Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1513001
  Леонович М. "Трем струни триває до ранку" : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 374-388
1513002
  Здоровило Т. "Трембіта" проти ковіду. Українські вчені створили акустичну систему для діагностики легенів // Україна молода. – Київ, 2022. – 12 травня (№ 9). – С. 12


  Науковці Національного авіаційного університету і Національного медичного університету розробили унікальні акустичні системи діагностики ураження легень у хворих на SARS-CoV-2 серії «Трембіта-Корона». Важливо, що запропонований метод моніторингу легень ...
1513003
  Терещенко М.Є. "Тремтіння вічного" в поезії Стефана Малларме : інтегроване заняття: література, живопис, музика. 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-37
1513004
  Терещенко М.Є. "Тремтіння вічного" в поезії Стефана Малларме : інтегроване заняття: література, живопис, музика. 10 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 17-22.
1513005
  Кузьмін М. "Тренд. UA" : прогнозування ринку грошей / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 63-64 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
1513006
  Кузьмін М. "Тренд. UA" : прогнозування ринку грошей / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 60-61 : Рис. – ISSN 1605-2005
1513007
  Кузьмін М. "Тренд. UA" / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 63-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв.
1513008
  Кузьмін М. "Тренд. UA" : прогнозування ринку грошей / М. Кузьмін, Рудоміно-Дусятська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 61-63 : Табл., рис. – Bibliogr.: Бібілогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
1513009
  Астаф"єв О. "Тренос" Мелетія Смотрицького в діалозі із сучасністю // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 34-46. – ISSN 0236-1477


  Минулого року з ініціативи Р. Радишевського вийшов перший повний український переклад "Треносу" Мелетія Смотрицького, визначної пам"ятки ранньобарокової полемічної літератури.
1513010
  Шевченко Л.І. "Тренос" Мелетія Смотрицького як текст, інтертекст і наукова рефлексія Ростислава Радишевського // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 142-150. – ISSN 2311-2697


  (стаття-рецензія на видання: Мелетій Смотрицький. Тренос, або Плач Єдиної Святої Помісної Апостольської Східної Церкви з поясненнями догматів віри, початково з грецької на слов"янську, а тепер зі слов"янської на польську перекладений Теофілом ...
1513011
  Дабіжа Н. "Третє око" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 113-115. – ISSN 0208-0710


  Європейська академія наук, мистецтв і літератури представляє: Ніколае Дабіжа - молдавський поет, прозаїк. історик літератури. Поезія.
1513012
   "Третий мир" и научно-технический прогресс. – М, 1974. – 332с.
1513013
   "Третий мир" и судьбы человечества.. – М, 1990. – 206с.
1513014
  Осипов Ю.М. "Третий мир": инфляция и экономический рост / Ю.М. Осипов. – М, 1975. – 152 с.
1513015
  Мирский Г.И. "Третий мир": общество, власть, армия / Г.И. Мирский. – Москва, 1976. – 408 с.
1513016
  Ульрих О.Д. "Третий мир": проблемы развития государственного сектора. / О.Д. Ульрих. – М., 1975. – 248с.
1513017
   "Третий мир": стратегия развития и управление экономикой. – Москва, 1971. – 399с.
1513018
  Штейгервальд Р. "Третий путь" Герберта Маркузе / Р. Штейгервальд. – М., 1971. – 340с.
1513019
  Матвеев Ф Г. "Третий путь?" / Ф Г. Матвеев, . – М., 1992. – 239с.
1513020
  Алексеева Л.М. "Третий сектор" и власть // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.52-59. – ISSN 0869-0499
1513021
  Козловский Ф.М. "Третий" выходит на связь / Ф.М. Козловский. – Минск, 1977. – 95с.
1513022
  Мельник В. "Третій Рим" і джерела турецької ідентичності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 11 вересня (№ 18). – С. 16-17


  Критичні роздуми на полях українського перекладу книги професора Ільбера Ортайли.
1513023
  Мельник В. "Третій Рим" і джерела турецької ідентичності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 28 серпня (№ 17). – С. 16


  Критичні роздуми на полях українського перекладу книги професора Ільбера Ортайли. Переклад Олеся Кульчинського.
1513024
  Палій О. "Третій Рим" і схиляння перед Заходом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 169/170). – С. 11


  Українські ідеологи XI - XVII століть говорять про столицю Русі (України) Київ як про "новий Єрусалим".
1513025
  Шергін С.О. "Третій світ" без ілюзій / С.О. Шергін. – К, 1990. – 48с.
1513026
   "Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів XXI століття : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 10 черв. 2014 р.) / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: В.К. Гура та ін.]. – Київ : Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2014. – 145, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр, в кінці ст.
1513027
  Окуньовська Ю.В. "Третій сектор" Польщі в офіційних документах ЄС // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 226-233. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1513028
  Кабанцева І.А. "Третій сектор" Чехії як актор антикорупційної політики // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 21-26. – ISSN 2519-2949
1513029
  Войтович Л. "Третій стан" Королівства Руського: історична доля, повсякденне життя, вірування / розмову вів Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 21
1513030
  Войтович Л. "Третій стан" Королівства Руського: істрична доля, повсякденне життя, вірування / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17/18 листопада (№ 207/208). – С. 21
1513031
  Савченко В.А. "Третій шлях" Одеського комітету РСДРП(м) (1918-1920 рр.) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 144-154. – ISSN 2409-3661


  "Проаналізовано діяльність Одеського комітету РСДРП (меншовиків) у революційні роки. Увага концентрується на фракційній боротьбі між лідерами одеського комітету та їх спробах проводити політику «третього шляху», борючись із партійною диктатурою ...
1513032
  Алексеєв В. "Третя криза шлюбу" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2021. – за 2020р./вересень 2021р. – С. 16-20. – ISSN 0130-321Х


  Повість.
1513033
  Згурець С. "Третя світова вже триває. Про це свідчить курс Росії на знищення України та нехтування всіма безпековими нормами" / розмову вів Дмитро Княжич // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. компанія "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 14 (617), 5 травня 2022. – С. 16-18
1513034
  Волковинський Валерій "Третя сила". Життя і крах Нестора Махна. До 120-річчя із дня народження // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 36-46. – ISSN 0130-7037
1513035
  Наумкіна С. "Третя хвиля" демократизації: підсумки і перспективи (аналіз зарубіжних концепцій) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.102-113
1513036
  Осипов Г.А. "Третье измерение" в социологии П.А.Сорокина : оценка нравственности современного общества // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2009. – Т. 12, № 4 (49). – С.67-79. – ISSN 1029-8053
1513037
  Голубович И. "Третье протсранство" биографии: феномен "истории жизни" // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 75-84. – ISBN 966-96471-2-6


  "Одному из крупнейших современных специалистов в области биографического письма, французскому литературоведу и культурологу Филиппу Лежену после 30 лет плодотворных изысканий пришлось в конце 90-х годов написать книгу "В защиту автобиографии". От кого ...
1513038
  Востриков Н.И. "Третьего не дано!" / Н.И. Востриков. – Москва, 1988. – 171с.
1513039
  Пушкарук Н. "Третього шансу не буде..." / Н. Пушкарук, Б. Цюпин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13 березня (№ 45). – С. 3


  Лондон і Брюссель домовилися про зміни до угоди про Брекзіт. Які очікування перед фінальним голосуванням у парламенті?
1513040
  Видженаике П. "Третья женщина" и другие рассказы / П. Видженаике. – Ташкент, 1966. – 117с.
1513041
  Головко Н.В. "Третья миссия" университета и проект общественного понимания науки: доклад Бодмера / Н.В. Головко, Е.А. Рузанкина, О.В. Зиневич // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 6 (57). – С. 77-93. – ISSN 1811-0916


  Доклад подготовлен в 1985 г. инициативной группой под руководством известного британского ученого У. Бодмера. Доклад рассматривается как значимая часть понимания «третьей миссии» университета - включенности университета в решение важных для общества ...
1513042
  Тахцис К. [Третій вінець / Костас Тахцис. – Афіни : Ександас, 1987. – 309 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-243-9
1513043
   [Третій] міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)" = 3rd international geological forum "Problems and prospects of the geology development: science and production" : Україна, Миколаїв. обл., с. Коблеве, 15-20 серп. 2016 р. : [матеріали форуму] / Держ. служба геології та надр України, НАН України, Укр. держ. геологорозвідув. ін-т, Держ. коміс. України по запасах корисних копалин [та ін. ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: Войтенко Ю.І. та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2016. – 336 с. : іл., табл. – На обкл.: 3 Міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво" (ГЕОФОРУМ-2016) . Матеріали форуму. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7896-74-4
1513044
  Якубов А. Тревога : повесть / Адыл Якубов; авториз. пер. с узб. А.Зырина. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 207 с.
1513045
  Плотников М.В. Тревога / М.В. Плотников. – М., 1972. – 94с.
1513046
  Петрашкевич А.Л. Тревога / А.Л. Петрашкевич. – М, 1975. – 68с.
1513047
  Хорошавцев Г.Н. Тревога / Г.Н. Хорошавцев. – Иркутск, 1975. – 23с.
1513048
  Хачиров С. Тревога : роман / Сергей Хачиров; авториз. пер. с осет. Л.Ханбекова. – Москва : Советский писатель, 1985. – 464 с.
1513049
  Хефлинг Г. Тревога в 2000 году. Бомбы замедленого действия на нашей планете / Г. Хефлинг. – Москва : Мысль, 1990. – 270с.
1513050
  Сахаров А.Д. Тревога и надежда. / А.Д. Сахаров. – М., 1990. – 336с.
1513051
   Тревога и тревожность. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 256с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-318-00212-9
1513052
  Лызлов А.В. Тревога как ядерный аффект: опыт структурно-психологического анализа / А.В. Лызлов, О.Ф. Серавина, О.Б. Ковалевская // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 4. – С. 66-77. – ISSN 0042-8841
1513053
  Вурцбергер Карл Тревога на рассвете / Вурцбергер Карл. – Москва : Военное издательство, 1989. – 256с.
1513054
  Варненская М. Тревога на рисовых полях. / М. Варненская. – Москва, 1967. – 109с.
1513055
  Гаврилова Т.А. Тревога смерти в теории управления ужасом Дж. Гринберга, Т. Пищинского и Ш.Соломона // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 1. – С. 45-54. – ISSN 0205-9592
1513056
  Силаков А.С. Тревога! В воздух! / А.С. Силаков. – Москва, 1965. – 202с.
1513057
  Силаков А.С. Тревога! В воздух! / А.С. Силаков. – М., 1977. – 407с.
1513058
  Дубинина Д.Э. Тревога, тревожность, стресс и пути их преодоления // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.56-61. – (Психологічні науки)
1513059
  Друнина Ю.В. Тревога. / Ю.В. Друнина. – М, 1963. – 175с.
1513060
  Рощин Б.А. Тревога. / Б.А. Рощин. – Л, 1977. – 255с.
1513061
  Рощин Б.А. Тревога. / Б.А. Рощин. – М, 1982. – 336с.
1513062
  Кузьмичев А.П. Тревога. Смена караулов : Роман и повесть / А.П. Кузьмичев. – Москва : Воениздат, 1976. – 463с.
1513063
  Свойский Б.И. Тревога. Стихи / Б.И. Свойский. – Куйбышев, 1964. – 80с.
1513064
  Унгарсынова Ф. Тревоги : стихи / Фариза Унгарсынова ;. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 79 с.
1513065
  Торнау Ю. Тревоги автора романа. (Вопросы композиции литов. совет. романа). : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Торнау Ю.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 16л.
1513066
  Толкач М. Тревоги без отбоя / М. Толкач. – Куйбышев, 1980. – 350 с.
1513067
  Неменский Б.М. Тревоги большого пути. / Б.М. Неменский. – М., 1967. – 64с.
1513068
  Кирюхин А.В. Тревоги бывают ночью / А.В. Кирюхин. – Москва, 1967. – 48с.
1513069
  Курьянов Т.Н. Тревоги земные / Т.Н. Курьянов. – Л, 1982. – 63с.
1513070
  Молчанов Н.Н. Тревоги и надежды Европы / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1967. – 104с.
1513071
  Лукашев К.И. Тревоги и надежды: изменяющаяся биосфера / К.И. Лукашев. – Минск : Наукова думка, 1987. – 111 с.
1513072
  Краснов А.М. Тревоги любви / А.М. Краснов. – М., 1985. – 127с.
1513073
  Озеров В.М. Тревоги мира и сердце писателя / В.М. Озеров. – Москва, 1973. – 294с.
1513074
  Озеров В.М. Тревоги мира и сердце писателя: О друзьях и врагах культуры / В.М. Озеров. – М., 1979. – 319с.
1513075
  Яницкий Я. Тревоги молодежи Запада. / Я. Яницкий. – М., 1976. – 157с.
1513076
  Мукхопадхай Ш. Тревоги наших дней / Ш. Мукхопадхай. – Ташкент, 1973. – 106с.
1513077
  Ионов А.В. Тревоги о человеке. / А.В. Ионов. – Донецк, 1970. – 304с.
1513078
  Лауринчюкас А.К. Тревоги разума : публицистика / А.К. Лауринчюкас; авториз. пер. с литов. Б.Балашявичюса. – Москва : Советский писатель, 1986. – 430 с.
1513079
  Рядченко И.И. Тревоги сердца твоего / И.И. Рядченко. – К., 1962. – 148с.
1513080
  Успенский В.Д. Тревожная вахта. / В.Д. Успенский. – М, 1964. – 102с.
1513081
  Дубровин Б.С. Тревожная группа / Б.С. Дубровин. – Москва : Советский писатель, 1957. – 185 [5] с.
1513082
  Тарас В. Тревожная земля. / В. Тарас. – Минск, 1963. – 116с.
1513083
  Корнеев А.А. Тревожная красота. / А.А. Корнеев. – М., 1974. – 55с.
1513084
  Бахарев А.А. Тревожная лава : повесть / Александр Бахарев. – Ростов : Кн. изд-во, 1981. – 192 с. : ил.
1513085
  Живков Ж. Тревожная молодость : воспоминания / Ж. Живков. – София : Свят, 1985. – 476, [3] с.
1513086
  Степанов В.Т. Тревожная молодость. / В.Т. Степанов. – Москва, 1962. – 87 с.
1513087
  Принцев Ю.Я. Тревожная наша юность: Повесть. / Ю.Я. Принцев. – Л., 1980. – 198с.
1513088
  Воинов А.И. Тревожная ночь / А.И. Воинов. – Москва, 1960. – 224с.
1513089
  Ефетов М.С. Тревожная ночь / М.С. Ефетов. – М, 1962. – 144с.
1513090
   Тревожная ночь. – М., 1967. – 32с.
1513091
  Сергиевич Д.Г. Тревожная осень / Д.Г. Сергиевич. – Одесса, 1966. – 216с.
1513092
  Репин Б.П. Тревожная память / Б.П. Репин. – М., 1986. – 135с.
1513093
  Душкин Н.С. Тревожная память : роман-трилогия // А война шла.. : роман-трилогия и повесть. – Алма-Ата : Жазушы, 1990. – С. 4-234. – (Огненные годы)
1513094
  Румянцев Г.Н. Тревожная память. / Г.Н. Румянцев. – Хабаровск, 1982. – 29с.
1513095
  Левин М.И. Тревожная полоса. / М.И. Левин. – Душанбе, 1975. – 352с.
1513096
  Романенко В.Т. Тревожная радость / В.Т. Романенко. – Харьков, 1972. – 126с.
1513097
  Романенко В.Т. Тревожная радость / В.Т. Романенко. – М., 1978. – 296с.
1513098
  Романенко В.Т. Тревожная радость / В.Т. Романенко. – 2-е изд. – М., 1980. – 207с.
1513099
  Козлов А.П. Тревожная служба / А.П. Козлов. – Москва : Воениздат, 1973. – 263 с.
1513100
   Тревожная служба. – М., 1978. – 295с.
1513101
  Чергинец Н.И. Тревожная служба. / Н.И. Чергинец. – Минск, 1975. – 223с.
1513102
  Ковалев Д.М. Тревожная совесть / Д.М. Ковалев. – Москва, 1975. – 190с.
1513103
  Енишерлов В. Тревожная совесть // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2006. – № 79/80. – С. 37-46. – ISSN 0234-1395
1513104
  Поделков С.А. Тревожная страда / С.А. Поделков. – М, 1974. – 383с.
1513105
  Кальчик Р. Тревожная Шумава / Р. Кальчик. – Москва, 1971. – 272с.
1513106
  Горб Е.В. Тревожная юность / Е.В. Горб, Т.Н. Миницкая. – Винница, 1963. – 379с.
1513107
  Меерович Е. Тревожная юность. / Е. Меерович. – Баку, 1967. – 68с.
1513108
  Кузнецов О.П. Тревожно / О.П. Кузнецов. – Южно-Сахалинск, 1990. – 216с.
1513109
  Петров В.Н. Тревожно мерцают экраны : Повести и рассказы / В.Н. Петров. – Москва : Воениздат, 1975. – 383с.
1513110
   Тревожно мерцают экраны. – М., 1976. – 80с.
1513111
  Дудко В.А. Тревожное лето / В.А. Дудко. – Хабаровск, 1983. – 463с.
1513112
  Пусэп Э.К. Тревожное небо. / Э.К. Пусэп. – Таллин, 1975. – 271с.
1513113
  Пусэп Э.К. Тревожное небо. / Э.К. Пусэп. – Таллин, 1978. – 328с.
1513114
  Артемова Л.Д. Тревожное сердце : роман / Артемова Л.Д. ; ил.: С.К. Александро-Седельников. – Москва : Военное издательство, 1960. – 384 с., [1] л. ил. : ил.
1513115
   Тревожное сердце. – Ставрополь, 1976. – 71с.
1513116
  Тойбин И.М. Тревожное слово : О поэзии Е.А. Баратынского / И.М. Тойбин. – Воронеж, 1988. – 196 с.
1513117
  Шамякин И.П. Тревожное счастье : повести / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1966. – 607 с.
1513118
  Шамякин И.П. Тревожное счастье / И.П. Шамякин. – Минск, 1969. – 605 с.
1513119
  Шамякин И.П. Тревожное счастье : повести / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1975. – 544 с.
1513120
  Обойщиков К. Тревожное счастье. / К. Обойщиков. – Краснодар, 1963. – 48с.
1513121
  Принцев Ю.Я. Тревожное счастье. / Ю.Я. Принцев. – Л.-М., 1964. – 104с.
1513122
  Борисов М.Ф. Тревожное эхо / М.Ф. Борисов. – Кемерово, 1969. – 60с.
1513123
  Видрашку Ф.К. Тревожное эхо : рассказы / Ф.К. Видрашку; пер. с молд. – Москва : Правда, 1975. – 48 с.
1513124
  Любовников О.М. Тревожной памяти дозор. / О.М. Любовников. – Горький, 1974. – 175с.
1513125
  Мишин О. Тревожность: Стихи. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1978. – 119с.
1513126
  Лашков И.В. Тревожные будни : cборник стихотворений / Лашков И.В. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1958. – 68 с.
1513127
  Захаров С. Тревожные будни / С. Захаров. – Свердловск : Средне-Уральское кню изд-во, 1976. – 128 с.
1513128
   Тревожные будни. – Москва : Военное издательство, 1977. – 448 с.
1513129
   Тревожные будни. – Тула, 1985. – 256с.
1513130
  Орлов Г.С. Тревожные будни / Г.С. Орлов. – Симферополь, 1987. – 191с.
1513131
  Тарасенко П.Н. Тревожные будни милиции. / П.Н. Тарасенко. – Ставрополь, 1975. – 188с.
1513132
  Розанов В.А. Тревожные ветры весны. / В.А. Розанов. – М, 1978. – 175с.
1513133
   Тревожные ветры границы. – Владивосток, 1968. – 319с.
1513134
  Еловских В.И. Тревожные вечера / В.И. Еловских. – Свердловск, 1961. – 107с.
1513135
  Черных И.В. Тревожные высоты. / И.В. Черных. – М, 1977. – 336с.
1513136
  Золототрубов А.М. Тревожные галсы / А.М. Золототрубов. – М., 1979. – 303с.
1513137
  Намдаг Д. Тревожные годы / Д. Намдаг. – М., 1964. – 312с.
1513138
  Намдаг Д. Тревожные годы / Д. Намдаг. – М., 1970. – 288с.
1513139
   Тревожные годы. – М., 1979. – 400с.
1513140
  Намдаг Д. Тревожные годы / Д. Намдаг. – Москва : Радуга, 1982. – 639 с. – В изд. также : Великая судьба / С. Удвал. – (Библиотека монгольской литературы)
1513141
  Цуриков И.А. Тревожные годы / И.А. Цуриков. – М., 1983. – 191с.
1513142
  Рубинский Ю.И. Тревожные годы Франции. / Ю.И. Рубинский. – М, 1973. – 456с.
1513143
  Виноградов И.В. Тревожные дни марта / И.В. Виноградов. – Ленинград, 1984. – 240с.
1513144
  Шванко Н.П. Тревожные зори. / Н.П. Шванко. – М., 1963. – 32с.
1513145
  Трапезников Н В. Тревожные каникулы. / Н В. Трапезников, . – Тула, 1972. – 216с.
1513146
  Ставская И. Тревожные колокола / Ирина Ставская ; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1981. – 147 с.
1513147
   Тревожные колокола. – Новосибирск, 1991. – 412с.
1513148
  Михале А. Тревожные ночи / А. Михале. – М, 1961. – 398с.
1513149
  Кондратов Э.М. Тревожные ночи Самары / Э.М. Кондратов. – Куйбышев, 1980. – 224с.
1513150
  Борщаговский А.М. Тревожные облака / А.М. Борщаговский. – Москва, 1959. – 164с.
1513151
  Борщаговский А.М. Тревожные облака / А.М. Борщаговский. – Москва, 1960. – 524с.
1513152
  Марьинский В.Д. Тревожные облака / В.Д. Марьинский. – Ставрополь, 1963. – 127с.
1513153
  Борщаговский А.М. Тревожные облака / А.М. Борщаговский. – Изд. 2-е. – Москва, 1984. – 160с.
1513154
  Кожевников М.Е. Тревожные рассветы / М.Е. Кожевников. – Нукус, 1990. – 159с.
1513155
  Бурмак П.В. Тревожные рубежи. / П.В. Бурмак. – Киев, 1964. – 339с.
1513156
  Иконников Ю.М. Тревожные сны / Ю.М. Иконников. – М., 1986. – 222с.
1513157
  Романов Б.С. Тревожные сутки / Б.С. Романов. – Мурманск, 1969. – 224с.
1513158
  Жигалов И.М. Тревожные тропы / И.М. Жигалов. – Москва, 1973. – 213с.
1513159
  Андреев В.М. Тревожный август : повести и рассказы / Андреев В.М. ; [ил. Р.А. Казаков]. – Москва : Совецкая Россия, 1973. – 256 с. : ил.
1513160
  Шурыгин В.И. Тревожный берег / В.И. Шурыгин. – Москва, 1974. – 214с.
1513161
  Капутикян С.Б. Тревожный день : стихи / С.Б. Капутикян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1985. – 255 с.
1513162
  Худяков В.В. Тревожный звездопад. / В.В. Худяков. – Кишинев, 1971. – 160с.
1513163
  Ревич В.А. Тревожный клич журавлей. / В.А. Ревич. – М., 1985. – 64с.
1513164
  Казаков В.Б. Тревожный колокол / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1979. – 224 с.
1513165
  Смирнов В.В. Тревожный месяц вересень / В.В. Смирнов. – Москва, 1971. – 335с.
1513166
  Смирнов В.В. Тревожный месяц вересень / В.В. Смирнов. – Красноярск, 1987. – 376с.
1513167
  Ковалев Д.М. Тревожный мир / Д.М. Ковалев. – Москва, 1970. – 303с.
1513168
  Дмитерко Л.Д. Тревожный мир: Стихи и поэмы. / Л.Д. Дмитерко. – М., 1979. – 182с.
1513169
  Попович К.Ф. Тревожный рассвет : роман / К.Ф. Попович. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1980. – 728 с.
1513170
  Попович К. Тревожный рассвет / К. Попович. – Кишиенв, 1983. – 679с.
1513171
  Попович К.Ф. Тревожный рассвет : роман / К.Ф. Попович. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1989. – 571 с.
1513172
  Борискин Н.М. Тревожный сигнал / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1963. – 121с.
1513173
  Алиев Г.А. Тревожный сигнал / Г.А. Алиев ; пер. с азерб. Д. Шихмазанова. – Баку : Азернешр, 1983. – 164 с.
1513174
  Ступак Ю.И. Тревожный сигнал о работах с бактериологическом оружием // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 2 (64) : Намечающиеся дебаты в конгрессе. Намечающиеся дебаты в конгрессе вокруг ограничения вооружений. Политика США в Восточной Европе. Организационные формы стимулирования экспорта. Предприниматели и работоспособность персонала. Антиядерная мораль... – С. 36-38
1513175
  Филип Ю.И. Тревожный художник : стихи / Юлиан Филип; ;пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1984. – 88 с.
1513176
  Маркова Мария Тревожный шов : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 126-127. – ISSN 0012-6756
1513177
  Варшавский И.И. Тревожных симптомов нет : повести и рассказы / И.И. Варшавский. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 384с.
1513178
  Кинякин С.В. Тревожусь... : стихи / С.В. Кинякин. – Саранск : Мордов.кн. изд-во, 1971. – 80 с.
1513179
   Тревожь меня, море.... – М., 1977. – 80с.
1513180
  Кабкова О. Треворова адаптація Джойсового імпульсу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (717). – С. 37-47. – ISSN 0236-1477
1513181
   Трегобчук Валентин Михайлович : Біобібліографічний покажчик наук. праць за 1966-2002 роки. – Київ : Аграр. наука, 2002. – 152 с. – (Академіки Української академії аграрних наук)
1513182
  Брехт Б. Трегрошовая опера / Б. Брехт. – М, 1958. – 131с.
1513183
  Брехт Б. Трегрошовый роман / Б. Брехт. – М, 1986. – 366с.
1513184
  Козловская Полина Трезвая работа : профессия / Козловская Полина, Титов Сергей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 42-47 : фото. – ISSN 1029-5828
1513185
  Замотаев А.И. Трезво - о пьянстве / А.И. Замотаев, А.Ф. Фролов. – Саранск, 1985. – 22с.
1513186
  Никитин А.Ф. Трезвость- норма жизни / А.Ф. Никитин. – М, 1989. – 58с.
1513187
  КПСС ЦК Трезвость - закон нашей жизни : Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Указы Президиума Верховного Совета СССР, Президиума Верховного Совета РСФСР о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения, май, сент. 1985 г. / КПСС ЦК. – Москва : Политиздат, 1985. – 32 с.
1513188
  Максаков Е.Я. Трезвость - залог дисциплины / Е.Я. Максаков, Г.А. Конов. – Москва : Советская Россия, 1987. – 64 с.
1513189
   Трезвость - норма жизни. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 144с.
1513190
  Коняев Н.И. Трезвость - норма жизни / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1987. – 102с.
1513191
   Трезвость - норма жизни советского человека. – Оренбург, 1985. – 14с.
1513192
   Трезвость - норма нашей жизни. – Минск, 1986. – 15с.
1513193
   Трезвость: иллюзии и реальность. – Киев : Наукова думка, 1991. – 191 с.
1513194
   Трезвые мысли : Повести Рассказы Фельетоны. – Москва : Советский писатель, 1987. – 512с.
1513195
  Бухараев Р.Р. Трезвые пиры / Р.Р. Бухараев. – М, 1990. – 141с.
1513196
  Локтева И. Трезвый взгляд. Джексона Поллока называют если не величайшим, то уж одним из влиятельнейших художников XX столетия точно // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 22. – С. 14-15


  "Основоположник абстрактного экспрессионизма и уникальной "льющейся техники" живописи Полок всю жизнь искал свой путь в искусстве. "Я хочу выражать свои чувства, а не воображать их" - одно из его известных высказываний. Любовь, депрессия, алкогольная ...
1513197
  Юша Ю.А. Трезубец Нептуна. / Ю.А. Юша. – Москва, 1975. – 128с.
1513198
  Набоких А.И. Трезфазная почвенная съемка. / А.И. Набоких. – Одесса. – 24с.
1513199
  Соломянюк Н.М. Трейд-маркетинг як складова маркетингового планування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1513200
  Сафонов С В. Трейдинг : Дополнительное измерение принятия решений / С В. Сафонов; Участие в проекте - Сергей Пашев. – Москва : Альпина ИД, 2001. – 300с. – ISBN 5-89684-019-5
1513201
  Пузанов В.М. Трейлер фільму як тип рекламного повідомлення: структурно-функціональні особливості та стратегії оптимізації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Пузанов Василь Михайлович ; М-во культури, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1513202
   Трейс Рихард Эрнестович : Библиографический указатель. – Рига, 1991. – 39с.
1513203
  Флейшер Р. Треки заряженных частиц в твердых телах: Принципы и приложения : В 3-х ч./пер. с англ. / Р. Флейшер, П. Прайс, Р. Уокер. – Москва : Энергоатомиздат
Ч. 1 : Методы исследования треков. – 1981. – 152с.
1513204
  Флейшер Р. Треки заряженных частиц в твердых телах: Принципы и приложения : В 3-х ч./пер. с англ. / Р. Флейшер, П. Прайс, Р. Уокер. – Москва : Энергоатомиздат
Ч. 2 : Науки о Земле и космические исследования. – 1981. – 264с.
1513205
  Флейшер Р. Треки заряженных частиц в твердых телах: Принципы и приложения : В 3-х ч./пер. с англ. / Р. Флейшер, П. Прайс, Р. Уокер. – Москва : Энергоатомиздат
Ч. 3 : Ядерная физика и прикладные исследования. – 1981. – 152с.
1513206
   Треккани, Эрнесто. – Москва, 1976. – 29с.
1513207
  Гнатик Б.І. Трекова установка (ТУС) - детектор космічних променів найвищих енергій на борту супутника ЛОМОНОСОВ // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 6
1513208
  Нугожин Н.Н. Трековые искровые камеры для изучения взаимодействий адроноа космических лучей свех. энергий и ислед. в обл. релятивистской ядерн. физики с использ. стримерных камер в магн. спектрометр. на синхро : Автореф... наук: / Нугожин Н. Н.;. – Дубна, 1998. – 33л.
1513209
  Девишев М.И. Трековые искровые камеры для регистрации частиц выскоких энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Девишев М.И.; Ин-т физики выскоих энергий. – Серпухов, 1967. – 19л.
1513210
  Скрябин К.И. Трематодология / К.И. Скрябин, Р.-Эд.С. Шульц. – Москва ; Ленинград, 1931. – 48 с.
1513211
  Искова Н.И. Трематоды водоплавающих и болотных птиц северо-западного Причерноморья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 107 / Искова Н.И. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Киев, 1968. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1513212
  Панин В.Я. Трематоды дикроцелииды мировой фауны. / В.Я. Панин. – Алма-Ата : АН Казахской ССР, 1984. – 247с.
1513213
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва-Ленинград
2. – 1948. – 600с.
1513214
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва-Л.
Т. 3. – 1949. – 624 с.
1513215
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин; АН СССР; Гельминтологическая лаборатория. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 4. – 1950. – 496с.
1513216
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
7. – 1952. – 763с.
1513217
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
8. – 1953. – 620с.
1513218
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
9. – 1954. – 656с.
1513219
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
10. – 1955. – 654с.
1513220
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
11. – 1955. – 751с.
1513221
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
12. – 1956. – 932с.
1513222
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
Т. 13. – 1957. – 784с.
1513223
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
Т. 14. – 1958. – 935с.
1513224
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
Т. 15. – 1958. – 820с.
1513225
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
16. – 1959. – 707с.
1513226
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
17. – 1960. – 644с.
1513227
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
18. – 1960. – 747с.
1513228
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
19. – 1961. – 472с.
1513229
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
20. – 1962. – 564с.
1513230
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
22. – 1966. – 520с.
1513231
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
23. – 1970. – 308с.
1513232
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
24. – 1971. – 379с.
1513233
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
25. – 1974. – 304с.
1513234
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека : Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
26. – 1978. – 194с.
1513235
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.-Л.
1. – 1947. – 515с.
1513236
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – Москва
5. – 1951. – 624с.
1513237
  Скрябин К.И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии / К.И. Скрябин. – М.
6. – 1952. – 760с.
1513238
  Гинецинская Т.А. Трематоды их жизненные циклы, биология и эволюция. / Т.А. Гинецинская. – Ленинград : Наука, 1968. – 412с.
1513239
  Фейзуллаев Н.А. Трематоды надсемейства cyclocoeloidea / Н.А. Фейзуллаев. – Баку, 1980. – 211с.
1513240
   Трематоды птиц причерноморских и прикаспийских районов. – Москва : Наука, 1983. – 229с.
1513241
  Быховская-Павловская Трематоды птиц фауны СССР / Быховская-Павловская. – Москва-Л., 1962. – 407с.
1513242
  Быховская-Павловская Трематоды птиц фауны СССР. : Автореф... Доктора биол.наук: / Быховская-Павловская И.Е.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1955. – 26л.
1513243
  Панин В.Я. Трематоды семейства dicrocoeliidae odhner, 1911 (Морфология, биология, распространение, положение в системе трематод и систематика). : Автореф... доктор биол.наук: 03.107 / Панин В.Я.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1971. – 42л.
1513244
  Скрябин К.И. Трематоды уральских птиц : (Из лаборатории Ветеренарного управления М. В. Д. в Петрограде) : (Представлено 21 января 1915 г.) : (с табл. VI и VII) / К.И. Скрябин. – [Петроград] : [Изд. Императорской Академии наук], 1915. – С. 395-416, 1 л. ил. : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник зоологического музея Академии наук, 1915, т. XX, №3
1513245
  Филимонова Л.В. Трематоды фауны СССР / Л.В. Филимонова. – Москва : Наука, 1985. – 128с.
1513246
  Курочкин Ю.В. Трематоды фауны СССР / Ю.В. Курочкин. – Москва : Наука, 1987. – 151с.
1513247
  Краснолобова Т.А. Трематоды фауны СССР / Т.А. Краснолобова; АН СССР, Лаборатория гельминтологии. – Москва : Наука, 1987. – 162 с. : табл. ,ил. – Библиогр.: 367 назв.
1513248
  Судариков В.Е. Трематоды фауны СССР : Стригеиды / В.Е. Судариков. – Москва : Наука, 1984. – 169с.
1513249
  Шигин А.А. Трематоды фауны СССР. Род Diplostomum. Метацеркарии / А.А. Шигин. – Москва, 1986. – 253с.
1513250
  Гинецинская А Т. Трематоды, их жизненный цикл, биология и эволюция. : Автореф... Доктора биол.наук: / Гинецинская Т.А,; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1513251
   Трембачев Олександр Федорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 148.
1513252
   Трембачев Олександр Федорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 272-273 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1513253
   Трембачев Олександр Федорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 282. – ISBN 978-966-439-961-3
1513254
   Трембачев Олександр Федорович (1910-2001) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 161. – ISBN 966-95774-3-5
1513255
  Піпаш-Косівський Трембіта. / Піпаш-Косівський. – 2-е вид. – Ужгород, 1964. – 223 с.
1513256
  Горак Р. Трембітали трембіти // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 44). – С. 13


  До 50-річчя відходу класика гуцульської різьби Семена Корпанюка.
1513257
  Гжицький В.З. Трембітні тони / В.З. Гжицький. – Х., 1924. – 63с.
1513258
   Тренажер клавиатуры STAMINA [Електронний ресурс] : Стамина. – Москва : Равновесие, 2004. – 1 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: процессор Pentium-II, память 64 МБ ОЗУ, дисковод 24-х CD-ROM, система Windows 98, совместимо c Windows NT/2000/- Загл. с этикетки диска. – (Компьютерный тренажер)


  Освоение слепой машинописи Традиционный вариант расположения пальцев Альтернативный вариант расположения пальцев Различные режимы обучения Приятные подробности: занятия разделены на два этапа - запоминание клавиш и увеличение скорости печати
1513259
   Тренажерные системы. – М., 1981. – 254с.
1513260
  Головкина В.Б. Тренажерный комплекс как инструмент развития творческого потенциала и навыков трехмерного компьютерного моделирования у учащихся // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 12. – С. 27-30. – ISSN 1726-667Х
1513261
  Смирнов Д.Р. Тренажеры в доме / Д.Р. Смирнов // Игры с мячом для здоровья / В.И. Бондин. – Москва : Знание, 1991. – С. 69-190. – (Новое в жизни, науке, технике ; 2/1991 ;Физкультура и спорт). – ISBN 5-07-001897-3
1513262
  Денискин Д.Н. Тренажёры в доме / Д.Н. Денискин. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 32 с.
1513263
  Денискин Д.Н. Тренажёры во дворе / Д.Н. Денискин. – М., 1986. – 32с.
1513264
   Тренажеры для вестибулярной тренировки и методы объективного педагогического контроля. – Л., 1988. – 89с.
1513265
  Малашин И.И. Тренажеры для операторов АЭС / И.И. Малашин, И.И. Сидорова. – М., 1979. – 153с.
1513266
  Долганова Е. Тренд-сеттер Кавалли // Elite club : Журнал украинской элиты. – Киев, 2006. – № 1. – С. 59-64.
1513267
  Шевченко В. Тренд в стимулюванні винахідництва відзнаками // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 10. – С. 31-34 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1708-7422
1513268
  Шевченко В. Тренд в стимулюванні раціоналізаторства: державні відзнаки / В. Шевченко, В. Плескач, І. Дробітько // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 22-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1708-7422
1513269
  Соснін О. Тренд часу - законодавче вирішення безпекових проблем інформаційно-комунікаційної діяльності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 1-7 вересня (№ 35). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1513270
  Манич Н.Є. Трендвочингові прогнози кінця 2012 – початку 2013 рр. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У Сполучених Штатах Америки та в країнах західної Європи трендвочинг і кулхантинг уже стализвичним явищем, за звіти трендвочерів платять чималі гроші, але в Україні ці види діяльності тільки починають зароджуватися. Стаття присвячена проблемам ...
1513271
  Решетник М.Д. Тренделенбург (Trendelenburg) Фрідріх Адольф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 648-649. – ISBN 966-316-069-1
1513272
  Черкашина-Губаренко Тренди "Оксамитового сезону" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 167). – С. 6


  Світове оперне мистецтво переживає розквіт, а в Україні?
1513273
  Андрощук Г.О. Тренди в науці та технологіях 2020-2040 років: прогнозні оцінки НАТО // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: В.І. Сергієнко ; упоряд.: С.Г. Шидловський, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2020. – (Вип. 6). – С. 116-128. – ISBN 978-617-7828-93-7
1513274
  Богдан Т.П. Тренди глобального фінансового ринку під впливом боргових процесів у розвинутих країнах // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 7 (224). – С. 31-48. – ISSN 2305-7645


  Проведено порівняльне дослідження програм фінансової допомоги Україні з боку МВФ, ЄС та Світового банку з акцентом на соціальні, правові і економічні аспекти реформування державного управління.
1513275
  Соцков О. Тренди для бібліотек у соціальних мережах // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 15-17. – ISSN 2518-7341


  Розглядаються деякі елементи, функції та тренди соціального маркетингу, що допоможуть надати бібліотечним сторінкам та спільнотам додаткового поштовху в просуванні власного контенту.
1513276
  Піпченко Н.О. Тренди енергетичного розвитку: міжнародний вимір / Н.О. Піпченко, М.М. Рижков // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 377-398. – ISBN 978-966-9725-65-3
1513277
  Поціпух О. Тренди й трансформації видавничої галузі як форма адаптації до цільової аудиторії міленіалів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 67, квітень – червень


  Основна мета статті полягає в огляді сучасного підходу до вивчення читацької аудиторії на основі теорії поколінь і демонструє паралель між трендами й трансформаціями видавничої галузі та особливостями покоління міленіалів як споживачів книжкової ...
1513278
  Холмс Даміан Тренди ландшафтної архітектури - 2021 // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 36-39 : фото
1513279
  Галаченко О.О. Тренди маркетингової стратегії реалізації санатарно-курортних послуг на регіональному рівні в умовах децентралізації / О.О. Галаченко, Н.М. Стручок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 3-8. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1513280
  Аксамітна Олександра Тренди маркетингу // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 5/6, жовтень - грудень. – С. 44-47 : фото
1513281
  Живага А.Ю. Тренди народжуваності і смертності населення України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 151-153
1513282
  Дроздик Л.А. Тренди політичної зовнішньої реклами під час позачергових парламентських виборів 2014 року в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 104-108. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (23)). – ISSN 2219-8741
1513283
  Котляр А. Тренди похилого віку. Про що кричить і мовчить річний звіт Пенсійного фонду / А. Котляр, Ю. Самаєва // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 1-2


  "Після підвищення мінімальної заробітної плати вдвічі суми виплат, представлені в звіті Пенсійного фонду, почали без перебільшення лякати. Прірва між бідними працездатними та злиденними пенсіонерами перетворилася на Великий каньйон. При цьому всі ...
1513284
  Скібська К.О. Тренди рекрутингу в умовах пандемії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 261-266. – ISSN 2222-4459
1513285
  Федулова Л.І. Тренди розбудови новітньої технологічної бази сфери забезпечення якості життя та здоров"я населення / Л.І. Федулова, С.В. Палиця // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 21, листопад. – С. 6-13. – ISSN 2306-6814
1513286
  Мезенцев К. Тренди розвитку міських поселень в Україні: стійкі та вразливі міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-36. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
1513287
  Камша О. Тренди судової практики в 2020 році // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
1513288
  Мезенцев К.В. Тренди та центр-периферійні паттерни міграції у Київському функціональному урборегіоні / К.В. Мезенцев, О.К. Гаврилюк // Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 308-311. – ISBN 978-966-285-535-7
1513289
  Нестеровська З. Тренди фінансового моніторингу-2021 // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 лютого (№ 4)
1513290
  Кравченко А.С. Тренди фінансового ринку в умовах цифрових імперативів // Економіка та право: глобальна трансформація : міжнар. колектив. монографія / О.В. Беспаленко, О.Ю. Браславець, Т.В. Ганущак, Т.С. Демедюк, А.В. та ін. Заїка. – Київ : Наукова столиця, 2021. – С. 47-58. – ISBN 978-617-7649-50-1
1513291
  Коробков Д.В. Трендовий аналіз та індексне моделювання інвестиційної привабливості цінних паперів : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 110-117 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1513292
  Зінько Назарій Трендові рослини для ландшафтного дизайну в Україні, або про сучасні тенеденції озеленення приватних садів // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 38-48 : фото
1513293
  Попович Людмила Трендові рослини для саду від Europlants // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 52-53 : фото
1513294
  Пекар В. Тренды и деньги. Руководство по ловле ускользающей прибыли // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 4 (187). – С. 44-51
1513295
  Морен Декстер Тренды лондонского дизайна // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 24-25 : фото
1513296
  Шоркин А.Д. Тренды межэтнических отношений в Крыму // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 165-173. – ISSN 2077-8309
1513297
  Юрчак А. Тренды отечественного В2В маркетинг на 2013 // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 19-22. – ISSN 1606-3732
1513298
  Анурьев С.В. Тренды развития электронных ресурсов в библиотеках // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – C. 33-37. – ISSN 0130-9765


  Проанализирована ситуация, сложившаяся как в библиотеках России, так и на рынке электронных ресурсов за последние пять лет. Приведены данные роста популярности электронного чтения в России. Рассмотрены новые решения, позволяющие полностью пересмотреть ...
1513299
  Винокуров Е. Тренды региональной интеграции на постсоветском пространстве: результаты количественного анализа / Е. Винокуров, А. Либман // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 94-107. – ISSN 0042-8736
1513300
  Логинов В.Ф. Тренды, "скачки" и паузы в изменении глобальной и региональной температуры и их возможные причины // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 12-19 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
1513301
  Аксенов А.Ф. Трение и изнашивание металлов в углеводородных жидкостях / А.Ф. Аксенов. – Москва : Машиностроение, 1977. – 151 с.
1513302
  Крагельский И.В. Трение и износ / И.В. Крагельский. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1968. – 480с.
1513303
  Погосян А.К. Трение и износ наполненных полимерных материлов / А.К. Погосян. – М., 1977. – 140с.
1513304
  Силин А.А. Трение и мы / А.А. Силин. – Москва : Наука, 1987. – 189с.
1513305
  Колесников С.Л. Трение и сцелпение в грунтах. / С.Л. Колесников. – М., 1935. – 48с.
1513306
  Кирдяшкин А.Г. Трение и теплообмен при тепловой гравитационной конвекции и в поле центрабежных сил : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Кирдяшкин А.Г. ; АН СССР , Сиб. отд-ние. Совет секции техн. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 20 с.
1513307
  Пилипенко Валерий Николаевич Трение и теплообмен при турбулентных течениях слабых полимерных растворов вблизи гладких и шероховатых поверхностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Пилипенко Валерий Николаевич; МГУ. – М., 1975. – 18л.
1513308
  Авдеев Д.Т. Трение покоя полимерных материалов / Д.Т. Авдеев, А.А. Кутьков, А.К. Курочка. – Ростов-на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1978. – 128 с. – Список лит.: с. 124-126
1513309
  Арчбютт Л. Трение, смазка и смазочные материалы / Л. Арчбютт, Р.М. Дилей ; перевод с англ. Б.В. Лосиковым, М.Э. Крейн, Г.Е. Журавлевым. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1940. – 824 с., III таб.
1513310
   Тренинг-курс по синхронному переводу / Г.Э. Мирам, В.В. Дайнеко, С.В. Иванова, П.В. Амплеев. – Киев : Арий, 2010. – 192 с. – + аудиоприложение на CD. – ISBN 978-966-498-092-7
1513311
  Андрианова Т.П. Тренинг актера в театре кукол : [учеб. пособие] / Андрианова Т.П. ; Ленинград. гос. ун-т театра, музыки и кинематографии. – Ленинград : ЛГИТМИК, 1983. – 79 с. : ил.
1513312
  Меграбян С.В. Тренинг для командированных в Украину международных специалистов // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 82-85 : табл. – Библиогр.: 8 назв
1513313
  Воробьев А.Н. Тренинг интеллекта / А.Н. Воробьев. – Москва, 1989. – 175с.
1513314
  Недосека О.Н. Тренинг как вид коммуникативной технологии в вузе // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 12. – С. 35-41. – ISSN 1609-4646


  В статье показаны актуальность и необходимость совершенствования коммуникативных компетенций как обязательного условия развития субъектсубъектных отношений в педагогической деятельности. Представлена структура тренинга как вида коммуникативной ...
1513315
  Богословская О. Тренинг как обучающая технология / О. Богословская, В. Павлова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 0321-0383
1513316
  Кипнис М. Тренинг коммуникации / Михаил Кипнис. – 3-е изд., стереот. – Москва : Ось-89, 2007. – 128 с. – (Действенный тренинг). – ISBN 978-5-98534-384-7
1513317
  Кипнис М. Тренинг лидерства / Михаил Кипнис. – 3-е изд., доп. – Москва : Ось-89, 2008. – 144 с. – (Действенный тренинг). – ISBN 978-5-98534-845-3
1513318
  Пономаренко Л.И. Тренинг развития рефлексивности у подростков // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 3. – С.8-17
1513319
  Реан А.А. Тренинг ролевого поведения руководителей : концепции и процедуры / А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 3 (120). – С.9-16
1513320
  Пономарева Р.А. Тренинг творческой психотехники в работе с одаренными учащимися / Р.А. Пономарева, А.Д. Терешкова ; Укр. центр творчества детей и юношества ; Ин-т психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины ; Дарницкий техн. лицей. – Киев : [б. и.], 1998. – 30, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 29. – ISBN 966-95339-3-7
1513321
  Богданова Светлана Тренинговый отель - экскурсия в будущую профессию : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 32-33 : Фото
1513322
  Горелов К.И. Тренинки испытание верховых лошадей / К.И. Горелов, А.А. Яковлева. – М, 1955. – 264с.
1513323
  Кулакаускас В.В. Тренировка баскетболиста. / В.В. Кулакаускас. – М., 1958. – 244с.
1513324
  Мерфи М.С. Тренировка в легкой атлетике. / М.С. Мерфи. – Берлин, 1924. – 151с.
1513325
  Астанин Ю.П. Тренировка в марш-бросках / Астанин Ю.П., Гордеев Н.И. – Москва : Воениздат, 1958. – 55 с.
1513326
  Мидлер М.П. Тренировка в фехтовании на рапирах / М.П. Мидлер, Д.А. Тышлер. – М, 1966. – 196с.
1513327
  Гильд А.П. Тренировка ватерполиста / А.П. Гильд. – М., 1966. – 168с.
1513328
   Тренировка гандболиста. – На японском языке. – Токио, 1960. – 263с.
1513329
   Тренировка гандболиста. – М., 1975. – 208с.
1513330
  Жмарев Н.В. Тренировка гребцов / Н.В. Жмарев. – К, 1976. – 124с.
1513331
  Михайлов В.В. Тренировка конькобежца-многоборца / В.В. Михайлов. – М, 1975. – 227с.
1513332
  Чернов И.П. Тренировка конькобежцев / И.П. Чернов. – К., 1984. – 88с.
1513333
  Чернов И.М. Тренировка конькобежцев / И.М. Чернов. – Киев, 1984. – 87с.
1513334
  Коробков Г.В. Тренировка легкоатлета-многоборца / Г.В. Коробков. – М, 1951. – 186с.
1513335
  Хоменков Л.С. Тренировка легкоатлета. / Л.С. Хоменков. – Л., 1954. – 40с.
1513336
   Тренировка легкоатлетов Зимой на открытом воздухе. – М., 1956. – 136с.
1513337
  Кожевникова З.Я. Тренировка ловкости и быстроты баскетболиста / З.Я. Кожевникова. – Москва, 1971. – 96с.
1513338
  Аниканов И.Я. Тренировка Марии Исаковой / Аниканов И.Я. – Москва : Физкультура и спорт, 1951. – 96 с. – Библиогр.: ил.
1513339
  Лезер Ф. Тренировка памяти / Ф. Лезер. – Москва, 1979. – 167с.
1513340
  Инясевский К.А. Тренировка пловца. / К.А. Инясевский, Б.Н. Никитский. – М., 1956. – 183с.
1513341
  Хохлов В.И. Тренировка подводного пловца. / В.И. Хохлов. – М., 1976. – 95с.
1513342
  Роман Р.А. Тренировка тяжелоатлета / Р.А. Роман. – М., 1968. – 144с.
1513343
  Роман Р.А. Тренировка тяжелоатлета в двоеборье / Р.А. Роман. – Москва, 1974. – 152с.
1513344
  Вуджек Т Тренировка ума / Т Вуджек. – Санкт-Петербург, 1996. – 288с.
1513345
  Келлер В.С. Тренировка фехтовальщиков / В.С. Келлер, Д.А. Тышлер. – М, 1972. – 182с.
1513346
  Савин С.А. Тренировка футболиста. / С.А. Савин. – М., 1957. – 112с.
1513347
  Романенко А.Н. и др. Тренировка футболистов / А.Н. и др. Романенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1984. – 263с.
1513348
  Бутович Н.А. Тренировка юных пловцов / Н.А. Бутович. – М., 1953. – 144с.
1513349
   Тренировочно-контрольные упражнения по синтаксису современного русского языка. – Рязань, 1975. – 198 с.
1513350
   Тренировочно-контрольные упражнения по современному русскому языку. – Москва : Просвещение, 1968. – 216 с.
1513351
  Ковалев В.П. Тренировочно-контрольные упражнения по современному русскому языку. Синтаксис и пунктуация : пособие для студ.-заочников ф-та русского яз. и л-ры пед. ин-тов / В.П. Ковалев, М.Ф. Лукин ; Гл. управление высших и средних пед. учебных заведений М-ва просвещения РСФСР ; МГЗПИ. – Москва : Просвещение, 1968. – 176 с.
1513352
  Косова В.А. Тренировочные задания по немецкому языку / В.А. Косова, Т.Е. Экман. – Москва, 1973. – 55 с.
1513353
  Анашкин И.Н. Тренировочные и имитационные средства наземной артиллерии / И.Н. Анашкин, М.Н. Белокур, Н.Д. Мельчаков. – Москва : Воениздат, 1977. – 240 с.
1513354
  Головкова Н.М. Тренировочные лабораторные работы с магнитофоном для развития устной речи на английском языке в техническом вузе : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Головкова Н.М.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 19л.
1513355
   Тренировочные лексико-грамматические упражнения по русскому языку для работы с магнитофоном. – Москва : Русский язык, 1983. – 150с.
1513356
  Душанин С.А. и др. Тренировочные программы для здоровья / С.А. и др. Душанин. – К, 1985. – 31с.
1513357
  Рачинская Н.Н. Тренировочные упражнения по грамматике и контрольные работы 1-2. Нем. язык. / Н.Н. Рачинская. – М,, 1969. – 64с.
1513358
  Вагнер Р. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка = Grammatiktraining Mittelstufe : Средний уровень / Р. Вагнер. – Київ : Методика, 1998. – 128с. – ISBN 966-7269-24-8
1513359
  Рачинская Н.Н. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка: пособие для самостоят. работы студ.-заоч. / Н.Н. Рачинская. – Москва, 1977. – 62с.
1513360
   Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка:Базовый уровень = Grammatik uben Grammatiktraining: 1 Grundstufe/W.Heidermann. – Київ : Методика, 1998. – 144с. – На звороті тит.арк.авт.: Вернер Хайдерманн. – ISBN 966-7269-08-6
1513361
   Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка:Средний уровень = Grammatik uben Grammatiktraining: 2. Mittelstufe/ R/Wagner. – Київ : Методика, 1998. – 128с. – На звор.тит.арк.авт.:Рената Вагнер. – ISBN 966-7269-24-8
1513362
  Михайлов М.Д. Тренировочные упражнения по химии / М.Д. Михайлов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1989. – 144 с.
1513363
  Лапидус Б.А. Тренировочные упражнения с ключем / Б.А. Лапидус. – М, 1968. – 260с.
1513364
  Гильбух Ю.З. Тренировочные устройства в профессиональном обучении / Ю.З. Гильбух. – К., 1979. – 199с.
1513365
   Тренировчно-контрольные упражнения по морфологии современного русского языка. – М., 1968. – 216с.
1513366
  Лукьянова А Е. Тренируем дыхание / Е.А. Лукьянова, О.Ю. Ермолаев, В.П. Сергиенко ; [предисл. Л.Б. Дмитриева]. – Москва : Знание, 1987. – 93 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 6/1987 ; Физкультура и спорт)
1513367
  Андреев О.А. Тренируем свою память / О.А. Андреев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 221, [1] с. : табл., ил. – Терминол. словарь: с. 208-214. – Библиогр.: с. 216. – (Серия "Психологический практикум"). – ISBN 5-222-03316-3
1513368
  Дударев Тренируйся сам / Дударев. – К, 1983. – 112с.
1513369
  Григорьев А.А. Тренитарное единство философии, поэзии и прозы // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 108-119. – ISSN 0236-2007
1513370
  Мірам Г.Е. Тренінг-курс двостороннього послідовного перекладу : (англо-українська мовна пара) / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, С.В. Іванова. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 227, [1] с. : табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 181. – ISBN 978-966-521-077-1
1513371
  Толстолужська Л.Г. Тренінг-курс ефективної педагогічної взаємодії як метод розвитку професійної мотивації студентів. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.18-24.
1513372
  Горковчук М.В. Тренінг-курс у рамках проекту "Географічні інформаційні технології для сталого розвитку країн східного сусідства" в Єреванському національному університеті будівництва та архітектури / М.В. Горковчук, Ю.В. Кравченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 36-38 : фото, мал.
1513373
  Гукова О.О. Тренінг - активна форма навчання дорослих людей
1513374
  Гукова О.О. Тренінг - активна форма навчання дорослих людей // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 10 (166), жовтень. – С. 22-30
1513375
  Павлюсева І. Тренінг - ефективний метод групової роботи : (Із досвіду роботи вчителя вищої кваліфікаційної категорії Долинської ЗШ І-ІІІ ст. №2 ім. А.С. Макаренка Павлусевої Інни Павлівни) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 28
1513376
  Карамушка Л.М. Тренінг " Психологічні умови розвитку лідерських якостей у майбутніх наково-педагогічних працівників" / Л.М. Карамушка, Т.Г. Фелькель // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 55-61. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1513377
  Хемчян І.І. Тренінг "Інноваційний розвиток спеціальних наукових бібліотек установ НАПН України: пошук нових форматів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (251). – С. 39-40. – ISSN 1029-7200


  16-18 травня 2019 р. в країні пройшов XIII Всеукраїнський фестиваль науки. Головна мета фестивалю - популяризація досягнень світової та вітчизняної науки, сприяння формуванню позитивного ставлення до неї та підвищення престижу професії вченого у ...
1513378
  Гордієнко Ю. Тренінг "Навчаємось педагогічної толерантності": змістові та методичні особливості імплементації у навчальний процес ЗВО / Ю. Гордієнко, Т. Семенюк // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Вербицька А.Е. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 11. – С. 47-52. – ISSN 2410-0927
1513379
  Баранова В.А. Тренінг "Психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 15-27. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2411-3190
1513380
  Карамушка Л.М. Тренінг "Психологічні особливості ставлення студентів до грошей" / Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 99-105. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1513381
  Вознюк А.В. Тренінг "Психологічні особливості управління педагогічними працівниками" // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 214-227. – ISSN 2078-1687
1513382
  Карамушка Л.М. Тренінг "Психологія розвитку конкурентоздатності персоналу держадміністрацій": дизайн та ефективність упровадження в процес перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців / Л.М. Карамушка, О.А. Філь // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 283-289. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1513383
  Заіка І.В. Тренінг "Роль організаційної культури закладів освіти у зниженні впливу соціальної напруженості на педагогічних працівників" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 27-41. – ISSN 2411-3190
1513384
  Карамушка Т.В. Тренінг "Формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри": зміст, структура, основні інтерактивні техніки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 111-117. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
1513385
  Авдєєва С.О. Тренінг "Формування психологічної готовності керівників до управління освітніми організаціями в умовах інклюзії" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 7-13. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
1513386
  Карамушка Л.М. Тренінг "Формування психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар"єри": структура, зміст, основні інтерактивні техніки / Л.М. Карамушка, Т.М. Канівець // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 49-55. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1513387
  Земелєва Л.Г. Тренінг "Школи практичних порад" на засадах методики системного аналізу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 12 : фото
1513388
  Палагнюк О.В. Тренінг актуалізації християнських настановлень як чинника формування соціальної відповідальності особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 86-92 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
1513389
  Іщук О.В. Тренінг впливу організаційної культури вищих навчальних закладів на становлення професійної ідентичності студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1513390
  Шуканова Анжела Тренінг для вчителів економіки // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 27-30
1513391
   Тренінг для державних службовців "Врахування цілей сталого розвитку в стратегіях розвитку територіальних громад" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 14 : фото
1513392
  Павлюсева І.П. Тренінг для учнів 2-3 класів "вплив навколишнього середовища на здоров"я людини" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 20-22 : рис.
1513393
  Богданович Л.М. Тренінг з основ здоров"я для учнів 6-х класів / Л.М. Богданович, С.Л. Усик // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
1513394
   Тренінг з працевлаштування // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 2


  Наприкінці року в університеті відбулася серія тренінгів для стипендіатів програми "Завтра.UA" з метою допомогти працевлаштуватися. Проводив тренинг Фонд В. Пінчука.
1513395
   Тренінг за підтримки НАТО // Київський університет. – Київ, 2021. – Червень (№ 6). – С. 5


  "Представники Університету в когорті провідних комунікаційників України провели тренінг "Ефективні державні комунікації. Безпека, довіра і сильна репутація" для керівників комунікаційних відділів та пресслужб силових відомств. Захід відбувся 10-11 ...
1513396
  Шульга І. Тренінг із іноземної мови професійного спрямування для студентів і курсу немовних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 244-252. – ISSN 2312-5993
1513397
   Тренінг Інституту професійно-технічної освіти НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 7
1513398
  Рєпнова Т.П. Тренінг керованої поведінки підлітків : метод. посіб. до самост. роботи студентів та підгот. до семінар. занять з дисципліни "Організація діяльності психологічних служб" : наук.-метод. рек. для психол. служб закладів вищ. освіти / [Рєпнова Т.П.] ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т. – 2-ге вид. – Одеса : Одеський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2019. – 44, [2] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 36-41
1513399
  Гірник А.М. Тренінг комунікативних умінь (методичні матеріали) / А.М. Гірник, І.М. Шпалерчук // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.11-16
1513400
  Рибалка В. Тренінг оптимізму та оптимізації життєдіяльності. Частина 1 // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 93-106. – ISBN 978-617-8016-45-6
1513401
  Святенко Ю.О. Тренінг особистісного зростання : навч.-метод. посібник для студентів / Ю.О. Святенко. – Київ : Слово, 2017. – 107, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 106-107. – ISBN 978-966-194-265-2
1513402
  Федорчук В.М. Тренінг особистісного зростання : навч. посібник / В.М. Федорчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 248, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 239-246. – ISBN 978-611-01-0957-4
1513403
  Слободянюк І.А. Тренінг партнерського спілкування / І.А. Слободянюк. – Київ : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2010. – 48 с. – (Бібліотечка тренера). – ISBN 966-8487-51-6
1513404
  Олексюк В.Р. Тренінг педагогічної рефлексії // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 30-41
1513405
  Шевченко С.В. Тренінг підвищення особистісного адаптаційного потенціалу студентів та рівня їх розумової працездатності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 11 (164). – С. 17-30
1513406
  Щорс В.В. Тренінг підвищення психологічної культури творчо орієнтованих дітей // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 12 (165). – С. 51-62
1513407
  Овдієнко І.М. Тренінг професійного зростання практичного психолога // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 220-224
1513408
  Ткаченко О.А. Тренінг професійної майстерності психологів-консультантів: "справожиттєвий" підхід : навч. посібник (експерим. курс) для студентів ВНЗ / О. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки. – Кіровоград : КІРУЕ, 2009. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-7878-26-9
1513409
  Заболотній О.А. Тренінг психолого-педагогічної майстерності майбутніх викладачів : методичні рекомендації / Заболотній О.А., Свистун В.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України. – Київ : [Видавець Лисенко М.М.], 2010. – 51 с.
1513410
  Терлецька Л.Г. Тренінг психосинтезу як метод дослідження емоційного і духовного аспектів психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 27-30. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків зарубіжної психології щодо технології психосинтезу. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу психосинтезу як шляху до інтеграції особистості.
1513411
  Остапченко О. Тренінг риторичної майстерності : навчальна гра-змагання "Ораторський турнір" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 6 (126). – С. 64-71


  Сценарій гри-змагання "Ораторський турнір". Серед завдань - фотопитання: портрети М.А. Максимовича та його дружини, виконані Т. Шевченком.
1513412
  Цілінко І.О. Тренінг розвитку моральних почуттів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (170). – С. 12-23
1513413
  Гера Т. Тренінг самоконгруентності особистості майбутніх педагогів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 119-137. – ISSN 1810-2131
1513414
  Клопота Є.А. Тренінг самопізнання та саморозвитку : навч. посібник для студентів ВНЗ / Є.А. Клопота ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 205-207. – ISBN 978-966-599-427-5
1513415
  Терлецька Л.Г. Тренінг тілесної терапії як метод дослідження фізичного аспекту психічного здоров"я особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 97-99. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто думки класиків психології щодо технології творчих рухів тіла в роботі з групами. Проаналізовано підходи різних авторів до процесу терапії тіла як шляху до інтеграції особистості.
1513416
  Ігнатьєва Н. Тренінг у процесі занять зі сценічного руху // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 139-143. – ISSN 2410-5325


  У структурі педагогічного процесу театральних ЗВО давно сформовані дисципліни, що складають обов’язковий перелік професійної підготовки актора. Закономірно виникає питання: який метод роботи зі студентами ефективніший у розвитку необхідних вмінь та ...
1513417
  Калита О.П. Тренінг у формуванні комунікативної компетентності майбутніх юристів // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 141-147
1513418
  Галацин К. Тренінг у формуванні комунікативної культури майбутніх фахівців інженерних спеціальностей / К. Галацин, А. Фещук // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 49-55. – ISSN 2415-8143
1513419
  Гольдштейн А. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам / А. Гольдштейн, В. Хомик. – Київ : Либідь, 2003. – 520с. – ISBN 966-06-0272-3
1513420
  Булгакова М. Тренінг щодо захисту прав людини в Європейському суді з прав людини // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 48-50.
1513421
  Карманенко В.В. Тренінг як ефективний інструмент розвитку професійних компетенцій і практичних навичок студентів ВНЗ // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 23-25. – ISSN 2221-6316
1513422
  Новікова Л.М. Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі : навчально-методичний посібник / Новікова Л.М. ; Західнодонбаський приватний ін-т економіки і управління. – Павлоград, 2008. – 110с.
1513423
  Вишківська В. Тренінг як засіб розвитку професійного мислення майбутніх фахівців / В. Вишківська, Л. Кондратенко, О. Патлайчук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 2 (200), лютий. – С. 93-98. – ISSN 2308-4634
1513424
  Зірка В.В. Тренінг як засіб формування конкурентоздатності майбутнього фахівця / В.В. Зірка, В.О. Бикова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 284-289. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (10) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розкрито сутність, особливості методу тренінгу, упровадження якого в навчально-виховний процес вищої школи дозволить студентам сформувати складові конкурентоздатності майбутніх фахівців: аксіологічний (мотивація на успіх/невдачу; потреба в ...
1513425
  Таран А. Тренінг як інноваційна методика інклюзивного навчання у системі вищої освіти // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 161-165
1513426
  Румянцева Т.В. Тренінг як інтерактивний метод навчання // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 99-108
1513427
  Антонюк В.З. Тренінг як метод профілактики девіантної поведінки підлітків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 33-36. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано особливості тренінгу як методу профілактики девіантної поведінки підлітків.
1513428
  Фоменко А. Тренінг як практика соціально-психологічної допомоги мобілізованим на військову службу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В статті йдеться про тренінг як один з засобів практичної допомоги мобілізованим на військову службу. Розкрито окремі особливості психологічних чинників військового соціуму. Представлено структуру тренінгу у практиці розвитку простору ...
1513429
  Бацман О.С. Тренінг як складова адаптаційного процесу в інтегрованих групах вищого навчального закладу // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 63-67. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
1513430
  Шпонтак І.М. Тренінги "Безпечне довкілля: пожежна безпека" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 27-29 : табл.
1513431
   Тренінги для українських правоохоронців // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)


  У польському місті Жешув пройшов чотириденний семінар експертного рівня на тему "Посилення орієнтованої на постраждалих відповідальності за злочини сексуального насильства, пов"язаного з конфліктом в Україні".
1513432
   Тренінги з енергоефективності для освітян Черкас // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 6 (106), листопад-грудень. – С. 32
1513433
  Мороз Л.І. Тренінги як засіб розвитку професійно значущих та особистісних якостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 55-57. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються тренінги професійно-психологічної спрямованості і особового зростання, їх можливості в розвитку професійно значимих особових якостей людини, роль ведучого тренінгів психологічному супроводі змін, які відбуваються з учасниками ...
1513434
  Романова Г.М. Тренінгова підготовка викладачів фахових дисциплін до проектного навчання // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 90-91


  Важливою складовою підвищення кваліфікації викладачів фахових дисциплін ВНЗ є їхня підготовка до розроблення та застосування проектних технологій, що може здійснюватися на тренінг-курсах.
1513435
  Бойко Е.В. Тренінгова практика як технологія розвитку лідерських якостей молоді // Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – С. 108-111. – ISBN 978-617-7351-28-2
1513436
  Шевченко А.М. Тренінгова програма "Забезпечення психологічного здоров"я менеджерів освітніх організацій в умовах Нової української школи" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 2 (26). – С. 139-153. – ISSN 2411-3190
1513437
  Карамушка Л.М. Тренінгова програма "Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації та індивідуально-особистісному рівні" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 48-61 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2411-3190
1513438
  Паршак О. Тренінгова програма "Психологія ставлення до грошей персоналу комерційних організацій" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 4 (21). – С. 82-96 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2411-3190
1513439
  Клименко Н.Г. Тренінгова програма "Психологія ставлення жінок до грошей" // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 2 (26). – С. 60-72. – ISSN 2411-3190
1513440
  Купрєєва О. Тренінгова програма сприяння самореалізації студентів у інтегрованому освітньому середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 45-51. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1513441
  Коломієць-Людвіг Тренінговий центр медіації як напрямок розвитку юридичної клінічної практики / Коломієць-Людвіг, Максименко, // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 71-79


  Стаття присвячена напрямкам вдосконалення роботи юридичної клініки шляхом долучення практики медіації. Досліджено точки дотику правових засад надання послуг юридичними клініками та центрами медіації; зроблено зіставлення та порівняння їх принципів і ...
1513442
  Ончева Т.В. Тренінгові вправи для підготовки до участі в еколого-географічному брейн-рингу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 25
1513443
  Ковальчук Л.М. Тренінгові заняття до психологічного супроводу випускників школи під час навчання, іспитів, зовнішнього незалежного оцінювання // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 7 (124). – С. 34-39
1513444
  Головко О.С. Тренінгові методи розвитку демократичної культури майбутніх менеджерів освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 88-92. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1513445
  Любченко Ю.В. Тренінгові програми з методології як форма підвищення дослідницьких компетентностей викладачів факультетів журналістики / Ю.В. Любченко, Сіріньок-Долгарьова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 132-136. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741


  "В українському науковому просторі час від часу з’являються публікації щодо методології наукових досліджень у галузі соціальних комунікацій. Однією з перших стала праця В. Різуна та Т. Скотникової "Методи наукових досліджень у журналістикознавстві" ...
1513446
  Рудницьких О. Тренінгові технології в освіті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С.135-139. – ISSN 2308-4634


  В статье освещаются особенности использования тренинговых технологий в образовательном процессе. Это является важным заданием для учителей и учеников, поскольку способность к использованию и восприятию интерактивных технологий – это свидетельство ...
1513447
  Козлакова Г. Тренінгові технології навчання магістрантів як майбутніх менеджерів освітніх закладів / Г. Козлакова, О. Озерян // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 53-60. – ISSN 2078-1016
1513448
   Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : навч.-метод. посібник / [Г.М. Азаренкова та ін. ; за заг. ред. Г.М. Азаренкової, Н.М. Самородової] ; Нац. банк України, Ун-т банківської справи, Харків. ін-т банківської справи. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 198, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 191-198. – ISBN 978-966-418-115-7
1513449
   Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : навч.-метод. посібник / [Г.М. Азаренкова та ін. ; за ред. Г.М. Азаренкової, Н.М. Самородової] ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи ; Харків. ін-т банківської справи. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 198, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 191-198. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-115-7
1513450
  Шевчук О. Тренінгові технології навчання у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (3). – C. 142-148. – ISSN 2618-0715
1513451
  Демчинська М.В. Тренінгові технології у навчанні правознавства: з досвіду роботи // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 25-30
1513452
  Ягоднікова В. Тренінгові технології у розвитку соціальної зрілості студентів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 6-10. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто різні підходи до визначення поняття соціальна зрілість, визначеної критерії: соціальна активність, наявність життєвих цілей, відповідальність, комунікативні уміння. Доведена ефективність застосування тренінгових технологій у ...
1513453
  Чорногор Н.О. Тренінгові технології як основа формування комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки менеджера // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 161-166. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
1513454
  Чорногор Н.О. Тренінгові технології як основа формування конфліктологічної культури в процесі професійного становлення менеджерів ЗЕД [зовнішньоекономічної діяльності] // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 127-132. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1513455
  Внукова Н.М. Тренінгові форми для підготовки фахівців з вищою освітою за вимогами Національної рамки кваліфікацій / Н.М. Внукова, В.М. Пивоваров // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 89-93
1513456
  Березной А.В. Тренснациональные корпорации на рынках развивающихся стран : ограничит. деловая практика / А.В. Березной ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1985. – 197 с.
1513457
  Кшеминская Г.П. Тренспорт риболфавина у мутантов дрожжей Pichia Guilliermonoil и некоторые аспекты его регуляции : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Кшеминская Г.П.; Ин-т биохимии. – К., 1979. – 24л.
1513458
   Тренувальне ЗНО // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 8 лютого (№ 5). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Сумський державний університет пропонує майбутнім абітурієнтам пройти тренувальне ЗНО в режимі онлайн на власній платформі zno.sumdu.edu.ua.
1513459
  Буринська Н.М. Тренувальні вправи з неорганічної хімії / Н.М. Буринська. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1979. – 158с.
1513460
  Буринська Н.М. Тренувальні вправи з оргнічної хімії / Н.М. Буринська. – 2-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1981. – 144с.
1513461
  Коломієць Т.В. Тренувальні тести з німецької мови: дипломатія і зовнішня політика : рівні А1 - С1 : навч. посібник / [Т.В. Коломієць, О.В. Найдюк] ; Дипломат. акад. України ім. Геннадія Удовенка при М-ві закордон. справ. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2022. – 149, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 147-149. – ISBN 978-617-8021-88-7
1513462
  Короп Ю.А. Тренування жінок-плавців / Ю.А. Короп. – К, 1972. – 147с.
1513463
  Погодин Р.П. Трень-брень / Р.П. Погодин. – Л., 1966. – 232с.
1513464
  Валуйский П.П. Треонин в питании птицы / П.П. Валуйский, А.В. Тумор; Яковлев В.Г. – Бишкек : Илим, 1991. – 108с.
1513465
  Свердл С.К. Трепанация души / Сергей Свердл. – Винница : Эдельвейс и К, 2008. – 108 с. – ISBN 978-966-2150-35-3
1513466
  Бушинский Г.И. Трепел и диатомит / Г.И. Бушинский. – М, 1932. – 24с.
1513467
  Янишевский М.Э. Трепел. / М.Э. Янишевский. – Пг., 1919. – 1-26с.
1513468
  Назаревич С.І. Трепели УСРР / С.І. Назаревич. – К., 1936. – 108с.
1513469
  Янишевский М.Э. Трепель (Инфузорная земля) в России. – Петроград : Первая Государственная Типография, 1920. – 26 с.
1513470
  Идрисов К. Трепет души : стихи и поэма / Кабдыкарим Идрисов ; авториз. пер. с каз. А.Корнеева. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 124 с.
1513471
  Нестеренко Г.Я. Трепет и гнев / Г.Я. Нестеренко. – М., 1990. – 253с.
1513472
  Золотусский И.П. Трепет сердца / И.П. Золотусский : Современник, 1986. – 542 с.
1513473
  Иванов А.М. Трепетная весна / А.М. Иванов. – Ташкент, 1960. – 118с.
1513474
  Петровский Д.В. Трепетное сердце / Д.В. Петровский. – Москва, 1968. – 255с.
1513475
  Короткий В.А. Трепов Федір Федорович (молодший) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 302-303. – ISBN 966-06-0393-2
1513476
  Есенин С.А. Трерядница / С.А. Есенин. – Москва, 1920. – 26с.
1513477
  Адан П. Трест : роман / Поль Адан ; пер. с франц. Ю.Н. Султанова ; рис. Франса Мазрееля. – Ленинград : Гослитиздат ; (Тип. "Печатный двор" им. А.М. Горького тип. арт. "Печатня"), 1936. – 486 с. : ил.
1513478
  Силкин С.И. Трест "Дженерал электрик" в системе американского империализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Силкин С.И.; Мин. внеш. торг. СССР. Всесоюз. акад. внешней торговли. – М., 1955. – 20л.
1513479
  Яблонский Г.Э. Трест "Домострой" / Г.Э. Яблонский. – Одесса, 1988. – 125с.
1513480
  Эренбург И.Г. Трест Д.Е. : история гибели Европы / И.Г. Эренбург. – М, 1994. – 272с.
1513481
  Круковець О.В. Трест компресів / О.В. Круковець. – Київ, 1981. – 175 с.
1513482
  Генри О. Трест, который лопнул : рассказы / О. Генри ; пер. с англ. Р. Гальпериной, И. Гуровой, Н. Дарузес ; сост. О. Миклухо-Маклай. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 304 с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00493-7
1513483
  Сидорова Н. Трести як госпрозрахункові об"єднання державних підприємств в УСРР у 20-х роках XX ст. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 72-84. – ISSN 1728-9572
1513484
   Трестована цукрова промисловіасть на Україні.. – Х, 1927. – 24с.
1513485
   Тресты-миллиардеры во Франции.. – М, 1953. – 180с.
1513486
  Жуа П. Тресты в Бельгии / П. Жуа. – М, 1957. – 195с.
1513487
  Жуа П. Тресты в Конго / П. Жуа, Р. Левэн. – М, 1962. – 319с.
1513488
  Гончаров А.Н. Тресты Франции в "Малой Европе" / А.Н. Гончаров. – Москва, 1966. – 160с.
1513489
  Мицковик С. Третата генерациjа / Слободан Мицковик. – Скопje : Детска радост, 1995. – 336 с. – (Библиотека "Критика и есеистика"). – ISBN 9989300321
1513490
  Брауде И.Л. Третейские суды / И.Л. Брауде. – Москва, 1926. – 42 с.
1513491
  Данилина Е.А. Третейский суд в отечественной правовой системе / Е.А. Данилина, И.А. Носова // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 5. – с. 43-48
1513492
   Третейська палата України: факти, події, коментарі / [Ю.А. Михальський та ін. ; за заг. ред. Самохвалова В.П.]. – Київ : Юстініан, 2008. – 95, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
1513493
  Михальський Ю. Третейське самоврядування: проблеми та шляхи їх вирішення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)
1513494
  Рабенко С.Л. Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна форма захисту прав суб"єктів господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 362-366


  Аналізуються особливості третейського судочинства як альтернативної юрисдикційної форми захисту прав суб"єктів господарювання. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства для забезпечення належного захисту прав суб"єктів господарювання у ...
1513495
  Штефан О. Третейське судочинство як договірний альтернативний спосіб розв"язання конфлікту у сфері авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 44-48
1513496
  Торгашин О. Третейське судочинство як об"єкт господарсько-правового дослідження // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 16-19.
1513497
  Ліщина І. Третейське судочинство. Особливості вирішення спорів у недержавних органах // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 25-26
1513498
  Цебак І. Третейське судочинство. Щодо легітимності недержавної форми судочинства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 вересня (№ 38)
1513499
  Короєд С.О. Третейське судочинство: питання трансформації у досудову форму захисту прав // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 63-67
1513500
  Трекке А. Третейський арбітраж. Необхідність змін у третейському судочинстві // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1513501
  Абрамович Т. Третейський прапор підхоплено. Деякі спірні питання правових інститутів третейського суду та міжнародного комерційного арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
1513502
  Бойко В.Ф. Третейський розгляд спорів потребує подальшого врегулювання // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 82-87
1513503
  Москаленко К. Третейський розгляд спорів: продюсерський договір // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 3 (219 ). – С. 30-33
1513504
  Мажар Л. Третейський суд-потреба часу // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 31-32
1513505
  Вангородська Н.А. Третейський суд в Україні у X-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Вангородська Н.А. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1513506
  Притика Ю.Д. Третейський суд у системі альтернативних способів вирішення спорів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 73-78
1513507
  Вечірко І.О. Третейський суд як засіб втручання у процедуру банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 117-119
1513508
  Ковтун Ю Я. Третейський суд: історія становлення та переваги / Ю Я. Ковтун, // Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохорон. органів, молодих вчених, аспірантів та студентів (13 трав. 2017 р., м. Одеса) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т адвокатури, Каф. орг. суд., правоохорон. органів та адвокатури ; [уклад.: І.О. Билиця та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.В. Долежана. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 57-59. – ISBN 978-966-419-292-4
1513509
  Чорний А.М. Третейські суди в системі судочинства Литовсько-Руської держави // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 51-55. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1513510
  Чоп Н. Третейські суди в судовій системі Гетьманщини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 118-120
1513511
  Вангородська Н.А. Третейські суди в Україні в X - XVIII ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 118-127.
1513512
  Свінціцький А. Третейські суди в Україні. Проблеми вдосконалення законодавства. Правові колізії // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 64-69.
1513513
  Ковальова С.Г. Третейські суди на українських землях Великого князівства Литовського // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.68-72. – ISSN 1563-3349
1513514
  Святина В. Третейські суди, їх рішення та умови виконання / В. Святина, А. Ракоц // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2009. – № 1. – С. 46-47.
1513515
  Харчук В. Третейські суди: реформування не може суперечити законодавству України / В. Харчук, О. Шумивода // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 69-72
1513516
  Гамбург Л.С. Третейські та мирові суди в Лівобережній Україні (Гетьманщині) другої половини XVII-XVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 13. – С.65-68. – ISSN 1563-3349
1513517
  Летюк Є.М. Третє весло / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1967. – 123с.
1513518
  Шкраб"юк П. Третє відкриття Юрія Горліса-Горського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 11
1513519
  Кочур Григорій Третє відлуння : Поетичні переклади / Упор. А.Г. Кочур; Авт. вступ. слова І.М. Дзюба. – Київ : Рада, 2000. – 550с. – ISBN 966-7087-35-2
1513520
  Кочур Г.П. Третє відлуння : [ поетичні переклади ] / Григорій Кочур ; [ вступне слово І. Дзюби ; передм. М. Новикової ]. – Київ : Український письменник, 2008. – 672 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський та ін.). – ISBN 966-579-229-6
1513521
  Тимошик М. Третє відродження Огієнкового храму // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 26 липня - 1 серпня (№ 30). – С. 2


  На батьківщині І. Огієнка в Брусилові на Житомирщині відбулася урочиста церемонія закладення капсули з посланням майбутнім поколінням українців із нагоди відбудови Свято-Воскресенського храму, в якому хрестився і вінчався видатний діяч українського ...
1513522
  Буденний В.Й. Третє повернення : поезії / В.Й. Буденний. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 115 с.
1513523
  Голда Д. Третє полювання // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Про правила збирання грибів.
1513524
  Гризун А.П. Третє тисячоліття : Поезії / А.П. Гризун. – Суми : Мрія-1, 2003. – 112 с. – ISBN 966-566-200-7
1513525
  П"янов В.Я. Третє цвітіння / В.Я. П"янов. – Київ, 1962. – 339 с.
1513526
  Буреш И. Трети принос кжм пеперудната фауна на Тракия и Македония / Отъ Д-рь Ив. Буреш и Д. Илчев. – София : Художник, 1921. – 26 с. – Отд. оттиск: Трудове на Бълг. Природоизпитательно Д-во. Кн. 9 (1921), с. 61-86
1513527
   Третий-гелий-3 метод и его применение для датирования подземных вод (на примере Кировского горнопромышленного района, Мурманская область) / А.В. Гудков, И.Л. Каменский, Г.С. Мелихова, В.И. Скиба, И.В. Токарев, И.Н. Толстихин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 646-653 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0016-7525
1513528
  Грин Грэм Третий / Грэм Грин // Пленки Андерсона : [сборник] ; пер. с англ. / Сэндерс Лоуренс. – Москва : Остожье, 1997. – С.255-352. – ISBN 5-86095-094-2
1513529
  Симонов К.М. Третий адъютант / К.М. Симонов. – Москва : Правда, 1942. – 15с. – (Из фронтовой жизни)
1513530
  Симонов К.М. Третий адъютант : Рассказы и очерки / К.М. Симонов. – Москва : Военгиз, 1948. – 64с. – (Б-чка журн. "Советский воин")
1513531
  Симонов К.М. Третий адъютант : Рассказы / К.М. Симонов. – Москва : Детская литература, 1987. – 126с. – (Шк. б-ка : Для средн. шк.)
1513532
   Третий Археологический съезд в Киеве : 2-го августа 1874 года / Археологический съезд (3 ; 1874 ; Киев). – Москва : Синодальной Типографии, 1873. – 15, [5] с.
1513533
  Клименко А. Третий Бог // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2012. – № 5 (62). – С. 50-55. – ISSN 1818-3948
1513534
  Тахцис К. Третий брак : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-163. – ISSN 1130-6545
1513535
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду / А.Г. Алексин. – Москва, 1977. – 510с.
1513536
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду : повести и рассказы : для ст. шк. возраста / Анатолий Алексин ; худож. В. Терещенко. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 510 с. : ил.


  Содерж.: Третий в пятом ряду; "Безумная Евдокия"; Поздний ребенок; Мой брат играет на кларнете; Позавчера и послезавтра; Звоните и приезжайте!; Действующие лица и исполнители; Повесть Алика Деткина; А тем временем где-то; Я ничего не сказал...; ...
1513537
  Алексин А.Г. Третий в пятом ряду : повести / Анатолий Алексин ; худож. В. Егоров. – Москва : Современник, 1981. – 79 с. : ил. – (Отрочество. Серия книг для подростков)
1513538
  Меркурьев С.П. Третий вириальный коэффициент, матрица рассеяния и координатная асимптотика волновой функции для системы трех частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Меркурьев С.П.; Ленингр.гос.ун-т. – М, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1513539
   Третий возраст: обоснованность оптимизма : монография / [О.Л. Войно-Данчишина, Н.П. Гога, И.В. Головнева и др.] ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой ; Нар. укр. академия. – Харьков : Издательство НУА, 2018. – 221, [3] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в конце разделов. – ISBN 978-966-2298-02-7
1513540
  Вольный Ф. Третий восточный / Ф. Вольный. – Сталино, 1954. – 240с.
1513541
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Сталино, 1960. – 612с.
1513542
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1965. – 530с.
1513543
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Київ, 1977. – 471с.
1513544
  Вольный Ф.Г. Третий восточный / Ф.Г. Вольный. – Донецк, 1989. – 422с.
1513545
  Керим Али Третий всадник / Керим Али. – Москва, 1962. – 94 с.
1513546
   Третий Всемирный конгресс профсоюзов.. – М, 1953. – 144с.
1513547
   Третий Всемирный конгресс профсоюзов., 1953. – 40с.
1513548
   Третий Всемирный фестиваль молодежи и студентов в защиту мира.. – Берлин, 1951. – 24с.
1513549
  Всероссийский Третий Всероссийский съезд по дошкольному воспитанию, 15-21 октября 1924 / Всероссийский, съезд по дошкольному воспитанию; Под ред. Виленской, Моложавого и Прушицкой. – Москва : Г. М. П. Т., 1925. – 533 с.
1513550
  Смирнов Николай Николаевич Третий Всероссийский съезд Советов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Смирнов Николай Николаевич; Ленингр. отд. ин-та истории СССР АН СССР. – Л., 1980. – 26л.
1513551
  Смирнов Н.Н. Третий Всероссийский съезд Советов / Н.Н. Смирнов. – Л., 1988. – 123с.
1513552
   Третий Всеславянский митинг в Москве 9 мая 1943. – Москва : ОГИЗ - Госполитиздат, 1943. – 123 с.
1513553
   Третий Всесоюзный симпозиум "Молекулярные механизмы генетических процессов" : Тезисы докладов. 18-20 октября 1976 г. – Москва, 1976. – 118с.
1513554
   Третий всесоюзный симпозиум по теории колец, алгебр и модулей.. – Тарту, 1976. – 118с.
1513555
   Третий Всесоюзный съезд Ботаников.. – Ленинград, 1928. – 38с.
1513556
   Третий Всесоюзный съезд колхозников 25-27 ноября 1969 года.. – М, 1970. – 480 с.
1513557
   Третий Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике.. – М, 1968. – 336с.
1513558
   Третий Всесоюзный съезд профессиональных союзов., 1921. – 146с.
1513559
   Третий Всесоюзный эксплуатационный съезд речного транспорта. – М-Л, 1932. – 87с.
1513560
  Пронякин Ю.Ф. Третий выстрел. / Ю.Ф. Пронякин. – М., 1959. – 49с.
1513561
  Романченко О.И. Третий главный / О.И. Романченко. – М., 1974. – 159с.
1513562
  Романченко О.И. Третий главный / О.И. Романченко. – М., 1986. – 208с.
1513563
  Дик И.И. Третий глаз / И.И. Дик. – М., 1977. – 336с.
1513564
  Мориц Ю.П. Третий глаз : кн. стихов / Ю.П. Мориц. – Москва, 1980. – 142с.
1513565
  Фалеев М В. Третий глаз : Необыкновенная история / М В. Фалеев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 303с.
1513566
  Рампа Третий глаз / Рампа, Лобсанг. – Ленинград, 1991. – 190с.
1513567
  Рампа Третий глаз / Рампа, Лобсанг. – Санкт-Петербург, 1992
1513568
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – М., 1975. – 544с.
1513569
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – Москва, 1984. – 544с.
1513570
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – М., 1985. – 544с.
1513571
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы / Е.И. Парнов. – Кишинев, 1986. – 430с.
1513572
  Парнов Е.И. Третий глаз Шивы : фантастико-приключенский роман / Е.И. Парнов. – Москва : Детская литература, 1989. – 544 с. – (Библиотека фантастики ; Т.11). – ISBN 5-08-000757-5
1513573
  Орджоникидзе С. Третий год пятилетки и задачи работников социалистической промышленности / С. Орджоникидзе. – М.-Л., 1931. – 39с.
1513574
  Таяновский И.А. Третий горизонт / И.А. Таяновский. – Л., 1975. – 54с.
1513575
  Панферов А.И. Третий горизонт. / А.И. Панферов. – Краснодар, 1954. – 270с.
1513576
  Плотников К.Н. Третий государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1948. – 24 с.
1513577
  Коротаев В.В. Третий гудок / В.В. Коротаев. – М, 1987. – 158с.
1513578
  Солонин Марк Третий день победы : событие // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 5 (2836). – С. 62-65 : Фото
1513579
  Астахова В.Г. Третий день творения / Астахова В.Г. – Москва : Политиздат, 1969. – 120 с.
1513580
  Мачаидзе Л.А. Третий должен уйти... Повесть / Л.А. Мачаидзе. – Тбилиси, 1975. – 267с.
1513581
  Высоцкий С.А. Третий дубль / С.А. Высоцкий. – Москва, 1990. – 173с.
1513582
  Рекшан В.О. Третий закон Ньютона : повести, рассказы / В.О. Рекшан. – Москва : Советский писатель, 1986. – 302с.
1513583
  Юрандот Е. Третий звонок / Е. Юрандот. – М, 1959. – 117с.
1513584
  Михалков С.В. Третий звонок / С.В. Михалков. – Москва, 1987. – 448с.
1513585
  Ребецкий Ю.Л. Третий и четвертый этапы реконструкции напряжений в методе катакластического анализа сдвиговых разрывов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 93-106 : Рис. – Бібліогр.: с. 104-106. – ISSN 0203-3100
1513586
  Скалозуб Ю.Г. Третий капитан: роман / Ю.Г. Скалозуб. – Днепропетровск, 1989. – 277с.
1513587
  Блинов Н.Н. Третий класс купил колбас : [повесть : для детей] / Николай Блинов ; [худож. С. Соколов]. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 237, [2] с. : ил. – ISBN 5-235-01546-0
1513588
   Третий конгресс Коминтерна. – Москва, 1975. – 632с.
1513589
  Глаубауф Ф. Третий конгресс Коминтерна: Июнь-Июль 1921 г. / Ф. Глаубауф ; Пер. Л. Волынский. – 3-е изд. – [Харьков] : Изд. "Пролетарий", 1930. – 60 с. – (История Коммунистического Интернационала в конгрессах / Под ред. А. Лозовского)
1513590
   Третий король. – М, 1992. – 350с.
1513591
  Пирогова Т. Третий Крымский международный студенческий фестиваль рекламы объявил о начале приема работ // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2011. – № 5 (177). – С. 8-9
1513592
  Кулаков М. Третий лидер : Киноповесть // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2006. – № 10. – С. 2-24. – ISSN 0132-2036
1513593
  Зуев В.А. Третий лик / В.А. Зуев. – Москва : Знание, 1979. – 175 с. – (Жизнь замечательных идей)
1513594
  Зуев В.А. Третий лик / В.А. Зуев. – 2-е изд.. перераб. и доп. – Москва, 1985. – 207с.
1513595
  Конецкий В.В. Третий лишний / В.В. Конецкий. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 336 с.
1513596
  Чибис О. Третий лишний // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 3. – С. 100-118. – ISSN 1728-8568
1513597
  Ардашев П.Н. Третий международный исторический конгресс в Лондоне / П.Н. Ардашев. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1913. – 60 с.


  На обложке дарственная подпись;Многоуважаемому Михаилу Никитичу Ясинскому от автора (Ясинский Михаил Никитич (1862—?), юрист, профессор Университета св. Владимира в Киеве. Сочинения: «Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства»; )
1513598
   Третий международный конгресс по коррозии металлов. – Москва, 1966. – 566с.
1513599
   Третий международный конгресс русистов (МАПРЯЛ) : (Варшава, 1976) / Международный конгресс русистов; [редкол. : В.В. Иванов и др. ; ред. Н.М. Подъяпольская ; худ. ред. Г.И. Петушкова ; техн. ред. В.Г. Ивановская] ; Междунар. ассоц. преподавателей русского языка и литературы ; Ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. – Москва : Русский язык, 1979. – 259, [1] с. – Библиогр. в конце секций
1513600
   Третий Международный семинар преподавателей русского языка вузов стран народной демократии.. – М, 1960. – 12с.
1513601
   Третий международный симпозиум по кембрейской системе 1-9 августа 1990 г.. – Новосибирск, 1990. – 179с.
1513602
   Третий международный шахматный турнир.. – М-Л, 1937. – 315с.
1513603
   Третий межинститунский семинар по химическим свойствам и методам анализа тугоплавких соединений.. – Киев, 1965. – 32с.
1513604
  Сентэш Т. Третий мир / Т. Сентэш. – М., 1974. – 461с.
1513605
  Левковский А.И. Третий мир о современном мире / А.И. Левковский. – Москва, 1970. – 120с.
1513606
  Терещенко Алексей Третий мир против первого : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 18 : Фото
1513607
  Гребенников С.Т. Третий не лишний / С.Т. Гребенников, Н.Н. Добронравов. – М., 1971. – 173с.
1513608
  Белоголовцев Никита Третий не лишний : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 16-18 : Іл. – ISSN 1029-5828
1513609
  Сакин А.В. Третий номер расчета. / А.В. Сакин. – Днепропетровск, 1968. – 112с.
1513610
  Рудаков В.Е. Третий областной историко-археологический съезд в губ. г. Владимир / В.Е. Рудаков. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1906. – 24 с.
1513611
  Хабырыыс Б. Третий омурган / Б. Хабырыыс. – М., 1973. – 88с.
1513612
   Третий очередной съезд Российской Социал-Демократической Рачей партии 1905 года. : Полн. текст протоколов. – Москва : Госиздат, 1924. – 569 с.
1513613
  Кабанов А.К. Третий период войны. / А.К. Кабанов. – 197-207с.
1513614
   Третий пленум Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов.. – М, 1960. – 252с.
1513615
   Третий пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – М, 1964. – 220с.
1513616
  Руднев Е.Н. Третий полевой сезон : Повесть, рассказы / Е.Н. Руднев. – Киев : Молодь, 1976. – 184с.
1513617
  Рич В.И. Третий полюс / В.И. Рич, М.Б. Черненко. – М, 1960. – 160с.
1513618
  Ольшевский Р.А. Третий полюс / Р.А. Ольшевский. – Кишинев, 1967. – 97с.
1513619
  Диренфурт Г.О. Третий полюс. / Г.О. Диренфурт. – М., 1970. – 303с.
1513620
  Кин Д. Третий поход Антанты : к 15-летию польско-советской войны // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – С. 97-106
1513621
  Снисаренко А.Б. Третий пояс мудрости : Блеск языческой Европы. / А.Б. Снисаренко. – Л., 1989. – 283с.
1513622
  Молотов В.М. Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР : Доклад и заключительное слово на XVIII Съезде ВКП(б) 14-17 марта 1939 г. / В. Молотов. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 64 с., 1 л. портр. : портр.
1513623
  Молотов В.М. Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР : Доклад и заключительное слово на XVIII Съезде ВКП(б) 14-17 марта 1939 г. / В. Молотов. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 65 с., 1 л. портр. : портр.
1513624
   Третий пятилетний план Республики Пакистан., 1965. – 655с.
1513625
  Икэда Д. Третий радужный мост / Д. Икэда, А.А. Логунов. – М., 1988. – 181с.
1513626
  Ревуцкий А.М. Третий раунд / А.М. Ревуцкий. – Х., 1965. – 26с.
1513627
  Родионов В. Третий рейх против христианства : уроки истории: документальное расследование / окончание. Начало в № 8, 2010 // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 9. – С. 26-28. – ISSN 0130-7045
1513628
  Махлин В.Л. Третий Ренессанс // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 132-154. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13


  Махлин Виталий Львович развивает, с опорой на Ф.Ф. Зелинского, концепцию «третьего ренессанса» - русской духовной генерации 1920-х гг., переросшей эстетико-метафизические и утопические ограничения так называемого «религиозного ренессанса» и ...
1513629
   Третий республиканский симпозиум по дифференцильным и интегральным уравнениям. – Одесса, 1982. – 269с.
1513630
  Жданов Л. Третий Рим / Л. Жданов. – Харьков, 1991. – 462с.
1513631
  Захаренко М.П. Третий Российский молодежный библиотечный конвент // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 6 (68). – С. 124-126


  Представлена информация о Третьем Российском молодежном библиотечном конвенте, прошедшем 14-16 октября 2014 г. в Российской государственной библиотеке для молодежи. Рассмотрен новый информационно-библиотечный ресурс - Электронная библиотека "Молодежь ...
1513632
   Третий сборник материалов научной студенческой конференции. – Барнаул, 1955. – 68с.
1513633
  Костин В.Н. Третий семестр / В.Н. Костин. – Иваново, 1961. – 166с.
1513634
  Величко В.П. Третий семестр / В.П. Величко. – Минск, 1969. – 141с.
1513635
  Велембовская И.А. Третий семестр : повести / И.А. Велембовская. – Москва : Советский писатель, 1973. – 294 с.
1513636
   Третий семестр. – Москва, 1975. – 174с.
1513637
   Третий семестр : Справ. пособие по орг. деятельности студ. отрядов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 191 с. : ил.
1513638
   Третий семинар по вопросам теории и практики перевода научной и технической литературы.. – М, 1970. – 28с.
1513639
   Третий симпозиум по космической газодинамике 24-29 июня 1957 года : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 360 с.
1513640
  Евтушенко Е.А. Третий снег / Е.А. Евтушенко. – М, 1955. – 140с.
1513641
  Перельмутер В. Третий собеседник (о переводах М. Волошина) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 413-427
1513642
   Третий список сочинений и изданий Измаила Ивановича Срезневского, имеющихся в продаже. – Санкт-Петербург : тип. А. Якобсона, 1899. – 7 с. – Без тит. л. и обл.
1513643
   Третий СССР - ФРГ симпозиум по химии пептидов и белков.. – Москва, 1980. – 83с.
1513644
   Третий съезд Всесоюзного общества генетиков и селекционеров им. Н.И.Вавилова : Ленинград 16-20 мая 1977 г. Тезисы докладов. – Ленинград : Наука, 1977. – 564с.
1513645
   Третий съезд ЛКСМ Эстонии. – Таллин, 1948. – 90с.
1513646
   Третий съезд писателей РСФСР 24-27 марта 1970 года.. – М, 1972. – 415с.
1513647
   Третий съезд писателей СССР 18-23 мая 1959 г.. – Москва, 1959. – 272 с.
1513648
   Третий съезд РСДРП : Апр.-май 1905 г. – [Москва] : Партиздат, 1937. – IV, 578 с. – (Протоколы съездов и конференций ВКП(б) / Ин-т Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б))
1513649
  Косульников А.П. Третий съезд РСДРП / А.П. Косульников. – Москва, 1951. – 164с.
1513650
  Косульников А.П. Третий съезд РСДРП / А.П. Косульников. – Москва, 1954. – 160с.
1513651
  Ленин В.И. Третий съезд РСДРП / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 468с.
1513652
   Третий съезд РСДРП. – Москва, 1955. – 720с.
1513653
  Егоров В.Г. Третий съезд РСДРП / В.Г. Егоров. – М, 1980. – 64с.
1513654
   Третий съезд РСДРП апрель-май 1905 г. : Протоколы. – Москва : Госполитиздат, 1959. – XVI, 782 с., 2 л. ил. – (Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
1513655
   Третий Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России / Императорское Русское техническое общество. – Москва : Т-во Т-ва И.Д. Сытина
Секция IV : Коммерческое образование. Ч. 2 / изд. под ред. председателя секции А.Н. Глаголева. – 1904. – [4], 449-764, 6, 26, 26, 18, II с. : табл.
1513656
  Пуппо И.П. Третий тайм / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1965. – 66с.
1513657
  Щербаков В.И. Третий тайм : науч.-фант. рассказ, повести и легед / В.И. Щербаков. – Москва : Детская литература, 1988. – 238 с.
1513658
  Проханов А.А. Третий тост / А.А. Проханов. – М., 1991. – 543с.
1513659
  Миронов И.М. Третий триумвират / И.М. Миронов. – М., 1965. – 269с.
1513660
  Первенцев А.А. Третий удар / А.А. Первенцев. – М, 1949. – 84с.
1513661
  Кравченко А.Т. Третий фактор приобретенного иммунитета / А.Т. Кравченко, Н.В. Галанова. – М., 1948. – 200с.
1513662
  Гамзатов Р. Третий час / Р. Гамзатов. – ё. – Москва, 1971. – 112с.
1513663
  Гамзатов Р. Третий час : стихи / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. – Москва : Советский писатель, 1971. – 112 с.
1513664
  Каширина Т.В. Третий чрезвычайный Всетаджикский съезд Советов. / Т.В. Каширина. – Душанбе, 1989. – 48с.
1513665
  Щербова Г. Третий элемент. Русский роман: его состояние в течение последних двух десятилетий, что он такое : культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 2. – С. 207-210. – ISSN 0131-2332
1513666
  Егоров И.Я. Третий эшелон / И.Я. Егоров. – Л., 1949. – 376с.
1513667
  Толкач М. Третий эшелон : повесть / М. Толкач. – Куйбышев : Куйбышевское кн.изд, 1969. – 216 с.
1513668
   Третий, решающий. – Москва, 1973. – 270с.
1513669
  Агеев Б.П. Третий; Текущая вода : повести / Борис Агеев ; [худож. М. Клячко]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 256 с., ил.
1513670
  Ганський О. Третина зерна - "чорне". Майже 30% сільськогосподарських земель в Україні обробляють у "тіні", обсяг вирощеного - на суму до 70 млрд гривень // Україна молода. – Київ, 2020. – 10 червня (№ 49). – С. 5


  Україна готується до старту земельної реформи, намагаючись при цьому обійти найбільші гострі кути - старт рейдерських захоплень, які прогнозують майже всі аналітики ринку, та заповнює прогалини у вітчизняному законодавстві, що мають вивести ринок із ...
1513671
  Баранова Н.М. Третинні відклади південно-східної частини України / Н.М. Баранова, І.І. Молявко, С.Т. Борисенко ; АН УРСР ; Ін-т геол. наук. – Київ : вид-во АН УССР, 1960. – 152 с. : Іл. – Бібліогр.: с.145-150
1513672
  Пак Третичная флора северо-восточной части Кореи и ее стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Пак Сен-Ук; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
1513673
  Слодкевич В.С. Третичные Acila Сахалина / В.С. Слодкевич; Отв. ред. Коробков И.А. – Москва : Наука, 1967. – 80с.
1513674
  Хавесон Я.И. Третичные и четвертичные верблюды Восточного полушария : Автореф. дис. ... док. биол. наук / Хавесон Я.И. ; Акад. наук СССР, Палеонтол. ин-т. – Москва, 1963. – 24 с.
1513675
  Хавесонд Я.И. Третичные и четвертичные верблюды Восточного полушария. : Автореф... Доктора биол.наук: / Хавесонд Я.И.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1961. – 24л.
1513676
   Третичные млекопитающие : Доклады советских палеонтологов. Проблема 8. – Москва : Наука, 1964. – 58 с. – Международный геологический конгресс XXII сессия
1513677
  Орлов Юа. Третичные млекопитающие и местонахождение их остатков / Юа. Орлов. – М-Л, 1941. – 102с.
1513678
  Габриелян А.А. Третичные отложения Котайского района Арм. ССР / А.А. Габриелян. – Ереван, 1947. – 69с.
1513679
  Криштофович А.Н. Третичные растения с западного склона Урала / А.Н. Криштофович. – 97-104с. – Труды Совета по изучению производительных сил. – (Серия Башкирская ; Вып. 1)
1513680
  Криштофович А.Н. Третичные растения с реки Амагу / А.Н. Криштофович. – Владивосток, 1921. – 17с.
1513681
  Криштофович А.Н. Третичные растения с реки Амагу Приморской области, собранные А.Г. Кузнецовым / А.Н. Криштофович. – Владивосток : Государственный Дальневосточный ун-тет, 1921. – 15с. – Отдельный оттиск; Материалы по геологии и полезным ископаемым Дальнего Востока, 1921 год, № 15
1513682
  Лавров В.В. Третичные толщи Арало-Тургайских равнин и юга Западной Сибири : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: / Лавров В.В.; АН Каз. ССР. Ин-т геологич. наук. – Алма-Ата, 1957. – 31л.
1513683
  Дорофеев П.И. Третичные флоры Западной Сибири : монография / П.И. Дорофеев; Отв. ред. Байковская Т.Н. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1963. – 346с.
1513684
  Дорофеев П.И. Третичные флоры Урала / П.И. Дорофеев. – Ленинград : Наука, 1970. – 68с.
1513685
  Жилин С.Г. Третичные флоры Устюрта / С.Г. Жилин ; АН СССР ; Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, 1974. – 124 с. с ил. : ил. – Библиогр. : с. 106-114
1513686
  Чхиквадзе В.М. Третичные черепахи Зайсанской котловины / В.М. Чхиквадзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 101с.
1513687
  Ганчева Т. Третият полюс / Т. Ганчева. – София, 1976. – 55с.
1513688
  Бень А.Б. Треті за могутністю, перші за наївністю (Хто і як нас обеззброїв) : (за матеріалами депутат. об"єднання "Антимафія" на чолі з Г. Омельченком та А. Єрмаком та публ. ЗМІ) / Анатолій Бень, Петро Творун. – 2-е вид., допов. – Київ : А-ЦЕНТР, 2014. – 232, [1] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Правди і суду!"). – ISBN 978-617-7190-01-0
1513689
   Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток іст. та культури ; [редкол.: О.М. Титова (голова) та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – 270, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-37-6
1513690
   Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. етнології [та ін. ; упоряд.: О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2020. – 435, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., білорус., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7399-39-0
1513691
  Погорецький В.М. Треті особи в арбітражному процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 163-167.
1513692
  Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України : дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; Київ. ун-т права НАН України. – Київ, 2009. – 191 л. – Бібліогр.: л. 169-191
1513693
  Бобровник О.В. Треті особи в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бобровник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1513694
  Кашинцева О.Ю. Треті особи як суб"єкти права на знак для товарів і послуг. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.41-42
1513695
  Сліпачук Т. Треті особи як учасники третейського розгляду: міркування на тему // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 42-48
1513696
  Яковлєв О. Треті особи: їх повноваження щодо розірвання трудового договору за проектом трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.41-43
1513697
  Богдан Й. Треті ососби, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору у цивільному процесі України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 137-139
1513698
  Лупан А.П. Треті півні : роман, оповідання / А.П. Лупан. – Київ : Дніпро, 1977. – 287 с.
1513699
  Шевченко Т. Треті півні // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 611-612. – ISBN 978-966-500-300-7
1513700
   Треті Покровські міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  В університеті пройшли треті Покровські міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання "Стратегія духовного розвитку України: єдність духу в союзі миру".
1513701
   Треті фронт Путіна. Турецький / Ю. Райхель, О. Богомолов, О.К. Ченгіз, Д. Тріантафіл // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 26 листопада (№ 216). – С. 3


  Конфлікт Туреччини з Росією. Турецькі винищувачі збили російський бомбардувальник. За даними Анкари він порушив турецький повітряний простір, не відповідав на попередження, після чого був уражений ракетою.
1513702
   Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Іст. ф-т, Каф. історії України ; [редкол.: М.І. Степаненко (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – 405, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1513703
  Любовець Н.І. Треті Чишківські читання з історичної біографістики / Н.І. Любовець, В.І. Попик // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 258-265. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1513704
  Захарченко В. Третій (1901-1950 рр.) цикл індустріального розвитку: особливості формування промислових територіальних систем // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 34-40 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0131-775Х
1513705
  Гончаренко Б.А. Третій взвод : повісті / Б.А. Гончаренко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 360 с.
1513706
  Гончаренко Б.А. Третій взвод : повісті / Б.А. Гончаренко. – Київ : Дніпро, 1991. – 395 с.
1513707
  Сенчик О.Р. Третій вимір: оповідання / О.Р. Сенчик. – Ужгород, 1983. – 88с.
1513708
  Карпенко О. Третій вирішальний / О. Карпенко. – Харків : Молодий Більшовик, 1931. – 16 с. : іл. – (Дітям про п"ятерічку)
1513709
   Третій Гетьманат і система медичного страхування громадян / Радзіховський А.П., Корнійчук В.П., Хом"як К.Д., Яблуновська А.М. – Киев : леся, 2010. – 100 с. – ISBN 966-8126-39-6
1513710
  Сагайдак Д. Третій Гетьманат. Відродження козацького руху в сучасній Україні // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 22-25
1513711
  Кожушний О.В. Третій гімн Сінезія Киренського: зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 319-325


  В статті розглядається третій гімн Сінезія Киренського: проводиться аналіз метричної організації і стилістичних особливостей твору, а також розглядається вживання синонімічних теонімо-поетонімів. В статье рассматривается третий гимн Синесия ...
1513712
  Веремійчик О. Третій голова Проводу Українських Націоналістів Олег Штуль-Жданович // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 24 червня - 10 липня (№ 25/26). – С. 5
1513713
  Чабанівський М.І. Третій горизонт : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1965. – 387 с.
1513714
  Майко А.Ф. Третій горизонт / А.Ф. Майко. – К, 1972. – 92с.
1513715
  Тканко О.В. Третій десант / О.В. Тканко. – К., 1985. – 184с.
1513716
  Нахлік Є. Третій етап (1896-1907) // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 46-88. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1513717
  Остапенко Ю.І. Третій етап розвитку господарського законодавства України його систематизація // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 1 (24). – С. 100-112. – ISSN 2411-5584
1513718
  Самбор Б. Третій єпископ Римський - український святий // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2004. – № 23 (143), грудень. – С. 7
1513719
  Слуцький О. Третій з""їзд КП(б)У / О. Слуцький. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1957. – 92 с. – (З"їзди і конференції КП України)
1513720
  Слуцький О. Третій з""їзд КП(б)У / О. Слуцький; О. Слуцкий. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1958. – 211 с. – (З"їзди і конференції КП України)
1513721
  Вінярський К. Третій з"їзд КПЗУ: Про національне питання на Західній Україні / К Вінярський. – [Київ] : [Державне видавництво України], 1929. – 120с.
1513722
  Кислиця Д. Третій з"їзд письменників СРСР // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 114/115, липень/серпень : липень/серпень. – С. 9-12
1513723
   Третій з"їзд радянських письменників України.. – К, 1955. – 132с.
1513724
  Косульніков О.П. Третій з"їзд РСДРП / О.П. Косульніков. – Київ, 1952. – 152с.
1513725
  Ленін В.І. Третій з"їзд РСДРП / В.І. Ленін. – Київ, 1956. – 656с.
1513726
   Третій з"їзд Спілки чехословацько-радянської дружби 19-21 12.1954. – Братіслава, 1955. – 75с.
1513727
  Богуславський О.В. Третій з"їзд українських журналістів США і Канади (1972 р) як закінчення Львівського періоду розвитку української журналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 31-37. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
1513728
   Третій з"їзд УТГК / І. Тревого, Ю. Карпінський, Л. Даценко, Б. Четверіков // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 13-17. – ISSN 1819-1339


  У приміщенні Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка 29 вересня 2016 року відбувся черговий ІІІ з"їзд Українського товариства геодезії і картографії.
1513729
  Константинов В. Третій зайвий. Європейський Союз не приєднається до США в торговельній війні проти Китаю // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 1, 4


  "Ось уже рік очікування повномасштабної торговельної війни Вашингтона і Пекіна є одним з найважливіших чинників світової економіки. Фондові ринки й ціни на ключові ресурси, плани масштабних інвестицій і торговельні угоди - вплив конфлікту відчутний в ...
1513730
  Більченко Є. Третій і ніщо: катафатика та апофатика свідка в діалогічних відносинах // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 172-189. – ISBN 978-966-02-6741-1
1513731
  Сиченко П.П. Третій іде по сліду : повість / П.П. Сиченко. – Київ : Молодь, 1992. – 222 с.
1513732
  Бабій В. Третій кінь Михайла Яцківа // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 5 жовтня (№ 20). – С. 3
1513733
  Кохно В. Третій митрополит УАПЦ Іван Павловський / В. Кохно, В. Кохно // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 256, травень : травень. – С. 12-16
1513734
  Міжнародний Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Мовознавство / Міжнародний, конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во.; Відпов. ред. А. Івченко, О. Тараненко. – Харків, 1996. – 340с. – ISBN 966-526-002-2
1513735
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Політологія. Етнологія. Соціологія: Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во; Відпов. ред. о. Петровський, Ю. Шаповал, А. Пономарьов. – Харків, 1996. – 420с. – ISBN 966-526-004-9
1513736
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. : Філософія. Історія культури. Освіта: Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад; Харк. іст-філол. т-во. – Харків, 1996. – 408с. – ISBN 966-526-014-6
1513737
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів ; Респ. асоц. українознавців ; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во ; відпов. ред. тому Н. Яковенко. – Харків : Око. – ISBN 966-526-013-8
Ч.1 : Історія. – 1996. – 264 с.
1513738
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Історія / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-Схід. наук. центр НАНУ; ХДУ; Нац. юрид. акад.; Харк. іст.-філол. т-во; Відпов. ред. Я. Ісаєвич. – Харків, 1996. – 302с. – ISBN 9966526-003-0
1513739
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Літературознавство / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. україхнозавців; НАНУ, Ін-т літератури та ін.; Відпов. ред. О. Мишанич. – Київ : Обереги, 1996. – 496с. – ISBN 966-513-025-0
1513740
   Третій міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Літературознавство. Бібліографія. Інформатика : Доповіді та повідомлення / Міжнародний конгрес україністів; Міжнар. асоц. україністів; Респ. асоц. українознавців; НАНУ, Півн.-схід. наук. центр НАНУ та ін. – Харків : Око, 1996. – 202с. – ISBN 966526-016-2
1513741
   Третій Міжнародний конгрес україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р. : Українознавство / Міжнародний конгрес україністів; Відп. ред. П. Кононенко ; Міжнар. асоціація україністів ; Ін-т українознавства. – Київ, 1997. – 244 с. – ISBN 966-02-0751-4
1513742
   Третій Національний конкурс на кращі журналістські розслідування з проблем корупції в Україні, оприлюднені у національних та регіональних ЗМІ. Збірка робіт переможців конкурсу = The 3rd National Competition for the Best Anti-Corruption Investigations published in the national and regional media of Ukraine : журналістські розслідування з проблем корупції, оприлюднені в період з 1 листопа 2008 року по 30 жовтня 2009 року. – Київ : [Б. в.], 2009. – 140 с. + CD
1513743
  Сакін О.В. Третій номер обслуги : повість / О.В. Сакін. – Київ : Веселка, 1971. – 275 с.
1513744
  Молотов В.М. Третій п"ятирічний план розвитку народного господарства СРСР : Доповідь і заключне слово на XVIII з"ъїзді Всесоюзної Коммуністичної партіїї (більшовиків) 14-17 березня 1939 р. : Резлюція XVIII з"їзду ВКП(б) по доповіді тов. В. Молотова / В. Молотов. – Харків : Держполівидав при РНК УРСР, 1939. – 93 с., 1 л. портр. : портр.
1513745
   Третій п"ятиріяний план розвитку народного господарства СРСР. – К, 1940. – 94с.
1513746
  Осадчук П.І. Третій перевал : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 128 с.
1513747
  Отрощенко В.В. Третій постріл скіфської Артеміди // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (27). – C. 23-24. – ISSN 2227-4952


  Про Світлану Сергіївну Бессонову - відомого скіфознавця, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Відділу археології раннього залізного віку Інституту археології НАН України.
1513748
  Стрілець В.В. Третій прихід радянської влади на Полтавщину (грудень 1919 р. - січень 1920 р.) // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 9-13
1513749
  Темко Г.Д. Третій Рим: імперія проти України : Історико-політичний нарис / Григорій Темко. – Київ : BeeZone, 2004. – 354с. – ISBN 966-8283-13-9
1513750
  Фігурний Ю.С. Третій розділ. Етнокультурне та націєтворче відродження у 30-50-х роках XIX ст. // Етнокультурні та націєтворчі процеси на українських землях наприкінці XVIII - середина XIX ст. / Ю.С. Фігурний. – Київ : НДІУ МОН України, 2017. – С. 71-131
1513751
  Гринів О. Третій Сарай, або Спроби реанімувати сталінський ордизм // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 1, 9, 14
1513752
   Третій світовий конгрес вільних українців 1978 = The third world congress of free ukrainians 1978 : матеріяли. – Торонто; Нью-Йорк; Лондон : Видання Секретаріяту Світового Конгресу Вільних Українців, 1988. – 437 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк. частина дан. парал. укр., фр., ісп., нім. - Текст укр., англ.
1513753
   Третій сектор в Україні: проблеми становлення. – Київ : УІСД, 2001. – 173с. – ISBN 966-7902-20-Х
1513754
  Згурська В.Л. Третій сектор як постачальник суспільно значущих послуг: перспективи і виклики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 74-82. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1513755
  Усаченко Л.М. Третій сектор, або ще раз про громадські об"єднання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 233-240. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1513756
  Пантелеймоненко Андрій Олексійович Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено місце і роль кооперативів серед неприбуткових (некомерційних) організацій, які функціонують у так званому третьому секторі суспільства. Розкрито сутність неприбуткового характеру кооперативу на основі аналізу праць відомих ...
1513757
  Пантелеймоненко А.О. Третій сектор: кооперативи як особлива форма неприбуткових організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-17. – ISSN 1993-6788
1513758
  Жижко С.А. Третій семестр / С.А. Жижко. – Львів, 1985. – 80с.
1513759
  Міщенко М. Третій семестр: організація студентської практики як чинник професійного становлення молодого журналіста // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 355-363. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
1513760
  Кулик Н. Третій син // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 13-15. – ISSN 2219-5793
1513761
  Спектор Ю. Третій тайм українських виборів // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 10. – С. 26-28. – ISSN 1812--514Х
1513762
  Чорний Д.М. Третій Універсал Української Центральної Ради і харківське міське суспільство // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 336-344. – ISSN 2218-0567
1513763
  Рум"янцев В. Третій Універсал Центральної Ради - курс на побудову української держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 84-93. – ISSN 1993-0909
1513764
  Дубровик-Рохова Третій фронт? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 квітня (№ 61/62). – С. 7


  Підприємці: "Польща "витягує" працездатне населення з України".
1513765
  Мудеревич В. Третій хрестовий похід (1189 - 1192 рр.) у рецепції "Київського літопису" ХІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано рецепцію подій Третього хрестового походу у "Київському літописі" ХІІ ст. Досліджується авторство, час і місце внесення повідомлень до літопису про дану виправу латинян на Близькому Сході 1189 - 1192 рр. This article is about ...
1513766
  Поломошнов Третій шлях світогляду - дорога до культури майбутнього / Поломошнов, БорисТрет // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 5 (19). – С.26-33. – ISSN 1819-7329
1513767
  Побережний І.Н. Третій, Комуністичний / І.Н. Побережний. – Київ, 1968. – 48с.
1513768
  Хоролець Л. Третій... : діалоги в двох частинах // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 13-33. – ISBN 966-7653-03-5
1513769
  Поліщук Т. Третій...черевичок Сержа Лифаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 травня (№ 93). – С. 12


  В Києві з"явилася міні-скульптура як присвята легендарному екс-киянину, танцівнику і хореографу "Гранд-Опера" Франції.
1513770
   Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Кафедpа давньої та нової iсторії Укpаїни Київ. ун-ту iм. Таpаса Шевченка [та ін.] ; [наук. ред. Василь Ульяновський, Леся Довга, Віктор Короткий]. – Київ. – ISBN 5-7702-0821-X
[Ч. 1]. – 1996. – 224 с.
1513771
   Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Кафедpа давньої та нової iсторії Укpаїни Київ. ун-ту iм. Таpаса Шевченка [та ін.] ; [наук. ред. Василь Ульяновський, Леся Довга, Віктор Короткий]. – Київ : [Б. в.]. – ISBN 5-7702-0821-X
[Ч. 2]. – 1996. – [8], c. 225-528
1513772
   Третя Академія пам"яті професора Володимира Антоновича / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – К.
1. – 1996. – 224с.
1513773
  Шаповал М. Третя весна / М. Шаповал. – Ужгород, 1948. – 72с.
1513774
  Бабко Ю.В. Третя Всеукраїнська конференція КП(б)У / Ю.В. Бабко, М.Т. Бортничук. – Київ : Політвидав України, 1968. – 191 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – (З"їзди і конференції КП України)
1513775
   Третя всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективні напрями захисту інформації" : 02-06 верес. 2017 р. : зб. тез / М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса : ОНАЗ, 2017. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1513776
  Ткаченко С. Третя громада : вірші // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 15-22
1513777
  Манаєнко Світлана Третя дія : Вірші: Літературно-художнє видання / Манаєнко Світлана. – Харків : Крок, 1998. – 64с. – ISBN 966-7093-41-7
1513778
  Авраменко А.М. Третя збірка "Кубань - Україна" і проблеми кубанської україністики ( з практики діяльності сучасних українських фундацій на Кубані) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 25 : Історія. – С. 182-195. – ISSN 1728-9572
1513779
   Третя збірка науково-дослідних статей вченого товариства, що займається проблемами викладання китайської мови у Китаі для іноземців. – Пекін : Пекінський інститут філології, 1990. – 358с. – Видання китайською мовою
1513780
  Головченко І.Х. Третя зустріч / І.Х. Головченко. – Київ, 1960. – 139с.
1513781
  Бразов Л.П. Третя зустріч : повість / Л.П. Бразов. – Харків : Прапор, 1962. – 154 с.
1513782
  Жур П.В. Третя зустріч : хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну / Петро Жур. – Київ : Дніпро, 1970. – 307 с.
1513783
  Ломикін П.Ю. Третя зустріч / П.Ю. Ломикін. – К., 1996. – 174с.
1513784
  Семенов Ю.С. Третя карта : роман / Ю.С. Семенов. – Пер. з рос. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 256с.
1513785
  Погорелов М. Третя категорія / М. Погорелов. – Х., 1934. – 151с.
1513786
  Кобальчинський І. Третя Катинь. Злочини століть / закінчення. Поч. у ч. 30 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 7


  ...Друга світова війна у своєму апогеї. Переможець у ній ще не визначився. Німеччина, окрім тупого “Drang nach Osten”, після Сталінграда намагається задіяти всі можливі політичні і пропагандистські важелі для послаблення чи навіть блокування співпраці ...
1513787
  Винниченко В. Третя книжка оповіданнів / В. Винниченко. – Київ : Вік, 1910. – 179с.
1513788
  Винниченко В.К. Третя книжка оповіданнів / В.К. Винниченко. – Київ, 1910. – 186с.
1513789
   Третя конференція Комуністичної партії (більшовиків) України 6-9 липня 1932 року : стеног. звіт. – [Б. м.] : Партвидав "Пролетар", 1932. – 176 с. – (Комуністична партія (більшовиків) України)
1513790
  КП(б)У Третя конференція КП(б)У 6-9 липня 1932 р. : резолюції. – Київ : Партвидав, 1933. – 41 с. – Мініатюрне видання
1513791
  Власенко В. Третя конференція міжвоєнної української еміграції в Румунії // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 2. – С. 81-86


  До 85-річчя від дня проведення.
1513792
  Гуминська Н.В. Третя Конференція міністрів Світової організації торгівлі перебуває у тимчасовій перерві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.185-192
1513793
   Третя конференція молодих учених "Біологія рослин та біотехнологія" : 16-18 травня 2017 р. : зб. тез / Держ. установа "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України", Громад. орг. "Всеукр. асоц. біологів [тобто біології] рослин". – Київ : НАУ, 2017. – 80, [4] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1513794
   Третя конференція молодих учених Київського відділу Товариства фізіологів, біохіміків і фармакологов. – Київ : АН УРСР, 1958. – 36с.
1513795
  Хома І.Ю. Третя крайова задача деформування транстропної пластини з круговим отвором при чистому зсуві на нескінченності / І.Ю. Хома, О.Г. Дашко, Т.М. Прощенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Викладено метод побудови розв"язку задачі про напружений стан трансверсально-ізотропної товстої пластини, послабленої круговим отвором. На поверхні отвору задано нульові значення нормального переміщення і дотичних напружень, тобто поставлено умови ...
1513796
  Цимбал Т. Третя літня сесія міжнародної школи соціологів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  З 10 по 21 вересня в Криму пройшла третя літня сесія міжнародної школи соціології "Європейські візії та розрізнення: застосування порівняльних досліджень для вдосконалення викладання соціології." Уже третій рік поспіль факультет соціології університету ...
1513797
  Колосок Б. Третя луцька соборна церква // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 53-63.
1513798
   Третя міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти - 2012" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 126-128. – ISSN 1682-2366


  Переможцем рейтингового виставочного конкурсу ВНЗ III-IV рівнів акредитації став КНУ ім. Т. Шевченка - гран-прі "Лідер вищої освіти".
1513799
  Бейдик Олександр Третя міжнародна наукова конференція "Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті" / Бейдик Олександр, Вишневський Віктор // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 47 : Фото
1513800
  Мазорчук В. Третя міжнародна олімпіада з математики для студентів університетів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 83-86. – ISSN 1029-4171
1513801
  Семенюк Г. Третя мова за популярністю / розмову записав В. Мукан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 липня (№ 119). – С. 2


  Із 11 липня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка вперше набиратимуть студентів на вивчення кримськотатарської мови. Новий курс викладатимуть на кафедрі тюркології. Про нововведення розповідає директор Інституту професор Г. Семенюк.
1513802
   Третя на Чернігівщині перманентна GPS-станція / Я.С. Яцків, О.І. Терещук, О.О. Хода, І.О. Нисторяк, В.М. Кулик; Я.С. Яцків та ін. // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 18-19 : мал. – Бібліогр.: 3 назви
1513803
  Дацюк Ю. Третя наукова конференція "Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 172-173 : фото. – (Серія геологічна ; вип. 30). – ISSN 2078-6425
1513804
   Третя наукова конференція аспірантів. – К., 1964
1513805
   Третя наукова конференція аспірантів. – Київ, 1965. – 76с.
1513806
   Третя наукова конференція молодих математиків України. – К., 1967. – 520с.
1513807
  Рубай М. Третя несвітова // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Нинішня ситуація на Сході України - за місце без чиєїсь тіні на світовій політичній шахівниці, якого не вдалося здобути в попередніх двох.
1513808
  Бойчук Б. Третя осінь : поезії / Б. Бойчук. – Київ : Дніпро, 1991. – 285 с.
1513809
  Смалюк Т.В. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Смалюк Тарас Васильович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європейський ун-т". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1513810
  Волиняк П. Третя політична сила в Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1961. – Рік 12, ч. 140, вересень : вересень. – С. 21-22
1513811
  Підмогильний В. Третя революція : оповідання // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2008. – Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С.413-621.
1513812
  Підмогильний В.П. Третя революція : оповідання, повісті, роман / Валер"ян Підмогильний ; [передм., упорядкув. та ред. С.І. Лущій]. – Київ : Український письменник, 2012. – 619, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в прим.: с. 593-618. – (Серія "Українська класика" / редкол.: В. Базилевський [та ін.]). – ISBN 978-966-579-353-3


  Зміст: Гайдамака ; Старець ; На селі ; Собака ; В епідемічному бараці ; Повстанці ; Остап Шаптала ; Іван Босий ; Син ; Проблема хліба ; Історія пані Ївги ; Сонце сходить ; Третя революція ; З життя будинку ; Повість без назви ; Місто : роман
1513813
  Підмогильний В. Третя революція : оповідання / Валер"ян Підмогильний. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 162, [3] с. – ISBN 978-611-01-1996-2
1513814
   Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – Київ : [Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР]
Друга секція : Спеціальні історичні дисципліни. – 1968. – 428 с.
1513815
   Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – Київ
Секція 1 : Архівознавство. – 1968. – 290 с.
1513816
  Сосюра В.М. Третя Рота : Біогр. роман / В.М. Сосюра. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 356с. – ISBN 5-333-00382-3
1513817
  Сосюра В.М. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра. – Київ : Український письменник, 1997. – 350, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-579-018-8
1513818
  Сосюра В. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра ; [упоряд. та приміт. С. Гальченка ; післямова Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2010. – 348, [4] с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-959-1
1513819
  Сосюра В.М. Третя Рота : роман / Володимир Сосюра ; [упорядкув. та прим. С. Гальченка ; післям. Н. Бернадської]. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – ISBN 978-617-07-0079-7
1513820
  Паламар А. Третя руїна : Роздуми над недолею / Арсен Паламар. – Київ; Харків; Тернопіль; Нью-Йорк : Вид-во М.П.Коць, 1998. – 252с. – ISBN 966-7339-03-3
1513821
  Дергачов В. Третя Руїна. Національна ідея "під кого залягти" та її наслідки // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8 (301), серпень. – С. 4-10. – ISSN 2076-9326
1513822
  Глушаниця П. Третя світова війна Павла Глушаниці / Павло Глушаниця. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 173, [1] с. – Текст укр., англ. – ISBN 978-611-01-2027-2
1513823
  Пригорницький Ю. Третя світова: як це було... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 14-15
1513824
   Третя сесія Верховної Ради СРСР, 25 -31травня 1939 р. : Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1939. – 463 с.
1513825
  Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет Третя сесія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів Х скликання. / Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет. – Харків, 1926. – 479, 86 с.
1513826
  Буряк Ю. Третя сила : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 23-36. – ISSN 0208-0710
1513827
   Третя Соросівська математична олімпіада. Умови задач першого (заочного) туру / О. Ганюшкін, В. Мазорчук, В. Некрашевич, В. Радченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 66-69. – ISSN 1029-4171
1513828
   Третя спільна наукова конференція з хімії Київського Національного університету імені Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє (Тулуза), Київ, 18-22 травня 2005 = The third joint scientific conference in chemistry. – Київ : Київський університет, 2005. – 108 с.
1513829
  Перебийніс П.М. Третя спроба : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 138 с.
1513830
  Клейменова Ольга Третя стадія рафінації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 71-72


  Міжнародна художня виставка "АРТ-Київ 2008" з акцентом на сучасному живописі нейтралізувала снобів і заздрісників. Організатори третього такого проекту - Український дім та журнал ART-Ukraine - проковтнули не завжди слушні претензії, зібралися із ...
1513831
  Шерех Ю. Третя сторожа / Ю. Шерех. – К., 1993. – 570с.
1513832
   Третя сходинка у жіночій Вищій лізі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Університетські гандболістки зайняли третє місце у жіночій Вищій лізі.
1513833
  Тоффлер Елвін Третя хвиля : Пер. з англ. / Тоффлер Елвін. – Київ : Всесвіт, 2000. – 480с. – На обкл.: Міжнародний футурологічний бестселер. – ISBN 966-95607-2-1
1513834
  Корнієнко Я.А. Третя хвиля демократизації за С. Хантінгтоном // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – C. 51-53
1513835
  Власенко В.М. Третя хвиля міжвоєнної української еміграції до Болгарії // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 184-195. – ISBN 978-954-322-848-5
1513836
  Саранча Г.В. Третя хвиля української еміграції у Сполучених Штатах Америки та внесок її представників у розвиток та збереження української національної культури // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 385-391.
1513837
   Третяк Олег Васильович / Олена Матвійчук, Неоніла Струк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 32. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1513838
   Третяк Олег Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 18. – ISBN 966-8352-11-4
1513839
   Третяк Олег Васильович // Україна наукова : довідково-іміджеве видання / В.В. Болгов. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. – Т. 2. – С. 56. – ISBN 978-966-8153-74-7
1513840
   Третяк Олег Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 390-391 : фото
1513841
   Третяк Олег Васильович // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 39. – ISBN 978-966-644-090-0
1513842
   Третяк Олег Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 482-483. – ISBN 978-966-439-754-1
1513843
  Григорий (Борисоглебский Н. И.) Третье великое благовестническое путешествие святого апостола Павла : (Деян. XVIII, 22-XXI, 16 и Гал. II, 11-21) : Опыт ист.-экзегетич. исслед. иером. Григория. – Сергиев посад : 2 тип. А.И. Снегиревой, 1892. – [2], VI, 519 с. – Отд. оттиск: Богословский вестник. 1892, март-дек. – Библиогр. в предисл.


  На обл. дарсв. надпись Лециусу от Голубева 1910 г.
1513844
  Суслович Н.Р. Третье время года / Н.Р. Суслович. – М., 1989. – 205с.
1513845
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание. – Новосибирск, 1963. – 100 с.
1513846
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание.. – Новосибирск, 1963. – 91с.
1513847
   Третье Всесоюзное петрографическое совещание.. – Новосибирск, 1963. – 231с.
1513848
   Третье всесоюзное совещание "Геохимия горючих сланцев".. – Таллин, 1982. – 247с.
1513849
   Третье всесоюзное совещание "Полярная ионосфера и магнитосферно-ионосферные связи".. – Апатиты, 1984. – 117с.
1513850
   Третье Всесоюзное совещание заведующих кафедрами общественных наук. – Москва, 1945. – 290с.
1513851
   Третье Всесоюзное совещание по морской альгологии - макрофитобентосу : Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 156с.
1513852
   Третье Всесоюзное совещание по фосфатам.. – Рига, 1971. – 40с.
1513853
   Третье всесоюзное совещание эмбриологов. – Москва, 1960. – 16с.
1513854
   Третье геологическое совещание по твердым грючим ископаемым.. – Ростов -на-Дону, 1967. – 89с.
1513855
  Неверов И.М. Третье действие: Роман, повести, рассказы. / И.М. Неверов. – Киев, 1987. – 516с.
1513856
  Кукаркин Б.В. Третье дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 997 переменных звездах / Б.В. Кукаркин, П.П. Паренаго. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 95 с.
1513857
  Бианки В.Л. Третье дополнение к списку птиц "С.-Петербургской губернии" 1907 . и новые данные о более редких видах / В. Бианки // Компакт - 259133 / В. Бианки. – С. VI-XV
1513858
  Бианки В.Л. Третье дополнение к списку птиц "С.-Петербургской губернии" 1907 . и новые данные о более редких видах / В. Бианки // Компакт - 259132 / В. Бианки. – С. VI-XV
1513859
   Третье дополнение к третьему изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 699 переменных звездах, обозначенных в 1974-1975 гг.. – Москва : Наука, 1976. – 372 с.
1513860
  Вальшонок З.М. Третье дыхание / З.М. Вальшонок. – Москва, 1980. – 95с.
1513861
  Попов В. Третье дыхание : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 6. – С. 11-64. – ISSN 0130-7673
1513862
  Попов В. Третье дыхание : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 5. – С. 14-67. – ISSN 0130-7673
1513863
   Третье закавказское совещание по вопросам охраны природы.. – Тбилиси, 1965. – 176с.
1513864
  Межов В.И. Третье и четвертое прибавления к систематическому каталогу / В.И. Межов. – Санкт-Петербург, 1873. – 328с.
1513865
  Галлай М.Л. Третье измерение / М.Л. Галлай. – Москва, 1973. – 336с.
1513866
  Галлай М.Л. Третье измерение / М.Л. Галлай. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 351с.
1513867
  Борич Л. Третье измерение / Л. Борич. – Владивосток, 1989. – 272с.
1513868
  Черемисин Б.П. Третье лето. / Б.П. Черемисин. – Москва, 1951. – 240с.
1513869
  Черемисин Б.П. Третье лето. / Б.П. Черемисин. – Москва, 1971. – 272с.
1513870
  Драгунский В.Ю. Третье место в стиле баттерфляй. / В.Ю. Драгунский. – М., 1990. – 46с.
1513871
  Соколов В.А. Третье окно. / В.А. Соколов. – Л., 1968. – 99с.
1513872
  Кук Д. Третье плавание капитана Джеймса Кука. Плаваниен в Тихом океане в 1776-1780гг / Д. Кук. – Москва : Мысль, 1971. – 636с.
1513873
  Васильев Г.Н. Третье плечо / Г.Н. Васильев. – Таллин, 1959. – 302с.
1513874
  Мотель Я. Третье плечо / Я. Мотель. – Рига, 1964. – 106с.
1513875
  Горшман Ш.Г. Третье поколение : новеллы и рассказы / Ш.Г. Горшман; пер. с евр. С.Родова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 212 с.
1513876
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Чорный Кузьма. – Москва : Известия, 1965. – 656 с.
1513877
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Николай Чорный ;. – Минск, 1968. – 392 с.
1513878
  Чорный Кузьма Третье поколение : роман / Николай Чорный ;. – Москва : Художественная литература, 1975. – 288 с.
1513879
  Марьянин А.М. Третье поколение / А.М. Марьянин. – М., 1989. – 272с.
1513880
  Максимов В.И. Третье поколение. / В.И. Максимов. – Пенза, 1962. – 32с.
1513881
   Третье поколение.. – Хабаровск, 1990. – 175с.
1513882
  Исаков Третье прибавление к каталогу / Исаков. – Санкт-Петербург, 1851. – 30с.
1513883
  Булатович А.К. Третье путешествие по Эфиопии (1899-1900) гг. / А.К. Булатович. – М., 1987. – 119,3с.
1513884
   Третье региональное координационное совещиние.. – Баку, 1960. – 62с.
1513885
  Терской А.Н. Третье решение / А.Н. Терской, Я.А. Терской. – К, 1955. – 56с.
1513886
  Сабашникова Е.С. Третье рождение / Е.С. Сабашникова. – М, 1982. – 168с.
1513887
  Паль Р.В. Третье свидание / Р.В. Паль. – Уфа, 1968. – 142с.
1513888
  Давидоу М. Третье советское поколение / М. Давидоу. – Москва, 1984. – 136с.
1513889
   Третье совещание Всесоюзного энтомологического общества.. – М-Л, 1957. – 224с.
1513890
   Третье совещание Всесоюзного энтомологического общества.. – Тбилиси, 1957. – 119с.
1513891
   Третье совещание по минералогии, геохимии, генезису и комплексному использованию вольфрамовых месторождений СССР.. – Л, 1971. – 199с.
1513892
   Третье совещание по подземным водам и инженерной геологии Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1961. – 154с.
1513893
   Третье совещание по подземным водам и инженерной геологии Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1961. – 138с.
1513894
   Третье совещание по полярографии.. – К, 1965. – 99с.
1513895
   Третье совещание по физическим методам исследования осадочных пород. – Александров, 1973. – 90с.
1513896
  Кириченко А.Н. Третье сообщение о фауне кокцид (Coccodea) / Алексей Н. Кириченко. – [Ленинград], 1940. – С. 115-137. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Зоологического института Академии наук СССР. 1940, т. VI, № 1–2
1513897
   Третье тысячелетие.. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 239с. – (Современная болгарская фантастика)
1513898
   Третьего и пятого июля 1917 г.. – Петроград, 1922. – 78с.
1513899
  Баграновский В.М. Третьего не дано : роман / В.М. Баграновский. – Днепропетровск : Книжное изд-во, 1963. – 387 с.
1513900
  Варламова И. Третьего не дано / И. Варламова. – Москва, 1969. – 351с.
1513901
  Марченко А.Т. Третьего не дано : Роман / А.Т. Марченко. – Москва : Воениздат, 1970. – 328с.
1513902
  Марченко А.Т. Третьего не дано / А.Т. Марченко. – Москва, 1977. – 324с.
1513903
  Гревцов Н.А. Третьего не дано / Н.А. Гревцов. – Донецк : Донбас, 1983. – 566 с.
1513904
  Гревцов Н.А. Третьего не дано / Н.А. Гревцов. – Донецк, 1990. – 463с.
1513905
  Пеунов В.К. Третьего не дано! / В.К. Пеунов. – М., 1986. – 173с.
1513906
   Третьему съезду художников РСФСР. – Москва, 1972. – 148с.
1513907
  Долгополова С. Третьесортный союзник:чего стоит чрезмерная любовь к заокеанскому дядюшке // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 19/20. – С. 55-58


  Політика Польщі стосовно розміщенню американських ПРО
1513908
  Абрамов В.Ю. Третьи лица в страховании / В.Ю. Абрамов. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 125, [1] с. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 5-279-02669-7
1513909
  Федоров В.Д. Третьи петухи / В.Д. Федоров. – Москва, 1966. – 143с.
1513910
  Лупан А.П. Третьи петухи : роман / А.П. Лупан; пер. с молд. Н.Савостин. – Кишинев : Лумина, 1984. – 446 с.
1513911
  Федоров В.Д. Третьи петухи. Седьмое небо / В.Д. Федоров. – Москва : Советская Россия, 1970. – 350с.
1513912
  Чигринов И.Н. Третьим разом : рассказы / Иван Чигринов ; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1991. – 269 с.
1513913
  Рябчук М. Третьорядна проблема першорядної ваги: українська мова як політичний чинник // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 6. – С.50-70. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 0585-8365
1513914
   Третья "Русская зима" в Лондоне : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 7 : Фото
1513915
   Третья биохимическая конференция Белорусской, Латвийской , Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республик. : Тезисы докладов. – Минск
Том 2 : Биохимия животных и человека. – 1968. – 610с.
1513916
   Третья боихимическая конференция Белорусской, Латвийской, Литовской и Эстонской Советских Социалистических Республик. : Тезисы докладов. – Минск
Том 1 : Биохимия растений и микроорганизмов. – 1968. – 347с.
1513917
  Прилежаева М.П. Третья Варя / М.П. Прилежаева. – М, 1964. – 128с.
1513918
  Прилежаева М.П. Третья Варя / М.П. Прилежаева. – М, 1982. – 223с.
1513919
   Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике.. – Вильнюс
1. – 1981. – 262с.
1513920
   Третья Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике.. – Вильнюс
2. – 1981. – 289 с.
1513921
  Данилова И.А. Третья внешняя краевая задач для эллиптического уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Данилова И.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 1970. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1513922
  Анищенков П.С. Третья воздушная : воен.-ист. очерк о боевом пути ВВС Калинин. фронта и 3-й воздуш. армии в годы Великой Отеч. войны / П.С. Анищенков, В.Е. Шуринов. – Москва : Воениздат, 1984. – 192 с., [11] л. ил. : ил.
1513923
   Третья волна.. – М, 1991. – 380с.
1513924
   Третья Всероссийская выставка эстампа. – Москва, 1984. – 54с.
1513925
   Третья Всесоюзная выставка акварели.. – М, 1972. – 26с.
1513926
   Третья Всесоюзная выставка эстампа : каталог. – Москва : Советский художник, 1967. – 80 с.
1513927
   Третья Всесоюзная герпетологическая конференция. – Ленинград : Наука, 1973. – 238с.
1513928
   Третья Всесоюзная конференция по аналитической химии органических соединений. – М, 1976. – 315с.
1513929
   Третья Всесоюзная конференция по биоповреждениям (Донецк). 9-21 окт. 1987 г.. – Москва, 1987. – 21с.
1513930
   Третья Всесоюзная конференция по биоповреждениям.. – Москва
Ч. 2. – 1987. – 229-372с.
1513931
   Третья Всесоюзная конференция по химии карбенов.. – М, 1982. – 110с.
1513932
   Третья Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1951. – 4с.
1513933
   Третья Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1952. – 216с.
1513934
   Третья всесоюзная межуниверситетская конференция по "физико-химической биологии" : Труды. – Тбилиси
Ч. 2. – 1982. – 267-538с.
1513935
   Третья Всесоюзная межуниверситетская конференция по физико-химической биологии : Труды. – Тбилиси
Ч. 1. – 1982. – 263с.
1513936
   Третья Всесоюзная научная конференция по защите от ионизирующих излучений ядернотехнических установок.. – Тбилиси, 1981. – 170с.
1513937
   Третья Всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам самоорганизации населения: "Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады", г. Одесса, 17-18 сентября 2007 г. : сб. материалов / Качественные жилищно-коммунальные услуги - общее дело власти и громады; Всеукр. общ. орг. "Ассоц. содействия самоорганизации населения", Одес. общ. ин-т соц. технол. ; [под ред. В.И. Брудного, А.С. Крупника, А.С. Орловского]. – Одесса : Хоббит Плюс, 2007. – 120 с.
1513938
   Третья Всеукраинская статистическая конференция.. – Х, 1924. – 60с.
1513939
  Жур П.В. Третья встреча / П.В. Жур. – Л., 1973. – 301с.
1513940
  Саакян А.А. Третья встреча : стихи / Арамаис Саакян ;. – Москва : Советский писатель, 1979. – 160 с.
1513941
   Третья встреча.. – Ярославль, 1971. – 176с.
1513942
  Сомов Г.А. Третья высота / Г.А. Сомов. – М., 1975. – 125с.
1513943
  Сомов Г.А. Третья высота / Г.А. Сомов. – М., 1983. – 112с.
1513944
   Третья выставка-продажа произведений "Молодые художники - советскому фонду мира. – М, 1984. – 22с.
1513945
   Третья выставка произведений действительных членов и членов-коррескондентов Академии худдожеств СССР.. – М, 1954. – 43с.
1513946
   Третья выставка произведений молодых художников Москвы и Московской области.. – М, 1957. – 122с.
1513947
   Третья выставка произведений художников-анималистов.. – М, 1970. – 16с.
1513948
   Третья выставка работ художников-журналистов. – Москва : Советский художник, 1965. – 24 с.
1513949
   Третья геологическая конференция "Лутугинские чтения".. – Луганск, 1969. – 192с.
1513950
   Третья геологическая конференция "Степановские чтения".. – Артемовск, 1969. – 246с.
1513951
   Третья годичная научная отчетная конференция 10-25 февраля 1966 года. – Москва : Издательство Московского университета, 1966. – 14 с.
1513952
  Россия. Государственная Дума Третья Государственная дума / 3-я Гос. дума. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Б. Авидон]
[Сессия 3] : Фракция народной свободы в период 10 октября 1909 - 5 июня 1910 г. ; Ч. 1 Отчет фракции; [Ч. 2. Речи членов фракции в третьей сессии третьей Думы]. – 1910. – 90, 183, 65 с. – Экз. деф., отсутств. с. 179-183


  На тит. л. подпись: Ник. Василенко
1513953
  Россия. Государственная Дума Третья Государственная дума : материалы для оценки ее деятельности. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. Т-ва печ. и изд. д. "Труд"], 1912. – XIV, 425 с.
1513954
  Государственная Дума Третья Государственная Дума : Сессия 1-я : Фракция народной свободы в период 15 октября 1908 - 2 июня 1909 г. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Екатерингофское Печатное дело"
Отчет Фракции народной свободы ; [Речи членов фракции народной свободы в III Государственной Думе]. – 1908. – 46, [2], 128 с.
1513955
  Государственная Дума Третья Государственная Дума : Сессия 2-я : Фракция народной свободы в период 15 октября 1908 - 2 июня 1909 г. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Екатерингофское Печатное дело"
Ч. 1, Ч. 2 : Отчет Фракции [народной свободы и речи депутатовой Думы]. – 1909. – 59, [2], 228 с.
1513956
  Кузнецов Н.Д. Третья Государственная Дума и национальная политика царизма на Кавказе : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кузнецов Н.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1513957
  Глунин В.И. Третья гражданская революционная война в Китае (1946-1949) / В.И. Глунин. – М, 1958. – 199с.
1513958
   Третья гражданская революционная война в Китае.. – М, 1957. – 398с.
1513959
  Смирнов Л.В. Третья даль / Л.В. Смирнов. – Москва, 1971. – 96с.
1513960
  Река Ольга Третья дама // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 44-46
1513961
  Никольский Б.Н. Третья дорога. / Б.Н. Никольский. – Л, 1972. – 144с.
1513962
  Устименко А. Третья жена Темучжина : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 140-151. – ISSN 0012-6756
1513963
  Алексиу Э. Третья женская школа : повесть, рассказы / Элли Алексиу ; пер. с греч. Н. Подземской ; вступ. ст. С. Ильинской. – Москва : Советская Россия, 1983. – 157 с.
1513964
  Ахмедов Р.Б. Третья жизнь : рассказы : [для сред. и старшего возраста] / Рим Ахмедов. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1979. – 176 с.
1513965
  Пагирев Г.В. Третья жизнь / Г.В. Пагирев. – Л., 1984. – 255с.
1513966
  Успенская Е.Б. Третья заповедь / Е.Б. Успенская. – Москва, 1960. – 48с.
1513967
   Третья зональная художественная выставка "Большая Волга".. – Л, 1970. – 71с.
1513968
   Третья зональная художественная выставка "Урал социалистический".. – Челябинск, 1969. – 200с.
1513969
   Третья зоологическая конференция (Белорусской ССР) посвященная пятидесятилетию образования БССР.. – Минск : АН БССР, 1968. – 386с.
1513970
  Рену П. Третья клятва / П. Рену. – М., 1976. – 104с.
1513971
  Винграновский М.С. Третья книга : Стихи / М.С. Винграновский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 110с.
1513972
  Двизин А.С. Третья книга : размышления и воспоминания / Александр Двизин. – Одесса : Астропринт, 2019. – 151, [1] с. – ISBN 978-966-927-530-1
1513973
  Антокольский П.Г. Третья книга войны / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1946. – 103 с.
1513974
  Кузмин М. Третья книга рассказов. – Москва : Книгоиздательство "Скорпион", 1913. – 433, [17] с.
1513975
  Гаршин В.М. Третья книжка рассказов : с прил. 2-х портр. и биографии, написанной А.М. Скабичевским / Всеволод Гаршин // Первая книжка рассказов / В.М. Гаршин. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. ком. "Общ. для пособ. нужд. лит. и ученым ; "Тип. И.И. Скороходова, 1891. – 260 с., 2 л. портр.


  Содержание: Лягушка путешественница; Сказание о гордом Аггее; Сигнал; Аясларское дело; Петербургские письма; Статьи по художественной критике; Стихотворения и др.
1513976
   Третья конференция биохимиков республик Средней Азии и Казахстана : Душанбе, апрель 1981г.: Тезисы докладов. – Душанбе : Дониш
Т. 1 : Молекулярная биология. Биохимия растений. Биохимия микроорганизмов. Иммунология. – 1981. – 312с.
1513977
   Третья конференция биохимиков республик Средней Азии и Казахстана : Душанбе, апрель 1981г.: Тезисы докладов. – Душанбе : Дониш
Т. 2 : Биохимия человека и животных. – 1981. – 315с.
1513978
   Третья конференция молодых геологов Института геологических наук Академии наук УССР.. – М, 1964. – 151с.
1513979
   Третья конференция молодых ученых. – Иркутск, 1985. – 80с.
1513980
   Третья конференция молодых ученых : Тезисы докладов. – Иркутск
Часть 2. – 1985. – 111с.
1513981
   Третья конференция научно-технического общества энергетики и электротехнической промышленности при ВТИ им.Ф.Э.Дзержинского.. – М, 1970. – 8с.
1513982
  Караваев П.Н. Третья конференция РСДРП / П.Н. Караваев. – Москва, 1951. – 44с.
1513983
  Новгородов А.И. Третья конференция РСДРП (вторая общероссийская). / А.И. Новгородов. – Москва, 1955. – 39с.
1513984
   Третья конференция социалистической партии Германии 24-30 марта 1956 года.. – М, 1956. – 360с.
1513985
   Третья конференция физиологов и биохимиков растений Сибири и Дальнего Востока.. – Иркутск, 1968. – 244с.
1513986
  Магомедов Б. Третья красота : кн. стихов / Муса Магомедов ;. – Москва : Современник, 1981. – 80 с.
1513987
   Третья летняя математическая школа.. – К, 1966. – 243с.
1513988
   Третья летняя школа по вторичным моделирующим системам.. – Тарту, 1968. – 250с.
1513989
  Петрачков А.М. Третья Ломейская конвенция как отражение противоречий между ЕЭС и развивающимися странами по вопросу перестройки МЭО / А.М. Петрачков, Кваши-Поку // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 100-105. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
1513990
   Третья межвузовская студенческая научная филологическая конференция.. – Л, 1970. – 112с.
1513991
  Столяров А.А. Третья международная конференция по дистационному сбору данных в археологии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 1. – С. 139-146. – ISSN 0869-1908
1513992
   Третья международная конференцмя по когнитивной науке // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.96-104. – ISSN 0205-9592
1513993
  Белан Р.В. Третья металлургическая : металлургич. база в Сибири и Казахстане / Р.В. Белан. – Москва : Советская Россия, 1959. – 48 с. : ил., 2 л. схем.
1513994
  Бардин И.П. Третья металлургическая база СССР / И.П. Бардин, П.А. Ширяев. – Москва : Знание, 1959. – 48 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 3. Экономика ; 34)
1513995
  Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война / В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин; Академия социальных наук. – 2-е изд. – Москва, 2000. – 304с. – ISBN 5-89934-001-6
1513996
  Лисичкин В.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война / Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. – Москва : Эксмо ; Алгоритм, 2003. – 448с. – (История 21 века). – ISBN 5-699-01892-1
1513997
  Пядышев Б.Д. Третья мировая война - в бестселлерах и не только / Б.Д. Пядышев. – М., 1985. – 190с.
1513998
  Карпец А. Третья мировая война (не) начнется в Сирии // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 9 вересня (№ 33/34). – С. 6-8
1513999
  Петухов Ю.Д. Третья Мировая война. Колонизация России : хроника освободительной борьбы с оккупационным режимом и его приспешниками / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 496с. – (Imperia Russia : История ; 1-2.2004 г.). – ISBN 5-85141-058-2
1514000
  Гильен Н. Третья молодость / Н. Гильен. – М., 1972. – 222с.
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,