Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>
1507001
  Мандзюк Д. "Христос воскрес! Браття, не стріляйте, ми українці" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 17 (270), 30 квітня 2015. – С. 47-50


  100 років тому відбулися бої за гору Маківку в Карпатах. Австро-угорська армія втримала стратегічно важливу вершину перед наступом російських військ. Вирішальну роль її захисті відіграли Українські січові стрільці.
1507002
  Липовецький С. "Христос воскрес, із ним воскресла наша воля..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 15 (491),14-20.04.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Упродовж XX століття сотням тисяч українців доводилося зустрічати Великдень на фронтах, у в"язницях та концтаборах.
1507003
  Ковбасюк С. "Хромоклазм" доби Реформації: генеза, теорія, практики (1490-1580-ті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 30-32. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується "кольороборництво" ("хромоклазм") часів Реформації, його інтелектуальні витоки, теорія та практичне втілення в містах Німеччини, Швейцарії та Нідерландів. Анализируется "цветоборчество" ("хромоклазм") времен Реформации, его ...
1507004
  Рогов А.И. "Хроника" Стрыйковского как исторический источник по истории России, Украины, Белоруссии и Литвы : Автореф... канд. ист.наук: / Рогов А. И.; АН СССР, Ин-т славяновед. – Москва, 1964. – 20л.
1507005
  Акимушкин Ф О. "Хроника" Шах-Маххмуд б. мирза Фазил Чураса. Критич. текст, перевод, исследование, комментарии : Автореф... канд. филол.наук: 10.645 / Акимушкин О.Ф,; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Лю, 1970. – 20л.
1507006
  Прасол Е. "Хроники богини" Кирино Нацуо как неомифологический роман // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 213-219
1507007
  Наумов Е.И. "Хроникон" и мы / Е.И. Наумов. – Хабаровск, 1977. – 160с.
1507008
  Купрієнко С. "Хроніка Перу" Педро де Сьєса де Леона: джерелознавчий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-26. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено джерелознавчий аналіз "Хроніки Перу" Педро де Сьєса де Леона - фундаментальної праці з історії доколумбових культур Південної Америки. The source study analysis of "Cronica del Peru" by Pedro de Cieza de Leon is carried out in this ...
1507009
  Телешун С.О. "Хроніка становлення українських фінансово-промислових груп : За матеріалами вітчизняних та закордонних ЗМІ / С.О. Телешун. – Київ, 2004. – 96 с. – ISBN 966-655-126-8
1507010
  Чепелик О. "Хроніки від Фортінбраса" в проекті "На межі. Українське мистецтво 1985 - 2004" // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 14-47. – ISSN 0130-1799
1507011
  Конта Р.М. "Хроніки НТШ" як джерело до висвітлення етнологічного наукового доробку членів Наукового товариства ім. Шевченка // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 278-282. – ISSN 2076-8982


  У статті на матеріалах "Хронік НТШ" розглядається питання висвітлення етнологічного наукового доробку членів Наукового товариства ім. Шевченка. Простежено, як на сторінках даного видання формувалося наукове знання про розвиток української етнології в ...
1507012
  Твердохлебова Наталья "Хрустальная ладья" для успешного офиса. Талант творит чудеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 40-41 : Фото
1507013
  Шинкарук В.І. "Хрущовська відлига". Нові тенденції в дослідженнях Інституту філософії АН України в 60-х роках // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 3-20
1507014
  Гавришко М. "Хтіли здобути сірих волів, щоб везли, за старим українським звичаєм, його труну, - але не знайшли" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 20 (273), 21 травня 2015. – С. 46-50


  Георгія Нарбута хоронили в козацькому жупані зі срібними гудзиками. Георгій (Юрій) Іванович — український художник-графік, ілюстратор, автор перших українських державних знаків (банкнот і поштових марок). Один з засновників і ректор Української ...
1507015
  Заник Х. "Хто винний? - Бандера" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 4 лютого (№ 5). – С. 7. – ISSN 0027-8254


  Про загрозливі тенденції в Польщі, пов"язані з правими радикалами.
1507016
  Дзюба С. "Хто для мене взірець? Василь Стус і Микола Лукаш" / спілкувалася Наталія Прокопчук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 7 вересня (№ 18). – С. 8-9
1507017
  Гоцик А. "Хто душу дасть, той матиме сторат" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 листопада (№ 45). – С. 7


  Штрихи до портрета Юлії Бережко-Камінської.
1507018
   [Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень, 17 липня 2012 р.] // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 210


  У конференц-залі Національного інституту стратегічних досліджень відбулося засідання "круглого столу" з теми "Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні". В обговоренні взяли участь представники органів державної ...
1507019
   [Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень, 21червня 2012 р.] // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 209


  Про "круглий стіл" з теми "Стратегія гуманітарного розвитку України - відповідь на виклики сучасності", з метою вироблення рекомендації щодо кінцевої редакції Стратегії гуманітарного розвитку України. Організатори : Національний інститут стратегічних ...
1507020
  Превелакіс П. [Хроніка одного міста / Панделіс Превелакіс. – 10-е вид. – Афіни : Естія, 1993. – 143 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 194]). – ISBN 960-05-0207-2
1507021
  Залокостас Х. [Хроніка рабства / Христос Залокостас. – Афіни : Естія, 1997. – 418 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 77]). – ISBN 960-05-0738-4
1507022
   [Хроніка юридичного факультету] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 98. – (Серія права ; № 11)


  У грудні 1969 р. завідуючий кафедрою теорії та історії держави і права КДУ, професор, заслужений діяч науки УРСР П.О. Недбайло обраний членом-кореспондентом Академії наук Української РСР. В листопаді 1969 р. завідуючий кафедрою радянського ...
1507023
   [Хроніка] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 91. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  Указом Президії Верховної Ради УРСР про нагородження працівників, які найбільше відзначилися у справі охорони природи, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР нагороджено члена Республіканської ради товариства охорони природи В.Л. Мунтяна, ...
1507024
   [Хроніка] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 91. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  Рішенням Президії ВАК звання професора присвоєно доктору медичних наук С.Г. Дідковській (23 січня 1976 р.) та доктору юридичних наук Л.Л. Потарикіній (23 квітня 1976 р.).
1507025
   [Хроніка] // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 91-92. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  Про загальні наукові збори вчених університету 22-24 березня 1976 р., під гаслом: "Вчені Київського університету - народному господарству і культурі".
1507026
   [Хроніка] // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 3 (59) : травень - липень. – С. 101-103


  У грудні минулого року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася презентація підручників нової серії "Класичний університетський підручник", започаткованої науковцями економічного факультету. Презентовані підручники ...
1507027
  Єськова О.В. Християнська етика у курикулярних опціях середньої освіти в контексті завдань нової школи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 270-273. – ISSN 2076-1554
1507028
  Амельченко О.Є. Християнська концепція зла: теодицея Фоми Аквінскього // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 7-9
1507029
  Гарькава І.О. Християнська тематика у творчості Юрія Іщенка // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 284-291. – ISSN 2226-2180
1507030
  Полюга Л. Християнська традиція в мовному етикеті сучасників і послідовників "Руської трійці" // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 470-473. – ISBN 978-966-8760-98-3
1507031
  Ігнатенко І. Християнське вчення та народні уявлення про етіологію та лікування хвороб: мирне співжиття у народній культурі українців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 79-88


  У статті зроблена спроба розглянути такий важливий аспект народного світогляду, як глибока релігійна набожність українців, не зважаючи на церковну заборону, поєднується та мирно співіснує з народною медициною. В статье предпринята попытка рассмотреть ...
1507032
  Мороз О.В. Християнський антропоцентризм сучасного православного світу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 27-30
1507033
  Бігун О. Християнський месіанізм: Тарас Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 9-16


  Йдеться про концепцію месіанства у програмових документах Кирило- Мефодіївського братства та творчості Тараса Шевченка. Досліджуються типологічні рівні інтерпретації ідеології християнського месіанізму.
1507034
  Чорноморець Ю. Християнський платонізм Григорія Сковороди // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 88-97. – ISSN 0235-7941
1507035
  Сливка С. Християнські життєдайні норми: метаантропологічне обгрунтування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 49-54. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1507036
  Гарькава І.О. Християнські ідеї та образи в українській музичній культурі кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гарькава Ірина Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів і мистецтв. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1507037
  Сивець Т.В. Християнські концепти в літературі Київської Русі (XI-XII ст.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сивець Тетяна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 226 арк. – Додатки: арк. 207-226. – Бібліогр.: арк. 182-206
1507038
  Сивець Т.В. Християнські концепти в літературі Київської Русі (XI-XIIІ ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сивець Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1507039
  Демедюк М. Християнські мотиви в українських народних казках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 704-709. – ISSN 1028-5091
1507040
  Зарва Ю.В. Християнські мотиви як засіб викриття тоталітарної системи в романах "Щоденний жезл" Євгена Пашковського і "Свято козла" Маріо Варгасальоси // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 209-211. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1507041
  Палагнюк О.В. Християнські настановлення як чинник формування соціальної відповідальності особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Палагнюк Ольга Василівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
1507042
  Гриб В. Християнські сім"ї, які народжують блаженних: життя священномученика Еміліяна Ковча як реалізація місії християнської родини // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 10-29
1507043
  Козловський І. Християнські церкви Донеччини (у контексті російської військової агресії) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 52-59. – ISSN 0130-6936
1507044
  Сабельникова Т. Християнські цінності у збереженні українства в часи воєнних протистоянь (на матеріалі українського героїчного епосу та поетичної творчості) // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 74-85. – ISSN 2308-1902


  "У статті простежено неперервність і динаміку української національної християнської традиції, її вияв у періоди воєнних лихоліть: від часів Київської Русі до сьогодення на матеріалі вітчизняного героїчного епосу та поетичної творчості. Християнські ...
1507045
  Ніношвілі Егнате Христіне. / Ніношвілі Егнате. – К., 1961. – 347с.
1507046
  Чернишова Ю.О. Христіянські концепти в італійській та українській мовах: перекладацький аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 539-546


  У статті досліджено особливості вербалізації католицьких концептів в італійському та українському релігійних дискурсах з метою встановлення спільних і відмінних рис у вербалізації релігійної картини світу у двох мовах, що дає змогу краще зрозуміти ...
1507047
  Васильев В.В. Христлиб Фельдштраух: альтернативное начало русской философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 5. – С. 72-86. – ISSN 0235-1188
1507048
  Державин Н.С. Христо Ботев - поэт революционер. 1847-1876 / Н.С. Державин. – М.-Л., 1948. – 101с.
1507049
  Димитров М. Христо Ботев / М. Димитров. – София, 1948. – 202с.
1507050
  Павлов Т. Христо Ботев / Т. Павлов. – София, 1949. – 291с.
1507051
  Шестаков П. Христо Ботев / П. Шестаков. – Рязань, 1959. – 140с.
1507052
  Тилков Д. Христо Ботев : Снимки, документи, илюстрации / Д. Тилков, Ц. Ценова. – София : Народна просвета, 1961. – 150с.
1507053
  Державин К.Н. Христо Ботев / К.Н. Державин. – М., 1962. – 364с.
1507054
  Стоянова Р. Христо Ботев / Р. Стоянова, Н. Жечев. – София, 1970. – 254с.
1507055
  Гольберг М.Я. Христо Ботев / М.Я. Гольберг. – К., 1988. – 169с.
1507056
  Воробьев Л. Христо Ботев (1849-1876) / Л. Воробьев. – Москва, 1953. – 152с.
1507057
  Унджиев И. Христо Ботев (жизнь и деятельность). / И. Унджиев, Ц. Унджиева. – София. – 72с.
1507058
  Поглубко К.А. Христо Ботев и Россия / К.А. Поглубко. – Кишинев, 1976. – 192с.
1507059
  Поглубко К.А. Христо Ботев и Россия / К.А. Поглубко. – Кишинев, 1976. – 192с.
1507060
  Державин Н.С. Христо Ботев поет-революционер 1847-1876 / Н.С. Державин ; АН СССР. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1948. – 101 с. – (Научно-популярная серия)
1507061
   Христо Ботев, 1848-1876 : Био-библиографски указател и опис на архивни документи. – София
Том 3 : Христо Ботев в други страни. – 1994. – 184s.
1507062
  Лихачева Л.П. Христо Ботев. Био-библогр. указатель. / Л.П. Лихачева. – Москва, 1960. – 140с.
1507063
  Унджиев И. Христо Ботев. Живот, идеи и творчество. / И. Унджиев. – София, 1956. – 112с.
1507064
   Христо Ботев: 1848 - 1876 : Биобиблиографски указател и опис на архвни документи. – София
Т. 1 : Творчество на Христо Ботев. – 1992. – 262с.
1507065
   Христо Ботев: 1848 - 1876 : Биобиблиографски указател и опис на архвни документи. – София
Т. 2 : Литература за Христо Ботев в Българии. – 1994. – 824с.
1507066
  Унджиев И. Христо Ботев: жизнь и творчество. / И. Унджиев. – М., 1976. – 351с.
1507067
  Бакулина Н.В. Христо Ботеев и Н.Г.Чернышевский. : Автореф... канд. ист.наук: / Бакулина Н.В.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1954. – 16л.
1507068
  Тотев Х. Христо Ж.Косовски: Път към едно безсмъртие / Х. Тотев. – София, 1981. – 168с.
1507069
  Маринов М. Христо Иванов Големия : Личност и дело / М. Маринов. – София : Издателство на отечествения фронт, 1987. – 243, [5] с.
1507070
   Христо Кабакчиев. – София, 1958. – 411с.
1507071
  Жечев Т. Христо Радевски / Т. Жечев. – София, 1983. – 65с.
1507072
  Василев Йордан Христо Радевски : Литературна анкета / Василев Йордан. – София : Книгоиздателство "Цвят", 1993. – 422с. – ISBN 954-8409-04-6
1507073
  Караславов Г. Христо Смирненски / Г. Караславов. – София, 1953. – 188с.
1507074
  Караславов Г. Христо Смирненски / Г. Караславов. – София, 1955. – 184 с.
1507075
  Измирлиева Н. Христо Смирненски / Н. Измирлиева. – София, 1961. – 199с.
1507076
  Георгиев Любен Христо Смирненски / Георгиев Любен. – София, 1982. – 286с.
1507077
   Христо Смирненски : Библиогр. указ. – София, 1982. – 364с.
1507078
  Николов М. Христо Смирненский / М. Николов. – София, 1958. – 155с.
1507079
   Христо Смирненский.. – М., 1953. – 28с.
1507080
  Варшавский Ю. Христов интерес / Ю. Варшавский. – Ленинград-Москва, 1933. – 216с.
1507081
  Афоніна О.Г. Христологічна доктрина: філософсько-релігієзнавчий контекст : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Афоніна О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1507082
  Афоніна О.Г. Христологічна доктрина: філософсько-релігієзнавчий контекст : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Афоніна О. Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 193л. – Бібліогр.: л. 173 - 193
1507083
  Сенета М. Христологічна інтерпретація шевченкознавчих студій Леоніда Білецького // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 63-75


  У статті розкрито особливості христологічної інтерпретації шевченкознавчих праць діаспорного літературознавця Леоніда Білецького. Здійснено спробу теоретичного обґрунтування феномену еміграційного шевченкознавства, висвітлено стан наукових досліджень ...
1507084
  Сенета М. Христологічний дискурс дослідження Д. Козія "Глибинний етос": питання шеченкознавства // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 158. – С. 196-207. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1507085
  Сенета М. Христологічний досвід прочитань шевченкознавчих праць Дмитра Бучинського та Івана Огієнка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 118-129. – (Серія філологічна ; вип. 67, ч. 1). – ISSN 2078-5534


  "Розкрито особливості христологічної інтерпретації шевченкознавчих праць діаспорних літературознавців Дмитра Бучинського та Івана Огієнка".
1507086
  Соколовський О.Л. Христологічні ідеї в ліберально-протестантській теології // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (13). – С. 50-54


  У статті розглядається христологічна проблематика ліберальної теології, яка визначається ідеєю єдності божественного і людського начала; визнанням релігії як конститутивної частини культури; надання прерогативи історичного методу в теології над ...
1507087
  Вільчинська Т.П. Христологічні мотиви у творчості Г. Сковороди: лінгвокогнітивний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 175-180


  Стаття присвячена аналізу одного з найважливіших етнокультурних сакральних концептів у творчості Г. Сковороди – концепту "Бог". З"ясовано його семантико-аксіологічні особливості, специфіку мовної концептуалізації на рівні дистрибутивних відношень та ...
1507088
  Германова Христологія в західній масовій культурі др. пол. XX - поч. XXI ст. / Германова, Діас Е.В. де // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 140-146. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  Розглянуто особливості втілення образу Ісуса Христа в західному кінематографічному, музичному, театральному мистецтві, мультиплікації та дитячій літературі. Виявлено специфіку впливів постмодерністської культури й тлумачення образу Христа, причини ...
1507089
   Христоматия : За 4 гимназиален клас. – София, 1946. – 294с.
1507090
   Христоматия : За 4 клас. – София, 1948. – 296с.
1507091
  Тодоров Ангел Христоматия за втори прогимназиален клас / Тодоров Ангел. – София, 1945. – 148 с.
1507092
   Христоматия по български език и литература. – София, 1945. – 372 с.
1507093
   Христоматия по български език и литература : За 6 клас на гимназиите. – София : Народна просвета, 1945. – 632с.
1507094
   Христоматия по български език и литература. – София, 1948. – 623 с.
1507095
  Първев Х. Христоматия по езикова култура / Х. Първев. – София, 1980. – 334с.
1507096
  Петров П. Христоматия по истории на Бъгарии / П. Петров, В. Гюзелев. – София
1. – 1978. – 487с.
1507097
  Петров П. Христоматия по истории на Бъгарии / П. Петров, В. Гюзелев. – София
2. – 1978. – 480с.
1507098
   Христоматия по история на България. – София, 1980. – 384 с.
1507099
  Динеков П. Христоматия по старобългарска литература / П. Динеков. – Изд. 4-е. – София, 1978. – 532с.
1507100
  Морозов Н. Христос / Н. Морозов
Кн.1. – 1924
1507101
  Шевченко А.І. Христос : [навч. посібник] / Анатолій Шевченко. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Київ : Наука і освіта, 2009. – 263, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 258-259. – ISBN 978-966-7829-30-8


  У пр. № 169772 напис: Вельмишановному Олегу Калениковичу! З подякою за Вашу службу людям. Прошу у Нашого Творця його благословення для Вас і Ваших близьких. Гетьман УРК доктор богослов"я, професор А. Шевченко. Підпис. 6.11.14.
1507102
  Левинсон А. Христос в искусстве / А. Левинсон. – 16с.
1507103
  Дудко Д. Христос в нашей жизни: Воскресные проповеди / Д. Дудко. – М., 1992. – 303с.
1507104
  Городеский А.Н. Христос в плеяде эпических героев - первый среди равных (на материале древнеанглийской поэмы "Видение Креста") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 462-469. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
1507105
   Христос Воскресе!. – С.-Петербург : Открытое письмо, 1905. – [32] с.
1507106
  Абрамович Н.Я. Христос Достоевского / Н.Я. Абрамович. – Москва : Издательство И.А. Маевского, 1914. – 164 с.
1507107
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист : Трилогия / Д.С. Мережковский. – [Санкт-Петербург] : Изд. М.В. Пирожкова
III : Антихрист : Петр и Алексей. – 1905. – [4], 608, [3] с.
1507108
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист : Трилогия / Д.С. Мережковский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова
III : Антихрист : Петр и Алексей. – 1906. – [4], 608, [3] с.
1507109
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист. Трилогия / Д.С. Мережковский. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-01373-Х
Т. 1 : Смерть богов (Юлиан Отступник). – 1992. – 286с.
1507110
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист. Трилогия / Д.С. Мережковский. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-01374-8
Т. 2 : Воскресшие боги (Леонардо да Винчи). – 1992. – 607с.
1507111
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист. Трилогия / Д.С. Мережковский. – Київ : Дніпро. – ISBN 5-308-01375-6
Т.3 : Антихрист (Петр и Алексей). – 1992. – 461с.
1507112
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист: Трилогия. / Д.С. Мережковский. – Москва
1. – 1989. – 415с.
1507113
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист: Трилогия. / Д.С. Мережковский. – Москва
2. – 1990. – 395с.
1507114
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист: Трилогия. / Д.С. Мережковский. – Москва
3. – 1990. – 431с.
1507115
  Мережковский Д.С. Христос и Антихрист: Трилогия. / Д.С. Мережковский. – Москва
4. – 1990. – 635с.
1507116
   Христос и культура : Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. – Москва : Юрист, 1996. – 575с. – (Лики культуры). – ISBN 5-7357-0050-2
1507117
  Бердяев Н.А. Христос и мир : ответ В.В. Розанову : доклад, читанный 12 декабря 1907 г. в С.-петрб. религиозно-философ. о-ве / Николай Бердяев // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [14] с.
1507118
  Майданович Т. Христос і прометей : лірична поема / Т. Майданович. – Київ : Криниця, 1999. – 240 с. – ISBN 966-7575-06-3
1507119
  Леви К. Христос остановился в Эболи : очерки / Карло Леви ; пер. с итал. и пред. Г. Рубцовой. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 231 с.
1507120
  Короткевич В.С. Христос приземлился в Городні : роман / В.С. Короткевич. – Киев, 1988. – 430 с.
1507121
  Кубатьян Григорий Христос тебя любит /Гавана : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 21 : Куба. – С. 8-21 : Фото, карта
1507122
  Морозов Н.А. Христос. Бог и слово. / Н.А. Морозов. – М.-Л.
Кн.3. – 1927. – 729с.
1507123
  Морозов Н.А. Христос. Великая Ромея - первый светоч средневековой культуры / Н.А. Морозов. – М.-Л.
Кн.7. – 1932. – 920с.
1507124
  Морозов Н.А. Христос. Во мгле минувшего. При свете звезд. / Н.А. Морозов. – М.-Л.
Кн.4. – 1928. – 816с.
1507125
  Морозов Н.А. Христос. Из вековых глубин. / Н.А. Морозов. – М.-Л.
Кн.6. – 1930. – 1216с.
1507126
  Морозов Н.А. Христос. Небесные вехи земной истории человечества. / Н.А. Морозов. – Л.
Кн.1. – 1924. – 547с.
1507127
  Морозов Н.А. Христос. Руины и приввидения. / Н.А. Морозов. – М.-Л.
Кн.5. – 1929. – 896с.
1507128
  Морозов Н.А. Христос. Силы земные и небес. / Н.А. Морозов. – Л.
Кн.2. – 1926. – 695с.
1507129
  Крывелев И.А. Христос: миф или действительность? / И.А. Крывелев. – М., 1987. – 143с.
1507130
  Магидович И.П. Христофор Колумб / И.П. Магидович. – Москва : Географгиз, 1956. – 35с.
1507131
  Радемахер Кай Христофор Колумб : Документ // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 107-122 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1507132
  Ламартин Христофор Колумб 1492 по Р. Х. : Статьи // [ Африка. Америка. Австралия ] : [ Сборник вырезок ]. – [Б. м.]. – С. 41-96
1507133
  Морисон С.Э. Христофор Колумб, мореплаватель / С.Э. Морисон. – Москва, 1958. – 214с.
1507134
  Пузий В. Христофор Колумб, создавший себя сам // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 5 (33). – С. 24-40. – ISSN 1819-6268
1507135
  Кюппер Мара Христофор Колумб. Часть 2 : Окончание. Начало в GEO № 6/ 2007. Документ // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 111-126 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
1507136
  Шляхтун П.П. Христофор Філалет // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 88-89. – ISBN 978-611-01-0097-7
1507137
  Генкель П.А. Христофор Яковлевич Гоби / П.А. Генкель. – Москва : Наука, 1976. – 167с.
1507138
  Генкеь П.А. Христофор Яковлевич Гоби / П.А. Генкеь. – Москва, 1976. – 167с.
1507139
  Ісаєнко М.М. Христоцентричний ідеал державотворення в концепції В"ячеслава Липинського // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 34. – С. 119-126. – ISSN 2075-1443
1507140
  Гримайло Я.В. Христя Шовкунова : повести / Я.В. Гримайло. – Москва : Советский писатель, 1968. – 264 с.
1507141
  Савченко С. Христянська спадщина Київської Русі в католицькій полемічній літературі кінця 16 - 17 століття : для постановки проблеми // Княжа доба. Історія і культура / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; [відп. ред. Я.Д. Ісаєвич]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАНУ, 2007. – Вип. 1. – С. 123-135. – ISBN 966-02-3935-1(серія); 966-02-3935-Х(Вип.1)
1507142
  Ортинський І. Хрищення, хрест та харизма України / Іван Ортинський. – Рим ; Мюнхен ; Фрайбург : Видавництво оо. Салезіян, 1988. – 198 с. : іл.
1507143
  Круглов Ю.М. Хрін і Лаврін / Ю.М. Круглов. – К, 1956. – 64с.
1507144
  Козак Д.Н. Хрінники (Шанків Яр) - пам"ятка давньої історії Волині : дослідження 2010-2014 рр. / Денис Козак ; [відп. ред. Г.Ю. Івакін] ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : ІА НАН України, 2016. – 115, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 113-115. – ISBN 978-966-02-7611-6
1507145
  Щурат В.Г. Хрістос Пасхон : Львівські віpшовані діяльоги з 1630 p. / Василь Щурат. – У Львові (Львів) : Hакладом авт. ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1914. – 42 с. – Окремий відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка.1914, т. 117/118


  В кн. також текст тpагедії "Хpистос Пасхон", лист до воєводи М. Беpнавського та віpші дpукаpя А. Скульського (цеpковнослов.). - Hа обкл. та в тексті факс. гpавюp з вид. тpагедії 1630 p
1507146
  Федоров П. ХРМ и HIPPARCOS как реализация внегалактической опорной системы координат. Их общность и различия / П. Федоров, В. Ахметов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-40. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз двух сучасних оптичних реалізацій позагалактичної опорної системи координат - Hipparcos та ХРМ. Показано, що системи, які розповсюджують HCRF на слабкі зірки мають помітні систематичні помилки, пов"язані з рівнянням блиску. Також ...
1507147
  Заремба Сергей Захарович Хролонология украинского летописания второй половины 17 - начала 18 века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Заремба Сергей Захарович; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1507148
  Салли А. Хром / А.Г. Салли, Э.А. Брэндз ; перевод с англ. В.А. Алексеева ; под ред. проф., д-ра техн. наук В.А. Боголюбова. – 2-е изд. – Москва : Металлургия, 1971. – 360 с.
1507149
  Сазонов В.Н. Хром в гидротермальном процессе : (на примере Урала) / В.Н. Сазонов. – Москва : Наука, 1978. – 287с.
1507150
  Новікова І. Хром в природних водах і можливості його видалення біологічним методом / І. Новікова, Т. Паршикова, О. Ольхович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-41. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Вивчено оцінку рівня акумуляції Cr(VI) вищими водними рослинами з різних екологічних груп. Установлено, що акумуляція хрому різними водними рослинами, навіть у межах однієї екологічної групи, характеризується певною специфічністю. The estimation of a ...
1507151
  Салли А.Х. Хром. / А.Х. Салли. – М., 1958. – 292с.
1507152
  Шелястина Н.Н. Хроматические изменения в культуре pseudomonas a cruginosa : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Шелястина Н. Н.; МГУ. – М., 1971. – 20л.
1507153
  Визинг В.Г. Хроматический класс мультиграфа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Визинг В.Г. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1966. – 7 с.
1507154
   Хромато-мас-спектрометрична ідентифікація метаболітів оксиметолону у метаболіт-вмісних пробах / Х. Козловська, М.В. Іщенко, Д.В. Биліна, С.В. Гринь // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 215
1507155
  Скоп С.Л. Хромато-масс-спектрометрический метод анализа некоторых продуктов нефтехимического синтеза. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Скоп С.Л.; Всес.науч-исслед.ин-т нефтехим.процессов. – Л, 1970. – 16л.
1507156
  Исидоров Валерий Алексеевич Хромато-масс-спектрометрическое определение следов органических веществ в атмосфере / Исидоров Валерий Алексеевич, Зенкевич Игорь Георгиевич. – Л, 1982. – 136с.
1507157
  Куликов Николай Сергеевич Хромато-масс-спектрометрия и нестабильные ионы некоторых циклических углеводородов и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Куликов Николай Сергеевич; Моск. гос. ун-т. – М., 1982. – 23л.
1507158
  Гришин В.Д. Хромато-эффузиометрический метод анализа и приборы, основанные на этом методе : Автореф... канд. техн.наук: 056 / Гришин В.Д.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1969. – 28л.
1507159
  Чебан Р.И. Хроматографические и электрофоретическое исследование белков созревающих и прорастающих семян гороха. : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Чебан Р.И.; МНО МССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1971. – 27л.
1507160
  Лурье А.А. Хроматографические материалы. / А.А. Лурье. – М., 1978. – 440с.
1507161
   Хроматографические методы анализа. – Краснодар, 1988. – 59с.
1507162
   Хроматографические методы анализа. – Новосибирск, 1992. – 82с.
1507163
  Шведт Г. Хроматографические методы в неорганическом анализе / Г. Шведт. – М., 1984. – 254с.
1507164
  Касберг А.Ф. Хроматографические методы исследования кислородных соединений сланцевой смолы : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Касберг А.Ф.; Совет по хим. и геол.-минерал. наукам. – Таллин, 1970. – 30л.
1507165
  Сабелашвили Ш.Д. Хроматографические свойства циолитов при Х, содержащих катионы щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Сабелашвили Ш. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 19л.
1507166
  Цвет М.С. Хроматографический адсорбционный анализ : избранные работы/ пер. с англ. / М.С. Цвет. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1946. – 275 с. – (Классики науки)
1507167
  Набиванец Б.И. Хроматографический анализ / Б.И. Набиванец, Е.А. Мазуренко. – Киев, 1979. – 263с.
1507168
   Хроматографический анализ газов. – М, 1969. – 54с.
1507169
  Тимошенко С.В. Хроматографический анализ коллоидных систем детергентных присадок и пластических смозок : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Тимошенко С. В.; Ин-т орган. хим. и углехим. отд. нефтехим. АН УССР. – К., 1984. – 24л.
1507170
  Гапон Е.Н. Хроматографический анализ М.С.Цвета и ионный обмен / Е.Н. Гапон, Т.Б. Гапон. – М., 1949. – 9-43с.
1507171
  Белявская Т.А. Хроматографический анализ неорганических веществ / Т.А. Белявская, Т.А. Большова. – М., 1970. – 143с.
1507172
   Хроматографический анализ окружающей среды. – М, 1979. – 606с.
1507173
  Шемякин Ф.М. Хроматографический анализ. : Введение в теорию и практику / Ф.М. Шемякин, Э.С. Мицеловский, Д.В. Романов. – Москва : Госхимиздат, 1955. – 208 с. : черт.
1507174
  Шейнина Р.И. Хроматографический и кинетический методы определения бутифоса в хлопке-сырце и продуктах его промышленной переработки : Автореф... канд .хим.наук: 071 / Шейнина Р. И.; ТашкГУ. – Ташкент, 1972. – 28л.
1507175
  Дмитренко Л.В. Хроматографический метод выделения на ионообенных смолах веществ, образующих диполярных ионы : Автореф... Канд.хим.наук: / Дмитренко Л.В.; М-во здаравоохранения РСФСР. – Ленинград, 1961. – 12л.
1507176
  Силкина Т.В. Хроматографический метод определения фурановых соединений в сточных водах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Силкина Т.В.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1979. – 24л.
1507177
  Тихонова Л.И. Хроматографическое изучение комплексных соединений как основа отбора эффективных веществ для выведения радиоизотопов редкоземельных элементов и стронция из организма : Автореф... канд. хим.наук: / Тихонова Л. И.; Ин-т гехим. и аналит. хи. – М., 1962. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1507178
  Кязимова Г.П. Хроматографическое изучение мономеров метакрилового ряда и производных метилянторной кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кязимова Г.П. ; Совет по присуждению учен. степеней хим.-технол. фак. Азерб. ин-та нефти и химии им. М. Азизбекова. – Баку, 1975. – 23 с.
1507179
  Галич И.П. Хроматографическое исследование высокоочищенных препаратов микробных а-амилаз и некоторых других глобулярных белков : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Галич И.П.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1968. – 29л.
1507180
  Васильев В.Н. Хроматографическое исследование гликогенов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Васильев В.Н. ; Моск. вет. акад. – Москва, 1966. – 17 с.
1507181
  Калесник Л.В. Хроматографическое определение алкоксильных групп : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Калесник Л.В.; МГУ. – М., 1971. – 16л.
1507182
  Стеценко Е.В. Хроматографическое определение крезоксим-метила и пропиконазола в воде / Е.В. Стеценко, Т.В. Гиренко, С.Т. Омельчук // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, О. Запорожець, Р. Кокот [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17. – С. 5-8. – ISSN 1729-7192
1507183
  Ракс В.А. Хроматографическое определение пестицида 2,4-Д в водных объектах / В.А. Ракс, В.А. Турчин, В.Н. Зайцев // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2015. – Т. 37, № 6 (248), ноябрь - декабрь. – С. 537-544. – ISSN 0204-3556
1507184
  Давришева Т.А. Хроматографическое разделение вольфрама и молибдена на гидроокиси алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Давришева Т.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – Тбилиси, 1961. – 13л.
1507185
  Михайлова Л.Н. Хроматографическое разделение диастереомеров с двумя ассиметрическими атомами углерода. : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Михайлова Л.Н.; МВП СССР. Всесоюз. НИИ хим.-фармацевт. – Москва, 1972. – 24л.
1507186
  Кривенкова Н.П. Хроматографическое разделение молибдена, вольфрама и ниобия на окиси алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Кривенкова Н.П.; ЛГУ. – М., 1972. – 20л.
1507187
   Хроматографическое разделение рацематов спиртов с использованием пористых координационных соединений цинка и ванадия (IV) с лактатом и [beta]-циклодекстрином / Ю.А. Сацкая, Н.П. Комарова, К.С. Гавриленко, Р.А. Полунин, О.В. Манойленко, С.В. Колотилов // Теоретическая и экспериментальная химия : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редкол.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 3. – С. 192-197. – ISSN 0497-2627
1507188
  Мартыненко И Л. Хроматографическое разделение редкоземельных элементов с помощью этилендиаминтетрауксусной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Мартыненко Л.И,; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1959. – 12л.
1507189
  Мальцева Н.С. Хроматографическое разделение элементов группы на силикагеле. / Н.С. Мальцева, З. Щекловски. – Дубна, 1968. – 14с.
1507190
  Алленмарк С. Хроматографическое разделение энантиомеров / Стиг Алленмарк ; пер. с англ. А.А. Курганова. – Москва : Мир, 1991. – 268 с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
1507191
  Самсонов Г.В. Хроматография / Г.В. Самсонов, Л.Л. Верейкина. – Л, 1955. – 180с.
1507192
   Хроматография. – Л, 1956. – 177с.
1507193
  Чмутов К.В. Хроматография / К.В. Чмутов. – Москва, 1978. – 128с.
1507194
   Хроматография. – Москва
Ч. 1. – 1986. – 335 с.
1507195
   Хроматография. – М
Ч. 2. – 1986. – 422 с.
1507196
  Горяева Э.М. Хроматография актиномицина : Автореф... канд. хим.наук: / Горяева Э. М.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1958. – 12л.
1507197
  Остерман Л.А. Хроматография белков и нуклеиновых кислот / Л.А. Остерман. – М., 1985. – 536с.
1507198
  Коликов В.М. Хроматография биополимеров на макропористіх кремнеземах. / В.М. Коликов, Б.В. Мчедлишвили. – Л., 1986. – 188с.
1507199
   Хроматография в биологии и медицине : Тезисы докладов 1 Всесоюзной конференции 21-25 ноября 1983 г. – Москва, 1983. – 303с.
1507200
  Рачинский В.В. Хроматография в биологии. / В.В. Рачинский, Т.Б. Гапон. – М., 1953. – 195с.
1507201
  Ритчи А. Хроматография в геологии / А. Ритчи. – Москва : Мир, 1966. – 158с.
1507202
  Морозов А.А. Хроматография в неорганическом анализе / А.А. Морозов. – М., 1972. – 240с.
1507203
  Гурвич А.М. Хроматография в препаративной химии люминрофоров и ее физико-химические основы. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гурвич А.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1957. – 11л.
1507204
   Хроматография в тонких слоях. – М, 1965. – 508с.
1507205
  Авдеева А.А. Хроматография в энергетике / А.А. Авдеева. – Москва : Энергия, 1980. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 264-268
1507206
  Филлипс К. Хроматография газов / К. Филлипс. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 120с.
1507207
  Блок Р. Хроматография на бумаге / Р. Блок. – М, 1954. – 212с.
1507208
   Хроматография на бумаге. – М, 1962. – 851с.
1507209
  Нгуен Ба Хиеп Хроматография на бумаге и в тонком слое некоторых замещенных 4 -прегнодионов-3,20 : Автореф... канд. хим.наук: / Нгуен Ба Хиеп; ВНИХФИ. – Москва, 1965. – 17л.
1507210
  Белявская Т.А. Хроматография неорганических веществ / Т.А. Белявская. – М., 1986. – 206с.
1507211
  Беленький Б.Г. Хроматография полимеров / Б.Г. Беленький, Л.З. Виленчик. – Москва, 1978. – 344с.
1507212
  Граник Е.М. Хроматография производных хиноксалина, пиразина и их -- окисей : Автореф... канд. хим.наук: / Граник Е. М.; Всес. науч. исслед. химико-фармац. ин-т. – М., 1968. – 21л.
1507213
  Бендикене Вида Густаво Хроматография протеаз и амилаз на сорбентах кооперативного действия : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.04 / Бендикене Вида Густаво ; Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1980. – 23 c. – Библиогр.: 7 назв.
1507214
   Хроматография, ее теория и применение. – М, 1960. – 462с.
1507215
  Чмутов К.В. Хроматография. / К.В. Чмутов. – М., 1962. – 100с.
1507216
  Беккер Ю. Хроматография. Инструментальная аналитика: методы хроматографии и капиллярного электрофореза / Ю. Беккер ; пер. с нем. В.С. Куровой ; под. ред. А.А. Курганова. – Москва : Техносфера, 2009. – 470, [2] с. : илл. – Библиогр.: с. 454-468. – (Серия "Мир химии"). – ISBN 978-5-94836-212-0
1507217
  Самсонов Г.В. Хроматография. Применение в биохимии / Г.В. Самсонов. – Л., 1955. – 180с.
1507218
  Вольхіна О.Р. Хроматографічне визначення місцевих анестетиків у кремах / О.Р. Вольхіна, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – C. 50
1507219
   Хроматографічне розділення компонентів протизастудного засобу з використанням нерухових фаз, що містять інкорпоровану полярну вставку / О.А. Сиротчук, І.Р. Дідух, С.Ф. Курас, В.М. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 3/4. – С. 171-177. – ISSN 1991-0290
1507220
   Хроматографічне та фотоколориметричне визначення трихлорметафосу-3 в довкіллі / А.О. Бедзай, О.М. Щербина, Б.М. Мехалічко, І.О. Щербина // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 59-62 : граф. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2073-5057
1507221
  Майданюк А.В. Хроматографічний аналіз аденілових нуклеотидів та вивчення біохімічних процесів апоптозу / А.В. Майданюк, С.П. Імедадзе, К.О. Дворщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 21-22. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Запропоновано хроматографічний метод розділення аденін-нуклеотидів на пластинках силуфол УФ-254 у 60% пропанолі та їхнього кількісного спектрофотометричного визначення.
1507222
  Решетняк О.О. Хроматографічні та тестові методи аналізу : навч. посібник у 2-х ч. / О.О. Решетняк, Н.О. Нікітіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – (Методична література)
Ч. 1 : Тестові методи аналізу. – 2011. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 88-91
1507223
  Кальченко О.І. Хроматографія в хімії каліксаренів = Chromatography in calixarene chemistry / О.І. Кальченко, В.І. Кальченко ; [НАН України, Ін-т орган. хімії]. – Київ : Наукова думка, 2013. – 197, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 177-195. – (Проект "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1322-3
1507224
  Алексева Н.И. Хроматокондуктометрическое определение серы и галогенов в разнообразных органических веществах : Автореф... канд. хим.наук: / Алексева Н. И.; АН Каз. ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
1507225
  Мухоммед М Р.А. Хроматополярографическое исследование некоторых фосфорорганических пестинидов и их анализ во внешней среде. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Мухоммед Р.А.М.С.; КГУ. – К, 1976. – 15л.
1507226
  Абд-эль Мухаймен Абу-эль Сафа Хроматополярографическое исследование некоторых фосфорорганических пестицидов и их анализ во внешней среде : Дис... канд. хим. наук : 02.00.02 / Абд-эль Мухаймен Абу-эль Сафа, Мухоммед Рифаат ; Южное отд. ВАСХНИЛ, Укр. науч.-исслед. ин-т защиты растений. – Киев, 1976. – 134 л. – Библиогр.:л. 117-134
1507227
  Попель П.П. Хроматы трехвалентных металлов : Дис... канд.хим.наук: / Попель П.П.; КГУ. – Киев, 1977. – 192л.
1507228
  Попель П.П. Хроматы трехвалентных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Попель П.П.; КГУ. – К., 1978. – 19л.
1507229
  Гарднер Э.С. Хромая канарейка // Вечный сон / Р. Чандлер. – Харьков : Рубикон, 1995. – С. – (Игра без правил). – ISBN 5-7707-7852-0
1507230
  Стругацкий А.Н. Хромая судьба / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1990. – 382с.
1507231
  Стругацкий А.Н. Хромая судьба. Хищные вещи века : фантастические повести / Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. – Москва : Книга, 1990. – 480 с.
1507232
  Сварчевский Б.А. Хромидиальные образования у Protozoa в связи с вопросом о двойственности ядерного вещества. – Киев : Тип.Импер.Ун-та Св.Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчака-Новицкаго, 1912. – 176с. + Табл.6. – Отд.оттиск из Т. ХХІІ Записок Киевск.Общ-ва Естествоисп. – Bibliogr.: С.163-170
1507233
  Черкез М.Б. Хромирование и железнение / М.Б. Черкез. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1961. – 84 с.
1507234
  Горланов С.С. Хромит / С.С. Горланов. – М, 1963. – 36с.
1507235
  Макеев А.Б. Хромитность Полярного Урала / А.Б. Макеев. – Сыктыквар, 1985. – 152с.
1507236
   Хромиты СССР. – М.-Л., 1937. – 388с.
1507237
   Хромиты СССР. – М.-Л.
2. – 1940. – 374с.
1507238
   Хромиты СССР. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
2. – 1940. – 374с.
1507239
   Хромиты СССР. – М.-Л.
2. – 1940. – 374с.
1507240
   Хромиты СССР. – М.-Л.
2. – 1940. – 374с.
1507241
  Шумилов Б.Х. Хромка / Б.Х. Шумилов. – Горький, 1962. – 40с.
1507242
  Эдель М.В. Хромовые сапоги. / М.В. Эдель. – М., 1956. – 223с.
1507243
  Андреев И.В. Хромодинамика и жесткие процессы при высоких энергиях / Андреев И.В. – Москва : Наука, 1981. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 191-192 (57 назв.). – (Современные проблемы физики)
1507244
  Толстой А.Н. Хромой барин / А.Н. Толстой. – Москва, 1956. – 127с.
1507245
  Толстой А.Н. Хромой барин. Чудаки / А.Н. Толстой. – Барнаул, 1983. – 320с.
1507246
  Лесаж А.Р. Хромой бес / А.Р. Лесаж. – Саратов, 1958. – 232с.
1507247
  Велес Хромой бес : повесть / Луис Велес де Гевара ; пер. с исп. Е. Лысенко. – Москва : Художественная литература, 1964. – 230 с.
1507248
  Лесаж А.Р. Хромой бес : пер. с фр. / А.-Р. Лесаж ; [ред. пер. и вст. ст. Е.А. Гунста]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 255 с. – Библиогр.: ил. – (Народная библиотека)
1507249
  Лесаж А.Р. Хромой бес / А.Р. Лесаж. – Л., 1973. – 222с.
1507250
  Лесаж Ален Рене Хромой бес / Лесаж Ален Рене. – Москва : Иолос, 1993. – 624 с. – В изд. Также: Персидские письма / Ш.Л. Монтескье ; Нескромнрые сокровища / Д. Дидро. - На пер.: Французский фривольный роман. – ISBN 5-86737-001-1
1507251
  Бабушкин В.Ф. Хромой волк : рассказы : для сред. школьного возраста / Виктор Бабушкин ; [ил. В. Киселев]. – Саратов : Кн. изд-во, 1958. – 110 с.
1507252
  Отченашек Я. Хромой Орфей / Я. Отченашек. – М., 1967. – 526с.
1507253
  Отченашек Я. Хромой Орфей : роман / Ян Отченашек. – Москва : Художественная литература, 1968. – 112 с. – (Роман-газета ; № 6 (604))
1507254
  Отченашек Я. Хромой Орфей : роман / Ян Отченашек. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета ; № 7 (605))
(Окончание). – 1968. – 112 с.
1507255
  Отченашек Я. Хромой Орфей / Я. Отченашек. – Кишинев, 1986. – 540с.
1507256
  Пашнев Э.И. Хромой пес. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1965. – 214с.
1507257
  Маленская В.П. Хромоксан чистоголубой В как реактив на катионы элементов 3-й группы системы Д.И.Менделеева : Автореф... канд. хим.наук: / Маленская В.П.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1963. – 18л.
1507258
  Лозинський О.О. Хромони, анельовані по зв"язку С(7)-С(8) a-піроновим циклом : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лозинський Олег Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Хімічний ф-т, Каф. органічної хімії. – Київ, 2012. – 161 л. – Додатки: л. 154-161. – Бібліогр.: л. 137-153
1507259
  Лозинський О.О. Хромони, анельовані по зв"язку С(7)-С(8) a-піроновим циклом : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Лозинський Олег Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1507260
  Лобов В.П. Хромопласты / В.П. Лобов, И.А. Петров; Отв.ред.Ф.Л. Калинин. – К, 1987. – 127с.
1507261
  Босток К. Хромосома эукариотической клетки / К. Босток, Э. Самнер. – М., 1981. – 598с.
1507262
  Гилева Э.А. Хромосомная изменчивость и эволюция / Э.А. Гилева. – Москва : Наука, 1990. – 140 с. : табл., ил. – Бібліогр.: с.: 123-137. – ISBN 5-02-004712-0
1507263
  Шеметун О.В. Хромосомні маркери дії радіації у віддалені строки після госторого та при хронічному опроміненні людини : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Шеметун О. В.; Укр. науков. гігієн. цент. – К., 1998. – 18л.
1507264
  Петрова О.А. Хромосомное число вида в связи с условиями произрастания - на материале некоторых злаков флоры УССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Петрова О.А. ; АН УССР , Ин-т ботаники АН УССР. – Киев, 1968. – 33 с.
1507265
  Гузеев Геннадий Григорьевич Хромосомные аберрации в культурах лейкоцитов здоровых лиц и онкологических болоных после лучевой терапии : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Гузеев Геннадий Григорьевич; АМН СССР. – М., 1976. – л.
1507266
  Идзелене Ирена Прановна Хромосомные аномалии среди новорожденных детей Литвы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Идзелене Ирена Прановна; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. Каунас. мед. ин-т. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1507267
  Козловский А.И. Хромосомные наборы и систематика некоторых палеарктических насекомоядных. : Автореф... Канд.биол.наук: 097 / Козловский А.И.; МГУ. – М, 1971. – 19л.
1507268
  Муратова Н Е. Круклис Хромосомные числа голосеменных растений / Н Е. Круклис Муратова. – Новосибирск, 1988. – 115с.
1507269
   Хромосомные числа цветковых растений. – Л, 1969. – 927с.
1507270
  Крогулевич Р.Е. Хромосомные числа цветковых растений Сибири и Дальнего Востока / Р.Е. Крогулевич. – Новосибирск, 1984. – 286с.
1507271
  Дарлингтон С.Д. Хромосомы / С.Д. Дарлингтон, Ла Кур. – Москва : Атомиздат, 1980. – 216 с.
1507272
  Графодатский А.С. Хромосомы сельскохозяйственных и лабораторных млекопитающих: Атлас / А.С. Графодатский, С.И. Раджабли. – Новосибирск, 1988. – 127с.
1507273
  Делоне Л.Н. Хромосомы у видов Ornithogalum 1. / Л.Н. Делоне. – Вологда, 1925. – 8с.
1507274
   Хромосомы человека : Атлас. – Москва, 1982. – 263с.
1507275
   Хромосомы человека в норме и патологии. – Москва, 1989. – 155с.
1507276
  Бочков Н.П. Хромосомы человека и облучение / Н.П. Бочков. – М., 1971. – 168с.
1507277
  Резник Н. Хромосомы Чингисхана / Н. Резник, О. Максименко, А. Барне // Химия и жизнь - 21 век : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 5. – ISSN 1727-5903
1507278
  Гусейнов Р.Э. Хромосферные вспышки как ударные волны в атмосфере Солнца. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Гусейнов Р.Э.; Глав.астрон.обсерват.Ан СССР,. – Баку, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1507279
  Кудашева Ф.Х. Хромотографическое определение примесей некоиторых серусодержащих соединений в воздухе. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Кудашева Ф.Х.; Башкирский гос.ун-т. – Уфа, 1968. – 18л.
1507280
  Мухамед А-эль-Мухаймен Р. Хромотополярографическое исследование некоторых фосфорорганических пестицидов и их анализ во внешней среде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Мухамед Р.А-эль-Мухаймен А.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 16 с.
1507281
  Цвет М.С. Хромофиллы в растительном и животном мире / М.С. Цвет. – Варшава : Тип. Варщавского учебн. округа, 1910. – [2], VI, 380 с., 3 л. ил. : ил. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 373-379)
1507282
  Гуров Е.П. Хромферид в расплавах импактитах кратера Эльгыгытгын (Чукотка, РФ) / Е.П. Гуров, В.В. Пермяков // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 26-33 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 2519-2396
1507283
  Маркова Е.В. Хронаксия нервно-мышечного аппарата при нарушении деятельности сколощитовидных желез : Автореф... канд. биол.наук: / Маркова Е.В.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 11 с.
1507284
  Илемницкий П. Хроника / П. Илемницкий. – Москва, 1948. – 363с.
1507285
  Питти Б. Хроника / Б. Питти. – Ленинград : Наука, 1972. – 248с.
1507286
  Илемницкий П. Хроника / П. Илемницкий. – Москва, 1976. – 251с.
1507287
  Шах-Махмуд Хроника / Шах-Махмуд. – М, 1976. – 406с.
1507288
  Хусрав А М.Б. Хроника / А М.Б. Хусрав. – Москва, 1984. – 220с.
1507289
  Варенцов В.А. Хроника "бунташного" века / В.А. Варенцов, Г.М. Коваленко. – Ленинград, 1991. – 155с.
1507290
  Нетудыхата В. Хроника Армагеддона / Валентин Нетудыхата. – Киев : [б. и.], 2013. – 216 с. – На обл. - картина Н. Рериха. – Библиогр.: с. 216
1507291
   Хроника Быховца. – М : Наука, 1966. – 154с. – (Памятники средневековой истории народов центральной и восточной Европы)
1507292
   Хроника важнейших событий истории Коммунистической партии Белоруссии. – Минск
Ч. 3. – 1980. – 472 с.
1507293
  Суханов Александр Хроника великих бедствий // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 40-41 : Іл.
1507294
  Першак Д.А. Хроника великих дней / Д.А. Першак. – Донецк, 1977. – 255с.
1507295
  Радкевич Е. Хроника весенней непогоды : роман, повесть / Е. Радкевич; пер. с белорус. В.Бжезовского. – Москва : Советский писатель, 1988. – 512 с.
1507296
  Хруцкий Э.А. Хроника Видлицкой коммуны / Э.А. Хруцкий. – М, 1974. – 79с.
1507297
  Гладилин А.Т. Хроника времен Виктора Подгурского; Бригантина поднимает паруса : повести / А. Гладилин. – Москва : Советский писатель, 1961. – 204 с.
1507298
  Мериме П. Хроника времен Карла 9 / П. Мериме. – Минск, 1955. – 292с.
1507299
  Мериме П. Хроника времен Карла 9 / П. Мериме. – Сталинград, 1957. – 202с.
1507300
  Мериме П. Хроника времен Карла 9 : роман : Повести и рассказы / Проспер Мериме ; [ пер. с французского ]. – Москва : АСТ ; ВЗОИ, 2004. – 477с. – ISBN 5-17-024767-2
1507301
  Луканин О.А. Хроника Всероcсийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии / О.А. Луканин, Т.И. Цехоня // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – C. 210-221. – ISSN 0016-7525
1507302
  Цехоня Т.И. Хроника Всероссийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии 2013 // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 280-288. – ISSN 0016-7525
1507303
  Цехоня Т.И. Хроника Всероссийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии 2014 года // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1133-1140. – ISSN 0016-7525
1507304
  Цехоня Т.И. Хроника Всероссийского ежегодного семинара по экспериментальной минералогии, петрологии и геохимии 2015 года // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1132-1141. – ISSN 0016-7525
1507305
  Марко С. Хроника гибридной войны / С. Марко. – Киев : Альтерпрес ; Surkov Publisher, 2016. – 243, [1] с., XVI л. фотоил. : фотоил., табл. – Алф. указ.: с. 239-243. - Сер. основ. в 2016 г. – (Гибридная война в Украине. XXI век). – ISBN 978-966-542-604-2
1507306
  Быковский Егор Хроника гибридов : Digital // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 154-157 : Фото
1507307
  Козько В.А. Хроника детдомовского сада / В.А. Козько. – Москва : Советская энциклопедия, 1987. – 542с.
1507308
  Голубовский П. Хроника Дитмара, как источник для русской истории // По поводу антирусской папской аллокуции / М. Златоверховников. – Чернигов, 1877. – С. 27-40
1507309
  Мах Ш.К. Хроника дома Ардалан / Ш.К. Мах. – М., 1990. – 238с.
1507310
  Зябрев А.Е. Хроника жизни / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1979. – 272с.
1507311
  Колесник А.Н. Хроника жизни семьи Сталина. / А.Н. Колесник. – М., 1990. – 204с.
1507312
  Колесник А.Н. Хроника жизни семьи Сталина. / А.Н. Колесник. – М., 1990. – 203с.
1507313
  Полищук А.К. Хроника золотых времен / А.К. Полищук. – Хабаровск, 1990. – 348с.
1507314
  Галл А. Хроника и деяния князей или правителей польских / А. Галл. – М., 1961. – 172с.
1507315
   Хроника истории Ашхабада. – Ашхабад, 1981. – 144с.
1507316
  Раенко Я.Н. Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье / Я.Н. Раенко. – Ростов -на-Дону
1. – 1939. – 156с.
1507317
  Раенко Я.Н. Хроника исторических событий на Дону, Кубани и в Черноморье / Я.Н. Раенко. – Ростов -на-Дону
2. – 1941. – 256с.
1507318
  Гарин Э. Хроника итальянской философии ХХ века (1900-1943) / Э. Гарин. – Москва, 1965. – 484с.
1507319
  Радемахер Кай Хроника кошмара // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 9 (186), cентябрь. – С. 136-145 : фото. – ISSN 1029-5828
1507320
  Генрих Латвийский. Хроника Латвии. / Латвийский. Генрих. – Москва-Л., 1938. – 608с.
1507321
  Паттерсон Д.Л. Хроника левой руки / Д.Л. Паттерсон. – М., 1964. – 126с.
1507322
  Виноградов А.К. Хроника Малевинских / А.К. Виноградов. – Москва : Художественная литература, 1943. – 443 с.
1507323
   Хроника международных событий. – М, 1966. – 319с.
1507324
   Хроника международных событий. – Москва, 1967. – 338 с.
1507325
   Хроника международных событий. – М, 1967. – 319с.
1507326
   Хроника международных событий. – Москва, 1968. – 224 с.
1507327
  Стравинский И.Ф. Хроника моей жизни. / И.Ф. Стравинский. – Л., 1963. – 273с.
1507328
  Мацкевич Э.О. Хроника мужества и нежности / Э.О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1968. – 163с.
1507329
  Славов Л. Хроника на една младост : 40 години Димитровград / Л. Славов. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1987. – 64 с.
1507330
  Фурман М.А. Хроника необычного расследования: очерки. / М.А. Фурман. – М., 1989. – 237с.
1507331
  Тванов Александр Хроника непальского трека // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 84-91 : фото
1507332
  Иванов А. Хроника непальского трека // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 100-107 : фото
1507333
  Губарев В.С. Хроника одного путешествия, или Повесть о первом луноходе / В.С. Губарев. – М, 1971. – 79с.
1507334
  Крелин Ю.З. Хроника одной больницы : Повести / Ю.З. Крелин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 528с.
1507335
  Кессельбреннер Г.Л. Хроника одной дипломатической карьеры / Г.Л. Кессельбреннер. – М., 1987. – 274с.
1507336
  Малашкин С.И. Хроника одной жизни / С.И. Малашкин. – Москва, 1966. – 367с.
1507337
  Пендюр В Б. Хроника одной командировки. / В Б. Пендюр. – Киев, 1975. – 184с.
1507338
  Гордин Я.А. Хроника одной судьбы / Я.А. Гордин. – М, 1980. – 207с.
1507339
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Т. 42, № 2. – 2005
1507340
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Том 42, № 3. – 2005
1507341
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Том 42, № 4 : Декабрь 2005-Февраль 2006. – 2005
1507342
   Хроника ООН : ООН в объединенном мире. – Москва
Т. 42, № 1. – 2005
1507343
  Федоровский Е.П. Хроника операции "Фауст": приключен. повесть. / Е.П. Федоровский. – М., 1989. – 317с.
1507344
  Ковалинский В. Хроника памятника Кобзарю = 200-летию Тарса Шевченко посвящается // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 7-13 марта (№ 10). – С. С 1-2


  Памятник Тарасу Шевченко (1814-1861) в Киеве имеет длинную историю. Принципиальное решение об увековечении памяти Кобзаря принимала одна власть, подтвердила - другая, открылся же памятник при совсем иной власти. Мысль о чествовании 100-летия Т. Г. ...
1507345
  Жуков В.Н. Хроника пароплава "Гюго" / В.Н. Жуков. – М., 1980. – 350с.
1507346
  Жуков В.Н. Хроника парохода "Гюго" / В.Н. Жуков. – М., 1974. – 366с.
1507347
  Жуков В.Н. Хроника парохода "Гюго" : Роман / В.Н. Жуков. – Москва : Профиздат, 1975. – 367с.
1507348
  Зиемелис С.В. Хроника пламенных дней / С.В. Зиемелис. – М, 1976. – 64 с.
1507349
   Хроника рабочего движения в России. – М, 1991. – 235с.
1507350
   Хроника рабочего движения на Украине. – К, 1991. – 455с.
1507351
  Виноградов Ю.А. Хроника расстрелянных островов / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1979. – 431с.
1507352
  Виноградов Ю.А. Хроника расстрелянных островов / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1985. – 479с.
1507353
  Максаков В. Хроника революции / В. Максаков, Н. Нелидов; Комиссия по истории Октябрьской революции и Российской Коммунистической Партии (больш.). – Москва-Петроград : Госиздат
В.1 : 1917 год. – 1923. – 141с.
1507354
   Хроника революционного рабочего движения на Украине (1900-1917). – Киев, 1987. – 376 с.
1507355
  Степынин В.А. Хроника революционных событий в деревне Воронежской губернии 1861-1917гг / В.А. Степынин. – Воронеж, 1977. – 175с.
1507356
   Хроника революционных событий в Крыму 1917-1920 гг.. – Симферополь : "Крым", 1969. – 190 с. – Указатель именной и геогрф.: с. 177-189
1507357
   Хроника революционных событий в Латвии 1939-1940. – Рига, 1988. – 32 с.
1507358
  Попов Ф. Хроника революционных событий в Самаре 1902-1917. / Ф. Попов; ИСТПАРТ Куйбышеского крайкома ВКП(б). – Куйбышев : Куйбышевское краевое изд., 1936. – 320с.
1507359
   Хроника революционных событий в Саратовском Поволжье. – Саратов : Приволжское книжное, 1968. – 418 с.
1507360
   Хроника революционных событий на Одесщине 1905-1907гг. – Одесса, 1976. – 208 с.
1507361
  Волоцкой М.В. Хроника рода Достоевского. 1506-1933 / М.В. Волоцкой. – Москва, 1933. – 434с.
1507362
  Піінка Г. Хроника Ромьнилор / Г. Піінка
2. – 332с.
1507363
  Тургенев Александр Иванович Хроника русского. Дневники. (1825-1826 гг.) / Тургенев Александр Иванович. – М.-Л., 1964. – 624с.
1507364
  Овчаров Н. Хроника священного города Перперикона // Болгарский дипломатический обзор / Общество Болгарского бестселлера. – София, 2005. – Год 5, N 5(40 вып.). – ISSN 1311-929X
1507365
  Засодимский П.В. Хроника села Смурина / [соч.] Вологдина [псевд.]. – Санкт-Петербург : В тип. А.А. Краевского, 1875. – [2], 260 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов. М., 195, т. 1, с. 249
1507366
  Засодимский-Вологдин Хроника села Смурина : из жизни русского крестьянина / [Соч.] П.В. Засодимского (Вологдина) // История одного крестьянина : [роман] : в 4 ч. / Э. Эркман, А. Шатриан. – Санкт-Петербург : Изд. Вят. т-ва "Нар. б-ка" ; Тип. Н.Н. Клобукова, 1906. – Ч. 1 : 1789г. Генеральные штаты. – [2] с., 5-282 стб.


  Авторр пер. Мезьер, Августа Владимировна 1862-1935
1507367
  Засодимский-Вологдин П.В. Хроника села Смурина : из жизни русского крестьянина / П.В. Засодимский-Вологдин. – Санкт-Петербург : Изд. Вятского тва "Народная библиотека" ; Паровая типо-лит. Н.Л. Ныркина, 1906. – [2] с., 5-282 стб. – На тит. л. номер изд.: № 55
1507368
  Засодимский П.В. Хроника села Смурина. Из жизни русского крестьянина. / П.В. Засодимский. – М., 1959. – 319с.
1507369
  Спицын Н.П. Хроника семейного общения / Н.П. Спицын. – М, 1987. – 94с.
1507370
  Бурков Г. Хроника сердца / Георгий Бурков. – Москва : Вагриус, 1998. – 320с. – ISBN 5-7027-0618-8
1507371
   Хроника событий : биогр. справки ученых. – Ташкент : Узбекистан, 1990. – 213, [1] с.
1507372
  Дыков И.Г. Хроника событий в Бессарабии / И.Г. Дыков. – Кишинев, 1957. – 136с.
1507373
   Хроника событий Великой Октябрьской революции в Узбекистане.. – Ташкент, 1975. – 287 с.
1507374
   Хроника событий Саратовской областной организации КПСС. – 1985. – 375 с.
1507375
  Сикст Хроника событий, свершившихся в Чехии в бурный 1547 год / Сикст, из Оттередорфа. – М., 1989. – 131 с.
1507376
   Хроника социалистического строительства на Украине, 1921-1925. – Киев : Наукова думка, 1989. – 229 с. – Указ. имен., географ.; с. 212-224. – ISBN 5-12-000662-0
1507377
  Волощук Евгения Валентиновна Хроника странствий духа : Этюды о Франце Кафке / Волощук Евгения Валентиновна. – Киев : Юніверс, 2001. – 144с. – ISBN 966-7305-51-1
1507378
  Скребов Н.М. Хроника счастья / Н.М. Скребов. – Ростов н/Д, 1982. – 190с.
1507379
   Хроника текущих событий. – New York : Khronika, 1972
1507380
  Князев И.В. Хроника тревоги / И.В. Князев. – Санкт-Петербург : ЛИК, 2002. – 72с. – ISBN 5-86038-107-7
1507381
  Зацепа Н.С. Хроника трудного неба / Н.С. Зацепа. – М., 1982. – 208с.
1507382
  Лаврова О.А. Хроника уголовного дела / О.А. Лаврова, А.С. Лавров. – Москва, 1983. – 144с.
1507383
  Шумов М.И. Хроника улицы Грушевой / М.И. Шумов. – Минск, 1982. – 279с.
1507384
  Веселый И. Хроника февральских дней 1948 года в Чехословакии / И. Веселый. – Москва, 1960. – 263с.
1507385
   Хроника христианства. – Москва : Терра, 1999. – 464с. – ISBN 5-300-02556-9
1507386
   Хроника художественной жизни 74. – М, 1976. – 415с.
1507387
   Хроника художественной жизни Саратова 1874-1980 гг. – Саратов, 1988. – 124с.
1507388
   Хроника художественной жизни СССР. – М, 1980. – 297с.
1507389
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Москва : Художественная литература, 1975. – 350 с.
1507390
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Волгоград, 1981. – 269с.
1507391
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Саратов, 1981. – 352с.
1507392
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Москва, 1982. – 126с.
1507393
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Москва, 1983. – 128с.
1507394
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Л., 1984. – 327с.
1507395
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Челябинск, 1987. – 414с.
1507396
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Ярославль, 1987. – 270с.
1507397
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX / П. Мериме. – Москва, 1988. – 237с.
1507398
  Мериме П. Хроника царствования Карла IX. Новеллы : пер. с фр. / Проспер Мериме. – Москва : Художественная литература, 1968. – 735 с. – (Библиотека Всемирной литературы ; Серия вторая ; Т. 95 : Литература XIX века)
1507399
  Симашко М.Д. Хроника царя Кавада / М.Д. Симашко. – Алма-Ата, 1968. – 253с.
1507400
  Харенберг Бодо Хроника человечества : Большая энциклопедия / Харенберг Бодо; Авт. и сост.: Б. Байер, Р.Дрексхаге, М.Эрбе, К.Эсснер, Й. Фиршинг и др. – Москва : Большая Энциклопедия, 1996. – 1200 с. – На обкл. авт. не вказаний. – ISBN 5-85050-125-8
1507401
   Хроника чувств 1941-1945. – М, 1990. – 222с.
1507402
  Языкова Юлия Хроника юрского периода / Языкова Юлия, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 7 (2898). – С. 98-101 : фото
1507403
  Канакерци З. Хроника. / З. Канакерци. – М, 1969. – 320с.
1507404
  Балуев Г.В. Хроникер / Г.В. Балуев. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 445с.
1507405
  Борхес Х.Л. Хроники Бустоса Домека : [сборник] / Хорхе Луис Борхес, Адольфо Бьой Касарес ; [пер. с исп. Е.М. Лысенко]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 188, [4] с. : ил. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-071624-1


  Один из самых забавных и гениальных постмодернистских проектов в истории XX века. Строго говоря - один из проектов, без которых постмодернизм попросту не состоялся бы как жанр. Начиналось все с элегантной литературной игры друзей и соавторов Борхеса ...
1507406
  Сергеев Александр Хроники виртуальной жизни : DIGITAL // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 142-144 : Фото
1507407
  Дмитренко Я. Хроники деградации медицины // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 23-29 августа (№34). – С. 12


  "В середине августа в Министерстве здравоохранения подвели итоги сданного в июле студентами третьих курсов медвузов международного экзамена по основам медицины (IFOM). Результаты оказались настолько провальными, что их решили не учитывать при переводе ...
1507408
  Мураками Х. Хроники Заводной Птицы : [ роман ] / Харуки Мураками ; [ перевод с японского Ивана и Сергея Логачевых ]. – Москва : Эксмо, 2008. – 816 с. – (Мураками-мания). – ISBN 978-5-699-26699-9
1507409
  Бессонов Н. Хроники инквизиции: прейскурант для палача // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / ООО "НБ-Медиа"; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6 (114). – С. 18-35. – ISSN 1812-867Х
1507410
   Хроники международных событий. – М, 1958. – 221с.
1507411
   Хроники международных событий. – М, 1961. – 251с.
1507412
   Хроники международных событий. – М, 1962. – 336с.
1507413
   Хроники международных событий. – М, 1962. – 336с.
1507414
   Хроники международных событий. – М, 1963. – 335с.
1507415
   Хроники международных событий. – М, 1963. – 335с.
1507416
   Хроники международных событий. – М, 1964. – 314с.
1507417
   Хроники международных событий. – Москва, 1965. – 326 с.
1507418
   Хроники международных событий 1958 г. – М, 1958. – 221с.
1507419
   Хроники международных событий 1958 г.. – Москва, 1959. – 314 с.
1507420
   Хроники международных событий 1959 г. – М, 1960. – 198с.
1507421
   Хроники миров. Фэнтези : [ сборник ] : Г.Л. Олди, А. Гарридо, В. Ночкин, Д. Трускиновская, В. Свержин и др. – Харьков : Книжный клуб "Клуб Семейного Досуга", 2007. – 512 с. – ISBN 978-966-343-549-7
1507422
  Желтова В.П. Хроники революции 1905-1907 гг. : Указ. лит. / АН СССР; Ин-т истории СССР; Сост.: В. П. Желтова. – Москва : Ин-т истории СССР, 1979. – 76с.
1507423
   Хроники современной Украины. – Київ : Основные ценности. – ISBN 966-7856-11-9
Т.1 : 1993-1994. – 2001. – 172с.
1507424
  Гутцайт М.Г. Хроническая безработица и недогрузка предприятий США / М.Г. Гутцайт. – М., 1961. – 371с.
1507425
  Фридлянд Л.Г. Хроническая недогрузка производственных мощностей в США и ее социально-экономические последствия (1945-1961 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Фридлянд Л.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1962. – 16л.
1507426
  Краюхин Б.В. Хроническая фистульная методика и ее применение для изучения физиологии пищеварения рыб / Б.В. Краюхин. – Москва, 1956. – 51с.
1507427
  Гаврилов В.И. Хронические вирусные инфекции и их моделирование / В.И. Гаврилов. – Москва, 1974. – 224с.
1507428
  Логинов А.С. Хронические гепатиты и циррозы печени / А.С. Логинов, Ю.Е. Блок. – Москва, 1987. – 272с.
1507429
   Хронические заболевания легких у детей и критерии их диагностики. – Москва : Медицина, 1979. – 248с. : Ил. – Библиогр.: с.232-243
1507430
  Орлов В.Н. Хронические заболевания печени / В.Н. Орлов, В.И. Фомичесв. – Москва, 1988. – 63с.
1507431
  Козырев В. Хронические конфликты и фактор Китая в АТР // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 59-77. – ISSN 1728-2756


  АТР - Азіатсько-Тихоокеанський регіон
1507432
  Шершень Г.А. Хронический бронхит / Г.А. Шершень. – М, 1985. – 51с.
1507433
  Погодина В В. Хронический клещевой энцефалит / В В. Погодина. – Новосибирск, 1986. – 232с.
1507434
  Петров Н.С. Хронический миелолейкоз (этиология, патогенез, клиника, лечение) : Автореф... д-ра мед.наук: 754 / Петров Н.С.; Военно-медицинская академия. – Ленинград, 1970. – 42л.
1507435
  Кузин М.И. Хронический панкреатит / М.И. Кузин. – Москва, 1986. – 368с.
1507436
  Тюрин А.И. Хронический пиелонефрит у рабочих коксохимического производства : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Тюрин А.И.; Крымский гос. мед. ин-т. – Симферополь, 1969. – 16л.
1507437
  Ильин В.Н. Хроническое утомление в спорте - феномен или закономерность / В.Н. Ильин, М.М. Филиппов, А. Алвани // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 3-17. – ISSN 1992-7894
1507438
  Пашев К. Хронични хиперплазии на конюктивата / К. Пашев. – София, 1950. – 60с.
1507439
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ : Довіра, 1992-
Вип. 1. – 1992. – 192 с.


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507440
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 12. – 1992


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507441
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 1/2 (3/4). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507442
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 3/4 (5/6). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507443
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 5 (7). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507444
   Хроніка - 2000 : наш край : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 6 (8). – 1993


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507445
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 1. – 1994


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507446
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 3/4. – 1994


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507447
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 1. – 1995


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507448
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 16. – 1996


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507449
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 17/18 : Кыєвъ - Київ. 5-й річниці незалежності України присвячується. Київ - столиця. – 1997


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507450
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 19/20. – 1997


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507451
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 21/22 : Україна - Ізраїль. – 1998


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507452
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 23/24 : Український парламентаризм: історія і сучасність. – 1998


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507453
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 27/28 : Держава. Культура. Право. – 1998


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507454
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 25/26 : Україна - Чехія. – 1999


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507455
   Хроніка - 2000. – Київ, 1992-
Вип. 31/32 : Єднання. Поразуміння. Злагода. – 1999


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507456
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 33 : Крим - крізь тисячоліття. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507457
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 34 : Крим - крізь тисячоліття. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507458
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 35/36 : Культура і наука світу: внесок України. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507459
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 37/38 : Україна: філософський спадок століть. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507460
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 39/40 : Україна: філософський спадок століть. – 2000


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507461
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507462
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 43 : Україна - Грузія. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507463
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 44 : Україна - Грузія. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507464
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 45/46 : Черкаський край-земля Богдана і Тараса. – 2001


  духовний космос українців; уроки християнської думки; міх сходом і заходом; скарби світової думки; у світі культурологиї та інш.
1507465
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 47/48 : Україна Грузія. – 2002
1507466
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 49/50 : Київ-свята земля. – 2002
1507467
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 51/52 : Київ-свята земля. – 2002
1507468
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 53/54 : Світочі Христової віри. – 2003
1507469
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 55/56 : Санкт-Петербург і культура України. – 2003
1507470
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 57/58 : Володимир Вернадський. – 2004
1507471
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 60 : Святитель Петро Могила. – 2004
1507472
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 61/62 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.1. – 2005
1507473
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 63/64 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.2. – 2005
1507474
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 59. – 2007
1507475
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – 2007
1507476
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск. – Київ, 1992-
Вип. 67/68 : Хрестителі землі Руської. – 2007
1507477
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах..Спецвипуск. – Київ, 1992-
Вип. 69/70 : Хрестителі землі Руської. – 2007
1507478
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – 2007
1507479
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 72 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – 2007
1507480
   Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 1992-
Вип. 73 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – 2007
1507481
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – 2008
1507482
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 75 : Систематичний покажчик змісту 1992-2007. – 2008
1507483
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 76 : Гоголь & Гоголь. До 200-ліття від дня народження М.В. Гоголя. – 2009
1507484
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – 2009
1507485
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – 2009
1507486
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 79 : Михайло Драгоманов - дослідник всесвітньої історії, політик і людина. – 2009
1507487
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-
Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – 2009
1507488
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – 2010
1507489
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 81 : Україна - Польща: діалог у продовж тисячоліть. – 2010
1507490
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 82 : Невідомий Винниченко. – 2010
1507491
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – 2011
1507492
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
Вип. 2 (88) : Україна - Угорщина Ч.1. – 2011
1507493
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – 2011
1507494
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0
2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – 2011
1507495
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – 2011
1507496
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-53-4
2010. Вип. 4 (86), ч. 2 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 2. – 2011
1507497
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – 2012
1507498
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-61-9
Вип. 2 (92) : Україна-Польща: діалог упродовж тисячоліть. Частина 1. – 2012
1507499
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
Вип. 3 (93), ч. 2 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – 2012
1507500
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
2011. Вип. 4 (90) : Україна - Білорусь кн. 1. – 2012
1507501
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – 2013
1507502
   Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 1992-. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – 2014
1507503
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 130-131. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  Науково-дослідна робота кафедри політичної економії Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1507504
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 114-115. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  На кафедрі політичної економії Київського державного університету імені Тараса Шевченка налагоджено та складено план відрядження викладачів на виробництво для більш глибокого вивчення процесу виробництва, одержання відповідного матеріалу для ...
1507505
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 47-48. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Науково-дослідна робота кафедри політичної економії Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1507506
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 106-107. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Наукові збори на юридичному факультеті КДУ в 1960 році.
1507507
  Ілемницький П. Хроніка / П. Ілемницький. – Пряшів, 1961. – 288с.
1507508
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 63-64. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  У листопаді 1961 року відбулась міська міжвузівська теоретична конференція викладачів політичної економії, ініціатором і організатором якої був колектив кафедри політичної економії КДУ.
1507509
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 124-127. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  Науково-дослідна робота юридично-економічного факультету КДУ у 1961 році.
1507510
   Хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 97-98. – (Серія права ; № 17)


  Про секцію юридичних наук щорічних наукових зборів Київського державного університету, яка працювала 4-5 березня 1975 р.
1507511
  Їлемніцький П. Хроніка / П. Їлемніцький. – Київ, 1981. – 262с.
1507512
  Семмо О. Хроніка = Chronicles / Олександр Семмо ; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег, 1987. – 389 с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами .- На тит. арк.: Ін-т дослідів Волині ; ч. 57
1507513
  Зарубенко Т. Хроніка // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 88-91. – ISSN 0027-2833


  [Про конференцію в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні, присвячену 100-річчю І.К. Білодіда ]
1507514
   Хроніка // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2006. – № 2 (48) : березень - квітень. – С. 57


  У зв"язку з 171-річницею Київського національного університету академіки АН ВШ України Черняков Б.І., Позур В.К., Новіков М.Н. були відзначені керівництвом університету подяками та грошовими преміями.
1507515
   Хроніка // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2008. – № 4 (8) : Діяльність Кваліфікаційної комісії сіддів господарських судів України у 2005 - 2008 р.р. – С. 114


  Президія Академії наук вищої освіти України, враховуючи значний внесок в історичну науку та в патріотичне національне виховання молоді України, нагородила Сергійчука Володимира Івановича, доктора історичних наук, професора Київського національного ...
1507516
  Кобиринка Г. Хроніка / Г. Кобиринка, Л. Рябець // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 142-143. – ISSN 0027-2833
1507517
   Хроніка // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 3 (64) : травень - серпень. – С. 139


  Київський національний університет імені Тараса Шевченка (ректор Л.В. Губерський), Національний технічний університет України "КПІ" (ректор М.В. Згуровський) і мала Академія наук в квітні ц.р. підписали угоду про співробітництво. Її суть - у виявленні ...
1507518
   Хроніка // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 1 (62) : січень - лютий. – С. 134


  17 грудня в урочистій обстановці перший проректор НТУУ "КПІ" Ю.І. Якименко та заступник голови Всеукраїнського товариства "Просвіта" проф. О. Пономарів, відкрили Український освітньо-культурний центр НТУУ "КПІ". У святкових заходах взяв участь і ...
1507519
  Ажнюк Б. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 82-82. – ISSN 0027-2833


  "...2-3 жовтня 2015 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка відбулася Всеукраїнська наукова конференція "Національна пам"ять у філології: постать професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (КУ)"."
1507520
  Радкевич Г. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-82. – ISSN 0027-2833
1507521
  Материнська О. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 81-82. – ISSN 0027-2833


  "25–26 жовтня 2017 року в Інституті філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відбулася міжнародна наукова конференція «Мовно-культурна ідентичність у контексті філологічних студій», яка об’єднала провідних учених України, ...
1507522
   Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 74-76. – ISSN 0027-2833


  "28-29 березня 2018 року в Києві в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України відбулися IX Потебнянські читання. Участь приймали: Л.П. Гнатюк (КУ), Ю.Л. Мосенкіс (КУ), О.І. Ніка (КУ) та інші".
1507523
  Даниленко Л. Хроніка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 74-77. – ISSN 0027-2833


  "20-27 серпня 2018 р. в столиці Сербії Белграді відбувся XVI Міжнародний з"їзд славістів. <...> З доповіддю виступала Л.П. Гнатюк (КУ)".
1507524
  Кульчинський О.Б. Хроніка "Таріг-е Каманіче" та українське питання в османо-польських перемовинах 1672 року // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 42-50. – ISSN 1682-671Х


  Літопис "Таріг-е Каманіче" перекладається українською мовою з османотурецької як "Історія Каманіче". Така назва українського міста, нині Кам"янець-Подільського, побутує в цій хроніці, як і загалом в османотурецькій мові класичної доби.
1507525
  Цирфа Юлія Хроніка Guantanamo: від ізоляції противника до ізоляції США? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-60
1507526
  Цирфа Юлія Хроніка Guantanamo: від ізоляції противника до ізоляції США? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 54-60
1507527
  Олійник Юрій Хроніка абсурда : Україна від комети Галлея до комети Гейла-Боппа. Записки на зламі ( 1986-1996 рр. ) / Олійник Юрій; Київський клуб абсурдистів. – Київ : Задруга, 2002. – 292с. – ISBN 966-7944-26-3
1507528
  Вілкул Т. Хроніка Амартола в Київському літописному зводі // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 69-78. – ISSN 0869-3595


  Георгій Амартол, або Георгій Монах — візантійський хроніст IX століття, був монахом у Константинополі в добу імператора Михаїла ІІІ.
1507529
   Хроніка архівного будівництва в Україні 1917-1921 рр. / (упоряд. Ольга Шевченко // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 1998. – Т. 1. – С. 11-31. – ISBN 966-7250-18-0
1507530
   Хроніка Биховця [Електронний ресурс]
1507531
  Кобзар В.Ф. Хроніка буднів : новели, повість / Володимир Кобзар. – Київ : Фенікс, 2016. – 159, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-374-7


  Зміст: Земля йому пухом ; Окаянна душа ; Звичайний Буряк ; Проїздом ; Щасливий ; Як у раю ; Марковка ; Сьогодні на майдані ; Вірус ; Перехрестя ; Чого у тебе такі червоні очі ; Натюрморт з салом ; Це моє життя! ; На порозі ; Нехай щастить ; Трохи ...
1507532
  Апросіна О. Хроніка В. Коховського про події 1649 р. у Білорусії // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.22-28


  Про працю відомого польського історика і поета Веспасіана Коховського (1633-1700)
1507533
  Могильницька Г.А. Хроніка великого ошуканства / Галина Могильницька. – Вид. 2-е. – Бровари : Українська ідея, 2007. – 86 с. – ISBN 966-7638-14-5
1507534
  Могильницька Г.А. Хроніка великого ошуканства / Галина Могильницька. – Вид. 4-е. – Київ : Українська Православна Церква Київського Патріархату, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-2104-13-4
1507535
  Сюндюков І. Хроніка Великої війни // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 жовтня (№ 40). – С. 1, 7


  Трагедія Першої світової: людський вимір. Документальне видання, підготовлене Інститутом України НАН України.
1507536
  Сюндюков І. Хроніка Великої Війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 25-26 вересня (№ 174/175). – С. 8


  Трагедія Першої світової: людський вимір. Документальне видання, підготовлене Інститутом України НАН України.
1507537
  Кульбак Л.А. Хроніка великої Вітчизни : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ, 1987. – 131 с.
1507538
  Сом М.Д. Хроніка воєнного дитинства : поезії / М.Д. Сом. – Київ, 1985. – 78 с.
1507539
  Марко С. Хроніка гібридної війни : [більш 500 док. та 130 інтерв"ю] / Серж Марко. – Київ : Альтерпрес ; Surkov Publisher, 2016. – 236 с., XVI арк. фотоіл. : іл. – Сер. заснов. у 2016 р. – (Гібридна війна в Україні. XXI сторіччя). – ISBN 978-966-542-613-4
1507540
  Бурлакова В. Хроніка Гідності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 23 (343). – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Як змінювалися українці, Україна та Майдан упродовж останніх шести місяців.
1507541
  Леонтович В. Хроніка гречок / В. Леонтович. – Львів, 1994. – 96 с.
1507542
  Чаплик Катерина Хроніка депортацій 1944-1946 рр. очима лемків (зі спогадів переселенців) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 96-100. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1507543
  Чаплик К. Хроніка депортацій очима лемків (зі спогадів переселенців) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 116-119
1507544
   Хроніка дій (1995-2000). – Київ, 2000. – 32с.
1507545
   Хроніка Донецького відділення Наукового Товариства ім.Шевченка / Наукове Товариство ім. Шевченка. Донецьке відділення. – Донецьк : НТШ. – ISSN 1814-1617
Ч. 1 : 1997-2007 р.р. – 2007
1507546
  Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії / Олександр Гваньїні; Упор. та пер. з пол. о. Юрія Мицика; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ін-т історії України НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Держ. комітет архівів України. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 1006с. – ISBN 966-518-389-3
1507547
  Дячок О.О. Хроніка європейської Сарматії Алессандро Гваньїні як джерело з історії України 15-16 ст. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.09 / Дячок О.О.; ДДУ. – Дніпропетровськ, 1992. – 21л.
1507548
  Шептицький Л. Хроніка єпископії Львівської, Галицької та Кам"янця-Подільського] // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 318-333. – ISBN 978-617-7023-51-6


  Стан єпархій та церков у єпископії Львівській, Галицькій та Кам"янця-Подільського, описано 1761 року і в донесенні до Римської курії подано преосвященником Левом Шептицьким, єпископом львівським, галицьким та кам"янецьким.
1507549
  Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх / Ф. Софонович. – Київ : Наукова думка, 1992. – 334с. – ISBN 5-12-002045-3
1507550
  Меріме П. Хроніка з часів Карла 9 / П. Меріме. – Харків-Київ, 1930. – 160с.
1507551
  Колісниченко А.І. Хроніка Івана Скомороха : повість / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1972. – 151 с.
1507552
   Хроніка кампанії [Вступ-2017] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1507553
  Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927-1933 = A chronicle of collectivization and the Holodomor in Ukraine 1927-1933 : [у 4 т., 7 кн.] / Людмила Гриневич ; [Укр. наук. ін-т Гарвард ун-ту ; Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці ; Ін-т критики ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Критика. – ISBN 978-966-8978-45-6
Т. 1, кн. 2 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. – 2012. – 677, [2] с., LXIV арк. кольор. іл. : фотоіл. – Парал. тит. арк. англ.
1507554
  Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні 1927-1933 = A chronicle of collectivization and the Holodomor in Ukraine 1927-1933 : [у 4 т., 7 кн.] / Людмила Гриневич ; [Укр. наук. ін-т Гарвард ун-ту ; Наук. Т-во ім. Шевченка в Америці ; Ін-т критики ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – Київ : Критика. – ISBN 978-966-8978-62-3
Т. 1, кн. 3 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. – 2012. – 263, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 165-245. – Бібліогр.: с. 247-260 та в підрядк. прим.
1507555
  Гриневич Л. Хроніка колективізації та Голодомору в Україні, 1927-1933 = A Chronicle of Collectivization and the Holodomor in Ukraine, 1927-1933 / Людмила Гриневич ; [передм. С. Кульчицького]. – Київ : Критика. – ISBN 966-8978-21-8(Т.1)
Т. 1, кн. 1 : Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. – 2008. – 552 с., [16] с. іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1507556
  Конвіцький Т. Хроніка любовних подій : роман / Тадеуш Конвіцький ; пер. з пол. Божени Антоняк. – Львів : Урбіно, 2012. – 221, [2] с. – Пер. за вид.: Kronika wypadkow milosnych / Tadeusz Konwicki. - Warszawa, 2006. – ISBN 978-966-2647-04-4
1507557
  Михайленко А.Г. Хроніка льодового рейсу : повісті, оповідання / А.Г. Михайленко. – Київ, 1987. – 492 с.
1507558
  Прибиткова Ірина Хроніка міграційних подій в Україні до і після розпаду СРСР // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 41-77. – ISSN 1563-3713
1507559
  Щербак Ю.М. Хроніка міста Ярополя : повіть / Юрій Щербак. – Київ : Фоліо, 1986. – 143 с. – (Романи й повісті ; 1986/4)
1507560
  Щербак Ю.М. Хроніка міста Ярополя : вибрана проза / Юрій Щербак ; [передм. Жулинський М.Г.]. – Київ : Українські пропілеї, 2016. – 676, [4] с. : іл. – (In сorpore). – ISBN 978-966-7015-97-8


  Зміст: 1. Що не підвладне безжальним законам Часу? / М. Жулинський ; 2. Причини і наслідки (роман) ; 3. Як на війні (повість) ; 4. Хроніка міста Ярополя (повість). До збірки увійшла вибрана проза одного з найцікавіших прозаїків-шісдесятників ...
1507561
   Хроніка наукового життя // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 124. – ISSN 0130-5719


  16-18 травня в КДУ ім. Т.Г. Шевченка відбулася республіканська наукова конференція "Актуальні питання теорії і практики морального та естетичного виховання молоді".
1507562
  Туранли Ф. Хроніка наукової конференції "історія, етнографія та культура Кавказької Албанії (або Північного Азербайджану)" // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 1. – С. 171. – ISSN 1608-0599
1507563
  Лизанчук В. Хроніка нищення українства: мови, культури, духовності // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 4-25
1507564
  Лизанчук Василь Хроніка нищення українства: мови, культури, духовності // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 4-24
1507565
  Скуїнь З.Я. Хроніка однієї ночі / Зигмуд Скуїнь;. – Київ, 1965. – 81 с.
1507566
  Романюк А. Хроніка одного життя: спомини і роздуми / Анатолій Романюк. – Львів : Мс, 2006. – 508с. : іл. – ISBN 966-8461-30-4
1507567
  Баронч С. Хроніка Олеська = Khronika Oleska / Садок Баронч ; [підгот. до вид.: Д. Чобіт ; ред.: В. Нагірний]. – Репринт. відтворення вид. 1864 р. – Броди : Просвіта, 2005. – 112 с. – Обкл. пол. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-27-3
1507568
   Хроніка Олімпійських ігор. – К, 1979. – 272 с.
1507569
   Хроніка опору. – К, 1991. – 455с.
1507570
  Жуков В.М. Хроніка пароплава "Гюго" / В.М. Жуков. – К., 1979. – 336с.
1507571
  Заведюк Д. Хроніка подій Папської Української Колегії святого Йосафата в Римі. Академічний рік 2015-2016 // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 112-172
1507572
   Хроніка Помаранчевої революції // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1507573
  Касьянова О. Хроніка поточних подій // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 4


  21 листопада у День гідності та свободи в Інституті філології відбулася зустріч із активістами, революціонерками, випускницями Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка - Тетяною Печончик та Юлією Марушевською.
1507574
   Хроніка революційних подій в Одесі : Період боротьби за встановлення Радянської влади (лютий 1917 р. - січень 1918 р.). – Одеса, 1958. – 184с.
1507575
  Адаменко В. Хроніка руйнації роду Гречок як хроніка руйнації ментальності українців в кінці XIX - на початку XX століття (за повістю Володимира Леонтовича "Хроніка Гречок") // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (138). – С. 50-52
1507576
   Хроніка свободи слова. 2006 рік. – Київ, 2007. – 158с. – Видання фінансується американською неприбутковою організацією "Національний внесок заради демократії" (NED). – ISBN 966-8684-13-3
1507577
  Чернишева Т. Хроніка спортивних подій // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Грудень (№ 16)


  Спортивні університетські події.
1507578
   Хроніка становлення НаУКМА // Календар-Довідник : 2018-2019 навч. рік / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [відп. за вип.: А. Мелешевич, Т. Ярошенко, О. Куценко]. – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 12-15. – ISBN 978-617-7668-05-2
1507579
  Галайба В. Хроніка старого Києва / Василь Галайба. – Київ : Бібліотека українця. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-55-X
Вип. 1. – 2003. – 176с. : іл.
1507580
  Чорновіл В. Хроніка таборніх буднів / В. Чорновіл, Б. Пенсон. – Київ : Такі справи, 1991. – 160с.
1507581
  Сюндюков І. Хроніка українського Всесвіту // День : щоденна українська газета. – 8. – Київ, 2017. – 7-8 квітня (№ 61/62). – С. 31


  Двотомник професора Миколи Тимошика - це епічна розповідь про осердя, колиску та одвічну опору українства - наше село. На конкретному прикладі Данини на Чернігівщині.
1507582
  Мащенко І.Г. Хроніка українського радіо і телебачення в контексті світового аудіовізуального процесу / І.Г. Мащенко. – Київ : Україна, 2005. – 384 с. – ISBN 966-524-212-1
1507583
  Гримич М. Хроніка української діаспори: інформаційний бюлетень "Українці за кордоном" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 196-199
1507584
  Клюско А. Хроніка української революції : Помаранчева революція у віршах / А. Клюско. – Житомир : Полісся, 2005. – 68 с. – ISBN 966-655-133-0
1507585
  Нахлік Є. Хроніка франкової участі VII всеукраїнському студентському з"їзді (1913) // Віражі франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 600-609. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2
1507586
  Сушинський Б. Хроніка хронічного абсурду // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 167-170. – ISSN 0208-0710
1507587
  Баняс В.В. Хроніка хронічності : вибр. публіцистика футбольної орієнтації / Володимир Баняс. – Київ : Гранмна, 2016. – 187, [5] с. – ISBN 978-966-2726-49-7
1507588
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1507589
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 56-57. – ISSN 0130-5212
1507590
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 52-55. – ISSN 0130-5212
1507591
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 78-79. – ISSN 0130-5212
1507592
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 66-69. – ISSN 0130-5212
1507593
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 56-57. – ISSN 0130-5212
1507594
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-51. – ISSN 0130-5212
1507595
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 0130-5212
1507596
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-51. – ISSN 0130-5212
1507597
  Чорнолуцька Тетяна Хроніка ХХ століття // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 58-59. – ISSN 0130-5212
1507598
  Івануна Є. Хроніка як структурний принцип "Хронік Нарнії" К.С. Льюїса // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 46-49. – ISSN 2307-2261
1507599
   Хроніка. Захист дисертацій // Радянське літературознавство / Академія наук УРСР, Ін-т укр. літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: О.І. Білецький, С.І. Маслов, С.М. Шаховський [та ін.]. – Київ, 1948. – № 9. – С. 198-199 ; 9


  На відкритих засіданнях Вченої ради Інституту в 1946 році відбувся захист десяти дисертацій на ступінь кандидата філологічних наук.
1507600
  Забужко Оксана Хроніки від Фортінбраса : Вибрана есеїстика 90-х / Забужко Оксана. – 2-е вид., виправ. – Київ : Факт, 2001. – 340с. – ISBN 966-7274-59-4
1507601
  Забужко О.С. Хроніки від Фортінбраса : вибрана есеїстика / Оксана Забужко. – 3-тє вид., допов. – Київ : Факт, 2006. – 350, [2] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Висока полиця). – ISBN 966-359-105-6
1507602
  Зубко А.М. Хроніки візантійські / А. Зубко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 402-403. – ISBN 966-642-073-2
1507603
  Менделєєв Д. Хроніки оборонпрому... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 6


  "2019-й, що минає, не став переломним для української оборонної промисловості. Доводиться констатувати факт, що системи управління в цій сфері дотепер не створено, і ми маємо справу з хаотичними управлінськими функціями органів виконавчої влади, які ...
1507604
   Хроніки періоду трьох царств династії Цзінь і північних і південних династій. – Тайбей, 1980. – 512 с. – Видання китайською мовою
1507605
  Шуйський І. Хроніки Семена Підгайного / І. Шуйський, О. Рябченко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 15


  "Протягом багатьох років довелося мені зазнати безліч репресій, пригнічення та зневаги, а втім, ніякі більшовицькі тортури не зламали моєї волі, моєї сили та моєї любові до моєї розіп"ятої більшовиками Батьківщини", — так розпочав автобіографію 11 ...
1507606
  Дячок О. Хроніст Алессандро Гваньїні // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С .299-321. – (Нова серія ; вип. 8/9)
1507607
   Хронічна блокада центральних мускаринових рецепторів у щурів відтворює первинні патогенетичні ланки хвороби Альцгеймера / Р.Д. Дейко, С.Ю. Штриголь, Ю.Б. Лар’яновська, Т.В. Горбач, Губіна-Вакулик, Н.М. Дев"яткіна, Д.В. Штриголь // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 3 (59). – C. 13-25. – ISSN 2077-1096
1507608
  Вечеря Олег Олександрович Хронічна дія іонізуючої радіації та кадмію на клітини печінки і слизової оболонки тонкого кишечника щурів : Дис... канд. біологічних наук: 03.00.01. / Вечеря Олег Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 142 л. – Бібліогр.: л. 120-142
1507609
  Вечеря Олег Олександрович Хронічна дія іонізуючої радіації та кадмію на клітини печінки і слизової оболонки тонкого кишечника щурів : Автореф. дис. канд. біологічних наук: 03.00.01. / Вечеря О.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1507610
   Хронічна післяінфарктна аневризма: гібернація,апоптоз і вторинний некроз кардіоміоцитів / Г.В. Світлик, Ю.Г. Кияк, Г.В. Чнгрян, Д.І. Беш, М.О. Гарбар, О.Ю. Барнетт // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 74-79. – ISSN 2224-0586
1507611
  Кремзер О.О. Хронічна серцева недостатність у хворих на ішемічну хворобу серця із кардіоваскулярними факторами ризику: концепція діагностики, прогнозування та лікування : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Кремзер Олександр Олександрович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 37 с. – Бібліогр.: 43 назви
1507612
  Кадикова О.І. Хронічна серцева недостатність у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння: патогенез, перебіг і лікування з урахуванням генетичних аспектів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Кадикова Ольга Ігорівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 52 назви
1507613
  Скибчик В.А. Хронічна серцева недостатність: нові підходи до діагностики та лікування // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2016. – № 10 (206). – С. 33-42. – ISSN 1997-9894
1507614
   Хронічне запалення і рак. Значення ядерного фактора NF-кB (огляд літератури та власних досліджень) / В.М. Пушкарьов, О.І. Ковзун, В.В. Пушкарьов, Б.Б. Гуда, М.Д. Тронько // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 287-298. – ISSN 2413-7944
1507615
  Солодка Л.О. Хронічне надходження 137Cs з кормами як стрес-фактор для травної системи великої рогатої худоби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-67. – (Біологія ; Вип. 34)


  Встановлено, що за хронічного надходження [верхній індекс 137]Cs до шлунково-кишкового тракту волів у зразках вмісту рубця, відібраних за годину до годівлі, збільшується кількість аеротолерантних целюлолітичних мікробів. Наведено рівняння, яке ...
1507616
   Хронічне обструктивне захворювання легень і ішемічна хвороба серця: проблеми коморбідності / С.І. Треумова, Є.Є. Петров, Ю.Г. Бурмак, Т.А. Іваницька // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – C. 66-72. – ISSN 2077-4214
1507617
  Савченко О. Хронічні болі Аргентини. Аргентина переживає нову економічну кризу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 вересня (№ 35). – С. 5


  "У 2018 р. аргентинське песо знецінилося відносно долара на 40%. Інфляція становила 25%. За рівнем інфляції Аргентина опинилася на другому місці в Латинській Америці - після Венесуели. Безробіття зросло з 7,2% економічно активного населення 2017 р. до ...
1507618
  Венгеров И.Р. Хроноартефакты термодинамики / И.Р. Венгеров. – Донецк : Норд- Пресс, 2005. – 236с. – ISBN 966-8085-94-9
1507619
   Хронобіологічні основи терапії афективних психічних розладів / А.М. Скрипніков, Л.В. Животовська, В.О. Рудь, О.І. Шкідченко // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 1 (53). – С. 41-44. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2308-6300
1507620
  Шугуров О.О. Хронобіологія : навч. посібник / О.О. Шугуров ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2016. – 98 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95-96. – ISBN 978-966-383-803-8
1507621
  Реєнт О. Хронограф краєзнавчого рух // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 5


  Часопис "Краєзнавство" веде свій родовід з 1927 року.
1507622
   Хронограф міжнародних подій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 2010-2017 : [довідкове вид. / голов. ред.: І.М. Коваль ; відп. ред.: В.С. Гріневич]. – Одеса : ОНУ, 2018. – 139, [1] с. : фотоіл. – В макеті каталож. картки також зазнач. як авт.: І.М. Коваль, В.С. Гріневич, В.Е. Трапштейн. – ISBN 978-617-689-250-2
1507623
  Куглер С. Хронограф профосвіти українського робітництва // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.256-259. – ISBN 966-625-033-0
1507624
  Розанов С.П. Хронограф редакции 1512 г = К вопросу об издании Хронографа. – Санкт-Петербург : Тип.И.Н.Скороходова, 1907. – 16 с.
1507625
  Беляев И.Д. Хронограф третьей редакции : труд И.Д. Беляева. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1913. – 4, 64 с.
1507626
  Пселл Михаил Хронография / Михаил Пселл. – Москва : Наука, 1978. – 319 с. – (Памятники исторической мысли / АН СССР)
1507627
  Хилинский К. Хронография и хронология македонских царей после Александра Великого. / К. Хилинский. – 52с.
1507628
  Демичев А.А. Хронодискретное моногеографическое сравнительное правоведение как направление современной юридической науки // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 16. – С. 2-7. – ISSN 1812-3805


  В статье излагаются основные принципы молодой научной школы хронодискретного моногеографического сравнительного правоведения, характеризуется ее состав, намечаются перспективы дальнейшего развития.
1507629
  Глущенко В.А. Хронологизация языковых явлений в трудах А.А. Шахматова / В.А. Глущенко, В.В. Бабак // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 17-21. – Бібліогр.: Лит.: с. 20-21 ; 44 поз. – ISBN 978-966-439-298-0
1507630
  Берх, Василий Хронологическая история открытия Алеутских островов или подвиги российского купечества. С присовокуплением Исторического известия о меховой торговле. – С-Пб., 1823. – 172с.
1507631
   Хронологическая таблица по истории библиотечного дела России: 1051-2000 годы / М.Я. Дворкина, Е.И. Ратникова, С.И. Ефремова, Л.Н. Уланова, Т.Я. Брискман, И.Б. Левашкина; [сост.: М.Я. Дворкина, Е.И. Ратникова, С.И. Ефремова, Л.Н. Уланова, Т.Я. Брискман, И.Б. Левашкина] // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2012. – № 1 (23). – С. 148-267
1507632
  Цыб С.В. Хронологические показания Судакского Синаксария и датирование монгольского похода в Крым и на Юго-Вочточную Русь / С.В. Цыб, В.А. Чичинов // Palaeoslavica : іnternational journal for the study of Slavic medieval literature, history, language and ethnology. – Cambridge, 2015. – Vol. 23, nо. 2. – С. 55-68. – ISSN 1070-5465
1507633
  Ленин В.И. Хронологические табилцы к истории империализма. / В.И. Ленин. – Л., 1940. – 72с.
1507634
   Хронологические таблицы. – М, 1948. – 212с.
1507635
  Бурла М. Хронологические, пространственные, нормативно-правовые и финансовые аспекты проведения учебных практик по географии в Приднепровском университете // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 13-16. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
1507636
  Сабанин А.В. Хронологический перечень международных многосторонних договоров / А.В. Сабанин. – М, 1933. – 141с.
1507637
  Пономарев С. Хронологический список всех отдельно изданных сочинений и переводов И.М.Карамзина и собраний его сочинений / С. Пономарев. – 152 с.
1507638
  Пономарев С.И. Хронологический список сочинений, изданий и переводов Степана Ивановича Пономарева, составленный им самим / Изд. под ред. Я.К. Грота. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1913. – [2], 53 с. – (Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук ; Т. 90, № 5)
1507639
  Симони П.К. Хронологический список ученых и литературных трудов и изданий Леонида Николаевича Майкова (р. 1839, ум. 1900 г.) : С присоединением указаний на статьи о нем и с отметкою рец. и обозрением содерж. его трудов по рус. нар. словесности и этнографии / П.К. Симони. – Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1905. – [2], 65 с.
1507640
   Хронологический справочник. – Л, 1984. – 34с.
1507641
   Хронологический указатель Генеральных конференций ИФЛА // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник. – Москва, 2008. – Вып. 24 (1" 2008). – С. 298-302. – ISSN 1560-7976
1507642
  Борзунов В.Ф. Хронологический указатель по истории СССР / В.Ф. Борзунов. – М., 1965. – 38с.
1507643
   Хронологический указатель произведений В.И. Ленина. – М
Ч. 1. – 1959
1507644
   Хронологический указатель произведений В.И. Ленина. – М
Ч. 2. – 1962
1507645
   Хронологический указатель произведений В.И. Ленина. – М, 1963. – 234с.
1507646
  Рубинштейн С.Ф. Хронологический указатель указов и правительственных распоряжений по губерням Западной Росии, Белоруссии и Малороссии за 240 лет с 1652 по 1892 год / сост. и изд. С.Ф. Рубинштейн. – Вильна : Тип. А.Г. Сыркина, 1894. – XII, 919 с.
1507647
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
1. – 1957. – 352с.
1507648
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
2. – 1958. – 512с.
1507649
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
3. – 1958. – 639с.
1507650
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – Вильнюс
4. – 1958. – 639с.
1507651
   Хронологическое собрание законов Латвийской ССР. – М, 1960. – 431с.
1507652
   Хронологическое собрание законов Литовской ССР. – Вильнюс
5. – 1959. – 866с.
1507653
   Хронологическое собрание законов Литовской ССР. – Вильнюс
6. – 1959. – 380с.
1507654
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
1. – 1960. – 240с.
1507655
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
2. – 1960. – 240с.
1507656
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
3. – 1960. – 545с.
1507657
   Хронологическое собрание законов Молдавской ССР. – Кишинев
4. – 1960. – 545с.
1507658
   Хронологическое собрание законов Эстонской Советской Социалистической республики, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства Эстонской ССР. – Таллинн : Госиздат Эстонии
Т. 1 : 1940-1941. – 1953. – 444 с.
1507659
   Хронологическое собрание законов Эстонской Советской Социалистической республики, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства Эстонской ССР. – Таллинн : Госиздат Эстонии
Т. 2 : 1944-1947. – 1953. – 738 с.
1507660
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР : на 1 марта 1940 г. – [Москва] : Огиз ; Госполитиздат
Т. 9 : Конституция, положение о выборах, кодексы. – 1941. – 515 с.
1507661
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР : алфавитно-предметный и хронологический указатели [Т. 1-5]. – Москва : Юридическая литература, 1949. – 151 с.
1507662
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 1 : 1917-1927 гг. – 1949. – 515 с.
1507663
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 2 : 1928-1929 гг. – 1949. – 328 с.
1507664
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 3 : 1930-1934 гг. – 1949. – 520 с.
1507665
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 4 : 1935-1945 гг. – 1949. – 595 с.
1507666
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 5 : 1946-1948 гг. – 1949. – 512 с.
1507667
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 3 : 1940-1947 гг. – 1958. – 638 с.
1507668
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 4 : 1948-1953 гг. – 1958. – 618 с.
1507669
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР : Алфавитно-предметный и хронологический указатели. – Москва : Юридическая литература, 1959. – 251 с.
1507670
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 1 : 1917-1928 гг. – 1959. – 662 с.
1507671
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 2 : 1929-1939 гг. – 1959. – 495 с.
1507672
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 5 : 1954-1956 гг. – 1959. – 702 с.
1507673
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 6 : 1957 г. – 1959. – 808 с.
1507674
   Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета и постановлений правительства РСФСР. – Москва : Юридическая литература
Т. 7 : 1958 г. – 1960. – 671 с.
1507675
  Каменцева Е.И. Хронология / Е.И. Каменцева. – Москва, 1967. – 187с.
1507676
  Пронштейн А.П. Хронология / А.П. Пронштейн, В.Я. Кияшко. – Москва, 1981. – 191 с.
1507677
  Мчедлидзе Г.Л. Хронология в древнегрузинской исторической литературе. : Автореф... Канд.истнаук: / Мчедлидзе Г.Л.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1963. – 22л.
1507678
  Чеканов А.А. Хронология важнейших событий развития техники в СССР / А.А. Чеканов. – М, 1978. – 72с.
1507679
  Сюзюмов М.Я. Хронология всеобщая. / М.Я. Сюзюмов. – Свердловск, 1971. – 98с.
1507680
  Острогорский М.Я. Хронология всеобщей и русской истории / [соч. ]М. Острогорского. – [7-е изд., (стереотип.)]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. М.М. Стасюлевича]
Новая история : пособие и справочная книги при изучении истории в средних учебных заведениях. – 1884. – 20 с. – Без обл.
1507681
  Острогорский М. Хронология всеобщей и русской истории : Древняя история / М. Острогорский. – Санкт-Петербург : Тип. и Хромолитография П.П.Сойкина, 1899
1507682
  Острогорский М. Хронология всеобщей и русской истории : Средняя история // Хронология всеобщей и русской истории : Древняя история / М. Острогорский. – Санкт-Петербург, 1899. – 20 с.
1507683
  Острогорский М Хронология всеобщей и русской истории : Новая история // Хронология всеобщей и русской истории : Древняя история / М. Острогорский. – Санкт-Петербург, 1899. – 12 с.
1507684
  Ранцов В.Л. Хронология всеобщей и русской истории / составил В.Л. Ранцов. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1905. – 160 с., 1 л. табл. : 1 л. табл. – 9-е прилож. к журн. "Вестник и библиотека самообразования" за сентябрь 1905 г. - Конволют. - Пер. с 2-мя кн. – (Библиотека самообразования / Брокгауз-Ефрон)


  На тит. л. экз. № 40302 фамилия: В. Шугаевский 25 июня 1933. Содержание конволюта: 1. Хронология всеобщей и русской истории / составил В.Л. Ранцов; 2. Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом : опыт в области сравнительной ...
1507685
  Ранцов В.Л. Хронология всеобщей и русской истории / составил В.Л. Ранцов. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1905. – 160 с. : 1 л. табл. – 9-е прилож. к журн. "Вестник и библиотека самообразования" за сентябрь 1905 г. – (Библиотека самообразования / Брокгауз-Ефрон)


  На тит. л. экз. № 40302 фамилия: В. Шугаевский 25 июня 1933
1507686
  Бикерман Э. Хронология Древнего мира. : ближний Восток и античность / Э. Бикерман. – Москва : Наука, 1975. – 336с.
1507687
  Амброз А.К. Хронология древностей Северного Кавказа, V-VII вв. / А.К. Амброз ; отв. ред. М.П. Абрамова ; АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1989. – 131, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч. в конце глав
1507688
   Хронология и периодизация верхнепалеолитических памятников Монголии / С.А. Гладышев, Д. Олесен, А.В. Табарев, Я.В. Кузьмин // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (43). – С. 33-40. – ISSN 1563-0102
1507689
  Чечулин Н.Д. Хронология и список сочинений кн. М.М. Щербатова. – Санкт-Петербург, 1900. – 28 с.
1507690
   Хронология ледникового века. – Л, 1971. – 162с.
1507691
   Хронология международной и западной политики развития // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 3 : Европа и развивающиеся страны. – С. 195-202. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1507692
  Гросу В.И. Хронология памятников сарматской культуры Днестровско-Прутского междуречья / В.И. Гросу. – Кишинев, 1990. – 202с.
1507693
   Хронология плейстоцена и климатическая стратиграфия. – Ленинград, 1973. – 238с.
1507694
  Семенов Л.С. Хронология путешествия Афанасия Никитина / Л.С. Семенов // Хождение за три моря Афанасия Никитина / Никитин Афанасий. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1986. – С. 88-107. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Литературные памятники)
1507695
   Хронология российской истории. – Москва, 1994. – 304с.
1507696
  Бережков Н.Г. Хронология русского летописания / Н.Г. Бережков. – М, 1963. – 376с.
1507697
  Пиксанов Н.К. Хронология русской литературы для учащихся : Синхронистические таблицы; Хронологические даты к биорафиям писателей; Повторительные таблицы; Таблица царствований / сост. Н.К. Пиксанов. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Якорь", 1914. – 46, [2] с.


  На обл. № 465504 надпись-печать: От автора; На тит. л. № 464938 автораф?
1507698
  Енукидзе Д.Е. Хронология финансовых мероприятий советского государства. / Д.Е. Енукидзе. – Алма-Ата, 1939. – 16с.
1507699
  Пронштейн А.П. Хронология. / А.П. Пронштейн. – Ростов н/Д, 1973. – 64с.
1507700
  Гузь М.М. Хронологізація та аналіз етапів співробітництва України з МВФ // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 5 (42), жовтень. – P. 149-155


  Циклічність економічного зростання в Україні: двофазна економіка. У статті досліджується тривалість українських циклів ВВП. Надано рекомендації щодо подолання негативних наслідків кризи.
1507701
  Супронюк О. Хронологічна канва життя Віктора Дудка // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 128-130. – ISBN 978-966-2449-92-1


  Дудко Віктор Іванович, видатний український літературознавець, текстолог, шевченкознавець. Дослідник історії української літератури і журналістики другої половини XIX - початку XX століття.
1507702
  Зеров М. Хронологічна канва Шевченкової біографії // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 148-153. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
1507703
  Зелінський А. Хронологічна локалізація розширення західних кордонів птолемеївської Киренаїки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-27. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Згідно з розповіддю Страбона, за часів Птолемея сина Лага кордон між Киренаїкою і Карфагеном знаходився значно західніше від традиційного рубежа - Філенових жертовників. Співставлення свідчень Діодора, Арріана, Страбона і тексту т.зв. Киренської ...
1507704
  Підопригора О.А. Хронологічна порівняльна таблиця розвитку стародавнього Риму та римського права / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов // Римське право : підручник / О.А. Підопригора, Є.О. Харитонов. – 3-тє вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – С. 492-505. – ISBN 978-966-667-541-8
1507705
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 1 : 1917-1941 рр. – 1963. – 772 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1507706
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 2 : 1942-1951 рр. – 1963. – 848 с.
1507707
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 3 : 1952-1956 рр. – 1963. – 1123 с.
1507708
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 4 : 1957-1958 рр. – 1964. – 846 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1507709
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав України
Т. 5 : 1959 р. – 1964. – 451 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1507710
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 т.]. – Київ : Політвидав України
Т. 6 : 1960 р. – 1964. – 408 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1507711
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР : [в 7 томах]. – Київ : Політвидав України
Т. 7 : 1961 р. – 1964. – 366 с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1507712
   Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень Уряду Української РСР. – Київ : Політвидав УРСР
Т. 8 : (довідковий). – 1966. – 820 с., [2] с.


  Одна з форм систематизації законодавства УРСР. Підготовку та упорядкування цього Зібрання здійснив Мін"юст республіки. Воно вийшло в 7 томах. Перший том охоплює період 1917—41, другий — 1942—51, третій — 1952—56, четвертий — 1957— 58, п"ятий — 1959, ...
1507713
  Шульга М.С. Хронологічний довідник вітчизняної фізики / М.С. Шульга. – Київ : Вища школа, 1980. – 256 с.
1507714
  Дніпровський П. Хронологічний довідник про тимчасову окупацію німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Чернігіської області і визволення їх Червоною Армією (1941-1943 рр.) / П. Дніпровський, С. Малкієль. – Чернігів, 1947. – 324с.
1507715
  Сергієнко А. Хронологічний огляд структурно-функціональних перетворень внутрішньої розвідки МВС-КДБ і вимог щодо медико-психологічних якостей офіцерів негласного апарату / А. Сергієнко, Т. Ковалик // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 103-111. – ISSN 2617-6858


  "У хронологічному аспекті аналізуються структурно-функціональні зміни та вимоги до якісного складу офіцерів секретного розвідувального апарату внутрішніх органів М.І.А. і КДБ. На основі досвіду, конкретної підготовки, а також зовнішньої діяльності ...
1507716
  Одіамбо Ніколас Хронологічний огляд фінансових систем Танзанії = A chronological overview of the financial ryrtems in Tanzania // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 415-424 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1507717
   Хронологічний покажчик друкованих праць // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 33-79. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
1507718
  Войцехівська І. Хронологічний покажчик праць В.О. Замлинського / І. Войцехівська, О. Замлинська // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 406-430. – ISBN 966-02-2067-7
1507719
   Хронологічний покажчик праць вченого / Укладач бібліографії Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 215-241


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру. Наукові, науково-популярні, ...
1507720
   Хронологічний покажчик публікацій про В.І. Стрельського // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 153-160. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
1507721
  Півторак Г. Хронологічні параметри процесу формування української мови
1507722
  Котельбан С.В. Хронологічні та хорологічні підходи до визначення сутності поняття "інновація" // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 91-96. – ISSN 2306-6814
1507723
  Жогіна І. Хронологічні формули у східнослов"янському літописанні XVII ст. (на матеріалі Літопису Самовидця) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 195-198. – ISBN 966-95758-1-8
1507724
  Юрченко Е.А. Хронологічно-етнологічний вимір проблеми українства в контексті монадологічного розуміння історії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 187-189
1507725
  Горожанкіна Н.А. Хронологічно-хорологічний аналіз системи дошкільної освіти Дніпропетровського регіону (перше десятиріччя XXI століття) для потреб картографування // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 144-152


  Виявлено скорочення мережі закладів системи дошкільної освіти; простежено показники охоплення дітей дошкільною освітою, за якими виділено шість груп адміністративних районів регіону; розглянуто тенденцію щодо підвищення попиту населення на дошкільну ...
1507726
  Слюсаренко А.Г. Хронологія / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 403. – ISBN 966-642-073-2
1507727
  Корнієнко В.В. Хронологія антропоморфної скульптури пізнього палеоліту Руської рівнини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 15-17. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і проаналізовано антропоморфну скульптуру пізнього палеоліту Руської рівнини. На підставі використаного матеріалу доведено, що два стилі палеолітичного мистецтва пояснюються хронологічною, а не регіональною відмінністю. The article analyses ...
1507728
  Чмихов М.О. Хронологія археологічних пам"яток епохи міді-бронзи на території України. / М.О. Чмихов, І.Т. Черняков. – Київ : Київський університет, 1988. – 179с.
1507729
  Дудко В. Хронологія видання журналу "Основа" // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 272-295. – (Нова серія ; вип. 18)
1507730
   Хронологія використання ядерної зброї у світі та сучасні кризові ситуації з її використання // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 97-112. – ISBN 978-966-373-833-8
1507731
  Татарчук Т.Р. Хронологія відкриттів, пов"язаних із Гідрогеном. Частина 2. Відкриття XIХ – XХІ століть / Т.Р. Татарчук, Г.О. Сіренко, І.Ю. Старко // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 82-96. – (Серія "Хімія" ; вип. 18). – ISSN 2310-1288
1507732
  Зінченко О. Хронологія відкриття мінералів у надрах України / О. Зінченко, В. Павлишин, А. Васинюк // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – № 62, вип. 1. – С. 31-37. – ISSN 2078-6220


  Виконано статистичний аналіз хронології відкриття мінеральних видів у надрах України за останні два століття (1800-2012)
1507733
   Хронологія волинської трагедії // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 40-63
1507734
  Вдовичин Т.Я. Хронологія впровадження технологій відкритої освіти для підготовки фахівців педагогічного університету / Т.Я. Вдовичин, Н.В. Ших, І.О. Шеклеіна // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 78-88. – (Серія "Прикладна математика. Інформатика" ; № 38 (291)). – ISSN 2076-5886
1507735
  Білецький В.С. Хронологія гірництва в країнах світу / В.С. Білецький, Г.І. Гайко; Донецьке відділення наукового товариства ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – 224с. – ISBN 966-7710-24-6
1507736
  Сидорчук П.С. Хронологія дощових черв"яків у лісових біоценозах Кременецьких гір і Вороняків / П.С. Сидорчук, Л.В. Бусленко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 157-163 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
1507737
  Павлов В. Хронологія експансії північно-західних Прибалтійських земель протягом XVII - початку XVIII століть: висвітлення проблематики радянською історіографією // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 143. – ISBN 978-966-8591-31-0
1507738
  Іщук-Пазуняк Хронологія життя і творчости Лесі Українки // Леся Українка: ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 395-398. – ISBN 978-966-355-009-1
1507739
  Ярема Я. Хронологія життя і творчості Івана Франка = Chronology of life and works of Ivan Franko / Яким Ярема ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2006. – 240 с. – ISBN 966-613-489-6
1507740
  Рощина І.О. Хронологія і результати боротьби з корупцією у судовій системі України / І.О. Рощина, Д.В. Багрійчук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 162-167. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1507741
  Оборотова І.Г. Хронологія і хронометрія у правовій сфері // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 69-74. – ISBN 978-966-438-135-9
1507742
  Войцехівська І. Хронологія історична // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 514-519. – ISBN 978-966-06-0538-1
1507743
   Хронологія історії України. – К
1. – 1938. – 92с.
1507744
   Хронологія історії України. – К
2. – 1940. – 72с.
1507745
  Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови / В. Кубайчук. – Київ : К.І.С., 2004. – 176с. – ISBN 966-8039-43-2


  Стисло відбіто культурні, освітні, містецькі події, що так чи так вплинули на розвиток та побудування української мови й складають кістяк її зовнішньої історі
1507746
   Хронологія надання Томосу про автокефалію Православній церкві України // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 3
1507747
  Тимів І. Хронологія перших татарських і турецьких набігів на землі Руського воєводства у XV ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 92-102. – ISSN 0869-3595
1507748
   Хронологія подій // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 12 (172). – С. 1-3


  "...У Кловському палаці відбувся круглий стіл "Узгодженість судової практики: європейський досвід, практичні та теоретичні аспекти", який організували Верховний Суд України та Київський національний університет імені Тараса Шевченка спільно з проектом ...
1507749
   Хронологія подій // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 4 (176). – С. 5-6


  Указом Президента України від 31 березня 2015 р. № 190 затверджено персональний склад Конституційної комісії, до якої також увійшла професор Наталія Кузнєцова.
1507750
   Хронологія подій // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 129-133. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2


  I Всеукраїнські наукові читання пам"яті академіка С. Дністрянського "Західноукраїнська Народна Республіка - П"ємонт українського державотворення " (13-14 квітня 2018 р.). Дистанційно долучили свої цікаві і корисні міркування, ідеї та пропозиції ...
1507751
  Любичев М.В. Хронологія поселень черняхівської культури в лісостепу між Дніпром та Сіверським Дінцем // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 7-20. – ISSN 0235-3490
1507752
   Хронологія присудження Премії імені Тараса Шевченка Київського університету // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 11-41. – ISBN 978-966-439-757-2
1507753
  Бадья Лариса Хронологія проведення земствами України літніх вчительських курсів ( друга половина XIX - початок XX ст.) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 81-86
1507754
  Шило Н.М. Хронологія розвитку екологічного підходу в архітектурі / Н.М. Шило, М.С. Сніжко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 338-344. – ISSN 2077-3455
1507755
   Хронологія русифікації України: XVII - середина XX ст. // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 травня (№ 19). – С. 10-11


  Як Московія та інші загарбники нищили українців, мову, історію, культуру і все, що мало чи має стосунок до України.
1507756
  Крушинський В.Ю. Хронологія світової політики (1945-1980) : Навчальний посібник / КНУТШ; В.Ю. Крушинський, В.А. Манжола. – Київ : Київський університет, 2006. – 122с. – ISBN 966-594-733-8
1507757
  Кузь О.М. Хронологія соціальної реальності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 134-143. – ISSN 2072-1692
1507758
  Опанасенко О.І. Хронологія та динаміка розвитку українсько-німецьких відносин у 1991-1994 роки // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 58-63
1507759
  Бунятян Катерина Петрівна Хронологія та періодизація середньодніпровської культури Правобережної України // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-12. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Стаття є другою частиною розробки з хронології та періодизації середньодніпровської культури (див.: Археологія. - 2004. -№ 1), присвяченої характеристиці скорчених поховань і поодиноких спалень.
1507760
  Тищук Т.А. Хронологія циклів зростання: Україна у контексті світових тенденцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 198-203


  Досліджено проблему моделювання циклів зростання економіки України. Проаналізовано особливості динаміки фаз циклів зростання економіки України та країн - членів ОЕСР.
1507761
  Курбачова Виктория Хронометр НГ: четыре стороны света : Новый год. Марш-бросок // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 16-18 : Фото
1507762
   Хронометраж. – М, 1934. – 174с.
1507763
  Лихтнер В. Хронометраэ и нормирование труда / В. Лихтнер. – М.-Л., 1931. – 144с.
1507764
  Артюх Ю.Н. Хронометрические и фазометрические аналого-цифровые преобразования / Ю.Н. Артюх. – Рига, 1980. – 52с.
1507765
  Мартыненко Л.Т. Хронометрический метод изомермической гомогенизации : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Мартыненко Л.Т.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 15л.
1507766
  Пономарева Е.Н. Хронометрическое титрование. : Автореф... канд. хим.наук: / Пономарева Е.Н.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 11 с.
1507767
  Шполянский В.А. Хронометрия / В.А. Шполянский. – М., 1974. – 655с.
1507768
  Давидюк Т.Д. Хрононіми в українській і білоруській мовах: функціонування та проблеми взаємоперекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 140-152. – ISSN 2520-6397


  Проаналізовано сутність, види, особливості функціонування та проблеми перекладу хрононімів в українській і білоруській мовах. На окремих прикладах досліджено основні відмінності в номінації важливих історичних подій і християнских свят в Україні й ...
1507769
  Матвєєва Т.С. Хроноплощина великої епіки Панаса Мирного: специфіка оприявнення // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 135-142. – ISSN 2077-804X


  "Об’єктом дослідження в статті є особливості оприявнення часового складника художньої моделі світу, сконструйованої великою епікою Панаса Мирного: соціально-побутовими романними ескізами «Рід», «Родина Бородаїв», «Як ведеться, так і живеться», ...
1507770
  Неклесова В.Ю. Хронопоетоніми віртуального скрипту // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 274-277. – Бібліогр.: Літ.: с. 277; 9 п. – ISSN 1729-360Х
1507771
  Зубчик О.А. Хронополітика: методологічні аспекти дослід-ження публічної політики // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 16-24. – ISSN 2311-6420


  "Досліджено концепт «хронополітика», як форму рефлексії часового аспекту політичних трансформацій, зокрема, у контексті освітньої політики держави. Аналіз розумінь «хронополітики», розкриття форм її прояву в політичному бутті загалом та у контексті ...
1507772
  Андрущенко М.О. Хронополітичний потенціал Стенфордської моделі кризи розвитку // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 58-61. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1507773
  Раннев Г.Г. Хронопотенциографы. / Г.Г. Раннев. – М, 1979. – 135с.
1507774
  Дерябина Н.В. Хронопотенциометрическое исследование электронных процессов с участками смешанных комплексов металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дерябина Н. В.; Тюмен. индустр. ин-т. – Тюмень, 1982. – 18л.
1507775
  Кудрейко И И. Хронопотенциометрическое кислотно-основное титрование неводных растворов электролитов. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Кудрейко И.И,; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1970. – 20л.
1507776
  Захаров М.С. Хронопотенциометрия / М.С. Захаров. – М., 1978. – 199с.
1507777
  Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Савенкова Ірина Іванівна ; Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 402 л. – Додатки: л. 378-402. – Бібліогр.: л. 329-377
1507778
  Савенкова І.І. Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.04 / Савенкова Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 34 с. – Бібліогр.: 36 назв
1507779
   Хроностратиграфия палеолетических памятников Средней Сибири. – Новосибирск, 1990. – 182 с.
1507780
  Хворостяний І.Г. Хроноструктура людської долі: історія та метаісторія в посланні Т.Г. Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим..." // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С.250-255


  Концепти свободи й слави в системі поетової творчості є "граничним виявом людської в цілому й української зокрема сутності". Вони реалізуються в межах кожної окремо взятої людини, у межах її долі як життєвого шляху людини й того, що на нім вмнмкає. У ...
1507781
  Гей Н.К. Хронотавр и Солнце / Н.К. Гей. – М., 1991. – 377с.
1507782
  Бондаренко Ю. Хронотипний аналіз тексту у світлі філософсько-історичних підходів до вивчення літератури
1507783
  Журавська О.В. Хронотоп "химерного роману" як спосіб конструювання нової реальності й екзистенційного відходу від тоталітарної дійсності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 301-305. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1507784
  Боклах Д. Хронотоп Академії мистецтв у системі топосу Петербурга: семантика локального часопросторового континууму (на матеріалі повісті "Художник" Т. Шевченка) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 73-80. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1507785
  Дорожовець О. Хронотоп Брюгге // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 36 (304). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561
1507786
  Дмитрієва І. Хронотоп в п"єсі Керіл Черчіл "Бажання серця" як засіб втілення концепцій театру загрози Гарольда Пінтера // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 58-64. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1507787
  Гайжюнас С. Хронотоп в поэтическом творчестве Генрикаса Радаускаса и Бориса Поплавского // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 131-144. – ISSN 2306-2908


  Порівнюється поетична творчість двох великих поетів-емігрантів Генрікаса Радаускаса (Henrikas Radauskas) (1910–1970) і Бориса Поплавського (1903–1935). Творчість Радаускаса тісно пов’язане з багатьма знаковими явищами світової літератури і мистецтва ...
1507788
  Хавкіна Л. Хронотоп в українському рекламному просторі: міфологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-45. – (Журналістика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Дослідження присвячено визначенню міфологічних ознак часопросторового виміру сучасної реклами в Україні. У статті розглядаються особливості та основні варіанти функціонування часопросторових понять і реалій як значущих компонентів українського ...
1507789
  Жуковська Г. Хронотоп дороги в історичному віршованому романі Ліни Костенко "Берестечко" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 12-14. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості хронотопного моделювання образу дороги в історичному віршованому романі Ліни Костенко "Берестечко". Спостережено, що хронотоп дороги у творі активно включений у моделювання образу Богдана Хмельницького в контексті історичної ...
1507790
  Дибовська О.В. Хронотоп дороги в сучасних українських літературних казках // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 416-422. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1507791
  Былокынь С.О. Хронотоп дороги та зустрічі в українському інтелектуальному романі 20-х років ХХ століття // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – С. 120-126. – ISBN 966-72-77-79-8
1507792
  Дашко Н.С. Хронотоп дороги у творах О. Гончара "Твоя зоря" й В. Дрозда "Листя землі // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 150-159
1507793
  Белера І.М. Хронотоп замку в романах Джейн Остен "Нортенгерське абатство" та Шарлотти Бронте "Джейн Ейр": переосмислення готичної традиції // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 238-242. – ISBN 978-966-8847-78-3
1507794
  Дюрба Д.В. Хронотоп замку в романі Дж. Керуака "Доктор Сакс" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 35-38. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1507795
  Стасик М.В. Хронотоп зустрічі у трилогії У. Самчука "Ост" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 132-136. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1507796
  Федорів М. Хронотоп і його функція в розкритті концепту страху в романах Р. Андріяшика // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
1507797
  Білокінь С.О. Хронотоп ідеї оповідача в романі В. Домонтовича "Доктор Серафікус" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 226-235. – ISBN 966-72-77-79-8
1507798
  Слижук О. Хронотоп міста крізь призму національного в романі "Фелікс Австрія" Софії Андрухович // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 133-140. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
1507799
  Акулова Н. Хронотоп подорожі в кардинальній трилогії Юрія Андруховича крізь призму мотивного аналізу / Н. Акулова, Н. Сластниікова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 4-8. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1507800
  Ботникова А. Хронотоп романтического сознания (сказка Л. Тика "Руненберг") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 93-99.
1507801
  Просалова В.А. Хронотоп табору в художньому осмисленні представників Празької літературної школи // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 290-296. – ISSN 2520-2103
1507802
  Стасик М.В. Хронотоп темноти в романі Уласа Самчука "Темнота" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 38-42. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1507803
  Стадніченко О.О. Хронотоп у романі Л. Голоти "Епізодична пам"ять": особливості поетики // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 67-71. – (Філологічні науки ; № 1)
1507804
  Журавська О. Хронотоп у романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 105-112. – ISSN 2308-1902
1507805
  Сіренко С. Хронотоп урізького тексту Галини Пагутяк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 145-150. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1507806
  Боєва Е. Хронотоп як визначальний фактор онімного простору художнього твору // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 182-186. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1507807
  Баранецька А.Д. Хронотоп як соціокультурний чинник у медійному дискурсі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7, січень - червень. – С. 32-35


  Здійснено спробу проаналізувати хронотопні особливості медійного дискурсу, а також з"ясувати специфіку їх реалізації у медіатексті. The article is an attempt to analyse the chronotopic features of media discourse and also to find out the specificity ...
1507808
  Дронова Т.А. Хронотопичность стиля мышления в контексте образа // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.206-214
1507809
  Прушковська І.В. Хронотопіка п"єс турецького драматурга Неджаті Джумали // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 229-236
1507810
  Козлов Р.А. Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація : монографія / Роман Козлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. – 352 с. – Бібліогр.: с. 340-351. – ISBN 978-966-177-167-2
1507811
  Іванко Т.А. Хронотопічна організація роману В. Даниленка "Клітка для вивільги" / Т.А. Іванко, С.В. Нечипоренко // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 76-88. – ISSN 2313-1802
1507812
  Коппель О. Хронотопічне моделювання демілітаризації та конверсії як явищ міжнародної системи / О. Коппель, О. Пархомчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-12. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено хронотопічному моделюванню процесів демілітаризації та конверсії. Визначено рівні і форми залежності історично відомих видів конверсії від характеру міжнародної системи через з"ясування сутнісних закономірностей і особливостей ...
1507813
  Ратушняк О.М. Хронотопічний аналіз як ключ до розуміння оповідання Володимира Винниченка "Федько-халамидник" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 229-233. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1507814
  Тіхоненко С. Хронотопічний аналіз як шлях пізнання феномену літературного твору // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 8-12
1507815
  Стасик М.В. Хронотопічні особливості романів Уласа Самчука "Морозів хутір" та "Темнота" : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 147-157. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
1507816
  Федоренко Микола Олександрович Хронотопічність художнього образу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 118-123. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті стверджується, що художній образ - хронотопічна єдність, а важлива конструктивна роль у цій єдності належить просторовому виміру, що дозволяє зафіксувати витвір мистецтва в площині його неминущих, абсолютних проявів; дає змогу в образі ...
1507817
  Сушко С. Хронотопний поліфонізм роману "The Recognitions" Вільяма Гедіса // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 240-248. – ISSN 2078-340X


  Досліджено багатовимірну структуру та новаторські риси хронотопу в етапному романі американського постмодернізму. Провідна домінанта хронотопної організації “The Recognitions” – складний синтез часової та просторової координат у єдине художнє ціле, яке ...
1507818
  Димитрова Л.М. Хронотопні виміри в соціально-філософській парадигмі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 17-22. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
1507819
  Верлата А. Хронотопні виміри символістської моделі драматургії Василя Пачовського // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 22-28. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1507820
  Корз О.М. Хронотопні механізми управління процесами розвитку суспільства / О.М. Корз, А.В. Решетніченко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 12-19. – ISSN 2077-1800
1507821
  Козлов Р. Хронотропіка п"єси "Бондарівна" І. Карпенко-Карого // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 82-88. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1507822
   Хронофармакология наглядно : (хронофармакология в таблицах и рисунках) / [С.М. Драговоз и др.] ; под ред. С.М. Дроговоз ; М-во здравоохранения Украины, Нац. фармацевт. ун-т. – Харьков : Титул, 2014. – 127, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце книги. - Нац. фармацевт. ун-т к 90-летнему юбилею Д.П. Сало. - Алф. указ. препаратов: с. 118-119. – Библиогр.: с. 123-127. – ISBN 978-617-7127-01-6
1507823
  Шабатура Н.Н. Хронофизиология кардиореспираторной системы: уч. пособие. / Н.Н. Шабатура. – К., 1984. – 82с.
1507824
  Коваленко О.В. Хроококковые водоросли приднепровских районов Украины. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Коваленко О.В.; АН УССР. Ин-тут ботаники им. Н.Г.Холодного. – К., 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1507825
  Івченко В. Хропун : оповідання // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 69-74. – ISSN 0131-2561
1507826
  Бажов П.П. Хрупкая веточка / П.П. Бажов. – Переизд. – М., 1974. – 128с.
1507827
  Бажов П.П. Хрупкая веточка / П.П. Бажов. – Переизд. – М., 1990. – 110с.
1507828
  Димик Дэннис Хрупкая планета // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Ноябрь. – С. 160 : фото
1507829
  Холланд Дженнифер Хрупкий гигант. Хрупкое царство / Холланд Дженнифер, Дубиле Дэвид // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 100-121 : фото
1507830
  Литвинцев Данил Хрупкий мир парка Ергаки : заповедные Ергаки / Литвинцев Данил, Вершинин Михаил // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 92-105 : Фото
1507831
  Дручин И.С. Хрупкое время Ауэны. / И.С. Дручин. – Чебоксары, 1990. – 427с.
1507832
  Каминский А.А. Хрупкое разрушение вблизи отверстий / А.А. Каминский. – К., 1982. – 159 с.
1507833
  Мансуров В.А. Хрупкое разрушение горных пород / В.А. Мансуров. – Фрунзе, 1984. – 124с.
1507834
  Ходань Иван Васильевич Хрупкое разрушение конструкционных материалов при ударном нагружении : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Ходань Иван Васильевич; АН УССР. Физ.-мех. ин-т. – Львов, 1981. – 24л.
1507835
  Ставрогин А.Н. Хрупкое разрушение при плоском напряженном состоянии. : Автореф... канд. техн.наук: / Ставрогин А.Н.; Лен. физ.-техн. ин-т. АН СССР. – Л., 1953. – 11л.
1507836
  Авдеенко С.И. Хрупкое счастье : рассказы, миниатюры о любви / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 193, [2] с. – ISBN 978-966-197-391-5
1507837
  Красовский А.Я. Хрупкость металлов при низких температурах / А.Я. Красовский. – Киев, 1980. – 337с.
1507838
  Лазько Е.М. Хрусталеносные кварцевые жилы и их генезис : На примере изучения алданских месторождений горного хрусталя / Е.М. Лазько. – Львов : Из-во ЛЬвовского ун-та, 1957. – 206с.
1507839
  Карпов И.И. Хрусталинка: Фантаст. рассказ: (Для сред. и ст. школьного возраста). / И.И. Карпов. – Фрунзе, 1977. – 24с.
1507840
   Хрусталь. – М, 1967. – 63с.
1507841
  Каманин Ф.Г. Хрусталь: Роман / Ф.Г. Каманин. – Москва : Современник, 1977. – 236 с.
1507842
  Бриних М. Хрустальна свиноферма : [повість] / Михайло Бриних. – Київ : Грані-Т, 2012. – 158, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-465-377-7
1507843
  Васильев А.Н. Хрустальная ваза / А.Н. Васильев. – Иваново, 1953. – 120с.
1507844
  Полотай Н.И. Хрустальная вода. / Н.И. Полотай. – Симферополь, 1976. – 263с.
1507845
   Хрустальная медуза. – Рига, 1985. – 430с.
1507846
  Леблан М. Хрустальная пробка : Романы / М. Леблан. – М., 1991. – 303с.
1507847
  Лодкин Ю.В. Хрустальная радуга / Ю.В. Лодкин. – Тула, 1972. – 80с.
1507848
  Тесля Е.А. Хрустальная рюмочка / Е.А. Тесля. – Фрунзе, 1981. – 126с.
1507849
  Аббасзаде Г. Хрустальная чернильница и синие "Жигули" : рассказы / Гусейн Аббасзаде ; пер. с азерб. Е. Войскунского. – Москва : Правда, 1982. – 48 с. – (Б-ка "Огонек" ; N 26)
1507850
   Хрустальные грани. – Тула, 1990. – 430с.
1507851
  Ежов А.В. Хрустальные звоны / А.В. Ежов. – Ленинград, 1989. – 335с.
1507852
  Минаев А.А. Хрустальные ключи / А.А. Минаев. – Тула, 1974. – 47с.
1507853
  Ларионов С.С. Хрустальные колокола : роман / Сергей Ларионов; пер. с мокша-мордов. М.Шкерина. – Москва : Современник, 1976. – 333 с.
1507854
  Волошин И.И. Хрустальные огни / И.И. Волошин. – Москва, 1963. – 264с.
1507855
  Индрицанин А.Ф. Хрустальные свечи : стихотворения / Анатолий Индрицанин. – Одесса : Астропринт, 2016. – 223, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-927-153-2
1507856
  Габбе Т. Хрустальный башмачок / Т. Габбе. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1943. – 64 с.
1507857
  Ясуока Сетара Хрустальный башмачок. / Ясуока Сетара. – М., 1984. – 190с.
1507858
  Петров В.Н. Хрустальный глобус / В.Н. Петров. – М., 1983. – 301с.
1507859
  Власова С.К. Хрустальный голубь / Серафима Власова. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1972. – 62 с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре
1507860
  Месснер Райнхольд Хрустальный горизонт / Месснер Райнхольд. – Пер. с нем. – Москва : Планета, 1990. – 269 с.
1507861
  Стюарт М. Хрустальный грот / М. Стюарт; Пер.с англ. – Киев : Зовнішторгвидав України, 1993. – 425с. – ISBN 5-85025-047-6
1507862
  Севан Г. Хрустальный замок : автобиогр. роман / Гегам Севан; пер. с арм. А.Баяндур. – Москва : Советский писатель, 1966. – 271 с.
1507863
  Вулис А.З. Хрустальный ключ / А.З. Вулис. – Ташкент, 1975. – 152с.
1507864
   Хрустальный ключ. – Тула
15. – 1990. – 224с.
1507865
  Жданов Ю.А. Хрустальный свод / Ю.А. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1982. – 96с.
1507866
  Иванов П. Хрущев за Хрущева // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 8 (1615). – С. 175-184. – ISSN 0869-44435
1507867
  Комаров А. Хрущев и Швеция // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 5. – С. 50-52. – ISSN 0235-7089
1507868
  Гасанлы Д. Хрущевская "оттепель" и национальный вопрос в Азербайджане (1954 - 1959) / Джамиль Гасанлы. – Москва : Флинта, 2009. – 661, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9765-0792-0
1507869
  Трошанин П.Г. Хрущи и борьба с ними в лсном хозяйстве. / П.Г. Трошанин. – Москва, 1966. – 160с.
1507870
   Хрущов Іван Петрович (1841 - 1904) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 24. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
1507871
  Гандзій О. Хрущова прийняв наступного дня після дзвінка // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 49 (352), 22 грудня 2016. – С. 47-50


  Український терапевт, доктор медицини, професор Микола Стражеско 1932 року вперше використав термін "спухлі від голоду". Згадуються патологоанатом доктор медицини, професор В. Високович та та лікар-терапевт, професор, доктор медицини, один із ...
1507872
  Киридон П. Хрущовські реформи: лібералізація політичної системи чи спроба розбудови громадянського суспільства? (на прикладі Української РСР) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 76-80. – ISSN 1998-4634
1507873
  Семенов Михаил Хрюкающая рыба. Летающая и говорящая рыба. // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 88 : фото
1507874
  Осьмачка Т. Хто : Поезії / Т. Осьмачка. – Київ : Веселка, 1995. – 206 с. – ISBN 5-301-01763-2
1507875
  Данко С. Хто "запалює" відносини Угорщини та України? // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 1 березня (№ 6). – С. 4
1507876
  Кралюк П. Хто "підказав" Тарасові Шевченку ідею поеми "Сон"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 березня (№ 41/42)
1507877
  Єгоров І. Хто "пошив костюм", і кому це потрібно? Деякі міркування щодо чергового дослідження стану і перспектив розвитку науки в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 12


  "На початку липня Український центр європейської політики опублікував дослідження "Оптимізація управління науковою сферою: закордонний досвід та рекомендації для України" і провів його презентацію. Це дослідження фінансували солідні закордонні ...
1507878
  Яловий М. Хто "формалісти"? // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 237-245. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
1507879
  Гординський С. Хто баламутить кого? // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1989. – Vol. 40, № 467, січень : січень. – 17-21


  Полеміка С. Гординського з Юрієм Солов"єм щодо залучення Ол. Архипенка для створення проекту пам"ятника Т. Шевченку у Вашингтоні.
1507880
  Лисовский А.М. Хто батька покидає, того Бог карає / А.М. Лисовский. – СПб., 1892. – 284 с.
1507881
  Лісовський О.М. Хто батька покыдае, того Бог каpае [Хто батька покидає, того Бог карає] : дpаматычни сцены у 4-х діях и 7-мы каpтынамы А.М. Лисовского. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Изд. кн. маг. В.Е. Алексеева ; Высч. утв. Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1892. – 76, 9 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
1507882
  Олійник Ю. Хто бачив білу ромашку? : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 10. – С. 99-126. – ISSN 0208-0710
1507883
  Онищенко О. Хто боїться вступної кампанії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 грудня (№ 48/49). – С. 1, 12


  Про радикальні зміни в Умовах прийому до ВНЗ у 2015 році. Прийом до вищих навчальних закладів буде здійснюватися за трьома ступенями освіти: молодший бакалавр, бакалавр і магістр та за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста й ...
1507884
  Боровський О. Хто боїться Лаури? Відому антикорупціонерку з Румунії затвердили на посаді прокурора ЄС // Україна молода. – Київ, 2019. – 18-19 жовтня (№ 116). – С. 14


  "Конференція президентів у Європейському парламенті затвердила призначення колишньої голови румунського антикорупційного агентства Лаури Кодруци Кевеші на посаду голови Прокуратури Європейського Союзу, повідомляє «Радіо «Свобода». Конференція, до ...
1507885
  Соколов Б. Хто боїться Маккейна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 травня (№ 86). – С. 5


  Якщо його ідеї будуть реалізовані Трампом, то це стане для Кремля найгіршим жахіттям.
1507886
  Агеєва В. Хто боїться приводу матріархату? // Критика. – Київ, 1999. – Травень, (число 5). – С. 22-23
1507887
  Полюхович О. Хто боїться Юрія Косача? // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 30-37
1507888
  Студинський К. Хто був автором "Antirrisis"-а з р. 1599? / написав Киpило Студинський. – [Львів], 1900. – 20 с. – Відб. із: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1900, т. 35/36


  «Антирризис» - полемічний твір уніатської літератури. «Антирризис» вийшов безіменно, традиція назвала його автором грека Петра Аркудія. М.С. Грушевський вважав автором «Антирризиса» Потія Іпатія. Автор «Антирризиса», тобто Адам Потій (в єпископстві ...
1507889
  Гейда О.С. Хто був автором семитомного опису Чернігівської єпархії? // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 179-189. – ISSN 0130-5247
1507890
  Панькевич І. Хто був Іван Бережанин -- Михайло Лучкай -- чи Іван Фогаршій? / І. Панькевич. – Ужгород : Печатня ОО. Василіян, 1931. – 23 с.
1507891
  Лагода В.К. Хто в бороні, а хто в стороні : сатира та гумор / В.К. Лагода. – Київ : Держлітвидав України, 1961. – 124 с.
1507892
  Шнайдер Нетта Хто в галузі найкращий? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 14-27 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
1507893
  Вінюков-Прощенко Артур Хто в Європі кращий? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 7 (спецвипуск). – С. 13. – ISSN 1998-8044
1507894
   Хто в Європі найдешевший? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
1507895
  Будько Євген Хто в мистецтві "копенгаген?" : Краєвиди душі / Будько Євген, Пилипенко Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 102-103 : Фото
1507896
  Чорнолуцька Тетяна Хто в Раді був, той в цирку не сміється // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-14. – ISSN 0130-5212
1507897
  Москаленко Леся Хто в Червоному морі найстрашніший? / Москаленко Леся, Некрасов Андрій // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 40-48 : фото
1507898
  Антипенко І. Хто вбив Катю Гандзюк? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 200). – С. 5


  Катерина Вікторівна Гандзюк - депутат Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, в.о. керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ...
1507899
  Хоменчук О. Хто вбивці Хасевича? // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 27 травня (№ 21). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1507900
  Коляда І. Хто ви, Антоне Макаренко: "Дон-Кіхотпедагогіки", "яничар педагогіки", "великий педагог ГУЛАГу". "Інжинер дитячих душ", "педагог - експериментатор світового значення", "великий український педагог ХХ століття"?! : до 130-річчя від дня народження // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (202), червень 2018. – С. 37-43
1507901
  Чемерис В. Хто Ви, Іване Остаповичу Виговський? // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.97-121 : Фото. – ISSN 0869-3595
1507902
  Лиховид О. Хто ви, професоре Ерхард? // Бізнес : партнерство заради майбутнього : колективне ділове медіа / ТОВ "Український Бізнес Хаб" ; голов. ред. В. Полевий. – Київ, 2019. – Березень 2019 року : Фінансовий Оскар 2018. – С. 126-130
1507903
  Боєру В. Хто виконує судові рішення в Україні? // Молодь України. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 9). – С. 10


  "З 5 січня 2017 року в Україні почала діяти змішана система виконавчого провадження. Про це під час прес-брифінгу повідомив заступник Міністра юстиції Сергій Шкляр".
1507904
  Бондаренко І. Хто вилікує українську мову // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 66-76.
1507905
  Герцен О.І. Хто винен / О.І. Герцен. – К., 1953. – 208с.
1507906
  Герцен О.І. Хто винен? : Роман / О.І. Герцен. – 2-е вид. пер. – Київ : Дніпро, 1982. – 252с.
1507907
  Науменко Я. Хто винен? : новела // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 125-127. – ISSN 0868-4790-8
1507908
  Залета Ю.І. Хто витримає спеку / Ю.І. Залета. – Київ, 1969. – 159с.
1507909
  Дорошенко Олександр Хто відіграв вирішальну роль у перемозі над нацизмом? // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 96-99. – Бібліогр. в кінці ст.
1507910
  Лесніча Т.В. Хто відноситься до осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. Визначення понять та відмінностей / Т.В. Лесніча, О.В. Розгон // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 56-66
1507911
  Петриченко О. Хто відповідає за забезпечення безпеки держави? (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 75-78
1507912
  Шабелюк О. Хто відпочивати, а хто - до праці // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  За ініціативою студентського парламенту та ректора університету Л.В.Губерського в університеті діє студентський трудовий загін, який за два літніх місяці провів ремонтно-будівельні роботи в 11 гуртожитках.
1507913
  Карпенчук І. Хто він - Іван Ужевич? // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 160-163.
1507914
  Мартинюк В. Хто він - новий генсек ООН? Очікування України та світу від Антоніо Гутерріша // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 14-20 жовтня (№ 41). – С. 9. – ISSN 1992-9277
1507915
  Зленко Григорій Хто він, Олександр Великанов? Розповідь літературного слідопита // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 11 (136). – С. 10-11
1507916
  Демошенко Юрій Хто він, отаман Зелений? // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 245-248. – ISSN 0869-3595
1507917
  Радчук В. Хто він, Роберт Бернз ? До проблеми перекладу / В. Радчук, О. Радчук // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 191-218. – ISSN 1728-9572
1507918
  Мейселс Г. Хто він, Сі Цзіньпін? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 196)


  У майбутні тижні аналітики всього світу робитимуть прогнози щодо передбачуваного нового керівника Китаю.
1507919
  Карпенко М. Хто він, суб"єкт злочину, передбаченого ст. 406 КК України? // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 32-42.
1507920
  Мовчан П. Хто він? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 листопада (№ 46). – С. 6


  Симон Васильович Петлюра.
1507921
  Соснін О. Хто володіє інформацією, той володії світом / О. Соснін, С. Гордієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 12-25 травня (№ 19/20)


  Питання щодо нормативно-правового забезпечення окремих складових інформаційного-правопорядку в Україні.
1507922
   Хто володіє інформацією... // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 5 листопада (№ 45)


  Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник відвідав Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". Він оглянув новобудову науково-технічної бібліотеки НТУ "ХПІ"- комплекс,який оснащено системою ...
1507923
  Соснін О. Хто володії інформацією, той володіє світом / О. Соснін, С. Гордієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)


  Питання щодо нормативно-правового забезпечення окремих складових інформаційного правопорядку в Україні.
1507924
  Соснін О. Хто володії інформацією, той володіє світом. Питання щодо нормативно-правового забезпечення окремих складових інформаційного правопорядку в Україні / О. Соснін, С. Гордієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1507925
  Омельченко Г. Хто вони - агенти КДБ? // Україна молода. – Київ, 2019. – 4 вересня (№ 98). – С. 6-7
1507926
  Чухліб Тарас Хто вони гайдамаки - козаки, "бомжі" чи "вурдалаки"? : полеміка
1507927
  Винниченко В.К. Хто ворог / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 20с.
1507928
  Леманн Хто врятує глобалізацію? / Леманн, Жан-П"єр // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 22-25
1507929
  Фідич Наталка Хто встереже Маковея? // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 114-115 : фото
1507930
  Соскін О. Хто гарант національної безпеки? // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 39-43
1507931
  Калинчук Д. Хто гартував сталь // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 32 (145). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Індустріалізацію Радянського Союзу здійснили американці.
1507932
  Гнатюк М. Хто говорить від імені Європи після Лісабону? // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 78-82


  У статті розглядається інститут міжнародного представництва Європейського Союзу, , зокрема стверджується, що, незважаючи на суттєві зміни в організації зовнішньої діяльності та розподілі повноважень між ключовими гравцями після Лісабонської угоди, ...
1507933
  Друзенко Г. Хто демаркує юрисдикційні кордони у Європі? Частина І. Коmреtепz-коmреtеnz у праві європейських спільнот // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 63-73


  Проблема коmреtеnz-коmреtеnz в контексті європейського публічного права фактично залишається поза увагою української правової науки. Автору вдалося знайти лише одну наукову працю українською мовою, в якій побіжно згадано про тривалу "заочну дискусію" ...
1507934
  Долина Н. Хто диктує правила на ринку праці // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (129), жовтень. – С. 32-36
1507935
  Грабовський С. Хто довкола мене? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12-13 вересня (№ 169/170). – С. 8


  Олександр Довженко: предтеча шістдесятників.
1507936
  Сорока В. Хто допоможе вчителю // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 листопада (№ 47). – С. 11. – ISSN 2219-5793
1507937
  Петренко Є. Хто допоможе палестинцям? // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 48). – С. 5


  "Палестинці ні на йоту не довіряють нинішній американській владі президента Дональда Трампа. Якусь надію вони покладають на Європу, але частіше кидають погляди в бік Росії, яка, здається, зацікавлена більш глибоким входженням на Близький Схід. ...
1507938
  Птахів Семен Хто душить українських агентів? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 64-66 : фото. – ISSN 1998-8044
1507939
  Даниленко А. Хто є більший українець в Україні та поза її межами, або навіщо було скасовувати абзац? // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 6. – С. 154-174. – ISBN 966-767921-7 (Вип. 6)
1507940
  Аблятіфов Р. Хто є кримські татари для держави Україна? // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 126-137
1507941
  Бондарчук Л.В. Хто є ніхто / Л.В. Бондарчук. – К, 1989. – 203с.
1507942
  Грабовський С. Хто є справжнім українцем // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 6-7 червня (№ 102/103). – С. 11


  Чи справді модерна українська нація народилася лише на Євромайдані? Вагома історична роль Майдану - він "просто" відродив питомі українські традиції націотворення.
1507943
   Хто є хто : Довідник. Професори нац. техн. ун-тету України "Київський політехн. ін-тут". – Київ : Освіта, 1998. – 159с. – ISBN 966-04-0390-9
1507944
   Хто є хто : Львівщина помаранчева. – Київ. – ISBN 966-8975-24-3
Вип. 3. – 2006. – 128с. : іл. – Видання присвячене 150-річному ювілеєві від дня народження Івана Франка та 15-тим роковинам незалежності України
1507945
   Хто є хто в державному управлінні : 2002. – Київ : Український видавничий Центр, 2002. – 640с. – ISBN 966-96058-0-6
1507946
   Хто є хто в державному управлінні / [уклад. та ред. : Ю. Марченко, О. Телемко]. – Київ : К.І.С., 2008. – 1064 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 978-966-2141-04-7


  Біографічні довідки народних депутатів України, керівників центральних та регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, суддів, дипломатів
1507947
   Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва. – Київ : Одекс Плюс. – ISBN 966-7727-05-X
Т.2. – 2000. – 432с.
1507948
   Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва. – Київ : Одекс Плюс. – ISBN 966-7953-01-7
Т.3. – 2001. – 464с.
1507949
  Вергун В.А. Хто є хто в економічній науці : лауреати Нобелівської премії / В.А. Вергун, Л.І. Вергун; Акави Диб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 121-126. – (Міжнародні відносини ; Вип. 3)
1507950
   Хто є хто в європейській та американській політології. – Львів, 1995. – 288с.
1507951
   Хто є хто в західній та вітчизняній соціології : навч. соціол. словник для студентів. – Львів : Світ, 1999. – 159, [1] с. – Покажч. імен: с. 154-159. – ISBN 5-7773-0937-2
1507952
   Хто є хто в місцевому самоврядуванні України. – Київ : К.І.С., 2007. – 464 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 966-7048-74-8
1507953
   Хто є хто в Україні. – Київ : К.І.С., 1997. – 609с. – На обкл.: Хто є хто в Україні: політики, підприємці, військові, науковці, діячі культури, спортсмени. – ISBN 966-7048-03-9
1507954
   Хто є хто в Україні. – Київ : К.І.С., 2001. – 550с. – ISBN 966-7048-36-5
1507955
   Хто є хто в Україні : 7000 біографічних довідок. – Київ : К.І.С., 2004. – 1000 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 966-8039-30-0


  Містить майже 7000 біографічних довідки відомих державних, громадських діячів - народних депутатів України останніх скликань, керівників центральних та регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; суддів; дипломаті
1507956
   Хто є хто в Україні : 9 000 біографічних довідок. – Київ : К.І.С., 2007. – 1136 с. – (Хто є хто в Україні). – ISBN 966-7048-71-3


  Містить майже 7000 біографічних довідки відомих державних, громадських діячів - народних депутатів України останніх скликань, керівників центральних та регіональних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; суддів; дипломаті
1507957
   Хто є хто в Україні. 1997 = Кто есть кто в Украине. 1997 =Who is who in Ukraine. 1997 =Wer ist wer in Ukraine. 1997 : Біографічний словник. – Київ : Фенікс, 1997. – 470с.
1507958
   Хто є хто в українських мас-медіа. – Київ : К.І.С. – ISBN 966-7048-21-7
Вип. 2 : Інформація станом на липень 1999 року. – 1999. – 544 с.
1507959
   Хто є хто в українських суспільних науках. – Київ : К.І.С., 1998. – 544с. – ISBN 966-7048-15-2
1507960
  Журавльов Д.В. Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов ; [художник А. Єрьоміна]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – 414, [2] с. : іл. – На обкл. також: Князі. Гетьмани. Повстанці. Диктатори. Видатні особи XX століття. – Бібліогр.: с. 409-410. – ISBN 978-966-14-1182-0
1507961
   Хто є хто в українській політиці : довідник [понад 1100 біогр. довідок] : інформація за станом на 1 верес. 1993 р. / С. Білокінь, О. Гриценко, О. Кілієвич, Ю. Марченко, В. та ін. П"ятницький; [Білокінь С. та ін. ; Київ. наук. т-во ім. Петра Могили]. – Київ : [б. в.], 1993. – XIV, 286, [8] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Заголовок обкл.: Хто є хто в Україні. - Імен. покажч.: с. 274-286. – (Серія "Хто є хто в Україні" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-5327-7
1507962
   Хто є хто в українській політиці : Інформація станом на березень 1995 року. – Київ : К.І.С. – ISBN 5-87274-189-8
Вип. 2. – 1995. – 272 с.
1507963
  Габович О. Хто є хто згідно зі Scopus / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 135-139. – ISBN 978-966-518-698-4
1507964
   Хто є хто на Буковині. – Київ : Український видавничий консорціум, 2006. – 190с. : іл. – ISBN 966-8189-19-1
1507965
   Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ, 2001. – 199с. – ISBN 966-7953-03-3
1507966
   Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ, 2002. – 156 с. – ISBN 966-7953-19-Х
1507967
   Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки. – Київ. – ISBN 966-7953-58-0
Вип. 4. – 2004. – 160 с. : іл.
1507968
   Хто є хто на Житомирщині. Видатні земляки : Довідко-біографічне видання. – Київ, 2001. – 208 с. – ISBN 966-7953-02-5
1507969
   Хто є хто на Житомирщині. Видатні земляки. – Київ, 2002. – 207 с. – ISBN 966-7953-08-4
1507970
   Хто є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-11-4
Т. 1. – 2002. – 271 с.
1507971
   Хто є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-29-7
Вип. 2. – 2003. – 302 с.
1507972
   Хто є хто на Івано-Франківщині. Новітня історія через віки. – Київ. – ISBN 966-8153-05-7
Вип. 3. – 2006. – 160 с. : іл.
1507973
   Хто є хто на Луганщині. Луганське земляцтво в Києві : тематичний збірник. – Київ. – ISBN 966-8153-07-3; 966-8975-29-4
Вип. 1. – 2006. – 64с. : іл.
1507974
   Хто є хто на Львівщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-22-Х
Вип. 1. – 2003. – 336 с.
1507975
   Хто є хто на Полтавщині : Довідково-біографічне видання. – Київ : Київська книжкова фабрика. – ISBN 966-7953-21-1
Кн.1. – 2003. – 160 с.
1507976
   Хто є хто на Полтавщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-50-5
Вип.2. – 2004. – 272 с.
1507977
   Хто є хто на Рівненщині. Видатні земляки. – Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-34-3
Вип. 1. – 2003. – 206с. : іл.
1507978
   Хто є хто на Сумщині. Видатні земляки. – Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-73-4
Вип. 1. – 2005. – 240с. : іл.
1507979
   Хто є хто на Тернопільщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – (Хто є хто). – ISBN 966-7953-40-8
Вип. 1. – 2004. – 223с. : іл.
1507980
   Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-37-8
Вип. 1. – 2004. – 176 с.
1507981
   Хто є хто на Харківщині. Видатні земляки. – Київ. – ISBN 966-7953-64-5
Вип. 2. – 2005. – 192 с. : іл.
1507982
   Хто є хто на Хмельниччині : Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-28-9
Вип..1. – 2003. – 208 с.
1507983
   Хто є хто на Черкащині : видатні земляки: довідково-біографічне видання. – Київ : Українська акад. геральдики, товарного знаку та логотипу. – ISBN 966-7953-60-2
Вип. 1. – 2005. – 206с. : іл.
1507984
   Хто є хто у Верховній Раді України : Довідник. – Київ : IFES
Ч. 1. – 1998. – 354с.
1507985
   Хто є хто у Верховній Раді України : Довідник. – Київ : IFES
Ч. 2. – 1998. – 354с.
1507986
   Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі. – Київ : Кн. палата України, 1999. – 160с. – ISBN 966-7308-46-4
1507987
  Денисюк Т. Хто є хто у справі охорони природи? // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2006. – № 1(31). – С. 4-6.
1507988
   Хто є хто. Економіка, культура, наука. Київ та регіони : [довідково-біогр. видання]. – Київ : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу. – ISBN 966-7953-13-0
Вип. 4 : 2002-2003 / [авт.-упоряд.: В. Болгов та ін]. – 2002. – 463, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 446-454
1507989
   Хто є хто. Економіка, культура, наука. Київ та регіони. – Київ : Поліграфкнига. – ISBN 966-7953-35-1
Т.5. – 2003. – 400 с.
1507990
   Хто є хто. Партії та політики : 21 столяття. Довідково-біографічне видання. – Київ. – ISBN 966-7953-10-6
Вип. 1. – 2002. – 208с.
1507991
   Хто є хто. Партії та політики : 21 століття. Довідково-біографічне видання. – Київ : Поліграфкнига. – ISBN 966-7953-39-4
Вип.2. – 2004. – 240 с.
1507992
  Томенко М. Хто ж "козел"? : З виступу нар. депутата України на сесії Верховної Ради України // Сільські вісті, 2004. – 27 жовтня


  ЗМІ в Україні
1507993
  Павленко Ю. Хто ж був першим? // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 22-27. – ISSN 1814-5078
1507994
  Покась Л. Хто ж відкрив Північний полюс: Роберт Едвін Пірі чи Фредерік Альберт Кук? = визначні дати да видатні номера / Л. Покась, В. Соболевський // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 42-47 : Табл., фото. – Бібліогр.: 7 назв
1507995
  Вольвач П. Хто ж відроджував Крим у перші повоєнні роки? // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 6 січня (№ 1). – С. 4-5
1507996
  Науменко В. Хто ж він, Олекса Кобець (Варавва)? // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 153-154. – ISSN 0130-1608
1507997
   Хто ж вони, критики програми, - опоненти чи "гарматне м"ясо"? // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7
1507998
  Глушко М. Хто ж записав "Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії"? / Михайло Глушко // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 28-42. – ISSN 1028-5091
1507999
  Сенченко М. Хто ж нами керує і чиї інтереси захищає Президент?.. / Микола Сенченко. – Київ : Аратта, 2007. – 48с. – ISBN 978-966-8475-21-4
1508000
  Баган О. Хто ж створив ідеологію українського націоналізму? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 червня (№ 23). – С. 10-11
<< На початок(–10)1501150215031504150515061507150815091510(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,