Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1513001
  Прошин Д.В. "Тероризм", "тероризми" та феномен живучості тероризму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 200-204. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
1513002
  Кулаковська М. "Терористи, повстанці, урядові сили" - способи номінації учасників конфлікту в Сирії в польських Інтернет-медіа. // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 16-28. – ISSN 2522-1442


  Війна в Сирії - приклад "гібридної війни". У конфліктах такого типу дуже важливо сформувати власний імідж та імідж супротивника. Стаття аналізує назви учасників сирійського конфлікту, намагається дати відповіді на питання: "Чи переноситься хаос, що ...
1513003
  Денисюк С.Г. "Терористичний сепаратизм" в сучасній Україні: спроба теоретико–прикладного аналізу / С.Г. Денисюк, В.О. Корнієнко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 342-345. – ISSN 2076-1554
1513004
  Юніцька Н. "Терористка Зоя" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 74-76
1513005
  Кулиняк Д. "Терраінкогніта" Павла Флоренського // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 50-51. – ISSN 0130-7037
1513006
  Шипневский Ю. "Терриконщик" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 9/10. – С. 70-77. – ISSN 0131-8136


  Рассказ.
1513007
  Соколов М. "Террористический акт должен исполнить роль детонатора..." // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 5. – С. 126-129. – ISSN 0235-7089


  Активисты против Красного Кремля.
1513008
  Лобикова Н.М. "Тесный круг друзей моих" : Пушкин и декабристы. Пособие для учащихся / Н.М. Лобикова. – Москва : Просвещение, 1980. – 127 с.
1513009
  Торба В. "Тест Саакашвілі" / В. Торба, М. Сірий, Г. Друзенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 7-8


  "Використання інституту громадянства з метою піару і внутрішньополітичної боротьби шкодить насамперед державі", - експерт".
1513010
  Капсамун І. "Тест Саакашвілі" провалили всі учасники подій, бо політикум досі перебуває в старій системі координат / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 версеня (№ 160). – С. 4-5
1513011
  Онищенко О. "Тести ЗНО з усіх предметів були оптимальної складності, складною була лише фізика" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 13


  "В УЦОЯО вже проаналізували результати ЗНО цього року. Результати ЗНО цікаві з кількох причин. По-перше, нині це чи не єдина лінійка, яка дозволяє виміряти навчальні досягнення в школах по всій країні. По-друге, експерти недаремно наголошують: якщо ви ...
1513012
  Федоров А. "Тетради переводчика" // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 327-338


  Серия научно-теоретических сборников. Под редакцией Л.С. Бархударова. Издаются на общественных началах. С. 1963 г.
1513013
  Чорненький Я.Я. [Тести на перевірку знань творчості Ернеста Хемінгуея] // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2с. обкл., 3 с. обкл.
1513014
   Тер-Ованесов Г.М. Паскару В.Я.. – М
Крепость. – 1979. – 78с.
1513015
  Губерський Л.В. Тер-Петросян Левон // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 560. – ISBN 966-316-045-4
1513016
  Мальков В.Л. Термоядерная бомба и меняющийся баланс сил в советско-американских отношениях. "Супер" против "Слойки" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 53-69. – ISSN 0130-3864
1513017
  Кушниренко А.К. Термоядерная энергетика в экономике США / А.К. Кушниренко. – М., 1978. – 28с.
1513018
  Лебідь Н. Термоядерні промені чучхе // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 40). – С. 6


  Чим може загрожувати світу створення Північною Кореєю водневої бомби та загальна тенденція до нарощування ядерного потенціалу.
1513019
  Нейман М.Б. Термоядерное оружие / М.Б. Нейман, к.М. СЧадиленко. – М., 1958. – 237с.
1513020
  Садиленко К.М. Термоядерное оружие. / К.М. Садиленко. – М., 1958. – с.
1513021
  Девишева М.Н. Термоядерные исследования в США / М.Н. Девишева. – Москва, 1974. – 40с.
1513022
  Балабанов Е.М. Термоядерные реакции / Е.М. Балабанов, В.И. Гольданский. – Москва : Знание, 1956. – 63 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 3 ; № 43/44)
1513023
  Калинин В.Ф. Термоядерный реактор будущего. Рассказ о том, как ученые стремятся овладеть термоядерным синтезом - нисчерпаемым источником энергии / В.Ф. Калинин. – М., 1966. – 205с.
1513024
  Арутюнов В.С. Термродинамические функции некоторых моделей кристаллических структур : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Арутюнов В.С.;. – М, 1969. – 18л.
1513025
  Славянов Н.Н. Термы и газы Тянь-Шаня / Отв.ред. Н.Н. Славянов. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1938. – 279с.
1513026
  Камерон Ч. Термы римлян / Ч. Камерон. – Москва, 1939. – 111 с.
1513027
  Колесник П.И. Терн на пути. / П.И. Колесник. – М., 1960. – 538с.
1513028
  Чендей И.М. Терн цветет / И.М. Чендей. – И, 1959. – 209с.
1513029
  Савостин Н. Тёрн. / Н. Савостин. – Кишинев, 1969. – 127с.
1513030
  Горчакова О. Тернарна структура як метод формалізації господарської системи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 19-27. – ISSN 0131-775Х
1513031
  Емельченков Евгений Петрович Тернары и автоморфизы ельмслевых плоскостей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Емельченков Евгений Петрович; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 8л.
1513032
  Некрасова Е.А. Тернер (1775-1851) / Е.А. Некрасова. – М, 1976. – 207с.
1513033
  Пилипчук Д.П. Терни : сонети / Дмитро Пилипчук. – Київ : Генеза, 2008. – 80с. – ISBN 978-966-504-767-4
1513034
  Бондарук Т.І. Терни і зірки академіка ВУАН Оникія Малиновського (до 150-річчя від дня народження) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 10-14. – ISSN 2219-5521


  Розглядаються основні віхи життєвого і творчого шляху Оникія Олексійовича Малиновського в контексті суспільних процесів кінця ХІХ – початку ХХ ст., аналізуються основні наукові здобутки, окреслюється його громадянська та наукова позиція. "... ...
1513035
  Головаха Є. Терни на шляху євроінтеграції українського суспільства // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 33-45. – ISSN 0372-6436
1513036
   Тернии без роз... : [Сборник в пользу осужденных социальдемократических депутатов Второй Гос. думы]. – Женева : Изд. "Голоса социал-демократа", 1908. – 165 с.
1513037
  Чуличкова Н. Тернии и звезды Юрия Кнорозова // Новый Акрополь. – Москва, 2002. – № 6. – С.44-49


  80 лет со дня рождения исполнилось знаменитому дешифровщику письма майя Ю.В Кнорозову
1513038
  Ветров А.К. Тернии славы / А.К. Ветров. – Алма-Ата, 1963. – 46с.
1513039
  Феллах С. Терниста дорога / С. Феллах. – К., 1978. – 144с.
1513040
  Таланчук П.М. Терниста дорога до незалежної України : публіцистика / Петро Таланчук. – Київ : Університет "Україна", 2016. – 99, [1] с. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 978-966-388-538-4
1513041
  Гуць Михайло Терниста дорога Леопольда Ященка : портрет мистецтвознавця // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 4/5. – С. 190-192. – ISSN 0208-0710
1513042
  Кравчук О. Тернистий життєвий шлях Я.В. Самойлова (1870-1925) // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 172-180. – ISSN 2078-6220


  Розглянуто життєвий і творчий шлях Якова Володимировича Самойлова – відомого кристалографа, мінералога і геохіміка. Основну увагу приділено ролі Я. Самойлова у ство-ренні нових напрямів досліджень, які становлять основи сучасного розвитку біогеохімії, ...
1513043
  Усенко П. Тернистий поступ у "маріупольські греки" // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 23 квітня (№ 16). – С. 6-7


  Національний склад населення Маріупольського повіту Катеринославської губернії. Спільна недоля: українці та греки потерпіли від імперської політики Росії. Автор спростовує "довідки, схвалені вченою радою Центру етносоціологічних досліджень Інституту ...
1513044
  Войтюк Г.А. Тернистий шлях благородної справи : нариси історії рідного краю / Г.А. Войтюк. – Київ : Войтюк Г.А., 2012. – 383, [1] с. : іл. – ISBN 966-7675-81-9


  У пр. №1727637 на тит. арк. печатка: Благодійна організація "Фундація Героя України акад. П.Т. Тронька"
1513045
  Ковриженко Д. Тернистий шлях Виборчого кодексу. Про необхідність ухвалення Виборчого кодексу останні 15 років не говорив хіба що лінивий // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 3


  "Він, як вірили експерти, мав розв"язати проблему неузгодженості різних законів про вибори, зібравши їх в один документ, і забезпечити стабільність виборчого законодавства. На темі виборчої кодифікації та відкритих списків, які мали стати панацеєю від ...
1513046
  Конча С. Тернистий шлях вченого (до 120-річчя від дня народження археолога Михайла Рудинського) / С. Конча, Д. Кепін // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 205-209. – ISBN 966-7060-92-6
1513047
  Згуровський М.З. Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – 368 с. : іл., табл. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1513048
  Клочко Р. Тернистий шлях до власної армії. Український військовий рух 1917 року // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 грудня (№ 47). – С. 15


  "...Падіння російського самодержавства в лютому 1917 року не могло залишити байдужими українців, які служили в лавах російської армії. Люди у військовій формі стали тією силою, з якою не могли не рахуватися ані українські, ані російські політики. Та ...
1513049
  Геник С. Тернистий шлях до волі / С. Геник. – Коломия : Вік, 1996. – 304с.
1513050
  Вітряк В. Тернистий шлях до волі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 13


  Про комбата Української Повстанської Армії Теодора Дячуна.
1513051
  Голота П. Тернистий шлях до волі і освіти : Збірник віршів / Петро Голота (Мельників). – Єлисавет (Дніпропетровськ) : Вид. Елисавет. Повіткому КПУ. 2-а рад. друк., 1921. – 23 с.
1513052
  Кобченко К. Тернистий шлях до жіночого університету (до 100-річчя відновлення київських вищих жіночих курсів) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 150-153. – ISBN 966-7060-98-5
1513053
  Кущ П. Тернистий шлях до знань // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 18 червня (№ 116)


  В ОРДЛО вдаються до різноманітних перешкод для молоді, яка хоче виїхати звідти для вступу в українські виші. Окупанти свідомо порушують право дітей на освіту.
1513054
  Василашко В. Тернистий шлях до правди // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 16-23 грудня (№ 50/52). – С. 6


  Згадується ректор КУ Іван Швець.
1513055
  Бенедисюк С. Тернистий шлях до ринку землі // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 24-25
1513056
  Гошуляк І.Л. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки) / Іван Гошуляк ; НАНУ, Ін-т політичних і етнонаціональних дослід. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2009. – 467с. – ISBN 978-966-02-5034-5
1513057
  Химинець Ю. Тернистий шлях до України / Упоряд. Марія Химинець. – Ужгород : Гражда, 1996. – 306 с. – ISBN 5-7707-9561-1
1513058
  Біленко В.В. Тернистий шлях до читача : як в Україні видавалися книжки Василя Симоненка : погляд у 60-80-ті роки XX ст. / Володимир Біленко. – Київ : Просвіта, 2016. – 127, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7201-27-3


  В пр. №1708980 напис: Бібліотеці рідного мого університету - випускник 1957 автор. Підпис. 17.11.2016
1513059
  Хоменко В. Тернистий шлях додому: історія звільнення з татарського полону Анни з Глинниць Пепловської // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 68-80
1513060
  Сенейко М. Тернистий шлях єпископа УГКЦ Григорія Лакоти // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2015. – Ч. 2/89 (100). – C. 38-43
1513061
  Коваль Роман Тернистий шлях кубанця Проходи : Документальний роман / Роман Коваль; Вид-ня істор. клубу "Холодний яр". – Київ-Вінниця : ДКФ, 2007. – 404с. – До історії 1-ї Сірої, 2-ї Волинської і 3-ї Залізної дивізій Армії УНР. – ISBN 978-966-7151-88-1
1513062
  Еванс Гарет Тернистий шлях Обами до успіху в Сирії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 176). – С. 3
1513063
  Харитонов О. Тернистий шлях пацієнта до відновлення порушеного права в суді // Юридична газета. – Київ, 2023. – 9 травня (№ 3/6). – С. 46
1513064
  Янусь Н. Тернистий шлях Роберта Бернса до першого польського читача // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 1 (97) січень - лютий. – С. 42-45


  У статті проаналізовано довгий та тернистий шлях творів шотландського поета Р. Бернса до першого польського читача. Досліджено провідні теми, авторів та коло читацьких інтересів у польській літературі доби романтизму. Зосереджено увагу на польських ...
1513065
  Медведєв О. Тернистий шлях свободи слова в Україні // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 11. – С.55-59
1513066
  Козлітін В. Тернистий шлях Сербії до Євросоюзу (1991-2006) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-39. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано відносини між Сербією (у складі Союзної Республіки Югославії) і Європейським Союзом, основні етапи й тенденції соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку Сербії, її міжнародне становище й зовнішню політику впродовж ...
1513067
  Лисак В. Тернистий шлях становлення адміністративного судочинства в Україні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 90-97
1513068
  Вольвач П. Тернистий шлях становлення українського театру в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 вересня (№ 37). – С. 6
1513069
  Вольвач П. Тернистий шлях становлення українського театру в Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 22 вересня (№ 38). – С. 3
1513070
  Єпіфанова Н. Тернистий шлях українського нотаріату // Юридична газета. – Київ, 2017. – 29 серпня (№ 35). – С. 28-29
1513071
  Жулинський М.Г. Тернистий шлях українського православ"я // Нація. Культура. Література : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / М.Г. Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – С. 152-154. – ISBN 978-966-00-0899-6


  Про дослідника Юрія Дорошенка.
1513072
  Кобинець А. Тернистий шлях українського слова: досвід обласної газети "Донеччина" із популяризації та поширення української мови // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 56-72. – ISSN 2522-1442


  У публікації йдеться про досвід обласної україномовної газети "Часопис Донеччини", яка має напрацьовані роками традиції, спрямовані на популяризацію та поширення рідної мови в регіоні, виховання у її читачів мовної культури, державницького світогляду. ...
1513073
  Луцак Л. Тернистий шлях української родини на Далекому Сході // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 4
1513074
  Гвоздь В. Тернистим шляхом - до ЄС і НАТО. Геополітичні аспекти та проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (7). – С. 2-7
1513075
  Кибкало Полікарп Тернистим шляхом / Кибкало Полікарп. – Буенос-Айрес, Рочестер, 1961. – 168с.
1513076
   Тернистим шляхом до істини. До 120-річчя від дня народження І.П. Кавалерідзе // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2, 2 кв. – С. 53-59. – ISSN 0130-2043
1513077
   Тернистим шляхом до храму. До 90-річчя від дня народження О.Т. Гончара // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, В.К. Воляник, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-38. – ISSN 0130-2043
1513078
   Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-80-і рр. ХХ ст. : Збірник документів та матеріалів. – Київ : Рідний край, 1999. – 304с. – На обкл. авт.: П.Т. Тронько, О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк. – ISBN 966-02-0808-1
1513079
  Сакада М. Тернистими стежками соціологічної науки (1960-1980-ті роки) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, липень - вересень. – С. 190-201. – ISSN 1563-3713


  Роль випускників філософського факультету КДУ ім. Т. Г. Шевченка (П. П. Копнін, М. В. Попович, А. О. Ручка, М. Ф. Тарасенко, В. І. Шинкарук та ін.) у розвитку науки в Інституті філософії Академії наук УРСР.
1513080
  Мушкетик Ю. Тернистими шляхами // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 28 серпня (№ 32). – С. 5


  Про книжку щоденникових спогадів Олеся Лупія "Крутими дорогами" (2014). Ця книжка - історія Спілки письменників упродовж десятиліть і становлення та боротьби численних патріотичних громадських організацій (Рух, Товариство української мови).
1513081
  Костиря Б. Тернисті шляхи Клима Поліщука // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 125-130. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
1513082
  Кас"ян М.А. Тернисті шляхи костоправа / М.А. Кас"ян. – К, 1990. – 47с.
1513083
  Кіт Г. Тернистою науковою дорогою йти неважно - якщо любиш / спілкувався Богдан Залізняк // Світ. – Київ, 2020. – Серпень (№ 29/30). – С. 3
1513084
  Денисенко В. Тернисту дорогу більше цінуєш. Знаному освітянину академікові Петру Таланчуку виповнилося 80 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 7 липня (№ 125). – С. 4
1513085
  Репников А.В. Тернистые пути консерватизма в России // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.80-95. – ISSN 0869-0499
1513086
  Гергей Ш. Тернистый путь : [роман] / Ш. Гергей; Перевод с венгер. [А. Золотарева и др. Предисл. Е. Умняковой]. – Москва : Иностр. лит., 1959. – 450 с.
1513087
  Анатольева Т.В. Тернистый путь : повесть / Анатольева Т.В. – Киев : Молодь, 1961. – 207 с. : ил.
1513088
  Сейфуллин С. Тернистый путь : историко-мемуарный роман / Сакен Сейфуллин ; пер. с каз. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1964. – 454 с.
1513089
  Сейфуллин С. Тернистый путь : историко-мемуарный роман / С. Сейфуллин. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 431 с.
1513090
  Умнякова Е.В. Тернистый путь / Е.В. Умнякова. – Москва, 1990. – 63с.
1513091
  Ленч Л.С. Тернистый путь / Л.С. Ленч. – М, 1991. – 343с.
1513092
  Алексеев В. Тернистый путь к гагаринскому "Поехали!" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 14 (117 9). – С. 2-3. – ISSN 0234-1670
1513093
  Лисичкин Г.С. Тернистый путь к изобилию / Г.С. Лисичкин. – М., 1986. – 604с.
1513094
  Терехин В. Тернистый путь к победе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 38-40. – ISSN 0321-5075


  Незнайомі сторінки визвольного руху в ПАР
1513095
  Мазырин В. Тернистый путь к политической демократии // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 10. – С. 22-27. – ISSN 0321-5075


  Соціалістична Республіка В"єтнам
1513096
  Шапошникова Л.В. Тернистый путь Красоты / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2001. – 335, [1] c., [416] л. фотоил. – Библиогр. в примеч.: с. 312-325. – ISBN 5-86988-112-0
1513097
  Филиппов Б.М. Тернистый путь русского ученого / Б.М. Филиппов. – М, 1960. – 119с.
1513098
  Филиппов Б.М. Тернистый путь русского ученого / Б.М. Филиппов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1982. – 175с.
1513099
  Соколов Никита Тернистый путь Тырново : большое путешествие / Соколов Никита, Фекете Андраш // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 46-61
1513100
  Кноль Б. Тернистый путь: Косово на пути к временному самоуправлению / Б. Кноль, Джонстон Молина // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 145-169. – ISBN 5-7712-0333-5
1513101
  Шабатин П.Ю. Терниця : байки / П.Ю. Шабатин. – Сімферополь, 1958. – 71 с.
1513102
  Красножен М. Терния и плевелы в наших университетах. К вопросу об университетской реформе : Типография К. Маттисена, 1905. – 49 [1] с.
1513103
   Терністий шлях до щелепно-лицьової хірургії - довжиною в тисячу і 29 років / В.О. Маланчук, Г.П. Рузин, В.С. Процик, П.І. Ткаченко, С.М. Шувалов, Я.П. Нагірний, Ю.В. Вовк, В.П. Пюрик, А.Г. Гулюк, Є.Д. Бабов, М.А. Лук"яненко, В.Г. Центіло, А.М. Ліхота, В.В. Коваленко // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика ; редкол.: Зозуля І.С., Березін О.Є., Валіпур А. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (152). – С. 69-69. – ISSN 1562-1146
1513104
  Жулинський М. Тернова гілочка трагічної нації // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 березня (№ 11). – С. 8


  Присвячено життю та творчості Ліни Костенко.
1513105
  Затуливітер В.І. Тернова гора : поезії / Володимир Затуливітер ; [ред.-упоряд. Л. Снісар ; ред. Ю. Буряк]. – Київ : Український письменник, 2012. – 606, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-579-355-7
1513106
  Штонь Григорій Тернова мушля : Книга прози / Штонь Григорій. – Київ : Українська Книга, 1997. – 296с.
1513107
  Шевченко А.Д. Терновая балка / А.Д. Шевченко. – М, 1969. – 479с.
1513108
  Фекете И. Терновая крепость / И. Фекете. – М., 1973. – 270с.
1513109
  Маленький І.М. Тернове поле : поезії / І.М. Маленький. – Київ : Молодь, 1987. – 40 с. – (Перша книга поета)
1513110
  Бердник О. Терновий вінець України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 грудня (№ 51). – С. 1, 4


  Росії минулій, сучасній, грядущій - відкрите послання.
1513111
   Терновий вінок : Літературно артистичний альманах / під ред.Олекси Коваленка. – Київ : Вид. Ів. Самоненка, 1908. – 190с. : малюнки
1513112
  Абліцов В. Терновий вінок за невсипущі труди нобелівського лауреата // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 193-202. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Поезія Бориса Пастернака.
1513113
  Литвинець М.І. Терновий вогонь : поезії / М.І. Литвинець. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 71 с.
1513114
  Калинець І. Терновий колір любові : Мала книжка любовної лірики / І. Калинець. – Київ : Факт, 1998. – 116с. – (На схилі тисячоліття). – ISBN 966-7274-36-5
1513115
  Світлична Г.П. Терновий світ : поезії / Г.П. Світлична. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 70 с.
1513116
  Шевчук В.А. Терновий світ : роман / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 574 с.
1513117
  Гриб А.Є. Терновий спалах : роман-хроніка / Антон Гриб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 287, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-07-2074-9
1513118
  Скригонюк М.І. Терновий україноцвіт : поема / Микола Іванович Скригонюк. – Ніжин : Лисенко М.М., 2017. – 204 с. – ISBN 978-617-640-314-2


  У пр. № 1713899 напис: Л.В. Губерському від автора. 29 травня 2017 р. Підпис.
1513119
  Скригонюк М.І. Терновий Україноцвіт : поема / М.І. Скригонюк. – Київ : Ліра-К, 2019. – 159, [1] с. – ISBN 978-617-7507-49-8
1513120
  Павленко Л.О. Терновий цвіт : роман / Л.О. Павленко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 302 с.
1513121
  Гренджа-Донський Тернові квіти полонини / Гренджа-Донський. – Харків, 1928. – 68 с.
1513122
  Кагарлицький М. Тернові ружі Галини Менкуш // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 24-30 жовтня (№ 43). – С. 6-7


  Штрихи до творчого портрета знаної бандуристки.
1513123
  Лубківський Р. Тернові сонети // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 2. – С. 2-4. – ISSN 0868-4790
1513124
  Ярош Я.Є. Тернові яри / Я.Є. Ярош. – Ужгород, 1991. – 185с.
1513125
  Чобану И.К. Терновник : рассказы / И.К. Чобану. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1963. – 88 с.
1513126
  Аришина Н.С. Терновник : стихи / Н.С. Аришина. – Москва : Советский писатель, 1983. – 88 с.
1513127
  Вордсворт У. Терновник // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 131-137. – ISSN 0130-7673
1513128
  Губенко В. Терноволавровий вінок сонетів : архітектонічно-епічна поема // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 13-17. – ISSN 0131-2561
1513129
  Губицький Л.В. Терновський Пилип Олексійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 302. – ISBN 96966-8060-04-0
1513130
  Федорова Л. Терновський Пилип Олексійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 234-236. – ISBN 966-02-3530-5
1513131
   Терновський Пилип Олексійович (1838-1884) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 475. – ISBN 978-966-439-754-1
1513132
   Терновый жребий. – Свердловск, 1976. – 199с.
1513133
  Айзман Д.Я. Терновый куст : пьеса в 4 д. / Д. Айзман. – Пб : ГИЗ, 1920. – 67 с.
1513134
  Гузовата О. Тернопілля 1960. Останній бій УПА // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 16-19. – ISSN 0131-2685


  "Останній бій підпілля ОУН. Вони передруковували ОУНівські агітки, датуючи їх різними датами, щоб створити враження масовості. Вони грабували магазини і вбили офіцера КДБ. Ці люди були останніми, хто свідомо чинив спротив радянській владі зі зброєю в ...
1513135
  Стаховський Дмитро Тернопілля. Дощ, Дністер і Дух Святий // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 8-9 : фото
1513136
  Дубовик Ольга Тернопілля. Нові емоції // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 108-111 : фото
1513137
  Равлик Артем Тернопілля. Подарунок від Богородиці : Україна / Равлик Артем, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-25 : Фото
1513138
  Дубовик Ольга Тернопілля. Тепле Поділля / Дубовик Ольга, Сагаль Любомир // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 4 (142), серпень - вересень. – С. 122-125 : фото
1513139
  Крушинська Олена Тернопілля: церква у скафандрі : дивні пам"ятки України // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 121 : Фото
1513140
   Тернопіль. – Київ, 1966. – 95 с.
1513141
  Пінь Р.І. Тернопіль : Путівник / Р.І. Пінь. – Львів, 1975. – 63с.
1513142
  Ельгорт Б.Б. Тернопіль : історико-краєзнавчий нарис / Б.Б. Ельгорт, В.Г. Лопата, Ф.Ф. Чернявський. – Львів : Каменяр, 1979. – 86 с.
1513143
  Бойцун Л.С. Тернопіль у плині літ = Ternopil through years = Ternopil w ciagu lat : іст.-краєзнав. замальовки / Любомира Бойцун. – Тернопіль : Джура, 2003. – 390, [2] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ., пол. – Бібліогр.389-390. – ISBN 966-8017-50-1
1513144
  Бурма В.О. Тернопільске озеро. / В.О. Бурма. – Львів : Каменяр, 1974. – 40с.
1513145
   Тернопільский краєзнавчий музей. – Львів, 1986. – 71 с.
1513146
  Волобой П.В. Тернопільська область : географічний нарис / П.В. Волобой. – Київ : Радянська школа, 1959. – 112с. – (Області Української ССР)
1513147
   Тернопільська область // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 4 : фото
1513148
   Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського. Ковальчук Леонід Якимович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 70-71. – ISBN 978-966-97197-0-6
1513149
   Тернопільський економіко-географічний центр : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / Є.П. Качан, М.О. Петрига, М І. Пушкар, Б.І. Заставецький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-60. – (Географія ; Вип. 43)


  Охарактеризовано процес формування та розвитку наукових напрямків досліджень.
1513150
  Дячок О. Тернопільський катедральний собор: історія будівництва, розвитку та відновлення храму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 224-228. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті досліджено історію пам’ятки барокової архітектури ХVIII століття у місті Тернополі. Висвітлено історичні передумови будівництва костелу, проаналізовано ймовірне авторство цієї споруди, розквіт, руйнування та відновлення храму. Визначено, що ...
1513151
   Тернопільський національний економічний університет очима експертів із європейської асоціації університетів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С. 9-20. – ISSN 1810-2131
1513152
   Тернопільський національний економічний університет. Професіоналізм, престиж, поступ : [1966-2016] / [Б.П. Адамик та ін. ; редкол.: А.І. Крисоватий (голова) та ін.]. – Львів : Українська академія друкарства, 2016. – 492, [4] с. : іл. + 1 газ. (16 с.). – Імен. покажч.: с. 483-493. – ISBN 978-966-322-428-2
1513153
  Хоменко О. Тернопільський тан з москалями // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 29 січня (№ 2). – С. 4-5


  Книга Миколи Лазаровича "Розпочали стрільці українські з москалями тан..."
1513154
  Панченко О. Тернопільські Болюхи й полтавські Глуховери: життя, віддане Україні, церкві та мистецтву // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 серпня (№ 33). – С. 10-11


  Погляд краянина на історії двох родин видатних українців через призму поезій Михайла Ситника.
1513155
   Тернопільські славістичні історикофілологічні читиння. – Тернопіль, 1989. – 256с.
1513156
   Тернопільщина : [фотоальбом]. – Київ : Мистецтво, 1974. – 191 с., іл. : іл. – (Серія : Області Радянської України)
1513157
  Маловічко С.М. Тернопільщина в культорологічних дослідженнях кінця XIX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Маловічко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1513158
  Гошко Ю.Г. Тернопільщина в складі Росії (1810--1815рр) / Ю.Г. Гошко. – Львів, 1957. – 32с.
1513159
  Лавренюк В.А. Тернопільщина туристська / В.А. Лавренюк, В.О. Радзієвський. – Львів, 1983. – 96с.
1513160
  Рахманіна Анастасія Тернопільщина. Лемки та стародавнє пиво / Рахманіна Анастасія, Стаховський Дмитро // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 54-58 : фото
1513161
  Гудзевата Марина Тернопільщина. Майбутнє минулого / Гудзевата Марина, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 140-145 : фото
1513162
  Ельгорт Б.Б. Тернопільщина. Путівник / Б.Б. Ельгорт, С. Нечай, М. Приходько. – Львів : Каменяр, 1968. – 190 с.
1513163
  Герасимов Володимир Тернопільщина. Спуск під землю : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 7. – С. 42-45 : Фото
1513164
   Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування : монографія / Л. Царик, І. Барна, Ю. Гайда [та ін. ]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – 498 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-595-057-9
1513165
  Чижов М.А. Тернопольская область. (Физ.-географ. характеристика). : Автореф... канд. географ.наук: / Чижов М.А.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. физ. географии. – Тернополь, 1957. – 19л.
1513166
  Васильев Максим Тернопольщина: проблемы и перспективы // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 74-76 : фото. – ISSN 1998-8044
1513167
  Стрыгин А.В. Терны: роман и повесть. / А.В. Стрыгин. – М., 1979. – 350с.
1513168
  Журавлева А.Н. Тернь-брень гусельки!.. / А.Н. Журавлева. – Москва, 1979. – 18с.
1513169
  Лебедев Б.В. Теродинамика полимеров / Б.В. Лебедев. – Горький, 1989. – 111с.
1513170
  Орлов Б.В. Теромдинамические и баллистические основы проектирования ракетных двигателей на твердом топливе / Б.В. Орлов, Г.Ю. Мазинг. – Москва : Машиностроение, 1979. – 392 с.
1513171
  Рябчиков И.Д. Теромодинамика флюидной фазы гранитоидных магм / И.Д. Рябчиков. – М., 1965. – 120с.
1513172
  Рябчиков И.Д. Теромодинамика флюидной фазы гранитоидных магм / И.Д. Рябчиков. – М., 1975. – 232с.
1513173
  Гудзевата Марина Теропільський вікенд : Україна чудес / Гудзевата Марина, Горобець Сергій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 140-141 : Фото
1513174
  Реєнт О.П. Терор австро-німецьких окупантів і гетьманців щодо селян та робітників // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 130-145. – ISBN 966-00-0025-1
1513175
  Улянич В. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921-1933 роках / Володимир Улянич; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2004. – 84с. – ISBN 966-608-516-Х
1513176
  Нікітенко К. Терор голодом на Донеччині на початку 1920-х років: розплата за повстанських рух // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 19). – С. 15


  Так уже склалося, що Донеччина як регіон і її жителі в уяві пересічної людини викликають багато асоціацій. Символами краю "призначалися" то авантюрист Артем — керівник маріонеткового уряду прорадянської України, то, через десятиліття, ін. "герої", які ...
1513177
  Дорошко М.С. Терор голодом як інструмент державної політики більшовиків в Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 73-79. – ISBN 978-966-581-772-1
1513178
  Безшкуренко А. Терор голодом як форма геноциду. Голодомор 1932-1933 років // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 64-69
1513179
  Безшкуренко А. Терор голодом як форма геноциду. Голодомор 1932 - 1933 років // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 101-111
1513180
   Терор голодом. Забуттю не підлягає // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 17 травня (№ 89). – С. 1, 12


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася міжнародна наукова конференція "Штучні голоди в Україні в XX столітті". У роботі конференції, ініційованої ГО "Всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" імені Василя Стуса, взяли участь Перший ...
1513181
  Воловина О. Терор голодом: як науково обгрунтувати кількість жертв? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 липня (№ 122/123 ). – С. 13


  "Суперечка про кількість жертв Голодомору розділили наші громади як в Україні, так і за її межами. Деякі підтримають оцінку втрат від семи до десяти мільйонів, а інші вважають втрати у чотири мільйони більш реальними. Перша група спирається на ...
1513182
  Ченцов В.В. Терор проти "реакційного духовенства" / В.В. Ченцов, Д.В. Архієрейський // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 299-316. – ISBN 966-00-0025-1
1513183
   Терор проти пам"яті: громадська кампанія проти нових архвних правил // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 31). – С. 1
1513184
  Шалівська З. Терор проти селянства. За співання "Заповіту" й українських народних пісень совєти відправляли у концтабори // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 18 квітня (№ 43). – С. 11


  "Досліджуючи репресії проти конотопських кобзарів у 30-х роках, завдяки допомозі СБУ в Чернігівській області (Конотоп тоді був у її складі), я ознайомилась з їхніми судовими справами. Випадково знайшла й матеріали «трійки» щодо обвинувачення в ...
1513185
  Шевцов Сергій Терор як форма легітимації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.90-104. – ISSN 0235-7941
1513186
  Кашницький М.В. Тероризм- реальна загроза майбутньому України // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 16 : Всеукр. теор. й наук.-практ. конф. з правозн., політол. та соціол. "Трансформація політ. сист.: соціальні перетвор. та законодавч. процес". – С. 11-14.
1513187
  Риженко Л.Г. Тероризм-проблема №1 у світі : Урок-ток-шоу // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 13. – С.26-29.
1513188
  Сенченко М.І. Тероризм - винахід міжнародних банкірів для фінансового поневолення світу / Микола Сенченко. – Київ : Вид-во Аратта, 2007. – 80 с. – ISBN 978-966-8475-22-1
1513189
  Сенченко М. Тероризм - винахід міжнародних банкірів для фінансового поневолення світу // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 99-142. – ISSN 0130-321Х
1513190
  Шулєшко Є.П. Тероризм - загроза суспільству // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 38-40 : фото
1513191
  Ігнатченко Г.І. Тероризм / Г. Ігнатченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 372. – ISBN 966-642-073-2
1513192
  Рижов І. Тероризм і боротьба з ним: деякі припущення соціально-інформаціологічної парадигми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 94-97
1513193
  Антипенко В.Ф. Тероризм і геополітика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 75-107
1513194
  Рогова О.В. Тероризм і ЗМІ: морально-естетичний аспект конфлікту // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 53. – С. 133-142
1513195
  Підюков П.П. Тероризм і його транснаціоналізація, характерні риси міжнародного тероризму та проблеми їх понятійного і термінологічного визначення / П.П. Підюков, О.В. Калиновський, Я.Ю. Конюшенко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 224-228. – ISSN 2219-5521
1513196
  Гресько О.В. Тероризм і мас-медіа: світовий контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-62. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Йдеться про вплив проблеми міжнародного тероризму на діяльність світових мас-медіа. Проаналізовано роботу світових мас-медіа під час подій, пов"язаних з оперативністю журналістів.
1513197
  Целуйко М.Є. Тероризм і міжнародна силова політика держави // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 737. – С. 159-169. – (Питання політології ; Вип. 8). – ISSN 0453-8048
1513198
  Репецький В. Тероризм і міжнародне право / В. Репецький, В. Лисик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 87-92. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1513199
  Ліпкан В.А. Тероризм і національна безпека України / Володимир Ліпкан. – Київ : Знання України, 2000. – 184с. – ISBN 966-618-111-8
1513200
  Ковальський С. Тероризм на Кіпрі в контексті Близькосхідної безпеки 1970-1980-х рр // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 247-269. – ISSN 2312-6825
1513201
  Ковальський С. Тероризм на Кіпрі в контексті Близькосхідної безпеки 1970-1980-х рр // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 247-269. – ISSN 2312-6825
1513202
  Сабадах А. Тероризм та безпекова політика ЄС // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 32-35. – (Політичні науки)


  "Питання тероризму та боротьби з ним стрімко увійшло до наукового, політичного та мас-медійного дискурсу світової спільноти на початку ХХІ ст. Ключовою подією, що сприяло кардинальному переосмисленню загрози, яка виходить від тероризму, стало знищення ...
1513203
  Загурська-Антонюк Тероризм та міжнародна безпека у контексті глобалізації сучасного світу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 116-123. – ISSN 2306-6814
1513204
  Вакулич В.В. Тероризм у концептуальних вимірах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 50-59
1513205
  Тимінська К.О. Тероризм у світовій політиці : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тимінська К.О. ; КНУТШ, ІМВ. – Київ, 2010. – 186л. – Бібліогр. : л.168-186
1513206
  Тимінська К.О. Тероризм у світовій політиці : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Тимінська К.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1513207
  Баланда А. Тероризм у системі загроз національній безпеці: методичні підходи до економічної оцінки збитків / А. Баланда, Л. Чвертко // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 60-64. – ISBN 978-617-7814-10-7
1513208
  Канцір В.С. Тероризм у сучасному глобалізаційному просторі // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 116-121
1513209
  Андрущенко Т.В. Тероризм у сучасному світі: політико-психологічні аспекти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 7-14


  Розкриваються деякі політико-психологічні аспекти одного із найнебезпечніших явищ сучасного світу - тероризм. Особливо підкреслюється значення інформаційно-ідеологічних, соціальнопсихологічних, культурно-цивілізаційних аспектів протидії міжнародному ...
1513210
   Тероризм у формі боротьби за національний суверенітет: до постановки проблеми / А.В. Саміло, В.В. Шишко, О.В. Повстин, Р.С. Яковчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 313-319. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1513211
  Авдошин І.В. Тероризм через призму міжнародного гуманітарного права / І.В. Авдошин, Ю.Г. Гуменний // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 85-95. – ISSN 2222-5374
1513212
  Богуцький П. Тероризм як антиправова соціальна практика // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 90-96. – ISSN 1026-9932
1513213
  Кубальський В. Тероризм як багатоаспектне соціальне явище // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 100-104
1513214
  Канцір В.С. Тероризм як віддзеркалення кризових тенденцій у суспільстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 323-326. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1513215
  Володін П.В. Тероризм як глобальна проблема в сучасному світі // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 157-163
1513216
  Штиря О. Тероризм як головна загроза міжнародній спільноті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 202-204
1513217
  Степанюк Д.Л. Тероризм як екстремальна форма політичного насильства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 71-80
1513218
  Крутов В.В. Тероризм як загроза особистій безпеці / В.В. Крутов, М.М. Мікуліна // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 275-279. – ISSN 1563-3349
1513219
  Канцір В.С. Тероризм як метод політичної боротьби (політичний тероризм) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 430-435. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1513220
  Канцір В. Тероризм як ознака соціально-психологчної кризи суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 197. – ISSN 0132-1331
1513221
  Сербіна К. Тероризм як проблема інформаційного суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 164-166.
1513222
  Сахань О.М. Тероризм як прояв деструктивної правосвідомості / О.М. Сахань, Ю.Ю. Калиновський // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 179-187. – ISSN 0201-7245
1513223
  Сердюк К. Тероризм як прояв конфлікту стратегій ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 44-48. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6


  Стаття аналізує дві різні стратегії культурної ідентичності – глобалізацію та автентизацію. Мета статті – розглянути процес культурної ідентифікації як один з найбільш значущих чинників сучасної політики. Досліджується феномен конфлікту між різними ...
1513224
  Сторожук Д.Ю. Тероризм як різновид соціального конфлікту // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 80-82
1513225
  Крутов В. Тероризм як світова проблема сьогодення // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 6-9.
1513226
  Гуцал А. Тероризм як системна сила світової дезінтеграції // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 13-14 : фото, рис.
1513227
  Грембовська Т. Тероризм як соціально-політичне явище: проблеми й тенденції // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 64-73.
1513228
  Тимінська К.О. Тероризм як соціально-політичний конфлікт // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 34-37
1513229
  Грембовська Т. Тероризм як тип політичної поведінки: морально-психологічний аспект // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 44-53.
1513230
  Бардін О.М. Тероризм як форма організації і вираження насильницького розв"язання конфлікту // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 134-136
1513231
  Орел Ю.С. Тероризм як форма організованої злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 130-133. – ISSN 1609-0462
1513232
  Яцько А. Тероризм як форма політичної боротьби // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 2. – С.34-42. – ISSN 0868-8273
1513233
  Поппер О.В. Тероризм як форма соціально-політичної деструкції: причини виникнення та основні тенденції // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С.145-152


  У статті аналізується сутність тероризму, яка визначається як деструктивна практика самоствердження волі за допомогою насильства. Боротьба з тероризмом розглядається як одне з найважливіших завдань, від ефективності розв"язання якого залежить ...
1513234
  Чуприна Ю.В. Тероризм як форма соціокультурної деструктивності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 235-237
1513235
  Севрук В.Г. Тероризм, екстремізм, та етнічна злочинність як глобальна загроза національної безпеці України / В.Г. Севрук, С.О. Павленко // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 280-282. – ISBN 978-617-616-070-0
1513236
  Будурович М. Тероризм. Історичні передумови та сучасний розвиток. Психологія тероризму // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 4-8
1513237
  Чеботарьова М.В. Тероризм: виклики і дискурси сучасності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 104-117. – (Філософія ; вип. 39)
1513238
  Вакулич В.М. Тероризм: понятійна невизначеність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 547-554. – ISSN 1563-3349
1513239
  Костенко О. Тероризм: поняття, причини, умови, профілактика // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 179-181. – ISBN 978-617-7220-78-6
1513240
  Моджорян Л.А. Тероризм: правда і вигадки / Л.А. Моджорян. – К, 1985. – 175с.
1513241
  Коновалова В. Тероризм: проблеми методики розслідування злочинів // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.721-732
1513242
   Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби : Посібник. – Київ : НАВСУ, 2003. – 452с.
1513243
  Требін М.П. Тероризм: сучасні тенденції та перспективи розвитку // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 40-42. – ISBN 978-966-97734-7-0
1513244
  Томбулатов І. Тероризм: уточнення поняття // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 71-74
1513245
  Семенчук А.Б. Терорист VS мученик: війна номінацій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 68-73. – Bibliogr.: Літ.: с. 72-73; 8 п. – ISSN 1729-360Х
1513246
  Антипенко В.Ф. Терористична асиметрія. Роль і місце силової протидії тероризму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 574-582. – ISSN 1563-3349
1513247
  Ковальський В. Терористична війна - це поєднання агресії, геноциду та насильства над мирним населенням // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 1, 3. – ISSN 1992-9277
1513248
  Канцір В.С. Терористична група як соціально-психологічна ідентичність // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 96-100. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Ця стаття присвячена розкриттю окремих особливостей терористичної групи, центром активності якої є дефектна соціально-психологічна ідентичність. В даному випадку, особистість відчуває певні зобов"язання перед групою. Злиття з групою - найголовніша ...
1513249
  Сіталова Н.О. Терористична діяльність есерів Південної України (1902-1907 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 46-50. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1513250
  Канцір В.С. Терористична діяльність і національна безпека // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 449-455. – ISSN 1563-3349
1513251
  Канцір В.С. Терористична діяльність і національна безпека // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 265-269
1513252
  Петренчук Назарій Терористична загроза в закладах освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 30
1513253
  Канцір В.С. Терористична загроза в умовах глобалізаційних тенденцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 274-279. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1513254
  Ільченко Н.В. Терористична загроза знову нагадала про себе // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 29-30 : фото
1513255
  Борділовська Олена Терористична загроза: події в Мумбаї і не тільки // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 40-43
1513256
  Щедрое І.В. Терористична організація як різновид злочинної організації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 509-514. – ISSN 1563-3349
1513257
  Кваша О.О. Терористична організація як форма співучасті / О.О. Кваша, І.О. Криворучко // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (51). – С. 25-35. – ISSN 2413-1342
1513258
  Погорська І.І. Терористичний антиамериканізм: теоретико-прикладні аспекти дослідження // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 91-103. – ISBN 966-7196-06-2
1513259
  Грубов В.М. Терористичний інтернаціонал у дії: залаштунки великої політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 415-423


  Аналізуються існуючи і майбутні ризики провідних акторів світової політики щодо використання ресурсу міжнародного тероризму для зміни сучасного світопорядку. Ключові слова: міжнародний тероризм, світопорядок, національні інтереси, ...
1513260
  Лапшин С.А. Терористичні загрози в Україні: актуалізація в контексті російської агресії / С.А. Лапшин, І.М. Лапшина // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 72-77. – ISBN 978-617-7814-17-6


  "До 2014 р. Україну зараховували до країн з найменшим ризиком реалізації викликів і потенційних загроз, спричинених міжнародним тероризмом, а тероризм як соціальне явище в нашій державі мав вияви, характерні для початкової стадії його розвитку. Проте з ...
1513261
  Шиян В.Д. Терористичні загрози та безпека трубопровідних систем паливно-енергетичного комплексу України // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 38-43.
1513262
  Ляшенко В. Терористичні загрози та протидія тероризмові в сучасній Україні: аналіз досліджень громадської думки // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 82-90.
1513263
  Ємельянов В.П. Терористичні злочини: кримінально-правова характеристика та питання вдосконалення антитерористичного законодавства : Монографія / В.П. Ємельянов, Л.В.Новікова, М.В. Семикін; Акад. правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності; СБУ; Ін-т опер. діяльності та держ. безпеки. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 216с. – Шифр. дубл. 34 Ємел. (доп. карт. юр.). – ISBN 966-8759-33-8
1513264
  Кожелянко В. Тероріум : Роман / В. Кожелянко. – Львів : Кальварія, 2002. – 172с. – (Дефіляди). – ISBN 966-663-063-Х; 966-7092-97-6
1513265
  Гуцало М.Г. Теророгенна обстановка на Північному Кавказі: проблеми питання, заходи протидії політичному насильству // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 183-189
1513266
  Воскресенская М.А. Терпеливая любовь / М.А. Воскресенская. – Ленинград, 1990. – 190с.
1513267
  Силаков А.С. Терпение / А.С. Силаков. – Л., 1987. – 204с.
1513268
  Головин Г.Н. Терпение и надежда / Г.Н. Головин. – М., 1988. – 479с.
1513269
  Нагибин Ю.М. Терпение: Рассказы, повести. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1987. – 602с.
1513270
  Чиркова М.А. Терпеновые соединения живицы пихты Сибирской (Abies sibirica Ledb.) : Автореф... канд. хим.наук: / Чиркова М.А.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 29л.
1513271
  Денисова Г.А. Терпеноидсодержащие структуры растений / Г.А. Денисова. – Ленинград : Наука, 1989. – 140с.
1513272
  Майо П. Терпеноиды / П. Майо. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 494 с.
1513273
  Каштанова Н.К. Терпеноиды живицы кедра сибирского (Pinus sibirica R.Mayr.) : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Каштанова Н.К.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 25л.
1513274
  Шмидт Э.Н. Терпеноиды живицы лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledb.) : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Шмидт Э.Н.; АН СССР. Сиб. отд. уч. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1969. – 24л.
1513275
  Еляков Г.Б. Терпеноиды морских организмов / Г.Б. Еляков, В.А. Стоник. – Москва : Наука, 1986. – 269 с. : табл.,. – Библиогр.: с. 240-270
1513276
  Кинтя П.К. Терпеноиды растений. / П.К. Кинтя. – Кишинев, 1990. – 150с.
1513277
   Терпеноиды хвойных растений. – Новосибирск, 1987. – 97с.
1513278
  Дюпон Г. Терпентинные масла (скипидары), их получение, состав и применение в промышленности / Г. Дюпон. – Ленинград : Госнаучтехиздат, 1931. – 307 с.
1513279
  Бурно К. Терпены / К. Бурно. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 152с.
1513280
  Симонсен Дж.Л. Терпены / Дж.Л. Симонсен, проф. – Москва-Ленинград : Гизлегпром
Т. 1. – 1935. – 372 с.
1513281
  Селіванов А. Терпи закон, який сам створив! Про що слід пам"ятати у повадженні судової реформи // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 4. – С.12-14. – ISSN 1726-3077
1513282
   Терпиловський Ростислав Всеволодович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 78. – ISBN 966-8352-11-4
1513283
   Терпиловський Ростислав Всеволодович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 475. – ISBN 978-966-439-754-1
1513284
  Пірен М. Терпимість як загальнолюдська цінність і психосоціальний феномен / М. Пірен, О. Васильків // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 108-114. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-2131
1513285
  Фрасинюк Н.І. Терпіння як предмет соціального пізнання у філософії та релігії // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 315-318
1513286
  Олексюк М.М. Терпка мрія : поезії / М.М. Олексюк. – Львів : Каменяр, 1967. – 99 с.
1513287
  Кулеба Г.І. Терпка роса / Г.І. Кулеба. – Київ, 1979. – 224 с.
1513288
  Гайдай І.І. Терпка ягода / І.І. Гайдай. – К., 1982. – 190с.
1513289
  Коваль Р. Терпке життя сотника Монкевича // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2021. – Квітень (число 4). – С. 1
1513290
  Олійник М.Я. Терпкий запах живиці : повість, оповідання / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 200 с.
1513291
  Заруба А.Л. Терпкий запах шалфея / А.Л. Заруба. – Донецк, 1984. – 127с.
1513292
  Орнат Я.О. Терпкий полин пам"яті / Ярослав Орнат. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2014. – 186, [2] с. : іл. – (Бібліотека журналіста). – ISBN 978-966-398-080-5
1513293
  Панасюк М.В. Терпкий смак істини : роман, повість / М.В. Панасюк. – К., 1988. – 286с.
1513294
  Легкий З.М. Терпкий цвіт любові / З.М. Легкий. – Київ, 1985. – 222 с.
1513295
  Хмільовська Г. Терпкі меди мого кохання : лірика / Галина Хмільовська. – Київ : [б. в.], 1999. – 199, [1] с. : іл. – ISBN 966-7688-01-1
1513296
  Лисак Л. Терпкі пахощі = Astringent aromas / Леся Лисак. – Нью Йорк ; Джерзі Ситі : Свобода, 1969. – 344 с. : іл.


  В прим. № 1694943 дарчий напис: Високошановній пані Лесі Полотнянці на добру згадку, Леся Лисак. 5.03.1972
1513297
  Бердо Г. Терпкі роки : повість / Гнат Бердо. – Київ : Щек, 2008. – 159, [1] с. – Справжнє ім"я авт.: Станко Колесар. – ISBN 978-966-2031-13-0
1513298
  Струцюк Й.Г. Терпкі сторінки: поезії. / Й.Г. Струцюк. – К., 1991. – 94с.
1513299
  Сова І. Терпкість вишні / Ізабелла Сова ; пер. з пол. Л.В. Андрієвської. – Харків : Фоліо, 2005. – 252, [1] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3006-5
1513300
  Мунтяну Ф. Терра ди Сиена / Ф. Мунтяну. – Москва, 1963. – 158с.
1513301
  Белов Г.Д. Терракаты Танагры : [альбом] / Г.Д. Белов. – Ленинград : Советский художник, 1968. – [40] с., [55] с. ил
1513302
  Лармер Брук Терракотовое воинство. Глиняная Армия в истинном цвете / Лармер Брук, Луис О. Маззатента // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 68-73 : фото
1513303
  Гафин Александр Терракотовое золото Марокко : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 7 (2790). – С. 128-135 : Іл.
1513304
   Терракотовые статуэтки. Вып. 3 // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ордена Трудового Красного Знамени ин-т археологии. – Москва : Наука, 1974. – Г1-11 : Терракотовые статуэтки. Ч. 3. Пантикапей. – С.1-60, 63 табл.
1513305
   Терракотовые статуэтки. Вып. 4 // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ордена Трудового Красного Знамени ин-т археологии. – Москва : Наука, 1974. – Г1-11 : Терракотовые статуэтки. Ч. 3. Пантикапей. – С. 1-58, 59 табл.
1513306
   Терракотовые статуэтки. Ч. 4 // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ордена Трудового красного Знамени ин-т археологии. – Москва : Наука, 1974. – Г1-11 : Терракотовые статуэтки. Ч. 4. Придонье и Таманский полуостров. – С. 1-58, 59 табл.
1513307
  Кобылина М.М. Терракотовые статуэтки Пантикапея и Фанагории / М.М. Кобылина; отв. ред.: Г.А. Цветаева. – Москва : Академия наук СССР, 1961. – 182 с.
1513308
  Милославский Юрий Терракотовый дагерротип = Из "Харьковского" (2005-2008) : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 10 (1014). – С. 98-102. – ISSN 0130-7673
1513309
  Мешкерис В.А. Терракоты Самаркандского музея / В.А. Мешкерис. – Л, 1962. – 110с.
1513310
   Терракоты Северного Причерноморья // Археология СССР : свод археологических источников / под общ. ред. Б.А. Рыбакова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1970. – Г1-11 : Терракоты Северного Причерноморья. – С.1-128
1513311
  Гельфенбейн С.П. Терранавигация / С.П. Гельфенбейн. – Москва : Колос, 1981. – 207 с.
1513312
  Махлин М.Д. Террариум / М.Д. Махлин. – Москва : Лесная промышленность, 1966. – 47с.
1513313
  Кудрявцев С.В. Террариум и его обитатели / С.В. Кудрявцев. – Москва : Лесная промышленнсть, 1991. – 347с.
1513314
  Баде Э. Террариум, его устройство и содержание / Э. Баде. – С.-Петербург. – 112с.
1513315
  Олиферов А.Н. Террасирование в системе земельных мелиораций / А.Н. Олиферов. – Симферополь, 1983. – 68с.
1513316
  Гасанов В.Г. Террасовые почвы Алазанской долины и их сельскохозяйственное использование (в пределах АзССР) : Автореф... канд. с.-х.наук: / Гасанов В.Г.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. Объедин. совет. – Баку, 1967. – 28л.
1513317
  Каган Б.А. и Рябченко В.А. Террасы в Мировом океане / Б.А. и Рябченко В.А. Каган. – Л, 1978. – 59с.
1513318
  Нуждин Б.В. Террасы Верхней Волги : автореф... канд. геогр.наук: 11.690 / Нуждин Б.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленингад, 1970. – 24 л.
1513319
  Мазарович А.Н. Террасы Волги и четвертичных отложений заволжских степей / А.Н. Мазарович. – 64с.
1513320
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Террасы Днестра / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Оттиск. – 263-265с.
1513321
  Андрусов Н.И. Террасы Судака / Н. Андрусов. – Киев : Имп. Ун-т Св.Владимира, 1912. – [2], 88 с., 10 л. ил. : 8 ил., 10 таб. – Отд. оттиск из Записок Киевского общества естествоиспытателей, т. 22. - Загл. на рус. и нем. яз.; рез. на нем. яз.
1513322
  Ломакин И.Э. Террасы Судакско-Карадагского района как индикатор новейших тектонических движений / И.Э. Ломакин, В.Е. Иванов, В.В. Кочелаб // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 106-116 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1513323
  Чирва А.М. Террашок / А.М. Чирва. – Київ : Інтелект, 2002. – 504 с. – ISBN 966-646-041-6
1513324
  Эшли Б. Терри на ограде / Б. Эшли. – М., 1980. – 224с.
1513325
  Бергер М.Г. Терригенная минералогия / М.Г. Бергер. – Москва : Недра, 1986. – 225с.
1513326
  Бабаев Терригенная формация юрского возраста Бухаро-Хивинского региона и Юго-Западного гиссара и ее нефтегазоностность / А.Г. Бабаев, Р.А. Габрильян, С.К. Салямова ; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Москва : Недра, 1977. – 137 с. : ил. – Библиогр.: с. 132-136 (102 назв.)
1513327
  Шумилова Е.В. Терригенные компоненты мезозойских и кайноойских отложений Западно-Сибирской низменности и их роль в палеогеографических реконструкциях / Е.В. Шумилова. – Новосибирск, 1963. – 314с.
1513328
  Канский Н.Е. Терригенные минералы и вопросы их изучения. / Н.Е. Канский, М.Г. Бергер. – М., 1973. – 65с.
1513329
   Терригенные минералы осадочных пород Прибалтики. – Таллин, 1983. – 126с.
1513330
  Ханин В.А. Терригенные породы-коллекторы нефти и газа на больших глубинах / В.А. Ханин. – Москва, 1979. – 140 с.
1513331
   Терригенные породы раннего докембрия. – М, 1977. – 155с.
1513332
  Щербаков Э.С. Терригенный девон западного склона Северного Урала / Э.С. Щербаков. – Ленинград, 1977. – 160с.
1513333
  Дрозденко Ольга Федоровна Терригенный комплекс девона и его нефтегазоносность на территории Саратовского и Волгоградского Поволжья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.17 / Дрозденко Ольга Федоровна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1513334
  Канский Н.Е. Территогенные породы глубоких горизонтов карбона центральной части Днепровско-Донецкой впадины и перспективы их нефтегазоносности. / Н.Е. Канский. – М., 1975. – 111с.
1513335
  Батсимба Жермен Территориалная структура продовольственного хозяйства республики Конго : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Батсимба Жермен; АН Украины, Ин-т географии. – К., 1994. – 22л.
1513336
  Белодед А.Ю. Территориальная автономия в зарубежных странах: понятие, признаки, классификация // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 11 (53). – С. 26-32. – ISSN 1812-8696
1513337
  Белодед А.Ю. Территориальная автономия в зарубежных странах: понятие, признаки, классификация // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 9 (51). – С. 21-28. – ISSN 1812-8696
1513338
   Территориальная выборка в социологических исследованиях. – М, 1980. – 219с.
1513339
  Крусян А. Территориальная громада и публичная власть в современной Украине // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.96-102. – ISSN 1561-4999
1513340
  Иванова Генриэтта Рафаиловна Территориальная дифференциация английского университетского слэнга : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иванова Генриэтта Рафаиловна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 19л.
1513341
  Розенфельд Ш.Л. Территориальная дифференциация единовременных затрат и эффективность размещения производства : На примере западных и восточных районов СССР / Ш.Л. Розенфельд. – Москва : Наука, 1972. – 296 с.
1513342
  Торбин В.И. Территориальная дифференциация цен в тяжелой промышленности / В.И. Торбин. – М, 1974. – 215с.
1513343
  Самошкина Ирина Сергеевна Территориальная идентичность как социально-психологический феномен // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 99-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  На основании теоретического анализа и данных эмпирического исследования, проведенного с помощью разработанной автором методики, предложено системное описание феномена территориальной идентичности как одного из видов социальной идентичности. В ...
1513344
  Козловская Л.В. Территориальная концентрация промышленности / Л.В. Козловская. – Минск, 1975. – 160с.
1513345
  Ищук С.И. Территориальная концентрация промышленности в Украинской ССР (теоретико-методический аспект анализа) / С.И. Ищук, Д.Н. Стеченко // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 8-13. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1513346
  Щербакова Т.К. Территориальная модель подготовки преподавателя географии в вузах России : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 43-48 : Схема, карти, табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0016-7207
1513347
  Худякова Т.М. Территориальная организация агропромышленного комплекса крупного экономического района : монографія / Т.М. Худякова. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1991. – 152 с. – ISBN 5-7455-0486-2
1513348
   Территориальная организация агропромышленных комплексов : монография. – Київ : Наукова думка, 1985. – 304 с.
1513349
  Балабанов Г.В. Территориальная организация АПК и ее особенности в горной местности / Г.В. Балабанов, С. Умрикулов ; АН ТаджССР, СОПС. – Душанбе : Дониш, 1991. – 168 с.
1513350
  Воронова Е.Н. Территориальная организация внутренней торговли СССР / Е.Н. Воронова. – Київ, 1981. – 41с.
1513351
  Данг Ван Фан Территориальная организация водного хозяйства Северного Вьетнама : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.03 / Данг Ван Фан; МГУ. – М., 1976. – 25л.
1513352
  Голиков А.П. Территориальная организация водного хозяйства СССР / А.П. Голиков. – Харьков : Вища школа, 1982. – 144 с.
1513353
  Олейник Я.Б. Территориальная организация животноводческопродуктового комплекса крупного города // Город и центрирование его подсистем
1513354
  Швебс Г.И. Территориальная организация землепользования и мелиорация земель : географические аспекты противоэрозионных мероприятий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 96-100 : Табл., схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0201-4122
1513355
  Аль-Хамарнех Ала Шафик Территориальная организация зоны влияния крупного города : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Аль-Хамарнех Ала Шафик ; КУ им. Т. Шевченка. – Киев, 1993. – 23 с.
1513356
  Аль-Хамарнех Ала Шафик Атия Территориальная организация зоны влияния крупного города (на примере Киевского столичного региона) : 11.00.02 ; Дис. ... канд. географ. наук / Аль-Хамарнех Ала Шафик Атия ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1993. – 139 л. – Бібліогр. : л. 133-139
1513357
   Территориальная организация и эффективность науки. – М, 1978. – 160с.
1513358
  Пидорин Александр Владимирович Территориальная организация и эффективность сельского хозяйства в различных ландшафтных районах Астраханской области : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Пидорин Александр Владимирович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1513359
  Запорожан Лариса Петровна Территориальная организация комплекса бытового обслуживания населения Тернопольской области УССР : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Запорожан Лариса Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 24л.
1513360
  Запорожан Лариса Петровна Территориальная организация комплекса бытового обслуживания населения Тернопольской области УССР : Дис... канд. географическихнаук: 11.00.02 / Запорожан Лариса Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 220л. – Бібліогр.:л.174-220
1513361
  Луцишин П.В. Территориальная организация легкой промышленности и пути ее совершенствования : Автореф... канд. географ .наук: 11.00.02 / Луцишин П.В.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1984. – 17с.
1513362
  Луцишин П.В. Территориальная организация легкой промышленности и пути ее совершенствования (на примере западных обл. Украинской ССР) : Дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Луцишин П. В.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1984. – 190л.
1513363
  Динь Ван Тхань Территориальная организация межотраслевых комплексов провинции Дак-Лак Социалистической Республики Вьетнам : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02. / Динь Ван Тхань; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. Географический фак. Каф. экономической географии. – Киев, 1985. – 153л. – Бібліогр.:л.139-153
1513364
  Динь В.Т. Территориальная организация межотраслевых комплексов провинции Дак-Лак Социалистической Республики Вьетнам : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Динь В.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
1513365
  Добында К.Г. Территориальная организация местной промышленности ССР Молдова. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Добында К.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1991. – 25л.
1513366
   Территориальная организация народного хозяйства в районах нового освоения : межвузовский сборник научных трудов. – Москва : МГПИ им. В.И. Ленина, 1987. – 113 с.
1513367
   Территориальная организация народного хозяйства СССР : (тезисы докладов 1 Всесоюзного совещания, май 1978 г.) : сборник. – Москва : Географимческое общество СССР ; Московский филиал, 1978. – 108 с.
1513368
  Кабаджа Е.А. Территориальная организация нефтяной промышленности России на современном этапе : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С. 16-26. – Бібліогр.: 12 назв
1513369
  Малюк Сергей Николаевич Территориальная организация областного агропромышленного комплекса : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Малюк Сергей Николаевич; Ин-т геофизики АН УССР. Сектор географии. – К. – л.
1513370
  Хорев Б.С. Территориальная организация общества : (актуальные проблемы регионального управления и планирования в СССР) / Б.С. Хорев. – Москва : Мысль, 1981. – 320 с.
1513371
   Территориальная организация общества и проблемы межнациональных отношений : материалы к 9 съезду Географического Общества СССР (Казань, сентябрь 1990) : сборник / АН СССР ; Географическое Общество СССР ; [отв. ред.: Н.Т. Агафонов, Б.С. Хорев]. – Ленинград : Географическое Общество СССР, 1990. – 154 с.
1513372
   Территориальная организация отдыха населения Москвы и Московской области : монография. – Москва : Наука, 1986. – 175 с.
1513373
  Любицева О.А. Территориальная организация отраслевого компекса сферы обслуживания (на примере автотехобслуживания в Украинской ССР) : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Любицева О. А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1985. – 257л. – Бібліогр.:л.176-189
1513374
  Любицева О.А. Территориальная организация отраслевого комплекса сферы обслуживания (на прим. автотехобслуживания в УССР) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Любицева О.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
1513375
  Олейник Я.Б. Территориальная организация пгропромышленных комплексов (по материалам Украинской ССР) // Тезисы докл. 7-го съезда Географ. общества СССР
1513376
  Кистанов В.В. Территориальная организация поизводства в новых условиях / В.В. Кистанов, М В. Костенников, . – М, 1966. – 18с.
1513377
  Олейник Я.Б. Территориальная организация пригородного животноводческо-промышленного комплекса и рациональное природопользование // Географические аспекты рационального природопользования
1513378
   Территориальная организация продовольственного комплекса : сборник научных трудов. – Киев : СОПС АН УССР, 1985. – 163 с.
1513379
  Корчун Валентина Степановна Территориальная организация продовольственного комплекса Волынской области : Дис... канд. геогр.наук: 1.00.02 / Корчун Валентина Степановна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 180л. – Бібліогр.:л.172-180
1513380
  Корчун В.С. Территориальная организация продовольственного комплекса Волынской области : Автореф... кнд. геогр.наук: 11.00.02 / Корчун В. С.; КГУ. – К., 1989. – 20л.
1513381
   Территориальная организация производительных сил и охрана природы : сборник. – Київ : Совет по изучению производительных сил УССР АН УССР, 1977. – 208 с.
1513382
   Территориальная организация производительных сил СССР : сборник статей. – Москва : МФГО СССР, 1978. – 124 с.
1513383
  Шарыгин М.Д. Территориальная организация производительных сил СССР : учеб. пособ. по спецкурсу / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; М.Д. Шарыгин, Е.Г. Анимица. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1983. – 80 с.
1513384
  Шарыгин М.Д. Территориальная организация производительных сил Уральского экономического района : учеб. пособ. по спецкурсу / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; М.Д. Шарыгин. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1978. – 104 с.
1513385
   Территориальная организация производительных сил Чуйской долины Киргизской ССР : сборник научных трудов. – Фрунзе, 1982. – 213 с.
1513386
  Кистанов В.В. Территориальная организация производства / В.В. Кистанов. – Москва : Экономика
Отраслевой, районный и народнохозяйственный аспекты. – 1981. – 232 с.
1513387
   Территориальная организация производства и планирование : сборник. – Ташкент : Научно-исследовательский экономич. ин-т при Госплане УзССР, 1977. – 166 с.
1513388
  Иванов К.И. Территориальная организация производства сельскохозяйственных продуктов и учет местных условий. : Автореф... доктор географ.наук: / Иванов К.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
1513389
   Территориальная организация производства товаров и услуг : в 2-х тт. : монография. – Киев : Наукова думка
Т. 1 : Производство и обращение товаров народного потребления. – 1987. – 262 с.
1513390
   Территориальная организация производства товаров и услуг : в 2-х тт. : монография. – Киев : Наукова думка
Т. 2 : Производство и потребление услуг. – 1987. – 222 с.
1513391
  Чемисов Б.Г. Территориальная организация промышленности административной области. (На прим. Чернигов. обл. УССР). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Чемисов Б.Г.; АН УССР. Ин-т геофизики, Сектор географии. – К., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1513392
  Приваловская Г.А. Территориальная организация промышленности и природные ресурсы СССР / Г.А. Приваловская, Т.Г. Рунова. – Москва : Наука, 1980. – 253с.
1513393
  Кузьминская Е.К. Территориальная организация промышленности и расселение в зоне городской агломерации (на примере Киевской агломерации) : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Кузьминская Е. К.; КГУ. – К., 1984. – 186л. – Бібліогр.:л.164-176
1513394
  Москальков С.П. Территориальная организация промышленность Польши : Автореф... канд. геогр.наук: / Москальков С.П.; Моск. гос. ун-т. – М., 1968. – 23л.
1513395
  Мазуркевич А.А. Территориальная организация региональных рекреационных систем УССР : Дис... канд.географич.наук: 11.00.02 / Мазуркевич А.А.; КУГ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1989. – 140л. – Бібліогр.:л.126-140
1513396
   Территориальная организация рекреационной деятельности в Московской области. – Москва, 1984. – 173с.
1513397
  Крючков В.Г. Территориальная организация сельского хозяйства / В.Г. Крючков. – Москва : Мысль
проблемы и методы экономико-географического исследования. – 1978. – 268 с.
1513398
  Курбанов К. Территориальная организация сельского хозяйства : (на примере Голодной и Джизакской степей Узбекской ССР) ; монография / К. Курбанов; АН УзССР ; отдел географии. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1988. – 89 с. – ISBN 5-648-00529-6
1513399
  Исмагамбетов Жумаш Сеилович Территориальная организация сельскохозяйственного машиностроения и методика ее планирования. / Исмагамбетов Жумаш Сеилович. – Алма-Ата, 1973. – 191с.
1513400
  Иванов К.И. Территориальная организация сельскохозяйственного производства : курс лекций / К.И. Иванов. – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 124 с.
1513401
   Территориальная организация сельскохозяйственного производства. – К, 1981. – 364с.
1513402
  Диярова К.Ш. Территориальная организация сельскохозяйственного производства в услвоиях путыни. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Диярова К.Ш.; МВ и ССО АзССР. – Баку, 1979. – 27л.
1513403
  Брага Л.В. Территориальная организация сельскохоязйственного производства Молдавской ССР / Л.В. Брага ; отв. ред. Р.С.Авербух ; АН МССР, Ин-т экономики. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 93, [2] с. – БИблиогр.: с. 89-94 (123 назв.). – ISBN 5-376-00292-6
1513404
  Ржевский В.А. Территориальная организация советского государства. / В.А. Ржевский. – Саратов, 1966. – 144с.
1513405
  Перепеченко В.П. Территориальная организация социалистического производства : (политико-экономические аспекты) : монография / В.П. Перепеченко. – Москва : Высшая школа, 1990. – 138 с. – ISBN 5-06-001998-5
1513406
  Манив З.А. Территориальная организация строительно-индустриального кмплекса Ивано-Франковской области УССР : дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Манив З.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1988. – 175 л., табл., карт. – Библиогр.: л. 164-175
1513407
  Манив З.А. Территориальная организация строительно-индустриального кмплекса Ивано-Франковской области УССР : автореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Манив З.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 5 назв.
1513408
  Шпарага Татьяна Илиодоровна Территориальная организация сферы обслуживания населения Волынского областного общественно-географического комплекса. : Дис... канд. географ..наук: 11.00.02 / Шпарага Татьяна Илиодоровна; МО Украины, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 222л. – Бібліогр.:л.177-187
1513409
  Смирнов И.Г. Территориальная организация торговли изделиями художественных промыслов (на примере Украинской ССР) // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 86-91. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 0201-8683
1513410
  Хусаинов Д.Я. Территориальная организация транспорта столичной области (на прим. Киевской области УССР) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Хусаинов Д.Я.; МВ и ССО УССР, Киевский ин-тут нар. хоз. – Киев, 1984. – 218л. – Бібліогр.:л.172-187
1513411
  Хусаинов Дилюс Яхьевич Территориальная организация транспорта столичной области (на примере Киевской области УССР) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Хусаинов Дилюс Яхьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 17 с.
1513412
   Территориальная организация хозяйства в современных условиях. – Москва : Московский университет, 1990. – 175 с. – ISBN 5-211-01079-5
1513413
   Территориальная организация хозяйства как фактор экономического развития : сборник научных трудов. – Москва : Ин-т географии АН СССР, 1987. – 253 с.
1513414
  Смирнов Игорь Георгиевич Территориальная организация хозяйственных связей между промышленностью и торговлей и пути ее совершенствования (на примере производства и потребления тканей в УССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Смирнов Игорь Георгиевич; Ин-т геофизики АН УССР. Сектор географии. – Киев, 1981. – 19л.
1513415
  Бобровицкий А.В. Территориальная организация хранения и переработки плодовоовощной продукции.(НА примере Киевской области). : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бобровицкий А.В.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 232л. – Бібліогр.:л.205-218
1513416
  Бобровицкий А.В. Территориальная организация хранения и переработки плодоощной продукции (на примере Киевской обл.) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Бобровицкий А. В.; КГУ им. Шевченко. – К., 1991. – 20л.
1513417
  Алієв З. Территориальная политика царской России и советской власти на Южном Кавказе в начале XX века // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 231-239. – ISSN 2409-9260
1513418
  Сальков А.П. Территориальная проблема в болгаро-югославских отношениях. 1919-1949 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 46-63. – ISSN 0042-8779
1513419
  Недашковская Наталия Юрьевна Территориальная рекреационная система Советских Карпат. (Формирование, структура и тенденции развития) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Недашковская Наталия Юрьевна; Ин-т геофизики АН УССР. Сектор географии. – К., 1978. – 16л.
1513420
  Безвиконная Е.В. Территориальная самоорганизация местных сообществ в аспекте синергетической парадигмы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 11 (77). – С. 27-36. – ISSN 1812-8696
1513421
  Конюховский В.Н. Территориальная система военного строительства. / В.Н. Конюховский. – М, 1961. – 88с.
1513422
   Территориальная система народного хозяйства в социалистических странах. – М, 1976. – 175с.
1513423
   Территориальная система промышленности. – Кишинев, 1976. – 147с.
1513424
   Территориальная система промышленности. – Кишинев, 1976. – 146с.
1513425
  Евдокименко В.К. Территориальная система управления эффективностью / В.К. Евдокименко. – Ужгород, 1983. – 134с.
1513426
  Ищук С.И. Территориальная специализация и производственные связи промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 691 / Ищук С.И.; АН УССР. Ин-тут экономики. – Киев, 1968. – 23л.
1513427
   Территориальная структура народного хозяйства в социалистических странах : Сб.ст. к XXIII Междунар. географическому конгресу. – Москва : Наука, 1976. – 176с.
1513428
  Уткин Э.А. Территориальная структура народного хозяйства СССР в одиннадцатой пятилетке. / Э.А. Уткин. – Москва, 1981. – 48с.
1513429
   Территориальная структура народного хозяйства СССР в период НТР. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-003299-9
Сдвиги и тенденции. – 1989. – 192 с.
1513430
   Территориальная структура основного социально-экономического района : (Вопросы теории) : монография. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1985. – 164 с.
1513431
  Потоцкая Т.И. Территориальная структура посреднической деятельности на мировом рынке / Т.И. Потоцкая // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 21-29 : табл., рис. – Библиогр.: 8 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
1513432
   Территориальная структура производственных комплексов : монография. – Київ : Наукова думка, 1981. – 311 с.
1513433
  Тащук К.А. Территориальная структура промышленного комплекса экономического района (на примере Юго-Западного района СССР) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 691 / Тащук К.А. ; КГУ , Географ. фак-т. – Киев, 1971. – 18 с.
1513434
  Ридевский Г.В. Территориальная структура расселения, хозяйства и природопользования современной Беларуси // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 206-214 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв.
1513435
  Маергойз И.М. Территориальная структура хозяйства / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т экономики и организации промышленного производства ; И.М. Маергойз ; отв. ред. М.К. Бандман. – Новосибирск : Наука, 1986. – 304 с.
1513436
  Головнин Ю.В. Территориальная структура хозяйства ГДР / Ю.В. Головнин. – М., 1982. – 127с.
1513437
  Лаженцев В.Н. Территориальная структура хозяйства Коми АССР и формирование Тимано-Печорского ТПК : доклад на заседании Президиума Коми филиала АН СССР 18 июня 1981 г. / АН СССР ; Коми филиал ; В.Н. Лаженцев, М.С. Бурьян, Т.Е. Дмитриева. – Сыктывкар : Коми филиал АН СССР, 1981. – 55 с. – (препринты "Научные доклады" ; Вып. 71)
1513438
   Территориальная структура хозяйства развивающихся стран. – Москва : Наука, 1991. – 183с.
1513439
   Территориальная структура хозяйства развитых капиталистических стран в период НТР. – М, 1989. – 180с.
1513440
   Территориальная структура хозяйства современной Африки. – М, 1980. – 286с.
1513441
  Бугаев В.К. Территориальная структура экономического района = Теоретико-методологические аспекты / В.К. Бугаев; Под ред. Чистобаева А.И. – Ленинград : Наука, 1986. – 168 с.
1513442
  Селиванов А.А. Территориально-отраслевое руководство хозяйственным комплексом союзной республики. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.02 / Селиванов А.А.; АН УССР.Ин-т госуд.и права. – К, 1986. – 42л.
1513443
   Территориально-отраслевой принцип планирования. – Москва : Мысль, 1980. – 254с.
1513444
  Кулибанов В.С. Территориально-отраслевые комплексные программы интенсификации производства : Учебное пособие для вузов / В.С. Кулибанов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 94с.
1513445
  Степанов В.П. Территориально-отраслевые управления. / В.П. Степанов, М.Д. Шарыгин. – Пермь, 1989. – 85с.
1513446
  Дергачев А.П. Территориально-пограничные проблемы и национальный вопрос в Тропической Африке // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 31-36. – (Международные отношения и международное право ; № 14)
1513447
  Кабаджа Е.А. Территориально-производственная структура нефтяной промышленности : География. Хозяйство России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 57-64 : Табл. – ISSN 0016-7207
1513448
  Агафонов Н.Т. Территориально-производственное комплексообразование в условиях развитого социализма / Н.Т. Агафонов ; АН СССР ; Геогр. об-во СССР. – Ленинград : Наука, 1983. – 188 с.
1513449
   Территориально-производственные и природные комплексы Узбекистана и их картографирование. – Ташкент, 1977. – 138с.
1513450
  Заставный Ф.Д. Территориально-производственные комплексы / Ф.Д. Заставный. – Киев : Наукова думка, 1979. – 224 с.
1513451
  Абрамов М.А. Территориально-производственные комплексы Азербайджанской ССР : (По республикам Сов. Союза) / М.А. Абрамов, Р.Х. Шаулов. – Москва : Знание, 1980. – 48 с. – Библиогр.: с. 39. – (Новое в жизни, науке, технике. Наука о Земле = Наука о Земле ; 2)
1513452
  Агафонов Н.Т. Территориально-производственные комплексы и рациональное природопользование / Н.Т. Агафонов. – Москва : Знание, 1980. – 48 с. – (Библиотечка = Проблемы природопользования и размещение производительных сил)
1513453
   Территориально-производственные комплексы и энергопроизводственные циклы. – Пермь, 1978. – 80с.
1513454
   Территориально-производственные комплексы СССР. – Москва : Экономика, 1981. – 168 с.
1513455
  Гладышев А.Н. Территориально-производственные комплексы СССР : Проблемы формирования и развития / А.Н. Гладышев, В.П. Можин. – Москва : Политиздат, 1982. – 80 с. – (Шаги одиннадцатой)
1513456
  Морозова Т.Г. Территориально-производственные комплексы СССР : книга для учителя / Т.Г. Морозова. – Москва : Просвещение, 1983. – 176 с.
1513457
   Территориально-производственные комплексы: вопросы структуры и развития. – Новосибирск, 1981. – 153с.
1513458
  Абовский В.П. Территориально-производственные комплексы: опыт и проблемы формирования / [ В.П. Абовский, Н.Т. Агафонов, О. А. Адамеску и др.] ; под ред. М.К. Бандмана, А.И. Чистобаева ; АН СССР, Геогр. о-во СССР. – Ленинград : Наука, 1990. – 211, [3] с. – ISBN 5-02-027287-6
1513459
   Территориально-производственные комплексы: планирование и управление. – Новосибирск : Наука, 1984. – 246с.
1513460
   Территориально-производственные комплексы: предплановые исследования. – Новосибирск : Наука, 1988. – 270с.
1513461
  Бандман М.К. Территориально-производственные комплексы: Прогнозирование процесса формирования с использованием сетей Петри / М.К. Бандман, О.Л. Бандман, Т.Н. Есикова. – Новосибирск : Наука, 1990. – 303с.
1513462
   Территориально-производственные комплексы: совершенствование постановки и решения задач прогнозирования : сборник научных трудов / АН СССР - Сибирское отделение ; Ин-т экономики и организации промышленного производства ; под ред.: М.К. Бандмана, С.А. Суспицына. – Новосибирск : ИЭиОПП СО АН СССР, 1987. – 147 с.
1513463
   Территориально-производственные комплексы: совершенствование процесса формирования / Бандман М.К. – Новосибирск : Наука, 1986. – 265с.
1513464
  Бадман М.К. Территориально-производственные комплексы: теория и практика предплановых исследований / М.К. Бадман; Сиб.отд.АН СССР;Ин-т экономикии организации промышленного производства;Отв. ред.:А.Г.Аганберян. – Новосибирск : Наука, 1980. – 256с.
1513465
  Ганечко Людмила Алексеевна Территориально-производственные особенности и перспективы развития городских поселений, сложившихся на базе горнодобывающей промышленности. (На примере Донецко-Приднепров. экон. р-на СССР) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ганечко Людмила Алексеевна ; КГУ им. Тараса Шевченко , Геогр. фак-т. – Киев, 1974. – 27 с.
1513466
  Ганченко Л.А. Территориально-производственные особенности размещения и перспективы развития городских поселений, сложившихся на базе горнодобывающей промышленности (на примере Донецко-Приднепровского экономическо : Дис... канд. географ.наук: / Ганченко Л.А.; АН УССР. Сектор географии. – К., 1973. – 171л. – Бібліогр.:л.I-XVI
1513467
  Чалов В.И. Территориально-производственный комплекс / В.И. Чалов. – М, 1983. – 160с.
1513468
  Дебс Мамдух Территориально-производственный комплекс южного экономического района : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Дебс Мамдух; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 20л.
1513469
  Дебс Мамдух Территориально-производственный комплекс Южного экономического района (Экономико-географический анализ) : Дис... канд. географическихнаук: 11.00.02. / Дебс Мамдух; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – л. – Бібліогр.:л.175-211
1513470
  Кузьмин И.А. Территориально-распределенные автоматизированные системы в геофизических исследованиях / И.А. Кузьмин, В.А. Путилов. – Ленинград : Наука, 1985. – 200с.
1513471
  Кожурина М.С. Территориально-рекреационные системы средней Подолии / М.С. Кожурина, Е.Л. Лясота // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 17-20. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1513472
  Геренчук К.И. Территориально-рекреационные системы Черновицкой области / К.И. Геренчук, Т.И. Гаманюк // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 18. – С. 109-116. – Бібліогр.: 4 назви
1513473
  Игнатенко Александр Николаевич Территориально-рекреационный комплекс Черновицкой области УССР : Автореф... канд. географическихнаук: 11.00.02 / Игнатенко Александр Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 20л.
1513474
  Игнатенко Александр Николаевич Территориально-рекреационный комплекс Черновицкой области УССР. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Игнатенко Александр Николаевич; МВ ССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 204л. – Бібліогр.:л.190-202
1513475
  Здобнова З.П. Территориальное варьирование русского языка в Башкирии. / З.П. Здобнова. – Уфа, 1977. – 142с.
1513476
  Моисеенко В.М. Территориальное движение населения / В.М. Моисеенко. – Москва : Мысль, 1985. – 120с.
1513477
   Территориальное и административное деление СССР. – М, 1925. – 361с.
1513478
   Территориальное и административное деление СССР. – М, 1928. – 168с.
1513479
   Территориальное и административное деление СССР на 1 января 1926 г.. – Москва, 1926. – 284 с.
1513480
  Павленко В.Ф. Территориальное и отраслевое планирование. / В.Ф. Павленко. – М., 1971. – 103с.
1513481
  Селиванов А.А. Территориальное и отраслевое управление народным хозяйством : на материалах Украинской ССР / А.А. Селиванов. – Киев : Вища школа, 1984. – 160 с.
1513482
   Территориальное и отраслевое управление экономикой региона. – Донецк, 1982. – 138с.
1513483
  Невелев А.М. Территориальное материальные балансы. / А.М. Невелев, М.А. Гольберц. – Киев, 1982. – 168с.
1513484
  Николаев А.Н. Территориальное море / А.Н. Николаев. – Москва, 1969. – 159 с.
1513485
  Березнер А.С. Территориальное перераспределение речного стока Европейской части РСФСР / А.С. Березнер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 160 с.
1513486
  Топилин А.В. Территориальное перераспределение трудовых ресурсов в СССР. / А.В. Топилин. – М., 1975. – 159с.
1513487
  Матвеева Е.Н. Территориальное планирование / Е.Н. Матвеева. – М., 1985. – 74с.
1513488
   Территориальное планирование (опыт ГДР). – Москва : Прогресс, 1986. – 334с.
1513489
  Мельник А.Ф. Территориальное планирование бытового обслуживания населения, проблемы и пути его совершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Мельник А.Ф. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 20 с.
1513490
  Фаулер Питер Территориальное планирование в пригородных зонах от землеустройства к футуризму : в фокусе // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
1513491
  Павленко В.Ф. Территориальное планирование в СССР. / В.Ф. Павленко. – М., 1975. – 279с.
1513492
   Территориальное планирование и активные методы обучения кадров управления. – Новосибирск, 1983. – 163с.
1513493
   Территориальное планирование и управление: пути совершенствования. – М, 1989. – 214с.
1513494
  Невелев А.М. Территориальное планирование материальных ресурсов. / А.М. Невелев, М.А. Гольберц. – М., 1978. – 152с.
1513495
  Бруман Ю.С. Территориальное планирование развития и размещения материально технической базы строительства / Ю.С. Бруман. – Москва : Стройиздат, 1975. – 184 с.
1513496
  Павленко В.Ф. Территориальное планирование: лекция / В.Ф. Павленко. – М., 1985. – 54с.
1513497
   Территориальное прогнозирование, планирование и управление в новых условиях хозяйствования. – М, 1990. – 198с.
1513498
  Атаров Н.З. Территориальное развитие межотраслевых производственных комплексов : (на примере машиностроения восточных районов страны) / Атаров Н.З. ; отв. ред. А.П. Левин ; АН СССР, Комиссия по изучен. производ. ресурсов. – Москва : Наука, 1988. – 152 с. – (Проблемы советской экономики)
1513499
  Павленко В.Ф. Территориальное развитие народного хозяйства / В.Ф. Павленко, В.С. Варламов. – Москва : Экономика. – (Экономика СССР : 1981-1985 гг.)
Стратегия территориального развития в 80-е годы. Новый этап развития территориального планирования. Экономическое и социальное развитие союзных республик. – 1981. – 64 с.
1513500
  Котляр Н.Ф. Территориальное развитие Чернигово--Северской земли в домонгольское время. Создание и развитие Черниговского княжества // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 2 (52). – С. 5-16. – ISSN 2071-9574
1513501
  Костяев А. Территориальное разделение труда в аграрной сфере: теоретический базис и российская практика // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Рос. акад. с-х. наук ; Всеросс. науч.-исслед. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2011. – № 12. – С. 14-20. – ISSN 0235-2443
1513502
   Территориальное разделение труда и размещение производства. – Иркутск, 1972. – 51с.
1513503
  Жихарева В.И. Территориальное разделение труда и эффективность промышленного производства : (на материалах легкой и пищевой промышленности Казахстана) / В.И. Жихарева. – Алма-Ата : Наука, 1979. – 183 с.
1513504
   Территориальное распределение ресурсов подземных вод Казахстана. – Алма-Ата, 1979. – 152с.
1513505
  Васьков С.Т. Территориальное управление в новых хозяйственных условиях / С.Т. Васьков. – Москва, 1990. – 190с.
1513506
   Территориальное управление в условиях рынка. – М, 1993. – 127с.
1513507
  Крот Л.А. Территориальное управление изобретательством и рациоанлизацией / Л.А. Крот. – Л, 1985. – 142с.
1513508
  Шамов А.А. Территориальное управление народным хозяйством / А.А. Шамов. – М., 1984. – 175с.
1513509
  Томин Г.И. Территориальное управление основными фондами. / Г.И. Томин, Н.В. Фомичева. – М., 1983. – 41с.
1513510
  Архангельский В.Н. Территориальное управление развитием науки и техники / Архангельский В.Н. – Москва : Экономика, 1985. – 132, [11] с.
1513511
  Панченко Е.Г. Территориальное управление социально-экономическими процессами. / Е.Г. Панченко. – К., 1984. – 151с.
1513512
   Территориальное управление экономикой : Словарь - справочник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : ТЕИС, 2001. – 642 с.
1513513
  Новиков В.Ф. Территориальное управление: проблемы и пути перестройки. / В.Ф. Новиков, А.Ю. Манюши. – Москва, 1989. – 287с.
1513514
   Территориальное управление: самоуправление и самофинансирование. – М, 1990. – 221с.
1513515
  Чертков А.Н. Территориальное устройство Древнерусского государства: поиск правовой основы // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 21. – С. 34-36. – ISSN 1812-3805


  Статья содержит историко-правовой анализ территориального устройства Древнерусского государства. Осуществляется поиск правовой основы правового регулирования территориального устройства государства, его конституирующей основы, в условиях становления ...
1513516
  Андрейцев В.И. Территориальные аспекты государственности: проблемы практической теории // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С.31-43. – (Право. Економіка. Управління)
1513517
  Зарецкий В.И. Территориальные аспекты охраны окружающей среды / В.И. Зарецкий. – Львов, 1985
1513518
   Территориальные аспекты развития транспортной инфраструктуры : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1984. – 112 с.
1513519
  Пирмухамедов А.Н. Территориальные АСУ. Методология и практика разработки. / А.Н. Пирмухамедов. – М., 1976. – 167с.
1513520
  Рузавина Е.И. Территориальные балансы трудовых ресурсов / Е.И. Рузавина. – Москва : Издательство Московского университета, 1967. – 172 с.
1513521
  Кузнецов С.С. Территориальные воды Украины: понятие и нормативное определение термина // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.31-36
1513522
  Матюшкин Е.Н. Территориальные группировки млекопитающих среднего Сихотэ-Алиня и вопросы формирования его териофауны : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 694 / Матюшкин Е.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова , Георг. фак-т. – Москва, 1970. – 30 с. – Бібліогр.:с.30
1513523
  Поддубинский А.Г. Территориальные группировки рыб в водохранилищах : Автореф... д-ра биол.наук: / Поддубинский А.Г.; АН СССР. Ин-т эвол. морфологии и экологии животных. – М., 1969. – 46л.
1513524
   Территориальные деловые игры. – Новосибирск, 1986. – 82с.
1513525
  Сафаров Р.А. Территориальные депутатские группы местных Советов / Р.А. Сафаров. – М., 1962. – 71с.
1513526
   Территориальные диалекты и разговорная речь. – Калинин, 1987. – 127с.
1513527
   Территориальные звенья АСОИ цен. – Москва, 1976. – 202 с.
1513528
   Территориальные и отраслевые факторы ускорения экономического развития. – Ленинград : Наука, 1988. – 222с.
1513529
  Лиферов А.П. Территориальные и стурктурные сдвиги в тяжелой промышленности Словакии. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.03 / Лиферов А.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1972. – 26л.
1513530
   Территориальные информационные сети. – Рига, 1991. – 200с.
1513531
  Шалмина Г.Г. Территориальные кластеры России (история, проблемы, решения) // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2008. – С. 82-92. – (Экономика ; № 1 (2))
1513532
  Чистобаев А.И. Территориальные комплексные программы / А.И. Чистобаев, Ю.Н. Баженов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1984. – 229с.
1513533
  Ковтун В.В. Территориальные комплексы промышленного производства админитративной области и проблемы их развития. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Ковтун В.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1513534
   Территориальные неоднородные информационно-вычислительные системы : тез. докл. всес.конф. 2-4 нояб. 1988 : в 3 ч. – Новосибирск
Ч. 1. – 1988. – 137с.
1513535
   Территориальные неоднородные информационно-вычислительные системы : тез. докл. всес.конф. 2-4 нояб. 1988 : в 3 ч. – Новосибирск
Ч. 3. – 1988. – 101с.
1513536
   Территориальные особенности грозовой активности на Северном Кавказе по метеорологическим и инструментальным данным / А Аджиев, , А.А. Аджиева, З.М. Князева, В.Н. Стасенко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 4. – С. 46-52 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2906
1513537
   Территориальные особенности народонаселения РСФСР. – Москва, 1976. – 232 с.
1513538
  Ридевский Г.В. Территориальные особенности развития гостиничного бизнеса Республики Беларусь / Г.В. Ридевский, А.В. Шадраков // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 26-37 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв.
1513539
  Воевода И.Н. Территориальные отраслевые комплексы : На примере лесной промышленности и лесного хозяйства / И.Н. Воевода, А.П. Петров; Отв. ред. Кулешов В.В. – Новосибирск : Наука, 1987. – 288 с.
1513540
  Корецкий В.М. Территориальные пределы исполнительной силы судебных решений (по гражданским делам) (по поводу циркуляра Верхсуда РСФСР от 8.12.1923 г. за № 72) // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 66-70. – ISBN 5-12-001050-4
1513541
  Рафиков С.А. Территориальные предплановые исследования / С.А. Рафиков. – Ленинград, 1987. – 64 с.
1513542
  Заставный Ф.Д. Территориальные предплановые прогнозы / Ф.Д. Заставный. – Киев : Наукова думка, 1988. – 182с.
1513543
  Андрейцев В. Территориальные предпосылки формирования и становления новых государств в современных реалиях / В. Андрейцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-9. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Рассматриваются актуальные проблемы территориально-пространственной организации образовавшихся государств как важнейшего признака их формирования и становления. Urgent problems of territorial organization of newly formed states are considered in the ...
1513544
   Территориальные притязания Пекина. – Москва : Политиздат, 1979. – 255 с.
1513545
   Территориальные проблемы доходов и потребления трудящихся. – Москва, 1966. – 134 с.
1513546
  Джиоев Э.Г. Территориальные проблемы развития и размещения предприятий тоговли в интенсивно осваиваемых районах крайнего севера (на прим. северных районов Тюмен. обл. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.04 / Джиоев Э. Г.; МВиССО РСФСР, Иркут. ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1974. – 40л.
1513547
   Территориальные проблемы расселения, миграции и использования трудовых ресурсов. – Саратов
Вып. 1. – 1977
1513548
   Территориальные проблемы расселения, миграции и использования трудовых ресурсов. – Саратов
Вып. 2. – 1979
1513549
   Территориальные проблемы расселения, миграции и использования трудовых ресурсов. – Саратов, 1982. – 180с.
1513550
   Территориальные проблемы расселения, миграции и использования трудовых ресурсов. – Саратов
В.4. – 1989. – 196с.
1513551
   Территориальные проблемы социально-экономического развития регионов Нечерноземной зоны РСФСР : межвузовский сборник научных трудов. – Саранск : Мордовский ун-т, 1988. – 168 с.
1513552
   Территориальные проблемы труда.... – Москва
Вып. 57. – 1981
1513553
  Айзинова И.М. Территориальные различия в потреблении населением платных услыг // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 4. – С. 40-50. – ISSN 0320-8168
1513554
   Территориальные различия преступности и их причины. – М, 1988. – 104с.
1513555
   Территориальные системы в специализированных агропромышленных комплексах. – Киев : Наукова думка, 1990. – 159с.
1513556
  Питюренко Е.И. Территориальные системы городских поселений Украинской ССР : (методология и методика исследования, анализ современного состояния, закономерности и перспективы развития) / АН УССР ; Сектор географии ; Е.И. Питюренко ; [отв. ред. С.Б. Лавров]. – Киев : Наукова думка, 1977. – 205 с.
1513557
  Савоскул М.С. Территориальные системы международных миграций населения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 11-18 : рис. – Библиогр.: с. 18. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
1513558
  Иванов К.И. Территориальные системы общественного производства : Географические аспекты аграрно-промышленного комплексирования / К.И. Иванов. – Москва : Мысль, 1975. – 270с.
1513559
   Территориальные системы производительных сил. – Москва : Мысль, 1971. – 437с.
1513560
   Территориальные системы производства, расселения. – Пермь
Б/н. – 1976
1513561
   Территориальные социально-экономические системы Донецко-Приднепровского экономического района : сборник научных трудов. – Ленинград : Географическое общество СССР, 1987. – 86 с.
1513562
   Территориальные социально-экономические системы Урала. – Пермь, 1978. – 112с.
1513563
   Территориальные социально-экономические системы Урала. – Пермь, 1981. – 135с.
1513564
   Территориальные социально-экономические системы Урала : межведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1982. – 160 с.
1513565
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1983. – 152 с.
1513566
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1984. – 176 с.
1513567
   Территориальные социально-экономические системы Урала : межвузовский сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1985. – 156 с.
1513568
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1986. – 152 с.
1513569
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1987. – 163 с.
1513570
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский ун-т, 1988. – 144 с.
1513571
   Территориальные социально-экономические системы Урала : междуведомственный сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1989. – 144 с.
1513572
   Территориальные социально-экономические системы Урала : межвузовский сборник научных трудов. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1990. – 172 с. – ISBN 5-230-09248-3
1513573
   Территориальные структуры национальных хозяйств стран СЭВ. – М, 1979. – 247с.
1513574
   Территориальные структуры промышленности. – М, 1978. – 128с.
1513575
  Мосунов В.П. Территориальные структуры районов нового освоения : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии ; В.П. Мосунов, Ю.С. Никульников, А.А. Сысоев ; отв. ред. К.П. Космачев. – Новосибирск : Наука, 1990. – 153 с. – ISBN 5-02-028921-3
1513576
  Евдокименко В.К. Территориальные факторы ускорения / В.К. Евдокименко. – Ужгород : Карпаты, 1987. – 198с.
1513577
   Территориальные экономические системы и их модели. – К
1. – 1966. – 97 с.
1513578
   Территориальные экономические системы и их модели. – Киев
3. – 1966. – 188 с.
1513579
   Территориальные экономические системы и их модели. – К
5. – 1966. – 159с.
1513580
   Территориальный аспект нового хозяйственного механизма. – М, 1989. – 154с.
1513581
  Дмитревский Ю.Д. Территориальный аспект экономики развивающихся стран.Методические и типологические подходы / Ю.Д. Дмитревский; Лавров С.Б. – Ленинград : Наука, 1983. – 166с.
1513582
  Венделин А.Г. Территориальный и отраслевой аспект управления общественным производством / А.Г. Венделин. – Таллин, 1975. – 186с.
1513583
  Старинский В.Н. Территориальный план капитальных вложений. / В.Н. Старинский. – Л., 1980. – 108с.
1513584
  Тимохин В.А. Территориальный рост и планировочное развитие города / В.А. Тимохин. – Киев, 1989. – 101 с.
1513585
  Розенталь Д.М. Территориальный спор Венесуэлы с Гайаной: эволюция подходов боливарийцев // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 55-65. – ISSN 044-748Х
1513586
  Колпиков Е. Территориальный фактор в политической жизни Италии // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2013. – № 4 (56). – С. 68-81. – ISSN 0201-7083
1513587
   Территориальный хозрасчет. – М, 1990. – 161с.
1513588
  Симар М. Территории и социальная неоднородность в Канаде: результаты миграций совершеннолетней молодежи // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 2. – С. 89-99. – ISSN 0321-2068
1513589
  Борейко В.Е. Территории строгого природоохранного режима (категории 1-а, 1-b MCOП/IUCN). Международный и европейский опыт / В.Е. Борейко, С.В. Галущенко, И.Ю. Парникоза ; Київ. екол.- культур. центр. – Київ : Логос, 2018. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 106-111. – (Охорона дикої природи ; Вип. 84). – ISBN 978-617-7446-27-8
1513590
  Кальницкий М. Территорию нынешнего парка Шевченко спас от неминуемой застройки бразильский император // Факты и комментарии. – Киев, 2020. – 27 августа - 2 сентября (№ 34). – С. 29


  Киев по праву известен как город с богатой растительностью и живописными природными ландшафтами. Жители города с удовольствием проводят время в благоустроенных парках и скверах. Однако «зеленая составляющая» киевского пейзажа в разные эпохи ...
1513591
  Куваев О.М. Территория : Роман / О.М. Куваев. – Москва : Современник, 1984. – 240с. – (Библиотека российского романа)
1513592
  Куваев О.М. Территория : роман и повести / О.М. Куваев. – 2-е изд. – Москва : Профиздат, 1984. – 464с. – (Библиотека юношества)
1513593
  Куваев О.М. Территория / О.М. Куваев. – М., 1985. – 271с.
1513594
  Барсегов Ю.Г. Территория в международном праве. Юридическая природа территориального верховенства и правовые основания распоряжения территорией / Ю.Г. Барсегов. – Москва : Госюриздат, 1958. – 272 с.
1513595
  Фахрутдинов Р.Г. Территория Волжско-Камской Булгарии домонгольского и золотоордынского периодов. (По археол. и письм. источникам). : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Фахрутдинов Р.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Казань, 1968. – 24л.
1513596
  Бабурин С.Н. Территория государства : Правовые и геополитические проблемы / С.Н. Бабурин. – Москва : МГУ, 1997. – 480 с. – ISBN 5-211-03872-Х
1513597
  Клименко Б.М. Территория и граница СССР / Б.М. Клименко, А.А. Порк. – Москва, 1985. – 302с.
1513598
  Сулькевич С. Территория и население СССР / С. Сулькевич. – Москва, 1940. – 72с.
1513599
  Алексеев Владимир Территория Калапало : образ жизни // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 144-151 : Фото
1513600
  Каменев Андрей Территория льда. Дальше только полюс // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 136-151 : фото
1513601
  Замятин Дм. Территория ностальгии. Географический образ России и проблемы языковой идентичности в бывших республиках СССР // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 12. – С. 129-138. – ISSN 0869-44435
1513602
  Кокшенова К. Территория русского смысла. Национальный вопрос и культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 4. – С. 143-147. – ISSN 0131-2332
1513603
  Мокроусов А. Территория Сезанна // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 5. – С. 64-69
1513604
  Галина Яковлева Территория страсти : Нравы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 66-69 : Фото
1513605
  Китрар Л.А. Территория финансового лизинга: кластеры посткризисного роста / Л.А. Китрар, Г.В. Остапкович // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 10. – С. 61-66. – ISSN 0320-8168
1513606
  Краснова Елена Территория фламинго : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 80-87 : Фото
1513607
  Куваев О.М. Территория. / О.М. Куваев. – Москва, 1978. – 463с.
1513608
  Куваев О.М. Территория. / О.М. Куваев. – Ижевск, 1979. – 239с.
1513609
  Куваев О.М. Территория. / О.М. Куваев. – Омск, 1981. – 256с.
1513610
  Куваев О.М. Территория. / О.М. Куваев. – Харьков, 1981. – 256с.
1513611
  Куваев О.М. Территория. / О.М. Куваев. – Кемерово, 1984. – 239с.
1513612
  Мазанова М.Б. Территрориальные пропорции народного хозяйства СССР / М.Б. Мазанова. – Москва, 1974. – 206с.
1513613
  Гулиев А. Террор - один из путей достижения цели в межгосударственных конфликтах/ А. Гулиев (стр.448-453) Кл.слова: ГЕНОЦИД,СЕПАРАТИЗМ,НЕЗАВИСИМОСТЬ // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 448-453. – ISSN 1563-3349
1513614
  Ковалев Э.В. Террор / Э.В. Ковалев, В.В. Малышев. – М, 1984. – 223с.
1513615
  Лешукова Е.В. Террор Гражданской войны на юге и востоке страны в мемуаристике русского зарубежья 20-х - 30-х годов XX ст. // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 11 (89 ). – С. 11-20. – ISSN 1812-8696
1513616
  Даннинг Ч. Террор как средство возмездия и наказания во время Смуты в России (1604-1607 гг.) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 34-42. – ISSN 0869-5687
1513617
  Токарева В. Террор любовью : [ повесть и рассказы ] / Виктория Токарева. – Москва : АСТ ; Хранитель, 2007. – 320 с. – ISBN 978-5-17-038506-5
1513618
  Токарева В.С. Террор любовью : [повесть и рассказы] / Виктория Токарева. – Москва : АСТ ; Астрель ; Полиграфиздат, 2012. – 317, [1] с. – ISBN 978-5-17-073859-5
1513619
  Капитонов К.А. Террор. Война без правил. Израильско-палестинское противостояние / К.А. Капитонов. – Москва : Восток-Запад, 2006. – 525, [3] с. – Библиогр.: с. 520-521. – (Воюющая страна ) ( Gaudeamus). – ISBN 5-17-036137-8
1513620
  Плехов В.Н. Террор. Попытка осмысления артефакта Земной цивилизации (Опыт историософского исследования) / В.Н. Плехов. – Киев : ДЕМИД. – ISBN 966-7196-10-1
Т.1. – 2004. – 422с
1513621
  Замковой В.И. Терроризм - глобальная проблема современности / В.И. Замковой, М.З. Ильчиков; Институт международного права и экономики. – Москва, 1996. – 80 с. – ISBN 5-88774-010-8
1513622
  Шрагин В.О. Терроризм - государственная политика США / В.О. Шрагин. – М., 1984. – 207с.
1513623
  Емельянов В.П. Терроризм - как явление и как состав преступления / В.П. Емельянов; Науч-исследовательский ин-тут. – Харків : Право, 1999. – 272c. – ISBN 966-7146-23-5
1513624
  Харис Манос Терроризм - любимое детище ЦРУ. / Харис Манос. – М., 1984. – 95с.
1513625
  Тепер Ефим Маркович Терроризм - орудие империализма : Беседы о кн. / Тепер Ефим Маркович. – Москва : Книга, 1983. – 31с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 81)
1513626
  Антипенко В.Ф. Терроризм : кримінологічна та кримінально правова характеристика / В.Ф. Антипенко ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Киев : НБУВ, 1999. – 60 с. – ISBN 966-7183-52-8
1513627
  Степанова Е. Терроризм : проблемы определения и функционально-идеологическая типология // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 7. – С. 23-32. – ISSN 0131-2227
1513628
  Кассис В.Б. Терроризм без маски / Вадим Кассис, Леонид Колосов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 175 с.
1513629
  Петухов В.Б. Терроризм в информационно-семиотическом и мифологическом контексте // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 92-101. – ISSN 0869-0499
1513630
  Нелина О.В. Терроризм в Колумбии : актеры и спонсоры // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 32-41. – ISSN 044-748Х
1513631
  Пузырев Д. Терроризм в современных международных отношениях // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 63-68. – ISSN 0131-2227
1513632
  Пузырев Д.А. Терроризм в современных международных отношениях // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 63-67. – Бібліогр.: с. 63-67. – ISSN 0131-2227
1513633
  Раевский А.Е. Терроризм в Японии: историческая и психологическая перспектива // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 53-68. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1513634
  Ляхов Е.Г. Терроризм и межгосударственные отношения / Е.Г. Ляхов. – Москва : Международные отношения, 1991
1513635
  Дэвис Ли Терроризм и насилие / Дэвис Ли. – Смоленск : Русич, 1998. – 496с. – (Энциклопедия обо всем). – ISBN 5885908532, 0816020353
1513636
  Маллинс Сэм Терроризм и организованная преступность / Маллинс Сэм, Уизер Джеймс // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 3. – С. 71-91. – ISSN 1812-1098
1513637
  Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования : Уголовно-правовое исследование / В.П. Емельянов; Научно-исследовательский ин-тут изучения проблем преступности. Академия правових наук Украины. – Москва : Nota Bene, 2000. – 320с. – ISBN 5-8188-0032-6
1513638
  Емельянов В.П. Терроризм и преступления террористической направленности / В.П. Емельянов. – Харьков : Рубикон, 1997. – 176с. – ISBN 966715212
1513639
  Сергеев В.М. Терроризм и проблемы Страны Басков // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2013. – № 2 (134). – С. 173-176. – ISSN 0321-2017
1513640
  Панова Н.Ю. Терроризм и террор в России ХІХ века: понятие и сущность // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 1. – С.4-6
1513641
  Ландабасо Ангуло Терроризм и этнополитические конфликты = Terrorism and ethnopolitical conflicts / А.И. Ландабасо Ангуло, А.М. Коновалов ; Рос. акад. наук, Ин-т Европы. – Москва : ОГНИ. – ISBN 5-9548-0013-8
Кн. 1 : Из истории басков. – 2004. – 382, [2] с. – Тит. л., аннот. парал. рус., англ. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1513642
  Ландабасо Ангуло Терроризм и этнополитические конфликты = Terrorism and ethnopolitical conflicts / А.И. Ландабасо Ангуло, А.М. Коновалов ; Рос. акад. наук, Ин-т Европы. – Москва : ОГНИ. – ISBN 5-9548-0014-6
Кн. 2 : Терроризм сегодня. – 2004. – 414, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 384-413 и в подстроч. примеч.
1513643
  Верезгова И.В. Терроризм как многогранное общественное явление // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 89-91. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1513644
  Красиков В.И. Терроризм как объккт междисциплинарного анализа // Вестник Российского философского общества / Российское философское бщество. – Москва, 2006. – № 4. – С. 43-45. – ISSN 1606-6251
1513645
  Варфоломеев А.А. Терроризм как продукт антиэтатизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 23-32. – ISSN 0042-8744
1513646
  Моджорян Л.А. Терроризм на море / Л.А. Моджорян. – М, 1991. – 166с.
1513647
  Маймистова И.В. Терроризм на море и пиратство: разграничение понятий // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 153-159. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1513648
  Большаков В.В. Терроризм по-американски / В.В. Большаков. – Москва : Международные отношения, 1983. – 150 с. – Библиогр. в примеч.: с. 145-149
1513649
  Миронова Д. Терроризм, антитеррористическое законодательство и основные права и свободы граждан // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.48-57. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1513650
  Иванов А.И. Терроризм: политика, практика, идеология. / А.И. Иванов, В.Г. Иванов. – М., 1983. – 40с.
1513651
  Моджорян Л.А. Терроризм: правда и вымысел / Л.А. Моджорян. – 2-е изд. – М, 1986. – 239с.
1513652
  Гийу Я. Террорист-демократ / Я. Гийу. – М., 1993. – 352с.
1513653
  Альтов Семен Террорист : Последний абзац // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 94-95 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
1513654
  Апдайк Д. Террорист : роман / Джон Апдайк ; пер. с англ. Т.А. Кудрявцевой. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 319, [1] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-052336-8


  У американского терроризма - почти детское лицо. Лицо выросшего в рабочем квартале юноши, в чьих жилах течет взрывоопасная смесь арабской и ирландской крови... Лицо афроамериканской девчонки, выросшей в аду молодежных банд... Лицо ее друга, ...
1513655
  Конн В. Террорист СПИДа / В. Конн. – М., 1989. – 15с.
1513656
  Филин Н.А. Террористическая деятельность радикальной оппозиции в Иране (1998-2008) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2. – С. 117-124. – ISSN 0869-1908
1513657
  Синай Д. Террористические угрозы против России и ответные контр-террористические меры // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2015. – T. 14, № 4. – С. 103-110. – ISSN 1812-1101
1513658
  Гиленсен В.М. Террористческий военно-полицейский аппарат германского империализма ( 1933-1945) ( историко-правовое исследование) / Гиленсен В.М. – Москва, 1977. – 37 л.
1513659
  Вале П. Террористы / П. Вале, М. Шеваль. – Москва, 1991. – 333с.
1513660
  Вале П. Террористы = Terroristerna / Пер Вале, Май Шеваль ; [пер. с швед. Л. Ждановой]. – Москва : Эксмо, 2013. – 477, [3] с. – (Misterium). – ISBN 978-5-699-64939-6
1513661
  Лонге Ж. Террористы и охранка / Ж. Лонге, Г. Зильбер. – М, 1924. – 215с.
1513662
  Антипенко В.Ф. Терророгенные характеристики противоречий между развитыми и развивающимися странами // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 27-32. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1513663
  Алексеев В.И. Терсинцев : докум.-мистич. роман / Владлен Алексеев. – Москва : Советский писатель, 1990. – 373, [1] с.
1513664
  Баранов А.Н. Терская коловерть : роман / А. Баранов ; худож. А.В. Петров. – Орджоникидзе : Ир
Кн. 1. – 1977. – 359 с. : ил.
1513665
  Баранов А.Н. Терская коловерть : роман / А.Н. Баранов. – Орджоникидзе : ИР
Кн. 2. – 1984. – 400 с.
1513666
  Негодов Д.Г. Терская партийная организация в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства округа (1927-1931 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Негодов Д.Г.; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1513667
  Заседателева Л.Б. Терские казаки : (середина XVI - начало XX в.). Историко-этнографические очерки / Л.Б. Заседателева. – Москва : МГУ, 1974. – 421, [3] с.
1513668
  Заседателева Л.Б. Терские казаки во второй половине XVI - начале ХХ вв. (Ист.-этногр. очерки) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 576 / Заседателева Л.Б. ; МГУ , Ист. фак-т , Кафедра этнографии. – Москва, 1969. – 17 с.
1513669
  Лукаш О.І. Терські козаки в історії Північного Кавказу // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 39-40. – ISBN 978-966-1567-34-3
1513670
   Тертишніков В.І. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 308-309. – ISSN 1993-0909


  Президія Національної академії правових наук України і редакційна колегія "Вісника Академії правових наук України" щиро вітають Тертишнікова Володимира Івановича з ювілеєм.
1513671
  Преображенский П.Ф. Тертуллиан и Рим / П.Ф. Преображенский. – Москва, 1926. – 204с.
1513672
  Алєксандрова О.В. Тертулліан Квінт Септімій Флоренс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 290-292. – ISBN 966-316-069-1
1513673
  Дубинский И.В. Тертый калач : Повесть, рассказы, воспоминания / И.В. Дубинский. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 317с.
1513674
  Жур П.В. Тертя зустріч / П.В. Жур. – К., 1970. – 307с.
1513675
  Скублевський Є.М. Тертя корисне та шкідливе / Скублевський Є.М. – Київ : Радянська школа, 1931. – 64 с. – (Робітна бібліотека учня)
1513676
  Островский Я. Терциары и католическая контрреволюция / Я. Островский. – М., 1930. – 45с.
1513677
  Корнус Анатолій Терціаризація економіки регіональних соціогеосистем України // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 94-102 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2076-1333
1513678
  Смаль В.В. Терціаризація економіки України: порівняння з країнами Євросоюзу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 194-203


  Терціаризація економіки - важлива ознака постіндустріальності розвитку. У статті представлені результати дослідження рівня розвитку третинного сектору економіки України у порівнянні з країнами Євросоюзу. Виявлені найбільш проблемні сфери діяльності ...
1513679
  Шикера С. Теряевы : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 129-132. – ISSN 0130-7673
1513680
  Ломазов А.У. Терять и находить / А.У. Ломазов. – К., 1970. – 142с.
1513681
  Набиева Комила Теряя почву под ногами. Площади плодородных земель сокращаются // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 26 : фото. – ISSN 1029-5828
1513682
  Алядин Ш. Теселли : повести : пер. с крымскотатар. / Ш. Алядин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 366 с. : портр.
1513683
   Тесизы Всесоюзной конференции по организиции неврологической и психиатрической помощи детям.. – Москва, 1980. – 252с.
1513684
  Губанов П.П. Тесинец / П.П. Губанов. – Л, 1984. – 230с.
1513685
  Мошиашвили Светлана Аркадьевна Тескстообразующие функции фразеологической конфигурации в сверхфразовом единстве (на материале глогольных фразеологических единиц английского языка, характеризующих объект) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мошиашвили Светлана Аркадьевна; Моск. гос. пед. ин. иностр. яз. – М., 1982. – 24л.
1513686
  Лондон Д. Тесманові черепахи / Д. Лондон. – Харків-К, 1930. – 199с.
1513687
  Мухтар А. Тесна пустыня : повесть / Аскад Мухтар ; авториз. пер. с узб. В.Лукашевича. – Москва : Советский писатель, 1978. – 200 с.
1513688
  Драников А.Э. Теснее связь ученых с производством / А.Э. Драников. – М., 1962. – 28с.
1513689
  Диас Х. Теснее сплотить ряды народного фронта, разгромить мятежников и интервентов. Речи на пленуме ЦК компартии Испании 13 ноября 1937 г. / Х. Диас. – М., 1938. – 32с.
1513690
  Хаиндрава Л. Тесны врата твои... : роман, рассказы / Леван Хаиндрава. – Тбилиси : Мерани, 1985. – 342 с.
1513691
   Тесные двойные звездные системы и их эволюция : труды Всесоюзной науч. конференции (Москва, 1974). – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 211 с.
1513692
  Шульберг А.М. Тесные двойные звездные системы с шаровыми компонентами / А.М. Шульберг. – Москва : Наука, 1971. – 248 с.
1513693
  Попов М.В. Тесные двойные системы и вопросы звездной эволюции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов М.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Гос. астроном. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1968. – 5л.
1513694
  Андрєєва Д.В. Тест-визначення магнію у формі комплексу з алюміноном / Д.В. Андрєєва, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 8
1513695
  Кіт Л. Тест-методами по токсикантах ! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  На хімічному факультеті КНУ групою науковців під керівництвом проф .кафедри аналітичної хімії О.А. Запорожець розроблені експрес-методики визначення вмісту токсикантів у природному середовищі.
1513696
  Саннікова О.П. Тест-опитувальник схильності до авантюрності (АВАНТ-1): результати апробації / О.П. Саннікова, О.І. Санніков, Н.І. Меленчук // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (9). – С. 82-88. – ISSN 2310-4368
1513697
  Крушинська О.А. Тест-оцінка антиоксидантної активності червоних вин / О.А. Крушинська, О.А. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-22. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику тест-оцінки антиоксидантної активності червоних вин за допомогою твердофазного реагенту на основі макроциклічного комплексу купруму(ІІ), іммобілізованого на кремнеземі. Показано, що між антиоксидантною активністю червоних вин та ...
1513698
  Пісняк М.В. Тест-система для визначення кальцію / М.В. Пісняк, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 27
1513699
   Тест-система для визначення фосфату у природних водах / Г.С. Сумарокова, Л.С. Зінько, К.О. Поліщук, О.А. Запорожець // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 53
1513700
  Цветкова Н.Н. Тест-система определения содержания марганца в почвах долины реки Самары Днепровской / Н.Н. Цветкова, Е.О. Тагунова, М.С. Якуба // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 87-91 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2073-8331
1513701
  Есипов Владимир Тест-Флайт / Есипов Владимир, Окорокова Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 114-115 : фото. – ISSN 1029-5828
1513702
  Кушка Н.Х. Тест "Пожежа в домі" / Н.Х. Кушка, Т.В. Панасенко // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-41 : рис.
1513703
   Тест "Чи ви оптиміст" // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 143-145. – ISBN 978-617-8016-45-6
1513704
   Тест "Як Ви себе почуваєте з віком" // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 141-142. – ISBN 978-617-8016-45-6
1513705
  Товма Е.Л. Тест в обучающей функции при работе с лексикой для чтения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Товма Е.Л.; Москов. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 21л.
1513706
  Чумак В. Тест для президента Кеннеди // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23/1. – С. 10-11


  Ранним субботним утром 15 апреля 1961 года жители Гаваны были потревожены звуком, напоминавшим отдаленные раскаты грома. Остатки их сна вскоре улетучились под звуки разрывов бомб и скороговорку зениток. С балконов и из окон заспанные гаванцы хорошо ...
1513707
  Широн Ю. Тест емоційного інтелекту MSCEIT: опис, валідизація та адаптація // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 1 (74). – С. 141-151. – ISSN 2409-8892
1513708
   Тест загальної навчальної компетентності апробовано в університеті імені Тараса Шевченка // Освітні коментарі / "Освітні коментарі". – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 17


  Київський національний університет відгукнувся на пропозицію УЦОЯО щодо проведення експерименту із запровадження тесту загальної навчальної компетентності.
1513709
  Ляшенко О.І. Тест загальної навчальної компетентності як складова зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтів. / О.І. Ляшенко, С.А. Раков, М. Зелман // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 6. – Т. 3-10.
1513710
   Тест здібностей SAT: американська історія (За матеріалами публікації в Інтернеті) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 85-87.
1513711
   Тест здібностей SweSAT: досвід Швеції у використанні тесту здібностей при вступі до ВНЗ // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 81-84.
1513712
   Тест інтелектуальної пам"яті: думки студентів щодо "Київської філософської школи" 1960-1980-х років // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 3 : Київське філософське коло XX сторіччя. – С. 10-15. – ISSN 0235-7941


  У листопаді-грудні 2014 р. було проведено анкетне опитування студентів-магістрів другого року навчання в КНУ імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянської академії та Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова. Опитування проводилося ...
1513713
  Кожухар А. Тест на вживание // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 26 декабря (№ 52). – С. 16-17. – ISSN 1563-6755


  Преследуя такую благородную цель, как борьба с преступностью, в том числе и в киберпространстве, государство должно помнить о трех элементах теста Евросуда на вмешательство.
1513714
  Гужва В. Тест на державність // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 14 серпня (№ 30). – С. 5
1513715
  Грабовська О. Тест на довіру. 12 листопада юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка обирав декана // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 листопада (№ 46). – С. 4. – ISSN 1992-9277


  Єдиним претендентом на посаду декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка в 2015 р. був декан попередньої каденції Іван Гриценко. Свої думки щодо виборів декана й факультетських проблем висловили М. Іншина, Т. Трубчанінова, В. Бевзенко, О. ...
1513716
  Сірук М. Тест на дружність / М. Сірук, А. Гетьманчук, Я. Пєкло // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 4 липня (№ 112). – С. 3


  Чому президент Анджей Дуда не запросив Порошенка на саміт Міжмор"я з участю Трампа.
1513717
  Купновицкая У. Тест на дурака // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2021. – № 32 (723), 13.08.2021. – С. 42-45. – ISSN 2075-7093
1513718
  Сокирко О. Тест на зрілість нації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 13 (126). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  До 300-річчя прийняття Конституції Пилипа Орлика
1513719
  Салімонович Л. Тест на міцність. ЗСУ прорвали на Запоріжжі знамениту "лінію Суровікіна" і рухаються далі // Україна молода. – Київ, 2023. – 6 вересня (№ 36)


  Українські військові зуміли прорвати першу лінію оборони на Запорізькому напрямку, яку окупанти створювали кілька місяців поспіль і називали фактично неприступною. Йдеться про суцільні мінні поля в районі села Вербове. За словами військово-політичного ...
1513720
  Рабінович С.П. Тест на недискримінацію в практиці Європейського суду з прав людини: оцінювальні аспекти / С.П. Рабінович, О.З. Панкевич // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 97-107. – ISSN 1026-9932
1513721
  Заблоцький В. Тест на офіцерську честь // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 3 (173). – С. 22-27


  Анексія Криму роійськими військами.
1513722
  Белік Р. Тест на офшорність, або "Ласкаво просимо додому"... // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 17-30 квітня (№ 15/16). – С. 30-31. – ISSN 1992-9277


  Що загрожує українському бізнесу, який визнають офшорним в ЄС, та які компанії підпадуть під ці критерії з 2024 року?
1513723
  Панченко В. Тест на патріотизм : Михайло Максимович - забутий аристократ духу / Володимир Панченко // Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2002. – С. 159-169. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 966-664-059-7
1513724
  Панченко В. Тест на патріотизм: Михайло Максимович - забутий аристократ духу // Історія видавничої справи та редагування : навч. посібник / І.М. Скленар, М.В. Лозинський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 158-165. – ISBN 978-617-10-0110-7
1513725
  Черевко А. Тест на політичну зрілість // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 186)


  У Києві і по всій Україні відзначили 70-річчя створення УПА.
1513726
   Тест на сумісність / І. Вєдєрнікова, В. Кравченко, Ю. Мостова, Т. Силіна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 1-6


  ""Українському суспільству потрібно домовитися між собою, і це дуже важливо, тому що сьогодні всередині України є абсолютно різні бачення питання повернення Донбасу і Криму", - ці слова Володимира Зеленського відображають один зі світоглядних фронтів, ...
1513727
  Коваленко О. Тест перевіряє знання.(Розгортається підготовка шодо впровадження тестування з іноземних мов) // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 4-8.
1513728
  Басова Л.В. Тест по географии : методика и опыт. Готовимся к ЕГЭ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 49-51. – ISSN 0016-7207
1513729
  Белый Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория : [практикум по психодиагностике] / Б.И. Белый ; под ред. Л.Н. Собчик. – Санкт-Петербург : Каскад, 2005. – 237, [2] с., XI л. ил. – Библиогр.: с. 228-238. – ISBN 5-902877-01-6
1513730
  Наточій А. Тест черенковського детектора для вимірювання потоку протонів з використанням телескопу космічних променів в Орсе / А. Наточій, О. Безшийко, Голінка-Безшийко // Тезисы докладов XV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 21-24 марта 2017 г., Харьков / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям. – Харків : ННЦ ХФТИ, 2017. – С. 100
1513731
  Лекавичене Р. Тест эмоционального интеллекта EI-DARL / Р. Лекавичене, Д. Антинене // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 1. – С. 133-146. – ISSN 0042-8841
1513732
  Олійник М.М. Тест як інструмент кількісної діагностики рівня знань в сучасних технологіях навчання : Навчальний посібник зі спецкурсу / М.М. Олійник, Ю.А. Романенко; МОНУ; ДНУ. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 84с.
1513733
  Білоус Н.О. Тестаментарні практики в міському соціумі Волині кінця XVI-XVII ст.: правові, соціокультурні та майнові аспекти : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Білоус Наталія Олексіївна ; НАН України, Ін-т іст. України. – Київ, 2022. – 34 с. – Бібліогр.: 43 назви
1513734
  Білоус Н.О. Тестаменти волинських городян кінця XVI–XVIІ ст.: структурний аналіз та мовні особливості // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 27. – С. 5-20. – ISSN 2222-4203
1513735
  Кривошея І. Тестаменти козацької старшини Гетьманщини другої половини XVII ст. як джерело історії повсякдення / І. Кривошея, І. Кривошея // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (548), вересень - жовтень. – С. 147-166. – ISSN 0130-5247
1513736
  Мом Алин Тестаччо: там, где родилась легенда : Футбол // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 135-140 : Фото. – ISSN 1029-5828
1513737
   Тестер линий связи ЭВМ РДР-9. – Ереван, 1973. – 7с.
1513738
  Соболевский А.Г. Тестеры и авометры / А.Г. Соболевский. – М - Л, 1963. – 40с.
1513739
  Нагачевська Т.В. Тести / Т.В. Нагачевська, О.Ю. Кузьома // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 155-158. – ISBN 978-617-696-407-0
1513740
  Ярош-Дмитренко Тести // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 196-197. – ISBN 978-617-696-407-0
1513741
  Задесенець М.П. Тести в педпроцесі / М.П. Задесенець. – Х., 1930. – 152с.
1513742
  Матюшкіна Т.П. Тести для вчителів зарубіжної літератури з історії, теорії та методики викладання зарубіжної літератури та тести для самоперевірки з теми "Новітні технології навчання" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 31-35
1513743
  Моргун Олексій Тести для перевірки знань немедичних працівників механізму надання медичної допомоги постраждалим // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 21-25
1513744
  Поваляєва В.М. Тести до дня цив. оборони в школі, присвячені 24-ій річниці Чорнобильської катастрофи // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 3-9
1513745
  Решетник П.М. Тести досягнень // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С101-105
1513746
  Петренко Г.А. Тести з основ безпеки життєдіяльності для 11 класів // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 44-48 : фото
1513747
   Тести з практичної граматики французької мови : Діїслово. – Київ, 1997. – 54с
1513748
  Макарець М.В. Тести з фізики для Дюймовочки / М.В. Макарець, В.С. Копань // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 3 (85)
1513749
  Омельчук Сергій Тести закритої і відкритої форми. 8 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 10-15. – ISSN 0130-5263
1513750
  Боднар І.Р. Тести і нормативи для експрес-контролю фізичної підготовленості і здоров"я учнів середнього шкільного віку / І.Р. Боднар, А.С. Андрес // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 04. – С. 11-16 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-9172
1513751
   Тести та контрольні завдання з української мови як іноземної для студентів підготовчого відділення / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. укр. та рос. мов як іноземних ; [упоряд.: Якименко Оксана Василівна]. – Київ : [б. в.], 2017. – 60 с.
1513752
  Каленюк І.С. Тести та контрольні запитання до курсу "Основи економічної теорії " / І.С. Каленюк, А.В. Шегда. – Київ : Знання, 1997. – 64с. – ISBN 966-7131-19-Х
1513753
  Новицька Л.І. Тести як ефективний інструмент контролю знань студентів в процесі вивчення вищої математики / Л.І. Новицька, О.В. Левчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 164-167. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  У статті розглянуто можливості використання тестових завдань для оцінювання знань студентів в процесі вивчення вищої математики у вищому навчальному закладі аграрного профілю. Для досягнення поставлених завдань та мети, використано теоретичний та ...
1513754
  Голубєва Н.В. Тести як одна з форм контролю знань / Н.В. Голубєва // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 186-196. – ISBN 966-7352-66-8
1513755
  Куликова З.М. Тести як складова поточного контролю знань студентів з української літератури в кредитно-модульній системі навчання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 72-77. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1513756
   Тести. Хімія. – Київ, 1993. – 94 с.
1513757
   Тести: "Конституція України". – Київ, 1996. – 47 с.
1513758
   Тести: англійська мова. – К, 1993. – 30с.
1513759
   Тести: історія. – К, 1993. – 63с.
1513760
   Тести: українська література. – К, 1993. – 59с.
1513761
  Вербицкий А.А. Тестирование в образовании: проблемы и перспективы / А.А. Вербицкий, Е.Е. Креславская // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 8. – С. 3-13. – ISSN 0869-561Х


  Статья посвящена острой проблеме — тестовой диагностике качества образования. Приводится краткая историческая справка развития этого средства диагностики в мире и в России; дается анализ современного состояния педагогического тестирования, его ...
1513762
  Гогичаишвили Г.П. Тестирование гидромеханической прогностической модели эрозии почв в условиях Грузии / Г.П. Гогичаишвили, Д.Р. Кирвалидзе, О.Л. Горджомеладзе // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1107-1112 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
1513763
  Белошапка В.А. Тестирование дизайна управленческой работы и международная конкурентноспособность предприятия : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 48-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1513764
  Чмыхова Е.В. Тестирование знаний студентов и методологические проблемы использования его результатов / Е.В. Чмыхова, А.Т. Терехин // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 4 (73). – С. 25-29. – ISSN 1998-1740


  Статья посвящена вопросам аттестационного тестирования студентов и возможным методологическим недостаткам такого способа контроля качества образования. Особое внимание уделено процедуре отложенного тестирования, которая раскрывается через позиции ...
1513765
  Стивенс Род Тестирование и отладка программ на Visual Basic = Bug proofing visual basic A Guide to error handling and preventation / Стивенс Род; Пер.с англ. – Москва : ДМК Пресс, 2001. – 384с. – (Для программистов). – ISBN 5-94074-052-9
1513766
  Пинчук Л.Н. Тестирование иноязычных речевых умений как один из єффективных методов контроля в условиях кредитно-модульной системы // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 97-102. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341Х
1513767
  Михеев С.А. Тестирование как инструмент изучения гуманитарных дисциплин // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 97-103. – ISSN 1811-0916


  В статье проведен анализ существующих тестов (из области социологии) на предмет их педагогического потенциала и соответствия основным принципам тестирования. Отражены особенности тестовых технологий, используемых на практике. Раскрыты основные ...
1513768
  Мышко С.А. Тестирование как психолого-педагогическое средство оценки академических способностей в системе образования США / С.А. Мышко. – Москва, 1980. – 52с.
1513769
  Штоян Р.Б. Тестирование как способ реализации проблемного обучения на уроках русского языка // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2006. – № 2 (196). – С. 31-38. – ISSN 0131-615X
1513770
  Банкевич Л.В. Тестирование лексики иностранного языка / Л.В. Банкевич. – М, 1981. – 112с.
1513771
  Хоменко И. Тестирование моделей прогнозирования вероятности банкротства транснациональных компаний в преддверии мирового финансового кризиса (на примере General Motors) // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 2 (9). – С. 15-23
1513772
  Луцык В.И. Тестирование на занятиях по общей и неорганической химии / В.И. Луцык; Мохосоев М.В. – Киев : Вища школа, 1977. – 88 с.
1513773
   Тестирование на занятиях по химии. – Москва : [б. и.], 1975. – 47 с. – (НОТ и применение технических средств в учебном процессе в вузах и библиотечном обслуживании / М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Науч.-исслед. ин-т проблем высш. школы. НИИВШ. Отд. науч. информации)
1513774
   Тестирование по иностранным языкам в США. – М, 1970. – 56с.
1513775
   Тестирование при обучении иностранным языкам в неязыковом вузе. – Воронеж, 1972. – 287с.
1513776
  Липаев В.В. Тестирование программ / В.В. Липаев. – Москва : Радио и связь, 1986. – 293 с.
1513777
  Кобзарь А.И. Тестирование человека по положительным характерным чертам : метод. рекомендации / А.И. Кобзарь. – Харьков : [б. и.], 2017. – 39 с., включ. обл. – Без тит. л. – Библиогр.: с. 38
1513778
  Кобзарь А.И. Тестирование человека по характерным его чертам : метод. рекомендации / А.И. Кобзарь. – Харьков : [б. и.], 2017. – 75 с., включ. обл. – Без тит. л. – Библиогр.: с. 74
1513779
  Чуніхіна Т.В. Тесто-калібрувальні методи підвищення точності електричних вимірювальних перетворювачів : автореф. ...канд. техн. наук : 05.11.05 / Чуніхіна Т.В. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв.
1513780
  Майєр Н.В. Тестова компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр ; редкол.: Васько Р.В., Матвієнко О.В., Ніколаєва С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (96). – С. 37-41. – ISSN 1817-8510
1513781
   Тестова перевірка знань учнів. – К, 1973. – 168с.
1513782
  Квасова О.Г. Тестова перевірка рівня сформованості англомовної компетентності у читанні у майбутніх філологів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 3 (79). – С. 38-44. – ISSN 1817-8510
1513783
  Предик А.А. Тестова технологія оцінювання навчальної діяльності майбутніх фахівців // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 83-84. – ISSN 1810-2131
1513784
  Черновський О.К. Тестова форма контролю, як складова підготовки кваліфікованого юриста / О.К. Черновський, Н.О. Турман // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (189). – С. 42-50. – ISSN 2308-9636
1513785
  Убар Р. Тестовая диагностика цифровых устройств / Р. Убар. – Таллин
1. – 1980. – 114с.
1513786
  Приходько Алла Тестове оцінювання на уроках історії : [на прикладах теми "Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV - XV ст.) з курсу історії України (7 кл.)] // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 6-12. – Бібліогр. в кінці ст.


  Чого чекає сьогодні суспільство від загальноосвітньої школи? Яким має бути її випускник? І чи переповнений він відчуттям щастя і гордості від того, що є власником багажу, який виніс з собою, полишаючи назавжди стіни рідної школи? Чи готовий до ...
1513787
  Гільберг Тетяна Тестовий контроль з географії: переваги й недоліки : Наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 27-30 : Схема. – Бібліогр.: 3 назви
1513788
  Волков Н.И. Тестовий контроль знаний : Учебное пособие / Н.И. Волков, А.Н. Алексеев, Н.А. Алексеев. – Сумы : Университетская книга, 2004. – 109с. – ISBN 966-680-165-5
1513789
  Костюк Тестовий контроль знань - плюси і мінуси / Костюк, // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 3 (86) : травень - червень. – С. 93-97
1513790
  Танько Т.П. Тестовий контроль знань студентів як умова модернізації освіти в Україні // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 14-18. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1513791
  Кожем"яченко О.М. Тестовий контроль знань учнів до розділу "Планета людей" 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 17-22. – Бібліогр.: 19 назв.
1513792
  Задорожна І.В. Тестовий контроль знань учнів із фізики / І.В. Задорожна, Н.М. Шкатуляк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 143-149. – ISSN 2414-5076
1513793
  Безверха В.Є. Тестовий контроль знань учнів старших класів з гуманітарних предметів (на матеріалі літератури) : Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Безверха В.Є. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 201л. – Бібліогр.: л. 183-201
1513794
  Безверха Вікторія Євгенівна Тестовий контроль знань учнів старших класів з гуманітарних предметів (на матеріалі літератури) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Безверха Вікторія Євгенівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1513795
  Ніколаєва С.Ю. Тестовий контроль лексичних навичок аудіювання (англійська мова) / Ніколаєва С.Ю., Петращук О.П. – Київ : Ленвіт, 1997. – 92 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - На обкл. зазнач. номер вип. серії: 5. – Бібліогр.: с. 86-90. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" ; вип. 3 (5) ; English. Francais. Deutsch. Espanol)
1513796
  Ніколаєва С.Ю. Тестовий контроль лексичних навичок читання (англійська мова) / С.Ю. Ніколаєва, О.Б. Метьолкіна. – Київ : Ленвіт, 1997. – 88 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. -. – Бібліогр.: с. 87. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" ; вип. 4 (6) ; English. Francais. Deutsch. Espanol)
1513797
  Рябовол Н. Тестовий контроль навчальних досягнень майбутніх учителів української мови з морфеміки й словотвору // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 6 (170), червень. – С. 50-52


  Висвітлено наукові підходи до поняття "тест" як засобу об"єктивного оцінювання якості знань студентів, визначено його переваги під час оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів української мови з морфеміки й словотвору.
1513798
  Черняк О.П. Тестовий контроль та доцільність його використання на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 124-126. – ISSN 1729-360Х
1513799
  Малецька І.В. Тестовий контроль у процесі навчання іноземної мови // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 104-107. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1513800
  Коваль С.М. Тестовий контроль як засіб оцінювання якості освіти та метод відбору абітурієнтів // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 92-98. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (294)). – ISSN 2076-586Х
1513801
  Гавриліна О.І. Тестовий контроль як складова підготовки спеціалістів за Болонською системою / О.І. Гавриліна, О.Ю. Дещенко // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 30-36
1513802
  Лучко О.Р. Тестовий контроль, як суб"єктивна складова оцінки знань студента у вищій медичній школі // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2020. – Вип. 1 (155). – С. 237-240. – ISSN 2077-4214
1513803
  Опришкіна М.І. Тестовий метод підвищення точності електричних давачів з нелінійними функціями перетворення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Опришкіна Марина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1513804
  Ніколаєва С.Ю. Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою / С.Ю. Ніколаєва, В.М. Тітова. – Київ : Ленвіт, 1998. – 80с. – ISBN 966-7043-02-9
1513805
  Ніколаєва С.Ю. Тестові завдання для навчання читання країнознавчих текстів англійською мовою : Для підготовки до випускних та вступних іспитів / С.Ю. Ніколаєва, О.П. Петращук; За ред.В.Д.Ужченка. – Київ : Ленвіт. – ISBN 966-7043-02-9
Ч.4. – 1999. – 72с.
1513806
  Снігир Т. Тестові завдання для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-36
1513807
  Месевря Ольга Тестові завдання для тематичного оцінювання : 9 класс // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 8-10. – ISSN 0130-5263
1513808
  Ніколаєва С.Ю. Тестові завдання для читання країнознавчих текстів англійською мовою / С.Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей. – Київ. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" ; № 4, 1998)
Ч. 2. – 1998. – 84 с. – З прим. № 1491136 зроблено ксерокс на заміну
1513809
  Асадчих О.В. Тестові завдання до курсу "Методика навчання іноземних мов" : (для студентів-сходознавців) : навч.-метод, посібник для студентів ВНЗ (за спеціальністю "Викладач східної мови та літератури") / О.В. Асадчих, Л.Г. Смовженко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. – 269, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-489-105-6
1513810
  Бєй Л.Б. Тестові завдання до навчального комплексу з української мови / Л.Б. Бєй ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 91, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-623-797-5
1513811
  Ободовська Наталія Тестові завдання до теми "Творчість Михайла Коцюбинського" / склала Н. Ободовська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 17. – ISSN 0130-5263
1513812
  Шпак Н.А. Тестові завдання з англійської мови / Н.А. Шпак; Дипломатична академія України при Мін-ві закордонних справ України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 80с. – (Біб-ка дипломатичної академії України)
1513813
   Тестові завдання з вищої математики : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.І. Гургула [ та ін. ] ; за ред. С.І. Гургули, В.М. Мойсишина. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 737с. – ISBN 978-966-694-082-0
1513814
  мамчич Тестові завдання з культури мови в сертифікаційній роботі з української мови і літератури // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 66-77. – ISSN 2313-4437


  У статті розглянуто тестові завдання з культури мови в сертифікаційній роботі з української мови і літератури національного зовнішнього незалежного оцінювання. З’ясовано їхню кількість, тематику та причини складності таких завдань; накреслено шляхи ...
1513815
  Яблонська Ольга Тестові завдання з курсу " Історія української літератури першої половини ХІХ ст." / Яблонська Ольга; ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 44с.
1513816
  Харченко Н.П. Тестові завдання з курсу "Атомна фізика" / Н.П. Харченко, С.Б. Полозов С.Б.; КНУТШ. – Київ : Академдрук, 2007. – 70с. – .(доп. карт.фз.)
1513817
  Бондаренко Наталія Тестові завдання з курсу "Загальна географія" 6 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 14-19
1513818
   Тестові завдання з математики (робочий зошит) : Навч. посібник. – 2-е вид., стер. – Харків : ІНЖЕК, 2006. – 136с. – ISBN 966-392-082-3
1513819
  Ніколаєва С.Ю. Тестові завдання з німецької мови : Навч. посібник для випускників середньої школи та абітурієнтів / Ніколаєва С.Ю., Сажко Л.А. – Київ : Освіта, 1998. – 176с. – ISBN 966-04-0293-7
1513820
   Тестові завдання з орфографії та орфоепії сучасної української мови : з орфоепічним коментарем / М.Л. Микитин-Дружинець [та ін.] ; за ред. М.Л. Микитин-Дружинець. – Одеса : Астропринт, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-190-181-9
1513821
  Косьмій О.М. Тестові завдання з політології : навч.-метод. посібник / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-виконавч. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-187
1513822
  Снігир Т. Тестові завдання з української літератури для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-36
1513823
  Петреченко С.В. Тестові завдання з української мови та літератури 10-11 класи // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 19/21 (203/205). – С. 65-84
1513824
  Бойчук Тетяна Тестові завдання з фразеології // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 8-14. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1513825
  Денисюк Т.Г. Тестові завдання із зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 61-64.
1513826
  Денисюк Т.Г. Тестові завдання із зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 61-64
1513827
  Омельчуке С. Тестові завдання із синтаксису складних речень за 12 бальною системою оцінювання // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.80-84
1513828
   Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Динаміка : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.І. Векерик [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2008. – 438 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 434. – ISBN 966-694-045-0
1513829
   Тестові завдання та короткі задачі з теоретичної механіки. Кінематика : навч. посібник для студ. вищих техн. навч. закладів / В.І. Векерик [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т" ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; Івано-Франк. ун-т права ім. короля Д. Галицького. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 342 с. : іл. – Бібліогр.: с. 340-342. – ISBN 978-966-694-150-6
1513830
  Науменко С.О. Тестові завдання у тестах TIMSS як інструментарій реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів 6 класу з географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 3-7 : мал., табл. – Бібліогр.: 3 назви
1513831
  Морозов С.М. Тестові методи в соціально-психологічних дослідженнях / С.М. Морозов. – Київ, 1997. – 73с.
1513832
  Бєлозьоров Д.П. Тестові сигнали для налагодження та контролю програмно-алгоритмічного забезпечення радіолокаторів некогерентного розсіяння : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Бєлозьоров Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1513833
  Крижко О.А. Тестові та контрольні завдання до курсу історії української літературної мови : Навч. посібник для самост.роботи студ.філол.фак. / О.А. Крижко; МОУ.Бердянськ.держ.пед.ін-т. – Київ : Знання, 2000. – 130с. – ISBN 5-7763-1940-4
1513834
  Блажко М. Тестові технології в оцінюванні навчальних досягнень учнів з української мови: основні поняття й терміни // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 174-179. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
1513835
  Ляшенко О. Тестові технології і моніторинг в системі освіти України: стан і перспективи розвитку / О. Ляшенко, С. Раков // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 67-70.
1513836
  Рудик Я.М. Тестові технології у процесі викладання дисципліни "бухгалтерський облік у бюджетних установах" / Я.М. Рудик, В.М. Ярошинський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 233-238. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1513837
  Ткаченко А.В. Тестові технології як засіб оптимізації процесу визначення рівнів сформованості предметної компетентності з фізики студентів університетів / А.В. Ткаченко, Л.О. Кулик // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 204-211. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1513838
  Орехівський Г.А. Тестово-словниковий практикум з економічної теорії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.А. Орехівський. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2009. – 216с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-68-7
1513839
   Тестовое диагностирование логических структур. – Рига, 1986. – 262с.
1513840
  Басова Л.В. Тестовые задания : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 33-35. – ISSN 0016-7207
1513841
  Яровая Е.А. Тестовые задания в методике обучения математике // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 2. – С. 100-103.
1513842
  Таглин С.А. Тестовые задачи Пиаже в современной зоопсихологии: оценка философского значения // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
1513843
  Бромберг Э.М. Тестовые методы повышения точности измерений / Э.М. Бромберг, К.Л. Куликовский. – Москва : Энергия, 1978. – 176 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-174 (56 назв.)
1513844
   Тестовый контроль микропроцессорных БИС на производстве / Г.М. Ясинявичене, Б.В. Бургис, Е.А. Мецаев, Гребликас, И.-А.К. – Москва : Радио и связь, 1989. – 120 с.
1513845
  Чернов В.Э. Тестообразующие функции концептуально-оценочных фрагментов русского устного научного текста. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Чернов В.Э.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
1513846
  Ярижко В. Тестування-2010: формула успеху // Кампус : всеукраїнський щомісячний інформаційно-освітній журнал для абітурієнтів та їхніх батьків, студентів, викладачів та роботодавців / ТОВ Видавничий дім "Редактор М". – Київ, 2010. – № 1 (8). – С. 3-5
1513847
   Тестування - за планом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Реєстрація охочих взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні наступного року триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року. Учасники матимуть право змінити реєстраційні дані до 2 квітня 2018 року, а вже до 30 квітня вони отримають ...
1513848
  Безносюк О.О. Тестування - основний елемент контролю при упровадженні модульно-рейтингових технологій навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-19. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Розглядається тестування як найоб"єктивніший і найшвидший контроль успішності слухачів, переваги оцінювання знань слухачів при використанні різних видів тестів.
1513849
  Дегтярьова Г. Тестування в google-формах як ефективний засіб діагностування рівня навченості слухачів курсів підвищення кваліфікації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 94-102. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1513850
  Мишко С.А. Тестування в системі освіти США на початку ХХІ століття // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 112-115. – (Серія: Історія ; вип. 2 (37))
1513851
  Шадріна Т. Тестування в умовах кредитно-модульної системи: переваги та недоліки (на прикладі вивчення української мови як іноземної) // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 60-67. – ISSN 2078-5119
1513852
  Поперешняк С.В. Тестування генератора псевдовипадкових чисел як складова безпеки Інтернету Речей // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський, ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко, [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (46). – С. 180-190. – ISSN 2075-0781
1513853
  Поперешняк С.В. Тестування датчиків псевдовипадкових чисел, вбудованих в смарт-карти // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський, ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко, [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (47). – С. 359-369. – ISSN 2075-0781
1513854
  Сорокін О.С. Тестування екстрактів морських гідробіонтів Антарктичного регіону для виявлення цільових активностей / О.С. Сорокін, Д.В. Гладун, Н.Г. Ракша // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 87-87
1513855
  Шаламов Р.В. Тестування з біології - реальна перспектива / Р.В. Шаламов // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2006. – № 10/11. – С. 19-28.
1513856
  Семенишина І.В. Тестування з вищої математики як провідний метод діагностики знань студентів / І.В. Семенишина, О.В. Козак // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 149-156
1513857
   Тестування з державної // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 5. – ISSN 2219-5793
1513858
   Тестування з іноземних мов // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Зовнішнє незалежне оцінювання з іспанської, німецької та французкої мов складали 2277 осіб, з англійської 105 157. Тестування відбулися відповідно6 та 7 липня 2020 р.
1513859
  Зюбіна Р.В. Тестування захищеності веб-програм / Р.В. Зюбіна, Д.А. Матвієнко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 269-270
1513860
  Буткевич Б. Тестування корупцією // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український Тижден". – Київ, 2011. – № 25/26 (190/191). – С. 26-26. – ISSN 1996-1561
1513861
  Мишко С.А. Тестування лексики в процесі викладання іноземних мов // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 264-268. – ISBN 978-617-7132-80-5
1513862
  Калинич І.В. Тестування локальних модифікацій європейського квазігеоїда для визначення нормальних висот методом GPS-нівелювання // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 13-16 : мал. – Бібліогр.: 9 назв
1513863
  Самойленко В.М. Тестування методики геоінформаційного математично-картографічного моделювання екомережі на прикладі басейну Росі : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 140-149 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
1513864
  Мезенцев К. Тестування моделі диференціальної урбанізації в Україні / К. Мезенцев, О. Гаврилюк // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 15-26. – ISSN 2413-7154


  Протягом останнього десятиліття дослідження розвитку міст в Україні характеризується все більшим перекосом в бік описовості, втратою зв"язку із ключовими теоріями і концепціями, що пояснюють розвиток міст в цілому та в умовах постсоціалістичних ...
1513865
  Луканська А. Тестування можна складати мовами нацменшин // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 17). – С. 4
1513866
  Зварич І. Тестування педагогічної компетентності викладачів США // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 4 (47). – С. 92-99. – ISSN 2078-1016


  У статті проаналізовано види тестування педагогічної компетентності викладачів США, висвітлено три форми валідності, виявлено показники, які впливають на валідність та надійність педагогічного тестування: контекстуальні, вхідних ресурсів, процесу та ...
1513867
   Тестування сонячних елементів в модулях / С.В. Литвиненко, С.О. Коленов, О.В. Матюшко, О.І. Ничипорук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 339-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для визначення характеристик сонячних елементів (СЕ) в модулях застосовано метод, що полягає в одержанні і обробці наведеного фотоелектричного сигналу. Розроблена автоматизована установка і програма, що реалізує метод. Програмою, зокрема, підтримуються ...
1513868
  Дорошенко С.О. Тестування спряженості в групах автоматів // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 12
1513869
  Бронська Аліна Тестування студентів-нефілологів із методики викладання української мови як іноземної // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С. 175-190. – ISBN 966-95452-4-7
1513870
  Драпалюк Г. Тестування студентів в університетах / Г. Драпалюк, Н. Ільчишин, Н. Пиндик // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 118-122. – ISSN 2308-4634


  У статті вивчається проблема тестування як засобу контролю у процесі вивчення іноземної мови. За допомогою аналізу стану дослідженості проблеми контролю й оцінки знань, умінь і навичок студентів, умов ефективного застосування тестового контролю автор ...
1513871
   Тестування теоретичного рівня знань бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги під час проведення змагань - важливий фактор підвищення якості надання екстреної медичної допомоги / О.А. Ушкевич, В.О. Гураєвський, І.В. Тарасюк, П.В. Римаренко // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 125-127. – ISSN 2224-0586
1513872
  Жорнова О. Тестування у контексті моніторингу якості знань студентів: загальнотеоретичні та загальнометодичні розвідки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 34-47. – ISSN 1682-2366
1513873
   Тестування у світі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 25 листопада (№ 47). – С. 9. – ISSN 2219-5793
1513874
  Швець Д.Є. Тестування як ефективна форма контролю та підвищення якості знань // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 169-177. – ISSN 2072-1692
1513875
  Дятленко Т. Тестування як ефективний засіб контролю навчальних досягнень учнів (на прикладі вивчення монографічної теми "Ольга Кобилянська") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29.
1513876
  Довгий І. Тестування як ефективний метод перевірки мовної компетенції // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 35-38
1513877
  Нітченко Г.М. Тестування як ефективний метод проведення підсумкового контролю // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 282-284. – (Серія : Педагогічні науки)
1513878
  Шевченко О.С. Тестування як засіб діагностики креативного мислення старшокласників у процесі навчання фізики // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 12. – С. 38-40.
1513879
  Яременко Л. Тестування як засіб контролю навчальних досягнень першокурсників з вищої математики / Л. Яременко, О. Харитоненко // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 173-175
1513880
  Дорош Г.Л. Тестування як метод діагностики іншомовної комунікативної компетенції // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 84-92


  В статті висвітлюються сутність, функції, специфічні характеристики, переваги і недоліки тестування як метода педагогічного оцінювання результатів навчання іноземних мов. В статье освещаются сущность, функции, специфичные характеристики, преимущества ...
1513881
  Коркішко О.Г. Тестування як метод оцінки знань майбутнього спеціаліста в контексті Болонського процесу // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  У статті розглядається проблема якісної підготовки студентів в умовах впровадження Болонської системи в навчальний процес вищої школи.
1513882
  Яцканич Н.М. Тестування як метод оцінювання мовленнєвих здібностей на заняттях з іноземної мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 381-385. – ISBN 978-966-2668-24-7


  "Тестування – ефективний метод оцінювання іншомовної мовленнєвої діяльності. Це об’єктивний показник ступеня засвоєння матеріалу. Недоліком проведення даного виду контролю є здійснення перевірки фактичних знань студентів, що не враховує потенційних ...
1513883
   Тестування як один з методів об’єктивізації оцінювання студентів / Д.І. Назарова, С.Б. Крамар, М.В. Савочкіна, І.В. Шевченко // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Клименко Л.П. – Миколаїв, 2017. – № 5 (7). – C. 167-170. – ISSN 2415-3060


  У статті розглядаються питання актуальності використання тестування, як засоби педагогічного вимірювання рівня та якості знань. У статті приведена історія виникнення тестів та перші кроки їх застосування у Європі. Точність, конкретність, ефективність, ...
1513884
  Теличко Н.В. Тестування як один з науково обгрунтованих дослідницьких методів педагогічного вимірювання та оцінювання / Н.В. Теличко, І.В. Моргун // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 167-170. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
1513885
  Чикалова М.М. Тестування як один із видів моніторингу при вивченні іноземної мови (на прикладі спеціальності "туризм"): переваги й недоліки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 320-325. – ISSN 2312-5993
1513886
  Ключник І.Г. Тестування як форма контролю знань студентів з диференціальних рівнянь // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 188-191. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1513887
  Тицька Л.О. Тестування як форма модульного контролю: перевага і недоліки // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 146-151
1513888
  Кожем"яко Н.В. Тестування як форма перевірки знань сту дентів під час вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 112-115. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1513889
  Кожем"яко Н.В. Тестування як форма перевірки знань студентів під час вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 112-115. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1513890
  Кіктенко Т.М. Тестування. Англійська мова. 11 клас : Аудіювання, читання, граматика, лексика / Т.М. Кіктенко, Л.Ю. Шелест, О.С. Любченко. – Харків : Основа, 2006. – 160с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.12(48)). – ISBN 966-333-416-9
1513891
  Заглада Л. Тестувати не можна заборонити : де ставити кому - залежить від того, про який навчальний заклад ідеться // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  У вересні 2011 р. ВРУ ухвалила законопроет № 6515, згідно з яким заборонено перевіряти знання дитини при зарахуванні її до школи.
1513892
  Соловьев Н.А. Тесты / Н.А. Соловьев. – Новосибирск, 1978. – 189с.
1513893
  Чернет Петр Евгеньевич Тесты IQ. Логика и психометрия, математика и концепция внимания, различные типы мышления : Ребусы и задачи, структурные построения и преобразования / Чернет Петр Евгеньевич. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 144с. : іл. – ISBN 5-16-000348-7
1513894
  Кадневский В. Тесты в системе професссионального отбора и образования: вклад ученых США в теорию и практику педагогических измерений / В. Кадневский, О. Могиль, Т. Ширшова // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 2. – С. 50-65


  Специалисты, занимавшиеся проблемами подбора кадров для системы профессионального образования, для комплектования армии, для промышленных предприятий, внесли существенный вклад в развитие теории и практики педагогических измерений. У истоков этих ...
1513895
  Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании / Аванесов В.С. ; АН СССР, Ин-т социол. исслед. – Москва : Наука, 1982. – 199 с.
1513896
   Тесты в спортивной практике. – М, 1968. – 239с.
1513897
  Латыпов Р.Х. Тесты и диагностика отказов ЭВМ / Р.Х. Латыпов. – Казань, 1982. – 63с.
1513898
   Тесты и методики деловых игр для менеджера. – К, 1994. – 203с.
1513899
  Сизанов А.Н. Тесты и психологические игры. Ваш психологический портрет / А.Н. Сизанов ; [отв. за вып. Ю.Г. Хацкевич]. – Москва ; Минск : АСТ ; Харвест, 2002. – 574, [2] с. : ил., табл. – На обл. также: Сангвиник или холерик? ; Флегматик или меланхолик? ; Как работать над собой?. – Библиогр.: с. 568-569. – ISBN 5-17-010522-3
1513900
   Тесты и упражнения на немецком языке.. – Куйбышев, 1964. – 32с.
1513901
  Любимова Т.Д. Тесты как средство анализа результатов обучения иностранному языку в техническом : начный и информационно-публицистический журнал / Т.Д. Любимова, Е.В. Володина // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 152-154. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1513902
  Кошманова И.И. Тесты по английскому языку / Ирина Кошманова. – 2-е изд., исправл. – Москва : Рольф, 2000. – 256с. – (Домашний репетитор). – ISBN 5-7836-0138-1
1513903
  Басова Л.В. Тесты по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 57-64. – ISSN 0016-7207
1513904
  Басова Л.В. Тесты по географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 53-68 : Іл. – ISSN 0016-7207
1513905
  Бердникова Е.Д. Тесты по культуре речи / Е.Д. Бердникова, А.Г. Петрякова. – 5-е изд. – Москва : Флинта, 2007. – 80 с. – ISBN 978-5-89349-219-4
1513906
  Вятчанин С.П. Тесты по механике : (для старшеклассников и поступающих в вузы) / С.П. Вятчанин; Учебно-научный центр довузовского образования МГУ. – Москва : УНЦ ДО МГУ, 1999. – 24с. – ISBN 5-88800-016-6
1513907
  Руденко-Моргун Тесты по орфографии [Електронний ресурс] : контроль и диагностика знаний, вся орфография в тестах; для старшеклассников, абитуриентов и учителей / Руденко-Моргун О. И., Щеголева А. Е., Дунаева Л. А.; ЗАО "1 С". – Москва : 1 С, 2001. – 1CD. – Систем. требования : Windows 95/98/ME/NT/2000, Pentium, RAM 32 Мб, HDD 45 Mb, SVGA, 1 Мб видеопамяти, CD-ROM, звуковая карта, мышь.-Загл. с этикетки. – (1С: Репетитор)


  Работая с тестами, Вы узнаете: грамотно ли Вы пишете, знаете ли Вы правила, почему Вы делаете ошибки, умеете ли Вы применять правила на практике, сможете самостоятельно проконтролировать освоение темы, Вы получите подробную диагностику знания темы, ...
1513908
  Руденко-Моргун Тесты по пунктуации [Електронний ресурс] : для абитуриентов, старшеклассников и учителей / Руденко-Моргун О. И., Щеголева А. Е. ; АОЗТ "1С". – Москва : 1С, 2000. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 95/98/ME/NT/2000, Pentium, RAM 32 Мб, HDD 45 Mb, SVGA, 1 Мб видеопамяти, CD-ROM, звуковая карта, мышь.-Загл. с этикетки диска. – (1С : Репетитор). – ISBN 5952100017-1


  Точная диагностика знаний 330 тестовых заданий на 157 правил русского языка
1513909
  Арефьева Н.Г. Тесты по русскому языку : метод. пособие для иностр. студентов / Н.Г. Арефьева, Е.В. Кныш, И.В. Черновалюк ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Учеб.-науч. ин-т междунар. образования ОНУ им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2018. – 65, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 62-64
1513910
  Родионова И.А. Тесты по экономической географии : Пособ. по географии для поступ. в ВУЗы / И.А. Родионова, Т.М. Бунакова. – Москва : Московский лицей, 1999. – 152с. – ISBN 5-7611-0196-5
1513911
  Жемулин С.А. Тесты! Тесты? Тесты... (размышления о проблеме) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 59-61. – ISSN 0016-7207
1513912
   Тесты, тесты, тесты.... – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 190с.
1513913
   Тесты, тесты, тесты... : пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике / Т.И. Капитонова, И.И. Баранова, М.Ф. Мальцева, Е.А. Никитина, О.М. Никитина и др. ; [ науч. ред. Т.И. Капитонова ]. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2008. – 140с. – ISBN 978-5-86547-406-7
1513914
   Тесты. Математика. – Киев : Освіта
1. – 1993. – 93с.
1513915
   Тесты. Математика. – Киев : Освіта
2. – 1993. – 31с.
1513916
   Тесты. Русская литература : Задания для проверки знаний, умений и навыков выпускников общеобр. школ, лицеев и гимназий. – Киев : Освіта, 1993. – 60 с.
1513917
   Тесты. Химия. – Киев, 1993. – 94с.
1513918
  Короткий В.А. Тет Пітер Гатрі / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 156. – ISBN 966-06-0393-2
1513919
  Мухаметшин Ю.Г. Тетары-кряшены / Ю.Г. Мухаметшин. – М., 1977. – 184с.
1513920
  Кузьмина М.А. Тетеревиные и фазановые СССР - Tetraonidae and phasianidae of USSR / М.А. Кузьмина. – Алма-Ата, 1977. – 295с.
1513921
  Травкин В.В. Тетеревиные поляны / В.В. Травкин. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 254 с.
1513922
  Потапов Р.Л. Тетеревиные птицы / Р.Л. Потапов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1990. – 240с.
1513923
   Тетеревиные птицы в заповедниках РСФСР. – Москва, 1989. – 103с.
1513924
  Макеев А.М. Тети и дяди : Комедия в трех действиях / А.М. Макеев. – Москва : Искусство, 1965. – 53 с.
1513925
  Степанов В.Т. Тетива / В.Т. Степанов. – Москва, 1965. – 143 с.
1513926
  Федоров И.Ф. Тетива / И.Ф. Федоров. – Ростов-на-Дону, 1966. – 111с.
1513927
  Дамбаев Даши Тетива : стихи / Дамбаев Даши; пер. с бурят. – Москва : Советская Россия, 1968. – 103 с.
1513928
  Шкловский В.Б. Тетива / В.Б. Шкловский. – М., 1970. – 375с.
1513929
  Сокуров С.А. Тетис. / С.А. Сокуров. – Львов, 1982. – 119с.
1513930
  Єрмолаєв О. Тетіївська тональність славетної пісні // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 лютого (№ 4). – С. 14-15


  Тимко Падура — польсько-український поет, композитор та торбаніст. Автор у відомій польсько-українській "Пісні козацькій" відкрито закликав поляків та українців до боротьби проти російських завойовників.
1513931
  Єрмолаєв О. Тетіївський гарт письменника Аркадія Любченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 19 червня (№ 12). – С. 14-15
1513932
   Тетка. – М, 1953. – 112с.
1513933
   Тетка. – М, 1976. – 221с.
1513934
   Тётка. – Минск, 1986. – 221с.
1513935
  Воробьев К.Д. Тетка Егориха / К.Д. Воробьев. – Вильнюс, 1967. – 287с.
1513936
  Николаева Н. Тетнульд / Н. Николаева. – М.Л., 1931. – 58с.
1513937
  Чехун А.Л. Тетраалкилбисгипофосфаты. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Чехун А.Л.; Хим. ф-тет. – М., 1972. – 12л.
1513938
  Гуревич Л.С. Тетраалкилдигликолевые кислоты на основе а-дикетонов ряда тетрагидрофурана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Гуревич Л.С. ; Ленигр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 22 с.
1513939
  Муравьева Светлана Ивановна Тетработрииды - паразиты морских млекопитающих и птиц : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Муравьева Светлана Ивановна; М-во с.-х. Всесоюз. акад. с.-х. наук. Всес. ин-т гельминитологии. – М., 1973. – 22л.
1513940
  Ковалевский В.А. Тетради из полевой сумки / В.А. Ковалевский. – М, 1968. – 607с.
1513941
   Тетради переводчика. – Москва : Издательство Института международных отношений
Вып. 1. – 1963. – 112 с.
1513942
   Тетради переводчика. – Москва : Международные отношения
Вып. 2. – 1964. – 124 с.
1513943
   Тетради переводчика. – Москва : Международные отношения
Вып. 3. – 1966. – 112 с.
1513944
   Тетради переводчика. – Москва : Международные отношения
Вып. 5. – 1968. – 128 с.
1513945
   Тетради переводчика. – Москва : Международные отношения
Вып. 6. – 1969. – 112 с.
1513946
   Тетради переводчика. – Москва : Международные отношения
Вып. 7. – 1970. – 112 с.
1513947
   Тетради переводчика. – Москва : Международные отношения
Вып. 9. – 1972. – 120 с.
1513948
   Тетради переводчика. – Москва : Международные отношения
Вып. 12. – 1975
1513949
   Тетради переводчика. – Москва : Международные отношения
Вып. 13. – 1976. – 128 с.
1513950
   Тетради переводчика. – Москва : Международные отношения
Вып. 14. – 1977. – 136 с.
1513951
   Тетради переводчика. – Москва : Международные отношения
Вып. 15. – 1978
1513952
   Тетради переводчика. – Москва : Международные отношения
Вып. 16. – 1979. – 120 с.
1513953
   Тетради переводчика. – Москва : Международные отношения
Вып. 16. – 1979. – 120 с.
1513954
   Тетради переводчика. – Москва : Международные отношения
Вып. 17. – 1980. – 121 с.
1513955
   Тетради переводчика. – Москва : Международные отношения
Вып. 18. – 1981. – 112 с.
1513956
   Тетради переводчика. – Москва : Высшая школа
Вып. 19. – 1982. – 128 с.
1513957
   Тетради переводчика. – Москва : Высшая школа
Вып. 20. – 1983. – 104 с.
1513958
   Тетради переводчика. – Москва : Высшая школа
Вып. 21. – 1984. – 113 с.
1513959
   Тетради переводчика. – Москва : Высшая школа
Вып. 22. – 1987. – 160 с.
1513960
   Тетради переводчика. – Москва : Высшая школа
Вып. 23. – 1989. – 176 с.
1513961
  Ленин В.И. Тетради по аграрному вопросу / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 664с.
1513962
  Ленин В.И. Тетради по империализму / В.И. Ленин. – Ленинград : Гос. изд-вл политической литературы, 1939. – 739с.
1513963
  Наумов Николай Дмитриевич Тетрадный подход к теории движения и излучения заряженных частиц во внешних электромагнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Наумов Николай Дмитриевич; МГУ им. Ломоносова. – М., 1976. – 12л.
1513964
  Бобин Тетрадь-атлас / Бобин. – М-П, 1923. – 32с.
1513965
  Блажеевский Е.И. Тетрадь : стихи и поэма / Евгений Блажеевский ; [худож. Д. Минский]. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 80 с. : ил.
1513966
  Липкин С.И. Тетрадь бытия: Стихи и переводы. / С.И. Липкин. – Душанбе, 1977. – 223с.
1513967
  Сергиенко К.К. Тетрадь в сафьяновом переплете / К.К. Сергиенко. – М., 1989. – 190с.
1513968
  Шилович Г.В. Тетрадь в черной обложке : рассказы и очерки / Георгий Шилович4 авториз. пер. с белорус. И.Соколовского. – Минск : Белорусь, 1967. – 152 с.
1513969
  Зурабов А.А. Тетрадь для домашних занятий / А.А. Зурабов. – Москва : Политиздат, 1987. – 231 с.
1513970
  Зурабов А.А. Тетрадь для домашних занятий. Родники / А.А. Зурабов. – Москва : Советский писатель, 1989. – 409 с.
1513971
  Котляров Б.И. Тетрадь для младшего друга / Б.И. Котляров. – Харьков, 1970. – 139с.
1513972
  Кузнецов Н.И. Тетрадь для практических занятий по определению и изучению морфологии и географии цветковых растений по методу проф. Н.И. Кузнецова : Пособие для начинающих практикантов средних и высш. учеб. заведений и для самообразования. – Симферополь : Русское книгоиздат. в Крыму, 1919. – 15 с.


  На экз. № 83038 карандаш. подпись Белинг
1513973
  Иванов Г.И. Тетрадь для практических работ по географии / Г.И. Иванов, А.П. Нечаев. – 4. – Москва : Государственное изд-во. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы)
Ч. 3 : Курс геогрфии Европы. – 1926. – 40 с.
1513974
  Иванов Г.И. Тетрадь для практических работ по географии / Г.И. Иванов, А.П. Нечаев. – 6-е изд., испр. – Москва-Ленинград : Госиздат. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы)
Часть 4 : Союз Советских Социалистических Республик. – 1927. – 48с.
1513975
  Иванов Г.И. Тетрадь для практических работ по географии / Г.И. Иванов, А.П. Нечаев. – 5-е изд. – Москва : Государственное изд-во. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы)
Часть 2 : Курс внеевропейских стран. – 1928. – 38с.
1513976
  Иванов Г.И. Тетрадь для практических работ по географии / Г.И. Иванов, А.П. Нечаев. – 10-е изд. – Москва-Ленинград : Госиздат. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы)
Часть 4 : Союз Советских Социалистических Республик. – 1929. – 47с.
1513977
  Иванов Г.И. Тетрадь для практических работ по географии / Г.И. Иванов, А.П. Нечаев. – 12-е изд. – Москва-Ленинград : Госиздат. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы)
Часть 1 : Курс вступительный. – 1930. – 41с.
1513978
  Иванов Г.И. Тетрадь для практических работ по географии / Г.И. Иванов, А.П. Нечаев. – 11-е изд. – Москва-Ленинград : Госиздат. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы)
Часть 4 : Союз Советских Социалистических Республик. – 1930. – 48с.
1513979
  Александров Д.А. Тетрадь для практических работ по элементарной астрономии для трудовых школ / Александров Д.А., Шанин Н.П. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Ч. 1. – 1928. – 55 с.
1513980
  Александров Д.А. Тетрадь для практических работ по элементарной астрономии для трудовых школ / Д.А. Александров, Н.П. Шанин; Александро Д.А., Шанин Н.П. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Ч. 2. – 1928. – 55 с.
1513981
  Рычин Ю. Тетрадь для проработки темы "Вредители сосны" / Ю. Рычин. – Москва, 1927. – 15с.
1513982
  Громов А.П. Тетрадь для самостоятельных работ по геометрии / А.П. Громов, Б.Н. Алтухов. – М., 1963. – 84 с.
1513983
  Броунов П.И. Тетрадь для самостоятельных работ по общей географии для старших классов единой трудовой школы / П.И. Броунов. – Москва; Петроград : Госиздат
№ 2 : Собрание географического материала. – 1923. – 47с.
1513984
  Новоселов Н.Д. Тетрадь из полевой сумки. / Н.Д. Новоселов. – Л., 1968. – 80с.
1513985
   Тетрадь молодости. – Ташкент, 1948. – 127с.
1513986
   Тетрадь молодости. – Ташкент, 1950. – 123с.
1513987
  Смолина М.Н. Тетрадь по пунктуации / М.Н. Смолина. – для 8 класса. – М.-Л., 1965. – 119с.
1513988
  Смолина М.Н. Тетрадь по пунктуации / М.Н. Смолина. – для 8 класса. – М.-Л., 1965. – 95с.
1513989
   Тетрадь практических занятий по физиологии человека и животных. – Саратов, 1971. – 104с.
1513990
  Монастырев В.А. Тетрадь с девизом. / В.А. Монастырев. – М., 1961. – 315с.
1513991
  Монастырев В.А. Тетрадь с девизом. / В.А. Монастырев. – М., 1967. – 352с.
1513992
  Стороженко Н.Я. Тетрадь с печатной основой по русской орфографии. / Н.Я. Стороженко. – Тарту, 1979. – 35с.
1513993
  Стороженко Н.Я. Тетрадь с печатной основой по русской орфографии. / Н.Я. Стороженко. – Тарту, 1979. – 65с.
1513994
  Ким Р.Н. Тетрадь, найденная в Сунчоне / Р.Н. Ким. – М, 1951. – 176с.
1513995
  Ким Р.Н. Тетрадь, найденная в Сунчоне / Р.Н. Ким. – М, 1952. – 152с.
1513996
  Ким Р.Н. Тетрадь, найденная в Сунчоне / Р.Н. Ким. – М, 1952. – 152с.
1513997
  Ким Р.Н. Тетрадь, найденная в Сунчоне / Р.Н. Ким. – М, 1952. – 176с.
1513998
  Ким Р.Н. Тетрадь, найденная в Сунчоне / Р.Н. Ким. – М, 1961. – 175с.
1513999
  Ким Р.Н. Тетрадь, найденная в Сунчоне / Р.Н. Ким. – М, 1961. – 175с.
1514000
  Алексеев М.Н. Тетрадь, начатая под Сталинградом / М.Н. Алексеев. – Москва, 1986. – 190с.
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,