Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>
1492001
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. техн. ун-т Укр. "КПІ", Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова Нац. авіац. ун-ту [та ін.] ; [ред. Я.В. Калиш]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-401-3
Т. 1. – 2014. – 264, [2] с., включ. обкл. : іл., табл.
1492002
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 14-16 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування (м. Рівне), Нац. ун-т харчових технол. (м. Київ), Голов. упр. екон. Житомир. обл. держ. адміністрації [та ін.] ; [ред. І.В. Леонець]. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-402-0
Т. 2. – 2014. – 470, [2] с., включ. обкл., іл., табл. : іл., табл.
1492003
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 17-19 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-475-4
Т. 1. – 2017. – 243, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1492004
   Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки : м. Житомир, 17-19 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ. – ISBN 978-966-683-476-1
Т. 2. – 2017. – 295, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1492005
   Тези до виступу Міністра культури України Є.М. Нищука на Міжнародній конференції "Штучні голоди в Україні XX століття" // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 34-35
1492006
  Нищук Є.М. Тези до виступу міністра культури України Є.М. Нищука на міжнародній конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 27
1492007
  Грицак Я. Тези до дискусії про УПА // Критика. – Київ, 2004. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 9-15
1492008
  Розенфельд О. Тези до загальної теорії корисності й економічної проведінки : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 52-58 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0131-775Х
1492009
  Гусарєв С.Д. Тези до методики пізнання юридичної практичної діяльності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 55-62. – ISBN 966-614-021-7
1492010
  Костецький І. Тези до можливої дискусії з приводу статті Степана Ковганюка // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 184-211
1492011
   Тези до ХVI з"їзду ВКП(б). – Харків, 1930. – 32 с.
1492012
   Тези доповідей : Секція педагогіки та психолгії: 17-а звітна науква конференція. – Харків, 1962. – 43с.
1492013
   Тези доповідей : Секція суспільних наук: 17-а звітна науква конференція, січень-лютий. – Харків, 1962. – 15с.
1492014
   Тези доповідей : друга міжвузівська науково-методична конференція викладачів іноземних мов вузів УРСР. – Львів, 1965. – 69 с.
1492015
   Тези доповідей / Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. УНКФН-1; Наук. рада з проблем "Фізика напівпровідників"; Ред. В.А.Сминтина; Редкол.: М.П.Лисиця, М.Я.Валах, В.Г.Литовченко. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-796-0
Т.1 : Пленарні та усні секційні доповіді. – 2002. – 184 с.
1492016
   Тези доповідей / Українська наукова конференція з фізики знапівпровідників УНКФН-1; Наук. рада з проблеми "Фізика напівпровідників"; Ред. В.А.Сминтина; Редкол.: М.П.Лисиця, М.Я.Валах, В.Г.Литовченко. – Одеса : Астропринт. – ISBN 966-549-799-5
Т.2 : Стендові доповіді. – 2002. – 384 с.
1492017
   Тези доповідей 1-ї конференції молодих учених при науково-дослідному інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР. – Львів, 1966. – 184с.
1492018
   Тези доповідей 1-ї конференції молодих учених України. Технічна секція. – Х-К : Державне науково-технічне видавництво України, 1936. – 35 с.
1492019
   Тези доповідей 1-ї Республіканської конференції Всесоюзного гідробіологічного товариства. – Київ, 1964. – 110с.
1492020
   Тези доповідей 11-ї аспірантської конференції з актуальних питань рослнництва і тваринництва. – Львів, 1967. – 56с.
1492021
   Тези доповідей 15 української конференції з неорганічної хімії за міжнародною участю, 3-7 вересня 2001 року / Українська конференція з неорганічної хімії за міжнародною участю; КНУТШ; НАНУ; Наук.рада з пробл. "Неорганічна хімія"; Інст. заг. та неорг. хімії. – Київ : Київський університет, 2001. – 322с.
1492022
   Тези доповідей 2-го з"їзду Українського біофізичного товариства 29 червня - 3 липня 1998. – Харків, 1998. – 275с.
1492023
   Тези доповідей 2-ї наукової конференції Криворізького загальнонаукового факультету. – Кривий Ріг, 1965. – 88с.
1492024
   Тези доповідей 21-ї наукової студентської конфренції, присвяченої 100-річчю з дня заснування Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, 14-16 квітня 1965 р.. – Одеса, 1965. – 107с.
1492025
   Тези доповідей 22-ї науково-технічної конференції 25-30 жовтня. – Львів, 1965. – 80с.
1492026
   Тези доповідей 22-ї наукової сесії, травень-червень. – Чернівці, 1966. – 187с.
1492027
   Тези доповідей 27-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу Київського інституту народного господарства по підсумках науково-дослідної роботи за 1964 рік : Історія КПРС, філософія, економічні науки, статистика та математика, філологія. – Київ, 1965. – 496с.
1492028
   Тези доповідей 3-го з"їзду українського біофізичного товариства 8-11 жовтня 2002 року. – Львів : Євросвіт, 2002. – 315с. – ISBN 966-542-094-1
1492029
   Тези доповідей 3-ї Міжнародної наукової конференції "Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" / Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ; Відповід.ред.Г.Т.Продайвода. – Київ : Київський університет, 2002. – 66с.
1492030
   Тези доповідей 3 Міжнародної наукової конференції:"Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" / Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ; Мін-во освіти і науки України; Ред.кол.: Г.Т.Продайвода, С.А.Вижва, В.Ф.Грінченко та ін. – Київ : Київський університет, 2002. – 166с.
1492031
   Тези доповідей 32-ї наукової конференції, лютий 1966 року. – Київ : Вид-во КДУ, 1966. – 183с.
1492032
   Тези доповідей 4-ї Міжвужівської республіканської конференції. – Одеса, 1961. – 119с.
1492033
   Тези доповідей 4 Міжнародної наукової конференції "Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища" = Monitoring of dangerous geological processes and ecological condition of the environment. Abstracts of the 4 International scientific conference / Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища; КНУТШ; МОНУ; НАНУ; Ред.кол.: В.Ф.Грінченко, С.А.Вижва, О.В.Кензера та ін. – Київ : Обрій, 2003. – 170с.
1492034
   Тези доповідей 47-ї наукової конференції. – Ужгород, 1993. – 32с.
1492035
   Тези доповідей 48-ї наукової конференції. – Ужгород, 1994. – 60с.
1492036
   Тези доповідей 49-ї наукової конференції, присвяченої 50-річчю біологічного факультету УЖДУ. – Ужгород, 1995. – 96с.
1492037
   Тези доповідей 5 звітної наукової конференції інституту 11-12 квітня 1963 року : Секція суспільних наук. – Дрогобич, 1953. – 135с.
1492038
   Тези доповідей 7-ї звітної наукової конференції інституту, 20-23 квітня 1965 р. : Секція педагогічних наук. – Дрогобич, 1965. – 46с.
1492039
   Тези доповідей 7-ї звітної наукової конференції філологічного факультету інституту 14-15 вересня 1965 р.. – Дрогобич, 1965. – 88с.
1492040
   Тези доповідей 7-ї наукової конференції ін-ту, 27-29 квітня 1965 р. : Секція фізико-математичних наук. – Дрогобич, 1965. – 120с.
1492041
   Тези доповідей 8-ї звітної наукової конференції Дрогобицького педагогічного інституту 20-23 квітня 1966 рр. : Секція педагогіки і психології. – Дрогобич, 1966. – 80с.
1492042
   Тези доповідей 8-ї звітної наукової конференції інституту 20-22 червня 1966 р. : Секція фізико-математичних наук. – Дрогобич, 1966. – 151с.
1492043
   Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах Європейської інтеграції" : 21–22 квіт. 2016 р., м. Дніпропетровськ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т" ; Екон. ун-т у Вроцлаві (Польща) [та ін.] ; [редкол.: Чуприна Н. М. (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДВНЗ УДХТУ, 2016. – 292 с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ., пол. - З нагоди 20-річчя екон. ф-ту ДВНЗ УДХТУ. – Бібліогр. в кінці тез. – ISBN 978-966-8018-78-7
1492044
   Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / М-во освіти і науки України, Придніпров. наук. центр НАН України і МОН України, Євраз. нац. ун-т імені Л.М. Гумільова [та ін.] ; [редкол.: М.В. Поляков (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – 567, [1] с. – Загол. обкл. : III Міжнародний форум студентів, аспірантів, молодих вчених. Тези доповідей. - Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1492045
   Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; [наук. ред.: О.В. Ольшанська]. – Київ : КНУТД, 2022. – 119, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7763-01-6
1492046
   Тези доповідей IV Міжнародної студентської наукової конференції " Від громадянського суспільства - до правової держави" : (24 квіт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Юрид. фак. ; [редкол.: Т. Є. Кагановська (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 398 с. – Текст укр., рос. – Бібліогр наприкінці ст.
1492047
   Тези доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 22 листоп. 2013 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т ; за заг. ред. В.В. Балабіна. – Київ : ВІКНУ, 2013. – 379, [1] с. : іл.
1492048
   Тези доповідей V Міжвузівської республіканської славістичної конференції. – Ужгород, 1962. – 255 с.
1492049
   Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції "Поліграфічні, мультимедійні та web-технології" (PMW-2021) : 18-22 трав. 2021 р., м. Харків, Україна : [у 2 т.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки (Україна) ; ДНУ "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" (Україна) [та ін.]. – Харків : Мадрид. – ISBN 978-617-7988-57-0
Т. 1 : / [редкол.: В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, О.В. Вовк]. – 2021. – 159, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: VI Міжнародна науково-технічна конференція "Поліграфічні, мультимедійні та web-технології". VI International scientific-technical conference "Pri9nt, multimedia & web". Тези конференції. - Ст. укр., рос., англ., пол. – Бібліогр. в кінці ст.
1492050
   Тези доповідей VI Української славістичної конференції. – Чернівці, 1964. – 304 с.
1492051
   Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції "Українська культура в історичному розвитку та державотворенні", присвяченої 170-річчю від дня народження Павла Чубинського / КНУТШ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Ін-т філології КНУТШ, Кафедра фольклористики [та ін.]. – Київ, 2009. – 112 с.
1492052
   Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. к. філол. н., проф. генерал-майора В.В. Балабіна ; [редкол.: В.В. Балабін (голова) та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2012. – 449, [1] с. – Ст. укр., англ. та рос.
1492053
   Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. к. філол. н., проф. генерал-майора В.В. Балабіна ; [редкол.: Балабін В.В. (голова) та ін.]. – Київ : ВІКНУ, 2014. – 439, [1] с. : іл. – Ст. укр., англ. та рос. - Імен. покажч.: с. 424-432
1492054
   Тези доповідей XIX Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики : Харків / НАН України ; Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", Ін-т фізики високих енергій та ядер. фізики ; [редкол.: Г.Д. Коваленко та ін.]. – Харків : ННЦ ХФТІ, 2021. – 105, [1] с. – Опис за обкл. - Ст. укр., рос., англ.
1492055
   Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" = Book of abstracts XIX International conference for students and PhD students "Modern chemistry problems" : Київ, 22-24 трав. 2018 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т. – Київ : [б. в.], 2018. – 174, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Дев"ятнадцята міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". Тези доповідей. - Дані обкл., тит. арк. частково парал. укр., англ. - Окремі ст. англ., рос. - Спонсори проведення конф. "Enamine". – Бібліогр. в кінці ст.
1492056
   Тези доповідей XVIII Конференції з фізики високих енергій та ядерної фізики / НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т", Ін-т фізики високих енергій та ядерної фізики ; [редкол.: Г.Д. Коваленко та ін.]. – Харків : ННЦ ХФТІ, 2020. – 121, [1] с. – Без тит. арк. - Текст ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1492057
   Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" = Book of abstracts XVIII international conference for students and PhD students "Modern chemistry problems" : Київ, 17-19 трав. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т. – Київ : [б. в.], 2017. – 182, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. частково парал. укр., англ. - Окремі ст. англ. - Спонсори проведення конф. "Chemistry: a european journal". – Бібліогр. в кінці ст.
1492058
   Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" = Book of abstracts XX International conference for students and PhD students "Modern chemistry problems" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т. – Київ : [б. в.], 2019. – 207 с. : іл., табл. – Авт. покажч.: с. 200-205. - На обкл. та тит. арк. дані укр., англ. - Текст укр., англ., рос. - Спонсори провед. конф. Conference Sponsor "Chemistry A European Journal. Enamine". – Бібліогр. в кінці ст.
1492059
   Тези доповідей аспірантів- учасників наукової конференції. – Київ, 1966. – с.
1492060
   Тези доповідей аспірантів і молодих вчених на 4 науковій конференції Університету 3 лютого 1966 р.. – К., 1966. – 65с.
1492061
   Тези доповідей викладачів на звітній сесії про наукову роботу за 1960 рік. – Кам"янець-Подільський, 1961. – 39с.
1492062
   Тези доповідей восьмої аспірантської конференції науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР 17-20 лютого 1964 року. – Львів, 1964. – 227с.
1492063
   Тези доповідей всеукраїнського науково-практичного форуму "Переможемо - Відбудуємо!" : 29-30 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; упоряд.: М. Савицький, В. Данішевський, О. Тимошенко]. – Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2022. – 120, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-323-231-7
1492064
   Тези доповідей до 19-ї наукової конференції : Травень 1965 р. – Ужгород, 1965. – 102с. – (Серія літературознавства)
1492065
   Тези доповідей до 19-ї наукової конференції університету. – Ужгород, 1965. – 20с. – (Серія мовознавства)
1492066
   Тези доповідей до 20-ї наукової конференції : Кафедра історії КПРС. – Ужгород, 1966. – 92с.
1492067
   Тези доповідей до 20-ї щорічної наукової конференції Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1966. – 112с. – (Серія історичних наук)
1492068
   Тези доповідей до другої конференції молодих вчених природничих дисциплін Ужгородського держуніверситету. – Ужгород, 1966. – 72с.
1492069
   Тези доповідей до наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня смерті О.Духновича. – Пряшів, 1965. – 72 с.
1492070
   Тези доповідей до наукової конференції, присвяченої 20-річчю заснування Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1965. – 85с. – (Серія літературознавства)
1492071
   Тези доповідей до ювілейної конференції, присвяченої 20-річчю Ужгородського державного університету, 26-27 жовтня 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 86с. – (Серія мовознавча)
1492072
   Тези доповідей з мови та літератури. 16-а звітно-наукова конференція (січень-лютий). – Харків, 1961. – 20с.
1492073
   Тези доповідей з мови та літератури. 17-а звітна наукова конференція, 30 січня - 27 лютого. – Харків, 1962. – 19с.
1492074
   Тези доповідей з фізики, математики, основ виробицтва та хімії. 17-а звітна наукова конференція, 30 січня - 27 лютого. – Харків, 1962. – 15с.
1492075
   Тези доповідей з фізики, математики, основ виробництва та хіиії. 16-а звітно-наукова конференція, січень-лютий. – Харків, 1961. – 30с.
1492076
   Тези доповідей звітно-наукової конференції кафедр інституту. – Івано-Франківськ, 1964. – 140с.
1492077
   Тези доповідей і повідомлення до 17-ї наукової конференції Ужгородського університету, квітень 1963 р.. – Ужгород, 1963. – 88с. – (Серія історичних наук)
1492078
   Тези доповідей і повідомлення до 19-ї наукової конференції : Секція історії КПРС: Травень 1965 р. – Ужгород, 1965. – 102с.
1492079
   Тези доповідей і повідомлення до 19-ї наукової конференції, червень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 103с.
1492080
   Тези доповідей і повідомлень кафедр інституту на звітній науковій сесії. – Вінниця, 1966. – 147с.
1492081
   Тези доповідей і повідомлень на звітній науковій сесії кафедр інстуту за 1965 рік(24-26 лютого 1966 року). – Бердичів, 1965. – 78с.
1492082
   Тези доповідей і повідомлень Четвертої Республіканської наукової конференції з питань творчості М.М.Коцюбинського. – Дніпропетровськ, 1963. – 113с.
1492083
   Тези доповідей кафедри історії КПРС до ювілейної наукової конференції, присвяченої 20-річчю возз"єднання Закарпатті з Радянською Україною і 20-річчю заснування університету, жовтень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 84с.
1492084
   Тези доповідей кафедри політичної економії до 20-ї університетської наукової конференції, березень 1966 р.. – Ужгород, 1966. – 88с.
1492085
   Тези доповідей кафедри політичної економії до ювілейної наукової конференції, присвяченої 20-річчю возз"єднання Закарпаття з Радянською Україною і 20-річчю заснування університету, вересень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 84с.
1492086
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2014" = Book of abstracts Kyiv Conference on analytical chemistry "Modern Trends 2014" : [9-12 черв. 2014, Київ] : присвяч. 100-річчю від дня народж. акад. Пилипенка Анатолія Терентійовича / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії ; [орг. ком.: Золотов Ю.О. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 200 с. : іл., табл. – Дані обкл., тит. л. частково парал. англ. - Текст англ., укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1492087
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" = Book of adstracts Kyiv conference on analytical chemistry: Modern Trends 2015 / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2015. – 157 с. : іл., табл. – Присвячена 110-річчю від дня народження відомого українського хіміка-аналітика академіка Анатолія Кириловича Бабка. – Бібліогр. в кінці ст.
1492088
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" = Book of abstracts Kyiv Conference on analytical chemistry "Modern Trends 2017" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2017. – 180, [5] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та окремі англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1492089
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" = Book of abstracts Kyiv Conference on analytical chemistry "Modern Trends 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – 97, [3] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
1492090
   Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" = Book of abstracts Kyiv conference on analytical chemistry "Modern Trends 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, каф. аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – 164, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131-164 та в кінці ст. – ISBN 978-617-7824-30-4
1492091
   Тези доповідей Київської конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2022" = Book of abstracts Kyiv conference on analytical chemistry "Modern Trends 2022" : 26-28 жовт. 2022, Київ : [збірка тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, каф. аналіт. хімії. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – 138, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. мовами. - Авт. покажч.: с. 136-138. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-999-298-7
1492092
   Тези доповідей конференції інституту, присвяченої 25-річчю возз"єднання українського народу в єдиній Українській Радянській державі. – Дрогобич, 1964. – 100 с.
1492093
  Чернишенко В. Тези доповідей конференції молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2016" // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 4, july - august. – С. 85. – ISSN 2409-4943


  Очолював конкурсну комісію проф. М.М. Великий, який разом із проф. О.П. Матишевською (ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка) також вів засідання секції.
1492094
   Тези доповідей міжвузівської наради-семінару з питань піднесення якості підготовки вчителів математика на заочних відділах педагогічних інститутів УРСР. – К., 1969. – 40с.
1492095
   Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; [редкол. П Андрушко та ін. ; за ред. І. Безклубого]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – 133, [1] с. – Зміст: Теорія правової відповідальності ; Філософія відповідальності ; Історія правової відповідальності ; Цивільна відповідальність ; Кримінальна відповідальність ; Окремі види правової відповідальності. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Зміст: Теорія правової відповідальності ; Філософія відповідальності ; Історія правової відповідальності ; Цивільна відповідальності ; Кримінальна відповідальності ; Окремі види правової відповідальності.
1492096
   Тези доповідей молодих учених : матеріали 2 міжнародної конференції молодих учених "Біологія : від молекули до біосфери", (19-21 листопада 2007 року). – Харків : Планета-Принт, 2007. – 416 с. – ISBN 978-966-2046-15-1
1492097
   Тези доповідей на звітній науковій сесії кафедр інституту за 1962 рік. – Кривий Ріг, 1963. – 71с.
1492098
   Тези доповідей на звітній науковій сесії кафедр інституту за 1964 р.. – Кривий Ріг, 1964. – 44с.
1492099
   Тези доповідей на звітну наукову сесію викладачів Кам"янець-Подільського педінституту. – Кам"янець-Подільський, 1960. – 32с.
1492100
   Тези доповідей на науковій конференції аспірантів та молодих вчених по підсумках науково-дослідної роботи за 1964 рік : Секція фінансів, грошового обігу, кредиту, обліку та статистики. – Київ, 1965. – 124с.
1492101
   Тези доповідей на науковій конференції географічного факультету, присвяченій 100-річчю Одеського державного університету ім.І.І.Мечнікова, 1-2 лютого 1966 р.. – Одеса, 1966. – 32с.
1492102
   Тези доповідей на науковій конференції з питань економіки і організації соціалістичного сільського господарства, квітень 1966 року. – Кам"янець-Подільський, 1966. – 43с.
1492103
   Тези доповідей на науковій конференції професорсько-викладацького складу по підсумках наукової роботи за 1965 рік. – Київ, 1966. – 84с.
1492104
   Тези доповідей на науково-теоретичній конференції. – Черкаси, 1965. – 65-94с.
1492105
   Тези доповідей на науково-теоретичній конференції молодих вчених з питань економіки і організації сільского господарства. – Київ, 1965. – 93с.
1492106
   Тези доповідей на сесії Відділу біофізики, біохімії та фзіологіїАН УРСР, присвяченій питанням молекулярної біології. – Київ, 1965. – 56с.
1492107
   Тези доповідей науково-методичної конференції, квітень 1966 р.. – Кам"янець-Подільський, 1966. – 82с.
1492108
   Тези доповідей науково-практичної конференції "Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю" : Тези доповідей науково-практичної конференції / Використання сучасних досягнень науки і практики у підвищенні ефективності боротьби зі злочинністю; Головне слід. упр. МВС України; Нац. акад. внутрішніх справ України; Гол. ред.П.В. Коляда. – Київ, 2000. – 332с.
1492109
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції викладачів суспільних наук. – Львів, 1965. – 132с.
1492110
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції кафедр інституту, присвяченої возз"єднанню західноукраїнських земель в єдиній Українській радянській державі. – Івано-Франківськ, 1964. – 68с.
1492111
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції на тему: "Рішення ХШ з"їзду КПРС і ХХШ з"їзду КП України - в життя". – Київ, 1966. – 168с.
1492112
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції, присвяченої 100-річчю з часу утворення 1-го Інтернаціоналу. – Київ, 1964. – 56с.
1492113
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції, присвяченої 150-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – 36 с.
1492114
   Тези доповідей науково-теоретичної конференції: Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах : У 2-х частинах / Теорія та практика застосування чинного кримінального і кримінально-процесуального законодавства у сучасних умовах; МВС України; НАВСУ; Фак-т підготовки кадрів оперативних служб; Редкол.: М.В. Корнієнко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Д. Сущенко та ін. – Київ
Ч.2. – 2002. – 264с.
1492115
   Тези доповідей науково-теоретичної конфереції кафедр інституту, присвячена 150- річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. – Івано-Франківськ, 1964. – 48с.
1492116
   Тези доповідей науково-технічної конференції "Підвищення ефективності буріння свердловин та інтенсифікації нафтогазовидобутку на родовищах України", 16-18 листопада 2010 р., Івано-Франківськ / МОНУ ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу ; НАК "Нафтогаз України" та ін. ; орг. комітет : Є.І. Крижанівський, Я.С. Коцкулич, Р.М. Кондрат та ін. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу, 2010. – 224 с.
1492117
   Тези доповідей наукової конференції : Секція суспільних наук, 28-31 березня 1966 року. – Кам"янець-Подільський, 1965. – 76с.
1492118
   Тези доповідей наукової конференції аспірантів. – Київ, 1965. – 58с.
1492119
   Тези доповідей наукової конференції аспірантів 25-26 грудня 1964 року Київського університету. – Київ, 1964. – с.
1492120
   Тези доповідей Наукової конференції аспірантів та молодих вчених по підсумкам науково-дослідної роботи за 1964 р. : Секція суспільних наук. – Київ, 1965. – 180с.
1492121
   Тези доповідей Наукової конференції аспірантів та молодих вчених по підсумкам науково-дослідної роботи за 1964 р. : Секція галузевих економік та планування народного господарства. – Київ, 1965. – 148с.
1492122
   Тези доповідей наукової конференції аспірантів та молодих вчених по підсумкам науково-дослідної роботи за 1965 рік. – Київ, 1966. – 236с.
1492123
   Тези доповідей наукової конференції з питань культури української мови, 1963
1492124
   Тези доповідей наукової конференції молодих вчених. – Київ, 1966. – 42с.
1492125
   Тези доповідей наукової конфренції біологічного факультету, присвяченої 100-річчю Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 грудня 1965 р.. – Одеса, 1965. – 99с.
1492126
   Тези доповідей наукової конфренції біологічного факультету, присвяченої 100-річчю Одеського ордена Трудового Червоного прапора державного університету ім. І.І. Мечникова : Час проведенння 29-30 листопада 1965 р. – Одеса, 1965. – 103с.
1492127
   Тези доповідей Наукової сесії, присвяченої 100-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка. – Львів, 1961. – 64с.
1492128
   Тези доповідей першої конференції молодих учениї України. Геолого-географічна секція. – Київ : Радянська школа, 1936. – 40 с.
1492129
   Тези доповідей першої конференції молодих учених України. Сільскогосподарська секція. – К. : Державне видавництво колгоспної і радгоспної літератури УСРС, 1936. – 44 с.
1492130
   Тези доповідей першої конференції молодих учених України. Фізична секція. – К. : Радянська школа, 1936. – 18 с.
1492131
   Тези доповідей першої конференції молодих учених України. Хемічна секція. – К. : Радянська школа, 1936. – 48 с.
1492132
   Тези доповідей першоїї конференції молодих учених України. Математична секція. – К. : Радянська школа, 1936. – 22 с.
1492133
   Тези доповідей Подільскої історико-краєзнавчої коференції, жовтень 1965 р.. – Хмельницький, 1965. – 121с.
1492134
   Тези доповідей Республіканської конференції з методики викладання іноземних мов. – К., 1965. – 160с.
1492135
   Тези доповідей Республіканської наукової конференції з питань культури української мови. – К., 1963. – 117с.
1492136
   Тези доповідей співробітників Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, що опубліковані у 2019 році // Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків, 2020. – Вип. 8. – С. 109-181


  Харківський національний університет повітряних сил ім. І. Кожедуба
1492137
   Тези доповідей сьомої аспірантської конференції науково-дослідного інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР. – Львів, 1965. – 95с.
1492138
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу, травень 1964 р. : Романо-германська філологія. – Ужгород, 1964. – 78с.
1492139
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї наукової конференції. Кафедра історії КПРС. – Ужгород, 1964. – 81с.
1492140
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї наукової студентстьскої конференції. – Ужгород, 1965. – 82с. – (Серія філологічна)
1492141
   Тези доповідей та повідомлення до 18-ї щорічної наукової конференції Ужгородського державного університету, квітень 1964 р.. – Ужгород, 1964. – 90с. – (Серія історичних наук)
1492142
   Тези доповідей та повідомлення до 19-ї наукової конференції. – Ужгород, 1965. – 79с. – (Серія біологічна)
1492143
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження О.Ю.Кобилянської. – Ужгород, 1964. – 83с.
1492144
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвяченої 20-річчю визволення Закарпаття Радянською Армією : Грудень 1964 р. – Ужгород, 1964. – 199с.
1492145
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвяченої 45-річчю Угорської Радянської Республіки : Травень 1964 р. – Ужгород, 1964. – 166с.
1492146
   Тези доповідей та повідомлення до наукової конференції, присвященої 100-річчю з дня народження О.Ю.Кобилянської. – Ужгород, 1964. – 49с.
1492147
   Тези доповідей та повідомлення до Наукової сесії, присвяченої 20-річчю звершення возз"єднання українських земель в єдиній Українській Радянській державі. – Ужгород, 1965. – 125с.
1492148
   Тези доповідей та повідомлення кафедри діалектичного та історичного матеріалізму : До 17-ї університетської наукової конференції, квітень 1963 р. – Ужгород, 1963. – 80с.
1492149
   Тези доповідей та повідомлення кафедри політичної економії до 18-ї університетської конференції : Квітень 1964 р. – Ужгород, 1964. – 63с.
1492150
   Тези доповідей та повідомлення кафедри політичної економії до 19-ї університетської наукової конференції, травень 1965 р.. – Ужгород, 1965. – 91с.
1492151
   Тези доповідей та повідомлення кафедри політичної економії до 19 університетської наукової конференції. – Ужгород, 1965. – 92с.
1492152
   Тези доповідей та повідомлення Міжвузівської конференції з питань теорії та методи викладання іноземних мов. – Ужгород, 1964. – 132с.
1492153
   Тези доповідей та повідомлення наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 150-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка. – Ужгород, 1964. – 106с.
1492154
   Тези доповідей та повідомлення наукової конференції, присвяченої 60-річчю 2-го з"їзду РСДРП. – Ужгород, 1963. – 150с.
1492155
   Тези доповідей та повідомлення наукової сесії, присвяченої 100-річчю Першого Інтернаціоналу. – Ужгород, 1964. – 115с.
1492156
   Тези доповідей та повідомлень. – Ужгород, 1959. – 78с. – (Серія історична ; Вип. 3)
1492157
   Тези доповідей та повідомлень 17-ї наукової конференції, квітень 1960 р.. – Ужгород, 1963. – 34с. – (Серія педагогічна)
1492158
   Тези доповідей та повідомлень 17-ї наукової конференції, квітень 1963 р.. – Ужгород, 1963. – 71с. – (Серія історична)
1492159
   Тези доповідей та повідомлень до 17-ї наукової студентської конференції, травень 1964 р.. – Ужгород, 1964. – 50с. – (Серія філологічна)
1492160
   Тези доповідей та повідомлень до звітної наукової сесії викладачів Сумського педагогічного інституту ім.А.С. Макаренка. – Суми, 1965. – 117с.
1492161
   Тези доповідей та повідомлень кафедри політичної екномії до 17-ї університетської конференції, квітень 1963 р.. – Ужгород, 1963. – 80с.
1492162
   Тези доповідей та повідомлень на коференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1964 р.. – Запоріжжя, 1965. – 165 с.
1492163
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції кафедр інституту за 1965 рік. – Кривий Ріг, 1965. – 60с.
1492164
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1957 рік. – Черкаси
Вип. 3. – 1957. – 42с.
1492165
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1957 рік. – Черкаси
Вип. 3. – 1957. – 12с.
1492166
   Тези доповідей та повідомлень на науковій конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідної роботи за 1957 рік. – Черкаси
Вип. 3. – 1957. – 24с.
1492167
   Тези доповідей четвертої аспірантської конференції н.д.ін-ту землеробства і тваринництва західних районів УРСР. – Львів, 1960. – 74 с.
1492168
   Тези доповіді М.С. Хрущова на 21 з"їзді КПРС. – Київ, 1959. – 100с.
1492169
   Тези допоідей до 20 наукової конференції. – Ужгород, 1966. – 84с.
1492170
  Ленін В.І. Тези і доповідь про буржуазну демократію і диктатуру пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 45с.
1492171
  Ленін В.І. Тези і доповідь про буржуазну демократію і диктатуру пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1938. – 24с.
1492172
  Ленін В.І. Тези і доповідь про буржуазну демократію і диктатуру пролетаріату / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 24 с.
1492173
   Тези і матеріали до Х з"їздуКП(б)У на ХУ з"їзду ВКП(б). – Харків, 1927. – 86с.
1492174
   Тези і реферати доповідей по фізичному вихованню, анатомії і фізіології людини, лікарському контролю і гігієні. 17-а звітна наукова конференція, січень-лютий. – Харків, 1962. – 51с.
1492175
   Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" = The conference delicated to 50th annuiversary of the virology department "Virology: the past, the present and the future" : Київ, 12 квітня 2012 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [відп. ред. В.П. Поліщук]. – Київ : Київський університет, 2012. – 127, [1] с. – Текст укр., англ.
1492176
   Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права. – Київ : [б. в.], 2013. – 190 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
1492177
   Тези науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського територіального відділення Малої академії наук України (відділення історії, наук про Землю, філософії та суспільствознавства) : [збірник] / Харк. облдержадмін., Голов. упр. освіти і науки Харк. обл. держадмін., Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харк. обл. станція юних туристів ; [упоряд. Вовк О В.]. – Харків : [б. в.], 2012. – 342, [1] с. – Назва обкл. : Перші кроки до науки. - Текст укр., рос.
1492178
   Тези науково-практичної конференції "Проблеми експлуатації та захисту інформаційно-комунікаційних систем" = Proceedings of the scientific and practical conference "Operational and security problems of information and communication systems" = Тезисы научно-практической конференции "Проблемы эксплуатации и защиты информационно-коммуникационных систем" : 2-5 черв. 2014 р., м. Київ, Україна / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Держ. служба спец. з"язку та інформації України, TP-LINK Ukraine ; [голов. ред.: Г.Ф. Конахович]. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 119, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
1492179
   Тези наукової конференції викладачів Чернігівського педагогічного інституту, присвячної 40-річчю Комуністичної партії України. – Чернігів : [Б. в.], 1958. – 22 с.
1492180
   Тези одинадцятого Британсько-українського симпозіуму (БУС-11) "Інноваційні технології та методики в анестезіології та ІТ" (17-20 квітня 2019 року, м. Київ) // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 171-272. – ISSN 2224-0586
1492181
   Тези П"ятої міжнародної студентсько-аспірантської конференції "Філософія. Нове покоління" : 25-27 лютого 2010, Київ / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; [ упоряд. Поляков Є.М.]. – Київ : НаУКМА
5 : Критика як філософська настанова. – 2010. – 56 с.
1492182
   Тези пленарних і секційних доповідей. – Одеса, 1972. – 435с.
1492183
   Тези про 300-річчя возз"єднання України з Росією. – К., 1954. – 127с.
1492184
   Тези про 300-річчя возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – 31 с.
1492185
  Печеранський І. Тези про В. Липинського: уроки "національного ідеалізму" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 95-97
1492186
  Ющенко Віктор Тези про майбутнє // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 30-32. – ISSN 1819-7329


  Основні контексти вибору майбутнього, 2002 рік.
1492187
  Приходько В. Тези про методологічні основи теорії і практики будівництва власного здоров’я // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 1. – С. 35-44. – ISSN 2616-650X


  У статті висвітлено критичний стан системи охорони здоров"я як у світі, так і на пострадянському просторі, котра побудована на виключній відповідальності держави. Мета статті полягає в обґрунтуванні методологічних основ теорії і практики будівництва ...
1492188
   Тези Республіканскьої наукової конференції "Значення ленінської ідеї про загальність відображення для розвитку сучасного природознавства". – Київ, 1968. – 110 с.
1492189
   Тези республіканської наукової конференції "Діалектичний матеріалізм і сучасне природознавство (проблеми методу в філософії і природознавстві)". – Київ, 1971. – 137с.
1492190
   Тези Республіканської наукової конференції з проблем експериментування в методиці навчання іноземних мов. – К., 1968. – 191с.
1492191
   Тези учасників Круглого столу, присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка : 23 груд. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : [б. в.], 2016. – 50 с. – Без тит. арк. – Бібліогр. в тексті
1492192
   Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / Фінанс.-прав. ліцей Фінанс.-прав. коледжу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2010. – 42 с.
1492193
   Тези Центрального Комітету КПРС до XIX Всесоюзної партійної конференції : схвалено Пленумом ЦК КПРС 23 травня 1988 року. – Київ : Політвидав України, 1988. – 29 с.
1492194
  Білик Б.І. Тези ЦК КПРС "До 100-piччя з дня наpодження Володимиpа Iллiча Ленiна"- важливий полiтичний i теоpетичний документ / Б.І. Білик; Відділ пропаганди і агітації Київського КП України. – Київ : Знання, 1970. – 22с.
1492195
  Колєсник І.Г. Тези ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про зміцнення зв"язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в країні" і завдання педагогічної пропаганди на даному етапі / І.Г. Колєсник. – Київ, 1958. – 25с.
1492196
   Тези щодо політики України стосовно Російської Федерації : [пер. з англ.] / Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2020. – 17, 17 с. – Кн. -"переверт" укр. та англ. мовами. - Назва англ. мовою. :Position paper On Ukraine"s policy towards the Russian Federation. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-346-6
1492197
   Тези щорічного звіту декана юридичного факультету на Конференції трудового колективу 20 грудня 2004 р.: "Юридичний факультет у 2003/2004 навчальному році: основні досягнення та перспективи розвитку". – Київ : КНУ, 2004. – 17с.
1492198
   Тезизы докладов второй геологической конференции "Лутугинские чтения". – Луганск, 1966. – 155 с.
1492199
  Иванов С.Ю. Тезис "не более чем" у Демокрита // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 49-53. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
1492200
  Розенгрен М. Тезис Протагора: доксологическая перспектива // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 171-178. – ISSN 0042-8744
1492201
   Тезиси : На централния комитет на Българската комунистическа партия за развитието на образователната система в Народна Република България. – София : Партиздат, 1979. – 75, [3] с.
1492202
   Тезисы 1-й Всесоюзной научно-методической конференции по методике преподавания иностранных языков на неязыковых факультетах университетов.. – М., 1970. – 196с.
1492203
  Коми Тезисы 10-й Коми Республиканской молодежной научной конференции / Коми, молодежная научная конференция (10 ; 1987) республиканская; Тимонин Н.И. – Сыктывкар, 1987. – 170с.
1492204
   Тезисы 4-й научной конференции молодых специалистов. – Киев : Наукова думка, 1966. – 54с.
1492205
   Тезисы 7 Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. – М., 1982. – 141с.
1492206
   Тезисы IV диалектологической конференции по изучению говоров и языковых контактов в прибалтийских республиках. – Вильнюс, 1972. – 72с.
1492207
   Тезисы IV международной научной конференции "Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии (НАНСИС-2013)" : 19-22 нояб. 2013 г., Киев / Нац. акад. наук Украины ; [редкол.: А.Г. Наумовец (пред.) и др.]. – Киев : Ин-т металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, 2013. – 578, [2] с. : ил., табл. – Загл. обл.: IV Международная научная конференция "Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии". Тезисы. - Текст рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-6969-9
1492208
   Тезисы IV симпозиума составителей словаря М.Горького.. – Рига, 1971. – 104с.
1492209
   Тезисы V Всесоюзной межвузовской научной конференции по проблеме " Управление качеством, эффективностью и совершенствованием ассортимента промышленных товаров на базе стандартизации и применен. выч.. – Тбилиси, 1981. – 296с.
1492210
   Тезисы V Всесоюзной межвузовской научной конференции по проблеме " Управление качеством, эффективностью и совершенствованием ассортимента промышленных товаров на базе стандартизации и применен. выч.. – Тбилиси
3. – 1981. – 322с.
1492211
   Тезисы V всесюзной межвузовской научной конференции по проблеме: "Управление качеством, эффективностью и совершенствованием ассортимента промышленных товаров на базе стандартизации и применения вычи. – Тбилиси, 1981. – 186с.
1492212
   Тезисы XV областной научно-технической конференции, посвященной дню радио и дню связиста / Областная научно-техническая конференция, посвященная дню радио и дню связиста; Институт математики Сибирского отделения АН СССР. – Новосибирск
Секция "Вычислительная техника". – 1972. – 60 с.
1492213
   Тезисы XVII съезда Всесоюзного общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов им.И.И.Мечникова. : (г. Алма-Ата, сентябрь 1989 г.). – Москва
Т. 1. – 1989. – 262с.
1492214
   Тезисы XVII съезда Всесоюзного общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов им.И.И.Мечникова. : (г. Алма-Ата, сентябрь 1989 г.). – Москва
Т. 2. – 1989. – 196с.
1492215
  Пешко А.В. Тезисы академика А.В. Пешко. – Киев : [б. и.], 2017. – 297, [7] с. : фотоил. – В надзаг.: Украина. – Библиогр.: с. 37-38, 40-43
1492216
   Тезисы всесоюзного семинара "Вещественный состав фосфоритов".. – Новосибирск, 1977. – 124с.
1492217
  Комплексная Тезисы всесоюзной научной конференции "Комплексная диагностика и оценка функциональных возможностей организма и механизмы адаптации к напряженной мышечной деятельности высококвалифицированных спортс / Комплексная, и оценка функциональных возможностей организма и механизмы адаптации к напряженной мышечно диагностика. – Москва, 1990. – 308 с.
1492218
   Тезисы второй Всесоюзной конференции "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение" / Всесоюзная конференция "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение"; Институт физики АН БССР; Физико-техничнский институт им. С. Умарова Таджикской ССР. – Минск, 1977. – 387 с.
1492219
   Тезисы выступлений на республиканской научно-теоретической конференции "Политико-экономические проблемы социалистического воспроизводства".. – Киев, 1981. – 310 с.
1492220
   Тезисы двенадцатого съезда Болгарской Коммунистической партии о работе партии, о социальном, экономическом и культурном развитии Народной Республики Болгарии в седьмой пятилетке (1976-1980 гг.) и задачах на восьмую пятилетку (1981-1985 гг.) : и на период до 1990 года / Болгарская Коммунистическая партия. Съезд 12-й. – София : Пресс, 1981. – 125 с.
1492221
   Тезисы двенадцатой Коми Республиканской молодежной научной конференции / Коми, республиканская молодежная научная конференция, Сыктывкар 12-я., , 1994. – Сыктывкар, 1994. – 156с.
1492222
   Тезисы дискуссии "ТИпология как раздел языкознания".. – М., 1976. – 199с.
1492223
   Тезисы дколадов на предстоящем семинаре специалистов Министерства геологии УзССР по применению математики и ЭВМ в геологии, гидрогеологии и геофизике.. – Ташкент, 1972. – 62с.
1492224
   Тезисы доклада товарища Н.С. Хрущова на 21 съезде КПСС "Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 гг" и задачи Коммунистической партии Казахстана. – Алма-Ата, 1959. – 15с.
1492225
   Тезисы докладов. – Воронеж, 1957. – 36с.
1492226
   Тезисы докладов. – Владивосток, 1958. – 46с.
1492227
   Тезисы докладов. – Владивосток, 1960. – 82с.
1492228
   Тезисы докладов : Секция истории КПСС, философии и политической экономии: 16-я отчетно-научная конференция, 25 января - 27 января. – Харьков, 1961. – 55с.
1492229
   Тезисы докладов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 192 с.
1492230
   Тезисы докладов. – Ереван, 1965. – 76с.
1492231
   Тезисы докладов. – Киев, 1965. – 80с.
1492232
   Тезисы докладов. – Львов, 1967. – 295 с.
1492233
   Тезисы докладов / Научно-техническая, конференция молодых геофизиков Украины, , Киев. 5-я., 1973. – Киев, 1974. – 83с.
1492234
   Тезисы докладов / Научно-техническая, конференция молодых ученых, Пермь. 2-я., 1975. – Пермь, 1975. – 96с.
1492235
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
1. – 1975. – 118с.
1492236
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 2 : История озер в плейстоцене. – 1975. – 195с.
1492237
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 3 : История озер в голоцене. – 1975. – 189с.
1492238
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 4 : История озер и внутренних морей аридной зоны. – 1975. – 121с.
1492239
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по вычислительной томографии. Новосибирск. симпоз., 1983. – Новосибирск, 1983. – 214с.
1492240
   Тезисы докладов. – М., 1984. – 176с.
1492241
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по фотохимическим процессам земной атмосферы (1986 ; Черноголовка). симпоз. – Черноголовка, 1986. – 172с.
1492242
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпоз. по атмосферному электричеству. – Тарту, 1986. – 299с.
1492243
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по химии неорганических фторидов (8 ; 1987 ; Полевской). симпоз. – Москва, 1987. – 448 с.
1492244
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, "Теоретические основы и конструирование численных..." VІІ ; 1988 ; Кемерово семинар. – Кемерово, 1988. – 140 с.
1492245
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по гомогенному катализу (2 ; 1988 ; Донецк). симпоз. – Черноголовка, 1988. – 105с.
1492246
   Тезисы докладов : Третья международная конференция / Язык и культура; Украинский инст.междунароных отношений; Каф. укр. и русск. языков; Сост. С.Б.Бураго. – Киев, 1994. – 356с.
1492247
   Тезисы докладов (конференции) Всес. орд.Ленина Академи с-х. наук им.В.И.Ленина.. – М., 1958. – 196с.
1492248
   Тезисы докладов 1-й научной региональной сессии. – Горький, 1962. – 145с.
1492249
   Тезисы докладов 1-й студенченской конференции по гуманитарным и естественным наукам Прибалтийских республик и Белорусской ССР : Тарту, 22-23 октября 1976 г. – Тарту, 1976. – 128с.
1492250
   Тезисы докладов 1 Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему "Теоретические проблемы восточного языкознания".. – М.
1. – 1977. – 156с.
1492251
   Тезисы докладов 1 Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему "Теоретические проблемы восточного языкознания".. – М.
2. – 1977. – 132с.
1492252
   Тезисы докладов 1 научной конференции молодых ученых. – Новосибирск, 1972. – 75с.
1492253
   Тезисы докладов 10-й Всесоюзной конференции по электронной микроскопии (Ташкент, 1976) / Всесоюзная конференция по электронной микроскопии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 1. – 1976. – 389 с.
1492254
   Тезисы докладов 10-й Всесоюзной конференции по электронной микроскопии (Ташкент, 1976) / Всесоюзная конференция по электронной микроскопии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2. – 1976. – 402 с.
1492255
   Тезисы докладов 10-й научной студенческой конференции. – Новосибирск, 1972. – 63с.
1492256
   Тезисы докладов 10-й научной студенческой конференции. – Новосибирск, 1972. – 32с.
1492257
   Тезисы докладов 11 симпозиума микологов и лихонологов Прибалтийских республик и Белоруссии. – Таллин, 1988. – 185с.
1492258
   Тезисы докладов 12-й конференции восточного кружка СНТО 4,5 и 6 мая 1966 г.. – Ленинград, 1966. – 48с.
1492259
   Тезисы докладов 12 Всесоюзного семинара по линейным ускорителям заряженных частиц (1991; Харьков). / Всесоюзный семинар по линейным ускорителям заряженных частиц (12; 1991; Харьков). – Харьков : ЦНИИатоминформ, 1991. – 150 с.
1492260
   Тезисы докладов 13-й научно-методической сессии, посвященной вопросам изучения научной литературы в стилистическом, переводческом и разговорном аспектах. – Москва-Новосибирск, 1965. – 78с.
1492261
   Тезисы докладов 13-й отчетной научной сессии профессорско-преподавательского состава Черновицкого университета. – Черновцы, 1957. – 323с.
1492262
   Тезисы докладов 14-й студенческой научной конференции, посвященной 40-летию Ленинградского ветеринарного института. – Ленинград, 1960. – 24с.
1492263
   Тезисы докладов 15 сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (27-31 января 1969 г.). – Ленинград : ПКОП ВСЕГЕИ, 1969. – 100с.
1492264
   Тезисы докладов 16-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава Ленинградского электротехнического института, посвященной 90-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1960. – 124с.
1492265
   Тезисы докладов 16 всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов : Ульяновск, 4-7 октября 1977 г. – Москва
Ч. 3. – 1977. – 357 с.
1492266
   Тезисы докладов 16 Всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов. – Москва
1. – 1977. – 379с.
1492267
   Тезисы докладов 16 Всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов. – Москва
2. – 1977. – 232с.
1492268
   Тезисы докладов 17-го Международного семинара преподавателей русского языка стран Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва, 1977. – 40с.
1492269
   Тезисы докладов 18-й научной студенческой конференции : Математика, физика, химия. – Вильнюс, 1965. – 84с.
1492270
   Тезисы докладов 18-й научной студенческой конференции. Экономика и право. – Вильнюс, 1965. – 56с.
1492271
   Тезисы докладов 19-й Научной студенческой конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1966. – 115с.
1492272
   Тезисы докладов 2-го Всесоюзного совещания по теотермобарометрии 20-25 сентября 1965 г.. – Новосибирск, 1965. – 136с.
1492273
   Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции "использование микробных метаболитов в народном хозяйстве". – Кишинев, 1966. – 68с.
1492274
   Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции по конструктивной теории функций. – Баку, 1962. – 183 с.
1492275
   Тезисы докладов 2-й Конференции молодых специалистов Украинского научно-исследовательского ин-та природных газов. – Харьков, 1966. – 67с.
1492276
   Тезисы докладов 2-й научной региональной сессии.. – Горький, 1965. – 106с.
1492277
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 46с.
1492278
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 80с.
1492279
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 101с.
1492280
   Тезисы докладов 2 Всесоюзного симпозиума по активной поверхности твердых тел.. – Тарту : Тартуский ГУ, 1977. – 119с.
1492281
   Тезисы докладов 2 Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 1975) / Всесоюзное совещание по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 1975). – Ленинград : НИИЭА, 1975. – 129 с.
1492282
   Тезисы докладов 2 Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов.. – Ленинград, 1981. – 306с.
1492283
   Тезисы докладов 2 зонального совещания заведующих кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов и вузов Эстонской ССР.. – Тарту, 1977. – 142с.
1492284
   Тезисы докладов 2 Прибалтийской орнитологической конференции по проблеме миграции птиц. – Таллин, 1954. – 59с.
1492285
   Тезисы докладов 20-й научно-исследовательской конференции : Секция общественных наук. – Москва, 1962. – 48с.
1492286
   Тезисы докладов 20-й научной сессии. – Черновцы, 1964. – 52с.
1492287
   Тезисы докладов 20-й научной сессии, апрель 1964 г. : Тем.сб.: История КПСС, политэкономия, философия. – Черновцы, 1964. – 173с.
1492288
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1967. – 93с.
1492289
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Математика, физика, химия. – Вильнюс, 1967. – 35с.
1492290
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1967. – 48с.
1492291
   Тезисы докладов 20 Всесоюзного совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, 1989) / Всесоюзное совещание по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, 1989). – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 192 с.
1492292
   Тезисы докладов 21-й научной сессии. – Черновцы, 1965. – 107с.
1492293
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, июнь. – Черновцы, 1965. – 277с.
1492294
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 29с.
1492295
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 152с.
1492296
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 19с.
1492297
   Тезисы докладов 21-й Студенческой научной конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1968. – 123с.
1492298
   Тезисы докладов 21-й Студенческой научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1968. – 47с.
1492299
   Тезисы докладов 22-й научно-технической конференции. – Львов, 1965. – 15с.
1492300
   Тезисы докладов 22-й научной сессии. – Черновцы, 1966. – 184с.
1492301
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, июнь. – Черновцы, 1966. – 128с.
1492302
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 180с.
1492303
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 31с.
1492304
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 238с.
1492305
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 82с.
1492306
   Тезисы докладов 22-й студенченской научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1970. – 135с.
1492307
   Тезисы докладов 22 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Киев : Киевский университет
Ч. 2. – 1972. – 136с.
1492308
   Тезисы докладов 23-й научной конференции Латвийского государственного института физической культуры. – Рига, 1970. – 80 с.
1492309
   Тезисы докладов 27-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 94с.
1492310
   Тезисы докладов 27 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Л., 1977. – 628с.
1492311
   Тезисы докладов 28 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Алма-Ата, 1978. – 632с.
1492312
   Тезисы докладов 29 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1979. – 609с.
1492313
   Тезисы докладов 3-й Всесоюзной конференции "Автоматизация поискового конструирования и подготовка инженерных кадров". – Иваново, 1983. – 208с.
1492314
   Тезисы докладов 3-й конференции по палеомагнетизму.. – Л., 1959. – 40с.
1492315
   Тезисы докладов 3-й научно-методической конференции факультета романо-германской филолоиги. – Воронеж, 1964. – 36с.
1492316
   Тезисы докладов 3-й Научной студенческой конференции вузов г.Симферополя 23 апреля 1965 года. – Симферополь, 1965. – 80с.
1492317
   Тезисы докладов 3-й Научной студенческой конференции вузов г.Симферополя 23 апреля 1965 года. – Симферополь, 1965. – 80с.
1492318
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидрологического съезда. – Л.
Секция гидродинмики и русловых процессов. – 1957. – 90с.
1492319
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидрологического съезда. – Л.
Секция водного хозяйства. – 1957. – 53с.
1492320
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидролоигческого съезда. – Л.
Секция гидрофизики. – 1957. – 79с.
1492321
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 1. – 1982. – 256с.
1492322
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 2. – 1982. – 156с.
1492323
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 3. – 1982. – 162с.
1492324
   Тезисы докладов 3 Конференции по геологии и полезным ископаемым Северного Кавказа. – Ессентуки, 1968. – 216с.
1492325
   Тезисы докладов 30 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра.. – Ленинград : Наука, 1980. – 639с.
1492326
   Тезисы докладов 31-й студенческой научной конференции : Истор. науки. – Самарканд, 1972. – 112с.
1492327
   Тезисы докладов 31 совещания по ядерной спектроскопии и стуктуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1981. – 672с.
1492328
   Тезисы докладов 32 cовещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1982. – 576 с.
1492329
   Тезисы докладов 33 cовещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра : Мсква, 19-21 апреля 1983 г. – Ленинград : Наука, 1983. – 600с.
1492330
   Тезисы докладов 34 cовещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1984. – 618 с.
1492331
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 1. – 1983. – 142с.
1492332
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 2. – 1983. – 146с.
1492333
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 3. – 1983. – 118с.
1492334
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного совещания по иммунитету сельскохозяйственных растений. – Кишинев, 1965. – 44с.
1492335
   Тезисы докладов 4-й научной конференции по японкой филологии. – Москва, 1973. – 48с.
1492336
   Тезисы докладов 4 Всесоюзного симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1984. – 224с.
1492337
   Тезисы докладов 4 Всесоюзной конференции по магнитным жидкостям. – Иваново
Т. 1. – 1985. – 242с.
1492338
   Тезисы докладов 4 Всесоюзной конференции по магнитным жидкостям. – Иваново
Т. 2. – 1985. – 201с.
1492339
   Тезисы докладов 4 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям; Редкол.: А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов, П.В. Сорокин и др.; НАНУ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический ин-т". – Харьков, 2006. – 96с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
1492340
   Тезисы докладов 5-го Республиканского семинара по методике использования технических средств в преподавании технических, общественных и гуманитарных дисциплин и проблемы научной организации уч. проц. – Ташкент, 1977. – 179с.
1492341
   Тезисы докладов 5-й Всесоюзной конференции "Физико-химические исследования фосфатов". – Ленинград
Ч. 1. – 1981. – 236с.
1492342
   Тезисы докладов 5-й Всесоюзной конференции НСО психологов. – Москва, 1970. – 158с.
1492343
   Тезисы докладов 5-й научной конференции молодых геологов Украины. – Киев, 1968. – 148с.
1492344
   Тезисы докладов 5 Всесоюзного симпозиума по люминесцентным приемникам и преобразователям рентгеновского излучения. – Таллин : Тартуский ГУ, 1985. – 212с.
1492345
  Всесоюзное Тезисы докладов 5 Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве / Всесоюзное, по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве совещание. – Ленинград : ЦНИИИ, 1985. – 295 с.
1492346
  АН СССР Дагестанский Тезисы докладов 5 конференции молодых учёных / АН СССР Дагестанский, филиал. – Махачкала, 1985. – 142с.
1492347
   Тезисы докладов 5 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 26 февраля - 2 марта 2007 г. / НАНУ; ННЦ ХФТИ; Редкол.: А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов, П.В. Сорокин и др. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2007. – 104с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
1492348
   Тезисы докладов 6-го делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. – Ленинград, 1978. – 417с.
1492349
   Тезисы докладов 6-го совещания директоров библиотек АН СССР и академии наук союзных республик. – Москва, 1960. – 74с.
1492350
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по планированию и автоматизации эксперимента в научных исследованиях. – Москва
1. – 1980. – 156с.
1492351
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по планированию и автоматизации эксперимента в научных исследованиях. – Москва
2. – 1980. – 155с.
1492352
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по химии и биохимии углеводов : Ростов-на Дону, 19-21 октября 1977. – Москва : Наука, 1977. – 116с.
1492353
   Тезисы докладов 6-й Межвузовской конференции по методике преподавания иностранных языков на фак-тах и в ин-тах иностранных языков. – Москва, 1964. – 130с.
1492354
   Тезисы докладов 6-й научной конференции Библиотеки Академии наук СССР. – Ленинград, 1960. – 29с.
1492355
   Тезисы докладов 6 Всесоюзного симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел (РЭМ 1989; / Всесоюзный симпозиум по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел (6; РЭМ 1989;. – Звенигород : ФИХФ АН СССР, 1989. – 221 с.
1492356
   Тезисы докладов 6 Всесоюзной конференции по взаимодействию электромагнитных излучений с плазмой. – Душанбе, 1991. – 168с.
1492357
   Тезисы докладов 6 Всесоюзной конференции по нерезонансному взаимодействию оптического излучения с веществом. – Вильнюс, 1984. – 488с.
1492358
   Тезисы докладов 7-го делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. – Ленинград, 1983. – 432с.
1492359
   Тезисы докладов 7-й конференции профессорско-преподавательского состава Ленингардского государственного библиотечного института по итогам научной работы 16-19 декабря 1959 года. – Ленинград, 1959. – 59с.
1492360
   Тезисы докладов 7-й Украинской республиканской конференции по неорганической химии.. – Одесса, 1972. – 254с.
1492361
   Тезисы докладов 7 совещания-семинара заведующих кафедрами и ведущих лекторов по общей физике высших учебных заведений Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области. – Таллин : ТПИ
Ч. 1. – 1979. – 139 с.
1492362
   Тезисы докладов 7 совещания-семинара заведующих кафедрами и ведущих лекторов по общей физике высших учебных заведений Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области. – Таллин : ТПИ
Ч. 2. – 1979. – 151с.
1492363
   Тезисы докладов 8-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Москва, 24-26 сентября 1985 г.. – Москва
Ч. 1. – 1985. – 129 с.
1492364
   Тезисы докладов 8-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Москва, 24-26 сентября 1985 г.. – Москва
Ч. 2. – 1985. – 168 с.
1492365
   Тезисы докладов 8-й Коми республиканской молодежной научной конференции по общественным наукам. – Сыктывкар, 1978. – 50с.
1492366
   Тезисы докладов 8-й Научной конференции профессорско-преподавательского состава и 11-й научной студенческой конференции. – Волгоград, 1991. – 176 с.
1492367
   Тезисы докладов 9-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Свердловск, 23-25 июня 1987 г.. – Свердловск
Ч. 2. – 1987. – 156 с.
1492368
   Тезисы докладов 9-й Конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научной работы 12-15 декабря 1961 года. – Ленинград, 1961. – 62с.
1492369
   Тезисы докладов I Всесоюзной конференции "Химия и применение неводных растворов", 11-13 нояб. 1986 г. : [В 3 т.]. – Иваново : [Б. и.]
Т. 2 (Продолжение). – 1986. – 201-399 с. : ил.
1492370
   Тезисы докладов I Всесоюзной конференции "Химия и применение неводных растворов", 11-13 нояб. 1986 г. : [В 3 т.]. – Иваново : Б. и.]
Т. 3 (Продолжение). – 1986. – 401-589 с. : ил.
1492371
   Тезисы докладов I Всесоюзной конференции "химия и применение неводных растворов", 11-13 ноября 1986 г. : [В 3 т.]. – Иваново : [Б. и.]
Т. 1. – 1986. – 199 с. : ил.
1492372
   Тезисы докладов II-ой региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 100 с.
1492373
   Тезисы докладов II Всесоюзной конференции по проблемам искусства народов Закавказья, Средней Азии, Казахстана и восточных республик РСФСР. – Москва, 1970. – 64 с.
1492374
  Конференция Тезисы докладов II Конференции по программированному обучению республик Прибалтики и Белоруссии (23-25 января 1969 г.) / Конференция, по программированному обучению республик Прибалтики, Белоруссии и; М-во высш. и сред. спец. образования Литов. ССР. М-во высш. и сред. спец. образования Латв. ССР. М-во высш. и сред. спец. образования Эст. ССР. М-во высш. и сред. спец. образования БССР. Вильнюсский гос. пед. ин-т. – Вильнюс : [Б. и.], 1969. – 244 с.
1492375
   Тезисы докладов IV Всероссийского съезда эпидемиологов и микробиологов.. – М., 1978. – 307с.
1492376
   Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. – Тарту, 1970. – 190 с.
1492377
   Тезисы докладов IX конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 21-25 февраля 2011 г., Харьков / НАНУ ; Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" ; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики ; [редкол.: Довбня А.Н., Слабоспицкий Р.П., Карнаухов И.М. и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2011. – 120 с.
1492378
   Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по композиционным материалам. 13-15 октября 1891г.. – Москва
Вып. 1. – 1983. – 207 с.
1492379
   Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по композиционным материалам. 13-15 октября 1891г.. – Москва
Вып. 2. – 1983. – 220 с.
1492380
   Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по электрохимии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2. – 1982. – 360 с.
1492381
   Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по электрохимии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 3. – 1982. – 351 с.
1492382
   Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по электрохимии (21-25 июня 1982 г.). – Москва : ВИНИТИ
Т. 1. – 1982. – 358 с.
1492383
   Тезисы докладов VI конференции молодых специалистов ДВФ СО АН СССР. – Владивосток : [б. и.], 1963. – 96 с.
1492384
   Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них" / Всесоюзная конференция " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них"; Всесоюзное объединение промышленности химических реактивов и особо чистых веществ Союзреактив. – Донецк
Ч. 1 : Секция "Методы получения сегннето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов". – 1983. – 187 с.
1492385
   Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них" / Всесоюзная конференция " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них"; Всесоюзное объединение промышленности химических реактивов и особо чистых веществ Союзреактив. – Донецк
Ч. 2 : Секция "Методы получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, кондесаторных и резиствных материалов". – 1983. – 188 с.
1492386
   Тезисы докладов VIII Всес. конф. по физической химии и жлектрохимии ионных расплавов и твердых электролитов. – Ленинград : Наука
Т. 1 : Физическая химия ионных расплавов. – 1983. – 243 с.
1492387
   Тезисы докладов VIII Всес. конф. по физической химии и жлектрохимии ионных расплавов и твердых электролитов (Ленинград, 11-13 окт. 1983 г.). – Ленинград : Наука
Т. 2 : Электрохимия ионных расплавов. – 1983. – 228 с.
1492388
   Тезисы докладов VIII Всес. конф. по физической химии и электрохимии ионных расплавов и твердых электролитов (Ленинград, 11-13 окт. 1983 г.). – Ленинград : Наука
Т. 3 : Твердые электролиты. – 1983. – 171 с. : ил.
1492389
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 1. – 1983. – 160 с.
1492390
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 2. – 1983. – 162 с.
1492391
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 3. – 1983. – 168 с.
1492392
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 4. – 1983. – 90 с.
1492393
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 5. – 1983. – 127 с.
1492394
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 6. – 1983. – 245 с.
1492395
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии. – Таллин
1. – 1980. – 40 с.
1492396
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
2. – 1980. – 184с.
1492397
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
3. – 1980. – 126с.
1492398
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
4. – 1980. – 126с.
1492399
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
5. – 1980. – 127с.
1492400
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
6. – 1980. – 142с.
1492401
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
7. – 1980. – 164с.
1492402
   Тезисы докладов XII конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 17-21 марта 2014 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 120, [1] с., включ. обл. – Без тит. л. - Ст. рос., укр.
1492403
   Тезисы докладов XIV всесоюзного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений (23-25 июня 1981 г.). – Иваново : [Б.и.]
Т. 1. – 1981. – 362 с. : ил.
1492404
   Тезисы докладов XIV всесоюзного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений (23-25 июня 1981 г.). – Иваново : [Б.и.]
Ч. 2. – 1981. – 363-716 с. : ил.
1492405
   Тезисы докладов XIV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 22-25 марта 2016 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2016. – 120 с. – Без тит. л. - Текст рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст.
1492406
   Тезисы докладов XV Всемирного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений (3-5 сентября 1985 г.). – Киев : КГУ
Ч. 1. – 1985. – 300 с.
1492407
   Тезисы докладов XV Всесоюзного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений. – Киев : КГУ
Ч. 2. – 1985. – 591 с.
1492408
   Тезисы докладов XV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 21-24 марта 2017 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харків : ННЦ ХФТИ, 2017. – 118, [2] с. – Без тит. л. - Ст. рос., укр. – Библиогр. в конце ст.
1492409
   Тезисы докладов XVI конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 20-23 марта 2018 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2018. – 114, [1] с. – Без тит. л. - Текст рус., англ., укр. – Библиогр. в конце ст.
1492410
   Тезисы докладов XVII конференции по физике высоких энергий и ядерной физике : 26-29 марта 2019 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики ; [редкол.: М.А. Хажмурадов и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2019. – 116, [1] с., включ. обл. – Кн. описана по обл. - Ст. англ., укр., рус.
1492411
   Тезисы докладов XVII научно-методической сессии, посвященной методике преподавания иностранных языков в системе Академии наук и лингвистическим основам методики преподавания иностранных языков.. – Москва-Кишинев, 1969. – 180с.
1492412
   Тезисы докладов XVII сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (25 - 29 января 1971 г.) ; сборник. – Ленинград : Недра, 1971. – 113 с.
1492413
   Тезисы докладов XXI Всесоюзного совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 150с.
1492414
   Тезисы докладов XXIII Международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 08-14 сент. 2013 г., Алушта, Крым / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины ; Науч. совет по ускорителям заряж. частиц Рос. акад. наук [и др.] ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнявская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 165, [1] с. – Текст рос., англ.
1492415
   Тезисы докладов XXIV Международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 21-25 сент. 2015 г., Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнявская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2015. – 87, [1] с. – Ст. укр., англ., рос.
1492416
   Тезисы докладов XXV международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 18-22 сент. 2017 г., Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнянская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2017. – 95, [1] с. : табл. – Тезисы парал. рос., англ.
1492417
   Тезисы докладов XXVII научной конф. факультета физико-математических и естественных наук 13-18 мая 1991 г.. – М., 1991. – 237с.
1492418
   Тезисы докладов Всесоюзного межведомственного совещания по изучению краевых образований материкового оледенения.. – Смоленск, 1968. – 214с.
1492419
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г. : 1.Пленарные заседания 2.Общие вопросы. – Москва, 1957. – 65с.
1492420
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 128с.
1492421
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 76с.
1492422
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 60с.
1492423
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 32с.
1492424
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 48с.
1492425
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 36с.
1492426
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г. : Секция Восточной Сибири и Дальнего Востока. – Москва, 1957. – 65 с.
1492427
   Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического семинара "теория и практика микрофильмирования документов в информационных системах".. – Таллин, 1982. – 89с.
1492428
   Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания по химии низких температур.. – М., 1979. – 90с.
1492429
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания "Оценка параметров карбонатных коллекторов и геометризация залежей нефти в различных геотектонических условиях на территории СССР".. – Пермь, 1978. – 109с.
1492430
   Тезисы докладов всесоюзного совещания по воспросам рыбохозяйственного освоения водохранилищ.. – Л., 1958. – 77с.
1492431
   Тезисы докладов всесоюзного совещания по воспросам рыбохозяйственного освоения водохранилищ.. – Л., 1958. – 80с.
1492432
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по комплексным методам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками. – Москва, 1972. – 242 с.
1492433
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по комплексным методам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками.. – Москва
2. – 1972. – 126 с.
1492434
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по подземным водам Востока СССР.. – Иркутск
1,2. – 1982. – 109,103с.
1492435
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Научно-технические проблемы комплексного использования месторождений полезных ископаемых" / Научно-технические проблемы комплексного использования месторождений полезных ископаемых. Всесоюзная конференция. – Москва, 1976. – 186 с.
1492436
   Тезисы докладов всесоюзной конференции "Перспективы и опыт внедрения статистических методов в АСУ ТП".. – М., 1981. – 229с.
1492437
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Регистрирующие среды, методы и аппаратура голографии".. – Кишинев
Секции II, III. – 1980. – 148с.
1492438
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Регистрирующие среды, методы и аппаратура голографии".. – Кишинев
Секция I. – 1980. – 96с.
1492439
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Современные теоретические и экспериментальные проблемы теории относительности и гравитации".. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 307с.
1492440
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-79". – Л., 1979. – 279с.
1492441
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-81".. – Львов
2. – 1981. – 198с.
1492442
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-81".. – Львов
3. – 1981. – 164с.
1492443
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам НИИС.. – Львов
1. – 1981. – 222с.
1492444
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов.. – Ленинград, 1977. – 113с.
1492445
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по искусству и археологии Ирана.. – М., 1969. – 48с.
1492446
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по магнитному резонансу в конденсированных средах (физические аспекты) : Казань, 20-22 июня 1984. – Казань
Ч. 2. – 1984. – 156с.
1492447
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по магнитному резонансу в конденсированных средах (физические аспекты) : Казань, 20-22 июня 1984. – Казань
Ч.3. – 1984. – 157с.
1492448
  Научно-технический Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции 24-25 ноября. Секция 2: Пути перестройки управления научно-техническим прогрессом / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс. – Донецк, 1988. – 292с.
1492449
   Тезисы докладов всесоюзной научно-технической конференции "Актуальные проблемы моделирования и управления системами с распределенными параметрами" : (Одесса, 8-10 сентября 1987 г.). / "Актуальные проблемы моделирования и упр. системами с распределенными параметрами", всесоюз. науч.-техн. конф.; АН УССР, Науч. совет АН УССР по пробл. "Кибернетика", О-во "Знание", Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Одес. политехн. ин-т. – Киев
Ч. 1. – 1987. – 130 с.
1492450
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "образование по вопросам окружающей среды". – Иваново
Кн. 2. – 1984. – 144с.
1492451
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "Образование по вопросам окружающей среды".. – Иваново
Кн. 1. – 1984. – 199с.
1492452
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "Социально-экономические и организационные проблемы управления народным хозяйством".. – М., 1981. – 162с.
1492453
   Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции "Электрохимическая энергетика" / Всесоюзная научная конференция "Электрохимическая энергетика"; Министерство высшего и среднего образования СССР; Московский ордена Ленина энергетический институт. – Москва, 1979. – 183 с.
1492454
   Тезисы докладов Всесоюзной сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1966 года. – Кишинев, 1967. – 60 с.
1492455
   Тезисы докладов Второго всесоюзного научного совещания по химии низких температур. – М., 1982. – 259с.
1492456
   Тезисы докладов Второго Межведомственного симпозиума по проблеме "Геологические особенности солянок упольных регионов и методика поисков и разведки солянокупольных структур в связи с нефтегазоносность. – Чернигов, 1966. – 111с.
1492457
   Тезисы докладов второго научно-методического совещания-семинара по вопросам высшего химического образования.. – Рига, 1979. – 174с.
1492458
   Тезисы докладов Второго научно-технического совещания по морской геофизике. – Геленджик, 1966. – 124с.
1492459
   Тезисы докладов второй всесоюзной конференции по промышленному разведению насекомых : Москва, 26-28 декабря 1989 г. / Всесоюзная конференция по промышленному разведению насекомых. – Москва, 1989. – 133с.
1492460
   Тезисы докладов второй Всесоюзной конференции по физике низкотемпетарутной плазмы.. – Минск, 1968. – 314с.
1492461
   Тезисы докладов второй конференции по геологии и полезным ископаемым Северного Кавказа.. – Ессентуки, 1963. – 111с.
1492462
   Тезисы докладов второй научно-технической конференции по вопросам применения экономико-математических методов и вычислительной техники в управлении народным хозяйством.. – Одесса, 1972. – 407с.
1492463
   Тезисы докладов Второй научной конференции Геологической секции имени В.А.Обручева Забайкальского отдела Географического общества СССР.. – Чита, 1965. – 219с.
1492464
   Тезисы докладов второй научной конференции молодых исследователей. – Киев : Наукова думка, 1965. – 45с.
1492465
   Тезисы докладов Вторых педагогических чтений работников школ-интернатов Харьковской области.. – Х., 1964. – 92с.
1492466
   Тезисы докладов геологической межобластной конференции проблеме (Геология и полезные ископаемые Карелии).. – Петрозаводск, 1971. – 96с.
1492467
   Тезисы докладов годичной научной сессии 1969 г.. – Л. : Ленинградское отделение изд-ва "Наука", 1969. – 96 с.
1492468
   Тезисы докладов годичной сессии Ученого совета ВСЕГЕИ (15-17 апреля 1969 г.). – Ленинград, 1969. – 40 с.
1492469
   Тезисы докладов девятого совещания по подземным водам Сибири и Дальнего Востока.. – Петропавловск-Камчатский, 1979. – 212с.
1492470
   Тезисы докладов делегации Академии наук СССР на Венгерском конгрессе химиков 17-20 ноября 1955 г.. – М., 1955. – 27с.
1492471
   Тезисы докладов делегации ГДР на [V] международном конгрессе славянской археологии = Thesen zu den Vortragen und Mitteilungen der Teilnehmer aus der DDR am V. Internationalen Kongress fur Slawische Archaologie : [Киев, 17-26 сент. 1985 г.] / Международный конгресс славянской археологии; Акад. наук ГДР, Центр. ин-т древней истории и археологии. – Берлин : [б. и.], 1985. – 63, [2] c.
1492472
   Тезисы докладов Днепропетровской областной энергетической конференции.. – Днепропетровск, 1934. – 8с.
1492473
  Научно-технический Тезисы докладов и выступлений Всесоюзной научно-практической конференции 24-26 ноября. Секция 1: Проблемы интенсификации производства / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс; Чумаченко Н.Г. – Донецк, 1988. – 232с.
1492474
  Научно-технический Тезисы докладов и выступлений Всесоюзной научно-практической конференции 24-26 ноября. Секция 3: Отраслевые и региональные вопросы ускорения научно-технического прогресса / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс; Квинт В.Л. – Донецк, 1988. – 270с.
1492475
   Тезисы докладов и выступлений к Всесоюзной научной конференции "Управление и интенсификация производства".. – М., 1979. – 135с.
1492476
   Тезисы докладов и выступлений на координационном совещании по проблеме "Разработка методических вопросов комплексной организации труда работников промышленности в условиях научно-технического прогре. – Фрунзе, 1979. – 273с.
1492477
   Тезисы докладов и выступлений на научном совещании по вопросам экономической эффективности новой техники в строительстве.. – М., 1956. – 20с.
1492478
   Тезисы докладов и выступлений на Третьем всесоюзном совещании по физико-химическому анализу.. – М., 1955. – 175с.
1492479
   Тезисы докладов и конференций по интенсивному рыбохозяйственному использованию внутренних водоемов Северного Кавказа.. – Краснодар, 1969. – 63с.
1492480
   Тезисы докладов и лекций на VII Международном семинаре преподавателей русского языка зарубежных стран.. – М., 1967. – 15с.
1492481
   Тезисы докладов и научных сообщений Всесоюзной научной конференции "Юридические гарантии правильного применения советских правовых норм и укрепление социалистической законности". – К., 1970. – 127с.
1492482
   Тезисы докладов и развернутых выступлений на Объединенной научной сессии, посвящ. проблема частей речи и сложного предложения в Кабардино-Черкесском, Карачаево-Балалкрском и других языка народов Сев. – Нальчик, 1962. – 60с.
1492483
   Тезисы докладов и рекоменд.. Сер. 1: Электроника СВЧ. – Москва
  вып. 2. – 1976
1492484
   Тезисы докладов и рекоменд.. Сер. 6: Материалы. – Москва
  вып. 1. – 1976
1492485
   Тезисы докладов и рекоменд.. Сер. 3: Микроэлектр.. – Москва
  вып. 2. – 1976
1492486
   Тезисы докладов и рекоменд.. Сер. 3: Микроэлектр.. – Москва
  вып. 1. – 1976
1492487
   Тезисы докладов и рекоменд.. Сер. 7: Технол.. – Москва
  вып. 3 (64). – 1976
1492488
   Тезисы докладов и рекоменд.. Сер. 8:. – Москва
  вып. 1 (63). – 1976
1492489
   Тезисы докладов и рекоменд.. Сер. 1: Электроника СВЧ. – Москва
  вып. 3. – 1976
1492490
   Тезисы докладов и рекоменд.. Сер. 7: Технол.. – Москва
  вып. 2 (62). – 1976
1492491
   Тезисы докладов и рекоменд.. Сер. 1: Электроника СВЧ. – Москва
  вып. 5. – 1976
1492492
   Тезисы докладов и рекоменд.. Сер. 1: Электроника СВЧ. – Москва
  вып. 1. – 1977
1492493
   Тезисы докладов и сообщений 4-го всесоюзного литологического совещания.. – Ташкент, 1959. – 188с.
1492494
   Тезисы докладов и сообщений занального научно-методического совещания заведующих кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов вузов республик Средней Азии и Казахстана / Зональное научно-методическое совещание заведуещие кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов вузов республик Средней Азии и Казахстана; М-во просвещения УзССР, Ташкентский гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент : [б. и], 1973. – 160 с.
1492495
   Тезисы докладов и сообщений к 1-й научной конференции аспирантов, февраль 1965 г. : Тематика: филологические науки, химия, биология, математика, история КПУ. – Ужгород, 1965. – 115с.
1492496
   Тезисы докладов и сообщений к 28-й ежегодной конференции. – Ужгород, 1964. – 102с. – (Серия физико-математических наук, май 1964 г.)
1492497
   Тезисы докладов и сообщений конференции по истории экономических связей Прибалтики с Россией. – Рига, 1966. – 76с.
1492498
   Тезисы докладов и сообщений конференции профессорско-преподавательского состава на тему "Основные принципы организации и проведения учебной практики в свете закона об укреплении связей школы с жизнь. – Москва, 1961. – 48с.
1492499
   Тезисы докладов и сообщений на 26-й научной конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной итогам научной работы за 1963 год : История КПСС, философия, право, полит. экономия, экономика, техника, филология. – Киев, 1964. – 272с.
1492500
   Тезисы докладов и сообщений на всесоюзной конференции по философским проблемам физики.. – Москва, 1968. – 36с.
1492501
   Тезисы докладов и сообщений на Всесоюзной научной конференции "В.И.Ленин и историческая наука".. – К., 1965. – 156с.
1492502
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции. – Днепропетровск, 1966. – 74с.
1492503
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1961 год : Физико-математический и естественногеографический факультеты. – Луганск, 1962. – 65с.
1492504
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1963 год : Серия филологических наук. – Луганск, 1964. – 100с.
1492505
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1964 год, 29-30 апреля 1965 года : Тематика сб.: Російська та українська література та мовознавство. – Луганск, 1965. – 108с. – (Серия филологических наук)
1492506
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1965 г. : Серия филологич. наук. Языковедение. – Луганск, 1966. – 48с.
1492507
   Тезисы докладов и сообщений на Лисичанской городской конференции по научной организации производства и труда. – Лисичанск, 1966. – 57с.
1492508
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1968 год, 24-27 марта 1969 г.. – Москва
Ч. 2 : Секции: Учет и статистика; Организация и техника торговли; Товароведение пром. товаров; Товароведение пищев. прод.; Химия. – 1969. – 220с.
1492509
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год. – Москва
Ч. 1 : Секция истории КПСС и марксистско-ленинская философия; Политическая экономия, история и экономика отраслей народного хозяйства, экономика торговли; Организация и техника торговли. – 1972. – 151с.
1492510
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год. – Москва
Ч. 2 : Секции: Бухгалтерский учет и экономика, кибернетика; Товароведение промышленных товаров; Товароведение пищевых продуктов; Неорганическая и органическая химия; Технические дисц. и высш. матем. – 1972. – 215с.
1492511
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции, посвященной пятидесятилетию Советской власти. – Куйбышев, 1967. – 58с.
1492512
   Тезисы докладов и сообщений на областном семинаре по научной организации труда. – Донецк, 1966. – 250с.
1492513
  Коммунистическое Тезисы докладов и сообщений на республиканской межвузовской научно-методической конференции по проблеме "Коммунистическое воспитание студенческой молодежи" посвященной 50-летию образования Узбекской / Коммунистическое, студенческой молодежи. Конференция. Ташкент воспитание, 1974. – Ташкент, 1974. – 328с.
1492514
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской науно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
2. – 1980. – 152с.
1492515
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской науно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
3. – 1980. – 155с.
1492516
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской научно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
1. – 1980. – 109с.
1492517
   Тезисы докладов и сообщений на сессии Ученого Совета по вопросам применения математических методов и вычислительной техники в горном деле.. – Москва
4. – 1962. – 80 с.
1492518
   Тезисы докладов и сообщений научной конференции преподавателей гуманитарных факультетов. – Харьков, 1967. – 146с.
1492519
   Тезисы докладов и сообщений научной конференции преподавателей гуманитарных факультетов. – Харьков, 1967. – 145с.
1492520
   Тезисы докладов и сообщений седьмой (Кишиневской) сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы : ( Октябрь 1964 г.). – Кишинев : [Б. и.], 1964. – 348 с.
1492521
   Тезисы докладов и сообщений советских ученых.. – М., 1968. – 6с.
1492522
   Тезисы докладов и сообщений совещания по вопросам диалектологии и истории языка.. – М., 1971. – 198с.
1492523
   Тезисы докладов и сообщений ученых СССР. – Москва : Наука, 1972. – 226 с.
1492524
   Тезисы докладов итоговой научно-технической конференции. – Иваново, 1966. – 172с.
1492525
   Тезисы докладов І Междуведомственного семинара "Разработка, исследование и применение прозрачной сегнетокерамики" / Междуведомственный семинар "Разработка, исследование и применение прозрачной сегнетокерамики"; Министерство высшего и среднего специального образования Латвийской ССР; Научный совет "Физика сегнетоэлектриков и диэлектриков" АН СССР; НИИ физики твердого тела Латвийского государственного университета им. П. Стучки. – Рига : Латвийский государственный университет им.П.Стучки, 1982. – 103 с.
1492526
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 1 : Лазерная технология. – 1987. – 199 с.
1492527
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 2 : Лазерные измерительные системы. – 1987. – 185 с.
1492528
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 3 : Лазерные системы передачи и обработки информации. – 1987. – 155 с.
1492529
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 4 : Применение лазеров для изучения и контроля окружающей среды. – 1987. – 75 с.
1492530
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции по исследованию операций. – Горький, 1978. – 456 с.
1492531
   Тезисы докладов к 12-й Всесоюзной археологической студенческой конференции.научно-технической конференции. – Ужгород, 1966. – 60 с.
1492532
   Тезисы докладов к 13-й научной конференции 26 февраля - 2 марта 1966 года. – Ленинград, 1966. – 63с.
1492533
   Тезисы докладов к 19-й научно-технической конференции 2-4 февраля 1966 года : Посвящается 25-летию ЛИАП. – Ленинград, 1966. – 147с.
1492534
   Тезисы докладов к 22-й научной конференции 8 - 13 февраля 1964 года. – Ленинград, 1965. – 72с.
1492535
   Тезисы докладов к 22-й Юбилейной научной студенческой конференции по проблемам общественных наук, 25-30 марта 1968 года : К 50-летию Вооруженных Сил СССР, к 150-летию со дня рождения К. Маркса: Секции истории КПСС, политической экономии, научного коммунизма, марксистско-ленинской философии. – Ленинград, 1968. – 87с.
1492536
   Тезисы докладов к 23-й научно-технической конференции : Посвящаетя 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1970. – 236с.
1492537
   Тезисы докладов к VI Менделеевскому съезду. – Харьков : Кокс і хемія
Ч. 3, вып. 4. – 1932. – 24 с.
1492538
   Тезисы докладов к VI Менделеевскому съезду. – Харьков : Кокс і хемія
Ч. 3, вып. 6. – 1932. – 52 с.
1492539
   Тезисы докладов к VI Менделеевскому съезду.. – Харьков, 1932. – 48с.
1492540
   Тезисы докладов к Всероссийской научной конференции, посвященной новым исследованиям в области древнерусского искусства и итогам экспедиций музеев РСФСР. – Ленинград, 1966. – 62с.
1492541
   Тезисы докладов к Всесоюзной конференции "Теория классификации и анализ данных".. – Новосибирск
2. – 1981. – 104с.
1492542
   Тезисы докладов к всесоюзной конференции "Теория классификаций и анализ данных".. – Новосибирск
1. – 1981. – 95с.
1492543
   Тезисы докладов к Всесоюзной научно-практической конференции "Пути дальнейшего развития и повышения эффективности социального планирования в трудовых коллективах, отраслях и регионах". – М., 1983. – 34с.
1492544
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 48с.
1492545
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 35с.
1492546
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 52с.
1492547
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 55с.
1492548
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 116с.
1492549
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 124с.
1492550
   Тезисы докладов к конференции "экономическая эффективность производства и хозяйственная реформа".. – Л., 1967. – 107с.
1492551
   Тезисы докладов к Конференции молодых специалистов Украинского научно-исследовательского института природных газов по вопросам геологии, добычи и транспорта газа.. – Х., 1965. – 60с.
1492552
   Тезисы докладов к Межведомственному совещанию по корам выветривания Урала. – Свердловск, 1966. – 63с.
1492553
   Тезисы докладов к научно-методической конференции, 11-13 мая 1965 года. – Ленинград, 1965. – 64 с.
1492554
   Тезисы докладов к научно-теоретической конференции кафедр общественных наук института, посвященной 96-летию со дня рождения В.И.Ленина, 22 апреля - 5 мая 1966 г.. – Ленинград, 1966. – 140с.
1492555
   Тезисы докладов к научно-технической конференции на тему "Пути повышени эффективности общественного производства". – Херсон, 1967. – 72с.
1492556
   Тезисы докладов к научно-технической конференции по применению электронно-вычислительных машин в народном хозяйстве.. – Горький, 1962. – 60с.
1492557
   Тезисы докладов к научной конференции "Научная библиотека на современном этапе".. – Новосибирск, 1967. – 32с.
1492558
   Тезисы докладов к Научной конференции кафедр общественных наук. – Ленинград, 1968. – 64 с.
1492559
   Тезисы докладов к научной конференции745. – Л., 1965. – 48с.
1492560
   Тезисы докладов к областной научно-практической конференции по проблемам повышения культуры производства на предприятиях и организаях.. – Саратов, 1971. – 36с.
1492561
   Тезисы докладов к первому Всесоюзному палеоальгологическому совещанию : (октябрь 1965). – Новосибирск, 1965. – 144с.
1492562
   Тезисы докладов к Республиканской научно-методической конференции по совершенствованию системы физического воспитания студенческой молодежи 23-24 сентября 1971 г.. – Гомель, 1971. – 169с.
1492563
   Тезисы докладов к семинару "Научно-техническая информация и пропаганда в геологии".. – М., 1968. – 48с.
1492564
   Тезисы докладов к семинару по теме "Критерии выделения стадий литогенеза глинистых пород различного генезиса для оценки их строительных свойств".. – Ставрополь, 1976. – 36с.
1492565
   Тезисы докладов к совещанию по вопросам массового воздействия на VII международной психотехнической конференции.. – М.Л., 1931. – 24с.
1492566
   Тезисы докладов к совещанию по истории естествознания 24-26 декабря 1946 г.. – М., 1946. – 96с.
1492567
   Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии.. – М., 1958. – 195с.
1492568
   Тезисы докладов к студенческой конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской Социалистической революции, 27 марта - 1 апреля 1967г. : Общественные науки. – Ленинград, 1967. – 108с.
1492569
   Тезисы докладов к ХХ Международному психологическому конгрессу.. – Москва, 1972. – 217с.
1492570
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 65с.
1492571
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 86с.
1492572
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 64с.
1492573
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 102с.
1492574
   Тезисы докладов конференции "Великий Октябрь и развитие археологической науки в Азербайджане". – Баку, 1987. – 184с.
1492575
   Тезисы докладов конференции "Методы алгебры и анализа". – Тарту, 1983. – 159с.
1492576
   Тезисы докладов конференции молодых научных работников. – Горький, 1967. – 38с.
1492577
   Тезисы докладов конференции молодых ученых Крыма 20-25 июня 1965. – Симферополь, 1965. – 196с.
1492578
   Тезисы докладов конференции молодых ученых.. – Минск : [Б. и.], 1959. – 76 с. – (серия общественных наук)
1492579
   Тезисы докладов конференции молодых ученых.. – Уфа, 1983. – 194с.
1492580
   Тезисы докладов конференции по вопросам германской, романской и классической филологии.. – Вильнюс, 1967. – 66с.
1492581
   Тезисы докладов конференции, посвященной 150-летию со дня рождения великого русского ученого и педагога Николая Ивановича Пирогова. – Одесса, 1960. – 47 с.
1492582
   Тезисы докладов конференции, посвященной вопросам взаимодействия и взаимообогащения, языков народов СССР.. – Казань, 1964. – 39с.
1492583
   Тезисы докладов конференций по гуманитарным и естественным наукам студенческого научного общества.. – Тарту, 1987. – 27с.
1492584
   Тезисы докладов межведомственного рабочего совещания по геологии бокситов Средней Азии.. – Ташкент, 1972. – 39с.
1492585
   Тезисы докладов Межведомственного совещания молодых геологов и геохимиков г.Львова по вопросам геологии и геохимии горючих ископаемых.. – Львов, 1965. – 87с.
1492586
   Тезисы докладов Межвузовского симпозиума составителей "Словаря М.Горького". – Киев, 1966. – 91с.
1492587
   Тезисы докладов Межвузовской городской конференции по вопросам преподавания иностранных языков в системе вечернего и заочного образования.. – Л., 1963. – 21с.
1492588
   Тезисы докладов межвузовской конференции на тему "Язык и речь".. – М., 1962. – 126с.
1492589
   Тезисы докладов Межвузовской конференции по стилистике художественной литературы.. – М., 1961. – 111с.
1492590
   Тезисы докладов межвузовской научной конференции по проблемам эффективного использования трудовых ресурсов и экономики образования.. – М., 1968. – 196с.
1492591
   Тезисы докладов межвузовской научой конференции "Современные проблемы философии истории".. – Тарту, 1979. – 213с.
1492592
   Тезисы докладов Международного симпозиума по литологии и генезису лессовых пород.. – Ташкент, 1969. – 172с.
1492593
   Тезисы докладов международной школы-конференции, посвященной 150-летию кафедры теоретической и прикладной механики "Современные проблемы математики, механики и информатики. "Тараповские чтения - 2013" (29 сентября - 4 октября 2013 г.) / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Мех.-мат. фак. ; [под ред. Н.Н. Кизиловой, Г.Н. Жолткевича. – Харьков : Цифрова друкарня № 1, 2013. – 160, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-7017-74-4
1492594
   Тезисы докладов межобластной научно-практической конференции молодых ученых посвященной 60-й годовщине образования Союза СОветских социалистических республик.. – Одесса
2. – 1983. – 296с.
1492595
   Тезисы докладов методической конференции по вопросам себестоимости продукции в лесном хозяйстве.. – Пушкино, 1962. – 96с.
1492596
   Тезисы докладов Молотовской карстовой конференции 26-31 января 1947 г., 1947. – с.
1492597
   Тезисы докладов Московской городской конференции молодых научных работников по геологии, минералогии, геохимии и обогащению цветных благородных металлов и алмазов.. – М., 1972. – 168с.
1492598
   Тезисы докладов на 1 Всесоюзном съезде по борьбе с вредителями и болезнями в сельском и лесном хозяйстве., 1931. – 77с.
1492599
   Тезисы докладов на 1 съезде общества психологов.. – Москва, 1959. – 260с.
1492600
   Тезисы докладов на 1 съезде общества психологов.. – Москва
3. – 1959. – 152с.
1492601
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 84 с.
1492602
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 27с.
1492603
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 24с.
1492604
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 23с.
1492605
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции историко-юридического факультета. – Фрунзе, 1962. – 20с.
1492606
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1963. – 24с.
1492607
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета. – Фрунзе, 1962. – 20с.
1492608
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета : Тематика сб.: Языковедение, киргизский язык, русский язык и литература, журналистика, зарубежная литература. – Фрунзе, 1962. – 20с.
1492609
   Тезисы докладов на 12-й научной студенческой конференции, июнь 1965 г.. – Луганск, 1965. – 80с.
1492610
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 34с.
1492611
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 14с.
1492612
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 28с.
1492613
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 31с.
1492614
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава биологического факультета. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 50с.
1492615
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета : Тематика сб.: Англ. яз., нем. яз., Франц. яз., методика преподавания иностр. яз-в. – Фрунзе, 1964. – 40с.
1492616
   Тезисы докладов на 2-й научно-технической конференции по итогам научно-исслед. работ, выполненных в 1965 г.. – Киев, 1966. – 31с.
1492617
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва, 1963. – 216с.
1492618
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва, 1963. – 128с.
1492619
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва
4. – 1963. – 115с.
1492620
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва
5. – 1963. – 240с.
1492621
   Тезисы докладов на 2 Всесоюзном совещании по фотоэлектрическим и оптическим явлениям в полупроводниках 23-30 октября 1961 г. г.Львов.. – Киев : Изд-во АН УССР, 1961. – 160 с.
1492622
   Тезисы докладов на 4-й региональном совещании по диалектологии тюркских языков 27-30 мая 1963 года. – Фрунзе, 1963. – 52с.
1492623
   Тезисы докладов на 4-м Международном методическом семинаре преподавателей русского языка высш. учеб. заведений социалистич. стран. – Москва, 1961. – 35с.
1492624
   Тезисы докладов на 5-й научной конференции молодых специалистов. – Владивосток : [б. и.], 1962. – 72 с.
1492625
   Тезисы докладов на 5-й Украинской Республиканской конференции по органической химии, посвященной 40-летию Советской власти на Украине. – Киев, 1957. – 97с.
1492626
   Тезисы докладов на 5 Всесоюзном совещании по электролюминесценции (1978, Ставрополь) / Всесоюзное совещание по электролюминесценции (1978, Ставрополь). – Ставрополь : ВНИИлюминофоров, 1973. – 159 с.
1492627
   Тезисы докладов на 6-й Всесоюзной конференции по постоянному магнитному полю Земли и палеомагнетизму. – Москва, 1964. – 68с.
1492628
   Тезисы докладов на 7-м Пленарном заседании комиссии, посвященном проблемам сравнительно-исторической лексикологии. – Москва, 1961. – 31с.
1492629
   Тезисы докладов на 8-й международном семинаре преподавателей русского языка высших учебных заведений социалистических стран. – Фрунзе, 1965. – 20с.
1492630
   Тезисы докладов на 8-й научной конференции Киргизского государственного университета. – Фрунзе, 1959. – 87с.
1492631
   Тезисы докладов на 8-м координационном заседании комиссии, посвященном вопросам составления нормативных словарей современного русского языка. – Москва, 1962. – 24с.
1492632
   Тезисы докладов на 9-й научной конференции Киргизского государственного университета. – Фрунзе, 1960. – 72с.
1492633
   Тезисы докладов на II Всесоюзной конференции "Технические средства изучения и освоения океана". – Ленинград, 1978. – 212с.
1492634
   Тезисы докладов на II Всесоюзной конференции. Технические средства изучения и освоения океана. – Ленинград
Вып. 3. – 1978. – 212 с.
1492635
   Тезисы докладов на IV Всесоюзной конференции по прочности и пластичности 1-4 февраля 1967 г.. – Москва, 1967. – 159 с.
1492636
   Тезисы докладов на IV Украинской республиканской конференции по органической химии.. – К., 1955. – 44с.
1492637
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза : [тезисы докладов]. – Москва : АН СССР
Международная ассоциация сейсмологии и физики недр земли. – 1957. – 103 с.
1492638
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 55с.
1492639
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 64с.
1492640
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 48с.
1492641
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 40с.
1492642
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 103с.
1492643
   Тезисы докладов на XI генеральной Ассамблее Международного геодезического и геофизического союза.. – М., 1957. – 40с.
1492644
   Тезисы докладов на всесоюзной конференции по физическим свойствам полупроводников A , B и А , В : 11-15 октября 1965 г. – Баку, 1965. – 83с.
1492645
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Секция физики приземного слоя. – 1961. – 46 с.
1492646
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 65с.
1492647
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 48с.
1492648
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 34с.
1492649
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 105с.
1492650
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 66с.
1492651
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 58с.
1492652
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 46с.
1492653
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 52с.
1492654
   Тезисы докладов на Всесоюзном совещании "Совершенствование системы высшего химического и химико-технологического образования" : 27-29 июня. – Москва : Тип. МИХМ, 1972. – 64 с.
1492655
   Тезисы докладов на Дальневосточной экономической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Владивосток
в.2. – 1967. – 92 с.
1492656
   Тезисы докладов на Дальневосточной Экономической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.. – Владивосток, 1967. – 68с.
1492657
   Тезисы докладов на Дальневосточной экономической конференции, посвященной 50-летию Советской власти.. – Владивосток, 1967. – 100с.
1492658
   Тезисы докладов на дискуссии о проблеме системности в языке.. – М., 1962. – 21с.
1492659
   Тезисы докладов на Днепропетровской областной энергетической конфренции.. – Днепропетровск
1. – 1934. – 28с.
1492660
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1961 г.. – М., 1962. – 44с.
1492661
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1962 г.. – М., 1963. – 65с.
1492662
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1963 г.. – М., 1964. – 76с.
1492663
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований 1965 г.. – Москва, 1966. – 48с.
1492664
   Тезисы докладов на заседаниях, посвященных итогам полевых исследований в 1960 г.. – М., 1961. – 60с.
1492665
   Тезисы докладов на зональном научно-техническом совещании "Пути развития комплексного лесного хозяйства и лесной промышленности". – К., 1962. – 59с.
1492666
   Тезисы докладов на итоговой научной конференции за 1965 год. – Луганск, 1966. – 50с.
1492667
   Тезисы докладов на итоговой научной конференции за1963 год. – Луганск, 1964. – 75с. – (Серия педагогических наук)
1492668
   Тезисы докладов на итоговой научной конференции по результатам работ 1964 года. – Днепропетровск, 1965. – 174с.
1492669
   Тезисы докладов на ІІ Всесоюзной конференции "Технические средства изучения и освоения океана". – Ленинград
Вып. 2. – 1978. – 196 с.
1492670
   Тезисы докладов на конференции высших учебных заведений Министерства культуры РСФСР, посвящ. вопросу о возрастающей роли культурно-просветительной работы в периодразвернутого строительства коммунизм. – Л., 1961. – 47с.
1492671
   Тезисы докладов на конференции молодых ученых Северного Кавказа. – Краснодар, 1966. – 108с.
1492672
   Тезисы докладов на конференции по итогам научно-исследовательских работ института за 1963 год. – Днепропетровск, 1964. – 100с.
1492673
   Тезисы докладов на конференции по проблеме генезиса старости и профилактики преждевременного старения организма.. – Киев : Издательство АН УССР, 1938. – 128с.
1492674
   Тезисы докладов на конференции по структурной лингвистике, посвященной проблемам трансформационного метода.. – М., 1961. – 44с.
1492675
   Тезисы докладов на конференции по химии пресных водоёмов. – Київ, 1941. – 130 с.
1492676
   Тезисы докладов на конференции психологов.. – Тарту, 1962. – 51с.
1492677
   Тезисы докладов на Ленинградской научно-технической конференции по вопросам экономики и организации производства в радиоэлектронной промышленности 24-25 июня 1965 года.. – Л., 1965. – 80с.
1492678
   Тезисы докладов на Межвузовской конференции историков Дона и СЕв. Кавказа по проблеме : социально-эконом. предпосылка Вел. ОКт. соц. революции на Дону и Сев. Кавказе.. – Ростов-на-Дону, 1960. – 24с.
1492679
   Тезисы докладов на Межвузовской конференции по геоботаническому районированию СССР 21-24 декабря 1964 года. – Москва : Издательство Московского университета, 1964. – 94с.
1492680
   Тезисы докладов на Межвузовском научном совещании по геологии и полезным ископаемым ЦЕнтрально-Черноземных областей.. – Воронеж, 1956. – 99с.
1492681
   Тезисы докладов на Межвузовском совещании историков ДОна и Северного Кавказа на тему Революционное движение на ДОну и Северном Кавказе.. – Ростов-наДону, 1958. – 32с.
1492682
   Тезисы докладов на методической конференции по проведению практических занятий со студентами. – Новосибирск, 1967. – 12с.
1492683
   Тезисы докладов на методической конференции сотрудников в ГГУ. – Горький, 1971. – 46с.
1492684
   Тезисы докладов на научно-методической конференции по вопросам применения математических методов в экономических расчетах 30-31 мая 1961 г.. – М., 1961. – 105с.
1492685
   Тезисы докладов на научно-методическом совещании по экономической истории.. – К., 1965. – 303с.
1492686
   Тезисы докладов на научно-производственной конференции по вопросам труда и заработной платы в промышленности.. – Ростов-на-Дону, 1958. – 69с.
1492687
   Тезисы докладов на научно-технической конференции молодых ученых Днепропетровской области.. – Днепропетровск, 1967. – 77с.
1492688
   Тезисы докладов на научно-технической конференции по разведке, добыче, транспорту и использованию природных и попутных газов в народном хозяйстве Украинской ССР.. – К., 1960. – 96с.
1492689
   Тезисы докладов на научной конференции аспирантов Академии наук Азербайджанской ССР. – Баку, 1953. – 149с.
1492690
   Тезисы докладов на научной конференции Ивановского государственного педагогического института 1959 года. – Иваново, 1959. – 87с.
1492691
   Тезисы докладов на Научной конференции Одесского сельскохозяйственного института по результатам работ 1965 года. – Одесса, 1966. – 130с.
1492692
   Тезисы докладов на научной конференции по методике преподавания иностранных языков.. – Алма-Ата, 1963. – 52с.
1492693
   Тезисы докладов на научной конференции физико-математического факультета, январь 1947г.. – Воронеж, 1947. – 16с.
1492694
   Тезисы докладов на научной конференции юридического факультета, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1966 г.. – Минск, 1966. – 195с.
1492695
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной 30-летию установления Советской власти на Украине. – Харьков, 1947. – 35с.
1492696
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной 40-летию Педагогического нститута, 1917-1957. – Калинин, 1957. – 44с.
1492697
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы 1962-1963 учебного года. – Калинин, 1964. – 140с.
1492698
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1953 г.. – Саратов, 1954. – 106с.
1492699
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1954 г.. – Саратов, 1955. – 148с.
1492700
   Тезисы докладов на научной отчетной сессии, посвященной итогам археологических и этнографических экспедиций 1962 года.. – Рига, 1963. – 48с.
1492701
   Тезисы докладов на научной сессии "Формирование марксистско-ленинских мировоззрений у всех труженников советского об-ва". – Л., 1967. – 42с.
1492702
   Тезисы докладов на Научной сессии Северо-Кавказского совета по гуманитарных наукам.. – Ростов -на-Дону, 1962. – 220с.
1492703
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
V. – 1956. – 11с.
1492704
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
IV. – 1956. – 11 с.
1492705
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
6. – 1956. – 11с.
1492706
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
7. – 1956. – 27с.
1492707
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
8. – 1956. – 25с.
1492708
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
9. – 1956. – 17с.
1492709
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
10. – 1956. – 28с.
1492710
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
11. – 1956. – 28с.
1492711
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
12. – 1956. – 12с.
1492712
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
13. – 1956. – 16с.
1492713
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
14. – 1956. – 15с.
1492714
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
15. – 1956. – 24с.
1492715
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
16. – 1956. – 31с.
1492716
   Тезисы докладов на общегородской конференции по организации и планированию машиностроительных и приборостроительных предприятий.. – Л., 1960. – 115с.
1492717
   Тезисы докладов на объединенной научной сессии географического факультета, географо-экономического науч.-иссл. ин-ту Лен. гос.ун-та и Географ. о-ва при АН СССР. – Ленинград, 1941. – 35с.
1492718
   Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР, посвященном дискуссии о морфологической структуре слова в языках различных типов.. – Л., 1960. – 12с.
1492719
   Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета, посвященном дискуссии о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка.. – М., 1957. – 40с.
1492720
   Тезисы докладов на первой Всесоюзной межвузовской конференции по прикладным задачам турбулентной диффузии в атмосфере 30 ноября - 4 декабря 1965 г.. – Ленинград, 1965. – 36с.
1492721
   Тезисы докладов на первой научно-методической конференции по термодинамике. – Москва, 1962. – 80 с.
1492722
   Тезисы докладов на Первом Всесоюзном совещании по геотермическим исследованиям в СССР 1-6 марта 1956 г.. – М., 1956. – 132с.
1492723
   Тезисы докладов на пленарных заседаниях Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 27с.
1492724
   Тезисы докладов на пленарных и секционных заседаниях 25-31 декабря 1931 г.. – Москва-Ленинград, 1931. – с.
1492725
   Тезисы докладов на пятой Всесоюзной конференции по актинометрии и атмосферной оптике. – Москва, 1963. – 84 с.
1492726
   Тезисы докладов на расширенном Ученом совете Украинского научно-исследовательского института садоводства, посвященном 50-летию Крымской опытной станции садоводства. – Симферополь, 1963. – 48 с.
1492727
   Тезисы докладов на Республиканской научно-практической конференции, посвященной региональным проблема повышения эффективности материально-технического снабжения. – Ташкент, 1982. – 234с.
1492728
   Тезисы докладов на республиканской научной конференции по теме "проблемы развития языков и литератур советских народов".. – Кишинев, 1967. – 63с.
1492729
   Тезисы докладов на республиканском методсовещании преподавателей учебных заведений Наркомторга УССР по бухгалтерскому учету, по анализу хозяйственной деятельности и хозяйственным вычислениям.. – К., 1941. – 121с.
1492730
   Тезисы докладов на сесиии Отделения истории Академии наук СССР, посвященной 50-летию Ленинского декрета о создании РАИМК - Института археологии АН СССР и итогам полевых археологических и этнографиче. – Л., 1969. – 81с.
1492731
   Тезисы докладов на сессии Совета Дальневосточного филиала Академии наук СССР по итогам научных исследований за 1957 год.. – Владивосток : [Б. и.], 1958. – 83 с.
1492732
   Тезисы докладов на сессии Совета Дальневосточного филиала Сибирского отделения Академии наук СССР по итогам научных исследований 1959 года.. – Владивосток : б. и.], 1960. – 66 с.
1492733
   Тезисы докладов на сессии Совета Дальневосточного филиала Сибирского отделения Академии наук СССР по итогам научных исследований 1964 года.. – Владивосток : [б. и.], 1965. – 28 с. – (секция биологических и географических наук)
1492734
   Тезисы докладов на сессии совета Дальневосточного филиала сибирского отделения АН СССР по итогам научных исследований.. – Владивосток : [Б.и.], 1961. – 48 с.
1492735
   Тезисы докладов на сессии Ученого совета, посвященной 50-летию института.. – Л., 1965. – 58с.
1492736
   Тезисы докладов на симпозиуме "Биологическая роль кобальта". – Москва, 1969. – 132с.
1492737
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
Вып. 9 : Секция полезных ископаемых. – 1956. – 17 с.
1492738
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
Вып. 10 : Региональная секция, подсекция: Крыма, Кавказа и Средней Азии. – 1956. – 28 с.
1492739
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
Вып. 11 : Региональная секция, подсекция: Украины, Молдавии, Южных и Центральных областей Российской Федерации. – 1956. – 28 с.
1492740
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
Вып. 12 : Региональная секция, подсекция Прибалтики и Белоруссии. – 1956. – 12 с.
1492741
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
Вып. 13 : Региональная секция, подсекция Урала. – 1956. – 16 с.
1492742
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
Вып. 15 : Поволжье. – 1956. – 24 с.
1492743
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
Вып. 16 : Приуралье. – 1956. – 30 с.
1492744
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - за февраля 1956 г.. – Москва
Вып. 1. – 1956. – 23 с.
1492745
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - за февраля 1956 г.. – Москва
Вып. 2. – 1956. – 16 с.
1492746
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - за февраля 1956 г.. – Москва
Вып. 3. – 1956. – 17 с.
1492747
   Тезисы докладов на совещании по проблемам изучения истории русского литературного языка нового времени 27-30 июня 1960 г.. – Москва, 1960. – 47с.
1492748
   Тезисы докладов на совещании по проблемам образования русского национального языка в связи с образованием других славянских национальных языков 12-14 декабря 1960 г.. – М., 1960. – 44с.
1492749
   Тезисы докладов на совещании по физике магнитных материалов.. – М.Л., 1957. – 63с.
1492750
   Тезисы докладов на совещании представителей ботанических садов СССР. – Москва, 1952. – 44с.
1492751
   Тезисы докладов на совещании языковедов вузовских и академических учреждений по теоретическим вопросам синтаксиса.. – М., 1960. – 40с.
1492752
   Тезисы докладов на совещании, посвященном эпосу восточнославянских народов.. – Москва -Киев, 1955. – 30с.
1492753
   Тезисы докладов на съезде Географического общества Узбекской ССР : Ташкент, май 1980 г. – Ташкент, 1980. – 136с.
1492754
   Тезисы докладов на теоретической конферении аспирантов Института государства и права Академии Наук СССР. – М., 1988. – 103с.
1492755
   Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.. – М., 1982. – 183с.
1492756
   Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.. – Москва, 1983. – 160 с.
1492757
   Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.. – Москва, 1985. – 206 с.
1492758
   Тезисы докладов на теоретической конференции по методологическим вопросам науки. – Воронеж, 1965. – 59с.
1492759
   Тезисы докладов на теоретической конференции по теме "XXIII съезд КПСС о повышении сознательности, активности и ответственности коммунистов".. – Х., 1968. – 44с.
1492760
   Тезисы докладов на теоретической конференции экономического факультета МГУ "проблемы оптимального планирования и управления производством.. – М., 1962. – 228с.
1492761
   Тезисы докладов на теоретическую конференцию профессорско-преподавательского состава, на тему: "ХХ съезд КПСС и задачи дальнейшего развития теории и практики физического воспитания".. – К., 1956. – 65с.
1492762
   Тезисы докладов на четвертой научной конференции Библиотеки Академии наук СССР на тему "Вопросы коплектования библиотеки Академии наук СССР".. – Л., 1956. – 15 с.
1492763
   Тезисы докладов на четвертом совещании по электрохимии органических соединений.. – М., 1962. – 72с.
1492764
   Тезисы докладов на Ш Всесоюзном совещании по редким щелочным элементам.. – М., 1968. – 88с.
1492765
   Тезисы докладов на Ш Всесоюзном совещании по теоретической и прикладной акарологии.. – Ташкент, 1976. – 284с.
1492766
   Тезисы докладов на юбилейной научной конференции : Пленарное заседание 1 декабря 1965 г. – Москва, 1965. – 35с.
1492767
   Тезисы докладов на юбилейной научной конференции. – Москва, 1965. – 37с.
1492768
   Тезисы докладов на юбилейной научной сессии.. – Л., 1964. – 40с.
1492769
   Тезисы докладов на юбилейной научной сессии.. – Л., 1964. – 112с.
1492770
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б.и.], 1962. – 62 с. – (геологическая)
1492771
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б.и.], 1962. – 62 с. – (серия биологическая)
1492772
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б.и.], 1962. – 36 с. – (серия химическая)
1492773
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б. и.], 1962. – 52 с. – (серия экономическая)
1492774
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б. и.], 1962. – 20 с. – (серия историческая)
1492775
   Тезисы докладов научно-координационного совещания по инженерно-геологическому изучению скальных оснований гидротехнических сооружений.. – М., 1960. – 54с.
1492776
   Тезисы докладов научно-методического совещания по борьбе с эрозией почв. – Москва, 1966. – 48с.
1492777
   Тезисы докладов научно-методического совещания по культуре столового винограда и оценке ранних сортов.. – Ялта, 1965. – 24с.
1492778
   Тезисы докладов научно-методической конференции "Просодия текста". – М., 1982. – 160с.
1492779
   Тезисы докладов научно-методической конференции по совершенствованию преподавания учетных дисциплин в высших и средних специальных экономических учебных заведениях.. – Одесса, 1965. – 111с.
1492780
   Тезисы докладов научно-методической конференции по улучшению подготовки экономических кадров и экономической подготовки инженеров 24-26 ноября 1970 года. – Л., 1970. – 204с.
1492781
   Тезисы докладов научно-методической конференции посвященной вопросам обучения взрослых иностранным языкам.. – Одесса, 1964. – 58с.
1492782
   Тезисы докладов научно-методической конференции факультета иностранных языков.. – Одесса, 1964. – 27с.
1492783
   Тезисы докладов научно-педагогической конференции по проблема нравственного воспитания в школе. – Кишинев, 1966. – 60с.
1492784
   Тезисы докладов научно-практической конференции "Лазеры в когерентной оптике и спектроскопии" / Научно-практическая конференция "Лазеры в когерентной оптике и спектроскопии"; Гродненский областной Совет НТО; Гроденнский государственный университет. – Гродно, 1983. – 76 с.
1492785
   Тезисы докладов научно-практической конференции по теме "Пути повышения эффективности обучения".. – Кишинев, 1967. – 128с.
1492786
   Тезисы докладов научно-практической конференции по теме" Пути повышения эффективности обучения".. – Кишинев, 1968. – 128с.
1492787
   Тезисы докладов научно-практической конференции учителей и родительской общественности края по теме"Совместная работа школы, семьи и общественности по коммун. воспит. молодежи".. – Ставрополь, 1972. – 67 с.
1492788
   Тезисы докладов научно-практической конференции, посвященной 50-летию образования ГТО.. – Гомель, 1981. – 76с.
1492789
   Тезисы докладов научно-теоретической конференции молодых ученых-геологов.. – Ташкент, 1982. – 224с.
1492790
   Тезисы докладов научно-технической конференции : Электротехническая секция. – Ленинград, 1962. – 62с.
1492791
   Тезисы докладов научно-технической конференции "Использование оптических квантовых генераторов в науке и технике" / Научно-техническая конференция "Использование оптических квантовых генераторов в науке и технике"; Научно-техническое общество машиностроительной промышленности; Ленинградский дом научно-технической пропаганды; Ленинградский ордена Ленина институт усовершенствования врачей им. С.М. Кирова. – Ленинград
Медико-биологическая секция. – 1969. – 50 с.
1492792
   Тезисы докладов НАучно-технической конференции 1958 года.. – М., 1958. – 70с.
1492793
   Тезисы докладов научно-технической конференции 9-11 марта 1961 года : Секция науки и техники. – Ленинград, 1961. – 49с.
1492794
   Тезисы докладов научно-технической конференции по итогам работы в 1962 году : Конференция состоится 11-16 апреля 1963 г. – Горки, 1963. – 76с.
1492795
   Тезисы докладов научно-технической конференции по физике и физико-химии торфа.. – Минск, 1972. – 175с.
1492796
   Тезисы докладов Научно-технической конференции посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 41с.
1492797
   Тезисы докладов Научно-технической конференции посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 17с.
1492798
   Тезисы докладов научно-технической конференции совершенствование организации управления производством, механизация и автоматизация инженерного и управленческого труда на предприятиях г.Казани.. – Казань, 1968. – 92с.
1492799
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева. : [в 3 секциях]. – Баку : Элм
1 секция : Переработки, нефтехимии и органической химии. – 1984. – 175 с.
1492800
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева. : [в 3 секциях]. – Баку : Элм
2 секция : неорганической, физической химии, кателиза и химии силикатов. – 1984. – 192 с.
1492801
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева. : [в 3 секциях]. – Баку : Элм
3 секция : Химизация сельского хозяйства. – 1984. – 170 с.
1492802
   Тезисы докладов Научно-технической конференции, посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 26с.
1492803
   Тезисы докладов Научно-технической конференции, посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 34с.
1492804
   Тезисы докладов научно-технической конференции.. – М., 1964. – 246 с.
1492805
   Тезисы докладов научного совещания по вопросам повышения жирномолочности у коров путем скармливания свежи пивных дрожжей.. – К., 1958. – 36с.
1492806
   Тезисы докладов научной геологической конференции Ростовского госуниверситета.. – Ростов -на-Дону, 1963. – 280с.
1492807
   Тезисы докладов научной конференции "А. Блок и русский постсимволизм". – Тарту, 1991. – 96 с.
1492808
   Тезисы докладов научной конференции "развитие аграрно-промышленной интеграции и совершенствование социалистических производственных отношений".. – Баку, 1980. – 265с.
1492809
   Тезисы докладов научной конференции 1967 г.. – Иваново, 1967. – 308с.
1492810
   Тезисы докладов научной конференции Воронежского Лесохозяйственного института.. – Воронеж, 1945. – 26с.
1492811
   Тезисы докладов научной конференции врачей Могилевщины, посвященной 40-летию Победы в Великой Отечественной войне.. – Горки, 1984. – 292с.
1492812
   Тезисы докладов научной конференции Всесоюзного общества гельминтологов АН СССР. – Москва
1. – 1962. – 226с.
1492813
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция агробиологических наук. – Каменец-Подольский, 1964. – 48с.
1492814
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция историко-экономических наук. – Каменец-Подольский, 1964. – 44с.
1492815
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция растениеводства и земледелия. – Каменец-Подольский, 1964. – 32с.
1492816
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция растениеводства и земледелия, 10-12 июня 1965 г. – Каменец-Подольский, 1965. – 44с.
1492817
   Тезисы докладов научной конференции института 12-13 мая 1965 года : Секция агробиологических наук. – Каменец-Подольский, 1965. – 39с.
1492818
   Тезисы докладов научной конференции института, 10-13 мая 1965 года : Секция животноводства. – Каменец-Подольский, 1965. – 50с.
1492819
   Тезисы докладов научной конференции института, секция общественно-экономических наук, 10-13 мая 1965 года. – Каменец-Подольский, 1965. – 68с.
1492820
   Тезисы докладов научной конференции Калининского государственного педагогического института, посвященного итогам работы за 1957-1958 учебный год. – Калинин, 1958. – 72с.
1492821
   Тезисы докладов Научной конференции кафедр библиотечного факультета, 17 апреля 1967 г.. – Минск, 1967. – 41с.
1492822
   Тезисы докладов научной конференции молодых ученых Волго-Вятского региона.. – Горький, 1987. – 268с.
1492823
   Тезисы докладов научной конференции молодых ученых, январь 1966 г.. – Киев, 1966. – 139с.
1492824
   Тезисы докладов научной конференции молодых ученых.. – Казань, 1967. – 88с.
1492825
   Тезисы докладов научной конференции на тему "Проблемы научного познания".. – Москва, 1968. – 92с.
1492826
   Тезисы докладов научной конференции по вопросам экспериментальной геоботаники. – Казань, 1962. – 104с.
1492827
   Тезисы докладов научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1964 год. – Белая Церковь, 1965. – 160с.
1492828
   Тезисы докладов научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1965 год, 2-4 июля 1966 г.. – Белая Церковь, 1966. – 248с.
1492829
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работ в 1961 г. : Конференция состоится 11-18 апреля 1962 года. – Горки, 1962. – 52с.
1492830
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1963 год. – Коммунарск, 1964. – 119с.
1492831
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1964-65 год, март 1966 г. : Техническая секция. – Коммунарск, 1966. – 145с.
1492832
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1964 год : Физико-математическая секция. – Коммунарск, 1965. – 73с.
1492833
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1964 год. – Луганск, 1965. – 151с.
1492834
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1965 год : Секция технических наук. – Луганск, 1966. – 157с.
1492835
   Тезисы докладов научной конференции посвященной 150-летию со дня рождения И.М.Сеченова.. – Одесса, 1979. – 98с.
1492836
   Тезисы докладов научной конференции преподавателей агрономического факультета за 1962-1963 учебный год. – Барнаул, 1963. – 48с.
1492837
   Тезисы докладов научной конференции професорско-преподавательского состава Кишиневского государственного университета. – Кишинев, 1956. – 188с.
1492838
   Тезисы докладов научной конференции професорско-преподавательского состава, посвященной 10-летию Кишиневского государственного университета. – Кишинев, 1955. – 95с.
1492839
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Горки, 1963. – 32с.
1492840
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Горки, 1963. – 82с.
1492841
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исследовательской работы за 1958 год. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1959. – 115с.
1492842
   Тезисы докладов Научной конференции профессорско-преподавательского состава филологического фак-та Киргизгосуниверситета, посвященной 40-летию Великой Октябрськой социалистической революции.. – Фрунзе, 1957. – 39с.
1492843
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава, 22-25 мая 1962 г.. – Ленинград, 1962. – 118с.
1492844
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 24-му съезду КПСС. – Алма-Ата, 1971. – 249с.
1492845
   Тезисы докладов научной конференции физического факультета, посвященной столетию Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова, 9-12 декабря 1965 г.. – Одесса, 1965. – 67с.
1492846
   Тезисы докладов научной конференции физического факультета, посвященной столетию Одесского государственного университета им.И.И.Мечникова.. – Одесса, 1965. – 67с.
1492847
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной 40-летию опытной станции.. – ДОнецк, 1967. – 56с.
1492848
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной 50-летию Казахской ССР и Коммунистической партии Казахстана : Физико-математичские и естественные науки. – Алма-Ата, 1970. – 58с.
1492849
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной девяностопяилетию со дня рождения В.И. Ленина 21-22 апреля. – Львов, 1965. – 71с.
1492850
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1956 год. – Саратов : Коммунист
Вып. 4. – 1957. – 232с.
1492851
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной развитию автомобильного транспорта и шоссейных дорог за 50 лет Советской власти : Секция иностранных языков. – Киев : Изд-во КГУ, 1967. – 21с.
1492852
   Тезисы докладов научной конференции,посвященной 50-той годовщине со дня смерти Л.Н.Толстого. – Одесса, 1960. – 40 с.
1492853
   Тезисы докладов научной конференции.. – М., 1971. – 46с.
1492854
   Тезисы докладов научной сессии по обсуждению результатов изучения Ташкентского землетрясения 26 апреля 1966 года и его повторных толчков.. – Ташкент, 1967. – 48с.
1492855
   Тезисы докладов научной сессии профессорско-преподавательского состава Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова, посвященная 28-летию установления советской власти в Азербайджане. – Баку : Изд-во АГУ, 1948. – 104с.
1492856
   Тезисы докладов научной сессии УкрНИГРИ по геологии, геофизике, гидрогеологии, бурению и геохимии нефтегазоносных регионов УССР.. – Львов, 1965. – 131с.
1492857
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной 50-й годовщине со дня смерти акад. Ф.Б.Шмидта.. – Таллин, 1958. – 54с.
1492858
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции 25-26 октрябя 1967 г.. – Л., 1967. – 40с.
1492859
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Гос.музея изобразительных искусств им.А.С.Пушкина за 1963 год.. – М., 1964. – 21с.
1492860
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы гос.Эрмитажа за 1960 год.. – Л., 1961. – 32с.
1492861
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы гос.Эрмитажа за 1962 год.. – Л., 1963. – 48с.
1492862
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы гос.Эрмитажа за 1967 год.. – Л., 1968. – 40с.
1492863
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина за 1966 год.. – М., 1967. – 82с.
1492864
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Государственного Эрмитажа за 1959 год.. – Л., 1960. – 44с.
1492865
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной нефтегазоносности и металлогении Южного Урала и Приуралья.. – Уфа, 1971. – 172с.
1492866
   Тезисы докладов научной сессии. посвящен. итогам работы Института этнографии АН СССР.. – Л., 1967. – 71с.
1492867
   Тезисы докладов научных сессий, посвященных итогам работы Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина за 1981 год.. – М., 1982. – 84с.
1492868
   Тезисы докладов научных сотрудников Института языкознания АН СССР и Института истории, языка и литературы Молд. филиала АН СССР.. – М., 1951. – 56с.
1492869
   Тезисы докладов областной научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов.. – Самарканд, 1976. – 475с.
1492870
   Тезисы докладов П научной конференции молодых ученых.. – Казань, 1971. – 93с.
1492871
   Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания "Геохимия техногенеза" / Геохимия техногенеза; АН СССР. Сиб. отд. Инст. геохимиии. – Иркутск
Том 1. – 1985. – 244с.
1492872
   Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания "Геохимия техногенеза" / Геохимия техногенеза; АН СССР. Сиб. отд. Инст. геохимиии. – Иркутск
Том 2. – 1985. – 231с.
1492873
   Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания "Геохимия техногенеза" / Геохимия техногенеза; АН СССР. Сиб. отд. Инст. геохимиии. – Иркутск
Том 3. – 1985. – 208с.
1492874
   Тезисы докладов Первой Всесоюзной конференции по проблемам ветеренарной дерматологии, арахнологии и энтомологии.. – Москва, 1954. – 239с.
1492875
   Тезисы докладов Первой научной конференции Геологической секции имени В.А.Обручева.. – Чита, 1964. – 121с.
1492876
   Тезисы докладов первой научной конференции молодых исследователей. – Киев, 1963. – 28с.
1492877
   Тезисы докладов первой республиканской математической конференции. – Сталинабад, 1957. – 16 с.
1492878
   Тезисы докладов первой Ростовской областной научно-теоретической конеренции молодых ученых и специалистов.. – Ростов-на-Дону
2. – 1967. – 144с.
1492879
   Тезисы докладов первой Ростовской областной научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов секции гуманитарных наук.. – Ростов-наДОну, 1967. – 392с.
1492880
   Тезисы докладов Первой Ростовской областной научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов.. – Ростов-на-Дону, 1967. – 248с.
1492881
   Тезисы докладов по вопросам экономики народного хозяйства Киргизии на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1963. – 32с.
1492882
   Тезисы докладов по итогам и методике селекцилонной работы Государственного Никитского Ботанического сада с коточковыми плодовыми, субтропическими плодовыми, древесными декоративными, цветочными и эф. – Ялта, 1965. – 36с.
1492883
   Тезисы докладов по приглашению. – Москва, 1966. – 198с.
1492884
   Тезисы докладов по романо-германской филологии. – Самарканд, 1970. – 104с.
1492885
   Тезисы докладов по физико-математическим наукам на научно-технической конференции посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, май 1969 г.. – Куйбышев, 1969. – 40с.
1492886
   Тезисы докладов по физическому воспитанию. – Харьков, 1961. – 59с.
1492887
   Тезисы докладов представленных на студенческую теоретическую конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. – Ленинград, 1969. – 54с.
1492888
   Тезисы докладов преподавателей на итоговой научной конференции института. – Балашов, 1969. – 126с.
1492889
   Тезисы докладов профессорско-преподавательского состаава на второй научной конференции, апрель 1954 г.. – Ашхабад, 1954. – 69с.
1492890
   Тезисы докладов пятого Всесоюзного литологического совещания. – Новосибирск, 1961. – 105с.
1492891
   Тезисы докладов Пятой Всесоюзной конференции по химии низких температур 10-13 декабря 1991 г.. – М., 1991. – 187с.
1492892
   Тезисы докладов республиканского симпозиума "Психологические аспекты профориентационной работы среди молодежи".. – Ташкент, 1981. – 218с.
1492893
   Тезисы докладов республиканского совещания информационных и библиотечных работников. – Таллин, 1988. – 140с.
1492894
   Тезисы докладов Республиканской конференции "История рабочего класса УССР в период социализма".. – Харьков, 1967. – 195 с.
1492895
   Тезисы докладов республиканской конференции "Пути улучшения использования рабочего времени в бригадной организации труда в отраслях промышленности.". – Вильнюс, 1984. – 184с.
1492896
   Тезисы докладов Республиканской конференции молодых ученых и специалистов "Актуальные проблемы в области общественных, естественных и технических наук".. – Ташкент
Ч. 1. – 1978. – 260 с.
1492897
   Тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции молодых ученых.. – Ташкент, 1980. – 268с.
1492898
   Тезисы докладов республиканской научной конференции молодых ученых и аспирантов.. – Минск, 1968. – 360с.
1492899
   Тезисы докладов Республиканской научной конференции молодых ученых по общественным наукам.. – Ташкент, 1976. – 298с.
1492900
   Тезисы докладов Республиканской научной конференции по проблеме "Биологические основы рационального использования, преобразования и охраны растительного и животного мира. – Симферополь, 1965. – 283с.
1492901
   Тезисы докладов седьмой конференции по теоретическим вопросам адсорбаций.. – М., 1990. – 179с.
1492902
   Тезисы докладов семинара-совещания по методике изучения киммерийских железных руд Азово-Черноморской провинций.. – К., 1965. – 98с.
1492903
   Тезисы докладов семинара "Химия и технология неорганических сорбентов". – Ашхабад, 1982. – 152с.
1492904
   Тезисы докладов семинара РГВД "Реляционные и сетевые модели баз данных".. – Таллин, 1979. – 50с.
1492905
   Тезисы докладов сессии по вопросам водного режима растений в связи с обменом веществ и продуктивностью. – Казань, 1960. – 130с.
1492906
   Тезисы докладов сессии Ученого совета Всесоюзного Арктического института. – Ленинград, 1935. – 110с.
1492907
   Тезисы докладов сессии, посвященной итогам научной работы Государственного Эрмитажа за 1963 год.. – Л., 1964. – 56с.
1492908
   Тезисы докладов сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 года в СССР / Академия, наук СССР Ин-т, Академия археологии., наук УЗССР Ин-т, Сессия археологии.; АН СССР, Ин-т археологии ; АН УзССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1973. – 272 с.
1492909
   Тезисы докладов симпозиума "Логика научного исследования" и Семинара логиков.. – К., 1962. – 61с.
1492910
   Тезисы докладов симпозиума гидропаразитологов при ІV съезде Всесоюзного гидробиологического общества.. – Киев, 1981. – 52с.
1492911
   Тезисы докладов советской делегации на II Международном конгрессе славянской археологии в Берлине. – Москва, 1970. – 68 с.
1492912
   Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1980. – 102с.
1492913
   Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1985. – 175с.
1492914
   Тезисы докладов советской делегации на VIII Международном ботаническом конгрессе. – Москва, 1954. – 158с.
1492915
   Тезисы докладов советской делегации на Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1965. – 87с.
1492916
   Тезисы докладов совещания по вопросам борьбы с эрозией почв и повышения плодородия эродированных почв Украины.. – Х., 1959. – 104с.
1492917
   Тезисы докладов совещания по зоологическим проблемам. – МоскваЛ. : Издательство АН СССР, 1936. – 52с.
1492918
   Тезисы докладов совещания по изучению геохимических и биогеохимических провинций территории Белорусской ССР 24-26 февраля 1960 г.. – Минск, 1960. – 124с.
1492919
   Тезисы докладов совещания по литолого-стратиграфическому изучению докембрия и метаморфическому рудообразованию Украинского щита.. – К., 1965. – 60с.
1492920
   Тезисы докладов совещания по проблема тектоники.. – М., 1962. – 200с.
1492921
   Тезисы докладов совещания по проблеме "Биологическая фиксация атмосферного азота". – Киев, 1968. – 100с.
1492922
   Тезисы докладов совещания по сегнетоэлектричеству. – Ленинград, 1956. – 48 с.
1492923
   Тезисы докладов совещания по состоянию и перспективам развития генетики и генетических основ селекции. – Киев, 1966. – 159с.
1492924
   Тезисы докладов совещания по таутомерии B-дикетонов и их реакционной способности с 28-февраля по 2 марта 1957 года.. – Рига, 1957. – 24с.
1492925
   Тезисы докладов совещания по физиологии растений. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1940. – 240с.
1492926
   Тезисы докладов Совещания по химии, анализу и технологии ниобия и тантала.. – К., 1968. – 71с.
1492927
   Тезисы докладов совещания экономико-географов Прибалтийских союзных республик по вопросам размещения промышленности и развития городов (Вильнюс, 20-25 августа 1962 г.). – Вильнюс, 1962. – 73 с.
1492928
   Тезисы докладов студенческой научной конференции по итогам работы за 1961 год. – Горки, 1962. – 68с.
1492929
   Тезисы докладов третьего всесоюзного гляциологического симпозиума.. – Фрунзе, 1965. – 108с.
1492930
   Тезисы докладов Третьего Всесоюзного научного совещания по химии низких температур. – М., 1985. – 300с.
1492931
   Тезисы докладов третьего Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве.. – Л., 1979. – 197с.
1492932
   Тезисы докладов третьей научно-психологической студенческой конференции.. – Л., 1972. – 64с.
1492933
   Тезисы докладов третьей научно-технической конференции по изучению керченских и других осадочных железных руд УССР. – Киев, 1966. – 128с.
1492934
   Тезисы докладов третьей Научной конференции. – Владивосток, 1958. – 46с.
1492935
   Тезисы докладов Третьей научной конференции молодых исследователей. – Киев : Наукова думка, 1967. – 49с.
1492936
   Тезисы докладов участников V Международной конференции "Комплексный подход в изучении Древней Руси" // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 3 (37). – С. 5-131. – ISSN 2071-9574
1492937
   Тезисы докладов Х Всесоюзного семинара "Химия и технология неорганических сорбентов".. – Душанбе, 1986. – 282с.
1492938
   Тезисы докладов Х Всесоюзного симпозиума "Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей". – Л., 1978. – 112 с.
1492939
   Тезисы докладов Х Всесоюзной конференции по нелинейной и когерентной оптике.. – Москва
Ч. 1 : Секции I-IV. – 1980. – 367 с.
1492940
   Тезисы докладов Х Всесоюзной конференции по нелинейной и когерентной оптике.. – Москва
Ч. 2 : Секции V-IX. – 1980. – 314 с.
1492941
   Тезисы докладов ХI конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 11-15 марта 2013 г., Харьков / Нац. акад. наук. Украины, Нац. науч. центр ”Харьк. физ.-техн. ин-т”, Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 117, [3] с. – Без тит. л. - Текст рус., укр., англ.
1492942
   Тезисы докладов ХІ всесоюзного симпозиума "Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей".. – Л., 1980. – 83с.
1492943
   Тезисы докладов ХХ Всесоюзной конференции по эмиссионной электронике / Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике; Академия наук СССР, Академия наук УССР, институт физики. – Киев
Т. 1. – 1987. – 252 с.
1492944
   Тезисы докладов ХХ Всесоюзной конференции по эмиссионной электронике / Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике; Академия наук СССР, Академия наук УССР, институт физики. – Киев
Т. 2. – 1987. – 249 с.
1492945
   Тезисы докладов четвертичной научной конференции горьковедов Поволжья., 1961. – 152 с.
1492946
   Тезисы докладов Четвертой научно-технической конференции по изучению полезных ископаемых отложений осадочного комплекса Юга Украины.. – К., 1968. – 168с.
1492947
   Тезисы докладов четвертой палеоэколого-литологической сессии, посвященной ископаемым рифогенным образованиям Крыма и Молдавии. – Кишинев, 1966. – 28 с.
1492948
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 58с.
1492949
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 43с.
1492950
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 63с.
1492951
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 62с.
1492952
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 60с.
1492953
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 156с.
1492954
   Тезисы докладов шестого всесоюзного микропалеонтологического совещания. – Новосибирск : Ротапринт, 1973. – 207с.
1492955
   Тезисы докладов шестой научно - теоретической конфренции. – Таганрог, 1962. – 88с.
1492956
   Тезисы докладов школы-семинара "Новые магнитные материалы для микроэлектроники" / Новые магнитные материалы для микроэлектроники. – Куйбышев, 1974. – 37 с.
1492957
   Тезисы докладов школы-семинара "Новые магнитные материалы для микроэлектроники" / Школа-семинар "Новые магнитные материалы для микроэлектроники"; Научный совет по комплексной проблеме "Физика твердого тела"; АН СССР; Министерство высшего и среднего специального образования СССР; Северо-Осетинский государственный университиет. – Орджоникидзе, 1976. – 84 с.
1492958
   Тезисы докладов юбилейной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А .П.Чехова.. – Фрунзе, 1960. – 32с.
1492959
   Тезисы докладов, предназначенные для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1961 год, 5-15 сентября 1962 г.. – Минск : Изд-во МВССИПО БССР, 1962. – 167с.
1492960
   Тезисы докладов, предназначенные для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1964 год : Конференция состоится 22-24 февраля 1965 г. – Минск, 1965. – 129с.
1492961
   Тезисы докладов, предназначенных для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1961 год, 4-6 апреля 1963 г.. – Минск, 1963. – 267с.
1492962
  Всесоюзная Тезисы докладов, представленных на 8 Всесоюзную конференцию по когерентной и нелинейной оптике (Ташкент, 1974) / Всесоюзная, по когерентной и нелинейной оптике (Ташкент конференция, 1974). – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 496 с.
1492963
   Тезисы докладов, представленных на совещание по применению радиоактивных изотопов в аналитической химии 2-4 декабря 1957 года.. – М., 1957. – 108с.
1492964
   Тезисы докладов.. – М., 1927. – 169с.
1492965
   Тезисы докладов.. – Москва, 1938. – 43с.
1492966
   Тезисы докладов.. – Москва, 1959. – 70с.
1492967
   Тезисы докладов.. – Москва, 1959. – 136с.
1492968
   Тезисы докладов.. – Симферополь, 1960. – 44с.
1492969
   Тезисы докладов.. – М., 1960. – 50с.
1492970
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 86с.
1492971
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 192с.
1492972
   Тезисы докладов.. – Ташкент, 1969. – 46с.
1492973
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 46с.
1492974
   Тезисы докладов.. – Л., 1971. – 39с.
1492975
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по вопросам методики преподавания новых дисциплин "Теория и практика перевода" семинар, т "Сравнительная. – Ташкент, 1973. – 255с.
1492976
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по импульсным давлениям, Москва 1-й., , 1973. – Москва, 1973. – 104с.
1492977
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по химии неорганических фторидов, Душанбе. 4-й., 1975. – Москва, 1975. – 216с.
1492978
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по спектроскопи кристаллов, редкими землями и элементами группы железа активированных, Ка 5-й. – Казань, 1976. – 225с.
1492979
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по проблеме избыточности в информационных системах симпозиум, Ленинград. 7-й., 1977. – Ленинград
3. – 1977. – 160с.
1492980
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по стабильным изотопам в геохимии симпоз., Москва. 8-й., 1980. – Москва, 1980. – 424с.
1492981
   Тезисы докладов.. – М., 1982. – 318с.
1492982
   Тезисы докладов.. – М.
1,2. – 1982. – 362,363с.
1492983
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по химии неорганических фторидов (7 ; Душанбе симпозиум, 1984). ;. – Москва, 1984. – 368с.
1492984
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетие и химической газодинамике (1 ; 1984 ; АЛма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
1/1. – 1984. – 151с.
1492985
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
1/2. – 1984. – 142с.
1492986
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
2/1. – 1984. – 151с.
1492987
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
2/2. – 1984. – 139с.
1492988
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по модульным информ.-вычислительным системам симпоз., Кишинев. 5-й., 1985. – Кишинев, 1985. – 272с.
1492989
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по теории групп (10 ; Гомель симпоз., 1986). ;. – Минск, 1986. – 279с.
1492990
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
Б. – 1987. – 139с.
1492991
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
В-Г. – 1987. – 169с.
1492992
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
А. – 1987. – 167с.
1492993
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по молекулярной жидкостной хроматографии (4 ; 1987 ; Алма-Ата) симпоз. – Москва, 1987. – 283с.
1492994
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по распространению лазерного излучения в атмосфере (10 ; 1989 ; Томск). симпоз. – Томск, 1989. – 291с.
1492995
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по молекулярной жидкостной хроматографии (5 ; 1990 ; Юрмала). симпоз. – Рига, 1990. – 286с.
1492996
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по целенаправленному изысканию лекарственных веществ (9 ; 1991 ; Юрмала). симпоз. – Рига, 1991. – 122с.
1492997
   Тезисы докладов. Дополнения / Всесоюзный географический съезд второй. – Москва-Ленинград : Изв-во АН СССР, 1947. – 36с.
1492998
   Тезисы докладов. Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института. – Воронеж, 1957. – 50с.
1492999
   Тезисы докладов. Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института. – Воронеж, 1957. – 110с.
1493000
   Тезисы докладов: 1-я Всесоюзная конференция. – Горький, 1983. – 208с.
<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,