Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>
1550001
  Бойко Н. "...Українському народові найпотрібнійше вибратись на світ з тієї темряви, в яку його запроваджено..." (сторінками щоденника О.Я. Кониського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 31-42
1550002
  Стріха М. "Українські вчені пропонують велику кількість оборонних технологій" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 26 травня (№ 98). – С. 4
1550003
   "Українські декабристи чи декабристи на Україні?" : рух декабристів очима істориків 1920-х років : [збірник] / [упоряд., вступ. ст. та прим. Г. Казьмирчука, Ю. Латиша]. – Київ : ЛОГОС, 2011. – 195, [1] с. – На тит. арк.: М. Грушевський, С. Єфремов, Д. Багалій, М. Яворський. О. Гермайзе, І. Рибаков, В. Романовський, Ю. Оксман, В. Гнатюк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-357-3
1550004
  Білокінь С. "Українські збірники" О. Лазаревського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1995. – № 6. – С. 57-61


  Про М. Василенка. - С. 57.
1550005
  Сірук М. "Українські події покладуть край "інтеграції" в путінському розумінні". // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 травня (№ 95). – С. 3


  Україна прощається з СНД, а в Астані створюють ЄЕС.
1550006
  Ухач В.З. "Українські протодержави: організаційно-правове становлення та функціонування "повстанських республік" (др. пол. 1943-поч. 1945 рр.) // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 44-47. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1550007
  Мирвода С. "Українські романси неможливо співати байдуже" / спілкувався Едуард Овчаренко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 22-28 вересня (№ 33). – С. 15
1550008
  Журба О. "Українські" національні проекти довгого XIX століття в імперському просторі // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 61-68
1550009
  Роженко М. "Українській філософії на Копні на пощастило..." // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Історія філософії в ун-ті Св. Володимира. Про проф. філософії П.В. Копніна.
1550010
  Стороженко О.П. [Українські оповідання Олекси Стороженка]. – [Санктпетербург] : [Тип. П.А. Кулиша], 1863. – 49 с. – Прим. № 105753 дефектний, без тит. л. - Конволют. - Вид. перепл. з: Українські оповідання Олекси Стороженка. 1863. - 91 с.


  Зміст: Межигоpський дід; Hе в добpий час; Вуси
1550011
  Лещинська С. Українські "Гречаники" з японським присмаком // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  У гості до учасників народного ансамблю української музики "Роксоланія" у Молодліжний Центр культурно-естетичного виховання завітав один із найвідоміших телеканалів на японському телебаченні - телеканал Маінічі ТБ ( про них на сайті ...
1550012
  Козиренко Л.М. Українські "зірки" і Південний Хрест / Л.М. Козиренко. – Київ, 1967. – 172с.
1550013
  Кузьменко Ю. Українські "малі" голоси в національній літературі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 жовтня (№ 21). – С. 6


  7 жовтня кафедра зарубіжної літератури провела міжнародний тематичний колоквіум ""Малі" голоси та їхня велика сила". Запорукою успіху стала плідна співпраця літературознавців-зарубіжників Інституту філології з колегами Університету імені Мішеля Монтеня ...
1550014
  Ярмоленко Н. Українські "морські" думи: динаміка традиції в художньому осмисленні // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 119-126. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Об"єктом аналізу в даній розхвідці обрано думи козацького періоду морської тематики
1550015
  Когут Галина Володимирівна Українські "панські" килими 17 - 18 ст. (Історія та стилістика) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Когут Г.В.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1550016
   Українські "хіміки" зібрали врожай у Ріо-де-Жанейро // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 27 серпня (№ 35)


  4 - 14 серпня 2012 року в Ріо-де-Жанейро ( Федеративна Республіка Бразилія ) відбулася V1 Міжнародна студентська олімпіада з астрономії та астрофізики, в якій взяла участь команда студентів з України. Срібна медаль - Марк Дубодєлов, студент 1 курсу ...
1550017
  Пиріг Любомир Українські авіафілателістичні сторінки // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 26-29 : Фото
1550018
  Вергунов В.А. Українські агрохімічно-грунтознавчі та землеробські уподобання інженера шляхів сполучення князя О.С. Кудашева у 1903-1908 роках // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського ; Держ. політехн. музей ; редкол.: Ільченко М.Ю., Бобир М.І., Реєнт О.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 42-52. – ISSN 2079-2999
1550019
  Гловацький І.Ю. Українські адвокати Східної Галичини (кінець XVIII - 30-ті роки XX ст.) / І.Ю. Гловацький, В.І. Гловацький ; М-во освіти і науки України, Львів. юрид. ін-т. – Львів : [б. в.], 2004. – 134 с., [10] арк. іл. : іл. – Перед. слово та резюме парал. укр., англ., нім. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1550020
  Василик І. Українські адвокати у пам"яті колег і нащадків // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 12 (19), грудень. – С. 41-46
1550021
  Семенюк І.Я. Українські адвокати у політичних судових процесах у Галичині 1930-х років // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 137-142. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1550022
  Гловацький І.Ю. Українські адвокати у політичних судових процесах у Східній Галичині (1921-1939 рр.) / Гловацький І.Ю. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. історії та теорії держави і права. – Львів : ТРІАДА ПЛЮС, 2003. – 344, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 328-345 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7596-26-5
1550023
  Петрів М.Й. Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурно-освітні діячі кінця XIX - першої половини XX ст. = The ukrainian advocate"s: state, socio-political, cultural and education activist at the close of XIX - XX century / Михайло Петрів ; [Акад. адвокатури України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Наук. т-во ім. Шевченка, Правн. коміс.]. – Київ : Юстініан, 2014. – 541, [3] с. : іл. – На корінці зазнач. лише назва сер. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека адвокатури України = Corpus advocaturae Ucrainae ; т. 1). – ISBN 978-617-7039-05-0


  В пр. №1700321 напис: проф. В. Сергійчукові На добру згадку про Коломию ... адв. Мих. Петрів. Підпис. 11.10.2015 р.
1550024
  Мочурад А. Українські алюзії в Курдистані, або Враження експедиції "Вітер на Схід" від центрально-східної Туреччини. / А. Мочурад, П. Лозинський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 106). – С. 5


  Поки у Стамбулі не вщухають протести, тут про них майже не згадують.
1550025
  Гордієнко Г. Українські альманахи // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 280, травень : травень. – С. 22-23
1550026
  Кохан Я. Українські аналітики й наукова коректність / Я. Кохан. – Київ : "Смолоскип", 2001. – 200 с. – ISBN 966-7332-56-Х
1550027
   Українські архівісти : біобібліографічний довідник. – Київ. – ISBN 966-7250-09-01
Вип. 1 : (XIX ст. - 1930-ті рр.). – 1999. – 370 с.
1550028
   Українські архівісти (XIX - XX ст.) : біобібліографічний довідник. – Київ, 2007. – 752 с. – ISBN 978-966-625-050-9
1550029
  Момрик М. Українські архівні збірки при національному архіві Канади // Архіви України. – Київ, 1995. – № 1/3. – С. 79-87
1550030
  Палієнко М. Українські архівні осередки в Піівнічній Америці // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 253-265. – ISBN 966-02-2067-7
1550031
  Русина О.В. Українські аспекти білорусько-литовського літописання: історія й історіографія // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 127-150. – ISSN 0130-5247


  Згадуються М, Грушевський, М. Дашкевич, О.Назаревський.
1550032
  Орлова М.Л. Українські аутентичні туристичні сувеніри: виробництво та реалізація // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 62-75. – Бібліогр.: 17 назв.
1550033
  Фінкель О.М. Українські байкарі 1-ої половини 19 ст. / О.М. Фінкель. – Харків, 1930. – 80 с.
1550034
  Кононенко Н. Українські балади в Канаді: пристосування до нового життя в новій країні // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 5 : Етнологія США та Канади. – С. 112-120. – ISSN 0130-6936
1550035
  Бронін О.В. Українські банки в умовах кризи: бізнес-моделі, що призвели до банкрутства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 32-37. – ISSN 2306-6814
1550036
  Опришко В. Українські банки: спеціалізація чи універсалізація // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 7. – С.6-10
1550037
  Королевич Н.Ф. Українські бібліографи XX століття : навч. посіб. для ін-тів культури України / Н.Ф. Королевич. – Київ : Книжкова палата України, 1998. – 327, [1] с. – ISBN 966-7308-11-1
1550038
  Гуменюк М.П. Українські бібліографи ХІХ - початку ХХ століття / М.П. Гуменюк. – Харків, 1969. – 182 с.
1550039
  Вилегжаніна Т. Українські бібліотеки в процесі євроінтеграції // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 4-6
1550040
  Анцишкін І. Українські бранці московських монастирів // Історія релігій в Україні: актуальні питання : збірник / Львів. музей іст. релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди [та ін.] ; голов. ред. Киричук О.С. ; редкол.: В.С. Александрович, М.С. Бандрівський, М.М. Капраль [та ін.]. – Львів, 2020. – [Вип. 1 ?]. – С. 20-28. – ISSN 2523-4234
1550041
   Українські буржуазні націоналісти - найлютіші вороги українського народу.. – Львів, 1961. – 24с.
1550042
   Українські буржуазні націоналісти - прислужники імперіалістичних розвідок.. – К., 1986. – 16с.
1550043
   Українські в"язні концтабору Маутгаузен : свідчення тих, хто вижив / Укр. ін-т нац. пам"яті ; НАНУ ; Ін-т історії України [та ін.] ; [гол. ред. В.А. Смолій, упоряд.: Л.С. Герасименко, М.Г. Дубик, Пастушенко Т.В. та ін.]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-355-038-1
1550044
  Микитась В. Українські ваганти. "Мандрівні дяки" // Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 240-261. – ISBN 978-611-01-1768-5
1550045
  Чернюк С.Л. Українські вальдшнепи: концептуальні особливості однойменних творів Остапа Вишні й Миколи Хвильового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 181-190


  У статті розглянуто особливості двох одноіменних творів Остапа Вишні та М. Хвильового
1550046
  Вахула М. Українські вартівничі сотні в Німеччині // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 42-50
1550047
  Калашник Володимир Українські вербальні символи як чинник національно-культурної самоідентифікації / Калашник Володимир, Філон Микола // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 104-106


  Інтерес до духовного життя українського етносу
1550048
  Заверющенко О.Л. Українські весільні номінації молодих з семантикою вищості влади // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 163-168. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864


  "У статті досліджуються українські весільні номінації молодих з семантикою вищості влади, які займають одне з провідних місць у лінгвопросторі українського весілля. На матеріалі фольклорних записів, діалектних словників простежується походження ...
1550049
  Щербак С.В. Українські весняні танково-ігрові пісні (деякі проблеми генезиса й семантики) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 232-236. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
1550050
  Тимошик М. Українські видавничі стандарти // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 6. – С.18-21


  До питання про концепцію розробки і впровадження у практику вітчизняного книговидання
1550051
  Васильчук Микола Миколайович Українські видання в Коломиї (друга половина 19 - 20 ст.): історико-функціональний і тематичний аспекти : Автореф. дис. канд. філологічних наук: 10.01.08. / Васильчук М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1550052
  Здражко А.Є. Українські видання перекладної дитячої літератури періоду незалежності України ( на початку 1990-х років) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 77-83


  Стаття присвячена історіографічному дослідженню видань української перекладної дитячої літератури початку 1990-х років. Автор наголошує на тому, що деякі заборонені за радянських часів переклади творів дитячих письменників були перевидані, а інші ще й ...
1550053
  Канівець І. Українські визвольні змагання в російському кіно. Режисерські засоби // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – № 3 (125). – С. 11-12. – ISSN 1562-3238
1550054
  Жванко Л. Українські виміри біженства великої війни (1914 - 1918 рр.) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 36. – С. 9. – ISSN 0027-8254
1550055
  Жванко Л. Українські виміри біженства великої війни (1914 - 1918 рр.) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 37. – С. 9. – ISSN 0027-8254
1550056
  Фрішко Владислав Українські виставки "роздвоюються". Добре це погано? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1550057
  Потапова Н. Українські витинанки: науковий опис, сучасний стан вивчення і розуміння // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 358-373


  Стаття співробітника Російського етнографічного музею в м. Санкт-Петербург присвячена проф. Санкт-Петербурзького ун-ту Олександру Гадло
1550058
   Українські виші - поки що не надто привабливі для іноземців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  Серед усіх студентів в Україні 1,5% - іноземці.За словами голови комітету Верховної ради України з питань науки і освіти М. Луцького державне замовлення вищих навчальних закладів цього року значно перевищило попит студентів. Вищі навчальні заклади, ...
1550059
  Криськов А.А. Українські вищі технічні учбові заклади у Чехо-Словаччині міжвоєнного періоду // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 427-433. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
1550060
  Калиниченко Олександр Українські візи стають доступнішими // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 62-65 : фото. – ISSN 1998-8044
1550061
  Кралюк П.М. Українські візії у творчості Миколи Гоголя // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 421-427. – ISBN 978-966-373-777-5
1550062
  Горпинич В.О. Українські власні назви в російській мові : правила перекладу, словотвору, словозміни, правопису / В.О. Горпинич, Т.Р. Антонюк. – Дніпропетровськ; Київ : ДДУ, Іван Федорів, 1998. – 136 с. – ISBN 5776383463
1550063
   Українські ВНЗ потрапили до світового рейтингу дослідницького інституту Іспанії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 20 травня (№ 19/20). – С. 16. – ISSN 2219-5793


  311 ВНЗ України ввійшли до щорічного рейтингу університетів світу Webometrikcs. КНУ імені Тараса Шевченка на 704 місці.
1550064
  Вольвач П. Українські водосховища Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 48). – С. 5
1550065
  Дереш Б. Українські воїни: від дружинників до вояків УПА // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 11 жовтня (№ 41). – С. 20-21
1550066
  Чупрій Л. Українські впливи на розвиток російської культури XVII - XIX століть // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 112-113
1550067
   Українські вчені беруть активну участь у світових процесах уніфікації приватного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 142-144
1550068
   Українські вчені на шпальтах Nature // Київський університет. – Київ, 2023. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Nature, найпрестижніший науковий рецензований журнал світу,опублікував статтю, присвячену українській науці під час повномасштабної війни - "The fight to keep Ukrainian science alive through a year of war". Одним із експертів публікації виступив ...
1550069
  Залізнюк О.С. Українські газети як джерело дослідження життя і діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / О.С. Залізнюк, Л.А. Білименко, І.М. Швець // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 108-116. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)


  Матеріал базується на публікаціях газетних видань Відділу газетних фондів Наукової бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
1550070
  Мандзяк В.П. Українські галицькі партії кінця XIX - початку XX ст. в сучасній українській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 33-34. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізуються сучасні наукові дослідження, присвячені вивченню діяльності українських галицьких партій наприкінці XIX - на початку XX ст.
1550071
   Українські герої Севастополя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 березня (№ 53). – С. 7


  "День" спілкувався із курсантами уже колишньої Академії Військово-Морських сил України, які залишилися вірними присязі. Єдине їхнє бажання сьогодні - чимшвидше продовжити службу на "материку".
1550072
  Малинська Н.А. Українські героїчні думи : Практикум: Навчально-методичний посібник / КНУТШ; Н.А. Малинська. – Київ : Київський університет, 2005. – 112с. – ISBN 966-594-605-6
1550073
  Акаш Крішан Українські гетьманати і Запорозька Січ між царем та королем у 1686 - 1688 роках // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 29-33. – ISSN 2078-0850
1550074
  Красовський І. Українські гетьмани // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 167-173
1550075
   Українські гідрологи, гідрохіміки, гідроекологи : Довідник. – Київ : Ніка-Центр, 2004. – 176с. – ISBN 966-521-277-X
1550076
  Павлюк Микола Українські говори Румунії = Ukrainian dialects in Romania : Діялектні тексти / Павлюк Микола, Робчук Іван; Канадський інститут укр. студій, Наукове тов-во ім.Т.Г.Шевченка в Америці. Ін-т українозн.ім.І.Крип"якевича, НАН України. – Едмонтон : Інститут українознавства ім. І. Крип"якевича НАНУ, 2003. – 784 с. – ISBN 966-02-2916-Х; 966-02-2982-8
1550077
   Українські гомосексуали і суспільство: взаемне проникнення = Украинские гомосексуалы и общество: взаимное проникновение = Ukrainian homosexuals & society: a reciprocation : огляд ситуації: суспільство, держава і політики, ЗМІ, правове становище, гей-спільнота. – Київ : Атопол, 2007. – 88с. – Рос., укр. та англ. мовами
1550078
   Українські граматики = Grammatici Ucraini / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 5 : Граматика української мови / В. Сімович. – 1986
1550079
   Українські граматики = Grammatici Ucraini / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен : [б. в.]
Вип. 9. – 1992
1550080
   Українські грамоти ХУ ст.. – К., 1965. – 163с.
1550081
  Конашевич С. Українські греки з кримським корінням: минуле, теперішеє і майбутнє // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 10 березня (№ 10). – С. 6-7
1550082
  Ажиппо О.Ю. Українські громадські діячі та педагоги другої половини ХІХ – початку ХХ століття про національний характер освіти і виховання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 2 (46). – C. 72-79. – ISSN 2312-5993


  "Один із перших серед вітчизняної інтелігенції, хто розпочав громадські дискусії щодо характеру і призначення тогочасної освіти, був хірург і педагог М. Пирогов. Погляди на необхідність створення національної школи висловлювали також педагоги і ...
1550083
  Головата Л.В. Українські громадські організації Центрально-Східної Європи в роки Другої світової війни як чинник легальної видавничої діяльності // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 98-109. – ISSN 0130-5247
1550084
  Римар А.П. Українські гроші як атрибут соціокультурної самоідентифікації національної держави : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Римар А.П. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1550085
  Конюшенко С. Українські грошові знаки доби визвольних змагань // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11 липня (№ 27). – С. 14
1550086
   Українські гуманісти епохи Відродження : антологія : у двох частинах. – Київ : Наукова думка : Основи. – ISBN 5-12-003948-0
Ч. 1. – 1995. – 432 с.
1550087
   Українські гуманісти епохи Відродження : антологія : у двох частинах. – Київ : Наукова думка : Основи. – ISBN 5-12-003949-9
Ч. 2. – 1995. – 432 с.
1550088
   Українські декоративні розписи. – Київ, 1957. – 12с.
1550089
  Сергійчук В.І. Українські державники: Андрей Шептицький / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. – 440 с. : іл. – Бібліогр.: с. 438-440, у тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-70-1
1550090
  Фігурний Ю.С. Українські державницькі процеси в другій половині XVIII століття (до питання про козачі військові формування) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 83-93. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
1550091
  Фігурний Ю. Українські державотворчі процеси в другій половині XVII століття в українознавчому вимірі // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 106-117
1550092
  Присташ Я. Українські дипломати і Євромайдан // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 14. – С. 1, 5. – ISSN 0027-8254
1550093
  Прокопенко М. Українські дисиденти. За межею... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 листопада (№ 213). – С. 12


  Національний музейлітератури України представив виставку до 25-річчя перепоховання Василя Стуса, Юрія Литвина та Олекси Тихого.
1550094
  Клокун Т. Українські дитячі лічилки: деякі особливості фольклорного жанру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання еволюції такого жанру дитячої творчості, як лічилки. Досліджено лічилки "заумні", їх походження, лексичний склад та будову. Is devoted to the problem of evolution of such genre as rhyme-counting"s. The origins and lexical structure ...
1550095
  Вакульчук С. Українські діалекти у дослідженнях польських лінгвістів (І пол. ХХ ст). // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 377--387. – Бібліогр.: Літ.: С. 386-387; 26 поз.
1550096
  Корбуш Ю. Українські діаспорні мислителі: проблема духовності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 251-253
1550097
  Пташник О.Р. Українські дітки у світі читають "Кобзар" // II Международные Шевченковские чтения , посвященные 20-летию со дня создания НИИ "Ин-т Тараса Шевченко" в рамках IV "Большаковских чтений" : сб. материалов / Международные Шевченковские чтения. – Оренбург ; Уфа : [б. и.], 2013. – С. 172-173. – ISBN 978-5-98061-101-9
1550098
  Петровський М.Н. Українські діячі ХУП віку і Тиміш Цицюра / М.Н. Петровський. – К., 1929. – 25с.
1550099
   Українські дожовтневі письменники. – К., 1985. – 280с.
1550100
  Лопушанський В. Українські долі в австрійському таборі для інтернованих Талєргоф (1914-1917 рр.) / В. Лопушанський, Я. Лопушанський // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 221-263. – ISBN 978-617-7235-61-2
1550101
  Фельдман В. Українські дослідження в Антарктиді і міністерські "ігри" у Києві // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 10/11). – С. 12-13
1550102
  Галата С. Українські дослідження важливі для всього світу // Світ. – Київ, 2021. – Квітень (№ 15/16)
1550103
  Вернигора Н.М. Українські дослідники періодики та книговидання для дітей // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 80-86


  У статті йдеться про стан розробки проблем текстотворення та книговидання для дитячої аудиторії. Автор звертає увагу на те, коли ці теми потрапили в поле зору дослідників, які зрізи проблем цікавили теоретиків у різні періоди розроблення теми та які ...
1550104
  Білоус В. Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / Віра Білоус ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8837-9


  У пр. № 1728180 напис: З побажанням добра! 25.10.2019 р. Підпис.
1550105
  Теплюк В. Українські дослідницькі університети у світовому Інтернет-просторі (за результатами рейтингу Webometrics) // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2011. – № 6 (36). – С. 68-76


  Київський національний університет ім. Т. Шевченка посідає перше місце в рейтингу серед українських університетів у 2008 по 2011 роки. За рейтингом "Webometrics Ranking of World Universities (WR), який проводиться за ініціативи дослідницької групи ...
1550106
  Возняк М.С. Українські драматичні вистави в Галичинї в пеpшій половинї XIX столїтя : (Замітки й матеpіяли) / подав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1909. – 64 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1909, т. 87-88


  В кн. також дод.: З папеpів Стефана Петpушевича [віpші та укp. наp. замовляння]. Згублена дитина: Дpама / [А.] Коцебу; Пеp. В. Ковальського.
1550107
  Тимошик М.С. Українські друкарі та їхня роль у ствердженні вітчизняної школи редагування та видавничої справи : Текст лекцій для студентів ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ : Ін-тут журналістики. КНУТШ, 2002. – 23с.
1550108
   Українські думи / [упоряд. О.К. Артеменко]. – Київ : Техніка, 2011. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-575-202-8
1550109
   Українські думи в новому виданні К.М. Грушевської : (Істор. Секція УАН. Комісія історичної пісенності. "Українські народні думи", т. 1 корпусу. Тексти №№ 1-13 і Вступ Катерини Грушевської в.о. секретаря комісії (історичної пісенності), [Київ] : Держвидав України, 1927 (с. CCXX, 176) : [рецензія]. – [Київ], 1927. – 56, [4] с. – Окр. відбиток з: Етнографічний вісник, кн. 7, 1928, Київ (с. 1-56, 129-132). - Авт. у вид. не вказ., встанов. за інтернет-пошуком
1550110
  Плісецький М. Українські думи та історичні пісні / М. Плісецький; упорядкув. та прим. М. Плісецького ; ред. та перед. М. Рильського. – Київ : Укрдержвидав, 1944. – 183, [1] с.
1550111
  Сайкевич О. Українські економісти другої половини XIX - початку XX століття про необхідність державного регулювання банківської системи країни : історія банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 77-80. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1550112
   Українські еліти в контексті місцевого і регіонального розвитку: історія та сучасність = Ukrainian elites in context of local and regional development: history and present : популярний нарис / [Пухтинський М. та ін. ; упоряд. : Власенко В., Світанько В. ; ред. Собко-Нестерчук О.] ; Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України. – Полтава : ПП Шевченко, 2009. – 158, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 148-157. – ISBN 978-966-8798-12-2
1550113
  Власенко В.М. Українські емігранти в Болгарії і Л.М. Шишманова-Драгоманова: невідоме листування // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 14/15. – С. 30-42. – ISSN 2227-183Х


  За матеріалами Наукового архіву Болгарської академії наук.
1550114
  Подобєд О. Українські емігранти свідчать про Голодомор 1932 - 1933 років // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Листопад (№ 21). – С. 6-10
1550115
  Гирич І. Українські есдеки: між національним і класовим вибором // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 522-576. – (Нова серія ; вип. 15)


  Листи В. Винниченка, М. Залізняка, В. Степанківського, Л. Юркевича до А. Жука (вересень - жовтень 1912 року).
1550116
  Бевз Т. Українські есери у пошуках компромісу між різними політичними силами доби Директорії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 162-189. – ISBN 978-966-02-5322-3
1550117
  Шульгач В.П. Українські етимології. 99-109* // Студії з ономастики та етимології. 2015-2016 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, Юрай Гладкий, Карпенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Пам"яті Романа Івановича Осташа. – С. 238-245. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-02-8128-8
1550118
  Качмар М. Українські етіологічні легенди про народи: генезис, структура, семантика // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 647-654. – ISSN 1028-5091
1550119
  Качмар М. Українські етіологічні легенди про сусідів: структурно-семантичний аспект // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 126-130


  У статті проаналізовано сюжетно-мотивний фонд українських етіологічних легенд про сусідів (поляків, угорців, росіян та білорусів). Зосереджено увагу на акумулюванні у фольклорних зразках етнічних стереотипів українців. Наголошено на впливі реалій ...
1550120
  Качмар М. Українські етнічні атостереотипи й етіологічна прозова традиція // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 120-128


  Однією з колоритних тематичних груп українських етіологічних легенд є твори з етногонічними мотивами. У статті розглянуто й проаналізовано фольклорні зразки цього пласту, в основі яких українські етнічні стереотипи, зокрема автостереотипи (уявлення ...
1550121
  Собчук В.С. Українські етнічні ознаки як чинник соціального прогресу в доктрині М. Драгоманова // Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – Вип. 9/10. – С. 41-46
1550122
  Фігурний Ю. Українські етнічні процеси у другій половині XVIII століття // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 50-64
1550123
  Фігурний Ю.С. Українські етнічні, державотворчі, націєтворчі та етнокультурні процеси: концептуальні узагальнення // Україна й українство в етнокультурних процесах / В.Д. Баран, С.М. Бойко, О.Г. Гула, Л.Л. Залізняк, С С. ін. Наливайко. – Київ : НДІУ МОН України, 2018. – С. 207-214
1550124
  Ясінський М.М. Українські етнічно-культурні клуби Галичини кінця XIX - початку XX ст. як вияв національної самоідентифікації / Михайло Ясінський. – Рівне : [б. в.], 2013. – 152 с. – Бібліогр.: с. 133-151. – ISBN 978-866-7359-67-6
1550125
   Українські жартівливі пісні / [упоряд., передм., прим. М.М. Красикова]. – Харків : Бібколектор, 2012. – 285, [3] с. : ноти. – Зміст: Забавлянки ; Жартівливі пісні ; Танцювальні пісні та приспівки ; Застольні пісні та приспівки до чарки ; Коломийки ; Частушки. – Бібліогр.: с. 268. – ISBN 978-966-97234-0-6
1550126
   Українські жертви Волині 1938-1944 рр. у картах і таблицях : Володимир-Волинський район : польсько-українське протистояння / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня, ТзОВ Ін-т геоінформ. систем ; [упоряд.: О. Голько, О. Тучак, Н. Халак]. – Львов : Львівське відділення ІУАД, 2014. – 95, [1] с., [1] арк. карта : табл. – Геогр. покажч.: с. 91-94. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7194-4
1550127
   Українські жертви Холмщини та південного Підляшшя у 1939-1944 рр. = Ukrainian victims in the areas of the Kholm region and southerm Pidlashia from 1939 to 1944 : (Люблинський дистрикт Генеральної Губернії) / до друку підгот. Ігор Галагіда та Мирослав Іваник. – Львів : Український католицький університет, 2021. – 719, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажчик: с. 643-705. - Геогр. покажчик: с. 706-715. – Бібліогр.: с. 633-642 та в підрядк. прим. – (Жертви польсько-українського протистояння 1939-1947 рр. = Victims of the polish-ukrainian conflict in 1939-1947 ; т. 1). – ISBN 978-617-7637-30-0
1550128
  Михайлюк Н. Українські жіночі монастирі у Львові в ХVII - XVIII ст. Історико-мистецькі пам"ятки монастиря введення в храм Пресвятої Богородиці сестер Василіянок // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 301-311. – ISSN 1028-5091
1550129
  Городенко Л.М. Українські журналістикознавчі дослідження мережевої комунікації // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 10-14


  У статті розглядаються, аналізуються та систематизуються українські журналістикознавчі дослідження мережевої комунікації, описуються головні напрями і тенденції вивчення феномена "мережева комунікація" вітчизняними науковцями. В статье ...
1550130
   Українські загадки. – Київ : Дніпро, 1962. – 171 с.
1550131
   Українські загадки. – Київ, 1962. – 157с.
1550132
   Українські загадки. – Київ : Дніпро, 1966. – 173с.
1550133
  Гаєвська Н.М. Українські загадки / Н.М. Гаєвська. – Київ : Фотовідеосервіс, 1994. – 120с. – (Бібліотека українця ; № 4-7). – ISBN 5-7707-4663-7
1550134
  Гінзбург М.Д. Українські займенникові іменники кожний, усякий, жодний: проблема правильного слововживання залежно від статі позначуваних осіб // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 34/36 (434/436). – С. 76-81
1550135
   Українські закарпатські говірки : Тексти. – Ужгород : Ліра, 2004. – 400 с. – ISBN 966-8266-06-4
1550136
   Українські замовляння. – К., 1993. – 307с.
1550137
  Комарніцький О. Українські збройні формування і громади містечок Подільської губернії в добу директорії УНР: комплекс взаємин // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 169-183. – (Історичні науки ; т. 36). – ISSN 2309-2254
1550138
   Українські землі в першій половині XVII ст. Київський митрополит Петро Могила // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 11-13
1550139
  Подаляк Н.Г. Українські землі в системі торговельної мережі німецької Ганзи в XIV столітті // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 258-263. – ISBN 966-7196-06-2
1550140
   Українські землі наприкінці XVII - у першій половині XVIII ст. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 25-30
1550141
   Українські землі наприкінці у 60-80-ті роки XVII століття. Петро Дорошенко: важкий вибір гетьмана // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – червень (№ 12). – С. 18-19
1550142
  Константиненко К. Українські землі та етнос у літературі Італії XIII-XVI століть: зародження та розвиток основних топосів // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглянуто деякі аспекти еволюції гетерообразу України в літературі, яка створювалася або ж була поширеною в Італії XIII-XVI ст., а саме: зв"язок із середньовічною символікою й топосами, співвідношення гетерообразу України й автообразу Європи, ...
1550143
  Дем’яненко Б. Українські ЗМІ в конструюванні політичної реальності і віртуалізації політичного процесу (агресивні технології) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 367-378
1550144
  Носова Б.М. Українські ЗМІ в системі соціогуманітарних чинників інформаційної безпеки ХХІ століття (на прикладі газети "День") // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 177-180


  Стаття присвячена актуальним проблемам інформаційної безпеки XXI століття, що пов"язані зі становленням, розвитком та позицією сучасних українських ЗМІ. Аналітичні дослідження стосуються тематики газети "День".
1550145
  Даниленко С. Українські ЗМІ у тенетах суспільного розвитку // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 15-20. – ISBN 966-7181-44-8
1550146
  Гломозда К. Українські ідентичності в історіографічних рефлексіях // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 103-109
1550147
  Євтух В. Українські ідентичності та перспективи взаємодії України з європейськими та трансатлатичними структурами // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 5-22
1550148
  Бурковська Л. Українські ікони із житійною історією XIV-XVI століть: особливості структурної побудови // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 35-47. – ISSN 2413-4767
1550149
  Осінчук З. Українські імена у світовій нафтогазовій науці / З. Осінчук, З. Савків // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 6 (68). – С. 20-25. – ISSN 1819-7329
1550150
  Гирич І.Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / Ігор Гирич ; [відп. ред. О. Рубльов]. – Київ : Український письменник, 2014. – 494, [2] с., [12] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 470-494. – Бібліогр.: с. 424-469 та в підрядк. прим. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9


  У пр. № 1716757 напис: Бібліотеці Михайла Максимовича - одній з кращих у Києві. Від автора. Підпис. 12.04.2018 р.
1550151
  Гирич І.Б. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / Ігор Гирич ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Українські пропілеї, 2020. – 453, [3] с. – Покажчик: с. 441-453. – Бібліогр.: с. 393-440 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7407-33-0


  У пр. № 1735517 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича з найщирішими побажаннями від автора. 24.ХІ.2020 р.Підпис.
1550152
   Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей. – Київ : Дельта, 2006. – 231, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 65-68 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8797-20-5
1550153
  Пасько Я. Українські інтелектуали: соціальна маргіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку? // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 102-114. – ISSN 1728-9572
1550154
  Пасько Я. Українські інтелектуали: соціальна маргіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 2. – С. 27-42. – ISSN 0235-7941
1550155
  Світленко С. Українські інтелектуальні зв"язки В.Б. Антоновича // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 238-261. – ISBN 978-966-981-084-7
1550156
  Світленко С. Українські інтелектуальні зв"язки Д.І. Яворницького в Наддніпрянщині дореволюційного періоду // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 329-357. – ISBN 978-966-981-084-7
1550157
  Світленко С. Українські інтелектуальні контакти в діяльності Д.І. Яворницького петербурзького періоду (1885 - 1892 рр.) // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 75-92. – ISBN 978-966-383-690-4
1550158
  Айман Захер Українські інтереси на Африканському континенті: Республіка Кот д"Івуар // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 30-31
1550159
   Українські інтермедії XVII-XVIII ст.. – Київ, 1960. – 240с.
1550160
   Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник. – Київ. Львів, 2003. – 396с. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
1550161
  Калакура Я.С. Українські історики на шляху до соборності національної історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-14. – (Історія ; вип. 54)


  Розглядаються шляхи консолідації українських істориків материкової України та діаспори навколо національно-державницької ідеї, формування соборності національної історіографії, її інтеграції в європейський та світовий історіографічний процес.
1550162
  Папенко Н.С. Українські історики про місце України в системі виробничо-технічних відносин Росії - Німеччини в 20-30-ті pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 124-125. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядається роль України в системі російсько-німецьких виробничих відносин 20-30-х рр. XX ст. у працях сучасних українських істориків.
1550163
  Непомнящий О. Українські історики та вивчення Криму у 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 165-166
1550164
  Покуса І.М. Українські казки англійською мовою : домашнє читання : [навч.-метод. посібник для позакл. читання] / І.М. Покуса. – Харків : Основа, 2013. – 96 с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 8 (128)). – ISBN 978-617-00-1878-6
1550165
  Кужель Л. Українські календарі (1914-1939) в Аргентині і Бразілії як джерело інформації про західноукраїнську книгу // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 73-95. – ISSN 1591-6223
1550166
   Українські канадські письменники.. – Львів, 1971. – 104с.
1550167
   Українські канадці в історичних зв"язках із землею батьків. : до 100-річчя прибуття перших українських поселенців до Канади : збірник. – Київ : Дніпро, 1990. – 230с. – ISBN 5-308-00626-1
1550168
   Українські Карпати : Покажчик літератури за 1993 рік. – Львів, 1996. – 176с. – ISBN 5770212438
1550169
  Гетьман В.І. Українські Карпати і Полісся у національних природних парках / В.І. Гетьман. – Київ : Талком, 2020. – 214, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193-200. – ISBN 978-617-7832-56-9
1550170
  Худаш М.Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів : (відапелятивні утворення) / Михайло Худаш; НАНУ, Ін-т народознавства; [відп. ред. С. Павлюк]. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2006. – 451с.
1550171
  Приходько Інна Українські класики без фальсифікацій: Степан Руданський, Панас Мирний, Павло Грабовський, Гнат Хоткевич : Посібник з української літ-ри для студентів та учнів старших класів / Приходько Інна. – Харків : Світ дитинства, 1997. – 112с. – ISBN 966-544-040-3
1550172
   Українські класичні п"єси.. – К., 1970. – 340с.
1550173
  Чирков О.А. Українські книжки 2014 р. як реакція постколоніального суспільства на воєнну агресію колишньої метрополії // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 340-354. – ISBN 978-617-7638-08-6
1550174
  Гришин А.Д. Українські кобзарі-бандуристи у визвольній боротьбі українського народу у XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 122-124. – (Серія історії ; № 12)
1550175
  Дьомін С.І. Українські козаки 1775-1945 : від чорноморців до кубанців : (іл. військ.-іст. довідник) / С.І. Дьомін, С.В. Кочкін. – Київ : АртЕк, 2017. – 213, [1] с. : іл., портр. – Пам"яті воїнів-українців Першої світової війни присвячується. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-617-7264-60-5
1550176
  Рабій Ю. Українські козаки в історії міста Самбора // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – С. 14-16
1550177
  Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани : Богдан Хмельницький / П. Меріме. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 240с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-05-3
1550178
  Меріме Проспер Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький / Проспер Меріме ; Пер.з франц. Я.І. Кравця // Опис України / Боплан Гійом Левассер де. – Львів : Каменяр, 1990. – с. 115-301. – ISBN 5-7745-0300-3
1550179
  Клопот С. Українські козаки у "війні за чужі інтереси" у 1700-1706 роках у висвітленні М. Устрялова // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.106-114
1550180
  Сергійчук В.І. Українські козаки у війську Речі Посполитї // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1992. – № 5/6 (232), вересень - грудень. – С. 30-36. – ISSN 0320-9466
1550181
  Кобилюх В.О. Українські козацькі назви у санскриті / Василь Кобилюх; Переднє слово В. Муляви; Українське реєстрове козацтво. – Львів; Київ : Наука і освіта, 2003. – 246с. : іл. – ISBN 966-7829-11-1
1550182
   Українські колискові пісні : цікаві задачі у бразил. стилі / [уклад.] : В.В. Ткач, Н.М. Сторощук, Г.Б. Грицюк, Т.В. Петрусяк ; М-во освіти і науки України, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернів. обл. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 54, [2] с. : іл. – На звороті тит. арк. авт. зазнач. як упоряд. – ISBN 978-617-8034-29-0
1550183
   Українські композитори - Лауреати комсомольських премій.. – К., 1982. – 160с.
1550184
  Ржевська М. Українські композитори в системі координат "великого перелому" // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 31-38. – ISSN 1728-6875
1550185
  Найдюк О. Українські композитори на "Варшавській осені" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2022. – Березень - квітень (число 3/4). – С. 19-28
1550186
  Шукліна Н.Г. Українські конституційні проекти європейського зразка ХІХ - початку ХХст про коло прав і свобод людини і громадянина:? політико - правовий аналіз // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.24-31. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
1550187
  Радишевський Р. Українські контексти Юліуша Словацького // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 10-18.
1550188
  Еккерт Деніс Українські кордони: сучасний стан і проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 24-28. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817
1550189
  Відоменко О. Українські корені Л.М. Толстого // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2001. – № 7/8. – 122-129. – ISSN 0130-321Х
1550190
  Стаканков А.В. Українські корені правового виховання // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 22/23 (482/483), серпень 2017 р. – С. 11-13
1550191
  Третяченко Т. Українські кореспонденти Адольфа Патери // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 10 (622). – С. 120- 126. – ISSN 0236-1477


  У повідомленні йдеться про маловідомі документальні архівні джерела, що стосуються громадських і літературних взаємин між слов"янськими культурами у ІІ пол. ХІХ ст., між Чехією та Україною зокрема, про помітну роль у цьому процесі А. Патери
1550192
  Верховинець Я. Українські корифеї // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 178-180. – ISSN 0208-0710


  Про композитора, хореографа, фольклориста В. Верховинця
1550193
  Бак Г.О. Українські корпорації в умовах глобалізації світового господарства: інчституційно-генетичні особливості // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 201-208. – ISSN 1729-7036
1550194
  Озерова Н.Г. Українські культуреми в текстах Віктора Некрасова // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 112-117. – ISSN 0027-2833
1550195
  Єкельчик С. Українські культури на сві часи // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 23-29
1550196
  Москаленко В. Українські культурні проекти в Болгарії: традиції і модерні практики / В. Москаленко, А. Тертична // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 27-31. – ISSN 2663-2675
1550197
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-. – ISSN 2616-9967
№ 2 (3). – 2018. – 79, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1550198
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017-. – ISSN 2616-9967
№ 1 (4). – 2019. – 88 с . – Резюме укр., рос., англ. мовами
1550199
   Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2017-. – ISSN 2616-9967
№ 2 (5). – 2019. – 107, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1550200
   Українські легенди. – Київ : Накладом вид. " Волошки", 1919. – 36 с. : іл.
1550201
   Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 256с. – ISBN 966-518-052-5
1550202
  Мисак Н. Українські лікарі в Галичині (кін. XIX - плс. XX ст.) : соціаоьно-професійна характеристика // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 180-193
1550203
  Ціборовський О. Українські лікарі ХVІІІ - початку ХІХ ст. як організатори медичної освіти і науки, медичної справи та предтечі соціальної медицини в Російській імперії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2. – С. 133-142
1550204
  Бойко І.З. Українські літературні альманахи і збірники ХІХ початку ХХ ст. / І.З. Бойко. – Київ, 1967. – 371 с.
1550205
   Українські літературні казки. – Київ : Дніпро, 2001. – 512с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-578-041-7
1550206
  Рева Л. Українські літературні постаті в джерелах: Микола Гоголь в "Щоденниках" Олеся Гончара // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 116-119. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1550207
  Шекера П. Українські літературно-художні журнали 1920–1930-х рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (264). – С. 48-59. – ISSN 1029-7200
1550208
  Данилюк-Кульчицька Українські літературознавці Східної Словаччини та їхні наукові інтереси (після 1945 р.) // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 198-209
1550209
  Федорак Н. Українські літописи в дослідженнях Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 171-188. – ISSN 0130-528Х
1550210
  Олійник М. Українські маркери в міському одязі: досвід Шевченка // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 88-90. – ISBN 978-966-171-893-6
1550211
  Савченко Г.П. Українські маршові роти в системі поповнення фронтових частин російської армії у 1917 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 54-57. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан російської армії після Лютневої революції в Росії. Досліджено питання українізації частин російської армії шляхом їх поповнення українськими формуваннями. The article deals with the state of the Russian army after the revolution in ...
1550212
  Гриценко О.М. Українські мас-медіа в системі багатомірності політичних процесів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 125-129


  Стаття присвячена розгляду проблеми сучасних мас-медіа як інструменту політичного впливу, та специфіка ролі журналістики в політичному аналізі.
1550213
  Радиш Я. Українські медики у процесі становлення української державності // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.139-146. – ISSN 0869-3595
1550214
  Петрів Т.І. Українські медіа-пріоритети у контексті проблем європейської інтеграції // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 131-133
1550215
   Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – 290, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.
1550216
  Кабачій Р.І. Українські медіа від зародкового стану в 1991 р. до «корупційного плюралізму» 2017 р.: розвиток і перспективи // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 43-50. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1550217
  Мороз І.П. Українські миротворці: проблеми та перспективи участі України в міжнародних операціях // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 531-533
1550218
  Маликов Р. Українські миротворці: який їх статус? // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 3. – С .14-16. – ISSN 1726-3077
1550219
  Горняткевич Д. Українські мистці в автобіографіях / Дам"ян Горняткевич. – Лондон : Накладом Української видавничої спілки, 1958. – 79 с. : іл.
1550220
  Одинець С. Українські міграції у глобальному світі: пікнік на узбіччі // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 26-32
1550221
  Денисенко О. Українські міста в Європейській метрополітарній мережі: наскільки інтегрований Київ? // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 169-180. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1550222
  Ричков П.А. Українські міста в картографічній збірці Віденського Воєнного архіву // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1994. – № 1/6 (234), січень - грудень. – С. 65-72. – ISSN 0320-9466
1550223
   Українські міфи, демонологія, легенди. – К., 1992. – 144с.
1550224
  Піскунов О. Українські мовознавці 30-х рр. XX ст. про реконструкцію прамовних станів // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 21-27. – ISSN 2411-6548
1550225
  Данилевська О.М. Українські мовознавці як фундатори корпусної мовної політики за доби української революції 1917 - 1920 рр. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (70). – С. 53-64. – ISSN 1682-3540


  "Згадуються професори-мовознавці: Тимченко Є., Грунський М., Огієнко І. та інші".
1550226
  Локайчук С. Українські мовознавчі терміни в наукових працях Агатангела Кримського // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2011. – Число 9. – С. 146-149. – ISSN 2305-9389
1550227
  Рябінін-Скляревскьий Українські мотиви в поемі О С. Пушкина "Полтава" : (Кілька дискусійних уваг до столітніх роковин поеми) / Олександр Рябінін-Скляревскьий. – [Київ], 1928. – С. 34-56. – Откр. відб.: Україна. 1928, кн. 1, с. 34–56


  Тільки рік 19.12.28 автор (все інше обрізано при палітурні кн.)
1550228
  Катаєва О. Українські мотиви в творчості Юзефа Лободовського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 26 квітня (№ 8). – С. 8-9
1550229
  Лєсна Н. Українські мотиви творчості Богдана-Юзефа Залеського // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 6-9. – ISSN 2306-028X
1550230
  Терес Н. Українські мотиви у творчості Іллі Рєпіна / Н. Терес, М. Кравчук // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 100-105. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізована творчість Іллі Рєпіна як важливого етнографічного джерела для дослідження української народної матеріальної та духовної культури. В статье проанализировано творчество Ильи Репина как важного этнографического источника для ...
1550231
  Гук І.В. Українські мотиви у творчості М. Гоголя // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 13-14
1550232
  Фесенко О. Українські мотиви у творчості Фридерика Шопена // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 5-8. – ISSN 0130-5263
1550233
  Брильов Д. Українські мусульмани між релігією і політикою // Антропологія релігії: порівняльні студії від Прикарпаття до Кавказу / уклад.: Кетрін Ваннер, Юлія Буйських. – Київ : Дух і Літера, 2019. – С. 311-351. – ISBN 978-966-378-713-8
1550234
  Мельниченко В.Ю. Українські наголоси московських храмів (100 історій і термінів) / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медіа Групп, 2010. – 267, [3] с., [16] арк. фотогр. : фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-373-03533-0
1550235
  Сабадош І.В. Українські назви рослин : історія, етимологія : монографія / Іван Сабадош ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2019. – 1031, [1] с. – Покажчики: с. 952-1031. – Бібліогр.: с. 897-951. – ISBN 978-966-97853-09
1550236
  Сокирко О.Г. Українські найманці (Охотницьке військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1672 рр.) / О.Г. Сокирко; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 44 с. – ISBN 9667436721
1550237
  Гальченко П. Українські народні анекдоти, жарти, дотепи / П. Гальченко. – Київ, 1967. – 383с.
1550238
  Семенюк Л.С. Українські народні балади Західного Полісся. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Семенюк Л.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 18л.
1550239
   Українські народні вишивки. – Київ, 1959. – 11с.
1550240
   Українські народні вишивки. – Київ, 1961. – 32с.
1550241
   Українські народні вишивки.. – К., 1951. – 18с.
1550242
  Чебанюк О.Ю. Українські народні вірування і перекази про блукання: семантика, прагматика, функції // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 20-32. – ISBN 966-02-2984-4
1550243
   Українські народні думи : у 2 т. / [вступ Катерини Грушевської]. – Київ : Держвидав України
Т. 1 : Тексти № 1-13. – 1927. – CCXX, 176 с. – Примsрник деф.: бракує с. CXL-CCXX, 1-49


  Відсутні у книзі статті та твори: Останнє десятиліття ХІХ віку ХХ століття Деякі висновки й побажання. Думи невільницькі. Плачі. 1. Невільники. 2. Плач невільника. Богуславці. 3. Іван Богуславець. 4. Маруся Богуславка. 5. ...
1550244
  Кирдан Б. Українські народні думи // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 150-152
1550245
  Коломієць В. Українські народні думи в науковому баченні М.Ф. Сумцова / В. Коломієць, О.В. Іванова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 176-189
1550246
   Українські народні думи та історичні пісні. – Київ : Вид-во Академії наук УРСР, 1955. – 660с. : іл.
1550247
   Українські народні думи та історичні пісні. – Київ, 1955
1550248
   Українські народні думи та історичні пісні. – Київ : Веселка, 1990. – 238с. – ISBN 5-301-00670-3
1550249
  Королевич О.Д. Українські народні думи та історичні пісні 16 - 17 ст. / О.Д. Королевич. – Київ, 1959. – 60с.
1550250
  Малюк М. Українські народні думи у записах Степана Носа // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 77-86. – Бібліогр.: с.86, 19 приміток
1550251
  Стратілат А.І. Українські народні думи як носії народної моралі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 106-109
1550252
  Дмитренко М. Українські народні думи: термін і дефініція // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Дмитренко, О. Івановська, В. Івашків [та ін.]. – Львів, 2008. – № 1 : жовтень-грудень. – С. 20-27
1550253
  Павленко І. Українські народні духовні пісні (художні особливості та побутування) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 309-315
1550254
   Українські народні жартівливі пісні. – Київ : Техніка, 2005. – 232с. – (Народні джерела). – ISBN 966-575-003-8
1550255
   Українські народні жартівливі пісні.. – К., 1989. – 134с.
1550256
  Шестопал М.М. Українські народні загадки / М.М. Шестопал. – К., 1963. – 399с.
1550257
  Красиков М. Українські народні звичаї, пов"язані з купівлею корови: сучасна магічна практика // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 62-67. – ISSN 0130-6936
1550258
  Старков В. Українські народні ігри Придонщини кінця ХІХ ст. // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.104-106. – ISSN 0869-3595
1550259
  Старков Валерій Українські народні ігри: втрати на шляху вивчення // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 90-98
1550260
  Возняк М.С. Українські народні казки / М.С. Возняк. – Київ
1. – 1946. – 122с.
1550261
  Возняк М.С. Українські народні казки / М.С. Возняк. – Київ
2. – 1947. – 132с.
1550262
  Возняк М.С. Українські народні казки / М.С. Возняк. – Київ
3. – 1948. – 135с.
1550263
   Українські народні казки. – К., 1951. – 408с.
1550264
   Українські народні казки. – Київ : Держлітвидав України, 1953. – 332 с.
1550265
   Українські народні казки. – К., 1954. – 291с.
1550266
   Українські народні казки. – Л., 1966. – 280 с.
1550267
   Українські народні казки. – 2-е вид. – Львів, 1970. – 279с.
1550268
   Українські народні казки. – Львів, 1971. – 280с.
1550269
   Українські народні казки. – К., 1975. – 76с.
1550270
   Українські народні казки. – К., 1976. – 430с.
1550271
   Українські народні казки. – 4-е вид. – Львів, 1977. – 224с.
1550272
   Українські народні казки. – К., 1980. – 136с.
1550273
   Українські народні казки : для молод.шк.віку. – К. : Веселка, 1985. – 166с.
1550274
   Українські народні казки. – 2-е вид. – К., 1988. – 284с.
1550275
   Українські народні казки. – 3-є вид. – К., 1990. – 270с.
1550276
   Українські народні казки. – К., 1991. – 366с.
1550277
   Українські народні казки. – К., 1992. – 415с.
1550278
   Українські народні казки. – К., 1992. – 128с.
1550279
   Українські народні казки. – Київ : Знання, 1992. – 96 с.
1550280
  Дунаєвська Л. Українські народні казки // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 180-181
1550281
   Українські народні казки / упоряд. Лариса Мірошниченко ; мал. Ю. Галіцина. – Київ : Веселка, 2015. – 173, [3] с. : кольор. іл. – ISBN 978-966-01-0450-1
1550282
   Українські народні казки. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-249-5
Кн. 31 : Казки Поділля / [записав, упоряд. і літ. опрац. Микола Зінчук ; [худож. Олена Бржосніовська]. – 2016. – 390, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Примітки: с. 352-376
1550283
   Українські народні казки Східної Словаччини. – Братіслава
5. – 1976. – 301с.
1550284
   Українські народні казки, легенди, анекдоти. – К., 1957. – 544с.
1550285
   Українські народні казки, легенди, анекдоти. – М., 1958. – 544с.
1550286
   Українські народні казки, легенди, анекдоти. – К., 1989. – 430с.
1550287
   Українські народні колискові пісні. – Харків, 1939. – 95с.
1550288
   Українські народні ліричні пісні. – К. : Вид-во АН УРСР, 1958. – 686 с.
1550289
   Українські народні ліричні пісні. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – 687 с.
1550290
   Українські народні ліричні пісні.. – К., 1972. – 104с.
1550291
  Гайдай М. Українські народні мелодії в невиданих записах М. Лисенка // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 160-172. – ISSN 1728-6875
1550292
  Гуменюк А.І. Українські народні музичні інструменти / А.І. Гуменюк. – К., 1967. – 244с.
1550293
  Горняткевич А. Українські народні музичні інструменти в Канаді // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 306-312. – ISBN 1-55195-156-8
1550294
  Гуменюк А.І. Українські народні музичні інструменти, інструментальні ансамблі та оркестри / А.І. Гуменюк. – К., 1959. – 55с.
1550295
  Осадча-Яната Наталія Українські народні назви рослин = Plant names in Ukrainian vernacular : (Зібрав автор на Україні в роках 1927-1939) / Осадча-Яната Наталія; Укр. вільна академія наук у США. – Нью Йорк : Укр. вільна академія наук у США, 1973. – 173с. : іл.
1550296
  Белза І.Ф. Українські народні пісні / І.Ф. Белза, 1946. – 199с.
1550297
  Демуцький П. Українські народні пісні / П. Демуцький. – Київ, 1951. – 80с.
1550298
   Українські народні пісні. – Київ : Мистецтво, 1951. – 559 с.
1550299
   Українські народні пісні : У 2-х кн. – Київ : Мистецтво
Кн. 1. – 1954. – 484с.
1550300
   Українські народні пісні : У 2-х кн. – Київ : Мистецтво
Кн. 2. – 1954. – 415с.
1550301
   Українські народні пісні : в двох книгах. – Київ : Мистецтво
Кн. 1. – 1955. – 487 с.
1550302
   Українські народні пісні : календарно-обрядова лірика. – Київ : Художня література, 1963. – 569 с.
1550303
   Українські народні пісні. – К.
3. – 1963. – 296с.
1550304
   Українські народні пісні : родинно-побутова лірика. – Київ : Дніпро
Ч. 1. – 1964. – 588 с.
1550305
   Українські народні пісні : родинно-побутова лірика. – Київ : Дніпро
Ч. 2 : [Пісні про родинне життя]. – 1965. – 530 с.
1550306
   Українські народні пісні. – К.
5. – 1965. – 287с.
1550307
   Українські народні пісні : пісні суспільно-побутові. – Київ : Музична Україна, 1967. – 735 с.
1550308
   Українські народні пісні : пісенник / [упорядник: Дмитрієва Т.А.]. – Київ : Музична Україна, 1976. – 144 с. – Мініатюрне видання
1550309
   Українські народні пісні : Пісенник. – Вид. 3-е. – К. : Музична Україна, 1987. – 272 с.
1550310
   Українські народні пісні : Пісенник / Упорядник Л. Силенко. – Київ : Муз. Укр., 1989. – 176 с.
1550311
   Українські народні пісні : (записи пожовтневого часу). – Київ : Наукова думка, 1991. – 288 с.
1550312
   Українські народні пісні. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 96 с. – Назва обкл.: Пісенник. - Б-ка має аналогічне вид. з іншим дизайном обкл. та нумерацією серії. – (Бібліотека Українця ; № 10). – ISBN 5-7707-2143-Х
1550313
   Українські народні пісні. – Київ : Техніка, 2003. – 207с. – (Народні джерела). – ISBN 966-575-189-1
1550314
  Доленга-Ходаковський Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (з Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся) / Доленга-Ходаковський; [упорядкув., текстологічна інтерпретація і комент. О.І. Дея ; автрибуція автографів і копій та передм. Л.А. Малаш, О.І. Дея]. – Київ : Наукова думка, 1974. – 780, [1] с.
1550315
   Українські народні пісні в записах Олександра Потебні. – Київ, 1988. – 312 с.
1550316
   Українські народні пісні в записах Платона Майбороди.. – К., 1986. – 143с.
1550317
  Тобілевич С.В. Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич / С.В. Тобілевич. – Київ, 1982. – 424 с.
1550318
  Лещинська С. Українські народні пісні до танцю: традиція і сучасність // Матеріали III-го Міжнародного симпозіуму "Тюркомовні народи України" : [збірник статей] / "Тюркомовні народи України", міжнар. симпозіум. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 56-60


  "Найвпливовішим фактором у формуванні специфічних ознак фольклору є фольклорне середовище, модус його мислення, котрі проектують свій вплив на всі роди і жанри фольклору. У різні роки класики фольклористичної науки закликали науковців більше ...
1550319
   Українські народні пісні з Лемківщини.. – К., 1972. – 404с.
1550320
   Українські народні пісні на слова Шевченка. [Ізовидання] : [Комплект 10 листівок з обкл.]. – Київ : Мистецтво, 1963. – 10 арк. з обкл.
1550321
   Українські народні пісні про кохання. – К., 1971. – 211с.
1550322
   Українські народні пісні про кохання. – К., 1978. – 131с.
1550323
   Українські народні пісні про кохання : пісенник. – Вид. 3-є. – Київ : Музична Україна, 1988. – 136 с. – Мініатюрне видання
1550324
   Українські народні пісні про кохання. – К., 1992. – 159с.
1550325
   Українські народні пісні Пряшівського краю
1. – 1958. – 304с.
1550326
   Українські народні пісні та думи. – Київ : Знання, 1992. – 96с. – ISBN 5-7770-0572-1
1550327
  Зарицька Т.Г. Українські народні пісні та думи на канадській землі : переклади англійською мовою // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 426-432
1550328
  Бермес І. Українські народні пісні як об"єкт наукової рефлексії // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 86-97. – ISSN 2411-3832
1550329
   Українські народні пісні, наспівані Д. Яворницьким. – К., 1990. – 453с.
1550330
   Українські народні пісні.. – К., 1945. – 62с.
1550331
   Українські народні пісні.. – К., 1992. – 64с.
1550332
  Попов П.М. Українські народні прислів"я і приказки радянської епохи // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 1-4
1550333
   Українські народні прислів"я та приказки. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1955. – 447 с.
1550334
   Українські народні прислів"я та приказки. – 2-е вид. – К., 1961. – 527с.
1550335
   Українські народні прислів"я та приказки. – К., 1963. – 791с.
1550336
  Левкович І. Українські народні різдвяні звичаї / Ізидора Левкович. – Лондон : Накладом Української Видавничої Спілки, 1956. – 42 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1550337
   Українські народні романси. – К., 1961. – 412с.
1550338
  Сапіга В.К. Українські народні свята та звичаї / В.К. Сапіга; Т-во "Знання" України. Респ. центр духовної культури. – Київ : Знання України, 1993. – 112с. – ISBN 5-7770-0582-9
1550339
   Українські народні страви.. – К., 1992. – 173с.
1550340
   Українські народні танці.. – К., 1969. – 616с.
1550341
  Георгієва О.С. Українські народні традиції як складова дизайну інтер"єрів сучасного індивідуального житла : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Георгієва Олена Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1550342
  Таланчук О. Українські народні уявлення про походження дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-15. – (Українознавство ; вип. 4)


  Зроблено спробу дослідити генезу українських народних уявлень про народження дітей і пояснити зміст пов"язаних з ними звичаїв і повір"їв, які збереглися до нашого часу і продовжують впливати на світогляд сучасної людини.
1550343
  Осипчук М.В. Українські народні фразеологізми в поемі І. Котлярвського "Енеїда" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 46-48
1550344
  Прохоренко-Деньгуб Українські народнопісенні джерела у творчості Юлія Мейтуса // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 221-236
1550345
  Масненко В.В. Українські наукові видання як комунікативний чинник становлення національної свідомості у добу українізації 1920-х років // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 17-24. – (Серія "Історичні науки")


  Важливої складової українізації науки у період 1920-х років є діяльність Всеукраїнської академії наук і праці таких дослідників як : Костомаров, В. Антонович, О. Лазаревський, М.Грушевський, М. Драгоманов, А. Кримський, П. Тутківський, М. Оглоблін, ...
1550346
  Плазова Т.І. Українські наукові осередки в США // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 104-107. – ISSN 2076-1554


  Досліджується та аналізується питання діяльності українських наукових осередків на території США. Особливу увагу приділено головним центрам науки української діаспори, а саме: Науковому товариству ім. Т. Шевченка, Українській вільній академії наук та ...
1550347
  Зайцева З. Українські наукові товариства в інтелектуальному просторі кінця XIX - поч. XX ст. // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 206-221. – ISSN 2519-4518


  Досліджено створення "Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові" та "Українського наукового товариства у Києві". Розкрито напрями їх діяльності, які забезпечили їм входження до світового академічного співтовариства. Особлива увага приділена ролі ...
1550348
  Світленко С. Українські науково-освітні інтелектуальні зв"язки Д.І. Яворницького радянського періоду 1920-х - початку 1930-х рр. // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 208-255. – ISBN 978-966-383-690-4
1550349
  Світленко С. Українські науково-освітні інтелектуальні комунікації Д.І. Яворницького за часів Української революції та Громадянської війни // Дмитро Яворницький : вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С.І. Світленко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Ліра, 2017. – С. 191-208. – ISBN 978-966-383-690-4
1550350
  Пиріг Л. Українські науковці та освітяни XX сторіччя в дзеркалі філателії // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (32). – C. 70-77. – ISSN 1819-7329
1550351
  Воропаєва Т. Українські націєтворчі процеси крізь призму сучасних націєтворчих концепцій: комплексний підхід // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 94-103. – ISBN 966-7060-76-4
1550352
  Фігурний Ю. Українські націєтворчі процеси у другій половині XVIII століття // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 3 (52). – С. 74-89
1550353
  Наддніпрянець Володимир Українські націонал-комуністи: їх роля у визвольній війні України 1917-1956рр. = Ukrainian national-kommunists: their role in the struggle for independence of Ukraine 1917-1956 / Наддніпрянець Володимир; Спілка визволення України. – 2е вид. – Ню Йорк; Торонто; Сидней, 1983. – 151с. : портр. – ISBN 966-7214-72-9
1550354
  Ільчишин С.О. Українські націоналістичні організації в боротьбі за збереження української освіти у Польщі в 20-30 рр. XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ільчишин Сергій Орестович ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1550355
  Міщенко М.М. Українські національні архетипи: від колективного несвідомого до усвідомленої національної ідентичності (до актуальності методології архетипічного аналізу) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1130. – С. 90-94. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 51). – ISSN 2226-0994
1550356
  Шугальова І. Українські національні герої: Р. Клайман, Г. Джонс, М. Маггерідж, А. Вінербергер - речники правди про голодомор у світі // Культура діалогу : нац. круглий стіл : в єдності сила / Центр дослідж. політ. цінностей ; [М-во культури та інформ. політики України ; упоряд.: О.С. Доній]. – Харків : Фоліо, 2021. – С. 53-60. – ISBN 978-966-03-9876-4
1550357
  Карпо В.Л. Українські національні інтереси на тлі європейської політичної діяльності (діяльність В.-С. Залозецького на міжнародній арені наприкінці 20-х-30-х рр. XX ст.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 235-238
1550358
  Гуцалюк І.О. Українські національні органи влади на Волині (1917 - 1921 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гуцалюк Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп.. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – 271 л. – Додатки: л. 246-271. – Бібліогр.: л. 186-245
1550359
  Гуцалюк І.О. Українські національні органи влади на Волині (1917 - 1921 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гуцалюк Інна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
1550360
  Калантаєвська Г.П. Українські національні справи у полеміці Б. Грінченка і М. Драгоманова: предмет дискусії, аргументація поглядів // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 55-62. – ISBN 978-966-657-737-8
1550361
  Капелюшна М. Українські національні та радянські державні утворення у 1917 - 1921 рр.: історико-правовий аспект дослідження // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 6-7
1550362
  Кожевніков В. Українські національні цінності й українська інтелігенція / Валентин Кожевніков. – Київ : Панмедіа, 2016. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-8947-12-4
1550363
  Демська-Будзуляк Українські неокласики та Леся Українка: рецепція та типологічні зрізи // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 121-127. – ISBN 978-966-171-790-8


  Cтаття присвячена питанням рецепції творчості Лесі Українки неокласиками та типологічним паралелям творчості зазначених митців. Увага головно зосереджена на літературознавчій спадищині неокласиків. Cтатья посвящена вопросам рецепции творчества Леси ...
1550364
  Винниченко І.І. Українські німці на зламі ХХ-ХХІ ст. // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 239-250. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1550365
  Мисак Н.Ф. Українські нотаріуси в Галичині наприкінці XIX - на початку XX ст.: соціально-професійна характеристика // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 71-87. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1550366
  Івченко Л.В. Українські нотні видання 1923-1934 у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : (інструментальна музика) : наук. каталог / Лариса Івченко, Ольга Вакульчук ; [редкол: О.С. Онищенко (голова) та ін. ; наук. керівник В.Ю. Омельчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 394, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 320-364. - Розгорнутий тит. арк. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-5340-7
1550367
  Івченко Л.В. Українські нотні видання 1924-1930 у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : (вокальна музика) : наук. каталог / Лариса Івченко, Ірина Бобришева ; [наук. керівник В.Ю. Омельчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2012. – 337, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 283-332. – Бібліогр.: с. 333-335. – (З історії музичної спадщини України). – ISBN 978-966-02-6462-5
1550368
  Єнджеєвич Є. Українські ночі або родовід генія : біографічний роман про Шевченка / Єжи Єнджеєвич ; пер. із пол. Є. Рослицького. – [ Торонто, 1980. – 653 с. : іл. – Парал. тит. арк. ориг. – (Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді ; Ч.23)
1550369
  Єнджеєвич Є. Українські ночі, або родовід генія : Роман / Є. Єнджеєвич. – Львів : Атлас, 1997. – 445с. – ISBN 966-7275-03-5
1550370
   Українські обличчя кіно й театру / Центр кінематогр. студій Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад.", Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України, Нац. акад. драмат. театр ім. Івана Франка ; [упоряд. і ред.: Л.Брюховецька]. – Київ : Редакція журналу "Кіно-Театр" ; Задруга, 2012. – 527, [1] с. : іл. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-104-1


  Українські обличчя - це наші незабутні Дмитро Мілютенко, Нонна Копержинська, Іван Миколайчук, Костянтин Степанков, Наталя Наум, Борислав Брондуков, Леонід Биков, Богдан Ступка, а також майстри, які перебувають в зеніті творчості, - Федір Стригун, ...
1550371
  Боєва Е.В. Українські ономастичні реалії у поетичному дискурсі Миколи Зерова // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 21. – С. 40-55. – ISSN 2410-3373
1550372
  Куліш П.О. Українські оповідання / [Пеpедм. В.Г. [В.М. Гнатюк]]. – [У Львові (Львів)] : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpсько], 1904. – 145, [6] с. – Прим. № 34731 без обкл. та тит. стор., бракує стор. 145, [6] ; Прим. описан по Покажчику ВУАН. – ([Літературно-Hаукова бібліотека ; Бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] / [Відповідає за pед. В. Гнатюк] ; [Ч. 73/74])


  В кн. pозвідки з істоpії Укpаїни, літеpатуpознавства, пpосвітницької діяльності, педагогіки
1550373
  Стороженко О.П. Українські оповідання Олекси Стороженка // [Українські оповідання Олекси Стороженка] / О.П. Стороженко. – [Санктпетербург] : [Тип. П.А. Кулиша], 1863. – 91 с.


  Зміст: Оповідання Гpицька Клюшника: Пpокіп Иванович; Доpош; Міpошник.
1550374
  Стороженко О.П. Українські оповідання Олекси Стороженка. – Санкт-Петербург : [Тип. П. А. Кулиша], 1863. – 91 с.


  Зміст: Оповідання Гpицька Клюшника: Пpокіп Иванович; Доpош; Міpошник.
1550375
  Винниченко І. Українські освітні та культурні впливи на Московщину у XIV-XIX ст. // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 15-27. – ISBN 966-7586-04-09
1550376
  Галів М. Українські освітні товариства на Самбірщині у роки нацистської окупації (1941-1944) / М. Галів, А. Огар // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 63-71
1550377
  Осташ Р.І. Українські особові імена XVII ст. як об"єкт лексикографії. 15 (Овдей - Олє (с)ко) / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 180-193. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6
1550378
  Осташ Р.І. Українські особові імена XVII ст. як об"єкт лексикографії. 15 (Овдєй - Олє (с)ко) / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Geological quarterly / Polish geological institute, Nat. research in-t. – Warszawa, 2014. – Vol. 58 (1). – С. 180-193. – ISSN 1641-7291
1550379
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. "З" // Студії з ономастики та етимології. 2005 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2005. – С. 120-144. – ISBN 966-02-3762-6


  У даній статті лексикографічно опрацьовано чоловічі власні імена з початковою літерою З, зафіксовані у списках полків Реєстру Війська Запорозького 1649 р.
1550380
  Осташ Л. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. 24 (ш, щ) / Л. Осташ, Р. Осташ // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 106-115. – ISSN 2413-0923


  У статті лексикографічно опрацьовано частину чоловічих власних імен із початковими літерами Ш, Щ, наявних у Реєстрі Війська Запорозького 1649 року. Розглянуто їх походження, фонетичні і словотвірні зміни, зазначено кількість носіїв кожного імені, ...
1550381
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. 26 (Ю) / Р.І. Осташ, Л.Р. Осташ // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 143-160. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8


  У даній статті лексикографічно опрацьовано чоловічі власні імена з початковою літерою З, зафіксовані у списках полків Реєстру Війська Запорозького 1649 р.
1550382
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII ст. як об"єкт лексикографії. 8 // Студії з ономастики та етимології. 2006 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2006. – С. 100-112. – ISBN 966-02-4038-4
1550383
  Осташ Р.І. Українські особові імена середини XVII століття як об"єкт лексикографії. 16 (Павелъ-Панюта) // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 427-445. – ISBN 978-966-489-126-1
1550384
  Писцьо В. Українські остарбайтери: особливості підневільної праці в промисловості Німеччини // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 81-84. – ISBN 978-966-485-045-9
1550385
  Голишкіна Я. Українські паремії М. Номиса в сучасній фольклористиці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 127-131


  У статті розкрито поняття "прислів"їв" та "приказок" із збірника Матвія Номиса "Українські приказки, прислів"я і таке інше". Подано зовнішній зміст, внутрішній зміст та опозиції кожного висловлювання. Наведені зразки приказок та прислів"їв можна ...
1550386
  Нудьга Г.А. Українські пародії / Г.А. Нудьга. – Київ, 1963. – 416с.
1550387
  Панч П. Українські партизани у Вітчизняній війні 1918 року / П. Панч. – Саратов : Укрвидав, 1942. – 32с.
1550388
  Колесник В. Українські партії в Російській імперії на початку ХХ ст.: пошук шляхів урегулювання національного питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 26-30. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито пошук українськими партіями в Російській імперії на початку ХХ ст. шляхів урегулювання національного питання та обґрунтування ними у своїх програмах національного державно-політичного ідеалу. Зокрема показано, що за концептуально-теоретичними ...
1550389
  Любовець Олена Українські партії і вибір перспектив суспільно-політичного розвитку України напередодні гетьманського перевороту // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 150-160. – ISBN 978-966-02-4770-3
1550390
  Солдатенко В.Ф. Українські партії і криза гетьманського режиму 1918 р. (історико–політичний контекст) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 7-20. – ISSN 2076-1554
1550391
  Любовець О.М. Українські партії й політичні альтернативи 1917-1920 років / О.М. Любовець. – Київ : Основа, 2005. – 311с. – ISBN 166-699-097-0
1550392
  Коцур А. Українські партії Наддніпрянщини початку ХХ ст. у контексті національного відродження (історіографія) // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 231-251. – ISBN 978-966-2464-25-2
1550393
  Любовець О.М. Українські партії революційної доби 1917-1920 років : нариси історії та програмні документи / О.М. Любовець ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : Парламентське вид-во, 2012. – 609, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-611-808-3
1550394
  Курков А. Українські патріоти Канади // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2015. – 20 березня (№ 14/15). – С. 7


  В Альбертському університеті в одному з найбільш українських міст Канади днями відбувся триденний симпозіум, присвячений Євромайдану. У заході брали участь науковці з України, Канади та США.
1550395
  Пожоджук Д. Українські патріотичні писанки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 8
1550396
   Українські перекази. – Репринтне відтворення видання 1944 р. – Київ : Абріс, 1993. – 120 с. – Вих. дані оригіналу: Краків-Львів,1944
1550397
  Рибалкін В.С. Українські переклади "1001 ночі" // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 66-70. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Досліджується історія українських перекладів "1001 ночі". Особлива увага звертається на український переклад, виконаний А. Кримським, та використання уроків А. Кримського-перекладача при підготовці останнього (1991 р.) українського перекладу "1001 ...
1550398
  Звонська Л Л. Українські переклади давньогрецької літератури: здобутки та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 17-20. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817
1550399
  Сухарєва С. Українські переклади поезій Йоанна Павла II: "Римський триптих" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 42-44. – ISSN 2306-028X
1550400
  Ільїн В.С. Українські переклади поезій О.С. Пушкіна / В.С. Ільїн. – [23 с.]
1550401
  Скаб М.В. Українські переклади Святого Письма і біблійна фразеологія української мови / М.В. Скаб, М.С. Скаб // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 389-397. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1550402
  Ліхтей Т. Українські переклади словацької поезії (друга пол. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 86-91. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1550403
  Крушинська О.Г. Українські переклади сонету Поля Верлена "Mon reve familier" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 124-138
1550404
   Українські перемоги 2014-2018 рр. : 5 років в боротьбі за Україну / [упорядник: Євген Філь ; редкол.: Д. Ярош, М. Швець, Ю. Заблоцький та ін. ; переклад: В. Ткачук, І. Гумовська]. – Тернопіль : [б. в.], 2019. – 31, [1] с. : іл. – Без тит. арк. - Додаток до календаря "УДА-2019"
1550405
  Бондар В. Українські переселенці з Польщі на теренах Запорізької області в 1944-1946 рр. (оригінальні документи з фондів Держархіву Запорізької області) / В. Бондар, О. Величко // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 200-218. – ISSN 0320-9466
1550406
  Яценко О.М. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013) : бібліогр. покажчик / О.М. Яценко, Н.І. Любовець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. – Київ : НБУВ, 2015. – 471 с. – Покажчики: с. 369-470. - Розгорнутий тит. арк. – (Джерела української біографістики / редкол.: В.І. Попик (голова) [та ін.] ; вип. 3). – ISBN 978-966-02-75-91-1
1550407
  Біняшевський Е.В. Українські писанки : [альбом] / Е.В. Біняшевський ; вступ. ст., акварелі та упоряд. Е. Біняшевського ; післямова С. Колос. – Київ : Мистецтво, 1968. – 93 с. : іл.
1550408
  Кирилюк Є.П. Українські письменники - революційні демократи й літератури західних і південних слов"янських народів. / Є.П. Кирилюк. – Київ, 1963. – 80с.
1550409
   Українські письменники : Біо-бібліографічний словник у 5-ти томах. – Київ
1. – 1960. – 980 с.
1550410
   Українські письменники. – К.
2. – 1963. – 752с.
1550411
   Українські письменники : Біо-бібліографічний словник. – Київ : Держ. вид-во худ. літ-ри,
Т. 3 : Дожовтневий період (ХІХ-поч. ХХ ст.). – 1963. – 807 с.
1550412
   Українські письменники. – К.
4. – 1965. – 845с.
1550413
   Українські письменники. – К.
5. – 1965. – 856с.
1550414
  Сенько І. Українські письменники 20-40-х років ХІХ ст. і Микола Гоголь // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 41-47. – (Філологія ; Вип. 18)
1550415
  Шептицька Т. Українські письменники в світі: досвід творчого і культурного самозбереження // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 100-106. – ISBN 966-8126-27-0
1550416
   Українські письменники діаспори : Матеріали до біобліографічного словника. – Київ
Ч. 1 : (А-К). – 2006. – 196с.
1550417
   Українські письменники діаспори : матеріали до біобібліографічного словника. – Київ
Ч. 2 : (Л - Я). – 2007. – 252с.
1550418
   Українські письменники за кордоном // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 283-286
1550419
  Рябчій І. Українські письменники на Паризькому книжковому салоні // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 5/6 (1025/1026). – С. 238-242. – ISSN 0320 - 8370


  З 19 по 25 березня делегація українських письменників, видавців і громадських активістів узала ічасть у роботі Паризького книжкового салону.
1550420
  Павлюк І.З. Українські письменники на сторінках радянської преси Волинської області 1939—1941, 1944—1990 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 73-78


  У статті на основі архівних матеріалів комплексно досліджено публікації українських письменників в укра їнськомовній радянській пресі Волинської області на різних етапах її співжиття з іншими українськими етнографічними територіями та в контексті ...
1550421
  Неврлий М. Українські письменники Словаччини // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 114-115. – ISSN 0236-1477


  Завдяки ініціативі та фінансовій допомозі Сергія Макари та Михайла Романа наприкінці 2010 року вийшов друком украй необхідний для східнослов"янських українців, а також для словаків та чехів "Словник українських письменників Словаччини"
1550422
   Українські письменники стали "Заслуженими діячами культури Польщі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 3


  До числа "заслужених діячів культури Польщі" додалися Дмитро Стус, Андрій Бондар, Олександр Бойченко, Остап Сливинський, Маріанна Кіяновська, Дзвінка й Богдана Матіяш, Божена Антоняк...
1550423
  Шаповаленко Н. Українські письменники у публіцистиці Івана Багряного // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 74-81
1550424
   Українські письменники у спогадах сучасників : у 2-х т. / [упоряд., передм. та прим. І. Лисенко]. – Київ : Комп"ютерпрес. – ISBN 978-966-8846-32-8
Т. 1. – 2012. – 415, [1] с.
1550425
   Українські письменники у спогадах сучасників : [у 2 т.] / [упорядкув., передм. та прим. Івана Лисенко]. – Ніжин : Вид-во ДПУ ім. Гоголя. – ISBN 978-966-8846-31-1
Т. 2. – 2013. – 638, [2] с. – Імен. покажч.: с. 617-631. – Бібліогр. в прим.: с. 592-616


  Бібліотеці Київського національного ун-ту ім. Т. шевченка від упорядника. Іван Лисенко. м. Київ, 28.08.2013р. У другому томі представлено 190 спогадів, які висвітлюють життя і діяльність 72 укр. письменників різних часів. Спогади написані рос. ...
1550426
  Кияновська Л. Українські пісенні шляхи Павла Гуньки // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 107-109. – ISSN 2224-0926
1550427
  Чікало О. Українські пісні-хроніки: традиційність сюжетики та інноваційність ідейно-тематичного змісту // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 319-326


  У статті розглянуто ідейно-тематичну палітру українських пісень-хронік. Вказано на традиційні та інноваційні елементи сюжетики, зумовлені культурно-історичними потребами суспільства. Простежено зв’язок пісень-хронік з фольклорною традицією та з’ясовано ...
1550428
   Українські пісні з нотами. – К. – 350с.
1550429
  Максимович М.О. Українські пісні, видані М. Максимовичем / М.О. Максимович; Підготовка вид. і розвідка П.М. Попова. – Фотокопія з видання 1827 р. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 343 с.
1550430
  Гоголь М.В. Українські повісті : найкращі [українські] переклади / Микола Гоголь ; за ред. І. Малковича ; [пер. з рос. М. Рильського та ін.] ; худож.: В. Єрко, К. Лавро. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. – 605, [3] с. : іл. – Друк. за вид.: ПСС. т. 1, 2 / Н. Гоголь. Москва, 1937. - Зміст: Вечори на хуторі біля Диканьки ; Миргород. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-585-080-0
1550431
  Афанас"ев-Чужбинський О.С. Українські поезії / Александр Степанович Афанасьєв (Чужбинський) ; вид. й передмова Івана Франка. – Львів : Накл. видавця, 1912. – 133, [3] с. – (Міжнародня бібліотека ; Ч. 1)
1550432
   Українські поети-романтики : поетичні твори. – Київ : Наукова думка, 1987. – 588 с. – (Бібліотека української літератури)
1550433
   Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст.. – Київ : Дніпро, 1968. – 635, [1] с.
1550434
   Українські поети 20 століття : Павло Тичина. Максим Рильський. Володимир Сосюра. – Киев : Наукова думка, 2006. – 256с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0336-6
1550435
  Мокрий В. Українські поетичні молитви (Період Київської Русі) // Варшавські українознавчі записки / [редкол.: Степан Козак (голов. ред) та ін.]. – Варшава : ОО Василіяни, 1989. – Зошит 1. – С. 55-73
1550436
   Українські показники // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Шість українських вузів увійшли до авторитетного рейтингу університетів британського видання Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020. Цього року місце 1000+ дісталося: Львівському національному університету імені Івана Франка; ...
1550437
   Українські політв"язні в СРСР : адресний покажчик : за станом на грудень 1981 року. – Торонто ; Балтимор : Українське вид-во "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1981. – 204 с.
1550438
  Марунчак М.Г. Українські політичні в"язні в нацистських концентраційних таборах = Ukrainian political prisoners in nazi concentration camps / М.Г. Марунчак. – Вінніпег : Світова Ліга Українських політичних в"язнів, 1996. – 4,364 с. : фото. – Парал. тит. сторінка англ. мовою. – Бібліогр.: с. 329. – ISBN 1-55056-467--6
1550439
  Колесник В.Ф. Українські політичні партії в Австро-Угорській та Російській імперіях : історіографія / В.Ф. Колесник, Л.П. Могильний. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2019. – 247, [1] с. – Імен. покажчик: с. 241-247. – Бібліогр.: с. 193-240 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-456-9
1550440
   Українські політичні партії кінця ХІХ - початку ХХ ст.. – К., 1993. – 338с.
1550441
  Гутковський В. Українські політичні партії та їхня преса: виникнення, концепція національного державотворення (1900-1917) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.442-445. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1550442
  Чорний О. Українські політичні партії: криза комунікації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 3


  "Чи Легко зараз вступити в одну з рейтингових партій? Насправді - не дуже. Але не тому, що жорсткий відбір, а тому що до потенційних рекрутів нікому немає діла. Рішучий і передбачуваний перехід ПП "ВО "Батьківщина" в опозицію до монофракції, різка й ...
1550443
  Кармазіна М.С. Українські політичні пертії: 2013 рік // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 127-183
1550444
  Мазорчук В. Українські поляки: історико-хронологічний нарис / В. Павлюк // Вісник Інституту досліджень діаспори / Інститут досліджень діаспори. – Київ, 2007. – Рік 13, ч. 1. – С.36-42.
1550445
  Поплавська Н. Українські польськомовні полемісти кін. XVI – поч.. XVII ст.. у літературознавчій концепції Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 373-379
1550446
  Дупленко Ю.К. Українські попередники ідеї глибинної екології // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 157-163. – ISSN 2415-7422


  "Ідеї соціальної економії С. А. Подолинського, поставши як складова ноосферної концепції В. Вернадського, разом з підходами глибинної екології А. Нейса сьогодні визначають принципи стійкого (збалансованого) розвитку суспільства і природи".
1550447
  Василик М. Українські поселення в Аргентіні / д-р Михайло Василик // Ukrainica Diasporiana / Український вільний університет. – Мюнхен, 1982. – Vol. 3 : Українські поселення в Аргентіні / М. Василик. – С. 1-147 : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1550448
  Попок А.А. Українські поселення на Далекому Сході : Історико-соціологічний нарис / А.А. Попок. – Київ, 2001. – 304с. – ISBN 966-7825-35-3
1550449
  Коваль-Фучило Українські похоронні голосіння: сучасне сприйняття і трансформації в побутуванні (на матеріалах експедиції 2008 року в Закарпаття) // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 5-18


  У статті здійснено порівняльний аналіз стану функціонування похоронних голосінь у Закарпатті на початку ХХ і ХХІ ст. Матеріалом для порівняння стали тексти голосінь, які видав Іларіон Свєнціцький в "Етнографічному збірнику" (1912), і власні записи ...
1550450
  Андрусяк Т. Українські правничі товариства та їх роль у розвитку правничої думки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 72-76
1550451
  Ткачук В.А. Українські православні антимінси XVII-XVIII ст.: система функціонування та смислове навантаження : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ткачук Віталій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 310 арк. – Додатки: арк. 241-310. – Бібліогр.: арк. 180-240
1550452
  Ворончук І. Українські православні братства: історіографічна традиція, проблеми і перспективи // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 15-29. – ISSN 2413-7065
1550453
  Ковальчук В. Українські прибічники соціалістичної економічної ідеї в другій половині Х!Х століття / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 219-232. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1550454
  Данилюк О. Українські приватні емітенти на ринку єврооблігацій // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 105-109. – ISSN 2078-5860
1550455
  Зіронька М. Українські приказки та загадки / [Уклад.] Михайло Зіpонька [М. Федоpенко]. – У Київі (Київ) : Друк. С.А. Борисова, 1908. – 20 с.


  В кн. 217 укp. наp. пpиказок, 40 загадок та вірш С.В. Руданського "Пісня"
1550456
  Линчак І.М. Українські прикмети в контексті народної пісні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 58-62
1550457
  Гомонай Р. Українські прикметники з префіксом при- у відношенні до праслов"янського стану мови // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 174-181. – ISSN 0203-9494
1550458
  Кралюк П.М. Українські приповідки як відображення "народної філософії" // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 77-79. – ISBN 978-966-373-777-5


  Одним з виявів народної мудрості українців є їхні прислів’я, а особливо приповідки, котрі можна трактувати як філософські афоризми. Протягом багатьох віків, практично до ХХ ст., фольклорний пласт української культури лишався доволі значним. Було це ...
1550459
   Українські прислів"я і приказки / [упоряд. Т.М. Панасенко ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Харків : Бібколектор, 2012. – 350, [2] с. – ISBN 978-966-97234-1-3
1550460
   Українські прислів"я та приказки / упорядкував Михайло Пазяк. – Київ : Дніпро, 1976. – 215 с. – Мініатюрне видання. – (Мудрість народна)
1550461
   Українські прислів"я та приказки = Ukrainische Sprichworter und Redensarten / упоряд. та передмова Володимирв Бойка ; пер. Йони Грубера. – Київ : Дніпро, 1978. – 293 с. – Мініатюрне видання
1550462
   Українські прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1984. – 392 с. – (Біб-ка укр.усної народної творчісті)
1550463
   Українські прислів"я та приказки. – Київ : Знання, 1992. – 96 с.
1550464
  Герасимчук В.А. Українські прізвища - самобутній феномен мовної картини українського світу / В.А. Герасимчук, А.Ф. Нечипоренко // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 26-30
1550465
  Поповський А. Українські прізвища з компонентом -їд-(-їж-) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 208-218. – ISBN 978-966-2248-90-6
1550466
  Поповський А.М. Українські прізвища з компонентом -їд - (-їж-) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (14). – С. 30-39. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1550467
  Яценко Н.О. Українські прізвищеві назви 17 ст., мотивовані апелятивами на позначення назв одягу (на матеріалі "Реєстру Війська Запорозького 1649 року") // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 96-100. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1550468
   Українські проблеми : журнал України та діаспори. – Київ, 1991-
№ 1. – 1997
1550469
   Українські проблеми : журнал України та діаспори. – Київ, 1991-
№ 2. – 1997
1550470
   Українські проблеми : журнал України та діаспори. – Київ, 1991-
№ 1/2. – 1999
1550471
  Васютинський В.О. Українські провини і вибачення: простір конотацій // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 25-30. – ISSN 2617-2348
1550472
   Українські публікації стануть більш "видимими" [Digital Object Identifir (DOI)] // Світ. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 37/38). – C. 1


  В Україні створюють власний відкритий індекс наукового цитування.
1550473
  Вилегжаніна Т. Українські публічні бібліотеки: партнерство - запорука успіху розвитку бібліотечної справи // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 4 (58). – С. 4-5
1550474
   Українські радянські композитори. [Ізовидання] : (комплект листівок з текстовками укр. мовою). – Київ : Мистецтво, 1978. – 14 л. : 14 листівок + 1 обкл. – (Видатні діячі культури ; Вип. 5)
1550475
   Українські радянські письменники : зб. літер.-критич. матеріалів. – Київ : Радянська школа, 1984. – 349 с.
1550476
   Українські радянські письменники.. – Київ
1. – 1955. – 450с.
1550477
   Українські радянські письменники.. – К.
2. – 1957. – 504с.
1550478
   Українські радянські письменники.. – К.
3. – 1958. – 448с.
1550479
   Українські радянські письменники.. – К.
4. – 1960. – 468с.
1550480
   Українські радянські письменники.. – К.
5. – 1964. – 435с.
1550481
   Українські радянські письменники.. – К.
6. – 1968. – 235с.
1550482
   Українські радянські письменники.. – К.
7. – 1973. – 132с.
1550483
   Українські радянські письменники.. – К.
8. – 1976. – 216с.
1550484
   Українські радянські художники : довідник. – Київ : Мистецтво, 1972. – 564с.
1550485
  Фірсова С. Українські реалії впровадження та розвитку концепції соціальної відповідальності бізнесу / С. Фірсова, І. Оробець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-39. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан розуміння, формування та впровадження на практиці заходів соціальної відповідальності бізнесу на українських підприємствах. Исследованы состояние понимания, формирование и внедрение на практике мер социальной ответственности бизнеса на ...
1550486
  Михайлович В.А. Українські реалії культурної політики в контексті розвитку сучасної вітчизняної освіти // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 45-50


  В статті аналізуються проблеми культурної політики України,загально- цивілізаційні та етнонаціональні тенденції в межах культурної політики крізь призму освітянських процесів, становлення нової європейської моделі національної освіти, приєднання ...
1550487
  Піонтковська А.К. Українські реалії лобізму: теорія і практика // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 103-105
1550488
  Бойко В.С. Українські реалії освітянської корупції // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 53-55. – ISBN 978-9934-571-43-5
1550489
  Батрименко О.В. Українські реалії: капітуляція "суверенної демократії" перед "суверенною бюрократією", а "суверенної бюрократії" перед "суверенною олігархією" // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 27-29. – ISSN 0868-8117
1550490
  Зіненко О. Українські реаліті-шоу як інструмент дискримінації (на прикладі програми "Супермама") // Образ : науковий журнал / Сум. держ. ун-т ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; редкол.: В. Різун, Н. Сидоренко, В. Садівничий [та ін.]. – Суми ; Київ, 2022. – Вип. 1 (38). – C. 62-71. – ISSN 2415-8496
1550491
  Котенджи Е. Українські революції ХХ-ХХІ ст. у вимірі історично-правової компаративістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 32-35. – (Юридичні науки ; вип. 1 (112)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз революційних подій ХХ-ХХІ ст. в Україні, зокрема передумови, причини, наслідки суспільно-політичного та соціально-економічного характеру, історико-політичний і правовий досвід Української революції 1917-1921 рр., Помаранчевої революції ...
1550492
  Спицький В.Є. Українські революційні демократи і назрівання першої буржуазно-демократичної революції в Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 97-107. – (Серія історії ; № 9)
1550493
  Обласова О.І. Українські рекламні ресурси: специфіка архітектоніки та контент // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 114-119. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1550494
   Українські ресурси мережі Інтернет: громадсько-політичне життя : Український центр політичного менеджменту. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2003. – 296с. – (Інтернет Україна). – ISBN 966-95832-7-6
1550495
  Солом"янюк П.Г. Українські реформаторські утопії XXI ст.: демократизація суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 21-22. – (Економіка ; Вип. 62)


  Демократизація суспільства розглядається як складова трансформаційних процесів в Україні. Заперечується теза про провідну роль держави в демократизації суспільства, доводиться залежність становлення демократичної держави від розвитку громадянського ...
1550496
   Українські реформи після Революції Гідності : що зроблено, чому не більше та що робити далі / SAGSUR ; ред.: Іван Міклош, Павло Кухта ; пер. Марина Новохацька. – Київ : [б. в.], 2019. – 213 с. : іл., табл. – Глосарій термін: с. 212-213. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1550497
  Кампо В.М. Українські реформи: політика і право / В.М. Кампо. – К., 1995. – 30с.
1550498
   Українські річки під загрозою зникнення // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 6 : фото
1550499
  Вільна Я. Українські родинні обряди в літературній інтерпретації Г. Квітки-Основ"яненка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 33-39


  У статті аналізується роль української родинної обрядовості в плані репрезентації світоглядної та духовної іпостасі народу на прикладі повісті Г.Квітки-Основ’яненка «Маруся». This article analyzes the role of Ukrainian family rituals in terms of ...
1550500
  Чуба Г. Українські рукописні учительні Євангелія : дослідження, каталог, описи / Галина Чуба ; [наук. ред. В. Фрис ; ред. С. Гайдук ; ред. рада : Джованна Броджі Беркофф та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Universytet Jagiellonski ; Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; Канад. ін-т укр. студій [та ін.]. – Київ ; Львів : Свічадо, 2011. – 222, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 179-221. – Бібліогр.: с. 41-48 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-395-505-6
1550501
  Щупак І. Українські рятівники євреїв під час Голокосту: питання історіографії // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 240-305. – ISSN 2415-8003
1550502
  Осташко Т. Українські самостійники: спроба об"єднання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 липня - 1 серпня (№ 142/143). – С. 21


  В"ячеслав Липинський говорив про себе: "Я був українським самостійником, єсть і буду ним до смерті".
1550503
  Осташко Т. Українські самостійники: спроба об"єднання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 серпня (№ 147/148). – С. 21


  На думку В. Липинського, саме за часів Богдана Хмельницького Україна здобула перемогу над Польщею "і це був перший акт боротьби українського народу за свою волю".
1550504
  Кожолянко Г. Українські свята: дохристиянські та християнські традиції // Історія релігій в Україні: актуальні питання : [наук. дослідж. учасників XXIX міжнар. наук. конф.] / Л. Агеева, В. Александрович, М. Бандрівський, Н. Буланова, М. та ін. Гордієнко. – Львів : Логос, 2019. – С. 84-91. – ISSN 2523-4234


  "Питання українських свят в поєднанні християнської та дохристиянської (язичницької) традиції достатньо в науковій літературі ще не висвітлені. У ХІХ ст. дослідження язичництва переслідувалось християнською Церквою, а у другій половині ХХ ст. давнє ...
1550505
  Самбор Б. Українські святі на землі Новгородській // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 46-47. – ISSN 0203-5863
1550506
  Сокирко О. Українські сердюки та османські serden-geсti (до дискусії про етимологію та побутування термінів) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 14. – C. 3-11. – ISSN 2519-2523
1550507
   Українські символи.. – К., 1994. – 140с.
1550508
  Воловик В.М. Українські сільські культурні ландшафти // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 277-283


  У статті розглядаються особливості структури українських сільських культурних ландшафтів Поділля. Проаналізовано дефініцію та етимологію слова "село", встановлено зв"язок з особливостями регіональної етнокультури. Виділено загальні закономірності ...
1550509
  Вівсяна І. Українські січові стрільці // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 7-9
1550510
  Литвин М.Р. Українські Січові Стрільці / М.Р. Литвин, К.Є. Науменко. – К., 1992. – 48с.
1550511
  Манзуренко В. Українські Січові Стрільці у листопадових боях за Львів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 25-29. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена участі українського добровольчого військового формування австро-угорської армії - Українських Січових стрільців - в українсько-польській війні, що розпочалася у листопаді 1918 р. у Львові. Порівнюються військові сили української та ...
1550512
  Папенко Є. Українські січові стрільці: присяга на вірність Австро-Угорщини чи боротьба за українські державні інтереси // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 102-107


  У статті розглядаються причини складання присяги Українськими січовими стрільцями на вірність Австро-Угорщини. В статье рассматриваются причины принятия присяги Легионом Украинских сечевых стрельцов на верность Австро-Венгрии. The article deals with ...
1550513
  Макар В. Українські скитальники після Другої світової війни // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 38-41. – (Історичні науки)
1550514
  Дидик-Меуш Українські складені найменування XVI-XVIII ст.: особливості лексикографічної кодифікації / Ганна Дидик-Меуш // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – С. 42-49. – ISSN 0320-3077


  Статтю присвячено проблемі формування термінологічної бази та лексикографічного опису загальних географічних назв української мови XVI-XVIII ст. Особливу увагу звернено на відбір та лексикографічну кодифікацію сталих словосполучень, до складу яких ...
1550515
   Українські словники / О. Кириленко, О. Орліченко, І. Тищенко, Н. Присяжнюк
1550516
  Лазаренко О. Українські словники XVI-XVII століть у дослідженнях діаспорних вчених // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 25. – С. 461-465. – ISSN 2078-0850


  Згадуються лексикографічні праці І. Огієнка.
1550517
  Громко Т.В. Українські словники народної географічної термінології і проблеми діалектології // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 28-36. – ISSN 2313-4593
1550518
  Кралюк П.М. Українські соціалісти: Михайло Павлик, Остап Терлецький та Сергій Подолинський // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 498-500. – ISBN 978-966-373-777-5
1550519
   Українські співаки у спогадах сучасників. – Київ ; Львів ; Нью-Йорк : Рада ; М.П. Коць, 2003. – 779, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр. в прим.: с. 709-770. – ISBN 966-7087-51-4
1550520
  Ніколишин С.І. Українські спільноти у Китаї: так далеко, так близько // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 146-147
1550521
  Ткач І. Українські стежки Анни Ахматової (До 125-річчя від дня народження Поета) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 6. – С. 34-38
1550522
  Лосєв І.В. Українські стереотипи в російській свідомості і сучасна російська публіцистика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується сучасна російська публіцистика в аспекті її відношення до реалій української історії, культури, традиції. Аналізується створений російськими "мас-медіа" образ України та його вплив на формування російсько-українських відносин в сфері ...
1550523
  Русина О.В. Українські сторінки біографії Альберта Станіслава Радзивілла // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 27-49. – ISSN 0130-5247
1550524
   Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній, Л. Дубровіна, О. Онищенко, В. Смолій // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 6). – С. 12-16
1550525
  Процик П. Українські страуси, або деякі підходи до аналізу безпекової політики держави // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 1/2 (207/208). – С. 13-14
1550526
  Кірічєва В. Українські студенти - це потенціал // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 2 грудня (№ 48). – С. 11. – ISSN 0027-8254


  Бакалаври та магістри з різних університетів взяли участь в "Українськом студентськом вікенді". Говорили про свої історії успіху за кордоном, досвід прокладання професійного шляху в таких напрямках, як бізнес, громадські організації, медіа, створення ...
1550527
  Астемчук О. Українські студії в Гарварді: історія та перспективи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.212-217. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1550528
  Шевченко Т. Українські студії в Європейському університеті Віадріна (Франкфурт-на Одері): сучасний стан // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (59). – С. 194-206. – ISSN 2413-7065
1550529
  Керзюк Ольга Українські студії у Британській бібліотеці: минеле, майбутнє, сучасне // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 266-270
1550530
  Бестерс-Ділгер Українські студії у Віденському університеті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.255-257. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
1550531
  Тимощук О. Українські судді визначили своє майбутнє // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 8 березня (№ 9). – С. 4. – ISSN 1992-9277
1550532
  Перкун В.П. Українські сфрагістичні студії 1991-2008 рр.: стан та перспективи досліджень // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 199-215. – ISSN 0130-5247
1550533
  Василик І.Б. Українські та польські адвокати у процесах державотворення в кінці ХIХ - на початку ХХ ст. // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 138-141
1550534
  Лещинська С.С. Українські та польські ліричні монострофи: етнонаціональна своєрідність поетики та мелосу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Лещинська Світлана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1550535
  Кукуруз О.В. Українські та польські науковці про геополітичні виклики сьогодення та європейську безпеку // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 636-638. – ISSN 0869-2491


  24 листопада 2015 р. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України разом з Польським науковим товариством у Житомирі, Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Катинським музеєм - відділ Музею Війська Польського провели ум. ...
1550536
  Сухий О. Українські та польські університетські середовища у Львові на рубежі XIX- XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 5 (95) вересень - жовтень. – С. 29-41


  У статті проаналізовано становлення і розвиток вищої освіти у Львові. Розкрито особливості формування львівських наукових шкіл у різних галузях науки. Особливу увагу приділено рухові за український університет у Львові.
1550537
  Білоус А. Українські та польські фразеологізми з компонентом на позначення чуттєвого сприйняття людини // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 4. – С. 14-18
1550538
  Віросткова А. Українські та русинські школи в Словаччині після 1989 року // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 251-257. – (Історія ; Вип. 27)
1550539
  Айдачич Д. Українські та сербські фразеологізми в порівняльних міжслов"янських дослідженнях // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 3-9. – ISSN 2075-437X


  Перелічуються славісти-мовознавці, які у своїх порівняльних фразеологічних працях розглядали сербські, хорватські та українські фразеологізми. Перечисляются слависты-языковеды, которые в своих сравнительных фразеологических трудах рассматривали ...
1550540
  Матковський О. Українські та словацькі народні танцювальні мелодії: компаративні студії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 45-52. – ISSN 2224-9516
1550541
  Мушкетик Л. Українські та угорські народні казки про "роджений" та "вчений" розум // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 362-371


  На матеріалі українських та угорських народних казок Західної України простежується коло уявлень, що належить до концепту "розум", зокрема "роджений" та "вчений", зачіпаються важливі психологічні та філософські проблеми людської екзистенції.
1550542
  Кошак К.О. Українські телепрограми для дітей та юнацтва: концептуальні засади : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Кошак К.О.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1550543
  Зеров М. Українські теми в російській літературі 20-30-х рр. // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 99-106. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1550544
  Томенко М. Українські темники про грузинські троянди : Оксамитова революція в Тбілісі як фіаско офіційної пропаганди в Україні // Україна молода, 2004. – 24 січня


  Висвітлення укр. провладними ЗМІ подій у Грузії: Ст. нар. депутата України, голови Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації
1550545
  Поповський А. Українські топоніми із спонукальними дієслівними формами // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 124-129. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1550546
   Українські тости. – Київ : Бібліотека українця. – 166с. – (Бібліотека українця)
1550547
   Українські тости. – Київ : Бібліотека українця, 2003. – 176с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-87-8
1550548
  Ханас І.З. Українські традиції при номінації особи на території Опілля : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Ханас І.З. ; НАН України ; Ін-т українознав. ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознав. – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1550549
  Ханас І.З. Українські традиції при номінації особи у християнській практиці // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 171-179
1550550
  Царенко Л.Г. Українські традиційні моделі здоров"я // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 100-113. – ISBN 978-966-189-358-9
1550551
  Громова Н. Українські традиційні уявлення про походження тварин // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
1550552
  Шимченко Л.А. Українські трансформаційні процеси в економіці: реалії та шляхи змін / Л.А. Шимченко, О.О. Курок // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 163-169. – ISSN 2306-546X
1550553
   Українські трофеї "Євро" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 120-129 : фото
1550554
   Українські трудові мігранти за кордоном будуть захищені законом // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)


  Парламент ухвалив закон, спрямований на захист трудових мігрантів у працевлаштуванні за кордоном.
1550555
  Андрущенко В. Українські університети перед викликами соціально-турбулентного світу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (87). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
1550556
  Костенко І.В. Українські університети у європейських країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 44-47. – ISSN 2219-5521
1550557
  Порало І. Українські університети: нові соціальні виклики та інституційні загрози // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 75-83.


  Досліджується проблема трансформації сучасної української університетської освіти та науки відповідно до нового законодавчого регулювання. Основна увага приділена питанню якості та результативності роботи керівників освітніх та науково-дослідних ...
1550558
  Кириченко І. Українські університети: рейтинги "на виріст" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 1, 12


  В останній світовий рейтинг QS World University Ranking "вписали" три наші виші: Київський національний університет імені Т.Шевченка потрапив у групу університетів із 501-го по 550-те місце (починаючи з 400-го місця в рейтингу університетам не ...
1550559
  Литвинов О.О. Українські уроки кризи. Вибір подальшої стратегії // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 67-72
1550560
   Українські усмішки. – К., 1992. – 96с.
1550561
  Чуба Г. Українські учительні Євангелія // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. / [упоряд., заг. ред. текстів, допоміж. покажчики: М.М. Трегуб ; редкол. : О.О. Дзьобан (відп. ред.) та ін. ; текст англ. мовою Я.П. Сеника] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 1999. – С. 294-302
1550562
  Таращенко Д. Українські фізики стурбовані станом вітчизняної науки // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 3


  Про VIII-й з"їзд Українського фізичного товариства, яке відзначило своє 20-річчя. Делегатів прийняв фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Учасників з"їзду привітали зарубіжні гості, віце-президент НАН України Антон Наумовець, академіки НАН ...
1550563
  Дарморіз О. Українські філософи першої половини ХХ ст. про ментально-культурні особливості українців // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.254-263. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1550564
  Головко В.В. Українські фінансово-промислові групи в модернізаційних процесах 1991-2009 рр. / Володимир Головко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2012. – 415, [1] с. : табл. – Предм.-імен. покажчик: с. 403-415. – Бібліогр.: с. 387-402 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6614-8
1550565
  Іванов Е.М. Українські фонди, перевезені з Москви / Е.М. Іванов
1550566
  Андреєва Т.М. Українські фразеологізми з дієслівно-іменниковою тавтологічною парою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 19-26
1550567
  Прадід Ю.Ф. Українські фразеологічні одиниці на позначення процесів сприйняття простору (ідеогрфічний аспект) / Ю.Ф. Прадід, Л.Ш. Кубедінова // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 492-501. – ISBN 978-966-489-126-1
1550568
  Панченко П. Українські фронти в історичному просторі Другої світової війни / П. Панченко, В. Горєлов // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 4-8
1550569
   Українські художники-анімалісти. [Ізовидання] : комплект листівок. – Харків : Держкомітет Ради Міністрів УРСР, 1965. – 15 л..
1550570
  Рябова Л.В. Українські художники на теренах розвитку європейської моди // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 181-187
1550571
  Варивончик А.В. Українські художні промисли вишивального спрямування // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 266-273. – ISSN 2226-2180
1550572
  Сокол Є.В. Українські художньо-ігрові фільми: передумови та тенденції розвитку жанру за часів хрущовської "відлиги" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 99-104. – ISSN 2312-4679
1550573
  Довбищенко М.В. Українські церковні архіви литовсько-польської доби: історична доля та перспективи реконструкції // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С. 10-23. – ISSN 0320-9466
1550574
  Трегубенко Т. Українські церковні музичні осередки Лівобережжя і Слобожанщини XVII-XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особливості формування та діяльності українських церковних музичних осередків XVII-XVIII ст. у Чернігові, Харкові та Переяславі. Відзначено, що вони зосереджувалися при резиденціях місцевих архієреїв і залежали від їх особистої ...
1550575
  Стельмашевск О. Українські цінності і молоток // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 жовтня (№ 37). – С. 14


  Нинішній стан європейського ринку антикварних та букіністичних видань дозволяє говорити про зростання інтересу до книжки як об"єкта колекціонування. Свідченням цього можуть слугувати і збільшення кількості приватних бібліотек, і поступове переміщення ...
1550576
  Панасюк Б. Українські цукрозаводчики у творчості М.В. Гоголя // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 137-154. – ISSN 2227-1503
1550577
   Українські чари. – К. : Либідь, 1992. – 96с.
1550578
   Українські чари. – Вид.2-е, стереотип. – К. : Либідь, 1994. – 96 с.
1550579
  Павлюк І.З. Українські часописи Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя (1917-1939 рр.) : анот. покажчик / І.З. Павлюк ; [відп. ред. М.М. Романюк] ; Нац. акад. наук України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів ; Луцьк : Надстир"я, 1997. – 179, [1] с. – ISBN 966-517-041-4
1550580
   Українські часописи Львова 1848-1939 рр. : [історико-бібліогр. дослідж. : у 3 т.]. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-148-5
Т. 3 : 1920-1939, ч. 2 : 1929-1939 рр. / [уклад.: М.М. Романюк, М.В. Галушко ; ред.: О. Катола, Л. Сідлович]. – 2003. – 926, [2] с. – Покажч.: с. 854-916. – Бібліогр. наприкінці ст.
1550581
  Галушко М.В. Українські часописи Тернополя і Тернопільщини (1886-1944 рр) : історико-бібліографічне дослідження / Марія Галушко ; [відп. ред. Л.В. Сніцарчук] ; НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики". – Львів, 2008. – 352 с. – (Періодичні видання міст України). – ISBN 978-966-02-4275-3
1550582
  Праздніков М. Українські чиновники і податкова амністія: а чи варто прощати? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
1550583
  Кудрицька Т.Л. Українські шведи в роки сталінських репресій (1933-1937) // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2013. – [Вып. 39]. – С. 178-190. – ISBN 978-966-551-322-3
1550584
  Чадюк М. Українські шедеври в західноєвропейському контексті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 грудня (№ 235/236). – С. 30-31


  Підсумки Премії імені Юрія Шевельова.
1550585
  Вахула М. Українські юнацькі формування протиповітряної оборони у вирі Другої світової війни (1944-1945 рр.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2007. – Число 2 (15). – С. 95-105
1550586
  Номис М. Українські, приказки, прислів"я и таке инше [інше] : Збіpники О.В. Маpковича и дpугих / Споpудив [з пеpедм.] М. Hомис. – Санкт-Петербург : Дpук. Тиблена и Комп. ; Дpук. [П.О.] Куліша, 1864. – VII, 304, XVII с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Мудpа дивчына; Два товаpыши; Злыдни; Дуpень; Два пpыятели; Лысычка та жуpавель; Цыган-косаpь.
1550587
  Павлишин В. Українській геологічній службі – 100 років / В. Павлишин, А. Віршило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 93-98. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  До створення Українського геологічного комітету геолого-мінералогічні дослідження на сучасній території України здійснювали здебільшого кафедри мінералогії (мінералогії й геогнозії) Харківського, Київського, Новоросійського, Львівського університетів, ...
1550588
  Коваль Р. Українській господарській академії - 100 років! // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Червень (число 6). – С. 2
1550589
  Чорна С. Українській державності - 1180! / С. Чорна, Г. Лук"янчук // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7 вересня - 20 вересня (№ 35/36). – С. 12-13
1550590
   Українській державності 1180 років / Л. Кравчук, С. Кубів, В. Сергійчук та ін. // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 24). – С. 1, 4-6
1550591
  Констанкевич І. Українській освіті - академічну доброчесність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (224)


  "Ми починаємо зі списування на контрольних і закінчуємо ухваленням абсурдних законів."
1550592
  Гирич І. Українськість Гоголя: реальність чи домисли? // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 235-237. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1550593
  Федорченко І. Українськість і національний характер: співвідношення понять // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 241-243. – ISBN 978-966-439-357-4
1550594
  Одинець С. Українськість у дії: репрезентації етнічної та національної ідентичностей в транснаціональному середовищі українських мігранток в Італії // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1435-1446. – ISSN 1028-5091
1550595
  Верхогляд В. Українсько-австрійські відносини на вищому рівні: через минуле до майбутнього // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.89-92
1550596
   Українсько-австрійські зустрічі = Osterreichischisch-Ukrainische begegnungen / [Андреас Каппелер та ін. ; передм. М. Шпіндельггер]. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2011. – 348 с. – Кн. на укр. та нім. мові. - Довідка про авторів на стр. 343. – ISBN 966-8849-46-9
1550597
   Українсько-австрійські зустрічі = Osterreichischisch-Ukrainische Begegnungen / [Ю. Андрухович та ін. ; передм.: М. Шпіндельггер, Л.О. Кожара ; вступ. сл.: Вольф Дітріх Хайм]. – 2-ге розшир. вид. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2013. – 374, [2] с. : фот. – Авт. зазнач. на с. 367-374. - Текст укр., нім. – ISBN 978-966-8849-46-6
1550598
   Українсько-австрійські культурні взаємини другої половини ХІХ - початку ХХ століття. – Київ ; Чернівці, 1999. – 303 с.
1550599
  Драганчук О.В. Українсько-австрійські міждержавні зв"язки: 1991-2000рр. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 286-276. – ISBN 966-7196-06-2
1550600
  Кочубей Ю. Українсько-азербайджанська співпраця: сучасний стан і перспективи // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 263-277. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
1550601
  Якименко Л.М. Українсько-азербайджанські відносини в контексті євроінтеграційних устремлінь обох держав // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 106-108. – ISSN 2076-1554
1550602
  Алієва З.К. Українсько-азербайджанські літературні зв"язки: історія й сучасність // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 19-25


  У статті висвітлюється сходознавча діяльність М. Гулака, О. Навроцького, Л. Лопатинського, А. Кримського та інших українських орієнталістів на Кавказі, а також сучасний стан українсько-азербайджанських культурних відносин.
1550603
  Шамраєва В.М. Українсько-американське співробітництво у контексті реалізації зовнішньополітичної доктрини США // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 201-206
1550604
  Шамраєва В.М. Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація : монографія / В.М. Шамраєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Оберіг, 2015. – 361, [1] с. – Бібліогр.: с. 327-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8689-34-5
1550605
  Моцик О. Українсько-американські відносини "перестали бути вулицею з одностороннім рухом" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 13-17
1550606
  Кравцов Г. Українсько-американські відносини 1997 - 1999 рр. у періодиці США // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 45--46
1550607
  Бабанін О.С. Українсько-американські економічні відносини в 2009-2011 рр. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 32-37
1550608
   Українсько-англійський і англійсько-український словник.. – Київ : Пам"ятки України, 1993. – 679 с. – ISBN 5-7770-0843-7
1550609
   Українсько-англійський і російсько-англійський розмовник. – Київ : Тріада, 1991. – 137с.
1550610
  Саврук М.П. Українсько-англійський науково-технічний словник = Ukrainian-English scientific and engineering dactionary : понад 120 000 слів та словосполучень / М.П. Саврук. – Київ : Наукова думка, 2008. – 912 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-0803-8
1550611
  Харитонова М.Ф. Українсько-англійський розмовник / М.Ф. Харитонова. – Київ, 1959. – 87с.
1550612
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Київ : Радянська школа, 1976. – 190 с.
1550613
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Радянська школа, 1980. – 190 с.
1550614
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Київ, 1985. – 205с.
1550615
  Левчук Л.Г. Українсько-англійський розмовник / Л.Г. Левчук. – Київ, 1988. – 214с.
1550616
  Матвіїшин В.Г. Українсько-англійський розмовник / В.Г. Матвіїшин, І І. Штерн, . – К., 1991. – 205с.
1550617
  Хилько М. Українсько-англійський розмовник / М. Хилько, Д. Костенко. – Київ, 1992. – 184с.
1550618
  Харитонова М.Ф. Українсько-англійський розмовник. / М.Ф. Харитонова. – 2-е вид., доп. – К., 1961. – 156с.
1550619
  Жлуктенко Ю.О. Українсько-англійський словник : близько 20 000слів / Ю.О. Жлуктенко; За ред Ю.О.Жлуктенка. – Київ : Радянська школа, 1982. – 432с.
1550620
  Жлуктенко Ю.А. Українсько-англійський словник : бл. 20000 слів / Жлуктенко Ю.О. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1987. – 432 с.
1550621
   Українсько-англійський словник / Укладачі Ю.О.Жлуктенко, Н.М.Вихованець. А.В.Шванц За ред. Ю.О.Жлуктенка. – 3-є видання. – Київ : Освіта, 1995. – 432с. – ISBN 5-330-01413-1
1550622
  Гороть Є.І. Українсько-англійський словник = Ukrainian-English Dictionary : [ словник ] / Є.І. Гороть, С.В. Бєлова, Л.К. Малімон. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 1040с. – ISBN 978-966-382-189-4
1550623
   Українсько-англійський словник бізнесових термінів.. – Канада, 1992. – 216с.
1550624
   Українсько-англійський словник загальнонаукової та науково-технічної лексики / Ін-т вищої освіти Академії педагогічних наук України ; [ укладачі : В.Я. Карачун, Ю.З. Прохур ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 416 с. – ISBN 966-8387-93-7
1550625
  Мисик Л.В. Українсько-англійський словник правничої термінології / Л.В. Мисик; Відп. ред. Нор В.Т.; Наук. ред. Симоненко Л.О., Купрієвич О.А. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 528с. – ISBN 966-7302-89-Х
1550626
  Дарчук Н.П. Українсько-англійський тезаурус лінгвістичних термінів з інформаційно-пошуковою системою / Н.П. Дарчук, Л.А. Алексієнко, В.М. Сорокін // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 134-138. – ISSN 1729-360Х
1550627
   Українсько-англійський тематичний словник = Ukrainian-english thematic dictionary / [ над словником працювали : С. Пахомов, Т. Капустіна, В. Поляков, В. Карпенко ]. – Вид. 2-е, виправл. і доп. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 312 с. – ISBN 966-8387-77-7
1550628
  Карпенко В.М. Українсько-англійський тематичний словник = Ukrainian-English thematic dictionari : [бл. 11 000 термінів] / [В.М. Карпенко, О.М. Герасимчук, О.В. Сергієнко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 315, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-8387-77-7
1550629
  Каплінський А.Л. Українсько-англійські "містерії" : документально-детективні мемуари українця, який пропрацював з 1993 по 1996 рік на посаді віце-президента англійськ. фірми "Ніка Інтернейшнл Лімітід": скорочений варіант / Антон Каплінський. – Київ : СНСВ, 2006. – 156с.
1550630
  Жлуктенко Ю.О. Українсько-англійські міжмовні відносини / Ю.О. Жлуктенко. – Київ : Киевский университет, 1964. – 168 с.
1550631
  Бездробний Ю.В. Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіології та радіологічного захисту = Ukrainian-English-Russian explanatory dictionary on radiology and radiological protection =Украинско-английско-русский толковый словарь по радиологии и радиологической защите : (понад 1 000 термінів) / Ю.В. Бездробний, В.Г. Козирський, В.А. Шендеровський; НАНУ; Ін-т фізики; Ін-т теорет. фізики ім. М. Боголюбова. – Київ, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-02-4582-2
1550632
   Українсько-англо-російський тлумачний словник з радіоекології і радіобіології / В.І. Глазко, Ю.О. Іванов, Т.Т. Глазко, А.М. Архіпов; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ : Чорнобильінтерінформ, 2001. – 394 с. – ISBN 966-95383-1-9
1550633
   Українсько-арабський розмовник. – Київ : Школа, 2006. – 187, [3] с. – ISBN 966-661-355-7
1550634
   Українсько-бельгійські літературні зв"язки, 1870 - 2008 = Les relations litteraires ukraino-belges, 1870-2008 = Oekraїens-belgische literaire relaties, 1870-2008 : бібліографічний покажчик / НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; [уклад. : Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж ; редкол. : О. Онищенко (гол.), Т. Арсеєнко, В. Горовий та ін.]. – Київ ; Львів : [НБУВ], 2010. – 246 с. – ISBN 978-966-02-5372-8
1550635
  Боряк О. Українсько-білоруське пограниччя в полі соціогуманітарних досліджень // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 115-126
1550636
  Вдовенко С.М. Українсько-білоруське співробітництво в сфері освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 32-34. – (Педагогічні науки)
1550637
  Масненко В. Українсько-білоруський діалог у царині історичної науки 1920-х років як засіб національної ідентифікації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 313-319. – ISBN 966-7196-06-2
1550638
  Майоров М. Українсько-білоруський кордон // Народження країни. Від краю до держави : назва, символіка, територія і кордони України / К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко, Г. Єфіменко, М. Майоров. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 172-180. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0142-2
1550639
  Мороховський В.П. Українсько-білоруські зв"язки в середині XVII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 17-20. – (Історія ; вип. 37)
1550640
  Гриценко Г. Українсько-білоруські зв"язки: особисті знайомства письменників другої половини XIX - початку XX ст. // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 53-63. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
1550641
  Бондар Л.П. Українсько-білоруські літературні взаємини 1965-1975 рр. / Л.П. Бондар ; АН СССР, Ін-т суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1977. – 160 с.
1550642
  Охрименко П.П. Українсько-білоруські літературно-фольклорні зв"язки / Охрименко П.П. ; Т-во для пошир. політ. і наук. знань УРСР. – Київ : [б. в.], 1959. – 36 с.
1550643
  Ситник О.М. Українсько-більшовицьке ідеологічне протистояння періоду громадянської війни // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 135-139. – ISSN 1728-3671
1550644
  Терлак З.М. та ін. Українсько-болгарський розмовник / З.М. та ін. Терлак. – Львів, 1994. – 132с.
1550645
   Українсько-болгарський словник лінгвістичної термінології = Украинско-български речник на лингвистичната терминология : [словник вміщує 9000 термінів] / Т.С. Доценко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2021. – 243, [1] с. – Дод. тит. арк. болг. - Заголовок обкл. парал. укр., болг. – Бібліогр.: с. 242. – ISBN 978-617-7993-44-4
1550646
   Українсько-болгарський тематичний словник = Украинско-български тематичен речник / [ уклад. : В. Таранюк, В. Карпенко ; за ред. І.А. Стоянова ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 272 с. – ISBN 966-8387-79-1
1550647
  Петренко І. Українсько-болгарські відносини у науковому доробку Віри Жук (1928–2008) // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 115-125. – ISSN 2218-0567
1550648
  Литвин В. Українсько-болгарські відносини: минуле як перспектива майбутнього. // Голос України, 2004. – 23 січня


  Ст. Голови Верховної Ради України, академіка Нац. академії наук України]
1550649
   Українсько-болгарські культурні взаємини ХХ ст.. – К., 1988. – 212с.
1550650
  Москаленко В.А. Українсько-болгарські літературні та наукові зв"язки кінця XIX - початку XX ст. / В.А. Москаленко; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1987. – 214 с.
1550651
  Бахмат К.П. Українсько-болгарські наукові зв"язки (1958-1968 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 52-55. – (Серія історії ; № 12)
1550652
  Силка О.М. Українсько-болгарські торговельно-економічні відносини 90-х роках ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-48. – Бібліогр.: на 29 пунктів. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти торгівельно-економічної співпраці між Україною та Республікою Болгарія в 90-х рр. ХХ ст. It is investigaten some aspects of trade-economikal cooperation between Ukraine and the Republic Bulgaria in the 90th years of XX centuri.
1550653
  Степовик Д.В. Українсько-болгарськчі мистецькі звьязки / Д.В. Степовик. – К., 1975. – 215с.
1550654
  Шумада Н.С. Українсько-болгарькі фольклористичні зв"язки / Н.С. Шумада. – К, 1963. – 164с.
1550655
  Черінько І. Українсько-британські відносини : історія та сучасність // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 313-321. – ISBN 978-966-02-5322-3
1550656
  Грубінко А. Українсько-британські відносини 1991-2004 = Ukrainian-British Relations 1991-2004 : Монографія / Андрій Грубінко. – Тернопіль, 2005. – 336с. – ISBN 966-7425-57-6
1550657
  Яковенко Н.Л. Українсько-британські відносини в період історичної зміни // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / А.І. Кудряченко, О.В. Білий, І.І. Богданович, А.Г. Бульвінський, О.М. Горенко. – Київ : Фенікс, 2009. – С. 226-243. – ISBN 978-966-651-774-9
1550658
  Яковенко Н.Л. Українсько-британські відносини на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 94-104


  В статті йдеться про розвиток українсько-британських відносин за часів незалежності України. Наголошується на повільних темпах розвитку двосторонньої взаємодії та стриманій позиції Сполученого Королівства щодо активної підтримки євроінтеграційних ...
1550659
  Ігнатьєв П.М. Українсько-британські відносини у 90-ті роки: політичний та економічний аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 65-70. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Зроблено спробу короткого аналізу двосторонніх відносин України з Великою Британією у політичній та економічній площинах у 90-ті рр. The article represents an attempt to research the scope of political and economic relations between Ukraine and the ...
1550660
  Дроздова Олег Українсько-ватиканські культурно-освітні відносини: окремі аспекти збереження національних цінностей // Україна і Ватикан : Серія збірників наукових праць / Мін. освіти і науки України; Прикарпатський нац. ун. ім. В. Стефаника; НАНУ Відділення релігієзнавства та інш. – Івано-Франківськ ;Київ, 2008. – Вип. 1 : Українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. – С. 387-390. – ISBN 978-966-398-010-9
1550661
   Українсько-верхньолужицький словник.. – Л., 1993. – 89с.
1550662
  Задорожна Л. Українсько-вірменські літературні взаємини : Парадигма розвитку. Монографія / Людмила Задорожна. – Київ : Акцент, 2004. – 264с. – ISBN 966-95944-7-2
1550663
  Волошина Т.Я. Українсько-гінді тематичний словник : [бл. 8 000 термінів] / [Волошина Т.Я., Карпенко В.М.]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 186, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. назва гінді. – ISBN 978-966-1516-65-5
1550664
   Українсько-грецький розмовник. – Донецьк, 1993. – 80с.
1550665
  Дутчак Г.О. Українсько-грецькі культурні зв"язки на межі III тисячоліття (історичний хронограф) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 314-327. – ISBN 966-7196-06-2
1550666
  Пономарів О.Д. Українсько-грецькі лексико-семантичні паралелі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 123-124
1550667
  Анджапарідзе А. Українсько-грузинське стратегічне партнерство: гуманітарне підгрунтя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 72-74
1550668
  Фурса А. Українсько-грузинські відносини в контексті формування базових договірно-правових основ співробітництва // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 61-62
1550669
  Луценко І.А. Українсько-грузинські літературні зв"язки в їх історичному розвитку. Взаємовідносини Т.Шевченка і груз. письменників-шестидесятників. / І.А. Луценко. – Дніпропетровськ, 1968. – 83с.
1550670
   Українсько-давньогрецько-новогрецько-англійський словник / В. Миронова, Н. Корольова, О. Кощій, М. Ластовець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020. – 559, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-933-077-2
1550671
   Українсько-єврейське співжиття під час Голокосту : на матеріалі Західної України : [зб. наук. ст.] / НАН України, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича ; Укр. ін-т вивч. Голокосту ; [упоряд. та наук. ред.: А. Боляновський]. – Дніпро ; Львів : Ліра ЛТД, 2019. – 171, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-981-276-6
1550672
  Погребинська І. Українсько-єврейські взаємини у Галичині у кінці XIX - на початку XX сторіччя // Етнічна історія народів Європи : Національні меншини. Етноархеологія. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 3]. – C. 61-65. – ISBN 966-7321-41-Х
1550673
  Левітас Ф. Українсько-єврейські відносин 1919-1920 рр.: подолання стереотипів національної пам"яті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (55) вересень - жовтень. – С. 382-393
1550674
  Єфремова Н.В. Українсько-європейська правова інтеграція у доктрині конституційного права: до історико-правового досвіду // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 72-76
1550675
  Сушинська І.М. Українсько-єгипетські культурні відношення: історичний дискурс та перспективи розвитку / І.М. Сушинська, П.Г. Давидов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – С. 95-102
1550676
  Дзендзелівський Й.О. Українсько-західнослов"янські лексичні паралелі / Й.О. Дзендзелівський. – К., 1969. – 211с.
1550677
  Балюн О.О. Українсько-ізраїльські відносини сучасного періоду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-39. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядаються деякі аспекти політичного і економічного співробітництва між Україною та Державою Ізраїль в пострадянський період.
1550678
  Рубель К.В. Українсько-індійські культурні контакти: історія і перспективи розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 101-105. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1550679
  Сіновець П.А. Українсько-іранське економічне співробітництво крізь призму іранської ядерної програми: аналіз і перспективи // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 39/40. – С. 154-163. – ISSN 1682-671Х
1550680
  Петюр Р.К. Українсько-іранське співробітництво в авіаційній галузі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 73-79


  У статті аналізуються актуальні питання співробітництва між Україною та Іраном у авіаційній сфері. Досліджуються інтереси сторін у розвитку проекту спільного виробництва літаків АН-140, політичні чинники двостороннього співробітництва, сучасна ...
1550681
   Українсько-іспанський міграційний вектор : український внесок до міграційної карти ЄС на прикладі Іспанії / [І. Сушко та ін. ; пер. Л. Левандовська ; Громадська ініціатива "Європа без бар"єрів" (Київ) ; Міжнар. фонд "Відродження"]. – Київ : [Вістка], 2012. – 72 с., 64 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Ukraine-spain migration nexus. Ukraine"s input to migration map of Europe on the example of Spain. – ISBN 978-966-8875-86-1
1550682
  Таланов О.С. Українсько-іспанський розмовник / Олег Таланов. – 2-ге вид. – Київ : Арій, 2019. – 222, [2] с. – ISBN 978-966-498-013-2
1550683
   Українсько-іспанський словник. – Київ : Основи, 1993. – 239с. – ISBN 5-86248-243-1
1550684
   Українсько-іспанський та іспансько-український практикум з усного перекладу промов та доповідей (для студентів-перекладачів старших курсів). – Київ : Київський університет, 2003. – 84с. – (Бібліотека інституту філології)
1550685
   Українсько-іспанський тематичний словник = Diccionario tematico ucraniano-espanol / [ уклад. : М. Власенко, В. Карпенко ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 192 с. – ISBN 966-8387-67-8
1550686
  Таланов О.С. Українсько-італійський розмовник / Олег Таланов. – 3-тє вид. – Київ : Арій, 2019. – 191, [1] с. – Укр. та італ. – ISBN 978-966-8959-93-6
1550687
   Українсько-італійський словник лінгвістичної термінології : [вміщує понад 7000 термінів] / Магушинець І.І., Паламарчук О.Л., Стрельчук Г.П., Шевченко М.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. – 338, [2] с.
1550688
   Українсько-італійський тематичний словник = Dizionario tematico ucraino-italiano / [ укладачі : А. Гапон, В. Карпенко ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 120 с. – ISBN 966-8387-81-4
1550689
  Боровик М. Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді // Ukrainica Diasporiana / Український вільний університет. – Мюнхен, 1977. – Vol. 2 : Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді / М. Боровик. – С. 1-344. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1550690
  Макар Ю. Українсько-канадська проблематика в дослідженнях істориків України // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 60-67. – ISBN 1-55195-156-8
1550691
  Ківшар Т.І. Українсько-канадські взаємини в галузі культури: мистецько-літературна та громадська діяльність Ліди Палій // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 71-105
1550692
  Конон Н.Є. Українсько-канадські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку / Н.Є. Конон, А.В. Скребнєва // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (130), лютий. – C. 27-32. – ISSN 2077-1800
1550693
  Горлач С. Українсько-канадські приповідки і афоризми = Ukrainian Canadian proverbs and aphorisms / Степан Горлач. – Торонто ; Онтаріо : Стего, 1985. – 471 c. : портр., іл. – На обкл. також: Далека Ти, а близька ... - Парал. тит. англ.
1550694
  Просвірніна Є.О. Українсько-китайська співпраця в рамках розвитку транспортного коридору Європа - Кавказ - Азія // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 45-49
1550695
  Левківський В.М. Українсько-китайське економічне співробітництво в контексті зовнішньоекономічної безпеки / В.М. Левківський, В.В. Левківський // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 95-103. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 2 (18)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin


  Проаналізовано основні передумови й особливості розвитку зовнішньоекономічних відносин між Україною та Китаєм у сучасних умовах. Розглянуто механізм реалізації міжнародних економічних відносин між двома державами та виділено пріоритетні перспективні ...
1550696
  Яшна Н.О. Українсько-китайські відносини в політичному та економічному аспекті взаємодії // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 141-147
1550697
  Лещенко Л.О. Українсько-китайські відносини: здобутки і перспективи // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 149-154. – ISBN 966-7196-06-2
1550698
  Дьякова Є.О. Українсько-китайські зовнішньоекономічні зв"язки: суспільно-географічний аспект : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Дьякова Євгенія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 219 арк. – Додатки: арк. 176-219. – Бібліогр.: арк. 8-9, 156-175
1550699
  Гедін М.С. Українсько-китайські історичні зв"язки // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 96-99. – ISSN 2076-1554
1550700
  Добко Г.О. Українсько-китайські літературні взаємини у другій половині XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-37. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання видання та популяризації української літератури в Китаї та китайської літератури в Україні у другій половині XX ст. The question of edition and popularization the Ukrainian literature in the People"s Republic of China and the ...
1550701
  Захарченко О. Українсько-китайські торгово-економічні відносини та їх вплив на логістичний розвиток / О. Захарченко, Н. Оніщенко // Проблеми сучасного управління: економічні, екологічні, політико-правові, історичні, культурні, ментальні аспекти : матеріали XI Всеукр. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / Одес. ін-т Міжрегіон. Акад. упр. персоналом ; [редкол.: Захарченко О.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2015. – С. 14-27. – ISBN 978-966-2710-63-2
1550702
   Українсько-корейський тематичний словник : [бл. 12 000 термінів] / [уклад.: Кім Сук Вон, Рижков А.Г., Карпенко В.М.]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 311, [1] с. – Парал. назва корейською мовою. - На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-37-2
1550703
  Луняк Є. Українсько-кримські взаємини у 1750-1760-х роках (за свідченням французьких сучасників) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 197-202. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
1550704
  Верстюк В.В. Українсько-кримські відносини за гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 16, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 14-15 березня 2017 року. – С. 7-8
1550705
  Орел Л. Українсько-кримські зв"язки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 березня (№ 11). – С. 6-7
1550706
  Фергад Українсько-Кримські міждержавні відносини у середині XVII століття (за тюркськими історичними джерелами) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Туранли Фергад Гардашкан-оглу ; НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Київ, 1997. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв.
1550707
  Красножон Н.Г. Українсько-латвійські відносини в контексті євроінтеграційних процесів на сучасному етапі // Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору : зб. наук. праць / А.Г. Бульвінський, О.Ф. Деменко, А.Б. Добровольська, О.В. Кириченко, О.О. та ін. Кордун. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2020. – С. 65-75. – ISBN 978-966-02-9365-6
1550708
   Українсько-латинський та латинсько-український словник : [бл. 7 000 слів] / [уклад.] Лариса Бойцун. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 159, [1] с. : іл. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як автор. – ISBN 978-966-1516-87-7
1550709
   Українсько-латинсько-російський медичний словник. – Київ, 1960. – 488 с.
1550710
  Садловський Ю. Українсько-латиський розмовник : розмовник / Юрій Садловський. – Madona : Gara pupa, 1996. – 130, [2] с. : іл. – Укр. та латис. мовами. – ISBN 9984-530-31-0
1550711
  Ковтанюк Ю.С. Українсько-литовський науковий семінар "Цифровий простір і архіви" (17–18 березня 2016 року, м. Київ) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 171-177. – ISSN 0320-9466


  17–18 березня 2016 р. у приміщені Національного авіаційного університету відбувся Українсько-литовський науковий семінар "Цифровий простір і архіви". Організаторами семінару виступили кафедра історії та документознавства Навчально-наукового ...
1550712
  Туряниця І.А. Українсько-литовські відносини в умовах членства Литовської Республіки в ЄС та НАТО (2004-2008 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 24-29. – ISSN 2077-1800
1550713
  Кушнір О.А. Українсько-литовські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 204-212. – ISBN 966-7196-06-2
1550714
  Пушкаренко-Щербина Українсько-литовські культурні та літературні взаємини / Тетяна Пушкаренко-Щербина. – Мукачево : Карпатська вежа, 2008. – 64 с. – ISBN 966-8274-73-9
1550715
   Українсько-македонський науковий збірник = Украjинско-македонски научен сборник. – Київ, 2005-
Вип. 1. – 2005
1550716
   Українсько-македонський науковий збірник = Украjинско-македонски научен сборник. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-4324-8
Вип. 2. – 2006
1550717
   Українсько-македонський науковий збірник = Украjинско-македонски научен сборник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2005-. – ISBN 978-966-02-6028-3
Вип. 5. – 2011
1550718
   Українсько-македонський розмовник. Македонсько-український розмовник / О. Онищенко, Б. Ристовські, В. Русанівський, Л. Шевченко, Чорний-Мешкова; НАН України; Македонська академія наук і мистецтв; КНУТШ; Мовно-інформаційний фонд НАН України. – Київ : Довіра, 2005. – 287с. – (Словники Ураїни). – ISBN 966-507-174-2
1550719
  Мірчук П. Українсько-московська війна (1917-1919) / Петро Мірчук. – Торонто : Ліга визволення України, 1957. – 80 с. – (Політична бібліотека Ліги визволення України ; ч. 11)
1550720
  Желєзко Р.А. Українсько-московська війна 1668 р. в Ніжині // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 180-183. – ISSN 2218-4805
1550721
  Оглоблин О. Українсько-московська війна 1708 - 1709 року. Полтавська катастрофа // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1960. – Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – С. 306-374. – (Праці історично-філософічної секції)
1550722
  Оглоблин О. Українсько-московська угода 1654 / Олександр Оглоблин; НАНУ, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львівське відділення. – Київ-Львів, 2005. – 132с. – ISBN 966-02-3463-5
1550723
  Оглоблин О. Українсько-московська угода 1654 року / О. Оглоблин. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 100, [4] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 79-88 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1825-5
1550724
  Кривонос Р.А. Українсько-нідерландська співпраця як складова реалізації євроінтеграційних прагнень України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 50-59


  Стаття присвячена аналізу українсько-нідерландських відносин та процесу розбудови співпраці між обома державами. Дослідження дозволяє твердити про значну автономність у розвитку окремих сфер нідерландсько-української співпраці та відмінностей у колі ...
1550725
  Бараняк І.Є. Українсько-німецька територіальна міграційна система: сучасний стан і тенденції розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 66-74. – ISSN 1562-0905
1550726
  Гнатюк М. Українсько-німецький білінгвізм: пограниччя чи діалог ідентичностей // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 10-18. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1550727
  Герлига М. Українсько-німецький освітній форум / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1 : фото


  У КНУ імені Тараса Шевченка відбувся українсько-німецький форум "Освіта, наука, інновації в університетах: актуальні виклики". Організатори форуму - МОН України та Федеральне міністерство освіти й наукових досліджень Німеччини. На пленарному засіданні ...
1550728
  Чеболда І. Українсько-німецький проект "Громадська діяльність для ідеального навколишнього середовища в Західній Україні" / І. Чеболда, І. Каплун, І. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 190-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1550729
   Українсько-німецький розмовник. – Львів : Світ, 1992. – 190с.
1550730
  Бочко Г.П. Українсько-німецький розмовник / Г.П. Бочко, О.Ф. Кудіна. – Довідкове видання. – Київ : Освіта, 1994. – 224с. – ISBN 5-330-02253-3


  Розмовник є довідковим посібником з розвитку навичок монологічного і діалогічного німецького мовлення. У ньому розроблено 24 теми, до кожної з яких подано лексику, розмовні моделі, полілоги та діалоги, на основі яких можна самостійно скласти тексти з ...
1550731
  Лисецька Н. Українсько-німецький розмовник : навч. довідник / Наталія Лисецька, Віра Хайдемейєр ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138. – ISBN 978-966-600-560-4
1550732
  Бочко Г.П. Українсько-німецький розмовник для ділових людей / Г. Бочко, О. Кудіна. – Київ : Фенікс, 2008. – 274с. – ISBN 978-966-651-559-2


  Розмовник є довідковим посібником з розвитку навичок монологічного і діалогічного німецького мовлення. У ньому розроблено 24 теми, до кожної з яких подано лексику, розмовні моделі, полілоги та діалоги, на основі яких можна самостійно скласти тексти з ...
1550733
  Заболотна Т.В. Українсько-німецький семінар "Друга світова війна: примусова праця, репатріація, еміграція" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 225-226. – ISSN 0130-5247


  6 вересня 2012 р. в Інституті історії України НАНУ відбувся українсько-німецький семінар. Його організаторами виступили відділ історії України періоду Другої світової війни за сприяння Історичного інституту при Гіссенському ун-ті імені Юстуса Лібіга ...
1550734
   Українсько-німецький словник. – Київ, 1983. – 408 с.
1550735
   Українсько-німецький словник : бл. 20 000 слів / В.Н. Бублик, В.М. Колесник, Э.И. Лысенко, А.Н. Муховецкий; Лисенко Е.І. – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1989. – 409 с.
1550736
   Українсько-німецький словник актуальної лексики. – Киев : Український світ, 1994. – 256 с.
1550737
  Циганюк В.М. Українсько-німецькі відносини після Революції Гідності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 215-231. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
1550738
  Копиленко М.Л. Українсько-німецькі відносини: здобутки, проблеми, перспективи. / М.Л. Копиленко. – Київ, 1996. – 38с.
1550739
  Старостенко Ганна Вікторівна Українсько-німецькі відносини: політичний та безпековий виміри співробітництва : Дис. ... канд. політич. наук: 23.00.04 / Старостенко Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 207л. – Бібліогр.: л.181-207
1550740
  Старостенко Ганна Вікторівна Українсько-німецькі відносини: політичний та безпековий виміри співробітництва : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Старостенко Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 5 назв.
1550741
  Солошенко В.В. Українсько-німецькі зв"язки в кінці ХХ століття (історіографія питання) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 49-50.
1550742
  Яцишин М.М. Українсько-німецькі культурні зв`язки кінця 80-х - у 90-ті роки ХХ століття / М.М. Яцишин. – Луцьк : Вежа, 1999. – 206с. – (Книгозбірня студента). – ISBN 5-7763-8553-9
1550743
  Жовтані Р. Українсько-німецькі літературні взаємини у творчості Юрія Клена // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 70-76. – ISSN 0869-3595
1550744
  Опанасенко О. Українсько-німецькі наукові зв"язки в період 1994-2004 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 244-253. – ISBN 978-966-02-4630-8
1550745
  Клименко Н.Ф. Українсько-новогрецький словник = Oykpano-eллhniko лeeiko : 40 000 слів / Ніна Клименко, Олександр Пономарів, Андрій Савенко. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 2008. – 536 с. – ISBN 966-7492-36-2
1550746
  Половинська В.В. Українсько-норвезькі відносини: історія, реалії та перспективи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 104-141. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1550747
  Журавльов Д.В. Українсько-османські відносини останньої третини XVII ст. і "турецький проект" гетьмана П. Дорошенка // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 124-131. – ISBN 978-954-322-848-5
1550748
   Українсько-перський словник : 20 000 слів. – Київ : Кондор, 2006. – 376с. – ISBN 966-351-128-1
1550749
  Півторак Г.П. Українсько-південнослов"янські лексичні паралелі як джерело реконструкції ранньої історії слов"янських племен // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 13-23. – ISSN 0027-2833
1550750
  Півторак Г. Українсько-південнослов"янські лексичні паралелі як джерело реконструкції ранньої історії слов"янських племен // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 503-521. – ISBN 978-966-02-4860-1
1550751
  Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. / М. Литвин. – Львів : Інститут українознавства НАНУ, 1998. – 488с. – ISBN 966-02-0559-7
1550752
  Кваснюк Я. Українсько-польська війна 1918-1919 рр.: військові формування Галицької армії на Станиславівщині // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (215/216), липень - серпень. – С. 27-33
1550753
  Сливка Л.В. Українсько-польська дискусія про етнічне походження дробної шляхти Галичини // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 259-270. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1550754
  Сус І.Р. Українсько-польська і польсько-українська лексикографія XIX століття в україністичному вимірі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сус Ірина Романівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.:10 назв
1550755
   Українсько-польська конференція "Ландшафти річкових долин" : Хроніка / МатвіїшинаЖ, В. Андрейчук, В. Круль, Б. Рідуш // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64. – ISSN 1561-4980
1550756
  Добржанська О.Л. Українсько-польська культурополітика в умовах євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 137-143.
1550757
  Коваленко О. Українсько-польська науково-педагогічна співпраця. Сучасний етап. / О. Коваленко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С.92-97.
1550758
  Гнатюк В.Я. Українсько-польська правобережна романтична література : вибрані праці / Володимир Гнатюк ; голов. ред. і упоряд. Ростислав Радишевський ; [редкол.: О.Г. Астаф"єв та ін.]. – Київ : МП Леся, 2008. – 633, [1] с. : іл., портр. – Текст частково рос., пол. - Загол. корінця: Київські полоністичні студії. – Бібліогр.: с. 620-633 та в підрядк. прим. – (Київські полоністичні студії : зб. наук. пр. ; т. 12). – ISBN 966-8126-21-1
1550759
  Кицюк І.В. Українсько-польська співпраця університетів в контексті забезпечення конкурентоспроможності прикордонних регіонів // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 108-109
1550760
  Губеня С. Українсько-польська транскордонна співпраця в контексті європейської інтеграції // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 38-43. – ISSN 2306-028X
1550761
  Ковач Леся Леонідівна Українсько-польське економічне співробітництво 1991-1999 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ковач Леся Леонідівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 216 л. – Бібліогр.: л. 189 - 216
1550762
  Ковач Леся Леонідівна Українсько-польське економічне співробітництво 1991-1999 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ковач Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1550763
  Борщевський В.В. Українсько-польське економічне співробітництво в умовах євроінтеграції : монографія / Віктор Борщевський ; [ред. О. Волосевич] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал у м. Львові. – Львів : Аверс, 2007. – 328 с. : іл., табл. + Додатки: с. 303-327. – Бібліогр.: с. 277-302. – ISBN 966-8386-54-X
1550764
  Борщевський В.В. Українсько-польське економічне співробітництво у світлі сучасних теорій оптимізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 11-18. – ISSN 1993-6788
1550765
  Павліха Н.В. Українсько-польське економічне співробітництво: сучасний стан та перспективи розвитку / Н.В. Павліха, Ю.В. Марчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 55-60. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Показано динаміку українсько-польського інвестиційного співробітництва. Розглянуто передумови та сучасний стан торговельно-економічних відносин, зокрема представлено товарну структуру взаємнрої експортно-імпортної діяльності України та Республіки Польща.
1550766
  Науменко Н.С. Українсько-польське зовнішньоторговельне співробітництво у контексті бігравітаційної моделі розвитку на сучасному етапі євроінтеграції // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 165-168
1550767
  Макаренко Є.А. Українсько-польське міжнародне співробітництво: реалії і динаміка XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 3-9.
1550768
  Вахніна Л. Українсько-польське наукове співробітництво в ІМФЕ імені М.Т. Рильського НАН України // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 197-202. – ISBN 978-966-02-6227-0


  Стаття присвячена українсько-польському науковому співробітництву в ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України. Основну увагу приділено питанням історії польської фольклористики, зокрема аналізу фольклористичної діяльності та спадщини З. ...
1550769
  Поріцька О. Українсько-польське пограниччя: до питання міжетнічних стосунків та самоідентифікації // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 327-330. – ISBN 966-02-3167-9
1550770
  Каліщук О.М. Українсько-польське протистояння в роки Другої світової війни в інформаційному просторі
1550771
  Каліщук О.М. Українсько-польське протистояння в роки Другої світової війни в інформаційному просторі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр.регіон. ін-тдерж. упр. НАДУ при Президентові України, Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 5 (97), травень. – С. 4-8. – ISSN 2077-1800
1550772
  Сливка Ю.Ю. Українсько-польське протистояння періоду Другої світової війни: витоки та наслідки / Юрій Сливка; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича НАН України. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України, 2003. – 52с. – ISBN 966-02-2635-7
1550773
  Гаврилів І. Українсько-польське протистояння у міжвоєнний період: форми і методи боротьби західноукраїнських політичних сил за відновлення державності України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 151-165. – ISBN 978-966-02-5080-2
1550774
  Гриценко А.П. Українсько-польське пртистояння // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 177-191. – ISBN 966-00-0025-1
1550775
  Зінько І. Українсько-польське співробітництво задля європейського вибору Республіки Білорусь / І. Зінько, П. Байковський, С. Саля // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 301-316. – ISBN 978-83-7784-784-8
1550776
  Чекаленко Л. Українсько-польське співробітництво: проблеми регіонального лідерства і перспективи зміцнення європейської безпеки // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 151-168. – ISBN 978-83-7784-784-8
1550777
  Ковач Л.Л. Українсько-польське транскордонне співробітництво: тенденції та проблеми розвитку // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 229-239. – ISBN 978-966-02-4604-1
1550778
  Іванова Л. Українсько-польський діалог в оцінках М. Драгоманова // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 98-111.
1550779
  Поплавська Н. Українсько-польський діалог у полемічному дискурсі кінця XVI - початку XVII ст. // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглянуто проблему українсько-польського літературного діалогу кінця XVI - поч. XVII ст. Увагу зосереджено на стильових особливостях цього діалогу, що проявлявся у бароко. The problem of Ukrainian-Polish literary dialogue of the end XVI - ...
1550780
  Щирба О.А. Українсько-польський діалог: вплив польських альманахів на становлення української альманахової літератури // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 274-283. – ISSN 1998-6912
1550781
   Українсько-польський і польсько-український словник : Понад 42 000 сл. – Львів : Світ, 2004. – 744 c. – ISBN 966-603-370-4
1550782
  Вознюк О.М. Українсько-польський імагологічний діалог у творчості Є. Стемповського та Ю. Лободовського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 56-60


  У пропонованій статті маємо намір зосередити увагу на рецепції України в творчості польських письменників Є. Стемповського та Ю. Лободовського
1550783
  Козицький А. Українсько-польський конфлікт 1943 р. на Волині: аналіз за методикою геноцидних студій // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – C. 4-19. – ISSN 0130-5247
1550784
  Патриляк І. Українсько-польський конфлікт і питання повоєнної належності Львова у світлі звітів підпілля ОУН(б) (вересень 1943 - квітень 1945 рр.). // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (549), листопад - грудень. – С. 20-39. – ISSN 0130-5247
1550785
  Коцан Р. Українсько-польський кордон у працях науковців // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 77-87. – ISSN 2306-028X
1550786
  Когут С. Українсько-польський літературний діалог міжвоєнного періоду: тенденції, контексти, "механізми" контактів // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 195-212. – ISSN 2524-0315
1550787
  Ткачова Н. Українсько-польський словник : Понад 20 000 слів і словосполучень / Наталія Ткачова. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2003. – 368с. – ISBN 966-562-904-2
1550788
  Кононенко І. Українсько-польський словник міжмовних омонімів і паронімів = Ukrainsko-Polski slownik homonimow i paronimow miedzyjezykowych : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Кононенко, Орест Співак ; за ред. І. Кононенко ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України. – Київ : Вища школа, 2008. – 344 с. – ISBN 978-966-642-388-Х
1550789
   Українсько-польський тематичний словник = Ukrainsko-polski slownik tematyczny / [ уклад. : В. Бутевич, В. Карпенко ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-1516-03-7
1550790
   Українсько-польський центр // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Студенти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара отримують можливість дистанційно здобувати освіту в Польщі за понад 200 спеціальностями.
1550791
  Зелінський М.В. Українсько-польські взаємини 1919 - 1920 рр. в оцінці польської національної демократії // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 176-185. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
1550792
  Ухач В. Українсько-польські взаємини 1942 - 1944 рр.: сучасний історіографічний дискурс (вибрані аспекти) // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Борщевич В.Т., Вагнер Марек, Вегеш М.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спец. вип. 2. – С. 100-107. – ISSN 2519-058X
1550793
  Драмарецький Б. Українсько-польські взаємини XX ст.: до питання сучасної історіографічної ситуації // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 66-70
1550794
  Красівський О.Я. Українсько-польські взаємини в 1917-1923 рр. = Stosunki ukrainsko-polskie w latach 1917-1923 / Орест Красівський ; НАНУ ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2008. – 544 с. – Бібліогр.: с. 481-524. – ISBN 978-966-02-4241-8
1550795
  Юрейко О.В. Українсько-польські взаємини в Галичині у 1848-1849 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 99-108. – (Історія ; Вип. 20)
1550796
  Ільюшин І. Українсько-польські взаємини за часів Другої світової віни // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 118-122. – ISSN 1426-7470
1550797
  Ільюшин І.І. Українсько-польські взаємини під час Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-42. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено т. зв. важкі питання українсько-польських взаємин періоду Другої світової війни, а також причини українсько-польського міжнаціонального конфлікту.
1550798
  Ухач В. Українсько-польські взаємини у період 1942-1944 років: сучасний історіографічний дискурс (вибрані аспекти) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 1. – С. 93-98. – ISSN 1998-4634
1550799
  Дерев"янко І. Українсько-польські взаємовідносини у 1918 р. // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.68-72. – ISSN 0869-3595
1550800
  Крисаченко В. Українсько-польські відносини // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 198-202
1550801
  Верстюк В.В. Українсько-польські відносини 1650-1651 рр. в оцінці М. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 7-9


  У статті на основі аналізу праць М. Костомарова зроблено спробу висвітлити українсько-польські відносини 1650-1651 рр.
1550802
  Матвієнко В.М. Українсько-польські відносини 1919-1921 pp.: тернистим шляхом до запізнілого порозуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 177-185. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізові принципових, ключових факторів і обставин, які зумовили еволюцію міждержавних українсько-польських стосунків у 1919-1921 рр. від військово-політичної конфронтації до стратегічного партнерства, та з"ясуванню причин невдачі ...
1550803
  Киридон А. Українсько-польські відносини 2014-2017 рр.: проблемне поле співробітництва / А. Киридон, С. Троян // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (200), квітень 2018. – С. 2-5
1550804
  Киридон А. Українсько-польські відносини 2014-2017: зміна парадигми чи новий формат співробітництва? / А. Киридон, С. Троян // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 16-18. – (Історичні науки)
1550805
  Баженов Л.В. Українсько-польські відносини в історичних дослідженнях Даніеля Бовуа // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 4-7


  До 75-річчя французького вченого.
1550806
  Киридон А. Українсько-польські відносини в контексті пам"яттєвого дискурсу: пошук моделей примирення // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 16-19. – (Історичні науки)
1550807
  Волошечко І. Українсько-польські відносини в системі європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 20-22.
1550808
  Ковач Л.Л. Українсько-польські відносини в умовах сучасних викликів // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 101-109. – ISSN 2415-3567
1550809
  Верстюк В.В. Українсько-польські відносини за гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 47-55. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
1550810
  Савчин Ю.О. Українсько-польські відносини на сторінках журналу "Будяк" (1921-1923 рр.) - провідна тематична лінія часопису // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 41-44. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  Розглянуто актуальні публікації в журналі “Будяк”, які висвітлюють важливі аспекти українсько-польських відносин у перші міжвоєнні роки. Розкрито політичну ситуацію, яка не лише впливала на відносини двох народів, а й формувала тематичну лінію часопису.
1550811
  Симоненко Р.Г. Українсько-польські відносини та боротьба за єдність України. (XIX - початок XX ст.) : нариси / Р.Г. Симоненко, Д.В. Табачник. – Київ : Либідь, 2007. – 702 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0501-5
1550812
  Цимбала О. Українсько-польські відносини у працях Миколи Голубця // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 553-563. – ISBN 978-966-02-5080-2
1550813
  Васюк А.В. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001-2010 рр.): українознавчий аспект : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Васюк Анатолій Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 255 л. – Бібліогр.: л. 192-255
1550814
  Васюк А.В. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001-2010 рр.): українознавчий аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Васюк Анатолій Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1550815
  Михальська О. Українсько-польські відносини: тенденції, політичні проблеми та пошуки консенсусу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 252-254
1550816
  Малка А.В. Українсько-польські дискусії з питань державних кордонів України та Польщі: історіографічний огляд // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 78-81. – ISBN 978-617-7107-06-3
1550817
  Хай М. Українсько-польські етноінструментологічні спільності та антиномії. Культурологічний та системно-етнофонічний зріз // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 152-159. – ISSN 2313-8505
1550818
  Лишко Вікторія Володимирівна Українсько-польські зв"язки в галузі культури (1991 - 1999 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Лишко Вікторія Володимирівна; Нац. пед. ун-тет ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2002. – 224 л. – Бібліогр.: л.: 192 - 224
1550819
  Гудзь Богдан Українсько-польські конфлікти: спроба методологічного аналізу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 34-42. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1550820
   Українсько-польські культурні взаємини / [редкол. : Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Головатюк В.Д. та ін.] ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Ін-т мистецтв Польської акад. наук. – Київ : Вид-во Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України
Вип. 2. – 2008. – 294 с. – Бібліогр. в кінці ст.
1550821
   Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / [О.Г. Астаф"єв та ін., передм. О.В. Домащенко] ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка [та ін.]. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – 132, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-579-046-5
1550822
  Федорук О. Українсько-польські мистецькі взаємини в контексті художнього життя Києва (кінець XIX - початок XX століття) // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 69-87. – ISBN 966-8613-25-2
1550823
  Логвин Г. Українсько-польські мистецькі зв"язки 14-15 ст. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 42-56
1550824
  Стрільчук Л. Українсько-польські міждержавні відносини наприкінці XX - на початку XXI століття у вітчизняній історіографії // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2010. – Число 8. – С. 111-122. – ISSN 2305-9389
1550825
  Малець О.О. Українсько-польські міжетнічні стосунки на сучасному етапі // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 98-103. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1550826
  Литвин М.Р. Українсько-польські наукові зв’язки у гуманітарній сфері (1991-2016 рр.) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 203-218


  З польськими літературознавцями Варшави, Кракова і Любліна співпрацює професор КНУ ім. Т. Шевченка Р. Радишевський.
1550827
  Ткаченко О. Українсько-польські паралелі в бібліотечному просторі / О. Ткаченко, Н. Чуприна // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 45-47. – ISSN 2518-7341


  Про діяльність Польського культурного центру обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського м. Кропивницького, партнерські взаємозв"язки бібліотеки з різноманітними громадськими об"єднаннями, зокрема, польською спільнотою, які ...
1550828
  Виздрик В.С. Українсько-польські протиріччя в контексті суспільно-політичних взаємин на початку 20-х років XX століття у Східній Галичині // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 16-27
1550829
  Іваник М. Українсько-польські стосунки в органах місцевого самоврядування Галичини в 1919-1939 рр.: етнополітичний аспект // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 166-176. – ISBN 978-966-02-5080-2
1550830
  Чорновол І. Українсько-польські стосунки у 80-х роках XIX століття. Початок "нової ери" // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 103-117. – ISBN 5-7702-0810-4
1550831
  Ковалевська О.О. Українсько-польські та польсько-українські словники медичної термінології: сучасний стан та проблеми // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Голобородько К.Ю., Даниленко А.І., Попов С.Л. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 51. – С. 21-29. – ISSN 2312-0665
1550832
  Пилипчук Р. Українсько-польські театральні зв"язки // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 175-189. – ISBN 966-95452-9-3
1550833
  Студинська Г. Українсько-польські торговельні відносини: ретроспективний аналіз / Г. Студинська, В. Студинський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 69-82. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1550834
  Чередниченко О. Українсько-романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 2. – С. 44-52. – ISSN 2078-340X
1550835
  Сухобрус Г.С. Українсько-російскі фольколорні зв"язки в освітленні вітчизняної науки першої половини 19 ст. / Г.С. Сухобрус. – К, 1963. – 216с.
1550836
  Лизанчук В. Українсько-російська двомовність чи російська одноманітність в Україні? // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 627-636. – ISBN 966-603-098-5
1550837
  Калашник В.С. Українсько-російська двомовність: учора й сьогодні // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 78-84. – ISBN 978-966-1673-17-4
1550838
  Волович О. Українсько-російська конфронтація і позиція Туреччини // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 26-30. – (Історичні науки)
1550839
  Лосєв І.В. Українсько-російська полеміка з національного питання на початку XX ст. як культурний феномен // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 49-54. – ISSN 1996-5931
1550840
  Рижков М.М. Українсько-російське інформаційне протистояння за 2008 рік / М.М. Рижков, І. Поліщук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 263-267
1550841
  Піскун О.О. Українсько-російське пограниччя як соціокультурний простір // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 111-117. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1550842
  Костюк А.В. Українсько-російське протистояння: можливість звернення України до МС ООН проти Росії // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 258-260. – ISBN 978-617-7363-7-0
1550843
  Соколова С.О. Українсько-російський білінгвізм в Україні: сприйняття зсередини та зовні // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (79). – С. 30-53. – ISSN 1682-3540
1550844
  Доценко А. Українсько-російський державний кордон: проблеми формування, охорони та захисту // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 75-79. – ISSN 2076-1333
1550845
  Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність. : міфи і реальність / Апанович О.М. – Київ : Варта, 1994. – 96 с. – ISBN 5-203-01638-0
1550846
   Українсько-російський і російсько-український словник. – Донецьк : Сталкер, 1999. – 512с. – ISBN 966-596-084-9
1550847
   Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник = Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь. – Вид. переробл. – Харків : Прапор, 2004. – 462с. – ISBN 966-7880-73-7
1550848
  Левицький І.Ю. Українсько-російський картографічний словник : Довідкове видання / І.Ю. Левицький, Л.С. Фурса; Гол.управління геодезії,картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України. – Київ, 1997. – 414с.
1550849
  Гончар М. Українсько-російський контекст відносин. Україна - РФ - ЄС / М. Гончар, О. Москалець // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.3-8. – ISBN 966-7825-54-Х
1550850
  Ісаєв Д.В. Українсько-російський кордон в етнополітичній ретроспекції // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 17-24 : мал. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2311-9780
1550851
  Нежнипапа В.Я. Українсько-російський словник-довідник географічних назв УРСР / В.Я. Нежнипапа. – 2-е вид., доп. та виправлене. – Київ : Радянська школа, 1971. – 160с. : карта. – (Бібліотека вчителя географії)
1550852
  Дубровський В. Українсько-російський словник / В. Дубровський. – Вид. 2-ге. – Київ : Час, 1914. – 347, IV с.
1550853
  Ніковський А. Українсько-російський словник / Андрій Ніковський // Українсько-російський словник : [близько 10 тисяч слів] / А.В. Ніковський. – Репр. відтворення вид. 1926 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – С. 1-864. – (Серія "Словникова спадщина України"). – ISBN 978-617-7349-94-4
1550854
  Ніковський А. Українсько-російський словник / А. Ніковський. – Горно, 1926. – 864с.
1550855
   Українсько-російський словник. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 5 : Р - С. – 1963. – 618 с.
1550856
   Українсько-російський словник. – Київ : Наукова думка, 1964. – 1064 с.
1550857
   Українсько-російський словник. – 3-є вид. – Київ : Наукова думка, 1975. – 944 с.
1550858
   Українсько-російський словник. – 7-е вид. – Киев : Українська Радянська Енциклопедія, 1990. – 937 с.
1550859
   Українсько-російський словник. – Київ : Наукова думка, 1999. – 984с. – ISBN 966-00-0093-6
1550860
  Тараненко О.О. Українсько-російський словник = Украинско-русский словарь (сфера делового общения) : ( сфера ділового спілкування ). / О.О. Тараненко, В.М. Брицин; Ін-тут мовознавства ім.О.О.Потебні. НАНУ. – Київ : Пожінформтехніка, 2000. – 448с. – ISBN 966-95495-4-Х
1550861
   Українсько-російський словник : близько 45 000 слів й словосполучень. – 3-є вид., виправл. й доп. – Київ : Довіра, 2007. – [878] с. – Книга-переверт в одній обкл. з: Російсько-український словник. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-214-0
1550862
  Ніковський А.В. Українсько-російський словник : [близько 10 тисяч слів] / Андрій Ніковський ; [ред. рада: Л.О. Богуславська та ін. ; підгот.: Р.В. Воронезький, О.Л. Мумінова] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови. – Репр. відтворення вид. 1926 р. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – XI, 864, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Словникова спадщина України"). – ISBN 978-617-7349-94-4
1550863
  Нежнипапа В.Я. Українсько-російський словник географічних назв УРСР / В.Я. Нежнипапа. – К., 1964. – 196с.
1550864
   Українсько-російський словник з гірничої справи = Украинско-русский словарь по горному делу : у 2 т. : 100 000 термінів і терміносполучень / упоряд. І.Г. Манець. – Донецьк : Донбас. – ISBN 978-966-1615-44-0
Т. 1 : А-Н. – 2011. – 418, [2] с. – Парал. тит. арк. рос.
1550865
   Українсько-російський словник історичних термінів і понять : Довідкове видання. – Київ : А.С.К., 2004. – 168с. – ISBN 966-8291-75-1
1550866
   Українсько-російський словник наукової термінології : Близько 100 000 термінів і термінів-словосполучень. – Київ; Ірпінь : Перун, 2004. – 416с. – (Академічні словники). – ISBN 966-569-049-3


  У словнику зафіксовані найуживаніші сучасні українські терміни та їхні російські відповідники з різних галузей знань
1550867
  Бейдик О.О. Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії / О.О. Бейдик ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 305 с.
1550868
   Українсько-російський словник.. – 5-е вид. – Киев : Українська радянська енциклопедія, 1984. – 937 с.
1550869
   Українсько-російський словник.. – К., 1986. – 940с.
1550870
  Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник / З.С. Сікорська. – К., 1985. – 188с.
1550871
  Сікорська З.С. Українсько-російський словотворчий словник / З.С. Сікорська. – Київ : Освіта, 1995. – 256 с. – ISBN 5-330-02482-Х
1550872
  Брага І. Українсько-російський суржик в соціокомунікативній ситуації ринку // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 119-126. – Бібліогр.: С. 125-126 ; 9 назв
1550873
  Бульвінський А.Г. Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи / А.Г. Бульвінський ; [ за заг. ред. В.Й. Борисенка ]. – Київ : Парламентське вид-во, 2008. – 680 с. : іл. – ISBN 978-966-518-641-6
1550874
  Петровський В.В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 рр.) / В.В. Петровський; Харків. гуманіт. ін-т ; Народна укр. академія. – Харків : Майдан, 2003. – 492 с. – ISBN 966-8478-11-8
1550875
  Демченко Т.П. Українсько-російські взаємини крізь призму публіцистики С. Єфремова доби Української революції 1917 - 1921 рр. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2015. – № 2. – С. 182-193. – ISSN 2409-2037
1550876
  Несук О.М. Українсько-російські відносини 1917-1922 рр. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Несук О. М.; КУ, Ін-тут міжн. віднос. – К., 1998. – 20л.
1550877
  Несук Оксана Миколаївна Українсько-російські відносини 1917 - 1922 рр. : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.02 / Несук Оксана Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 217л. – Бібліогр.:л.184-217
1550878
  Перепелиця Г.М. Українсько-російські відносини в багатополярному світі // Зовнішня політика України - 2009 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / В.П. Горбулін, Б.І. Гуменюк, С.М. Есаулов, М.Г. Капітоненко, П.А. Клімкін. – Київ : Стилос, 2010. – С. 205-256. – ISBN 978-966-193-043-7
1550879
  Марусич Т. Українсько-російські відносини в енергетичній сфері. Енергетична дипломатія // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 114-115
1550880
  Дорошко М.С. Українсько-російські відносини в енергетичній сфері: проблеми і перспективи / М.С. Дорошко, Т. Дорошко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 6-8
1550881
  Троян С. Українсько-російські відносини в контексті інтеграційних процесів на пострадянському просторі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 32-37. – (Історичні науки)
1550882
  Дізанова А.В. Українсько-російські відносини за умов творення СРСР // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 102-105. – ISBN 966-614-021-7
1550883
  Захарова Л.М. Українсько-російські відносини кінця XVII - першої половини XVIII століття : політичний аспект / Л.М. Захарова, В.П. Окунцов // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 96-66
1550884
  Горобець В.М. Українсько-російські відносини на переломі: 1657 - 1658 рр. (у пошуках передумов руїни) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 19-25. – ISBN 5-7702-0775-2
1550885
  Соловей Анатолій Українсько-російські відносини та мовна політика в Україні: історіографічний погляд // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 317-329. – ISBN 978-966-02-4770-3
1550886
  Сухоруков А.І. Українсько-російські відносини у контексті енергетичної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 184-187
1550887
  Філенко І. Українсько-російські відносини через призму російських мас-медіа // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 10-15
1550888
  Перепелиця Г.М. Українсько-російські відносини як "гра з нульовим результатом" // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 150-209. – ISBN 978-966-193-088-8
1550889
   Українсько-російські відносини: досягнення, суперечки, точки зору і перспективи : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 30-38. – ISSN 1810-3944
1550890
  Микал Олена Українсько-російські відносини: зіткнення інтересів і цілей / Микал Олена, Снігир Олена // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 18-21
1550891
   Українсько-російські відносини: посилення асиметричної залежності // Моніторинг зовнішної та безпекової політики України. – Київ, 2001. – № 1 : січень-лютий-березень. – С. 64-67
1550892
  Єльченко В. Українсько-російські відносини: прагматизм стратегічного партнерства // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 6-9
1550893
  Мишко Д.І. Українсько-російські зв"язки в XIV-XVI ст. / Д.І. Мишко. – Київ, 1959. – 176с.
1550894
  Мишко Д. Українсько-російські зв"язки в XIV-XVI ст. / Дмитро Мишко. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 175, [2] c. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1370-0
1550895
  Бублейник Л.В. Українсько-російські лексичні відповідники Семантико-стилістичний аспект : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Бублейник Л. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 32л.
1550896
  Лупандін О. Українсько-російські мирні переговори 1918 року // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 400-409. – ISBN 966-02-0276-8
1550897
  Тараненко О.О. Українсько-російські мовні контакти на сучасному етапі: притягування і відштовхування. І. Впливи, інтерференуія, запозичення // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2010. – № 2/3. – С. 55-82. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 38 п. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються українсько-російські мовні контакти на сучасному етапі (кінець ХХ - початок ХХІ ст.), які характеризуються певним ослабленням впливів російської мови на українську й, навпаки, посиленням впливів української мови на російську (в ...
1550898
  Полтораков Олексій Українсько-російські парадоксальні відносини // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 31-32
1550899
  Пшеничний Т. Українсько-російські протистояння кін. ХІХ – поч. ХХ ст. та місце у них митрополита Андрея Шептицького: історіографічний аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 50-56
1550900
  Кириченко І.М. Українсько-російські словники та принципи складання їх : Дис... канд. філолог.наук: / Кириченко І.М.;, 1945. – 270л. – Бібліогр.:л.264-269
1550901
  Юрченко О. Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті : (з приводу десятиріччя смерти О. Юрченка) / Олександер Юрченко ; біогр. нотатка про О. Юрченка: Є. Гловінський // Монографії / Український вільний університет. – Мюнхен, 1971. – Ч. 19 : Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правовому аспекті (з приводу десятиріччя смерти О. Юрченка) / О. Юрченко. – С. 1-402
1550902
   Українсько-російсько-англійський розмовник. – К., 1993. – 255с.
1550903
   Українсько-російсько-англійський словник-довідник гідрогеологічних термінів : [словник-довідник] / [Чомко Д.Ф. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 623, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алф. покажч.: с. 566-619. – Бібліогр.: с. 620-621. – ISBN 978-966-439-958-3
1550904
   Українсько-російсько-англійський словник з матеріалознавства. : У трьох книгах. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00693-2
Кн. 3. – 1995. – 152 с.
1550905
  Зеленський П.Г. Українсько-російсько-англійський тлумачний словник ділової людини / П.Г. Зеленський, О.П. Зеленська; Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу. – Видання перше. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 560с. – ISBN 966-95301-3-Х
1550906
  Демянчук Ю.А. Українсько-російсько-білоруські кордони в ментальному вимірі (2000-2012 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 39-44. – (Історія та географія ; вип. 48)
1550907
  Зінченко О.П. Українсько-російсько-латинський ентомологічний словник: Термінологія і номенклатура : У 2 - х т. / О.П. Зінченко, К.Б. Сухомлін; Укр. ентомологічне товариство Волинський держ. ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-600-036-9, 966-600-039-3 (том 1)
Том 1 : Термінологія. – 2002. – 226 с.
1550908
  Зінченко О.П. Українсько-російсько-латинський ентомологічний словник: Термінологія і номенклатура : У 2-х т. / О.П. Зінченко, К.Б. Сухомлін; Укр. ентомологічне товариство. Волинський держ. ун-тет ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа. – ISBN 966-600-036-9, 966-600-042-3 (том 2)
Том 2 : Номенклатура. – 2002. – 428 с.
1550909
   Українсько-російсько-угорський словник лінгвістичної термінології / К. Адягаші [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 521 с. – ISBN 978-966-439-383-3
1550910
   Українсько-румунський словник. – Бухарест, 1964. – 880с.
1550911
   Українсько-румунський тематичний словник = Dictionar tematic ukrainean-roman : [близько 11 000 термінів] / [укладачі: В. Йовдій, В. Карпенко ; вип. у світ: О. Галайко, А. Гапон, О. Бабич]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 224 с. : іл. – На обкл. також зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-25-9
1550912
  Онищук Оксана Українсько-румунські відносини: проблеми та сучасний стан // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 71-75. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1550913
   Українсько-сербський розмовник. – Київ : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001. – 94с. – ISBN 966-522-137-Х
1550914
   Українсько-сербські зв"язки в історії сербської культури доби бароко : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [уклад.: Пащенко Є.М., Білик Н.Л.]. – Київ : Освіта України, 2015. – 199, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-198 та в прим.: с. 128-148. – ISBN 978-617-7241-52-1
1550915
  Ткачик О.О. Українсько-сербські зв"язки крізь призму діяльності глав держав (1999–2008 рр.) // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 116-125
1550916
  Мелеганич Г. Українсько-словацький кордон та його вплив на розвиток громад Закарпатської області / Г. Мелеганич, М. Шелемба // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 314-329. – ISBN 978-617-7333-48-6
1550917
  Попель Іван Українсько-словацький словник = Ukrajinsko-slovensky slovnik / Іван Попель уклав; за ред. М.О. Бучинської. – Bratislava : Slovenske pedagogicke nakladatel"stvo, 1960. – 496с.
1550918
  Канцедал Л.Д. Українсько-словенські літературні взаємини кінця 19 - початку 20 ст. / Л.Д. Канцедал; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фоліант, 2005. – 176с. – ISBN 978-966-8474-56-5
1550919
  Верстюк В.В. Українсько-трансільванські відносини за гетьманату Б. Хмельницького оцінці М. Костомарова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 29-30
1550920
   Українсько-турецька взаємодія триває: другий етап конференції // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2011. – весна - літо, спецвип. : Українські виміри євразійства. – С. 79. – ISSN 1302-5686


  28 квітня в Анкарі (університет Газі) відбувся другий етап Міжнародної наукової конференції "Двадцять років діалогу взаєморозуміння і взаємодії між незалежною Україною й Туреччиною". Її відкрив перший проректор університету Газі Дуран Алтипармак. З ...
1550921
   Українсько-турецька взаємодія триває: перший етап конференції // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2011. – весна - літо, спецвип. : Українські виміри євразійства. – С. 76. – ISSN 1302-5686


  3 березня у залі засідань Вченої Ради Київського Національного університету імені Тараса Шевченка відбувся перший етап Міжнародної наукової конференції "Двадцять років діалогу взаєморозуміння і взаємодії між незалежною Україною й Туреччиною". Вступним ...
1550922
  Шишкіна В.О. Українсько-турецьке співробітництво як фактор регіональної безпеки : Автореф. дис. ...канд. політ. наук: Спец. 23.00.04 / Валентина Олександрівна Шишкіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.:3 назви
1550923
  Шишкіна Валентина Олександрівна Українсько-турецьке співробітництво як фактор регіональної безпеки : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Шишкіна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 183 л. – Бібліогр.: л.164-183
1550924
  Осипчук Н. Українсько-турецький діалог триває // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13-20 квітня (№ 15). – С. 5


  Про українсько-турецьке співробітництво в освіті та науці. У контексті сучасних геополітичних подій все частіше лунає теза про перспективи України як лідера країн басейну Черного моря. Про важливість українсько-турецького співробітництва у галузі ...
1550925
  Сергійчук В.І. Українсько-турецький договір 1649 року як наріжний камінь добросусідських відносин двох народів // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 99-105. – ISSN 1608-0599
1550926
   Українсько-турецький тематичний словник / укл.: Михайлова Є.В. ; КНУТШ, Ін-т філол., Каф. тюркології. – Київ, 2010. – 91 с.
1550927
   Українсько-турецький тематичний словник = Ukraynaca Turkce Konulara Gore Terimler Sozlugu : [понад 10 000 термінів / уклад.: О.П. Локота, В.М. Карпенко ; випуск у світ: Т. Капустіна]. – Київ : Вадим Карпенко, 2020. – 183, [1] с. – На обкл. також зазнач.: Європейське туристичне страхування. – (Серія двомовних словників ; вип. 10). – ISBN 978-966-1516-24-2
1550928
   Українсько-турецький центр // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 12 лютого (№ 6). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У НТУ "Харківський політехнічний інститут" розпочав роботу Українсько-турецький науково-технологічний та дослідницький центр. Головне завдання центру - прискорити процес комерціалізації наукових розробок.
1550929
  Крисаченко В. Українсько-турецькі відносини // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі ( ХV- ХVIII ст.) / П.П. Кононенко, С.С. Бойко, А.О. Бондаренко, В.К. Борисенко, О.О. [та ін.] Газізова. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – Т. 2. – С. 584-594


  Міжнародні відносини України XV - XVIII ст.
1550930
  Мхитарян Н.І. Українсько-турецькі відносини (сучасний стан) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 74-77. – ISSN 1608-0599
1550931
  Крук Н.І. Українсько-турецькі відносини в зовнішньополітичній стратегії України та Туреччини // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 50. – С. 103-110


  В даній статті розглядаються проблеми сучасних українсько-турецьких відносин, перспективи їх подальшого розвитку. Аналізується роль українсько-турецького партнерства у формуванні зовнішньополітичної стратегії обох країн.
1550932
  Дрига І.М. Українсько-турецькі відносини на сучасному етапі: можливості та перешкоди: Міжнародний експертний круглий стіл (Київ, 3 липня 2014 р.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – С. 156-158. – ISSN 1608-0599
1550933
  Гайдуков Л.Ф. Українсько-турецькі відносини: історія, сьогодення, перспективи (до 75-річчя Турецької Республіки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 7-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглядаються проблеми становлення, розвитку та перспектив українсько-турецьких відносин. The article deals with the issues of build-up, development and prospects of Ukrainian-Turkish relations.
1550934
  Райхель Ю. Українсько-турецькі медійні паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 11 квітня (№ 64)


  Про роль платформи "Діалог Євразії" у розвитку діалогу між Києвом та Анкарою. Главою платформи є професор КНУТШ Володимир Сергійчук, співголова - Харун Токак.
1550935
  Туранли Ф. Українсько-турецькі міждержавні стосунки у середині та другій половині XVII століття: встановлення союзів, їх значення та наслідки // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 144-161. – ISBN 966-8552-01-6
1550936
  Станіславський В. Українсько-турецькі торговельні зв"язки початку XVIII ст.: види та походження товарів // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 76-88. – ISBN 978-617-7261-66-6
1550937
  Красівський Орест Українсько-угорське транскордонне співробітництво у рамках Карпатського єврорегіону / Красівський Орест, Гузинець Юрій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 33-39. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1550938
   Українсько-угорський тематичний словник = Ukran-magyar tematikus szotar : [бл. 16 000 термінів] / [уклад.: В.П. Густей, В.М. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 331, [1] с. – ISBN 978-966-1516-38-9
1550939
  Ткач Д.І. Українсько-угорські відносини новітньої доби // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 78-89. – ISBN 966-7196-06-2
1550940
  Литвин В. Українсько-угорські відносини: історичні традиції та нові обрії співробітництва // Голос України, 2004. – 28 травня


  [Саття Голови Верховної Ради , академіка Нац. академії наук]
1550941
  Ткач Д. Українсько-угорські відносини: нові виклики та загрози // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2018. – № 1. – С. 19-22. – (Політичні науки)
1550942
  Віднянський С.В. Українсько-угорські відносини: проблемні питання та роль історичної науки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 16-25. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1550943
   Українсько-угорські історичні зв"язки.. – К., 1964. – 250с.
1550944
  Скиба І.І. Українсько-угорські міждержавні взаємини (1991-2008 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 67-75. – (Історія ; Вип. 24)
1550945
  Асєєва Н.Ю. Українсько-французські художні зв"язки 20-30-х років XX ст. / Н.Ю. Асєєва. – Київ : Наукова думка, 1984. – 116 с.
1550946
  Григорук В. Українсько-французька II міжнародна // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про українсько-французьку II міжнародну конференцію з проблем та перспектив розвитку національних фінансових систем та розвитку економічної освіти в умовах глобалізації. Співорганізаторами конференції є КНУ імені Тараса Шевченка та Університет Софія ...
1550947
  Прилуцький Ю. Українсько-французька НАНОшкола-семінар // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 6


  Науковці хімічн., фізик. фак-тів та ННЦ "Інститут біології" разом із французькими вченими з ун-тів Парижу, Страсбурга, Тулузи, Леона та інш. проводять дослідження в галузі нанотехнологій. Обговоренню результатів цих досліджень була присвячена 2-го ...
1550948
  Серов Р.І. Українсько-французький політологічний дискурс в дзеркалі «аудиту зовнішньої політики України» // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 180-192. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
1550949
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Радянська школа, 1968. – 222с.
1550950
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1976. – 200 с.
1550951
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – 4-е вид. перероб. і доп. – Київ, 1980. – 207с.
1550952
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – 5-е вид. перероб. і доп. – Київ, 1986. – 215с.
1550953
  Лисенко М.М. Українсько-французький розмовник / М.М. Лисенко, Й.І. Донець. – вид. перероб. і доп. – Київ, 1988
1550954
  Лисенко О. Українсько-французький розмовник / Олександр Лисенко, Вікторія Лащихіна, Андрій Чугай. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 136 с. – ISBN 966-8387-78-4
1550955
  Андрієвська О.О. Українсько-французький словник : Близько 50 000 слів / О.О. Андрієвська, Л.А. Яворська. – Київ : Радянська школа, 1963. – 836с.
1550956
   Українсько-французький словник. – Київ, 1986. – 391с.
1550957
   Українсько-французький словник з нафтогазової справи = Dictionnaire ukrainien-francais de chantiers petroliers : [містить понад 20 000 термінів] / Роман Яремійчук, Богдан Копей, Роман Стефурак, Ірина Клюфінська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 283, [1] с. – Текст на тит. арк. парал. укр., фр. – Бібліогр.: с. 283. – (Серія "Нафтогазове обладнання" ; т. 6). – ISBN 978-966-694-290-9
1550958
   Українсько-французький словник навчально-педагогічних понять і термінів = Dictionnaire ukrainien-francais des notions et des termes pedagogiques : метод. посібник. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 293 с. – Другий тит. арк. фр. - Дані обкл., вступ та зміст парал. укр., фр. – Бібліогр.: с. 236-238. – ISBN 966-660-356-Х
1550959
  Орлов О.О. Українсько-французький та французько-український словник з геології, геофізики та нафтогазопромислової справи / Олександр Орлов, Дмитро Федоришин, Ірина Клюфінська ; МОНУ ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Вид. 2-ге доп. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 436 с. – ISBN 966-694-056-6
1550960
  Карпенко В.М. Українсько-французький тематичний словник = Dictionnaire thematique ukrainien-francais / Вадим Карпенко, Юрій Федько. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 248 с. – ISBN 966-8387-66-1
1550961
  Карпенко В. Українсько-французький тематичнй словник = Dictionnaire thematigue ukrainien-francais / Вадим Карпенко, Юрій Федько. – Київ : видавець Вадим Карпенко, 2004. – 180с. – ISBN 966-95418-5-9
1550962
  Гай-Нижник Українсько-французькі взаємини у 1917-1918 рр. (фінансово-політичний аспект) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 4. – С. 70-82. – ISSN 0869-3595
1550963
  Соколов В. Українсько-французькі зв"язки у сфері культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 6 (167). – С. 42 - 45. – ISSN 2076-9326
1550964
  Іваненко О.А. Українсько-французькі зв"язки: наука, освіта, мистецтво (кінець XVIII - початок XX ст.) / Оксана Іваненко ; [відп. ред.: М.М. Варварцев] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2009. – 319, [1] с. – Імен. покажч.: с. 304-319. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-5284-4


  Шановному Борису Михайловичу з глибокою повагою та вдячністю від автора 5 листопада 2009 р. Підпис
1550965
  Матвіїшин В.Г. Українсько-французькі літературні зв"язки 19- початку 20 ст. / В.Г. Матвіїшин. – Львів, 1989. – 164 с.
1550966
   Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи : [понад 15 тисяч слів] / О. Орлов [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 251, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 978-966-694-179-7
1550967
  Данілкин О.О. Українсько-циганський словник : діалект Серед. Подніпров"я / Олексій Данілкин. – Київ : Черкаське земляцтво "Шевченків край" у м. Києві, 2017. – 230, [1] с. – Бібліогр.: с. 228. – ISBN 978-966-97710-0-1
1550968
  Корсак Р.В. Українсько-чеське співробітництво у сфері туризму (2001-2006 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 222-226. – (Історія ; Вип. 27)
1550969
   Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології = Ukrajinsko-cesky slovnik lingvistickych terminu / О. Антоненко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 198, [1] с. – Парал. тит. арк. чеськ. – ISBN 978-966-613-667-4
1550970
   Українсько-чеський тематичний словник = Ukrajinsko-cesky tematicky slovnik / [ укладачі : К. Фойнецька, В. Карпенко ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 264 с. – ISBN 966-8387-82-1
1550971
  Слісаренко О.М. Українсько-шведський військовий союз у Північній війні 1708-1714 роках : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Слісаренко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 34 назви
1550972
  Кобелянська О.І. Українсько-японський довідник-розмовник : (для ділових людей) / О.І. Кобелянська ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 85-87, 118-119. – ISBN 978-966-489-208-4
1550973
   Українсько-японський обмін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 липня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про зустріч лауреата Нобелівської премії з хімії, директ. Ін-ту фіз.-хім. дослідж. RIKEN Рьоджі Нойорі з першим заст. міністра освіти і науки України Є. Сулімою й ректором КНУ Л. Губерським. Зустріч пройшла в КНУ імнені Тараса Шевченка. Пан Рьоджі ...
1550974
  Бондаренко І.П. Українсько-японський словник / І.П. Бондаренко, Хіно Такао; за ред.Ю.О.Карпенка. – Київ : Альтернативи, 1997. – 250 с. – ISBN 966-7217-06-Х
1550975
   Українсько-японський словник лінгвістичної термінології : [вміщує близько 7 000 термінів] / О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, М.В. Шевченко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2014. – 275, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-7241-00-2
1550976
   Українсько-японський тематичний словник. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 268 с. – ISBN 966-8387-65-4
1550977
  Бондаренко І.П. Українсько-японський японсько-український словник : навчальний словник японських ієрогліфів / І.П. Бондаренко ; за ред. Ю.О. Карпенка. – Київ : Альтернативи, 1998. – 592 с. – ISBN 966-7217-23-Х
1550978
  Світ Іван Українсько-японські взаємини 1903-1945 : Історичний огляд і спостереження / Світ Іван; Українське іст. тов-во. – Hью-Йорк : Українське Історичне Товариство, 1972. – 380с. – (Мемуаристика ; ч.3)
1550979
  Кулінич М. Українсько-японські відносини: співробітництіво у форматі ГУАМ-Японія // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 543-552. – ISBN 966-7522-07-5
1550980
  Борисенко В. Українсько-японські культурні взаємини (етнографічні етюди) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 226-227


  Культурні взаємини України з Японією на поч. ХХІ ст. позначені обміном досвіду у галузях промисловості та мистецтва й науки. Зокрема, помітна праця вчених Київського нац. університету ім. Т. Шевченка
1550981
  Чередниченко О. Українсько - романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 5-8. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються історико - критичні погляди Григорія Кочура на процес засвоєння українською культурою перекладних творів романських літератур. Highlighted are Hryhoriy Kochur"s historical and critical views of Ukrainian culture receiving translated ...
1550982
  Ніколаєнко І.І. Українсько - російські відносини: реальність і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 1. – С.24-34
1550983
  Ніколаєнко І І. Українсько - російські відносини: реальність і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.24-34
1550984
  Павлюк І.З. Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору : Дис. ... д-ра із соцільних комунікацій. Спец. : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Павлюк І.З. ; КНУТШ ; ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 381л. – Бібліогр. : л.359-381
1550985
  Чекалюк В.В. Українськомовна преса США та Канади, її вплив на українські видання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 50-54


  Діаспорна преса була творцем громадської думки, невід`ємною частиною суспільного життя української етнічної спільноти. У статті аргументується те, що преса української діаспори в минулому і нині залишається засобом передачі етнічної інформації, одним ...
1550986
  Гриценко П. Українськомовна Україна - наше безальтернативне майбутнє! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 2
1550987
  Гиріна Т.С. Українськомовне радіо у світовому медіасередовищі: трансформації та конвергенція : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гиріна Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 32, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 65 назв
1550988
  Погрібна О. Українськомовні аудіокниги: види, функції, асортимент, переваги й недоліки // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; голов. ред. Поплавський М.М. ; редкол.: Балаклицький М., Банкаускайте-Серейкєне Габія, Галич В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 2 (6). – С. 83-100. – ISSN 2616-7948
1550989
  Климчак Марія Українському військово-морському прапорові - 90 років // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 192-195. – ISSN 0320 - 8370
1550990
  Мігул І. Українському Вільному Університетові - 90 років // Українське слово. – Париж, 2011. – 01.03.2011 (число 3009). – С. 1
1550991
  Мігул І. Українському Вільному університету-90 років // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 157-159
1550992
  Сазоненко Г. Українському гуманітарному ліцею - 20! // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 107-109


  Український гуманітарний ліцей при Київському національному університеті ім. Т. Щевченка.
1550993
  Гагаріна І. Українському диплому - міжнародний авторитет / Спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 30 грудня (№ 52). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про зміни в законодавстві, яке регулює питання набору і навчання іноземців, якість вітчизняної освіти і позиціонування у світі розповідає директор Українського державного центру міжнародної освіти МОН України Ірина Гагаріна.
1550994
  Чадюк М. Українському інституту (не) бути?! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 15 листопада (№ 207). – С. 6


  Про локомотив, який мав би "потягнути" поїзд можливостей співпраці України та світової спільноти.
1550995
   Українському мінералогічному товариству - 60 років // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2014. – Т. 11. – С. 5-6. – ISSN 2218-7472


  "Українському мінералогічному товариству (УМТ) сповнилося 60 років. 31 березня 1954 р. на організаційному засіданні представників Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, Академії наук України, Українського геологічного управління, ...
1550996
   Українському радіо - 50 років.. – К., 1974. – 174 с.
1550997
  Іванів О. Українському слову - відзнака німецькомовна. Андрій Демиденко отримав почесну нагороду імені Франца Кафки // Україна молода. – Київ, 2020. – 3 березня (№ 24). – С. 11


  Народний артист України Андрій Демиденко отримав почесну нагороду імені Франца Кафки.
1550998
  Олексюк О. Українському співакові й просвітнику Михайлові Дядченку - 80 // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 14-28 травня (№ 9/10). – С. 22. – ISSN 2519-4429
1550999
  Обрамбальський В. Українському університету - технічну допомогу Японії // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 216). – С. 12


  На базі Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології Національного університету біоресурсів і природокористування України відкрито найсучасніший аналітичний комплекс - мас-спектрометр ICP-MS, що надійшов від його партнерів ...
1551000
   Українською музою натхненні : (польські поети, які писали українською мовою). – Київ : Радянський письменник, 1971. – 304 с.
<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,