Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
151001
  Роганов Євген "Анда Ейр" піднялась у повітря // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 33 : фото. – ISSN 1998-8044
151002
  Бойко В. "Андрій Розумовський та Людвиг ван Бетховен" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23 травня (№ 86)


  Вплив вихідців із України на формування європейської музичної традиції.
151003
  Тузков С.А. "Анимистический" миф в прозе Ф. Сологуба / С.А. Тузков, И.В. Тузкова // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.63-74. – ISBN 966-568-658-5
151004
  Пономарева Н. "Анна Каренина" и любовная лирика Тютчева // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 7. – С. 180-191. – ISSN 0131-2332
151005
  Бабаев Э. "Анна Каренина" Л.Н. Толстого / Э. Бабаев. – Москва : Художественная литература, 1978. – 155, [3] с.
151006
  Билинкис Я.С. "Анна Каренина" Л.Н.Толстого и русская литература 1870-х годов. / Я.С. Билинкис. – Л., 1970. – 72с.
151007
  Винникова Г.Э. "Аннибаловская клятва" Тургенева / Г.Э. Винникова. – Москва, 1980. – 63с.
151008
   [Андрей Белецкий] // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 10 апреля (№ 64). – С. 15


  Доктор филологических наук, профессор. По инициативе Андрея Белецкого в КНУ имени Тараса Шевченко было начато преподавание новогреческого языка и литературы. В 1946—1983 годах возглавлял кафедру классической филологии и общего языкознания в Киевском ...
151009
   [Андрейцев Володимир Іванович] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 78-79. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
151010
   [Андрій Харченко] : часозапис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 54. – ISBN 966-628-104-X
151011
  Давези Р. Ангольцы / Р. Давези. – Москва, 1970. – 216 с.
151012
  Костріков С.В. Ангулярність флювіального рельєфу, її моделювання та аналіз : природничо-географічні дослідження / С.В. Костріков, І.Г. Черваньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 8-14 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
151013
  Длугопольський О. Ангус Дітон про споживання, доходи та задоволення від життя // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 149-164. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
151014
  Ратман И.П. Андалузитсодержащие метасоматиты Алавердского рудного района (Сев. Армения) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ратман И.П.; АН Груз.ССР. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 20л.
151015
  Ліпковська Наталія Андалузія. Справа маврів, або Бюджетна Іспанія для естетів - 2 / Ліпковська Наталія, Крушинський Анатолій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 88-95 : фото
151016
  Ташаєва Міла Андалузія.Там, де дитинство не вмирає // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 62-74 : фото
151017
  Смолик М. Андалузский романс : Повесть / М. Смолик. – Москва : Воениздат, 1962. – 206с.
151018
  Величко М.П. Андалузька поезія (VIII-XIV ст.) в оцінці А. Кримського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 68-74


  У статті проаналізовано погляди видатного українського сходознавця А. Кримського на становлення і розвиток андалузької середньовічної лірики
151019
  Мариненко П.І. Андалусизми в сучасній іспанській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С.70-77


  У статті йдеться про фонетичні, граматичні та лексичні особливості андалузького діалекту іспанської мови. Розглянуто основні функції андалусизмів у художній та публіцистичній літературі. Було виявлено вплив андалузького діалекту на літературну ...
151020
  Коптелова А. Андалусийские танцы // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С.6-18
151021
  Шидфар Б.Я. Андалусская литература / Б.Я. Шидфар. – М., 1970. – 184с.
151022
   Андалусская поэзия. – М, 1969. – 239с.
151023
   Андалусская поэзия : переводы с араб. / [сост., подстроч. пер. и вступ. статья Б. Шидфар ; худож. Ю. Боярский]. – Москва : Художественная литература, 1980. – 229 с. – Миниатюрное издание
151024
   Андалусская поэзия. – М, 1988. – 318с.
151025
  Забелкина В. Андалусский стиль Магриба // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 11


  Район Північної Африки Магриб
151026
  Реутов Сергей Андаманські о-ви. Пекло-рай : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 58-65 : Фото
151027
  Чхотуа Г. Андезит / Г. Чхотуа. – Тифлис, 1933. – 17с.
151028
  Євтух О. Андерайтинг і управління ризиками при іпотечному кредитування дохідної нерухомості // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С.49-51. – ISSN 1605-2005
151029
  Школьник І. Андерайтинг та його роль в розвитку ринку капіталу України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 32-36. – ISSN 1993-0259
151030
  Костан Д.М. Андерайтинг як форма діяльності комерційних банків на фондових ринках в країнах з перехідною економікою // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 163-164
151031
  Дарміць Р.З. Андерайтинг: сутність, види, функції та підхід / Р.З. Дарміць, В.О. Вишневська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 191-197. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
151032
  Ткаченко А. Андеррайтинг як умова реалізації конкурентної стратегії страхової організації / А. Ткаченко, К. Шматко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 337-340. – ISSN 1993-0259
151033
   Андерс Цорн и его современники. – Ленинград, 1981. – 72с.
151034
  Муравьева И.И. Андерсен / И.И. Муравьева. – М., 1959. – 272с.
151035
  Муравьева И.И. Андерсен / И.И. Муравьева. – М., 1961. – 272с.
151036
  Хельмебак С. Андерсенам - ура! / С. Хельмебак. – М, 1976. – 112с.
151037
  Хельмебак С. Андерсенам - ура! / С. Хельмебак. – М, 1977. – 48с.
151038
  Гельмебак С. Андерсенам -ура! / С. Гельмебак. – К, 1977. – 104с.
151039
  Элиасберг Н.Е. Андерэа дель Сарто / Н.Е. Элиасберг. – М., 1973. – 64с.
151040
  Черненко М.М. Анджей Вайда / М.М. Черненко. – М., 1965. – 148с.
151041
  Аркуша О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 107-163. – (Серія історична ; Вип. 44)
151042
  Аркуша О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 169-282. – (Серія історична ; Вип. 45). – ISSN 2078-6107
151043
  Сушкевич Л.П. Анджей Фрыч Моджевский - идеолог польского возрождения. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Сушкевич Л.П.; БГУ. – Минск, 1975. – 26л.
151044
  Чечеткина О.И. Анджела в Советском Союзе / О.И. Чечеткина. – М, 1973. – 61с.
151045
  Гюго В. Анджело - тиран Падуанский / В. Гюго. – М., 1956. – 79с.
151046
  Гельман З.Е. Анджело Сала / З.Е. Гельман. – Саратов, 1986. – 54с.
151047
  Шашкина М.В. Андо Кесккюла: альбом. / М.В. Шашкина. – М., 1989. – 55с.
151048
   Андора // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 9. – С. 18-21 : Фото
151049
  Кушнарьов Денис Андора. Рандеву для амігос : вояж-колекція / Кушнарьов Денис, Марті Хайме // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 18-20 : Фото
151050
   Андорра : Горнолыжные курорты // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 9. – С. 12-16 : Іл.
151051
   Андорра : горнолыжные курорты // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – дек. 2008 - янв. 2009. – С. 18-21 : Фото
151052
   Андорра ідеальна для знайомства з лижами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 7 (68). – С. 44 : фото
151053
  Трегубов В.А. Андорра сегодня : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 17-20 : Карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
151054
  Матвеев Г.П. Андорра, Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино / Г.П. Матвеев. – Москва : Географгиз, 1959. – 85 с. – (У карты мира)
151055
  Сидоренко Віктор Андорра. Гірськолижний д"юти-фрі = Фристайл Вашої зими : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 6. – С. 43
151056
  Ничкало Н. Андрагогіка в системі педагогічних наук // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 73-77
151057
  Преснер Р. Андрагогіка як теоретична основа навчання іноземних мов дорослих в системі післядипломної освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 130-134. – ISSN 2308-4634


  Проаналізовано теоретичні засади андрагогіки як науки про освіту дорослих. Подано різні визначення терміну "андрагогіка". Вказано на предмет та завдання цієї науки, а також проаналізовано її ключові положення та охарактеризовано андрагогічні принципи.
151058
  Архипова С.П. Андрагогічна модель навчання соціально незахищених категорій дорослих // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 8-12. – (Педагогічні науки)


  У статті на основі теоретичного аналізу представлено особливості організації навчання соціально незахищених категорій дорослих.
151059
  Кравченко Д. Андрагогічний вимір професійної підготовки сучасного вчителя історії // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 96-102. – ISSN 2075-1478
151060
  Драч І.І. Андрагогічні засади підготовки магістрантів педагогіки вищої // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 63-66. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 33)


  Розкрито особливості використання інноваційних педагогічних технологій.
151061
   Андрагогічні засади професійного навчання безробітних / [Десненко М.І. та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Капченка ; М-во соц. політики України, Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – 123, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 118-123. – ISBN 978-617-649-022-7
151062
  Ковальчук І. Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів технологій у післядипломній педагогічній освіті // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 351-362. – ISSN 2304-4470
151063
  Сергієнко С.А. Андрагогічні засади реформування післядипломної освіти / С.А. Сергієнко, А.І. Гладир, М.Г. Дернова // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 4 (12). – С. 8-17. – ISSN 2307-9770
151064
  Опольська А. Андрагогічні принципи навчання в системі післядипломної освіти // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 239-244. – ISBN 978-617-7009-20-6


  У статті розглянуті основні вимоги до процесу навчання дорослих, засновані на принципах андрагогіки.
151065
  Іргізов А. Андрай Іванов - борець і будівник Радянської України / А. Іргізов. – К, 1930. – 32с.
151066
  Белькинд Л.Д. Андре-Мари Ампер (1775-1836) / Л.Д. Белькинд. – Москва : Наука, 1968. – 278 с.
151067
  Каганович Б. Андре Жид и Федор Розенберг // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 423-479. – ISSN 0042-8795
151068
   Андре Массон // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 11-22.
151069
  Наркирьер Ф.С. Андре Моруа / Ф.С. Наркирьер. – Москва, 1974. – 221с.
151070
  Ягодовская А.Т. Андре Рублев. / А.Т. Ягодовская. – М., 1960. – 18с.
151071
  Андросов С.О. Андреа Веррокьо / С.О. Андросов. – Ленинград, 1984. – 184с.
151072
  Мюссе-де А. Андреа дель Сарто / А. Мюссе-де. – К.-Відень-Львів. – 91с.
151073
   Андреа дель Сарто : альбом. – Москва : Изобразительное искусство, 1986. – 35 с.
151074
  Николаева Н.В. Андреа Мантенья / Н.В. Николаева. – М, 1980. – 127с.
151075
  Бибичадзе А. Андреас Грифиус и его трагедия "Королева Грузии Катарина". : Автореф... Канд.филол.наук: / Бибичадзе А.;. – Тбилиси, 1950. – 16л.
151076
  Нельс С.М. Андреев-Бурлак / С.М. Нельс. – М., 1971. – 287с.
151077
  Трифонова Л.П. Андреев. (Скульптор. 1873-1932) / Л.П. Трифонова. – М, 1960. – 34с.
151078
   Андреевская церковь = Cerkiev Sw. Andrzeja. – Киев, 1977. – 64с.
151079
   Андреевская церковь = Cerkiev Sw.Andrzeja. – К, 1980. – 63с.
151080
  Козлов В.Ф. Андреевский кавалер : роман / В.Ф. Козлов. – Л.
Кн. 1. – 1986. – 590с.
151081
  Козловский И. Андреевский монастырь в Москве. – Киев. – [6] с. – Отд. отт.
151082
  Билыч Клавдия Андреевский спуск : стихи / Билыч Клавдия. – Киев : Молодь, 1990. – 88с.
151083
  Билыч К.М. Андреевский спуск : стихи / К.М. Билыч. – Киев : Молодь, 1990. – 88 с.
151084
  Воеводин В.П. Андрей - Медвежье Сердце - (Клад) / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1955. – 62с.
151085
  Михайлова Е.Я. Андрей Александрович Григорьев / Е.Я. Михайлова. – М.-Л., 1947. – 36с.
151086
   Андрей Алексеевич Трофимук.. – М., 1975. – 87с.
151087
  Яковлев А Андрей Алексеевич Яковлев / А Яковлев. – М., 1975. – 11с.
151088
  Гродзенский С.Я. Андрей Андреевич Марков, 1856-1922 / С.Я. Гродзенский. – М, 1987. – 255с.
151089
  Каганович А.Л. Андрей Андреевич Мыльников / А.Л. Каганович. – Л, 1980. – 282с.
151090
  Тарасов Л.М. Андрей Андреевич Попов / Л.М. Тарасов. – М., 1954. – 36с.
151091
   Андрей Афанасьевич Егоров. – М, 1957. – 68с.
151092
   Андрей Белый : Проблемы творчества: Статьи, воспоминания, публикации. – Москва : Советский писатель, 1988. – 832с. – ISBN 5-265-00346-0
151093
  Демин В.Н. Андрей Белый / Валерий Демин. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 416с., [ 16 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1247 (1047)). – ISBN 978-5-235-03004-6
151094
  Долгополов Л.К. Андрей Белый и его роман "Петербург" / Л.К. Долгополов. – Л., 1988. – 413с.
151095
  Нагаев Г.Д. Андрей Березин / Г.Д. Нагаев. – Москва, 1962. – 479 с.
151096
  Чеботарев А.В. Андрей Боголюбский. / А.В. Чеботарев. – Владимир, 1954. – 144с.
151097
   Андрей Борисович Северный : ученый и человек : биогр. очерк / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко ; [сост. : Н.Н. Степанян и др.]. – Киев : Киевский университет, 2013. – 159, [1] с. : портр., фот. – Библиогр.: с. 142-158. – ISBN 978-966-439-661-2
151098
   Андрей Борисович Северный : академик АН СССР, д-р физ.-мат. наук, проф., Герой Социалистического Труда / [авт.-сост. О.А. Андреева ; над проектом работали: О.А. Андреева, Н.Н. Степанян, О.А. Северная ; фото: А.Н. Шаховская и др. ]. – Симферополь : АНТИКВА, 2013. – 23, [1] с. : фотоил., портр. – 100 лет со дня рождения выдающегося ученого-астрофизика. - Без тит. л.
151099
  Биневич А.И. Андрей Бубнов / А.И. Биневич, З.Л. Серебрянский. – Москва, 1964. – 80с.
151100
   Андрей Васильевич Манорик. – Киев : Наукова думка, 1984. – 38с. – (Библиография ученых УССР)
151101
  Васнецов А.В. Андрей Васнецов / А.В. Васнецов. – Москва, 1979. – 14с.
151102
  Юрьев К.Б. Андрей Везалий и его роль в развитии биологических наук : Автореф... канд. биол.наук: / Юрьев К.Б.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – Л., 1966. – 21л.
151103
   Андрей Вингорский : каталог. – Москва : Советский художник, 1990. – 31 с.
151104
  Стрельцов Андрей Андрей Владимирович: добрый князь // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 10 (58). – С. 4-7. – ISSN 1812-867Х
151105
  Михайлов А. Андрей Вознесенский. Этюды / А. Михайлов. – М., 1970. – 190с.
151106
   Андрей Волков: живопись. – М., 1991. – 31с.
151107
  Килимник О.В. Андрей Головко / О.В. Килимник. – М, 1956. – 150с.
151108
  Холодовская М.З. Андрей Гончаров / М.З. Холодовская. – Москва : Советский художник, 1961. – 172 с.
151109
  Каранфилов Е. Андрей Гуляшки / Е. Каранфилов. – София, 1958. – 112с.
151110
  Бъклова Катя Андрей Гуляшки / Бъклова Катя. – София, 1978. – 102с.
151111
   Андрей Диллендорф. Владимир Ильющенко. Алексей Каменский. Ирина Лаврова. Лючио Поцци. Игорь Пчельников. Лиз Тонт. Марианна Эльконина. Маргарита Юркова: Живопись. Графика. Скульптура: Выставка: Каталог. – Москва, 1991. – 72с.
151112
   Андрей Дмитриевич : Воспоминания о Сахарове. – Москва : "Терра", 1990. – 367 с.
151113
  Гордеев Д.И. Андрей Дмитриевич Архангельский, 1879-1940 / Д.И. Гордеев. – Москва : Наука, 1981. – 97с.
151114
  Шатский Н.С. Андрей Дмитриевич Архангельский. 1879-1940. / Н.С. Шатский. – М., 1944. – 89с.
151115
  Варшавский Л.Р. Андрей Дмитриевич Гончаров / Л.Р. Варшавский. – Казань : Полиграфшкола им. А.В. Луначарского, 1928. – 30 с.
151116
   Андрей Дмитриевич Дементьев : : Библиографический указатель. – Калинин, 1978. – 77с.
151117
   Андрей Дмитриевич Сахаров. – Москва, 1991. – 15с.
151118
   Андрей Евтихиевич Бабинец : (Ученый-гидрогеолог). – Киев : Наукова думка, 1985. – 64с. – (Библиография ученых УССР)
151119
  Клеянкин В А. Андрей Желябов -- герой "Народной воли". / В А. Клеянкин, . – М, 1959. – 75с.
151120
  Аствацатуров А.А. Андрей Иванов - литературный наследник Генри Миллера // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 49-61. – ISSN 2310-4287
151121
  Белоконский Н.П. Андрей Иванович Желябов : отрывки из воспоминаний // 1-е марта - 3-е апреля 1881 года : (Петербург 25 лет тому назад) / В.Я. Богучарский. – [Санкт-Петербург], 1906. – С. 78-82
151122
  Ашешов Ник. Андрей Иванович Желябов / Ник. Ашешов. – Петербург, 1919. – 159с.
151123
   Андрей Иванович Желябов и Софья Львовна Перовская. – Ростов -на-Дону. – 62с.
151124
  Коровкевич С.В. Андрей Иванович Иванов / С.В. Коровкевич. – М, 1972. – 128с.
151125
  Савинов А.Н. Андрей Иванович Иванов. 1776-1848. / А.Н. Савинов. – М., 1951. – 32с.
151126
  Баркова Н.В. Андрей Иванович Плотнов / Н.В. Баркова. – Ленинград, 1984. – 55с.
151127
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – М., 1920. – 200с.
151128
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – М., 1950. – 342с.
151129
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – М., 1966. – 351с.
151130
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов / Степняк-Кравчинский. – М., 1978. – 336с.
151131
  Степняк-Кравчинский Андрей Кожухов. Домик на Волге : роман, повесть / Степняк-Кравчинский. – Москва : Художественная литература, 1980. – 400с.
151132
  Буров А.К. Андрей Константинович Буров / А.К. Буров. – Москва, 1980. – 400 с.
151133
  Загорский Ф.Н. Андрей Константинович Нертов. 1693-1756. / Ф.Н. Загорский. – Л., 1969. – 167с.
151134
  Слонимский М.Л. Андрей Коробыцин / М.Л. Слонимский. – Л
4. – 1939. – 96с.
151135
   Андрей Костромин: кат. выставки. – М., 1987. – 25с.
151136
  Коцка А.А. Андрей Коцка / А.А. Коцка. – Москва, 1983. – 36с.
151137
  Крылов А. Андрей Крылов: (Альбом). / А. Крылов. – М., 1977. – 29с.
151138
  Плотников Н.С. Андрей Курбский / Н.С. Плотников. – М., 1992. – 316с.
151139
   Андрей Лежава. – М., 1990. – 268с.
151140
  Яблонская М.Н. Андрей Ливанов / М.Н. Яблонская. – М., 1976. – 159с.
151141
  Портной Р. Андрей Лупан / Р. Портной. – Кишинев, 1959. – 203с.
151142
   Андрей Львович Абрикосов - народный артист РСФСР. – Москва : Бюро пропаганды советского киноискусства, 1964. – 46 с. : ил. – (Рассказы о творческом пути)
151143
   Андрей Львович Курсанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1984. – 105с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 5 ; Серия биол. наук. Физиология и биохимия растений)
151144
  Крыжановский С.А. Андрей Малышко / С.А. Крыжановский. – К., 1951. – 77с.
151145
  Шашкина М.В. Андрей Марц. / М.В. Шашкина. – М. – 144с.
151146
  Ильина Т.В. Андрей Матвеев / Т.В. Ильина, Римская-Корсакова. – М., 1984. – 319с.
151147
  Андреева В Андрей Матвеев : между 1701 и 1704-1739 / В Андреева. – Ленинград, 1988. – 63с.
151148
   Андрей Миронов. – М., 1974. – 14с.
151149
   Андрей Миронов. – М., 1991. – 379с.
151150
  Вислова А. Андрей Миронов : Детство.Юность.Театр.В кино и на телевидении.В жизни,за кулисами,с друзьями / А. Вислова. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1998. – 288с. – (Мужчина - миф). – ISBN 5-222-00177-6
151151
  Єртель Д. Андрей Миронов: сам себе скульптор // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 104-123. – ISSN 1819-6268
151152
   Андрей Михайлович Гродзинский : [Ботаник, физиолог растений]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 69с. – (Библиография ученых УССР)
151153
   Андрей Михайлович Гродзинский : Биобиблиография. – Киев : Академпериодика, 2006. – 78с. – ISBN 966-360-062-4
151154
   Андрей Михайлович Дмитриев : Краткий очерк. – Москва, 1956. – 20 с. – (Ученые Тимирязевской Академии)
151155
   Андрей Михайлович Лобанов.. – М, 1980. – 408с.
151156
   Андрей Мыльников. – Ленинград, 1989. – 110с.
151157
  Некрасов А. Андрей Некрасов / А. Некрасов. – М, 1980. – 47с.
151158
  Щербакова А.А. Андрей Николаевич Бекетов - выдающийся русский ботаник и общественный деятель / А.А. Щербакова. – Москва, 1958. – 256с.
151159
  Жукова Л.М. Андрей Николаевич Белозерский / Л.М. Жукова. – М., 1968. – 64с.
151160
  Арнольд В.И. Андрей Николаевич Колмогоров (к 85-летию со дня рождения) // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 272-274. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Спогади радянського і російського математика В.І. Арнольда про А.Н. Колмогорова, радянського математика, одного з видатних математиків XX ст.
151161
   Андрей Николаевич Кононов. – Москва : Наука, 1980. – 63с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. лит. и яз. ; Вып. 13)
151162
  Бейлин И.Г. Андрей Николаевич Краснов / И.Г. Бейлин, В.А. Парнес. – Москва : Наука, 1968. – 260с.
151163
   Андрей Николаевич Туполев. – Москва, 1988. – 247 с.
151164
  Кац М.Я. Андрей Николов. / М.Я. Кац. – София, 1954. – 45с.
151165
  Кац М.Я. Андрей Николов. / М.Я. Кац. – София, 1954. – 36с.
151166
  Быкова Г.Д. Андрей Оль / Г.Д. Быкова. – Ленинград, 1976. – 135 с.
151167
  Орлова М.А. Андрей Онуфриевич Бембель / М.А. Орлова. – М., 1958. – 67с.
151168
   Андрей Павлович Ливанов. – М., 1968. – 48с.
151169
  Ливанов А.П. Андрей Павлович Ливанов, 1910-1965 / А.П. Ливанов. – М., 1985. – 14с.
151170
  Кенигсберг А.К. Андрей Петров / А.К. Кенигсберг. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
151171
  Мархасев Л.С. Андрей Петров, знакомый и незнакомый / Л.С. Мархасев. – Ленинград : Музыка, 1974. – 127 с.
151172
  Политыко С.Д. Андрей Петрович Горский / С.Д. Политыко. – Ленинград, 1991. – 134с.
151173
  Лишевский В.П. Андрей Петрович Минаков / В.П. Лишевский. – М., 1983. – 151с.
151174
  Гущин В.П. Андрей Петрович Полюшенко / В.П. Гущин. – Ленинград, 1985. – 119с.
151175
   Андрей Петрович Полюшенко. Каталог выставки. Живопись. – М., 1963. – 18с.
151176
   Андрей Петрович Редькин. – М., 1953. – 23с.
151177
  Масалина Н.В. Андрей Петрович Рубашкин. / Н.В. Масалина. – М., 1966. – 119с.
151178
  Кузнецов Б.М. Андрей Петрович Рябушкин / Б.М. Кузнецов. – Л., 1969. – 59с.
151179
  Механикова В.М. Андрей Петрович Рябушкин / В.М. Механикова. – Л, 1989. – 110с.
151180
  Мартынов А.В. Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский / А.В. Мартынов. – 144с.
151181
  Мартынов А.В. Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский / А.В. Мартынов, 1937. – 144с.
151182
  Чалмаев В.А. Андрей Платонов / В.А. Чалмаев. – М, 1978. – 176с.
151183
  Васильев В.В. Андрей Платонов / В.В. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1982. – 230с.
151184
  Чалмаев В.А. Андрей Платонов / В.А. Чалмаев. – Воронеж, 1984. – 221с.
151185
  Чалмаев В.А. Андрей Платонов : к сокровенному человеку / В.А. Чалмаев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 445 с. – ISBN 5-265-01028-9
151186
  Васильев В.В. Андрей Платонов / В.В. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1990. – 285с.
151187
  Кузьменко О.А. Андрей Платонов / О.А. Кузьменко. – К, 1991. – 229с.
151188
  Варламов Алексей Андрей Платонов = Главы из книги : проза : роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 73-125. – ISSN 0130-7673
151189
  Варламов А. Андрей Платонов : проза: главы из книги // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 11 (1027). – С. 66-111. – ISSN 0130-7673
151190
  Богомолова М.В. Андрей Платонов в пространстве современной филологии (2000-2010) : библиографический обзор / М.В. Богомолова, Б.В. Доге // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 165-183. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
151191
  Варава В.В. Андрей Платонов и "русская религиозная философия" // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 6 (84). – С. 220-234. – ISSN 2073-6118
151192
  Малыгина Н.М. Андрей Платонов и Борис Пастернак в московской литературной жизни 1930-х: пересечение судеб, переклички в творчестве. Часть 1 // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 42-55. – ISSN 2310-4287
151193
  Малыгина Н.М. Андрей Платонов и Борис Пастернак в московской литературной жизни 1930-х: пересечение судеб, переклички в творчестве. Часть 2 // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 6, ноябрь. – С. 23-40. – ISSN 2310-4287
151194
   Андрей Попов: сборник. – М., 1989. – 447с.
151195
  Никитин А.В. Андрей Рокотов / А.В. Никитин. – М, 1954. – 371с.
151196
  Никитин А.В. Андрей Рокотов / А.В. Никитин. – М, 1955. – 464с.
151197
  Иванова И.А. Андрей Рублев - живописец Древней Руси / И.А. Иванова. – М, 1960. – 40с.
151198
  Пальчиков В.И. Андрей рублев / В.И. Пальчиков. – Элиста, 1970. – 90с.
151199
  Лазарев В.Н. Андрей Рублев / В.Н. Лазарев. – Москва, 1960. – 26с.
151200
  Прибытков В.С. Андрей Рублев / В.С. Прибытков. – М, 1960. – 220с.
151201
  Каменская Е.Ф. Андрей Рублев / Е.Ф. Каменская. – Л., 1965. – 31с.
151202
   Андрей Рублев и его школа. – Москва, 1978. – 24с.
151203
  Лазарев В.Н. Андрей Рублев и его школа. / В.Н. Лазарев. – М., 1966. – 170с.
151204
   Андрей Рублев и его эпоха. – М., 1971. – 287с.
151205
  Демина Н.А. Андрей Рублев и художники его круга / Н.А. Демина. – М, 1972. – 172с.
151206
  Алпатов М.В. Андрей Рублев. / М.В. Алпатов. – Москва, 1959. – 37с.
151207
  Ягодовская А.Т. Андрей Рублев. / А.Т. Ягодовская. – М., 1960. – 23с.
151208
  Алпатов М.В. Андрей Рублев. Около 1370-1430. / М.В. Алпатов. – Москва, 1972. – 205с.
151209
  Алпатов М.В. Андрей Рублев. Русский художник XV века / М.В. Алпатов. – М-Л, 1943. – 24с.
151210
   Андрей Рябушкин : [альбом репродукций]. – Москва : Изд-во "Изобразительное искусство", 1975. – [21], [18] с. ил. – (Образ и цвет)
151211
  Бегишева Алия Андрей Сахаров: "Наука и нравственность взаимосвязаны" : биография / Бегишева Алия, Рост Юрий // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 136-145 : Фото. – ISSN 1029-5828
151212
   Андрей Сергеевич Фаминцын.. – Л, 1981. – 222с.
151213
  Баныкин В.И. Андрей Снежков учится жить / В.И. Баныкин. – М, 1960. – 254с.
151214
  Баркова Н.В. Андрей Суровцев / Н.В. Баркова. – М., 1991. – 79с.
151215
  Михалкович В.И. Андрей Тарковский. / В.И. Михалкович. – М., 1989. – 55с.
151216
  Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов - выдающийся деятель науки и культуры (1738-1833) / А.П. Бердышев; Мишустин Е.Н. – Москва : Наука, 1988. – 320с. – (Научно-биографическая литерура)
151217
  Любченко О.Н. Андрей Тимофеевич Болотов / О.Н. Любченко. – Тула, 1988. – 246 с.
151218
  Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833) : Основоположник русской сельскохозяйственной науки / А.П. Бердышев. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 143с.
151219
  Боровских И.В. Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1883) / И.В. Боровских. – М, 1984. – 88с.
151220
  Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов. Первый русский ученый-агроном / А.П. Бердышев; Под ред. Чижевского М.Г. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 184с.
151221
  Вишневский А.Я. Андрей Трофимович Федин / А.Я. Вишневский, В.А. Козачковский. – Душанбе, 1964. – 139с.
151222
  Манин В.С. Андрей Тутунов / В.С. Манин. – М., 1972. – 63с.
151223
  Манин В.С. Андрей Тутунов / В.С. Манин. – Москва, 1983. – 16с.
151224
  Упит Я.М. Андрей Упит - литературный критик (до 1917 года) : Автореф... канд. филол.наук: / Упит Я.М.; Латвийский ун-т. – Рига, 1954. – 23л.
151225
  Вавере В.А. Андрей Упит и мировая литература / В.А. Вавере. – Рига, 1986. – 270 с.
151226
  Гинтере Э.Х. Андрей Упит и русская классическая литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гинтере Э.Х.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1961. – 31л.
151227
  Краулинь К.Я. Андрей Упит, жизнь и творчество : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук / Краулинь К.Я. ; АН ЛатССР. – Рига, 1964. – 41 с.
151228
  Григулис А.П. Андрей Упит. / А.П. Григулис. – Рига, 1977. – 123 с.
151229
  Григулис А.П. Андрей Упит. / А.П. Григулис. – Москва, 1977. – 63 с.
151230
  Ковтун Е.Ф. Андрей Ушин / Е.Ф. Ковтун. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 68 с.
151231
  Мейлих Е.И. Андрей Филиппович Пащенко / Е.И. Мейлих. – Л., 1960. – 68с.
151232
  Лифанова Т. Андрей Харитонов: Фотобуклет. / Т. Лифанова. – М., 1988. – с.
151233
   Андрей Харшак : альбом. – Москва : Советский художник, 1987. – 47 с.
151234
  Спасский О.Д. Андрей Чесноков, Александр Волков / О.Д. Спасский. – М, 1989. – 174с.
151235
  Костылев В.И. Андрей Чохов. Ист. повесть / В.И. Костылев. – М.-Л., 1947. – 160с.
151236
  Гучко Г. Андрей Шептицький як меценат української культури // Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів, 2015. – № 8. – С. 87-94. – ISSN 2307-0463


  Проаналізовано діяльність митрополита Андрея Шептицького як мецената української культури. Виокремлено заслуги А.Шептицького у заснуванні Національного музею у Львові, фінансовій підтримці художників, зокрема О.Новаківського, музичного мистецтва, що ...
151237
  Солтис Х. Андрей Шептицький. "Усі, скільки нас є, мусимо зробити все, щоб помиритися і в собі самих побороти дух розколу і ворожнечі проти братів" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 11


  Андрей Шептицький 43 р. перебував на чолі УГКЦ. Йому не судилося дочекатись незалежності України, але він робив усе можливе, аби її наблизити. Не отримавши міжнар. підтримки в цій справі, митрополит спрямував усі зусилля на піклування про свій народ. ...
151238
  Шульський М.Г. Андрей Шептицький: віхи життя і діяльності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 257-264. – ISSN 2309-1533
151239
  Рощина Л.О. Андрей Шептицький: шлях ченця до митрополита // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 1728-3671
151240
  Петрова Т.А. Андрей Штакенштейдер / Т.А. Петрова. – Ленинград, 1978. – 184 с.
151241
  Дараган Д.Г. Андрей Эшпай / Д.Г. Дараган. – Москва : Советский композитор, 1960. – 12 с.
151242
   Андрей Эшпай. – Москва, 1973
151243
  Богданова А.В. Андрей Эшпай / А.В. Богданова. – Москва : Советский композитор, 1975. – 156 с.
151244
  Сербезова С. Андрей Юруков. / С. Сербезова. – София, 1956. – 43с.
151245
  Яковлев А Андрей Яковлев / А Яковлев. – М., 1974. – 27с.
151246
  Любарский Е.Л. Андрей Яковлевич Гордягин: к 150-летию со дня рождения (1865-1932) / Е.Л. Любарский, А.П. Ситников // Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 100, № 11. – С. 1218-1228. – ISSN 0006-8136
151247
  Ковалев П.Н. Андрейка : повесть / П.Н. Ковалев; пер. с белорус. А.Миронова. – Москва : Детская литература, 1972. – 143 с.
151248
  Никифоров Г. Андрейкино крещение / Г. Никифоров. – 3-е. – Москва-Ленинград, 1930. – 191с.
151249
   Андрейцев Володимир Іванович // Академія правових наук України : Довідник / Ред. Г.І. Якименко. – Київ : ІнЮре, 2002. – С. 73-74. – ISBN 966-8088-03-4
151250
   Андрейцев Володимир Іванович // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 2 (58) : березень - квітень. – С. 63-75
151251
  Вайсборд М.А. Андрес Сеговия / М.А. Вайсборд. – Москва : Музыка, 1981. – 126 с.
151252
   Андреус Алла Петрівна // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 24-25
151253
  Аляєв Г.Є. Андрєєв Даниїл Леонідович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 988-989. – ISBN 966-316-069-1
151254
  Короткий В.А. Андрєєвський Іван Єфимович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 218. – ISBN 966-06-0393-2
151255
  Осовик А. Андржійовський А.Л. : життєвий шлях та аспекти наукової діяльності в контексті вивчення рослинного світу Правобережної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-59. – Бібліогр. : 13 назв. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  В Ун-ті Св. Володимира А.Л. Андржійовський працював до 1839 р.
151256
   Андрианов Василий Семенович. : каталог выставки. – Москва, 1985. – 23 с.
151257
  Буков Е. Андриеш : сказка в стихах / Е. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1964. – 219 с.
151258
   Андрич Иво : Биобиблиографический указатель. – Москва, 1974. – 125с.
151259
  Самойленко В. Андрієві Арсеновичу Глущенку - 85 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  60 років життя Андрія Арсеновича Глущенко нерозривно пов"язано з Київським університетом, де він навчався і потім працював на різних викладацьких посадах. У 1973 році Андрій Арсенович отримав звання професора по кафедрі обчислювальної математики, 16 ...
151260
   Андрієві Головку. – К., 1958. – 248с.
151261
   Андрієві Феофановичу Улітку – 80 / колектив механіко-математичного факультету // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 3 : фото


  Колектив механіко-математичного факультету привітав заслуженого професора КНУ імені Тараса Шевченка Андрія Феофановича Улітка.
151262
   Андрієвська Олександра Олексіївна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 335. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
151263
   Андрієвська церква : фотоальбом. – К, 1985. – 63с.
151264
  Короткий В.А. Андрієвський Віктор Никанорович (1885-1967) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 225. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
151265
   Андрієнко Дмитро Панасович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 11
151266
   Андрієнко Любов Миколаївна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 34. – ISBN 978-966-2726-03-9
151267
  Буков Е.Н. Андрієш. / Е.Н. Буков. – Киев, 1966. – 107с.
151268
  Мироненко О.К. Андріївська церква / О.К. Мироненко. – Київ, 1970. – 75 с.
151269
  Мироненко О.К. Андріївська церква / О.К. Мироненко. – 2-е вид. доп. – Київ, 1975. – 54 с.
151270
  Мироненко О.К. Андріївська церква / О.К. Мироненко. – 3-є вид. випр. доп. – Київ, 1978. – 125 с.
151271
  Дегтярьов М.Г. Андріївська церква / М.Г. Дегтярьов, В.І. Корнєєва. – Київ : Техніка, 1999. – 118с. – Бібліогр.:с.118. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-122-0
151272
  Нетудихаткін І.А. Андріївська церква в Києві: огляд історіографії XIX - початку XX ст. // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 22. – С. 281-302
151273
  Лиховид І. Андріївська церква. План порятунку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 191). – С. 8


  Уперше за останні три роки розпочато комплексну реставрацію пам"ятки XVIII століття.
151274
  Мухін О. Андріївський узвіз або Дитинець : (чудасія) / Олександр Мухін. – Київ : Зерна, 2004. – 404с. – ISBN 966-96453-0-1
151275
  Галата С. Андріївські вечорниці [КНУ імені Тараса Шевченка] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 16 грудня (№ 50). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Про зал Мистецького салону КНУ імені Тараса Шевченка.
151276
   Андріїївська церква. – Київ, 1977. – 64 с.
151277
   Андріїївська церква. – Київ, 1980. – 63 с.
151278
  Антонович О. Андрій Андрейчин - львівський літограф, що з Лемківщини пішки по науку до Києва ходив // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 5 (141). – С. 34-39. – ISSN 1230-2759
151279
  Пономарів О.Д. Андрій Білецький - теоретик і практик перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 107-109. – ISBN 966-581-295-6
151280
  Русяєва Г. Андрій Білецькй як дослідник грецької епіграфіки / Ганна Русяєва // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 15-20
151281
  Ільків В. Андрій Білоус : "Театр-це можливість спробувати себе в ролі Творця" : професія - режисер // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (99). – С. 7-8. – ISSN 1562-3238


  2011 року Андрієві Білоусу – одному з найяскравіших представників молодої української генерації театральних режисерів, продюсеру та викладачу – виповнилося 35. Ця зміна вікового статусу спонукає до певних підсумків.
151282
  Могильний Л. Андрій Васильович Ніковський: життєвий шлях та суспільно-політична діяльність // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 14-18


  У статті аналізується життєвий шлях, громадсько-політична та наукова праця відомого діяча українського ліберального руху першої третини XX ст. А. Ніковського.
151283
  Винар Л. Андрій Войнаровський = Andriy Voynarovsky : історичний нарис / Любомир Винар ; вступ. ст. О. Оглоблина. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1962. – 127, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. та нім. мовами
151284
   Андрій Володимирович Манджос / О.Я. Грегуль, І.Ю. Ізотова, О.П. Кобушкін, Я.В. Павленко // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 172-185. – ISBN 966-594-644-7
151285
   Андрій Володимирович Недзвідський : біобібліографічний покажчик / М-во культури і туризму України ; Одеська нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О.Г. Нуньєс ; [ред. М.Л. Десенко]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2011. – 125, [3] с. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" / відп. ред. Г.Д. Зленко ; вип. 29)
151286
  Безгін І.Д. Андрій Володимирович Чебикін. Дійсний член (академік) Академії мистецтв Україні // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 8-19. – ISBN 966-96714-2-6
151287
  Павлова Т. Андрій Гладкий: літера А // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.54-55. – ISSN 0130-1799


  Художник Андрій Гладкий
151288
  Коваленко Л.М. Андрій Головка / Л.М. Коваленко. – Київ, 1958. – 32с.
151289
  Заєць В. Андрій Головко / В. Заєць. – 40с.
151290
  Заєць В. Андрій Головко / В. Заєць. – Х., 1929. – 40с.
151291
  Заєць В. Андрій Головко / В. Заєць. – К., 1929. – 40с.
151292
  Килимник О.В. Андрій Головко / О.В. Килимник. – Київ, 1949. – 44 с.
151293
  Килимник О.В. Андрій Головко / О.В. Килимник. – Київ, 1954. – 188с.
151294
  Шнайдер Б. Андрій Головко / Б. Шнайдер. – Вид. 2-е, випр. і доп. – К., 1958. – 96с.
151295
  Шнайдер Б.І. Андрій Головко / Б.І. Шнайдер. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ, 1961. – 101с.
151296
  Орлик П.І. Андрій Головко / П.І. Орлик. – К., 1986. – 213с.
151297
  Пасічник М.О. Андрій Головко. Творчий шлях / М.О. Пасічник, К.П. Фролова. – К., 1967. – 256с.
151298
  Жеребко В. Андрій Головчук // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 2 (68) : березень - квітень. – С. 106-110
151299
  Фольварочний В. Андрій Демиденко: "Свобода - моя група крові" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 25 листопада (№ 23). – С. 6-7
151300
  Олійник І. Андрій Димінський – етнограф Поділля другої половини ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 121-127
151301
   Андрій Дмитрович Трохимчук : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; [упоряд.: О.Л. Іванків, О.В. Величко ; відп. ред.: І.М. Мриглод та ін. ; авт. вступ. ст.: Т.М. Брик]. – Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2016. – 47, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Алф. покажч.: с. 45-46. – (Бібліографія українських вчених)
151302
  Шестопалов В.М. Андрій Євтихійович Бабинець (До 100-річчя від дня народження) / В.М. Шестопалов, І.П. Онищенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 111-113 : фото. – ISSN 0367-4290
151303
  Мізяк В.Д. Андрій Жолдак: березільський досвід театрального постмодерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 181-189
151304
  Магурчак А.М. Андрій Жук - конструктор українських політичних проектів напередодні Першої світової війни (від "Вільної України" до Українського Інформаційного Комітету) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 108-119. – ISBN 978-966-383-522-8
151305
   Андрій Жук (1880-1968) : бібліографічний покажчик / [уклад. і перед. А.М. Магурчак]. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2012. – 37, [1] с. : фотоіл.
151306
  Магурчак А. Андрій Жук і партійна нарада УСДРП 16-18 липня 1909 р.: спроби реформ // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 295-304


  У статті на основі архівних матеріалів висвітлюється робота А. Жука на нараді членів УСДРП у липні 1909 р. Показано позиції А. Жука щодо вирішення питань, важливих для партії. Також окреслено позиції, яких дотримувались опоненти А. Жука. В статье на ...
151307
  Патер І. Андрій Жук і Союз визволення України // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2002. – № 3 (24). – С. 58-82. – ISBN 966-7332-13-6
151308
  Магурчак А. Андрій Жук і справа перенесення Союзу визволення України за межі Австро-Угорщини // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 93-101. – ISSN 2306-4250


  За документами архіву УВАН.
151309
  Магурчак А.М. Андрій Жук у вирі галицького політичного життя в 30-их роках XX ст. // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – С. 155-165
151310
  Магурчак А. Андрій Жук у галицькому кооперативному русі напередодні Першої світової війни // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 118-125. – ISSN 0869-3595


  Однією з форм національної боротьби українців в Австро-Угорщині в економічній сфері був кооперативний рух. Яскравим його представником виступав Андрій Ількович Жук, виходець з Полтавщини.
151311
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Книга без титул. листа. – 476с.
151312
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – Х., 1928. – 475с.
151313
  Степняк-Кравчинский Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинский. – 2-е вид. – Х.-К., 1933. – 233с.
151314
  Степняк-Кравчинський Андрій Кожухов / Степняк-Кравчинський. – К., 1979. – 480с.
151315
  Марахов Г.И. Андрій Красовський -- борець проти кріпосництва і самодержавства. / Г.И. Марахов. – К., 1961. – 80с.
151316
  Мордюк А. Андрій Куликов: штрихи до професії // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 93-95
151317
  Черемних В. Андрій Куліков: як кидати гранату // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5. – С. 5-8
151318
  Жадан С. Андрій Курков: "Літератори і барикади" // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2010. – № 9/10 (59/60). – С. 74-77


  Андрій Курков пише російською, говорить про себе як про українського письменника. Про логічність поєднання, про можливість перебування в межах українського культурного та інформаційного поля російськомовних авторів. Про можливі варіанти культурної ...
151319
  Маленко Олена Андрій Курков: "Якщо життя не складається з подорожей, воно не складається взагалі" : модна персона // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 50-52 : Фото
151320
  Кримський А.Ю. Андрій Лаговський : повість / А. Кримський. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського,
[У 2 ч.] ; Ч. 1. Hе поpозуміються ; Ч. 2. Туапсе : . – 1905. – VIII, 252 с.
151321
  Шамраєва В. Андрій Лівицький: штрихи до політичної біографії // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 1. – С. 156-166. – ISSN 0869-3595
151322
  Крижанівський С.А. Андрій Малишко / С.А. Крижанівський. – К., 1948. – 64с.
151323
  Крижанівський С.А. Андрій Малишко / С.А. Крижанівський. – Київ, 1950. – 40с.
151324
   Андрій Малишко : життя і творчість в документах, фотографіях, ілюстраціях. – Київ, 1986. – 39 с.
151325
  Костенко А.І. Андрій Малишко : біогр. повість / А.І. Костенко. – К., 1987. – 411с.
151326
  Чимшит І.В. Андрій Малишко "Пісня про рушник" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (467/468), листопад. – С. 25-29
151327
  Ковальчук С.Б. Андрій Малишко в серцях овручан. // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 19/21. – С.63-71.
151328
  Романько В. Андрій Малишко і Василь Стус: діалог так і не відбувся // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 6 (675), червень. – С. 58-59. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено домінантній темі у творчості А. Малишка - філософському осягненню таїни слова, осмисленню призначення й ролі поета у світі
151329
  Гаєвська Н.М. Андрій Малишко і російська радянська поезія / Н.М. Гаєвська. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1985. – 144с.
151330
  Бажан О. Андрій Малишко та суспільно-політичні процеси в Україні (друга половина 1940-х - 1960-ті роки): оцінки, судження, дії // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 75-86
151331
  Гаєвська Н.М. Андрій Малишко. Семінарій / Н.М. Гаєвська; МВ і ССО УРСР. Навчально-методичний кабінет з вищої освіти. – Київ : НМК ВО, 1991. – 152с. – ISBN 5-7763-0695


  У посібнику відбито життєвий і творчий шлях відомого укр.радянського поета Андрія Малишка. У посібнику відведено місце про літературно-критичний і публіцистичній діяьності А.Малишка.
151332
  Костенко А.І. Андрій Малишко: Біографічна повість. / А.І. Костенко. – К., 1981. – 312с.
151333
  Подобєд О. Андрій Малишко: знаменитий випускник Київського інституту соціального виховання // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Листопад (№ 21). – С. 27-29
151334
  Грабовська Н.М. Андрій Малишко: семінарій / Н.М. Грабовська. – К., 1991. – 150с.
151335
   Андрій Мельник - голова ОУН(м) і борецьза незалежність України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 червня (№ 24). – С. 4-5
151336
  Гінда В. Андрій Мельник: Заворожений, як характерник // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 1, 3
151337
   Андрій Миколайович Гірник : біобібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Наук. б-ка ; [уклад. О.М. Клоченок ; вступ. ст.: М.А. Мацейків, П.М. Гірник, С. Саламатова та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2011. – 55, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 52-54. – (Серія "Вчені НаУКМА" / редкол. сер.: В.П. Моренець (голова) [та ін.])
151338
   Андрій Миколайович Катренко : До 65-річчя від дня народження та 40-ї річниці нацково-педагогічної діяльності: Бібліографія. – Київ : Знання, 2003. – 41с.
151339
  Довгалюк Х. Андрій Наконечний - художник та громадський діяч // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн .8. – С. 73-76. – ISSN 0042-9422
151340
  Стецько В. Андрій Наконечний: нові штрихи до біографії // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 65-68. – ISSN 0130-1799
151341
  Дунай П. Андрій Никовський: аспекти політичної та літературної діяльності 1917-1924 років // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 37-45
151342
   Андрій Ніковський: "недостріляний" // Соловецький реквієм / С.В. Шевченко. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – С. 511-516. – ISBN 978-966-2530-59-9
151343
  Дунай П.О. Андрій Ніковський: долаючи межі часу : монографія / Павлина Дунай. – Київ : Твім інтер, 2009. – 235, [5] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 228-236. – Бібліогр.: с. 211-227 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7430-47-2
151344
  Гаврилов В.Д. Андрій Овер"янович Василенко / В.Д. Гаврилов. – К., 1964. – 43с.
151345
  Кучеров П.С. Андрій Овер"янович Василенко (1891-1963) / П.С. Кучеров, В.Д. Гаврилов. – К., 1964. – 43с.
151346
  Кононенко В. Андрій Олександрович Білецький (1911-1995) // Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника : збірник науково-теоретичних статей / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – № 10/11 за (2013-2014) р. – С. 163-166. – ISSN 2222-5242


  Автор статті згадує про своє навчання на філологічному факультеті Київського університету, ділиться враженнями про викладацьку особливість Олександра Івановича та Андрія Олександровича Білецьких.
151347
  Хаджинова О. Андрій Олександрович Білецький і румеї Надазов"я // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 26-32. – ISBN 966-581-295-6
151348
  Непокупний А.П. Андрій Олександрович Білецькій: архілохів вірш // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – C. 10-13. – ISBN 966-581-295-6
151349
  Дзюбенко Наталя Андрій Первозванний : Роман / Дзюбенко Наталя. – Київ : Гранослов, 1999. – 336 с. – ISBN 966-7015-45-9
151350
   Андрій Пилипович Лебеда : біобібліографія / В.М. Ковальов [та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 44 с., [16] с. іл. – ISBN 978-966-306-144-1
151351
  Ігнетенко М. Андрій Платонов і світова література ХХ ст. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2002. – № 7. – С.81-83. – ISSN 0236-1477
151352
  Млинарський З. Андрій Потебня / З. Млинарський, А. Сліш. – Киев, 1957. – 92 с.
151353
  Кравець Я. Андрій Свірко - бельгійський перекладач і дослідник поетичної творчості Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 177-195. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
151354
  Баникін В.І. Андрій Сніжков учиться жити / В.І. Баникін. – К, 1970. – 244с.
151355
  Вергеліс О. Андрій Сова: відлуння театрального роману // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 10


  Під саму завісу минулого року (30 груд.) виповнилося 100 років з дня народження Андрія Сови, видатного українського актора, майстра слова. Людини, котру в 60-70-80-ті вся Україна цитувала, обожнювала, щоразу поспішала до глядацької зали, коли на сцену ...
151356
  Домбровський Р. Андрій Содомора - есеїст (до 75-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 218-224. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
151357
  Комарницька Т. Андрій Содомора в міжкультурному діалозі зі Львовом // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 289-293. – ISSN 2078-340X
151358
  Іллів-Паска Андрій Содомора і "Всесвіт" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 240-244. – ISSN 2078-340X
151359
  Домбровський Р.О. Андрій Содомора як перекладач античної літератури // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 206-211
151360
  Бавзалук Д. Андрій Содомора: "Наша історія - намагання повернути Україні усмішку" / розмову вела Дар"я Бавзалук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 квітня (№ 75/76). – С. 15


  Відомий перекладач і письменник став лауреатом мистецької премії "Глодоський скарб".
151361
  Мащенко М. Андрій Тарковський // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 24-29. – ISSN 1562-3238
151362
  Дружбинський В. Андрій Тарковський: життя після смерті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 10


  "У квітні нинішнього року видатному кінорежисерові Андрію Тарковському, творцю фільмів "Іванове дитинство", "Андрій Рубльов", "Соляріс", "Сталкер", "Ностальгія", "Жертвопринесення", які завоювали безліч нагород на міжнародних кінофестивалях, ...
151363
  Ковальчук В.В. Андрій Федорович Лубченко (1921-1977) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С. 245-245. – ISBN 978-966-194-005-4
151364
   Андрій Феофанович Улітко (28.08.1934-24.06.2015) // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 2015. – Т. 58, № 3. – С. 141-143. – ISSN 0130-9420
151365
   Андрій Феофанович Улітко (28.11.1934 - 24.06.2015) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 66. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817
151366
  Франко А. Андрій Франко як науковий дослідник фольклористично-етнографічного доробку Григорія Ількевича, перекладач, креативний співробітник, секретар, помічник, опікун Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – C. 81-121. – ISSN 0130-528Х


  Оригінальне дослідження фольклористичної і етнографічної спадщини Григорія Ількевича (1803-1841), яке скурпульозно виконав "перфекціоніст" Андрій Івановач Франко (1887-1913)
151367
  Дніпровський І. Андрій Хамут / І. Дніпровський. – Харків, 1930. – 120 с.
151368
  Погрібна Анна Андрій Хржановський : анімація контрапункту : професія : режисер // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 4 (90). – С. 24-27. – ISSN 1562-3238


  Андрій Юрійович Хржановський - відомий радянськкий і рос. аніматор, сценарист, викладач. Засл. діяч мистецтв Росії, дважди лауреат Держ. премії Росії
151369
  Бойко І. Андрій Чайковський - відомий випускник юридичного факультету Львівського університету // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 80-92. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
151370
  Гавдида Н. Андрій Чайковський - письменник і адвокат // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 369-379. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
151371
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-152-8 (Т.1)
Т.1. – 2002. – 514с. – Парал. тит. лист на англ. мові
151372
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження = Memoirs. Letters. Studies. – Львів. – ISBN 978-966-613-576-9(Т.4)
Т. 4. – 2007. – 680 с.
151373
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-153-6 (Т.2)
Т.2. – 2002. – 468с.
151374
   Андрій Чайковський. Спогади. Листи. Дослідження. = Memoirs. Letters. Studies : У 3-х тт. – Львів. – ISBN 966-613-154-4(Т.3)
Т.3. – 2002. – 576с.
151375
  Федорук О. Андрій Чебикін - крила щедрої душі : Монографія / О. Федорук. – Київ : Емма, 2004. – 288 с. – ISBN 966-95841-5-9
151376
   Андрій Чебикін : бібліогр. покажчик / М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури, Б-ка ; [упоряд.: О.Ю. Щербак, Л.П. Веклин ; відп. за вип.: О.Ф. Соколова, О.В. Ковальчук ; вступ. ст. В.Є. Перевальський]. – Київ : [б. в.], 2016. – 117, [3] с. : іл. – (Серія "Викладачі НАОКМА - ювіляри" ; вип. 3)
151377
  Магдалова К. Андрій Шевченко і Олена Бондаренко: роздержавлюватися негайно чи через десять років? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 10. – С. 41-42
151378
  Виноградов Г.С. Андрій Штогаренко / Г.С. Виноградов. – Київ : Музична Україна, 1973. – 42 с.
151379
  Олійник Я.Б. Андрій Якович Ворончук / [Олійник Я.Б., Палієнко Е.Т., Любіцева О.О. ; редкол. : Л.В. Губерський (гол.), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко та ін. ; відп. за підгот. та видання Е.Т. Палієнко] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 79, [1] с. : портр. – Бібліогр.: c. 79. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
151380
   Андрійчук Василь Гаврилович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Бібліотека ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; авт. вступ. ст.: В.М. Нелеп, М.Й. Хорунжий ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – 109, [1] с., [6] арк. фотогр. : портр., фотогр. – Сер. засн. у 2011 р. - Імен. покажч.: с. 95-97. - Алфавіт. покажч.: с. 98-106. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 8). – ISBN 978-966-483-761-0
151381
   Андрію Полякову - 60 років // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 512. – ISSN 2227-7153
151382
   Андріяш Ольга Павлівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 6-7
151383
   Андріяш Ольга Павлівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 78 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
151384
   Андріяш Ольга Павлівна (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 5-6. – ISBN 966-95774-3-5
151385
  Федорова Л. Андріяшев Олександр Михайлович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 45-47. – ISBN 966-02-3529-1
151386
  Хугаев Г. Андро и Сандро / Г. Хугаев. – Москва, 1981. – 111с.
151387
  Попов Е.Г. Андроген-белковые взаимодействия гормончувствительных и гормонзависимых тканях в онтогенезе. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Попов Е.Г.; Харьков. гос. ун-т. МВ и ССО УССР. – Х., 1987. – 16л.
151388
  Бонецкая Н.К. Андрогин против сверхчеловека // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 81-95. – ISSN 0042-8744
151389
  Ешкилев В. Андрогин. Книга странствий Григория Сковороды / Владимир Ешкилев ; [пер. с укр. Н.М. Дутчак]. – Харьков : Фолио, 2014. – 318, [2] с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-6679-4
151390
  Лаврова Е.Л. Андрогинная природа любви в художественном мире Марины Цветаевой // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 70-82. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
151391
  Тарасюк Л.С. Андрогінна цілісність як феномен соціального буття людини : монографія / Л.С. Тарасюк. – Київ : АМУ, 2017. – 332, [2] с. – Бібліогр.: с. 301-332. – ISBN 978-617-7480-44-9
151392
  Расин Андромаха. Трагедия в пяти действиях. – 3-е. – С.-Пб., 1815. – 287с.
151393
  Хойл Ф. Андромеда / Ф. Хойл, Д. Эллиот. – М., 1966. – 336с.
151394
  Хойл Ф. Андромеда / Ф. Хойл, Д. Эллиот. – 2-е изд. стер. – М., 1991. – 335с.
151395
  Батунин Андрей Валентинович Андронизация кварков в "мягких" процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Батунин Андрей Валентинович; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 6л.
151396
  Ковалець Я. Андронікова балка або В пеклі і петлі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 лютого (№ 6). – С. 14


  Творчий портрет Анатолія Дімарова.
151397
  Измайлов В.А. Андронкин фарт / В.А. Измайлов. – Кишинёв, 1969. – 207с.
151398
   Андроновская культура. Вып.1 : В 3-х вып. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1966. – В3-2 : Андроновская культура. Вып. 1. Памятники западных районов. – С.1-66
151399
  Максименков Г.А. Андроновская культура на Енисее / Г.А. Максименков. – Ленинград, 1978. – 190с.
151400
  Шаповал Ю. Андроповщина // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 11


  Кінець 1982 р. був ознаменований очікуванням двох подій. Насамперед, у грудні мало виповнитися 76 років з дня народження генерального секретаря ЦК КПРС, голови Верховної Ради СРСР, чотириразового Героя Радянського Союзу і одноразового Героя ...
151401
  Короткий В. Андрусишин Богдан Іванович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 505. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
151402
  Сокирко О. Андрусівський торг // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  Український культурний простір залишався цілісним від Львова до Харкова, незважаючи на московсько-польський поділ козацької України по Дніпру.
151403
   Андрусов Микола Іванович
151404
  Шаров І. Андрусов Микола Іванович // 100 видатних імен України / Шаров Ігор. – Київ : Альтернативи, 1999. – С. 9-14 : фото. – ISBN 966-7217-54-Х
151405
   Андрусов Микола Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 7-8
151406
   Андрусов Микола Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 83. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
151407
   Андрусов Микола Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 9-10 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
151408
  Короткий В. Андрусов Микола Іванович (1861-1924) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 395-396. – ISBN 5-7707-1062-4
151409
   Андрусов Микола Іванович (1861-1924) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 6-7. – ISBN 966-95774-3-5
151410
  Кравченко Л.Ю. Андрухович — інтерпретатор поезій Р. М. Рільке // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 307-329. – ISBN 966-8474-40-6
151411
   Андрухович і Винничук у Філадельфії // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.113-115
151412
  Гаврилюк А. Андрушівка - ще один слід меценатства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 липня (№114). – С. 9


  Туризм - новий вектор розвитку району, що лише за 177 км. від Києва.
151413
   Андрущенко Віктор Петрович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 67-68. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
151414
  Мартынов В.А. Андрэ Стиль / В.А. Мартынов. – Москва, 1952. – 12с.
151415
  Белый Э.Л. Андские страны — Израиль: связи длиной в полвека // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 48-65. – ISSN 044-748Х


  В статье рассматриваются отношения Израиля и андских стран в исторической ретроспективе и в настоящее время, анализируются возникновение там еврейских общин, их история и современное положение.
151416
  Хоменко Г.Д. Андське співтовариство націй: модернізація в умовах глобалізації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 78-90. – ISBN 966-7196-06-2
151417
  Белосельская Г.А. Анды / Г.А. Белосельская. – Москва : Георграфгиз, 1958. – 48с. – (Рассазы о природе)
151418
  Белосельская Г.А. Анды / Г.А. Белосельская. – Москва : Географгиз, 1958. – 48с. – (Рассказы о природе)
151419
  Дойл Р. Анекдот // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 209-214. – ISSN 1130-6545
151420
  Дмитренко В.А. Анекдот и бытовая мини-сказка: типологические черты // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 323-328. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
151421
  Халмухаммедов Ш. Анекдот как жанр турменского фольклора. : Автореф... канд.филол.наук: / Халмухаммедов Ш.; АН Туркм.ССР.Отд.обществ.наук. – Ашхабад, 1966. – 20л.
151422
  Мартынов Семен Анекдот пропагандиста // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 26-27 : фото
151423
  Малікова О.В. Анекдот як результат взаємодії первинних і сторинних жанрів: етнолінгвістичні і культурологічні аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 238-246


  Наявність спільних рис врізних типах анекдотів дає підстави розглядати анекдот (етнічний зокрема) як гібридний жанр, який є результатом динамічної взаємодії первинних і вторинних мовленнєвих жанрів.
151424
  Молла Н. Анекдоты / Н. Молла. – Баку, 1950. – 52с.
151425
  Молла Н. Анекдоты / Н. Молла. – Баку, 1957. – 300с.
151426
   Анекдоты для детей. – М, 1991. – 79с.
151427
  Чайковская В. Анекдоты из пушкинских времен // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 9. – С. 72-83. – ISSN 0012-6756
151428
  Фукс Е. Анекдоты князя италийского, графа Суворова Рымникского. – Санкт-Петербург, 1827. – 193 с.
151429
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку, 1956. – 106с.
151430
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку, 1959. – 339с.
151431
   Анекдоты Моллы Насреддина. – М, 1962. – 239с.
151432
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку, 1962. – 339с.
151433
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку, 1964. – 339с.
151434
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Издат. Академиии наук Азербайджанской ССР, 1966. – 338 с.
151435
   Анекдоты Моллы Насреддина. – Баку : Элм, 1974. – 334 с. : илл.
151436
   Анекдоты наших читателей. – М
1. – 1993. – с.
151437
   Анекдоты наших читателей. – М
2. – 1993. – 250с.
151438
   Анекдоты о Петре Великом. – Москва, 1992. – 46с.
151439
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Изд. 2-е. – Москва : Воениздат, 1957. – 276 с.
151440
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Москва : Изд-во Восточной л-ры, 1958. – 273 с.
151441
   Анекдоты о Ходже Насреддине. – Москва : Из-во Восточной л-ры, 1959. – 273 с.
151442
  Привалов Б.А. Анекдоты Омирбека / Б.А. Привалов. – Нукус, 1970. – 270 с.
151443
  Привалов Б. Анекдоты Омирбека / Б. Привалов. – Нукус, 1977. – 196 с.
151444
  Слюсаренко А.Г. Анексія / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 12-13. – ISBN 966-642-073-2
151445
  Гончар Б.М. Анексія // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 64. – ISBN 966-316-039-X
151446
  Казанська А. Анексія Кримського півострова Російською Федерацією: міжнародно-правові наслідки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 202-205
151447
  Задорожній О.В. Анексія Криму - міжнародний злочин : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права, Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2015. – 572, [4] с. – Покажчики: с. 535-560. - Рез. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-617-684-123-4
151448
  Саката Тоічі Анексія Криму - це проблема не лише України, а й проблема всього світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 3


  Розмова з послом Японії в Україні.
151449
  Кішіда Фуміо Анексія Криму є відвертим порушенням міжнародного законодавства / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 липня (№ 129). – С. 3


  Розмова з міністром закордонних справ Японії.
151450
  Севостьянова Н.І. Анексія Криму та міжнародне право // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 56. – С. 114-122
151451
  Перескоцька У.І. Анексія Криму у польських ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 31-38


  У статті проаналізовано мовний образ півострова Крим у польських ЗМІ. Досліджено когнітивно-лінгвістичні аспекти образу України на прикладі військового конфлікту на основі аналізу мовних засобів, виокремлених із газетно-публіцистичних текстів, ...
151452
  Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки "гібридної війни" / Тарас Березовець. – Вид. 2-ге. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 391 с., [8] арк. фот. : іл., фот., табл. – На обкл.: Головне дослідження захоплення півострова. – (Брайт Букс). – ISBN 978-966-2665-69-7


  У книзі аналізуються механізми та технології так званої “гібридної війни”, розв’язаної військами Російської Федерації («зеленими чоловічками») на території АР Крим. Окремо досліджується розвідувальна та інформаційно-пропагандистська операція російських ...
151453
  Прус Б. Анелька / Б. Прус. – Киев, 1982. – 208 с.
151454
   Анеморумбометр электрический АРМЭ-1М. – Ленинград : ЦБТИ, 1958. – 20 с.
151455
   Анеморумбометр электрический АРМЭ-1М. – Л, 1959. – 24с.
151456
   Анеморумбометр электрический АРМЭ-1М. – Л, 1959. – 24с.
151457
  Смирнова Т.В. Анестезиологические аспекты профилактики бронхиальной обструкции во время операции по поводу хронических легочных нагноений : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.777 / Смирнова Т.В. ; Куйбышевск. мед. ин-т. – Куйбышев, 1971. – 20 с.
151458
  Гиммельфарб Г.Н. Анестезия у экспериментальных животных / Г.Н. Гиммельфарб. – Ташкент, 1984. – 142с.
151459
  Anna Анестезія для віолончелі; Фантасмагорія Персефони (інфернальний апокриф) / Anna, von Ostum // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 80-104
151460
  Рыска Я. Анечка из первого "А" и другие. / Я. Рыска. – Москва, 1983. – 286 с.
151461
  Неборсіна Н.П. Анжамбемент: прийом віршування як герменевтична ситуація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-29. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Подано етимологічну характеристику терміна "анжамбемент" для обґрунтованості риторико-герменевтичного аналізу поетичного твору. For achieving a deeper understanding of еnjambement as a texual phenomenon, a cognitive framework is needed. This paper ...
151462
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1971. – 652с.
151463
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Ростов -на-Дону, 1988. – 606с.
151464
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Нальчик, 1989. – 592с.
151465
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 606с.
151466
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 606с.
151467
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Волгоград, 1990. – 494с.
151468
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1990. – 496с.
151469
  Голон А. Анжелика : [сборник] / Анн и Серж Голон ; пер. с франц. П. Агапова. – Киев : Молодь, 1990. – 560 с. – Содерж. : Путь в Версаль ; Анжелика и король : романы. – ISBN 5-7720-0652-5
151470
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Воронеж, 1991. – 605с.
151471
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Иркутск, 1991. – 601с.
151472
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 629с.
151473
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Минск, 1991. – 622с.
151474
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 636с.
151475
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 526с. – ISBN 5-7420-0485-0
151476
  Голон А. Анжелика : Путь в Версаль; Анжелика и король / А. Голон, С. Голон; Пер. с фр. П. Агапова. – Киев : Райдуга, 1991. – 559с. – ISBN 5-7715-0568-4
151477
  Голон А. Анжелика = Angeljqoe : роман / Голон А., Голон С. ; пер. с фр. К. Северовой. – Киев : Триада ; Сенс, 1991. – 496с. – ISBN 5-7707-1385-2
151478
  Голон А. Анжелика : роман / Анн и Серж Голон ; [пер. К. Северова]. – Минск : Белтеафонд. – ISBN 5-7815-1407-4
Ч. 1-2. – 1991. – 317, [3] с.
151479
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М.
1. – 1991. – 301с.
151480
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М.
2. – 1991. – 317с.
151481
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М., 1992. – 317с.
151482
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – Минск, 1992. – 622с.
151483
  Голон А. Анжелика / А. Голон, С. Голон. – М.
1. – 1992. – 301с.
151484
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том четвертый). – ISBN 5-85410-040-1
Т. 4 : Анжелика в мятеже. Анжелика в любви. – 1992. – 604, [3] с.
151485
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том пятый). – ISBN 5-85410-041-X
Т. 5 : Анжелика в Новом свете. Искушение Анжелики. – 1992. – 774, [2] с.
151486
  Голон А. Анжелика : в 6 т. / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том шестой). – ISBN 5-85410-042-8
Т. 6 : Анжелика и демон. – 1992. – 511, [2] с.
151487
  Голон А. Анжелика : [в 6 т.] / Анн и Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том седьмой). – ISBN 5-87-860-053-6
Т. 7 : Анжелика в Квебеке : [роман]. – 1992. – 653, [3] с.
151488
  Голон А. Анжелика / Анн Голон, Серж Голон. – Баку : Олимп. – (Анжелика ; том восьмой). – ISBN 5-87860-044-7
Т. 8 : Дорогой надежды. Анжелика и ее победы. – 1993. – 677, [3] с.
151489
  Голон А. Анжелика в Берберии / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 335с.
151490
  Голон А. Анжелика в Берберии. Анжелика в мятеже / А. Голон, С. Голон. – Харьков, 1993. – 637с.
151491
  Голон А. Анжелика в любви / А. Голон, С. Голон. – К., 1992. – 330с.
151492
  Голон А. Анжелика в любви. Искушение Анжелики / А. Голон, С. Голон. – Х., 1991. – 539с.
151493
  Голон А. Анжелика в любви. Искушение Анжелики / А. Голон, С. Голон. – Киев, 1991. – 541с.
151494
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Нукус, 1987. – 590с.
151495
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Ростов-на-Дону, 1989. – 528с.
151496
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Ростов -на-Дону, 1989. – 526с.
151497
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Волгоград, 1990. – 431с.
151498
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 526с.
151499
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 528с.
151500
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Кишинев, 1990. – 526с.
151501
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – Воронеж, 1991. – 541с.
151502
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 556с.
151503
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – М.
1. – 1992. – 204с.
151504
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – М.
2. – 1992. – 287с.
151505
  Голон А. Анжелика в Новом Свете / А. Голон, С. Голон. – М., 1993. – 556с.
151506
  Голон А. Анжелика и демон / А. Голон, С. Голон. – Х., 1991. – 509с.
151507
  Голон А. Анжелика и демон : роман / Анн и Серж Голон ; [пер. с фр. А. Науменко]. – Саратов : Заволжье, 1992. – 416 с. : илл. – ISBN 5-8280-0020-9
151508
  Голон А. Анжелика и Демон / А. Голон, С. Голон. – Баку, 1991. – 555с.
151509
  Голон А. Анжелика и деньги. Анжелика и заговор теней / А. Голон, С. Голон. – Москва : ТОО "Мишель и К", 1993. – 496 с.
151510
  Голон А. Анжелика и дьяволица / А. Голон, С. Голон. – М.
1. – 1991. – 254с.
151511
  Голон А. Анжелика и ее любовь / А. Голон, С. Голон. – Ростов -на-Дону, 1990. – 399с.
151512
  Голон А. Анжелика и ее любовь / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 393с.
151513
  Голон А. Анжелика и ее любовь / А. Голон, С. Голон. – М., 1991. – 408с.
151514
  Голон А. Анжелика и заговор теней : роман ; [пер.с фр.] / Анн и Серж Голон. – Киев : Луч - Атика, 1992. – 224 с. – ISBN 5-7794-0002-4
151515
  Голон А. Анжелика и король / А. Голон, С. Голон. – Харьков : Прапор, 1991. – 276с. – ISBN 5-7766-0431-1
151516
  Голон А. Анжелика и король / А. Голон, С. Голон. – Москва : Интерграф Сервис, 1991. – 302 с.
151517
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – М., 1990. – 106с.
151518
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – Свердловск, 1991. – 382с.
151519
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – Киев : Абзац, 1991. – 110с.
151520
  Голон А. Анжелика и султан / А. Голон, С. Голон. – М. : Гитис, 1991. – 106с.
151521
  Голон А. и Анжелика. Искушение Анжелики : Роман / Пер. с французского П. Агапова; Анн и Серж Голон. – Киев : Оберег, 1991. – 264с. – ISBN 5-333-01125-7
151522
  Голон А. Анжелика. Путь в Версаль / А. Голон, С. Голон. – Киев : Информиздат, 1992. – 318с. – ISBN 5-86968-064-3
151523
  Голон А. Анжелика. Путь в Версаль. Анжелика и король / А. Голон, С. Голон. – Нижний Новгород : Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – 508с.
151524
  Пинская Т. Анжелина Джоли на своем месте // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 6-9.
151525
   Анжеліка Рудницька написала книгу про Оксану Білозір // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 14 червня (число 23). – С. 11
151526
  Вигорь Ю.Г. Анзерские острова / Ю.Г. Вигорь. – Москва, 1985. – 288с.
151527
  Мусаев М.А. Анзор / М.А. Мусаев. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1967. – 335 с.
151528
  Морозов С.Н. Анзюс - союз агрессии / С.Н. Морозов. – Москва, 1969. – 91с.
151529
  Акопян Т.Х. Ани - столица средневековой Армении : история и судьба городища / Т.Х. Акопян ; Ерев. гос. ун-т. – Ереван : Изд-во Ерев. ун-та, 1985. – 316, [1] с., [19] л. ил
151530
  Марр Н.Я. Ани / Н.Я. Марр. – Ереван, 1939. – 249 с.
151531
   Анив = армянский журнал / ООО "Анив-М". – Москва, 2008-
№ 3 (18). – 2008
151532
   Анив = армянский журнал / ООО "Анив-М". – Москва, 2008-
№ 5 (20). – 2008
151533
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (22). – 2009
151534
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (25). – 2009
151535
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (27). – 2009
151536
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (29). – 2010
151537
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 3 (30). – 2010
151538
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (31). – 2010
151539
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 5 (32). – 2010
151540
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (33). – 2010
151541
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (34). – 2011
151542
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (35). – 2011
151543
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 3 (36). – 2011
151544
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 4 (37). – 2011
151545
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 5 (38). – 2011
151546
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 6 (39). – 2011
151547
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 1 (40). – 2012
151548
   Анив = армянский журнал. – Москва, 2008-
№ 2 (41). – 2012
151549
  Родичев Н.И. Анива / Н.И. Родичев. – М., 1973. – 326с.
151550
  Савченко Н.В. Анизотропия g-факторов электронов проводимости переходных материалов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Савченко Н. В. ; АН Укр. , Физ.-техн. ин-т низк. температур. – Харьков, 1992. – 16 с.
151551
  Мамедов К.П. Анизотропия атомного фактора в кубических кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов К.П.; МГУ. Научн.-исслед. ин-т физики. – М., 1950. – 12л.
151552
  Наими Е.К. Анизотропия внутреннего трения реальных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Наими Е.К. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 14 с.
151553
  Кораблев В.В. Анизотропия вторично-эмиссионных свойств монокристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Кораблев В.В.; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1971. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
151554
  Сигал М.А. Анизотропия и естественный ферромагнитный резонанс в частицах сплава Fe-Co. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сигал М.А.; Ин-т металлофизики АН УССР. – К., 1967. – 24л.
151555
  Пономарев Б.К. Анизотропия и магнитострикция монокристаллов гадолиния, тербия, диспрозия и эрбия в импульсных магнитных полях до 150 кэ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пономарев Б.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 10л.
151556
  Жевандров Н.Д. Анизотропия и оптика / Н.Д. Жевандров. – Москва : Наука, 1974. – 167 с.
151557
  Соловьев В.И. Анизотропия и процессы релаксации в ферритах при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Соловьев В.И.; АН СССР. Радиотехн. ин-т. – М., 1965. – 20л.
151558
  Беграмбеков Леон Богданович Анизотропия ионно-электронной эмиссии с поликристаллических мишеней и тонких фольг : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Беграмбеков Леон Богданович; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
151559
  Булат Л.П. Анизотропия кинетических явлений в полупроводниках со структрой вюрцита : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Булат Л. П.; Чернов. ГУ. – Черновцы, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.19
151560
  Безручко В.М. Анизотропия коллиодальных центров в щелочногалоидных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 010407 / Безручко В. М.; МВ и СССО УССР. -- КГУ. – К., 1973. – 161л. – Бібліогр.:л.147-161
151561
  Безручко Владимир Матвеевич Анизотропия коллоидальных центров в щелочногалоидных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Безручко Владимир Матвеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 21 с.
151562
  Фонтон С.С. Анизотропия магнитных свойств кристалла никелистого железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фонтон С.С.; МГУ. – М., 1960. – 9л.
151563
  Алланазаров А. Анизотропия магнитосопротивления в кристалле n-германия в примесной, смешанной и собственной областях проводимости : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Алланазаров А.; Объед. уч. сов. Отд-ия физ. техн. геол. и хим. наук АН ТССР и Турк.ГУ им. Горького. – Ашхабад, 1966. – 16л.
151564
  Шутова С.С. Анизотропия механических свойств кристаллов типа NaCl при действии сосредоточенной нагрузки : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.18 / Шутова С.С.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1975. – 24с. – Бібліогр.:с.24
151565
  Микляев П.Г. Анизотропия механических свойств материалов. / П.Г. Микляев, Я.Б. Фридман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 223с.
151566
  Шарлай Б.М. Анизотропия некоторых парметров динамики решетки ромбических кристаллов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Шарлай Б.М.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
151567
  Вертопрахов В.Н. Анизотропия некоторых свойств монокристаллов германия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вертопрахов В.Н.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1961. – 5л.
151568
  Митина Л.П. Анизотропия парамагнитной восприимчивости гексаферритов и ортоферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 050 / Митина Л.П. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 15 с.
151569
  Королева Л.И. Анизотропия парапроцесса гесагоналных ферритов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Королева Л. И.; МГУ. – Москва, 1968. – 14л.
151570
  Коврижных А.М. Анизотропия пластического состояния при сложном нагружении. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Коврижных А.М.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 24л.
151571
  Као Лан Анизотропия плоских гальваномагнитных эффектов в монокристаллических пленках никеля и его сплавов с эелезом и медью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Као Лан; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1971. – 9л.
151572
  Саржевский А.М. Анизотропия поглощения и испускания света молекулами / А.М. Саржевский, А.Н. Савченко. – Минск, 1971. – 332с.
151573
  Гайсенок В.А. Анизотропия поглощения и люминесценции многоатомных молекул / В.А. Гайсенок, А.М. Саржевский. – Минск : Университетское, 1986. – 317 с.
151574
  Черныш В.В. Анизотропия пьезотермомагнитных явлений в области эффекта увлечения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Черныш В.В.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
151575
  Дучал Владимир Яковлевич Анизотропия тензоэффектов в сильнодеформированных кристаллах германия и кремния : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Дучал Владимир Яковлевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 140л. – Бібліогр.:л.123-140
151576
  Дучал В.Я. Анизотропия тензоэффектов в сильнодеформированных кристаллах германия и кремния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Дучал В.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 14л.
151577
  Буда И.С. Анизотропия термоэлектрических и термомагнитных коэффициентов Bn-Ge в области эффекта увлечения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Буда И.С. ; Черновиц. ГУ. – Черновцы, 1969. – 11 с.
151578
  Линдин Григорий Леонович Анизотропия упрочняющегося пластического материала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Линдин Григорий Леонович;. – Новосибирск, 1977. – 12л.
151579
  Александров К.С. Анизотропия упругих свойств минералов и горных пород / К.С. Александров, Г.Т. Продайвода; СО РАН; Ин-т физики им. Л.В. Киренского; Отв.ред. Е.М. Чесноков. – Новосибрск : Изд-во СО РАН, 2000. – 354с. – ISBN 5-7692-0347-1
151580
  Николаев М.В. и Базазянц Н.О. Анизотропия упругого рассеяния нейтронов / М.В. и Базазянц Н.О. Николаев. – М., 1972. – 236с.
151581
  Головчан В.Т. Анизотропия физико-механических свойств композитных материалов / В.Т. Головчан. – К., 1987. – 301с.
151582
  Белый Николай Михайлович Анизотропия элементарных возбуждений и коллективные эффекты в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Белый Николай Михайлович; Ин-т физики тела и полупроводников АН БССР. – Минск, 1982. – 8л.
151583
  Авенариус И.А. Анизотропия эффекта Мессбауэра в монокристаллах сурьмы и теллура : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Авенариус И.А. ; МГУ. – Москва, 1974. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
151584
  Ковалевич А.А. Анизотропия эффекта Томсона и плоского эффекта Холла в монокристаллических ферромагнитных пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Ковалевич А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут физики. – Красноярск, 1970. – 22л.
151585
  Бодюл П.П. Анизотропия явлений переноса в сплавах висмута с акцепторными примесями и ее взаимосвязь : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бодюл П. П.; АН СССР Сиб. отд. Сов. секции общей и приклад. физ., Объед. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 15л.
151586
  Шишов В.И. Анизотропная стадия распространения солнечных космических лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Шишов В.И.; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. Моск. гос. ун-та им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 9л.
151587
  Панчишин В.И. Анизотропная электропроводная бумага для решения задач теории потенциала / В.И. Панчишин. – Москва, 1959. – 12с.
151588
  Панков А.А. Анизотропное магнитное двупреломление карбоната кобальта и исследование с его помощью антиферромагнитного резонанса. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.04.09 / Панков А.А.; АН СССР. Ин-т физ. проблем. – М., 1977. – 15л.
151589
  Смирнов Л.В. Анизотропное поглощение света молекулами красителей : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Смирнов Л.В.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 21л.
151590
  Косячков А.А. Анизотропное распыление и ионообразование при ионной бомбардировке поверхностей твердых тел : Автореф... докт.физ. мат.наук: 01.04.07 / Косячков А. А.; АНУ, Ин-т металлофиз. – К., 1991. – 23л.
151591
  Гурвич А Ю. Анизотропное рассеяние и циклотронный резонанс горячих электронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гурвич Ю.А,; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 9л.
151592
  Искра В.Д. Анизотропное рассеяние и электроакустический эффект в электронных германия и кремнии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Искра В.Д.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1963. – 12л.
151593
  Даденкова М.Н. Анизотропное рассеяние света и ориентационный порядок в жидкостях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Даденкова М.Н. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1954. – 14 с.
151594
  Пименов Р.И. Анизотропное финслерово обобщение теории относительности как структуры порядка / Р.И. Пименов. – Сыктывкар : АН СССР КФ, 1987. – 183 с.
151595
  Вихор Л.Н. Анизотропнон рассеяние в примесных полупроводниках при наличии квантующих магнитных полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Вихор Л.Н.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1981. – 14л.
151596
  Дорошкевич А.Г. Анизотропные космологические модели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Дорошкевич А.Г.; АН СССР. Ин-т прикл. математики. – М., 1968. – 6л.
151597
  Заец Вадим Иванович Анизотропные планарные волноводы для невзаимных элементов интегрально-оптических систем : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Заец Вадим Иванович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 149л. – Бібліогр.:л.142-149
151598
  Лехницкий С.Г. Анизотропные пластинки / С.Г. Лехницкий. – Москва-Ленинград : Гостехиздат, 1947. – 355 с.
151599
  Лехницкий С.Г. Анизотропные пластинки / С.Г. Лехницкий. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1957. – 463 с.
151600
  Клечин Ю.И. Анизотропные сверхтонкие взаимодействия в редкоземельных ортоферритах и ортохромитах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Клечин Ю.И.; Уральский гос. ун-тет. – Свердловск, 1980. – 19л.
151601
  Неркаги А. Анико из рода Ного : повесть. / А. Неркаги. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 127 с.
151602
  Прибульская Г.И. Аникушин / Г.И. Прибульская. – Л.-М, 1961. – 45с.
151603
  Баранаускас А. Аникшчяйский бор : поема / А. Баранаускас. – Вильнюс, 1950. – 39 с.
151604
  Баранаускас А. Аникщяйский бор : поема / А. Баранаускас. – Каунас, 1952. – 36 с.
151605
  Баранаускас А. Аникщяйский бор : поема / А. Баранаускас. – Вильнюс, 1976. – 59 с.
151606
  Сорокин В. Анилиды глюкоз и некоторые их превращения / В. Сорокин. – С-Пб. – 8с.
151607
  Наку А. Анилиды тиогликолевой и 1-меркаптопропионовой кислот как реагенты для экстракционно-фотометрического определения некоторых элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Наку А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1963. – 16л.
151608
  Одрина Н.А. Анилитические формы сослагательного накопления в английском языке. Том 1 : Автореф... канд. филол.наук: / Одрина Н. А.;. – Киев, 1948. – 233л.
151609
  Одрина Н.А. Анилитические формы сослагательного накопления в английском языке. Том 2 : Автореф... канд. филол.наук: / Одрина Н. А.; КГУ. – Киев, 1948. – 299л. – Бібліогр.:с.1-13
151610
  Белогурова С.П. Анималистическая проза как феномен общественного сознания на рубеже 19 - 20 веков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 115-123. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
151611
  Гализина Е.Е. Анималистические образы как источник смыслообразования в русской культуре второй половины XIX - начала ХХ века (на примере архитектурного декора г. Саратова) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 3. – С. 37-40. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается проблема дифференциации терминов, связанных с изображением животных. В рамках исследования предпринята попытка определения региональной специфики этой образной системы в русском архитектурном декоре второй половины XIX - начала ХХ вв.
151612
   Анималисты России. – М, 1987. – 80с.
151613
  Волос А.Г. Аниматор : [роман] / Андрей Волос. – Москва : Зебра Е, 2005. – 271с. – ISBN 5-94663-177-2
151614
  Сычева А. Аниматор Гарри Бардин и его персонажи // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2011. – Вып. 12. – С. 66-78


  Родословная Деда Мороза не такая уж и многовековая. Родился он в одно время с появлением гляциологии - науки о природных льдах и снегах.
151615
  Акимова Д.В. Анимация Хаяо Миядзаки: поэтика художественного образа // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2011. – № 958-ІІ. – С. 15-22. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 44). – ISSN 0453-8048
151616
  Палецкий Анимизм, как принцип понимания мира / Палецкий. – 112с.
151617
  Казакова Вера Михайловна Анион - радикалы мостиковых гетероциклических соединений : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Казакова Вера Михайловна; Моск. ин. тонкой хим. технологии. – М., 1973. – 39л.
151618
  Зыкова В.В. Аниониты на основе полиаллиаламина и ди- и триэпоксидных эфиров. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Зыкова В.В.; АН Каз. ССР Ин-тут хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
151619
  Дрягилева Р.И. Анионная и координационно-анионная сополимеризация с альдегидами : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Дрягилева Р.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 18л.
151620
  Кочетов Е.В. Анионная полимеризация акрилонитрила, инициированная триэтилфосфином : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Кочетов Е.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва-Черноголовка, 1968. – 22л.
151621
  Яхимович Р.И. Анионная полимеризация ангидридов а-ацетилен-крабоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Яхимович Р.И.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1966. – 15 с.
151622
  Соловьянов А.А. Анионная полимеризация окиси этилена. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Соловьянов А.А.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1970. – 12л.
151623
  Базилевская Неонила Петровна Анионная полимеризация олигоэфиракрилатов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02075 / Базилевская Неонила Петровна ; АН УССР Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1973. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
151624
  Арест-Якубович Александр Аронович Анионная полимеризация углеводородных мономеров под действием новых инициаторов на основе щелочноземельных и щелочных металлов : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Арест-Якубович Александр Аронович ; Научно-исслед. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1981. – 48 с.
151625
  Шварц М. Анионная полимеризация. / М. Шварц. – М., 1971. – 671с.
151626
  Игнатьев Николай Владимирович Анионные b-комплексы 1,3,5 - трис (трифторметилсульфонил) бензола и их окисление : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Игнатьев Николай Владимирович; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1980. – 20л.
151627
   Анионные комплексы меди (II) с оксимами пирувиламинокислот / Р.Д. Лампека, С.В. Павлова, И.О. Фрицкий, Т.С. Искандеров, В.В. Скопенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 9/10. – С. 13-17. – ISSN 0041-6045


  Синтезированы и исследованы методами ИК-, электронной, ЭПР-спектроскопии и электроспрей масс-спект-рометрии 7 новых анионных координационных соединений меди (II) с оксимами пирувиламинокислот. Показано, что лиганды входят в состав комплексов в виде ...
151628
  Скопенко В.В. Анионные нитрозокарбамилцианметанидные и карбамилцианамидные комплексы некоторых металлов / В.В. Скопенко, Р.Д. Лампека, Х. Келер // Коорд. химия, 1986. – №1
151629
  Кононов Ю.С. Анионообменная сорбция и разделение платины и палладия : Автореф... канд. хим.наук: / Кононов Ю.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 25л.
151630
  Нечай Н.А. Анионообменное разделение пятивалентного ванадия и шестивалентного хрома : Автореф... канд .хим.наук: / Нечай Н. А.; ЛГУ. – Л., 1966. – 20л.
151631
  Зверева М.Н. Анионообменное разделение цинка, кадмия и свинца и отделение их от некоторых элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Зверева М.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1959. – 13л.
151632
  Малыгина Н.П. Анисья : роман / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1984. – 319с.
151633
  Васильев В.В. Аничков мост / В.В. Васильев. – Ленинград, 1973. – 47 с.
151634
  Онищенко К. Ані Лорак зачарувала Європу // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0868-9644
151635
  Ціпко А. Анігіляція... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 12


  Нова українська еліта вже формується. В суспільстві має відбутися критичний аналіз прожитих років і процес самоочищення від усього, що стримує його розвиток.
151636
  Боцман А.В. Анізотропія германських претерито-презентних та інхоативних дієслів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 42-55


  Статтю присвячено проблемі функціонування претерито-презентних та інхоативних дієслів у германських мовах. Первісно ці дієслова утворюють глобулярний конгломерат, який поступово набуває ознак гетерогенності з подальшою диференціацією форм на позначення ...
151637
  Парновський С.Л. Анізотропія орієнтації галактик каталогу 2MFGC / С.Л. Парновський, А.В. Тугай // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 366-369. – ISSN 1027-4642
151638
  Продайвода Г.Т. Анізотропія пружних і акустичних властивостей осадочних порід Лисівської глибокої свердловини : геофізика / Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Інваріантно-поляризаційним ультразвуковим методом визначено фазові швидкості пружних хвиль зразків керна осадових порід глибокої Лисівської свердловини. Обчислено пружні постійні в триклінному наближенні. Коефіцієнт акустичної анізотропії змінюється ...
151639
   Анізотропія теплофізичних властивостей вуглецевонаповнених епоксидних композитів, сформованих в магнітному полі / П.М. Малежик, М.І. Шут, Т.Г. Січкар, М.М. Лазаренко, А.М. Шут // Физика аэродисперсных систем : межведомственный научный сборник / Одес. нац. ун-т им.И.И.Мечникова. – Одесса, 2015. – Вып. 52. – С. 28-33. – ISSN 0367-1631
151640
  Альохін О.Д. Анізотропія флуктуацій і градієнт внутрішнього поля неоднорідної рідини в критичному стані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 357-359. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі аналізу експериментальних даних з гравітаційного ефекту поблизу критичної точки, вивчені висотні залежності деполяризованої критичної опалесценції. Запропоновано утворення в рідині, в гравітаційному полі неоднорідного внутрішнього ...
151641
  Пархоменко Д.А. Анізотропна акустооптична взаємодія у 2D фотонному кристалі поблизу фотонної та фононної заборонених зон / Д.А. Пархоменко, С.О. Колєнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 219-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Обраховано геометрію анізотропної акустооптичної взаємодії у 2D фотонному кристалі з квадратною надграткою, що утворена в кремнії. Побудовано залежності кута Брегга від частоти акустичної хвилі для випадку одночасної наявності фотонної та фононної ...
151642
  Заєць В.І. Анізотропні планарні хвелеводи для невзаємних пристроїв інтегрально-оптичних систем : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.03 / Заєць В.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 12 с.
151643
  Лишенок К.П. Анізотропні та нелінійні поверхневі поляритони при наявності поверхневої електропровідності. : Автореф... Канд.фіз-мат.наук: 01.04.03 / Лишенок К.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 12л.
151644
  Фісун В.П. Анімалістичні образи у скарбошуканні як мотивотворчий елемент не казкової прози // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 74-77. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Ідеться про причини появи образів представників тваринного світу в сюжетах текстів не казкової прози про скарби та скарбошукачів, пояснюється символічне значення певних звірів (зокрема тотемних), а також наводяться приклади жертвоприношень, пов"язаних ...
151645
  Цуй К. Анімальний компонент медичного терміна у сучасній китайській мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 220-226. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено проблемі класифікації медичних термінів з анімальним компонентом у сучасній китайській мові, вирішити яку пропонуємо виходячи з розкриття лексичної конотації у вторинній номінації за участю метафори, що має велике значення як для ...
151646
  Курач Т.М. Анімаційне картографування явища міграції населення : картографія / Т.М. Курач, А.О. Новосвітна // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 32-37. – Бібліогр.: 7 назв
151647
  Росоха Сергій Володимирович Анімаційне комп"ютерне моделювання деяких процесів в задачах пожежної безпеки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Росоха С.В.; МОіНУ. Київ. нац. ун-тет будівництва і архітектури. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
151648
   Анімаційні моделі формування бурштиноносних об"єктів України : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / О.О. Комлєв, В.А. Нестеровський, Р.Г. Гулий, О.О. Ремезова, Ю.М. Філоненко, С.О. Волненко, М.В. Криницька // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 163-168. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
151649
  Курков Андрій Анімація на хвилях // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 104-105. – ISSN 0130-5212
151650
  Гладких М.І. Анімізм / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 13. – ISBN 966-642-073-2
151651
  Гончаренко А.С. Анімус та Аніма і любовний трикутник в художній літературі (на матеріалі новелістики О. Генрі) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 99-109


  У статті розглядається новелістика американського письменника О. Генрі в контексті мотиву любовного трикутника, що є одним з архетипних оприявлень "одвічного трикутника". Дослідження вибудовується на аналізуванні архетипів Аніми та Анімуса як ...
151652
   Анісімов Анатолій Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 20. – ISBN 966-8352-11-4
151653
   Анісімов Володимир Владиславович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [ред. кол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відповід. ред. Дубина М.І.]. – Київ, 1994. – С. 13
151654
   Анісімов Ігор Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 199 : фото
151655
  Дюбин В.В. Анка / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1965. – 743с.
151656
  Дюбин В.В. Анка / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1970. – 672с.
151657
  Дюбин В.В. Анка / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1976. – 704с.
151658
  Дюбин В.В. Анка / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1981. – 725с.
151659
  Болтыханов Ф.В. Анка / Ф.В. Болтыханов. – Орджоникидзе, 1982. – 125с.
151660
  Свистунова И. Анкара-Тегеран: двусторонние отношения и региональные проблемы // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 11. – ISSN 0321-5075
151661
  Сірук М. Анкара - Київ: продовження діалогу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 березня (№ 45)


  Прем"єр -міністр Йилдирим підтвердив підтримку Туреччиною суверенітету, територіальної цілосності і політичної єдності України.
151662
  Семиволос І. Анкара визначилася... = розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 липня (№ 132). – С. 3


  Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос: "Включення Туреччини до боротьби з ІДІЛ дуже серйозно вплине на ситуацію в регіоні".
151663
  Киреев Н.Г. Анкара. / Н.Г. Киреев. – М., 1972. – 176с.
151664
  Дервиш С. Анкарский узник / С. Дервиш. – М., 1960. – 131с.
151665
  Клюев Е. Анкета : стихи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 11. – С. 70-75. – ISSN 0130-7673
151666
  Танюк Л. Анкета : поема // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 54-59. – ISSN 0130-5263
151667
   Анкета "Бюджет времени преподавателя и пути его рационализации". – 8с.
151668
   Анкета "Дом, в котором ты живёшь". – Горький, 1967. – 12 с.
151669
  Инбер В.М. Анкета времени / В.М. Инбер. – М., 1971. – 191с.
151670
  Танюк Лесь Анкета вступаючого кандидатом у члени суспільства правди і мудрості і так далі і тому подібне : проба іронічно-патетичної патріотичної, оптимістичної і самокритичної поеми на вільні й невільні теми у світлі зразково-соціалістичної системи // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 54-59. – ISSN 0130-5263
151671
   Анкета для изучения социального развития коллектива завода "Рабочий металлист". – Кострома, 1967. – 34 с.
151672
  Наумова Д.Н. Анкета для незамужних / Д.Н. Наумова. – Ленинград, 1989. – 331с.
151673
   Анкета для преподавателей вузов. – Уфа, 1985. – 42с.
151674
  Иваненко Анна Анкета на выезд из страны : Досье // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 1/2. – С. 14
151675
  Иваненко Анна Анкета на выезд из страны // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 20 : Іл.
151676
  Иваненко Анна Анкета на выезд из страны // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 28 : Іл.
151677
   Анкета по охране памятников, природы, птиц, лесов и т.п. в России. – Харьков : Тип. М.Х. Сергеева, 1927. – 16 с. – Окр.відбиток з жур. "Вісник природознавства", № 3-4, 1927 р.
151678
   Анкета студента. – Київ : КНУ, 1997. – 11с.
151679
   Анкета. Структура бюджета времени. – Минск, 1971. – 11с.
151680
   Анкетирование как метод библиотековедческих исследований : Сб. мат. в пом. науч. деят-ти биб-тек. – Ленинград
Вып. 9. – 1974. – 66 с.
151681
  Носырева А.Н. Анкетирование студентов как один из инструментов повышения качества образовательного процесса // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2011. – № 2 (77). – С. 26-27. – ISSN 1998-1740


  Автор поднимает проблему студентоцентрированного подхода к организации обучения. В качестве примера он приводит результаты анкетирования студентов-заочников НГУ НИЯУ МИФИ. Анкетирование приводилось в 2000 г. и его результаты стали основой для ...
151682
  Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами / И.А. Бутенко. – М., 1989. – 175с.
151683
  Сукало А. Анкетування як метод дослідження інноваційних технологій в архівній справі // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 27-42


  Аналізується сучасний стан інформатизації архівної галузі, зокрема засобами анкетування; розкривається методика впровадження сучасних технологій та окреслюються перспективи подальшого розвитку архівної справи.
151684
  Гончар Б.М. Анклав // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – C. 65. – ISBN 966-316-039-X
151685
   Анклавістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Горлівський державний педагогічний ін-т іноземних мов ; Держ. освітня установа вищої професійної освіти "Волгоградський державний університет" ; [редкол. : В.І. Теркулов, Н.О. Тупікова, В.М. Калінкін та ін.]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – 104 с.
151686
   Анклавна діалектологія : матеріали міжнар. науково-практичного семінару ; 1 грудня 2009 року / МОН України ; Горлівський держ. пед. ін-т іноз. мов ; [ ред. кол. В.І. Теркулов, Н.О. Тупікова та ін. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2009. – 44 с.
151687
   Анксіолітична дія 7-[2-(4-етилпіперазин-1-іл)етокси]-2-метил-3-(4-хлорофеніл)-4H-хромен-4-ону / І.С. Безверха, Л.Б. Шарабура, Т.М. Пантелеймонова, В.П. Хиля // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 2016. – Т. 25, приложение : 6 Національний конгрес геронтологів і геріатрів України. Тези. – С. 17-18. – ISSN 0869-1703
151688
  Чистяк Д. Анн Перр"є: у пошуках раю мовлення // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1015/1016). – С. 263-266. – ISSN 0320-8370


  Доповідь виголошена на творчому вечорі "Анн Перр"є. Мовчання і переклад" у Будинку Руссо та Літератури у Женеві 2 вересня 2012
151689
  Іваницька М.Л. Анна-Галя Горбач - перекладач і популяризатор української літератури // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 139-150. – ISBN 978-617-7132-02-07


  "Серед постатей, котрі познайомили світ з українською літературою, особливе місце займає Анна-Галя Горбач – перекладачка, науковець, громадська діячка, популяризаторка української літератури на німецькомовних теренах. На жаль, її подвижницька ...
151690
  Триоле Э. Анна-Мария / Э. Триоле. – Москва : Художественная литература, 1963. – 380с.
151691
  Триоле Э. Анна-Мария / Э. Триоле. – Киев, 1994. – 380с.
151692
  Олесов Н.П. Анна / Н.П. Олесов. – Свердловск, 1963. – 76с.
151693
  Тихомирова Мария Александровна Анна Александровна Лапорская / Тихомирова Мария Александровна. – Москва : Художник РСФСР, 1979. – 112 с.
151694
  О"Лір Анна Ахматова - в українському інтер"єрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 2 серпня (№ 134)


  Подільська обитель поетеси.
151695
  Хейт А. Анна Ахматова / А. Хейт. – М : Радуга, 1991. – 382 с.
151696
  Павловский А.И. Анна Ахматова : жизнь и творчество : Кн. для учителя / А.И. Павловский. – Москва : Просвещение, 1991. – 190 с. – ISBN 5-09-003244-0
151697
  Павловский А.И. Анна Ахматова : очерк творчества / А.И. Павловский. – Л, 1966. – 191 с.
151698
  Павловский А.И. Анна Ахматова : очерк творчества / А.И. Павловский. – 2-е изд. – Л, 1982. – 174 с.
151699
  Хренков А.В. Анна Ахматова в Петербурге-Петрограде-Ленинграде / А.В. Хренков. – Л, 1989. – 220 с.
151700
  Ахматова А.А. Анна Ахматова в Тверском краю / А.А. Ахматова. – Калинин, 1989. – 158с.
151701
  О"Лір Анна Ахматова в українському інтер"єрі. Подільська обитель поета // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 72-74. – ISSN 1819-7329
151702
  Кац Б.А. Анна Ахматова и музыка. / Б.А. Кац, Р.Д. Тименчик. – Л., 1989. – 336 с.
151703
   Анна Ахматова и Русская культура начала ХХ века. – М., 1989. – 106 с.
151704
  Грицак Н.Р. Анна Ахматова і Марина Цвєтаєва: дві перекладні версії однієї поезії Івана Франка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 204-208. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
151705
  Ланская С. Анна Ахматова о Модильяни // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 11. – С. 64-72.
151706
   Анна Ахматова та Україна. – Київ, 1993. – 30с.
151707
  Степаненко М. Анна Ахматова. Київ. Україна // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 7/8 (1027/1028). – С. 197-206. – ISSN 0320-8370
151708
  Орлова Н. Анна Ахматова: "Такой на свете нет..." // Личности. – Киев, 2009. – № 6 (22). – С. 24-47. – ISSN 1819-6268


  Анна Андреевна Ахматова (1889-1966) — один из крупнейших русских поэтов XX века, писатель, литературовед, литературный критик, переводчик.
151709
  Орлова Н. Анна Ахматова: "Такой на свете нет..." // Личности. – Киев, 2010. – № 1 (23). – С. 4-27. – ISSN 1819-6268
151710
  Бобернага С. Анна Баранович / С. Бобернага. – Кишинев, 1971. – 12с.
151711
  Мирчинк М.Е. Анна Болеславовна Мисскна 1869-1922 гг. / М.Е. Мирчинк. – М., 1940. – 15с.
151712
  Витензон Р.А. Анна Бренко / Р.А. Витензон. – Ленинград, 1985. – 207с.
151713
  Бисли А. Анна в Лондоне / А. Бисли. – М., 1979. – 87с.
151714
  Дружинин Н.М. Анна Васильевна Якимова - член исполнительного комитета партии "Народная воля". / Н.М. Дружинин. – 2-е изд. – М, 1930. – 48с.
151715
  Сцибор-Рыльский Анна Вероника / Сцибор-Рыльский. – Л., 1959. – 306с.
151716
  Натяжко С. Анна Гавальда і Оксана Забужко: психоаналітичний аспект сучасної жіночої прози // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 5. – С. 165-173. – ISSN 2313-5921
151717
  Жигарев А.Л. Анна Герман / А.Л. Жигарев. – Москва : Искусство, 1988. – 303с.
151718
  Загорская Е.С. Анна Голубкина - скульптор и человек / Е.С. Загорская. – М., 1964. – 143с.
151719
  Ардентова К.В. Анна Голубкина / К.В. Ардентова. – Москва, 1976. – 69с.
151720
  Каменский А.А. Анна Голубкина / А.А. Каменский. – М., 1990. – 461с.
151721
  Знаменская Г.Н. Анна Зегерс / Г.Н. Знаменская. – Москва, 1953. – 40с.
151722
  Мотылева Т.Л. Анна Зегерс / Т.Л. Мотылева. – М, 1953. – 256с.
151723
  Мотылева Т.Л. Анна Зегерс / Т.Л. Мотылева. – М, 1984. – 399с.
151724
  Кудін М.О. Анна Зегерс / М.О. Кудін. – К, 1987. – 194с.
151725
   Анна Зегерс (род. в 1900 г.) : Мет. мат. к вечеру, посв. 60-летию со дня рождения. – Москва, 1960. – 8 с. – (В помощь работникам библиотек)
151726
   Анна Зегерс.. – М., 1964. – 88с.
151727
   Анна Зегерс.. – М., 1970. – 32с.
151728
  Самойловских А.И. Анна Ивановна Самойловских / А.И. Самойловских. – Москва : Союз художников РСФСР, 1978. – [28] с.
151729
  Глушко М.В. Анна Ильина / М.В. Глушко. – Симферополь, 1951. – 256с.
151730
   Анна Иоанновна : Сост.И.В.Новиков. – Москва : Армада, 1994. – 766с. – Содерж.: М.Н.Волконский, Князь Никита Федорович; П.В. Полежаев, Бирон и Волынский; И.И. Лажечников, Ледяной дом. – (Романовы : Династия в романах. ; Т. 7). – ISBN 5-87994-046-2
151731
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Пб.
Кн.2. – 1919. – 474с.
151732
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М.
1. – 1935. – 374с.
151733
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – 2-е изд. – М.
2. – 1935. – 332с.
151734
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М.
2. – 1935. – 337с.
151735
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Кн.1. – 1946. – 407с.
151736
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Кн.2. – 1946. – 358с.
151737
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М., 1947. – 767с.
151738
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – 576. – М.
1. – 1947. – 767с.
151739
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М.
2. – 1947. – 576с.
151740
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М.
2. – 1947. – 504с.
151741
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М.-Л., 1950. – 840с.
151742
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – К., 1953. – 708с.
151743
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М., 1953. – 888с.
151744
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Москва : Правда
Т. 2 ; ч. 5-8. – 1956. – 445 с.
151745
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Петрозаводск, 1960. – 907с.
151746
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
2. – 1967. – 411с.
151747
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 1-4. – 1968. – 472 с.
151748
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература
Ч. 5-8. – 1968. – 412 с.
151749
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : Роман в восьми частях / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература
Ч.1-4. – 1969. – 472с.
151750
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : Роман в восьми частях / Л.Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература
Ч.5-8. – 1969. – 412с.
151751
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Куйбышев, 1970. – 696с.
151752
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва, 1970. – 912с.
151753
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Фрунзе, 1972. – 888с.
151754
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Кишинев, 1975. – 864с.
151755
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М., 1976. – 798с.
151756
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Ташкент, 1977. – 776с.
151757
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Ленинград, 1978. – 712с.
151758
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Минск, 1978. – 612с.
151759
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Новосибирск, 1979. – 862с.
151760
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.1-4. – 1979. – 447с.
151761
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.5-8. – 1979. – 392с.
151762
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : Роман в восьми частях / Л.Н. Толстой. – Киев : Дніпро, 1981. – 792с.
151763
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М., 1981. – 799с.
151764
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.1-4. – 1982. – 446с.
151765
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
Ч.5-8. – 1982. – 390с.
151766
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Грозный, 1983. – 765с.
151767
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М., 1986. – 491с.
151768
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Москва
2. – 1986. – 459с.
151769
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
1. – 1987. – 444 с.
151770
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Л.
2. – 1987. – 380 с.
151771
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М., 1988. – 765с.
151772
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Харьков, 1988. – 806с.
151773
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – К., 1989. – 681с.
151774
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – Пермь
Ч.5-8. – 1989. – 349с.
151775
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман в 8 ч. / Л.Н. Толстой. – Москва : Правда
Ч. 1-4. – 1991. – 495 с. : ил.
151776
  Толстой Л.Н. Анна Каренина / Л.Н. Толстой. – М.
Т. 2, ч. 5-8. – 1991. – 413с.
151777
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8-ми частях / Лев Толстой ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной ; худож.-охорм. Б.Ф. Бублик]. – Харьков : Фолио. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы" / обществ. совет : В.С. Бакиров и др.). – ISBN 978-966-03-5318-3
Ч. 1-4. – 2011. – 457, [7] с. : илл. – На обл. : Анна Каренина. Том 1
151778
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8 ч. / Лев Толстой ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литератури;). – ISBN 978-966-03-5319-0
[Т. 2], ч. 5-8. – 2011. – 379, [3] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. указ. N тома и сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература.
151779
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8 ч. / Лев Толстой ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6034-1
Т. 1, ч. 1-4. – 2012. – 457, [6] с., [1] л. портр. : ил. – Примеч.: с. 453-457
151780
  Толстой Л.Н. Анна Каренина : роман : в 8 ч. / Лев Толстой ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6035-8
Т. 2, ч. 5-8. – 2012. – 379, [5] с. : ил. – Примеч.: с. 378-379
151781
  Кемский Анна Каренина под ножом критики : (По поводу статей Громеки) / Кемский. – Санкт-Петербург : Тип. Товарищества "Общественая польза", 1886. – 32 с.
151782
  Аксенов С. Анна Каренина. После Толстого. К проблеме творческой интерпретации романа // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 12 (403). – С. 34-43
151783
  Толстой Л. Анна Кареніна / Л. Толстой. – Х.
Кн.1. – 1935. – 465с.
151784
  Толстой Л.М. Анна Кареніна / Л.М. Толстой. – К., 1955. – 704с.
151785
  Моця О. Анна Київська, королева Франції // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С. 58-59 : Фото. – ISSN 1607-6451
151786
  Верховская М. Анна Кирпищикова / М. Верховская. – Молотов, 1954. – 136с.
151787
  Алова Л.А. Анна Маньяни и ее роли / Л.А. Алова, О.Б. Боброва. – Москва, 1990. – 108с.
151788
  Чехов А.П. Анна на шее. Попрыгунья. Невеста / А.П. Чехов. – М.Л,, 1966. – 114с.
151789
  Бертенсон Н. Анна Николаевна Есипова. / Н. Бертенсон. – Л, 1960. – 152с.
151790
  Андрусяк І.П. Анна Павлик - борець за гендерну рівність // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 91-93
151791
   Анна Павлова. – М., 1956. – 191с.
151792
  Аркина Н.Е. Анна Павлова / Н.Е. Аркина. – Москва, 1981. – 56с.
151793
  Красовская В.М. Анна Павлова. Страницы жизни русской танцовщицы / В.М. Красовская. – Л.-М., 1964. – 218с.
151794
  Пасенюк Л.М. Анна Пересвет / Л.М. Пасенюк. – Краснодар, 1958. – 200с.
151795
  Модзалевский Б.Л. Анна Петровна Керн : по материалам Пушкинского дома / Б.Л. Модзалевский. – [Ленинград] : М. и С. Сабашниковы, 1924. – 141 с. – (Друзья Пушкина / под общ. ред. М.О. Гершензона)
151796
   Анна Петровна Остроумова-Лебедева. – Казань, 1928. – 32с.
151797
  Корнилов П.Е. Анна Петровна Остроумова-Лебедева / П.Е. Корнилов. – М., 1950. – 24с.
151798
  Богданов А.А. Анна Петровна Остроумова-Лебедева / А.А. Богданов. – Л, 1976. – 42с.
151799
  Суслов В.А. Анна Петровна Остроумова-Лебедева. / В.А. Суслов. – Л, 1967. – 202с.
151800
  Роменський О. Анна Порфірогеніта: штрихи до портрета візантійської принцеси та руської княгині // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 26-37
151801
  Ольбрахт И. Анна пролетарка / И. Ольбрахт. – М., 1951. – 232с.
151802
  Ольбрахт И. Анна пролетарка / И. Ольбрахт. – М., 1954. – 223с.
151803
  Ольбрахт І. Анна пролетарка / І. Ольбрахт. – К., 1955. – 232с.
151804
  Серова С.А. Анна Редель и Михаил Хрусталев / С.А. Серова. – М, 1981. – 189с.
151805
  Ординець-Косторовицький Анна Русинка / Ординець-Косторовицький. – Харків, 1930. – 221 с.
151806
  Сент-Емур де Ке Анна Русинка, королева Франції і графиня Валюа / Граф де Ке де Сент-Емур ; З франц. пер. Іван Франко. – У Львові (Львів) : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілк ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зарядом К. Беднарського], 1909. – 31 с. – Примірник дефектний без обкл. та тит. арк., опис за репринтним виданням. – (Писання Івана Франка ; 2)
151807
  Сент-Емур де Ке Анна Русинка, королева Франції і графиня Валюа / Граф де Ке де Сент-Емур ; З франц. пер. Іван Франко. – Репринтне вид. – Київ : Обереги, 1991. – 31с. – Вих. дані оригіналу: Львів : Накл. укр.-рус. видав. спілки, 1909. – (Писання Івана Франка ; 2). – ISBN 5-7707-1736-X
151808
  Луняк Є. Анна Руська - королева Франції / Євген Луняк. – Киев : Книга, 2012. – 203, [5] с. : табл., іл. – Текст укр, англ., фр. – Бібліогр.: с. 200-203 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8314-69-8
151809
  Луняк Є.М. Анна Руська - королева Франції в світлі історичних джерел / Євген Луняк. – Київ ; Ніжин : Міланік, 2010. – 96 с., [4] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94. – ISBN 978-966-2213-46-1
151810
  Шубина В. Анна с холмов : проза: рассказ // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 5. – С. 11-22. – ISSN 0131-2332
151811
   Анна Саксе. – Рига : Латгиз, 1964. – 88 с. : илл.
151812
  Киршентале И.В. Анна Саксе. / И.В. Киршентале. – Рига, 1985. – 227 с.
151813
  Нар-Дос Анна Сароян / Нар-Дос. – Ереван, 1960. – 307с.
151814
  Трифонова Л.П. Анна Семеновна Голубкина / Л.П. Трифонова. – Л, 1976. – 41с.
151815
   Анна Семеновна Голубкина. – Москва, 1983. – 423с.
151816
   Анна Семеновна Голубкина , 1864-1927 г.. – М., 1989. – 31с.
151817
   Анна Семеновна Голубкина.. – М., 1964. – 40,6с.
151818
  Костин В.И. Анна Семеновна Голубкина. 1864-1927 / В.И. Костин. – М.-Л., 1947. – 24с.
151819
  Шелухин И.С. Анна Скалозубова / И.С. Шелухин. – Новосибирск, 1976. – 127с.
151820
  Есенин С.А. Анна Снегина / С.А. Есенин. – М., 1976. – 74с.
151821
  Есенин С.А. Анна Снегина : Поэма / С.А. Есенин. – Москва : Детская литература, 1981. – 47с.
151822
  Абелль К. Анна Софи Хедвиг : Пьеса в 3-х актах / К. Абелль. – Москва : Искусство, 1963. – 104 с.
151823
  Тимошик М.С. Анна Фігус-Ралько як редактор та організатор української видавничої справи в Канаді. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 153-157.
151824
   Анна Фройд (Anna Freud) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 105-117. – ISBN 978-966-518-287-0
151825
  Караваев С. Анна Хомякова / С. Караваев. – Пермь, 1968. – 36с.
151826
  Ладинский А.П. Анна Ярославна - королева Франции. / А.П. Ладинский. – М., 1961. – 424с.
151827
  Ладинский А.П. Анна Ярославна - королева Франции. / А.П. Ладинский. – Кишинев, 1989. – 622с.
151828
  Аллю Роже Анна Ярославна - королева Франції = Anne de Kiev - reine de France / Роже Аллю ; Переклала М. Струтинська ; Світова Федерація Українських Жіночих Організацій. – Торонто : СФУЖО, 2002. – 269 c. : іл. – ISBN 0-9731927-1-2
151829
  Крутенко Н.Г. Анна Ярославна = Anne de Kyiv : іст.-літ. мистецтвознавча розвідка / Наталія Крутенко ; [пер. фр. М. Маурітссона та Д. Чистяка]. – Київ : Пульсари, 2011. – 137, [3] с. : іл., фотоіл. – Серія засн. в 2001 р. - Текст укр., фр. – (Серія "Українці у світовій цивілізації" / ідея та упорядкув. Л. Копань). – ISBN 978-966-2171-80-8
151830
  Солонько О. Анна Ярославна і кремлівський шизофреник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 2 червня (№ 11). – С. 5


  Хиткий київський фундамент російської "величі".
151831
  Баландін Ф. Анна Ярославна, президент Макрон та інші офіційні особи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 3-9 червня (№ 21)


  "26 травня, напередодні Дня Києва, у столиці відкрився Третій міжнародний Anne de Kiev Fest. Образом і брендом форуму є молодша донька князя Ярослава Мудрого — Анна Ярославна. Через кілька днів саме Анна стала в міжнародному медійному просторі ...
151832
   Аннали Світової федерації лемків = Annals of the Lemkos" federation / Світова федерація лемків. – Нью-Йорк : Світова федерація лемків, 1974
151833
   Аннали Світової федерації лемків = Annals of the World Lemkos" federation / Світова федерація лемків. – Нью-Йорк : Світова федерація лемків, 1975
151834
   Анналы : журнал всеобщей истории, издаваемый Рос. академиею наук. – Петербург : Петроград
№ 1-2. – 1922. – Переплет
151835
   Анналы : журнал всеобщей истории, издаваемый Рос. академиею наук. – Петербург : Петроград
№ 3. – 1923
151836
   Анналы : журнал всеобщей истории, издаваемый Рос. академиею наук. – Ленинград ; Москва : Петроград
№ 4. – 1924
151837
   Анналы истории медицины. – М., 1963. – 152с.
151838
  Злодорев Д. Аннаполис : Израиль и палестинцы начинают переговоры // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670


  Міжнар. конференція по Близькому сходу: Ізраїль і Палестина хочуть мирних переговорів
151839
  Эрцог М. Аннапурна - первый восьмитысячник / М. Эрцог. – Москва : Географгиз, 1960. – 255с. – (Путешествия Приключения Фантастика)
151840
  Эрцог Аннапурна - первый восьмитысячник / Эрцог, м.; Пер. с сокр. с англ. Гарфа Б.А. – Москва : Мысль, 1975. – 494с.
151841
  Анисимов А. Аннексионистско-интервенционная оккупация западно-германских территорий США, Англией и Францией : Автореф... канд. юрид.наук: / Анисимов А.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1951. – 25л.
151842
  Сливка Ю.Ю. Аннексия Восточной Галиции и борьба трудящихся западноукраинских земель против инотранного порабощения, за воссоединение с Советской Украиной. : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.02 / Сливка Ю.Ю.; Ордена Ленина АН УССР.Ин-т истории. – К, 1974. – 44л.
151843
  Мартинов О. Аннексия киренаики Римом как результат эволюции римско-египетских отношений к началу I века до н.э. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена проблеме межгосударственных отношений между Римской республикой и птолемеевским Египтом к первой половине I в. до н.э. Анализируется процесс римской аннексии владений Птолемеев в Киренской области, в общем контексте внешней политики ...
151844
  Макарчук О.И. Аннексия Кореи Японией в 1908-1910 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 153-157. – ISSN 0042-8779
151845
  Караев Р.М. Аннексия Крыма как нарушение принципа территориальной целостности Украины // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 346-351. – ISSN 2219-5521
151846
  Потокова Н.В. Аннексия Техаса Соединенными Штатами Америки, 1821-1845 гг. / Н.В. Потокова. – Ростов -на-Дону, 1986. – 164с.
151847
  Литенко В.А. Аннелироание 4Н-2-аминопиран-4-онового кольца к аренам и гетаренам : Дис... Канд. хим. наук: 02.00.03 / Литенко В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 161л. – Бібліогр.:л.150-161
151848
  Литенко В.А. Аннелирование 4Н-2-аминопиран-4-онового кольца к аренам и гетаренам : Дис... Канд.хим. наук: 02.00.03 / Литенко В.А.; КГУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1985. – 161л. – Бібліогр.:л.150-161
151849
  Литенко В.А. Аннелирование 4Н-2-аминопиран-4-онового кольца к аренам и гетаренам : Автореф. дис. ... канд. химич. наук: 02.00.03 / Литенко В.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
151850
   Анненков Н.А. Засл. арт. РСФСР, лауреат Государственной премии. – М., 1949. – 12с.
151851
  Гуляев А.М. Анненков: "Система русского гражданского права", т. 1 1894 г., т. 2 1895 г. [рецензия]. – [Киев], 1896. – 11 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия. Киев, 1896, кн. 1. Отд. Критика и библиография, с. 1-11
151852
  Никандрова Е. Анни Безант // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 34-50. – ISSN 0042-8779


  Політик, громадський діяч і журналіст Англії і Індії Анна Безант
151853
  Шитова В.В. Анни Жирардо / В.В. Шитова. – М, 1985. – 44с.
151854
  Варисов А.З. Аннигилияция позитронов в соединениях ионного типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Варисов А.З.; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 16л.
151855
  Кравченко В.С. Аннигиляционный механизм землетрясений / В.С. Кравченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 144-150 : рис. – Библиогр.: с. 150. – ISSN 0203-3100
151856
  Митропан Иван Макарович Аннигиляция магнитных полей в плазме тэта-пинча : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Митропан Иван Макарович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
151857
  Асрибеков В.Е. Аннигиляция нуклон-антинуклонных пар : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Асрибеков В.Е. ; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 8 с.
151858
  Татур А.О. Аннигиляция позитрония в газах и пористых системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 156 / Татур А.О.; АН СССР. Ин-т хим. физики. Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
151859
  Бардышев Иван Иванович Аннигиляция позитронов в дефектных кристаллах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Бардышев Иван Иванович ; АН СССР. Ин-т химич. физики. – Москва, 1972. – 16 с.
151860
  Цапко Е.А. Аннигиляция позитронов в неупорядоченных бинарных сплавах замещения : автореф. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 / Цапко Е. А. ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1982. – 20 с.
151861
   Аннигиляция позитронов в твёрдых телах : Сб. статей. – Москва : Иноиздат, 1960. – 228 с. – (Проблемы физики)
151862
  Арефьев Константин Петрович Аннигиляция позитронов в щелочногалоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Арефьев Константин Петрович; Томсий политехн. ин-т. – Томск, 1974. – 18л.
151863
   Аннонированный каталог фильмов о В.И. Ленине. – Брянск, 1964. – 8с.
151864
   Аннотации докладов. – Минск : Наука, 1972. – 67 с. – Текст на русск., англ., франц. яз
151865
   Аннотации докладов 5 Всесоюзного симпозиума по дифракции и распространению волн. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. – 99 с.
151866
   Аннотации докладов 9-й студенческой научной конференции Новосибирского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, 19-23 апреля 1956 г.. – Новосибирск, 1956. – 15 с.
151867
   Аннотации докладов научно-технической конференции. – Москва : ОНТИПРИБОР, 1967. – 44 с.
151868
   Аннотации докладов, представленных на 5 Всесоюзную конференцию по нелинейной оптике (Кишинев. 10-15 ноября 1970 г.). – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 163 с.
151869
   Аннотации завершённых научно-исследовательских работ за 1972 г.. – Рига, 1976. – 52с.
151870
   Аннотации к работам, выполненным Всесоюзным научно-исследовательским Институтом морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в 1956 г.. – Москва
Сб. 3. – 1958. – 112 с.
151871
   Аннотации к спектаклям. – М., 1963. – 17с.
151872
   Аннотации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. – М., 1965. – 28с.
151873
   Аннотации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Государственного научно-исследовательского аккумуляторного института за 1964 г.. – Москва : ВНИИЭМ, 1965. – 20 с.
151874
   Аннотации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по светотехнике, выполненных институтами и предприятиями в 1954-1957 гг.. – Москва : ЦИНТИЭ, 1959. – 196 с.
151875
   Аннотации научно-исследовательских работ. – Свердловск, 1964. – 40с.
151876
   Аннотации научно-исследовательских работ. – Одесса : Маяк, 1965. – 22 с.
151877
   Аннотации научно-исследовательских работ 1951-1956 гг.. – Ленинград
2. – 1958. – 124с.
151878
   Аннотации научно-исследовательских работ ВНИИЭТО, законченных в 1964 г.. – Москва : ВНИИЭМ
Ч. 1. – 1965. – 128 с. : рис.
151879
   Аннотации научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава геологоразведочного и горно-металлургического факультета за 1964 год. – Ташкент : ФАН УзбССР, 1966. – 196 с. – Библиогр. : с. 188-193
151880
   Аннотации научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава кафедр общественных наук за 1964 год. – Ташкент : Фан, 1966. – 40 с.
151881
   Аннотации научно-исследовательских работ энергетического, механического, инженерно-физического , строительного и общетехнического факультетов Ташкентского политехнического института. – Ташкент : Наука
Вып. 2. – 1964. – 112 с.
151882
   Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных в 1959 году. – Томск
Вып. 1. – 1961. – 68с.
151883
   Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных в 1960 году. – Томск
Вып. 1. – 1961. – 108с.
151884
   Аннотации научно-исследовательских работ, выполненных ЦНИИКА в 1957-1959 гг.. – Москва : ОНТИ, 1960. – 130 с. : рис., вкл. л.
151885
   Аннотации научных работ ВНИРО по плану 1962 года. – М., 1963. – 82с.
151886
   Аннотации научных студенческих работ награждённых дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ по итогам всесоюзного конкурса 1974/75 уч. года на лучшую научную работу студентво вузов СССР по разделу "Теоретич. – Львов, 1976. – 24с.
151887
   Аннотации научных студенческих работ, награждённых в 1981 году медалями "За лучшую научную студенческую работу" и дипломами Минвуза СССР и ЦК ВЛКСМ на Всесоюзном конкурсе на лучшую научную работу ст. – К., 1981. – 30с.
151888
  Зарифов Хади Тилляевич Аннотации опубликованных работ : Автореф... канд. филол.наук: / Зарифов Хади Тилляевич; АН УзССР. Ин-т языка и лит-ры им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 18л.
151889
   Аннотации отчетных докладов научно-исследовательского института физиологии животных по выполненным работам в 1948 году. – Киев, 1949. – 53с.
151890
   Аннотации программ дисциплин базовой (общепрофессиональной) части профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030200 политология (квалифик // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 31-41. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
151891
   Аннотации проектов экспериментов в области физики элементарных частиц и атомного ядра, планируемых на 1991-1995 г.г.. – Ленинград : ЛИЯФ, 1991. – 132 с.
151892
   Аннотации работ по геологии нефти и газа за 1956 год. – Москва, 1957. – 58с.
151893
   Аннотационный сбоpник pабот, пpедставленных на конкуpсы 1995-1997 г.г.. – Хаpьков, 1998. – 89с.
151894
  Иншакова Н.Г. Аннотация в современном контексте книжного издания // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 72-83. – ISSN 0130-9730


  Обозначена проблема культуры издания, его контекст. Определена роль редактора в обеспечении высокого качества издательской продукции. Приведены характеристики аннотации как полифункционального жанра, задействованного во многих сферах деятельности, в ...
151895
   Аннотация докладов : Итоговая сессия профессорско-преподавательского состава по науч.- исслед. работе Азерб. индустр.ин-та. – Баку, 1959. – 52с.
151896
  Всесоюзное Аннотация докладов 4-го Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве / Всесоюзное, по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве совещание. – Ленинград : НИИ ЭФИ, 1982. – 170 с.
151897
   Аннотация докладов 5 Всесоюзной конференции по механике полимерных и композитных материалов. – Рига, 1983. – 216с.
151898
   Аннотация к работам, выполненным Всесоюзным научно-исследовательским институтом морского рыбного хозяйства. – Москва
1. – 1956. – 108с.
151899
   Аннотация лекций докладов и сообщений. – Новосибирск, 1972. – 46 с.
151900
   Аннотация основных научно-исследовательских работ за период 1935-1938 г.. – Москва, 1940. – 32с.
151901
   Аннотация работ ОРГРЭС за 3 и 4 квартал 1959 г.. – Москва : Бюро техн. инф-ции ОРГРЭС, 1960. – 164 с.
151902
   Аннотация работ по геологии нефти и газа за 1957 год. – Москва, 1958. – 97с.
151903
   Аннотация работ по химии и технологии нефти и газа за 1956 год. – М., 1957. – 116с.
151904
   Аннотация работ, выполненных ВГПИ и НИИ "Энергосетьпроект" в 1965-1967 гг.. – Москва : Информэнерго, 1968. – 52 с.
151905
   Аннотирование и реферирование. – Москва : Высшая школа, 1991. – 155с.
151906
   Аннотированная библиография по полупроводниковым триодам и их применению в аппаратуре электроавтоматики, телемеханики и вычислительной технике за 1956-1957 гг.. – М., 1959. – 42с.
151907
   Аннотированная библиография по полупроводниковым триодам и их применению в аппаратуре электроавтоматики, телемеханики и вычислительной технике за 1958 г.. – М., 1960. – 31с.
151908
   Аннотированная библиография фонетической литературы. – Тбилиси, 1937. – 79с.
151909
   Аннотированная библиография фонетической литературы. – Тбилиси, 1940. – 241с.
151910
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы ан 1967-1968 учебный год. – М.
1. – 1967. – 80с.
151911
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы ан 1968-1969 учебный год. – М.
1. – 1968. – 126с.
151912
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы ан 1968-1969 учебный год. – М.
2. – 1968. – 96с.
151913
   Аннотированная программа учебных телевизионных передач для средней школы на 1967-1968 учебный год. – Москва
2. – 1967. – 60 с.
151914
   Аннотированная тематика и программа школ лектора-международника. – М., 1983. – 81с.
151915
   Аннотированная тематика лекций и докладов "25-й съезд КПСС и актуальные проблемы развития социалистических стран". – Москва : Знание, 1977. – 63с.
151916
   Аннотированная тематика лекций к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Москва, 1967. – 72 с. – (В помощь лектору)
151917
   Аннотированная тематика лекций по антиалкогольной пропаганде. – Москва, 1987. – 80 с.
151918
   Аннотированная тематика лекций по биологии : в помощь лектору. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
151919
   Аннотированная тематика лекций по военно-патриотическому воспитанию. – Иваново, 1972. – 50 с.
151920
   Аннотированная тематика лекций по материалам 23 съезда КПСС. – Москва, 1967. – 46 с. – (В помощь лектору)
151921
   Аннотированная тематика лекций по философским проблемам естествознания. – М., 1969. – 70с.
151922
   Аннотированная тематика лекций по химии. – М., 1987. – 64с.
151923
   Аннотированная тематика популярных лекций по геологии. – Москва, 1974. – 80 с. – (В помощь лектору)
151924
   Аннотированная тематика популярных лекций по геологии. – Москва, 1976. – 40с.
151925
   Аннотированные списки животных для красной книги. – М., 1989. – 132с.
151926
   Аннотированный библиографический указатель. – Ленинград, 1987. – 360 с.
151927
   Аннотированный библиографический указатель изданий информационного центра высшей школы Минвуза СССР. – М., 1971. – 78с.
151928
   Аннотированный библиографический указатель отечественной и иностранной литературы по вопросам исследования, консервации и реставрации произведений искусства и памятников культуры. – Москва, 1987. – 290с.
151929
   Аннотированный библиографический указатель по башкирскому устнопоэтическому творчеству. – Уфа, 1967. – 100 с.
151930
   Аннотированный каталог детских фильмов. – Алма-Ата, 1964. – 211 с.
151931
   Аннотированный каталог документальных и научно-популярных фильмов. – Л., 1987. – 402с.
151932
   Аннотированный каталог изданий Академии наук СССР 1934-1937 гг.. – М.-Л., 1938. – 278с.
151933
   Аннотированный каталог изданий Академии наук СССР 1934-1937 гг.. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 278 с.
151934
   Аннотированный каталог изданий Академии наук СССР по зоологии. – М., 1937. – 28с.
151935
   Аннотированный каталог изданий, выпущенных издательством "Советская Азия" за 1925-1933 гг.. – М., 1933. – 81с.
151936
   Аннотированный каталог издательства Академии архитектуры СССР. 1934-1944. – Москва, 1945. – с.
151937
   Аннотированный каталог имеющихся на складе и печатающих изданий в 1940 г.. – Л., 1940. – 28с.
151938
   Аннотированный каталог книг издательства "Статистика" 1966-1970 гг.. – Москва : Статистика, 1971. – 424 с. – (Статистика и учет)
151939
   Аннотированный каталог наличия книг по геологии и геологических карт. – Л., 1984. – 77с.
151940
   Аннотированный каталог научно-технических журналов ОНТИ на 1935 год. – М.-Л., 1935. – 144с.
151941
   Аннотированный каталог общеэкранных диафильмов общественно-политических, по сельскому хозяйству, научно-популярных, видовых, по литеатуре, изобразительному искусству и архитектуре, театру и кино, фи. – М., 1964. – 124с.
151942
   Аннотированный каталог переводов, поступивших в ЦНТБ государственного Комитета по химии. – Москва : НИИТЭХИМ
Вып. 1. – 1963. – 234 с.
151943
   Аннотированный каталог переводов, поступивших в ЦНТБ Государственного комитета химической и нефтяной промышленности. – Москва : НИИТЭХИМ
Вып. 4. – 1963. – 199 с.
151944
   Аннотированный каталог переводов, поступивших в ЦНТБ Государственного комитета химической промышленности. – Москва : НИИТЭХИМ
Вып. 3. – 1964. – 184 с.
151945
   Аннотированный каталог сборников нормативных материалов по труду. – Москва
Вып. 1. – 1966. – 255 с.
151946
   Аннотированный каталог сельскохозяйственных научно-популярных и хроникально-одкументальных фильмов. – Киров, 1961. – 40с.
151947
   Аннотированный каталог сельскохозяйственных фильмов, находящихся в фонде Пермской областной конторы по прокату кинофильмов. – Пермь, 1963. – 71с.
151948
   Аннотированный каталог сельскохозяйственных фильмов.. – М., 1964. – 264с.
151949
   Аннотированный каталог фильмов віпуска 1959 года. – Москва, 1960. – 256 с.
151950
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда.. – М.
2. – 1958. – 312с.
151951
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда.. – М.
3. – 1958. – 136с.
151952
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда.. – М., 1963. – 576с.
151953
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда.. – М., 1963. – 480с.
151954
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда.. – Алма-Ата, 1966. – 692с.
151955
   Аннотированный каталог фильмов действующего фонда.. – М.
4. – 1969. – 520с.
151956
   Аннотированный каталог фильмов по литературе и искусству. – М.
1. – 1968. – 142с.
151957
   Аннотированный каталог художественных, хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов, выпущенных в 1964 году. – М., 1965. – 264с.
151958
   Аннотированный каталог художественных, хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов, выпущенных в 1967 году. – М., 1969. – 367с.
151959
   Аннотированный каталог. Труды Российской Академии Наук 18-19 вв.. – М.-Л., 1940. – 56с.
151960
   Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной литературе
№5. – 1961. – 19с.
151961
   Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной литературе №1, 1961. – 19с.
151962
   Аннотированный обзор статей по радиолампам, опубликованных в иностранной литературе №4, 1961. – 26с.
151963
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе
№1. – 1961. – 19с.
151964
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе
№2. – 1961. – 19с.
151965
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе
№3. – 1961. – 24с.
151966
   Аннотированный обзор статей по радиоэлектронике, опубликованных в иностранной литературе
№4. – 1961. – 20с.
151967
   Аннотированный первоначальный перечень вопросов для включения в предварительную повестку для пятьдесят второй очередной сессии Генеральной Ассамблеи., 1997. – 334с.
151968
   Аннотированный проспект изданий Академии наук СССР на 1948 год. – М., 1948. – 64с.
151969
   Аннотированный сборник опубликованных постановлений и решений по гражданским делам Верховного Суда СССР и Верховного Суда Латвийской ССР. – Рига, 1986. – 91с.
151970
   Аннотированный список деревьев и кустарников, интродуцированных в Ботаническом саду Горьковского государственного университета. – Горький
Ч. 2. – 1974. – 64 с.
151971
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев. – М., 1972. – 74с.
151972
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1965 г.. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1966. – 99 с.
151973
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1966. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – 91 с.
151974
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1967 г.. – Москва : Изд-во Моск.гос. ун-та, 1968. – 87 с.
151975
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1968 г.. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 83 с.
151976
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1969 г.. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 132 с.
151977
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1970 г.. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 98 с.
151978
   Аннотированный список литературы по русскому языку для иностранцев за 1973-1974 гг.. – Москва, 1976. – 143с.
151979
   Аннотированный список научно-популярных и хроникально-документальных сельскохозяйственных фильмов. – Новгород, 1960. – 78с.
151980
   Аннотированный список сосудистых растений Окского заповедника : оперативно-информационный материал. – Москва, 1987. – 80 с.
151981
   Аннотированный справочник хроникально-документальных, научно-популярных и учебных фильмов. – Л., 1968. – 188с.
151982
   Аннотированный указатель государственных стандартов безопасности труда. – Ленинград, 1982. – 135с.
151983
   Аннотированный указатель зарубежных периодических изданий, получаемых ВГБИЛ. – М., 1979. – 497с.
151984
   Аннотированный указатель избранной литературы по вопросам пробирного анализа (1921-1961 гг.). – М., 1962. – 24с.
151985
   Аннотированный указатель имеющихся на складе и печатающих изданий на 1941 г.. – Л., 1941. – 27с.
151986
   Аннотированный указатель литературы по вопросам геолого-экономической оценки месторождений твёрдых полезных ископаемых в Советском Союзе и за рубежом. – М., 1968. – 56с.
151987
   Аннотированный указатель литературы по вопросам организации, планирования и экономики геолого-разведочных работ в Советском Союзе и за рубежом (1965-1966 гг.). – М., 1967. – 88с.
151988
   Аннотированный указатель литературы по вопросам организации, планирования и экономики геолого-разведочных работ в Советском Союзе и за рубежом (1965-1966 гг.). – М.
Том 2. – 1968. – 75с.
151989
   Аннотированный указатель литературы по вопросам организации, планирования и экономики геолого-разведочных работ в Советском Союзе и за рубежом (1965-1966 гг.). – М.
Том 2. – 1969. – 93с.
151990
   Аннотированный указатель литературы по вопросам применения перфокарт в геологии. – М., 1968. – 18с.
151991
   Аннотированный указатель литературы по вычислительной технике. – М., 1961. – 20с.
151992
   Аннотированный указатель литературы по вычислительной технике. – М.
11 (54). – 1961. – 24с.
151993
   Аннотированный указатель литературы по вычислительной технике. – М.
12 (55). – 1961. – 24с.
151994
   Аннотированный указатель литературы по микропроцессорам, микро-ЭВМ и микропроцессорным системам. – Челябинск, 1984. – 16с.
151995
   Аннотированный указатель литературы по психологии (1978-1983 гг.). – Москва : Изд-во МГУ, 1983. – 115с.
151996
   Аннотированный указатель литературы по тонким магнитным плёнкам. – Киев
Том 3. – 1967. – 200с.
151997
   Аннотированный указатель материалов республиканского фонда алгоритмов и программ. – Минск
Том 2. – 1970. – 70с.
151998
   Аннотированный указатель материалов республиканского фонда алгоритмов и программ. – Минск
Том 4. – 1975. – 103с.
151999
   Аннотированный указатель методической литературы, изданной Республиканским учебно-методическим кабинетом за 1970-1972 гг.. – М., 1978. – 59с.
152000
   Аннотированный указатель научно-исследовательских работ Новочеркасского политехнического института, выполненных в 1957 г.. – Стеклогр. изд. – Новочеркасск, 1958. – 21 с.
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,