Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1513001
  Штайнер П "Уж не пародия ли он ?" // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.88-96. – ISSN 0042-8841


  Статья посвящена анализу работы Г.Г.Шпета "Эстетические фрагменты"
1513002
  Эпплбаум Энн "Ужас и безумие царили в деревнях, трупы погибших от голода валялись без захоронения" / беседу вела Наталья Голицына // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 5 октября (№ 143). – С. 11-12


  В США вышла книга американского историка, журналиста Энн Эпплбаум "Красный голод. Война Сталина с Украиной", посвященная истории массового голода 1932 - 1933 годов в Украине, унесшего жизни миллионов людей.
1513003
  Мазуренко І. "Уже після 1929 року все почало змінюватися, а після 1937-го - постала руїна..." : Інтерв"ю / Ірина Мазуренко ; [інтерв"ю взяв] Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 серпня (№ 152)


  Кореспондент "Дня" розмовляв зі старшим науковим співробітником музею "Літературне Придніпров"я" Іриною Мазуренко про масові репресії в Україні та діячів Розстріляного Відродження.
1513004
  Кривдик О. "Ужоси" українізації : статті / Остап Кривдик. – Київ : Смолоскип, 2012. – 344, [8] с. – (Серія "Українська публіцистика"). – ISBN 978-966-2164-56-5
1513005
  Міхно О.Г. Удосконалена методика аналізу місцевості при огранізації оборони підрозділами сухопутних військ / О.Г. Міхно, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 388-391


  У статті розглядається удосконалена методика аналізу стану місцевості в районі відповідальності частини (підрозділу) Сухопутних військ з застосуванням комп"ютерних геопросторових моделей. В статье рассматривается усовершенствованная методика анализа ...
1513006
  Войтко О.В. Удосконалена методика розрахунку імовірності виникнення воєнного конфлікту // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 71-73. – ISSN 2304-2699
1513007
  Адескеліцей А.А. Удосконалена технологія електричної інженерної освіти в контексті проекту CRUNT TEMPUS / А.А. Адескеліцей, П. Тодос, Н. Секрієру // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 23-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1513008
   Удосконалена функціональна схема автоматизованої системи виявлення та оцінювання деструктивного інформаційно-психологічного впливу в електронних засобах масової інформації / А.А. Завада, М.М. Павленко, О.М. Наумчак, С.А. Ратушний // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ;голов. ред. Фриз С.П. ; редкол.: Васюта К.С., Грищук Р.В., Журавський Ю.В. [та ін.]. – Житомир, 2019. – Вип. 17. – С. 5-13. – ISSN 2076-1546
1513009
  Жиров Г.Б. Удосконалений алгоритм оптимізації параметрів процесу адаптивного технічного обслуговування складного об"єкта // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 19-26. – ISSN 2524-0056


  Показники надійності та вартості експлуатації є одними з показників, які задаються як вихідні, при проектуванні та модернізації складних технічних об"єктів. На дані показники впливають показники процесу технічного обслуговування і ремонту. У свою ...
1513010
  Гаращекко Ф.Г. Удосконалений оператор схрещування для генетичного алгоритму розв"язання задачі побудови плану гетерогенного багатоетапного виробництва / Ф.Г. Гаращекко, А.М. Карабак, Ю.І. Солошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 105-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянута проблема побудови розкладів для гетерогенних багатоетапних виробництв, що є більш загальним випадком багатоетапних виробництв. Розглядаються гетерогенні багатоетапні виробництва з незалежними машинами в складі операційних центрів та ...
1513011
  Осакве Ікенна Удосконалений підхід до категоризації проектної команди // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 1 (53). – С. 73-78 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
1513012
  Калюжний В. Удосконалені й нові методи вимірювання впливу капіталу, праці та продуктивності на зростання ВВП // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 42-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1513013
  Наседкін К.В. Удосконалені методи та засоби економного кодування електрокардіосигналів для моніторних телемедичних систем : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Наседкін К.В.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 16 назв
1513014
  Косенко І.О. Удосконалення автоматичного керування асинхронним електроприводом з автономним інвертором струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Косенко Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 20 назв
1513015
  Чмелюк В.В. Удосконалення адміністративного-правового статусу місцевих державних адмімстрацій // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.2. – С. 81-85
1513016
  Опришко В.Ф. Удосконалення адміністративного законодавства (Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про адміністративні правопорушення) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 38-43. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье автор раскрывает и объясняет особенности Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об административных правонарушениях, показывает их роль и значение в борьбе с искоренением административных правонарушений, в деле укрепления ...
1513017
  Бабенко К.А. Удосконалення адміністративного судочинства в Україні як провідного чинника відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1513018
  Сопілко І. Удосконалення адміністративної відповідальності в інформаційній сфері в контексті інформаційної безпеки // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 65-71
1513019
  Жигаленко О. Удосконалення адміністрування податкових ризиків при плануванні документальних форм податкового контролю : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-50. – ISSN 0131-775Х
1513020
  Іванишина О.С. Удосконалення адміністрування прямих податків як чинник підвищення їхньої фіскальної ефективності : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 221-225 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1513021
  Баланюк Володимир Мірчович Удосконалення аерозолевої вогнегасної речовини на основі солей калію та обгрунтування умов її застосування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 21. 06. 02 / Баланюк В. М.; Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1513022
  Максута О.А. Удосконалення амортизаційної політики вітчизняних підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 155-158. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1513023
  Виходець О.А. Удосконалення аналого-цифрової системи синхронного стереофонічного радіомовлення з пілот-тоном : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Виходець О.А. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1513024
  Макаренко А.П. Удосконалення аудиту нарахування заробітної плати на підприємстві / А.П. Макаренко, К.О. Кацай // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 40-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6806
1513025
  Гамова О.В. Удосконалення аудиту розрахунків з підзвітними особами на ПАТ "Державний ощадний банк України" / О.В. Гамова, І.А. Козачок, А.О. Кисла // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 49-55 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1513026
  Голубєв В.О. Удосконалення боротьби зі злочинами у сфері використання автоматизованих електронно-обчислюваних систем // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.170-175. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 1609-0462
1513027
  Бариніна-Закірова Удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 44-52. – Бібліогр.: 20 назв
1513028
  Кац С.В. Удосконалення бухгалтерського обліку в військових частинах та закладах з використанням программного бухгалтерського забезпечення "IC: Підприємство, бухгалтерія військової частини для України" // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 512-514
1513029
  Мельник Е. Удосконалення бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів в умовах комп"ютерних технологій // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 42-45. – ISSN 1810-3944
1513030
  Пархоменко В. Удосконалення бухгалтерського обліку запасів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 2-3
1513031
  Боронос В.Г. та ін. Удосконалення бюджетної політики на місцевому рівні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 40-50. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215
1513032
  Василішин С. Удосконалення важелів управління діджиталізаційними ризиками економічної безпеки та формування кібербезпеки облікової системи // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (99), січень - березень. – С. 97-110. – ISSN 2786-4537
1513033
  Рудик П.А. Удосконалення Верховною Радою України загального порядку внесення змін до Конституції України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 124-134. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1513034
  Стецков Д.Д. Удосконалення взаємодії державних судів та міжнародного комерційного арбітражу // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 446-451. – ISBN 978-617-7530-15-1
1513035
  Старушенко О.А. Удосконалення взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні на основі використання досвіду Франції // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (23). – С. 69-72
1513036
  Шимшир"ян Г.В. Удосконалення взаємодії органів державної влади у сфері національної інформаційної безпеки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 73-74. – Бібліогр.: 3 назв
1513037
  Рилач Н.М. Удосконалення взаємодії України і ЄС у науково-технологічінй сфері : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 74-77.
1513038
  Подлєсний С. Удосконалення викладання загальноінженерних дисциплін на прикладі теоретичної механіки з використанням міжнародних стандартів якості / С. Подлєсний, О. Періг, О. Стадник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 1 (126). – С. 38-53. – ISSN 1682-2366
1513039
  Оліх Г.І. Удосконалення виконавчого провадження із залученням технологій: перехід системи СЕТАМ на технологію Blockchain // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 156-157. – ISBN 978-617-7361-58-8
1513040
  Гаран Я.О. Удосконалення високовольтних вимірювальних пристроїв, що використовують автотрансформаторне перетворення напруги : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Гаран Ярослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1513041
  Кравченко Ю.В. Удосконалення високовольтних імпульсних конденсаторів з плівкою неполярною ізоляцією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Кравченко Ю.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1513042
  Іванов В.М. Удосконалення високовольтних імпульсних трансформаторів з напівпровідниковими комутаторами для електротехнічних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Іванов Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1513043
  Євдошенко Л.С. Удосконалення високовольтних іскрових розрядників зі змінною електричною міцністю для електротехнологічних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Євдошенко Леонід Свиридович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
1513044
  Мислюк В.П. Удосконалення виховної роботи серед сільских трудівників / В.П. Мислюк. – К., 1985. – 17с.
1513045
  Кривоногова І.Г. Удосконалення вищої освіти в умовах реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 254-262. – (Економічні науки ; вип. 25)


  Пропонуються інноваційні підходи управління вузом на основі організаційного управління. Обгрунтовано, що сучасним українським університетам необхідно переходити від функції управління змінами за фактом їх звершення до нової парадигми управління на ...
1513046
  Сікоза О.М. Удосконалення відображення характеристик складного об"єкту шкалами порядку з оцінкою невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Сікоза Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1513047
   Удосконалення вітчизняного законодавства у сфері альтернативної енергетики // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин : (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного дев"ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання) / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред. В.О. Зайчука]. – Київ : Людмила, 2019. – [Т. 15]. – С. 472-525. – ISBN 978-617-7638-94-9
1513048
  Лучко О.А. Удосконалення вітчизняного законодавства щодо гарантій прав громадян на таємницю телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 72-79
1513049
  Старостіна О. Удосконалення вітчизняної системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з урахуванням досвіду Великої Британії // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 92-99. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (13)). – ISSN 2411-264X
1513050
  Ясенчук Ю. Удосконалення владних взаємовідносин у контексті адміністративної поведінки особистості // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.66-73. – ISBN 966-73-53-51-Х
1513051
  Бондаренко І. Удосконалення владно-управлінських відносин суб"єктів вищої державної влади в сучасній Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-37.
1513052
  Ярмолюк А. Удосконалення власного писемного мовлення як умова формування комунікативної компетенції учнів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3 (81). – С. 2-5
1513053
  Меліхова Т.О. Удосконалення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам для підвищення якості формування інформації в обліку / Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова, Є.Є. Іващенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 95-101. – ISSN 2306-6806
1513054
  Саченко С.І. Удосконалення внутрішньогосподарськоого контролю витрат // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 97-106. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
1513055
  Глазунова Н.В. Удосконалення внутрішньої платіжної системи Державної
1513056
  Глазунова Н.В. Удосконалення внутрішньої платіжної системи Державної казначейської служби України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 100-101. – ISBN 978-617-7069-02-6
1513057
  Рожко В.І. Удосконалення водокористування в зоні впливу каналу Дніпро-Донбас на основі моделювання якості водних ресурсів : автореф. дис... канд. техн. наук: 06.01.02 / Рожко Вікторія Ісламівна ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1513058
  Андрушків Б. Удосконалення господарських відносин за умов ринкових перетворень в Україні / Б. Андрушків, Т. Кужда // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 40-46. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
1513059
  Петруненко Я. Удосконалення господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері використання державних коштів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 93-96. – ISSN 2663-5313
1513060
  Пилипенко А.Я. Удосконалення господарського механізму в будівництві / А.Я. Пилипенко. – Киев, 1983. – 48 с.
1513061
  Чухно А.А. Удосконалення господарського механізму на сучасному етапі // Комуніст України, 1985. – №3
1513062
  Устименко В. Удосконалення господарського процесу: економіко-правові аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 28-34. – ISSN 1026-9932
1513063
  Васинюк В.М. Удосконалення господарського розрахунку -- важлива умова підвищення ефективності виробництва (на матеріалах промисловості УРСР) : Дис... канд. економ.наук: / Васинюк В. М.; МВССО УРСР, КДУ, Каф-рф політичної економії економ. фак-ту. – К., 1968. – 296л. – Бібліогр.:л.17
1513064
  Ухачевич Я.П. Удосконалення грошово-кредитного механізму для активізації інвестиційного процесу в Україні / Я.П. Ухачевич, Н.В. Маслова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 421-427. – ISSN 0321-0499


  Розглядаються проблеми активізації інвестиційних процесів в Україні.
1513065
  Кормілецький О.М. Удосконалення державно-організаційних механізмів задля інформаційної відкритості органів державної влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 123-124. – Бібліогр.: 6 назв
1513066
  Зось-Кіор Удосконалення державно-управлінської практики засобами кар"єрного консалтингу // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 29-35. – ISSN 2411-4014
1513067
  Чумакова І.Ю. Удосконалення державного внутрішнього фінансового контролю як невід"ємної складової державного управління // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 11 (216). – С. 109-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2305-7645
1513068
  Пурій Г.М. Удосконалення державного регулювання банківської діяльності в контексті збереження фінансової безпеки України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 272-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1513069
  Бугера С. Удосконалення державного регулювання в галузі бджільництва: організаційно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 124-127.
1513070
  Клименко Н. Удосконалення державного регулювання господарської діяльності з про мислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України: нормативно-правовий аспект // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 75-81
1513071
  Рябоконь В.П. Удосконалення державного регулювання економічних інтересів аграрної сфери / В.П. Рябоконь, Н.Л. Новікова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 3 (257). – С. 14-21. – ISSN 2221-1055
1513072
  Марцин В.С. Удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності в економіці України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-59. – ISSN 1993-6788
1513073
  Надюк З.О. Удосконалення державного регулювання ринку медичних послуг в Україні (концепція прогнозно-проектного децентралізованого державного управління системою охорони здоров"я на засадах лікарського самоврядування) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 145-148. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1513074
  Клименко О.В. Удосконалення державного регулювання ринку страхових послуг // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 2 (45). – C. 99-107. – ISSN 2414-4436
1513075
  Ревенко М. Удосконалення державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 51-55. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1513076
  Халецька А. Удосконалення державного регулювання розвитку транспортного забезпечення в контексті спрощення процедур зовнішньої торгівлі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 199-206
1513077
  Таращанська О.Б. Удосконалення державного регулювання системи обліку на ринку корпоративних цінних паперів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 24-27. – (Державне управління ; № 3 (39)). – ISSN 1813-3401
1513078
  Цимбаленко Я.О. Удосконалення державного регулювання системи розподілу видатків та доходів між бюджетами різного рівня // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 120-124. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1513079
  Олійник А.Р. Удосконалення державного управління у рамках євроінтеграційної політики України: правозахисний підхід // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
1513080
  Орлов П. та інш. Удосконалення державної амортизаційної політики // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.32-35. – ISSN 0131-775Х
1513081
  Калашнік С.В. Удосконалення державної підтримки діяльності холдингів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 59-61.
1513082
  Нестеряк Ю.В. Удосконалення державної політики у сфері інформаційної безпеки України в умовах інформаційного протистояння // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 147-153. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (84)). – ISSN 2310-2837
1513083
  Бублик С.Г. Удосконалення державної системи статистичного спостереження за розвитком дослідницького потенціалу в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 84-87. – Бібліогр.: 16 назв
1513084
  Прилипко Ю.І. Удосконалення деяких методів оцінки обсягів тіньового сектору // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-25.
1513085
  Гранчак Т. Удосконалення дистантних форм використання інформаційних ресурсів бібліотеки / Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 15-19. – ISSN 1029-7200
1513086
  Міхановська Н.Г. Удосконалення діагностики наслідків домашнього насильства у дітей з використанням напівструктурованого інтерв"ю / Н.Г. Міхановська, Д.В. Штриголь, О.Л. Луценко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 73-82. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-5675
1513087
  Колеснікова О.М. Удосконалення діагностики особливостей структурно-функціональних змін серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та ішемічну хворобу серця шляхом оцінки маркерів запалення та серцевої недостатності : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Колеснікова Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1513088
  Данилова О.В. Удосконалення діагностики та методів хірургічного лікування гнійно-некротичних ускладнень у хворих зі змішаною формою синдрому діабетичної стопи : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.03 / Данилова Ольга Вікторівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1513089
  Михайлюк Х.З. Удосконалення діагностики та оцінки клінічного перебігу автоімунного гепатиту у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. Наук : 14.01.10 / Михайлюк Христина Зеновіївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1513090
  Міщенко І.В. Удосконалення дії каналів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в умовах переходу до таргетування інфляції / І.В. Міщенко, С.В. Міщенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 421-428. – ISSN 1993-6788
1513091
  Капралюк О. Удосконалення діяльності мережі наукових сільськогосподарських бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 19-21. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано діяльність наукових сільськогосподарських біблотек, а саме: кадровий склад, інформаційно-бібліотечне обслуговування, формування фонду, інформаційно-бібліографічна, видавнича робота та матеріально-технічне забезпечення. Висвітлено ...
1513092
  Галушко Б.П. Удосконалення діяльності органів влади через державне регулювання паливно-енергетичного комплексу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 6 (43), грудень. – С. 52-57
1513093
  Беззубко Б. Удосконалення діяльності органів державної влади у сфері стратегічного планування розвитку територій // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 95-103
1513094
  Коталейчук С. Удосконалення діяльності правоохоронних та інших державних органів щодо забезпечення реалізації правового статусу неповнолітніх: порівняльний аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 95-100. – ISSN 0132-1331
1513095
  Пластун О.Л. Удосконалення діяльності рейтингових агенств на основі врахування біржової інформації, 2012. – С. 108-117 : табл. – Автор, назва та анот., парал. укр. та англ. мов. – Бібліогр.: 9 назв
1513096
  Топчій В.В. Удосконалення діяльності слідчих органів внутрішніх справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 115-127
1513097
  Гой В. Удосконалення діяльності спеціалізованих державних податкових інспекцій по роботі з великими платниками податків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 141-144
1513098
  Бєлоусов А. Удосконалення документального оформлення операцій з основними засобами в умоваї застосування П(С)Б0 7 "Основні засоби" // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 49-56 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1513099
  Грицай О.І. Удосконалення документування для обліку витрат на маркетинг промислового підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 93-103. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1513100
  Будько О.В. Удосконалення екологічного оподаткування як складова сталого розвитку підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 46-50. – ISSN 2306-6814
1513101
  Поліщук А. Удосконалення еколого-економічного регулювання концентрації земельної власності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 50-52. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1513102
  Прохоров А.М. Удосконалення економічних зв"язків між виробництвом і торгівленю / А.М. Прохоров. – Київ, 1974. – 48с.
1513103
  Машков А.О. Удосконалення економічного інструментарію державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 123-125. – Бібліогр.: 6 назв
1513104
  Желавська Юлія Анатоліївна Удосконалення елекрохімічних технологій переробки сполук кобальту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.03 / Желавська Ю.А.; Нац. техн. ун-тет. "ХПІ". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1513105
  Котуза О.І. Удосконалення електромагнітного методу контролю температури параметричним перетворювачем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Котуза Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1513106
  Кононюк Н.О. Удосконалення елементів технології вирощування буряків цукрових як сировини для виробництва біопалива в умовах Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Кононюк Надія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергет. культур і цукрових буряків. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1513107
  Кателевський В.М. Удосконалення елементів технології вирощування міскантусу гігінтського (Miscanthus giganteus) для виробництва біопалива в Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Кателевський Валерій Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біоенергетичних культур і цукрових буряків. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1513108
  Деменко В.М. Удосконалення елементів технології вирощування соняшника в умовах північно-східного лісостему України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.09 / Деменко В. М.; Ін-т цукр. буряків Української ААН. – К., 1998. – 16л.
1513109
  Савицький С.М. Удосконалення енергоефективності електричних мереж за рахунок управління електроспоживанням для опалення в адміністративних будівлях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Савицький Сергій Михайлович ; М-во освіти та науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – Бібліогр.: 18 назв
1513110
  Березинець А.В. Удосконалення ефективності конвергенції інституційних основ соціальної політики в країнах Європейського Союзу та в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 26-29. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1513111
  Саханда І.В. Удосконалення забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання лікарськими засобами рослинного походження : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Саханда Іванна Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 35 назв
1513112
  Дручок Г.В. Удосконалення законодавства про винаходи в СРСР та ПНР / Г.В. Дручок, М. Бирська, Р.Г. Сніжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 61-67. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматриваются вопросы правовой охраны изобретений в СССР и ПНР: понятие изобретения, виды охранных документов, порядок оформления прав, использование изобретений, вознаграждение авторов. Отмечаются различия и особенности изобретательского ...
1513113
  Коломієць Н.В. Удосконалення законодавства про заміну невідбутої частини покарання більш м"яким та практики її застосування (частина 1) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 241-244. – ISSN 2219-5521
1513114
  Коломієць Н.В. Удосконалення законодавства про заміну невідбутої частини покарання більш м"яким та практики її застосування (частина 2) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 226-230. – ISSN 2219-5521
1513115
  Юшко А.М. Удосконалення законодавства про заохочення працівників // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 48-57
1513116
  Шликов Д.В. Удосконалення законодавства про оренду державного та комунального майна // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 35-39. – (Правознавство ; Вип. 461)
1513117
  Лавріненко О.В. Удосконалення законодавства про службу в органах внутрішніх справ як вирішальний чинник посилання соціально-правового захисту працівників та боротьби зі злочинністю в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-39.
1513118
  Штефан М.Й. Удосконалення законодавства про судочинство в світлі ленінських положень про соціалістичне правосуддя, закріплених радянськими конституціями // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 49-56. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье, исходя из конституционных основ социалистического правосудия, автор высказывает ряд соображений по поводу совершенствования некоторых норм законодательства о судопроизводстве, изменения и установления новых положений и правил применительно к ...
1513119
  Стрільчук В. Удосконалення законодавства у сфері припинення діяльності суб"єкта господарювання, яке не пов"язане з його банкрутством / В. Стрільчук, Н. Іванюк // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 31-36


  Стаття присвячена аналізу норм чинного законодавства, яке встановлює підстави припинення діяльності господарюючих суб"єктів, визначенню проблемних аспектів правового регулювання припинення суб"єктів господарювання з погляду практики, формулюванню ...
1513120
   Удосконалення законодавства України у сфері міжнародного арбітражу: нові ініціативи / О. Крупчан, В. Король, В. Нагнибіда, К. Пільков // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23 квітня - 13 травня (№ 16/17)
1513121
  Гінчук Л.І. Удосконалення законодавчих актів України у сфері статистики // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (74). – C. 33-39. – ISSN 2519-1853
1513122
  Веклич О.О. Удосконалення законодавчих приписів правомочності місцевого самоврядування у сфері природокористування та здійснення екологічної політики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 2220-1394
1513123
  Чернявська Ю.Б. Удосконалення законодавчо-нормативних важелів державної політики регулювання вітчизняного ринку праці / Ю.Б. Чернявська, І.О. Цибульник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 185-188
1513124
  Остапенко М.Є. Удосконалення законодавчо-правової бази торгівлі форвардними контрактами // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1513125
  Тютюнник В. Удосконалення засад правового режиму надзвичайного стану / В. Тютюнник, В. Горовенко // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 10-12. – ISSN 2313-559X
1513126
  Щурик М.В. Удосконалення засад фінансового стимулювання екології земельних ресурсів // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 171-179. – ISSN 2078-6670
1513127
  Орфанова М.М. Удосконалення засобів і методів зменшення відходів нафтогазового виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / М.М. Орфанова ; Івано-Франковський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
1513128
  Ісаєв В.В. Удосконалення засобів та методів метрологічного забезпечення прецизійних вимірювань сили та напруги змінного струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Ісаєв Валентин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1513129
  Добіжа Н.В. Удосконалення засобів формування ринку сільськогосподарської техніки на засадах інновативності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 68-73. – ISSN 2306-6792
1513130
  Ананьїн О.В. Удосконалення захисту від підробки паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 556-566. – ISSN 0130-2655
1513131
  Падалка А.О. Удосконалення захисту трудових прав працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Падалка Антоніна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1513132
  Левченко А.Г. Удосконалення заходів впливу на ріст безвисадкових насінників цукрових буряків, що забезпечують підвищення їх насінної продуктивності : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Левченко А. Г.; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т цукр. буряків. – К., 1993. – 19л.
1513133
  Очерет А.Ю. Удосконалення здійснення корпоративних прав учасників господарського товариства при його фінансовому оздоровленні в процесах банкрутства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 153-158. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1513134
  Колісник О.В. Удосконалення здійснення судочинства в Україні в контексті практики Європейського суду з прав людини // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 46-51. – (Правознавство ; Вип. 474)
1513135
  Мороз В.М. Удосконалення змісту вимог до публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів як напрям державно-управлінського впливу на якість підготовки науково-педагогічних кадрів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 105-111. – ISSN 2220-1394


  Розглянуто можливості вдосконалення правового механізму державного управління якістю підготовки науково-педагогічних кадрів в контексті зміни окремих інституціональних норм. У статті подано результати критичного аналізу змісту вимог до публікації ...
1513136
  Хохліна О. Удосконалення змісту освіти школярів з обмеженими розумовими можливостями // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.37-39. – ISSN 0131-6788
1513137
  Павх С.П. Удосконалення змісту підготовки майбутніх вчителів технології у процесі вивчення декоративно-прикладного мистецтва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 179-185. – (Педагогіка ; № 3)
1513138
  Касаткін Д.О. Удосконалення змісту професійної підготовки економістів з інформатики // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 63-65
1513139
  Рябцев С.П. Удосконалення інноваційних методів розвитку координаційних здібностей у процесі навчально-тренувальних занять з боксу // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 132-137. – Бібліогр.: 5 назв.
1513140
  Міночкіна О.М. Удосконалення інноваційних процесів у системи менеджменту організацій на основі економіко-математичного моделювання її життєвого циклу // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 80. – С. 112-118. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1513141
  Смирнов М. Удосконалення інституту взаємної правової допомоги у кримінальних справах // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.114-119


  про закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
1513142
  Міщенко І. Удосконалення інституту відводу судді в господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 131-136. – ISSN 1026-9932
1513143
  Котюк І. Удосконалення інституту відкриття провадження у справах про кримінальні правопорушення / І. Котюк, О. Стельмащук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня - 9 листопада (№ 43/44). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1513144
  Лисюк О. Удосконалення інституту приватної власності на землі сільськогосподарського призначення / О. Лисюк, Л. Балаш, О. Бінерт // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 141-147. – Бібліогр.: с. 147. – ISSN 2313-3627
1513145
  Харковець Ю.М. Удосконалення інституту судових рішень у кримінальному провадженні у контексті реформування судочинства в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 452-462. – ISBN 978-617-7530-15-1
1513146
  Лазаришина І.Д. Удосконалення інституційних підходів до методики фінансового аналізу : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 44-48 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
1513147
  Шевченко О.О. Удосконалення інституційних структур територіальної організації продовольчого ринку регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 214-217. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1513148
  Єдинак Я.Б. Удосконалення інституційного забезпечення діяльності районних у місті адміністрацій // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 266-273
1513149
  Хурамов О.А. Удосконалення інституційного забезпечення управління парниковими газами в Україні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. – С. 400-411
1513150
  Ляшенко В.І. Удосконалення інституційного супроводу подальшої інтеграції України до дослідницького й освітнього просторів ЄС / В.І. Ляшенко, І.Ю. Підоричева, Н.В. Трушкіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 119-130. – ISSN 2222-4459
1513151
  Бидик А.Г. Удосконалення інституційної інфраструктури системи фінансового забезпечення сільських територій як важлива умова їх сталого розвитку // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 2 (19). – С. 141-148. – ISSN 2308-1988
1513152
  Козловцева В.А. Удосконалення інституціонального середовища стимулювання екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері: публічний та внутрішньо-корпоративний рівень // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 63-72 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1513153
  Мамунчак О.В. Удосконалення інструментальних методів діагностики та хірургічного лікування хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Мамунчак Ольга Вячеславівна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти м-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
1513154
  Шварц О. Удосконалення інструментарію управління активами і пасивами банку в умовах фінансової нестабільності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 33-39. – ISSN 1818-5754
1513155
  Левицький Н. Удосконалення інструментів облікового відображення об"єктів необоротних активів // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1 (68). – С. 37-43. – ISSN 2409-8892
1513156
  Мєшков А.В. Удосконалення інструментів оцінки інвестиційної привабливості підприємства у відповідності до сучасних проблем ринку і змін чинного законодавства / А.В. Мєшков, О.Ю. Ментель // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 298-304 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
1513157
  Куйбіда С. Удосконалення інструментів трансферної політики, необхідних для структурної перебудови економіки // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12). – C. 16-26. – ISSN 2411-5215
1513158
  Куйбіда С. Удосконалення інструментів трансферної політики, необхідних для структурної перебудови економіки. // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4 (12). – C. 16-26. – ISSN 2411-5215
1513159
  Романенко Н.В. Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення наглядової діяльності за охороною праці : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.26.01 / Романенко Н.В.; Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. Національний науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 15 назв
1513160
  Васьків С.Ф. Удосконалення інформаційного забезпечення аналізу транскордонного співробітництва України та Польщі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 65-68. – Бібліогр.: 11 назв
1513161
  Матвієнко Т.О. Удосконалення інформаційного забезпечення податкового планування переробних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 32-35 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1513162
  Кримчак Л.А. Удосконалення інформаційної складової економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств у контексті реалізації основних положень постмитного аудиту / Л.А. Кримчак, Є.М. Рудніченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 211-216. – ISSN 2222-4459
1513163
  Жигаленко О.В. Удосконалення кадрового менеджменту податкогї служби: визначення профілю особи успішного співробітника податкової служби // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-41.
1513164
  Парамонова М. Удосконалення кадрового потенціалу апарату Верховної Ради України // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 27-32.
1513165
  Новальська Т.В. Удосконалення кадрового складу бібліотек: взаємодія навчальних закладів, установ та організацій бібліотечно-інформаційної галузі / Т.В. Новальська, Н.А. Бачинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 4-8. – Бібліогр.: 17 назв.


  У статті проаналізовано кадровий склад публічних бібліотек за освітнім рівнем та стажем роботи. Накреслено перспективи взаємодії бібліотек, навчальних закладів культури, Української бібліотечної асоціації з удосконалення кадрового складу бібліотек.
1513166
  Семенченко А.В. Удосконалення кадрової безпеки як елементу посилення фінансово-економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 428-433. – ISSN 2222-4459
1513167
  Козаченко Г. Удосконалення класифікації витрат підприємства / Г. Козаченко, Ю. Погорєлов // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 173-183. – ISBN 966-79-75-57-7
1513168
  Козаченко Г. Удосконалення класифікації витрат підприємства / Г. Козаченко, Ю. Погорелов // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 102-114. – ISBN 966-79-75-57-7
1513169
  Конарівська О.Б. Удосконалення класифікації фінансової діяльності небанківських фінансових посередників : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 226-230 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1513170
  Оболонська Г.О. Удосконалення клінічних підходів до відновлення контактних поверхонь бічних зубів у хворих на генералізований пародонтит : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 / Оболонська Ганна Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1513171
  Пушкарьова І.Д. Удосконалення комплексного оцінювання екологічного стану та засобів захисту техноприродних систем від забруднення важкими металами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Пушкарьова Ірина Дмитрівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1513172
  Кружилко Олег Євгенович Удосконалення комплексної оцінки стану охорони праці на підприємствах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 / Кружилко Олег Євгенович; Кружило О.Є.; Мін-во праці та соц. політики України. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1513173
  Леонідов В.І. Удосконалення комплексної системи радіоакустичного та акустичного зондування пограничного шару атмосфери : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Леонідов В.І.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1513174
  Шалімова І.М. Удосконалення комунікативної компетентності менеджерів освіти шляхом залучення до роботи в групах управлінського тренінгу / І.М. Шалімова, А.С. Шалімова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 60-67. – ISSN 2074-8922


  "Стаття присвячена проблемі вдосконалення комунікативної компетентності менеджерів закладів вищої освіти. У статті були визначені психолого-педагогічні детермінанти розвитку комунікативної компетентності менеджера закладу вищої освіти; виявлено ...
1513175
  Кавтиш О.П. Удосконалення конкурентних стратегій підприємств кондитерської галузі (на прикладі ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен") / О.П. Кавтиш, А.О. Носов // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 248-255. – ISSN 2310-5534
1513176
  Долежан В. Удосконалення Конституції України як передумова судової реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 30-35. – ISSN 0132-1331
1513177
  Кресіна І. Удосконалення Конституції України: політична доцільність чи правова необхідність // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – спецвипуск : Політичні технології. – С. 42-46. – ISBN 978-966-8878-11-4. – ISSN 1810-5270
1513178
  Опалько Ю.В. Удосконалення конституційних засад громадянського суспільства в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 34-38. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано проблеми удосконалення конституційних засад громадянського суспільства в контексті реформування Конституції України. Запропоновано конкретні практичні рекомендації щодо їх вирішення.
1513179
  Корнякова Т. Удосконалення конструктивних особливостей кримінально-правових норм як запорука гуманізації кримінальної відповідальності за забруднення моря // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 64-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1513180
  Беліменко С.С. Удосконалення конструктивних та режимних параметрів твердотільних електротеплоакумуляторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Беліменко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1513181
  Цивінський С.С. Удосконалення конструкцій демпферних систем роторів потужних синхронних генераторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Цивінський Сергій Станіславови ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1513182
  Ткачук Р.М. Удосконалення конструкцій та методів розрахунку дренажно-модульних систем з різнорівневим підключенням регулюючих дрен : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Ткачук Руслан Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1513183
  Комарницький В.М. Удосконалення контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища: правові та організаційні питання // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 2 (86). – С. 217-224. – ISSN 2524-0323
1513184
  Федяй Г.С. Удосконалення контролю електроізоляції кабелів з екранованими витими парами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.13 / Федяй Г.С.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1513185
  Князь С.В. Удосконалення контролювання і регулювання економічного розвитку підприємства / С.В. Князь, В.А. Новицький, О.В. Князь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 51-60. – ISSN 0321-0499
1513186
  Тихончук Л.Х. Удосконалення концепту державного регулювання сільськогосподарського виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 137-140 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1513187
  Шеремет О. Удосконалення корпоративного управління // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 32-37. – ISSN 0131-775Х
1513188
  Баюра Д.О. Удосконалення корпоративного управління в умовах глобалізації // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 23-26. – ISSN 1729-7206
1513189
  Литвиненко Н.П. Удосконалення корпоративного управління як умова інвестиційно-інноваційної привабливості України для Європейських партнерів / Н.П. Литвиненко, П.О. Литвиненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 144-149.
1513190
  Дем"янишин В. Удосконалення кошторисного планування в умовах бюджетного реформування // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 165-168. – ISSN 1818-2682
1513191
  Колесник Т.М. Удосконалення криміналістичних методик розслідування злочинів із використанням електронних грошей // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 191-193
1513192
  Ковтун Н.Я. Удосконалення кримінально-правових норм у контексті становлення ювенальної юстиції // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 4/5. – С. 17-23
1513193
  Мисливський В. Удосконалення кримінально-правових норм щодо злочинів проти правосуддя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 117-125. – ISSN 0132-1331
1513194
  Матолич В.В. Удосконалення кримінально-процесуальних засобів доказування з метою забезпечення збереження професійної таємниці // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 4 (14). – С. 109-115. – ISSN 2617-4162
1513195
  Матвійчук Я. Удосконалення кримінального законодавства щодо порушення правил безпеки дорожнього руху (на прикладі Литовської Республіки) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-153. – ISSN 0132-1331
1513196
  Семашко П.В. Удосконалення критеріїв гігієнічної оцінки шуму у приміщеннях житлових та громадських будівель / П.В. Семашко, О.В. Кононова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 14-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
1513197
   Удосконалення логістичних систем для забезпечення принципів стійкого розвитку підприємства / Л.М. Курбацька, І.Г. Кадирус, О.А. Савенко, К.В. Нечипоренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 60-66 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1513198
  Бобиль В.В. Удосконалення логістичного механізму АТ "Укрзалізниця" в умовах реформування галузі / В.В. Бобиль, В.В. Культенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 32-36 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6806
1513199
  Сабокар О.С. Удосконалення магнітно-імпульсного обладнання для технологій ремонту транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Сабокар Олег Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1513200
  Панченко О.В. Удосконалення маркетингових комунікацій у забезпеченні ефективності діяльності банків в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 7-13. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1513201
  Братюк В.П. Удосконалення маркетингового забезпечення реалізації державної політики розвитку туризму // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 50-51 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1513202
  Бабюк С.М. Удосконалення математичних моделей оцінок параметрів налаштування джерел сигналів електроенергетичних систем за навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бабюк Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1513203
  Василець С.В. Удосконалення математичної моделі IGBT транзистора з урахуванням нелінійності ємностей переходів / С.В. Василець, К.С. Василець // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 9-14 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
1513204
  Капшій О.В. Удосконалення математичної моделі прихованого марковського дерева в задачах попередньої обробки та компресії зображень : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.01.05.02 / Олег Вірославович Капшій; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1513205
  Клокар О.О. Удосконалення матеріального стимулювання працівників аграрного сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 15-18
1513206
   Удосконалення медико-технологічного забезпечення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільної лікарні (аналітичний огляд літератури) / Г.Г. Рощін, В.Ю. Кузьмін, Є.Д. Мороз, М.Д. Близнюк, В.О. Крилюк, Ф.М. Новіков, В.І. Іванов, В.М. Дорош // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 21-27. – ISSN 2224-0586
1513207
  Іванець О. Удосконалення меж судової влади в рамках сучасної судової реформи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 75-85


  Проаналізовано законодавчі новації стосовно меж здійснення судової влади. Зокрема, розкрито особливості утворення та діяльності судів, у тому числі Верховного Суду України, незалежного оцінювання професійного рівня судді, висвітлено гарантії ...
1513208
  Названова Л.М. Удосконалення менеджменту організації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-68. – (Економіка ; Вип. 40)


  Розглядаються теоретичні питання і практичні проблеми становлення менеджменту, сучасні ідеї і положення науки і практики організації та управління, тенденції розвитку менеджменту та його видів. Особливу увагу приділено формуванню нового типу фахівців у ...
1513209
  Кукуш В.Д. Удосконалення метеорної радіотехнічної системи моніторингу динамічних параметрів атмосфери Землі за сигналами телевізійного мовлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Кукуш Віталій Дмитрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1513210
  Юсіф Хардан Сулейман Удосконалення метеорної системи передачі інформації : автореф. дис. ... канд техн. наук : 05.12.17 / Юсіф Хардан Сулейман ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1513211
  Кантаєва О. Удосконалення методики аналізу інноваційної діяльності для прийняття упраівлінських рішень / О. Кантаєва, Є. Галушко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 7. – С. 35-46.
1513212
  Оденат А.А. Удосконалення методики аналізу оборотних коштів промислового підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 27-30. – ISSN 1728-9343
1513213
  Нечаєва І.А. Удосконалення методики аналізу системи управління відтворюванням оборотного капіталу підприємства / І.А. Нечаєва, Є.В. Горлов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 61-66. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано управління відтворенням оборотного капіталу підприємства на основі застосування традиційних методик аналізу. Визначено, що ці методи не надають узагальнюючої картини системи управління відтворюванням оборотного капіталу. Саме ...
1513214
  Макаренко А.П. Удосконалення методики аудиту виробничої собівартості продукції підприємства / А.П. Макаренко, А.А. Рянічева // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 12-19. – ISSN 2306-6814
1513215
  Подмешальська Ю.В. Удосконалення методики аудиту дебіторської заборгованості / Ю.В. Подмешальська, К.С. Максимова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 83-91 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1513216
  Меліхова Т.О. Удосконалення методики аудиту операцій на бюджетних рахунках організацій / Т.О. Меліхова, О.В. Троян, Д.В. Подріз // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень. – С. 24-32 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1513217
  Свідерський Є. Удосконалення методики бухгалтерського обліку податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 3. – С. 3-7
1513218
  Чжан Хао Юй Удосконалення методики визначення інтегрального індексу кадрової безпеки підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 91-97. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-4236
1513219
  Алексієнко М.В. Удосконалення методики відлову молоді риб пластмасовими пастками "АСТ" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 8-9. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1513220
  Подмешальська Ю.В. Удосконалення методики внутрішнього аудиту заробітної плати як засобу внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська, Л.О. Резніченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 88-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1513221
  Меліхова Т.О. Удосконалення методики внутрішнього аудиту нарахування заробітної плати / Т.О. Меліхова, А.Е. Петренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 38-47 : табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2306-6792
1513222
  Меліхова Т.О. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків із покупцями з метою запобігання порушень під час тендрних закупівель / Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова, А.С. Кулєк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 32-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2306-6792
1513223
  Меліхова Т.О. Удосконалення методики внутрішнього контролю витрат на виробництво для підвищення економічної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян, Д.С. Лауреанті // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 34-41. – ISSN 2306-6814
1513224
  Козик В. Удосконалення методики експортної оцінки трансферу технологій / В. Козик, Ю. Сидоров, М. Жураковська // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 324-329. – ISSN 2078-5860
1513225
  Левченко Н.М. Удосконалення методики моніторингу капіталізації банківської системи / Н.М. Левченко, К.С. Животок // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 197-202. – ISSN 2308-1988
1513226
  Бечко В.П. Удосконалення методики нормування оборотних засобів підприємств агарної сфери / В.П. Бечко, О.В. Врачинська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
1513227
  Бойченко О.В. Удосконалення методики обробки інформації в інформаційній системі підтримки рішень // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 155-163


  У статті розглянуто можливості удосконалення методики введення, зберігання та надання інформації для забезпечення автоматизації підтримки рішень, що дозволить створити умови для підвищення ефективності функціонування відомчого інформаційного ...
1513228
  Вишницька О.І. Удосконалення методики оцінки ефективності екологічно спрямованих інвестицій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 36-40. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1513229
  Сидоров І.П. Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості молокопереробних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 27-32. – ISSN 2306-6814
1513230
  Артьомова А.В. Удосконалення методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства за рахунок процедури визначення оптимальної кількості факторів оцінювання, з урахуванням необхідного порядку їх інтегрування / А.В. Артьомова, В.О. Приходько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 156-161. – ISSN 2222-4459
1513231
  Мігус І.П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 54-60. – ISSN 2306-6814
1513232
  Доровський О.В. Удосконалення методики оцінювання результативності логістичної системи фармацевтичних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 286-292. – ISSN 2222-4459
1513233
  Кійко Ю. Удосконалення методики оцінювання якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту у банках, які спеціалізуються на обслуговуванні аграрного сектору економіки // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 118-130 : табл. – Бібліогр.: с. 130. – ISSN 2313-3627
1513234
  Рибченко М.Ф. Удосконалення методики податкових розрахунків за експортно-імпортними операціями // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 147-152. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1513235
  Супруненко С.А. Удосконалення методики податкового планування в податкових органах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 62-65 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1513236
  Чернякова Т.М. Удосконалення методики податкової оптимізації економіко-організаційного процесу оподаткування підприємств / Т.М. Чернякова, О.В. Пшенична // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 219-225
1513237
  Макаренко А.П. Удосконалення методики проведення аудиту єдиного соціального внеску для підвищення ефективності роботи підприємства / А.П. Макаренко, О.В. Семенов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 26-33. – ISSN 2306-6814
1513238
  Гільорме Т.В. Удосконалення методики проведення енергетичного аудиту суб"єктів господарювання / Т.В. Гільорме, Гордєєва-Герасимова, М.О. Михалочкіна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 42-44. – ISSN 2409-1944
1513239
  Васько І.С. Удосконалення методики проектування та проводки похило скерованих свердловин : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.10 / Васько І.С.; Ів.-Фр. держ. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1998. – 17л.
1513240
  Чернишова М.О. Удосконалення методики розрахування податкового навантаження ПДВ // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 148-151 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1513241
  Левченко Н.М. Удосконалення методики розрахунку власного оборотного капіталу за фінансовою звітністю, побудованою у відповідності до вимог МСФЗ / Н.М. Левченко, І.О. Калькіс // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 284-288. – ISSN 2309-1533
1513242
  Четверик В.М. Удосконалення методики розрахунку рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 323-327
1513243
  Григорук В.І. Удосконалення методики створення пасивних волоконних відгалужувачів Х- та Y- типів з багатомодових волоконних світловодів / В.І. Григорук, Ю.Т. Онисько, Ю.А. Слінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 300-303. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Удосконалено методику створення пасивних волоконних відгалужувачів X- та Y- типів. Як результат її апробації експериментально виготовлено ряд пасивних відгалужувачів X- та Y- типів із сучасних кварц-кварцових багатомодових світловодів. The method of ...
1513244
  Назаренко Р.В. Удосконалення методики формування страхового запасу на промислових підприємствах // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 65-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1513245
  Меліхова Т.О. Удосконалення методичних засад аудиту операцій з готівкою та на рахунках у банку для підвищення ефективності управління підприємством / Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова, Т.С. Середечко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 32-41. – ISSN 2306-6814
1513246
  Коваленко Н. Удосконалення методичних основ побудови науково обгрунтованих сівозмін у землеробстві України в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-29. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історичний розвиток розроблення методичних основ побудови науково обґрунтованих сівозмін вітчизняними вченими-методологами кінця ХІХ - початку ХХ століття. Встановлено наукову та практичну цінність польових дослідів із сівозмін за ...
1513247
  Меліхова Т.О. Удосконалення методичних підходів до аудиту надходження основних засобів для підвищення рівня економічної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Гребенюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 27-32 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6806
1513248
  Палига Є.М. Удосконалення методичних підходів до обгрунтування угод щодо злиттів і поглинань компаній на основі оцінки ефекту синергії // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 4 (66). – С. 72-81. – ISSN 1562-0905
1513249
  Кривак А.П. Удосконалення методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності країни // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 348-354


  Досліджено сутність категорії "конкурентоспроможність національної економіки", способи її виміру та чинники, що на неї впливають. Наголошується на важливості підтримки збалансованості секторів економіки, їх технологічного рівня задля підвищення ...
1513250
  Федоришина Л.І. Удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспрможності позичальника комерційного банку / Л.І. Федоришина, А.О. Цуркан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – С. 39-42 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1513251
  Краснокутська Ю.М. Удосконалення методичних підходів до формування інноваційної стратегії підприємств машинобудування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 61-63 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1513252
  Леонов Б.Д. Удосконалення методичного забезпечення експертних досліджень спеціальних програмних засобів у сфері протидії кіберзлочинності / Б.Д. Леонов, В.С. Серьогін // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – С. 98-106. – ISSN 2616-6798
1513253
  Власенко М. Удосконалення методичного підходу до комплексної оцінки розвитку фінансових ринків країн світу (на прикладі країн Європейського Союзу) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 2), червень. – С. 196-218. – ISSN 1684-906Х
1513254
  Витвицький Я.С. Удосконалення методичного підходу до оцінювання ефективності експлуатації нафтовидобувних свердловин / Я.С. Витвицький, І.М. Петрунчак // Нафтогазова галузь України : науково-виробничий журнал / Нац. акціонерна компанія "Нафтогаз України" ; Івано-Франківський нац. техніч. ун-т нафти і газу. – Київ, 2014. – № 4 (10), липень - серпень. – С. 13-15
1513255
  Авраменко К. Удосконалення методичної підготовки майбутніх педагогічних працівників засобами інтерактивного навчання на уроках англійської мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 162-166. – ISSN 2308-4634
1513256
  Білан Л.Л. Удосконалення методичної роботи вищих навчальних закладів в умовах трансформації освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – C. 17-23. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Проаналізовано завдання, рівні і види методичної діяльності викладача вищого навчального закладу. Обґрунтовано необхідність удосконалення організації методичної роботи вищого навчального закладу та діяльності його методичних служб.
1513257
  Гресько Ю.В. Удосконалення методів аналізу інфокомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Гресько Ю.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1513258
  Крак Ю.В. Удосконалення методів векторного аналізу та гіперплощиної класифікації для розпізнавання елементів дактильної мови / Ю.В. Крак, Г.І. Кудін, Д.В. Шкільнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 144-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Об"єктом дослідження є дактильна мова, яка використовується для спілкування нечуючими людьми або людьми з пониженим слухом. Метою дослідження с розробка та реалізація алгоритмів розпізнавання дактилем жестової мови. В роботі розглядається застосування ...
1513259
  Коваль А.О. Удосконалення методів визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Коваль Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1513260
  Гордієнко С.С. Удосконалення методів визначення параметрів систем управління інфокомунікаційною мережею в критичних ситуаціях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гордієнко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1513261
  Логацький В.М. Удосконалення методів визначення ставок оподаткування за користування надрами для видобутку природного газу // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 58-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
1513262
  Глушко К.Т. Удосконалення методів викладання предмету "Пропедевтика педіатрії" студентам молодших курсів / К.Т. Глушко, Л.І. Добровольська // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 57-59
1513263
  Гусєва О.В. Удосконалення методів вимірювання електричних величин у системі електропостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Гусєва Олена Віктаріївна ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1513264
  Зайченко О.Б. Удосконалення методів вимірювання параметрів сигналів і трактів НВЧ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Зайченко Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1513265
  Вовк Л.І. Удосконалення методів гідравлічного розрахунку збірників атмосферних стічних вод : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.23.16 / Вовк Л.І.; МОіНУ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1513266
  Шипілов С.А. Удосконалення методів діагностики та хірургічного лікування поранених з вогнепальними ушкодженнями діафрагми : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Шипілов Сергій Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1513267
  Бурдейна В.М. Удосконалення методів забезпечення взаємозамінності координованих отворів у машинобудуванні на етапі проектування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Бурдейна Вікторія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1513268
  Іванілов В.М. Удосконалення методів забезпечення іскробезпечності електричних кіл рудникового електрообладнання з хімічними джерелами струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Іванілов Володимир Миколайович ; М-во енергетики та вугільної промисловості України ; Держ. Макіївський н.-д. ін-т з безпеки робіт у гірничій промисловості. – Макіївка, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1513269
  Борисовська О.О. Удосконалення методів захисту довкілля від продуктів спалювання твердих побутових відходів з використанням розкривних гірських порід : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Борисовська О.О. ; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1513270
  Сазонець І.Л. Удосконалення методів здійснення міжнародних фінансових операцій : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 119-120
1513271
  Поляков Є.О. Удосконалення методів зменшення динамічних похибок датчиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Поляков Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1513272
  Люта О.В. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення грунтового середовища : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Люта О.В. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1513273
  Ващук В.В. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення довкілля відходами полістиролу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ващук Вікторія Вадимівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1513274
  Барбашова М.В. Удосконалення методів контролю електромагнітних характеристик тонкостінних листових металів у техніці магніто-імпульсної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Барбашова Марина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1513275
  Козубцова Л.М. Удосконалення методів моніторингу кіберстійкості інформаційної системи спеціального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Козубцова Леся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 24 назви
1513276
   Удосконалення методів навчання лікарів-інтернів та лікарів-курсантів за темою: "Діабетична ретинопатія" / О.В. Петренко, А.С. Гудзь, В.М. Сердюк, С.Ю. Могілевський, О.В. Коробова // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 3 (9). – С. 88-90. – ISSN 2309-8147
1513277
  Кокряцька Н.І. Удосконалення методів нейроподібної обробки інформації на основі моделей паралельно-ієрархічного перетворення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кокряцька Н.І.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1513278
  Горелов Д.Ю. Удосконалення методів обробки та астрономічної інтерпретації результатів радіолокаційних досліджень метеорів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. - 05.12.17. - Радіотехнічні та телевізійні системи / Горелов Д.Ю. ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1513279
  Григорович В.В. Удосконалення методів оцінки ефективності системи управління інфокомунікаційною мережею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Григорович В.В. ; Держ. ун-т інф.-комунікац. технологій. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1513280
  Солонський О.І. Удосконалення методів оцінки інформаційно-психологічного впливу на населення держави / О.І. Солонський, Р.В. Кудреницький, В.І. Вялкова // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 245-247
1513281
   Удосконалення методів оцінювання набуття знань студентів на основі дистанційного навчання / В. Зорін, В. Бандура, Р. Храбатин, М. Пасєка, Н. Пасєка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 116-122. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто емпіричний метод визначення оптимального часу тестування знань студентів. Цей час визначається статистично з використанням методу Хіммельблау, тобто виключення аномальних значень. Визначено час проведення тестування для студентів різного ...
1513282
  Іванець І.В. Удосконалення методів оцінювання платоспроможності агропідприємств : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 272-283 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1513283
  Люта О.В. Удосконалення методів оцінювання фінансової стійкості місцевого бюджету / О.В. Люта, І.М. Боярко, Н.Г. Пігуль // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 194-201 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1513284
  Кім Н.І. Удосконалення методів оцінювання якості обєктів кваліметрії за рахунок ефективного використання статистичної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Кім Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. академія. – Харків, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1513285
  Білокінь Є.М. Удосконалення методів передачі розміру одиниці електричного опору нерівнономінальним мірам : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Білокінь Є.М. ; Держ. комітет України з питань техн. регулювання та споживчої політики ; Нац. наук. центр "Інститут метрології". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1513286
  Петренко О.В. Удосконалення методів підвищення точності вібраційного гіроскопа з металевим циліндричним резонатором : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Петренко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 29 назв
1513287
  Зубко Р.А. Удосконалення методів підвищення часової ефективності фрактального стиснення зображень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Зубко Роман Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 16 назв
1513288
  Васильковська І.О. Удосконалення методів проектування дифракційних лінз : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Васильковська Інна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр: 17 назв
1513289
  Сідельнікова Л. Удосконалення методів регулювання доходів місцевих бюджетів // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 19-27. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1513290
  Слюсарчук Л.І. Удосконалення методів розподілу нормативних витрат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методи розподілу нормативних витрат між незавершеним виробництвом і готовою продукцією.
1513291
  Сунічук С.В. Удосконалення методів розрахунку проскоку гідравлічного удару в напірних системах із зрівнювальними резервуарами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Сунічук Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1513292
  Репін М.В. Удосконалення методів розроблення профілактичних заходів з охорони праці на державному рівні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Репін Микола Володимирович ; Держ. служба гірн. нагляду та пром. безпеки України ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Нац. наук.-дослід. ін-т пром. безпеки та охорони праці". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1513293
  Бондар Є.Ю. Удосконалення методів синхронізації шкал часу та частоти з метою зменшення їх похибки в умовах тропосферного радіоканалу : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Бондар Є.Ю. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв.
1513294
  Блавацька Н.М. Удосконалення методів стиснення змішаної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Блавацька Н. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр. : 9 назв.
1513295
  Слободян Н.Б. Удосконалення методів та заходів підвищення гідравлічної ефективності магістральних газопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Слободян Назар Богданович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1513296
  Середюк Д.О. Удосконалення методів та пристроїв забезпечення оцінювання відповідності засобів для обліку природного газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Середюк Денис Орестович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1513297
  Герасимова Оксана Леонідівна Удосконалення методів управління вартістю будівельних проектів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.22 / Герасимова О.Л.; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1513298
  Фатюха В. Удосконалення методів управління ліквідністю комерційного банку / В. Фатюха, О. Самченко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 413-415. – ISSN 1993-0259
1513299
  Кальченко А.С. Удосконалення методів управління якістю сервісів в телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кальченко Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1513300
  Букрєєва О.С. Удосконалення методів формування системи нормативних документів з екологічної безпеки автомобільної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Букрєєва Ольга Сергіївна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1513301
  Лукашенко Валентина Максимівна Удосконалення методів, моделей та принципів побудови багатокритеріальних таблично-алгоритмічних функціонально орієнтованих перетворювачів інформації : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.13.05 / Лукашенко В.М.; Одеський нац. політехн. ун-тет. – Одеса, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: 68 назв.
1513302
  Вдовенко Н.М. Удосконалення методології галузевої системи державного стратегічного планування і контролю // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 7-10
1513303
  Лич В.М. Удосконалення методології дослідження системи економічних відносин у процесі модернізації суспільства / В.М. Лич, В.Є. Шедяков // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 9 (136). – С. 3-7
1513304
  Купалова Г.І. Удосконалення методології економічного аналізу в системі управління / Г.І. Купалова, А.А. Ільєнко, Ю.С. Гринчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 14-19.
1513305
  Міщук Є.В. Удосконалення методології оцінювання рівня та стану безпеки кадрових інтересів підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 300-309. – ISSN 2222-4459
1513306
  Остапчук Ю.М. Удосконалення методології розрахунків індексу споживчих цін / Ю.М. Остапчук, А.П. Ревенко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-37. – Бібліогр.: 6 назв
1513307
  Юлдашев О.Х. Удосконалення методологічних засад регуляторної політики // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 191-195.
1513308
  Бобиль В. Удосконалення методологічних підходів до оцінювання фондового ризику в банках України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 93-100 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
1513309
   Удосконалення методологічних підходів до розрахунків вартості страхування і фрахту в імпорті товарів на основі даних вантажних митних декларацій / М.Т. Микитенко, М.В. Лєснікова, І.І. Бойко, К.О. Пономаренко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 17-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1513310
  Литовченко Д.М. Удосконалення методу визначення координат малорозмірних повітряних об"єктів у радіотехнічних системах з урахуванням просторово-часових характеристик надширокосмугових антенних решіток : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Литовченко Дмитро Михайлович ; Харків. нац. ун.-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 18 с. – Бібліогр. : 11 назв
1513311
  Сиротенко Оксана Петрівна Удосконалення методу гармонізації конструктивно-композиційних рішень жіночого легкого одягу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.19.04 / Сиротенко О.П.; Хмельницький національний ун-т. – Хмельницький, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1513312
  Джасім Д Д.М. Удосконалення методу контролю вологості масла та ізоляції трансформаторів по її електричній добротності : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Джасім Джасім Мохмед Джасім ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1513313
  Полтавцев А.Ю. Удосконалення методу оцінки характеристик вихідного сигналу ферозонда при контролі дефектів суцільності феромагнітних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Полтавцев А.Ю. ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля МОНУ. – Луганськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1513314
  Ковальов А.І. Удосконалення методу оцінювання вогнезахисної здатності покривів залізобетонних перекриттів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Ковальов Андрій Іванович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Український н.-д. ін-т цивільного захисту. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 6 назв
1513315
  Машковський С.С. Удосконалення методу пошуку інформації в соцмережах на основі латентно-семантичного і частотного аналізу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Машковський Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 8 назв
1513316
  Коваль В.І. Удосконалення методу розрахунку початкових запасів покладів вуглеводнів з використанням рівняння матеріального балансу : автореф. дис. ... канд. техн. наук (д-ра філософії) : 05.15.06 / Коваль Віталій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1513317
  Молодець Ю.А. Удосконалення методу розрахунку ризиків для здоров"я працівників гранітних кар"єрів / Ю.А. Молодець, О.Я. Тверда, К.К. Ткачук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – С. 52-60. – (Серія "Гірництво" ; вип. 34). – ISSN 2079-5688
1513318
  Калашніков А.М. Удосконалення методу розрахунку термогазодинамічних процесів у зворотно-напрямних апаратах відцентрових компресорів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.15 / Калашніков А.М.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1513319
  Дубинка Олег Миколайович Удосконалення методу скінченних елементів для задач холодного ущільнення порошкових матеріалів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.02.04 / Дубинка О.М.; МОіНУ. Луцький держ. техн. ун-тет. – Луцьк, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1513320
   Удосконалення метродики хроматографування етилового спирту та його виявлення в біологічних рідинах і повітрі / А.О. Бедзай, О.М. Щербина, Б.М. Михалічко, І Щербина // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 85-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2073-5057
1513321
  Крюков М.О. Удосконалення метрологічного забезпечення вимірювальних систем з цифровою обробкою сигналів на основі промислових комп"ютерів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Крюков Михайло Олександрович ; М-во енергетики та вугільної пром-сті України ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та пром-сті. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1513322
  Соколовська Н.І. Удосконалення механізмів взаємодії центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в забезпеченні енергетичної безпеки регіонів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 68-76. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1513323
  Хмирова А.О. Удосконалення механізмів державного регулювання виховного простору вищого навчального закладу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 4, лютий. – С. 97-99. – ISSN 2306-6814


  У статті проаналізовано проблему удосконалення механізмів державного регулювання виховного простору вищого навчального закладу, який є динамічною , багаторівневою, соціальною системою, яка функціонує на основі принципів цілісності, варіативної ...
1513324
  Шниптєва А.Ю. Удосконалення механізмів державного регулювання гуманітарного розвитку в умовах глобальної трансформації суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 48. – С. 84-93. – ISSN 2072-1692
1513325
  Кьоппіль О.І. Удосконалення механізмів державного регулювання процесами забезпечення енергетичної безпеки України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Кьоппіль О.І. ; Донецьк. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 9 назв.
1513326
  Петрушевська В.В. Удосконалення механізмів державного регулювання та стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 130-133. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1513327
  Нерсесов В.Р. Удосконалення механізмів державного управління об"єктами інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Нерсесов Вадим Рафаельович ; М-во освіти і науки УкраїниЮ Донец. держ. ун-т упр. – Маріуполь, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
1513328
  Волошенко В.М. Удосконалення механізмів державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг: українські реалії в контексті європейської інтеграції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 93-99. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
1513329
  Колесников Д.В. Удосконалення механізмів державного управління якістю життя : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Колесников Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1513330
  Циганин М. Удосконалення механізмів забезпечення співпраці громадського сектору та органів виконавчої влади у сфері молодіжної політики України та залучення молоді до прийняття управлінських рішень // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 121-127. – ISSN 2664-3618
1513331
  Шапран Ю.В. Удосконалення механізмів захисту прав людини крізь призму сучасної правотворчої політики в Україні // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 265-269. – ISSN 2524-017X
1513332
   Удосконалення механізмів захисту цивільних прав в умовах реформування цивільного законодавства в європейських країнах : зб. наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України ; за заг. ред. О.Д. Крупчана, Ю.В. Білоусова ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 211, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 13). – ISBN 978-617-7087-04-4
1513333
  Покатаєв П.С. Удосконалення механізмів інституціонального забезпечення державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери України / П.С. Покатаєв, Ю.Ю. Гурбік // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 40-45. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1513334
   Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Укр. акад. політ. наук [та ін.] ; [за заг. ред. Воронкової В.Г.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2015. – 171, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
1513335
  Гаман М. Удосконалення механізмів оподаткування інноваційної діяльності в Україні в контексті світового досвіду // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 116-123


  У статті визначаються перспективи формування інноваційної політики в Україні із застосуванням інструментів податкової системи.
1513336
  Павлюк К.В. Удосконалення механізмів фінансування медичних послуг в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 64-82. – ISSN 2305-7645
1513337
  Балан Удосконалення механізму визначення рівня дохідності особистих селянських господарств / Балан, ОД, А.О. Ярковий // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 12-15. – ISSN 2221-1055
1513338
  Мороз В. Удосконалення механізму державного замовлення на підготовку спеціалістів з вищою освітою як напрям підвищення ефективності використання трудового потенціалу країни // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 208-215.
1513339
  Іванова О.В. Удосконалення механізму державного регулювання діяльності підприємств малого інноваційного бізнесу : автореф. ...канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Іванова О.В. ; Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1513340
  Шинкаренко О.М. Удосконалення механізму державного регулювання економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 60-63 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1513341
  Бабець І.Г. Удосконалення механізму державного управління міжнародним співробітництвом регіонів у науково-технічній сфері / І.Г. Бабець, В.В. Засадко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 59-64
1513342
  Гулько В.В. Удосконалення механізму державного фінансового контролю в Україні : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 181-185. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1513343
  Каїра З.С. Удосконалення механізму державної підтримки малого підприємництва / З.С. Каїра, О.В. Іванова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 179-183. – ISSN 0321-0499
1513344
  Попов І.В. Удосконалення механізму забезпечення стабільності фінансової системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 58-60 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1513345
  Левіщенко О.С. Удосконалення механізму організації управлінського консалтингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10 (148). – P. 146-152. – ISSN 1993-6788


  Економічна ефективність міжнародної стандартизації.
1513346
  Захарін А.В. Удосконалення механізму податкового регулювання сталого економічного розвитку : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 92-100 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1513347
  Павлов Р.А. Удосконалення механізму ранньої діагностики та прогнозування фінансових криз у парабанківській системі // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 89-96. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215


  Про ранню діагностику та прогнозування кризових явищ у небанківському фінансовому секторі економіки.
1513348
  Балабенко Олена Володимирівна Удосконалення механізму реалізації регуляторної політики держави щодо оподаткування господарської діяльності суб"єктів малого бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 9-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано дію механізму реалізації регуляторної політики держави. Запропоновано удосконалену модель здійснення державою податкового регулювання господарської діяльності суб"єктів малого бізнесу.
1513349
  Циганова Н.В. Удосконалення механізму реорганізації комерційних банків: аналіз зарубіжного досвіду та вітчизняна практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 92-94
1513350
  Ванькович Д.В. Удосконалення механізму реорганізації управління фінансовими ресурсами підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 112-117 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1513351
  Корчинський В.Є. Удосконалення механізму розрахунку міжбюджетних трансфертів : бюджет / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 13-19 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1513352
  Безтелесна Л. Удосконалення механізму соціального захисту дітей в Україні / Л. Безтелесна, Г. Юрчик, Т. Максимчук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1513353
  Швець Василь Якович Удосконалення механізму створення та підвищення ефективності функціонування акціонерних підприємств : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.07.01 / Швець В.Я.; Мін-во освіти і науки України; Нац. нірнича акад. України. – Дніпропетровськ, 1998. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1513354
  Неміш Ю.В. Удосконалення механізму управління основними засобами на м"ясопереробних підприємствах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 311-319. – ISSN 2309-1533
1513355
  Дудукало Г.О. Удосконалення механізму управління підприємством на засадах ефективного використання персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 55-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1513356
  Яровенко Т.С. Удосконалення механізму управління ризиками інвестиційного проекту / Т.С. Яровенко, Ю.О. Воробйова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 160-166. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
1513357
  Пономарьов І.Ф. та інш. Удосконалення механізму управління ринком праці в Україні // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.71-78. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1513358
  Безбородова Т.В. Удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.21-24. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1513359
  Микова М. Удосконалення механізму формування резервів на покриття можливих збитків від кредитних операцій банківських установ України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 3 (98). – С. 80-86 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1513360
  Толуб"як В. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 127-135
1513361
  Маслак О.М. Удосконалення механізму функціонування регіонального біржового ринку сільськогосподарської продукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-65. – (Економіка ; Вип. 62)


  Запропоновано методи поетапного переходу від біржових торгів реальними товарами до торгівлі ф"ючерсами з метою удосконалення механізму функціонування регіонального біржового ринку сільськогосподарської продукції.
1513362
  Вербіцька І.І. Удосконалення митного контролю для сприяння розвитку міжнародної торгівлі України // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 13-15. – ISBN 978-9934-571-43-5
1513363
  Мукан О.В. Удосконалення митного оформлення безалкогольної продукції вітчизняних підприємств в умовах європейської інтеграції / О.В. Мукан, Р.Б. Приведа, П.І. Феденко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 37-44. – ISSN 2222-4459
1513364
  Тарангул Л. Удосконалення міжбюджетних відносин - важливий напрям фінансової стійкості регіонів України // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.94-98
1513365
  Барановський М.О. Удосконалення міжбюджетних відносин як механізм зростання фінансових ресурсів сільських депресивних територій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 190-198
1513366
  Реков Ю.В. Удосконалення мікрометалургійного процесу вирощування кремнієвих прутків-підкладок для виробництва полікристалічного кремнію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Реков Юрій Васильович ; Нац. акад. наук України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
1513367
  Мороз М.М. Удосконалення міської транспортної системи / М.М. Мороз, С.С. Король, А.Ю. Плічко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 6 (101), ч. 1. – С. 71-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
1513368
  Михайленко В.М. Удосконалення мовних навичок у студентів гуманітарних факультетів. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 167-169.
1513369
  Гужавіна І.В. Удосконалення моделей прогнозування банкрутства підприємств / І.В. Гужавіна, І.І. Левченко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (38). – С. 55-60. – ISSN 2415-8089
1513370
  Овчарова Т.О. Удосконалення моделей та методів обробки вимірювальної інформації за допомогою штучних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Овчарова Тетяна Олександрівна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, ННЦ "Ін-т метрології". – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1513371
  Лю Чан Удосконалення моделей та методів радіоакустичного і акустичного зондування атмосферного граничного шару : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Лю Чан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1513372
  Лобода О.М. Удосконалення моделі введення основних виробничих засобів аграрного підприємства з урахування фактору запізнювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 71-77. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1513373
  Колесніченко Н.О. Удосконалення моделі оптимізації активно-пасивних операцій комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 51-58. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Пропонується використання економіко-математичних методів для оптимізації активно-пасивних операцій банку з погляду ліквідності та прибутковості. Побудовано модель оптимізації операцій комерційних банків. Наведено результати її практичного застосування.
1513374
  Корж М.В. Удосконалення моделі організації інноваційної діяльності на державному рівні при використанні інструментарію міжнародного маркетингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 77-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1513375
  Черкасова С.В. Удосконалення моделі розвитку небанківського інституційного інвестування в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 137-142. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1513376
  Даниленко А.І. Удосконалення моделі управління економікою та фінансові механізми її реалізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 5 (618). – С. 4-29. – ISSN 0131-775Х
1513377
  Квасній М.М. Удосконалення моделювання постіндустріальної фінансово-економічної динаміки на засадах синергії топології, фрактальної геометрії та випереджальних індикаторів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 46-54. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1513378
  Галицька Е.В. Удосконалення модульної системи навчання і рейтингового контролю знань студентів на факультеті / Е.В. Галицька, В.І. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 29-30. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розглянуто сутність системи навчання і рейтингового контролю знань студентів.
1513379
  Міщенко С. Удосконалення монетарної політики та регулювання фінансових систем : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 21-27 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1513380
  Ткаченко С.М. Удосконалення моніторингу економічної стійкості аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 94-97 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1513381
  Шлійко А.В. Удосконалення мотиваційного механізму ефективності праці на підприємствах аграрної сфери економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 124-130 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1513382
  Негрич О. Удосконалення мотиваційного механізму залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 45-49. – ISSN 1728-9343
1513383
  Кучеренко С.Ю. Удосконалення мотиваційного механізму збільшення продуктивної зайнятості населення сільських територій / С.Ю. Кучеренко, Л.Ю. Леваєва // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 36-40. – ISSN 1997-4167
1513384
  Хотомлянський О. Удосконалення мотиваційного механізму професійного зростання науково-педагогічних працівників вузу / О. Хотомлянський, Т. Дерев"янко, Т. Черната // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 45-50. – ISSN 1728-9343
1513385
  Башманівська Л.А. Удосконалення навичок виразного читання студентів-філологів у контексті підвищення їхньої професійної майстерності // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 37-45. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1513386
  Короткіх М. Удосконалення навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх офіцерів до застосування засобів радіаційно-хімічного захисту / М. Короткіх, Я. Король // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 287-296. – ISSN 2312-5993
1513387
  Алексюк А.М. Удосконалення навчального процесу в середній школі / А.М. Алексюк, С.О. Кашин. – Київ : Вища школа, 1986. – 56с. – (ВУЗ - школі)


  Изложены основные сведения по теории вероятностей, теории случайных процессов, математической статистике. Приведены определения вероятностного пространства, случайной величины, математического ожидания, доказаны теоремы о законе больших чисел, ...
1513388
   Удосконалення наукових засад екологічного аудиту щодо об"єктів підвищеної екологічної небезпеки / О.В. Харламова, М.М. Мороз, С.І. Азаров, О.О. Коваль // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 26-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2073-5057
1513389
  Карюк В.І. Удосконалення наукових підходів до поняття " інновація " // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 87-89 : табл. – Бібліогр.: 27 назв
1513390
  Ткаченко Н.В. Удосконалення науково-методичного підходу до оптимізації інвестиційного портфеля недержавних пенсійних фондів / Н.В. Ткаченко, О.В. Шабанова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 80-98. – ISSN 2305-7645
1513391
  Ворошилов О. Удосконалення наукового супроводу суспільних перетворень в Україні інформаційно-аналітичними підрозділами бібліотек(з досвіду СІАЗ НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 222-229
1513392
  Юр"єв Е.В. Удосконалення нафтогазового сепараційного обладнання газорідинних сумішей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.12 / Юр"єв Е.В. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1513393
  Лисенко О. Удосконалення національного законодавства: фахівці радяться з парламентаріями // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.57-60. – ISSN 1608-6422


  Законодавство України щодо інтелектуальної власності
1513394
  Лободіна З.М. Удосконалення національної моделі фінансування охорони здоров"я : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 88-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1513395
  Сунцова О.О. Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 95-102. – ISSN 1993-6788
1513396
  Лавріненко О.В. Удосконалення національної системи права в контексті євроінтеграції України: актуальні питання теоріїта методології // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-35.
1513397
  Крушельницька Т. Удосконалення непрямого оподаткування в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 113-119


  Визначено окремі напрями пріоритетного розвитку державного управління податковою системою через перегляд ролі непрямих податків у бюджетному процесі. The paper identified areas of priority develjpment of the government tax system by strengthening ...
1513398
  Бутенко Є.В. Удосконалення нормативно-методичних підходів щодо оцінки агроекологічного стану земель місцевого рівня / Є.В. Бутенко, М.Л. Бозняк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 81-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
1513399
  Шпитко М.М. Удосконалення нормативно-правових актів-запорука розвитку аудиту як форми державного фінансового контролю в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 162-167
1513400
  Косович В.М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти : монографія / В.М. Косович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 566, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 496-536 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0184-8
1513401
  Гусєва К.А. Удосконалення нормативно-правових засад попередження злочинів в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 136-145.
1513402
  Ловінська Л. Удосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 63-66. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються концептуальні основи реформування бухгалтерського обліку в Україні. Ключовим напрямком розвитку бухгалтерського обліку визначено адаптацію нормативно-правової бази бухгалтерського обліку в Україні до законодавства Європейського ...
1513403
  Вишневська О.А. Удосконалення нормативно-правового забезпечення державної молодіжної політики в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 58-62. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 9 назв
1513404
  Задорожний З.-М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення обліку у сфері нематеріального виробництва // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 123-133. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1513405
  Червона С.П. Удосконалення нормативно-правового забезпечення організації державної статистики України в рамках реалізацї Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / С.П. Червона, Н.О. Парфенцева // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (96). – С. 30-39. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2519-1853
1513406
  Рябчій В.А. Удосконалення нормативно-правового забезпечення перевірки якості документації із землеустрою / В.А. Рябчій, В.В. Рябчій // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 38-41. – Бібліогр.: 8 назв
1513407
  Никифорак В.А. Удосконалення нормативно-правового забезпечення України у сфері соціального підприємництва: досвід країн ЄС / В.А. Никифорак, С.І. Тодорюк, І.М. Антохова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
1513408
  Монаєнко А. Удосконалення нормативно-правового забезпечення управління освітою в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 16-19.
1513409
  Шепета О. Удосконалення нормативно-правового регулювання захисту інформації у системах електронних платежів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 43-45
1513410
  Михайлюк Р. Удосконалення нормативно-правової бази державного регулювання інтегрованих корпоративних систем // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 23-30. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1513411
  Кучерява К.Я. Удосконалення нормативно-правової бази регулювання процесів кооперації в аграрному секторі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 68-73. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
1513412
  Волівач А.П. Удосконалення нормативного забезпечення з оцінювання якості освітніх програм закладів вищої освіти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Волівач Антоніна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Україн. інженерно-пед. акад. – Харків, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 30 назв
1513413
  Тихоненко В.В. Удосконалення нормативного та технічного забезпечення якості покриттів на алюмінієвих сплавах, отриманих мікродуговим оксидуванням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Тихоненко Віра Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1513414
   Удосконалення нормативної бази для визначення розрахункових характеристик максимального стоку річок у межах Причорноморської низовини / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, Н.С. Кінчук, М.Є. Романчук // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 193-203 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
1513415
  Стригунова М.М. Удосконалення нормативної бази оцінювання якості освітніх послуг вищих навчальних закладів України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 - стандарт., сертифікація та метрол. забезпеч. / М.М. Стригунова ; Севастоп. нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2008. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1513416
  Лаппо І.М. Удосконалення нормативної документації забезпечення якості лезової обробки отворів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Лаппо Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
1513417
  Дідич Т.О. Удосконалення нормопроектування як основа стабільності законодавства незалежної України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.14-19
1513418
  Максюта В. Удосконалення нормування праці на підприємствах роздрібної торгівлі в контексті управління продуктивністю праці // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 253-256. – ISSN 1993-0259
1513419
  Макаренко А.П. Удосконалення облікових регістрів з метою своєчасного управління підприємством та контролю за його фінансовою безпекою / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 85-95. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є облікові регістри суб"єкта малого підприємництва за спрощеною формою як складові управління проблемними ланками та фінансової безпеки підприємства. Метою дослідження є розкриття необхідності щодо адаптації облікових регістрів ...
1513420
  Очеретько Л.М. Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення процесу управління власним капіталом підприємства / Л.М. Очеретько, М.Ю. Болюта // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 150-156. – ISSN 2308-1988
1513421
  Болдуєв М.В. Удосконалення облікової політики підприємств стосовно підготовки та подання консолідованої звітності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 57-61 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1513422
  Оспіщев В. Удосконалення обліку витрат виробництва в підприємствах ресторанного господарства / В. Оспіщев, О. Чумак // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 16-19 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1513423
  Кіртока Р.Г. Удосконалення обліку грошових коштів на промисловому підприємстві з використанням програми "1С: бухгалтерія 8.3" // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 222-225. – ISBN 978-966-927-199-0
1513424
  Панченко О.М. Удосконалення обліку забезпечень та резервів підприємства в умовах реформування національного господарства України / О.М. Панченко, А.Б. Черевко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 163-170. – ISSN 2308-1988
1513425
  Макаренко А.П. Удосконалення обліку загальновиробничих витрат на КП "Декоративні культури ДОР" / А.П. Макаренко, С.О. Пасічник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 11-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1513426
  Очеретько Л.М. Удосконалення обліку збутової діяльності промислового підприємства / Л.М. Очеретько, А.Ю. Тимошенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 116-123. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1513427
  Меліхова Т.О. Удосконалення обліку і аудиту адміністративних витрат підприємства / Т.О. Меліхова, М.П. Шишига // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 28-34 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6806
1513428
  Доценко О.В. Удосконалення обліку капітального ремонту основних засобів : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 270-276. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1513429
  Шатковська Л.С. Удосконалення обліку нематеріальних активів / Л.С. Шатковська, Т.Г. Камінська // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 102. – С. 276-283
1513430
  Шпильовий В.А. Удосконалення обліку нематеріальних активів підприємства // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-68.
1513431
  Фещенко Є.А. Удосконалення обліку оплати праці у бюджетних організаціях / Є.А. Фещенко, Т.Г. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто особливості обліку оплати праці у закладах освіти, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, та напрями його удосконалення.
1513432
  Подмешальська Ю.В. Удосконалення обліку та аудит доходів від реалізації готової продукції в умовах використання інформаційних систем та технологій / Ю.В. Подмешальська, А.Ю. Прокопенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2, січень. – С. 71-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1513433
  Подмешальська Ю.В. Удосконалення обліку та аудит заробітної плати на підприємстві / Ю.В. Подмешальська, Я.В. Піддубня // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 100-108. – ISSN 2306-6806
1513434
  Макаренко А.П. Удосконалення обліку та аудиту операційних доходів на підприємствах оптової торгівлі / А.П. Макаренко, А.А. Оренчак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 34-43. – ISSN 2306-6814
1513435
  Гамова О.В. Удосконалення обліку та контролю заробітної плати на ПАТ "Запоріжсталь" / О.В. Гамова, А.М. Хомік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 95-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1513436
  Ковшун Н.Е. Удосконалення обліку теплоспоживання як стимулювання енергозбереження у житловому господарстві // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 393-401. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1513437
  Деньга С. Удосконалення обліку фінансової діяльності суб"єкта господарювання // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 7. – С. 7-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1513438
  Бабіч В.В. Удосконалення обліку формування, розподіл й використання прибутку / В.В. Бабіч, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 2 (195). – С. 103-110. – Бібліогр.: 7 назв
1513439
   Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці : матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції : 26-28 квітня 2010 р., м. Ужгород / МОНУ ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; Закарпат. торг.-пром. палата [та ін.] ; [ред.кол.: Мікловда В.П., Даньків та ін. ; відп. ред. Даньків Й.Я.]. – Ужгород : УжНУ, 2010. – 378 с.
1513440
  Фалендиш В.В. Удосконалення обчислювальних методів обробки ритмокардіосигналу в системах контролю функціонального стану людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Фалендиш Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1513441
  Ляхович У. Удосконалення окремих елементів інституту звернень громадян / У. Ляхович, Д. Ляхович // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 23-28
1513442
  Орлова В.О. Удосконалення оподаткування і податкового обліку : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 37-40
1513443
  Бабіч В.В. Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об"єкта оподаткування : податкова політика / В.В. Бабіч, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 71-76. – Бібліогр.: 3 назви
1513444
   Удосконалення оподаткування прибутку підприємств в Україні / [Т.І. Єфименко та ін.] ; за заг. ред. Т.І. Єфименко, Л.Г. Ловінської ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : Академія фінансового управління, 2013. – 524, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 405-419 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-61-3
1513445
  Циганов С.А. Удосконалення оподаткування прибутку підприємств: зарубіжний досвід та практика в Україні / С.А. Циганов, М.М. Садовенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 220-226. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Основну увагу приділено системі оподаткування прибутку підприємств в умовах трансформації ринкової економіки. Висвітлено переваги й недоліки діючого порядку обчислення податку на прибуток юридичних осіб в Україні. Зроблено акцент на необхідності ...
1513446
  Кириченко О.М. Удосконалення організацією імпортних операцій в міжнародній діяльності фірми // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (194/195). – С. 71-76
1513447
  Проценко Т.О. Удосконалення організації адміністрування митних платежів залишається, пріоритетним у діяльності митних органів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 218-222. – ISSN 1563-3349
1513448
  Черваньов Д.М. Удосконалення організації виробництва / Д.М. Черваньов. – К, 1987. – 45с.
1513449
  Чухно А.А. Удосконалення організації заробітної плати і технічного нормування - важлива умова зниження собівартості продукції / А.А. Чухно, І.М. Бахтін // Вісник КДУ. Серія економіки та права, 1962. – №5
1513450
  Чухно А.А. Удосконалення організації заробітної плати і технічного нормування - важлива умова зниження собівартості продукції / А.А. Чухно, І.М. Батхін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 34-39. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  В статье рассматривается заработная плата не только как важный материальный стимул, но и как один из элементов производственных затрат социалистических предприятий. Расходы заработной платы на единицу продукции уменьшаются при опережающем росте ...
1513451
  Маруня В.П. Удосконалення організації заробітної плати на сучасному етапі (на матеріалах харчової промисловості УРСР) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 23-29. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье освещаются изменения в нормировании труда, тарифной системе, формах и системах зарплаты в пищевой промышленности УССР в связи с переходом на новые условия оплаты труда и 7-часовой рабочий день.
1513452
  Лиходій В.Г. Удосконалення організації заробітної плати на сучасному етапі комуністичного будівництва. / В.Г. Лиходій. – К., 1968. – 44с.
1513453
  Ковальчук Р.Л. Удосконалення організації навчального процесу у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 248-252. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1513454
  Візіренко С.В. Удосконалення організації обліку витрат рекламної діяльності підприємства / С.В. Візіренко, О.О. Єрмакова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2016. – № 4 (33). – С. 108-112. – ISSN 2308-1988
1513455
  Акименко О.Ю. Удосконалення організації обліку зовнішньоекономічної діяльності як запорука успішної стратегії / О.Ю. Акименко, О.О. Мальцев // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 12-14. – ISBN 978-617-7511-00-0
1513456
  Візіренко С.В. Удосконалення організації обліку капітальних інвестицій підприємства / С.В. Візіренко, І.О. Фененко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 170-174. – ISSN 2308-1988
1513457
  Анісімова О.М. Удосконалення організації оплати праці на підприємстві шляхом застосування сучасних інформаційних систем у корпоративному управлінні // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 256-262. – ISSN 2225-6407
1513458
  Бородатий В.П. Удосконалення організації та оплата праці в колгоспах / В.П. Бородатий. – Київ, 1966. – 48с.
1513459
  Задорожний В.К. Удосконалення організації торговельного обслуговування / В.К. Задорожний. – К., 1983. – 48с.
1513460
  Коцко Т. Удосконалення організації управління як чинник забезпечення конкурентоспроможності нафтопереробних підприємств // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С.171-176. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
1513461
  Внукова Н.М. Удосконалення організації факторингу в банку за логістичним підходом / Н.М. Внукова, Н.С. Опешко, С.О. Колодізєва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 68-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1513462
  Ширінян Л. Удосконалення організації фінансів та оподаткування страхових компаній України : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6 (583). – С. 55-66 : Табл., рис. – Бібліогр: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1513463
  Карабін Т.О. Удосконалення організаційних форм публічної адміністрації на місцевому рівні в Україні в контексті здійснення адміністративної реформи // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (7). – С. 47-56. – ISSN 2523-4889
1513464
  Петрович Й.М. Удосконалення організаційно-економічних методів управління технічною підготовкою виробництва нової техніки / Й.М. Петрович, О.Ф. Ткаченко. – Львів, 1994. – 45с.
1513465
  Сакун О.С. Удосконалення організаційно-економічних механізмів підтримки локальних інноваційних центрів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 8, серпень. – С. 78-84. – ISSN 2306-6806


  Здійснено оцінку державної фінансової підтримки діяльності технопарків в Україні. Зпропоновано механізми взаємодії інноваційних центрів з освітніми закладами, державою та підприємствами.
1513466
  Михайлова Ю.В. Удосконалення організаційно-економічного інструментарію ефективного управління персоналом підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизацїї та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (234). – С. 134-142. – ISSN 2522-1620
1513467
  Крищенко К. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління оплатою праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 9-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.


  Нові видання
1513468
  Гречан А.П. Удосконалення організаційно-економічної системи функціонування підприємств легкої промисловості : Автореф... канд. техн.наук: 08.00.28 / Гречан А. П.; МО України, Держ акад. легк. про-ті України. – К., 1994. – 22л.
1513469
  Васильєв Є. Удосконалення організаційно-правових форм діяльності органів місцевого самоврядування у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 23-30. – ISSN 2220-1394
1513470
  Гацуля О. Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління на регіональному та галузевому рівнях у контексті процесів децентралізації / О. Гацуля, Ф. Рагімов // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 101-112
1513471
  Гринчук О.А. Удосконалення організаційно-технологічних рішень зведення підземних частин цивільних будівель на техногенних міських територіях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Гринчук Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1513472
  Мурасьова О.В. Удосконалення організаційно-технологічних рішень інструментального моніторингу ущільненої забудови, прилеглої до нового будівництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Мурасьова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 38 назв
1513473
  Ліба Н.С. Удосконалення організаційного забезпечення реалізації регіональної промислової політики областей Карпатського економічного району / Н.С. Ліба, В.І. Рибчак // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 81-90. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
1513474
  Коваленко М. Удосконалення організаційної структури банківського нагляду в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 115-123
1513475
  Стрельніков О.І. Удосконалення організаційної структури управління системою бухгалтерського обліку в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 121-123
1513476
  Бєльська Т.В. Удосконалення основних форм суспільно-владних взаємодій в умовах сучасних глобальних тенденцій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 123-130. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (84)). – ISSN 2310-2837
1513477
  Олійник В. Удосконалення охорони державної таємниці України крізь призму аналізу законодавства держав-учасниць СНД // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 59-63
1513478
  Воротинцев М. Удосконалення оцінки ризику кредитування діяльності кредитних спілок // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 8 назв
1513479
  Тарадай В.Н. Удосконалення оцінки рівня управління регіональними ресурсами // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 224-229. – ISSN 2222-0712
1513480
  Шпак Г.М. Удосконалення оцінювання сертифікованих сільськогосподарських земель // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 77-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
1513481
   Удосконалення парку пересувних лабораторій вимірнювальної техніки як фактор підвищення оперативності та ефекктивності метрологічного обслуговування складних систем / І.Б. Кузнецов, В.Т. Марценківський, О.В. Буяло, В.О. Проценко, О.В. Ярошенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 38-46


  У статті розглянуті сучасні принципи та тенденції розвитку парку пересувних лабораторій вимірювальної техніки та їх вплив на підвищення оперативності та ефективності метрологічного обслуговування військ. В статье рассмотрены современные принципы и ...
1513482
  Іншин М.М. Удосконалення пенсійного забезпечення працівників органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 100-106. – ISSN 1026-9932
1513483
  Дібрівна І.Е. Удосконалення підготовки студентів агротехнологічного спрямування під час вивчення математичних дисциплін із застосуванням інформаційних технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 313-318. – (Педагогіка ; № 3)
1513484
  Карпенко О.О. Удосконалення підручника як інтегруючого навчально-методичного комплексу в умовах реформування вищої освіти в Україні // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 123-131. – ISBN 966-7352-66-8


  Виявлено загальні вимоги до змісту та форми підручника як головні критерії його адаптації до сучасного освітньо-інформаційного середовища з метою вдосконалення. Підручник розглядається як інтегруючий навчально-методичний комплекс.
1513485
  Кульпінський С.В. Удосконалення підходів до визначення облікової ставки центробанку в умовах інвестиційного витіснення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (215). – С. 32-38
1513486
  Лазарєва Л.М. Удосконалення підходів до оцінки якості та безпечності меду бджолиного : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Лазарєва Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1513487
  Поляков М.Й. Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 117-127. – ISSN 2222-4459
1513488
  Федорчак В.В. Удосконалення підходів до функціонування системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 168-174
1513489
  Клименко О.М. Удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 19-22
1513490
  Коваленко О.Ю. Удосконалення планувальної організації заповідних територій // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 20-27 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1513491
  Пашко П.В. Удосконалення планування митних надходжень до державного бюджету // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 50-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1513492
  Бондар І.К. Удосконалення планування пpацi в сiльському господаpствi / І.К. Бондар. – Київ : Київський університет, 1972. – 227с.


  Головна увага акцентується на pозкpиттi пpоблем планування темпiв зpостання пpодуктивностi пpацi й економiчного обгpунтування планових pозpахункiв.
1513493
  Василькова Т.В. Удосконалення планування податкових платежів : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 36-39. – Бібліогр.: 4 назви
1513494
  Бондар І.К. Удосконалення планування праці в сільському господарстві / І.К. Бондар. – Київ, 1972. – 226с.
1513495
  Нелеп В.М. Удосконалення планування сільськогосподарського виродництва / В.М. Нелеп, М.К. Дорохін. – К, 1980. – 56с.
1513496
  Плескач В. Удосконалення податкового механізму на основі супроводу змін до норм податкового законодавства // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 75-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-2005
1513497
   Удосконалення позиціонування як антикризовий засіб організації / Г.М. Коломієць, О.В. Меленцова, Т.М. Гришина, А.П. Чередниченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 24, грудень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6814
1513498
  Нікітан Н.О. Удосконалення показників виконання Державних цільових програм для контролю видаткової частини бюджету // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 331-336. – ISSN 2222-4459
1513499
  Гнатик Я.Б. Удосконалення показників оцінки стану ринку автотранспортних послуг // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 63-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1513500
   Удосконалення понятійного апарату інфраструктури туризму / Брич Василь, Мазур Володимир, Даниленко Вікторія, Продан Ірина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 108-112 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
1513501
  Заєць Ю.С. Удосконалення поняття адвокатської таємниці в контексті реалізації конституційного принципу конфіденційності інформації про особу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 17-20. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1513502
  Хуторян Н. Удосконалення порядку надання відпусток у проекті Трудового кодексу України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 44-49
1513503
  Симорот З.К. Удосконалення порядку прийому на роботу робітників і службовців // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1513504
  Кожушко О.В. Удосконалення порядку судово-економічної експертизи витрат діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 8-16. – ISSN 2222-4459
1513505
  Гула Л.Ф. Удосконалення правових основ прокурорського нагляду за дотриманням законності, прав і свобод людини при здійсненні оперативно-розшукової діяльності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 61-66
1513506
  Демчишин Н. Удосконалення правових основ якості лікарських засобів як чинника ефективності фінансового забезпечення фармацевтичних послуг в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 110-113
1513507
  Лапай О.П. Удосконалення правових форм стимулювання матеріальної заінтересованості у вугільній промисловості // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1513508
  Василевич М.В. Удосконалення правового забезпечення гарантій незалежності судової влади в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 86-91
1513509
  Єршова С.І. Удосконалення правового забезпечення державної підтримки малого підприємництва / С.І. Єршова, О.В. Долготер // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 120-123. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1513510
  Калетнік Григорій Миколайович Удосконалення правового забезпечення функціонування ринку біопалива в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 48-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розкрито проблеми правового забезпечення функціонування ринку біопалив в Україні. Охарактеризовано наявну нормативно-правову базу галузі виробництва та споживання біопалив. Проаналізовано законодавчо-нормативні акти окремих держав у сфері ...
1513511
  Колмарницький В.М. Удосконалення правового регулювання безпечного використання генетично змінених організмів // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.15-23
1513512
  Попович Є. Удосконалення правового регулювання взаємодії органів прокуратури з органами державної влади – потреба сьогодення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 91-93
1513513
  Яцук В.А. Удосконалення правового регулювання відповідальності органів місцевого самоврядування в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 93-97. – Бібліогр.: 9 назв
1513514
  Самусенко Ю.В. Удосконалення правового регулювання діяльності підрозділів карного розшуку щодо розкриття квартирних крадіжок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 285-289.
1513515
  Другова В.А. Удосконалення правового регулювання звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом вчинення виконавчого напису // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 347-354. – ISSN 1563-3349
1513516
  Бошицький Ю.Л. Удосконалення правового регулювання комерційних (фірмових ) найменувань в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 6-7. – ISBN 978-966-301-169-1
1513517
  Підопригора О.А. Удосконалення правового регулювання науково-технічного прогресу // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 32-38. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье на основе материалов июньского (1985 г.) совещания в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно-технического прогресса анализируется постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О широком распространении новых методов хозяйствования и усилении их ...
1513518
  Буздуган Я. Удосконалення правового регулювання фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 107-110
1513519
  Щербаков В. Удосконалення правового становища органів акціонерних товариств пропозиції до законодавства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 68-73
1513520
  Пилипенко А.Я. Удосконалення правового становища сільських будівельних комбінатів / А.Я. Пилипенко, Л.М. П"ясецька // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 32-37. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье дается анализ основных положений, связанных с более четкой регламентацией правового статуса сельских строительных комбинатов. С учетом опыта функционирования ССК Минсельстроя УССР предложены меры по совершенствованию правового положения этой ...
1513521
  Безносик А.О. Удосконалення правового статусу органів самоорганізації населення на основі європейського досвіду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 211-215. – ISSN 1563-3349
1513522
   Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – 374, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7509-59-0
1513523
  Сменковський А.Ю. Удосконалення правовогозабезпечення державної політики енергетичної безпеки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 15-21
1513524
  Дудник В.О. Удосконалення правової бази формування національного культурного простору // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 104-116
1513525
  Бошицький Ю.Л. Удосконалення правової культури громадян як засіб оптимізації охорони інтелектуальної власності в Украні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 211-215
1513526
  Пилипенко А.Я. Удосконалення правової організації управління будівництвом в УРСР у дванадцятій п"ятирічці // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 38-42. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье рассматриваются узловые вопросы правовой организации управления строительством в Украинской ССР: системы союзно-республиканских и республиканских строительных министерств, хозорганов промежуточного звена управления, производственных ...
1513527
  Бошицький Ю.Л. Удосконалення правової системи України - фундамент для інноваційного розвитку країни та ефективної охорони інтелектуальної власності // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 6-8. – ISBN 978-617-7363-7-0
1513528
  Липачова Л.М. Удосконалення практики звернень громадян в Україні за захистом своїх прав і свобод до Європейського Суду з прав людини // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 12-21.
1513529
  Зварич О.В. Удосконалення практики формування доходів бюджету // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 21-25.
1513530
  Козій Т.В. Удосконалення практичної підготовки педагогів професійного навчання з товарознавства // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 52. – С. 7-10. – ISSN 2306-546X
1513531
  Підхомний О. Удосконалення прогнозування основних макроекономічних показників в економіці України / О. Підхомний, Є. Андрущак, О. Перепьолкіна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 727-732. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1513532
  Кожина О.С. Удосконалення прогнозування перебігу бронхіальної астми у дітей з урахуванням фенотипу, асоційованого з тимусним стромальним лімфопоетином : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Кожина Ольга Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1513533
  Кофанов О. Удосконалення програми з хімії з урахуванням міждисциплінарних зв"язків / О. Кофанов, Т.М. Назарова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 154-157. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
1513534
  Коваленко В.В. Удосконалення програмного забезпечення функціонування банків як засіб мінімізації технологічних та фінансових ризиків // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 118-123
1513535
  Клепікова О. Удосконалення проекту Господарського процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 51-55. – ISSN 1026-9932
1513536
  Смерічевський Сергій Францович Удосконалення промислової структурної політики України / Смерічевський Сергій Францович, Клімова Олена Ігорівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто структурні зміни в економіці України на прикладі промислового комплексу. Визначено взаємозв"язок у динаміці структурних трансформацій у різних галузях промисловості, які відбулися у вітчизняній економіці з моменту проголошення ...
1513537
  Творошенко І.С. Удосконалення просторової мережі навчальних закладів міста Сєвєродонецька на основі геоінформаційного аналізу / І.С. Творошенко, А.Р. Шевченко // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – С. 46-52. – ISSN 1681-7710
1513538
  Ростислав К.В. Удосконалення просторової структури регіону // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 160-162
1513539
  Рєзва К.С. Удосконалення проточних частин високонапірних оборотних гідромашин на основі чисельного моделювання їх гідродинамічних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.17 / Рєзва Ксенія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1513540
  Бойко М. Удосконалення професійної майстерності викладача вищої школи в контексті вимог Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 218-223. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1513541
  Нетребенко А. Удосконалення професійної майстерності педагогів повинно відповідати вимогам сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 30 : фото
1513542
  Згалат-Лозинська Удосконалення професійної орієнтації на основі прогнозування тенденцій ринків праці та освітніх послуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 313-323. – ISSN 1993-6788


  Важливі дослідження проблеми інтелектуальної власності здійснені такими відомими українськими вченими як А. Гальчинський, В. Гкєць, А. Чухно тощо.
1513543
  Пилипенко О.І. Удосконалення професійної освіти бухгалтерів для дієвого функціонування системи економічної безпеки підприємств / О.І. Пилипенко, О.А. Юрченко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 148-154. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
1513544
  Масич С.Ю. Удосконалення професійної підготовки майбутнього педагога: суб"єктно-особистісний підхід // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 257-265. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
1513545
  Махнюк А.В. Удосконалення професійної підготовки окремих категорій персоналу та створення мотиваційних умов просування по службі / А.В. Махнюк, А.В. Віхтюк, І.В. Кукін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 138-140 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1513546
  Крива В.І. Удосконалення професійної підготовки студентів шляхом виконання реальних дипломних проектів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 43-47. – ISSN 2413-1571
1513547
  Жарко Ю.Г. Удосконалення процедур оцінювання невизначеності вимірювань під час сертифікаційних випробувань колісних транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Жарко Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1513548
  Запара Світлана Іванівна Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Запара С.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 22с. – Бібліогр.: 6 назв
1513549
  Шустік О. Удосконалення процедури вирішення корпоративних конфліктів - вимога часу // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 38-41.
1513550
  Сошка Н.В. Удосконалення процедури контролю за процесом справляння податків до місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 27-32


  Досліджено сутність податкового контролю, його завдання та види. Запропоновано шляхи вдосконалення процедури контролю за місцевим оподаткуванням в Україні.
1513551
  Сорокіна Л.В. Удосконалення процедури прогнозування змін фінансового стану будівництва з використанням двокаскадної моделі нечіткого висовку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 285-293 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1513552
  Руденко А.А. Удосконалення процесів адміністрування податків і зборів в Україні в контексті податкового кодексу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 102-106


  У статті розглядаються нові підходи до адміністрування податків в контексті Податкового кодексу України, прийняття яких буде першим кроком у створенні нової системи оподаткування. The article deals with new approaches toward administering taxes in the ...
1513553
  Фурман Ю.М. Удосконалення процесів аеробного енергозабезпечення жінок 37-49 років шляхом комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання / Ю.М. Фурман, С.В. Сальникова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 59-63 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1513554
  Маїк Людмила Ярославівна Удосконалення процесів виготовлення полімерних форм лазерним гравіюванням для маркування продукції : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.01 / Маїк Л.Я.; Українська академія друкарства. – Львів, 2003. – 19с. – Бібліогр.:
1513555
  Онищенко В.А. Удосконалення процесів підготовки до проведення податкової перевірки : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 14-21 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1513556
  Савченко Ю.В. Удосконалення процесів ударно-хвильової регенерації твердих сплавів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Савченко Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 30 назв
1513557
  Прокопів Б. Удосконалення процесів управління в органах внутрішніх справ // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 155-161. – ISSN 2524-0129
1513558
  Толубко В.Б. Удосконалення процесів управління телекомунікаційними мережами за стандартом Telecommunications Management Network / В.Б. Толубко, Л.Н. Беркман, А.О. Макаренко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2019. – № 2 (54). – С. 5-13. – ISSN 2518-7678


  У статті розглянуто концепцію управління мережею Telecommunications Management Network. Процес управління представлено у вигляді замкнутого циклу послідовного звернення до трьох операторів: ідентифікації об’єкта управління, прийняття рішень про ...
1513559
   Удосконалення процесу вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" в СНУ ім. В. Даля / М.А. Касьянов, В.М. Мальоткін, О.М. Друзь, В.В. Некрутенко, І.С. Голяев // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 8-10. – Бібліогр.: 12 назв
1513560
  Сергієнко Н.В. Удосконалення процесу викладання безпеки життєдіяльності та цивільної оборони у Лисичанському педагогічному коледжі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 34-35
1513561
  Биков В.І. Удосконалення процесу викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності " у вищих закладах освіти / В.І. Биков, О.С. Кожем"якін // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-39
1513562
  Каргін С.Б. Удосконалення процесу кування валів на основі застосування профільованого інструменту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Каргін Сергій Борисович ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. академія. – Краматорск, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1513563
  Бендес Ю.П. Удосконалення процесу навчання фізики майбутніх інженерів телекомунікаційного профілю // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 159-162. – (Серія : Педагогічні науки)
1513564
  Медвідь Ю.І. Удосконалення процесу підготовки офіцерів запасу в Україні як педагогічна проблема // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (155). – С. 9-15. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1513565
  Лисенок О.В. Удосконалення процесу управління ризиками в банку / О.В. Лисенок, О.С. Бадзим // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (190). – С. 7-12
1513566
  Волик Н.Г. Удосконалення процесу управління фінансовими інвестиціями / Н.Г. Волик, К.В. Третьякова // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.64-68. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1513567
  Романюк Б.В. Удосконалення процесуального порядку об"єднання кримінальних справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-34.
1513568
  Нор В. Удосконалення процесуального статусу потерпілого від злочину та системи гарарнтій захисту його прав і законних інтересів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.524-535. – Бібліогр.: 3 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1513569
  Кріпак А. Удосконалення процесуального статусу потерпілого як суб"єкта доказування у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 275-276
1513570
  Татаров О.Ю. Удосконалення процесуального статусу слідчих як складова реформування системи кримінального судочинства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 154-162
1513571
  Татаров О. Удосконалення процесуальної діяльності з перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 62-66
1513572
  Капліна О. Удосконалення процесуальнонго статусу потерпілого в кримінальному судочинстві України // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.43-47
1513573
  Демиденко Л.М. Удосконалення прямого оподаткування у напрямку інтеграції в ЄС : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 124-128 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1513574
  Стадниченко Т. Удосконалення публічно-управлінських відносин в Україні в контексті впровадження європейських стандартів демократичного врядування / Т. Стадниченко, Ю. Ліснєвська // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 72-81
1513575
  Сосновчик Д.М. Удосконалення радіометеорних систем вивчення динаміки нижньої термосфери та методів обробки радіометеорної інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.17 / Сосновчик Д.М.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1513576
  Кундік Р.І. Удосконалення реалізації конституційного принципу верховенства права в судочинстві України // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 294-298. – ISBN 978-617-616-077-9
1513577
  Сирота В.С. Удосконалення регулювання банківської системи України як інструмент подолання наслідків кризових явищ у банківському секторі 2008-2009 рр. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 84-91
1513578
  Стасіневич С.А. Удосконалення регулювання біржової діяльності - запорука відродження біржового ринку України / С.А. Стасіневич, В.А. Боєв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 28-36
1513579
  Волкова О. Удосконалення регулювання діяльності кредитних спілок України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 8 (274). – С. 44-45. – ISSN 1810-3944
1513580
  Осипчук Д.Г. Удосконалення регулювання Національним банком України обсягів та вартості кредитних ресурсів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 63-72
1513581
  Ященко Т. Удосконалення регулювання прийняття адміністративних актів з метою демократизації взаємодії органів публічної адміністрації з громадянами // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 304-305
1513582
  Ісаєнко О.В. Удосконалення регулювання сфери інтелектуальної власності як один із економічних пріоритетів в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [49]
1513583
  Ушенко Н.В. Удосконалення регуляторних важелів відтворення людського капіталу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-56.
1513584
  Мовчан Д. Удосконалення реєстраційного законодавства: проблеми та шляхи їх вирішення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 52-55
1513585
  Шевченко П.І. Удосконалення режимів та будови лущильних машин для агрегатних установок по виготовленню крупів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.18.12 / Шевченко П.І.; Одеська нац. академія харчових технологій. – Одеса, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
1513586
  Коробко О.А. Удосконалення резонансного діелькометричного методу контролю та визначення вологості рідких неполярних діелектриків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Коробко Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1513587
  Голівер В.П. Удосконалення рейтингової оцінки якості корпоративного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 76-81. – ISSN 2306-6814
1513588
  Міщенко В.С. Удосконалення рентного регулювання у надрокористуванні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 84-96 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1513589
  Лещенко Л.О. Удосконалення ринку овочів захищеного грунту на основі підвищення ефективності їх виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17, вересень. – С. 48-53 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1513590
  Жулин О.В. Удосконалення ринку фінансових послуг у контексті забезпечення фінансової інклюзії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 127-134. – ISSN 2222-4459
1513591
  Таранішин О.О. Удосконалення роботи веб-сайту для зміцнення іміджу закладу вищої освіти / О.О. Таранішин, Н.А. Калугіна, Г.О. Сакун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 390-395. – ISSN 2222-4459
1513592
  Євса Л.М. Удосконалення роботи вихрових апаратів при знепиленні газів молочноконсервних виробництв : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.18.12 / Євса Л.М.; Одеська нац. академія харчових технологій. – Одеса, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 14 назв
1513593
  Сидоренко О.М. Удосконалення роботи управлінських механізмів при здійсненні заходів державного регулювання у сфері публічних закупівель // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 77-83. – ISSN 2222-4459
1513594
  Глушенкова А.А. Удосконалення розвитку інноваційного потенціалу телекомунікаційного підприємства / А.А. Глушенкова, С.О. Красножон // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 27-31. – ISSN 2415-8089
1513595
  Корчева Т.В. Удосконалення розгляду судом скарги на постанову про порушення кримінальної справи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 129-137. – ISSN 0201-7245
1513596
  Кириленко О. Удосконалення розподілу інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам у контексті зарубіжного досвіду / О. Кириленко, Б. Малиняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – C. 21-36. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
1513597
  Пшеничний А.М. Удосконалення розрахунку силової дії магнітного поля на якір циліндричного електромагніта броньового типу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.01 / Пшеничний А.М.; МОіНУ; Кременчуцький держ. політехнічний ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1513598
  Чижов Л.П. Удосконалення розробки регіональних інвестиційних програм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 87-89
1513599
  Пєтков Олександр Олександрович Удосконалення розрядних кіл генераторів великих імпульсних струмів з урахуванням критеріїв їх надійності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.13 / Пєтков О.О.; Націон. технічний університет ХПІ. – Харків, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1513600
  Ахтирська Н. Удосконалення розслідування фактів жорстокого поводження відповідно до європейських стандартів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-49. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  З метою дотримання механізму забезпечення прав людини Україна має створити систему боротьбу з катуваннями. С целью соблюдения механизма обеспечения прав человека Украина обязана создать систему борьбы с пытками. Ukraine has to create a system of ...
1513601
  Піщіта О. Удосконалення російського законодавства в аспекті забезпечення реалізації прав громадян при отриманні медичної допомоги // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 74-81. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
1513602
  Лобузіна К. Удосконалення рубрикатора наукової бібліотеки як лінгвістичної основи пошукової інформаційно-комунікативної системи / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 448-459. – ISSN 2224-9516


  Подано аналіз скороченого варіанта Рубрикатора Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, виокремлено особливості його структури та змісту. Розкрито значення скороченої версії Рубрикатора для оптимізації процесів індексування.
1513603
  Бідюк Н. Удосконалення самостійної роботи студентів-перекладачів з урахуванням досвіду закладів вищої освіти США / Н. Бідюк, А. Наконечна // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 11. – C. 45-52. – ISSN 2409-9244
1513604
  Лондар С.Л. Удосконалення середньострокового прогнозування податку на додану вартість в Україні / С.Л. Лондар, О.С. Лондар, Д.І. Іванченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (296). – С. 31-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1513605
  Шетерляк Т.М. Удосконалення сигналізації на залізниці в кінці XIX на початку XX століть // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 244-245
1513606
  Максименко О.А. Удосконалення систем відведення та очищення зливових стоків машинобудівних підприємств для забезпечення екологічної безпеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Максименко Олена Аркадіївна ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1513607
  Жученко Н.О. Удосконалення систем дефектоскопії деталей ходової частини рухомого складу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Жученко Н.О.; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1513608
  Анісімова Л. Удосконалення систем менеджменту якості в умовах глобалізації ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статті представлено результати впровадження системи якості на базі концепції TQM (Total Quality Management) Досліджується використання моделі ділової досконалості підприємства Європейського фонду менеджменту якості. Theoretical and applied methods ...
1513609
  Романовська О.Л. Удосконалення систем управління якістю у закладах готельного та ресторанного бізнесу країни / О.Л. Романовська, І.П. Данилюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 169-179. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1513610
  Барвінський А.В. Удосконалення системи агрофізичного моніторингу земель сільськогосподарського призначення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 58-63. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1513611
  Колесник О.О. Удосконалення системи антикризового менеджменту банку за допомогою методу сценарного прогнозування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 201-208 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1513612
  Шмалій Л.В. Удосконалення системи антикризового управління підприємством / Л.В. Шмалій, А.А. Шевченко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 66-70. – ISSN 2415-8089
1513613
  Нападовська Л. Удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 3-7
1513614
  Федорченко О.Є. Удосконалення системи бюджетування на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 37-39. – ISSN 2306-6806
1513615
   Удосконалення системи вентиляції в мобільних санузлах / Ю.І. Юрас, Я.С. Коробейникова, Л.М. Архипова, М.В. Корчемлюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 107-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2078-4643
1513616
  Ніколаєв І. Удосконалення системи виконання судових рішень в Україні: світові стандарти та вітчизняні досягнення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 48-52.
1513617
  Ніколайчук К.М. Удосконалення системи використання рентоутворюючих факторів у нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів : авореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Ніколайчук К.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1513618
  Мельник Ю.С. Удосконалення системи виховання у ВНЗ - пріоритетне завдання сучасної освіти України // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 72-75. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1513619
  Бобиль В. Удосконалення системи гарантування вкладів в умовах сучасної фінансової кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 24-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1513620
  Бублій Г.А. Удосконалення системи державного регулювання вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 211-215. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1513621
  Калмиков О.В. Удосконалення системи державного регулювання малого бізнесу в сучасних умовах // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 93-100
1513622
  Бабак А. Удосконалення системи державного регулювання тарифів на ринках комунальних послуг // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 27-34
1513623
  Вавренюк С.А. Удосконалення системи державного управління у сфері вищої освіти // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2019. – С. 251-257. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 2414-5858
1513624
  Ляпін Д. Удосконалення системи державного управління як чинник належного виконання законодавства в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 135-148.
1513625
  Федоренко В.Г. та ін. Удосконалення системи економічних механізмів державного регулювання ринку праці як чинник забезпечення продуктивної зайнятості населення / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, Ю.Б.Пінчук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 13-16. – Бібліогр.: 13 назв
1513626
  Нух Таха Насіф Удосконалення системи зв"язку LTE-Advanced : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Нух Таха Насіф ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1513627
  Атаманюк О.П. Удосконалення системи землеустрою в сільському господарстві // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 74-78
1513628
  Барило О.Г. Удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 5-10. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Визначено напрями вдосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення щодо підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Запропоновано основні напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення підготовки населення до дій у ...
1513629
  Замаруєва І.В. Удосконалення системи іформаційної безпеки держави - нагальна проблема сьогодення / І.В. Замаруєва, А.О. Рось, Я.М. Жарков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-95. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  На фоні досвіду локальних війн і збройних конфліктів сучасності аналізуються тенденції зростання ролі інформаційного фактора у забезпеченні національних інтересів у воєнній сфері та проблеми інформаційної безпеки держави. Пропонуються напрями ...
1513630
  Ковальчук В.М. Удосконалення системи кадрового забезпечення пожежно-рятувальної служби в Україні в контексті адаптації зарубіжного досвіду // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 78-84
1513631
  Гуцол Г. Удосконалення системи карткових каталогів Книжкової палати України для ефективного обслуговування користувачів / Г. Гуцол, Н. Трухан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 13-17. – ISSN 2076-9326
1513632
  Жемеров О.О. Удосконалення системи ландшафтознавчих понять і методики їх формування / О.О. Жемеров, О.О. Дмитриков // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 45-49. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1513633
  Чухно А.А. Удосконалення системи матеріального стимулювання у промисловості // Комуніст України, 1965. – №12
1513634
  Калиновський Б. Удосконалення системи місцевих правоохоронних органів у контексті реформи децентралізації (на прикладі Національної поліції) // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 69-74. – ISBN 978-617-7638-06-2
1513635
  Цуркан Н.В. Удосконалення системи моніторингу земель сільськогосподарського призначення // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 112-117. – ISSN 0868-6939


  Вивчено зарубіжний та вітчизняний досвід створення мереж моніторингу ґрунтів сільськогосподарського призначення. Проаналізовано переваги і недоліки регулярного та нерегулярного способів формування мережі постійних ділянок для спостережень за змінами ...
1513636
  Ізюмцева Н.В. Удосконалення системи мотивації в посткризовий період розвитку банківських установ / Н.В. Ізюмцева, Н.М. Леуш // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 339-347
1513637
  Дума О.І. Удосконалення системи мотивації персоналу підприємства із застосуванням комплексного підходу на прикладі СП ТОВ "Сферос-електрон" / О.І. Дума, І.І. Палчинська, І.А. Семків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 39-46. – ISSN 0321-0499
1513638
  Боровська Г.С. Удосконалення системи національного судочинства відповідно до рекомендацій Європейської комісії "За демократію через право" / Г.С. Боровська, О.В. Величко // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 146-155
1513639
  Пархоменко В.М. та інш. Удосконалення системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.130-145. – (Технічні науки ; № 17)


  Є проект бухгалтерського кодексу України
1513640
  Пустовойт О. Удосконалення системи обігу споживчих товарів // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 28-33. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1513641
  Малюга А.В. Удосконалення системи обліку учасників бойових дій за рахунок впровадження інформаційних технологій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 177-185
1513642
  Карлін М.І. Удосконалення системи оподаткування у контексті покращення територіального соціально-демографічного розвитку // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 11-18. – ISSN 2072-9480
1513643
  Бєгун В.В. Удосконалення системи освіти з безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 23-24. – Бібліогр.: 5 назв
1513644
  Здановський В.Г. Удосконалення системи охорони праці в Україні на основі ризик-орієнтованої моделі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 32-35
1513645
  Михалко А.О. Удосконалення системи оцінки якості та безпеки комплексної туристичної послуги за вимогами міжнародних стандартів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Михалко Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
1513646
  Гораль Л.Т. Удосконалення системи оцінювання ефективності використання експортного потенціалу газотранспортного підприємства / Л.Т. Гораль, В.І. Шийко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 118-126. – ISSN 1993-0259
1513647
  Голомб В.В. Удосконалення системи оцінювання зовнішньоборгової стійкості України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 23-30. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161
1513648
  Буткевич С.А. Удосконалення системи первинного фінансового моніторингу (організаційно-правові аспекти) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 61-68
1513649
  Харченко Т. Удосконалення системи переробки твердих побутових відходів в Україні / Т. Харченко, Ю. Сагайдак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-46. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню питань збору, переробки та утилізації твердих побутових відходів в Україні. Окреслено найактуальніші проблеми означеної тематики, зокрема, зростаючі обсяги утворення відходів та відсутність ефективної системи управління ...
1513650
  Тверитникова О.Є. Удосконалення системи підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для електротехнічної галузі України (1965 - 1980 рр.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 15-21. – ISSN 2077-9496
1513651
  Михайленко О. Удосконалення системи підстав і порядку звільнення особи від кримінальної відповідальності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.51-54
1513652
  Біницька О.П. Удосконалення системи планування та фінансування підготовки педагогічних кадрів : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.09.01 - демограф., економ. праці., соц. економ. і політика / О.П. Біницька ; НАНУ, Ін-т економіки. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1513653
  Орфанова М.М. Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами в місті Івано-Франківськ / М.М. Орфанова, О.І. Іваник // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 126-131 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
1513654
  Безменко Л.К. Удосконалення системи показників економічної діагностики комерційної діяльності підприємства // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 121-126. – ISSN 2074-5354
1513655
  Павленко Ю.О. Удосконалення системи попередження насильства в сім"ї // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 11. – С. 33-36.
1513656
  Гобела В.В. Удосконалення системи правового забезпечення екологізації як безпекової діяльності // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (11). – С. 140-145. – ISSN 2617-4162
1513657
  Мамутов В.К. Удосконалення системи правового забезпечення економіки в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 60-66. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0131-775Х
1513658
  Підопригора О.А. Удосконалення системи преміювання за нову техніку // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 9-16. – (Серія права ; № 16)


  В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы премирования за новую технику. Автор подчеркивает, что ныне действующая система премирования не отвечает задачам ускорения технического прогресса. Даются предложения, направленные на ее ...
1513659
  Лащак В.В. Удосконалення системи прямого оподаткування в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 26-32
1513660
  Безтелесна Л. Удосконалення системи соціального захисту багатодітних сімей / Л. Безтелесна, Г. Юрчик, Ю. Нагай // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 22-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1513661
  Суровцева І. Удосконалення системи соціальної роботи через активізацію діяльності уповноваженого з прав людини // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (6). – С. 52-58. – ISSN 2618-0715
1513662
  Чепеленко А. Удосконалення системи транзитного переміщення товарів в умовах інтеграції / А. Чепеленко, С. Церковний // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 453-457. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1513663
  Мягкова О.В. Удосконалення системи управління в завданнях реструктуризації системи управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 112-116. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1513664
  Крушельницька О.В. Удосконалення системи управління витратами на підприємствах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 178-182. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1513665
   Удосконалення системи управління відходами в Україні в контексті європейського досвіду / В.С. Міщенко [та ін.] ; Проект Європейського Союзу "Управління відходами - Інструмент європейського сусідства і партнерства - Схід" (Waste Governance - ENPI East) ; ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ : Лазурит-Поліграф, 2012. – 120 с. : табл. – Бібліогр.: с. 97-98. – ISBN 978-966-02-5880-9
1513666
  Орлюк О. Удосконалення системи управління інтелектуальною власністю в Україні / О. Орлюк, Н. Корогод // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 169-179. – ISSN 2308-0361
1513667
  Уманців Ю.М. Удосконалення системи управління корпоративними правами держави в Україні / Ю.М. Уманців, Н.М. Микицей // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 362-368.
1513668
  Мицюк С. Удосконалення системи управління оновлення продукції в інноваційно активних підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано процес оновлення продукції. Дана характеристика інноваційно активних підприємств. Розглянуто механізм розробки комплексної системи управління інноваційною діяльністю підприємств. The article analyses the process of product ...
1513669
  Анісімова Л. Удосконалення системи управління організацією / Л. Анісімова, Н. Боклан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-37. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто необхідність організаційного розвитку та вдосконалення системи управління з використанням інформаційних технологій. This paper is focuses on the necessary of organization and management development with information system.
1513670
  Риндач М. Удосконалення системи управління організацією сфери послуг // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – № 2/3. – С. 100-102
1513671
  Погуляй О.В. Удосконалення системи управління підприємством / О.В. Погуляй, О.В. Шаповалова // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 34-37. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1513672
  Гаватюк Л.С. Удосконалення системи управління рентабельністю як умова ефективного функціонування підприємств / Л.С. Гаватюк, А.К. Пілат // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 47-50. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1513673
  Перебийніс В.І. Удосконалення системи управління сільськогосподарським підприємством у ринкових умовах / В.І. Перебийніс, А.В. Світлична // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 7 (177). – С. 17-24
1513674
  Шемаєв В.М. Удосконалення системи управління торговельно-економічним представництвом України за кордоном / В.М. Шемаєв, В.В. Шемаєв // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 63-69. – ISSN 2306-5664
1513675
  Тіхенко В.М. Удосконалення системи управління якістю надання послуг медичними лабораторіями на підставі ризик-орієнтованого підходу / В.М. Тіхенко, Н.М. Тіхенко // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (113). – С. 43-48. – ISSN 2307-4949
1513676
  Голян В.А. Удосконалення системи фіскального регулювання природокористування: домінанти подолання синдрому «символічності» нормативів плати / В.А. Голян, В.М. Бардась // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 145-151
1513677
  Кітченко О.М. Удосконалення системи формування та використання потенціалу енергозбереження промислових підприємств // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 68-72. – ISSN 1683-1942
1513678
  Запорожець О.І. Удосконалення складової оцінювання авіаційного шуму для випадку його випромінювання у задній сектор // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 54-63 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1513679
  Федоренко М.Г. Удосконалення сортименту столового винограду України на основі оцінки рівня прояву господарсько-цінних ознак гібридних форм селекції ННЦ "ІВіВ ім. В.Є. Таїрова" : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.08 / Федоренко Марина Григорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова". – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
1513680
  Баранова Н. Удосконалення соціальних стандартів у системі соціального забезпечення / Н. Баранова, Н. Поляк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 21-25
1513681
  Левін П. Удосконалення соціального страхування від нещасних випадків - умова збереження трудового потенціалу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-28
1513682
  Лозинський Д.Л. Удосконалення соціальної політики в контексті подолання негативних наслідків гібридної війни: податкові аспекти // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 65-67. – ISBN 978-9934-571-33-6
1513683
  Кольцов Р.Ю. Удосконалення спектрального методу підвищення роздільної спроможності навігаційних радіолокаційних систем за рахунок використання "вейвлет-перетворення" // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 60
1513684
  Лобода І.С. Удосконалення способу життя трудівників села. / І.С. Лобода. – К, 1984. – 48с.
1513685
  Грановська О.О. Удосконалення стабілізаторних пальникових пристроїв при мікрофакельному спалюванні газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Грановська Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України. Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 26 с. – Бібліогр.: 41 назва
1513686
  Заяць О.І. Удосконалення статистичної бази України для участі у прикордонній торгівлі за моделлю "єврорегіону" // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т, Хмельниц. регіон. від-ня Укр. технол. акад. [та ін.] ; [редкол.: Тюріна Н.М. та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 25-27. – ISBN 978-966-330-227-0
1513687
  Колюх В.В. Удосконалення статусу Конституційного Суду в контексті судової реформи в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 59-69. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1513688
  Стрижак А. Удосконалення статусу Конституційного Суду України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 29-32
1513689
  Колесніков Д.В. Удосконалення стаціонарних систем автоматичного водяного пожежогасіння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Колесніков Денис Валерійович ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чернобиля. – Черкаси, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1513690
  Череп О.Г. Удосконалення стратегій економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 33-41. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1513691
  Гудима А.А. Удосконалення стратегій управління запроектними аваріями для забезпечення екологічної безпеки АЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Гудима Алла Анатоліївна ; М-во екології та природ. ресурсів, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1513692
  Ратинська І.С. Удосконалення стратегічного планування діяльності державних акціонерних товариств України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 87-93. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1513693
   Удосконалення структури безпеки та методики оцінки рівня й стану фінансової безпеки підприємства в умовах трансформації ринкового простору / М.І. Іщенко, С.В. Капітула, Є.В. Міщук, В.О. Ільченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 67-76. – ISSN 2306-6792
1513694
  Петленко Ю.В. Удосконалення структури капіталу компанії як умова підвищення її капіталізації / Ю.В. Петленко, Г.В. Решетова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 102-109 : рис. – Бібліогр.: 21 назв.
1513695
  Педь І.В. Удосконалення структури національних податкових систем: досвід для України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 130-135. – Бібліогр. в кінці ст.


  Пропонуються результати дослідження щодо застосування досвіду національних податкових систем при розвитку та формуванні національної податкової системи України.
1513696
  Гопченко Є.Д. Удосконалення структури розрахункової методики максимального стоку весняного водопілля рівнинних річок Причорноморської низовини / Є.Д. Гопченко, К.Б. Ємельянова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 35-36. – ISSN 2306-5680
1513697
  Ткач М.О. Удосконалення структури та підвищення продуктивності багатопроцесорних систем із застосуванням розподіленої області обчислень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ткач Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: 36 назв
1513698
  Завадський Й.С. Удосконалення структури управління сільскогосподарських підприємств. / Й.С. Завадський. – К., 1976. – 48с.
1513699
  Корецький М.Х. Удосконалення структури управлінського циклу в освіті як основи становлення міжбюджетних відносин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 106-109. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1513700
  Оніщук М. Удосконалення суддівської освіти через інституційний розвиток Національної школи суддів України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 6-18
1513701
  Оніщук М. Удосконалення суддівської освіти через інституційний розвиток Національної школи суддів України // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2019. – № 4. – С. 2-10
1513702
  Москвич Л.М. Удосконалення судової процедури як складова підвищення ефективності функціонування суду // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 3 (139). – С. 22-24
1513703
  Смерічевський С. Удосконалення сучасних методик банківського регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб / С. Смерічевський, О. Клімова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 2 (192). – С. 28-32 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1513704
  Раус І.В. Удосконалення схем вакцинації ВІЛ-інфікованих дітей, що отримують антиретровірусну терапію : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Раус Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1513705
  Ткач А.А. Удосконалення та перспективи впровадження українських хлораторів ХТ-2 : повідомлення / А.А. Ткач, Л.В. Тищенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 81-82 : Табл. – ISSN 1726-5428
1513706
  Василенко І. Удосконалення та реформування освітньої системи у провідних країнах світу / І. Василенко, З. Василенко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 77-89. – ISSN 1682-2366


  Освітні системи США, Великої Британії.
1513707
  Купалова Г. Удосконалення та розвиток фінансового контролю у Збройних силах України / Г. Купалова, О. Алексеєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 5-9. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено теоретико-методологічні засади та дана оцінка стану організації фінансового контролю у Збройних Силах України. Сформульовані практичні рекомендації щодо підвищення його ефективності та якості, використання в управлінні військами. Освещены ...
1513708
  Ткаченко В.Ю. Удосконалення тактики ведення дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту на підставі вивчення імунно-морфологічних особливостей патології носоглотки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Ткаченко Вячеслав Юлійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1513709
  Логацький В.М. Удосконалення тарифної політики у сфері електроенергетики для досягнення секторальної та макроекономічної збалансованості // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (688), березень. – С. 3-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
1513710
  Матійчук О. Удосконалення тарифної системи на основі єдиної тарифної сітки в галузях АПК // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1513711
  Токарук В.В. Удосконалення теоретичних засад і технічних засобів для проведення спрямованих свердловин великого діаметру : автореф. дис. ... канд. техн. наук (д-ра філософії) : 05.15.10 / Токарук Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1513712
  Григор"єва А. Удосконалення термінології сімейного права України: співвідношення понять "цивільний шлюб", "фактичний шлюб" та "конкубінат" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 218-219. – ISBN 978-617-7069-14-9
1513713
  Андреєва Н.О. Удосконалення техніки виконання вправ з м"ячем на етапі попередньої базової підготовки в художній гімнастиці : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Андреєва Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
1513714
  Іванов А.В. Удосконалення техніки поштовху штанги у кваліфікованих важкоатлетів на основі варіювання величини обтяження : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Іванов Артем Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1513715
  Петрик П.Б. Удосконалення технології ароматизації поліграфічної продукції в офсетних рулонних машинах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Петрик Павло Богданович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2016. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 27 назв
1513716
  Плєснецов С.Ю. Удосконалення технології валкового формування гнутих профілів з елементами згину до 180° : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Плєснецов Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1513717
  Притчин Сергій Емільович Удосконалення технології вирощування зливків кремнію з рівномірним розподілом кисню : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.06 / Притчин С.Е.; Харків. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1513718
  Кузьмич В.М. Удосконалення технології вирощування цикорію кореневого в умовах північно-західного лісостепу України. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.09 / Кузьмич В.М.; Ін-т.землеробства Укр.акад.аграрн.наук. – К, 1998. – 20л.
1513719
  Кутасов А.В. Удосконалення технології декортикації стебел соломи технічних конопель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Кутасов Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1513720
  Ващенко Я.В. Удосконалення технології діагностування стану тягового асинхронного електроприводу рухомого складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.09 / Ващенко Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1513721
  Кушлик Б.Р. Удосконалення технології друкування малотиражної продукції плоским офсетним друком : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Кушлик Богдан Ростиславович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1513722
  Різничук А.І. Удосконалення технології запобігання руйнуванню стінок скерованих свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук (д-ра філософії) : 05.15.10 / Різничук Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1513723
  Гутак О.І. Удосконалення технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів шляхом різночастотного імпульсно-хвильового впливу на нафтогазонасичені породи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Гутак Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1513724
  Ковтун А.І. Удосконалення технології керованого розколу кам"яних блоків невибуховими руйнуючими сумішами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Ковтун Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1513725
  Антоневич Я.К. Удосконалення технології лиття під тиском з організацією автоматичного керування якістю виливків у замкненому режимі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.04 / Антоневич Ярослав Казимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
1513726
  Гонтарь П.А. Удосконалення технології механічного руйнування гірських порід використанням кумулятивного вибухового ядра : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Гонтарь Павло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1513727
  Круглий Д.Г. Удосконалення технології одержання лляної трести розстиланням соломи : Автореф. дис... канд. техн. наук: Спец.05.18.03 / Д.Г.Круглий; Херсонський держ. техн. ун-т. – Херсон, 2001. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1513728
  Пастернак О.О. Удосконалення технології охолодження коксового газу дисперсними смоло- водо- конденсатними сумішами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Пастернак Олександр Олександрович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Держ. підприємство "Укр. держ. наук.-дослід. вуглехім. ін-т (УХІН)". – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1513729
  Павлюх Л.І. Удосконалення технології очищення нафтовмісних стічних вод сорбентами рослинного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Павлюх Леся Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв
1513730
  Сінченко В.М. Удосконалення технології передпосівного та післяпосівного періоду вирощування цукрових буряків в умовах провобережного лісостепу України. : Автореф... Канд.с-ї.наук: 06.01.01 / Сінченко В.М.; Ін-т землеробства Укр.Акад.аграрн.наук. – К, 1999. – 16л.
1513731
  Ситнік Н.С. Удосконалення технології переетерифікування жирів з використанням гліцератів лужних металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Ситнік Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1513732
  Гедзик Н.М. Удосконалення технології підвищення газовилучення з родовищ із низькопроникними теригенними колекторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Гедзик Назарій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1513733
  Чуніховська Віра Миколаївна Удосконалення технології прискореного вирощування саджанців троянди ефіроолійної на основі зеленого живцювання : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.09 / Чуніховська Віра Миколаївна; Ін-тут ефіроолійних і лікарських рослин. – Сімферополь, 1997. – 17л.
1513734
  Мхамад Ібрагім Ахмад Альомар Удосконалення технології управління розподілом ресурсів пакетних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Мхамад Ібрагім Ахмад Альомар ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1513735
  Гнесь К.А. Удосконалення технології утилізації автомобільних шин з використанням пневмокласифікації // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 29-32 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1513736
  Репета Вячеслав Богданович Удосконалення технології уф-лакування відбитків офсетного друку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05. 05. 01 / Репета В. Б.; Мін-во освіти і науки України; Українська академія друкарства. – Львів, 2007. – 20с. – Бібл.: 28 назв
1513737
  Мороз Л.Б. Удосконалення технологій застосування поверхнево-активних систем для збільшення нафтовилучення на завершальній стадії розробки родовищ (на прикладі родовищ Передкарпаття) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Мороз Леся Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1513738
  Ємець О.А. Удосконалення технологій землеустрою територій міжнародних автомобільних транспортних коридорів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Ємець Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1513739
  Мацюк Г. Удосконалення технологій інформаційного пошуку на основі тезауруса предметної області // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (253). – С. 20-25. – ISSN 1029-7200


  допомогою тезауруса предметної області. Запропоновано алгоритм процедури інформаційного пошуку, розкривається технологія формування тезауруса предметної області «Розумне місто». Наголошується, що при формуванні пошукового образу і пошукового запиту ...
1513740
  Чумак Ольга Петрівна Удосконалення технологій мила з використанням нетрадиційної сировини : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.06 / Чумак Ольга Петрівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Х., 1997. – 17л.
1513741
  Главче М. Удосконалення технологій навчання при викладанні математичних дисциплін // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 239-245
1513742
  Коновальчик М.В. Удосконалення технологій очищення води із використанням зворотноосмотичного устаткування для зменшення негативного впливу на довкілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Коновальчик Максим Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 26 назв
1513743
   Удосконалення технологічних процесів стикування у фасадних теплоізоляційних системах / Афанасьєв Віктор Валерійович, Мальований Ілля Вікторович, Ярова Юлія Олексіївна, Корнійчук Юлія Олександрівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 180-186 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2219-5300
1513744
  Самкевич Тетяна Іванівна Удосконалення технологічного процесу оцінки якості льносировини : Автореф... канд. сільгосп.наук: 05.18.03 / Самкевич Тетяна Іванівна; Укр. держ. аграр. ун-тет. – К., 1994. – 19л.
1513745
  Смалько Михайло Анатолійович Удосконалення торцевих ущільнень на основі аналізу теплових та гідродинамічних процесів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.06 / Смалько М.А.; НАНУ, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2000. – 21с.
1513746
  Падалка А.М. Удосконалення традиційних та розробка нових криміналістичних методів розслідування організованої злочинної діяльності у сфері оподаткування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 263-265. – ISSN 2219-5521
1513747
  Воліков В.В. Удосконалення трансферу технологій у вищих навчальних закладах // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 (72). – С. 35-42. – ISSN 1683-1942
1513748
  Агарков В.В. Удосконалення універсально-збірних переналагоджуваних штампів шляхом оптимізації конструктивних параметрів компонувань в умовах машинобудівного виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Агарков Віктор Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Біблогр.: 12 назв
1513749
  Міщенко В. Удосконалення управління банківським кредитуванням на прикладі країн Центральної та Східної Європи / В. Міщенко, О. Кравець // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 5-10
1513750
  Ситник Л.С. Удосконалення управління банківськими інвестиціями у промисловість / Л.С. Ситник, Є.А. Ситник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 101-108.
1513751
  Байстрюченко Н.О. Удосконалення управління земельними ресурсами на регіональному рівня / Н.О. Байстрюченко, Ю.О. Бережна // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 15-27. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1513752
  Чернявська І.М. Удосконалення управління змінами на машинобудівному підприємстві на основі двоплощинного ситуаційного аналізу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 89-93 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2306-6814
1513753
  Бутенко Я.О. Удосконалення управління зрошенням з використанням даних космічних знімків : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.02 / Бутенко Ярина Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1513754
  Дуднєва Ю.Е. Удосконалення управління кадровими ризиками організації / Ю.Е. Дуднєва, Л.В. Сотнікова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 183-190. – (Економічні науки)
1513755
  Барт О.О. Удосконалення управління комунікаціями у проектах освоєння морських газових родовищ на основі геоінформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Барт О. О.; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
1513756
  Самофалов С.Л. Удосконалення управління корпоративними правами держави на основі контролінгу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 48-51.
1513757
  Луценко І.С. Удосконалення управління логістичними процесами як метод покращення діяльності підприємства / І.С. Луценко, І.В. Коновалова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 430-435. – ISSN 2222-4459
1513758
  Нога І.М. Удосконалення управління людськими ресурсами університету // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 3 (80). – С.15-22. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1513759
  Дорогунцов С.І. Удосконалення управління природокористуванням в АПК / С.І. Дорогунцов, П.П. Борщевський, Б.М. Данилишин. – Київ : Урожай, 1992. – 125с. – (Природа і ми)
1513760
  Щербань І.О. Удосконалення управління ризиками в антикризовому управлінні посередницькими туристичними підприємствами : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 128-135 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1513761
  Сита Є.М. Удосконалення управління розвитком виноробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сита Євгенія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1513762
  Артеменко О.О. Удосконалення управління трудовими ресурсами сільськогосподарських підприємств // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 82-93. – (Економічні науки)
1513763
  Павленко О.В. Удосконалення управління якістю доставки зерна автомобільним транспортом на території України / О.В. Павленко, Т.В. Волкова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 216-222 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1513764
  Хорішко К.С. Удосконалення управлінського інструментарію в напрямі підвищення процесів ефективного формування інвестиційної привабливості господарських структур // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 17-20. – ISSN 2306-6814
1513765
  Бєлоусова І.А. Удосконалення управлінського обліку в системі економічної безпеки підприємства : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 255-264 : Табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1513766
  Тракалюк Т.О. Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих танцюристів на основі розробки диференційованої програми розвитку рухових якостей : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Тракалюк Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
1513767
  Калужна О.М. Удосконалення фізичної підготовки спортсменів на етапі попередньої базової підготовки у спортивних танцях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Калужна Ольга Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1513768
  Трохимченко М. Удосконалення фінансових механізмів інвестиційного забезпечення збалансованого регіонального розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 56-59.
1513769
  Доманіцький В. Удосконалення фінансового аналізу оборотних коштів підприємств торгівлі // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 43-50. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1513770
  Боголіб Т.М. Удосконалення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 106-113. – Бібліогр.: 5 назв.
1513771
  Терещенко О.О. Удосконалення фінансового механізму антикризового управління підприємством / О.О. Терещенко, С.В. Павловський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 108-123. – ISSN 2305-7645
1513772
  Буряченко А.Є. Удосконалення фінансового механізму місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 13-18. – Бібліогр.: 9 назв
1513773
  Гуменюк Д. Удосконалення фінансового механізму стимулювання інноваційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 40-42. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Визначено сутність та складові елементи фінансового механізму стимулювання інноваційної діяльності, запропоновано заходи удосконалення реалізації фінансового механізму стимулювання інноваційного розвитку. Essence and structural elements of stimulating ...
1513774
  Біла О.Г. Удосконалення фінансового механізму функціонування кооперативних систем : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 55-61 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1513775
  Двоєзерська В.С. Удосконалення фінансового обліку виробничих витрат // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 98-101. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1513776
  Меліхова Т.О. Удосконалення фінансового обліку та аудиту заробітної плати для підвищення ефективності управління підприємством / Т.О. Меліхова, Л.К. Феофанов, О.О. Рябчук // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 86-92. – ISSN 2306-6806
1513777
  Романчук З.З. Удосконалення фінансового регулювання залучення інвестиційних ресурсів в економіку України / З.З. Романчук, Д.В. Ванькович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 140-145. – ISSN 2222-4459
1513778
  Безверхий К.В. Удосконалення фінансової звітності підприємства // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 14-15. – ISBN 978-966-930-102-4
1513779
  Ломоносов А.В. Удосконалення фінансування видатків на оплату праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 77-87 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1513780
  Рилач Н.М. Удосконалення фіскальних та грошово-кредитних інструментів стимулювання становлення інноваційної економіки в Україні - досвід країн ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 6-7
1513781
  Бардась В. Удосконалення фіскального регулювання природокористування крізь призму досягнення фіскального оптимуму Лаффера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 42-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
1513782
  Комаров О.В. Удосконалення фіскальної політики в галузі державної митної справи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 62-67. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
1513783
  Шостак Л.Б. Удосконалення фіскальної політики підтримки інноваційного розвитку // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – C. 3-12
1513784
  Жебчук Л.Л. Удосконалення фіскальної складової механізму державного регулювання доходів населення // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 64-68. – ISSN 1683-1942
1513785
  Хижняк В. Удосконалення форм державного регулювання діяльності акціонерних товариств у торгівлі // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.115-120
1513786
  Радченко Н.Г. Удосконалення форм забезпечення кредитних зобов"язань сільськогосподарських підприємств // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 475-476. – ISBN 978-966-188-219-4
1513787
  Гулак О. Удосконалення форм і методів державного управління у сфері діяльності підприємств кримінально-виконавчих установ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-23.
1513788
  Фрицький О.Ф. Удосконалення форм і методів діяльності виконавчо-розпорядчих органів місцевих Рад // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1513789
  Фокіна А.О. Удосконалення форм судового контролю в адміністративному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 262-266. – ISSN 2219-5521
1513790
  Лебедева А.В. Удосконалення форм, напрямів і методів взаємодії органів внутрішніх справ України іззасобами масової інформації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 88-95
1513791
  Шалімова Н.С. Удосконалення форматів аудиторських звітів за наслідками обов"язкового аудиту публічних акціонерних товариств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 143-149 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1513792
  Зубик Л.В. Удосконалення формування професійної компетентності ІТ-фахівців // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (34). – С. 20-24. – ISSN 2409-7292
1513793
  Міщук Є.В. Удосконалення формування структури служби економічної безпеки підприємства (на прикладі підприємств гірничодобувної промисловості) // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 47-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1513794
  Білоченко А.М. Удосконалення формування та реалізації дивідендної політики підприємств з державною часткою в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 96-102. – Бібліогр.: с. 97-98


  Розглянуто сучасний стан і проблеми реалізації дивідендної політики підприємств з державної часткою в Україні (насамперед, акціонерних товариств). проаналізовано досвід окремих зарубіжних країн у формуванні такої політики, запропоновано заходи, ...
1513795
  Горяна І. Удосконалення формування цінової політики комерційного банку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 50-54. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1513796
  Ільїн В. Удосконалення функції обліково-аналітичного забезпечення орендних відносин при формуванні технічного забезпечення аграрного підприємства / В. Ільїн, С. Рогозний, О. Ільїна // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3/4. – С. 28-37. – ISSN 2410-0919
1513797
  Зайцев В. Удосконалення функціонального поділу праці робітників на промисловому підприємстві // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 35-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1513798
  Бадзим О.С. Удосконалення функціонування ринку лізингових послуг : гроші, фінанси і кредит / О.С. Бадзим, А.Р. Древуш // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 182-190. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1513799
  Остапенко О.В. Удосконалення холодильної системи комплексу низькотемпературної конденсації попутного нафтового газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Остапенко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1513800
  Пономаренко Т.П. Удосконалення цінової політики підприємства / Т.П. Пономаренко, С.П. Міхно // Наука: теорія та практика : зб. тез доп. III Всеукр. наук.-практ. заоч. конф., 16-18 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки та права, Каф. менеджменту та екон. безпеки, Всеукр. спілка вчених-економістів ; [за заг. ред. проф. Мігус І.П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – С. 89-92. – ISBN 978-966-493-863-8
1513801
  Смірнова О.О. Удосконалення ціноутворення в інвестиційній сфері України // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 146-154. – ISSN 2310-9734


  Діюча в Україні податкова система детермінує зростання податкових платежів пропорційно зростанню цін. Це вигідно для фіскального змісту системи, однак, неприйнятно з позицій платників податків та, врешті, стабілізації цін національної економіки. ...
1513802
  Блудова Т.В. Удосконалення ціноутворення на вантажні перевезення : фінанси підприємств / Т.В. Блудова, І.В. Брикова, Т.В. Ревуцька // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 48-51 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1513803
  Тимошенко М.О. Удосконалення чинного законодавства України в сфері ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних закладів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 148-152
1513804
  Дмитренко Е.С. Удосконалення чинного законодавства як шлях протидії ризикам легалізації злочинних доходів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 50-56
1513805
  Суліма М.М. Удосконалення якості звуковідтворення в трактах цифрового мовлення шляхом застосування комбінованого електромеханічного зворотного зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Суліма Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одесса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1513806
  Олійник Л.В. Удосконалення якості підготовки слухачів ВВНЗ в контексті вимог Болонського процесу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 244-248
1513807
  Нереуцький Святослав Григорович Удосконалння технологічних заходів по підвищенню продутивності озимого ріпака в умовах півдня України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 06.01.09 / Нереуцький С.Г.; Нац. аграрн. ун-тет. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1513808
  Мінченко Андрій Анатолійович Удосконалювання діагностики високовольтної ізоляції конденсаторного типу на основі врахування просторового розподілених ємнісних струмів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.13 / Мінченко А.А.; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1513809
  Роговий А.С. Удосконалювання енергетичних характеристик струминних нагнітачів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.17 / Роговий А.С.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1513810
  Шаповаленко Т.В. Удосконалювання магнітних методів структурного аналізу сплавів заліза. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Шаповаленко Т.В.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
1513811
  Васільєва А Удосконалювання механізму державного регулювання регіональних агропромислових комплексів (міжрегіональна модель) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 102-105
1513812
  Нанаяккара Ахангама Виданаге Махинда Сильва Удосконалювання режимів роботи мереж 6 кВ власних потреб електростанцій при замиканні фази на землю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.14.02 / Нанаяккара Ахангама Виданаге Махинда Сильва; Напаяккара А..; Донецький нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2001. – 20 с.
1513813
  Мальцева М.О. Удосконалювання робочих характеристик струминних виконавчих пристроїв : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.05.17 / Мальцева М.О. ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1513814
  Чухно А.А. Удосконалювати господарський механізм // Трибуна лектора, 1981. – №1
1513815
   Удосконалювати координацію та кооперування діяльності бібліотек. – Київ, 1973. – 105с.
1513816
  Кульчицький І. Удосконалювати організацію стажуванняя молодих спеціалістів на судову роботу / І. Кульчицький, В. Черниш // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.136-138. – ISSN 0132-1331
1513817
  Ульянова Тетяна Удосконалюймо самоорганізацію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-58


  Діяльність органів самоорганізації населення Ленінського району міста Севастополя здійснюється відповідно до вимог законів України "Про органи самоорганізації населення" і "Про місцеве самоврядування в Україні". Сьогодні у нашому районі дозвіл на ...
1513818
  Ульянова Тетяна Удосконалюймо самоорганізацію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-58


  Діяльність органів самоорганізації населення Ленінського району міста Севастополя здійснюється відповідно до вимог законів України "Про органи самоорганізації населення" і "Про місцеве самоврядування в Україні". Сьогодні у нашому районі дозвіл на ...
1513819
   Удостоверение доверенностей и засвидетельствование подлинности подписи граждан. – М., 1960. – 120с.
1513820
  Бондарев Н.И. Удостоверение и исполнение завещений / Н.И. Бондарев. – М, 1965. – 132с.
1513821
  Гарнакерьян А.Г. Удостоверение личности / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1967. – 216с.
1513822
  Гурболикова Ольга Анатольевна Удостоенные Государственной премии СССР : Произведения сов. писателей.: Библиогр. справ. / Гурболикова Ольга Анатольевна. – Москва : Книга, 1985. – 145с.
1513823
  Бавин С.П. Удостоенные Ленинской премии : библиогр. справ. произв. сов. писателей / С.П. Бавин, О.А. Гурболикова ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1982. – 128 с.
1513824
  Соболев О.М. Удостоены высшей награды / О.М. Соболев. – Симферополь, 1980. – 190с.
1513825
   Удостоєні найвищої нагороди. – Ужгород, 1980. – 160с.
1513826
  Мойсієнко В. Удоступнення пам"яток - шлях до інтенсифікації та об"єктивності досліджень з історії української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66). – С. 84-90. – ISSN 1682-3540
1513827
  Боровський О. Удруге в ту ж річку. На виборах в Австрії впевнену перемогу здобула партія ексканцлера Себастіана Курца // Україна молода. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 109). – С. 5


  "Перемогу на дострокових парламентських виборах у Австрії, які відбулися в неділю, 29 вересня, згідно з даними МВС країни, яке відповідає за підрахунок голосів, здобула консервативна Австрійська народна партія (АНП) на чолі з колишнім канцлером країни ...
1513828
  Забуженко Т. Удруге евакуювалися // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2022. – 24 травня (№ 115). – С. 6


  Заклади вищої освіти Луганщини відновили навчальний та науковий процеси в центрі й на заході України: студенти здобувають знання, співробітники готові до вступної кампанії.
1513829
  Штангей В. Удруге народжені / В. Штангей. – Х.-К., 1932. – 52с.
1513830
  Бобков В. Удручающие социальные результаты двадцатилетней капиталистической трансформации России // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 2. – С. 10-28. – ISSN 0130-9757
1513831
   Удско-Шантарский фосфоритонский бассейн. – Новосибирск, 1986. – 165с.
1513832
  Омельченко Олександр Удушення неминуче. Фінансово - вже сьогодні. Як реформується місцеве самоврядування? : [інтерв"ю з народним депутатом О. Омельченком] / Омельченко Олександр, Сищук Олексій; інтерв"ю провели В. Корніюк, О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-32


  Нещодавно Верховна Рада прийняла в першому читанні й за основу законопроект (реєстр. № 1313) про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", поданий Президентом. Загалом позитивно оцінюючи пропоновані зміни, парламентський ...
1513833
  Омельченко Олександр Удушення неминуче. Фінансово - вже сьогодні. Як реформується місцеве самоврядування? : [інтерв"ю з народним депутатом О. Омельченком] / Омельченко Олександр, Сищук Олексій; інтерв"ю провели В. Корніюк, О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-32


  Нещодавно Верховна Рада прийняла в першому читанні й за основу законопроект (реєстр. № 1313) про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", поданий Президентом. Загалом позитивно оцінюючи пропоновані зміни, парламентський ...
1513834
  Ларькин В.Г. Удэгейцы / В.Г. Ларькин. – Владивосток, 1958. – 38 с.
1513835
  Каганов В.И. Уединенная волна // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 14-16
1513836
  Розанов В.В. Уединенное / В.В. Розанов. – Москва : Политиздат, 1990. – 543с. – (Мыслители ХХ века)
1513837
  Розанов В.В. Уединенное / В.В. Розанов. – Москва : Современник, 1991. – 108 с.
1513838
  Розанов В. Уединенное : Сочинения / В. Розанов. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 912с. – (Антология мысли). – ISBN 5-04-001721-9
1513839
  Розанов В.В. Уединенное / Василий Розанов. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 958, [1] с. – Содерж.: Черный огонь ; Люди Лунного света (метафизика христианства) ; Уединенное ; Опавшие листья. - В кн. также: В.В. Розанов. Жизнь и творчество / Голлербах Э.Ф. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Антология мысли). – ISBN 5-699-18660-3
1513840
  Розанов В.В. Уединенное. Опавшие листья : [трилогия] / Василий Розанов ; [вступ. ст., коммент. А.Н. Николюкина]. – Москва : Мир книги ; Литература, 2006. – 574, [2] с. – (Великие мыслители). – ISBN 5-486-00839-2
1513841
  Розанов В.В. Уединенное. Опавшие листья / Розанов. – Москва : Мир книги ; Литература, 2009. – 574, [2] с. : портр. – (Великие мыслители). – ISBN 978-5-486-03047-5
1513842
  Пушкин А.С. Уединенный домик на Васильевском : Рассказ А.С. Пушкина по записи В.П. Титова / с послесловием П.Е. Щеголева и Федора Сологуба. – Санкт-Петербург : Изд. Издательского Т-ва писателей
Т. 4. – 1913. – 64 с., 1 л. ил. : ил.


  Титов, Владимир Павлович (1803-1891) Авт. посл.: Щеголев, Павел Алексеевич (1877-1931) Сологуб, Федор Кузьмич (1863-1927)
1513843
  Пушкин-Титов Уединенный домик на Васильевском : повесть / Пушкин-Титов ; вступ. статья Владислава Ходасевича. – 2-е изд. – Москва : Акц. О-во "Универсальная библиотека", 1915. – 74 с. – (Универсальная библиотека ; № 1129)


  На обл. печать: Валерий Петрович Стеллецкий Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837)
1513844
   Уездно-городские партийные организации Киргизии (1918-1924гг.). – Фрунзе, 1968. – 660с.
1513845
  Замятин Е.И. Уездное : повести и рассказы / Е. Замятин ; обл. раб. худ. Митрохина. – Петроград : Книгоиздат М.В. Попова, 1916. – 195, [2] с. – Пар. тит. л.: Т. 1 / Е. Замятин
1513846
  Зорин А.Н. Уездные города Казанского Поволжья / А.Н. Зорин. – Казань, 1989. – 154с.
1513847
  Шипов Я.А. Уездные чудотворец. / Я.А. Шипов. – Москва : Современник, 1990. – 302 с.
1513848
  Елагин Н.С. Уездные экскурсии. / Н.С. Елагин. – М., 1924. – 47с.
1513849
   Уездный г. Ковель, Волынской губернии и его Соборная Воскресенская церковь. – Ковель, 1874. – 37с.
1513850
  Киянская О. Уездный детектив: одесская биография Евгения Петрова (в двух частях, с прологом и эпилогом) / О. Киянская, Д. Фельдман // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 213-275. – ISSN 0042-8795
1513851
  Похилевич Л.И. Уезды Киевский и Радомысльский : статистические и исторические заметки о всех населен. местностях в этих уездах и с подробными картами их / собр. Лаврентий Похилевич. – Киев ; Санкт-Петербург : Изд. книгопр. Н.Я. Оглоблина ; Тип. А. Давиденко, аренд. Л. Штамом, 1887. – [2], X, 305 с., 2 л. карт.
1513852
  Куликов А.П. Уень-река. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1969. – 94с.
1513853
  Усов М.В. Уж вы, горы мои Кавказские / М.В. Усов. – Ставрополь, 1969. – 127с.
1513854
  Конозенко П.А. Уж таковая живая материя : басни / Павел Конозенко. – Сумы : Университетская книга, 2007. – 128 с. – ISBN 978-966-680-343-9
1513855
  Широков А.С. Уж ты, веснушка. / А.С. Широков. – М., 1974. – 98с.
1513856
  Рижко О. Ужалений зрадою : повість / Олена Рижко. – Київ : Академія, 2020. – 144 с. – ISBN 978-966-580-603-5
1513857
   Ужанський національний природний парк : Геграфіка, 2003. – 7с. – (Національні природні парки України)
1513858
   Ужанському національному природному парку - 20 років! // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
1513859
  Кантор В.К. Ужас вместо трагедии (творчество Франца Кафки) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 65-76. – ISSN 0042-8744
1513860
  Герваш Алексей Ужас летящий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 72--77 : фото
1513861
  Белов Л.Г. Ужасная обманщица : юмористич. повесть / Л.Г. Белов. – Ташкент : Еш гвардия, 1962. – 169, [5] с. : ил.
1513862
  Жуков Борис Ужасные дети : Интроспекция // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 164-171 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1513863
   Ужасные сцены из рыцарских времен. – Москва : В типографии Платона Бекетова
Ч. 1-2. – 1803. – 175, 230 с. : 1 грав. – Тит. л. 1-й ч. утрачен, опис. по тит. л. 2-й части


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра Содержание: Ч. 1 : Вторая Лукреция. - Несчастная. - Угасшая любовь. - Уединенный гроб Ч. 2 : Ужасное мщение презренного любовника. - ...
1513864
  Мамин-Сибиряк Д.Н. Ужасный случай : и скитаний по Уралу / Д.Н. Мамин-Сибиряк. – Москва : Изд. ред. журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1912. – 29, [3] с. – (Дешевая библиотека для семьи и школы)
1513865
  Руднев К. Ужасный чудак. Формула страха Альфреда Хичкока // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 29. – С. 1, 7


  Альфреда Хичкока не зря называют Королем Ужасов. Незадолго до его смерти, случившейся 40 лет назад, была опубликована обошедшая затем весь мир фотография: Хичкок внимает ворону, сидящему на его плече. Что-то дьявольское просматривается в этом снимке. ...
1513866
  Беликов О. Ужасы банкротства: вымысел и реальность // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 10. – С. 27-30.
1513867
  Свердлов М. Ужасы войны "глазами жанра". Об английской военной поэзии XVIII - XX веков // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 349-381. – ISSN 0042-8795
1513868
  Рансмайр К. Ужасы льдов и мрака : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С.160-212. – ISSN 1130-6545
1513869
   Ужасы по-советски. Как снимали фильм "Вий" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 34. – С. 14


  В 1967 году после ноябрьской премьеры фильма "Вий" у советских детей появилась новая игра - "Панночка померла". Ребята, впечатленные летающими гробами, кровавыми слезами и вурдалаками, пытались вновь и вновь пережить тот ужас, который они испытали в ...
1513870
  Жадько В. Ужвій Наталія Михайлівна (- укр.актриса) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 880. – ISBN 978-966-8567-14-8
1513871
  Вергеліс О. Ужвій та Курбас. Незакінчена повість // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 9 (1005). – С. 54-58. – ISSN 0868-9644


  Наталя Ужвій (1898-1986) і Лесь Курбас(1887-1942) - символи української сцени ХХ століття. Дві долі в яких переплетені успіх та фатум. Видатна українська актриса, творчий шлях якої був тісно пов"язаний із курбатівським театром "Березіль"
1513872
  Иванов В.В. Ужгинский кремль : Роман / В.В. Иванов. – Москва, 1981. – 383с.
1513873
  Часто П.И. Ужгород - Львов / П.И. Часто. – Ужгород, 1980. – 32с.
1513874
   Ужгород. – Ужгород, 1958. – 12с.
1513875
  Часто П.И. Ужгород / П.И. Часто. – Ужгород, 1973. – 22с.
1513876
   Ужгород. – Ужгород, 1978. – 160с.
1513877
   Ужгород. – Київ : Мистецтво, 1981. – 96с.
1513878
  Кушнир Б.Г. Ужгород : Очерк-путеводитель / Б.Г. Кушнир, А.И. Угляй. – Ужгород : Карпати, 1990. – 250с. : Ил., карти
1513879
  Літераті Т.О. Ужгород. Невигадані історії : іст.-краєзнавчі нариси / Тетяна Літераті. – Ужгород : Всеукраїнське державне видавництво "Карпати", 2017. – 205, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-671-464-3
1513880
  Цалик С. Ужгород: два етюди у стилі конструктивізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7-8 травня (№ 78/79). – С. 22
1513881
  Панькевич І. Ужгород: Справоздання о научній екскурсії і місяцях липні і серпні 1932 для дослідів українських підкарпатських говорів. / І. Панькевич. – 160-161с.
1513882
  Сова П.П. Ужгородский замок / П.П. Сова. – Ужгород, 1969. – 16 с.
1513883
  Пахомова С.М. Ужгородська словакістика: ретроспектива й перспектива // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 71-76. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена современному состоянию и перспективам развития словакистики в Украине. Проанализирована работа кафедры словацкой филологии Ужгородского национального университета-одного из самых крупных научно-методических центров словакистики в ...
1513884
  Пахомова С.М. Ужгородська словакістика: ретроспектива й перспектива // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 119-125. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена сучасному стану і перспективам розвитку славістики в Україні. Проаналізована робота кафедри словацької філології Ужгородського національного університету - одного з найкрупніших науково-методичних центрів славістики в Україні. ...
1513885
  Колеса О. Ужгородський "Полустав" у пергаміновій рукописі ХІV . / О. Колеса. – Львів, 1925. – 59с.
1513886
   Ужгородський вчений винайшов спосіб жити без їжі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (175). – С. 5. – ISSN 1682-2366
1513887
   Ужгородський державний університет : Довідник. – Ужгород : Карпати, 1970. – 80с.
1513888
   Ужгородський державний університет : Довідник. – Ужгород : Карпати, 1976. – 48с.
1513889
  Довганич О.Д. Ужгородський державний університет : Нарис / О.Д. Довганич. – Ужгород : Карпати, 1984. – 78с.
1513890
   Ужгородський Державний університет. Біологічний факультет. Ювілейний випуск, присвячений 55-й річниці УжДУ. – Ужгород, 2000. – 22с.
1513891
  Смоланка В.І. Ужгородський національний університет на шляху до єдиного освітнього і наукового простору
1513892
  Смоланка В.І. Ужгородський національний університет на шляху до єдиного освітнього і наукового простору
1513893
  Смоланка В.І. Ужгородський національний університет на шляху до єдиного освітнього і наукового простору // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 9-22. – ISSN 2218-5348
1513894
  Хутор Т. Уже 13 країн розслідують злочини рф в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 5. – ISSN 1992-9277
1513895
  Дубровицкий И.В. Уже 16 или 16... / И.В. Дубровицкий. – Москва, 1983. – 95 с.
1513896
  Бояринов В.Г. Уже за холмами / В.Г. Бояринов. – Москва, 1984. – 88с.
1513897
  Бондаренко М.С. Уже записано на скрижалях... / М.С. Бондаренко. – Київ : Рада, 1996. – 144 с. – ISBN 966-7087-05-0
1513898
  Фуйор В. Уже мало хто хоче бути "піхотою Кремля" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11-12 вересня (№ 164/165). – С. 3


  За Путіна невизнані республіки та автономії стали інструментом у політиці з реставрації радянської імперії. Чи згодні з цим у Гагаузії?
1513899
  Кірімов І. Уже на серце, як на луг... / І. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 1997. – 76 с. – ISBN 966-7231-12-7
1513900
  Крамар О. Уже не 52 мільони, але ще й не 26 // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 36 (564), 7-13.09.2018. – С. 17-20. – ISSN 1996-1561


  Перепис населення України.
1513901
  Лиханов А.А. Уже не дети, еще не взрослые / А.А. Лиханов. – Москва, 1979. – 96 с.
1513902
  Розанов Г.Л. Уже не секретно / Г.Л. Розанов. – Москва, 1981. – 224с.
1513903
  Белянский Д. Уже не стыдно, пока не страшно // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 5 (174). – С. 12-14


  Подведение итогов первого года правления на посту президента Украины Виктора Януковича
1513904
  Шкода О. Уже не тягнийоббики: националисты Европы отказались от украинской "Свободы" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. А 1, А 4


  "Свобода" скрывает свой провал в Европе. Альянс европейских национальных движений, куда входят основные национально ориентированные и националистические движения и партии Западной Европы, исключил ВО "Свобода" из своего состава. Об этом корреспонденту ...
1513905
  Кнорринг В.В. Уже одно это… Статья с рефреном // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 22 (256). – С. 37-39. – ISSN 1727-4893


  Мы так привыкли к мысли о безусловной ценности библиотечного фонда как такового, что редко задумываемся: а в чём же, собственно, эта ценность заключается? Я попробовала поразмышлять на эту тему, выбрав для примера область, наиболее мне близкую — фонд ...
1513906
  Риваденейра Х. Уже рассветает. / Х. Риваденейра. – Москва, 1962. – 206с.
1513907
  Закладная Уже сегодня / Закладная, О.П. Целикова. – М, 1963. – 134с.
1513908
  Силаков А.С. Уже синеют леса / А.С. Силаков. – М., 1969. – 48с.
1513909
   Уже сьогодні належить історії / розмову вела Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 4-5


  Чи легко бути меценатом в Україні? Своіми думками діляться: В. Зогорій, С. Короненко та М. Слабошпицький
1513910
  Чорна С. Уже тисячу років тому Київ розмовляв українською // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 15 квітня (№ 65)


  Відкриття та вивчення графіті Софії Київської, залишених на стінах собору у XI—XVIII століттях, стали справжньою науковою сенсацією.
1513911
  Макаров В.И. Ужение нахлыстом / В.И. Макаров. – М, 1953. – 62с.
1513912
  Макаров В.И. Ужение рыбы нахлыстом / В.И. Макаров. – 2-е изд,. – М, 1959. – 64с.
1513913
  Кунилов Ф.П. Уженье рыбы в проводку. / Ф.П. Кунилов. – Л., 1958. – 136с.
1513914
  Якубов А.Е. Ужесточение наказания и проблемы совершенствования уголовного закона // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 24-35. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1513915
  Волкова І.В. Уживання антропонімів у романах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та Уласа Самчука "Марія" / І.В. Волкова, Д.С. Калмикова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 21-26. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912
1513916
  Дубровіна А.В. Уживання нумеративних знаків у мові sms-повідомлень та інтернету (на матеріалі сучасної французької мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 86-95
1513917
  Забуранна О. Уживання та мовні варіації реквестиву V [японська мова] залежно від соціального статусу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 27-33


  У статті розглядається вживання реквестивут [японська мова] у ситуаціях спонукання до дії співрозмовників різного соціального статусу, які перебувають на відносно близькій психологічній віддалі до мовця. На базі здійсненого лінгвістичного дослідження ...
1513918
  Городенська К. Уживання та правопис новітніх запозичень // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 12 (729), грудень. – С. 40-41. – ISSN 0130-5263


  "Числівники «не знаються» з топ-. У пресі з’явилися дивні поєднання, для яких навіть назви немає, бо за таким зразком в українській мові слів ніколи не утворювали. Це сполучення іншомовної основи топ-, що за значенням відповідає українському ...
1513919
  Моргунюк В. Уживання українських дієприкметників і перекладання російських "причастий" / В. Моргунюк, М. Зубков // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 6-18. – ISBN 978-617-607-958-3
1513920
  Микитюк О.Р. Уживання форм множини від власних назв у творі Дмитра Донцова "Дух нашої давнини" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 256-265. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1513921
  Высоцкий В.И. Ужин в Лозовахе / В.И. Высоцкий. – Минск, 1974. – 240с.
1513922
  Аникин Андрей Ужин для рыцаря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 34-43 : фото
1513923
  Губарев В.С. Ужин на рассвете / В.С. Губарев. – М, 1985. – 303с.
1513924
  Копаненко И. Ужин при свечах : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 34-42
1513925
  Яхонтов А.Н. Ужин с шампанским / А.Н. Яхонтов. – М, 1989. – 287с.
1513926
  Пластов А.А. Ужин тракториста / А.А. Пластов. – Л., 1963. – 23с.
1513927
  Бенелли Сем Ужин шуток : драматическая поэма в 4-х действиях / Сем Бенелли ; Пер. Александра Брюсова. – Москва : Изд. книгоизд. "Гриф" ; Худож. электропеч., 1911. – 111, [2] с. – Переведено также под загл: "Потеха за потеху"
1513928
  Микитенко О. Ужинкова славістична осінь – 2016 (наукова хроніка в контексті дорожніх вражень) // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 347-369. – ISBN 966-02-2984-4


  Про 16-й Міжнародний з"їзд славістів в Белграді у 2018 р.
1513929
  Терещенко М. Ужинок / М. Терещенко. – К., 1946. – 191с.
1513930
  Радишевський Р. Ужинок полоніста Романа Кирчіва / Ростислав Радишевський // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 65-67. – ISSN 1028-5091
1513931
   Ужинок рідного пола [Ужинок рідного поля] : [М. Гатцук], [Без тит.л.], 1857
1513932
   Ужинок рідного пола [Ужинок рідного поля] Вистачинй працеу М.Г., 1857
1513933
  Хоменко Н.М. Ужиткове мистецтво в поліетнічному середовищі Півдня України: стан, проблеми, тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Хоменко Наталя Миколаївна ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1513934
  Клековкін О.Ю. Ужиткове театрознавство // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 126-141. – ISBN 978-966-136-114-9
1513935
  Гунь М. Ужитковий посуд з давньоруського горизонту поселення Софіївська Борщагівка як показник побуту жителів київських околиць // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 396-405. – ISBN 978-617-7399-06-2
1513936
  Любичич Н. Ужицкий партизанский отряд. / Н. Любичич. – М., 1982. – 476с.
1513937
  Нитка В. УжНУ - 74 роки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 жовтня (№ 202). – С. 6


  Відбулося урочисте засідання Вченої ради, присвячене 74-й річниці Ужгородського національного університету. На урочистостях були присутні представники державних і муніципальних структур, партнерських навчальних закладів Чехії, Польщі, Румунії, ...
1513938
   УЗ за літо перевезла майже 10 млн. пасажирів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16 : фото. – ISSN 1998-8044
1513939
  Самойлов Юрій УЗ запровадила онлайн-квитки до Польщі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1513940
  Каменская Н.В. Уз"яднанне беларускага народа у адзінай Беларусская Совецкай Соцыялістычнай дзяржаве / Н.В. Каменская. – Минск, 1948. – 28с.
1513941
  Самойлов Юрій УЗ: на шляху до самоокупності // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1513942
  Самойлов Юрій УЗ: шляхи зменшення збитків // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 70-73 : фото. – ISSN 1998-8044
1513943
  Костенко О. Узагальнена безперервна лінійна модель міжнародної торгівлі / О. Костенко, В.М. Кузніченко, В.І. Лапшин // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 315-322. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2222-0712
1513944
  Петричкович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : монографія / Василь Петричкович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАНУ, 2015. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 285-311. – ISBN 978-966-02-7619-2
1513945
  Константінов О.В. Узагальнена задача Фарадея для механічної системи "резервуар - рідина з вільною поверхнею" за наявності пружного амортизатора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 154-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджується узагальнення класичної задачі Фарадея щодо розвитку параметричного резонансу в механічній системі "резервуар - рідина з вільною поверхнею". Дослідження проведено для випадку, коли в систему "резервуар - рідина з вільною поверхнею" внесено ...
1513946
   Узагальнена математична модель вивчення навчальної дисципліни в системі автоматизованого контролю оцінювання якості освіти ВВНЗ / А.В. Малюга, І.В. Пампуха, В.М. Лоза, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 181-186


  У статті розроблена узагальнена математична модель вивчення навчальної дисципліни в системі автоматизованого контролю оцінювання якості освіти ВВНЗ. Використання адекватно підібраного математичного апарату дозволить отримати повну оцінку отриманого ...
1513947
  Земляк О.М. Узагальнена методологія оптимізації аналогових кіл на основі методів теорії управління : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Земляк Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
1513948
  Коляденко М.П. Узагальнена розв"язеність інтегро-диференціальних рівнянь еліптичного типу / М.П. Коляденко, А.В. Анікушин // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 58
1513949
  Анікушин А.В. Узагальнена розв"язність одного інтегро-диференціального рівняння // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 88-95. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1513950
  Дояр І.О. Узагальнена стохастична модель руйнування конструкційних матеріалів при повзучості з урахуванням пошкоджуваності та зміцнення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Дояр Іван Олександрович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1513951
  Жердєв М.К. Узагальнена структурна схема вмонтованого засобу діагностування радіоелектронних засобів озброєння / М.К. Жердєв, В.В. Вишнівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано раціональні варіанти структурних схем вмонтованих засобів діагностування аналогових і цифрових пристроїв об"єктів РЕЗО. Показано, що вони забезпечують необхідний рівень бойової готовності об"єктів РЕЗО наземного базування і суттєво менші ...
1513952
  Ющенко С. Узагальнена типологія текстових колізій: підходи до побудови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 274-279. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1513953
  Іншин М.І. Узагальнена характеристика сутності, особливостей, проблем юридичної відповідальності державних службовців за трудовим законодавством України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 62-71. – ISSN 2617-5967


  "Стаття присвячена питанню юридичної відповідальності державних службовців за трудовим законодавством України. Надано загальну характеристику. Розкрито особливості. Визначено проблеми. Зроблено висновок про те, що підняте питання потребує подальших ...
1513954
  Герасименко В.І. Узагальнене кінетичне рівняння Фоккера-Планка відкритих квантових систем // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 3-9. – ISSN 1025-6415
1513955
  Пфейфер Ю.В. Узагальнений інтеграл S. Lie і зв"язані з ним інтеграли / акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [7] с.
1513956
  Мірошниченко В.О. Узагальнений метод найменших квадратiв для сумiшi нелiнiйних регресiй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 25-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1513957
  Хільчевський В.К. Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" за 2011-2015 рр. [томи 1(22) - 4(39)] // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 72-90. – ISSN 2306-5680
1513958
  Наконечна Л. Узагальнений порівняльний огляд організації інклюзивного навчання в країнах Північної Америки та Україні // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 97-103. – ISSN 2307-4914
1513959
   Узагальнений розв"язок деяких операторних рівнянь у банахових просторах / Д.А. Клюшин, А.А. Кущан, С.І. Ляшко, Д.А. Номіровський, Ю.І. Петунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Досліджуються питання існування та єдності узагальненого розв"язку абстрактного лінійного неперервного оператора в бананових та локально опуклих лінійних топологічних просторах. Розглянуті застосування отриманих результатів до розв"язання інтегральних ...
1513960
  Волощук В.М. Узагальнений розвиток однієї задачи зі структурної акустики // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 83-84
1513961
  Мокін Б.І. Узагальнені математичні моделі блоків п"ятого рівня ієрархії, які замикають університетську синергетичну систему / Б.І. Мокін, А.В. Писклярова, Ю.В. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 6 (87). – С. 101-113. – ISSN 1997-9266


  Побудовано узагальнені математичні моделі тих складових структури університетської синергетичної системи, які винесені на п"ятий рівень ієрарїії і є замикальними для цієї системи.
1513962
  Кирчей І.І. Узагальнені обернені матриці над тілом кватерніонів та їх застосування : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кирчей Іван Ігорович ; НАН України, Ін-т математики. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 51 назва
1513963
  Кірік А. Узагальнені простори функцій, побудовані за поліномами Лагера (частина 2) / А. Кірік, С. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Побудовані простори основних та узагальнених функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наведений опис простору основних функцій як множини цілих функцій певного порядку росту скінченного типу. Будується сім"я гільбертових просторів, ...
1513964
  Довгай Б.В. Узагальнені розв"язки гіперболічного рівняння з Орлічевою правою частиною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається гіперболічне рівняння з Орлічевою правою частиною. Знайдені умови існування узагальненого розв "язку цієї задачі. A hyperbolic equation with Orlicz right side is considered. The conditions for existence of generalized solution of this ...
1513965
  Довгай Б.В. Узагальнені розв"язки гіперболічного рівняння з субгауссовою правою частиною // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 25-30. – ISSN 0868-6904
1513966
  Скакальська Л. Узагальнені співвідношення для методики прогнозування водонафтогазонасиченості порід розрізів свердловин / Л. Скакальська, А. Назаревич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Мета: представити застосований у авторській методиці прогнозування типу наповнювача пор порід розрізів свердловин математичний апарат в узагальненому вигляді. Методика: для створення методики прогнозування водонафтогазонасиченості порід-колекторів у ...
1513967
  Гопкало О.М. Узагальнені теореми Леві-Бакстера для псевдогаусових випадкових векторів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 47-52. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (30))
1513968
  Гелімсон Л.Г. Узагальнення аналітичних методів розв"язання задач міцності типових елементів конструкції у техніці високих тисків. : Автореф... д-ра техн. наук: 01.02.06 / Гелімсон Л.Г.; АН України, Ін-т проблем міцност. – К, 1994. – 34л.
1513969
  Речка К.М. Узагальнення головних напрямів економічного зростання і розвитку сільського господарства у країнах із ринковою економікою // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 7-14. – ISSN 2222-0712
1513970
   Узагальнення досвіду створення лабораторної бази для проведення занять з дисциплін професійного циклу при підготовці інженерів-педагогів для нафтогазової галузі / Г.І. Канюк, О.В. Андреєв, А.Ю. Мезеря, О.О. Прокопенко, Н.С. Антоненко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 24-35. – ISSN 2074-8922


  "Узагальнено досвід створення лабораторної бази використовуваної при викладанні навчальних курсів, присвячених вивченню обладнання газового господарства та спрямованих на формування професійних компетентностей при підготовці інженерів-педагогів ...
1513971
  Михайленко Т.І. Узагальнення європейського досвіду розробки стратегій соціально-економічного розвитку великих міст (суспільно-географічний аспект) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 250-258. – Бібліогр.: 10 назв.
1513972
  Кізілова Н.М. Узагальнення задачі Лайтхілла на випадок заповнених в"язкою рідиною трубок з ускладненою реологією стінки / Н.М. Кізілова, І.В. Майко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 67-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1513973
  Обухов Є.В. Узагальнення залежностей між гідрометеорологічними характеристиками в районі Каховського водосховища для визначення випаровування з його водної поверхні / Є.В. Обухов, О.С. Корягіна // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-0902
1513974
  Брайчевський С.М. Узагальнення індексу цитування як компенсація неповноти наукометричних баз даних // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 71-78. – ISSN 2616-6798
1513975
  Нікіфоренко В. Узагальнення історичних періодів формування та розвитку в Україні системи інтегрованого управління кордонами // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 260-274. – ISSN 1026-9932
1513976
  Забашта Л.І. Узагальнення й систематизація знань з української мови / Л.І. Забашта. – Київ, 1991. – 157с.
1513977
  Антосяк П.П. Узагальнення медіанного підходу на випадок нечітких індивідуальних переваг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 81-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У роботі узагальнено підхід, що базується на понятті відстані між експертними оцінкам, на випадок нечітких індивідуальних відношень переваги. Показано, що чітка строга медіана нечітких екпертних переваг задовольняє нечіткі аналоги принципу ...
1513978
  Хрущ Л.З. Узагальнення міжгалузевої еколого-економічної моделі Леонтьєва-Форда / Л.З. Хрущ, О.П. Коржевська // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 27-29
1513979
  Жукович І.А. Узагальнення міжнародного та національного досвіду щодо методології обстеження інноваційної діяльності // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 8-14. – Бібліогр.: 17 назв
1513980
  Барановський С.В. Узагальнення моделі противірусної імунної відповіді для комплексного урахування дифузійних збурень, температурної реакції організму та логістичної популяційної динаміки антигенів / С.В. Барановський, А.Я. Бомба, С.І. Ляшко // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 58, № 4 липень - серпень. – C. 94-111. – ISSN 1019-5262
1513981
  Панченко А.І. Узагальнення моделі статистичної оцінки основних показників діяльності підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 133-137. – Бібліогр.: 2 назви
1513982
  Салімон В. Узагальнення навчального матеріалу на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 105-108. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
1513983
  Дрінфельд Г.І. Узагальнення одного способу будувати абсолютні інтегральні інваріанти вищих порядків / Г.І. Дрінфельд. – 90 с.
1513984
  Колодізєв О. Узагальнення підходів до класифікації вартості банку / О. Колодізєв, Д. Гонтар // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 82-90 : Табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-2005
1513985
  Касич А. Узагальнення положень економічної науки щодо стійкого розвитку підприємства / А. Касич, Я. Яковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 37-46. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню основних положень теоретичної науки щодо стійкого розвитку та формуванню в хронологічному порядку його складових. Розглянуто основні цивілізаційні підходи до стійкого розвитку та подано аналіз поглядів сучасних українських і ...
1513986
  Кравець В.А. Узагальнення практики розгляду малозначних справ судами першої та апеляційної інстанції / В.А. Кравець, А.І. Виноградова // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (52). – С. 140-151. – ISSN 2413-1342
1513987
  Немировська О.В. Узагальнення практики розгляду районними судами м. Києва та Апеляційним судом м. Києва справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; визнання фізичної особи недієздатною; поновлення цивільної дієздатності фізичної особи // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 149-159


  Встановлення над фізичною особою опіки та піклування; призначення опікуна чи піклувальника.
1513988
  Богацька М.М. Узагальнення практики розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення та деякі злочини, передбачені розділом XVII Кримінального кодексу України / М.М. Богацька, В.В. Ковальська // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 126-149


  На виконання завдання Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримін. справ Апеляційним судом м. Києва проведено узагальнення судової практики розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення та деякі злочини, що ...
1513989
  Овчієва Л. Узагальнення принципів акторської майстерності у теоретичних працях П. К. Саксаганського // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 297-304. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
1513990
  Алєксєєнко В.В. Узагальнення р-статистики для вибірок з повтореннями / В.В. Алєксєєнко, Д.А. Клюшин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 113-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається нова міра близькості між вибірками із повтореннями, яка базується на довірчих межах для основної розподіленої маси значень генеральної сукупності. Запропонована міра є узагальненням р-статистики [1]. Вона послаблює вимоги до вибірок і ...
1513991
  Жердєв М.К. Узагальнення результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів / М.К. Жердєв, С.І. Глухов, В.В. Кузавков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 40-48
1513992
  Благун І.С. Узагальнення світового досвіду диференціації регіонів за ознакою інноваційності / І.С. Благун, Н.М. Кизимишин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 31-34. – ISSN 2222-4459
1513993
  Перепелюкова О.В. Узагальнення світового досвіду щодо використання інструментів позиціонування територіальних громад // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 36-41. – ISSN 2222-4459
1513994
  Агапова Є.М. Узагальнення селекційно-технологічних основ створення та практичного використання перспективного генотипу свиней Одеського регіону / Є.М. Агапова, Р.Л. Сусол // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 63-70. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2313-092X
1513995
  Кузнєцова Н.В. Узагальнення структури інформаційної технології фінансового ризик-менеджменту / Н.В. Кузнєцова, П.І. Бідюк // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – № 3 (125). – С. 33-43. – ISSN 2617-5509
1513996
  Пухтецька А. Узагальнення сучасних підходів до викладання циклу адміністративно-правових дисциплин у вищих навчальних закладах Франції та Великої Британії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 32-35
1513997
  Мазур А.Б. Узагальнення та аналіз показників економічного розвитку регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 80-85. – ISSN 2222-4459
1513998
  Лук"янець О.І. Узагальнення та багаторічна мінливість максимального річного стоку води річок відповідно до гідрографічного районування України / О.І. Лук"янець, С.О. Москаленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 6-20. – ISSN 2306-5680


  В статті узагальнення та аналіз багаторічної мінливості максимального річного стоку води річок проведено відповідно до гідрографічного районування України. Дослідження проведено за матеріалами спостережень Державної гідрометеорологічної служби - ...
1513999
  Булдигін В.В. Узагальнення теореми Карамати про асимптотичну поведінку інтегралів / В.В. Булдигін, В.В. Павленков // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 13-24. – ISSN 0868-6904
1514000
   Узагальнення технічних дефектів тестових завдань для оцінки якості навчання cтудентів медичних вишів / Д.М. Король, Д.Д. Кіндій, К.Д. Тончева, В.Д. Кіндій, І.В. Запорожченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 2 (140). – C. 29-31. – ISSN 2077-4214


  У даній статті авторами досліджується можливість покращення якості оцінки знань студентів вищих навчальних медичних закладів. Звертається увага на актуальність проблеми якості тестів для контролю знань та вмінь студентів вищих навчальних медичних ...
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,