Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1521152215231524152515261527152815291530(+10)В кінець >>
1520001
  Кузнець Т. "Труды Киевской Духовной Академии" як джерело вивчення біографій киівських митрополитів // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 132-138. – ISSN 0869-3595


  У статті аналізуються публікації про київських метрополитів на сторінках "Трудов Киевской Духовной Академии" протягом 1860-1917рр. Крім біографічних відомостей, вони містять значний масив історичної інформації. Саме її наявність дає можливість ...
1520002
  Кукуруза А. "Труды Киевской Духовной Академии" як джерело вивчення історії духовної семінарії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 83-89. – ISSN 1998-4634
1520003
  Бойко А. "Труды Киевской Духовной Академии": історї становлення // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 27-39. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3158-Х (Вип.12)
1520004
   Труды и материалы научных конгрессов и совещаний. – Ленинград
Вып. 18. – 1979
1520005
   Труды и материалы научных конгрессов и совещаний, опубликованные за рубежом в 1961 году : Указатель. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1963. – 109 с.
1520006
   Труды и материалы научных конгрессов и совещаний, опубликованные за рубежом в 1962 году : Указатель. – Ленинград : Издательство АН СССР
3. – 1964. – 135 с.
1520007
   Труды и материалы научных конгрессов и совещаний, опубликованные за рубежом в 1963 году : Указатель. – Ленинград : Издательство АН СССР
4. – 1964. – 127 с.
1520008
  Мякотин В.А. Труды И.В. Лучицкого по малорусской истории // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 369-373. – ISBN 978-966-02-4601-0
1520009
  Александров Г.Ф. Труды И.В. Сталина о языкознании и вопросы исторического материализма / Г.Ф. Александров ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 512 с.
1520010
  Селюминова Н.И. Труды И.В.Нетушила по латинскому языку : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Селюминова Н.И. ; МВО СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Днепропетровск, 1954. – 17с.
1520011
   Труды Ильменского государственого заповедника / Ильменский государственный заповедник. – Свердловск
Вып. 14. – 1978
1520012
   Труды Ильменского государственого заповедника / Ильменский государственный заповедник. – Свердловск
Вып. 16. – 1978
1520013
   Труды Ильменского государственого заповедника / Ильменский государственный заповедник. – Свердловск
Вып. 17. – 1978
1520014
   Труды Ильменского государственого заповедника / Ильменский государственный заповедник. – Свердловск
Вып. 19. – 1978
1520015
   Труды Ильменского государственого заповедника / Ильменский государственный заповедник. – Свердловск
Вып. 20. – 1978
1520016
   Труды Ильменского государственого заповедника / Ильменский государственный заповедник. – Свердловск
Вып. 21. – 1978
1520017
   Труды Ильменского государственого заповедника / Ильменский государственный заповедник. – Свердловск
Вып. 22. – 1978
1520018
   Труды Ильменского государственого заповедника / Ильменский государственный заповедник. – Свердловск
Вып. 24. – 1979
1520019
   Труды Ильменского государственого заповедника / Ильменский государственный заповедник. – Свердловск
Вып. 26. – 1979
1520020
   Труды института. – Москва, 1970. – 140 с.
1520021
   Труды института : Расчет и конструирование средств электроизмерительной техники. – Ленинград : ВНИИЭП, 1976. – 182с.
1520022
   Труды института : Теоретические исследования в электроизмерительной технике. – Ленинград : ВНИИЭП, 1976. – 140с.
1520023
   Труды института : Элементы, узлы, блоки средств электроизмерительной техники. – Ленинград : ВНИИЭП, 1981. – 159с.
1520024
   Труды института "ВОДГЕО". – Москва, 1980. – 130 с.
1520025
   Труды Института биологии внутренних вод Академии наук СССР / Институт биологии внутренних вод Академии наук СССР. – Ленинград
Вып. 32 (35). – 1978
1520026
   Труды Института биологии внутренних вод Академии наук СССР / Институт биологии внутренних вод Академии наук СССР. – Ленинград
Вып. 34. – 1978
1520027
   Труды Института биологии внутренних вод Академии наук СССР / Институт биологии внутренних вод Академии наук СССР. – Ленинград
Вып. 35 (38). – 1978
1520028
   Труды Института биологии внутренних вод Академии наук СССР / Институт биологии внутренних вод Академии наук СССР. – Ленинград
Вып. 41. – 1980
1520029
   Труды Института биологии внутренних вод Академии наук СССР / Институт биологии внутренних вод Академии наук СССР. – Ленинград
Вып. 44. – 1980
1520030
   Труды Института биологии внутренних вод Академии наук СССР / Институт биологии внутренних вод Академии наук СССР. – Ленинград
Вып. 43. – 1982
1520031
   Труды Института биологии внутренних вод Академии наук СССР / Институт биологии внутренних вод Академии наук СССР. – Ленинград
Вып. 45. – 1982
1520032
   Труды Института биологии внутренних вод Академии наук СССР / Институт биологии внутренних вод Академии наук СССР. – Ленинград
Вып. 46. – 1982
1520033
   Труды Института биологии внутренних вод Академии наук СССР / Институт биологии внутренних вод Академии наук СССР. – Ярославль
Вып. 47. – 1982
1520034
   Труды Института биологии внутренних вод Академии наук СССР / Институт биологии внутренних вод Академии наук СССР. – Ярославль
Вып. 48. – 1983
1520035
   Труды Института биологии внутренних вод Академии наук СССР : информ. бюллетень / Институт биологии внутренних вод Академии наук СССР. – Ленинград
Вып. 59. – 1983
1520036
   Труды Института ботаники АН Казахской ССР / Институт ботаники АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 37. – 1978
1520037
   Труды Института востоковедения / Институт востоковедения Академии Наук СССР; Акад. Наук. СССР ; отв. ред. акад. А.Н. Самойлович. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 17 : Доклады востоковедов на сессии Академии Наук СССР, 20 марта 1935 г. – 1936. – 198 с.
1520038
   Труды института всеобщей истории СССР Академии наук СССР 1976-1980 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 1. – 1982. – 192 с.
1520039
   Труды института географии. – Москва; Ленинград : АН ССР
Вып. 37 : Проблемы палеогеграфии четвертичного периода. – 1946. – 399с.
1520040
   Труды Института географии АН Азербайджанской ССР / Институт географии АН Азербайджанской ССР. – Баку
Т. 20. – 1981
1520041
   Труды Института геологии / Академии наук СССР. Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 24. – 1978
1520042
   Труды Института геологии / Академии наук СССР. Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 26. – 1978
1520043
   Труды Института геологии / Институт геологии. – Сыктывкар
Вып. 27. – 1978
1520044
   Труды Института геологии / Академии наук СССР Карельский филиал. – Ленинград : Наука
Вып. 39 : Голд М.И. Геофизические методы при поисках тектонических пегматитоносных зон. – 1978. – 116с
1520045
   Труды Института геологии / Академии наук СССР. Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 28. – 1979
1520046
   Труды Института геологии / Академии наук СССР. Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 29. – 1979
1520047
   Труды Института геологии / Институт геологии. – Сыктывкар
Вып. 30. – 1979
1520048
   Труды Института геологии / Академии наук СССР. Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 30. – 1980
1520049
   Труды Института геологии / Академии наук СССР. Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 31. – 1980
1520050
   Труды Института геологии / Институт геологии. – Сыктывкар
Вып. 31. – 1980
1520051
   Труды Института геологии / Академии наук СССР. Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 32. – 1980
1520052
   Труды Института геологии / Академии наук СССР. Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 33. – 1980
1520053
   Труды Института геологии / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 34. – 1981
1520054
   Труды Института геологии / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 35. – 1981
1520055
   Труды Института геологии / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 37. – 1981
1520056
   Труды Института геологии / Институт геологии. – Сыктывкар
Вып. 36. – 1982
1520057
   Труды Института геологии / Институт геологии. – Сыктывкар
Вып. 38. – 1982
1520058
   Труды Института геологии / Институт геологии. – Сыктывкар
Вып. 39. – 1982
1520059
   Труды Института геологии / Институт геологии. – Сыктывкар
Вып. 11. – 1983
1520060
   Труды Института геологии / Институт геологии. – Сыктывкар
Вып. 41. – 1983
1520061
   Труды Института геологии / Институт геологии. – Сыктывкар
Вып. 42. – 1983
1520062
   Труды Института геологии / Академии наук СССР. Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 43. – 1983
1520063
   Труды Института геологии / Академии наук СССР. Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 44. – 1983
1520064
   Труды Института геологии / Институт геологии. – Москва
Вып. 528. – 1983
1520065
   Труды Института геологии / Институт геологии. – Новосибирск
Вып. 547. – 1983
1520066
   Труды Института геологии / Институт геологии. – Новосибирск
Вып. 559. – 1983
1520067
   Труды Института геологии / Академии наук СССР. Коми филиал. – Москва
Вып. 571. – 1983
1520068
   Труды Института геологии / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар. – ISSN 0568-6156
Вып. 47 : Печорский нефтегазовый бассейн (литология и тектоника). – 1984. – 132с
1520069
   Труды Института геологии / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар
Вып. 49 : Палеозой Севера Урала и Печорской синеклизы. – 1984. – 60с
1520070
   Труды Института геологии : Минералогический сборник / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар. – ISSN 0568-6156
Вып. 50 : Минералы и минералообразование. – 1984. – 115с
1520071
   Труды Института геологии / Академии наук СССР-Коми филиал. – Сыктывкар. – ISSN 0568-6156
Вып. 51 : Эксперементальные модели минералообразования и рост кристаллов. – 1985. – 94с
1520072
   Труды Института геологии / Академии наук СССР Карельский филиал. – Ленинград : Наука
Вып. 53 : магматизм Севера Урала и Тимана. – 1985. – 81с
1520073
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск
Вып. 385. – 1978
1520074
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 397. – 1978
1520075
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 409. – 1978
1520076
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Трофимук А.А., Белоусов А.Ф. – Новосибрск : Наука
Вып. 633 : Афанасьев С.А., Красавчиков В.О. Задачи прогноза и оптимизации при разведке месторождений нефти и газа. – 1986. – 136с. – Список літ.: с. 123-132
1520077
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Велинский В.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 640 : Леснов Ф.П. Петрохимия полигенных базит- гипербазитовых плутонов складчатых областей. – 1986. – 135с
1520078
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соболев Н.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 641 : Велинский В.В., Банников О.Л. Оливины Альпинотипных гипербазитов. – 1986. – 104с
1520079
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Вышемирский В.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 649 : Беженовский горизонт Западной Сибири стратиграфия, палеогеография, экосистема, нефтеносность. – 1986. – 216с
1520080
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Казанский Ю.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 659 : Нижний кембрий Юго-Востока Сибирской платморфы литология, фации, палеоэкология. – 1986. – 232с
1520081
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Чиков Б.М. – Новосибрск : Наука
Вып. 660 : Волков В.В. Нижнепалеозойский вулканизм центральной Азии. – 1986. – 193с : карта
1520082
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 662 : Эндогенные рудные формации Сибири и проблемы рудообразования. – 1986. – 200с
1520083
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соколов Б.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 666 : Фауна и флора силура Заполярья Сибирской платформы. – 1986. – 216с : табл.
1520084
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Журавлева И.Т. – Москва : Наука
Вып. 669 : Биостратиграфия и палеонтология кембрия Северной Азии. – 1986. – 232с : табл.
1520085
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Занин Ю.М. – Новосибрск : Наука
Вып. 673 : Яншин А.Л., Жарков М.А. Фосфор и калий в природе. – 1986. – 192с
1520086
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Матусевич В.М. – Новосибрск : Наука
Вып. 643 : Гидро - и инженерно- геологические условия юга-запада Западно - Сибирской равнины. – 1987. – 128с. – Список. літ.: с. 126-128
1520087
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Каныгин А.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 651 : Микрофауна и биостратиграфия фанерозоя Сибири и смежных регионов. – 1987. – 240с : табл.
1520088
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Лапин С.С., Шарапов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 667 : Долгушин С.С., Павлов А.Л. Механизм формирования магнетитовых месторождений на примере Алтае-Сиянской склатчатой области. – 1987. – 186с
1520089
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 670 : Ультрамикро-структуры фосфоритов (Атлас фотографий). – 1987. – 224с : фототабл.
1520090
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Архипов С.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 672 : Морены и динамика оледенений Западной Сибири. – 1987. – 160с. – Список. літ.: с. 151-158
1520091
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дубутолов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 674 : Ископаемые известковые водоросли Морфология, систиматика, методы изучения. – 1987. – 225с
1520092
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Шарапов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 678 : Киргинцев А.Н. Термо-динамика и растворы. – 1987. – 232с
1520093
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соболев Н.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 679 : Минералообразование в эндогенных процессах. – 1987. – 104с
1520094
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Каныгин А.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 680 : Задорожный В.М. Фораминиферы и биостратиграфия девона Западно-Сибирской плиты и ее складчатого обрамления. – 1987. – 128с
1520095
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Николаев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 683 : Подземные воды Юга Западной Сибири. – 1987. – 168с
1520096
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Бетехтина О.А., Журавлева И.Т. – Новосибрск : Наука
Вып. 686 : Среда и жизнь в геологическом прошлом. Палеоландшафты морей и континентов. – 1987. – 144с
1520097
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дагис А.С. – Москва : Наука
Вып. 689 : Борельный триас. – 1987. – 121с
1520098
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Захаров В.А. – Москва : Наука
Вып. 691 : Меледина С.В. Аммониты и зонтальная стратиграфия келловея суббореальных районов СССР. – 1987. – 121с
1520099
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Журков М.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 692 : Осадочные формации и обстановки их образования. – 1987. – 158с
1520100
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Гудина В.И. – Москва : Наука
Вып. 694 : Янко В.В., Троицкая Т.С. Подне-четвертичные форминиферы Черного моря. – 1987. – 112с : табл.
1520101
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Бгатов В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 700 : Осадочные породы классификация, характеристика, генезис. – 1987. – 216с. – Список літ.: с. 198-203
1520102
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соловьев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 655 : Кузнецов П.П. Симонов В.А. Офиолиты и рифты. – 1988. – 152с : фото. – Список літ.: с. 135-150
1520103
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Жарков М.А., Конторович А.Э. – Новосибрск : Наука
Вып. 671 : Вахуров С.Ф., Евтушенко В.М., Переладов В.С. Куонамсая биотуминозная карбонатно-сланцевая формация. – 1988. – 161с : фототабл. – Список. літ.: с. 141-152
1520104
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Елкин Е.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 698 : Граптолиты, кондонты и стратиграфия силура, нижнего девона Северного Кавказа. – 1988. – 221с : карта, табл.
1520105
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Пузырев Н.Н., Гольдии С.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 704 : Математические проблемы интерпритации данных сейсморазведки. – 1988. – 224с
1520106
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Казанский Ю.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 705 : Геохимия литогенеза в условиях сероводородного заражения Черное море. – 1988. – 194с. – Список літ.: с. 182-192
1520107
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соловьев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 706 : Фотиади Э.Э., Шарловская Л.А., Захарова Т.Л. Строение земной коры и верхней мантии региона БАМ по геоло-геофизическим данным. – 1988. – 104с. – Список літ.: с. 96-102
1520108
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Журавлева И.Т., Ильина В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 707 : Верхний палеозой Ангариды. Фауна и флора. – 1988. – 265с
1520109
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дистанов Э.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 709 : Кузнецов В.А. Проблемы рудно-формационного анализа и металлогении. – 1988. – 244с : карта, табл. – Бібліогр.: 450 назв, Список. літ.: с. 215-229
1520110
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Бетехтина О.А. – Москва : Наука
Вып. 714 : Дагис А.С., Ермакова А.С. Бореальные позднеоленекские аммоноидеи. – 1988. – 136с. – Список. літ.: с. 125-127
1520111
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дистанов Є.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 715 : Синяков В.И. Железорудные формации Сибири. – 1988. – 81с. – Список. літ.: с. 76-80
1520112
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Елкин Е.А., Каныгин А.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 718 : Фауна и стратиграфия палеозоя Средней Сибири и Урала. – 1988. – 163с : табл.
1520113
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кашменская О.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 719 : Рельеф Западно-Сибирской равнины. – 1988. – 192с
1520114
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Журавлева И.Т., Репина Л.Н. – Москва : Наука, 1960-
Вып. 720 : Кембрий Сибири и Средней Азии. – 1988. – 210с
1520115
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кусковский В.С., Золотарев Г.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 725 : Формирование берегов Ангаро-Енисейских водохранилищ. – 1988. – 113с
1520116
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Вотах О.А., Соловьев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 728 : Тектоника платформенных областей. – 1988. – 184с. – Список літ.: с.180
1520117
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Николаев В.А., Чернов Г.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 746 : Рельеф Алтае-Саянской горной области. – 1988. – 206с. – Список літ.: с. 197-205
1520118
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Скабичевская Н.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 657 : Плейстоцен сибири. Стратиграфия и межрегиональные корреляции. – 1989. – 168с
1520119
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 668 : Кайнозой Сибири и Северо-Востока СССР. – 1989. – 186с
1520120
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Захаров В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 696 : Богомолов Ю.И. Полиптихиты (амониты) и биостратиграфия бореального валанжина. – 1989. – 200с
1520121
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кривенко А.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 711 : Мезозойская лампрофир-диабазовая формация Юга Сибири. – 1989. – 167с. – Список. літ.: с. 154-165
1520122
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Трофимук А.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 716 : Карогодин Ю.Н., Гайдебурова Е.А., Желев С.К. Системный анализ палеогеновых отложений нижнекамчийского прогиба Болгарии (в связи с оценкой перспектив нефтегазоносности). – 1989. – 109с : карта
1520123
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Тесаков Ю.И. – Москва : Наука
Вып. 717 : Кульков Н.П., Севергина Л.Г. Стратиграфия и брахиоподы ордовика и нижнего силура горного Алтая. – 1989. – 223с
1520124
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дагис А.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 727 : Соболев Е.С. Триасовые наутилиды Северо-Восточной Азии. – 1989. – 192с : табл.
1520125
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Золотухин В.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 730 : Рябов В.В. Ликвация в природных стеклах на примере траппов. – 1989. – 224с. – Список літ.: с. 122-126
1520126
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соболев Н.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 739 : Золотухин В.В., Васильев Ю.Р., Дюжиков О.А. Многообразие траппов и исходные магмы (на прмере Сибирской платформы). – 1989. – 248с : мікрофотографії. – Список літ.: с. 243-246
1520127
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соловьев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 740 : Физика земли новый взгляд на некоторые проблемы. – 1989. – 128с. – Список літ.: с. 122-126
1520128
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Сотников В.И., Оболенский А.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 747 : Магматизм медно-молибденовых рудных узлов. – 1989. – 202с
1520129
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Щербаков Ю.Г., Ковалев В.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 750 : Геохимия редких, редкоземельных и радиоактивных элементов в продо-и рудообразующих процессах. – 1989. – 213с : табл.
1520130
   Труды института геологии и геофизики : Сборник научных трудов / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Аношин Г.Н., Кулипанов Г.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 752 : Синхротронное излучение в геохимии. – 1989. – 152с
1520131
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 390 : Геохимическая типизация магматических и метаморфических пород Камчатки. – 1990. – 260с
1520132
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1960-
Вып. 699 : Граница юры и мела. – 1990. – 192с
1520133
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 703 : Афанасьев С.Л., Архипов С,А. Наноциклитный метод определения геологического возраста четвертичных отложений. – 1990. – 126с. – Список літ.: с. 121-123
1520134
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Сотников В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 721 : Шарапов В.Н., Аверкин А.Ю. Динамика тепло-и массообмена в ортомагматических флюидных системах. – 1990. – 200с
1520135
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кульков И.П., Дубатолов В.Н. – Москва : Наука, 1960-
Вып. 724 : Силур и девон Юго-Востока Западно-Сибирской плиты. Скважины Майзасска-1 и Малоиччская -7. – 1990. – 100с
1520136
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Лепезин Г.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 731 : Критерии оценки эволюции параметров метамофизма. – 1990. – 158с. – Список літ.: с. 157
1520137
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Трофимук А.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 735 : Карогодин Ю.Н. Введение в нефтяную литмологию. – 1990. – 240с : карта. – Список. літ.: с. 228-236
1520138
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дмитриев А.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 736 : Якименко Э.Л. Морфометрия рельефа и геология. – 1990. – 200с : карта
1520139
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соловьев В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 738 : Основные черты структуры и динамики литосферы Сибири по геолого-геофизическим данным. – 1990. – 117с. – Список літ.: с. 109-115
1520140
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Поляков Г.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 738 : Петрология гипербазитов и базитов. – 1990. – 228с
1520141
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Карогодин Ю.Н., Запивалов Н.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 743 : Литмологические закономерности размещения резервуаров и залежей углеводородов. – 1990. – 224с : табл. – Список літ.: с. 222-223
1520142
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Запивалов Н.П., Молчанов В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 744 : Каштанов В.А. геология и минералогия осадочного чехла Приенисейских байкалид. – 1990. – 192с : табл. – Список літ.: с. 171-184
1520143
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Каныгин А.В., Чувашов Б.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 745 : Богуш О.И., Иванова Р.М., Лучинина В.А. Известковые водоросли верхнего фамена и нижнего карбона Урала и Сибири. – 1990. – 160с : табл. – Список літ.: с. 140-147
1520144
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Шарапов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 748 : Проблемы типизации и прогнозирования зелезорудных месторождений. – 1990. – 144с
1520145
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Оболенский А.А., Колонин Г.Р. – Новосибрск : Наука
Вып. 749 : Источники рудного вещества и физико-химические условия эпитермального рудообразования. – 1990. – 160с
1520146
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Росляков Н.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 755 : Геологические и геохимические критерии золотого оруденения. – 1990. – 160с : табл.
1520147
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Волкова В.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 762 : Голоцен Барабы стратиграфия и радиоуглеродная хронология. – 1990. – 128с : табл.
1520148
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Бетехтина О.А., Журавлева И.Т. – Новосибрск : Наука
Вып. 764 : Среда и жизнь в геологическом прошлом. Аспекты эволюции организмов и среды. – 1990. – 136с : фототабл.
1520149
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Репина Л.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 765 : Биостратиграфия и палеонтология кембрия Северной Азии. – 1990. – 222с
1520150
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Тесяков Ю.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 766 : Стратиграфия палеозойских отложений юго-востока Западно-Сибирской плиты. – 1990. – 216с : табл.
1520151
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дагис А.С., Дубатолов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 767 : Тиас Сибири. – 1990. – 102с : табл.
1520152
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Елкин Е.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 770 : Новое а палеонтологии и биостратиграфии палеозоя Азиатской части СССР. – 1990. – 176с : табл.
1520153
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Шарапов А.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 772 : Белоусов А.В., Вакуленко А.С., Полякова З.Г. Вулканические формации докембрия. – 1990. – 176с
1520154
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Сотников В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 774 : Синяков В.И. Генетические типы скарновых рудообразующих систем. – 1990. – 71с
1520155
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Поляков Г.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 776 : Петрохимия рудоносных габброидных формаций. – 1990. – 158с
1520156
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Изох Э.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 777 : Глубинные включения в гранитоидах складчатых областей. – 1990. – 144с : табл. – Список літ.: с.138-142
1520157
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Каратаев Г.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 780 : Колмогоров В.Г., Колмогорова П.П. Современная кинематика земной поверхности юга Сибири. – 1990. – 153с : табл. – Список літ.: с.146-152
1520158
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Поляков Г.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 782 : Дистанова А.Н., Руднев С.Н., Майорова О.Н. Амфиболы и биотиты раннепалеозойких гранитоидов Тувы и Забайкалья. – 1990. – 64с
1520159
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соколов Б.С., Журавлева И.Т. – Москва : Наука
Вып. 783 : Ископаемые проблематики СССР. – 1990. – 159с : табл.
1520160
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Алексеев А.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 799 : Кузнецов В.В. Физика земли и солнечной системы модели образования и эволюции. – 1990. – 216с
1520161
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дистанов Э.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 773 : Изотопные исследования процессов рудообразования. – 1991. – 204с
1520162
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Гавшин В.М. – Новосибрск : Наука
Вып. 778 : Геохимические ассоциации редких и радиоактивных элементов в рудных и магматических комплексах. – 1991. – 146с : табл. – Список літ.: с.143-144
1520163
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Крылов С.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 779 : Методы расчета и интерпритации сейсмических волновых полей. – 1991. – 243с
1520164
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дистанов Э.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 784 : Генетические модели стратиформных месторождений свинца и цинка. – 1991. – 136с
1520165
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Колонин Г.Р. – Новосибрск : Наука
Вып. 792 : Калугин И.В., Третьяков Г.А., Бобров В.А. Железорудные базальты в горелых породах Восточного Казахстана. – 1991. – 80с
1520166
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Росляков Н.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 796 : Нестеренко Г.В. Прогноз золотого оруденения по россыпям (на примере районов Юга Сибири). – 1991. – 142с
1520167
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Велинский В.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 800 : Леснов Ф.П. Плагиоклазы полигенных базит-гипербазитовых плутонов. – 1991. – 112с. – Список літ.: с. 104-107
1520168
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Поляков Г.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 803 : Траппы Сибири и Декана: черты сходства и различия. – 1991. – 216с. – Список літ.: с. 209-212
1520169
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Березин Н.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 786 : Буслов М.М. тектонические покровы горного Алтая. – 1992. – 96с
1520170
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Репина Л.Н., Розанов А.Ю. – Новосибрск : Наука
Вып. 788 : Кембрий Сибири. – 1992. – 135с : табл.
1520171
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соколов Б.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 789 : Разрезы и фауна силура севера Тунгусской синеклизы. – 1992. – 193с : фототабл., карта. – Список літ.: с. 191-193
1520172
   Труды института геологии и геофизики / Российская Академия наук Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 795 : Рябов В.В. Оливины Сибирских траппов как показатели петрогенеза и рудообразования. – 1992. – 116с : табл., фототабл., рис. – Список. літ. : с. 111-115
1520173
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Колонин Г.Р. – Новосибрск : Наука
Вып. 797 : Птицын А.Б. Геохимические основы геотехнологии металлов в условиях мерзлоты. – 1992. – 120с
1520174
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Сотников В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 801 : Черезов А.М., Широких И.Н., Васьков А.С. Структура и зональность жильных гидротермальных месторождений в разрывных зонах. – 1992. – 104с
1520175
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Оболенский А.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 804, Ч. 1 : Серебро-сурьмяная рудная формация. Геология, минералогия, эндогенная зональность оруденения. – 1992. – 192с. – Список літ.: с.179-187
1520176
   Труды института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Волков В.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 805 : Велинский В.В. Концепция гидротермально-метасоматического происхождения альпинотипнных гипербазитов. – 1992. – 69с. – Список літ.: с. 62-67
1520177
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соболев В.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 164 : Годовиков А.А. Введение в минералогию. – 1973. – 256с : фототабл.
1520178
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 218 : Ивановский А.Б., Шуригина М.В. Ревизия ругоз Урала. – 1975. – 68с
1520179
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 366. – 1977
1520180
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 367. – 1977
1520181
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 368. – 1977
1520182
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 378. – 1977
1520183
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 340 : Ордовик Сибирской платформы опорные разрезы верхнего ордовика (биостратиграфия и фауна). – 1978. – 164с
1520184
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 341. – 1978
1520185
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 354. – 1978
1520186
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 357. – 1978
1520187
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР. – Москва
Вып. 362. – 1978
1520188
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 363. – 1978
1520189
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Жарков М.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 374. – 1978
1520190
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 381. – 1978
1520191
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 382. – 1978
1520192
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 383. – 1978
1520193
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 385. – 1978
1520194
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 386. – 1978
1520195
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 388. – 1978
1520196
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 389. – 1978
1520197
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Жарков М.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 391. – 1978
1520198
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Жарков М.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 393. – 1978
1520199
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Жарков М.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 394 : Благовидов В.В. Неогеновые соленосные формации средней и центральной Азии. – 1978. – 150с
1520200
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Жарков М.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 395. – 1978
1520201
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 398. – 1978
1520202
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 399. – 1978
1520203
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 400. – 1978
1520204
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 402. – 1978
1520205
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 403. – 1978
1520206
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 404. – 1978
1520207
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 408. – 1978
1520208
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 411. – 1978
1520209
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 416. – 1978
1520210
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Соболев В.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 418 : Поисковые критерии сульфидных руд Норильского типа. – 1978. – 167с : табл.
1520211
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 420 : Докембрий континентов. Складчатые области и молодые платформы Восточной Европы и Азии. – 1978. – 320с
1520212
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 307. – 1979
1520213
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 307. – 1979
1520214
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 369. – 1979
1520215
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 387 : Форминиферы дальневосточных морей СССР. – 1979. – 398с
1520216
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 392. – 1979
1520217
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 401. – 1979
1520218
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 410. – 1979
1520219
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 411. – 1979
1520220
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Пинус Г.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 413 : Вартанова Н.С., Завьялова И.В., Щербакова З.В. Мезозойский инрузивный магматизм Юго-Западного Забайкалья. – 1979. – 160с : табл.
1520221
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 414. – 1979
1520222
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 415. – 1979
1520223
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 417. – 1979
1520224
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 422. – 1979
1520225
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 423. – 1979
1520226
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 424. – 1979
1520227
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 426. – 1979
1520228
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 427. – 1979
1520229
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 430. – 1979
1520230
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 440 : Гранитоидные комплексы Сибири. – 1979. – 112с
1520231
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 441. – 1979
1520232
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Боголепов К.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 445 : Вотах О.А. Структурные элементы земли. – 1979. – 216с
1520233
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 447 : Дагис А.С., Архипов Ю.В., Бычков Ю.М. Стратиграфия триасовой системы Северо-Востока Азии. – 1979. – 244с
1520234
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 451. – 1979
1520235
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 343. – 1980
1520236
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Пузырев Н.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 355 : Клем-Мусатов К.Д. Теория краевых волн и ее применение в сейсмике. – 1980. – 296с
1520237
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва
Вып. 425. – 1980
1520238
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 429. – 1980
1520239
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 432. – 1980
1520240
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 433. – 1980
1520241
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 435. – 1980
1520242
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 438. – 1980
1520243
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 439. – 1980
1520244
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 443. – 1980
1520245
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 446. – 1980
1520246
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 448. – 1980
1520247
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 449. – 1980
1520248
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Добрецов Н.Л. – Новосибрск : Наука
Вып. 452. – 1980
1520249
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Добрецов Н.Л. – Новосибрск : Наука
Вып. 453. – 1980
1520250
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Добрецов Н.Л. – Новосибрск : Наука
Вып. 454 : Ушакова Е.Н. Биотиты магматических пород. – 1980. – 328с
1520251
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 456. – 1980
1520252
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 457. – 1980
1520253
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 464. – 1980
1520254
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 465. – 1980
1520255
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 467. – 1980
1520256
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 469. – 1980
1520257
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 470. – 1980
1520258
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 473. – 1980
1520259
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 477. – 1980
1520260
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 479. – 1980
1520261
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва
Вып. 450. – 1981
1520262
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва
Вып. 458. – 1981
1520263
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва
Вып. 459. – 1981
1520264
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 466. – 1981
1520265
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 471. – 1981
1520266
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 472. – 1981
1520267
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 474. – 1981
1520268
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 475. – 1981
1520269
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 478. – 1981
1520270
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 480. – 1981
1520271
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва
Вып. 481. – 1981
1520272
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва
Вып. 482. – 1981
1520273
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 486. – 1981
1520274
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 487. – 1981
1520275
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 488. – 1981
1520276
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 490. – 1981
1520277
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 491. – 1981
1520278
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 492. – 1981
1520279
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 494. – 1981
1520280
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва
Вып. 495. – 1981
1520281
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 496. – 1981
1520282
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 499. – 1981
1520283
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 501. – 1981
1520284
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 502. – 1981
1520285
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 512. – 1981
1520286
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 513. – 1981
1520287
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 517. – 1981
1520288
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. ... – 1982
1520289
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. (?). – 1982
1520290
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. (?). – 1982
1520291
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. (?). – 1982
1520292
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 453. – 1982
1520293
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 455. – 1982
1520294
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва
Вып. 462. – 1982
1520295
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва
Вып. 489. – 1982
1520296
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 497 : Закономерности развития рельефа Северной Азии. – 1982. – 160 с.
1520297
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 498. – 1982
1520298
   Труды Института геологии и геофизики / Российская Академия наук. Сибирское отделение. Институт геологии и геофизики. – Новосибрск
Вып. 500 : Вулканические формации. – 1982
1520299
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 503. – 1982
1520300
   Труды Института геологии и геофизики / Российская Академия наук. Сибирское отделение. Институт геологии и геофизики. – Новосибрск
Вып. 505 : Гидротермальное низкотемпературное рудообразование и метасоматоз. – 1982
1520301
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва
Вып. 506. – 1982
1520302
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва
Вып. 508. – 1982
1520303
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 510. – 1982
1520304
   Труды Института геологии и геофизики / Институт геологии и геофизики. – Москва
Вып. 514. – 1982
1520305
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 516. – 1982
1520306
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 521. – 1982
1520307
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 525. – 1982
1520308
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР, Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 526. – 1982
1520309
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 530. – 1982
1520310
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 534. – 1982
1520311
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 535. – 1982
1520312
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 536. – 1982
1520313
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 537. – 1982
1520314
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 539. – 1982
1520315
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 542. – 1982
1520316
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 578. – 1982
1520317
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 358. – 1983
1520318
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 362. – 1983
1520319
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 484. – 1983
1520320
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 518. – 1983
1520321
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск
Вып. 519. – 1983
1520322
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР, Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 523. – 1983
1520323
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 524. – 1983
1520324
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 525. – 1983
1520325
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск
Вып. 527. – 1983
1520326
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 532. – 1983
1520327
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 533. – 1983
1520328
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 540. – 1983
1520329
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 541. – 1983
1520330
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 546. – 1983
1520331
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 547. – 1983
1520332
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 548. – 1983
1520333
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 552. – 1983
1520334
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 555. – 1983
1520335
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 556. – 1983
1520336
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 557. – 1983
1520337
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва
Вып. 558. – 1983
1520338
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 561. – 1983
1520339
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 563. – 1983
1520340
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 564. – 1983
1520341
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 567. – 1983
1520342
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибирск
Вып. 570. – 1983
1520343
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 573. – 1983
1520344
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 588 : Структурные элементы земной коры и их эволюция. – 1983. – 185с. – Список літ.: с.145-152
1520345
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 529 : Ордовик западной части Иркутского амфитеатра. – 1984. – 159с
1520346
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 549 : Шарапов В.Н., Симбирева И.Г., Бондаренко П.М. Структура и геодинамика сейсмофокальногой зоны Курило-Камчатского региона. – 1984. – 200с
1520347
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 550 : Борисенко А.С., Лебедев В.И., Тюлькин В.Г. Условия образования гидротермальных нобальтовых месторождений. – 1984. – 176с
1520348
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 553 : Бозулуцкова Е.С. История развития русской плиты в позднем Докембрии по терригенным компонентам отложений. – 1984. – 200с
1520349
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 560 : Граница илиоцена - плейстоцена на Севере Чукотки (по форминиферам). – 1984. – 103с
1520350
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 565 : Стратиграфия и фауна нижнего ордовика горного Алтая. – 1984. – 128с
1520351
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Каныгин А.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 568 : Палеозой Юго-Востока Западно-Сибирской плиты. – 1984. – 232с
1520352
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 574 : Магнезиальные базиты запада Сибирской платформы и вопросы никеленосности. – 1984. – 208с : табл.
1520353
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 575 : Прибайкальский полиметаллический рудный пояс. – 1984. – 136с : табл.
1520354
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 584 : Палеонтология и биостратиграфия палеозоя Сибири. – 1984. – 166с : табл.
1520355
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 585 : Позднеюрские и раннемеловые Arcacea (Bivalvia) Севера СССР. – 1984. – 128с : табл. – Список літ.: с. 99-104
1520356
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 586 : Дагис А.С., Казаков А.М. Стратиграфия, литология и цикличность триасовых отложений севера Средней Сибири. – 1984. – 177с : табл. – Список літ.: с. 99-104
1520357
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 587 : Генетическая минералогия и геохимия рудных месторождений Сибири. – 1984. – 176с
1520358
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 589 : Органическая геохимия палеозойских отложений Юга Западно-Сибирской плиты. – 1984. – 192с
1520359
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Москаленко Т.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 590 : Ордовик Сибирской платформы. Палеонтологический Атлас. – 1984. – 241с
1520360
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Под. ред. Яншин А.Л. – Новосибрск : Наука
Вып. 591 : Сравнительная характеристика эвапоритовых формаций. – 1984. – 161с
1520361
   Труды Института геологии и геофизики = Environment and life at the boundaries of Cenozoic epochs in Siberia and Far East / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 593 : Среда и жизнь на рубежах эпох кайнозоя в Сибири и на Дальнем Востоке. – 1984. – 200с
1520362
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кузнецов В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 594 : Чаро-токкинская кремнисто-железорудная формация. – 1984. – 160с
1520363
   Труды Института геологии и геофизики : Фанерозой Сибири / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 596 Т. 2 : Мезозой. Кайнозой. – 1984. – 152с
1520364
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соколов Б.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 597 : Проблематики палеозоя и мезозоя. – 1984. – 156с
1520365
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Дагис А.С. – Новосибрск : Наука
Вып. 600 : Стратиграфия, фауна и флора триса Сибири. – 1984. – 80с
1520366
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Щербаков Ю.Г. – Новосибрск : Наука
Вып. 601 : Ножкин А.Д., Крестин Е.М. Радиоактивные элементы в породах раннего докембрия (на примере КМА). – 1984. – 128с
1520367
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 639 : Кузнецов В.В. Физика замли и солнечной системы (модели образования и эволюции). – 1984. – 92с. – Список літ.: с.145-152
1520368
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 545 : Богоявленская О.В., Хромых В.Г. Указатель родов и видов строматопорат. – 1985. – 104с
1520369
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 579 : Карогодин Ю.М., Гайдебурова Е.А. Системные исследования слоевых асоциаций нефтегазоносных бассейнов (по комплексу промыслово-геофизических данных). – 1985. – 112с : карта
1520370
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Белоусов А.Ф. – Новосибрск : Наука
Вып. 602 : Мананков А.В., Шарапов В.Н. Кинетика фазовых переходов в базитовых раславах и магмах. – 1985. – 176с
1520371
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Зонейншан Л.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 604 : Борукаев Ч.Б. Структура докембрия и тектоника плит. – 1985. – 190с
1520372
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 605 : Боголепов К.В. Типы структурных элементов и эволюция земной коры. – 1985. – 296с
1520373
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Изох Э.П. – Новосибрск : Наука
Вып. 609 : Гранитоиды - индикаторы глубинного строения земной коры. – 1985. – 160с. – Список літ.: с.150-151
1520374
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кузнецов В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 611 : Просвечивающая электронная микроскопия в задачах генетической минералогии. – 1985. – 112с. – Список літ.: с. 101-107
1520375
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кузнецов В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 613 : Геология и радиохимия Средней Сибири. – 1985. – 200с. – Бібліогр.: 12 назв., Список літ.: с. 191-192
1520376
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Багатов В.И. – Новосибрск : Наука
Вып. 614 : Ван А.В., Казанский Ю.П. Вулканокласический материал в осадках и осадочных породах. – 1985. – 128с. – Список літ.: с. 119-127
1520377
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Шарапов В.Н. – Новосибрск : Наука
Вып. 616 : Мазуров М.П. Генетические модели скарновых железорудных формаций. – 1985. – 184с
1520378
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Жарков М.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 616 : Хабаров Е.М. Сравнительная характеристика позднедокембрисйских рифогенных формаций Юг Восточной Сибири, Южный Урал и Тиман. – 1985. – 128с. – Список літ.: с. 99-108
1520379
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Волкова В.С., Хлонова А.Ф. – Новосибрск : Наука
Вып. 620 : Палиностратиграфия мезозоя и кайнозоя Сибири. – 1985. – 141с : табл. – Список літ.: с. 137-139
1520380
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Николаева И.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 621 : Акульшина Е.П. Глинистое вещество и осадочный рудогенез. – 1985. – 248с : табл. – Список літ.: с. 137-139
1520381
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Василенко В.Б. – Новосибрск : Наука
Вып. 625 : Петрохимия, генезис и рудоносность магматических формаций Сибири. – 1985. – 242с
1520382
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Фотиади Э.Э. – Новосибрск : Наука
Вып. 626 : Шарловская Л.А. Дейстероорогенные прогибы Алтае-Саянской области и методика интерпретации физических полей. – 1985. – 128с. – Список літ.: с. 122-127
1520383
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кузнецов В.А. – Новосибрск : Наука
Вып. 627 : Оболенский А.А Генезис месторождений ртутной рудной формации на примере Южно-Сибирской металлогеничесой провинции и Монголии. – 1985. – 194с. – Список літ.: с. 174-193
1520384
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Золотухин В.В. – Новосибрск : Наука
Вып. 630 : Рябов В.В., Павлов А.Л., Лопатин Г.Г. Самородное железо Сибирских траппов на примере Хунгтукунского месторождения. – 1985. – 169с : фототаблиці
1520385
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Чиков Б.М. – Новосибрск : Наука
Вып. 631 : Вотах О.А. Введение в геотектонику. – 1985. – 184с. – Список літ.: с. 171-179
1520386
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Соколов Б.С., Журавлева И.Т. – Новосибрск : Наука
Вып. 632 : Проблематики позднего докембрия и палеозоя. – 1985. – 176с : табл.
1520387
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Бетехтина О.А. – Москва : Наука
Вып. 633 : Дагис А.С., Курушин Н.И. Триасовые брахиоподы и двухстворчатые моллюски севера Средней Сибири. – 1985. – 160с. – Список літ.: с.145-152
1520388
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Тесаков Ю.А. – Москва : Наука
Вып. 635 : Кульков Н.П., Владимирская Е.В., Рыбкина Н.Л. Брахиоподы и биостратиграфия верхнего ордовика и силура Тувы. – 1985. – 208с. – Список літ.: с.145-152
1520389
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Шацкий С.В. – Москва : Наука
Вып. 636 : Ситемный анализ рельефа Сибири. – 1985. – 152с. – Список літ.: с.149
1520390
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение; Отв. ред. Кульков Н.П. – Москва : Наука
Вып. 637 : Розова А.В., Розов С.Н., Дубатолова Ю.А. Стратиграфия и фауна ордовика Северо-Западного Салаира. – 1985. – 176с : фототабл., іл. – Список літ.: с. 153-159
1520391
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 638 : Ильина В.И. Палионология Юры Сибири. – 1985. – 240с. – Список літ.: с. 202-225
1520392
   Труды Института геологии и геофизики / Академии наук СССР Сибирское отделение. – Новосибрск : Наука
Вып. 650 : Беляев С.Ю. Тектоника Чарской зоны (Восточный Казахстан). – 1985. – 117с
1520393
   Труды Института геологии и геохимии / Академии наук СССР, Сибирское отделение. – Свердловск
Вып. 131. – 1977
1520394
   Труды Института геологии и геохимии / Академии наук СССР, Сибирское отделение. – Свердловск
Вып. 134. – 1978
1520395
   Труды Института геологии и геохимии / Академии наук СССР, Сибирское отделение. – Свердловск
Вып. 135. – 1978
1520396
   Труды Института геологии и геохимии / Академии наук СССР, Сибирское отделение. – Свердловск
Вып. 136. – 1978
1520397
   Труды Института геологии и геохимии / Академии наук СССР, Сибирское отделение. – Свердловск
Вып. 138. – 1978
1520398
   Труды Института геологии и геохимии / Академии наук СССР, Сибирское отделение. – Свердловск
Вып. 141. – 1979
1520399
   Труды Института геологии и геохимии / Академии наук СССР, Сибирское отделение. – Свердловск
Вып. 143. – 1979
1520400
   Труды Института геологии и геохимии / Академии наук СССР, Сибирское отделение. – Свердловск
Вып. 144. – 1979
1520401
   Труды Института геологии и геохимии / Академии наук СССР, Сибирское отделение. – Свердловск
Вып. 147. – 1979
1520402
   Труды Института геологии и геохимии / Академии наук СССР, Сибирское отделение. – Свердловск
Вып. 148. – 1979
1520403
   Труды Института геологии и геохимии / Академии наук СССР, Сибирское отделение. – Свердловск
Вып. 151. – 1979
1520404
   Труды Института геологии и геохимии / Академии наук СССР, Сибирское отделение. – Свердловск
Вып. 142. – 1980
1520405
   Труды Института геологии и геохимии Уральского центр. / Уральский центр. – Свердловск
Вып. 133. – 1978
1520406
   Труды Института геологии и геохимии Уральского центр. / Уральский центр. – Свердловск
Вып. 145. – 1979
1520407
   Труды Института геологии и геохимии Уральского центр. / Уральский центр. – Свердловск
Вып. 146. – 1979
1520408
   Труды Института геологии и геохимии Уральского центр. / Уральский центр. – Свердловск
Вып. 155. – 1979
1520409
   Труды Института геологии и разработки горючих ископаемых / Институт геологии и разработки горючих ископаемых. – Москва
Вып. 32. – 1978
1520410
  Институт Труды Института геологии и разработки горючих ископаемых / Институт, и разработки горючих ископаемых геологии. – Москва
Вып. 33. – 1979
1520411
   Труды института геологических наук. – Москва : Изд-во АН СССР
Вып. 87 (25). – 1947. – 84с.
1520412
   Труды Института геологических наук, 1960
1520413
   Труды Института геологических наук АН Казахской ССР / Институт геологических наук АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 38. – 1978
1520414
   Труды Института геологических наук АН Казахской ССР / Институт геологических наук АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 39. – 1978
1520415
   Труды Института геофизики / Академии наук Грузинской ССР. – Тбилиси : Мецниереба
Т. I.II : Электрические и микрофизические процессы при формировании частиц осадков. – 1984. – 86с
1520416
   Труды Института геофизики АН Грузинской ССР / Институт геофизики АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 39. – 1977
1520417
   Труды Института геофизики АН Грузинской ССР / Институт геофизики АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 14. – 1979
1520418
   Труды Института геофизики АН Грузинской ССР / Институт геофизики АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 46. – 1980
1520419
   Труды Института геофизики АН Грузинской ССР / Институт геофизики АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 47. – 1980
1520420
   Труды Института геофизики АН Грузинской ССР / Институт геофизики АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Вып. 19. – 1982
1520421
   Труды Института гидрометеорологического приборостроения / Институт гидрометеорологического приборостроения. – Москва
Вып. 36. – 1978
1520422
   Труды Института зоологии / Институт зоологии. – Алма-Ата
Т. 38. – 1978
1520423
   Труды Института зоологии / Институт зоологии АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Вып. 8. – 1983
1520424
   Труды Института зоологии / Институт зоологии. – Алма-Ата
Т. 40. – 1983
1520425
   Труды Института зоологии АН Казахской ССР / Институт зоологии АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 39. – 1988
1520426
  Крайнева Н.Я. Труды института истории Академии наук СССР / Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина. – М., 1970. – 225с.
1520427
  Крайнева Н.Я. Труды института истории Академии наук СССР / Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина. – М., 1970. – 226-342с.
1520428
  Крайнева Н.Я. Труды института истории Академии наук СССР 1936 - 1954 гг.: библиография в 4-х выпусках : Библиография / Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина. – Москва
Вып. 1 : 1936 - 1954 гг. – 1968. – 280 с.
1520429
  Крайнева Н.Я. Труды института истории Академии наук СССР 1936 - 1965 гг.: библиография в 4-х выпусках : Библиография / Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина. – Москва
Вып. 2 : 1965 - 1960 гг. – 1968. – 292 с.
1520430
  Крайнева Н.Я. Труды института истории Академии наук СССР 1936 - 1965 гг.: библиография в 4-х выпусках : Библиография / Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина. – Москва
Вып. 3 : 1961 - 1965 гг. – 1968. – 340 с.
1520431
  Крайнева Н.Я. Труды института истории Академии наук СССР 1936 - 1965 гг.: библиография в 4-х выпусках : Библиография / Н.Я. Крайнева, П.В. Пронина. – Москва
Вып. 4 : Указатели. – 1968. – 347 с.
1520432
   Труды Института истории естествознания и техники / Институт истории естествознания и техники; Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 5 : История физико-математических наук. – 1955
1520433
   Труды Института истории естествознания и техники / Институт истории естествознания и техники; Ин-т истории естествознания и техники. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 41 : Из истории биологических наук, вып. 10. – 1961
1520434
   Труды института истории СССР Академии наук СССР 1969-1975 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 1. – 1977. – 124 с.
1520435
   Труды института истории СССР Академии наук СССР 1969-1975 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 2. – 1977. – 124-306 с.
1520436
   Труды института истории СССР Академии наук СССР 1969-1975 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 3. – 1977. – 304-502 с.
1520437
   Труды института истории СССР Академии наук СССР 1976-1980 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 1. – 1982. – 200 с.
1520438
   Труды института истории СССР Академии наук СССР 1976-1980 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 2. – 1982. – 424 с.
1520439
   Труды института истории СССР Академии наук СССР 1981-1984 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 1. – 1985. – 240 с.
1520440
   Труды института истории СССР Академии наук СССР 1981-1984 гг. : указатель литературы. – Москва
Т. 2. – 1985. – 432 с.
1520441
   Труды института математики / Академия наук СССР Сибирское отделение, Институт математики. – Новосибирск : Наука
Т. 1. – 1982
1520442
   Труды института математики / Академия наук СССР Сибирское отделение, Институт математики. – Новосибирск : Наука
Т. 2. – 1982
1520443
   Труды института математики / Академия наук СССР Сибирское отделение, Институт математики. – Новосибирск
Вып. 22. – 1982
1520444
   Труды института математики / Академия наук СССР Сибирское отделение, Институт математики. – Новосибирск : Наука
Т. 1. – 1983
1520445
   Труды института математики / Академия наук СССР Сибирское отделение, Институт математики. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-028625-7. – ISSN 0208-0060
Т. 13 : Асимптотический анализ распределений случайных процессов. – 1989. – 197 с. – Сборник посвящен актуальним проблемам современной теории вероятностей и математической статистики.
1520446
   Труды института математики / Академия наук СССР Сибирское отделение, Институт математики. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-028626-5. – ISSN 0208-0060
Т. 14 : Современные проблемы геометрии и анализа. – 1989. – 263 с. – В сборнике освещаются актуальные проблемы анализа и геометрии, разрабатываемые в семинарах Института математики СО АН СССР.
1520447
   Труды института математики / Академия наук СССР Сибирское отделение, Институт математики. – Новосибирск : Наука. – ISBN 5-02-028622-2. – ISSN 0208-0060
Т. 15 : Численный анализ. – 1989. – 207 с. – В статьях сборника предложены и обоснованы новые вычислительные методы.
1520448
   Труды Института математики. – Тбилиси
Т. 68. – 1982
1520449
   Труды Института математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР / Институт математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР. – Свердловск
Вып. 25. – 1978
1520450
   Труды Института математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР / Институт математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР. – Свердловск
Вып. 26. – 1979
1520451
   Труды Института математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР / Институт математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР. – Свердловск
Вып. 27. – 1979
1520452
   Труды Института математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР / Институт математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР. – Свердловск
Вып. 28. – 1979
1520453
   Труды Института математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР / Институт математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР. – Свердловск
Вып. 29. – 1979
1520454
   Труды Института математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР / Институт математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР. – Свердловск
Вып. 30. – 1979
1520455
   Труды Института математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР / Институт математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР. – Свердловск
Вып. 31. – 1979
1520456
   Труды Института математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР / Институт математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР. – Свердловск
Вып. 32. – 1979
1520457
   Труды Института математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР / Институт математики и механики Уральского Научного Центра АН СССР. – Свердловск
Вып. 33. – 1979
1520458
   Труды Института микробиологии и вирусологии / Институт микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата
Т. 23. – 1978
1520459
   Труды Института микробиологии и вирусологии / Институт микробиологии и вирусологии. – Алма-Ата
Т. 26. – 1980
1520460
   Труды Института общественных наук / Институт общественных наук. – Улан-Удэ
Вып. 26 : Бурят. – 1976
1520461
   Труды Института океанологии Академии наук СССР / Институт океанологии Академии наук СССР. – Москва
Т. 111. – 1978
1520462
   Труды Института океанологии Академии наук СССР / Институт океанологии Академии наук СССР. – Москва
Т. 113. – 1978
1520463
   Труды Института океанологии Академии наук СССР / Институт океанологии Академии наук СССР. – Москва
Т. 118. – 1978
1520464
   Труды Института океанологии Академии наук СССР / Институт океанологии Академии наук СССР. – Москва
Т. 90. – 1980
1520465
   Труды Института океанологии Академии наук СССР / Институт океанологии Академии наук СССР. – Москва
Т. 97. – 1980
1520466
   Труды Института океанологии Академии наук СССР / Институт океанологии Академии наук СССР. – Москва
Т. 110. – 1980
1520467
   Труды Института океанологии Академии наук СССР / Институт океанологии Академии наук СССР. – Москва
Т. 115. – 1981
1520468
   Труды Института океанологии Академии наук СССР / Институт океанологии Академии наук СССР. – Москва
Т. 114. – 1982
1520469
   Труды Института океанологии Академии наук СССР / Институт океанологии Академии наук СССР. – Москва
Т. 117. – 1982
1520470
   Труды Института океанологии Академии наук СССР / Институт океанологии Академии наук СССР. – Москва
Т. 118. – 1982
1520471
   Труды института океналогии им. П.П. Ширшова / Академия наук СССР; отв. ред. Кузнецов А.П. – Москва : Наука. – ISSN 015-8419
Том. 120 : Донная фауна открыто-океанических поднятий (Северная Атлантика). – 1985. – 192 с. : табл., рис.
1520472
   Труды института океналогии им. П.П. Ширшова / Академия наук СССР; отв. ред. Живаго А.В., Сорохтин О.Г. – Москва : Наука. – ISSN 015-8419
Том. 121 : Геоморфология и тектоника дна океана. – 1985. – 192 с. : табл., рис., карта
1520473
   Труды Института органического катализа и электрохимии АН Казахской ССР / Институт органического катализа и электрохимии АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 17. – 1978
1520474
   Труды Института органического катализа и электрохимии АН Казахской ССР / Институт органического катализа и электрохимии АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 18. – 1978
1520475
   Труды Института органического катализа и электрохимии АН Казахской ССР / Институт органического катализа и электрохимии АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 19. – 1978
1520476
   Труды Института органического катализа и электрохимии АН Казахской ССР / Институт органического катализа и электрохимии АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 20. – 1980
1520477
   Труды Института органического катализа и электрохимии АН Казахской ССР / Институт органического катализа и электрохимии АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 21. – 1980
1520478
   Труды Института органического катализа и электрохимии АН Казахской ССР / Институт органического катализа и электрохимии АН Казахской ССР. – Алма-Ата
Т. 22. – 1980
1520479
   Труды Института прикладной геофизики / Институт прикладной геофизики. – Москва
Вып. 39. – 1978
1520480
   Труды Института прикладной геофизики / Институт прикладной геофизики. – Москва
Вып. 31. – 1979
1520481
   Труды Института прикладной геофизики / Институт прикладной геофизики. – Москва
Вып. 38. – 1979
1520482
   Труды Института прикладной геофизики / Институт прикладной геофизики. – Москва
Вып. 40. – 1980
1520483
   Труды Института прикладной геофизики / Институт прикладной геофизики. – Москва
Вып. 43. – 1980
1520484
   Труды Института прикладной геофизики / Институт прикладной геофизики. – Москва
Вып. 46. – 1981
1520485
   Труды Института прикладной геофизики / Институт прикладной геофизики. – Москва
Вып. 47. – 1981
1520486
   Труды Института прикладной геофизики / Институт прикладной геофизики. – Москва
Вып. 50. – 1981
1520487
   Труды Института прикладной геофизики / Институт прикладной геофизики. – Москва
Вып. 41. – 1982
1520488
   Труды Института прикладной геофизики / Институт прикладной геофизики. – Москва
Вып. 44. – 1982
1520489
   Труды Института прикладной геофизики / Институт прикладной геофизики. – Москва
Вып. 48. – 1982
1520490
   Труды Института прикладной геофизики / Институт прикладной геофизики. – Москва
Вып. 42. – 1983
1520491
   Труды Института прикладной геофизики / Институт прикладной геофизики. – Москва
Вып. 45. – 1983
1520492
   Труды Института прикладной геофизики / Институт прикладной геофизики. – Москва
Вып. 52. – 1983
1520493
   Труды Института прикладной математики [им. И.Н. Векуа] / Институт прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
Вып. 7. – 1980
1520494
   Труды Института прикладной математики [им. И.Н. Векуа] / Институт прикладной математики им. И.Н. Векуа. – Тбилиси
№ 10. – 1981
1520495
   Труды Института прикладной математики и механики : [сборник] / Нац. акад. наук Украины. – Донецк, 1997-. – ISSN 1683-4720
Т. 25. – 2012. – Резюме на рус., англ., укр. яз.
1520496
  Институт Труды Института прикладной математики и механики : научное издание / Нац.акад.наук Украины. – Донецк, 1997-. – ISSN 1683-4720
Т. 26. – 2013. – Резюме на рус., англ., укр. языках
1520497
   Труды Института прикладной математики и механики : научное издание / НАН Украины. – Донецк, 1997-. – ISSN 1683-4720
Т. 28. – 2014. – Резюме на рус., англ., укр. языках
1520498
   Труды Института прикладной математики и механики : научное издание / НАН Украины ; глав ред. В.Я. Гутлянский ; редкол.: А.Л. Зуев, С.Я. Махно, В.И. Ррязанов [и др.]. – Славянск, 1997-. – ISSN 1683-4720
Т. 29. – 2015. – 181 с. – Резюме на рус., англ., укр. языках
1520499
   Труды Института прикладной математики и механики : научное издание / НАН Украины ; глав ред. В.Я. Гутлянский ; редкол.: А.Л. Зуев, С.Я. Махно, В.И. Ррязанов [и др.]. – Славянск, 1997-. – ISSN 1683-4720
Т. 30. – 2016. – 164 с. – Резюме на рус., англ., укр. языках
1520500
  Институт Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды". – Киев, 2012
1520501
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия "Физическое материаловедение, структура и свойства материалов". – Киев
  вып. 18. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз. Назв. вып. серии : Электронная микроскопия и прочность материалов
1520502
  Институт Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физическое материаловедение, структура и свойства материалов". – Киев
  вып. 19. – 2013. – 185 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. Назв. вып. серии : Электронная микроскопия и прочность материалов
1520503
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия". – Киев
  [2014]. – 2014. – 269 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. – (Электрические контакты и электроды)
1520504
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов". – Киев
  вып. 23. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Современные проблемы физического материаловедения
1520505
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физическое материаловедение, структура и свойства материалов". – Киев
  вып. 20. – 2014. – 191 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Электронная микроскопия и прочность материалов
1520506
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия "Моделирование в материаловедении". – Киев
  вып. 17. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении. - Назв. серии взято с обл. журн.
1520507
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физическое материаловедение, структура и свойства материалов". – Киев
  вып. 21. – 2015. – 129 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Электронная микроскопия и прочность материалов
1520508
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов". – Киев
  вып. 24. – 2015. – 201 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Современные проблемы физического материаловедения
1520509
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия "Моделирование в материаловедении". – Киев
  вып. 18. – 2016. – 118 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении
1520510
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия". – Киев
  [2016]. – 2016. – 163 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. – (Электрические контакты и электроды)
1520511
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физическое материаловедение, структура и свойства материалов" / Редкол.: С.А. Фирстов, Ю.В. Мильман, С.А. Котречко [и др.]. – Киев : Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины
  вып. 22. – 2016. – 103 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Электронная микроскопия и прочность материалов
1520512
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" / Редкол.: В.В. Скороход, Г.Г. Гнесин, А.В. Рагуля [та ін.]. – Киев
  вып. 25. – 2016. – 207 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Современные проблемы физического материаловедения
1520513
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия "Моделирование в материаловедении" / редкол.: В.В. Скороход, М.С. Ковальченко, В.В. Лукович [та ін.]. – Киев
  вып. 19. – 2017. – 132 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении. - Назв. серії взято с обл. журн.
1520514
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физическое материаловедение, структура и свойства материалов" / редкол.: С.А. Фирстов, Ю.В. Мильман, С.А. Котречко [та ін.]. – Киев
  вып. 23. – 2017. – 139 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Электронная микроскопия и прочность материалов
1520515
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" / редкол.: В.В. Скороход, Г.Г. Гнесин, А.В. Рагуля [и др.]. – Киев
  вып. 26. – 2017. – 250 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Современные проблемы физического материаловедения
1520516
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия "Моделирование в материаловедении" / редкол.: М.Б. Штерн, М.С. Ковальченко, В.В. Лукович [та ін.]. – Киев : Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины
  вып. 20. – 2018. – 122, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении. - Назв. серії взято с обл. журн.
1520517
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физическое материаловедение, структура и свойства материалов" / редкол.: С.А. Фирстов, Ю.В. Мильман, С.А. Котречко [та ін.]. – Киев : Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины
  вып. 24. – 2018. – 82, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Электронная микроскопия и прочность материалов
1520518
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия" / редкол.: Н.И. Гречанюк, Э.Г. Афтандилянц, Г.А. Баглюк [и. др.]. – Киев : Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины
  [2018]. – 2018. – 159, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. – (Электрические контакты и электроды)
1520519
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия "Моделирование в материаловедении" / редкол.: М.Б. Штерн, М.С. Ковальченко, В.В. Лукович [та ін.]. – Киев : Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины
  вып. 21. – 2019. – 116, [1] c. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Математические модели и вычислительный эксперимент в материаловедении. - Назв. серії взято с обл. журн.
1520520
   Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физическое материаловедение, структура и свойства материалов" / редкол.: С.А. Фирстов, Ю.В. Мильман, С.А. Котречко [та ін.]. – Киев : Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины
  вып. 25. – 2019. – 86, [1] с. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Электронная микроскопия и прочность материалов
1520521
   Труды института систем управления. – Тбилиси
Вып. 20. – 1981
1520522
   Труды Института систем управления АН Грузинской ССР / Институт систем управления АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 16, вып. 2. – 1977
1520523
   Труды Института систем управления АН Грузинской ССР / Институт систем управления АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 17, вып. 1. – 1978
1520524
   Труды Института систем управления АН Грузинской ССР / Институт систем управления АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 19, вып. 1. – 1980
1520525
   Труды Института систем управления АН Грузинской ССР / Институт систем управления АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 19, вып. 2. – 1980
1520526
   Труды Института систем управления АН Грузинской ССР / Институт систем управления АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 20, вып. 1. – 1981
1520527
   Труды Института систем управления АН Грузинской ССР / Институт систем управления АН Грузинской ССР. – Тбилиси
Т. 21, вып. 1. – 1982
1520528
   Труды Института теоретической астрономии / Институт теоретической астрономии. – Ленинград
Т. 17. – 1978
1520529
   Труды Института теоретической астрономии / Институт теоретической астрономии. – Ленинград
Т. 18. – 1982
1520530
   Труды Института теплоэнергетики / Институт теплоэнергетики. – Москва
Сб. 84. – 1977
1520531
   Труды института физики / Институт физики. – Москва
Т. 152. – 1983
1520532
   Труды института физики АН Эстонской ССР. – Тарту
Т. 47. – 1977
1520533
   Труды института физики АН Эстонской ССР. – Тарту
Т. 49. – 1979
1520534
   Труды института физики АН Эстонской ССР / Институт физики АН Эстонской ССР. – Тарту
Т. 52. – 1981
1520535
   Труды института физики АН Эстонской ССР. – Тарту
Т. 53. – 1982
1520536
   Труды института физики АН Эстонской ССР. – Тарту
Т. 54. – 1983
1520537
   Труды Института физики АН Эстонской ССР. – Тарту
Т. 48. – 1978
1520538
   Труды Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта / Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта. – Москва
Вып. 23. – 1982
1520539
   Труды Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта / Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта. – Москва
Вып. 15. – 1983
1520540
   Труды Института физики металлов Урал. центр. / Институт физики металлов Урал. центр. – Свердловск
Вып. 36. – 1977
1520541
   Труды Института физики металлов Урал. центр. / Институт физики металлов Урал. центр. – Свердловск
Вып. 37. – 1979
1520542
   Труды Института физиологии АН КССР / Институт физиологии АН КССР. – Алма-Ата
Т. 24. – 1979
1520543
   Труды института физиологии растений. – М-Л
Т. 3, вып. 2. – 1946. – 263с.
1520544
   Труды Института химии Уральского научного центра / Институт химии Уральского научного центра. – Свердловск
Вып. 36. – 1978
1520545
   Труды Института химических наук / Институт химических наук АН Казахской ССР. – Алмат-Ата
Т. 46. – 1976
1520546
   Труды Института химических наук / Институт химических наук АН Казахской ССР. – Алмат-Ата
Т. 48. – 1978
1520547
   Труды Института химических наук / Институт химических наук АН Казахской ССР. – Алмат-Ата
Т. 50. – 1979
1520548
   Труды Института химических наук / Институт химических наук АН Казахской ССР. – Алмат-Ата
Т. 52. – 1980
1520549
   Труды Института химических наук / Институт химических наук АН Казахской ССР. – Алмат-Ата
Т. 53. – 1980
1520550
  Институт Труды Института химических наук / Институт, химических наук. – Алмат-Ата
№ 54. – 1981
1520551
   Труды Института химических наук / Институт химических наук. – Алмат-Ата
№ 57. – 1982
1520552
   Труды Института химических наук / Институт химических наук. – Алмат-Ата
№ 58. – 1983
1520553
   Труды Института химических наук / Институт химических наук АН Казахской ССР. – Алмат-Ата
№ 59. – 1983
1520554
   Труды Института химических наук / Институт химических наук. – Алмат-Ата
№ 60. – 1983
1520555
   Труды Института химических реактивов и особо чистых химических веществ / Институт химических реактивов и особо чистых химических веществ. – Москва
Вып. 39. – 1977
1520556
  Амеличева Л.М. Труды института экологии растений и животных / Акад. наук СССР ; Урал. науч. центр, Ин-т экологии растений и животных, Науч. б-ка ; [сост.: Л.М. Амеличева]. – Свердловск : [б. и.], 1982. – 534 с.
1520557
   Труды Института экологии растений и животных / Институт экологии растений и животных. – Свердловск
Вып. 108. – 1977
1520558
   Труды Института экологии растений и животных / Институт экологии растений и животных. – Свердловск
Вып. 111. – 1978
1520559
   Труды Института экологии растений и животных / Институт экологии растений и животных. – Свердловск
Вып. 113. – 1978
1520560
   Труды Института экологии растений и животных / Институт экологии растений и животных. – Свердловск
Вып. 114. – 1978
1520561
   Труды Института экологии растений и животных / Институт экологии растений и животных. – Свердловск
Вып. 115. – 1978
1520562
   Труды Института экологии растений и животных / Институт экологии растений и животных. – Свердловск
Вып. 120. – 1979
1520563
   Труды Института экологии растений и животных / Институт экологии растений и животных. – Свердловск
Вып. 121. – 1979
1520564
   Труды Института экологии растений и животных / Институт экологии растений и животных. – Свердловск
Вып. 124. – 1979
1520565
   Труды Института экологии растений и животных / Институт экологии растений и животных. – Свердловск
Вып. 125. – 1979
1520566
   Труды Института экологии растений и животных Урал / Институт экологии растений и животных. – Свердловск
Вып. 126. – 1979
1520567
   Труды Института экологии растений и животных Урал / Институт экологии растений и животных. – Свердловск
Вып. 130. – 1979
1520568
   Труды Института экологии растений и животных Урал / Институт экологии растений и животных. – Свердловск
Вып. 129. – 1980
1520569
   Труды института экономики мировой социалистической системы Академии Наук СССР 1961-1985 гг. : Указатель литературы. В 2-х частях. – Москва
Ч. 1. – 1986. – 326с.
1520570
   Труды института экономики мировой социалистической системы Академии Наук СССР 1961-1985 гг. : Указатель литературы. В 2-х частях. – Москва
Ч. 2. – 1986. – 256с.
1520571
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 12 (96). – 1982
1520572
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 28 (101). – 1982
1520573
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 6. – 1983
1520574
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 11. – 1983
1520575
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 30. – 1983
1520576
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Орлянского А.Д. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 8 (117) : Приборы, установки, автоматизация в экспериментальной метеорологии. – 1985. – 136с : рис. – (Приборы, техника и автоматизация экспериментов)
1520577
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Орлянского А.Д. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 9 (124) : Приборы, установки, автоматизация в экспериментальной метеорологии. – 1985. – 156с : рис. – (Приборы, техника и автоматизация экспериментов)
1520578
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Бобовниковой Ц.И., Малахова С.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 13 (118) : Загрязнения атмосферы, почвы и природных вод. – 1985. – 124с : рис. – (Загрязнение природных сред)
1520579
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Портягина Ю.И., Часовитина Ю.К. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 16 (115) : Физика верхней атмосферы. – 1985. – 104с : рис. – (Физика верхней атмосферы)
1520580
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Коровина В.Я., Смирнова В.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 34 (109) : Вопросы физики нижней атмосферы. – 1985. – 93с : рис.
1520581
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Хмелевцова С.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 35 (113) : Физика климата. – 1985. – 101с : рис. – (Физика нижней атмосферы)
1520582
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Бесчастнова С.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 36 (114) : Пограничный слой атмосферы. – 1985. – 112с : рис. – (Физика нижней атмосферы)
1520583
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Орлова М.Ю., Юрчака В.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 38 (121) : Дистанционное зондирование атмосферы. – 1985. – 124с : рис. – (Физика нижней атмосферы)
1520584
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Арефьева В.Н., Александрова Э.Л. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 17 (116) : Оптика атмосферы. – 1986. – 124с : рис.
1520585
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Иванова В.Н., Ингеля Л.Х. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 42 (127) : Тропическая метеорология. – 1987. – 132с : рис. – (Физика нижней атмосферы)
1520586
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Бобовниковой Ц.И., Малахова С.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 16 (133) : Загрязнения почв и сопредельных сред. – 1988. – 148с : рис. – (Загрязнение природных сред)
1520587
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Алмаева Р.Х., Будника А.П. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 47 (137) : Оптика атмосферы. – 1988. – 148с : рис. – (Физика нижней атмосферы)
1520588
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Лебединца В.Н., Тереба Н.В. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 20 (140) : Оптика атмосферы. – 1989. – 128с : рис.
1520589
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Кима Н.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 48 (138) : Эксперементальные исследования по физике аэрозолей и приборы. – 1989. – 167с : рис.
1520590
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Будника А.П., Каменоградского Н.Е. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 49 (139) : Оптика атмосферы. – 1989. – 136с : рис. – (Физика нижней атмосферы, ISSN 0131-1847)
1520591
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Бобовниковой Ц.И., Малахова С.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 17 (145) : Загрязнения почв и сопредельных сред. – 1990. – 161с : рис. – (Загрязнение природных сред)
1520592
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Бобовниковой Ц.И., Малахова С.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 18 (149) : Загрязнения атмосферного воздуха, природных вод и почв. – 1990. – 184с : рис. – (Загрязнение почв и сопридельных сред)
1520593
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Хананьяна А.А. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 21 (143) : Физика верхней атмосферы. – 1990. – 115с : рис. – (Физика верхней атмосферы)
1520594
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Александрова Э.Л., Кучерявого С.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 22 (144) : Оптика атмосферы. – 1990. – 93с : рис.
1520595
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Хмелевцова С.С. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 50 (141) : Физика климата. – 1990. – 93с : рис. – (Физика нижней атмосферы, ISSN 0131-1847)
1520596
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Орлова М.Ю., Малахова С.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 20 (153) : Загрязнения почв и атмосферы. – 1991. – 178с : рис. – (Загрязнение природных сред)
1520597
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Лебединца В.Н., Ишова А.Г. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 24 (150) : Оптика атмосферы. – 1991. – 85с : рис.
1520598
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Васильевой К.И., Захаровой И.М. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 52 (147) : Физика облаков и активных воздействий. – 1991. – 157с : рис., ISSN 0131-1847
1520599
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Свиркунова П.Н. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 54 (151) : Тропическая метеорология. – 1991. – 152с : рис. – (Физика нижней атмосферы, ISSN 0131-1847)
1520600
   Труды института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии; Под. ред. Борзилова В.А., Крышева И.И. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0459-0619
Вып. 19 (152) : Эколого-геофизические аспекты мониторинга районов АЭС. – 1992. – 228с : рис. – (Загрязнение природных сред)
1520601
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва
Вып. 4 (83). – 1978
1520602
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва
Вып. 8 (81). – 1978
1520603
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва
Вып. 9 (82). – 1978
1520604
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва
Вып. 19 (72). – 1978
1520605
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 10 (86). – 1979
1520606
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 12 (90). – 1979
1520607
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 22 (87). – 1979
1520608
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 23 (88). – 1979
1520609
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва
Вып. 5 (94). – 1980
1520610
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 14 (92). – 1980
1520611
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 24 (89). – 1980
1520612
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 25 (93). – 1980
1520613
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва
Вып. 10 (84). – 1981
1520614
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва
Вып. 11 (95). – 1982
1520615
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва
Вып. 12 (98). – 1982
1520616
   Труды Института эксперементальной метеорологии / Институт эксперементальной метеорологии. – Москва
Вып. 13. – 1982
1520617
   Труды института экспериментальной минералогии / Академии наук СССР. – Москва : Наука
Вып. 11 : Очерки физико-химической петрологии. – 1984. – 208с. – Список літ.: с. 202-203
1520618
   Труды Института электроизмерительных приборов (ВНИИЭП) / Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов (ВНИИЭП). – Ленинград
Вып. 56. – 1982
1520619
   Труды Института электрохимии / Институт электрохимии. – Свердловск
Вып. 25. – 1977
1520620
   Труды Института электрохимии / Институт электрохимии. – Свердловск
Вып. 26. – 1978
1520621
   Труды Института электрохимии / Институт электрохимии. – Свердловск
Вып. 27. – 1978
1520622
   Труды Института электрохимии / Институт электрохимии. – Свердловск
Вып. 28. – 1979
1520623
   Труды Института этнографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая / Институт этнографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва
Т. 105. – 1978
1520624
   Труды Института этнографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая / Институт этнографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва
Т. 107. – 1978
1520625
   Труды Института этнографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая / Институт этнографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Ленинград
Т. 109. – 1980
1520626
   Труды Института этнографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая / Институт этнографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва
Т. 110. – 1982
1520627
   Труды Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР / Институт языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР. – Сыктывкар
Вып. 22. – 1976
1520628
   Труды Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР / Институт языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР. – Сыктывкар
Вып. 19. – 1977
1520629
   Труды Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР / Институт языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР. – Сыктывкар
Вып. 20. – 1978
1520630
   Труды Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР / Институт языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР. – Сыктывкар
Вып. 21. – 1979
1520631
   Труды Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР / Институт языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР. – Сыктывкар
Вып. 23. – 1980
1520632
   Труды Института языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР / Институт языка, литературы и истории Коми филиала АН СССР. – Сыктывкар
Вып. 26. – 1982
1520633
   Труды Института языкознания / Институт языкознания. – Москва
Т. 4. – 1954
1520634
  Историко-археографический Труды историко-археографического института / Историко-археографический, институт; АН СССР, ист.-археографический ин-т. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 4 : Материалы для библиографии по истории народов СССР XVI-XVII в.в. – 1933
1520635
  Историко-археогафический Труды Историко-археографического института / Историко-археогафический, институт АН СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 4 : Материалы для библиографии по истории народов СССР. XVI-XVII вв. – 1933. – 355 с.
1520636
   Труды Историко-археографического института Академии наук СССР : сборник документов / Академия наук СССР. Историко-археографический институт; Науч.-исслед. ассоциация Ин-та народов Севера ЦИК СССР им. П.Г. Смидовича ; Историко-археограф. ин-т АН СССР ; общ. ред.: Я.П. Алькор, Б.Д. Греков. – Ленинград : Изд-во Ин-та народов Севера ЦИК СССР
Т. 14 : Материалы по истории народов СССР, вып. : Колониальная политика Московского государства в Якутии 17 в. – 1936. – XXXII, 280, [12] с. – На тит. листе также в надзаг.: Труды историко-археограф. ин-та АН ССР т. 14. Материалы по истории нородов СССР вып. 5
1520637
   Труды Исторического музея / Исторический музей. – Москва
№ 50. – 1980
1520638
  Киевский Труды исторического факультета / Киевский, университет имени Шевченко Т.Г. государственный; КГУ имени Т.Г. Шевченко ; под ред. Л.Н. Беркут, А.Я. Киктев, Я.И. Корчмарь, П.А. Лавров, И.Д. Мельников. – Киев : Изд. КГУ имени Т.Г. Шевченко
Т. 1. – 1940. – 280 с. – Пар. тит. л. на фр. яз.


  Содержание: 1. Беркут Л. Н. Зачатки местной историографии в ранних варварских государствах: 2.Киктев А.Я. Из истории образования балканского Союза 1912 г.; З. Уничтожено.... 4. Введенский А. А. Строгановы в Казани в XVI-XVII вв.; 5. Мельников ...
1520639
   Труды І Республиканской конференции по аэрогидромеханике, теплообмену и массообмену. – Киев : КГУ, 1969. – 480 с.
1520640
   Труды Казанской городской Астрономической Обсерватории / Казанская городская Астрономическая Обсерватория. – Казань
Вып. 42/43. – 1978
1520641
   Труды Казанской городской Астрономической Обсерватории / Казанская городская Астрономическая Обсерватория. – Казань
Вып. 45. – 1980
1520642
   Труды Казанской городской Астрономической Обсерватории / Казанская городская Астрономическая Обсерватория. – Казань
Вып. 46. – 1980
1520643
   Труды Казанской городской Астрономической Обсерватории / Казанская городская Астрономическая Обсерватория. – Казань
Вып. 47. – 1983
1520644
   Труды Казахского государственного института физической культуры : Сборник статей преподавателей теоретических дисциплин. – Алма-Ата : Казучпедгиз, 1958. – 180с.
1520645
   Труды Казахского научно-исследовательского гидрологического института / Казахский научно-исследовательский гидрологический институт. – Москва
Вып. 71. – 1978
1520646
   Труды Казахского научно-исследовательского гидрологического института / Казахский научно-исследовательский гидрологический институт. – Москва
Вып. 72. – 1978
1520647
   Труды Казахского научно-исследовательского гидрологического института / Казахский научно-исследовательский гидрологический институт. – Москва
Вып. 75. – 1979
1520648
   Труды Казахского научно-исследовательского гидрологического института / Казахский научно-исследовательский гидрологический институт. – Москва
Вып. 66. – 1980
1520649
   Труды Казахского научно-исследовательского гидрологического института / Казахский научно-исследовательский гидрологический институт. – Москва
Вып. 67. – 1980
1520650
   Труды Казахского научно-исследовательского гидрометеорологического института / Казахский научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Москва
Вып. 64. – 1978
1520651
   Труды Казахского научно-исследовательского гидрометеорологического института / Казахский научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Москва
Вып. 69. – 1978
1520652
   Труды Казахского научно-исследовательского гидрометеорологического института / Казахский научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Москва
Вып. 70. – 1980
1520653
   Труды Казахского научно-исследовательского гидрометеорологического института / Казахский научно-исследовательский гидрометеорологический институт. – Москва
Вып. 54. – 1981
1520654
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 65. – 1979
1520655
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 55. – 1980
1520656
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 56. – 1981
1520657
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 61. – 1981
1520658
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт. – Москва
Вып. 73. – 1981
1520659
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 78. – 1981
1520660
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 77. – 1982
1520661
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 79. – 1982
1520662
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 81. – 1982
1520663
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 83. – 1982
1520664
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт; Под. ред.Андрусенко К.А. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 90 : Вопросы долгосрочных и краткосрочных прогнозов погоды. – 1984. – 124с : табл.
1520665
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт; Под. ред. Тулиной Л.П. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 85 : Вопросы метеорологии и климатологии в Казахстане. – 1985. – 92с : табл.
1520666
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт; Под. ред. Рыбкиной М.П., Скоцеляса И.И. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 91 : Гидрологические расчеты и прогнозы. – 1985. – 156с : табл.
1520667
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт; Под. ред. Турулиной Г.К. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 96 : Прогнозы погоды в Казахстане. – 1987. – 136с : табл.
1520668
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт; Под. ред. Кана К.А. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 100 : Вопросы долгосрочного и краткосрочного прогноза погоды в Казахстане. – 1988. – 145с : табл.
1520669
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт; Под. ред. Чистяевой С.П. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 107 : Гидрологические расчеты и прогнозы. – 1988. – 145с : табл.
1520670
   Труды Казахского регионального научно-исследовательского института / Казанский региональный научно-исследовательский институт; Под. ред. Власенко Е.Ф. – Москва : Гидрометеоиздат
Вып. 106 : Проблемы прогноза погоды и климата. – 1990. – 120с : табл.
1520671
   Труды Казахского филиала по теории машин и механизмов. – Алма-Ата, 1980. – 231 с.
1520672
  Каспийская экспедиция (1904) Труды Каспийской экспедиции 1904 года / Бюро по Промысловой Зоологии и рыболоству Учебного Комитета Главного управления Землеустройства и земледелия ; [авт. предисл. д-р О. Гримм]. – 1907-1914. – Санкт-Петербург : Тип. М.П. Фроловой
Т. 1 : (с 1 карт. и 14 табл. рис.). – 1907. – VIII, 313 с., 14 л. ил., карт. : ил., карт. – Экз. в разных тип. переплетах
1520673
  Каспийская экспедиция (1904) Труды Каспийской экспедиции 1904 года / Бюро по Промысловой Зоологии и рыболоству Учебного Комитета Главного управления Землеустройства и земледелия ; [авт. предисл. д-р О. Гримм]. – 1907-1914. – Санкт-Петербург : Тип. М.П. Фроловой
Т. 2 : (с 1 карт. и 28 табл. рис. и диаграммами). – 1908. – IV, 372 с., 18 л. ил., 1 л. карт. : ил., карт.
1520674
  Каспийская экспедиция (1904) Труды Каспийской экспедиции 1904 года / Бюро по Промысловой Зоологии и рыболоству Учебного Комитета Главного управления Землеустройства и земледелия ; [авт. предисл. д-р О. Гримм]. – 1907-1914. – Петроград : Тип. М.П. Фроловой
Т. 4 : (с 12 табл.) : [Cumacea Каспийской экспедиции 1901 года / Г.О. Сарс; Пер. с англ. проф. Н.М. Книповича]; ГУЗ. Деп. земледелия. – 1914. – [4], 34, 32 с., 12 л. ил., 1 л. карт. : ил., карт. – Текст парал. на рус. и англ. яз.


  Переводчик Книпович, Николай Михайлович (1862-1939)
1520675
   Труды кафедр русского языка педвузов Дальнего Востока. – Хабаровск, 1967. – 99 с.
1520676
   Труды кафедр русского языка пединститутов Дальнего Востока. – Хабаровск, 1966. – 134 с.
1520677
   Труды Кафедры марксизма-ленинизма. – Москва, 1957. – 56с.
1520678
   Труды кафедры русского языка : (словарб Орехово-Зуевских текстильщиков;историко-диалектологические исследования). – Москва, 1960. – 201 с.
1520679
   Труды Кахетской археологической экспедиции / Кахетская археологическая экспедиция. – Тбилиси
Вып. 3. – 1979
1520680
  Киевский педагогический съезд Труды Киевского педагогического съезда 12-19 апреля 1916 года / Киев. учеб. окр. – Киев : Тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1916. – XI, 768 с.
1520681
   Труды Киевской высшей школы МВД / Киевская высшая школа МВД. – Киев
Вып. 11. – 1977
1520682
   Труды Киевской высшей школы МВД / Киевская высшая школа МВД. – Киев
Вып. 12. – 1978
1520683
   Труды Киргизского научно-производственного центра / Киргизский научно-производственный центр. – Фрунзе
Т. 19. – 1982
1520684
   Труды Киргизского университета. Серия биологических наук / Киргизский университет. – Фрунзе
  вып. 15, ч. 1. – 1976
1520685
   Труды Киргизского университета. Серия гуманитарных наук / Киргизский университет. – Фрунзе
  б/н. – 1977
1520686
   Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. – Москва : Академия Наук СССР, 1956. – 181, [1] с.
1520687
   Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. – Фрунзе : Академия Наук СССР, 1959. – 237, [3] с.
1520688
   Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. – Москва : Академия Наук СССР, 1959. – 381, [2] с.
1520689
   Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. – Москва : Академия Наук СССР, 1960. – 364, [3] с.
1520690
   Труды киргизской комплексной экспедиции 1932-1933 гг.. – Ленинград; Москва : Изд. АН СССР
Том 1 : Материалы по геологии и геохимии Тянь-Шаня. Часть 4. – 1935. – 238 с.
1520691
   Труды киргизской комплексной экспедиции 1932-1933 гг.. – Ленинград; Москва : Изд. АН СССР
Том 2 : Материалы по геологии и геохимии Тянь-Шаня. Часть 5. – 1935. – 268 с.
1520692
   Труды Киргизской комплексной экспедиции 1932-1933 гг.. – Москва-Ленинград : Изд. АН СССР
Том 3, вып. 2 : Озеро Иссык-Куль: Материалы по гидрологии, ихтиологии и рыбному хозяйству. – 1935. – 183с.
1520693
  Ракитников А.Н. Труды Киргизской комплексной экспедиции 1932-1933 гг. : Вопросы построения горного животноводческого хозяйства / Ракитников А.Н. – Москва-Ленинград : Изд. АН СССР
Том 4, выпуск 4 : Центральный Тянь-Шань и Иссыккульская котловина. – 1936. – 202с.
1520694
   Труды Коми Научного центра УрО РАН : Отдел математики / Коми научный центр УрО Российской АН. – Сыктывкар. – ISBN 5-89606-300-8
№ 182 : Алгебра, геометрия и дифференцальные уравнения. – 2007
1520695
   Труды Коми филиала АН СССР / Коми филиал АН СССР. – Сыктывкар
№ 35. – 1978
1520696
   Труды Коми филиала АН СССР / Коми филиал АН СССР. – Сыктывкар
№ 37. – 1978
1520697
   Труды Коми филиала АН СССР / Коми филиал АН СССР. – Сыктывкар
№ 40. – 1979
1520698
   Труды Коми филиала АН СССР / Коми филиал АН СССР. – Сыктывкар
№ 41. – 1979
1520699
   Труды Коми филиала АН СССР / Коми филиал АН СССР. – Сыктывкар
№ 42. – 1979
1520700
   Труды Коми филиала АН СССР / Коми филиал АН СССР. – Сыктывкар
№ 46. – 1980
1520701
   Труды Комиссии высочайше учрежденной, при Императорском Университете св. Владимира : для описания губерний Киевскаго учебнаго округа. – Киев : В университетской тип., 1853. – 64 с.
1520702
   Труды Комиссии высочайше учрежденной, при Императорском Университете Св. Владимира, для описания губерний Киевского Учебного Округа : отчет об учреждении и о деятельности Комиссии по 1-е мая 1853 г. – Киев : В Университетской Типографии, 1853. – 64 с.
1520703
   Труды Комиссии по аналитической химии. – Москва-Ленинград : АН СССР
Т. I (IV). – 1947. – 196 с.
1520704
   Труды Комиссии по аналитической химии. – Москва-Ленинград : АН СССР
Т. II (V). – 1949. – 183 с.
1520705
   Труды Комиссии по аналитической химии / Академия наук СССР. – Москва : АН СССР
Т. III (VI). – 1951. – 374 с.
1520706
   Труды Комиссии по аналитической химии / Академия наук СССР. – Москва : АН СССР
Т. IV (VII). – 1952. – 302 с.
1520707
   Труды Комиссии по аналитической химии / Академия наук СССР. – Москва : АН СССР
Т. V (VIII). – 1954. – 295 с.
1520708
   Труды Комиссии по аналитической химии / Академия наук СССР. – Москва : АН СССР
Т. VI (IX). – 1955. – 539 с.
1520709
   Труды Комиссии по аналитической химии / Академия наук СССР. – Москва : АН СССР
Т. VII (X). – 1956. – 302 с.
1520710
   Труды Комиссии по аналитической химии / Академия наук СССР. – Москва : АН СССР
Т. VIII (XI). – 1958. – 286 с.
1520711
   Труды Комиссии по аналитической химии. – Москва : АН СССР
Т. VIII (XI). – 1958. – 286 с.
1520712
   Труды Комиссии по аналитической химии / Академия наук СССР. – Москва : АН СССР
Т. IX (XII). – 1958. – 368 с.
1520713
   Труды Комиссии по аналитической химии / Академия наук СССР. – Москва : АН СССР
Т. XII : Методы определения примесей в чистых металлах. – 1960. – 411 с.
1520714
   Труды Комиссии по аналитической химии / Академия наук СССР. – Москва : АН СССР
Т. XIII : Органический анализ. – 1963. – 507 с.
1520715
   Труды Комиссии по аналитической химии / Академия наук СССР. – Москва : АН СССР
Т. XIV : Экстракционные методы в аналитической химии. – 1963. – 324 с.
1520716
   Труды Комиссии по аналитической химии / Академия наук СССР. – Москва : АН СССР
Т. XV : Методы концентрирования веществ в аналитической химии. – 1965. – 394 с.
1520717
   Труды Комиссии по аналитической химии / Академия наук СССР. – Москва : АН СССР
Т. XVI : Анализ полупроводниковых материалов. – 1968. – 264 с.
1520718
   Труды Комиссии по аналитической химии / Академия наук СССР. – Москва : АН СССР
Т. XVII : Органические реагенты в неорганическом анализе. – 1969. – 388 с.
1520719
  Русское Археологическое общество. Комис. по производству химико-технол. анализов древних бронз. Труды Комиссии по производству химико-технических анализов древних бронз / под ред. Л.К. Ивановского и Н.Е. Бранденбурга ; Русское Археологичекое общество. – Санкт-Петербург : [Тип. Артиллерийского журн.]
Бюллетень № 1, вып.1 : Химико-техническ. исследования древних бронз Северной полосы России, произведенных горн. инж. Д.А. Сабанеевым : (с 4-мя табл. рис. предметов подвергнутых анализу) / под. ред. Н.Е. Бранденбурга. – 1882. – IV, 56 с., 4 л. ил. : ил. – Без тит. л. - С. I-IV: Извлечение из протоколов Комиссии по производству химико-технических анализов древних бронз
1520720
   Труды Комиссии по техническому образованию и отчет о школах для рабочих и их детей, учрежденных Русским техническим обществом при содействии гг. фабрикантов и заводчиков г. С.-Петербурга. – С.-Петербург : Типография Е. Евдокимова. Б. Ильинская, № 11, 1889. – IV, [320] с., [2] л. табл., слож. гармошкой
1520721
   Труды Комиссии по техническому образованию и отчет.... – [С.-Петербург] : Типография братьев Пантелеевых, 1889. – [243] c., [XIX] c., [2] л. прил., слож. гармошкой : ил., табл.
1520722
  Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию 2 (1895-1896) Труды Комитета Съезда / 2 Съезд рус. деятелей по техн. и проф. образованию. – 1895-1896. – Москва : Городская типография
Секция IX : Общих вопросов. Ч. 2 / Изд. под ред. В.П. Вахтерова. – 1898. – [2], II, 521 с., 1 табл.
1520723
  Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию 2 (1895-1896) Труды Комитета Съезда / 2 Съезд рус. деятелей по техн. и проф. образованию. – 1895-1896. – Москва : А.А. Левенсон
Секция III : Средних и низших технических училищ. Ч. 2 / Изд. под ред. С.А. Владимирского. – 1898. – III, 415 с.
1520724
  Русское техническое общество. Комиссия по вопросу о нефтепроводе и мерах к развитию нефтяного дела в России Труды Коммиссии при Императорском Русском Техническом обществе по вопросу о нефтепроводе и мерах к развитию нефтяного деля в России. – Санкт-Петербург : Тип. брат. Пантелеевых, 1885. – [1], II, 189, 9 с., 2 л. табл. – Экз. деф., без обл. утрачены куски л. в конце кн.
1520725
   Труды комплексной карстовой экспедиции Академии наук УССР. – Киев : Изд. Академии наук Украинской ССР, 1963. – 172 с.
1520726
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 1 : Работы 1949 г. Вып.1. – 1951. – 503с.
1520727
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 1 : Работы 1949 г. Вып. 2. – 1951. – 402с.
1520728
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.1.Исследование стационара "Белые Пруды". – 1952. – 158с.
1520729
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.3. Исследования Джаныбекского стационара. – 1952. – 165с.
1520730
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.2. Исследования по микоризам древесных растений в связи с задачами степного лесоразведения. – 1952. – 246с.
1520731
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.6.Опыт гнездового посева дуба на светлокаштановых почвах. – 1953. – 211с.
1520732
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.5. Исследования стационара Аршань-Зельмень. – 1953. – 105с.
1520733
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.7. Природные условия государственной защитной лесной полосы Сталинград-Степной-Черкесск. – 1953. – 358с.
1520734
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.4. Природные условия государственной защитной лесной полосы Пенза-Каменск и обоснование методов облесительных работ. – 1953. – 233с.
1520735
   Труды комплексной научной экспедиции по вопросам полезащитного лесоразведения. – Москва
Том 2 : Работы 1950 г. Вып.8. Природные условия территории создания дубрав промышленного значения. – 1953. – 286с.
1520736
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета / Саратовский университет. – Саратов
Вып. 8. – 1979
1520737
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та
Вып. 1/ Под ред. А.С. Константинова. – 1970. – 131с.
1520738
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та
Вып. 2/ Под ред. А.С. Константинова. – 1972. – 126с.
1520739
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та
Вып. 3/ Под ред. А.С. Константинова. – 1973. – 147с.
1520740
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та
Вып. 4. – 1975. – 144с.
1520741
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та
Вып. 5/ Под ред. А.С. Константинова. – 1975. – 119с.
1520742
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та
Вып. 7. – 1978. – 88с.
1520743
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та
Полевые и лабораторные исследования беспозвоночных и рыб. – 1982. – 137с.
1520744
   Труды комплексной экспедиции Саратовского университета по изучению Волгоградского и Саратовского водохранилищ : Среда обитания и жизнедеятельность организмов при антропогенном воздействии: Межвуз. сборник научн. трудов. – Саратов : Изд. Сарат. ун-та, 1987. – 147с.
1520745
   Труды комплексной южной геологической экспедиции (КЮГЭ). – Ленинград : Гостоптехиздат
Вып. 3 : Геология и нефтегазоносность юга СССР. Восточное Предкавказье. – 1959. – 431с.
1520746
   Труды комплексной южной геологической экспедиции (КЮГЭ). – Ленинград
Вып. 4 : Геология и нефтегазоносность юга СССР. Дагестан. – 1959. – 431с.
1520747
   Труды комплексной южной геологической экспедиции (КЮГЭ). – Ленинград
Вып. 2 : Геологическое строение восточной части северного склона Кавказа. – 1960. – 431с.
1520748
   Труды комплексной южной геологической экспедиции (КЮГЭ). – Ленинград
Вып. 5 : Геология и нефтегазоносность юга СССР. Туркменистан и Западный Казахстан. – 1960. – 442с.
1520749
   Труды комплексной южной геологической экспедиции (КЮГЭ). – Ленинград
Вып.6 : Геология и нефтегазоносность юга СССР. Предкавказье. – 1961. – 394с.
1520750
   Труды комплексной южной геологической экспедиции (КЮГЭ). – Ленинград
Вып. 8 : Геология и нефтегазоносность юга СССР. Закаспий и Северный Прикаспий. – 1962. – 535с.
1520751
   Труды конференции и симпозиума по применению природных цеолитов в животноводстве и растениеводстве : Тбилиси,1-5 ноября 1981г.;Сухуми,20-26 сентября 1982г. – Тбилиси : Мецниереба, 1984. – 259 с.
1520752
   Труды конференции молодых ученых, посвященной 70-летию ВЛКСМ. – Баку : Элм, 1988. – 112с.
1520753
   Труды конференции по автоматическому контролю и методам электрических измерений. – Новосибирск, 1961. – 410 с.
1520754
   Труды конференции по возрастным изменениям обмена веществ и реактивности организма. – Киев, 1951. – 312с.
1520755
   Труды конференции по вопросам геологии, физико-химических свойств и применения природных цеолитов. – Тбилиси, 1985. – 381 с.
1520756
   Труды конференции по вопросам размещения промышленности и развития городов (Вильнюс, 20 - 23 августа 1962 г.). – Вильнюс, 1963. – 204с.
1520757
   Труды конференции по вопросам региональной геологии Закавказья (ноябрь 1951 года). – Баку, 1952. – 211 с.
1520758
   Труды конференции по вопросам строения и реакционной способности ацеталей, (9-14 сентября 1961 г.). – Фрунзе, 1963. – с.
1520759
   Труды конференции по генезису руд железа, марганца и алюминия. – Москва-Ленинград, 1937. – 648 с.
1520760
   Труды конференции по итогам научно-исследовательской работы преподавателей за 1965 год : Краткое содержание докл. – Иркутск, 1966. – 64с.
1520761
   Труды конференции по микотрофии растений. – Москва, 1955. – 352с.
1520762
   Труды конференции по проблемам авиационной метеорологии. – Ленинград, 1969. – 276 с.
1520763
   Труды конференции по проблеме Сиваша, 1938 г.. – Киев, 1940. – 153 с.
1520764
   Труды конференции по спорово-пыльцевому анализу 1948 года. – Москва : Издательство Московского университета, 1950. – 268с.
1520765
   Труды конференции по электронике СВЧ. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1959. – 271с.
1520766
   Труды конференции по электроснабжению Донбасса. – Харьков, 1930. – 113с.
1520767
   Труды Краснодарского института / Краснодарский институт. – Краснодар
Вып. 101. – 1980
1520768
   Труды Крымской академии наук : Посвящается 10 летнему юбилею Академии. – Симферополь : Таврия, 2004. – 262с. – ISBN 966-572-456-8
1520769
   Труды Куйбышевской археологической экспедиции. Т. 1 / Отв ред. Смирнов А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1954. – № 42 : Труды Куйбышевской археологической экспедиции. Т. 1. / Отв ред. Смирнов А.П. – С. 1-508, рис.
1520770
   Труды Куйбышевской археологической экспедиции. Т. 2 / Отв ред. Смирнов А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва : АН СССР, 1958. – № 61 : Труды Куйбышевской археологической экспедиции. Т.2 / Отв ред. Смирнов А.П. – С. 1-460, рис.
1520771
   Труды Куйбышевской археологической экспедиции. Т. 3 / Отв. ред. Смирнов А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1960. – № 80 : Труды Куйбышевской археологической экспедиции. Т. 3 / Отв. ред. Смирнов А.П. – С. 1-252, илл.
1520772
   Труды Куйбышевской археологической экспедиции. Т. 4 // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – № 111 : Труды Куйбышевской археологической экспедиции. Т. 4. – С. 1-275
1520773
   Труды Курского педагогического института / Курский педагогический институт. – Курск
Т. 214. – 1981
1520774
   Труды лаборатории инженерной гидрогеологии. – Москва, 1957. – 232 с.
1520775
   Труды лаборатории органической и общей химии Императорского Московского технического Училища. – Москва : Типо-литог. Русского Товарищества печатн. и изд. дела
Вып. I. – 1905. – 19 с.
1520776
   Труды лаборатории органической и общей химии Императорского Московского технического Училища. – Москва : Типо-литог. Русского Товарищества печатн. и изд. дела
Вып. II. – 1906. – 153 с.
1520777
   Труды лаборатории органической и общей химии Императорского Московского технического Училища. – Москва : Типо-литог. Русского Товарищества печатн. и изд. дела
Вып. III. – 1907. – 31 с.
1520778
   Труды лаборатории органической и общей химии Императорского Московского технического Училища. – Москва : Типо-литог. Русского Товарищества печатн. и изд. дела
Вып. VI. – 1910. – 83 с.
1520779
   Труды Ленинградского гидрометерологического института / Ленинградский гидрометеорологический институт. – Ленинград
Вып. 70. – 1979
1520780
   Труды Ленинградского инженерно-экономического института / Ленинградский инженерно-экономический институт. – Ленинград
Вып. 139. – 1977
1520781
   Труды Ленинградского инженерно-экономического института / Ленинградский инженерно-экономический институт. – Ленинград
Вып. 142. – 1977
1520782
   Труды Ленинградского инженерно-экономического института / Ленинградский инженерно-экономический институт. – Ленинград
Вып. 143. – 1983
1520783
   Труды Ленинградского института авиационного приборостроения / Ленинградский институт авиационного приборостроения. – Ленинград
Вып. 121. – 1978
1520784
   Труды Ленинградского института авиационного приборостроения / Ленинградский институт авиационного приборостроения. – Ленинград
Вып. 124. – 1978
1520785
   Труды Ленинградского института авиационного приборостроения / Ленинградский институт авиационного приборостроения. – Ленинград
Вып. 125. – 1978
1520786
   Труды Ленинградского института авиационного приборостроения / Ленинградский институт авиационного приборостроения. – Ленинград
Вып. 127. – 1978
1520787
   Труды Ленинградского института авиационного приборостроения / Ленинградский институт авиационного приборостроения. – Ленинград
Вып. 128. – 1978
1520788
   Труды Ленинградского института авиационного приборостроения / Ленинградский институт авиационного приборостроения. – Ленинград
Вып. 1 (134). – 1979
1520789
   Труды Ленинградского института точной механики и оптики / Ленинградский институт точной механики и оптики. – Ленинград
Вып. 91. – 1977
1520790
   Труды Ленинградского института точной механики и оптики / Ленинградский институт точной механики и оптики. – Ленинград
Вып. 92. – 1977
1520791
   Труды Ленинградского института точной механики и оптики / Ленинградский институт точной механики и оптики. – Ленинград
Вып. 93. – 1977
1520792
   Труды Ленинградского института точной механики и оптики / Ленинградский институт точной механики и оптики. – Ленинград
Вып. 94. – 1978
1520793
   Труды Ленинградского общества. – Ленинград
Т. 77, вып. 8. – 1983
1520794
   Труды Ленинградского общества. – Ленинград
Т. 84, вып. 2. – 1983
1520795
   Труды Ленинградского общества естествоиспытателей. – Ленинград
Т. 73, вып. 3. – 1977
1520796
   Труды Ленинградского общества естествоиспытателей. – Ленинград
Т. 76, вып. 2. – 1981
1520797
   Труды Ленинградского общества естествоиспытателей. – Ленинград
Вып. [?]. – 1982
1520798
   Труды Ленинградского общества изучения местного края. – Ленинград, 1927. – 277с.
1520799
   Труды Ленинградского политехнического института / Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина. – Ленинград
№ 356. – 1977
1520800
   Труды Ленинградского политехнического института / Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина. – Ленинград
№ 358. – 1977
1520801
   Труды Ленинградского политехнического института / Ленинградский институт авиационного приборостроения. – Ленинград
Вып. 1 (132). – 1979
1520802
   Труды Ленинградского политехнического института / Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина. – Ленинград
№ 366. – 1979
1520803
   Труды Ленинградского политехнического института / Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина. – Ленинград
№ 371. – 1980
1520804
   Труды Ленинградского политехнического института / Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина. – Ленинград
№ 372. – 1980
1520805
   Труды Ленинградского политехнического института / Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина. – Ленинград
№ 373. – 1980
1520806
   Труды Ленинградского политехнического института / Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина. – Ленинград
№ 379. – 1981
1520807
   Труды Ленинградского политехнического института / Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина. – Ленинград
№ 387. – 1982
1520808
   Труды Ленинградского политехнического института / Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина. – Ленинград
№ 388. – 1982
1520809
   Труды Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института / Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт. – Ленинград
Т. 132. – 1980
1520810
   Труды Ленинградского электротехнического института / Ленинградский электротехнический институт. – Ленинград
Вып. 112. – 1977
1520811
   Труды Ленинградского электротехнического института / Ленинградский электротехнический институт. – Ленинград
Вып. 115. – 1977
1520812
   Труды Ленинградского электротехнического института / Ленинградский электротехнический институт. – Ленинград
Вып. 118. – 1977
1520813
   Труды Ленинградской международной топологической конференции. – Ленинград, 1983. – 203 с.
1520814
  Авдонин Н.С. Труды лесостепной экспедиции. Вып.1 / Н.С. Авдонин. – Ленинград : Географо-экономический НИИ Л.Г.У.
Вып. 2 : Вопросы системы питания растений. – 1941. – 84с.
1520815
   Труды Лимнологического института / Лимнологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Т. 19 (39). – 1977
1520816
   Труды Лимнологического института / Лимнологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Т. 16 (36). – 1978
1520817
   Труды Лимнологического института / Лимнологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Т. 26 (46). – 1978
1520818
   Труды Лимнологического института / Лимнологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Т. 28 (49). – 1978
1520819
   Труды Лимнологического института / Лимнологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Т. 30 (51). – 1979
1520820
   Труды Лимнологического института / Лимнологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Т. 37 (58). – 1979
1520821
   Труды Лимнологического института / Лимнологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Т. 32. – 1980
1520822
   Труды Лимнологического института / Лимнологический институт, Сибирское отделение. – Новосибирск
Т. 36 (57). – 1980
1520823
  Литовский Труды Литовского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства / Литовский, научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства. – Вильнюс, 1981
1520824
   Труды Марийской археологической экспедиции. – Йошкар-Ола : Марийск кн. изд-во
Т. 1 : Материалы к изучению истории населения Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья в эпоху неолита и бронзы / Халиков А.Х. – 1960. – 188 с. + Прилож. 6 карт, 68 табл.
1520825
   Труды Марийской археологической экспедиции. – Йошкар-Ола : Марийск кн. изд-во
Т. 2 : Железный век Марийского края. – 1962. – 268 с.
1520826
   Труды Марийской археологической экспедиции. – Йошкар-Ола : Марийск кн. изд-во
Т. 3 : Пепкинский курган (Абашевский человек) / Халиков А.Х., Лебединская Г.В., Герасимова М.М. – 1966. – 71 с. : рис., 1 вкл. л.
1520827
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 148. – 1978
1520828
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Москва
Т. 144. – 1979
1520829
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Москва
Т. 150. – 1979
1520830
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 139. – 1980
1520831
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 147. – 1980
1520832
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 151. – 1980
1520833
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Москва
Т. 152. – 1980
1520834
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Москва
Т. 156. – 1980
1520835
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Москва
Т. 153. – 1981
1520836
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 155. – 1981
1520837
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 157. – 1981
1520838
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Москва
Т. 158. – 1981
1520839
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 160. – 1982
1520840
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 124, вып. 6. – 1983
1520841
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 124. – 1983
1520842
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 125. – 1983
1520843
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 125, вып. 5. – 1983
1520844
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 126. – 1983
1520845
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Москва
Т. 154. – 1983
1520846
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Ленинград
Т. 159. – 1983
1520847
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Москва
Т. 161. – 1983
1520848
   Труды Математического института имени В. А. Стеклова / Математический институт имени В. А. Стеклова. – Москва
Т. 162. – 1983
1520849
   Труды межведомственного совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем Сибири 1956 г. : Доклады по стратиграфии мезозойских и кайнозойских отложений. – Ленинград, 1957. – 575с.
1520850
   Труды межведомственного стратиграфического комитета СССР / Межведомственный стратиграфический комитет СССР. – Ленинград
Т. 6. – 1978
1520851
   Труды межведомственного стратиграфического комитета СССР / Межведомственный стратиграфический комитет СССР. – Ленинград
Т. 7. – 1980
1520852
   Труды межведомственного стратиграфического комитета СССР / Межведомственный стратиграфический комитет СССР. – Москва
Т. 8. – 1982
1520853
   Труды межведомственного стратиграфического комитета СССР / Межведомственный стратиграфический комитет СССР. – Ленинград
Т. 10. – 1982
1520854
   Труды межведомственного стратиграфического комитета СССР / Межведомственный стратиграфический комитет СССР. – Ленинград
Т. 11. – 1983
1520855
   Труды межведомственного стратиграфического комитета СССР / Межведомственный стратиграфический комитет СССР. – Ленинград
Т. 12. – 1983
1520856
   Труды межведомственного стратиграфического комитета СССР / Межведомственный стратиграфический комитет СССР; Отв. ред. Найдин Д.П. – Ленинград : Наука
Т. 14 : Атабекян А.А. Туррилитиды позднего альба и сеномага юга СССР. – 1985. – 112с : табл. – Бібліогр.: 155 назв
1520857
   Труды межведомственного стратиграфического комитета СССР / Межведомственный стратиграфический комитет СССР. – Ленинград : Наука
Т. 15 : Юрские отложения южной части Закавказья. – 1985. – 188с : рис., табл.
1520858
   Труды межведомственного стратиграфического комитета СССР / Межведомственный стратиграфический комитет СССР; Отв. ред. Пояркова З.Н. – Ленинград : Наука
Т. 16 : Опорный разрез меловых отложений Сахалина (Найбинский разрез). – 1987. – 196с : рис., табл. – Бібліогр.: 216 назв
1520859
   Труды межведомственного стратиграфического комитета СССР / Межведомственный стратиграфический комитет СССР; Отв. ред. Прозоровский В.А. – Ленинград : Наука
Т. 20 : Зоны меловой системы в СССР. Нижний отдел. – 1989. – 240с : рис., табл. – Бібліогр.: 349 назв
1520860
   Труды межвузовского научного совещания по геологии и полезным ископаемым центрально-черноземных областей. – Воронеж, 1957. – 403с.
1520861
   Труды межвузовского научного совещания по спектральной прозрачности атмосферы в видимой и инфракрасной областях спектра (29 июня - 1 июля 1965 г.). – Томск : Изд. Томского ун-та, 1968. – 190 с.
1520862
   Труды межвузовской конференции по гидро-геохимическим и палеогидрогеологическим методам исследований в целях поисков месторождений полезных ископаемых. – Томск, 1969. – 206 с.
1520863
   Труды межвузовской научной конференции по механизации разведочного бурения (22-26 ноября 1960 г.). – Москва, 1962. – 202 с.
1520864
   Труды междуведомственного совещания по гидрогеохимическому методу поисков рудных месторождений. – Томск, 1962. – 227 с.
1520865
   Труды междуведомственного совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем Сибири. – Москва-Ленинград, 1958. – 254 с.
1520866
   Труды междуведомственного совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем Сибири 1956 : Доклады по стратиграфии мезозойских и кайнозойских отложений. – Ленинград, 1957. – 575с.
1520867
   Труды Международного конгресса математиков = Proceedings of Internetional Congress of mathemeticiens. – Москва : Мир, 1968. – 726с.
1520868
   Труды международного симпозиума по литологии и генезису лессовых пород. – Ташкент : Фан
Том 2 : Инженерно-геологические свойства лессовых пород и меоды их изучения. – 1971. – 330с.
1520869
   Труды Международного симпозиума по литологии и генезису лессовых пород. – Ташкент : Фан
Том 1 : Литология и генезис лессовых пород. – 1970. – 390с.
1520870
   Труды Международного симпозиума по нелинейным колебаниям : аналитические методы теории нелинейных колебаний. – Киев : Н УССР
Т. 1. – 1963. – 512 с.
1520871
   Труды Международного симпозиума по нелинейным колебаниям : качественные методы теории нелинейных колебагний. – Киев : АН УССР
Т. 2. – 1963. – 543 с.
1520872
   Труды Международного симпозиума по нелинейным колебаниям : приложения методов теории нелинейных колебаний к задачам физики и техники. – Киев : АН УССР
Т. 3. – 1963. – 516 с.
1520873
   Труды Международного симпозиума по техническим и биологическим проблемам управления. – Москва : Наука, 1970. – 598 с.
1520874
   Труды Международной конференции по космическим лучам, июль 1959 г.. – Москва : Изд-во АН СССР
Т. 4 : Вариации интенсивности ксмических лучей. – 1960. – 364 с.
1520875
   Труды международной конференции по ретинальсодержащим белкам. – Москва : Наука, 1989. – 325с.
1520876
   Труды Международной конференции по ускорителям заряженных частиц. – Москва, 1964
1520877
   Труды Международной конференции по физике тяжелых ионов : Дубна, 13-19 октября 1966 года. – Дубна
В. 1 : Протонные излучатели и альфа-распад ядер. – 1967. – 97 с.
1520878
   Труды Международной конференции по физике тяжелых ионов = Proceedings of the international conference on heavy ion physics : Дубна, 13-19 октября 1966 года. – Дубна
В. 3 : Ядерные реакции. – 1970. – 344 с.
1520879
   Труды международной конференции по электромагнитным взаимодействиям при низких и средних энергиях : Дубна 7-15 февраля 1967. – Москва
Т. 1. – 1967. – 162с. – Текст англ. та рос. мовами
1520880
   Труды международной конференции по электромагнитным взаимодействиям при низких и средних энергиях : Дубна 7-15 февраля 1967. – Москва
Т. 2. – 1967. – 214с. – Текст англ. та рос. мовами
1520881
   Труды международной конференции по электромагнитным взаимодействиям при низких и средних энергиях : Дубна 7-15 февраля 1967. – Москва
Т. 3. – 1967. – 432с. – Текст англ. та рос. мовами
1520882
   Труды международной конференции по электромагнитным взаимодействиям при низких и средних энергиях : Дубна 7-15 февраля 1967. – Москва
Т. 4. – 1967. – 342с. – Текст англ. та рос. мовами
1520883
   Труды Международной школы по структуре ядра : Алушта, 14-25 апреля 1980 г. – Дубна, 1980. – 376с.
1520884
   Труды Метрологических институтов СССР. – Москва
Вып. 201 (261). – 1978
1520885
   Труды Метрологических институтов СССР. – Москва
Вып. 221 (281). – 1978
1520886
   Труды Метрологических институтов СССР. – Москва
Вып. 222. – 1978
1520887
   Труды Метрологических институтов СССР. – Москва
Вып. 223. – 1978
1520888
   Труды Метрологических институтов СССР. – Москва
Вып. 224. – 1978
1520889
   Труды Метрологических институтов СССР. – Ленинград
Вып. 232 (292). – 1979
1520890
   Труды Метрологических институтов СССР. – Ленинград
Вып. 234 (294). – 1979
1520891
   Труды Метрологических институтов СССР. – Ленинград
Вып. 236 (296). – 1979
1520892
   Труды Метрологических институтов СССР. – Ленинград
Вып. 238 (298). – 1979
1520893
   Труды Метрологических институтов СССР. – Ленинград
Вып. 240. – 1979
1520894
   Труды Метрологических институтов СССР. – Ленинград
Вып. 242 (302). – 1979
1520895
   Труды Метрологических институтов СССР. – Ленинград
Вып. 239. – 1980
1520896
   Труды минералогического музея им. А.Е.Ферсмана / Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана. – Москва : Наука, 1949-. – ISSN 0203-5626
Вып. 35 : Новые данные о минералах. – 1988. – 192с : рис., табл.
1520897
   Труды минералогического музея им. А.Е.Ферсмана / Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана. – Москва : Наука, 1949-. – ISSN 0203-5626
Вып. 37 : Новые данные о минералах. – 1991. – 192с : рис., табл.
1520898
   Труды Минералогического музея им. А.Е.Ферсмана / Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана. – Москва : Наука, 1949-. – ISSN 0203-5626
Вып. 27. – 1978
1520899
   Труды Минералогического музея им. А.Е.Ферсмана / Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана. – Москва : Наука, 1949-. – ISSN 0203-5626
Вып. 29. – 1981
1520900
   Труды Минералогического музея им. А.Е.Ферсмана / Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана. – Москва : Наука, 1949-. – ISSN 0203-5626
Вып. 30. – 1982
1520901
   Труды Минералогического музея им. А.Е.Ферсмана / Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана. – Москва : Наука, 1949-. – ISSN 0203-5626
Вып. 31. – 1983
1520902
   Труды Министерства геологии РСФСР. Геол. фонд / Министерство геологии РСФСР. – Москва
Вып. 6. – 1977
1520903
  Де-Метц Г.Г. Труды Михаила Васильевича Ломоносова по физике : Речь, произнесенная 21 ноября 1911 года на праздновании в Императорскомъ университетеъ Св. Владимира двухсотлъетия со дня рождения М.В.Ломоносова / Г.Г. Де-Метц, проф. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1913. – 21 с., 1 л. портр. : ил. – Отд.оттиск из "Физ.обозрения" Т.14, 1913 г.


  Портрет Ломоносова М.В.
1520904
   Труды МОИП. – Москва
Т. 58. – 1983
1520905
   Труды молодых научных работников Академии наук Киргизской ССР.. – Фрунзе : Изд. АН Киргизской ССР, 1958. – 412 с.
1520906
   Труды молодых ученых : Выпуск историко-филологический. – Саратов, 1964. – 194 с.
1520907
   Труды молодых ученых Среднеазиатского института. – Ташкент
Вып. 3. – 1977
1520908
   Труды Московского института нефтехимической и газовой промышленности / московский институт нефтехимической и газовой промышленности. – Москва
№ 128. – 1976
1520909
   Труды Московского института нефтехимической и газовой промышленности / московский институт нефтехимической и газовой промышленности. – Москва
№ 132. – 1977
1520910
   Труды Московского института нефтехимической и газовой промышленности / московский институт нефтехимической и газовой промышленности. – Москва
№ 135. – 1977
1520911
   Труды Московского института нефтехимической и газовой промышленности / московский институт нефтехимической и газовой промышленности. – Москва
№ 136. – 1978
1520912
   Труды Московского математического общества / Московское математическое общество. – Москва
Т. 36. – 1978
1520913
   Труды Московского математического общества / Московское математическое общество. – Москва
Т. 37. – 1978
1520914
   Труды Московского математического общества / Московское математическое общество. – Москва
Т. 38. – 1979
1520915
   Труды Московского математического общества / Московское математическое общество. – Москва
Т. 39. – 1979
1520916
   Труды Московского математического общества / Московское математическое общество. – Москва
Т. 40. – 1979
1520917
   Труды Московского математического общества / Московское математическое общество. – Москва
Т. 41. – 1980
1520918
   Труды Московского математического общества / Московское математическое общество. – Москва
Т. 42. – 1981
1520919
   Труды Московского математического общества / Московское математическое общество. – Москва
Т. 43. – 1981
1520920
   Труды Московского математического общества / Московское математическое общество. – Москва
Т. 44. – 1981
1520921
   Труды Московского математического общества / Московское математическое общество. – Москва
Т. 45. – 1982
1520922
   Труды Московского математического общества / Московское общество испытателей природы. – Москва
Т. 57. – 1982
1520923
   Труды Московского математического общества / Московское общество испытателей природы. – Москва
Т. 58. – 1983
1520924
   Труды Московского общества испытателй природы / Московское общество испытателей природы. – Москва
Т. 54. – 1978
1520925
   Труды Московского общества испытателй природы / Московское общество испытателей природы. – Москва
Т. 56. – 1981
1520926
   Труды Московского ордена Ленина энергетического института : Автоматизированный электропривод. – Смоленск, 1975. – 136 с.
1520927
   Труды Московского Предварительного Комитета X Археологического Съезда / под. ред. В.К.Трутовского, секретаря комитета. – Москва : Тип. Э.Лисснера и Ю.Романа
Вып. 1. – 1895. – 5, 93 с.
1520928
  Археологический съезд. Московский предварительный комитет (14; 1908; Чернигов) Труды Московского Предварительного Комитета по устройству XIV Археологического съезда / под. ред. В.К.Трутовского. – 1906-1908. – Москва : [Тип. О-ва распростр. полезныз кн., аренд. В.И. Вороновым]
Вып. 1 : [Дневники раскопок, произведенных в Черниговской губ. в 1881 году Вл. Бониф. Антоновичем] ... – 1906. – [1], 126 с.
1520929
  Археологический съезд. Московский предварительный комитет (14; 1908; Чернигов) Труды Московского Предварительного Комитета по устройству XIV Археологического съезда / под. ред. графини Уваровой. – 1906-1908. – Москва : [Тип. О-ва распростр. полезныз кн., преемник В.И. Вороновым]
Вып. 2 : [Раскопки курганов около хут. Покровского, Валковского уезда, Харьковской губернии, летом 1903 года ; Дневник раскопки курганов около хут. / В.Е. Данилевич] ... – 1908. – [1], 126 с., 1 л. портр. : портр. В.Б. Антоновича. – Экз. в разных тип. переплетах


  Ред.: Уварова, Прасковья Сергеевна (1840-1924)
1520930
   Труды Московского семинара по начертательной геометрии и инженерной графике. – Москва : Советская наука, 1958. – 272с.
1520931
   Труды Московского центра по гидрометеорологии и наблюдению природной среды / Московский центр по гидрометеорологии и наблюдению природной среды; Под. ред. Клинова Ф.Я. – Москва : Гидрометеоиздат. – ISSN 0320-5762
Вып. 1 : Погода и климат Москвы и Московской области. – 1988. – 189с : рис., табл.
1520932
   Труды Московского энергетического института / Московский энергетический институт. – Москва
Вып. 350. – 1978
1520933
   Труды Московского энергетического института / Московский энергетический институт. – Москва
Вып. 391. – 1979
1520934
   Труды Московского энергетического института / Московский энергетический институт. – Москва
Вып. 401. – 1979
1520935
   Труды Московского энергетического института / Московский энергетический институт. – Москва
Вып. 405. – 1979
1520936
   Труды Московского энергетического института / Московский энергетический институт. – Москва
Вып. 409. – 1979
1520937
   Труды Московского энергетического института / Московский энергетический институт. – Москва
Вып. 410. – 1979
1520938
   Труды Московского энергетического института / Московский энергетический институт. – Москва
Вып. 411. – 1979
1520939
   Труды Московского энергетического института / Московский энергетический институт. – Москва
Вып. 413. – 1979
1520940
   Труды Московского энергетического института / Московский энергетический институт. – Москва
Вып. 414. – 1979
1520941
   Труды Московского энергетического института / Московский энергетический институт. – Москва
Вып. 415. – 1979
1520942
   Труды Московского энергетического института / Московский энергетический институт. – Москва
Вып. 470. – 1980
1520943
   Труды Московского энергетического института / Московский энергетический институт. – Москва
Вып. 563. – 1982
1520944
   Труды Мурманского морского биологического института / Мурманский морской биологический институт. – Ленинград
Вып. 19 (23). – 1980
1520945
  Мурманская научно-промысловая экспедиция (1898-1908) Труды Мурманской научно-промысловой экспедиции 1905 года : Планктон близ берегов Западного Мурмана в связи с состоянием промыслов в течение 1903 - 1905 гг.. / Г.У. З. и З. – 1898-1908. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума
Планктон близ берегов западного Мурмана в связи с состоянием промыслов в течении 1903-1905 гг. / А.К.Линко. – 1912. – 44 с.


  Титули: зоолог Повне ім"я: Александр Кельсиевич Дати життя:
1520946
  Акиньшин А.Н. Труды Н.П. Воскобойниковой по археографии и источниковедению / А.Н. Акиньшин, М.С. Черкасова // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 172-179. – ISSN 0869-5687


  О научной деятельности известного археографа, источниковеда, специалиста в области генеалогии Натальи Петровны Воскобойниковой.
1520947
   Труды научно-геологического совещания по нефти, озкериту и горючим газам Украинской ССР. – Киев : Изд-во АН СССР, 1949. – 400с.
1520948
   Труды Научно-исследовательского института геологии Арктики / Научно-исследовательский институт геологии Арктики. – Ленинград
Т. 186. – 1981
1520949
   Труды Научно-исследовательского института геологии Арктики / Научно-исследовательский институт геологии Арктики. – Ленинград
Т. 187. – 1981
1520950
   Труды Научно-исследовательского института радио / Научно-исследовательский институт радио. – Москва
Вып. 1. – 1980
1520951
   Труды Научно-исследовательского института радио / Научно-исследовательский институт радио. – Москва
Вып. 2. – 1980
1520952
   Труды Научно-исследовательского института радио / Научно-исследовательский институт радио. – Москва
Вып. 3. – 1980
1520953
   Труды Научно-исследовательского института управляющих машин и систем / Научно-исследовательский институт управляющих машин и систем. – Пермь
Вып. 21. – 1979
1520954
   Труды Научно-исследовательского института управляющих машин и систем / Научно-исследовательский институт управляющих машин и систем. – Пермь
Вып. 22. – 1979
1520955
   Труды Научно-исследовательского института языка, литературы / Научно-исследовательский институт языка, литературы. – Чебоксары
Вып. 107. – 1981
1520956
   Труды Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР (НИИ ЯЛИЭ) / Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР (НИИ ЯЛИЭ). – Чебоксары
Вып. 102. – 1980
1520957
   Труды Научно-исследовательского цетра изучения природных ресурсов. – Ленинград
Вып. 7. – 1980
1520958
   Труды научно-технического семинара "Применение цифровых вычислительных машин для обучения программированию". – Киев, 1970. – 154с.
1520959
   Труды научно-технического совещания по гидрогеологии и инженерной геологии. – Москва : Недра
Вып. 1 : Региональная гидрогеология и ресурсы подземных вод. – 1968. – 223с.
1520960
   Труды научно-технического совещания по гидрогеологии и инженерной геологии. – Москва : Недра
Вып. 2 : Минеральные, термальные и промышленные воды. – 1968. – 231с.
1520961
   Труды научно-технического совещания по гидрогеологии и инженерной геологии. – Москва : Недра
Вып. 3 : Геохимия подземных вод. – 1970. – 199с.
1520962
   Труды научно-технического совещания по демпфированию колебаний : (17-19 декабря 1958 г.). – Киев : Из-во АН УССР, 1960. – 180с.
1520963
   Труды научно-технического совещания по изучению рассеяния энергии при колебаниях упругих тел. – Выпуск 1. – Киев : Академии наук УССР, 1958. – 350 с.
1520964
   Труды научно-технической конференции ЛЭИС. – Ленинград
Вып. 1. – 1965. – 128с.
1520965
   Труды научно-технической конференции по комплексному развитию буроугольной промышлености Украинской ССР. – Киев : АН УССР, 1948. – 315 с.
1520966
   Труды научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава ВЗЭИС. – Москва
Вып. 3. – 1968. – 96с.
1520967
   Труды научно-технической конференции, посвященной 70-летию изобретения радио А.С. Поповым. – Киев : Техника, 1966. – 201с.
1520968
   Труды научного совещания о применении математических методов в экономических исследованиях и планирование. – Москва : АН СССР
Т. 1. – 1961. – 292 с.
1520969
   Труды научного совещания о применении математических методов в экономических исследованиях и планирование. – Москва : АН СССР
Т. 2. – 1962. – 267 с.
1520970
   Труды научного совещания о применении математических методов в экономических исследованиях и планирование. – Москва : АН СССР
Т. 3. – 1962. – 343 с.
1520971
   Труды научного совещания по природно-географическому районированию Украинской ССР : (Для целей сельского хозяйства). – Киев : Киевский университет, 1961. – 228с.
1520972
   Труды научного совещания по природно-географическому районированию Украинской ССР : (Для целей сельского хозяйства). – Киев : Изд. Киевского ун-та, 1961. – 227с.
1520973
   Труды научного совещания по проблемам физиологии и патологии пищеварения. – Москва-Ленинград, 1954. – 398с. – На обкл. назва: Проблемы физиологии и патологии пищеварения
1520974
   Труды научной конференции инженеров, аспирантов и младших научных сотрудников института математики АН УССР : Апрель, 1963г. – Киев : АН УССР, 1951. – 247с.
1520975
   Труды научной конференции по вопросам архивного дела в СССР : Материалы науч.-метод. конф. архив. РСФСР. – Москва, 1965. – 255 с.
1520976
   Труды научной конференции по вопросам архивного дела в СССР. – Москва
Т. 1. – 1965. – 594 с.
1520977
   Труды научной конференции по вопросам архивного дела в СССР. – Москва
Т. 2. – 1965. – 420 с.
1520978
   Труды научной конференции по изучению и освоению производительных сил Сибири 25 - 30 июня 1939 г.. – Томск : Красное знамя
Том 2 : Проблема: минерально - сырьевая база Сибири. – 1940. – 578с.
1520979
   Труды научной конференции по изучению и освоению производительных сил Сибири 25 - 30 июня 1939 г.. – Томск : Красное знамя
Том 6 : Проблема: повышение продуктивности животноводства. – 1940. – 150с.
1520980
   Труды научной конференции по изучению и освоению производительных сил Сибири 25 - 30 июня 1939 г.. – Томск : Красное знамя
Том 5 : Проблема: повышение урожайности зерновых и технических культур. – 1941. – 240с.
1520981
   Труды научной конференции по проблеме использования местных источников удобрений УССР : Февраль 1949 г. – Киев, 1951. – 219с.
1520982
   Труды научной конференции по стратиграфии мезозоя и палеогена Нижнего Поволжья и смежных областей : (3-16 сентября 1955г.). – Вольск, 1958. – 342с.
1520983
   Труды научной конференции, посвященной сорокалетию Казахского государственного педагогического института им. Абая. – Алма-Ата, 1968. – 431с.
1520984
   Труды научной сессии по вопросам координации и улучшения научных исследований, призводства и использования люпина в сельском хозяйстве. – Киев : Сільгоспвидав, 1959. – 511 с.
1520985
   Труды научных работников Киргизского государственного университета (1971-1980 гг.) : Библиогр. указ. – Фрунзе
Ч. 2 : Естественно-математические науки. – 1982. – 241с.
1520986
   Труды научных работников Львовского торгово-экономического института : библиографический указатель / Львовский торгово-экономический институт
за 1944-1959. – 1960
1520987
   Труды научных работников Львовского торгово-экономического института : библиографический указатель / Львовский торгово-экономический институт
за 1960. – 1961
1520988
   Труды научных работников Львовского торгово-экономического института : библиографический указатель / Львовский торгово-экономический институт
за 1961. – 1962
1520989
   Труды научных работников Львовского торгово-экономического института : библиографический указатель / Львовский торгово-экономический институт
за 1962. – 1963
1520990
   Труды научных работников Саратовского университета (1957-1966) : библиографический указатель. – [Саратов] : Изд-во Саратовского университета, 1968. – 542, [1] с.
1520991
   Труды научных работников Саратовского университета (1967-1972) : библиографический указатель. – [Саратов] : Изд-во Саратовского университета
Ч. 1 : Общественные и гуманитарные науки. – 1976. – 144 с.
1520992
   Труды научных работников Саратовского университета (1967-1972). – Саратов, 1979
1520993
   Труды научных работников Саратовского университета (1967-1972) : библиографический указатель. – [Саратов] : Изд-во Саратовского университета
Ч. 2 : Естественные науки. Приложение. Диссертации, защищенные сотрудникама Саратовского государственного университета в 1967-1972 годах. – 1979. – 43, [3] с. – Алфавитный указатель авторов, редакторов, составителей
1520994
   Труды научных работников Саратовского университета (1967-1972) : библиографический указатель. – [Саратов] : Изд-во Саратовского университета
Ч. 2 : Естественные науки. Химия. – 1979. – 109, [3] с.
1520995
   Труды научных работников Саратовского университета (1967-1972) : библиографический указатель. – [Саратов] : Изд-во Саратовского университета
Ч. 2 : Естественные науки. Математика. Физика. – 1979. – 188 с.
1520996
   Труды научных работников Саратовского университета (1973-1982) : библиографический указатель. – Саратов : Изд-во Саратовского университета
Ч. 3 : Естественные науки. Геология. География. Биология. – 1987. – 148 с.
1520997
  Ильина А.Я. Труды научных работников Саратовского университета, 1973-1983 гг. : библиогр. указ. / А.Я. Ильина, Т.П. Орловская. – Саратов
Ч. 1 : Общеуниверситетские кафедры. Подготов. ф-т. – 1984. – 154с.
1520998
   Труды научных сотрудников ВНИИМ за 1969 год. – Ленинград : ВНИИМ, 1970. – 63 с. – На обл. : Труды науч. сотрудников ВНИИМ за 1970 г.
1520999
   Труды научных сотрудников Воронежского государственного университета. Библиографический указатель 1954-1961. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1967. – 260, [3] с.
1521000
   Труды научыной конференции инженеров, аспирантов и младших научных сотрудников института математики АН УССР : (апрель, 1963 г.). – Киев : АН УССР, 1963. – 247с.
<< На початок(–10)1521152215231524152515261527152815291530(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,