їх банкрутами : дис. ... д-ра філософії в галузі юрид. наук : 081 / Поліщук Роман Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 234 арк. – Бібліогр.: арк. 197-234
1599703
  Свириденко Г.В. Фінансово-правове регулювання діяльністі акціонерних овариств на ринку ціних паперів: ретроспективний аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 384-389. – ISSN 1563-3349
1599704
  Житник Ю.В. Фінансово-правове регулювання застосування тарифних механізмів в сфері функціонування публічних фондів коштів : дис. ... д-ра у галузі юрид. наук : 081 / Житник Юлія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 248 арк. – Додатки: арк. 239-248. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 213-238
1599705
  Лісніченко С.М. Фінансово-правове регулювання іноземного інвестування в Україні : Дис... Канд.юридич. наук: 12.00.07 / Лісніченко С.М.; КУ им. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 171л.
1599706
  Лісніченко Сергій Миколайович Фінансово-правове регулювання іноземного інвестування в Україні (за законодавством України та країн ЄС і США) : Автореф... кандид. юридичн.наук: 12.00.07 / Лісніченко Сергій Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1599707
  Лісніченко С.М. Фінансово-правове регулювання іноземного інвестування в Україні (за законодавством України та країн ЄС і США) : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.07 / Лісніченко С.М.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1599708
  Шляхов І. Фінансово-правове регулювання особливостей взаємодії складових бюджетної системи в умовах воєнного стану // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 107-111
1599709
  Лещенко Р.М. Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лещенко Роман Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 201 л. – Додатки: л. 198-201. – Бібліогр.: л. 182-197
1599710
  Лещенко Р.М. Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лещенко Роман Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1599711
  Лещенко Р.М. Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів : монографія / Р.М. Лещенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 314, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 300-313 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-715-3
1599712
  Ковалко Н.М. Фінансово-правове регулювання спеціальних режимів розрахункових відносин (на прикладі паливно-енергетичного комплексу України) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ковалко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 228л. – Бібліогр.: л. 205 - 228
1599713
  Ковалко Н.М. Фінансово-правове регулювання спеціальних режимів розрахункових відносин (на прикладі паливно-енергетичного комплексу України) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 - адмін. право і процес, фінанс. право., інформац. право / Н.М. Ковалко : КНУТШ. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1599714
  Іванський А. Фінансово-правове регулювання ціноутворення в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 38-40
1599715
  Ільницький О. Фінансово-правовий аналіз грошової емісії в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 107-118. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
1599716
  Євтух О.Т. Фінансово-правовий аналіз іпотечних криз / О.Т. Євтух, О.О. Євтух, Л.В. Сітовська // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 3 (17). – С. 30-33
1599717
  Шевчук О. Фінансово-правовий аспект державного бюджету та його роль у бюджетній системі України / О. Шевчук, О. Федишин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 100-105. – ISSN 2524-0129
1599718
  Кудрицький О. Фінансово-правовий коледж // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Коледж створено в 1994 році за участю Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З метою координації спільної навчально-методичної діяльності та впровадження системи ступеневої і безперервної підготовки фахівців між Київським ...
1599719
   Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 96-97. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1599720
   Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає вищу юридичну та економічну освіту // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1599721
  Маринчак Є. Фінансово-правовий погляд на державну політику щодо тимчасово окупованих територій України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 105-115
1599722
  Ровинський Ю.О. Фінансово-правовий примус і засоби правового забезпечення законності // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 153-157
1599723
  Пришва Н.Ю. Фінансово-правовий примус: поняття та проблеми застосування // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 79-81
1599724
  Касьяненко Л. Фінансово-правовий процес: наукова парадигма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 133-139. – ISSN 1026-9932
1599725
  Кравченко Н.Г. Фінансово-правовий режим банківських резервів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Кравченко Наталія Григорівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1599726
   Фінансово-правовий словник. – Київ, 1993. – 130 с. – ISBN 5-8238-0066-5
1599727
  Проценко Т.О. Фінансово-правовий статус митних органів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 296-302. – ISSN 1563-3349
1599728
  Устинова І.П. Фінансово-правові аспекти процесу децентралізації державного управління в Україні в сучасних умовах // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 77-83. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1599729
  Кузнєцов С.А. Фінансово-правові аспекти розвитку валютного контролю в зарубіжних країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 107-111. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1599730
  Агафонова Н.Ф. Фінансово-правові аспекти розрахункових правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 24-29. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Присвячено дослідженню фінансово-правових аспектів розрахункових правовідносин. Міститься аналіз розрахункових відносин як одного з комплексних інститутів фінансового права; уточнюється правова природа банківського рахунку і обґрунтовуються особливості ...
1599731
  Сідак М. Фінансово-правові аспекти формування мінімальних резервів кредитними інститутами в ЄС // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 221-226. – ISSN 1026-9932
1599732
  Куницький М. Фінансово-правові відносини між німецькою адміністрацією Райхскомісаріату "Україна" та місцевим соціумом у сфері оподаткування (1941-1944 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 116-122
1599733
  Чернадчук О.В. Фінансово-правові вчення в Україні у першій половині XIX сторіччя: історичний нариc // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 53-59. – ISSN 2519-2353


  "Розглянуто актуальні питання стану фінансових та фінансово-правових вчень в Україні у першій половині ХІХ сторіччя, який визначено як перший етап періоду виникнення української науки фінансового права, протягом якого розпочалася систематизація й ...
1599734
  Карасюк М. Фінансово-правові засоби запобігання корупції в цифровому середовищі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 74-77
1599735
  Грущинський Я.М. Фінансово-правові механізми інвестування в сільське господарство // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 255-258
1599736
  Руденко В.М. Фінансово-правові основи соціального захисту населення : Дис... канд. юр.наук: 12.00.07 / Руденко В.М.; КГУ. – Київ, 1999. – 200л. – Бібліогр.:л.177-200
1599737
  Руденко В.М. Фінансово-правові основи соціального захисту населення (порівняльний аналіз законодавства України, Федеративної Республіки Німеччини та інш. заруб. країн-членів Європейського Союзу). : Автореф... канд. юрид..наук: 12.00.07 / Руденко В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1599738
  Руденко В.М. Фінансово-правові основи соціального захисту населення (порівняльний аналіз законодавства України, Федеративної Республіки Німеччини та інш. заруб. країн-членів Європейського Союзу). : Автореф... канд. юрид..наук: 12.00.07 / Руденко В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1599739
  Ковалко Н. Фінансово-правові питання державного управління електроенергетикою // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 49-53. – ISSN 0132-1331
1599740
  Кінащук Л.Л. Фінансово-правові підстави виникнення та становлення аудиторського контролю в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 72-79.
1599741
  Заверуха І. Фінансово-правові принципи в розрізі проблем правового регулювання відносин у сфері державного боргу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 162-170. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1599742
  Іванський А.Й. Фінансово-правові санкції : монографія / Іванський Андрій Йосипович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Гельветика, 2019. – 499, [1] с. – Бібліогр.: с. 459-495 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-680-7
1599743
  Іванський А.Й. Фінансово-правові санкції за законодавством Великобританії та Північної Ірландії // Фінансово-правові санкції : монографія / А.Й. Іванський. – Одеса : Гельветика, 2019. – С. 397-409. – ISBN 978-966-916-680-7
1599744
  Іванський А.Й. Фінансово-правові санкції за законодавством Китайської Народної Республіки (КНР) // Фінансово-правові санкції : монографія / А.Й. Іванський. – Одеса : Гельветика, 2019. – С. 409-421. – ISBN 978-966-916-680-7
1599745
  Іванський А.Й. Фінансово-правові санкції за законодавством Російської Федерації // Фінансово-правові санкції : монографія / А.Й. Іванський. – Одеса : Гельветика, 2019. – C. 347-362. – ISBN 978-966-916-680-7
1599746
  Іванський А.Й. Фінансово-правові санкції за законодавством Сполучених Штатів Америки // Фінансово-правові санкції : монографія / А.Й. Іванський. – Одеса : Гельветика, 2019. – С. 363-381. – ISBN 978-966-916-680-7
1599747
  Іванський А.Й. Фінансово-правові санкції за законодавством Федеративної Республіки Німеччина, Австрії та Швейцарії // Фінансово-правові санкції : монографія / А.Й. Іванський. – Одеса : Гельветика, 2019. – С. 381-397. – ISBN 978-966-916-680-7
1599748
  Спасибо Валентин Фінансово-правові штрафи у податковому праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 87-89
1599749
  Бесараб Є.О. Фінансово-промислова інтеграція: зарубіжний досвід та уроки для України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.133-144
1599750
  Нікітіна Т.А. Фінансово-промислові групи - як організаційна форма концентрації та централізації національного і транснаціонального капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 231-237


  Статтю присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів існування фінансово-промислових груп (ФПГ) як організаційної форми концентрації та централізації національного і транснаціонального капіталу, виявленню конкурентних переваг фінансово - ...
1599751
  Глущенко О. Фінансово-промислові групи в економіці України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 47-54
1599752
  Стожок О.З. Фінансово-промислові групи в Україні та організаційні механізми їх удосконалення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 205-208. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
1599753
  Стеченко Д.М. Фінансово-промислові групи в умовах трансформації економіки / Д.М. Стеченко, В.О. Кузьмінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-27. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль фінансово-промислових груп як засобу трансформації економіки до корпоративної структури. Визначено причини, що стримують розвиток фінансово-промислових груп в Україні та вказано шляхи їх подолання.
1599754
  Кузьмінський В.О. Фінансово-промислові групи та їх роль у розвитку інноваційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С.17-20. – (Економіка ; вип. 55/57)


  На основі аналізу сучасних тенденцій в економічній літературі розглянуто проблеми визначення поняття фінансово-промислових груп, проаналізовано їх значення для здійснення інноваційної діяльності.
1599755
  Юрій С. Фінансово-промислові групи у функціонуванні економічних систем / С. Юрій, В. Лещук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 7-16. – ISSN 1818-5754
1599756
  Нетесаний Ю. Фінансово-промислові групи як засіб підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-42. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Сьогодні лише потужні фінансово-промислові групи сприяють модернізації застарілих виробничих засобів, підвищуючи конкурентоспроможність виробляємої продукції. Взаємо вигідна співпраця держави та ФПГ може стати головним чинником для розбудови ...
1599757
  Барбаш Ю. Фінансово-промислові групи як основа стійкого розвитку господарства України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-40. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значення формування і діяльності державних і приватних фінансово-промислових груп (ФПГ) у процесах структурної перебудови господарства країни з перехідною економікою. The meaning of establishment and activity of state-owned and private ...
1599758
  Жихарцева О.О. Фінансово-промислові групи: поняття, структура та типи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 235-242. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1599759
  Касьяненко Л.М. Фінансово-процесуальний примус // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 78-82. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У статті проаналізовано різні думки щодо поняття державного примусу, розкрито різні підходи щодо його змісту, зазначені передумови застосування заходів фінансово-процесуального примусу: протиправна поведінка відповідних осіб, а також юридичні факти, що ...
1599760
  Карпінський Б.А. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (частина I) / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 199-208. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1599761
  Карпінський Б.А. Фінансово-ресурсні втрати України від дій держави-анексора (частина II) / Б.А. Карпінський, В.О. Григоренко, О.Б. Карпінська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.6. – С. 155-168. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Вперше наведено визначення держави-анексора та синтезовано варіант оцінювання фінансових втрат після дій держави-анексора через використання методики оцінювання фінансового потенціалу території, зокрема на основі його активної частини завдяки прийняттю ...
1599762
  Сватюк О.Р. Фінансово-соціальні аспекти гендерної економіки / О.Р. Сватюк, І.С. Скоропад // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 2. – С. 98-106. – ISSN 2617-4162
1599763
  Моцний Ф.В. Фінансово-статистичний аналіз інвестиційних проектів високотехнологічних наукових розробок на основі вуглецевих наноматерівлів / Ф.В. Моцний, М.Є. Сіницький // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2519-1853
1599764
  Годованець О.В. Фінансово–економічний механізм здійснення митного контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 11 (174). – C. 12-17
1599765
  Пікус А.Ю. Фінансово - кредитне забезпечення оновлення технологічної структури економіки в контексті формування інвестиційно - інноваційної моделі її розвитку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 126-134
1599766
  Сідак М.В. Фінансово - правове регулювання банківських відносин в Європейському Союзі та країнах Східної Європи: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Сідак М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 38 с. – Бібліогр. : 48 назв.
1599767
  Пришва Н. Фінансово - правове регулювання відносин зі справляння обов"язкових платежів: актуальні питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.49-52. – ISSN 0132-1331
1599768
  Босий О.Д. Фінансово - правові норми та соціальні інтереси // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.74-78. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
1599769
  Якубовський Р. Фінансово - правові проблеми освіти в умовах Болонського процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 12 (180). – С. 99-103
1599770
  Халатур С.М. Фінансово кредитне забезпечення управління структурою активів банку. / С.М. Халатур, М.Г. Пістунова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 77-82. – ISSN 2306-6814
1599771
  Дзісяк О.П. Фінансово правові проблеми організації взаємодії у сфері цивільного захисту / О.П. Дзісяк, Д.М. Павлов, А .Г. Чубенко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 47-52.
1599772
   Фінансово стабільно, соціально престижно // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 20


  "Держава сприяє підвищенню популярності педагогічних професій".
1599773
  Естерманн Т. Фінансово стійки університети : система повного обліку витрат: практика і прогрес / Томас Естерманн, Анна-Лєна Клейс-Кулик. – Брюссель : Асоціація Європейських Університетів, 2011. – 63 с. : іл., табл. – (Публікації АЄУ 2011). – ISBN 9789078997382
1599774
  Естерманн Т. Фінансово стійкі університети II : диверсифікація джерел надходжень європейських університетів / Томас Естерманн, Інора Беннетот Прюво ; Асоц. європ. ун-тів. – Брюссель : Асоціація Європейських Університетів, 2011. – 102 с. : іл., табл. – (Публікації АЄУ 2011). – ISBN 9789078997245
1599775
  Поплавська Ж.В. Фінансово0організаційні аспекти туристичного бізнесу / Ж.В. Поплавська, В.Г. Поплавський // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 121-128
1599776
  Пшик Б. Фінансоміка як новітній напрям економічної науки: сутність, передумови виникнення, особливості прояву // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 55-61
1599777
   Фінансування - за новою формулою // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1599778
  Степаненко Б.В. Фінансування "зеленого" бізнесу у контексті забезпечення сталого розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 75-81 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1599779
  Живко М. Фінансування альтернативних джерел енергії як фактор формування нового економічного порядку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 154-165. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1599780
  Кудряшов В.П. Фінансування бюджету та економічне зростання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 98-111.
1599781
  Самсоненко В. Фінансування виборів і референдумів в Україні за рахунок недержавних (громадських, позабюджетних) коштів: правове регулювання і практика // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.245-255. – ISBN 966-73-53-51-Х
1599782
  Коваленко С.О. Фінансування видатків на освіту в умовах децентралізації / С.О. Коваленко, Ю.О. Коскіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 105-109. – ISSN 2222-4459
1599783
  Юрчик Г. Фінансування видатків соціального призначення: структурно-динамічні особливості та вплив на соціальні індикатори в Україні та ЄС // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 32-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-6912 04
1599784
  Сірош Д.М. Фінансування витрат на безоплатну правову допомогу в судочинстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 102-106. – ISSN 2220-1394
1599785
  Мортиков В.В. Фінансування витрат на ринку праці : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 67-74. – Бібліогр.: 8 назв
1599786
  Котенко Т.М. Фінансування вищих навчальних закладів в умовах імплементації вищої освіти // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 21-26. – (Економічні науки ; вип. 26)


  В статті надано характеристику системі джерел фінансування закладів вищої освіти. Особливу увагу приділено формуванню спеціального фонду та інвестиційним процесам в наукові дослідження й інноваційні розробки.
1599787
  Білінець М.Ю. Фінансування вищої освіти в Україні у XXI столітті: виклики та перспективи їх подолання / М.Ю. Білінець, А.Є. Буряченко, Т.В. Паєнтко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 2 (303). – Бібліогр.: 20 назв
1599788
  Крот Л.М. Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 153
1599789
  Вербицька А.В. Фінансування вищої освіти країн європейського союзу: стратегічні пріоритети державної політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 45-50. – (Серія: Державне управління ; № 2 (54)). – ISSN 1813-3401
1599790
  Власова І. Фінансування вищої освіти у країнах Європи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С.13-24. – ISSN 2312-5993
1599791
  Криклій А.С. Фінансування вищої освіти у трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-52. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальні проблеми фінансування вищих навчальних закладів в Україні в умовах трансформаційної економі-ки. Окрему увагу приділено вдосконаленню механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців, визна-ченню критеріїв ...
1599792
  Куліков А.І. Фінансування вищої освіти України за рахунок позабюджетних коштів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 195-200. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1599793
  Сас С. Фінансування вищої освіти України: стан, тенденції розвитку та перспективи // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (67). – С. 94-105. – ISSN 1818-5754
1599794
  Майбуров І. Фінансування вищої освіти: "національні особливості" // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 59-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
1599795
  Шевальє Т. Фінансування вищої освіти: десять років змін / Т. Шевальє, Ейшер, Ж-К // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 85-94. – ISSN 1682-2366
1599796
  Галата С. Фінансування вищої освіти: нова формула // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 січня (№ 1/2). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
1599797
  Шапурова О.О. Фінансування вищої школи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 253-257. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1599798
  Голян В.А. Фінансування відтворення й охорони земельних ресурсів: пріоритети та інституціональні передумови / В.А. Голян, Н.А. Третяк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С. 77-91 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
1599799
  Новікова І. Фінансування галузей народного господарства українськими банками (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 76-87. – ISSN 1605-2005
1599800
  Гриневич Л. Фінансування галузі і соціальні гарантії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Питання фінансування галузі освіти.
1599801
  Дубок А. Фінансування галузі культури та мистецтва: досвід Японії // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 103-110
1599802
  Бондар А.В. Фінансування галузі охорони здоров"я в Україні та у зарубіжних країнах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 357-364. – ISSN 0321-0499
1599803
  Лилик О.Я. Фінансування громадських послуг у зарубіжних країнах : фінансові послуги // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 130-137. – Бібліогр.: 4 назви
1599804
  Варналій З.С. Фінансування державних вищих навчальних закладів України : монографія / Варналій З.С., Красільник О.В., Хмелевська Л.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2017. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196-209 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-410-6
1599805
  Ловінська Л.Г. Фінансування державних послуг у контексті визначення понятійно-термінологічного апарату / Л.Г. Ловінська, С.В. Даниленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (264). – Бібліогр.: 19 назв
1599806
  Суховий Д.І. Фінансування державних соціальних гарантій на регіональному рівні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Суховий Денис Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 230 л. – Додатки: л. 206-230. – Бібліогр.: л. 186-205
1599807
  Суховий Д.І. Фінансування державних соціальних гарантій на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Суховий Денис Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1599808
  Тропіна В.Б. Фінансування державних соціальних програм: новітні підходи та інструменти // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 17-27. – ISSN 2410-9576
1599809
  Кудряшов В.П. Фінансування державного бюджету в період подалання наслідків рецесії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (263). – С. 7-26 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2305-7645
1599810
  Кондратюк С.Я. Фінансування державного бюджету України // Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : VIII Міжнар. наук.-практ. конф. 28-29 верес. 2018 р. / Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 237-244. – ISBN 978-617-7326-34-1
1599811
  Кудряшов В. Фінансування дефіциту державного бюджету // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (569). – С. 52-64. – ISSN 0131-775Х
1599812
  Атавова А.Р. Фінансування дефіциту державного бюджету України в умовах економічної кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 152-154. – ISBN 978-966-188-219-4
1599813
  Куліков А.І. Фінансування діяльності вищих навчальних закладів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 213-217. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1599814
  Кузьмін О.Є. Фінансування діяльності корпорацій на засадах внутрішніх відсоткових облігаційних позик / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-67. – Бібліогр.: с. 60-62


  Розглянуто особливості емісії корпоративних облігацій в Україні, охарактеризовано проблемні моменти та перешкоди, що ускладнюють випуск боргових цінних паперів акціонерними товариствами. Обгрунтовано механізм фінансування витрат корпорації на засадах ...
1599815
  Кузьмін О.Є. Фінансування діяльності корпорацій на засадах внутрішніх відсоткових облігаційних позик / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-67.
1599816
  Савін Р.С. Фінансування діяльності міжнародних агрохолдингів на глобальному ринку сільськогосподарської продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савін Руслан Сергійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1599817
  Ліманський А. Фінансування діяльності неприбуткових організацій // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 5. – С. 7-9.
1599818
  Тисяк О.Б. Фінансування діяльності підприємств в Україні через первинне публічне розміщення акцій на міжнародному фондовому ринку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 137-139
1599819
  Обушний С. Фінансування діяльності політичних партій у країнах з розвиненою економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз міжнародного досвіду фінансування діяльності політичних партій і сформульовано певні практичні висновки, які можуть бути використані при розробці відповідного законодавства. In the article the analysis of the international experience of ...
1599820
  Жилінська О.І. Фінансування досліджень і розробок у ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 15-17. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено фінансові аспекти європейської спільної політики. Generalized financial aspects of the European general policy.
1599821
  Бучковська Я. Фінансування дошкільної освіти в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 82-87. – ISSN 1818-5754
1599822
  Бак Н. Фінансування дошкільної освіти в Україні: проблеми та напрямки їх подалання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 81-87 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
1599823
  Щурик М.В. Фінансування екології відтворення земельних ресурсів аграрного сектору Карпатського макрорегіону : фінанси АПК // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 67-74 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1599824
  Цибуляк А.Г. Фінансування екологічних програм міжнародними організаціями в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 32-35. – ISSN 2306-6814
1599825
  Макаренко А.П. Фінансування екологічної діяльності в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 116-119. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1599826
  Бінгем Р. Фінансування економічного розвитку / Ричард Бінгем, Едвард Гилл, Семміс Вайт ; пер. з англ. Г. Пехник та В. Дегтярьов. – Львів : Літопис, 2003. – 416 с. – ISBN 966-7007-74-9
1599827
  Сніжко О.В. Фінансування економічного розвитку і фондовий ринок: приклад України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-48. – (Міжнародні відносини ; Вип. 10)


  Статтю присвячено комплексу проблем, які пов"язані зі створенням децентралізованої моделі фінансування економічного розвитку. Головний акцент зроблено на дослідженні ролі фондового ринку у фінансуванні перехідної економіки. Проаналізовано основні ...
1599828
  Радченко Д.І. Фінансування економічної діяльності держави // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 79-80
1599829
  Ропотан І. Фінансування економічної складової сталого розвитку регіонів України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 114-128
1599830
  Вознюк М.А. Фінансування енергозберігаючих технологій компанією НЕФКО, регіональний досвід та завдання / М.А. Вознюк, В.А. П"ятак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 2 (68). – С. 109-114. – ISSN 1562-0905
1599831
  Каленюк І. та інш. Фінансування загальної освіти за умов перехідної економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2001. – № 12. – С. 83-85
1599832
   Фінансування закладів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відповідно до підпункту "а" пункту 7 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів постановою від 11 листопвда 2015 р. Кабміну № 928 затвердив перелік навчальних закладів системи загальної середньої освіти, видатки на які ...
1599833
  Люта О. Фінансування закладів вищої освіти в Україні / О. Люта, Н. Пігуль // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 89-91. – ISSN 1993-0259
1599834
  Шулікін Д. Фінансування закладів і соціальна інфраструктура // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 лютого (№ 6). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти розглянули законопроекти щодо фінансування закладів освіти, містобудівної діяльності, а також проект постанови про відзначення ювілею видатного поета Богдана-Ігоря Антонича.
1599835
  Щурик М.В. Фінансування земель агролісогосподарств Карпатського макрорегіону : фінанси АПК // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 139-145 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
1599836
  Щурик М. Фінансування земельних ресурсів АПК: екологічний аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5. – С. 27-34
1599837
  Щурик М.В. Фінансування земельної реформи в аграрному секторі Карпатського макрорегіону : Фінанси АПК // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-123 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1599838
  Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Я. Софіщенко; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 138с. – ISBN 966-364-169-Х
1599839
  Лещенко Г.Т. Фінансування і кредитування сільскогосподарських підприємств / Г.Т. Лещенко. – Київ, 1969. – 364с.
1599840
   Фінансування і трансформація мережі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  З-поміж ключових завдань Міністерства освіти і науки - допомога регіонам у використанні можливостей державного фінансування освіти, а також законодавче врегулювання трансформації мережі закладів загальної середньої освіти. Про це йшлося під час ...
1599841
  Щелкунова Т. Фінансування імпортно-експортних операцій вітчизняних виробників міжнародними фінансовими організаціями // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 6. – С. 30-33
1599842
  Зятковська Л.І. Фінансування інвестицій екологічного спрямування : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 98-103 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1599843
  Коваленко Д.І. Фінансування інвестиційної діяльності вищих навчальних закладів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – C. 168-173. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
1599844
  Івахненко І.С. Фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів : гроші, фінанси, кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 212-218 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1599845
  Дацій О.І. Фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.117-121. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1599846
  Шуплат О.М. Фінансування інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму: теоретичний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 28-33. – ISSN 2306-6814
1599847
  Косова Т. Фінансування інвестиційної діяльності природних монополій / Т. Косова, В. Сагір // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 12-18. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1599848
  Забаштанський М.М. Фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності промислових підприємств в контексті переходу національного господарства на модель сталого розвитку / М.М. Забаштанський, С.В. Захарін, А.В. Роговий // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 184-195. – ISSN 2306-546X
1599849
  Диба О.М. Фінансування інноватизації виробництва: досвід США / О.М. Диба, Ю.О. Гернего, С.М. Підгородецька // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 44-54. – ISSN 2078-9165
1599850
  Федулова Л.І. Фінансування інновацій у посткризовий період: збалансованість фінансової й інвестиційної політик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 8 (189). – С. 14-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1599851
  Сизоненко В.О. Фінансування інноваційно орієнтованої економіки в умовах інституціональної невизначеності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 80-89 : табл. – Бібліогр.: 29 назв
1599852
  Сизоненко В.О. Фінансування інноваційного підприємництва: пошук джерел і механізмів використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-19. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Розкривається сутність, форми і механізми використання інноваційних фондів в структурі фінансування інноваційного підприємництва. Au exposed the main points, forms and mechanisms of the use of the innovatie fonds in the structure of the finaneing of ...
1599853
  Пучко А.О. Фінансування інноваційного розвитку економіки України з використанням досвіду Німеччини // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 285-288. – ISSN 2309-1533
1599854
  Романишин В. Фінансування інноваційного розвитку економіки як чинник підвищення конкурентноспроможності України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 21-30 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1599855
  Пашко М.М. Фінансування інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 74-79.
1599856
  Клименко В.І. Фінансування інноваційної діяльності в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-29
1599857
  Космідайло Інна Василівна Фінансування інноваційної діяльності в черкаському регіоні: аналіз та оцінка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 143-149. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено аналіз і надано загальну оцінку інноваційним процесам у Черкаському регіоні. Докладно розглянуто основні форми та напрямки фінансування інноваційних заходів. Визначено основні шляхи активізації інноваційної діяльності в регіонах ...
1599858
  Литвинова В.В. Фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій вищими навчальними закладами і науковими установами Міністерства освіти і науки України за видами і стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності / В.В. Литвинова, В.М. Волинець, О.С. Босенко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 19-24 : рис., фото, табл. – Бібліогр.: 5 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1599859
  Литвинова В.В. Фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій вищими навчальними закладами і науковими установами Міністерства освіти і науки України за видами і стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності / В.В. Литвинова, В.М. Волинець, О.С. Босенко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 19-25


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
1599860
  Єрмоленко С.О. Фінансування інтелектуальної праці як умова розвитку потенціалу суспільства // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 77-83
1599861
  Кудряшов В.П. Фінансування інфраструктури в період подолання наслідків війни // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (317). – С. 46-66. – ISSN 2305-7645
1599862
  Ковшун Н.Е. Фінансування капітальних витрат у водогосподарського комплексу України: стан та перспективи / Н.Е. Ковшун, О.М. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 9-15. – ISSN 2071-4653
1599863
  Боровікова М.О. Фінансування компаній шляхом публічного розміщення акцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 6 (169). – С. 164-169


  Обгрунтовано необхідність створення спільної цінності, яка дозволить забезпечити конкурентну перевагу вищому навчальному закладу для всіх учасників освітнього процесу.
1599864
  Пишнова Л.В. Фінансування комунального господарства на території Поділля у період з 1925-1930 рр. // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 99-100
1599865
  Ващук Тетяна Романівна Фінансування малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Ващук Т.Р.: КНУТШ. – Київ, 2004. – 198л. + Додатки: л.187-198. – Бібліогр.: л.172-186
1599866
  Ващук Тетяна Романівна Фінансування малого та середнього бізнесу в системі глобального підприємництва : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Ващук Т.Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв.
1599867
  Корнилюк Р.В. Фінансування малого та середнього бізнесу: тенденції, можливості, ризики / Р.В. Корнилюк, А.В. Корнилюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 43-50. – ISSN 2306-6814
1599868
  Полозенко Д.В. Фінансування матеріально-технічної бази колгоспів і радгоспів. / Д.В. Полозенко. – К., 1975. – 141с.
1599869
  Рудень В.В. Фінансування медичного забезпечення в Україні: проблеми та шляхи розв"язання : фінансова політика й економічне регулювання / В.В. Рудень, О.М. Сидорчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 25-34 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв
1599870
  Палка І.М. Фінансування міжнародними інституціями інвестиційних проектів в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 45-48. – ISSN 2309-1533
1599871
  Тоцька О.Л. Фінансування Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з Державного бюджету України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 107-112. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1599872
   Фінансування на науку отримають кращі з кращих // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)
1599873
  Марушкевич А.А. Фінансування навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 122. – ISBN 978-966-439-865-4
1599874
  Красій О.І. Фінансування народної освіти : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 49-53. – Бібліогр.: 3 назви
1599875
  Соколовська А. Фінансування науки в Україні: напрями змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-57. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено шляхи реформування фінансування науки в Україні. Обґрунтовано необхідність надання субсидій на науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи університетам, які посіли перші місця в рейтинговому оцінюванні їх наукової, науково-технічної ...
1599876
  Боголіб Т.М. Фінансування науки за кордоном : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 46-53. – Бібліогр.: 4 назви
1599877
  Сіденко С. Фінансування науки і досліджень за кордоном: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 40-46. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми забезпечення розвитку інновацій у країнах світу в умовах інформаційного суспільства . Саме інноваційний процес , у якому задіяні інтелект , досвід , знання , цінності , дозволяє багатьом країнам використо - вувати ці ...
1599878
   Фінансування наукових досліджень // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 13-20 листопада (№ 48). – С. 5


  "...14 листопада під головуванням Першого заступника Міністра освіти і науки Євгена Суліми відбулося засідання Наукової ради щодо підбиття підсумків результатів конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок та прийняття рішення щодо ...
1599879
  Боголіб Т.М. Фінансування наукових розробок : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 52-59. – Бібліогр.: 3 назви
1599880
  Парубець О.М. Фінансування наукових та науково-технічних робіт підприємств України як запорука підвищення їх конкурентоспроможності / О.М. Парубець, Д.О. Сугоняко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 88-93. – ISSN 2309-1533
1599881
   Фінансування науково-дослідної діяльності молодих учених в Україні / Є. Поліщук, А. Воротнікова, М. Воротнікова, О. Нагорна // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 181-189. – ISSN 2411-5215
1599882
  Затонацька Т.Г. Фінансування науково-технологічної сфери шляхом державно-приватного партнерства // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 1 (66). – С. 3-11


  Проаналізовано основні заходи державної політики щодо регулювання інноваційної діяльності в Україні. Досліджено зарубіжний досвід фінансування наукової та науково-технічної діяльності шляхом державно-приватного партнерства.
1599883
  Цебенко Н.М. Фінансування об"єктів виробничої інфраструктури територіальними громадами в умовах бюджетної децентралізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 161-169. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1599884
  Азулай О. Фінансування освіти - це не витрати. Це найважливіша довгострокова інвестиція - заявила Генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азулай, відкриваючи позачергову сесію Глобальної конференції з питань освіти // Світ. – Київ, 2020. – Листопад (№ 43/44). – С. 1
1599885
  Бучковська Я.Г. Фінансування освіти в Україні: стан і перспективи / Я.Г. Бучковська, О.В. Баранецька // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 259-271. – ISSN 2078-9165
1599886
  Крамченко Р.А. Фінансування освіти в Україні: стан та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 117-123
1599887
  Кичко І.І. Фінансування освіти в умовах формування соціально орієнтованої економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 53-59. – Бібліогр.: 13 назв
1599888
  Рудницька Н. Фінансування освіти євреїв Волинської губернії у 19 - на початок 20 ст. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-19. – ISSN 1999-4966
1599889
   Фінансування освіти за допомогою ринку державних цінних паперів (зарубіжний досвід) // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.79-84. – ISSN 1682-2366
1599890
  Боголіб Т.М. Фінансування освіти за кордоном // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 132-139
1599891
  Ганущак Ю. Фінансування освіти і децентралізація // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 1, 13


  "Децентралізація влади дуже часто пов"язується з проведенням адміністративно-територіальної реформи, яка проходить наразі фазу добровільного об"єднання територіальних громад. Однак це тільки невелика й відносно проста в інтелектуальному плані частина ...
1599892
  Бортніков Г. Фінансування освіти українськими банками // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 89-90. – ISBN 978-617-7763-01-6
1599893
  Пасічник С.М. Фінансування освіти як механізм подолання ключових освітніх ризиків // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 213-216. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1599894
  Якубовський Р.В. Фінансування освіти: правовий зміст, поняття та види // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 410-415. – ISSN 1563-3349
1599895
  Башко В. Фінансування освіти: скільки, кому і як? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 серпня (№ 28). – С. 6


  Потреба реформувати освіту в Україні зумовлена тим, що, попри високі кількісні показники рівня фінансування, ми відстаємо від розвинених країн за її якістю і внеском науково-технічного прогресу в економічне зростання. Згідно з рейтингом глобальної ...
1599896
  Олієвська М.Г. Фінансування освітньо-наукової діяльності в країнах з низьким рівнем доходів на душу населення / М.Г. Олієвська, С.В. Петруха // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 103-109. – ISSN 2222-4459
1599897
   Фінансування освітньої галузі у 2016 році // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
1599898
  Степанова О.В. Фінансування охорони здоров"я та фіскальна стійкість // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (272). – С. 64-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2305-7645
1599899
  Павлюк К .В. Фінансування охорони здоров"я як складової людського капіталу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 9 (64). – С. 143-148
1599900
  Пілюгіна О.І. Фінансування охорони навколишнього природного середовища в умовах ринкової трансформаційної економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 287-288. – ISBN 978-966-188-219-4
1599901
  Тулай О. Фінансування первинної медичної допомоги: реалії та проблеми імплементації британського досвіду в Україні / О. Тулай, С. Нитка // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 39-52. – ISSN 1818-5754
1599902
  Юрків Н.Я. Фінансування підприємств реального сектору економіки: шляхи вдосконалення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 118-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1599903
  Данілова Л.І. Фінансування підприємства з використанням короткострокових і довгострокових ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-19. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми короткострокового і довгострокового фінансування підприємств. The problems shortterm and longterm financing enterprises is revealed in the article.
1599904
   Фінансування політичних партій. – Київ : Молодіжна Альтернатива
Частина 2. – 2004. – 58с.
1599905
  Прокопенко І.П. Фінансування політичних партій в Україні і зарубіжних країнах / І.П. Прокопенко, В.Є. Доронін // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 76-79. – ISSN 2219-5521
1599906
  Семенюк Т. Фінансування політичних партій на парламентських виборах // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-46.
1599907
  Кустова С.М. Фінансування політичних партій як структурна складова інтеграційного процесу України до ЄС // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 105-110. – ISSN 2310-2837
1599908
  Слинько Т.А. Фінансування політичних партій: досвід України та зарубіжних країн // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 126-128
1599909
  Совгиря О. Фінансування політичних партій: правовий аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.130-134. – ISSN 0132-1331
1599910
  Євменькова К. Фінансування послуг вищої освіти в країнах Заходу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 88-90. – ISSN 1818-2682
1599911
  Ватаманюк-Зелінська Фінансування потреб оборонної сфери в Україні / Ватаманюк-Зелінська, В.В. Беднарчук, А.О. Млінцова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 22-27. – ISSN 2309-1533
1599912
  Недава Олег Фінансування природоохоронних заходів в Україні: проблеми та пропозиції до законодавчого врегулювання // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень
1599913
  Краснова М.В. Фінансування природоохоронних заходів у системі реалізації еколого-правових договорів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються положення чинного законодавства України, які забезпечують реалізацію державно-приватного партнерства в галузі екології, в тому числі шляхом договірного фінансування здійснення природоохоронних заходів за рахунок коштів державного ...
1599914
  Зуєв В.А. Фінансування природоохоронних заходів: проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 139-145. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
1599915
  Костюк У.З. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні: сучасний стан та шляхи покращення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 181-186. – ISSN 2309-1533
1599916
  Якубовський М.М. Фінансування програм державного рівня: проблеми та шляхи удосконалення / М.М. Якубовський, Ю.Ф. Шкворець // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 3-15 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1599917
  Лабенко О.М. Фінансування програм з охорони навколишнього природного середовища в Україні // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2013. – С. 29-32. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 1 (34))
1599918
  Гриньків О.О. Фінансування програм захисту свідків та інших учасників кримінального процесу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 282-284
1599919
  Овсянникова Я.О. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00 08 / Овсянникова Яна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 280 л. – Додатки: л. 242-280. – Бібліогр.: л. 207-241
1599920
  Овсянникова Я.О. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Овсянникова Яна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1599921
  Науменкова С.В. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства / С.В. Науменкова, Я.О. Овсянникова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 54-66


  В статті розкрито сучасні тенденції фінансування проектів публічно-приватного партнерства та виявлено основні перешкоди щодо ефективної реалізації проектів публічно-приватного партнерства. Обґрунтовано практичні рекомендації для вдосконалення процедури ...
1599922
  Степанова О.В. Фінансування проектів публічно-приватного партнерства в Україні в контексті світових тенденцій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 27-32. – ISSN 2306-6814
1599923
  Падалка В.М. Фінансування проектів розвитку міст за рахунок місцевих запозичень : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 89-99 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1599924
  Диба М.І. Фінансування проєктів TSG: зарубіжні практики та можливості розвитку в Україні / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (315). – Бібліогр.: 20 назв.
1599925
  Криклій А.С. Фінансування професійного навчання персоналу : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 113-118 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1599926
  Петленко Ю.В. Фінансування реального сектору економіки України: стан та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-39. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розкрито окремі аспекти, що спричинили кризу в реальному секторі та запропоновано заходи щодо стабілізації фінансового забезпечення виробничих підприємств. Separate aspects affecting a crisis in the real sector of economy are exposed, and measures are ...
1599927
  Литвин М.В. Фінансування регіонального розвитку Іспанії в контексті досягнення сталого розвитку // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/3. – С. 35-43. – (Серія "Менеджмент інновацій" ; вип. 2). – ISSN 9125-0912
1599928
  Зайчикова В.В. Фінансування регіонального розвитку у 2007 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Принципи співробітництва та взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо фінансування регіонального розвитку у 2007 році. Principles of collaboration and cooperation of central and local organs of executive power are in relation to ...
1599929
  Синявська Л.І. Фінансування роботи промислових підприємств на сході й півдні України в 1917–1918 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 61-74. – ISSN 0130-5247
1599930
  Неделько І.Г. Фінансування розвитку сектору малого бізнесу : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 93-98 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1599931
  Колосов І.П. Фінансування Світовим банком проекту передачі електроенергії в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 4 (77). – C. 82-93. – ISSN 2414-3499
1599932
  Ляховчєнко Л.А. Фінансування системи охорони здоров"я в Європі: досвід для України / Л.А. Ляховчєнко, О.В. Поживілова, Я.Ф. Радиш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 112-117
1599933
  Пертернко О. Фінансування системи охорони здоров"я в Україні через державний та місцеві бюджети // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – Вип. 25 : Соціальна робота і охорона здоров"я. – С. 58-64.
1599934
  Семенда О.В. Фінансування системи охорони здоров"я: проблеми та напрями їх вирішення // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 4 (11). – С. 98-107. – ISSN 2226-8820
1599935
  Комарова І.В. Фінансування сільськогосподарських товаровиробників в Україні з бюджетів різного рівня : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 23-30 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1599936
  Приказюк О. Фінансування сільськогосподарських товаровиробників в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-20. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив фінансової кризи на розвиток аграрної галузі. Розроблено пропозиції щодо удосконалення джерел фінансування сільськогосподарських товаровиробників України в умовах кризи. The influencing of financial crisis on development of agrarian ...
1599937
  Скворцова С.Я. Фінансування соціальних гарантій як чинник мінімізації соціальних ризиків українського суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 185-191


  Проаналізовано сучасний стан державного забезпечення соціальних гарантій в Україні, визначено основні соціальні ризики українського суспільства, розкрито проблеми і перспективи побудови соціальної держави в Україні.
1599938
   Фінансування соціальних послуг для вразливих верств населення (дітей-інвалідів) [Електронний ресурс] / К.В. Павлюк [та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Електрон. вид. комбін. використовування на DVD-ROM. - Електрон. дані (об"єм даних 4,1 Мб). - Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-2380-90-3
1599939
  Степанова О.В. Фінансування соціальних функцій держави в умовах трансформації фіскального простору : монографія / О.В. Степанова ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2018. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8571-2
1599940
  Звонар В.П. Фінансування соціального розвитку села за участю інститутів громадянського суспільства // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 121-136. – ISSN 2072-9480
1599941
  Ляхович Г.І. Фінансування соціальної сфери в умовах децентралізації управління / Г.І. Ляхович, У.І. Ляхович // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 100-106
1599942
   Фінансування стартапів із використанням краудфандингових платформ в Украіні та світі / М.Д. Ведерніков, Н.П. Базалійська, Волянська-Савчук, М.І. Зелена, О.В. Кошонько, О.О. Чернушкіна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 143-155. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1599943
  Мортіков В.В. Фінансування створення суспільних благ : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 76-82. – Бібліогр.: 6 назв
1599944
  Гасанов С.С. Фінансування структурних зрушень та інноваційної модернізації / С.С. Гасанов, В.О. Сизоненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 5 (222). – С. 20-28. – ISSN 2305-7645
1599945
  Любчич А.М. Фінансування суб"єктів інноваційної інфраструктури в національному та зарубіжному законодавстві: порівняльна характеристика // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 7-13. – ISSN 2311-4894
1599946
  Прудкий О. Фінансування судових проєктів: як це працює // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
1599947
  Андрусів У.Б. Фінансування суспільного мовлення в Україні: питання правової охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 225-230
1599948
  Бойко Є.М. Фінансування та доступність вищої освіти: міжнародний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-22. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розкриттю проблемних питань, пов"язаних з дослідженням впливу фінансового забезпечення сфери освіти на ступінь доступності вищої освіти для окремих громадян. The article is devoted to the investigation of the problems in which way ...
1599949
  Даниленко А.І. Фінансування та економічні методи стимулювання нарощення випуску конкурентоспроможної продукції // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (284). – С. 7-34 : табл. – Бібліогр.: 51 назва. – ISSN 2305-7645
1599950
  Полунєєв Ю. Фінансування та страхування експорту в Україні : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 1. – С. 24-25
1599951
  Гладкий В. Фінансування та страхування експорту в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-46. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто основні компоненти зростання експорту, які можуть застосовуватись в Україні, а саме преференційне та пільгове кредитування, податкові та інвестиційні пільги, субсидіювання експортної та ділової інфраструктури, державна підтримка при освоєнні ...
1599952
  Кононенко В.П. Фінансування тероризму - загроза для міжнародних відносин. Практика Міжнародного Суду ООН та Суду ЄС / В.П. Кононенко, Л.В. Новікова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 55-59. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
1599953
  Антощак А. Фінансування тероризму через діяльність благодійної організації // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 23-25. – ISBN 978-617-7220-78-6
1599954
  Баранов О.П. Фінансування тероризму як загроза національній безпеці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 108-112. – ISSN 2306-6814
1599955
  Криворучко І.О. Фінансування тероризму: проблеми єдності судової практики // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 222-225. – ISBN 978-617-7627-06-6
1599956
  Шандра В.М. Фінансування технологічного оновлення економіки інноваційного спрямування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 6-16.
1599957
  Морозов В.С. Фінансування транспортної інфраструктури ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 152-162. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано сучасний механізм фінансування транспортної інфраструктури ФРН. З’ясовано, що Федеральний Уряд Німеччини несе головну відповідальність за розвиток федеральної транспортної інфраструктури, основою для розвитку якої слугують ...
1599958
  Алексеєнко Л. Фінансування трудових ресурсів в умовах кризової циклічності / Л. Алексеєнко, О. Ціжма // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 140-151 : табл., рис. – Бібліогр: 22 назв. – ISSN 1818-5754
1599959
  Прилуцький Ю. Фінансування української науки за європейським зразком / Ю. Прилуцький, К. Теребіленко // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 6


  Про наукове співробітництво в галузі синтезу та застосування біосумісних наноматеріалів викладачів і науковців кафедр неорганічної хімії та біофізики КНУ імені Тараса Шевченка з німецькими колегами з університету Дуйсбург-Ессен (м. Ессен). Показовим ...
1599960
  Стріха М. Фінансування університетської науки: між ризиками стагнації і непередбачуваності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 16 травня (№ 18/19). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Стаття заступника міністра освіти і науки М. Стріхи для тижневика "Дзеркало тижня. Україна" (28 квітня - 13 травня 2016 р. № 16), в якій розповідає про перебіг конкурсу наукових проектів, особливості їх фінансування та можливе реформування ...
1599961
  Сіташ Т.Д. Фінансування установ охорони здоров"я : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 175-180. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1599962
   Фінансування федеральних виборів. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 114с.
1599963
  Іщенко О.В. Фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: адаптація зарубіжного досвіду // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 47-52.
1599964
  Чубенко А. Фінансування цивільного захисту за рахунок коштів місцевих бюджетів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 45-47. – ISSN 0132-1331
1599965
  Постоленко І. Фінансування шкільної освіти у Великій Британії // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 29-31. – ISBN 978-966-2249-24-8
1599966
  Яременко Л. Фінансування як функція управління вищою освітою // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 33-35. – ISSN 0131-6788
1599967
  Настич Т.П. Фінансуваня культурно-мистецьких закладів в Україні: проектний погляд // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 4 (56). – С. 146-150. – ISSN 2222-8810


  Розглянуто проблеми у сфері культурно-мистецької освіти. Виділено проблеми, які пов"язані з її фінансуванням. Показана доцільність і можливість застосування проектного фінансування.
1599968
  Сорока В. Фінансувати не можна полишити // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14 березня (№ 9/10). – С. 4. 45. – ISSN 2219-5793
1599969
  Шулікін Д. Фінансувати по-новому // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21 березня (№ 11). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У Київській школі економіки проведено обговорення реформування системи фінансування вищої освіти в Україні. Перший заступник Міністра освіти і науки України Інна Совсун презентувала проект нового механізму фінансування вищої освіти.
1599970
  Зарєчнєв А.М. Фінаси : Тести та задачі: Навчальний посібник / А.М. Зарєчнєв, Т.В. Малаєва, Р.П. Русанова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 196 с. – ISBN 966-8253-12-4
1599971
  Чернов М. Фіни тричі відвойовували свою незалежність // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2014. – 27 грудня (№ 101). – С. 6
1599972
  Юркевич О.М. Фінінсове забезпечення інноваційної діяльності в економіці України : Автореф. дис. ...канд.економ. наук: Спец. 08.04.01 / Оксана Миколаївна Юркевич; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1599973
  Хрипченко М.С. Фінітарні кільця інцидентності : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Хрипченко Микола Сергійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 46 назв
1599974
  Шкільняк С.С. Фінітарні логіки квазіарних предикатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-55. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються логіки часткових предикатів над іменними множинами - композиційно-номінативні логіки квазіарних преди-катів. Розглянуто ієрархію таких логік. Місце логіки в ієрархії визначено рівнем абстракції розгляду та обмеженнями на клас предикатів. Для ...
1599975
  Литвиненко І.М. Фінітарні напівгрупи часткових перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто дві природні модифікації поняття фінітарності груп підстановок для випадку (інверсних) напівгруп часткових перетворень. Охарактеризовано максимальні підгрупи, головні ідеали та відношення Гріш в (інверсних) напівгрупах частково ...
1599976
  Потьомкін М.М. Фінітна динаміка руху частинки з власним магнітним моментом в осцилюючому неоднорідному магнітному полі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.11 / Потьомкін Михайло Михайлович ; Ін-т магнетизму Нац. акад. наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 26 с. – Бібліогр.: 37 назв
1599977
  Пархоменко П. Фініш вступної кампанії // Молодь України. – Київ, 2018. – 03 серпня (№ 22). – С. 2


  За кількістю поданих заяв КНУ імені Тараса Шевченка посів перше місце.
1599978
   Фінішна пряма // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 липня (№ 30)


  Портал ПедПРЕСА продовжують розповідати про найактуальніші аспекти цьогорічної вступної кампанії у спецпроекті "Вступ-2012" ! Нагадуємо, що тільки в нас на запитання абітурієнтів відповідають провідні фахівці Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту.
1599979
   Фінк (Fink) Ейген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 952. – ISBN 966-316-069-1
1599980
  Мороз Ю.І. Фінляндія - країна тисячі озер і тисячі можливостей // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 7/8 (96 )
1599981
  Будько Євген Фінляндія : із зими в зиму, або 10 місць, які варто побачити засніженими // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 14-16 : фото
1599982
  Супричов Олексій Фінляндія (Фінляндська Республіка) : Країни Північної Європи. Країна і люди // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 48-49
1599983
  Павлович Ю. Фінляндія 1905-1910 : Альбом / Ю. Павлович; КНУ ім.Т.Шевченка. Посольство Фінляндської Республіки в Україні. – Київ : Слово, 2001. – 64с. – ISBN 966-7252-16-7
1599984
  Невинна Г.Я. Фінляндія в геополітичній грі Балтійського регіону (міжвоєнний період) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 21 (246). – С. 103-107. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1599985
  Степанчук І. Фінляндія пішла наліво: на виборах парламенту перемога за соціал-демократами // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 43). – С. 8


  "У Фінляндії минулої неділі, 14 квітня, обирали парламент. Оскільки країна зовсім невеличка, то й результати вже були відомі ще до обіду понеділка. Як свідчать остаточні дані, перемогу здобула опозиційна Соціал-демократична партія. У лідери перегонів ...
1599986
  Дубовик Ольга Фінляндія. Білі ночі Вуокатті : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 102-105
1599987
  Горобець Іван Фінляндія. Білі ночі з екстримом : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 48-54 : Фото
1599988
  Горобець Ірина Фінляндія. Варяги й мумі-троллі : Вояж-колекція / Горобець Ірина, Пирогів Андрій, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-36 : Фото
1599989
  Горобець Іван Фінляндія. Вікенд у фінському дизайні : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 80-83 : Фото
1599990
  Будько Євген Фінляндія. Гід у зимову казку : Профі-тур / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-42 : Фото
1599991
  Біленко Василь Фінляндія. Крижана Ванна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 50-51 : фото
1599992
   Фінляндія. Купання в ополонці та побачення з Сантою : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 8. – С. 78 : Фото
1599993
  Сидоренко Віктор Фінляндія. На лижах у зимову казку = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 49
1599994
  Біленко Василь Фінляндія. Острів Суоменліна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 48-49 : фото
1599995
  Медведєва Катерина Фінляндія. Північна Робінзонада // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 30-35 : фото
1599996
  Кравченко В. Фінляндія. Прощання з "фінляндизацією"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 42). – С. 6


  Після двох радянсько-фінських війн у Гельсінкі й Москви склалися особливі відносини. Причому настільки особливі, що в міжнародному лексиконі навіть з"явився спеціальний термін - "фінляндизація". Це коли слабша держава змушена йти на поступки своєму ...
1599997
  Біленко Василь Фінляндія. Розваги за Полярним колом // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 72-77 : фото
1599998
   Фінляндія. Сон в руку або Полярні тропіки : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-45 : Фото
1599999
  Сидоренко Віктор Фінляндія. У Вуокатті до Йоулупуккі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 30-33 : фото
1600000
  Ільченко Володимир Фінляндія. Що робити в Гельсінкі після Парижа // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 64-69 : фото
<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,