Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>
1539001
  Бутусов Ю. "Укрспирт" не бажає виходити з тіні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)
1539002
  Якель Р. "Укрупнена" децентралізація // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 7


  "Упродовж двох наступних років нова влада планує завершити перший етап децентралізації та провести реформу субрегіонального (районного) рівня. Для цього президент доручив уряду переглянути перспективні плани формування територій громад областей і ...
1539003
   "Улечшение атеистического воспитания молодежи учеб. заведений", белорусская респ. науч.-метод. конф. (1987; Гродно).. – Гродно, 1987. – 185с.
1539004
  Гончаренко Э.П. "Улисс" Джойса в писательской и литературоведческой рецепции (от 1920 до 1990-х гг.) // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 283-297. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1539005
  Гришина С. "Улица с односторонним движением". Международные связи российских библиотек: историчесикй аспект // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 17 (107). – С. 6 - 11. – ISSN 1727-4893
1539006
  Фокін С. "Улюблене" слово перекладача: статистичний та макростилістичний аспекти // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 3 (171). – С. 292-298
1539007
  Майданська С. "Улюблені переклади не читаю, а смакую" / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22-23 травня (№ 87/88). – С. 23


  Письменниця Софія Майданська - про гонитву за книжками та про літературнні впливи у власній творчості.
1539008
  Хинкиладзе Е.В. "Ульмская ночь" М. Алданова как основа его взглядов на историю // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 194-202. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті здійснено спробу осмислення проблематики книги М. Алданова "Ульмська ніч" як основу його поглядів на історію та як центр його історіософської концепції. Показано, що найважливіші ідеї цього трактату - це влада випадку, вибірна аксіоматика та ...
1539009
  Геевский И.А. "Ультра" рвутся в Белый дом / И.А. Геевский. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 96с.
1539010
  Денчев К. "Ультраправая волна" в Европе: 90-е годы ХХ - начало ХХІ века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 5. – С. 68-83. – ISSN 0130-3864
1539011
  Кунецкая Л.И., Маштакова К.А. "Ульяновым с любовью..." : по материалам музея "Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле". – Москва : Книга, 1989. – 476 с. : ил. – Миниатюрное издание. – ISBN 5-212-00142-0
1539012
  Лопатин В. "Умел самую опасность обратить в величайшую славу" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 69-70. – ISSN 0235-7089


  Полководец Румянцев на фоне эпохи.
1539013
  Марченко М.Н. "Умеренныый" позитивизм и верховенство права в условиях правового государства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 4. – С. 5-10. – ISSN 0132-0769
1539014
  Зверев А. "Умирание искусства": 65 лет спустя // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.266-270. – ISSN 1130-6545


  Книга Владимира Вейдле "Пчелы Аристея"была издана в Париже в 1937г. Это - книга литературных пророчеств. Оценка с позиций будущего взглядов на литературные течения и литературные имена того времени читателя конца 20 - начала 21 вв.
1539015
  Жулинський М. "Умирання завше завчасне..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 11-17 листопада (№ 45). – С. 10


  Пам"яті Світлани Йовенко.
1539016
  Курбатов С. "Умирають майстри, залишаючи спогад, як рану": пам"яті Світлани Щудло // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 3 жовтня (№ 38/39). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Проєкт Державного бюджету України на 2023 рік презентували у сесійній залі Верховної Ради 21 вересня. Половину запланованих видатків головного кошторису країни передбачено на сферу оборони і безпеки. Щодо освіти і науки: порівняно з 2022 роком ...
1539017
  Стадніченко О.О. "Умирають майстри, залишаючи спогад, як рану..." Слово на спомин про Ігоря Терентійовича Купріянова (1937-2015) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 313-321. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1539018
  Івановська О. "Умирають майстри..." [Лідія Дунаєвська] // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 252-255. – ISSN 0206-8001
1539019
  Івановська О. "Умирають майстри..."? // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9-12


  Пам"яті проф. Дунаєвської Лідії Францівни
1539020
  Ямпольский Вадим "Умиротворенным умирай" : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 108-109. – ISSN 0321-1878
1539021
  Винниченко В.К. "Уміркований" та "щирий" : Повісті та оповідання для сер. та ст. шк. віку / В.К. Винниченко. – Київ : Молодь, 1992. – 420с. – (Шкільна бібліотека)
1539022
  Погрібний А. "Умію, та не хочу", або Про фальш одного етикету / Анатолій Погрібний. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 172 с. – ISBN 966-340-169-9
1539023
  Григорьев С.Г. "Умная аудитория": от интеграции технологий к интеграции принципов / С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, И.М. Реморенко // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 10 (249). – С. 3-8. – ISSN 0234-0453


  В статье обсуждается понятие «умной аудитории», ее свойства гетерогенности, объектной ориентированности, кроссплатформенности, содержательной и методической унификации. Обосновывается, что создание таких аудиторий способствует интеграции разрозненных ...
1539024
  Прянишников Н. "Умная библиотека". От фабрики знаний к магазину идей / Николай Прянишников // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 22 (160). – С. 6-9. – ISSN 1727-4893


  Размышления о библиотеке как комфортной среде для молодежи.
1539025
  Вердье Тьерри "Умная" торговля // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2013. – Вып. 50, № 4 : Путь в неизведанное. Неясный курс мировой торговли. – С. 18-21. – ISSN 1020-8151


  Трансграничные потоки интеллектуальной собственности стали объектом пристального рассмотрения в экономической политике XXI века.
1539026
  Марчук А. "Умные" плитки для космоса : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 4 : Іл.
1539027
  Андрианов С.В. Укрощение "Урагана" / Андрианов С.В. – Москва : Военное издательство, 1969. – 152 с.
1539028
  Пестушко В. Укрощение бензинового демона : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 73 : Іл.
1539029
  Айтхожина М.Г. Укрощение коня : стихотворения, поэмы ; пер. с казах. / Марфута Айтхожина ; [вступ. ст. О. Сулейменова]. – Москва : Художественная литература, 1985. – 535 с. : ил.
1539030
  Ньюкамер Лора Укрощение ледниковых озер : экология // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 44 : Фото
1539031
  Деверо Д. Укрощение. Завоевание / Джуд Деверо ; [пер. с англ. Э. Вороновой, И. Сабининой, Е. Карапузовой ; художник С. Цылов]. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1994. – 510, [2] с. : ил. – На обл. название: Укрощение. – (Волшебный Купидон). – ISBN 5-87322-084-0
1539032
   Укрречфлот: путь поиска, реформ и преобразований. – Киев : Наукова думка, 1996. – 296 с.
1539033
  Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике / П.М. Эрдниев. – М, 1986. – 254с.
1539034
  Мозолин В.В. Укрупнение колхозов и вопросы их организационно-хозяйственного укрепления. (По матер. Марийской АССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Мозолин В.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
1539035
  Корниенко П.Е. Укрупнение колхозов как одно из условий дальнейшего подъема сельского хозяйства (на материалах колхозов Винницкой области УССР) : Дис... канд.эконом.наук: / Корниенко П.Е.; Киевск. финанс-экон. ин-т . Кафедра полит. экономии. – Киев, 1956. – 277л.
1539036
  Урунов С.У. Укрупнение колхозов Самаркандской области Узбекской ССР и их организационно-хозяйственное укрепление в 1950-1952 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Урунов С.У.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
1539037
  Ткаченко Г.Е. Укрупнение мелких колхозов - важнейшее условие развития их общественного хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Ткаченко Г.Е.; Ин-т повышения квалификации препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Харьков, 1952. – 20 с.
1539038
  Перцев П.П. Укрупнение мелких колхозов - важнейший этап колхозного строительства. (По материалам Ростовск. области) : Автореф... кандидата эконом.наук: / Перцев П.П.; Ин-т повышения квалификации преподав. марксизма-ленинизма при Ленингр. гос. ордена Ленина ун-те им. А.А.Жда. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1539039
  Куркин М.И. Укрупнение мелких колхозов и его роль в дальнейшем развитии колхозного строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Куркин М.И. – Ленинград, 1952. – 16 с.
1539040
  Габбасов Л.Б. Укрупнение мелких колхозов и развитие экономики социалистического сельского хозяйства (по материалам Туркменской ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Габбасов Л.Б. ; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
1539041
  Еременко Г.П. Укрупнение мелких колхозов как необходимое условие их дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления : Автореф... канд. экон.наук: / Еременко Г.П.; МВО СССР. Ин-т повышения квалификации преподав. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра пол. – К., 1951. – 24л.
1539042
  Еременко Г.П. Укрупнение мелких колхозов кк необходимое условие их дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления : Автореф... канд. экон.наук: / Еременко Г.П.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра политической эко. – К., 1951. – 24л.
1539043
  Тисленко В. Укрупнение мелких колхозов Одесской области. : Дис... канд. эконом.наук: / Тисленко В.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 255, 2л. – Бібліогр.:л.245-255
1539044
  Терехов Ю.И. Укрупнение мелких сельскохозяйственных артелей - дальнейший шаг в развитии общественного хозяйства колхозов (на примерах Харк. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Терехов Ю. И.; ХГУ, Каф. полит. экон. – Харьков, 1953. – 15 с.
1539045
  Чурносов И.С. Укрупнение расчетов за строительно-монтажные работы / И.С. Чурносов. – М, 1953. – 72с.
1539046
  Архангельский Б.Д. Укрупненная БССР : с предисл. Предсид. Госплана БССР т. Карпа / Архангельский Б.Д. – Минск : Издание Рио Госплана БССР, 1927. – 83 с.
1539047
  Кузьмин О.Е. Укрупненное нормирование труда / О.Е. Кузьмин, Л.Н. Москаленко. – Львов, 1989. – 111с.
1539048
   Укрупненные и межотраслевые модели народного хозяйства.. – Новосибирск, 1976. – 254с.
1539049
   Укрупненные нормы численности рабочей силы по цехам и хозяйствам контор бурения.. – М., 1955. – 44с.
1539050
   Укрупнённыя сметные нормы на разведочное бурение без отбора керна. – Москва, 1959. – 12 с.
1539051
  Радчук В. Укруслиш - мова майбутнього? // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2006. – № 9/10. – С. 12-16.


  [Взаємодія мов і переклад]
1539052
  Радчук В. Укруслиш - мова майбутнього? ( Взаємодія мов і переклад) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 14-27. – Бібліогр.: Літ.: с.26-27, 16 п. – ISSN 1728-9572
1539053
  Солодарь Ц.С. Укрыватели / Ц.С. Солодарь. – Москва, 1985. – 110с.
1539054
  Гигинейшвили Л.А. Уксуснокислые бактерии, распротраненные в Грузии, и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гигинейшвили Л.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 28л.
1539055
  Ільницька І.М. Укус змії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 30
1539056
  Васильєва Н.А. Укуси гризунами і розвиток лептоспірозу / Н.А. Васильєва, Н.І. Годована, Ю.А. Кравчук // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1 (87). – C. 47-49. – ISSN 1681-2727
1539057
  Макаревич О.П. Укусив кліщ? Що робити, аби цього не сталося? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 24 : фото
1539058
  Султанов М.Н. Укусы ядовитых животных / М.Н. Султанов. – Москва, 1963. – 152с.
1539059
  Унсет С. Улав, сын Аудуна из Хествикена / С. Унсет. – Л, 1978. – 583с.
1539060
  Унсет С. Улав, сын Аудуна из Хествикена / С. Унсет. – М, 1984. – 592с.
1539061
  Галкин Н.П. Улавливание и переработка фторсодержащих газов. / Н.П. Галкин. – М., 1975. – 239с.
1539062
  Коляндр Л.Я. Улавливание и переработка химических продуктов коксования / Л.Я. Коляндр. – Х-М, 1953. – 416с.
1539063
  Белов К.А. Улавливание химических продутов коксования / К.А. Белов. – Харьков ; Москва : Металлургиздат, 1948. – 307 с. – Библиогр.: с. 307
1539064
  Ненадовец А.М. Уладзімір Караткевіч: прырода, фальклор і творца / А.М. Ненадовец. – Бабруйск, 2006. – 240с. – ISBN 5-343-01488-7
1539065
  Мирзаев Рустам Улак - игра богатырей // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 8-15 : Іл.
1539066
  Лімборська С.М. Уламок дзеркала в серці Кая : ( 5 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-35.


  Конспект уроку з вивчення казки Г.К.Андерсена "Снігова Королева"
1539067
  Лімборська С.М. Уламок дзеркала в серці Кая : конспект уроку з вивчення казки Г.К. Андерсена "Снігова Королева". 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-35
1539068
  Ломакина И.И. Улан-Батор / И.И. Ломакина. – Ленинград, 1977. – 199 с.
1539069
  Отрощенко І.В. Улан-Батор і Кизил: початок діалогу // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 114-126. – ISSN 1608-0599
1539070
  Шулунов Ф. Улан-Удэ / Ф. Шулунов. – Улан-Удэ, 1955. – 52с.
1539071
   Улан Батор. – Улан-Батор, 1968. – 13с.
1539072
  Львов-Анохин Уланова / Львов-Анохин. – 2-е изд., доп. – М., 1954. – 50с.
1539073
  Бедзик Д.І. Уланський герць : Новела: Для дітей сер. та ст. шк. віку / Д.І. Бедзик. – Одеса : Молодий більшовик, 1932. – 16с.
1539074
  Базиев Ж.Х. Улары Кавказа : экология, морфология, эволюция / Ж.Х. Базиев ; отв.ред. А.А.Стрелков. – Ленинград : Наука ; Ленинградское отделение, 1978. – 127 с.
1539075
  Базиев Ж.Х. Улары Кавказа : экология, морфология, эволюция / Ж.Х. Базиев ; АН ССС, Науч. совет по пробл. "Било. основ освоения, реконструкции и охраны живот. мира". – Ленинград : Наука ; Ленинградское отделение, 1978. – 126 с. – Библиогр.: с. 120-125
1539076
  Базиев Ж.Х. Улары Кавказа как пример приспособления птиц к условиям жизни в высокогорье : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Базиев Ж.Х. ; МГУ. – Москва, 1965. – 17 с.
1539077
   Улас Самчук - видатний український письменник ХХ століття : Матеріали урочистої академії, присяченої творчості митця. – Тернопіль-Кременець, 1994. – 72с. – ISBN 5-345-78907
1539078
  Копач О.Ю. Улас Самчук - літописець XX-го століття // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 492, лютий : лютий. – С. 14-17
1539079
  Кралюк П. Улас Самчук - про Олену Телігу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22 лютого (№ 31)


  70 років тому в Києві, у Бабиному Яру, загинула від рук окупантів талановита українська поетеса й публіцист Олена Теліга.
1539080
  Радчик Р. Улас Самчук - упорядник і видавець "Нового українського колядника" (1941 р.) // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 137-141
1539081
   Улас Самчук : Ювілейний збірник. – Рівне : Азалія, 1994. – 107с.
1539082
  Мафтин Н. Улас Самчук // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 3 (696). – С. 55-60. – ISSN 0130-5263
1539083
  Мафтин Н. Улас Самчук (1905-1987) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
1539084
  Жив"юк А. Улас Самчук і газета ""Волинь" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-80. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Розкривається питання різнопланової творчої діяльності Уласа Самчука в газеті "Волинь".
1539085
  Жив"юк А. Улас Самчук і розвиток національної свідомості українців у 1930-1940 рр. // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.103-109. – ISSN 0869-3595
1539086
  Кралюк П. Улас Самчук як мислитель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20 лютого (№ 31). – С. 10-11


  115 років з дня народження одного з найкращих українських прозаїків XX століття.
1539087
  Земзарис У.Е. Улдис Екабович Земзарис. / У.Е. Земзарис. – М., 1974. – 9с.
1539088
  Коваленко И.В. Улеб Твердая Рука / И.В. Коваленко. – М, 1978. – 351с.
1539089
  Дижур Б. Улей / Б. Дижур. – Свердловск, 1962. – 80с.
1539090
  Калинина Л.Ф. Улей / Л.Ф. Калинина. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1981. – 48 с.
1539091
  Эзера Р. Улетают белые лебеди : повесть / Регина Эзера ; пер. с латыш. В.Дорошенко. – Рига : Лиесма, 1979. – 254 с.
1539092
  Панч П. Улетают журавли : Этюды / П. Панч. – Москва : Советский писатель, 1975. – 286с.
1539093
  Осьмухин И.Г. Улетают журавли. Стихи / И.Г. Осьмухин. – Саранск, 1971. – 80с.
1539094
  Беляев М.А. Улетающая любовь : лирика / М.А. Беляев ; [ил. Д. Шимилис]. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 176 с. : ил.
1539095
  Беляев М.А. Улетающая любовь : лирика / М.А. Беляев ; [худож. Э. Широв]. – изд. изм. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 224 с. : ил.
1539096
  Битов А.Г. Улетающий Монахов : роман-пунктир / А.Г. Битов ; [рис. Р. Габриадзе]. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 149, [1] с. : ил. – ISBN 5-235-00944-4
1539097
  Салуцкий А.С. Улетая 0 возвращайся / А.С. Салуцкий. – М, 1969. – 182с.
1539098
  Салуцкий А.С. Улетая возвращайся / А.С. Салуцкий. – М, 1969. – 182с.
1539099
   Улетела синяя птица. – М., 1991. – 60с.
1539100
  Шерхунаев Р.А. Улигершин Парамон Дмитриев / Р.А. Шерхунаев. – Улан-Удэ, 1970. – 156с.
1539101
   Улигеры ононских хамниган.. – Новосибирск, 1982. – 270с.
1539102
  Перевалов Н.И. Улинии прибоя / Н.И. Перевалов. – М, 1962. – 95с.
1539103
  Джойс Д. Улисс : роман / Джеймс Джойс, Перев. с англ. В. Хинкиса, С. Хоружего, комм. С.С. Хоружего. – Москва : Республика, 1993. – 671 с. – (Шедевры). – ISBN 5-250-02181-6
1539104
  Джойс Д. Улисс : [роман] / Джеймс Джойс ; [пер. и ком. С.С. Хоружего]. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2001. – 1152 с. – (Библиотека мировой литературы). – ISBN 5-306-00135-1
1539105
  Джойс Д. Улисс : [роман] / Джеймс Джойс ; [пер. с англ. В.А. Хинкиса и С.С. Хоружего ; коммент. С.С. Хоружего]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2012. – 983, [5] с. – (The big book). – ISBN 978-5-389-02281-2


  Джеймс Джойс (1882-1941), великий ирландский писатель, классик и одновременно разрушитель классики с ее канонами, человек, которому более, чем кому-либо, обязаны своим рождением новые литературные школы и направления ХХ века. Роман «Улисс» (1922) - ...
1539106
  Угрюмов Игорь Улитка без дома // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 22-24 : Фото. – ISSN 1029-5828
1539107
  Сиднин В. Улитка на лезвии : стихотворения / Валерий Сиднин. – Киев : Факт, 2008. – 160 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-277-0
1539108
  Стругацкий А.Н. Улитка на склоне / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Л, 1990. – 191с.
1539109
  Шпармен Анке Улитки. Рожденные ползать / Шпармен Анке, Арндт Инго // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 1 (213), январь. – С. 52 : фото. – ISSN 1029-5828
1539110
  Еремин В.А. Улица - подросток - воспитатель / В.А. Еремин. – Москва, 1991. – 158 с.
1539111
  Бобоня Ю.С. Улица / Ю.С. Бобоня. – Воронеж, 1978. – 84с.
1539112
  Толстой Андрей Улица "Райская" : Большое путешествие / Толстой Андрей, Лыскин Александр // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 76-100 : Іл.,Карта
1539113
  Лабынцев Ю.А. Улица 25 Октября, 15 / Ю.А. Лабынцев. – М., 1986. – 64с.
1539114
  Пристли Д.Б. Улица Ангела : [роман] / Д.Б. Пристли ; пер. с англ. М.Е. Абкиной. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1960. – 504 с.
1539115
  Витьер С. Улица Бедной скалы / С. Витьер. – Москва, 1984. – 288с.
1539116
  Токунага Н. Улица без солнца / Н. Токунага. – М.-Л., 1932. – 163 с.
1539117
  Юхма М. Улица братьев Алексеевых. / М. Юхма. – Москва, 1986. – 93с.
1539118
  Вакуловская Л.А. Улица вдоль океана / Л.А. Вакуловская. – Москва, 1972. – 207с.
1539119
  Лемберг А.М. Улица Ветеранов на целине / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1980. – 79с.
1539120
  Волков В.А. Улица ветра / В.А. Волков. – Москва, 1969. – 144с.
1539121
  Фархади Р. Улица влюбленных. / Р. Фархади. – Ташкент, 1982. – 110с.
1539122
  Евтых Аскер Улица во всю ее длину : роман / Аскер Евтых ;. – Москва : Советский писатель, 1965. – 438 с.
1539123
  Яковченко Р.Н. Улица Воинова / Р.Н. Яковченко. – Л., 1970. – 104с.
1539124
  Македонская Е.И. Улица Волхонка, 14 / Е.И. Македонская. – М, 1985. – 64с.
1539125
  Иокар Л.Н. Улица Воровского, 25а / Л.Н. Иокар, Н.М. Тимофеева. – Москва, 1987. – 91 с.
1539126
  Федосюк Ю Улица Герцена, 13. / Ю Федосюк. – М., 1988. – 62с.
1539127
  Кочербитов А.М. Улица Горького / А.М. Кочербитов. – Воронеж, 1965. – 80с.
1539128
  Крупнова Р.Е. Улица Горького / Р.Е. Крупнова, В.А. Резвин. – М, 1984. – 63с.
1539129
  Желвакова И.А. Улица Горького ,14 / И.А. Желвакова. – М, 1987. – 60с.
1539130
  Полухин Ю.Д. Улица Грановского, 2 : романы / Ю.Д. Полухин. – Москва, 1982. – 672с.
1539131
  Полухин Ю.Д. Улица Грановского, 2: Роман. / Ю.Д. Полухин. – Москва, 1979. – 480с.
1539132
  Турбина Л.Н. Улица детства / Л.Н. Турбина. – Минск : Мастацкая литаратура, 1981. – 61 с.
1539133
  Яковченко Р.Н. Улица Дзержинского / Р.Н. Яковченко. – Л., 1974. – 136с.
1539134
  Юречко В.И. Улица Донецкая на БАМе / В.И. Юречко. – Донецк, 1979. – 67с.
1539135
  Гидаш А.Ф. Улица Жасмина / А.Ф. Гидаш. – М., 1963. – 211с.
1539136
  Храпова Л.Е. Улица заводская / Л.Е. Храпова. – М, 1977. – 124с.
1539137
  Вечтомова А Е. Улица звезд / А Е. Вечтомова, . – Рига, 1951. – 128с.
1539138
  Семенов Р.Б. Улица звезд. / Р.Б. Семенов. – Нальчик, 1970. – 64с.
1539139
  Тормозова Л.И. Улица Карла Маркса, 36 / Л.И. Тормозова. – М, 1988. – 63с.
1539140
  Марченко А.М. Улица Качалова / А.М. Марченко. – М, 1990. – 95с.
1539141
  Соловьев В.М. Улица Кирова, 21 / В.М. Соловьев. – М., 1988. – 59с.
1539142
  Шикман А.П. Улица Кирова, 7 / А.П. Шикман. – М., 1989. – 59с.
1539143
  Дворецкий Д.П. Улица Красная / Д.П. Дворецкий. – М., 1983. – 47с.
1539144
  Якубовский А.П. Улица Красных Петухов / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1985. – 287с.
1539145
  Зингер М.Э. Улица Леваневского / М.Э. Зингер. – Москва, 1935. – 187с.
1539146
  Верольский Ю.Б. Улица Ленина / Ю.Б. Верольский. – Грозный, 1960. – 56с.
1539147
  Назимова Е.М. Улица Ленина, 52 / Е.М. Назимова, А.А. Резцов. – Л., 1969. – 64с.
1539148
  Колосков П.В. Улица Ленина, 52 / П.В. Колосков. – Л., 1979. – 72с.
1539149
  Хелемский Я.А. Улица Луны / Я.А. Хелемский. – М, 1964. – 130с.
1539150
  Садовяну М. Улица Лэпушняну / М. Садовяну. – Москва, 1965. – 320с.
1539151
  Юрасова М.К. Улица Марите / М.К. Юрасова. – Новосибирск, 1974. – 23 с.
1539152
  Найпол В.С. Улица Мигель / В.С. Найпол. – Москва, 1984. – 154с.
1539153
  Костин В. Улица мира / В. Костин. – Сталинград, 1951. – 72с.
1539154
  Байгушев А.Т. Улица мира / Александр Байгушев. – Киев : Молодь, 1956. – 31 с., [1] л. портр.
1539155
  Эдилов Х. Улица мира : стихи / Х. Эдилов; пер. с чечен. – Грозный : Чечено-Ингушское кн.изд-во, 1961. – 104 с.
1539156
  Ковусов А. Улица Мира : рассказы / А. Ковусов. – Ашхабад, 1952. – 59 с.
1539157
  Никулин Л.В. Улица мира. / Л.В. Никулин. – М, 1951. – 24с.
1539158
  Матусовский М.Л. Улица мира. / М.Л. Матусовский. – М., 1951. – 128с.
1539159
  Кассиль Л. Улица младшего сына / Л. Кассиль, М. Поляновский. – Симферополь, 1949. – 362с.
1539160
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Минск, 1957. – 543с.
1539161
  Кассиль Л. Улица младшего сына : повесть / Л.Кассиль, М.Паляновский, 1959. – 536 с.
1539162
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Петрозаводск, 1962. – 526с.
1539163
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Москва, 1962. – 679с.
1539164
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Мурманск, 1973. – 635с.
1539165
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Алма-Ата, 1980. – 319с.
1539166
  Кассиль Л.А. Улица младшего сына / Л.А. Кассиль, М.Л. Поляновский. – Киев, 1987. – 495с.
1539167
  Кулунчакова Б. Улица моего детства : повесть / Б. Кулунчакова; пер. с ногайск. М.Даибовой. – Москва : Детская литература, 1986. – 91 с.
1539168
  Бахарева Л.П. Улица молчаливых львов : повесть / Людмила Бахарева. – Воронеж : Центрально-Черноземное издательство, 1975. – 159 с. : ил.
1539169
  Данилова Л.И. Улица Москвина / Л.И. Данилова. – Москва, 1987. – 61с.
1539170
  Романюк С.К. Улица Немировича-Данченко, 6 / С.К. Романюк. – М., 1983. – 63с.
1539171
  Кирсанов Г.Е. Улица Олега Кошевого: Стихи. / Г.Е. Кирсанов. – Донецк, 1979. – 78с.
1539172
  Икрамов К.А. Улица Оружейников / К.А. Икрамов. – Ташкент, 1974. – 383с.
1539173
  Лутков Г.Я. Улица отца: Стихи. / Г.Я. Лутков. – Москва, 1985. – 32с.
1539174
  Домовитов Н.Ф. Улица первой любви / Н.Ф. Домовитов. – Сталино, 1958. – 58с.
1539175
  Николаева Т.К. Улица первой любви / Т.К. Николаева. – Киров, 1981. – 127с.
1539176
  Шаманаева И. Улица пирамидальных тополей : цикл рассказов // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С.4-72. – ISSN 0321-1878
1539177
  Петреску Ч. Улица Победы : роман/ пер. с рум. / Ч. Петреску. – Москва : Художественная литература, 1972. – 367 с.
1539178
  Коберидзе К. Улица под дождем : рассказы / К. Коберидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1980. – 175 с.
1539179
  Новиков Ю.С. Улица полна света / Ю.С. Новиков. – Москва, 1984. – 63с.
1539180
  Саакова В.Г. Улица Полярной Звезды / В.Г. Саакова. – Алма-Ата, 1966. – 68с.
1539181
  Ефетов М.С. Улица Порт-Саида / М.С. Ефетов. – М, 1960. – 64с.
1539182
  Кантор Жужа Улица Пратер: Повести. / Кантор Жужа. – М., 1977. – 191с.
1539183
  Мурзиди К.Г. Улица пушкарей / К.Г. Мурзиди. – Ленинград, 1948. – 116с.
1539184
  Мванги М. Улица Ривер-роуд / М. Мванги. – М, 1979. – 255с.
1539185
  Мванги М. Улица Ривер-роуд / М. Мванги. – Москва, 1983. – 560 с.
1539186
  Воронов Ю.П. Улица Росси / Ю.П. Воронов. – Москва : Правда, 1979. – 32 с.
1539187
  Захаров В.К. Улица русская / В.К. Захаров. – Ростов -на-Дону, 1966. – 45 с.
1539188
  Зайцев Б.К. Улица Святого Николая / Б.К. Зайцев. – Москва, 1989. – 398с.
1539189
  Овчинникова Л.П. Улица среди окопов / Л.П. Овчинникова. – М., 1985. – 191 с.
1539190
  Татьяничева Л.К. Улица сталевара Грязнова / Л.К. Татьяничева, Н.Д. Смелянский. – М., 1978. – 96с.
1539191
  Маркова О.И. Улица сталеваров / О.И. Маркова. – Москва, 1950. – 231с.
1539192
  Маркова О.И. Улица сталеваров / О.И. Маркова. – Свердловск, 1950. – 151 с.
1539193
  Белицкий Я.М. Улица Станиславского, 18 / Я.М. Белицкий. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 90, [2] с., [8] л. ил. – (Биографии московского дома)
1539194
  ГолышкинВ.С Улица становится нашей / ГолышкинВ.С. – М., 1964. – 111с.
1539195
  Литвинова Л.Н. Улица Татьяны Морозовой. / Л.Н. Литвинова. – М., 1976. – 149с.
1539196
  Модиано П. Улица Темных Лавок; Утраченый мир; Августовские воскресенья; Смягчение приговора. / П. Модиано. – М, 1989. – 414с.
1539197
  Самойлов Д.С. Улица Тоомичга. / Д.С. Самойлов. – Таллин, 1981. – 142с.
1539198
  Ремакль А. Улица трех солнц / А. Ремакль. – М, 1978. – 317с.
1539199
  Холендро Д.М. Улица Тринадцати тополей / Д.М. Холендро. – М., 1972. – 344с.
1539200
  Сигарев Е.И. Улица уходит в океан / Е.И. Сигарев. – Владивосток, 1969. – 87с.
1539201
   Улица уходит в океан.. – М., 1973. – 80с.
1539202
  Иванова Е.К. Улица Чайковского, 25 / Е.К. Иванова, Р.А. Кацнельсон. – Москва, 1986. – 45 с.
1539203
  Холмогорова Е.С. Улица Чехова, 12 / Е.С. Холмогорова. – М., 1987. – 77с.
1539204
  Польская Л.И. Улица Чехова, 6 / Л.И. Польская. – Москва, 1991. – 90 с.
1539205
  Рабин И.И. Улица Шолм-Алейхема : повести и рассказы / И.И. Рабин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 382 с.
1539206
  Ивановски Г. Улица што била живот / Г. Ивановски. – Скопіе, 1963. – 132с.
1539207
  Босняцкий Е.Г. Улица, двор, квартира / Е.Г. Босняцкий. – М., 1965. – 239с.
1539208
  Руденко И.П. Улица, по которой ты идешь каждый день: Очерки разных лет. / И.П. Руденко. – М., 1986. – 280с.
1539209
  Лаврова К.Н. Улица. / К.Н. Лаврова. – М., 1987. – 63с.
1539210
  Пархомов М.Н. Улица: повести / М.Н. Пархомов. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 228с.
1539211
  Стрелков В.А. Улица:мы ее хозяева / В.А. Стрелков. – Москва, 1977. – 80с.
1539212
  Славчев С. Улици в Женева / Светослав Славчев. – София : Партиздат, 1977. – 156 с. : ил.
1539213
  Чебанюк З.Ф. Улиці героев Севастополя. / З.Ф. Чебанюк, Л.А. Шорин. – Симферополь, 1973. – 125с.
1539214
  Танич М.И. Улицы / М.И. Танич. – М, 1966. – 92с.
1539215
  Кобенков А.И. Улицы / А.И. Кобенков. – Иркутск, 1968. – 23с.
1539216
  Глинка М.С. Улицы ведут к морю / М.С. Глинка. – Л, 1967. – 302с.
1539217
  Карпов К.И. Улицы Великих Лук. / К.И. Карпов. – Л., 1980. – 151с.
1539218
  Рядченко И.И. Улицы впадают в океан / И.И. Рядченко. – Одесса, 1963. – 92 с.
1539219
  Былинов А.И. Улицы гнева / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1968. – 338с.
1539220
  Былинов А.И. Улицы гнева / А.И. Былинов. – Днепропетровск, 1970. – 280с.
1539221
  Былинов А.И. Улицы гнева / А.И. Былинов. – К, 1977. – 328с.
1539222
  Былинов А.И. Улицы гнева / А.И. Былинов. – К, 1983. – 477с.
1539223
  Былинов А.И. Улицы гнева / А.И. Былинов. – М, 1986. – 365с.
1539224
  Кинто Хосе Мария де Улицы и люди : рассказы / Хосе Мария де Кинто ; пер. с исп. Скины Вафа. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 158 с.
1539225
  Дьяченко Н.Т. Улицы и площади Харькова / Н.Т. Дьяченко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Х, 1966. – 280с.
1539226
  Дьяченко Н.Т. Улицы и площади Харькова / Н.Т. Дьяченко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Х, 1974. – 319с.
1539227
  Дьяченко Н.Т. Улицы и площади Харькова / Н.Т. Дьяченко. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков, 1977. – 271с.
1539228
  Кочетов В. Улицы и траншеи / В. Кочетов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 544 с.
1539229
  Кочетов В. Улицы и траншеи / В. Кочетов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 544 с.
1539230
   Улицы Киева. – К., 1993. – 173с.
1539231
  Корчагин С.М. Улицы Ленинграда / С.М. Корчагин. – Л., 1957. – 91с.
1539232
  Ерохина Т.И. Улицы Ленинграда : Справочник / Т.И. Ерохина. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 317 с.
1539233
   Улицы Ленинграда.. – Л., 1971. – 296с.
1539234
  Болджер Д. Улицы Марты // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 217-221. – ISSN 1130-6545
1539235
   Улицы Москвы. – Москва, 1972. – 511с.
1539236
   Улицы Москвы.. – М., 1969. – 532с.
1539237
   Улицы Москвы.. – Москва, 1984. – 559с.
1539238
   Улицы Москвы.. – М., 1989. – 512с.
1539239
   Улицы нашего города : [ Сб. статтей ]. – Иваново : Кн. изд., 1958. – 107 с. : с илл.
1539240
  Зайцев И.А. Улицы Новгорода : Справочник / И.А. Зайцев, И И. Кушнир, . – Ленинград, 1975. – 167с.
1539241
  Белоус А.Г. Улицы Одессы : путеводитель - справочник : [по состоянию на 01.07.86] / А.Г. Белоус, И.М. Коляда. – Одесса : Маяк, 1987. – 141, [1] с.
1539242
  Семенченко Г.Е. Улицы памяти / Г.Е. Семенченко. – Киев : Радянський письменник, 1987. – 123 с. – В изд. также : День без грозы / Феликс Спиридонов. Добрый шлях : стихи / Сергей Тихий. – (Первая книга поэта)
1539243
  Саркисьян К.С. Улицы рассказывают / К.С. Саркисьян. – 5-е изд., испр. и доп. – Одесса, 1976. – 274с.
1539244
  Рыбий А.А. Улицы рассказывают / А.А. Рыбий. – М., 1979. – 142с.
1539245
  Саркисьян К.С. Улицы рассказывают... / К.С. Саркисьян, М.Ф. Ставницер. – 3-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1972. – 247с.
1539246
  Уэстон К. Улицы Сан-Франциско / К. Уэстон. – М, 1994. – 478с.
1539247
  Карягин Д.А. Улицы, носящие бессмертные имена. / Д.А. Карягин. – вып. 2. – Казань, 1969. – 95с.
1539248
  Мирный П. Уличная : Роман / П. Мирный; Пер. с укр. В. Рассельса и Е. Юрьевой. – Киев : Радянський письменник, 1953. – 519с.
1539249
  Мирный П. Уличная : Роман / П. Мирный. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 532с.
1539250
  Гладков В.А. Уличные (квартальные) комитеты / В.А. Гладков. – М., 1955. – 32с.
1539251
  Мязин Н.А. Уличные праворадикальные группировки Великобритании // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (58). – С. 81-90. – ISSN 0201-7083
1539252
   Уличные светильники // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 1. – C. 72-73 : фото
1539253
  Семенов Г.В. Уличные фонари / Г.В. Семенов. – Москва, 1976. – 304с.
1539254
  Боуэн Дж. Уличный кот по имени Боб = A street cat named Bob : как человек и кот обрели надежду на улицах Лондона / Джеймс Боуэн, [Гарри Дженкинс ; пер. с англ. Е.И. Колябиной]. – Москва : РИПОЛ классик, 2013. – 380, [4] с. – (Лапа друга). – ISBN 978-5-386-06493-8
1539255
  Франс А. Уличный торговец / А. Франс. – Птгр., 1918. – 32с.
1539256
  Франс А. Уличный торговец / А. Франс. – М, 1922. – 29с.
1539257
   Уліганець Сергій Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 279-280 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1539258
   Уліганець Сергій Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 288-289. – ISBN 978-966-439-961-3
1539259
   Уліганець Сергій Іванович (1978) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 165. – ISBN 966-95774-3-5
1539260
   Улітко Андрій Феофанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 251. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1539261
   Улітко Андрій Феофанович (1934-2015) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 488-489. – ISBN 978-966-439-754-1
1539262
   Уліцький Семен Якович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 231-232. – ISBN 978-617-573-038-6
1539263
  Магомедов Ш.М. Уллубий Буйнакский / Ш.М. Магомедов. – Махачкала, 1964. – 148с.
1539264
  Євтушок Олександр Улов, що хвалиться рибалкою // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 142-143. – ISSN 0130-5212
1539265
  Лорие М. Уловки переводчиков // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 334-358
1539266
  Еккартгаузен Улог ума человеческога у малену: либо кратко представление оного, що ум свима людма повелева... / С немецкога преведен Павлом Соларичем. – У Венеции (Venezia) : При Г. Пани Феодосию, 1808. – 176 с.
1539267
  Фити Т. Улогата на фискалната и на монетарната политика во стабилизациjата на економиите / Таки Фити ; [уред.: А. Беджети] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2018. – 210, [1] с. : илустр. – Индекс: с. 205-210. – Библиогр.: с. 199-204. – ISBN 978-608-203-220-7


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1539268
  Ягольник А.М. Улоговинні зсуви та методи їх стабілізації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.23.02 / Ягольник А.М. ; М-во освіти і науки України ; Полтавський нац. тех. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1539269
  Маньков А.Г. Уложение 1649 года - кодекс феодального права России / А.Г. Маньков. – Л., 1980. – 271с.
1539270
   Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – Санкт-Петербург : Тип. 2-го Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1845. – XIV, 592 с.
1539271
   Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – Warszawa : Druk. Kommis. rzadowej sprawiedliwosci, 1847. – [1], 947 с.
1539272
   Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: концептуальные основы и историческое значение (к 170-летию со дня принятия) = Code of сriminal and сorrectional punishment 1845: conceptual pillars and historical impact (devoted to the 170-anniversary since adoption) : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Геленджик, 2-3 октября 2015 г. / М-во образования и науки РФ, Кубан. гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. уголовного права и криминологии ; отв. ред.: В.П. Коняхин, М.Л. Прохорова ; [редкол.: Феоктистов М.В. и др.]. – Краснодар : Кубанский государственный университет ; Просвещение-Юг, 2016. – 642, [2] с. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-93491-691-7
1539273
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1866 года с дополнениями по 1-е декабря 1881 года / сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та. – 4-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1882. – IV, 744, X с. – В кн. вся дописана от руки, есть в кладки в старницы дописанные от руки и полупустые стр. доп. от руки чернилами, предполож. автором
1539274
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года : Изд. проф. Имп. Училища правоведения... Н.С. Таганцевым / сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та. – 5-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1886. – [4], 714 с. – Экз. в разных тип. переплетах
1539275
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года / [сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та]. – 7-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцевым ; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1892. – [4], 796 с.
1539276
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года / [сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та]. – 8-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцевым ; [Тип. М.М. Стасюлевича], 1895. – [4], 892 с.
1539277
  Ротенберг Л.М. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года : с подробным предметным алфавитным указателем : текст Уложение по изд. 1885 г. и по продолжению 1906 г. / сост. канд. прав Л.М. Ротенберг. – 2-е изд., неофиц. – Екатеринослав : Тип. Артели Екат. раб. печ. дела, 1909. – 570, LXXXVI, 14 с. – (Карманная юридическая библиотека)
1539278
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года / [сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та]. – 15-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцевым ; Тип. М. Меркушева, 1910. – LXX, 1114 с.
1539279
  Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года / [сост. С.Н. Таганцевым, проф. С.-Петерб. ун-та]. – 17-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцевым ; Тип. М. Меркушева, 1913. – VIII, 1226 с.
1539280
  Каплан Д.А. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года с объяснениями по решениям угол. кас. деп. Правительствующего Сената по 1910 г. включительно : текст Уложения по изданию 1885 г. и по продолжениям 1906, 1908 и 1910 г.г. / сост. Д.А. Каплан, пом. прис. пов. – 3-е изд., испр., доп. и вновь обработанное. – Екатеринославль : Тип. Исаака Когана, 1912. – [2], XVI, 10950. – Алф.-предм. указ.: с. 1013. – (Карманная юридическая библиотека)


  Аннотация: Издание публикует законодательный материал о преступлениях, проступках и наказаниях. Ст. 1-175. В конце издания помещен Предметный алфавитный указатель
1539281
  Нерсесян А.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных и борьба с нарушением прав интеллектуальной собственности // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 13-15. – ISSN 1812-3805
1539282
   Уложение о наказаниях уголовных и исправительных изд. 1866 г. для Царства Польского (Указ 25 сентября 1876 г.) с разъяснениями по решениям Кассационных департаментов Правительствующего сената, В. Микляшевского. – Варшава : Изд. Маврикия Оргельбранда, 1876. – VIII, 1821 с. – Кн. пар. на польком и рус. языках
1539283
  Россия. Законы и постановления Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, с разъяснениями по решениям Кассационных департаментов Правительствующего сената. – Санкт-Петербург ; Москва : [Тип. Юлия Андр. Бокрама], 1871. – XV, 551 с.


  Изд. печаталось в разных тип.; На тит. л.: Продается у... И.П. Анисимова
1539284
   Уложение по которому суд и росправа во всяких делах в Российском государстве производится / Сочиненное и напечатанное при владении его величества государя царя и великаго князя Алексея Михайловича всея России самодержца в лето от сотворения мира 7156. – Издано 4-м тиснением. – [Санктпетербург] : При Имп. Акад. наук. – 2], 248, 42 с., : [1] л. фронт


  1-е изд. "Уложения" было напеч. в Москве в 1649 г. Имеется два изд. с датой выхода 1776 г. Данное изд. напеч. в 1776 г. Виньетка на с.1 в трех вар.: вар.1 - без подписи, вар.2 с подписью "Надсматр. Ив. Соколов. Грыд. Алексей Греков", вар.3 с ...
1539285
   Уложение Тимура.. – Ташкент, 1968. – 148с.
1539286
  Колоколов Б.Б. Улома / Б.Б. Колоколов. – Москва, 1975. – 272с.
1539287
   Улосконалення методології визначення якісного стану водної екосистеми (на прикладі річки Дніпро) / Н.В. Пономаренко, Л.Д. Пляцук, О.В. Третьяков, І.Ю. Аблєєва, Ю.В. Буц, В.В. Барбашин // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 82-93 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1539288
  Цыбульский П.Д. Улочка на окраине города : роман / Павел Цыбульский ; авт. пер. с укр. Бориса Турганова. – Москва : Советский писатель, 1977. – 280 с.
1539289
  Васильева Лариса Улочки Праги. Отдых с чистого листа // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – №10 (2949). – С. 40-45 : фото
1539290
  Мусрепов Г.М. Улпан ее имя : роман / Габит Мусрепов ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 367 с.
1539291
  Кудажи Улуг-Хем неугомонный : роман / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. А.Китайника. – Кызыл, 1976. – 343 с.
1539292
  Кудажи Улуг-Хем неугомонный : роман / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. А.Китайника. – Кызыл
2. – 1976. – 262 с.
1539293
  Кудажи Улуг-Хем неугомонный : роман / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. А.Китайника. – Москва : Современник, 1984. – 447 с.
1539294
  Ряннель Т.В. Улуг-Хем, Енисей Ионесси / Т.В. Ряннель. – Красноярск, 1970. – 49с.
1539295
  Леонов Н.И. Улугбек - великий астроном 15 века / Н.И. Леонов. – Москва : Гос. изд-во технико-теоретической лит-ры, 1949. – 64с.
1539296
  Голубев Г.Н. Улугбек / Г.Н. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 198 с. – (Жизнь замечательных людей)
1539297
  Камилов Феруз Улугбек: ученый среди царей и царь среди ученых // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 1 (61). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
1539298
  Ільїн В.В. Улука (Канада) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 70. – ISBN 966-316-069-1
1539299
  Лапп Д. Улучшаем память в любом возрасте / Даниэль Лапп. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 224с. – (Сам себе психолог). – ISBN 5-94723-095-Х
1539300
  Набока В.С. Улучшающие отборы озимой пшеницы на провокационных фонах. : Автореф... Канд.биол.наук: / Набока В.С.; Укр.с-х.акад. – К, 1967. – 19л.
1539301
  Досумова Э.Я. Улучшение антидетонационных свойств бензинов из газоконденсатов некоторых узбекистанских месторождений с помощью синтетического цеолита СаА : Автореф... канд. хим.наук: 02.082 / Досумова Э.Я.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1969. – 25л.
1539302
  Занько Б. Улучшение арендованных основных средств: бухгалтерский и налоговый учет // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 38 (846), октябрь. – С. 8-13
1539303
  Шмалько Э.Я. Улучшение атмосферных условий в карьерах с помощью передвижных вентиляторных установок. : Автореф... канд. техн.наук: / Шмалько Э.Я.; Харьков. ин-т горного машиностроения, автоматики и вычислит. техники. – Х., 1965. – 16л.
1539304
  Угрюмов А.Ф. Улучшение бескильницевых сенокосов на засоленных землях в Алтайском крае : Автореф... канд. с.-х.наук: / Угрюмов А.Ф.; Ленингр. с-х. ин-т. – Пушкин, 1964. – 21л.
1539305
  Баширова Р.С. Улучшение бродильной активности мкрофлоры жидких дрожжей : Автореф... канд. техн.наук: / Баширова Р.С.; Моск. технол. ин-т пищевой пром-сти. – Москва, 1960. – 19л.
1539306
  Мадьяри А. Улучшение вергерской серой и венгерской красной пестрой пород крупного рогатого скота костромскими быками : Автореф... канд. биол.наук: / Мадьяри А.; АН СССР, Ин-т генетики. – М., 1959. – 27л.
1539307
  Дмитриков В.П. Улучшение достоверности хроматографической идентификации органических загрязняющих веществ природных сред / В.П. Дмитриков, Т.Ф. Козловская // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 77-81. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
1539308
  Коваленко И.И. Улучшение засоленных почв Полесья и северной лесостепи УССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Коваленко И.И.; МВО СССР, Рост. н/Д гос. ун-тет. – К., 1958. – 18л.
1539309
  Ганзбург М.Д. Улучшение звучания приемника / М.Д. Ганзбург. – изд.3-е, перераб. – Москва : Энергия, 1971. – 95 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 756)
1539310
  Рядчиков В.Г. Улучшение зерновых белков и их оценка / В.Г. Рядчиков; Под ред. М.И. Хаджинова. – Москва : Колос, 1978. – 368с.
1539311
  Бейтс У.Г. Улучшение зрения без очков по методу Бейтса : как приобрести хорошее зрение без очков : руководство к быстрому улучшению зрения : [перевод] / Уильям Г. Бейтс ; М.Д. Корбет. – Москва : Воздушный транспорт, 1990. – 263 с.
1539312
  Брэгг Патриция Улучшение зрения по системе Брэгга // Построение мощной нервной силы / Брэгг Поль. – Москва : Изд-во ВЗПИ, 1991. – с. 89-94. – ISBN 5-7045-0369-9
1539313
  Тереножкин И.И. Улучшение и использование пастбищ Сталинградской обл. / И.И. Тереножкин. – Сталинград, 1951. – 71с.
1539314
  Нгуен Винь Фыонг Улучшение инвестиционного климата в Украине // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 1124-129. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1539315
  Столичков С.Б. Улучшение использования бюджета времени -- важный фактор роста производительности труда : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.07 / Столичков С.Б. ; Высш.школа профсоюз. движения ВЦСПС. – Москва, 1978. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
1539316
  Троян Виктория Леонидовна Улучшение использования вторичных ресурсов сырья - важный фактор повышения эффективности производства (на примере свеклосахарной и масложировой промышленности Минпищепрома УССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Троян Виктория Леонидовна; Киев. ин-т пищ. пром-ти. – К., 1984. – 23л.
1539317
  Поляк А.М. Улучшение использования металла в народном хозяйстве СССР. Фактор снижения материалоемкости общественного производства / А.М. Поляк. – М., 1971. – 208с.
1539318
  Остапенко В.В. Улучшение использования оборудования / В.В. Остапенко, В.К. Сенчагов. – М., 1983. – 64с.
1539319
   Улучшение использования орошаемых земель.. – М., 1979. – 184с.
1539320
  Алексанян К.Г. Улучшение использования основных производственных фондов и производственных мощностей хлебобулочной и кондитерской промышенности : Автореф... канд. экон.наук: / Алексанян К. Г.; ЕГУ. – Ереван, 1972. – 27л.
1539321
  Стецюра В.К. Улучшение использования основных производственных фондов промышленности -- важнейший фактор повышения эффективности общественного производства. : Автореф... канд.экон.наук: 594 / Стецюра В.К.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1972. – 29л. – Бібліогр.:с.27-28
1539322
  Карапетян С.С. Улучшение использования основных фондов и производственных мощностей предприятий сборного железобетона (На прим. Арм.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Карапетян С. С.; АН Арм.ССР, Ин-т экон. – Ереван, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1539323
   Улучшение использования основных фондов и эффективность общественного производства.. – Л., 1980. – 182с.
1539324
  Горбачев Н.Ф. Улучшение использования основных фондов как фактор повышения рентабельности производства (На примере с.х. маш. строен.) : Автореф... канд. экон.наук: / Горбачев Н. Ф.; Рост. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1968. – 31л.
1539325
   Улучшение использования основных фондов предприятий.. – М., 1977. – 133с.
1539326
  Цветков Б.М. Улучшение использования производственного потенциала / Б.М. Цветков. – М, 1985. – 63с.
1539327
  Крылов В.П. Улучшение использования рабочего времени - важный резерв повышения эффективности труда. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.07 / Крылов В.П.; ВШП движ. ВЦСПС. – М., 1973. – 20л.
1539328
   Улучшение использования рабочего времени на предприятих Совнархоза ЦЧЭР.. – Воронеж, 1964. – 19с.
1539329
  Рыбачук-Яровая Улучшение использования сырья - один из факторов повышения эффективности производства в сахарной промышленности. (На матер. сахарной пром. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Рыбачук-Яровая Т.В.; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1982. – 24л.
1539330
  Запотылок Ирина Николаевна Улучшение качества - важнейшая задача пятилетки : Рек. указ. лит-ры / Запотылок Ирина Николаевна. – Москва : Книга, 1977. – 39с.
1539331
   Улучшение качества и скоращение потерь продукции животноводства. – М., 1988. – 237с.
1539332
  Кульский Л.А. Улучшение качества питьевой воды / Л.А. Кульский. – К., 1948. – 56с.
1539333
   Улучшение качества промышленной продукции - важнейшее условие повышения эффективности общественного производства.. – Днепропетровск, 1974. – 186с.
1539334
   Улучшение качества работы и продукции - необходимое условие повышения эффективности народного хозяйства.. – М., 1983. – 24с.
1539335
   Улучшение качества товаров народного потребления.. – К., 1975. – 173с.
1539336
   Улучшение качества товаров народного потребления.. – К., 1976. – 174с.
1539337
  Шейнман Г.Я. Улучшение качественных показателей коротковолнового возбудителя / Г.Я. Шейнман. – М, 1972. – 89с.
1539338
  Чаповский М.З. Улучшение качественных показателей транзисторных усилителей / М.З. Чаповский. – Москва : Связь, 1968. – 232 с.
1539339
  Берхоер И.Д. Улучшение контроля сырьвых смесей и портландцементного клинкера с применениме усовершенствованных рентгеновских методов количественного анализа. : Автореф... Канд.техн.наук: 350 / Берхоер И.Д.; Харьков.политехн.ин-т. – Харьков, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.22-24
1539340
  Смелов С.П. Улучшение кормовой базы в колхозах и совхозах. / С.П. Смелов. – М., 1954. – 40с.
1539341
   Улучшение культурных растений и химический мутагенез. – Москва, 1982. – 271с.
1539342
  Карелов Д. Улучшение лугов и пастбищ / Д. Карелов. – Саранск, 1954. – 72с.
1539343
  Смирнов В.М. Улучшение лугов и пастбищ. / В.М. Смирнов. – Ярославль, 1954. – 16с.
1539344
   Улучшение массовой пропаганды научно-технической литературы научными, техническими и специальными библиотеками. – М., 1975. – 112с.
1539345
   Улучшение массовой пропаганды научно-технической литературы научными, техническими и специальными библиотеками.. – М., 1975. – 112с.
1539346
  Дьяченко И.П. Улучшение метода сбора зоопланктона : Автореф... Канд.биол.наук: 105 / Дьяченко И.П.; Гос.науч-исслед ин-т.одерного и речного рыбного хоз-ва. – Ленинград, 1968. – 20л.
1539347
  Блайвас А.М. Улучшение микроклимата жилых территорий : (обзор) / А.М. Блайвас ; Гос. ком. по гражд. стр-ву и архитектуре при Госстрое СССР. – Москва : Центр научно-технической информации по гражданскому строительству и архитектуре, 1972. – 36 с. : черт. – Библиогр.: с. 34-35
1539348
  Бордовицына Т.В. Улучшение орбиты VII спутника Юпитера с учетом возмущений в коэффициентах условных уравнений аналитическими и численными методами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 030 / Бордовицына Т.В. ; АН СССР, Гл. астроном. обсерватория. – Ленинград, 1972. – 10 с.
1539349
  Путилин И.И. Улучшение орбиты малой планеты 274. / И.И. Путилин. – 61-66с.
1539350
   Улучшение организации заработной платы и нормирования труда.. – М., 1958. – 127с.
1539351
  Дементьев Б.Я. Улучшение планирования в промышленности и расширение хозяйственной самостоятельности предприятий / Б.Я. Дементьев. – Саратов, 1966. – 31с.
1539352
  Разумов Н.А. Улучшение планирования и организации производства и повышения экономической эффективности технического прогресса в промышленности. : Автореф... канд.экон.наук: / Разумов Н.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1963. – 35л. – Бібліогр.:с.32-35
1539353
   Улучшение планового руководства предприятиями лесной промышленности.. – М., 1966. – 134с.
1539354
  Герасимов В.Г. и др. Улучшение подготовки специалистов на вечерней форме обучения / В.Г. и др. Герасимов. – Москва, 1972. – 11с.
1539355
  Щепанский В.В. Улучшение подготовки сырья к переработке -- ререрв повышения эффективности производства : Автореф... Канд.экон.наук: / Щепанский В.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1967. – 15л.
1539356
   Улучшение подготовки экономистов и экономической подготовки инженеров.. – Л., 1973. – 301с.
1539357
  Рогачиков Г.И. Улучшение показателей малоразмерного вихрекамерного дизеля путем усовершенствования системы охлаждения : Автореф... канд. техн.наук: / Рогачиков Г. И.; Хар. ин-т инж. ж.д. трасп. – Х., 1970. – 24л.
1539358
  Мухин Н.Д. Улучшение породных свойств семян ячменя. : Автореф... Канд.с-хнаук: / Мухин Н.Д.; М-во с-х СССР.Белорус.гос.селекционная станция. – Зазерье, 1951. – 9 с.
1539359
  Глиняный В.П. Улучшение правового положения русской замужней женщины в результате раздельности имуществ супругов по древнерусским законам // Юридический вестник : Наукове видання. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 1. – С.123-125. – Библиогр.: 7 н. – ISSN 1561-4999
1539360
  Ковалев И.В. Улучшение природы абрикоса / И.В. Ковалев. – Ташкент, 1956. – 64с.
1539361
  Кондратов Н.Я. Улучшение профессиональной подготовки учащихся учебных заведений профтехобразования / Н.Я. Кондратов. – Киев : Вища школа, 1979. – 54 с.
1539362
  Эль Кадиу Эль Улучшение пусковых характеристик синхронных электроприводов за счет включения емкости вобмотку возбуждения. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.03 / Эль Кадиу Эль И.М.; М-во образов.,Укр.Донецк.гос.техн.ун-т. – Донецк, 1997. – 19л.
1539363
  Котенев И.В. Улучшение работы пропеллерных турбин сельских гидроэлектростанций. / И.В. Котенев. – М, 1959. – 118с.
1539364
  Романов В.В. Улучшение рабочих характеристик серебряно-цинковых аккумуляторов и некоторых других химических источников тока посредством применения для заряда при экскплуатации и изготовлении асиметричного переме : Автореф... докт. техн.наук: / Романов В. В.; Новочеркасск. политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1966. – 29л.
1539365
  Багдасарян Е.А. Улучшение размещения и углубление специализации сельского хозяйства Нагорно-Карабахской автономной области. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Багдасарян Е.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1539366
  Талипов Хаким Улучшение реологических свойств концентрированных растворов ацетатов целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Талипов Хаким; АН УзССР. Объединенный ученый совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1973. – 30л.
1539367
  Самойлов М.Д. Улучшение рыбоводных качеств карповых нерестовых прудов путем регулирования высшей растительности : Автореф... канд. биол.наук: 553 / Самойлов М.Д.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1539368
   Улучшение свойств титановых сплавов и отходов.. – Днепропетровск, 1982. – 220с.
1539369
  Бойко В.Н. Улучшение системы фундаментального каталогоа по наблюдениям малых планет : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойко В. Н.; ЛГУ. – Л., 1971. – 14л.
1539370
  Даукша К. Улучшение смесеобразования в двигателе с вихревой камерой : Автореф... канд. техн.наук: / Даукша К.; Литов. с.-х. акад. – Каунас, 1961. – 38л.
1539371
  Носков В.А. Улучшение состава и структуры партийных организаций Донбасса / В.А. Носков. – К, 1980. – 180с.
1539372
  Витрук Л.Д. Улучшение социально-бытовых условий жизни трудящихся УССР. / Л.Д. Витрук. – Київ, 1986. – 183с.
1539373
  Бурба Р.П. Улучшение строительных свойств малоцементных бетонов добавкой ботонина : Автореф... канд. техн.наук: / Бурба Р. П.; АН УзССР, Ин-т сооружений. – Ташкент, 1952. – 18 с.
1539374
  Салиджанов С.Б. Улучшение строительных свойств цементных растворов и бетонов путем введения добавок хлопкового мыла : Автореф... кандид. технич.наук: / Салиджанов С.Б.; Академия наук Узбекской ССР. Институт сооружений. – Ташкент, 1951. – 12 с.
1539375
  Кочарян А.А. Улучшение структуры производства и потребления продуктов питания : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Кочарян А.А.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1968. – 23л.
1539376
  Шубик В.В. Улучшение структуры состава рабочих как фактор роста производительности труда на металлургических заводах. : Автореф... канд. экон.наук: / Шубик В.В.; Ин-т экономики. – К., 1967. – 22л.
1539377
  Мелешко В.А. Улучшение существующего сортимента винограда путем перепрививки кустов гибридов - прямых производителей : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Мелешко В.А.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1965. – 22л.
1539378
  Головчук А.Ф. Улучшение топливной экономичности и снижение дымности тракторных дизелей путем совершенствования системы автоматического регулирования / А.Ф. Головчук. – Харьков : ХНАДУ, 2012. – 471, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 395-410. – ISBN 978-966-303-414-0


  В пр. №1706812 напис: Студентам і викладачам механіко-математичного факультету Національного університету ім. Т.Г. Шевченка до 75 річного ювілею факультету. З повагою (Підпис) А.Ф. Головчук. 11.12.2015 р.
1539379
   Улучшение условий и охрана труда.. – М., 1987. – 136с.
1539380
   Улучшение условий струда на геологоразведочных работах.. – Л., 1986. – 104с.
1539381
  Бабаджанян М.Г. Улучшение условий труда - важная задача НОТ / М.Г. Бабаджанян, С.Э. Славина. – М, 1967. – 46с.
1539382
  Мурадов Ходжаназар Улучшение условий труда - важный фактор роста его призводительности : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Мурадов Ходжаназар; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1971. – 23л.
1539383
  Рынгач Ф.Д. Улучшение условий труда и рост его производительности при социализме : Дис... канд. эконом.наук: / Рынгач Ф.Д.; КГУ. – К, 1973. – 183л.
1539384
  Вейнберг А.М. Улучшение условий труда на промышленных предприятиях / А.М. Вейнберг. – Москва, 1973. – 136с.
1539385
   Улучшение условий труда на промышленных предприятиях.. – М., 1982. – 146с.
1539386
   Улучшение условий труда под влиянием научно-технического прогресса.. – М., 1983. – 175с.
1539387
   Улучшение условий труда рабочих и служащих. : Правовые вопросы. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 312 с.
1539388
  Джаиани Л.Г. Улучшение физико-механических свойств слабых колхидских грунтов постоянным электрическим током : Автореф... канд. геол .минер.наук: / Джаиани Л. Г.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1969. – 26л.
1539389
  Волков Е.А. Улучшение форм и методов социалистического хозяйствования / Е.А. Волков. – Москва, 1986. – 61с.
1539390
  Серидко А.М. Улучшение хозяйственно-биологичесих свойств сортов плодовых растений в процессе вегетативного размножениях их : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Серидко А.М. ; МСХ УССР. Гос. комиссия по сортоиспытанию и апробации плодоягодных культур и винограда. – Киев, 1951. – 18 с.
1539391
  Карклинь Р.Я. Улучшений технологический режим производства лимонной кислоты из мелассы при поверхностном методе брожения : Автореф... канд. техн.наук: / Карклинь Р. Я.; Ин-т лесхоз. проблем и хим. древе. АН Латв.ССР. – Рига, 1959. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1539392
  Сеник П.М. Улучшенные асимптотические приближения в теории существенно нелинейных стационарных движений : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 041 / Сеник П.М. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1969. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1539393
  Майко Н.В. Улучшенные оценки точности разностной схемы для двумерного параболического уравнения с учетом эффекта от краевых и начальных условий // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 1. – С. 99-107. – ISSN 0023-1274
1539394
  Тютин А.А. Улучшенный алгоритм размещения интегральных схем на плате / А.А. Тютин. – К., 1972. – 22с.
1539395
  Каганович М Л. Улучшить работу и организовать новый подъем железнодорожного транспорта : Речь на Всесоюзном совещании актива работников железнодорожного транспорта 8 мая 1954 года / Л.М. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 104 с.
1539396
  Теодорович Сергей Улыбайтесь - и все получится! : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 44 : Фото
1539397
  Фрид Н. Улыбающаяся Гватемала / Н. Фрид. – Москва, 1958. – 368с.
1539398
  Упит А.М. Улыбающийся лист : биографический роман Ольгерта Курмиса / Андрей Упит ;. – Рига : Лиесма, 1967. – 727 с.
1539399
  Далекий Н.А. Улыбка : рассказы / Н.А. Далекий. – Киев : Радянський письменник, 1959. – 204с.
1539400
  Гани С. Улыбка : рассказы и фельетоны / С. Гани; пер. с тад. Л.Кандинова. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1960. – 168 с.
1539401
  Карим М. Улыбка : поэма / М. Карим; перевод Р.Хакимова. – Уфа : Башкнигоиздат, 1962. – 20 с.
1539402
  Кочетков А. Улыбка / А. Кочетков. – Москва : Военное издательство, 1962. – 48 с.
1539403
  Бугаев В. Улыбка / В. Бугаев. – Ставрополь, 1963. – 56 с.
1539404
  Берестов В.Д. Улыбка : стихи : [для старш. возраста] / В.Д. Берестов ; рис. Е. Мешкова. – Москва : Детская литература, 1964. – 110 с. : ил.
1539405
  Дубицкий А.Ф. Улыбка / А.Ф. Дубицкий. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 80 с.
1539406
  Нури З. Улыбка : стихи / Заки Нури ; авториз. пер. с татар. В.Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1969. – 80 с.
1539407
  Гайдаенко И.П. Улыбка / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1971. – 176с.
1539408
  Халваши Ф. Улыбка : стихи / Фридон Халваши ; авториз. пер. с груз С.Куняева и И.Шкляревского. – Москва : Советский писатель, 1971. – 95 с.
1539409
  Горбунов Б.П. Улыбка / Б.П. Горбунов. – Ярославль, 1980. – 175с.
1539410
  Донцова Дарья Аркадьевна Улыбка 45-го калибра : Роман / Даря Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2003. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-02207-4
1539411
  Донцова Дарья Улыбка 45-го калибра : Роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-02207-4
1539412
   Улыбка Арабатки : Неизвестная Украина // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 88-90 : Іл.
1539413
  Бергер Уве Улыбка в полете : избр. стихотворения : пер. с нем. / Уве Бергер ; вступ. ст. Л. Гинзбурга ; худож. В.Г. Алексеев. – Москва : Прогресс, 1980. – 224 с.
1539414
  Бораненков Н.Е. Улыбка в строю / Н.Е. Бораненков. – М., 1967. – 223с.
1539415
  Силаков А.С. Улыбка волка : рассказы / А.С. Силаков. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 223с.
1539416
  Силаков А.С. Улыбка волка : рассказы / А.С. Силаков. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 192с.
1539417
  Астафьев В.П. Улыбка волчицы : повесть, роман, рассказы / Виктор Астафьев. – Москва : Книжная палата, 1990. – 378с. – (Популярная библиотека)
1539418
  Вуколов Н. Улыбка Гагарина в Швеции // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 31-36. – ISSN 0130-9625
1539419
  Гарднер Э.С. Улыбка гориллы / Э.С. Гарднер. – М, 1991. – 173с.
1539420
  Антеос П. Улыбка Греции : стихи / П. Антеос ; перевод с новогреч. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 153 с.


  Циклы: Улыбка Греции. - Страна товарищей. - Поэмы: Человек со знаменем. - Канун праздника.
1539421
  Жукова А.С. Улыбка Джоконды. Вопросы эстетического воспитания / А.С. Жукова. – Л., 1976. – 199с.
1539422
  Белов А.В. Улыбка дракона : очерки о суевериях / А.В. Белов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 112 с. : ил.
1539423
  Дудочкин П.П. Улыбка друга / П.П. Дудочкин. – Калинин, 1963. – 52с.
1539424
  Цховребов И.Л. Улыбка друга : стихи и поэмы / Иван Цховребов ;. – Москва : Современник, 1975. – 127 с.
1539425
  Шкода В.Г. Улыбка друга / В.Г. Шкода. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 138с.
1539426
  Крапчан Б. Улыбка жизни / Б. Крапчан. – Кишинёв, 1966. – 84с.
1539427
  Лоик Улыбка зари : стихи / Лоик; пер. с тадж. – Душанбе : Ирфон, 1969. – 88 с.
1539428
  Даржаа А. Улыбка и вдохновение : стихи / А. Даржаа; пер. с тувин. – Кызыл : Тувкнигоиздат, 1972. – 167 с.
1539429
  Кубка Ф. Улыбка и слезы Палечка : роман / Ф. Кубка; Пер. с чешского Д. Горбова. – Москва : Художня література, 1963. – 443 с.
1539430
  Богданов Н.В. Улыбка Ильича / Н.В. Богданов ; ил. И. Гриштейна. – Москва : Детгиз, 1961. – 17 с. : ил.
1539431
  Богданов Н.В. Улыбка Ильича : рассказы для мл. шк. возраста / Н.В. Богданов ; ил. В. Гальдяева. – Москва : Малыш, 1984. – 16 с. : ил.
1539432
  Миртемир Улыбка Ленина : стихи / Миртемир ; авториз. пер. с узб. – Москваж : Советский писатель, 1966. – 127 с.
1539433
  Кадрия Улыбка луны : стихи / Кадрия; пер. с ногайск. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 32 с.
1539434
  Привалов Б.А. Улыбка Майсары : юморист. повести / Б.А. Привалов ; [ил.: Р. Левин]. – 2-е изд., доп. – Ташкент : Еш гвардия, 1967. – 655 с.
1539435
  Белов М.П. Улыбка мицара : роман / Михаил Белов. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1991. – 382, [1] с. : ил. – (Роза ветров: путешествия, приключения, фантастика)
1539436
   Улыбка на марше. Юморист. рассказы.. – М., 1968. – 32с.
1539437
  Алексеев В.А. Улыбка навсегда : повесть о Н. Белояннисе / В.А. Алексеев ; ил.: Н.Л. Двигубский. – Москва : Политиздат, 1974. – 319 с., [6] л. ил. : ил. – (Пламенные революционеры)
1539438
   Улыбка Нефертити.Рассказы.. – М., 1966. – 32с.
1539439
  Роква Ш. Улыбка отца / Ш. Роква. – М, 1962. – 67с.
1539440
  Шнайдер А.П. Улыбка по требованию / А.П. Шнайдер. – Одесса, 1966. – 96с.
1539441
  Проскурин П.Л. Улыбка ребенка : Рассказы и роман / П.Л. Проскурин. – Москва : Современник, 1987. – 686с.
1539442
  Матвеев В.Ф. Улыбка с нагрузкой / В.Ф. Матвеев. – Кемерово, 1979. – 127с.
1539443
  Игин И.И. Улыбка Светлова / И.И. Игин. – Изд. 2-е. – Ленинград, 1968. – 48с.
1539444
  Игин И.И. Улыбка Светлова / И.И. Игин. – Изд. 2-е. – Ленинград, 1970. – 49с.
1539445
  Минин И.А. Улыбка скорбного апостола : повесть / Иван Минин ; пер. с коми-перм. – Пермь, 1977. – 139 с.
1539446
  Куликов С. Улыбка солнца / С. Куликов. – М., 1960. – 75с.
1539447
  Быстрозоров И.С. Улыбка солнца / И.С. Быстрозоров. – К, 1965. – 199с.
1539448
   Улыбка столицы: сб.. – вып. 2. – М., 1981. – 287с.
1539449
   Улыбка столицы: сб.. – Вып. 3. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 319с.
1539450
   Улыбка столицы: сб. веселых рассказов, очерков, репортажей о Москве и москвичах. – М, 1979. – 286с.
1539451
  Перминов П.В. Улыбка сфинкса / П.В. Перминов. – М., 1985. – 303с.
1539452
  Перминов П.В. Улыбка сфинкса / П.В. Перминов. – 2-е изд., доп. – М., 1991. – 399с.
1539453
   Улыбка ясная природы: рус. писатели и поэты о родной природе.. – Л., 1976. – 127с.
1539454
  Плуталов О.Б. Улыбка. / О.Б. Плуталов. – Донецк, 1963. – 113с.
1539455
   Улыбка.. – М., 1967. – 104с.
1539456
   Улыбка.. – М., 1971. – 104с.
1539457
   Улыбка.Jokes.. – 2-е. – Moscow : Progress, 1971. – 103с.
1539458
   Улыбка: Шутки, короткие рассказы: кн. для чтения с коммент. на вьетнамском языке и словарем.. – М., 1988. – 124с.
1539459
   Улыбка: Шутки, короткие рассказы: кн. для чтения с коммент. на греческом языке и словарем.. – М., 1989. – 84с.
1539460
   Улыбка: Шутки, короткие рассказы: кн. для чтения с коммент. на немецком языке и словарем.. – М., 1981. – 112с.
1539461
   Улыбка: Шутки, короткие рассказы: кн. для чтения с коммент. на нидерландском языке и словарем.. – М., 1986. – 128с.
1539462
   Улыбки друзей. Юмор и сатира. СБ.. – М., 1962. – 271с.
1539463
   Улыбки друзей: басни, сатира, юмор.. – Уфа, 1979. – 223с.
1539464
   Улыбки друзей: сб. болг.юмора.. – Минск, 1981. – 191с.
1539465
  Корнилов Ю.Э. Улыбки и слезы Эллады / Ю.Э. Корнилов. – М, 1965. – 120с.
1539466
  Слуцкис М. Улыбки и судьбы : рассказы / Миколас Слуцкис ; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 432 с.
1539467
  Семенов М.Г. Улыбку - на конвейер. / М.Г. Семенов. – Москва, 1966. – 296с.
1539468
  Шевелева Е.В. Улыбнется ли Бентен? / Е.В. Шевелева. – М, 1969. – 128с.
1539469
  Разумневич В.Л. Улыбнись на счастье! : о стихах Агнии Львовны Барто / В.Л. Разумневич. – Москва : Книга, 1973. – 45 с. : ил. – (Советские писатели - детям)
1539470
  Юнгер Б.Г. Улыбнись, малыш! / Б.Г. Юнгер. – Киев, 1980. – 159с.
1539471
  Цонев В. Улыбнись, улыбнись / В. Цонев. – София, 1968. – 192с.
1539472
  Графов Э.Г. Улыбнитесь дикобразу: Фельетоны об отдельно взятых нетипич. недостатках / Э.Г. Графов. – Москва, 1984. – 239с.
1539473
  Матюхин В.В. Улыбчивое дерево / В.В. Матюхин. – М., 1981. – 46с.
1539474
  Аброскин А.А. Улыбыш : стихи / А.А. Аброскин ; послесл. В. Бокова. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 128 с. : ил.
1539475
  Сосунов А.Г. Улык-Сор, голубое озеро / А.Г. Сосунов. – Новосибирск, 1964. – 144с.
1539476
  Рябчук М. Улюблена гра Путіна: хто кліпне першим // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 3 - 9 лютого (№ 4). – С. 2
1539477
  Шапіро О. Улюблена муза Олександра Богомазова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 24


  О. Богомазов - відомий кубофутурист.
1539478
  Масик О. Улюблена справа // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 62-63.


  Художник Олександр Масик
1539479
  Яремчук Андрій Улюбленець Березані - Ук Дара Чан // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 1. – ISSN 0868-9644
1539480
  Смолій В.А. Улюбленець долі (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України, Героя України П.Т. Тронька) / В.А. Смолій, О.П. Реєнт // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 161-172. – ISSN 0130-5247
1539481
  Мельник В.Г. Улюбленець публіки / В.Г. Мельник. – К., 1986. – 127с.
1539482
  Кері Дж. Улюбленець слави / Дж. Кері. – К., 1989. – 484с.
1539483
   Улюблений вірш.. – К., 1975. – с.
1539484
  Горницька І.П. Улюблений колір України // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 33-36. – ISSN 2518-7104


  Колір рослин в Україні.
1539485
  Николишин Ю. Улюблений Львів / Юрій Николишин ; [ред. Б. Смоляк ; фотографи: О. Мазуренко, Ю. Николишини]. – Львів : Апріорі, 2011. – 133, [3] с. : фотогр. – ISBN 978-966-2154-33-7
1539486
  Панчук І. Улюблений місяць вересень : Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 134-143. – ISSN 0208-0710
1539487
   Улюблений педагог багатьох поколінь студентів / колектив факультету психології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Виповнилося 95 років відомому психологові - Людмилі Йосипівні Марисовій.
1539488
  Рябчук М. Улюблений пістолет пані Сімпсон: хроніка помаранчевої поразки / Микола Рябчук. – Київ : К.І.С., 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 234-235. – (Сучасність). – ISBN 978-966-2141-15-3
1539489
   Улюблені англійські вірші та навколо них. – Київ : Факт, 2003. – 456 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-664-075-9
1539490
   Улюблені книги українських письменників.. – К., 1996. – 51с.
1539491
  Сумцов М.Ф. Улюблені народні пісні Т.Г. Шевченка // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т. 1 : Т.Г. Шевченка у вітчизняному дожовтневому літературознавстві. – С. 467-472
1539492
  Стріха М.В. Улюблені переклади : [авт. антологія] / Максим Стріха ; [ред. Юрій Буряк]. – Київ : Український письменник, 2015. – 722, [2] с. – (In corpore). – ISBN 978-966-579-460-8


  У пр. №1704500 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (Підпис)
1539493
   Улюблені пісні.. – К., 1988. – 120с.
1539494
  Малкович І. Улюблені розкоші янголів // Критика. – Київ, 2000. – Червень, (число 6). – С. 18-21


  Творчість Івана Малковича.
1539495
  Колесса Ф.М. Улюблені українські народні пісни Івана Франка / Ф.М. Колесса. – Львів, 1946. – 60с.
1539496
  Гуцало Є.П. Улюмджі. Милосердя по-американські. Родео на акулі : роман, повість, оповідання / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 562 с.
1539497
  Сельвинский И.Л. Улялаевщина / И.Л. Сельвинский. – М, 1935. – 128с.
1539498
  Соловей О. Улян короткого розливу // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 серпня (№ 17). – С. 18-19


  Пам"яті Олеся Ульяненка.
1539499
  Гуменюк Уляна Уляна Гуменюк - вільний художник : [інтерв"ю з художницею У. Гуменюк] / Гуменюк Уляна, Я. Проць; розмовляв Я. Проць // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 22. – ISSN 0868-9644
1539500
  Проць Я. Уляна Гуменюк - вільний художник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
1539501
  Скибак І. Уляна Кравченко — соратниця Каменяра // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 48-57. – ISSN 0236-1477
1539502
   Уляна Кравченко // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 168-172
1539503
  Олійник М. Уляна Кравченко: історії із Львівщини // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2021. – 10 січня (№ 2)
1539504
  Ніколаєва Н. Уляна Крюченко - "Оксана" = Uliana Kriuchenko - "Oksana" / Наталія Ніколаєва // Літопис Української Повстанської Армії / [відпов. ред. Петро Й. Потічний]. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2013. – С. 1-116 : іл. – (Події і люди ; кн. 23). – ISBN 978-966-2105-47-6 (Ukr.) ; 978-1-897431-49-8 (Can.)
1539505
  Проскурівна Марія Уляся // От сіна до соломи : Лєгендарне оповідання / Проскурівна Марія. – Київ : Відродження, 1913. – 124 с.
1539506
  Проскурівна Марія Уляся : повість. – Київ : Відродження, 1913. – 31 с.
1539507
  Виноградова К.Л. Ульвовые водоросли морей СССР / К.Л. Виноградова; Отв.ред.М.М.Голлербах. – Ленинград, 1974. – 166с.
1539508
  Бехранги С. Ульдуз и говорящая кукла : повесть-сказка [для мл. возраста] / Самед Бехранги ; пер. с перс. Г. Гвенцадзе ; рис. Ю. Иванова. – Москва : Детская литература, 1980. – 62 с. : ув. ил.
1539509
  Шимкус В.А. Ульи / В.А. Шимкус. – Москва : Советский писатель, 1973. – 104 с.
1539510
  Штейнберг А.И. Улька из рода Букочар / А.И. Штейнберг. – Иркутск, 1974. – 128с.
1539511
  Савицкий В.И. Улька: повести / В.И. Савицкий. – М., 1981. – 344с.
1539512
  Митрохин В.В. Улькан, улица Крымская / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1977. – 112с.
1539513
  Губерський Л.В. Ульманіс Гунтіс // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 654. – ISBN 966-316-045-4
1539514
  Моркун Володимир Станіславович Ульразвуковий контроль характеристик подрібнених матеріалів та адаптивне управління процесами подрібнення-класифікації руд на його базі : Автореф... д-ра техн.наук: 05.13.07 / Моркун Володимир Станіславович; Криворізький техн. ун-тет. – Кривий Ріг, 1999. – 35л.
1539515
  Воронов Ю.В. Ульрафиолетовая люминесценция сулфида цинка при электронном и оптическом возбуждении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Воронов Ю.В.; Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева АН СССР. – М., 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1539516
  Батуренко С.А. Ульрих Бек о влиянии глобализации на систему социального неравенства в современном обществе // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 115-129. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются некоторые аспекты исследования социального неравенства в условиях глобализации, описанные У. Беком в рамках принятого им методологического подхода, как попытка дать адекватное описание современной социальной реальности. In ...
1539517
  Штраус Давид Ульрих фон Гуттен : Пер. с 2-го нем. изд. / Давид Штраус ; Под ред. Э.Л. Радлова. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1896. – IV, 492 с.
1539518
  Ветров А.А. Ультиматум / А.А. Ветров. – Алма-Ата, 1973. – 54с.
1539519
  Штайн Г. Ультиматум / Г. Штайн. – М., 1978. – 376с.
1539520
  Ибрагимбеков Р. Ультиматум : пьесы / Рустам Ибрагимбеков ;. – Баку : Язычы, 1983. – 366 с.
1539521
  Штайн Г. Ультиматум / Г. Штайн. – К., 1984. – 255с.
1539522
  Романчук О.К. Ультиматум / О.К. Романчук; Тов-во "Знання" Української РСР. – Київ, 1990. – 64с. – ISBN 5-7770-0041-X
1539523
  Патиківський Ю. Ультиматум в ієрогліфах. Торговельна війна між США і КНР може спричинити нову економічну кризу: Україна може постраждати доволі суттєво, але водночас ми отримуємо нови й шанс // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12 червня (№ 65). – С. 6
1539524
  Пушкарук Н. Ультиматум від Помпео / Н. Пушкарук, В. Швед // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23 травня (№ 89). – С. 3


  Яка мета "найжорсткіших" санкцій США щодо Ірану?
1539525
  Самаєва Ю. Ультиматум лібертаріанцям // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-18 жовтня (№ 38). – С. 5


  "Світові тютюнові компанії погрожують державі скороченням виробництва та можливим закриттям фабрик в Україні. Світові тютюнові компанії "Філіп Морріс Україна", "Бритіш Американ Тобакко Україна", JTI і "Імперіал Тобакко" погрожують державі скороченням ...
1539526
  Морев Александр Ультиматум Ляпикова : оповідання // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 129-149. – ISSN 0012-6756
1539527
  Ковальчук М. Ультиматум Раднаркому Центральній Раді: хроніка конфлікту (середина грудня 1917 р.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 24-32


  На підставі широкого кола джерел висвітлено причини та перебіг конфлікту УНР з радянським урядом у середині грудня 1917 р.
1539528
  Замікула М. Ультиматум Тегерана. Іранська ядерна угода має примарне майбутнє // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 5


  "Криза навколо іранської ядерної угоди набирає обертів. 8 травня президент Ірану Хассан Рухані заявив, що його держава призупиняє виконання деяких ключових домовленостей, досягнутих у 2015 р. Це стало відповіддю на політику адміністрації президента США ...
1539529
  Бережинский В.Г. Ультиматум, как средство взятия крепостей в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. : [учеб. пособие по истории военного строительства] / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 26, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 13-14
1539530
  Гаков В. Ультиматум: ядер. война и безъядер. мир в фантазиях и реальности / В. Гаков. – М., 1989. – 350с.
1539531
  Розенберг Л.Д. Ульторазвук и их применение / Л.Д. Розенберг. – Москва, 1954. – 40 с.
1539532
  Халиулин М.Г. Ультра- и гиперакустические свойства некоторых органических жидкостей и растворов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 045 / Халиулин М.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1539533
  Елькина Н.Т. Ультра- и микропористость минралов, горных пород и некоторых физико-химические факторы ее формирования на границе минералообраующих фаз : Автореф... канд. хим.наук: / Елькина Н.Т.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 19л.
1539534
  Маукеев Болат Изатович Ультра-периодические функции и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Маукеев Болат Изатович; АН КазССР. Объединен. учен. совет Отд. физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1973. – 22л.
1539535
  Володько Я.Т. Ультра-структура внутримышечных микронасосов / Я.Т. Володько. – Минск : Навука і тэхніка, 1991. – 224 с. – ISBN 5-343-00789-9
1539536
  Тартаковер С.Г. Ультра - современная шахматная партия / С.Г. Тартаковер. – Л.-М.
3. – 1925. – 163с.
1539537
  Тамашаускас А. Ультраакустические исследования индивидуальных жидкостей и бинарных нормальных смесей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.040 / Тамашаускас А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 23л.
1539538
  Агаев А.И. Ультраакустические исследования несовершенств структуры щелосно-галоидных кристаллов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Агаев А.И.; АН АзССР. – Баку, 1967. – 16л.
1539539
  Кудрявцев Б.Б. Ультраакустические методы исследования вещества / Б.Б. Кудрявцев. – Москва, 1961. – 134 с.
1539540
  Грудинин М.И. Ультрабазит-базитовые ассоциации раннего докембрия / М.И. Грудинин, Ю.В. Меньшагин. – Новосибирск : Наука, 1987. – 155с.
1539541
   Ультрабазитовые формации центральной части Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1979. – 411с.
1539542
  Соболев Н.Д. Ультрабазиты Большого Кавказа / Н.Д. Соболев. – Москва : Госгеолиздат, 1952. – 240с.
1539543
  Стеценко М.Е. Ультрабазы Украинского щита : Массивы и проявления / М.Е. Стеценко, Н.С. Стеценко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 291с.
1539544
   Ультрадетальна магнітометрія природних систем. Економічні та аграрні аспекти / О. Меньшов, О. Круглов, Сухорада, , , Р. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-26. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні та прикладні питання ультрадетальної магнітометрії, зокрема її аграрного розділу. Проаналізовано економічний аспект використання ультрадетальної магнітометрії у сільському господарстві та ґрунтознавстві. Наведено приклади ...
1539545
  Хоменко Р.В. Ультрадетальна магнітометрія характерних агроландшафтів Лісостепової зони України : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Хоменко Руслан Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 172 л. – Додатки: л. 160-172. – Бібліогр.: л. 150-159
1539546
  Хоменко Р.В. Ультрадетальна магнітометрія характерних агроландшафтів Лісостепової зони України : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Хоменко Руслан Володимирович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 32 назви
1539547
   Ультрадисперсні алмази як носії для Co-Fe системи в реакції метанування CO2 / Г.Р. Петросова, А.Г. Дяченко, С.В. Гайдай, Г.Д. Ільницька, І.М. Зайцева // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 159
1539548
  Морохов И.Д. Ультрадисперсные металлические среды / И.Д. Морохов. – Москва : Атомиздат, 1977. – 264 с.
1539549
   Ультрадисперсные частицы и их ансамбли : сб.науч.трудов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 195с.
1539550
  Николаев Л.И. Ультрадлинноволновая спектроскопия переходных металлов II большого период и электронная структа их некоторых сплавов и соединений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев Л. И.; АН УССР, Ин-т металлофиз. – К., 1972. – 16л.
1539551
  Зеліско Г.В. Ультрадобутки нетерових V-областей та їх ідеали / Г.В. Зеліско, М.Я. Комарницький // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті отримана нова характеризація нетерових V-областей. Доведено, що кожний скінченно-породжений лівий ідеал в ультрадобутку нетерових V-областей зображається у вигляді нескоротнього перетину скінченого або контінуального сімейства максимальних ...
1539552
  Зеліско Галина Володимирівна Ультрадобутки нетерових V-областей та їх теоретико-скрутові властивості : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Зеліско Галина Володимирівна; Львів. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 2001. – 115 л. – Бібліогр.: л. 107-115
1539553
  Зеліско Г.В. Ультрадобутки нетерових V-областей та їх теоретико-скрутові властивості : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Зеліско Галина Володимирівна ; МОНУ, КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13 -14
1539554
  Кэрлин Б. Ультразвук : Пер. с англ.Технические применения ультразвука для дефектоскопии и сигнализации / Б. Кэрлин. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 308 с.
1539555
  Фридман В.М. Ультразвук / В.М. Фридман. – Москва : Знание, 1960. – 48 с.
1539556
   Ультразвук : Маленькая энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1979. – 400с.
1539557
  Чмиленко Ф.А. Ультразвук в аналитической химиии. Теория и практика / Ф.А. Чмиленко, А.Н. Бакланов; Мин-во образов. и науки Украины. Днепропетр.нац. ун-тет. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2001. – 264с. – ISBN 966-95190-3-9
1539558
  Эльпинер И.Е. Ультразвук в биологии / И.Е. Эльпинер. – Москва, 1960. – 40с.
1539559
  Байер В. Ультразвук в биологии и медицине = Der Ultraschall in Biologie und Medicin / В. Байер, Э. Дернер ; перевод с нем. Л.М. Миримова, В.И. Тарабрина. – Ленинград : Медгиз, 1958. – 186 с. : ил.
1539560
  Хорбенко И.Г. Ультразвук в военном деле. / И.Г. Хорбенко. – М.., 1976. – 139с.
1539561
   Ультразвук в геофизике. Сб. ст.. – М., 1964. – 274с.
1539562
   Ультразвук в гетерогенном катализе / А.В. Роменский, В.В. Казаков, Г.И. Гринь, П А. Кунченко; А.В. Роменский, В.В. Казаков, Г.И. Гринь, А.П. Кунченко, И.В. Волохов, А.Я. Лобойко; ЗАО"Северодонецкое обьединение Азот"; Харьковский нац. ун-т. – Северодонецк, 2006. – 289с.
1539563
   Ультразвук в народном хозяйстве. Рекоменд. обзор лит-ры.. – М., 1963. – 16с.
1539564
  Бученков А.Н. Ультразвук в науке и технике / А.Н. Бученков. – М., 1956. – 11с.
1539565
  Мокрый Е.Н. Ультразвук в процессах окисления органических соединений. / Е.Н. Мокрый, В.Л. Старчевский. – Львов, 1987. – 118с.
1539566
  Клубович В.В. Ультразвук в технологии / В.В. Клубович. – Москва, 1977. – 62с.
1539567
  Гинберг А.М. Ультразвук в химических и электрохимических процессах машиностроения / А.М. Гинберг. – М., 1962. – 136с.
1539568
  Носов В.А. Ультразвук в химической промышленности / В.А. Носов. – К, 1963. – 244с.
1539569
  Бакланов Олександр Миколайович Ультразвук в химическом анализе: генерация аналитического сигнала и интенсификация пробоподготовки : Дисс. ... канд. хим. наук: 02.00.02 / Бакланов О.М.; ДНУ, 2004. – 343 л. – На дис. ім"я, по батькові українською мовою. – Библиогр.: л. 299-344
1539570
  Кулемин А.В. Ультразвук и диффузия в металлах / А.В. Кулемин. – Москва, 1978. – 200 с.
1539571
  Глыбач К.В. Ультразвук и его применение в дефектоскопии / К.В. Глыбач. – Кишинев, 1970. – 28с.
1539572
  Вайншток И.С. Ультразвук и его применение в машиностроении / И.С. Вайншток. – Москва, 1958. – 140 с.
1539573
  Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике : пер. с нем. / Л. Бергман ; под ред. В.С. Григорьева, Л.Д. Розенберга. – 2-е изд. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 726 с. : ил. – Библиогр.: с. 577-699 (5224 назв.)
1539574
  Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике : пер. с нем. / Л. Бергман ; под ред. В.С. Григорьева, Л.Д. Розенберга. – 2-е изд. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 726 с. : ил. – Библиогр.: с. 577-699 (5224 назв.)
1539575
  Северденко В.П. и др. Ультразвук и прочность / В.П. и др. Северденко. – Минск, 1979. – 248с.
1539576
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1984. – 221с.
1539577
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1985. – 213с.
1539578
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1986. – 220с.
1539579
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1987. – 168с.
1539580
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1988. – 140с.
1539581
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1989. – 186с.
1539582
   Ультразвук и термодинамические свойства вещества. Сб. науч. тр. : сб.науч.трудов. – Курск : КГПИ, 1990. – 132с.
1539583
  Віницький А.Г. Ультразвук та гідроакустика в народному господарстві / А.Г. Віницький, В.О. Трушин. – Київ : Знання, 1963. – 46 с.
1539584
  Бакланов Олександр Миколайович Ультразвук у хімічному аналізі: генерація аналітичного сигналу та інтенсифікація пробопідготовки : Автореф. дис. ... доктора хім. наук: 02.00.02 / Бакланов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 10 назв
1539585
  Эльпинер И.Е. Ультразвук. Физико-химическое и биологическое действие / И.Е. Эльпинер. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 420 с.
1539586
  Карачарова І.Ю. Ультразвукова абляція міом тіла матки: обгрунтування показань, режимів процедури та способів оцінки ефективності лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Карачарова Ірина Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1539587
  Лозинська Н.В. Ультразвукова діагностика розладів серцевого ритму у плода і оцінка їхнього впливу на гемодинаміку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Лозинська Наталія Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1539588
  Берник І.М. Ультразвукова кавітаційна технологія вилучення пектину з рослинної сировини та обладнання для реалізації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Берник І.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1539589
  Іванова Наталія Олександрівна Ультразвукова когерентно-імпульсна Фур"є-інтроскопія слабоконтрасних структур : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Іванова Наталія Олександрівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 15л.
1539590
  Галаган Р.М. Ультразвукова система статистичної діагностики технічного стану порцелянових ізоляторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Галаган Р.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1539591
  Гершгал Д.А. Ультразвуковая аппаратура / Д.А. Гершгал, В.М. Фридман. – М.-Л., 1961. – 248с.
1539592
  Гершгал Д.А. Ультразвуковая аппаратура промышленного назначения / Д.А. Гершгал, В.М. Фридман. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1967. – 263с.
1539593
  Шрайбер Д.С. Ультразвуковая дефектоскопия / Д.С. Шрайбер. – М., 1965. – 391с.
1539594
  Выборнов Б.И. Ультразвуковая дефектоскопия / Б.И. Выборнов. – Москва, 1974. – 240 с.
1539595
  Выборнов Б.И. Ультразвуковая дефектоскопия / Б.И. Выборнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1985. – 156 с.
1539596
   Ультразвуковая микросварка. – Москва : Энергия, 1977. – 185 с.
1539597
  Колешко В.М. Ультразвуковая микросварка. / В.М. Колешко. – Минск, 1977. – 328с.
1539598
   Ультразвуковая обработка дисперсии глинистых минерлов.. – Киев : Наукова думка, 1971. – 200 с.
1539599
  Холопов Ю.В. Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов / Ю.В. Холопов. – Л., 1988. – 224с.
1539600
  Неонет В.П. Ультразвуковая сварка проводов. / В.П. Неонет. – М., 1965. – 23с.
1539601
  Фурсов К.П. Ультразвуковая спектрометрия биологически-активных веществ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фурсов К.П.; АН СССР, Ин-т биологич. физики. – М., 1971. – 16л.
1539602
  Улащик В.С. Ультразвуковая терапия. / В.С. Улащик, А.А. Чиркин. – Минск, 1983. – 254с.
1539603
  Кроуфорд А.Э. Ультразвуковая техника / А.Э. Кроуфорд. – Москва, 1958. – 354 с.
1539604
  Матаушек И. Ультразвуковая техника : пер. с нем. / И. Матаушек. – Москва : ГНТИ, 1962. – 511 с.
1539605
   Ультразвуковая техника. : Метод. разработка. – Одесса
Ч. 1. – 1966. – 71с.
1539606
   Ультразвуковая техника. Метод. разработка. – Одесса
ч. 2. – 1966. – 59с.
1539607
   Ультразвуковая химико-технологическая аппаратура. – Москва, 1965. – 25с.
1539608
  Коротченков О.О. Ультразвукове збурення кінетики екситонної рекомбінації у квантових ямах ZnSe/ZnS // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-25. – (Фізика ; Вип. 1)


  Повідомляється про скорочення кінетики фотолюмінесценції у квантових ямах ZnSe/ZnS при ультразвуковому збуренні. Показано, що випромінювальна рекомбінація у досліджуваних зразках є переважно рекомбінацією локалізованих екситонів.
1539609
  Ліхновський І.С. Ультразвуковий багатозонний вимірювач температури. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.04 / Ліхновський І.С.; Держ.ун-т."Львівська політехн.". – Львів, 1997. – 16л.
1539610
  Рябіченко А.В. Ультразвуковий засіб контролю рівня рідинних середовищ з компенсуючим сприймаючим сигналом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Рябіченко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1539611
  Томсон А.В. Ультразвуковий засіб контролю рівня рідинних середовищ зі змінним збуджуючим імпульсом : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Томсон А.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1539612
  Лютак І.З. Ультразвуковий контроль параметрів технічного стану магістральних трубопроводів : монографія / І.З. Лютак, І.С. Кісіль. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2010. – 285 с. : іл. + Додаток: с. 271-285. – Бібліогр.: с. 249-270. – ISBN 978-9-666941-25-4
1539613
  Познякова М.Є. Ультразвуковий метод та засіб для виявлення внутрішніх дефектів залізничних осей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Познякова Маргарита Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1539614
  Літвінов К.А. Ультразвуковий рівнемір рідини з одноразовим поширенням ультразвукого імпульсу в газовому середовищі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Літвінов Костянтин Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 31 назва
1539615
  Рішан О.Й. Ультразвуковий тіньовий метод вимірювання ширини пакувальної стрічки у повітрі та дослідження параметрів вимірювальних перетворювачів для його реалізації. / О.Й. Рішан, Я.В. Новачевський, В.М. Зайко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 52-59
1539616
  Желяскова Т.М. Ультразвукові діагностичні та терапевтичні п"єзоелектричні перетворювачі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Желяскова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогрн.: 10 назв
1539617
  Красковський О.П. Ультразвукові фазовані антенні решітки з підвищеною роздільною здатністю систем неруйнівного контролю виробів з металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Красковський Олександр Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1539618
  Журавлев А.И. Ультразвуковое свечение / А.И. Журавлев. – Москва : Наука, 1977. – 134 с.
1539619
  Олейник В.В. Ультразвуковое управление параметрами СВЧ излучения в ферритах : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Олейник В.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко, Кафедра квантовой радиофизики. – Киев, 1986. – 130 л. – Библиогр.: л. 122-130
1539620
  Богословский Ю.В. Ультразвуковой дефектоскоп УЗД-7Н / Ю.В. Богословский ; М-во тяжелого машиностроения СССР, Центр науч.-исслед. ин-т технологии и машиностроения ЦНИИТ-Маш. – Москва : Машгиз, 1957. – 66 с. : ил. – Библиогр. в конце книги. – (Научно-техническая информация ; 32)
1539621
  Прохоренко П.П. и др. Ультразвуковой капиллярный эффект / П.П. и др. Прохоренко. – Минск : Наука и Техника, 1981. – 135с.
1539622
  Баранов В.М. Ультразвуковые измерения в атомной технике / В.М. Баранов. – Москва : Атомиздат, 1975. – 263 с. : ил. – Библиогр.: с. 248-259 (220 назв.)
1539623
   Ультразвуковые колебания и их влияние на механические характеристики конструкционных материалов: сб. науч. тр. : сб.науч.трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 208с.
1539624
  Теумин И.И. Ультразвуковые колебательные системы / И.И. Теумин. – Москва, 1959. – 331 с.
1539625
  Хамидуллин В.К. Ультразвуковые контрольно-измерительные устройства и системы / В.К. Хамидуллин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1989. – 245 с.
1539626
  Петрищев О.Н. Ультразвуковые магнитострикционные волновые системы / О.Н. Петрищев, А.П. Шпинь. – Киев : Киевский университет, 1989. – 132 с.
1539627
  Бражников Н.И. Ультразвуковые методы / Н.И. Бражников. – М.-Л., 1965. – 248с.
1539628
  Труэлл Р. Ультразвуковые методы в физике твердого тела. : Пер. с англ. / Р. Труэлл, Ч. Эльбаум, Б. Чик. – Москва : Мир, 1972. – 307с.
1539629
   Ультразвуковые методы исследования дислокаций : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 375 с.
1539630
  Меркулов Л.Г. Ультразвуковые методы исследования твердых тел. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Меркулов Л.Г.; М-во просвещения РСФСР,. – М, 1963. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1539631
  Балакший В.И. Ультразвуковые методы сканирования света : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 42 / Балакший В.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 19 с.
1539632
   Ультразвуковые преобразователи : пер. с англ. – Москва : Мир, 1972. – 424 с.
1539633
   Ультразвуковые приборы ЦНИИТМАШ. – Москва, 1958. – 88 с.
1539634
  Крылович В.И. Ультразвуковые частотно-фазовые методы исследования и неразрушающего контроля / В.И. Крылович. – Минск : Наука и техника, 1985. – 175 с.
1539635
  Анцелиович Е.С. Ультракороткие волны / Анцелиович Е.С. ; под ред. И.Г. Кляцкина. – Изд 2-е, доп. – Москва : Воениздат, 1933. – 240 с. : черт. – Библиогр.: с. 235-240
1539636
  Будылин А. Ультракороткие волны / А. Будылин. – Москва : Государственное издательство по вопросам радио, 1936. – 86 с.
1539637
  Петрунькин В.Ю. Ультракороткие волны / В.Ю. Петрунькин, Л.Н. Пахомов. – Ленинград, 1967. – 176 с.
1539638
   Ультракороткие волны в сельском хозяйстве.. – М.-Л., 1935. – 76с.
1539639
  Кугушев А.М. Ультракороткие волны и их применение / А.М. Кугушев. – Москва, 1955. – 52с.
1539640
  Блонський І.В. Ультракороткі надпотужні світлові імпульси в конденсованих середовищах / І.В. Блонський, В.М. Кадан ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ : Наукова думка, 2017. – 188, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-187. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1576-0
1539641
  Яковлев В.В. Ультракоротковолновые измерительные приборы / В.В. Яковлев. – М.-Л., 1956. – 32с.
1539642
  Костанди Г.Г. Ультракоротковолновые приставки / Г.Г. Костанди. – М.-Л., 1953. – 16с.
1539643
  Левенстерн И.И. Ультракоротковолновый тракт радиовещательного приемника / И.И. Левенстерн. – М.-Л., 1956. – 64с.
1539644
  Косулина Л.Г. Ультракрасные и биохимические особенности клеток зон роста корня : Автореф... канд. биол.наук: / Косулина Л. Г.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1971. – 24л.
1539645
  Атоян А.И. Ультралевые = The ultra-lefts. The experience of the social conflict : опыт социального конфликта / Арсентий Иванович Атоян, Ольга Николаевна Атоян ; МВД Украины; Луганский ин-т внутренних дел им. 10-летия независимости Украины. – Луганск : РИО ЛИВД, 2001. – 508 с. – ISBN 966-7448-73-8
1539646
  Крейцер Г.Д. Ультрамарин. / Г.Д. Крейцер. – Л., 1930. – 104с.
1539647
   Ультрамафит-мафитовые магматические комплексы Восточно-Сибирской докембрийской металлогенической провинции / Г.В. Поляков, Н.Д. Толстых, А.С. Мехоношин, А.Э. Изох, М.Ю. Подлинский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1689-1704 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1702-1704. – ISSN 0016-7886
1539648
   Ультраметаморфизм и метасоматоз докембрийских формаций СССР.. – М.-Л., 1966. – 170с.
1539649
   Ультрамикроанализ нуклеиновых кислот. – Москва, 1973. – 164с.
1539650
  Мишустина И.Е. Ультрамикроорганизмы и органическое вещество океана / И.Е. Мишустина, М.В. Батурина. – Москва : Наука, 1984. – 94с.
1539651
  Гайдуков Н.М. Ультрамикроскопические исследования : с 3 таблицами и 15 рис. в тексте / Н.М. Гайдуков. – Санкт-Петербург : Тип. "Печатный труд", 1912. – 136 с., 3 л. ил. : ил. – Тит. л. на рус. и нем. яз. – Библиогр.: "Указ. лит-ры по освещению темного поля и по ультрамикроскопии" (с. 114-128). – (Труды Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. Т. 43 : Отделение ботаники / Под ред. В. Комарова ; № 1)


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову на добрую память от автора
1539652
  Зимкина Т.М. Ультрамягкая рентгеновская спектроскопия / Т.М. Зимкина, В.А. Фомичев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1971. – 132 с.
1539653
  Монастырский Л.М. Ультрамягкие рентгеновские спектры и энергетическая структура силицидов переходных Заметаллов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Монастырский Л.М.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 21л.
1539654
  Трахтенгерц В.Ю. Ультранизкочастотное радиоизлучение и устойчивость радиационных поясов Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Трахтенгерц В.Ю.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1967. – 9л.
1539655
  Бархатов Н.А. Ультранизкочастотные волны в солнечном ветре и магнитосфере Земли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бархатов Николай Александрович ; АН СССР, Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1981. – 25 с.
1539656
  Лармер Брук Ультрановый Шанхай : футурология по-китайски / Лармер Брук, Хоффман Фритц // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 4. – С. 106-121 : Фото
1539657
   Ультраоснонвые магмы и их металлогения.. – Владивосток, 1987. – 183с.
1539658
  Шмойлов В.И. Ультрапериодические непрерывные дроби / В.И. Шмойлов; НАНУ; Ін-тут прикладных проблем механики и математики. – Львов : Меркатор, 2004. – 374 с. – ISBN 966-7563-07-9
1539659
  Буэндиа М. Ультраправые в Мексике / М. Буэндиа. – М, 1987. – 284с.
1539660
  Ковтун-Водяницька Ультраскульптура еремів представників роду ISODON(SCHRAD. ex BENTH.) SPACH (LAMIACEAE LINDL.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-19. – (Біологія ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ультраскульптуру поверхні насінної шкірки еремів двох представників роду Isodon(Schrad. Ex Benth.) Spach з родини Lamiaceae Lindl. - I.japonicus (Burman) H. Haraта I. japonicas (N. Z. Burm) Haravar. glaucocalyx (Maxim.) H.W. Li, ...
1539661
  Павличко В.В. Ультраслабка задача розповсюдження акустичних хвиль, що спричиняються точковим впливом // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 88-96. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  В роботі формулюється ультраслабка постановки крайової задачі для рівняння Гельмгольца із точковим джерелом ультразвуку. Виводиться варіаційне рівняння для обчислення розподілу амплітуд коливання в об`ємі за допомогою методу скінченних елементі. З ...
1539662
   Ультрасонографічне дослідження скелетних м"язів в умовах травматичної ішемії (експериментальне дослідження) / С.С. Страфун, А.Т. Підлисецький, І С. Савосько, І.В. Гайович, О.В. Долгополов // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2021. – Т. 27, № 2. – С. 110-117. – ISSN 2413-7944
1539663
  Дунаева С.Е. Ультраструктра хлоропластов растений, различающихся первичными продуктами фотосинтеза : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Дунаева С.Е.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Ленинград, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1539664
  Бужоряну В.В. Ультраструктура вирусных включений в растительной клетке : атлас / В.В. Бужоряну, М.Я. Молдован. – Кишинев : Штиинца, 1982. – 167 с. : ил.
1539665
  Тихоненко А.С. Ультраструктура вирусов бактерий / А.С. Тихоненко. – Москва : Наука, 1968. – 90с.
1539666
  Тихоненко А.С. Ультраструктура вирусов бактерий (фагов) : Автореф... докт. биол.наук: / Тихоненко А. С.; Ин-т микробиол. АН СССР,. – М., 1966. – 44л. – Бібліогр.:с.41-44
1539667
  Чухрий М.Г. Ультраструктура вирусов чешуекрылых вредителей растений / М.Г. Чухрий. – Кишинев, 1982. – 152с.
1539668
  Боровягин В.Л. Ультраструктура гигантских нейронов тритонии / В.Л. Боровягин, Д.А. Сахаров. – Москва, 1968. – 31с.
1539669
  Романчук С. Ультраструктура ЕР-тілець у статоцитах і клітинах дистальної зони розтягу кореневих апексів Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. під дією Х-опромінення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 61-67. – (Біологія ; вип. 1 (77)). – ISSN 1728-3817


  Серед видів рослин, які використовувались в космічних і наземних експериментах, найбільш стійкими до радіаційного випромінювання вважаються представники родини Brassicaceae. Передбачається, що ER-тільця, які є похідними гранулярного ендоплазматичного ...
1539670
   Ультраструктура и гистохимия нормальных и опухолевых клеток: сб. науч. тр.. – К., 1980. – 135с.
1539671
   Ультраструктура и функция клетки. – Москва, 1965. – 147с.
1539672
  Манина А.А. Ультраструктура и цитохимия нервной системы : (атлас) / А.А. Манина. – Москва : Медицина, 1978. – 240 с.
1539673
  Максимович А.А. Ультраструктура клеток печени горбушки oncorhynchus gorbuscha и ее измерения в процессе нереста : Автореф... канд. биол.наук: / Максимович А. А.; Ин-т цитолог. АН СССР. – Л., 1970. – 19л.
1539674
  Ченцов Ю.С. Ультраструктура клеточного ядра / Ю.С. Ченцов. – Москва : Наука, 1974. – 798с.
1539675
  Комиссарчик Ян Юдович Ультраструктура клеточных мембран : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.17 / Комиссарчик Ян Юдович; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1975. – 60л. – Бібліогр.:с.54-60
1539676
  Акімов Ю. Ультраструктура клітин мезофілу арабідопсису (Arabidopsis thaliana L.) при гіпертермії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 15-23. – (Біологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано вплив гіпертермії (33 °С, дві доби) на ультраструктуру палісадних клітин мезофілу перших справжніх листків арабідопсису екотипу Columbia 0 (Col-0, фази 1.02-1.04). Для досліджень були відібрані зразки 12-добових проро- стків у двох варіантах: ...
1539677
  Глаголева В В. Ультраструктура миокарда в норме и при очаговом повреждении. : Автореф... Канд.биол.наук: / Глаголева В.В,; Ин-т биол.физики. – М, 1967. – 16л.
1539678
  Питерс А. Ультраструктура нервной системы / А. Питерс. – М, 1972. – 175с.
1539679
  Чамара Л.П. Ультраструктура оболочки пыльцевых зерен в трибе Galegear bronn. семейства Papilionaceae Giseke. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Чамара Л.П.; МГУ. Биол. ф-тет. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1539680
  Кузнецов В.Г. Ультраструктура парасимпатических нервных клеток предсердия лягушки и ее изменения после повреждения. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Кузнецов В.Г.; Ин-т.цитологии АН СССР. – Л, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1539681
  Козырицкий В.Г. Ультраструктура передней доли гипофиза собак в норме и в условиях гипокортицизма : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.11 / Козырицкий В.Г. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1973. – 20 c. – Бібліогр.:с.20
1539682
  Митюшин В.М. Ультраструктура раковой клетки / В.М. Митюшин. – Москва, 1964. – 72с.
1539683
  Фрей-Висслинг Ультраструктура растительной клетки / Фрей-Висслинг, К. Мюлеталер; Пер. с англ. Н.Л. Клячко, Н.В. Цингер. – Москва : Мир, 1968. – 454с.
1539684
   Ультраструктура растительных клеток.. – Ленинград : Наука, 1972. – 132с.
1539685
  Михайлова Л.Н. Ультраструктура регенерирующей остеогенной ткани. (Эклектронномикроскопич. исслед.) : Автореф... канд.биол.наук: / Михайлова Л.Н.; АМН СССР. – М., 1966. – 15л.
1539686
  Клдиашвили Т.В. Ультраструктура секретных клеток и кровеносных капиляров аденогипофиза после введения гидрокортизона. : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.11 / Клдиашвили Т.В.; Тбилис. гос. ун-тет им. И.Джавахишвили. – Тбилиси, 1990. – 37л.
1539687
  Дьячкова Л.Н. Ультраструктура синапсов коры головного мозга обезьян и формирование синапсов в онтогенезе. : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьячкова Л.Н.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 17л.
1539688
  Громов Б.В. Ультраструктура синезеленых водорослей / Б.В. Громов. – Ленинград : Наука, 1976. – 95с.
1539689
  Гилев В.П. Ультраструктура сократимого аппарата поперечнополосатой мышцы. : Автореф... Доктора биол.наук: 104 / Гилев В.П.; АН СССР. – Л, 1970. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1539690
  Огородникова В.Ф. Ультраструктура тапетума пыльников злаков Triricum aestivum L., Seca le cereale L, avena sativa L : Автореф... канл. биол.наук: / Огородникова В. Ф.; Ин-т цитолог. АН СССР. – Л., 1983. – 17л.
1539691
  Генерозов И.П. Ультраструктура хлоропластов / И.П. Генерозов. – Москва : Наука, 1965. – 67с.
1539692
  Тийвель Т.Х. Ультраструктура эндоциотобионтов некоторых вертикалей растений из отряда равнокрылых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Тийвель Т. Х.; Ин-т цитол. АН СССР. – Ленинград, 1984. – 23л.
1539693
  Таирбеков М.Г. Ультраструктура, энергетический обмен и движение цитоплазмы растительной клетки : Автореф... канд. биол.наук: / Таирбеков М.Г.; АН СССР. Ин-т биофизики. – М., 1966. – 14л.
1539694
  Иванина Т.А. Ультраструктурная и цитохимическая характеристика мембран фоторецепторных клеток сетчатки позвоночных. : Автореф... канд. биологич.наук: 03.00.02 / Иванина Т.А.; АН СССР. Ин-тут биол. физики. – Пущино, 1974. – 22л.
1539695
  Давыдова Т.В. Ультраструктурная организация сетчатки черепах / Т.В. Давыдова. – Москва : Наука, 1991. – 158с.
1539696
  Силаева А.М. Ультраструктурная организация фотосинтетического аппарата и ее адаптационные и патологические изменения. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.12 / Силаева А.М.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – К., 1982. – 48л.
1539697
   Ультраструктурне дослідження клітин слизової оболонки товстого кишечника щурів за тривалої гіпергастринемії / О. Вороніна, С. Гарматіна, Т. Берегова, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 12-16. – (Біологія ; вип. 3 (86)). – ISSN 1728-3817


  Gastrin is considered one of the most important hormones regulating physiological processes. Trophic and proliferative effects of high gastrin levels on gastric mucosa are well known. Butinformation about gastrin effects on the colon is rather ...
1539698
  Вороніна О. Ультраструктурний аналіз клітин слизової оболонки фундального відділу шлунка щурів при гіпергастринемії / О. Вороніна, В. Грищук, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-15. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ультраструктурні зміни в слизовій оболонці дна шлунка щурів при гіпергастринемії, яка була викликана 28-ми денним введенням омепразолу. Показано, що при тривалій гіпергастринемії,викликаної омепразолом, в усіх шарах слизової оболонки ...
1539699
  Массальський Анджей - Казімеж Едмундович Ультраструктурні дослідження водоростей та продуктів їх секреції в розвитку сучасних таксономічних та гідробіологічних концепцій : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.05 / Массальський Анджей - Казімеж Едмундович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 229л. – Бібліогр.: л.196 - 229
1539700
  Массальський Анджей - Казімеж Едмундович Ультраструктурні дослідження водоростей та продуктів їх секреції в розвитку сучасних таксономічних та гідробіологічних концепцій : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.05 / Массальський Анджей-Казімеж Е.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 37 с. – Бібліогр.: 51 назв.
1539701
  Черченко А.П. Ультраструктурні зміни в гіпокампі і сенсомоторній корі кроликів при епілептогенних впливах / А.П. Черченко, А.А. Шмельова, Л.С. Ритікова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 93-99. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  На експериментальних моделях бемегридових кіндлінга і судорожного статуса досліджувались ультраструктурні характеристики гіпокампа і сенсомоторної кори кроликів. Виявлені характерні зміни в морфо функціональній системі нейрон-глія-капіляр. ...
1539702
   Ультраструктурні зміни в остеобластах при знятті опорного навантаження на кінцівки / Г. Оніщенко, Н. Родіонова, Н. Скрипник, І. Шевель // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-29. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив зняття опорного навантаження на особливості ультраструктури остеобластів. Виявлено, що популяція остеобластів стає більш однорідною, в ній переважають функціонально неактивні форми. В ядрах клітин посилюється гетерохроматизація, в ...
1539703
  Молчанюк Н. Ультраструктурні зміни в судинах і капілярах хоріоідеї та в сітківці очей щурів, які викликані сумішшю спиртів (40 % етанолу і 100 % метанолу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 58-62. – (Біологія ; вип. 3 (79)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ультраструктуру ендотеліальних клітин (ЕК) судин і капілярів хоріоідеї (ХО), пігментний епітелій сітківки (ПЕС), її фоторецепторні клітини, гангліозні клітини та відростки мюллерівських клітин, які оточують ГК, щурів після ...
1539704
  Вороніна Олена Костянтинівна Ультраструктурні та гістологічні особливості реакції надниркових залоз птахів на стрес : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Вороніна О.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 167л. – Бібліогр.: л.144 - 167
1539705
  Вороніна Олена Костянтинівна Ультраструктурні та гістологічні особливості реакції надниркових залоз птахів на стрес : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Вороніна О.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1539706
  Галущенко Ирина Викторовна Ультраструктурное и цитохимическое исследование клеточных элементов сетчатки различных позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Галущенко Ирина Викторовна; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1973. – 27л.
1539707
  Данилова Л.В. Ультраструктурное исследование сперматогенеза / Л.В. Данилова. – Москва : Наука, 1978. – 206с.
1539708
  Яремко Е.Е. Ультраструктурные и функциональные факторы всасывательной деятельности тонкого кишечника : Автореф... д-ра мед.наук: 14.766 / Яремко Е.Е.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1969. – 34л.
1539709
  Лоскутов О.А. Ультраструктурные изменения митохондрий в условиях инсулиновой недостаточности / О.А. Лоскутов, О.А. Пивоварова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 67-70. – ISSN 2224-0586
1539710
  Войткевич А.А. Ультраструктурные основы гипоталамической нейросекреции / А.А. Войткевич, И.И. Дедов. – Москва, 1972. – 240с.
1539711
  Грибакин Ф.Г. Ультраструктурные основы цветового зрения пчелы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Грибакин Ф.Г. ; Моск. вет. академия. – Ленинград, 1969. – 16 с.
1539712
  Снигиревская Е.С. Ультраструктурные особенности кокцидий кролика Eimeria intestinalis и E.magna на разных стадиях их эндогенного развития : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Снигиревская Е.С.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1969. – 14л.
1539713
  Черкасов В.В. Ультраструктурные особенности хондроцитов суставного хряща некоторых млекопитающих. : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Черкасов В.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1972. – 29л.
1539714
  Козырицкий В.Г. Ультраструктуры передней доли гипофиза собак в норме и в условиях гипо кортицизма : Дис... канд. биолог.наук: / Козырицкий В.Г.; Киев. науч-исслед. ин-тэндокринологии и обмена веществ. – Киев, 1972. – 191л. – Бібліогр.:л.164-169
1539715
   Ультрастуктурні зміни міофібрил у людини при ішемічній контрактурі / Д.М. Ноздренко, О.П. Мотузюк, Д.О. Заводовський, Я.В. Степанюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 2 (227). – С. 89-92. – (Біологічні науки). – ISSN 1729-360X


  Досліджено процес руйнації міофібрил скелетних поперечносмугастих м"язів, що передує їх сполучнотканинному заміщенню при ішемічній контрактурі. За допомогою методу електронної мікроскопії зроблено спостереження, які не тільки пояснюють можливий ...
1539716
  Цебренко М.В. Ультратонкие синтетические волокна / М.В. Цебренко. – М., 1991. – 213с.
1539717
  Соловьева Ж.В. Ультратонкое строение некоторых фотосинтезирующих бактерий. : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Соловьева Ж.В.; МГУ. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1970. – 22л.
1539718
  Брык М.Т. Ультрафильтрация / М.Т. Брык, Е.А. Цапюк. – Киев, 1989. – 287с.
1539719
  Зеленюк Евгений Григорьевич Ультрафильтры и топологии на группах : Дисс....д-ра физико-математ. наук.: 01.01.06 / Зеленюк Евгений Григорьевич; КУ им.Т.Шевченка. – Киев, 2000. – 260л. – Библиогр.:л.255-260
1539720
  Товарницкий В.И. Ультрафильтры и ультрафильтрация / В.И. Товарницкий, Г.П. Глухарев. – Москва : Медгиз, 1951. – 92 с. : ил.
1539721
  Бургин М.С. Ультрафиолетовая астрономия / М.С. Бургин. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1539722
   Ультрафиолетовая радиация и ее гигиеническое значение. Сб. тр.. – Л., 1959. – 200с.
1539723
  Лазарев Д.Н. Ультрафиолетовая радиация и ее применение / Д.Н. Лазарев. – Ленинград ; Москва : Госэнергоиздат, 1950. – 120 с.
1539724
   Ультрафиолетовая радиация Солнца и неба.. – М., 1968. – 228с.
1539725
  Демченко А.П. Ультрафиолетовая спектрофотометрия и структура белков / А.П. Демченко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 208 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 188-203
1539726
   Ультрафиолетовая флуоресценция клетки. – Ленинград : Наука, 1978. – 215с.
1539727
  Мейер А. Ультрафиолетовое излучение (Получение, измерение и применение в медицине, биологии и технике) / А. Мейер, Э. Зейтц. – Москва, 1952. – 575 с.
1539728
   Ультрафиолетовое излучение Солнца и межпланетная среда : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 431 с.
1539729
  Арзамасцев А.П. Ультрафиолетовые и инфракрасные спектры лекарственных веществ / А.П. Арзамасцев, Д.С. Яскина. – Москва : Медицина
Вып. 1. – 1975. – 152 с. – Библиогр.: с. 143-149
1539730
  Большаков Г.Ф. Ультрафиолетовые спектры гетероорганических соединений / Г.Ф. Большаков, В.С. Ватаго, Ф.Б. Агрест. – Ленинград : Химия, 1968. – 504 с.
1539731
  Брегадзе В.Г. Ультрафиолетовые спектры и внутренняя структура глобулярных белков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.091 / Брегадзе В.Г.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1970. – 18л.
1539732
  Левин Э.С. Ультрафиолетовые спектры поглощения и строения бета-кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Левин Э. С.; М-во хим. пром., Физ. хим. ин-т. – М., 1955. – 20л.
1539733
  Жукова К.А. Ультрафиолетовые спктры поглощения производственных придина : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жукова К. А.; Моск. гос. пед. инзт. – М., 1953. – 15л.
1539734
  Товмасян Г.М. Ультрафиолетовые телескопы на орбите / Г.М. Товмасян. – Москва : Знание, 1989. – 64с. с ил. – (Новое в жизни, науке технике. Сер. "Космонавтика, астрономия" ; №5)
1539735
  Алпатова А.Л. Ультрафільтраційні очищення природних вод від гумінових речовин та важких металів : автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.18 / Алпатова Алла Леонідівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1539736
  Зеленюк Є.Г. Ультрафільтри та топології на групах : Автореф. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Зеленюк Є.Г.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 27 с. – Бібліогр.: 24 -25 с.
1539737
  Бердышев Г.Д. Ультрахолод, криомедицина, бессмертие / Г.Д. Бердышев. – Киев : Фитосоциоцентр, 2000. – 112 с. – ISBN 966-7459-89-6
1539738
  Каипов Д.К. Ультрахолодные нейтроны / Д.К. Каипов. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 110 с.
1539739
  Аликин В.. Ультура и вобода в аспекте социально-деятельностной сущности челоаека : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Аликин В.С. ; КГУ им. Шевченко. – Киев, 1989. – 17с.
1539740
  Кашуба Є. Ульф Старк. "Петер і червоний птах". Вплив сучасного світу на стосунки батьків і дітей // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (440), квітень. – С. 48-51
1539741
  Смоляк А.В. Ульчи / А.В. Смоляк. – М., 1966. – 291с.
1539742
  Дадіані Шалва Ульчі : (вершина радості) : п"єса на 1 дію / Дадіані Шалва, С. Євлахов. – Київ : Мистецтво, 1951. – 37 с. – (Бібліотека художньої самодіяльності)
1539743
  Петрова Т.И. Ульчский диалект нанайского языка / Т.И. Петрова. – М-Л, 1936. – 156с.
1539744
  Суник О.П. Ульчский язык / О.П. Суник. – Л., 1985. – 263с.
1539745
  Аджинджал А.Т. Улья : стихи / А.Т. Аджинджал ; пер. с абхаз. М. Борисовой и А. Дементьева]. – Сухуми : Алашара, 1967. – 98 с. : ил.
1539746
  Михайлов И. Ульяна Косолапова / И. Михайлов. – М, 1948. – 18с.
1539747
  Халфина М.Л. Ульяна Михайловна. / М.Л. Халфина. – М., 1972. – 48с.
1539748
  Жадько В. Ульянівка (- село Маньківського р-ну) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 881-882. – ISBN 978-966-8567-14-8
1539749
  Яроцкий Б.М. Ульянов-младший / Б.М. Яроцкий. – Симферополь, 1970. – 207с.
1539750
   Ульянов: поэма. – Москва, 1988. – 16 с.
1539751
  Канівець В.В. Ульянови : історичний роман / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 543 с.
1539752
  Канівець В.В. Ульянови : історичний роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1970. – 557 с.
1539753
  Канівець В.В. Ульянови : Історичний роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1973. – 542с.
1539754
  Канівець В.В. Ульянови : історичний роман / В.В. Канівець. – Київ : Дніпро, 1977. – 544 с.
1539755
  Ремезовський Й.Д. Ульянови на Україні / Й.Д. Ремезовський. – Київ, 1960. – 224с.
1539756
  Чернявський Г.Г. Ульянови на Україні / Г.Г. Чернявський. – К, 1979. – 79с.
1539757
   Ульяново: нар. картин. галерея. Фотоальбом.. – М., 1982. – 126с.
1539758
   Ульяновск - мой город родной.. – Ульяновск, 1950. – 64с.
1539759
   Ульяновск - родина В.И. Ленина. Памятные места.. – Ульяновск : [б. и.], 1963. – 222 с.
1539760
  Ветрогонский В.А. Ульяновск - родина В.И.Ленина / В.А. Ветрогонский. – Ленинград, 1970. – 16с.
1539761
   Ульяновск - родина Ленина.. – Ульяновск, 1974. – 100с.
1539762
   Ульяновск - родина Ленина. Фотоальбом.. – Ульяновск, 1969. – 52с.
1539763
   Ульяновск - родина Ленина. Фотоальбом.. – М., 1973. – 96с.
1539764
   Ульяновск - родина Ленина. Фотопанорамы.. – Саратов, 1967. – 60с.
1539765
  Голенко Е.И. Ульяновск / Е.И. Голенко. – Москва, 1956. – 102 с.
1539766
  Голенко Е.И. Ульяновск / Е.И. Голенко. – М., 1971. – 94 с.
1539767
  Бросман А.И. Ульяновск / А.И. Бросман, Н.Н. Медведев. – М, 1973. – 96с.
1539768
   Ульяновск : фотоальбом. – Саратов, 1982. – 75с.
1539769
  Чистов Е.Н. Ульяновск в гражданской войне 1918-1919 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Чистов Е.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Истор. ф-тет. – Москва, 1949. – 18 с.
1539770
  Бросман А.И. Ульяновск сегодня и завтра / А.И. Бросман. – Ульяновск, 1968. – 54 с.
1539771
  Голенко Е.И. Ульяновск строится / Е.И. Голенко. – Ульяновск, 1961. – 76 с.
1539772
  Бобохидзе К.П. Ульяновские дни : стихи / К.П. Бобохидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 84 с.
1539773
   Ульяновский обл. художественный музей. Путеводитель.. – Л., 1961. – 76с.
1539774
   Ульяновский обласной художественный музей. Альбом репродукций. – М., 1974. – 15с.
1539775
  Валкин М.Х. Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова. / М.Х. Валкин. – Ульяновск : Издание музея, 1957. – 16с.
1539776
   Ульяновское гвардейство.... – Ульяновск, 1967. – 221с.
1539777
  Казьмирчук Г.Д. Ульяновський Василь Іринархович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 304. – ISBN 96966-8060-04-0
1539778
   Ульяновський Василь Іринархович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 489. – ISBN 978-966-439-754-1
1539779
  Канивец В.В. Ульяновы / В.В. Канивец. – М, 1970. – 660с.
1539780
  Канивец В. Ульяновы / В. Канивец. – Москва : Художественная литература, 1970. – 127с. – (Роман-газета ; №11/657/)
1539781
  Канивец В. Ульяновы / В. Канивец. – Москва : Художественная литература, 1970. – 112с. – (Роман-газета ; №12/658/)
1539782
  Канивец В.В. Ульяновы : Исторический роман / В.В. Канивец. – Москва : Советский писатель, 1972. – 591с.
1539783
  Канивец В.В. Ульяновы / В.В. Канивец. – М, 1974. – 560с.
1539784
  Трофимов Ж.А. Ульяновы / Ж.А. Трофимов. – Саратов, 1978. – 216с.
1539785
  Канивец В В. Ульяновы / В В. Канивец. – Москва, 1980. – 588с.
1539786
  Канивец В.В. Ульяновы / В.В. Канивец. – К, 1984. – 536с.
1539787
  Ремезовский И.Д. Ульяновы в Киеве / И.Д. Ремезовский. – К, 1979. – 173с.
1539788
   Ульяновы на Украине: рев. и обществ.-полит. деят. Ульяновых на Украине и в Крыму (1902-1921 гг.). – К., 1979. – 158с.
1539789
  Роменс Д Ум животных / Джорж Роменс, (секретарь Линеевского О-ва по отделу зоологии) ; Пер. со 2-го анг. изд. под ред. проф. Н. Холодковского. – Санкт-Петербург : Тип. и литогр. В.В. Комарова, 1888. – 510 с.


  Ред.: Холодковский, Николай Александрович (1858-1921)
1539790
  Смайльс Сэмюэл Ум и энергия. (Жизнь и труд) : Характеристика из жизни великих людей; Со стьей об авторе / Соч. Самюэля Смайльса; Пер. с англ. под ред. Д.А. Коропчевского. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Губинского, 1905. – 400, III с.
1539791
  Семенов Г.В. Ум лисицы / Г.В. Семенов. – Москва, 1987. – 461с.
1539792
  Боас Ф. Ум первобытного человека / Ф. Боас. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1926. – 153с.
1539793
  Теплов Б.М. Ум полководца / Б.М. Теплов. – М, 1990. – 203с.
1539794
  Сергеев Б.Ф. Ум хорошо... / Б.Ф. Сергеев. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 192с. – (Эврика)
1539795
   Ум, честь и совесть нашей эпохи : докум. и мат. о КПСС. – Москва : Политиздат, 1976. – 335 с.
1539796
  Павленко В.Б. Ум, честь и совесть нашей эпохи. / В.Б. Павленко, В.Б. Сикорский. – К., 1973. – 26с.
1539797
   Ума и сердца излученье: очерки.. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 221с. – ISBN 5-235-00116-8
1539798
  Васева И. Умалителност, експресивност, емоционалнолст / Иванка Васева. – София : Авангард Прима, 2006. – 202 c. – ISBN 978-954-323-198-0
1539799
  Малюта О. Уманець Олександр Миколайович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 241-242. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
1539800
   Уманская беда. 1768 года 20-го июня : (Перевод польской рукописи неизвестного современника, хранящейся в Львовской библиотеке Оссолинских). – Б. м. : б. и., 1862. – С. 11-23. – Отд. отиск из жур.: Основа, 1862, № 3
1539801
  Лыпа А.Л. Уманский госудрственный заповедник "Софиевка" (1796-1946) / А.Л. Лыпа. – Б.м. – 11с. – Отдельный оттиск "Жизнь лабораторий и институтов", Б.г., № 6
1539802
  Антонович В.Б. Уманский сотник Иван Гонта / В.Б. Антонович. – Киев : Тип. Г.Т.Корчака-Новицкого, 1882. – 27с. – Из ноябрьской книжки журнала"Киевская Старина. Кн.нап.рос.мов.стар.орф.
1539803
  Роготченко А.П. Уманское чудо / А.П. Роготченко. – 3-е изд., стер. – Киев : Будівельник, 1984. – 95с.
1539804
  Роготченко А.П. Уманское чудо: Софиевка (фотоальбом) / А.П. Роготченко. – Киев : Реклама, 1977. – 119с.
1539805
  Рамазанов Ш.Ш. Уманська оборонна операція (липень - серпень 1941 р.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 81-95. – ISSN 2307-5244


  "У статті аналізується одна з важливих оборонних операцій на території України, яку провела Червона армія у протистоянні з вермахтом. Автор аналізує підготовку німецького командування до вторгнення в Україну та зусилля радянського керівництва з ...
1539806
   Уманська старовина : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; голов. ред. Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2015-. – ISSN 2519-2035
Вип. 6. – 2019. – 143, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1539807
   Уманська старовина : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; голов. ред. Кузнець Т.В. ; редкол.: Борисенко В.Й., Епштейн Т., Киридон А.М. та ін.]. – Умань : Візаві, 2015-. – ISSN 2519-2035
Вип. 7. – 2020. – 134, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1539808
  Бодров Ю.І. Уманське козацтво в українському визвольному Русі (середина 17-початок 18 століття) : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Бодров Ю.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: с. 15
1539809
  Бодров Юрій Іванович Уманське козацтво в українському визвольному русі (середина 17 - початок 18 ст.) : Дис. ...канд. істор. наук: 07.00.01 / Юрій Іванович Бодров ; Уманський держ. педагог .ун-тет ім. Павла Тичини. – Київ : [Б. в.], 2001. – 226 л. + Додатки:л.210-226. – Бібліогр.:л.186-209
1539810
  Бодров Ю.І. Уманське козацтво: до проблеми історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-63. – (Історія ; вип. 51)


  В статті на основі історіографічного аналізу проблеми становлення та розвитку козацтва на Уманщині визначаються основні напрями та перспективи досліджень цієї теми.
1539811
  Нижник С. Уманське училище садівництва і землеробства в історії вітчизняної освіти: до 175-річчя заснування Уманського національного університету садівництва // Уманська старовина : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; голов. ред. Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 6. – С. 101-108. – ISSN 2519-2035
1539812
  Костюк М. Уманське училище як спеціалізований заклад середньоїсільськогосподарської освіти: реорганізації та перебудови у навчально-практичній структурі (1859-1912) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 106


  практичній структурі (1859-1912). С. 106 З середини 50-х рр. XIX ст. значну роль у розвитку аграрної освіти і науки України починають відігравати спеціалізовані сільськогосподарські училища. Середній рівень сільськогосподарської освіти був ...
1539813
  Задорожний Микола Уманський дендропарк Софіївка : Охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11 : Фото
1539814
   Уманський державний аграрний університет: історія, сьогодення, славетні імена / [редкол.: А.Ф. Головчук (голова) та ін.]. – Київ : Грамота, 2009. – 295, [1] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - До 165-річчя Уманського держ. аграр. ун-ту. – ISBN 978-966-349-232-2


  В пр. №1706809 напис: Студентам і викладачам механіко-математичного факультету Національного університету ім. Т.Г. Шевченка з нагоди 75 річчя! Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор (Підпис) Головчук А.Ф.
1539815
  Джагунова О.І. Уманський державний педагогічний університет у системі вищої педагогічної освіти в Україні (1930-2014 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Джагунова Олена Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1539816
  Жадько В. Уманський полк // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 882-883. – ISBN 978-966-8567-14-8
1539817
  Кривошея І. Уманський полк на сторінках "Кройніки Феодосія Софоновича" / І. Кривошея, Н. Подоцніцина // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 187-190. – ISBN 966-95758-1-8
1539818
  Бажан М.П. Уманські спогади : новели у віршах / М. П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 84 с.
1539819
  Конончук Т. Уманські та гуляйпільські презентації // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 637-638. – ISBN 978-617-7480-77-7


  В Уманському педуніверситеті імені Павла Тичини відбулася презентація книги-спогаду Михайла Наєнка "ВЕЧІРНІ СВІТАНКИ: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і Літературні візії". Це - книга спогадів про життя і наукову діяльність відомого в ...
1539820
  Ткач О. Уманчани розбудовують безбар"єрний простір // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 10-17 травня (№ 19/20)


  В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працює центр соціальної та освітньої інтеграції "Без бар"єрів".
1539821
  Єгоров Ю. Уманщина, Софіївка. Структура та композиція // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 132-138. – (Архітектура і сільськогосподарське будівництво ; № 18)
1539822
   Умань : Путівник. – Дніпропетровськ, 1968. – 86с.
1539823
  Клименко Т. Умань за часів Потоцьких: документальна замальовка // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 237-241. – ISSN 0320-9466
1539824
  Смоктий А. Умань и Софиевка : (История г. Умани. - Уманская резня.- Софиевка) // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С. 420-437
1539825
  Мицик Ю.А. Умань козацька і гайдамацька / Ю.А. Мицик; Національний університет "Києво-Могилянська академія".Ін-т української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевсько. – Київ : Академія, 2002. – 187с. – ISBN 966-518-069-Х
1539826
  Клименко Т.А. Умань у XVII–XIX ст.: розквіт та занепад // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 90-96. – ISSN 0320-9466
1539827
   Умань. Історико-географ. та економічний нарис.. – Черкаси, 1957. – 152с.
1539828
  Храбан Г.Ю. Умань. Путівник / Г.Ю. Храбан, П.О. Заграничний. – Дніпропетровськ, 1985. – 110с.
1539829
  Біленко Василь Умань. Сто наречених в одному парку // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 44-49 : фото
1539830
  Лайпанов К.Т. Умар Алиев / Лайпанов К.Т. , Батчаев М. – Черкесск, 1986. – 206 с.
1539831
  Немченко В. Умару Яр-Адуа : "Двигать страну вперед" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 12. – С. 51-52. – ISSN 0321-5075


  Парламентські і президентські вибори в Нігерії
1539832
  Дзаваттини Ч. Умберто Д. От сюжета к фильму / Ч. Дзаваттини. – М., 1960. – 238с.
1539833
   Умберто Еко // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 5. – С. 3 обкл.
1539834
  Коломієць Л. Умберто Еко і самостійна наука перекладознавство (роздуми учасника Першого світового конгресу перекладознавців) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 307-312. – ISSN 0320-8370
1539835
  Дроздовський Д. Умберто Еко. "Не сподівайтеся позбутися книжок!" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 лютого - 4 березня (№ 7). – С. 11


  Світ втратив Умберто Еко (1932–2016), творця високого постмодернізму, блискучого професора-медієвіста, семіотика культури, шанувальника історій про Джеймса Бонда й одного з найуспішніших італ. письменників кінця ХХ - початку ХХІ ст. Автор романів "Ім"я ...
1539836
  Шалагінов Б. Умберто Еко: філософ між вертепом і тероризмом : післямова перекладача // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 273-274. – ISSN 0320-8370
1539837
  Броуде Б.Г. Умберто Нобиле, 1885-1978 / Б.Г. Броуде. – Санкт-Петербург : Наука, 1992. – 150с.
1539838
  Шерешевский В. Умбра I // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2021. – № 12/2 (188/190), декабрь 2011 - февраль 2022 : Умбра I. – С. 10-39


  Киевский художник Владислав Шерешевский в 2021 году представил сразу несколько знаковых выставок.
1539839
  Гребнев Л. Умеем ли мы читать? / Л. Гребнев // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 37-47. – ISSN 0869-3617


  Полемика о том, как следует трактовать Болонский процесс, что представляет собой система переводных зачетных единиц (ECTS), и т.п.
1539840
   Умеете ли вы общаться? : кн. для учащихся. – М., 1991. – 142с.
1539841
  Хайрова Ю.А. Умеете ли вы отдыхать // Еще раз об Аполлоне / М.М. Круглый, С.Б. Лежнева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – С. 41-77. – (Физкультера и здоровье)
1539842
  Хайрова Ю.А. Умеете ли вы отдыхать? / Ю.А. Хайрова. – Москва, 1983. – 103с.
1539843
  Хайрова Ю.А. Умеете ли вы отдыхать? / Ю.А. Хайрова. – Москва, 1988. – 128с.
1539844
  Сергеев В.Н. Умеете ли вы отдыхать? / В.Н. Сергеев. – Москва, 1989. – 190с.
1539845
  Руденко И.П. Умеете ли вы радоваться? / И.П. Руденко. – М., 1977. – 62с.
1539846
  Феофилов Л.Г. Умеете ли себя вести? / Л.Г. Феофилов. – Киев, 1990. – 46с.
1539847
  Панич М.С. Умеети ли вы воспитывать? / М.С. Панич. – Л., 1958. – 43с.
1539848
  Цюрупа Э.Я. Умеешь ли ты читать? / Э.Я. Цюрупа. – М., 1963. – 356с.
1539849
   Умей бороться до конца: рассказы о спорте. – Москва, 1980. – 351 с.
1539850
  Ерофеев Л. Умей быстро и далеко плавать / Л. Ерофеев. – М., 1957. – 796с.
1539851
  Серова Л.К. Умей владеть ракетой. / Л.К. Серова, Н.Г. Скачков. – Л, 1989. – 73с.
1539852
  Козин А.П. Умей владеть собой / А.П. Козин. – К., 1981. – 111с.
1539853
  Козин А.П. Умей владеть собой / А.П. Козин. – 2-е изд. перераб. и доп. – К., 1987. – 118с.
1539854
  Степанов Н.А. Умей владеть фотоаппаратом. / Н.А. Степанов. – Алма-Ата, 1962. – 46с.
1539855
  Ионов Г.А. Умей действовать на местности. / Г.А. Ионов. – М., 1976. – 64с.
1539856
  Салуцкий А.С. Умей жить / А.С. Салуцкий. – М, 1980. – 152с.
1539857
  Тимофеев С.И. Умей определять расстояние. / С.И. Тимофеев. – М., 1944. – 8с.
1539858
  Куприн А.М. Умей ориентироваться на местности : практическое пособ. при изучении географии / А.М. Куприн. – 2-е изд., доп. – Москва : ДОСААФ, 1962. – 58 с.
1539859
  Куприн А.М. Умей ориентироваться на местности / А.М. Куприн. – Москва : ДОСААФ, 1968. – 72 с.
1539860
  Крылов Г.В. Умей отдыхать и беречь природу / Г.В. Крылов, Б.С. Юдин. – 3-е изд., доп. и перераб. – Новосибирск, 1986. – 268с.
1539861
  Крылов Г.В. Умей отдыхать и беречь природу. / Г.В. Крылов, Б.С. Юдин. – 2-е изд., доп. и расшир. – Новосибирск, 1975. – 335с.
1539862
  Титов Сергей Николаевич Умей понимать и творить красоту. Беседы об эстетике / Титов Сергей Николаевич. – Воронеж : Изд. Воронежского ун-та, 1967. – 134с.
1539863
  Савельев Л. Умей хранить военную тайну / Л. Савельев. – М, 1945. – 54с.
1539864
  Фельдман Е.С. Умей читать топографическу карту / Е.С. Фельдман. – Кишинев, 1979. – 143с.
1539865
  Семке В.Я. Умейте властвовать собой, или Беседы о здоровой и больной личности. / В.Я. Семке. – Новосибирск, 1991. – 233с.
1539866
  Езова С. Умейте контролировать свои эмоции! : анализ поведенческой составляющей специалиста / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 16-17. – ISSN 0869-4915


  В Википедии (свободной энциклопедии) под "потоком" понимается психологическое состояние, в котором человек полностью включен в то, чем он занимается, и которое характеризуется деятельностным сосредоточением, нацеленностью на успех. Согласно концепции, ...
1539867
  Большаков А. Умейте управлять собой: свод правил для успешного делового общения // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 7. – С. 45-47
1539868
   Умейте услышать ответ: кн. о людях сиб. науки. Сб.. – Новосибирск, 1978. – 208с.
1539869
  Лисовин А.П. Умело пропагандировать передовой опыт / А.П. Лисовин. – Москва, 1961. – 48с.
1539870
   Умелые мастера: кн. для чтения на нем. яз. в ст. классах сред. шк.. – М., 1991. – 111с.
1539871
  Киселев А.М. Умельцы военной поры / А.М. Киселев. – М., 1986. – 160с.
1539872
  Черниченко Ю.Д. Умение вести дом : Очерки / Ю.Д. Черниченко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 464с.
1539873
  Дональдсон М.К. Умение вести переговоры для "чайников" / М.К. Дональдсон, М. Дональдсон; Предисловие Дэвида Фронмайера. – Киев; Москва : Диалектика, 1998. – 320с. – ISBN 966-506-129-1


  Подробное руководство для желающих научиться правильно вести переговоры
1539874
  Дональдсон М.К. Умение вести переговоры для "чайников" / Майкл К. Дональдсон, Мими Дональдсон; Предисловие Дэвида Фронмайера; Пер с англ. – Киев; Москва : Диалектика, 2004. – 224с. – ISBN 5-8459-0656-3


  Подробное руководство для желающих научиться правильно вести переговоры
1539875
  Смольговская М. Умение вести разговор - это талант / Маргарита Смольговская // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 60-62. – ISSN 0869-4915


  Об искусстве вести дискуссию, в том числе и применительно к библиотечному делу.
1539876
  Зиглар З. Умение добиваться успеха / Зиг Зиглар; Пер. с англ. – Москва : Диалектика, 2003. – 224 с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0092-1
1539877
  Ланда Л.Н. Умение думать. Как ему научить? / Л.Н. Ланда. – М., 1975. – 64с.
1539878
  Каранина Л.И. Умение понять человека - фактор успеха в работе библиотеки : учебно-методические материалы // Молодые в библиотечном деле : Профессиональный журнал / Трудовой коллектив редакции "Молодые в библ. деле". – Москва, 2006. – № 12. – С. 18-43.
1539879
  Хопкинс Том Умение продавать для "чайников" / Том Хопкинс; Пер. с англ. – Москва : Диалектика, 2004. – 224 с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0655-5
1539880
  Нельсон Б. Умение управлять / Боб Нельсон и Питер Экономи; Предисловие Кена Бленчарда; Пер. с англ. Шишкиной И.А. – Москва : Диалектика, 2003. – 208 с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0417-Х
1539881
  Униковский А.М. Умения и навыки сельскохозяйственного труда и их формирования у учащихся V - VI классов сельской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Униковский А.М.; М-во просвещен. РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – М., 1956. – 15л.
1539882
   Уменье быть творцом: сб.. – Москва, 1978. – 47с. – (Наука в твоей профессии ; №10)
1539883
  Кожевников В.М. Уменье побеждать / В.М. Кожевников. – Москва, 1987. – 205с.
1539884
  Суворов А.В. Уменье побеждать. Деяния и заветы Суворова. / А.В. Суворов. – СПб. – 155с.
1539885
  Чонанов Г. Уменьшение влияния солнечной радиации на температурные режимы жилищ в условиях ТССР. : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Чонанов Г.; АН ТССР. Ин-т химии. – Ашхабад, 1972. – 22л.
1539886
  Павлюк А. Уменьшение налогов-одна из основных причин осуществления налогового контроля // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 57-58. – ISSN 1810-3081
1539887
   Уменьшение различий между городом и деревней как закономерность совершенствования социализма.. – М., 1986. – 191с.
1539888
  Страхов В.Н. Уменьшение сейсмической опасности: упущенные возможности / В.Н. Страхов, М.Г. Савин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 4-11. – Библиогр.: с. 10-11. – ISSN 0203-3100
1539889
  Сусликов В.И. Уменьшение эффективности защиты млекопитающих со снижением дозы однократного тотального облучения ионизирующей радиации. : Автореф... канд. биол.наук: / Сусликов В.И.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – М., 1965. – 20л.
1539890
  Кравченко М.В. Уменьшительно-эмоциональные имена существительные в современном украинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Кравченко М.В.; АН УССР. Ин-т языоведения им. А.А.Потебни. – К., 1977. – 25л.
1539891
  Покуц В.Н. Уменьшительные суффиксы имен существительных в современном русском литературном языке. (Граммат. семант. специфика и словообразоват. возможности) : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Покуц В.Н.; АН УССР. Отд-ние литературы, яз. и искусствоведения. – Киев, 1969. – 21л.
1539892
  Поляковский О. Умер последний король Афганистана // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 29. – С. 10-11. – ISSN 0234-1670


  Помер 92-річний король Афганістану Мохаммад Захір Шах (1933-1973 - 40 років управління)
1539893
  Савицкий А. Умереть всегда успеешь : романы / Алесь Савицкий ;. – Москва : Советский писатель, 1987. – 478 с.
1539894
  Дорсенвиль Р. Умереть за Гаити, или Судьба святой Эстер и ее сподвижников : Сборник. Эрве Базен: И огонь пожирает огонь; Грэм Грин: Знакомство с генералом, или как чужая боль стала моей; Джоан Дидион: Сальвадор / Р. Дорсенвиль. – Москва : Прогресс, 1988. – 461с.
1539895
  Кафтан А. Умереть за Сеул. Чему Ким Чен Ын научился у Путина // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 24 апереля (№ 17). – С. 18
1539896
  Леймбах М. Умереть молодым / М. Леймбах. – Москва, 1995. – 320с.
1539897
  Крыщук Николай Умереть я не боюсь : Рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 117-126. – ISSN 0012-6756
1539898
  Грозданов Ц. Уметноста и културата на 19 век во западна Македониjа : студии и прилози / Цветан Грозданов ; [ Македонска акад. на науките и уметностите ; Фондациjа Трифун Костовски ]. – Скопjе : Фондациjа Трифун Костовски : МАНУ, 2004. – 343, [ 1 ] с. : ил. – Парал. тит. арк. фр. мовою
1539899
  Грозданов Ц. Уметноста и културата на ХІХ век во Западна Македониjа = The 19th century art and culture in Western Macedonia / Цветан Грозданов. – Скопjе : Матица македонска, 2017. – 336 c. : илустр. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-608-10-0551-6


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з Їх вимовою
1539900
   Уметов Джумабай. Выставка произведений.. – М., 1977. – 14с.
1539901
  Лебедева М.М. Уметь вести переговоры / М.М. Лебедева. – М, 1991. – 70с.
1539902
  Аграновский А.А. Уметь и не уметь : повести, очерки / А.А. Аграновский. – Москва : Совецкая Россия, 1979. – 656 с.
1539903
  Слесаренко А.А. Уметь любить / А.А. Слесаренко. – К. : Мистецтво, 1985. – 246 с.
1539904
  Шеламова Г. Уметь рассказать о себе : средства и методы презентации // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 15-21. – ISSN 0869-4915


  В статье рассказывается об опыте организации информационно-рекламной деятельности Центральной городской библиотеки имени М. Горького (Россия).
1539905
  Федосюк М.Ю. Умеют ли современные россияне спорить? // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 20-25. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1539906
  Мирмухсин М. Умид : роман / Мирмухсин ; пер. с узб. – Москва, 1972. – 495 с.
1539907
  Мирмухсин М. Умид : роман / Мирмухсин ; пер. с узб. – Москва, 1979. – 704 с.
1539908
  Андреев В. Умирали бессмертными : партизанский эпос / Андреев В. ; сокращен. пер. с болгарск. К. Козовской ; ред. пер. Е. Андреева. – София : София-пресс, 1974. – 160 с. – (Библиотева "Болгария")
1539909
  Райнов Б. Умирать - в крайнем случае : роман / Богомил Райнов ; [пер. с болг.: Т. Митева, А. Кошелев, И. Крыжановский] // Тайфуны с ласковыми именами : роман / Б. Райнов. – Изд. 2-е. – София : Свят, 1984. – С. 1-292
1539910
  Райнов Б. Умирать - в крайнем случае : роман / Богомил Райнов; [пер.: А Собкович и др.] // Тайфуны с ласковыми именами : роман / Б. Райнов. – София : СВЯТ, 1989. – 266 с.
1539911
  Валентинов А. Умирать будем молодыми // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С.51-55. – ISSN 0130-7045
1539912
  Валентинов А. Умирать будем молодыми : детектив // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 5. – С. 50-55. – ISSN 0130-7045
1539913
  Валентинов А. Умирать будем молодыми // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 53-57. – ISSN 0130-7045
1539914
   Умираю за революцию / Думпьерре, , Эрасмо, , Крус, , Фелипе Перес. – М., 1986. – 237с.
1539915
  Хендерсон-Селлерс Умирающие озера : Причины и контроль антропогенного эвтрофирования / Хендерсон-Селлерс, Х.Р. Маркленд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 278с.
1539916
  Фокин М.М. Умирающий лебедь / М.М. Фокин. – Л., 1961. – 32с.
1539917
  Голенко Ж. Умирающий лебедь // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 3. – С.163-167. – ISSN 0130-7673


  О встречах с писательницей Лидией Яковлевной Гинзбург и ее прозе
1539918
   Умирбек Арисланович Джолдасбеков: Ученый-механик.. – Алма-Ата, 1991. – 80с.
1539919
  Стадников Г. Умиротворенный Гейне (Трансформация прозы Г. Гейне в русских переводах 30-х годов XIX века) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 400-412
1539920
  Діковська І.А. Умисел та груба недбалість як підстави необмеженої відповідальності повітряного перевізника // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 162-165. – ISBN 978-617-566-165-9
1539921
  Дідківська Н.А. Умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення та злочини, юридичні склади яких передбачають наслідок у вигляді смерті людини: деякі проблеми кваліфікації // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.192-195. – ISBN 966-660-151-6
1539922
  Остапенко Л.А. Умисне вбивство матір"ю своєї новонародженої дитини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 149-153. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Присвячено проблемам кримінально-правової охорони життя новонародженої дитини. Досліджуються ознаки злочину, пом"якшувальні та обтяжувальні обставини при призначенні покарання. The article is devoted to the issues of legal protection of the life of a ...
1539923
  Марисюк К. Умисне вбивство матір"ю своєї новонародженої дитини: спірні питання кваліфікації / К. Марисюк, С. Друк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 259-265. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1539924
  Столяр Т. Умисне вбивство та умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження при перевищенні меж необхідної оборони: огляд правового регулювання в зарубіжних країнах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 80-87. – ISSN 2311-6676
1539925
  Дудоров О.О. Умисне вбивство, поєднане зі згвалтуванням: питання кваліфікації та вдосконалення кримінального закону // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 77-92. – ISSN 2524-0323
1539926
  Бережний С. Умисні вбивства на замовлення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 100-104. – ISSN 0132-1331
1539927
  Горбачевський В.Я. Умисні вбивства як форма кримінального насилля // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-78.
1539928
  Снігерьов О.П. Умисні вбивства. Попередження та розкриття : Практичний посібник / О.П. Снігерьов, В.В. Матвійчук, Д.Й. Никифорчук. – Київ : КНТ, 2005. – 100с. – ISBN 966-8062-71-Х


  Посібник присвячений розгляду як наукових, теоретичних положень, так і практичних основ діяльності оперативних підрозділів та слідчих у попередженні та розкритті умисних вбивств
1539929
  Сергійчук В. Умів знайти просте слово для ухвали державного рішення // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2021 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2021. – С. 166-169. – ISBN 978-617-7837-11-3


  До 80-річчя від дня народження Івана Плюща.
1539930
   Умій господарювати.. – Київ, 1960. – 1-44с.
1539931
   Умій господарювати.. – Київ, 1962. – 1-48с.
1539932
  Митюров Б.Н. Умій учитись / Б.Н. Митюров. – К., 1978. – 128с.
1539933
  Кучерук Оксана Уміння - передусім : компетентнісний підхід до формування національно-мовної особистості школяра // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18-24. – Бібліогр. в кінці ст.
1539934
  Горяна Л.Г. Уміння аналізувати шкільні підручники - показник методичної культури вчителя // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-34 : фото
1539935
  Луцький Ю. Уміння бути найкращим // Критика. – Київ, 2000. – Червень, (число 6). – С. 24-25


  Велика Британія: творення національного характеру.
1539936
  Духовна Т. Уміння бути сучасними : з досвіду роботи вчителів-методистів Галини Пуліної та Інни Бурлакової (Дніпропетровськ) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-33
1539937
  Безносюк О.О. Уміння вчитися як ключова компетентність вищої освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 248-256


  У статті проаналізовано компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід українські перспективи. Розглядаючи структуру навчальної діяльності, формування мотивац учіння, розкривається зміст та обсяг поняття "уміння самостійно вчитися", що є ...
1539938
  Безносюк О.В. Уміння вчитися як ключова компетентність вищої освіти // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 425
1539939
  Семакова Т.О. Уміння і навички самоосвітньої діяльності: змістовне наповнення дефініцій // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 151-159. – ISSN 2307-4752


  У статті проведено аналіз сучасних підходів до визначення понять умінь і навичок самоосвітньої діяльності.
1539940
  Винниченко В. Уміркований та щирий / В. Винниченко. – Харків : Дзвін, 1915. – 16с.
1539941
  Линник П.М. Уміст арсену та його розподіл між розчинною й завислою формами у воді транскордонної ділянки річки Тиса / П.М. Линник, М.П. Скоблей // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 56-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 52 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
1539942
  Савчук І.М. Уміст важких металів у свинині за використання в раціонах тритикале / І.М. Савчук, О.П. Мельничук, В.М. Степаненко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 72-77 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1539943
  Васильєва І.В. Уміст германію у вугільних пластах Львівсько-Волинського басейну та Донбасу // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 11-14 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-721Х
1539944
  Дегтярьов В.В. Уміст гумусу в цілинних і агрогенних чорноземах України / В.В. Дегтярьов, С.В. Крохін, О.С. Жернова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 13-25 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 24-25. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1539945
  Казюта О.М. Уміст загального гумусу та біопродуктивність грунтів заплави малої річки Пробужка Липоводолинського району Сумської області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 113-121 : табл. – Бібліогр.: с.120-121. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1539946
  Центило Л.В. Уміст поживних речовин у грунті під впливом застосування добрив і обробітку грунту / Л.В. Центило, О.А. Цюк, В.І. Мельник // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 164-169 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2078-9912
1539947
   Уміст рухомих форм важких металів у зрошуваних грунтах заплави Дніпра / С.А. Балюк, М.А. Захарова, Л.І. Воротинцева, О.А. Носоненко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 54-63 : табл. – Бібліогр.: с. 61-63. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1539948
  Чередниченко І.В. Уміст та склад обмінно-увібраних катіонів у чорноземах типових за умов біологізації землеробства // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 31-38 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 38. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1539949
  Жежеря А В. Линник Уміст та форми знаходження металів у озерах системи Опечень (м. Київ) / А В. Линник Жежеря, І.Б. Зубенко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 70-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
1539950
  Сельвинский И.Л. Умка - белый медведь / И.Л. Сельвинский. – М, 1959. – 184с.
1539951
   Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ
№ 23, березень. – 2015. – 8 с.
1539952
   Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ
№ 24, квітень. – 2015. – 8 с.
1539953
   Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ
№ 26, вересень. – 2015. – 8 с.
1539954
   Умма : офіційне видання Духовного управління мусульман України "Умма". – Київ
№ 27, жовтень. – 2015. – 8 с.
1539955
  Платонов А.П. Умная внучка / А.П. Платонов. – Л., 1980. – 16с.
1539956
   Умная Марсела: Филиппинские народные сказки.. – М., 1981. – 191с.
1539957
  Мостков Ю.М. Умное сердце / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1976. – 239 с.
1539958
   Умное слово. Афоризмы, мысли, изречения, крылатые слова : Афоризмы, мысли, изречения, крылатые слова. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 336 с.
1539959
   Умное слово. Афоризмы, мысли, изречения, крылатые слова. – Москва, 1966. – 399с.
1539960
  Вайнер Г. Умножающий печаль : [ роман ] / Георгий Вайнер. – Москва : АСТ, 2005. – 464с. – ISBN 985-13-3170-8
1539961
   Умножение квадратных матриц. – Москва, 1965. – 4 с.
1539962
  Хоменко П.Г. Умножение на счетных машинах / П.Г. Хоменко. – Москва, 1962. – 45 с.
1539963
   Умножение прямоугольной матрицы на вектор. – Москва, 1965. – 4 с.
1539964
   Умножение прямоугольной матрицы на симметричную. – Москва, 1965. – 5 с.
1539965
   Умножение прямоугольных матриц. – Москва, 1965. – 4 с.
1539966
  Горбачев Б.В. Умножение сил: о сотрудничестве государств и народов соц. содружества в обл. политики, экономики и культуры / Б.В. Горбачев. – М., 1983. – 64с.
1539967
   Умножение симметричной матрицы на вектор. – Москва, 1965. – 4 с.
1539968
   Умножение симметричной матрицы на прямоугольную. – Москва, 1965. – 5 с.
1539969
   Умножение симметричных матриц. – Москва, 1965. – 4 с.
1539970
  Кулль И.Г. Умножение суммируемых двойных рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кулль И.Г.; Тартуский гос. ун-т. Кафедра геометрии. – Тарту, 1956. – 11л.
1539971
  Манешин Н.К. Умножение частоты на нелинейности p-n перехода полупроводникового диода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Манешин Н.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова.Физ. фак. – М., 1967. – 13л.
1539972
  Усманов Тимурбек Умножение частоты сверхкоротких световых импульсов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Усманов Тимурбек; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1973. – 12л.
1539973
  Бень М.Я. Умножим славу университета // Коммунист Украины : теоретический и политический журнал Центрального Комитета Коммунистической Партии Украины. – Киев, 1982. – № 5 (675), май. – С. 38-40
1539974
  Ризкин И.Х. Умножители и делители частоты / И.Х. Ризкин. – 2-е изд. – Москва : Связь, 1976. – 328 с.
1539975
   Умножители фотоэлектронные типов ФЭУ-82, ФЭУ-93, ФЭУ-97. ГОСТ 21601-76 - ГОСТ 21603-76. – изд. официальное. – Москва : Издательство стандартов, 1978. – 47 с. – (Государственные стандарты Союза ССР)
1539976
  Бруевич А.Н. Умножители частоты / А.Н. Бруевич. – Москва, 1970. – 247 с.
1539977
  Керашев Т.М. Умной матери дочь : повесть / Тембот Керашев;. – Адыг : Адыг. кн. изд-во, 1963. – 178 с.
1539978
  Маршак С.Я. Умные вещи / С.Я. Маршак. – Москва, 1966. – 141с.
1539979
  Чато Иштван Умные машины. / Чато Иштван. – Будапешт, 1969. – 192с.
1539980
  Сырцов Е.К. Умные помощники человека / Е.К. Сырцов. – М., 1959. – 53с.
1539981
  Мартьянов П.К. Умные речи, красные слова великих и невеликих людей : из старой записной книжки П.К. Мартьянова. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Хана, 1884. – 224 с.
1539982
  Коваленко А. Умный Брюссель. Как стать второй столицей мира // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 26 марта (№ 13). – С. 18
1539983
  Колтовой Александр Умный дом : DIGITAL // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 132-134 : Фото
1539984
  Дубровик-Рохова Умова - повернення додому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 грудня (№ 231). – С. 9


  40 студентів з України і Молдови отримають гранти на навчання у топ-50 бізнес-школах США. Умови отримання студентами грантів, які вступатимуть до 50-шкіл у США.
1539985
  Бусол Я. Умова виживання нації / Я. Бусол, Ю. Микитюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 18-19


  Міфи і нюанси щодо майбутнього закону про державну мову.
1539986
  Ющук І. Умова збереження мови й нації // Питання мови, справа буття нації : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 21 лют. 2016 р.) / Чернігів. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ніжин. міськрайон. благодійна орг. "Благодійний фонд "Ніжин", Нац. іст.-архітектур. заповідник "Чернігів стародавній" ; [редкол.: О. Бросаліна та ін.]. – Чернігів ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – С. 71-74. – ISBN 978-617-640-286-2
1539987
  Яновський В. Умова найбільшого сприяння в післявоєнних торговельних договорах Західної Європи. / В. Яновський. – 28с.
1539988
  Чмихов Ю. Умова про ціну в договорах про надання ріелторських послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 75-79. – ISSN 2307-8049
1539989
  Альохін О.Д. Умова рівноваги макронеоднорідної системи у полі гравітації Землі поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 239-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджено умову рівноваги макронеоднорідної рідинної системи у полі гравітації землі поблизу критичної точки. Показано, що ця умова залежить від ряду зовнішніх та внутрішніх факторів: від критичної температури речовини, тобто від сил ...
1539990
  Михайлова Т.В. Умова свободи і повноти буття людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1539991
  Лопаток О.В. Умова як логічна і лінгвістична категорія (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 243-247
1539992
  Лаврова О.Є. Умови iснування оптимального керування для деяких класiв диференцiальних рiвнянь на часових шкалах // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 1. – C. 67-84. – ISSN 1562-3076
1539993
  Сливка-Тилищак Умови iснування узагальненого розв’язку задачi про коливання прямокутного паралелепiпеда з випадковими початковими умовами з простору Орлiча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Умови iснування узагальненого розв’язку задачi про коливання прямокутного паралелепiпеда з випадковими початковими умовами з простору Орлiча The conditions of existence of generalized solution of the problems of rectangular parallelepiped vibration ...
1539994
  Хусаінов Д. Умови абсолютної інтервальної стійкості різницевих систем із запізнюванням / Д. Хусаінов, А. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-47. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядаються нелінійні системи регулювання, що описуються різницевими системами з інтервально заданими коефіцієнтами із запізнюванням. При отриманні тверджень використовується метод функціоналів Ляпунова-Красовського у вигляді суми ...
1539995
  Гончар І.А. Умови адекватності статистичної оцінки споживчого кошику ІСЦ / І.А. Гончар, В.В. Качалай // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 38-39
1539996
   Умови асимптотичної еквівалентності лінійних систем різницевих рівнянь / В.Я. Данілов, В.В. Іщук, В.І. Кравець, В.В. Могильова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 70-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено умови, при яких лінійні системи різницевих рівнянь асимптотично еквівалентні, що дозволяє з"ясувати поведінку розв"язків на нескінченності. Ключові слова: асимптотична еквівалентність, лінійні різницеві рівняння, взаємно однозначна ...
1539997
  Панасенко Є.В. Умови бiфуркацiї розв"язкiв рiвняння Ляпунова у просторi Гiльберта / Є.В. Панасенко, О.О. Покутний // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 20, № 3. – C. 373-390. – ISSN 1562-3076
1539998
  Шевчук О.І. Умови безпечної трудової діяльності у сфері інформаційних технологій // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 17-19. – ISBN 978-966-641-732-2
1539999
  Харченко С.В. Умови вживання називного та орудного предикативних у складеному іменному присудкові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 21-30. – (Серія "Філологічні науки")
1540000
  Галай А. Умови взаємодії органів місцевої влади та недержавних організацій у контексті децентралізації влади в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 30-33
<< На початок(–10)1531153215331534153515361537153815391540(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,