Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>
1560001
  Горєлов М. "Українська держава" на львівському ринку // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.149-153 : Фото. – ISSN 1607-6451
1560002
   "Українська хата" : поезії :1909-1914. – Київ : Молодь, 1990. – 256, [8] с. – ISBN 5-7720-0495-6
1560003
  Головата Л. "Українське видавництво" у Кракові-Львові 1939-1945 = The Ukrainian Publishing House in Cracow-Lviv 1939-1945 : бібліогр. довідник / Лариса Головата ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту та ін.]. – Львів : Критика. – (Серія "Відкритий архів". Бібліографічні студії / редкол.: Г. Грабович (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-8978-43-2
Т. 1 : Книжки й аркушеві видання / [наук.-довід. апарат Л. Сущ і Л. Головатої ; відп. ред. С. Захаркін]. – 2010. – 324, [4] с., [12] арк. іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 233-317
1560004
  Гриценко А. "Українське економічне диво", або Куди ведуть реформи? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 червня (№ 22). – С. 7


  Часто можна почути й прочитати про те, що Україні необхідне своє "економічне диво". Під економічним дивом зазвичай розуміють дуже швидкий і сталий розвиток упродовж досить тривалого часу. Таке диво демонстрували Німеччина в післявоєнні роки, Японія з ...
1560005
  Копиця М.Д. "Українське музикознавство": півстолітній шлях формування науки про музику // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 3-10
1560006
  Волошин Є.О. "Українське питання" в добу національно-визвольних змагань // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 159-161
1560007
  Скибіцький Ю.А. "Українське питання" в міжнародній політиці доби Директорії // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 245-246
1560008
  Набока С.В. "Українське питання" в російському контексті // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 48-51. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1560009
  Мельничук Ю.Г. "Українське питання" в церкві в рецепції газети "Буковина" (1885-1910) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 64-70. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Проаналізовано матеріали на релігійну проблематику в газеті «Буковина» (1885–1910), що стосуються становлення українців як нації, крізь призму православної церкви. Цьому процесові консисторія перешкоджала тотальною румунізацією й забороною української ...
1560010
  Єленський В. "Українське питання" Константинопольського патріархату: рік 2000 // Людина і світ : науково-популярний релігієзнавчий журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-31. – ISSN 0132-084Х


  Загострення відносин між Московським і Константинопольським патріархатами.
1560011
  Гошуляк І. "Українське питання" на Паризькій мирній конференції 1919 року // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.103-106 : Фото. – ISSN 1607-6451
1560012
  Богінська І. "Українське питання" у політиці російсько ідентичності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 3-12. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
1560013
  Шабельник А.А. "Українське питання" у системі міжнародних відносин 1917 - 1920 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 255-256
1560014
  Павлов О.І. "Українське питання" як прояв внутрішньої кризи та конфліктогенності сучасного глобалізованого світу // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 30-37. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1560015
  Задорожний М.П. "Українське село" у Чикаго // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 40-41 : фото
1560016
  Чорна С. Українська , Самостійна, Соборна - волею всього народу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 30 червня (№ 120)


  До 80-річчя проголошення Акта відновлення Української Держави.
1560017
  Керста Р.Й. Українська антропонімія 16 ст. / Р.Й. Керста. – К., 1984. – 152с.
1560018
  Івановська О.П. Українська апокрифічна легенда у записах Олександри Білозерської-Куліш / О.П. Івановська, О.Л. Оверчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 21-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817
1560019
  Тинченко Я. Українська армія у 1920 році : військовий союз з Польщею, війна з Радянською Росією та інтернування / Ярослав Тинченко. – Київ : Темпора, 2020. – 243, [1] с., [26] арк. фотоіл. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 233-243. – (MILITARIA UCRAINICA). – ISBN 978-617-569-466-4
1560020
   Українська афористика Х - ХХ ст.. – Київ : Просвіта, 2001. – 320с. – (Класика Світової Афористики ; Т.1). – ISBN 966-7551-39-3
1560021
   Українська байка.. – К., 1983. – 463с.
1560022
   Українська балада.. – Київ, 1964. – 559с.
1560023
  Михальчук Василь Українська Бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі : Заснування, розвиток, діяльність (1926-1998) / Михальчук Василь. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 656с. – ISBN 966-7018-39-3
1560024
  Бабій І. Українська блогосфера як відображення соціокультурних процесів // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 16-19. – ISBN 978-617-7196-23-4
1560025
  Дімаров А.А. Українська вендета : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1995. – 248 с. – ISBN 5-308-01634-8
1560026
   Українська вишивка : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1993. – 264 с. : іл. – ISBN 5-7715-0449-1
1560027
   Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс. – ISBN 978-617-7069-36-1
Т. 1. – 2016. – 235 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Збірник праць ХІІ з"їзду Українського географічного товариства. – Бібліогр. в кінці ст.
1560028
   Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс. – ISBN 978-617-7069-38-5
Т. 3. – 2016. – 222 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Збірник праць ХІІ з"їзду Українського географічного товариства. – Бібліогр. в кінці ст.
1560029
  Ларіонова Л.Д. Українська гривня:історія та сьогодення / Л.Д. Ларіонова, З.О. Зразюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.50-54
1560030
   Українська Громадська Група сприянню виконання Гельсінських угод : В 4-х т. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-1641-0
Т.1 : Особистості. – 2001. – 208с.
1560031
   Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод : В 4-х т. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-1642-9
Т.2 : Документи і матеріали. 9 листопада 1976 - 2 липня 1977. – 2001. – 196с.
1560032
   Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод : В 4-х т. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-1643-7
Т.3 : Документи і матеріали. Серпень 1976 - 10 грудня 1978. – 2001. – 240с.
1560033
   Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод : В 4-х т. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-1644-5
Т.4 : Документи і матеріали. 10 грудня 1978 - 11 березня 1988. – 2001. – 256с.
1560034
  Середа А.М. Українська держава гетьмана П.Скоропадського (державотворчій аспект) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.59-65. – ISSN 1563-3349
1560035
  Грибоєдов Сергій Валентинович Українська Держава гетьмана П.Скоропадського: історіографічне дослідження : Автореф. дис. ... канд. історич. наук: 07.00.06 / Грибоєдов С.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1560036
  Грибоєдов Сергій Валентинович Українська Держава гетьмана П.Скоропадського: Історіографічне дослідження : Дис. ... канд.істор. наук: 07.00.06 / Грибоєдов Сергій Валентинович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 210 л. – Бібліогр.: л.181-210
1560037
  Рум"янцев В.О. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського: ідеали та реалії державотворення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 152. – С. 19-35. – ISSN 2224-9281
1560038
  Смолій В. Українська держава середини XVII століття // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 28 липня (№ 154)
1560039
  Бедрій А. Українська держава, відновлена Актом 30 червня 1941 / Анатоль Бедрій ; Центр Нац. Відродження ім. С. Бендери. – Дрогобич, 2001. – 80 с.
1560040
   Українська державна чоловіча гімназія у Перемишлі, 1895-1995.. – Дрогобич, 1995. – 304с.
1560041
   Українська дивізія "Галичина" : (матеріяли до історії). – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 124, [1] с. – ISBN 978-611-01-1572-8
1560042
  Авраменко О.О. Українська дитяча книга 1970-1990 років : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.04 / Авраменко О.О. ; АН Укр. ін-т мистецтвознавсва. – Київ, 1993. – 18 с.
1560043
   Українська дитяча література. – Київ
1. – 1992. – 381с.
1560044
   Українська дитяча література.. – К., 1984. – 215с.
1560045
   Українська дитяча література.. – Київ
2. – 1992. – 282с.
1560046
   Українська діалектна лексика.. – К., 1987. – 266с.
1560047
   Українська діалектна морфологія.. – Київ, 1969. – 200с.
1560048
   Українська діалектологія і ономастика.. – Київ, 1964. – 228с.
1560049
  Чекаленко Л. Українська діаспора в політиці та роботі Олександра Шульгина - Голови Ради міністрів та міністра закордонних справ УНР в екзині (1939 - 1942) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 153-158. – ISSN 2313-8505
1560050
  Заянчук Ю. Українська діаспора Канади: від перших шкіл до першої кафедри української мови в університеті // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.73-75. – ISSN 0131-6788
1560051
   Українська діаспора у світі.. – К., 1993. – 43с.
1560052
   Українська дожовтнева байка.. – К., 1966. – 343с.
1560053
   Українська дожовтнева поезія.. – К., 1978. – 240с.
1560054
  Касіян В.І. Українська дожовтнева реалістична графіка / В. Касіян, Ю Турченко. – Київ : Вид. АН Української РСР, 1961. – 192, [3] с., 30 л. іл. : 60 л., іл


  Турченко Юрій Якович (1923- ?)
1560055
  Семенюк Григорій Фокович Українська драматургія 20-х років: конфлікти, характери, жанри : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.02 / Семенюк Григорій Фокович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 63л. – Бібліогр.:л.62-63
1560056
  Курдюмова Д.Ю. Українська драматургія другої пол. XVII -- середини XVIII ст. в системі філософсько-естетичних поглядів доби : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Курдюмова Д. Ю.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 170л. – Бібліогр.:л.164-170
1560057
  Курдюмова Діана Юріївна Українська драматургія другої половини XVIII ст. в системі філософсько-естетичних поглядів доби : Автореф... кандид. філософськихнаук: 09.00.08 / Курдюмова Діана Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1560058
  Ставицький О.Ф. Українська драматургія початку ХХ століття / О.Ф. Ставицький. – Київ : Наукова думка, 1964. – 126с.
1560059
  Полисаєв О. Українська духовна парадигма і міфотворчість перехідного періоду // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2001. – № 5/6. – С.38-45
1560060
   Українська душа. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі. – (Проблеми)
Кн. 1. – 1956. – 64 с. – Зміст: Українська емоційність/ Є. Онацький; Світовідчування українця/ О. Кульчицький; Родина і душа народу/ Б. Цимбалістий; Душа і пісня/ М. Шлемкевич; Бібліограф. огляд/ В. Дорошенко. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1560061
  Козак Л.В. Українська електротехнічна термінологія. : Автореф. дис... канд.філол. наук: 10.02.01 / Козак Л.В.; Дніпропетр. держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 18с.
1560062
   Українська еміграція : Історія і сучасність. (Матеріали міжнар.наукових конференц., присвяч.100-річчю еміграції укр.до Канади). Науково-популярне видання. – Львів : Каменяр, 1992. – 384с. – ISBN 5-7745-0497-2
1560063
  Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій світовій війні / В. Маруняк. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги. – ISBN 966-7018-27-Х
Т.ІІ : Роки 1952-1975. – 1998. – 128с.
1560064
  Тимошик М. Українська енциклопедистика в іменах: вдала спроба наукового портрета // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 5-9. – ISBN 978-966-441-556-6


  "Пропоноване читачеві нове видання об"єднало наукові статті відомої дослідниці енциклопедистики Наталії Черниш."
1560065
  Левчук Л. Українська естетика: традиції та сучасний стан / Лариса Левчук. – Київ : МАКЛАУТ, 2011. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 329-339. – ISBN 978-966-22-00-16-4


  У пр. № 1740837 напис: Олені Петрівні з незмінною симпатією та щирими побажаннями добра й творчих успіхів. Підпис. 20.12.2011 р.
1560066
  Сурмай Ірина Миколаївна Українська етнічна ментальність та особливості становлення духовності бароко : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.04 / Сурмай Ірина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 147л. – Бібліогр.:л.136-147
1560067
  Сурмай І.М. Українська етнічна ментальність та особливості становлення духовності бароко (друга половина XVII - середина XVIII ст.) : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.04 / Сурмай І.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
1560068
  Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. / Є.І. Сявавко. – Київ, 1974. – 151с.
1560069
   Українська етнопедагогіка.. – Х., 1998. – 40с.
1560070
   Українська журналістика -89.. – К., 1990. – 54с.
1560071
   Українська журналістика "90.. – К., 1991. – 99с.
1560072
   Українська журналістика в контексті світової. – Київ
№ 1. – 1997. – 100 с.
1560073
   Українська журналістика і національне відродження.. – К., 1992. – 100с.
1560074
  Федоришин П.С. Українська журналістика періоду національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.10.08 / Федоришин П.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 18л.
1560075
  Федоряшин Петро Степанович Українська журналістика періоду національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Федоряшин Петро Степанович; Львівський держ. уні-тет ім. І.Франка. – К., 1996. – 193л. – Бібліогр.:л.174-193
1560076
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра.. – К.
2. – 1997. – 139с.
1560077
   Українська загальна енциклопедія : Книга Знання : в 3 т. : багато ілюстрована, з кольоровими таблицями, мапами та образками. – Львів ; Станіславів ; Коломия : Рідна школа
Т. 1 : А-Ж. – 1930. – 676 с.
1560078
  Козак С. Українська змова і месіанізм. Кирило-Мефодіївське Братство / Стефан Козак ; [переклад і ред. Миколи Лесюка ; Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 253, [1] с. – Пер. за вид.: Ukrainscy spiskowcy i mesjanisci. Bractwo Cyryla i Metodego / Stefan Kozak. Warszawa, 1990. - На тит. арк. екслібрис : Україна. Бібліотека Володимира Сергійчука. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-640-156-8
1560079
  Хоменко В.Я. Українська і світова культура : Підручник / В.Я. Хоменко. – Київ : Україна, 2002. – 333с. – ISBN 966-524-104-4
1560080
   Українська іграшка. – К., 1973. – 95с.
1560081
  Степико М.Т. Українська ідентичність у глобалізованому світі / М.Т. Степико. – Харків : Майдан, 2020. – 256, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-770-7
1560082
   Українська ідея. Перші речники. – Київ : Знання України, 1994. – 183 с. – ISBN 5-7770-0627-2
1560083
  Шарпатий В. Українська інтелігенція в добу формування сталінського режиму (1920-1923 рр.) // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 408-411. – ISBN 978-617-7196-23-4
1560084
   Українська інтелігенція під судом КГБ : матеріали з процесів В. Чорновола, М. Масютка, М. Озерного та ін. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 246, [1] с. – Показник імен: с. 243-246. – ISBN 978-611-01-1827-9
1560085
  Жулинський М. Українська інтелігенція: рух до незалежності України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 19-31 серпня (№ 33-34)
1560086
   Українська історична та діалектна лексика.. – К., 1985. – 163с.
1560087
  Костюк Лариса Кіндратівна Українська історіографія діяльності місцевих рад з другої половини 50-х до середини 80-х років : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Костюк Лариса Кіндратівна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1993. – 199л. – Бібліогр.:л.159-199
1560088
  Лисенко О. Українська історіографія Другої світової війни: між закономірністю і парадоксом // Україна-Росія: діалог історіографій : матеріали міжнар. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України ; Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) ; Сівер. ін-т регіон. дослідж. ; [редкол.: В.Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Деснянська правда, 2007. – С. 143-156. – ISBN 978-966-502-387-6
1560089
  Масненко Українська історіографія: суспільно-політична історія / Масненко, В. Яремчук // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 199-212. – ISSN 0130-5247
1560090
  Фігус-Ралько Анна Українська Канада = Ukrainian Canada / Фігус-Ралько Анна; КНУТШ;Упоряд., авт. передм. М. Тимошик. – Київ - Вінніпег : Наша культура і наука, 2001. – 142с. – ISBN 966-7821-02-1
1560091
   Українська кераміка [Ізовидання] : [комплект открыток с текстом на укр., рус, англ., нем., фр., и исп. языках]. – Київ : Мистецтво, 1968. – 24 с., 18 л. : 18 листівок + 1 обкл. + тект. вклад.
1560092
   Українська кінопанорама. – Київ, 1972. – 48с.
1560093
  Ольховський А. Українська класична музика / А. Ольховський. – Київ, 1941. – 20 с.
1560094
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 3, ч. 2. – 1991. – 96 с.
1560095
   Українська книга в фондах Одеської державної Наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 1. – 1991. – 80 с.
1560096
   Українська книга в фондах Одеської державної Наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 2. – 1991. – 24 с.
1560097
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
Вип. 3, ч. 1. – 1991. – 30 с.
1560098
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
Вип. 4. – 1991. – 43 с.
1560099
   Українська книга Д. В. У. : ситематичний покажчик видань українською мовою. – Харків
в. 1 : 1919-1924. – 1926. – 267 с.
1560100
  Каганов І.Я. Українська книга кінця 16- 17 століть : Нариси з історії книги / І.Я. Каганов. – Харків : Вид-во Книжкової Палати УРСР, 1959. – 144с.
1560101
   Українська книга.. – Київ-Харків, 1965. – 267с.
1560102
  Давиденко К. Українська книжкова революція: початок // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 19 червня (№ 11/12)
1560103
  Бандурка О. Українська кримінологія на шляху між минулим та майбутнім / О. Бандурка, О. Литвинов // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 20 серпня - 2 вересня (№ 33/34). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1560104
   Українська культура : історія і сучасність. Навчальний посібник. – Львів : Світ, 1994. – 456 с. – ISBN 5-7773-0206-8
1560105
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2001
1560106
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2001
1560107
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 2001
1560108
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2002
1560109
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2002
1560110
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2002
1560111
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4/5. – 2002
1560112
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2002
1560113
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2002
1560114
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2002
1560115
  Огієнко І. Українська культура : коротка історія культур. життя укр. народу / Іван Огієнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 140, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 139 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1382-3
1560116
  Черничко І. Українська культура на зламі тисячоліть (етносоціогуманітарний аспект) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.103-109. – ISSN 0130-6936
1560117
  Козаченко А.І. Українська культура: її минувшина й сучасність / Ант. Козаченко. – Харків : Пролетар, 1931. – 168 с.
1560118
   Українська культурна спадщина - під загрозою // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 16 червня (№ 132). – С. 5


  "Мін-во культури та інформаційної політики продовжує фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини України. Уже задокументовано 388 об"єктів".
1560119
  Щербатюк О. Українська культурна традиція: деякі механізми збереження "власного" і парадокси їх усталення // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 78-84. – ISBN 966-530-115-2
1560120
  Нахлік О.С. Українська культурно-аксіологічна рецепція польської літератури ХХ століття (1991-2018 рр.) : монографія / Олеся Нахлік ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 235, [1] с. – Бібліогр. с.: 211-233 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-648-3
1560121
   Українська кухня.. – 3-є вид., доп. – К., 1970. – 306с.
1560122
   Українська легка промисловість у 1 кварталі 1932 р.. – Х., 1932. – 68с.
1560123
   Українська лексика в історичному та ареальному аспектах.. – К., 1991. – 181с.
1560124
  Кульчицька Т. Українська лексикографія ХІІІ-ХХ ст. : Бібліографічний покажчик / Т. Кульчицька; НАН України, Львівськп наук.б-ка. – Львів, 1999. – 359с. – ISBN 5-7703-0973-9
1560125
   Українська Ленініана. – Київ, 1970. – 12с.
1560126
   Українська Ленініана. – Київ, 1980. – 240с.
1560127
   Українська лінгвістична географія. – Київ : Наукова думка, 1966. – 154с.
1560128
  Копаниця Л.М. Українська лірична пісня: еволюція поетичного мислення : Автореф...док.філолог.наук:10.01.07.,10.01.01 / Копаниця Л.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 37с. – Бібліогр.:с.32-34
1560129
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – К, 1960. – 236с.
1560130
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6 класу восьмирічної школи / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1961. – 236с.
1560131
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 3-е вид. – К, 1962. – 235с.
1560132
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 4-е вид. – К, 1963. – 235с.
1560133
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 6-е вид. – К, 1965. – 235с.
1560134
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 7-е вид. – К, 1966. – 236с.
1560135
   Українська література. – К., 1967. – 431с.
1560136
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 9-е вид. – К, 1968. – 235с.
1560137
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 11-е вид. – К, 1970. – 236с.
1560138
  Моренець П.Г. Українська література : Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець, Н.С. Ткаченко. – 5-е вид. – Київ, 1974. – 319с.
1560139
   Українська література : підручник для 9 класу середньої школи / О.І. Білецький, О.К. Бабишкин, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський, О.Р. та ін. Мазуркевич. – 22-е вид. – Київ : Радянська школа, 1974. – 423 с.
1560140
  Падалка Н.І. Українська література : пыдручник для 6 класу / Н.І. Падалка. – 5-е вид. – Київ, 1975. – 272с.
1560141
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6 класу / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 272с.
1560142
   Українська література : підручник для 9 кл. / О.І. Білецький, О.К. Бабишкін, В.М. Борщевський, Б.А. Буяльський, О.Р. та ін. Мазуркевич. – 24-е вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 431с.
1560143
   Українська література. – Київ : Вища школа, 1976. – 352с.
1560144
   Українська література. – 26-е вид. – Київ, 1978. – 430с.
1560145
   Українська література : підручник. – Київ : Вища школа, 1980. – 392 с.
1560146
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка. – 13-е вид. – К, 1983. – 304с.
1560147
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка. – 14-е вид. – К, 1984. – 304с.
1560148
  Степанишин В.І. Українська література / В.І. Степанишин. – К., 1992. – 335с.
1560149
  Падалка І Н. Українська література : підручник для 7 классу / І Н. Падалка. – 19-е вид. – К, 1993. – 368с.
1560150
   Українська література : Універсальна хрестоматія.5-11 класи: У двох томах. – Донецьк : Центр подготовки абитуриентов. – ISBN 966-7177-71-8
Т.1. – 2000. – 640с.
1560151
  Давиденко І. Українська література : комплексне вид. для підготовки до ЗНО : теорія в таблицях, тести, літ. аналіз творів : [посібник] / І. Давиденко, Ю. Дудар, Т. Матвійчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2022. – 177, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7910-94-6
1560152
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6- го классу / Н.І. Падалка. – 16-е вид. – К, 1987. – 286с.
1560153
  Падалка І Н. Українська література : підручник для 7 классу / І Н. Падалка. – 17-е вид. – К, 1989. – 255с.
1560154
  Падалка І Н. Українська література : підручник для 7 классу / І Н. Падалка. – 18-е вид. – К, 1990. – 366с.
1560155
  Карпіловська Є.А. Українська література XI-XVIII століть : хрестоматія з коментарями / Є.А. Карпіловська, Л.О. Тарновецька. – Чернівці : Прут, 1997. – 367 с. – ISBN 960-560-120-2
1560156
  Саєнко В.П. Українська література XX ст.: діапазони творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані літературознавчі праці : [дослідження, статті, есеї] / Валентина Саєнко. – Львів : Піраміда, 2016. – 868, [2] с. : табл. – Резюме англ., нім., пол., рос. мовами. - На обкл.: Українська література XX ст.: діапазони творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані праці. - Імен. покажч.: с. 847-861. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-441-443-9
1560157
  Машура М.І. Українська Література в 7 класі. Посіб. для вчителів. / М.І. Машура, М.П. Лакиза. – К., 1983. – 153с.
1560158
  Шаховський С. Українська література в боротьбі проти націоналізму / С. Шаховський. – Б.м. : Б.в. – 19с. – Окремий відбиток
1560159
  Микитась В.Л. Українська література в боротьбі проти унії: Дослідження. / В.Л. Микитась. – К., 1984. – 242с.
1560160
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2001
1560161
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2002
1560162
  Ісаєва Наталя Станіславівна Українська література в Китаї: проблеми рецепції : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Ісаєва Наталя Станіславівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 211 л. – Бібліогр.: л.194-211
1560163
  Пасічник Є.А. Українська література в школі / Є.А. Пасічник. – К., 1983. – 319с.
1560164
  Падалка І Н. Українська література в шостому класі / І Н. Падалка. – Київ, 1976. – 160с.
1560165
   Українська література доби незалежності / Центр літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 10 липня (№ 13/14)


  Центр літературної творчості Ін-ту філології КНУ імені Тараса Шевченка 24 червня 2021 р. взяв участь у Науково-публіцистичній конференції, присвяченій 30-річчю заснування Національної спілки письменників України. Згадується М.К. Наєнко та Д.І. ...
1560166
  Дроздовський Д. Українська література доби Незалежності та місія Національної спілки письменників України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-7 липня (№ 26)


  24 червня у стінах НСПУ відбулася наукова конференція "Українська література доби Незалежності" . "Важливим був виступ професора Інституту філології КНУ ім. Т.Г. Шевченка Михайла Наєнка, який представив свої наукові напрацювання: "Інтервал" ...
1560167
  Костюк С.П. Українська література з мистецтва 1966-1967 рр. / С.П. Костюк. – Львів, 1969. – 46с.
1560168
  Масенко Л. Українська література і Російська імперія. Протистояння триває // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.


  22 грудня 2019 року на сайті «Радіо Свобода» було опубліковано статтю професора кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», провідного наукового співробітника Інституту української мови НАН України доктора ...
1560169
  Калениченко Н.Л. Українська література кінця XIX - початку XX ст.: напрями, течії / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 256 с.
1560170
  Пономарьов П.П. Українська література критка кінця XIX -- початку XX ст. / П.П. Пономарьов. – Ужгород, 1965. – 78с.
1560171
  Півторадні В.І. Українська література перших років революції. (1917-1923 рр.) / В.І. Півторадні. – Київ : Радянська школа, 1968. – 160 с.
1560172
  Драгоманов П М. Українська література, проскрибована російським урядом / Михайло Драгоманов ; МОНУ;Львів.нац.ун-тет ім.І.Франка;НБ;Пер.з фр.Г.Цвенгрош;Вст.сл.М.Колесси;Ред.кол.:Б.Якимович,Н.Бічуя,М.Гнатюк, та ін. – Львів, 2001. – 94 с. – ISBN 966-02-2205-Х
1560173
  Кирилюк Е.П. Українська література. / Е.П. Кирилюк. – 2-е вид. – К.Одеса, 1936. – 120с.
1560174
   Українська література.. – Київ-Харків, 1938. – 220с.
1560175
   Українська література.. – 3-є вид. – К., 1940. – 248с.
1560176
   Українська література.. – 5-е вид. – М., 1945. – 302с.
1560177
   Українська література.. – К., 1960. – 288с.
1560178
   Українська література.. – 8-е вид. – К., 1960. – 340с.
1560179
   Українська література.. – К., 1960. – 143с.
1560180
   Українська література.. – К., 1962. – 288с.
1560181
   Українська література.. – 3-є вид. – К., 1970. – 448с.
1560182
   Українська література.. – 19-е вид. – К., 1971. – 424с.
1560183
   Українська література.. – 7-е вид. – К., 1973. – 383с.
1560184
   Українська література.. – 29-е вид. – К., 1981. – 344с.
1560185
   Українська література. : 9 кл. – 4-е вид. – К., 1984. – 304с.
1560186
   Українська література. : 9 кл. – 6-е вид. – К., 1986. – 318с.
1560187
  Кирилюк Є.П. Українська література. [п"ятий клас] : підручник для середньої школи / Є. Кирилюк і Ф. Якубовський. – Київ ; Одеса : Радянська школа, 1935. – 88 с.
1560188
   Українська література. 8 клас. – 23-є вид. – Київ, 1975. – 431с.
1560189
  Шаховський С.М. Українська література. Підруч. Х кл. / С.М. Шаховський. – Київ, 1940. – 220с.
1560190
  Шаховський С.М. Українська література. Підруч. Х кл. / С.М. Шаховський. – Київ-Харків, 1946. – 216с.
1560191
  Калмановський Б.М. Українська література. Підручник для 7-8 класів шкіл робітничої і сільської молоді / Б.М. Калмановський, В.Д. Сеймук. – К, 1960. – 388с.
1560192
  Калмановський Б.М. Українська література. Підручник для 7-8 класів шкіл робітничої і сільської молоді / Б.М. Калмановський, В.Д. Сеймук. – Вид. 2-е. – К, 1961. – 388с.
1560193
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 7-ме вид., змінене. – К., 1988. – 304с.
1560194
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – К., 1991. – 415с.
1560195
  Непорожній О.С. Українська література.: підруч. для 11 кл. / О.С. Непорожній, І.Р. Семенчук. – 9-е вид., перероб. – К., 1993. – 415с.
1560196
  Кирилюк Е.П. Українська література.Підручник для середньої школи / Е.П. Кирилюк. – Київ-Одеса, 1935. – 120с.
1560197
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл / П.Г. Моренець. – 8-е вид., доопрац. – Київ, 1977. – 287с.
1560198
  Моренець П.Г. Українська література: підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець. – 14-е вид. – К., 1983. – 192с.
1560199
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець, Н.С. Ткаченко. – 4-е вид. – К., 1973. – 320с.
1560200
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець, Н.С. Ткаченко. – 6-е вид. – К., 1975. – 320с.
1560201
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець. – 10-е вид. – К., 1979. – 287с.
1560202
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець. – 15-те вид. – К., 1984. – 224с.
1560203
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. / П.Г. Моренець. – 17-те вид. – К., 1988. – 223с.
1560204
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 4-го кл. шк. слабозорих. / П.Г. Моренець. – 2-ге вид. – К., 1986. – 267с.
1560205
  Моренець П.Г. Українська література: Підруч. для 5-го кл. / П.Г. Моренець. – К., 1990. – 223с.
1560206
   Українська література: підручник для 9 кл.. – 7-е вид. – Киев : Радянська школа, 1988. – 318с.
1560207
  Кирилюк Є.П. Українська література: Підручник для середньої школи. / Є.П. Кирилюк, Ф. Якубовський. – Київ-Одеса, 1935. – 88с.
1560208
   Українська література: Хрестоматія для 11 класу : згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2001. – 944с. – ISBN 966-548-094-4
1560209
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 липня (№ 13). – 2021. – 20 с.
1560210
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
03 серпня (№ 16). – 2021. – 20 с.
1560211
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
3 червня (№ 11). – 2021. – 20 с.
1560212
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 вересня (№ 18). – 2021. – 20 с.
1560213
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
16 липня (№ 14). – 2021. – 20 с.
1560214
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 червня (№ 12). – 2021. – 20 с.
1560215
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 травня (№ 10). – 2021. – 20 с.
1560216
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 вересня (№ 19). – 2021. – 20 с.
1560217
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 серпня (№ 17). – 2021. – 20 с.
1560218
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
30 липня (№ 15). – 2021. – 20 с.
1560219
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
Березень (№ 5/6). – 2022. – 24 с.
1560220
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 серпня (№ 15). – 2022. – 8 с.
1560221
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
Квітень (№ 7/8). – 2022. – 24 с.
1560222
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 липня (№ 13). – 2022. – 24 с.
1560223
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
Червень (№ 11/12). – 2022. – 24 с.
1560224
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
16 вересня (№ 18). – 2022. – 20 с.
1560225
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 липня (№ 14). – 2022. – 20 с.
1560226
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 лютого (№ 4). – 2022. – 20 с.
1560227
  Фаріон І.Д. Українська літературна мова - основа соборності: діяхронний аспект // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 212-220. – ISBN 978-966-668-533-2
1560228
  Русанівський В.М. Українська літературна мова у пешій чверті ХХ століття // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.12-16. – ISSN 0027-2833
1560229
   Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ : зб. праць Всеукр. (41-ї) наук. Шевченк. конф. : 22-23 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін. ; відп. ред.В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2022. – 389, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-920-657-2
1560230
  Крючков Г.Г. Українська Марсельєза Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (24). – С. 5-15
1560231
  Чайковський М. Українська математична наукова бібліографія (-) / М. Чайкковський ; Одеська філія наук.досл. ін-ту матем. – Одеса : [Укрполітграфоб"єднання], 1931. – 47 с.


  На тит. арк. дарчий надпис: від автора р.
1560232
  Любовець Н.І. Українська мемуаристика XII-XVIII ст.: біографічна складова // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 51-97
1560233
  Ростовська О. Українська ментальність і національно-визвольна революція 1648-1676 рр. / О. Ростовська, А. Блануца // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С.3-10
1560234
  Степовик Д.В. Українська мистецька класика. Болгаристика : бібліогр. покажчик / Д.В. Степовик; Добровільне т-во любителів книги Української РСР, Секція книгознавства ; Сум. клуб екслібрисистів та любителів графіки ; [авт.-упоряд.: С. Білокінь ; наук. ред.: О. Кузьменко]. – Київ : [б. в.], 1988. – 55, [2] с. : портр. – Імен. покажчик: с. 53-55
1560235
  Ющук І. Українська мова - державна // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (768), березень. – С. 49-54


  У статті автор розглядає роль мови в суспільстві, у його політичному, культурному й економічному розвиткові. Особливу увагу приділяє державній мові як націєтвірному чиннику, одному з основних атрибутів держави.
1560236
  Лизанчук В. Українська мова - життя державного основа // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 126-130. – ISBN 978-617-7196-23-4
1560237
   Українська мова. – Харків, 1927. – 105с.
1560238
  Грунський М. Українська мова : Фонетика - Морфологія - Синтаксис - Фразеологічний словник : порадник для самонавчання / М. Грунський, проф. та Г. Сабалдир. – 4-е вид., виправлене. – Київ : Вид. Т-во "Час", 1927. – 156 с.
1560239
  Карбаненко І. Українська мова : для курсантів заочної радпартшколи, заочних курсів партактиву II ступеня, вечірніх радпартшкіл і підготування до комбузів / І. Карбаненко і О. Матвійченко ; Харк. вечірній комуністичний ун-т. – Харків : Пролетарий, 1930. – 284 с.
1560240
  Черткова К.Ф. Українська мова / К.Ф. Черткова. – Київ; Львів, 1946. – 60с.
1560241
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Вид. 7-е. – Київ, 1946. – 84с.
1560242
   Українська мова. – Київ, 1960. – 120с.
1560243
  Леонова М.В. Українська мова / М.В. Леонова, Н.Т. Рудик. – Киев, 1961. – 276с.
1560244
   Українська мова. – 5-е вид. – Київ
1. – 1964. – 231с.
1560245
   Українська мова. – 4-е вид. – Київ
2. – 1964. – 191с.
1560246
  Ломакіна С.Є. і Макареко Л.Я. Українська мова / С.Є. і Макареко Л.Я. Ломакіна. – Київ, 1967. – 187с.
1560247
   Українська мова. – 7-е вид. – Київ
2. – 1967. – 191с.
1560248
   Українська мова. – Київ, 1969. – 84с.
1560249
   Українська мова. – 20-е вид. – Київ
2. – 1972. – 176с.
1560250
   Українська мова : підручник для 4 кл. – 5-е вид. – Київ, 1974. – 160с.
1560251
   Українська мова. – 2-е вид. – Київ, 1975. – 112с.
1560252
   Українська мова. – 3-є вид. – Київ, 1975. – 224с.
1560253
   Українська мова : 8 клас : для шкіл з російською мовою навчання. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 111с.
1560254
   Українська мова. – Київ
Ч. 1. – 1976. – 335с.
1560255
   Українська мова. – Київ
2. – 1977. – 191с.
1560256
   Українська мова. – 7-е вид. – Київ, 1979. – 174с.
1560257
  Русанівський В.М. Українська мова / В.М. Русанівський. – 2-е вид. – Київ, 1979. – 240с.
1560258
  Ющук І.П. Українська мова : навчальний посібник / І.П. Ющук. – 2-е вид., впир. і доп. – Київ : Вища школа, 1979. – 352 с.
1560259
  Русанівський В.М. Українська мова / В.М. Русанівський. – 3-є вид. – Київ, 1981. – 240с.
1560260
   Українська мова. – Київ, 1983. – 144с.
1560261
   Українська мова : підручник для 4 кл. – 11-е вид. – Київ, 1983. – 160с.
1560262
   Українська мова. – Київ, 1983. – 142с.
1560263
   Українська мова. – 14-е вид. – Київ, 1984. – 241с.
1560264
   Українська мова / Русанівський В.М. – 2-е вид. – Київ, 1984. – 160с.
1560265
   Українська мова. – 12-е вид. – Київ, 1984. – 160с.
1560266
  Ющук І.П. Українська мова : навчальний посібник / І.П. Ющук. – 3-е вид., виправ. – Київ : Вища школа, 1984. – 311с.
1560267
  Сікорська З.С. Українська мова / З.С. Сікорська. – Київ, 1985. – 255с.
1560268
   Українська мова : 7-8 кл. – 13-е вид. – Київ, 1985. – 160с.
1560269
  Кадомцева Л.О. Українська мова / Л.О. Кадомцева. – Київ, 1985. – 127с.
1560270
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб для уч. 9-10 кл. / В.М. Русанівський. – 2-ге вид. – Київ, 1986. – 256с.
1560271
  Хрущ К.І. Українська мова / К.І. Хрущ. – 13-е вид. – Київ, 1986. – 142с.
1560272
  Шкуратяна Н.Г. Українська мова / Н.Г. Шкуратяна. – Київ, 1986. – 208с.
1560273
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб. для уч. 9-10 кл. / В.М. Русанівський. – 3-є вид. – Київ, 1987. – 256с.
1560274
   Українська мова. – 15-е вид. – Київ, 1987. – 160с.
1560275
   Українська мова. – 19-е вид. – Київ, 1989. – 256с.
1560276
   Українська мова : 8-9 клас. – 18-е вид. – Київ, 1990. – 159с.
1560277
   Українська мова : 8-9 кл. – Київ, 1991. – 159с.
1560278
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб. для уч. 10-11 кл. / В.М. Русанівський. – 5-е вид. – Київ, 1991. – 236 с.
1560279
  Ющук І.П. Українська мова / І.П. Ющук. – Київ, 1991. – 287с.
1560280
  Русанівський В.М. Українська мова : посіб. для уч. 10-11 кл. / В.М. Русанівський. – 6-те вид. – Київ : Освіта, 1992. – 256 с.
1560281
  Мацько Л.І. Українська мова : Усний та письмовий екзамени : навч. посібник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ : Либідь, 1992. – 208с. – ISBN 5-325-00108-6
1560282
   Українська мова. – Київ, 1992. – 169с.
1560283
  Мацько Л.І. Українська мова : Усний та письмовий екзамени / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – 2-ге вид., стер. – Київ, 1993. – 208с.
1560284
  Мацько Л.І. Українська мова : Збірник диктантів: для учнів серед. шк. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ : Либідь, 1995. – 240с.
1560285
  Мацько Л.І. Українська мова : Збірник диктантів: для учнів серед. шк. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко. – Київ, 1996. – 240с.
1560286
   Українська мова / Б. Ажнюк, С. Бибик, Дзюбишина-Мельник, Н. Дужик, С. Єрмоленко, Н. и др. Сологуб; [Ажнюк Б. и др.] ; Red. nauk. Jermolenko S. – Opole : Wyd-wo Uniw.Opolskiego; Instytut filol. polskiej, 1999. – 321 s. – (Najnowsze dzieje jezykow slowianskich). – ISBN 83-86881-26-7
1560287
  Єрмоленко С.Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : Либідь, 2001. – 221, [3] с. – ISBN 966-06-0177-8
1560288
  Василенко В. Українська мова : поглибл. практ. курс / Василенко Володимир. – Poznan : [б. в.]. – ISBN 83-232-1095-0
Т. 2. – 2001. – С. 301-596
1560289
  Плющ М.Я. Українська мова : довідник / М.Я. Плющ, Я Н. Грипас. – Вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта, 2002. – 254, [2] с. – ISBN 966-04-0373-9
1560290
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1. – 2002. – 132 с.
1560291
  Пентилюк М.І. Українська мова : підручник-комплект / М.І. Пентилюк, О.В. Іващенко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Київ : Ленвіт, 2013. – 414, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. осн. розд. змісту. – Бібліогр.: с. 413. – ISBN 978-966-8995-65-1
1560292
   Українська мова : гурткова робота / [упоряд.: Н.Б. Коржова, Н.В. Нестеренко, О.А. Бондаренко]. – Київ : Редакція газет гуманітарного циклу, 2013. – 123, [2] с. : іл., табл. – Засн. у 2003 р. – Бібліогр.: с. 123. – (Бібліотека "Шкільного світу" ; Українська мова та література. Бібліотека). – ISBN 978-966-2756-12-8
1560293
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (77). – 2021. – 144, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1560294
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (81). – 2022. – 143, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1560295
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [другий клас] : підручник для 2 класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 7-е вид. – Київ : Радянська школа, 1946. – 112 с. : мал.
1560296
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [третій клас] : підручник для III класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. і П. Лисенко. – 7-е вид. – Київ : Радянська школа, 1946. – 152 с.
1560297
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [третій клас] : підручник для III класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 9-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1948. – 168 с.
1560298
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для IV класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 9-е. вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1948. – 158 с.
1560299
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для IV класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 14-е вид. – Київ : Радянська школа, 1953. – 148 с.
1560300
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для IV класу початкової школи / С. Чавдаров, проф.,. – 15-е вид. – Київ : Радянська школа, 1954. – 148 с.
1560301
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для четвертого класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 18-е вид. – Київ : Радянська школа, 1957. – 148 с. : мал.
1560302
  Чавдаров С.Х. Українська мова : другий клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – 4-е вид. – Київ : Радянська школа, 1963. – 120 с. : мал.
1560303
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – Київ : Радянська школа, 1960. – 80 с. : мал.
1560304
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 80с. : мал.
1560305
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, проф. – Київ : Радянська школа, 1965. – 80с. : мал.
1560306
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, проф. – Вид. 8-е. – Київ : Радянська школа, 1967. – 79с. : мал.
1560307
  Чавдаров С.Х. Українська мова : третій клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, В.С. Саженюк. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 156 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1560308
  Чавдаров С.Х. Українська мова : третій клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1964. – 168 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1560309
  Чавдаров С.Х. Українська мова : третій клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, проф., В.С. Саженюк. – 8-е вид. – Київ : Радянська школа, 1967. – 168 с. : мал.
1560310
  Чавдаров С.Х. Українська мова : четвертий клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х.Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Київ : Радянська школа, 1960. – 160 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1560311
  Чавдаров С.Х. Українська мова : четвертий клас : ідручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1961. – 160 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1560312
  Чавдаров С.Х. Українська мова : четвертий клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, В.С. Саженюк. – 4-є вид., виправлене. – Київ : Радянська школа, 1963. – 160 с. : мал.
1560313
   Українська мова в 3 класі чотирирічної початкової школи. – Київ, 1988. – 158с.
1560314
  Гудим В.В. Українська мова в діловодстві установ і підприємств Полтавщини у 20-х р. ХХ ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – С. 175-191. – ISSN 0320-9466
1560315
  Шумицька Г.В. Українська мова в полілінгвальному просторі Закарпаття // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (77). – С. 3-19. – ISSN 1682-3540
1560316
  Царук О. Українська мова в слов"янській родині: Етнологічні свідчення // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2002. – Кн. 4. – С.75-82. – ISSN 0042-9422


  Пропонується нова класифікація слов"янських мов, в якій мови українська та білоруська належать до антської підгрупи слов"янських мов, а російська мова - до словенської підгрупи
1560317
  Лобода В.В. Українська мова в таблицях : довідник / В.В. Лобода, Л.В. Скуратівський. – Київ : Либідь, 1993. – 239 с.
1560318
  Панасюк К. Українська мова для військовиків (до виходу в світ у національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного навчального посібника-практикуму) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 129-132. – ISSN 2078-5119
1560319
  Столяров І. Українська мова зникла з ФМ ефіру Одеси // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 17. – С.3-4
1560320
  Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори / І.Г. Матвіяс. – Київ, 1990. – 168 с.
1560321
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (214), травень - червень 2021. – 2021. – 64 c. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1560322
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4 (215), липень - серпень 2021. – 2021. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1560323
   Українська мова і література в школі. – Київ, 1950. – 120с.
1560324
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2001. – 82 с.
1560325
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002. – 84 с.
1560326
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002. – 80 с.
1560327
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002. – 80 с.
1560328
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002
1560329
   Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002. – 80 с.
1560330
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 3 (156). – 2021. – 64, [1] с.
1560331
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 4 (157). – 2021. – 64 с., включ. обкл.
1560332
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 2 (161). – 2022. – 64 с.
1560333
   Українська мова і сучасність. – Київ, 1991. – 154с.
1560334
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 2001
1560335
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 6. – 2001
1560336
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2002
1560337
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3. – 2002
1560338
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 4. – 2002
1560339
   Українська мова та література. – Львів, 1965. – 43с.
1560340
   Українська мова та література : Завдання та тести. – Київ
1 : Питання. – 1993. – 272с.
1560341
   Українська мова та література : Завдання та тести. – Київ
2 : Відповіді. – 1993. – 64с.
1560342
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Травень - червень (№ 5/6) : Ласкове слово веселить весь день. – 2021. – 120 с.
1560343
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Липень - серпень (№ 7/8) : Панорама творчих уроків 2021: дистанційний виклик. – 2021. – 120 с.
1560344
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Травень - червень (№ 5/6) : Інтегровані уроки: українська література, історія України, мистецтво. – 2022. – 150 с.
1560345
   Українська мова у вправах і завданнях. – Київ, 1990. – 212с.
1560346
  Цицалюк Н.М. Українська мова як державна і актуальні проблеми ії функціонування в сучасній соціокультурній ситуації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 8 (144). – С. 437-442
1560347
   Українська мова як іноземна : Проблеми методики викладання. – Львів, 1994. – 140с.
1560348
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 2-е вид. – Київ
Ч.1. – 1957. – 272с.
1560349
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-6-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 3-е вид. – Київ
Ч.1. – 1958. – 272с.
1560350
  Кулик Б.М. Українська мова. Підручник для 5-7-го класів середн. школи / Б.М. Кулик, А.М. Кулик. – 6-е вид. – Київ
Ч.1. – 1961. – 280с.
1560351
  Мельничук А.Л. Українська модель формування базового рівня адміністративно-територіального устрою України: PRO ET CONTRA // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 2-8 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
1560352
   Українська муза : Поетична антологія від початку до наших днів. Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-ряччю фізичного факультету. – Київ : Обереги
Вип. 1. – 1993. – с.835-959. – Репринтне видання 1908 р.
1560353
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.2. – 1993. – 72с. – Репринтне видання 1908 р.
1560354
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 3. – 1993. – 56с. – Репринтне видання 1908 р.
1560355
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 4. – 1993. – 355-448с. – Репринтне видання 1908 р.
1560356
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 5. – 1993. – 454-544с. – Репринтне видання 1908 р.
1560357
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 7. – 1993. – 646-707с. – Репринтне видання 1908 р.
1560358
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 8. – 1993. – с.739-831. – Репринтне видання 1908 р.
1560359
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 9. – 1993. – с.835-959. – Репринтне видання 1908 р.
1560360
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 10. – 1993. – с.963-1055. – Репринтне видання 1908 р.
1560361
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 11. – 1993. – с.1059-1183. – Репринтне видання 1908 р.
1560362
   Українська муза : Поетична антологія. Од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 12. – 1993. – с.1187-1279. – Репринтне видання 1908 р.
1560363
   Українська муза. : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 6. – 1993. – с.547-640. – Репринтне видання 1908 р.
1560364
   Українська музика = Ukrainian music : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: Н. Сиротанська (голова), І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 1 (39). – 2021. – 159, [1] c. – DOI: 10.33398/2224-0926-2021-1-39 - Резюме укр., англ. мовами
1560365
   Українська музика = Ukrainian music : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: Н. Сиротинська, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 2 (40). – 2021. – 131, [1] c. – DOI: 10.33398/2224-0926-2021-2-40 - Резюме укр., англ. мовами
1560366
   Українська музикальна спадщина.. – Х., 1940. – 160с.
1560367
  Правдюк О.А. Українська музична фольклористика. / О.А. Правдюк. – К., 1978. – 328с.
1560368
  Рендюк Т. Українська надзвичайна дипломатична місія в Румунії. 1919 рік // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 98-119. – ISBN 978-617-7631-10-0


  До 100-річчя українсько-румунських дипломатичних відносин.
1560369
  Грицай М.С. Українська народна вертепна драма : Дис... канд. філол.наук: / Грицай М.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф. укр. літ-ри. – К., 1962. – 400л. – Бібліогр.:л.380-399
1560370
  Шпак О.Д. Українська народна гравюра XVII-XІХ ст. (Історія. Іконографія. Засади дкоартивності). : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.06 / Шпак О.Д.; МО України. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 1997. – 19л.
1560371
   Українська народна декоративно-вжиткова творчість : Бібліогр. покажч. публ., 1975-1985 рр. – Київ, 1990. – 76с.
1560372
   Українська народна іграшка. [Ізовидання] : (комплект листівок з текстом укр., рос., англ. мовами). – Київ : Мистецтво, 1965. – 17 л., 11 с. : 17 листівок + 1 обкл.+ 1 л. вкладиш


  Антотація: Віроби, репродуктовані на листівках , зберігаються у Київському державному музеїукраїнському народно-декоративного мистецтва, у Львівському державному музеї українського мистецтва, у Львівському державному музеї етнографії та художнього ...
1560373
  Таланчук Олена Михайлівна Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення : Автореф... доктора філолог.наук: 10.01.07 / Таланчук Олена Михайлівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36л.
1560374
  Таланчук Олена Миколаївна Українська народна космогонія. Специфіка міфопоетичного мислення. : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.07 / Таланчук Олена Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 375л. – Бібліогр.:л.320-375
1560375
   Українська народна лексика.. – Дніпропетровськ, 1973. – 136с.
1560376
  Колотило Т.І. Українська народна пісенна алегорія : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Колотило Т.І.; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства і фольклористики. – Київ, 1990. – 245л. – Бібліогр.:л.222-244
1560377
   Українська народна пісня. – 32с.
1560378
   Українська народна пісня. – К., 1935. – 276с.
1560379
   Українська народна пісня. – Київ, 1936. – 642с.
1560380
   Українська народна пісня, 1936. – 512с.
1560381
  Степанченко О.Л. Українська народна пісня в записах І.Я. Франка / О.Л. Степанченко, Ю.Л. Степанченко // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 311-316
1560382
   Українська народна поезія про Велику Вітчизняну війну.. – К., 1953. – 336с.
1560383
   Українська народна поетична творчість. – Київ, 1955. – 339с.
1560384
   Українська народна поетична творчість. – Вид. 2-е , виправл. та доп. – К. : Радянська школа
Т.2 : Радянський період. – 1958. – 336 с.
1560385
   Українська народна поетична творчість. – К., 1963. – 35с.
1560386
   Українська народна поетична творчість. – 2-е вид. – К.
2. – 1966. – 48с.
1560387
  Юзвенко В.А. Українська народна поетична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст. / В.А. Юзвенко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 132 с.
1560388
  Дунаєвська Лідія Францівна Українська народна проза : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Дунаєвська Л.Ф.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1998. – 36с.
1560389
  Дунаєвська Лідія Францівна Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.07 / Дунаєвська Лідія Францівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 410л.
1560390
  Білоус О. Українська національна ідентичність у контексті інформаційно-психологічної агресії // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – C. 208-211. – ISBN 978-617-7196-23-4
1560391
  Кирилюк О. Українська національна ідентичність, національна пам"ять та національна резистентність // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 226-229. – ISBN 978-617-7196-23-4
1560392
  Піскун В. Українська національна ідея в контексті візії "і де "я"?" // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1560393
  Вертій О. Українська національна ідея Івана Франка: духовні виміри // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2017. – Рік вид. 65, № 2. – С. 34-43. – ISSN 0419-8131
1560394
  Гринів О. Українська національна ідея як проблема науки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.4-8
1560395
  Новиченко Л.М. Українська національна куьлтура / Л.М. Новиченко. – Київ, 1990. – 46с.
1560396
  Кудряченко А. Українська національна меншина в сучасній Україні / А. Кудряченко, В. Котигоренко // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.162-163 : Фото. – ISSN 1607-6451
1560397
  Цепенда Ігор Євгенійович Українська національна освіта в Західній Україні. 1919-1939 рр. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Цепенда Ігор Євгенійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 162л. – Бібліогр.:л.150-162
1560398
  Мироненко М. Українська національна революція / М. Мироненко. – Мюнхен ; Лондон ; Торонто : На Варті, 1951. – 32 с.
1560399
  Долженков О. Українська номенклатура в суспільно-політичних трансформаціях // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-9. – ISSN 1609-5499
1560400
  Міщук Р.С. Українська оповідна проза / Р.С. Міщук. – Київ, 1978. – 256с.
1560401
  Андрущенко В. Українська освіта в європейському просторі // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 738-757. – ISBN 978-617-7631-10-0


  Проаналізовано сутність української національної системи освіти, роль її провідних представників у створенні унікальної платформи, яка має важливе значення для розвитку європейського освітнього поля.
1560402
  Блажейовський Дмитро Українська папська мала семінарія св.Йосафата в Римі /1951-1990/ = Ukrainian Pontifical minor seminary of st.Josaphat in Rome (1951-1990) / Блажейовський Дмитро. – Рим : Pontificio seminario minore Ucraino, 1990. – 190с. – (Українські салезіянські видання ; Ч.23)
1560403
  Рева Л.Г. Українська писемність та літературна мова ХІХ – початку ХХ століття: історичний зріз // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 186-195
1560404
  Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952 / Петро Мірчук. – Мюнхен : Cicero, 1953. – 319 с. : іл.
1560405
  Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952 рр. : Документи і матеріали / П. Мірчук. – Львів, 1991. – 447с. – ISBN 5-7707-0630-9
1560406
  Погребенник Володимир Федорович Українська поезія кінці ХІХ - початку ХХ с. : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.03 / Погребенник Володимир Федорович; Київ. Держ. пед і-т ім. М. Драгоманова. – К, 1992. – 448л. – Бібліогр.:л.442-448
1560407
  Упеник М. Українська поема / М. Упеник. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 154 с.
1560408
  Каспрук А.А. Українська поема кінця XIX початку XX ст. Ідеї, теми, проблеми жанру / А.А. Каспрук. – К., 1973. – 247с.
1560409
  Пахаренко В.І. Українська поетика : Наукове видання / В.І. Пахаренко. – 2-ге вид., доп. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 320 с. – ISBN 966-7331-87-3
1560410
  Пахарєв А.Д. Українська політична думка про лідерство (історико-політологічний аспект) // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 1/2. – С.26-28. – ISSN 0868-8117
1560411
   Українська Православна церква в пошуках визнання. – Чікаго, 2002. – 47с. – (Українці Америки за Київський патріярхат)
1560412
  Хомчук Оксана Українська православна церква в США - з Києвом чи Істамбулом? / Хомчук Оксана. – Чікаго, 1997. – 151с. : іл.
1560413
  Хомчук О. Українська православна церква у ХХ столітті на чужині / О. Хомчук. – [Чікаго], 2000. – 31с. : il.
1560414
  Шеремет Любов Миколаївна Українська преса Галичини і становлення шкільного книговидання. (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Шеремет Любов Миколаївна; МО України. Українська Акад. друкарства. – Львів, 1997. – 176л. – Бібліогр.:л.168-176
1560415
  Романюк Мирослав Українська преса Північної Буковини Як джерела вивчення суспільно-політичного життя краю (1870-1940 рр.). / Романюк Мирослав; НАНУ.Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника.Науково-дослідний цент періодики. – Львів : Феникс, 2000. – 588с. – ISBN 966-02-1435-9
1560416
  Власенко В.І. Українська преса як фактор впливу на міжнародну діяльність держави (проблеми становлення і розвитку відносин України та НАТО у 90-х роках) : Автореф...канд.філолг.наук:10.01.08 / Власенко В.І.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 23с. – Бібліогр.:с.20
1560417
   Українська приватизація у спогадах та роздумах. – Киев : Поліграф-Інформ, 2001. – 479с. – ISBN 966-95606-1-6
1560418
  Комишанченко М.П. Українська прогресивна критика 70-х рр. XIX ст. в боротьбі за єднання двох братніх літератур / М.П. Комишанченко, доц. – Київ, 1954. – [23] с. – Відбиток з філолог. збірника № 6 , КДУ ім. Тараса Шевченко
1560419
  Комишанченко М.П. Українська прогресивна критика в боротьбі за українсько-російське літературне єднання / М.П. Комишанченко. – К., 1959. – 52с.
1560420
  Протасова Г.В. Українська проза 1920-х - 1940-х років: реінтерпретація християнської аксіології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Протасова Ганна Володимирівна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1560421
  Кирило Українська публічна теологія / Архімандрит Кирило (Говорун). – Київ : Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості ; ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. – 139, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека відкритого православія : лекції). – ISBN 978-966-378-543-1
1560422
  Тоцька Н.І. Українська пунктуація : практикум / Н.І. Тоцька. – Київ : Вища школа, 1990. – 157 с.
1560423
  Полковенко В.В. Українська радіопубліцистика періоду Великої Вітчизняної війни : Дис... канд. філ.наук: / Полковенко В.В.; КДУ. – К, 1970. – 277л.
1560424
  Рубан В.А. Українська радянська газета : Дис... док. філ.наук: / Рубан В.А.; ГДУ. – Киев, 1967. – 130л. – Бібліогр.:л.1-38
1560425
  Касіян В.І. Українська радянська графіка / В. Касіян, Ю Турченко. – Київ : Вид. АН Української РСР, 1957. – 223, [3] с., 46 л. іл : 91 с. іл., іл.


  Турченко Юрій Якович (1923- ?)
1560426
  Касіян В.І. Українська радянська графіка / В.І. Касіян. – Київ : Міністерство культури УРСР, 1959. – 47 с.
1560427
  Марценюк Лариса Миколаївна Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави 1918-1929 рр. : Дис... какнд.історич.наук: 07.00.01 / Марценюк Лариса Миколаївна; Криворізький держ.пед.ін-т. – К., 1998. – 217л. – Бібліогр.:л.184-209
1560428
  Старинкевич Є.І. Українська радянська драматургія за сорок років. / Є.І. Старинкевич. – К., 1957. – 116с.
1560429
  Старинкевич Є.І. Українська радянська драматургія. / Є.І. Старинкевич. – К., 1941. – 31с.
1560430
  Санцевич А.В. Українська радянська історіографія / А.В. Санцевич. – Киев : Вища школа, 1984. – 142с.
1560431
  Терещенко А.К. Українська радянська кантата і ораторія / А.К. Терещенко. – К., 1975. – 176с.
1560432
  Терещенко А.К. Українська радянська кантата і ораторія / А.К. Терещенко. – К., 1980. – 216с.
1560433
  Мороз-Погрібна Українська радянська кінодраматургія / Мороз-Погрібна. – Київ : Наукова думка, 1976. – 147 с.
1560434
  Паламарчук Л.С. Українська радянська лексикографія / Л.С. Паламарчук. – К, 1978. – 203с.
1560435
  Кузик В.В. Українська радянська лірична пісня.. / В.В. Кузик. – К., 1980. – 112с.
1560436
  Ярмиш Ю.Ф. Українська радянська літературна казка (1817-1967 рр.) : Дис... канд. філол.наук: 100103 / Ярмиш Ю.Ф.; МВССО УРСР. КДУ. – Київ, 1974. – 193л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
1560437
  Михайлов М.М. Українська радянська опера / М.М. Михайлов. – Київ, 1958. – 60 с.
1560438
  Прісовський Є.М. Українська радянська поезія 70-х років / Є.М. Прісовський. – Київ, 1982. – 48с.
1560439
  Павлов В.П. Українська радянська сатира / В.П. Павлов, Л.І. Попова. – К., 1971. – 96с.
1560440
  Кисіль А.С. Українська Радянська Соціалістична Республіка / А.С. Кисіль, Ю.С. Єгорова. – Київ, 1961
1560441
  Ляшко О.П. Українська Радянська Соціалістична Республіка / О.П. Ляшко. – Київ : Полытвидав Украъни, 1972. – 107 с. – На звор. тит. арк. назва серії: "Союзні республікі"
1560442
  Клин В.Л. Українська радянська фортепіанна музика (1917-1977) / В.Л. Клин. – Київ, 1980. – 316с.
1560443
  Ковальчук С.І. Українська радянська художня дітература про партизанський рух в період Великої Вітчизняної війни (критичний огляд) : Дис... канд. філолог.наук: / Ковальчук С.І.;. – К, 1949. – 261л. – Бібліогр.:л.254-261
1560444
  Нагорна Н.Р. Українська радянська художня література / Н.Р. Нагорна. – К., 1971. – 75с.
1560445
  Шлапак Д.Я. Українська радянська художня публіцистика періоду Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) : Дис... канд. філолог.наук: / Шлапак Д.Я.; КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1953. – 373л.
1560446
  Передерій В.Ф. Українська революцийно-демократична естетика / В.Ф. Передерій. – Київ, 1964. – 236с.
1560447
  Верстюк В. Українська революція: метафори, предмет, інтерпретація // Україна-Росія: діалог історіографій : матеріали міжнар. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України ; Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) ; Сівер. ін-т регіон. дослідж. ; [редкол.: В.Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Деснянська правда, 2007. – С. 128-134. – ISBN 978-966-502-387-6
1560448
  Мельник Н. Українська рекрутська пісня: концепт смерть крізь призму ідей І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 177-183. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
1560449
  Макарчук С.А. Українська Республіка галичан : нариси про ЗУНР. Посібник / С.А. Макарчук. – Львів : Світ, 1997. – 192 с.
1560450
  Стельмахович М. Українська родина. / М. Стельмахович. – К., 1995. – 31с.
1560451
  Скрипник О.В. Українська розвідка : прадавні часи / Олександр Скрипник. – Київ : АДЕФ-Україна, 2020. – 318, [2] с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 311-314. – ISBN 978-617-7736-50-8
1560452
  Скрипник О.В. Українська розвідка. 100 років боротьби, протистоянь, звершень / Олександр Скрипник. – Київ : АДЕФ-Україна, 2019. – 341, [3] с. в картон. футлярі. – Авт. на обкл. не зазнач. - На футлярі назва: Укрїнська розвідка. Нариси з історії. – Бібліогр.: с. 335-339. – ISBN 978-617-7393-93-0
1560453
  Чепурко Ольга Михайлівна Українська романтистика 70-80-х років про пожовтнене село : Дис... канд. філологич.наук: 10.01.03 / Чепурко Ольга Михайлівна; МВ і ССО. Київський пед. ін-т ім. О.М.Горького. – К., 1991. – 180л. – Бібліогр.:л.171-180
1560454
   Українська РСР - 1981.. – К., 1982. – 297с.
1560455
   Українська РСР - 1983 рік.. – К., 1984. – 335с.
1560456
   Українська РСР - невід"ємна складова частина Союзу РСР. – Київ, 1974. – 215с.
1560457
   Українська РСР : (Економічні райони УРСР. Економіко-географічна характеристика). – Київ : Науково-методичній кабінет вищої заочної економічної освіти, 1965. – 192 с.
1560458
   Українська РСР. – К., 1987. – 495с.
1560459
   Українська РСР 1987.. – К., 1988. – 368с.
1560460
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. : в 3-х томах. – Київ
Т. 1. – 1967. – 470с.
1560461
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. : в 3-х томах. – Київ : Політвидав літератури
Т. 2 : Розгром буржуазно-куркульської директорії. Вигнання інтервентів Антанти. Визволення України від деникінців: листопад 1918 р. - грудень 1919 р. – 1968. – 424 с.
1560462
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр.. – Київ : Політвидав України
3. – 1970. – 463с.
1560463
   Українська РСР в цифрах в 1961 році.. – К., 1962. – 272с.
1560464
   Українська РСР в цифрах в 1962 році.. – К., 1963. – 263с.
1560465
   Українська РСР в цифрах в 1964 році.. – К., 1965. – 182с.
1560466
   Українська РСР в цифрах в 1965 році.. – К., 1966. – 216с.
1560467
   Українська РСР в цифрах в 1967 році.. – К., 1968. – 167с.
1560468
   Українська РСР в цифрах в 1969 році.. – К., 1970. – 200с.
1560469
   Українська РСР за 40 років. – Київ, 1957. – 14с.
1560470
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1963. – 576 с.
1560471
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1966. – 667с.
1560472
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1981. – 524с.
1560473
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1984. – 549 с.
1560474
   Українська РСР на міжнародній арені.. – К., 1977. – 490с.
1560475
  Симоненко Р.Г. Українська РСР у боротьбі проти імперіалістичної агресії (1919-1920) / Р.Г. Симоненко. – Київ, 1963. – 68 с.
1560476
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу. – Київ : Політвидав
Т. 3 : Радянська Україна в завершальний період Великої Вітчизняної війни. – 1969. – 455с.
1560477
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.. – Київ : Політвидав
Т. 1 : Радянська Україна в період відбиття віроломного нападу фашистської Німеччини на СРСР. – 1967. – 552 с.
1560478
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.. – Київ : Політвидав
Т. 2 : Радянська Україна в період корінного перелому в ході Великої Вітчизняної війни. – 1968. – 519 с.
1560479
   Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах.. – Київ, 1985. – 341с.
1560480
   Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах.. – К., 1986. – 360с.
1560481
   Українська РСР у радянсько-угорському співробітництві (1945-1970).. – Київ, 1972. – 292 с.
1560482
   Українська РСР у цифрах в 1971 році.. – К., 1972. – 143с.
1560483
   Українська РСР у цифрах в 1972 році.. – К., 1973. – 159с.
1560484
   Українська РСР у цифрах в 1973 році. – Київ, 1974. – 219с.
1560485
   Українська РСР у цифрах в 1974 році.. – К., 1975. – 224с.
1560486
   Українська РСР у цифрах у 1970 році.. – К., 1971. – 182с.
1560487
   Українська РСР у цифрах у 1975 році.. – К., 1976. – 223с.
1560488
   Українська РСР у цифрах у 1976 році.. – К., 1977. – 176с.
1560489
   Українська РСР у цифрах у 1977 році.. – К., 1978. – 168с.
1560490
   Українська РСР у цифрах у 1980 році. – Київ, 1981. – 144с.
1560491
   Українська РСР у цифрах у 1982 році.. – К., 1983. – 150с.
1560492
   Українська РСР у цифрах у 1983 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1984. – 150с.
1560493
   Українська РСР у цифрах у 1984 році. = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1985. – 174с.
1560494
   Українська РСР у цифрах у 1985 році : Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1986. – 169 с.
1560495
   Українська РСР у цифрах у 1986 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1987. – 215с.
1560496
   Українська РСР у цифрах у 1987 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1988. – 197с.
1560497
   Українська РСР у цифрах у 1988 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1989. – 221с.
1560498
   Українська РСР у цифрах у 1989 році. = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1990. – 207с.
1560499
   Українська РСР у цифрах у 1990 році : Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1991. – 224с.
1560500
   Українська РСР у цифрах.. – К., 1967. – 192с.
1560501
   Українська РСР у цифрах.... – Київ, 1980. – 152с.
1560502
   Українська РСР. 1976.. – К., 1977. – 392с.
1560503
   Українська РСР. 1978. – Київ, 1979. – 288 с.
1560504
   Українська РСР. 1980. – Київ, 1981. – 304с.
1560505
   Українська РСР: 1985 р.. – К., 1986. – 384с.
1560506
  Однороженко О. Українська руська еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну : структура та влада / Олег Однороженко ; [Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України]. – Київ : Темпора, 2011. – 420, [2] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 363-421. – Бібліогр.: с. 348-362 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-569-025-3
1560507
  Ясіновський Юрій Павлович Українська сакральна монодія: Історія, тексти, музично-стильові наверствування : Автореф... доктора мистецтвознавстванаук: 17.00.03 / Ясіновський Юрій Павлович;. – К., 1998. – 40л.
1560508
  Сніцарчук Лідія Віталіївна Українська сатирично-гумористична преса Галичини 20-30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості : Дис....канд.філол.наук:10.01.08 / Сніцарчук Лідія Віталіївна; НДЦП Львів.наук.б-ки ім.В.Стефаника НАН України. – Львів, 2001. – + Додаток: л. 200-253. – Бібліогр.: л. 177-200
1560509
   Українська сільськогосподарська енциклопедія.. – Київ : УРЕ
Т. 1 : Абе - Зар. – 1970. – 487с.
1560510
   Українська сільськогосподарська енциклопедія.. – Київ
Т. 2. – 1971. – 536с.
1560511
   Українська сільськогосподарська енциклопедія.. – К.
3. – 1972. – 539с.
1560512
  Мазур Б.М. Українська скульптура та ії вплив на художню культуру // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 2226-3209
1560513
   Українська співомовка. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 341 с. – (Бібліотека поета)
1560514
  Байрак М. Українська стрілецька громада в Едмонтоні 1928 - 1978 / Михайло Байрак. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 227, [2] с. – Покажч. імен: с. 215-227. – ISBN 978-611-01-1953-5
1560515
  Ковальчук О.В. Українська сценографія 60-80-х років 20 століття. : Автореф... Канд.мистецтвознав.наук: 17.00.04 / Ковальчук О.В.; НАН Укр.Ін-т.мистецтвознав. – К, 1995. – 25л.
1560516
   Українська та зарубіжна культура. – Київ, 1996. – 35с.
1560517
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2001. – 550с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-100-3


  Пропонований посібник вперше на новій методоло-гічній основі, без ідеологічної заангажованості розкриває світ української культу-ри, широку пано-раму її історичного розвитку, знайомить з численними маловідомими фактами, подіями і джерелами.
1560518
  Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студ.внз / О.Л. Шевнюк. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 277 с. – 9уШевн Шифр дубл. – ISBN 966-7767-33-7
1560519
  Сидоренко Наталія Миколаївна Українська таборова преса першої половини ХХ століття: Проблеми національно-духовного самоствердження : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.08 / Сидоренко Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 425л. – Бібліогр.:л.404-425
1560520
  Таран О. Українська тематика на сторінках Am Ur-Quell // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 167-173. – ISSN 2313-8505
1560521
  Соколовська Тетяна Григорівна Українська термінологія з генетики: походження, структура, системність (лінгвістична проблематика) : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.01 / Соколовська Тетяна Григорівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 20л.
1560522
   Українська термінологія і сучасність : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-02-2124-Х 966-574-277-9
№ 4. – 2001
1560523
  Федоришин М.С. Українська транскрипція японської мови / М.С. Федоришин. – Львів, 1994. – 26с.
1560524
  Шлепаков А.М. Українська трудова емігрція в США і Канаді (кінець Х1Х - початок ХХ ст.) / А.М. Шлепаков. – К., 1960. – 200с.
1560525
  Лановик М.Б. Українська усна народна творчість : підручник для студентів ВНЗ / Лановик М.Б., Лановик З.Б. – Київ : Знання-Пресс, 2001. – 591с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7767-23-Х
1560526
  Присухін С. Українська філософія другої половини XIX - початку XX ст.: позитивізм та ідеї соціалізму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 39)


  Згадується М. Драгоманов та С.А. Подолинський.
1560527
  Кириленко В"ячеслав Анатолійович Українська філософія національного радикалізму ХХ ст.: Історичне становлення та змістовне формування. : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Кириленко В"ячеслав Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 148л. – Бібліогр.:л.141-148
1560528
  Кириленко В.А. Українська філософія національного радикалізму ХХ століття : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Кириленко В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 25л.
1560529
  Присухін С. Українська філософська думка доби Відродження (XIV - XVI ст.): Іван Вишинський // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 24-30 червня (№ 25)
1560530
  Присухін С. Українська філософська думка: від початків до сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 10-16 червня (№ 23)
1560531
  Соловей Е.С. Українська філософська лірика : Hавч.посібник із спецкурсу для студ.вузів / Е.С. Соловей; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Юніверс, 1999. – 366с. – (Трансформація гуманіт. освіти в Україні). – ISBN 966-7305-04-Х
1560532
  Демський М.Т. Українська фраземіка : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.02 / Демський М. Т.; Ужгор.ГУ. – Ужгород, 1994. – 46л.
1560533
  Мироненко М. Українська фразеологія : (Прийменники та їх роля в реченні). / М. Мироненко; За ред. та з передмовою проф. М. К. Грунського. – Київ : ДВУ, 1927. – 135 с.
1560534
  Мироненко М. Українська фразеологія : (прийменники, дієслівні та прикметникові конструкції, сполучені вислови) : посібник-довідник по масових установах Соцвиху, Профосу та Політосу / М. Мироненко ; за проф. ред. М. Грунського. – 2-е вид., переробл. й на багато доп. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1929. – 176 с.
1560535
  Савченко Л.В. Українська фразеологія макроетноконцепту "традиція": етнолінгвістичний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 126-135
1560536
  Данилюк А.Г. Українська хата / А.Г. Данилюк. – Київ : Наукова думка, 1991. – 108, [3] с., [2] арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 107-109. – ISBN 5-12-001957-9
1560537
  Пархоменко Л.О. Українська хорова п"єса / Л.О. Пархоменко. – Київ, 1979. – 219с.
1560538
   Українська художня культура : навчальний посібник. – Київ : Либідь, 1996. – 407 с. – ISBN 5-325-00786-6
1560539
  Тичина А.К. Українська Центральна рада і Бессарабія // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2001. – № 11. – С.23-27
1560540
  Циганенко Л.Ф. Українська Центральна рада і військо // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2001. – № 11. – С.30-34
1560541
  Захарчук А.С. Українська Центральна Рада і її державотворча діяльність (до проблеми пошуку джерел в історико-юридичній літературі) // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С.45-54. – ISSN 1563-3349
1560542
  Захарчук А.С. Українська Центральна Рада: до питання державно-правового статусу та проблема періодизації // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С.63-73. – ISSN 1563-3349
1560543
  Огієнко І.І. Українська церква : нариси з історії Української православної церкви : у 2 т. : томи 1-ший і 2-гий / І.І. Огієнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 283, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1165-2
1560544
  Іларіон Українська церква за Богдана Хмельницького 1647-1657 / митрополит Іларіон. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 179, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-611-01-1591-9
1560545
   Українська церква між Сходом і Заходом.. – К., 1996. – 224с.
1560546
  Слободянюк П. Українська церква: історія руїн і відродження / П. Слободянюк. – Хмельницький, 2000. – 266с. – ISBN 966-7736-16-4
1560547
  Щербак Ю. Українська цивілізація, "руський мір" і комплекс меншовартості // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Червень (№ 11/12). – С. 1, 5
1560548
  Марцінишин Галина Богданівна Українська цукрова промисловість в роки нової економічної політики : Дис... канд.економіч.наук: 08.01.94 / Марцінишин Галина Богданівна; Тернопільский деж.техн.ун-т ім.І.Пулюя. – Тернопіль, 1997. – 182л. – Бібліогр.:л.170-182
1560549
  Хороб С.І. Українське "поетичне кіно": екранна трансформація повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 228-239. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1560550
  Мезіна С.С. Українське "шістдесятництво" у контексті національного відродження ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 36-46. – ISSN 2225-7586
1560551
  Салига Т. Українське "я" Леоніда Рудницького // Буковинський журнал / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2021. – Ч. 1 (119). – С. 109-124. – ISBN 966-7109-34-8
1560552
  Селігей П.О. Українське академічне мовознавство за дев"яносто років (1918-2008) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 3-17. – ISSN 0027-2833


  У статті дається стислий огляд історії мовознавчих досліджень у НАН України за 90 років її існування. Простежено розвиток основних дослідницьких напрямів, схарактеризовано головні здобутки та їхнє суспільне значення, окреслено внесок визначних учених.
1560553
   Українське акторське мистецтво.. – Київ, 1986. – 164 с.
1560554
   Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.). – Київ : [Б. в.]
Ч. 1. – 1997. – 380 с.
1560555
   Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.). – Київ : [Б. в.]
Ч. 2. – 1997. – 263 с.
1560556
  Стоян С.П. Українське бароко в образотворчому мистецтві - національні символи в контексті європейської культури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (9). – С. 88-94. – ISSN 2616-9967


  Розглянуто специфіку прояву символічного типу візуального образу в мистецькій практиці українського бароко. Зазначається, що в ХVІІ - ХVІІІ ст. барокова культура активно поширюється на українських теренах. Українське мистецтво цих часів розвивається у ...
1560557
   Українське бароко та європейський контекст. – К., 1991. – 254с.
1560558
  Третяк К. Українське бароко як вираз національної ідеї в архітектурі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.40-43
1560559
  Чуб І.М. Українське бюро Інтерполу як інституція протидії транснаціональній злочинності: правовий аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 85-88. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1560560
  Лозинський Й. Українське весілля / Йосип Лозинський. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 174, [2] c. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1582-7
1560561
  Рудницький Є. Українське весілля на Підляшьї. (В селах Гнойні, Борсуках, Старім Бублі й Луковисках, Константинського повіту, Седлецької губернії) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 97-134
1560562
   Українське відродження і національна церква.. – Львів, 1990. – 90 с.
1560563
  Руккас А. Українське військо доби визвольних змагань 1917 - 1921 рр. // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 265-289. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
1560564
  Яким"як С. Українське військово-морське мистецтво: зародження та основні етапи розвитку // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2007. – № 4/6 (34/36). – С. 26-31
1560565
  Науменко Наталія Українське вільне віршування у шкільному вивченні // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 47-51. – Бібліогр.: с. 47-51. – ISSN 0130-5263
1560566
  Лободаєв Володимир Миколайович Українське вільне козацтво (1917-1918 рр.) : Дис...канд. істор. наук: 07.00.01 / Лободаєв Володимир Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 216л. – Бібліогр.:л.194-216
1560567
  Сидоренко Г.К. Українське віршування від найдавніщих часів до Шевченка / Г.К. Сидоренко. – Київ : Київський університет, 1972. – 142с.
1560568
  Кисіль З.Р. Українське воєнно-історичне товариство (1920-1939) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.100-112. – ISSN 0130-5247
1560569
  Цірат Г. Українське врегулювання корпоративних спорів з іноземним елементом // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 35-40.
1560570
  Дудник Л.М. Українське господарське право та господарське процесуальне право : курс лекцій : навч. посібник / Дудник Л.М. ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : Геопринт, 2015. – 569, [1] с. – Бібліогр.: с. 556-569 та в кінці тем. – ISBN 978-617-674-014-8
1560571
  Заплетнюк М.А. Українське громадянське суспільство 1990-х рр. у контексті зовнішньополітичних впливів // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2015. – Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – C. 200-203. – ISBN 978-966-920-016-7
1560572
  Бекешкіна І. Українське громадянське суспільство: самооцінка і діагностика // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 18-21. – ISSN 1563-3713
1560573
  Петрякова Ф.С. Українське гутне скло. / Ф.С. Петрякова. – К., 1975. – 160с.
1560574
  Стельмащук Галина Українське декоративно-ужиткове мистецтво. Бути чи не бути / Стельмащук Галина, Білан Майя // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 3 ( 71). – С. 28-31. – ISSN 0130-1799
1560575
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ "Центр досліджень проблем державотворення Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : ЛІРА
Вип. 1. – 2019. – 54 с., включ. обкл.
1560576
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ "Центр досліджень проблем державотворення Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; ред. М. Токар ; редкол.: В. Бедь, В. Бебик, Р. Офіцинський [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 3. – 2020. – 58 с. – Резюме укр., англ. мовами
1560577
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина. – ISSN 2706-8323
Вип. 7. – 2021. – 61, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1560578
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / НДІ державотворення і публічного управ. Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород : [б. в.]. – ISSN 2706-8323
Вип. 8. – 2021. – 65, [1] с.
1560579
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина. – ISSN 2706-8323
Вип. 9. – 2022. – 73, [1] c.
1560580
   Українське Державотворення = Ukrainian State-Building : науково-популярне періодичне видання : альманах / Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород : Карпатський університет імені Августина Волошина. – ISSN 2706-8323
Вип. 10. – 2022. – 69, [1] c.
1560581
   Українське державотворення: невитребуваний потенціал : словник-довідник. – Київ : Либідь, 1997. – 559 с. – ISBN 5-325-00767-Х
1560582
  Якібчук М. Українське дисидентство 60-80-х років як засіб вираження національної ідентичності // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 501-509. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
1560583
  Паламар Л.М. Українське ділове мовлення : Hавчальний посібник для учнів проф.-техн. закладів освіти / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – Київ : Либідь, 1997. – 296 с. – ISBN 966-06-0019-4
1560584
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.В. Шевчук. – 2-ге вид.,випр. – Київ : Вища школа, 2000. – 271с. – ISBN 5-11-004841-Х
1560585
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.В. Шевчук. – 3-тє вид-ня, перероб. и доп. – Київ : Літера, 2000. – 480с. – ISBN 966-7543-05-6
1560586
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Навч. посібник для студ.вищих навч.закладів / С.В. Шевчук. – 3-тє вид-ня, перероб. и доп. – Київ : Літера, 2001. – 480с. – ISBN 966-7543-05-6
1560587
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : Підручник / С. Шевчук. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2007. – 592с. – ISBN 966-326-219-2
1560588
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : підручник / С.В. Шевчук. – 5-те вид., допов. і перероб. – Київ : Арій, 2010. – 573, [2] с. : іл., табл. – Рос.-укр. слов.: с. 518-565. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-498-078-1
1560589
  Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посібник / С.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Вид. 8-ме, випр., допов. – Київ : Алерта, 2015. – 306, [1] с. : табл. – Рос.-укр. словник ділового мовлення: с. 250-296. – ISBN 978-617-566-024-9
1560590
  Іванова І.Б. Українське ділове мовлення. Мова ділових паперів: фахове ділове мовлення : навчально-методичний посібник / І.Б. Іванова. – Харків : Парус, 2007. – 448с. – ISBN 966-8482-13-1
1560591
  Ємельянова Т.О. Українське документальне кіно другої половини 1960-х – середини 1980-х років (архівознавчо-джерелознавчий аспект) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (295), січень - лютий. – C. 192-201. – ISSN 0320-9466
1560592
  Тимошик М. Українське друкарство у Франції: історія і сучасність // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.8-15
1560593
  Лехан Л. Українське духівництво - світоч національно-культурного розвитку (перша половина XX ст.) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 337-346
1560594
  Зінченко А. Українське духівництво XVII ст.: у виборі між чужими патріярхатами // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 69-77. – ISBN 966-7060-98-5
1560595
  Черниш Н.І. Українське енциклопедичне книговидання: маловідомі факти XIX - першої третини XX ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 199-211. – ISBN 966-02-3854-1
1560596
  Фігурний Ю. Українське етнодержавонацієтворення (XV-XVIII ст.) / Юрій Фігурний. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 251, [1] с. – Висновки парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 242-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-620-2-01651-3


  У пр. №1695436 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка, з повагою від автора мионографії. 13.11.2018 р. Підпис
1560597
  Сергійчук В. Українське єство // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 5-7. – ISBN 966-530-115-2
1560598
  Кармаза О.О. Українське житлове законодавство: поняття та ознаки // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 58-64
1560599
  Рибачок І. Українське жіноцтво Австрії та спроби відновлення діяльності Союзу українок (1945-1957) // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 35-43. – ISSN 2663-2675
1560600
  Вербова О.С. Українське жіноцтво в національній кооперації міжвоєнного часу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 47-63. – ISSN 0320-4421
1560601
   Українське журналістикознавство : науковий журнал. – Київ
Вип. 7. – 2006. – 55 с. – резюме - укр., англ. мовами
1560602
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 16. – 2015. – 50 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1560603
   Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ
Вип. 18. – 2017. – 55 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1560604
   Українське журналістикознавство: дисертаційні дослідження 1982-2000 : бібліографічний покажчик. – Київ, 2000. – 63 с.
1560605
   Українське законодавство: засоби масової інформації. – Київ : IREX ПроМедіа Україна, 2000. – 256 с. – Підготовлено Програмою правового захисту та освіти ЗМІ при IREX ПроМедіа
1560606
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик літератури (1900- грудень1999). – Київ, 1999. – 160с. – ISBN 5-308-01741-7
1560607
   Українське зарубіжжя : Бібліографічний покажчик (1900 - травень2002 рр.). – Київ : Рада, 2002. – 345с. – ISBN 966-7087-49-2
1560608
  Солонська Н. Українське зарубіжжя у вітчизняних наукових виданнях: проблема генерації інформації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
1560609
  Малютіна І.П. Українське звичаєве право у дослідженнях учених ХХ століття // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 357-367
1560610
  Бондарук Т.І. Українське і московське право ранньомодерного часу: порівняльна характеристика основних засад // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 205-215. – ISSN 0869-2491
1560611
  Світленко С. Українське інтелектуальне середовище О.М. Лазаревського // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 262-275. – ISBN 978-966-981-084-7
1560612
  Винар Л. Українське історичне товариство з перспективи 35 років (1965-2000) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.122-133. – ISSN 0130-5247
1560613
  Винар Л. Українське історичне товариство: сорок років діяльності (1965-2005) : видання з нагоди Третього Міжнародного конгресу українських істориків, (Луцьк, 17-19 травня 2006 р.) / Любомир Винар, Алла Атаманенко; Українське іст. т-во; Нац. ун-т "Острозька академія"; Ін-т дослідження укр. діаспори. – Нью-Йорк; Острог : Національний ун-т "Острозька академія", 2006. – 118с. – ISBN 1-879070-20-0
1560614
  Сидор-Гібелинда Українське кіно 1990-х: Аспекти візуальності // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 227-242. – ISBN 966-7021-87-4
1560615
  Козак Г. Українське кіно ожило // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 17 грудня (№ 51). – С. 10. – ISSN 0027-8254


  Для українського кіноматографу 2017 р. став рекордним. У вітчизняний прокат вийшла найбільша кількість фільмів - загалом 33.
1560616
  Красніченко Є. Українське кіно: життя чи смерть? // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/9 (1039/1041). – С. 32-33
1560617
  Тримбач С. Українське кіно: пропало (не) все // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 вересня (№ 158/159). – С. 15
1560618
  Тримбач С. Українське кіно: у пошуках сталкерів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 вересня (№ 162). – С. 6


  Вітчизняні кінематографісти відзначили своє професійне свято.
1560619
  Десятник Г.О. Українське кіномистецтво : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Вид. 2-ге допов. – Київ : Видавництво Інституту журналістики КНУ, 2019. – 149, [1] с. – Бібліогр.: с. 148-149
1560620
  Брюховецька Л. Українське кіномистецтво в сучасному дискурсі історії кіно // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (1083/1084). – С. 147-155. – ISSN 0320-8370
1560621
  Тимошенко І. Українське книгознавство у 60-70-х роках ХХ ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С.17-23. – ISSN 1029-7200
1560622
  Стратілат А. Українське кобзарство як мистецьке явище // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 316-320
1560623
  Король Н. Українське Козацтво - родоначальник кінного війська Московії - Росії = The Ukrainian kozaks the progenitor of the Cavalry in Muscovy-Russia / Нестор Король. – Ню Йорк : Накладом Наукового Товариства ім.Т. Шевченка, 1963. – 96, [ 8 ] c. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека Українознавства)
1560624
  Литвинюк Л. Українське козацтво - центральна міфологема поетичного світу Івана Перепеляка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (215), липень - серпень 2021. – С. 23-26
1560625
  Ребенок В.В. Українське козацтво 1600–1622 років у працях Краківської і Варшавської історичних шкіл : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Ребенок Валентин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1560626
  Гутівська Ю. Українське козацтво в поглядах Якова Собєського (1588-1646) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 291-295. – ISSN 2078-0850
1560627
  Ададуров В. Українське козацтво в уяві французького уряду доби Наполеона І // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 391-419
1560628
  Ольхіна Н.І. Українське козацтво й Запорозька Січ у шкільних підручниках і посібниках // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.292-299. – ISBN 966-7089-17-7
1560629
  Ярмошик І. Українське козацтво першої чверті XVII ст. у контексті Вільшанської та Роставицької угод // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 263-266. – ISSN 2078-0850
1560630
  Циганенко Л.Ф. Українське козацтво у північно-західному Причорномор"ї (XVI-XIX ст.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Циганенко Л. Ф.; КУ. – К., 1997. – 24л.
1560631
  Циганенко Лілія Федорівна Українське козацтво у північно-західному причорномор"ї (XVI - перша половина ХІХ ст.) : 07.00.01 : Дис. ... канд. іст. наук / Циганенко Лілія Федорівна ; Ізмаільский держ. пед. ін-тут. – Ізмаїл, 1997. – 158 л. – Бібліогр.:л.145-158
1560632
  Шепелюк В.М. Українське козацтво у творах живопису та графіки (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – С. 161-164. – ISSN 0320-9466
1560633
  Юрій М. Українське козацтво як носій нових якостей (рис) цивілізаційної ідентичності // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2022. – № 2 (34). – С. 19-24. – ISSN 2311-9896
1560634
   Українське козацтво: витоки, еволюция, спадщина. У трьох випусках : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. – Київ. – ISBN 5-7702-0581-4
Випуск 3. – 1993. – 176с.
1560635
   Українське козацтво: витоки, еволюция, спадщина. У трьох випусках. : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. – Київ. – ISBN 5-7702-0528-8
Випуск I. – 1993. – 164с.
1560636
   Українське козацтво: витоки, еволюция, спадщина. У трьох випусках. : Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. – Київ. – ISBN 5-7702-0543-1
Випуск II. – 1993. – 172с.
1560637
  Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану. : Друга половина 15-середина 17 ст. / В.О. Щербак. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2000. – 300с. – ISBN 966-518-077-0
1560638
  Сергійчук Володимир Іванович Українське козацьке військо в другій половині 16 - середині 17 ст. : Дис... доктора іст.наук: 07.00.02 / Сергійчук Володимир Іванович; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1991. – 376л. – Бібліогр.:л.330-376
1560639
   Українське коло = Full circle : до сторіччя Визвольних змагань 1917-1921 : [каталок виставки] : 22.I.2018-18.III.2018 Київ, 6.IV.2019-29.IX.2019 Нью-Йорк / [упоряд. та] куратор Ю. Савчук ; [художник В. Таран ; пер. на англ.: С. Сингаївський, М. Ревакович ; пер. на укр. мову: М. Ревакович]. – Нью Йорк ; Київ : Український Музей, 2019. – 275, [48] с. : іл., фот., табл. – Текст парал. англ., укр. – ISBN 978-0-9908528-5
1560640
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал. – Київ
№ 1. – 2001
1560641
   Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ. – ISBN 978-617-7161-20-1
№ 14 : Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. – 2015. – 111 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1560642
  Колос М.І. Українське кримінальне право: походження, розвиток і сучасність : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Колос Михайло Іванович ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 35 назв
1560643
  Піскун В. Українське культурне та політичне майбуття - самоосягнення у взаєминах зі світом // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 235-241. – ISBN 966-7317-93-5
1560644
  Сергійчук В. Українське Лідіце на Закерзонні // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 24-27. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 75-річчя знищення польським військом Завадки Морохівської.
1560645
   Українське літературне бароко : зб. наук. праць. – Київ : Наукова думка, 1987. – 299 с.
1560646
  Сташенко Н. Українське літературне дисидентство 1960-1980-х рр. : Методичні вказівки до спецсемінару для студ. фак-ту україністики / Н. Сташенко; Волинський держ. ун-тет ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 24с.
1560647
  Головащук С.І. Українське літературне слововживання : Словник-довідник / С.І. Головащук. – Київ : Вища школа, 1995. – 319с. – ISBN 5-11-004516-Х
1560648
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 30. – 1978
1560649
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 31. – 1978
1560650
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 32. – 1979
1560651
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 33. – 1979
1560652
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 34. – 1980
1560653
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 35. – 1980
1560654
   Українське літературознавство. – Львів
Вип. 36. – 1981
1560655
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 38. – 1982
1560656
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 46. – 1986
1560657
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 50. – 1988
1560658
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 3 : Українська література. Стислий огляд. Харків 1928 / Агапій Шамрай ; Українське літературознавство 1917-1937 / Богдан Кравців. – 1989
1560659
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 52. – 1989
1560660
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 5 : Начерк історії української літератури / Богдан Лепкий. – 1991
1560661
   Українське літературознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Львів, 1966-
Вип. 56. – 1992
1560662
   Українське літературознавство = Scientiae Literariae Ucrainorum / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 4 : Українська стилістика й ритміка. Українська поетика: Перемишль 1923 і 1924 / Володимир Домбровський. – 1993
1560663
   Українське літературознавство : збірник наукових праць. – Львів, 1996-
Вип. 64 : Іван Франко. Статті і матеріали. – 2001
1560664
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 80. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., англ. мовами
1560665
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 82. – 2017. – 251 с. – Резюме укр., англ. мовами
1560666
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів : Львівcький національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 83. – 2018. – 328 с. – Резюме укр., англ. мовами
1560667
   Українське літературознавство = Ukrainian literary studies : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів : Львівcький національний університет ім. Івана Франка, 1966-. – ISSN 0130-528Х
Вип. 84. – 2019. – 327, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1560668
   Українське літературознавство 1966-1994 рр. : Із змісту міжвідомчого наукового збірника: Ретроспект. бібліогр. покажч. – Київ, 1995. – 82с.
1560669
  Козлик І. Українське літературознавство в піввіковій історії наукового журналу "Питання літературознавства" (статистичне дослідження) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 3 (687), березень. – С. 69-77. – ISSN 0236-1477
1560670
  Демська-Будзуляк Українське літературознавство від ідеї до тексту: неокласичний дискурс (на матеріалі студій кінця XIX - першої третини XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Демська-Будзуляк Леся Мар"янівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 34 назви
1560671
  Филипович П.П. Українське літературознавство за 10 років революції // Література : статті, розвідки, огляди / П.П. Филипович. – Нью-Йорк ; Мельборн : [б. в.], 1971. – С. 494-527. – (Серія: З нашого минулого ; ч. 3)
1560672
  Білецький О.І. Українське літературознавство за сорок років (1917-1957) / О.І. Білецький ; АН УРСР, Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1957. – 56 с.
1560673
  Дзира І. Українське літописання XV-XVIII століть у вітчизняній історіографії 1918-1935 років // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 300-326. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1560674
  Голубець М. Українське мистецтво : (вступ до істоpії) / Микола Голубець. – Львів ; Київ : Hакладом Вид-ва "Шляхи", 1918. – 31 с. : іл. – (Новітня бібліотека ; Ч. 29)


  український історик, архівіст, краєзнавець, мистецтвознавець, поет, прозаїк, публіцист, редактор, перекладач, бібліограф.
1560675
   Українське мистецтво. – Київ-Прага, 1926. – 62с.
1560676
  Скляренко Г. Українське мистецтво 1930-50-х років: штрихи до картини епохи // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 184-192. – ISSN 0208-0710
1560677
  Пуцко В. Українське мистецтво XIV - XVII ст. у візантійському ареалі // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 145-155
1560678
  Білецький П.О. Українське мистецтво XVII-XVIII ст. / П.О. Білецький. – Київ : Мистецтво, 1963. – 71 с., [14] арк. іл. : іл. – (Бесіди з історії мистецтва)
1560679
  Лобановський Б.Б. Українське мистецтво другої половини XIX початку XX ст. : нариси / Б.Б. Лобановський, П.І. Говдя. – Київ, 1989. – 204 с.
1560680
   Українське мистецтво у міжнародних зв"язках.. – К., 1983. – 191с.
1560681
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ. – ISSN 2413-4767
Вип. 15. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1560682
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ. – ISSN 2413-4767
Вип. 16. – 2016. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1560683
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ. – ISSN 2413-4767
Вип. 17. – 2017. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1560684
   Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії = Ukrainian art studies: materials, investigations, reviews : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ : [б. в.]. – ISSN 2413-4767
Вип. 19. – 2019. – Резюме укр., англ. мовами
1560685
  Марочкін Василь Українське місто від XV до середини XVII ст. : звичаєво-правова атрибутика як історичне джерело : іст. моногр. / В.П. Марочкін. – Торонто : Hypertext Plus, 1999. – 157 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 114-141. – ISBN 0-9696700-2-8
1560686
  Боровський М. Українське місцеве й особове назовництво в інтернаціональній ботанічній термінології = Ukrainian topo - and anthroponymy in the international botanical terminology / М. Боровський ; Укр. Вільна Академія Наук. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук, 1955. – 62, [3] с., включ. обкл. – З кол. Dr. T. Olesijuk. – Бібліогр.: c. 61-62 та в підрядк. прим. – (Назвознавство = Onomastica / ред.: Я. Рудницький ; ч. 9)


  У пр. №1694935 напис: Вічно молодому енергійному, невтомному непоборному діячеві на чолі відродження соборної України... 10/V. 56. Вдячний: Підпис. Вінніпег
1560687
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 1. – 1973. – 96 с.
1560688
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 7. – 1979
1560689
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 10. – 1982
1560690
   Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 13. – 1985. – 125, [3] с.
1560691
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Вища школа, 1973-
Вип. 16. – 1989
1560692
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-
Вип. 17. – 1990
1560693
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-
Вип. 20. – 1993
1560694
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 27/28. – 2003. – 230, [2] с.
1560695
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 29-30. – 2004. – 224, [2] с.
1560696
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 31. – 2004. – 90 с.
1560697
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 34. – 2005. – 109 с.
1560698
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 37. – 2007. – 109 с.
1560699
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 38. – 2008. – 273 с.
1560700
   Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 44/1. – 2014. – 360 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1560701
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (48). – 2018. – 181, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1560702
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (49). – 2019. – 150, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1560703
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (51). – 2021. – 143, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1560704
   Українське мовознавство = Ukrainian linguistics : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ : Київський університет, 1973-. – ISSN 0320-3077
Вип. 1 (52). – 2022. – 120, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1560705
  Маркусь В. Українське мовознавство на Батьківщині під знаком сталінського вчення про мову // Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського] / [ТУСМ ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Париж, 1952. – Рік 2, зошит 4. – С. 90-93
1560706
   Українське мовознавство у західних і південних слов"ян / Л.І. Даниленко, В.М. Русанівський, В.Є. Феденюк, В.В. Чумак; Л.І. Даниленко [та ін.] ; відп. ред. В.М. Русанівський. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005. – 177, [3] с. – Покажч. імен: с. 175-177. – Бібліогр.: с. 162-174 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8188-17-9
1560707
  Піаніда Б. Українське монументальне мистецтво. / Б. Піаніда. – К., 1970. – 48с.
1560708
  Смирнова С.М. Українське музейництво в особах ("Каталог коллекции древностей А.Н. Поль в Екатеринославе" із книгозбірні Ф.К. Вовка) // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 114-118. – ISBN 978-966-136-493-5
1560709
   Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ
№ 28. – 1998
1560710
   Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1965-
Вип. 41. – 2015. – 392 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1560711
   Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1965-
Вип. 42. – 2016. – 343 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1560712
   Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1965-. – ISSN 0130-5298
Вип. 43. – 2017. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1560713
  Муха А. Українське музикознавство на порозі третього тисячоліття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.43-46. – ISSN 0130-6936
1560714
  Стрельцов Є.Л. Українське навпаки. Неупереджений погляд науковця на економіко-правові проблеми України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1560715
  Стрельцов Є. Українське навпаки. Неупереджениц погляд науковця на економіко-правові проблеми України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1560716
  Ященко Л.І. Українське народне багатоголосся / Л.І. Ященко. – К., 1962. – 236с.
1560717
   Українське народне весілля в творах українського, російського та польського образотворчого мистецтва ХУІІІ-ХХ століть.. – К., 1970. – 111с.
1560718
   Українське народне декоративне мистецтво. – Київ, 1962. – 149с.
1560719
   Українське народне декоративне мистецтво. – Київ, 1964. – 48с.
1560720
  Захарчук-Чугай Українське народне декоративне мистецтво : навч. посібник / Р.В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 342, [2] с., XXXII с. іл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 334-335, 338-340. – ISBN 978-617-07-0049-0
1560721
  Самойлович В.П. Українське народне житло / В.П. Самойлович. – Київ, 1972. – 24 с.
1560722
  Євсєєва Г.П. Українське народне житло: матеріали до "Словника будівельних термінів" // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 130-140. – ISSN 2313-4437
1560723
  Запаско Я.П. Українське народне килимарство / Я.П. Запаско. – К, 1973. – 111с.
1560724
   Українське народне мистецтво. – Х., 1959. – 16с.
1560725
   Українське народне мистецтво. – Київ, 1960. – 24с.
1560726
   Українське народне мистецтво. – Київ, 1961. – 327с.
1560727
   Українське народне мистецтво. – Київ, 1967. – 60с.
1560728
  Біляшівський М.Ф. Українське народне мистецтво = The peasant art of Ukraine : [150-річчю Миколи Федотовича Біляшівського присвячується] / Микола Біляшівський ; [упоряд.: О.О. Савчук ; передм.: М.Р. Селіванов ; переклад: О.О. Старова ; Нац. худож. музей України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка, Центр укр. студій ім. Д.І. Багалія]. – Харків : Олександр Савчук, 2017. – 167, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2562-83-5
1560729
  Отич О. Українське народне мистецтво як чинник етнокультурної ідентифікації особистості // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 145-156. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1560730
  Кулик О. Українське народне художне вишивання. / О. Кулик. – Київ, 1958. – 79с.
1560731
  Щерба Г. Українське народне шкільництво на Лемківщині у XVII - XX ст. // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
1560732
  Ковальчук О.В. Українське народознавство / О.В. Ковальчук. – К, 1992. – 176с.
1560733
  Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко. – Київ : Зодіак-Еко, 1995. – 368 с. – ISBN 5770742828
1560734
  Лозко Г. Українське народознавство / Галина Лозко. – 2-е вид., доп. та переробл. – Харків, 2005. – 471с. – ISBN 966-8504-07-0
1560735
  Москаленко М. Українське народознавство кінця XIX - початку XX ст. через призму творчості М. Коцюбинського // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3, листопад. – С. 30-33
1560736
   Українське народознавство. : Навч. посібник. – Львів : Фенікс, 1994. – 608с. – ISBN 5-87332-037-3
1560737
   Українське народознавство: зародження, розвиток, перспективи : Рекомендаційний покажчик літератури 1989-1992 рр. – Харків, 1992. – 19с.
1560738
  Світленко С. Українське народолюбство Миколи Костомарова // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 109-130. – ISBN 978-966-981-084-7
1560739
  Попок А. Українське населення Приморського краю (за матеріалами соціологічного дослідження та переписів населення) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
1560740
  Грушевський М. Українське наукове товариство в Києві й його наукове видавництво : Документи і матеріали // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 109-117. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1560741
  Грушевський О. Українське Наукове Товариство в Києві та Історична секція при Всеукраїнській Академії Наук в рр. 1914 - 1923 // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 145-158. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1560742
  Онопрієнко В. Українське наукове товариство в Києві як предтеча Української академії наук / В. Онопрієнко, Т. Щербань // Джерела з історії українського наукового товариства в Києві / В. Оноприенко, Т. Щербань. – Киев : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – С. 9-87. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-47-1
1560743
  Завальнюк О.М. Українське наукове товариство і творення національної університетської освіти (1917-1920 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 112-121. – ISSN 0130-5247
1560744
  Завальнюк Олександр Михайлович Українське наукове товариство і творення національної університетської освіти (1917-1920 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 112-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  З"ясовується питання про участь УНТ та його найбільш активних членів і у творенні і забезпеченні функціонування українських університетів - важливих осередків національного відродження українства.
1560745
  Лєвіна В.Г. Українське національне відродження та сіонізм: від історико-культурних паралелей до сучасного діалогу ідей // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 205-215. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325
1560746
  Решетченко Д.В. Українське національне об"єднання в Канаді (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 169-177. – ISSN 0320-9466
1560747
  Стрілько В.В. Українське національне патріотичне виховання молоді – головна складова розвитку державності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 39-47. – (Педагогічні науки ; № 1 (24))
1560748
  Дутчак Г.О. Українське національне питання в Парижі: владне рішення // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 42. – С. 119-126
1560749
  Волиняк П. Українське національне свято в Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 212, вересень : вересень. – C. 1-5


  Перебування Державного Заслуженого Народного Хору ім. Григорія Верьовки в Канаді.
1560750
  Телячий Ю.В. Українське національно-культурне відродження в 1917–1921 рр.: до проблеми методологічного контексту // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 98-105. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1560751
  Шемета Ю.М. Українське націотворення в історичній думці України 1991-2001 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 129-133. – ISSN 2076-1554
1560752
  Шалига О. Українське образотворче мистецтво в Канаді (друга половина ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 82-87. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено процес становлення та розвитку образотворчого мистецтва українців на теренах Канади. Упродовж другої половини XX ст. українська діаспора створювала власне та примножувала традиційне українське мистецтво. Щоправда, досягнення української ...
1560753
  Заремба С.З. Українське пам"яткознавство / С.З. Заремба. – К, 1995. – 447с.
1560754
  Романенчук Б. Українське письменство : популярний нарис для самоосвіти / Б. Романенчук ; Народна б-ка відділу КОП. – Вид. 2-ге, поправлене і допов. – Інсбрук : Відділ культурно-освітньої праці УЦДОА
Ч. 1 : Стара доба. – 1946. – 168 с.
1560755
  Щиголь І.В. Українське письменство як соціально-професійна група: історико-соціальна динаміка становлення (кінець XVIII - початок XX століття) : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Щиголь Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 232 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 174-206 арк.
1560756
  Щиголь І.В. Українське письменство як соціально-професійна група: історико-соціальна динаміка становлення (кінець XVIII - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Щиголь Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1560757
   Українське питання. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. – 220с. – ISBN 966-7018-18-0
1560758
  Щербак Н. Українське питання в Державній Думі Росії на початку XX ст. // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1560759
  Юрчук Оксана Українське питання в діяльності польських консерваторів (1919-1923) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 73-85. – ISSN 0203-9494
1560760
  Дейнега І.І. Українське питання в документах РСДПР та РКП(б) // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 74-83


  Тривалий час більшовики ставилися до національного питання в царській Росії як до питання незначної важливості, бо вважали, що національне питання роздрібнює об"єднані революційні сили. В постанові "Про право на самовизначення всіх народів російської ...
1560761
  Пагіря О. Українське питання в зовнішній політиці Другої Чехо-Словацької республіки на зламі 1938–1939 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 62-69. – (Історія ; вип. 2 (145)). – ISSN 1728-3817
1560762
  Главацький М.В. Українське питання в контексті культурно-освітньої діяльності органів німецької окупаційної влади на території генеральної області "Київ" 1941 - 1944 рр. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 60-67
1560763
  Швагуляк М. Українське питання в міжнародних кругах передодня другої світової війни (1938-1939) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.296-320. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
1560764
  Зелінський М.В. Українське питання в політичній і публіцистичній діяльності Романа Дмовського (1888-1939 р.р.) : монографія / М.В. Зелінський. – Херсон : Грінь Д.С., 2017. – 275, [1] с. : фот. – Бібліогр.: с. 227-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-930-189-5
1560765
  Авер"янова Н. Українське питання в творчій спадщині Пантелеймона Куліша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 9-11. – (Українознавство ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817
1560766
  Дацків І. Українське питання на Паризькій мирній конференції: історіографічний аспект // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 48-56
1560767
  Семотюк О. Українське питання на сторінках німецької періодики першої чверті і наприкінці двадцятого століття (Спроба порівняльно-історичного аналізу) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.317-327. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1560768
  Єгоров В.В. Українське питання на сторінках часопису "Вестника Европы" у 1860–1880–х рр. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 38-46. – ISSN 2076-1554


  Йдеться про українське питання на сторінках "Вестника Европы" одного з провідних часописів в Російській імперії другої половини XIX ст. Серед багатьох матеріалів значне місце на сторінках журналу займали проблеми пов"язані з історією, мовою, освітою ...
1560769
  Ковальчук В. Українське питання у відносинах між ОУН і державними діячами Італії у 1930-х рр. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 27-33.
1560770
  Палюх О. Українське питання у галицькій польськомовній пресі 1923 р. // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 162-179. – ISSN 2524-0331
1560771
  Шамраєва В.М. Українське питання у зовнішній політиці США доби холодної війни // Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва. – Харків : Оберіг, 2015. – С. 154-187. – ISBN 978-966-8689-34-5


  Згадується перший постійний представник УРСР при ООН - колишній заступник міністра закордонних справ УРСР, доцент кафедри історії міжнародних відносин та зовнішньої політики СРСР Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка - П. Удовиченко.
1560772
  Хорошилова Ю.О. Українське питання у політиці Великобританії в 1919-1921 роках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 15-20
1560773
  Юрчук Оксана Українське питання у політичній публіцистиці братів Бохенських (1930-1939) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 73-83. – ISSN 0203-9494
1560774
  Михайлюк Марина Українське питання як джерело конфлікту між Альфредом Розенбергом та Еріхом Кохом // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 60-73. – Бібліогр. в кінці ст.
1560775
  Гоч С. Українське питання як лейтмотив літературознавчого проекту В.Г. Матвіїшина // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 69-77. – ISBN 978-966-286-026-9
1560776
  Капелюшний В.П. Українське поетичне кіно Сергія Параджанова: радянська історіографія / В.П. Капелюшний, Р.М. Конта, Н.Г. Ховайба // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 2. – С. 300-304. – ISSN 2226-3209
1560777
  Гордон О. Українське поетичне століття // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 3. – ISSN 2519-4429


  "Основними представниками поезії незалежної України стали Ігор Римарук, Василь Герасим"юк, Тарас Федюк."
1560778
   Українське Полісся: вчора, сьогодні, завтра : збірка наукових праць. – Луцьк. – ISBN 966-517-098-8
Кн. 2. – 1998
1560779
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство у розкладі європейських компаративних течій і концепцій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 365-371. – (Літературознавство ; Вип. 27)
1560780
  Грицик Л. Українське порівняльне літературознавство ХІХ ст. від М.Костомарова - до М.Драгоманова: європейський досвід і власні проблеми // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 46-53
1560781
   Українське право : науково-практичний часопис. – Київ, 1994-
№ 1. – 2000. – видається українською та англійською мовами
1560782
  Милько В. Українське представництво в Державній думі Російської імперії (1906-1917) / Володимир Милько ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 395, [1] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 380-395. – Бібліогр. в додатках: с. 317-379 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7907-0
1560783
  Кузьміна І. Українське представництво в Німеччині за часів П. Скоропадського // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 218-233. – ISBN 978-617-7062-24-9
1560784
  Боса Л. Українське Приазов"я в контексті міжкультурних комунікацій (з експедиційних рефлексій 2018 року) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 75-80. – ISSN 0130-6936
1560785
  Слющинський Богдан Українське Приазов"я: багатокультурність, асиміляція чи гібридизація? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.
1560786
  Фоменко В. Українське Придністров"я - близьке і далеке: про суспільство та культуру втраченого регіону / розмову вів Олег Баган // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 29 березня (№ 6). – С. 8-9
1560787
  Скляр В.М. Українське прикордоння: етномовна структура населення за матеріалами Всеукраїнського перепису 2001 року : монографія / Володимир Скляр ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А.М., 2017. – 415, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 405-414. – ISBN 978-617-7474-70-7


  В пр. №1714542 напис: Шановному Володимиру Івановичу! На добру згадку, зі щирою вдячністю за допомогу та побажаннями подальших досягнень на ниві української історичної науки. З глибокою повагою. Підпис. 19.10.2017 р.
1560788
  Матвієнко О.В. Українське прочитання поезії К.Дж. Россетті "When I am dead, my dearest...": між переспівом та класичним перекладом // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 85-95. – ISSN 2312-3036
1560789
  Пономарів О.Д. Українське публічне мовлення з погляду лексикограматичних норм // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 342-349
1560790
  Горецька Т. Українське радіо в роки Великої Вітчизняної війни // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 51-56
1560791
  Роміцин А.А. Українське радянське кіномистецтво. Нарис / А.А. Роміцин. – К, 1958. – 67с.
1560792
  Роміцин А.А. Українське радянське кіномистецтво. Нариси. 1941-1954 / А.А. Роміцин. – Київ, 1959. – 230с.
1560793
   Українське радянське літературознавство за 50 років. – Київ : Вид-во Київського університету, 1968. – 187, [1] с.
1560794
  Білецький О.І. Українське радянське літературознавство за сорок років (1917-1957) / О.І. Білецький. – Київ, 1957. – 36 с.
1560795
  Виноградова З.Т. Українське радянське мистецтво 1918-1920 років / З.Т. Виноградова. – Київ : Мистецтво, 1964. – 31 с.
1560796
  Крупник Любов Українське радянське мистецтво як засіб боротьби з ідеологічними ворогами у 70-х роках XX ст. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4. – С. 79-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается один из аспектов пропаганды советского тоталитарного государства - борьба с мнимыми внешними и внутренними врагами. Для реализации этой цели использовалось украинское искусство, с помощью которого система стремилась навязать ...
1560797
   Українське радянське образотворче мистецтво та архітектура. – Київ, 1987. – 342с.
1560798
   Українське радянське оповідання.. – К.
Т. 1. – 1975. – 447с.
1560799
   Українське радянське оповідання.. – К.
Т. 2. – 1975. – 350с.
1560800
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 1. – 1996
1560801
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 7. – 1998
1560802
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 10. – 1999
1560803
   Українське релігієзнавство : бюлетень. – Київ, 1996-
№ 14. – 2000
1560804
   Українське релігієзнавство : збірник наукових праць / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; ред.: А. Аристова, А.Колодний. – Київ : [б. в.], 1996-
Спецвипуск 2010-1 : Іслам в його проблемах і трансформаціях. – 2010. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1560805
   Українське релігієзнавство : бюлетень: збірник праць та інформативок / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; ред. А. Колодний. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 65 : Українській асоціації релігієзнавців двадцять років. – 2013. – 324, [1] c.
1560806
   Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
№ 66. – 2013. – 503, [1] с. – Назва вип. серії "Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору" це є також матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. - Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Україна і Ватикан" = series "Ukraine and Vatican" ; вип. 5)
1560807
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. Асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 67. – 2013. – 243, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1560808
   Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-
№ 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – 2015. – 385, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1560809
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Л. Виговський [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 74/75 : Релігієзнавство в різноманітті його проблем і актуальності вирішення. Збірник статей-вшанувань. наукових праць та експертиз. – 2015. – 272, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1560810
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 77 : Актуальні релігієзнавчі проблеми сьогодення. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., англ. мовами
1560811
   Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – 2016. – 118, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1560812
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 79. – 2016. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
1560813
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 80. – 2016. – Резюме укр., англ. мовами
1560814
   Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 1996-. – ISSN 2306-3548
№№ 81-82 : Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. – 2017. – 294 с. – Резюме укр., англ. мовами
1560815
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 83. – 2017. – 166 с. – Резюме укр., англ. мовами
1560816
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 84. – 2017. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1560817
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 85. – 2018. – 86, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1560818
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 86. – 2018. – 85, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1560819
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, Д. Базик [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 87. – 2019. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
1560820
   Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: Колодний А, Павленко П., Базик Д. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1996-. – ISSN 2306-3548
№ 88. – 2019. – 112, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1560821
   Українське Різдво на Мараморощині / упор. О. Бевка. – Київ : Етнос, 2008. – 384с. – (Фольклор української діаспори). – ISBN 966-522-235-Х
1560822
  Клочок В. Українське село - розмінна монета при запуску ринку землі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Українська економіка вже сьогодні цілком здатна отримати щонайменше 40 млрд дол. безповоротних інвестицій у всі без винятку галузі економіки та для соціального забезпечення населення. Ці гроші лежать у нас із вами під ногами, по них ми ходимо щодня. ...
1560823
  Падалка Сергій Семенович Українське село 1990 - 2000-х рр.: тенденції соціально-економічних змін // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 169-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  На основі вперше введених у науковий обіг документів і матеріалів розглядаються загальні тенденції соціально-економічних змін в українському селі після проголошення державної незалежності. У світлі сучасних концептуальних підходів до вивчення ...
1560824
  Лещенко М.Н. Українське село в революції 1905-1907 рр. / М.Н. Лещенко. – Київ : Наукова думка, 1977. – 360 с.
1560825
  Стеблівська А.В. Українське село в романі Василя Захарченка "Довгі присмерки": специфіка творення образу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 149-151. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1560826
  Падалка С.С. Українське село в умовах соціально-економічного транзиту: трансформації чи виживання? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 4 (529), липень - серпень. – С. 108-122. – ISSN 0130-5247
1560827
  Стародубець Володимир Українське село як основа повстанського запілля / Стародубець Володимир, Стародубець Галина // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 33-37
1560828
   Українське село: проблеми і перспективи.. – Київ : Урожай, 1991. – 235с.
1560829
  Синявська Л.І. Українське селянство в умовах політики російського уряду другої половини XIX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 126-131. – ISSN 1728-3671
1560830
  Мороз О. Українське селянство першої половини ХХ століття. (Трагедія і героїзм) / О. Мороз, С. Злупко. – Львів : Універсум, 1997. – 165с. – ISBN 5-7702-1001-Х
1560831
  Осадчій Т. Українське селянство та його історична доля : Історико-статистична розвідка. – Київ : Друк. 2-і Артілі, 1912. – 32 с.
1560832
  Присяжнюк Ю.П. Українське селянство ХІХ - ХХ ст.: еволюція, ментальність, традиціоналізм : Навчальний посібник для студ. іст. фак-тетів / Ю.П. Присяжнюк; МОНУ; Черкаський держ. ун-тет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – 120с. – ISBN 966-7331-92-Х
1560833
  Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник: академічний курс / Зорислава Ромовська ; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 500с. – ISBN 978-966-2183-21-4
1560834
   Українське слово : Хрестоматія укр. літ. та літер. критики 20 ст. (у 3-х книгах). – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-4894-Х
Кн. 1. – 1994. – 704с.
1560835
   Українське слово : Хрестоматія укр. літ. та літер. критики 20 ст. (у 3-х книгах). – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-4894-X
Кн. 2. – 1994. – 720с.
1560836
   Українське слово : Хрестоматія укр. літ. та літер. критики 20 ст. (у 3-х книгах). – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-4896-6
Кн. 3. – 1994. – 688с.
1560837
  Яременко В. Українське слово : Хрестоматия укр. літ. та літер. критики ХХ ст. (у 4-х книгах) / В. Яременко, Є. Федоренко. – Київ : Рось. – (Бібліотека журналу "Дніпро"). – ISBN 5-7707-4893-1; 5-7707-8803-8
кн.4. – 1995. – 704с.
1560838
   Українське слово : [навч. посібник]. – [2-ге вид., змінене, доопрац., допов.]. – Київ : Аконіт. – ISBN 966-7173-27-5
Кн. 1 : Культурно-історична епоха модернізму. Ранній модернізм (1922-1940) : від "Зів"ялого листя" (1896) І.Франка до "В космічному оркерстрі" (1921). – 2001. – 799 с. : портр.
1560839
   Українське слово : [навч. посібник]. – [2-ге вид., змінене, доопрац., допов.]. – Київ : Аконіт. – ISBN 966-7173-32-1
Кн. 2 : Культурно-історична епоха модернізму. Високий (розвинутий) модернізм (1922-1940) : Від «Антології» (1920) і "Камен" (1924) М.Зерова до "Поезій" (1940) В. Свідзинського. – 2001. – 799 с. : портр.
1560840
   Українське слово : [навч. посібник]. – [2-ге вид., змінене, доопрац., допов.]. – Київ : Аконіт. – ISBN 966-7173-37-2
Кн. 3 : Культурно-історична епоха соцреалізму (тоталітаризму) і активного йому спротиву (антитоталітаризму) - 1941-1991 рр. – 2001. – 799 с.
1560841
   Українське слово : [навч. посібник]. – [2-ге вид., змінене, доопрац., допов.]. – Київ : Аконіт. – ISBN 966-7173-03-8
Кн. 4 : Культурно-історична епоха модернізму. Пізній модернізм (1961-1991). Постмодерна література дев"яностих років. – 2001. – 799 с.
1560842
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.11.2010 (число 3005). – 2010. – 8 с.
1560843
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
06.09.2010 (число 3003). – 2010. – 8 с.
1560844
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.03.2011 (число 3009). – 2011. – 12 с.
1560845
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.01.2011 (число 3007). – 2011. – 8 с.
1560846
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.12.2011 (число 3018). – 2011. – 8 с.
1560847
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.06.2011 (число 3012). – 2011. – 8 с.
1560848
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.05.2011 (число 3011). – 2011. – 8 с.
1560849
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.04.2011 (число 3010). – 2011. – 8 с.
1560850
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
03.10.2011 (число 3016). – 2011. – 8 с.
1560851
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
04.07.2011 (число 3013/3014). – 2011. – 12 с.
1560852
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
05.09.2011 (число 3015). – 2011. – 8 с.
1560853
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
01.02.2012 (число 3020). – 2012. – 8 с.
1560854
   Українське слово = La parole ukrainienne=Ukrainian word. – Париж, 1933-
02.01.2012 (число 3019). – 2012. – 8 с.
1560855
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 листопада (№ 47). – 2014. – 16 с.
1560856
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-10 листопада (№ 44). – 2015. – 16 с.
1560857
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-15 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
1560858
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 грудня 2015 - 5 січня 2016 (№ 51/52). – 2015. – 16 с.
1560859
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 червня (№ 22). – 2016. – 16 с.
1560860
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
2-8 березня (№ 9). – 2016. – 16 с.
1560861
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
3-9 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
1560862
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-17 травня (№ 18/19). – 2016. – 20 с.
1560863
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 квітня (№ 14). – 2016. – 16 с.
1560864
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8-14 червня (№ 23). – 2016. – 16 с.
1560865
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 жовтня (№ 41). – 2016. – 16 с.
1560866
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
1560867
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
1560868
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
16-22 березня (№ 11). – 2016. – 16 с.
1560869
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 травня (№ 20). – 2016. – 16 с.
1560870
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
19-25 жовтня (№ 42). – 2016. – 16 с.
1560871
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23-29 листопада (№ 47). – 2016. – 16 с.
1560872
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 лютого - 1 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
1560873
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25-31 травня (№ 21). – 2016. – 16 с.
1560874
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
30 березня - 5 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
1560875
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 серпня - 6 вересня (№ 35). – 2016. – 16 с.
1560876
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
1-7 березня (№ 9). – 2017. – 16 с.
1560877
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-5 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
1560878
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
4-17 січня (№ 1/2). – 2017. – 16 с.
1560879
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
1560880
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 грудня (№ 49). – 2017. – 16 с.
1560881
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-12 серпня (№ 36). – 2017. – 16 с.
1560882
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10-15 серпня (№ 32). – 2017. – 16 с.
1560883
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-18 липня (№ 28). – 2017. – 20 с.
1560884
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-19 вересня (№ 37). – 2017. – 16 с.
1560885
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-20 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
1560886
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-19 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
1560887
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15-21 листопада (№ 46). – 2017. – 16 с.
1560888
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-22 травня (№ 20). – 2017. – 16 с.
1560889
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-23 травня (№ 21). – 2017. – 16 с.
1560890
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
18-24 квітня (№ 16). – 2017. – 16 с.
1560891
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20-26 грудня (№ 51). – 2017. – 16 с.
1560892
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
21-27 червня (№ 25). – 2017. – 16 с.
1560893
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 листопада (№ 47). – 2017. – 16 с.
1560894
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22-28 лютого (№ 8). – 2017. – 16 с.
1560895
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25-31 січня (№ 4). – 2017. – 16 с.
1560896
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25-30 травня (№ 22). – 2017. – 16 с.
1560897
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 квітня - 1 травня (№ 17). – 2017. – 16 с.
1560898
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 грудня - 2 січня (№ 52). – 2017. – 16 с.
1560899
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 червня - 4 липня (№ 26). – 2017. – 16 с.
1560900
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 березня - 4 квітня (№ 13). – 2017. – 16 с.
1560901
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
6-19 червня (№ 23/24). – 2018. – 20 с.
1560902
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
7-24 грудня (№ 47/48). – 2018. – 20 с.
1560903
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-22 травня (№ 19/20). – 2018. – 20 с.
1560904
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
17-30 січня (№ 3/4). – 2018. – 16 с.
1560905
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
20 червня - 3 липня (№ 25/26). – 2018. – 20 с.
1560906
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 листопада - 6 грудня (№ 45/46). – 2018. – 20 с.
1560907
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 жовтня - 7 листопада (№ 41/42). – 2018. – 20 с.
1560908
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
23 травня - 5 червня (№ 21/22). – 2018. – 20 с.
1560909
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
26 липня - 6 серпня (№ 29/30). – 2018. – 20 с.
1560910
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
28 березня - 10 квітня (№ 13/14). – 2018. – 20 с.
1560911
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
5 червня - 20 червня (№ 23/24). – 2019. – 20 с.
1560912
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
10 квітня - 23 квітня (№ 15/16). – 2019. – 20 с.
1560913
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-24 листопада (№ 43/44). – 2019. – 20 с.
1560914
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-24 вересня (№ 35/36). – 2019. – 20 с.
1560915
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-26 грудня (№ 47/48). – 2019. – 20 с.
1560916
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13-26 березня (№ 11/12). – 2019. – 20 с.
1560917
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15 січня - 28 січня (№ 3/4). – 2019. – 20 с.
1560918
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
22 травня - 4 червня (№ 21/22). – 2019. – 20 с.
1560919
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 вересня - 11 жовтня (№ 37/38). – 2019. – 20 с.
1560920
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 жовтня - 11 листопада (№ 41/42). – 2019. – 20 с.
1560921
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 листопада - 11 грудня (№ 45/46). – 2019. – 20 с.
1560922
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 березня - 9 квітня (№ 13/14). – 2019. – 20 с.
1560923
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 лютого - 12 березня (№ 9/10). – 2019. – 20 с.
1560924
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 січня - 12 лютого (№ 5/6). – 2019. – 20 с.
1560925
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
8 жовтня - 26 жовтня (№ 39/40). – 2020. – 20 с.
1560926
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11 квітня - 24 квітня (№ 15/16). – 2020. – 20 с.
1560927
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12 березня - 24 березня (№ 11/12). – 2020. – 20 с.
1560928
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-24 січня (№ 3/4). – 2020. – 20 с.
1560929
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 червня - 10 липня (№ 25/26). – 2020. – 20 с.
1560930
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 січня - 10 лютого (№ 5/6). – 2020. – 20 с.
1560931
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 березня - 10 квітня (№ 13/14). – 2020. – 20 с.
1560932
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 квітня - 11 травня (№ 17/18). – 2020. – 20 с.
1560933
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 липня - 11 серпня (№ 29/30). – 2020. – 20 с.
1560934
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 жовтня - 10 листопада (№ 41/42). – 2020. – 20 с.
1560935
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
11 серпня - 30 серпня (№ 31/32). – 2021. – 20 с.
1560936
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12-24 травня (№ 19/20). – 2021. – 20 с.
1560937
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
13 липня - 26 липня (№ 27/28). – 2021. – 20 с.
1560938
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14-27 вересня (№ 35/36). – 2021. – 20 с.
1560939
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
14 грудня - 28 грудня (№ 47/48). – 2021. – 20 с.
1560940
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
15 травня - 28 червня (№ 23/24). – 2021. – 20 с.
1560941
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
24 листопада - 13 грудня (№ 45/46). – 2021. – 20 с.
1560942
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 жовтня - 9 листопада (№ 41/42). – 2021. – 20 с.
1560943
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
25 травня - 14 червня (№ 21/22). – 2021. – 20 с.
1560944
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
27 липня - 10 серпня (№ 29/30). – 2021. – 20 с.
1560945
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
29 червня - 12 липня (№ 25/26). – 2021. – 20 с.
1560946
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
31 серпня - 13 вересня (№ 33/34). – 2021. – 20 с.
1560947
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
9-22 лютого 2022 (№ 7/8). – 2022. – 20 с.
1560948
   Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1933-
12 січня 2022 - 25 січня 2022 (№ 3/4). – 2022. – 20 с.
1560949
  Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів ; [передм. І. Дзюби ; голов. ред. С. Головко]. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2017. – 359, [1] с. – ISBN 978-966-06-0635-7
1560950
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 1, вересень. – 2014. – 64 с.
1560951
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 2, жовтень. – 2014. – 64 с.
1560952
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 3, листопад. – 2014. – 64 с.
1560953
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 4, грудень. – 2014. – 64 с.
1560954
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий Тигр, 2014-
№ 11 (15), листопад. – 2015. – 72 с.
1560955
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 1 (17), січень. – 2016. – 72 с.
1560956
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 2 (18), лютий. – 2016. – 72 с.
1560957
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 3 (19), березень. – 2016. – 72 с.
1560958
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 4 (20), квітень. – 2016. – 72 с.
1560959
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 5 (21), травень. – 2016. – 72 с.
1560960
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 6 (22), червень. – 2016. – 72 с.
1560961
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 7 (23), липень. – 2016. – 72 с.
1560962
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 8 (24), серпень. – 2016. – 72 с.
1560963
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 9 (25), вересень. – 2016. – 72 с.
1560964
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 10 (26), жовтень. – 2016. – 72 с.
1560965
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 11 (27), листопад. – 2016. – 72 с.
1560966
   Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ : Білий тигр, 2014-
№ 12 (28), грудень. – 2016. – 72 с.
1560967
  Городенська К. Українське слово у вимірах сьогодення: рекомендації з найскладніших уживань та проблемного правопису слів // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 11 (175), листопад. – С. 31-32
1560968
  Яценко Н.О. Українське стилістичне термінознавство XX - початку XXI століть // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 273-280. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Зроблено спробу проаналізувати становлення українського стилістичного термінознавства, починаючи з XX ст., а також розкрити основні аспектні напрями його розвитку.
1560969
  Білоніжка П. Українське студентство за рідну мову в університеті на зламі століть / П. Білоніжка, В. Качмар // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 582-589. – ISBN 966-603-098-5


  Учений висвітлив боротьбу українських студентів у 1880–1910 рр. за відкриття у Львівському університеті більше українських кафедр і перетворення його в український університет. Чимало зусиль у цьому напрямі зробив ректор університету 1951–1963 рр. ...
1560970
  Дегтярьов С.І. Українське судочинство наприкінці ХVII – у ХVІІІ ст. та впливи на нього російських судових практик // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 11-18. – ISSN 2076-1554
1560971
  Гоян В. Українське суспільне і комерційне радіомовлення: перші підсумки співіснування / В. Гоян, О. Гоян // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 17. – C. 13-21. – ISSN 2078-1911
1560972
   Українське суспільство вшановує героя // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 52 : фото. – ISSN 1998-8044
1560973
  Подольський А. Українське суспільство і пам"ять про Голокост: спроба аналізу деяких аспектів // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1 (5). – С. 47-69. – ISSN 1998-3883
1560974
  Щепанський Е.В. Українське суспільство крізь призму сприйняття європейських цінностей / Е.В. Щепанський, Ю.Л. Пиріжок // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 121-124. – ISBN 978-617-7572-54-0
1560975
  Кушнарьова М.Б. Українське суспільство та українська популярна пісня у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: попит і пропозиція // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 3-11. – ISSN 2225-7586
1560976
  Шаповал Ю. Українське суспільство у 2014–2020 рр.: проблеми політики декомунізації / Ю. Шаповал, І. Васильєва, І. Матвієнко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (553), липень - серпень. – C. 110. – ISSN 0130-5247
1560977
  Шульга О. Українське суспільство як поле боротьби символічних універсумів // Вектори змін українського суспільства / М. Шульга, Т. Петрушина, О. Панькова, В. Резнік, О. [та ін.] Резнік. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – С. 309-325. – ISBN 978-966-02-7294-1
1560978
  Скворець В.О. Українське суспільство як соціоісторичний організм // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 4 (81). – С. 92-107. – ISSN 2708-0390
1560979
   Українське суспільство: міграційний вимір : нац. доповідь : проект / [С.Ю. Аксьонова, В.П. Антонюк, О.А. Банчук та ін.] ; НАН України. – Київ : [б. в.], 2018. – 322 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1560980
   Українське суспільство: міграційний вимір "Політико-правові засади протидії деструктивним наслідкам міграцій: український та європейський досвід" : аналіт. записка / [Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, І.О. Кресіна та ін.] ; за заг. ред. О.В. Скрипнюка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – 128, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8803-4
1560981
  Головаха Є. Українське суспільство: шляхи трансформації // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1/2 (вип. 15/16). – C. 26-30. – ISSN 2077-5105
1560982
  Кочубей Ю.М. Українське сходознавство за межами країни (XX - поч. XXI ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 57-61. – ISSN 1608-0599


  ."Згадується О. Й. Пріцак, відомий у світі сходознавець, організатор міжнародної Асоціації уральсько-алтайських студій і її президент, організатор відродження сходознавства в Україні. І досі діє створений ним Інститут українських студій при ...
1560983
  Скопненко О.І. Українське та білоруське словникарство 20-30-х років XX ст. з погляду збереження національних традицій // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 28-37. – ISSN 0027-2833
1560984
  Чечель Н.П. Українське театральне відродження : Західна класика на українській сцені 1920-1930-х років. Проблеми трагедійної вистави / Н.П. Чечель. – Київ : Наукова думка, 1993. – 140с. – ISBN 5-12-003452-7
1560985
  Ямборко О. Українське тематичне килимарство 1930-1960 х років у контексті соцреалізму: образотворчі засади та проблема класифікації // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 52-61. – ISSN 1728-6875
1560986
  Туровська Л. Українське термінознавство XXI ст.: основні напрямки досліджень // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 57-63. – ISSN 1682-3540


  Подано коротку характеристику основних напрямів наукових пошуків в українському термінознавстві на початку XXI cт.
1560987
  Заремба С. Українське товариство охорони пам`яток історії та культури : Історичний нарис / С. Заремба. – Київ : Логос, 1998. – 244 с. : iл. 48. – ISBN 9665810855
1560988
  Петровський В. Українське товариство сліпих: учора й сьогодні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "Майже кожен українець, незалежно від того, чи має він проблеми із зором, якщо не стикався, то принаймні чув про УТОС (Українське товариство сліпих) — одну з найстаріших громадських організацій нашої держави, якій 4 червня виповнюється 84 роки. ...
1560989
   Українське усне літературне мовлення. – Київ, 1967. – 308с.
1560990
  Дружинець М.Л. Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти : монографія / М.Л. Дружинець ; [наук. ред. Т.Ю. Ковалевська] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2019. – 579, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 414-452. – ISBN 978-617-689-344-8
1560991
  Богачов А. Українське феноменологічне товариство // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 293-294. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
1560992
  Климчук І.С. Українське хореографічне мистецтво 1950 - 1980-х років як чинник формування національної ідентичності : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Климчук Ірина Сергіївна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1560993
  Дундяк І.М. Українське церковне малярство другої половини XX - початку XXI ст. (особливості функціонування, збереження, трансформації та відродження) : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Дундяк Ірина Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
1560994
  Пуцко В.Г. Українське церковне мистецтво у науковій спадщині Стефана Таранушенка // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 350-356. – ISBN 978-966-651-576-9
1560995
  Заіка Ю.О. Українське цивільне право : навчальний посібник / Ю.О. Заіка ; МОН України ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Правова єдність, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-8533-98-3 ; 978-966-373-359-3
1560996
  Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: синергетичний вимір // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 149-160. – ISBN 978-966-171-780-9
1560997
  Хамуля Р. Українське шкільництво в Австралії // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: І. Кочан, Н. Станкевич, З. Мацюк [та ін]. – Львів, 2017. – Вип. 13. – С. 43-49. – ISSN 2078-5119


  Досягнення української громади в Австралії протягом останніх семи десятиліть є значними. В основному завдяки натхненню та рішучістю поколінь її засновників, українська громада Австралії сьогодні має сильну організацію, яка тісно інтегрована в ...
1560998
  Бориславський І. Українське шкільництво під Польщею / І. Бориславський. – Харків ; Одеса : Молодіжний більшовик, 1931. – 39 с.
1560999
  Зелений З. Українське юнацтво у вирі другої світової війни / Зенон Зелений. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 280, [1] с. : іл. – Поімен. покажч.: с. 270-276. – Бібліогр. в підрядк. прим. та с. 277. – ISBN 978-611-01-1815-6
1561000
  Зелений З. Українське юнацтво у вирі другої світової війни. / З. Зелений. – К, 1965. – 279с.
<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,