Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>
1550001
  Дубровский Д.Н. "Трудная"проблема сознания (в связи с книгой В.В. Васильева) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 136-148. – ISSN 0042-8744


  В статье обсуждается книга В.В.Васильева "Трудная проблема сознания" (М., 2009)
1550002
  Осипова Н.М. "Трудно принести пользу России, не вводя в нее новых мыслей и новых знаний" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 0869-6322


  Документы известного русского историка, юриста, социолога и общественного деятеля М. М. Ковалевского в Архиве Российской академии наук.
1550003
  Мавріна О.С. "Труднощі перекладу" або декі невідомі факти великих відкриттів
1550004
  Шаров О.М. "Труднощі перекладу", або існуючі піджоди до співпраці з МВФ та реальні можливості // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (690), травень. – С. 19-27. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
1550005
  Гнатюк М. "Труднощі перекладу": ідеологічні акценти у творчому діалозі Ю. Яновського та Р. Гулки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 7-9. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто аспекти перекладацької діяльності Ю. Яновського та Р. Гулки, теоретичні концепції міжмовної комунікації. The article contains analysis of the aspects of translation practice by Y. Yanovsky and R. Hulka and highlights theoretical concepts of ...
1550006
  Батаева Л.А. "Трудные проблемы" аналитической философии сознания / Л.А. Батаева, О.А. Олейник // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 12. – C. 129-138. – ISSN 0042-8744
1550007
  Сукиасян Э.Р. "Трудный" шаг от предметизации к координатному индексированию // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 56-60. – ISSN 0130-9765


  Статья подготовлена на основе доклада, представленного на 9-й Международной конференции "ЛИБКОМ-2005" (Ершово, ноябрь 2005 г.).
1550008
   Труди Київської Духовної Академії : ювілейний збірник. – Київ, 1860-
№ 11 : Присвячується 20-річчю відродження Київських духовних шкіл. – 2009
1550009
   Труди Київської Духовної Академії. – Київ, 1860-
№ 12. – 2010
1550010
   Труди Київської Духовної Академії. – Київ, 1860-
№ 14. – 2011
1550011
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква. – Київ, 1860-
№ 16. – 2012
1550012
   Труди Київської Духовної Академії. – Київ, 1860-
№ 18. – 2013
1550013
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква. – Київ, 1860-
№ 19. – 2013
1550014
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква. – Київ, 1860-
№ 20. – 2014
1550015
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква. – Київ, 1860-
№ 21. – 2014
1550016
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква. – Київ, 1860-
№ 24. – 2016. – 344 с.
1550017
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква ; Відп. ред.: В. Савельєв [та ін.]. – Київ, 1860-
№ 25. – 2016. – 318 с.
1550018
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква ; відп. ред. В. Савельєв. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 1860-
№ 26. – 2017. – 380 с.
1550019
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква ; відп. ред. В. Савельєв. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 1860-
№ 27. – 2017. – 378 с.
1550020
   Труди Київської Духовної Академії : науковий збірник Київської православної богословської академії / редкол.: митрополит Переяславський і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ (Думенко), протоієрей Олександр Трофимлюк, протоієрей Віталій Клос [та ін.]. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 1859-. – ISSN 2411-4677
№ 18 (190). – 2018. – 399, [1] с., [6] арк. кольор. фот.
1550021
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква ; відп. ред. В. Савельєв. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 1860-
№ 28. – 2018. – 364 с.
1550022
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква ; відп. ред. проф. прот. В. Савельєв ; члени вид. групи.: проф. архім. Іоасаф (Морза), доц. прот. Василий Яковчук, доц. прот. Олег Скнарь [та ін.]. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 1860-
№ 29. – 2018. – 361, [1] с.
1550023
   Труди Київської Духовної Академії : науковий збірник Київської православної богословської академії / редкол.: протоієрей Олександр Трофимлюк, протоієрей Віталій Клос, Олександр Мирончук [та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 1859-. – ISSN 2411-4677
№ 19 (191). – 2019. – 209, [1] с.
1550024
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква ; відп. ред. проф. прот. В. Савельєв ; члени вид. групи.: проф. архім. Іоасаф (Морза), доц. прот. Василий Яковчук, прот. С.М. Бортник [та ін.]. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 1860-
№ 30. – 2019. – 324, [1] с.
1550025
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква ; відп. ред. проф. прот. В. Савельєв ; члени вид. групи.: проф. архім. Іоасаф (Морза), доц. прот. Василій Яковчук, прот. С.М. Бортник [та ін.]. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 1860-
№ 31. – 2019. – 368, [2] с.
1550026
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква ; відп. ред. проф. прот. В. Савельєв ; члени вид. групи.: проф. архім. Іоасаф (Морза), доц. прот. Василій Яковчук, прот. С.М. Бортник [та ін.]. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 1860-
№ 32. – 2020. – 383, [1] c.
1550027
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква ; відп. ред. проф. прот. В. Савельєв ; члени вид. групи.: проф. архім. Іоасаф (Морза), доц. прот. Василій Яковчук, прот. С.М. Бортник [та ін.]. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 1860-
№ 33. – 2020. – 355, [1] c.
1550028
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква ; відп. ред. проф. прот. В. Савельєв ; члени вид. групи.: проф. архім. Іоасаф (Морза), доц. прот. Василій Яковчук, прот. С.М. Бортник [та ін.]. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 1860-
№ 34. – 2021. – 323, [1] с.
1550029
   Труди Київської Духовної Академії / Українська Православна Церква ; відп. ред. проф. прот. В. Савельєв ; члени вид. групи.: проф. доц. прот. Василій Яковчук, прот. С.М. Бортник, доц. І.В. Хроненко [та ін.]. – Київ : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 1860-
№ 35. – 2021. – 354 c.
1550030
   Труди конференції по медичній біології : Київ, 15-19.11.1936 р. – Київ : АН УРСР, 1937. – 304 с.
1550031
   Труди молодих учених. – Київ : АН УРСР, 1941. – 418, [1] с. : портр., іл.
1550032
   Труди Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ
Вип. 248 : Гідрометеорологічні дослідження в Україні. – 2000. – 260с
1550033
  Попов В. Труди Уманської сільськогосподарської досвідної станції / В. Попов. – Умань
Вип.4 : Збірний звіт про наслідки роботи станції за 1915-1926 рік. – 1926. – 168 с.
1550034
  Попов В. Труди Уманської сільськогосподарської досвідної станції / В. Попов
Вип.9 : Угноєння, попередники та передпопередники в трьохпільних сівозмінах. – 1930. – 33 с.
1550035
  Попов В. Труди Уманської сільськогосподарської дослідної станції / В. Попов. – Умань
Вип.3 : Збірний звіт про наслідки польових досвідів за 1915-1924 рік. – 1924. – 70 с.
1550036
  Шаталова Н. Трудись, студент! В МГИУ готовят специалистов с опытом практической работы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 10 февраля (№ 6)


  Взаимодействие работодателей и студентов в Московском гос. индустриальном ун-те (МГИУ) на основе интегрированной системы подготовки начинается задолго до окончания вуза: сочетание теоретических занятий с профессиональной деятельностью - основное ...
1550037
  Сергеев-Ценский Трудитесь много и радостно / Сергеев-Ценский. – Москва, 1975. – 334с.
1550038
  Рокар М. Трудиться с душой / М. Рокар. – Москва, 1990. – 339с.
1550039
  Гюго В. Трудівники моря / В. Гюго ; пер. Х. Алчевська ; передмова І. Левін. – Харків ; Київ : Молодий більшовик, 1931. – 252 с.
1550040
  Гюго В. Трудівники моря : роман / Віктор Гюго ; пер. з фр., прим. та післямова С. Пінчука ; [худож. Ю.І. Золотов]. – Київ : Молодь, 1985. – 416 с., [4] арк. іл.
1550041
   Трудівниці землі київської. – К, 1965. – 220с.
1550042
  Иващенко О.І. Трудівниці землі радянської / О.І. Иващенко. – К, 1963. – 14с.
1550043
  Королев С.А. Трудкоммуна. Фабрика автоматической дисциплины // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 1. – С.62-80
1550044
  Кучер В.С. Трудна любов : роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 612 с.
1550045
  Кучер В.С. Трудна любов : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1962. – 366 с.
1550046
  Кучер В.С. Трудна любов : роман / В.С. Кучер. – Київ : Дніпро, 1965. – 361 с.
1550047
  Овечкин В. Трудная весна / В. Овечкин. – Москва : Советский писатель, 1956. – 470 с.
1550048
  Овечкин В. Трудная весна / Валентин Овечкин. – Смоленск, 1957. – 232с.
1550049
  Гартунг Л.А. Трудная весна / Л.А. Гартунг. – Томск, 1961. – 70с.
1550050
  Медведев Р.А. Трудная весна 1918 года / Р.А. Медведев. – Воронеж, 1990. – 126с.
1550051
  Адамян Н.Г. Трудная встреча : перевал : рассказы / Нора Адамян. – Москва : Правда, 1955. – 48 с.
1550052
  Воронин Г. Трудная высота / Г. Воронин. – Ярославль, 1976. – 316с.
1550053
  Кель М.Л. Трудная деталь / М.Л. Кель. – Киев : Молодь, 1963. – 227 с.
1550054
  Яковлев Е.В. Трудная должность - быть революционером / Е.В. Яковлев. – М, 1986. – 332с.
1550055
  Туницкий А. Трудная должность / А. Туницкий. – Москва, 1957. – 142с.
1550056
  Глинка Ирина Трудная дорога к миру : по следам реализации библиотечной программы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 30-32. – ISSN 1727-4893
1550057
  Афанасьев Игорь Трудная дорога к небу : планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 22-27 : Фото
1550058
   Трудная задача. – Москва : Мир, 1982. – 448 с. – (Зарубежная фантастика)
1550059
   Трудная интубация трахеи: современные методы решения / Е.Н. Клигуненко, О.В. Лященко, В.В. Ехалов, И.В. Носенко, С.А. Лебедев // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 61-64. – ISSN 2224-0586
1550060
  Медынский Г.А. Трудная книга. / Г.А. Медынский. – Москва, 1964. – 536с.
1550061
  Давыдычев Л.И. Трудная любовь / Л.И. Давыдычев. – Молотов, 1955. – 280с.
1550062
  Араксманян А.А. Трудная любовь : повесть / А.А. Араксманян ; авториз. пер. с арм. М.Х. Мнакацаняна. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 140 с., [1] л. портр. : портр.
1550063
  Давыдычев Л.И. Трудная любовь / Л.И. Давыдычев. – Молотов, 1957. – 219с.
1550064
  Мельников Н.М. Трудная любовь / Н.М. Мельников. – Брянск, 1959. – 174с.
1550065
  Михеева Е.В. Трудная любовь / Е.В. Михеева. – Челябинск, 1959. – 90с.
1550066
  Кучер В.С. Трудная любовь : роман / В.С. Кучер. – Москва : Советский писатель, 1961. – 608 с.
1550067
  Жердева А.Ф. Трудная любовь / А.Ф. Жердева. – Кострома : Костромское кн. изд-во, 1962. – 96 с.
1550068
  Ахматова Р.С. Трудная любовь : стихи / Ахматова Р.С. ; пер. с чечен. И. Озеровой. – Москва : Советский писатель, 1963. – 78 с.
1550069
  Щеглов А.С. Трудная любовь : повести и рассказы / А.С. Щеглов. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1976. – 383 с.
1550070
  Харламов Н.М. Трудная миссия / Н.М. Харламов. – Москва : Военное издательство, 1983. – 224 с.
1550071
  Бондарев Ю.В. Трудная ночь : рассказы / Ю.В. Бондарев ; ил. Г. Балашов. – Москва : Воениздат, 1959. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Мор. флота ; № 1 (356))
1550072
  Войтоловская Л.Л. Трудная ночь / Л.Л. Войтоловская. – Москва, 1980. – 271с.
1550073
  Гусейн Мехти Трудная осень : повесть / Мехти Гусейн; пер. с азерб. Ю.Караева. – Баку : Азернешр, 1961. – 164 с.
1550074
  Гусейн Мехти Трудная осень : повесть / Гусейн Мехти; пер. с азерб. Ю.Карасев. – Баку : Азернешр, 1961. – 164 с.
1550075
  Рыбин А.Г. Трудная позиция / А.Г. Рыбин. – М., 1971. – 287с.
1550076
  Федорова Г.С. Трудная полоса: рассказы / Г.С. Федорова. – Свердловск, 1983. – 127с.
1550077
  Левашов М.А. Трудная посадка / М.А. Левашов. – Ташкент, 1963. – 216с.
1550078
  Петров Ю.Г. Трудная профессия / Ю.Г. Петров. – Челябинск, 1963. – 44с.
1550079
  Юрьев Е. Трудная путина. / Е. Юрьев. – Хабаровск, 1954. – 72с.
1550080
  Жукаускас А. Трудная радость : стихотворения / А. Жукаускас; авториз. пер. с лит. – Ленинград : Советский писатель, 1970. – 192 с.
1550081
  Наседкин Ф.И. Трудная радость. Роман. / Ф.И. Наседкин. – М., 1975. – 223с.
1550082
  Шкода В.Г. Трудная разведка / В.Г. Шкода. – Киев : Радянський письменник, 1961. – 96с.
1550083
  Ленч Л.С. Трудная служба / Л.С. Ленч. – М, 1967. – 366с.
1550084
  Щипачев С.П. Трудная страда / С.П. Щипачев. – Москва, 1972. – 240с.
1550085
  Фейерабенд Е.В. Трудная судьба / Е.В. Фейерабенд. – Свердловск, 1956. – 78с.
1550086
   Трудная трасса. – Новосибирск, 1972. – 288с.
1550087
  Разумов А.Е. Трудная тропа свободы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 2. – С. 23-38. – ISSN 0235-1188
1550088
  Троицкий В.П. Трудная школа // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.102-104. – ISSN 0042-8744
1550089
  Кузнецов Д.Е. Трудная юность / Д.Е. Кузнецов. – Ставрополь, 1968. – 325с.
1550090
  Омельченко М.І. Трудне щастя рибалки / М.І. Омельченко. – Одеса, 1969. – 112с.
1550091
  Володин Л.Д. Трудние дни Конго / Л.Д. Володин, О.Л. Орестов. – Москва, 1961. – 191с.
1550092
  Чернов А. Трудний письменник // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 46). – С. 11,13


  Андрій Головко — український письменник, який за радянських часів вважався "корифеєм" української літератури. Його твори входили до шкільної програми вивчення, а біографія, за умов радянської пропаганди, була "підчищена" від небажаних фактів.
1550093
  Тимошик М. Трудний шлях відмоскалення: або Як і чому у чернігівському селі Данина 95 років тому стверджували Українську Церкву, а сьогодні підтримують російську // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 квітня (№ 15). – С. 10-11


  Чому церковники УПЦ МП неприховано та безкарно закликають вірян бойкотувати призов юнаків до Українського війська? Добутий нещодавно автором у малодоступних архівних фондах матеріал дає ясні відповіді на ці болючі питання.
1550094
   Трудні кілометри. – Київ, 1978. – 327с.
1550095
  Прокофьев Д.Г. Трудно без отца / Д.Г. Прокофьев. – Ярославль, 1971. – 125с.
1550096
  Стругацкий А.Н. Трудно быть богом / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Баку, 1980. – 622с.
1550097
  Стругацкий А.Н. Трудно быть богом / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1990. – 350с.
1550098
  Мечетная Н. Трудно быть богом // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 10 (447). – С. 44-45
1550099
  Стругацкий А. Трудно быть богом. Далекая Радуга / Аркадий Стругацкий , Борис Стругацкий ; художник Ю. Федичкин. – Москва : НФ Пушкинская библиотека ; АСТ; Астрель, 2006. – 400 с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-94643-191-9
1550100
  Стругацкий А.Н. Трудно быть богом. Понедельник начинается в субботу / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 431 с. – (Библиотека современной фантастики : в 15 т. ; Т. 7)
1550101
  Стругацкий А.Н. Трудно быть богом. Попытка к бегству. Далекая радуга / А.Н. Стругацкий, Стругацкий Борис Натанович. – Москва-Санкт-Петербург : Terra-Fantastica, 1997. – 496c. – (Миры братьев Стругацких). – ISBN 5-15-000254-2
1550102
  Крамов В.Д. Трудно быть взрослым / В.Д. Крамов. – Москва, 1971. – 64с.
1550103
  Овчинников В.В. Трудно быть взяточником в Китае // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6 (647). – С. 43-44. – ISSN 0321-5075


  Суровей чем в Китае, мздоимцев не наказывают почти нигде.
1550104
  Скалдуцкая И.А. Трудно быть мечтателем. Урок с элементами дискуссии по феерии А.С. Грина "Алые паруса", 8-й кл. // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 3. – С. 60-63
1550105
  Федоров А.В. Трудно быть молодым / А.В. Федоров. – Москва, 1989. – 64с.
1550106
  Жуков Борис Трудно быть папой : досье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 98-124 : Фото. – ISSN 1029-5828
1550107
  Езова С. Трудно быть самим собой : естественность - визитная карточка сотрудника // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 72-73. – ISSN 0869-4915
1550108
  Химэн М. Трудно быть сержантом / М. Химэн. – М, 1962. – 211с.
1550109
  Химен М. Трудно быть сержантом. / М. Химен, А. Левин. – Л.-М., 1965. – 112с.
1550110
   Трудно быть хорошим. – М, 1990. – 319с.
1550111
  Ковалов О.А. Трудно говорить первым / О.А. Ковалов. – Москва, 1989. – 109с.
1550112
  Козлович А.Н. Трудно любить / А.Н. Козлович. – Минск, 1985. – 208с.
1550113
  Санин В.М. Трудно отпускает Антарктида / В.М. Санин. – Москва, 1981. – 592с.
1550114
  Андреев Павел Трудно пить с богом : Лабиринты // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12 : Индокитай. – С. 60-65 : Фото
1550115
  Казакова М.Н. Трудно с тобой, Андрей : повесть / М.Н. Казакова. – Тула : Приокское книжное издательство, 1967. – 296 с.
1550116
  Казакова М.Н. Трудно с тобой, Андрей / М.Н. Казакова. – Тула : Приокскоее книжное изд-во, 1973. – 224 с.
1550117
  Гавел В. Трудно сосредоточиться / В. Гавел. – Москва : Художественная литература, 1990. – 415 с.
1550118
  Рыбаков В. Трудно стать Богом / Вячеслав Рыбаков. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ : TERRA FANTASTICA, 1997. – 539, [3] с. – Сер. осн. в 1997 г. – (Вертикаль)
1550119
  Звездаева В.А. Трудно умирать весной / В.А. Звездаева. – Смоленск, 1963. – 215с.
1550120
  Павловский О.П. Трудно, парень... / О.П. Павловский. – Кемерово, 1974. – 264с.
1550121
  Подборская А.Л. Трудное возвращение на родину: судьбы польских граждан в Красноярском крае (1940-1946 годы) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 3. – С. 64-75. – ISSN 0132-1366
1550122
  Слепцов В.А. Трудное время / В.А. Слепцов. – Москва, 1932. – 212с.
1550123
  Слепцов В.А. Трудное время / В.А. Слепцов ; ред. и посл. Корнея Чуковского. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1949. – 208 с. – (Библиотека русского романа)
1550124
  Слепцов В.А. Трудное время / В.А. Слепцов. – Москва, 1979. – 222с.
1550125
  Слепцов В.А. Трудное время / В.А. Слепцов. – Москва, 1986. – 493с.
1550126
  Слепцов В.А. Трудное время / В.А. Слепцов. – Москва, 1988. – 491с.
1550127
  Берсенев В.А. Трудное детство нервной системы / В.А. Берсенев. – Киев : Аверс, 2001. – 272 с. – ISBN 966-7884-09-9
1550128
  Никульков А.В. Трудное знакомство. / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1960. – 88с.
1550129
  Никитин И.Ф. Трудное золото / И.Ф. Никитин. – Улан-Удэ, 1963. – 93с.
1550130
  Рыщанова Уркия Мухамедьяровна Трудное искусство управлять : имидж и культура руководителя // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 10-11. – ISSN 1727-4893


  Управлять людьми всегда сложно. И не важно, библиотекари это, работники транснациональной корпорации или чиновники. Руководитель-управленец должен обладать целым рядом качеств, навыков и знаний.
1550131
  Рыщанова Уркия Мухамедьяровна Трудное искусство управлять : имидж и культура руководителя // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 10-11. – ISSN 1727-4893


  Управлять людьми всегда сложно. И не важно, библиотекари это, работники транснациональной корпорации или чиновники. Руководитель-управленец должен обладать целым рядом качеств, навыков и знаний.
1550132
  Шуртаков С.И. Трудное лето : повесть / С.И. Шуртаков. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 390с.
1550133
  Кузьмин Н.П. Трудное лето / Н.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1957. – 144с.
1550134
  Ирошникова И.И. Трудное лето / И.И. Ирошникова. – М, 1964. – 238с.
1550135
  Ирошникова И.И. Трудное лето / И.И. Ирошникова. – М, 1967. – 392с.
1550136
  Артеменко Л.П. Трудное лето Ромки Овчарова : повесть / Леонид Артеменко ; худож. Н.И. Литвиненко. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1983. – 120 с. : ил.
1550137
   Трудное наше счастье. – Москва, 1976. – 79с.
1550138
  Носкова И.Я. Трудное партнерство соперников / И.Я. Носкова. – М, 1981. – 127с.
1550139
  Соловьев Г.И. Трудное плавание / Г.И. Соловьев. – Москва, 1949. – 200с.
1550140
  Соловьев Г.И. Трудное плавание / Г.И. Соловьев. – Саратов, 1952. – 176с.
1550141
  Кугультинов Д.Н. Трудное поле жизни : стихи и поэмы / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Современник, 1983. – 383 с.
1550142
  Мартыновский А.Д. Трудное поле. / А.Д. Мартыновский. – Краснодар, 1982. – 176с.
1550143
  Урбан Э. Трудное положение / Э. Урбан. – Москва, 1957. – 88с.
1550144
  Христова Вера Трудное понятие античности // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 1. – С. 9-19


  Античное искусство
1550145
  Адам В. Трудное решение : мемуары полковника герм. армии / В. Адам; пер. с нем. : Н.М. Гнединой и М.П. Соколова ; под ред. [и с предисл.] З.С. Шейниса. – Москва : Прогресс, 1967. – 496 с. : ил.
1550146
  Баркова О.М. Трудное счастье : роман / О.М. Баркова. – Москва : Советский писатель, 1954. – 520 с.
1550147
  Арсентьев И.А. Трудное счастье : повесть / Арсентьев И.А. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 157 с.
1550148
  Жевердан П. Трудное счастье / П. Жевердан. – Кишинев, 1963. – 32с.
1550149
  Дугинец А.М. Трудное счастье / А.М. Дугинец. – М, 1963. – 102с.
1550150
  Бережной И.И. Трудное счастье : [очерки и воспоминания : для сред. и ст. шк. возраста] / И.И. Бережной ; [послесл. В. Харчева ; худож. Б. Широков]. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1979. – 191 с.
1550151
  Минский Г.М. Трудное счастье : повести и рассказы / Габдрахман Минский ; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1982. – 352 с.
1550152
  Бережной И.И. Трудное счастье : рассказы, повесть / И.И. Бережной ; [худож. В. Лебедев]. – 2-е изд. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1983. – 272 с.
1550153
  Манзуркин Л.В. Трудное счастье / Л.В. Манзуркин. – Москва, 1985. – 76с.
1550154
  Нагибин Ю.М. Трудное счастье. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1956. – 175с.
1550155
  Нагибин Ю.М. Трудное счастье. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1958. – 158с.
1550156
  Стекольников Л.Б. Трудное счастье. / Л.Б. Стекольников. – Л., 1959. – 167с.
1550157
  Панов А.С. Трудное счастье. / А.С. Панов. – Воронеж, 1969. – 224с.
1550158
  Маркуша А.М. Трудное счастье: О воспитании - наблюдения и мысли / А.М. Маркуша. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 142 с.
1550159
  Гуськова Е.Ю. Трудное урегулирование: как останавливали бомбежки в Югославии в 1999 году // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 76-92. – ISSN 0130-3864
1550160
  Туницкий А. Трудное утро / А. Туницкий. – Москва : Военное издательство, 1968. – 336 с.
1550161
  Воронин П.И. Трудное хозяйство / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1956. – 216с.
1550162
  Воронин П.И. Трудное хозяйство / П.И. Воронин. – Москва, 1957. – 176с.
1550163
   Трудноизвлекаемые запасы нефти Югры (Западная Сибирь) / В.И. Исаев, О.Б. Кузьменков, Р.Ш. Аюпов, Ю.А. Кузьмин, Г.А. Лобова, П.А. Стулов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 33-43 : рис., табл. – Библиогр.: с.42-43. – ISSN 0203-3100
1550164
  Ломакина О.В. Трудности в применении интерактивных методов обучения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 11. – С. 157-158. – ISSN 0869-3617


  Статья представляет собой попытку анализа трудностей при использовании интерактивных методов в образовательном процессе с позиции преподавателя и студента.
1550165
  Щебланова Е.И. Трудности в учении одаренных школьников // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.132-146. – ISSN 0042-8841
1550166
  Нетопина С.А. Трудности взросления. / С.А. Нетопина. – М., 1990. – 97-192с.
1550167
   Трудности диагностики инфоркта миокарда. Клинический пример / Н.П. Копица, Е.И. Литвин, А.Н. Аболмасов, Т.Н. Иванова // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 111-115. – ISSN 1605-7295
1550168
  Осипова М.А. Трудности категоризации: общественно-политический лексикон // Prace slawistyczne / Polska akademia nauk, Instytut slawistyki. – Warszawa, 2008. – N 125 : Wspolczesna komunikacja jezykowa najnowsze zmiany w leksyce i slowotworstwie jezykow slowianskich. – С. 195-212


  Автор отмечает в современном руссом языке отсутствие общепринятой социополитической лексики, кроме оффициального дискурса власти, созданного идеологами. В статье анализируются главные понятия социополитической жизни: использованные властью нация и ...
1550169
  Молчанова И.Д. Трудности немецкой грамматики в упражнениях / И.Д. Молчанова. – М., 1983. – 168с.
1550170
  Михеева Л.А. Трудности овладения английской косвенной речью и некоторые причины их возникновения / Л.А. Михеева. – Воронеж, 1971. – 30с.
1550171
  Голубов А. Трудности отцовства // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2013. – № 9 (548). – С. 38-41. – ISSN 2305-3364
1550172
  Нуриев В.А. Трудности перевода имен собственных в художественном тексте // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 56-64. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385
1550173
  Галлямова Ф. Трудности перевода неологизмов (на материале экономической лексики) // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 24-27
1550174
  Зражевская Т.А. Трудности перевода общественно-политического текста с английского языка на русский : (на материале газ. статей) / Зражевская Т.А., Беляева Л.М. – Москва : Междунар. отношения, 1972. – 141 с.
1550175
  Зражевская Т.А. Трудности перевода общественно-политического текста с английского языка на русский / Т.А. Зражевская, Т.И. Гуськова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1986. – 239с.
1550176
  Арутюнова Н.Д. Трудности перевода с испанского языка на русский / Арутюнова Н.Д. ; АН СССР, Каф. иностранного языка. – Москва : Наука, 1965. – 122 с.
1550177
  Соколова А.М. Трудности перевода с русского языка на французский / А.М. Соколова, О.В. Шишковская. – Москва : Наука, 1991. – 106с.
1550178
   Трудности перевода с французкого языка на русский. – М, 1959. – 186с.
1550179
   Трудности перевода с французкого языка на русский. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1967. – 182с.
1550180
   Трудности перевода с французкого языка на русский. – 3-е изд., испр. – М, 1986. – 167с.
1550181
  Пашинина Р.А. Трудности перевода с французского языка (на материале математической лексики) / Р.А. Пашинина. – Л., 1974. – 48с.
1550182
  Савинова Е.С. Трудности перевода служебных слов в английской научной литературе. / Е.С. Савинова, Г.М. Улицкая. – М., 1969. – 80с.
1550183
  Верещагина Елена Викторовна Трудности перевода: опыт Центра международных информационных ресурсов // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 14. – С. 22-23. – ISSN 1727-4893


  Накануне юбилея принято подводить итоги, осмысливать пройденный путь, строить планы на будущее. Особенно, если юбилей "двойной". Так уж совпало, что в юбилейный для Архангельской областной библиотеки им. Н.А. Добролюбова год Центр международных ...
1550184
  Басырова Анна Трудности перевозки / Басырова Анна, Кизимова Виктория // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 16-17 : фото
1550185
  Маркова О.П. Трудности подросткового возраста : Методика и опыт. Консультации психолога // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 68-69. – ISSN 0016-7207
1550186
  Дябин А. Трудности процесса политической демократизации // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 8. – С. 37-42. – ISSN 0321-5075


  Конфлікт в Демократичній Республіці Конго з 1998 по 2003 рр. Країна на порозі демократії
1550187
   Трудности русского языка : словарь-справочник журналиста. – Москва, 1974. – 480с.
1550188
   Трудности русского языка. – изд.2-е, испр. и доп. – М, 1981. – 416с.
1550189
   Трудности русской пунктуации. – Воронеж, 1975. – 25с.
1550190
  Бровко А.С. Трудности синтаксического анализа : пособ. для учителя / А.С. Бровко. – Київ : Освіта, 1991. – 79, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-330-01453-0
1550191
   Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка : словарь-справочник. – Ленинград : Наука, 1973. – 518с.
1550192
   Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка : Словарь-справочник. – Ленинград : Наука, 1974. – 518 с.
1550193
  Богин Г.И. Трудности употребления лексики в условиях речи и основные пути их преодолоения (На матер. препд. англ.яз. в восьмилет. школе) : Автореф... канд. пед.наук: / Богин Г. И.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1965. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1550194
  Притчина Л.М. Трудности французского языка / Л.М. Притчина. – М., 1983. – 112с.
1550195
  Бурдяк В. Труднощі адаптації Болгарії до членства в ЄС // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 22-29. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
1550196
  Вікович Р.І. Труднощі аудіювання англомовних теленовин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 88-94. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1550197
  Зарицька А.І. Труднощі аудіювання в умовах реальної комунікації / А.І. Зарицька, Ю.В. Турченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Аналізується необхідність використання аудіювання на заняттях іноземної мови у вищому навчальному закладі. Доведено, що розуміння сприйнятого на слух усного мовлення є однією зі складових спілкування. У статті приділяється увага дидактичним труднощам, ...
1550198
  Казачінер О.С. Труднощі в оволодінні іноземною мовою: діагностика, корекція, профілактика / О.С. Казачінер. – Харків : Основа, 2012. – 96 с. – Бібліогр.: с. 88-89. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (113)). – ISBN 978-617-00-1312-5
1550199
  Панова С.Б. Труднощі відтворення мовних особливостей роману Дж. С. Фоєра "Everything is illuminated" в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 73-79. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397
1550200
  Матківська Н. Труднощі відтворення у перекладі ідіолекту персонажів анімаційних фільмів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 386-389. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1550201
  Бочарнікова А.М. Труднощі впорядкування словникової статті іншомовно-перського словника // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 45-49. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-07-1
1550202
  Гавриш Н. Труднощі заліку // Юридична газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 18/19). – С. 26-27
1550203
  Ваховська Н. Труднощі зворотнього перекладу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 5-6 жовтня (№ 179/180)


  Вийшов друком українській переклад роману австрійця Йозефа Вінклера «Вивезена» — спогади українки Нєточки Ілляшенко про голод, розкуркулення та примусову депортацію до Австрії. Розмова з літературознавцем, редакторкою часопису «ПРОSTORY» Нелею ...
1550204
  Стасюк Б.С. Труднощі інтерпретації заголовка: процес встановлення еквівалентності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 224-227. – (Бібліотека Інституту філології)
1550205
  Писанчин Р.Б. Труднощі навчання діалоговому мовленню у процесі вивчення англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 278-283. – ISBN 978-617-7132-63-8
1550206
  Вєтохов О. Труднощі оволодіння іноземною мовою: причини і шляхи подолання // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 1. – С.61-63. – ISSN 0131-6788
1550207
  Бочарнікова А.М. Труднощі перекладу авестійських текстів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 486-490
1550208
  Олійник А. Труднощі перекладу англійських рекламних текстів // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 237-245. – (Бібліотека інституту філології)


  У цій статті досліджується питання перекладу англомовних рекламних текстів та визначаються основні стратегії та прийоми перекладу їх на українську мову.
1550209
  Зраіб К.А. Труднощі перекладу англійського гумору (на матеріалі повісті Джерома К. Джерома "Троє у човні, якщо не рахувати собаки") / К.А. Зраіб, К.В. Вороніна // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 54-60. – ISBN 978-966-285-684-2
1550210
  Яременко А.С. Труднощі перекладу вигуків у казці Льюїса Керола "Аліса в Країні Чудес" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 399-404. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено труднощам та особливостям перекладу українською мовою вигуків у казці Льюїса Керола "Аліса в Країні Чудес". Порівнюються значення вигуків у різних контекстах.
1550211
  Карпіна О. Труднощі перекладу документальних кінотекстів (на матеріалі англо-українського перекладу сценарію фільму Т. Палмера "OThou, transcendent") / О. Карпіна, А. Оласюк // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 74-79. – ISSN 2410-2202
1550212
  Колодій Б.М. Труднощі перекладу економічної лексики з англійської мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 85-89. – (Бібліотека Інституту філології)
1550213
  Прилипко О. Труднощі перекладу з кремлівської // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 22-23 жовтня (№ 131/132)


  "Делегація забороненого в Росії та інших країнах руху "Талібан" провела в Москві консультації з керівництвом російського МЗС за участю представників інших країн регіону, 20 жовтня, 2021."
1550214
  Клименко О.С. Труднощі перекладу літературної казки / О.С. Клименко, Н.М. Рудницька, Т.Ю. Євженко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 174-180
1550215
  Подвойська О. Труднощі перекладу німецькомовних рекламних текстів // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 166-172. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Розглядаються основні труднощі при перекладі німецькомовних рекламних текстів українською мовою. Виявлено труднощі як внутрішньомовного (вживання метафор, образних епітетів), так і зовнішньомовного характеру (проблеми використання іншомовних назв ...
1550216
  Савченко І.А. Труднощі перекладу сучасних українських військово-політичних реалій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 586-590. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-388-9
1550217
  Бесараб Т.П. Труднощі перекладу юридичних термінів у кіно // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 284-287
1550218
  Ревчун Б. Труднощі перекладу, або деякі лінгвістично-економічні аспекти аналізу іноземних підручників з економічної теорії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 67-75. – Бібліогр.: с. 68-75. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано деякі проблеми перекладу іноземних підручників з економічної теорії в контексті сучасних тенденцій інтернаціоналізації навчального процесу. Висловлено певні зауваження та пропозиції щодо вдосконалення перекладу автентичних англомовних ...
1550219
  Ревчун Б. Труднощі перекладу, або деякі лінгвістично-економічні аспекти аналізу іноземних підручників з економічної теорії : На допомогу викладачам вищої школи // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 67-75. – ISSN 0131-775Х
1550220
  Тесленко Л. Труднощі перекладу. Літературна премія імені Максима Рильського шукає номінантів і серед іноземців // Україна молода. – Київ, 2019. – 9 жовтня (№ 113). – С. 3


  "У травні цього року Премія імені Максима Рильського, яку традиційно вручають у галузі літературного перекладу, отримала ще одну номінацію. Якщо раніше нагороду присвоювали тільки тим, хто перекладає твори зарубіжних письменників на українську, то ...
1550221
  Кошовий О. Труднощі перекладу. Як реформування фондового ринку перетворилося на надмірне посилення повноважень його регулятора // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 7


  "Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом у частині реформування фондового ринку передбачено, що наша країна забезпечить поступове приведення у відповідність із нормами ЄС своїх чинних законів і майбутнього законодавства. Ще 2014-го ...
1550222
  Іщенко Н. Труднощі позаблоковості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 грудня (№ 222). – С. 3


  Чому Сербії не дуже вдається "гра" в нейтралітет.
1550223
  Дем"янюк А.А. Труднощі при вивченні китайськими студентами української мови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 154-159
1550224
  Скібицька О. Труднощі при перекладанні англомовних туристичних текстів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 150-163. – (Германська філологія ; Вип. 431)
1550225
  Шелудько А.В. Труднощі словотвірного характеру в англо-українському та українсько-англійському художньому перекладі : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Шелудько А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 195 л. + Додатки л. 194 - 196. – Бібліогр.: л. 164 - 193
1550226
  Шелудько А.В. Труднощі словотвірного характеру в англо-українському та українсько-англійському художньому перекладі : автореф. дис. ... канд. філологічн. наук. :спец. 10.02.16 -перекладознавство / Шелудько А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 4 назв.
1550227
  Заболотна М.І. Труднощі сприймання публіцистичних текстів при навчанні аудіювання старшокласників в умовах профільного навчання // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 120-124. – (Серія : Педагогічні науки)
1550228
  Петрова Т.І. Труднощі сприйняття омоформ у процесі осмислення англомовного фахового тексту / Т.І. Петрова, О.В. Паніна // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 309-316. – ISSN 2076-815X
1550229
  Лейберов О. Труднощі становлення більшовицької влади на Чернігівщині в 1919 р. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 89-91
1550230
  Дебич М. Труднощі створення випереджальної вищої освіти в умовах сучасних змін ринків праці : (досвід країн ОЕСР) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 85-90. – ISSN 2078-1016


  Наведено історичні приклади спроб створення випереджальної вищої освіти й пояснено труднощі реалізації цієї ідеї. Відзначено провідну роль впливу ринку праці на сучасні освітні зміни. Вивчено повчальний досвід Мексики, яка здійснила передчасне введення ...
1550231
  Бакуменко Д. Труднощі та можливості у банківському комплаєнсі // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 28
1550232
  Олексишина Л. Труднощі та проблеми перекладу історичних першоджерел // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 234-236. – ISSN 2307-633Х
1550233
  Жукова А.Д. Труднощі усного перекладу з англійської мови українською / А.Д. Жукова, Н.М. Ковальчук // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 22. – С. 72-79. – ISBN 978-966-285-744-3
1550234
  Пономарьова В.А. Труднощі формування ритміко-інтонаційного аспекту мовлення учнів початкового ступеня навчання // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 181-186. – (Бібліотека Інституту філології)
1550235
   Трудны сычуаньские тропы. – М, 1983. – 200с.
1550236
   Трудны сычуаньские тропы. – Москва : Радуга, 1987. – 199с.
1550237
  Голубев Л.А. Трудные / Л.А. Голубев. – Свердловск, 1972. – 107с.
1550238
  Гладковский О.В. Трудные весны / О.В. Гладковский. – М, 1965. – 148с.
1550239
  Добромыслов В.А. Трудные вопросы грамматики и правописания / В.А. Добромыслов, Д.Э. Розенталь. – М, 1955. – 288с.
1550240
  Добромыслов В.А. Трудные вопросы грамматики и правописания / В.А. Добромыслов, Д.Э. Розенталь. – Изд. 2-е, переработ. – М, 1958. – 315с.
1550241
  Добромыслов В.А. Трудные вопросы грамматики и правописания / В.А. Добромыслов, Д.Э. Розенталь. – М, 1960. – 332с.
1550242
  Сукиасян Э.Р. Трудные вопросы и непростые ответы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 58-64. – ISSN 0130-9765
1550243
   Трудные вопросы истории. Поиски. Размышления. Новый взгляд на события и факты. – Москва : Политиздат, 1991. – 270с.
1550244
  Ломизов А.Ф. Трудные вопросы методики пунктации / А.Ф. Ломизов. – М., 1975. – 143с.
1550245
  Буланин Л.Л. Трудные вопросы морфологии / Л.Л. Буланин. – Москва : Просвещение, 1976. – 207 с. – Библиогр.: с. 197-205 (205 назв.). – (Пособие для учителей : Библиотека учителя русского языка)
1550246
  Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии / В.Ф. Иванова. – М, 1975. – 175с.
1550247
  Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии / В.Ф. Иванова. – 2-е перераб. – М, 1982. – 173с.
1550248
  Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации / Н.С. Валгина. – Москва, 1983. – 175с.
1550249
  Федоров А.К. Трудные вопросы синтаксиса / А.К. Федоров. – Москва, 1972. – 239с.
1550250
  Гужва Ф.К. Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации : справочник для учителя / Ф.К. Гужва. – Киев : Радянська школа, 1981. – 255с.
1550251
   Трудные вопросы фонетики и фонологии с точки зрения синхронии и диахронии. – Тернополь, 1988. – 44с.
1550252
  Тихомиров Н. Трудные времена для Хартума // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 3. – С. 51-62. – ISSN 0321-5075


  Судан, провінція Дарфур
1550253
  Субботин Л.М. Трудные высоты. / Л.М. Субботин. – Ижевск, 1982. – 143с.
1550254
  Сизов Н.Т. Трудные годы / Н.Т. Сизов. – Москва, 1964. – 412с.
1550255
  Диас Х. Трудные годы / Х. Диас. – М., 1970. – 94с.
1550256
   Трудные годы. – Краснодар, 1985. – 333с.
1550257
  Сизов Н.Т. Трудные годы / Н.Т. Сизов. – М., 1987. – 702с.
1550258
  Гайда Федор Трудные годы : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 74-83
1550259
  Торопцев С.А. Трудные годы китайского кино / С.А. Торопцев. – Москва : Искусство, 1975. – 118 с.
1550260
  Григорьев А.И. Трудные годы лидера физиологии. К 125-летию со дня рождения академика Л.А. Орбели / А.И. Григорьев, Н.А. Григорьян // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 5. – С. 426-433. – ISSN 0869-5873
1550261
  Малафий Л.И. Трудные девчонки = Конспект дидактической повести / Л.И. Малафий. – Киев : Молодь, 1990. – 150с.
1550262
  Зюбин Л.М. Трудные дети / Л.М. Зюбин. – Л., 1963. – 52с.
1550263
  Чередниченко В.И. Трудные дети и трудные взрослые / В.И. Чередниченко. – К., 1991. – 190с.
1550264
  Волкова Е.М. Трудные дети или трудные родители? / Е.М. Волкова. – Москва, 1992. – 94с.
1550265
  Сиденко В.Р. Трудные дилеммы обновления глобальной институциональной архитектоники // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 4 (657). – C. 3-21. – ISSN 0131-7741
1550266
  Иванов А.М. Трудные дни Алексея Маркина / А.М. Иванов. – Волгоград, 1984. – 255с.
1550267
  Логинов В.Н. Трудные дни в Береговой / В.Н. Логинов. – Краснодар, 1958. – 416с.
1550268
  Сорокин К.Л. Трудные дни сорок первого / К.Л. Сорокин. – М., 1991. – 237с.
1550269
  Миронов Г.М. Трудные дороги / Г.М. Миронов. – Москва, 1974. – 128с.
1550270
  Шаталов В.А. Трудные дороги космоса / В.А. Шаталов. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 288с.
1550271
  Другов А.Ю. Трудные дороги независимой Индонезии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 4. – С. 74-85. – ISSN 0869-1908
1550272
  Абдулин А.А. Трудные дороги поиска : [об ученых-геологах Казахстана] / Айтмухамед Абдулин. – Алма-Ата : Казахстан, 1989. – 159, [1] с. : ил.
1550273
  Харазов В.Л. Трудные истины бытия / В.Л. Харазов. – М., 1979. – 176с.
1550274
  Великанов Н.Т. Трудные километры / Н.Т. Великанов. – Москва, 1979. – 112с.
1550275
  Звягинцев А.В. Трудные километры. / А.В. Звягинцев. – Ставрополь, 1964. – 64с.
1550276
  Воронин К.И. Трудные мили / К.И. Воронин. – Москва, 1979. – 94с.
1550277
  Геродник Г.И. Трудные победы / Г.И. Геродник. – Таллин, 1980. – 424с.
1550278
   Трудные повести / И. Вольнов, С Сергеев-Ценский, , Тарасов-Родионов ., Б. Пильняк, М. Булгаков, С. Малашкин; Ванюков А.И. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 541 с.
1550279
   Трудные повести, 30-е гг. – М, 1992. – 588с.
1550280
   Трудные подростки и библиотека.. – М, 1977. – 59 с.
1550281
  Ушаков В.А. Трудные поиски новых решений. / В.А. Ушаков. – Л., 1991. – 31с.
1550282
  Каневский А.Е. Трудные праздники / А.Е. Каневский. – Ростов -на-Дону, 1974. – 245 с.
1550283
  Долгих А.И. Трудные случаи квалификации языковых явлений (пособие для студ.-заоч.) / А.И. Долгих. – вып. 1, 2. – Воронеж, 1971. – 58,. 46с.
1550284
   Трудные случаи правописания : (Из опыта работы) / Н Алгазина, Н, , ; Н.Н. Алгазина ; Акад. пед. наук РСФСР, Пед. б-ка учителя ; Ин-т общего и политехнических образования. – Москва : Издательство Акад. пед. наук РСФСР, 1961. – 84 с.
1550285
  Носкова К.А. Трудные случаи правописания в русском языке / К.А. Носкова, Е.Х. Тимофеева. – М, 1976. – 64с.
1550286
  Шеин В.Н. Трудные случаи правописания сложных прилагательных в современном русском языке / В.Н. Шеин. – М, 1973. – 21с.
1550287
  Ушаков М.В. Трудные случаи правописания. Изучение приставок пре- и при-. / М.В. Ушаков. – М.-Л., 1948. – 63с.
1550288
  Былинский К.И. Трудные случаи пунктуации / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. – М, 1959. – 231с.
1550289
  Былинский К.И. Трудные случаи пунктуации / К.И. Былинский, Д.Э. Розенталь. – М, 1961. – 232с.
1550290
  Иванова В.Ф. Трудные случаи употребления и правописания частиц "не" и "ни" / В.Ф. Иванова. – М, 1962. – 108с.
1550291
  Бельчиков Ю.А. Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка : словарь-справочник / Ю.А. Бельчиков, М.С. Панюшева. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 296 с.
1550292
  Шведова Л.Н. Трудные случаи функционирования видов русского глагола. / Л.Н. Шведова. – М., 1984. – 109с.
1550293
   Трудные старты, 1969. – 20с.
1550294
  Михайловская И.Б. Трудные ступени : профилактика антиобщественного поведения / И.Б. Михайловская, Г.В. Вершинина. – М, 1990. – 141с.
1550295
  Любин Н.А. Трудные судьбы / Н.А. Любин. – Изд. 2-е, доп. – Тула, 1962. – 352с.
1550296
  Сухомлинский В.А. Трудные судьбы / В.А. Сухомлинский. – Москва : Знание, 1967. – 79 с.
1550297
  Любин Н.А. Трудные судьбы / Н.А. Любин. – М., 1974. – 239с.
1550298
  Любин Н.А. Трудные судьбы / Н.А. Любин. – 4-е изд. – Тула, 1978. – 240с.
1550299
  Попович К.Ф. Трудные судьбы : роман / К.Ф. Попович. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1985. – 534 с.
1550300
  Червакова И.М. Трудные судьбы / И.М. Червакова. – Москва : Знание, 1988. – 190 с.
1550301
   Трудные судьбы подростков - кто виноват?. – М, 1991. – 334с.
1550302
  Вормсбехер Г. Трудные судьбы российских немцев / Г. Вормсбехер, В. Дашичев, В. Зейферт // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 123-138. – ISSN 0869-44435


  Формируется представление о кризисе как о реальном шансе выйти на более высокий уровень развития через обновление промышленного и технологического потенциала национальных экономик.
1550303
   Трудные уроки госприемки. – Донецк, 1988. – 120с.
1550304
  Черепахова Э.М. Трудные уроки. / Э.М. Черепахова. – М., 1991. – 219с.
1550305
  Шевцов А.С. Трудные шаги на рассвете : Роман / А.С. Шевцов. – Ленинград : Советский писатель, 1973. – 350с.
1550306
  Шевцов А.С. Трудные шаги на рассвете. / А.С. Шевцов. – Л, 1971. – 358с.
1550307
  Блонский П.П. Трудные школьники / П.П. Блонский. – Москва : Работник просвещения, 1929. – 108 с.
1550308
  Рахим И. Трудные экзамены : роман / Ибрагим Рахим; авториз. пер. с узб. Ю.Карасева. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1979. – 302 с.
1550309
  Лондон Л.И. Трудные этажи : Повесть / Л.И. Лондон. – Москва : Советский писатель, 1974. – 320с.
1550310
  Лондон Л.И. Трудные этажи / Л.И. Лондон. – М, 1986. – 288с.
1550311
  Дегтярев А.Я. Трудный век Российского царства / А.Я. Дегтярев. – Ленинград : Детская литература, 1988. – 232 с.
1550312
  Дегтярев А.Я. Трудный век Российского царства / А.Я. Дегтярев. – [2-е изд.]. – Ленинград : Детская литература, 1989. – 232 с.
1550313
  Буньков С.И. Трудный возраст : рассказы, повести / С.И. Буньков, В.Ф. Турунтаев. – Свердловск : Книжное издательство, 1957. – 238 с.
1550314
  Матвеев В.Ф. Трудный возраст / В.Ф. Матвеев. – М., 1963. – 48с.
1550315
  Краковский А.П. Трудный возраст / А.П. Краковский. – М., 1966. – 160с.
1550316
  Аллахвердова Н.Г. Трудный возраст : для родителей, чьи дети учатся в пятом-восьмом классах / Н.Г. Аллахвердова, С.Л. Соловейчик. – Москва, 1966. – 159 с. : ил. – (Народный университет. Педагогический факультет ; № 8-9)
1550317
   Трудный возраст туриндустрии: что предлагают антикризисные программы : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 18-21
1550318
  Юдалевич М.И. Трудный возраст. / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1956. – 160с.
1550319
  Аристова И.В. Трудный вопрос : повесть : для стар. возраста / И.В. Аристова. – Куйбышев : Книжное издательство, 1957. – 101 с.
1550320
  Власов А.Е. Трудный вопрос / А.Е. Власов. – Ленинград, 1977. – 156с.
1550321
  Черветто А. Трудный вопрос времени : [пер. с итал.] / Арриго Черветто. – Санкт-Петербург : Центр междунар. исслед. "Новый Прометей", 2007. – XXI, 132, [4] с. : ил., табл. – Алф. указ.: с. 131-132. – Библиогр. в примеч.: с. 115-119. – ISBN 978-5-91258-033-8
1550322
  Коллинс Б. Трудный выбор / Б. Коллинс. – М., 1968. – 48с.
1550323
  Майклс К. Трудный выбор : Роман / К. Майклс; Пер. с англ.: Г.Ивановой. – Москва : Радуга, 1996. – 208с. – (HARLEOUIN. Любовный роман). – ISBN 0-373-08949-Х; 5-05-004433-2
1550324
  Соколов В.А. Трудный выбор дипломатии Хиллари Клинтон // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 7 (547). – С. 106-114. – ISSN 0321-2068


  Рецензия на книгу Х. Клинтон "Трудности выбора"
1550325
  Кипнис Борис Трудный выбор микадо : Лабиринты // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 13 : Япония. – С. 60-67 : Фото
1550326
  Григорьев Л. Трудный выход из трансформационного кризиса : (случай Грузии) / Л. Григорьев, С. Кондратьев, М. Салихов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 77-95. – Бібліогр.: с. 78-81, 83-85, 87, 89. – ISSN 0042-8736
1550327
  Корчагина Е.М. Трудный год / Е.М. Корчагина. – Воронеж, 1975. – 134с.
1550328
  Панов Б.К. Трудный год Владимира Туровцева: Повесть, расск. / Б.К. Панов. – Воронеж, 1976. – 256с.
1550329
  Марина В.И. Трудный год. / В.И. Марина. – Иркутск, 1957. – 262с.
1550330
  Шургин М.А. Трудный год. / М.А. Шургин. – Л, 1959. – 120с.
1550331
  Куляшов П.Ф. Трудный год: Роман, / П.Ф. Куляшов. – Ижевск, 1978. – 251с.
1550332
  Куляшов П.Ф. Трудный год: Роман, повести / П.Ф. Куляшов. – Устинов, 1985. – 480с.
1550333
  Занин Н.И. Трудный день / Н.И. Занин. – М, 1964. – 48с.
1550334
  Деметриус Л. Трудный день / Л. Деметриус. – Бухарест, 1972. – 39с.
1550335
  Глушко М.В. Трудный день : Повесть / М.В. Глушко. – Симферополь : Таврия, 1978. – 222с.
1550336
  Антонов С.Ф. Трудный день : рассказы и повесть о Ленине / С.Ф. Антонова ; ил. С. Трофимова. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 255 с., 4 л. ил. : ил.
1550337
  Николаевский Н.М. Трудный день / Н.М. Николаевский. – Кемерово, 1982. – 86с.
1550338
  Пугач Н.И. Трудный день факира в джинсах / Н.И. Пугач. – Л., 1982. – 94с.
1550339
  Ульянинский А.В. Трудный день. Двое. / А.В. Ульянинский. – М., 1955. – 32с.
1550340
  Сташук Л.Д. Трудный канун. / Л.Д. Сташук. – Киев, 1981. – 232с.
1550341
  Браун С. Трудный клиент = Tough customer / Сандра Браун ; [пер. с англ. Е.Л. Тарасовой]. – Москва : Эксмо, 2012. – 509, [3] с. – Вых. дан. ориг.: New York: Simon&Schuster, 2010. - На обл. также: Впервые на русском !. – (# 1 New York times - bestselling author). – ISBN 978-5-699-53290-2
1550342
   Трудный колос. – Новосибирск, 1977. – 231с.
1550343
  Васильев А.М. Трудный перевал / А.М. Васильев. – Москва : Наука, 1977. – 304с. – (Путешествия по странам Востока)
1550344
  Плиев М.-С.А. Трудный перевал : роман / М.-С. Плиев; [худож. Е.М. Токарев] ; пер. с ингуш. А. Маршака. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во
Кн. 1 : Побратимы. – 1982. – 289, [2] с.
1550345
  Садыбакасов Ш. Трудный перевал : рассказы, легенды / Шатман Садыбакасов ; пер. с кирг. – Фрунзе, 1983. – 122 с.
1550346
  Овчинников М.Ф. Трудный переход / М.Ф. Овчинников. – Ереван, 1962. – 251с.
1550347
  Аношкин М.П. Трудный переход : повесть / М.П. Аношкин ; [ил.: Н.А. Абакумов]. – Москва : Воениздат, 1971. – 175 с. : ил.
1550348
  Машуков И.Г. Трудный переход. Роман / И.Г. Машуков. – Хабаровск, 1955. – 616с.
1550349
  Шутов В.В. Трудный пласт / В.В. Шутов. – К, 1957. – 91с.
1550350
   Трудный поворот к рынку. – М, 1990. – 558с.
1550351
  Щекочихин Ю.П. Трудный подросток / Ю.П. Щекочихин. – Москва, 1979. – 96с.
1550352
   Трудный подросток. – Алма-Ата, 1990. – 91с.
1550353
   Трудный подросток: причины и следствия. – Киев, 1985. – 175с.
1550354
  Федорова Г.Г. Трудный подросток: становление личности. / Г.Г. Федорова. – С.-Пб., 1992. – 31с.
1550355
  Лашков И.В. Трудный поиск / И.В. Лашков. – М, 1962. – 104с.
1550356
  Усыченко Ю.И. Трудный полет / Ю.И. Усыченко. – Москва, 1979. – 197с.
1550357
  Машуков И.Г. Трудный поход. Роман / И.Г. Машуков. – Москва, 1955. – 592с.
1550358
  Мелентьев В.Г. Трудный путь / В.Г. Мелентьев. – М, 1957. – 93с.
1550359
  Харди Фрэнк Трудный путь / Ф. Харди. – Москва : Издательство политической литературы, 1964. – 256 с. : 1 л. портр
1550360
  Филиппов А.В. Трудный путь в будущее / А.В. Филиппов. – М, 1989. – 214с.
1550361
  Печерникова И.А. Трудный путь Володи Васильева. / И.А. Печерникова. – М., 1971. – 240с.
1550362
  Соколова В.И. Трудный путь домой // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 5. – С. 32-34. – ISSN 0321-0626


  Репатріація радянських громадян із Німеччини в 1945 р.
1550363
  Эдберг Р. Трудный путь к воскресенью / Р. Эдберг, А.В. Яблоков. – Москва : Прогресс, 1988. – 158с.
1550364
  Христофоров В.С. Трудный путь к Женевским соглашениям 1988 года по Афганистану // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 23-47. – ISSN 0130-3864
1550365
  Харчев А.Г. Трудный путь к зрелости / А.Г. Харчев. – Москва, 1975. – 64с.
1550366
  Судаков Сергей Трудный путь к пониманию и сотрудничеству ( к итогам Форума "Европа - Россия" ) / Судаков Сергей, Мироненко Виктор // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 33-42. – ISSN 0201-7083
1550367
  Потемкина О. Трудный путь от экстрадиции к европейскому ордеру на арест // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 10. – С. 22-31. – ISSN 0131-2227
1550368
  Мудрагай Н.С. Трудный путь философии. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 10. – С.140-151. – ISSN 0042-8744
1550369
  Нагибин Ю.М. Трудный путь. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1965. – 178с.
1550370
  Немцов В.И. Трудный разговор / В.И. Немцов. – М., 1962. – 64с.
1550371
  Мартин Д. Трудный разговор : Как справляться с затруднительными ситуациями / Д. Мартин. – Минск : Амалфея, 1997. – 224 с. – (Стратегия успеха). – ISBN 985-6015-26-Х
1550372
  Верцинская Н.Н. Трудный ребенок / Н.Н. Верцинская. – Минск, 1989. – 126с.
1550373
  Ванин К.Т. Трудный рейс / К.Т. Ванин. – Ленинград, 1956. – 279с.
1550374
  Фадеев Л.П. Трудный рейс / Л.П. Фадеев. – Иркутск, 1964. – 87с.
1550375
  Зацерман Д.В. Трудный розыск / Д.В. Зацерман. – Хабаровск, 1977. – 144с.
1550376
  Марчик Г.О. Трудный роман. / Г.О. Марчик. – М, 1969. – 207с.
1550377
  Снегов С.А. Трудный случай / С.А. Снегов. – Калининград, 1974. – 255с.
1550378
  Клямкин И.М. Трудный спуск с зияющих высот / И.М. Клямкин. – М., 1990. – 44с.
1550379
  Ленч Л.С. Трудный старик / Л.С. Ленч. – М, 1984. – 343с.
1550380
  Невский И.А. Трудный успех / И.А. Невский. – Москва, 1981. – 128с.
1550381
  Чернышев И.П. Трудный фарватер / И.П. Чернышев. – Москва, 1974. – 255с.
1550382
   Трудный финиш. – М, 1965. – 229с.
1550383
  Бурно М.Е. Трудный характер и пьянство / М.Е. Бурно. – К., 1990. – 176с.
1550384
  Чикин Трудный хлеб / Чикин, л.А. – М., 1975. – 62с.
1550385
  Кочетков А. Трудный хлеб / А. Кочетков. – Москва : Политиздат, 1978. – 79 с.
1550386
   Трудный хлеб. – М, 1983. – 607с.
1550387
  Реутский П.И. Трудный хлеб: Стихи / П.И. Реутский. – Иркутск, 1980. – 63с.
1550388
  Досжанов Д Трудный шаг : роман / Д Досжанов; пер. с каз. Н.Голосовской. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 334 с.
1550389
  Натанзон Э.Ш. Трудный школьник и педагогический коллектив / Э.Ш. Натанзон. – Москва : Просвещение, 1984. – 96 с.
1550390
  Василевский И.И. Трудный экзамен : поэма / И.И. Василевский. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1962. – 38, [2] с.
1550391
  Масс А.В. Трудный экзамен / А.В. Масс. – Москва, 1976. – 144с.
1550392
  Касаткин М.И. Трудный экзамен / М.И. Касаткин. – Воронеж, 1982. – 264с.
1550393
  Синельников Л. Трудный экзамен / Л. Синельников. – К., 1984. – 160с.
1550394
  Смирнова В.Г. Трудный язык Платонова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 146-154. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1550395
   Трудными дорогами войны. – Донецк, 1990. – 135с.
1550396
  Лобачев А.А. Трудными дорогами. / А.А. Лобачев. – Москва, 1960. – 336с.
1550397
  Орехівський Г.А. Трудова активність / Г.А. Орехівський. – К., 1990. – 47с.
1550398
  Рибачук М.Ф. Трудова активність і світогляд особи. / М.Ф. Рибачук. – Київ, 1982. – 175с.
1550399
   Трудова вахта героїв. – Дніпропетровськ, 1967. – 57с.
1550400
  Сватко Ю.Г. Трудова дисципліна - важливий резерв ефективності виробництва / Ю.Г. Сватко. – Київ : Знання, 1989. – 48 с.
1550401
  Гричук Р.І. Трудова дисципліна / Р.І. Гричук. – Київ, 1965. – 23с.
1550402
  Коваленко К.В. Трудова дисципліна та методи її забезпечення // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 98-102. – ISSN 1727-1584
1550403
  Пивовар В. Трудова дієздатність фізичної особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 26-29
1550404
  Вавженчук С. Трудова дієздатність: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 297-298. – ISBN 978-617-7069-28-6
1550405
  Семів Л.К. Трудова діяльність в економіці знань: підходи до оцінки впливу знаннєвих факторів / Л.К. Семів, У.Є. Гузар // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 131-140. – ISSN 1562-0905
1550406
  Гузар У.Є. Трудова діяльність з позицій синергетичного, деонтологічного і духовного підходів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 3-8. – ISSN 1993-6788
1550407
  Єфремов В. Трудова діяльність людини як об"єкт дослідження марксизмом та фізичною економікою // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 46-51. – Бібліогр.: 20 назв
1550408
   Трудова доблесть Ровенщини. – Львів, 1980. – 96с.
1550409
  Михальчук Р.Ю. Трудова експлуатація жертв Голокосту (на прикладі Рівненщини) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 102-109. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
1550410
  Швець С.П. Трудова еміграція в Україні: зміст та особливості // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 126-128. – ISBN 978-966-188-219-4
1550411
  Лазаренко В. Трудова звитяга працівників Південно-Західної залізниці в роки Другої світової війни // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 218-223. – ISBN 978-617-7399-39-0


  До 150-літнього ювілею залізниці.
1550412
  Пилипенко О. Трудова імміграція в Україну наприкінці ХІХ - на початку ХХ століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-49. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Досліджено політику російського уряду щодо переселенців. Розглянуто основні види занять та трудової діяльності мігрантів. Установлено причини трудової імміграції до України наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. In scientific article author had research ...
1550413
  Дягілева О.В. Трудова імміграція як інструмент стимулювання економічного зростання України в післявоєнний період / О.В. Дягілева, Н.В. Коровіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 11 (550) : Трудова імміграція як інструмент стимулювання економічного розвитку України після війни. – С. 55-61. – ISSN 2222-4459
1550414
  Альшевська Н.Ю. Трудова кар"єра працівників банківської системи в період ринкових перетворень : Автореф...канд.соціолог.наук:22.00.04 / Альшевська Н.Ю.; НАНУ. – Київ, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.15
1550415
  Грішнова О. Трудова кар"єра: сучасні підходи до визначення ефективності / О. Грішнова, М. Левицький // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 45-49
1550416
  Подригуля У. Трудова книжка - макалатура чи дійсно необхідний для обліку працівників документ? // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 11
1550417
  Томенко М.Д. Трудова книжка матері : епіч.-психол. драма народного болю у 4-х кн. / Микола Томенко. – Київ : Фенікс, 2008. – 307, [1] с. – Присвяч. голодомору-геноциду в Україні (1932-1933 рр.), жертвам і мученикам тоталітарного режиму. – ISBN 978-966-651-680-3
1550418
  Голєва Н.П. Трудова книжка. Порядок її ведення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 141-144
1550419
  Вишновецька С.В. Трудова компаративістика як складова предмета науки трудового права // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 108-115. – ISBN 978-966-520-178-6
1550420
  Остапа О.М. Трудова міграція - найвагоміша складова міграційного руху населення України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 64-69. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
1550421
  Косенко О. Трудова міграція - удар по економіці // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 48). – С. 1, 7
1550422
  Балабанова Г.П. Трудова міграція в Україні в умовах глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 9-12. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1550423
  Пархоменко Н. Трудова міграція в Україні: окремі аспекти та віддзеркалення у ЗМІ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-65. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається трудова міграція в Україні та особливості висвітлення міграційної тематики у вітчизняних мас-медіа. The article reviews the labour migration in Ukraine and specificity of representation of migratory problems in Ukrainian ...
1550424
  Крупка Л.С. Трудова міграція в Україні: стан, тенденції, наслідки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 131-141. – (Економічна ; Вип. 1)
1550425
   Трудова міграція громадян України. Біла книга : Монографія / О.У. Хомра, М.А. Ожеван, Т.П. Петрова, В.І. Нагорний, О.Г. Примак, М А. Карабанов; Хомра О.У., Ожеван М.А., Петрова Т.П., Нагорний В.І., Примак О. Г., Карабанов А.М.; За ред. В.Я. Шибко. – Київ : Київський університет, 2006. – 201с. – ISBN 966-594-726-5
1550426
  Ніколаєць К. Трудова міграція до країн Європейського Союзу: фактори та наслідки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (100), ювілейний. – С. 101-115. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1550427
  Федорчук С. Трудова міграція з Галичини та Волині до вугільних копалень Донбасу (жовтень 1939 - січень 1940 рр.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1455-1470. – ISSN 1028-5091
1550428
  Крупка Л. Трудова міграція з України в контексті загальносвітових міграційних процесів // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 132-140.
1550429
  Карпачова Н.І. Трудова міграція з України в контексті загальносвітових міграційних процесів: основні причини трудової міграції // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 5-8 : табл., рис., фото
1550430
  Відякіна М.М. Трудова міграція з України до ЄС: макроекономічний вимір : монографія / М.М. Відякіна, Р.Д. Стаканов ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ДКС, 2011. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 162-179. – ISBN 978-966-2339-31-4
1550431
  Старинська Т.О. Трудова міграція з України: об"єктивна реальність чи непередбачуваний процес ? // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 28-30. – ISSN 0868-8117
1550432
  Старинська Т. Трудова міграція з України: системно-теоретичний вимір // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 139-142
1550433
  Милютін І.А. Трудова міграція з України: тенденції розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 97-102.
1550434
  Малютін І.А. Трудова міграція з України: тенденції розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 97-102. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються актуальні питання міграції робочої сили з України. Досліджуються та аналізуються проблеми, пов"язані з відпливом робочої сили з України, їх причини а наслідки, міжнародні нормативно-правові акти стосовно трудових мігрантів у сфері ...
1550435
  Никифорак В.А. Трудова міграція за кордон у сучасних умовах трансформації економіки України / В.А. Никифорак, С.І. Тодорюк, І.М. Антохова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 52-58. – ISSN 2306-6814
1550436
  Весельська Л.А. Трудова міграція і соціальна безпека: аналіз наслідків та перспектив у контексті українських реалій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 111-115
1550437
  Оніщенко С.Б. Трудова міграція професійних кадрів залізничої галузі в Українській РСР у 1950-х - 1960-х роках // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 27. – С. 88-97. – (Серія : Історичні науки ; вип. 11)
1550438
  Деркач С. Трудова міграція сільського населення Київської області на початку XXI ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 560-563. – ISBN 978-966-171-795-3
1550439
  Сайчук В.С. Трудова міграція сільського населення Хмельницької області // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 40-42
1550440
  Бублій М.П. Трудова міграція та її вплив на ринок праці в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 30-34. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1550441
  Максименко І.В. Трудова міграція у Придністровській Молдавській Республіці: негативні наслідки для України і шляхи їхнього подолання // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 164-171.
1550442
  Мазука Л.І. Трудова міграція українців до країн ЄС: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 10-17
1550443
  Банахевич Ю. Трудова міграція українців до Польщі перевищила міграцію до Росії // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7 вересня (№ 36). – С. 8
1550444
  Кичак О.Ю. Трудова міграція українців Закарпаття на початку ХХІ століття та її культурно-побутові наслідки / Оксана Кичак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. історії стародав. світу та серед. віків. – Ужгород : Гражда, 2012. – 366, [2] с. : іл., табл., фот. – Бібліогр.: с. 199-208 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-176-063-8
1550445
  Яцкевич І.І. Трудова міграція як виклик соціальній безпеці в Україні: проблема координації соціального захисту між Україною та Польщею // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 170-173. – ISBN 978-617-7625-74-1
1550446
  Пехник А. Трудова міграція як джерело інвестиційних ресурсів української економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 304-308. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1550447
  Кушнірчук-Ставнича Трудова міграція як рушій розвитку малого підприємництва // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 87-92. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1550448
  Дронь Є. Трудова міграція як фактор впливу на національний ринок праці // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 250-254. – ISSN 1993-0259
1550449
  Єрмак С.О. Трудова міграція як фактор інноваційного розвитку країни та регіонів / С.О. Єрмак, Р.О. Григоренко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/3. – С. 43-46. – ISSN 2409-1944
1550450
  Стрільченко Є.В. Трудова міграція: аналіз законодавства зарубіжних країн у сфері працевлаштування // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 228-234. – ISSN 1563-3349
1550451
  Вознюк Є. Трудова міграція: виклик для бізнесу, можливості для персоналу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 березня - 4 квітня (№ 12). – С. 10


  Як показують статистичні дані Світового банку, Україна разом с Китаєм, Індією, Мексикою, Російською Федерацією входить до десятки країн, які є найбільшими постачальниками трудових мігрантів. І хоча трудова міграція є неминучим і досить природним явищем ...
1550452
  Косенко О. Трудова міграція: кадровий голод чи зменшення бідності // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 09 листопада (№ 45). – С. 7
1550453
  Косенко О. Трудова міграція: кадровий голод чи зменшення бідності? // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 43 : 21 листопада. – С. 3-4
1550454
  Максименко Н.В. Трудова міграція: наслідки та шляхи протидії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 55-59. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
1550455
  Гуменна К.Р. Трудова міграція: проблеми і наслідки для економіки України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 24-26
1550456
  Фурдичко Л.Є. Трудова міграція: проблеми, фінансові аспекти та шляхи вирішення її скорочення в Україні / Л.Є. Фурдичко, Х.В. Юрків // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 90-95. – ISSN 2306-6814
1550457
  Малиновська О.А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування : аналітична доповідь / Малиновська О.А. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр. в підт. прим. – ISBN 978-966-554-134-9
1550458
  Бондаренко О.О. Трудова мотивація: проблеми та розвиток // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 65-66
1550459
  Вавженчук С. Трудова охороноздатність як складник трудової правосуб"єктності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (293). – С. 115-120. – ISSN 2663-5313
1550460
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 1. – 1996
1550461
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 2. – 1996
1550462
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 1. – 1997
1550463
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 2. – 1997
1550464
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 1. – 1998
1550465
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 2. – 1998
1550466
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 3. – 1998
1550467
   Трудова підготовка в закладах освіти : ексклюзивні матеріали Міністерства освіти України, АПН, методика викладання, досвід. – Київ
№ 4. – 1998
1550468
  Калініченко Н.А. Трудова підготовка дітей у шкільних закладах України (ХІХ ст.) // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 102-106. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1550469
  Мадзігон В.М. Трудова підготовка і професійна освіта як інструмент формування компеентнісних характеристик старшокласників у зарубіжних країнах // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 41-54. – ISBN 966-96711-2-4
1550470
  Слюсаренко Н.В. Трудова підготовка молоді на Херсонщині: історико-педагогічний аспект : монографія / Слюсаренко Н.В. – Херсон : Айлант, 2003. – 476 с. – ISBN 966-630-010-9
1550471
  Калініченко Н.А. Трудова підготовка учнів сільської школи в Україні. Друга половина 19-20 століття : монографія / Н.А. Калініченко; МОНУ; Ін-т педагогіки АПН України; Управління освіти і науки Кіровоградської обл. державної адміністрації та ін. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2007. – 744с. – 90-річчю В.О. Сухомлинського присвячується. – ISBN 978-966-8861-54-3
1550472
  Титарук М.О. Трудова поведінка молоді за умов ринкової економіки / М.О. Титарук. – Київ : Стилос, 1998. – 27с. – ISBN 963-7258-06-6
1550473
  Козуб І.Г. Трудова правоздатність осіб із зниженою працездатністю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 349-352. – ISSN 1563-3349
1550474
  Назаров Д.В. Трудова правосуб"єктність молоді // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 369-374. – ISSN 1563-3349
1550475
  Щербань В.А. Трудова правосуб"єктність професійних спілок // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 79-84. – (Правознавство ; Вип.333)
1550476
  Костюченко О. Трудова правосуб"єктність як клюовий елемент правового статусу лікаря // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 46-51
1550477
  Орловський О.Я. Трудова правосуб"єктність як передумова вступу сторін в трудові правовідносини // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 103. – С.49-52. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1550478
  Гетьманцева Н.Д. Трудова правосуб"єктність як складна юридична конструкція // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 83-92
1550479
  Вавженчук С. Трудова правосуб"єктність: антиномії праворозуміння // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 79-83
1550480
  П"ятковська О.Р. Трудова рееміграція: особливості, фактори та роль у розвитку малого бізнесу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 193-199. – ISSN 0321-0499
1550481
  Черленяк І.І. Трудова та нелегальна міграція в прикордонній області: приклад Закарпаття / І.І. Черленяк, І.М. Вашкеба, М.М. Товт // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 122-129
1550482
  Слюсар А.М. Трудова функція керівника підприємства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 78-84. – ISSN 0201-7245
1550483
  Гевел О. Трудова функція та порядок її визначення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.89-93. – Бібліогр.: 9 н. – ISSN 0132-1331
1550484
  Коваленко Р.І. Трудова функція як обов"язкова умова трудового договору : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Коваленко Руслан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 167-187
1550485
  Коваленко Р.І. Трудова функція як обов"язкова умова трудового договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Коваленко Руслан Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1550486
  Кершенштейнер Г. Трудова школа / Г. Кершенштейнер. – Катеринослав, 1920. – 24с.
1550487
  Шарельман Г. Трудова школа / Г. Шарельман. – Київ, 1921. – 98 с.
1550488
  Лукашенко П. Трудова школа УСРР и початкова школа капіталістичних країн. / П. Лукашенко, М. Штейнгауз. – К., 1931. – 87с.
1550489
  Петруняк О. Трудова юстиція у країнах Європи: досвід для України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін.] ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 166-167. – ISBN 978-966-919-107-6
1550490
  Дорофеев Б.Я. Трудовая Австралия в борьбе за мир и социальный прогресс / Б.Я. Дорофеев. – М., 1980. – 214с.
1550491
  Новикова Е.Ю. Трудовая адаптация мигрантов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 8 (328 ). – С. 136-139. – ISSN 0132-1625
1550492
  Разин А.В. Трудовая активность - важнейший показатель нравственной зрелости личности / А.В. Разин. – М, 1981. – 47с.
1550493
  Томашкевич В.Е. Трудовая активность / В.Е. Томашкевич. – М., 1985. – 208с.
1550494
   Трудовая активность в условиях интенсификации производства. – Киев, 1987. – 82с.
1550495
   Трудовая активность женщин. – К, 1984. – 235с.
1550496
  Костюк Вера Степановна Трудовая активность и механизм ее реализации в условиях перехода к рыночной экономике : Дис... канд.эконом.наук: 08.00.01 / Костюк Вера Степановна; КУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 159л. – Бібліогр.:л.148-159
1550497
  Костюк В.С. Трудовая активность и механизм ее реализации в условиях перехода к рыночной экономике : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Костюк В.С.; КУ им. Шевченко. – Киев, 1992. – 20л.
1550498
  Костюк М.П. Трудовая активность колхозного крестьянства Болоруссии в период победы и упрочения социализма (1933-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Костюк М. П.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1969. – 23л.
1550499
  Рыбцова Л.Л. Трудовая активность личности в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рыбцова Л.Л.; Азерб. гос.ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 23л.
1550500
  Перец Николай Степанович Трудовая активность масс как фактор разрешения противоречий социализма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Перец Николай Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 20 с.
1550501
  Перец Н.С. Трудовая активность масс как фактор разрешения противоречий социализма. : Дис... Канд. философ наук: 09.00.02 / Перец Н.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1988. – 190л. – Бібліогр.:л.174-190
1550502
  Мариненко Э.П. Трудовая активность молодежи : (реф. библиогр. указ. литературы). / Э.П. Мариненко. – Москва, 1973. – 77с.
1550503
   Трудовая активность молодежи: состояние, пути повышения. – М, 1979. – 140с.
1550504
   Трудовая активность населения. – М, 1986. – 100с.
1550505
   Трудовая активность пенсионеров. – Киев, 1984. – 126с.
1550506
  Межов Павел Ефимович Трудовая активность производственно технической интеллигенции в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Межов Павел Ефимович ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 23 с.
1550507
  Коростелев А.С. Трудовая активность рабочего / А.С. Коростелев. – М, 1973. – 79с.
1550508
   Трудовая активность рабочего класса и крестьянства Ивановской области. – Иваново, 1987. – 116с.
1550509
  Нугаев М.А. Трудовая активность рабочего класса развитого социалистического общества : (теоретико-методологический аспект) / М.А. Нугаев. – Казань : Издательство Казанского ун-та, 1975. – 292, [3] с.
1550510
  Нугаев Магдий Алимжанович Трудовая активность рабочих промышленного предприятия в развитом социалистическом обществе : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.02 / Нугаев Магдий Алимжанович; МГУ. – М., 1977. – 40л.
1550511
  Луцкий В.В. Трудовая активность, пути ее повышения. / В.В. Луцкий. – Москва, 1975. – 63с.
1550512
   Трудовая активность: мотивация и стимулы. – Л, 1991. – 125с.
1550513
   Трудовая группа в IV Государственной думе : Обзор деятельности с 15 ноября по 15 декабря 1912 г. – Санкт-Петербург : Типография "Сила", 1913. – 60 с. – Без тит. л.
1550514
  Гофман М.И. Трудовая деятельность -- основа формирования нравственного облика советского человека : Автореф... канд. филос.наук: / Гофман М. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1966. – 21л.
1550515
  Блинов Н.М. Трудовая деятельность как основа социалистического образа жизни / Н.М. Блинов ; АН СССР, Ин-т социол. исслед. – Москва : Наука, 1979. – 143 с.
1550516
  Арапова Л.И. Трудовая деятельность ленинградцев в период блокады (1941-1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Арапова Л.И.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. Кафедра археологии. – М., 1965. – 18л.
1550517
  Астраханцева И.Ф. Трудовая деятельность шахтеров Кузбасса в период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Астраханцева И.Ф.; Моск.гос.ист-архивный ин-т. – М, 1966. – 15л.
1550518
  Ценципер М.Б. Трудовая деятельность школьного ученического коллектива. / М.Б. Ценципер. – М, 1956. – 112с.
1550519
  Бочков А.Ф. Трудовая дисциплина : методы и способы ее обеспечения / А.Ф. Бочков. – Минск : Беларусь, 1979. – 95 с. – (Беседы о трудовом законодательстве)
1550520
  Абрамова О.В. Трудовая дисциплина / О.В. Абрамова, В.И. Никитинский. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 191 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 183-189
1550521
   Трудовая дисциплина. – М, 1985. – 96с.
1550522
  Кутырев Б.П. Трудовая дисциплина / Б.П. Кутырев. – Новосибирск, 1988. – 116с.
1550523
  Бородина Н.Н. Трудовая дисциплина и меры её укрепления / Н.Н. Бородина. – Москва : Московский рабочий, 1973. – 112 с. – (Беседы о советском законе)
1550524
  Бартош Ч.К. Трудовая дисциплина и текучесть кадров / Ч.К. Бартош. – Минск : Беларусь, 1982. – 112 с.
1550525
  Самед-заде Ариф Гулам оглы Трудовая дисциплина как комплексный фактор повышения социальной активности рабочего : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Самед-заде Ариф Гулам оглы; МВ и ССО АзССР. Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1984. – 24л.
1550526
   Трудовая дисциплина как объект социального планирования в производственных коллективах. – Л, 1971. – 88с.
1550527
  Бушуев А В. Трудовая дисциплина на предприятиях лесной промышленности / А В. Бушуев, В.Н. Смирнов. – Л, 1971. – 140с.
1550528
  Юрченко В.С. Трудовая дисциплина. / В.С. Юрченко. – Минск, 1982. – 126с.
1550529
  Михайленко Н.Т. Трудовая дисциплина: теория и практика / Н.Т. Михайленко. – Фрунзе, 1987. – 206 с.
1550530
  Андронов М.В. Трудовая заря : стихи и песни / Михаил Андронов. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 71 с. : портор.
1550531
   Трудовая и общественно-политическая активность рабочего класса Урала в условиях социализма. – Свердловск, 1982. – 160с.
1550532
  Медведева Л.М. Трудовая и политическая активность строителей байкало-Амурской железнодорожной магистрали / Л.М. Медведева. – М, 1988. – 140с.
1550533
  Фролкин Николай Михайлович Трудовая иммиграция во Франции в новейшее время (20-е - середина 70-х гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Фролкин Николай Михайлович; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1981. – 44л.
1550534
  Фролкин Н.М. Трудовая иммиграция во Франции в новейшее время. / Н.М. Фролкин. – Киев, 1975. – 286с.
1550535
  Данилова Е.Н. Трудовая иммиграция и рэимиграция духовных христиан в Советскую Россию в 1920-е гг. / Е.Н. Данилова, Н.В. Антонова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 14-31. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
1550536
  Астемиров З.А. Трудовая колония для несовершеннолетних / Астемиров З.А. – Москва : Юридическая литература, 1969. – 118 с.
1550537
  Сойфер В. Трудовая миграция в рамках стран СНГ: проблемы теории и практики / В. Сойфер, А. Касумов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 21-26. – ISSN 2074-6040


  Согласно ТК РФ все отношения по регистрации иностранных работников с участием работодателей регламентируются подзаконными (ведомственными) актами, которые не всегда совпадают с нормами и принципами трудового права, с защитой интереса работодателя и ...
1550538
  Рязанцев С. Трудовая миграция в России в условиях интеграции в ЕврАзЭС // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-83. – Бібліогр.: с. 73, 79-80. – ISSN 0042-8736
1550539
  Рязанцев С. Трудовая миграция в России в условиях интеграции в ЕврАзЭС // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-83. – ISSN 0042-8736
1550540
  Элефтерова М.В. Трудовая миграция в России: ее влияние на спрос и предложение рабочей силы на рынке труда // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 2. – С. 49-54. – ISSN 0320-8168
1550541
  Рязанцев С.В. Трудовая миграция в Россию: старые проблемы и новые подходы к регулированию // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-14. – (Экономика ; вып. 1). – ISSN 1026-356X
1550542
  Боженко В. Трудовая миграция в странах СНГ // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 56-60.
1550543
  Рязанцев С. Трудовая миграция и диаспоры из стран Закавказья / С. Рязанцев, Н. Попиль // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 7. – С. 75-80.
1550544
  Рязанцев С. Трудовая миграция из Молдовы: социально-экономические и демографические последствия / С. Рязанцев, М. Урсаки // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 59-72
1550545
  Рязанцев С. Трудовая миграция из России и новая российская диаспора за рубежом // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 9. – С. 32-40. – ISSN 0131-2227
1550546
  Максакова Л. Трудовая миграция населення Узбекистана // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 129--148. – ISSN 0207-3676
1550547
  Погудина Ю.Ю. Трудовая миграция рабочей силы в процессе урбанизации Китая после 1978 года // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 43-48. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 2). – ISSN 2074-1227
1550548
  Капша Т. Трудовая миграция: организационно-правовые аспекты // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 1 (206). – С. 4-15. – ISSN 1810-3081
1550549
  Сухов А.А. Трудовая мобильность при социализме / А.А. Сухов. – Москва, 1981. – 127с.
1550550
  Мухаметлатыпов Ф.У. Трудовая мобильность: методология исследования, реальные тенденции и проблемы управления / Ф.У. Мухаметлатыпов. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1990. – 180 с.
1550551
   Трудовая молодость. – Ярославь, 1948. – 120с.
1550552
  Гомзик О.А. Трудовая мотивация персонала в странах с развитой экономикой / О.А. Гомзик, Л.С. Романенко // Продуктивність : Науково-практичний журнал / Центр продуктивності Міністерства праці та соціальної політики України. – Краматорськ, 2006. – № 3. – С. 16-22
1550553
  Роганов Г.Н. Трудовая педагогика. / Г.Н. Роганов. – М.
ч. 2. – 1927. – 191с.
1550554
  Лурье М. Трудовая повинность и рабочий контракт. / М. Лурье, 1918. – 105с.
1550555
  Хмыров С.Б. Трудовая подготовка и профориентация сельских школьников / С.Б. Хмыров. – М, 1985. – 112с.
1550556
   Трудовая подготовка учащихся. – М, 1989. – 79с.
1550557
  Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьлников в условиях научно-технической революции / Батышев С.Я. – Москва : Знание, 1974. – 96 с. – (Новое в жизни, Науке, технике. Серия "Педагогика и психология" ; 11-12)
1550558
  Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьников : вопр. теории и методики / Батышев С.Я. – Москва : Педагогика, 1981. – 192 с. – Библиогр.: с. 189-191 (64 назв.)
1550559
   Трудовая подготовка школьников в СССР и СФРЮ. – М, 1985. – 312с.
1550560
  Баринов И.И. Трудовая политика нацистской Германии на оккупированной Украине и украинские остарбайтеры в 1941-1943 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 83-98. – (История ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье освещаются ход, основные принципы и особенности трудовой политики немецкой администрации на оккупированной Украине, а также ряд спорных вопросов, касающихся использования принудительного труда украинского населения.
1550561
  Борисов Л.А. Трудовая поступь: Промышленность Москвы в десятой пятилетке / Л.А. Борисов. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 80 с. – (Навстречу 26 съезду КПСС)
1550562
  Чхеидзе Д.О. Трудовая поэзия в аджарском устном народном творчестве : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чхеидзе Д.О. ; АН Груз.ССР , Ин-т истории грузинской лит-ры. – Тбилиси, 1968. – 24 с.
1550563
  Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан / Бегичев Б.К. – Москва, 1972. – 245 с.
1550564
  Зайцева О.Б. Трудовая правосубъектность как юридическая категория // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 39-46. – ISSN 0132-0769
1550565
   Трудовая смена Узбекистана. – Ташкент, 1971. – 32с.
1550566
  Дерюгин П.П. Трудовая социализация молодых специалистов социогуманитарного профиля / П.П. Дерюгин, Ю.А. Колесникова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 230-235. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
1550567
   Трудовая теория стоимости К. Маркса. – Новосибирск, 1974. – 36с.
1550568
  Бузгалин А.В. Трудовая теория стоимости: проблемы адекватной трактовки и реактуализации / А.В. Бузгалин, А.И. Колганов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 94-105. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1550569
  Бодриков М. Трудовая теория ценности: проблемные вопросы в историческом значении // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 110-129. – ISSN 0042-8736
1550570
  Бодриков М. Трудовая теория ценности: проблемные вопросы и историческое значение // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 110-129. – Бібліогр.: с. 110-111, 113-114, 116-125,. – ISSN 0042-8736
1550571
   Трудовая Франция против власти монополий. – М, 1973. – 310с.
1550572
  Гладков Н.Г. Трудовая функция рабочих и служащих / Н.Г. Гладков. – Ташкент, 1986. – 88с.
1550573
   Трудовая школа. – М, 1918. – 136с.
1550574
  Шаррельман Г. Трудовая школа / Г. Шаррельман. – М., 1918. – 131с.
1550575
  Блонский П.П. Трудовая школа / П.П. Блонский. – 2-е изд. – Москва : Госиздат ; Литературно-издательский отдел Народного комиссариата по Просвещению. – (Серия по теории и практике единой трудовой школы)
Ч. 1. – 1919. – 114 с.
1550576
  Левитин С.А. Трудовая школа / С.А. Левитин. – 2-е изд. – Москва : Литературно-издательский отдел Наркомпроса. – (Теория и практика единой трудовой школы ; Вып.1)
Т. 1 : Теория и принципы. – 1919. – 140 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1550577
  Блонский П.П. Трудовая школа / П.П. Блонский. – Москва : Лит.-изд. отд. Нар. комиссариата по Просвещению. – (Серия по теории и практике единой трудовой школы)
Ч. 1. – 1919. – 106 с.
1550578
  Блонский П.П. Трудовая школа / П.П. Блонский. – Москва : Госиздат. – (Серия по теории и практике единой трудовой школы)
Ч. 2 : Трудовая школа второй ступени. Учитель трудовой школы. – 1919. – 54 с.
1550579
   Трудовая школа в деревне. – М, 1925. – 191с.
1550580
  Болтунов А.П. Трудовая школа в психологическом освещении / А.П. Болтунов; А.П. Ботунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Моск. акц. изд., 1926. – 180 с. – Экз. деф., отсутств. с. 1-6 (Предисловия к 1 и 2 изд.)
1550581
   Трудовая школа в свете истории и современности. – Л, 1925. – 277с.
1550582
  Федоров-Гартвиг Трудовая школа и коллективизм / Федоров-Гартвиг. – 2-е изд. – М., 1918. – 80с.
1550583
  Синицкий Л.Д. Трудовая школа, / Л.Д. Синицкий. – Х., 1919. – 190с.
1550584
  Рыженков Т.А. Трудовая эквивалентность, как экономическая категория. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Рыженков Т.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 19л.
1550585
  Пономареко В. Трудовая эмиграция и развитие науки в Украине // Пропаганда : научно-популярный молодёжный журнал. – Киев, 2008. – № 1. – С. 12-14.
1550586
   Трудове виховання. – К, 1978. – 112с.
1550587
   Трудове виховання в дитячих будинках. – К, 1952. – 128с.
1550588
  Максименко С.Д. Трудове виховання в сім"ї / С.Д. Максименко, І.Д. Бех. – К., 1983. – 77с.
1550589
  Мельниченко Ф Б. Трудове виховання в школі-інтернаті / Ф Б. Мельниченко, . – К., 1964. – 208с.
1550590
  Матюша І.К. Трудове виховання в школі / І.К. Матюша. – К., 1969. – 216с.
1550591
  Тхоржевський Д.О. Трудове виховання і професійна орієнтація школярів / Д.О. Тхоржевський, І.М. Назимов. – К., 1979. – 48с.
1550592
  Ткаченко І.Г. Трудове виховання старшокласників. / І.Г. Ткаченко. – К., 1971. – 144с.
1550593
  Діденко Л.Я. Трудове виховання та формування нової людини / Л.Я. Діденко. – Київ, 1969. – 35с.
1550594
  Кобиляцький І.І. Трудове виховання учнів / І.І. Кобиляцький. – Чернівці, 1958. – 66с.
1550595
  Мельниченко Б.Ф. Трудове виховання учнів 5-8 класів шкіл=інтернатів УСРСР : Дис... канд.пед.наук: / Мельниченко Б.Ф.; Досл.ін-т педагогіки УРСР. – К., 1965. – 357л. – Бібліогр.:л.339-=357
1550596
   Трудове виховання учнів допоміжної школи. – К, 1984. – 81с.
1550597
  Уманська Л.В. Трудове виховання школярів у сім"ї / Л.В. Уманська. – Київ : Радянська школа, 1958. – 32 с.
1550598
  Сорока В. Трудове законодавство - застосовуємо індивідуально // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 26 грудня (№ 49/50)


  Акценти на важливих змінах у законодавстві та відповіді на актуальні запитання, що виникають через безпрецедентні обставини, можна було почути на вебінарі "Кадрова діяльність керівника закладу освіти у воєнний час: вирішуємо поточні питання", який ...
1550599
  Куренда В. Трудове законодавство і конституційні права громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-26.
1550600
  Комаров В.А. Трудове законодавство і сучасність // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 28-35.
1550601
  Мельник К.Ю. Трудове законодавство та належний нагляд і контроль за його дотриманням як чинник забезпечення соціальної безпеки в Україні // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 22-25. – ISBN 978-617-7069-63-7
1550602
  Кириленко Т. Трудове законодавство у прицілі війни // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 16 серпня (№ 31/32). – С. 1-3
1550603
  Феськов М.М. Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації / М.М. Феськов. – Київ : Знання, 2005. – 276с. – ISBN 966-346-029-6
1550604
  Головко С. Трудове законодавство: реформування з тимчасовим результатом // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 4-10 грудня (№ 48). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1550605
  Рибачук М.Ф. Трудове и атеістичне виховання населення у системі соціалістичного способу життя / М.Ф. Рибачук. – Київ, 1976. – 48с.
1550606
  Сергієнко Д.Л. Трудове і політехнічне навчання в загальноосвітній сільській школі в період будівництва соціалізму і поступового переходу до комунізму (1938-1941 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 32-38. – (Серія історії ; № 11)
1550607
  Белінська А. Трудове майнове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 211-212
1550608
   Трудове на преподавателите от ВИАС : Библиографически указател 1942-1978. Геодезически факултет. – София, 1982. – 273с.
1550609
   Трудове навчання. – К, 1978. – 143с.
1550610
  Римаренко В.Є. Трудове навчання в V-VIII класах / В.Є. Римаренко. – К., 1965. – 159с.
1550611
   Трудове навчання в шкільних майстернях. – вид. 5-е. – К, 1975. – 200с.
1550612
   Трудове навчання в школі. – К
1. – 1968. – 152с.
1550613
   Трудове навчання в школі. – К
2. – 1970. – 152с.
1550614
   Трудове навчання в школі. – К
3. – 1971. – 128с.
1550615
   Трудове навчання в школі. – К, 1984. – 81с.
1550616
  Соловей М. Трудове навчання вихованців у дитячих будинках Донбасу (1945 - 1985 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 60-61
1550617
  Садовий М. Трудове навчання та виховання учнів як основа профорієнтації роботи в умовах нової парадигми освіти / Микола Садовий // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 16-21. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  У статті розглядаються окремі ідеї О.В. Гіталова щодо проблеми розвитку та становлення трудового навчання та виховання у нових умовах роботи основної, старшої та профільної школи. На цій основі розглянуті шляхи реформування загальної середньої освіти, ...
1550618
  Сергієнко Д.Л. Трудове політехнічне навчання в сільській школі в період індустріалізації країни (1926-1929 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 41-49. – (Серія історії ; № 10)
1550619
  Хуторян Н. Трудове поравопорушення як підстава матеріальної відповідальності // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.105-110. – ISSN 1561-4999
1550620
  Прокопенко В.І. Трудове право : Курс лекцій / В.І. Прокопенко. – Київ : Вентурі, 1996. – 224с. – ISBN 5-7707-9598-0
1550621
  Гирич О.Г. Трудове право : Курс лекцій для студ. юрид. вузів та факультетів / О.Г. Гирич; Відп. ред. В.Л. Оробей. – Київ : Вілбор, 1999. – 208c. – ISBN 966-7247-07-4
1550622
  Гирич О.Г. Трудове право / О.Г. Гирич. – К., 1999. – 208с.
1550623
  Сергієнко В.В. Трудове право : конспект лекцій / Сергієнко В.В., Топоркова М.М. ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 380 с.
1550624
   Трудове право : підручник / [В.В. Жернаков та ін.] ; за заг. ред. В.В. Жернакова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 494, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 485-486. – Бібліогр.: с. 487-494. – ISBN 978-966-458-315-9
1550625
   Трудове право : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; за ред. М.І. Іншина та В.І. Щербини ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків : НікаНова, 2012. – 559, [1] с. – Кол. авт. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 541-559. – ISBN 978-966-2526-38-2
1550626
   Трудове право : підручник / [Жернаков В.В. та ін.] ; за заг. ред. В.В. Жернакова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 494, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 487-494. – ISBN 978-966-458-315-9
1550627
   Трудове право : підручник / [О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України О.М. Ярошенка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2017. – 557, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 553-558. – ISBN 978-966-937-195-9
1550628
   Трудове право : підручник / [О.М. Ярошенко, С.М. Прилипко, А.М. Слюсар та ін.] ; за заг. ред. О.М. Ярошенка ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2021. – 541, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 541-542. - До 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. - Тезаурус: с. 532-540. – Бібліогр.: с. 524-531. – ISBN 978-966-937-651-0
1550629
  Венедіктов С.В. Трудове право в державах Європи : підручник / С.В. Венедіктов, Г.О. Спіцина. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 183, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-698-8


  В пр. №1712795 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 24.03.2017. Підпис
1550630
  Рим О.М. Трудове право Європейського Союзу : монографія / Рим О.М., М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Галич-Прес, 2020. – 595, [1] с. – Бібліогр.: с. 483-595 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7617-49-4
1550631
  Рим О.М. Трудове право Європейського Союзу та його вплив на розвиток трудового права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Рим Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 35 с. – Бібліогр.: 73 назви
1550632
  Сімутіна Я. Трудове право Європейського Союзу: перспективи та виклики для України (Рецензія на монографію Олени Рим "Трудове право Європейського Союзу") // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11. – С. 188-192. – ISSN 1026-9932
1550633
  Жернаков В.В. Трудове право на шляху України до Європи: теоритичні та практичні проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 115-119
1550634
  Венедіктов С.В. Трудове право Сполучених Штатів Америки / С.В. Венедіктов. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 167, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-32-8


  В пр. №1712795 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 24.03.2017. Підпис
1550635
  Бірюкова А.Г. Трудове право та трудове законодавство: проблеми співвідношення : монографія / А.Г. Бірюкова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харьков : Панов А.М., 2016. – 401, [1] с. – Бібліогр.: с. 371-401 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7293-520
1550636
  Прокопенко В.І. Трудове право України : Підручник / В.І. Прокопенко. – Харків : Консум, 1998. – 480с. – ISBN 966-7124-29-0
1550637
  Карпенко Д.О. Трудове право України : Курс лекцій / Д.О. Карпенко. – Київ : МАУП, 1999. – 187с. – ISBN 966-7299-73-9
1550638
   Трудове право України : Практикум. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 288с. – ISBN 966-7302-82-2
1550639
  Прокопенко В.І. Трудове право України : Підручник / В.І. Прокопенко. – Вид. 2-ге. стереот. – Харків : Консум, 2000. – 480с. – ISBN 966-7124-29-0
1550640
   Трудове право України. – Київ : Знання, 2000. – 564 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-015-5


  Це підручник нової генерації: його створено на новій концептуальній основі та з урахуванням нових реалій на ринку праці України. Його найважливіша ознака — сучасний підхід до правового регулювання трудової діяльності. За структурою підручник ...
1550641
   Трудове право України : Підручник. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Знання, 2001. – 564с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-091-0


  Цей концептуально новий підручник, орієнтований на трудове право західних країн з ринковою економікою, створено з урахуванням -сучасних реалій на ринку праці України, чинних нормативно-правових актів у сфері праці України, кращого світового досвіду у ...
1550642
  Дмитренко Ю.П. Трудове право України : Курс лекцій / Ю.П. Дмитренко; Інститут післядипломної освіти КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2001. – 164с. – ISBN 96695792-8-7
1550643
   Трудове право України : Збірник нормативно - правових актів. – Харків : Консум, 2001. – 464с. – ISBN 966-7124-96-7
1550644
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посіб. : курс лекцій / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2002. – 335 с. – ISBN 966-7984-03-6
1550645
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник / Н.Б. Болотіна. – 4-тє вид., стер. – Київ : Вікар, 2002. – 725 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-83-1
1550646
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : практикум / Н.Б. Болотіна. – Київ : Вікар, 2002. – 147 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-42-4


  Цей концептуально новий підручник, орієнтований на трудове право західних країн з ринковою економікою, створено з урахуванням -сучасних реалій на ринку праці України, чинних нормативно-правових актів у сфері праці України, кращого світового досвіду у ...
1550647
  Прокопенко В.І. Трудове право України : Підручник для студ. юридичних вищ. навч. закл. / В.І. Прокопенко. – 3-те вид. перероб. та доп. – Харків : Консум, 2002. – 528с. – ISBN 966-7124-29-0
1550648
   Трудове право України : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів. – Київ : ІнЮре, 2003. – 536с. – ISBN 966-8088-12-3


  Розкрито основні інститути сучасного трудового права України на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування.
1550649
  Болотіна Б Н. Трудове право України : підручник / Н.Б Болотіна. – Київ : Вікар, 2003. – 725 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-51-3
1550650
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Курс лекцій / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-243-8( Ч.1)
Ч. 1. – 2003. – 128с.
1550651
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Навчальний посібник для студентів вищ.навч. закладів / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-258-6 (Ч.2))
Ч. 2. – 2003. – 136с.
1550652
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Навч. пос. для студ. навч. закладів / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-287-Х (Ч.3)
Ч.3. – 2003. – 104с.
1550653
  Грузінова Л.П. Трудове право України : Навч. пос. для студ. навч. закладів / Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін; МАУП. – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-242-Х; 966-608-336-1 (Ч.4)
Ч.4. – 2003. – 152с.
1550654
   Трудове право України : Академічний курс. Підручник. – Київ : А.С.К., 2004. – 608с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-319-069-8
1550655
   Трудове право України : Академічний курс; Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів. – Київ : ІнЮре, 2004. – 536с. – ISBN 966-313-160-8


  Розкрито основні інститути сучасного трудового права України на основі чинного трудового законодавства та практики його застосування.
1550656
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник / Н.Б. Болотіна. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вікар, 2004. – 725 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7131-64-5
1550657
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посіб. : курс лекцій / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2005. – 336 с. – ISBN 966-7984-03-6
1550658
   Трудове право України : Навч. посібник. – Київ : Істина, 2005. – 208с. – ISBN 966-7613-69-0
1550659
   Трудове право України : Академічний курс. Підручник для студ. юрид. спец. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2006. – 544 с. – ISBN 966-313-269-8
1550660
   Трудове право України : Науково-інформаційний журнал. – Харків, 2006-
№ 1. – 2006
1550661
  Бойко М.Д. Трудове право України : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2007. – 312с. – ISBN 966-326-187-0
1550662
   Трудове право України : підручник для студентів вищ. навч. закладів / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак, С.М. Синчук, І.М. та ін. Якушев; Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Козак З.Я., Синчук С.М. та ін.; МОНУ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : Ін Юре, 2007. – 536 с. – ISBN 978-966-313-350-8
1550663
   Трудове право України : навч. посібник. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Істина, 2007. – 208 с. – ISBN 966-7613-69-0
1550664
  Жарков Г.М. Трудове право України : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Жарков Г.М. – Київ : Ленвіт, 2007. – 428с. – ISBN 966-8995-12-0
1550665
   Трудове право України. – Харків
№ 1(2). – 2007
1550666
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : підручник / Н.Б. Болотіна. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 860 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-418-3
1550667
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посіб. / М.Д. Бойко. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Атіка, 2008. – 316 с. – ISBN 978-966-326-288-8
1550668
  Бойко М.Д. Трудове право України : зразки документів, коментарі, роз"яснення: навчально-практичний посібник / М.Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2008. – 280 с. – ISBN 966-326-210-9
1550669
  Болотіна Н.Б. Трудове право України : навчальний посібник / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2008. – 376 с. – ISBN 978-966-346-440-4
1550670
  Прилипко С.М. Трудове право України : підручник / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Харків : ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 663, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-8716-84-3
1550671
  Щербина В.І. Трудове право України : підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / В.І. Щербина ; за ред В.С. Венедіктова. – Київ : Істина, 2008. – 384 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-8909-23-8
1550672
  Теліпко В.Е. Трудове право України : навчальний посібник / В.Е. Теліпко В.Е., Дутова ; за заг.ред.В.Е.Теліпко. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 456 с. – ISBN 978-966-364-910-8
1550673
  Дмитренко Ю.П. Трудове право України : підручник / Ю.П. Дмитренко ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 624с. – ISBN 978-966-667-340-7
1550674
   Трудове право України / [П.Д. Пилипенко та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 3-тє, перероб. і допов. – Київ : Істина, 2009. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISBN 966-7613-69-0
1550675
   Трудове право України / [Пилипенко П.Д. та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Істина, 2010. – 208 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISBN 966-7613-69-0
1550676
   Трудове право України : (основи теорії трудового права) : [навч. посібник] / [В.В. Бонтлаб та ін. ; за заг. ред. В.Л. Костюка] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Нац. ун-т "Остроз. акад.", ТОВ "Незалежна юрид. компанія". – Київ : Промінь, 2010. – 279, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 264-279, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8512-37-7
1550677
   Трудове право України : підручник для студентів ВНЗ : [академ. курс] / [Пилипенко П.Д. та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 4-те вид., перероб. та допов. – Київ : Ін Юре, 2010. – 532, [4] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-443-7
1550678
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посіб. / М.Д. Бойко ; МОН України. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Атіка, 2010. – 316 с. – ISBN 978-966-326-356-4


  Зібрані та упорядковані лекції з трудового права України відповідно до програми "Трудове право" для вищих навчальних закладів за спец. "Правознавство"
1550679
  Бойко М.Д. Трудове право України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М.Д. Бойко ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 391, [1] с. – Бібліогр.: с. 384-386 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-313-3
1550680
  Мельник К.Ю. Трудове право України : підручник / К.Ю. Мельник ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Храків : Золота миля, 2014. – 479, [1] с. – 20-річчю Харків. нац. ун-ту внутр. справ присвяч. - Слов.: с. 472-474. - Предм. покажч.: с. 475-479. – Бібліогр.: с. 463-471. – ISBN 978-617-7064-30-4
1550681
  Іншин М.І. Трудове право України : підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина. – Харків : Диса плюс, 2014. – 499, [1] с. – Покажч.: с. 494-499. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7064-19-9


  На форз. екз. № 1684769 дарчий надпис: Шановній Нелі Юріївні з найкращими побажаннями та вдячністю від авторів 03.03.2014 р.
1550682
   Трудове право України : навч. посібник для підгот. до іспитів / [упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків]. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 172, [1] с. – Бібліогр.: с. 165-166. – ISBN 978-611-01-0510-1
1550683
   Трудове право України : підручник / [Іншин М.І. та ін. ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника] ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т правн. наук, Нац. ун-т "Остроз. акад.", Ін-т права ім. І. Малиновського [та ін.]. – Київ : Леся, 2015. – 531, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 530. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7166-33-5
1550684
  Волошина С.М. Трудове право України : навч. посібник / [С.М. Волошина, А.М.Соцький, В.І. Щербина] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Чернівці : Технодрук, 2015. – 187, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-7096-36-7
1550685
   Трудове право України : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 555, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд., та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-647-7
1550686
  Кучма О.Л. Трудове право України : практикум / О.Л., Кучма, Л.М., Сіньова, С.М. Черноус ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2017. – 149, [2] с. – Бібліогр.: с. 132-149. – ISBN 978-617-7480-28-9
1550687
   Трудове право України : підручник / [М.І. Іншин та ін.] ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 593, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 594-595. - Термінол. словник: с. 547-561. – Бібліогр.: с. 562-593, в кінці розділів та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-647-7
1550688
  Кисельова О.І. Трудове право України : навч. посібник / О.І. Кисельова, Т.А. Кобзєва ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 308, [1] с. – Бібліогр.: с. 306-308. – ISBN 978-966-657-685-2
1550689
   Трудове право України : підручник / [М.І. Іншин та ін.] ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер ; Буква Закону, 2018. – 593, [3] с. – Авт. зазнач. в кінці книги: с. 594-595. – Бібліогр.: с. 562-593, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-647-7
1550690
  Трюхан О.А. Трудове право України : навч.-метод. посібник для студентів ф-ту адвокатури / О.А. Трюхан ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. труд. права соц. забезпечення. – Одеса : Гельветика, 2018. – 295, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-966-916-605-0
1550691
   Трудове право України : підручник / [Іншин М.І. та ін.] ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації європ. соціального права ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." ; Нац. ун-т "Остроз. Академія". – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер ; Буква Закону, 2019. – 593, [7] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 562-593, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-647-7
1550692
  Кравченко І.М. Трудове право України : практикум / І.М. Кравченко ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ліра-К, 2020. – 475, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 471-475 та в кінці частин. – ISBN 978-617-7910-59-5
1550693
   Трудове право України : підручник / [М.І. Іншин, В.І. Щербина, С.Я. Вавженчук та ін.] ; за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації європ. соц. права ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; Нац. ун-т "Остроз. Академія". – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер : Буква Закону, 2020. – 593, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 594-595. – Бібліогр.: с. 562-593, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Підручник). – ISBN 978-966-667-647-7
1550694
  Іванов Ю.Ф. Трудове право України : навч. посібник / Ю.Ф. Іванов, М.В. Іванова. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2020. – 441, [1] с. – ISBN 978-617-566-608-1
1550695
  Венедіктов С.В. Трудове право України : підручник / [С.В. Венедіктов] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т права. – Київ : Людмила, 2021. – 216 с. – На тит. арк. не зазнач. авт. - Предм. покажчик: с. 212-215. – ISBN 978-617-7974-56-6


  В пр. №1712795 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. 24.03.2017. Підпис
1550696
  Щербина В.І. Трудове право України : практикум / В.І. Щербина, А.М. Соцький ; М-во освіти і науки України, Міжнар. гуманітар. ун-т. – Чернівці : [б. в.], 2021. – 87, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в кінці тем
1550697
  Кравченко І.М. Трудове право України : практикум / І.М. Кравченко ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ліра-К, 2021. – 475, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 471-475 та в кінці частин. – ISBN 978-617-7910-59-5
1550698
  Щербина В.І. Трудове право України : підручник. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 551, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7611-89-8
1550699
   Трудове право України : (особлива частина) : практикум / Вавженчук С.Я., Кучма О.Л., Сіньова Л.М., Черноус С.М. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т права. – Київ : 7БЦ, 2022. – 299, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-549-128-7
1550700
  Венедіктов С.В. Трудове право України : підручник / С.В. Венедіктов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. ін-т права. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : ДІА, 2024. – 227, [1] с. – Предм. покажч.: с. 222-224. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7785-53-7
1550701
  Гончарова Г.С. Трудове право України у запитаннях та відповідях : навч.-довід. посібник : нормат. акти подані за станом на 1 жовт. 2007 р. / Г.С. Гончарова, В.В. Жернаков, С.М. Прилипко. – Харків : Одіссей, 2008. – 663, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-633-676-0
1550702
  Лавриненко О.В. Трудове право України як сучасна синергетична система (філософсько-правові та методологічні аспекти) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 20-27
1550703
  Пожарова О.В. Трудове право України: проблемні питання // Auctoritate magis quam imperio… Юридична наука у громадянському суспільстві : зб. наук. пр. : матеріали X міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30 жовт. 2019 р.) : до 70-ліття Ін-ту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – С. 205-207. – ISBN 978-966-02-9034-1
1550704
   Трудове право України: прядок ведення та оформлення кадрових документів : навч. посібник для студентів ВНЗ / К.Б. Наровська, В.П. Пастухов, О.В. Тищенко, С.М. Чорноус; К.Б. Наровська, В.П. Пастухов, О.В. Тищенко, С.М. Чорноус ; за заг ред. Пастухова В.П. ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2006. – 279, [1] с. : табл. – ISBN 966-8533-44-5
1550705
  Занфірова Тетяна Трудове право як синергетична система // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 74-79
1550706
  Щербіна В. Трудове право як цивілізаційна цінність // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 206-212


  У статті виявлено та з"ясовано значення сучасного трудового права для прогресивного розвитку економіки, суспільства і держави, розкрито його значення у правовому регулюванні праці.
1550707
  Прокопенко В.І. Трудове право. / В.І. Прокопенко. – К, 1966. – 84с.
1550708
  Бойко М.Д. Трудове право. Зразки документів, коментарі, роз"яснення : навч. посіб. / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2002. – 319 с. – ISBN 966-7984-04-4
1550709
  Короткін В.Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнення : Навч.-методична розробка / В.Г. Короткін. – Київ : МАУП, 1999. – 88с. – ISBN 966-7312-75-5
1550710
  Жернаков В.В. Трудове правовідношення як складне явище в трудовому праві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 134-147. – ISSN 0201-7245
1550711
  Полішко Н.Л. Трудове правопорушення як підстава матеріальної відповідальності працівника // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 59-66. – ISSN 2222-5374
1550712
  Ковальчук Г.П. Трудове становлення особистості у закладах соціального виховання України 20-х - початку 30-х років XX століття // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 109-110
1550713
  Постригань Т.Л. Трудовий аспект в корпоративних правовідносинах // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 54-57
1550714
  Халепо Т.І. Трудовий героїзм українського народу в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / Т.І. Халепо. – Київ : Радянська Україна, 1957. – 47 с.
1550715
  Потопахіна О.М. Трудовий договір - засіб забезпечення безпечних і здорових умов праці // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 105-107. – ISBN 978-966-927-199-0
1550716
  Свічкарьов Я. Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: особливості робочого часу // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (35). – С. 35-40. – ISSN 2311-4894
1550717
  Тищенко О.В. Трудовий договір з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України : науково-практичний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2010. – 224 с. – ISBN 978-966-2278-10-9
1550718
  Болотіна Н.Б. Трудовий договір за законодавством України : навч. посіб. / Н.Б. Болотіна. – Київ : Поливода, 2002. – 124 с. – ISBN 966-8037-01-4
1550719
  Данилов М.О. Трудовий договір за законодавством України та Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Данилов Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 184-205
1550720
  Данилов М.О. Трудовий договір за законодавством України та країн Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Данилов Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1550721
  Прокопенко В.І. Трудовий договір і трудові правовідносини. / В.І. Прокопенко. – К, 1971. – 187с.
1550722
  Габрук О. Трудовий договір із нефіксованим робочим часом: переваги для працівника, застереження для роботодавця // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 6 вересня (№ 33/34). – С. 4-5
1550723
  Іншин М. Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, значення, особливості // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 192-196. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено аналізу існуючих позицій щодо визначення сутності, змісту, значення та особливостей трудового договору та відповідних нормативно-правових актів.
1550724
  Козуб І. Трудовий договір про дистанційну роботу в системі трудових договорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 118-126. – ISSN 2663-5313
1550725
  Козуб І. Трудовий договір про надомну роботу / І. Козуб, К. Малофій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 63-68. – ISSN 2663-5313
1550726
  Шурхал І. Трудовий договір як інститут трудового права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 74-75
1550727
  Аббасова С.І. Трудовий договір як основна форма реалізації права на працю / С.І. Аббасова, А.В. Брусенцев // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 17-19
1550728
  Слома В.М. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 8 (119). – С. 22-26
1550729
  Вишновецька С.В. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин / С.В. Вишновецька, Л.Г. Такаджі // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 124-129. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1550730
  Якушев І. Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 74-78. – ISSN 2409-4544
1550731
  Коваленко О.О. Трудовий договір як правова форма об’єднання волі його сторін // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 37-42. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
1550732
  Вайленко Г.О. Трудовий договір як сучасна форма реалізації права на працю: перспективи правового врегулювання // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 35-39. – ("Право" ; вип. 30). – ISSN 2312-1661
1550733
  Сімутіна Я.В. Трудовий договір як юридичний факт // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 283-290. – ISSN 2078-9165
1550734
  Голеня Є.Ф. Трудовий договір. / Є.Ф. Голеня. – 3-е вид. – К., 1977. – 32с.
1550735
  Домбругова А. Трудовий договір: деякіпитання розірвання з ініціативи власника // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.58-65. – ISBN 966-667-078-Х
1550736
  Бойко М.Д. Трудовий договір: теорія і практика : навч.-практ. посіб. / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2009. – 308 с. : табл. – Бібліогр.: с. 305-306. – ISBN 978-966-326-320-5
1550737
  Кір"ян Т. Трудовий дохід як форма інвестицій у людський капітал (методологійний аспект) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1550738
  Саженюк С.Н. Трудовий і ратний подвиг залізничників України в перший період Великої Вітчизняної війни (1941-1942 pp.) / С.Н. Саженюк, І.В. Мазило // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 18-25. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основании анализа архивных материалов, периодики военных лет и других источников освещаются ратные и трудовые подвиги рабочих-железнодорожников Украинской ССР по обеспечению потребностей фронта в первый период Великой Отечественной войны ...
1550739
  Хвощ М. Трудовий кодекс: під "оком" камер і "вухом" диктофонів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 4-17 травня (№ 18/19). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
1550740
  Пятина В.А. Трудовий колектив і його роль в управлінні підприємством. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.07 / Пятина В.А.; Одеськ.держ.ун-т. – Одесса, 1994. – 19л.
1550741
  Габорець В.С. Трудовий колектив і соціалістичне змагання / В.С. Габорець, В.П. Мельник. – Ужгород, 1982. – 80с.
1550742
  Верников М.М. Трудовий колектив і формування комуністичної свідомості особи (Соціально-філософський аналіз проблеми) / М.М. Верников. – Київ, 1982. – 48с.
1550743
  Солдатов В.І. Трудовий колектив соціалістичного суспільства / В.І. Солдатов. – Київ, 1980. – 102с.
1550744
  Іларіонова С.І. Трудовий колектив та його роль у трудових відносинах // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 90-91. – ISBN 978-617-7069-63-7
1550745
  Шамшина І.І. Трудовий колектив як суб"єкт соціально-партнерських відносин у сучасному трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 258-263. – ISSN 1563-3349
1550746
  Яремчук О.В. Трудовий колектив як суб"єкт трудового права // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.186-189. – ISSN 1727-1584
1550747
  Довжич К.В. Трудовий колектив як суб"єкт трудового права в Україні та країнах Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Довжич Катерина Віталіївна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетров. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1550748
  Лазор В. Трудовий колектив як суб"єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.100-103. – ISSN 0132-1331
1550749
  Горовський Трудовий колеткив - школа інтернаціонального гарту / Горовський, О.Т. Богданов. – К, 1975. – 48с.
1550750
  Гошуляк Іван Трудовий конгрес і проблема соборності України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 160-172. – ISBN 978-966-02-4770-3
1550751
  Лук"янець К. Трудовий конгрес України (січень 1919 р.) крізь призму листівок з колекції відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 108-127. – ISSN 2224-9516
1550752
  Грузінова Л. Трудовий контракт: у чому специфіка? / Л. Грузінова, А. Грузінов // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 березня (№ 10)
1550753
  Мельник В.В. Трудовий конфлікт та трудовий спір: розмежування понять // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 210-213. – ISBN 978-617-7450-09-1
1550754
  Саженюк С.Н. Трудовий подвиг робітників України у Великій Вітчизняній війні / С.Н. Саженюк. – Київ : Вища школа, 1985. – 112 с. – Бібліогр.: с. 96-112


  Анотація: Монографія присвячена 40-річчю Перемоги радянського народа у Великій Вітчизняній війні, трудовий героїзм робітничого класу України у першій період війни (1941-1942 рр.)
1550755
  Стаховський В.І. Трудовий поступ Радянської України / В.І. Стаховський. – Київ, 1981. – 129с.
1550756
  Ткаченко А.М. Трудовий потенціал - основний фактор у процесі виробництва / А.М. Ткаченко, О Н. Зубарєва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 2319-322. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1550757
  Нагорна А.М. Трудовий потенціал в Україні: медико-соціальні і демографічні характеристики (огляд літератури та власних досліджень) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 70-79. – ISSN 2413-7944
1550758
  Оленцевич Н.В. Трудовий потенціал в умовах переходу до ринкових відносин: формування та використання : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Оленцевич Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 1995. – 22 с.
1550759
  Потапова Алла Трудовий потенціал Волинської області: його зміст і значення в умовах ринкової економіки / Потапова Алла, Лемехова Анастасія // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 80-84 : табл.. рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2076-1333
1550760
  Титова Н.А. Трудовий потенціал і його реалізації в умовах формування регіонльних ринків праці (питання теорії та практики : Автореф... докт. екон.наук: 08.09.02 / Титова Н. А.; НАН Укр., Ін-т регіонльн. дослідж. – Львів, 1996. – 48л.
1550761
  Приймак В.І. Трудовий потенціал і механізм його реалізації в регіоні / В.І. Приймак; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 383с. – ISBN 966-613-127-7
1550762
  Костів В.Я. Трудовий потенціал і передумови його ефективної зайнятості в перехідний період : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.09.02 / Костів В. я.; НАН України, Ін-т регіонал. досл. – Львів, 1996. – 24 с.
1550763
  Номер О.В. Трудовий потенціал регіону як об"єкт суспільно-географічного дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 232-237. – Бібліогр.: 26 назв.
1550764
  Ковальов В.М. Трудовий потенціал регіону: розвиток, стимулювання, ефективність використання / В.М. Ковальов, О.А. Атаєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Слов"янськ : Друкарський двір, 2011. – 204 с. – ISBN 978-966-1528-41-2
1550765
   Трудовий потенціал України : події // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11. – ISSN 1810-3944
1550766
  Грішнова О.А. Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку : монографія / О.А. Грішнова, С.Р. Пасєка, А.С. Пасєка. – Черкаси : Маклаут, 2011. – 358, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 289-337. – Бібліогр.: с. 338-358 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-22-00-17-1
1550767
  Білорус Т. Трудовий потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність категорії "трудовий потенціал країни", що розглядається як її основний стратегічний ресурс. Особливу увагу приділено аналізу сучасних тенденцій руйнування трудового потенціалу України, шляхам формування стратегії його ...
1550768
  Коваленко І.Ю. Трудовий потенціал як основний фактор ефективності виробництва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 209-216.
1550769
  Бабенко А.Г. Трудовий потенціал як пріоритетний сегмент регульованої ринкової економіки / А.Г. Бабенко, О.П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 41-45. – ISSN 2409-1944
1550770
  Коваленко Р.І. Трудовий потенціал як складова соціальної безпеки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 86-92. – ISSN 2617-5967


  "У статті досліджується адаптація національного законодавства до норм Європейського Союзу. Визначаються основні складові соціальної безпеки. Встановлюється місце трудового потенціалу в системі соціальної безпеки".
1550771
  Ковальов В. Трудовий потенціал як структуроутворювальний елемент виробничого потенціалу / В. Ковальов, О. Атаєва // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1550772
  Галаз Л.В. Трудовий потенціал як фактор економічного зростання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 19-23. – ISSN 0321-0499
1550773
  Германюк Н.В. Трудовий потенціал як фактор інноваційного розвитку підприємства // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 4 (4). – С. 50-55
1550774
  Мельничук О.П. Трудовий потенціал: активізація його розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 75-83. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-4236
1550775
  Кайдалова В.Ф. Трудовий спір як предмет судового розгляду // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 220-226. – ISSN 0201-7245
1550776
  Скляревська Х.. Трудовий стаж за відсутності трудової книжки: позиція ВС // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 27
1550777
  Андріів В.М. Трудовий стаж за законодавством України : 12.00.05:Дис....канд.юридичних наук / Андріів В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 175л. – Бібліогр.: С.151-165
1550778
  Андріїв Василь Михайлович Трудовий стаж за законодавством України : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Андріїв Василь Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 18л.
1550779
  Безугла Я.І. Трудовий стаж і його юридичне значення / Я.І. Безугла. – Киев : Знання, 1979. – 48 с. – (Товариство "Знання". Серія 13: Юридична ; 3)
1550780
  Томчук П.В. Трудовий характер соціалістичного сопособу життя. / П.В. Томчук. – К., 1980. – 48с.
1550781
  Солошко Трудовий шлях колективу ХТЗ / Солошко, Г.И. Макеєва. – К, 1962. – 144с.
1550782
  Колесниченко Д.А. Трудовики в период первой российской революции / Д.А. Колесниченко. – М., 1985. – 319с.
1550783
  Никітенко Р. Трудові аспекти договору концесії // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 3 (61), березень. – С. 22-24
1550784
  Волохов А. Трудові бар"єри. Чи важко іноземцям отримати роботу в Україні? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 33
1550785
  Галайчук Т. Трудові будні без трудових книг? // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 35
1550786
   Трудові відносини в Україні : Нормативні документи. Зразки документів. Коментарі. – Київ : "Медінформ", 2006. – 328 с. – ISBN 966-409-004-2
1550787
  Новак І. Трудові відносини в Україні: сучасні тенденції та проблеми регулювання // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – С. 101-108.
1550788
  Палчинська Л.Р. Трудові відносини в умовах воєнного стану / Л.Р. Палчинська, К.С. Мітусова // Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації" : м. Чернівці. Україна, 20 трав. 2022 р. / "Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 218-220. – ISBN 978-617-8037-69-7
1550789
  Новак І. Трудові відносини в умовах економічної кризи: тенденції розвитку та пропозиції щодо регулювання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 23-25
1550790
  Павлів-Самоїл Трудові відносини працівників-мігрантів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 121-125. – (Юридична ; Вип. 1)
1550791
  Василенко П. Трудові відносини у дзеркалі соціального діалогу // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 11-12
1550792
  Терлюк І. Трудові відносини у контексті правової політики українських національних державних формацій (1917-1921 рр.): законодавчий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 316-322. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1550793
  Маргіта М.В. Трудові відносини: інституційний підхід до їх аналізу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 32-35. – (Економіа ; Вип. 25)
1550794
  Сухачов С.Я. Трудові відносини: соціальний механізм функціонування : монографія / С.Я. Сухачов; МОНУ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка; Польське наукове т-во в Житомирі. – Житомир : В.Б. Котвицький, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-96815-7-7
1550795
  Андрушко А.В. Трудові гарантії на період воєнного стану // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні" : 20 трав. 2022 р., м. Хмельницький / "Правові, управлінські та економічні засади розбудови європейських цінностей в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 98-100. – ISBN 978-617-7572-54-0
1550796
  Самолюк Н.М. Трудові договірні відносини : навч. посібник / Н.М. Самолюк, Г.М. Юрчик ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 341, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-310. – ISBN 978-966-327-397-6
1550797
  Пижова М. Трудові договори під час війни: актуальні питання і новели законодавства / підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 6 червня (№ 21/22). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
1550798
  Жигалкін П.І. Трудові договори, укладені на певний строк // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 25. – С. 40-46
1550799
  Лось В. Трудові договори: додержання законодавства про працю // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 8
1550800
  Дзера О.В. Трудові доходи громадян / О.В. Дзера. – К., 1990. – 48с.
1550801
  Лісевич І.Т. Трудові звершення киян у восьмій п"ятирічці (1965-1970 рр.) / І.Т. Лісевич. – Київ, 1971. – 31с.
1550802
  Андрієнко Л.В. Трудові звершення хліборобів України : [з досвіду організаторскої роботи парт. організацій України в боротьбі за збільшення виробництва зерна] / Андрієнко Л.В. – Київ : Політвидав України, 1972. – 117 с.
1550803
  Оржеховська В.М. Трудові канікули старшокласника / В.М. Оржеховська. – Київ : Радянська школа, 1978. – 112 с.
1550804
  Максименко В.Ф. Трудові колективи в системі радянської соціалістичної демократії / В.Ф. Максименко. – К., 1976. – 164с.
1550805
  Кучернюк М.Ф. Трудові колективи і реформа школи / М.Ф. Кучернюк. – К., 1989. – 46с.
1550806
  Ширяєв Ю.І. Трудові колективи у структурі суспільства. / Ю.І. Ширяєв. – К., 1989. – 45с.
1550807
  Ямполь В.В. Трудові колективи УРСР у боротьбі за раціональне використання ресурсів у промисловості (1976-1985 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 89-93. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Розкриваються основні напрями і форми діяльності трудових колективів УРСР по раціональному використанню ресурсів у промисловості республіки в роки десятої - одинадцятої п"ятирічок.
1550808
  Пошелюзний С. Трудові контракти спортсмена: особливості укаладання та розірвання // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 вересня (№ 37). – С. 20-21
1550809
  Грузінов Трудові конфлікти за проектом Трудового кодексу України / Грузінов, а., Л. Грузінова // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 30-31
1550810
  Чередніченко В. Трудові мігранити / В. Чередніченко, Т. Ященко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 22-23
1550811
  Малиновська О.А. Трудові мігранти та їхній внесок у соціально-економічний розвиток України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 3 (69). – С. 82-93. – ISSN 1562-0905
1550812
  Якуц І.Б. Трудові мігранти у сучасному виборчому процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 659-665. – ISSN 1563-3349
1550813
  Стрельникович С. Трудові мобілізаційні кампанії до Німеччини / розмову вела Олена Подобєд // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Вересень (№ 17). – С. 5-9
1550814
  Білан В.Ю. Трудові подвиги комсомольців і молоді у відбудові вугільної промисловості Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (1943-1945). / В.Ю. Білан. – Київ : [б. в.], 1957. – 21с.
1550815
  Гудзенко П.П. та інші Трудові почини робітничого класу / П.П. та інші Гудзенко. – К, 1980. – 339с.
1550816
  Цебенко С.Б. Трудові права в католицькій і православній інтерпретації // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 65-81. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1550817
  Фурлет Н. Трудові права керівника вищого навчального закладу // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 475-478. – ISBN 978-966-7067-18-2
1550818
  Андріїв В. Трудові права людини у системі природного та позитивного права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 61-65. – ISSN 0132-1331
1550819
  Ульська О. Трудові права підлітків: проблеми правореалізації в умовах формування громадянського суспільства // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 154-156.
1550820
  Боєва О.С. Трудові права та їх захист - складова інституту прав людини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 77-83. – ISSN 2413-1342
1550821
  Роїна О.М. Трудові правовідносини : Практичний посібник / О.М. Роїна. – 2-е вид. – Київ : КНТ, 2005. – 348с. – ISBN 966-8062-86-8
1550822
  Роїна О. Трудові правовідносини // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-26.
1550823
  Роїна О.М. Трудові правовідносини : Практичний посібник / О.М. Роїна. – 3-є вид., змін. – Київ : КНТ, 2007. – 348с. – ISBN 978-966-373-231-2
1550824
  Голосніченко Д.І. Трудові правовідносини в ІТ-сфері // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 11-18. – ISSN 2308-9636
1550825
  Карпенко Д.О. Трудові правовідносини випускників професійно-технічних училищ / Д.О. Карпенко. – Київ : Знання, 1982. – 43, [2] с. – (Серія XIII "Юридична" ; Вип. № 10). – ISBN 966-8062-86-8
1550826
  Головань Т.Г. Трудові правовідносини за суміщенням професій (посад): особливості підстави виникнення // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 321-323. – ISBN 966-660-151-6
1550827
  Кірик О. Трудові правовідносини за участю роботодавця - фізичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 294-295. – ISBN 978-617-7069-14-9
1550828
  Кірик О. Трудові правовідносини за участю роботодавця – фізичної особи
1550829
  Кривов В. Трудові правовідносини на сучасному етапі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 63-64
1550830
  Ганечко О.М. Трудові правовідносини у сфері оплати праці в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05, 081 / Ганечко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. Академія", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Остріг, 2018. – 384 арк. – Додатки: арк. 379-384. – Бібліогр.: арк. 340-378
1550831
  Ганечко О.М. Трудові правовідносини у сфері оплати праці в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Ганечко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
1550832
  Вишновецька С. Трудові правовідносини як об"єкт дослідження науки трудового права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.60-64
1550833
  Мигаль С.М. Трудові профспілкові права в контексті глобалізації економіки // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 8. – С. 26-28.
1550834
  Мохначук С.С. Трудові ресурси і їх використання : географія населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 15-30
1550835
  Коваленко Г.М. Трудові ресурси Київської області та їх використання // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 24-34 : Табл.
1550836
  Галкін О.Ф. Трудові ресурси колгоспів і їх використання. / О.Ф. Галкін, В.К. Горкавий. – Х., 1970. – 112с.
1550837
  Якуба К.І. Трудові ресурси колгоспників України / К.І. Якуба. – Київ : Знання України, 1973. – 47с.
1550838
  Онікієнко В.В. Трудові ресурси малих і середніх міст Української РСР і питання їх раціонального використання / В.В. Онікієнко, В.Ф. Терещенко, А.І. Доценко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1550839
  Волос С.О. Трудові ресурси Прикарпаття і проблеми їх раціонального використання : населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 31-37 : Табл.
1550840
  Мохначук С.С. Трудові ресурси та їх використання : географія населення. // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 18-27
1550841
  Заблодська І.В. Трудові ресурси та оплата праці: регіональний аспект / І.В. Заблодська, О.В. Перепелюкова // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 3 (37). – С. 101-105. – ISSN 1681-6277
1550842
  Шапуров О.О. Трудові ресурси та особливості розвитку ринку робочої сили в сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 273-277. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1550843
  Лобода М. Трудові ресурси у важкій промисловості України під час нацистської окупації та у відбудовний період (1941-1950) : монографія / Марина Лобода ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2012. – 206, 215 с. – Покажч.: с. 200-205. - Кн.-"переверт" укр. та нім. мовами. Назва нім. мовою : Arbeitskafte in der ukrainischen Schwerindustrie wanrend der NS-Besatzung und in der Zeit des Wiederaufbaus (1941-1950). – ISBN 978-966-02-6082-5
1550844
  Іртищева І.О. Трудові ресурси України: міжрегіональні асиметрії / І.О. Іртищева, І.І. Дубинська // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 116-124. – ISSN 2413-9610
1550845
  Байдак І.І. Трудові ресурси України: проблеми та необхідність їх розв"язання на державному рівні / І.І. Байдак, І.А. Застава // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 15-19
1550846
  Петроє О. Трудові ресурси як наукова проблема та об"єкт управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 394-400
1550847
  Табачкова Н.А. Трудові ресурси як складова виробничого потенціалу і фактор економічного розвитку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 200-203. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1550848
  Гуцаленко Л.В. Трудові ресурси як складова експортного потенціалу сільськогосподарського підприємства / Л.В. Гуцаленко, Т.С. Пісоченко, С.О. Горбач // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 3-11. – ISSN 2313-092X
1550849
  Жуковський М.О. Трудові ресурси як складова конкурентспроможності підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 54-59. – ISSN 1993-6788
1550850
  Крат С.В. Трудові ресурси як чинник розвитку підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 6-9. – ISBN 978-617-645-230-0
1550851
  П"ятницька Г.Т. Трудові ресурси, персонал та кадри підприємства: дефініції та відмітні характеристики / Г.Т. П"ятницька, В.О. Пенюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 75-79. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1550852
  Давидюк Т.В. Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв"язок категорій // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 30-35. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
1550853
  Добрін Н.Н. Трудові світанки / Н.Н. Добрін. – Дніпропетровськ, 1972. – 96с.
1550854
  Бойко М. Трудові спори // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 12
1550855
  Дараганова Н.В. Трудові спори : навч. посібник / Н.В. Дараганова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. управління. – Київ : Правова єдність, 2012. – 271, [1] с. – Предм. покажч.: с. 229-231. – Бібліогр.: с. 232-247. – ISBN 978-617-566-149-9
1550856
  Лужанський А.В. Трудові спори громадян, які працюють за межами своїх держав: особливості доступу до правосуддя в Україні // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 6 (130). – С. 39-43
1550857
  Бондар М. Трудові спори: важливість впровадження альтернативних механізмів їх врегулювання // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 17-31 липня (№ 28/29). – С. 24. – ISSN 1992-9277


  Суди можуть розглядати не всі колективні трудові спори, а держава повинна пропагувати альтернативні методи врегулювання спорів.
1550858
   Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика : Законодавство наводиться станом на 15 січня 2000 року. – Київ : Істина, 2000. – 432с. – ISBN 966-7613-04-6
1550859
  Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні : навч. посібник / В.Я. Бурак. – Київ : Знання, 2003. – 382 с. – ISBN 966-620-159-3
1550860
  Георгіаді Н.Г. Трудові та інформаційні ресурси в управлінні соціально-економічним розвитком регіонів / Н.Г. Георгіаді, С.В. Князь // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 38-42. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1729-7206
1550861
  Литвиненко В. Трудові та цивільні правовідносини, пов"язані з виконанням роботи: критерії розмежування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 110-114. – ISSN 2663-5313
1550862
  Білоусенко О. Трудовник ідеї // Чистому серцем : пам"яти Василя Доманицького / перевид. Володимира Мовчана ; ідея перевид., впоряд., ред. Володимира Поліщука. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 28-35. – ISBN 978-966-493-334-3


  Доманицький Василь (1877-1910) - український літературознавець, письменник, історик, фольклорист, публіцист.
1550863
  Плаксий С.И. Трудовое возросление / С.И. Плаксий. – М, 1982. – 62с.
1550864
  Тулинская М.В. Трудовое воспитание - важнейшее условие становления человека коммунистического общества : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.621 / Тулинская М.В. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 27 с.
1550865
  Тулинская М.В. Трудовое воспитание - важнейшее условие становления человека коммунистического общества. : Дис... канд. историч.наук: / Тулинская М.В.; КГУ. Каф. науч. комм. – К., 1972. – 169, ХХл. – Бібліогр.:л.І-ХХ.
1550866
  Дмитриев Н.С. Трудовое воспитание / Н.С. Дмитриев. – Ставрополь, 1948. – 8с.
1550867
  Рустамова Н.М. Трудовое воспитание в детских садах (в старших группах). : Автореф... канд. пед.наук: / Рустамова Н.М.; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1967. – 33л.
1550868
  Одинцов В.П. Трудовое воспитание в коллективе / В.П. Одинцов. – Москва, 1982. – 96с.
1550869
  Бред А.А. Трудовое воспитание в обучении географии / А.А. Бред. – Москва : Просвещение, 1987. – 141, 3 с. – Библиогр. в конце текста. – (Библиотека учителя географии)
1550870
  Попов Б.А. Трудовое воспитание в общеобразовательной школе Украины в первые годы перестройки системы народного образования (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Попов Б.А.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1963. – 28л.
1550871
   Трудовое воспитание в пионерском отряде. – Л, 1962. – 18с.
1550872
  Лукин Н.С. Трудовое воспитание в школе и семье / Н.С. Лукин. – М., 1957. – 55с.
1550873
  Сперанский А.П. Трудовое воспитание детей в загородном пионерском лагере в связи с задачами политехнической подготовки школьника. : Автореф... канд. пед.наук: / Сперанский А.П.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1958. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1550874
  Василяускас Р.А. Трудовое воспитание детей в литовской крестьянской семье в пореформенный период : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Василяускас Р.А.; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 24л.
1550875
  Новиков Н.И. Трудовое воспитание детей в семье / Н.И. Новиков. – Ижевск, 1955. – 19с.
1550876
  Куюков Д.Ф. Трудовое воспитание детей в семье / Д.Ф. Куюков. – Х., 1956. – 20с.
1550877
   Трудовое воспитание детей в семье. – М, 1960. – 152с.
1550878
  Высотина Л.А. Трудовое воспитание детей в семье / Л.А. Высотина. – Ленинград, 1964. – 55с.
1550879
  Точин А.Е. Трудовое воспитание детей в семье / А.Е. Точин. – Минск, 1982. – 96 с.
1550880
  Нобатов М. Трудовое воспитание детей школьного возраста в Туркменской сельской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Нобатов М.; Туркм.ГУ. – Ашхабад, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1550881
  Петрушин С.К. Трудовое воспитание детей, больных костно-суставным туберкулезом. (По материалам Республиканского детского костно-туберкулезного санатория "Затока" Украинской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Петрушин С.К.; Киев. гос. пед. ин-т. Киев. науч.-иссл. ин-т ортопедии. – К., 1967. – 24л.
1550882
  Маркова Т.А. Трудовое воспитание дошкольника в семье / Т.А. Маркова. – Москва, 1956. – 64 с.
1550883
   Трудовое воспитание и детская библиотека. – Минск, 1963. – 36с.
1550884
  Маргарян В.А. Трудовое воспитание и политехническое образование в советской армянской школе (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маргарян В.А.; МП Ар. ССР. Армянск. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 32л.
1550885
   Трудовое воспитание и политехническое обучение. – М, 1968. – 480с.
1550886
   Трудовое воспитание и политехническое обучение в странах социализма. – М, 1963. – 199с.
1550887
  Кебурия Вл.А. Трудовое воспитание и политехническое обучение вобщеобразовательных школах Грузинской ССР (1921-1931 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Кебурия Вл.А.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1969. – 30л.
1550888
   Трудовое воспитание и производственное обучение школьников. – М, 1961. – 108с.
1550889
  Семыкин Н.П. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся в сельской школе. / Н.П. Семыкин. – М., 1979. – 159с.
1550890
   Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся общеобразовательной школы. – Орел, 1972. – 160с.
1550891
   Трудовое воспитание и профориентация учащихся на уроках литературы. – М, 1982. – 144с.
1550892
  Скаткин М.Н. Трудовое воспитание и профориентация школьников / М.Н. Скаткин, Э.Г. Костяшкин. – Москва, 1984. – 191с.
1550893
   Трудовое воспитание и формирование социалистического образа жизни. – Ташкент, 1988. – 68с.
1550894
  Волков Ю.Е. Трудовое воспитание молодежи / Ю.Е. Волков, Ю.С. Лошкарев. – Москва, 1976. – 125с.
1550895
   Трудовое воспитание молодежи. – Киев, 1989. – 430с.
1550896
   Трудовое воспитание молодежи в производственном коллективе в условиях ускорения социально-экономического развития страны. – М, 1987. – 141с.
1550897
  Пазич П.Л. Трудовое воспитание нового человека в процессе изменения характера труда. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Пазич П.Л.; Латвий. гос. ун-т. – Рига, 1968. – 23л.
1550898
   Трудовое воспитание подрастающего поколения. – М, 1963. – 198с.
1550899
  Кадырова Каромат Давыдовна Трудовое воспитание старших школьников общеобразовательных школ Таджикистана. (1966-1977 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Кадырова Каромат Давыдовна; Душанбинский гос. пед. ин-т. – Душанбе, 1981. – 22л.
1550900
   Трудовое воспитание студентов. – Москва, 1978. – 134с.
1550901
  Калакура Я.С. Трудовое воспитание студентов / Я.С. Калакура, В.В. Власюк. – Киев, 1984. – 60с.
1550902
  Губина Трудовое воспитание студентов в учебном процессе / Губина, Н.Н. Караваева. – Москва, 1979. – 45с.
1550903
  Губина С.А. Трудовое воспитание студентов: методология, теория, управление / С.А. Губина. – Москва, 1986. – 94с.
1550904
  Стракач Ю.Б. Трудовое воспитание у малых народов Сибири в связи с развитием промыслово-оленеводческого хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стракач Ю.Б.; Акад.наук СССР.Сиб.отдел.Ин-т экономики и организации пром.производства. – Новосибирск, 1963. – 21л.
1550905
  Мельниченко Б.Ф. Трудовое воспитание учащихся 5-8 классов школ-интернатов Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Мельниченко Б.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 22 с.
1550906
  Соловьев А.Ф. Трудовое воспитание учащихся V-VIII классов / А.Ф. Соловьев. – М., 1963. – 167с.
1550907
   Трудовое воспитание учащихся V - VIII классов. – М, 1967. – 224с.
1550908
  Миклашевич Анна Александровна Трудовое воспитание учащихся в общеобразовательных школах Советской Белоруссии (1945-1966) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Миклашевич Анна Александровна; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 22л.
1550909
  Курбанмурадов К. Трудовое воспитание учащихся в системе натаралистической работы.(На материале школ и внешкольных учреждений ТССР). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Курбанмурадов К.; Туркм. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Ашхабад, 1974. – 48л.
1550910
  Фельдштейн Д.И. Трудовое воспитание учащихся советской школы / Д.И. Фельдштейн. – Душанбе, 1968. – 220 с.
1550911
   Трудовое воспитание учащихся средней школы №129 г. Киева. – К, 1961. – 103с.
1550912
  Ткаченко И.Г. Трудовое воспитание учащихся. / И.Г. Ткаченко. – Киев, 1978. – 48с.
1550913
  Печерникова И.А. Трудовое воспитание школьника в семье. / И.А. Печерникова. – 2-е изд., испр. – М., 1954. – 144с.
1550914
  Хвалько Н. Трудовое воспитание школьников / Н. Хвалько. – Пенза, 1956. – 48с.
1550915
  Ечмаев Н.М. Трудовое воспитание школьников / Н.М. Ечмаев. – Горький, 1959. – 23с.
1550916
   Трудовое воспитание школьников. – Новосибирск, 1960. – 147с.
1550917
  Чернышенко И.Д. Трудовое воспитание школьников / И.Д. Чернышенко. – Москва, 1981. – 192с.
1550918
  Джантакова З.Д. Трудовое воспитание школьников. / З.Д. Джантакова. – Фрунзе, 1980. – 150с.
1550919
  Клюшин Г.И. Трудовое воспитание: развитие активности и инициативы масс. / Г.И. Клюшин. – М., 1981. – 192с.
1550920
  Шунин А.В. Трудовое дежурство / А.В. Шунин. – Ташкент, 1980. – 127с.
1550921
   Трудовое законодавство для главного бухгалтера. – Київ : Универсал-Бизнес, 2000. – 224с. – (Биб-ка главбуха)
1550922
  Ротенберг Л.М. Трудовое законодательство / Л.М. Ротенберг. – Москва, 1924. – 1060 с.
1550923
  Лившиц Р.З. Трудовое законодательство / Р.З. Лившиц. – Москва, 1989. – 191с.
1550924
  Егорова М.Н. Трудовое законодательство в Индии / М.Н. Егорова. – М., 1962. – 156с.
1550925
   Трудовое законодательство военного времени. – М, 1942. – 96с.
1550926
   Трудовое законодательство военного времени. – 2-е изд., доп. – М, 1943. – 192с.
1550927
  Лежнин В.Я. Трудовое законодательство на геологоразведочных работах : Справочное пособие / В.Я. Лежнин. – Москва : Недра, 1991. – 285с.
1550928
  Дворников И.С. Трудовое законодательство. / И.С. Дворников. – М., 1967. – 528с.
1550929
  Дворников И.С. Трудовое законодательство. / И.С. Дворников. – 2-е изд. – М., 1971. – 543с.
1550930
  Аваков М.М. Трудовое законодательство. : справ. книга в вопросах и ответах / М.М. Аваков, В.А. Глозман ; под ред. д-ра юрид. наук Ю.П. Орловского. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск : БГУ, 1974. – 255 с.
1550931
  Кочуров С.В. Трудовое законодательство: Вопросы-ответы / С.В. Кочуров. – Ижевск, 1990. – 120 с.
1550932
  Алексеев В.С. Трудовое и бытовое устройство освобождаемых из исправительно-трудовых колоний / В.С. Алексеев. – Київ, 1963. – 28с.
1550933
   Трудовое и колхозное право. – М, 1984. – 285с.
1550934
  Крупская Н.К. Трудовое и политехническое обучение / Н.К. Крупская. – М, 1962. – 151с.
1550935
  Токтосунов А. Трудовое и политехническое обучение в школах Киргизии (1956-1963 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Токтосунов А.; Казах. гос. пед. ин-т им. Абая. – Фрунзе, 1965. – 20л.
1550936
   Трудовое и производственное обучение в сельской школе. – М, 1972. – 187с.
1550937
   Трудовое и производственное обучение в школах БССР. – Минск, 1963. – 107с.
1550938
  Симонян Ц.Р. Трудовое и физическое воспитание в армянской школе и в оценке армянских педагогов (ХІХ век - начало ХХ века). : Автореф... канд. пед.наук: / Симонян Ц.Р.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 27л.
1550939
  Мухаметзянова Г.В. Трудовое и эстетическое воспитание студентов / Г.В. Мухаметзянова, Н.Н. Карева. – Казань, 1991. – 183с.
1550940
  Глушков А.Ф. Трудовое казачество Терека в борьбе за Советскую власть : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Глушков А.Ф.; Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1969. – 22л.
1550941
  Берлев О.Д. Трудовое население Египта в эпоху Среднего царства / О.Д. Берлев ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 364 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 328-335
1550942
  Янжул Е. Трудовое начало в школах Европы. / Е. Янжул. – Москва, 1918. – 96с.
1550943
   Трудовое обучение. – М, 1989. – 222с.
1550944
   Трудовое обучение : проб. учеб. пособ. для 7-го кл. сред. шк. – Москва : Просвещение, 1990. – 206, [1] с. – ISBN 5-09-002646-7
1550945
   Трудовое обучение. – К, 1990. – 206с.
1550946
   Трудовое обучение. – 3-е изд. – М, 1991. – 190с.
1550947
   Трудовое обучение в восьмилетней школе по новой программе. – М, 1961. – 119с.
1550948
  Микенас В.Ю. Трудовое обучение в начальной школе Литвы (1918-1958 гг.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Микенас В.Ю. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 18 с.
1550949
   Трудовое обучение в начальных классах. – М, 1978. – 270с.
1550950
   Трудовое обучение в сельской школе. – Калуга, 1968. – 143с.
1550951
  Бэрбулеску Д. Трудовое обучение в советской восьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: / Бэрбулеску Д.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1963. – 21л.
1550952
  Мищенко И.Т. Трудовое обучение во 2 классе / И.Т. Мищенко. – Киев : Радянська школа, 1987. – 54 с.
1550953
   Трудовое обучение во вспомагательной школе. – М, 1988. – 95с.
1550954
   Трудовое обучение и воспитание в зарубежных странах. – Л, 1974. – 23с.
1550955
  Дюсалиева Б.Ж. Трудовое обучение и воспитание в школах Казахстана : Автореф... канд. пед. наук: 13.00.01 / Дюсалиева Б.Ж.; Казахский пед. ин-т. – Алма-Ата, 1981. – 25л.
1550956
   Трудовое обучение и воспитание в школах республики. – Уфа, 1989. – 182 с.
1550957
   Трудовое обучение и воспитание в школе. – М, 1969. – 183с.
1550958
   Трудовое обучение и воспитание в школе продленного дня. – М, 1960. – 155с.
1550959
   Трудовое обучение и воспитание учащихся. – М, 1975. – 176с.
1550960
   Трудовое обучение и воспитание учащихся в межшкольных учебно-производственных комбинатах Москвы. – М, 1980. – 176с.
1550961
  Шинкаренко В.А. Трудовое обучение и воспитание учащихся вспомогательной школы. / В.А. Шинкаренко. – Минск, 1990. – 142с.
1550962
  Зеер Э.Ф. Трудовое обучение и воспитание школьников : Библиографический указатель в помощ учителю технического труда 1962-1972 гг. / Э.Ф. Зеер. – Н. Тагил, 1974. – 100 с.
1550963
   Трудовое обучение и воспитание школьников : Рек. библиогр. указ. за 1979-1985 гг. – Москва, 1986. – 52с.
1550964
  Лиферов Л.А. Трудовое обучение и воспитание. / Л.А. Лиферов. – М., 1979. – 72с.
1550965
   Трудовое обучение и профессиональная ориентация сельских школьников. – М, 1978. – 176с.
1550966
   Трудовое обучение учащихся IV - VIII классов. – М, 1972. – 52с.
1550967
   Трудовое обучение учащихся IX - X классов городских школ. – М, 1974. – 160с.
1550968
   Трудовое обучение школьников в межшкольных учебно-производственных комбинатах и цехах. – М, 1975. – 118с.
1550969
   Трудовое обучение, воспитание и профессиональная ориентация учащихся средних общеобразовательных школ. – М, 1980. – 191с.
1550970
   Трудовое обучение, воспитание и профориентация в условиях комплексного подхода. – Волгоград, 1982. – 103с.
1550971
   Трудовое обучение, воспитание и профориентация школьников : Рек. указ. лит. – Москва : Педагогика, 1980. – 49с.
1550972
  Саксе А.О. Трудовое племя : роман / Анна Саксе ;. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 264 с.
1550973
  Саксе А. Трудовое племя / Анна Саксе ;. – Москва, 1969. – 688 с.
1550974
   Трудовое политехническое обучение в средней школе. – М, 1972. – 239с.
1550975
   Трудовое политехническое обучение в школе связанной с ж.-д. транспортом. – М, 1933. – 31с.
1550976
  Руднева Е.И. Трудовое политехническое обучение школьников (1918-1920). / Е.И. Руднева. – М., 1961. – 135с.
1550977
  Войтинский И. Трудовое право / И. Войтинский. – Москва, 1934. – 224с.
1550978
  Александров Н.Г. Трудовое право / Н.Г. Александров, Е.И. Астрахан. – Москва, 1949. – 152с.
1550979
  Безина А.К. Трудовое право : указ. лит. 1970-1975 гг. / Безина А.К. – Казань : Издательство Казанского университета, 1978. – 208 с.
1550980
  Сыроватская Л.А. Трудовое право : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направл. и спец. "Юриспруденция" / Л.А. Сыроватская. – Москва : Высшая школа, 1997. – 255с. – ISBN 5-06-003231-0
1550981
   Трудовое право : Учебник для студ. высш. учеб. завед. С учетом новой редакции Трудового кодекса РФ. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2007. – 600с. – ISBN 5-482-01205-0
1550982
  Мацюк А.Р. Трудовое право в вопросах и ответах : справочник / А.Р. Мацюк, З.К. Симорот. – Киев : Политиздат Украины, 1988. – 286с.
1550983
  Нургалиева Е.Н. Трудовое право в новых условиях хозяйствования / Е.Н. Нургалиева. – Алма-Ата, 1990. – 125с.
1550984
  Залманов В.Я. Трудовое право в условиях перестройки / В.Я. Залманов, шугаев. – М., 1989. – 48с.
1550985
  Миронов В.К. Трудовое право европейских социалистических стран / В.К. Миронов. – Москва, 1963. – 267с.
1550986
  Войтинский И.С. Трудовое право железнодорожника / И.С. Войтинский. – Москва, 1926. – 283с.
1550987
  Лушников А.М. Трудовое право и гражданское право: конфронтирующее партнерство // Вестник трудового права и права социального обеспечения / М-во образования и науки РФ ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2010. – Вып. 5 : Оптимизация межотраслевых связей трудового права и права социального обеспечения. – С. 18-31. – (Серия "Ярославская юридическая школа начала 21 века")
1550988
  Артемова В.Н. Трудовое право и подготовка кадров / Артемова В.Н. ; ред. В.И. Семенкова ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и техника, 1975. – 232 с.
1550989
  Муцинова Н.А. Трудовое право развивающихся стран / Н.А. Муцинова. – М., 1989. – 70с.
1550990
  Сосна Б.И. Трудовое право Республики Молдова : Научно-пратическое пособие (с комментариями отдельных норм КЗоТа РМ) / Б.И. Сосна, Н.А. Горелко. – Кишинэу, 2001. – 240с. – ISBN 9975-900-62-3
1550991
   Трудовое право России : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Ж.А. Горбачева, И.К. Дмитриева, Е.Ю. Забрамная, З.А. Кондратьева, А.М. и др Куренной; Горбачева Ж.А., Дмитриева И.К., Забрамная Е.Ю., Кондратьева З.А., Куренной А.М. и др.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. А.М. Куренного. – Москва : Юристъ, 2004. – 493с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7975-0719-6
1550992
  Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда : учебник / И.Я. Киселев, А.М. Лушников ; под ред. М.В. Лушниковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Эксмо, 2008. – 608с. – (Российское юридическое образование). – ISBN 978-5-699-26396-7
1550993
  Варшавский К.М. Трудовое право СССР / К.М. Варшавский. – Ленинград, 1924. – 180с.
1550994
  Войтинский И. Трудовое право СССР / И. Войтинский. – Москва-Ленинград, 1925. – 364с.
1550995
  Игдыров А. Трудовое право Туркменской ССР в периоды построения и развития социализма / А. Игдыров. – Ашхабад, 1987. – 154с.
1550996
   Трудовое право Украины. – Харьков, 1999. – 480с.
1550997
   Трудовое право Украины : Учебно-справочное пособие. – Харків : Одиссей, 1999. – 480с. – ISBN 966-7334-46-5
1550998
   Трудовое право Украины. – Харків : Одиссей, 2000. – 480с. – ISBN 966-7334-85-6
1550999
   Трудовое право Украины : Учебно-справочное пособие / Г.И. Чанышева, Н.Б. Болотина, Т.М. Додина, И.А. Гуменюк. – изд.2-е, доп. и перераб. – Харьков : Одиссей, 2001. – 512 с. – ISSN 966-633-023-7
1551000
  Йосипович М. Трудовое право Югославии / М. Йосипович. – Москва, 1989. – 320с.
<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,