Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>
1553001
  Филимонов Александр Петрович - унитарные инвариантные узлы и факторизация их характеристических оператор-функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Филимонов Александр Петрович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1981. – 18л.
1553002
  Ларионов А.А. "Университетская автономия" в Московской славяно-греко-латинской академии (XVIII - начало XIX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 27-40. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье проводится анализ статуса Славяно-греко-латинской академии в свете представлений о «доклассическом» университете. Автором выявлен определенный набор «академических свобод», характеризующих «университетскую автономию». Академия обладала ...
1553003
  Тимошик М.С. "Университетские известия" (1861-1919) : тип видання, структура, проблематика // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.31-37
1553004
  Щербатюк Володимир Михайлович "Университетские известия" (1861-1919) та їх роль у розгортанні наукових досліджень у галузі історії в Київському ун-теті : Дис... канд. істор.наук: 07.00.06 / Щербатюк Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 215л. – Бібліогр.:л.187-215
1553005
  Катренко А.М. "Университетские известия" та видання праць вчених Київського університету : науково-навч. видання для студ. істор. факультетів / А.М. Катренко, В.М. Щербтюк ; МОУ ; КУ ім. Тараса Шевченка ; Лисянський історичний музей. – Київ, 1996. – 46 с.
1553006
  Щербатюк В.М. "Университетские известия" та їх рольу розгортанні наукових досліджень у галузі історії в Київському університеті : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.06 / Щербатюк В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1998. – 16л.
1553007
  Маркин В.Л. "Университетский протест" 1911 г. и реакция российского общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 10-19. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1553008
  Головачева А.Г. "Униженные ", "оскорбленные" и "мечтатели" Достоевского и Чехова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 6. – С. 19-23


  К 190-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского
1553009
   "Уникальность, профессионализм, качество - наши преимущества" : "Качество обслуживания - санаторий" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 70
1553010
  Даренський В.Ю. "Універсалії культури" як онтологічна проблема // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 296-310. – ISSN 2076-7382
1553011
  Год Б. "Універсальна людина" епохи європейського Відродження // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.139-148. – (Педагогічні науки)
1553012
  Горбик Р.О. "Універсальний журнал" (1928–1929) як явище гедоністичної журналістики: міфологічні сюжети // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 141-145


  У статті розглянуто основні аспекти зародження та становлення розважальної журналістики в Україні 20-х рр. ХХ ст. на прикладі багатоілюстрованого журналу "УЖ" (Харків, 1928–1929). Встановлено, що преса гедоністичного спрямування визначалась ...
1553013
  Коновалов О. "Універсальні солдати".Українські солдати випробували "навчання по-французьки" // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 45.
1553014
  Цьось А. "Університет - спадкоємець освітньої традиції Волині" / розмовляла Наталія Малімон // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 16-17 жовтня (№ 195/196). – С. 14-15


  Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось - про ювілей закладу, значимість події для регіону та як вдається вишу ставати рушієм прогресу.
1553015
  Скопенко В. "Університет для мене - все" // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 6-13 грудня (№ 57/58). – С. 4
1553016
  Гринюк Р. "Університет імені Стуса повернеться тільки в український Донбас" / розмову вела Одеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 7


  Ректор ДонНУ Роман Гринюк - про орієнтир великого імені та перспективу вишу.
1553017
  Лиховид І. "Університет лихоманить" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7-8 вересня (№ 160/161). – С. 6


  "Суд заборонив МОЗ призначати ректора НМУ імені Богомольця."
1553018
  Пескіна Л. "Університет третього віку" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 2 (56). – С. 16-17


  В Україні "Університет третього віку" - безкоштовний навчальний заклад для пенсіонерів - створено 2009 р. у Києві з ініціативи громадського руху "Кияни передусім!"
1553019
  Сокирко О. "Університет, що відкривається в Києві, найменувати Університетом Святого Володимира..." КНУ імені Тараса Шевченка - 185 / О. Сокирко, І. Патриляк // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 6 березня (№ 46)
1553020
  Болтівець С. "Університетська партія" Тараса Шевченка / С. Болтівець, О. Галушко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (176). – С. 26-41. – ISSN 1682-2366
1553021
  Зайченко Н.І. "Університетське розширення" як соціально-педагогічний проект в іспанському педагогічному дискурсі (кінець XIX - перша третина XX ст. ) // Іспанський педагогічний дискурс : (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.): концептуалізація соціальної педагогіки : монографія / Н.І. Зайченко. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 101-112. – ISBN 978-617-7605-76-7
1553022
  Скрипник В. ...університет-ювіляр у десятці кращих вишів [Вінницький національний технічний університет] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 9 жовтня (№ 187). – С. 7
1553023
  Пименова Н.Б. Универсальна ли связь инструментальных имен и локативов? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 51-64. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1553024
  Кон П. Универсальная алгебра / П. Кон. – Москва : Мир, 1968. – 352 с.
1553025
  Ейлер, Г. Леонгард Универсальная арифметика
2. – 1769. – 586с.
1553026
  Богданов А.В. Универсальная бухгалтерия : учебное пособие / А.В. Богданов ; Европейский ун-т, Херсонский филиал. – Херсон : Херсонская городская типография, 2009. – 200 с. – ISBN 978-966-1510-10-3
1553027
  Сотникова А.П. Универсальная десятичная класификация. / А.П. Сотникова. – М., 1981. – 70 с.
1553028
   Универсальная десятичная классификация. – Москва, 1962. – 725с.
1553029
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 53 с.
1553030
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 148 с.
1553031
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 212 с.
1553032
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 98 с.
1553033
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 32 с.
1553034
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1964. – 178 с.
1553035
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1964. – 138 с.
1553036
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1964. – 224 с.
1553037
   Универсальная десятичная классификация = Химия, химическая промышленность и смежные области науки и техники. – Москва, 1964. – 333 с.
1553038
   Универсальная десятичная классификация. – Москва, 1965. – 112с.
1553039
   Универсальная десятичная классификация. – Москва, 1966. – 496с.
1553040
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1966. – 32 с.
1553041
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1968. – 104 с.
1553042
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1969. – 28 с.
1553043
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1969. – 175 с.
1553044
   Универсальная десятичная классификация. – М
Ч.1. – 1969. – 497 с.
1553045
   Универсальная десятичная классификация. – М
Ч.2. – 1969. – 591 с.
1553046
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1970. – 42 с.
1553047
   Универсальная десятичная классификация. – вып. 2, ч. 2. – Москва, 1982. – 153с.
1553048
   Универсальная десятичная классификация. – 2, 3-е изд. – Москва, 1983. – 90с.
1553049
   Универсальная десятичная классификация. – 2, 3-е изд. – Москва, 1983. – 19с.
1553050
   Универсальная десятичная классификация. – вып. 2. – Москва, 1983. – 248с.
1553051
   Универсальная десятичная классификация. – 3-е изд. – Москва, 1987. – 240с.
1553052
   Универсальная десятичная классификация. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 85с.
1553053
   Универсальная десятичная классификация (УДК) : отраслевые таблицы по геологии, геодезии, картографии и смежным отраслям науки и техники, МФД № 400. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 302 с.
1553054
   Универсальная десятичная классификация (УДК) : химия, химическая промышленность и смежные отрасли науки и техники. – Изд. 3-е. – Москва : НИИТЭХИМ, 1975. – 453, [2] с.
1553055
   Универсальная десятичная классификация. Естественные и технические науки. – вып. 3, кн. 1. – Москва, 1969. – 296с.
1553056
   Универсальная десятичная классификация. Естественные и технические науки. – вып. 3, кн. 2. – Москва, 1970. – 304с.
1553057
   Универсальная десятичная классификация. Естественные и технические науки. – 2-е ихзд. – Москва, 1976. – 152с.
1553058
   Универсальная десятичная классификация: сокр. табл.. – 2-е изд. – Москва, 1978. – 431с.
1553059
  Вознюк А.В. Универсальная классификация болезней // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2017. – № 1 (17). – С. 77-113
1553060
  Агладзе Игорь Николаевич Универсальная методика построения статистических моделей цифровых электронных схем : Автореф... канд. техн.наук: 05.252 / Агладзе Игорь Николаевич; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1973. – 23л.
1553061
  Алексидзе М.А. Универсальная программа разностного решения задачи Дирихле для уравнения Пуассона с помощью формул повышенной точности / М.А. Алексидзе ; АН ГССР, Вычисл. центр. – Тбилиси : Мецниереба, 1969. – 314 с. – (Труды IX. Библиотека программ для ЭВМ БЭСМ-2)
1553062
  Розенсзтрох К. Универсальная Родина // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 37-40. – ISSN 2307-3195
1553063
   Универсальная энциклопедия лекарственных растений. – Минск; Москва : Книжный Дом; Махаон, 2000. – 656с. : илл. – (Мир энциклопедий). – ISBN 985-428-305-4
1553064
  Бурячок А.А. Универсальний русско-украинский словарь : Універсальний російсько-український словник:75 000 слів / А.А. Бурячок. – Київ : Фенікс, 2000. – 624с. – ISBN 966-7558-20-7
1553065
  Сергиенко И.В. и др. Универсально-специализированная автоматизированная система обработки данных на ЭВМ / И.В. и др. Сергиенко. – К.
1. – 1973. – 316с.
1553066
  Сергиенко И.В. и др. Универсально-специализированная автоматизированная система обработки данных на ЭВМ / И.В. и др. Сергиенко. – К.
2. – 1973. – 367с.
1553067
  Рябко Б.Я. Универсальное алфавитное кодирование : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Рябко Б. Я. ; Ин-т математики , Сиб. отд. АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 13 с.
1553068
  Трофимов Виктор Куприянович Универсальное кодирование марковских источников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.009 / Трофимов Виктор Куприянович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет при Ин-те математики. – Новосибирск, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.8-11
1553069
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 9. – 1875. – 106 с.
1553070
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 10. – 1875. – 79 с.
1553071
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 11. – 1875. – 87 с.
1553072
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 13. – 1875. – 151 с.
1553073
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 15. – 1875. – 235 с.
1553074
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 17. – 1875. – 87 с., табл.
1553075
  Титлянова А.А. Универсальность процессов биотического круговорота // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 771-780 : табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0032-180Х
1553076
  Байтанасова К.М. Универсальность творчества Мухтара Ауэзова / К.М. Байтанасова, Л.А. Сергазы // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 68-70
1553077
  Красовский А.А. Универсальные алгоритмы оптимального управления непрерывными процессами / А.А. Красовский. – М., 1977. – 271с.
1553078
  Богданов В. Универсальные аспекты организации предложения и синтаксическая специфика славянских языков // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 9-14. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1553079
   Универсальные библиотеки и научная информация о специальной литературе. – Л
3. – 1974. – 180с.
1553080
  Матаев А.Ф. Универсальные геодезические таблицы / А.Ф. Матаев. – Москва : Недра, 1974. – 88 с.
1553081
  Матаев А.Ф. Универсальные геодезические таблицы / А.Ф. Матаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 143 с.
1553082
  Исмаилов А.А. Универсальные грамматики в истории английского языковедения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Исмаилов А.А.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 28л.
1553083
   Универсальные и отраслевые научные библиотеки Белоруссии в 1978 году. – Минск, 1980. – 119с.
1553084
  Чурилкина В.Ф. Универсальные и специальные клеи / В.Ф. Чурилкина. – М, 1967. – 16с.
1553085
  Авах Ю.А. Универсальные машины автоматического контроля : (экон. эффективность и основные устройства) / Ю.А. Авах. – Москва : Энергия, 1976. – 145 с. – Список лит.: с. 142-144. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 561)
1553086
  Головащук Наталия Сергеевна Универсальные накрывающие для свободных линейных боксов : Дис... канд. физ.-ма.наук: 01.01.06 / Головащук Наталия Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 104л. – Бібліогр.:л.96-104
1553087
  Керча Ю.Ю. Универсальные полимеры / Ю.Ю. Керча. – К., 1982. – 15с.
1553088
  Казаченко Л.П. Универсальные связи в спектрах сложных молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Казаченко Л.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1553089
  Мальцева О.В. Универсальные смыслы социально-философской сатиры Бернарда Мандевиля // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.186-198. – ISSN 1728-3671
1553090
  Гайдуков В.П. Универсальные таблицы для перевода мер и технических расчетов на логарифмической линейке / В.П. Гайдуков. – Л., 1930. – 48 с.
1553091
  Висьневский Я.С. Универсальные таблицы для пересчета минералогического состава горных пород на химический состав и химического состава на минералогический / Я.С. Висьневский. – Ташкент, 1965. – 199с.
1553092
  Адрианов И.В. Универсальные тахеометрические таблицы / И.В. Адрианов. – Москва : Госстройиздат, 1952. – 92, [7] с. : ил.
1553093
  Спиридонов О.П. Универсальные физические постоянные : книга для учащихся / О.П. Спиридонов. – Москва : Просвещение, 1984. – 160с.
1553094
  Дёриг Х.-У. Универсальный банк – банк будущего = Universalbank - Banktupus der Zukunft : финансовая стратегия на рубеже века / Х.-У. Дёриг; Ханс-Ульрих Дериг : [пер. с нем. Л.Ф. Концебовской]. – Москва : Международные отношения, 1999. – 383, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. нем. ориг. – ISBN 5-7133-0986-X
1553095
  Земсков А.И. Универсальный библиотековед мирового уровня - профессор Яков Леонидович Шрайберг // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 5. – С. 66-68. – ISSN 0869-608Х
1553096
  Лозовский Л.Ш. Универсальный бизнес-словарь / Л.Ш. Лозовский. – Москва : ИНФРА-М, 1997. – 640с. – (Библиотека словарей ИНФРА-М). – ISBN 5-86225-512-5
1553097
  Лозовский Л.Ш. Универсальный бизнес-словарь / Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг, А.А. Ратновский. – Москва : Инфра-М, 1999. – 640с. – (Библиотека словарей ИНФРА-М). – ISBN 5-86225-512-5
1553098
   Универсальный гидравлический регулятор типа РД-3а ОРГРЭС для теплофикационных установок. – М - Л, 1957. – 16с.
1553099
  Бартенев В.Г. Универсальный измерительный прибор / В.Г. Бартенев. – Москва : Энергия, 1979. – 47 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 985)
1553100
  Каврайский В.В. Универсальный инструмент : (из записок по инструментоведению) / В.В. Каврайский; Военно-Морская Академия РККА им. тов. Ворошилова. Гидрограф. ф-тет. Кафедра гидрографии. – Ленинград, 1935. – 52 с.
1553101
  Филатов Э.Я. Универсальный комплекс машин для испытания материалов и конструкций на усталость. / Э.Я. Филатов, В.Э. Павловский. – К., 1985. – 91с.
1553102
  Усольцева Е.В. Универсальный орган - кисть / Е.В. Усольцева. – Москва : Знание, 1989. – 62с.
1553103
  Конфедератов И.Я. Универсальный паровой двигатель-великое русское изобретение / И.Я. Конфедератов. – Москва, 1951. – 24с.
1553104
  Вильховченко С.Д. Универсальный программируемый текстовый редактор Multi-Edit. / С.Д. Вильховченко. – Москва : ABF, 1994. – 266 с.
1553105
  Гольденберг Л.И. Универсальный самоучитель современного английского языка : [для учащихся всех типов школ, лицеев, гимназий, колледжей, абитуриентов, студентов, преподавателей, репетиторов] / Гольденберг Л.И. ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецк : БАО, 2011. – 335, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-481-551-9
1553106
  Елисова М.О. Универсальный символ "мировое древо" и его образно-речевые парадигмы в художественных текстах Бориса Пастернака : Дис. ... канд. филол. наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Елисова М.О.; КНУТШ Институт филологии. – Киев, 2006. – 242л. – Библиогр.: л. 198 - 242
1553107
  Коломойцев В.Э. Универсальный словарь экономических терминов: инвестирование, конкуренция, менеджмент, маркетинг, предпринимательство : Учебное пособие / В.Э. Коломойцев. – Киев : Молодь, 2000. – 415с. – ISBN 966-7615-17-0
1553108
  Фекличев В.Г. Универсальный теодолитно-иммерсионный метод / В.Г. Фекличев. – Москва : Наука, 1967. – 132 с.
1553109
   Универсальный энциклопедический словарь. – Москва : ЭКСМО; Большая Российская энциклопедия, 2003. – 1552с. – (Энциклопедические словари). – ISBN 5-85270-266-8; 5-699-04363-2
1553110
   Универсальный энциклопедический справочник / [сост.: А.В. Чернявский, Д.А. Ковальчук]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга ; Фолио, 2009. – 478, [2] с. : ил., табл. – На обл. содержание: Земля и Вселенная; Человек; Живая природа; История; Религия; Культура; Наука; Пространство, вещество и время. – Библиогр.: с. 474. – ISBN 978-966-14-0526-3
1553111
  Лавров С.С. Универсальный язык программирования / С.С. Лавров. – Москва, 1964. – 171с.
1553112
  Лавров С.С. Универсальный язык программирования / С.С. Лавров. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1967. – 196с.
1553113
   Универсальный язык программирования. – Москва, 1968. – 352 с.
1553114
  Лавров С.С. Универсальный язык программирования / С.С. Лавров. – 3-е изд., испр. – Москва, 1972. – 183с.
1553115
   Универсальня вычислительная полупроводниковая машина "Раздан-2".. – Київ
1. – 1968. – 159с.
1553116
  Стайков И. Универсиада-77 и висшего образование в Народна республика България. / И. Стайков. – София, 1978. – 90с.
1553117
  Мариц А.М. Универсильный стереотаксический атлас головного мозга собаки / А.М. Мариц, Н.П. Духовная. – Кишинев, 1975. – 176с.
1553118
  Карпов А.О. Университет - от модерна к постмодерну // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 132-141. – ISSN 0869-0499


  В статье с философских позиций рассматривается социокультурное движение образования к современной постмодернистской парадигмально-дифференцированной структуре, обусловленное его подчинением экономическим и технократическим нуждам общества. Показано, ...
1553119
  Коновалов Г.И. Университет / Г.И. Коновалов. – Москва, 1947. – 373с.
1553120
  Коновалов Г.И. Университет / Г.И. Коновалов. – Москва, 1948. – 268с.
1553121
  Коновалов Г. Университет / Г. Коновалов. – Изд. 6-е : Ульяновская правда, 1952. – 256 с.
1553122
  Карнаухов С. Университет "Львовская политехника" переходит на дистационное обучение, чтобы экономить на отоплении // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 24 ноября (№ 171). – С. 11


  "... Как информирует Zaxid.net, во время зимней сессии с 25 декабря по 27 января зачеты и экзамены студенты будут сдавать только в четырех учебных корпусах из десяти. — Перевести студентов на дистанционное обучение администрация университета приняла ...
1553123
  Василькевич К. Университет будущего: ни оплаты, ни лекций, ни педагогов // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 15-21 сентября (№ 37). – С. C 1-3


  "Явно нехарактерные для вуза вещи бросаются в глаза уже в вестибюле Ecole 42 - парижской школы для самостоятельного обучения программированию. Это, к примеру, убойная коллекция провокационной настенной живописи или расписной автомат по продаже ...
1553124
  Рагозин Н.П. Университет в "обществе знаний" // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 102-106. – ISSN 2227-7242
1553125
  Ильченко Е.В. Университет в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. и после неё // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-95. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
1553126
  Лапина М.С. Университет в моей жизни / М.С. Лапина ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Центр краеведения. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2010. – 313, [1] с., [5] л. фотоил. – Библиогр.: с. 299-310 и в подстроч. примес. – ISBN 978-966-623-715-9
1553127
  Броклис Лоренц Университет в ранний период современной европейской истортрии: учебные планы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.44-50. – ISSN 0321-0383
1553128
  Тхагапсоев Х.Г. Университет в современной России: технология как стратегический горизонт? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 58-61. – ISSN 0869-3617


  Статья является попыткой продемонстрировать, что отсутствие у нашей страны стратегических ориентиров развития, фундированных теоретически, оборачивается «технологизмом» в образовании: технологии в этой сфере, особенно в университете, обретают характер ...
1553129
   Университет в солдатской шинели. – Воронеж, 1985. – 351 с.
1553130
  Малиновский И.А. Университет в сочинениях А.П.Чехова : (Лекция, читанная студентам 1 курса юридического факультета Том. университета 7 сентября 1904 г.) / / И. Малиновский. – Томск : Т-во скоропечатни А.А. Левенсон, 1904. – 25 с.
1553131
  Петров В.В. Университет в условиях глобализации: организация, структура, управление // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 4 (67). – С. 20-28. – ISSN 1811-0916
1553132
  Долженко О. Университет в условиях межцивилизационного зазора // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 2. – С. 20-26. – ISSN 0321-0383
1553133
   Университет в условиях современности: сила традиций перед вызовами будущего : монография / [Е.Г. Михайлева и др.] ; под общ. ред. д-ра социол. наук, проф. Е.Г. Михайлевой ; Нар. укр. академия. – Харьков : Щедра садиба плюс, 2014. – 284 с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 8. – Библиогр.: с. 265-283. – ISBN 978-617-7188-73-4
1553134
  Станис В.Ф. Университет во имя мира и дружбы / В.Ф. Станис. – Москва, 1985. – 94 с.
1553135
   Университет для всех. – Кишинев, 1965. – 46с.
1553136
   Университет для всех. – К, 1970. – 20с.
1553137
  Станис В.Ф. Университет дружбы / В.Ф. Станис, 1980. – 76с.
1553138
   Университет дружбы народов. – Москва : Прогресс, 1969. – 66 с.
1553139
   Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. – Москва, 1967. – 252с.
1553140
   Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. – Москва, 1985. – 140с.
1553141
  Кочергин А.Н. Университет и глобализация. Интеграция вызовов современности или "руинизация"? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 22-26. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрено положение университета как единства образования, науки и воспитания с точки зрения его способности выступать в качестве интегратора вызовов современности, определяющего развитие образования, науки, техники, общества и культуры
1553142
  Бонвеч Бернд Университет и изучение истории в Германии: прошлое и настоящее // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 110-120. – ISBN 966-544-344-5
1553143
  Шелер М. Университет и народный университет / М. Шелер // Логос : Философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 6. – С. 60-98. – ISSN 0869-5377


  Неразделенность проблем реформы ун-та и построение народного ун-та. История немецкого ун-та
1553144
  Шафранов-Куцев Университет и регион / Шафранов-Куцев. – Тюмень : Тюменский гос. ун-тет, 1997. – 224с. – ISBN 5880810488
1553145
  Лево Ж. Университет и рынок : сопоставимы ли академическая и экономическая рациональности? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2008. – № 11. – С. 21-26. – ISSN 0235-1188
1553146
  Макаркин Н.П. Университет и рынок образовательных услуг. / Н.П. Макаркин, О.Б. Томилин // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 10. – С.8-11.
1553147
   Университет и школа. – Воронеж, 1974. – 128с.
1553148
   Университет им. Аттилы Йожефа. – Сегед, 1979. – 94с.
1553149
  Черниченко К. Университет им. Т. Шевченко по-прежнему лидирует // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2013. – 14-20 августа (№ 34). – С. 12


  В этом году самым популярным ВУЗ стал КНУ имени Тараса Шевченко: туда подали - 51 894 заявления.
1553150
   Университет имени Тараса Шевченко. Сквозь огонь и медные трубы=The Palace students // Дом Индекс. Участки. Дома. Квартиры. – Киев, 2010. – № 6 (49). – С. 36-43, 113-115. – ISSN 1991-8348
1553151
   Университет исследовательского и предпринимательского типа: европейский опыт для Молдовы, России и Украины = Research and entrepreneurship university: european experience for Moldova, Russia and Ukraine : [науч.-практ. изд.] / [Андрощук Г. и др. ; авт.-сост. О.А. Хименко ; вступ. слово Б.Е. Патон]. – Киев [и др.] : Т.А.Т. Груп, 2011. – 344, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. а обороте тит. л. - Проект программы Европейской Комиссии ТЕМПУС IV "Навстречу модели университета исследовательского и предпринимательского типа в системе высшего образования России, Украины и Молдовы" N 144855-TEMPUS-2008-DE-JPHES. – Библиогр.: с. 340 и в подстроч. примеч. – (Проект программы Европейской Комиссии ТЕМПУС-IV "Навстречу модели университета исследовательского и предпринимательского типа в системе высшего образования России, Украины и Молдовы" N 144855-TEMPUS-2008-DE-JPHES. MERCURY)


  У пр. № 1710391 напис: Першому проректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка Закусилу Олегу Калениковичу із вдячністю від партнерів проекту "MERCURY". 13 січня 2012 р. Підписи
1553152
  Мишаткин А. Университет как "город" внутри города [на примере Харьковского национального университета] // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 113-116. – ISBN 978-966-285-572-2
1553153
  Рихтер К.К. Университет как драйвер инновационного развития / К.К. Рихтер, Н.В. Пахомова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 61-82. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X


  В статье обобщаются теоретические взгляды о роли университетов в процессе формирования инновационной экономики. Специальное внимание уделено анализу концепции тройной спирали, согласно которой университет становится одним из главных драйверов ...
1553154
  Оноприенко В.И. Университет как корпорация: проблема ответственности // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 23-29. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1553155
  Бакштановский В.И. Университет как научно-образовательная корпорация : дуализм самоидентификации и выбор приоритета / В.И. Бакштановский, М.В. Богданова, Ю.В. Согомонов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.78-95. – ISSN 0235-1188
1553156
  Зиневич О.В. Университет как научный и социальный институт в современном российском обществе / О.В. Зиневич, Е.А. Рузанкина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 37-43. – ISSN 0869-3617


  Цель статьи - демонстрация возможностей интерпретации университета как научного и социального института с точки зрения концепции науки второго рода. Реконтекстуализация науки и высшего образования приводит к пониманию трансгрессивного характера ...
1553157
  Воронин А.В. Университет как системообразующий региональный научно-инновационный комплекс // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 8/9. – С. 62-68. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные направления деятельности Петрозаводского государственного университета как многопрофильного классического университета.
1553158
  Медведев И.А. Университет как составляющая безопасности государства // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 41-48. – ISSN 1811-0916


  Современная ситуация в мире характеризуется как ситуация глобального кризиса. И человеческий фактор, и внешняя среда ставят перед человечеством все новые и новые проблемы. Управлять социальными системами становится все сложнее и сложнее. Немаловажную ...
1553159
  Деменчук П.Ю. Университет как транснациональная корпорация: социально-политические вызовы глобализации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 6. – С. 4-7. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблема глобализации рынка образовательных услуг и порождаемые ей социально-политические изменения. Обосновывается тезис о трансформации национального университета в транснациональный. Представляется оценка роли технологий ...
1553160
  Томашевский Р. Университет как фактор консолидации польского общества и государства (1907–2007) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 315-334. – ISSN 2218-0567
1553161
  Лавров В.В. Университет как форма жизни (Факты и документы из крымского периода жизни Вернадского) // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2002. – № 1. – С.170-174
1553162
   Университет как центр культуропорождающего образования : Изменение форм коммуникации в учебном процессе. – Минск : БГУ, 2004. – 279с. – ((Universitas)). – ISBN 985-485-073-0
1553163
  Боголиб Т.М. Университет как экономическая корпорация (опыт США) // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 13-17. – ISSN 1729-7206
1553164
  Струина Р.М. Университет культуры / Р.М. Струина. – Сталинград, 1960. – 28с.
1553165
  Славин А.А. Университет культуры / А.А. Славин, Бернер-Зарудин. – Ашхабад, 1963. – 27с.
1553166
  Медведев В. Университет культуры отпраздновал 25-летие ректорства Михаила Поплавского // Сегодня. – Киев, 2018. – 25 апреля (№ 75). – С. 7


  "В стенах Киевского национального университета культуры и искусств царило праздничное оживление. Студенты, преподаватели и многочисленные зведные гости собрались отметить 25-летие работы Михаила Поплавского на должности ректора этого прославленного ...
1553167
  Цибульский М.Я. Университет марксизма-ленинизма / М.Я. Цибульский. – Х, 1957. – 51с.
1553168
   Университет молодого марксиста. – М, 1969. – 64с.
1553169
  Абилов А.А. Университет на земле Дагестана / А.А. Абилов. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1967. – 172 с. : ил.
1553170
  Садовничий В.А. Университет на пути к новому качеству образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-15. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Доклад на совещании Президиума РАН 18 июня 2008 г.
1553171
   Университет обновленного края. – Махачкала, 1981. – 339 с.
1553172
  Прокофьев Н. Университет октябрей / Н. Прокофьев. – Москва, 1933. – 128 с.
1553173
  Шведченко С.В. Университет педагогического мастерства : Методика и опыт. Учитель года России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 49-50 : Фото. – ISSN 0016-7207
1553174
  Губерский Л.В. Университет прирастает наукой. Из интервью еженедельнику "Зеркало недели" [2 октября 2010 г.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 42-50. – ISBN 978-966-439-447-2


  Интервью с ректором КНУ, академиком НАН Украины Леонидом Губерским перед празднованием 175-годовщины университета провела Лидия Суржик. Про М. Максимовича. - С. 50.
1553175
  Покровский Н.Е. Университет уходит за границы города : Ближний Север России как возможная дестинация // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 46-52. – ISSN 1726-667Х
1553176
  Симковский М.Н. Университет художественного воспитания / М.Н. Симковский. – Москва, 1959. – 103 с.
1553177
  Гинкель Г. ван Университет ХХІ в.: задачи, проблемы, возможности и менеджмент / материал подгот. У. Бахтикиреева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 41-49. – ISSN 0321-0383
1553178
  Гинкель Г. ван Университет ХХІ в.: задачи, проблемы, возможности и менеджмент / материал подгот. У. Бахтикиреева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 41-49. – ISSN 0321-0383
1553179
  Садовничий В.А. Университет ХХІ века. Размышления об университетском образовании / В.А. Садовничий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 15-34. – (Педагогическое образование ; № 2)
1553180
  Каргова Т. Университет Шевченко: студенты от Евро не пострадают // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 13-19 квітня (№ 15)


  2012-й - особенный год для Украины, в связи спроведением чемпионата Европы по футболу, и благодаря этому у массмедиа постоянно есть информационный повод. Другое дело, как они его используют и интерпретируют новости - так, в момент, когда необходимо ...
1553181
   Университет, 1837-1843 // Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР / Жариков Н.Л. – Киев, 1987. – С. 111-112
1553182
  Коновалов Г.И. Университет. Степной маяк / Г.И. Коновалов. – Москва, 1961. – 608с.
1553183
  Рязанцев И.П. Университет: его ценности и традиции в воспоминаниях его преподавателей (на основании изучения образовательных биографий) / И.П. Рязанцев, М.А. Подлесная, И.И. Козлов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 221-228. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047


  В статье представлена часть эмпирического исследования, проведенного в российских университетах (МГУ и СПбГУ) с 2010 по 2012 гг., посвященная изучению ценностей и традиций крупнейших и наиболее значимых университетов страны. Подобная задача решается ...
1553184
  Кумышева Р.М. Университет: к проблеме образовательной микросреды // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 90-94. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена структурно-функциональному анализу образовательной микросреды в университете. На примере микросреды медицинского факультета рассматривается ее роль в трансформации учебного опыта студентов в их жизненное пространство. The article ...
1553185
  Смирнов В.А. Университет: проблема конгруэнтности системы производства знания и системы обучения // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 433-441. – ISSN 2312-5993


  У статті метою розгляду вперше обрана проблема конгруентності університетської структури, форми виробництва знання й теорії навчання Г. Бейтсона. Доведено, що університет може розглядатися як унікальний майданчик інноваційних взаємодій. Цей висновок ...
1553186
   Университетам культуры. – Л - М, 1960. – 165 с.
1553187
  Никольский В. Университетская автономия и академическая свобода // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 147-155. – ISSN 0869-3617


  Критический взгляд на взаимосвязь традиционных ценностей. Россия.
1553188
   Университетская автономия и ее значение в настоящее время. – К, 1966. – 12с.
1553189
  Швец И.Т. Университетская автономия. / И.Т. Швец. – К, 1966. – 12с.
1553190
  Ястребцева А.В. Университетская академическая свобода // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 130-142. – ISSN 0235-1188
1553191
   Университетская библиотека во Вроцлаве. – Варшава, 1988. – 24с.
1553192
  Губаревич Д.И. Университетская библиотека и образовательный процесс: изменение характера взаимодействия в эпоху цифровых технологий / Д.И. Губаревич, Е.Ф. Карпиевич // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 326-333. – ISBN 978-985-7162-52-9
1553193
  Бургер И.П. Университетская библиотека: новые задачи - новый облик // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 12. – С. 79-81. – ISSN 1726-667Х
1553194
  Берлянт А.М. Университетская географическая картография и ее связь со школьным образованием : География. МГУ-250 лет // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 17-22 : Фото. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0016-7207
1553195
  Гребень В.В. Университетская деятельность и основные направления гидролого-гидрохимических исследований профессора В.К. Хильчевского / В.В. Гребень, М.Р. Забокрицкая // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 59-92. – ISSN 2306-5680


  Охарактеризована деятельность професора-гидролога В.К. Хильчевского, заведующего кафедрой гидрологии и гидроэкологии географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который работает в университете с 1976 г. ...
1553196
  Андреев А.Ю. Университетская идея в понимании М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 52-68. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1553197
   Университетская книга. – Москва, 1996-
№ 5. – 1997
1553198
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2006
1553199
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2006
1553200
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2006
1553201
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2006
1553202
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2006
1553203
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2006
1553204
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7. – 2006
1553205
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8. – 2006
1553206
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9. – 2006
1553207
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10. – 2006
1553208
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11. – 2006
1553209
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12 : Юбилейный выпуск. – 2006
1553210
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2007
1553211
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2007
1553212
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2007
1553213
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2007
1553214
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2007
1553215
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2007
1553216
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7. – 2007
1553217
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8. – 2007
1553218
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9. – 2007
1553219
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10. – 2007
1553220
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11. – 2007
1553221
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12. – 2007
1553222
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2008
1553223
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2008
1553224
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2008
1553225
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2008
1553226
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2008
1553227
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2008
1553228
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7. – 2008
1553229
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8. – 2008
1553230
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9. – 2008
1553231
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10. – 2008
1553232
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11. – 2008
1553233
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12. – 2008
1553234
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1 (146). – 2009
1553235
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2 (147). – 2009
1553236
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3 (148). – 2009
1553237
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4 (149). – 2009
1553238
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5 (150). – 2009
1553239
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6 (151). – 2009
1553240
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7 (152). – 2009
1553241
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8 (153). – 2009
1553242
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9 (154). – 2009
1553243
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10 (155). – 2009
1553244
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11 (156). – 2009
1553245
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12. – 2009
1553246
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ октябрь. – 2010
1553247
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ ноябрь. – 2010
1553248
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ июль-август. – 2010
1553249
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2010
1553250
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ декабрь. – 2010
1553251
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2010
1553252
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2010
1553253
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2010
1553254
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2010
1553255
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2010
1553256
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2010
1553257
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь-февраль. – 2011
1553258
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2011
1553259
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2011
1553260
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2011
1553261
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2011
1553262
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2011
1553263
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2011
1553264
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2011
1553265
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2011
1553266
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2011
1553267
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2012
1553268
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Изд. дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2012
1553269
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2012
1553270
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2012
1553271
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2012
1553272
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2012
1553273
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2012
1553274
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2012
1553275
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2012
1553276
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2012
1553277
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2013
1553278
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2013
1553279
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2013
1553280
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2013
1553281
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2013
1553282
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2013
1553283
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2013
1553284
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2013
1553285
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2013
1553286
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2013
1553287
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2014
1553288
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2014
1553289
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2014
1553290
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2014
1553291
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2014
1553292
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2014
1553293
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2014
1553294
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2014
1553295
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2014
1553296
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2014
1553297
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2015
1553298
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2015
1553299
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2015
1553300
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2015
1553301
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2015
1553302
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6, июль - август. – 2015
1553303
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7, сентябрь. – 2015
1553304
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8, октябрь. – 2015
1553305
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9, ноябрь. – 2015
1553306
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10, декабрь. – 2015
1553307
  Роботова А.С. Университетская лекция: прошлое, настоящее, будущее // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 127-133. – ISSN 0869-3617


  Автор исследует значение университетской лекции в современном образовательном процессе. В настоящее время лекция как метод преподавания трансформируется: она принимает черты аргументативного дискурса, становится средством научной коммуникации, ...
1553308
  Гор Г.С. Университетская набережная / Г.С. Гор. – М.-Л., 1964. – 490с.
1553309
  Гусев А. Университетская наука в России: перенос западной модели и возможные риски // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 141-164. – ISSN 0207-3676
1553310
  Иванов А.Е. Университетская политика самодержавия накануне первой русской революции 1899-1904 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Иванов А.Е.; АН СССР. Ин-тут истории СССР. – Москва, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1553311
   Университетская пушкиниана : Прижизненные публикации и издания А.С. Пушкина: Каталог. – Москва : Книжный дом "Университет", 1999. – 256 с. – (Из собрания Научной библиотеки МГУ). – ISBN 5-8013-0093-7
1553312
  Каленова Т.М. Университетская роща / Т.М. Каленова. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1984. – 416 с.
1553313
  Поляков Н.В. Университетская система образования Франции / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 181-194. – ISBN 978-966-551-249-3
1553314
  Чермит К.Д. Университетская среда и здоровье участников образовательного процесса // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 60-65. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные результаты деятельности Адыгейского государственного университета по проекту «Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки "Социальная работа"» программы Евросоюза Темпус-IV. The article presents the ...
1553315
  Тугуз Ф.К. Университетская среда как фактор воспитания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 72-78. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается среда современного университета с точки зрения задач по формированию личности выпускника. Подчеркивается эффективность комплексного подхода к оценке влияния среды на студентов, анализируются ее главные компоненты и характер их ...
1553316
  Сахроков В.А. Университетская теология и духовно - нравственное воспитание студенческой молодежи // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 5. – С. 84-89. – ISSN 1561-2465
1553317
  Иконников В.С. Университетская типография : (записка профессора Иконникова). – [Киев], 1884. – 58 с., 2 л. табл. – Отд. оттиск из: Зап. об учен. и учебно-вспомогат. учрежд., К., 1884
1553318
  Бакштановский В.И. Университетская этика : заповедная ? корпоративная ? профессиональная ? / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 8. – С.29-44. – ISSN 0235-1188
1553319
   Университетски изследвания и преподавания на българската история у нас и в чужбина. – София, 1981. – 892с.
1553320
  Сукиасян Э.Р. Университетские библиотеки в США // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 6. – С. 25-28. – ISSN 1726-6726
1553321
  Старцев А.И. Университетские годы Радищева. / А.И. Старцев. – Москва, 1956. – 190с.
1553322
   Университетские известия : Киевский университет; Год 22-й. – Киев
№8 : Август. – 1882. – 308с.
1553323
  Коршенко И.Ф. Университетские кадры для малых инновационных предприятий, входящих в инновационный пояс вуза / И.Ф. Коршенко, О.П. Коршенко, Т.Е. Шушарина // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 5, май. – С. 52-66. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрена одна из причин невысокой эффективности создаваемых в университетах малых инновационных компаний, связанная с недостаточным набором компетенций научно-педагогических работников, идущих в инновационное предпринимательство. Показано, ...
1553324
   Университетские классы - возрождение традиции шефства / М.А. Хусаинов, Т.Д. Хлебникова, А.П. Цыбина, Н.И. Любина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 56-58. – ISSN 1726-667Х


  Центр довузовского образования Уфимского гос. нефтяного тех. ун-та
1553325
   Университетские классы - возрождение традиции шефства / Хусаинов Марат Абзалович, ХлебниковаТатьяна Дмитриевна, , Цыбина Алла Павловна, Любина Нина Ивановна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 56-58. – ISSN 1726-667Х
1553326
  Шитов С.Б. Университетские комплексы как средство формирования человеческого капитала и общества знаний в россии // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 2. – С.43-55. – ISSN 1561-2465


  Общество знаний - это социум, который способен работать со всем челове- ческим знанием и информацией, здесь самообучение и саморазвитие человека являются главными составляющими. Университетский комплекс представляет собой средство подготовки ...
1553327
  Жураковский В. Университетские комплексы:цели и задачи // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.5-8. – ISSN 0321-0383
1553328
   Университетские порталы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.29-30. – ISSN 0321-0383
1553329
  Ефимова И.Н. Университетские рейтинги как инструменты реформирования системы высшего образования в глобальном контексте // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – C. 9-17. – ISSN 1026-955X


  Представлено исследование проблемы продвижения вузов в зарубежных и российских рейтингах. Проведен анализ основных зарубежных и российских рейтингов вузов Нижегородской области. Рассмотрено влияние новой модели инновационной экономики, образования и ...
1553330
  Вишленкова Е.А. Университетские ритуалы (на материалах Императорского Казанского университета) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 4-14. – ISBN 966-544-344-5
1553331
  Московин В.М. Университетские стратегии в условиях глобализации и депопуляции // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 11. – С. 29-32. – ISSN 0321-0383


  В статье рассмотрены возможные стратегии университетской деятельности в условиях глобализации и депопуляции.Подобные стратегии целесообразно реализовывать на основе синергетического подхода.
1553332
  Пирогова Т. Университетский библиотекарь: особенности профессии : еще раз о профессиональном самосознании / Татьяна Пирогова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 22 (112). – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  "Сконструировать" образ университетского библиотекаря, получить представление о его профессиональном самосознании, заглянуть за границы чисто профессиональной деятельности позволило социологическое исследование, проведенное в Научной библиотеке ...
1553333
  Крикуненко И. Университетский бунт // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2019. – № 31 (255), 29 августа 2019. – С. 46-48


  "...украинские выпускники школ все чаще отказываются от получения классического диплома в пользу альтернативного образования".
1553334
  Щетинина Г.И. Университетский вопрос 1870-1880-х гг.и устав 1884 г.ж : Автореф... канд.ист.наук: / Щетинина Г.И.; Моск.ун-т. – Москва, 1965. – 15л.
1553335
  Зелинский Ф.Ф. Университетский вопрос в 1906 г.. – Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1895. – 76 с.
1553336
  Пирогов Н.И. Университетский вопрос Н.И. Пирогова. – Санкт-Петербург : В типографии Иосафата Огризко, 1863. – 85 с.
1553337
  Ковалевский В. Университетский комплекс и инновационный потенциал региона // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0869-3617


  Оренбургский гос. ун-т
1553338
  Колокольцев В.М. Университетский комплекс: интеграция и непрерывность / В.М. Колокольцев, Е.М. Разинкина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  В статье обсуждается проблема непрерывной профессиональной подготовки квалифицированных кадров в условиях университетского комплекса. Показан многолетний опыт сотрудничества университета с работодателями и образовательными учреждениями среднего ...
1553339
  Цхадая Н.Д. Университетский комплекс: северная версия // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 14-20. – ISSN 0869-3617


  В статье подчеркивается роль университетского комплекса как средства решения острых демографических проблем региона на примере Республики Коми. Автор полагает, что структура университетских комплексов в наибольшей степени отвечает задаче подготовки ...
1553340
  Пахсарьян Н.Т. Университетский курс истории литературы и современность: к проблеме взаимосвязи общей и сравнительной истории литератур // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 25–31. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
1553341
  Броклис Лоренц Университетский период современной европейской истории:учебные планы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 2. – С.44-52. – ISSN 0321-0383
1553342
  Астахова Е.В. Университетский преподаватель в условиях перехода к life-long learning: точка бифуркации пройдена // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 9-15. – ISSN 1993-5560
1553343
  Астахова Е.В. Университетский преподаватель в условиях перехода общества к инновационной экономике: векторы измерения // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 22-31. – ISSN 1993-5560
1553344
  Грудзинский А.О. Университетский трансфер знаний для устойчивого роста / А.О. Грудзинский, А.Б. Бедный // Alma mater : ежемесячный научный журнал. Спецвыпуск / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – №9 (октябрь) : 20 лет программе Tempus. – С. 25-28. – ISSN 0321-0383


  Рассматривается концепция треугольника знаний как основа функциональной модели инновационного университета. Раскрывается процесс формирования системы трансфера знаний в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского в контексте ...
1553345
  Волосникова Л.М. Университетский устав Российской империи 1863 года - режим академической свободы // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805
1553346
   Университетский ученый в "мультиверсуме" современной культуры = The university schoiar in the "muitiverse" of contemporary cuiture : Материалы конференции Российской Ассоциации выпускников Программы Фулбрайта, Ярославль, 19-20 апреля 2002 г. – Москва, 2002. – 184 с.
1553347
  Хаджирадева В. Университетский экзамен. Почему наши вузы пасут задних в международных рейтингах // Аргументы и факты в Украине : общественно-информационная газета. – Киев, 2014. – 25 июня - 1 июля (№ 26)


  В национальном рейтинге университетов первое место разделили КНУ имени Тараса Шевченко и НТУУ "КПИ".
1553348
   Университетскія известія. – Киев : Университетская типография
№ 11, ноябрь. – 1871. – 29 с., 14 с., 24 с., С. 289-328
1553349
   Университетскія известія. – Киев : Университетская типография
№ 2, февраль. – 1874. – 72 с.
1553350
  Дебагорий-Мокриевич Университетское время и начало моего народничества // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 187-190. – ISBN 5-7707-1062-4
1553351
  Гитис Л.Х. Университетское книгоиздание XXI века // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 8. – С. 26-29. – ISSN 1726-6726


  О проблемах университетских издательств, а также о некоторых путях решения этих проблем.
1553352
  Ладыжец Н.С. Университетское образование / Н.С. Ладыжец. – Ижевск, 1992. – 232с.
1553353
   Университетское образование : приглашение к размышлению / В.А. Садовничий, В.В. Белокуров, В.Г. Сушко, Е.В. Шикин. – Москва : Московский университет, 1995. – 352с. – ISBN 5-211-03413-9
1553354
  Цейкович К.Н. Университетское образование в Великобритании / [подгот. канд. техн. наук К.Н. Цейковичем, А А. Самсоновой]. – Москва : Отд. науч. информации НИИВШ, 1976. – 78 с. – (Обзорная информация. Серия "Высшего и средне специального образование за рубежом" / Науч.-исслед. ин-т проблем высш. школы, Отд. науч. информации)
1553355
  Федорова Н.В. Университетское образование в Великобритании на современном этапе (на прим. подготовки студентов гуман. ф-тов). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Федорова Н.В.; МВ и ССО СССР. Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1973. – 39л.
1553356
  Марцинковский И.Б. Университетское образование в капиталистических странах. / И.Б. Марцинковский. – Ташкент, 1981. – 190с.
1553357
  Подшивалкина В.И. Университетское образование в контексте классической и постнеклассической научных парадигм // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1148. – C. 126-129. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 34). – ISSN 2227-6521
1553358
  Жаров Е.Ю. Университетское образование в Российской империи в XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 112-122. – ISSN 0042-8779
1553359
  Бутягин А.С. Университетское образование в СССР / А.С. Бутягин, Ю.А. Салтанов. – Москва, 1957. – 296с.
1553360
  Ременников Б.М. Университетское образование в СССР / Б.М. Ременников, Г.И. Ушаков. – Москва, 1960. – 96с.
1553361
   Университетское образование в СССР : Указ. лит. на русс. яз за 1978-1985 гг. – Москва, 1987. – 262с.
1553362
   Университетское образование в СССР и за рубежом. – М
1. – 1966. – 647с.
1553363
   Университетское образование в СССР и за рубежом. – М
2. – 1974. – 476с.
1553364
   Университетское образование в СССР и за рубежом = University studies in the USSR and abroad : Указ. сов. и иностр. лит. – Москва
Ч. 3 : 1973-1977. – 1981. – 240с.
1553365
  Поляков Н.В. Университетское образование в Украине между мировыми войнами / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 244-263. – ISBN 978-966-551-249-3
1553366
  Картавцева А.П. Университетское образование в условиях филиала // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 170-177. – ISSN 1811-0916
1553367
  Картавцева А.П. Университетское образование в условиях филиала / А.П. Картавцева, И.С. Морозова // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 170-177. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена проблеме функционирования целостных социальных систем, и университетское образование рассматривается в качестве одного из возможных вариантов развития данного феномена. Авторы подчеркивают, что образование представляет собой ...
1553368
   Университетское образование в Финляндии. – Москва, 1979. – 16с.
1553369
   Университетское образование за рубежом = University studies in abroad : Аннот. указ. русс. и иностр. лит. за 1978-1985 гг. – Москва, 1987. – 331с.
1553370
   Университетское образование за рубежом : Аннотированный указатель русской и иностранной литературы 1985-1989 гг. – Москва : Изд-во МГУ, 1992. – 165с.
1553371
  Поляков Н.В. Университетское образование Канады / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 233-243. – ISBN 978-966-551-249-3
1553372
  Нигматов З Университетское образование: гуманитарно-ориентированный инновационный подход / З. Нигматов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 77-82. – ISSN 0869-3617


  Татарский гос. гуманитарно-педагогичесий ун-т
1553373
  Горбунова Л.С. Университетское образование: трансформационное обучение как путь к автономному мышлению // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 14-39. – (Філософія ; вип. 43)


  В даній статті теорія трансформативного навчання дорослих розглядається як релевантний підхід до освіти індивіда, здатного стати автономним комунікативним суб"єктом громадянського суспільства.
1553374
  Сергеев Н.К. Университетское педагогическое образование в современных условиях // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 47-56. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития педагогического образования. Представлен стратегический курс Волгоградского государственного социально–педагогического университета. Уделяется внимание сущности и специфике современного ...
1553375
  Парейяда Ф.С. Университетское планирование и развитие / Ф.С. Парейяда, Й.К. Бертран, Т. Эрнандес // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 4. – С.34-62.
1553376
  Тихонов В.А. Университетское пространство в системе формирования гражданственности личности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 4 (48). – С. 6-8. – ISSN 1997-0803


  В статье отмечается роль университетов в образовательном пространстве, значение университетской системы образования в формировании гражданственности личности. The role of Universities in educational space and significance of university education ...
1553377
  Родин И.В. Университетское сообщество и кризис системы высшего образования во Франции (1964-1968 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 221-231. – ISSN 0130-3864


  Студенческое протестное движение.
1553378
  Родин И.В. Университетское сообщество и кризис системы высшего образования во Франции (1964-1968 годы)


  В статье проанализирован кризис системы высшего образования во Франции в 1964-1968 гг., реакции на него профсоюзов преподавателей и студентов и их предложения по реформированию высшей школы.
1553379
  Нюрка Перас Рохас Университетское студенческое движение на Кубе в 1934-1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Нюрка Перас Рохас; АН СССР. Ин-т Латинской Америки. – М., 1978. – 20л.
1553380
  Медик В.А. Университетское студенчество: образ жизни и студенчество / В.А. Медик, А.М. Осипов. – Москва : Логос, 2003. – 200с. – ISBN 5-94010-154-2
1553381
  Шукшунов В. и др. Университетское техническое образование : концептуальные основы // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 10. – С.19-30. – ISSN 0869-3617


  Южно-Российский гос.тех. ун-т (Новочеркасский политехнический институт)
1553382
  Чувакин А.А. Университетское филологическое образование на современном этапе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 74-76. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ сущностных проблем высшего профессионального образования в России. На примере филологического образования выявлены основные противоречия, возникающие в процессе реализации программных заявлений в образовательной практике An analysis ...
1553383
  Задорожный Г.В. Университетское экономическое образование в условиях становления постнеклассической науки / Г.В. Задорожный, О.Г. Колинько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1068. – С. 3-28. – (Економічна ; вип. 86). – ISSN 2311-2379
1553384
  Ковалев В.В. Университетское экономическое образование: проблемы восприятия знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 142-158. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1553385
  Анищенко В.С. Университетського образования без науки быть не может // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 14-20. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ проблемы эффективности научной работы преподавателей университетов как одной из ключевых в решении вопроса повышения рейтинга вуза.
1553386
  Бакиров В.С. Университеты " третьей волны": социокультурная миссия // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 1 (48). – С. 22-30


  В чем основная миссия университетов в современных условиях, способны ли они ее в принципе выполнять и что для этого нужно делать? ХХ1 век открывает новый раздел университетской истории.
1553387
  Васильев А. Университеты Австрии // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 22-23.
1553388
  Бейзеров В.А. Университеты в глобализирующемся мире // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 87-95. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены проблемы влияния процессов глобализации на развитие высшего образования в развитых странах мира, а также на процессы интеграции национальных систем образования в единое мировое образовательное пространство. Особое внимание уделяется ...
1553389
   Университеты в информационном обществе: новые вызовы // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 6 (77) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 6-7.


  В Московском гос. ун-те экономики, статистьики и информатики (МЭСИ) состоялся семинар-совещание.
1553390
  Андреев А.Л. Университеты в контексте социальной истории:от "обучения культуре" к формированию креативных интеллектуальных сред // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 116-127. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается соотношение между идеей университета и реальными функциями университетов в обществе, высказываются предположения о перспективах эволюции университетского образования. The article considers some correlations between the idea of ...
1553391
  Бондаренко В.П. Университеты в проектах Гипровуза : обзорная информация / сост. В.П. Бондаренко ; НИИ проблем высш. школы, Отд-ние науч. информации. – Москва : Отделение научной информации НИИВШ, 1975. – 86 с. : ил.
1553392
  Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года / Г.И. Щетинина. – Москва, 1976. – 231 с.
1553393
  Захарова О.Л. Университеты Германии в Болонском процессе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 2. – С. 101-106. – ISSN 0869-561Х
1553394
  Кочеткова Т.О. Университеты Германии: от реформы Гумбольдта до Болонского процесса / Т.О. Кочеткова, М.В. Носков, В.А. Шершнева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 137-142. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены основные принципы университета Гумбольдта и организация системы высшего образования в современной Германии. Представлен Технический университет Дортмунда: история его создания как инновационного вуза, организация обучения, реформы ...
1553395
  Пезенти А. Университеты жизни. / А. Пезенти. – М, 1977. – 231с.
1553396
  Бок Д. Университеты и будущее Америки / Д. Бок ; пер. с англ. Н.В. Баскаковой. – Москва : МГУ, 1993. – 124 с.
1553397
   Университеты и научные учреждения. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва, 1935. – 586с.
1553398
   Университеты и общество : Сотрудничество университетов в 21 веке: Материалы Второй международной научно-практической конференции ун-тов (МГУ им.М.В.Ломоносова, 27-28 ноября 2003 г.). – Москва : МАКС Пресс, 2004. – 788с. – ISBN 5-317-01148-5
1553399
   Университеты и общество. Сотрудничество университетов на рубеже веков : Материалы Первой международной конференции ун-тов стран СНГ и Балтии (МГУ им.М.В.Ломоносова, 23-24 марта 2000г.). – Москва : Московский университет, 2001. – 768с. – ISBN 5-211-03901-7
1553400
  Кантор В.К. Университеты и профессорство в России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 16-28. – ISSN 0042-8744
1553401
  Кукушкина Е.И. Университеты и становление социологического образования в России // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.130-138. – ISSN 0132-1625
1553402
  Янкелевский Е.Е. Университеты культуры - в массы трудящихся. / Е.Е. Янкелевский. – Новгород, 1961. – 56с.
1553403
  Орусова О.В. Университеты примеряются к информационной эпохе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 11 (640). – С. 12-16. – ISSN 0321-5075


  Вища освіта в Японії.
1553404
  Садовничий В.А. Университеты России в XXI веке: замысел программы // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 11. – С. 20-24
1553405
  Скопенко В. Университеты славятся традициями / беседу вела Татьяна Стоянова // Elite club : журнал о красоте жизни. – Киев, 2004. – № 6 (10). – С. 154-156 : Фото
1553406
   Университеты США и Великобритании. – Казань, 1991. – 100с.
1553407
  Поляков Н.В. Университеты Украины от второй мировой войны до периода независимости / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 263-273. – ISBN 978-966-551-249-3


  Университетская система Украины в период освободительной борьбы (1917-1920). "Особенный" путь развития университетского образования в Украине (1920-1939).
1553408
   Университеты. Universitates. Наука и просвещение : научно-популярний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2001
1553409
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный альманах. – Харків, 1999-. – ISBN 966-03-0684-9
№ 2. – 1999
1553410
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный альманах. – Харків, 1999-
№ 1. – 2000
1553411
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный альманах. – Харків, 1999-
№ 2. – 2000
1553412
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2001
1553413
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2001
1553414
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2001
1553415
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2001
1553416
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2002
1553417
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2002
1553418
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2003
1553419
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2004
1553420
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2004
1553421
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2004
1553422
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2004
1553423
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2005
1553424
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2005
1553425
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярный журнал. – Харьков, 2000-
№ 4. – 2005
1553426
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2006
1553427
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2006
1553428
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2006
1553429
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2006
1553430
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2007
1553431
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2007
1553432
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2007
1553433
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2007
1553434
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 1. – 2008
1553435
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2. – 2008
1553436
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3. – 2008
1553437
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 4. – 2008
1553438
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2. – 2009
1553439
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3. – 2009
1553440
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 4. – 2009
1553441
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (40). – 2010
1553442
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (41). – 2010
1553443
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (42). – 2010
1553444
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 4 (43). – 2010
1553445
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (44). – 2011
1553446
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (45). – 2011
1553447
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (46). – 2011
1553448
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 4 (47). – 2011
1553449
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (48). – 2012
1553450
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (49). – 2012
1553451
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (50). – 2012
1553452
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 4 (51). – 2012
1553453
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (52). – 2013
1553454
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (53). – 2013
1553455
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (54). – 2013
1553456
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 1811-2404
№ 1/2 (64/65). – 2017. – 72 с.
1553457
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 1811-2404
№ 1/2 (66/67). – 2018. – 76 с.
1553458
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2002
1553459
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2002
1553460
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2003
1553461
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2003
1553462
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2003
1553463
   Университеты. Наука и просвещение. Альманах = Universitates : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
за 2008 г. – 2008
1553464
  Третьяков В.Т. Университеты: от обороны к наступлению // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 14-15
1553465
   Университеты: ссуды на учебу и ставка на науку // Сегодня. – Киев, 2017. – 1 августа (№ 137). – С. 11


  Высшее образование в Исландии.
1553466
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва
№ 4. – 2003
1553467
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва
№ 5. – 2003
1553468
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва
№ 6. – 2003
1553469
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва, 2000-
№ 1. – 2006
1553470
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва, 2000-
№ 2/3. – 2006
1553471
  Бойд Р.У. Универсум информации : жизнь и деятельность Поля Отле / Р.У. Бойд. – Москва : Книга, 1976. – 403 с. – (ил.)
1553472
  Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. / Н.Н.Моисеев. – Москва : Устойчивый мир, 2001. – 200c. – (Устройство мира : Библиотека журнала "Экология и жизнь"). – ISBN 5-93177-016-X
1553473
  Лубенко В.В. Универсум. Школа будущего / В.В. Лубенко ; под ред. С.Д. Максименко ; Акад. пед. наук Украины, О-во психологов Украины, Ин-т психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины. – Киев : Информационно-аналитическое агентство. – ISBN 978-617-571-001-2
Кн. 3 : Семья. – 2010. – 137, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 132-133
1553474
  Лубенко В.В. Универсум. Школа будущего. Ученик - учитель - родители / В.В. Лубенко ; под ред. С.Д. Максименко ; Акад. пед. наук Украины, О-во психологов Украины, Ин-т психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2008. – 105, [1] с. – Библиогр.: с. 102. – ISBN 978-966-2142-46-4
1553475
  Варшаломидзе Л.Г. УНИДРУА - Международный институт по унификации частного права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-124. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1553476
  Кулешов А.П. Унижение / А.П. Кулешов. – Москва, 1984. – 223с.
1553477
  Мфуйу Д. Унижение. / Д. Мфуйу. – М., 1982. – 174с.
1553478
  Биишева Зайнаб Абдулловна Униженные : роман / Зайнабв Биишева ; авториз. пер. с башк. И. Гизатуллина ; ил. Ю.А. Еремин. – Уфа : Башкнигоиздат
Кн. 1. – 1968. – 292 с. : ил.
1553479
  Биишева З.А. Униженные : роман / Зайнаб Биишева ; авториз. пер. с башк. Ю.Аминова ; послесл. А. Журавлевой. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1980. – 623 с. – (Библиотека башкирского романа "Агидель")
1553480
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1946. – 447с.
1553481
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1947. – 400 c.
1553482
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1955. – 383с.
1553483
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1957. – 399с.
1553484
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1969. – 368с.
1553485
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Кишинев, 1970. – 496 с.
1553486
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Детская литература, 1971. – 384 с. – (Шк. б-ка)
1553487
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Нальчик, 1971. – 388с.
1553488
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Детская литература, 1972. – 384 с. – (Шк. б-ка)
1553489
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Детская литература, 1974. – 384с. – (Шк. б-ка)
1553490
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Л, 1977. – 372с.
1553491
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1979. – 367с.
1553492
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1980. – 622с.
1553493
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1981. – 375 с.
1553494
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 351 с.
1553495
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1984. – 368с.
1553496
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Киев : Художественная литература, 1985. – 390 с.
1553497
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1989. – 413с.
1553498
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные = роман в 4-х частях / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 364 с.
1553499
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Москва : Радуга, 1990. – с.
1553500
  Круговов В.И. УНИК / В.И. Круговов. – Л, 1990. – 39с.
1553501
  Руденко Надія Уникаємо авітамінозу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 3-4 : фото
1553502
  Д"ячук Юрій Уникайте отруєння грибами! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 6 : фото
1553503
  Шарапов Алексей Уникальная здравница : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 100-103 : Фото. – ISSN 1998-8044
1553504
  Марченко С. Уникальная Има Сумак // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 10. – С. 71-76


  Има Сумак (Зоила Аугуста Императрис Каварри дель Кастильо (1922-2008) - перуанская оперная певица и актриса, имевшая мировую известность и владевшая уникальным голосовым диапазоном в 5 октав
1553505
   Уникальная история исследований в области неонатологии – разработка сурфактанта из легочной ткани свиней / Tore Curstedt, Henry, Halliday, , Christian, Speer // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 93-99. – ISSN 2226-1230
1553506
  Хаткевич Василий Уникальная карта ХУІ века : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 2 : Карта
1553507
  Марчук А. Уникальная пещера на Сокотре : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 4 : Іл.
1553508
  Сенчихин В. Уникальное "детище юридической академии" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 17-23 августа (№ 33)


  14 августа в живописном курортном пос. Затока в 40 км от Одессы состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса "Академия", предназначенного для отдыха студентов и преподавателей Национального университета "Одесская юридическая ...
1553509
  Зоркая Н.М. Уникальное и тиражированное: Средства массовой информации и репродуцированное искусство / Н.М. Зоркая. – М., 1981. – 168с.
1553510
  Эттытегина Н. Уникальное искусство Чукотки // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 17-28
1553511
  Ерохина Г. Уникальное книгохранилище: история. Раритеты.Инновации / Г. Ерохина, Г. Колосова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 37 - 41. – ISSN 0869-4915
1553512
  Дмитрук Н.Г. Уникальное культурное наследие Великого Новгорода (к 1150-летию города) / Н.Г. Дмитрук, В.А. Низовцев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 29-34. – ISSN 0016-7207
1553513
   Уникальное месторождение пригидротермальной биоты в нижнекембрийских осадочно-вулканогенных комплексах Кызыл-Таштыгского рудного поля (Восточная Тува) / А.А. Терлеев, В.А. Симонов, А.В. Каныгин, Д.А. Токарев, С.И. Ступаков, А.В. Котляров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 1. – С. 66-74 : рис., табл. – Библиогр.: с. 73-74. – ISSN 0016-7886
1553514
   Уникальное сочетание таланта математика и экономиста. К 100-летию со дня рождения академика Л.В. Канторовича // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 4. – С. 353-357. – ISSN 0869-5873
1553515
   Уникальному памятнику русской культуры Благовещенскому собору Московского Кремля - 500 лет. – М, 1989. – 96с.
1553516
  Зайцева И.П. Уникальность "поэтики безыскусности" лирического творчества Михаила Матусовского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 316-322
1553517
  Мищенко Л.В. Уникальность пологендерных структур интегральной индивидуальности школьников // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 323-332. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1553518
  Зырянова Л.Н. Уникальные бета-переходы / Л.Н. Зырянова. – Москва ; Ленинград, 1960. – 99 с.
1553519
   Уникальные возможности в бронировании гостиниц // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 8-10 [прилож.]
1553520
  Лисицын В.М. Уникальные исследовательские стенды - эффективная база для подготовки магистров / В.М. Лисицын, И.Ю. Зыков, А.Н. Яковлев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 25-27. – ISSN 0321-0383
1553521
  Ярич И. Уникальные коллекци Подмосковья / Ирина Ярич // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 10. – С. 15-19. – ISSN 0869-4915


  В помещении Фонда редкой книги Московской областной государственной научной библиотеки имени Н.К. Крупской прошел семинар "Книжные памятники в библиотеках Подмосковья: современное состояние, проблемы и перспективы". В статье представлен обзор докладов ...
1553522
  Комиссарова Т.С. Уникальные ландшафты Ленинградской области : География и екология. К 300-летию Санкт-Петербурга / Т.С. Комиссарова, А.А. Соколова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 33-37. – ISSN 0016-7207
1553523
   Уникальные объекты живой природы бассейна Байкала. – Новосибирск : Наука, 1990. – 224с.
1553524
  Бахритдинов Б.А. Уникальные объекты неживой природы и их охрана / Бахритдинов Б.А., Тетюхин Г.Ф. ; АН УзССР, Отд. географии. – Ташкент : Фан, 1990. – 61, [2] с. : ил.
1553525
  Шутова Наталья Уникальные программы от "Элитур Клуба" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 53 : Фото
1553526
  Ханмагомедов Х.Л. Уникальные туристско-экскурсионные памятники природы Дагестана, их паспортизация и изучение / Х.Л. Ханмагомедов, А.Н. Гебекова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 37-43. – Библиогр.: 14 назв.
1553527
   Уникальный контент РЖД // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 6-7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1553528
   Уникальный ксенолит алмазоносного перидотита из кимберлитовой трубки Удачная (Якутия): роль субдукции в образовании алмазов / А.М. Логвинова, Л.А. Тэйлор, Е.Н. Федорова, А.П. Елисеев, Р. Вирт // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 397-415 : рис., табл. – Библиогр.: с. 411-415. – ISSN 0016-7886
1553529
  Тимашов И.Е. Уникальный ландшафт Забайкалья: ледниковый кодар и чарские пески : география. Природа России / И.Е. Тимашов, О.А. Борсук, А.А. Лукашов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 27-33 : Фото. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7207
1553530
  Макаренко Н. Уникальный метод получения наноленты графена с заданными свойствами // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 60-66
1553531
  Нестеровский В.А. Уникальный промышленно-генетический тип осадочных месторождений // Геологія і корисні копалини світового океану : науковий журнал / НАН України, Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення ; ред. рада: Шнюков Є.Ф., Коболєв В.П., Кочелаб В.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 1 (59). – С. 54-68. – ISSN 1999-7566
1553532
  Насирова С. Уникальный Ширванский сюжетный ковер, хранящийся в национальном музее истории Азербайджана // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 166-170. – ISSN 2076-1554


  Повествуется об одном Ширванском ковре из коллекции НМИА, на котором изображены интересные сюжетные линии и символические узоры, такие как "бута", "анд", "древо жизни", "богиня Хумай" и др. Дана подробная информация о каждом узоре, выявлен смысл ...
1553533
  Куньч З.Й. Уникання пасивних дієслівних конструкцій як елемент культури української мови // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 42-48


  Проаналізовано типові помилки, пов"язані з уживанням пасивних дієслівних конструкцій, а також виявлено, як це відображається на таких ознаках мовної культури, як правильність, змістовність, точність, логічність, відповідність ситуації тощо
1553534
  Ворожбит О. Уникати фальстарту // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Як ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ВООЗ та інші світові організації намагаються зробити безпечнішим процес навчання в умовах пандемії.
1553535
  Прибитько В.М. Уникаючи небезпеки (Сценарії профілактичних заходів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 8-10
1553536
  Кочубей В.В. Уникнення конфлікту інтересів під час здійснення адвокатом консультативної роботи в кримінальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 108-112
1553537
  Барабашин С. Уникнення подвійного оподаткування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1553538
  Ходзицька В.В. Уникнення подвійного оподаткування доходів: світові тенденції // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (281). – Бібліогр.: 33 назв.
1553539
  Шмигаль Н.М. та інші Уникнення подвійного оподаткування: теорія та практика ефективного використання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 98-104. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 5 (74)). – ISSN 1814-1161
1553540
  В"язовченко А. Уникнути банкрутства всім і кожному // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 1, 7


  "Минуло лише кілька днів, як у Верховній Раді зареєстровано проект Кодексу процедур банкрутства (реєстраційний №8060) авторства 26 народних депутатів, а законопроект уже викликав неабиякий інтерес не тільки у фаховому експертному середовищі. Текст ...
1553541
  Крамар О. Уникнути ірландизації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 34 (562), 23-30.08.2018. – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Чому ігнорування мовної проблеми загрожує "закономірним" зникненням української мови в Україні.
1553542
  Володимиров Олег Уникнути трагедії можна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 49-51 : фото
1553543
   Уникумы природы. – Владивосток, 1966. – 43с.
1553544
  Липко В.А. Уникумы. / В.А. Липко. – Ташкент, 1969. – 231с.
1553545
  Кауфман С.В. Униполярно-заряженный воздух по методу е а е а и его биологическое действие на организм животных и человека. / С.В. Кауфман. – Воронеж, 1935. – 151с.
1553546
  Перчик Л.Д. Униполярно-коммутаторные генераторы импульсов : Автореф... канд. техн.наук: / Перчик Л.Д.; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1553547
   Униполярные машины. – М - Л, 1940. – 180с.
1553548
   УНИТА капитулировала, но подозрения остаются // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 16. – С.10-11. – ISSN 0234-1670


  [Ангола. Внутренняя обстановка в стране.]
1553549
  Олейник Н.П. Унитарная и федеративная формы государственного устройства : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 25-27 : Табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7207
1553550
  Сакач Аттила Андреевич Унитарная подгруппа мультипликативной группы группового кольца : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сакач Аттила Андреевич; Ужгородский ГУ. – Ужгород, 1991. – 89л. – Бібліогр.:л.86-89
1553551
  Ханхасаев М.Х. Унитарная теория рассеяния пимезонов на ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Ханхасаев М.Х.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1990. – 20л.
1553552
  Зиновьев М Г. Унитарно-симметричная статическа теория множественного рождения частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3309 / Зиновьев Г.М,; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1967. – 10л.
1553553
  Бештоев Х.М. Унитарно-симметричные обобщения статистическое теории множественного образования частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Бештоев Х.М. ; МГУ. – Москва, 1973. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
1553554
  Алебастров Валерий Алексеевич Унитарность и причинность в квантовой теории поля с нелокальным взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Алебастров Валерий Алексеевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 2-7736 Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 10л.
1553555
  Иохвидов И.С. Унитарные и самосопряженные операторы в пространстве с индефинитной метрикой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иохвидов И.С.; Одес. ин-тут инжинеров морского флота. – Одесса, 1950. – 7 с.
1553556
  Гусар М. Унитарные представления группы Лоренца 2-5597. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Гусар М.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1553557
  Кириллов А.А. Унитарные представления нильпотентных групп Ли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кириллов А.А. ; МГУ. – Москва, 1961. – 4 с.
1553558
  Бусяцкая И.К. Унитарные представления экспоненциальных групп Ли. : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Бусяцкая И. К.; МГУ, Мех.мат.фак. – М., 1973. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1553559
  Черветто А. Унитарный империализм : [пер. с итал.] / Арриго Черветто. – Paris : Марксистская наука. – ISBN 2-912639-14-Х
Т. 1. – 2005. – XVII, 772, [3] с. – Биогр. справочник: с. 707-758. - Алф. указ.: с. 761-773. – Библиогр. в примеч.: с. 684-706
1553560
  Черветто А. Унитарный империализм : [пер. с итал.] / Арриго Черветто. – Paris : Марксистская наука. – ISBN 2-912639-18-2
Т. 2. – 2005. – XXI, 709, [1] с. : карты. – Биогр.справочник: с. 656-695 .- Алф. указ.: с. 697-709. – Библиогр. в примеч.: с. 637-653
1553561
  Верзилов А.В. Унитские Архимандриты в Чернигове / А.В. Верзилов. – Чернигов : Тип. Губер. прав., 1903. – 10 с.
1553562
  Демиденко А.А. Унификация видов изданий научно-технической информации / А.А. Демиденко, А.А. Штовассер. – М, 1958. – 19с.
1553563
  Кадышева О.В. Унификация и гармонизация норм международного частного права в отношении определения государственной принадлежности иностранных юридических лиц // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.44-65. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1553564
  Симанов А.Л. Унификация как тенденция развития физики / А.Л. Симанов, А.Ю. Сторожук // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 61-67. – ISSN 1560-7488
1553565
  Симанов А.Л. Унификация как тенденция развития физики . Ч.II / А.Л. Симанов, А.Ю. Сторожук // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 50-77. – ISSN 1560-7488
1553566
  Симанов А.Л. Унификация как тенденция развития физики. Ч.III / А.Л. Симанов, А.Ю. Сторожук // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (54). – С. 132-153. – ISSN 1560-7488
1553567
  Хачатурян А.Г. Унификация коллизионных норм в договорах об оказании правовой помощи с участием СССР. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Хачатурян А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
1553568
  Хачатрян Армен Григорьевич Унификация коллизионных норм в договорах об окозании правовой помощи с участием СССР. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Хачатрян Армен Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 211л. – Бібліогр.:л.197-211
1553569
  Хачатурян А.Г. Унификация коллизионных норм в международном частном праве / А.Г. Хачатурян. – К, 1993. – 115с.
1553570
  Кисиль В.И. Унификация коллизионных норм о расторжении брака в договорах о правовой помощи между СССР и другими социалистическими государствами // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 78-84. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
1553571
   Унификация математических моделей в гидробиологии : Инструктивно-методические материалы. – Петрозаводск, 1987. – 68с.
1553572
  Рахимов Махмуд Джураевич Унификация морфологических средств выражения значения множественного числа имен существительных в истории английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рахимов Махмуд Джураевич; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1978. – 23л.
1553573
  Варшаломидзе Л.Г. Унификация норм международного частного права в рамках Унидруа : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Варшаломидзе Л. Г.; КУ им. Т. Шевченко. Ин-т международ. отношений. – К., 1998. – 203л. – Бібліогр.:л.181-195
1553574
  Кауров О.Ю. Унификация положений уголовных законов Российской Федерации, республики Беларусь и Украины в части уголовной ответственности за преступления террористического характера. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 86-90. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1553575
  Палиашвили И.А. Унификация права международной торговли (На прим. конвенции 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров) : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Палиашвили И.А.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с.
1553576
  Палиашвили Ирина Аполлоновна Унификация права международной торговли (на примере конвенции 1980 г. О договорах международной купли-продажи товаров) : Дис... канд.юр.наук: 12.00.10 / Палиашвили Ирина Аполлоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 209л. – Бібліогр.:л.193-209
1553577
  Гильо Г.Г. Унификация разметки рукописи / Г.Г. Гильо. – Л.-М., 1935. – 30с.
1553578
   Унификация систем документации: история, современное состояние, перспективы : Сб. тр. – Москва : ВНИИДАД, 1989. – 184 с. – Библиогр. в конце ст.
1553579
  Блинков О.Е. Унификация советского наследственного права в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию» // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 34-37. – ISSN 1812-3805
1553580
  Булат Р.Е. Унификация управления качеством высшего военно-технического образования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 286-291. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1553581
  Саков А.А. Унификация управленческой документации и общесоюзные классификаторы / А.А. Саков. – Москва : Экономика, 1982. – 168 с.
1553582
  Молчанова Н.Ф. Унификация форм имен существительных в дательном, местном и творительном падежах множественного числа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Молчанова Н.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 19л.
1553583
  Симанов А.Л. Унификация: космология и физика высоких энергий // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 1 (64). – С. 34-57. – ISSN 1560-7488
1553584
   Унифицированная АЭС с реакторами ВВЭР-1000. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 71 с.
1553585
  Малыш В.Н. Унифицированная информационная система как средство обеспечения и обучения информационной безопасности в вузе / В.Н. Малыш, М.И. Бочаров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 33-35. – ISSN 1726-667Х
1553586
  Малыш Владимир Николаевич Унифицированная информационная система как средство обеспечения и обучения информационной безопасности в вузе / Малыш Владимир Николаевич, Бочаров Михаил Иванович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 33-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1553587
  Горев Л.Н. Унифицированная методика оптимизации мелиоративно-водохозяйственных систем : эколого-гидрохимический аспект / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко. – Киев : Лыбидь, 1991. – 296 с. : табл. 45, ил. 8, библиогр. 43 назв. – ISBN 5-11-001712-3
1553588
   Унифицированная система организационной распорядительной документации. – 2-е, испр. изд. – М, 1981. – 144с.
1553589
   Унифицированная система организационной распорядительной документации, используемой в автоматизированных системах управления и в условиях традиционных методов управления : альбом форм, нормативные и методические материалы. – Москва : ВНИИДАД, 1976. – 330, 1 с.
1553590
  Сергеев В.А. Унифицированная система сбора данных и управления аппаратурой и использование ее в экспериментах на 70-ГэВ ускорителе ИФВЭ. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.04.01 / Сергеев В.А.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 20л.
1553591
   Унифицированная стратиграфическая схема мезозойских отложений Русской платформы, Днепровско-Донецкой и Прикаспийской впадин. – Л - М, 1953. – 3с.
1553592
   Унифицированное высококачественное оборудование для оконечных станций дальней связи. – М, 1966. – 180с.
1553593
  Георгиевский В.Б. Унифицированные алгоритмы для определения фильтрационных параметров / В.Б. Георгиевский. – К., 1971. – 328 с.
1553594
  Георгиевский В.Б. Унифицированные алгоритмы расчета фильтрационных параметров. : Автореф... Канд.техн.наук: / Георгиевский В.Б.; Ин-т гидромеханики АН УССР. – К, 1967. – 27л.
1553595
   Унифицированные интерактивные средства проектирования изделий электронной техники / Б.Л. Толстых, И.Л. Талов, В.Н. Харин, В.Е. Межов, Ю.Н. Черняев. – Москва : Радио и связь, 1984. – 136 с.
1553596
  Каральник А.Н. Унифицированные кинопроекторы / А.Н. Каральник. – М., 1970. – 256с.
1553597
   Унифицированные методы анализа вод. – изд.2-е, испр. – М, 1973. – 376с.
1553598
   Унифицированные методы анализа вод. – Ленинград
Вып. 1. – 1978
1553599
  Шехтер С. Унифицированные системы автоматического регулирования / С. Шехтер. – М., 1968. – 272с.
1553600
   Унифицированные системы документации. Система документации по внешней торговле : основные положения. – Издание официальное. – Москва : Изд-во стандартов, 1976. – 17, [2] с. : ил., табл. – Содерж.: ГОСТ 6.18.1-75 ; ГОСТ 6.1-73 ; ГОСТ 6.2-73 ; ГОСТ 6.4-70 ; ГОСТ 6.5-70 ; ГОСТ 6.35-71 ; ГОСТ 6.36-71 ; ГОСТ 6.37-71. - Прилож.: с. 8-17. – (Государственные стандарты Союза ССР)
1553601
   Унифицированные системы документации. Система документации по материально-техническому снабжению и сбыту : основные положения и формуляр-образец : ГОСТ 6.16.1-75, ГОСТ 6.16.2-75. – Издание официальное. – Москва : Государственный ком. стандартов Совета Мин. СССР, 1975. – 3 с. – (Государственные стандарты Союза ССР)
1553602
   Унифицированные системы документации. Система отчетно-статистической документации : основные положения и формуляр-образец : ГОСТ 6.12.1-75, ГОСТ 6.12.2-75. – Издание официальное. – Москва : Государственный ком. стандартов Совета Министров СССР, 1975. – 30 с. – (Государственные стандарты Союза ССР)
1553603
   Унифицированные системы документации. Система первичной учетной документации : основные положения и формуляр-образец : ГОСТ 6.13.1-75, ГОСТ 6.13.2-75. – Издание официальное. – Москва : Государственный ком. стандартов Совета Министров СССР, 1975. – 8 с. – (Государственные стандарты Союза ССР)
1553604
   Унифицированные системы документации. Система плановой документации : основные положения и формуляр-образец : ГОСТ 6.11.1-75, ГОСТ 6.11.2-75. – Издание официальное. – Москва : Государственный ком. стандартов Совета Мин. СССР, 1975. – 6 с. – (Государственные стандарты Союза ССР)
1553605
   Унифицированные стратиграфические схемы юрских и меловых отложений Средней Азии. – М, 1969. – 116с.
1553606
  Гугин В.Ф. Унифицированные телевизоры 3 класса "Рекорд-64", "Рекорд-6", "Рассвет", "Аэлита", "Весна-3" / В.Ф. Гугин. – Москва, 1966. – 56 с.
1553607
  Тарасов В.С. Унифицированные телевизоры второго класса / В.С. Тарасов. – Москва : Связь, 1969. – 96 с.
1553608
   Унифицированные технические условия на сдачу в ремонт и приемку из ремонта буровых станков ЗИФ-300М, ЗИФ-650А, ЗИФ-1200А. – М, 1962. – 184с.
1553609
  Ельяшкевич С.А. Унифицированные цветные телевизоры II класса / С.А. Ельяшкевич, С.Э. Кишиневский. – 2-е изд., доп. – Москва : Связь, 1977. – 112 с. – (Библиотека "Телевизионный и радиоприем. Звукотехника" ; Вып. 91)
1553610
   Унифицированные цветные телевизоры блочно-модульной конструкции УПИМЦТ-61-11 / Ельяшкевич С.А. – Москва : Связь, 1979. – 128 с.
1553611
  Милзарайс Унифицированные электропроигрывающие устройства II класса / Милзарайс, .Я.Я., А.Д. Мижуев. – Москва, 1981. – 127 с.
1553612
  Ельяшкевич С.А. Унифицированный лампово-полупроводниковый телевизор цветного изображения УЛПЦТ-59-II / С.А. Ельяшкевич, С.Э. Кишиневский. – Москва, 1973. – 87 с.
1553613
  Якобсон А. Унифицированный процесс разработки программного обеспечения = The unified software development process : для профессионалов / А. Якобсон, Г. Буч, Дж. Рамбо. – Санкт-Петербург [и т.д.] : Питер, 2002. – 492 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Вых. дан. ориг.: Boston [etc.]: Addison-Wesley, 1999. - Алф. указ.: с. 482-492. – Библиогр.: с. 478-481. – ISBN 5-318-00358-3
1553614
   Унифицированный способ расчета термодинамических свойств природных цеолитов по кристаллохимической формуле / О.В. Еремин, Е.С. Эпова, О.С. Русаль, Р.А. Филенко, В.А. Бычинский, К.В. Чудненко, С.В. Фомичев, В.А. Кренев // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 8. – С. 1053-1062. – ISSN 0044-457Х
1553615
   Унифицированный стационарный цветной телевизор 2УСЦТ. – Москва : Радио и связь, 1988. – 96 с.
1553616
  Неванлинна Р. Униформация / Р. Неванлинна. – Москва, 1955. – 435 с.
1553617
  Корецкий В.М. Униформизм в праве // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 89-103. – ISBN 5-12-001050-4
1553618
  Кшибеков Д. Уничтожение противоположности между городом и деревней : Автореф... канд. филол.наук: / Кшибеков Д.; Ин-т философ. АН СССР. – Москва, 1953. – 21 л.
1553619
  Кузовков Н.А. Уничтожение противоположности между городом и деревней в СССР и проблема ликвидации существенного различия между ними. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузовков Н.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 17л.
1553620
  Запорожец Т.Р. Уничтожение противоположности между городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством и пути преодоления существенного различия между ними : Автореф... канд. экон.наук: / Запорожец Т.Р.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра политической экономии. – Москва, 1953. – 16л.
1553621
  Герасимов А.Н. Уничтожение противоположности между физическим и умственным трудом в СССР и процесс преодоления существенного различия между ними. : Автореф... Канд.филос.наук: / Герасимов А.Н.; Моск.гос.экон.ин-т. – М, 1957. – 21л.
1553622
  Кирсанов В.А. Уничтоженные книги: эхо сталинского террора в советской истории науки / В.С.Кирсанов // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2005. – № 4. – С.105-124. – ISSN 0205-9606


  30-е гг.ХХ в.Обнаружены гранки набранных в 1938 г.,но так и не изданных переводов книг классиков науки: "Начал" И. Ньютона,"Динамики" Г.В. Лейбница, хрестоматиипо истории физики Б.М. Гессена.
1553623
  Ланж Карен Уничтожить кудзу : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 34 : Фото
1553624
  Регер Э. Уния сильной руки / Э. Регер. – Москва, 1934. – 397с.
1553625
  Шиш А.З. Уніати-покутники / А.З. Шиш. – К, 1978. – 134с.
1553626
  Возняк С.М. Уніатство - занряддя клерикального антикомунізму / С.М. Возняк. – Київ, 1987. – 46с.
1553627
  Клімов В.В. Уніатство - запеклий ворог української культури / В.В. Клімов. – Київ, 1981. – 48с.
1553628
  Танчер В.К. Уніатство і взаємини народів / В.К. Танчер, доктор. філос. наук. – Київ : Знання України, 1974. – 28 с.
1553629
   Уніатство і клерикальний антикомунізм.. – К., 1982. – 303с.
1553630
   Уніатство і український буржуазний націоналізм. – Київ, 1986. – 252 с.
1553631
  Болдижар М.М. Уніатство: правда історії та вигадки фальсифікаторів / М.М. Болдижар. – Львів : Вища школа, 1988. – 142 с.
1553632
  Шиш А.З. Уніатство: шляхом підступів і зради / А.З. Шиш. – Київ : Знання, 1980. – 48 с. – Бібліогр.: с. 45-46. – (Науково-атеїстична ; серія V, № 11)
1553633
  Мигович І.І. Уніатська церква - вокруг культурного прогресу / І.І. Мигович. – К, 1982. – 189с.
1553634
  Петляков П.А. Уніатська церква - ідейний ворог трудящих / П.А. Петляков. – Львів, 1976. – 155 с.
1553635
  Мадей Н.М. Уніатська церква в Болгарії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 160-161. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1553636
  Шеретюк Р. Уніатська церква в етноконфесійній політиці російського уряду (1795-1796 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 26-39. – ISSN 0869-3595
1553637
  Шеретюк Р.М. Уніатська церква в контексті етноконфесійної політики Російської імперії першої чверті ХІХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 48-62. – ISSN 0130-5247
1553638
  Мигович І.І. Уніатська церква і український буржуазний націоналізм / І.І. Мигович. – К, 1981. – 144с.
1553639
  Сафронова Н.О. Уніатська церква і фашизм. / Н.О. Сафронова. – вид. 2-е, доп. й перероб. – Львів, 1981. – 63с.
1553640
  Хіхлач Б.М. Уніатська церква на Поділлі в українському соціокультурному процесі XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Хіхлач Б.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 8 назв
1553641
  Хіхлач Б.М. Уніатська церква на Поділлі в українському соціокультурному процесі XVIII ст. : дис. ... канд. історичних наук : 09.00.12 / Хіхлач Б.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 190л. + Додаток : л.189-190. – Бібліогр. : л.158-188
1553642
  Лось В.Е. Уніатська церква на Правобережній Україні наприкінці XVIII - першій половині XIX ст. : організаційна структура та культурно-релігійний аспект / Валентина Лось ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2013. – 297, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 281-296. – Бібліогр.: с. 229-253 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6771-8
1553643
  Лось В.Е. Уніатська церква Правобережної України кінця 18 - початку 19 століття: історіографія проблеми // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 151-170. – ISBN 966-02-4450-4
1553644
  Кудінов Ю. Уніатська церква Раннього Нового часу: історіографічні візії вчених США та Канади 1970-х - 2000-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 48-52. – ISBN 978-966-171-795-3
1553645
  Клімов В.В. Уніатські клерикали - проти радянської культури / В.В. Клімов. – К., 1986. – 47с.
1553646
  Щербина Т.В. Універбати як вияв вторинної номінації в говірках Черкащини // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 483-492. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Розвиток будь-якої мови пов’язаний із прагненням людини ословити дійсність і зробити своє повідомлення максимально інформативним за оптимального використання мовних ресурсів. Одним із виявів удосконалення й раціоналізації одиниць номінації є ...
1553647
  Пришляк В. Універсал гетьмана Данила Апостола на Веркіївське сотництво Іванові Адасовському 1733 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 431-438. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1553648
  Губський С. Універсал і будівництво збройних сил // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 53-60
1553649
  Мицик Ю.А. Універсали / Ю. Мицик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 377. – ISBN 966-642-073-2
1553650
   Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657. – Київ : Альтернативи, 1998. – 382с. – (Матеріали до українського дипломатарію ; Серія 1 ; Універсали українських гетьманів). – ISBN 966-7217-53-1
1553651
  Кравченко М. Універсали Богдана Хмельницькоо // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.180-181
1553652
  Мицик Ю. Універсали гетьмана Івана Скоропадського (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 390-413. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
1553653
  Дзейко Ж. Універсали гетьманів Війська Запорозького: техніко-юридичні аспекти (середина XVII ст. - кінець XVIII ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-19. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються універсали гетьманів Війська Запорозького (середина XVII ст. – кінець XVIII ст.) в аспекті застосування для їх створення юридичної техніки. The analysis of the universals of Zaporozhes Army Hetmans (the middle of the 17-th ...
1553654
  Мицик Ю.А. Універсали гетьманів України як джерело з історії Глухова й Глухівщини ХVІІ–ХVІІІ ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 106-108. – ISSN 2218-4805
1553655
  Пилипенко О.Є. Універсали гетьманів України як історичне джерело вивчення історії Ніжинського грецького братства (середина XVII - перша половина XVIII ст.) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 173-174. – ISBN 5-7702-0775-2
1553656
  Прус В.З. Універсали гетьманів як джерело права Лівобережної України другої половини XVII - першої половини XVIII ст. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 201-206.
1553657
  Капелюшний В. Універсали Української Центральної Ради та Уставні Грамоти Ради Білоруської Народної Республіки: історико-порівняльний аспект // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 80-87. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті через призму впливу Української революції 1917-1921 рр. на державотворчі процеси в Білорусі здійснюється порівняльний аналіз значення та змісту Універсалів Центральної Ради та уставних Грамот Ради Білоруської Народної Республіки.
1553658
  Тур М.Г. Універсалізм versus контекстуалізм в легітимації соціуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 153-158. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі виявлення філософських засад лібералізму і комунітаризму окреслюється специфіка їх методологічних підходів до розв"язання легітимаційних завдань. При цьому на метакритичному рівні шляхом звернення до праць Ч. Тейлора, Р. Рорті, Ю. ...
1553659
  Бакіров В.С. Універсалізм і партикуляризм у рейтингуванні університетів // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 50-59. – ISSN 2304-06294
1553660
  Письменна Ю.О. Універсалізм і релятивізм у світлі ідей сучасної когнітивної лінгвістики // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 145-153


  В статье рассматриваются современные взгляды на универсализм и релятивізм как модусы теоретического осмысления языка и его места в общей структуре когнитивности. Оппозиция универсальное и относительное в лингвистике связана с формулированием гипотезы ...
1553661
  Батанов В.Ю. Універсалізм творчої діяльності Е. Вілли-Лобоса // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 106-111. – ISSN 2312-4679


  "Методологічною основою роботи є інтонаційний підхід школи Б. Асафьєва в Україні із властивим йому лінгвистико-культурологічним аспектом трактування музикознавчого методу, з опорою на аналітикоструктурний принцип і опорою на порівняльні стилістичні ...
1553662
  Батанов В.Ю. Універсалізм творчої діяльності П. Хіндеміта // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 290-295. – ISSN 2226-3209
1553663
  Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Леся Генералюк ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 544с. – ISBN 978-966-00-793-2
1553664
  Кирилюк О. Універсалії культури і семіотика дискурсу. Казка та обряд : Монографія / НАНУ; Центр Гуманітарної Освіти; Одеська філія; Олександр Кирилюк. – 2-е вид., доп. та випр. – Одеса : Автограф, 2005. – 372с. – ISBN 966-96048-3-4
1553665
  Зражевська Н.І. Універсалії культурного дискурсу в інформаційному суспільстві: постановка проблеми // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 6-9


  Стаття присвячена проблемам практичної реалізації новели нової редакції Закону "Про авторське право та суміжні права", згідно з якою інтерв"ю вважається твором, написаним у співавторстві. The articile considers problems by realization in practice ...
1553666
  Дорофєєва М.С. Універсалії перекладу в контексті синергетики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 111-125. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто зміст поняття "перекладацькі універсалії" крізь призму синергетики. Виявлено розбіжність між семіотичним та синергетичним розумінням універсалій перекладу. Запропоновано визначення поняття "синергетичні універсалії" в теорії ...
1553667
  Яненко І.В. Універсалії у сфері флоронімів різноструктурних мов // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 93-102. – ISSN 2075-4205
1553668
  Кірюхін Д. Універсалістський концепт обставин справедливості: межі практичного застосування // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 75-85. – ISSN 0235-7941
1553669
  Ільїна А.В. Універсалістські аспекти Кантової третьої "Критики" в деконструкційному заломленні: проблема вільної гри // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 49-56. – ISSN 2414-5823


  Досліджуються фундаментальні аспекти (квазі)трансцендентального універсалізму на ґрунті аналізу інтерпретації Кантової третьої "Критики" Жаком Дерріда. Зазначено і вмотивовано, що особливу значущість для деконструкційної думки має викладена в межах ...
1553670
  Бокал Г.В. Універсалія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 301. – ISBN 966-316-069-1
1553671
  Кирилюк О.С. Універсалія безсмертя у дискурсі Долі : Г. Сковорода, О. Пушкін, Т. Шевченко, Л. Толстой, М. Кириєнко-Волошин : (До 200-річчя Т.Г. Шевченка) / Олександр Кирилюк ; НАН України, Центр Гуманітар. освіти, Одес. філ., Півд. наук. центр НАНУ, Одес. обл. орг. т-ва "Знання" України. – Одеса : ЦГО НАНУ, 2014. – 279, [1] с. : іл. – На тит. арк. також: (До 200-річчя Т.Г. Шевченка). - Текст укр., частково рос. – Бібліогр.: с. 264-274. – (Серія "Універсалії культури і семіотика дискурсу"). – ISBN 978-966-02-7360-3
1553672
  Турган О. Універсалія в системі онтологічної поетики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 218-223. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1553673
  Рабінович П.М. Універсальна декларація прав людини (до 60-річчя проголошення) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 194-203.
1553674
   Універсальна десяткова класифікація (УДК). – Київ : Кн. палата України. – ISBN 966-7308-97-9
Кн. 1. – 2000. – 932с.
1553675
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : у двох книгах. – Київ : Кн. палата України. – ISBN 966-7308-99-5
Кн. 2 : Алфавітно-предметний покажчик. – 2001. – 808с.
1553676
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) = Universal decimal classification (UDC) : у двох книгах. – Київ : Кн. палата України. – ISBN 966-7308-49-9
Кн. 1 : Таблиці. – 2002. – 932с.
1553677
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) = Universal decimal classification (UDC) : У двох книгах. – Київ : Книжкова палата України. – ISBN 966-7308-99-5
Кн. 2 : Алфавітно-предметний покажчик. – 2002. – 812с.
1553678
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Зміни та доповнення (1998-2000рр.). – Київ : Книжкова палати України, 2003. – 144 с. – ISBN 966-7710-23-8
1553679
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Зміни та доповнення (2001). – Київ : Книжкова палата України, 2004. – 108с. – ISBN 966-647-050-0
1553680
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Зміни та доповнення (2002 р.). – Київ : Книжкова палати України, 2005. – 116с. – ISBN 966-647-051-9
1553681
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Зміни та доповнення (1998-1999, 2001-2002). – Київ : Книжкова палата України, 2006. – 200с. – ISBN 966-647-065-9
1553682
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Основна таблиця. 62 Машинобудування. Техніка в цілому / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова"; [ відп. за вип. Г.О. Гуцол ; наук. редагування : Н.П. Петренко ; підгот. вид. : М.Й. Ахвердова та ін. ; пер. з англ. Б.С. Волох та ін. ]. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : UDC Consortium : Книжкова палата України, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-647-101-0
1553683
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Основна табл. 0/3 Загальний відділ. Філософія. Психологія. Релігія. Суспільні науки / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова"; [ відп. за вип. Г.О. Гуцол ; наук. редагування : О.В. Васильєв, В.М. Кочетков, В.П. Нвгірна та ін. ; підгот. вид. : М.Й. Ахвердова та ін. ; пер. з англ. Б.С. Волох ]. – 2-е, випр. і допов. – Київ : UDC Consortium : Книжкова палата України, 2008. – 384 с. – ISBN 978-966-647-099-0
1553684
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Основна таблиця. 5 Математика та природничі науки. 60 Біотехнологія. 61 Медичні науки / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова"; [ відп. за вип. Г.О. Гуцол ; наук. редагування : М.Є. Борщевський, Д.А. Василенко, Н.П. Герасименко та ін. ; підгот. вид. : М.Й. Ахвердова та ін. ; пер. з англ. Б.С. Волох ]. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : UDC Consortium : Книжкова палата України, 2008. – 420 с. – ISBN 978-966-647-100-3
1553685
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : допом. табл. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова" ; [підгот.: М.Й. Ахвердова та ін. ; голов. ред. М.І. Сенченко ; пер.: Б.С. Волох та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-647-098-3
1553686
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : основна таблиця : 7/9 Мистецтво. Ігри. Спорт. Мовознавство. Художня література. Літературознавство. Географія. Історія / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко ; відп. за вип. Г.О. Гуцол ; перекл. : Б.С. Волох, І.П. Воронькова, Г.А. Горбенко та ін. ; підготув. : М.Й. Ахвердова, Ю.О. Скора, К.А. Харитоненко та ін.]. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Книжкова палата України, 2011. – 147, [1] с. – ISBN 978-966-647-160-7
1553687
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : основна таблиця : 66/69 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Різні галузі промисловості та ремесла. Будівельна промисловість / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко ; відп. за вип. Г.О. Гуцол ; перекл. : Б.С. Волох, І.П. Воронькова, Г.А. Горбенко та ін. ; підготув. : М.Й. Ахвердова, Ю.О. Скора, К.А. Харитоненко та ін.]. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Книжкова палата України, 2011. – 263, [1] с. – ISBN 978-966-647-159-1
1553688
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : основна таблиця : 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка : основні ділення: 63/65 Сільське, лісове, рибне та мисливське господарство. Комунально-побутове госп-во. Орг. виробництва, торгівлі, транспорту, зв"язку, поліграфії, Бухгалтерія. Реклама / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко ; відп. за вип. Г.О. Гуцол ; перекл. : Б.С. Волох, І.П. Воронькова, Г.А. Горбенко та ін. ; підготув. : М.Й. Ахвердова, Ю.О. Скора, К.А. Харитоненко та ін.]. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Книжкова палата України, 2011. – 151, [1] с. – ISBN 978-966-647-155-3
1553689
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : зміни та доповнення (2007 - 2008) / Держ. наук. установа " Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко ; перек. з англ. Б.С. Волох]. – Київ : Книжкова палата України, 2011. – 135, [1] с. – ISBN 978-966-647-162-1
1553690
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : алфавітно-предметний покажчик (зведений) : до 2-го вид. табл. УДК / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [голов. ред. М.І. Сенченко ; відп. за вип. Г.О. Гуцол ; підгот. : М.Й. Ахвердова та ін.]. – Київ : Книжкова палата України, 2011. – 699, [1] с. – ISBN 978-966-647-161-4
1553691
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : зміни та доповнення (2010) / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [наук. ред. М.І. Сенченко ; перекладач Б.С. Волох ; підгот. вид.: М.Й. Ахвердова та ін.]. – Київ : Книжкова палата України імені Івана Федорова, 2013. – 167, [1] с. – ISBN 978-966-647-186-7
1553692
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : зміни та доповнення (2011) / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [наук. ред. М.І. Сенченко ; пер. з англ. Б.С. Волох ; підгот. вид.: М.Й. Ахвердова та ін.]. – Київ : Книжкова палата України, 2015. – 142, [2] с. – Алф. покажч. лат. назв.: с. 133-143. – ISBN 978-966-647-187-4
1553693
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : допом. та основ. таблиці : (станом на 2011 р.) / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [підгот. вид.: М.Й. Ахвердова, І.А. Бородіна, Т.Е. Калініна та ін. ; голов. ред. М.І. Сенченко ; наук. і спец. ред.: О.Є. Зиков та ін. ; пер. з англ.: Б.С. Волох та ін.]. – Київ : Книжкова палата України, 2017. – 1095, [1] с. – ISBN 978-966-647-202-4; 978-966-647-204-8
1553694
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) : алфавітно-предметний покажчик (зведений) / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [підгот. вид.: М.Й. Ахвердова, І.А. Бородіна, Т.Е. Калініна та ін. ; голов. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 2017. – 902, [2] с. – ISBN 978-966-647-202-4; 978-966-647-203-1
1553695
   Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Електронний ресурс] : зі змін. та доповн. станом на 2006 рік / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; UDC Consortium, extensions and correct., 2006; Книжк. палат. України, зміни та доповн. ж перекл. укр. мовою. – змін. та доповн. – Київ : UDC Consortium, 2010. – 1 CD-ROM. – Заголовок з етикетки диску. – ISBN 978-966-647-158-4 (PDF)
1553696
   Універсальна десяткова класифікація (УДК). Методичні рішення для понять з відсутніми прямими індексами / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладачі: М.Й. Ахвердова, Т.Е. Калініна, Ю.О. Набхан]. – Київ : Книжкова палата України, 2012. – 19, [1] с.
1553697
  Набхан Ю. Універсальна десяткова класифікація в системі соціальних комунікацій: підсумки роботи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 18-21. – ISSN 2076-9326
1553698
  Гуцол Г. Універсальна десяткова класифікація в Україні: історія і сучасність // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 61-70. – ISSN 2224-9516


  "...Історичним аспектам створення і впровадження україномовних таблиць УДК присвячено публікації М. Сенченка, Т. Вилегжаніної, Л. Мухітдінової, Н. Петренко, М. Ахвердової, О. Сербіна (КУ)."
1553699
  Гуцол Г. Універсальна десяткова класифікація в Україні: історія, досвід, проблеми // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 8-11


  Про створення Універсальної десяткової класифікації (УДК), її використання у світі та в Україні
1553700
  Кобижча Н.І. Універсальна десяткова класифікація як міжнародна інформаційно-пошукова мова класифікаційного типу : навч. посібник для студентів спец. 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Н.І. Кобижча, І.П. Штефан ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2021. – 123, [1] с. : портр., табл. – Бібліогр.: с. 91-93. – ISBN 978-617-520-028-5
1553701
  Зарванська І. Універсальна десяткова класифікація як система організації знань авторських оригіналів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 5 (202). – С. 21-25. – ISSN 2076-9326


  Представлено Універсальну десяткову класифікацію як систему організації знань. Окреслено поняття "авторський оригінал". Означено місце бібліотеки та роль УДК в соціально-комунікаційному процесі. Подано практичні напрацювання та висловлено окремі ...
1553702
  Ахвердова Марина Універсальна десяткова класифікація. Підготовка другого видання / Ахвердова Марина, Чупакова Наталія // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-24. – Бібліогр. в кінці ст.
1553703
  Ахвердова М. Універсальна десяткова класифікація. Підготовка другого видання / Марина Ахвердова, Наталія Чунакова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 17-22


  Огляд основних змін до таблиць УДК за 2003-2006 рр.
1553704
  Полонська В.О. Універсальна десяткова класифікація: український варіант // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1553705
  Чекмишева Р.О. Універсальна етика і етика спільноти у творчості Т. Шевченка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 261-263
1553706
  Голубєв В. Універсальна журналістика : навч. посібник / Віталій Голубєв. – 2-ге вид. – Рівне : Друк Волині, 2017. – 87 с. – Бібліогр.: с. 81-85
1553707
  Маєвська Н.М. Універсальна інтертекстуальність як ознака постмодерністського тексту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 401-406


  Інтертекстуальність займає центральне місце серед стилістичних функцій постмодерністської літератури. Метою статі є з"ясувати сутність поняття "інтертекстуальність", виявити її структурні типи та прослідкувати прояви інтертекстуальності у творчості ...
1553708
   Універсальна інформаційно-вимірювальна система оперативного екологічного моніторингу з використанням мобільних пристроїв / В.Б. Мокін, Д.Ю. Дзюняк, Г.В. Горячев, К.О. Бондалєтов // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 116-122. – ISSN 1997-9266
1553709
  Шевчук В. Універсальна картина світу в творчості письменників українського барокко // Україна. Наука і культура : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1994. – Вип. 28. – С. 194-201. – ISSN 0206-8001
1553710
  Гриценко Н.Р. Універсальна міфологема людського буття: міф як ликовий носій одвічного cлова // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 9-11
1553711
  Копаниця Л.М. Універсальна мова символів еросу в народній пісні // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 82-88. – Бібліогр.: С. 88
1553712
  Васильєв А. Універсальна модель інноваційної підприємницької діяльності ІТ-студєнтів України / А. Васильєв, Ю. Зубань, В. Любчак // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 11-18. – ISSN 1682-2366
1553713
  Лубківський Р. Універсальна муза українського перекладача // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 122-137. – ISSN 0868-4790
1553714
  Бровкін Анатолій Григорович Універсальна наукова бібліотека в системі інформаційного обслуговування управлінських структур (на прикладі Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського) : Автореф... канд. історичнихнаук: 07.00.08 / Бровкін Анатолій Григорович; Київський державний ін-т культури. – К., 1996. – 25л.
1553715
  Красноступ Г.М. Універсальна програмна послуга: визначення поняття та засади правового регулювання // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 84-91
1553716
   Універсальна розрахункова модель для нормування характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, М.Є. Романчук, О.С. Кирилюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 66-70. – ISSN 0868-6939


  У статті представлений аналітичний огляд існуючих нормативних методик для визначення максимального стоку паводків й водопіль на річках України. Обґрунтовано нову універсальну модель формування максимального стоку, яка дозволяю виконувати нормування ...
1553717
  Татьянін В. Універсальна смарт-картка "УкрКОС" : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 18-19 : Рис.
1553718
  Бойченко М.І. Універсальна соціальна теорія: так і ні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-10. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Розглянуто питання про міру справедливості претензій на побудову універсальної соціальної теорії. Показано, що відповідь на це питання є відповіддю на завдання визначення предмету і методу критичної соціальної філософії.
1553719
  Столярська Т.О. Універсальна та етноспецифічна в сучасному лінгвокраїнознавстві // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 328-330. – ISBN 966-638-08406
1553720
  Коменда О.І. Універсальна творча особистість в українській музичній культурі : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Коменда Ольга Іванівна ; М-во культури, молоді та спорту України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2020. – 33 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 58 назв
1553721
  Рабінович П. Універсальна теорія права як загальна концептуальна основа теорій національного і міжнародного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 18-23. – ISSN 2306-9082
1553722
  Ковалів Ю.І. Універсальна теорія розуміння Ф. Шлеєрмахера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 173-180
1553723
  Пономаренко О.В. Універсальна типологія сучасного дипломатичного дискурсу (на прикладі Аргентини, Іспанії, Італії, Франції, Великобританії, США) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 3 (198). – С. 185-195. – ISSN 2522-493Х
1553724
  Базвов О.В. Універсальна юрисдикція в діяльності Міжнародних кримінальних судів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (214). – С. 42-47. – ISSN 2308-9636


  Стаття присвячена аналізу принципу універсальної юрисдикції як важливого правового інституту міжнародного кримінального правосуддя. Проаналізовано основні міжнародно-правові норми та судову практику у цій сфері. Визначені напрями подальшого розвитку ...
1553725
  Чубінідзе О.О. Універсальна юрисдикція в міжнародному кримінальному праві : дис. … д-ра філос. наук : 293, 29 / Чубінідзе Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 208 арк. – Додатки: арк. 205-208. – Бібліогр.: арк. 175-204
1553726
  Чубіндзе О.О. Універсальна юрисдикція в національному законодавстві: порівняльний аспект // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 96-105. – (Юридичні науки ; т. 4). – ISSN 2617-2607
1553727
  Каракаш І. Універсальна юрисдикція та відсутність імунітетів за вчинення злочинів проти людяності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 59-63
1553728
  Бабін Б. Універсальна юрисдикція у кримінальному праві в умовах гібридної війни. Російська пропаганда та міжнародні стандарти // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 9-27
1553729
  Бабін Б. Універсальна юрисдикція у кримінальному праві в умовах гібридної війни. Російська пропаганда та міжнародні стандарти // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 5-22
1553730
  Тукаленко І.А. Універсальне versus гендерно марковане громадянство // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 73-75
1553731
  Добко Т. Універсальне довідкове видання символів України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 31-33. – ISSN 2076-9326


  Рец. на кн.: Енциклопедичний словник символів України за ред. О.І. Потапенка, В. П. Коцура, В.В. Куйбіди. – Вид. 7-ме, доп. і випр. – Корсунь-Шевченківський, 2017. – 688 с.
1553732
  Федько С.Л. Універсальне і локальне в дискурсі мультикультурного консультування // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 139-152. – ISSN 2309-1797
1553733
  Коцюба З.Г. Універсальне і національне в паремійних фондах мов європейського ареалу (лінгвокультурологічний аспект) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Коцюба З.Г. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 25 назв
1553734
  Коцюба З.Г. Універсальне і національне в паремійних фондах мов європейського ареалу (лінгвокультурологічний аспект) : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.15 / Коцюба З.Г. ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ. – Київ, 2010. – 431л. – Бібліогр. : л.423-431
1553735
  Михайлик А. Універсальне і національне у творчості українських художників-новаторів у 20-30-х рр. XX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – С. 242-258. – (Історичні науки ; т. 34). – ISSN 2309-2254
1553736
  Частник Олександр Станіславович Універсальне і специфічне в просторово-часовій символіці українського та ірландського традиційного мистецтва (порівняльно-семіотичний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Частник О.С.; Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1553737
  Лучканин С.М. Універсальне й ідіоетнічне в європейській середньовічній граматичній теорії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 120-125. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядаються проблеми співвідношення універсального й ідіоетнічного при становленні та розвитку англійської й французької граматичних традицій. Відзначається, що розмивання й трансплантація античного граматичного вчення поетапно співвідносилися з ...
1553738
  Лучканин С.М. Універсальне й ідіоетнічне в латинськомовних граматиках румунської мови кінця XVIII - першої половини ХІХ ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 111-119


  Латинськомовні граматики румунської мови набули поширення в Румунії наприкінці XVIII - середині ХІХ ст.: "Elementa linguae daco-romanae sive valachicae" Самуїла Міку та Георге Шінкая (1780; 1805), Йона Будай-Деляну (понад тридцять років проживав у ...
1553739
  Лучканин С.М. Універсальне й ідіоетнічне в староукраїнській граматичній теорії - невід"ємний інгредієнт греко-слов"янської історико-культурної спільності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства : тематичний випуск / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 10 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі. – С. 322-335.
1553740
  Лучканин С.М. Універсальне й ідіоетнічне в українській та румунських граматичних теоріях кінця 16 - початку 19 ст. : Дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Лучканин С. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 144л. – Бібліогр.:л.133-144
1553741
  Лучканин М С. Універсальне й ідіоетнічне в українській та румунській граматичних теоріях кінця 16 - початку 19 ст. : Автореф. дис... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Лучканин С.М..; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 24с.
1553742
  Шевченко Л. Універсальне й ідіостилістичне в семантиці Шевченкового слова: поетизм "рудий" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
1553743
  Мицик В.В. Універсальне міжнародне право та практика держав щодо права національних меншин користуватися рідною мовою // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 6. – С. 2-8
1553744
  Дяченко-Лисенко Універсальне та етноспецифічне в фіто- і зоосферах українських, російських та азербайджанських народних чарівних казках // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 234-239. – ISBN 966-594-420-7
1553745
  Кургут Л.П. Універсальне та етноспецифічне причинно-наслідкового кола (на матеріалі німецької та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 113-117. – ISBN 966-581-295-5
1553746
  Михайлова О.Г. Універсальне та специфічек в системі греко-латинських міфотеонімів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 144-148
1553747
  Гейко Т.М. Універсальне та специфічне у мові: роль калькування при відтворенні мовної картини світу (на прикладі англійських запозичень у сфері культури у французькій мові) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 95-105. – Бібліогр.: Літ.: с.104-105; 17 п. – ISBN 978-966-171-165-4


  Аналіз лексико-семантичних трансформацій у французькій мові внаслідок калькування з англійської мови. З"ясування ролі елементів загального та ідіоетнічного у кальках, їх відображення на семантичному рівні у картинах світу мови-реципієнта і ...
1553748
  Горак Р. Універсальний актор Борис Мігус // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 6 вересня (№ 32). – С. 7


  До 90-річчя від дня народження митця.
1553749
  Левківський А.П. Універсальний геній [І.Ф. Кеплер] / А.П. Левківський, П.Т. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2014. – № 2 (99). – С. 8-13
1553750
  Бармашина Л.М. Універсальний дизайн як складова соціальної екології // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 341-348 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1553751
   Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К, 1997. – 399с.
1553752
   Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта; Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. ; за ред. Л. Пустовіт ; Киів. міська держадмін., Ін-т укр. мови НАН України. – 2-ге вид., допов. і випр. – Київ : Довіра, 1999. – 507 с. – (Бібліотека державного службовця ; Державна мова і діловодство). – ISBN 966-507-071-1; 5-7707-9736-3
1553753
   Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. – Київ : Довіра, 2003. – 623с. – (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство). – ISBN 966-507-146-7
1553754
  Лубківський Р. Універсальний дух перекладача // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 643-701. – ISBN 978-617-7201-57-0
1553755
  Рендол Д. Універсальний журналіст = The universal journalist / Девід Рендол ; пер. з англ. М. Марченко. – Київ : К.І.С., 2007. – 288 с. – ISBN 966-7048-63-2
1553756
  Рендол Д. Універсальний журналіст / Девід Рендол; [Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка]; пер. з англ. М. Марченко. – Київ, 2007. – 152 с. – Проект Євросоюзу - ТАСІС - Бі - Бі - Сі "Розвиток медіа навичок"
1553757
   Універсальний інтелектуальний потенціал та вагомі творчі здобутки відомого вченого-енциклопедиста , доктора історичних наук , професора А.І. Павка: біографічні сюжети до ювілею / Г. Боряк, М. Жулинський, А. Конверський, А. Круглашов, С. Максименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 69-72. – (Філософія ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817
1553758
   Універсальний інтерактивний кабінет як основа інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу / В.Б. Добровольский, Ю.Б. Добровольский, В.Л. Іванов, О.Ю. Целіщев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 60-64


  Стаття присвячена проблемі використання інтерактивного кабінету як визначальної складової інформаційно-освітнього середовища навчального закладу та як основи інноваційної технології в системі підготовки майбутніх офіцерів. Авторами наводяться основні ...
1553759
  Рабінович П. Універсальний канон людських прав // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 9. – С. 109-123. – ISSN 1026-9932
1553760
  Єрьомін М.Б. Універсальний код кінематографу у міжнародній політичній комунікації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Єрьомін Микола Борисович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 26 назв
1553761
  Романадзе Л. Універсальний кодекс етики медіатора: утопія чи реальність? // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (114). – С. 14-22. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1553762
  Васильченко З. Універсальний комерційний банк як центральна ланка фінансова-промислової групи : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 53-60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1553763
  Гладченко М. Універсальний комплекс технологічного обладнання для виробництва і переробки різних видів круп з високими еколого-економічними показниками / М. Гладченко, Г. Трохименко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 16-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1553764
  Оліфіренко С.М. Універсальний літературний словник-довідник / Оліфіренко С.М., Оліфіренко В.В., Оліфіренко Л.В. – Донецьк : БАО, 2007. – 432, [1] с. – ISBN 966-338-556-1
1553765
  Оліфіренко С.М. Універсальний літературний словник-довідник / С.М. Оліфіренко, В.В. Оліфіренко, Л.В. Оліфіренко. – Донецьк : БАО, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-481-197-9
1553766
  Плахотнюк Н.В. Універсальний механізм ООН в сфері боротьби з торгівлею жінками та дітьми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 251-254. – ISSN 2219-5521
1553767
  Грачова В. Універсальний міжнародний стандарт кримінально-правової боротьби з тероризмом у контексті її ефективності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 75-81. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджено універсальний міжнародний стандарт кримінально-правової боротьби з тероризмом.
1553768
  Смоляр І. Універсальний підсобний фонд НБУВ як складова бібліотечно-інформаційного обслуговування / І. Смоляр, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2013. – № 3 (200). – С. 29-31. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто засади становлення та розвитку нового структурного підрозділу НБУВ - універсального підсобного фонду. Висвітлено роботу з надання широкого спектра послуг у системі оперативного бібліотечно-інформаційного обслуговування. Наведені ...
1553769
  Вертипорох О. Універсальний постмодерністський авторефлексивний текст по-українські (на матеріалі прози Євгена Пашковського) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 120-128. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті досліджується магістральний жанр новітнього постмодерністського оповідного мистецтва - авторефлексивний текст, аналізуються його психосемантичні особливості та стильові ознаки. Акцентовано на специфіці національного варіанту авторефлексивного ...
1553770
  Кедик В.П. Універсальний принцип дії закону про кримінальну відповідальність // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 236-252. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
1553771
  Єлісова М.О. Універсальний символ "світове дерево" та його мовно-образні парадигми в художніх текстах Бориса Пастернака : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02 / Єлісова М.О.;КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1553772
   Універсальний словник-енциклопедія. УСЕ. – Київ : Ірина, 1999. – VII, 1551с. – ISBN 966-552-024-5
1553773
   Універсальний словник-енциклопедія. УСЕ. – 2-ге вид., доп. – Київ, Львів : Всеувіто; Атлас, 2001. – VII, 1575с. – ISBN 960-520-015-1; 966-7275-22-1
1553774
   Універсальний словник-енциклопедія. УСЕ. – 3-е вид. перероб., доп. – Київ : Всеувито ; Новий друк, 2003. – 1414, [2] с. – ISBN 966-520-046-1


  Близько 23300 статей, 3200 ілюстрацій, фото, карт, схем, таблиць. Найновіші факти, історія та сучасність, наука і техніка, культура і спорт, географія та медицина, персоналії та реалії, Україна і світ - усе найважливіше в УСЕ
1553775
   Універсальний словник-енциклопедія. УСЕ. – 4-е вид. перероб. і доп. – Львів : Тека, 2006. – 1432 с. : іл. – ISBN 966-95470-1-6


  Близько 23500 статей, 3270 ілюстрацій, фото, карт, схем, таблиць. Найновіші факти, історія та сучасність, наука і техніка, культура і спорт, географія та медицина, персоналії та реалії, Україна і світ - усе найважливіше в УСЕ
1553776
  Данилюк І.Г. Універсальний словник сучасної української мови : 100 000 / І.Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2011. – 1006, [2] с. – Зміст: Словник синонімів ; Словник антонімів ; Словник паронімів ; Словник омонімів ; Словник фразеологізмів ; Словник іншомовних слів. – ISBN 978-966-481-540-3


  До універсального комплексного словника увійшли такі розділи: "Словник синонімів", "Словник антонімів", "Словник паронімів", "Словник омонімів", "Словник фразеологізмів", "Словник іншомовних слів".
1553777
  Куньч З. Універсальний словник української мови / Зоряна Куньч. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2005. – 848 с. – ISBN 966-692-462-5
1553778
  Кедик В.П. Універсальний та реальний принципи чинності закону України про кримінальну відповідальність у просторі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кедик Вероніка Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
1553779
  Гоян В.В. Універсальний телерадіожурналіст: від "універсалізації" до спеціалізації / В.В. Гоян, О.Я. Гоян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 43-50. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
1553780
  Куліченко С.А. Універсальний тест-метод виявлення поверхнево-активних речовин у водах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 55-60. – (Хімія ; Вип. 34)


  Розроблено швидкий тест-метод виявлення поверхнево-активних речовин різних типів у водах.
1553781
  Харченко Володимир Універсальні "безпілотники" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 2-4 : фото
1553782
  Ліскевич Ростислав Ігорович Універсальні алгоритми швидких ортогональних перетворень для паралельних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. інформ. наук:05.13.06 / Ліскевич Р.І.; НАНУ, Держ. наук.-досл. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2001. – 16 с.
1553783
  Пономаренко О.В. Універсальні аспекти професійного спілкування дипломатів: дипломатичні документи // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 435-441


  У статті запропоновано робочу дефініцію поняття "дипломатичні документи" для лінгвістичних досліджень, наведено назви основних їхніх видів, здійснено порівняльний аналіз і визначено універсальні риси. В статье предложено рабочую дефиницию понятия ...
1553784
  Красовська І.В. Універсальні аудитивні параметри сприйняття позитивних емоцій в англомовному дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 36-39. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1553785
  Стрельцов Є. Універсальні визначення в кримінальному праві: до постановки проблеми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1553786
   Універсальні виміри української культури. – Одесса : Друк, 2000. – 216с. – ISBN 966-7487-50-4
1553787
  Бабін Б. Універсальні договори міжнародного гуманітарного права та національне кримінальне провадження щодо подій в окупованому Криму / Б. Бабін, Е. Плешко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 50-57
1553788
  Оніщенко Н.А. Універсальні і специфічні риси німецьких фразеологізмів з ідеологічно-конотативним компонентом // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 172-175. – ISBN 966-581-295-5
1553789
  Кузик В. Універсальні коди "Щедрика" в опрацюванні М. Леонтовича. Спроба полівекторного аналізу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 29-31 грудня (№ 52). – С. 8-9


  "Феноменальний успіх у Києві в Різдвяних концертах хору студентів Свято-Володимирського університету під орудою О.Кошиця в 1916 р. <...> став для "Щедрика" першим щаблем сходження до світової слави".
1553790
  Ясна І.М. Універсальні компетенції як основа функціональної освіти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 143-145
1553791
  Блідченко-Найко Універсальні компоненти символічної образності казкового наративу (на матеріалі українських і англійських чарівних казок) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 9-17. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
1553792
  Неділько С. Універсальні концепти в англомовному релігійному дискурсі // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 64-67. – ISSN 2410-2202
1553793
  Коваленко В. Універсальні критерії та стандарти змісту освітніх і наукових тексті // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2019. – № 1 (72). – С. 39-43. – ISSN 2078-1016
1553794
  Басиста А.В. Універсальні механізми контролю за здійсненням зобов"язань щодо захисту прав людей з інвалідністю // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 324-330. – ISSN 2306-9082
1553795
  Басиста А. Універсальні механізми контролю за здійсненням зобов"язань щодо захисту прав людини з інвалідністю // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 324-330. – ISSN 2306-9082
1553796
  Іванкова-Стецюк Універсальні механізми системних змін в суспільно-релігійному житті: український контекст // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1346-1355. – ISSN 1028-5091
1553797
  Осика С.Г. Універсальні міжнародно-правові засади регулювання демпінгового імпорту / С.Г. Осика; Ін-т законодавства Верховної Ради України; Акад. правових наук України. – Київ, 2005. – 256с. – ISBN 966-8039-72-6
1553798
  Чуб О.О. Універсальні міжнародно-правові стандарти політичних прав громадян // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 21-28. – ISSN 0201-7245
1553799
  Швецова-Водка Універсальні ретроспективні покажчики текстових неперіодичних видань як складова українського бібліографічного репертуару // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 105-114. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
1553800
   Універсальні сімейства розподілу Джонсона та їх використання для аналізу часових рядів швидкості приземного вітру / Г.П. Івус, Е.В. Агайар, Семергей-Чумаченко, Л.М. Гурська // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 59-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2311-0902
1553801
  Назимко О.В. Універсальні соціально-трудові права представників корінних народів за змістом норм міжнародного трудового права та міжнародних декларативно-рекомендаційних положень // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 34-43. – ISSN 2524-0064
1553802
  Рабінович П. Універсальні стандарти людяності як концептуальні засади антропоцентричного праворозуміння // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 76-87. – ISSN 1026-9932
1553803
  Єрьомін М. Універсальні сюжети у кінематографі як явище у міжнародних культурних та інформаційних відносинах на прикладі випадків неофіційного ремейку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 252-253
1553804
  Шевелюк В.А. Універсальні та етнокультурні символічні архетипові моделі прислів"їв із соматизмами в іспанській та українській мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 287-295. – ISBN 966-581-589-Х
1553805
  Невара Л.М. Універсальні та регіональні стандарти забезпечення захисту права на освіту // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 45-47. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
1553806
  Вороновська Л. Універсальні та специфічні особливості визначення ознак художнього дискурсу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 155-166


  У статті систематизовано та охарактеризовано існуючі в лінгвістиці підходи до визначення поняття дискурсу, зокрема з"ясовано специфічні властивості окремих його типів. Порівняно з текстом, розуміння якого пов"язане передусім із лінгвістичними ...
1553807
  Калюжний О.Ю. Універсальні характеристики форми мезоскопічного полімерного ланцюга, полімерної зірки та їх агрегатів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.24 / Калюжний Остап Юрійович ; НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1553808
  Зоріна О.С. Універсальність давньогрецької пайдеї та інваріанти її екстраполяції на процес підготовки студентів-журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 103-106


  У статті здійснено теоретичне осмислення розвитку пайдеї як одного з найбільш вагомих чинників естетичного й етичного виховання, що виник у результаті цивілізаційного поступу. Теоретичний матеріал трансформувався в дослідження сучасного стану пайдеї та ...
1553809
  Олійник Б.В. Універсальність зліченних просторів Хемінга щодо ізоморфних занурень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 53-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджується зліченний метричний простір Хемінга Н[нижній індекс нескінченність] - простір всіх скінченних підмножин з метрикою Хемінга. Описано його групу ізометрій. Встановлено, що він є універсальним щодо ізоморфних занурень скінченних метричних ...
1553810
  Бірюков О.М. Універсальність і територіальність процедур банкрутства у праві Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 245-251. – ISSN 0132-1331


  Актуальні питання європейської інтеграції України.
1553811
  Скрипнюк О. Універсальність Конституції України як джерела права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 35-40
1553812
  Козубай В.І. Універсальність лінгвокультурології // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 76-79
1553813
  Батанов В. Універсальність музичного професіоналізму у XX столітті та діяльність Ейтора Вілла-Лобоса // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 76-81. – ISSN 1728-6875
1553814
  Максимов С. Універсальність прав людини // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 110-117. – ISSN 2227-7153
1553815
  Чурікова І. Універсальність принципу всебічності, повноти й об" єктивності дослідження слідчим обставин справи у системі кримінально-процесуальних принципів та їх взаємодія // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 133-137.
1553816
  Сарканич П.В. Універсальність складних систем: аналіз нулів статистичної суми і складні мережі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Сарканич Петро Васильович ; НАН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
1553817
  Крючков Г.Г. Універсальність французької графіки // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 199-202. – ISBN 966-7890-03-1
1553818
  Крючков Г.Г. Універсальність французької графіки // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 202; 5 назв
1553819
  Хайчевська Т.М. Універсальність французької графіки та експресивний потенціал французьких графем // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 286-291. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1729-360Х
1553820
  Стельмах С.П. Універсально-історична концепція М.М. Луніна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 12-22. – (Історія ; вип. 36)


  Розглядаються теоретико-методологічні погляди професора Харківського університету Михайла Михайловича Луніна, зокрема його концепція всесвітньої історії.
1553821
  Васильців С. Універсально-регіональний дискурс щодо функціонування Ліги Арабських Держав / С. Васильців, О. Кучик // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 13-22. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
1553822
  Котнюк Ю. Універсиет "Україїна" - атака рейдерів. Захистити навчальний заклад може лише Верховний Суд // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 14-20 вересня (№ 37). – С. 6. – ISSN 1992-9277
1553823
  Гунчак В. Університет - кузня елітарних кадрів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 7-18. – ISSN 1682-2366
1553824
  Тронько П.Т. Університет - моя доля // Петро Тимофійович Тронько / Г.М. Кривошея, Г.П. Семилєтка, Є.М. Скляренко. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 12-20. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
1553825
  Кліменко В. Університет - факультет - кафедра - студент // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 91-98. – ISSN 1682-2366


  Автор доводить, що зміна назви "інститут" на "університет" не торкнулася суті універсуму системи навчання.
1553826
   Університет - це назавжди! // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 2


  Ректор КНУ Л. Губерський привітав першокурсників.
1553827
   Університет – найкращий барометр суспільства : найяскравіші моменти привітань поважних гостей / Л. Кравчук, В. Ющенко, В. Литвин, А. Наумовець, М. Згуровський // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9), спец. випуск. – С. 3
1553828
   Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
№ 6 (44). – 2011. – мова резюме англ., рос.,укр.
1553829
   Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
№ 1 (45). – 2012. – мова резюме англ., рос.,укр.
1553830
   Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
№ 4 (48). – 2012. – мова резюме англ., рос.,укр.
1553831
   Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2004-
№ 5/6 (49), вересень-грудень. – 2012. – Резюме англ., рос.,укр. мовами
1553832
   Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2004-
№ 1 (50). – 2013. – Резюме англ., рос., укр. мовами
1553833
  Галата С. Університет "У раю". На український форум новацій освіти приїхали кращі університети Піднебесної // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 28 жовтня (№ 43). – С. 10 : Фото: В.Г. Кремень, В.А. Бугров. – ISSN 2219-5793


  Про виставку "Інноватика в сучасній освіті", яка проходить у залах "КиївЕкспоПлаза", на якій представлено інноваційні досягнення та освітні послуги національних та закордонних навчальних закладів, наукових установ, центрів, компаній.
1553834
  Губарець В. Університет "Україна": історія створення та особливості навчання // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (188). – С. 23-27. – ISSN 1682-2366
1553835
  Заславський В. Університет активізує співробітництво в аерокосмічній галузі / В. Заславський, О. Ямкова // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 1, 4


  У Державному підприємстві "КБ "Південне" (Дніпропетровськ) відбулося засідання Координаційної наради з ректорами провідних вузів України та представниками МОНМС України. Від КНУТШ в нараді взяли участь: проректор з наук. роботи С. Вижва та нач. ...
1553836
   Університет виборов черговий проект Erasmus Mundus // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Університет у складі нового консорціуму європейських університетів виборов ще один проект Erasmus Mundus
1553837
   Університет відвідав Генеральний секретар НАТО / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  В ході офіційного візиту в Україну Київський університет відвідав Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.
1553838
   Університет вшанував героїв Небесної сотні // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 1


  24 лютого о 20 годині біля Червоного корпусу університету студенти та викладачі всіх факультетів та інститутів, вшанували пам"ять тих, хто поклав своє життя за гідне майбутнє й свободу українського народу. Після цього колона студентів на чолі з ...
1553839
  Чернов В. Університет вшанував студентів-патріотів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 5 вересня (№ 168). – С. 15


  Біля Сумського державного університету відкрили пам’ятник студентам та випускникам закладу, котрі полягли на Донбасі.
1553840
  Сліпушко О. Університет готується до знаменної дати : До 200-ліття Тараса Шевченка // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 3


  Про роботу Організаційного комітету із підготовки та відзначення ювілею Тараса Шевченка на чолі з проректором С.А. Вижвою ( створеного указом ректора університету Л. Губерським), ; про виконання комітетом плану заходів до ювілею.
1553841
   Університет для мене - все. Декілька фактів із життя Віктора Скопенка / Ректорат, Вчена Рада, профком студентів, аспіранти // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Грудень (№ 8). – С. 1, 2
1553842
  Кравченко В. Університет для України // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 120-166. – ISBN 966-7679-64-0
1553843
  Гринюк Р. Університет і коронавірус: досвд ДонНУ імені Стуса / записала Олеся Шуткевич // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 186/187). – С. 10-11


  "За нинішніх карантинних умов вища освіта має бути гнучкою й інноваційною", - ректор Роман Гринюк.
1553844
  Калашнікова С. Університет і лідерство: усвідомлення та забезпечення взаємозв"язку для розвитку // Педагогічна газета. – Київ, 2014. – жовтень (№10). – С. 3
1553845
  Фініков Т. Університет і проєкт: континуальність та дискретність // Quo vadis, Університете? / В. Бахрушин, М. Бойченко, Н. Бойченко, М. Виросткєвич, Т. та ін. Добко. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – С. 55-68. – ISBN 978-617-7328-82-6
1553846
  Рижков В. Університет імені Альфреда Нобеля: століття - за чверть віку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27 вересня (№ 171). – С. 7


  Стратегія розвитку "теплого" вишу - інновації та студоцентризм.
1553847
  Дьяков О.В. Університет імені В.Н. Каразіна на мапі Харкова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1138. – С. 31-43. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 19). – ISSN 2227-6505


  У статті досліджено урбанізми Харкова, в яких відображуються університет та люди, пов"язані з цим вищим навчальним закладом.
1553848
  Толстанова Г. Університет його предків // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7). – С. 7


  "Міжнародна конференція імені видатного біохіміка Якуба Парнаса зібрала у стінах нашого Університету майже дві сотні учасників з України, Польщі, Ізраїлю та інших країн. <...> Одним із особливих учасників конференції став відомий біофізик у третьому ...
1553849
  Хаустова В.Є. Університет майбутнього: виклики для вітчизняної вищої освіти / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману, 19 листоп. 2021 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – С. 15-22. – ISBN 978-617-7801-27-5
1553850
  Шиян Д.В. Університет майбутнього: виклики для вітчизняної вищої освіти / Д.В. Шиян, Є.О. Севрюкова // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману, 19 листоп. 2021 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – С. 23-27. – ISBN 978-617-7801-27-5
1553851
  Гладуш В. Університет менеджменту освіти: передісторія створення та розвитку // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 26-33
1553852
   Університет на Міжнародному форумі "Інновації та високі технології" / за інформацією НДЧ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Восени в Києві на території ВЦ "Київексплаза"прцював Міжнародний форум "Інновації та високі технології". Діяла масштабна виставка, проходили тематичні семінари та наукові круглі столи. Співорганізатори форуму виступали Держком України з питань науки, ...
1553853
  Онопрієнко В.І. Університет на шляху до цифрової реальності // Гуманітарні науки і освіта сьогодні : матеріали Читань до Днів науки : зб. доп. наук. конф., 15-18 трав. 2021 р. / НАН України, Центр гуманіт. освіти ; [передслово: Ю. Іщенко ; редкол.: В. Рижко (голова) та ін.]. – Київ : ЦГО НАН України, 2021. – С. 162-166. – ISBN 978-966-02-9610-7
1553854
  Короденко М. Університет набирає висоту. Національний авіаційний відсвяткував 85-ту річницю // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 жовтня (№ 40). – С. 10. – ISSN 2219-5793
1553855
  Петрушенко М. Університет підтверджує статус лідера галузі // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-18 лютого (№ 5/6). – С. 5


  Такий висновок зробили учасники 41-ї Міжнародної вичтавки "Leather and Shoes". Йдеться про Київський національний університет технологій та дизайну.
1553856
  Зварич І. Університет показав себе антикризовим центром // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 28 жовтня (№ 209)


  Київський національний університет технологій та дизайну.
1553857
  Лімборський І. Університет початку XXI століття: між глобалізацією та кризою гуманітарних наук // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 11/12 (1043/1044). – C. 250-256. – ISSN 0320 - 8370
1553858
  Андрущенко В. Університет престижу. Нам - 180 років! // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 4-11 лютого (№ 11). – С. 1
1553859
  Воронцов П. Університет приймає у свою сім"ю такого ж переселенця, як він сам // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 травня (№ 96). – С. 15


  Розпорядженням Кабміну Донбаський державний технічний університет реорганізується і приєднується до Східноукраїнського університету імені Даля.
1553860
  Губерський Л. Університет приростає наукою / інтерв"ю взяла Л. Суржик // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2009. – 10-16 жовтня (№ 38-39). – С. 16


  Інтерв"ю з ректорм КНУ імені Тараса Шевченка.
1553861
   Університет продовжує працювати // Київський університет. – Київ, 2022. – Жовтень (№ 8). – С. 1, 2


  "14 жовтня 2022 р. адміністрація КНУ імені Тараса Шевченка провела брифінг для провідних вітчизняних і закордонних медіа щодо перших результатів ліквідації наслідків терористичного акту рф 10 жовтня 2022 р. Масована ракетна атака на мирні міста України ...
1553862
   Університет рівних можливостей // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9). – С. 3


  "Проєкт "Університет рівних можливостей" започатковано за ініціативи Студпарламенту та Інноваційного центру КНУ. Його головна мета - створення в Університеті безбар"єрного середовища для отримання освітніх послуг здобувачами освіти з особливими ...
1553863
   Університет рівних можливостей // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 6


  "Університетський проєкт «Університет рівних можливостей» виборов нове перспективне партнерство. Зокрема, у межах ініціативи «Без бар’єрів» Першої леді Олени Зеленської в КНУ імені Тараса Шевченка відбулася робоча зустріч із новими партнерами проєкту ...
1553864
  Латиш Ю.В. Університет святого Володимира (1834-1920) // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 137-193. – ISBN 978-966-933-083-3
1553865
   Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – 415, [1] с., [32] арк. фотоіл. – Ювілейне вид. до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5


  Збірник документів висвітлює становлення і розвиток академ. статусу студентів Університету Святого Володимира впродовж 1834-1917 рр.
1553866
  Скорик Т.В. Університет третього віку як модель соціальної інтеграції осіб літнього віку в сучасне суспільство / Т.В. Скорик, І.С. Шевченко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 60-68. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
1553867
   Університет у Рамковій програмі ЄС HORIZON 2020 // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 2


  Рамкова програма HORIZON 2020 активізувала в університеті розвиток міжнародного науково-партнерського співробітництва з метою формування актуальної тематики та проектного консорціуму за участі КНУ імені Тараса Шевченка в цій програмі. Першим кроком на ...
1553868
   Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики = University in the modern society: mission, problems, challenges : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / [Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко та ін.] ; за заг. ред. Г.І. Калінічевої ; Приват. ВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая, Каф. ЮНЕСКО "Інформ.-комунікац. технології в освіті". – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 251, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7571-48-2
1553869
  Ілляш І. Університет успішно реалізовує свій план заходів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 19 квітня (№ 76). – С. 11


  Розмова з професором КНУ імені Тараса Шевченка О. Сліпушко, щодо відзначення ювілею Т. Шевченка в університеті. Згадуються: Л. Губерський, В. Бугров, Г. Семенюк.
1553870
  Москаленко К.А. Університет як єдиний організм: феномен політехнізму та принцип колективності в освітньому процесі // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 12-18
1553871
  Акімова О.А. Університет як потенційне втілення універсальності у вищій освіті // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 11-15. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (32))
1553872
  Виросткєвіч М. Університет як простір інтегрального розвитку людини-особистості // Quo vadis, Університете? / В. Бахрушин, М. Бойченко, Н. Бойченко, М. Виросткєвич, Т. та ін. Добко. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – С. 33-54. – ISBN 978-617-7328-82-6
1553873
  Білокобильський О. Університет як симптом і передумова народження модерної свідомості / О. Білокобильський, О. Халіков // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 5-19. – ISSN 1728-9572
1553874
  Паласюк М.І. Університет як соціоосвітній феномен / М.І. Паласюк, Б.М. Паласюк, Н.М. Ярема // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 170-172
1553875
  Кузьменко Н.І. Університет як унікальний суб"єкт соціального пізнання (філософський дискурс) / Н.І. Кузьменко, О.О. Демченко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 19-25. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (39)). – ISSN 1683-3309
1553876
  Черевко О. Університет, спрямований у майбутнє [Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького] // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 7-16. – ISSN 1682-2366


  Розповідається про історію та сучасність Черкаського нац. університету ім. Б. Хмельницького.
1553877
  Косий М. Університет, струнко! Рівняння на реформу! // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 34). – С. 16


  Автор статті наголошує на необхідність реформування вищої юридичної освіти в Україні. Йдеться про те, що МВС України - найбільший роботодавець для юридичних кадрів. Згадуються ЗВО Харкова, де є юридичні факультети.
1553878
  Кудряченко А.І. Університет, який став явищем в освітньому і науковому просторі не лише України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 9/12. – С. 24-26. – ISSN 0868-8117


  Про Київський університет права Національної академії наук України.
1553879
  Жилінська С.І. Університет: генеза ідеї та трансформація діяльності в економічному та соціокультурному контексті // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 153-197. – ISBN 978-966-439-753-4
1553880
  Мінаков М. Університет: криза ідентичності // Критика. – Київ, 2003. – Березень, (число 3). – С. 8-15
1553881
  Грузинський Д. Університетам - автономно, МОН - партнерські функції // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 28 квітня (№ 16). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Донецькому національному університеті Сергій Квіт зустрівся зі студентами, профспілками, та керівниками ВНЗ краю. Відправною точкою стала презентація нової редакції Закону України "Про вищу освіту".
1553882
  Туренко А. Університети-лідери формування їх мережі як центрів досконалої освіти / А. Туренко, М. Каслін // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 28 лютого - 7 березня (№ 7/8)


  Щодо конкуренції на ринку освітніх послуг.
1553883
  Кух Л. Університети - партнери: технологія успіху // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 2012. – 12-19 вересня (№ 39/40)


  У рамках Днів освіти і науки Росії в Україні 14 вересня в Національному педагогічному університеті імені М.Драгоманова відбулося засідання Асоціації вищих навчльних закладів-партнерів Російської Федерації та України.
1553884
  Логвін З.І. Університети - роль та місце в інноваційній системі України / З.І. Логвін, В.М. Логвін // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 297-311. – ISBN 978-966-439-753-4
1553885
  Шулікін Д. Університети "під обстрілом" проблем. Не лише вижити, а й розвиватись // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Серпень (№ 31/32). – С. 5


  Внаслідок війни українські університети стикнулись з величезним масивом викликів: від необхідності повної евакуації до зменшення контингенту студентів. Під час онлайн-дискусій у рамках дослідження Школи політичної аналітики Національного університету ...
1553886
  Федоренко С.А. Університети "третього віку" як складова безперервної освіти: зарубіжний досвід // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 133-138. – ISSN 2078-1687
1553887
  Кремень В. Університети в архітектоніці всесвіту // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 5-12 лютого (№ 5/6). – С. 2
1553888
  Ільницький Д. Університети в глобальній економіці знань: еклектична парадигма // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 123-154. – ISSN 1811-9824


  Національний інтелектуальний капітал, функціонуючи в умовах глобальної конкуренції, є одним з факторів соціально-економічного розвитку та міжнародного конкурентного статусу країн. Еволюція концепції університету за декілька десятиліть пройшла значний ...
1553889
  Губерський Л.В. Університети в модернізаційній стратегії України // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 7-24. – ISBN 978-966-439-753-4
1553890
  Філіппова І. Університети Валерія Марченка // День. – Київ, 2000. – 14 грудня (№ 230). – С. 5


  Спогади про українського дисидента-правозахисника, літературознавця і перекладача Валерія Марченко, який навчався на філологічному факультеті Київського університету.
1553891
  Погребняк Н.М. Університети Європи як центри становлення і розвитку педагогічної освіти (на матеріалі Німеччини та Франції) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 87-91. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 22 (32))
1553892
   Університети Іспанії // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 11/12 (102). – С. 8-11
1553893
  Гуніна О. Університети Києва та Кіото налагоджують зв"язки // Хрещатик : газета Київської міськоїРади. – Київ, 2012. – № 146


  Столична влада зацікавлена у співпраці з японським лауреатом Нобелівської премії в галузі медицини. Київ та Кіото мають досить довгу історію дружніх побратимських взаємин, які були встановлені 40 років тому. Співпраця між двома містами розвивається ...
1553894
  Макар Ю.І. Університети мого життя : спогади / Юрій Макар ; [наук. ред.: В. Макар, О. Макар]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 603 [2] с., [40] арк. фот. : іл., портр., фот. – Покажчики: с. 579-604. – ISBN 978-617-7611-31-7
1553895
  Іваненко О. Університети Наддніпрянської України в системі європейських науково-освітніх зв"язків: друга половина XIX - початок XX ст. // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2019. – № 4/5. – С. 38-43. – ISSN 2663-2675


  Згадуються: В.Г. Демченко, Г.Д. Сидоренко , О.В. Романович-Славатинський та інш.
1553896
   Університети обмежують права студентів? // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 12 січня (№ 5). – С. 5


  Молодь здебільшого не знає, що може обирати частину дисциплін і вимагати викладання українською.
1553897
  Галаур В. Університети оснащуються новітнім обладнанням // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 30 січня (№ 20). – С. 8


  На базі Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" відкрили сучасну лабораторію 3D-систем.
1553898
  Моісеєва Т. Університети починають жити за новими правилами. Сьогодні набув чинності ухвалений в липні закон про вищу освіту // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 6 вересня (№ 163). – С. 5
1553899
  Іващенко В.Ю. Університети Російської імперії в автобіографіях істориків XIX - початку XX ст.: "події", дійові особи", "історії" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 46-53. – (Серія "Історія" ; вип. 56). – ISSN 2220-7929


  Аналізуються автобіографії істориків: М.О. Максимовича, М.І. Костомарова, В.Б. Антоновича, М.П. Драгоманова та ін. Фіксується акцент на роздумах про сучасну їм систему освіти, спроб осмислення морального кодексу "університетської людини", усвідомлення ...
1553900
  Маріуц І. Університети світового класу в американському та національному контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-43. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1553901
  Горбунова О. Університети стануть енергоефективними // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 208). – С. 1, 2


  "Верховна Рада ухвалила проект закону "Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком". За проект у цілому проголосував 231 депутат".
1553902
  Латиш Ю.В. Університети США // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 39-53. – ISBN 978-966-933-083-3
1553903
  Пасічник Н. Університети та суспільство на теренах України ХІХ - початку ХХ століття, або третя місія тодішніх університетів / Н. Пасічник, Р. Ріжняк // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 15. – С. 154-187. – ISSN 2518-7600
1553904
  Шевчук А.В. Університети третього тисячоліття як опорні центри глобального науково-освітнього простору / А.В. Шевчук, Л.Т. Шевчук // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 4 (53). – С. 16-21. – ISSN 2309-1533


  Євроінтеграція України є складним процесом, який можливий при умові дотримання країною нових вимог до освіти та науки. Для того, щоб Україна стала повноправним членом світової спільноти країн, то першою і чи не найголовнішою вимогою, пов"язаною із її ...
1553905
  Іваненко О.А. Університети України в міжнародних наукових зв"язках Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) / Оксана Іваненко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2013. – 374, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 350-374. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6770-1
1553906
   Університети України та Норвегії: магістерська програма стартує на початку 2012 року / Управління міжнародного науково-технічного співробітництва та інноваційних технологій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Готується Угода про співробітництво між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Норланда в галузі освіти та науково-технічного співробітництва.
1553907
   Університети. Наука та просвіта = Universitates : науково-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Асоц. випускників, викладачів і друзів Харьк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. І.Є. Тарапов ; редкол.: Бакіров В.С., Пантелеймонов А.В., Посохов С.І. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 1811-2404
№ 1/2 (68/69). – 2019. – 151, [1] c.
1553908
  Жиляєв І.Б. Університетська автономія vs нормативне регулювання (на прикладі формування ціни послуги у сфері вищої освіти) // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки : науково-практичне видання / Ін-т законодавства Верховної Ради України ; заг. ред. В.І. Сергієнка. – Київ, 2019. – Вип. 4. – С. 297-318. – ISBN 978-617-7638-96-3
1553909
  Корольов Б. Університетська автономія в Україні стає реальністю // Університетська автономія: міф чи реальність? : матеріали "Круглого столу" тижневика "Освіта" (16 берез. 2016 р. - 3 трав. 2017 р.) / Ін-т вищ. освіти НАПН України, Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", Ред. Всеукр. громад.-політ. тижневика "Освіта" ; [упоряд.: К.В. Астахова, О.С. Коноваленко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 39-45
1553910
  Луговий В. Університетська автономія в Україні: вчора, сьогодні, завтра // Університетська автономія: міф чи реальність? : матеріали "Круглого столу" тижневика "Освіта" (16 берез. 2016 р. - 3 трав. 2017 р.) / Ін-т вищ. освіти НАПН України, Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", Ред. Всеукр. громад.-політ. тижневика "Освіта" ; [упоряд.: К.В. Астахова, О.С. Коноваленко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 6-11
1553911
  Коваленко О. Університетська автономія в Україні: традиції та сучасність // Університетська автономія: міф чи реальність? : матеріали "Круглого столу" тижневика "Освіта" (16 берез. 2016 р. - 3 трав. 2017 р.) / Ін-т вищ. освіти НАПН України, Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", Ред. Всеукр. громад.-політ. тижневика "Освіта" ; [упоряд.: К.В. Астахова, О.С. Коноваленко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 20-22
1553912
  Андрущенко В. Університетська автономія: нові виклики // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 5-13. – ISSN 2078-1016
1553913
  Горобець О. Університетська бібліотека в епоху електронних комунікацій: пріоритетні напрями роботи // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 104-105. – ISBN 978-966-941-056-6
1553914
   Університетська бібліотека в інформаційному суспільстві: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2000-2012 рр.) / підготквали Р. Білоусова, М. Заблоцька // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 334-341. – Бібліогр.: 71 назв. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 8). – ISSN 2078-4260


  "26-28 травня 2010 р. на базі Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна спільно з Науковою бібліотекою Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка проведено Міжнародну науково-практичну ...
1553915
  Кравчук Н.М. Університетська бібліотека як інформаційно-аналітичний сервіс / Н.М. Кравчук, В.Ю. Шаповалова // Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО (Одеса, 4-6 лип. 2018 р.) / Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи, міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : ОНУ, 2018. – С. 80-90. – ISBN 978-617-689-301-1
1553916
   Університетська бібліотека: від традиційної до цифрової : 100-річчю Наук. б-ки ун-ту присвячується : зб. наук. ст. та матеріалів / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Наук. б-ка ; [редкол.: Т.М. Костирко та ін. ; над кн. прац.: Т.М. Костирко, Т.С. Мігунова, І.В. Бондар та ін.]. – Миколаїв : Видавництво Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, 2020. – 413, [1] с. : іл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 336-389. – ISBN 978-966-321-391-0


  У пр. № 1743857 напис: Шановним колегам з найкращими побажаннями добра, щастя, здоров"я та процвітання від колективу Наукової бібліотеки НУК ім. адм. Макарова. 15.12.2021
1553917
  Онищенко М.Г. Університетська картосеміотика в рамках науково-дослідницького практикуму // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 123-127. – ISSN 2075-1893


  У статті розглянуто питання розвитку університетської картосеміотики. Представлено основні положення та завдання навчальної дисципліни з картосеміотики. Визначено види практичних робіт для засвоєння картосеміотичних знань. Висвітлено результати ...
1553918
   Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ : КНЕУ, 2012-. – ISSN 2227-1503
№ 1. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
1553919
   Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ : КНЕУ, 2012-. – ISSN 2227-1503
№ 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1553920
   Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ : КНЕУ, 2012-. – ISSN 2227-1503
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1553921
   Університетська лабораторія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  У Київському національному університеті технологій та дизайну у співпраці з компанією SOFTORG - найбільшим ретейлером швейного обладнання в Україні, відбулось урочисте відкриття Навчально-наукової лабораторії швейних технологій в Індустрії моди, де ...
1553922
  Майструк С. Університетська лава за кордоном - чи зручно там українським студентам? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 17 грудня (№ 51)


  Про навчання за кордоном і нові обрії - вустами самих студентів. Скільки коштує іноземний диплом.
1553923
   Університетська мозаїка // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 4


  В Київському університеті відбувся Форум, приурочений 70-ій річниці депортації кримськотатарського народу з Криму. Модератор форуму проректор із науково-педагогічної роботи Володимир Бугров запропонував гостям і учасникам переглянути перший художній ...
1553924
   Університетська мозаїка [до 110-річчя від дня народження Наума Давидовича Моргуліса] // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 4


  110-річчя від дня народження видатного українського вченого, члена-кореспондента НАН України, професора Наума Давидовича Моргуліса відзначили на факультеті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем.
1553925
  Шулікін Д. Університетська наука - "оборонці" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Підписано меморандуми про науково-технічну співпрацю інноваційно-виробничого об"єднання "Київська політехніка" з Міністерством оборони України й Державним підприємством "Укроборонпром".
1553926
   Університетська наука - національній економіці // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8 січня (№ 4). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Під головуванням першого заст. міністра освіти і науки, молоді та спорту Євгена Суліми відбулося засідання Науково-координаційної ради Державної цільової наук.-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008-2017 роки.
1553927
  Гондюл В.П. Університетська наука та перспективи її розвитку на початку XXI століття // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 12-14
1553928
  Короденко М. Університетська наука: погляд у майбутнє // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  У наступному році заклади вищої освіти остаточно визначитися з базовими науковими напрямками.
1553929
  Аніловська Г.Я. Університетська освіта : навчальний посібник / Аніловська Г.Я., Марушко Н.С., Томаневич Л.М. ; МОНУ ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 376 с. + Додатки: с. 200-370. – Бібліогр.: с. 195-199. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-78-1
1553930
  Лукаш О.А. Університетська освіта : конспект лекцій для студентів спец. 6.050107 "Економіка підприємства" усіх форм навчання / О.А. Лукаш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 153 с. – Бібліогр.: с. 148-152
1553931
  Козак Н.Л. Університетська освіта : навч. посібник / Козак Н.Л., Шоробура І.М. ; Хмельниц. екон. ун-т. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 163 с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Предм. покажчик: с. 139-146. – Бібліогр.: с. 131-138. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-139-3
1553932
  Предборська І.М. Університетська освіта в контексті сучасних методологічних підходів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 195-202. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 31 (44))
1553933
  Панченко Л.М. Університетська освіта в контексті трансформаційних процесів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 221-231. – (Філософія ; вип. 41, (ч. 1))
1553934
  Коротенко Н.М. Університетська освіта в радянській Україні (1933 - 1941 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Коротенко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1553935
  Білик Л.І. Університетська освіта в Україні в аспекті глобалізаційних світових процесів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 150-154


  У статті розглядаються питання стану і перспективи розвитку вищої освіти в Україні в аспекті глобалізаційних питань. Визначені первинні завдання вищої освіти і негативні її тенденції у зв"язку з процесами комерціалізації. В статье рассматриваются ...
1553936
  Латиш Ю.В. Університетська освіта і традиція // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 8-72. – ISBN 978-966-933-083-3
1553937
  Тимчик Г.С. Університетська освіта та юридична деонтологія : навч. посіб. / Г.С. Тимчик, О.М. Котикова ; за заг. ред. Ф.П. Шульженка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 210, [6] с. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-490-9
1553938
  Ігнатенко І.А. Університетська освіта: погляди на сутність, критерії та функції // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 17. – С. 36-40. – (Серія "Педагогічні науки")
1553939
  Андрущенко В. Університетська освіта: тенденції зміни // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 5-15. – ISSN 2078-1016


  Аналізуються зміни змісту, форм організації та технологій навчання в університеті.
1553940
  Павко А. Університетська педагогічна освіта / А. Павко, Л. Курило // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22-29 серпня (№ 31/32). – С. 4
1553941
  Лінчевський Д. Університетська поетка Луїза Глюк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 17 жовтня (№ 39/40)
1553942
  Поляков М.В. Університетська система України в добу визвольних змагань (1917-1920) / М.В. Поляков, В.С. Савчук // Класичний університет : еволюція, сучасний стан, перспективи / М.В. Поляков, В.С. Савчук. – Київ : Генеза, 2004. – С. 197-204. – ISBN 966-504-253-X
1553943
  Головенкін В. Університетська система якості // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 15-23. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються рекомендації із внутрішнього забезпечення якості у вищих навчальних закладах, запропоновані у документі "Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти". Викладається десятирічний досвід НТУУ"КПІ".
1553944
  Горак Р. Університетська справа Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 156-192. – ISSN 0130-528Х


  На основі особової справи Михайла Возняка, яка зберігається в архіві Львівського університету, розкрито трудовий шлях ученого, перипетії, що супроводжували роботу в цьому навчальному закладі, та конфлікти які виникали між ним та Міністерством вищої ...
1553945
  Наєнко М. Університетська теорія література
1553946
  Наєнко М.К. Університетська теорія літератури // Мова та історія : збірник наукових праць / Акад. наук вищої освіти України ; Рада молодих учених ; Укр. акад. архітектури ; Європ. акад. наук, мистецтв та літератури (Франція) [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 259 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Михайла Кузьмовича Наєнка. – С. 4-24


  Стаття присвячена розвитку літературно-критичних знань у Київському університеті з часу його заснування і до першої декади ХХІ ст. включно.
1553947
  Наєнко М. Університетська теорія літератури // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 1 (682). – С. 53-58. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено розвиткові літературно-теоретичних знань у Київському університеті з часу його заснування і до першої декади XXI ст. Автор пов"язує їх із науковими та методологічними пошуками в цій галузі деяких "позауніверситетських" ...
1553948
   Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л.І. Шевченко ; [упорядкув.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; передм. Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2013. – 327, [1] с., [8] арк. фотоіл. – Зміст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-595-0
1553949
  Стаменова А. Університетська україністика в Болгарії: традиції та сучасність // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 151-156. – ISSN 2075-437X


  У статті запропоноване ретроспективне висвітлення розвитку україністики в болгарському академічному житті
1553950
  Варениця О.П. Університетська філософія чи філософська журналістика: трансформація розуміння філософії в сучасній культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема самоідентифікації філософії в європейській культурі ХІХ-ХХ ст. та її сучасний контекст. В статье рассматривается проблема самоидентификации философии в европейской культуре ХІХ-ХХ вв. и ее современный контекст. In this ...
1553951
  Сидоренко Л.І. Університетська школа філософії та методології науки: підсумки та перспективи певних напрямів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 155-162
1553952
   Університетське дослідження UNIDOS - 12 : [моніторингове опитування] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч. лаб. з прикладних соціол. дослідж., Фак. соціології. – Київ : [б. в.], 2016. – 80 с. : іл., табл. – Без обкл.
1553953
   Університетське дослідження UNIDOS - 12: опитування першокурсників : [моніторингове опитування] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч. лаб. з прикладних соціол. дослідж., Фак. соціології. – Київ : [б. в.], 2016. – 38 с. : іл., табл. – Без обкл.
1553954
   Університетське дослідження UNIDOS - 12: опитування студентів коледжів : [моніторингове опитування] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч. лаб. з прикладних соціол. дослідж., Фак. соціології. – Київ : [б. в.], 2016. – 25 с. : іл., табл. – Без обкл.
1553955
   Університетське дослідження UNIDOS - 14 : опитування студентів [Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка верес. 2018] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч. лабораторія з приклад. соціол. дослідж., Ф-т соціології. – Київ : [б. в.], 2018. – 54 с. : іл., табл. – Без обкл.
1553956
   Університетське дослідження UNIDOS - 14* : опитування першокурсників [Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка верес. 2018 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч. лабораторія з приклад. соціол. дослідж., Ф-т соціології. – Київ : [б. в.], 2018. – 33 с. : табл., іл. – Без обкл.
1553957
  Головата Л.В. Університетське книговидання: організаційні основи, чинники формуванняя репертуару // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 2 (52). – С. 30-35. – ISSN 0554-4866
1553958
  Друг О.В. Університетський ансамбль на Володимирській // Вулицями старого Києва / О.М. Друг. – Львів : Світ, 2013. – С. 418-427. – (Серія "Історичні місця України"). – ISBN 978-966-603-849-7
1553959
  Рубаненко Л. Університетський архітектор Є.О. Васильєв // Університети. Наука та просвіта : науково-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Асоц. випускників, викладачів і друзів Харьк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. І.Є. Тарапов ; редкол.: Бакіров В.С., Пантелеймонов А.В., Посохов С.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (70). – С. 94-99. – ISSN 1811-2404
1553960
  Шелестова А.М. Університетський веб-сайт: цільове та користувацьке призначення // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 271
1553961
   Університетський менеджмент : актуальні аспекти : до 100-річчя Національного ун-ту кораблебудування ім. адмірала Макарова : монографія / [А.В. Ломоносова, В.Н. Парсяк, І.Л. Дибач та ін.]. – Херсон : Гельветика, 2018. – 299, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 253-274. – ISBN 978-966-916-796-5
1553962
  Андрусишина А. Університетський музей археології як сучасний простір для навчання та вдосконалення фахових навичок студентів // Музейна педагогіка в науковій освіті : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2021 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури та інформац. політики України ; НАН України [та ін. ; редкол.: С.О. Довгий, О.М. Топузов, В.А. Бітаєв та ін.]. – Київ : Мала академія наук України, 2021. – Ч. 2. – С. 15-18. – ISBN 978-617-7945-31-3
1553963
   Університетський стадіон діє // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  Про відкриття стадіону в КНУ імені Тараса Шевченка.
1553964
  Клековкін О.Ю. Університетські вступи до театрознавства: Крістофер Бальме і Роберт Ліч // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 346-352. – ISBN 978-966-136-114-9
1553965
  Жеронкін А. Університетські інституції в просторі філософської думки: від ідеї університету до університетського дискурсу // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 25-27. – ISBN 978-966-285-491-6
1553966
   Університетські клініки в розвитку вищої медичної освіти / В.М. Лісовий, В.А. Капустник, Ю.К. Резуненко, В.І. Коростій // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 55-58. – ISSN 1681-2751
1553967
  Самойленко Л. Університетські музеї: європейський досвід та українська практика // Музейний простір : науково-популярний журнал / Український центр розвитку музейної справи. – Київ, 2011. – № 2 (2). – С. 61


  6-7 жовтня 2011 р. на базі історичного факультета КНУТШ працювала міжнародна науково-практична конференція "Університетські музеї: європейський досвід та українська практика".
1553968
   Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права / редкол.: Кондратьєв Р.І., Олуйко В.М., Стефанчук Р.О. [та ін.]. – Хмельницький, 2002-
Вип. 3 (1), спецвипуск. – 2008. – 480 с. – До 2005 р. Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. – (Право. Економіка. Управління)
1553969
   Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
Вип. 3 (35). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами; До 2005 р. Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. – (0)
1553970
   Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
Вип. 1 (41). – 2012. – 628 c. – резюме укр., рос., англ. мовами; До 2005 р. Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. – (0)
1553971
   Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
Вип. 2 (42). – 2012. – 427 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; До 2005 р. Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. – (0)
1553972
   Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
Вип. 3 (43). – 2012. – 613 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; До 2005 р. Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. – (0)
1553973
   Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
Вип. 4 (44). – 2012. – 627 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; До 2005 р. Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. – (0)
1553974
   Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
Вип. 2 (46). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами; До 2005 р. Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. – (0)
1553975
   Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права ., Національна академія державного управління при президентові України ., Інситут законодавства Верховної Ради України. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
Вип. 3 (47). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами; До 2005 р. Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права. – (0)
1553976
   Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
Вип. 2 (50). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2005 р. "Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права". – (0)
1553977
   Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
Вип. 3 (51). – 2014. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2005 р. "Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права". – (0)
1553978
   Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
Вип. 4 (52). – 2014. – 311 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2005 р. "Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права". – (0)
1553979
   Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
Вип. 2 (54). – 2015. – 343 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2005 р. "Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права"
1553980
   Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
Вип. 2 (58). – 2016. – 318 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2005 р. "Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права"
1553981
   Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
Вип. 3 (59). – 2016. – 392 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2005 р. "Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права"
1553982
   Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права = University scientific notes : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; голов. ред. Р. Кондратьєв ; редкол.: В. Андрейцев, А. Андрушко, Д. Арзянцева [та ін.]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2002-. – ISSN 2078-9165
№ 3/4 (67/68). – 2018. – 411, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2005 р. "Вісник Хмельницького ін-ту регіонального управління та права"
1553983
   Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : наук. журнал / Ів.-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2009-. – ISSN 2078-6743
Вип. 6. – 2012. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1553984
   Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал. – Івано-Франківськ, 2009-. – ISSN 2078-6743
Вип. 7. – 2013. – 344 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1553985
   Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал. – Івано-Франківськ, 2009-. – ISSN 2078-6743
Вип. 9. – 2014. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1553986
  Чала Н.Д. Університетські наукові парки як механізм стимулювання інноваційного розвитку / Н.Д. Чала, А.С. Китаєв // Законодавчі аспекти модернізації публічного управління та адміністрування в Україні / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: О.Л. Копиленко, В.Є. Воротіна]. – Київ : Людмила, 2020. – С. 53-58. – (Серія "Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування" ; вип. 4). – ISBN 978-617-7974-57-3
1553987
  Артюхов А. Університетські осередки трансферу технологій як детермінанта підвищення рівня економічної стабільності та якості освіти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 33-43. – (Серія економічна ; вип. 59). – ISSN 2078-6115
1553988
   Університетські перемоги // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 22 серпня (№ 32/33). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Команда Київського національного університету імені Тараса Шевченка вдало виступила на 29 міжнародній математичній олімпіаді для студентів університетів, що проходила з 1 по 7 серпня 2022 року у змішаному форматі. Студенти КНУ вибороли 12 командне ...
1553989
   Університетські переможці конкурсу «Молодий вчений року» // Київський університет. Освіта. Наука. Практика. – Київ, 2021. – Жовтень (№ 8). – С. 1


  Напередодні Дня працівників освіти відбулася довгоочікувана церемонія нагородження лауреатів першого конкурсу «Молодий вчений року» за підсумками 2020 року. Для участі у 100 номінаціях надійшло 1300 заявок. Особливістю конкурсу «Молодий вчений року» ...
1553990
  Курбатов С.В. Університетські рейтинги та проблема конкуренції елітних навчальних закладів у глобальному освітньому полі // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 111-122
1553991
  Курбатов С. Університетські рейтинги як індикатор стану освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 309-317


  Дослідження і формування університетських рейтингів в Україні та за кордоном.
1553992
  Ситницький М.В. Університетські рейтинги як інструменти розвитку: досвід функціонування рейтингових систем Польщі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 : Біоекономіка: генезис і сучасні імперативи. – С. 296-303. – ISSN 2222-4459


  "У статті досліджено національну систему ранжування дослідницьких університетів Польщі "Перспективи". Встановлено, що рейтингові системи дослідницьких університетів є потужними стимулами для розвитку цих установ. <...> Розкрито методологічні ...
1553993
  Правдивець С. Університетські статути 1863 та 1884 року в Російській імперії // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 30-33. – ISBN 978-966-171-783-9
1553994
   Університетсько-індустріальна кооперація = University-industry cooperation / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Харків : ХАІ. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union. Cabriolet 2014-2016). – ISBN 978-617-7361-34-2
Т. 1 : Модельно-орієнтований підхід. Практичне керівництво та приклади / [В.С. Харченко, В.В. Скляр, А.В. Боярчук та ін.] ; під ред. В.С. Харченка ; М-во освіти і науки, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". – 2017. – 362, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: TEMPUS CABRIOLET "Model-oriented approach and Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in Electronics and Computer Engineering" (544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES). – Бібліогр.: с. 346-357
1553995
   Університетсько-індустріальна кооперація = University-industry cooperation / М-во освіти та науки України [та ін.]. – Харків : ХАІ. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union. Cabriolet 2014-2016). – ISBN 978-617-7361-33-5
Т. 2 : Інтелектуальна знання-орієнтована система прийняття рішень. Вимоги, алгоритми, верифікація і застосування / [Ю.П. Кондратенко, Г.В. Кондратенко, Є.В. Сіденко та ін.] ; під ред. Ю.П. Кондратенка, В.С. Харченка. – 2017. – 297, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: TEMPUS CABRIOLET "Model-oriented approach and Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in Electronics and Computer Engineering" (544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES). – Бібліогр.: с. 217-237
1553996
   Університетсько-індустріальна кооперація = University-industry cooperation / М-во освіти та науки України [та ін.]. – Харків : ХАІ. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union. Cabriolet 2014-2016). – ISBN 978-617-7361-35-9
Т. 3 : Веб-портал. Настанова з використання / [В.В. Литвинов, В.В. Казимир, І.С. Посадська та ін.] ; під ред. В.С. Харченка ; М-во освіти та науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". – 2017. – 174, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: TEMPUS CABRIOLET "Model-oriented approach and Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in Electronics and Computer Engineering" (544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES). – Бібліогр.: с. 151-162
1553997
   Університетсько-індустріальна кооперація = University-industry cooperation / М-во освіти та науки України [та ін.]. – Харків : ХАІ. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union. Cabriolet 2014-2016). – ISBN 978-617-7361-35-9
Т. 4 : Нарощування потенціалу. Тренінги / [Є.В. Брежнєв, Г.І. Воробець, О.Г. Воробець та ін.] ; під ред. В.С. Харченка ; М-во освіти та науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "ХАІ". – 2017. – 332, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: TEMPUS CABRIOLET "Model-oriented approach and Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in Electronics and Computer Engineering" (544497-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPHES). – Бібліогр.: с. 290-301
1553998
  Голубенко О. Університету Імені Володимира Даля - 100 років (квінтесенція вікового шляху) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (186). – С. 7-25. – ISSN 1682-2366
1553999
   Університету менеджменту освіти НАПН України - 65 років // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Січень - лютий (№ 1). – С. 4,5
1554000
  Романовський В. Університету Святого Володимира вільні студенти // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Жовтень (№ 8)


  Зі спогадів випускника, а згодом проф. Київського ун-ту Віктора Романовського про історію університету. Продовження. Початок - у № 5.
<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,