Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>
1594001
  Снісар Л. "Філіграні, де віддзеркалився час" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 лютого (№ 4). – С. 18


  Розгляд нових жанрів і форм у прозі Володимира Затуливітра.
1594002
  Тищенко К. "Філологічний метод" у розвідках А.Ю. Кримського // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 19-23. – (Філологічні науки ; вип. 1)


  У статті значну увагу звернено на давні писемні пам"ятки як пріоритетне джерело дослідженя історії мови в інтерпретації А. Кримського.
1594003
  Наєнко М. "Філологічний семінар" як модерна наука про літературу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 липня (№ 27). – С. 6


  "Заснований у Київському університеті професором Володимиром Перетцом, він сформував модерне літературознавство в особі Миколи Зерова, Павла Филиповича, Михайла Драй-Хмари, Освальда Бургардта, Сергія Маслова, Івана Огієнка, Дмитра Чижевського й ін., ...
1594004
  Наєнко М. "Філологічний семінар" як модерна наука про літературу // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 92-107. – ISBN 978-617-7993-01-7
1594005
  Наєнко М. "Філологічний семінар": його витоки й розтоки // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8 : Художня форма. Присвячується 100-літтю філологічного семінару та його засновнику - професору Перетцу В.М. – С. 4-9.


  1904 року в Київському університеті імені Св. Володимира відбулися перші засідання "Симинария русской филологии", які проводив проф. Володимир Михайлович Перетц
1594006
  Наєнко М. "Філологічний семінар": його витоки й розтоки // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 43-48. – ISBN 978-966-2133-74-5
1594007
   "Філологічні семінари" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 186-187. – ISBN 978-966-2133-74-5
1594008
  Астаф"єв О. "Філологічні семінари" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка : [відгук шостий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 195-196. – ISBN 978-617-7480-98-2


  "Майже сто років тому (1904 р.) в Київському університеті під керівництвом професора Володимира Миколайовича Перетца розпочав роботу філологічний семінар, науковою проблемою якого була методологія історії російської літератури".
1594009
  Гнатюк Л.П. "Філологічні фрукти": з історії староукраїнського оксиморона // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 195-199. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1594010
  Наєнко М. "Філологія - це поклик душі" / розмову вів Сергій Аксюта // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 531-534. – ISBN 978-617-7993-01-7
1594011
  Баглай В.В. "Філософ історичної інформатики": штрихи до наукової біографії В.В. Підгаєцького. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 76-83. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
1594012
  Кралюк П. "Філософ на троні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26-27 травня (№ 88/89). – С. 20


  Князь-книжник Володимир Василькович.
1594013
  Гривінський Р. "Філософ свободи" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11 листопада (№ 205). – С. 3


  Не стало видатного французького мислителя й друга України Андре Глюксмана.
1594014
  Киричок О. "Філософ" і "філософія" в києворуських пам"ятках XI-XIV ст.: необхідність по новому поставити "старе" питання // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 1. – С. 6-27. – ISSN 2075-6461


  Автор обгрунтовує необхідність знову повернутися до аналізу значень слів "філософія" і "філософ" у києворуських писемних пам"ятках XI–ХIV ст. Така потреба, на думку автора, пояснюється не тільки низкою неточностей в попередніх дослідженнях, але й ...
1594015
  Гамшеєва В.М. "Філософія воскресіння" М.Ф. Федорова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 94-96
1594016
  Троян Д.М. "Філософія вчинку" М.М. Бахтіна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 76-77
1594017
  Базилевич В. "Філософія господарства" С.М. Булгакова: некласичний погляд на економічну діяльність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-11. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується спроба С.М. Булгакова вийти за межі аксіоматичної бази та методологічних підходів класичної політичної економії, яка здійснена в роботі "Філософія господарства" у відповідь на кризу цієї науки, обумовлену низкою об"єктивних і ...
1594018
  Даренський В.Ю. "Філософія діалога" як некласична антропологія // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 103-105
1594019
  Бабенко-Жирнова "Філософія мови" як одна з центральних категорій сучасної української філософської лірики // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – С. 19-25. – ISSN 2411-4146
1594020
  Вікторов В. "Філософія освіти: пошук пріоритетів" : проект у семи книгах пропонує сучасній науці новаторський і креативний погляд / Віктор Вікторов // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 10 червня (№ 23). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Авторський колектив проекту: д-р філос. наук, проф. В. Андрущенко, д-р філос. наук, проф. Л. Губерський, д-р філос. наук, професор В. Кремень, д-р філос. наук, проф. В. Ільїн та ін.
1594021
  Суковата Вікторія "Філософія після Освенцима" : рефлексії військового насильства у західній і пострадянській свідомості // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С. 112-121. – ISSN 1563-3713
1594022
  Пуцята І.С. "Філософія повсякденності" в практиці "Першого Національного" та "ICTV" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 119-121. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1594023
  Кравець Микола "Філософія політики" Карла Поппера у форматі розвитку інформацйного суспільства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.131-136. – ISSN 1810-2131
1594024
  Ушкалов Л. "Філософія серця" Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 17-29. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто один із найважливіших концептів у творчості Тараса Шевченка - "серце". Різні аспекти Шевченкової "філософії серця" проаналізовано в контексті відповідних уявлень, характерних для Біблії, патристики, української та західної ...
1594025
  Войтків Л.В. "Філософія серця" у творчості Пантелеймона Куліша // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 39-43. – ISSN 2077-1800
1594026
  Слободянюк Д. "Філософія серця" як методологічне підгрунтя ідейно-теоретичної спадщини Памфіла Юркевича // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.30-44. – ISSN 2075-1443
1594027
  Ібрагімов М.М. "Філософія спорту" - теоретична актуальність і практична потреба // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 22-25
1594028
  Нірванас П. [Філологічні спогади / Павлос Нірванас ; за ред. Костаса Кафандаріса. – Афіни : Одіссеас, 1988. – 194,[5]с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
1594029
  Антонюк О.П. Фізіологічна атрезія - закономірний етап розвитку травної системи людини // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – C. 7-12. – ISSN 1727-4338
1594030
  Лисенко Олена Миколаївна Фізіологічна реактивність кардіореспіраторної системи і особливості прояву фізичної працездатності кваліфікованих спортсменів : Автореф. дис. ... канд. біологічн. наук: 03.00.13 / Лисенко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1594031
  Присяжнюк Л.М. Фізіологічна реакція рослин озимої пшениці на дію високих температур та термопротекторів. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Присяжнюк Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
1594032
  Присяжнюк Лариса Миколаївна Фізіологічна реакція рослин озимої пшениці на дію високої температури та термопротекторів : Дис... канд. біол.наук: 03.00.12. / Присяжнюк Лариса Миколаъвнв; КУ. – Київ, 1995. – 165 л. – Бібліогр.:л.137-165
1594033
  Ковальчук Наталія Віталіївна Фізіологічна роль лектинів у процесах дозрівання і проростання насіння квасолі : Дис...канд. біолог. наук: 03.00.12 / Ковальчук Наталія Віталіївна; НАНУ, Ін-т ботаніки ім.М.Г.Холодного. – Київ, 2001. – 135л. – Бібліогр.:л.107-135
1594034
  Галайтатий Григорій Давидович Фізіологічна характеристика фізичної і розумової працездатності студентів з різним рейтингом успішности і фізичної підготовленості : Дис... канд. біологічнихнаук: 03.00.13 / Галайтатий Григорій Давидович; Львівський держ. мед. ун-т. – Львів, 1997. – 208л. – Бібліогр.:л.175-206
1594035
  Галайтатий Григорій Давидович Фізіологічна характеристика фізичної і розумової працездатності студентів з різним рейтиногом успішності і фізичної підготовленості : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Галайтатий Григорій Давидович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 20л.
1594036
  Клименко Л.О. Фізіологічна школа П.Г. Богача - фахівця у галузі фізіології травлення та гіпоталамічних механізмів регуляції // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 117-129. – ISBN 978-966-306-190-8
1594037
  Романенко В.О. Фізіологічне обгрентування професійно орієнтованої фізичної підготовки : Автореф... канд. біол.наук: / Романенко В. О.; КУ. – Київ, 1994. – 50л.
1594038
  Коцан Ігор Ярославович Фізіологічне обгрунтування ефективності впливу туристично-краєзнавчої діяльності на організм підлітків : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.13 / Коцан І.Я.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 32 с. – Бібліогр.: 38 назв
1594039
  Садовська Ю.Я. Фізіологічне обгрунтування оздоровчої ефективності впливів рухів у формі ритмічної гімнастики : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Садовська Ю. Я.; КУ. – К., 1999. – 18л.
1594040
  Макарчук М.Ю. Фізіологічний аналіз адаптивних механізмів діяльності нервової системи та основних функціональних систем організму дитини за умов психоемоційного та психофізіологічного навантаження // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 120-127
1594041
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 41, № 1/2. – 1995
1594042
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 41, № 3/4. – 1995
1594043
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 41, № 5/6. – 1995
1594044
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 43, № 5/6. – 1997
1594045
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 43, № 3/4. – 1997
1594046
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 3. – 1999
1594047
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 4. – 1999
1594048
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 5. – 1999
1594049
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 6. – 1999
1594050
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 45, № 1/2. – 1999
1594051
   Фізіологічний журнал. – Київ. – ISSN 0201-8489
Т. 46, № 1. – 2000
1594052
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 2. – 2002
1594053
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 48, № 5. – 2002
1594054
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 1. – 2003
1594055
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 2. – 2003
1594056
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 3. – 2003
1594057
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 4. – 2003
1594058
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 5. – 2003
1594059
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 49, № 6. – 2003
1594060
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 1. – 2004
1594061
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 2. – 2004
1594062
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 3. – 2004
1594063
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 4. – 2004
1594064
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 5. – 2004
1594065
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 50, № 6. – 2004
1594066
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 6. – 2005
1594067
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 5. – 2005
1594068
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 4. – 2005
1594069
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 3. – 2005
1594070
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 2. – 2005
1594071
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 51, № 1. – 2005
1594072
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 52, № 1. – 2006
1594073
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 1. – 2007
1594074
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 2. – 2007
1594075
   Фізіологічний журнал : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 53, № 3. – 2007
1594076
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 2. – 2008
1594077
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 54, № 6. – 2008
1594078
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 1. – 2009
1594079
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 2. – 2009
1594080
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 3. – 2009
1594081
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 55, № 4. – 2009
1594082
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 5. – 2010
1594083
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 56, № 6. – 2010
1594084
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 57, № 2. – 2011. – мова резюме укр., англ., рос.
1594085
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 58, № 6. – 2012. – резюме укр., англ., рос. мовами
1594086
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 3. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594087
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 6. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594088
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 4. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594089
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 59, № 5. – 2013. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594090
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 6. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594091
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 60, № 3. – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594092
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 1. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594093
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 2. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594094
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 3. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594095
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 4. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594096
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 61, № 5. – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594097
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 1. – 2017. – 111 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594098
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 2. – 2017. – 112 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594099
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 3. – 2017. – 103 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594100
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 63, № 6. – 2017. – 139 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594101
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 3. – 2018. – 99 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594102
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 4. – 2018. – 101с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594103
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 5. – 2018. – 104 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594104
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 64, № 6. – 2018. – 101с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594105
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 65, № 5. – 2019. – 90 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594106
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 65, № 4. – 2019. – 93 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594107
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 66, № 2/3. – 2020. – 101 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594108
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 66, № 5. – 2020. – 87 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594109
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 67, № 3. – 2021. – 100 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594110
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 67, № 4. – 2021. – 106 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594111
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 67, № 2. – 2021. – 77 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594112
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 68, № 1. – 2022. – 93 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594113
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 68, № 3. – 2022. – 94 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594114
   Фізіологічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 1955-. – ISSN 0201-8489
Т. 68, № 6. – 2022. – 102 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1594115
   Фізіологічні дослідження над цукровим буряком. – Х, 1930. – 114-233с.
1594116
  Пацко О.В. Фізіологічні основи використання асоціацій діазотрофів з метою підвищення ефективності симбіотичної азотфікації : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Пацко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 186 л. – Бібліогр. : л. 157-186
1594117
  Пацко О.В. Фізіологічні основи використання асоціацій діазотрофів з метою підвищення ефективності симбіотичної азотфіксації : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Пацко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1594118
  Вивалько І.Г. Фізіологічні основи застосування добрив під картоплю на осушених торфових грунтах Української РСР / І.Г. Вивалько, В.К. Лемпіцька; АН УРСР; Ін-т фізіології рослини. – Київ : Наукова думка, 1969. – 83с.
1594119
   Фізіологічні основи підвищення продуктивності рослин. – К, 1959. – 322с.
1594120
  Оканенко А.С. Фізіологічні основи підвищення цукристості цукрових буряків / А.С. Оканенко. – Київ : Наукова думка, 1966. – 312с.
1594121
  Горго Ю. Фізіологічні особливості оцінки працездатності операторів різного віку / Ю. Горго, Харковлюк-Балакіна, Р. Шарафі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 44-46. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено психофізіологічні та вегетативні особливості працездатності операторів різного віку. Виявлено прискорений темп старіння в операторів віком після 40 років на фоні зниження розумової працездатності, що відображає вплив специфіки їх роботи. ...
1594122
  Вашека О.В. Фізіологічні особливості папоротей-інтродуцентів родини dryopteridaceae ching з різними ритмами сезонного розвитку : Автореф .дис. на здобуття наук. ступ. канд. біол. наук. 03.00.12. / Вашека О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Bibliogr.: с.16-17
1594123
  Вашека Олена Володимирівна Фізіологічні особливості папоротей-інтродуцентів родини DRYOPTERIDACEAE CING з різними ритмами сезонного розвитку : Дис....канд.біологічних наук: 03.00.12 / Вашека Олена Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 169л. – Бібліогр.:л.140-169
1594124
  Голубенко А. Фізіологічні особливості спокою та проростання насіння деяких видів роду Gentiana L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Підібрано оптимальні умови для септичного і асептичного пророщування, визначено тип і глибину спокою насіння чотирьох видів роду Gentiana L. Optimal seed germination conditions were pick out and the seed rest types of the four species of the Gentiana ...
1594125
  Скляров О.Я. Фізіологічні та клінічні основи гастроенторології = Physiological and clynical basis of the gastroenterology : Навч. посібник / О.Я. Скляров, Є.Р. Косий, Є.Я. Скляров; За ред. Є.М. Панасюка. – Львів, 1997. – 348с. – ISBN 5-8326-0044-4
1594126
  Гуменна О.А. Фізіологічні характеристики організму дітей молодшого шкільного віку в різних умовах навчання : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- фізіологія людини і тварин / Гуменна О.А.; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2005. – 194 л. + Додатки: л. 180-194. – Бібліогр.: л. 149-180
1594127
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 1. – 1999
1594128
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 1. – 2000
1594129
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків, 1998-. – ISSN 0533-1153
№ 1. – 2001
1594130
   Фізіологічно-активні речовини. – Харків. – ISSN 0533-1153
№ 2. – 2002
1594131
  Павлов І.П. Фізіологія вищої нервової діяльності / І.П. Павлов. – Київ, 1951. – 236с.
1594132
  Харченко Д П. Фізіологія вищої нервової діяльності : навчалий посібник / Д П. Харченко, Г.М. Чайченко. – Киев : Вища школа, 1977. – 395 с.
1594133
  Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності / Г.М. Чайченко. – Київ : Либідь, 1993. – 218с. – ISBN 5-325-00385-2
1594134
  Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності : Навчальний посібник для бакалаврів біологічних та психологічних спец. / Г.М. Чайченко, Н.Л. Яковенко; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 45с.
1594135
  Палагеча Р.М. Фізіологія зимостійкості та інтродукції деяких видів роду магнолій (Magnolia L.) в умовах Київського Полісся та Лісостепу / Р.М. Палагеча, Н.Ю. Таран, Л.М. Бацманова. – Київ : Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 2009. – 166, [1] с., [8] арк. фотогр. : іл., табл. – Резюме рос., англ. – Бібліогр.: с. 151-165. – ISBN 978-966-306-151-9
1594136
  Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Я.В. Крушельницька; МОНУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 182с. – ISBN 966-574-305-8
1594137
  Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці : Підручник / Я.В. Крушельницька; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 367 с. – ISBN 966-574-500-Х
1594138
  Павлов І.П. Фізіологія і психологія при вивченні вищої нервової діяльності тварин / І.П. Павлов. – Київ, 1954. – 24с.
1594139
  Бабський Е.Б. Фізіологія людини / ред. Е.Б. Бабський. – Київ ; Харків
Ч. 2. – 1938. – 454 с.
1594140
  Кучеров І.С. Фізіологія людини / І.С. Кучеров. – Київ : Вища школа, 1981. – 408с.
1594141
  Філімонов В.І. Фізіологія людини : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : [пер. з рос.] / В.І. Філімонов. – Київ : Медицина, 2010. – 775, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Физиология человека / В.И. Филимонов. - К.: Медицина, 2008. – Бібліогр.: с. 770-775. – ISBN 978-617-505-070-5
1594142
  Філімонов В.І. Фізіологія людини : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. І-III рівнів акредитації / В.І. Філімонов. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2013. – 488 с. : іл., табл. – ISBN 978-617-505-247-1
1594143
  Філімонов В.І. Фізіологія людини : підручник для студентів мед. закл. фахової передвищої та вищої освіти / В.І. Філімонов. – 4-те вид. – Київ : Медицина, 2021. – 488 с. : іл, табл. – ISBN 978-617-505-851-0
1594144
   Фізіологія людини і тварин. – К
1. – 1969. – 48с.
1594145
  Ярослав С.Ю. Фізіологія людини і тварин / С.Ю. Ярослав, М.Т. Ананенко. – 2-е вид. – Київ : Вища школа, 1971. – 448с.
1594146
  Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин : Навчальний посібник для студ. природничих факультетів педагогічних інститутів / І.С. Кучеров. – Київ : Вища школа, 1991. – 327 с. – ISBN 5-11-002573-8
1594147
  Яновський І.І. Фізіологія людини і тварин : Практикум: Навч. пос. для студ. в природ.-геогр.фак-тів педагог. ін-тутів / І.І. Яновський, П.В. Ужако. – Київ : Вища школа, 1991. – 175с. – ISBN 5-11-002574-6
1594148
  Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин : Підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Г.М. Чайченко, В.О. Цибенко, В.Д. Сокур. – Київ : Вища школа, 2003. – 463с. – ISBN 966-642-013-9
1594149
   Фізіологія людини і тварин : фізіологія нервової, м"язової і сенсорних систем : підручник / [М.Ю. Клевець та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 302, [2] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2009 р. - Покажч.: c. 275-303. – Бібліогр.: с. 271-274. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-877-7
1594150
   Фізіологія людини і тварин : фізіологія нервової, м"язової і сенсорних систем : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Клевець М.Ю. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 310, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2009 р. - Імен. покажч.: с. 283-286. - Предм. покажч.: с. 287-311. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 279-282. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-961-3
1594151
   Фізіологія людини і тварин : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Л.С. Язловицька, Г.Г. Савчук. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-214. – ISBN 978-966-423-478-5
1594152
  Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварини : Навчальний посібник / М.Ю. Клевець, В.В. Манько; Мін-во освіти і науки України; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-210-9
Кн.2 : Фізіологія вісцеральних систем. – 2002. – 233с.
1594153
   Фізіологія нервово-м"язового апарату : Методичні рекомендачії. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. – 35с.
1594154
   Фізіологія нервової системи : Тематичний і підсумковий контроль; Методичні рекомендації. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. – 71с.
1594155
  Півень С.М. Фізіологія обміну речовин і енергії. Терморегуляція : навч. посібник / С.М. Півень ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 84, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 79. – ISBN 978-966-657-811-5
1594156
  Савчук М.П. Фізіологія розвитку тваринних організмів. / М.П. Савчук. – Київ : Радянська школа, 1950. – 320с.
1594157
  Лебедєв С.І. Фізіологія рослин / С.І. Лебедєв. – Київ, 1960. – 343с.
1594158
  Білокінь І.П. Фізіологія рослин : метод. вказівки для студ.-заоч. біол. фак. ун-тів / І.П. Білокінь, Л.Я. Сіренко ; М-во вищ. і серед. спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Харків : Видавництво Харківського університету, 1962. – 96 с. – Бібліогр.: с. 91-94
1594159
   Фізіологія рослин. – К, 1963. – 25с.
1594160
   Фізіологія рослин. – Київ
3-4. – 1963. – 128с.
1594161
  Лебедєв С.І. Фізіологія рослин / С.І. Лебедєв. – Київ, 1967. – 384с.
1594162
  Поліщук Л.К. Фізіологія рослин / Л.К. Поліщук. – Київ : Вища школа, 1971. – 399с.
1594163
  Лебедєв С.І. Фізіологія рослин / С.І. Лебедєв. – 2-е вид. перероб. доп. – Київ : Вища школа, 1972. – 414с.
1594164
  Сухарєва І.Х. Фізіологія рослин / І.Х. Сухарєва. – Київ, 1972. – 174с.
1594165
  Проценко Д.П. Фізіологія рослин : Підручник / Д.П. Проценко. – 2-е, перероб.та доп. – Київ : Київський університет, 1978. – 352с.
1594166
  Векірчик К.М. Фізіологія рослин / К.М. Векірчик. – Київ : Вища школа, 1984. – 235с.
1594167
  Векірчик К.К. Фізіологія рослин / К.К. Векірчик. – Київ : Вища школа, 1984. – 240с.
1594168
  Альошин Є.П. Фізіологія рослин / Є.П. Альошин, О.О. Пономарьов. – Київ : Вища школа, 1988. – 222 с.
1594169
  Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник / М.М. Мусієнко. – Київ : Вища школа, 1995. – 503 с.
1594170
   Фізіологія рослин : Практикум / Мусієнко М.М. – Київ : Вища школа, 1995. – 191с.
1594171
  Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник для студ. вищ. навч. закладів, що вивч. дисципліну "Фізіологія рослин" / М.М. Мусієнко; КНУТШ. – 2-е вид., випр. та допов. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 392с. – ISBN 966-7459-86-1
1594172
  Мусієнко М.М. Фізіологія рослин : Підручник для студ. біологіч. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.М. Мусієнко. – 2-ге вид., доповнене і перероб. – Київ : Либідь, 2005. – 808с. – Шифр дубл.58 Мусі.Доп.карт.бл. – ISBN 966-06-0373-8


  Фізіологія рослин. В цьому сучасному підручнику з фізіології рослин розглядаються головні життєві функції рослинного організму, молекулярні основи фізіологічних процесів, механізми регуляції та інтеграції їх в системі цілісного організму. Для ...
1594173
  Бессонова В.П. Фізіологія рослин : навч. посіб. / В.П. Бессонова, С.О. Яковлева-Носарь. – Дніпропетровськ : Свідлер А.Л., 2014. – 596 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 576-583. – ISBN 978-617-627-069-0
1594174
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 3 (305), травень - червень. – 2020. – С.185-276. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594175
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 1 (303), січень - лютий. – 2020. – 92 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594176
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 2 (303), березень - квітень. – 2020. – С.93-184. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594177
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 5 (307), вересень - жовтень. – 2020. – С. 368-460. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594178
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 4 (306), липень - серпень. – 2020. – С.277-367. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594179
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 52, № 6 (308), листопад - грудень. – 2020. – С. 461-552. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594180
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 1 (309), січень - лютий. – 2021. – 92 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594181
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 2 (310), березень - квітень. – 2021. – С. 93-184. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594182
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 3 (311), травень - червень. – 2021. – С. 185-276. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594183
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 4 (312), липень - серпень. – 2021. – С. 277-368. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594184
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 6 (314), листопад - грудень. – 2021. – С. 461-552. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594185
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 53, № 5 (313), вересень - жовтень. – 2021. – С. 369-460. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594186
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 54, № 1 (315), січень - лютий. – 2022. – 92 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594187
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 54, № 2 (316), березень - квітень. – 2022. – С. 93-184. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594188
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 54, № 5 (319), вересень - жовтень. – 2022. – С. 369-459. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594189
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 54, № 3 (317), травень - червень. – 2022. – С. 185-276. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594190
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 54, № 4 (318), липень - серпень. – 2022. – С. 277-368. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594191
   Фізіологія рослин і генетика = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, Н.В. Борисюк, И.И. Бубряк [та ін.]. – Київ : Логос, 1969-. – ISSN 2308-7099
Т. 54, № 6 (320), листопад - грудень. – 2022. – С. 460-552. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - До № 4 2013 г. см. др. назв. журн.: Физиология и биохимия культурных растений
1594192
  Проценко Д.П. Фізіологія рослинки / Д.П. Проценко. – Київ, 1958. – 479с.
1594193
  Галай О.О. Фізіологія рухової активності : навч. посібник для студентів спец. 227 "Фізична терапія, ерготерапія" ВНЗ / О.О. Галай ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 214, [2] с. : іл, табл. – Бібліогр.: с. 205-210. – ISBN 978-966-416-510-2
1594194
  Леонтович А.В. Фізіологія свійських тварин / А.В. Леонтович. – Х, 1928. – 284с.
1594195
  Цибенко В.О. Фізіологія серцево-судинної системи : Навч. посібник для студ. вищ.закладів освіти / В.О.Цибенко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 248с. – ISBN 966-306-006-9
1594196
  Соболєв В.І. Фізіологія серцево-судинної системи : (навчальний посібник) / В.І. Соболєв, В.В. Труш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 182, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: 168-179. – Бібліогр.: с. 180-182. – ISBN 978-966-639-480-7
1594197
  Акаєвський А.І. Фізіологія сільськогосподарських тварин з основами анатомії : [підруч. для агрон. ф-тів] / А.І. Акаєвський, Д.Я. Криницин. – пер. з 2-го перероб. рос. вид. – Київ : Держсільгоспвидав, 1958. – 324 с.
1594198
  Нестеренко І.І. Фізіологія сну та суб"єктивне значення сновидінь // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 44-48
1594199
   Фізіологія тварин і людини : Методич. вказівки для заочників природничих фак-в пед. ін-в. – Київ : Радянська школа, 1940. – 34с.
1594200
  Воронцов Д.С. Фізіологія тварин і людини : підручник для біолог. ф-тів / Д.С. Воронцов, А.І. Ємченко. – Київ : Радянська школа, 1952. – 656 с.
1594201
  Кржишковський К.Н. Фізіологія тварин. / К.Н. Кржишковський. – Харків-Київ, 1931. – 556с.
1594202
  Клековкін О. Фізіологія театру в Україні XIX ст. // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 49-53. – ISSN 2309-8813
1594203
  Маліков М.В. Фізіологія фізичних вправ : Навчальний посібник для студ. фак-тів фізичного вихован. вищ. навч. закл. / М.В. Маліков; Мін-во освіти і науки України; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 112 с. – ISBN 966-599-235-Х
1594204
  Макарчук М.Ю. Фізіологія центральної нервової системи : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.Ю. Макарчук, Т.В. Куценко ; [ред. Казанцева Н.В.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 336 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-335. – ISBN 979-966-439-295-9
1594205
  Гіттік Л.С. Фізіологія центральної нервової системи і вищої нервової діяльності : Лабораторний практикум та методичні рекомендації / Л.С. Гіттік, С.Є. Швайко, Н.О. Козачук. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 94 с. – ISBN 966-600-117-9
1594206
  Палагеча Р. Фізіолого-біохімічні дослідження інтродукованих листопадних магнолій та збереження їх у культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати багаторічних фізіологічних, біохімічних та анатомо-морфологічних характеристик тканин пагонів магнолій та рекомендовано використовувати їх як діагностичні критерії рівня зимостійкості інтродуцентів у процесі добору видів та форм ...
1594207
   Фізіолого-біохімічні механізми виразкоутворення : монографія / Л.І. Остапченко, Т.В. Берегова, В.О. Чайка, Г.М. Толстанова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-439-173-0
1594208
  Косаківська І.В. Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів : Автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.12 / Косаківська І.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 50 с.
1594209
  Косаківська Ірина Василівна Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів : Дис... докт. біолог.наук: 03.00.12 / Косаківська Ірина Василівна; НАН УКраїни, Ін-т ботаніки ім М.Г.Холодного. – Київ, 1997. – 262л. – Бібліогр.:л.226-262
1594210
  Косаківська І.В. Фізіолого-біохімічні основи адаптації рослин до стресів = Physiological and biochemical aspects of plant adaptation to stresses / І.В. Косаківська; НАНУ. Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Сталь, 2003. – 192с. – ISBN 966-7589-20-Х
1594211
   Фізіолого-біохімічні основи підвищення продуктивності рослин.. – Київ, 1963. – 463с.
1594212
  Бойко М.І. Фізіолого-біохімічні особливості системи pinus sylvestris L -- Heterobasidion annosum (Fr) Bref пепспективи практичного викоритстання екзометаболітів деяких дереворуйнівних грибів : Автореф... докт. біол.наук: 03.00.12, 03.00.24 / Бойко М. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 51л.
1594213
  Ольхович О.П. Фізіолого-біохімічні показники вищих водяних рослин як тест-реакції на дію токсикантів : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Ольхович О. П.; КУ. – К., 1994. – 20л.
1594214
  Ольхович Ольга Петрівна Фізіолого-біохімічні показники вищих водяних рослин як тест-реакції на дію токсикантів (на прикладі важких металів) : Дис... канд. біол.наук: 03.00.12 / Ольхович Ольга Петрівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 212л. – Бібліогр.:л.165-212
1594215
  Двилюк І.І. Фізіолого-біохімічні процеси в організмі бджіл та репродуктивна функція бджолиних маток за підгодівлі цитратами Ag і Cu : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.13 / Двилюк Іванна Іванівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1594216
   Фізіолого-біохімічні реакції люцерни на інокуляцію альго-ризобіальними асоціаціями / О. Пацко, Д. Ситніков, С. Коць, Т. Паршикова, П. Славний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-60. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Досліджено фізіолого-біохімічні показники рослин сої за інокуляції альго-ризобіальними асоціаціями, створеними на основі Tn- 5 мутантів Bradyrhіzobіum japonіcum та синьозеленої водорості Nostoc punctiforme. Було показано позитивний вплив бінарної ...
1594217
  Виноградова О.М. Фізіолого-біохімічні реакції рослин за умов техногенно забрудненого середовища у Донбасі : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Виноградова О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 21 назва
1594218
  Міщенко Л.Т. Фізіолого-біохімічні реакції рослин пшениці на вірусну інфекцію / Л.Т. Міщенко, А.Л. Бойко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 75-78. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Вивчено фізіолого-біохімічні реакції рослин пшениці різних сортів на вірусну інфекцію в модельних дослідах і в умовах природного інфекційного фону. Обговорюється механізми стійкості і патогенезу при інфікуванні рослин вірусом смугастої мозаїки пшениці ...
1594219
   Фізіолого-біохімічні та продукційні властивості сої при застосуванні сірковмісних добрив / А.М. Косян, О.В. Ситар, А.В. Капустян, Н.Ю. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-45. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Подано фізіологічні й біохімічні параметри сої (Glycine max.(L.) Merr.) при внесенні сірчаних добрив. Показано, що підживлення сірчаними добривами регулює фізіологічні о біохімічні реакції, пов"язані з активуванням ростової активності, захисних ...
1594220
  Товма Л.Ф. Фізіолого-гігієнічна оцінка добового раціону харчування військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань і його коригування шляхом введення білково-вітамінного продукту "VitаBar" / Л.Ф. Товма, В.В. Євлаш, В.В. Глущенко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 131-138. – ISSN 2078-7480
1594221
  Брухно Р.П. Фізіолого-гігієнічні особливості праці операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв у скляну тару у сучасному виробництві // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 55-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-7477
1594222
   Фізіотерапія в фізичній реабілітації хворих із наслідками травм нижніх кінцівок в Житомирських лікувально-відновних закладах / О.Д. Желєзний, Г.Б. Засік, В.М. Мухін, Н.О. Склярова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1594223
  Блях В.А. Фізкультура дошкільника / В.А. Блях. – Харків : Вісник фізичної культури, 1930. – 81, [7] с.
1594224
  Клименко В.В. Фізкультура і естетичне виховання / В.В. Клименко, В.П. Омельчук. – Київ : Радянська школа, 1987. – 135с.
1594225
  Андрущенко В. Фізкультура і спорт - це здоров"я, сила і звитяга // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 171-177. – ISBN 978-966-931-159-7


  Інтерв"ю з ректором НПУ імені М.П. Драгоманова, академіком Віктором Андрущенко.
1594226
  Мошков В.М. Фізкультура при ожирінні / В.М. Мошков. – Київ : Здоров"я, 1979. – 48с.
1594227
  Патриляк І. Фізкультура столітньої давнини // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  В Імператорському університеті Св.Володимира вперше питання про необхідність залучати студентів до занять фізкультурою і спортом поставив професор-медик Микола Оболонський.(публікація підготовлена за документами, вміщеними у виданні "Alma mater. ...
1594228
   Фізкультурні маяки. – К, 1963. – 96с.
1594229
  Леонов О.З. Фізкультурно-массова і спортивна робота в піонерському таборі / О.З. Леонов. – К, 1978. – 133с.
1594230
  Чередніченко П.П. Фізкультурно-спортивна рухова активність: світоглядний дискурс // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 103-105
1594231
  Орел Н.І. Фізкультхвилинки на уроках: деякі поради // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 16-17
1594232
  Філюшин В.А. ФІілософсько-методологічні основи аналізу взаємодії ціннісних систем громадської моралі і права // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 85-91
1594233
  Чеберяко О.В. Фіінансові передумови та оцінка фінансування оборони в умовах російсько-української гібридної війни / О.В. Чеберяко, З.С. Варналій // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; редкол.: Гонта О.І., Коваленко Л.О., Шкарлет С.М. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12), ч. 1. – С. 143-149. – ISSN 2410-9576
1594234
  Гордей О.Д. Фіінансування соціальних гарантій як чинник зростання суспільного добробуту // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.44--51
1594235
  Яринчина О. Фіксації та наукове осмислення українських народних рекрутських та солдатських пісень у середині XIX - першій половині XX століття // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 104-113. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594


  Згадуються: М. Максимович, М. Костомаров та М. Драгоманов. - С. 104-109.
1594236
  Мельник Т. Фіксація варіантності у "Російсько-українському словнику" (1924-1933 роки) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 41-45. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1594237
  Чуєшкова О.В. Фіксація гендерних стереотипів у лексикографічних працях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 235-240. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1594238
  Зеров К.О. Фіксація змісту веб-сторінки в мережі Інтернет як елемент здійснення права на захист авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 17-22
1594239
  Томбулатова І.І. Фіксація історичного тла в футуристичній поезії // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 205-216. – ISSN 2312-6809


  У статті йдеться про спороби фіксації історичного тла в футуристічній поезії. Аналізуючи вірші українського поета-футуриста Гео Шкурупія, дослідники натрапляють на ряд деталей, що подають типове для історичної доби початку ХХ століття як на рівні ...
1594240
  Манорик А.В. Фіксація молекулярного азоту симбіотичними системами / А.В. Манорик. – Київ, 1976. – 164с.
1594241
  Кулик Н.Д. Фіксація німецьких адвербіальних фразеологізмів у реєстровій частині лексикографічної статті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 218-224. – Бібліогр.: Літ.: с. 224; 22 назв.
1594242
  Степаненко В. Фіксація нотаріального процесу технічними засобами як одна з умов його достовірності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 14-18
1594243
  Карпенко М.І. Фіксація слідів на сипучому матеріалі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье показаны различные способы фиксации следов на сыпучих материалах, которые разрабатывались криминалистами-учеными и практиками, начиная с 20-30-х годов. На основании личной проверки некоторых из них экспериментальным путем автор оценивает ...
1594244
  Бойчук А. Фіксація станів дитячої рецепції у дитячій літературі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 90-95. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))
1594245
  Дерев"янко Г. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих дій / Г. Дерев"янко, О. Плотник // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 126-133. – ISBN 978-617-7363-14-8
1594246
  Козлов О. ФІксація, збирання та дослідження доказів, отриманих у мережі Інтернет: проблемні питання // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 4 (12), квітень. – C. 38-40
1594247
  Татарінова Л. Фіксована ціна на книги: переваги й недоліки в мінливому ринковому середовищі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (316), листопад. – С. 10-17. – ISSN 2076-9326
1594248
  Ткачук В.А. Фіксоване і нефіксоване віддзеркалення рубрик у кириличних друкованих та рукописних літургійних текстах київської митрополії XVI-XVIII ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 5-12
1594249
  Білик М.Д. Фіксований сільськогосподарський податок в умовах нового законодавства / М.Д. Білик, О.О. Ушаков // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 89-94
1594250
  Юшко С.В. Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 63-72 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1594251
  Воробйова Л. Фіксування географічних назв у матеріалах пам"яток української ділової писемності XVII - XVIII ст. // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 5-7
1594252
  Гринюк О.Б. Фіксування максимальної абелевої калібровки в SU (2) теорії Янга-Міллса на гратці на графічних процесорах з використанням OPENCL / О.Б. Гринюк, Е.-М. Ільгенфріц // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C.80-81
1594253
  Клочко Д. Фіксування присутності / розмову вела Марта Коник // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 14-15 січня (№ 1/2)


  Про поїздку до Бучача та резиденцію від Літературного центру імені Агнона.
1594254
  Король В.В. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів як складова засади гласності і відкритості кримінального провадження // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 104-110
1594255
  Парнета О. Фіксування судового процесу в Україні в умовах пандемії COVID-19 / О. Парнета, В. Луцик // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 101-104. – ISSN 2524-0129
1594256
  Демидова А.М. Фіктивне (умисне) банкрутство як спосіб зловживання правом суб"єктами господарювання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 103-106
1594257
  Козирєва В.П. Фіктивне банкрутство // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 9 (95). – С. 74-80
1594258
  Лекарь С.І. Фіктивне банкрутство як загроза безпеці податково-боргових відносин / С.І. Лекарь, Н.М. Михальчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 33-41 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1594259
  Цикунова М.Є. Фіктивне підприємництво // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1594260
  Коваленко А. Фіктивне підприємництво в системі господарських злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 61-64
1594261
  Пілюков Ю. Фіктивне підприємництво в Україні. Поняття та зв"язок з іншими економічними злочинами // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 140-144. – ISSN 2524-0129
1594262
  Чех О. Фіктивне підприємництво: окремі проблеми кваліфікації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 427-429. – ISBN 978-617-7069-14-9
1594263
  Проців Н. Фіктивне підприємництво: причини виникнення та господарсько-правові засоби попередження і усунення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 286-288. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1594264
  Мандибура В. Фіктивний капітал в умовах сучасної світової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-9. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  В контексті еволюції наукових підходів розглянуті проблемні питання теоретичного визначення економічної сутності фіктивного капіталу. Розкриваються якісні особливості та прояви сучасної трансформації фіктивного капіталу, які призводять до порушення ...
1594265
  Мандибура В.О. Фіктивний капітал та його вплив на кризу глобальної фінансової системи // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 3. – С. 27-41. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
1594266
  Брінцева О. Фіктивний людський капітал: концептуальні підходи та особливості оцінювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 29-32. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено основні методи та здійснено вартісну оцінку національного людського капіталу. З огляду на фіктивізаційні процеси, їх суттєві негативні наслідки для національної економіки та соціально-трудової сфери, було проведене оцінювання ...
1594267
  Грішнова О.А. Фіктивний людський капітал: сутність,характерні особливості, чинники формування / О.А. Грішнова, О.Г. Брінцева // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 90-101. – ISSN 2072-9480


  Поширення непродуктивних форм людського капіталу, процеси його фіктивізації в сучасних умовах набувають глобального масштабу, суттєво впливаючи на формування, нагромадження та використання людського капіталу на всіх рівнях.
1594268
  Морозов Є. Фіктивний та фраудаторний (на шкоду кредиторам) правочин // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
1594269
  Колінько Ц. Фіктивний шлюб: поняття, підстави, наслідки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 35-38. – ISSN 2663-5313
1594270
  Алієв Р.Г. Фікх як теорія мусульманського права / Р.Г. Алієв, В.І. Лубський // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1594271
  Бевзенко В.М. Фікції в адміністративному процесі й адміністративному процесуальному праві України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 99-108. – ISSN 2227-796X


  В статті названі фікції, які використовуються в адміністративному процесі, обгрунтовано їх практичне значення. Визначено види адміністративних процесуальних фікцій, сформульовано їх сутнісні ознаки й поняття. The article studies fictions which are ...
1594272
  Мельник О. Фікції в конституційному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 83-84
1594273
  Грищенко О.П. Фікції у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Грищенко Олександра Петрівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1594274
  Кобзар Ю. Фікційне як інструмент викриття суспільно-політичної дійсності 30-х рр. XX ст. (на матеріалі п"єс "Кінець світу", "Асторія", "Вінета" Юри Зойфера) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 176-182. – ISSN 2078-340X


  Розвідку присвячено проблемі фікційного як інструменту викриття суспільно-політичної дійсності 1930-х рр. у “апокаліптичних” ревізіях австрійського письменника Юри Зойфера у драматичній трилогії “Кінець світу”, “Асторія”, “Вінета”. Розглянуто, зокрема, ...
1594275
  Бичко І.В. Фікціоналізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 651. – ISBN 966-316-069-1
1594276
  Роденко С.О. Філ Вудс та його мистецькі принципи // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 167-168. – ISBN 978-966-8308-26-0
1594277
  Задорожний М.П. Філантроп Джон Говард і Україна // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 45 : фото
1594278
  Судетік Ч. Філантропія Джорджа Сороса = The philanthropy of George Soros / Чак Судетік ; [пер. з англ.: В. Черняк ; наук. ред. перекладу: К. Гломозда]. – Київ : Дух і Літера ; KMBS Києво-Могилянська Бізнес Школа, 2014. – 349, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. та геогр. покажч.: с. 343-349. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-378-337-6
1594279
  Пашнюк Л. Філантропія та спонсорство як складові соціальної відповідальності бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-38. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність соціальної відповідальності бізнесу та можливі результати від її впровадження. Досліджено такі складові соціальної відповідальності як філантропія й спонсорство та охарактеризовано їх відмінності. Рассмотрена сущность социальной ...
1594280
  Короткий В.А. Філарет (Амфітеатров Федір Георгійович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 64-65. – ISBN 966-06-0393-2
1594281
  Жеплинський Б. Філарет Колесса - автор творчих кобзарських біографій // Кобзарськими стежинами / Б.М. Жеплинський. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 261-263. – ISBN 966-02-1422-7
1594282
  Конта Р.М. Філарет Колесса - основоположник українського етнографічного музикознавства: дорадянська історіографія / Р.М. Конта, М.В. Козлов // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 93-99. – ISSN 2226-3209
1594283
  Білинська М. Філарет Колесса // Український календар. 1977. – Варшава, 1977
1594284
  Грица С.Й. Філарет Михайлович Колесса / С.Й. Грица. – Київ, 1962. – 111 с.
1594285
  Нестеренко Ірина Філармонічна Шевченкіана // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3. – ISSN 0868-9644
1594286
  Яременко О. Філателістична шевченкіана = Уперше на поштовій марці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 122-125. – ISSN 0236-1477
1594287
  Яременко О. Філателістична шевченкіана (до 200-річного ювілею Тараса Шевченка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (651). – С. 115-117. – ISSN 0236-1477
1594288
  Пиріг Л. Філателістична Шевченкіана мовами народів світу // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 10-16 жовтня (№ 40). – С. 10


  Філателістична Шевченкіана у вузькому розумінні цього поняття стосується філателістичного матеріалу (пошт. марки, конверти, листівки, пам"яткові штемпелі, пошт. календарні штемпелі населених пунктів імені Т. Шевченка). За ширшого підходу до цього ...
1594289
  Яременко О. Філателістична Шевченкіана. Автопортрети Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 119-120. – ISSN 0236-1477
1594290
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Зарубіжні філателістичні випуски // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 115-117. – ISSN 0236-1477
1594291
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Земляки, друзі, знайомі Т. Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 10 (634). – С. 111-116. – ISSN 0236-1477
1594292
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Іконографія Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 120-122. – ISSN 0236-1477


  Про портретну галерею Т. Шевченка.
1594293
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Літературні вподобання Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11 (635). – С. 115-122. – ISSN 0236-1477


  У статі йдеться про багаторічний судовий процес щодо літературної спадщини Т. Шевченка, зніційований видавцем І. Лисенкомвим.
1594294
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Музеї Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 124-126. – ISSN 0236-1477
1594295
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Подорожі Тараса Шевченка в Україну // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 12 (636). – С. 102-108. – ISSN 0236-1477
1594296
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Спеціальні поштові штемпелі, присвячені Т. Шевченкові // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 120-124. – ISSN 0236-1477
1594297
  Яременко О. Філателістична Шевченкіана. Тарас Шевченко - художник // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 4 (628). – С. 118-121. – ISSN 0236-1477
1594298
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Тарас Шевченко мовами світу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (633). – С. 116-120. – ISSN 0236-1477
1594299
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Тарас Шевченко у бронзі та граніті // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 119-122. – ISSN 0236-1477
1594300
  Яременко О. Філателістична шевченкіана. Ушановано іменем Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 119-124. – ISSN 0236-1477


  "... У березні 1939 р. з нагоди 125-річчя з дня народження навпроти головного корпусу було відкрито пам"ятник поетові, а 5 березня 1939 р. університету присвоєно ім"я Т. Шевченка. Уперше будівлю Київського національного університету імені Тараса ...
1594301
  Пиріг Любомир Філателістичні сторінки медицини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 28-30 : Фото


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
1594302
  Пиріг Л. Філателія і слава Тараса Шевченка // Шевченківський краєзнавчий альманах. 2006 : Науково-популярне видання. До 200-літнього ювілєю Тараса Шевченка / Всеукраїнський культурно-науковий фонд Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 2006. – С. 34, 41


  Відтворення численних пам"ятників Тарасові Шевченку у філателії (поштові марки, конверти, поштові марковані картки, пам"яткові штемпелі).
1594303
  Мамонов Георгій Філателія і філокартія у викладанні історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 30-33
1594304
  Мамонов Г. Філателія і філокартія у викладанні історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 30-35.
1594305
  Пиріг Л. Філателія про героїчну сторінку січового стрілецтва в історії України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 20-23. – ISSN 1819-7329
1594306
  Пиріг Любомир Філателія про зародження і розвиток української писемності, освіти та науки // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С. 55-61. – ISSN 1819-7329
1594307
  Пиріг Л. Філателія про зародження і розвиток української писемності, освіти та науки // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 3 (140). – С. 26-29
1594308
  Пиріг Л. Філателія про козацьку славу України // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2010. – Число 2 (21). – С. 88-108
1594309
  Пиріг Л. Філателія про мальовничу Україну та її творців // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 202-213. – ISSN 1992-5514
1594310
  Курас І. Філатов Володимир Петрович // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 579-580. – ISBN 966-642-207-7
1594311
   Філатов Юрій Данилович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 262. – ISBN 978-617-7530-19-9
1594312
   Філдсівський лауреат - Почесний доктор нашого університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 1


  Відзнаку університету "Почесний доктор" на вченій раді вручено видатному математикові, лауреату Філдсівської премії (1994 р.), проф. Каліфорнійського університету (США) Юхиму Зельманову, який активно співпрацює з механіко-математичним факультетом КНУ ...
1594313
  Зельманов Ю. Філдсівський лауреат і практична математика / інтерв"ю редакціїї газети // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Січень (№ 1) : Механіко-математичний факультет. – С. 2


  Вже декілька років лекції із сучасних проблем алгебри читає для студентів механіко-математичного факультету Університету лауреат найпрестижнішої в математичному світі Філдсівської премії Юхим Зельманов, професор Каліфорнійського університету ...
1594314
   Філдсівський лауреат Юхим Зельманов прочитав відкриту лекцію в КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  Провідний математик світу Юхим Зельманов прочитав відкриту лекцію з прикладної абстрактної алгебри у КНУ імені Тараса Шевченка а також відвідав механіко-математичний факультет, де зустрівся з викладачами та студентами. Почесного доктора аудиторії ...
1594315
   Філіал Львівського обласного державного архіву в Самборі : путівник. – Львів : Книжково-журнальне вид., 1962. – 188 с.
1594316
  Барбіл О.В. Філіація значень як засіб розширення лексикону новолатинської мови у працях М. Лучкая / О.В. Барбіл, Н.С. Шепа // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 20-23. – ISBN 978-617-7132-80-5
1594317
  Мацюк О.Я. Філіграні архівних документів України / О.Я. Мацюк; АНУ, Археографічна комісія. – Київ : Наукова думка, 1992. – 352с. – ISBN 5-12-003302-4
1594318
  Бондар Н. Філігранологічний аналіз примірників острозокої Біблії 1581 р. як джерело історико-книгознавчих досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 288-302
1594319
  Бондар Н.П. Філігранологічний аналіз східнослов"янських кириличних стародруків другої половини XVI ст. як джерело книгознавчих досліджень // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 211-240. – ISSN 2222-4203
1594320
  Мацюк О.Я. Філігранологія як спеціальна історична дисципліна // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Архівне управління при Раді Міністрів УРСР ; [ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко]. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР], 1968. – Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – С. 187-202
1594321
  Бойчук П.М. Філії (територіальні управління) як місцеві структурні підрозділи Національного банку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 135-137. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні риси правового статусу філій (територіальних управлінь) Національного банку України, подвійна правова природа їх, деякі питання організації здійснення управлінських функцій даних структурних підрозділів НБУ, вносяться пропозиції з ...
1594322
  Шевченко Т. Філії vs представництва: чи є різниця // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
1594323
  Вовчук Л. Філіп Альфонс Фрайгер Мумм фон Шварценштейн - німецький дипломат "старого загартування" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 50-52. – (Політичні науки)
1594324
  Котляров П. Філіп Меланхтон. Фенікс Реформації / Петро Котляров. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 326, [1] с., [2] арк. кольор. іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-760-2
1594325
   Філіпенко Антон Сергійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 80. – ISBN 966-8352-11-4
1594326
   Філіпенко Антон Сергійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 496-497. – ISBN 978-966-439-754-1
1594327
   Філіпенко Антон Сергійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 264. – ISBN 978-617-7530-19-9
1594328
   Філіпенко Антон Сергійович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 22-23


  Голова Спеціалізованої вченої ради.
1594329
  Ільченко Володимир Філіпіни. Дикі танці та півнячі бої // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 52-63
1594330
  Шляхова Валерія Філіппіни. Аборигени раю : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 86-92 : Фото
1594331
  Ільченко Владимир Філіппіни. Сім тисяч островів і пляшечка рому // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 96-106
1594332
  Вальзер М. Філіпсбурзькі подружжя : Романи / М. Вальзер. – Київ : Дніпро, 1984. – 480с.
1594333
  Лукіянович Д.Я. Філістер : подїї з родинного життя / Л. Журбенко [псевд.]. – Львів : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. "Руської Ради" в Чернівцях. Під зар[ядом] І. Захарка]. – (Літературно-наукова бібліотека україсько-руської видавничої спілки ; Сер. 1 ; Число 120)
[Ч. 1]. – 1909. – 275 с.
1594334
  Шаповаленко М. Філмор Міллард // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 102-107. – ISBN 978-617-751-922-4
1594335
  Совгіра С.В. Філогенез екологічного світогляду // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-129. – Бібліогр. в кінці ст.


  Рассмотрен исторический аспект генезиса и эволюции философских взглядов на мировоззрение. Предложена периодизация развития взглядов на взаимодействие в системе "общество-природа".
1594336
  Бонюк З.Г. Філогенез роду Таволга (Spiraea L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз поширення видів роду Spiraea L у минулому і тепер. Відмічено сучасний ареал роду таволга, філогенетичні зв"язки його видів та центри формоутворення. According to literary investigations the analysis on an expansion of the genus ...
1594337
   Філогенетична спорідненість українських ізолятів вірусу мозаїки кавуна 2 / Т.О. Руднєва, Т.П. Шевченко, В.О. Цвігун, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 4 (28). – С. 15-25. – ISSN 2076-0558
1594338
   Філогенетичне порівняння вірусів грипу сезону 2010-2011 років, виділених в Україні / Л.В. Лейбенко, С.В. Бабій, Т.А. Кардаш, А.П. Міроненко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 48-49
1594339
   Філогенетичний аналіз вірусів грипу людей A(H3N2), виділених в Україні в епідемічному сезоні 2011-2012 років / Л.В. Лейбенко, В.П. Поліщук, Л.В. Радченко, А.П. Міроненко // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2013. – № 1 (21). – С. 37-47. – ISSN 2076-0558


  Метою роботи було провести генетичний аналіз сегментів, що кодують гемаглютинін (НА) та нейрамінідазу (NA) вірусів грипу типу A(H3N2), виділених в Україні в епідемічному сезоні 2011-2012 років.
1594340
  Лейбенко Л.В. Філогенетичний аналіз вірусів грипу людей типів А та В, циркулюючих в Україні : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Лейбенко Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 164 л. – Бібліогр.: л. 148-164
1594341
  Лейбенко Л.В. Філогенетичний аналіз вірусів грипу людей типів А та В, циркулюючих в Україні : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.06 / Лейбенко Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1594342
   Філогенетичний аналіз гена капсидного білка ізолятів вірусу мозаїки томату, що циркулюють в Україні / І. Пожилов, Т. Руднєва, Т. Шевченко, О. Шевченко, В. Цвігун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 44-50. – (Біологія ; вип. 1 (77)). – ISSN 1728-3817


  Вірус мозаїки томатів (ВМТо) викликає контагіозні захворювання овочевих культур, а у випадку контамінації насіння і повну втрату врожаю. Метою роботи було встановлення філогенетичної спорідненості українських ізолятів ВМТо, виділених з рослин томатів, ...
1594343
  Будзанівська І.Г. Філогенетичний аналіз та штамове різноманіття РНК-вмісних вірусів рослин в Україні / І.Г. Будзанівська, І. Бубряк, В.П. Поліщук // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 19-20
1594344
  Будзанівська І.Г. Філогенетичний аналіз та штамове різноманіття РНК-вмісних вірусів рослин в Україні : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / Будзанівська Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 43 с. – Бібліогр.: 26 назв
1594345
  Будзанівська І.Г. Філогенетичний аналіз та штамове різноманіття РНК-вмісних вірусів рослин в Україні : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / Будзанівська Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 325 л. – Бібліогр.: л. 278-325
1594346
   Філогенетичний аналіз штамів-продуцентів лізину порівнянням послідовностей гена 16S рРНК / Г.С. Андріяш, Г.М. Заболотна, В.С. Бондаренко, С.М. Шульга // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 6. – С. 40-45. – ISSN 1995-5537


  Проведено дослідження штамів мікроорганізмів - продуцентів незамінних амінокислот аспартатної родини: Corynebacterium glutamicum, Brevibacterium flavum, Brevibacterium sp. 90, Brevibacterium sp. 90Н, Brevibacterium sp. Е531 із "Колекції штамів ...
1594347
  Зеров Д.К. Філогенія мохоподібних і їх місце в системі рослинного світу / Д.К. Зеров
8. – 1951. – С. 3-14
1594348
  Маркевич О.П. Філогенія тваринного світу / О.П. Маркевич. – Київ : АН Української РСР, 1964. – 200с.
1594349
  Маркевич О.П. Філогенія тваринного світу. Лекції для студентів-заочників природничих фак-тів пед. ін-тів та природничо-географічних відділів учит. ін-тів. / О.П. Маркевич. – Київ, 1953. – 144с.
1594350
   Філозов Роман Сергійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 283-284 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1594351
   Філозоф Роман Сергійович // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 183-184


  В 2005 р. закінчив кафедру геодезії та картографії. В 2010 р. захистив дисертацію: “Картографічне геоінформаційне забезпечення створення регіональних ландшафтних парків (на прикладі РЛП «Голосіїв»). Наукові інтереси: прикладна геоінформатика, ...
1594352
   Філозоф Роман Сергійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 292. – ISBN 978-966-439-961-3
1594353
  Прокопенко І.І. Філоксера і заходи боротьби з нею. / І.І. Прокопенко. – Київ; Харків, 1939. – 16с.
1594354
  Черниш Н. Філолог із фаху орієнталіст із замилування // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 32-39. – ISBN 978-966-441-556-6


  Агатангел Кримський - філолог, історик, письменник і перекладач.
1594355
  Росовецький С. Філолог між рукописом і друкованим текстом (кілька зауваг на берегах фундаментальної праці О. Федорука) // Пантелеймон Куліш: рефлексія з відстані у 200 років : колeкт. монографія / Л.І. Шевченко, С.К. Росовецький, О.П. Івановська, Дядищева-Росовецька, сизонов та ін. – Київ : Росовецький-Гіндич О.С., 2020. – С. 169-179. – ISBN 978-966-97723-1-2
1594356
  Дмітрієв А. Філологи-автономісти і автономія філології у пізньоімперській Росії: Ніколай Мар, Ян Бодуен де Куртене та Агатангел Кримський // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 2-15
1594357
  Дмітрієв А. Філологи-автономісти і автономія філології у пізньоімперській Росії: Ніколай Мар, Ян Бодуен де Куртене та Агатангел Кримський // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 8-14
1594358
   Філологи - призери VIII Всеросійської Олімпіади з перської мови // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  За повідомленням кафедри Близького Сходу, в Інституті країн Азії та Африки при МДУ ім. М. Ломоносова відбулася Олімпіада з перської мови та літератури, в роботі якої як член жюрі взяла участь асистент кафедри Близького Сходу Інституту філології І.Д. ...
1594359
   Філологи для поранених в АТО // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 3


  Ще у вересні в "Головному військовому клінічному госпіталі" Києва для поранених бійців, які брали участь у бойових діях на Сході України, виступали студенти-фольклористи з народного ансамблю української музики "Роксоланія" Інституту філології. ...
1594360
   Філологи здобули кубок Університету // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 8


  Студентський парламент Інституту філології здобув кубок Університету за найкращу діяльність студентського самоврядування серед факультетів та Інститутів КНУ. Філологи стали найкращими завдяки наполегливості, ввічливості та старанням, які проявили під ...
1594361
   Філологи зустрілися з телеведучим / прес-центр Інституту філології // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 6


  На запрошення білоруського культурного центру Інституту філології відбулася зустріч з білоруським телеведучим С. Дорофєєвим.
1594362
   Філологіка = Philologica : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг : [б. в.], 2008-
Вип. 21. – 2020. – 290, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1594363
  Яровий О. Філологічна ерудиція сучасного молодого покоління: формування пріоритетів // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 239-247.
1594364
  Конончук Т. Філологічна методологія як ретро- чи перспектива? : [відгук сімнадцятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 228-230. – ISBN 978-617-7480-98-2
1594365
  Кадомцева Л.О. Філологічна наука в десятій п"ятирічці // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 3-8
1594366
   Філологічна наука в інформаційному суспільстві : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996-
(Вип. 1). – 2014. – 544 с.
1594367
  Франчук В. Філологічна освіта в середньовічній Україні // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 327-330. – ISBN 966-7865-75-4
1594368
  Галенко І. Філологічна славістика у Львіському університеті: початковий етап // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 32-48. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
1594369
  Сойко І.В. Філологічна спадщина проф. І.В. Шаровольського // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 194-197
1594370
  Чемес В.Ф. Філологічна спадщина проф. С.В. Семчинського // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 260-264
1594371
  Ляшук Н.А. Філологічна термінологія як складник метамови науки // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 165-167. – ISBN 978-966-96911-8-7
1594372
  Наєнко М. Філологічна школа і модерні її розгалуження в період новітньої літератури // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 130-153. – ISBN 966-580-009-4
1594373
  Черемська О. Філологічна школа Олександра Потебни в оцінці Олексія Ветухова // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 112-124. – ISSN 1682-3540
1594374
  Сизонов Д. Філологічне видання КНУ - у рейтингу світової наукової періодики // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2


  Збірник наукових праць книжкового типу "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика", який випускає кафедра історії та стилістики української мови КНУ імені Тараса Шевченка, першим з українських філологічних видань увійшов до ...
1594375
  Сизонов Д. Філологічне видання КНУ – у рейтингу світової наукової періодики // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 2


  Збірник наукових праць книжкового типу "Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика", який випускає кафедра історії та стилістики української мови, першим з українських філологічних видань увійшов до наукометричної бази РІНЦ та ...
1594376
  Беценко Т. Філологічний аналіз поезії Василя Голобородька "З дитинства: дощ" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 6 (711). – С. 47-51. – ISSN 0130-5263
1594377
  Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (основи лінгвопоетики) : [навч. посібник] / Науменко А.М. ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 416 с. – Бібліогр.: c. 354-415. – ISBN 966-7890-95-3
1594378
  Беценко Т. Філологічний аналіз художнього тексту // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 10 (667). – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
1594379
  Беценко Т. Філологічний аналіз художнього тексту (на прикладі поезії В. Стуса "На колимськім морозі калина") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 14-19
1594380
   Філологічний дискурс = Philological discourse : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015-
Вип. 1. – 2015. – 107 с. – Резюме укр., англ. мовами
1594381
   Філологічний дискурс = Philological discourse : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015-. – ISSN 2411-4146
Вип. 2. – 2015. – 145 с. – Резюме укр., англ. мовами
1594382
   Філологічний дискурс = Philological discourse : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015-. – ISSN 2411-4146
Вип. 3. – 2016. – 264 с. – Резюме укр., англ. мовами
1594383
   Філологічний дискурс = Philological discourse : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2015-. – ISSN 2411-4146
Вип. 4. – 2016. – 306 с. – Резюме укр., англ. мовами
1594384
   Філологічний дискурс = Philological discourse : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2015-. – ISSN 2411-4146
Вип. 5. – 2017. – 238 с. – Резюме укр., англ. мовами
1594385
   Філологічний дискурс = Philological discourse : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2015-. – ISSN 2411-4146
Вип. 6. – 2017. – 322 с. – Резюме укр., англ. мовами
1594386
   Філологічний дискурс = Philological discourse : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2015-. – ISSN 2411-4146
Вип. 7. – 2018. – 278 с. – Резюме укр., англ. мовами
1594387
   Філологічний дискурс = Philological discourse : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Мацько В., Таранашинська Л., Крищук В. [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Сікорська С.В., 2015-. – ISSN 2411-4146
Вип. 8. – 2018. – 221, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1594388
   Філологічний збірник. – К, 1958. – 345с.
1594389
  Пастух Т. Філологічний метод В.Перетца та його відображення у сучасному літературознавстві // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 19-28. – ISBN 978-966-171-790-8


  В статті розглядаються основи філологічного методу Володимира Перетца. Цей метод репрезентує позитивістичні настанови свого часу. Водночас у ньому виявлено зацікавлення формальним аспектом літературного твору. Також автор статті звертає увагу на ...
1594390
  Семенюк Г. Філологічний підрозділ - ровесник університету. КНУ імені Тараса Шевченка - 185 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 26 квітня (№ 81). – С. 8


  Відкриття Музею-кімнати Олеся Гончара в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка. На фото: Л. Губерський, Г. Семенюк, дружина О. Гончара-Валентина Гончар...
1594391
  Наєнко М.К. Філологічний семінар - школа наших традицій / Михайло Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – 278, [2] с. : 47 с. фотоіл. – ISBN 978-966-2133-74-5
1594392
  Наєнко М.К. Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / Михайло Наєнко ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Маслаков, 2017. – 325, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7480-98-2


  В пр. №1716129 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від автора
1594393
   Філологічний семінар // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 184-184. – ISBN 978-966-2133-74-5
1594394
  Бернадська Н. Філологічний семінар // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 6-7. – ISSN 0236-1477


  Нариси з історії Інституту філології.
1594395
   Філологічний семінар : [відгук четвертий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 193. – ISBN 978-617-7480-98-2


  20 грудня 1999 р. в КНУ імені Тараса Шевченка відбулося чергове - шосте засідання міжнародного "Філологічного семінару".
1594396
  Наєнко М. Філологічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1594397
  Наєнко М. Філологічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1594398
   Філологічний факультет / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [відп. за вип. М.К. Наєнко]. – Київ : Школяр, 1997. – 24 с.
1594399
  Наєнко М. Філологічний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1594400
  Наєнко М.К. Філологічний факультет // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 181-185. – ISBN 966-7419-44-4
1594401
   Філологічний факультет Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова : Бібліографія 1991-2001. – Одеса : Астропринт, 2003. – 248с. – ISBN 966-549-895-9
1594402
   Філологічний факультет. Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 10.01.01-укр.літер.;10.01.02-рос.літер.;10.01.05-порівняльне літературознавство;10.01.06-теорія літер.;10.01.07-фольклористика;10.02.01-укр.мова;10.02.02-рос.мова;10.02.03-слов"янські мови. – Київ : Київський університет, 2001. – 172с.
1594403
   Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уманс. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2415-8828
Вип. 1 (11). – 2018. – 174 с. – Резюме укр., англ. мовами
1594404
   Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2415-8828
Вип. 2 (12). – 2018. – 153, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1594405
   Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уманс. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2415-8828
Вип. 1 (13). – 2019. – 207, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1594406
   Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2415-8828
Вип. 2 (14). – 2019. – 178, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1594407
   Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2415-8828
Вип. 1 (15). – 2020. – 137, [1] c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1594408
   Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Шуляк С., Барталашова П., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2415-8828
Вип. 2 (16). – 2020. – 153, [1] c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1594409
   Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Шуляк С., Барталашова П., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2415-8828
Вип. 1 (17). – 2021. – 234, [1] c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1594410
   Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Шуляк С., Барталашова П., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2415-8828
Вип. 2 (18). – 2021. – 197, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1594411
   Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Шуляк С., Барталашова П., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань : Візаві. – ISSN 2415-8828
Вип. 1 (19). – 2022. – 169, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1594412
  Гарачковська О. Філологічні галактики, сузір"я, астероїди та метеорити Володимира Кузьменка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 114-116. – ISSN 0236-1477
1594413
  Степаненко М. Філологічні грані Анатолія Мойсієнка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 26). – С. 15
1594414
   Філологічні дослідження : збірник наукових праць з нагоди 80-річчя члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Юрія Олександровича Карпенка / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова (Universitas nationalis Odessae) ; [редкол. : О.І. Бондар (відп. ред.), Т.Ю. Ковалевська, О.І. Бабич ; Н.В. Бардіна, М.І. Зубов та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2009. – 276 с. – Бібліогр.: с. 274-275
1594415
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 1. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1594416
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 2. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
1594417
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 1 (4). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1594418
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 2 (5). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1594419
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 3 (6). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
1594420
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 1 (7). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1594421
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 8. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1594422
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 9. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
1594423
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 10. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1594424
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 11. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
1594425
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 13. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
1594426
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 14. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
1594427
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 15. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
1594428
   Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 16. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
1594429
   Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП. – ISBN 978-617-7109-99-9
Ч. 2. – 2015. – 422, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1594430
   Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП. – ISBN 978-966-921-000-5
Ч. 3. – 2015. – 371, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1594431
   Філологічні науки = Philologiical Sciences : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Наєнко М.К. [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 25. – 2017. – 100 с. – Резюме укр., англ. мовами
1594432
   Філологічні науки = Philologiical Sciences : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 26. – 2017. – 84 с. – Резюме укр., англ. мовами
1594433
   Філологічні науки = Philologiical Sciences : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2009-. – ISSN 2075-1486
Вип. 27. – 2017. – 86 с. – Резюме укр., англ. мовами
1594434
   Філологічні науки = Philologiical Sciences : науковий журнал / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2009-. – ISSN 2524-2490
Вип. 28. – 2018. – 90, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1594435
   Філологічні науки = Philologiical Sciences : науковий журнал / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2009-. – ISSN 2524-2490
Вип. 29. – 2018. – 105, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1594436
   Філологічні науки = Philologiical Sciences : науковий журнал / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2009-. – ISSN 2524-2490
Вип. 30. – 2019. – 112, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1594437
   Філологічні науки = Philologiical Sciences : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2009-. – ISSN 2524-2490
Вип. 31. – 2019. – 115, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1594438
   Філологічні науки = Philologiical Sciences : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2009-. – ISSN 2524-2490
Вип. 32. – 2020. – 134, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1594439
   Філологічні науки на Україні : покажчик літератури за 1983 рік. – Київ, 1984
1594440
   Філологічні науки на Україні : покажчик літератури за 1984 рік. – Київ, 1985
1594441
   Філологічні науки на Україні : покажчик літератури за 1985 рік. – Київ, 1986
1594442
   Філологічні науки на Україні : покажчик літератури за 1986 рік. – Київ, 1987
1594443
   Філологічні науки на Україні. 1978 : покажчик літератури. – Київ, 1980
1594444
   Філологічні науки на Україні. 1979 : покажчик літератури. – Київ, 1980
1594445
   Філологічні науки на Україні. 1980 : покажчик літератури. – Київ, 1981
1594446
   Філологічні науки на Україні. 1981 : покажчик літератури. – Київ, 1982
1594447
   Філологічні науки на Україні. 1982 : покажчик літератури. – Київ, 1983
1594448
   Філологічні науки, 1996 : науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Киев : Стилос, 2007. – 527 с. – ISBN 978-966-8518-71-3
1594449
  Іванишин М. Філологічні презентації в Дрогобичі : зі студентами і викладачами зустрілися Галина Пагутяк і Василь Габор // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 19


  В Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені І. Франка відбулася зустріч студентів і викладачів з львівськими письменниками: Г. Пагутяк та В. Габором
1594450
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет
Вип. 1 : Реалістичний тип творчості : теорія і сучасність. – 1998. – 55 с.
1594451
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-. – ISBN 966-594-263-8
Вип. 2 : Мова і література: кроки до національної ідентичності. – 1999. – 75 с.
1594452
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-
Вип. 3 : Наука про літературу на межі століть:тема вільна. – 2000. – 162 с.
1594453
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-. – ISBN 966-594-263-8
Вип. 4 : Сучасна наука про літературу : "больові точки". – 2001. – 131 с.
1594454
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-
Вип. 5 : Типи художньої творчості в епоху постмодернізму: реальність чи віртуальність?. – 2002. – 119 с.
1594455
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-
Вип. 6 : Література як стиль і метод. – 2003. – 173 с.
1594456
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-
Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – 2004. – 245 с.
1594457
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-
Вип. 8 : Художня форма. Присвячується 100-літтю філологічного семінару та його засновнику - професору Перетцу В.М. – 2005. – 242, [4] с.
1594458
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-
Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – 2006. – 301 с.
1594459
   Філологічні семінари. – Київ : Київський університет, 1998-
Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – 2007. – 391 с.
1594460
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1998-
Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – 2008. – 311, [1] с., [8] арк. кольор. фот.
1594461
   Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998-. – ISBN 978-966-171-217-0
Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – 2009. – 243 с.
1594462
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ : Логос, 1998-. – ISBN 978-966-171-312-2
Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – 2010. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594463
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 1998-. – ISBN 978-966-171-392-4
Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – 2011. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594464
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 1998-. – ISBN 978-966-171-485-3
Вип. 15 : Художні стилі, течії, напрями : історико-теоретичний аспект. – 2011. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594465
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 1998-. – ISBN 978-966-171-673-4
Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594466
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISBN 978-966-171-790-8
Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – 2014. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594467
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 1998-. – ISBN 978-966-171-901-8
Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594468
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ : Логос, 1998-. – ISBN 978-966-171-889-9
Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – 2016. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594469
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ : Логос, 1998-. – ISBN 978-617-7442-48-5
Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – 2017. – 335, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594470
   Філологічні семінари / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1998-. – ISBN 978-966-933-136-6
Вип. 21 : Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література. – 2020. – 223, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1594471
   Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1998-. – ISBN 978-617-8077-06-8
Вип. 22 : Українська література у світі. – 2021. – 272, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1594472
   Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2008-
Вип. 4. – 2013. – 244 с.
1594473
   Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2008-
Вип. 5. – 2014. – 222 с.
1594474
   Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2008-. – ISSN 2305-3852
Вип. 10. – 2014. – 298 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594475
   Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2008-. – ISBN 978-617-689-129-1
Вип. 6. – 2015. – 261 с.
1594476
   Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2008-. – ISSN 2305-3852
Вип. 12. – 2015. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594477
   Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2008-. – ISSN 2305-3852
Вип. 13. – 2015. – 471 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594478
   Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2008-. – ISSN 2305-3852
Вип. 14. – 2016. – 330 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594479
   Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2008-. – ISSN 2305-3852
Вип. 15. – 2016. – 318 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594480
   Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, О.Г. В"язовська [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2008-. – ISBN 978-617-689-300-4
Вип. 9. – 2018. – 187, [1] с. – Резюме укр. мовою
1594481
   Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; редкол.: Колоїз Ж.В., Білоконенко Л.А., Білоусенко П.І. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2008-. – ISSN 2305-3852
Вип. 17. – 2018. – 284 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594482
   Філологічні студії = Philological studies : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж.В., Білоконенко Л.А., Білоусенко П.І. [та ін.]. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008-. – ISSN 2305-3852
Вип. 18. – 2018. – 170, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594483
   Філологічні студії = Philological studies : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008-. – ISSN 2305-3852
Вип. 19. – 2019. – 228, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594484
   Філологічні студії = Philological studies : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг : ФОП Маринченко С.В., 2008-. – ISSN 2305-3852
Вип. 20. – 2019. – 220, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594485
   Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, Т.М. Шевченко [та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2008-. – ISBN 978-617-689-397-4
Вип. 11. – 2020. – 179, [1] с. – Резюме укр. мовою
1594486
   Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ. – ISSN BIB-ID 83558
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594487
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 1994-
Т. 1, № 2. – 2009. – резюме укр., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1594488
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 1994-
Т. 1, № 3/4. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1594489
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 2, № 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1594490
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 2, № 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1594491
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 2, № 3. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1594492
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 2, № 4. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1594493
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 3, № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1594494
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 3, № 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1594495
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 3, № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1594496
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 4, № 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1594497
   Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
Т. 4, № 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами ; до 2009р. назва видання "Вісник СумДУ. Сер." Філологічні науки"
1594498
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 5, № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594499
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 5, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594500
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 5, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594501
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 6, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594502
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 6, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594503
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 6, № 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594504
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 6, № 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594505
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 7, № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594506
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 7, № 4. – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594507
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 7, № 2. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594508
   Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 7, № 3. – 2015. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594509
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 8, № 3. – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594510
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 8, № 4. – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594511
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 8, № 1. – 2016. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594512
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 8, № 2. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594513
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 9, № 1. – 2017. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594514
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 9, № 3. – 2017. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594515
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 9, № 4. – 2017. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594516
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 9, № 2. – 2017. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594517
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків : [б. в.], 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 10, № 2. – 2018. – 159, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594518
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 10, № 1. – 2018. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594519
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological Тreatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків : Сумський державний університете ; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 10, № 3. – 2018. – 124, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594520
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Воропай С.В. [та ін.]. – Суми ; Харків : Сумський державний університете ; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 10, № 4. – 2018. – 140, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594521
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 11, № 2. – 2019. – 108, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594522
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Серебрянська І.М. [та ін.]. – Суми ; Харків : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 11, № 1. – 2019. – 110, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594523
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Таценко Н.В., Ткаченко О.Г, Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків : [б. в.], 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 11, № 3/4. – 2019. – 149, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594524
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Таценко Н.В., Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., [та ін.]. – Суми ; Харків : [б. в.], 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 12, № 1. – 2020. – 152, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594525
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Таценко Н.В., Ткаченко О.Г., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків : [б. в.], 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 12, № 2. – 2020. – 159, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594526
   Філологічні трактати = Филологические трактаты = Philological treatises : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Жиленко І.Р., Таценко Н.В., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків : [б. в.], 1994-. – ISSN 2077-804X
Т. 14, № 1. – 2022. – 166, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2009 р. назв. вид. "Вісник СумДУ. Сер."Філологічні науки"
1594527
  Аксюта С. Філологія - це поклик душі // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 531-534. – ISBN 978-617-7993-01-7
1594528
   Філологія : Збірник наукових праць. – Харків, 2006-
№ 1. – 2006
1594529
  Халимоненко Г. Філологія без мови? Чи змінять вибори в Інституті філології головного ВНЗ держави курс і керівництво в "кузні" українських мовознавців? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 11 червня (№ 82). – С. 1-4


  Критика Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка.
1594530
  Наєнко М. Філологія в новому столітті // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 16 лютого (№ 7). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбулося заняття "Філологічного семінару". Вступна доповідь Михайла Наєнка "Прогнози реальні і можливі".
1594531
  Нечитайло А. Філологія з фактами та емоціями. Кому муляють успіхи Інституту філології Шевченкового університету // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 19 червня (№ 87). – С. 6-7 : фото
1594532
   Філологія і культура. – К, 1996. – 134с.
1594533
   Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – 71, [1] с. : табл. – Окремі ст. пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека Інституту філології)
1594534
  Лучканин С. Філологія через історію, історія через філологію // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 25. – С. 11-12
1594535
  Воробйова О.П. Філологія як життя (до 80-річчя від дня народження професора О.М. Мороховського) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 5-6. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 1). – ISSN 2311-0821


  Видатний вчений, доктор наук, професор Олександр Миколайович Мороховський присвятив своє життя філології; точніше, для нього філологія і виступала способом буття.
1594536
  Ковалів Ю.І. Філологія як міждисциплінарна наука: стан, перспективи / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 198-202
1594537
  Нарівська В.Д. Філологія як спосіб життя : До ювілею професора М.К. Наєнка // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 9-13. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
1594538
  Мелашенко Д. Філологія. "і віконниці стануть хрестами...", "До Стіксу похилили коси крон...". Мы не в Канзасе. фізики і лірики. "Тушь залила свинцовый запад...". "-Сестры и братья!" : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 54-57
1594539
  Бовсунівська Т. Філомафітський Євграф Матвійович (1790-1831) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 64-66. – ISBN 966-7825-40-Х
1594540
  Глогер Г. Філомела несла прапор / Г. Глогер. – К, 1956. – 604с.
1594541
  Алєксандрова О.В. Філон Александрійський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 301-303. – ISBN 966-316-069-1
1594542
  Леп"явко С. Філон Кміта-Чорнобильський // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.137-138
1594543
   Філоненко Катерина Григорівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 396-397
1594544
  Панченко О. Філоніла та Федір Габелки - українці легендарної долі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 14 серпня (№ 17/18). – С. 4-5
1594545
   Філонов Володимир Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 322-323. – ISBN 978-617-573-038-6
1594546
  Кальян Сергій Філосемітизм російської інтелектуальної еліти ( XIX ст.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 100-110
1594547
  Мащенко С.Т. Філосовський світ Миколи Маркова / Станіслав Мащенко. – Чернігів, 2006. – 68с. – ISBN 966-7905-77-2
1594548
  Головаха І. Філософ-гуманіст Г.С.Сковорода / І. Головаха, І. Стогній. – Київ : Політвидав, 1972. – 76с.
1594549
   Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015-
Вип. 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1594550
  Цофнас А. Філософ Авенір Уйомов. Останнє інтерв"ю // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 5 : Філософія і особистість. – С. 95-112. – ISSN 0235-7941
1594551
  Сандомірська І. Філософ бездомних і голодних // Критика. – Київ, 2007. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 22-26


  Михайло Бахтін — російський та український філософ, літературознавець і мистецтвознавець.
1594552
  Савченко С. Філософ в історії. До 100-річчя від дня народження О. Компан (1916-1986) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 72-77. – ISSN 2306-3505


  Олена Станіславівна Компан входить до когорти найвизначніших репрезентантів історичної науки в Україні другої половини ХХ ст. Як талановита дослідниця вона глибоко оволоділа теоретичними підвалинами своєї науки – історіософії. Водночас О. Компан ...
1594553
   Філософ в опері // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9). – С. 6


  Вихованець філософського факультету Андрій Кимач став першим українцем, який виборов головний приз одного з найпрестижніших конкурсів оперного світу - BBC Cardiff Singer of World. Філософська освіта, вважає Андрій, допомагає йому думати й ...
1594554
   Філософ в опері // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 4


  Вихованець філософського ф-ту А. Кимач став першим українцем, який виборов головний приз одного з найпрестижніших конкурсів оперного світу - BBC Cardiff Singer of World.
1594555
  Олійник Ю. Філософ в опозиції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-6 березня (№ 8)


  Виповнилося 90 років з дня народження видатного італійського мислителя Емануеле Северіно.
1594556
  Інжуватова Х. Філософ волокон із чвертю ставки. Дослідження Ярослава Шпотюка допомагають розпізнавати молекули патологій // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 165). – С. 10


  Ярослав Шпотюк - фізик-матеріалознавець, закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка та займався науковими дослідженнями у Франції. Науковець здійснив майже неможливе і захистився одразу в двох навчальних закладах: у ЛНУ та ...
1594557
  Пащенко В. Філософ Григорій Неволько : Сковорода межі тисячоліть / Володимир Пащенко. – Київ : МАПА, 2018. – 48 с. – (Українські достойники). – ISBN 978-617-7208-57-9
1594558
   Філософ європейської візії : (до 70-річного ювілею професора А.А. Герасимчука) / [уклад.: Саух П.Ю. та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 86, [2] с., [2] арк. фот. – Бібліогр. в кінці ст.


  Леонід Васильович! Згадую тебе завжди з теплотою і вдячністю. Твоя допомога в далекі студентські і післястудентські роки була своєрідним трампліном, який зробив мене тим, ким я є сьогодні. Поклін тобі - вченому, незрівняному менеджерові, ...
1594559
  Шендеровський В. Філософ з Галичини // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 4/5. – С. 186-190. – ISSN 0869-3595


  Петро Демчук
1594560
  Веремійчик О. Філософ і поет української історії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 березня (№ 10). – С. 3


  Український історик Михайло Юліанович Брайчевський.
1594561
  Шендеровський В. Філософ із Галичини // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 1 (37). – С. 4-5
1594562
  Колодний А. Філософ із українською душею // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (46). – С. 54-58. – ISSN 1819-7329


  До 101-річчя Володимира Олексюка.
1594563
  Онищенко О. Філософ людиноцентризму [В. Кремень] / розмову вела А. Луканська // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 24 червня (№ 115). – С. 10
1594564
  Сергійчук В. Філософ майбутнього // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2023 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2022. – С. 60-61. – ISBN 978-617-7837-24-3


  До 75-річчя від дня смерті Миколи Бердяєва.
1594565
  Дубовик О. Філософ рояля Святослав Ріхтер народився у Житомирі // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 грудня (№ 50). – С. 10-11
1594566
  Кірізвас М.В. Філософ сьогодення // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 15-17
1594567
  Цимбал Я. Філософ та мандрівник // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 10. – С. 142-145. – ISSN 0130-321Х


  На "Йогансен-fest" у жовтні 2011 року у Харкові зібралися митці, музиканти, літературознавці, шанувальники красного письменства й просто фанати Майка Йогансена
1594568
  Рогожа М.М. Філософ у просторі і часі культури (хронотоп життєвчення). Частина І // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 47-51


  Стаття присвячена осмисленню філософського способу життя як інваріанта західної культури. У статті містяться відповіді на питання: який вплив на особу, яка мислить, мають час і місце її життя і чи взагалі можливо ставити питання таким чином? ...
1594569
  Рогожа М.М. Філософ у просторі і часі культури (хронотоп життєвчення). Частина ІІ // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 41-45. – Бібліогр.: 16 назв.
1594570
  Грабовський С. Філософ української синтези // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 вересня (№ 162). – С. 9


  Ідейні пошуки Миколи Шлемкевича.
1594571
  Діденко Л.В. Філософ як виразник ідей епохи (на грунті персоналістичної спадщини Г. Кониського та В. Петрова) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
1594572
  Ільїна Г.В. Філософ як глядач: поняття [гр. "теорія"] у "протрептику" Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
1594573
  Бистрицький Є. Філософ, що знайшов істину // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 3


  "Коли у дні прощання з Мирославом Поповичем мене запитали, що найголовнішого я міг би сказати про нього, відповідь з"явилася сама собою. У потрібний час він зайняв і обстоював єдино правильну позицію в історичному виборі України - незалежність. Якщо ...
1594574
  Кримський С. Філософ, якого "не спіймав світ" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 364-367. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  Творчість Г. Сковороди.
1594575
  Кретов П.В. Філософема символу та мова сучасної науки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 35-37
1594576
  Шиллер Ф. Філософи : вірш / Фрідріх Шиллер ; вступ. ст., пер. з нім., підбір іл. та слов. персоналій В.Я. Кисіль. – Одеса : Видавництво ВМВ, 2017. – 54, [1] с. : іл., портр. – Слов. персоналій: с. 31-54. – ISBN 978-966-413-613-3
1594577
  Кралюк П.М. Філософи "київського кола" та російська релігійна філософія // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 519-520. – ISBN 978-966-373-777-5
1594578
  Рудинеско Е. Філософи в обіймах бурі = Philosophes dans la tourmente / Елізабет Рудинеско ; [пер. з фр. та наук. ред. О.А. Юдін]. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 208 с. – Паралел. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 978-966-521-456-4
1594579
  Захарчук Е. Філософи обрали свою Музу // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6 : фото


  Філософський факультет провів традиційні змагання за діадему та титул першої красуні факультету. Перемогла студентка 1 курсу Анна П"ятенко.
1594580
   Філософії та науки : тези шостої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління", 10-11 берез. 2011 р. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Миронов П.О.]. – Київ : НаУКМА, 2011. – 54, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в тексті
1594581
  Щурат В.Г. Філософічна основа творчості Куліша : В 25-літтє смерти письменника. – Накладом автора. – Львів : Діла, 1922. – 133 с.
1594582
  Кодак Микола Філософічна трасологія Миколи Бажана (з мислительської біографії поета) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 12 (576). – С. 3-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються поеми М. Бажана 1930-х рр. "Число", "Смерть Гамлета", "Трилогія пристрасті", "І сонце таке прозоре..." З"ясовано філософське навантаження сюжету, особливості індивідуальної мікропоетики і стилістики, основаних на художньому ...
1594583
  Возняк Т. Філософічні есе / Тарас Возняк. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 588, [1] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-966-378-416-8
1594584
  Чаадаєв П.Я. Філософічні листи. Апологія божевільного. Уривки та різні думки (1828-1850-ті роки) / Петро Якович Чаадаєв; Упорядник М.Г. Житарюк ; Пер. з рос. М.Г. Житарюка, В.А. Житарюк. – Львів, 2005. – 168с. – ISBN 5-8326-0145-9
1594585
  Андрущенко Віктор Філософічність освіти: теорія, методологія, практика // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 10-18. – Бібліогр.: с. 11


  Філософію здавна називають "наукою наук". І хоча таке визначення містить у собі значне перебільшення, як кажуть, "кожна наука, що досягає рівня осмислення власних підвалин розвитку", стає філософією, все ж "диму без вогню не буває". В силу своєї ...
1594586
  Андрущенко Віктор Філософічність освіти: теорія, методологія, практика // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 10-18. – Бібліогр.: с. 11


  Філософію здавна називають "наукою наук". І хоча таке визначення містить у собі значне перебільшення, як кажуть, "кожна наука, що досягає рівня осмислення власних підвалин розвитку", стає філософією, все ж "диму без вогню не буває". В силу своєї ...
1594587
  Прокойченко А.В. Філософічність та особливості поетичного стилю Т.С. Еліота // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 64-74. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 1). – ISSN 2307-1591


  Т.С. Еліот увійшов в історію літератури та культури минулого ст. як реформатор англомовної поезії та літературної критики. Т.С. Эллиот вошел в историю литературы и культуры прошлого в. как реформатор англоязычной поэзии и литературной критики.
1594588
  Степаненко І.В. Філософію за борт? Або про перспективи вищої / університетської освіти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 205-207


  Перед вітчизняною філософією стоїть завдання, навіть складніше, ніж перед філософією і філософами інших країн, пов"язане з необхідністю подолати свій залишковий пострадянський стан в умовах радикального скорочення видатків на освіту та науку. Вона має ...
1594589
  Ліщук В. Філософію щастя Сковороди трансформує в реальні справи // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 9 листопада (№ 239). – С. 5


  Штрихи до портрета ректора Київського національного університету технології та дизайну Івана Грищенка.
1594590
  Іммуратов А. Філософія - Мрія та Таємниця // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-6
1594591
   Філософія : курс лекцій : навч. посібник / В.І. Бичко, Ю.В. Осічнюк, В.Г. Табачковський, Г.І. та ін. Горак; І.В. Бичко, Ю.В. Осичнюк, В.Г. Табачковський [та ін.]. – Київ : Либідь, 1991. – 456 с.
1594592
   Філософія : Курс лекцій: Навч. посібник. – Київ : Либідь, 1993. – 576с. – ISBN 5-325-00409-3
1594593
  Горбач Н.Я. Філософія : Підручник для студ. вузів / Н.Я. Горбач, В.М. Балачук, Я.Г. та ін. Сислюк. – Львів : Логос, 1995. – 223с.
1594594
  Князєв В.М. Філософія / В.М. Князєв. – 2-е вид. – Київ, 1997. – 63с.
1594595
  Ільїн В.В. Філософія : (Нариси з історії розвитку філософської думки). Навчальний посібник для студ. вищ. учбов. закладів, які вивчають курс "Філософії" / В.В. Ільїн, Ю.І. Кулагін; Київський держ. торг.-екном. ун-тет. – Київ, 1997. – 290с. – ISBN 5-7763-8310-2
1594596
   Філософія : Навчальний посібник. – Київ : Вікар, 2000. – 624с. – ISBN 966-7131-38-6
1594597
   Філософія : навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вікар, 2001. – 457 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7131-27-0
1594598
   Філософія : Курс лекцій: Підручник для студентів вищих закладів освіти. / І.В. Бичко, І.В. Бойченко, М.І. Бойченко, М.П. Бузський, В.Г. Табачковський; За ред. І.В.Бичко. – Київ : Либідь, 2001. – 408 с. – ISBN 966-06-0180-8
1594599
  Черній А.М. Філософія : Твої кроки до Мудрості. Авторизований конспект-практикум. / А.М. Черній, З.І. Тимошенко; Європейський університет. – Київ : Європейський університет, 2001. – 200с. – ISBN 966-7942-00-7
1594600
   Філософія : Підручник для студ.вищ.закл.освіти / І.В. Бичко, І.В. Бойченко, М.І. Бойченко, М.П. Бузський, В.Г. Табачковський. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 2002. – 408с. – ISBN 966-06-0232-4
1594601
  Причепій Є.М. Філософія : Посібник / Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А. Чекаль. – Київ : Академвидав, 2003. – 576с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-10-0
1594602
   Філософія : корот. виклад : [навч. посіб. для студентів вузів]. – Київ : Кондор, 2003. – 352 с. – Бібліогр.: с. 335-349. – (Кондор). – ISBN 966-8251-07-5
1594603
  Саух П.Ю. Філософія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.Ю. Саух; Центр навчальної літ-ри; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с. – ISBN 966-8253-26-4
1594604
   Філософія : навч. посіб. для студ. і аспір. внз. – 3-є вид., стер. – Київ : Вікар, 2003. – 457 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-7131-36-X
1594605
  Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. – 2-е вид., виравл. і доповн. – Київ. Львів : Новий Світ-2000; Магнолія плюс, 2003. – 544с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-12-7; 966-8340-05-1
1594606
   Філософія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Атіка, 2003. – 464с. – ISBN 966-8074-79-3
1594607
   Філософія : Підручник для вищої школи. – 3-тє, перероб., та доп. – Харків : Прапор, 2004. – 736с. – ISBN 966-7880-70-2


  Висвітлено питання історії філософії, основні положення теорії філософії, розкрито проблеми соціальної філософії і філософії історії
1594608
  Діденко В.Ф. Філософія : ескізи для самопідготовки : навчальний посібник / Діденко В.Ф. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 210 с. – ISBN 966-594-859-8
1594609
  Причепій Є.М. Філософія : Підручник / Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А. Чекаль. – 2-е вид., випр., доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 592с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-20-8
1594610
  Касьян В.І. Філософія : Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посібник / В.І. Касьян. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 343с. – ISBN 966-346-147-0


  Наводяться відповіді на питання з курсу "Філософія", які виносяться на іспит. Для студентів денної форми навчання, студентів-заочників, аспірантів і пошукачів, які готуються складати іспит з філософії
1594611
   Філософія : навч. посіб. для студ. і аспірантів внз / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, В.П. та ін. Розумний; Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Розумний В.П. та ін. ; за ред. І.Ф. Надольного. – 6-е вид., випр. і доп. – Київ : Вікар, 2006. – 534 с. – ISBN 966-7131-86-6


  Курс філософії висвітлено доступно, толерантно, на системній основі, у тісному зв’язку з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури, в широкому контексті сучасної філософської думки.
1594612
  Петрушенко В.Л. Філософія : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / Петрушенко В.Л. – 4-е вид., перероб. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 506с. – ISBN 966-7827-75-5
1594613
   Філософія : навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, В.П. та ін. Розумний; Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, В.П. Розумний та ін. ; за ред. І.Ф. Надольного. – 6-е вид., випр. і доп. – Київ : Вікар, 2006. – 455 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-7131-87-4


  Курс філософії висвітлено доступно, толерантно, на системній основі, у тісному зв’язку з проблемами становлення української державності, розвитку національної культури, в широкому контексті сучасної філософської думки.
1594614
  Бойченко І.В. Філософія : навч. посіб. для дистанц. навчання / І.В. Бойченко, М.І. Бойченко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., випр. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 204-210, на початку модулів та в підрядк. прим. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-028-7
1594615
  Причепій Є.М. Філософія : Підручник / Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А. Чекаль. – 2-е вид., випр., доп. – Київ : Академвидав, 2007. – 592с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-20-8
1594616
  Щерба С.П. Філософія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Щерба, О.А. Заглада, І.П. Хобта. – [3-є вид., змінене і доп.]. – Київ : Кондор, 2007. – 448 с. – ISBN 978-966-351-054-5


  Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів
1594617
   Філософія : навч. посіб. для студ. і аспірантів внз / Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Розумний В.П. ; за ред. І.Ф. Надольного. – 7-е вид., стер. – Київ : Вікар, 2008. – 535 с. – ISBN 978-966-7131-97-5
1594618
  Пазенок В.С. Філософія : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.С. Пазенок. – Київ : Академвидав, 2008. – 280с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-56-4
1594619
  Причепій Є.М. Філософія : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А. Чекаль. – 2-е вид., виправл., доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 592 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-57-1
1594620
   Філософія : від витоків до сьогодення : хрестоматія : навч. посібник / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського, уклад. Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, І.В. Бойченко [та ін.]. – Київ : Знання, 2009. – 624 с. – (Серія "Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років"). – ISBN 978-966-346-660-6
1594621
   Філософія : природа, проблематика, класичні розділи : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Андрущенко [ та ін ] ; за ред. Г.І. Волинки. – Київ : Каравела, 2009. – 368с. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-90-6
1594622
  Кислюк К.В. Філософія : модульний курс : навч. посібник для ВНЗ / К.В. Кислюк. – [2-ге вид.]. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 415, [1] с. – Зміст: Філософія ; Релігієзнавство ; Логіка. - Сер. засн. в 2008 р. – Бібліогр.: с. 406-409. – (Переходимо до Болонської системи). – ISBN 978-966-404-884-9
1594623
  Петрушенко В.Л. Філософія : короткий навчальний словник: терміни і поняття / В.Л. Петрушенко. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 148 с. – (Серія малих словників-довідників). – ISBN 978-966-2025-19-4
1594624
  Кривуля О.М. Філософія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Кривуля ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2010. – 592 с. – ISBN 978-966-623-627-5
1594625
  Данильян О.Г. Філософія : підручник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – Харків : Право, 2010. – 309, [3] с. – Бібліогр.: c. 295-301. – ISBN 978-966-458-183-4
1594626
   Філософія : у 2 т. : хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фіз.-мат. і природнн. спеціальностей / КНУТШ ; [авт.-упоряд.: І.С. Добронравова, О.В. Комар, А.А. Кравчук та ін. ; за заг. ред. І.С. Добронравової]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-326-0
Т. 2 : Теоретична та практична філософія. – 2010. – 431, [1] с.
1594627
  Черній А.М. Філософія : навчальний посібник для самостійної роботи студента / А.М. Черній. – Київ : Академвидав, 2011. – 390, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – (САМ!). – ISBN 978-617-572-016-5
1594628
   Філософія : навч. посібник / [Л.В. Губерський та ін.] ; за ред. І.Ф. Надольного. – 8-ме вид., стер. – Київ : Вікар, 2011. – 455 с. – Бібліогр. в кінці частин. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-7131-99-9
1594629
   Філософія : навч.-метод. комплекс : (програма, плани семінар. занять, завдання для самост. роботи та модульно-рейтингова система оцінки знань студ. гуманітар. факультетів) / [Л.В. Губерський та ін.] ; за ред. Л.В. Губерського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кафедра філософії гуманітарних наук, 2011. – 78 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 72-76 та наприкінці тем
1594630
   Філософія : хрестоматія / авт.-упоряд. С.І. Присухін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 349, [1] с. – На обкл.: До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-483-451-0
1594631
   Філософія : навч.-метод. комплекс : програма, плани семінар. занять, завдання для самостійної роботи та модульно-рейтингова система оцінки знань студентів гуманіт. ф-тів / [Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук (керівник), Л.О. Шашкова та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф., акад. НАН України Л.В. Губерського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Каф. філос. гуманіт. наук]. – Київ : [б. в.], 2011. – 78 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На обкл. зазначено : Київ - 2012. – Бібліогр. в кінці тем
1594632
  Петрушенко В.Л. Філософія : у 2 ч. : світова філософія, фундаментальні проблеми філософії; релігієзнавство, етика та естетика, логіка : навч. посібник / Петрушенко В.Л. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 646, [1] c. : іл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 646. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-123-2
1594633
  Данильян О.Г. Філософія : підручник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Харків : Право, 2012. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 297-303. – ISBN 978-966-458-183-4
1594634
   Філософія : хрестоматія : від витоків до сьогодення : навч. посібник / за ред. Л.В. Губерського ; [уклад. : Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, І.В. Бойченко та ін.] ; КНУТШ. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 621 с., [2] с. – Бібліогр. а кінці розділів. – (Серія "Philosophy"). – ISBN 978-966-346-940-9
1594635
  Рижак Л. Філософія : підручник / Людмила Рижак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 649 с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-941-5
1594636
  Гринів О.І. Філософія : курс лекцій для аспірантів / Олег Гринів. – Львів : Тріада плюс, 2016. – 364, [1] с. – ISBN 978-966-486-194-3
1594637
   Філософія : природа, проблематика, класичні розділи : навч. посібник для студентів ВНЗ / [В.П. Андрущенко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф., засл. діяча науки і техніки України Г.І. Волинки ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2016. – 367, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 347-367. – ISBN 978-966-8019-90-6
1594638
   Філософія : [базовий] підручник для студентів ВНЗ / [Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Харків : Фоліо, 2018. – 620, [4] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-03-7990-9
1594639
  Петрушенко В.Л. Філософія : навч. посібник у 2-х ч.: світова філософія, фундаментальні проблеми філософії; релігієзнавство, етика та естетика, логіка / В.Л. Петрушенко. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 646, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-123-2
1594640
  Ільницький М. Філософія "Бронзових м"язів" у спортивних віршах Казимежа Вежинського І Богдана-Ігоря Антоновича // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 326-341. – ISBN 966-95452-9-3
1594641
  Грекова М. Філософія "золотої середини" в житті та творчості Горація // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.76-89
1594642
  Кралюк П. Філософія "київського кола" та російська релігійна філософія // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 519-520. – ISBN 978-966-2254-74-7
1594643
  Осташко Т. Філософія "малих справ" Євгена Чикаленка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 51/52 (423/424), 25.12.2015. - 14.01.2016. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561


  "У юнацькі роки на формування його свідомості серйозний вплив справили представники національної демократії: відомий історик В. Антонович, член Драгоманівського гуртка В. Мальований."
1594644
  Стрелкова А.Ю. Філософія "порожнечі" у "Ваджраччхедіка-праджняпараміта-сутра" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 52-61
1594645
  Гвоздь В. Філософія "Руського світу" як Немезида для Росії // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (10). – C. 4-19
1594646
  Мелько І. Філософія "я-ти" Семена Франка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 125-130. – (Серія : Філософські науки ; № 11 (260)). – ISSN 1729-360Х
1594647
  Баранівський В. Філософія : від вітоків до сьогодення - новий навчальний посібник // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 110-113. – ISSN 1682-2366


  Рецензія на кн. : Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / за ред. акад. НАН України Л.В. Губерського. - К. : Знання, 2009. - 621 с. - (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 175 років).
1594648
  Білокобильський Олександр Філософія : предмет і задачі науки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.6-18. – ISSN 1728-9572
1594649
  Кучерук Г.Ю. Філософія kaizen - ефективний шлях підвищення результативності логістичного управління за сучасних умов господарювання / Г.Ю. Кучерук, С.М. Соловей, А.М. Тирсенко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 70-78. – ISSN 2308-1988


  "Наукове обгрунтування можливості та доцільності застосування основних положень філософії Kaizen на шляху підвищення результативності логістичного управління українських підприємств за сучасних умов господарювання. Теоретичною та методологічною основою ...
1594650
  Лютий Т.В. Філософія plus література: проблема авторського вираження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1594651
  Діденко Л.В. Філософія vs філософування: культуровкорінення мудрості // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 244-250. – ISSN 2076-1554
1594652
  Гогоцький С. Філософія XVII і XVIII ст. в порівнянні з філософією ХІХ ст. та відношення першої і другої до освіти : [уривки] / Сильвестр Гогоцький // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 381-382. – ISBN 966-524-093-5
1594653
  Прохор В.В. Філософія абсурду у формуванні авторської картини світу франкомовних письменників-абсурдистів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 220-224
1594654
  Крушинська Олена Філософія автомандрів, або Чому ми це робимо? : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 116-119 : Фото
1594655
  Кіктенко В.О. Філософія американського прагматизму, конфуціанство та китайська модернізація // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 18-29. – ISSN 2409-904X
1594656
  Воронкова В.Г. Філософія американської школи державного управління: еволюція розвитку та основні характеристики / В.Г. Воронкова, О.М. Кірєєва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 5-16. – ISSN 2072-1692
1594657
  Саух Ю.П. Філософія буддизму. Глобалізаційний вимір : монографія / Юрій Саух. – Київ : Леся, 2009. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 195-223. – ISBN 966-8126-57-2
1594658
  Сломський В. Філософія в житті / Войцех Сломський; Перекладач О. Гірний. – Варшава; Львів : MIX, Тріада плюс, 2003. – 214с. – ISBN 966-7119-03-3
1594659
  Мойсеїв І. Філософія в житті : першодруки з фондів ЦДАМЛМУ / Ігор Мойсеїв. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 436 с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 436. – Бібліогр.: с. 435. – (Серія: "Щоденники ХХ-го століття" ; т. 2). – ISBN 978-617-7107-22-3
1594660
   Філософія в ідеологічному противоборстві. – К, 1983. – 144с.
1594661
  Киричок О. Філософія в Київській Русі: нотатки про IX давньоруські історико-філософські читання // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10. – С. 9-14. – ISSN 0130-7037


  Згадуються філософський факультет КНУ ім. Т. Шевченка, декан факультету А. Конверський, заст. декану С. Руденко
1594662
  Кралюк П.М. Філософія в Київському університеті // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 378-380. – ISBN 978-966-373-777-5


  Восени 1834 р. першим у Київському університеті розпочав свою роботу філософський факультет, де згідно зі статутом було відкрито 13 кафедр освіти.
1594663
  Погорілий А.О. Філософія в контексті духовної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 94-97. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам взаємовпливу філософії та культури в контексті розвитку західноєвропейської та української гуманітарної думки. This article is about problem of interaction philosophy and culture in context of West-European and Ukrainian ...
1594664
  Андрущенко В. Філософія в педагогічному процесі: статус та функціональне визначення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 5-11. – ISSN 2078-1016


  Яку філософію треба читати в українських університетах?
1594665
  Мозгова Н. Філософія в системі освіти: теоретична реконструкція дискусії київських філософів кінця ХІХ - початку ХХ ст // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (76). – С. 28-33. – ISSN 2078-1016
1594666
  Сербін Філософія в сучасному українському суспільстві: занепад чи нагальна потреба / Сербін, М-К.С // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 32-33
1594667
  Федів Ю.О. Філософія в Україні в 20-90-х роках XX ст. / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 408-411. – ISBN 966-524-093-5
1594668
  Горський В. Філософія в україській культурі : (метологія та історія) / В.Горський. – Київ : Центр практичної філософії, 2001. – 236с. – ISBN 966-95855-6-2
1594669
  Єрмоленко А. Філософія Василя Лісового у контексті сучасних філософських досліджень // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 87-97. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
1594670
  Михайленко С. Філософія виборів у системі представницької демократії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.109-113
1594671
  Пашков В.В. Філософія викладання як основа розвитку освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 196-204. – ISSN 2072-1692
1594672
  Шульгіна Лілія Філософія вина : Хорватія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 24-26 : Фото
1594673
  Алєксандрова О.В. Філософія Відродження (XIV-XVI ст.) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 183-184. – ISBN 966-316-069-1
1594674
   Філософія Відродження на Україні. – Київ : Наукова думка, 1990. – 332 с. – ISBN 5-12-001687-1
1594675
  Венгренівська М.А. Філософія відтворення в перекладі новаторських пошуків французьких авторів XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-33. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Ідеться про деякі філософські аспекти перекладу поезій А. Мішо О. Жупановським.
1594676
  Тарнашинська Л. Філософія війни і миру: анторопоцентрична дихотомія любові/ненависті як мотивація героїзму (за "Листами до німецького друга" Альбера Камю) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 3-14. – ISSN 0236-1477
1594677
  Лобода Ю.О. Філософія війни: сучасний стан // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 148-151
1594678
  Чікарькова М.Ю. Філософія влади в Біблії у контексті сакралізації монарха в стародавньому світі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.54-60. – ISSN 1728-3671
1594679
  Доброносова Ю.Д. Філософія вчинку як перспектива розуміння практичної філософії повсякденності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 43-52
1594680
  Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди / Д. Чижевський. – Варшава, 1934. – 224 с.
1594681
  Чижевський Дмитро Філософія Г.С. Сковороди / Чижевський Дмитро; Підготовка тексту, мовна ред. та вступна стаття Л. Ушкалова. – Харків : Акта, 2003. – 432с.с. – ISBN 966-7021-83-1
1594682
  Чижевський Д.І. Філософія Г.С. Сковороди / Д. Чижевський ; [вступ. сл. Л.В. Губерський] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Репр. відтв. вид. 1934 р. – Київ : Київський університет, 2014. – XVI, 221, [3] с. : іл., портр. – Дод. тит. арк. ориг. - Вих. дан. ориг.: Варшава, 1934. - Сер. засн. у 2013 р. - Покажч. імен: с. 213-219. – Бібліогр.: с. XVI та в підрядк. прим. – (Серія "Джерела філософської думки у Київському університеті"). – ISBN 978-966-439-684-1
1594683
  Ляшенко І.В. Філософія Гегеля як містичний пантеїзм: інтерпретація В. Дільтея // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 21-27


  У статті розкривається запропонована В. Дільтеєм історико-філософська ін- терпретація філософської системи Г. Гегеля як містичного пантеїзму. This article evolves W. Dilthey"s historic-philosophical interpretation of a Hegel"s philosophical system ...
1594684
  Рамбу Н. Філософія гербартіанства / Н. Рамбу, Н.О. Федчишин // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 188-193
1594685
  Костенко О.О. Філософія господарювання: Текст лекцій. / О.О. Костенко. – Харків, 1992. – 124с.
1594686
   Філософія Григорія Сковороди. – Київ : Наукова думка, 1972. – 311с.
1594687
  Ткачук О.О. Філософія Григорія Сковороди в контексті української філософської думки періоду бароко : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.05 / Ткачук О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1594688
  Ткачук Олена Олександрівна Філософія Григорія Сковороди в контексті української філософської думки періоду бароко : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Ткачук Олена Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 170л. – Бібліогр.:л.161-170
1594689
  Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях / Анатолій Карась ; Мін-во освіти й науки України ; Львівський національний університет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 520 с. – ISBN 966-613-175-7
1594690
  Огнев"юк В.О. Філософія громадянськості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-18. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про освітні принципи формування громадянської свідомості громадян сучасної України.
1594691
  Котькало О. Філософія грошей у контексті державної податкової політики // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.26-35. – ISBN 966-7800-16-4
1594692
  Северинюк В.М. Філософія гуманізму і гуманізм влади // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 73-76. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
1594693
  Чорний І.В. Філософія декадансу в творчості О. Вертинського // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 139-141
1594694
  Муляр О.А. Філософія демократії: концепції та проблеми // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 85-87
1594695
  Бостан С. Філософія держави: проблеми наукової ідентифікації // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 3-9. – ISSN 2409-4544
1594696
  Ковальчук В. Філософія діалогу держави і суспільства / В. Ковальчук, А. Токарська // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 : Доктрина договірного права (продовження). – С. 124-134. – ISSN 1026-9932
1594697
  Степико К.М. Філософія діалогу: історико-філософський аналіз дискурсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 6-19
1594698
  Лактіонова А.В. Філософія дії : монографія / А.В. Лактіонова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 367, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 333-365. – ISBN 978-966-439-884-5
1594699
  Лактіонова А.В. Філософія дії та активності: нова перспектива теоретичних і практичних філософських дисциплін : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.04 / Лактіонова Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 420 арк. – Бібліогр.: арк. 386-420
1594700
  Горбачук-Наровецька Філософія для дітей у контексті трансформації сучасної парадигми освіти // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 59-62
1594701
  Горбачук-Наровецька Філософія для дітей: південнокорейський досвід // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2011. – № 1/2 (10). – С. 297-304
1594702
  Назарук М. Філософія довкілля і природокористування : монографія / Микола Назарук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ісм. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 301, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-10-0518-1
1594703
  Тішнер Ю. (отець) Філософія драми = Filosofia dramatu / о. Юзеф Тішнер ; [пер. з пол.: Т. Павлінчук]. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 303, [1] с. – Парал. тит. арк. пол. - Пер. вид.: Filosofia dramatu / ks. Jozef Tischner. Krakow, Wydawnictwo Znak, 2006. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-692-6
1594704
  Єдинак Станіслав Філософія духу Юліуша Словацького та її рецепція в ХХ столітті // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.61-64
1594705
  Чернова Ю.О. Філософія екзистенціалізму в українській феміністиці кінця ХIХ - початку ХХ століть // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 182-185
1594706
  Чурмантаєв П.С. Філософія екзистенціалізму як світоглядно-методологічне підгрунтя аналізу специфіки роботи фахівців у екстремальних ситуаціях // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 105-116


  Проаналізовано значущість філософії екзистенціалізму для розробки філософських засад дослідження поведінки людини у екстремальних ситуаціях. Ключові слова: екзистенція, свобода, межова ситуація, екстремальна ситуація. Проанализирована значимость ...
1594707
  Векуа О.В. Філософія екзистенціалізму як умова збереження особистості в тоталітарному світі (на матеріалі драм В. Винниченка) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-60. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1594708
  Семенюк Наталія Філософія екобезпечного розвитку як складова філософії людини // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 44-52. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються параметри екобезпечного розвитку людства як складової філософи виживання цивілізації.
1594709
  Семенюк Наталія Філософія екобезпечного розвитку як складова філософії людини // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 44-52. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються параметри екобезпечного розвитку людства як складової філософи виживання цивілізації.
1594710
  Губерський Л.В. Філософія економіки в контексті методології подолання соціальної кризи / Л.В. Губерський, В.Д. Базилевич, А.О. Приятельчук // Наукові праці аспірантів економічного факультету : збірник наукових праць / КНУТШ ; редкол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 5-19. – ISBN 966-7317-92-7
1594711
  Базилевич В.Д. Філософія економіки як дискурс економічної теорії // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 12-15. – ISBN 966-7943-03-8


  Аналізується проблема філософії економіки, визначається її предмет, взаємовідношення з економічною теорією, показано її людиновимірний характер. Анализируется проблема философии экономики, определяется ее предмет, взаимодействие с экономической ...
1594712
  Кульчицький Я.В. Філософія економічних систем у науковій спадщині Івана Франка // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.7. – С. 394-398. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  На основі аналізу економічно-філософських праць Івана Франка висвітлено погляди видатного українського мислителя на проблеми людської діяльності, економічних систем, суспільно-економічного прогресу та його закономірностей. Зокрема, розкрито методологію ...
1594713
  Саплін Ю.Ю. Філософія електронного підручникотворення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 123-126. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401


  У статті йдеться про напрями формування філософії електронного підручникотворення як галузі соціально-гуманітарного знання
1594714
  Мних Р. Філософія Ернста Кассірера в житті та творчості Дмитра Чижевського // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2012. – № 24. – С. 170-184


  "Стаття присвячена в основному ранньому періодові творчості Дмитра Чижевського, коли вчений особливо інтенсивно цікавився німецькою філософією і сам писав філософські тексти. У статті розглядаються ті тексти вченого, на котрих чітко позначився вплив ...
1594715
  Толстоухов А.В. Філософія естетичного виховання: антиномії почуття краси / А.В. Толстоухов, О.Ф. Коннов // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 64-73
1594716
  Дроздовський Дмитро Філософія етики й чину Алєхандро Толедо // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 175-178. – ISSN 0320 - 8370
1594717
  Овсянкіна Л. Філософія євроінтеграції у розвитку сучасної освіти України: проблеми та перспективи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 41-44. – ISSN 1609-8595
1594718
  Сердюк К.О. Філософія європейського політичного екстремізму другої половини ХХ століття // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 163-164
1594719
  Польщак А. Філософія Жака Марітена на світогляд Франсуа Моріака, Жоржа Бернаноса та Поля Клоделя як письменників французького "католицького відродження" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 34-39
1594720
  Маркова В. Філософія збереження в контексті взаємовпливу книжкової та електронної комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С.33-35. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто трансформацію концепту "збереження" в контексті взаємовпливу книжкової та електронної комунікацій і визначено його сучасне розуміння
1594721
  Перескоцька У. Філософія і гумор у літературно-критичних текстах Антонія Марцінковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 313-317. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто філософський аспект творчого доробку Антонія Марцінковського, діяча українськопольського пограниччя, який зумів принести в польську літературу нові європейські тенденції і власне бачення на літературу того часу. Ерудиція і ...
1594722
  Чернишов В.В. Філософія і здоровий глузд // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 38-44. – ISSN 2077-1800
1594723
   Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / [Ю. Вільчинський та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю.М. Вільчинського ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т приклад. та проф. етики. – Київ : КНЕУ, 2014. – 213, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-893-8
1594724
  Уйомов А. Філософія і наука в системному підході // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.19-40
1594725
  Гайдич Н.М. Філософія і освіта в Україні XV-XVI ст. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 32-39. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 31 (44))
1594726
  Губерський Л. Філософія і освіта: зустріч перспектив // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 6-13. – ISSN 0235-7941


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка акад. Л. Губерський висловлює свою думку про сучасну філософську освіту і її майбутнє.
1594727
  Мулярчук Є. Філософія і педагогіка покликання : монографія / Євген Мулярчук ; [відп. ред. Є.К. Бистрицький ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди]. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 342, [2] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 328-331. – Бібліогр.: с. 320-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-694-0
1594728
  Ситник О.І. Філософія і політика: підстави взаємодії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 72-74
1594729
   Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ
Вип. 5. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594730
   Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISSN 2312-4342
Вип. 7. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594731
   Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISSN 2312-4342
Вип. 1 (9). – 2015. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594732
   Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISSN 2312-4342
Вип. 3 (12). – 2016. – 254 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594733
   Філософія і право : тези доп. ХІ Всеукр. студент. наук. конф., (16 грудня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2015. – 165, [1] с. – Деякі ст. рос. мовою
1594734
  Жмудський О.З. Філософія і природознавство // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
1594735
  Андрущенко В.П. Філософія і психологія психодинамічного пізнання / В.П. Андрущенко, Т.С. Яценко // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 6-26 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1249
1594736
  Карпенко І.В. Філософія і світ повсякденності // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.59-71. – ISSN 2075-1443
1594737
  Щербін М.Я. Філософія і соціологія католицької реакції / М.Я. Щербін. – Київ, 1959. – 84с.
1594738
  Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди / І.В. Іваньо. – Київ : Наукова думка, 1983. – 270 с.
1594739
  Омельяновський М.Е. Філософія і сучасна фізика / М.Е. Омельяновський. – Київ, 1965. – 45 с.
1594740
  Пхін Х. Філософія і сучасний світ / Хусян Пхін. – Тайбей : Сяньчжи, 1976. – 388 с. – Видання китайськ. мовою
1594741
  Маленька Т.Ф. Філософія Ібн Сіни та її вплив на перську класичну поезію // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 113-117. – ISSN 1608-0599
1594742
  Ільїна Г.В. Філософія інвайронменталізму Вселенського Патріарха Варфоломія І // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (19). – С. 55-58. – ISSN 2521-6570


  Присвячено ідеям інвайронменталізму у працях та висловлюваннях Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія І. В екологічній концепції "Зеленого патріарха" розглянуто взаємозв"язок релігії та довкілля. Причиною кризи довкілля визнано кризу ...
1594743
  Нестеренко Г.О. Філософія інновацій в сучасному управлінні персоналом // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 292-297. – ISSN 2076-1554
1594744
  Гресько О.В. Філософія інформаційного телерадіомовлення: соціокультурний аспект // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 86-92. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 11). – ISSN 2226-3047


  Вивченню актуального для інформаційного суспільства питанню присвячено чимало праць вітчизняних науковців: Л. Губерського, В. Іванова, С. Квіта, А. Москаленка та ін. - С. 87.
1594745
  Прудникова О.В. Філософія інформаційної культури : навч. посібник / О.В. Прудникова ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, Каф. ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування", філософії і історії України. – Харків : Право, 2017. – 326, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-937-225-3
1594746
  Бойченко І.В. Філософія історії : підручник для студ. ВНЗ / І.В. Бойченко. – Київ : Знання, 2000. – 723 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-020-1
1594747
  Бойченко І.В. Філософія історії / І. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 386-388. – ISBN 966-642-073-2
1594748
  Ящук Т.І. Філософія історії : Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. / Т.І. Ящук. – Київ : Либідь, 2004. – 536с. – ISBN 966-06-0343-6
1594749
  Габрієлян О.А. Філософія історії : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.А. Габрієлян, І.І. Кальной, О.П. Цвєтков. – Київ : Академвидав, 2010. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 211-213. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2
1594750
  Предборська І.М. Філософія історії : навч. посібник для студ. ВНЗ / І.М. Предборська, С.О. Ганаба. – Суми : Університетська книга, 2012. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 224-231 та в кінці розд. – ISBN 978-966-680-615-7
1594751
  Карсавін Л. Філософія історії // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 119-120. – ISBN 978-966-668-480-9
1594752
  Канівець Б.А. Філософія історії А. Тойнбі: співвідношення свободи і закономірності в історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-13. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті, на основі філософсько-історичної концепції А.Тойнбі, здійснюється аналіз феноменів свободи і закономірності в історії. Визначено, що співвідношення природного і божественного, підсвідомого і свідомого в людському і соціальному житті є ...
1594753
  Моісєєва Н.І. Філософія історії в контексті лінгвістичної (наративної) філософської традиції / Н.І. Моісєєва, С.С. Романова // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2. – C. 5-12. – ISSN 2073-803X
1594754
  Набитович І. Філософія історії в романі Леоніда Полтави "1709" // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 522-537. – ISBN 978-966-2763-27-0
1594755
  Руденко С.В. Філософія історії Віктора Петрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основоположні принципи системи філософії історії Віктора Петрова. Обгрунтовується діалектичний підхід у розумінні історичного процесу, як тотальності, що розкриває процес зміни історичних епох, дає розуміння причин стану сучасної ...
1594756
  Мелещенко Т. Філософія історії Робіна Колінгвуда та Арнольда Тойнбі // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (164), квітень. – С. 12-14
1594757
  Бобошко Наталія Миколаївна Філософія історії Ф.В.Й. Шеллінга : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Бобошко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 166л. – Бібліогр.: л.152-166
1594758
  Бобошко Наталія Миколаївна Філософія історії Ф.В.Й. Шеллінга : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Бобошко Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1594759
  Димитрова Людмила Михайлівна Філософія історії як світоглядна і методологічна парадигма : Дис... доктора філософ.наук: 09.00.03. / Димитрова Людмила Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1998. – 418л. – Бібліогр.:л.393-418
1594760
  Димитрова Л.М. Філософія історії як світоглядна і методологічна парадигма : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.03 / Димитрова Л.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1998. – 42л.
1594761
  Димитрова Л.М. Філософія історії: від Полібія до Л.Гумильова / Л.М. Димитрова; Мін-во освіти України.Ін-тут змісту і методів навчання. Нац.техн.ун-тет України "КПІ". – Київ : ІЗМН, 1997. – 200с. – ISBN 5-7763-8358
1594762
  Кириченко О.О. Філософія Канта: гуманістичний проект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 113-114. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1594763
  Дандур"янц О.І. Філософія Карлоса Кастанеди / О.І. Дандур"янц, Г.М. Терещенко // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.101-103. – (Фундаментальні та гуманітарні науки. проблеми освіти ; № 11)


  Аналізуються причини проникнення в англійську мову запозичень економічних термінів та історія їх розвитку
1594764
  Крук О.С. Філософія карти Русі XII ст. // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк, 2008. – № 5. – С. 27. – ISBN 966-8460-14-6
1594765
  Бідзіля Ю. Філософія комунікації постмодернізму в "Записках українського самашедшого" Ліни Костенко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 151-156. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1594766
  Хавроненко В.Д. Філософія конфуціанської освіти // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 80-83
1594767
  Куліненко Л.Б. Філософія концептуальних змін в освіті у філософсько-педагогічній творчості В.Г. Кременя // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 150-156


  Аналізуються концептуальні підходи до модернізації освіти, запропоновані українським дослідником В. Кременем; підкреслюється значення принципів людиноцентризму та толерантності. Анализируются концептуальные подходы к модернизации образования, ...
1594768
  Бабенко М.В. Філософія кохання в ліриці Анни Багряної // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 153-161. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
1594769
  Гатальська С.М. Філософія культури : Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.М. Гатальська. – Київ : Либідь, 2005. – 328с. – Шифр дубл. 1 Гата.Доп. карт.ст.,жур.,фс.,м.в. – ISBN 966-06-0370-3
1594770
  Шабанова Ю.О. Філософія культури : [підручник] / Юлія Олександрівна Шабанова ; Нац. всеукр. муз. спілка, Дніпропетров. акад. музики ім. М. Глінки. – Дніпро : Ліра, 2019. – 240 с. : табл. – Глосарій: с. 226-237. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-981-181-3
1594771
  Мартинюк Катерина Михайлівна Філософія культури О.Мандельштама : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.05 / Мартинюк Катерина Михайлівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1996. – 192л. – Бібліогр.:л.181-192
1594772
  Капранов С.В. Філософія Лао-цзи у працях Конісі Масутаро // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 214-217
1594773
  Щербина О. Філософія логіки, філософська логіка, аргументація // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 103-112. – ISSN 0235-7941
1594774
  Гірняк М.О. Філософія любові в прозі Миколи Хвильового // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 123-132. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
1594775
  Волковецька Н.В. Філософія любові як шлях до самопізнання // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 115-123. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
1594776
  Назар П.С. Філософія людини та особистості : навч. посібник для студентів ВНЗ / проф. Назар П.С. – Київ : Сталь, 2018. – 577, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-676-133-4
1594777
  Аверкіна Н.А. Філософія людини у творчості Ортеги-і-Гассета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1594778
  Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / В.Г. Кремень ; Акад. пед. наук України. – 2-е вид. – Київ : Т-во "Знання" України, 2011. – 520 с. – Бібліогр.: с. 504-511. – ISBN 978-966-618-261-9


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
1594779
  Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору / В.Г. Кремень ; Акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 519, [1] с. – Імен. покажч.: с. 512-519. – Бібліогр.: с. 504-511. – ISBN 978-966-644-141-9
1594780
  Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С.24-27. – ISSN 0868-8117
1594781
  Грищук О. Філософія людської гідності у праві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 9. – С. 14-28. – ISSN 1026-9932
1594782
  Назар П.С. Філософія медицини : навч. посібник для студентів ВНЗ / проф. Назар П.С. – Київ : Сталь, 2019. – 286, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-676-151-8
1594783
  Устінов О. Філософія медицини ХХІ сторіччя: українські реалії // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.Г. Бебешко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (93). – С. 8-9
1594784
  Ширман О.О. Філософія миру проти філософії агресії і війни / О.О. Ширман. – Київ, 1982. – 174с.
1594785
  Самчук О.О. Філософія мистецтва в контексті мереживого суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 89-91
1594786
  Степаненко І. Філософія мистецтва жити: концептуальні контури і освітні імплікації у суспільстві ризику / І. Степаненко, Н. Степаненко // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 140-161
1594787
  Даренський В. Філософія мистецтва у спадщині В.Г. Табачковського: спроба системної реконструкції // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 436-442. – ISBN 978-966-8009-72-3
1594788
  Даренський В.Ю. Філософія мистецтва у спадщині В.Г.Табачковського // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 46-54
1594789
  Ільїна Г.В. Філософія між мовою і візією: "окуляроцентризм" в історико-філософській перспективі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – C. 133-136. – ISSN 2076-1554
1594790
  Бацевич Ф.С. Філософія мови : історія лінгвофілософських учень: підручник [для студентів вищих навч. закладів] / Ф.С. Бацевич. – Київ : Академія, 2008. – 240с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-256-3
1594791
  Возняк Т. Філософія мови / Тарас Возняк. – Львів : [б. в.], 2009. – 176 с., [1] арк. іл., складений : іл. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – Бібліогр. в кінці частин. – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 978-966-7007-76-8
1594792
  Лактіонова А.В. Філософія мови в сучасному гуманітарному знанні // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 26-30. – ISBN 966-7943-03-8


  Представлено дискусійний перегляд основних проблем сучасної філософії мови аналітичної традиції, а саме таких, як проблема значення, стосунок між логічними і граматичними формами, визначені і невизначені дескрипції. Філософія мови під впливом ...
1594793
  Дубініна Філософія мови В. фон Гумбольдта і формування німецької герменевтики XIX ст. / Дубініна, .О. // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 60-64


  "Розглядається філософія мови В. фон Гумбольдта і його вчення про внутрішню форму в якості теоретичної основи філософської герменевтики ХІХ століття. Показана конгеніальність ідей вченого і творців герменевтичних теорій: Ф. Шлейермахера, Ф. Аста, В. ...
1594794
  Єрмоленко С. Філософія мови Павла Тичини // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 14-25. – ISSN 0201-419
1594795
  Загороднюк В. Філософія мови: модерн versus постмодерн // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 4-12. – ISSN 2075-1443
1594796
  Алексюк І.А. Філософія мови: традиція аналітичної філософії : підручник / І.А. Алексюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософ. ф-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 279-319 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-2284-9
1594797
  Гатальська С.М. Філософія мовлення: основні парадигматичні перспективи / С.М. Гатальська, К.Л. Карнаухов // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 74-78. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
1594798
  Мялковська Л. Філософія мовного образу європейського українця у прозі І.С. Нечуя-Левицького // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 77-85. – ISSN 1682-3540
1594799
  Щербін М.Я. Філософія мракобісся і людожерства американського імперіалізму / М.Я. Щербін. – К., 1952. – 44с.
1594800
  Тормахова А.М. Філософія музики в контексті європейської музичної культури 19-20 ст. : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.08 - естетика / Тормахова А.М. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 201л. – Бібліогр. : л.183-201
1594801
  Тормахова А.М. Філософія музики в контексті європейської музичної культури 19-20 ст. : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Тормахова А. М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1594802
  Цюрупа М.В. Філософія на захист права: актуальність творчості Богдана Кістяковського // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 85-86
1594803
  Хома О. Філософія на межі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 6 : Філософські події - 2015. – С. 6-22. – ISSN 0235-7941
1594804
   Філософія на Україні періоду будівництва соціалізму. – Київ : Наукова думка, 1980. – 179 с.
1594805
  Радіонова Н.В. Філософія навчального плану: досвід Слобожанщини XIX ст. // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 207-216. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 2))
1594806
  Сидоренко Л.І. Філософія науки В. І. Вернадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  Позиція В. І. Вернадського в дослідженні проблеми взаємин філософії та науки представляє як співзвучність концептуальних узагальнень ученого з сучасними методологічними пошуками, так і безкомпромісні оцінки спроб підмінити наукові дослідження ...
1594807
  Пастернак-Таранушенко Філософія науки про економічну безпеку держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2001. – № 5/6. – С.8-16
1594808
  Білоус Т. Філософія науки у системі сучасної освіти: філософія конкретних наук та філософія експерименту // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 113-123. – ISSN 0235-7941
1594809
  Руденко О.В. Філософія науки, її предмет та періодизація // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 104-116. – ISBN 966-594-988-8
1594810
  Спиця Н.В. Філософія науки: від Нового часу до сьогодення // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 49. – С. 152-158. – ISSN 2072-1692
1594811
  Палагнюк М.М. Філософія національної ідеї та її трансформація у творчій спадщині Лесі Українки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 148-152. – ISSN 1729-360Х
1594812
  Кремень В.Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В.Г. Кремень. – Вид. перероб. – Київ : Грамота, 2010. – 575, [1] с., [1] арк. портр. : портр., іл. – Бібліогр в прим. – ISBN 978-966-349-066-3
1594813
  Кремень В. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 129-134. – ISBN 978-966-668-480-9
1594814
  Ніколаєнко С.В. Філософія неоплатонізму як ідейне підгрунтя дискурсу любові в ліричній поезії Едмунда Спенсера // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 107-114. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
1594815
  Андрущенко В. Філософія неформальної освіти: проблеми та перспективи розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 5-9. – ISSN 2078-1016
1594816
   Філософія освіти : науковий часопис. – Київ : МАЙСТЕР-КЛАС, 2005-
№ 2. – 2005. – резюме -рос., англ. мовами
1594817
   Філософія освіти : науковий часопис. – Київ : МАЙСТЕР-КЛАС, 2005-
№ 1. – 2006. – резюме -рос., англ. мовами
1594818
   Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ : МАЙСТЕР-КЛАС, 2005-
№ 3 (5). – 2006. – 312, [2] c., [2] арк. фот. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594819
   Філософія освіти : науковий часопис. – Київ : Майстер-клас, 2005-
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1594820
   Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005-
№ 1/2. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1594821
   Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005-
№ 1/2. – 2009. – 350 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1594822
   Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005-
№ 1/2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1594823
  Базалук О.О. Філософія освіти : навч.- метод. посібник / Базалук О.О., Юхименко Н.Ф. ; М-во освіти і науки України, Держ ВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Київ : Кондор, 2011. – 161, [2] с. – Предм. покажч.: с. 156-158. - Імен. покажч.: с. 159-161. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-381-306-5
1594824
   Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005-
№ 1/2 (10). – 2011. – 406, [2] c., [2] арк. фот. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594825
  Андрущенко В.П. Філософія освіти / В.П. Андрущенко, В Лутай // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 257-258. – ISBN 978-966-2748-30-7
1594826
  Калюжна В.Ю. Філософія освіти американського Просвітництва / В.Ю. Калюжна ; МВС України ; Луганський державний ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-2905-36-6
1594827
  Гайденко В. Філософія освіти в Австралії. Дженіфер Гор: "Боротьба за педагогіки" та якість освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 87-90
1594828
  Черепанова С. Філософія освіти в онтологічному вимірі: цілістність буття людини та буття культури // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 126-141
1594829
  Клепко С. Філософія освіти в педагогічній освіті // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 252-259
1594830
   Філософія освіти в сучасній Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Філософія сучасної освіти та стан її розробки в Україні", (1-3 лютого 1996 року). – Київ, 1997. – 544с. – ISBN 5-7763-9014-1
1594831
  Корецька А. Філософія освіти в Україні в контексті Болонського процесу // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 121-122
1594832
  Андрущенко В.П. Філософія освіти в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку / В.П. Андрущенко, В Лутай // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 265-269. – ISBN 978-966-2748-30-7
1594833
  Радіонова І.О. Філософія освіти Дж. Дьюї: евристичний потенціал у контексті суспільства ризику // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 54-58. – ISSN 2077-1800
1594834
  Пономарьов О.С. Філософія освіти доби інноваційного розвитку // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 39-42. – ISBN 978-966-698-191-5


  Істотну роль відіграють праці Л. Губерського, В. Лутая та ін.
1594835
  Верніков Марат Філософія освіти і культура: рефлексія над буттям Роду : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 83-85. – ISSN 1682-2366
1594836
  Гершунський Б.С. Філософія освіти освіти для ХХІ століття // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 254-257. – ISBN 978-966-2748-30-7
1594837
  Курило Л.Ф. Філософія освіти особистості: сходження від необхідності до свободи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 164-165
1594838
  Похресник А.К. Філософія освіти про науково–освітні комплекси ХХІ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 306-310. – ISSN 2076-1554
1594839
  Гончаренко О. Філософія освіти С. Балея // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2011. – № 1/2 (10). – С. 168-181
1594840
  Андрущенко В.П. Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 3-9. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 31 (44))
1594841
  Конверський Анатолій Філософія освіти як імператив української культури / Конверський Анатолій, Бугров Володимир // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-91. – Бібліогр. в кінці ст.
1594842
  Верьовкін В.В. Філософія освіти як інноваційний напрям новітніх філософських та педагогічних досліджень // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 214-219. – ISSN 2076-1554


  Згадується Л.Губерський
1594843
  Рубан А.О. Філософія освіти як основа духовності людини // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 113-117. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1594844
  Конох М. Філософія освіти як предмет соціально-філософського аналізу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.127-146
1594845
  Андрущенко В. Філософія освіти"в замежжі завтрашнього дня" // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 7-14
1594846
  Черепанова С. Філософія освіти. Комунікативно-екскурсійний практикум : діалоги студентів про мистецтво та освіту: Львів (Україна) - Оксфорд (Велика Британія) : [для магістрів спец. 011 "Освітні, пед. науки", 242 "Туризм"] / Світлана Черепанова. – Львів : Растр-7, 2020. – 37, [3] с. – На обкл. також: Philosophy of Education. – Бібліогр.: с. 34-35. – ISBN 978-617-7864-12-6


  У пр. 4068BR напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка моїй ALMA MATER. Підпис. 11.02.2020 р.
1594847
  Долголенко І. Філософія освіти: від теорії до сучасної практики (історичний аспект) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 37. – С. 276-280. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749


  "У статті розглянуто перспективи практичної реалізації теоретичних досягнень у галузі "філософії освіти"."
1594848
  Черепанова С.О. Філософія освіти: духовність родового самопізнання // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 300-313. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 1))
1594849
  Черепанова С. Філософія освіти: західне та східне мислення в координатах культури // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2011. – № 1/2 (10). – С. 188-209
1594850
  Дзвінчук Д. Філософія освіти: пошук пріоритетів // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 12-19 червня (№ 29). – С. 4


  Про цикл наукових праць "Філософія освіти: пошук пріоритетів", автори: В. Андрущенко, Л. Губерський, В. Кремень, В. Ільїн, В. Савельєв, Є. Суліма і М. Шепєлєв.
1594851
  Берегова Г.Д. Філософія освіти: прагматистсько-інструменталістська концепція формування людини майбутнього у вищій школі // Future human image : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev, 2016. – № 3 (6). – С. 32-45. – ISSN 2311-8822


  У роботі розглянуто можливість формування продиктованих часом нових, планетарнокосмічних, світоглядних установок людини майбутнього засобами філософських наук і через систему вищої освіти. Стверджується особлива місія філософії освіти у формуванні ...
1594852
  Карпенко А.О. Філософія освіти: суб"єкт vs дискурс // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 151-152


  Філософія освіти - одна з небагатьох філіацій філософського знання, що досить швидко пройшла шлях інституціоналізації від спеціального тематичного спрямування до кодифікованого фаху.
1594853
  Шостя С.П. Філософія освітніх проектів формування цифрової грамотності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 189-200. – (Філософія ; вип. 48, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1594854
  Кондратьєва А.В. Філософія освітнього менеджменту // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 90-53. – ISSN 2077-1800
1594855
  Суліма Є. Філософія освітньої паритетності: парадигма діалогічності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 3 (65). – C. 53-60. – ISSN 1810-2131
1594856
  Александрова Г.А. Філософія осягнення слова у творчості Андрія Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С.3- 14


  Стаття посвячена домінантній темі у творчості А. Малишка – філософському осягненню таїни слова, осмисленню призначення і ролі поета у світі. Статья посвящена доминантной теме в творчестве А. Малышко – философскому постижению тайны слова, осмыслению ...
1594857
  Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії : монографія / Зязюн І.А. – Київ; Черкаси, 2008. – 608с. – ISBN 978-966-353-085-7
1594858
  Волков В.О. Філософія перекладу // De Lege Ferenda : юридичний науковий електронний журнал : проблеми юридичних наук у XXI столітті / редкол.: Курцев О.Ю., Автухов К.А., Булгаков А.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 5 (літо). – С. 16-18. – ISSN 2410-244Х
1594859
  Зубов В.О. Філософія підприємництва / В.О. Зубов, Л.Д. Кривега, А.І. Косих. – Запоріжжя : Дінас, 2000. – 189с. – ISBN 966-95462-0-6
1594860
  Тимків Н. Філософія повноти життя в новелі "Марія" / Н. Тимків, Ю. Романенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 21-26. – ISSN 0130-5263
1594861
  Іванечко П.М. Філософія податкової реформи в Україні / П.М. Іванечко, Ю.М. Іванечко // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 91-93. – ISBN 978-611-01-0721-1
1594862
  Мартинова М. Філософія поезій Дмитра Павличка / М. Мартинова, О. Кучеренко // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5 (115). – С. 60-69
1594863
  Синьов В. Філософія позитивізму та методологічні проблеми сучасної дефектології // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 166-168
1594864
  Теличко Н.В. Філософія полікультурної освіти майбутніх фахівців на засадах формування педагогічної майстерності / Н.В. Теличко, А.М. Габовда // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 237-240. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1594865
   Філософія політики : підручник. – Київ : Знання України, 2003. – 400 с. – ISBN 966-7999-91-2


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхід-ність створення інструментальної філософії полі-тики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою по-літичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1594866
   Філософія політики : хрестоматія : у 4 т. – Київ : Знання України. – ISBN 966-7999-62-9
Т. 1. – 2003. – 364 с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхід-ність створення інструментальної філософії полі-тики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою по-літичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1594867
   Філософія політики : хрестоматія : у 4 т. – Київ : Знання України. – ISBN 966-7999-62-9
Т. 2. – 2003. – 370 с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхід-ність створення інструментальної філософії полі-тики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою по-літичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1594868
   Філософія політики : хрестоматія : у 4 т. – Київ : Знання України. – ISBN 966-7999-62-9
Т. 3. – 2003. – 407 с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхід-ність створення інструментальної філософії полі-тики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою по-літичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1594869
   Філософія політики : хрестоматія : у 4 т. – Київ : Знання України. – ISBN 966-7999-62-9
Т. 4. – 2003. – 429 с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхід-ність створення інструментальної філософії полі-тики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою по-літичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1594870
  Гаєвський Б.А. Філософія політики : Навчальний посібник для гуманітарних спеціаль-ностей вищих навчальних закладів / Б.А. Гаєвський. – Київ : Вища школа, 2005. – 158с. – ISBN 966-642-235-2


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхід-ність створення інструментальної філософії полі-тики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою по-літичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1594871
  Цимбалій І.П. Філософія польського романтизму : "ідеальна людина" А. Міцкевича, "конструкт народу" Ю. Словацького : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Цимбалій І. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр. : 7 назв
1594872
  Цимбалій І.П. Філософія польського романтизму: "ідеальна людина" А. Міцкевича, "конструктор народу" Ю. Словацького : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Цимбалій І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 182л. – Бібліогр. : л. 166-182
1594873
  Довгаль С.А. Філософія постсучасної освіти : загальноцивілізаційний вимір // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.80-84
1594874
  Кириченко В.Є. Філософія права-історико-методологічний дискурс // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 2 (16). – С. 92-110. – ISSN 2523-4552
1594875
  Петровцій С.І. Філософія права - наука про сутність права // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.17-21. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1594876
  Біленчук П.Д. Філософія права : yавч. посібник для вузів / П.Д. Біленчук, В.Д. Гвоздецький, С.С. Сливка ; Європ. ун-т управління, безпеки та інформ.-прав. технологій, Нац. акад. внутр. справ України. – Київ : Атіка, 1999. – 208 с. – ISBN 966-7714-03-9
1594877
  Циппеліус Р. Філософія права / Р. Циппеліус; Пер. з нім.; Під. ред.Є.М.Причепія. – Київ : Тандем, 2000. – 290с. – (Підручники світу Європи). – ISBN 966-7145-22-0
1594878
  Бачинін В.А. Філософія права : Підручник для студ. юридичних спеціальностей вищ. навч. закл. / В.А. Бачинін, В.С. Журавський, М.І. Панов; Мін-во освіти і науки України; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Київ : ІнЮре, 2003. – 472с. – ISBN 966-313-014-8


  Матеріал підручника викладено відповідно до програми курсу "Філософія права" для внз. Висвітлені поняття, предмет, функції філософії права. Розглянуті питання онтології права, філософсько-правової антропології та метафізики природного права.
1594879
   Філософія права : Навчальий посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 272 с. – ISBN 966-667-040-2
1594880
  Сливка С.С. Філософія права : навчальний посібник / С.С. Сливка; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2006. – 136с.
1594881
  Баумейстер А.О. Філософія права : навч. посібник / Андрій Баумейстер. – Вінниця : О. Власюк, 2007. – 223, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 214-219. – ISBN 978-966-2932-21-8
1594882
  Баумейстер А.О. Філософія права : навчальий посібник для студ. вищих навч. закладів / А.О. Баумейстер ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 311 с. – ISBN 978-966-439-336-9
1594883
  Сливка С.С. Філософія права : навч. посібник / Сливка С.С. ; [гол. ред. Гайдук Н.М.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Ін-т права та психології. – Київ : Атіка, 2012. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-255. – ISBN 978-966-326-409-7
1594884
   Філософія права : підручник / [О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачна, О.П. Дзьобань та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук, проф. О.Г. Данильяна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф.-предм. покажчик: с. 206-207. – Бібліогр.: с. 203-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-129-2
1594885
  Сливка С.С. Філософія права : підручник / С.С. Сливка ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права, психології та інновац. освіти. – [Вид. 5-те перероб. і допов.]. – Київ : Людмила. – ISBN 978-617-8071-24-0
Т. 4 : Канонічне право. – 2021. – 346, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-346
1594886
  Бігун В. Філософія права в Україні // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 56-63. – ISSN 1561-4999
1594887
  Бігун В.С. Філософія права в Україні (1990-2005) наукознавчий огляд здобутків і перспектив розвитку // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 46-51.
1594888
  Омельченко В. Філософія права Г. Гегеля як всезагальність розуму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 183-191. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999


  Філософія права Г. Гегеля у дослідженнях викладачів Університету Св. Володимира: К. Неволіна, С. Богородського, С. Орнатського, В. Зеньковського, Д. ...
1594889
  Бандура О.О. Філософія права доби постмодерну: людина та її права // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 250-256. – ISSN 1818-992Х
1594890
   Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012-. – ISSN 2227-7153
№ 2. – 2012. – 403 с. – Журн. засновано як додаток до юрид. журн. "Право України" у 2012 р. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1594891
   Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012-. – ISSN 2227-7153
№ 1. – 2013. – 403 с. – Журнал засновано як додаток до юрид. журн. "Право України" у 2012 р. - Резюме англ., рос., укр. мовами
1594892
   Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012-. – ISSN 2227-7153
№ 2. – 2013. – 403 с. – Журнал засновано як додаток до юрид. журн. "Право України" у 2012 р. - Резюме англ., рос., укр. мовами
1594893
   Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 2012-. – ISSN 2227-7153
№ 1/2. – 2015. – 511 с. – Журнал засновано як додаток до юрид. журн. "Право України" у 2012 р. - Резюме англ., рос., укр. мовами
1594894
   Філософія права і загальна теорія права = Philosophy of law and general theory of law : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ : Право, 2012-. – ISSN 2227-7153
№ 1. – 2020. – 242, [1] c. – Резюме англ., рос., укр. мовами
1594895
   Філософія права і загальна теорія права = Philosophy of law and general theory of law : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ : Право, 2012-. – ISSN 2227-7153
№ 2. – 2020. – 249, [1] c. – DOI: 10.21564/2227-7153 - Резюме англ., рос., укр. мовами
1594896
  Івакін О. Філософія права і філософські проблеми правознавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 78-84. – ISSN 0132-1331
1594897
  Братасюк М. Філософія права Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 198-207
1594898
  Шляховчук О.А. Філософія права Новгородцева П.І. як своєрідне розв"язання суперечності між природним і позитивним правом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена аналізу філософсько-правових поглядів видатного науковця Новгородцева П.І.
1594899
  Дудченко В. Філософія права професора Р. Циппеліуса // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 24-30. – ISSN 1561-4999
1594900
  Білоус З.В. Філософія права Станіслава Дністрянського // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 250-258.
1594901
  Братасюк М. Філософія права у творчості Івана Франка: юснатуралізм vs позитивізм // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 79-89. – (Серія філософські науки ; вип. 21). – ISSN 2078-6999


  Висвітлено філософсько-правові погляди Івана Франка. Акцентовано на природно-правових поглядах мислителя. Обгрунтовано ідею, що Іван Франко, незважаючи на засилля позитивізму в тогочасному соціально-філософському знанні загалом і в правознавстві ...
1594902
  Козловський А. Філософія права як вона є // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 31-37. – ISSN 0132-1331
1594903
  Брижко В.М. Філософія права: антропологія в сфері інформаційного права // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 33-47
1594904
  Рабінович П. Філософія права: деякі "вічнозелені" наукознавчі сюжети // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 13-21. – ISSN 0132-1331
1594905
  Сливка С. Філософія права: методологічне осмислення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 61-70. – ISSN 0132-1331
1594906
  Бігун В.С. Філософія правосуддя // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 15-20.
1594907
  Бігун В. Філософія правосуддя як критерій розмежування неправового та правового законодавства (прикладна філософія права Г. Радбруха) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 4-9
1594908
  Бігун В.С. Філософія правосуддя як напрям філософії права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 19-26.
1594909
  Поліщук Н.П. Філософія прагматизму: "комерціалізм" чи інтелектуалізація соціальних практик? // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 173-182
1594910
   Філософія природи : Монографія. – Київ : Парапан, 2006. – 208с. – ISBN 966-8210-35-2
1594911
  Волковинський С.О. Філософія природи в системі сучасного знання : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.09 - філософія науки / Волковинський С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 204л. – Бібліогр. : л.180-204
1594912
  Волковинський С.О. Філософія природи в системі сучасного знання : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Волковинський С. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр. : 10 назв.
1594913
  Легкун Т.В. Філософія природи і природне богослов"я на шляху до діалогу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 169-171
1594914
  Вербицька Л. Філософія природикрізь призму авторського бачення Франка-поета // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 182-191. – ISBN 966-7773-70-1
1594915
  Савчук В.С. Філософія природознавства і спеціальна теорія відносності: український контекст / В.С. Савчук, О.А. Романець // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 9 (149). – С. 29-37. – ISSN 2077-1800
1594916
  Тарасенко І.В. Філософія про духовно-практичне освоєння світу // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 19-26
1594917
   Філософія публічного управління : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018-
№ 1. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1594918
   Філософія публічного управління : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Войтович Р.В., Бойченко М.І., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018-. – ISBN 978-617-649-060-9
№ 2. – 2018. – 80 с. – Резюме укр., англ. мовами
1594919
  Абрамов В.І. Філософія публічного управління та значення цінності Української держави // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – С. 7-9
1594920
  Вітер Д.В. Філософія релігії в теологічній парадигмі: проблеми соціальної доктрини християнських церков // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 9-15
1594921
  Возьний К.З. Філософія ринку: між правдою та ілюзіями // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 44-49
1594922
  Коротя-Ковальська Філософія родинності в українських колискових піснях. Українознавчий погляд // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 80-83
1594923
  Черепанова С. Філософія родознавства : навч. посібник / Світлана Черепанова. – Київ : Знання, 2008. – 460с. – ISBN 978-966-620-261-4
1594924
  Похресник А.К. Філософія розвитку фахової підготовки молоді в умовах сучасної суспільної еволюції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 255-258. – ISSN 2076-1554


  Досліджено еволюцію систем освіти країн після Другої світової війни та використання терміну "професійний". Виявлено факт відмови від того, що в Україні має назву "базова професійно-технічна освіта" чи "професійно-технічна підготовка". Відзначено, що за ...
1594925
  Кушерець В. Філософія розуміння життя // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2013. – № 9/10, вересень - жовтень. – С. 19-26. – ISSN 0130-7037


  Про наукову діяльність і ідеологему ""Філософія розуміння життя" професора КДУ ім. Т.Г. Шевченка Шинкарука Володимира Іларіоновича.
1594926
  Йосипенко Оксана Миколаївна Філософія розуму, дії та суспільства у В. Декомба // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-83. – Бібліогр.: с. 66, 70, 73-74. 81-83. – ISSN 0235-7941
1594927
   Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / [А. Брожек та ін.] ; за ред. Д. Шевчука ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – 231, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8041-01-4
1594928
  Колісник О.В. Філософія свідомості Д. Деннета: параметри розуміння самості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-13. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню змісту концепції самості у філософії свідомості сучасного американського філософа Д. Деннета. Статья посвящена определению концепции самости в философии сознания современного американского философа Д. Деннета. The article ...
1594929
  Максюта М.Є. Філософія світогляду національно-культурної консолідації М.П. Драгоманова / М.Є. Максюта, А.І. Коломієць // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 110-124


  У статті розглядаються погляди М.П. Драгоманова щодо національно-культурної консолідації. Синтезуючу роль у його світоглядовій позиції виконувала ідея історичного поступу, у світлі якої він переосмислює минуле, аналізує сучасне та формує погляди на ...
1594930
  Содомора П. Філософія свободи в епоху розуміння // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 42-51. – (Серія філософські науки ; вип. 21). – ISSN 2078-6999


  Розглянено роль історичного і соціального контексту у формуванні наукових у широкому розумінні слова поглядів як основний чинник виникнення феномена новаторства. Позиція Локка щодо свободи людини у творі “Дві розвідки про правління” зіставляється із ...
1594931
  Савицька І.М. Філософія свободи Т. Шевченка крізь призму сьогодення / І.М. Савицька, Ж.А. Купрейчук // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 185-188. – ISSN 2076-1554
1594932
  Якушко К.Г. Філософія свободотворчості Григорія Сковороди // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  У статті розглянуті аспекти свободотворчості Г.С. Сковороди через трансцендентну, метафізичну Божественну сферу буття, самопізнання, вияви людської волі, вибору, "сродну працю", "практику себе". Ці складові екзистенційного філософування мали ...
1594933
  Фоміна О.В. Філософія сексу у творчості Юрія Покальчука // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 146-149. – ISBN 966-72-77-79-8
1594934
  Алєксандрова О.В. Філософія Середньовіччя // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 181-183. – ISBN 966-316-069-1
1594935
  Тома Л. Філософія серця // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 16 липня (№ 14)


  Філософія Григорія Сковороди.
1594936
  Рибась О. Філософія серця в український поезії у прозі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 262-266


  У статті розглядаються джерела філософії серця та аналізуються її оригінальні ознаки у філософських системах Г.Сковороди та П.Юркевича, а також досліджується актуалізація філософії серця в епоху модернізму в жанрі поезій у прозі. В статье ...
1594937
  Головченко О. Філософія серця П. Юркевича і його педагогіка // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2012. – Вип. 28. – С. 33-41. – ISSN 2075-1443
1594938
  Павленко Н. Філософія символів: образ квітки у творчому спадку Степана Павленка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 303-306
1594939
  Мартинова Т. Філософія символічного світу української культури (на прикладі кобзарських дум) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 278-288. – ISBN 966-7773-70-1
1594940
   Філософія симуляційного навчання в медицині / М.М. Корда, А.А. Гудима, А.Г. Шульгай, С.Й. Запорожан // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 41-46. – ISSN 1681-2751
1594941
  Вознюк М.А. Філософія системи державного регулювання інноваційних та інвестиційних проектів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 176-185. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)
1594942
  Каменська Т. Філософія складання фінансової звітності: як було та як буде // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 1 назв.
1594943
  Скрипник Є. Філософія Сковороди - це його життя // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2022. – Ч. 2 (124). – С. 28-33. – ISBN 966-7109-34-8
1594944
  Сепетий Д.П. Філософія смислу Віктора Франкла як автономна етика відповідальності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.133-142
1594945
  Герчанівська П.Е. Філософія соборності в українському народному православ’ї // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 57-61
1594946
  Яковенко А.І. Філософія соборності як феномен духовної культури : монографія / Яковенко А.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганск : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010. – 341, [1] с. – Бібліогр.: с. 312-339. – ISBN 978-966-590-847-0
1594947
  Шакун Н. Філософія соціальної роботи : поступ світоглядно-методологічних парадигм // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 36-39
1594948
  Смірнова В.В. Філософія спортивного менеджменту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 67-69
1594949
  Ібрагімов М. Філософія спорту в генезі історико-культурологічних студій та у вітчизняних перспективах // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 1. – С. 97-110. – ISSN 0235-7941
1594950
  Куропятник В.Є. Філософія спорту в концепті сучасної культурної антропології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 50-52
1594951
  Купрій Т.Г. Філософія студентоцентрованого навчання приватної вищої освіти в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (120), квітень. – С. 107-111. – ISSN 2077-1800


  У статті аналізується процес студентоцентрованого навчання в приватному вищому навчальному закладі України, його нормативна, освітня, суспільна і філософська інтенція в сучасних реаліях.
1594952
  Зленко Н.М. Філософія сучасної науки та конвергентних технологій // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 324-327
1594953
  Постовий В.Г. Філософія сучасної української сім"ї // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 71-77. – Бібліогр. в кінці ст.
1594954
  Лук"янець В. Філософія сучасності. Прорив за обрій метафізики тотожності. Стаття друга // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.26-40
1594955
  Андреус А.П. Філософія та антифілософія (роздуми про філософську езотерику) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  В статті розглядається питання про специфіку філософського знання, про співвідношення філософії, містики, езотерики і науки.
1594956
  Кірізвас М.В. Філософія та громадянське суспільство: український контекст // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 72-74
1594957
  Ярошовець В.І. Філософія та історія філософії: методологічні підходи до історико-філософської науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 106-108. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1594958
  Генар Ф. Філософія та політика у політичній філософії Венсана Декомба // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 16-24. – ISSN 0235-7941
1594959
   Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. О.А. Третяк ; редкол.: Ю.О. Шабанова, Т.С. Павлова, Кен Робертс [та ін.]. – Дніпро : [б. в.]. – ISSN 2663-0265
Т. 11, № 2 (24). – 2019. – 110, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594960
   Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. О.А. Третяк ; редкол.: Ю.О. Шабанова, Т.С. Павлова, Кен Робертс [та ін.]. – Дніпро : [б. в.]. – ISSN 2663-0265
Т. 11, № 1 (23). – 2019. – 103, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594961
   Філософія та політологія в контексті сучасної культури = Philosophy and political science in the context of modern culture : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро : [б. в.]. – ISSN 2663-0265
Т. 12, № 1 (25). – 2020. – 242, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1594962
   Філософія та політологія в контексті сучасної культури = Philosophy and political science in the context of modern culture : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Токовенко, О.Третяк, В. Окороков [та ін.]. – Дніпро : [б. в.]. – ISSN 2663-0265
Т. 14, № 1 (29). – 2022. – 134, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1594963
  Березинець І.В. Філософія та природничі науки початку XX ст. їх зв"язок та взаємовплив // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 21-22
1594964
   Філософія та соціологія. – К, 1969. – 254с.
1594965
  Стець В.І. Філософія та стратегія освіти: сучасні проблеми // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 122-126. – ISSN 1729-360Х
1594966
  Сагач Г.М. Філософія творчості сучасного педагога / Г.М. Сагач, В.Ф. Мартиненко // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 14-17. – ISSN 0868-8117


  Оновлення суспільства, радикальні зміни - суперечливий і тривалий процес, пов"язаний із пошуком нових шляхів, креативних засобів здійснення перетворень в усіх сферах творчості, життєдіяльності, життєтворчості особистості як творчо-діяльної істоти на ...
1594967
  Семенова М.В. Філософія театру Леся Курбаса в контексті історичних процесів України 20-х років ХХ століття / М.В. Семенова, С.Б. Ананенко // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 30 : Культура Полісся та України в історичному, філологічно-мистецькому контексті. – С. 188-193.
1594968
  Терешкун О.Ф. Філософія техніки в сучасному гуманітарно-науковому дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  Послаблення впливу гуманітарних наук та розквіт технократизму призвели до системної кризи споживацького суспільства, продемонстрували духовну слабкість сучасного розвитку західної цивілізації. Гуманітарно-науковий дискурс у філософії техніки, який ...
1594969
  Князєв В.М. Філософія техніки: предмет, генезис, проблематика // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1594970
  Мельник Володимир Петрович Філософія технікознавства: єдність гносеологічного і предметно-перетворювального : Дис... доктора філософ.наук: 09.00.01 / Мельник Володимир Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 381л. – Бібліогр.:л.364-381
1594971
  Азьомов В. Філософія триєдності природи, міфу про неї та цивілізованої людини у поезіях Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати" та Миколи Чернявського "Сільський вечір" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 5-8


  На основі національних духовних початків у статті аналізуються два різновиди одного національного типу художньо-естетичного мислення в поезіях Т. Шевченка та М. Чернявського.
1594972
   Філософія туризму : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Перро С. [та ін.] ; [автори-розробники : Пазенок В.С., Федорченко В.К., Любивий Я.В. та ін.] ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2009. – 268 с. – Бібліогр.: с. 263-265. – (Туристична книга). – ISBN 966-7982-86-6
1594973
  Бичко І.В. Філософія у Київському університеті / І.В. Бичко, В.Д. Білодід, М.І. Лук // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 106-112. – ISSN 0130-5719
1594974
  Савинська І.В. Філософія у науці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 54-55
1594975
   Філософія у публічному просторі : круглий стіл "Філософські проблеми гуманітарних наук" / Л. Шашкова, Л. Губерський, В. Приходько, А. Баумейстер, В. Ільїн, М. Бойченко, В. Гладких, Д. Чернецький, О. Якубін, З. Дубняк, А. Одинець // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (28). – C. 5-13. – ISSN 2414-5823
1594976
   Філософія у публічному просторі. Між академічністю й популярністю : [круглий стіл] / В. Кебуладзе, А. Богачов, М. Кірізвас, О. Комаров, В. Моренець, В. Оксенюк, Р. Оксенюк, М. Препотенська, С. Пролеєв, М. Шубчик // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 6-27. – ISSN 0235-7941
1594977
  Ясна І.М. Філософія у школі: світові взірці та українські напрацювання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 156-158
1594978
  Чаплінська О.В. Філософія українського неоромантизму: параметри розуміння людини : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Чаплінська О.В.; Чаплівська О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1594979
  Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст / О.С. Забужко. – Київ, 1992. – 116с.
1594980
  Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст : франківський період / Оксана Забужко. – 2-ге вид. – Київ : Факт, 2009. – 156 с. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-236-7
1594981
  Шейко В.М. Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект : монографія / Василь Шейко, Валерія Лєвіна ; [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2010. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 156-198. – ISBN 978-966-2241-12-9
1594982
  Григоренко І.В. Філософія української національної ідеї у листуванні Панаса Мирного // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 28-36
1594983
  Кремень В.Г. Філософія управління : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Г. Кремень, С.М. Пазиніч, О.С. Пономарьов ; МОНУ ; Национальний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Вид. 2-ге, доп. і перероблене. – Харків : НТУ "ХПІ", 2008. – 524 с. – ISBN 978-966-593-593-3
1594984
  Решетник М.Д. Філософія Ф. Брентано // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1594985
   Філософія фінансової цивілізації : людина у світі грошей : матеріали III Міжнародних філософсько-економічних читань, 25-26 травня 2010 року / Укр. філос.-екон. наук. т-во, Ун-т банківської справи НБУ (м. Київ), КНУТШ, ЛНУ ім. І. Франка [та ін.] ; [редкол. : Т.С. Смовженко та ін.]. – Львів : [Простір-М], 2010. – 559 с. – Присвячується сімдесятиріччю Львів. ін-ту банк. справи, Ун-ту банк. справи, НБУ
1594986
  Гончаренко О. Філософія формує чи інформує? (Огляд монографії П"єра Адо "Філософія як спосіб життя" / пер. з французької О. Йосипенко. Київ : Новий Акрополь, 2020) // Humanitarian vision : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; ed. board: І. Karivets, Y. Turchyn, О. Pankiv [et al.]. – Львів, 2021. – Vol. 7, N 2. – С. 61-64. – ISSN 2411-8060


  Прорецензовано відому книжку французького філософа, філолога та дослідника античної і середньовічної філософії П’єра Адо "La Philosophie comme maniere de vivre". Головна ідея книги полягає у пошуку відповіді на запитання: філософія формує чи інформує? ...
1594987
  Лях Т. Філософія Фрідріха Ніцше в новелістичному циклі Марка Черемшини "Парасочка" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 203-210. – ISSN 2307-2261
1594988
  Грубич К.В. Філософія харчування як трансформація тілесного досвіду людини (на прикладі кулінарних проектів Українського телебачення) // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 309-321. – ISBN 978-966-8299-26-2
1594989
  Наконечна В.В. Філософія хімії та місце хімічної кінетики в системі хімічного знання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 43-45
1594990
  Гармазій Н. Філософія Чендейфесту: родинна пам"ять як духовний феномен // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 22 жовтня (№ 21). – С. 4
1594991
  Баумейстер А. Філософія як аскеза, самоосвіта, здивування. "Україні потрібні кілька показових "супершкіл" і "суперуніверситетів" / розмову вели Роман Гривінський, Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 листопада (№ 213). – С. 5


  Розмова з доктором філософських наук, доцентом філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1594992
  Кадикало А.М. Філософія як важливий чинник теоретичного обгрунтування сталінського тоталітарного режиму в 20-40 рр. ХХ ст. в СРСР (історико-філософський аспект) / А.М. Кадикало, О.Ю. Поцюрко, О.В. Ряшко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 29-39. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1594993
  Чорноморець Ю.П. Філософія як коментар: свобода мислення у затінку авторитетів (методологія філософської теології Максима Сповідника) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 131-139. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1594994
  Найдьонов О.Г. Філософія як методологічний регулятив у вирішенні сучасних людиноприродних проблем // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 77 : Екологія, культура й соціальна практика
1594995
  Омельченко В.Ю. Філософія як методологія "розуміння" у контексті міждисциплінарного дискурсу соціології, філософії, права (Б. Кістяківський, Л. Петражицький, Є. Ерліх) // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – С. 109-115. – ISSN 2413-6433
1594996
  Ханчич М.Г. Філософія як навчальна дисципліна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1594997
  Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія / Людмила Рижак ; МОН України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 537 с. – ISBN 978-966-613-722-0
1594998
  Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія / Людмила Рижак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, перероб., допов. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 530, [2] с. – Імен. покажч.: с. 526-530. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0253-1
1594999
  Новіков Б.В. Філософія як теорія і методологія творчості // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 108-113. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1595000
  Губерський Л.В. Філософія як теорія та методологія розвитку освіти / Леонід Губерський, Віктор Андрущенко. – Київ : Леся, 2008. – 514, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8126-60-2
<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,