Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>
1486001
   " Українська мова в школі " за десять років (1951 - 1961) : покажчик статей - додаток до журналу № 3. – Київ : Радянська школа, 1961. – 40 с.
1486002
  Вовк В. "Українська - мова серця і мова дому" / спілкувалася Ніна Скачко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 5 травня (№ 9). – С. 8


  У НаУКМА відбулась церемонія присудження звання Почесного Доктора Києво-Могилянської Академії. Цього разу ним стала українська письменниця, прозаїк, драматург і перекладач Віра Остапівна Селянська (літературний псевдонім - Віра Вовк).
1486003
  Пількевич А. "Українська античність" як соціокультурний чинник у контексті євроінтеграційних прагнень України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 48-50. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив античної цивілізаційної спадщини на формування унікальної соціокультурної парадигми на українських теренах у загальноєвропейському контексті. Розглянуто особливості процесу рецепції культурних здобутків Стародавніх Греції й Риму у ...
1486004
  Янковий В. "Українська громада" КПІ та один із її очільників Сергій Веселовський / В. Янковий, Д. Стефанович // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 49-57
1486005
  Святоцький О. "Українська державність: поняття, основні ознаки, символи, атрибути, витоки та етапи становлення"Символи та атрибути Української державності // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 1, 12-13
1486006
  Прохасько Тарас "Українська загальна енциклопедія" - найголовніша пізнавальна література для мене // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 вересня (№ 164/165). – С. 23


  Письменник - про книжки, які розрізняє за запахом і сам зшиває.
1486007
  Борчук С. "Українська загальна енциклопедія" 1930-х рр.: підвалини створення та її виконавці // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 50-58. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1486008
  Глоба І. "Українська книга": весняний сезон / розмову вела Ганна Шерман // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2017. – № 3/4 (101), март - апрель : Книги и судьбы. – C. 17-23. – ISSN 2222-436X


  Про топ-лоти й особливості третіх спеціалізованих торгів аукціонного дому "Дукат" розповідає історик і букініст Ігор Глоба.
1486009
  Савицька О. "Українська криза" у вітчизняній та франкофонній історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 80-86
1486010
  Білокінь С. "Українська мала енциклопедія" Євгена Онацького і справа її перевидання // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 5 березня (№ 10). – С. 12
1486011
  Шептицький А. "Українська міграція зіграє вирішальну роль у польсько-українських відносинах / розмову вела Катерина Семчук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 13 січня (№ 2). – С. 1, 4. – ISSN 0027-8254
1486012
  Масенко Л. "Українська мова зберігає потужну креативну енергетику / спілкувалася Люцина Хворост // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 11/12. – С. 107-128. – ISSN 0130-1608


  Діалог з мовознавцем Ларисою Масенко про деструктивну політику влади і творчий потенціал української мови, про мовну стійкість і національну ідентичність
1486013
  Судовцова Л. "Українська наука здобула заслужений авторитет у світі" - зазначив у привітанні з нагоди професійного свята Президент України Петро Порошенко // Світ. – Київ, 2017. – Травень (№ 19/20). – С. 1, 4


  Привітати науковців та вручити нагороди на урочисте засідання до Міністерства освіти і науки України прибув прем"єр-міністр України В. Гройсман. Він нагадав, що нинішнього року на фінансування науки передбачено витратити 6,3 млрд. грн. Ця сума могла б ...
1486014
  Чернов А. "Українська оаза серед похмурої пустелі" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 31 серпня - 6 вересня (№ 35). – С. 7


  Гімназія імені Івана Стешенка.
1486015
  Скальський В. "Українська революція 1917-1921 рр." Бібліографія до теми / В. Скальський, Г. Гончар // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
1486016
  Бевз Т. "Українська революція" у науковому дискурсі: суперечності оцінок і висновків // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 5/6 (91/92), вересень - грудень. – C. 68-80. – ISSN 2524-0137
1486017
  Гриненко М.А. "Українська синтеза чи українська громадянська війна" Миколи Шлемкевича як пошук шляхів розвитку української державності // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 17-20
1486018
  Зінків І. "Українська сюїта" Миколи Лисенка та її традиції в українській бандурній творчості // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 11-20. – ISSN 2224-0926
1486019
  Моця О.П. "Українська тема" в працях Володимира Антоновича // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 129-134. – ISSN 0235-3490


  Про роль В. Антоновича у становленні української ідеї протягом XIX ст., а початок цьому процесу поклав М. Максимович.
1486020
  Євграфова А.О. "Українська хартія вільної людині" в контексті спадщини Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 16-19. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1486021
  Радишевський Р. "Українська школа" в польському романтизмі як міжнаціональна літературна формація // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 572-596. – ISBN 978-966-02-4860-1
1486022
  Черкашина Л. Українська "культура серця" в образах і символах національного фольклору // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.48-53. – Бібліогр.: 32н.
1486023
  Галата С. Українська "Нобелівка" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 травня (№ 21). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  "...Напередодні Дня науки Президент України Петро Порошенко зустрівся з провідними науковцями країни. Він вручив державні нагороди і премії за найбільші досягнення в галузі науки і техніки за 2015 рік ...".
1486024
  Горбань Т.Ю. Українська (Всеукраїнська) академія наук в умовах державно-політичних трансформацій 1918 – 1923 рр. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 82-93. – ISSN 2415-7422


  На основі аналізу документальних джерел простежується статус УАН - ВУАН за різних політичних режимів, які знаходилися при владі у межах зазначеного періоду.
1486025
   Українська 1 конференція з охорони праці. – Київ, 1996. – 413с.
1486026
   Українська авіаційна "фішка". Яка вона? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 70-72 : фото. – ISSN 1998-8044
1486027
  Варенко В. Українська авіаційна термінологія: проблеми формування та функціонування / В. Варенко, Л. Добровольська // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 5-9. – ISSN 2413-3094
1486028
  Роганов Євген Українська авіація: курс на зростання // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 14-17 : фото. – ISSN 1998-8044
1486029
  Яцків Я.С. Українська академічна періодика: стан і перспективи // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 11-17. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1486030
  Будзанівська Н. Українська академія наук та життя творчої інтелігенції України 1920 - 1930-х рр. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Квітень (№ 8). – С. 5-7
1486031
  Ясь О. Українська академія. Рік 1918 // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 1, 10
1486032
   Українська альтернатива // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 грудня (№ 50). – С. 2


  15 грудня у Київському будинку вчителя з ініціативи просвітян відбувся форум "Українська ініціатива". У своїх доповідях та виступах учасники зібрання обговорили наступні питання: роль творчих спілок у процесі державотворення; місце освіти, мови, реалії ...
1486033
  Тихомирова Є.Б. Українська американістика: політологічний дискурс // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 90-96


  У статті розглядається політологічний дискурс української американістики. Автор здійснює аналіз наукових визначень американістики, аналізує еволюцію української американістики, виявляє основні напрямки політологічних досліджень українських ...
1486034
  Суржик Л. Українська Антарктида / Л. Суржик, В. Драбчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 14


  Чи потрібна Україні Антарктида? Це питання виникало, коли трапилася нагода отримати свою антарктичну станцію. Країна була в економічному занепаді, і багато хто сумнівався, чи "потягне" нужденна Україна її утримання. Це питання час від часу виникає і ...
1486035
   Українська антарктична станція "Академік Вернадський" (на матеріалах виставки "Українська Антарктида" із колекції Національного музею історії України та Національного науково-природничого музею НАН України) / А. Богдалов, М. Срібна, І. Пуля, О. Лук"янов, А. Романік // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 115-118. – ISSN 1998-4634
1486036
  Хандогій В. Українська асоціація зовнішньої політики - інтерфейс між громадянським сучспільством і владними структурами / інтерв"ю провів Володимир Семенов // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 22-25. – (Історичні науки)


  Розмова з президентом Української асоціації зовнішньої політики (УАЗП) Володимиром Хандогієм.
1486037
   Українська афористика Х - ХХ ст.. – Київ : Просвіта, 2001. – 320с. – (Класика Світової Афористики ; Т.1). – ISBN 966-7551-39-3
1486038
   Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець1980-х - початок 2012 рр.) : [енциклопедичний довідник] / НАН України ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. М. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 587, [1] с. – Додатки: с. 565-587. – ISBN 978-966-02-6495-3
1486039
   Українська байка.. – К., 1983. – 463с.
1486040
   Українська балада.. – К., 1964. – 559с.
1486041
  Сулима М. Українська барокова драма // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 472-485. – ISBN 966-7021-39-4
1486042
  Сулима М. Українська барокова драма та драма 1920-х років // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 2. – С. 255-267. – ISBN 966-7021-52-1
1486043
  Слободянік М.М. Українська барокова зорова поезія в контексті теорії рецептивної естетики // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 246-252
1486044
  Крекотень В. Українська барокова проза // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 333-443. – ISBN 966-7021-39-4
1486045
  Кужелев Д.О. Українська баянна творчість у контексті взаємодії культури і мистецтва // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 415-423
1486046
  Пашкова В. Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямків розвитку в 2006–2009 роках / Валентина Пашкова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 19-25. – ISSN 2076-9326
1486047
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1996-
Вип. 8. – 2011. – 339 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1486048
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1996-
Вип. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486049
   Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 1996-. – ISSN 2520-2855
Вип. 15. – 2017. – 382, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486050
  Зелінська А. Українська біографічна книга нон-фікшн у розрізі проблемного підходу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 15-21. – ISSN 2076-9326


  Узагальнено та проаналізовано наявні проблеми у сфері біографічної книги нон-фікшн як на українському видавничому ринку, так і в теоретичній площині видавничого наукового дискурсу. У результаті проведеного дослідження виявлено три основні складники ...
1486051
  Клименко Н.Ф. Українська біологічна термінологія кінця XX - початку XXI ст. : монографія / Н.Ф. Клименко ; [відп. ред.: Карпіловська Є.А.] ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 207, [5] с. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 200-203. – (Студії з українського мовознавства / редкол.: Гриценко (голова) [та ін.] ; 17). – ISBN 978-966-489-436-1
1486052
  Костюк Н. Українська богослужбова музична культура 1801-1916 років = The Ukrainian liturgical music culture of 1801-1916 years : (наук.-дидакт., ужитково-співочий, концерт.-виконавський і композитор. аспекти) : монографія / Наталія Костюк ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 667, [1] с. – Покажчики: с. 614-655. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 537-610 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8497-5
1486053
  Карпенко А. Українська весна у Франції // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21 квітня (№ 71). – С. 7


  Про те, як відбувається "альтернативний" форум у Франції.
1486054
  Корсун Ю.В. Українська видавнича справа в Канаді наприкінці XIX - на початку XX століття // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 89-91. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1486055
  Глаголюк В. Українська видавнича справа і "Просвіта" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 49-57. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
1486056
  Вишневська Н. Українська вишиванка - код єдності чоловіка та жінки // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 5/6 (47). – С. 84-86
1486057
   Українська вишивка : Альбом. – Київ : Мистецтво, 1993. – 264 с. : іл. – ISBN 5-7715-0449-1
1486058
  Хомерікі О.А. Українська вища освіта в умовах глобалізації: крок назад перед стрибком уперед, або шлях по замкненому колу? // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (120), квітень. – С. 36-40. – ISSN 2077-1800


  В статті розглядаються особливості становлення української системи освіти в умовах глобалізації та євроінтеграції.
1486059
  Черевичний Г.С. Українська вища освіта на початку ХХ ст. // Нариси історії науки і вищої освіти в Україні XX століття : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.С. Черевичний. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2003. – С. 54-63. – ISBN 966-7773-39-6
1486060
  Гриневич Л. Українська відповідь на ключові послання європейських експертів / Л. Гриневич, М. Стріха // Світ. – Київ, 2017. – Січень (№ 1/2). – С. 1, 2-3


  "...У присутності керівника генерального директорату з досліджень та інновацій Єврокомісії Роберта-Яна Смітса, українських урядовців та численних представників науково-технічної спільноти нашої держави було презентовано фінальний звіт групи провідних ...
1486061
  Скорич Л.В. Українська військова еміграція у Польщі (1921-1924 рр.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 136-139. – ISSN 0321-0499
1486062
  Мороз О.В. Українська військова преса 20-х років XX ст.: формування нової структури // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 53-56
1486063
  Самійленко Л. Українська військова традиція // Українська культура : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во ; вид. рада: А. Курков, А. Васюк, О. Вергеліс [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/9 (1039/1041). – С. 34-37
1486064
  Заболотнюк В.І. Українська військово-санітарна місія для справ полонених у Німеччині (1918-1920) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 21-33. – ISSN 2313-5603
1486065
  Валявко І.В. Українська Вільна Академія наук в світлі постатей своїх діячів: Михайло Ветухів – перший президент УВАН у США // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 358-369
1486066
  Костюченко Р. Українська Вільна Академія Наук у США в 1948-1954 рр.


  У статті аналізуються переумови заснування та становлення Української Вільної Академії Наук у США. Розглянуті основні причини створення організації, стартова матеріально- технічна база й створення перших підрозділів організації. В статье анализируются ...
1486067
  Вавилова І.Б. Українська віртуальна астрономічна обсерваторія — національний представник у Міжнародному альянсі віртуальних обсерваторій / І.Б. Вавилова, Л.К. Пакуляк // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 64-73. – ISSN 0372-6436


  Віртуальні обсерваторії — новітня парадигма інформаційних технологій в астрономії (астроінформаційні технології) — дають можливість створювати бази даних минулих і сьогочасних спостережень, отриманих за допомогою наземних і космічних телескопів, ...
1486068
  Ткаченко А. Українська віршознавча терміносистема: дискусійні аспекти // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 33-46
1486069
  Добржанський О. Українська влада на Буковині восени 1918 р.: становлення, організаційні засади, прагнення до єдності з рештою українських земель // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 195-207. – ISBN 978-617-7062-20-1
1486070
  Козак С. Українська воєнна література в Польщі // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 205-239. – ISBN 978-83-935845-4-3
1486071
  Маслова Ю.В. Українська вокальна школа в контексті музичної культури України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Маслова Юлія Василівна ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1486072
  Чобіт Д. Українська Волинська держава XIV-XV століть // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 11-29
1486073
  Чобіт Д. Українська Волинська держава XIV-XV століть // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 6 (884), червень. – С. 145-163. – ISBN 978-617-7429-30-1. – ISSN 0868-4790
1486074
   Українська газета плюс. – [Київ]
6-12 грудня (№ 42). – 2007
1486075
  Ковальчук А. Українська Гельсінська Спілка - перша легальна державницька антикомуністична політична організація України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 липня (№ 28). – С. 6


  До 30-річчя створення УГС.
1486076
  Ковальчук А. Українська Гельсінська Спілка - перша легальна державницька антикомуністична політична організація України. До 30- річчя створення УГС // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 4 липня - 25 липня (№ 27/28)


  "На початку липня минуло 30 років від дня створення Української Гельсінської Спілки. УГС стала першою в УРСР (тобто в окупованій Московщиною комуністичній Україні) за більш, ніж три роки до проголошення її Незалежності громадсько-політичною ...
1486077
   Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах / упоряд. і гол. ред. О. Шевченко ; редкол. : М. Горбаль, Б. Горинь, Л. Горохівський та ін. – Київ : Ярославів вал, 2012. – 812, [4] с. : фотоіл. – ISBN 978-617-605-002-5
1486078
  Куйбіда В. Українська Гельсінська Спілка: історичні звершення та нереалізовані цілі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 25-31 жовтня (№ 43). – С. 2
1486079
   Українська географія: сучасні виклики // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 46
1486080
  Фольварочний В. Українська голгофа червоними і чорними нитками : кінороман зламу епох // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 12-50. – ISSN 0868-4790
1486081
  Степовик Д.В. Українська гравюра бароко / Дмитро Степовик. – Київ : КЛІО, 2012. – 494, [2] с. : іл., фотоіл. – Зміст: Майстер Ілля (бл. 1600-1670) ; Олександр Тарасевич (бл. 1640-1727) ; Леонтій Тарасевич (бл. 1650-1708) ; Іван Щирський (бл. 1650-1714). – Бібліогр.: с. 475-491, с. 493-495. – ISBN 978-617-7023-00-4
1486082
  Дудар В. Українська греко-католицька церква в Східній Галичині у 20-30-х роках XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 59-63
1486083
  Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква в умовах агонії сталінізму (1946–1953 рр.): історіографія // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 98-103
1486084
  Пшеничний Т. Українська Греко-Католицька Церква і екуменістичний рух у першій половині XX ст.: історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 145-147
1486085
  Мороз В. Українська греко-католицька церква про просвітницьку роль духівництва: суспільно-політичний аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 67-70


  Проаналізовано вчення УГКЦ про просвітницьку роль духівництва стосовно сфери політики. Досліджено засоби, що ними церква прагне стимулювати вірних до активної суспільної позиції. З’ясовано особливості ролі та діяльності духівництва у відповідній сфері.
1486086
  Подобєд О. Українська греко-католицька церква у Німеччині // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 91-95. – (Історія ; вип. 1 (43)). – ISSN 2414-9012
1486087
  Гладилович А. Українська громада в Бен-Метірі (1947 - 1956 рр.) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
1486088
  Сухобокова О. Українська громада США та українське питання в період Першої світової війни // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 151-161


  У статті розглядається діяльність етнічних українців у США, спрямована на підтримку українських визвольних змагань під час Першої світової війни та повоєнного врегулювання на Паризькій мирній конференції. Увага акцентується на об’єднанні українських ...
1486089
   Українська громада у Франції // Українське громадське слово : незалеж. орган укр. суверен.-соборн., труд.-демократ. і респ. думки / ред. С. Зеркаль. – Новий Йорк, 1958. – Рік 6, Травень-Червень, ч. 5-6. – С. 84
1486090
   Українська Громадська Група сприянню виконання Гельсінських угод : В 4-х т. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-1641-0
Т.1 : Особистості. – 2001. – 208с.
1486091
   Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод : В 4-х т. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-1642-9
Т.2 : Документи і матеріали. 9 листопада 1976 - 2 липня 1977. – 2001. – 196с.
1486092
   Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод : В 4-х т. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-1643-7
Т.3 : Документи і матеріали. Серпень 1976 - 10 грудня 1978. – 2001. – 240с.
1486093
   Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінських угод : В 4-х т. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-1644-5
Т.4 : Документи і матеріали. 10 грудня 1978 - 11 березня 1988. – 2001. – 256с.
1486094
  Романчук О. Українська держава // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С. 6


  95 років тому, 22 січня 1918-го, Центральна Рада IV Універсалом проголосила в Києву незалежність Української Народної Республіки: "Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною Державою українського ...
1486095
  Брехуненко В. Українська держава XVII - XVIII століть і виклики XXI // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 24 (344). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Про відбудову імперії - і то передусім на основі історичних аргументів! - ідеться сьогоднішній російській еліті. Бо саме з таких аргументів колись імперія і повстала. З їх розвінчанням вона й загине.
1486096
  Грибоєдов Сергій Валентинович Українська Держава гетьмана П.Скоропадського: Історіографічне дослідження : Дис. ... канд.істор. наук: 07.00.06 / Грибоєдов Сергій Валентинович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 210 л. – Бібліогр.: л.181-210
1486097
  Кульчицький С. Українська держава і суспільство перехідної доби (1991 - 2013 рр.) / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 45-122. – ISBN 978-966-2050-13-4
1486098
  Смолій В. Українська держава середини XVII століття // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 лютого (№ 38). – С. 1, 10-11
1486099
  Романчук О.К. Українська держава: "перезаснування", а не "перезавантаження" // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 1/2 (231/232). – С. 4-8
1486100
  Гай-Нижник Українська Держава: історична доконаність і розвіяна паралельна дійсність (Акт 30 червня та революційне державотворення під проводом ОУН(р) у 1941-1942 рр. як вияв національного чину та символ суверенних прагнень українського народу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 49-65. – ISSN 2076-1554
1486101
  Кочержук М. Українська державна гімназія в Коломиї 1892-1944 / Мирослава Кочержук. – Коломия : Вік, 2011. – 303, [1] с. : іл. – 770-річчю першої писемної згадки про Коломию, 150-річчю від заснування держ. гімназії й 110-річчю укр. держ. гімназії в Коломиї присвячено. – Бібліогр.: с. 288-295. – (Коломийська бібліотека ; вип. 8). – ISBN 966-550-188-7
1486102
   Українська державна чоловіча гімназія у Перемишлі, 1895-1995.. – Дрогобич, 1995. – 304с.
1486103
  Махінла Ю. Українська державницька ідея у науковій спадщині академіка С.Л. Рудницького // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 305-307. – ISBN 966-8653-41-6
1486104
  Лісова К. Українська державність 1917-1921 рр. в історіографічному доробку української еміграції міжвоєнного періоду // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 44-46
1486105
  Карпов В.В. Українська державність в символічному означенні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 4-12. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження полягає у виявленні історичних основ та їх впливу на утвердження символів державності з моменту набуття незалежності, студіюванні процесу становлення державної символіки України. У дослідженні використано історико-хронологічний ...
1486106
   Українська державність: витоки та етапи становлення / підготувала С.Чорна // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 87). – С. 4-6


  Круглий стіл, в якому взяли участь викладачі КНУ ім. Т. Шевченка: І. Патриляк, В. Короткий, В. Сергійчук.
1486107
  Гайке Українська дивізія "Галичина" / Гайке, Вольф-Дітріх // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 3 (99) травень - червень. – С. 4-18
1486108
   Українська дивізія "Галичина" (Львівщіна) : історія, спогади, світлини / Галицьке Братство колишніх вояків 1-ої Укр. дивізії ("Галичина") Укр. нац. армії (УНА), Центр незалежних іст. студій ; [упоряд.: І. Іваньков, М. Романюк ; редкол.: З. Врублевський та ін.]. – Львів : Духовна вісь, 2016. – 838, [2] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 775-838. – Бібліогр.: с. 764-766 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8477-26-3
1486109
  Митрофанова О. Українська дилема та французькі цінності // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 28-32. – (Політичні науки)


  Досліджуються підходи Франції до кризи в Україні в контексті задекларованих французьких цінностей і реальних кроків як уряду цієї країни, так і позицій впливових представників бізнесу.
1486110
  Матвієнко В.М. Українська дипломатія 1917-1921 років.: на теренах постімперської Росії : монографія / Віктор Матвієнко ; Київ. нац. ун-т ім, Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Київський університет, 2002. – 373, [1] с. – ISBN 966-594-327-8
1486111
  Клімкін П. Українська дипломатія на перехресті епох // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 1, 3


  "...З-поміж усіх визначень дипломатії (жартівливих і серйозних) мені найбільше до вподоби слова англійця Ернеста Сатоу, який вважав, що дипломатія - це насамперед інтелект і почуття такту, поставлені на службу державним інтересам. А також думка ще ...
1486112
  Троян С. Українська дипломатія: шлях тривалістю 100 років // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – С. 31-34. – (Політичні науки)
1486113
  Романюк Л.М. Українська дискусія щодо "експерименту стилів" у літературі 20-х рр. ХХ століття // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 145-148. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті йдеться про дискусію українських літературних критиків на сторінках періодичних видань 20-х рр. ХХ століття щодо "стилю доби".
1486114
   Українська дитяча література. – Київ
1. – 1992. – 381с.
1486115
   Українська дитяча література.. – К., 1984. – 215с.
1486116
   Українська дитяча література.. – Київ
2. – 1992. – 282с.
1486117
   Українська діалектна лексика.. – К., 1987. – 266с.
1486118
   Українська діалектна морфологія.. – К., 1969. – 200с.
1486119
   Українська діалектологія : Методичні рекомендації для студ.фак-ту української філології денної та заочної форм навчання. – Луганськ, 2001. – 27с.
1486120
   Українська діалектологія і ономастика.. – К., 1964. – 228с.
1486121
  Жолонко Т. Українська діаспора Азербайджану та її внесок в азербайджанську культуру // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 1. – С. 103-108. – ISSN 1998-4634
1486122
  Бондаренко М. Українська діаспора Бразилії: історія заселення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-15. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Дане дослідження стосується міграційної політики Бразилії, яка мала вплив на еміграційні потоки з України з кінця ХІХ ст. до другої половини ХХ ст., та історії переселення українців до цієї південноамериканської країни. Данное исследование касается ...
1486123
  Задорожний М.П. Українська діаспора в країнах Закавказзя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 33-35
1486124
   Українська діаспора в Російській Федерації: історико-культурна спадщина / [Горбик В.О. (кер.) та ін. ; наук. ред. Т.І. Катаргіна] ; НАН України, Ін-т історії України НАН України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. – 275, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 251-273. – ISBN 978-966-02-6032-0
1486125
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європа: Західні Балкани. Греція // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 10 (188). – С. 29-36
1486126
  Задорожний М.П. Українська діаспора Європи: історія, формування, культура, наука, освіта // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 44-47 : фото
1486127
  Гетьман-П"ятковська Українська діаспора у Лос-Анджелесі // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 128-136
1486128
  Плазова Т.І. Українська діаспора у повоєнні роки: освітньо-виховні та наукові осередки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 87-91. – ISSN 2076-1554


  Науковці сприяли відкриттю в ряді університетів США кафедр української мови та українознавства: Пенсильванському, Колумбійському, Каліфорнійському, Іллінойському (Урбана-Шампейн). Авторитет деяких науковців-українців у США досить високий, наприклад, ...
1486129
   Українська діаспора у світі.. – К., 1993. – 43с.
1486130
  Корбуш Ю.О. Українська діаспора: ідеологія чи ідейність? // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 35-36
1486131
  Задорожний М.П. Українська діаспора: історія формування та реалії сьогодення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 42-46 : фото
1486132
   Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Донец. облдержадмін., Укр. культурол. центр, Донец. обл. від-ня Т-ва зв"язків з українцями за межами України (Т-во "Україна-Світ") [та ін.] ; упоряд. Віри Просалової. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 514, [2] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-317-145-6
1486133
  Мамрак А.В. Українська ділова мова: комп"ютерна версія : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.В. Мамрак, О.І. Шаров ; МОНУ ; Нац. гірничий ун-т ; Ін-т гуманітарних проблем. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 232 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 228-229. – ISBN 966-8365-42-9
1486134
   Українська дожовтнева байка.. – К., 1966. – 343с.
1486135
   Українська дожовтнева поезія.. – К., 1978. – 240с.
1486136
  Клименко Українська документально-біографічна проза: жанрово-стильові "межі" (на матеріалі роману Ігоря Муратова "Сповідь на вершині" і книги Євгена Стеблівського "Звенигора. Повстанці. Шабля на комісара") / Клименко, (Синьоок) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 37-48. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1486137
  Бондар-Терещенко Українська доля сучасного мистецтва // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 6 (1002). – С. 14-17. – ISSN 0868-9644
1486138
  Білецький Л. Українська драма // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429


  Витримки з книги з нагоди 400-ліття українського театру, що відзначаємо в 2019 році.
1486139
  Гудзенко О. Українська драматургія 20-х років ХХ століття в дослідженнях Г. Семенюка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 68-72
1486140
  Семенюк Григорій Фокович Українська драматургія 20-х років: конфлікти, характери, жанри : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.02 / Семенюк Григорій Фокович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 63л. – Бібліогр.:л.62-63
1486141
  Гаджилова Г. Українська драматургія 60-70-х років ХІХ століття: концепт "Не судилось"


  На основі аналізу п"єс маловідомих українських драматургів Кузьми Шаповала, Григ. Лядави, Стеценка, Ф. Заревича та М. Кропивницького доводиться, що мотив недолі, "не судилось" є одним з провідних у драматургії 60-70-х років ХІХ століття
1486142
  Курдюмова Д.Ю. Українська драматургія другої пол. XVII -- середини XVIII ст. в системі філософсько-естетичних поглядів доби : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Курдюмова Д. Ю.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 170л. – Бібліогр.:л.164-170
1486143
  Гуменюк О. Українська думка і кримськотатарський дестан як фольклорні епічні жанри // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 38-47. – ISBN 978-966-02-7587-4
1486144
  Янів В. Українська духовність у поетичній візії Шевченка // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 506-537. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
1486145
  Ярмоліцька Н.В. Українська духовність у філософській концепції Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 265-266
1486146
  Калакура Я. Українська духовність: історіографічний вимір // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 28-34


  Рзглядаються сучасний стан і динаміка нарощування знань про витоки, основні етапи формування, сутність і структуру української духовності українського народу.
1486147
  Степаненко М. Українська душа від Майдану до Майдану й після... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 грудня (№ 48). – С. 12


  Роздуми над новою збіркою поезій Лесі Степовички "Осінні люди".
1486148
  Мельниченко В.Ю. Українська душа Москви : Михайло Максимович, Михайло Щепкін, Осип Бодянський, Микола Гоголь / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медіа Групп, 2010. – 667, [4] с., [8] арк. фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-373-03144-8
1486149
  Бальцерович Л. Українська економіка: мобілізація чи демонізація? // Критика. – Київ, 2000. – Квітень, (число 4). – С. 4-5
1486150
  Корнієнко К.В. Українська еліта та патріотизм початку ХХ ст. // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 280-285. – ISSN 2312-6825
1486151
  Костюк Г. Українська еміграційна художня проза за 1965 рік // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 196, травень : травень. – С. 5-10, 31-32
1486152
  Костюк Г. Українська еміграційна художня проза за 1965 рік // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 197, червень : червень. – С. 5-12
1486153
  Цимбал Т. Українська еміграція в західній Канаді: досвід філософської рефлексії // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 220-227
1486154
   Українська еміграція в Туреччині
1486155
  Боровик М. Українська еміграція та її поселення у Канаді // Ukrainica Diasporiana / Український вільний університет. – Мюнхен, 1977. – Vol. 2 : Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді / М. Боровик. – С. 9-74
1486156
  Піскун В. Українська еміграція у Туреччині (20-ті роки XX ст.) // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; КНУТШ ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 225-230. – ISBN 966-8552-01-6
1486157
  Ребок В. Українська енергетика в 2012 році / В. Ребок, М. Ільчук // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 6). – С. 25-27


  "... Основні нововведення в енергетичному законодавстві".
1486158
  Рябець Л.В. Українська енциклопедистика III Міжнародна наукова конференція / Л.В. Рябець, С.І. Очерятенко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 83-88. – ISSN 0372-6436


  22-23 жовтня 2013 року в Інституті енциклопедичних досліджень НАН України (м. Київ) відбулася Третя міжнародна наукова конференція "Українська енциклопедистика" у рамках VІІІ Конгресу Міжнародної асоціації україністів.
1486159
  Борчук С.М. Українська енциклопедична традиція XX ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження / Степан Борчук ; [наук. ред. О.П. Реєнт] ; НАН України, Ін-т історії України. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 603, [1] с. : іл. – Покажч. імен: с. 591-603. – Бібліогр.: с. 542-590 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-351-3
1486160
   Українська енциклопедія лісівництва : В 2-х томах. – Львів : НАНУ, Наукове товариство ім. Шевченка. – ISBN 966-7155-14-5
Т. 1 : А-Л. – 1999. – 464 с.
1486161
  Скорина Л.В. Українська епіграфістика 20-х років ХХ ст.: репертуар, типологія, функції надтекстових цитат // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 44-53. – ISSN 2522-493X


  У статті головна увага зосереджується на тенденціях побутування української епіграфістики 20-х років ХХ ст. Досліджується репертуар епіграфів, їх джерела, форми репрезентації, зв’язок із текстом, функції. До аналізу залучено 240 мотто з творів ...
1486162
  Мирошкіна Н.В. Українська есеїстика як феномен соціальних комунікацій : дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.01 / Мирошкіна Наталя Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2012. – 195 л. – Додатки: л. 190-195. – Бібліогр.: л. 168-189
1486163
  Мирошкіна Н.В. Українська есеїстика як феномен соціальних комунікацій : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Мирошкіна Н.В.; Лежнєва Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1486164
  Мирошкина Н.В. Українська есеїстика: теоретичні розвідки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 33, жовтень - грудень. – С. 61-64


  У статті розглянуто теоретичні розвідки українського жанру есею у річищі висвітлення його генези, сутності та особливостей розвитку в національній традиції. Зроблено спробу проаналізувати наявні теоретичні розвідки щодо жанрової специфіки есею в ...
1486165
  Пуліна В. Українська естетична думка першої третини ХІХ ст. // Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 62-67. – ISBN 978-966-365-781-4
1486166
  Сурмай Ірина Миколаївна Українська етнічна ментальність та особливості становлення духовності бароко : Дис... канд. філософськихнаук: 09.00.04 / Сурмай Ірина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 147л. – Бібліогр.:л.136-147
1486167
  Горєлов М.Є. Українська етнічна нація / Микола Горєлов, Олександр Моця, Олег Рафальський. – Київ : Еко-продакшн, 2012. – 174, [2] с. – В кн. також додаток: Самостійна Україна / М. Міхновський. - Резюме рос. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-1622-04-2
1486168
  Губарець В.В. Українська етнічна преса у Північній Америці: історія і сучасність // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 60-68


  статті розглядаються процеси історичного розвитку української етнічної преси у Північній Америці, зокрема у США та Канаді, аналізується належність видань, мовний спектр, ідеологічне і тематичне спрямування мас-медіа, а також окреслюються перспективи ...
1486169
  Буряк В. Українська етнічносвідомісна культура: еволюційно-історична парадигма / Володимир Буряк // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 160-177. – ISSN 1028-5091
1486170
  Микитчук С.А. Українська етнографія на сторінках російського журналу "Этнографическое обозрение"(кінець XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 150-156. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1486171
  Капелюшний В.П. Українська етнологія у європейському контексті (друга половина XIX ст. - 20-ті рр. XX ст.) : наук. видання / Капелюшний В.П., Казакевич Г.М., Чернищук Н.В. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 209, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 159-191 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7121-03-8
1486172
  Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. / Є.І. Сявавко. – Київ, 1974. – 151с.
1486173
   Українська етнопедагогіка.. – Х., 1998. – 40с.
1486174
  Шепель Ф. Українська Жанна д"Арк, або Що сьогодні сказала б землякам Леся Українка? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 липня (№ 114). – С. 11
1486175
  Петренко М.З. Українська живописна емаль // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 18, спецвип. 7 : Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Публікація рукописної пам"ятки другої половини 17 ст. – С. 142-158
1486176
  Нестерцова-Собакарь Українська жінка як суб"єкт шлюбно-сімейних правовідносин: історико-правова експозиція другої половини XIX - початку XX ст. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 1 (80). – C. 124-132. – ISSN 2078-3566
1486177
  Михалевич І.Ю. Українська жіноча пісня: поетико-естетичний аспект : дис. … канд. філол. наук : 10.01.07 / Михалевич Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луцьк, 2018. – 228 арк. – Бібліогр.: арк. 213-228
1486178
  Михалевич І.Ю. Українська жіноча пісня: поетико-естетичний аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.07 / Михалевич Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1486179
   Українська журналістика -89.. – К., 1990. – 54с.
1486180
   Українська журналістика "90.. – К., 1991. – 99с.
1486181
   Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАН України ; Львів. нац. наук.б-ка України ім. В. Стефаника ; Н.-д. ін-т пресознавства ; за ред. М.М. Романюка. – Львів. – ISBN 978-966-02-5597-5
Вип. 17. – 2010. – 400 с.
1486182
  Шкляр В. Українська журналістика в контексті світової / Володимир Шкляр // Українська журналістика в контексті світової / КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1997. – № 1. – С. 4-12
1486183
   Українська журналістика в контексті світової. – Київ
№ 1. – 1997. – 100 с.
1486184
  Лизанчук В.В. Українська журналістика в концепції професора Ігоря Леонідовича Михайлина // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 177-181


  (Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження. - X. : Прапор, 2008. - 512 с.). (Mykhaylyn I. L. Journalism as the universe: Selected media researches. - Kharkiv, 2008. - 512 p.). (Михайлин И. Л. Журналистика как вселенная: ...
1486185
  Васьків М. Українська журналістика і журналістикознавство 1920-х - поч. 1930-х років : монографія / Микола Васьків ; М-во освіти і науки ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. зв"язків із громадськістю і журналістики. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 172, [1] с. – Бібліогр.: с. 160–172. – ISBN 978-966-602-250-2
1486186
   Українська журналістика і національне відродження.. – К., 1992. – 100с.
1486187
   Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра.. – К.
2. – 1997. – 139с.
1486188
  Карбан А. Українська з різними акцентами // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 4


  "…коридори ННІ "Інститут геології" КНУ заполонили студенти, здебільшого іноземці. У декого з них ще триває навчання, а дехто вже складає екзамени і готується до двотижневих канікул. Серед іноземних студентів - громадяни Ірану, Туреччини, КНР, Кореї, ...
1486189
   Українська загальна енциклопедія : Книга Знання : в 3 т. : багато ілюстрована, з кольоровими таблицями, мапами та образками. – Львів ; Станіславів ; Коломия : Рідна школа
Т. 1 : А-Ж. – 1930. – 676 с.
1486190
  Кір"янова О.Л. Українська зарубіжна історіографія про професійну діяльність українського вчительства в культурно-освітніх процесах радянської України в 20 - 30-х рр. XX ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 89-98
1486191
  Маркусь В. Українська західна діаспора на порозі XXI століття // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1993. – Число 3
1486192
  Карпов В.В. Українська звитяга у символах / Віктор Карпов. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 420, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-341. – ISBN 978-617-7122-99-8
1486193
  Кононенко П. Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі (від ХV до ХVIII століття) / П. Кононенко, Тарас. Кононенко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 21-37
1486194
  Пиріг Л. Українська земля та українці у Другій світовій війні // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2012. – Число 1 (24). – С. 119-141


  Засобами філателії висвітлюється участь українців у Другій світовій війні.
1486195
  Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов"яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1 // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблем. н.-д. лаб. по вивч. народ. муз. творч. [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Грица С.И. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 15-20. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 5)


  "...Значна частина української етнічної території знаходиться в межах вісло-дніпровської прабатьківщини слов’ян. Українці ще й дотепер зберігають величезний шар пісенних творів обрядової функції – тих, що приурочені до свят та виробничих сезонів ...
1486196
  Лобас В.Х. Українська і зарубіжна культура : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Х. Лобас ; Міжрегіон. акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 221, [1] с. – Анот. укр., англ. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-608-038-9
1486197
  Харлан О. Українська і польська літератури міжвоєнного двадцятиліття: порівняльний аспект // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – С. 79-108. – ISBN 978-617-579-046-5
1486198
  Поліщук Ю.М. Українська і російська історіографія XVIII - середини XIX століть про витоки етнокультурної ідентичності українців // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 197-215


  Представлені різні точки зору українських і російських дослідників XVIII - середини XIX ст. на витоки етно-культурної ідентичності українців. На думку сучасного російського історика О. Міллера, переписка між М. Максимовичем і М. Погодіним була чи не ...
1486199
   Українська і слов"янська тлумачна та перекладна лексикографія : Леонідові Сидоровичу Паламарчукові / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: І.С. Гнатюк (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ТОВ "КММ", 2012. – 484, [3] с. : портр. – Назва обкл.: Українська і слов"янська лексикографія. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-14-3
1486200
   Українська іграшка. – К., 1973. – 95с.
1486201
  Касьяненко К.М. Українська ігрова дитяча книжка: витоки, стан, тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Касьяненко Кароліна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1486202
  Грицак Я. Українська ідентичність // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 18-21
1486203
  Кислюк К.В. Українська ідентичність в історико-культурній ретроспективі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 3-8. – ISSN 2312-4679
1486204
  Степико М.Т. Українська ідентичність в умовах суспільно-політичних трансформацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 5-12
1486205
  Йосипенко Українська ідентичність доби Романтизму / Йосипенко, С.-В.С // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 23-24
1486206
  Кушнір В. Українська ідентичність і українці Північної Добруджі у працях Федора Вовка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 136-139
1486207
  Попович О. Українська ідентичність між "Заходом та Сходом" у політичному дискурсі виконавчої влади (1994 - 1999) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 334-341. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Одним з важливих етапів формування сучасної української ідентичності є 1994-1999 рр. (перший термін президентства Леоніда Кучми). У цей період українська політична еліта починає активно концентруватись навколо питання визначення власної ідентичності, ...
1486208
  Носова Б. Українська ідентичність у публіцистичному дискурсі: динаміка комунікативних впливів, кризові виклики // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 248-252


  Стаття присвячена розгляду проблем національної ідентичності як частини публіцистичного дискурсу і базується на наукових розвідках українських та зарубіжних учених щодо концептуалізації витоків української ідентичності, правдивої топонімічної ...
1486209
  Кислюк К. Українська ідентичність: історико-культурні ретроспективи та сучасні перспективи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 : Інтелектуали і влада. – С. 48-65. – ISSN 2522-9338
1486210
  Глушаченко Т.Ф. Українська ідентичність: процес становлення триває // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 15-17
1486211
  Сніжко Н. Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 28-43. – ISSN 1682-3540
1486212
  Приходько І.Ф. Українська ідея в підтексті творів Олекси Стороженка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2017. – № 31/32 (503/504), листопад. – С. 11-16
1486213
  Сініцький А.Ц. Українська ідея в працях представників вітчизняної інтелектуальної еліти на зламі епох (сер. ХVІ – сер. ХVІІ ст) (зовнішній аспект) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 17-20. – ISSN 2076-1554
1486214
   Українська ідея. Перші речники. – Київ : Знання України, 1994. – 183 с. – ISBN 5-7770-0627-2
1486215
  Сепетий Д. Українська ідея: альтернативи і перспективи // Молода нація : альманах / Вид-во "Смолоскип" ; редкол.: І. Гирич, Р. Семків, П. Вознюк [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2 (43). – С. 68-91. – ISBN 966-7332-13-6
1486216
  Матицин О. Українська ікона XV-XVI століть як вираз релігійної ідентичності українського народу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 513-523. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті досліджено розуміння поняття “ікона” в контексті візантійської та укр. естетичної думки. Розглянуто зв’язок українського іконопису 15-16 ст. з тогочасною філософською думкою України. Розкрито символічну суть ікони в контексті української ...
1486217
  Чубенко О.В. Українська ікона як феномен східнохристиянської традиції : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Чубенко Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 192 л. – Бібліогр.: л. 172-192
1486218
  Чубенко О.В. Українська ікона як феномен східнохристиянської традиції : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Чубенко Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1486219
  Закус І.М. Українська інструментальна музика 1970-х - 2010-х рр.: тенденції розвитку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 115-120. – ISBN 978-966-452-103-8
1486220
  Делія О.В. Українська інтелігенція у політичних зведеннях ОДПУ (1922-1930 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 309-310. – ISBN 978-966-493-676-4
1486221
  Романова К. Українська інтелігенція: у пошуках національної ідеї // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 грудня (№ 51). – С. 12
1486222
  Біберович В. Українська інформаційна діяльність за кордоном // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 193-200
1486223
  Гирич І. Українська історична пам"ять, шкільні підручники і освіта // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 326-391. – ISBN 978-966-02-6839-5
1486224
  Мольдерф О. Українська історична пісня в німецькомовному перекладацькому доробку Івана Франка // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 133-140. – ISSN 2078-340X
1486225
  Нестеренко Н.П. Українська історична проза ХІХ - І пол. ХХ ст.: становлення й розвиток жанру // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 27 (319). – С. 2-8
1486226
   Українська історична та діалектна лексика.. – К., 1985. – 163с.
1486227
  Єрмак О.П. Українська історіографія [рецензія] / О.П. Єрмак, П.Г. Радько // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 192-195. – ISSN 2075-1451


  Рецензія на книгу.
1486228
  Атаманенко А.Є. Українська історіографія в біполярному світі // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 297-304. – ISSN 2076-8982


  У статті розглядаються різні аспекти сприйняття представниками української історіографії наукового доробку колег по обидві сторони залізної завіси" біполярного періоду. Доведено, що закордонні дослідники мали доступ до радянської літератури. ...
1486229
  Мохнатюк І.А. Українська історіографія в оцінці І.Я. Франка // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 10-15
1486230
  Марченко М.І. Українська історіографія від найдавніших часів до середини XIX ст. // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 13-474. – (Б-ка "Ейдосу")


  Посібник для студентів історичних факультетів університетів і педагогічних інститутів.
1486231
  Костюк Л.К. Українська історіографія діяльності місцевих рад у другій половині 50-х до середини 80-х років : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Костюк Л. К.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1993. – 17л.
1486232
  Костюк Л.К. Українська історіографія діяльності місцевих рад у другій половині 50-х до середини 80-х років : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Костюк Л. К.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1993. – 17л.
1486233
  Гринько М. Українська історіографія і Микола Костомаров. Пам"яті М. Костомарова в двадцять п"яті роковини його смерті (17.IV. 1885) // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2005. – № 11. – С. 184-203. – ISBN 966-7522-04-0
1486234
  Білецький В. Українська історіографія Канади 70-80-х років // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 52-59. – ISBN 1-55195-156-8
1486235
  Турчак О.В. Українська історіографія національного парамілітарного руху кінця XIX - початку XX ст.: проблематика та етапи досліджень // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 60-70. – ISSN 2313-5603
1486236
  Великочий В. Українська історіографія про партійно-політичну систему Галичини воєнно-революційної доби: загальна характеристика // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 90-94. – ISSN 1728-9343
1486237
  Вовк О. Українська історіографія Холодноярської повстанської організації (кінець 1910-х - початок 1920-х pp.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 92-103. – ISSN 2312-5993
1486238
  Журба О. Українська історіографія: від етичної до культурологічної репрезентації / О. Журба, Т. Литвинова // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 118-125
1486239
  Салига Т. Українська історія в поезії Миколи Вінграновського // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 48-74. – ISSN 0130-528Х
1486240
  Пустовіт Т. Українська історія Грицька Коваленка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 травня (№ 18). – С. 6-7
1486241
  Троша Н.В. Українська історія як джерело літературної творчості Олександра Довженко // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 17-22. – ISBN 978-966-916-268-7
1486242
  Кралюк П. Українська історія: якій їй бути? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 4-10 червня (№ 20). – С. 15


  Історія та історіософія України, інтерпретовані Михайлом Грушевським і його школою в народницькому, тобто "національному", дусі, фактично й далі залишається в нас каноном. А тим часом історичне бачення так чи інакше формує логіку політичних діянь. І ...
1486243
  Фігус-Ралько Анна Українська Канада = Ukrainian Canada / Фігус-Ралько Анна; КНУТШ;Упоряд., авт. передм. М. Тимошик. – Київ - Вінніпег : Наша культура і наука, 2001. – 142с. – ISBN 966-7821-02-1
1486244
  Солонська Н.Г. Українська канадіана та бібліографічне забезпечення її досліджень (за фондами Відділу зарубіжної україніки НБУВ) / Н.Г. Солонська, Г.О. Борисович // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 199-202. – ISBN 978-966-02-7706-9
1486245
  Баніт Д.Ю. Українська кардіологічна термінологія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 34-40


  У статті розглянуто основні аспекти функціонування кардіологічних термінів в українській мові, способи їх пристосування до особливостей української мови, кадіологічні терміни розподілено за тематичними групами. В статье рассмотрены основные аспекты ...
1486246
  Фесенко Л. Українська Кармен // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ : Преса України, 2018. – 27 липня (№ 30)


  80 років від дня народження Валентини Федорівни Калиновської (1938), української артистки балету, хореографа, балетмейстера, педагога.
1486247
   Українська кераміка [Ізоматеріал] : [комплект открыток с текстом на укр., рус, англ., нем., фр., и исп. языках]. – Київ : Мистецтво, 1968. – 24 с., 18 л. : 18 листівок + 1 обкл. + тект. вклад.
1486248
  Біляєва С. Українська кераміка з розкопок Аккерманської фортеці / С. Біляєва, О. Фіалко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 329-335. – ISSN 2078-0850


  До питання про етнокультурний розвиток розвиток Півдня України.
1486249
  Паславська Л.О. Українська керамічна миска в контексті народної художньої культури кінця XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Паславська Людмила Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1486250
  Сокирко О.Г. Українська кирилична палеографія XI-XVIII ст. : навч. посібник для студентів іст. спеціальностей / Сокирко О.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : Олег Філюк ; КНТ, 2016. – 141, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-60 та в кінці тем. – ISBN 978-966-373-808-6
1486251
  Добрянська Т.А. Українська кирилична рукописна книга ХVІІ ст. як об"єкт кодикології, палеографії, філігранології, мистецтвознавства та археографії в 90-х роках ХХ - 10-х роках ХХІ ст.: історіографічний аспект // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 342-361. – ISSN 2222-4203
1486252
   Українська кінопанорама. – Київ, 1972. – 48с.
1486253
   Українська класична п"єса. – Київ : Мистецтво
Т.1. – 1952. – 708 с.
1486254
   Українська класична п"єса. – Київ : Мистецтво
Т.2. – 1952. – 560с.
1486255
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 3, ч. 2. – 1991. – 96 с.
1486256
   Українська книга в фондах Одеської державної Наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 1. – 1991. – 80 с.
1486257
   Українська книга в фондах Одеської державної Наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923. – Одеса
Вип. 2. – 1991. – 24 с.
1486258
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
Вип. 3, ч. 1. – 1991. – 30 с.
1486259
   Українська книга в фондах Одеської державної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 1574-1923.. – Одеса
Вип. 4. – 1991. – 43 с.
1486260
   Українська книга Д. В. У. : ситематичний покажчик видань українською мовою. – Харків
в. 1 : 1919-1924. – 1926. – 267 с.
1486261
  Афонін О. Українська книга доби незалежності в системі соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 7 (180). – С.3-5. – ISSN 2076-9326
1486262
  Тимошик М.С. Українська книга і преса в Італії / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2015. – 351, [1] с. : іл. – На обкл. також зазнач.: Видавничі осередки. "Вісті з Риму". Гроттаферрата. Табір "Ріміні". - Імен. покажч.: с. 336-340. – Бібліогр.: с. 318-334. – (Бібліотека видавця, редактора, автора ; т. 5). – ISBN 978-966-7821-61-6


  У пр. № 1702196 напис: Науковій бібліотеці університету ім. Тараса Шевченка, з вдячністю. Тут формувалися мої наукові пріоритети. Автор. Підпис. 01.12.15 р.
1486263
  Тимошик М.С. Українська книга і світ = Ukrainian book and the world / Микола Тимошик ; [передм. В.Г. Іваненка] ; Укр. ун-т Вашингтон США ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Вашингтон ; Київ : Український університет, 2018. – 514, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 477-483. - Резюме парал. англ., нім., фр., пол. – Бібліогр.: с. 499-514. – ISBN 979-966-7821-69-2


  У пр. № 1720090 напис: Науковій бібліотеці Шевченківського університету - від вдячного учня. Автор. Підпис. 02.10.18 р.
1486264
  Герик Н. Українська книга на парламентських слуханнях // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 5. – С. 4-11. – ISSN 1608-6422
1486265
  Серебрякова Т.В. Українська книга на перехресті історії: видання періоду Української революції 1917-1921 рр. у фонді Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова : (до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.) // Культурна спадщина України: сталий розвиток і національна безпека : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культур. дослідж. – щоріч. наук. вид. – Київ : НАКККіМ, 2017. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко (голов. ред.) та ін.]. – С. 123-128. – ISBN 978-966-452-250-9
1486266
  Дмитренко К. Українська книга як вияв народної дипломатії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 2 (175). – С. 51-52. – ISSN 2076-9326
1486267
   Українська книга.. – Київ-Харків, 1965. – 267с.
1486268
  Тимошик М.С. Українська книга: історична місія і реалії / Микола Тимошик ; [передм. П. Мовчана]. – Київ : Бібліотека газети "Літературна Україна", 2016. – 178, [2] с. – (Бібліотека газети "Літературна Україна" ; № 19-2016). – ISBN 987-966-579-472-1


  У пр. № 1716555 напис: Люди перестають думати, коли перестають читати книги. І стають хохлами - малоросами, коли не люблять української книги. Бібліотеці КНУ ім. Шевченка. Автор. Підпис. 11.12.17 р.
1486269
  Низовий М.А. Українська книжка на початку XX ст.: спроба кількісно-якісного аналізу (1901-1917 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 128-141
1486270
  Низовий М. Українська книжка у передвоєнне десятиліття (1930-1939 рр.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 131-139


  У статті розглядається доля української книжки у передвоєнний період – роки суцільної колективізації, свідомо організованого владою голодомору та небачених політичних репресій, небезпідставно названих «Розстріляним Відродженням». В статье ...
1486271
  Вертипорох Л. Українська княжна Анна Ярославна - королева Франції // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 164-171
1486272
  Кривошея В.В. Українська козацька старшина / В.В. Кривошея ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – Вид. 2-ге допов., уточн. і випр. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8009-50-9
Ч. 1 : Урядники гетьманської адміністрації. – 2005. – 259, [1] с.
1486273
  Рафальський І.О. Українська колективна суб’єктність та ідентичність // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 345-350. – ISSN 2076-1554
1486274
  Корбецька В. Українська комуністична партія "Боротьбистів" (1917 - 1920 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 23-24
1486275
  Гелей С. Українська консервативна політична думка про діяльність Центральної Ради в роки Національної революції (1917-1918) // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 30-35. – ISSN 1563-3977
1486276
  Папакін Г. Українська корона - що це таке? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 липня (№ 115/116). – С. 11


  Україна як козир у політичній грі XVIII століття. Претендентом на українську корону став О. Меншиков.
1486277
  Папакін Г. Українська корона - що це таке? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 червня (№ 110/111). – С. 11


  Україна як козир у політичній грі XVIII століття. Російський цар Петро I пропонував титул "князя Київського" Джону Черчіллю, герцогу Мальборо, який міг замінити гетьмана Івана Мазепу на чолі Української держави - Війська Запорозького.
1486278
  Осипчук-Сковорода Українська космогонія. Сварга-Сварух! // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 298-306. – ISSN 0320-8370
1486279
  Радишевський Р. Українська крашевськіана // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 7-15. – ISBN 978-966-2462-81-4


  28 липня 2012 р. виповнилося 200 років від дня народження одного з найвидатніших польських письменників XIX століття - Юзефа Ігнація Крашевського, який більше двадцяти років жив і творив на українській землі, а враження від років, проведених на Волині, ...
1486280
  Щамшур О. Українська криза на чотирьох / спілкувався Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 квітня (№ 64). – С. 3


  Брюссель запрошують до переговорів між Вашингтоном, Москвою і Києвом. "День" звернувся до екс-посла України в США Олега Шамшура з проханням прокоментувати заяви держдепартаменту США щодо організації переговорів між Україною, Росією, США та ЄС.
1486281
   Українська культура : історія і сучасність. Навчальний посібник. – Львів : Світ, 1994. – 456 с. – ISBN 5-7773-0206-8
1486282
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 1995
1486283
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 1995
1486284
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 1995
1486285
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 1995
1486286
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 7/8. – 1995
1486287
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 1995
1486288
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 11/12. – 1995
1486289
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ. – ISSN 0868-9644
№ 9/10. – 2001
1486290
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2002
1486291
   Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6. – 2002
1486292
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2/3 (999). – 2012
1486293
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 11/12 (1007-8). – 2012
1486294
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 1/2 (1009-10). – 2013
1486295
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4 (1012). – 2013
1486296
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 6 (1014). – 2013
1486297
   Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал. Спецвипуск / Міністерство культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 7 (1015). – 2013
1486298
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 1 (1021). – 2014
1486299
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 2/3 (1022/1023). – 2014
1486300
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 4 (1024). – 2014
1486301
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 5 (1025). – 2014
1486302
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 6 (1026). – 2014
1486303
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 1 (1045). – 2016. – 48 с.
1486304
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
№ 2 (1046). – 2016. – 48 с.
1486305
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 1921-
№ 3/4 (1047/1048). – 2016. – 112 с.
1486306
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5 (1049). – 2016. – 80 с.
1486307
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2017. – 80 с.
1486308
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 2. – 2018. – 80 с.
1486309
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 3. – 2018. – 80 с.
1486310
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 4. – 2018. – 84 с.
1486311
   Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ : Національне газетно-журнальне видавництво, 1921-. – ISSN 0868-9644
№ 5/6. – 2018. – 70, 58 с. – Журн. - "переверт." нім. назва "Ukkajins"ka kultur"
1486312
  Гриценко О. Українська культура без брому й шаровар // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 27-41. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
1486313
  Захожай З. Українська культура в контексті європейських цінностей // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 94-98
1486314
  Вербинська К.О. Українська культура в світовій цивілізаційній сфері // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 13-15
1486315
  Санченко А. Українська культура живе на барикадах і в бліндажах // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 50 (253). – С. 26-27


  Вульгарність не може змінити навіть війна.
1486316
  Жулинський М. Українська культура й українська державність
1486317
  Даренська В.М. Українська культура Нового часу в нарисах : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.М. Даренська. – Луганськ : Віртуальна реальність, 2012. – 411, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-492-342-9
1486318
  Астаф"єв А.О. Українська культура: між інноваційною глобалізацією та "повторною колонізацією" // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 120-125. – ISSN 2306-5664
1486319
  Калакура Я.С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я.С. Калакура, О.О. Рафальський, М.Ф. Юрій ; НАН Україна, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 491, [5] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7752-6
1486320
  Кирилова О. Українська культурологія у східно-західних контекстах // Критика. – Київ, 2011. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 29-35
1486321
  Коломицева А. Українська кумулятивна пісня і казка: композиційні паралелі // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 108-128


  "...Розглянуто кумулятивні пісні і казки в українському позаобрядовому репертуарі, які мають не лише однакову сюжетну канву, а й спільні принципи організації форми, специфічні способи виконання. Кумулятивні пісні – досить поширене у світі явище, вони ...
1486322
   Українська кухня.. – 3-є вид., доп. – К., 1970. – 306с.
1486323
  Вакуленко М.О. Українська латиниця: основні підходи та сучасні ососбливості стандартизації // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 497-504
1486324
  Вакуленко М.О. Українська латиниця: сучасні підходи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 172-178. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1486325
  Павлюк І.З. Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр / Ігор Павлюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів : Каменяр, 2001. – 284, [4] с. – Імен. покажч.: c. 267-285. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Періодичні видання регіонів України"). – ISBN 5-7745-0811-0
1486326
   Українська легка промисловість у 1 кварталі 1932 р.. – Х., 1932. – 68с.
1486327
  Сабадош І. Українська лексика в "Ботаническом словаре" 1878 року М. Анненкова з погляду ареального // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 25-28
1486328
   Українська лексика в історичному та ареальному аспектах.. – К., 1991. – 181с.
1486329
  Сабадош І.В. Українська лексика в просторі і часі : зб. праць / Іван Сабадош ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : [б. в.], 2015. – 687, [1] с. – Покажчики: с. 639-687. – Бібліогр.: с. 620-638 та в кінці частин. – ISBN 978-966-542-418-3
1486330
  Лукінова Т.Б. Українська лексика: семантичні зміни в запозичених словах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 18-38. – ISSN 0027-2833


  Одним з найважливіших проявів і наслідків мовної взаємодії є запозичення лексичних елементів. У лексиці укр. мови десятки тисяч слів запозичені в різний час і з різних мов. Запозичалися й запозичаються нині переважно іменники - назви предметів і ...
1486331
  Полюга Л. Українська лексикографія і становлення національної культури (основні етапи розвитку) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 109-116. – ISBN 978-966-2946-40-1
1486332
   Українська Ленініана. – Київ, 1970. – 12с.
1486333
   Українська Ленініана. – Київ, 1980. – 240с.
1486334
   Українська лінгвістична географія. – Київ : Наукова думка, 1966. – 154с.
1486335
  Казимирова І. Українська лінгвістична термінологія в працях А.Ю. Кримського: традиції і новаторство // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – C. 3-12. – ISSN 1682-3540


  У статті досліджено термінотворчу діяльність А.Ю. Кримського в галузі лінгвістики, розкрито його новаторство у творенні мовознавчих термінів, вдумливе ставлення до використання традиційних термінів лінгвістики; окреслено авторські настанови щодо ...
1486336
  Омельчук С. Українська лінгводидактична термінологія з погляду нормативності // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (138), жовтень. – С. 14-19


  Проаналізовано типові порушення основних літературних норм, зафіксовані у фаховій лінгводидактичній літературі, і запропоновано загальні рекомендації щодо унормування української методичної термінології з урахуванням помітних змін, що відбулися за ...
1486337
  Копаниця Л.М. Українська лірична пісня: еволюція поетичного мислення : Автореф...док.філолог.наук:10.01.07.,10.01.01 / Копаниця Л.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 37с. – Бібліогр.:с.32-34
1486338
  Ковалів Ю. Українська література - на піднесенні / Розмовляв Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 10


  Розмова з відомим літературознавцем, проф. Ін-ту філолгії КНУ імені Тараса Шевченка, Юрієм Ковалівим про авторське бачення української літератури та вміння читати по особливому. Ю. Ковалів самотужки взявся видавати авторську історію літератури в ...
1486339
  Ткаченко Н.С. Українська література / Н.С. Ткаченко. – Київ : Радянська школа, 1961. – 344 с.
1486340
   Українська література : Підручник для 8 класу шкіл з українською і російською мовами навчання. – Київ : Радянська школа, 1963. – 287 с.
1486341
  Білецький О.І. Українська література / О.І. Білецький. – 21-е вид. – Київ : Радянська школа, 1966. – 280 с.
1486342
   Українська література. – К., 1967. – 431с.
1486343
   Українська література : хрестоматія. – Київ, 1975
1486344
   Українська література. – К., 1976. – 399с.
1486345
   Українська література. – Київ : Вища школа, 1976. – 352с.
1486346
   Українська література : Підручник для 7 класу. – Київ : Радянська школа, 1976. – 397 с.
1486347
   Українська література : підручник. – Київ : Вища школа, 1980. – 392с.
1486348
   Українська література : Хрестоматія 11 кл. Для середніх навчальних закладів. – Київ-Ірпінь : Перун, 2000. – 576с. – ISBN 966-569-061-2
1486349
  Шабельникова Л.П. Українська література : посібник-хрестоматія. 9 клас : [для учнів, абітурієнтів, студентів, викладачів] / Шабельникова Л.П. ; [ред. О.А. Полідович]. – Донецьк : БАО, 2011. – 702, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-377-5
1486350
  Шабельникова Л.П. Українська література : посібник-хрестоматія. 10 клас : [для учнів, абітурієнтів, студ., викладачів] / Шабельникова Л.П. ; [ред. Ю.В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2011. – 750, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-481-556-4
1486351
   Українська література : хрестоматія : для підгот. до зовнішнього незалежного оцінюванния / упоряд.: О.М. Авраменка. – Київ : Грамота, 2011. – 515, [1] с. – На обкл.: Готуємося до зовншнього незалежного оцінювання 2012. – ISBN 978-966-349-338-1
1486352
  Дроздовський Д. Українська література "У сподіваннях і трагічних зламах"
1486353
   Українська література XIX - початку XX століття: художнє слово у поступі нації : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. за вип. Надія Левчик ; літ. ред. Надія Бойко]. – Київ : Інститут літератури НАН України, 2014. – 419, [1] с. : портр., іл. – Присвячено світлій пам"яті д-ра філолологічних наук Камінчук Ольги Анатоліївни (7.07.1970-7.03.2013). – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-97371-1-3


  Зміст: Троє українців у "Північний Пальмірі" / М. Жулинський ; Харківський університет у житті поетів-романтиків: інтелектуальний центр і місце зародження ідей / О. Блик ; Творчість Т. Шевченка і поезія українського романтизму: сходження, ...
1486354
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 5. – 2001
1486355
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 6. – 2001
1486356
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 1. – 2002
1486357
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 2. – 2002
1486358
   Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
1486359
  Ісаєва Наталя Станіславівна Українська література в Китаї: проблеми рецепції : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Ісаєва Наталя Станіславівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 211 л. – Бібліогр.: л.194-211
1486360
  Зимомря М. Українська література в оцінках Флоріана Неуважного: контекст взаємодії // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 363-379. – ISBN 978-966-2763-27-0
1486361
  Паздро Г. Українська література в польській публіцистиці Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 238-257. – ISBN 966-95452-9-3
1486362
  Москвич Ю.В. Українська література Донеччини: радянський вимір // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 129-135. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1486363
  Заїка Т.П. Українська література кінця XIX - початку XX століття в контексті західноєвропейської модерної культурної парадигми : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Заїка Тетяна Петрівна ; М-во освіти і енауки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 193 арк. – Бібліогр.: арк. 163-193
1486364
  Бежнар Г.П. Українська література революційної доби: перспектива століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 82-91


  Автор робить спробу проаналізувати особливості становлення української національної літератури на рубежі XIX - XX ст. У цьому контексті проаналізовано культурне протистояння модернізму та народництва на прикладі літературної суперечки між М. Вороним та ...
1486365
  Лазірко Н. Українська література середини XX ст. в рецепції Юрія Клена // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 352-364. – ISBN 978-966-2763-81-2
1486366
  Грабович Г. Українська література та Европа: апорії, асиметрії, дискусії : Новітня доба // Критика. – Київ, 2012. – Травень, (число 5). – С. 17-20. – ISSN 1563-6461
1486367
  Грабович Г. Українська література та Європа: апорії, асиметрії та дискурси // Критика. – Київ, 2012. – Квітень, (число 4). – С. 22-26. – ISSN 1563-6461
1486368
  Ходосов К.О. Українська література у 8 класі / К.О. Ходосов. – К., 1979. – 184с.
1486369
   Українська література у вигнанні : сторінками газети "Українські вісті". – Київ : Літературна Україна. – ISBN 978-966-5794-23-3
Зб. 3 : / [упоряд. Сергій Козак]. – 2014. – 802, [1] с. – Покажч. імен: с. 456-788


  До цієї книжки увійшли матеріали, надруковані в емігарційній газеті "Українські вісті". Це третій збірник матеріалів цього унікального друкованого видання, яке виходило за кордоном у 1945-2000 роках і висвітлювало головні події суспільно-політичного, ...
1486370
  Нагорна О. Українська література у Франції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 219-225. – ISSN 2076-1554


  Видатними представниками української літератури у Франції були Леся Українка, В.Винниченко, М. Грушевський, Д. Антонович, О. Гончар, Л. Костенко, Д. Павличко, О.Пріцак, Я. Лебединський, Е. Райс і багато інших славетних письменників України, які ...
1486371
  Драгоманов П М. Українська література, проскрибована російським урядом / Михайло Драгоманов ; МОНУ;Львів.нац.ун-тет ім.І.Франка;НБ;Пер.з фр.Г.Цвенгрош;Вст.сл.М.Колесси;Ред.кол.:Б.Якимович,Н.Бічуя,М.Гнатюк, та ін. – Львів, 2001. – 94 с. – ISBN 966-02-2205-Х
1486372
   Українська література.. – Київ-Харків, 1938. – 220с.
1486373
   Українська література.. – 3-є вид. – К., 1940. – 248с.
1486374
   Українська література.. – 5-е вид. – М., 1945. – 302с.
1486375
   Українська література.. – К., 1960. – 143с.
1486376
   Українська література.. – К., 1960. – 288с.
1486377
   Українська література.. – К., 1962. – 288с.
1486378
   Українська література.. – 3-є вид. – К., 1970. – 448с.
1486379
   Українська література.. – 7-е вид. – К., 1973. – 383с.
1486380
   Українська література. : 9 кл. – 4-е вид. – К., 1984. – 304с.
1486381
   Українська література. : 9 кл. – 6-е вид. – К., 1986. – 318с.
1486382
   Українська література. Тестові завдання : усна нар. творчість, давня укр. книжна літ, нова укр. літ., новітня укр. літ. : 5-11 кл. : навч. посібник / авт.-уклад. : Н.І. Бернадська. – Київ : Академія, 2014. – 473, [3] с. – (Тести). – ISBN 978-966-580-451-2
1486383
  Бандура О.М. Українська література: підручник для 5 класу / О.М. Бандура. – Київ : Радянськашкола, 1983. – 203 с.
1486384
   Українська література: підручник для 9 кл.. – 7-е вид. – Киев : Радянська школа, 1988. – 318с.
1486385
  Сліпушко О. Українська література: про "скорочення" та державотворче значення // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 травня - 1 червня (№ 20). – С. 14


  "Сучасний освітньо-науковий український і світовий простір передбачає переорієнтацію українського літературознавства на модерні рейки, врахування світових тенденцій розвитку. Державі ж важливо усвідомити державотворче значення української літератури, ...
1486386
  Шамрай А.П. Українська література: стислий огляд / А. Шамрай. – 2-ге вид., випр. – Харків : Рух, 1928. – 224 с.
1486387
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
3 травня (№ 9). – 2013. – 20 с.
1486388
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 квітня (№ 7). – 2013. – 20 с.
1486389
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 серпня (№ 18). – 2013. – 20 с.
1486390
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 лютого (№ 3). – 2013. – 20 с.
1486391
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 серпня (№ 16). – 2013. – 8 с.
1486392
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 січня (№ 1). – 2013. – 20 с.
1486393
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
12 липня (№ 14). – 2013. – 20 с.
1486394
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
13 грудня (№ 25). – 2013. – 20 с.
1486395
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 червня (№ 12). – 2013. – 20 с.
1486396
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
17 травня (№ 10). – 2013. – 20 с.
1486397
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 квітня (№ 8). – 2013. – 20 с.
1486398
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 вересня (№ 19). – 2013. – 20 с.
1486399
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 серпня (№ 17). – 2013. – 20 с.
1486400
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28червня (№ 13). – 2013. – 20 с.
1486401
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 травня (№ 11). – 2013. – 20 с.
1486402
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
4 липня (№ 13). – 2014. – 20 с.
1486403
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 травня (№ 9). – 2014. – 20 с.
1486404
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 жовтня (№ 20). – 2014. – 20 с.
1486405
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 квітня (№ 7). – 2014. – 20 с.
1486406
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 березня (№ 5). – 2014. – 20 с.
1486407
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
16 червня (№ 11). – 2014. – 20 с.
1486408
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 листопада (№ 23). – 2014. – 20 с.
1486409
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 травня (№ 10). – 2014. – 20 с.
1486410
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 жовтня (№ 21). – 2014. – 20 с.
1486411
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
26 вересня (№ 19). – 2014. – 20 с.
1486412
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 березня (№ 6). – 2014. – 20 с.
1486413
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
31 січня (№ 2). – 2014. – 20 с.
1486414
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 травня (№ 9). – 2015. – 20 с.
1486415
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 жовтня (№ 20). – 2015. – 20 с.
1486416
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 вересня (№ 18). – 2015. – 20 с.
1486417
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 квітня (№ 8). – 2015. – 20 с.
1486418
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 вересня (№ 19). – 2015. – 20 с.
1486419
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 серпня (№ 15). – 2016. – 20 с.
1486420
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
8 квітня (№ 7). – 2016. – 20 с.
1486421
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 грудня (№ 24). – 2016. – 20 с.
1486422
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 червня (№ 11). – 2016. – 20 с.
1486423
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
11 листопада (№ 22). – 2016. – 20 с.
1486424
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 серпня (№ 16). – 2016. – 20 с.
1486425
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 квітня (№ 8). – 2016. – 20 с.
1486426
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
24 червня (№ 12). – 2016. – 20 с.
1486427
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 березня (№ 6). – 2016. – 20 с.
1486428
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 листопада (№ 23). – 2016. – 20 с.
1486429
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 травня (№ 9). – 2016. – 20 с.
1486430
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 жовтня (№ 17). – 2017. – 20 с.
1486431
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
3 листопада (№ 22). – 2017. – 20 с.
1486432
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 травня (№ 9). – 2017. – 20 с.
1486433
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
6 жовтня (№ 20). – 2017. – 20 с.
1486434
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
10 лютого (№ 3). – 2017. – 20 с.
1486435
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
13 січня (№ 1). – 2017. – 20 с.
1486436
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
14 липня (№ 14. – 2017. – 20 с.
1486437
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
16 червня (№ 12). – 2017. – 20 с.
1486438
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 жовтня (№ 21). – 2017. – 20 с.
1486439
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 квітня (№ 8). – 2017. – 20 с.
1486440
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
29 липня (№ 15). – 2017. – 20 с.
1486441
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
2 листопада (№ 22). – 2018. – 20 с.
1486442
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
4 травня (№ 9). – 2018. – 20 с.
1486443
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
5 жовтня (№ 20). – 2018. – 20 с.
1486444
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
7 вересня (№ 18). – 2018. – 20 с.
1486445
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 березня (№ 5). – 2018. – 20 с.
1486446
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
9 лютого (№ 3). – 2018. – 20 с.
1486447
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
16 листопада (№ 23). – 2018. – 20 с.
1486448
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
19 жовтня (№ 21). – 2018. – 20 с.
1486449
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
20 квітня (№ 8). – 2018. – 20 с.
1486450
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
21 вересня (№ 19). – 2018. – 20 с.
1486451
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 березня (№ 6). – 2018. – 20 с.
1486452
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
23 лютого (№ 4). – 2018. – 20 с.
1486453
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
27 липня (№ 15). – 2018. – 20 с.
1486454
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
28 грудня (№ 26). – 2018. – 20 с.
1486455
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
15 лютого (№ 3). – 2019. – 20 с.
1486456
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
18 січня (№ 1). – 2019. – 20 с.
1486457
   Українська літературна газета. – Вишгород, 2009-
25 січня (№ 2). – 2019. – 20 с.
1486458
   Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1461-9
Т. 1 : Літературні дискусії першої половини XX століття / [упоряд. та авт. прим.: О.А. Бартко, О.І. Гожик, А.В. Матющенко ; відп. ред. О.А. Бартко]. – 2015. – 716, [3] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 212-235, 417-461, 523-537, 697-714 та в підрядк. прим.
1486459
   Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1565-4
Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.2] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – 2017. – 630, [2] с. : іл. – Імен. покажч. : с. 583-629. – Бібліогр. в прим.: с. 181-219, 512-582 та в підрядк. прим.
1486460
  Соколіна О.В. Українська літературна мова в сучасному соціокультурному дискурсі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 149-164


  У статті розглядається українська літературна мова як інтегруючий чинник культури, розкрито сучасні проблеми української літературної мови. В статье рассматривается украинский литературный язык как интегрирую щий фактор культуры, раскрыто современные ...
1486461
  Русанівський В.М. Українська літературна мова у пешій чверті ХХ століття // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.12-16. – ISSN 0027-2833
1486462
  Шевченко Л.І. Українська літературна мова: глобальні виклики і перспектива // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 27-32. – ISBN 966-594-420-7
1486463
  Кандюк-Лебідь Українська літературна традиція кінця ХVIII - поч. ХІХ ст. та її зв"зок з творчістю Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 44-49. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджується літературний рух України кінця XVІІІ - початку ХІХ століть через призму духовної, літературної спадкоємності творчості Григорія Сковороди. Констатується, що постать Г. Сковороди стала знаковою для різних літературних епох, тому ...
1486464
  Куцевол О. Українська людина над прірвою тоталітарних режимів ХХ століття
1486465
  Кривошеїн В.В. Українська людиноцентрична філософія освіти як дороговказ до єдиного європейського освітнього простору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 180-181. – ISSN 2077-1800
1486466
  Онацький Є.Д. Українська мала енциклопедія : у 4 т. / Євген Онацький. – Вид. 2-ге, уточн. – Київ : Пульсари. – ISBN 978-617-615-084-8
Т. 2 : Ї-На / упоряд. та наук. ред., д-р іст. наук Сергій Білокінь. – 2018. – 524, [4] с. – Розгорнутий тит арк. – Бібліогр. в тексті
1486467
  Ленська С.В. Українська мала проза 1920-1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ленська Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1486468
  Ленська С.В. Українська мала проза 1920-1960-х років: на перетині жанру і стилю : монографія / Світлана Ленська ; [наук. ред. Г.Ф. Семенюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Полтава : [ПолтНТУ], 2014. – 654, [2] с. – Бібліогр.: с. 615-654. – ISBN 978-966-616-131-7
1486469
  Ленська С.В. Українська мала проза 1920 - 1960-х років: ідейно-тематичні домінанти, жанрові моделі і стильові стратегії : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ленська Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 468 л. – Бібліогр.: л. 424-468
1486470
  Мандрицька Н.Ю. Українська мала проза та критична думка початку XX ст. у наукововму дискурсі Юрія Меженка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 10-19
1486471
  Мандрицька Н. Українська мала проза та критична думка початку XX ст. у науковому дискурсі Юрія Меженка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 169-176. – ISBN 978-966-171-890-5
1486472
  Чайковський М. Українська математична наукова бібліографія (-) / М. Чайкковський ; Одеська філія наук.досл. ін-ту матем. – Одеса : [Укрполітграфоб"єднання], 1931. – 47 с.


  На тит. арк. дарчий надпис: від автора р.
1486473
  Фокіна В.І. Українська ментальність як основа політичної культури // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 320-327. – ISBN 978-966-8063-99-50
1486474
  Гуцол О.І. Українська меншина в українсько-російських міждержавних відносинах: історія і сучасність // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 22-31
1486475
  Заник Х. Українська меншина та мігранти з України в Польщі. Аналіз дискурсу // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 25 лютого (№ 8). – С. 11. – ISSN 0027-8254
1486476
  Авер"янова Н. Українська мистецька еліта в цивілізаційному поступі українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 134-137


  У статті визначено критерії елітарності мистецької еліти та показано, які основні функції повинна виконувати українська мистецька еліта в суспільстві.
1486477
  Ровенчак О.А. Українська міграція до Польщі та Греції в системі класифікації міграцій // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 96-108. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Статтю присвячено виробленню розгалуженої системи класифікацій міграційних процесів. Класифікація здійснюється за такими критеріями, як правовий статус, спосіб реалізації, кількість мігрантів, повторюваність, відстань, тривалість, добровільність, ...
1486478
  Давиденко В. Українська міфологія Віталія Мовчана // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 7/8. – С. 184-188. – ISSN 0208-0710
1486479
  Перестюк М.О. Українська мова - мова науки і освіти / М.О. Перестюк, М.І. Ядренко // У світі математики, 1998
1486480
  Перестюк Н.А. Українська мова - мова освіти і науки / Н.А. Перестюк, М.И. Ядренко // Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах України. Матеріали всеукраїнської конференції. (Київ: 12-14 травня 1999 р.)
1486481
  Перестюк М.О. Українська мова - мова освіти і науки // Матеріали всеукраїнської конференції "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України" : 12-14 трав. 1999 р. / "Актуальні проблеми вивчення природничо-математичних дисциплин у загальноосвітніх навчальних закладах України", всеукр. конф. – Київ : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1999. – С. 116. – ISBN 5-77-63-2310-X
1486482
  Лизанчук В. Українська мова - основа безпеки нації і держави // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна - літо. – С. 48-53. – ISSN 1563-3977
1486483
  Лизанчук В. Українська мова - основа безпеки української нації // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 57-78. – ISBN 978-966-397-111-2
1486484
  Пащук А. Українська мова - основа національної незалежності українського нарорду // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 628-635. – ISSN 2223-1196
1486485
  Огієнко І. Українська мова - самостійна мова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 44-45. – ISSN 0130-5263
1486486
  Баранівський В.Ф. Українська мова – фундаментальний чинник культури та єдності українського суспільства // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ред. Токовенко О.С. ; редкол.: Вятр. Є., Гугнін О.М., Рамішвілі В.М. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 2 (11). – C. 40-46. – ISSN 2312-4342
1486487
  Темченко Є.В. Українська мова / Є.В. Темченко. – 7-е вид., для 3 класу. – Київ, 1954. – 220с.
1486488
  Ющук І.П. Українська мова : навчальний посібник / І.П. Ющук. – 2-е вид., впир. і доп. – Київ : Вища школа, 1979. – 352 с.
1486489
  Ющук І.П. Українська мова : навчальний посібник / І.П. Ющук. – 3-е вид., виправ. – Київ : Вища школа, 1984. – 311с.
1486490
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 2-е вид. – Київ, 1988. – 176с.
1486491
  Ющук І.П. Українська мова / І.П. Ющук. – Київ, 1991. – 287с.
1486492
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 5-те вид., перероб. – Київ, 1992. – 303с.
1486493
  Хорошковська О.Н. Українська мова / О.Н. Хорошковська, Г.І. Охота. – 2-е вид. – Київ, 1992. – 125с.
1486494
  Огієнко І. Українська мова
1486495
  Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник / М. Зубков. – Вид 3-тє, випр. й доп. – Харків : Школа, 2008. – 492, [4] с. – Бібліогр.: с. 490-492. – ISBN 966-8114-55-8
1486496
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум з правопису : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М.І. Фурдуй ; [за ред. В.В. Різуна ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. – Вид. 4-те, допов. і перероб. – Київ : Інститут журналістики, 2009. – 467, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 466-467. – ISBN 966-594-781-8
1486497
  Фурдуй М.І. Українська мова : практикум : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Фурдуй ; за ред. В.В. Різуна. – 4-те вид., переробл. і допов. – Київ : Либідь, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 413-414. – ISBN 978-966-06-0589-3
1486498
   Українська мова : нетрадиційні форми роботи / [упоряд.: Н. Коржова та ін. ; ред. рада: Г.Федяй та ін.]. – Київ : Редакції газет гуманітарного циклу, 2013. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2003 р. - На тит. арк. також: Українська мова та література. Бібліотека. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1
1486499
  Огієнко І. Українська мова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 43-44. – ISSN 0130-5263
1486500
  Ткаченко О.Б. Українська мова : сьогодення й історична перспектива / Орест Ткаченко ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2014. – 511, [1] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в тексті: с. 511-512 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1448-0
1486501
  Ярещенко А.П. Українська мова : пунктуація / А.П. Ярещенко, Г.А. Дегтярьова, Н.О. Алексєєва. – Харків : Основа, 2014. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 78-79. – (Серія "Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 5 (126)). – ISBN 978-617-00-2106-9
1486502
  Бас-Кононенко Українська мова : теорія, завдання тести : навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищ. навч. закл. України / О.В. Бас-Кононенко, Л.П. Гнатюк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2014. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 398-399. – ISBN 978-617-07-0183-1
1486503
  Линчак І.М. Українська мова : (за проф. спрямуванням) : навч. посібник для студентів ВНЗ напряму підгот. "Туризм" / І.М. Линчак, Г.В. Матвєєва. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 329, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 324-329, в кінці модулів та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-289-051-8
1486504
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (49). – 2014. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1486505
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (51). – 2014. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
1486506
   Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (52). – 2014. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами
1486507
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (57). – 2016. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
1486508
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (58). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1486509
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (60). – 2016. – 182 с. – Резюме укр., англ. мовами
1486510
   Українська мова : підручник для інозем. студентів І курсу нефілол. спец. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад.: Н.І. Ушакова, О.М. Тростинська, О.В. Копилова та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 186, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187. – ISBN 978-966-285-472-5
1486511
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (61). – 2017. – 178 с. – Резюме укр., англ. мовами
1486512
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 4 (64). – 2017. – 170 с . – Резюме укр., англ. мовами
1486513
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 1 (65). – 2018. – 165 с. – Резюме укр., англ. мовами
1486514
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 2 (66). – 2018. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
1486515
   Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
№ 3 (67). – 2018. – 167, [5] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1486516
  Козловська Л.С. Українська мова (вступний фонетичний курс для іноземних бакалаврів-економістів) : навч. посібник / Л.С. Козловська, І.А. Колесникова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 203, [5] c. : іл. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-966-483-368-1
1486517
  Сергійчук З.О. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник для дистанц. навчання / З.О. Сергійчук, М.М. Цілина ; [за наук. ред. Р.Г. Іванченка] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 210, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-208. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-022-8
1486518
  Черемська О.С. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч.-практ. посібник / О.С. Черемська, В.Г. Сухенко, Н.М. Карікова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 170, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-168. – ISBN 978-966-676-635-2
1486519
  Сторожук Х.В. Українська мова в аспекті теорії субстрату : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сторожук Христина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 47 назв
1486520
  Сторожук Х.В. Українська мова в аспекті теорії субстрату : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сторожук Христина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 295 арк. – Додатки: арк. 230-295. – Бібліогр.: арк. 175-229
1486521
  Мацько Л.І. Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько ; [відп. ред. А.В. Висоцький] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Акад. пед. наук України, Ін-т укр. філології. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 606, [1] с. : табл. – До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-660-472-2
1486522
  Мацько Л. Українська мова в діяльності Михайла Грушевського // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 238-249. – ISBN 966-7060-35-7
1486523
  Гирич І. Українська мова в житті діячів національно-визвольного руху Наддніпрянщини XIX - поч. XX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 51-66. – ISSN 0869-3595
1486524
  Єрмоленко С.Я. Українська мова в науковому світогляді Михайла Грушевського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2017. – № 1/2 (473/474), січень. – С. 3-14


  "У статті йдеться про ставлення М. Грушевського — історика, соціолога, психолога, державника — до мовного питання в Україні. Узагальнено теоретичні висновки вченого-історика про українську мову, яка з давніх історичних часів вирізняє українців з-поміж ...
1486525
  Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900 - 1941) // Чумацький шлях : часопис / Вид-во "Інтербук Україна" ; ред. В.П. Дяченко. – Харків, 1992. – № 1 : Світ людини: космос, життя, література. – С. 240-249
1486526
  Паламар Л. Українська мова в системі ціннісних орієнтацій студентів / Л. Паламар, О. Любашенко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 січня (№ 4). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  На філологічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка вперше в Україні 1989 року було створено кафедру української філології для забезпечення викладання української мови на всіх так званих неспеціальних факультетах (крім філологічного та журналістики).
1486527
  Масенко Л. Українська мова в соціолінгвістичному аспекті // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 130-147. – ISBN 966-95452-3-9
1486528
  Тараненко О. Українська мова в сучасній Україні
1486529
  Іваненко С.М. Українська мова в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 198-202. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
1486530
  Маленко О. Українська мова в українському суспільному й комунікативному контексті сьогодення // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 30 (394). – C. 2-6
1486531
  Іларіон Українська мова в церкві : богословсько-історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 6 (102). – С. 6-8
1486532
  Іларіон Українська мова в церкві : богословсько-історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 3 (99). – С. 8-11
1486533
  Іларіон Українська мова в церкві : богословсько-історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – С. 9-11
1486534
  Іларіон Українська мова в церкві : богословсько-історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 4 (100). – С. 13-15
1486535
  Іларіон Українська мова в Церкві : богословсько-історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1961. – Рік 25, число 2 (98). – С. 3-6
1486536
  Данилевська О.М. Українська мова в шкільних підручниках (гендерний аспект) // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 212-231. – ISBN 978-966-1673-17-4
1486537
  Голосовська Г.Г. Українська мова для всіх : навч. посібник / Г.Г. Голосовська. – Київ : Академія, 2013. – 213, [2] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 214. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-415-4
1486538
  Шевчук С.В. Українська мова для державних службовців : курс для підготовки до атестації / С.В. Шевчук. – Київ : Алерта, 2017. – 476, [1] с. : іл., табл. – Слов. синонімів укр. мови: с. 438-460. – ISBN 978-617-566-437-7
1486539
  Чистякова А.Б. Українська мова для іноземців : підручник для іноземних студентів ВНЗ / А.Б. Чистякова, Л.І. Селіверстова, Т.М. Лагута ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Індустрія, 2008. – 384 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2160-15-4
1486540
   Українська мова за 400 років пережила 134 заборони! То яку мову треба захищати? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 14-20 травня (№ 20). – С. 14


  Хронологія заборон української мови.
1486541
  Сергійчук З.О. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник для дистанц. навчання / З.С. Сергійчук, М.М. Цілина ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 213, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 211. – (Дистанційна освіта). – ISBN 966-7979-44-X
1486542
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2013. – 694, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-107-9
1486543
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2014. – 694, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-252-6
1486544
  Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 5-те вид., випр. і допов. – Київ : Алерта, 2019. – 638, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-566-551-0
1486545
  Столяров І. Українська мова зникла з ФМ ефіру Одеси // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 17. – С.3-4
1486546
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 1 (130), січень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1486547
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 5 (133), травень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1486548
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (136), липень - серпень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. назв. журн. "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р. - "Українська мова й література в сучасній школі"
1486549
   Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 12 (140), грудень. – 2014. – 72 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1486550
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 3 (155), березень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1486551
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 5 (157), травень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1486552
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 6 (158), червень. – 2016. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1486553
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 7/8 (159/160), липень - серпень. – 2016. – 96 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1486554
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 1999-
№ 1 (165), січень. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1486555
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман [та ін.]. – Київ, 1999-
№ 3 (167), березень. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1486556
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 7/8 (171), липень - серпень. – 2017. – 96 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1486557
   Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
№ 11 (175), листопад. – 2017. – 64 с. – До січня 2012 р. - журнал "Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах". До січня 2014 р.- журнал "Українська мова й література в сучасній школі"
1486558
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (88). – 2011
1486559
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (112). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486560
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 8 (118). – 2014. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486561
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 1 (124). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486562
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 2 (125). – 2016. – 65 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486563
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 1997-
№ 5 (128). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486564
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред.: Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 6 (129). – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486565
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 3 (132). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486566
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 4 (133). – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486567
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 1 (136). – 2018. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486568
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 2 (137). – 2018. – 54 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486569
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 3 (138). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486570
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 4 (139). – 2018. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486571
   Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ : Наш формат, 1997-
№ 6 (141). – 2018. – 64 с, включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1486572
   Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал. – Київ : Педагогічна преса
№ 5. – 2001
1486573
  Мацько Л.І. Українська мова на межі століть: зміни в лексиці і стилістиці (кінець XX - початок XXI ст.) // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 329-348. – ISBN 978-966-660-472-2
1486574
  Крохмальна Г. Українська мова професійного спрямування : навч.-метод. посіб. для студ. Пед. коледжу / Галина Крохмальна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 128, [2] с. – Бібліогр.: с. 122-127 та в кінці тем
1486575
  Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник / А.В. Корж ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2019. – 293, [2] с. : табл. – На обкл. також: Національна академія внутрішніх справ. 90. – Бібліогр.: с. 291-293. – ISBN 978-966-373-483-5
1486576
  Януш Я.В. Українська мова професійного спрямування у вищій школі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 277-280. – ISBN 966-8188-08-X
1486577
  Гриценко П. Українська мова сьогодні: політика, практика, сенси // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 15/16 (371/372). – С. 47-51
1486578
  Казакевич О. Українська мова та ідентичність соціально-економічної еліти України другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-22. – (Історія ; вип. 2 (133)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано участь представників національної соціально-економічної еліти України другої половини ХІХ - початку ХХ століття у процесі українського модерного націотворення через фінансову підтримку української справи в Російській та ...
1486579
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 8, квітень. – 2013. – 42 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1486580
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 11, червень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1486581
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 12, червень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1486582
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 17, вересень. – 2014. – 50 с. – ціна за комплект (Шкільний світ)
1486583
  Сизонов Д.Ю. Українська мова та література : тестовий комплекс / Дмитро Сизонов, Ольга Злотник-Шагіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296-299. – ISBN 978-966-439-804-3
1486584
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 13/14, липень. – 2015. – 90 с.
1486585
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 7/8, квітень. – 2016. – 90 с.
1486586
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 9/10, травень. – 2016. – 90 с.
1486587
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 11/12, червень. – 2016. – 90 с.
1486588
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 1/2, січень. – 2017. – 90 с.
1486589
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 3/4, лютий. – 2017. – 90 с.
1486590
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 13/14, липень. – 2017. – 90 с.
1486591
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
№ 21/22, листопад. – 2017. – 90 с.
1486592
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Травень (№ 9/10). – 2018. – 90 с.
1486593
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Липень (№ 13/14). – 2018. – 90 с.
1486594
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Серпень (№ 15/16). – 2018. – 90 с.
1486595
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Вересень (№ 17/18). – 2018. – 90 с.
1486596
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Жовтень (№ 19/20). – 2018. – 90 с.
1486597
   Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 1996-
Січень (№ 1). – 2019. – 90 с.
1486598
  Пиріг Л. Українська мова у сфері медицини в Україні - минуле і сучасність // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2014. – Т. 36 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 110-116. – (Нова серія ; т. 24). – ISSN 1563-3950


  Визначено та оцінено стан української мови у сфері медицини у ХІХ-ХХ і на початку ХХІ ст. в Україні на підставі мовного аналізу друкованих праць. Встановлено, що використання української мови у сфері медицини в Україні поширюється.
1486599
  Брацкі А. Українська мова у творчості Томаша Падури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 185-192


  Статтю присвячено аналізу української мови в поезіях Томаша Падури. На матеріалі його поетичної збірки досліджується використання української мови та притаманних їй правил просодії як засобу поетичного вислову. Статья посвящена анализу ...
1486600
  Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування : підручник / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – Київ : Кондор, 2011. – 348, [1] с. : табл. – Бібліогр. с. 348. – ISBN 978-966-351-338-6
1486601
  Швед Г. Українська мова чи "мова України"?.. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 3-9 липня (№ 26). – С. 10


  Про норми української літературної мови, правильність мовлення, норми державної мови.
1486602
  Шутак Л. Українська мова як визначальна складова процесу державотворення / Л. Шутак, Г. Навчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 1 (1). – С. 97-104. – ISSN 2311-9896
1486603
  Головай І. Українська мова як визначальний чинник українського націотворення у доробку І.Франка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 22-24


  У статті визначені мовознавчі інтереси І.Я. Франка - захисника української мови, який відстоював право на її побутування в різних сферах життя українців. Автор підкреслює, що Каменяр прагнув того, щоб українська мова стала мовою освіти, науки, церкви, ...
1486604
  Вільчинська Я.С. Українська мова як глобальний чинник державотворення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 89-91
1486605
  Сердюк Ж. Українська мова як елемент виховання в Одеській Маріїнській жіночій гімназії у 1919 р. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 11. – С. 49-60. – ISSN 2519-2523
1486606
  Пабат В. Українська мова як іноземна - шлях до полікультурного освітнього простору // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Костусяк Н.М., Аркушин Г.Л., Вокальчук Г.М. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (6). – С. 136-144. – ISSN 2311-5165


  Подається аналіз методичних вимог щодо оволодіння українською мовою як іноземною для іноземних студентів, характеристика структурних складників мовної підготовки та інтерактивних методів навчання.
1486607
  Зайченко Н.Ф. Українська мова як іноземна: граматичний аспект : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Н.Ф. Зайченко. – Київ : Освіта України, 2013. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-188-288-0
1486608
  Тимошик М. Українська мова як Попелюшка в закладах культури: три запитання міністру галузі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 березня (№ 9). – С. 7
1486609
  Палатна В. Українська мова як предмет шкільної освіти і виховання: історико-педагогічний досвід С.Х. Чавдарова // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 99-105
1486610
  Голик Т.М. Українська мова як провідний важель формування національної свідомості // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 117-118
1486611
  Воропаєва Т. Українська мова як смислова засада національної ідентичності та проблема реформвання вищої освіти в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 198-202
1486612
  Лямцев К. Українська мова як чинник національної безпеки української держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 12
1486613
  Цимбал І.В. Українська мова як чинник суспільно-політичних трансформацій // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 95-101. – ISBN 978-966-8809-92-7
1486614
  Каганець І. Українська мова, вишиванка і патріотизм стали визначальними ознаками фашизму за режиму Януковича // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 24 ( 227). – С. 40-42
1486615
  Липовецький С. Українська мова, польський чиновник і куля в його голові // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 11 вересня (№ 34). – С. 7
1486616
  Любашенко О. Українська мова. Активні методи і форми навчання у вищій школі : навч. посібник для студ. вищ. школи / Олеся Любашенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 5-е, переробл. та доповн. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139. – ISBN 978-966-340-302-1
1486617
  Гриценко П. Українська мова: державна і державотворча // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 19-27


  Українська мова останнього двадцятиріччя ще чекає на цілісне осмислення, грунтовну монографічну синтезу. Адже ця соціально бурхлива доба виявилася напрочуд динамічною, подієвою. Мовна ситуація в державі й, зокрема, українська мова зазнали відчутних ...
1486618
  Труб В.М. Українська мова: негативні наслідки розвитку в умовах залежності // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 168-174. – ISBN 978-966-1673-17-4
1486619
  Вербич С. Українська мова: об"єктивне в історії та сучасному функціонуванні
1486620
  Ткаченко О.Б. Українська мова: сьогодення й історична перспектива // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 201-211. – ISBN 978-966-439-859-3


  "Працю знаного мовознавця, члена-кореспондента Національної академії наук України О. Б. Ткаченко присвячено українській мові в усіх труднощах її становлення, що дістають всебічне висвітлення (географічне, історичне, соціолінгвістичне, культурологічне ...
1486621
  Гриценко П. Українська мова: сьогодні, не завтра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 24 травня (№ 20). – С. 4-5


  Питання української мови в сучасному житті України залишається серед провідних.
1486622
  Осадча Н. Українська мовна картина світу: інтерпретаційні моделі інтегративного потенціалу // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 201-213. – ISSN 2413-7065


  "Розглядаються погляди українських мовознавців, які займалися розробкою мовної картини світу загалом та мовної картини світу українців зокрема. Автором зроблено спробу систематизувати та конкретизувати поняття «українська мовна картина світу». ...
1486623
  Мацько Л.І. Українська мовна особистість Тараса Шевченка як чинник компетентнісно орієнтованої професійної підготовки філологів // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 137-149


  Розглядається проблема концептуально-стилістичного аналізу поетичної творчості Тараса Шевченка як елітарної сильної української мовної особистості, що може бути використаний у педагогічному процесі формування учнів і студентів україномовної ...
1486624
  Степаненко М.І. Українська мовознавча наука: віхи, постаті / М.І. Степаненко, Н.М. Лукаш // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 99-103. – ISSN 1027-3239


  Хрестоматія містить біографічні нариси про видатних українських мовознавців із зазначенням їхніх найголовніших публікацій М. Максимовича, А. Кримського, О. Павловського, Л. Булаховського.
1486625
  Кудря І. Українська модель модернізації: специфіка, сутність і сучасні тенденції розвитку // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – С. 7-9. – ISSN 2313-559X
1486626
  Лисенко В.О. Українська модель притидії корупції в органах і установах виконання покарань // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 103-105
1486627
  Василяка К.Л. Українська модель професійної підготовки суддів: проблеми і перспективи // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 128-135
1486628
  Кицак Т.Г. Українська модель соціальної політики: стан і домінанти розвитку / Т.Г. Кицак, І.Ф. Коваленко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – С. 153-161. – ISSN 2410-4752
1486629
  Світленко С.І. Українська модерна нація: чинники формування та становлення наприкінці XVIII - на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 29-42. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
1486630
  Куриляк В. Українська модернізація в системі формування нового світового економічного порядку / В. Куриляк, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т. 11 (№ 1). – С. 27-38. – ISSN 1684-906Х


  Проаналізовано основні тенденції еволюції глобальної економічної системи та її взаємодії з природною системою. Встановлено, що науково-технічний прогрес відкриває нові можливості заміни невідтворюваних природних ресурсів іншими видами, впроваджує нові ...
1486631
  Світленко С.І. Українська модернізація: чинники формування та становлення наприкінці XVIII - на початку ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 3-15. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912


  Згадуються М. Грушевський, М. Драгоманов, М. Максимович, М. Костомаров та ін.
1486632
  Матвійчук Ю. Українська молодь опановує фінансову грамотність // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 63-66 : табл.
1486633
  Ярошевич І.А. Українська морфологічна термінологія XX - початку XXI ст. : монографія / Ірина Ярошевич ; [відп. ред. Л.О. Симоненко] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 195, [1] с. – Додатки: с. 183-195. – Бібліогр.: 166-182. – ISBN 978-966-483-354-4
1486634
   Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ : Обереги
[Вип. 1]. – 1993. – 736 стп, [25] c., включ. обкл., паг. сп. : іл., портр. – Конволют включ. вип. 1-7. - Тит. арк. оригіналу. - Вих. дан. ориг.: Українська Муза : поетична антологія : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. Київ: Друк. Барського, 1908. - На обкл. вип. 1 зазнач. прізвища: Котляревський та ін.


  На обкл. вип. 1 зазнач. прізвища: Котляревський, Артемовський-Гулак, Боровиковський, Гребінка, Шашкевич, Устіянович, Головацький, Могильницький, Костомаров, Метлінський
1486635
   Українська Муза. [Вип. 2] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 129-256, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 2 зазнач. прізвища: Шевченко, Забіла, Петренко, Афанасьєв, Куліш, Щоголів, Макаровський, Александров Степан
1486636
   Українська Муза. [Вип. 3] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 257-352, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 3 зазначені прізвища: Глібів, Кониський, Руданський, Мова, Кулик, Александров Володимир, Федькович, Вербицкий, Воробкевич Сидір
1486637
   Українська Муза. [Вип. 4] : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка // Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ, 1993. – [Вип. 1]. – Стп 353-448, [3], включ. обкл. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 4 зазначені прізвища: Старицький, Левицький, Воробкевич Григорій, Чубинський, Устіянович Корнило, Нищинський, Франко, Манжура
1486638
   Українська Муза : поет. антологія : од початку до наших днів. – Факсим. відтворення вид. 1908 р. – Київ : Обереги
[Вип. 8]. – 1993. – Cтп 737-1279, [15] с., включ. обкл., паг. сп. : іл., портр. – Конволют включ. вип. 8-12. - Вип. 12 в 2-х пр. - Тит. арк. оригіналу. - Вих. дан. ориг.: Українська Муза : поетична антологія : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. Київ: Друк. Барського, 1908. - На обкл. прізвища: Кримський та ін. – Бібліогр. в кінці біограф. ст.


  На обкл. вип. 8 зазнач. прізвища: Кримський, Грабовський, Славінський, Щурат, Стешенко, Кернеренко, Галка, Голота, Загірня, Яричевський, ...
1486639
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 2 (24). – 2017. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1486640
   Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 4 (26). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1486641
   Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 1 (27). – 2018. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
1486642
   Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів : ЛНМА імені М.В. Лисенка, 2011-. – ISSN 2224-0926
Число 2 (28). – 2018. – 184 с. – Резюме укр., англ. мовами
1486643
  Грицай М.С. Українська народна вертепна драма : Дис... канд. філол.наук: / Грицай М.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф. укр. літ-ри. – К., 1962. – 400л. – Бібліогр.:л.380-399
1486644
  Шпак О.Д. Українська народна гравюра XVII-XІХ ст. (Історія. Іконографія. Засади дкоартивності). : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.06 / Шпак О.Д.; МО України. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 1997. – 19л.
1486645
  Герус Л.М. Українська народна іграшка кінця 19 -- першої половини 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. наук : 17.00.06 / Герус Л.М.;. – Львів, 1997. – 20 с.
1486646
  Карпенко С.Д. Українська народна казка у студіях Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 168-178. – ISSN 2520-6346
1486647
  Карпенко С. Українська народна казка у творчості Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 69-74. – ISBN 978-966-02-7587-4
1486648
  Ткаченко О.Є. Українська народна медицина: антропологічний аналіз і класифікація обрядів української лікувальної магії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1114. – С. 84-104. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 51). – ISSN 2306-6687
1486649
   Українська народна обрядова поезія : [твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення] : для серед. та ст. шк. віку. – Київ : Школа, 2006. – 270, [2] с. – Сер. засн. у 2005 р. - На обкл. також: Твори шкільної програми для обов"язкового читання та вивчення. – Бібліогр.: с. 263-264 та в прим. – (Бібліотека шкільної класики : БШК). – ISBN 966-661-514-2


  Зміст: Календарно-обрядова поезія: 1. Колядки, щедрівки 2. Вертеп; 3. Гаївки й веснянки; 4. Русальні та петрівочні пісні; 5. Купальські пісні; 6. Жниварські пісні; Родинно-обрядова поезія: 1. Весільні пісні; 2. Похоронні голосіння
1486650
  Колотило Т.І. Українська народна пісенна алегорія : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Колотило Т.І.; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства і фольклористики. – Київ, 1990. – 245л. – Бібліогр.:л.222-244
1486651
   Українська народна пісня. – 32с.
1486652
   Українська народна пісня. – К., 1935. – 276с.
1486653
   Українська народна пісня. – Київ, 1936. – 642с.
1486654
   Українська народна пісня, 1936. – 512с.
1486655
   Українська народна поезія про Велику Вітчизняну війну.. – К., 1953. – 336с.
1486656
   Українська народна поетична творчість. – К., 1955. – 339с.
1486657
   Українська народна поетична творчість. – Вид. 2-е , виправл. та доп. – К. : Радянська школа
Т.2 : Радянський період. – 1958. – 336 с.
1486658
   Українська народна поетична творчість. – К., 1963. – 35с.
1486659
   Українська народна поетична творчість. – 2-е вид. – К.
2. – 1966. – 48с.
1486660
  Юзвенко В.А. Українська народна поетична творчість у польській фольклористиці ХІХ ст. / В.А. Юзвенко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 132 с.
1486661
  Булашенко І.Г. Українська народна поетична творчість. Дожовтневий період : Учбово-методичний посібник / І.Г. Булашенко. – Харків, 1961. – 68 с.
1486662
   Українська народна приказка. – Київ, 1936. – 11-576с.
1486663
  Дунаєвська Лідія Францівна Українська народна проза : Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Дунаєвська Л.Ф.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1998. – 36с.
1486664
  Дунаєвська Лідія Францівна Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій : Дис... д-ра філол. наук: 10.01.07 / Дунаєвська Лідія Францівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 410л.
1486665
  Нагаєвський І. Українська Народна Республіка
1486666
   Українська народна сатира і гумор. – Київ : Академія Наук УРСР, 1940. – 340 с.
1486667
  Чарновський О.О. Українська народна скульптура. / О.О. Чарновський. – Львів, 1976. – 143с.
1486668
   Українська народна творчість. – К.
2. – 1963. – 56с.
1486669
  Іваннікова Л. Українська народна творчість як засіб боротьби проти тоталітарного режиму (із приводу т. зв. "фольклору майдану" // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 4 (12). – С. 26-41. – ISSN 2225-5095


  У статті, яка грунтується наапокрифічних джерелах і власних фольклорних записах автора, досліджено трансформацію біблійних образів, мотивів, символів в українському фольклорі.апокриф
1486670
   Українська народна творчість.. – Х., 1963. – 24с.
1486671
   Українська народність : нариси соціально-економічної та етнополітичної історії. – Київ : Наукова думка, 1990. – 560 с. – ISBN 5-12-001242-6
1486672
  Пушкарук Н. Українська наука - лідер за фінансуванням НАТО // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 6 липня (№ 114). – С. 3


  У Києві відбулося 15-засідання Спільної робочої групи.
1486673
  Стріха М. Українська наука в європейському "дзеркалі": необхідна післямова / М. Стріха, Л. Гриневич // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 12


  "Подія, яка відбулася наприкінці минулого року в клубі Кабінету міністрів України, досі не мала прецедентів. У присутності керівника генерального директорату з досліджень та інновацій Єврокомісії Роберта-Яна Смітса, українських урядовців та численних ...
1486674
  Коновець О.Ф. Українська наука в контексті національного відродження 20-х років XX ст. // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 743-756. – ISBN 966-628-014-0
1486675
  Чеберкус Д. Українська наука інтегрується у світовий простір // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – С. 12


  Понад 100 установ по всій Україні отримали доступ до Scopus та Web of Science. Кількість нових наукових публікацій у світі зростає дуже динамічно. Тож, аби залишатися на вістрі розуміння сучасних тенденцій розвитку науки, важливо мати доступ до ...
1486676
  Осадча А.О. Українська наука крізь призму міжнародних порівнянь публікаційної активності / А.О. Осадча, В.М. Євтушенко, Н.І. Вавіліна // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 173-178. – ISBN 978-966-479-066-3
1486677
  Ковалів І. Українська наука має працювати га розвиток держави // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 15). – С. 5
1486678
  Стріха М. Українська наука на шляху до Європи здобутки, проблеми й перспективи // Світ. – Київ, 2019. – Січень (№ 1/2). – С. 1, 2-3


  Підсумкова прес-конференція " Робота МОН: підсумки 2018-го/візія 2019-го".
1486679
   Українська наука почалася з Академії // Світ. – Київ, 2018. – Листопад (№ 41/42). – С. 2


  Про засідання Президії Національної академії наук України та Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.
1486680
   Українська наука стає ближчою до європейських високих технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 5. – ISSN 1682-2366


  22 вересня 2016 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом ...
1486681
  Юрченко Е. Українська наука та освіта як фундамент стратегії випереджального розвитку для України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядаються перспективи реалізації стратегії випереджального розвитку з опорою на українські науку та освіту. На підставі загальносвітової ситуації та соціально-економічного становища України аналізуються перспективи радикальних реформ в ...
1486682
  Коновець О.Ф. Українська наука як феномен культури : нариси історії від найдавніших часів до першої третини ХХ ст. / Олександр Коновець ; Міжнародний ін-т лінгвістики і права. – Київ, 2000. – 277 с. – ISBN 5-7763-2385-1
1486683
  Жовтянський В. Українська наука: від мудрості батьків // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 24-31. – ISSN 1819-7329
1486684
  Жовтянський В. Українська наука: від мудрості батьків... // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 1 (63). – С. 37-47. – ISSN 1819-7329


  Згадуються засновник кафедри фізичної електроніки Київського державного університету ім. Т. Шевченка, Київської школи фізичної електроніки та низькотемпературної плазми чл.-кор АН УРСР, проф. Н.Д. Моргуліс, академіки Ю.П. Корчевий, А.Г. Наумовець, ...
1486685
   Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / Тернопільский національний економічний ун-т. – Тернопіль
Вип. 19, ч. 2. – 2014. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486686
  Данилишин Б. Українська наука: шанс на відродження // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 12


  "Нещодавно був учасником Загальних зборів НАН України. Враження - світ рухається вперед, а ми залишилися позаду всієї планети. Так, стан української науки відомий - він жалюгідний. Однак не писатиму про непристойно слабке фінансування наукових ...
1486687
  Жовтянський В. Українська наука:від мудрості батьків... // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 54-64. – ISSN 1819-7329


  Кінець 1980-х рр. став періодом активної демократизації в колишньому СРСР.
1486688
  Кочан І.М. Українська наукова лексика : міжнародні компоненти в термінології : навч. посібник / І.М. Кочан. – Київ : Знання, 2013. – 294, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 276-294 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0105-3
1486689
   Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1327-8
№ 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – 2012. – 99, [4] с. – Авт. статей зазначені в змісті. - Назва обкл.: Українська наукова термінологія ; Збірник 4. – Бібліогр. в кінці ст.
1486690
  Коніщук В.В. Українська наукова школа екосозологічних досліджень водно-болотних і торфових екосистем // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Камінський В.Ф. (голова), Ткачов О.І., Піпан Х.М. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 47-49
1486691
  Люзняк М.М. Українська науково-популярна книга початку XX ст. як соціокультурний феномен // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 108-117


  Стаття досліджує формування та функціонування української науково-популярної книги початку XX століття як "моделі соціуму" та "моделі для соціуму". The article deals with the Ukrainian factual book at the beginning of the 20th century as a ...
1486692
  Коновець О.Ф. Українська науково-технічна періодика в умовах посилення тоталітаризму (30-ті роки ХХ століття) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 44-50
1486693
  Козак Р.В. Українська національна грошова одиниця // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 59-61. – (Філологічні науки ; вип. 10)
1486694
  Терлюк І.Я. Українська національна держава: штрихи до історіософії проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 496-502. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1486695
  Лепьохін Є. Українська національна ідея в дослідженнях Володимира Матвіїшина: реконструкція / Є. Лепьохін, А. Білас // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 236-243. – ISSN 2078-340X
1486696
  Ковальчук Н.Д. Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 176-182. – (Серія "Філологічні науки")
1486697
  Бойко Н.І. Українська національна ідея М. Максимовича: погляд на історію // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 96-100. – (Серія "Історичні науки")
1486698
  Чубинський М.П. Українська національна ідея та її правові постулати / М.П. Чубинський // Україна і українство : репр. відтворен. ст. з журн. "Українська жизнь" М. 1912, 1913 рр. / М.С. Грушевський. – Репр. відтворення. – Київ, 1992. – 20 с. – (Додаток до журналу "Архіви України")
1486699
  Сабадуха В.О. Українська національна ідея та концепція особистісного буття : [монографія] / Володимир Сабадуха ; Центр гуманіт. освіти НАН України ; Укр. акад. наук. – 2-ге вид., випр. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. – 175, [1] с. – Бібліогр. : с. 165-175. – ISBN 978-966-2988-35-2
1486700
  Сабадуха В. Українська національна ідея та концепція особистого буття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 6 (102) листопад - грудень. – С. 4-14
1486701
  Олексієнко І.О. Українська національна ідея та роль провідної верстви в політичній концепції Д. Донцова // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 139-141
1486702
  Бичук І. Українська національна ідея у віддзеркаленні консервативного світогляду // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 5-11. – ISSN 2306-3974
1486703
  Бичук І.О. Українська національна ідея у поглядах Микити Шаповала // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 72-78. – ISSN 2077-1800
1486704
  Мельник І.А. Українська національна ідея як детермінанта державотворчих ідеалів Ю.Романчука / І.А. Мельник, А.І. Мельник // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 162-172


  Висвітлюється суспільно-політична діяльність Ю. Романчука - відомого західноукраїнського політика, депутата Галицького сейму та віце-президента Австрійського парламенту, як популяризатора української національної ідеї. Розглядається його світоглядна ...
1486705
  Гринів О. Українська національна ідея як проблема науки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.4-8
1486706
  Ямчук П.М. Українська національна ідея: джерела, трансцендентальна генеза, світовий христоцентричний контекст // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 222-223
1486707
  Латигіна Н.А. Українська національна ідея: історичний аспект // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 131-133
1486708
   Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1998-
Вип. 27. – 2015. – 167 с. – Резюме укр., англ. мовами
1486709
  Кудряченко А. Українська національна меншина в сучасній Україні / А. Кудряченко, В. Котигоренко // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С.162-163 : Фото. – ISSN 1607-6451
1486710
  Опарін В.М. Українська національна наукова школа фінансів: теоретико-методологічні підходи / В.М. Опарін, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 9 (238). – С. 19-44. – Бібліогр.: 62 назв. – ISSN 2305-7645
1486711
  Магурчак А.М. Українська національна революція в оцінках Андрія Жука: період Української Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – C. 230-232. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1486712
  Рудакевич О. Українська національна стратегема початку ХХІ століття // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 2 (94), березень - квітень. – С. 143-159. – ISSN 2524-0137


  Українська національна стратегема початку століття. Розкрито місце і роль національної стратегеми в українській національній ідеї. Обґрунтовано положення про те, що українська національна стратегема початку ХХІ ст. містить три взаємозв"язані складові: ...
1486713
  Дроб"язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність : посібник / П.І. Дроб"язко. – Київ : Академія, 1997. – 180, [4] с. – Бібліогр.: с. 179-181 та в підрядк. прим. – ISBN 966-580-010-1
1486714
  Чікало О. Українська національно-визвольна боротьба XX століття крізь призму пісні-хроніки // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – C. 113-118. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті розглянуто своєрідність відтворення дійсності в піснях-хроніках періоду ОУН-УПА, простежено зв"язок зазначеного народнопісенного пласту з фольклорною традицією, а також зв"язок між давнім матеріалом і новоутвореним. Акцентовано на ключових ...
1486715
  Грень З. Українська нація в журналістському дискурсі "The Economist" (1991–2014 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 16-20. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
1486716
  Парахіна М. Українська нація в загальноєвропейському контексті: українське питання в міжнародних відносинах кінця XVIII - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-53. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  Геополітичні зміни, які торкнулися всієї системи міжнародних відносин наприкінці XVIII - початку ХІХ ст., і поява на політичній карті світу цілого ряду нових державних утворень спричинили потребу наукового переосмислення історії народів, які тривалий ...
1486717
  Венгерська В. Українська нація та націотворення у ХХ - ХХІ ст.: історіографічний аспект // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 126-139
1486718
  Погрібна Д.В. Українська нація як національний характер (за Ю. Вассияном) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 38-40
1486719
  Василенко В. Українська незалежна держава як історична закономірність // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 372-416. – ISBN 978-966-397-158-5
1486720
  Волкотруб Л.В. Українська незалежність, розбудова її збройних сил та участь у колективній безпеці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 98-101. – ISSN 2219-5521
1486721
   Українська новелістика кінця 19- початку 20 ст. : Оповідання. Новели. Фрагментарні форми ( ескізи, етюди, нариси, образки, поезії в прозі ). – Київ : Наукова думка, 1989. – 688с. – (Бібліотека української літератури. Довжетнева українська література). – ISBN 5-12-000460-1
1486722
   Українська образотворча Ленініана : Анот. рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1985. – 35с. – (Мистецтво - народу)
1486723
  Кравченко Л.О. Українська ономастика : антропоніміка : навч. посібник / Л.О. Кравченко. – Київ : Знання, 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-238 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-736-8
1486724
  Бондаренко В.В. Українська орфоепія в працях Івана Огієнка // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 256-260. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Дослідження присвячено питанню української орфоепії в науковому доробку Івана Огієнка: проаналізовано розуміння І. Огієнком літературної вимови як чинника об’єднання нації; його бачення проблеми подвійних фонетичних форм (подвійного наголошення); ...
1486725
  Тимошенко О.І. Українська освіта в контексті розмаїття форм власності: проблеми розвитку // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 93. – С. 34-45
1486726
  Конашевич С. Українська освіта і "кримська весна" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 березня (№ 9). – С. 4
1486727
  Уваркіна О. Українська освіта на шляху до єдиного європейського освітнього простору // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 3. – С. 12-17


  Трансформація української освіти розглядається у контексті Болонських декларацій
1486728
  Уваркіна О. Українська освіта на шляху до спільного європейського освітнього простору // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 38-44. – ISSN 2078-1016
1486729
  Онищенко О. Українська освіта розКВІТне? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-6 березня (№ 7). – С. 12 : фото


  Про новопризначеного міністра освіти і науки Сергія Квіта. Випускник ф-ту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
1486730
  Кононенко П. Українська освіта, наука, культура: стан, проблеми, перспективи // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 148-152


  Про Інститут українознавства в Київському університеті імені Тараса Шевченка. Серед імен світочів української освіти: М. Максимович, М.Драгоманов, М. Грушевський, І. Огієнко, О. Пріцак, В.Вернадський та ін.
1486731
  Журавльова С.С. Українська панегірична поезія доби Бароко в умовах російського колоніалізму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 78-81. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6


  Панегірична поезія II пол. XVII -XVIII ст. поряд із національними політичними діячами і церковними ієрархами розпочинає уславлення представників царського дому Романових, що зумовлюється зміною політ. пріоритетів України. Після поразки Івана Мазепи ...
1486732
  Блажейовський Дмитро Українська папська мала семінарія св.Йосафата в Римі /1951-1990/ = Ukrainian Pontifical minor seminary of st.Josaphat in Rome (1951-1990) / Блажейовський Дмитро. – Рим : Pontificio seminario minore Ucraino, 1990. – 190с. – (Українські салезіянські видання ; Ч.23)
1486733
  Візітів Ю.М. Українська парамілітарна організація Пласт на Волині: культурно-освітні орієнтації (20-30-ті роки XX століття) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – № 908. – С. 80-86. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 0453-8048
1486734
  Шуміліна О. Українська партесна літургія у контексті мовних традицій духовної музики XVII - першої половини XVIII століть // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 90-98. – ISSN 2224-0926
1486735
  Іларіон Українська патрологія // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1961. – Рік 25, число 2 (98). – С. 19-21
1486736
  Іларіон Українська патрологія // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 3 (99). – С. 20-23
1486737
   Українська патрологія. Хор Українських Святих // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 4 (100). – С. 16-20
1486738
  Іларіон Українська патрологія. Хор Українських Святих // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 6 (102). – С. 12-20
1486739
  Іларіон Українська патрологія. Хор Українських Святих // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, число 5 (101). – С. 20-23
1486740
  Вишневський О. Українська педагогіка й українська освіта перед політичними викликами // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 4. – С. 21-28
1486741
   Українська педагогічна бібліографія : Покажчик літератури. – Київ : КДПІ
Вип. 1 : 1990. – 1992. – 163с.
1486742
   Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова б-ка ; [уклад.: Тарасова Н.І., Шаленко Г.І. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін. ;бібліогр. ред. Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова
Вип. 12 : 2001 рік. – 2009. – 336, [1] с. – Імен. покажч.: с. 311-332
1486743
   Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова б-ка ; [уклад.: Тарасова Н.І., Шаленко Г.І. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін. ; бібліогр. ред. Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 13 : 2002 рік. – 2009. – 558, [1] с. – Імен. покажч.: с. 516-554
1486744
   Українська педагогічна бібліографія : покажчик літератури / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наукова б-ка ; [уклад.: Тарасова Н.І., Шаленко Г.І. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін. ; бібліогр. ред. Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 14 : 2003 рік. – 2009. – 534 с. – Імен. покажч.: с. 488-528
1486745
  Андрущенко В.П. Українська педагогічна освіта у європейському просторі // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 389-392. – ISBN 978-966-2748-30-7
1486746
  Машкова І. Українська педагогічна періодика Канади як фактор розвитку сучасної українознавчої освіти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 188-192


  У статті здійснюється історично-педагогічний аналіз становлення та розвитку української педагогічної періодики в Канаді, її ролі у системі українознавчої освіти та виховання українських канадців у другій половині ХХ та на початку ХХІ століття, її ...
1486747
  Пермінова А.В. Українська перекладна рецепція інтермедіального персонізму Френка О"Гари // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 186-190
1486748
  Боровець І. Українська періодика в Російській імперії (1907-1914 рр.): ідеї автономії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-18. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється обґрунтування ідеї автономії України на сторінках української періодики 1907-1914 років у Російській імперії, що є частиною політичної складової "українського питання". Метою дослідження є всеосяжне охоплення і комплексний ...
1486749
  Колесник В.Ф. Українська періодика в Російській імперії (1907-1914 рр.): питання української мови / В.Ф. Колесник, І.А. Боровець // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 158-163. – ISSN 2076-1554


  Висвітлюється мовна проблема на сторінках української періодики 1907-1914 років у Російській імперії.
1486750
  Короб А. Українська періодика Наддніпрянщини 1905-1906 років як джерельна база українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 77-83
1486751
  Цибенко І. Українська періодика у творчому житті Михайла Грушевського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 11 (196). – С. 30-34. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано роль українських періодичних видань у творчому житті М. Грушевського, а також встановлено провідні напрями бібліографічної діяльності вченого в українських газетах і журналах. На підставі дослідження окремих фактичних матеріалів ...
1486752
   Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – 267с.
1486753
  Томенко М. Українська перспектива. : Історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії / М. Томенко; Фонд "Українська перспектива". – К., 1995. – 103с. – (Політичні студії ; Вип. 2)
1486754
  Бугай Н. Українська письменниця Віра Смерека - патріотка, громадська діячка (1923-2010 рр.) // Українознавчий альманах / Головне управління культури КМДА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Філософський факультет [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 12-14. – ISBN 978-966-2213-81-2
1486755
  Павлюк І. Українська письменницька публіцистика 1970-1980-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 48-57. – ISSN 0236-1477
1486756
  Павлюк І. Українська письменницька публіцистика 20-30-х років XX ст. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 124-132


  У статті досліджено історично закономірні та ідеологічно деструктивні тенденції існування офіційної та опозиційної письменницької публіцистики в замкнутій тоталітарній державі 1920-1930 років у контексті потенційного поглиблення та згортання в ній ...
1486757
  Павлюк І. Українська письменницька публіцистика другої половини Другої світової війни // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 64-78. – ISSN 0236-1477
1486758
  Вздульська В. Українська підліткова література 2000–2015 років (Стислий огляд художньої прози) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 48-52. – ISSN 0130-5263


  У статті зроблено огляд художньої прози 2000–2015 рр. для молодших підлітків. Книжки згруповано за жанрами (реалістична, історична проза, пригоди, детективи, фантастика, літературна казка), простежено певні тенденції означеного періоду, вказано на ...
1486759
  Ціпко А. Українська пісенна культура: творчий-синтетичний досвід мелопоетики // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 232-253. – ISSN 2413-7065


  "Подано історичний досвід музикування українців та культурного самопредставлення української спільноти завдяки мелосному та поетичному полотну української пісні, проаналізовано її сaмісний-ідентифікаційний потенціал. Культуру українського співочого ...
1486760
  Ковбасюк А. Українська пісенно-фольклорна складова музичного життя Львова кінця XIX - XX століть // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 53-60. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1486761
  Совтис Н. Українська пісня в польському перекладі // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 142-147. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1486762
  Козак С. Українська планета Ді-Пі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 27). – С. 1, 14


  Завдяки Фундації імені Івана Багряного в Україні з"явилася унікальна двотомна праця ("Українські вісті" в Європі й Америці) - бібліографічний покажчик змісту газети "Українські вісті" за всю 55-річну історію її існування (1945-2000)
1486763
  Мірчук П. Українська Повстанська Армія 1942-1952 / Петро Мірчук. – Мюнхен : Cicero, 1953. – 319 с. : іл.
1486764
  Максимець Б.В. Українська повстанська армія у призмі інституційної та політико-ідеологічної трансформації українського націоналізму // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 122-128. – ISSN 2077-1800
1486765
  Ковальчук В. Українська Повстанська Армія у славутсько-шепетівських лісах (1943 - 1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 51-54
1486766
   Українська поезія : середина XVII ст. – Київ : Наукова думка, 1992. – 680с. – ISBN 5-12-002722-9
1486767
   Українська поезія 16 століття. – Киев : Радянський письменник, 1987. – 283с.
1486768
  Степаненко М. Українська поезія 60-тих років під Совєтами: "шестидесятники" (огляд головніших фактів, імен і творів) // Шосте коло ("pars pro toto") : [статті, промови розвідки] / М.О. Степаненко. – Вашингтон : Україна, 1979. – С. 43-50
1486769
   Українська поезія XVII століття (перша половина). – К., 1988. – 352с.
1486770
   Українська поезія кінець XVI - початок XVII ст.. – К., 1978. – 431с.
1486771
  Яременко В. Українська поезія першої половини XVII ст. // Українська література ХІ-ХVІІІ ст. : навчальний посібник для самостійної роботи студента / П.В. Білоус, О.П. Білоус. – Київ : Академія, 2010. – С. 121-122. – (Сам!). – ISBN 978-966-580-327-0; 978-966-580-326-3
1486772
  Маленко О.О. Українська поезія реалізму XIX століття: від романтики до правдивості // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 28 (284). – С. 36-38
1486773
  Упеник М. Українська поема / М. Упеник. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 154 с.
1486774
  Добржанський О. Українська політична еліта на Буковині кінця XIX - початку XX ст. Спроба колективної характеристики на прикладі депутатів Буковинського сейму та Австрійського парламенту // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 37-43
1486775
  Піскун В. Українська політична еміграція 20-х років XX ст. як чинник міжнародної політики // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 100-121
1486776
  Яблонський В.М. Українська політична еміграція УНР й традиції парламентаризму у XX ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 600-610. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1486777
  Кондратенко Н.В. Українська політична лінгвістика в Україні: фундаментальні і прикладні проблеми // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 29-36. – ISSN 0027-2833
1486778
  Ляшенко О.О. Українська політична нація: етнополітичний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України : збірник наукових праць / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – Спец. випуск. – С. 205-216
1486779
  Малиновський В.Я. Українська політична регіоналістика в контексті сучасних суспільно-політичних викликів // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 95-104. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1486780
  Куйбіда В. Українська Помісна Церква як ціннісна делегітимація Російської імперії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 липня (№ 28). – С. 1, 4
1486781
  Каленюк О.М. Українська правнича термінологія в діловодстві державних органів та судівництві на західноукраїнських землях наприкінці XIX - на початку XX століття // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 77-85. – ISSN 2078-6670
1486782
  Мануйлов Є.М. Українська правова ментальність // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 290-294. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1486783
  Протосавіцька Л. Українська правова та політична думка за І. Лисяком-Рудницьким // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 16-24. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1486784
  Салій К. Українська православна церква між двома інкорпораціями : (на підставі історичної студії В.Б. Антоновича "Очерк состояния православной церкви в Юго-Западной России с половины XVII в. до конца XVIII в.") // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 483-489. – ISBN 5-7702-0821-X
1486785
  Далекорей М.І. Українська православна церква як суб"єкт соціально-економічної діяльності: релігієзнавчий контекст : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Далекорей Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1486786
  Василенко Д. Українська православна церква як фактор української ідентичності другої половини XVII - початку XVIII століття / Д. Василенко, В. Маслак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 279-289. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1486787
  Кралюк П. Українська православна церква: бажане та дійсне // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25-26 квітня (№ 75/76). – С. 14
1486788
  Фірсова С.Г. Українська практика формування соціальної відповідальності бізнесу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 113-115
1486789
  Купрійчук В. Українська преса 1917-1920 років як джерело вивчення державотворчих процесів гуманітарного розвитку в добу національної революції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 258-265
1486790
   Українська преса в Україні та світі XIX-XX ст. : історико-бібліогр. дослідж. – Львів : Оріяна-Нова. – ISBN 978-966-2128-07-9
Т. 1 : 1812-1890 рр. – 2007. – 558, [2] с. : іл., портр. – Покажч.: с. 504-552. – Бібліогр. в тексті
1486791
   Українська преса в Україні та світі XIX-XX ст. : історико-бібліогр. дослідж. / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Від-ня "Н.-д. центр періодики" ; [уклад.: М.М. Романюк (керівник проекту), М.В. Галушко, Л.В. Сніцарчук ; відп. ред. Л.В. Сніцарчук]. – Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника. – ISBN 978-966-02-4671-3
Т. 2 : 1891-1905 рр. – 2009. – 478, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 427-474. – Бібліогр. в тексті
1486792
  Шеремет Любов Миколаївна Українська преса Галичини і становлення шкільного книговидання. (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.08 / Шеремет Любов Миколаївна; МО України. Українська Акад. друкарства. – Львів, 1997. – 176л. – Бібліогр.:л.168-176
1486793
  Тимошик М. Українська преса і книговидання в Канаді як джерело дослідження українсько-канадських відносин // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2007. – Вип. 8 : за 2007 рік. – С. 384-408. – ISBN 966-7522-07-5
1486794
  Крупський І. Українська преса періоду Директорії: особливості функціонування, жанрово-тематична палітра / І. Крупський, П. Федоришин // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 58-66. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
1486795
  Гринівський Т.С. Українська преса періоду революції 1917-1920 років (на матеріалі часопису "Книгарь") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 58-67
1486796
  Токарська А.С. Українська преса початку XX ст. в оцінках дослідників // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 41-43
1486797
   Українська приватизація у спогадах та роздумах. – Киев : Поліграф-Інформ, 2001. – 479с. – ISBN 966-95606-1-6
1486798
   Українська призма: зовнішня політика 2015 : [аналіт. видання] / [Вдовенко Ю. та ін. ; кер. проекту : Г. Максак ; Рада зовніш. політики "Українська призма" ; Friedrich Ebert Stiftung]. – Київ : [б. в.], 2015. – 164 с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 160. - Проект реалізується у партнерстві з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. – (Friedrich. Eberto. Stifung)
1486799
  Чужа Т.В. Українська проблематика в доробку польського літературознавця Людвіка Яновського // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 310-318
1486800
  Федорук Я.О. Українська проблематика на віленських переговорах між Річчю Посполитою та Росією восени 1656 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 52-64. – ISSN 0130-5247
1486801
  Хронюк С. Українська проза кінця XIX - початку XX століття про вплив шкільної та місцевої влади на навчально-виховні процеси // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – C. 70-80. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (272)). – ISSN 2076-5770
1486802
  Гнатюк М. Українська проза про духовенство в історико-літературному висвітленні
1486803
  Залознова Ю.С. Українська промисловість: сучасні виклики та проблеми розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 49-68. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2522-9303
1486804
  Степовик Д. Українська прописка Гомерові // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 228, січень : січень. – С. 13-14


  Борис Тен — український поет і перекладач; колишній священик Української автокефальної православної церкви.
1486805
  Андрієвська В.В. Українська психологічна термінологія сьогодні. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.16-18.
1486806
  Павлюк І. Українська публіцистика 1939–1942 рр. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 107-116. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
1486807
  Павлюк І.З. Українська публіцистика 40-50 років XX століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 80-86. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті досліджено історично закономірні та ідеологічно деструктивні тенденції існування офіційної письменницької публіцистики в замкнутій тоталітарній державі в контексті потенційного поглиблення в ній демократичних свобод, виходу на глобальні ...
1486808
  Тоцька Н.І. Українська пунктуація : практикум / Н.І. Тоцька. – Київ : Вища школа, 1990. – 157 с.
1486809
   Українська Рада миру відзвітувала за рік роботи / Прес-центр // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 1


  В головному корпусі університету відбулося засідання Президії Української Ради миру. Засідання провів Голова організації перший Президент України Леонід Кравчук.
1486810
   Українська радянська байка.. – К., 1966. – 263с.
1486811
   Українська радянська бібліографія.. – Київ, 1980. – 264 с.
1486812
  Рубан В.А. Українська радянська газета : Дис... док. філ.наук: / Рубан В.А.; ГДУ. – Киев, 1967. – 130л. – Бібліогр.:л.1-38
1486813
   Українська радянська графіка. – Київ, 1958. – 196с.
1486814
  Марценюк Л.М. Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави. 1918-1929 рр. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Марценюк Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
1486815
   Українська радянська енциклопедія : В 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 1 : А - Борона. – 1977. – 544с.
1486816
   Українська радянська енциклопедія : В 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 2 : Боронування - Гергелі. – 1978. – 544с.
1486817
   Українська радянська енциклопедія. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 3 : Гердан - Електрографія. – 1979. – 552с.
1486818
   Українська радянська енциклопедія. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 4 : Електрод - Кантаридин. – 1979. – 560 с.
1486819
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 5 : Кантата - Кулики. – 1980. – 568 с.
1486820
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 6 : Куликів - Мікроклімат. – 1981. – 552 с.
1486821
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – 1982. – 528с.
1486822
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 8 : Олефіни - Поплін. – 1982. – 528с.
1486823
   Українська радянська енциклопедія : у 12 т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 9 : Попложне - Салуїн. – 1983. – 560с.
1486824
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 10 : Салют - Стоговіз. – 1983. – 543с.
1486825
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ
Т. 11, Кн. 1 : Стодола - Фітогеографія. – 1984. – 608с.
1486826
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ
Т. 11, Кн. 2 : Українська Радянська Соціалістична Республіка. – 1984. – 495с.
1486827
   Українська радянська енциклопедія : У 12-ти т. – 2-е вид. – Київ
Т. 12 : Фітогормони - Ь. – 1985. – 572с.
1486828
  Терещенко А.К. Українська радянська кантата і ораторія / А.К. Терещенко. – К., 1975. – 176с.
1486829
  Терещенко А.К. Українська радянська кантата і ораторія / А.К. Терещенко. – К., 1980. – 216с.
1486830
   Українська радянська культура за 40 років (1917-1957).. – Х.
2. – 1957. – 404с.
1486831
   Українська радянська культура за 40 років (1917-1957).. – Харків
Вип. 1. – 1960. – 420с.
1486832
   Українська радянська культура.. – К., 1960. – 267с.
1486833
   Українська радянська література : підручник. – Київ : Вища школа, 1979. – 655 с.
1486834
   Українська радянська література.. – К., 1966. – 292с.
1486835
   Українська радянська література.. – 23-е вид. – К., 1986. – 640с.
1486836
   Українська радянська література. : 10 кл. – 24-е вид. – К., 1987. – 638с.
1486837
  Ярмиш Ю.Ф. Українська радянська літературна казка (1817-1967 рр.) : Дис... канд. філол.наук: 100103 / Ярмиш Ю.Ф.; МВССО УРСР. КДУ. – Київ, 1974. – 193л. – Бібліогр.:л.I-XXIV
1486838
   Українська Радянська народна пісня. – Львів, 1950. – 139с.
1486839
   Українська радянська пісня. – К., 1952. – 552с.
1486840
   Українська радянська поезія.. – К., 1951. – 674с.
1486841
   Українська радянська скульптура. – Київ, 1957. – 124с.
1486842
  Рябошапко Г. Українська Радянська Соціалістична Республіка - суверенна держава // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 17-24. – ISBN 978-966-397-158-5
1486843
   Українська Радянська Соціалістична Республіка. – Київ, 1957. – 303с.
1486844
   Українська Радянська Соціалістична Республіка. – Київ, 1965. – 807с.
1486845
   Українська Радянська Соціалістична Республіка.. – К., 1986. – 496с.
1486846
  Ковальчук С.І. Українська радянська художня дітература про партизанський рух в період Великої Вітчизняної війни (критичний огляд) : Дис... канд. філолог.наук: / Ковальчук С.І.;. – К, 1949. – 261л. – Бібліогр.:л.254-261
1486847
  Шлапак Д.Я. Українська радянська художня публіцистика періоду Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) : Дис... канд. філолог.наук: / Шлапак Д.Я.; КДУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1953. – 373л.
1486848
   Українська революція 1917-1921 рр. на Придніпров"ї : зб. док. і матеріалів / Держ. архів Дніпропетров. обл. ; [уклад.: Ю.Г. Пахоменков, Н.Л. Юзбашева ; ред.: Н.Л. Юзбашева]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 370, [2] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 361-370. – ISBN 978-966-383-808-3
1486849
  Гончарук Г.І. Українська революція 1917-1921 рр. на сторінках збірника "Інтелігенція і влада" / Г.І. Гончарук, Л.М. Іваніченко // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 36-63. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1486850
  Верстюк В. Українська революція 1917-1921 рр. Сучасний дискурс української історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
1486851
   Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – 654, [2] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-611-889-2
1486852
  Грибач І. Українська революція 1917-1921 рр.: сучасний стан наукових досліджень та їх висвітлення в змісті історичної освіти / І. Грибач, Л. Черкаська // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)


  2 лютого 2012 р. відбувся Всеукраїнський науково-методичний семінар для завідувачів кабінетів історії обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.
1486853
   Українська революція 1917-1921 у волянсіях : зб. документів / Іст.-культурол. товариство "Герої Крут" ; [упоряд. тексту, передм., вступ. ст., комент. та іл. О.М. Надтока]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2018. – 283, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 246-258. – Бібліогр. в комент.: с. 198-245 та в тексті. – ISBN 978-617-571-149-1
1486854
  Білоусько О. Українська революція 1917 - 1921 рр. / О. Білоусько, І. Міщенко // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Лютий (№ 3). – С. 4-6
1486855
  Сивенко Б. Українська революція 1917 р. і Симон Петлюра // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 160, травень : травень. – С. 11-12
1486856
  Головченко В.І. Українська Революція гідності в контексті "третьої хвилі демократизації" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 4-14. – ISSN 2308-6912


  Первісна хвиля глобальної демократизації своїм корінням сягає Війни за незалежність США 1775-1783 рр. й Великої французької революції 1789-1799 рр., але поява демократичних інституцій (у сучасному розумінні концепту) є феноменом ХІХ-ХХ ст. Водночас ...
1486857
   Українська революція і державність (1917-1920 рр.) : наук.-бібліогр. вид. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2001. – 803, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2105-3
1486858
  Скляренко В.Є. Українська революція у висвітленні електронних засобів масової інформації кінця XX століття // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 163-172. – ISBN 978-966-2187-00-7


  В статті автор наводить слова проф. В. Різуна, про ЗМІ.
1486859
  Віднянський С. Українська революція у споминах Томаша Масарика "Світова революція" за війни й у війні 1914-1918" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 45-50. – (Політичні науки)
1486860
  Яремчук В. Українська революція як консолідуючий фактор зміцнення партійної ситеми Західної України (1917-1918 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 2 (404). – С. 68-76. – ISSN 0869-3595
1486861
  Макаров Ю. Українська революція: західний погляд, західний вплив, західний внесок // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Захід не уявляв, що режим Янкуковича - картковий будиночок, бо не розумів засад його функціонування.
1486862
  Верстюк В.Ф. Українська революція: історичне значення та уроки // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 3-11. – ISBN 978-966-2187-00-7
1486863
  Куйбіда В. Українська Революція: сто років протистояння московській деспотії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 13 квітня (№ 15). – С. 8-9
1486864
  Устименко В. Українська революція: шлях національних груп до персональної автономії // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 433-449. – ISBN 978-617-7062-20-1
1486865
  Ципердюк І.М. Українська редакція радіо Бі-Бі-Сі: досвід впровадження професійних стандартів у вітчизняному медіапросторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті розглянуто досвід упровадження професійних стандартів британської телерадіомовної компанії ВВС у вітчизняному медіа-просторі. Здійснено огляд матеріалів, в яких аналізуються принципи роботи ВВС, редакційні настанови компанії та їх практичне ...
1486866
  Грицик Л. Українська рецепція "Витязя в тигровій щкурі" Руставелі: між М. Гулаком та О. Лотоцьким
1486867
  Томин І.Я. Українська рецепція газелей турецького поета епохи Дивану Шейха Галіба // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 284-293
1486868
  Кремень В.Г. Українська родина - погляд через віки // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2013. – № 1/2, січень - лютий. – С. 22-28. – ISSN 0130-7037


  Про складний процес відродження духовних цінностей українського народу, про мову. На тісний зв"язок української мови з санскритом звертали увагу багато дослідників, серед яких вчені Університету Св. Володимира та КНУ імені Тараса Шевченка - А. ...
1486869
  Жулинський М. Українська родина і вимушена міграція: пошуки виходу з кризового стану // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 252-268. – ISBN 966-95452-3-8
1486870
  Поліщук Ю. Українська романтична історіографія у дослідженнях Мирона Кордуби // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 84-91. – ISSN 1998-4634
1486871
  Синельникова Р.Д. Українська РСР - активна учасниця утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 3-7. – (Серія права ; № 13)


  В статье показано, что Украинская Советская Социалистическая Республика под руководством Коммунистической партии была одной из участниц образования СССР. Уже в первом акте Советской власти на Украине - решении І Всеукраинского съезда Советов - Украина ...
1486872
  Рябошапко Г. Українська РСР - суверена держава у складі СРСР // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 71-77. – ISBN 978-966-397-158-5
1486873
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1/2 : січень - липень 1973 р. – 1973
1486874
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 : липень - вересень 1973 р. – 1974
1486875
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 : жовтень - грудень 1973 р. – 1974
1486876
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (5) : січень - березень 1974 р. – 1975
1486877
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (6) : квітень - червень 1974 р. – 1975
1486878
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (13) : січень - березень 1976 р. – 1976
1486879
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (10) : квітень - червень 1975 р. – 1976
1486880
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (11) : липень - вересень 1975 р. – 1976
1486881
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (12) : жовтень - грудень 1975 р. – 1976
1486882
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (17) : січень - березень 1977 р. – 1977
1486883
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (14) : квітень - червень 1976 р. – 1977
1486884
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (15) : липень - вересень 1976 р. – 1977
1486885
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (16) : жовтень - грудень 1976 р. – 1977
1486886
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (21) : січень - березень 1978 р. – 1978
1486887
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (18) : квітень - червень 1977 р. – 1978
1486888
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (22) : квітень - червень 1978 р. – 1978
1486889
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3/4 (19/20) : серпень - грудень 1977 р. – 1978
1486890
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (25) : січень - березень 1979 р. – 1979
1486891
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (26) : квітень - червень 1979 р. – 1979
1486892
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (23) : липень - вересень 1978 р. – 1979
1486893
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (24) : жовтень - грудень 1978 р. – 1979
1486894
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (29) : січень - березень 1980 р. – 1980
1486895
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (30) : квітень - червень 1980 р. – 1980
1486896
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (31) : липень - вересень 1980 р. – 1980
1486897
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (27) : липень - вересень1979 р. – 1980
1486898
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (28) : жовтень - грудень 1979 р. – 1980
1486899
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (33) : січень - березень 1981 р. – 1981
1486900
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (34) : квітень - червень 1981 р. – 1981
1486901
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 3 (35) : липень - вересень 1981 р. – 1981
1486902
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (32) : жовтень - грудень 1980 р. – 1981
1486903
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (37) : січень - березень 1982 р. – 1982
1486904
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 2 (38) : квітень - червень 1982 р. – 1982
1486905
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 3 (39) : липень - вересень 1982 р. – 1982
1486906
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (36) : жовтень - грудень 1981 р. – 1982
1486907
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 2 (42) : квітень - червень 1983 р. – 1983
1486908
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 3 (43) : липень - вересень 1983 р. – 1983
1486909
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 4 (40) : жовтень- грудень 1982 р. – 1983
1486910
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 1 (41) : січень - березень 1983 р. – 1984
1486911
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 1 (45) : січень - березень 1984 р. – 1984
1486912
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 2 (46) : квітень - червень 1984 р. – 1984
1486913
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 3 (47) : липень - вересень 1984 р. – 1984
1486914
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-. – ISSN 0207-0405
Вип. 4 (44) : жовтень - грудень 1983 р. – 1984
1486915
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 1 (49) : січень - березень 1985 р. – 1985
1486916
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 2 (50) : квітень - червень 1985 р. – 1985
1486917
   Українська РСР в братній сім"ї радянських народів : поточний бібліографічний покажчик. – Київ, 1973-
Вип. 4 (48) : жовтень - грудень 1984 р. – 1985
1486918
  Деркач Л. Українська рукописна книга - джерело духовної культури народу // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 11 (716). – С. 21-26. – ISSN 0130-5263
1486919
  Сніцарчук Лідія Віталіївна Українська сатирично-гумористична преса Галичини 20-30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості : Дис....канд.філол.наук:10.01.08 / Сніцарчук Лідія Віталіївна; НДЦП Львів.наук.б-ки ім.В.Стефаника НАН України. – Львів, 2001. – + Додаток: л. 200-253. – Бібліогр.: л. 177-200
1486920
  Гетьман В. Українська Сахара в Європі // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 6


  "Чи є в Україні пустелі та напівпустелі? Виявляється, є. Найбільш посушливе місце на нашій карті – район Нижньодніпровських (Олешківських) пісків на південному заході Херсонської області. Тут випадає найменше атмосферних опадів в Україні – 300 мм за ...
1486921
  Копань Л. Українська свідомість. До 100-річчя від дня народження Остапа Тарнавського // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 7
1486922
  Орлова Т. Українська селянка за умов колективізації та голодомору: історіографічний аналіз // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 55-64


  У статті під кутом зору історіографії розглядаються процеси колективізації в Україні, причини голодомору 1932 - 1933 рр. та їх наслідки для сільського населення, акцентується становище селянок за тих умов, їхнє ставлення до зазначених явищ суспільного ...
1486923
  Гриців Т. Українська система виховання на засадах народної педагогіки : навч.-метод. посіб. для позакл. роботи в шк. / Тетяна Гриців, Віра Батрин ; [за заг. ред. М.С. Десчишин] ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Народознав.-Просвітн. Центр Гарафіни Маковій "Факел Марії". – Чернівці : Факел Марії, 2013. – 263, [3] с. : фот., ноти. – Назва обкл. : Духовне виховання ; кн. 2. - Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 256. – ISBN 978-966-2563-18-4
1486924
  Одрехівський В.В. Українська скульптура кінця ХХ - початку ХХІ століття: трансформації монументального формотворення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Одрехівський Василь Володимирович ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1486925
  Свєнціцька В. Українська скульптура минулих сторіч // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 304-308
1486926
  Ціпко А. Українська словесна культура: системний модус спільнотного // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 114-119
1486927
   Українська словесність : навч. посіб. / Козловська Л.С. [та ін.] ; [гол. редкол. Д.Г. Лук"яненко ; чл. редкол.: В.А. Білошапка, О.М. Галенко, Л.С. Козловська та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 275, [5] с. : іл., схеми. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 242-252. – ISBN 978-966-483-516-6
1486928
  Федьков О.М. Українська соціал-демократична спілка РСДРП напередодні і в період відкритого протистояння сил революції та уряду (жовтень - грудень 1905 р.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 321-331. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1486929
  Федьков О. Українська соціал-демократія на Амстердамському конгресі ІІ Інтернаціоналу (серпень 1904 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 62-64. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається спроба створення українською соціал-демократією Наддніпрянської України (Революційна українська партія) та Галичини (Українська соціал-демократична партія) єдиної делегації на Амстердамському конгресі ІІ Інтернаціоналу та причини ...
1486930
  Райківський І. Українська соціал-демократія на Дрогобиччині міжвоєнного періоду (1918–1939) // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 150-170. – ISBN 978-617-7235-56-8
1486931
  Пивоварова Н.П. Українська соціокультурна реальність: модерн чи постмодерн, матеріалізм чи постматеріалізм? / Н.П. Пивоварова, Б.М. Хляпатура // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 97-104. – ISSN 2077-1800
1486932
  Кондратюк Л.Й. Українська соціологічна думка про вплив релігії на соціальні відносини // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 100-104. – ISSN 2073-9591
1486933
  Рибщун О.В. Українська соціологія в контекстах теорії модернізації (60-70-ті рр. XX ст.) // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / В.С. Бакіров. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 105-109. – ISSN 2073-9591
1486934
  Воропаєва Т. Українська спільнота крізь призму культурно-світоглядних трансформацій // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 194-198


  Автор аналізує соціокультурні трансформації базових характеристок української спільноти. В статті розглядається взаємодія соціокультурних та етнонаціональних процесів, аналізуються проблеми ідентичності українців у контексті соціокультурних ...
1486935
  Янковський С.В. Українська спільнота у відкритих комунікаційних шляхах // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 176-182
1486936
  Зінченко А. Українська спільнота як об"єкт українознавства: сутність та соціокультурна динаміка // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 12-22
1486937
  Білограць Х.Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білограць Христина Романівна ; М-во освіти і науки України, Українська акад. друкарства. – Львів, 2015. – 235 арк. – Додатки: арк. 207-235. – Бібліогр.: арк. 190-206
1486938
  Білограць Х.Р. Українська студентська періодика: історія становлення та проблеми функціонування в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Білограць Христина Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 c. – Бібліогр.: 10 назв
1486939
  Ковальчук О.В. Українська сценографія 60-80-х років 20 століття. : Автореф... Канд.мистецтвознав.наук: 17.00.04 / Ковальчук О.В.; НАН Укр.Ін-т.мистецтвознав. – К, 1995. – 25л.
1486940
  Триколенко С.Т. Українська сценографія кінця XX - початку XXI ст.: основні тенденції розвитку та авторські позиції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Триколенко Софія Тарасівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1486941
  Шиянова І.М. Українська та іспанська граматична норма з погляду перекладу (до проблеми відтворення функціональної перспективи речення) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 204- 210. – ISBN 966-594-420-7
1486942
  Кононенко І. Українська та польська мови: контрастивне дослідження = Jezyk ukrainski i polski: studium kontrastywne / Ірина Кононенко. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 804, [4] с. – Рез.: укр., пол., рос.. англ. – Бібліогр.: с. 764-803 та в підрядк. прим. – ISBN 978-83-235-0838-0
1486943
  Колінько О.П. Українська та російська модерністська новела рубежу XIX - XX ст. (типологічний аспект) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Колінько Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 417 л. – Бібліогр.: л. 376-417
1486944
  Колінько О.П. Українська та російська модерністська новела рубежу XIX - XX ст. (типологічний аспект) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Колінько Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр. : 30 назв
1486945
  Горевалов С.І. Українська таборова преса // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 65-68. – ISSN 2307-6194
1486946
  Сидоренко Наталія Миколаївна Українська таборова преса першої половини ХХ століття: Проблеми національно-духовного самоствердження : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.08 / Сидоренко Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 425л. – Бібліогр.:л.404-425
1486947
  Копаниця Л. Українська танцювальна мініатюрна лірика: культурні знаки поетичного тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізована синкретичність танечного пісенного тексту як конститутивна риса, яка визначає його індивідуальність, жанрову своєрідність, словесну поетику і специфіку функціонування.
1486948
  Соболевська Г. Українська тема в мемуаристичних повістях М.С. Лєскова 1870-1880 рр. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 98-102. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1486949
  Кирчів Р. Українська тема в народознавчій парадигмі Адама Фішера // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 561-575. – ISSN 1028-5091
1486950
  Мальченко А.Л. Українська тематика в історичних романах Юзефа Ігнація Крашевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті аналізується трилогія Ю.І. Крашевського на українську тематику ("Баніт", "На королівському дворі", "Божий гнів"), визначаються особливості розвитку жанру історичного роману у творчості письменника, досліджується специфіка художнього ...
1486951
  Мандрика М.І. Українська тематика на Американському симпозіумі порівняльної літератури // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 277, лютий : лютий. – С. 20
1486952
  Симоненко Л.О. Українська термінографія: стан і перспективи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 28-35. – ISSN 0027-2833


  У статті розглянуто основні етапи розвитку української термінографії, її стан та перспективи.
1486953
  Вакуленко М.О. Українська термінологія: трагедії та фарси // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 86-91
1486954
  Гутник М. Українська технічна еліта в європейському науковому просторі: співпраця вчених Харківського практичного технологічного інституту з вищими технічними школами Західної Європи (кін. XIX - поч. XX ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 150-152


  Розглянуто досвід співпраці Харківського практичного технологічного інституту з вищими технічними закладами Західної Європи на рубежі ХІХ–ХХ ст. Висвітлено вплив використання закордонних досягнень на удосконалення навчального процесу та виробничої ...
1486955
  Ковтюк С.Л. Українська топонімія: віхи історичної пам"яті, патриотично-культурні маркери сьогодення. символи майбутнього // Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 11 черв. 2015 р., [м. Кіровоград] / [Укр. ін-т нац. пам"яті та ін.] ; [ред. О. Кирилюк]. – Миколаїв : Жаган М.Ф., 2015. – С. 67-71
1486956
  Йобст Керстин Українська травматична пам"ять: Голодомор і Чорнобиль // Критика. – Київ, 2011. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 24-27
1486957
  Скляренко О.А. Українська традиційна лялька як носій етнічності в сучасній культурі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 189-196
1486958
  Стеценко В. Українська традиція філософії релігії як філософування про бога, людину і релігію // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 3-12. – ISBN 966-7379-70-1
1486959
  Шлепаков А.М. Українська трудова емігрція в США і Канаді (кінець Х1Х - початок ХХ ст.) / А.М. Шлепаков. – К., 1960. – 200с.
1486960
  Яровий В. Українська університетська славістика в контексті національної історії : від початків до середини ХХ ст. / В. Яровий, О. Паламарчук, О. Чмир // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 869-890. – ISBN 978-966-02-4860-1
1486961
  Набок М. Українська усна народна творчість у системі літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 24-26. – ISSN 0130-5263
1486962
  Колесса Ф. Українська усна словесність / Ф. Колесса. – Львів, 1938. – 645 с.
1486963
  Бринов О. Українська фалеристика на світових ринках // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 19-22. – ISSN 1811-542X
1486964
  Карікова Н.М. Українська фахова мова як складник загальної культури особистості // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 27 (427). – С. 2-4
1486965
  Демська О. Українська філологічна шевченкографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 32-37. – ISSN 0130-5263
1486966
  Вольвач П. Українська філологія в Таврійському університеті // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 листопада (№ 45). – С. 6
1486967
  Кондратюк Л.Р. Українська філософія та історична наука: пошуки консенсусу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 25-27
1486968
  Карпенко А. Українська філософія у пошуках втраченого суб"єкта ідеології: екскурс до теорії Алена Бадью // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 38 : Філософія. Педагогіка. Методологія. – С. 60-67. – ISSN 1728-9572
1486969
  Мінаков М. Українська філософія у пошуках себе: огляд дисертаційних тем з історії філософії за 1996 - 2006 роки // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 261-271. – ISBN 966-7679-42-X ; 966-8978-25-0 (Вип. 12)
1486970
  Чуйко В. Українська філософія як зустріч з об"єктивною дійсністю // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 237-240


  Обгрунтовується когітологічність української філософії, що усвідомлює себе у відношенні до об"єктивної дійсності.
1486971
  Губерський Л.В. Українська філософія як справа майбутнього: культурно-історична перспектива Дмитра Чижевського // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 4-10. – ISBN 966-7943-03-8


  Розглянуто історико-філософсьий доробок видатного українського вченого, філософа Д.І. Чижевського у зв"язку з активними контекстами сучасної інтелектуальної думки.
1486972
  Лисий І. Українська філософія: феномен чи фантом? // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 4-10
1486973
  Соловей Е.С. Українська філософська лірика : Hавч.посібник із спецкурсу для студ.вузів / Е.С. Соловей; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Юніверс, 1999. – 366с. – (Трансформація гуманіт. освіти в Україні). – ISBN 966-7305-04-Х
1486974
  Федосов В.М. Українська фінансова наука: генеза, еволюція, ренесанс / В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 3 (196). – С. 3-30. – Бібліогр.: 102 назв.
1486975
  Дмитренко М. Українська фольклористика: акценти сьогодення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (661). – С. 59-67. – ISSN 0236-1477
1486976
  Сорочук Л. Українська фольклорна традиція в цивілізаційному контексті: сучасне потрактування // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 186-188


  Розглянуто питання трансформації та функціонування фольклорної традиції в контексті цивілізаційного розвитку. Досліджується культурне надбання наших предків та форми побутувавння українського фольклору в сучасному житті.
1486977
  Ткаченко О.Б. Українська фонетика на історико-типологічному тлі // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 237-244. – ISBN 978-966-439-859-3
1486978
  Стеріополо О. Українська фонетична система у парадигмі міжнародної фонетичної асоціації (МФА) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 51-58. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1486979
  Морозов О.Ф. Українська формула інновацій // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 39-41. – ISSN 0374-3896


  Виходячи з досвіду практичної роботи в українських реаліях інноваційного процесу, автором дано оцінку наукової позиції проф. Б.А. Маліцького щодо питання, яким чином держава повинна забезпечувати необхідні фінансові, організаційні, правові та інші ...
1486980
  Ужченко В.Д. Українська фразеологія / В.Д. Ужченко, Л.Г. Авксентьєв. – Харків, 1990. – 165 с.
1486981
  Габович О. Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / Олександр Габович, Володимир Кузнєцов, Надія Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 282, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-698-4
1486982
  Масненко В.В. Українська хата / Віталій Масненко, Володимир Ракшанов ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва ім. Шевченка у Черкасах. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у прим.: с. 181-188. – ISBN 978-966-453-115-0
1486983
  Пашкова Н.І. Українська хата: слово, символ, концепт (на слов"яно-балканському етнокультурному тлі) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 121-128. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1486984
   Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / [О.І. Безгін та ін. ; Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – 255, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2241-27-3


  Представлену збірку наукових праць присвячено актуальним проблемам історії, теорії та практики збереження культурної спадщини України, атрибуції пам"яток. Також розглянуто передумови виникнення сучасного культурного менеджменту. Матеріали досліджень ...
1486985
  Щербатюк О. Українська художня традиція на тлі європейського культурного простору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлено питання співвіднесення специфіки української художньої традиції з історичною динамікою та ключовими характеристиками європейського культурного простору The questions of the specific correlation between the Ukrainian art tradition ...
1486986
  Ковальчук М. Українська Центральна Рада і громадянська війна в Росії (листопад - початок грудня 1917 р.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 79-91. – ISSN 0869-3595


  На підставі широкого кола джерел висвітлено відносини Української Центральної Ради з радянським урядом й провідними антибільшовицькими силами в Росії наприкінці 1917 р., розглянуто спроби українського керівництва запобігти громадянській війні. Розкрито ...
1486987
  Чорна С. Українська церква і московські міфи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 9 вересня (№ 166). – С. 10
1486988
  Чорна С. Українська церква і московські міфи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 2 вересня (№ 161). – С. 12
1486989
  Юраш Андрій Васильович Українська церква у контексті сучасних політико-конфесійних та комунікативних процесів (історико-політологічний аспект) : Автореф... канд. політичнихнаук: 23.00.01 / Юраш Андрій Васильович; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 23л.
1486990
  Слободянюк П. Українська церква: історія руїн і відродження / П. Слободянюк. – Хмельницький, 2000. – 266с. – ISBN 966-7736-16-4
1486991
  Кагамлик С. Українська церковна еліта в умовах російського централізму. Спроби відновлення давніх прав православної церкви за часів Петра ІІ (1727-1730) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-20. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спроби української церковної еліти відстояти свої давні права в умовах російського централізму за часів Петра ІІ (1727-1730). Зокрема, проаналізовано звернення Київського архієпископа Варлаама Ванатовича про відновлення втраченого статусу ...
1486992
  Будник А.В. Українська циркова складальна афіша (20-30-ті роки XX ст.) // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 23-32. – ISBN 966-7665-71-2
1486993
  Марцінишин Г.Б. Українська цукрова промисловість в роки нової економічної політики : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.04 / Марцінишин Г.Б.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1486994
  Тищенко К. Українська частка історії Риму // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 214-233. – ISSN 0206-8001
1486995
   Українська школа "Еллісів" в Осло / підготував Український культурно-освітній центр в Осло, Королівство Норвегія // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 8-9
1486996
  Бадрак В. Українська школа конструкторів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 травня (№ 85). – С. 8-9


  Про досягнення генерального директора КБ "Луч" Олега Коростельова.
1486997
  Дроздовський Д. Українська школа майбутнього твориться уже сьогодні: виклики й загрози реформування // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 31 серпня - 6 вересня (№ 35). – С. 1, 4
1486998
  Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. : (Волинь і Центральна Україна) / Н.М. Яковенко. – Київ : Наукова думка, 1993. – 416с. – ISBN 5-12-003024-6
1486999
  Котляр Є. Українська юдаїка Павла Жолтовського // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 418-450. – ISSN 1028-5091
1487000
  Бестерс-Дільгер Українська, російська та англійська мови у сприйнятті українців (на матеріалі всеукраїнського опитування 2013 року) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 69-81. – ISSN 0320-3077


  У статті проаналізовано результати всеукраїнського опитування в березні 2013 р., у якому взяли участь 6000 респондентів. Питання стосувалися: а) рідної мови респондента; б) його думки про російську мову як другу державну; в) обов"язку держслужбовців ...
<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,