Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>
1557001
   "... Тут треба любові, а вона у вас є". До 75-річчя від дня народження письменника і культуролога Г.Д. Зленка // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: І.А. Ігнатецька, В.В. Патока, О.А. Рожнятовська [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 46-53. – ISSN 0130-2043
1557002
  Райхель Ю. "...Тут була громадянська війна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 червня (№ 99)


  В Азербайджані 15 червня 1993 р. вважають Днем національного порятунку.
1557003
  Коваленко В. "...тут все добуто з себе, висотано з своєї вдачі..." : (до питання про психологію творчості І. Нечуя-Левицького) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 32-39. – (Філологічні науки)
1557004
  Коваленко В. "...тут все добуто з себе, висотано з своєї вдачі..." (до питання про психологію творчості І. Нечуя-Левицького) // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 40-66. – ISBN 978-966-793-136-3
1557005
   "Турки поставили росіян на місце" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25 листопада (№ 215). – С. 3


  Турецькі винищувачі F - 16 збили російський літак Су - 24, який перетнув повітряний простір Туреччини - країни-члена НАТО.
1557006
  Пивоварова Екатерина "Турсиб-2008": главное - авиация : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 78-79 : Фото
1557007
   "Турсиб - 2007" в Сибири : Прирастаем Сибирью. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 78 : Фото
1557008
  Жулинський М. "Тут - правда про Лесю, про її родину і ближче оточення" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 460-478. – ISBN 978-966-600-359-4


  Аналізується науково-документальне дослідження Ольги Косач-Кривинюк „Леся Українка. Хронологія життя і творчости”, в якому подаються правдиві, не сфальшовані ідеологічними приписами відомості про славетну письменницю, її епоху, родини Косачів і ...
1557009
  Анісімова Н. "Тут довго жити чи довго вмирати - усе одно...": художньо-філософське осмислення смерті в ліриці Тараса Федюка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 53-64. – ISSN 0236-1477


  У статті досліджено фудожньо-філософські аспекти образу смерті на матеріалі лірики представника поетичного покоління 80-х років ХХ ст. Т. Федюка.
1557010
  Федорова Р.Ф. "Тут мій храм православ"я..." : за творчістю Миколи Мірошниченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 16/18 (308/310). – С. 75-81
1557011
  Вернадський В. "Тут не так, як у Росії" (з подорожніх нотаток молодого В.Вернадського) / вступна стаття Віктора Даниленка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 199-213. – ISSN 0130-5247
1557012
  Мельничук А. "Тут побачив всенародну любов до Тараса" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 41)


  Данилов Яків Михайлович - багаторічний директор Канівського державного музею-заповідника "Могила Т.Г. Шевченка".
1557013
  Мельничук А. "Тут побачив всенародну любов до Тараса..." // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 19 січня (№ 8). – С. 14


  6 грудня 2020 р. виповнилося 100 років від дня народження Якова Данилова - дослідника і палкого пропагандиста Шевченківської спадщини, директора Канівського державного музею-заповідника"Могила Т.Г. Шевченка".
1557014
  Трапезнікова Д. "Тут розпочався справжній Бойчук" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 лютого (№ 18/19). – С. 8-9


  "Єдині в Києві фрески легендарних митців "Розстріляного Відродження" - на стінах їхньої альма-матер."
1557015
  Карпенко О.В. "Тут уперше він був прочитаний": до історії архіву шевченкознавця Михайла Чалого в колекції Будинку-музею Тараса Шевченка // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 111-120. – ISSN 0320-9466
1557016
  Дронь К. "Тут цілий вік мусять жити і вмирати люди": міфологіка дескрипції хати (дому) у Франковій прозі // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 115-129. – ISSN 0130-528Х
1557017
  Калнієте С. "Тут, в Україні, - доля Європи" / С. Калнієте, О. Калниньш // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 лютого (№ 34). – С. 9


  Латвійський європарламентарій і депутат сейму - про значення Майдану для всього регіону та паралелі з кривавим січнем у Ризі.
1557018
  Лефевр Владимир Александрович "Тут, за горизонтом" : (интервью с В.А. Лефевром) / Лефевр Владимир Александрович, Левинтов Александр Евгеньевич; беседу вел А. Е. Левинтов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 11. – С. 65-69. – ISSN 0042-8744
1557019
  Деменок Е. "Тцара без бровей" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 7/8. – С. 39-48. – ISBN 978-966-2724-10-3


  Рассказ.
1557020
  Слонимский Ю.О. "Тщетная предосторожность" / Ю.О. Слонимский. – Л, 1961. – 65 с.
1557021
  Вертиева А. "Ты будешь чай?" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 95. – С. 12


  Твори міжнародного літературного конкурсу "Наше серце".
1557022
  Васильев Н.Л. "Ты достойный прапрадедов сын": (А.И. Полежаев и Н.Е. Струйский) // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 1. – С.104-108. – ISSN 0130-9730
1557023
  Васильев Н.Л. "Ты достойный прапрадедов сын": (А.И.Полежаев и Н.Е.Струйский) : (Окончание) // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.54-62. – ISSN 0130-9730


  Н.Е.Струйский (1749-1776)- писатель, издатель,- дед поэта А.И. Полежаева. Отец А.И.Полежаева - Л.Н.Струйский.
1557024
  Петренко С.А. "Ты жить иначе не могла" / С.А. Петренко. – М, 1987. – 79с.
1557025
  Попова И. "Ты не бог, ты осел, но ты несешь бога". Архитектоника краха князя Мышкина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 5. – С. 167-186. – ISSN 0042-8795
1557026
  Канторович В.Я. "Ты" и "Вы" / В.Я. Канторович. – Москва, 1974. – 80с.
1557027
  Жукова А. "Ты, как черный штандарт, развевался на самом краю..." (О трагедии умирания в мировоззрении Б. Поплпаского) // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 2014. – № 3 (698). – С. 59-64. – ISSN 0132-2036
1557028
  Ласкаратос А. [Тут людина / Андреас Ласкаратос ; за ред. Й. Алісандратоса. – Афіни : Ерміс, 1993. – 216 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
1557029
  Кербер Л.Л. Ту-человек и самолёт / Л.Л. Кербер. – М., 1973. – 285с.
1557030
   Тур-экспо-обзор : Национальные туристские офисы. Презентации. Регионы. Конференции. Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 10-21 : Фото
1557031
  Акуленко В. Турист-краєзнавець, пам"яткоохоронець, журналіст // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 лютого (№ 3/4)


  Пам"яті Анатолія Ситника.
1557032
  Колокольников А. Турист-метеоролог / А. Колокольников. – М.-Л., 1931. – 111с.
1557033
  Веклич Л.М. Туристичне атласне картографування / Л.М. Веклич, І.С. Руденко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 26-27 : мал. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2311-9780
1557034
  Хоіньскі А. Туристичне господарство м. Познань у аспекті підготовки до EURO 2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 136-140
1557035
  Крук Мирослава Туристичне золото Польщі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 50-53 : фото
1557036
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : Навчальний посіб. / Є.В. Панкова. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 352с. – ISBN 966-542-211-1
1557037
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : Навчальний посібник / Є.В. Панкова; КНУ культури і мистецтв. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 104 с. – ISBN 966-542-119-0
1557038
  Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський ; за ред. Ф.Д. Заставного. – Київ : Знання, 2006. – 576 с. : іл. – ISBN 966-346-100-4
1557039
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник для вищих навч. закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / Панкова Є.В. – 2-е вид., перероб. та доп. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 356 с. : іл. – Бібліогр.: с. 347-351. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-340-1
1557040
  Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський ; за ред. Ф.Д.Заставного. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Знання, 2008. – 575с. – ISBN 978-966-346-529-6
1557041
  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство : навчальний посібник [для вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації] / Панкова Є.В. – 3-є вид., переробл. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 351 с. : іл. – Бібліогр.: с. 347-351. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 978-966-542-409-3
1557042
  Гринюк Д.Ю. Туристичне краєзнавство: Гадяч та його околиці : навч. посібник / Д.Ю. Гринюк, І.О. Степанець, О.В. Борисова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2023. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 75-79. – ISBN 978-966-933-223-3
1557043
   Туристичне краєзнавство: Канівщина : навч.-метод. посібник / [О.О. Любіцева та ін.] ; за ред. проф. Любіцевої О.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. країнознавства та туризму. – Київ : Альфа-ПІК, 2017. – 194, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 177-181. – ISBN 978-966-1670-26-5


  У пр. № 1727190 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу - спадковому географу і туристу в душі - з вдячністю за підтримку. Від авторів. Підпис.
1557044
  Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство : у 4 т. : навч. посібник / Валентин Стафійчук, Оксана Малиновська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Херсон : Олді-плюс. – ISBN 978-966-289-518-6
Т. 1 : Європа. – 2021. – 281, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 280-281
1557045
  Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство : у 4 т. : навч. посібник / Валентин Стафійчук, Оксана Малиновська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Херсон : Олді-плюс. – ISBN 978-966-289-519-3
Т. 2 : Азія та Океанія. – 2021. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-189
1557046
  Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство : у 4 т. : навч. посібник / Валентин Стафійчук, Оксана Малиновська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Херсон : Олді-плюс. – ISBN 978-966-289-520-9
Т. 3 : Америка. – 2021. – 269, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 268-269
1557047
  Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство : у 4 т. : навч. посібник / Валентин Стафійчук, Оксана Малиновська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Херсон : Олді-плюс. – ISBN 978-966-289-536-0
Т. 4 : Африка і Близький Схід. – 2021. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 278-279
1557048
  Парфіненко Ю.А. Туристичне країнознавство як навчальна та наукова дисципліна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 90-95. – Бібліогр.: 27 назв
1557049
  Мальська М.П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія : навч. посібник / М.П. Мальська., О.Ю. Бордун, М.З. Гамкало ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 179-181. – ISBN 978-617-673-123-8
1557050
   Туристичне країнознавство: країни лідери туризму : навчальний посібник / Любіцева О.О., Кіптенко В.К., Стафійчук В.І., Хільчевська І.Г., Смирнов І.Г. та ін. ; [ заг. ред. О.О. Любіцева ]. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 436 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 966-542-380-0
1557051
  Любіцева О.О. Туристичне кураїнознавство: функції, зміст, завдання // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 86-90
1557052
  Глибовець В.Л. Туристичне районування Чернігівської області // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 54-56
1557053
   Туристичний "Оскар" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 32-33 : фото
1557054
  Будько Євген Туристичний апдейт - 2006 : Профі-тур // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 114-115 : Фото
1557055
  Прасул Ю.І. Туристичний атлас Полтавської області / Ю.І. Прасул, Ю.В. Кіяшко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 111-115 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
1557056
  Рега М.Г. Туристичний бізнес в економічному просторі України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 299-303


  Стаття присвячена результатам дослідження підприємницької діяльності підприємств ьуристичної сфери економіки України. The author the entrepreneurial activity in tourist sphere of Ukrainian ec0nomy.
1557057
   Туристичний бізнес очима успішної жінки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 7, спецвипуск. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1557058
  Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Марта Мальська, Володимир Худо; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 424с. – ISBN 978-966-364-550-6
1557059
  Мальська М.П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.П. Мальська, В.В. Худо ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 365 с. : табл. – Бібліогр.: с. 361-365. – ISBN 978-611-01-0287-2
1557060
  Листков Віктор Туристичний бренд як капітал // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 66-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1557061
  Кучерява Г. Туристичний брендинг як інструмент управління туристичними дестинаціями // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Костріков С.В., Мезенцев К.В. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 30. – С. 32-40. – ISSN 2076-1333
1557062
  Будько Євген Туристичний вулик // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 114-115 : фото
1557063
   Туристичний гороскоп 2018 // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 18-26 : фото. – ISSN 1998-8044
1557064
  Птахів Семен Туристичний екстремізм: як боротися? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 52-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1557065
  Птахів Семен Туристичний екстремізм: як врятувати ситуацію? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 46 : фото. – ISSN 1998-8044
1557066
   Туристичний збір - перші питання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
1557067
   Туристичний збір у регіоні Лева // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 44-45 : фото. – ISSN 1998-8044
1557068
  Федорченко О. Туристичний збір: міжнародний досвід та перспективи розвитку в умовах глобалізації / О. Федорченко, Д. Гновенко // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Spivak S.M., Kilyar O.R., Korolyuk T.M. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 4 (77). – С. 70-75. – ISSN 2409-8892
1557069
  Самойлов Юрій Туристичний зв"язок: нові часи // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 60-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1557070
  Неправська Наталія Туристичний зв"язок: хто найзручніший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 56-59 : фото. – ISSN 1998-8044
1557071
  Заячковська Г. Туристичний імідж країни: суть та проблеми формування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 16-22. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1557072
   Туристичний імідж регіону : монографія / [Байназаров А.М. та ін.] ; за ред. А.Ю. Парфіненка ; М-во освіти і науки молоді та спорту України., Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 311, [1] с., [4] арк. фот. : іл., табл., фот. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 297-311. – ISBN 978-966-623-750-0
1557073
  Богдан Н.М. Туристичний імідж регіону як інструмент управління його інвестиційною привабливістю / Н.М. Богдан, В.В. Сідельник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 102-107. – ISSN 2222-4459
1557074
  Москаленко М.А. Туристичний імідж України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 83-88. – Бібліогр.: 12 назв.
1557075
  Ільтьо Г.Ф. Туристичний імідж України як складова ефективної державної політики / Г.Ф. Ільтьо, А.А. Товт, Н.В. Блистів. // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 54-62. – ISSN 2311-8164
1557076
  Парфіненко А.Ю. Туристичний імідж як джерело конкурентних переваг регіонального розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 251-255


  В статті висвітлено роль та значення туристичного іміджу серед конкурентних переваг регіону. Розкрито його здатність виступати в якості певного територіального ресурсу, що впливає на конкурентоспроможність території. Визначено основні методологічні ...
1557077
   Туристичний Київ - місто на вікенд // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 46-48 : фото. – ISSN 1998-8044
1557078
  Тимчишин-Чемерис Туристичний кластер - форма розвитку та успіху туристичної діяльності регіону // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 44-57 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1557079
  Бакурова А. Туристичний кластер на берегах річки Томаківка як розвиток потенціалу місцевих громад / А. Бакурова, К. Бакуров // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 273-277. – ISBN 978-617-7399-29-1
1557080
  Смирнов І.Г. Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини) // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 192-207


  Розкрито досвід нашого західного сусіда - Словацької республіки в створенні та успішному функціонуванні регіонального туристичного кластеру у формі консорціуму "Словацькі королівські міста", який об"єднав чотири міста півночі цієї країни - Бардейов, ...
1557081
  Смирнов І.Г. Туристичний кластер як консорціум туристичних міст (з досвіду Словаччини) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1042. – С. 138-142. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 1). – ISSN 2226-0994


  Розкрито досвід Словацької республіки у створенні та успішному функціоніванні регіонального туристичного кластера у формі Консорціуму "Словацькі королівські міста", який об"єднав чотири міста півночі цієї країни - Бардейов, Кежмарок, Левочу, Стару ...
1557082
  Теребух А.А. Туристичний кластер як форма посилення конкурентних переваг регіону / А.А. Теребух, Н.Б. Бандура // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 265-271. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1557083
  Яворський Юрій Туристичний кластер як форма розвитку галузі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 56-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1557084
  Долинська О.О. Туристичний комплекс Хмельницької області: сучасний стан та перспективи розвитку : дис. ... д-ра філософії : 103 / Долинська Олеся Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 243 арк. – Додатки: арк. 197-243. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 176-196
1557085
  Борисюк О.А. Туристичний маркетинг як інструмент дослідження регіонального туристичного ринку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 29-37. – Бібліогр.: 8 назв.
1557086
  Аббас Атар Туристичний Пакистан // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 162-163
1557087
  Бордун Ореста Туристичний потенціал західної частини Криму / Бордун Ореста, Гамкало Михайло // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 43-48. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1557088
  Кузіна Н. Туристичний потенціал Києва як умова розвитку діаспорного туризму // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 258-262. – ISBN 978-617-7399-39-0
1557089
  Ковальчук І.В. Туристичний потенціал Львівської області та її курортних поселень // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2023. – С. 49-57. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 55)). – ISSN 2311-3383
1557090
  Скубій І.В. Туристичний потенціал місць історичної пам"яті в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 188. – C. 162-169. – (Економічні науки)
1557091
  Руденко Ю. Туристичний потенціал Природничо-історичного комплексу імені Г.С. Сковороди // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 257-262. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Жителі села Коврай Золотоніського району Черкаської області вважають себе нащадками першого українського філософа, педагога і поета Г.С. Сковороди. Адже тут, у Ковраї, у 1753-1759 рр. Г.С. Сковорода навчав сина пана С. Томари. Тут закладено основи ...
1557092
  Борисова О. Туристичний потенціал садибної архітектури Полтавщини та садибні комплекси Гадяччини XVII-XIX ст. / О. Борисова, І. Степанець, Д. Гринюк // Замки та палаци в туризмі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 лист. 2023 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. країнознавства та туризму ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2023. – С. 158-160. – ISBN 978-617-674-064-3
1557093
  Філоненко І. Туристичний потенціал селища Батурин : Прикладні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-43. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано роль і місце смт Батурина як важливого фрагменту маршруту "Золоте кільце України". Визначено основні напрями рекреаційного використання його архітектурно-історичних пам"яток. A role and place of Baturyn is grounded, as route important to ...
1557094
  Вишневська Г.Г. Туристичний потенціал України (напередодні Євро-2012) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 122-129. – ISSN 2225-7586
1557095
  Черевична Т.А. Туристичний похід Закарпаттям (Розробка виховного заходу для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 12, грудень. – С. 16-19 : фото
1557096
   Туристичний прес-клуб України відкриватиме світ з UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40
1557097
  Рєзнікова В. Туристичний продукт: товар чи послуга // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 64-69
1557098
  Харченко О.В. Туристичний простір як складова організації економіки регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 253-260. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1557099
  Чорна Н.М. Туристичний ринок України: стан та тенденції функціонування крізь призму діяльності туристичних підприємств // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 73-79. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
1557100
  Замора О.І. Туристичний сектор економіки: реалії та перспективи / О.І. Замора, З.М. Герасимів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 45-49. – ISSN 2306-6814
1557101
  Сергієнко Л. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в контексті постмодерну / Л. Сергієнко, А. Грималюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 4 (246). – C. 117-132. – ISSN 2409-9260
1557102
  Килимистий С.М. Туристичний транспорт як об"єкт анімаційної діяльності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 60-76. – ISSN 2225-7586
1557103
  Куделко С. Туристичними маршрутами столиці Слобожанщини: "Харків вірменський " / С. Куделко, А. Парфіненко // Україна - Вірменія: історія, культура, туризм : до 95-річчя від дня народж. Сергія Параджанова : матеріали і тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 15-16. квіт. 2019 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, (Каф. країнознавства та туризму) ; Спілка вірменів України, Посольство Республіки Вірменія в Україні ; Ін-т дослідж. діаспори. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. – С. 188-191. – ISBN 978-966-2696-51-6
1557104
  Гаврилюк А.М. Туристичні артефакти сучасності - інноваційні об"єкти територіального брендингу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 47-53. – Бібліогр.: 11 назв.
1557105
  Тимошенко Ю.А. Туристичні виставки як актуальне маркетингове рішення сьогодення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1557106
  Давиденко Ю.М. Туристичні відмінності регіонів Франції // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 126-129
1557107
  Готинян В.С. Туристичні геоінформаційні веб-сайти / В.С. Готинян, О.В. Томченко, А.В. Семененко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 137-140
1557108
  Климко І.Г. Туристичні індустрії сучасності як культурний феномен // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 127-130. – ISSN 2076-1554
1557109
  Уварова Г.Ш. Туристичні карти світу. Європа // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 39-42
1557110
  Мальська М.П. Туристичні кластери Львівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 87-93 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1557111
  Охріменко А.Г. Туристичні кластери як перспективні напрями регіонального розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1 (45). – С. 495-500. – (0). – ISSN 2078-9165
1557112
  Тищенко О.П. Туристичні кластери: проблеми ідентифікації та вибору національної моделі розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – C. 173-178. – ISSN 2222-4459
1557113
  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Азійсько-Тихоокеанський регіон // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 36-46 : табл.
1557114
  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 11 (165). – С. 30-39 : фото, табл.
1557115
  Уварова Г.Ш. Туристичні країни світу. Європа // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 32-36 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1557116
  Довгалюк О.А. Туристичні маршрути в Каліфорнії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 130-133
1557117
  Фесюк В. Туристичні маршрути Костопільського району Рівненської області / В. Фесюк, М. Крук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 96-101 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1557118
  Міщенко О. Туристичні маршрути національних природних парків Волинської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 106-111. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1557119
  Вісіцька В.О. Туристичні місця Пусана та Чханвона // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 112-116
1557120
  Шаріпов Ж. Туристичні можливості Киргизької Республіки // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – С. 411-415. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
1557121
  Візерський С.Ю. Туристичні можливості України як спосіб залучення інвестицій у готельне господарство // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 102-109
1557122
  Кулик Олег Туристичні напрямки - відкриття 2019 року // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 26-28 : фото. – ISSN 1998-8044
1557123
  Хриплива А.В. Туристичні об"єкти в Австралії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 259-262
1557124
  Дордука Є.А. Туристичні об"єкти сучасної Німеччини // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 134-138
1557125
  Нездоймінов С.Г. Туристичні перевезення крізь призму функціонування річкового транспорту в Україні / С.Г. Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 50-56. – ISSN 2524-003X
1557126
   Туристичні перлини країни // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-45


  Перлини України, які можуть вважатися чудом світу (український туризм)
1557127
  Самойлов Юрій Туристичні перспективи української Венеції // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 32-35 : фото. – ISSN 1998-8044
1557128
  Васильчук В.М. Туристичні подорожі в "Асканійські степи" України // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 17-20
1557129
  Козловський Роман Туристичні портали місцевого рівня // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 67 : фото. – ISSN 1998-8044
1557130
   Туристичні послуги в Україні : [збірник нормативних актів]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 319, [1] с. – Зміст: Загальні положення; Страхування туристів; Ліцензування; Готельне обслуговування; Оформлення візових документів; Судова практика.- На обкл.: 15 років Юрінком Інтер. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-276-9
1557131
  Козубова Н.В. Туристичні послуги як об"єкт ринкових відносин в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 2 (51). – С. 137-143. – ISSN 2309-1533
1557132
  Смаль І.В. Туристичні ресурси світу : навч. посібник / Ігор Смаль ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 335, [2] с : іл., табл. – Покажч.: с. 301-315. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 378-966-7391-88-1
1557133
  Макарчук І.М. Туристичні ресурси та інфраструктура як важливі складові розвитку економіки та туризму регіону / І.М. Макарчук, О.В. Перчук, О.В. Перчук // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 93-99. – ISSN 2306-546X


  Україна, маючи усі передумови для розвитку туризму, не приділяла належної уваги розвитку цієї сфери господарства. У зв"язку з такою ситуацією проблема підвищення туристичної привабливості території залишається актуальною. Маючи значний потенціал ...
1557134
  Паньків Н. Туристичні ресурси та їхні класифікації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 93-99 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1557135
   Туристичні ресурси України : Збірник статей. – Київ, 1996. – 347с.
1557136
  Любіцева О.О. Туристичні ресурси України : навчальний посібник / О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, В.І. Стафійчук. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 372 с.; іл., картосхеми. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-338-Х
1557137
  Бедрак Н.О. Туристичні ресурси України: визначення поняття та характеристика стану // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 125-130.
1557138
  Іляшенко А.Х. Туристичні ресурси як передумова розвитку туристично-рекреаційної галузі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 64-69. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1557139
   Туристичні родзинки Великоберезнянщини // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 51 : фото. – ISSN 1998-8044
1557140
  Смочко Н. Туристичні тематичні монотериторії: європейський практичний досвід // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 130-133. – ISSN 2076-1333
1557141
  Будько Євген Туристичні тренди літа / Будько Євген, Дудкін Іван // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 118-119 : фото
1557142
  Любохинець Л.С. Туристичні тренди та основні детермінанти розвитку міжнародного туризму // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 205-209. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1557143
  Ващенко О.В. Туристичні центри на території Бразилії / О.В. Ващенко, Т.Г. Купач // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 133-136. – Бібліогр.: 6 назв
1557144
  Гаврилюк А.М. Туристичні центри як чинники формування позитивного образу Української держави у світі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 151-161
1557145
  Машіка Г.В. Туристично-господарський потенціал Карпатського регіону як домінуюча складова його ефективного використання // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 113-121 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1557146
  Манько А.М. Туристично-екскурсійна привабливість Львова / А.М. Манько, В.П. Рожак, В.В. Ярмолович // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Метою нашої роботи є аналіз та надання рекомендацій щодо туристичноекскурсійної привабливості у місті Львові. Теоретичною і методологічною основою нашої роботи є дослідження сучасної теорії державного управління, законодавчі й нормативні акти України ...
1557147
  Ганчук Олена Туристично-екскурсійні маршрути пам"ятними, історичними та природно-заповідними місцями Софіївщини / Ганчук Олена, Варфоломєєва Ірина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 159-162. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
1557148
  Волошин І. Туристично-інтелектуальні ресурси Вінницької обл. та їхнє геопросторове розміщення / І. Волошин, Д. Карпин, К. Ненько // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 27-37. – (Серія географічна ; вип. 42). – ISSN 2078-6441


  Згадуються: Павло Апполонович Тутковський - укор. геолог, географ і педагог. Закінчив Кихв. ун-т у 1822 р. У 1884-1895 - консерватор мінералогічного і геологічного кабінетів ун-ту. З 1914 р. - професор Київ. ун-ту. Маркович (Маркевич) Опанас - укр. ...
1557149
  Гаврилюк А. Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 78-85
1557150
  Хлань Л.М. Туристично-краєзнавча робота в загальноосвітніх навчальних закладах Кіровоградської області // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 65-67. – Бібліогр.: 9 назв.
1557151
  Бейдик О.О. Туристично-краєзнавчі дослідження / федерація профспілок України ; Ін-т туризму ; [редкол.: О.О. Бейдик, В.О. Горбик, М.Ф. Дмитрієнко та ін.]. – Київ : КМ-Трейдинг. – ISBN 966-7246-03-5
Вип. 1, Ч. 1 : Матеріали 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції "Туризм в Україні: економіка та культура", (Світязь, 9-10-вересня 1998 р.). – 1998. – 422 с.
1557152
  Уварова Г.Ш. Туристично-краєзнавчі маршрути в Україні / Г.Ш. Уварова, Є.В. Ландишева // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 24-29 : схеми. – Бібліогр.: 14 назв.
1557153
  Швець М.О. Туристично-краєзнавчі походи як спосіб пізнання таємниць рідного краю // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 4 (206). – С. 22-29 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
1557154
  Мандрик І. Туристично-країнознавчі аспекти розвитку туризму в Ізраїлі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 81-86. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1557155
  Мандрик І. Туристично-країнознавчі особливості розвитку туризму на острові Балі / І. Мандрик, І. Медведєва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 98-102. – (Серія: Географічні науки ; № 3 (376)). – ISSN 1729-360Х
1557156
  Некрасовський Ю.Я. Туристично-оздоровчий табір / Ю.Я. Некрасовський. – К, 1974. – 48с.
1557157
  Попадинець Н.М. Туристично-рекреаційна діяльність: еколого-економічні аспекти / Н.М. Попадинець, О.О. Галаченко, Я.І. Данило // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2023. – № 2 (108). – С. 117-124. – ISSN 1562-0905
1557158
  Мальська М.П. Туристично-рекреаційна оцінка дерев"яної церкви Святої Трійці міста Львова / М.П. Мальська, О.Ю. Бордун, І.Й. Лесик // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 92-100. – ISSN 2308-135X
1557159
  Пилюшенко Ю.В. Туристично-рекреаційна сфера островів Фіджі // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 217-219
1557160
  Жук П.В. Туристично-рекреаційна сфера регіону як об"єкт дослідження конкурентоспроможності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 2 (104). – С. 17-24. – ISSN 1562-0905
1557161
  Спориш О.А. Туристично-рекреаційний бізнес на Полтавщині : монографія / О.А. Спориш ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра комерційної діяльності та підприємництва. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 146 с. – ISBN 978-966-184-003-3
1557162
  Ковальчук І.Є. Туристично-рекреаційний потенціал гірських районів Українських Карпат: проблеми та перспективи розвитку // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – C. 125-131. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2313-8114
1557163
  Волошин Іван Туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття / Волошин Іван, Ненько Катерина, Щурокова Роксолана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 124-131 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1557164
  Запотоцький С. Туристично-рекреаційний потенціал Львівської області: географічні особливості використання та відтворення / С. Запотоцький, І. Горин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 72-79. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Визначено основи формування туристично-рекреаційного потенціалу Львівської області. Досліджено чинники розвитку туристичної індустрії регіону. Оцінено туристичні маршрути Львівської області. Визначено кореляційно-регресійний зв"язок між показниками, що ...
1557165
  Івченко Л.О. Туристично-рекреаційний потенціал Херсонського регіону з точки зору інвестиційної привабливості / Л.О. Івченко, Г.С. Колісніченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 71-78. – ISSN 2306-6814
1557166
  Симочко Г.В. Туристично-рекреаційні ресурси Закарпатської області та основні напрями їх раціонального використання : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.11 / Симочко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 228 л. – Додатки: л. 194-228. – Бібліогр.: л. 179-193
1557167
  Симочко Г.В. Туристично-рекреаційні ресурси Закарпатської області та основні напрями їх раціонального використання : атореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Симочко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1557168
  Павленко Наталия Туристов по осени считают : каким был курортный сезон в Крыму в 2007 году? // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 6. – С. 64-66 : фото
1557169
  Мартынова Ирина Туристов радушно встречает Закарпатье : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 82-83 : Фото
1557170
  Истомин П.И. Туристская деятельность как средство воспитания социальной активности старшеклассников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Истомин П.И.; НИИ общ. пробл. воспитания АПН СССР. – М., 1978. – 20л.
1557171
  Истомин П.И. Туристская деятельность школьников: вопросы теории и методики. / П.И. Истомин. – Москва : Педагогика, 1987. – 96с.
1557172
  Максименко С.В. Туристская деятельность: международно-правовые аспекты / С.В. Максименко. – Одесса : Латстар, 2001. – 175с. – ISBN 966-7553-68-Х
1557173
   Туристская карта. Украинская ССР и Молдавская ССР. – Москва, 1958. – 44с.
1557174
  Ардаматский В.И. Туристская поездка в Англию : невыдуманная повесть / В.И. Ардаматский. – Москва : Советский писатель, 1985. – 240 с.
1557175
  Пасечный П.С. Туристская работа в трудовом коллективе / П.С. Пасечный. – М., 1983. – 159с.
1557176
  Базунов Б.А. Туристская республика : [лагерь 31 моск. школы : для детей] / Базунов Б.А., Киселев Б.Т. – Москва : Мол. гвардия, 1960. – 64 с.
1557177
  Марукян А.К. Туристская секция в школе. / А.К. Марукян. – М, 1959. – 68с.
1557178
  Алешин В.М. Туристская топография / Алешин В.М., Серебреников А.В. – Москва : Профиздат, 1985. – 160 с. – (Мир туристских интересов)
1557179
   Туристская экспедиция пионеров и школьников по изучению Сахалина и Курильских островов. – Южно-Сахалинск, 1957. – 55с.
1557180
  Чичкина Светлана Туристские "фишки " Татарии : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 70-71 : Фото
1557181
   Туристские базы Министерства Обороны СССР. – М., 1977. – 176с.
1557182
   Туристские базы профсоюзов. – Москва : Профиздат, 1965. – 413с.
1557183
   Туристские базы профсоюзов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 463с.
1557184
  Савельев Владимир Туристские возможности Киргизии : Киргизия:небесные горы, Иссык-Куль и Шелковый путь. Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 142-143 : Фото
1557185
   Туристские возможности регионов. Весенний показ : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 72-75 : Фото
1557186
  Рассохин Олег Туристские выставки. Открытый вопрос : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 20-22 : Фото
1557187
  Лопатин В.В. Туристские дороги Северо-Запада СССР / В.В. Лопатин. – Москва : Физкультура и спорт, 1968. – 96с.
1557188
  Богданова Светлана Туристские информационные центры России : От консультации на месте до формирования единого туристского пространства. Спецвыпуск // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 16-22 : Фото
1557189
  Куприна Л.Е. Туристские карты - географические карты для целей туризма // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 59-62. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0016-7207
1557190
   Туристские маршруты. – М., 1967. – 144с.
1557191
   Туристские маршруты. – М., 1971. – 144с.
1557192
   Туристские маршруты. – М., 1976. – 159с.
1557193
   Туристские маршруты. – М., 1977. – 151с.
1557194
   Туристские маршруты. – М., 1978. – 143с.
1557195
   Туристские маршруты. – Москва : Профиздат, 1980. – 143с.
1557196
   Туристские маршруты. – М., 1982. – 175с.
1557197
   Туристские маршруты. – М., 1985. – 144с.
1557198
   Туристские маршруты. – М., 1987. – 144с.
1557199
   Туристские маршруты : Сборник маршрутов советов по туризму и екскурсиям. – Москва : Профиздат, 1990. – 256с.
1557200
  Рогальский В.И. Туристские маршруты в Саянах. / В.И. Рогальский. – М., 1965. – 112с.
1557201
   Туристские маршруты на 1938-1939 гг.. – Москва, 1938. – 103с.
1557202
   Туристские маршруты на 1939 год. – Москва, 1939. – 166с.
1557203
   Туристские маршруты на 1963 г.. – М., 1963. – 64с.
1557204
   Туристские маршруты на 1965 г.. – М., 1965. – 136с.
1557205
   Туристские маршруты Оренбуржья // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 80 : Фото
1557206
   Туристские маршруты по Белоруссии. – Минск, 1964. – 259с.
1557207
   Туристские маршруты по Белорусской ССР.. – Минск, 1957. – 181с.
1557208
  Жарков М.А. Туристские маршруты по Горному Алтаю / М.А. Жарков. – Горно-Алтайск, 1957. – 80с.
1557209
  Петров С.П. Туристские маршруты по Пензенской области / С.П. Петров. – Пенза, 1956. – 60с.
1557210
  Хоботова Туристские маршруты по Советскому Союзу : Указ. карт. и схем. В 2-х вып. / Хоботова, М.Н. Усан. – Москва
Вып.1. – 1979. – 172с.
1557211
  Гензель В.А. Туристские маршруты по Среднему Уралу. / В.А. Гензель. – Свердловск, 1952. – 144с.
1557212
   Туристские маршруты по СССР. – М., 1954. – 160с.
1557213
   Туристские маршруты по СССР. – Москва : Профиздат, 1956. – 301с.
1557214
   Туристские маршруты по СССР. – Москва : Профиздат, 1958. – 359с.
1557215
   Туристские маршруты по Украине. – Киев : Молодь, 1957. – 370с.
1557216
  Чернов Г.А. Туристские походы в "Печорские Альпы" / Г.А. Чернов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1965. – 160с.
1557217
  Симаков В.И. Туристские походы выходного дня / В.И. Симаков. – М, 1984. – 128с.
1557218
  Макаревич Э.А. Туристские походы выходного дня. / Э.А. Макаревич. – Минск, 1990. – 75с.
1557219
   Туристские походы учащихся школ г.Москвы (инструктивно-метод. указания). – М., 1963. – 100с.
1557220
  Данилкин Владимир Туристские приоритеты российской и немецкой молодежи : туроперейтинг / Данилкин Владимир, Артемова Елена, Херле Феликс // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 60-62
1557221
  Добкович В.В. Туристские путешествия по Ленинградской области. / В.В. Добкович. – Ленинград, 1950. – 216с.
1557222
  Лупандин С.А. Туристские путешествия по СССР / С.А. Лупандин, В.Г. Пеунов. – Москва, 1978. – 223 с.
1557223
  Лупандин С.А. Туристские путешествия по СССР. / С.А. Лупандин. – Москва, 1976. – 223 с.
1557224
  Добкович В.В. Туристские путешествия. / В.В. Добкович. – 2-е изд. перераб. доп. – Л., 1952. – 352с.
1557225
  Кодыш Э.Н. Туристские слёты и соревнования / Э.Н. Кодыш. – М., 1984. – 111с.
1557226
   Туристские спортивные маршруты. – М., 1989. – 192с.
1557227
   Туристские тропы Калужской области. – Тула, 1990. – 239с.
1557228
   Туристские учреждения профсоюзов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 446с.
1557229
  Петрова Ольга Туристский "протокол", или Заграничные "ловушки" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 38-42 : Фото
1557230
  Рзянин М.И. Туристский комплекс "Измайлово" : путеводитель / М.И. Рзянин. – Москва : Моск. рабочий, 1986. – 44 с.
1557231
   Туристский минимум. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 40с.
1557232
   Туристский мир Земли Ярославской : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 70 : Фото
1557233
   Туристский ОСАГО или банковская гарантия? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 70-71
1557234
  Ромашков Е.Г. Туристский поход в выходной день / Е.Г. Ромашков. – М, 1957. – 78с.
1557235
  Ромашков Е.Г. Туристский поход в выходной день / Е.Г. Ромашков. – 2-е изд. – М, 1964. – 72с.
1557236
   Туристский рынок Ивановской области : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 73-79 : Рис.
1557237
  Чичкина Светлана Туристский форум в МосГУ : Главное внимание практике. Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 42 : Фото
1557238
   Туристскими тропами. – Пермь, 1957. – 140с.
1557239
  Абдашев Ю.Н. Туристскими тропами : (путешествия по Кубани) / Ю.Н. Абдашев, А.М. Коломиец. – Краснодар : Кн. изд-во, 1957. – 242 с. : ил.
1557240
  Зеленин С.М. Туристскими тропами по Харьковщине. / С.М. Зеленин, И.М. Бондарович. – Харьков : Прапор, 1967. – 135с.
1557241
   Туристско-краеведческие кружки в школе : Методические указания для руководителей. – Москва : Просвещение, 1988. – 160с.
1557242
  Багомедов М.А. Туристско-рекреационный комплекс как новая "старая" специализация Дагестана // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 89-93
1557243
  Богданова Светлана Туристско-рекреационным зонам дали "зеленый свет" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 70-71 : Фото
1557244
  Хохряков Ю.А. Туристско-экскурсионные маршруты по Крыму. / Ю.А. Хохряков, крушельницкая. – Симферополь, 1957. – 64с.
1557245
   Туристское лето 2006 Факты, проблемы, тенденции : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 8-9 : Фото
1557246
  Сергеева Елена Туристское лето в Ивановской области: традиционные маршруты и новые возможности : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 63 : Фото
1557247
  Писаревский Е.Л. Туристское образование в России: национальная идентификация в условиях глобальной интеграции (философско-правовой аспект) // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 4. – С. 2-7 : рис. – ISSN 1813-1212
1557248
   Туристское образование на Золотом кольце : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 51
1557249
  Власова Т.И. Туристское образование, бизнес и власть: новые механизмы партнерства // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 4. – С. 9-12. – ISSN 1813-1212
1557250
  Ромашков Е. Туристское путешествие на лодке / Е. Ромашков. – Москва : ПРОФИЗДАТ, 1953. – 158 с.
1557251
  Ромашков Е.Г. Туристское путешествие на лодке / Е.Г. Ромашков. – М, 1953. – 158с.
1557252
  Кротова Юлия Туристской фирме "Комильфо" - 10 лет. Игры закончились, остался опыт : Лидеры / Кротова Юлия, Мартынова Мария, Ковров Николай // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 28-30 : Фото
1557253
  Кодинець І.В. Туристська аттрактивність Карпатського регіону // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 251-253
1557254
  Банько В.Г. Туристська логістика : навч. посібник / В.Г. Банько ; М-во освіти і науки України. – Київ : Дакор ; КНТ, 2008. – 202, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202. – ISBN 978-966-373-358-6
1557255
  Горбунова Н.М. Туристська секція колективу фізкультури / Н.М. Горбунова. – К, 1972. – 48с.
1557256
  Школа Г.С. Туристська стежка кличе / Г.С. Школа. – К., 1960. – 66с.
1557257
  Щука Г.П. Туристська характеристика Італії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 122-125
1557258
  Онищенко М.Г. Туристське картографування: вдалий досвід, успішний результат // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 26-38
1557259
  Уліганець С.І. Туристський імідж регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 78-88. – Бібліогр.: 3 назви
1557260
  Федорченко В.К. Туристський словник-довідник : Навчальний посібник для студ., аспірантів, викладачів / В.К. Федорченко, І.М. Мініч; Мін-во освіти і науки України; Київськ. ін-тут туризму, економіки і права. – Київ : Дніпро, 2000. – 160с. – ISBN 5-308-01752-2
1557261
   Туристськими стежками. – К., 1966. – 327с.
1557262
  Смирнов І.В. Туристські маршрути Київщини / І.В. Смирнов. – Київ : Реклама, 1972. – 112 с.
1557263
  Крамаренко В.С. Туристські маршрути Кіровоградщини / В.С. Крамаренко. – Дніпропетровськ, 1968. – 31с.
1557264
  Маівос Ю.М. і Сандул В.О. Туристські маршрути Кіровоградщини : Путівник / Ю.М. і Сандул В.О. Маівос. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 75с.
1557265
  Гуменюк С.К. Туристські маршрути Хмельниччини : путівник / С.К. Гуменюк, М.Д. Морський. – Львов : Каменяр, 1983. – 120 с.
1557266
  Петренко В.А. Туристські послуги в контексті ціноутворення на прикладах Національного заповідника "Хортиця" / В.А. Петренко, Л.А. Леонова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 309-317. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 6)
1557267
  Писаревський І.М. Туристські ресурси в регіоні як ключовий чинник розвитку туризму / І.М. Писаревський, І.В. Писарева // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 213-218. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
1557268
  Мокляк Анджей Володимирович Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні ( в контексті українсько-польських туристичних зв"язків) : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02. / Мокляк А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 192л. + Дод.: л. 193-203. – Бібліогр.: л. 180-192
1557269
  Мокляк Анджей Володимирович Туристські ресурси для потреб іноземного туризму в Україні (в контексті українсько-польських туристичних зв"язків) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Мокляк А.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 3 назв.
1557270
  Бейдик О.О. Туристські ресурси Естонії: позиціонування в Україні та світі / О.О. Бейдик, Ю.С. Бондарчук, Н.О. Мішеніна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 112-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1557271
  Кулаков В.В. Туристські ресурси півдня Миколаївщини // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 148-154 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1557272
  Абрамов В. Туристські самодіяльні організації, як складова частина вітчизняного спортивного туризму // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пангелова Н.Є. ; редкол.: Коханець П.П., Круцевич Т.Ю., Куйбіда В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 1. – С. 124-131. – ISSN 2786-6432


  В роботі проаналізовано розвиток самодіяльних туристських організацій із початку їх зародження в 30-і роки 20 ст. до сучасного існування в незалежній Україні. Визначені причини зниження кількості спортивних походів в останні роки: соціально-економічна ...
1557273
  Бейдик О.О. Туристсько-екскурсійний потенціал формування маршрутів для адаптивних туристів / О.О. Бейдик, О.І. Топалова, А.І. Драчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 55-62. – ISSN 2308-135X
1557274
   Туристсько-екскурсійні маршрути по Криму. – Симферополь, 1957. – 64с.
1557275
  Бейдик О. Туристсько-екскурсійні ресурси Деснянського рекреаційного коридору / О. Бейдик, С. Сировець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-37. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Річкові круїзи з кожним роком набувають усе більшого поширення, адже річкові коридори містять потужний рекреаційно-туристський потенціал - архітектурно-історичні та природні пам"ятки, зосередженні на їхніх узбережжях і в портових містах. Великі річки ...
1557276
  Олішевська Ю.А. Туристсько-краєзнавча діяльність і моніторинг географічного середовища : навч.-метод. комплекс / Олішевська Ю.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : [б. в.], 2013. – 50, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 15-17
1557277
  Олішевська Ю. Туристсько-краєзнавча підготовка фахівців географів // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 197-199. – ISBN 978-617-7069-36-1
1557278
  Костриця М.Ю. Туристсько-краєзнавча робота в школі: посіб. для вчит. географії / М.Ю. Костриця. – Київ, 1985. – 128с.
1557279
  Гайдай С.В. Туристсько-рекреаційна інфраструктура траси Київ-Одеса / С.В. Гайдай, Ю.Г. Древінська, Р.І. Хоменко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 110-114 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1557280
  Водовіз Н.І. Туристсько-рекреаційне використання каньйонів України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 259-262
1557281
  Безсмертнюк Т.П. Туристсько-рекреаційне використання природно-заповідного фонду Північно-Західної України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Безсмертнюк Тарас Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – 245 арк. – Додатки: арк. 212-245. – Бібліогр.: арк. 179-211
1557282
  Безсмертнюк Т.П. Туристсько-рекреаційне використання природно-заповідного фонду Північно-Західної України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Безсмертнюк Тарас Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1557283
  Богославець О.Г. Туристсько-рекреаційний комплекс в умовах економіки знань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 112-115
1557284
  Шаповал Б.О. Туристсько-рекреаційний комплекс Чехії на сучасному етапі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 128-132
1557285
  Дмітрієв С.В. Туристсько-рекреаційний потенціал Олешківських пісків // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 100-106. – Бібліогр.: 5 назв.
1557286
  Дмітрієв С.В. Туристсько-рекреаційний потенціал Олешківських пісків / С.В. Дмітрієв, Р.І. Хоменко // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 180-182
1557287
  Пилипюк А.В. Туристсько-рекреаційний потенціал системи печер "Атлантида-Киянка" // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 222-224
1557288
  Редіна Валентина Туристсько-рекреаційний потенціал Харківщини : Географічне краєзнавство і туризм / Редіна Валентина, Скриль Ірина // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-51 : Фото, табл. – Бібліогр.: 2 назви
1557289
  Карпук Д.В. Туристсько-рекреаційний сектор України як провідна галузь національної економіки // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 173-176. – (Економіка ; Вип. 31)
1557290
  Капланець М.М. Туристсько-рекреаційні ресурси Австрії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 122-132 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1557291
  Дудка М.Л. Туристсько-рекреаційні ресурси для організації спеціального (інвалідного) туризму у місті Києві // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 111-121. – ISSN 2308-135X
1557292
  Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.11 - Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Дутчак С. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1557293
  Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів (на прикладі території Чернівецької області) : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів / Дутчак С.В.; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – 306л. + Додатки: л.203-306. – Бібліогр.: 199-202
1557294
  Матвієнко Н.М. Туристсько-рекреаційні ресурси Японії / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 16-25. – ISSN 2308-135X
1557295
  Колотуха О.В. Туристсько-спортивна діяльність як об"єкт суспільно-географічних досліджень / О.В. Колотуха, І.О. Колотуха // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 49-55 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1557296
  Колотуха О.В. Туристсько-спортивне районування світу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 3-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1557297
  Штюрмер Ю.А. Туристу - об охране природы / Ю.А. Штюрмер. – М, 1975. – 103с.
1557298
  Антоненко В.В. Туристу : рек. указ. литературы / В.В. Антоненко ; Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. – Москва : Книга, 1979. – 37 с.
1557299
  Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях / Е.М. Поспелов. – Москва : Профиздат, 1988. – 190с. – (Мир туристических интересов)
1557300
  Стрижев А.Н. Туристу о природе : Фенологические наблюдения в походе / А.Н. Стрижев. – Москва, 1986. – 175с.
1557301
  Мацюцкий С.П. Туристу о растениях / С.П. Мацюцкий. – Москва : Профиздат, 1988. – 165с.
1557302
   Туристу про Полтавщину. – Харків, 1976. – 126с.
1557303
  Галяпин В.Т. Туристы в Карпатах : путеводитель / В.Т. Галяпин, С.А. Щербаков. – Ужгород, 1962. – 175с.
1557304
   Туристы в Карпатах : Путеводитель. – Ужгород, 1966. – 288с.
1557305
   Туристы голосуют кошельком // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 8 : Фото. – ISSN 1998-8044
1557306
  Ермаков Дмитрий Туристы не придают значения страховому полису : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 54-55 : Фото
1557307
  Широковый А. Туристы обходят Израиль // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 14. – С.12. – ISSN 0234-1670


  [Путевые заметки о стране.]
1557308
  Рубель Р.Б. Туристы Свердловска / Р.Б. Рубель. – М, 1957. – 40с.
1557309
  Гулин Г.И. Турисы Северного Урала : Литературная запись А.Е.Шафрана / Г.И. Гулин. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 100с.
1557310
  Ковальчук В.Г. Турія / В.Г. Ковальчук. – Львів, 1976. – 120с.
1557311
  Задорожний М.П. Турка - столиця бойківського краю // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 25-28 : фото
1557312
  Эрдинч Ф. Туркам вход запрещен! / Ф. Эрдинч. – М, 1970. – 48с.
1557313
   Туркевич Інна Костянтинівна // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 320-321. – ISBN 978-617-573-038-6
1557314
   Туркевич Інна Костянтинівна (1929-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 486. – ISBN 978-966-439-754-1
1557315
  Галузо П.Г. Туркестан -- колония. / П.Г. Галузо. – 2-е изд. испр. доп. – Ташкент, 1935. – 222,5с.
1557316
   Туркестан : автолитографии. – Москва-Петроград : 1-я Образц. типо-лит. М. С. Н, Х., 1923. – [4]. 14 с.
1557317
  Едильбаев Ж. Туркестан : роман / Жумабек Едильбаев ; пер. с каз. Равиля Бухараева. – Алма-Ата : Жазушы, 1982. – 280 с.
1557318
  Раджабов З.Ш. Туркестан на страницах большевстских газет периода первой русской революции / З.Ш. Раджабов. – Душанеб, 1970. – 226с.
1557319
  Лавров М.В. Туркестан. География и история края / М.В. Лавров. – 2-е изд. – Москва-Петроград : Типография В.М. Саблина, 1916. – IV, 203 с.
1557320
  Уразаев Ш.З. Туркестанская АССР - первое социалистическое государство в Средней Азии / Ш.З. Уразаев. – М., 1961. – 180с.
1557321
  Уразаев Ш.З. Туркестанская АССР и ее госудасрственно-правовые особенности / Ш.З. Уразаев. – Ташкент, 1958. – 218с.
1557322
  Суворов В.А. Туркестанская АССР накануне восстановительного периода. / В.А. Суворов. – Ташкент, 1966. – 112с.
1557323
  Борискин Н. Туркестанские повести / Н. Борискин. – Москва : Воениздат, 1971. – 320 с.
1557324
  Донцова З.Н. Туркестанский отдел Русского географического общества в дореволюционный период (1897-1917 гг.) : Автореф... кандид. географич.наук: / Донцова З.Н.; Среднеазиатский гос. университет. – Ташкент, 1951. – 16 с.
1557325
  Маречек Г.И. Туркестанский термит (Hodotermes Tupkestanicus Jac) и его значение в народном хозяйстве Узбекистана : Автореф... канд. биол.наук: / Маречек Г.И.; Узбекский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1954. – 16л.
1557326
  Малиновская Е. Турки-месхетинцы в Украине: этносоциологический очерк / Е. Малиновская. – Киев : Генеза, 2006. – 320с. – ISBN 966-504-496-6


  Книга посвящена истории появления турок-месхетинцев на Украине, их социально-экономическому положению, уровню интеграции в украинское общество. Центральное внимание уделено дальнейшей исторической судьбе дважды депортированного народа, возможностям и ...
1557327
  Ширяев А.Г. Турки-османы : Ист. очерк А.Г. Ширяева / А.Г. Ширяев. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1913


  Содержание конволюта: 1. Ширяев А.Г. Турки-османы; 2. Быков П.В. Первый русский поэт; 3. Старк Э.А. Наши художественные сокровища
1557328
  Альпаутов Р.С. Турки в Германии: "проблемные" иммигранты // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 38-44. – ISSN 0321-5075
1557329
   Турки в Україні : Науково-допоміжний бібліографічний покажчик 1917-1941. – Київ : Кн. палата України, 1997. – 45с. – (Сер.:Етноси України). – ISBN 966-7308-07-3
1557330
  Самсар Мехмет Турки відкривають Україну // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
1557331
  Драгоманов М.П. Турки внутренние и внешние : письмо к издателю "Нового времени" / [соч.] М. Драгоманов. – Geneve ; Bale ; Lyon : H. Georg, 1876. – 30 с. – На обл. авт. и загл. также на фр. и нем. яз.


  Суворин, Алексей Сергеевич (1834-1912) Экз. № 44762 дефектный, отсутств.: обл., тит. л. и с. 1-16
1557332
  Птахив Семен Турки идут! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 78-79 : фото. – ISSN 1998-8044
1557333
  Косих Г. Турків обкрутив, а віденців пригостив кавою // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 44-45
1557334
  Воскобойников Э.А. Турккомиссия ВЦИК и СОвнаркома РСФСР и Туркбюро ЦК РКП(б) в борьбе за укрепление Советской власти в Туркестане / Э.А. Воскобойников, А. Зевелев. – Ташкент, 1951. – 192с.
1557335
  Мавріна О.С. Туркмени у складі служилої знаті Кримського ханату // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 70-73. – ISSN 1608-0599
1557336
  Левик Б. Туркменистан - нова постійно нейтральна держава Центральної Азії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 217-224. – ISSN 1728-9343
1557337
  Чаглаян З. Туркменистан - Турция вперед рука об руку // DA Diyalog Avrasya : ежеквартальный международный культурно-интеллектуальный журнал / Платформа Диалог Евразия. – Москва, 2012. – № 29, июнь, спец. вып. Туркменистана. – С. 18-21
1557338
   Туркменистан. – М., 1948. – 275 с.
1557339
   Туркменистан. – Ашхабад, 1955. – 280с.
1557340
  Скосырев П.Г. Туркменистан / П.Г. Скосырев. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 296с.
1557341
  Тайлиев А. Туркменистан в новой пятилетке / А. Тайлиев. – Ашхабад, 1967. – 76с.
1557342
   Туркменистан в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Ашхабад, 1962. – 416с.
1557343
   Туркменистан в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. – Ашхабад, 1957. – 569с.
1557344
  Кулиев О. Туркменистан в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель 1917-1918 гг.) / О. Кулиев. – Ашхабад, 1953. – 115 с.
1557345
  Бахтыев Р. Туркменистан в сфере международных интересов // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 469-477
1557346
  Сатретдинова Р.С. Туркменистан в творчестве Ю.В.Трифонова / Р.С. Сатретдинова. – Ашхабад, 1984. – 74с.
1557347
   Туркменистан в эпоху раннежелезного века. – Ашхабад, 1984. – с.
1557348
   Туркменистан за годы Советской власти. – Ашхабад, 1967. – 143с.
1557349
  Словская И.Е. Туркменистан и его постоянный нейтралитет: современное положение и перспективы развития // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 6. – С. 90-98. – ISSN 0132-0769
1557350
  Экаев О. Туркменистан и туркмены в конце XV- первой половине XVI в. / О. Экаев. – Ашхабад, 1981. – 144 с.
1557351
  Амантыев О. Туркменистан и туркмены в первой половине XVIII века : (по данным соч. Мухаммеда Казима "Наме-йи алам ара-йи Надири") / О. Амантыев ; под ред. С.Г. Агаджанова ; АН ТССР, Ин-т истории им. Ш. Батырова. – Ашхабад : Ылым, 1980. – 115 с.
1557352
  Шергін С. Туркменистан на шляху соціально-економічної модернізації: концепції та реальність // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 40-43
1557353
  Куртов А. Туркменистан: Китайский приоритет // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 79-82. – ISSN 1998-1813
1557354
   Туркменистан: рост экономики на фоне стабильности цен и роста экспорта // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 44. – ISSN 2074-6040
1557355
   Туркмения. – Ленинград
1. – 1929. – 167с.
1557356
   Туркмения. – Ленинград
2. – 1929. – 194с.
1557357
   Туркмения. – Ленинград
3. – 1929. – 150с.
1557358
   Туркмения. – Москва, 1987. – 271с.
1557359
  Александров А. Туркмения без Туркменбаши. Первые шаги // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 6. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
1557360
  Кадыров Ш. Туркмения. Дворцовый переворот? // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 41-45. – ISSN 0321-5075


  Країна після Туркменбаші Сапармурата Ніязова
1557361
  Панфилова В. Туркмения. Между позавчера и послезавтра // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 37 (1156). – С. 18-21. – ISSN 0234-1670
1557362
  Ионова Е. Туркмения: стратегия развития // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 5 (227). – С. 96-103. – ISSN 1998-1813
1557363
  Метельова Т.О. Туркменістан: особливий шлях чи неодеспотія? // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 164-178. – ISBN 978-966-02-7888-2
1557364
  Трухачева Л.А. Туркменская графика на пути к зрелости / Л.А. Трухачева. – Ашхабад : Ылым, 1987. – 96 с.
1557365
  Мамедов А. Туркменская действительность в поэзии Советского Востока / А. Мамедов. – Ашхабат. – 127 с.
1557366
  Скосырев П.Г. Туркменская литература / П.Г. Скосырев. – Москва, 1945. – 154с.
1557367
  Кор-Оглы Туркменская литература : уч. пособие / Х. Кор-Оглы. – Москва : Высшая школа, 1972. – 286 с.
1557368
   Туркменская литература : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1980. – 207с.
1557369
   Туркменская литература и литература народов СССР : Аннот. библиогр. указ. – Ашхабад : Ылым, 1980. – 446с.
1557370
  Абдуллаев Б. Туркменская литература на экране / Б. Абдуллаев ; АН Туркм. ССР, Ин-т истории им. Ш. Батырова. – Ашхабад : Ылым, 1968. – 138 с. : ил.
1557371
  Жангожа Р.Н. Туркменская модель государственного устройства как вызов современному миру // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 55-64. – ISBN 978-966-02-8033-5
1557372
   Туркменская респ. художественная выставка к 50-летию образования ТССР и КП Туркменистана. – Москва, 1974. – 87с.
1557373
   Туркменская советская драматургия. – М., 1956. – 375с.
1557374
  Шамурадов Б. Туркменская советская литература в годы довоенных пятилеток. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шамурадов Б.; М-во высш. образования СССР.Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1956. – 15л.
1557375
  Клычев А. Туркменская Советская Социалистическая Республика / А. Клычев. – Москва, 1972. – 79с.
1557376
  Синявер Л. Туркменская ССР / Л. Синявер. – М., 1955. – 61с.
1557377
  Синявер Л. Туркменская ССР / Л. Синявер. – 2-е изд. – М., 1957. – 103с.
1557378
  Фрейкин З.Г. Туркменская ССР / З.Г. Фрейкин. – Москва, 1957. – 451с.
1557379
  Фрейкин З.Г. Туркменская ССР. / З.Г. Фрейкин. – М, 1954. – 317с.
1557380
  Счастнев П.Н. Туркменская ССР. / П.Н. Счастнев. – М., 1955. – 44с.
1557381
   Туркменская ССР. Верховный Совет. Созыв 4-й. Сессия 3-я. – Ашхабад, 1957. – 244с.
1557382
  Скосырев П.Г. Туркменская художественная проза / П.Г. Скосырев. – Москва, 1950. – 3-10с.
1557383
  Аннаоразов Д.С. Туркменские воины на фронтах первой мировой войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 103-123. – ISSN 0042-8779


  Об участии Туркменского конного дивизиона в Первой мировой войне.
1557384
   Туркменские ковры. – М., 1970. – 22с.
1557385
   Туркменские ковры XVIII - начала ХХ века. – М., 1982. – 37с.
1557386
  Нурмедов Мухаммет Туркменские народные игры как средство нравственного воспитания младших школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Нурмедов Мухаммет; АПН СССР. Науч.-иссл. ин-т общих проблем воспитания. – М., 1979. – 18л.
1557387
   Туркменские народные песни. – Ашхабад, 1961. – 120с.
1557388
  Сарыханов Н. Туркменские новеллы / Н. Сарыханов. – Москва : Советский писатель, 1947. – 123 с.
1557389
  Демидов С.М. Туркменские овляды / С.М. Демидов ; ред. канд. ист. наук В.Н. Басилов ; АН ТССР, Отд. филосафии и права. – Ашхабад : Ылым, 1976. – 196 с.
1557390
   Туркменские повести. – М., 1984. – 560с.
1557391
   Туркменские пословицы и поговорки. – Ашхабад, 1961. – 166с.
1557392
   Туркменские пословицы и поговорки. – 2-е изд. – Ашхабад, 1980. – 152с.
1557393
  Аширов А. Туркменские поэмы XVIII века / Аннакурбан Аширов ; под ред. Х.Г. Короглы. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 112 с.
1557394
   Туркменские пьесы. – Ашхабад, 1953. – 292с.
1557395
   Туркменские рассказы. – Ашхабад, 1945. – 192с.
1557396
   Туркменские рассказы. – М., 1950. – 296с.
1557397
   Туркменские сказки. – Сб.1. – Ашхабад, 1948. – 233с.
1557398
   Туркменские сказки. – Ашхабад, 1955. – 227с.
1557399
   Туркменские сказки. – Ашхабад, 1963. – 302с.
1557400
  Керими К. Туркменский академический театр драмы им. Молланепеса / К. Керими. – Ашхабад, 1969. – 424с.
1557401
  Давлетов Д. Туркменский аул в конце XIX - начале XX века / Д. Давлетов. – Ашхабад
1. – 1977. – 224с.
1557402
   Туркменский гос. университет. – Ашхабад, 1975. – 75с.
1557403
  Азимов П. Туркменский государственный университет 1950-1960 / П.А. Азимов, А.А. Курбанов. – Ашхабад : Туркменучпедгиз, 1960. – 132 с. : ил.
1557404
   Туркменский государственный университет им. Магтымгулы. – Ашхабад, 1997. – 32с.
1557405
  Худайназаров Б. Туркменский ковер : стихи, поэмы : 1955-1986 / Бердыназар Худайназаров; пер. с туркм. – Москва : Художественная литература, 1987. – 382 с.
1557406
  Кербабаев Б.Б. Туркменский лакричный корень / Б.Б. Кербабаев, А.И. Гладышев. – Ашхабад, 1971. – 96с.
1557407
  Кутлыева С. Туркменский народный дестан "Неджеб-Оглан" : Автореф... канд. филол.наук: / Кутлыева С.; АН Туркмен. ССР. Отд. обществ наук. – Ашхабад, 1967. – 20л.
1557408
  Мамедязов Б. Туркменский народный дестан "Саят и Хемра" : Автореф... канд. филол.наук: / Мамедязов Б.; Акад. наук Туркм. ССР. Отд-ние обществ. наук АН ТССР. – Ашхабад, 1963. – 18л.
1557409
  Тахиров К. Туркменский поэт Андалиб и узбекская литература. (Лирика и дастан "Юсуф и Зулейха") : Автореф... кандидата филол.наук: / Тахиров К.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1965. – 22л.
1557410
  Сакали М.А. Туркменский сказочный эпос. / М.А. Сакали. – Ашхабад, 1956. – 156с.
1557411
  Керими К. Туркменский театр / К. Керими. – М., 1964. – 228с.
1557412
   Туркменский юмор. – Ашхабад, 1961. – 134с.
1557413
   Туркменский юмор. – Ашхабад, 1962. – 134с.
1557414
   Туркменский юмор. – Ашхабад : Туркменистан, 1967. – 240 с.
1557415
   Туркменский юмор. – Ашхабад, 1978. – 215с.
1557416
   Туркменский язык. – 2-е изд. – Ашхабад
Ч.1. – 1970. – 352с.
1557417
  Кыятханова Х. Туркменско-русский разговорник / Х. Кыятханова. – Ашхабад, 1988. – 128с.
1557418
   Туркменско-русский словарь = Туркменче-русча созлук : около 40 000 слов. – Москва : Советская Энциклопедия, 1968. – 832 с. – Парал. тит. л. на туркм. яз.
1557419
   Туркменско-русский словарь : около 40 000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 832 с.
1557420
  Мескутов Вахит Туркменско-русский учебный словарь: 9000 слов. / Мескутов Вахит. – М., 1988. – 447с.
1557421
  Назаров О. Туркменско-русское двуязычие на современном этапе / О. Назаров, Ы. Чарыяров. – Ашхабад, 1989. – 226с.
1557422
  Саурова Г.И. Туркменское монументальное искусство (1917-1980 гг.) / Г.И. Саурова. – Ашхабад, 1984. – 164с.
1557423
  Назаров Р. Туркменское народное поэтическое творчество в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд.филол.наук: / Назаров Р.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 19л.
1557424
   Туркменское народное творчество. – Ашхабад, 1945. – 186 с.
1557425
  Агаева Г.Г. Туркменское художественное кино 60-70-х годов : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 17.00.03 / Агаева Г.Г. ; Всесоюз. науч.-иссл. ин-т. киноискусства. – Москва, 1981. – 24 с.
1557426
   Туркменскому ордена Трудового Красного Знамени государственному университету им. А.М.Горького -- 50 лет : Материалы республиканской научной конференции, посвященной 50-летию ТГУ. – Ашхабад, 1983. – 234с.
1557427
  Кличев А.-М. Туркменська Радянська Соціалістична Республіка / А.-М. Кличев. – К., 1972. – 87с.
1557428
   Туркменське радянське оповідання. – К., 1984. – 262с.
1557429
  Касьянова О. Туркменський поет і мислитель Махтумкулі, як і Тарас Шевченко, є генієм усього людства // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 4 : фото В. Попова


  Полсольство Туркменістану в Україні разом з Інститутом філології КНУ імені Тараса Шевченка 15 квітня організували Міжнародну науково-практичну конференцію "Туркмено-українські культурні взаємини", присвячену святкуванню 290-річчя великого туркменського ...
1557430
   Туркменські народні казки. – К., 1979. – 126с.
1557431
   Туркменські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1978. – 152с.
1557432
  Логашева Б.Р. Туркмены Ирана. / Б.Р. Логашева. – Москва, 1976. – 160 с.
1557433
  Дурдыев М.Б. Туркмены мира / М.Б. Дурдыев, Ш.Х. Кадыров. – Ашхабад, 1991. – 72с.
1557434
  Бабаджанов Р. Туркмены Тедженского оазиса в конце ХІХ - начале ХХ века (Ист.-єтногр. очерк) : автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.07 / Бабаджанов Р. ; МГУ им М.В.Ломоносова, ист. ф-т. – Москва, 1973. – 25 с.
1557435
  Джикиев А. Туркмены юго-восточного побережья Каспийского моря. / А. Джикиев. – Ашхабад, 1961. – 156с.
1557436
  Бурмило І. Турковицька ікона Божої Матері // Успенська вежа : щомісячна Всеукраїнська газета Львівського Ставропігійного Братства св. ап. Андрія Первозваного. – Львів, 2022. – Листопад (№ 11). – С. 5, 7


  Турковицька ікона Пресвятої Богородиці – велика святиня Холмщини і всієї України.
1557437
  Пилявский В.И. Турку / В.И. Пилявский. – Ленинград : Стройиздат, 1974. – 112 с.
1557438
  Кумисбаев У.Н. Турмагамбет Изтлеуов и его "Рустем-дастан" / У.Н. Кумисбаев. – Алма-Ата, 1982. – 144с.
1557439
  Кожевников А.В. Турмалин-камень / А.В. Кожевников. – Москва-Л., 1927. – 163с.
1557440
  Кузьмин В.И. Турмалин и его использование при поисково-оценочных работах / В.И. Кузьмин. – М, 1979. – 269с.
1557441
  Юрк Ю.Ю. Турмалин из гранитоидов с Дереевки / Ю.Ю. Юрк, Е.Ф. Шнюков, 1957. – С. 265-272. – Отд. оттиск
1557442
   Турмалин: (Рентгенография и типоморфизм). – Новосибирск : Наука, 1990. – 140с.
1557443
  Агафонова Т.Н. Турмалины Борщовочного кряжа : Дис... канд. геолого-минерал.наук: / Агафонова Т.Н.;. – Киев, 1946. – 57л. – Бібліогр.:л.1-10
1557444
  Таран М.М. Турмалін з Усамбара-ефектом (оптико-спектроскопічне дослідження) / М.М. Таран, Є.В. Науменко, О.В. Андреєв // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 1. – С. 12-21. – ISSN 0204-3548
1557445
  Могильний А.В. Турмани над дахами / А.В. Могильний. – К, 1987. – 35с.
1557446
  Апостолска А. Турмант : роман / Алина Апостолска ; прев. од фр. jaзик и поговор К. Кулавкова. – Скопje : ТНИД Гурга, 2004. – 207 с. – (Едициjа "Меридиjани" ; Независни изданиjа). – ISBN 9989-920-45-1
1557447
  Лукин А.Е. Турнейско-ранневизейский тектоно-седиментационный комплекс Днепровско-Донецкого авлакогена / А.Е. Лукин, С.Г. Вакарчук, П.М. Коржнев // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 7-16 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв.
1557448
  Шутова Наталия Турнир "Волга-волга" успешно дебютировал : Удачное начало. Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 20-21 : Фото
1557449
   Турнир дружбы. – М., 1965. – 150с.
1557450
   Турнир звезд: Монреаль - 79. – М., 1979. – 256с.
1557451
   Турнир мастеров с участием М.Эйве и Г.Кмоха. – М.-Л., 1935. – 146с.
1557452
   Турнир сильнейших шахматистов СССР в городе Пярну. – Таллин
1-12. – 1947. – 96 с.
1557453
  Квашнина Н.А. Турнир смекалистых / Н.А. Квашнина, Г.А. Никитина. – Саратов, 1966. – 27с.
1557454
  Хенкин В.Л. Турнир шахматных надежд / В.Л. Хенкин. – Москва, 1973. – 46 с.
1557455
   Турниры и матчи. – Москва
1-20. – 1950. – 160 с.
1557456
  Искандер Ю.А. Турниры кэли с примитивной группой автоморфизмов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Искандер Ю.А.; АН БССР. Ин-тут математики. – Минск, 1980. – 5л.
1557457
  Голуб О.Б. Турнір "Найрозумніший" : за романом О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін". 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-45
1557458
  Горовий О.В. Турнір "Юний країнознавець", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 23-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1557459
  Безносюк О. Турнір з більярду // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 8


  У Більярдному клубі "ПРОМЕНАДА" відбувся Кубок університету з більярду "Комбінована піраміда" серед науково-педагогічних працівників, присвячений 180-ій річниці університету. Переможцем Кубка стала К.Г. Соловйова (кафедра фізичного виховання), друге ...
1557460
  Лис Ю.В. Турнір з географії як особлива форма учнівського змагання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 11 (153). – С. 2-3 : фото
1557461
  Шиліна С.Л. Турнір з географії: досвід роботи миколаївських освітян // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 25-30
1557462
  Зеленська Л.І. Турнір з географії: з надією на майбутнє / Л.І. Зеленська, Я.Б. Олійник // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 4-9 : фото
1557463
  Лазебник О. Турнір з тенісу КІМО-Open // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  15-16 жовтня на кортах спортивного комплексу "Льодовий стадіон" пройшов тенісний турнір КІМО-Open 2011.
1557464
   Турнір з футболу серед гуртожєитків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  У спорткомплексі нещодавно відбувся перший чемпіонат серед гуртожитків з міні-футболу. Організаторами свята були Первинна профспілкова організація за підтримки Голосіївської районної ради м.Києва. В турнірі брали участь 9 команд.
1557465
  Парубець В. Турнір знавців життєвого і творчого шляху І. Франка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-52
1557466
   Турнір із футзалу // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 8


  "...У спортивному комплексі в рамках Спартакіади "Бадьорість та здоров"я" відбувся турнір із футзалу серед команд професорсько-викладацького складу КНУ".
1557467
   Турнір із шахів "Дружба народів" // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4 : фото


  "...Завершився турнір із шахів "Дружба народів", організований факультетом навчання іноземних громадян. Блискучу перемогу здобув студент з Республіки Туркменістан Алішер Ачілов. Майстерність шахової гри виявили також представники з Азербайджану, ...
1557468
  Войцехівська О. Турнір міжнародного рівня // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1. – С. 32


  У журналістському середовищі відновлюються кращі спортивні традиції, організація спортивних заходів стає одним з пріоритетів у діяльності НСЖУ.
1557469
  Толпиго О.К. Турнір міст - Міжнародне математичне змагання // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 73-82. – ISSN 1029-4171
1557470
  Кожукало Н.В. Турнір робінзонів : 6 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 54-56.
1557471
   Турнір фізиків: замість хлопців поїхали дівчата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Травень (№ 19/20)


  Команда українських студенток представляла Україну на Міжнародному турнірнірі фізиків у Колумбії. КНУ імені Тараса Шевченка представляли три студентки - Дарина Сич, Анастасія Демидченко і Поліна Дімітрієва.
1557472
  Даценко Людмила Турнір юних географів: рекомендації до підготовки виступів команд : турніри, олімпіади, конкурси // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 40-41
1557473
  Литвиненко Ольга Турнір юних економістів в Острозі : турніри, олімпіади, конкурси / Литвиненко Ольга, Петрушенко Юрій // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 41-44 : Фото
1557474
  Задорожний М.П. Турнір юних економістів на Сумщині / М.П. Задорожний, О.О. Литвиненко, О.В. Олійник // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 30-32 : фото
1557475
  Задорожний Микола Турнір юних економістів у Сумах : турніри, олімпіади, конкурси / Задорожний Микола, Литвиненко Ольга, Попов Володимир // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 22-24 : Табл.
1557476
  Філончук Зоя Турнір юних підприємців : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-23. – Бібліогр.: 4 назви
1557477
  Попов В.Д. Турнірний рух юних економістів на Сумщині / В.Д. Попов, А.П. Олех // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 10 (224). – С. 22-25 : фото, табл.
1557478
  Булава Леонід Турнірні баталії юних географів у м. Комсомольську : Турніри, олімпіади, конкурси / Булава Леонід, Шуканова Анжела // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 35-38 : Фото, табл.
1557479
  Мандрика М. Туровський златоуст // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 74-76
1557480
  Кралюк П. Турок - не козак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 липня (№ 115/116). – С. 11


  Образ тюрських народів в українській "козацькій літературі" ранньомодерної доби.
1557481
  Кралюк П. Турок - не козак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26-27 червня (№ 111/112). – С. 11


  Образ тюркських народів в українській "козацькій літературі" ранньомодерної доби.
1557482
  Кралюк П. Турок - не козак. Образ тюркських народів в українській "козацькій літературі" ранньомодерної доби // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 175-205. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
1557483
  Богданова Светлана Туроператор - страховщик. Экзамен на прочность : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 12-15 : Фото
1557484
  Вакуленко Інна Туроператор "Анекс Тур" зібрав партнерів у Туреччині // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 104 : фото
1557485
   Туроператор "Золотой путь" : Тверские древние просторы...Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 62 : Фото
1557486
   Туроператор Eray Tour прийшов до України : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 30 : Фото
1557487
  Птахів Семен Туроператори в дефіциті? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1557488
  Белоусова Маргарита Туроператорская и турагентская деятельность : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 36-37 : Фото
1557489
  Птахів Семен Туроператорський софт як генератор доходів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
1557490
  Самойлов Юрій Туроператорські баталії: сценарій близького майбутнього // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 58-61 : фото. – ISSN 1998-8044
1557491
  Птахів Семен Туроператорські новації // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 32-34 : фото. – ISSN 1998-8044
1557492
  Чигир Любов Туроперейтинг дрейфує в онлайн // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 58-59 : фото. – ISSN 1998-8044
1557493
   Турпотоки до України з Індії та Китаю // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 38-40 : фото. – ISSN 1998-8044
1557494
  Мисежников Стас Турпотоки утроятся. В обе стороны // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1557495
   Турпотоки: возвращаемся к докризисным объемам // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 69 : фото. – ISSN 1998-8044
1557496
  Киселевич Л.С. Туррилітіди верхнього альбу та сеноману України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-17. – (Геологія ; Вип. 17)


  Родина гетероморфних амонітів - туррилітід - з"явилася у середньому альбі й проіснувала до кінця сеноману, а їх глобальне розповсюдження дозволяє успішно використовувати їх з метою міжрегіональної кореляції.
1557497
   Турсалон "Украина 2012" порадовал любителей зимнего отдыха // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 42 : фото
1557498
   Турсалон "Україна"2013". Нові можливості українського туризму // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 70-71 : фото
1557499
  Москаль Геннадій Турсезон на Закарпатті: з 1 січня по 31 грудня! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 22 : фото. – ISSN 1998-8044
1557500
   Турски документи за исторJата на македонскиот народ = Documents turcs sur l"histoire du peuple macedonien : Опширен пописен дефтер на Охридскиот санцак од 1583 година. – Скопjе : Матица македонска. – ISBN 9989-622-19-1
Т.8, кн.1 : Прев., ред. и коментар А.Стоjановски. – 2000. – 680с.
1557501
   Турски документи за историjата на македонскиат народ. 1607-1699. – Скопjе
1. – 1963. – 170 с.
1557502
   Турски документи за историjата на македонскиат народ. 1607-1699. – Скопjе
2. – 1966. – 196с.
1557503
   Турски документи за историjата на македонскиат народ. 1607-1699. – Скопjе
3. – 1969. – 244с.
1557504
   Турски документи за македонската историjа. 1800-1803. – Скопjе
1. – 1951. – 170с.
1557505
   Турски документи за македонската историjа. 1803-1808. – Скопjе
2. – 1953. – 204с.
1557506
   Турски документи за македонската историjа. 1809-1817. – Скопjе
1. – 1955. – 121с.
1557507
   Турски документи за македонската историjа. 1818-1847. – Скопjе
4. – 1957. – 192с.
1557508
   Турски документи за македонската историjа. 1827-1839. – Скопjе
5. – 1958. – 220с.
1557509
   Турски извори за аjдутството и арамиството во Македониjа (1620-1650). – Скопjе, 1961. – 128с.
1557510
   Турски извори за аjдутството и арамиството во Македониjа (1650-1700). – Скопjе, 1961. – 140с.
1557511
   Турски извори за аjдутството и арамиството во Македониjа (1725-1775). – Скопjе, 1979. – 275с.
1557512
   Турски извори за аjдутството и арамиството во Македониjа (1775-1810). – Скопjе, 1980. – 189с.
1557513
  Поленаковик Х. Турските елементи во ароманскиот = Turkish elements in Aromanian : докторска дисертациjа одбранета во 1939 година на Филозофског факултет во Загреб / Харалампие Поленаковик ; Македонска акад. на науките и уметностите ; [уред. З. Тополиньска]. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 205 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: с. 9-12. – ISBN 978-9989-101-87-8
1557514
   Турските завоевания и сьдбата на балканските народи, отрезани в исторически и литературни паметници от XIV-XVIII век. – Велико Тьрново, 1992. – 370 с.
1557515
  Снегаров И. Турското владичество пречка за културното развитие на бьлгарския народ и другите балкански народи / И. Снегаров. – София, 1958. – 244 с.
1557516
  Ротта И.К. Турубулентный пограничный слой в несжигаемой жидкости / И.К. Ротта. – Л., 1967. – 232 с.
1557517
  Шумяцкий Я. Туруханка / Я. Шумяцкий. – М., 1925. – 132с.
1557518
  Цомакион Н.А. Туруханские говоры в их истории в современном состоянии. / Н.А. Цомакион. – Красноярск, 1966. – 495с.
1557519
  Васильев П.А. Турухтанные острова / П.А. Васильев. – Ленинград, 1986. – 316с.
1557520
  Харламова Татьяна Турфирма "Нева": технологический прорыв : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 20-21 : Фото
1557521
  Птахив Семен Турфирмы - за честный бизнес : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 42-43 : Фото. – ISSN 1998-8044
1557522
   Турфірма, відома як One2Go,позбулася ліцензії // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 126 : фото
1557523
  Терентьев Владимир Турфорум АЛТУ способствует оздоровлению отрасли : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 57. – Библиогр.: Фото
1557524
   Турхолдинг "Карелия": OLL in ONE : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 56-57 : Фото
1557525
  Самыловский И. Турция - вотчина Уолл-стрита / И.В. Самыловский. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 80 с.
1557526
  Хамдохов С.А. Турция - Иран: начало "холодной войны" или временное похолодание в отношениях? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 12 (665). – С. 49-51. – ISSN 0321-5075
1557527
  Рык Евгений Турция - официальный партнер Mitt : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-17 : Фото
1557528
  Родионов А.А. Турция - перекресток судеб : воспоминания посла / А.А. Родионов. – Москва : Международные отношения, 2006. – 280 с., ил. [16] с. илл. : илл. – ISBN 5-7133-1260-7
1557529
  Гаджиев А.Г. Турция - Союз для Средиземноморья: долгая помолвка // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 7 (624). – С. 41-44. – ISSN 0321-5075
1557530
  Мельник А. Турция / А. Мельник. – М., 1937. – 219с.
1557531
  Данциг Б.М. Турция / Б.М. Данциг. – Москва, 1940. – 159с.
1557532
  Матвеев С.Н. Турция / С.Н. Матвеев. – Москва-Ленинград, 1946. – 215с.
1557533
  Данциг Б.М. Турция / Б.М. Данциг. – Москва, 1949. – 309с.
1557534
  Новоселов Н.А. Турция / Н.А. Новоселов. – Москва, 1951. – 40 с.
1557535
  Лудшувейт Е.Ф. Турция / Е.Ф. Лудшувейт. – Москва, 1955. – 400с.
1557536
  Сутягин П.Г. Турция / П.Г. Сутягин. – Ленинград, 1957. – 47с.
1557537
  Зикмунд И М.Г. Турция / И М.Г. Зикмунд. – Прага, 1962. – 14с.
1557538
  Новичев А.Д. Турция / А.Д. Новичев. – Москва, 1965. – 271с.
1557539
  Моисеев П.П. Турция / П.П. Моисеев, М.А. Гасратян. – Москва, 1965. – 158 с.
1557540
  Миллер А.Ф. Турция : Актуальные проблемы новой и новейшей истории / А.Ф. Миллер. – Москва, 1983. – 277с.
1557541
  Гачечиладзе Р.Г. Турция / Р.Г. Гачечиладзе. – Москва : Мысль, 1983. – 125 с. – (У карты мира)
1557542
  Кондакчан Р.П. Турция / Р.П. Кондакчан. – Ереван, 1983. – 238с.
1557543
   Турция. – М., 1984. – 255с.
1557544
   Турция // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 4 (248). – С. 68-95
1557545
   Турция : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 58-59 : Іл.
1557546
   Турция : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 48-51 : Іл.
1557547
   Турция : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 46-47 : Фото
1557548
   Турция : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 46-47 : Фото
1557549
   Турция : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 9. – С. 30-31 : Фото
1557550
  Данилов В.И. Турция 80-х / В.И. Данилов. – Москва, 1991. – 189с.
1557551
  Миллер А.Ф. Турция в 1918-1923 гг. : стеногр. лекции, прочит. в 1943-1944 учеб. г. / проф. А.Ф. Миллер ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новейшая история : лекция 9)
Лекция 9 : Турция в 1918-1923 гг. : стенограмма лекции, прочитанной в 1943/1944 уч. году / А.Ф. Миллер. – 1944. – 31, [1] с. – В кн.: Курс всеобщей истории. Новейшая история. Лекция 9. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1557552
  Лавров Н.М. Турция в 1918-1939 годах. / Н.М. Лавров. – М., 1952. – 31с.
1557553
  Лавров Н.М. Турция в 1918-1956 годах. / Н.М. Лавров. – М., 1956. – 54с.
1557554
  Миллер А.Ф. Турция в 1924-1944 гг. : стеногр. лекции, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК ВКП(б) / проф. А.Ф. Миллер ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – На правах рукописи. – Москва : ВПШ. – (Курс всеобщей истории. Новейшая история : лекция 30)
Лекция 30 : Турция в 1924-1944 гг. : стенограмма лекции, прочитанной в 1943/1944 уч. году / А.Ф. Миллер. – 1945. – 39, [1] с. – Без тит. л. - Описан по обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1557555
  Лавров Н.М. Турция в 1939-1951 годах / Н.М. Лавров. – Москва, 1952. – 35с.
1557556
  Павлович М. Турция в борьбе за независимость / М. Павлович, Гурко-Княжин. – М., 1925. – 152с.
1557557
  Давидова С. Турция в българската литература 1878 - 1978 : Анотирана библиография / С. Давидова. – София, 1979. – 251с.
1557558
  Лудшувейт Е.Ф. Турция в годы первой мировой войны 1914-1918 гг. / Е.Ф. Лудшувейт. – Москва, 1966. – 387с.
1557559
  Азимов Т.В. Турция в международных отношениях 1918-1922 гг. : дис. ... канд. ист. наук / Азимов Тельман Вахабович ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 323 л. – Библиогр. : л. 306-323
1557560
  Азимов Т.В. Турция в международных отношениях 1918-1922 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Азимов Тельман Вахабович ; Киев. нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 19 с.
1557561
  Ганусец А.И. Турция в межсоюзнических отношениях в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1978. – С. 90-99. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 6)
1557562
  Алиев Г.З. Турция в период правления младотурок : 1908-1918 гг. / Г.З. Алиев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. АН АзССР, Ин-т народов Ближ. и Сред. Востока. – Москва : Наука, 1972. – 388 с. – Библиогр.: с. 361-387
1557563
  Ульченко Н. Турция в свете двойных парламентских выборов 2015 года // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 5. – С. 84-94. – ISSN 0131-2227
1557564
  Киреев Н.Г. Турция вчера и сегодня / Н.Г. Киреев. – Москва : Знание, 1977. – 64 с.
1557565
  Шеремет В.И. Турция и Адрианопольский мир / В.И. Шеремет. – М, 1975. – 226с.
1557566
  Мосаки Н.З. Турция и Африка // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 6 (635). – С. 10-17. – ISSN 0321-5075
1557567
  Костелянец С.В. Турция и Африка: сотрудничество развивается // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 10 (663). – С. 36-40. – ISSN 0321-5075
1557568
  Аталиев М.Б. Турция и Балкинский пакт. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Аталиев М.Б.; АН АЗССР. – Баку, 1981. – 26л.
1557569
  Савельев Владимир Турция и Египет теряют, Россия - на уровне прошлого года : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 10
1557570
  Лавров Н.М. Турция и Иран в 1870-1914 годах / Н.М. Лавров. – Москва, 1952. – 39 с.
1557571
  Лавров Н.М. Турция и Иран в 1870-1918 годах / Н.М. Лавров. – Москва, 1950. – 48с.
1557572
  Кырымлы Х. Турция и мусульмане Советской России. 1921-1922 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 150-153. – ISSN 0042-8779
1557573
  Иванова И.И. Турция и события на Ближнем Востоке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 6-9. – ISSN 0321-5075
1557574
  Иванова И. Турция и события на Ближнем Востоке // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 133-140. – ISSN 1998-1813
1557575
  Кудряшова И.В. Турция как феномен современности // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 4 : Империи, государства, нации: многообразие политий в современном мире. – С. 125-150
1557576
  Корицкий А.А. Турция кистью современных российских художников / А.А. Корицкий, С.А. Корицкий // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 63-65. – ISSN 0321-5075
1557577
  Сергеева Елена Турция ламает стереотипы : Новые маршруты в обход пляжей. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 44 : Фото
1557578
  Шеремет В.И. Турция на заключительном этапе восточного кризиса 20-х годов XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Шеремет В.И.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1968. – 18л.
1557579
  Туран Илтер Турция на подъеме: От неразвитой страны к региональной державе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 4 (238). – С. 113-128. – ISSN 1998-1813
1557580
  Надеин-Раевский Турция на пороге непростого выбора // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 3. – С. 110-125. – ISSN 0130-9625
1557581
  Черніков І.Ф. Турция на рубеже XX-XXI веков : [Рецензія] // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 202-205. – ISSN 1608-0599
1557582
   Турция накануне и после Полтавской битвы. – М., 1977. – 103с.
1557583
  Чанга Ахмет Турция непляжная: перспективы направления : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 64-68 : Фото
1557584
  Попов Л. Турция первой построит электростанцию нового типа // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2012. – № 3. – С. 14-16. – ISSN 2073-9117
1557585
  Йилдиз Берат Турция под другим углом : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 28-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
1557586
  Шлыков П.В. Турция после выборов 2011 г.: парадоксы политического развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-28. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1557587
  Сулейманов А.В. Турция, Иран и палестинский вопрос // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1. – С. 121-125. – ISSN 0869-1908
1557588
  Чубрикова О.А. Турция, которую мы не знаем / Ольга Чубрикова ; [худож.-оформ. Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2011. – 254, [1] с. : ил. : ил. – ISBN 978-966-03-5586-6
1557589
  Смирнов В.П. Турция. / В.П. Смирнов. – М., 1956. – 96с.
1557590
  Скорина Артем Турция. 7 причин увидеть Каппадокию / Скорина Артем, Прончаков Артем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 4/5. – С. 24-30 : фото
1557591
   Турция. D Maris Bay. Другая Турция // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2020. – № 2/3. – С. 40-43 : фото
1557592
   Турция. Версия для мобильных // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 68-73 : фото
1557593
  Разливаев А.А. Турция. Возрождение религиозных общин // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 29-34. – ISSN 0321-5075
1557594
  Думко Наталья Турция. Вот Вам и Ван // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 130-139 : фото. – ISSN 1029-5828
1557595
  Разливаев А.А. Турция. Исламисты и армия. Кто кого? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1 (630). – С. 20-25. – ISSN 0321-5075
1557596
   Турция. История и современность. – М., 1988. – 262с.
1557597
   Турция. Как правильно отдохнуть // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 62-63 : Іл.
1557598
  Телевной Игорь Турция. Каппадокия. Полеты во сне и наяву // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 3. – С. 32-37 : фото
1557599
  Ульченко Н.Ю. Турция. Кризис: надежды и риски // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 10 (627). – С. 20-25. – ISSN 0321-5075
1557600
   Турция. На карте сердца // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 64-65 : фото
1557601
  Сехина Екатерина Турция. Пещерное сознание / Сехина Екатерина, Чалапов Константин // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 7 (2946). – С. 42-50 : фото
1557602
  Задорожный Олег Турция. По следам Ноя // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 68-73 : фото
1557603
  Князева Елена Турция. Подать на десятое / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 11 (2960). – С. 70-72 : фото
1557604
  Фадеева И.Л. Турция. Противостояние исламизации и секуляризма // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6 (623). – С. 48-51. – ISSN 0321-5075
1557605
  Овчинникова Наталия Турция. Священные животные озера Ван. Ванские кошки разноглазые водоплавающие. Белые и пушистые // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 12 (2939). – С. 92-98 : фото
1557606
  Овчинникова Наталия Турция. Сокровища Урарту // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 9 (2948). – С. 22-29 : фото
1557607
  Васильева Лариса Турция. Троянский ген
1557608
  Васильева Лариса Турция. Троянский ген // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 52-58 : фото
1557609
  Князева Елена Турция. Хлебное место / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 8 (2923). – С. 58-60 : фото
1557610
  Крачковская Светлана Турция. Что за чудо Каппадокия? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 2/3. – С. 16-19 : фото
1557611
  Князева Елена Турция.. Открыть огонь! / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 5/6 (2956-2957). – С. 74-76 : фото
1557612
  Дагаева Надежда Турция: горячий сезон - 2007 : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 60-61 : Фото
1557613
  Масумова Н. Турция: задача вступления в ЕС как фактор экономического развития // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 7. – С. 40-45. – ISSN 0321-5075
1557614
  Сотниченко А. Турция: Ислам и особенности национальной модернизации // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 94-98. – ISSN 1998-1813
1557615
  Самойлов Юрий Турция: как здоровье? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 64-68 : фото. – ISSN 1998-8044
1557616
  Киреев Н. Турция: неудачи радикального исламизма и успехи умеренного // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 108-131. – ISSN 1998-1813
1557617
   Турция: новые тенденции экономического развития в 80-е годы. – М., 1991. – 314с.
1557618
  Корицкий А. Турция: новый президент, новый парламент, новое правительство // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3-10. – ISSN 0321-5075
1557619
  Долотова О. Турция: от электронной библиотеки к электронному государству // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – С. 28-32. – ISSN 1029-7200


  В статье анализируется развитие электронных информационных систем Турции, их использование в работе органов государственного управления, университетов, школ, библиотек. Раскрыты позиции работы турецких библиотек в сотрудничестве с Международной ...
1557620
  Уразова Е.И. Турция: проблемы финансирования экономического развития / Е.И. Уразова. – Москва, 1974. – 272 с.
1557621
  Губанов Н. Турция: путь в Европу через Германию // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 9. – С. 23-28. – ISSN 0321-5075


  Турція і ЄС
1557622
  Кульпанова Ольга Турция: сквозь пух и перья // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 42-44 : фото
1557623
  Йилдиз Берат Турция: сотрудничество продолжается // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 1. – С. 59 : фото. – ISSN 1998-8044
1557624
  Ульянченко Н.Ю. Турция: финансовая стабильность под угрозой? // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 75-87. – ISSN 0869-1908


  К вопросу о попытке введения бюджетного правила.
1557625
  Жадько В. Турчак Степан (Стефан) Васильович (- диригент) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 876. – ISBN 978-966-8567-14-8
1557626
  Нейкова Ружа Туръ/Тейри/Тангра / пер. І. Стоянова // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 40-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1557627
  Залиханов М.Ч. Туры Кабардино-Балкарии, особенности биологии и их воздейственное значение : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Залиханов М.Ч.; Ростов н/Д. – Ростов -на-Дону, 1968. – 28л.
1557628
  Максимов В.Г. Туры мои златорогие: пересказы рус. нар. баллад / В.Г. Максимов. – Л., 1989. – 153с.
1557629
   Турэкспообзор : Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 28-35 : Фото
1557630
  Рзаев А.К. Туси. / А.К. Рзаев. – М., 1990. – 156с.
1557631
  Рудов В.С. Тусклое золото : повесть / В.С. Рудов. – Минск : Изд-во "Беларусь", 1964. – 128 с.
1557632
  Енджеевский М. Тусовка / М. Енджеевский. – М., 1990. – 315с.
1557633
  Космолінська Наталія Тустань. Ожиле середньовіччя : Від свята до свята / Космолінська Наталія, Введенський Олег // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 80-82 : Фото
1557634
  Ільченко Володимир Тут був фюрер // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 104-109 : фото
1557635
  Павлюк І. Тут було колись море : Повість // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 9. – С. 44-70. – ISSN 0868-4790
1557636
   Тут вивчатимуть електроніку, космос та авіацію // Світ. – Київ, 2018. – Лютий (№ 5/6). – С. 2


  На базі Харківської політехніки розпочав роботу Українсько-турецький координаційний центр науково-технічних досліджень.
1557637
  Лісова Л. Тут вивчають і досліджують код нації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 4 січня (№ 2). – С. 9


  У 2020-му Уманському державному педагогічному університету імені Павла Тичини виповниться 90 років. Серед десяти факультетів, які нині функціонують в університеті, особливе місце посідає факультет української філології.
1557638
  Єфименко В. Тут вивчають теємниці неба // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Виповнилося 165 років Астрономічній обсерваторії. Хоча точної дати її офіційного відкриття немає, з документів відомо, що 9 лютого 1845 р. архітектор Беретті доповів Правлінню університету Св. Володимира про закінчення будівництва обсерваторії, а 3 ...
1557639
  Гедзик А. Тут виховують людину майбутнього / записала Лідія Лісова // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 16 червня (№ 96). – С. 13


  Перший проректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини розповідає про міжнародні проєкти в яких бере участь університет.
1557640
  Слабошпицький М. Тут він справді такий, як є... // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 174-177. – ISSN 0208-0710


  Василь Бондар і його проза
1557641
  Матвійчук Ю. Тут готують найкращих банкірів : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 11 (189). – С. 17-18
1557642
  Скопенко В. Тут готують національну еліту. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка - переможець Рейтингу, володар "Кришталевого Рогу Достатку" // Золота фортуна : золота енциклопедія сучасності: науково-популярний ілюстрований журнал. – Київ, 2000. – груд. 2000/берез. 2001. – С. 433-439. – ISBN 966-7277-79-8
1557643
  Растопчина-Шаховська Тут досліджують зорі й далекі Галактики // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 4


  Про Науково-дослідний інститут " Кримська астрофізична обсерваторія", створену у 1945 році, яка за рішенням КМУ у 2012 р. приєднана до КНУ імені Тараса Шевченка. Про плідний діалог між колективом обсерваторії та керівництвом КНУ імені Тараса Шевченка.
1557644
  Шевченко О. Тут жив великий поет. До 80-річчя першого музею Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 12 грудня (№ 48). – С. 1, 5
1557645
  Войцехівська О. Тут живуть творчість і працелюбність // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 12. – С. 15-17
1557646
  Колобкова Е.О. Тут жила Леся Українка (Про музей великої письменниці в м.Києві) / Е.О. Колобкова. – К., 1963. – 52с.
1557647
  Светлов И.А. Тут звери вовсе не при чем! / И.А. Светлов. – Тула, 1958. – 64с.
1557648
  Орленко П. Тут зупинилося серце Шевченка // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 148-151. – ISSN 0869-3587
1557649
  Баранов В. Тут і сьогодні : [статті та есеї] / Віктор Баранов. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 342, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-489-178-0


  У пр. №1727642 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
1557650
   Тут і тепер : Люди, які живуть з ВІЛ/СНІД, розповідають про себе. – Київ : Бланк-Прес, 2000. – 112с. – ISBN 966-95825-0-4
1557651
  Іванишин П. Тут і тепер: місія інтелігента : Той, хто відтворив Могилянку:Зб. до 6о-ліття В"ячеслава Брюховецького // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 4 (721) жовт.-груд. – С. 229-237. – ISSN 0042-9422
1557652
  Пилипенко Г.-Г. Тут Максиміліан виховував дух і думку // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 19 вересня (№ 170). – С. 20


  До сторіччя легендарного Будинку Волошина в Коктебелі в Національному художньому музеї розгорнуто виставку.
1557653
   Тут ми відпочиваємо. – Сімферополь, 1977. – 6с.
1557654
  Лоусон Г. Тут місце не для жінки, та інші новели / Г. Лоусон. – Київ, 1970. – 181 с.
1557655
  Яворівський В.О. Тут на землі : нариси / В.О. Яворівський. – Київ, 1976. – 168 с.
1557656
  Писана Н. Тут на них усе-таки чекають // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 3 лютого (№ 22). – С. 3


  "Як спрацьовує стратегія залученя молоді з тимчасово окупованих Донбасу та Криму до українських навчальних закладів".
1557657
  Клименко Н. Тут навіть згаслі мови - як тепла долоня понад віки (про унікальний музей зі статусом навчального) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 37-40


  Про лінгвістичний музей КНУ імені Тараса Шевченка.
1557658
  Чишко В. Тут народжується біографічний словник України // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 298-302. – ISSN 0869-3587
1557659
  Губерський Л.В. Тут народжується дипломатія : [Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 60 років] // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2004. – Вип. 4 : за 2003 рік. – С. 81-92. – ISBN 966-7522-07-5
1557660
  Бондар В. Тут народжуються майбутні Сухомлинські... // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 19-26 липня (№ 32). – С. 3


  Про педагогічний факультет Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
1557661
  Шевченко С. Тут не вживається мова агресора // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 5 травня (№ 18). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Тема російсько-української війни домінувала на традиційному круглому столі "Культура мови - культура нації", що проводив Всеукраїнський благодійний фонд "Журналістська ініціатива". Майданчик для спілкування колег, як і в попередні кілька років, надав ...
1557662
  Губерський Л.В. Тут плекається національна еліта [виступ на урочистому засіданні в палаці "Україна"] // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)
1557663
  Андрос О.Є. Тут побували люди : повість, оповідання / Олег Андрос. – Київ : LAT&K, 2009. – 54 с. – ISBN 978-966-2944-41-9
1557664
   Тут раді добрим людям / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Делегація КНУТШ на чолі з ректором Л.В. Губерським відвідала Житомирський обласний будинок для дітей- сиріт, яким опікується університет. Разом з ректором до малят приїхали директор Інституту міжнародних відносин В.В. Копійка, декан юридичного ...
1557665
   Тут розквітають таланти // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 7 : фото


  Про Молодіжний центр культурно-естетичного виховання КНУ імені Тараса Шевченка.
1557666
  Кучинський М. Тут Рось тобі камінчиків напмила // Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 277-279. – ISBN 966-7522-09-1
1557667
  Князева Елена Тут рыбу заворачивали / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 76-78 : фото
1557668
  Петрушенко М. Тут смерть служила життю // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 жовтня (№ 198). – С. 12


  "... Громадськість столиці відзначила 160 років Анатомічного театру Університету Святого Володимира."
1557669
  Карп"юк А. Тут усе світе... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 15-21 липня (№ 28)


  З нагоди 370-ліття битви під Берестечком.
1557670
  Волкова Г. Тут учать долати бідність. І дають гроші на бізнес // Україна молода. – Київ, 2024. – 24 січня (№ 4)


  Міжнародний інститут розвитку громад у Полтаві: учать долати бідність і дають гроші на бізнес. У жовтні минулого року стартувало навчання у МІРГ — Міжнародному інституті розвитку громад. Освітній хаб розмістився у просторому підвальному приміщенні по ...
1557671
  Егоров Б. Тут что-то есть / Б. Егоров. – Магадан : Магаданское кн.изд-во, 1958. – 87 с.
1557672
  Лиховид І. Тут чути, як обертається Земля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 6 : фото


  Київська астрономічна обсерваторія святкує 70-річний ювілей: завершує ремонт, вивчає темну енергію та...обороняється від забудовників.
1557673
  Карпенко В.О. Тут, біля самого моря / В.О. Карпенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 276 с.
1557674
  Бирштейн А.И. Тута и все остальные : рассказы / Александр Бирштейн. – Одесса : Астропринт, 2016. – 182, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-927-164-8
1557675
  Конюшев К.В. Тутаев. / К.В. Конюшев. – Ярославль, 1989. – 158с.
1557676
  Кацнельсон И.С. Тутанхамон и сокровища его гробницы / И.С. Кацнельсон. – Москва : Наука, 1976. – 152с.
1557677
  Кацнельсон И.С. Тутанхамон и сокровища его гробницы / И.С. Кацнельсон. – 2-е изд. – М, 1979. – 152с.
1557678
  Цулейскири Н.А. Тутарчела : роман / Нодар Цулейскири ; пер. с груз. М.Гржендзица. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 239 с.
1557679
  Зияэддин-Нехшебий Тути - намэ / Зияэддин-Нехшебий. – Москва. – 136 с.
1557680
   Тутковський (Тутківський) Павло Аполонович (1858-1930) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 486-487. – ISBN 978-966-439-754-1
1557681
  Геник С. Тутковський Павло // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 242 : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
1557682
  Шаров І. Тутковський Павло Аполлонович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 410-414. – ISBN 966-7217-54-Х
1557683
   Тутковський Павло Аполлонович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 104-105. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1557684
  Гаврилюк Л. Тутковський Павло Аполлонович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 248-251. – ISBN 966-02-3530-5
1557685
  Шемета Ю.М. Тутковський Павло Аполлонович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності : [посібник для студентів ВНЗ] / Т.Ю. Горбань, О.В. Даниленко, Л.В. Іваницька, А.П. Коцур, Г.Г. та ін Коцур. – Київ : Книги - XXI, 2007. – С. 415-419. – ISBN 978-966-8653-95-7
1557686
  Короткий В. Тутковський Павло Аполлонович (1858-1930) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 444. – ISBN 5-7707-1062-4
1557687
   Тутковський Павло Аполонович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 148-149.
1557688
   Тутковський Павло Аполонович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 274-275 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1557689
   Тутковський Павло Аполонович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 283-284. – ISBN 978-966-439-961-3
1557690
   Тутковський Павло Аполонович (1858-1930) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 161-162. – ISBN 966-95774-3-5
1557691
   Тутковський Павло Апполонович (1858 - 1930) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 472. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1557692
  Плаксина А.С. Тутовая пяденица Apochemia cinerarius Erach - вредитель древесных пород в Юго-Восточном Казахстане : Автореф. дис. ... канд.биол. наук / Плаксина А.С. – Алма-Ата, 1952. – 11 с.
1557693
  Федоров А.И. Тутоводство / А.И. Федоров. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1954. – 408 с.
1557694
  Керн Э Э. Тутовое дерево / Э Э. Керн, . – Л, 1932. – 92с.
1557695
  Габиль И. Тутовое дерево / И. Габиль. – Москва, 1981. – 80с.
1557696
  Анучин А.В. Тутовый шелкопряд.Улучшение и разведение пород / А.В. Анучин. – Ленинград-Москва, 1931. – 296с.
1557697
  Николаева О. Тутти // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 7. – С. 33-101. – ISSN 0130-7673
1557698
  Победоносцев В.Г. Тутти Кванти / В.Г. Победоносцев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 288с.
1557699
   Тутунджан Джанна Таджатовна. Выставка произведений. – М., 1983. – 8с.
1557700
   Тутунов Андрей Андреевич. Заслуженный художник РСФСР. – Москва, 1977. – 10с.
1557701
  Клюкина П. Туфли : проза : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 93-100. – ISSN 0130-7673
1557702
  Маламуд Б. Туфли для служанки / Б. Маламуд. – Москва, 1967. – 270с.
1557703
  Миропольская В.С. Туфли с пряжками / В.С. Миропольская. – Л., 1991. – 60с.
1557704
  Камерич М. Туфлі до вручення "Оскара" = Cipele za dodjelu Oscara : [повість] / Меліна Камерич ; [пер. з босн. К. Калитко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 185, [3] с. – Пер. вид. : Cipele za dodjelu Oscara / Melina Kameric. Sarajevo, 2009. - Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу. Боснія і Герцеговина). – ISBN 978-966-03-7204-7
1557705
  Константінов Г. Туфо-Рудий / Г. Константінов. – К., 1992. – 181с.
1557706
  Ацагорцян З.А. Туфы и мраморы Армении / З.А. Ацагорцян, О.А. Мартиросян ; Армян. науч.-исслед. ин-т стройматериалов и сооружений. – Ереван, 1962. – 159 с. – Библиогр.: с. 152-154
1557707
  Никулин Л.В. Тухачевский : Биографический очерк / Л.В. Никулин. – Москва : Военное издательство, 1963. – 198 с.
1557708
  Соколов Б.В. Тухачевский / Борис Соколов. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 448 с., [ 32 ] c. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1304 (1104)). – ISBN 978-5-235-03057-2
1557709
   Тухля: бойківське село, яке зупинило монгольську навалу / П О. Судіна, М.С. Луців, Т.С. Щекун, О.М. Максимів, С.М. Хом"як // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 4-9. – ISSN 2519-4429
1557710
  Козловский Бореслав Туча контроля // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 6 (216), июнь. – С. 48 : фото. – ISSN 1029-5828
1557711
  Хазиахметов Ш.С. Туча над деревенькой: Повести и рассказы / Ш.С. Хазиахметов. – Уфа, 1991. – 493с.
1557712
  Короткий В. Тучапський Павло (1869-1922) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 445. – ISBN 5-7707-1062-4
1557713
  Черненко В.А. Тучи и небо / В.А. Черненко. – Пермь, 1959. – 17с.
1557714
  Черненко В.А. Тучи и небо / В.А. Черненко. – Пермь, 1976. – 303с.
1557715
  Карпенко В.В. Тучи идут на ветер / В.В. Карпенко. – Москва, 1977. – 575с.
1557716
  Карпенко В.В. Тучи идут на ветер : Роман / В.В. Карпенко. – Москва : Патриот, 1991. – 574с.
1557717
  Сахнин А Я Тучи на рассвете / А Я Сахнин. – М., 1957. – 427с.
1557718
  Сахнин А Я Тучи на рассвете / А Я Сахнин. – М., 1975. – 351с.
1557719
  Сахнин А.Я. Тучи на рассвете / А.Я. Сахнин. – Москва, 1990. – 431с.
1557720
  Лунгин С.Л. Тучи над Борском / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – Москва, 1961. – 93с.
1557721
  Лунгин С.Л. Тучи над Борском / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1966. – 56с.
1557722
  Гаврутто П. Тучи над городом / П. Гаврутто : Молодая гвардия, 1963. – 304 с.
1557723
  Гаврутто П П. Тучи над городом / П П. Гаврутто, . – М., 1965. – 272с.
1557724
  Гаврутто П П. Тучи над городом / П П. Гаврутто, . – М., 1968. – 256с.
1557725
  Амлинский В.И. Тучи над городом встали : повесть, рассказы / В.И. Амлинский. – Москва : Советский писатель, 1966. – 281 с. : ил.
1557726
  Петрухин А.А. Тучи над Сельвой: докум. повесть / А.А. Петрухин, Е.М. Чурилов. – М., 1984. – 96с.
1557727
  Сирге Р.И. Тучи рассеялись : рассказы / Рудольф Сирге; пер. с эст. – Таллин : Эстгостиздат, 1956. – 231 с.
1557728
  Лудемис М. Тучи сгущаются... Мальчик считает звезды / М. Лудемис. – Москва, 1959. – 320с.
1557729
   Тучина, Наталия Яковлевна. Выставка произведений. Москва. 1980. – М., 1980. – 16с.
1557730
  Рабенчук О. Тучинський Віталій Анатолійович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 241. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1557731
  Тютюнник Г.М. Тучка солнце не закроет : повесть / Г.М. Тютюнник; Авториз. пер. с укр. Л. Кедриной. – Москва : Советский писатель, 1959. – 148 с.
1557732
  Воробьева Н. Тучные клетки грызунов. (Морфология, гистохимия, ультраструктура) : Автореф... канд. биол.наук: / Воробьева Н.; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т физиол. – Новосибирск, 1970. – 23л.
1557733
  Беляков В.А. Тушение и перенос энергии электронного возбуждения в хемилюминесцентных реакциях окисления органических вещств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Беляков В.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 21л.
1557734
  Сандул Георгий Александрович Тушение флуоресценции и запись информации на пленках антрацена и твердых растворах антрацена в полиэтилене : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сандул Георгий Александрович; Ин-т физики АН УССР. – К., 1980. – 19л.
1557735
  Хомяк Иванна Васильевна Тушение фотолюминесценции сульфида цинка электрическим полем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Хомяк Иванна Васильевна; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1557736
  Хан-Магометова Тушение фотолюминисценции при облучении электронами и прередача энергии в молекулярных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Хан-Магометова Ш.Д.; Ан СССР.Физ.ин-т. – М, 1968. – 22л.
1557737
  Мельниченко Анастасія Тушеті. Подорож у минуле : Грузія/спецрепортаж / Мельниченко Анастасія, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 46-50 : Фото
1557738
  Есипов Г.В. Тушинский вор (окончание) : С рис. древнего дома мещанина Коробова в Калуге / Сост. Г.В. Есиповым. – Москва : Изд. А. Мартынова ; Тип. Бахметева
Вып. 10 : Русские достопамятности. – 1863. – [2], 17-31 с., 1 л. ил. : ил.
1557739
  Гомберг Дмитрий Тушинский путь : экспедиция / Гомберг Дмитрий, Бегишева Алия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 92-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
1557740
  Виноградов Б.С. Тушканчики / Б.С. Виноградов. – Москва-Ленинград, 1937. – 197с.
1557741
  Фокин И.М. Тушканчики / И.М. Фокин. – Ленинград, 1978. – 183с.
1557742
  Громов И.М. Тушканчики (Rodentia, dipodidae) из куяльницких отложений юга Украины / И.М. Громов, А.И. Шевченко. – Л.
4. – 1961. – 976-979с.
1557743
   Тушканчики фауны СССР. – Ташкент : Фан
2. – 1988. – 140с.
1557744
  Осипов В.Е. Туя / В.Е. Осипов. – М, 1988. – 71с.
1557745
  Дуке Х. Туябугузские поселения бургулюкской культуры / Х. Дуке. – Ташкент, 1982. – 96с.
1557746
  Любенко Олександр Тхам-бун, або Велосипедом по Таїланду - 2 : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-79 : Фото
1557747
  Любенко Олександр Тхам-бун, або Велосипедом по Таїланду : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 104-108 : Фото
1557748
  Карташова Т.В. Тхумри в Северной Индии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 69-71. – ISSN 0321-5075


  Музыкальная культура Северной Индии : феномен - вокальный жанр тхумри ("облегченная" классика)
1557749
  Марущенко Є. ТЦУ: 7 трендів 2017 р. / Є. Марущенко, О. Сапрунова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 18-19
1557750
  Фролов М.И. Тщетные потуги. / М.И. Фролов. – Л, 1986. – 106с.
1557751
  Попов Д.Д. Търговски енциклопедичен речник / Деян Попов. – 3-то доп. изд. – София : СИЕЛА, 1998. – 407, [1] c. : табл. – ISBN 954-649-111-Х
1557752
  Мавалски А. Търговски маркетинг / Атанас Димитров Мавалски ; Университет за национално и световно стопанство. – 2-ро преработено и допълнено изд. – София : Стопанство, 1997. – 160 с.
1557753
   Тържество на словото.Златният век на българската книжнина : Летописи,жития,богословие,риторика,поезия. – София : AGATA, 1995. – 327с. – ISBN 954-540-005-6
1557754
  Николова Янка Търново : Пътеводител / Николова Янка, Тунев Трифон. – София : Наука и изкуство, 1958. – 83с.
1557755
   Търновска книжовна школа. – София
Т. 2. – 1980. – 627 с.
1557756
   Търновска книжовна школа (антология). – Велико Търново, 1987. – 260 с.
1557757
  Радев И. Търновска хроника 1800-1835 / И. Радев. – Велико Търново : Слово, 1993. – 231 с.
1557758
  Чавдарова В. Търсим те, Альоша! / В. Чавдарова. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1985. – 178 с.
1557759
  Пухначев В.М. Ты -- в сердце у меня. / В.М. Пухначев. – Новосибирск, 1970. – 199с.
1557760
  Сафронов В.М. Ты - гражданин Советского Союза / В.М. Сафронов. – Москва, 1978. – 127 с.
1557761
  Беляев М.А. Ты - единственная : лирика / Михаил Беляев ; [худож. М. Эльконина]. – Москва : Советский писатель, 1979. – 136 с.
1557762
  Акимкулов Е. Ты - мой светлый мир : повести и рассказы : пер. с каз. / Еркинбай Акимкулов. – Алма-Ата : Жалын, 1983. – 160 с.
1557763
  Ремез О.Я. Ты - режиссер / О.Я. Ремез. – Москва, 1964. – 160с.
1557764
  Коновалов Е.Д. Ты - сильнее воды! / Е.Д. Коновалов. – М., 1983. – 127с.
1557765
   Ты - спорторганизатор. – М., 1975. – 167с.
1557766
  Друнина Ю.В. Ты -рядом. / Ю.В. Друнина. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 96 с.
1557767
   Ты + мы. – Магадан, 1986. – 167с.
1557768
  Реутов С.И. Ты + Я-. / С.И. Реутов, О.Л. Штраус. – Пермь, 1990. – 206с.
1557769
  Рамирес С. Ты боишься крови? / С. Рамирес. – М, 1985. – 236с.
1557770
  Тормосов П.Н. Ты будешь жить / П.Н. Тормосов. – Минск, 1960. – 74с.
1557771
  Нагибин Ю.М. Ты будешь жить. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1974. – 367с.
1557772
  Талвир А. Ты будешь инженером : повесть / Алексей Талвир; авториз. пер. с чуваш. М.Никитина. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1954. – 196 с.
1557773
   Ты будешь коммунистом. – Москва, 1962. – 247с.
1557774
  Геген-Дрейфюс Ты будешь рабочим / Геген-Дрейфюс. – Л, 1936. – 312с.
1557775
  Тохман В. Ты будто камни грызла... // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 10. – С. 144-209. – ISSN 1130-6545
1557776
  Маймулов С. Ты в груди у меня : стихи / Сулайман Маймулов ; пер. с кирг. Ю.Александров. – Фрунзе : Кыргызстан, 1969. – 144 с.
1557777
  Друнина Ю.В. Ты вернешься. / Ю.В. Друнина. – М, 1968. – 94с.
1557778
  Новиков А.Н. Ты взойдешь, моя заря! Роман (о М.И.Глинке). / А.Н. Новиков. – М., 1953. – 595с.
1557779
  Соколов В.А. Ты видел Новгород?.. / В.А. Соколов. – Л., 1984. – 126с.
1557780
  Давыдов Э.М. Ты все, чт о есть : стихи,поэмы / Э.М. Давыдов. – Казань : Таткнигоиздат, 1957. – 156 с.
1557781
  Атнабаев Ангам Ты всегда со мной : стихи и поэма / Ангам Атнабаев ; авториз. пер. с башкирского. – Уфа : Баш. кн. изд-во, 1972. – 64 с. – (Библиотечка башкирской поэзии)
1557782
  Янковая О. Ты выдумал меня... // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2009. – № 8. – С. 54-61.


  А. Ахматова і М. Гумільов
1557783
  Кузьмина Л.А. Ты да я, да все мы вместе / Л.А. Кузьмина. – М, 1975. – 176с.
1557784
  Смирнов С.В. Ты да я, да мы с тобой : стихотворения, поэмы / С.В. Смирнов. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 256 с.
1557785
  Громыко В.Г. Ты да я... / В.Г. Громыко. – Куйбышев, 1990. – 223с.
1557786
   Ты должен обещать. – М., 1978. – 47с.
1557787
  Михеев Ю. Ты дороже всего, человек / Ю. Михеев, А. Малашенко. – Кишинев, 1963. – 48с.
1557788
  Борискин Н.М. Ты еще полюбишь, Росица... : рассказ / Н.М. Борискин. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1963. – 38 с. – (Новые рассказы)
1557789
  Маргарян А.А. Ты ждал меня : стихи / Аршалуйс Маргарян ; авториз. пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1979. – 71 с.
1557790
  Микулина Е.Н. Ты жив, Борис / Е.Н. Микулина. – Москва, 1966. – 240с.
1557791
  Микулина Е.Н. Ты жив, Борис / Е.Н. Микулина. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 256с.
1557792
   Ты живешь для народа. – М., 1955. – 191с.
1557793
  Полуян В.П. Ты живешь среди людей. / В.П. Полуян. – М., 1963. – 102с.
1557794
  Попов В.А. Ты за все в ответе. / В.А. Попов. – Краснодар, 1963. – 333с.
1557795
  Тормоудссон У. Ты здесь живешь? / У. Тормоудссон. – М, 1989. – 189с.
1557796
  Абу-Бакар Ахмедхан Ты земле, человек, поклонись : [сборник] / Абу-Бакар Ахмедхан. – Москва : Современник, 1985. – 222 с.
1557797
  Венцлова А.Т. Ты знаешь край... : итал. стихи / А.Т. Венцлова; пер. с лит. Л.Миль. – Москва : Правда, 1965. – 32 с.
1557798
  Канторович В.Я. Ты и Вы / В.Я. Канторович. – Москва, 1960. – 80 с.
1557799
  Канторович Я В. Ты и Вы / Я В. Канторович, . – 2-е изд. – Москва, 1970. – 110 с.
1557800
  Наумов А.В. Ты и закон / А.В. Наумов. – М, 1974. – 79с.
1557801
  Пирогова И.Ю. Ты и никто другой: Очерки и ст. / И.Ю. Пирогова. – Москва, 1984. – 47с.
1557802
  Дворкин И. Ты и Оно. По следам М.Бубера и З. Фрейда // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.141-158. – ISSN 0042-8744
1557803
  Успенский Л.В. Ты и твое имя / Л.В. Успенский. – Ленинград : ДЕТГИЗ, 1960. – 294 с.
1557804
  Успенский Л.В. Ты и твое имя. Имя дома твоего. / Л.В. Успенский. – Л., 1972. – 573с.
1557805
  Серебровская Е.П. Ты и твой дед. / Е.П. Серебровская. – Л, 1975. – 79с.
1557806
  Линкова Я И. Ты и твоя книга / Я И. Линкова, . – М., 1975. – 139с.
1557807
  Орлова Т. Ты и я / Т. Орлова. – Минск, 1969. – 240с.
1557808
   Ты и я. – М., 1988. – 367с.
1557809
  Рудерман М.И. Ты лети с дороги, птица... / М.И. Рудерман. – Москва, 1966. – 119с.
1557810
  Заяц А.С. Ты лучше всех / А.С. Заяц. – М., 1970. – 96с.
1557811
  Муратов В.В. Ты люби. / В.В. Муратов. – Ростов н/Д, 1965. – 268с.
1557812
  Шифрина Ю.Я. Ты любишь меня, мама? / Ю.Я. Шифрина. – Москва, 1989. – 176с.
1557813
  Балтрунас А. Ты меня зовешь? : роман / А. Балтрунас; пер. с лит. Г.Канович. – Вильнюс : Vaga, 1978. – 323 с.
1557814
  Безорудько В.Г. Ты меня любишь, Яша?. Первое свидание. Спасайся, кто может! : юмористические повести / Виктор Безорудько; авториз. пер. с укр. В. Доронина и Е. Цветкова. – Москва : Советский писатель, 1973. – 398 с.
1557815
  Алексин А.Г. Ты меня слышишь? : повести и рассказы / А.Г. Алексин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 240 с. : ил.
1557816
  Алексин А.Г. Ты меня слышишь? : повести и рассказы / Анатолий Алексин. – Москва : Советская Россия, 1986. – 254, [2] с., [1] л. портр. : ил., портр.


  Содерж.: Повести: Третий в пятом ряду; Здоровые и больные; Раздел имущества; "Безумная Евдокия"; Ивашов; Позавчера и послезавтра; Рассказы: Домашнее сочинение; Самый счастливый день; Неправда; Актриса; Ночь перед свадьбой; Ты меня слышишь?
1557817
  Соловьев А. Ты мне поверь / А. Соловьев. – Новосибирск, 1970. – 48с.
1557818
  Кунин В. Ты мне только пиши... Хроника пикирующего бомбардировщика : Повести / Владимир Кунин. – Москва : АСТ, 2004. – 205с. – ISBN 5-17-021998-9
1557819
  Степанов Т.И. Ты можешь стать сильным / Т.И. Степанов, Е.А. Флеровский. – Москва, 1963. – 168с.
1557820
   Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет. – Вологда, 1968. – 40с.
1557821
  Вильный В.Н. Ты на свете одна / В.Н. Вильный. – Москва, 1969. – 224с.
1557822
  Семенов Г.К. Ты наша совесть / Г.К. Семенов. – Харьков, 1974. – 158с.
1557823
  Семенов Г.К. Ты наша совесть / Г.К. Семенов. – 3-е изд., испр. и доп. – Харьков, 1989. – 239с.
1557824
  Беленький Г.Б. Ты не один : повесть / Беленький Г.Б. – Москва : Советский писатель, 1964. – 127 с. : ил.
1557825
  Макаров Ю.В. Ты не один ! : из новейшей истории укр. телевидения / Ю. Макаров, О. Герасимьюк, С. Чернилевский ; [худож.-оформ.: Б.Ф. Бублик]. – Харьков : Фолио, 2004. – 301, [3] с., [16] л. цв. фотоил. : ил. – Авт. на обл. не указаны. – ISBN 966-03-2720-X
1557826
  Агапов Б.Н. Ты не один на свете! / Б.Н. Агапов. – Москва, 1961. – 71с.
1557827
  Кулида С. Ты Одессит, Мишка, а это значит... Неизвестные страницы жизни и смерти "короля Одессы" Мишки Япончика // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35


  В начале 60-х годов прошлого века ресторанные лабухи на всем просторе СССР - от Бреста до Чукотки - запели "одесский" суперхит под названием "Мясоедовская улица", где были такие, если помните, слова: "Мишку тут Япончика все знали… Он по этой улице ...
1557828
  Улин Л.Н. Ты одна у меня, жизнь. / Л.Н. Улин. – Москва, 1964. – 684с.
1557829
   Ты отвечаешь за все. – М., 1988. – 191с.
1557830
  Пак Б.С. Ты по звездам идешь... / Б.С. Пак. – Ташкент, 1968. – 114с.
1557831
  Помозов Ю.Ф. Ты по стране идешь... / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1964. – 451с.
1557832
  Исаковский М.В. Ты по стране идешь... Избранные стихи и песни / М.В. Исаковский. – М, 1964. – 230с.
1557833
  Александров-Федотов Ты покоришься мне, тигр! / Александров-Федотов; А.Н. Александров-Федоров ; лит. обработка Л.Г. Булгак. – Москва : Искусство, 1969. – 246 с.
1557834
   Ты помнишь, товарищ. – Москва : Военное зд-во Министерства обороны СССР, 1968. – 303с.
1557835
   Ты помнишь, товарищ. – Донецк, 1976. – 183с.
1557836
   Ты помнишь, товарищ. – Алма-Ата, 1980. – 135с.
1557837
  Нариньяни С.Д. Ты помнишь, товарищ... / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1957. – 120с.
1557838
   Ты помнишь, товарищ...Воспоминания о михаиле Светлове. – Москва : Советский писатель, 1973. – 335с .
1557839
  Турсункулов К. Ты помнишь... : повести, рассказы, эссе / Калаубек Турсункулов ;. – Алма-Ата : Жалын, 1983. – 272 с.
1557840
   Ты помнишь?. – Свердловск, 1985. – 304с.
1557841
   Ты пришел в клуб. – Л., 1980. – 238с.
1557842
   Ты пришел в музей [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 1. – 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
1557843
  Делюкин Л.Н. Ты пришел в ПТУ... / Л.Н. Делюкин, Т.А. Шапошникова. – Л., 1980. – 262с.
1557844
  Виноградов Е.И. Ты сделал свое / Е.И. Виноградов. – Ярославль, 1977. – 223с.
1557845
  Елманов В.С. Ты слышишь ли меня? : Повесть и рассказы / В.С. Елманов. – Ярославль, 1989. – 76с.
1557846
  Цюрупа Э.Я. Ты слышишь меня? / Э.Я. Цюрупа. – М., 1960. – 319с.
1557847
  Марьинский В.Д. Ты слышишь, земля! / В.Д. Марьинский. – Ставрополь, 1962. – 135с.
1557848
   Ты сможешь сдать экзамены в вуз. – вып. 1. – М., 1991. – 48с.
1557849
   Ты сможешь сдать экзамены в вуз. – вып. 2. – М., 1991. – 48с.
1557850
   Ты сможешь сдать экзамены в вуз. – вып. 3. – Москва : Радио и связь, 1991. – 32с.
1557851
  Дубровин Б.С. Ты смотришь на меня / Б.С. Дубровин. – М, 1987. – 207с.
1557852
  Бойко В.В. Ты стал отцом... / В.В. Бойко. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 84 с. – (Время. Люди. Мораль)
1557853
  Юницкий В.В. Ты становишься взрослой / В.В. Юницкий. – Горький, 1961. – 119с.
1557854
  Чейз Д.Х. Ты только отыщи его... // Смерть и семь немых свидетелей : романы : [перевод] / А. Бауэрова. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – С. 373-528. – (Зарубежный детектив)
1557855
  Задорожный Олег Ты туда не ходи, снаряд башка попадет : BOYS DON""T CRY // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 104-108 : Фото
1557856
  Гуро И. Ты уже взрослый / И. Гуро. – М., 1962. – 110с.
1557857
  Носик Б.М. Ты уже за холмом... / Б.М. Носик. – М, 1982. – 392с.
1557858
  Кинселла С. Ты умеешь хранить секреты? : [роман] / Софи Кинселла ; [пер. с англ. Т.А. Перцовой]. – Москва : АСТ, 2011. – 382 с. – Пер. изд.: Can you keep a secret? / Sophie Kinsella. 2003. – ISBN 978-5-17-058646-2
1557859
  Рябинин Ю.Н. Ты шла от солнца / Ю.Н. Рябинин. – Ашхабад. – 72с.
1557860
  Троицкий Н.А. Ты, моё столетие... / Н.А. Троицкий. – Москва : Русаки, 2006. – 496с. – ISBN 5-93347-247-6
1557861
  Соловей П.С. Ты, я и все, все, все... / П.С. Соловей. – Москва : Политиздат, 1990. – 142 с.
1557862
  Нуйкин А.А. Ты, я и счастье / А.А. Нуйкин. – М., 1964. – 190с.
1557863
  Бежин Л.Е. Тыквенное общество : повести и рассказы / Леонид Бежин ; [худож. А. Кукушкин]. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 367 с.
1557864
  Дармодехин В. Тыко Вылко / В. Дармодехин. – Архангельск : ОГИЗ, 1946. – 32 с.
1557865
  Головин А.А. Тыл - фронт / А.А. Головин. – Благовещенск
1. – 1958. – 399с.
1557866
  Головин А.А. Тыл - фронт / А.А. Головин. – Благовещенск
2. – 1960. – 504с.
1557867
  Головин А.А. Тыл - фронт / А.А. Головин. – Благовещенск, 1963. – 831с.
1557868
   Тыл - фронту. – Москва Ленинград, 1943. – 56с.
1557869
  Вилинов М. Тыл Западного фронта в битве под Москвой // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 4. – С. 18-21. – ISSN 0321-0626
1557870
  Бурджалов Э.Н. Тыл помогает фронту / Э.Н. Бурджалов ; Глав. Политич. Управл. РККА. – Москва : Военное издательство, 1942. – 32 с. – (В помощь агитатору и пропагандисту)
1557871
   Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне. – Москва, 1977. – 559с.
1557872
   Тыл Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : Указатель советской исторической литературы за 1965-1977 гг. – Москва
Ч.1. – 1980. – 196с.
1557873
   Тыл Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : Указатель советской исторической литературы за 1965-1977 гг. – Москва
Ч.2. – 1980. – с.197-366
1557874
   Тыл Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : Указатель советской исторической литературы за 1965-1977 гг. – Москва
Ч.3. – 1980. – с.367-528
1557875
   Тыл Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : Указатель советской исторической литературы за 1965-1977 гг. – Москва
Ч.4. – 1980. – с.529-619
1557876
   Тыл Советской Армии. – М., 1968. – 320с.
1557877
  Высоцкий В.К. и др. Тыл Советской Армии за 40 лет / В.К. и др. Высоцкий. – Москва, 1958. – 114с.
1557878
  Оленев И.Е. Тыл Черноморского флота (1941-1945) / Иван Оленев. – Киев : Неопалима купина, 2011. – 413, [3] с., [16] с. илл. – ISBN 966-8093-89-5
1557879
  Кукаев А.М. Тыла нет : повесть / А.М. Кукаев; пер. с калм. Т.Лебеденко. – Москва : Современник, 1973. – 196 с.
1557880
  Карапетян Л.М. Тылкатинци : Автореф... канд. филол.наук: / Карапетян Л. М.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1966. – 19л.
1557881
  Кущ И.И. Тыловое обеспечение подразделений в бою / И.И. Кущ. – М., 1973. – 165с.
1557882
  Тарнопольский А.А. Тыловое ополчение и военный налог. Порядок лишения избирательных прав. Ограничение прав по приговору суда и в административном порядке. Воинская повинность лиц нетрудового дохода / А.А. Тарнопольский. – М., 1927. – 167с.
1557883
  Джигурда О.П. Тыловые будни. / О.П. Джигурда. – Запорожье, 1961. – 215с.
1557884
  Козоплянский О.М. Тыловые мальчишки : повесть и рассказы / О.М. Козоплянский. – Москва : Современник, 1983. – 269с.
1557885
   Тылсымлы юзюк = Чарівне кільце : халкъ масаллары. – Акъмесджит : Таврия, 2006. – 79, [1] с. : іл. – Текст кримськотатарськ. мовою. – ISBN 966-572-997-7
1557886
  Пясецкий Я. Тымек-кит. / Я. Пясецкий. – М., 1968. – 319с.
1557887
  Санги В.М. Тынграй / Владимир Санги ;. – Москва, 1970. – 128 с.
1557888
  Цырлин Л. Тынянов -- беллетрист / Л. Цырлин. – Л., 1935. – 112с.
1557889
   Тыняновские чтения. – Рига, 1990. – 333с.
1557890
   Тыняновский сборник. – Рига, 1984. – 131с.
1557891
   Тыняновский сборник. – Рига, 1990. – 335с.
1557892
   Тыпалогія і гісторыя славянскіх моу і узаемасувязі славянскіх літератур. – Мінськ, 1967. – 164 с.
1557893
   Тыпологія і гістория славянскіх моу і літератур. – Мінськ, 1973. – 234 с.
1557894
  Рахилло И.С. Тысяча белых аистов / И.С. Рахилло. – М, 1974. – 96с.
1557895
  Павлюк С.К. Тысяча верст судьбы / С.К. Павлюк. – Ставрополь
1. – 1964. – 159с.
1557896
  Ростопчин Ф.В. Тысяча восемьсот двенадцатый год в записках графа Ф.В.Ростопчина : Пер. с франц. подлинной его рукописи / Ф.В. Ростопчин


  Компакт вырезок из журнала "Русская старина": статьи и очерки об истории России в 1-й пол. 19 в.
1557897
   Тысяча девятьсот девятнадцатый. – Ленинград, 1939. – 219с.
1557898
   Тысяча девятьсот пятый : Т.3. Вооруженное восстание. – Москва-Ленинград : Госиздат. – (1905 История революционного движения в отдельных очерках)
Вып.2. : Ем. Ярославский. Декабрское восстание. – 1925. – 248с.
1557899
  Брутян Л.А. Тысяча дней в стане врага : докумен. повесть [о Г.А. Майдеросове] : пер. с арм. / Левон Брутян. – Москва : ДОСААФ, 1982. – 199 с.
1557900
  Уразов А. Тысяча дней одного русского в Матиньоне // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. февраль. – С. 64-69
1557901
  Писемский А.Ф. Тысяча душ / А.Ф. Писемский. – Москва, 1949. – 495с.
1557902
  Писемский А.Ф. Тысяча душ / А.Ф. Писемский. – Петрозаводск, 1955. – 495с.
1557903
  Писемский А. Тысяча душ / А. Писемский. – Москва, 1958. – 500 с.
1557904
  Писемский А.Ф. Тысяча душ : Роман в 4-х частях / А.Ф. Писемский. – Москва : Художественная литература, 1971. – 487с.
1557905
  Писемский А.Ф. Тысяча душ : роман в 4-х ч. / А.Ф. Писемский. – Москва, 1980. – 511 с.
1557906
  Писемский А.Ф. Тысяча душ : Роман / Писемский А.Ф. – Киев, 1988. – 484 с.
1557907
  Писемский А.Ф. Тысяча душ : роман / А.Ф. Писемский. – Москва, 1988. – 463 с.
1557908
  Писемский А.Ф. Тысяча душ. / А.Ф. Писемский. – Москва, 1949. – 496с.
1557909
  Писемский А.Ф. Тысяча душ. / А.Ф. Писемский. – Москва, 1965. – 495с.
1557910
  Форрестер Ф. Тысяча и один вопрос о погоде / Ф. Форрестер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 383с.
1557911
  Путинцева Т.А. Тысяча и один год арабского театра. / Т.А. Путинцева. – М., 1977. – 312с.
1557912
  Корявин Л.А. Тысяча и один день в Америке / Л.А. Корявин. – М., 1990. – 189с.
1557913
  Баширов Гумер Тысяча и один мэзэк : сборн. нар. творч. / Гумер Баширов; авториз. пер. с татар. И.Законова. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1989. – 351 с.
1557914
  Дюма А.(отец) Тысяча и один призрак. / А.(отец) Дюма. – Санкт-Петербург, 1991. – 143,1с.
1557915
  Дюма А. Тысяча и один призрак. / А. Дюма. – Москва, 1992. – 160с.
1557916
   Тысяча и один совет. – Томск, 1989. – 206с.
1557917
  Левина А.Я. Тысяча и одна дверь / А.Я. Левина. – М, 1988. – 384с.
1557918
   Тысяча и одна жизнь. – Ташкент, 1988. – 510с.
1557919
   Тысяча и одна ночь : арабские рассказы Шахразады : первый рус. превод (по изд. Мандруса) с пояснит. прим. и новейшими ил. / (репрод. на меди картин Альберта Лечфорда). – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина
Т. 3. – 1903. – 536 с., 12л. илл, не вкл. в пагин. – Конволют. - Пер.: Тысяча и одна ночь, 1903, т. 4, т. не полный
1557920
   Тысяча и одна ночь. Т. 4 : арабские рассказы Шахразады : первый полный рус. перевод (поизд. Мандруса) с поясн. прим. и нов. ил.. / (репрод. на меди картин Альберта Лечфорда) // Тысяча и одна ночь : арабские рассказы Шахразады : первый рус. превод (по изд. Мандруса) с пояснит. прим. и новейшими ил. / (репрод. на меди картин Альберта Лечфорда). – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1903. – Т. 3. – с. 1-128 : 16 л. илл, не вкл. в пагин.
1557921
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 455 с. : ил.
1557922
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1957. – 453 с. : ил., 1 л. ил.
1557923
   Тысяча и одна ночь. – Кишинев, 1958. – 536 с.
1557924
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Москва : Художественная литература, 1972. – 239 с.
1557925
   Тысяча и одна ночь : (избранные сказки) : пер. с араб. – Москва : Художественная литература, 1975. – 479 с. : ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 19 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения XVII и XVIII веков)
1557926
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Москва : Художественная литература, 1977. – 352с.
1557927
   Тысяча и одна ночь. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1980. – 464 с. : ил.
1557928
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Минск : Белорус. сов. энциклопедия. – (Библиотека отечественной и зарубежной классики)
Кн. 1. – 1982. – 478 с. : ил.
1557929
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 1] : Ночи 1-38. – 1982. – 320 с.
1557930
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 2] : Ночи 39-145. – 1982. – 368 с.
1557931
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Минск : Белорус. сов. энциклопедия
Кн. 2. – 1982. – 414 с. : ил.
1557932
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Москва : Художественная литература, 1983. – 542 с.
1557933
   Тысяча и одна ночь : Избранные сказки. – Минск : Белорус.Сов.Энциклопедия
Кн. 1. – 1983. – 478с.
1557934
   Тысяча и одна ночь : Избранные сказки. – Минск : Белорус.Сов.Энциклопедия
Кн. 2. – 1983. – 416 с.
1557935
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 3] : Ночи 145-270. – 1983. – 319 с.
1557936
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 4] : Ночи 270-434. – 1983. – 397 с.
1557937
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 6] : Ночи 607-756. – 1984. – 382 с.
1557938
   Тысяча и одна ночь : избр. повести и рассказы. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства им. Гафура Гуляма, 1985. – 255с.
1557939
   Тысяча и одна ночь : Книга тысячи и одной ночи. – [2-е изд.]. – Душанбе : Ирфон
[Т. 8] : Ночи 894-1001. – 1985. – 352 с.
1557940
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1987. – 415 с. : ил.
1557941
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1987. – 430 с. : ил.
1557942
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1987. – 415 с. : ил.
1557943
   Тысяча и одна ночь
1557944
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00450-2 (т. 1); 5-280-00449-9
Т. 1. – 1988. – 415 с. : ил.
1557945
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00451-0 (т. 2) ; 5-00449-9
Т. 2. – 1988. – 431 с. : ил.
1557946
   Тысяча и одна ночь : изьранные сказки : в 3 т. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-00452-9 (т. 3) ; 5-280-00449-9
Т. 3. – 1988. – 413 с. : ил.
1557947
   Тысяча и одна ночь : Араб. сказки. – Омск : Омское кн. изд-во, 1989. – 543 с. – ISBN 5-85540-085-9 (в пер.)
1557948
   Тысяча и одна ночь : араб. сказки / [ил. А. Кошкина]. – Москва : Дом, 1989. – 303 с. : цв. ил. ; 12,5х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
1557949
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Красноярск : Издво Краснояр. ун-та
[Т. 1]. – 1989. – 397 с.
1557950
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та. – ISBN 5-7470-0104-3
[Т. 2]. – 1990. – 383с.
1557951
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки и рассказы. – Уфа : Башкир. кн. изд-во, 1991. – 317 с. – ISBN 5-295-00915-7
1557952
   Тысяча и одна ночь : араб. сказки : [пер. с араб.]. – Москва : Политиздат, 1991. – 132 с. – ISBN 5-250-01627-8
1557953
   Тысяча и одна ночь : избранные сказки в 3 т. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во. – ISBN 5-7670-0582-6
Т. 1. – 1992. – 315 с.
1557954
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лілея. – ISBN 5-7707-3479-5
1. – 1993. – 280 с. : ил.
1557955
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лілея. – ISBN 5-7707-5338-2 (т. 2) ; 5-7707-5336-6
2. – 1993. – 286 с. : ил.
1557956
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-5339-0 (т. 3) ; 5-7707-5336-3
3. – 1994. – 326 с. : ил.
1557957
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-5340-4 (т. 4) ; 5-7707-5336-6
4. – 1994. – 272 с. : ил.
1557958
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-61-60-1 (т. 5) ; 5-7707-5336-6
5. – 1994. – 272 с. : ил.
1557959
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-6161-X ; 5-77075336-6
6. – 1994. – 272 с. : ил.
1557960
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-6162-8 (т. 7) ; 5-7707-5336-6
7. – 1994. – 304 с. : ил.
1557961
   Тысяча и одна ночь : сказки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Лаванда. – ISBN 5-7707-7008-2 (т. 8) ; 5-7707-53336-6
8. – 1994. – 320 с. : ил.
1557962
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Левада. – ISBN 5-7707-7009-0 (т. 9, 10) ; 5-7707-536-6
9-10. – 1995. – 220 с. : ил.
1557963
   Тысяча и одна ночь : сазки волшебных ночей для взрослых и детей : [в 12 т.]. – Киев : Левада. – ISBN 5-7707-7010-4 (т. 11, 12) ; 5-7707-5336-6
11-12. – 1995. – 220 с. : ил.
1557964
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
1 : Ночи 1-38. – 1932. – LXIV, 573 с.
1557965
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
2 : Ночи 39-141. – 1932. – 639 с. : ил.
1557966
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
3 : Ночи 141-270. – 1932. – 623 с. : ил.
1557967
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
4 : Ночи 270-433. – 1933. – 640 с. : ил.
1557968
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia
5 : Ночи 434-591. – 1933. – 638 с. : ил.
1557969
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
6 : Ночи 591-719. – 1934. – 599 с. : ил.
1557970
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Academia. – (Сокровища мировой литературы)
7 : Ночи 719 - 870. – 1936. – 745 с.
1557971
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи. – Ленинград : Гослитиздат. – (Сокровища мировой литературы)
8 : Ночи 871-1001. – 1939. – 776 с. : ил.
1557972
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 1 : Ночи 1-38. – 1958. – 383 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1557973
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 2 : Ночи 39-145. – 1958. – 447 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1557974
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 3 : Ночи 145-270. – 1959. – 382 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1557975
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 4 : Ночи 270-434. – 1959. – 495 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1557976
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 5 : Ночи 434-606. – 1959. – 471 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1557977
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 6 : Ночи 607-756. – 1959. – 479 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1557978
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 7 : Ночи 756-894. – 1959. – 479 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1557979
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : в 8 т. – Москва : Гослитиздат
Т. 8 : Ночи 894-1001. – 1959. – 439 с. : ил. – На тит. л. загл.: Книга тысячи и одной ночи. - На обл. и корешке загл.: Тысяча и одна ночь
1557980
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : [в 8 ч. – [Репринтное изд.]. – Москва : Новости. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-7020-0661-5
Ч. 1 : Ночи 1-38. – 1992. – LXIV, 574 с. : ил. – Загл. пер. Тысяча и одна ночь. - Вых. дан. ориг.: Academia, 1929
1557981
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : [в 8 ч. – [Репринтное изд.]. – Москва : Новости. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-7020-0663-1
Ч. 3 : Ночи 141-270. – 1992. – 622 с. : ил. – Загл. пер. Тысяча и одна ночь. - Вых. дан. ориг.: Academia, 1932
1557982
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : [в 8 ч. – [Репринтное изд.]. – Москва : Новости. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-7020-0664-X
Ч. 4 : Ночи 270-433. – 1992. – 640 с. : ил. – Загл. пер. Тысяча и одна ночь. - Вых. дан. ориг.: Academia, 1933
1557983
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : собрание сочинений в 8 т. – Москва : Алфавит
Т. 5 : Ночи 435 - 606. – 1992. – 469 с.
1557984
   Тысяча и одна ночь. Книга тысячи и одной ночи : [в 8 ч. – [Репринтное изд.]. – Москва : Новости. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-7020-0667-4
Ч. 7 : Ночи 719-870. – 1992. – 743 с. : ил. – Загл. пер. Тысяча и одна ночь. - Вых. дан. ориг.: Academia, 1936
1557985
   Тысяча и одна служба Снеговика. – М., 1989. – 126с.
1557986
   Тысяча и одна улыбка. – М., 1979. – 351с.
1557987
  Гнатюк Н.П. Тысяча и одно увлечение / Н.П. Гнатюк. – Москва : Знание, 1979. – 64с. – ("Молодежная" ; 4,1979)
1557988
  Хартенштейн Е. Тысяча лет как один день / Е. Хартенштейн. – М, 1973. – 78с.
1557989
  Иконников А.В. Тысяча лет русской архитектуры / А.В. Иконников. – Москва, 1990. – 384с.
1557990
  Санти Анастасия Тысяча ликов Швейцарии // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 50-52 : фото
1557991
  Богословский Н.В. Тысяча мелочей : [рассказы, фельетоны, пародии, игры, шутки] / Н.В. Богословский ; [ил. А. Семенов]. – Москва : Искусство, 1973. – 95 с. : ил.
1557992
  Межиров А.П. Тысяча мелочей / А.П. Межиров. – Москва, 1984. – 399 с.
1557993
  Стрельников Б.Г. Тысяча миль в поисках души / Б.Г. Стрельников. – М., 1979. – 399с.
1557994
  Володихин Д. Тысяча миль за полтора года. Русские наступление в Сибири при царе Федоре Ивановиче // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 8. – С. 49-51. – ISSN 0235-7089
1557995
  Кобзев И.И. Тысяча миль по Англии / И.И. Кобзев, Г.Н. Остроумов. – Москва, 1955. – 88с.
1557996
  Белоголовцев Никита Тысяча новых видов мышей... : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 28 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1557997
  Куиличи Ф. Тысяча огней / Ф. Куиличи. – Москва : Мысль, 1969. – 344с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
1557998
  Еленин М.С. Тысяча отчаяных километров / М.С. Еленин. – Ленинград, 1965. – 319с.
1557999
   Тысяча первый вариант. – М., 1972. – 79с.
1558000
  Лазутин И.Г. Тысяча первый поединок / И.Г. Лазутин. – Москва, 1971. – 144с.
<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,