Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>
1592001
  Наумова Л. "Фізичне тіло" телебачення // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 90-98. – ISSN 1997-4264


  Розглянуто виникнення відео як елементу телевізійного процесу.
1592002
  Бугайов О.І. Фізика-7 : Проб. підр. для 7 кл. / О.І. Бугайов, В.В. Смолянець; За ред. Бугайова О.І. – Київ : Школяр, 1999. – 272 с. – ISBN 966-7117-19-7
1592003
   Фізика живого = Physics of the alive=Физика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 16, № 1. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1592004
   Фізика живого = Physics of the alive=Физика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 17, № 2. – 2009. – 213 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1592005
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ. – ISSN 1023-2427
Т. 6, № 2. – 1998
1592006
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 9, № 1. – 2001
1592007
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 9, № 2. – 2001
1592008
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 11, № 1. – 2003
1592009
   Фізика живого (Біофізика і далі) = Physics of the alive (Biophysics and Beyond) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1993-. – ISSN 1023-2427
Т. 12, № 1. – 2004
1592010
   Фізика з використанням обчислювальної техніки : Практичний курс. – Київ : Либідь, 1993. – 224с.
1592011
  Корсак К.В. Фізика з елементами астрономії : Пробний навчальний посібник для 11 кл. ліце в, гімназій та шкіл гуманітарного профілю / К.В. Корсак, М.П. Кононенко. – Київ : Освіта, 1992. – 224 с.
1592012
  Конопельник О.І. Фізика з основами геофізики : лабораторний практикум для студентів геогр. ф-ту / О.І. Конопельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 207, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 200-202. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-613-861-6
1592013
  Конопельник О.І. Фізика з основами геофізики : лаб. практикум / О.І. Конопельник ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, зі змінами та допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214. – ISBN 978-617-10-0138-1
1592014
   Фізика з основами кваліметрії : навч. посібник для ВНЗ / В.В. Бойко, А.П. Відьмаченко, І.А. Залоїло, М.В. Малюта ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 563, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 542-563. – ISBN 978-617-7605-95-8
1592015
  Тяпкін К.Ф. Фізика Землі : Підручник для студ.геол.спец.вищих закл.освіти / К.Ф. Тяпкін. – Київ : Вища школа, 1998. – 291с. – ISBN 5-11-004772-3
1592016
  Локтєв В.М. Фізика і астрономія в НАН України: між минулим і майбутнім // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – C. 45-63. – ISSN 1027-3239
1592017
  Жмудський О.З. Фізика і технічний прогрес / О.З. Жмудський. – Київ, 1963. – 48 с.
1592018
   Фізика і хімія твердого тіла. – Івано-Франківськ, 2000-
Т. 1, № 2. – 2000
1592019
   Фізика і хімія твердого тіла. – Івано-Франківськ, 2000-
Т. 2, № 1. – 2001
1592020
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 5, № 1. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1592021
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 5, № 2. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1592022
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 5, № 3. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1592023
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 5, № 4. – 2004. – резюме укр., англ. мовами
1592024
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Том.6, № 4. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1592025
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 6, № 2. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1592026
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 6, № 3. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1592027
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Том.6, № 1. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
1592028
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 7, № 1. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1592029
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 7, № 2. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1592030
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 7, № 3. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1592031
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 7, № 4. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1592032
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 8, № 2. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1592033
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 8, № 3. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1592034
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 8, № 4. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1592035
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 8, № 1. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
1592036
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 9, № 1. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1592037
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 9, № 2. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1592038
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 9, № 3. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1592039
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 9, № 4. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1592040
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 10, № 1. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1592041
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 10, № 2. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1592042
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 10, № 3. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1592043
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 10, № 4. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1592044
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 11, № 1. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1592045
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 11, № 2. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1592046
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 11, № 3. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1592047
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 11, № 4. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1592048
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 12, № 2. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1592049
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 12, № 3. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1592050
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 12, № 4. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1592051
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / М-во освіти і науки України, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Фіз.-хім. ін-т [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 12, № 1. – 2011. – Резюме укр., англ. мовами
1592052
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 13, № 1. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1592053
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 13, № 3. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1592054
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 13, № 2. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1592055
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 13, № 4. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1592056
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 14, № 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1592057
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 14, № 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1592058
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 14, № 3. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1592059
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 14, № 4. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1592060
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 15, № 1. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1592061
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 15, № 2. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1592062
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 15, № 3. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1592063
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 15, № 4. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1592064
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 16, № 2. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1592065
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 16, № 4. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1592066
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 16, № 1. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1592067
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 17, № 1. – 2016. – С. 1-152. – Резюме укр., англ. мовами
1592068
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 17, № 2. – 2016. – С. 153-314. – Резюме укр., англ. мовами
1592069
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 17, № 3. – 2016. – С. 315-358. – Резюме укр., англ. мовами
1592070
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 17, № 4. – 2016. – С. 359-650. – Резюме укр., англ. мовами
1592071
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 18, № 1. – 2017. – С. 1-144. – Резюме укр., англ. мовами
1592072
   Фізика і хімія твердого тіла = Physics and chemistry of solid state : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; Фіз.-хім. ін-т ; Н.-д. центр напівпровідникового матеріалознавства ; голов. ред. Прокопів В.В. ; редкол.: Ащеулов А.А., Бойчук В.І., Борисова А.Л. [та ін.]. – Івано-Франківськ : Плай, 2000-. – ISSN 1729-4428
Т. 18, № 2. – 2017. – С. 145-268. – Резюме укр., англ. мовами
1592073
  Семковський С.Ю. Фізика і хімія як науки у світлі марксизму / С.Ю. Семковський. – Київ, 1933. – 31с.
1592074
   Фізика іонно-електронних рідин : монографія / Булавін Л.А. [ та ін. ] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 367 с. – ISBN 978-966-439-078-8
1592075
   Фізика конденсованих високомолекулярних систем : наукові записки РДГУ. – Рівне. – ISBN 966-7281-03-7
Вип. 8. – 2000
1592076
   Фізика конденсованого стану матеріалів : навч. посібник / [Т.П. Говорун та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 235, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 230-232. – ISBN 978-966-657-570-1
1592077
  Гулак Ю.К. Фізика космосу : Посібник для факультативних занять / Ю.К. Гулак, Є.В. Сандакова. – Київ : Радянська школа, 1978. – 169с.
1592078
  Івченко М. Фізика космосу з погляду молодих науковців / М. Івченко, А. Яцимирський // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Нотатки зі студентських наукових конференцій ін-ту журналістики та фізичного ф-ту.
1592079
  Порицький О.В. Фізика музики / О.В. Порицький. – К., 1961. – 80с.
1592080
  Горобець Ю.І. Фізика на все життя (з нагоди обрання академіка НАН України В.Г. Бар"яхтара почесним членом Європейського фізичного товариства) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 73-77. – ISSN 0372-6436


  У червні 2012 року на засіданні Європейського фізичного товариства було обрано почесних членів цієї організації, чий внесок у розвиток фізичних уявлень про природу, досягнення у прикладних дослідженнях та успіхи в освітянській діяльності є ...
1592081
  Скублевський Є.М. Фізика на електричній лямпочці / Є.М. Скублевський. – Київ : Державне видавництво України, 1926. – 96 с.
1592082
  Овруцький А.М. Фізика на Паскалі. Практикум : навчальний посібник для студ. інженерних та педагогічних спеціальностей вищ. навч. закладів / А.М. Овруцький. – Дніпропетровськ : Інновація, 2006. – 224с. – ISBN 966-96438-9-X
1592083
  Покропивний В.В. Фізика наноструктур : навчальний посібник / В.В. Покропивний, Л.В. Поперенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 220с. – ISBN 978-966-439-034-4
1592084
  Кругляк Ю.О. Фізика нанотранзисторів: 2D електростатика MOS і модель віртуального витоку / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 16, № 3. – С. 19-41. – ISSN 1815-7459
1592085
  Кругляк Ю.О. Фізика нанотранзисторів: балістична швидкість впорскування і об"єднання балістичної моделі з моделлю віртуального витоку / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 17, № 1. – С. 4-20. – ISSN 1815-7459
1592086
  Кругляк Ю.О. Фізика нанотранзисторів: напруга на затворі, поверхневий потенціал та рухливий електронний заряд у масивній структурі NOS та в тонкій SOI / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 16, № 2. – С. 5-31. – ISSN 1815-7459
1592087
  Кругляк Ю.О. Фізика нанотранзисторів: об"єднання моделі проходження та моделі віртуального витоку - модель MVS-проходження / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 17, № 4. – С. 4-22. – ISSN 1815-7459
1592088
  Кругляк Ю.О. Фізика нанотранзисторів: розсіяння електронів і модель проходження MOSFET / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 17, № 2. – С. 16-34. – ISSN 1815-7459
1592089
  Кругляк Ю.О. Фізика нанотранзисторів: теорія Mosfet в традиційному викладі, основи моделі віртуального витоку й наближення виснаження / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 16, № 1. – С. 24-49. – ISSN 1815-7459
1592090
  Кругляк Ю.О. Фізика нанотранзисторів: транспортна модель Ландауера-Датта-Лундстрома та балістичні MOSFET / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 16, № 4. – С. 5-26. – ISSN 1815-7459
1592091
  Кругляк Ю.О. Фізика нанотранзисторів: устрій, метрика та керування / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 15, № 4. – С. 18-40. – ISSN 1815-7459
1592092
  Попик Ю.В. Фізика напівпровідників : підручник для студентів ВНЗ / Ю.В. Попик ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : ІВА, 2014. – 818, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 815-818. – Бібліогр.: с. 810-814. – ISBN 978-617-501-089-1
1592093
  Попик Т.Ю. Фізика напівпровідників : лаб. практикум (навч. посібник для студентів ВНЗ) / Т.Ю. Попик, Л.Ю. Хархаліс, Ю.В. Попик ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгорд. нац. ун-т". – Ужгород : ІВА, 2015. – 343, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 342-343 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-501-098-3
1592094
   Фізика напівпровідників. Квантова та оптоелектроніка
Т. 1, № 1. – 1998
1592095
  Савицький В.Г. Фізика напівпровідникових приладів / В.Г. Савицький. – Львів : Вища школа
Ч. 1. – 1974. – 107 с.
1592096
  Савицький В.Г. Фізика напівпровідникових приладів / В.Г. Савицький. – Львів : Вища школа
Ч. 2. – 1978. – 97 с.
1592097
  Купер І.М. Фізика нафтового і газового пласта : підручник / І.М. Купер, А.В. Угриновський ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. – 447, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 443-447. – ISBN 978-966-694-299-2
1592098
  Хвольсон О.Д. Фізика наших днів : Нові поняття сучасної фізики в загальноприступнім вигляді / О.Д. Хвольсон. – 2-е. – Харків ; Одеса : Держвидав України, 1931. – 328 с.
1592099
  Семак Д.Г. Фізика нерівноважних явищ у напівпровідниках : Спецпрактикум; навчал.посібник / Д.Г. Семак, В.М. Різак. – Ужгород : Ужгородський держ. ун-тет, 1998. – 183 с. – ISBN 966-7400-01-5
1592100
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 44, № 11. – 2018. – С. 1413-1572. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592101
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 44, № 9, спец. вип. : Низькотемпературна фізика пластичності та міцності. До 80-річчя від дня народження В.Д. Нацика. – 2018. – С. 1009-1256. – Одночасно вид. в США Американським. ін-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". Резюме укр., рос., англ. мовами. - Обкл. журн. укр. мовою. - До 80-річчя від дня народження В.Д. Нацика
1592102
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 44, № 8. – 2018. – С. 957-1108. – Одновременно издается в США Американским институтом физики на англ. языке под назв. "Low Temperature Physics". Резюме на укр., рос., англ. яз.
1592103
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 44, № 10, спец. вип. : Актуальні проблеми квантових рідин та кристалів. До восьмидесятиріччя Е.Я. Рудавського та І.М. Адаменка. – 2018. – С. 1255-1413. – Одночасно вид. в США Американським. ін-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". Резюме укр., рос., англ. мовами
1592104
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 44, № 12, спец. вип. : Електронні властивості низьковимірних систем. До сімдесятиріччя від дня народження І.В. Кріве. – 2018. – 1724, [4] с., включ. обкл. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592105
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 45, № 2, спец. випуск : XXII Уральська міжнародна зимова школа з фізики напівпровідників (20-23 лютого 2018). – 2019. – 282, [2] с., включ. обкл. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592106
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 45, № 3, спец. випуск : 12 th International Conference on Cryocrystals and Quantum Crystals (CC-2018) (Wroclaw, Poland, August 26-31, 2018). – 2019. – 412, [4] с., включ. обкл. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592107
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 45, № 1. – 2019. – 158, [2] с., включ. обкл. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592108
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 45, № 4. – 2019. – 541, [3] c. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592109
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 45, № 5. – 2019. – 676, [4] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592110
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 45, № 6, спец. вип. (ч. 1). – 2019. – 803, [1] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592111
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 45, № 7. – 2019. – С. 805-960. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592112
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 45, № 8, спец. вип. (ч. 1). – 2019. – С. 963-1091, [4] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592113
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 45, № 9. – 2019. – С. 1095-1230, [4] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592114
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 45, № 10. – 2019. – С. 2017-1340. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592115
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 45, № 11, спец. вип. : Новітні досягнення у дослідженні квазідвовимірних та шаруватих матеріалів. – 2019. – С. 1341-1448. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592116
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 45, № 12. – 2019. – С. 1449-1546. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592117
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 46, № 2, спецвип. – 2020. – С. 119-253, [3] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592118
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 46, № 4, спецвип. – 2020. – С. 375-515, [5] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592119
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко (голов. ред.), І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 46, № 6. – 2020. – С. 672-775, [4] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592120
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 46, № 1. – 2020. – 112, [4] с., включ. обкл. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592121
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 46, № 3. – 2020. – C. 257-368, [4] c. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592122
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 46, № 5, спецвип. : Нетрадиційні надпровідність та надплинність. – 2020. – С. 517-668. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592123
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 46, № 7, спецвип. : Магнетизм: нові об"єкти, нестандартні середовища, моделювання. – 2020. – С. 777-888, [5] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592124
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко (голов. ред.), І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 46, № 8, спец. вип. (серпень). – 2020. – С. 895-1032, [5] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592125
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко (голов. ред.), І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 46, № 9. – 2020. – С. 1039-1141, [3] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592126
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко (голов. ред.), І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 46, № 10. – 2020. – С. 1147-1241, [3] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592127
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко (голов. ред.), І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 46, № 11. – 2020. – С. 1247-1345, [3] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592128
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко (голов. ред.), І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 46, № 12, спец. вип. – 2020. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., англ. мовами
1592129
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 47, № 8, спец. вип. (ч. 2). – 2021. – С. 673-773, [3] c. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., англ. мовами
1592130
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 47, № 6. – 2021. – 569, [3] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., англ. мовами
1592131
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 47, № 7. – 2021. – С. 573-668, [4] c. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., англ. мовами
1592132
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: І.М. Адаменко, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 47, № 1, спец. вип. – 2021. – 96, [4] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592133
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: І.М. Адаменко, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 47, № 2. – 2021. – С. 101-194, [3] c. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., рос., англ. мовами
1592134
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 47, № 3, спец. вип. – 2021. – С. 199-291, [2] c. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., англ. мовами
1592135
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 47, № 4. – 2021. – С. 295-383, [3] c. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., англ. мовами
1592136
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 47, № 5. – 2021. – С. 385-467, [6] c. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., англ. мовами
1592137
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 47, № 9, спец. вип. (ч. 3). – 2021. – С. 777-870, [3] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., англ. мовами
1592138
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 47, № 10. – 2021. – С. 875-972, [6] с. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., англ. мовами
1592139
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 47, № 11, спец. вип. (ч. 1). – 2021. – С. 977-1071, [6] c. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., англ. мовами
1592140
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 47, № 12, спец. вип. – 2021. – С. 1077-1090, [2] c. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., англ. мовами
1592141
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 48, № 1, спец. вип. – 2022. – 96, [4] c. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., англ. мовами
1592142
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 48, № 2, спец. вип. – 2022. – С. 101-199, [1] c. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., англ. мовами
1592143
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 48, № 3. – 2022. – С. 201-304, [4] c. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., англ. мовами
1592144
   Фізика низьких температур = Fizika nizkikh temperatur = Low temperature physics : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків : ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, 1975-. – ISSN 0132-6414
Т. 48, № 4, спец. вип. – 2022. – С. 309-403, [1] c. – Одночасно вид. в США Американським iн-том фізики на англ. мові під назв. "Low Temperature Physics". - Резюме укр., англ. мовами
1592145
  Третяк О.В. Фізика низьковимірних систем : навч. посібник / О.В. Третяк, В.З. Лозовський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 372, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-575-2
1592146
   Фізика перемогла // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 2


  Наймолодшим студентом фізичного факультету нашого університету й усієї України став 14-літній Юрій Шиховцев, переможець Всеукраїнської премії "Диво-дитина-2013". Є фото.
1592147
  Фізика Фізика перемогла / Фізика, перемогла // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 22-29 січня (№ 4). – С. 4


  Наймолодшим студентом фізичного факультету нашого університету й усієї України став у нинішньому році 14-літній Юрій Шиховцев.
1592148
   Фізика під час війни // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2022. – Вересень (№ 7). – С. 1


  На міжнародному турнірі фізиків українська збірна посіла 6-е місце серед 15 команд, потрапивши до півфіналу змагань. Турнір відбувся у Колумбії 9-14 травня 2022 року.
1592149
  Лабковський В.Б. Фізика після уроків : Матеріали для організації профільного навчання / В.Б. Лабковський. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип.9). – ISBN 966-333-089-9
Ч. 1. – 2004. – 128с.
1592150
  Лабковський В.Б. Фізика після уроків : Матеріали для організації профільного навчання / В.Б. Лабковський. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Фізика в школах України" ; Вип.10). – ISBN 966-333-090-2
Вип. 2. – 2004. – 192с.
1592151
  Булавін Л.А. Фізика полімерів : навчальний посібник / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, О.С. Свечніков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 129 с. – ISBN 966-594-509-2
1592152
  Кіпіані Вахтанг Фізика правозахисту // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 30 (79). – С. 32-33
1592153
  Корсак К.В. Фізика про небезпеки морських узбереж / К.В. Корсак, С.К. Корсак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 2932 : фото
1592154
  Корсак К.В. Фізика про небезпеки на морських узбережжях / К.В. Корсак, С.К. Корсак // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 5 (94)
1592155
   Фізика процесів у напівпровідниках та елементах електроніки : курс лекцій / [Д.М. Фреїк та ін. ; за заг. ред. Д.М. Фреїка] ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 259, [1] с. : іл. – Бібліогр. на початку лекцій. – ISBN 978-966-640-275-5
1592156
  Адаменко І.І. Фізика рідин та рідинних систем : підручник / І.І. Адаменко, Л.А. Булавін. – Київ : АСМІ, 2006. – 660 с. – ISBN 966-7653-32-3
1592157
  Гриценко М.І. Фізика рідких кристалів : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.І. Гриценко. – Київ : Академія, 2012. – 272 с. – Бібліогр.: с. 271. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-380-5
1592158
   Фізика рідкого стану : Респ. міжвід. наук. збірник. – Київ : Либідь. – ISSN 0868-6920
Вип. 20. – 1992
1592159
  Сугаков В.Й. Фізика рідкокристалічного стану. / В.Й. Сугаков. – К., 1992. – 58с.
1592160
  Головатий В.В. Фізика світіння газових туманностей : навч. посібник / В.В. Головатий, Б.Я. Мелех, Н.В. Гаврилова ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 128, [2] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 105-111. – Бібліогр.: с. 112-125. – ISBN 978-617-10-0022-3
1592161
  Герасимович Б.П. Фізика Сонця / Б.П. Герасимович. – Харків, Київ : ОНТВУ, 1933. – 138 с.
1592162
  Заблодська А.Ф. Фізика та архітектура // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 2/3 (70)


  Рівновага в архітектурі - це певний стан форми, при якому всі елементи збалансовують один одного
1592163
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 1. – 1996
1592164
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 2. – 1996
1592165
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 1. – 1997
1592166
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 3. – 1997
1592167
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 4. – 1997
1592168
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 1. – 1998
1592169
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 2. – 1998
1592170
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 3. – 1998
1592171
   Фізика та астрономія в школі. – Київ
№ 4. – 1998
1592172
  Крот Ю.Є. Фізика та її історія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 6 (102). – С. 7-11
1592173
  Жмудський О.З. Фізика та її місце серед інших наук / О.З. Жмудський, 1952. – С. 249-258
1592174
  Тарасова М. Фізика та метафізика Агатангела Кримського // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 13 липня (№ 26). – С. 15
1592175
  Рева Ю. Фізика та мистецтво - психолого-педагогічний аспект розвитку творчої активності школяра / Ю. Рева, Л. Кулаковська // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ, Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 19 (4"2008). – С. 68-78. – ISBN 966-594-967-2
1592176
  Павлишин В.І. Фізика та онтогенія мінералів на сучасному етапі розвитку мінералогії (до 70-річчя професора О.М. Платонова) // Мінералогічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України. – Київ, 2007. – Том 29, № 3
1592177
  Фрідман В.Г. Фізика та хемія на металозаводі / В. Фрідман. – Харків-Київ : Молодий більшовик, 1931. – 135 с.
1592178
   Фізика та хімія напівпровідникових адсорбційних сенсорів / В.Г. Литовченко, А.А. Євтух , Я.І. Лепіх , Т.І. Горбатюк ; за ред. В.Г. Литовченка ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : Наукова думка, 2021. – 285, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-283. – ISBN 978-966-00-1791-7
1592179
  Забашта Ю.Ф. Фізика твердих полімерів / Ю.Ф. Забашта. – Київ, 1992. – 123с.
1592180
  Курик М.В. Фізика твердого тіла : навч. пос. / М.В. Курик, В.М. Цмоць. – Київ : Вища школа, 1985. – 246 с.
1592181
  Болеста І.М. Фізика твердого тіла : навч. пос. для студ. фізичних спец. вищ. навч. закл. / І.М. Болеста; МОНУ, ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2003. – 480 с. – ISBN 966-6132-01-Х
1592182
  Фреїк Д.М. Фізика твердого тіла : лабораторний практикум : навч. посібник / Фреїк Д.М., Никируй Л.І., Чобанюк В.М. ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Каф. фізики і хімії твердого тіла. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – ISBN 978-966-640-640-265-6
Т. 1 : Кристалічна структура. – 2009. – 115, [1] с. – Додатки: с. 104-112. – Бібліогр.: с. 113-114
1592183
  Сусь Б.А. Фізика твердого тіла і напівпровідників : Конспект лекцій для самостійної роботи / Б.А. Сусь. – Київ : Просвіта, 2000. – 178с. – ISBN 966-7551-40-7
1592184
  Косенко О. Фізика у вищій школі в умовах нанореволюції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 59-64. – ISSN 2078-1016
1592185
  Булавін Л.А. Фізика ультразвукової діагностики в медицині / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, А.І. Момот. – Київ : АСМІ, 2004. – 76 с. – ISBN 966-7653-14-9
1592186
  Булавін Л.А. Фізика фазових переходів : підручник для студ. вищих навч. закладів / Л.А. Булавін, В.М. Сисоєв ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 400 с. – ISBN 978-966-439-277-5
1592187
  Павлович В.М. Фізика ядерних реакторів : навчальний посібник / В.М. Павлович ; НАН України; Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-02-5204-2
1592188
  Тартаковський В.К. Фізика ядра та елементарних частинок : Конспект лекцій для студ.фізичн.фак-ту / В.К. Тартаковський; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 1997. – 62 с.
1592189
  Тартаковський В.К. Фізика ядра та елементарних частинок : конспект лекцій / В.К. Тартаковський. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 1997. – 74с.
1592190
  Тартаковський В.К. Фізика ядра та елементарних частинок : Конспект лекцій для студ.фізичн.фак. / В.К. Тартаковський; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 3. – 1998. – с.
1592191
  Тартаковський В.К. Фізика ядра та елементарних частинок : Конспект лекцій для студ.фізичн.фак. / В.К. Тартаковський; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 4. – 1998. – 88с.
1592192
  Тартаковський В.К. Фізика ядра та елементарних частинок / В.К. Тартаковський; КНУТШ. – Київ : Київский університет
Ч.5 : Збірник задач з розв"язками для студ.фізичного фак-ту. – 2000. – 52с.
1592193
  Сусь Б.А. Фізика як основа для формування світогляду і компетентності майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю / Б.А. Сусь, Б.Б. Сусь // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Дидактика фізики як концептуальна основа формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю. – С. 52-54. – (Серія педагогічна ; Вип. 21). – ISSN 2307-4507
1592194
  Чолпан П.П. Фізика, її зв"язок з іншими науками і технікою / П.П. Чолпан. – Київ : Знання, 1972. – 48с.
1592195
  Конончук Г.Л. Фізика, модель, математика / Г.Л. Конончук, Ю.Г. Терентьєва // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 86-90
1592196
   Фізика, техніка і практика застосувань газорозрядних лазерів на самообмежених переходах / М.С. Кельман, І.І. Опачко, Ю.В. Жменяк, Ю.О. Шпеник; НАНУ; Ін-т електронної фізики. – Київ : Наукова думка, 2004. – 157с. – ISBN 966-00-0104-5
1592197
  Фея О. Фізика, хімія й перша світова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 46 (574), 16-22.11.2018. – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Як Велика війна вплинула на розвиток науки.
1592198
  Вільчинський С. Фізика, яка об"єднує світ / С. Вільчинський, Б. Кремінський; спілкувалася Дарина Матат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 21 серпня (№ 32). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Міжнародна фізична олімпіада пройшла в Індонезії, і зібрала понад 400 школярів з 88 країн світу.Так, 5 медалей вибороли українські учасники олімпіади з фізики. "Золото" - у одинадцятикласника Рішельєвського ліцею (м. Одеса) Романа Солецького та ...
1592199
  Гончаренко С.У. Фізика. 10 клас : Проб.навч. посібник / С.У. Гончаренко. – 3-є. – Київ : Освіта, 1998. – 287 с. – ISBN 966-04-0347-Х
1592200
  Гончаренко С.У. Фізика. 11 клас : Пробний навчальний посібник / С.У. Гончаренко. – Київ : Освіта, 1995. – 448 с. – ISBN 5-330-03025-0
1592201
  Гончаренко С.У. Фізика. 11 клас : Проб.навч. посібник / С.У. Гончаренко. – 2-е. – Київ : Освіта, 1998. – 287 с. – ISBN 966-04-0052-7
1592202
   Фізика. Астрономія : Пробний підручник для 9 кл. середньої загальноосвітньої школи. – Київ : Освіта, 1999. – 367с. + Додатки:с.359-363. – ISBN 966-04-0429-1
1592203
  Бугайов О.І. Фізика. Астрономія. : Пробний підручник для 7 класу середньої школи / О.І. Бугайов, М.Т. Мартинюк, В.В. Смолянець. – 3-тє вид., доопрацьоване. – Київ : Освіта, 1999. – 287с. – ISBN 966-04-0409-3
1592204
   Фізика. Білети та відповіді. 9 клас. : +Лабораторні роботи.+ Задачі і розв"язки. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 48с. – ISBN 966-7437-56-6
1592205
  Воронецька Л.В. Фізика. Вступникам до вузів : пер. з рос. / Л.В. Воронецька, В.М. Васьківська. – Київ : Вища школа, 1977. – 272 с.
1592206
  Терещук Б.М. Фізика. Довідник старшокласника та абітурієнта : 5 хвилин, годин, діб до іспиту, атестації, уроку / Б.М. Терещук, В.В. Лапинський. – Харків : Торсінг Плюс, 2007. – 299, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-404-469-8
1592207
  Андрєєв А.М. Фізика. Лабораторні роботи з творчими завданнями : навч. посібник для студ. ВНЗ / А.М. Андрєєв, О.Ю. Осипов ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 227, [1] с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 226. – ISBN 978-966-599-447-3
1592208
   Фізика. Модуль 1. Механіка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Г. Бовтрук, Ю.Г. Герасименко, Б.Ф. Лахін, С.М. Мєняйлов; А.Г. Бовтрук, Ю.Т. Герасименко, Б.Ф. Лахін, С.М. Мєняйлов, І.Г. Третяков; За ред. А.П. Поліщука. – 3-є вид., стереотип. – Київ : НАУ, 2006. – 176с. – (Модульне навчання). – ISBN 966-598-295-8(модуль 1)
1592209
   Фізика. Модуль 2. Молекулярна фізика і термодинаміка : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : НАУ,, 2006. – 192с. – (Модульне навчання). – ISBN 966-598-302-4(модуль2)
1592210
   Фізика. Модуль 3. Електрика і магнетизм : Навч. посібник. – Київ : НАУ, 2005. – 336с. – (Модульне навчання). – ISBN 966-598-244-3(модуль 3)
1592211
  Гончаренко С.У. Фізика. Олімпіадні задачі : 7-8 класи / С.У. Гончаренко, Є.В. Коршак. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан. – (Готуємось до олімпіад). – ISBN 966-7437-25-6
Вип. 1. – 1998. – 72 с.
1592212
  Гончаренко С.У. Фізика. Олімпіадні задачі : 9-11 класи / С.У. Гончаренко, Є.В. Коршак. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан. – ISBN 966-7437-32-9
Вип. 2. – 1999. – 200 с.
1592213
  Корсак К.В. Фізика. Письмовий екзамен. : Посібник для вступників до вузів. / К.В. Корсак. – Київ : Либідь, 1992. – 218с.
1592214
  Корсак К.В. Фізика. Письмовий екзамен. : Посібник для вступників до вузів / К.В. Корсак. – Київ : Либідь, 1993
1592215
   Фізика. Підручник для 6-го класу.. – К, 1968. – 159с.
1592216
   Фізика. Підручник для 7-го класу восьмирічної і середньої школи.. – Вид. 7-е. – К, 1966. – 172с.
1592217
   Фізика. Підручник для 8-го класу.. – Вид. 6-е. – К, 1967. – 224с.
1592218
   Фізика. Підручник для 8-го класу.. – Вид. 7-е. – К, 1968. – 224с.
1592219
   Фізика. Підручник для 8-го класу.. – Вид. 8-е. – К, 1969. – 224с.
1592220
   Фізика. Підручник для 8-го класу.. – Вид. 9-е. – К, 1970. – 224с.
1592221
  Падалка Ю.С. Фізика. Програмовані завдання до лабораторних робіт : навч. посібник / Ю.С. Падалка, Д.Т. Бородайкевич. – Київ : Вища школа, 1975. – 151 с.
1592222
   Фізика. Теорія і практика : навч. посібник / Гаращенко В.І., Соляк Л.В., Гаращенко О.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП. – ISBN 978-966-327-459-1
Ч. 1 : Механіка (Практикум з розв"язування задач з фізики). – 2020. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197
1592223
   Фізика. Тести. 7-11 класи. Абітуріенту : посібник / автор-укладач Н.В. Татарчук. – Київ : Академія, 2008. – 440с. – ISBN 978-966-580-254-9
1592224
  Почтаренко А.С. Фізика. Як розв"язувати задачі : Довідкове видання / А.С. Почтаренко. – Киев : Логос, 1999. – 142 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-008-9
1592225
   Фізика: Всеукраїнські олімпіадні завдання та їх розв"язання. – Київ : Либідь, 1997. – 176 с. – ISBN 5-325-00834-Х.
1592226
  Мякишев Г.Я. Фізика: Навч. посібник для 10-го кл. серед. шк. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – 4-е вид. – К., 1976. – 351с.
1592227
  Гончаренко С. Фізика: Основні закони і формули / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1993. – 48 с. – ISBN 5-325-00186-8
1592228
  Лапінський В.В. Фізика: Основні поняття та закони : Навчальний посібник / В.В. Лапінський, Б.М. Терещук. – Київ : А.С.К., 1998. – 280с. – ISBN 966-539-100-3
1592229
  Мякишев Г.Я. Фізика: Підруч. для 11-го кл. серед. шк. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – Київ : Радянська школа, 1991. – 271с. – ISBN 5-330-01071-3
1592230
   Фізика: Практикум : навч.пос. / Є.С. Клос, Я.Я. Болюбаш, Ю.В. Караван, Н.В. Пастернак. – Львів : Вища школа, 1989. – 190с.
1592231
  Дземан М.І. Фізикальні методи дослідження в сьогоденні клінічної медицини // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкол.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 7, № 2 (26). – С. 52-59. – ISSN 2413-5461


  Згадуються професори-медики Університету Св. Володимира - В.П. Образцов, Ф.С. Цицурін та Ф. Г. Яновський.
1592232
  Храмов Ю.О. Фізики : довідник / Ю.О. Храмов. – Київ : Наукова думка, 1974. – 480 с.
1592233
   Фізики жартують. Епізод IV. – Київ : МІФ, 2002. – 31с. – фз,рфз.карточки есть
1592234
  Шманько І.І. Фізики Закарпаття : наук. видання / [І.І. Шманько]. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2000. – 95, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 89-94. – ISBN 966-7511-11-1
1592235
   Фізики прикрасили свій гуртожиток // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  У студмістечку відкрили емблему фізичного фа-ту, споруджену на вході до гуртожитку № 8.
1592236
  Шелест В.П. Фізики сперечаються / В.П. Шелест, О.П. Рожен. – Київ : Наукова думка, 1973. – 173с.
1592237
   Фізики ще не нажартувалися. – Київ : МІФ, 2001. – 28с.
1592238
  Миколюк О. Фізиків теж зробили "агентами" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 січня (№ 11). – С. 9


  Наукова спільнота звернулася до влади з вимогою скасувати закон № 3879. Науковці нагадують, що у бюджеті України на 2014 рік на розвиток науки передбачено лише 0, 27 % ВВП - проти 2-4%, як це є в розвинутих країнах.
1592239
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 1. – 1999
1592240
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 2. – 1999
1592241
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 3. – 1999
1592242
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 4. – 1999
1592243
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 5. – 1999
1592244
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 6. – 1999
1592245
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 1. – 2000
1592246
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 2. – 2000
1592247
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 3. – 2000
1592248
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 4. – 2000
1592249
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 5. – 2000
1592250
   Фізико- хімічна механіка матеріалів. – Львів. – ISSN 0430-6252
№ 6. – 2000
1592251
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 38, № 1. – 2002
1592252
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 38, № 2. – 2002
1592253
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 38, № 3. – 2002
1592254
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 38, № 4. – 2002
1592255
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 38, № 5. – 2002
1592256
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 38, № 6. – 2002
1592257
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 39, № 1. – 2003
1592258
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 39, № 2. – 2003
1592259
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 39, № 3. – 2003
1592260
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 39, № 4. – 2003
1592261
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 39, № 5. – 2003
1592262
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 39, № 6. – 2003
1592263
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 40, № 1. – 2004
1592264
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 40, № 2. – 2004
1592265
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 40, № 3. – 2004
1592266
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 40, № 4. – 2004
1592267
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 40, № 5. – 2004
1592268
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 40, № 6. – 2004
1592269
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 41, № 1. – 2005
1592270
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 41, № 2. – 2005
1592271
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 41, № 3. – 2005
1592272
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 41, № 4. – 2005
1592273
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 41, № 5. – 2005
1592274
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 41, № 6. – 2005
1592275
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 42, № 1. – 2006
1592276
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 42, № 2. – 2006
1592277
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 42, № 3. – 2006
1592278
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 42, № 4. – 2006
1592279
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 42, № 5. – 2006
1592280
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 42, № 6. – 2006
1592281
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 43, № 1. – 2007
1592282
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 43, № 2. – 2007
1592283
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 43, № 3. – 2007
1592284
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 43, № 4. – 2007
1592285
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 43, № 5. – 2007
1592286
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : Міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 43, № 6. – 2007
1592287
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 44, № 1. – 2008
1592288
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 44, № 2. – 2008
1592289
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 44, № 3. – 2008
1592290
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 44, № 4. – 2008
1592291
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 44, № 5. – 2008
1592292
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 44, № 6. – 2008
1592293
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 45, № 2. – 2009
1592294
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 45, № 1. – 2009
1592295
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 45, № 5. – 2009
1592296
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 45, № 3. – 2009
1592297
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 45, № 4. – 2009
1592298
   Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 45, № 6. – 2009
1592299
   Фізико- хімічна механіка матеріалів = Физико-химическая механика материалов = Physicochemical mechanics of materials : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 46, № 1. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592300
   Фізико- хімічна механіка матеріалів = Физико-химическая механика материалов = Physicochemical mechanics of materials : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 46, № 2. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592301
   Фізико- хімічна механіка матеріалів = Физико-химическая механика материалов = Physicochemical mechanics of materials : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 46, № 3. – 2010. – Резюме укр.. рос.. англ. мовами
1592302
   Фізико- хімічна механіка матеріалів = Физико-химическая механика материалов = Physicochemical mechanics of materials : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 46, № 4. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592303
  Олійник В. Фізико-географічна зумовленість назв боліт Волинського Полісся / В. Олійник, О. Яроменко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 206-209. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1592304
  Ігнатюк М.В. Фізико-географічна характеристика Миргородщини : [посібник] / М.В. Ігнатюк. – Миргород : Миргород, 2005. – 149, [3] с., [4] арк. іл., [1] арк. мапа : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150
1592305
  Дорошкевич С.П. Фізико-географічна характеристика Приаралля і сучасні екологічні проблеми регіону / С.П. Дорошкевич, С.А. Покляцький // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 49-53
1592306
  Ковалишин Д.І. Фізико-географічне (ландшафтне) районування суходільної поверхні Землі : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології / Д.І. Ковалишин, М.Я. Сивий, О.В. Волік // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 54-65 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1592307
  Нестерчук І.К. Фізико-географічне районування Правобережного Полісся: перспективи розвитку специфічних видів туризму // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 41-48. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0868-6939
1592308
  Пелешенко В.І. Фізико-географічне районування території як основа її гідрохімічного вивчення (на прикладі рівнинної частини УРСР) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 95-101 : Табл., карта. – Бібліогр.: 11 назв
1592309
  Глібко М.І. Фізико-географічне районування Центрального, Київського та Східного Полісся УРСР / М.І. Глібко. – Київ : Київський університет, 1955. – с.345-402. – Окремий відбиток
1592310
  Шенберг Г.Г. Фізико-географічні екскурсії / Г.Г. Шенберг. – Київ, 1937. – 255с.
1592311
  Решедченко С.І. Фізико-географічні засади формування туристичного кластеру Харківської області / С.І. Решедченко, Н.І. Черкашина, О.В. Бабаєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 149-152 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1592312
   Фізико-географічні особливості заболочування окремих територій басейну р.Прип"ять у Волинськфй (Україна) і Брестській (Білорусь) областях, що охороняються згідно Рамсарської конвенції, і їх роль в життєдіяльності перелітних птахів / Ф.В. Зузук, К.Б. Сухомлін, І.І. Залеський, Т.Г. Погребський, С.І. Ковальчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2227-3220
1592313
  Жук Ю. Фізико-географічні передумови утворення та розвитку малих міст Львівської обл. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 95-102 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1592314
  Рибін М.М. Фізико-географічні райони : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 33-39
1592315
  Гаврилюк В.С. Фізико-географічні райони Західного Полісся / В.С. Гаврилюк. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1955. – 403-420с. – КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Нариси про природу і сільске господарство українського полісся,1955р.; Окр.відб
1592316
  Гаврилюк В.С. Фізико-географічні райони Полісся в межах Ровенської області // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 22-23
1592317
  Супричов В.А. Фізико-географічні та геологічні особливості промислових цеолітових родовищ України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 90-94. – Бібліогр.: 9 назв
1592318
  Попович І.С. Фізико-географічні та естетичні аспекти туристичної привабливості ландшафтів Закарпаття (на прикладі басейну р. Теребля) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 63-66. – Бібліогр.: 7 назв
1592319
  Дорфман Я.Р. Фізико-географічні умови проектування міста Чернівці та його приміського району / Я.Р. Дорфман, В.А. Станішевський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 71-75. – Бібліогр.: 8 назв
1592320
  Гриневецький В.Т. Фізико-географічні умови та потреби комплексної меліорації земель Поліських районів Житомирської області // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 21-27. – Бібліогр.: 14 назв
1592321
  Рибін М.М. Фізико-георафічні регіони Карпат / М.М. Рибін. – Чернівці, 1973. – 56 с.
1592322
  Василина О. Фізико-економічні виміри глобальних стратегій України ХХІ століття / О. Василина, С. Колач // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 94-99. – Бібліогр.: с. 99. – ISSN 2313-3627
1592323
  Гордієнко О.І. Фізико-математична модель дифузії малих електронейтральних молекул крізь білкові мембранні пори // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 2. – С. 88-94. – ISSN 1023-2427
1592324
   Фізико-математична модель руху насіння по лопаті барабана вібродозатора / Е.Б. Алієв, В.М. Яропуд, О.С. Гаврильченко, А.В. Драчов // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 97-104 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1592325
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми. – ISSN 2413-1571
Вип. 2 (12). – 2017. – 198 с. – Резюме укр., англ. мовами
1592326
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми : СумДНУ А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 3 (13). – 2017. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1592327
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми : СумДНУ А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 4 (14). – 2017. – 332 с. – Резюме укр., англ. мовами
1592328
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми : СумДНУ А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 1 (15). – 2018. – 352 с. – Резюме укр., англ. мовами
1592329
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДНУ А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 2 (16). – 2018. – 162 с. – Резюме укр., англ. мовами
1592330
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДНУ А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 3 (17). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
1592331
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДНУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 4 (18). – 2018. – 191, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1592332
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 1 (19). – 2019. – 216, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1592333
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 2 (20). – 2019. – 166, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1592334
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 3 (21). – 2019. – 171 с. – Резюме укр., англ. мовами
1592335
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 4 (22). – 2019. – 161, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1592336
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 1 (23). – 2020. – 187, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1592337
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 2 (24). – 2020. – 176, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592338
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 3 (25), ч. 1. – 2020. – 108, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1592339
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 3 (25), ч. 2. – 2020. – 119, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1592340
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 4 (26). – 2020. – 153, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592341
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 1 (27). – 2021. – 119, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592342
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 2 (28). – 2021. – 104, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592343
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 4 (30). – 2021. – 88, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592344
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Вип. 5 (31). – 2021. – 79, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592345
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Т. 32, № 6. – 2021. – 69, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592346
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Т. 33, № 1. – 2022. – 63, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592347
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Т. 34, № 2. – 2022. – 71, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592348
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Т. 36, № 4. – 2022. – 79, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592349
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Т. 37, № 5. – 2022. – 75, [1] c. – DOI 10.31110/2413-1571 - Резюме укр., англ. мовами
1592350
   Фізико-математична освіта = Physical and mathematical education : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISSN 2413-1571
Т. 38, № 1. – 2023. – 75, [1] c. – DOI 10.31110/2413-1571 - Резюме укр., англ. мовами
1592351
  Венгер Є.Ф. Фізико-математична освіта в Києві після 1917 р. / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник // Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є.Ф. Венгер, Ю.А. Пасічник. – Київ : Деснянська правда, 2011. – С. 90-124. – ISBN 978-966-502-492-7
1592352
  Смирнов В.А. Фізико-математична освіта: проблеми та інноваційний шлях розвитку // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 46-58. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Рассмотрена проблема физико-математического образования как революционизирующего элемента постиндустриального общества. Предложен оригинальный Инновационный учебно-методический комплекс (ИНМК) "Физика-7" для общеобразовательной средней школы. ...
1592353
  Солодовник А.О. Фізико-математична підготовка студентів морських навчальних закладів в умовах реформування української школи (70-ті - 80-ті рр. ХХ століття) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 167-174. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1592354
  Чапля Є.Я. Фізико-математичне моделювання гетеродифузного масопереносу / Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха; Нац. акад. наук України; Центр математичного моделювання. – Львів : Сполом, 2003. – 128с. – ISBN 966-665-147-5
1592355
   Фізико-математичне моделювання процесів переносу радіоактивних зобруднень / В.Є. Гончарук, Г.Т. Лянце, Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 1. – С. 77-82 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1592356
   Фізико-математичне моделювання розподілу сил навантаження та їх моментів на стегновому компоненті ендопротеза кульшового суглоба / Т.В. Нізалов, В.П. Торчинський, Л.В. Шмельова, А.Д. Супрун // Вісник ортопедії, травматології та протезування : український науцково-практичний журнал / ВГО "Укр. асоц. ортопедів-травматологів" ; ВГО "Укр. асоц. спорт. травматології, хірургії коліна та артроскопії" ; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН України" ; голов. ред. Г.В. Гайко. – Київ, 2016. – № 3 (90). – С. 17-26. – ISSN 0132-2486
1592357
   Фізико-математичне моделювання складних систем. – Львів : Сполом, 2004. – 264 с. – ISBN 966-665-155-6
1592358
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies : Науковий збірник. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 1. – 2005. – 167 с. – резюме - англ., рос. мовами
1592359
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies : Науковий збірник. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 2. – 2005. – 195 с. – резюме - англ., рос. мовами
1592360
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies : Науковий збірник. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 3. – 2006. – 243 с. – резюме - англ., рос. мовами
1592361
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies : Науковий збірник. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 4. – 2006. – 179 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1592362
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies : Науковий збірник. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 5. – 2007. – 171 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1592363
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies : науковий збірник. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 6. – 2007. – 143 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1592364
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 7. – 2008. – 167 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1592365
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 8. – 2008. – 203 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1592366
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Центр математичного моделювання ін-ту прикладн.проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. – Львів, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 9. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1592367
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Центр математичного моделювання ін-ту прикладн.проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. – Львів, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 10. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1592368
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 11. – 2010. – 219 с. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1592369
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 12. – 2010. – 215 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1592370
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 13. – 2011. – 187 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1592371
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 14. – 2011. – 191 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1592372
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 15. – 2012. – 135 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1592373
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and information technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 16. – 2012. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592374
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 18. – 2013. – 227 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592375
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 19. – 2014. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592376
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 20. – 2014. – 243 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592377
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 21. – 2015. – 252 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592378
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 22. – 2015. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592379
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 23. – 2016. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592380
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України ; голов. ред. Є. Чапля. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 24. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592381
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України ; голов. ред. Є. Чапля. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 25. – 2017. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592382
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / НАН України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України ; голов. ред. Є. Чапля. – Львів : ТзОВ "РАСТР-7", 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 26. – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592383
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / НАН України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України ; голов. ред. Є. Чапля ; редкол.: Р. Бунь, М. Войтович, Б. Гаткевич [та ін.]. – Львів : ТзОВ "РАСТР-7", 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 27. – 2018. – 135, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592384
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / НАН України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України ; голов. ред. Є. Чапля ; редкол.: Р. Бунь, М. Войтович, Б. Гаткевич [та ін.]. – Львів : ТзОВ "РАСТР-7", 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 28, 29. – 2019. – 103, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1592385
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / НАН України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України ; голов. ред. Є. Чапля ; редкол.: Р. Бунь, Б. Гаткевич, О. Гачкевич [та ін.]. – Львів : ТзОВ "РАСТР-7", 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 30. – 2020. – 102, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1592386
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / НАН України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України ; голов. ред. Є. Чапля ; редкол.: Р. Бунь, М. Войтович, Б. Гайвась [та ін.]. – Львів : ТзОВ "РАСТР-7", 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 31. – 2020. – 96, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592387
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / НАН України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України ; голов. ред. Є. Чапля ; редкол.: Р. Бунь, Б. Гайвась, О. Гаткевич [та ін.]. – Львів : ТзОВ "РАСТР-7", 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 32. – 2021. – 190, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592388
   Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / НАН України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України ; голов. ред. Є. Чапля ; редкол.: Р. Бунь, Б. Гайвась, О. Гачкевич [та ін.]. – Львів : ТзОВ "РАСТР-7", 2004-. – ISSN 1816-1545
Вип. 33. – 2021. – 195, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1592389
  Максимова С.В. Фізико-металургійні основи та технологія вакуумного паяння жароміцних сплавів на основі Ni, Ti, Cu : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.03.06 / Максимова С.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2011. – 34 с. – Бібліогр. : 47 назв.
1592390
  Кучерук О.Д. Фізико-механічна характеристика корінних порід верхньотортонського геолого-генетичного комплексу Поділля / О.Д. Кучерук, 1973. – С. 890-894
1592391
  Кучерук О.Д. Фізико-механічна характеристика порід нижнього тортону Поділля / О.Д. Кучерук. – К., 1973. – С. 976-980
1592392
  Прокопюк О.М. Фізико-механічне обгрунтування параметрів процесу видобутку і комплексної переробки мідевмісних туфів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Прокопюк Олег Миколайович ; НАНУ ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1592393
  Назарчук З.Т. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 174-185. – ISBN 978-617-7694-05-1
1592394
  Звонкова Г.Л. Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України: історичний нарис // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 68-75
1592395
  Маков К.І. Фізико-механічні властивості водоносних порід північно-української мульди / К.І. Маков. – с.
1592396
  Дмитріюк М.В. Фізико-механічні властивості і особливості структур бейнітних мідистих високоміцних чавунів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.02.01 / Дмитріюк М.В.; Мін-во освіти Укр. – Луцьк, 1999. – 20л.
1592397
  Бурак Я.Й. Фізико-механічні процеси в електроповідних тілах / Я.Й. Бурак, Б.П. Галапац, Б.М. Гнідець. – Київ : Наукова думка, 1978. – 232 с.
1592398
  Белянкін Ф.П. Фізико-механічні характеристики каміння Поділля і Волині / Ф.П. Белянкін ; Всеукраїнська Академія наук, Ін-т будівельної механіки. – № 11. – Київ : Вид-во ВУАН, 1935. – 32 с.
1592399
  Кріщанович М.Ю. Фізико-механічні характеристики нанокомпозиційного матеріалу алюміній-карбон / М.Ю. Кріщанович, Ф.В. Лозовий // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 42
1592400
  Мазурок Н.С. Фізико-статистичний метод визначення надійності виробів твердотільної електроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Мазурок Наталія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1592401
  Щеглов О.А. Фізико-статистичний метод прогнозу температури повітря та опадів із місячною завчасністю на основі ансамблю аналогів атмосферних процесів : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Щеглов Олександр Андрійович ; Укр. гідрометеорол. ін-т, Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 196 арк. – Додатки: арк. 170-196. – бібліогр.: арк. 11-14, 153-169 та в додатках: арк. 192-196
1592402
  Щеглов О.А. Фізико-статистичний метод прогнозу температури повітря та опадів із місячною завчасністю на основі ансамблю аналогів атмосферних процесів : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Щеглов Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1592403
  Звонкова Г.Л. Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України імені Б.І. Вєркіна: історичний аспект // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 2 (38). – С. 19-26. – ISSN 2077-9496
1592404
   Фізико-технічний факультет, 1951-2011 / [Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара]. – [Дніпропетровськ] : [б. в.], 2011. – 16 с.
1592405
  Скицюк В. Фізико-технічні закони та мовно-історичний процес етносу // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 93-96
1592406
  Терентьєв О.М. Фізико-технічні основи видобутку корисних копалин з енергоощадним руйнуванням молекулярних зв"язків гірських порід : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин / Терентьєв О.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1592407
  Таркуцяк Анатолій Олександрович Фізико-технічні основи захисту робочих поверхонь будівельних машин від забруднення : Автореф... кандид. техн.наук: 05.05.02 / Таркуцяк Анатолій Олександрович; Мін-во освіти України. Полтавський держ. техн. ун-тет ім. Ю.Кондратюка. – Полтава, 1997. – 22л.
1592408
  Єфремов І.О. Фізико-технічні основи комплексної дегазації і використання метану вугільних шахт : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Єфремов І.О. ; НАНУ ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
1592409
   Фізико-технічні основи мікроелектроніки : монографія : у 2 т. / за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. В.А. Мокріцького. – 2-ге вид., випр., перероб., допов. – Одеса : Екологія. – ISBN 978-617-7046-55-3
Т. 1 : Фізичні основи мікроелектроніки / В.А. Мокріцький, О.В. Маслов. – 2018. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202
1592410
   Фізико-технічні основи мікроелектроніки : монографія : у 2 т. / за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. В.А. Мокріцького. – 2-ге вид., випр., перероб., допов. – Одеса : Екологія. – ISBN 978-617-7046-56-0
Т.2 : Матеріалознавство, конструкторсько-технологічні основи мікроелектроніки / В.А. Мокріцький, С.М. Дранчук, О.В. Андріянов. – 2018. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-263
1592411
  Канін В.О. Фізико-технічні основи охорони виймальних виробок в умовах нестійких порід : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.02 / Канін В.О. ; НАНУ ; Ін-т географічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
1592412
  Беляк Євген В"ячеславович Фізико-технічні основи побудови оптичних запам"ятовуючих пристроїв на фотолюмінесцентних носіях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Беляк Є.В.; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1592413
  Стахіра Павло Йосипович Фізико-технологічні засади мікроелектронних сенсорів на основі гетероструктур органічних та неорганічних напівпровідників : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.27.06 / Стахіра П.Й.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 31 с. – Бібліогр.: 46 назв
1592414
  Стельмах О.У. Фізико-технологічні засади управління динамічними процесами в змащувальних шарах для підвищення працездатності трибосистем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.04 / Стельмах Олександр Устимович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
1592415
  Іванова С.Ф. Фізико-технологічні механізми підвищення ефективності екстракції урану надкритичним діоксидом вуглецю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Іванова Стелла Федорівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1592416
  Руденький С.Г. Фізико-технологічні основи активованого вакуумного методу формування багатофункціональних покриттів на металевих та вуглецевих матеріалах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Руденький Сергій Георгійович ; Нац. акад. наук. України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: 37 назв
1592417
  Лавриненко С.Д. Фізико-технологічні основи вдосконалення існуючих і створення нових сплавів та сполук для ядерно-енергетичних установок нового покоління : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.04.07 / Лавриненко С.Д.; НАНУ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 45 назв
1592418
  Андрєєв А.О. Фізико-технологічні основи дуплексного вакуумно-дугового зміцнювання поверхонь : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Андрєєв А.О. ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2009. – 28 с. – Бібліогр.: 38 назв
1592419
  Вербицький Володимир Григорович Фізико-технологічні основи електронно-йонних методів створення наноструктур функціональних елементів для НВІС : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.27.01 / Вербицький В.Г.; Націон. технічний ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 34 с. – Бібліогр.: 29 назв
1592420
  Литвиненко В.В. Фізико-технологічні основи імпульсної радіаційної модифікації властивостей твердих тіл : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.04.07 / Володимир Вікторович Литвиненко; НАН Укр.; Інститут електрофіз. і радіаційних технол. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 36 назв
1592421
  Задніпровський Ю.О. Фізико-технологічні основи комплексного вакуумно-дугового модифікування поверхонь деталей систем паророзподілу турбін : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Задніпровський Юрій Олексійович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1592422
   Фізико-технологічні основи наноелектроніки : навч. посібник / М.М. Будник, І.Д. Войтович, В.В. Ільченко, В.М. Корсуньський ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т радіофізики, електроніки та комп"ютер. систем]. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 383, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 371-376. – Бібліогр.: с. 377-381. – ISBN 978-617-696-291-5
1592423
  Пирогов О.В. Фізико-технологічні основи одержання плівок діоксиду олова для базових шарів газових датчиків та фронтальних контактів сонячних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Пирогов Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
1592424
  Цибрій З.Ф. Фізико-технологічні основи розроблення HgCdTe-приймачів ІЧ та ТГц діапазонів і елементів блокування ІЧ випромінювання : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Цибрій Зіновія Федорівна ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, НАН України. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 116 назв
1592425
  Маслов В.П. Фізико-технологічні основи створення мікро- і нанорозмірних з"єднань прецизійних деталей оптико-електронних приладів : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Маслов В.П. ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
1592426
  Столбовий В.О. Фізико-технологічні основи формування багатошарових наноструктурних вакуумно-дугових покриттів на основі нітридів тугоплавких металів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Столбовий В"ячеслав Олександрович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 64 назви
1592427
  Марковський П.Є. Фізико-технологічні основи формування високоміцних структурних станів у титанових сплавах термічною обробкою в суттєво нерівноважних умовах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.01 / Марковський П.Є. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – 42 с. – Бібліогр.: 46 назв
1592428
  Воронов О.П. Фізико-технологічні принципи створення радіаційно-чутливих матеріалів на основі активованих кристалів групи KDP : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Воронов Олексій Петрович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2018. – 32 с. – Бібліогр.: 47 назв
1592429
  Дубовик Михайло Федорович Фізико-технологічні проблеми отримання монокристалів потрійних оксидів з ефективними функціональними властивостями -Ba(1-x)SrxNb2O6, La3Ga5SiO14, Li6GdB3O9 : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.02.01 / Дубовик М.Ф.; НАНУ; Науково-технол. концерн "Ін-тут монокристалів"; Ін-тут монокристалів. – Харків, 2001. – 32с. – Бібліогр.: 38 назв.
1592430
  Шевченко О.В. Фізико-філософська концепція постання Всесвіту з етеру / Олександр В. Шевченко. – Київ : [б. в.], 2012. – 253, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд.
1592431
  Нокс Д. Фізико-хемічні обчислення / Д. Нокс. – Харків-Дніпропетровськ, 1932. – 234 с.
1592432
  Уразовський С.С. Фізико-хемічні основи протигазового захисту / С.С. Уразовський. – Харків : Кокс і хемія, 1933. – 151 с.
1592433
  Сіренко Г. Фізико-хемія та технологія органічних і неорганічних карбонових волокон : монографія / Геннадій Сіренко, Марія Складанюк, Оксана Комашко. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2019. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-169. – ISBN 978-617-7468-49-2
1592434
   Фізико-хімічна взаємодія на перерізах Pbga2sе4-Sisе2 Та Pbga2sе4-Pb2sisе4 при 670 К / О.В. Цісар, Л.В. Піскач, Л.П. Марушко, Г.В. Кондратовець // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 83
1592435
  Скороход В.В. Фізико-хімічна кінетика в наноструктурних системах / В.В. Скороход, І.В. Уварова, А.В. Рагуля. – Київ : Академперіодика, 2001. – 180с. – (Б-ка держ.фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-09-1
1592436
  Власюк П.А. Фізико-хімічна метаморфоза грунту за впливом гною дозами : З робіт агрохімічної лабораторії за 1927, 1928, 1929 роки / П.А. Власюк. – Умань : Сільська правда, 1930. – 140с.
1592437
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 37, № 2. – 2001
1592438
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 37, № 1. – 2001
1592439
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
т.37, № 4. – 2001
1592440
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
т.37, № 3. – 2001
1592441
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
т.37, № 5. – 2001
1592442
   Фізико-хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал. – Львів, 1965-. – ISSN 0430-6252
Т. 37, № 6. – 2001
1592443
  Лученко А.І. Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного кремнію та її властивості : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Лученко Анжеліка Ілліріонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1592444
  Лученко А.І. Фізико-хімічна модифікація поверхні монокристалічного кремнію та її властивості : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Лученко Анжеліка Ілларіонівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 130-159
1592445
  Гуляєв В.М. Фізико-хімічна природа реакційної здатності і міцності коксу та методи їх оптимізації і стабілізації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.07 / Гуляєв Віталій Михайлович ; Держ. агентство України з упр. держ. корпоративними правами та майном ; Український держ. н.-д. вуглехімічний ін-т (УХІН). – Харків, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1592446
  Броварець О.О. Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами транзицій і трансверсій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Броварець О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 38 назв
1592447
  Броварець О.О. Фізико-хімічна природа спонтанних та індукованих мутагенами транзицій і трансверсій : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Броварець О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 204 л. – Бібліогр.: л. 182-204
1592448
  Новак Ю. Фізико-хімічна теорія біоелектричних явищ у дослідженнях академіка В.Ю. Чаговця (1873–1941 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 128-135
1592449
  Новак Ю.М. Фізико-хімічна теорія обгрунтування електричних явищ в дослідженнях академіка В.Ю. Чаговця (1873-1941) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 182-183
1592450
  Лисиця Андрій Валерійович Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії : Дис. канд. біолог. наук: 03.00.02 / Лисиця Андрій Валерійович; Ін-тут епізоотології. Українська академія аграрних наук. – Київ, 2002. – 192 с. + Додатки: 172 - 192. – Бібліогр.: 146 - 172
1592451
  Лисиця Андрій Валерійович Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії : Автореф. дис. канд. біологічних наук: 03.00.02. / Лисиця А.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1592452
  Змієвська Тетяна Анатоліївна Фізико-хімічна характеристика розплавів комплексних сполук трифторацетат, тіоціанат лужного металу-краун-ефір : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.01 / Змієвська Т.А.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1592453
  Змієвська Тетяна Анатоліївна Фізико-хімічна характеристика розплавів комплексних сполук трифторацетат, тіоціанат лужного металу краун-ефір : Дис.... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Змієвська Тетяна Анатоліївна; Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України. – Київ, 2002. – 154 л. + Додатки: л.142-154. – Бібліогр.: л.130-142
1592454
  Фіалков Я.А. Фізико-хімічне вивчення систем / Я.А. Фіалков, 1940. – 235-264с.
1592455
  Сарібєкова Д.Г. Фізико-хімічне обгрунтування технології надання текстильнім матеріалам кислотозахисних властивостей та розробка композицій для їх одержання : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.19.03 / Сарібєкова Д.Г.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Харків, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 42 назви
1592456
  Моргун О.А. Фізико-хімічне та мікробіологічне дослідження бичкових риб, уражених личинками нематоди Eustrongylies excisus / О.А. Моргун, Н.М. Сорока // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1592457
   Фізико-хімічний аналіз багатокомпонентних систем : лабораторний практикум / Б.Я. Котур [та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 104 с. : іл. – Бібліогр.: с. 64-67
1592458
  Тіль А. Фізико-хімічний практикум / А. Тіль. – Київ-Харків : Держ. науково-технічне вид-во України, 1936. – 352 с.
1592459
  Губарєв С.В. Фізико-хімічні аспекти і технологічні режими мікрометалургійного процесу виготовлення масивних аморфних і нанокристалічних сплавів на основі системи Zr-Cu : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Губарєв Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1592460
  Сокольський Г.В. Фізико-хімічні аспекти утворення і властивості функціональних оксидних матеріалів на основі мангану (IV) : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Сокольський Георгій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 412, [4] л. – Додатки: л. 413-416. – Бібліогр.: л. 375-412
1592461
  Сокольський Г.В. Фізико-хімічні аспекти утворення і властивості функціональних оксидних матеріалів на основі мангану (IV) : автореф. дис. … д-ра хім. наук : 02.00.04 / Сокольський Георгій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 45 назв
1592462
   Фізико-хімічні властивості a-амілази Achromobacter sp. 7а / К.В. Авдіюк, Л.Д. Варбанець, П.П. Зелена, В.В. Шепелевич // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Т. 78, № 1, січень - лютий. – С. 23-32. – ISSN 0201-8462
1592463
  Кузьмич Ірина Віталіївна Фізико-хімічні властивості Cu- та Сu, Pd - вмісних цеолітних каталізаторів реакції окислення СО : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Кузьмич І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 175л. – Бібліогр.: л. 148 - 175
1592464
  Кузьмич Ірина Віталіївна Фізико-хімічні властивості Cu- та Сu, Pd - вмісних цеолітних каталізаторів реакції окислення СО : Автореф. ... канд. хімичних наук: 02.00.04- фізична хімія / Кузьмич І.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 20 назв
1592465
  Слюсар А.В. Фізико-хімічні властивості Cu-Co-Fe оксидних каталізаторів процесу очистки [водень] від [монооксид вуглецю] / А.В. Слюсар, В.Л. Веселовський, С.В. Гайдай // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 126
1592466
  Мешкіні Фар Сеїд Реза Фізико-хімічні властивості Ni-Fe масивних та нанесених на Al2O3 каталізаторів у реакції метанування CO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Мешкіні Фар Сеїд Реза ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1592467
  Мешкіні Фар Сеїд Реза Фізико-хімічні властивості Ni-Fe масивних та нанесених на Al2O3 каталізаторів у реакції метанування СО2 : дис. ... канд. хім. наук.: 02.00.04 / Мешкіні Фар Сеїд Реза ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 154 арк. – Додатки: арк. 152-154. – Бібліогр.: арк. 59-75, 87, 117-118, 137, 150
1592468
  Задерко О.М. Фізико-хімічні властивості активованого вугілля, модифікованого Hal-, N-та S-вмісними групами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Задерко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. у-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1592469
  Задерко О.М. Фізико-хімічні властивості активованого вугілля, модифікованого Hal-, S- та N-вмісними сполуками : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Задерко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 149 л. – Бібліогр.: л. 129-149
1592470
  Манілов А.І. Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Манілов А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 131 л. – Бібліогр.: л. 115-131
1592471
  Манілов А.І. Фізико-хімічні властивості гетероструктур Pd / пористий Si при взаємодії з воднем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.10 / Манілов А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1592472
  Веселовський В.Л. Фізико-хімічні властивості змішаних оксидних каталізаторів на основі перехідних металів (Cu, Co, Fe) у селективному окисненні CO в присутності H2 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Веселовський Володимир Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 172 л. – Бібліогр.: л. 151-172
1592473
  Веселовський В.Л. Фізико-хімічні властивості змішаних оксидних каталізаторів на основі перехідних металів (Cu, Co, Fe) у селективному окисненні CO в присутності H2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Веселовський Володимир Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1592474
  Діюк О.А. Фізико-хімічні властивості масивних та нанесених VPO-каталізаторів для процесів окиснення н-бутану та етану : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Діюк Олена Адамівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1592475
  Яковлєва А.В. Фізико-хімічні властивості палив для повітряно-реактивних двигунів, модифікованих компонентами рослинного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Яковлєва Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1592476
  Третьяков Д.О. Фізико-хімічні властивості систем сіль літію (LiBF4, LiCIO4, LiNO3, LiSO3CF3, LiN(SO2CF3)2) - апротонний диполярний розчинник ((CH3)2SO2, (C2H5)2SO2,(CH3)2SO, C3H4O3, C8H18O4) : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Третьяков Дмитро Олегович ; Міжвідомче відділ. електрохім. енергетики Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – 138 л. – Додатки: л. 119-121. – Бібліогр.: л. 122-138
1592477
  Третьяков Д.О. Фізико-хімічні властивості систем сіль літію (LiBF4, LiCIO4, LiNO3, LiSO3CF3, LiN(SO2CF3)2) - апротонний диполярний розчинник ((CH3)2SO2, (C2H5)2SO2,(CH3)SO, C3H4O3, C8H18O4) : автореф. дис. ... канд. хім. наук :02.00.04 / Третьяков Дмитро Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1592478
  Матвійчук О.С. Фізико-хімічні властивості соломи і лушпиння соняшнику як твердого біопалива та процеси їх спалювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Матвійчук О.С.; Матвійвук Олександр Семенович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
1592479
   Фізико-хімічні властивості та каталітична активність модифікованого КАВ в редакції дегідратації спиртів / В.К. Яцимирський, Л.М. Гомонюк, Т.М. Безугла, В.Є. Діюк // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : Збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2
1592480
   Фізико-хімічні властивості та каталітична активність модифікованого КАВ в редакції дегідратації спиртів / В.К. Яцимирський, Л.М. Гомонюк, Т.М. Безугла, В.Є. Діюк // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 21-26. – ISBN 966-594-601-3
1592481
  Луценко Лариса Вікторівна Фізико-хімічні властивості та каталітична активність Со- та Со-Рd нанесених систем в реакції окиснення СО : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Луценко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190с. – Бібліогр.: л. 165-190
1592482
  Луценко Лариса Вікторівна Фізико-хімічні властивості та каталітична активність Со- ТА Со-Рd населених систем в реакції окиснення СО : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Луценко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв.
1592483
  Олексенко Л.П. Фізико-хімічні властивості та каталітична активність у реакції окиснення CO біметалічних Pd-Co/ZSM-5 цеолітних систем / Л.П. Олексенко, Л.В. Луценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-87. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність у реакції окиснення монооксиду вуглецю біметалічних Pd-Co/ZSM-5 цеолітних систем, одержаних методом іонного обміну. Встановлено, що введення обмінних катіонів двох металів у цеоліт призводить до підвищення каталітичної ...
1592484
  Гречишкіна Ганна Юріївна Фізико-хімічні властивості та структура водних розчинів хлоридів, нітратів та сульфатів 3d- перехідних металів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Гречишкіна Ганна Юріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 187 л. – Бібліогр.: л. 149 - 187
1592485
  Гречишкіна Ганна Юріївна Фізико-хімічні властивості та структура водних розчинів хлоридів, нітратів та сульфатів 3d- перехідних металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Гречишкіна Г.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1592486
  Сафонова В.В. Фізико-хімічні властивості фосфатів перехідних металів з нанесеними Pt або Pd та їх активність в реакціях окиснення H2 та CO : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Сафонова Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 157 л. – Бібліогр.: л. 133-157
1592487
  Сафонова В.В. Фізико-хімічні властивості фосфатів перехідних металів з нанесеними Pt або Pd та їх активність в реакціях окиснення H2 та CO : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сафонова Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1592488
   Фізико-хімічні властивості хлорованого та амінованого активованого вугілля / Л.М. Гріщенко, О.М. Задерко, Т.М. Безугла, А.В. Вакалюк, О.В. Місчанчук, В.Є. Діюк // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 19-23. – ISSN 0041-6045
1592489
   Фізико-хімічні закономірності зміни властивостей нанокристалічного ZTA-порошку складу [формула] / Смирнова-Замкова, В.П. Редько, О.К. Рубан, О.В. Дуднік // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 123-128. – ISSN 0041-6045
1592490
  Бодак П.М. Фізико-хімічні закономірності і технологія одержання безхлоридного калійного добрива на оснві вискохлординого виробничого шеніту і селективного екстрагента-моноетаноліміну : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Бодак П. М.; Льв.ун-т. "Львів. політехніка". – Львів, 1999. – 18л.
1592491
  Копач В.В. Фізико-хімічні закономірності фазових перетворень та властивості стопів потрійної системи CdTe-ZnTe-MnTe : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.21 / Копач Василина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2022. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1592492
  Муха Ю.П. Фізико-хімічні закономірності формування, стабілізації та функціонального використання наносистем золота і срібла в біомедицині : автореф. дис. … д-ра хім. наук : 02.00.04 / Муха Юлія Петрівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О. О. Чуйка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр. : 34 назви
1592493
  Тараненкова В.В. Фізико-хімічні засади одержання спеціальних цементів на основі композицій системи CaO - BaO - Al2O3 - Fe2O3 - SiO2 : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.11 / Тараненкова Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ткхн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 71 назва
1592494
  Птічніков О.С. Фізико-хімічні засади удосконалення переробки гіпсовмісних відходів неорганічних виробництв : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.:05.17.01 - технол. неорг. речовин / Птічніков О.С. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 22 с. – Бібліогр. : 12 назв
1592495
  Макаров А.С. Фізико-хімічні і технологічні основи формування коагуляційних структур технічних дисперсій / А.С. Макаров, К.В. Макарова ; НАН України, Ін-т колоїдної хімії води ім. А.В. Думанського. – Київ : Наукова думка, 2020. – 246, [2] с. : іл., табл. – Підсумки, зміст англ. – Бібліогр.: с. 221-243. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1734-4
1592496
  Данилова В.М. Фізико-хімічні і функціональні характеристики білків тропонінового комплексу міокарда / В.М. Данилова, Н.А. Нарольська, В.С. Трегубов, О.М. Федоркова,О.О. Моргаєнко, В.Л. Зима // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2001. – Т. 9, № 2. – С. 79-88. – ISSN 1023-2427
1592497
  Зінчук В.К. Фізико-хімічні методи аналізу : навчальний посібник / В.К. Зінчук, Г.Д. Левицька, Л.О. Дубенська ; Мін-во освіти і науки України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 362 с. – ISBN 978-966-613-612-4
1592498
   Фізико-хімічні методи в мікробіологічних та імунологічних дослідженнях : навч. посібник / [П.П. Зелена та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – 167, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 164-167. – ISBN 978-617-7700-24-0
1592499
  Сухомлинов Б.Ф. Фізико-хімічні методи сучасної біохімії / Б.Ф. Сухомлинов. – Львів, 1981. – 83с.
1592500
  Харахурсах В.Д. Фізико-хімічні основи доменного шлаку / В.Д. Харахурсах, М.Г. Ілюха // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 82
1592501
  Новоселова І.А. Фізико-хімічні основи електролітичного синтезу вуглецевих наноматеріалів з сольових розплавів. Частина 1 // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 1/2, січень. – С. 69-79. – ISSN 0041-6045


  "На підставі аналізу напруг розкладання карбонатів (Li2CO3 , Na2CO3 , K2CO3 , CaCO3 , BaCO3 , MgCO3 ) з різними варіантами катодних продуктів (елементного вуглецю, моно-оксиду вуглецю, металу і його карбіду) встановлено термодинамічно переважний шлях ...
1592502
   Фізико-хімічні основи застосування поверхнево-активних речовин і полімерів у меліорації. – К., 1971. – 200с.
1592503
  Балакіна М.М. Фізико-хімічні основи знешкодження фільтратів полігонів твердих побутових відходів електрохімічними та мембранними методами : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 21.06.01 / Балакіна Маргарита Миколаївна ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А.В. Думанського. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1592504
  Бутенко А.М. Фізико-хімічні основи і технології приготування та регенерації наносрібних каталізаторів одержання формальдегіду : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Бутенко Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 35 с. – Бібліогр.: 28 назв
1592505
  Верещак В.Г. Фізико-хімічні основи і технологія нанорозмірних порошків стабілізованого діоксиду цирконію : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Верещак В.Г. ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1592506
   Фізико-хімічні основи одержання перспективних металічних та напівпровідникових матеріалів та дослідження їх властивостей : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 417 с. : 195 рис., 56 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 371 дж.


  Об"єкт досліджень - монокристалічний кремній, хлористий натрій, селенід цинку, нанокристалічні порошки, мікрошаруваті композиційні матеріали, метастабільні металеві сплави, інтерметалічні сполуки. Мета роботи - теоретико-експериментальні дослідження ...
1592507
  Романова І.В. Фізико-хімічні основи одержання функціональних оксидних матеріалів цитратним методом : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 / Романова Ірина Вікторівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 50 назв
1592508
  Сазонова Валентина Федорівна Фізико-хімічні основи процесу флотаційного виділення та розділення іо іонів важких металів : Автореф... канд. хіміч.наук: 02.00.23 / Сазонова Валентина Федорівна; Фізико-хімічний інст. захисту навколишнього середовища і людини. Мін-во освіти і НАН Украї. – Одеса, 1995. – 31л.
1592509
  Бочечка О.О. Фізико-хімічні основи спікання алмазних порошків під дією високого тиску та високої температури / О.О. Бочечка ; за ред. акад. НАН України В.З. Туркевича ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ : Наукова думка, 2019. – 238, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221-237. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1672-9
1592510
  Роменський О.В. Фізико-хімічні основи та розробка технологій синтезу і відновлення активності гетерогенних каталізаторів під впливом акустичного випромінювання : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Роменський О.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 63 назви
1592511
  Явецький Р.П. Фізико-хімічні основи технології одержання прозорих оксидних керамік (RE1-xEux)2O3 (RE=Y,Lu) I (Y1-xNdx)3Al5O12 : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Явецький Роман Павлович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2017. – 33 с. – Бібліогр.: 35 назв
1592512
   Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод : Підручник для студ. хіміко-технол. і екол. спец. ВЗО / А.К. Запольський, Мішкова-Клименко, І.М. Астрелін, М.Т. Брик; За заг. ред. Запольського А.К. – Київ : Лібра, 2000. – 552 с. – ISBN 966-7035-28-Х
1592513
  Стрельцовва О.О. Фізико-хімічні основи флетаційного виділення іоногенних пар. : Автореф... Доктора хім.наук: 02.00.23 / Стрельцовва О.О.; Фіз-хім.ін-т захисту навколишнього середовища і людини мін-ва освіти і НАН Укр.при Одеському держ.ун-т. – Одеса, 1997. – 33л.
1592514
  Солнцев В.П. Фізико-хімічні основи формування дисипативних структур при реакційному спіканні та в умовах сухого тертя матеріалів, які містять селеніди перехідних металів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.06 / Солнцев Віктор Петрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем матеріалознав. ім. І.М. Францевича. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: 42 назви
1592515
  Смирнов Микола Миколайович Фізико-хімічні особливості і одержання кристалів галогенідів лужних та лужноземельних елементів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.27.03 / Смирнов Микола Миколайович; НАН України. Науково-техн. концерн "Ін-тут монокрист.". – Харків, 1996. – 18л.
1592516
  Рябець С.І. Фізико-хімічні особливості рідинної епітаксії твердих розчинів в системі Pb-Sn=Te-Se на діелектричних підкладках : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Рябець С. І.; МО України Херсон. держ. техн. ун-т. – Херсон, 1998. – 18 с.
1592517
  Єфанова В.В. Фізико-хімічні перетворення в процесах одержання базальтових наповнювачів і полімерних кмпозиційних матеріалів : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.17.06 / Єфанова В.В.; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 22 назви
1592518
  Савченко Б.М. Фізико-хімічні перетворення в процесах рециклінгу вторинних конденсаційних полімерів та їх сумішей : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Савченко Богдан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 41 с. – Бібліогр.: 53 назви
1592519
  Сова Н.В. Фізико-хімічні перетворення при модифікації поліетилентерефталату та технології його переробки : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Сова Н.В. ; Кіїв. нац. ун-т технол. та дизайну. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1592520
  Ліннік О.П. Фізико-хімічні підходи до створення гібридних напівпровідникових плівок для екологічного фотокаталізу : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.04 ; 102 / Ліннік Оксана Петрівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 32 назви
1592521
   Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства = Physico-Chemical Problems of Semiconductor Material Science : вибрані наукові праці (2000-2009 рр.) / МОНУ ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу ; Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Фізико-хімічний ін-т ; за ред. Д. Фреїка ; упоряд. : Д.М. Фреїк, М.О. Галущак, В.В. Прокопів, І.В. Горічок, Н.Д. Фреїк. – Івано-Франківськ : [Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу]. – ISBN 966-640-192-4
Т. 3, ч. 1 : Сполуки А-ІІ В-VI. Кадмій телурид. – 2010. – 394 с.
1592522
   Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства = Physico-chemical problems of semiconductor material science / М.О. Галущак, Г.Я. Гургула, Д.М. Фреїк, Н.Д. Фреїк ; за заг. ред. Дмитра Фреїка ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, ДВНЗ "Прикарпат.нац. ун-т ім. В. Стефаника", Фіз.-хім.ін-т. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – ISBN 966-640-192-4
Т. 4 : Кристали цинк халькогенідів ZnS, ZnSe, ZnTe. – 2014. – 188, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 161-188
1592523
  Корнієнко І.В. Фізико-хімічні процеси плазмохімічної деструкції органічних компонентів вод : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 21.06.01 / Корнієнко Іван Володимирович ; НАН України, Ін-т колоїд. хімії води ім. А.В. Думанського. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1592524
  Мариненко О.А. Фізико-хімічні процеси при виготовлені великогабаритних фотоелектричних перетворювачів в умовах серійного виробництва : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Мариненко О.А. ; Нац. техн. ун-т України, "Киів. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1592525
  Букетов А.В. Фізико-хімічні процеси при формуванні епоксикомпозитних матеріалів / А.В. Букетов, П.Д. Стухляк, Є.М. Кальба; М-во освіти і науки України; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль : Збруч, 2005. – 182с. – ISBN 966-305-009-8
1592526
  Євпак І.В. Фізико-хімічні та агрохімічні властивості чорнозему типового Правобережного лісостепу за мінімізації обробітку грунту і біологізації землеробства : автореф. ... канд. с.- г. наук : 06.01.03 / Євпак І.В. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1592527
  Горлова Аліна Олексіївна Фізико-хімічні та адсорбційно-каталітичні властивості активованого вугілля, модифікованого органічними гідрофобними групами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Горлова А.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1592528
  Горлова Аліна Олексіївна Фізико-хімічні та адсорбційно-каталітичні властивості активованого вугілля, модифікованого органічними гідрофобними групами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Горлова А.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 137с. – Бібліогр.: л. 118-137
1592529
  Жлуденко М.Г. Фізико-хімічні та каталітичні властивості Co-Ni та Co-Fe систем у реакції метанування CO2 : дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Жлуденко Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 166 арк. – Додатки: арк. 164-166. – Бібліогр.: арк. 162-163
1592530
  Жлуденко М.Г. Фізико-хімічні та каталітичні властивості Co-Ni та Co-Fe систем у реакції метанування CO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Жлуденко Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1592531
  Бувайло А.І. Фізико-хімічні та каталітичні властивості нанорозмірних Co-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Бувайло А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 150 л. – Бібліогр.: л. 130-150
1592532
  Бувайло А.І. Фізико-хімічні та каталітичні властивості нанорозмірних Co-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Бувайло А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1592533
  Гладун Д.В. Фізико-хімічні та каталітичні властивості трипсиноподібного та фібриногенолітичного ферментів з антарктичного морського гребінця Adamussium colbecki : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гладун Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1592534
  Гладун Д.В. Фізико-хімічні та каталітичні властивості трипсиноподібного та фібриногенолітичного ферментів з антарктичного морського гребінця Adamussium colbecki : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гладун Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 188 арк. – Бібліогр.: арк. 157-188
1592535
  Будько М.О. Фізико-хімічні умови процесу перетворення енергії біомаси при переестерифікації рослинних олій у біодизельне паливо : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Будько Марина Олександрівна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1592536
  Курило М.В. Фізико-хімічні умови утворення накладеної мінералізації за розрізом Криворізької надглибокої свердловини : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / М.В. Курило, Ю.А. Галабурда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-32. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; вип. 18)


  Наведено результати вивчення газово-рідких включень у жильному кварцу з порід криворізької серії, які розкрила Криворізька надглибока свердловина СГ-8. Дослідження виконувались методом гомогенізації, кріометрії та декрептації. Жильний кварц утворився ...
1592537
   Фізико-хімічні характеристики та провідність карбіну / Д.Г. Коломієць, О.І. Лиско, О.П. Високолян, Г.О. Зиков, О.М. Іванюта, О.Д. Горчинський, Ю.М. Корнілов, Є.В. Бузанева, Пітер. Шарфф // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 313-322. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описані результати експериментів по визначеню елементного складу, індентифікації зв"язків лінійного вуглиця (карбіну) з домішками та його провідності.
1592538
  Федоренко Г.В. Фізико-хімічні, каталітичні та газочутливі властивості до метану Pt, Pd-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04, 102 / Федоренко Георгій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 177 арк. – Бібліогр.: арк. 5-9, 150-175
1592539
  Федоренко Г.В. Фізико-хімічні, каталітичні та газочутливі властивості до метану Pt, Pd-вмісних сенсорних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Федоренко Георгій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1592540
  Сокових Є.В. Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сокових Євген В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Татраса Шевченка. – Київ, 2016. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 158-181
1592541
  Сокових Є.В. Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сокових Євген В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1592542
   Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь : Збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 2003. – 164с. – ISBN 966-594-470-3
1592543
   Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-601-3
Вип. 2. – 2005. – 198 с. – На обклад. Фізична хімія. Пошуки, досягнення, перспективи. Всеукраїнська наук. конферен. "Фізико-хімія конденсов. систем і міжфазних границь"...
1592544
  Олексенко Людмила Петрівна Фізико-хімія кристалізуючої дії органічних кристалізуючих реагентів : Дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / Олексенко Людмила Петрівна; МВО України. КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 170л. – Бібліогр.:л.157-170
1592545
  Олексенко Л.П. Фізико-хімія кристалізуючої дії органічних льодоутворюючих реагентів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Олексенко Л.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Київ, 1993. – 16 с.
1592546
  Сіренко Г.О. Фізико-хімія паливно-мастильних матеріалів / Геннадій Сіренко, Віктор Кириченко, Ірина Сулима. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2017. – 507, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 490-503 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8969-15-7
1592547
  Бєда О.А. Фізико-хімія утворення мікро- і нанорозмірних мідьвмісних каталізаторів окиснення СО : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Бєда О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 171 л. – Бібліогр.: л. 155 - 171
1592548
  Бєда О.А. Фізико-хімія утворення мікро- і нанорозмірних мідьвмісних каталізаторів окиснення СО : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Бєда О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1592549
  Глуздовський В.Е. Фізико географічний огляд Східного Сибіру і Далекого Сходу : Методичний нарис для викладача географії в 7 класі середньої школи. / В.Е. Глуздовський. – Київ : Радянська школа, 1939. – 47 с.
1592550
  Луканська А. Фізику мають знати й медики, й "айтішники" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 229). – С. 3


  В Комітеті з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України проходили слухання на тему: "Стан і перспективи розвитку природничо-математичної освіти в системі загальної середньої освіти в Україні". За даними МОН , майже 28 відсотків вчителів ...
1592551
  Чайненко Г.М. Фізиологія вищої нервової діяльності / Г.М. Чайненко, Н.Л. Яковенко. – К., 1997. – 46с.
1592552
  Посту О.О. Фізична активність - фактор підвищення працездатності здобувачів юридичних закладів вищої освіти / О.О. Посту, Т.О. Барсукова // Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки" : м. Вінниця. Україна, 8 квіт. 2022 р. / "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 2. – С. 66-68. – ISBN 978-617-8037-66-6
1592553
  Мисів В.М. Фізична активність студентів: стан та деякі теоретичні аспекти посилення відповідної мотивації / В.М. Мисів, Г.А. Єдинак, Л.В. Балацька // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 439-446. – ISBN 978-966-7359-77-5
1592554
  Дуло О.А. Фізична активність як засіб здоров"язбереження в рамках реалізації грантового проекту "Міжнародне молодіжне спортивне партнерство" / О.А. Дуло, М.Ю. Щерба // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 300-304 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1592555
   Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010-. – ISSN 2221-1217
№ 3 (21). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592556
   Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010-. – ISSN 2221-1217
№ 4 (22). – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592557
   Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010-. – ISSN 2221-1217
№ 1 (23). – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592558
  Островський І.В. Фізична акустика твердого тіла ("Пружні хвилі в твердих тілах") : навч. посібник для студ. фізич. фак. / І.В. Островський, М.К. Жабітенко, О.О. Коротченков. – Київ : Київський університет, 1997. – 62 с.
1592559
  Островський І.В. Фізична акустика твердого тіла (розділ "Акустоелектричні та акустооптичні явища") : навч. посібник / І.В. Островський, М.К. Жабітенко, О.О. Коротченков. – Київ : Київський університет, 1997. – 45 с.
1592560
  Островський Ігор Фізична акустооптика : Навчальний посібник для студ. фізич.спец. / Островський Ігор, Коротченков Олег; КНУ імені Тараса Шевченка; Рец.: Горбань І.С., Данильченко Б.А. – Київ : Київський університет, 2000. – 347с. – ISBN 966-594-130-5
1592561
  Яворський Б.В. Фізична географія - наука, яка вчить розуміти світ (до 75-річчя від дня народження Богдана Павловича Мухи (1943-2019) / Б.В. Яворський, О.Я. Родич // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (94). – С. 7-11. – ISSN 0868-6939
1592562
  Івановський О.А. Фізична географія : (Курс для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків : Радянська Школа
Лекція 1. – 24, [3] с.
1592563
  Івановський О.А. Фізична географія : (Для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Одеса : Радянська Школа
Лекція 2. – 22, [2] с.
1592564
  Івановський О.А. Фізична географія : (Курс для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків : Газетна фабрика ім. В. Блакитного
Лекція 4. – 37 с.
1592565
  Івановський О.А. Фізична географія : (Курс для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків : Третя Друк. ім. Фрунзе
Лекція 5 : Вода суходолу. – 35 с.
1592566
  Івановський О.А. Фізична географія : (Курс для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків : Радянська Школа
Лекція 6. – 27 с.
1592567
  Івановський О.А. Фізична географія / О.А. Івановський. – Харків : Радянська Школа
Лекція 7. – 42 с.
1592568
  Івановський О.А. Фізична географія : (Для студентів агробіологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків-Одеса : Радянська Школа
Лекція 3 : Розподіл суходолу та води на землі. – 1931. – 30 с.
1592569
  Івановський О.А. Фізична географія : (Для студентів агро-біологічного відділу) / О.А. Івановський. – Харків : 1-ша книжкова фабрика ДВОУ - УПП ім. Г.І. Петровського
Лекція 8 : Атмосфера. – 1931. – 52 с.
1592570
  Івановський О.А. Фізична географія / О.А. Івановський. – Харків : Книжкова фабрика ДВОУ - УПП ім. Г.І. Петровського
Лекція 9 : Клімат. – 1931. – 12 с.
1592571
  Максакова В. Фізична географія : Початковий курс / В. Максакова; За ред. Дмитрієва М.І. – Харків : Радянська школа, 1933. – 350с. : Іл.
1592572
  Счастнев П.Н. Фізична географія : Підручник для педагогічних шкіл / П.Н. Счастнев, М.Н. Тихомиров; Під ред.проф.А.А.Борзова. – 3-е изд. – Київ-Харків : Радянська школа, 1938. – 283с.
1592573
  Счастнев П.Н. Фізична географія / П.Н. Счастнев, М.Н. Тихомиров. – К.-Х., 1938. – 283с.
1592574
  Счастнєв П.М. Фізична географія : Підручник для педагогічних шкіл / П.М. Счастнєв, М.Н. Тіхоміров; Под ред.проф. А.А.Борзова. – 3-е вид. – Київ : Радянська школа, 1940. – 280с.
1592575
  Барков А.С. Фізична географія : підручник для 5 класу семирічної і середньої школи / А.С. Барков, О.О. Половінкін. – 12-е вид. – Київ : Радянська школа, 1949. – 144 с.
1592576
  Барков О.С. Фізична географія : підручник для 5 класу семирічної і середньої школи / О.С. Барков, О.О. Половінкін. – 16-е вид. – Київ : Радянська школа, 1953. – 143 с. : ыл., карт.
1592577
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Київ, 1955. – 155с.
1592578
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 3-е. – К., 1957. – 156с.
1592579
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 4-е. – Київ, 1958. – 156с.
1592580
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 6-е. – К., 1960. – 156с.
1592581
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 7-е. – К., 1961. – 136с.
1592582
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 8-е. – К., 1962. – 136с.
1592583
  Заславський Й.І. Фізична географія / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – Изд. 9-е. – К., 1963. – 136с.
1592584
  Медина В.С. Фізична географія : Предмет і завдання / В.С. Медина. – Київ : Радянська школа, 1964. – 119с.
1592585
  Заславський Й.І. Фізична географія : Початковий курс. Підручник для 5 класу восьмирічної школи / Й.І. Заславський, Т.П. Герасимова. – 10-те вид. – Київ : Радянська школа, 1964. – 135с. : Іл.
1592586
  Шевяков П.М. Фізична географія / П.М. Шевяков, Й.І. Заславський. – К., 1964. – 132с.
1592587
  Максимов М.О. Фізична географія : підручник для 5 кл. / М.О. Максимов. – Київ, 1974. – 184с.
1592588
  Максимов М.О. Фізична географія : Підручник для 5 класу / М.О. Максимов. – 16-е вид., перероб. – Київ, 1984. – 145с.
1592589
  Максимов М.О. Фізична географія : Підручник для 5 класу середньої школи / М.О. Максимов. – 19-е вид., перероб. – Київ, 1988. – 188с.
1592590
  Заставецька О.В. Фізична географія : збірник задач і вправ : 6-8 класи / О.В. Заставецька. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 48 с. – ISBN 966-7437-52-3
1592591
  Шуйський Ю.Д. Фізична географія в Одеському університеті (до 150-річчя заснування кафедри) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 60-64. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
1592592
  Половина І.П. Фізична географія Європи : Hавч. посібник для студ. геграфічних спец. вищ. навч. закладів / І.П. Половина; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ни. – Київ : АртЕк, 1998. – 272 с. : іл. – ISBN 966-505-155-5
1592593
  Кілінська К.Й. Фізична географія Карпато-Подільского регіону України : навч.-метод. посібник / Клавдія Кілінська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 231, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці розд.
1592594
  Удовиченко В.В. Фізична географія материків і океанів : навчально-методичний комплекс / Удовиченко В.В.; КНУТШ, Географічний факультет, Каф-ра географії України. – Київ, 2007. – 94с.
1592595
   Фізична географія материків та океанів : [підруч. для студ. ВНЗ] : у 2 т. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-257-7
Т. 1 : Азія / [П.Г. Шищенко та ін. ; за ред. П.Г. Шищенко]. – 2009. – 643 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 584-587
1592596
   Фізична географія материків та океанів : у 2 т. : [підруч. для студентів ВНЗ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-273-7
Т. 2 : Європа / [Шищенко П.Г. та ін. ; за ред. П.Г. Шищенка],. – 2010. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 416–418
1592597
  Шищенко П.Г. Фізична географія материків та океанів. Африка : підручник / П.Г. Шищенко, В.В. Удовиченко, Н.В. Петрина ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 495, [1] с., [40] арк. іл., к. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 445-450. – Бібліогр.: с. 451-452. – ISBN 978-966-439-908-8
1592598
  Петрина Н.В. Фізична географія материків та океанів. Африка : серія карт : [комплект із 14 карт] / Н.В. Петрина, В.Т. Петрина ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Редакційно-видавничий центр Збройних Сил України, 2017. – [14] к., вклад. в папку. – Дод. до підруч. "Фізична географія материків та океанів. Африка" / Шищенко П.Г., Удовиченко В.В., Петрина Н.В. 2016


  До серії включено карти: Африка. Фізична карта Африка. Центри давнього і сучасного зледеніння Африка. Басейни зовнішнього та внутрішнього стоку Африка. Озера та водосховища Африка. Перезволожені землі Африка. Річковий стік Африка. Ресурси ...
1592599
  Гаврилюк В.С. Фізична географія Південної Америки / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1993. – 135 с. – ISBN 5-11-003965-8
1592600
  Баранский М.М. Фізична географія СРСР / М.М. Баранский. – Вид. 3-е, випр. – К.-Х.
1. – 1937. – 112с.
1592601
  Баранський М.М. Фізична географія СРСР : підручник для 7 класу середньої школи : пер. з ос. 3-го випр. вид. / М.М. Баранський. – Вид. 3-е, випр. – Київ ; Харків : Радянська школа
Вип. 1. – 1937. – 112 с.
1592602
   Фізична географія СРСР : Методичні вказівки для заочників географічних факультетів учительських і педагогічних інститутів. – Київ, 1940. – 40с.
1592603
  Чефранов С.В. Фізична географія СРСР / С.В. Чефранов. – 6-е, доп. – М., 1948. – 192с.
1592604
  Чефранов С.В. Фізична географія СРСР / С.В. Чефранов. – 7-е, доп. – М., 1949. – 200с.
1592605
  Добринін В.Ф. Фізична географія СРСР : Європейська частина і Кавказ / В.Ф. Добринін. – Вид. 2-е. – Київ : Радянська школа, 1954. – 320 с.
1592606
  Федорченко Т.П. Фізична географія СРСР : (ООснови районування та регіональний огляд) / Т.П. Федорченко. – Київ : Київський університет, 1962. – 140с. + карта
1592607
   Фізична географія СРСР. – вид. 2-е. – К, 1972. – 232с.
1592608
   Фізична географія СРСР : для 7 класу. – вид. 4-е. – Київ, 1974. – 232с.
1592609
  Шищенко П.Г. Фізична географія СРСР : Посібник для вчителя / П.Г. Шищенко. – Київ : Радянська школа, 1975. – 289с.
1592610
   Фізична географія СРСР. – К, 1976. – 215 с.
1592611
   Фізична географія СРСР. – вид. 8-е. – К., 1983. – 217 с.
1592612
   Фізична географія СРСР. – вид. 9-е. – К., 1984. – 215 с.
1592613
   Фізична географія СРСР. – вид. 11-е. – К., 1987. – 205 с.
1592614
  Баринова І.І. Фізична географія СРСР : додаток до підручника 7 класу / І.І. Баринова, А.С. Єрмошкіна. – Київ : Радянська школа, 1987. – 30, [2] с.
1592615
   Фізична географія СРСР. – 12-е вид. – К., 1989. – 205 с.
1592616
  Добринін В.Ф. Фізична географія СРСР. Європейська частина і Кавказ : Підручник для географ. фак. ун-тів и пед. ін-тів / В.Ф. Добринін. – Пер. з 2-го рос. вид. – Київ : Радянська школа, 1950. – 323с. + 12 кольорових карт
1592617
  Суслов С.П. Фізична географія СССР / С.П. Суслов. – Київ : Радянська школа
Західний Сибір. Східний Сибір. Далекий Схід. Середня Азія. – 1950. – 540с.
1592618
  Суслов С.П. Фізична географія СССР / С.П. Суслов. – Київ : Радянська школа
Азіатська частина. – 1955. – 696с.
1592619
  Суслов С.П. Фізична географія СССР : Азіатська частина / С.П. Суслов. – Київ : Радянська школа, 1955. – 696с.
1592620
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – 1970. – 180 с.
1592621
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 2. – 1970. – 166 с.
1592622
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – 1970. – 216 с.
1592623
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 4 : Карст України. – 1970. – 167 с.
1592624
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – 1971. – 190 с.
1592625
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 6. – 1971. – 104 с.
1592626
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 7. – 1972. – 157 с.
1592627
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 8. – 1972. – 157 с.
1592628
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – 1973. – 176 с.
1592629
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – 1973. – 170 с.
1592630
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 11. – 1974. – 208 с.
1592631
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – 1974. – 144 с.
1592632
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 13. – 1975. – 208 с.
1592633
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – 1975. – 192 с.
1592634
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 15. – 1976. – 134 с.
1592635
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1970-
Вип. 16. – 1976. – 136 с.
1592636
   Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Либідь, 1970-. – ISSN 0201-4122
Вип. 38. – 1991. – 184с.
1592637
   Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Либідь, 1970-. – ISSN 0201-4122
Вип. 39. – 1992. – 160 с.
1592638
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0201-4122
Вип. 40. – 2001. – 181 c.
1592639
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 41. – 2001. – 185 c.
1592640
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 42. – 2002. – 171 c.
1592641
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 43. – 2002. – 115 c.
1592642
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 44. – 2003. – 231 c.
1592643
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 45. – 2003. – 256 c.
1592644
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 46, т. 1. – 2004. – 273 c.
1592645
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 46, т. 2. – 2004. – 254 c.
1592646
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 49. – 2005. – 115 c.
1592647
   Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – 2006. – 226 c.
1592648
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 54. – 2008. – 256 c.
1592649
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 55. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Присвяч. 60-річчю заснув. кафедр землезнав. та геоморфології, гідрології та гідроекол., метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
1592650
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 56. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Присвяч. 60-річчю заснув. кафедр землезнав. та геоморфології, гідрології та гідроекол., метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
1592651
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 57. – 2009. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Присвяч. 60-річчю заснув. кафедр землезнав. та геоморфології, гідрології та гідроекол., метеорології та кліматології геогр. ф-ту Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка
1592652
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1592653
   Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1592654
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (73). – 2014. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592655
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (74). – 2014. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592656
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (75). – 2014. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592657
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (76). – 2014. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592658
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (77). – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592659
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (78). – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592660
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (79). – 2015. – 199 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592661
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (80), ч. 2. – 2015. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592662
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (81). – 2016. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592663
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (82). – 2016. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592664
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (83). – 2016. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592665
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (84). – 2016. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592666
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (85). – 2017. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592667
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (86). – 2017. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592668
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (87). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592669
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (88). – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592670
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (89). – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592671
   Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (90). – 2018. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592672
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (91). – 2018. – 85, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592673
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4 (92). – 2018. – 78, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1592674
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1 (93). – 2019. – 63, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592675
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 2 (94). – 2019. – 63, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592676
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3 (95). – 2019. – 91, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1592677
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 4/6 (96/98). – 2019. – 77, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1592678
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 1/2 (99/100). – 2020. – 83, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592679
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 3/4 (101/102). – 2020. – 73, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1592680
   Фізична географія та геоморфологія = Physical geography and geomorphology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ : ГАЛЛАПРІНТ, 1970-. – ISSN 0868-6939
Вип. 5/6 (103/104). – 2020. – 58 c. – Резюме укр., англ. мовами
1592681
  Заставний Ф.Д. Фізична географія України : Підручник для учнів 8 кл. сер.загальноосвіт.шк. / Ф.Д. Заставний. – Київ : Вища школа, 1999. – 256 с. – ISBN 5-11-004825-8
1592682
  Заставний Ф.Д. Фізична географія України : підручник для 8 класу серед. загальноосвіт. шк. / Ф.Д. Заставний. – 2-е вид., зі змінами. – Київ : Форум, 2001. – 239 с. : іл. – ISBN 966-7786-27-7


  Розглядаються питання геополітики України, етнічного складу й антропології її населення. Досліджуються історичні аспекти становлення кордонів, розвитку історично-географічних, етнічних та етнографічних земель тощо. Навчальний посібник для студентів ...
1592683
  Маринич О.М. Фізична географія України : Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання, 2003. – 479с. – (Київському національному Університету імені Тараса Шевченка 170 років). – ISBN 966-620-199-2


  Розкривається об"єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми. Для студентва географ., геоеколог., природоохорон. Спеціал
1592684
  Петрина Н.В. Фізична географія України : Програма курсу та методичні вказівки до його вивчення (для студ. заочного відділення) / Н.В. Петрина; КНУТШ. Географічний факультет. – Київ : Центр інформаційних технології, 2004. – 53с. – Петр.Доп.карт. гр.
1592685
  Петрина Н.В. Фізична географія України : Програма курсу та методичні вказівки до його вивчення (для студ. денної форми навчання) / Н.В. Петрина; КНУТШ; Географічний факультет; кафедра географії України. – Київ : Центр інформаційних технології, 2004. – 60с.
1592686
  Маринич О.М. Фізична географія України : Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання, 2005. – 512 с. – ISBN 966-346-092-Х


  Розкривається об"єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми. Для студентва географ., геоеколог., природоохорон. Спеціал
1592687
  Шищенко П.Г. Фізична географія України : Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навч. закл. / П.Г. Шищенко, Н.В. Муніч. – Київ : Зодіак-ЕКО, 2005. – 256с. – ISBN 966-7090-36-1
1592688
  Маринич О.М. Фізична географія України : Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – 3-те вид., стереот. – Київ : Знання, 2006. – 511с. – ISBN 966-620-248-4


  Розкривається об"єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми. Для студентва географ., геоеколог., природоохорон. Спеціал
1592689
  Байцар А.Л. Фізична географія України : навч.-метод. посібник / А.Л. Байцар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 353, [1] с. : табл. – Словник: с. 312-351. – Бібліогр.: с. 352 та наприкінці ч.
1592690
  Мирон І.В. Фізична географія України (загальна характеристика природи) / Мирон І.В.; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2002. – 101с.
1592691
   Фізична географія України. Програма для учнів 8 класу 12-річної школи (52 год, 1,5 год на тиждень) : Програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-24
1592692
  Ланько А.І. Фізична географія Української РСР / А.І. Ланько. – Київ : Радянська школа, 1969. – 268с. : Карти. – (Бібліотека вчителя географії)
1592693
   Фізична географія Української РСР. – Київ : Вища школа, 1982. – 208 с.
1592694
  Коваленко К.О. Фізична географія УРСР (1840-1958 рр.) : Бібліографічний покажчик / К.О. Коваленко, П.Ю. Висоцька. – Київ : АН УРСР, 1960. – 402 с.
1592695
   Фізична географія Харьківської області : Навчальний посібник. – Харків, 1993. – 396с.
1592696
   Фізична географія Харьківської області : Навчальний посібник. – Харків, 1993. – 96с.
1592697
   Фізична географія частин світу. – Київ, 1949. – 44 с.
1592698
  Счастнєв П.М. Фізична географія частин світу / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – 4-е вид. – К., 1959. – 200с.
1592699
  Тростянська З.К. Фізична географія частин світу / З.К. Тростянська, Я.Ф. Столярова. – Київ
1. – 1967. – 41 с.
1592700
   Фізична географія частин світу. – Київ, 1969. – 36 с.
1592701
  Тростянська З.К. Фізична географія частин світу / З.К. Тростянська, Я.Ф. Столярова. – Київ
2. – 1969. – 55 с.
1592702
  Максимов М.О. Фізична географія. Підруч. для 5 кл. / М.О. Максимов. – К., 1972. – 183с.
1592703
  Максимов М.О. Фізична географія. Підруч. для 5 кл. / М.О. Максимов. – К.., 1975. – 184с.
1592704
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. для 5 кл. / М.О. Максимов. – 11-е вид. – Київ, 1979. – 175 с.
1592705
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 5 кл. / М.О. Максимов. – 6-е вид. – К., 1973. – 182с.
1592706
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 5 кл. / М.О. Максимов. – 8-е вид. – К., 1976. – 176с.
1592707
  Максимов М.О. Фізична географія: підруч. ля 6 кл. / М.О. Максимов. – 19-е вид., переробл. – К., 1990. – 158с.
1592708
  Гарбар В.В. Фізична деградація рендзин (rendzic leptosols) Подільських Товтр // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 74-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1592709
  Єфремов І.М. Фізична досконалість / І.М. Єфремов. – К, 1973. – 38с.
1592710
   Фізична екологія : кредитно- модульна система : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ю. Новоселецький [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 480 с. : іл. – ISBN 978-966-351-238-9
1592711
  Шевчик Б.М. Фізична економія / Б.М. Шевчик, В.П. Далик, А.А. Сельский // Історія економічних вчень : навч. посібник / А.М. Ващишин, П.Й. Мисловський, Б.М. Шевчик. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 413-433. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-157-7
1592712
  Корнійчук Л. Фізична економія. Українська школа / Л. Корнійчук, В. Шевчук, Л. Воробйова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.55-63. – ISSN 0131-775Х
1592713
  Корнійчук Л. Фізична економія. Українська школа / Л. Корнійчук, В. Шевчук, Л. Воробйова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 66-72. – ISSN 0131-775Х
1592714
  Гринів Л.С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку = Physical economics: new models of sustainable development / Лідія Гринів ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Ліга-прес, 2016. – 423, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 399-423. – ISBN 978-617-397-133-0
1592715
  Хвесик М.А. Фізична економія: оновлення поглядів на концепт сталого розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 92-94. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1592716
  Поп С.С. Фізична електроніка : Розліли: Емісійні явища. Методи діагностики поверхні / С.С. Поп, І.С. Шароді; МОНУ; Ужгородський національний ун-тет. – Львів : Євросвіт, 2001. – 250с. – (Біб-ка державного фонду фундамент.досліджень). – ISBN 966-7343-24-3
1592717
  Левитський С.М. Фізична електроніка : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / КНУТШ; С.М. Левитський. – Київ : Київський університет, 2005. – 153с. – ISBN 966-594-681-1
1592718
   Фізична електроніка. Емісійна електроніка : навч. посібник / В.В. Ільченко [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 127 с. – ISBN 978-966-439-384-0
1592719
  Ліпатников В.Є. Фізична і коллоідна хімія / В.Є. Ліпатников, К.М. Казаков. – Київ : Вища школа, 1983. – 198 с.
1592720
  Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія / Л.І. Каданер. – К., 1971. – 284с.
1592721
  Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія / Л.І. Каданер. – Київ, 1977. – 139с.
1592722
  Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія / Л.І. Каданер. – Київ, 1983. – 287с.
1592723
  Кононський О.І. Фізична і колоїдна хімія : підручник для підготовки фахівців в аграрних вищих навч. закл. II-IV рівнів акредитації за напрямками 1305 - ветеринарна мед. та 1302 - зооінженерія / О.І. Кононський. – Вид. 2-е, допов. і випр. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299. – ISBN 978-966-364-921-4 (978-966-7417-98-5)
1592724
  Малюшицький І.П. Фізична і колоїдна хімія. Колоїдна хімія / І.П. Малюшицький. – Київ : Радянська школа, 1964. – 183 с.
1592725
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 1, січень - березень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592726
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 2, квітень - червень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592727
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 3, липень - серпень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592728
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 11, № 4, жовтень - грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592729
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 1, січень - березень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592730
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 2, квітень - червень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592731
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 3, липень - вересень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592732
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 12, № 4, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592733
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 13, № 2, квітень - червень. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592734
   Фізична інженерія поверхні = Физическая инженерия поверхности = Physical surface engineering : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. наук України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2002-. – ISSN 1999-8074
Т. 13, № 1, січень - березень. – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592735
  Білий О.В. Фізична колоїдна хімія / О.В. Білий, Л.М. Біла. – Київ : Вища школа, 1981. – 128 с. – Бібліогр.: с. 125-126
1592736
  Рудаков В.А. Фізична концепція термоядерного реактора-стеларатора, заснована на неокласичних транспортних процесах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Рудаков Василь Андрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 37 с. – Бібліогр.: 39 назв
1592737
  Чиж Ю.А. Фізична культура - джерело здоров"я / Ю.А. Чиж. – К., 1977. – 88с.
1592738
  Суптель Фізична культура - фактор гармонійного розвитку особи / Суптель, К.П. Шаповалова. – К., 1982. – 48с.
1592739
  Адирхаєв С.Г. Фізична культура в житті студентів з обмеженими можливостями здоров"я // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 1818-9172
1592740
  Кочерга С.О. Фізична культура в житті та світоглядно-творчих координатах Лесі Українки // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 90-102. – ISSN 2520-2855
1592741
  Мокрієва М.Г. Фізична культура в побуті. / М.Г. Мокрієва. – К, 1980. – 85с.
1592742
  Маковецький О.Ф. Фізична культура для людей старшого віку / О.Ф. Маковецький. – К., 1963. – 44с.
1592743
  Корабльов М.В. Фізична культура і здоров"я учнів. / М.В. Корабльов. – К., 1963. – 32с.
1592744
  Новосельський В.Ф. Фізична культура і здоров"я школярів / В.Ф. Новосельський. – К, 1984. – 47с.
1592745
  Куроченко І.О. Фізична культура і спорт : Інформаційно-методичний довідник з питань фізичної культури і спорту / Іван Куроченко. – Київ, 2004. – 1184с. – ISBN 966-8454-10-3
1592746
  Пінчук Є.А. Фізична культура і спорт в історіософському дискурсі / Є.А. Пінчук, Е.В. Колядич // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 123-127. – ISSN 2076-1554
1592747
  Трофим"як Б.Є. Фізична культура і спорт в Українській РСР. / Б.Є. Трофим"як. – Львів : Вища школа, 1987. – 157с.
1592748
  Волошин А.П. Фізична культура і спорт на селі / А.П. Волошин. – Київ : [Б. в.], 1972. – 19 с. – (Сер. Т-во "Знання" УРСР)
1592749
  Соколова Н. Фізична культура як навчальна дисципліна в Дерптському університеті впродовж ХІХ – початку ХХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 138-143
1592750
  Булавін Л.А. Фізична механіка полімерів : Навчальний посібник з курсу "Основи молекулярної фізики" для студентів фізичного факультету / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта; КУ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-111-9
Ч.1. – 1999. – 226с.
1592751
  Коваль В.І. Фізична модель "електричного" ока / В.І. Коваль, Д.Д. Пилипко, Ю.Л. Трофімов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 411-420. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Створена фізична модель "електричного" ока людини з урахуванням анатомічних та фізіологічних даних, що використовують в офтальмології. Виконано моделювання розподілу щільності електричних зарядів по поверхні сітківки ока та визначено напрямок сумарного ...
1592752
   Фізична модель інфрачервоного спектрорадіометра з підвищенням просторової розрізненості за допомогою субпіксельної обробки зображень / В.І. Лялько, М.О. Попов, С.А. Станкевич, С.В. Шкляр, В.М. Подорван, М.І. Лихоліт, В.М. Тягур, К.В. Добровольська // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 6. – С 16-28. – ISSN 1815-2066


  Наведено математичну та фізичну моделі нового кадрового інфрачервоного спектрорадіометра на основі мікроболометричного матричного приймача із субпіксельною реєстрацією зображень. Спектрорадіометр планується включити до складу бортового обладнання ...
1592753
  Козак П.М. Фізична модель руху маломасової метеорної частинки, дотичної до верхніх шарів атмосфери // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агенство України ; голов. ред.: Б.Є. Патон. – Київ, 2016. – Т. 22, № 4 (101). – С. 51-57. – ISSN 1561-8889
1592754
  Борсук О.М. Фізична музика: становлення та перспективи (передумови створення та концепція "овочевих" оркестрів) // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 104-106
1592755
  Кикіш С. Фізична особа-боржник & кредитор: на чиєму боці новий Кодекс про банкрутство? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 26 лютого (№ 9)
1592756
  Бережанський Г. Фізична особа як суб"єкт міжнародного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 3
1592757
  Кухарчук А.М. Фізична особа як суб"єкт організаційіно-господарських повноважень: історико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 33-46. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
1592758
  Блащук Т. Фізична особа як суб"єкт підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С .161-163
1592759
  Шепель С.І. Фізична підготовка - одна з вагомих складових професійної підготовки сучасного воїна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 209-215
1592760
  Височіна Н. Фізична підготовка і спорт у збройних силах україни: проблеми та перспективи / Н. Височіна, В. Білошицький, О. Малахова // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 43-55. – ISSN 2617-1775
1592761
   Фізична підготовка курсантів вищих військових навчальних закладів на основі вибіркової направленості професійної освіти : монографія / Сергій Романчук, Сергій Федак, В"ячеслав Афонін, Орест Лойко, Ігор Фіщук. – Львів : НАСВ, 2022. – 366, [2] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 327-354. – ISBN 978-617-7689-02-6
1592762
  Бородін Ю.А. Фізична підготовка курсантів у вищих військових навчальних закладах інженерно-операторського профілю / Ю.А. Бородін. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 417 с. – ISBN 978-966-660-508-8
1592763
   Фізична підготовка початківців у спортивних бальних танцях протягом річного макроциклу / Л. Максименко, А. Мирна, О. Присяжнюк, Д. Мантулін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 55-64. – ISSN 2312-5993
1592764
  Головачук В.В. Фізична підготовка як засіб підготовки висококваліфікованого майбутнього фахівця / В.В. Головачук, А.М. Медвідь // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 100-102. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
1592765
  Полішко Н. Фізична підготовка як умова реалізації трудової функції жінками-поліцейськими // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 67-72. – ISSN 2663-5313
1592766
  Одеров А. Фізична підготовленість майбутніх офіцерів Збройних сил України / А. Одеров, С. Федак, М. Кузнецов // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 1, 2. – С. 274-278. – ISBN 978-966-2328-96-7. – ISSN 1996-1448
1592767
  Кртречко С.О. Фізична природа пластичної деформації та руйнування полікристалічних ОЦК-металів в неоднорідних силових полях : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Кртречко С.О. ; НАН України, Ін-т металофізики. – Київ, 1995. – 46 с.
1592768
  Руденко А.М. Фізична реабілітація (фізична терапія) дітей 5 - 6 років із наслідками дисплазії кульшових суглобів в умовах дошкільного навчального закладу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Руденко Анна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 27 назв
1592769
  Гев"як О.М. Фізична реабілітація в гострий період крововиливу в головний мозок // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – T. 5, № 1. – C. 12-14. – ISSN 2524-0412
1592770
  Григус І.М. Фізична реабілітація в пульмонології : навч. посібник / І.М. Григус ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Вид. 2-ге, випр. – Рівне : НУВГП, 2018. – 258, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-258 та в кінці тем. – ISBN 978-966-327-313-6
1592771
  Грін С.С. Фізична реабілітація військовослужбовців з наслідками вогнепальних переломів кісток гомілки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Грін Санія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1592772
  Рибіна О.С. Фізична реабілітація жінок старших вікових груп з остеопоротичними переломами тіл хребців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Рибіна Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1592773
  Богдановська Н.В. Фізична реабілітація різних нозологічних груп : навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання спеціальності "Фізична реабілітація" / Н.В. Богдановська ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 136, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 134-136
1592774
  Смолюк І. Фізична реабілітація студентів засобами оздоровчо-лікувальної фізичної культури / І. Смолюк, В. Смолюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 99-103. – ISSN 2220-7481


  На підставі вивчення мотивів, інтересів і ставлення студентів педагогічних спеціальностей до занять фізичною культурою в статті розкрито технологію пошуку нових, більш прогресивних організаційно-методичних форм діяльності спеціальних навчальних груп. ...
1592775
  Дуб М.М. Фізична реабілітація студенток з ожирінням і ризиком розвитку метаболічного синдрому : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Дуб Мар"яна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1592776
  Без"язична О.В. Фізична реабілітація тренованих осіб після артроскопічно контрольованої пластики передньої хрестоподібної зв"язки колінного суглоба : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Без"язична Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1592777
  Молєв В.П. Фізична реабілітація у хворих на хронічний бронхіт // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 111-114. – Бібліогр.: 4 назв.
1592778
  Молєв В.П. Фізична реабілітація хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 112-115. – Бібліогр.: 10 назв.
1592779
  Жарова І.О. Фізична реабілітація хлопців старшого дошкільного віку з плоскостопістю із використанням засобів та елементів гри у футбол / І.О. Жарова, П.П. Чередніченко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 47- 53 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-7894
1592780
  Ромман Хайсам Фізична реабілітація школярів з функціональними порушеннями зору на постклінічному етапі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Ромман Хайсам Дж. М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1592781
  Гузак О.Ю. Фізична реабілітація юних спортсменів з нефіксованими порушеннями опорно-рухового апарату : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Гузак Олександра Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1592782
   Фізична рекреація і рухова реабілітація - складові фізичної культури: медико-біологічні аспекти / В.А. Пастухова, В.М. Ільїн, М.М. Філіппов, С.П. Краснова // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 69-73. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1992-7894
1592783
  Шорохов І.М. Фізична система і поняття середовища / І.М. Шорохов, В.С. Семерик // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
1592784
  Красовський І.В. Фізична та колоідна хімія / І.В. Красовський, Є.Й. Байль. – Київ, 1959. – 412с.
1592785
   Фізична та колоїдна хімія. – К
1. – 1963. – 19с.
1592786
   Фізична та колоїдна хімія. – К
2. – 1963. – 19с.
1592787
   Фізична та колоїдна хімія. – К
4. – 1963. – 22с.
1592788
  Мороз А.С. Фізична та колоїдна хімія / А.С. Мороз, А.Г. Ковальова. – Львів : Світ, 1994. – 280 с.
1592789
  Мороз А.С. Фізична та колоїдна хімія : Навчальний посібник / А.С. Мороз, А.Г. Ковальова. – Львів : Світ, 1994. – 280с. – ISBN 5-7773-0003-0
1592790
  Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія = Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Гомонай; Мін-во освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 2006. – 496с. – ISBN 966-8760-15-8
1592791
  Гомонай В.І. Фізична та колоїдна хімія : підручник для студентів ВНЗ / В.І. Гомонай. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 494, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 477-485. – Бібліогр.: с. 486. – ISBN 978-966-382-056-9
1592792
   Фізична та колоїдна хімія : навч. посібник для студ. біологічних і медичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.В. Бондарєв, О.М. Цурко, Н.О. Водолазька, С.В. Єльцов ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; під ред. М.В. Бондарєва. – Вид. 2-ге, виправлене, переробл. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 324 с. – ISBN 966-623-328-2
1592793
  Вовкотруб М.П. Фізична та колоїдна хімія. Практикум : навчальний посібник для студ. біологічних, агробіологічних та агрохімічних спец. вищих навч. закладів / М.П. Вовкотруб, Л.П. Олексенко, Ю.М. Вовкотруб ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 335 с. – ISBN 978-966-439-345-1
1592794
  Григус І.М. Фізична терапія в кардіології : навч. посібник / Григус І.М., Брега Л.Б. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 268, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-268. – ISBN 978-966-327-396-9
1592795
  Жарова І.О. Фізична терапія осіб зрілого віку з дискогенною патологією поперекового відділу хребта з використанням технічних засобів / І.О. Жарова, Н.В. Чечер // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 78-81. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2709-2070
1592796
   Фізична терапія пацієнтів після кардіохірургічних втручань: аналіз опитувань фізичних терапевтів різних країн / В.В. Вітомський, Аль-Хавамдех, О.Б. Лазарєва, М.В. Вітомська // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 62-72 : табл. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 2709-2070
1592797
   Фізична терапія та ерготерапія для осіб похилого віку із хворобою Альцгеймера / О.О. Беспалова, М.О. Лянной, В.А. Литвиненко, Т.В. Бугаєнко // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 100-105 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2709-2070
1592798
  Бродський О.І. Фізична хемія / О.І. Бродський. – Харків;Київ : ДНТВУ
I : Властивості матерії та хемічна кінетика. – 1936. – 471 с.
1592799
  Сіренко Г.О. Фізична хемія. Фізична та хемічна термодинаміка : курс лекцій / Геннадій Сіренко, Марія Складанюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2019. – 241, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-237. – ISBN 978-617-7468-40-9
1592800
  Гомонай В.І. Фізична хімія : Навч. посібник для студ.хімічних спец.ун-тетів / В.І. Гомонай, О.В. Гомонай; Мін-во освіти і науки України.Ужгород.держ.ун-тет. – Ужгород : Мистецька лінія. – ISBN 966-7400-06-2
Ч.1 : Хімічна термодинаміка. – 2000. – 292с.
1592801
  Білий О.В. Фізична хімія : навч. поібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Білий. – Київ : ЦУЛ ; Фітосоціоцентр, 2002. – 364 с. – Бібліогр.: с. 355. – (Хімічні науки). – ISBN 966-7938-68-9
1592802
  Гомонай В.І. Фізична хімія : Навч. пос. для студ. хім. спец.ун-тетів / МОіНУ. Ужгород. держ. ун-тет; Василь Гомонай, Олена Гомонай. – Ужгород : Мистецька лінія. – ISBN 966-7400-06-2, 966-7511-83-9
Ч.2 : Хімічна кінетика. Каталітичні реакції. Фізико-хімія поверхневих явищ. Фото- та радіаційно-хімічні процеси. Електрохімія. – 2003. – 479с.
1592803
  Гомонай В. Фізична хімія : Підручник для студ. хім. спец. внз / В. Гомонай, О. Гомонай. – Ужгород : Патент, 2004. – 712 с. – ISBN 966-7725-96-0
1592804
  Лебідь В.І. Фізична хімія : підруч. для студентів хім. спец. ВНЗ / В.І. Лебідь ; [худож.-оформлювач С.І. Правдюк]. – Харків : Фоліо, 2005. – 476, [4] с. : іл., табл. – Предм. покаж.: с. 470-477. – Бібліогр.: с. 478. – ISBN 966-03-2751-X
1592805
  Марчук О. Фізична хімія : збірник задач / О.В.Марчук, О.М.Янчук ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. Хім. ф-т. Каф. фіз. та колоїд. хімії. – Луцьк : Вежа, 2006. – 327, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-327. – ISBN 966-600-194-2
1592806
  Чумак В.Л. Фізична хімія : підручник для студ. вищ. навч. закл / В.Л. Чумак, С.В. Іванов ; [Національний авіаційний університет]. – Київ : Книжкове видавництвово Національного авіаційного університету, 2007. – 646, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 636. – ISBN 978-966-598-403-0
1592807
  Ковальчук Є.П. Фізична хімія : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Є.П. Ковальчук, О.В. Решетняк ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 800с. – ISBN 978-966-613-540-0
1592808
  Яцимирський В.К. Фізична хімія : Підручник для вищих навчальних закладів / Віталій Яцимирський. – Київ; Ірпінь : Перун, 2007. – 512с. : іл. – 175-й річниці заснування Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка присвячується. – ISBN 978-966-569-224-9
1592809
  Лебідь В.І. Фізична хімія : підручник для студентів хімічних спец. вищих навч. закладів / В.І. Лебідь. – Харків : Гімназія, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-8319-94-5
1592810
  Яцимирський В.К. Фізична хімія : підручник для вищих навчальних закладів / Віталій Яцимирський. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 511, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 509-511. – Бібліогр.: с. 5. – ISBN 978-966-569-224-9
1592811
  Цветкова Л.Б. Фізична хімія : теорія і задачі : навч. посібник / Л.Б. Цветкова. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 414, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 413-414. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-40-8
1592812
  Стадник В.П. Фізична хімія (конспективний курс) : Навчальний посібник / В.П. Стадник. – Львів, 2006. – 176с.
1592813
   Фізична хімія дисперсних мінералів. – Київ, 1997. – 128с.
1592814
  Нижник В.В. Фізична хімія дисперсних систем та полімерів : підручник для студентів вищ. навч. закладів, що навчаються за спец. "Біотехнологія" / В.В. Нижник, В.А. Волошинець, І.О. Усков ; [ред. Баранова Г.І.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244. – ISBN 978-966-306-151-9
1592815
   Фізична хімія кремнезему і нанодисперсних силікатів : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Корнілович Б.Ю., Андрієвська О.Р., Племянніков М.М., Спасьонова Л.М.] ; за ред. Б.Ю. Корніловича ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Освіта України, 2013. – 178 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. - Предм. покажч.: с. 171-176. – Бібліогр.: с. 167-170. – ISBN 978-617-7111-09-1
1592816
  Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ : Навч. посібник для студ. хім. спец. вищих навч. закладів / Л.П. Олексенко; Ред. Т.П. Гуз; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 109с. – ISBN 966-594-659-5
1592817
  Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ : навчальний посібник [для студентів хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Л.П. Олексенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264. – ISBN 978-966-439-365-9
1592818
  Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ : підручник / Л.П. Олексенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283. – ISBN 978-966-439-898-2
1592819
  Нижник В.В. Фізична хімія полімерів : Релакційні явища, стани рівноваги, фізико-механічні властивості / В.В. Нижник, Т.Ю.Нижник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 72с. – ISBN 966-581-773-6
1592820
  Нижник В.В. Фізична хімія полімерів : підручник для студ. хімічних та хіміко-технологічних спеціальностей вищих навч. закладів / Нижник В.В., Нижник Т.Ю. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 424с. – ISBN 978-966-306-149-2
1592821
  Яцимирський В.К. Фізична хімія процесів : Навчальний посібник для студ. хімічних спец. / В.К. Яцимирський; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 143с. – Бібліогр.:с.142-143. – ISBN 966-594-121-6
1592822
  Яцимирський В.К. Фізична хімія рівноважних систем : навчальний посібник / В.К. Яцимирський. – Київ, 1992. – 112 с. – ISBN 5-7763-1380-5
1592823
  Яцимирський В.К. Фізична хімія. Електрохімія : навч. посібник [для студентів хім. ф-тів ВНЗ] / В.К. Яцимирський, О.Ю. Болдирєва, О.С. Роїк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет ; LAT & K, 2015. – 138, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138. – ISBN 978-617-7061-14-3
1592824
  Роїк О.С. Фізична хімія. Основи термодинаміки : навчальний посібник для студ. хім. фак-тів вищ. навч. закл. / О.С. Роїк, Н.І. Усенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 251с. – ISBN 978-966-439-300-0
1592825
  Павліщук А.В. Фізична хімія. Практикум і тестові завдання : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / А.В. Павліщук, Л.П. Олексенко, Л.В. Пенкова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218. – ISBN 978-966-439-736-7
1592826
  Рубцов В.І. Фізична хімія: задачі та вправи : навч. посібник / В.І. Рубцов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 414, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 385-386. – ISBN 978-966-623-804-0
1592827
  Беверакі Д.О. Фізичне безсмертя як спосіб досягнення просвітлення у літературному напрямку натхів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Стаття присвячена розгляду релігійно-філософської школи натхів та аналізу головної особливості їх йогічної практики, а саме досягнення просвітлення шляхом отримання фізичного безсмертя. Дослідження проводиться на базі ідейно-дидактичного твору ...
1592828
  Кравчук Н.С. Фізичне виховання в здобувачів вищої медичної освіти // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2021. – № 1 (25). – С. 25-29. – ISSN 2618-1592
1592829
  Ричкова М. Фізичне виховання в системі вищої освіти України та США. Сутність та зміст проблеми // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 70, ч. 1. – С. 114-122. – ISSN 2077-1827


  У статті розкрито сутність та зміст поняття "фізичне виховання", розглянуто термін в системі вищої освіти України та США.
1592830
  Ладиняк А.В. Фізичне виховання дітей в сім"ї / А.В. Ладиняк, В.В. Ліщук // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 77-81. – Бібліогр.: 6 назв.
1592831
  Аляб`єва М.М. Фізичне виховання дітей раннього віку в сім`ї / М.М. Аляб`єва; М.М. Аляб"єва. – Київ : Здоров"я, 1975. – 128 с. – (Бібліотечкадля батьків і дітей)
1592832
   Фізичне виховання і здоров"я нації : Методичні рекомендації. – Київ : Київський університет, 2003. – 47с.
1592833
  Кочергіна Т.І. Фізичне виховання і здоров"я нації // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 112-119
1592834
   Фізичне виховання і спорт у подоланні негативних наслідків стресу : Методичні рекомендації для студ.ун-тету / КНУТШ;Упоряд.:А.Ф.Косенко,Т.І.Кочергіна. – Київ : Київський університет, 2001. – 30с.
1592835
  Петров Ю.Л. Фізичне виховання йогів / Ю.Л. Петров. – Київ, 1960. – 64с.
1592836
  Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів : монографія / Н.В. Москаленко. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-205. – ISBN 966-96438-8-0
1592837
  Баранівський В. Фізичне виховання особистості як проблема сучасної філософії освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 352-360
1592838
  Корнієнко С. Фізичне виховання студентів з інвалідністю у закладі вищої освіти: теоретико-практичний вимір // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 49. – С. 46-53. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1592839
  Левченко І. Фізичне виховання студентів Київського державного університету імені Тараса Шевченка як складова формування радянської ідентичності (за матеріалами газети "За радянські кадри" // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 94-103
1592840
  Брюханова Т.С. Фізичне виховання у закладах вищої освіти на основі спортивної спеціалізації // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 192-196. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1592841
  Купцов С.О. Фізичне виховання у період дистанційного навчання у закладах вищої освіти / С.О. Купцов, Ж.І. Антіпова // Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки" : м. Вінниця. Україна, 8 квіт. 2022 р. / "Теоретичне та практичне застосування результатів сучасної науки", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – Т. 2. – С. 69-71. – ISBN 978-617-8037-66-6
1592842
  Дубовис М.С. Фізичне виховання учнів 4-8 класів / М.С. Дубовис. – Київ, 1979. – 156 с.
1592843
   Фізичне виховання учнів I-IV класів. – К, 1951. – 148с.
1592844
  Козленко М.П. Фізичне виховання учнів молодших класів / М.П. Козленко. – К., 1977. – 144с.
1592845
  Черевков М.А. Фізичне виховання учнів УІІІ-Х класів. / М.А. Черевков. – К., 1951. – 128с.
1592846
  Тамуріді Р.І. Фізичне виховання школярів в сім"ї. / Р.І. Тамуріді. – К., 1953. – 100с.
1592847
  Терещенко В.І. Фізичне виховання як засіб підвищення рівня здоров"я студентів / В.І. Терещенко, В.А. Сухих, В.С. Недощак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – C. 147-150. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
1592848
  Ковальчук Г.П. Фізичне виховання як невід"ємна складова національного виховання у педагогічній системі С.Русової // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 126-128
1592849
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 1 (21). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592850
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 2 (22). – 2013. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592851
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 3 (23). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592852
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 4 (24). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592853
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 1 (25). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592854
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 2 (26). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592855
   Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
№ 4 (28). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1592856
  Поліщук Р.В. Фізичне здоров"я в педагогічній системі Антона Макаренка: проблеми досвіду, гармонії, специфіки // Здоров"я. Гармонія. Особистість : фізичне здоров"я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів ХХ століття : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 105-141. – ISBN 978-966-493-990-1
1592857
  Поліщук Р. Фізичне здоров"я як проблема в історії зарубіжної (європейської, світової) педагогічної думки // Про здорове тіло і здоровий дух : фіз. здоров"я як пед. проблема та основа гармон. розвитку особистості: світовий досвід : монографія / Р.В. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 13-32. – ISBN 978-966-493-790-7
1592858
  Довгань Н. Фізичне і психічне насильство: співвідношення понять // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 339-344. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано співвідношення понять фізичного і психічного насильства. Робимо висновок, що проводити такий поділ недоцільно.
1592859
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-256-8
Ч. 2 : Діелектрики. – 2007. – 390, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 382-385
1592860
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [авт. ч. 1:] Ю.І. Якименко, С.О. Воронов, Ю.М. Поплавко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-458-6
Ч. 1 : Перспективні напрями матеріалознавства. – 2011. – 300, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. авт.: Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко. С.О. Воронов, Ю.І. Якименко. – Бібліогр.: с. 300
1592861
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів, які навч. за спец. "Прикладна фізика" / [авт. ч. 3:] Ю .М. Поплавко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-413-5
Ч. 3 : Провідники та магнетики. – 2011. – 372 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. авт.: Ю.І. Якименко, Ю.М. Поплавко, С.О. Воронов. – Бібліогр.: с. 372
1592862
   Фізичне матеріалознавство : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [авт. ч. 4:] Ю.М. Поплавко, В.І. Ільченко, С.О. Воронов, Ю.І. Якименко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-335-0
Ч. 4 : Напівпровідники. – 2011. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-333
1592863
  Мудрий С.І. Фізичне матеріалознавство : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / С.І. Мудрий, І.І. Штаблавий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 416, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 413. – ISBN 978-966-613-928-6
1592864
  Горідько М.Я. Фізичне матеріалознавство: лабораторний практикум / М.Я. Горідько; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 1997. – 48 с.
1592865
  Терещенко Л.М. Фізичне моделювання динаміки наносів, стійкості захисних споруд та території для будівництва і експлуатації місць збереження та відстою плавзасобів / Л.М. Терещенко, В.В. Хомицький, Л.П. Абрамова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 209-212. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі проведено фізичне моделювання взаємодії вітрових хвиль з захисними огороджувальними спорудам. В дослідах отримані результати вказують - характер взаємодії хвиль зі спорудами відповідає прийнятій в СНіП області розрахунків. Ключові ...
1592866
   Фізичне моделювання для вимірювання густини приповерхневих гірських порід при каротажі на кабелі та в процесі буріння / М. Бондаренко, В. Кулик, О. Дмитренко, С. Данилів, О. Стасів, В. Кармазенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 35-41. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817
1592867
   Фізичне моделювання електромагнітних полів у геологічному середовищі = Physical modeling of elektromagnetic fields in geologocal media / В.М. Кобзова., С.А. Дещиця, Б.Т. Ладанівський, І.П. Мороз ; НАНУ, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Карпатське відділення. – Київ : Наукова думка, 2008. – 168с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0965-8
1592868
   Фізичне моделювання розмиву донних заглиблень / І.М. Горбань, А.С. Корольова, Г.П. Соколовський, П.Ю. Романенко, С.М. Срібнюк // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3 (35), липень - вересень 2020 р. – С. 78-93 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2411-4049
1592869
  Олішевський О.В. Фізичне насильство в контексті визначення суспільно небезпечної інформації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 124-134. – ISSN 2304-4556
1592870
   Фізичне та психічне здоров"я нації - могутність держави : Методичні рекомендації для студ.університету. – Київ : Київський університет, 2001. – 44с.
1592871
  Карамушка Л. Фізичне та психологічне здоров"я персоналу освітніх організацій: емпіричне дослідження проблеми в період пандемії COVID-19 / Л. Карамушка, О. Креденцер, К. Терещенко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 2/3 (20). – С. 72-83. – ISSN 2411-3190
1592872
  Конончук Г.Л. Фізичний вакуум як транспорт електромагнітного збудження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 113-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1592873
   Фізичний експеримент у середній школі. – Київ
3. – 1966. – 476 с.
1592874
   Фізичний експеримент у середній школі. – К
4. – 1968. – 335с.
1592875
   Фізичний експеримент у школі. – Київ
2. – 1936. – 368 с.
1592876
   Фізичний експеримент у школі. – Київ ; Харків
4. – 1938. – 300 с.
1592877
   Фізичний експеримент у школі. – Київ
5. – 1941. – 472 с.
1592878
  Манжул І.В. Фізичний захист ядерної безпеки: поняття, цілі, умови досягнення // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 12-18. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1592879
   Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів. – ISSN 1563-3969
Т. 7. – 2008. – мова резюме укр. англ. мовами
1592880
  Пилипко Д.Д. Фізичний зміст коефіцієнта Ардена в електроокулографії // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 499-504. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  З метою забезпечення теоретичного обгрутнування електроокулографічних досліджень розроблена модель "електричної" сітківки ока людини у вигляді шару електричних дипломів, який має форму півсфери. Аналітичний вирази, які отримані у межах елементарної ...
1592881
  Охріменко Б. Фізичний зміст планківської одиниці довжини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-40. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто властивості електромагнітного випромінювання, довжина хвилі якого дорівнює планківській одиниці довжини. Для пучка такого випромінювання дифракційна розбіжність "врівноважується" гравітаційною самодією. Розглянуто проблеми, що виникають при ...
1592882
   Фізичний кур"єр : науково-інформаційне видання. – Київ
№ 3. – 2000
1592883
  Шпак А.П. Фізичний лексикон = Физический лексикон : 1. Базові поняття фізики. 3. Структура та властивості макроскопічних систем : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Шпак А.П., Остафійчук Б.К., Ніколенко А.М. ; НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; М-во транспорту і зв"язку України ; Укр. держ. акад. залізнич. транспорту. – Київ ; Івано-Франківськ ; Харків : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 166, [1] с. – Парал. назва рос. мовою. - Текст кн. парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 978-966-640-280-9
1592884
  Лопаткін Ю.М. Фізичний образ світу : навчальний посібник / Ю.М. Лопаткін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 194, [1] с. : табл. – Додаток: с. 186-194. – Бібліогр.: с. 162-164. – ISBN 978-966-657-359-2
1592885
  Соколов А.П. Фізичний практикум / А.П. Соколов. – Київ ; Харьків, 1938. – 484 с.
1592886
  Винниченко В.Є. Фізичний практикум / В.Є. Винниченко. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Київ : Радянська школа, 1954. – 400 с.
1592887
  Винниченко В.Є. Фізичний практикум / В.Є. Винниченко. – Вид. 3-є, випр. і доп. – Київ, 1959. – 442 с.
1592888
   Фізичний практикум. – Львів, 1965. – 148 с.
1592889
   Фізичний практикум / В.П. Дущенко, В.М. Носолюк, Г.Ф. Бушок, П.П. Кіричок, В.М. Андріанов; за заг. ред. Дущенко В.П. – Київ : Радянська школа, 1965. – 387 с.
1592890
   Фізичний практикум. – К
1. – 1968. – 107с.
1592891
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 1 : Механіка. – 1968. – 106с.
1592892
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 2 : Молекулярна фізика. – 1970. – 136с.
1592893
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 3 : Електрика. – 1970. – 112с.
1592894
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 4 : Оптика. – 1971. – 172с.
1592895
   Фізичний практикум : метод.розробка. – Київ : Київський університет
Ч. 5 : Атомна фізика. – 1971. – 126с.
1592896
  Бублей Р.Є. Фізичний практикум : навч. посібник / Р.Є. Бублей, Є.М. Бублей. – Київ : Вища школа, 1974. – 111 с.
1592897
   Фізичний практикум. – Київ : Вища школа при КДУ
Ч. 3 : Електрика. – 1975. – 84 с.
1592898
   Фізичний практикум : навч.посібник. – Київ : Вища школа
Ч. 1. – 1981. – 248с.
1592899
   Фізичний практикум. – Київ : КДУ
Ч. 2 : Молекулярна фізика. – 1982. – 104 с.
1592900
   Фізичний практикум : навч.посібник. – Київ : Вища школа
Ч. 2. – 1984. – 254с.
1592901
  Студеняк І.П. Фізичний практикум "Оптика" : [навч. посібник] / І.П. Студеняк, В.М. Бенца, Б.М. Коперльос ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. фізики напівпровідників. – Ужгород : УжДУ, 2000. – 107, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 105. – ISBN 966-7400-09-2
1592902
  Чепуренко В.Г. Фізичний практикум в середній школі : Посібн. для вчит. / В.Г. Чепуренко. – Київ : Радянська школа, 1955. – 240 с.
1592903
   Фізичний практикум для факультативних занять / Чепуренко В.Г. – Київ : Радянська школа, 1971. – 240с.
1592904
  Олефір В.П. Фізичний практикум з електрики та магнетизму : навч. посібник / В.П. Олефір ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 187, [1] с. : іл., табл. – Предм. покаж.: с. 185-187. – Бібліогр.: с. 184. – ISBN 978-966-285-511-1
1592905
  Величко С.П. Фізичний практикум з курсу загальної фізики для студентів нефізичних спеціальностей / С.П. Величко, Е.П. Сірик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 183-188. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1592906
  Соколов А.П. Фізичний практикум. / А.П. Соколов. – Київ ; Харків, 1940. – 484 с.
1592907
   Фізичний практикум. Механіка. – Київ : Київський університет, 1997. – 65с.
1592908
  Пластунова О.Б. Фізичний розвиток і харчовий статус юних спортсменів-вихованців училища фізичної культури // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1592909
  Пластунов Б.А. Фізичний розвиток студентів-першокурсників вищих навчальних закладів і чинники, що його формують / Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 66-74. – ISSN 1029-4244
1592910
  Ольховик А.В. Фізичний розвиток та фізична підготовленість студентів спеціальної медичної групи із захворюванням на вегето-судинну дистонію за змішаним типом // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 38-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1592911
  Сітько С.П. Фізичний сенс рівняння Шредінгера в контексті синергетичної концепції // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 103-107. – ISSN 1023-2427
1592912
  Біленко І.І. Фізичний словник / І.І. Біленко ; за ред. О.З. Жмудського. – Київ : Вища школа, 1979. – 336 с.
1592913
  Біленко І.І. Фізичний словник / І.І. Біленко. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 1993. – 320 с. – ISBN 5-11-002563-0
1592914
  Калієвський М.В. Фізичний стан чорнозему опідзоленого за мінімалізації основного обробітку в короткоротаційних сівозмінах / М.В. Калієвський, П.В. Костогриз, В.О. Єщенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 58-65 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1592915
  Пластунов Б.А. Фізичний та інтелектуальний розвиток вступників вищого медичного навчального закладу (ВМНЗ) / Б.А. Пластунов, М.О. Ковалів // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 51-56 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
1592916
   Фізичний термінологічний бюлетень. – Київ : УкрАН, 1935. – 82 с.
1592917
   Фізичний факультет - фундаментальна підготовка з фізики та астрономії // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 71-74. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1592918
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана факультету. Є фото декана.
1592919
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту, член-кор. НАНУ про факультет - для учасників олімпіади.
1592920
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1592921
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту для учасників Олімпіади "Київський університет - 98".
1592922
  Булавін Л.А. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Інформація декана про факультет для майбутніх абітурієнтів.
1592923
  Булавін Л. Фізичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1592924
  Булавін Л. Фізичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 6
1592925
  Булавін Л.А. Фізичний факультет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 134-144.
1592926
  Булавін Л.А. Фізичний факультет / Л.А. Булавін, В.С. Копань, П.В. Бурлій // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 308-312. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1592927
  Макарець М. Фізичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Перші фізичні дослідження в Київському університеті виконав у 1865 р. проф. Авенаріус М.П. Це були піонерські на той час роботи в галузі фазових перетворень та критичних явищ у рідинах. Як самостійний підрозділ Київського університету фізичний ...
1592928
  Макарець М. Фізичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1592929
   Фізичний факультет.Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 01.04.02-теорет.фіз.;01.04.05-оптика,лазерна фіз.;01.04.07-фізика твердого тіла;01.04.13-фізика металів;01.04.14-теплофіз.,молек.фізика;01.04.16-фізика ядра,елементарн.частинок і високих енергій;. – Київ : Київський університет, 2001. – 35с.
1592930
  Орловська С.Г. Фізичні аспекти екології : навч. посібник / С.Г. Орловська, В.В. Калінчак ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – 144 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-143. – ISBN 978-617-689-220-5
1592931
   Фізичні аспекти передачі двовимірного зображення по волоконним світловодам / І.А. Гожик, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 228-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі проаналізовані фізичні засади передачі зображення через волоконні світловоди, реалізована двостороння передача двовимірного зображення (розподілу інтенсивності поперечного перерізу пучка збуджуючого випромінювання) через багатомодовий ...
1592932
  Остапенко В.О. Фізичні аспекти прогнозування спалахової активності / В.О. Остапенко, В.П. Бабій // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 25-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Запропоновано огляд фізично значних ознак прояву спалахового процесу з достатньою для практики завчасністю. Всі головні висновки про місце появи спалаху, умови виходу потоків частинок і навіть про бал спалаху одержуються на основі оптичних та ...
1592933
   Фізичні величини та їх одиниці: Основні поняття, співвідношення = Физические величины и их единицы: Основные понятия, соотношения. – Київ : Либідь, 1997. – 110с.
1592934
   Фізичні величини: основні положення, терміни та одиниці згідно з державними стандартами України. – Київ : Київський університет, 2002. – 20с.
1592935
  Шабатура Олександр Вікторович Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов"я і їх практичне застосування : Дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Шабатура О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 138л. – Бібліогр.: л.129-138
1592936
  Шабатура Олександр Вікторович Фізичні властивості гранітоїдів Східного Приазов"я і їх практичне застосування : Автореф. дис. ... канд. геолог. наук: 04.00.22 / Шабатура О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв.
1592937
  Баранник А.В. Фізичні властивості грунтів полонин Чорногірського масиву Українських Карпат // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 47-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1592938
  Салюк М.З. Фізичні властивості грунтів Ужгородського району / М.З. Салюк, М.М. Микита, Ю.Ф. Бабинець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 315-320 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1592939
  Куртяков Н.Н. Фізичні властивості грунту / Н.Н. Куртяков. – Х.-К, 1932. – 210с.
1592940
  Мірошниченко А.П. Фізичні властивості джерел із крутими спектрами у декаметровому діапазоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-88. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. На основі вибірки джерел із крутим радіоспектром із каталогу УТР-2 розглянуто середній спектральний індекс, відношення світностей у декаметровому ...
1592941
  Голик О.З. Фізичні властивості і будова розчинів хлористого літію в спиртах. / О.З. Голик, А.В. Орищенко. – [Київ], 1954. – С. 331-335 : Бібліогр.: Література: с. 334. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №5, 1954, фізична хімія
1592942
  Козинець О.В. Фізичні властивості кремнієвих фотоперетворювачів з вбудованими дельта- та псі- шарами : Автореф. дис. ... кнад. фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Козинець О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1592943
  Козинець О.В. Фізичні властивості кремнієвих фотоперетворювачів з вбудованими дельта- та ПСІ- шарами : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Козинець О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 142л. – Бібліогр.: л. 131-142
1592944
  Мельник О.В. Фізичні властивості малонаселевих груп галактик місцевого надскупчення : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Мельник О.В.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 33 назви
1592945
  ПартикаТ Фізичні властивості мінеральних грунтів Верхньодністерської рівнини: специфіка формування та їх екологічна роль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 84-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1592946
   Фізичні властивості поверхні, розмір ядра та еволюція орбіти комети Хейла-Боппа / В.Г. Кручиненко, К.І. Чурюмов, Л.М. Смертюк, Р.В. Макарчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 73-80. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наведені дані про спостереження комети Дейла-Боппа (С/ 1995 01), про зміну її блиску з часом, а також деякі аргументи на користь її великого за розміром ядра. Для визначення розміру ядра комети Дейла-Боппа складено і проаналізовано рівняння балансу ...
1592947
  Голик О.З. Фізичні властивості речовини в рідкому стані і періодичний закон Д. І. Менделєєва. / О.З. Голик. – [Київ], 1955. – С. 349-353. – Окр. відб.: Доповіді АН УРСР №4, 1955, фізика. – Бібліогр.: Література: с. 352
1592948
  Савенко В.С. Фізичні властивості рідинних систем на основі лапоніту : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Савенко Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 127 л. – Бібліогр.: л. 117-127
1592949
  Савенко В.С. Фізичні властивості рідинних систем на основі лапоніту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Савенко Володимир Сергійович ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1592950
  Бабик Ю. Фізичні властивості скупчення галактик Ейбелл 13 // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2012. – Т. 16, № 1/2. – С. 1904-1-1904-7. – ISSN 1027-4642
1592951
  Козицкий С.В. Фізичні властивості структура сульфіду та селеніду цинку, отриманих методом самопоширюваного високотемпературного синетезу. : Автореф... Доктора фіз-мат.наук: 01.04.10 / Козицкий С.В.; Мін-во освіти Укр. – Одеса, 1995. – 32л.
1592952
  Павленко О.Л. Фізичні властивості та механізми міжмолекулярної взаємодії у п-спряжених наносистемах : автореф. дис. д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 ; 03.00.02 / Павленко Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
1592953
  Павленко О.Л. Фізичні властивості та механізми міжмолекулярної взаємодії у п-спряжених наносистемах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14, 03.00.02 / Павленко Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 305 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 265-305 арк.
1592954
  Веклич А.М. Фізичні властивості термічної багатокомпонентної плазми з домішками парів металів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Веклич Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 304 л. – Бібліогр.: л. 277-304
1592955
  Веклич А.М. Фізичні властивості термічної багатокомпонентної плазми з домішками парів металів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Веклич Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 74 назви
1592956
  Жовтянський Віктор Андрійович Фізичні властивості щільної низькотемпературної неоднорідної плазми : Автореф. дис. ... док. фіз.-мат. наук:01.04.08 / Жовтянський В.А.;КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 33 с.
1592957
  Захаренко М.І. Фізичні властивості, стабільність фаз та параметри електронної структури в невпорядкованих металічних системах : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Захаренко М.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 419л. + Додатки : л.393-419. – Бібліогр. : л.348-392
1592958
  Захаренко М.І. Фізичні властивості, стабільність фаз та параметри електронної структури в невпорядкованих металічних системах : автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.04.13 - фізика металів / Захаренко М.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 54 назв.
1592959
  Христинін В.І. Фізичні вправи для людей розумової праці в процесі робочого дня / В.І. Христинін. – К, 1964. – 68с.
1592960
  Весловуцький Ц.В. Фізичні вправи з обтяженнями / Ц.В. Весловуцький. – Київ, 1984. – 104с.
1592961
  Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров"я / В.П. Мурза. – К., 1991. – 253с.
1592962
  Микульчик Р. Фізичні епонімні терміни-абревіатури // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 65-68. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  Здійснено спробу схарактеризувати фізичні епонімні терміни-абревіатури, простежити тенденції вживання їх у сучасній українській фізичній термінології, визначити їхню специфіку.
1592963
   Фізичні ефекти в кремнієвих дифузійних резисторах при протіканні великих струмів / Л.Д. Коноваленко, В.В. Кушніренко, Г.К. Нінідзе, С.П. Павлюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 325-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Із збільшенням струму напруга на кремнієвих дифузійних резисторах (КДР) стрибком зростає. При цьому в КДР виникає смуга, що світиться; вона розташована нормально до напрямку протікання струму. Подальше його зростання призводить до появи замість смуги ...
1592964
  Григорук Валерій Іванович Фізичні закономірності перетворення оптичного випромінювання у волоконних світловодах і пристроях на їх основі : Дис...доктора фіз.-мат.наук:01.04.05 / Григорук Валерій Іванович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 296л. – Бібліогр.:л.273-296
1592965
  Григорук В.І. Фізичні закономірності перетворення оптичного випромінювання у волоконних світловодах і пристроях на їх основі : Автореф...доктора фіз.-мат. наук:01.04.05 / Григорук В.І.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 37с. – Бібліогр.:с.32-34
1592966
  Ромака В.А. Фізичні засади розроблення термометричних елементів на основі інтерметалічних напівпровідників : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.11.04 / Ромака В.А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 37с. – Бібліогр.: 36 назв
1592967
   Фізичні засади синтезу карбонового матеріалу для суперконденсаторів / С.Л. Рево, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, М.М. Кузишин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 353-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглянуто вплив складу та структури електродного нанокомпозиційного матеріалу (НКМ) з карбону для створення з водним розчином КОН суперконденсаторів з підвищеною до (140... 160) Ф/г енергоємністю та підвищеними експлуатаційними ...
1592968
   Фізичні засади формоутворення прецизійних поверхонь під час механічної обробки неметалевих матеріалів / Ю.Д. Філатов, В.І. Сідорко, О.Ю. Філатов, С.В. Ковальов ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ : Наукова думка, 2017. – 246, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-242. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1580-7
1592969
  Єднак В.Д. Фізичні засоби відновлення працездатності у футболістів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 305-307. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1592970
  Студзинський Сергій Леонідович Фізичні і оптичні явища в напівпровідних полімерних композиціях з поліметиновими барвниками : Автореф. дис. ... канд. хіміч. наук: 02.00.06 / Студзинський С.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1592971
  Найдьонов Ч.А. Фізичні і хімічні форми руху матерії у класифікації Ф. Енгельса // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
1592972
  Петровский В.С. Фізичні культура і спорт у закладах відпочинку / В.С. Петровский. – К., 1976. – 126с.
1592973
  Афанасьєва К.С. Фізичні методи в молекулярній генетиці : навч. посібник / К.С. Афанасьєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 127, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с.122-124. – Бібліогр.: с. 118-121
1592974
   Фізичні методи дослідження мономерів і полімерів. – К, 1968. – 73с.
1592975
  Авраменко Лариса Федотівна і Шевченко Людмила Ларіонівна Фізичні методи дослідження мономерів і полімерів : Практикум / Лариса Федотівна і Шевченко Людмила Ларіонівна Авраменко; МВ і ССО УРСР; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1976. – 68с.
1592976
   Фізичні методи дослідження речовин: Атлас ІЧ та ЯМР-спектрів. ІЧ-спектри : навч.-метод. посібник / Геннадій Сіренко, Ганна Стефанюк, Дарія Фундюр [та ін.]. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2017. – 105, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 98-104. – ISBN 978-617-7468-07-2
1592977
  Бацак Б.В. Фізичні механізми взаємодії пульсової хвилі з перешкодами та формування артеріального тиску : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Бацак Богдан Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 130 арк. – Додатки: арк. 128-130. – Бібліогр.: арк. 116-127
1592978
  Бацак Б.В. Фізичні механізми взаємодії пульсової хвилі з перешкодами та формування артеріального тиску : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Бацак Богдан Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 20 назв
1592979
  Каспрова А.В. Фізичні механізми взаємодії розчинів з фібрилярними білками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Каспрова Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 122 л. – Бібліогр.: л. 112-122
1592980
  Каспрова А.В. Фізичні механізми взаємодії розчинів з фібрилярними білками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Каспрова А.В.; Каспарова Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1592981
  Теліман К.О. Фізичні механізми дифузії рідинних систем в надмолекулярних біоструктурах / К.О. Теліман, Вергун, (Актан) // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 24-25
1592982
  Черняк Валерій Якович Фізичні механізми керування нерівноважністю плазми в стаціонарних динамічних газорозрядних системах : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.08 / Черняк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 39с. – Бібліогр.: 24 назв.
1592983
  Черняк Валерій Якович Фізичні механізми керування нерівноважністю плазми в стаціонарних динамічних газорозрядних системах : Дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.08 / Черняк В.Я.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 336л. – Бібліогр.: л. 309 - 336
1592984
   Фізичні механізми формування коротких оптичних імпульсів у волоконних світловодах / С.О. Босак, В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 259-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто вплив дисперсійних та нелінійних ефектів на формування коротких оптичних імпульсів у волоконних світловодах. Коефіцієнти компресії визначаються швидкістю свіпування частоти, характеристиками матеріалу хвилевода і густиною потужності ...
1592985
  Пиріжок О.Г. Фізичні моделі і методи в здобуванні економічної освіти // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 128-130. – ISBN 978-966-654-490-5
1592986
   Фізичні моделі розвитку пухлин та поширення метастазів : тексти лекцій / Л.А. Булавін [та ін.]. – Київ : Сучасні печатні технології "Бавок", 2010. – 60 с.
1592987
  Зикова К.М. Фізичні моделі у формуванні предметної компетентності // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 58-61. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
1592988
   Фізичні навантаження військовослужбовців у сучасному бою / С. Романчук, О. Ролюк, О. Воронцов, А. Яворський // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 6 (9). – С. 47-52. – (Серія "Фізичне виховання і спорт"). – ISSN 2415-3060


  "Розкриваються дані щодо фізичних навантажень, які відчувають військовослужбовці в сучасному загальновійськовому бою. Також розкриваються особливості фізичних навантажень військовослужбовців різних родів військ у наступі та під час оборони рубежів. ...
1592989
  Заворотько Ю.М. Фізичні основи геофізичних методів дослідження свердловин : підручник для студ. вищих навч. закладів I-II рівнів акредитації, які навчаються за спец. "Пошук та розвідка геофізичними методами" й спеціалізац. "Геофізичні методи дослідження у свердловинах" / Ю.М. Заворотько ; Український держ. геологорозвідувальний ін-т. – Київ : УркДГРІ, 2010. – 339 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-336. – ISBN 978-966-8398-20-9
1592990
   Фізичні основи конструювання двигуна на парафіновому паливі для гібридних ракет. Кінетика плавлення і горіння / О.Ю. Актан, Ю.Ф. Забашта, В.Я. Черняк, С.Г. Орловська, О.С. Свєчнікова, Ф.Ф. Карімова, М.С. Шкоропадо // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 3. – С. 28-33. – ISSN 1561-8889
1592991
  Ільічова В.О. Фізичні основи магнітоплазмової переробки відпрацьованого ядерного палива зі зниженням накопичення радіоактивних відходів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.21 / Ільічова Віра Олегівна ; Нац. акад. наук України, Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1592992
  Поперенко Л.В. Фізичні основи матеріалів оптоелектроніки : навч. посібник / Л.В. Поперенко, В.С. Стащук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 2 : Оптичні та електронні властивості кристалічних тіл. – 2008. – 220, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217
1592993
  Находкін М.Г. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки в задачах : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Г. Находкін, П.В. Мельник, А.О. Голобородько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 350, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 340-343. – ISBN 978-966-439-774-9
1592994
  Третяк О.В. Фізичні основи напівпровідникової електроніки : навч. посібник / О.В. Третяк, В.В. Ільченко ; [ред. Л.П. Львова] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 206-207. – ISBN 978-966-439-434-3
1592995
   Фізичні основи функціонування медичного обладнання : навч. посіб. для студентів ВНЗ МОЗ України / В.Д. Дідух, Ю.А. Рудяк, Р.Б. Ладика [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ ; Уркмедкнига, 2015. – 283,[1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-283. – ISBN 978-966-673-244-9
1592996
  Прилуцький Р.Б. Фізичні особи як суб"єкти цівільного права / Р.Б. Прилуцький, А.П. Миргородська // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 40-47. – ISSN 2222-5374
1592997
  Розгон О.В. Фізичні особи, які безпосередньо беруть участь у створенні, трансфері та застосуванні технологій та/або їх складових
1592998
  Борецький В.Ф. Фізичні особливості багатокомпонентної плазми електродугового розряду у потоці газу : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / В.Ф. Борецький ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2011. – 145 л. – Бібліогр.: л. 132-145
1592999
  Слінченко Ю.А. Фізичні особливості поширення оптичного випромінювання у волоконних елементах та коротких типових і спеціальних світловодах : дис. ... канд. фіз - мат. наук : 01.04.05 / Слінченко Ю.А.; Сліпченко Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 132 л. + Додаток: л. 123 - 132. – Бібліогр.: л. 109 - 122
1593000
  Слінченко Ю.А. Фізичні особливості поширення оптичного випромінювання у волоконних елементах та коротких типових і спеціальних світловодах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Слінченко Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
<< На початок(–10)1591159215931594159515961597159815991600(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,