Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>
1539001
  Гончаров О. "Топонімічна політика в Києві: виклики часу, проблеми наукового забезпечення" / О. Гончаров, Н. Терес // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 276-278. – ISSN 2222-5250
1539002
  Боляновський А. "Торгзін" у системі економічного пограбування України у 1932-1933 рр. / А. Боляновський, С. Кубів // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 76-79
1539003
  Боляновський А. "Торгзін" у системі економічного пограбування України у 1932 - 1933 рр. / А. Боляновський, С. Кубів // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 127-133
1539004
  Слюсаревський М. "Торкаю, вдихаю, люблю" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2024. – Січень (№ 1)


  Вірші від психолога.
1539005
  Романец В. "Торквемада" - итог драматического творчества В. Гюго // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 99-104
1539006
  Посохов С.І. ТОП-особи харківського локусу, або Про роль імен у конструюванні образів міста // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 190-210. – ISSN 2520-2855
1539007
   Топ-растения хвойных от питомника декоративных растений "Elite Garden" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 58-61 : фото
1539008
   Топ-розы от компании "Мой сад" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 50-57 : фото
1539009
   Топ-рослин від розсадника "Зелені янголи" // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 1. – С. 126-128 : фото
1539010
   Топ-рослини сезону від компанії Sad.ua // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 64-65 : фото
1539011
   ТОП-спеціальності // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 13 серпня (№ 31). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти та науки опублікувало список ТОП-спеціальностей 2018 року із найбільшим прохідним балом: "Стоматологія", "Міжнародне право", "Міжнародні відносини", "Міжнародні економічні відносини", "Журналістика", "Політологія", "Менеджмент ...
1539012
  Будько Євген Топ-Таїланд, або Дизайн екзотичної подорожі : VIP-клуб // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14 : Фото
1539013
  Шутквич О. Топ-традиції Острозької академії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 липня (№ 99/100)


  Конвокація (вручення дипломів випускникам) ще раз підтвердила високий статус вишу.
1539014
   Топ-фонтани Києва // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 16-17 : фото
1539015
  Чеклецов В.В. Топологическая версия постчеловеческой персонологии: к разумным ландшафтам // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 6. – С. 36-53. – ISSN 0235-1188
1539016
  Щербаков Б.А. Топологическая динамика и устойчивость по Пуассону решений дифференциальных уравнений / Б.А. Щербаков. – Кишинев, 1972. – 231с.
1539017
  Рейзинь Алиса Иореновна Топологическая классификация нульмерных орбит дифференциальных уравнений Пфаффа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Рейзинь Алиса Иореновна ; АН БССР , Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1973. – 12 с.
1539018
  Сергеюк А.В. Топологическая классификация функций Морса рода 1 на S3 // Proceedings of hte International Geometry Center / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa, 2014. – Vol. 7, n. 4. – С. 40-49. – ISSN 2072-9812


  В данной статье рассматривается вопрос о топологической классификация функций Морса на трехмерной сфере, все критические точки которой лежат на разных поверхностях уровня. Классификация производится по отношению к группе Diff0(S3) x Diff0(R) - группе ...
1539019
  Фролов П.А. Топологическая классификация эллиптических операторов на плоскости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Фролов П.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1969. – 9л.
1539020
  Кребель И.А. Топологическая размерность русской мысли: мифопоэтика // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 234-242. – ISSN 1606-951Х
1539021
  Чебан Н.К. Топологическая теория частично упорядоченных полугрупп многозначных отображений пространства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Чебан Н.К.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
1539022
  Новоселов Е.В. Топологическая теория чисел (полиадический анализ). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новоселов Е.В.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова АН СССР. – Казань, 1962. – 4л.
1539023
  Ортис Б.Л. Топологическая эквивалентность линейных автоматических уравнений в при наличии джордановых клеток. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Ортис Б.Л.; АН СССР.Матем.ин-т. – М, 1991. – 17л.
1539024
  Сидоров Е.А. Топологически транзистивные динамические системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Сидоров Е.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1539025
  Рязанов В.И. Топологические аспекты теории квазиконформных отложений и их обобщений : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.01.01 / Рязанов В. И.; АН Укр. Ин-т прикладн. матем. и механ. – Донецк, 1993. – 25л.
1539026
  Харазишвили А.Б. Топологические аспекты теории меры / А.Б. Харазишвили. – Киев : Наукова думка, 1984. – 117 с.
1539027
   Топологические аспекты учения о геосистемах. – Новосибирск : Наука, 1974. – 293с.
1539028
  Фоменко А.Т. Топологические вариационные задачи / А.Т. Фоменко. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 216 с.
1539029
  Робертсон А.П. Топологические векторные пространства / А.П. Робертсон, В.Д. Робертсон. – Москва : Мир, 1967. – 258 с.
1539030
  Шефер Х. Топологические векторные пространства : пер. с англ. / Х. Шефер. – Москва : Мир, 1971. – 360 с.
1539031
  Лозбень Т.М. Топологические группы с некоторыми системами дополняемых подгрупп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лозбень Т.М.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1971. – 8л.
1539032
  Полецких В.М. Топологические группы с ограничениями для замкнутых подмножеств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 004 / Полецких В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 11 с.
1539033
   Топологические и геометрические методы а математической физике.. – Воронеж, 1983. – 142с.
1539034
   Топологические и геометрические методы анализа.. – Воронеж, 1989. – 173 с.
1539035
  Паллен К.А. Топологические и матричные методы / К.А. Паллен. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 96 с.
1539036
  Кранопаров Г.Г. Топологические инварианты эллиптических операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Кранопаров Г.Г.; МГУ. – М., 1974. – 16л.
1539037
  Кроль М.Д. Топологические интерпретации интуиционистского анализа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кроль М.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1979. – 13л.
1539038
  Клюшин А.В. Топологические кольца с условиями конечности на цепи идеалов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Клюшин А.В.; МГУ. – М., 1979. – 13л.
1539039
  Хирцебрух Ф. Топологические методы в алгебраической геометрии / Ф. Хирцебрух, (Борель А.). – Москва, 1973. – 280 с.
1539040
  Красносельский М.А. Топологические методы в теории нелинейных интегральных уравнений / М.А. Красносельский. – М., 1956. – 392с.
1539041
  Бахтин И.А. Топологические методы в теории нелинейных уравнений с положительными операторами, зависящими от параметра : учеб. пособие для спецкурса / Бахтин И.А. ; Воронеж. гос. пед. ин-т. – Воронеж : ВГПИ, 1986. – 79, [1] с. – Библиогр.: с. 79-80 (18 назв.)
1539042
  Борисович Ю.Г. Топологические методы в теории нелинейных фредгольмовых операторов : учеб. поосб. / Ю.Г. Борисович, В.Г. Звягин, П.Б. Шерман. – Воронеж : Воронежский университет, 1978. – 79 с. – Библиогр.: с. 76-77 (27 назв.)
1539043
  Шишков Андрей Евгеньевич Топологические методы в теории нелинейных эллиптических граничных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шишков Андрей Евгеньевич; АН УССР, Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1978. – 16л.
1539044
  Минкин Ю.Г. Топологические методы исследования колебаний некоторых механических систем (метод графов) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 025 / Минкин Ю.Г. ; Ленингр. политехн. ин-т. – Ленинград, 1969. – 24 с.
1539045
  Морс М. Топологические методы теории функций комплексного переменного / М. Морс. – Москва, 1951. – 248 с.
1539046
  Главацкий С.Т. Топологические модули и вопросы двойственности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Главацкий С.Т.; Механико-математический фак-т.МГУ. – М, 1979. – 16л.
1539047
  Антоновский М.Я. Топологические полуполя / М.Я. Антоновский. – Ташкент : Наука, 1960. – 52 с.
1539048
  Сарымсаков Т.А. Топологические полуполя и теория вероятностей / Т.А. Сарымсаков. – Ташкент, 1969. – 132 с.
1539049
  Сарымсаков Х.А. Топологические полуполя и цепи Маркова : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарымсаков Х. А.; Такш.ГУ. – Ташкент, 1967. – 8л.
1539050
  Насрулаев Ф.С. Топологические пространства замкнутаых подмножеств метрического пространства / Ф.С. Насрулаев, Р.К. Рагимаханов. – Махачкала, 1989. – 67с.
1539051
   Топологические пространства и их отображения. – Рига
Вып. 3. – 1977
1539052
   Топологические пространства и их отображения. – Рига
Вып. 4. – 1979
1539053
   Топологические пространства и их отображения. – Рига, 1985. – 191с.
1539054
   Топологические пространства и их отображения.. – Рига, 1981. – 188с.
1539055
   Топологические пространства и их отображения.. – Рига, 1983. – 188с.
1539056
   Топологические пространства и их отображения.. – Рига, 1989. – 192с.
1539057
  Архангельский А.В. Топологические пространства функций / Архангельский А.В. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 222 с. – Библиогр.: Бибилогр.: с. 216-222 (159 назв.)
1539058
  Башкиров Александр Исаакович Топологические пространства, определяемые своими подпространствами или подтопологиями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Башкиров Александр Исаакович ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1974. – 14 с.
1539059
  Коткин Г.Г. Топологические свойства возмущенного множества парето / Г.Г. Коткин. – Москва, 1988. – 64 с.
1539060
  Челышева Л.А. Топологические свойства инвариантных множеств динамических систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Челышева Л.А.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1539061
  Протасов И.В. Топологические свойства решетки подгрупп группы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Протасов И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 6л.
1539062
   Топологические структуры и их отображения. – Рига, 1987. – 193с.
1539063
  Хромуляк Олег Михайлович Топологические фильтры на полугруппах, группах и кольцах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Хромуляк Олег Михайлович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1991. – 6 с.
1539064
  Реконвальд Н.В. Топологические характеристики чат-коммуникации (антропологический аспект) // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 162-168
1539065
  Харламов М.П. Топологический анализ интегрируемых задач динамики твердого тела / М.П. Харламов. – Л., 1988. – 197 с.
1539066
  Кулешов Е.М. Топологический метод анализа поляризационных цепей / Е.М. Кулешов. – Харьков, 1977. – 55с.
1539067
  Кадыров А.А. Топологический расчет систем автоматического управления / А.А. Кадыров. – Ташкент, 1979. – 86с.
1539068
  Анисимов В.И. Топологический расчет электронных схем / Анисимов В.И. – Ленинград : Энергия, 1977. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 236-238
1539069
  Исаева В.В. Топологическое строение морфогенетических полей / В.В. Исаева, Е.В. Преснов. – Москва : Наука, 1990. – 255 с.
1539070
  Зейферт Топология / Зейферт, В. Трельфалль. – Москва ; Ленинград, 1938. – 400 с.
1539071
  Куратовский Казимир Топология / Куратовский Казимир. – Москва : Мир
Т. 1. – 1966. – 594 с.
1539072
  Куратовский К. Топология / К. Куратовский. – Москва : Мир
Т. 2. – 1969. – 624 с.
1539073
  Борисович Ю.Г. Топология : метод. указания для студ. заоч. и вечерн. отд. мат. фак. гос. ун-тов / Ю.Г. Борисович, В.Г. Звягин, Ю.П. Соловьев ; МВ и ССО СССР, Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1982. – 96 с.
1539074
  Синюков Н.С. Топология / Н.С. Синюков, Т.И. Матвеенко. – Киев : Вища школа, 1984. – 264 с.
1539075
  Дубровин Б.А. Топология / Б.А. Дубровин, Ю.П. Соловьев. – Москва, 1988. – 80 с.
1539076
   Топология. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – 317 с.
1539077
   Топология геосистем-71.. – Иркутск, 1971. – 136с.
1539078
  Федорчук В.В. Топология гиперпространств и ее приложения / Федорчук В.В., Филиппов В.В. – Москва : Знание, 1989. – 47, [1] с. – Библиогр.: с. 48. – (Новое в жизни, науке, технике ; 4/1989 : Математика. Кибернетика)
1539079
  Пасынков Б.А. Топология и теория размерености / Б.А. Пасынков, В.В. Федорчук. – Москва, 1984. – 62 с.
1539080
  Вологодский А.В. Топология и физические свойства кольцевых ДНК / А.В. Вологодский. – Москва : Наука, 1988. – 192 с. – ISBN 5-02-003966-7
1539081
  Стинрод Н. Топология косых произведений / Н. Стинрод. – Москва, 1953. – 275 с.
1539082
  Тютюнник Ю.Г. Топология нигилизма // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 157-173
1539083
  Локуциевский О.В. Топология пространства в относительной метрике С Мазуркевича и решение двух связанных с этой метрикой проблем П.С.Урысона. : Автореф... Доктора физ-матнаук: / Локуциевский О.В.; АН СССР. – М, 1965. – 12л.
1539084
  Осиновский М.Е. Топология пространственно однородных космологических моделей / М.Е. Осиновский. – К, 1972. – 28с.
1539085
  Артамонов Г.Т. Топология регулярных вычислительных сетей и сред / Артамонов Г.Т. – Москва : Радио и связь, 1985. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 190 (15 назв.)
1539086
  Артамонов Г.Т. Топология сетей ЭВМ и многопроцесорных систем / Артамонов Г.Т., Тюрин В.Д. – Москва : Радио и связь, 1991. – 247, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 244-247 (59 назв.)
1539087
  Тамура И. Топология слоениий / И. Тамура. – Москва, 1979. – 317 с.
1539088
  Реснянская Л.Л. Топология СМИ в политическом пространстве постсоветской России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.47-57. – (Журналистика ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1539089
   Топология степных геосистем. – Ленинград : Наука, 1970. – 176с.
1539090
  Альбер С.И. Топология функциональных многообразий и вариационное исчисление в целом : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 006 / Альбер С.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 23л.
1539091
  Пстрий К.М. Топологізація та розширення груп, біциклічних напівгруп та їх варіантів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.04 / Пстрий Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1539092
  Оленко А.Я. Топологічна і фрактальна вимірності // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 2-12. – ISSN 1029-4171
1539093
  Будницька Т. Топологічна класифікація афінни відображень з C в C // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-32. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Отримано необхідні та достатні умови топологічної спряженості афінних відображень, що діють з C в C. Necessary and sufficient conditions for topological conjugacy of affine maps from C to C are obtained.
1539094
  Чионг Хонг Хань. Топологічна організація великомасштабних відмовостійких обчислювальних систем. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Чионг Хонг Хань.; Нац. техн. ун-т України. – К., 2000. – 15л.
1539095
  Іванюк І.М. Топологічна структура деформацій веторних полів Морса-Смейла на тривимірних многовидах роду 2 / І.М. Іванюк, О.О. Пришляк // Proceedings of hte International Geometry Center / Благодійний фонд наукових досліджень "Наука"; Одес. нац. акад. харчових технологій. – Odessa, 2014. – Vol. 7, n. 4. – С. 12-22. – ISSN 2072-9812


  Ми розглядаємо деформації полярних полів Морса-Смейла без замкнених траєкторій на замкнених тривимірних многовидах роду 2. За кожним полем будується діаграма Хегора. Ми описуємо перетворення діаграм, що відповідають деформаціям полів. Розглядаються ...
1539096
  Невойт В.І. Топологічна структура слова
1539097
  Невойт В.І. Топологічна структура слова // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 3-11
1539098
  Могильний С.Г. Топологічна та координатна корекція меж землекористування в автоматизованих системах кадастру : геоінформатика і кадастр / С.Г. Могильний, Д.Ю. Гавриленко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 33-40 : Мал., табл. – Бібліогр.: 9 назв
1539099
  Курилко О.Б. Топологічне змішування в"язких рідин в прямокутній порожнині / О.Б. Курилко, О.А. Гуржій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 83-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджена двовимірна періодична течія в"язкої нестисливої рідини в наближенні Стокса всередині прямокутної порожнини, яка приводиться в рух верхньою та нижньою границею. Отриманий аналітичний розв"язок задачі методом поліпшеної редукції для заданого ...
1539100
  Варивода Є.О. Топологічний аналіз екологічного каркасу локальної екомережі : геоекологія / Є.О. Варивода, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 48-52 : Рис., табл. – Бібліограф.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
1539101
  Максимович М.Г. Топологічний аналіз електричних кіл / М.Г. Максимович. – Львів, 1982. – 63 с.
1539102
  Спаравало М.К. Топологічний аналіз неособливих рухів і його застосування до задач керування. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.05.04 / Спаравало М.К.; НАН УКраїни, Ін-т кібернетики ім. В.Глушкова. – К., 1995. – 32л.
1539103
  Ніколаєнко О.О. Топологічний аналіз шевченкової творчості (на матеріалі праці О. Забужко "Шевченків міф України") // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 231-233
1539104
  Курилко О.Б. Топологічний хаос у течії в двовимірній прямокутній порожнині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 61-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглянута класична двовимірна бігармонічна задача для прямокутної області. Метод суперпозиції є ефективним для розв"язання задач механіки, що стосуються повільної течії в"язкої рідини під дією дотичних швидкостей, прикладених на її стінках. Показано ...
1539105
  Артеменко А. Топологічні аспекти соціальної ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 49-52. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  Стаття присвячена аналізу системи топології в сучасній соціальної філософії. Аналізуються ключові аспекти топологічних систем. У статті зазначається, що топологічна схема може бути застосована як універсальний опис і характеристика специфіки ...
1539106
  Климчук А.В. Топологічні властивості одного класу потоків на поверхнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-92. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Для потоків, що мають скінченне число джерел, стоків і сідел, на замкнутих орієнтованих поверхнях будується інваріант, що характеризує їх з точністю до топологічної еквівалентності. For the flows, which have finite number of sources, sinks and ...
1539107
  Бондаренко А.М. Топологічні властивості проекції тривимірного многовиду на площину / А.М. Бондаренко, О.О. Пришляк // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут математики Національної академії наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 2 : Аналіз і застосування. – С. 61-68. – ISSN 1815-2910
1539108
  Пришляк Олександр Олегович Топологічні властивості функцій і векторних полів на маловимірних многовидах : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.04 / Пришляк О.О.; НАНУ; Фізико-технічний ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2005. – 32с. – Бібліогр.: 36 назв
1539109
  Блажкевич Б.І. Топологічні методи аналізу електричних кіл / Б.І. Блажкевич ; АН УРСР, Фіз.-механ. ін-т. – Київ : Наукова думка, 1971. – 315 с. : схем., 1 л. табл. – Бібліогр.: с. 311-313 (50 назв.)
1539110
  Остроух В. Топологічні представлення геоінформаційного тематичного картографування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-49. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто топологічні моделі в геоінформаційних системах та електронних тематичних картах. Подано короткі характеристики видів топології в геоінформаційних системах, наведено приклади використання. Розкрито основні переваги основних видів ...
1539111
  Олійник А.О. Топологічні структури в нелінійних середовищах : дис. ... д-ра філософії : 104 / Олійник Артем Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 128 арк. – Додатки: арк. 127-128. – Бібліогр.: арк. 114-126
1539112
  Фея О. Топологічно захищені. Як створюють матеріали для новітньої мікроелектроніки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Ю. Лапаєв. – Київ, 2021. – № 48 (732) , 3.12-19.12.2021. – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Квантова фізика й матеріали, описані завдяки цій науці, - основа сучасної цивілізації. Комп’ютерні мікропроцесори, лазери, численні датчики - все це плоди першої квантової революції, в ході якої вчені встановили, з чого складаються матеріали та як вони ...
1539113
   Топологія : Метод.вказівки для студ.механіко-мат.факультету. – Київ : Київський університет, 1998. – 43 с.
1539114
  Бабич М В. Топологія відкритого розширення / М В. Бабич, В.О. Пєхтєрєв // Proceedings of the International geometry center / International, geometry center. – Odessa, 2015. – Vol. 8, n. 2. – С. 20-25. – ISSN 2072-9812
1539115
  Полтавець Дмитро Миколайович Топологія динаічних систем на поверхнях : Дис... канд.фіз-мат.наук: 01.01.02 / Полтавець Дмитро Миколайович; КУ. – К, 1996. – 77л. – Бібліогр.:л.72-77
1539116
  Полтавець Дмитро Миколайович Топологія динамічних систем на поверхнях : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.01.02 / Полтавець Дмитро Миколайович ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 12 с.
1539117
  Тарасюк Я. Топологія конфлікту у ранньому романі Фр. Моріака "Місця за рангом" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 279-282. – ISBN 966-7825-78-7
1539118
  Васильків О.В. Топологія маски в українській літературі початку XX століття (на матеріалі прози Володимира Винниченка та Гео Шкурупія) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Васильків Олена В"ячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1539119
  Васильків О.В. Топологія маски в українській літературі початку XX століття (на матеріалі прози Володимира Винниченка та Гео Шкурупія) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Васильків Олена В"ячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 193 л. – Бібліогр.: л. 168-193
1539120
  Рордам Топологія міжбанківських грошових потоків Данії / Рордам, М.Л. Бех // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 46-63. – ISSN 1998-6068
1539121
  Колінько М.В. Топологія міжкультурної комунікації : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Колінько Марина Вадимівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 31 с. – Бібліогр.: 44 назви
1539122
  Пришляк О.О. Топологія многовидів : навч. посібник / О.О. Пришляк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 95, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 94
1539123
  Лосєва М.В. Топологія потоків Морса-Смейла з особливостями на межі двовимірного диска / М.В. Лосєва, О.О. Пришляк // Proceedings of the International geometry center / International, geometry center. – Odessa, 2016. – Vol. 9, n. 2. – C. 32-41. – ISSN 2072-9812
1539124
  Прус А.А. Топологія потоків на маловимірних многовидах з межею : дис. … д-ра філос. наук : 111 / Прус Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 116 арк. – Додатки: арк. 114-116. – Бібліогр.: арк. 109-113
1539125
  Пришляк О.О. Топологія сім"ї векторних полів на поверхні / О.О. Пришляк, І.М. Іванюк // Proceedings of the International geometry center / International, geometry center. – Одеса, 2013. – Vol. 6, n. 4. – С. 44-51. – ISSN 2072-9812
1539126
  Кузь О.М. Топологія соціальної реальності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 101-110. – ISSN 2072-1692
1539127
  Куйбіда В. Топологія уяви = Topologia wyobrazni : [збірник віршів] / Василь Куйбіда ; [пер. з укр.: О. Бєлякова, Т. Карабович ; іл. М. Поживанов]. – Київ : Київ-Париж-Дакар, 2019. – 455, [1] с. : іл. – Дані обкл., тит. арк., текст кн. парал. укр., пол. – ISBN 978-966-97620-8-5
1539128
  Пришляк О. Топологія функцій висоти на доповненні до тривимірного диска в тривимірному просторі / О. Пришляк, К. Сердечнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-39. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Побудовано топологічну класифікацію функцій висоти з кількістю критичних точок не більше шести на доповненні до тривимірного диска у тривимірному просторі та отримано правило, за яким можна визначити напрям поля градієнта функції висоти. We ...
1539129
  Артеменко А.П. Топологія Я в мережевих структурах соціуму : монографія / А.П. Артеменко. – Харків : Цифрова друкарня № 1, 2013. – 343, [1] с. – Бібліогр.: с. 298-343. – ISBN 978-617-7017-31-7
1539130
  Телейко Андрій Богданович Тополого-алгебраічні структури в категорній топології компактних просторів. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Телейко Андрій Богданович; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1998. – 108л. – Бібліогр.:л.102-108
1539131
  Равський Олександр Віталійович Тополого-алгебраїчні властивості паратопологічних груп : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Равський О.В.; ЛНУ ім. І. Франка. – Київ, 2002. – 125с. – Бібліогр.: л.118-125
1539132
  Равський Олександр Віталійович Тополого-алгебраїчні властивості паратопологічних груп : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Равський О.В.; МОіНУ. КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1539133
  Телейко Андрій Богданович Тополого-алгебраїчні структури в категорній топології компактних просторів : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.06 / Телейко Андрій Богданович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 12л.
1539134
  Квасній М.М. Тополого-фрактальне моделювання динаміки регіонального розподілу секторів нефінансових корпорацій і домогосподарств : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 165-171 : Табл. – Бібліогр.: 31 назва. – ISSN 1993-6788
1539135
  Шевченко Т.Г. Тополя / Т.Г. Шевченко. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1891. – 13 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
1539136
  Шевченко Т. Тополя, 1911
1539137
  Шевченко Т.Г. Тополя / Тарас Шевченко ; 3 2 мал. артиста-маляра П. Холодного. – Київ : Час, 1911. – 12 с. – Видано на спомин про 50-літні роковини зо дня смерті Т. Шевченка. – (Серія 5-та ; № 43)
1539138
  Шевченко Т.Г. Тополя : Тарас Шевченко / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1984. – 95 с.
1539139
  Зубенко И.А. Тополя в соломе / И.А. Зубенко. – М, 1968. – 127с.
1539140
  Гагиев Г. Тополя в цвету / Г. Гагиев. – Грозный, 1969. – 32с.
1539141
  Конышев Ф Тополя на кургане. / Ф Конышев. – Минск, 1988. – 207с.
1539142
  Голованівський С. Тополя на тому березі : роман / С. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 469 с.
1539143
  Голованівський С.О. Тополя на тому березі : роман / С.О. Голованівський. – Київ : Дніпро, 1969. – 454 с.
1539144
  Голованівський С. Тополя на тому березі / С. Голованівський. – Київ : Дніпро, 1976. – 760 с.
1539145
  Голованівський С.О. Тополя на тому березі : роман / С.О. Голованівський. – Київ, 1988. – 808 с.
1539146
  Науменко Я И. Тополя нашей юности : роман / Я И. Науменко. – Москва, 1978. – 495 с.
1539147
  Чукреев В.И. Тополя растут быстро / В.И. Чукреев. – М, 1962. – 216с.
1539148
  Беляев Л.А. Тополя роняют пух : [стихи] / Л.А. Беляев ; [ил. И.Я. Латинский]. – Вологда : Сев.-Зап. книжное изд-во, 1966. – 64 с. : ил.
1539149
  Базунов О.В. Тополь : записки любителя городской природы / Олег Базунов. – Ленинград : Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1984. – 288 с.
1539150
  Дутина О.П. Тополь душистый и перспективы введения его в культуры в условиях южной части Средней Сибири : Автореф. дис. ... канд. биол. наук: / Дутина О.П.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1967. – 27 с.
1539151
  Протопопов Б.С. Тополь за окном. / Б.С. Протопопов. – М., 1975. – 48с.
1539152
  Голованивский С.Е. Тополь на том берегу / С.Е. Голованивский. – Москва : Воениздат
Кн. 1. – 1967. – 390 с.
1539153
  Голованивский С.Е. Тополь на том берегу / С.Е. Голованивский. – Москва : Воениздат
Кн. 2. – 1974. – 416 с.
1539154
  Голованивский С.Е. Тополь на том берегу / С.Е. Голованивский. – Москва, 1980. – 623 с.
1539155
  Назаренко М.А. Тополь цветет / М.А. Назаренко. – М., 1985. – 320с.
1539156
  Кузнецов С.К. Топоминералогические закономерности хрусталеобразования / С.К. Кузнецов. – Л., 1988. – 142с.
1539157
  Иванов О.П. Топоминералогический анализ рудных месторождений / О.П. Иванов. – Ленинград : Наука, 1991. – 207с.
1539158
   Топоминералогический анализ рудоносных регионов. – Сыктывкар, 1988. – 153с.
1539159
   Топоминералогия и типоморфизм минералов.. – Якутск, 1988. – 160с.
1539160
  Литошко Д.Н. Топоминералогия медно-молибденовой рудной формации Полярного Урала / Д.Н. Литошко. – Ленинград : Наука, 1988. – 212с.
1539161
  Юшкин Н.П. Топоминералогия. / Н.П. Юшкин. – М., 1982. – 288с.
1539162
  Мурзаев Э.М. Топонимика - популярная (Географические названия) / Э.М. Мурзаев. – Москва : Знание, 1973. – 64с.
1539163
  Ханмагомедова Х.Л. Топонимика - учение о географических названиях, ее полиструктурность, направления как географо-историко-лингвистической науки при ведущей роли географии / Х.Л. Ханмагомедова, И.А. Изиева, А.Н. Гебекова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 188-194 : табл., схема. – Библиогр.: 17 назв.
1539164
  Жучкевич В.А. Топонимика Белоруссии / В.А. Жучкевич. – Минск : Наука и Техника, 1968. – 184с.
1539165
  Поспелов Е.М. Топонимика в школьной географии / Е.М. Поспелов. – Москва, 1981. – 144 с.
1539166
   Топонимика Востока. – Москва : Изд-во восточной литературы, 1962. – 212с.
1539167
   Топонимика Востока.. – М., 1964. – 228с.
1539168
   Топонимика Востока.. – М., 1969. – 240с.
1539169
  Ралас К.И. Топонимика Закарпатской области : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ралас К.И. ; КГУ. – Ужгород, 1960. – 16 с.
1539170
  Воробьева И.А. Топонимика Западной Сибири / И.А. Воробьева. – Томск, 1977. – 152с.
1539171
   Топонимика зарубежных стран.. – М., 1981. – 118с.
1539172
   Топонимика и историческая география.. – М., 1976. – 84с.
1539173
  Поспелов Е.М. Топонимика и картография / Е.М. Поспелов. – Москва : Мысль, 1971. – 256 с.
1539174
   Топонимика и межнациональные отношения / Агеева РА., Поспелов Е.М. – М., 1991. – 134с.
1539175
   Топонимика и общество. / Поспелов Е.М., Агеева Р.А. – М., 1989. – 123с.
1539176
  Кусков В.П. Топонимика Камчатки : Автореф... канд. географ.наук: 690 / Кусков В.П.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 21л.
1539177
  Султаньев О.А. Топонимика Кокчеватской области (лигвистический анализ) : Автореф... канд. филолог.наук: 655 / Султаньев О.А.; Томский гос. ун-т. – Томск. – 24л.
1539178
  Чеснокова О.С. Топонимика Колумбии: департаменты и их столицы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 82-89. – ISSN 044-748Х
1539179
  Попов С.В. Топонимика морей Советской Арктики. / С.В. Попов, В.А. Троицкий. – Л., 1972. – 316с.
1539180
  Хорнаули Георгий Иванович Топонимика Мтиулет-Гудамакари : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Хорнаули Георгий Иванович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 26л.
1539181
  Кузиков В.В. Топонимика немецкого языка: уч. пособие / В.В. Кузиков. – Уфа, 1985. – 80с.
1539182
  Макалатиа П.Н. Топонимика Пшави Арагвского ущелья : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Макалатиа П.Н. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 28 л.
1539183
   Топонимика СССР.. – М., 1990. – 95с.
1539184
  Атаниязов С. Топонимика Юго-Восточного Туркменистана. : Автореф... Канд.филол.наук: / Атаниязов С.; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1966. – 22л.
1539185
  Лысенко А. Топонимика южной части Горного Крыма римского времени // Archaeological and linguistic research : materials of the Humboldt-conference (Simferopol - Yalta, 20-23 September, 2012) / [Ин-т археологии Нац. Акад. наук Украины] ; Валентина Мордвинцева, Генрих Харке, Татьяна Шевченко (ред.). – Киев : Стилос, 2014. – С. 101-122. – ISBN 978-966-193-096-3
1539186
  Инжеватов И.К. Топонимичесикй словарь Мордовской АССР / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1979. – 221с.
1539187
  Музя Е.М. Топонимическая лексика в частных словарях английского языка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 161-165. – (Філологічні науки ; № 2)
1539188
  Скляренко О.М. Топонимическая синекдоха: типологические параллели // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 436-444. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1539189
  Морозова М.Н. Топонимическая страница // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 43-44. – ISSN 0016-7126
1539190
   Топонимическая страница // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 53-55 : фото. – ISSN 0016-7126
1539191
  Воробьевская Л Е. Нуртдинов Топонимические исследования в контексте изучения и выявления перспектив развития традиционного природопользования / Л Е. Нуртдинов Воробьевская, Н.И. Тульская // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 47-52 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
1539192
  Мозгова Г.Н. и др. Топонимические карты / Г.Н. и др. Мозгова. – М., 1974. – 132с.
1539193
  Касим Г.Ю. Топонимические композиты Северного Причерноморья : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Касим Г.Ю.; Ужгор. гос. ун-т. – Ужгород, 1978. – 26л.
1539194
  Мирзазаде Чимназ Хады кызы Топонимические названия Азербайджана в средневековых арабских географических источниках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02, 10.02.17 / Мирзазаде Чимназ Хады кызы; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1981. – 25л.
1539195
  Поспелов Е.М. Топонимический словарь : Около 1500 единиц / Е.М. Поспелов. – Москва : Астрель, АСТ, 2002. – 229с. – ISBN 5-17-016407-6
1539196
  Поспелов Е.М. Топонимический словарь Московской области : Селения и реки Подмосковья. 3 500 словарных статей / Е.М. Поспелов. – Москва : Профиздат, 2000. – 320с. – ISBN 5-255-01342-0
1539197
  Леонтьев В.В. Топонимический словарь Северо-Востока СССР / В.В. Леонтьев, К.А. Новикова. – Магадан, 1989. – 456с.
1539198
  Головина Э.Д. Топонимия бассейна р.Моломы. (Словообразоват. анализ) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Головина Э.Д.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Л., 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1539199
  Карпенко Ю.А. Топонимия Буковины : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Карпенко Ю. А. ; АН УзССР, От-ние лит. яз. и искусствоведения. – Киев, 1967. – 29 с. – Бібліогр. : с. 28-29
1539200
  Цхадаиа П.А. Топонимия горной Мегрели : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.03 / Цхадаиа П. А.; Тби.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 38л.
1539201
  Юркштас Йонас Йонович Топонимия города Вильнюса : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15 / Юркштас Йонас Йонович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 23л.
1539202
  Горпинич В.А. Топонимия древнегреческого языка : монография / В.А. Горпинич ; МОНУ; Днепропетровский нац. ун-т ; НИЛаборатория фольклора, говоров и литературы. – Днепропетровск : ДНУ, 2009. – 300 с. – (Ономастика и апеллятивы ; 34)
1539203
  Алиев Топонимия западных районов Азербайджана : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Алиев А. И.оглы; АН АзССР, Ин-т языковед. им. Насими. – Баку, 1975. – 40л.
1539204
  Адамович Е.М. Топонимия и микротопонимия Случчины : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Адамович Е.М. ; Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. Кафедра белорус. яз. – Минск, 1966. – 20 с.
1539205
  Черняховская Е.М. Топонимия Львовщины : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черняховская Е.М. ; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1966. – 20 с.
1539206
  Никулина З.П. Топонимия междуречья Оки, Прони и Осетра (Лингвист. анализ назван. нас. пункт.) : Автореф... канд. филолнаук: / Никулина З. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – Кемерово, 1964. – 16л.
1539207
  Лемтюгова В.П. Топонимия Минщины : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лемтюгова В.П. ; АН БССР , Ин-т языкознания. – Минск, 1966. – 24 с.
1539208
  Смолицкая Г.П. Топонимия Москвы / Г. П. Смолицкая, М. В. Горбаневский ; АН СССР. – Москва : Наука, 1982. – 176 с. : ил. – Указ. топонимов: с. 167-174. – Библ.: с. 166. – (Литературоведение и языкознание)
1539209
  Гордеев А.Ю. Топонимия побережья Чёрного и Азовского морей на картах-портоланах ХIV-XVII веков // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 37-41. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1539210
  Цагаева А.Д. Топонимия Северной Осетии / А.Д. Цагаева. – Орджоникидзе
1. – 1971. – 240с.
1539211
  Молла-Заде С Топонимия северных районов Азербайджана / С Молла-Заде, . – Баку, 1979. – 206с.
1539212
  Молла-заде Кызы С.М. Топонимия северных районов Азербайджана (лингвист. исследование). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.06 / Молла-заде С.М.Кызы; АН АзССР. Ин-т языкознания им. Насими. – Баку, 1978. – 62л.
1539213
  Караев С.К. Топонимия Узбекистана / С.К. Караев. – Ташкент, 1991. – 129с.
1539214
  Барашков В.Ф. Топонимия Ульяновской области : пособие по краеведению / В.Ф. Барашков ; Ульянов. гос. пед. ун-т. им. И.Н. Ульянова. – Ульяновск : Ульяновский педагогический университет, 1974. – 80 с.
1539215
  Сулейманов А.С. Топонимия Чечено-Ингушении / А.С. Сулейманов. – Грозный
2. – 1978. – 289с.
1539216
  Сулейманов А.С. Топонимия Чечено-Ингушении / А.С. Сулейманов. – Грозный
3. – 1980. – 222с.
1539217
  Сулейманов А.С. Топонимия Чечено-Ингушетии / А.С. Сулейманов. – Грозный
1. – 1976. – 240с.
1539218
  Конкобаев К. Топонимия Южной Киргизии / К. Конкобаев. – Фрунзе, 1980. – 172с.
1539219
  Цховребова З.Д. Топонимия Южной Осетии в письменных источниках / З.Д. Цховребова. – Тбилиси, 1979. – 183с.
1539220
  Мирзазаде Ч.Х. Топонимы Азербайджана в средневековых арабских географических источниках / Ч.Х. Мирзазаде. – Баку, 1988. – 118с.
1539221
  Марунич Игорь Иванович Топонимы в идиостиле писателя : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.01 / Марунич Игорь Иванович; КУ им.Т.Шевченка. – Киев, 1993. – 215л. – Бібліогр.:л.116-131
1539222
  Музыченко Ю.О. Топонимы в произведениях А.С. Пушкина разных стилей о восстании под предводительством Е. Пугачева // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 112-120. – ISSN 2307-4558
1539223
  Беленькая В.Д. Топонимы в составе лексической системы языка / Беленькая В.Д. – Москва : Изд-во Московского университета, 1969. – 168 с. – Библиогр.: с. 161-167
1539224
  Костянко Ю. Топонимы как средство текстообразования в "Истории Петра" А.С. Пушкина // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 483-487. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1539225
  Булаховська Ю.Л. Топонимы как средство художественного выражения в стихах и прозе // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 251-257. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про різне значення топонімів у російській, українській і польській художній літературі XIX-XX сторіч. Деякі топоніми відіграють провідну ідейно-естетичну роль, інші-другорідну, але разом з тим усі вони мають велике значення у художній ...
1539226
  Леонович О.А. Топонимы Калифорнии (лингвистический анализ названий населенных пунктов) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Леонович О.А.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1972. – 17л.
1539227
  Минкин А.А. Топонимы Мурмана. / А.А. Минкин. – Мурманск, 1976. – 206с.
1539228
  Радзієвська Т.В. Топонім і художнє текстотворення (на матеріалі прози Юрія Андруховича) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3. – С. 15-22. – ISSN 0027-2803
1539229
  Гач Н.О. Топонім як засіб реалізації національно-культурної ідентичності в американському поетичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 240-248. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглядається функціонування топонімів у структурі американських поетичних творів при створенні їх цілісного ідейно-художнього змісту, а також визначається взаємозв"язок між використаними автором топонімічними назвами і культурними, ...
1539230
  Данилевська О.В. Топоніми-концепти України та Франції у ЗМІ (контекстуально-частотний аналіз) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 396-404. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено аналізу топонімів-концептів, які в ономастиці стали об"єктом дослідження лише на початку XXI ст. Топоніми-концепти найлегше виявити у ЗМІ, оскільки вони відображають різні аспекти життя суспільства і в них простежуються різні ...
1539231
  Данилевська О. Топоніми-концепти Франції та України у художній літературі (порівняно зі ЗМІ) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 134-139
1539232
  Гайова Є. Топоніми - жива історична пам"ять народу (за експедиційними матеріалами з Великоберезнянського району Закарпатської області) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 78-88. – ISSN 0130-6936
1539233
  Марунич І.І. Топоніми в ідіостилі письменника. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Марунич І.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 18л.
1539234
  Ткачівська М.Р. Топоніми в німецькомовних перекладах (на прикладі перекладів творів Юрія Андруховича) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 482-488. – ISSN 2311-0821
1539235
  Тищенко К.М. Топоніми від основи pers-/pars- у Швеції // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 209-216. – ISSN 1608-0599
1539236
  Таранова Н. Топоніми Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся, які пов"язані з господарською діяльністю населення / Н. Таранова, С. Гулик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 20-26 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1539237
  Чобіт Д.В. Топоніми готського походження центральної частини Волино-Подільського пограниччя / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2012. – 51, [1] с. – Бібліогр.: с. 47-51. – ISBN 966-7544-50-8-1
1539238
  Вербич С.О. Топоніми з основою печеніг- в Україні та за її межами (історико-лінгвістичне дослідження) // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 70-79. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1539239
  Малярчук О. Топоніми Калуша на давніх мапах / О. Малярчук, І. Тимів, І. Бойкович // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 33, січень - червень. – С. 11-15
1539240
  Наумова Н. Топоніми Києва у літературній та мистецькій спадщині Тараса Шевченка // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 68-81. – ISBN 978-966-95419-8-7
1539241
  Ратушняк О. Топоніми козацької доби в сучасних перейменувальних процесах Наддніпрянщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 63-66. – ISSN 0130-6936
1539242
  Зубко А.М. Топоніми Криму як історичне джерело // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 51-54. – (Історія ; вип. 41)


  Розповідається про походження географічних назв Кримського півострова та дається їх історичного джерела.
1539243
  Іжик М. Топоніми Мадагаскару індонезійського походження // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 267-273. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття продовжує дослідження мовно-культурних аналогій між Мадагаскаром та островами Малайського архіпелагу. Аналіз назв населених пунктів, який проведено вперше, доводить гіпотезу заселення острову зі сторони Індонезії, відкриваючи перспективне поле ...
1539244
  Репан О.А. Топоніми нижнього Посамар"я у джерелах середини XVIII ст. // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 11. – C. 7-17. – ISBN 978-966-551-328-5
1539245
  Лиховид О.М. Топоніми півдня Херсонщини на карті Гійома Левассера де Боплана // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 4 (182). – С. 34-36 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1539246
  Дещинська М.А. Топоніми Рим і Київ у прислів"ях та приказках (на матеріалі німецької, латинської та української мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 184-187


  Розглянуто реалізацію топонімів Рим і Київ у прислів"ях та приказках (на матеріалі німецької, латинської та української мов). Виявлено варіативні значення, які здатні формувати аналізовані топоніми в контексті паремій, а також з"ясовано конотативну ...
1539247
  Журба О.І. Топоніми та пам"ятні знаки Дніпропетровська/Дніпра в процесі декомунізації / О.І. Журба, О.Ю. Оверченко // Studies in History and Philosophy of Science and Technology : scientific journal / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2022. – Т. 31, № 1. – С. 57-64. – ISSN 2617-1929
1539248
  Корнієнко В. Топоніми у графіті Софії Київської XI-XVII століть // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 155-168. – (Нова серія ; вип. 18)
1539249
  Пежинська О.М. Топоніми французької мови: динаміка форм та функціональних ознак : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Пежинська Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – 256 л. – Додатки: л. 197-256. - Дисертація має також додаток, що є окремою одиницею, з відомостями щодо назви : "Топонімічний словник Франції (топоніми та топооснови)". 52 л. – Бібліогр.: л. 171-196
1539250
  Пежинська О.М. Топоніми французької мови: динаміка форм та функціональних ознак : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05. / Пежинська Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1539251
  Мінкевич Е.Е. Топоніми як база творення оказіональних дериватів // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 19. – C. 113-118. – ISBN 978-966-399-637-0
1539252
  Мороз О. Топоніми як компоненти художнього тексту (на матеріалі роману "Сонячна машина" В. Винниченка) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 351-355
1539253
  Урись Т. Топоніми як маркери національної специфіки творів сучасних українських поетів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 361-367
1539254
  Сандуляк Леонтій Топоніми як феномен історичного розвитку та державотворення України // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 2/3 (26). – С. 26-29
1539255
  Непоп-Айдачич Топоніми, походні від лексеми KWIAT "КВІТКА" : у польській мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 452-456. – (Бібліотека Інституту філології)
1539256
  Карпенко О.Ю. Топонімійний сектор поетонімосфери циклу романів С. Мейер "Сутінки" / О.Ю. Карпенко, СеребряковВ.В // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 19. – С. 56-67. – ISSN 2410-3373
1539257
  Лабінська Г. Топоніміка : навч. посібник / Галина Лабінська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 271, [5] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 269-271. – Бібліогр.: с. 237-243, 268. – ISBN 978-617-10-0273-9
1539258
  Бабишин С.Д. Топоніміка в позакласній роботі з географії / С.Д. Бабишин. – Київ : Радянська школа, 1968. – 93 с. – Бібліогр.: с. 91-92
1539259
  Бабишин С.Д. Топоніміка в школі : (на матеріалах Хмельницької області) / С.Д. Бабишин. – Київ : Радянська школа, 1962. – 123 с. – Бібліогр.: с. 116-122
1539260
  Яковенко Т. Топоніміка Житомира в воєнно-туристському атласі України / Т. Яковенко, І. Винниченко // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 217-222. – ISBN 978-617-674-060-5
1539261
  Головіна Н.Б. Топоніміка німецьких колоній у Південній Бессарабії (1814/1940): лінгвокультурологія ойконімів // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 29-35. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
1539262
  Копцюх Б. Топоніміка Прикарпаття як джерело реконструкції дописемного періоду історії українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 70-73
1539263
  Лиховид О.М. Топоніміка Скадовська: досвід дослідження та перейменування / О.М. Лиховид, Т.С. Підгородецька // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 4 (218). – С. 10-12. – Бібліогр.: 23 назв
1539264
  Гордєєв А.Ю. Топоніміка узбережжя Чорного та Азовського морів на картах-портоланах XIV-XVII століть // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 26-35. – Бібліогр.: 10 назв
1539265
  Борисенко М. Топоніміка України 1920-1930-х років (історичний аналіз) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 8. – C. 21-25
1539266
  Фененко М.В. Топоніміка України в творчості Тараса Шевченка / М.В. Фененко. – Київ : Радянська школа, 1965. – 128 с.
1539267
  Петринка Людмила Топоніміка як засіб розвитку пізнавальних інтересів учнів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 35-40. – Бібліогр.: 8 назв
1539268
  Шевчук Л.Т. Топоніміка як суспільний феномен: реалії та прийдешність // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 177-178. – ISSN 2308-1988
1539269
  Левчук І. Топонімікон роману Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу" / І. Левчук, Т. Шепелюк // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 105-111. – ISSN 2304-9383
1539270
  Немировська О. Топонімікон як засіб актуалізації художнього простору у поетичному тексті (на матеріалі поезії Лесі Українки) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С.104-113. – ISBN 966-7773-70-1
1539271
  Купач Т Топонімічна картина Вінниччини : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 227-236 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
1539272
  Гончаров О. Топонімічна проблематика в діяльності Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 191-195. – ISBN 978-617-7399-06-2


  У січні 2015 р. президія правління Національної спілки краєзнавців України і Київська міська організація НСКУ звернулися до Київського міського голови В. Кличка з пропозицією назвати одну із вулиць Києва на честь академіка Петра Тронька з нагоди ...
1539273
  Світленко С.І. Топонімічна реформа в м. Дніпропетровськ 2015-2016 рр.: досвід проведення та результати // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень ; редкол.: С.І. Світленко, Д.В. Архірейський, А. Блазеєвський [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 14. – С. 95-108. – ISSN 2409-4137
1539274
  Зеленська Л.І. Топонімічне сприйняття території глобального, державного, регіонального рівнів (за результатами соціогеографічних досліджень уявлень студентів) / Л.І. Зеленська, О.Є. Афанасьєв // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 231-238. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-7650-87-1
1539275
  Міленіна Є.Д. Топонімічний аспект у вивченні морфології регіону: Кіровоградська область // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта - наука - виробництво - 2017 : зб. тез доповідей XХ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення екол. ф-ту, м. Харків, 19-22 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – С. 151-152. – ISBN 978-966-285-405-3
1539276
  Горобець А.Я. Топонімічний ерудиціон (позаурочний захід для учнів 9-11 класів) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 36-37
1539277
  Сизенко О. Топонімічний ландшафт Верхньодніпровщини у творчій спадщині Дмитра Яворницького // IV Всеукраїнські Яворницькі наукові читання, присвячені 165-річчю від дня народження академіка Д.І. Яворницького 06.11.2020 р. : тези доповідей / Всеукраїнські Яворницькі наукові читання. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 42-45
1539278
  Зеленська Л.І. Топонімічний ландшафт міста Дніпра: картографічний екскурс // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 5-13
1539279
  Левицький А.Е. Топонімічний простір США: взаємодія лінгвокультур // Поняття комунікативної ситуації і проблеми моделювання мовленнєвої поведінки / Н.О. Кушнір, 2010. – С. 377-383
1539280
  Левицький А.Е. Топонімічний простір США: взаємодія лінгвокультур // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 377-381. – (Бібліотека Інституту філології)
1539281
  Тищенко К. Топонімічний слід в Україні арабо-хозарської війни 710-737 років // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 222-241. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Концептуальним методом досліджено виразний слід арабо-хозарської війни 710-737 років переважно у топонімії Лівобережної України та по трасі походу Мервана "від Росави до Русави". В основах топонімів виявлено імена проводирів джигаду
1539282
  Янко М.Т. Топонімічний словник-довідник Української РСР / М.Т. Янко. – Київ : Радянська школа, 1973. – 184с.
1539283
  Янко Т М. Топонімічний словник-довідник Української РСР / Т М. Янко. – Київ : Радянська школа, 1973. – 179с.
1539284
  Янко М.Т. Топонімічний словник України : Словн.- довід. / М.Т. Янко; Міжнародний фонд "Відродження". Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : Знання, 1998. – 432 с. – ISBN 5770794437
1539285
  Петринка Л. Топонімічний словник. Географія в назвах : Посібник для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів / Людмила Петринка. – Львів : Триада плюс, 2006. – 144с. – ISBN 966-7596-70-2
1539286
  Салтан О.М. Топонімічні варіації пояснення назви міста Мена Чернігівської області // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 360-365. – ISSN 2218-4805
1539287
  Армашевська Т.В. Топонімічні контексти Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 289-296. – Бібліогр.: 4 назв.
1539288
  Петрущак М. Топонімічні назви в селі Сторона на Дрогобиччині // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 52-54
1539289
  Карпенко Ю.О. Топонімія Буковини / Ю.О. Карпенко. – Київ : Наукова думка, 1973. – 240с.
1539290
  Олефір Г.І. Топонімія в перекладі / Г.І. Олефір, І.А. Дейнеко, І.В. Дейнеко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 244-252. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1539291
  Лобода В.В. Топонімія Дніпро-Бузького межиріччя / В.В. Лобода. – Київ : Вища школа, 1976. – 232с.
1539292
  Вакулишин С.М. Топонімія Києва XX ст. : [довідник] / Сергій Вакулишин. – Київ : Центр ДЗК, 2014. – 258, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 256. – ISBN 978-617-7175-15-4


  Автор, почесний краєзнавець України, пропонує близько 980 географічних об"єктів (900 назв) на всій території сучасного Києва - від річки Ірпінь та Конча-Заспи до маргінальних урочищ Вишгородського, Броварського, бориспільського районів. Кожний гідронім ...
1539293
  Себта Т. Топонімія Києва і Рівного у 1941-1944 рр: тенденції і характер перейменувань // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 2013. – № 4 (187). – С. 38-51. – ISSN 0131-2685
1539294
  Гирич І. Топонімія Києва як відбиття історичної пам"яті // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 5 (203). – С. 62-71. – ISSN 0131-2685
1539295
  Бушаков В.А. Топонімія округи сіл Біюк-Узеньбаш та Кучук-Узеньбаш (до питання про походження кримських урумів) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 142-159. – ISSN 1608-0599
1539296
   Топонімія північно-східної Одещини.. – Одеса, 1975. – 89с.
1539297
  Яцій В.О. Топонімія Радехівського району Львівської області (матеріали до історико-етимологічного словника ойконімів України). І // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 206-221. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
1539298
  Яцій В.О. Топонімія Радехівського району Львівської області (матеріали до історико-етимолоігчного словника ойконімів України). П // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 120-133. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
1539299
  Карпенко Ю.О. Топонімія східних районів Чернівецької області / Ю.О. Карпенко. – Чернівці, 1965. – 62с.
1539300
  Гаврилова Т. Топонімія творів І. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 499-504. – ISBN 978-966-793-136-3
1539301
  Сіденко А. Топонімія у жанровому розмаїтті журналістських матеріалів (на прикладі газети "Високий замок") // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 220-224


  У статті здійснено аналіз жанрової палітри матеріалів з топонімічної тематики в регіональному газетному виданні "Високий замок" визначено зв"язок між їх тематичним спрямуванням та обраними жанрами. The article presents analysis of genre palette of ...
1539302
  Карпенко Ю.О. Топонімія центральних районів Чернівецької області / Ю.О. Карпенко. – Чернівці, 1965. – 76с.
1539303
   Топономастика и транскрипция.. – М., 1964. – 200с.
1539304
  Алексовски Д. Топономастиката на Кратовскиот регион / Душко Алексовски ; Лит. клуб "Надежи". – Кратово, 1986. – 166 с. : ил.
1539305
  Бербер Н.М. Топопоетонімікон роману Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки": функційно-стилістичний аспект // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2017. – № 28. – С. 89-93. – ISSN 2307-4558
1539306
  Кобликов В.В. Топорок и его друзья / В.В. Кобликов. – Тула, 1970. – 231с.
1539307
  Плям М.А. Топорок. / М.А. Плям. – Краснодар, 1960. – 92с.
1539308
  Дергачев В.А. Топоры-кельты поздней бронзы Карпато-Подунавья = Socket axes of late bronze age of Carpathian Danube region / В.А. Дергачев ; АН Респ. Молдова, Ин-т культурного наследия. – Chisinau. – ISBN 978-9975-78-840-3
Вып. 1 : Одноушковые кельты с арковидными фасками. – 2010. – 207, [1] p. : ил. – Содерж., резюме парал. на рус., молд. и англ. яз. - На обл. указ. вых. данные: Кишинэу 2010. – Библиогр.: c.178-181
1539309
  Дергачев В.А. Топоры-кельты поздней бронзы Карпато-Подунавья / В.А. Дергачев ; Акад. наук Республики Молдова ; Ин-т культурного наследия ; Центр археологии. – Кишинэу : Изд.-полигр. фирма "Центральная Типография". – ISBN 978-9975-53-062-0
Вып. 2 : Кельты и серпы Нижнего Подунавья = Socket axes and sickles from Lower Danube Area. – 2011. – 459 с. : табл., фотоил. – Таблицы: с. 402-459. – Библиогр.: с. 389-399
1539310
  Ляшко Л. Топос-естетичного об"єкта в екологічній естетиці // Досвід та його інтерпретації : тези дев"ятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління" : [Київ, 20-21 берез. 2014 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська А.Ю., Богачов М.А.]. – Київ : НвУКМА, 2014. – С. 76-78. – ISBN 978-966-518-670-0
1539311
  Филат Т.В. Топос "дома" в повести А.П.Чехова "Моя жизнь": семантика, варианты и художественные функции // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 117-148. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1539312
  Богдевич Е. Топос "книга" в истории культуры: истоки формирования семантического поля, динамика значений // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 59-80. – ISSN 2306-2908


  "Проанализированы основные аспекты функционирования топоса „книга” в истории культуры: выявлены источники формирования семантического поля, представлена динамика значений топоса. В качестве прецедентных текстов, определивших ядро топоса „книга”, ...
1539313
  Musiy Walentyna Топос "Одесса" в романе Сергея Ануфриева и Павла Пепперштейна "Мифогенная любовь каст" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 3 (48). – С. 207-221. – ISSN 1640-7806
1539314
  Пасічник О. Топос "Родинного гнізда" в оповіданні Івана Чендея "Криниця діда Василя" та в повісті Бориса Харчука "У дорозі" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 132-134. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
1539315
  Олійник І. Топос suburb у новелістиці Джона Чівера // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 36-38. – ISSN 2307-2261
1539316
  Гончаренко А.С. Топос американського Південного Заходу у новелістиці О. Генрі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 237-246


  У статті концептуалізується топос американського Південного Заходу і визначається вплив фронтирних реалій на карбування американського характеру. Матеріалом для аналізу обрана ковбойська новелістика О.Генрі. В статье концептуализируется топос ...
1539317
  Довжок Т. Топос Аркадії в повоєнній польській літературі "малої вітчизни" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості ідилічного часопростору, прообразом якого в повоєнній "кресовій" прозі (А. Кусьнєвіч, З. Гаупт та ін.) є регіон багатокультурного пограниччя Галичини, Поділля, Волині. Описано техніки втілення топосу Аркадії ("зняття шарів ...
1539318
  Стребкова І. Топос Бога у творчості Тодося Осьмачки // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 76-83. – ISSN 2307-2261
1539319
  Чмут Д.В. Топос в"язниці як головний троп роману Маргарет Елеонор Етвуд «Відьомське сім"я» / Д.В. Чмут, Т.В. Михед // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; голов. ред. Корбозерова Н.М. : редкол.: Акінсі М.А., Буає Генрі, Волкова С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 39. – С. 61-71. – ISSN 2413-5593
1539320
  Максимчук О.В. Топос весняного оновлення в українських проповідях ХVII ст. (на матеріалі текстів Кирила Транквіліона Ставровецького й Антонія Радивиловського) // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 7-13


  У статті йдеться про топос весняного оновлення, що з"явився у проповідях Кирила Транквіліона Ставровецького й Антонія Радивиловського під впливом біблійної книги Пісні пісень. Обидва автори надають перевагу алегорично-типологічному тлумаченню топосу. ...
1539321
  Федорів У. Топос втраченого дому в романі С. Жадана "Інтернат" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 43-45. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано образ Втраченого Дому в романі С. Жадана "Інтернат". Звернено увагу на те, що автор використовує традиційний мотив дороги, апелюючи до теми прощання з рідним домом і можливого (не)повернення (до)Дому. Акцентовано на важливості аналізу ...
1539322
  Погребняк О.А. Топос Галичини у романі "Пригоди бравого вояки Швейка" Ярослава Гашека // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 200-210. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена одній з ключових тем у літературах слов"янських народів про Першу світову війну - трагедії української Галичини. Зроблено спробу визначити функціональні особливості художніх образів українців, їх модальність, а також місце топосу ...
1539323
  Гулюк Є.Ю. Топос давнини та його інструменталізація у моделі шкільної риторики єзуїтів // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 45-51. – ISSN 0320-9466
1539324
  Лакуста Т.І. Топос дитинства у поезії Мозеса Розенкранца // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Червінська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Вип. 100. – С. 42-57. – ISSN 2306-2908
1539325
  Підопригора С. Топос дому в романі "Ам" Ю. Іздрика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 23-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1539326
  Яловенко О.В. Топос дому у творчості Д. Лагірі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 108-112


  У статті досліджується топос дому у творчості американської письменниці бенгальського походження Д. Лагірі. Автор статті зауважує, що проблема існування в чужому культурному середовищі, складний вибір між батьківщиною і новою домів-ою – головна тема ...
1539327
  Шпильова Н. Топос дому у творчості Річарда Бротігана // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 176-184
1539328
  Романенко О. Топос Донбасу як наративний феномен в українській культурі XX-XXI ст.: спостереження, аналіз, узагальнення // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 81-104. – ISSN 2306-2908


  "Простежується шлях формування в українській літературі та культурі ХХ–ХХІ століть образу Донбасу. Подано аналіз художніх творів у контексті формування географічних метафор та образних уявлень про Донбас як цілісний соціокультурний простір. Визначено ...
1539329
  Дядченко Л. Топос дороги та лабіринту в міфопоетичному просторі текстів "київського періоду" Тараса Федюка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 325-332


  Стаття присвячена розгляду особливостей топосу дороги та лабіринту в поезії «київського періоду» Тараса Федюка. Ця стаття дозволяє порівнювати поняття «дорога», «шлях», «лабіринт», використовуючи компаративний метод. Головна мета дослідження – ...
1539330
  Нахлік Я. Топос душі і пошуки абсолюту в польській та українській поезії раннього модернізму // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті розглянуто вживання топосу душі в авторських теософських концепціях представників польського та українського раннього модернізму К. Тетмаєра, Л. Стаффа, П. Карманського, С. Твердохліба, С. Чарнецького. Основним теософським постулатом для ...
1539331
  Нахлік Я. Топос душі як засіб вербалізації декадентських настроїв у польській та українській поезії раннього модернізму // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 223-236.
1539332
  Боклах Б. Топос Єрусалима у поемі "Марія" Т. Шевченка: особливості сакралізації есхатологічної просторової міфологеми міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 11-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1539333
  Денисова Т. Топос кіно в літературі США (ідеологічний аспект) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (644). – С. 51-60. – ISSN 0236-1477
1539334
  Денисова Т. Топос кіно в літературі США (ідеологічний аспект) // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 292-301. – ISBN 978-966-921-243-6


  "У статті проаналізовано низку романів відомих американських авторів, предметом яких стає кіно як феномен національного мистецтва. У літературному творі письменники зосереджуються на природі, історії, а - головне - функціонуванні кіно як своєрідного ...
1539335
  Брацка М. Топос козака у творчості Олександра Грози // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 267-275. – ISBN 966-95452-4-3
1539336
  Шевченко Т. Топос митця у сучасній українській есеїстиці (за матеріалами збірки В. Неборака "Лексикон А.Г.") // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 165-175. – ISSN 2312-6809
1539337
  Боклах Д.Ю. Топос міста в поезії "У Вільні, городі преславнім" Т.Г. Шевченка: синхронізація історичних подій і трагічних обставин життя у просторовому континуумі міста // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 2. – C. 113-123. – ISSN 2077-804X
1539338
  Деркачова О. Топос міста в поезії Богдана Томенчука "на матеріалі збірки "Сезон ненаписаних віршів..." // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 34-42. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1539339
  Бабюк Н.С. Топос міста у прозі Ірини Вільде : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бабюк Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1539340
  Бабенко А. Топос міста у прозі Сергія Жадана (на матеріалі творів "Ворошиловград" та "Месопотамія") // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 32-37. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (19), квітень). – ISSN 2519-4038
1539341
  Богачук В. Топос міста у романах Емми Андієвської та А. Дебліна // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація ; голов. ред. Немченко І. [та ін.]. – Київ ; Херсон, 2016. – Вип. 12. – С. 8-12. – ISBN 978-617-7201-22-8
1539342
  Гарба В. Топос міста у творі Бруно Шульца "Цинамонові крамниці" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 343-347
1539343
  Мариненко Ю. Топос ностальгії В.Домонтовича: повість "Без грунту" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 47-51. – ISSN 0130-5263
1539344
  Ярмиш Є.О. Топос Нью-Йорка та його роль у формуванні індивідуальної історії в творчості Арнона Грюнберга // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 456-461. – (Бібліотека Інституту філології)


  Стаття присвячена аналізу проблеми формування індивідуальної історії в контексті топосу великого культурного та історичного центру – міста Нью-Йорка. Романи Арнона Грюнберга, представника молодшого покоління літературного постмодерну в Нідерландах, ...
1539345
  Саєнко В. Топос Одеси в житті і творчості Гео Шкурупія // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (15). – С. 103-119. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  "Ідея системного дослідження естетичних інновацій потужної генерації митців Розстріляного Відродження зреалізована у спеціальному вивченні поєднання літературних і кінематографічних інтенцій, закорінених у “Голлівуді на березі Чорного моря” - ...
1539346
  Горова Ю. Топос Петербурга в контексті антиурбаністичного дискурсу романтизму ("Сон" Т. Шевченка, "Дзяди" А. Міцкевича) // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 227-239. – ISBN 966-95452-4-3
1539347
  Боклах Д. Топос Петербурга в повісті "Художник" Т. Шевченка: структурно-семіотичний та екзистенційно-феноменологічний аспекти відтворення міського простору // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 41-53


  У статті розкрито структурно-семіотичні параметри відтворення топосу Петербурга в повісті "Художник" Т. Шевченка, з"ясовано особливості зображення локусів-психологем у просторовій тканині топосу, виокремлено особливості геопоетики просторового ...
1539348
  Писаренко Ю.Г. Топос Пирогощі: історія та сучасність (до 830-ліття "Слова о полку Ігоревім") // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (57). – C. 91-103


  Резонанс своєму заклику до об’єднання князів перед лицем половецької загрози Автор «Слова» пов’язував з топосом Пирогощі. На основі ймовірного датування поїздки Ігоря днем Успіння Богородиці, 15 серпня (1185 р.), припускаємо, що він був запрошений до ...
1539349
  Мартиненко Т.В. Топос півночі у творчості Зенона Фіша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування топосу Півночі у творчості письменника "української школи" у польському романтизмі Зенона Фіша. Статья посвящена исследованию особенностей функционирования топоса Севера в творчестве писателя ...
1539350
  Косинська Н. Топос пограниччя у прозі Марії Матіос: міфопоетичний аспект // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 308-315. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1539351
  Клімчук Ю.Д. Топос Праги в поетичній рефлексії Євгена Маланюка, Марини Цвєтаєвої та Емілії Чегринцевої // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 54-60. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1539352
  Поплавська А.В. Топос сакрального в предметній атрибутиці гостинності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 104-110. – ISSN 2225-7586
1539353
  Бігун О.А. Топос святості у творах Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 31-36


  Йдеться про типологію топосу святості у Святому Письмі, давньо-руській духовній літературі та творах Т. Шевченка. Аналізується змістове наповнення поняття "святості" у Старому та Новому Завіті, його трансформація у києво-руських духовних пам’ятках та ...
1539354
  Літвинчук Т.В. Топос середньовічного міста в українській прозі другої половини XX століття (Павло Загребельний, Раїса Іванченко, Петро Угляренко) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Літвинчук Таїса Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 223 арк. – Додатки: арк. 221-223. – Бібліогр.: арк. 10-12, 191-220 та в додатках: арк. 221-222
1539355
  Літвинчук Т.В. Топос середньовічного міста в українській прозі другої половини XX століття (Павло Загребельний, Раїса Іванченко, Петро Угляренко) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Літвинчук Таїса Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1539356
  Казакевич Г. Топос Скіфії в середньовічних origo gentis // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 4 (20). – C. 46-49. – ISSN 2311-9896
1539357
  Григоренко О.В. Топос скляного будинку - топографія скляного світу, особливості конструювання простору в романі "Сіра сукня, десять відсотків білого" П. Шеєрбарта // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 18-22
1539358
  Стежко С.О. Топос степу в історичній драматургії Спиридона Черкасенка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 231-241. – (Філологічні науки ; № 2)
1539359
  Волощук Ю. Топос табору в романі "Ніч і день" В. Гжицького // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 52-56
1539360
  Мельник О. Топос танцю у прозі Михайла Яцкова: модерністська трансформація літературності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 189-199. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
1539361
  Месхія Д.О. Топос тіні у збірці Болеслава Лесьмяна "Сад на роздоріжжі" // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 486-489. – ISSN 2520-2103
1539362
  Жлуктенко Н.Ю. Топос у романах Казуо Ішігуро // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 191-195. – (Б-ка Ін-ту філології)
1539363
  Гребенюк Т. Топос усамітнення в сучасній українській прозі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 81-85.
1539364
  Лощевский К.В. Топос утопии: пространственная метафорика в новоевропейском социальном конструировании // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 7-19. – ISSN 0235-1188
1539365
  Павлишин М. Топос як аргумент: подорож і модерність // Критика. – Київ, 2009. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 28-32
1539366
  Поліщук О.П. Топос, етос та естезис націонал-державного міфу в сучасній культурі // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 38-43. – ISSN 2616-9967


  "У статті порушено питання про необхідність у сучасних умовах буття соціуму більш глибоко дослідити феномен націонал-державного міфу. Здійснено аналіз специфіки націонал-державного міфу не тільки як різновиду політичного міфу, а насамперед ...
1539367
  Боговін О. Топосна локалізація як засіб характеристики образів-персонажів у драмі Лесі Українки "Камінний господар" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11 (587). – С. 78-83. – ISSN 0236-1477
1539368
  Яворська О.М. Топосні характеристики Дорогобича в художній прозі Анджея Хцюка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 598-602


  Проаналізовано топос міста Дрогобича в прозі маловідомого польського письменника-дрогобичанина Анджея Хцюка, який є автором двох книжок спогадів про Дрогобич між двома світовими війнами. Зокрема подано аналіз художньої манери створення образу міста та ...
1539369
  Яворська О.М. Топосні характеристики Дрогобича в художній прозі Анджея Хцюка // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 484-488. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті проаналізовано топос міста Дрогобича в прозі маловідомого польського письменника-дрогобичанина Анджея Хцюка, який є автором двох книжок спогадів про Дрогобич між двома світовими війнами. Зокрема подано аналіз художньої манери створення образу ...
1539370
  Голдблатт Р. Топосы / Р. Голдблатт. – Москва, 1983. – 486 с.
1539371
  Ненарокова М.Р. Топосы "хвалы" в каролингской эклоге: от императора к святому // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 36-46. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 5). – ISSN 0321-1711
1539372
  Кораблев А.А. Топосы чеховской геопоэтики: Таганрог и Святые Горы // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 167-174. – ISBN 966-72-77-79-8
1539373
  Луконин М.К. Топот копыт / М.К. Луконин. – Алма-Ата, 1969. – 112с.
1539374
  Матье М. Топохимические реакции / М. Матье. – Москва-Л., 1938. – 44 с.
1539375
  Продан Е.А. Топохимия кристаллов / Е.А. Продан. – Минск, 1990. – 243с.
1539376
  Бравая Наталья Михайловна Топохимия металлокомплексных катализаторов, иммобилизованных на полимерных носителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бравая Наталья Михайловна; АН СССР. Ин-т химической физики. – Черноголовка, 1987. – 21л.
1539377
  Кнорре Г.Ф. Топочные процессы : [учеб. пособие для энергет. и мех. вузов и фак.] / Кнорре Г.Ф. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 328 с. – Библиогр. в конце частей
1539378
  Кнорре Г.Ф. Топочные процессы / Кнорре Г.Ф. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 396 с. – Библиогр. в конце разд,
1539379
  Щукин А.А. Топочные процессы и расчеты сгорания топлива / А.А. Щукин. – Москва, 1961. – 60с.
1539380
   Топрак-кала: Дворец. – М, 1984. – 303с.
1539381
  Яшин И.А. Топтыгина дуга / И.А. Яшин. – Ярославль, 1960. – 29с.
1539382
   Топчієв Олександр Григорович // Сучасна суспільна географія України в персоналіях : бібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Я.Б. Олійник, Т.В. Нич]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 55-56. – ISBN 978-617-7069-48-4
1539383
   Топчій Дмитро Гаврилович : сумуємо // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  На 80-му році життя відійшов у вічність Дмитро Гаврилович Топчій - визначний організатор вітчизняної радіоелектронної промисловості, ветеран ракетно-космічної галузі, генеральний директор Київського радіозаводу з 1970 по 1996 рік, Герой Соціалістичної ...
1539384
   Топчій Дмитро Гаврилович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 389-390 : фото
1539385
  Будько Євген Топчіть Акрополі! : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-14 : Фото
1539386
   Тор - 100 європейських університетів // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2009. – № 1 (1). – С. 53-55.
1539387
   Тора : пятикнижие Моисеево. – Иерусалим : Шамир, 1993. – 1135 с.
1539388
  Кленович С. Торба Іуд : поема // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-68. – ISSN 0585-8365
1539389
  Савчук М. Торба смішних гостинців для українців : (гуморески, коломийки, іронічні вірші, усмішки) / Микола Савчук. – Коломия : [б. в.], 2006. – 40 с. : іл.


  Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора. Підпис, січень 2015 р., м. Коломия
1539390
  Шалак О. Торбинка : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 7 (885), липень. – С. 81-84. – ISBN 978-617-7429-31-8. – ISSN 0868-4790
1539391
  Еко У. Торбинка Мінерви : есеї // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 49-84. – ISSN 0320-8370
1539392
  Кущ А. Торг уместен. Чем бельгия и Украина могут быть полезны друг другу // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 26 марта (№ 13). – С. 14-15


  "Качественный украинско-бельгийский диалог – это не только дружба с Нидерландами и Люксембургом, но и половина успеха во Франции. Бельгия является одной из ключевых стран так называемой группы Бенилюкса - межправительственного политического союза трех ...
1539393
  Ожешко Э. Торгаш Гедали : рассказ М. Конопницкой (ошибка издателя) Ожешко / пер. Брановицкой. – Москва : Изд. "Посредник" ; Отд. тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1903. – 64 с. – Авторство, ошибочно приписано М. Конопницкой, действительный авт. Элиза Ожешко ; № 479
1539394
  Сюндюков І. Торги з хижаком // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 11


  Мюнхен: через "заспокоєння" Гітлера до Другої світової війни.
1539395
  Купчик О. Торгівельна дипломатія радянської України (1920-1923 рр.): головні дійові особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено персональний, національний та партійний склад керівництва Управління Уповноваженого Народного комісаріату зовнішньої торгівлі РСФРР при РНК УСРР на початку 1920-х років. З"ясовано їх освітній рівень й фахову підготовку, ...
1539396
  Машкіна К. Торгівельна діяльність вихідців з Великого князівства Литовського в Московській державі в 2-й половині XV - на початку XVI ст. // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 125-126. – ISBN 978-966-623-745-6
1539397
  Білошицька Я. Торгівельна марка (знак для послуг) зареєстрована як доменне ім"я в Україні та Сполучених Штатах Америки: порівняльний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 317-318
1539398
   Торгівельна мережа й торгівельні кадри України в 1932 році. – Харків, 1933. – 134с.
1539399
  Левченко С.С. Торгівельна політика Європейського Союзу в Середземнорському регіоні (1995 - 2005 рр.) // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 235-241
1539400
  Ластовенко О. Торгівельні відносини ПНР та СРСР у 1971-1980 р. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 618-621. – ISBN 978-966-171-90295
1539401
  Станіславський В. Торгівельні зв"язки України з Османською імперією на початку XVIII ст. (За матеріалами російських архівів) // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 369-379. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1539402
  Литвин Н.М. Торгівельно-економічна освіта та її місце в системі професійної та вищої освіти України в 1920-1930-х роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 63-67. – ISSN 2076-1554
1539403
  Гао Сіюнь Торгівельно-економічне співробітництво між Китаєм і Україною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 11-12. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми торгівельно-економічного співробітництва між Китаєм і Україною. The article is devoted to the problems of trade and economic cooperation between China and Ukraine.
1539404
  Тимченко Р. Торгівельно-економічні відносини Гетьманату Павла Скоропадського: сучасна українська історіографія // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 135-147. – ISBN 978-617-7062-24-9
1539405
  Казімі Л. Торгівля без моралі, або як захиститися від шахраїв // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 39
1539406
   Торгівля в містах України. – Харків, 1925. – 106с.
1539407
  Попова А. Торгівля валютними цінностями як вид професійної фінансової діяльності // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 215-227. – ISSN 1026-9932
1539408
  Пожоджук Д. Торгівля домашньою худобою у волинян: звичаї та повір"я // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 88-95. – ISSN 0130-6936
1539409
  Рибій М.І. Торгівля жінками і дітьми: чинники, складові та шляхи подолання // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 45-46
1539410
  Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми: сучасний стан і основні тенденції / В.О. Іващенко, О.Ю. Галузін // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 119-127.
1539411
  Пунда А.В. Торгівля жінками як проблема сучасності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 125-127. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1539412
   Торгівля жінками: Молдова та Україна. – Minneapolis : Правозахисники Міннесоти, 2000. – 54с. – ISBN 0-929293-47-9
1539413
  Самаєва Ю. Торгівля з ЄС: за деякими позиціями експорт навіть не розпочинався // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 28 травня - 3 червня ( № 19)


  Головні причини торговельних "успіхів" — недостатнє виробництво і низька якість продукції, труднощі з виходом на європейський ринок. Результати вільної торгівлі України на ринках ЄС багатозначні. Ми вмить вичерпуємо квоти на зернові, але інші заповнити ...
1539414
  Козак М.І. Торгівля зброєю на Русі у Х - ХІІІ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ю.П. Волосник ; редкол.: Бережна С.В., Горак А., Готовська-Хенце Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 21. – C. 63–70. – ISSN 2077-7280
1539415
  Маковеєнко В. Торгівля зброєю та її наслідки для прав людини та сталого розвитку: досвід африканських країн // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 110-115. – ISSN 1998-4634
1539416
  Чередніченко В.В. Торгівля зброєю як чинник міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-23. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Торгівля зброєю є широковизнаним чинником міжнародних відносин. Існують численні причини для продажу та купівлі озброєнь, оскільки міжнародна торгівля усіма видами зброї стосується істотно політичних, економічних та торгових інтересів. На відміну від ...
1539417
  Бездітний В. Торгівля землею через аукціони // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)


  "... Специфіка та правові особливості проектного законодавства".
1539418
  Жам О. Торгівля зерном і продуктами його переробки на Правобережній Україні у ХІХ столітті // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 190-195
1539419
  Савелій Т.М. Торгівля і бартер як форми товарного обігу: проблеми співвіднесення та визначення порівняльних переваг // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 202-206


  У статті дано визначення товарного обігу. Обгрунтована позиція щодо розуміння торгівлі і бартеру як форм товарного обігу. Здійснено аналіз трансакційних витрат при здійсненні торговельних і бартерних операцій. Обгрунтовано висновок щодо більшої ...
1539420
  Городецький Ю.І. Торгівля і зростання народного добробуту в умовах розвинутого соціалізму / Ю.І. Городецький. – К., 1978. – 47с.
1539421
  Сокур Ю. Торгівля і підприємництво в Запорізькій Січі і гетьманській Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.154-158. – ISSN 0132-1331
1539422
   Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк. – ISBN 966-7634-06Х
Вип. 12, т. 4. – 2001
1539423
   Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 1994-. – ISSN 2079-4762
Вип. 34. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1539424
   Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 1994-. – ISSN 2079-4762
Вип. 35. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1539425
   Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 1994-. – ISSN 2079-4762
Вип. 36. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1539426
   Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 1994-. – ISSN 2079-4762
Вип. 38. – 2015. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1539427
  Кохан О. Торгівля киян наприкінці XVIII - середині XIX ст. // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 222-227. – ISBN 978-617-7399-06-2
1539428
  Губицький Л. Торгівля лісом у Київській губернії в першій половині XIX століття / Л. Губицький, Г. Мельник // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 113-118. – ISBN 978-617-7399-39-0
1539429
  Піщенко Г. Торгівля людськими органами - протиправна діяльність і надприбутковий бізнес / Г. Піщенко, С. Мінченко, О. Тущенко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 67-70. – ISSN 0132-1331
1539430
  Галиця О. Торгівля людьми (історія, сучасність) / О. Галиця, О. Столяр, О. Ковальов // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 75-80.
1539431
  Кравченко І. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 30-37


  "... З метою використання найманої праці".
1539432
  Борисов В.І. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини: характеристика складу злочину / В.І. Борисов, В.А. Козак // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1. – Бібліогр. с. 168-171
1539433
  Борисов В.І. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини: характеристика складу злочину / В.І. Борисов, В.А. Козак // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 151-171. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1539434
  Скулиш Н.Є. Торгівля людьми в діяльності транснаціональних злочинних організацій // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 444-451. – ISSN 1563-3349
1539435
  Баб"як А.В. Торгівля людьми в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 260-268. – (Юридична ; Вип. 1)
1539436
  Весельський В.К. Торгівля людьми в Україні (проблеми розслідування) : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.К. Весельський, В.В. Пясковський. – Київ : КНТ, 2007. – 268с. – ISBN 978-966-373-261-9
1539437
  Гостілова О. Торгівля людьми з метою трансплантації органів: кримінально-правова характеристика // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 34-26.
1539438
   Торгівля людьми і трударі з України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-34 : рис., фото
1539439
  Кушнір О.В. Торгівля людьми та тероризм: міжнародне співробітництво у сфері протидії // Імперативи розвитку цивілізації / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 47-49. – ISBN 978-966-2439-41-0
1539440
  Шостак Ю. Торгівля людьми як антисоціальне явище та засоби її протидії // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 218-219
1539441
  Миронюк Т.В. Торгівля людьми як глобальна проблема сучасності / Т.В. Миронюк, М.Г. Король // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 259-262. – ISSN 2219-5521
1539442
  Плахотнюк Н.В. Торгівля людьми як злочин проти людяності / Н.В. Плахотнюк, С.О. Іванисько // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (206). – C. 62-70. – ISSN 2308-9636
1539443
  Омелько Г.Т. Торгівля людьми як кримінально-карне діяння / Г.Т. Омелько, С.О. Циганій // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 104-106
1539444
  Бровко Н.І. Торгівля людьми як посягання на особисту свободу: філософсько-правова парадигма // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 67-74
1539445
  Регнер Г. Торгівля людьми як прояв порушення прав людини: підходи до визначення поняття, історичний аспект та шляхи розв"язання проблеми на сучасному рівні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 12-13
1539446
  Бровко Н. Торгівля людьми як соціальне явище: історико-культурологічний аспект // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 160-165. – ISSN 0132-1331
1539447
  Радченко О.М. Торгівля людьми: кримінально-правові та кримінологічні проблеми // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 439-444. – ISSN 1563-3349
1539448
  Левченко К.Б. Торгівля людьми: міф чи реальність / К.Б. Левченко, Л.Г. Ковальчук // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 6-7. – Бібліогр.: 1 назв
1539449
  Кулава К. Торгівля людьми: основні поняття та види експлуатації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 180-189. – ISSN 2312-5993
1539450
  Карп В.С. Торгівля міжнародними туристичними послугами (на прикладі країн Центрально-Східної Європи) : монографія / В.С. Карп ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 217-244 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-584-4
1539451
  Кузьменко В. Торгівля на колгоспному ринку в повсякденному житті сільських жителів УРСР в 1940-1960-х роках (за матеріалами Чернігівської області) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 111–119. – ISSN 2309-9356
1539452
   Торгівля на Україні, XIV- середина XVII століття. Волинь і Наддніпрянщина. – Київ : Наукова думка, 1990. – 404, [3] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 353-388. – Бібліогр.: с. 390-405 та в підрядк. прим. – (Актові джерела). – ISBN 5-12-001238-8
1539453
  Дудченко М.А. Торгівля об"єктами інтелектуальної власності: реалії та перспективи її розвитку в Україні
1539454
  Дудченко М.А. Торгівля об"єктами інтелектуальної власності: реалії та перспективи її розвитку в Україні // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 1. – С. 5-11
1539455
  Колосков В.В. Торгівля органами людини: взаємозв"язок з торгівлею людьми, дефініція "торгівля органами людини". // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 79-84. – ISSN 1609-0462
1539456
  Фьорстер Андреас Торгівля послугами // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 108-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Торгівля послугами відрізняється від торгівлі товарами. У цій статті висвітлено вплив лібералізації торгівлі послугами, особливо у випадку офшорингу. Чимало західно-європейських компаній розміщує свої нові відділення у країнах Європи, що називається ...
1539457
  Фьорстер Андреас Торгівля послугами // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 108-114. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Торгівля послугами відрізняється від торгівлі товарами. У цій статті висвітлено вплив лібералізації торгівлі послугами, особливо у випадку офшорингу. Чимало західно-європейських компаній розміщує свої нові відділення у країнах Європи, що називається ...
1539458
  Горкун Т.І. Торгівля послугами як сучасна сфера міжнародного бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.16-18
1539459
  Петров О.І. Торгівля при соціалізмі / О.І. Петров. – Київ, 1959. – 39с.
1539460
  Бережний І.Г. Торгівля промислового міста : про орг. торгівлі у Харкові / І.Г. Бережний. – Харків : Прапор, 1973. – 68 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1539461
  Намазов В.Ф. Торгівля структурованими фінансовими продуктами та перспективи її впровадження в нових економіках // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, жовтень - грудень. – С. 122-136. – ISSN 1605-7988
1539462
   Торгівля та обмін населення посаду давньоруського Вишгорода / Д.В. Бібіков, В.Г. Івакін, А.М. Оленич, В.І. Баранов // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 34-42. – ISSN 2227-4952
1539463
  Пилипчук Я.В. Торгівля та ремесла у Дашт-і Кипчак // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 64-70. – ISSN 1608-0599
1539464
  Студінський В.А. Торгівля та фінанси міст України у ХІІІ—ХVІІ століттях // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 52-56. – ISSN 2227-4952
1539465
  Клапчук В.М. Торгівля та ціноутворення на Гуцульщині у другій половині XIX - першій третині XX століть // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 26-37. – (Історія ; Вип. 24)
1539466
  Рудь М.О. Торгівля у полабсько-прибалтійських слов"ян у IX-XII ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-15. – (Історія ; вип. 39)


  Аналізується розвиток торгівлі на Полаб"ї в IX-XII ст., її місце та роль у господарському житті полабсько-прибалтійських слов"ян.
1539467
  Дейнеко Л.В. Торгівля України з країнами Митного союзу: сучасні тенденції та ризики для вітчизняного промислового виробництва / Л.В. Дейнеко, І.А. Шовкун, П.М. Купчак // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 8 (645). – С. 74-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1539468
  Місяць.В Торгівля України та ЄС під час і після світової кризи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 3, липень - вересень. – С. 49-60. – ISSN 1605-7988
1539469
  Мацук З.А. Торгівля фінансовими активами як основа дослідження фінансових послуг на ринку цінних паперів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 53-58. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1539470
  Губицький Л. Торгівля хлібом в Київській губернії та Київ наприкінці XVIII - на початку XIX ст. / Л. Губицький, Г. Мельник // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 228-232. – ISBN 978-617-7399-06-2
1539471
   Торгівля цінними паперами в Україні : навчальний посібник / [Бовкун К.К. та ін. ; передмова Іванова Є.Р.]. – Київ : АДС УМКЦентр, 2008. – 308 с. : іл. – (Бібліотека фахівця). – ISBN 978-966-8287-20-6
1539472
  Качка Т. Торгівля через атлантику. Як і про що домовляються ЄС і США // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 січня - 1 лютого (№ 3). – С. 3


  "Як домовитися з Трампом? Здається, лише Жан-Клод Юнкер знає, як. Принаймні він чи не єдиний може похвалитися компліментами у твітах Трампа. Від політичної домовленості минулого року на рівні Трамп-Юнкер слід переходити до практичних переговорів. Своє ...
1539473
  Бабан Т.О. Торгівля як одна з провідних форм міжнародних економічних відносин України // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 97-104. – (Економічні науки)
1539474
  Бутко М.П. Торгівля як релевантна компонента конкурентного середовища регіонального економічного простору / М.П. Бутко, Д.В. Склярець // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 23-26
1539475
  Крохмаль Н. Торгівля як форма соціального метаболізму // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 145-153. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Проаналізована система торгівлі як одна з форм соціального метаболізму. Розкрито основні складові цієї історичної форми міжсистемного обміну, визначено закономірності її розвитку в історичній ретроспективі, проаналізовано умови, що впливають на її ...
1539476
  Бойко Наталія Торгівля, або обмін (урок-аукціон) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 16-17
1539477
   Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / Львівська комерційна академія. – Львів
Вип. 16. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1539478
  Руденок О. Торгівля: основні вимоги та облік / О. Руденок. – Київ : Фактор, 1998. – 54 c.
1539479
  Калашник І.О. Торгівці в інфраструктурі вітчизняного ринку цінних паперів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 76-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1539480
   Торгова війна з Російською Федерацією: оцінка потенціалу географічної диверсифікації експорту України з метою нівелювання ризиків торговельних відносин з РФ / Н.О. Татаренко, В.І. Кончин, Н.М. Грущинська, Л.Д. Чекаленко // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 218-236. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
1539481
  Терещенко О. Торгова війна: відкрита конфронтація чи хитрий маневр / О. Терещенко, Д. Медведєв // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 34-35
1539482
  Ульянова К.М. Торгова марка як основа марочного капіталу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 3. – С.41-42. – ISSN 1606-3732
1539483
  Хмелевская Н.Г. Торговая интеграции в Mercosur vs инфраструктурная интеграция в Тихоокеанском альянсе // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 2. – С. 48-58. – ISSN 0044-748Х
1539484
   Торговая классификация хлебов СССР. 1925-26 год.. – М, 1925. – 67с.
1539485
  Киселев А.Г. Торговая конкуренция в Сибири в конце XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 151-156. – ISSN 0042-8779
1539486
  Даунене З.П. Торговая лексика в белорусской деловой письменности XV - начала XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Даунене З.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 14л.
1539487
  Даунене З.П. Торговая лексика в белорусской деловой письменности XV - начале XVII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Даунене З.П. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 16 с.
1539488
  Винокуров Александр Торговая марка Garden Grass - правильный рулонный газон. выращенный в Украине // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 36-37 : фото
1539489
  Коташевская Т. Торговая марка и ответственность за ее неправомерное использование // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 11-19.
1539490
  Чармэссон Г. Торговая марка. Как создать имя которое принесёт миллионы / Г. Чармэссон; Пер. с англ.Л.Корпан. – Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск : Питер, 1999. – 224с. – ISBN 5-314-00086-5
1539491
  Булатников Т.А. Торговая организация ордена немецких крестоносцев в XIII - начале XV в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 157-161. – ISSN 0042-8779
1539492
  Штейн Б.Е. Торговая политика западно-европейских государств после войны / Б.Е. Штейн. – Москва, 1924. – 239с.
1539493
   Торговая политика и значение вступления ВТО для развития России и стран СНГ: руководство. – Москва : Весь Мир, 2006. – 588с. – ISBN 5-7777-0344-5
1539494
  Штейн Б.Е. Торговая политика и торговые договоры Советской России 1917-1922 гг. / Б.Е. Штейн. – Москва-Петроград, 1923. – 248с.
1539495
  Чеучева А.К. Торговая политика Османской империи на Северо-Западном Кавказе в конце XVIII-первой половине XIX в. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 2. – С. 111-117. – ISSN 0869-1908
1539496
  Обминский Э.Е. Торговая политика развивающихся стран / Э.Е. Обминский. – Москва, 1967. – 216с.
1539497
  Соколов А.Я. Торговая политика России в Средней Азии и развитие русско-афганских торговых отношений. / А.Я. Соколов. – Ташкент, 1971. – 232с.
1539498
  Фокс Дж. Торговая политика США – время начать сначала // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 5/6 (658/659). – C. 16-30. – ISSN 0131-7741
1539499
  Обрадович С.Д. Торговая политика Югославии. / С.Д. Обрадович. – М., 1940. – 64с.
1539500
  Дмитренко В.П. Торговая политике советского государства после перехода к нэпу 1921-1924 / В.П. Дмитренко. – М., 1971. – 272с.
1539501
  Горский В.А. Торговая политики Европейского экономического сообщества на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Горский В. А.; Науч.-иссл. конюнктурный ин-т М-ва внешней торговли СССР. – М., 1973. – 39л.
1539502
  Иваницкий Д.И. Торговая регистрация / Д.И. Иваницкий. – М., 1926. – 123с.
1539503
  Глазунова В.В. Торговая реклама / В.В. Глазунова. – М, 1970. – 159с.
1539504
  Глазунова В.В. Торговая реклама / В.В. Глазунова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М, 1976. – 127с.
1539505
  Глазунова В.В. Торговая реклама / В.В. Глазунова. – 3-е изд., доп. и перераб. – М, 1982. – 175с.
1539506
  Оямаа П.А. Торговая реклама в кино и на телевидении / П.А. Оямаа. – М, 1975. – 71с.
1539507
  Архипова Торговая реклама и основы декорирования : учеб. пособ. для проф. технич. училищ / А.А. Архипова, Т.К. Яблочникова. – 2-е изд. – Москва : Экономика, 1967. – 134 с. : ил. ; 52 рис.
1539508
  Тихобовский Владимир Григорьевич Торговая реклама и основы декорирования / Тихобовский Владимир Григорьевич. – Москва : Высш. школа, 1976. – 136с.
1539509
  Тихобовский Владимир Григорьевич Торговая реклама и основы декорирования / Тихобовский Владимир Григорьевич. – Москва : Высш. школа, 1987. – 159с.
1539510
  Губриенко Р. Торговая сделка США и Китая: тело не боится тени // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 24-30 января (№ 3/4). – С. 3


  "Именно этой китайской идиомой можно описать недавно одобренную торговую сделку между Пекином и Вашингтоном. Вопреки впечатлению, что Китай пошел на уступки под давлением Штатов, на самом деле Поднебесная проявила философскую сдержанность и мудрость. ...
1539511
   Торговая сеть вгородах СССР. – М, 1935. – 61с.
1539512
   Торговая сеть Харьковской губернии в начале 1924 года. – вып.8. – Х, 1925. – 55с.
1539513
  Ваврищук В. Торговая специализация Украины: о чем говорят выявленные сравнительные преимущества // Экономический вестник ЭКОВЕСТ : Научный журнал / Институт приватизации и менеджмента. – Минск, 2006. – Вып. 5, № 4. – С. 704-712. – ISSN 1815-1345
1539514
  Шлямин В. Торговая стратегия и практика России со странами Евросоюза // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 9 : Россия - ВТО. – С. 58-66. – ISSN 2074-6040


  В статье анализируется стратегия и практика торгово-экономических отношений России с Финляндией, страной - членом Евросоюза.
1539515
  Исаев Н.И. Торговая техника / Н.И. Исаев. – М, 1985. – 312с.
1539516
  Юнусова Л.И. Торговая эксансия Англии в бассейне Каспия в первой половине 18 века. / Л.И. Юнусова. – Баку, 1988. – 158с.
1539517
   Торговая экспансия Японии. – М, 1936. – 223с.
1539518
  Міхневич Л. Торгове право в неуніверситетських навчальних закладах на українських теренах (ХІХ – початок ХХ ст.) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 176-181. – ISSN 2663-5313
1539519
  Дергачова В.В. Торговельна війна США і Китаю: причини та наслідки для світової економіки / В.В. Дергачова, В.Я. Голюк, О.М. Згуровський // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 54-63. – ISSN 2409-904X
1539520
  Пей М. Торговельна війна Трампа з Китаєм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 86). – С. 11
1539521
  Бойко Л.П. Торговельна лексика запрізького козацького вжитку : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.01 / Бойко Л. П.; ДГУ. – Дніпропетровськ, 1997. – 18л.
1539522
  Коваленко Т. Торговельна марка й авторське право // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 4 (90). – С.51-58. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2308-0361
1539523
  Іщенко Д.Г. Торговельна марка як об"єкт індивідуалізації учасників цивільного обороту: поняття та загальна характеристика // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 108-110. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
1539524
  Крат В. Торговельна марка як об"єкт права інтелектуальної власності // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 142-154
1539525
   Торговельна мережа й торговельні кадри України в 1932 році : За матеріалами всесоюзного суцільного перепису торговельної мережі й торговельних кадрів. – Харків : Народне господарство та облік, 2004. – 134 с.
1539526
  Крисенко Д.С. Торговельна політика адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР (1981-1989 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 95-97
1539527
  Шнирков О.І. Торговельна політика Європейського Союзу : Монографія / О.І. Шнирков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 152с. – ISBN 966-594-612-9
1539528
  Кубатко О.В. Торговельна політика ЄС та Україна = EU trade policy and Ukraine : навч. посібник / О.В. Кубатко, Т.В. Пімоненко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 142, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк. також: Co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-765-1
1539529
  Шнирков О.І. Торговельна політика ЄС щодо України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 202-206
1539530
  Фокс Дж. Торговельна політика США - час почати спочатку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 16-30. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0131-775Х
1539531
  Амджадін О. Торговельна політика США у сфері інтелектуальної власності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 66-69. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1810-3944
1539532
  Осташко Т.О. Торговельна політика України в Азії в умовах багатополярної глобалізації / Т.О. Осташко, В.В. Венгер // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2, квітень - червень. – С. 92-117. – ISSN 1605-7988
1539533
   Торговельна політика України: перспективи і пріоритети інтеграції. – Київ, 2004. – 24с. – ISBN 966-514-055-8
1539534
  Кушніренко О.М. Торговельна політика як інструмент стимулювання промислового розвитку України / О.М. Кушніренко, О.С. Зарудна // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 90-102. – ISSN 2306-546X
1539535
  Щипцов О.О. Торговельне мореплавство: арешт та затримання морських суден // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 84-87.
1539536
  Суніл Шарма Торговельне партнерство Індії з Європейським Союзом : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 50-51. – Бібліогр.: 8 назв
1539537
  Мітіліно М.І. Торговельне право Радянських республік / М.І. Мітіліно. – Харків, 1928. – 468 с.
1539538
  Зеркалов Д.В. Торговельне право України : Довідник / Д.В. Зеркалов. – Київ : КНТ, Дакор, 2007. – 336с. – (Сер."Зовнішньоекономічна діяльність"). – ISBN 966-8379-19-5; 966-373-152-4; 966-373-127-3
1539539
  Лі Юн Торговельне співробітництво між Україною та Республікою Корея: сучасний стан та перспективи // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 92-114
1539540
  Макарчук К.О. Торговельне співробітництво України та Великої Британії: сучасний стан і перспективи / К.О. Макарчук, М.В. Шуба // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 65-71. – ISSN 2222-4459
1539541
  Зеленко Сергій Мусійович Торговельне судноплавство середньовічної таврики (6 - 12 ст.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Зеленко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 190 л. + Додатки: л. 184 - 190. – Бібліогр.: л. 164 - 183
1539542
  Зеленко Сергій Мусійович Торговельне судноплавство середньовічної Таврики (6 - 12 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02 / Зеленко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
1539543
  Єфремов Д. Торговельний армрестлінг. США готуються до жорсткого економічного протистояння з КНР // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 січня - 1 лютого (№ 3). – С. 5


  "Кажуть, що в часи найгострішого протистояння з Радянським Союзом в одному з кабінетів Пентагону висіло зухвале гасло - "Якщо б ми коли-небудь зіткнулися з реальним ворогом, ми мали б справжні неприємності". Здається, нині США зіткнулися з тим ...
1539544
  Михайлов В.С. Торговельний баланс України: статистичний аналіз // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 242-254. – ISSN 2078-9165
1539545
   Торговельний перепис 1935 року по УРСР. – вип.1. – К, 1935. – 120с.
1539546
  Приходько І. Торговельні бар"єри в процесі інтеграції нових країн до Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 184-189. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1539547
  Саркісян Л.Г. Торговельні виміри цифрової трансформації країн Близького Сходу та Африки / Л.Г. Саркісян, О.В. Генералов, О.В. Степічєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 12 (539) : Інструменти реалізації "Плану Маршала" для повоєнного відновлення України. – С. 50-57. – ISSN 2222-4459
1539548
  Покришка Д.С. Торговельні відносини України з Європейським Союзом в умовах глобальної невизначеності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 18-31
1539549
  Дугінець Г. Торговельні відносини України з країнами Близького Сходу та Північної Африки / Г. Дугінець, Хосейн Золфалі Омран // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Сискос Е., Куриляк В. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Т. 21, № 4 (83), жовтень - грудень. – С. 482-498. – ISSN 2519-4070
1539550
   Торговельні війни сучасності та їх вплив на економічне зростання і розвиток у світі та Україні / Разумков центр ; [ред. видання: Г. Пашкова]. – Київ : Заповіт, 2019. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова ; Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-2050-15-8
1539551
  Масюта Д.О. Торговельні зв"язки населення Нижнього Подністров"я в I-IV ст. н. е. (за матеріалами амфорної тари) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / Масюта Денис Олександрович ; НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1539552
  Хмельникова О.Г. Торговельні зв"язки як фактор становлення добросусідських відносин між Україною та Німеччиною на початку 1920-х років // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.221-228. – ISBN 966-551-070-3
1539553
  Юрченко В. Торговельні звичаї купівлі та продажу товарів на ярмарках України в другій половині XIX - на початку XX століття // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 112-116. – ISSN 2313-8505
1539554
  Яшна О. Торговельні контакти населення Мангуп-Кале в V ст. за матеріалами амфор і червонолакової кераміки // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 47-59. – ISSN 1998-4634
1539555
  Ресенчук В. Торговельні марки в інтернеті: проблеми правового регулювання в Україні // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 26-30. – ISSN 1608-6422
1539556
  Кодинець А. Торговельні марки: проблеми функціональної ієрархії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 44-48. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISSN 0132-1331
1539557
  Шевелева Т. Торговельні марки: теоретичні аспекти незалежності права інтелектуальної власності та права власноті на річ // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 20-26. – ISSN 1608-6422
1539558
  Павлова В.А. Торговельні мережі в Україні: особливості та проблеми розвитку // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 63-69. – ISSN 2074-5354
1539559
  Адамик В. Торговельні механізми впливу світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. на трансформаційні економіки / В. Адамик, А. Савка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (1). – С. 31-49. – ISSN 1684-906Х
1539560
  Ісаханова Н. Торговельні обмеження США проти імпорту сталі та алюмінію: реакція світу / Н. Ісаханова, О. Кривецька // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 44-45
1539561
  Пєнська І.О. Торговельні орієнтири України на світових ринках // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 5-11
1539562
  Прейгер Д. Торговельні партнери України: пошук шляхів поглиблення співробітництва // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.68-75. – ISSN 0131-775Х
1539563
  Чугаєв О.А. Торговельні потоки та митні тарифи як чинник інтеграційних процесів в регіоні СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 41-49


  Торговельні потоки в СНД характеризувуються структурною неоднорідністю. Країни регіону різняться за станом торговельного балансу, частки внутрішньорегіональної торгівлі, товарною структурою експорту, рівнем тарифного захисту, участю у СОТ.
1539564
  Кочергіна О.Ю. Торговельні пріоритети міжнародного співробітництва України із макроінтеграційними угрупованнями // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 1, січень. – С. 55-58
1539565
  Петрончак Ю.О. Торговельні та біржові правовідносини Середньовіччя як передумова виникнення ринку цінних паперів у міжнародному приватному праві // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – C. 30-34. – ISSN 2617-4162
1539566
  Здановська В. Торговельні центри і бібліотеки: синергія задля покращення життя громади // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (94). – С. 20-23
1539567
  Гула Л.І. Торговельно-економічна лексика української мови XIV - XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гула Леся Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1539568
  Садикова В. Торговельно-економічне співробітництво Великої Британії та СРСР (кінець 70-х - перша половина 1980-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 40-45. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню основних напрямків, проблем та здобутків британсько-радянських відносин у торговельно-економічній галузі кінця 70-х - першої половини 80-х рр. ХХ століття. Автору вдалося визначити особливості торговельно-економічних взаємин ...
1539569
  Гончар Л.А. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та ЄС / Л.А. Гончар, А.А. Левченко // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [27-28]
1539570
  Кривенко Н. Торговельно-економічне співробітництво США, Канади і Мексики в контексті угод НАФТА та ЮСМКА // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Булатова О. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Т. 19, № 4 (75), жовтень - грудень. – С. 611-643. – ISSN 1684-906Х


  Досліджено розвиток CША, Канади та Мексики з урахуванням підписання нової Угоди ЮСМКА. Виокремлено відмінності від попередньої НАФТА відповідно до сучасних викликів. Проаналізовано зовнішню торгівлю об"єднання та його країн-членів, визначено їхні ...
1539571
  Побоченко Л. Торговельно-економічне співробітництво України з Латиноамериканськими країнами / Л. Побоченко, Ю. Шваюк // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 3 (223). – С. 123-134. – ISSN 2409-9260
1539572
  Кривенко Н. Торговельно-економічне співробітництво України та Канади в контексті Угоди про вільну торгівлю // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 144-155. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1539573
  Чорна Н.М. Торговельно-економічне співробітництво України та Польщі в 2004-2010 рр.: історіографія проблеми // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 57-61. – ISBN 978-966-493-676-4
1539574
  Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС : методичні вказівки для викладача (тренера) модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / А.О Бояр, І.Я. Софіщенко ; МОНУ ; На держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 106 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-69-51
1539575
  Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС : робочий зошит до модуля : спеціалізовані програми з питань європейської інтеграції для підвищення кваліфікації держ. службовців 2-4 категорії / А.О Бояр, І.Я. Софіщенко ; МОНУ ; На держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 152 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-69-52
1539576
  Бояр А.О. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: регулювання зовнішньої торгівлі та конкуренції в умовах єдиного ринку ЄС : підручник для держ. служб. у галузі європ. інтеграції / А.О. Бояр ; за ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, О. Рудіка [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Волин. рег. ін-т держ. упр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2008. – 384 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-69-5
1539577
  Софіщенко І.Я. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: стан і перспективи / І.Я. Софіщенко ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Київ : Міленіум, 2009. – 314 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8063-70-2
1539578
  Редькіна В.А. Торговельно-економічні відносини України з країнами Організації Чорноморського економічного співробітництва в умовах світової фінансово-економічної кризи // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 40-44
1539579
  Філінюк А.Г. Торговельно-економічні зв"язки Правобережної України в умовах інкорпорації та геополітики Російської імперії (кінець XVIII - 50-ті роки XIX століття) / А.Г. Філінюк, Т.В. Ігнатьєва ; Кам"янець-Поділ. держ. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський державний університет, 2006. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-286 та в кінці розд. – ISBN 966-643-049-5


  У пр. № 1750124 напис: Вельмишановному Анатолію Кириловичу з сердечною вдячністю за допомогу та душевними побажаннями добра, доброго здоров"я , творчих злетів, нових перемог на многії літа. Підпис. 25.09.08 р.
1539580
  Радзієвська С.О. Торговельно-економічні зв"язки України з країнами ЄС та ЄЕП: сучасний стан та перспективи розвитку // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 42-62
1539581
  Радзієвська С.О. Торговельно-економічні зв’язки України з країнами БРІКС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 184-192. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку торго- вельно-економічних зв’язків України з країнами-учасницями БРІКС: Бразилією, Росією, Індією, Китаєм та Південно-Африканською Республікою. Аналіз динаміки сальдо і товарної структури ...
1539582
  Гончарук А. Торговельно-економічні пріоритети України в ОЧЕС / А. Гончарук, І. Троян // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 27-47. – ISSN 1811-9824
1539583
  Циганенко Л. Торговельно-комерційна діяльність бессарабських купців // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса, 2012. – Вип. 14. – С. 92-108. – ISBN 978-966-389-291-8


  Вигідне природно-географічне розташування Бессарабії об"єктивно сприяло жвавому розвитку торгівлі на цих землях. Турецька влада намагалася обмежити торговельну діяльність місцевих купців - в Молдавському князівстві була встановлена турецька монополія ...
1539584
  Волониць В.С. Торговельно-комерційна діяльність ніжинських греків на українських землях у XVII-XIX ст. в працях дослідників XIX - початку XX ст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 14-20. – ISSN 2077-1800
1539585
  Радзивілюк В.В. Торговельно-промислове право в дореволюційній Росії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 66-68. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розглядаються питання виникнення і становлення торговельного права в Росії, формування на його основі права торговельно-промислового - історичного попередника сучасного господарського права.
1539586
  Мезенцева Н. Торговельно-розважальні центри україни: суспільно-географічні аспекти дослідження / Н. Мезенцева, Т. Бура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-45. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено просторово-часовий аналіз функціонування торговельно-розважальних центрів Києва. Визначено функції торговельно-розважальних центрів. Виявлено сучасні риси, пояси та сектори концентрації торговельно-розважальних центрів Києва. Проаналізовано ...
1539587
  Пальчук М.В. Торговельно-розважальні центри як нова форма публічного простору на прикладі Києва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 42


  Мета. Визначити просторово-часову динаміку формування мережі торговельнорозважальних центрів у Києві та охарактеризувати їх функції як міських публічних просторів. Методика. Застосування загальнонаукових методів і прийомів: порівняння, узагальнення, ...
1539588
  Мунони Д. Торговец из Обанге / Д. Мунони. – Москва, 1975. – 224 с.
1539589
   Торговец кофе : варианты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 90-95 : Фото
1539590
   Торговец маслом и фея цветов. – М, 1958. – 64с.
1539591
  Сискос Е. Торговий баланс і видобуток нафти і природного газу в країнах Європейського Союзу та Організації чорноморського економічного співробітництва. / Е. Сискос, К. Дарвіду // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 3 (62), липень - вересень. – C. 275-298. – ISSN 1684-906Х
1539592
  Гайдай О.М. Торговий дім "І.Г. Харитоненко з сином" на Всесвітній виставці в Парижі 1900 р.
1539593
  Костенко Л. Торговий дім: сутність і правове регулювання діяльності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С.102-106
1539594
  Скороход Я. Торговий звичай у міжнародному приватному праві та його застосування // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 181-184
1539595
  Данильченко Т. Торговий звичай як форма уніфікації правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 39-41.
1539596
  Проект Торговий кодекс України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.67-68. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1539597
  Іваничук Р. Торговиця : роман / Роман Іваничук ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 275 с. – ISBN 978-617-605-003-2


  У Фолкнера — Йокнапатофа. У Маркеса — Макондо. В Іваничука — Коломия. Коломия — це навіть не літературна планета, а всеосяжний космос. «Я дуже люблю цей твір, дуже довго працював над ним. Назву творові я дав «Торговиця», бо хто тільки не торгував ...
1539598
  Бондар М.М. Торгові відносини Ольвії з містами античного світу / М.М. Бондар. – Київ : Київський університет, 1954. – [25] с. – Окр. відбиток


  Розповiдається пpо найважливiшi аpхеологiчнi пам`ятки pозташованi в pайонi Канiвського Пpиднiпpов`я , в межах сучасного Канiвського pайону Чеpкаської облостi, почасти Пеpеяслово-Хмельницького pайону Київської областi, i Коpсунь-Шевченкiвського pайону ...
1539599
  Бондар М.М. Торгові відносини Ольвії з містами античного світу в 6-4 ст. до н.е. / М.М. Бондар. – Київ : [Б. в.], 1954. – С. 183-207
1539600
  Войтовська Я.О. Торгові відносини України на ринку зернових культур в умовах пандемії COVID-19 / Я.О. Войтовська, С.О. Остапенко // Біоекономіка та аграрний бізнес : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 11, № 1. – С. 27-37. – ISSN 2707-3823
1539601
  Данилишин Б. Торгові війни XXI століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 січня (№ 6). – С. 8


  Як вплине уповільнення зростання Китаю на економіку України.
1539602
  Лакіза В.В. Торгові війни та наслідки їх ведення на прикладі підприємств аграрної промисловості України / В.В. Лакіза, С.Р. Гриценяк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 23-30. – ISSN 2222-4459
1539603
  Пензін К. Торгові інновації на фондовому ринку // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 13-17
1539604
  Буткевич О.В. Торгові посередники як основні суб"єкти торговельної діяльності // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 163-170
1539605
  Шамякин И.П. Торговка и поэт : повести / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 335 с.
1539606
  Васильев О.В. Торговле нужны искатели / О.В. Васильев, Б.С. Синельников. – Москва, 1987. – 86 с.
1539607
  Олейников Н.Ф. Торговле требуется коммерсант! / Н.Ф. Олейников. – М., 1989. – 158с.
1539608
   Торговлю на на новый качественный уровень. – М, 1988. – 255с.
1539609
  Ващенко Г.И. Торговля - народу / Г.И. Ващенко. – Москва, 1986. – 78с.
1539610
  Либерман А.С. Торговля / А.С. Либерман. – Москва-Ленинград, 1966. – 115с.
1539611
  Архангельская К.В. Торговля : пособие по практике устной речи для студентов педагогичных ин-тов : (на нем. яз.) / К.В. Архангельская, Н.Ю. Глазунова, Л.Г. Маркина. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1966. – 112 с. – (Deutsche Kobversationsbucher)
1539612
  Цыпурина Г.И. Торговля Англии со странами Африки и Левантом во второй половине XVI века : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Цыпурина Г.И. ; МГУ , Истор. фак-т , Каф. ист. средн. веков. – Москва, 1974. – 22 с.
1539613
  Невмежицкий В.И. Торговля без очередей / В.И. Невмежицкий, Н.П. Шевчук. – К., 1989. – 48с.
1539614
  Апальков П.С. Торговля бэконом в Англии / П.С. Апальков, Н.Г. Наумов; Апакальков П.С., Наумов Н.Г. – Москва : Книгосоюз, 1929. – 59 с.
1539615
  Усов В.В. Торговля в агропромышленном комплексе / В.В. Усов. – М., 1982. – 190с.
1539616
  Разуменко А.В. Торговля в Белорусской ССР в семилетке / А.В. Разуменко, И.Д. Азарнов. – Минск, 1960. – 24с.
1539617
  Хайэм Ч. Торговля в врагом / Ч. Хайэм. – М., 1985. – 254с.
1539618
  Головко В.А. Торговля в десятое пятилетке / В.А. Головко. – Киев, 1977. – 41с.
1539619
  Головко В.А. Торговля в десятой пятиилетке. / В.А. Головко. – Киев, 1977. – 41с.
1539620
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К, 1977. – 41с.
1539621
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К, 1977. – 41с.
1539622
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К, 1977. – 41с.
1539623
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке / В.А. Головко. – К., 1977. – 41с.
1539624
  Струев А.И. Торговля в десятой пятилетке / А.И. Струев. – М, 1977. – 68с.
1539625
  Головко В.А. Торговля в десятой пятилетке. / В.А. Головко. – Киев, 1977. – 41с.
1539626
  Джавахишвили Р.Г. Торговля в курортных районах Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Джавахишвили Р. Г.; АН ГССР, Ин-т экон. и права. – Тбилси, 1972. – 31л.
1539627
  Букин Г.А. Торговля в народнохозяйственном комплексе : план комплекс. экон. и социал. развития-в действии / Г.А. Букин. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 104 с.
1539628
  Струев А.И. Торговля в одиннадцатой пятилетке / А.И. Струев. – М, 1981. – 64с.
1539629
  Гоголь Б.И. Торговля в период строительства коммунизма / Б.И. Гоголь. – М, 1962. – 64с.
1539630
  Букин Г.А. Торговля в плане социально-экономического развития города : опыт г. Ленинграда / Г.А. Букин. – Москва : Экономика, 1982. – 79 с. – (Передовые методы хозяйствования, труда, управления)
1539631
   Торговля в рыночной экономике. – Киев, 1991. – 196с.
1539632
  Орлов Я.Л. Торговля в семилетке / Я.Л. Орлов, И.М. Хрекин. – М., 1959. – 104с.
1539633
   Торговля в системе межотраслевых связей. – К, 1977. – 87с.
1539634
  Мамченко Н. Торговля в СССР и торговая политика государства / Н. Мамченко. – М, 1925. – 55с.
1539635
  Половников А.П. Торговля в старой России / А.П. Половников. – М., 1958. – 100с.
1539636
  Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в XIV - XV веках / А.Л. Хорошкевич. – М, 1963. – 367с.
1539637
  Грачева М. Торговля Германии с Россией и другими странами группы БРИК: сравнительный анализ // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 11. – С. 21-26. – ISSN 0131-2227
1539638
  Мусаев М.А. Торговля гор. Баку в 19 веке. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мусаев М.А.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 23л.
1539639
  Чудиновских Э.И. Торговля далматинских городов с Центральным и Восточным Средиземноморьем в конце XIII- первой половине XV вв. (По материалам трогира, дубровника, Котора) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Чудиновских Э.И.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 21л.
1539640
  Александрович Л.Т. Торговля детской одеждой и ее соврешенствование. (На материаах предприятий и организаций гос. торговли УССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Александрович Л.Т. ; ЛИСТ. – Ленинград, 1965. – 17 с.
1539641
  Мотолянский Г.С. Торговля для военнослужащих в СССР и деятельность военторгов в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. экон.наук: / Мотолянский Г.С.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Фр.Энгельса. – Л., 1959. – 24л.
1539642
  Шиманский В.П. Торговля и благо народа / В.П. Шиманский, Я.Л. Орлов. – 2-е, доп. – Москва : Политиздат, 1980. – 272 с.
1539643
  Шиманский В.П. Торговля и благо народа. / В.П. Шиманский. – М., 1977. – 272с.
1539644
  Хисрик Р.Д. Торговля и менеджмент продаж / Р.Д. Хисрик, Ральф. Джексон. – Москва : Филинъ, 1996. – 368 с. – (Экономика для практиков). – ISBN 5-900855-40-6
1539645
   Торговля и мореплавание в бассейнеЧерного мора в древности и средние века. – Ростов -на-Дону, 1988. – 142с.
1539646
  Головач А.В. Торговля и повышение народного потребления / А.В. Головач, В.И. Иваничкий. – М., 1962. – 52с.
1539647
  Хохлов А. Торговля и предпринимательская деятельность россиян в Китае (вторая половина ХІХ века) // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 69-76.
1539648
  Дарбинян М.М. Торговля и производство, хозяйственные связи. / М.М. Дарбинян. – М., 1984. – 255с.
1539649
  Орлов Я.Л. Торговля и производство: экономические связи / Я.Л. Орлов. – М., 1977. – 183с.
1539650
  Селиверстов И.И. Торговля и промысел русских в Якутии в 40-60 гг. 17 в. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селиверстов И.И.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1952. – 21с.
1539651
   Торговля и промышленность. – Описано без тит.л. – 312-341с.
1539652
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Полесская полоса. – вып.11. – Санкт-Петербург. – 39, 86с.
1539653
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Предкавказская полоса. – вып 7. – Санкт-Петербург. – 44, 56с.
1539654
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Привислинская полоса. – вып.12. – Санкт-Петербург. – 87, 173с.
1539655
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Северная лесная сторона. – вып.1. – Санкт-Петербург. – 72с.
1539656
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Центральная хлеботорговая полоса. – 511с.
1539657
   Торговля и промышленность Европейской России по районам. Южная горнопромышленная полоса. – вып.9. – Санкт-Петербург. – 44, 90с.
1539658
   Торговля и промышленность Европейской России по районам.Уральская полоса. – вып.5. – 77с.
1539659
   Торговля и промышленность Европейской России по районам.Юго-Восточная скотоводческая и рыболовная полоса. – вып 6. – 46, 45с.
1539660
  Любимов А.В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны / А.В. Любимов. – М., 1968. – 232с.
1539661
  Струев А.И. Торговля и спрос / А.И. Струев. – М, 1965. – 32с.
1539662
  Валеев Р.М. Торговля и товарно-денежные отношения Золотой Орды // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 97-105. – ISSN 0042-8779
1539663
  Красильникова Э.Д. Торговля и торговые люди Коми края в 17 в. / Э.Д. Красильникова. – Сыктывкар, 1972. – 55с.
1539664
  Гуляев А.И. Торговля и торговые установления / А.И. Гуляев. – Москва : Изд. и тип. М.В. Саблина, 1912. – [2], IV, 291 с. – (Наше право : Биьлиотека общедоступного законоведения, составленная кружком юристов-практиков)
1539665
  Кашин В.Н. Торговля и торговый капитал в Московском государстве / В.Н. Кашин. – Л., 1926. – 294с.
1539666
  Орлов Я. Торговля и хозяйственная реформа / Я. Орлов. – Москва, 1969. – 48с.
1539667
  Фитуни Л.А. Торговля или экспансия / Л.А. Фитуни. – М, 1968. – 48с.
1539668
  Шуин В.П. Торговля культтоварами / В.П. Шуин. – М, 1977. – 64с.
1539669
  Быков Г.Н. Торговля лицензиями - новая форма международного экономического сотрудничества // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 72-79. – (Международные отношения и международное право ; Вип. 12 ;Актуальные проблемы международных экономических отношений)
1539670
  Карнаух Ю.Я. Торговля лицензиями на мировом капиталистическом рынке : Автореф... канд. экон.наук: / Карнаух Ю. Я.; МГИМО. – М., 1965. – 23л.
1539671
  Маммадова Т.А. Торговля людьми в контексте серьезных прав человека // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 149-159. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 89). – ISSN 1563-3349
1539672
  Хусейнова А.А. Торговля людьми: попытка противодействия // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 150-151. – ISSN 0132-1625
1539673
  Картуш А. Торговля людьми: проблема в области прав человека, стоящая перед ОБСЕ // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 297-315. – ISBN 5-7712-0333-5
1539674
  Ноженко Д.В. Торговля мебелью и пути ее совершенствования. (На матер. БССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Ноженко Д.В.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1967. – 17л.
1539675
  Зотова Н.А. Торговля между странами СЭВ в условиях хозяйственной реформы / Н.А. Зотова. – М., 1969. – 144с.
1539676
  Шевченко В.Г. Торговля молоком в крупных городах и пути ее совершенстования : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Шевченко В. Г.; УНИИ торговли и общ. пит. – К., 1969. – 18л.
1539677
  Степанов М.Е. Торговля молочными и гастрономическими товарами. / М.Е. Степанов. – М, 1973. – 87с.
1539678
  Оппенгейм А.Л. Торговля на Ближнем Востоке в древности / А.Л. Оппенгейм. – М, 1970. – 31с.
1539679
  Дживелегов А.К. Торговля на Западе в средние века / А.К. Дживелегов. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. "Брокгауз-Ефрон" ; Тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1904. – [4], II, 223 с. – В части тиража на тит. л. издательская марка дана в сокр. виде. – Библиогр.: "Основная литература по истории средневековой торговли" (с. 221-223). – (История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого)
1539680
   Торговля на современном этапе. – К, 1973. – 184с.
1539681
  Томсетт М.С. Торговля опционами = Thomsett Michael C. Getting started in options.Third edition : Спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками / М.С. Томсетт. – Москва : Альпина, 2001. – 360с. – ISBN 5-89684-016-0
1539682
  Козырев А.В. Торговля оружием в политике империализма / А.В. Козырев. – М, 1985. – 157с.
1539683
  Кортунов С. Торговля оружием как инструмент "мягкой силы" // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 11. – С. 22-33. – ISSN 2074-6040
1539684
  Мочалов Б.М. Торговля при социализме / Б.М. Мочалов. – М, 1961. – 52с.
1539685
  Рзаев К.Р. Торговля продуктами животноводства в Азербайданской ССР и пути ее дальнейшего улучшения : Автореф... канд. экон.наук: / Рзаев К. Р.; Аз.ГУ. – Баку, 1965. – 27л.
1539686
  Муравская Е.И. Торговля Риги с Полоцком, Витебском и Смоленском в XII-XV вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Муравская Е.И.; Ин-т истории Акад. наук Латв. ССР. – Рига, 1962. – 27л.
1539687
  Тарловская В.Р. Торговля России периода позднего феодализма / В.Р. Тарловская. – М., 1988. – 158с.
1539688
  Петров А.Ю. Торговля Российско-американской компании с Латинской Америкой / А.Ю. Петров, А.Н. Ермолаев, В.Н. Косторниченко // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 7-26. – ISSN 0444-748Х
1539689
   Торговля РСФСР /1925-1928/. – Л, 1929. – 480с.
1539690
  Фехнер М.В. Торговля Русского государства со странами Востока в ХУ1 веке / М.В. Фехнер. – М., 1956. – 110с.
1539691
   Торговля саратовская. – Саратов, 1967. – 88с.
1539692
  Пискулов Ю.В. Торговля сближает народы / Ю.В. Пискулов. – Москва, 1976. – 104с.
1539693
  Бавадекжи Абдул Рахим Торговля Сирии и ее роль в экономической тстратегии государства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Бавадекжи Абдул Рахим; ЛГУ им А.А.Жданова. – Л, 1972. – 23л.
1539694
  Усачев Н.Н. Торговля Смоленска с Висби, Ригой и северогерманскими городами в XII-XIV вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Усачев Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 20 с.
1539695
  Будиш Я.П. Торговля Советского Дальнего Востока с Соединенными Штатами / сост. Я.П. Будиш ; под ред. планово-эконом. отд. Амторга. – Нью-Йорк : Издательское отделение акционерного общества Амторг, 1930. – 160 с.
1539696
  Локшин Р.А. Торговля советской потребительской кооперации в послевоенный период. : Автореф... Канд.экон.наук: / Локшин Р.А.; Акад.наук СССР. – М, 1957. – 16л.
1539697
   Торговля СССР. – М, 1989. – 478с.
1539698
   Торговля СССР за 1926/27 год по данным сплошного учета ЦСУ.. – М, 1930. – 168с.
1539699
  Каспаров Г.К. Торговля страхом : избр. полит. ст., 2001-2015 гг. / Гарри Каспаров. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 230, [1] с. : ил. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-617-7182-54-1
1539700
  Беденко Б.Ф. Торговля строительными материалами на селе : Автореф... канд. экон.наук: / Беденко Б.Ф.; М-во торговли РСФСР. Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – М., 1962. – 15л.
1539701
  Иосилевич М.А. Торговля тканями. / М.А. Иосилевич. – М., 1972. – 80с.
1539702
  Антипов В.К. Торговля товарами для спорта и туризма / В.К. Антипов. – Москва : Экономика, 1976. – 56 с. – (Библиотечка молодого продавца)
1539703
  Черниенко Е.Д. Торговля товарами культурного назначения / Е.Д. Черниенко. – Киев, 1980. – 31с.
1539704
  Бабичев Геннадий Миаксимович Торговля топливом на селе и пути ее усовершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Бабичев Геннадий Максимович ; МВ И ССО КазСС , Алма-Атинск. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 26 с.
1539705
   Торговля Украины в 1923 г.. – Х
кн1. – 1924. – 151с.
1539706
   Торговля Украины побиржевым данным за 1925-26 хозяйственный год. – Х, 1927. – 211, 152с.
1539707
  Дейнеко Л.В. Торговля Украины со странами Таможенного союза: современные тенденции и риски для отечественного промышленного производства / Л.В. Дейнеко, И.А. Шовкун, П.М. Купчак // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 8 (637). – С. 74-90. – ISSN 0131-7741
1539708
  Краснов Г Торговля услугами или єксплуатация? / Г Краснов. – М., 1971. – 175с.
1539709
  Беляков А.М. Торговля хозяйственными товарами / А.М. Беляков. – М., 1968. – 126с.
1539710
  Чикова Н.И. Торговля швейными изделиями. : Автореф... канд. экон.наук: / Чикова Н.И.; Москов. ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1961. – 16л.
1539711
  Кубяк Л.А. Торговля. / Л.А. Кубяк. – М., 1976. – 80с.
1539712
   Торговля. Вопросы экономики и организации. – Минск
Вып. 4. – 1977
1539713
   Торговля. Вопросы экономики и организации. – Минск
Вып. 5. – 1978
1539714
   Торговля. Вопросы экономики и организации. – Минск
Вып. 6. – 1979
1539715
   Торговля. Вопросы экономики и организации. – Минск
Вып. 7. – 1980
1539716
   Торговля. Вопросы экономики и организации. – Минск
Вып. 8. – 1981
1539717
   Торговля. Вопросы экономики и организации. – Минск
Вып. 9. – 1982
1539718
   Торговля. Вопросы экономики и организации. – Минск
Вып. 10. – 1983
1539719
  Дарбинян М.М. Торговля: совершенствование планирования и хозяйствования. / М.М. Дарбинян. – Москва, 1981. – 191с.
1539720
   Торговля: Статистический сборник. – М, 1991. – 200с.
1539721
   Торгово-бытовое обслуживание населения. – М, 1988. – 271с.
1539722
  Овчарова Л.П. Торгово-економічні відносини між Україною та Болгарією на сучасному етапі / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко, Н.О. Охріменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 81-90


  У статті розглядаються тенденції, проблеми та перспективи зовнішньоторговельних зв"язків України та Болгарії.
1539723
  Слюсаренко О.О. Торгово-економічні зв"язки України і Греції: історичні традиції та сьогодення / О.О. Слюсаренко, Н.О. Терентьєва ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України, Укр. акад. бізнесу та підприємництва. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 383, [2] с., включ. обкл., [4] арк. іл. : іл., табл. – Назва обкл. парал. укр., грец. - Парал. тит. арк. грец. - Частина тексту грец. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 966-518-339-7
1539724
  Ряузов Н.Н. Торгово-кооперативная статистика / Н.Н. Ряузов, Н.П. Тительбаумм. – М, 1939. – 344с.
1539725
  Крижанівський О.П. Торгово-лихварська діяльність церкви в Правобережній Україні у XVIII столітті // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 12-21. – (Історія ; вип. 22)


  Аналізуються на джерельній основі місце торгівлі й лихварства в господарській діяльності правобережного духовенства у XVIII ст., географія його торгових інтересів, ступінь товаризації сільськогосподарської й промислової продукції церковних маєтків.
1539726
  Межинский Е.А. Торгово-политическая практика капиталистических государств / Е.А. Межинский. – М., 1939. – 152с.
1539727
  Алехин Б.И. Торгово-политические аспекты отношений СССР с Канадой / Б.И. Алехин, И.Б. Рунов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1983. – № 4 (36) : Противоречия в окружении президента США, антивоенное движение и реакция правящих кругов Канады, а также другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 67-82
1539728
  Завриев Д.С. Торгово-политический курс Персии / Д.С. Завриев. – Тифлис, 1931. – 178с.
1539729
  Бланк И.А. Торгово-посредническое предпринимательство : экономические основы биржевой торговли и брокерской деятельности / И.А. Бланк ; Акционерное общество Украинская финансовая группа ; Учеб.-исслед. центр. – Київ : [б. и.], 1992. – 231 с. : ил. – Библиогр.: с. 229 (20 назв.). – ISBN 5-7707-3087-0
1539730
  Добкіна-Недождій Торгово-промислова палата України: історико-правові аспекти виникнення та становлення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 120-125.
1539731
  Шандра І. Торгово-промислова статистика представницьких організацій підприємців українських ґуберній (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 134-144. – ISSN 0130-5247
1539732
  Бакланова Н. Торгово-промышленная деятельность Калмыковых во второй половине XVII в. / Н. Бакланова. – Москва, 1959. – 290с.
1539733
  Бакланова Н.А. Торгово-промышленная деятельность Калмыковых во второй половине XVII в. К истории формирования русской буржуазии / Н.А. Бакланова ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва : [б. и.], 1959. – 290 с.
1539734
  Бакланова Н.А. Торгово-промышленная деятельность Калмыковых во второй половине ХУІІ в. / Н.А. Бакланова. – Москва, 1959. – 292с.
1539735
  Гусев А. Торгово-промышленная интеграция регионов России: оценка прочности и возможности укрепления / А. Гусев, М. Юревич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 56-72 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0042-8736
1539736
   Торгово-промышленная палата СССР: 50 лет. – М, 1982. – 151с.
1539737
  Ковалева Н.В. Торгово-промышленная политика и промышленное законодательство Российской империи XIX - начала XX веков. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 16-18. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию торгово-промышленной политики и промышленного законодательства Российской империи XIX - начала XX в. Рассмотрены принципы, лежащие в основе проводимой Россией политики в торговопромышленной сфере как в период первой ...
1539738
   Торгово-промышленная Франция. – Париж, 1926. – 325с.
1539739
  Мордвинцев В.М. Торгово-промышленное предпринимательство монастырей Левобережной Украины в 18 в. / В.М. Мордвинцев. – Киев, 1988. – 50 с.
1539740
  Флейшиц Е.А. Торгово-промышленное предприятие / Е.А. Флейшиц. – Л, 1924. – 84с.
1539741
  Вачридзе П.В. Торгово-промышленные поселки Западной Грузии в пореформенный период : Автореф... канд. ист.наук: / Вачридзе П.В.; Ин-т истории. – Тбилиси, 1967. – 28л.
1539742
   Торгово-промышленный и финансовый словарь. – Л, 1924. – 976с.
1539743
   Торгово-промышленный комплекс: региональный аспект : монография. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1990. – 168 с. – ISBN 5-7455-0280-0
1539744
   Торгово-промышленныя стачки /Оттискъ изъ Университетскихъ ИзвЬстій 1885 г.. – К, 1885. – 100, 132с.
1539745
  Симония Н.А. Торгово-ростовщический капитал в Азии / Н.А. Симония. – Москва, 1973. – 87с.
1539746
   Торгово-технологическое оборудование. – К, 1976. – 256с.
1539747
   Торгово-технологическое оборудование. – М, 1979. – 237с.
1539748
  Иванова Р.В. Торгово-технологическое оборудование устройство, монтаж и ремонт / Р.В. Иванова. – М, 1984. – 304с.
1539749
  Черный Д.А. Торгово-финансовый план книготорговой организации и анализ его выполнения / Д.А. Черный. – Москва, 1971. – 236с.
1539750
   Торгово-финансовый планторга. – М, 1948. – 292с.
1539751
  Циганенко Л. Торгово-фінансова активність дворянства Південноукраїнських губерній Російської імперії (друга половина ХVІII – початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 10-15


  На підставі архівних матеріалів розглядається вплив дворянського стану південно-українських губерній Російської імперії на розвиток торгової та фінансової галузей регіону в другій половині ХVIIІ - на початку ХХ ст. На основе архивных материалов ...
1539752
  Ханелис Я.Н. Торгово-экономическая информация / Я.Н. Ханелис. – М., 1967. – 232с.
1539753
  Вупин Кво Торгово-экономические отношения между Тайванем и Россией // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2004. – № 7. – С. 67-73. – ISSN 0131-2227
1539754
  Нуньес-Саранцева Торгово-экономические отношения МЕРКОСУР с внезональными партнерами // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 55-63. – ISSN 2074-6040


  В первом десятилетии текущего века, в особенности со второй половины 2000-х гг., большое число стран Латинской Америки и Карибского региона стало активно участвовать в торговых переговорах с внерегиональными партнерами как в рамках своих ...
1539755
  Нуньес-Саранцева Торгово-экономические отношения МЕРКОСУР с внезональными партнерами // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 4 : Россия в глобальном мире. – С. 47-54. – ISSN 2074-6040
1539756
  Начев Н.Д. Торгово-экономические отношения Народной Республики Болгарии со странами Европейского экономического сообщества ("общий рынок") 1960-1970 гг. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Начев Н.Д.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1539757
  Птицын А.Н. Торгово-экономические отношения России и Австро-Венгрии в конце XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 106-112. – ISSN 0042-8779
1539758
  Зименков Р.И. Торгово-экономические отношения США со странами БРИКС // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 4 (520). – С. 25-40. – ISSN 0321-2068
1539759
  Атаев Х.А. Торгово-экономические связи Ирана с Россией в XVIII-XIX вв. / Атаев Х.А. – Москва : Наука, 1991. – 391, [1] с. – Библиогр.: с. 356-387 (639 назв.)
1539760
  Поволоцкий В.Б. Торгово-экономические связи Канады с востоевропейскими странами - членами СЭВ / В.Б. Поволоцкий, И.Б. Рунов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1981. – № 28. – С. 112-134
1539761
  Чечелашвили В.К. Торгово-экономическое сотрудничество Восток-Запад на современном этапе / В.К. Чечелашвили, Жозе Мария да Кошта // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 60-65. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
1539762
  Злоказова Н. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами МЕРКОСУР: состояние, проблемы, перспективы // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 73-85. – ISSN 2074-6040
1539763
  Остроумова В.В. Торгово–промислова палата України: підсумки та перспективи розвитку // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 158-165. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362


  Обгрунтовано актуальність використання специфічної методики аналізу ефективності неприбуткових організацій. Запропоновано авторську модель розрахунку індексу ефективності торгово-промислових палат з його коригуванням згідно з пріоритетами ...
1539764
  Бостоганашвили Г.К. Торговое земледелие в Восточной Грузии в начале ХХ века (1901-1921 гг. По материалам Сигнах. уезда) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Бостоганашвили Г.К.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1969. – 22л.
1539765
  Васильченко В.Г. Торговое и вексельное право и торговое судопроизводство / В.Г. Васильченко. – Санкт-Петербург : Изд. М. П. Петрова, 1906. – 110, [3] с.
1539766
  Полозюкова О.Е. Торговое и инвестиционное сотрудничество между Россией и Китаем // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 6. – С. 63-67. – ISSN 2074-6040


  В статье анализируется современное состояние торгово-экономического сотрудничества Российской Федерации и Китая. Показано, что до настоящего времени сохраняются существенные проблемы в этом процессе, несмотря на рост абсолютных и относительных ...
1539767
  Архипов И.А. Торговое оборудование / И.А. Архипов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1973. – 224с.
1539768
  Иванова Р.В. Торговое оборудование / Р.В. Иванова, В.Ф. Клишин. – М, 1979. – 248с.
1539769
   Торговое оборудование. – М, 1986. – 256с.
1539770
  Архипов И.А. Торговое оборудование : учеб. пособ. для товароведных отд. сред. учеб. заведений / И.А. Архипов, В.Ф. Клишин. – Москва : Экономика, 1990. – 222 с.
1539771
  Макеева Н.М. Торговое обслуживание на морском транспорте в современных условиях : Автореф... канд. экон.наук: / Макеева Н. М.; М-во торг. УССР, Киев. тог. экон. ин-т. – К., 1969. – 21л.
1539772
  Нерсесов Н.О. Торговое право : [конспективный курс лекций по торговому и вексельному праву] / Н.И. Нерсесов, проф. Моск. ун-та. – Посмерт. изд., испр. и доп. А.Г. Гусаковым. – Москва : Тип. "Рассвет", 1896. – [6], IV, 267 с., 1 л. портр.
1539773
  Юшкевич В.А. Торговое право : его понятие, характеристика и отношение к праву гражданскому ; Вступительная лекция, читанная в Императорском Томском университете 16 октября 1901-1902 года / В.А. Юшкевич. – Томск : Типо-литогр. М.Н. Кононова, 1902. – [2], 20, IV с.


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому профессору Александру Васильевичу Романовичу-Славатинскому от автора
1539774
  Жамен С. Торговое право / С. Жамен, Л. Лакур; Под ред. Лобри К. – Москва : Международные отношения, 1993. – 256с. – ISBN 5-7133-0748-4
1539775
  Буйи М. Торговое право : словарь французских терминов / М. Буйи. – Москва : Международные отношения, 1993. – 272 с.
1539776
  Попов А.А. Торговое право : учебное пособие / Попов А.А. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Бурун и К, 2007. – 288 с. – ISBN 978-966-8391-03-3
1539777
  Архипов И.В. Торговое право России в ХІХ в.: этапы модернизации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.86-91. – ISSN 0132-0769
1539778
  Старцев А.В. Торговое предпринимательство в старом Китае: культурно-цивилизационный аспект // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 34-45. – ISSN 0869-1908
1539779
  Дербер П.Я. Торговое районирование СССР / П.Я. Дербер. – Москва, 1927. – 176 с.
1539780
   Торговое соглашение с Англией, заключенное в Лондоне 16 марта 1921 г.. – М, 1921. – 8с.
1539781
  Разумовский Д.В. Торговое сотрудничество Латинской Америки с внерегиональными партнерами // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 5-21. – ISSN 0044-748Х
1539782
   Торговое счетоводство. – Москва, 1929. – 246 с.
1539783
  Зарудный С.И. Торговое уложение Итальянского королевства и русские торговые законы : Опыт сравнительного изучения системы законодательств / [Соч.] С. Зарудного. – Санкт-Петербург : [В тип. Второго Отд-ния собств. е. и. вел. канцелярии], 1870. – XVI, 258 с. – Экз в разных тип. переплетах
1539784
   Торговоя городов Сибири конца XIV - начала XX в.. – Новосибирск, 1987. – 238с.
1539785
  Пшемыский А. Торговцы влиянием // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 25. – С. 42-44


  Законодавство в Євросоюзі
1539786
  Лесли О. Торговцы разумом : Фантастический рассказ // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 60-65
1539787
  Энгельбрехт Торговцы смертью. / Энгельбрехт, Ханиген и. – М., 1935. – 219с.
1539788
  Боровая З.А. Торговцы совестью / З.А. Боровая. – Мурманск : Книжное издательство, 1988. – 117, [2] с. – ISBN 5-85510-025-1
1539789
  Гаевский С.И. Торговые автоматы / С.И. Гаевский, М.М. Молдавин. – Москва, 1978. – 263с.
1539790
  Ильбисинов Чаймардан Сагидулданович Торговые автоматы и пути повышения их экономической эффективности в Казахстане : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Ильбисинов Чаймардан Сагидулданович; Алма-Атинский ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1973. – 28л.
1539791
  Перельман Е.И. Торговые весы: устройство, эксплуатация, ремонт и поверка / Е.И. Перельман. – М., 1977. – 96с.
1539792
  Шадрина Л.П. Торговые вычисления / Л.П. Шадрина. – 2-е изд., доп. – М., 1976. – 158с.
1539793
  Щадрина Л.П. Торговые вычисления / Л.П. Щадрина. – Москва, 1981. – 192с.
1539794
  Шадрина Л.П. Торговые вычисления / Л.П. Шадрина. – М., 1986. – 142с.
1539795
  Белякова Л.И. Торговые вычисления и расчеты : для официантов : учеб. пособ. для технич. училищ / Л.И. Белякова. – Москва : Высшая школа, 1979. – 104 с.
1539796
  Фитуни Л.А. Торговые договоры и соглашения капиталистических стран / Л.А. Фитуни. – М, 1958. – 288с.
1539797
  Короленко А.С. Торговые договоры и соглашения СССР с иностранными государствами / А.С. Короленко. – М, 1953. – 316с.
1539798
  Соболев М.Н. Торговые договоры России с Германией / М.Н. Соболев. – 193с.
1539799
  Градовский А.Д. Торговые и другие права евреев в России в историческом ходе законодательных мер / [соч.] А. Градовскаго. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. И.С. Леви и К*
Ч. 1 : Меры и постановления, предшествовавшие ныне действующему законодательству о евреях. – 1886. – VI, X, 345 с. – Конволют. Переплет. с: Собрание сочинений А.Д. Градовского, т. 4, СПб., 1900
1539800
  Михалева Г.А. Торговые и посольские связи России со среднеазиатскими ханствами через Оренбург. / Г.А. Михалева. – Ташкент, 1982. – 92 с.
1539801
  Некрасов Ю.К. Торговые и торгово-промышленные компании Южной Германии XV-XVI вв. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Некрасов Ю.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 20л.
1539802
  Фокин С. Торговые марки (бренды) и де-факто стандарты в современной мирохозяйственной системе // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 12. – С. 87-96. – Библиогр.: на 14 пунктів
1539803
  Радзиевский Ю. Торговые марки. Нарушения прав на торговые марки и способы борьбы с ним // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 29-40
1539804
  Одинцов А.А. Торговые монополии в Японии / А.А. Одинцов. – М., 1982. – 192с.
1539805
  Белов В.А. Торговые обычаи как источники международного торгового права: содержание и применение // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 2013. – № 1 (306). – С. 58-107. – ISSN 0131-8039
1539806
  Мищенко Ф. Торговые отношения афинской республики с царями Боспора / Ф. Мищенко. – 19с.
1539807
  Зеленко С. Торговые отношения между Анатолийским регионом и Таврикой в поздневизантийский период / С. Зеленко, М. Тимошенко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
1539808
   Торговые отношения между Россией и Евросоюзом // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 63-67
1539809
   Торговые отношения СССР со странами Востока. – М, 1938. – 107с.
1539810
  Кульчицкий Г.П. Торговые палаты социалистических стран - членов СЭВ и их роль в международной торговле : Автореф... канд. экон.наук: / Кульчицкий Г.П.; Моск. гос. ин-т междунаро. отношений. – М., 1965. – 23л.
1539811
  Каменский А. Торговые представительства - проводники экономической политики или инструмент экспансии? // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 10. – С. 5-8.
1539812
  Лисовский В.И. Торговые представительства Союза ССР за границей / В.И. Лисовский. – М., 1947. – 92с.
1539813
  Спицын А.А. Торговые пути Киевской Руси / [А. Спицын]. – [Санкт-Петербург] : Тип. Главного управления Уделов, 1911. – 19 с.
1539814
  Мугуревич Э.С. Торговые пути на территории ливов и латгалов в IX-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Мугуревич Э.С.; Акад. наук Латв. ССР. Отд-ние обществ. наук. – Рига, 1961. – 31л.
1539815
  Левко О.Н. Торговые связи Витебска в 10-18 вв / О.Н. Левко. – Минск, 1989. – 85с.
1539816
  Гамрекели В.Н. Торговые связи Восточной Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. 1 / В.Н. Гамрекели. – Тбилиси, 1968. – 112с.
1539817
  Гамрекели В.Н. Торговые связи Восточной Грузии с Северным Кавказом в XVIII в. 1 / В.Н. Гамрекели. – Тбилиси, 1976. – 111с.
1539818
  Булгаков М.Б. Торговые связи г. Белоозера в XVII в. (к вопросу о генезисе Всероссийского рынка) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Булгаков М. Б.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1974. – 30л.
1539819
  Гулиев Н.М. Торговые связи Кавказской Албании в раннем средневековье. : Автореф... Канд.ист.наук: 575 / Гулиев Н.М.; АН АзССР. – Баку, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1539820
  Купчик О. Торговые связи между УССР и АЗССР (начало 1920-х годов) // Кавказознавчі читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; НАН Азербайджану, Ін-т кавказознавства ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 102-195
1539821
  Подградская Е.М. Торговые связи Молдавии со Львовом в XVI-XVII веках : Автореф... кандидата ист.наук: / Подградская Е.М.; АН УССР. Ин-т истории. – Кишинев, 1965. – 19л.
1539822
  Подградская Е.М. Торговые связи Молдавии со Львовом в XVI-XVII веках. / Е.М. Подградская. – Кишинев, 1968. – 224 с.
1539823
  Хабибов С. Торговые скидки, издержки обращения и рентабельность торговли / С. Хабибов. – Душанбе, 1982. – 84с.
1539824
  Чижевская Е.А. Торговые услуги / Е.А. Чижевская. – К., 1981. – 30с.
1539825
  Копорский А.А. Торговый баланс Украины в 1913 г. / А.А. Копорский. – Х, 1923. – 180с.
1539826
  Введенский А.А. Торговый дом XVI-XVII веков / А.А. Введенский. – Ленинград : Путь к знанию, 1924. – 182 с. – (Памятники социально-экономической истории России / под ред.: А.И. Заозерского, В.Н. Кашина)
1539827
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын оптом, в розницу и для экспорта / Ч. Диккенс. – Москва; Ленинград
1. – 1935. – 584с.
1539828
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын оптом, в розницу и для экспорта / Ч. Диккенс. – Москва
2. – 1936. – 408с.
1539829
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт : роман / Чарльз Диккенс ; пер. с англ. А.В. Кривцовой. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники ; Зарубежная литература)
Гл. XXXI-LXII. – 1988. – 382 с. : sk/
1539830
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт / Ч. Диккенс. – Москва
2. – 1988. – 464с.
1539831
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт / Ч. Диккенс. – Москва
2. – 1988. – 464с.
1539832
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт : Роман Главы XXXI-LXII / Ч. Диккенс; Пер. с англ. Кривцовой А.В. – Москва : Художественная литература, 1989. – 368с. – (Классики и современники. Зарубежная лит.)
1539833
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт : роман / Чарльз Диккенс ; пер. с англ. А.В. Кривцовой. – Москва : Художественная литература. – (Классики и современники ; Зарубежная литература)
Т.1. – 1989. – 382с.
1539834
  Диккенс Ч. Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт / Ч. Диккенс. – Москва : Художественная литература
2. – 1989. – 366с.
1539835
  Таскаев Вячеслав Николаевич Торговый и военный флот государств Северного Причерноморья в V-I вв. до н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Таскаев Вячеслав Николаевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 27л.
1539836
  Зимон Х. Торговый капитал в ФРГ : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Зимон Х.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1970. – 21л.
1539837
  Деборин Г.А. Торговый капитал в эпоху империализма. / Г.А. Деборин. – Москва-Л., 1940. – 207с.
1539838
  Токмалаев С.Ф. Торговый капитал и торговая прибыль / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1948. – 36 с.
1539839
  Выгодский С.Л. Торговый капитал и торговая прибыль / С.Л. Выгодский. – Москва, 1948. – 24 с.
1539840
  Григорьян Г.С. Торговый капитал и торговая прибыль / Г.С. Григорьян. – Москва, 1955. – 160с.
1539841
  Токмалаев С.Ф. Торговый капитал и торговая прибыль / С.Ф. Токмалаев. – Москва, 1956. – 40 с.
1539842
  Васильчук Ю.А. Торговый капитал и торговая прибыль / Ю.А. Васильчук. – Москва, 1964. – 28с.
1539843
  Вяткин М. Торговый капитализм в России. / М. Вяткин. – М.-Л., 1927. – 244 с.
1539844
  Бланк И.А. Торговый менеджмент / И.А. Бланк. – Киев : Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с . – ISBN 577638754Х
1539845
  Доброчинский М. Торговый обмен Польши с экономически слабо развитыми странами : Автореф... Канд.экон.наук: / Доброчинский М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1959. – 18л.
1539846
   Торговый свод СССР. Проект. – Москва, 1923. – 130 с.
1539847
  Камочкин Г.А. Торговый центр PALLADIUM в историческом центре Праги // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 7. – С. 92-99. – ISSN 2073-9702


  В данной статье описаны архитектурно-художественные и функциональные особенности современного торгового центра PALLADIUM в центре Праги. Объект рассмотрен как пример грамотной работы с контекстом окружающей городской среды.
1539848
  Сидой В.Т. Торговый цетр - завод - покупатель / В.Т. Сидой. – Москва : Экономика, 1986. – 104 с.
1539849
  Корольков И.И. Торголвля в районах нового промышленного строительства и пути ее промышленного строительства и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: / Корольков И. И.; Укр. НИИ торговли и обществ. питания. – К., 1969. – 22л.
1539850
  Головка В.А. Торголя в десятой пятилетке (Текст лекции) / В.А. Головка. – К, 1977. – 39с.
1539851
  Марочко В. Торгсин і Голодомор в Україні: золота ціна життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 18-24 травня (№ 20). – С. 4


  В 1931 році в СРСР з’явилася мережа спеціальних магазинів, в яких товари продавали за іноземну валюту або обмінювали на дорогоцінні метали. В цих конторах не приймали звичайні радянські гроші. Спочатку цільовою аудиторією торгсинів були винятково ...
1539852
  Шуйський І.В. Торгсин як один із символів голодомору у творах українських письменників // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 34-39. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  У статті вперше досліджені літературні джерела художніх творів українських письменників, у яких висвітлюється торгівельна мережа «Торгсин». Її діяльність напряму пов’язана з штучно створеним у 1932–1933 роках Голодомором. Крамниці торгсинів ...
1539853
  Кулініч О. Торгувати державною землею по-новому: міфи і "страшилки" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-17 березня (№ 9/10). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1539854
  Эфенди Р. Торгул Нариманбекова / Р. Эфенди. – М., 1966. – 64с.
1539855
   Торгфинплан торга. Планирование хозяйственной деятельности государственной торговой организации. – М, 1955. – с.
1539856
  Нестайко В.З. Тореадори з Васюківки / В.З. Нестайко. – Київ, 1980. – 488с.
1539857
  Нестайко В.З. Тореадори з Васюківки / В.З. Нестайко. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 432 с.
1539858
  Нестайко В.З. Тореадоры из Васюковки / В.З. Нестайко. – Москва : Детская литература, 1980. – 431 с.
1539859
  Ермаков А.П. Торез. Ист.-краевед. очерк / А.П. Ермаков. – Донецк, 1974. – 111с.
1539860
  Авраменко И.П. Торез. Спутник туриста / И.П. Авраменко, А.А. Кузин. – Донецк : Донбас, 1966. – 47 с. : ил.
1539861
  Ревуцька Л. Торетична концептуалізація та реалії функціонування податкової системи України // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 69-74. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
1539862
  Хахалин Л.А. Торжественная заря / Л.А. Хахалин. – М, 1965. – 175с.
1539863
  Зарахович И.С. Торжественно обещаю / И.С. Зарахович. – М, 1990. – 206с.
1539864
  Черный Г.П. Торжественно, красиво, памятно. / Г.П. Черный. – М, 1989. – 190с.
1539865
  Евстифеев А. Торжественно, памятно / А. Евстифеев. – Ташкент, 1969. – 52с.
1539866
  Русское Энтомологическое Общество (С.-Петербург) Торжественное заседание по случаю окончания 25-летия Русского Энтомологического Общества. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и комп., 1885. – [2], 52 с. – Отд. оттиск: Труды Русского Энтомологического Общества. Т. XIX
1539867
   Торжественное заседание Совета Ученых советов Московского государственного университета имени М.В.Ломаносова и Президиума Российской академии наук, посвященное 275-летию Академии и 200-летнему юбилею : Москва.Главное здание МГУ.Актовый зал 8 июля 1999 г. – Москва : Московский университет, 2000. – 120с. – ISBN 5-211-02574-1
1539868
   Торжественное заседание Центрального Комитета КПБ, Верховного Совета Белорусской ССР совместнос партийніми и советскими органами Минска и Минской области, посвященное 50-летию Великой Октябрьской со. – стенографический отчет. – Минск, 1968. – 96с.
1539869
   Торжественное открытие Университета Св. Владимира в Киеве // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 76-77. – ISBN 5-7707-1061-6
1539870
   Торжественное публичное заседание Совета Императорского Казанского университета, посвященное памяти его покойного почетного члена академика А.М. Бутлерова, 5 февраля 1887 года. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1887. – 78 с.
1539871
  Зайцев А.М. Торжественное публичное заседание Совета Императорского Казанского университета, посвященное памяти покойного почетного члена, академика, А.М. Бутлерова, 5 февраля 1887 года / А.М. Зайцев, Канонников Н.М. Мельников, А.И. Якоби // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – 78 с.


  Авт.: Мельников Николай Михайлович (1840-1900/1901); Канонников Инокентий Иванович (1854-1902); Якоби А.И.
1539872
   Торжественное публичное собрание Киевской коммиссии для разбора древних актов в день пятидесятилетнего ее юбилея : 19 ноября 1893 года. – Киев, 1893. – 36 с.
1539873
   Торжественное собрание Императорской Академии наук 1-го декабря 1866 года, в память столетней годовщины рождения Н.М. Карамзина. – СанктПетербург, 1867. – 100 с.
1539874
   Торжественное собрание Императорской Академии наук 29-го декабря 1864 года / Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1865. – 181 с.
1539875
   Торжественное собрание Императорской Академии наук 29-го декабря 1865 года / Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1866. – 103 с. – с приложением портрета акад. П.А.Плетнева
1539876
   Торжественное собрание Императорской Академии наук 29-го декабря 1866 года / Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1867. – 131 с.
1539877
   Торжественное собрание Киевского общества естествоиспытателей 14 мая 1894 глда в память действительного члена Общества профессора Ивана Федоровича Шмальгаузена. – Киев : Типо-литогр. т-ва И.Н. Кушнерев и Ко в Москве, Киев. отд., 1896. – 33 с. : 1 портр.
1539878
   Торжественное собрание Одесского общества любителей истории и древностей 4 февраля 1840 года. – Одесса : Гор. тип., 1840. – 73 с. : 20 тбл.
1539879
   Торжественное собрание Отделения русского языка и словесности 22-го ноября 1887 года, посвященное чествованию К.Н. Батюшкова : [Речи: Я.К. Грота и Л.Н Майкова]. – Санкт-Петербург ; Варшава : Тип. Имп. Акад наук, 1887. – [2], 38 с.


  Содержание: Очерк личности и поэзии Батюшкова : Речь акад. Я.К. Грота. Характеристика Батюшкова как поэта : Речь чл.-кор. Имп. Акад. наук Л.Н. Майкова
1539880
  Русское Энтомологическое Общество (С.-Петербург) Торжественное Юбилейное собрание Русского Энтомологического Общества 26 февраля 1910 года. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. О-ва тип. дела СПб. (Герольд), 1910. – [2], 37 с. – Отд. оттиск: Труды Русского Энтомологического Общества. 1910, т. X, № 1-2, с. III-XXXIX
1539881
   Торжественный акт в память 19 февраля 1861 г. в Киевской 1-й гимназии. – К, 1910. – 14с.
1539882
   Торжественный акт Императорского Университета Св. Владимира 26 января 1914 года : [речь: О происхождении и развитии византийского искусства, прочитанная проф. Г.Г. Павлуцким, и краткий отчет о состоянии в деят. Имп. ун-та Св. Владимира в 1913 г.]. – Киев : Типо-литогр. Импер. Университета Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т, Корчак-Новицкого, 1914. – 50 с.
1539883
   Торжественный акт Киевских городских приходских училищ 27-го мая 1903 года : Программа. Речь директора. Краткий очерк. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Влад. Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – 14 с.
1539884
  Смеляков Я.В. Торжественный день созидания / Я.В. Смеляков. – Москва, 1984. – 158с.
1539885
   Торжественный привет. – М, 1977. – 279с.
1539886
  Грабовський С. Торжество "червоного" імперіалізму // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30-31 липня (№ 107/108)


  Як ствердився євразійський, російсько-імперський тоталітаризм і Сталін як його уособлення.
1539887
  Грабовський С. Торжество "червоного" імперіалізму // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 23-24 липня (№ 105/106). – С. 3
1539888
  Кононенко П.П. Торжество братерства: Ідеї інтернаціоналізму і худож. новаторство літ. соц. реалізму / П.П. Кононенко. – Київ, 1982. – 256с.
1539889
  Лебедев П.В. Торжество великих идей ленинизма / П.В. Лебедев. – Саратов, 1969. – 16с.
1539890
  Десятерик Д. Торжество дебютантів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 22 -23


  Українська кіноакадемія визначила переможців премії "Золота дзиґа-2020".
1539891
  Дашкиев Н.А. Торжество жизни. / Н.А. Дашкиев. – 2-е изд., перераб. – Харьков, 1953. – 367с.
1539892
  Дашкиев Н.А. Торжество жизни. / Н.А. Дашкиев. – 2-е изд., перераб. – Харьков, 1954. – 367с.
1539893
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1952. – 418 с.
1539894
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – Київ, 1954. – 400 с.
1539895
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – 3-е вид., перероб. – Київ, 1966. – 370 с.
1539896
  Дашкієв М.О. Торжество життя : роман / М.О. Дашкієв. – 2-е изд., перераб. – Київ : Веселка, 1972. – 304 с.
1539897
  Роузентал Ф. Торжество знания : Концепция знания в средневековом исламе / Ф. Роузентал. – Москва : Наука, 1978. – 372 с.
1539898
  Пшукова З.О. Торжество идей В.И.Ленина в раскрепощении женщин-горянок Кабардино-Балкарии. : Автореф... канд.ист.наук: / Пшукова З.О.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 25л.
1539899
  Турсунбаев А.Б. Торжество идей пролетарского интернационализма в Казахстане / А.Б. Турсунбаев. – Алма-Ата, 1965. – 248с.
1539900
  Брыскин С.К. Торжество исторической справедливости 1918 и 1940 годы в судьбах молдавского народа / С.К. Брыскин, М.К. Сытник. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1969. – 224 с.
1539901
   Торжество ідей ленінізму. – К, 1957. – 560 с.
1539902
   Торжество ідеології дружби народів на Україні. – К, 1953. – 164с.
1539903
  Бакуменко П.І. Торжество інтернаціоналістської політики КПРС / П.І. Бакуменко. – Київ : Політвидав України, 1976. – 56 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт. – (Ми - інтернаціоналісти)
1539904
  Мельник Л.Г. Торжество історичної правди : критика буржуазно-націоналістичної фальсифікації історії України / Л.Г. Мельник. – Київ : Радянська школа, 1987. – 136 с.
1539905
   Торжество історичної справедливості. – Львів, 1968. – 803 с.
1539906
  Личук Ю.Т. Торжество колгосного ладу / Ю.Т. Личук. – К., 1977. – 136с.
1539907
  Чернусь Л.Т. Торжество колективної праці. / Л.Т. Чернусь. – К, 1972. – 32с.
1539908
   Торжество ленинизма. – Москва, 1970. – 177с.
1539909
   Торжество ленинских заветов. – Саратов, 1967. – 16с.
1539910
   Торжество ленинских идей. – М, 1977. – 224с.
1539911
  Коломийченко И.И. Торжество ленинских идей о социалистическом соревновании / И.И. Коломийченко. – К., 1982. – 224с.
1539912
   Торжество ленинских идей пролетарского интернационализма. На материалах республик Сред. Азии и Казахстана. 1917-1972 гг.. – М, 1974. – 531с.
1539913
  Тулепбаев Б.А. Торжество ленинских идей социалистического преобразования сельского хозяйства в Средней Азии и Казахстане. / Б.А. Тулепбаев. – М., 1971. – 482с.
1539914
  Чапкевич В.С. Торжество ленинских норм партийной и государственной жизни. / В.С. Чапкевич, М.В. Чекалин. – Л., 1965. – 48с.
1539915
  Аржаков С.Т. Торжество ленинско-сталинской национальной политики : к 30-летию Якутской АССР / Аржаков С.Т., Савин В.В. – Якутск : Якутское отделение, 1952. – 51 с. – (Всесоюзное о-во по распространению полит. и науч. знаний)
1539916
   Торжество ленинского кооперативного плана. – М, 1969. – 127с.
1539917
  Давыдов А.С. Торжество ленинского кооперативного плана / А.С. Давыдов. – Волгоград, 1970. – 32с.
1539918
   Торжество ленинского кооперативного плана. – Воронеж, 1981. – 319с.
1539919
  Смышляев В.А. Торжество ленинского кооперативного плана (Историографический очерк истории коллективизации сельского хозяйства) / В.А. Смышляев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1972. – 128 с.
1539920
   Торжество ленинского кооперативного плана в Узбекистане. – Ташкент, 1970. – 380с.
1539921
  Михалев Г.М. Торжество ленинского плана построения марксистской партии / Г.М. Михалев. – Орел, 1963. – 96с.
1539922
  Милосердов В. Торжество ленинского учения о нерушимом союзе рабочих и крестьян / В. Милосердов, 1957. – 120с.
1539923
   Торжество ленинской национальной поилитики в СССР. – Горький, 1974. – 148с.
1539924
   Торжество ленинской национальной политики. – М, 1963. – 376с.
1539925
   Торжество ленинской национальной политики. – Чебоксары, 1972. – 382с.
1539926
   Торжество ленинской национальной политики в Закавказье.. – Тбилиси, 1970. – 134с.
1539927
  Гаубих Б.В. Торжество ленинской национальной политики в Советском Союзе. / Б.В. Гаубих, Е.Т. Бородин. – М., 1972. – 48с.
1539928
  Малолетова Н.П. Торжество ленинской национальной политики в СССР. / Н.П. Малолетова, В.В. Сельчук. – М., 1975. – 78с.
1539929
   Торжество ленинской национальной политики в Татарии. – Казань, 1968. – 339с.
1539930
  Дзюбко И.С. Торжество ленинской национальной политики в Чехословакии / И.С. Дзюбко. – Киев : Киевский университет, 1963. – 308 с.
1539931
  Дзюбко И.С. Торжество ленинской национальной политики в Чехословакии / И.С. Дзюбко : Київський університет, 1963. – 306 с.
1539932
  Марцуль Г.С. Торжество ленинской национальной политики и ее буржуазные фальсификаторы. / Г.С. Марцуль. – Минск, 1975. – 160с.
1539933
   Торжество ленинской национальной политики КПСС.. – Махачкала, 1968. – 180с.
1539934
   Торжество ленинской национальной политики КПСС.. – Алма-Ата, 1973. – 531с.
1539935
  Козлов В.К. Торжество ленинской нциональной политики КПСС. / В.К. Козлов. – Москва, 1960. – 96с.
1539936
  Скибиций В.А. Торжество ленинской тактики. / В.А. Скибиций. – Краснодар, 1969. – 248с.
1539937
  Абдушукуров Р.Х. Торжество ленинской теории перехода отсталых стран к социализму и коммунизму, минуя капитализм / Р.Х. Абдушукуров ; АН УзССР, Каф. философии. – Ташкент : Фан, 1972. – 372 с.
1539938
  Бачинський П.П. Торжество ленінських ідей дружби і братерського співробітництва народів СРСР / П.П. Бачинський. – Київ, 1970. – 92с.
1539939
  Сухоносов С.М. Торжество ленінських ідей про життя і працю по-комуністичному // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – № 3. – С. 26-40. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 1)
1539940
  Акопов М.А. Торжество ленінських ідей про захист соціалістичної Вітчизни.-До 30-річчя перемоги рад.народу у Великій Вітчизн. війні / М.А. Акопов; Т-во"Знання". Суспільно політична. – Київ : Знання, 1975. – 48с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
1539941
  Ступницький І.С. Торжество ленінських ідей про переважне зростання важкої індустрії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 10-16. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье автор показывает роль и значение важнейших положений В.И. Ленина о преимущественном развитии тяжелой индустрии в деле социалистического переустройства всего народного хозяйства, повышения производительности труда, победы нового общественного ...
1539942
  Ващенко П.П. Торжество ленінських ідей про раціональне розміщення соціалістичного виробництва в СРСР* // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 155-161 : . – Бібліогр.: 11 назв
1539943
   Торжество ленінських ідей. Збірник статей. – Львів, 1960. – 171с.
1539944
  Сердюк В.З. Торжество ленінських принципів партійного будівництва / В.З. Сердюк. – Київ, 1964. – 45с.
1539945
   Торжество ленінських принципів пролетарського інтернаціоналізму. – Львів, 1971. – 292с.
1539946
   Торжество ленінських філософських ідей на Україні. – Київ : Наукова думка, 1969. – 352 с.
1539947
  Горбач Н.Я. Торжество ленінського вчення про культуру / Н.Я. Горбач. – Львів, 1986. – 152с.
1539948
  Шульга З.П. Торжество ленінського кооперативного плану в СРСР / З.П. Шульга. – Київ, 1961. – 164с.
1539949
  Маланчук В.Ю. Торжество ленінської національної політики / В.Ю. Маланчук. – Львів, 1962. – 696с.
1539950
  Лихолат О.В. Торжество ленінської національної політики в СРСР / О.В. Лихолат, В.Б. Павленко. – Київ, 1972. – 24с.
1539951
   Торжество ленінської національної політики на Україні. – К, 1967. – 460 с.
1539952
  Мариво Пьер Торжество любви : [комедия в 3-х д.] / Мариво ; [Пер. с франц. Н.Каринцева и С.Цихоцкого]. – Москва : Госиздат "Искуство", 1957. – 87 с.
1539953
  Парв В. Торжество любви : Роман / В. Парв; Пер. с англ. В. Цибиной. – Москва : Радуга, 2001. – 176с. – (Любовный роман). – ISBN 0-373-19313-0; 5-05-005109-6
1539954
  Федорова В.Н. Торжество мичуринской биологии. / В.Н. Федорова. – Казань, 1950. – 52с.
1539955
  Сконечная А.Д. Торжество муз : Театральная и музыкальная жизнь Москвы и Петербурга в первой половине XIX века. / А.Д. Сконечная. – М., 1989. – 190с.
1539956
   Торжество муз: Большой театр в графике и живописи. – М, 1979. – 111с.
1539957
   Торжество національної політики КПРС.. – К, 1972. – 291с.
1539958
   Торжество печатного слова. – Краснодар, 1964. – 28 с.
1539959
  Мухтасипов М. Торжество правды / М. Мухтасипов. – М., 1983. – 252с.
1539960
  Граф О.М. Торжество праведных / О.М. Граф. – Москва, 1937. – 64с.
1539961
  Махмудов А.Г. Торжество прекрасного: Прогрессив. татар. эстет. мысль конца XIX -- нач. XX вв. / А.Г. Махмудов. – Казань, 1989. – 156с.
1539962
  Курас И.Ф. Торжество пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных партий на Украине / И.Ф. Курас. – Киев, 1978. – 315 с.
1539963
   Торжество разума: Материалы Международ. сес., посвящ. 1000-летию со дня рождения Абуали ибн Сино (Авиценны). – Душанбе, 1988. – 392с.
1539964
  Посмітний М.О. Торжество серпа і молота / М.О. Посмітний. – Київ : Урожай, 1967. – 120 с.
1539965
   Торжество советской демократии. – М, 1954. – 64с.
1539966
  Салімонович Л. Торжество справедливості. Рік вісімки щедро нагородить нас за добрі справи, виставить суворий рахунок за проявлену слабкість і вкотре нагадає про те, що у світі нічого не трапляється випадково // Україна молода. – Київ, 2023. – 27 грудня (№ 52)
1539967
  Мерме Жиль Торжество формы : Природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 78-89 : Фото. – ISSN 1029-5828
1539968
  Преображенский В.Х. Торжество христианской веры в греко-римской империи при Константине Великом. / В.Х. Преображенский. – Воронеж. – 17с.
1539969
  Петтигру Р.Ф. Торжествующая плутократия / Р.Ф. Петтигру ; Пер. с англ. под ред. Д.А. Ихока. – Москва : Московский рабочий, 1922. – 392 с.
1539970
  Майков В.И. Торжествующий Парнасс : Пролог по выздоровлении от прививной оспы ее императорского величества и его императорского высочества / Сочинение В. М[айкова]. // Агриопа : трагедия Василья Майкова / В.И. Майков. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 8 с.
1539971
   Торжок. – Москва, 1974. – 31с.
1539972
  Суслов А.А. Торжок и его окрестности. / А.А. Суслов. – М, 1970. – 160с.
1539973
  Шутова Наталья Торжок осознал свою выгоду : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 78 : Фото
1539974
   Ториеносность докембрийских пород Украинского щита и его склонов / В.А. Анисимов, А.В. Кузьмин, О.Ф. Макивчук, Т.П. Михницкая, В.А. Рябенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 51-65 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1539975
   Торий, его сырьевые ресурсы, химия и технология. – М, 1960. – 224с.
1539976
  Каплан Г.Е. Торий, его сырьевые ресурсы, химия и технология / Г.Е. Каплан. – М., 1960. – с.
1539977
  Альберт Р Торий. Промышленно-технические аспекты / Р Альберт. – Москва, 1971. – 216с.
1539978
  Савостьянова М.В. Торичан Павлович Кравец, 1876-1955 / М.В. Савостьянова, В.Ю. Рогинский. – Л., 1979. – 112с.
1539979
  Анастасьєв А. Торкатись тільки серцем : поезії // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 18-21. – ISSN 0131-2561
1539980
  Гете Торквато Тассо / Гете. – Л., 1935. – 190с.
1539981
  Стріха М. Торквато Тассо і його "Визволений Єрусалим" (кілька слів від перекладача) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 329-332. – ISSN 0320-8370
1539982
  Фрейлик А. Торквемада и расследование во имя Бога // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 46-63. – ISSN 1812-867Х
1539983
  Бернатоввич О. Торкнеться кожного. Про нюанси нового законопроекту щодо захисту авторських прав в Інтернеті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 1. – С. 66-70. – ISSN 1708-7422
1539984
  Орос Я. Торкнись історії з Юрієм Шаповалом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 10
1539985
  Марухняк Й. Торкнутися аури Антонича // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429


  Богдан-Ігор Антонич — український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець.
1539986
  Круглова Л. Торкнутися сторінок історії університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2023. – Листопад (№ 9)


  "21 листопада 2023 року минає 45 років від дня відкриття експозиції Музею історії Університету Музей розташований у Головному корпусі Університету, збудованому за проєктом видатного архітектора Вікентія Беретті у 1842 році, у приміщенні колишньої ...
1539987
  Чйон Г. Тормод Торфеус і його опис Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 177-187. – ISBN 978-966-432-087-7
1539988
  Кашкалов В.И. Торможение асинхронных двигателей без внешнего источника энергии / В.И. Кашкалов, Ф.Ф. Долгополов. – Киев, 1985. – 119 с.
1539989
  Бекер М.Е. Торможение жизнедеятельности клеток / авт. М.Е. Бекер, А.И. Рапопорт, Л.В. Калакуцкий и др. ; под общ. ред. М.Е. Бекера ; АН ЛатвССР, Ин-т микробиологии им. Августа Кирхенштейна. – Рига : Зинатне, 1987. – 239, [8] с. : ил. – Библиогр.: с. 200-237
1539990
  Собакин Василий Павлович Торможение и многократное рассеяние быстрых ионов в твердых поглотителях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Собакин Василий Павлович; МГУ. – М., 1979. – 17л.
1539991
  Костюк П.Г. Торможение и суммация в дуге рефлекса растяжения / П.Г. Костюк, 1953. – С. 173-182
1539992
  Заруцкий Е.М. Торможение ионов средних энергий в тонких металлических пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Заруцкий Е.М.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1967. – 14л.
1539993
  Ратинов В.В. Торможение коррозии азотированной стали в серной кислоте : Автореф. дис. ... кандид. химич.наук: / Ратинов В.В.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 7 с.
1539994
  Теплова Я.А. Торможение многозарядных ионов в твердых и газообразных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Теплова Я. А. ; МВ и ССО РСФСР , НИИ яд. физики. – Москва, 1962. – 12 с.
1539995
  Зубарева Н.Г. Торможение реакций окисления кумола, изопропанола и 1,3-циклогексадиена альфа-диоксиминами переходных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Зубарева Н.Г.; АН УССР. Ин-тут общей и неорганич. химии. – К., 1972. – 16л.
1539996
  Бейли К. Торможение химических реакций / К. Бейли ; под ред. и с доп. М.Б. Неймана. – Ленинград ; Москва : Госхимиздат, 1940. – 462 с.
1539997
  Амусья М.Я. Тормозное излучение / Амусья М.Я. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 203, [1] с., ил. – Библиогр.: С. 199-202
1539998
  Тарасов А.В. Тормозное излучение мягких фотонов при взаимодействии адронов. 2-4263 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Тарасов А.В.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1539999
  Рывкин М.Ш. Тормозное излучение электрона на атоме водорода в нерелятивстском случае. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рывкин М.Ш.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Новосибирск, 1952. – 8 с.
1540000
  Федюшин Б.К. Тормозное излучение электрона на электроне в нерелятивистском случае. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федюшин Б.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 8 с.
<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,