Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>
1558001
  Геращенко М.В. "...Українська культура ... повинна вийтиіз темряви забуття й ігнорування" / М.В. Геращенко, С.А. Аратюнова // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1997. – № 1/6. – С. 107-110


  Нові джерела до біографії М.Ф. Комарова з архіву М.І. Ясинського.
1558002
  Марченко Н.П. "Українська біографістика = Biographistica Ukrainica": фіксація та трансформація біографічного дискурсу в Україні / Н.П. Марченко, В.В. Патик // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 165-195. – ISSN 2520-2855
1558003
  Осьмак Н. "Українська держава - воююча сторона Другої світової війни" / бесіду вів А. Печерський, Є. Букет // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 3-9 серпня (№ 31). – С. 8-9


  Донька президента УГВР Наталя Осьмак. В історії модерної української державності надзвичайно важливою є інституційна та поколіннєва тяглість від доби Української національно-демократичної революції 1917–1921 років до здобуття незалежності 1991 року. ...
1558004
  Борчук С. "Українська загальна енциклопедія" 1930-х рр.: підвалини створення та її виконавці // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 50-58. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1558005
  Лазебник С. "Українська Канада" (сьогодення української громади та її суголосне життя з Україною) // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 625-644. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
1558006
  Мірошниченко Л.Я. "Українська оптика" зарубіжної літератури в контексті дисертаційних робіт // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 2 (56). – С. 62-67. – ISSN 2520-6346


  Представлений комплексний аналіз дисертаційних робіт, що були захищені в незалежній Україні зі спеціальності 10.01.04 "література зарубіжних країн". Охарактеризовано динаміку захистів дисертацій, виокремлено етапи зростання та вповільнення, визначено ...
1558007
  Диба А. "Українська Плеяда - найкраща, найталановитіша дитина Старої (київської) громади" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 295-320. – ISBN 978-966-600-358-7


  Літературно-мистецький гурток „Плеяда”, який діяв у Києві з 1889-го до другої половини 1890-х років,– унікальне явище української культури другої половини ХІХ ст., своєрідний нащадок, якісно новий етап стосовно „Громад”, драгомановських гуртків, які ...
1558008
  Капелюшний В. "Українська революція 1917-1921 років" у шкільних підручниках та навчальній літературі з історії України: історіографічні та загально-педагогічні аспекти // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 65-70. – ISSN 2309-9356


  У статті здійснено стислий історіографічний аналіз проблеми висвітлення Української революції 1917-1921 років у сучасних шкільних підручниках та навчальних посібниках, а також сформульовано власне бачення автором перспектив її подальшого вивчення та ...
1558009
  Капелюшний В. "Українська революція 1917–1921 років" в контексті сучасної фахової підготовки вітчизняних істориків // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 51–54. – ISSN 2309-9356
1558010
  Виноградова О. "Українська урочиста" // Шевченківський краєзнавчий альманах 2013-2014 : науково-популярне видання / Всеукр. культурно-науковий фонд Т. Шевченка ; голов. ред. Л. Красицька ; редкол.: В. Бабич, В. Бугрим, П. Засенко [та ін.]. – Київ, 2013. – 2013-2014. – С. 57-58


  Опубліковано вірш "Українська урочиста". Слова і музика Ольги Виноградової. Є ноти для чоловічого хору.
1558011
   "Українська хата" : поезії :1909-1914. – Київ : Молодь, 1990. – 256, [8] с. – ISBN 5-7720-0495-6
1558012
   Українська 1 конференція з охорони праці. – Київ, 1996. – 413с.
1558013
  Волошин Ю. Українська автокефальна православна церква 1941-1944 : (короткий історичний довідник) / Ю. Волошин; Полтавский держ. пед. ін-тут ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999. – 51с. – ISBN 966-02-0934-7
1558014
  Рубан М. Українська автокефальна православна церква на Донбасі (1921-1930 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 4 (40), жовтень-грудень. – С. 139-165. – ISSN 1998-4634
1558015
  Ревегук В. Українська Автокефальна Православна Церква на Полтавщині в часи німецько-фашистської окупації (1941-1943 рр.) // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського Патріархату / Полтав. єпархія Української Православної Церкви Київ. Патріархату ; голов. ред. митрофорний протоієрей М. Храпач ; ред. рада: Г. Антипович, Т. Дениско, Т. Пустовіт [та ін.]. – Полтава, 2004. – Ч. 10. – С. 178-190
1558016
  Галущак М. Українська автономія та національна армія в рецепції Центральної Ради і Тимчасового уряду // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 174-183. – ISSN 2413-7065
1558017
  Буряк Л.І. Українська академічна біографіка: винайдення форми (біографічні студії у контексті революційних трансформацій початку ХХ ст.) // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 18-36. – ISSN 2520-2855
1558018
  Салата О. Українська академічна історична наука в період Другої світової війни: історики еміграції // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 229-246
1558019
  Полонська-Василенко Українська академія наук : нарис історії / Полонська-Василенко; Акад. наук України, Ін-т української археографії. – Київ : Наукова думка, 1993. – 416 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-12-004339-9
1558020
   Українська антарктична станція "Академік Вернадський" (на матеріалах виставки "Українська Антарктида" із колекції Національного музею історії України та Національного науково-природничого музею НАН України) / А. Богдалов, М. Срібна, І. Пуля, О. Лук"янов, А. Романік // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 115-118. – ISSN 1998-4634
1558021
  Керста Р.Й. Українська антропонімія 16 ст. / Р.Й. Керста. – К., 1984. – 152с.
1558022
  Івановська О.П. Українська апокрифічна легенда у записах Олександри Білозерської-Куліш / О.П. Івановська, О.Л. Оверчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 21-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817
1558023
  Харчук Р. Українська аристократія в ролі історичної невдахи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 вересня (№ 37). – С. 11


  "Ця стаття є полемічною до статті Юрія Терещенка "Тарас Шевченко і українська аристократія ..."
1558024
  Тинченко Я. Українська армія у 1920 році : військовий союз з Польщею, війна з Радянською Росією та інтернування / Ярослав Тинченко. – Київ : Темпора, 2020. – 243, [1] с., [26] арк. фотоіл. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 233-243. – (MILITARIA UCRAINICA). – ISBN 978-617-569-466-4
1558025
  Залізняк Л. Українська археологія: стан і перспективи / запитувала Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 21-22 лютого (№ 32/33). – С. 14-15


  "Зараз в Інституті археології втричі більше експедицій, ніж було в радянські часи", - доктор історичних наук, професор Леонід Залізняк.
1558026
  Чабаненко В.А. Українська Атлантида : [публіцист. розповідь] / Віктор Чабаненко. – Запоріжжя : [б. в.], 2006. – 405, [3] с. – Імен. покажч.: с. 376-385. - На авантитул. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – Бібліогр.: с. 386-404. – ISBN 966-599-272-4


  У пр. № 1725967 напис: Дорогому Дмитрові Олексійовичу Міщенку вітаючи його зі славним 85-річчям! Підпис. 15.11.06 р.
1558027
   Українська байка.. – К., 1983. – 463с.
1558028
  Нудьга Г.А. Українська балада : (З теорії та історії жанру) / Г.А. Нудьга. – Київ : Дніпро, 1970. – 260 с.
1558029
   Українська балада.. – Київ, 1964. – 559с.
1558030
  Загайкевич М.П. Українська балетна музика / М.П. Загайкевич. – К., 1969. – 230с.
1558031
  Злотник-Шагіна Українська барокова проза у науковому дискурсі Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 242-247
1558032
  Левицький І.Е. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900 / Уложив на підставі автопсії Ів. Ем. Левицький. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шеченка під зарядом К. Беднарського. – (Матеріяли до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bidliographie. Bd. 1 / видає Бібліографічна комісія Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 1)
Т. 1 : (Роки 1887-1889). – 1909. – 290 с.
1558033
  Левицький І.Е. Українська бібліографія Австро-Угорщини за роки 1887-1900 / Уложив на підставі автопсії Ів. Ем. Левицький. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – (Матеріяли до української бібліографії = Beitrage zur ukrainischen Bibliographie. Bd. 2 / видає Бібліографічна Комісія Наукового Товариства імені Шевченка ; Т. 2)
Т. 2 : (Роки 1890-1891). – 1910. – 262 с.
1558034
  Котлярова Т.В. Українська біографіка: історичний поступ та сучасні виклики. П"ятнадцяті Біографічні читання (Київ, 6 червня 2019 р.) // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: Л.І. Буряк, В.І. Попик, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 341-356. – ISSN 2520-2855
1558035
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. – Київ
Вип. 1. – 1996
1558036
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. – Київ
Вип. 2. – 1999
1558037
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 1996-
Вип. 13. – 2016. – 336 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1558038
  Зелінська А. Українська біографічна книга нон-фікшн у розрізі проблемного підходу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 15-21. – ISSN 2076-9326


  Узагальнено та проаналізовано наявні проблеми у сфері біографічної книги нон-фікшн як на українському видавничому ринку, так і в теоретичній площині видавничого наукового дискурсу. У результаті проведеного дослідження виявлено три основні складники ...
1558039
  Клименко Н.Ф. Українська біологічна термінологія кінця XX - початку XXI ст. : монографія / Н.Ф. Клименко ; [відп. ред.: Карпіловська Є.А.] ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 207, [5] с. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 200-203. – (Студії з українського мовознавства / редкол.: Гриценко (голова) [та ін.] ; 17). – ISBN 978-966-489-436-1
1558040
  Бабій І. Українська блогосфера як відображення соціокультурних процесів // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 16-19. – ISBN 978-617-7196-23-4
1558041
  Костюк Н. Українська богослужбова музична культура 1801 - 1916 років (науково-дидактичний, ужитково-співочий, концертно-виконавський і композиторський аспекти : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Костюк Наталія ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2019. – 41 с. – Бібліогр.: 56 назв
1558042
  Лоза П. Українська варшавська мережа допомоги // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 24 квітня (№ 17). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254
1558043
  Качуровський В. Українська Великодня поезія // Sacrum і Біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов"ян. Філології, Заклад Укр. Філології ; за ред. Ігоря Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 555-574. – ISBN 978-83-926699-0-6
1558044
  Пасько І. Українська весна на Неві (до 100-річчя виходу перших українських громадсько-політичних періодичних видань у Санкт-Петербурзі) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 148-150. – ISBN 966-7060-98-5
1558045
  Стрельбицький М.П. Українська весна. Атлантидно : трикнижжя нових поезій / Михайло Стрельбицький. – Вінниця : Т.П. Барановська, 2016. – 163, [1] с. : іл. – Збірка складається з трьох циклів: Українською доброю кров"ю ; Своя маленька тепла Атлантида ; Вкраїнські трени й зонти для гідальго. – ISBN 978-617-7233-16-8
1558046
   Українська вишивка : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1993. – 264 с. : іл. – ISBN 5-7715-0449-1
1558047
  Милорадович В.П. Українська відьма : нариси з укр. демонології / В.П. Милорадович. – Київ : Веселка, 1993. – 70 с.
1558048
  Заболотнюк В.І. Українська військова еміграція в Німеччині 1918–1945 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Заболотнюк Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1558049
  Підмогильна Н.В. Українська військова преса: відповідність часу / Н.В. Підмогильна, А.Р. Наурузов // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 19. – C. 62-69. – ISSN 2617-1813
1558050
  Самійленко Л. Українська військова традиція // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/9 (1039/1041). – С. 34-37
1558051
  Срібняк І. Українська військово-санітарна місія в Німеччині й таборові громади полонених українців у 1919р. / І. Срібняк, М. Срібняк // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 2 (26), квітень - червень. – С. 66-75. – ISSN 1998-4634
1558052
   Українська вільна академія наук. Серія: Назвознавство = Ukrainian free academy of sciences. – Вінніпег : Накладом Братства Карпатських Січовиків
  ч. 4. – 1952. – Назва випуску серії: Назва "Україна" на Закарпатті / Б. Барвінський
1558053
   Українська вільна академія наук. Література = Ukrainian free academy of sciences. – Вінніпег : Hакладом Української вільної академії наук
  ч. 3. – 1957. – Назва випуску серії: Шевченко й Франко / М.Ї. Мандрика
1558054
  Добржанський О. Українська влада на Буковині восени 1918 р.: становлення, організаційні засади, прагнення до єдності з рештою українських земель // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 195-207. – ISBN 978-617-7062-20-1
1558055
  Колодзінський М. Українська воєнна доктрина / М. Колодзінський. – Торонто : Т-ва кол. вояків УПА в Канаді і ЗДА. – (Бібліотека Т-в кол. вояків УПА в Канаді і ЗДА ; ч. 2)
Ч. 1. – 1957. – 62 с.
1558056
  Чобіт Д. Українська Волинська держава XIV-XV століть // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 11-29
1558057
   Українська газета. – Київ, 2000
1558058
  Кралюк П. Українська Ганьщина, яка передувала Новоросії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 21
1558059
   Українська Гельсінкська група = The Ukrainian Helsinki group, 1978-1982 : 1978-1982. Документи і матеріяли. – Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1983. – 998 с. : іл. – Парал. тит. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 0-914834-50-9
1558060
   Українська геоморфологія: стан і перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( Львів, 25-26 листопада 1997р. ). – Львів : Меркатор, 1997. – 324с. – ISBN 5-7702-1237-3
1558061
  Борисенко В. Українська гетьманська держава // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 220-222. – ISSN 0869-3587
1558062
  Іванніков Т.П. Українська гітарна музика: жанрово-стильові ретроспекції // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 188-208. – ISSN 2522-4190


  "Гітарні твори сучасних українських композиторів розглянуті в аспекті перетворення старовинних традицій та художніх канонів різних епох. Апеляція до жанрово-стильових моделей минулого виявлена у декількох дискурсах - стилізації, присвятах, алюзії, ...
1558063
  Фольварочний В. Українська голгофа червоними і чорними нитками : кінороман зламу епох // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 12-50. – ISSN 0868-4790
1558064
  Стецька І.В. Українська готична проза другої половини XIX - початку XX століття: генеза, жанрові моделі, художня специфіка : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Стецька Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1558065
  Левицький М. Українська граматика для самонавчання / Мод. Левицький. – [Ромни] : Молодик ; З друк. Міністерства Шляхів, 1918. – 159 с. – (Видавництво "Молодик"; ; Ч. 2)
1558066
  Лагутенко О. Українська графіка XX століття : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / Ольга Лагутенко. – Київ : Грані-Т, 2011. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-465-354-8
1558067
  Пшеничний Т.Ю. Українська греко-католицька церква (1939-1991 рр.) : історіографія : монографія / Т.Ю. Пшеничний. – Київ : Блохін О.А., 2017. – 423, [3] с. – Резюме парал. укр, англ. - Імен. покажч.: с. 418-421. – Бібліогр.: с. 371-417. – ISBN 978-617-7419-04-3
1558068
  Марчук В. Українська Греко-католицька Церква в Польщі після Другої світової війни: боротьба за існування / В. Марчук, І. Цепенда // Warszawskie zeszyty ukrainoznawscze : spotkania polsko-ukrainskie : Studia Ucrainica / Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze ; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki ; pod red. S. Kozaka. – Warszawa : Tyrsa, 2001. – 11-12. – С. 376-385. – ISBN 83-903449-6-3


  Розкрито специфіку конфесійно-етнічних процесів в Австро-Угорщині, характер, механізм і наслідки конфесійно-інституалізаційних трансформацій греко-католицизму в Галичині наприкінці XIX – початку ХХ ст. Простежено особливості формування ...
1558069
  Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква та суспільно-політичні процесина Закарпатті наприкінці 1930-1940-х рр. у вітчизняній та діаспорній історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С.100-106


  У статті представлений погляд, який має місце у вітчизняній історіографії, а також усередовищі української наукової еміграції щодо місця УГКЦ в суспільно-політичних процесах наЗакарпатті під час Другої світової війни та післявоєнний період. В статье ...
1558070
  Задорожний П М. Українська громада в США / П М. Задорожний,
1558071
  Задорожний П М. Українська громада в США / П М. Задорожний, // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 53-62 : фото
1558072
  Драган М.Д. Українська декоративна різьба XVI-XVIII ст. / М. Драган. – Київ : Наукова думка, 1970. – 203 с.
1558073
   Українська делегація взяла участь у конференції Міністрів освіти Європейський країн // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Травень - червень (№ 3). – С. 1 : фото Л.В. Губерського


  24-25 травня 2018 року у м. Париж відбулася Конференція міністрів освіти Європейського простору вищої освіти. Від України у Конференції взяла участь делегація на чолі з Міністром освіти і науки України Л.М. Гриневич. До складу офіційної делегації ...
1558074
  Ігнатенко М. Українська демографія: високі сходження, круті обриви // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 червня (№ 23). – С. 10-11


  До сторіччя першого в світі Демографічного інституту (1919 - 2019). Вихід у світ монографії М.І. Шпиталь та Н.І. Коцур "Академік М.В. Птуха (1884 - 1961). Життєпис: вершини та обриви".
1558075
  Гошуляк І. Українська держава гетьмана П. Скоропадського // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 115-117
1558076
  Гошуляк І. Українська держава гетьмана П. Скоропадського // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 243-246. – ISSN 0869-3587
1558077
  Рум"янцев В.О. Українська держава гетьмана Павла Скоропадського: ідеали та реалії державотворення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 152. – С. 19-35. – ISSN 2224-9281
1558078
  Кульчицький С. Українська Держава Гетьмана Скоропадського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 13 (541), 30.03 - 5.04.2018. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561
1558079
  Кульчицький С. Українська держава і суспільство перехідної доби (1991 - 2013 рр.) / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 45-122. – ISBN 978-966-2050-13-4
1558080
  Смолій В. Українська держава середини XVII століття // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 28 липня (№ 154)
1558081
  Газін В.В. Українська держава у сфері геополітичних інтересів Речі Посполитої, Московії та Криму в 1654-1667 рр. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Газін Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1558082
  Бедрій А. Українська держава, створена актом 30 червня 1941 / Анатоль Бедрій. – Дрогобич : Літопис Голготи України, 1996. – 96 с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-95
1558083
  Комаров Б. Українська державна бібліотека ім. Т. Шевченка в Одесі // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2021. – № 19. – С. 60-65
1558084
  Смолій В.А. Українська державна ідея XVII-XVIII століть:проблеми формування, еволюції , реалізації / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – Київ : Альтернативи, 1997. – 367 с. – Бібліогр.:с.315-366. – ISBN 966-7217-00-0
1558085
   Українська державна чоловіча гімназія у Перемишлі, 1895-1995.. – Дрогобич, 1995. – 304с.
1558086
  Іванченко Р.П. Українська державність в 20-90-х рр. : Навчальний посібник / Р.П. Іванченко; МОН Украіни. Міжнар. ін-тут лінгвістики і права. – Київ : МІЛП, 2000. – 256 с. – ISBN 966-7005-30-5
1558087
  Гоцуляк В.М. Українська державність в історико-політичному вимірі // Правничо-політологічні та історичні студії проблем українського державотворення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 січня 2019 р. : з нагоди 60-річчя д-ра іст. наук, проф. засл. діяча науки і техніки України, акад. Укр. акад. іст. наук, АН Вищої шкоди України та Укр. акад. політ. наук Богдана Івановича Андрусишина / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [та ін. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 247-252
1558088
  Павленко Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. : (історико-генетичний аналіз) / Ю. Павленко, Ю. Храмов; Центр досліджень науково-технічного потенціалу й історії науки ім. Г.М.Доброва. НАНУ. – Київ : Манускрипт, 1995. – 263с. – ISBN 5-12-003464-0
1558089
   Українська державність у 20 столітті : Історико-політологічний аналіз. – Київ : Політична думка, 1996. – 448с. – ISBN 966-543-03-00
1558090
   Українська державність: витоки та етапи становлення / підготувала С.Чорна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 87). – С. 4-6


  Круглий стіл, в якому взяли участь викладачі КНУ ім. Т. Шевченка: І. Патриляк, В. Короткий, В. Сергійчук.
1558091
   Українська державність: особливості розвитку й проблеми еволюції : Матеріали методологічного семінару. Луганськ,11-13 жовтня 1999р. – Луганськ : СУДУ, 1999. – 60с.
1558092
   Українська дивізія "Галичина" : (матеріяли до історії). – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 124, [1] с. – ISBN 978-611-01-1572-8
1558093
  Пухальська І.В. Українська дипломатія в 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 231-233
1558094
  Гурвич Ф.Х. Українська дитяча література / Ф.Х. Гурвич, В.С. Савенко. – Київ, 1962. – 311с.
1558095
  Білецький Д.М. Українська дитяча література : посібник для пед. ін-тів педучилищ / Д.М. Білецький, Ю.П. Ступак. – Київ : Радянська школа, 1963. – 235 с.
1558096
  Вовк П.В. Українська дитяча література / П.В. Вовк, В.С. Савенко. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ, 1976. – 416с.
1558097
   Українська дитяча література. – Київ
1. – 1992. – 381с.
1558098
   Українська дитяча література.. – К., 1984. – 215с.
1558099
   Українська дитяча література.. – Київ
2. – 1992. – 282с.
1558100
   Українська діалектна лексика.. – К., 1987. – 266с.
1558101
   Українська діалектна морфологія.. – Київ, 1969. – 200с.
1558102
  Бевзенко С.П. Українська діалектоллогія: Зб. вправ і завдань / С.П. Бевзенко. – Київ ; Одеса, 1987. – 126с.
1558103
  Бевзенко С.П. Українська діалектологія : навчальний посібник / С.П. Бевзенко. – Київ : Вища школа, 1980. – 247 с.
1558104
   Українська діалектологія і ономастика.. – Київ, 1964. – 228с.
1558105
  Кубійович В. Українська діаспора // Листи до приятелів. – Репр. видання. – Ню-Йорк, 1994. – Т. 5 : Рік 12, ч. 131-142, кн. 1-12 (за 1964) ; Рік 13, ч. 143-152, кн. 1-10 (за 1965). – C. 3-8
1558106
  Грабовський С. Українська діаспора // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  Історико-теоретичний абрис.
1558107
  Кулініч М. Українська діаспора Австралії як чинник поглиблення двосторонніх відносин // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – С. 207-213. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
1558108
  Олійник Ю. Українська діаспора в країнах Африки // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 219-224. – ISSN 2413-7065
1558109
  Задорожний М.П. Українська діаспора в країнах Закавказзя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 33-35
1558110
  Чекаленко Л. Українська діаспора в політиці та роботі Олександра Шульгина - Голови Ради міністрів та міністра закордонних справ УНР в екзині (1939 - 1942) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 153-158. – ISSN 2313-8505
1558111
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європа: Західні Балкани. Греція // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 10 (188). – С. 29-36
1558112
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: країни Бенілюксу. Швейцарія // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 35-38 : фото
1558113
  Кучеренко В. Українська діаспора стає ближчою / розмову вів Рижков В. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 9


  Як працює бібліотека імені Джона Маккейна в Дніпрі - її керівник Віталій Кучеренко.
1558114
  Козирьова Українська діаспора та ії роль у націєтворенні / Козирьова, (Кармелюк) // Матеріали IІ Міжнародної наукової конференції "Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс" : 18 листоп. 2022 р., м. Львів, Україна / "Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 341-342. – ISBN 978-617-8037-97-0
1558115
   Українська діаспора у світі.. – К., 1993. – 43с.
1558116
  Заставний Ф.Д. Українська діаспора: розселення українців у зарубіжних країнах / Ф.Д. Заставний. – Львів : Світ, 1991. – 120с.
1558117
  Особа Н.М. Українська діаспорна сатира 20-40-х років ХХ ст.: Стефан Фодчук і Яків Майданик // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 272-277. – ISSN 2520-2103
1558118
   Українська дожовтнева байка.. – К., 1966. – 343с.
1558119
  Козлов А.В. Українська дожовтнева драматургія / А.В. Козлов. – К., 1991. – 200с.
1558120
   Українська дожовтнева поезія.. – К., 1978. – 240с.
1558121
  Касіян В.І. Українська дожовтнева реалістична графіка / В. Касіян, Ю Турченко. – Київ : Вид. АН Української РСР, 1961. – 192, [3] с., 30 л. іл. : 60 л., іл


  Турченко Юрій Якович (1923- ?)
1558122
  Богомолець О.В. Українська домашня ікона : монографія / О.В. Богомолець. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 517, [3] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-489-399-9
1558123
  Шевченко Л.І. Українська дослідницька перспектива в контексті стилістичних дискусій XVI Міжнародного конгресу славістів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 7-9. – ISSN 2311-2697


  У статті в категоріях і поняттях сучасної лінгвістики проаналізовано "стан і статус" функціональної стилістики в Україні початку ХХІ століття. Дослідницький контекст аналізу визначено зіставленням із стилістичною проблематикою ХVІ Міжнародного конгресу ...
1558124
  Білецький Л. Українська драма / Леонід Білецький. – Львів : Hакладом авт. ; З друк. Видавн. Спілки "Діло", 1922. – 23 с.
1558125
  Залеська-Онишкевич Українська драма сьогодні (1992-2002) // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 353-357. – ISBN 966-568-637-2
1558126
  Грицай М.С. Українська драматургія 17-18 ст. : Посібник для студ. / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1980. – 199с.
1558127
  Грицай М.С. Українська драматургія XVII-XVIII ст. : навчальний посібник / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1974. – 200 с.
1558128
  Синявська Л.І. Українська драматургія кінця XIX - початку XX століття: комунікативні стратегії : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Синявська Леся Іванівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 37 назв
1558129
   Українська драматургія першой половини ХІХ століття : Маловидомі п"єси. – Київ : Державне видавництво дудожньої культури, 1958. – 427 с.
1558130
  Жулинський М.Г. Українська духовна атмосфера за інтелектуальним барометром Юрія Шевельова // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 424-429. – ISBN 978-966-00-0899-6
1558131
  Гнатюк О. Українська духовна бароккова пісня / О. Гнатюк. – Варшава; Київ, 1994. – 188 с. – ISBN 5-7707-6994-4
1558132
   Українська душа. – Київ : Фенікс, 1992. – 127с. – ISBN 5-87534-010-Х
1558133
  Черкашина Л. Українська душа // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 330-336
1558134
  Фещенко В.М. Українська економічна думка останньої третини XIX - початку XX ст. у контексті розвитку європейської ліберальної традиції // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 7-30. – ISSN 0320-4421


  Проаналізовано особливості розвитку маржиналізму та зародження сучасної методології аналізу економічних процесів у вітчизняній економічній думці, починаючи від розробок Київської наукової школи на чолі з М. Бунге та завершуючи працями видатних ...
1558135
  Журавльова Т. Українська екранна мелодрама в контексті ідеологічної парадигми радянського кіно періоду хрущовської "відлиги" // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 108-118. – ISSN 2413-4767
1558136
  Підопригора С. Українська експериментальна проза XX - початку XXI століть: художні координати // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (753), грудень. – С. 26-32
1558137
  Белебеха І.О. Українська еліта / І.О. Белебеха. – Харків : Березіль, 1999. – 346с. – ISBN 966-95620-3-1
1558138
  Бурім Д. Українська еміграція в епістолярних джерелах: Листи Дмитра Дорошенка до Миколи Стороженка (1925-1928) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 438-530. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1558139
  Цимбал Т. Українська еміграція в західній Канаді: досвід філософської рефлексії // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 220-227
1558140
  Даниленко О. Українська еміграція в Чехословаччині (1920-і роки): соціокультурний аспект // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 37-40
1558141
  Нікоряк Н. Українська еміграція на межі: кінострічка Л. Осики "Камінний хрест" (1968) // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 269-282. – ISSN 2306-2908


  "Історичні реалії українського суспільства актуалізують теми столітньої давнини. Зокрема, тема еміграції, надзвичайно продуктивна на межі ХІХ–ХХ ст., знайшла своє активне продовження у 60-ті ХХ ст., не менш актуальна і сьогодні. Створена В. Стефаником ...
1558142
  Боровик М. Українська еміграція та її поселення у Канаді // Ukrainica Diasporiana / Український вільний університет. – Мюнхен, 1977. – Vol. 2 : Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді / М. Боровик. – С. 9-74
1558143
   Українська еміграція у польському дзеркалі // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1984. – Vol. 35, № 413-414, липень-серпень : липень-серпень. – С. 31-32
1558144
  Наріжний Симон Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919-1939 : Матеріали, зібрані С.Наріжним до частини другої / Наріжний Симон; Нац.комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 272с. – ISBN 966-7018-19-9
1558145
   Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології : у 5 т. / [В. Авдєєв, Б. Ажнюк, В. Аклаєв та ін.] ; ред. рада: В.А. Бітаєв (відп. ред.), Ю.П. Богуцький, А.В. Чебикін [та ін.] ; Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; Ін-т культурології НАМ України. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISBN 978-966-452-162-5
Т. 1 : А-Е. – 2014. – 552, [2] с. – Назва обкл.: Українська енциклопедія етномистецтвознавства етнокультурології. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк.
1558146
   Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології : у 5 т. / [В. Авдєєв, Б. Ажнюк, В. Аклаєв та ін.] ; ред. рада: В.А. Бітаєв (відп. ред.), Ю.П. Богуцький, А.В. Чебикін [та ін.] ; Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; Ін-т культурології НАМ України. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISBN 978-966-452-163-2
Т. 2 : Е-Л. – 2014. – 544, [2] с. – Назва обкл.: Українська енциклопедія етномистецтвознавства етнокультурології. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк.
1558147
   Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології : у 5 т. / [В. Авдєєв, Б. Ажнюк, В. Аклаєв та ін.] ; ред. рада: В.А. Бітаєв (відп. ред.), Ю.П. Богуцький, А.В. Чебикін [та ін.] ; Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; Ін-т культурології НАМ України. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISBN 978-966-452-164-9
Т. 3 : Л-Н. – 2014. – 556, [2] с. – Назва обкл.: Українська енциклопедія етномистецтвознавства етнокультурології. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк.
1558148
   Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології : у 5 т. / [В. Авдєєв, Б. Ажнюк, В. Аклаєв та ін.] ; ред. рада: В.А. Бітаєв (відп. ред.), Ю.П. Богуцький, А.В. Чебикін [та ін.] ; Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; Ін-т культурології НАМ України. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISBN 978-966-452-165-6
Т. 4 : Н-Р. – 2014. – 548, [2] с. – Назва обкл.: Українська енциклопедія етномистецтвознавства етнокультурології. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк.
1558149
   Українська енциклопедія етномистецтвознавства та етнокультурології : у 5 т. / [В. Авдєєв, Б. Ажнюк, В. Аклаєв та ін.] ; ред. рада: В.А. Бітаєв (відп. ред.), Ю.П. Богуцький, А.В. Чебикін [та ін.] ; Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; Ін-т культурології НАМ України. – Київ : Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – ISBN 978-966-452-166-3
Т. 5 : Р-Я. – 2014. – 534, [2] с. – Назва обкл.: Українська енциклопедія етномистецтвознавства етнокультурології. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк.
1558150
  Скорина Л.В. Українська епіграфістика 20-х років ХХ ст.: репертуар, типологія, функції надтекстових цитат // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 44-53. – ISSN 2522-493X


  У статті головна увага зосереджується на тенденціях побутування української епіграфістики 20-х років ХХ ст. Досліджується репертуар епіграфів, їх джерела, форми репрезентації, зв’язок із текстом, функції. До аналізу залучено 240 мотто з творів ...
1558151
  Левчук Л. Українська естетика: традиції та сучасний стан / Лариса Левчук. – Київ : МАКЛАУТ, 2011. – 339, [1] с. – Бібліогр.: с. 329-339. – ISBN 978-966-22-00-16-4


  У пр. № 1740837 напис: Олені Петрівні з незмінною симпатією та щирими побажаннями добра й творчих успіхів. Підпис. 20.12.2011 р.
1558152
  Пономарьов А.П. Українська етнографія : Курс лекцій / А.П. Пономарьов. – Київ : Либідь, 1994. – 320 с. – ISBN 5-325-00470-0
1558153
  Данилевич А.П. Українська етнографія та фольклористика у творчості Степана Носа (1829-1901 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Данилевич Аліса Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1558154
  Компанієць І.В. Українська етнопедагогіка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 111-113. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1558155
  Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. / Є.І. Сявавко. – Київ, 1974. – 151с.
1558156
   Українська етнопедагогіка.. – Х., 1998. – 40с.
1558157
  Пеньковська М. Українська жінка в огні революції // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2020. – Серпень (число 8). – С. 1


  Вийшла друком книжка "Жінки у Визвольній війні: історії, біографії, спогади. 1917 - 1930".
1558158
   Українська журналістика -89.. – К., 1990. – 54с.
1558159
   Українська журналістика "90.. – К., 1991. – 99с.
1558160
  Шкляр В. Українська журналістика в контексті світової // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 129-133
1558161
   Українська журналістика в контексті світової. – Київ
№ 1. – 1997. – 100 с.
1558162
   Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7181-44-8
№ 2. – 1998. – 110 с.
1558163
  Тимошик М. Українська журналістика в лещатах московської цензури // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 114-117
1558164
  Георгієвська В. Українська журналістика в умовах багатопартійності (1917-1918 рр.) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16


  У статті аналізується політична ситуація на Наддніпрянській Україні в 1917 - на початку 1918 рр., стверджується вплив партій соціал-демократичного спрямування (двох фракцій РСДРП, кадетів - Партії народної свободи, есерів). Розгортають діяльність ...
1558165
   Українська журналістика і національне відродження.. – К., 1992. – 100с.
1558166
  Житарюк М. Українська журналістика у Великій Британії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 240-248. – (Серія "Журналістика" ; вип. 50). – ISSN 2078-7324


  У рецензії професора Мар"яна Житарюка йдеться про книжкову наукову новинку монографію професора Миколи Тимошика "Українська журналістика в діаспорі: Велика Британія. Монографія. К.: Наша культура і наука, 2021. 512 с. – іл., ім. та предм. пок., ...
1558167
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра. – Київ. – ISBN 966-7181-10-3
Кн.2. – 1997. – 144с.
1558168
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра.. – К.
2. – 1997. – 139с.
1558169
   Українська загальна енциклопедія : Книга Знання : в 3 т. : багато ілюстрована, з кольоровими таблицями, мапами та образками. – Львів ; Станіславів ; Коломия : Рідна школа
Т. 1 : А-Ж. – 1930. – 676 с.
1558170
  Парубій У.Ю. Українська замовляльно-заклинальна поезія: структурно-семантичні особливості та поетика жанру : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Парубій Уляна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1558171
  Карпов В.В. Українська звитяга у символах / Віктор Карпов. – Київ : Олег Філюк, 2016. – 420, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-341. – ISBN 978-617-7122-99-8
1558172
  Ткач М.М. Українська звичаєва культура : монографія / Микола Ткач ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2020. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 582-591. – ISBN 978-617-7507-99-3
1558173
  Ткач М.М. Українська звичаєва культура : монографія / Микола Ткач ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2021. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 582-591. – ISBN 978-617-7507-99-3
1558174
  Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов"яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 2: індексований реєстр зимових мелоформ // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 8-18. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Стаття є продовженням попередньої роботи автора під тією ж назвою. Пропонується новий спосіб цифрової індексації типових мелоформ зимового (різдвяно-новорічного) циклу, поширених на території слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). ...
1558175
  Козак С. Українська змова і месіанізм. Кирило-Мефодіївське Братство / Стефан Козак ; [переклад і ред. Миколи Лесюка ; Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника]. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 253, [1] с. – Пер. за вид.: Ukrainscy spiskowcy i mesjanisci. Bractwo Cyryla i Metodego / Stefan Kozak. Warszawa, 1990. - На тит. арк. екслібрис : Україна. Бібліотека Володимира Сергійчука. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-640-156-8
1558176
  Кропивко І.В. Українська і польська постмодерна проза (карнавал, фрагментація, фронтир) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Кропивко Ірина Валентинівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1558177
  Калантаєвська Г.П. Українська і російська національні культури в оцінюванні М. Костомарова // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 35-38. – ISBN 978-966-657-737-8
1558178
   Українська іграшка. – К., 1973. – 95с.
1558179
  Александрова І.В. Українська іграшка: специфіка, технологія, популяризація // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 104-105
1558180
  Степико М.Т. Українська ідентичність як визначальна засада протидії російської агресії / М.Т. Степико, Т.В. Черненко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 178-183. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1558181
  Кислюк К. Українська ідентичність: історико-культурні ретроспективи та сучасні перспективи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 : Інтелектуали і влада. – С. 48-65. – ISSN 2522-9338
1558182
  Довгич В.А. Українська ідея в політичній теорії М.Драгоманова / В.А. Довгич. – Київ : НМК ВО, 1991. – 155с.
1558183
  Стародуб Н. Українська ідея почалася саме тут // Київський університет. – Київ, 2018. – Березень (№ 3). – С. 3


  "Традиційно березневими днями проводяться заходи, присвячені вшануванню пам"яті Тараса Шевченка. Студенти й співробітники КНУ презентують шевченкознавчі праці, зустрічаються з лауреатами однойменної премії, беруть участь у шевченківських читаннях і ...
1558184
   Українська ідея. Перші речники. – Київ : Знання України, 1994. – 183 с. – ISBN 5-7770-0627-2
1558185
  Гординський С. Українська ікона 12-18 сторіччя / написав Святослав Гординський ; [фотодорадники: Б. Загайкевич, В. Грицин]. – Філядельфія : Провидіння, 1973. – 212 с. : фотоіл., карта. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 26
1558186
  Бачинський Ю. Українська імміграція в Сполучених Штатах Америки / Юліян Бачинський ; [ред. і передм. до 2-го вид. Василя Маркуся ; мовна ред. Ярослави Собко]. – Київ : ІНТЕЛ, 1995. – 340, [3] с. : іл., табл., портр., карти. – На тит. арк. зазнач. інформацію про вид.: 1-ше вид, Львів 1914 та 2-ге вид., Київ 1994. – (Бібліотека Української Діаспори, ч. 1). – ISBN 5-7702-1074-5
1558187
  Рафальський О.О. Українська інтелектуальна еліта в середині - другій половині XIX ст. і процес формування української нації // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 129-136. – ISBN 966-7769-54-2
1558188
  Гончар О.Т. Українська інтелектуальна еліта у соціокультурному просторі Російської імперії XIX ст.: на прикладі взаємин М.І. Костомарова і Т.Г. Шевченка (буденний аспект) // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 367-366. – ISBN 966-7769-54-2
1558189
  Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-х - 30-х років соціальний портрет та історична доля / Г.В. Касьянов. – Київ : Либідь, 1992. – 176 с. – ISBN 5-86248-007-2
1558190
  Яковлєв І. Українська інтелігенція в протистоянні русифікаторській політиці // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 325-328с. – ISBN 978-617-7046-59-1
1558191
  Гаврилюк Ю. Українська інтелігенція довоєнного Перемишля // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 28 липня (№ 30). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1558192
  Касьянов Г.В. Українська інтелігенція на рубежі ХIХ - ХХ століть : соціально-політичний портрет / Г.В. Касьянов. – Київ : Либідь, 1993. – 176 с. – ISBN 5-325-00424-7
1558193
  Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні / Семен Підгайний ; упоряд., [передм.] Юрій Шаповал. – Київ : Кліо, 2019. – 324, [4] с. : іл. – ISBN 978-617-7023-87-5
1558194
   Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія : науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я ім. України П.Л. Шупика [та ін.] голов. ред. Щеглов Д.В. ; редкол.: Нетлюх А.М., Поліщук М.Є., Зорін М.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2786-4855
№ 1 (35). – 2021. – 71 c. – DOI 10.26683/2786-4855-2021-1(35) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1558195
   Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія : науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я ім. України П.Л. Шупика [та ін.] голов. ред. Щеглов Д.В. ; редкол.: Нетлюх А.М., Поліщук М.Є., Зорін М.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2786-4855
№ 2 (36). – 2021. – 82 c. – DOI 10.26683/2786-4855-2021-2(36) - Резюме укр., рос., англ. мовами
1558196
   Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія : науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я ім. України П.Л. Шупика [та ін.] голов. ред. Щеглов Д.В. ; редкол.: Нетлюх А.М., Поліщук М.Є., Зорін М.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2786-4855
№ 2 (40). – 2022. – 82 с. – DOI 10.26683/2786-4855-2022-2(40) - Резюме укр., англ. мовами
1558197
   Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія : науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я ім. України П.Л. Шупика [та ін.] голов. ред. Щеглов Д.В. ; редкол.: Нетлюх А.М., Поліщук М.Є., Зорін М.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2786-4855
№ 3 (41). – 2022. – 58 с. – DOI 10.26683/2786-4855-2022-3(41) - Резюме укр., англ. мовами
1558198
   Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія : науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я ім. України П.Л. Шупика [та ін.] голов. ред. Щеглов Д.В. ; редкол.: Нетлюх А.М., Поліщук М.Є., Зорін М.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2786-4855
№ 4 (42). – 2022. – 61 с. – DOI 10.26683/2786-4855-2022-4(42) - Резюме укр., англ. мовами
1558199
   Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія : науково-практичний журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я ім. України П.Л. Шупика [та ін.] голов. ред. Щеглов Д.В. ; редкол.: Нетлюх А.М., Поліщук М.Є., Зорін М.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012-. – ISSN 2786-4855
№ 1 (43). – 2023. – 56 с. – DOI 10.26683/2786-4855-2023-1(43) - Резюме укр., англ. мовами
1558200
   Українська історична дидактика : Міжнародний діалог (фахівці різних країн про сучасні українські підручники з історії). – Київ : Генеза, 2000. – 368с. – ISBN 966-504-138-Х
1558201
  Працьовитий В. Українська історична драматургія : навч. посібник / Володимир Працьовитий ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 209, [1] с. – Імен. покажчик: с. 202-208. – Бібліогр.: с. 198-201 та в кінці підрозділів. – ISBN 978-966-613-671-1


  У пр. № 1750114 напис: Чарівній Світлані Дяченко на радість, на щастя, на добро. Автор /Підпис/ 24.02.2010 р.
1558202
  Москаленко А.А. Українська історична лексикологія / А.А. Москаленко. – Одеса, 1972. – 64 с.
1558203
  Сиротюк М.Й. Українська історична проза за 40 років / М.Й. Сиротюк. – К, 1958. – 336с.
1558204
   Українська історична та діалектна лексика.. – К., 1985. – 163с.
1558205
  Мишанич Я. Українська історіографічна проза XVIII - першої половини XIX ст. в оцінці Михайла Максимовича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 52-58. – ISSN 0236-1477
1558206
  Марченко М.І. Українська історіографія (з давніх часів до середини XIX ст.) / М.І. Марченко; М-во вищ. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відпов. ред. В.А. Дядиченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1959. – 256, [2] с.
1558207
  Оглоблин О. Українська історіографія 1917 - 1956 // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 2004. – Рік41/42,№3/4 / №1. – С. 172-219. – ISSN 0041-6061
1558208
  Лисенко О. Українська історіографія Другої світової війни: між закономірністю і парадоксом // Україна-Росія: діалог історіографій : матеріали міжнар. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України ; Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) ; Сівер. ін-т регіон. дослідж. ; [редкол.: В.Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Деснянська правда, 2007. – С. 143-156. – ISBN 978-966-502-387-6
1558209
  Кінащук О.Д. Українська історіографія міжвоєнного періоду про взаємини Війська Запорозького Низового та Росії у 1654-1775 рр. // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 77-86. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
1558210
  Таран Л.В. Українська історіографія на порозі перемін // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 13-18
1558211
  Айтов С.Ш. Українська історіографія та журнал "Основа" як культурна система // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 165-174
1558212
  Журба О. Українська історіографія: від етичної до культурологічної репрезентації / О. Журба, Т. Литвинова // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 118-125
1558213
  Масненко Українська історіографія: суспільно-політична історія / Масненко, В. Яремчук // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 199-212. – ISSN 0130-5247
1558214
  Кралюк П.М. Українська історіософія. Володимир Антонович та Михайло Грушевський // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 513-518. – ISBN 978-966-373-777-5
1558215
  Коваленко Г. Українська історія : оповідання з історії України / Грицько Коваленко. – Репр. вид. 1912 р. – Київ : Велес, 1993. – 175 с. – ISBN 5-87272-016-5
1558216
  Пустовіт Т. Українська історія Грицька Коваленка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 травня (№ 18). – С. 6-7
1558217
  Букет Є. Українська історія з японським шармом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 11


  Книга Володимира Святненка "Самурай. Українська історія".
1558218
  Шадріна Т. Українська канадська література: передумови виникнення та особливості формування // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 267-275
1558219
  Липовецький С. Українська карта й "новий європейський порядок". Як бездержавні українці у ХХ столітті намагалися стати суб"єктом європейської політики // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 26 (710), 2.07- 8.07.2021. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561
1558220
   Українська кераміка [Ізовидання] : [комплект открыток с текстом на укр., рус, англ., нем., фр., и исп. языках]. – Київ : Мистецтво, 1968. – 24 с., 18 л. : 18 листівок + 1 обкл. + тект. вклад.
1558221
  Добрянська Т.А. Українська кирилична книга ХVІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: кодиколого-палеографічне вивчення й описування // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 340-354. – ISSN 2222-4203
1558222
   Українська кінопанорама. – Київ, 1972. – 48с.
1558223
  Чадюк М. Українська класика арабською // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 31


  У Лівані буде представлено переклад "Зів"ялого листя" Івана Франка.
1558224
  Ольховський А. Українська класична музика / А. Ольховський. – Київ, 1941. – 20 с.
1558225
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 3, ч. 2. – 1991. – 96 с.
1558226
   Українська книга в фондах Одеської державної Наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 1. – 1991. – 80 с.
1558227
   Українська книга в фондах Одеської державної Наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 2. – 1991. – 24 с.
1558228
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
Вип. 3, ч. 1. – 1991. – 30 с.
1558229
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
Вип. 4. – 1991. – 43 с.
1558230
   Українська книга Д. В. У. : ситематичний покажчик видань українською мовою. – Харків
в. 1 : 1919-1924. – 1926. – 267 с.
1558231
  Тимошик М.С. Українська книга і світ = Ukrainian book and the world / Микола Тимошик ; [передм. В.Г. Іваненка] ; Укр. ун-т Вашингтон США ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Вашингтон ; Київ : Український університет, 2018. – 514, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 477-483. - Резюме парал. англ., нім., фр., пол. – Бібліогр.: с. 499-514. – ISBN 979-966-7821-69-2


  У пр. № 1720090 напис: Науковій бібліотеці Шевченківського університету - від вдячного учня. Автор. Підпис. 02.10.18 р.
1558232
  Каганов І.Я. Українська книга кінця 16- 17 століть : Нариси з історії книги / І.Я. Каганов. – Харків : Вид-во Книжкової Палати УРСР, 1959. – 144с.
1558233
   Українська книга.. – Київ-Харків, 1965. – 267с.
1558234
  Давиденко К. Українська книжкова революція: початок // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 19 червня (№ 11/12)
1558235
   Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань). – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – 198, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 5-7702-0775-2
1558236
  Фігурний Ю. Українська козацька культура як державотворче явище // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 326-330
1558237
  Кривошея В.В. Українська козацька старшина. Василь Базилевич. Василь Лагода. Андрій Стахович / В.В. Кривошея, О.В. Кривошея // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 108-115
1558238
  Кривошея В.В. Українська козацька старшина. Станіслав Кохановський / В.В. Кривошея, О.В. Кривошея // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 84-91
1558239
  Гелей С. Українська консервативна політична думка про діяльність Центральної Ради в роки Національної революції (1917-1918) // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 30-35. – ISSN 1563-3977
1558240
  Осипчук-Сковорода Українська космогонія. Сварга-Сварух! // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 298-306. – ISSN 0320-8370
1558241
  Огієнко І. Українська культура : Коротка історія культурного життя українського народа / І. Огієнко. – Репринтне відтворене видання 1918 року. – Київ : Абрис, 1991. – 272 с. – ISBN 5-7707-1680-0
1558242
   Українська культура : лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – Київ : Либідь, 1993. – 592 с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-325-00075-6
1558243
   Українська культура : історія і сучасність. Навчальний посібник. – Львів : Світ, 1994. – 456 с. – ISBN 5-7773-0206-8
1558244
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1995
1558245
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1996
1558246
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1997
1558247
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1998
1558248
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 1999
1558249
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 1. – 2001
1558250
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4/5. – 2001
1558251
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2001
1558252
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7. – 2001
1558253
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 8. – 2001
1558254
   Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 1921-
№ 7/9 (1039/1041). – 2015. – 96 с.
1558255
   Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Сєриков, А. Васюк [та ін.]. – Київ, 1921-
№ 10/12 (1042/1044). – 2015. – 64 с.
1558256
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2018. – 84 с.
1558257
   Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність : тези доп. IV, V студент. наук. конф. (груд. 2011, квіт. 2012 р.) / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Каф. культурології ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013. – 307, [1] с.
1558258
  Музичко О.Є. Українська культура у творчому доробку Дмитра Бучинського // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 228-239. – ISSN 2520-2855
1558259
  Козаченко А.І. Українська культура: її минувшина й сучасність / Ант. Козаченко. – Харків : Пролетар, 1931. – 168 с.
1558260
  Романчук В. Українська культурна парадигма на сторінках журналу "Універсум" (1993-2018) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (284), березень. – С. 35-42. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто ультурні процеси в Україні, зафіксовані впродовж 1993-2018 років на сторінках журналу "Універсум". Наголошено на важливому значенні національної культури для самоорганізації суспільствва в новітніх умовах
1558261
   Українська культурна спадщина - під загрозою // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 16 червня (№ 132). – С. 5


  "Мін-во культури та інформаційної політики продовжує фіксувати воєнні злочини росіян проти культурної спадщини України. Уже задокументовано 388 об"єктів".
1558262
  Кирилова О. Українська культурологія у східно-західних контекстах // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 29-35
1558263
  Коломицева А. Українська кумулятивна пісня і казка: композиційні паралелі // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 108-128


  "...Розглянуто кумулятивні пісні і казки в українському позаобрядовому репертуарі, які мають не лише однакову сюжетну канву, а й спільні принципи організації форми, специфічні способи виконання. Кумулятивні пісні – досить поширене у світі явище, вони ...
1558264
  Плюта О.П. Українська кухня в сучасному суспільстві // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 283-292. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1558265
   Українська кухня.. – 3-є вид., доп. – К., 1970. – 306с.
1558266
   Українська легка промисловість у 1 кварталі 1932 р.. – Х., 1932. – 68с.
1558267
   Українська лексика в історичному та ареальному аспектах.. – К., 1991. – 181с.
1558268
  Москаленко А.А. Українська лексика першої половини ХІХ ст. / А.А. Москаленко. – Одеса, 1969. – 92с.
1558269
  Ващенко В.С. Українська лексикологія / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1979. – 128с.
1558270
   Українська Ленініана. – Київ, 1970. – 12с.
1558271
   Українська Ленініана. – Київ, 1980. – 240с.
1558272
   Українська лінгвістична географія. – Київ : Наукова думка, 1966. – 154с.
1558273
  Городенська К.Г. Українська лінгводидактична термінологія і сучасний фаховий дискурс // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 128-132. – ISSN 1682-3540


  Термінологія української лінгводидактики з 90-х рр. ХХ ст. формується в нерозривному зв"язку з розвитком національної лінгводидактики, що зумовлено насамперед розши- ренням теоретичних і практичних напрямів наукових досліджень із теорії та методики ...
1558274
  Заїка Г.П. Українська лінія / Г.П. Заїка ; [наук. і відп. ред., післямова О.Б. Супруненко] ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр охорони та дослідж. пам"яток археол. упр. культури Полтав. облдержадмін. – Київ-Полтава : Археологія, 2001. – 86, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 43-46, 85-86. – ISBN 966-95758-3-4
1558275
  Соловій В.В. Українська лірика 1990-2010-х років: метрика, ритміка, строфіка, фоніка : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Соловій Василь Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 206 арк. – Додатки: арк. 203-206. – Бібліогр.: арк. 179-202
1558276
  Голомб Л. Українська лірика у світлі літературознавчої концепції Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 43-46. – ISBN 966-693-015-3
1558277
  Солод Ю.Д. Українська література - 20: погляд на межі тисячоліть : Hавч. посібн.за програмою 11кл. / Ю.Д. Солод. – Вид. 2-ге, випр., доповн. – Київ : Світло знань, 1999. – 448с. – ISBN 966-95268-1-7
1558278
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. серед. школи / О.І. Білецький, П.К. Волинський ; за ред. О.І. Білецького. – Київ : Радянська школа, 1949. – 296 с.
1558279
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. серед. школи / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук ; за ред. О.І. Білецького. – Вид. 7-е. – Київ : Радянська школа, 1953. – 343 с.
1558280
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. серед. школи / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук ; за ред. О.І. Білецького. – Вид. 9-е. – Київ : Радянська школа, 1955. – 283 с.
1558281
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. серед. школи / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук ; за ред. О.І. Білецького. – Вид. 11-е. – Київ : Радянська школа, 1957. – 283 с.
1558282
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. серед. школи / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук ; за ред. О.І. Білецького. – 12-е вид. – Київ : Радянська школа, 1958. – 282 с.
1558283
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – К, 1960. – 236с.
1558284
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6 класу восьмирічної школи / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1961. – 236с.
1558285
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 3-е вид. – К, 1962. – 235с.
1558286
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 4-е вид. – К, 1963. – 235с.
1558287
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 6-е вид. – К, 1965. – 235с.
1558288
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 7-е вид. – К, 1966. – 236с.
1558289
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. серед. школи / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук ; за ред. О.І. Білецького. – Вид 21-е. – Київ : Радянська школа, 1967. – 287 с. : іл.
1558290
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 9-е вид. – К, 1968. – 235с.
1558291
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 11-е вид. – К, 1970. – 236с.
1558292
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. серед. школи / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук ; за ред. О.І. Білецького. – Вид. 23-е. – Київ : Радянська школа, 1970. – 287 с. : іл.
1558293
  Бугайко Т.Ф. Українська література / Т.Ф. Бугайко. – К., 1970. – 752с.
1558294
  Бугайко Т.Ф. Українська література / Т.Ф. Бугайко. – К., 1972. – 640с.
1558295
  Падалка Н.І. Українська література : пыдручник для 6 класу / Н.І. Падалка. – 5-е вид. – Київ, 1975. – 272с.
1558296
  Падалка Н.І. Українська література : підручник для 6 класу / Н.І. Падалка, К.М. Сторчак. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1976. – 272с.
1558297
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук. – Вид. 28-е. – Київ : Радянська школа, 1976. – 254 с.
1558298
   Українська література. – Київ : Вища школа, 1976. – 352с.
1558299
  Білецький О.І. Українська література : хрестоматія для 8-го кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський. – Вид. 30-е. – Київ : Радянська школа, 1977. – 254 с.
1558300
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук ; за ред. О.І. Білецького. – 32-е вид. – Київ : Радянська школа, 1979. – 208 с. : іл.
1558301
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 10-е вид. – К, 1979. – 240с.
1558302
   Українська література : підручник. – Київ : Вища школа, 1980. – 392 с.
1558303
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – К, 1983. – 275с.
1558304
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка. – 13-е вид. – К, 1983. – 304с.
1558305
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – Київ, 1983. – 448с.
1558306
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – К., 1984. – 448с.
1558307
  Падалка Н.І. Українська література / Н.І. Падалка. – 14-е вид. – К, 1984. – 304с.
1558308
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 класу / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук ; за ред. О.І. Білецького. – Вид. 37-е. – Київ : Радянська школа, 1984. – 239 с.., [4] арк. іл. : іл.
1558309
  Грицай М.С. Українська література : Підручник для учнів / М.С. Грицай, В.Я. Неділько, І.О. Ладоня. – Київ : Вища школа, 1985. – 368с.
1558310
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук ; за ред. О.І. Білецького. – Вид. 39-е, змін. – Київ : Радянська школа, 1986. – 222 с., [4] арк. іл. : іл.
1558311
  Бандура О.М. Українська література : підручник для 5 класу / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – Вид. 16-те. – Київ : Радянська школа, 1986. – 223 с.
1558312
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – К., 1987. – 367с.
1558313
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Е.М. Курчнко. – Вид. 17. – К, 1988. – 223с.
1558314
  Білецький О.І. Українська література : підручник для 8 кл. / О.І. Білецький, П.К. Волинський, І.І. Пільгук ; за ред. О.І. Білецького. – Вид. 40-е. – Київ : Радянська школа, 1988. – 226 с. : іл.
1558315
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 18-те вид., перероб. і допов. – К, 1989. – 254с.
1558316
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, З.О. Шевченко. – К, 1989. – 238с.
1558317
  Лакиза М.П. Українська література / М.П. Лакиза. – К., 1989. – 366с.
1558318
  Шамрай А. Українська література : стислий огляд / А. Шамрай ; Укрлікнеп при УПО Н.К.О. УСРР // Українське літературознавство / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен, 1989. – Вип. 3 : Українська література. Стислий огляд. Харків 1928 / Агапій Шамрай ; Українське літературознавство 1917-1937 / Богдан Кравців. – С. 1-220
1558319
  Лакиза М.П. Українська література : підручник для 8 класу / М.П. Лакиза, М.І. Машура, П.І. Фединець. – 12-те вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1991. – 446с.
1558320
  Бандура Українська література : 6 кл. / Бандура, Є.М. Кучеренко. – 19-те вид., перероб. і допов. – К, 1991. – 238с.
1558321
  Степанишин В.І. Українська література / В.І. Степанишин. – К., 1992. – 335с.
1558322
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 20-те вид., перераб. і доп. – К, 1993. – 255с.
1558323
  Кононенко П.П. Українська література : підручник для підготовки молодших спеціалістів / П.П. Кононенко, М.І. Дубина, І.О. Ладоня. – 2е вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 1993. – 488 с. – ISBN 5-11-003576-8
1558324
  Гумницька А.Й. Українська література / А.Й. Гумницька, Є.М. Кучеренко. – Львов, 1993. – 288с.
1558325
  Одарченко П. Українська література : збірник вибраних статей / П. Одарченко. – Київ : Смолоскип, 1995. – 407 с. – ISBN 0-914834-66-5
1558326
  Задорожна С.В. Українська література / С.В. Задорожна, Н.І. Бернадська. – Київ, 1996. – 233с.
1558327
   Українська література : Посібник для старшокласниківі абітурієнтів. За ред М.К.Наєнка;2-е видання, стереотипне. – Київ : Либідь, 1996. – 368с. – ISBN 5-325-00823-4
1558328
  Бандура О.М. Українська література / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – 22-ге вид. – К, 1997. – 254с.
1558329
  Хропко Петро Українська література : Підруч. для 10 кл. сер. шкіл, ліцеїв, гімназій та коледжів / Хропко Петро. – 3-тє вид-ня. – Київ : Освіта, 1998. – 528с. – ISBN 966-04-0011-Х
1558330
   Українська література : хрестоматія : для підгот. до зовнішнього незалежного оцінюванния / упоряд.: О.М. Авраменка. – Київ : Грамота, 2011. – 515, [1] с. – На обкл.: Готуємося до зовншнього незалежного оцінювання 2012. – ISBN 978-966-349-338-1
1558331
  Грицай М.С. Українська література 16-18 ст. і фольклор / М.С. Грицай. – Київ : Київський університет, 1969. – 114с.
1558332
  Мочернюк Н.Д. Українська література 20-30-х років XX століття у взаємодії з образотворчим мистецтвом: інтермедіальний дискурс : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.05 / Мочернюк Наталія Дмитрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 421 арк. – Бібліогр.: арк. 14-17, 372-421
1558333
  Поважна В.М. Українська література 80-90-х років ХІХ ст. в оцінці Івана Франка / В.М. Поважна; відп. ред. М.П. Комишанченко. – Київ : Вид-во Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 1957. – 133 с.
1558334
  Карпіловська Є.А. Українська література XI-XVIII століть : хрестоматія з коментарями / Є.А. Карпіловська, Л.О. Тарновецька. – Чернівці : Прут, 1997. – 367 с. – ISBN 960-560-120-2
1558335
  Грицай М.С. Українська література XVI-XVIII ст. фольклор / М.С. Грицай. – Київ, 1969. – 116с.
1558336
   Українська література XVIII ст. : Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. – Київ : Наукова думка, 1983. – 694 с. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
1558337
  Саєнко В.П. Українська література XX ст.: діапазони творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані літературознавчі праці : [дослідження, статті, есеї] / Валентина Саєнко. – Львів : Піраміда, 2016. – 868, [2] с. : табл. – Резюме англ., нім., пол., рос. мовами. - На обкл.: Українська література XX ст.: діапазони творчих голосів і мистецьких відкриттів. Вибрані праці. - Імен. покажч.: с. 847-861. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-441-443-9
1558338
  Шаховський С. Українська література в боротьбі проти націоналізму / С. Шаховський. – Б.м. : Б.в. – 19с. – Окремий відбиток
1558339
  Микитась В.Л. Українська література в боротьбі проти унії: Дослідження. / В.Л. Микитась. – К., 1984. – 242с.
1558340
   Українська література в загальноосвітній школі. – Київ
№ 1. – 1999
1558341
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2001
1558342
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2001
1558343
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 4. – 2001
1558344
  Кравчук П.І. Українська література в Канаді / П.І. Кравчук. – Київ, 1964. – 154с.
1558345
  Дроздовський Д. Українська література в перекладах англійською мовою, виданих у Великій Британії (1991-2021 рр.) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22 : Українська література у світі. – С. 191-200. – ISBN 978-617-8077-06-8
1558346
  Яручик В. Українська література в Польщі: зародження, проблематика, новаторство // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (760/761), липень - серпень. – С. 64-69
1558347
   Українська література в російській критиці кінця ХІХ-початку ХХ ст.. – Київ : Наукова думка, 1980. – 416с.
1558348
  Бугайко Т.Ф. Українська література в середній школі. / Т.Ф. Бугайко, Ф.Ф. Бугайко. – К., 1955. – 372с.
1558349
   Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.). – Київ : Заповіт, 1997. – 264с. – ISBN 966-72-72-08-7
1558350
  Пасічник Є.А. Українська література в школі / Є.А. Пасічник. – К., 1983. – 319с.
1558351
  Мороз Л. Українська література віднині - другорядний предмет?! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 березня (№ 5). – С. 4


  "Зазначимо черговий "подвиг" чиновників від освіти: у системі ЗНО (за оголошуваними відомостями) українська література вже не є серед обов"язкових предметів."
1558352
   Українська література доби незалежності / Центр літературної творчості ІФ КНУ імені Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 10 липня (№ 13/14)


  Центр літературної творчості Ін-ту філології КНУ імені Тараса Шевченка 24 червня 2021 р. взяв участь у Науково-публіцистичній конференції, присвяченій 30-річчю заснування Національної спілки письменників України. Згадується М.К. Наєнко та Д.І. ...
1558353
  Дроздовський Д. Українська література доби Незалежності та місія Національної спілки письменників України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-7 липня (№ 26)


  24 червня у стінах НСПУ відбулася наукова конференція "Українська література доби Незалежності" . "Важливим був виступ професора Інституту філології КНУ ім. Т.Г. Шевченка Михайла Наєнка, який представив свої наукові напрацювання: "Інтервал" ...
1558354
  Мишанич О.В. Українська література другої половини XVIIIст. і усна народна творчість / О.В. Мишанич; Акад. наук УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [відпов. ред. М.Є. Сиваченко]. – Київ : Наукова думка, 1980. – 342, [2] с.
1558355
  Костюк С.П. Українська література з мистецтва 1966-1967 рр. / С.П. Костюк. – Львів, 1969. – 46с.
1558356
  Наливайко Д. Українська література і європейські художні системи Середньовіччя і Раннього нового часу (ні рівні жанрів і стилів) // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 3-11. – ISBN 966-568-637-2
1558357
  Василько А. Українська література і кріпацтво / Ан. Василько [псевд.]. – [Київ] : Вік ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1911. – 32 с. – (Наші справи ; № 14)
1558358
  Масенко Л. Українська література і Російська імперія. Протистояння триває // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2020. – № 34/36 (602/604), грудень 2020 р.


  22 грудня 2019 року на сайті «Радіо Свобода» було опубліковано статтю професора кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», провідного наукового співробітника Інституту української мови НАН України доктора ...
1558359
  Калениченко Н.Л. Українська література кінця XIX - початку XX ст.: напрями, течії / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 256 с.
1558360
  Семенюк Г.Ф. Українська література кінця XIX - початку XX століття : навч. посібник для студентів-іноземців / Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, М.П. Ткачук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 511, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-070-3
1558361
  Пономарьов П.П. Українська література критка кінця XIX -- початку XX ст. / П.П. Пономарьов. – Ужгород, 1965. – 78с.
1558362
  Тарнавська Марта. Українська література на конференції канадських славістів // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.112
1558363
  Гончар О.І. Українська література передшевченківського періоду і фольклор / О.І. Гончар; АН УРСР.Ін-тут літ-ри ім Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1982. – 312 с.
1558364
  Роман М. Українська література Словаччини очима рецензента = Ukrajinska literatura Slovenska ocami recenzenta / Михайло Роман. – Presov : A-Print, 2016. – 392 c. – На обкл. і тит. арк. дані укр., словац. - Текст укр., словац. – ISBN 978-80-89721-16-0


  У пр. № 1732608 напис: Вельмишановному панові Професорові Михайлові Наєнку з вдячністю за все. Автор Михайло Роман. 22.08.2016
1558365
   Українська література сьогодні : єсеїстика. – Київ : Неопалима купина, 2005. – 233, [3] с. – Резюме в кінці есеїв парал. англ., нім. – ISBN 966-8093-41-0
1558366
  Ходосов К.О. Українська література у 8 класі / К.О. Ходосов. – К., 1979. – 184с.
1558367
  Чистяк Д. Українська література у франкомовних країнах: історія та сьогодення, проблеми та перспективи // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22 : Українська література у світі. – С. 201-217. – ISBN 978-617-8077-06-8
1558368
  Калениченко Н.Л. Українська література ХІХ ст. : Напрями, течії / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1977. – 316 с.
1558369
   Українська література.. – К., 1960. – 143с.
1558370
  Бугайко Т.Ф. Українська література. / Т.Ф. Бугайко. – К., 1969. – 752с.
1558371
   Українська література.. – 3-є вид. – К., 1970. – 448с.
1558372
   Українська література.. – 7-е вид. – К., 1973. – 383с.
1558373
   Українська література. 11 клас : Підручник для серед. загальгоосвіт. школи / Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За заг. ред. Мовчан Р.В. – Київ; Ірпень : Перун, 1999. – 496с. – ISBN 966-569-011-6
1558374
  Бандура О.М. Українська література. 5 кл. / О.М. Бандура, Є.М. Кучеренко. – Вид. 4-е. – К, 1973. – 266с.
1558375
   Українська література. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання : за чинною програмою ЗНО / укладач : Світлана Витвицька. – Вид. 3-тє, зі змін. та допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2023. – 463, [1] с. : іл. – На обкл. укладач зазнач. як авт. - На обкл. також: Комплексне видання. Готуйся на 200 балів ! - На корінці: ЗНО. Українська література. – Бібліогр.: с. 464. – (ЗНО 2023). – ISBN 978-966-07-3900-0


  Зміст: Довідковий теоретичний матеріал; Програмові твори; Паспорти до всіх творів; Тренувальні тестові завдання; Варіанти тестів у форматі ЗНО; Відповіді до тестів; Матеріали до написання розгорнутої письмової відповіді на проблемні питання
1558376
  Уліщенко А.Б. Українська література. Нова хрестоматія. 10 клас : Проза.Драматургія.Поезія.Публіцистика / А.Б. Уліщенко, В.В. Уліщенко. – Харків : Торсінг, 2000. – 752с. – (Бібліотечка школяра "Ранець"). – ISBN 966-7661-47-4
1558377
  Уліщенко А.Б. Українська література. Нова хрестоматія. 11 клас : Проза.Драматургія.Поезія.Публіцистика / А.Б. Уліщенко, В.В. Уліщенко. – Харків : Торсінг, 2000. – 768с. – (Бібліотечка школяра "Ранець"). – ISBN 966-7300-85-4
1558378
  Шаховський С.М. Українська література. Підруч. Х кл. / С.М. Шаховський. – Київ, 1940. – 220с.
1558379
  Шаховський С.М. Українська література. Підруч. Х кл. / С.М. Шаховський. – Київ-Харків, 1946. – 216с.
1558380
  Лакиза М.О. Українська література: для 9 кл. / М.О. Лакиза. – Київ, 1979. – 296 с.
1558381
  Кононенко П.П. Українська література: проблеми розвитку : Навч. посібник / П.П. Кононенко. – Київ : Либідь, 1994. – 336 с. – ISBN 5-325-00518-9
1558382
   Українська література: Хрестоматія для 9 класу : Згідно з новими учбовими програмами. – Донецьк : БАО, 2000. – 768с. – ISBN 966-548-104-5
1558383
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
1 грудня (№ 24). – 2017. – 20 с.
1558384
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 вересня (№ 19). – 2017. – 20 с.
1558385
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
7 вересня (№ 18). – 2018. – 20 с.
1558386
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 жовтня (№ 21). – 2018. – 20 с.
1558387
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 квітня (№ 8). – 2018. – 20 с.
1558388
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 вересня (№ 19). – 2018. – 20 с.
1558389
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 серпня (№ 17). – 2018. – 20 с.
1558390
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 липня (№ 15). – 2018. – 20 с.
1558391
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
29 червня (№ 13). – 2018. – 20 с.
1558392
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 серпня (№ 15). – 2019. – 20 с.
1558393
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 грудня (№ 24). – 2019. – 20 с.
1558394
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 жовтня (№ 20). – 2019. – 20 с.
1558395
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
13 вересня (№ 18). – 2019. – 20 с.
1558396
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 червня (№ 12). – 2019. – 20 с.
1558397
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 листопада (№ 23). – 2019. – 20 с.
1558398
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
26 квітня (№ 8). – 2019. – 20 с.
1558399
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 вересня (№ 19). – 2019. – 20 с.
1558400
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 листопада (№ 22). – 2020. – 20 с.
1558401
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
13 березня (№ 5). – 2020. – 20 с.
1558402
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 серпня (№ 16). – 2020. – 8 с.
1558403
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 липня (№ 14). – 2020. – 20 с.
1558404
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 січня (№ 1). – 2020. – 20 с.
1558405
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 грудня (№ 25/26). – 2020. – 24 с.
1558406
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 червня (№ 12). – 2020. – 20 с.
1558407
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 листопада (№ 23). – 2020. – 20 с.
1558408
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 вересня (№ 19). – 2020. – 20 с.
1558409
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 липня (№ 15). – 2020. – 20 с.
1558410
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 липня (№ 13). – 2021. – 20 с.
1558411
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 жовтня (№ 20). – 2021. – 20 с.
1558412
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 лютого (№ 3). – 2021. – 20 с.
1558413
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 березня (№ 5). – 2021. – 20 с.
1558414
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
16 липня (№ 14). – 2021. – 20 с.
1558415
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 грудня (№ 25). – 2021. – 20 с.
1558416
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 квітня (№ 8). – 2021. – 20 с.
1558417
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
26 лютого (№ 4). – 2021. – 20 с.
1558418
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
29 січня (№ 2). – 2021. – 20 с.
1558419
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
Червень (№ 11/12). – 2022. – 24 с.
1558420
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 серпня (№ 16). – 2022. – 20 с.
1558421
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
22 липня (№ 14). – 2022. – 20 с.
1558422
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 грудня (№ 25/36). – 2022. – 24 с.
1558423
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 січня (№ 2). – 2022. – 20 с.
1558424
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
Травень (№ 5). – 2023. – 36 с.
1558425
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
Вересень (№ 9). – 2023. – 36 с.
1558426
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
Жовтень (№ 10). – 2023. – 36 с.
1558427
  Тарнашинська Л.Б. Українська літературна еміграція: моделі "відсутньої присутності" в материковому письменстві // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 358-368. – ISSN 2520-2103
1558428
  Гуйванюк М. Українська літературна інтелігенція радикального спрямування у релігійному житті Галичини й Буковини (кінець XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 31-38. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1558429
  Бернштейн М.Д. Українська літературна критика 50-70-х років / М.Д. Бернштейн ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1959. – 492 с.
1558430
  Фаріон І.Д. Українська літературна мова - основа соборності: діяхронний аспект // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 212-220. – ISBN 978-966-668-533-2
1558431
  Жовтобрюх М.А. Українська літературна мова / М.А. Жовтобрюх. – Київ, 1984. – 255с.
1558432
  Бибик С.П. Українська літературна мова в науковому світогляді Світлани Яківни Єрмоленко // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 11-23. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1558433
  Москаленко А.А. Українська літературна мова після Жовтня (загальний огляд) / А.А. Москаленко. – Київ, 1965. – 39с.
1558434
   Українська літературна шевченкіана: формально-змістові дискурси за 150 літ : зб. праць Всеукр. (41-ї) наук. Шевченк. конф. : 22-23 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. облдержадмін., Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін. ; відп. ред.В. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2022. – 389, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-920-657-2
1558435
  Телячий Ю. Українська літературно-художня інтелігенція (1917 - 1921 рр.): сходознавчий контекст // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 240-244. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1558436
  Федотова О.О. Українська літературознавча бібліографія за рубежем 20-30 рр. ХХ ст. / О.О. Федотова. – Київ : Кн. палата України, 1997. – 36с. – Бібліогр.:с.29-35. – ISBN 966-7308-01-4
1558437
  Віхров М.. Українська луна. Як білоруські протести проти Лукашенки можуть уплинути на становище України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 33/34 (665/666), 14-27.08.2020. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561
1558438
   Українська любовна лірика : [любовна лірика укр. класиків] / [голов. ред. О.С. Кандиба ; художник: Олеся Вакуленко]. – Харків : Vivat, 2017. – 316, [2] с. : іл. – (Серія "Мініатюри"). – ISBN 978-617-690-360-4


  Авт. змісту: М. Чурай, С. Климовський, І. Котляревський, В. Забіла, М. Шашкевич, Т. Шевченко, К. Думитрашко, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Костомаров, Л. Глібов, С. Руданський, Ю. Федькович, М. Старицький, І. Франко, Б. Грінченко, Л. Українка, М. ...
1558439
  Чеченя К. Українська лютня // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.33-35. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1558440
  Розінкевич Н.В. Українська мандрівна проза початку XXI століття: тематика, проблематика, поетика : автореф. дис. ... канд.філол. наук : 10.01.01 / Розінкевич Наталія Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1558441
  Крючков Г.Г. Українська Марсельєза Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (24). – С. 5-15
1558442
  Степовик Д.В. Українська мистецька класика. Болгаристика : бібліогр. покажчик / Д.В. Степовик; Добровільне т-во любителів книги Української РСР, Секція книгознавства ; Сум. клуб екслібрисистів та любителів графіки ; [авт.-упоряд.: С. Білокінь ; наук. ред.: О. Кузьменко]. – Київ : [б. в.], 1988. – 55, [2] с. : портр. – Імен. покажчик: с. 53-55
1558443
  Стельмащук Г. Українська мисткиня і громадська діячка з Лондона Іванна (Ася) Мащак // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 374-378. – ISSN 2225-3246
1558444
  Дзира О.І. Українська міжвоєнна імміграція до Канади в зарубіжній історіографії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 185-196. – ISSN 2222-4203
1558445
  Пірен М.І. Українська мова - важливий чинник єдності суспільства, формування української політичної нації та реалізації демократичних реформ // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 85-90. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
1558446
  Ющук І. Українська мова - державна // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 44). – С. 1-3
1558447
  Лизанчук В. Українська мова - життя державного основа // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 126-130. – ISBN 978-617-7196-23-4
1558448
  Піддубний С.В. Українська мова - мова вільних людей / Сергій Піддубний. – 2-ге уточн. і допов. вид. – Київ : Стебеляк, 2020. – 205, [3] с. : іл. – Унікальні факти про укр. мову, слово, літеру, пісню. – ISBN 978-966-1635-80-6
1558449
  Лизанчук В. Українська мова - основа безпеки нації і держави // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 48-53. – ISSN 1563-3977
1558450
  Кравченко А. Українська мова - це чинник нашої безпеки, або 22-й конкурс успішно розпочато! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 4 грудня (№ 24)
1558451
  Матійченко О. Українська мова / О. Матійченко. – Харків, 1932. – 48с.
1558452
  Чавдаров С.Х. Українська мова / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Вид. 7-е. – Київ, 1946. – 84с.
1558453
  Темченко Є.В. Українська мова / Є.В. Темченко. – 7-е вид., для 3 класу. – Київ, 1954. – 220с.
1558454
  Леонова М.В. Українська мова / М.В. Леонова, Н.Т. Рудик. – Киев, 1961. – 276с.
1558455
  Ващенко В.С. Українська мова / В.С. Ващенко. – 2-е випр. вид. – Харків, 1961. – 351с.
1558456
  Геник-Березовський Українська мова / Геник-Березовський. – Братислава, 1961. – 204с.
1558457
  Ломакіна С.Є. і Макареко Л.Я. Українська мова / С.Є. і Макареко Л.Я. Ломакіна. – Київ, 1967. – 187с.
1558458
  Русанівський В.М. Українська мова / В.М. Русанівський. – 2-е вид. – Київ, 1979. – 240с.
1558459
  Русанівський В.М. Українська мова / В.М. Русанівський. – 3-є вид. – Київ, 1981. – 240с.
1558460
  Дудик П.С. Українська мова : 7 - 8 кл. / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 2-е вид. – Київ, 1983. – 192с.
1558461
  Дудик П.С. Українська мова : 7-8 клас / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 13-е вид. – Київ, 1984. – 206с.
1558462
  Кадомцева Л.О. Українська мова / Л.О. Кадомцева. – Київ, 1985. – 127с.
1558463
  Дудик П.С. Українська мова / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 15-е вид. – Київ, 1986. – 206с.
1558464
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб для уч. 9-10 кл. / В.М. Русанівський. – 2-ге вид. – Київ, 1986. – 256с.
1558465
  Шкуратяна Н.Г. Українська мова / Н.Г. Шкуратяна. – Київ, 1986. – 208с.
1558466
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб. для уч. 9-10 кл. / В.М. Русанівський. – 3-є вид. – Київ, 1987. – 256с.
1558467
  Дудик П.С. Українська мова / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 16-е вид. – Київ, 1987. – 206с.
1558468
  Дудик П.С. Українська мова / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 17-е вид. – Київ, 1988. – 207с.
1558469
  Вашуленко М.С. Українська мова / М.С. Вашуленко, О.І. Мельдничайко. – Київ, 1988. – 255с.
1558470
  Білецька М.А. Українська мова : підручник для 2-го кл. чотириріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – 3-тє вид. – Київ : Радянська школа, 1989. – 174, [1] с. : іл.
1558471
  Дудик П.С. Українська мова / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 18- те вид. – Київ, 1989. – 207с.
1558472
  Дудик П.С. Українська мова : 8-9 клас / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 19-е вид. – Київ, 1990. – .207с.
1558473
  Плющ М.Я. Українська мова : Довідник / М.Я. Плющ, Я Н. Грипас, . – Київ, 1990. – 254с.
1558474
  Русанівський В.М. Українська мова : Посіб. для уч. 10-11 кл. / В.М. Русанівський. – 5-е вид. – Київ, 1991. – 236 с.
1558475
  Дудик П.С. Українська мова : 8-9 кл. / П.С. Дудик, А.П. Медушевський. – 20-е вид. – Київ, 1991. – 207с.
1558476
  Горяний В.Д. Українська мова / В.Д. Горяний. – Київ, 1992. – 190с.
1558477
  Русанівський В.М. Українська мова : посіб. для уч. 10-11 кл. / В.М. Русанівський. – 6-те вид. – Київ : Освіта, 1992. – 256 с.
1558478
  Білецька М.А. Українська мова : підручник ля 1-го кл. триріч. почат. шк. / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ : Освіта, 1992. – 222, [1] с. : іл.
1558479
  Вашуленко М.С. Українська мова / М.С. Вашуленко, О.І. Мельдничайко. – Київ, 1992. – 252с.
1558480
  Кононенко П.П. Українська мова : Навч. посібник / П.П. Кононенко, Л.О. Кадомцева, Л.І. Мацько. – 3-тє вид. – Київ : Либідь, 1992. – 224с. – ISBN 5-325-00309-7
1558481
  Ладоня І.О. Українська мова : Навч. посібник для молодших спеціалістів / І.О. Ладоня. – Київ : Либідь, 1993. – 143с. – ISBN 5-11-004165-2
1558482
  Вакалюк Я.Ю. Українська мова = Збірник диктантів і вправ : Навчальний посібник / Я.Ю. Вакалюк, М.П. Лесюк. – Київ : Вища школа, 1993. – 269с.
1558483
  Горпинич В.О. Українська мова : підручник для педучилищ / В.О. Горпинич, В.Д. Горяний. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004117-2
Ч. 2. – 1993. – 239 с.
1558484
   Українська мова : Підр. для 9 кл. шкіл з рос. мовою навчання / О.М. Беляєв, М.І. Пентилюк, Л.М. Симоненкова, Т.П. Симоненкова. – 2-ге вид-ня. – Київ : Освіта, 1998. – 192с. – ISBN 966-04-0173-6
1558485
   Українська мова : Підручник для 10-11 кл. шкіл з укр. та рос. мовами навч. / О.М. Біляєв, Л.М. Симоненкова, Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова. – 4-те вид. – Київ : Освіта, 2000. – 240с. – ISBN 966-04-0228-7
1558486
  Ладоня І.О. Українська мова : Навч. посібник для студ.вищ.навч.закладів I-II рівнів акредитації / І.О. Ладоня. – 2-ге вид. допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 2001. – 158с. – ISBN 966-642-015-5
1558487
   Українська мова : практикум : навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / О.М. Пазяк, О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй, Шевченко, Ю; КНУТШ; Пазяк О.М., Сербенська О.А., М.І.Фурдуй, Шевченко Л.Ю. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Либідь, 2001. – 384 с. – ISBN 966-06-0197-2
1558488
  Єрмоленко С.Я. Українська мова : короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : Либідь, 2001. – 221, [3] с. – ISBN 966-06-0177-8
1558489
  Любашенко О.В. Українська мова : активні методи і форми навч. у вищій школі / О.В. Любашенко ; М-во освіти і науки України, Ін-т змісту і методів навчання, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 2-ге, перероб., і допов. – Київ : УВПК "ЕксОб", 2005. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 966-7769-45-3
1558490
  Пентилюк М.І. Українська мова : підручник-комплект / М.І. Пентилюк, О.В. Іващенко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Київ : Ленвіт, 2013. – 414, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. осн. розд. змісту. – Бібліогр.: с. 413. – ISBN 978-966-8995-65-1
1558491
   Українська мова : гурткова робота / [упоряд.: Н.Б. Коржова, Н.В. Нестеренко, О.А. Бондаренко]. – Київ : Редакція газет гуманітарного циклу, 2013. – 123, [2] с. : іл., табл. – Засн. у 2003 р. – Бібліогр.: с. 123. – (Бібліотека "Шкільного світу" ; Українська мова та література. Бібліотека). – ISBN 978-966-2756-12-8
1558492
  Линчак І.М. Українська мова : (за проф. спрямуванням) : навч. посібник для студентів ВНЗ напряму підгот. "Туризм" / І.М. Линчак, Г.В. Матвєєва. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 329, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 324-329, в кінці модулів та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-051-8
1558493
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (64). – 2017. – 170 с . – Резюме укр., англ. мовами
1558494
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (65). – 2018. – 165 с. – Резюме укр., англ. мовами
1558495
  Могила Ю.А. Українська мова : практикум з орфографії / Могила Ю.А. – Київ : Ліра-К, 2019. – 162, [2] с. – Бібліогр.: с. 161. – ISBN 978-617-7605-63-7
1558496
  Могила О.А. Українська мова : практикум з пунктуації : [навч. посібник] / О.А. Могила, Ю.А. Могила. – Київ : Ліра-К, 2019. – 138, [2] с. – ISBN 978-617-7748-86-0
1558497
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (70). – 2019. – 167, [6] с. – Резюме укр., англ. мовами
1558498
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (71). – 2019. – 165, [5] c, включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1558499
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (74). – 2020. – 122, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1558500
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (75). – 2020. – 134, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1558501
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (81). – 2022. – 143, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
1558502
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (83). – 2022. – 141, [3] c. – https://doi.org/10.15407/ukrmova - Резюме укр., англ. мовами
1558503
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (86). – 2023. – 139, [3] c. – https://doi.org/10.15407/ukrmova - Резюме укр., англ. мовами
1558504
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: К. Городенська, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Інститут української мови НАН України, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (87). – 2023. – 143, [3] c. – https://doi.org/10.15407/ukrmova - Резюме укр., англ. мовами
1558505
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [другий клас] : підручник для 2 класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 7-е вид. – Київ : Радянська школа, 1946. – 112 с. : мал.
1558506
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [третій клас] : підручник для III класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. і П. Лисенко. – 7-е вид. – Київ : Радянська школа, 1946. – 152 с.
1558507
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [третій клас] : підручник для III класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 9-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1948. – 168 с.
1558508
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для IV класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 9-е. вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1948. – 158 с.
1558509
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для IV класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 14-е вид. – Київ : Радянська школа, 1953. – 148 с.
1558510
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для IV класу початкової школи / С. Чавдаров, проф.,. – 15-е вид. – Київ : Радянська школа, 1954. – 148 с.
1558511
  Чавдаров С.Х. Українська мова : [четвертий клас] : підручник для четвертого класу початкової школи / С. Чавдаров, проф. – 18-е вид. – Київ : Радянська школа, 1957. – 148 с. : мал.
1558512
  Чавдаров С.Х. Українська мова : другий клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – 4-е вид. – Київ : Радянська школа, 1963. – 120 с. : мал.
1558513
  Чавдаров С.Х. Українська мова : другий клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1964. – 120 с. : мал.
1558514
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – Київ : Радянська школа, 1960. – 80 с. : мал.
1558515
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С. Чавдаров, проф. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 80с. : мал.
1558516
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, проф. – Київ : Радянська школа, 1965. – 80с. : мал.
1558517
  Чавдаров С.Х. Українська мова : перший клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, проф. – Вид. 8-е. – Київ : Радянська школа, 1967. – 79с. : мал.
1558518
  Чавдаров С.Х. Українська мова : третій клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, В.С. Саженюк. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1962. – 156 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1558519
  Чавдаров С.Х. Українська мова : третій клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – 5-е вид. – Київ : Радянська школа, 1964. – 168 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1558520
  Чавдаров С.Х. Українська мова : третій клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, проф., В.С. Саженюк. – 8-е вид. – Київ : Радянська школа, 1967. – 168 с. : мал.
1558521
  Чавдаров С.Х. Українська мова : четвертий клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х.Чавдаров, Б.С. Саженюк. – Київ : Радянська школа, 1960. – 160 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1558522
  Чавдаров С.Х. Українська мова : четвертий клас : ідручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, Б.С. Саженюк. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1961. – 160 с. : мал.


  Автор: Саженюк Боніфатій Сидорович (1890-1975)
1558523
  Чавдаров С.Х. Українська мова : четвертий клас : підручник для восьмирічної школи / С.Х. Чавдаров, В.С. Саженюк. – 4-є вид., виправлене. – Київ : Радянська школа, 1963. – 160 с. : мал.
1558524
  Кобцев Д.А. Українська мова 9 клас. Випускний екзамен 2000 р. : Диктанти. Посібник для термінової підготовки до екзамену з тестами екзаменаційних переказів / Д.А. Кобцев. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-21-0
1558525
  Білецька М.А. Українська мова в 2 класі чотирирічної початкової школи / М.А. Білецька, М.С. Вашуленко. – Київ : Радянська школа, 1987. – 125, [2] с. – (Бібліотека вчителя початкових класів. Українська мова)
1558526
  Одарченко П. Українська мова в Америці : 1. Русизми в мові американських українців // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1979. – Рік 30, ч. 5 (351), травень : травень. – С. 15-17
1558527
  Одарченко П. Українська мова в Америці : 2. Польонізми в мові американських українців // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1981. – Рік 32, ч. 4 (374), квітень : квітень. – С. 24-26
1558528
  Голинська Т. Українська мова в Граматиці Михайла Лучкая 1830 року // Варшавські українознавчі записки / [редкол.: Степан Козак (голов. ред) та ін.]. – Варшава : ОО Василіяни, 1989. – Зошит 1. – С. 148-152
1558529
  Гудим В.В. Українська мова в діловодстві установ і підприємств Полтавщини у 20-х р. ХХ ст. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6 (294), листопад - грудень. – С. 175-191. – ISSN 0320-9466
1558530
  Лесів М. Українська мова в Польській Народній Республіці // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 66-70
1558531
  Зборовський А. Українська мова в Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)


  Монографія Юлії Макарець "Статус і стан української мови в незалежній Україні: соціолінгвістичний вимір".
1558532
  Данилевська О.М. Українська мова в українській школі на початку XXI століття: соціолінгвістичні нариси / Оксана Данилевська. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – 359, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 345-359 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-757-8
1558533
  Осипчук Н. Українська мова Гете і Боккаччо. За відкриту підтримку ув"язненого Івана Дзюби перекладача Миколу Лукаша позбавили засобів до існування // Україна молода. – Київ, 2019. – 10 грудня (№ 138). – С. 12


  "Сто років від дня народження Миколи Лукаша - відомого мовознавця, перекладача, поліглота - виповнюється 19 грудня. Це він першим в Україні переклав «Фауста» Гете, віддавши цій роботі 18 років. Підкорилася йому й поема «Бал в опері» Юліана Тувіма - ...
1558534
  Голосовська Г.Г. Українська мова для всіх : навч. посібник / Галина Голосовська. – 2-ге вид., випр., допов. – Київ : Академія, 2015. – 207, [1] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 207. – (Alma-mater+). – ISBN 978-966-580-471-0
1558535
  Жовтобрюх М.А. Українська мова для заочників педучилищ / М.А. Жовтобрюх. – Київ; Львів, 1947. – 48с.
1558536
  Альохіна С.В. Українська мова для іноземних студентів: початково-предметні курси (Математика.Креслення.Хімія.Фізика.Біологія) : Hавч. пос. / С.В. Альохіна, Г.В. Онкович, Я.М. Шутенко; Міжнар.фонд "Відродження",програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Київ : АртЕк, 1998. – 151 с. – ISBN 966-505-170-9
1558537
   Українська мова для іноземніх студентів : початково-предметні курси (Математика. Креслення, Хімія, Фізика, Біологія) Навчальний посібник / С.В. Альохіна, Г.В. Онкович, Шутенко, Я.-С.М. – Київ : АртЕк, 1998. – 152с. – ISBN 966-505-170-9
1558538
  Бойко Н. Українська мова з теплими історіями. Міні-посібник-практикум // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2019. – Травень (№ 5). – С. 38-88
1558539
  Шевчук С. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / Світлана Шевчук ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2023. – 535, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-566-732-3
1558540
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : підручник / Н.Я. Потелло. – Київ, 1996. – 208с. – ISBN 5-86928-087-6
1558541
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : Підручник / Н.Я. Потелло. – 3-те вид.,стереотип. – Київ : МАУП, 1999. – 248с. – ISBN 5-86926-121-Х
1558542
  Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: підруч. / Н.Я. Потелло. – 2-е вид., перероб. и доп. – Київ : МАУП, 1998. – 245с. – ISBN 5-86926-121-Х
1558543
  Пазяк О.М. Українська мова і культура мовлення : Навчальний посібник / О.М. Пазяк, Г.Г. Кисіль. – Київ : Вища школа, 1995. – 239с. – ISBN 5-11-004527-5
1558544
   Українська мова і література : комплекс. підгот. до ЗНО та ДПА / [уклад.]: Олена Білецька, Михайлина Шумка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 749, [1] с. : іл., портр., табл. – На обкл. уклад. зазнач. як авт. - На обкл. стислий зміст матеріалу. – (ЗНО 2023). – ISBN 978-966-07-4089-1
1558545
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11 (175), листопад. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1558546
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 6 (193), червень 2019. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1558547
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (194/195), липень - серпень 2019. – 2019. – 96 c. включ. обкл. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1558548
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 10 (197), жовтень 2019. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1558549
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 12 (199), грудень 2019. – 2019. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1558550
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 3 (214), травень - червень 2021. – 2021. – 64 c. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1558551
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (216), вересень - жовтень 2021. – 2021. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1558552
   Українська мова і література в школі : Методичний журнал. – Київ, 1963
1558553
   Українська мова і література в школі. – Київ
№ 1. – 1999. – 66 с.
1558554
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 1. – 2001. – 84 с.
1558555
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 2. – 2001. – 84 с.
1558556
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 3. – 2001. – 84 с.
1558557
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 4. – 2001. – 82 с.
1558558
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. – Київ
№ 5. – 2001. – 84 с.
1558559
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 2 (137). – 2018. – 54 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1558560
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 3 (138). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1558561
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 2 (143). – 2019. – 52 с.
1558562
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 4 (145). – 2019
1558563
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 5 (146). – 2019
1558564
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 6 (147). – 2019. – 60 с.
1558565
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 1 (148). – 2020. – 60 с., включ. обкл.
1558566
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 2 (149). – 2020. – 64, [1] с.
1558567
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 4 (151). – 2020. – 60 с., включ. обкл.
1558568
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 6 (153). – 2020. – 64 с.
1558569
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 3 (156). – 2021. – 64, [1] с.
1558570
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 1 (160). – 2022. – 64 с.
1558571
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 2 (161). – 2022. – 64 с.
1558572
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1997-
№ 3 (162). – 2022. – 64., включ. обкл.
1558573
  Білецька О.І. Українська мова і література. Тьютор, експрес-підготовка до ЗНО : [посібник] / Олена Білецька, Світлана Витвицька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 589, [1] с. : іл., табл. – На обкл. занач. зміст кн. - На корінці: ЗНО. Українська мова. Українська література. – Бібліогр.: с. 587-588. – (ЗНО). – ISBN 978-966-07-4038-9


  Зміст: Довідковий матеріал; Матеріали для написання власних висловлень; Ілюстративний матеріал, лайфхаки до творів за програмою ЗНО; Електронний лінгвістичний та літературний контент за QR-кодами; Тренувальні тестові завдання; відповіді до тестів
1558574
  Масенко Л. Українська мова і Росія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (756), березень. – С. 42-43
1558575
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1. – 2000
1558576
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 1. – 2001
1558577
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 2. – 2001
1558578
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 3. – 2001
1558579
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 4. – 2001
1558580
  Остролуцька Л. Українська мова міжнаціонального єднання // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 43/44)


  Про історію Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика й та його офіційне цьогорічне відкриття, на якому був присутній і мав слово директор Інституту української мови НАН України доктор філологічних наук Павло Гриценко.
1558581
  Жлуктенко Ю.О. Українська мова на лінгвістичній карті Канади / Ю.О. Жлуктенко; Відп. ред. Й.Ф. Андерш. – Київ : Наукова думка, 1990. – 176с. – ISBN 5-12-001247-7
1558582
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник / А.В. Корж ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2019. – 293, [2] с. : табл. – На обкл. також: Національна академія внутрішніх справ. 90. – Бібліогр.: с. 291-293. – ISBN 978-966-373-483-5
1558583
   Українська мова радянської кібернетики // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 18 серпня (№ 155). – С. 6


  95 років з дня народження Віктора Глушкова.
1558584
  Коломієць В.В. Українська мова та література / В.В. Коломієць, Т.Є. Коломієць. – Київ, 1996. – 144с.
1558585
   Українська мова та література. – Київ, 2000
1558586
  Авраменко О.М. Українська мова та література : довідник : завдання в тестовій формі. / О.М. Авраменко, М.Б. Блажко. – Київ : Грамота. – ISBN 978-966-349-337-4
Ч. 1. – 2011. – 551, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 548
1558587
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 23/24, грудень. – 2017. – 84 с.
1558588
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Травень (№ 9/10). – 2018. – 90 с.
1558589
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Червень (№ 11/12). – 2018. – 90 с.
1558590
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Липень (№ 13/14). – 2018. – 90 с.
1558591
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Серпень (№ 15/16). – 2018. – 90 с.
1558592
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 19/20). – 2018. – 90 с.
1558593
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Квітень (№ 4). – 2019. – 90 с.
1558594
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Червень (№ 6). – 2019. – 90 с.
1558595
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Липень (№ 7). – 2019. – 90 с.
1558596
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Серпень (№ 8). – 2019. – 90 с.
1558597
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 10). – 2019. – 90 с.
1558598
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Листопад (№ 11). – 2019. – 90 с.
1558599
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Грудень (№ 12). – 2019. – 90 с.
1558600
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Березень (№ 3). – 2020. – 78 с.
1558601
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Квітень (№ 4). – 2020. – 78 с.
1558602
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Червень (№ 6). – 2020. – 78 с.
1558603
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Листопад - грудень (№ 11/12). – 2020. – 118 с.
1558604
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Травень - червень (№ 5/6) : Ласкове слово веселить весь день. – 2021. – 120 с.
1558605
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Липень - серпень (№ 7/8) : Панорама творчих уроків 2021: дистанційний виклик. – 2021. – 120 с.
1558606
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Січень - лютий (№ 1/2) : Шевченко поміж нас. – 2022. – 116 с.
1558607
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Березень - квітень (№ 3/4) : Морфологія або частина мови. – 2022. – 116 с.
1558608
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Вересень - жовтень (№ 9/10) : Морфеміка. – 2022. – 114 с.
1558609
  Русинко-Бомбик Українська мова та українське мовознавство в Чехословаччині міжвоєнної доби : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Русинко-Бомбик Любов Михайлівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Ужгород, 2019. – 246 арк. – Бібліогр.: арк. 199-246
1558610
  Русинко-Бомбик Українська мова та українське мовознавство в Чехословаччині міжвоєнної доби : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Русинко-Бомбик Любов Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1558611
  Німчинов К. Українська мова у минулому і тепер // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 180-190. – ISBN 5-325-00794-7
1558612
  Гирич І. Українська мова як головна культурна складова українського руху // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 124-200. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
1558613
  Вінницька В.М. Українська мова як іноземна : підручник / В.М. Вінницька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Кн. 1 : Розмовно-фонетичний курс. – 2020. – 184, [2] с. : іл., табл.
1558614
  Вінницька В.М. Українська мова як іноземна : підручник / В.М. Вінницька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Кн. 2 : Розмовно-граматичний курс. – 2020. – 275, [1] с. : іл., табл.
1558615
  Цуркан М.В. Українська мова як іноземна в медичних закладах вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 179-182. – ISBN 978-966-698-290-5
1558616
  Грицева А.П. Українська мова як іноземна у системно-функціональному описанні // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 184-188
1558617
  Шеремета Л.П. Українська мова як іноземна: мета і завдання курсу // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 242-244
1558618
  Лямцев К. Українська мова як чинник національної безпеки української держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 12
1558619
  Кримський А. Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 16-37. – ISBN 5-325-00794-7
1558620
  Кобцев Д.А. Українська мова. Диктанти. Завдання. Правила. : Дидактичні матеріали / Д.А. Кобцев. – 2-ге вид., випр. – Харків : Торсінг, 2000. – 160с. – (Библиотечка школьника Ранец). – ISBN 966-7300-98-4
1558621
  Білецька О.І. Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО та ДПА : за чин. програмою : за новою ред. Правопису / Олена Білецька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 623, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Зміст книги. - На корінці: ЗНО 2023. Українська мова. – Бібліогр.: с. 617-619 та в підрядк. прим. – (ЗНО 2023). – ISBN 978-966-07-3769-3
1558622
  Кобцев Д.А. Українська мова. Перекази (докладні, вибіркові, стислі). 5-7 класи / Д.А. Кобцев. – Харків : Торсінг, 1999. – 192с. – (Бібліотека вчителя). – ISBN 966-7300-84-6
1558623
  Кобцев Д.А. Українська мова. Перекази (з продовженням, поширені, творчі ).10-11класи / Д.А. Кобцев. – Харків : Торсінг, 1999. – 176с. – (Бібліотека вчителя). – ISBN 966-7300-86-2
1558624
  Ткаченко Є.М. Українська мова. Пунктуація : правила, вправи, диктанти. : Навч. посібник / Є.М. Ткаченко. – Харків : Консум, 2001. – 288с. – ISBN 966-7124-94-0
1558625
  Кобцев Д.А. Українська мова.Диктанти. Завдання. Правила. 7 клас : Дидактичні матеріали / Д.А. Кобцев. – 2-е вид., випр. – Харків : Торсінг, 2000. – 192с. – (Биб-ка школьника "Ранец"). – ISBN 966-7300-96-8
1558626
   Українська мова: граматика у вправах : практикум для інозем. слухачів підготовчого відділення / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: О.Р. Андріяшик, Г.Й. Волкотруб, О.К. Ковалюк та ін.]. – Київ : НАУ, 2022. – 58, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 58
1558627
  Костюк С. Українська мова: критерії, показники, рівні сформованості міжкультурної компетентності міжкультурної комунікації студентів-іноземців // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького держ. пед. ун-ту : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; редкол.: Колоїз Ж., Єловська Ю., Білоконенко Л. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 19. – С. 157-177. – ISSN 2305-3852
1558628
   Українська мова: практикум : Навч. пос. для студ. гуманітарних спец-й вищ. закладів освіти / О.М. Пазяк, О.А. Сербенська, М.І. Фурдуй, Шевченко, Ю; За ред .Пазяк О.М. – Київ : Либідь, 2000. – 384 с. – ISBN 966-06-0144-1
1558629
  Гриценко П. Українська мова: сьогодні, не завтра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 4-5


  Питання української мови в сучасному житті України залишається серед провідних.
1558630
  Кобцев Д.А. Українська мова:Диктанти. Завдання. Правила. 6 клас : Дидактичні матеріали / Д.А. Кобцев. – 2-е вид., випр. – Харків : Торсінг, 2000. – 192с. – (Биб-ка школьника "Ранец"). – ISBN 966-7300-95-Х
1558631
  Мельничук А.Л. Українська модель формування базового рівня адміністративно-територіального устрою України: PRO ET CONTRA // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 2-8 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
1558632
  Хороб С. Українська модерна релігійна драма: трансформація містерійних форм // Sacrum і Біблія в українській літературі / Ун-т ім. Марії Кюрі-Склодовської, Ін-т Слов"ян. Філології, Заклад Укр. Філології ; за ред. Ігоря Набитовича. – Lublin : Ingvarr, 2008. – С. 503-520. – ISBN 978-83-926699-0-6
1558633
   Українська муза : Поетична антологія від початку до наших днів. Ювілейна наукова конференція, присвячена 40-ряччю фізичного факультету. – Київ : Обереги
Вип. 1. – 1993. – с.835-959. – Репринтне видання 1908 р.
1558634
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип.2. – 1993. – 72с. – Репринтне видання 1908 р.
1558635
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 3. – 1993. – 56с. – Репринтне видання 1908 р.
1558636
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 4. – 1993. – 355-448с. – Репринтне видання 1908 р.
1558637
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 5. – 1993. – 454-544с. – Репринтне видання 1908 р.
1558638
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 7. – 1993. – 646-707с. – Репринтне видання 1908 р.
1558639
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 8. – 1993. – с.739-831. – Репринтне видання 1908 р.
1558640
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 9. – 1993. – с.835-959. – Репринтне видання 1908 р.
1558641
   Українська муза : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 10. – 1993. – с.963-1055. – Репринтне видання 1908 р.
1558642
   Українська муза : Поетична антологія. Од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 12. – 1993. – с.1187-1279. – Репринтне видання 1908 р.
1558643
   Українська Муза : поет. антологія : [іст. хрестоматія] : од початку до наших днів : [меморіал] / під. ред. Олекси Коваленка. – Репр. відтворення вид. 1908 р. – Київ : [б. в.], 2019. – 1280 стовбців : іл., портр. – На обкл. також: Меморіал. - Кн. перевидана на честь 30-річчя засн. Всеукр. правозахисної організації "Меморіал ім. Василя Стуса". – Бібліогр. в кінці біографічних ст.
1558644
   Українська Муза : поетична антологія : (історична хрестоматія) : од початку до наших днів : [меморіал] / під ред. Олекси Коваленка. – [Репр. вид. 1908 р.]. – Київ : [б. в], 2019. – 1280 стовпців : іл., портр. – Хронол. покажчик: 1253-1256. – Бібліогр.: с. 1247-1252
1558645
   Українська муза. : Поетична антологія од початку до наших днів. – Київ : Обереги
Вип. 6. – 1993. – с.547-640. – Репринтне видання 1908 р.
1558646
   Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: О. Катрич, Н. Сиротинська, Т. Мазепа [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 1 (31). – 2019. – 135, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1558647
   Українська музика = Ukrainian music : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 3 (37). – 2020. – 119, [1] c. – DOI: 10.33398/2224-0926-2020-3-37 - Резюме укр., англ. мовами
1558648
   Українська музика = Ukrainian music : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: Н. Сиротинська, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 2 (40). – 2021. – 131, [1] c. – DOI: 10.33398/2224-0926-2021-2-40 - Резюме укр., англ. мовами
1558649
   Українська музика: історичний, теоретичний та культурологічний дискурси : колект. монографія / [І. Сікорська, О. Кушнірук, А. Азарова та ін.] ; [наук. керівник теми: Анатолій Калениченко] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2019. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 354-367 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9107-2
1558650
   Українська музикальна спадщина.. – Х., 1940. – 160с.
1558651
   Українська музична культура: глобалізаційні виклики та національні реалії : колект. монографія / [В. Кузик, А. Азарова, С. Василик та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2019. – 415, [1] с. : іл., нот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9108-9
1558652
  Гордійчук М.М. Українська музична Ленініана / М.М. Гордійчук. – Київ, 1970. – 48с.
1558653
  Іваницький А.І. Українська музична фольклористика. Методологія і методика / А.І. Іваницький; Міжнар.фонд "Відродження",прогр."Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Київ : Заповіт, 1997. – 392 с. – ISBN ISBN 966-7272-11-7
1558654
  Рендюк Т. Українська надзвичайна дипломатична місія в Румунії. 1919 рік // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 98-119. – ISBN 978-617-7631-10-0


  До 100-річчя українсько-румунських дипломатичних відносин.
1558655
  Дей О.І. Українська народна балада / О.І. Дей; Академія наук Української РСР , Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1986. – 263 с.
1558656
   Українська народна декоративно-вжиткова творчість : Бібліогр. покажч. публ., 1975-1985 рр. – Київ, 1990. – 76с.
1558657
  Василенко О. Українська народна іграшка як засіб виховання старших дошкільників // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 85-88. – ISSN 2308-4634
1558658
   Українська народна іграшка. [Ізовидання] : (комплект листівок з текстом укр., рос., англ. мовами). – Київ : Мистецтво, 1965. – 17 л., 11 с. : 17 листівок + 1 обкл.+ 1 л. вкладиш


  Антотація: Віроби, репродуктовані на листівках , зберігаються у Київському державному музеїукраїнському народно-декоративного мистецтва, у Львівському державному музеї українського мистецтва, у Львівському державному музеї етнографії та художнього ...
1558659
  Карпенко С.Д. Українська народна казка у студіях Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 168-178. – ISSN 2520-6346
1558660
   Українська народна лексика.. – Дніпропетровськ, 1973. – 136с.
1558661
  Губко О. Українська народна магія і ваше здоров"я та благополуччя / О. Губко, М. Кметь. – Нетішин : Надія, 1992. – 173 с.
1558662
   Українська народна пісня. – 32с.
1558663
   Українська народна пісня. – К., 1935. – 276с.
1558664
   Українська народна пісня. – Київ, 1936. – 642с.
1558665
   Українська народна пісня, 1936. – 512с.
1558666
   Українська народна поезія про Велику Вітчизняну війну.. – К., 1953. – 336с.
1558667
   Українська народна поетична творчість. – Київ, 1955. – 339с.
1558668
   Українська народна поетична творчість. – Київ : Радянська школа
Т.1 : Дожовтневий період. – 1958. – 816 с.
1558669
   Українська народна поетична творчість. – Вид. 2-е , виправл. та доп. – К. : Радянська школа
Т.2 : Радянський період. – 1958. – 336 с.
1558670
   Українська народна поетична творчість. – К., 1963. – 35с.
1558671
   Українська народна поетична творчість : підручник для студ. філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів УРСР. – Київ : Радянська школа, 1965. – 418 с.
1558672
   Українська народна поетична творчість. – 2-е вид. – К.
2. – 1966. – 48с.
1558673
   Українська народна приказка. – Київ, 1936. – 11-576с.
1558674
   Українська Народна Республіка // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2008. – на 2008 рік. – С. 29-33
1558675
  Бойко І. Українська народна республіка в період директорії (листопад 1918 - листопад 1920 років) та її місце в багатовіковій історії національної державності / І. Бойко, Б. Тищик // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2022. – С. 31-49. – (Серія юридична ; вип. 74). – ISSN 0136-8168
1558676
  Пиріг Р. Українська Народна Республіка і Німеччина: прелюдія міждержавних відносин (грудень 1917 - квітень 1918 рр.) // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 11-17. – ISBN 978-617-7062-24-9
1558677
  Петренко М.М. Українська Народна Республіка та Польська республіка: міжнародно-правовий дискурс (1919-1920 рр.) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 362-364. – ISBN 978-617-7777-14-3
1558678
   Українська народна символіка в побуті та декорі сучасного життя / В.С. Єгорова, Д.М. Велика, Д.С. Кривогуз, М.Р. Аксьонов // Строительство, материаловедение, машиностроение : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Приднепров. гос. акад. строительства и архитектуры" ; редкол.: В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Е.Л. Юрченко [и др.]. – Днепр, 2017. – Вып. 99. – С. 59-64. – (Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития). – ISSN 2415-7031
1558679
  Шнуренко Т.В. Українська народна сорочка у традиції та сьогоденні: регіональна специфіка та обрядовий контекст (XIX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шнуренко Тетяна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1558680
  Бріцина О.Ю. Українська народна соціально-побутова казка : (специфіка та функціонування) / О.Ю. Бріцина ; АН УРСР, Ін-т мистецтва, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1989. – 150, [2] с. – Бібліогр.: с. 143-151. – ISBN 5-12-000698-1
1558681
   Українська народна творчість. – К.
2. – 1963. – 56с.
1558682
  Смірнова Н. Українська народна творчість і журналістика у працях Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 125-129. – ISBN 966-693-015-3
1558683
   Українська народна творчість.. – Х., 1963. – 24с.
1558684
  Колос Т.М. Українська народна художня культура в контексте наукового знання: культурологічні аспекти концептуалізації // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 73-81. – ISSN 2225-7586
1558685
   Українська народність : нариси соціально-економічної та етнополітичної історії. – Київ : Наукова думка, 1990. – 560 с. – ISBN 5-12-001242-6
1558686
  Грицай М.С. Українська народно-поетична творчість / М.С. Грицай, В.Г. Бойко, Л.Ф. Дунаєвська; За ред проф. М.С. Грицая. – Київ : Вища школа, 1983. – 360 с.
1558687
  Остролуцька Л. Українська наука вистояла попри важкі часи і випробування. Про це йтиметься на Загальних зборах Н АН України // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Квітень (№ 15/16)
1558688
  Попович О. Українська наука на тлі європейських стандартів // Україна. Наука і культура / НАН України ; Т-во "Знання" України ; Мала акад. наук України ; ред. рада: А. Загородній, С. Довгий, В. Кремень [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 30-38. – ISSN 0206-8001
1558689
   Українська наука почалася з Академії // Світ. – Київ, 2018. – Листопад (№ 41/42). – С. 2


  Про засідання Президії Національної академії наук України та Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.
1558690
  Демченко О. Українська наука: в наступ ідуть нулі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 12


  "... Чи знаєте ви, чому загинула Римська імперія? Історики мають на це різні відповіді, часом забуваючи одну з головних: у Римській імперії не розвивалася наука, бо не було її кількісного виміру. Це тому, що серед римських цифр не було нуля, тобто ...
1558691
  Данилишин Б. Українська наука: час змінюватися! Чотири визначальні кроки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 10-11
1558692
  Манукало В.О. Українська наукова гідрологічна термінологія: історія формування, сучасний стан та пріоритети розвитку / В.О. Манукало, В.К. Хільчевський, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (68). – C. 6-14. – ISSN 2306-5680


  Метою цієї статті є ознайомлення широкого загалу науковців, освітян та практиків, які працюють у царині гідрології, використання та охорони поверхневих вод суходолу із становленням та розвитком української наукової термінології, а також напрацюваннями ...
1558693
  Троян В. Українська наукова діаспора: нові виклики / В. Троян, Н. Таран // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 90-94


  "У статті проаналізовано етапи формування української наукової діаспори та особливості сучасного стану цього процесу, зокрема пов’язані з військовою агресією Росії. Наведено приклади активності представників наукової діаспори США, Італії, Німеччини, ...
1558694
   Українська наукова школа глобалістики (лідер - акад. НАН України О.Г. Білорус) // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 328-344. – ISBN 978-966-02-8705-1
1558695
   Українська наукова школа фінансово-монетарного регулювання економіки (лідер - чл.-кор. НАН України А.І. Даниленко) // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 345-366. – ISBN 978-966-02-8705-1
1558696
  Ніронович І. Українська національна домінанта реклами у пресі Східної Галичини 20-30-х років XX століття // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 19-27. – (Серія : Журналістика ; N. 1). – ISSN 0321-0499
1558697
  Петрук Н. Українська національна еліта як носій національної ідеї // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 171-174
1558698
  Білоус О. Українська національна ідентичність у контексті інформаційно-психологічної агресії // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – C. 208-211. – ISBN 978-617-7196-23-4
1558699
  Кирилюк О. Українська національна ідентичність, національна пам"ять та національна резистентність // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 226-229. – ISBN 978-617-7196-23-4
1558700
  Чубинський М.П. Українська національна ідея та її правові постулати / М.П. Чубинський // Україна і українство : репр. відтворен. ст. з журн. "Українська жизнь" М. 1912, 1913 рр. / М.С. Грушевський. – Репр. відтворення. – Київ, 1992. – 20 с. – (Додаток до журналу "Архіви України")
1558701
  Клим"юк Ю. Українська національна ідея у віршах-алегоріях Івана Франка // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 133-137. – ISBN 966-568-637-2
1558702
  Новиченко Л.М. Українська національна куьлтура / Л.М. Новиченко. – Київ, 1990. – 46с.
1558703
  Городинський З. Українська Національна Рада : Історичний нарис / З. Городинський. – Київ : Академія, 1993. – 140с. – ISBN 5-7707-4689-0
1558704
  Павлишин О. Українська Національна Рада як тимчасовий парламент ЗУНР // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10/12, жовтень - грудень. – С. 144-154
1558705
  Шевчук Л. Українська національна революція XVII ст. як складова революційних рухів Нового часу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 89-92
1558706
  Слоньовська О.В. Українська нація на сторінках художньої літератури української діаспори 20-50-х років XX ст. // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 135-146. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1558707
  Венгерська В. Українська нація та націотворення у ХХ - ХХІ ст.: історіографічний аспект // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 126-139
1558708
  Грабовський С. Українська нація: висліди XX століття і подолання "глухих кутів" історії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 66-70. – ISSN 2520-2626


  "Автор розглядає у статті основні характеристики сучасної України як постколоніальної, посттоталітарної та постгеноцидної країни. Українська реальність ХХ століття вимагає для свого описання залучення понятійного апарату колоніальних студій. Специфіка ...
1558709
  Волинець Ж.О. Українська нація: етнопсихологічний погляд // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 132-134. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1558710
  Василенко В. Українська незалежна державність як історична закономіпність // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 13-17. – ISSN 1996-1561
1558711
  Даниленко В. Українська незалежність як історична неминучість / В. Даниленко, В. Коцур // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (559), липень - серпень. – С. 4-22. – ISSN 0130-5247
1558712
  Мишанич С. Українська неказкова проза // Фольклористичні та літературознавчі праці / С.В. Мишанич. – Донецьк : Донецький національний університет, 2003. – Т. 2. – С. 427-442. – ISBN 966-639-108-2
1558713
  Шор М. Українська ніч = The Ukrainian night : історія революції зблизька / Марсі Шор ; пер. Олександра Буценка. – Київ : Дух і Літера, 2018. – 259, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-615-5
1558714
   Українська новелістика кінця 19- початку 20 ст. : Оповідання. Новели. Фрагментарні форми ( ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі ). – Київ : Наукова думка, 1989. – 688с. – (Бібліотека української літератури. Довжетнева українська література). – ISBN 5-12-000460-1
1558715
   Українська образотворча Ленініана : Анот. рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1985. – 35с. – (Мистецтво - народу)
1558716
  Вербич С.О. Українська ономастична комісія напередодні 60-річного ювілею: підсумки роботи й перспективи діяльності // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 61-70. – ISSN 0027-2833
1558717
  Міщук Р.С. Українська оповідна проза / Р.С. Міщук. – Київ, 1978. – 256с.
1558718
  Андрущенко В. Українська освіта в європейському просторі // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 738-757. – ISBN 978-617-7631-10-0


  Проаналізовано сутність української національної системи освіти, роль її провідних представників у створенні унікальної платформи, яка має важливе значення для розвитку європейського освітнього поля.
1558719
  Пономарьов О. Українська освіта в контексті європейського освітнього простору / О. Пономарьов, М. Черемський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1/2 (110). – С. 38-45. – ISSN 1562-529Х
1558720
  Онищенко Н. Українська освіта в Нью-Йорку // Питання мови, справа буття нації : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 21 лют. 2016 р.) / Чернігів. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ніжин. міськрайон. благодійна орг. "Благодійний фонд "Ніжин", Нац. іст.-архітектур. заповідник "Чернігів стародавній" ; [редкол.: О. Бросаліна та ін.]. – Чернігів ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – С. 92-98. – ISBN 978-617-640-286-2
1558721
  Конашевич С. Українська освіта і "кримська весна" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 березня (№ 9). – С. 4
1558722
  Вирський Д. Українська осінь Середньовіччя: "тектонічне" XV століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 15


  ХV століття в історіописанні України традиційно залишається в затінку. Утім, воно з багатьох поглядів є ключовим в історії нашої країни, хоча концепт трьох "темних віків" - ХIV–XVI століть - і досі популярний. Це час глибинно-тектонічних зрушень на її ...
1558723
  Дібровенко М.Ф. Українська п"єса на сцені театрів соціалістичних країн / М.Ф. Дібровенко. – Київ, 1964. – 39с.
1558724
  Доморослий В. Українська парламентська еліта та її діяльність у боротьбі за вирішення політичних прав і свобод у діяльності Першої Державної Думи Російськоїімперії (190б р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 59-66. – ISSN 1998-4634
1558725
   Українська педагогічна бібліографія : Покажчик літератури. – Київ : КДПІ
Вип. 1 : 1990. – 1992. – 163с.
1558726
   Українська педагогічна бібліографія 1996 рік : Покажчик літератури. – Київ : НПУ. – ISBN 966-7584-53-4
Вип. 7. – 2000. – 200с.
1558727
  Машкова І. Українська педагогічна періодика Канади як фактор розвитку сучасної українознавчої освіти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 188-192


  У статті здійснюється історично-педагогічний аналіз становлення та розвитку української педагогічної періодики в Канаді, її ролі у системі українознавчої освіти та виховання українських канадців у другій половині ХХ та на початку ХХІ століття, її ...
1558728
  Тетеріна О. Українська перекладознавча думка другої половини XIX - початку XX століття у проекції сучасної компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 3 (687), березень. – С. 45-58. – ISSN 0236-1477
1558729
   Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – 267с.
1558730
   Українська періодика: історія та сучасність : Наукова збірка:Матеріали ювілейної наукової конференції,присвяченої 70-річчю багатотиражної газети. – Харків, 1998. – 88с.
1558731
   Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві : статті 10-ї, 11-ї наук.-практ. конф. 8 листопада 2019 р., 10 листоп. 2020 р. : до Дня укр. писемності та мови / Департамент Київ. міськ. держадмін., Музей книги і друкарства України ; [упоряд.: С. Кагамлик, Д. Палій ; ред. рада: В.Г. Бочковська (голова) та ін.]. – Київ : Музей книги і друкарства України, 2021. – 190, [2] с. : іл. – Назва обкл. : Українська писемність та мова в манускриптах і друкарстві. X-XI. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7431-25-0
1558732
  Павлюк І. Українська письменницька публіцистика 1970-1980-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 48-57. – ISSN 0236-1477
1558733
  Ковбасюк А. Українська пісенно-фольклорна складова музичного життя Львова кінця XIX - XX століть // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 53-60. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1558734
  Совтис Н. Українська пісня в польському перекладі // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 142-147. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1558735
  Нудьга Г.А. Українська пісня серед народів світу / Г.А. Нудьга. – Київ, 1960. – 40с.
1558736
   Українська Повстанська Армія : збірка документів за 1942-1950 рр. – [Мюнхен] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського підпільника ; ч. 6)
Ч. 1. – 1957. – 446, [5] с. – На обкл : УПА в світлі документів з боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу 1942 - 1950 рр.
1558737
  Гуменюк В. Українська Повстанська Армія. Як постала, з ким і проти кого воювала УПА? // Визвольна боротьба : науково-популярний журнал / голов. ред. Р. Гунда ; редкол.: В. В"ятрович, В. Гуменюк, Ю. Гусар [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1/3, січень - березень. – С. 54-186
1558738
   Українська поезія : середина XVII ст. – Київ : Наукова думка, 1992. – 680с. – ISBN 5-12-002722-9
1558739
   Українська поезія 16 століття. – Киев : Радянський письменник, 1987. – 283с.
1558740
  Миронець Н.І. Українська поезія 1917 року як джерело вивчення ідеї національного відродження // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 23-28. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Дається історико-джерелознавчий аналіз поетичних творів українських авторів, які були створені в 1917 році під впливом революційних подій і виражали ідею національного відродження. Основна увага приділена творчості П. Тичини, О. Олеся, О. Слісаренка, ...
1558741
   Українська поезія XVII століття (перша половина). – К., 1988. – 352с.
1558742
  Журавльова С.С. Українська поезія доби бароко в літературознавчому дискурсі Івана Франка: погляд з перспективи сучасної медієвістики // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2017. – C. 8-13. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (13)). – ISSN 2222-551X
1558743
   Українська поезія кінець XVI - початок XVII ст.. – К., 1978. – 431с.
1558744
  П"ядик Ю.В. Українська поезія кінця XIX - середини XX ст. : бібліографія : антологія / Юрій П"ядик ; [упоряд.-ред.: І.Г. П"ядик-Халявка, Н.Г. Дашкіна, С.П. Халявка] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-617-684-276-7
Т. 10 : Черл - Я. – 2022. – 724, [2] с. : іл. – Подарунок бібліотеці від родини П"ядиків-Халявок. – Бібліогр.: с. 24-67
1558745
  Ткачук М.П. Українська поезія останньої третини ХІХ століття: основні тенденці розвитку й естетична стратегія : Hавчальний посібник / М.П. Ткачук; Тернопільський держ. пед. ун-тет ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – 80с. – Бібліогр С.77-78. – ISBN 9665280465
1558746
  Родько М.Д. Українська поезія перших пожовтневих років / М.Д. Родько. – Київ : Наукова думка, 1971. – 310 с.
1558747
  Василик Л. Українська поезія Румунії другої половини XX століття // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 215-219. – ISBN 966-568-637-2
1558748
  Гнатюк М.П. Українська поема першої половини ХІХ століття. Проблеми розвитку жанру / М.П. Гнатюк. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1975. – 168 с.
1558749
  Домбровський В. Українська поетика : підруч. для серед. шк. і для самонавчання / Володимир Домбровський // Українське літературознавство / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен, 1993. – Вип. 4 : Українська стилістика й ритміка. Українська поетика: Перемишль 1923 і 1924 / Володимир Домбровський. – 159 с.
1558750
  Мельничук Б.І. Українська поетична шевченкіана : навч. посібник зі спецкурсу / Б.І. Мельничук ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 174, [2] с., [2] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.


  У пр. № 1746105 напис: Дорогому Михайлові Кузьмовичу Наєнку на добру згадку про ще одну нашу зустріч, цього разу на VI письменницькому з"їзді під озерними небесами. Стрічаймося! Тримаймося! Богдан Мельничук. 17-18 жовтня 2011 р.
1558751
  Добржанський О. Українська політична еліта на Буковині кінця XIX - початку XX ст. Спроба колективної характеристики на прикладі депутатів Буковинського сейму та Австрійського парламенту // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 37-43
1558752
  Максимець Б.В. Українська політична еміграція: від мазепинців до розформування державного центру УНР. У запитаннях та відповідях // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2020. – № 28/30 (596/598), жовтень 2020 р. – С. 27-45
1558753
  Лєбєдєва Ю.О. Українська політична нація: витоки, історичні форми самоорганізації, сучасний стан // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 15. – С. 146-151. – ISSN 2218-4805
1558754
  Пержун В. Українська політична нація: соціологічні виміри формування, перспективи розвитку // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 3/4 (31/32). – С. 48-57. – ISSN 2224-0306
1558755
  Марценюк Л.М. Українська політична опозиція централізаторському курсу більшовиків (1918-1923рр.) / Л.М. Марценюк. – Київ : Стилос, 1997. – 32 с. – ISBN 9637257085
1558756
   Українська полоністика з перспективи ХХІ століття // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1558757
  Сухарєва С. Українська польськомовна полемічна проза середини XVII ст.: риторичний дискурс // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті представлено риторичний вимір української польськомовної прози середини XVII ст. Звернено увагу на концептуальний тип художньої образності творів, їх барокові особливості. Проаналізовано риторику польськомовної прози середини XVII ст. ...
1558758
  Онацький Н. Українська порцеляна / Н. Онацький. – Суми, 1931. – 9с.
1558759
  Курінський В.О. Українська постпсихологічна автодидактика : лекції / Валерій Курінський ; ПостПсихол. Ін-т Глоб. Культури. – Вид. 2-ге. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 483, [1] с. : іл. – Назва на корінці книги: Автодидактика. - Покажчик імен і творів: с. 456-471. – (ПостПсихологія ) ( Homo globalis for global culture ) (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-240-2
1558760
  Кагамлик С. Українська православна ієрархія XVII-XVIII ст.: інтелектуальний та духовний виміри / Світлана Кагамлик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Київ. православна богослов. акад. – Київ : Корвус-Прінт, 2018. – 775, [1] с., [16] арк. іл. : іл., табл. – Видається за благословенням Св. Паріарха Київського та всієї Руси-України Філарета. - Рез. англ. - Зміст укр., англ. - Імен. покажч.: с. 745-768. – Бібліогр.: с. 707-743 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2779-90-5
1558761
  Цапко О.М. Українська православна церква як суб"єкт державно-політичних відносин у період Гетьманату П. Скоропадського // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 304-313


  Розглядається політика уряду П. Скоропадського щодо створення української національної церкви. Аналізуються етапи даної політики та основні фактори які впливали на її формування. Ключові слова: Гетьманат, принцип паралелізму, автокефалія, українська ...
1558762
  Лащенко С. Українська преса в умовах окупації // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  Про ролб патріотичної преси, Або яка окупація гірше.
1558763
  Марчук О. Українська преса про діяльність Міністерства ісповідань УНР під проводом Івана Огієнка (вересень 1919 - липень 1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, О Кеба [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 215-230. – (Серія історична та філологічна ; вип. 19). – ISSN 2309-7086
1558764
  Тимошик М. Українська преса у Великій Британії: витоки, етапи становлення, джерела живлення, перші часописи // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. М. Тимошик ; редкол.: Банкаускайте-Серейкєне Габія, Бездрабко В., Безручко О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (3). – C. 47-73. – ISSN 2616-7948
1558765
   Українська приватизація: плюси і мінуси. – Київ : Альтерпрес, 2001. – 208с. – ISBN 966-542-048-8
1558766
  Прокопенко С.Є. Українська проблематика в англомовній періодиці Канади та США (2014-2019) / С.Є. Прокопенко, Ю.О. Іріоглу // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (118). – С. 84-105. – ISSN 1560-4926
1558767
  Бернадська Н. Українська проблематика на сторінках журналу російського зарубіжжя // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22 : Українська література у світі. – С. 231-242. – ISBN 978-617-8077-06-8
1558768
  Протасова Г.В. Українська проза 1920-х - 1940-х років: реінтерпретація християнської аксіології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Протасова Ганна Володимирівна ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1558769
  Кошелівець І. Українська проза 1920 - початку 1930 років // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 78-119. – (Праці філологічної секції)
1558770
  Мицак С. Українська проза в Австралії (1949-1991) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22 : Українська література у світі. – С. 22-49. – ISBN 978-617-8077-06-8
1558771
  Сивкова І. Українська проза кін. XIX - поч. XX ст. у критичній інтерпретації Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 177-186. – ISBN 966-693-015-3
1558772
  Калениченко Н.Л. Українська проза початку ХХ ст. / Н.Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1964. – 448 с.
1558773
  Сідлік З. Українська промисловість у світлі завдань третього року п"ятирічки / З. Сідлік. – Б.м. : Б.в., 1931. – 56 с.
1558774
  Залознова Ю.С. Українська промисловість: сучасні виклики та проблеми розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 49-68. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2522-9303
1558775
  Іванова І.Б. Українська протореклама: витоки, сутність і форми // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 78-82. – (Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов ; вип. 12)
1558776
  Кирило Українська публічна теологія / Архімандрит Кирило (Говорун). – Київ : Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості ; ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. – 139, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека відкритого православія : лекції). – ISBN 978-966-378-543-1
1558777
  Тоцька Н.І. Українська пунктуація : практикум / Н.І. Тоцька. – Київ : Вища школа, 1990. – 157 с.
1558778
  Шулікін Д. Українська Рада Миру: стратегія роботи і міжнародний контекст // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Жовтень (№ 37/38). – С. 3


  Звіт про роботу Української Ради Миру за пів року, обговорення поточної соціально-економічної ситуації в країнах Європи та світу в контексті російської агресії проти України, започаткування серії круглих столів з вітчизняними та іноземними громадськими ...
1558779
   Українська радянська байка. – Київ, 1966. – 263с.
1558780
  Косяченко В.Т. Українська радянська байка. / В.Т. Косяченко. – К., 1972. – 239с.
1558781
   Українська радянська бібліографія.. – Київ, 1980. – 264 с.
1558782
  Касіян В.І. Українська радянська графіка / В. Касіян, Ю Турченко. – Київ : Вид. АН Української РСР, 1957. – 223, [3] с., 46 л. іл : 91 с. іл., іл.


  Турченко Юрій Якович (1923- ?)
1558783
   Українська радянська графіка. – Київ, 1958. – 196с.
1558784
  Касіян В.І. Українська радянська графіка / В.І. Касіян. – Київ : Міністерство культури УРСР, 1959. – 47 с.
1558785
   Українська радянська енциклопедія : В 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 1 : А - Борона. – 1977. – 544 с.
1558786
   Українська радянська енциклопедія : В 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 2 : Боронування - Гергелі. – 1978. – 544 с.
1558787
   Українська радянська енциклопедія. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 3 : Гердан - Електрографія. – 1979. – 552 с.
1558788
   Українська радянська енциклопедія. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 4 : Електрод - Кантаридин. – 1979. – 560 с.
1558789
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 5 : Кантата - Кулики. – 1980. – 568 с.
1558790
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 6 : Куликів - Мікроклімат. – 1981. – 552 с.
1558791
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – 1982. – 528 с.
1558792
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 8 : Олефіни - Поплін. – 1982. – 528 с.
1558793
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 9 : Попложне - Салуїн. – 1983. – 560 с.
1558794
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 10 : Салют - Стоговіз. – 1983. – 543 с.
1558795
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 11, Кн. 1 : Стодола - Фітогеографія. – 1984. – 608 с.
1558796
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 11, Кн. 2 : Українська Радянська Соціалістична Республіка. – 1984. – 495 с.
1558797
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 12 : Фітогормони - Ь. – 1985. – 572 с.
1558798
   Українська радянська історико-революційна п"єса. – Київ : Держ. вид. худ. літ-ри
Т. 2. – 1957. – 697 с.


  Содержание конволюта: 1. Бабійчук Р. Українська радянська культура за сорок років; 2. Миргородський П. Розвиток народної освіти на Україні; 3. Коваль Б. Вища і середня спеціальна освіта на Україні; 4. Щербань О. Досягнення вчених Української ...
1558799
  Сороковська С.В. Українська радянська історична бібліографія / С.В. Сороковська. – Київ, 1980. – 123 с.
1558800
  Маркушевський П.Т. Українська радянська історична драма / П.Т. Маркушевський. – Одеса, 1976. – 107с.
1558801
  Маркушевський П.Т. Українська радянська історична драма / П.Т. Маркушевський. – Одеса, 1978. – 82с.
1558802
  Терещенко А.К. Українська радянська кантата і ораторія / А.К. Терещенко. – К., 1975. – 176с.
1558803
  Терещенко А.К. Українська радянська кантата і ораторія / А.К. Терещенко. – К., 1980. – 216с.
1558804
  Мороз-Погрібна Українська радянська кінодраматургія / Мороз-Погрібна. – Київ : Наукова думка, 1976. – 147 с.
1558805
   Українська радянська культура : Збірник статей. – Київ : Політвидав УРСР, 1957. – 259 с. – Кожна стаття має окрему тит. сторінку


  Содержание конволюта: 1. Бабійчук Р. Українська радянська культура за сорок років; 2. Миргородський П. Розвиток народної освіти на Україні; 3. Коваль Б. Вища і середня спеціальна освіта на Україні; 4. Щербань О. Досягнення вчених Української ...
1558806
   Українська радянська культура. – Київ, 1960. – 267с.
1558807
   Українська радянська культура за 40 років (1917-1957).. – Х.
2. – 1957. – 404с.
1558808
   Українська радянська культура за 40 років (1917-1957).. – Харків
Вип. 1. – 1960. – 420с.
1558809
  Бабійчук Р. Українська радянська культура за сорок років / Р. Бабійчук // Українська радянська культура : Збірник статей. – Київ : Політвидав УРСР, 1957. – С. 7-39
1558810
   Українська радянська література : підручник. – Київ : Вища школа, 1979. – 655 с.
1558811
  Гладкий В.М. Українська радянська література в НДР / В.М. Гладкий. – Львов, 1981. – 144с.
1558812
  Костюченко В.А. Українська радянська література для дітей / В.А. Костюченко. – К., 1984. – 155с.
1558813
  Гончар О. Українська радянська література напередодні великого п"ятидесятиріччя : Доповідь на 5-му з"їзді письменників України / О. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 73с.
1558814
   Українська радянська література.. – К., 1966. – 292с.
1558815
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література. / Т.Ф. Бугайко. – К., 1975. – 416с.
1558816
  Бугайко Т.Ф. Українська радянська література. / Т.Ф. Бугайко. – 21-е вид. – К., 1984. – 639с.
1558817
   Українська радянська література.. – 23-е вид. – К., 1986. – 640с.
1558818
   Українська радянська література. : 10 кл. – 24-е вид. – К., 1987. – 638с.
1558819
  Гордійчук М. Українська радянська музика / М. Гордійчук. – К, 1957. – 46с.
1558820
  Довженко В. Українська радянська музика / В. Довженко. – Київ, 1957. – 28с.
1558821
  Ляшенко І.Ф. Українська радянська музика в системі соціалістичної культури / І.Ф. Ляшенко. – К., 1984. – 206с.
1558822
   Українська Радянська народна пісня. – Львів, 1950. – 139с.
1558823
  Овчаренко Ф.Д. Українська радянська наука / Ф.Д. Овчаренко. – Київ, 1967. – 96с.
1558824
  Михайлов М.М. Українська радянська опера / М.М. Михайлов. – Київ, 1958. – 60 с.
1558825
  Білецький Д.М. Українська радянська післявоєнна проза для дітей та юнацтва : посібник з дит. літератури / Д.М. Білецький ; М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Чернівец. держ. ун-т. – Чернівці, 1968. – 76 с. – Бібліогр.: с. 75
1558826
   Українська радянська пісня. – К., 1952. – 552с.
1558827
  Адельгейм Є.Г. Українська радянська поезія : стенограмма публіч. лекції / Є.Г. Адельгейм. – Київ : АН УРСР, 1948. – 59 с.
1558828
  Дубина М.І. Українська радянська поезія / М.І. Дубина. – Київ, 1978. – 440с.
1558829
  Миронець Н.І. Українська радянська поезія 1917-1921 рр. як джерело вивчення Великої Жовтневої соціалістичної революції і громадянської війни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 48-54. – (Серія історії ; № 16)
1558830
  Прісовський Є.М. Українська радянська поезія 70-х років / Є.М. Прісовський. – Київ, 1982. – 48с.
1558831
  Корсунська Б.Л. Українська радянська поезія років Великої Вітчизняної війни / Б.Л. Корсунська. – К., 1973. – 166с.
1558832
   Українська радянська поезія.. – К., 1951. – 674с.
1558833
  Дузь І.М. Українська радянська сатира 20-х років / І.М. Дузь. – Одеса, 1962. – 120с.
1558834
  Білоус Д. Українська радянська сатира в боротьбі з пережитками капіталізму / Дмитро Білоус ; Т-во для поширенняполіт. та наук. знань Укр.РСР. – Київ : [б. в.], 1955. – 35 с.
1558835
  Гордійчук М. Українська радянська симфонічна музика / М. Гордійчук. – К, 1956. – 108с.
1558836
   Українська радянська скульптура. – Київ, 1957. – 124с.
1558837
  Німенко А.В. Українська радянська скульптура / А.В. Німенко. – Київ, 1960. – 40с.
1558838
  Нижник В. Українська Радянська Соціалістична Республіка / В. Нижник. – Київ : Держполітвидав, 1950. – 132 с., 1 л. карт., 4 л. портр., іл : портр., іл.
1558839
   Українська Радянська Соціалістична Республіка. – Київ, 1957. – 303с.
1558840
   Українська Радянська Соціалістична Республіка. – Київ : Голов. ред. УРЕ, 1965. – 807 с.
1558841
   Українська Радянська Соціалістична Республіка.. – К., 1986. – 496с.
1558842
  Бонішко І.Т. Українська радянська художня література : переклади, літературознавство / І.Т. Бонішко, І.З. Райскін ; Львів. держ. наук. б-ка. – Львів : [б. в.], 1968. – 113 с.
1558843
  Нагорна Н.Р. Українська радянська художня література / Н.Р. Нагорна. – К., 1971. – 75с.
1558844
  Дей О.І. Українська революційно-демократична журналістика : проблема виникнення і становлення / О.І. Дей; АН УРСР, Ін-т суспільних наук. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. – 492 с.
1558845
  Власюк С.О. Українська революція 1917-1921 рр. в державній політиці пам"яті сучасної України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Власюк Сергій Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1558846
  Завальнюк О. Українська революція 1917-1921 рр.: погляд з ХХІ століття (до 100-річчя від початку): на допомогу вчителям історії // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 143-148
1558847
  Кляшторна Н. Українська революція на Західній Бойківщині у хроніці отця Михайла Зубрицького // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 6 жовтня (№ 40). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1558848
  Степанков В. Українська революція ХVІІ ст. та її історичне значення: актуальні проблеми з’ясування її сутності (методичні поради викладачам, учителям і студентам) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 68-97
1558849
  Верстюк В. Українська революція: метафори, предмет, інтерпретація // Україна-Росія: діалог історіографій : матеріали міжнар. наук. конф. / Ін-т історії України НАН України ; Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту (Едмонтон) ; Сівер. ін-т регіон. дослідж. ; [редкол.: В.Ф. Верстюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Деснянська правда, 2007. – С. 128-134. – ISBN 978-966-502-387-6
1558850
  Устименко В. Українська революція: шлях національних груп до персональної автономії // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 433-449. – ISBN 978-617-7062-20-1
1558851
  Монастирська Р. Українська редакторська термінологія як історично сформована терміносистема // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 74-75
1558852
  Мельник Н. Українська рекрутська пісня: концепт смерть крізь призму ідей І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 177-183. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
1558853
  Колодний А. Українська релігієзнавча наука в її актуальних проблемах // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 294-299. – ISBN 978-966-02-8853-9
1558854
  Матвієнко І. Українська рецепція англійської літературної казки // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 105-107. – ISBN 978-966-600-646-5


  На прикладі казкової дилогії Льюїса Керрола "Аліса в країні Див" та "Аліса в Задзеркаллі".
1558855
  Стельмахович М. Українська родина. / М. Стельмахович. – К., 1995. – 31с.
1558856
  Медвідь Л. Українська родина: витоки та сьогодення // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 72-83. – ISSN 1682-2366
1558857
  Козяр С. Українська родинна обрядовість. Віхи людської долі: весілля, похорон / С. Козяр; Світлана Козляр ; Хмельн. обл. рада [та ін.]. – Хмельницький : Евріка, 2000. – 71, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 70-71
1558858
  Івашків В.М. Українська романтична драма 30-80-х років XIX ст. / В.М. Івашків. – К, 1990. – 142с.
1558859
  Нахлік Є.К. Українська романтична проза 20 - 60-х років XIX ст. / Є.К. Нахлік; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. М.Т. Яценко]. – Київ : Наукова думка, 1988. – 318 с.
1558860
   Українська РСР - 1981.. – К., 1982. – 297с.
1558861
   Українська РСР - 1983 рік.. – К., 1984. – 335с.
1558862
   Українська РСР - невід"ємна складова частина Союзу РСР. – Київ, 1974. – 215с.
1558863
   Українська РСР : (Економічні райони УРСР. Економіко-географічна характеристика). – Київ : Науково-методичній кабінет вищої заочної економічної освіти, 1965. – 192 с.
1558864
  Богаєвський Ю.В. Українська РСР / Ю.В. Богаєвський. – К, 1974. – 47с.
1558865
   Українська РСР. – К., 1987. – 495с.
1558866
   Українська РСР 1987.. – К., 1988. – 368с.
1558867
  Стоян Ф.К. Українська РСР в період відбудови народного господарства Радянської країни /1921-1925 рр./. / Ф.К. Стоян. – К., 1957. – 60с.
1558868
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. : в 3-х томах. – Київ
Т. 1. – 1967. – 470с.
1558869
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр. : в 3-х томах. – Київ : Політвидав літератури
Т. 2 : Розгром буржуазно-куркульської директорії. Вигнання інтервентів Антанти. Визволення України від деникінців: листопад 1918 р. - грудень 1919 р. – 1968. – 424 с.
1558870
   Українська РСР в період громадянської війни 1917-1920 рр.. – Київ : Політвидав України
3. – 1970. – 463с.
1558871
  Слуцький О.Б. Українська РСР в роки боротьби за соціалістичну індустріалізацію країни /1926-1929 рр./ / О.Б. Слуцький. – К., 1952. – 72с.
1558872
   Українська РСР в цифрах в 1961 році.. – К., 1962. – 272с.
1558873
   Українська РСР в цифрах в 1962 році.. – К., 1963. – 263с.
1558874
   Українська РСР в цифрах в 1964 році.. – К., 1965. – 182с.
1558875
   Українська РСР в цифрах в 1965 році.. – К., 1966. – 216с.
1558876
   Українська РСР в цифрах в 1967 році.. – К., 1968. – 167с.
1558877
   Українська РСР в цифрах в 1969 році.. – К., 1970. – 200с.
1558878
   Українська РСР за 40 років. – Київ, 1957. – 14с.
1558879
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1963. – 576 с.
1558880
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1966. – 667с.
1558881
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1981. – 524с.
1558882
   Українська РСР на міжнародній арені. – Київ, 1984. – 549 с.
1558883
   Українська РСР на міжнародній арені : зб. документів і матеріалів 1981-1985 рр. – Київ : Вид-во політичної літ-ри України, 1988. – 617, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-319-00058-8
1558884
   Українська РСР на міжнародній арені.. – К., 1977. – 490с.
1558885
  Симоненко Р.Г. Українська РСР у боротьбі проти імперіалістичної агресії (1919-1920) / Р.Г. Симоненко. – Київ, 1963. – 68 с.
1558886
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу. – Київ : Політвидав
Т. 3 : Радянська Україна в завершальний період Великої Вітчизняної війни. – 1969. – 455с.
1558887
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.. – Київ : Політвидав
Т. 1 : Радянська Україна в період відбиття віроломного нападу фашистської Німеччини на СРСР. – 1967. – 552 с.
1558888
   Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр.. – Київ : Політвидав
Т. 2 : Радянська Україна в період корінного перелому в ході Великої Вітчизняної війни. – 1968. – 519 с.
1558889
   Українська РСР у виданнях республік Радянського Союзу. 1975. – Харків, 1976
1558890
   Українська РСР у виданнях республік Радянського Союзу. 1977. – Харків, 1978
1558891
   Українська РСР у міжнародних організаціях : довідник / М.М. Бєлоусов, Ю.В. Богаєвський, В.Й. Винокуров, Б.П. Григор"єв, Л.М. та ін. Гур"янов; [М.М. Бєлоусов та ін. ; редкол.: В.Н. Мартиненко та ін.]. – Київ : Політвидав України, 1984. – 148, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1558892
   Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах.. – Київ, 1985. – 341с.
1558893
   Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах.. – К., 1986. – 360с.
1558894
   Українська РСР у радянсько-угорському співробітництві (1945-1970).. – Київ, 1972. – 292 с.
1558895
  Василенко В.А. Українська РСР у сучасних міжнародних відносинах : Правові аспекти / В.А. Василенко. – Київ : Політвидав України, 1974. – 88с.
1558896
   Українська РСР у цифрах в 1971 році.. – К., 1972. – 143с.
1558897
   Українська РСР у цифрах в 1972 році.. – К., 1973. – 159с.
1558898
   Українська РСР у цифрах в 1973 році. – Київ, 1974. – 219с.
1558899
   Українська РСР у цифрах в 1974 році.. – К., 1975. – 224с.
1558900
   Українська РСР у цифрах у 1970 році.. – К., 1971. – 182с.
1558901
   Українська РСР у цифрах у 1975 році.. – К., 1976. – 223с.
1558902
   Українська РСР у цифрах у 1976 році.. – К., 1977. – 176с.
1558903
   Українська РСР у цифрах у 1977 році.. – К., 1978. – 168с.
1558904
   Українська РСР у цифрах у 1980 році. – Київ, 1981. – 144с.
1558905
   Українська РСР у цифрах у 1982 році.. – К., 1983. – 150с.
1558906
   Українська РСР у цифрах у 1983 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1984. – 150с.
1558907
   Українська РСР у цифрах у 1984 році. = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1985. – 174с.
1558908
   Українська РСР у цифрах у 1985 році : Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1986. – 169 с.
1558909
   Українська РСР у цифрах у 1986 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1987. – 215с.
1558910
   Українська РСР у цифрах у 1987 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1988. – 197с.
1558911
   Українська РСР у цифрах у 1988 році = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1989. – 221с.
1558912
   Українська РСР у цифрах у 1989 році. = Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1990. – 207с.
1558913
   Українська РСР у цифрах у 1990 році : Короткий статистичний довідник. – Київ : Техніка, 1991. – 224с.
1558914
   Українська РСР у цифрах.. – К., 1967. – 192с.
1558915
   Українська РСР у цифрах.... – Київ, 1980. – 152с.
1558916
   Українська РСР.. – К., 1961. – 211с.
1558917
   Українська РСР. 1976.. – К., 1977. – 392с.
1558918
   Українська РСР. 1978. – Київ, 1979. – 288 с.
1558919
   Українська РСР. 1980. – Київ, 1981. – 304с.
1558920
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 вересня 1946 року. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 1064 с.
1558921
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 липня 1965 року. – К., 1965. – 432 с.
1558922
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 1962 року. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1962. – 419 с.
1558923
   Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ.. – Київ : Видавництво Політичної літератури України
Т. 2. – 1969. – 632 с.
1558924
   Українська РСР: 1985 р.. – К., 1986. – 384с.
1558925
   Українська РСР: адміністративно-територіальний устрій. – К., 1987. – 504с.
1558926
  Максимець Б.В. Українська самостійна соборна держава в інтерпретації Ярослава Богдана - "Всеволода Рамзенка" // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 89-92. – ISBN 978-966-668-533-2
1558927
  Бойчук А.П. Українська сатира другої половини ХІХ ст. : (на матеріалах творчості Марка Вовчка, Панаса Мирного, Івана Франка) ; [посібник для філол. фак. пед. ін-тів] / А.П. Бойчук. – Київ : Вища школа, 1972. – 264 с. – Бібліогр.: с. 261-263, і бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
1558928
  Гончарук М.Л. Українська сатира періоду революції 1905-1907 років / М.Л. Гончарук. – Київ, 1966. – 156с.
1558929
  Ващенко В.С. Українська семасіологія / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1981. – 68с.
1558930
  Уберман В.І. Українська система визначення , оцінювання і регулювання якості поверхневих вод та її наближення до законодавства ЄС // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 197-212. – ISSN 2522-1388
1558931
   Українська сільськогосподарська енциклопедія.. – Київ : УРЕ
Т. 1 : Абе - Зар. – 1970. – 487с.
1558932
   Українська сільськогосподарська енциклопедія.. – Київ
Т. 2. – 1971. – 536с.
1558933
   Українська сільськогосподарська енциклопедія.. – К.
3. – 1972. – 539с.
1558934
  Німенко А.В. Українська скульптура другої половини XIX - початку XX ст. / А.В. Німенко. – К., 1963. – 128с.
1558935
  Свєнціцька В. Українська скульптура минулих сторіч // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 304-308
1558936
  Мазур Б.М. Українська скульптура та ії вплив на художню культуру // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 2226-3209
1558937
  Ніколаєва Н.С. Українська сміхова культура: лінгвокультурологічний аспект / Н.С. Ніколаєва, А.В. Максименко // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 16-19. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена аналізу анекдоту як культурного феномена в лінгвокультурологічній площині. Розглядається культурний концепт, що відображається у мовній свідомості як багатовимірна, розгалужена мережа знань і смислів, представлених лексичними ...
1558938
  Сергійчук В. Українська соборність : Відродження українства в 1917-1920 роках / В. Сергійчук. – Київ : Українська видавнича спілка, 1999. – 416с. – ISBN 966-7060-04-7
1558939
  Паска Б.В. Українська соборність у діяльності дисидента Валентина Мороза (1960 - 1970-ті рр.) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали IX всеукр. наук. конф. з міжнар. участю "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", Івано-Франківськ, 16-17 квіт. 2021 р. / "Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму", всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2021. – С. 109-114. – ISBN 978-966-668-533-2
1558940
  Калакура Я.С. Українська соборність у координатах історичної антропології // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 47-54. – ISBN 978-617-7777-14-3
1558941
   Українська співомовка. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 341 с. – (Бібліотека поета)
1558942
  Вишеславський Л. Українська сповідь : поезії, проза / Леонід Вишеславський. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2004. – 326, [2] с. : іл. – Зміст включ. розд.: Українська сповідь ; Оповідання ; Альбом: люди і місця, що створили мене... – ISBN 966-7018-86-5
1558943
  Домбровський В. Українська стилістика і ритміка : підруч. для серед. шк. і для самонавчання / Володимир Домбровський // Українське літературознавство / Український вільний університет. Філософічний факультет. – Мюнхен, 1993. – Вип. 4 : Українська стилістика й ритміка. Українська поетика: Перемишль 1923 і 1924 / Володимир Домбровський. – IV, 157, [2] с.
1558944
  Ніколенко О. Українська стихія в повісті М.Гоголя "Ніч перед Різдвом" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень 2021. – С. 2-4
1558945
  Терлюк І. Українська субститутна державність останньої чверті XVIII - початку ХХ ст.: особливості розвитку українських правових і самоврядних традицій у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 : Право в умовах воєнного стану. – С. 57-79. – ISSN 1026-9932
1558946
   Українська та зарубіжна культура. – Київ, 1996. – 35с.
1558947
   Українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Київ : Знання, 2000. – 622 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-97-1


  Пропонований посібник вперше на новій методоло-гічній основі, без ідеологічної заангажованості розкриває світ української культу-ри, широку пано-раму її історичного розвитку, знайомить з численними маловідомими фактами, подіями і джерелами.
1558948
  Котяш І. Українська та польська історія епістолярію // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглянуто епістолярний жанр в українській та польській науковій думці, його теоретичне осмислення та літературну практику. Висвітлено історію становлення та розвитку епістолярію у літературознавстві. An epistolary genre in the Ukrainian and ...
1558949
  Кирчів Р. Українська тема у польській драматургії першої половини ХІХ століття // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 17
1558950
  Таран О. Українська тематика на сторінках Am Ur-Quell // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, В. Борисенко, Л. Мушкетик [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 (21). – С. 167-173. – ISSN 2313-8505
1558951
  Петрова Т.О. Українська термінографія для закладів вищої освіти і її критика // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 76-90. – ISSN 2312-0665


  У статті схарактеризовано термінографію для закладів вищої освіти як самостійний напрям української навчальної термінографії. Засвідчено її здобутки, що утворюють систему навчальних термінологічних словників. Простежено, що безперервна практика ...
1558952
  Гутник М. Українська технічна еліта в європейському науковому просторі: співпраця вчених Харківського практичного технологічного інституту з вищими технічними школами Західної Європи (кін. XIX - поч. XX ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 150-152


  Розглянуто досвід співпраці Харківського практичного технологічного інституту з вищими технічними закладами Західної Європи на рубежі ХІХ–ХХ ст. Висвітлено вплив використання закордонних досягнень на удосконалення навчального процесу та виробничої ...
1558953
  Половніков І. Українська технологічна академія: для зростання добробуту народу, розвитку та конкурентоспроможності держави // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 185). – С. 13


  "...Українська технологічна академія (УТА) - потужна міжнародна наукова громадська організація, що виникла 1992 року й активно розвивається. Поставши як альтернатива державним науковим установам вона є справжнім форпостом міждисциплінарності - ...
1558954
  Дорошенко М. Українська трагедія / М. Дорошенко. – Нью-Йорк, 1980. – 225с.
1558955
  Павлова А. Українська традиційна культура в студіях польських фольклористів Вацлава Залеського та Оскара Кольберга / А. Павлова, І. Зайцева // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті йдеться про презентацію української усної традиційної культури у студіях В. Залеського та О. Кольберга. Зокрема, зосереджено увагу на специфіці теоретичного дискурсу стосовно дослідження української пісні-хроніки. The article is about the ...
1558956
  Федоришин М.С. Українська транскрипція японської мови / М.С. Федоришин. – Львів, 1994. – 26с.
1558957
  Шлепаков А.М. Українська трудова емігрція в США і Канаді (кінець Х1Х - початок ХХ ст.) / А.М. Шлепаков. – К., 1960. – 200с.
1558958
   Українська туристична гавзета. – Київ
Квітень (№ 4). – 2019. – 24 с.
1558959
   Українська туристична гавзета. – Київ
Травень (№ 5). – 2019. – 24 с.
1558960
   Українська туристична гавзета. – Київ
Липень (№ 7). – 2019. – 24 с.
1558961
   Українська туристична гавзета. – Київ
Серпень (№ 8). – 2019. – 24 с.
1558962
   Українська туристична гавзета. – Київ
Вересень (№ 9). – 2019. – 24 с.
1558963
   Українська туристична гавзета. – Київ
Жовтень (№ 10). – 2019. – 24 с.
1558964
   Українська туристична гавзета. – Київ
Листопад (№ 11). – 2019. – 24 с.
1558965
   Українська туристична гавзета. – Київ
Липень - серпень (№ 7/8). – 2020. – 19 с.
1558966
  Скрипнюк О.В. Українська унітарна держава: принципи територіального устрою, характерні ознаки, специфіка децентралізації / О.В. Скрипнюк, Я.С. Богів // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 14 : Трансформація законодавства України в сучасних умовах. – С. 11-19. – ISSN 2524-017X
1558967
  Круковський О. Українська фалеристика другої половини XIX - середини XX століть у збірках Львівського історичного музею // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 90-108. – (Нова серія ; вип. 16/17)
1558968
  Корабльова Н. Українська філософія - суб"єкт, який вимагає діалогу // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 309-325
1558969
  Присухін С. Українська філософія першої половини XX століття: Володимир Вернадський // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 43)
1558970
  Присухін С. Українська філософська думка доби Відродження (XIV - XVI ст.): Іван Вишинський // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 24-30 червня (№ 25)
1558971
  Присухін С. Українська філософська думка: від початків до сьогодення // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 10-16 червня (№ 23)
1558972
  Соловей Е.С. Українська філософська лірика / Е.С. Соловей; Міжнар.фонд "Відродження",прогр."Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Київ : Юніверс, 1998. – 366с. – ISBN 966-7305-04-Х
1558973
  Дремлюга М.В. Українська фортепіанна музика / М.В. Дремлюга. – Київ, 1958. – 168с.
1558974
  Каменська В.Ю. Українська фортепіанна музика 60-70-х рр. XX століття як важливий етап її історичного розвитку // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 188-193. – ISSN 2312-4679
1558975
  Мироненко М. Українська фразеологія : (Прийменники та їх роля в реченні). / М. Мироненко; За ред. та з передмовою проф. М. К. Грунського. – Київ : ДВУ, 1927. – 135 с.
1558976
  Мироненко М. Українська фразеологія : (прийменники, дієслівні та прикметникові конструкції, сполучені вислови) : посібник-довідник по масових установах Соцвиху, Профосу та Політосу / М. Мироненко ; за проф. ред. М. Грунського. – 2-е вид., переробл. й на багато доп. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1929. – 176 с.
1558977
  Медведєв Ф.П. Українська фразеологія : Чому ми так говоримо / Ф.П. Медведєв. – Харків : Вища школа, 1977. – 231с.
1558978
  Процик І. Українська футбольна лексика першої половини XX ст.: втрачена своєрідність чи польський вплив? // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 77-95. – ISSN 0203-9494


  "У статті здійснено порівняльний аналіз української футбольної лексики першої половини ХХ ст. зі сучасними терміносистемами футболу в українській та польській мовах. З’ясовано, які з лексем, що функціювали у футбольному дискурсі початку ХХ ст., були ...
1558979
  Шевчук І.Г. Українська хорова музика в руслі духовно-естетичних шукань національної культури першої половини XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Шевчук Ірина Геннадіївна ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. музич. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2022. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1558980
  Степовик Д. Українська християнська абетка : [книга для читання з християн. етики : для дітей мол. та серед. шк. віку] / Дмитро Степовик. – 3-тє вид., доп. – Київ : Грані-Т, 2011. – 75, [5] с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 79. – ISBN 978-966-465-059-2
1558981
   Українська художня культура : навчальний посібник. – Київ : Либідь, 1996. – 407 с. – ISBN 5-325-00786-6
1558982
  Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада / В.Ф. Верстюк. – Київ : Заповіт, 1997. – 341с. – ISBN 966-7272-10-9
1558983
  Гошуляк І. Українська Центральна Рада // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 238-242. – ISSN 0869-3587
1558984
  Верстюк В. Українська Центральна Рада та її Універсали: Третій і Четвертий // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1998. – Рік 35, N 1/4 (136/139) : Тридцятип"ятиліття "Українського історика"/ ред. Л. Винар. – С. 72–81. – ISSN 0041-6061
1558985
   Українська Центральна Рада. До 90-річчя від дня утворення // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2007. – на 2007 рік. – С. 63-69
1558986
  Огієнко І.І. Українська церква : нариси з історії Української православної церкви : у 2 т. : томи 1-ший і 2-гий / І.І. Огієнко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 283, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1165-2
1558987
  Степовик Д. Українська Церква // Історичний календар : науково-популярний та літературний альманах / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – Київ, 1999. – Вип. 6 (на 2000). – С. 36-39. – ISSN 0869-3587
1558988
  Іларіон Українська церква за Богдана Хмельницького 1647-1657 / Іларіон. – Вінніпег : Українське наукове православне богословське товариство, 1955. – 180 с. : іл. – На обкл. рік вид.: 1956. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці розд.
1558989
  Іларіон Українська церква за Богдана Хмельницького 1647-1657 / митрополит Іларіон. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 179, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-611-01-1591-9
1558990
   Українська Церква і процес національного відродження : матеріали до вивч. дисциплін гуманітар. циклу. – Дрогобич : [б. в.], 1990. – 42, [1] с.
1558991
   Українська церква між Сходом і Заходом.. – К., 1996. – 224с.
1558992
  Чупрій Д.Ю. Українська церква на порозі реформ: релігійна політика Павла Скоропадського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 404-406. – ISBN 978-617-7777-14-3
1558993
  Олександр Українська Церква: шлях до автокефалії : до дискусій навколо канон. статусу, богослужбової мови та історії Української Церкви / митрополит Олександр (Драбинко). – Київ : Дух і Літера, 2018. – 671, [1] с., [6] арк. іл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-639-1
1558994
  Борбунюк В.О. Українська чеховіана кінця ХІХ - початку ХХ ст.: Михайло і Марія Грушевські // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 168-177. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864


  У статті осмислюється літературно-критичний доробок Михайла і Марії Грушевських, пов"язаний із творчістю А. Чехова. Дослідження наглядно демонструє, що завдяки подружжю Грушевських українською культурною спільнотою був "присвоєний"/засвоєний один із ...
1558995
  Корній Л. Українська шкільна драма XVII-XVIII століть: проблема інтерпретації музичного компонента // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 102-113. – ISSN 2664-4282


  Поява шкільного театру в Україні наприкінці ХVІ ст. була результатом формування української культури відкритого типу і створення умов зближення та її взаємодії з «латинськими» культурами. Це проявилося у школі нового типу – слов’яно-греко-латинській, в ...
1558996
   Українська школа "Еллісів" в Осло / підготував Український культурно-освітній центр в Осло, Королівство Норвегія // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 8-9
1558997
  Бадрак В. Українська школа конструкторів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 травня (№ 85). – С. 8-9


  Про досягнення генерального директора КБ "Луч" Олега Коростельова.
1558998
  Котляр Є. Українська юдаїка Павла Жолтовського // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 418-450. – ISSN 1028-5091
1558999
  Космеда Т.А. Українська Я-лінгвістика: мовна особистість Л.А. Лисиченко в персональному дискурсі (на матеріалі мемуарів "І на тім рушникові…") // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 58. – С. 53-78. – ISSN 2312-0665
1559000
  Скрипка В.М. Українська, чеська та словацька народна лірика / В.М. Скрипка. – К., 1970. – 227с.
<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,