Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>
1478001
  Штайнер П "Уж не пародия ли он ?" // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.88-96. – ISSN 0042-8841


  Статья посвящена анализу работы Г.Г.Шпета "Эстетические фрагменты"
1478002
  Эпплбаум Энн "Ужас и безумие царили в деревнях, трупы погибших от голода валялись без захоронения" / беседу вела Наталья Голицына // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 5 октября (№ 143). – С. 11-12


  В США вышла книга американского историка, журналиста Энн Эпплбаум "Красный голод. Война Сталина с Украиной", посвященная истории массового голода 1932 - 1933 годов в Украине, унесшего жизни миллионов людей.
1478003
  Мазуренко І. "Уже після 1929 року все почало змінюватися, а після 1937-го - постала руїна..." : Інтерв"ю / Ірина Мазуренко ; [інтерв"ю взяв] Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 серпня (№ 152)


  Кореспондент "Дня" розмовляв зі старшим науковим співробітником музею "Літературне Придніпров"я" Іриною Мазуренко про масові репресії в Україні та діячів Розстріляного Відродження.
1478004
  Кривдик О. "Ужоси" українізації : статті / Остап Кривдик. – Київ : Смолоскип, 2012. – 344, [8] с. – (Серія "Українська публіцистика"). – ISBN 978-966-2164-56-5
1478005
  Мокін О. "Узаконення" онлайн-курсів у традиційній вищій освіті // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  Про досвід використання онлайн-курсів у навчальному процесі розповідає завідувач кафедри відновлюваної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів Вінницького національного технічного університету Олександр Мокін.
1478006
  Ахматова А.А. "Узнают голос мой..." : стихотворения, поэмы, проза, образ поэта [в воспоминаниях современников] / Анна Ахматова ; вступ. ст. Л.А. Озерова ; худож. Б. Шляпугин. – Москва : Педагогика, 1989. – 606, [1] с., [24] л. ил. : ил.
1478007
  Пшибышевский С. "Узы" : драматическая поэма в 3 актах / Станислав Пшибышевский ; Пер. Е. и И. Леонтьевых. – Санкт-Петербург : Изд. Е. и И. Леонтьевых, 1909. – 79 с.


  Содержание: 1. Маляры; 2. Сумерки; 3. Ultima thule
1478008
  Гурін О.М. Удосконалена методика розрахунку добових витрат (втрат) паливно-мастильних матеріалів військовими частинами повітряного командування. // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 16-19. – ISSN 1997-9568
1478009
  Адескеліцей А.А. Удосконалена технологія електричної інженерної освіти в контексті проекту CRUNT TEMPUS / А.А. Адескеліцей, П. Тодос, Н. Секрієру // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 23-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1478010
   Удосконалена функціональна схема автоматизованої системи виявлення та оцінювання деструктивного інформаційно-психологічного впливу в електронних засобах масової інформації / А.А. Завада, М.М. Павленко, О.М. Наумчак, С.А. Ратушний // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Житомир. військовий ін-т ім. С.П. Корольова ;голов. ред. Фриз С.П. ; редкол.: Васюта К.С., Грищук Р.В., Журавський Ю.В. [та ін.]. – Житомир, 2019. – Вип. 17. – С. 5-13. – ISSN 2076-1546
1478011
  Жиров Г.Б. Удосконалений алгоритм оптимізації параметрів процесу адаптивного технічного обслуговування складного об"єкта // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 19-26. – ISSN 2524-0056


  Показники надійності та вартості експлуатації є одними з показників, які задаються як вихідні, при проектуванні та модернізації складних технічних об"єктів. На дані показники впливають показники процесу технічного обслуговування і ремонту. У свою ...
1478012
  Семененко О.М. Удосконалений метод математичного моделювання функціонування бортових радіолокаційних станцій управління зброєю в умовах активної протидії станціям перешкод противника / О.М. Семененко, О.А. Каблуков, А.В. Краснік // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 46-53. – ISSN 2524-0056
1478013
  Осакве Ікенна Удосконалений підхід до категоризації проектної команди // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 1 (53). – С. 73-78 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
1478014
  Клименко О. Удосконалення автоматизації навчального процесу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 85)


  У головному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася презентація нової платформи дистанційної освіти "KNU Education Online". "Платформа розроблена у рамках проекту "Цифровий університет. Університет у смартфоні". ...
1478015
  Бабенко К.А. Удосконалення адміністративного судочинства в Україні як провідного чинника відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1478016
   Удосконалення аналітичного визначення залишкових кількостей дифеноконазолу в овочевих, ягідних та технічних культурах / О.П. Вавріневич, Д.Б. Гиренко, ГиренкоТ.В, С.Т. Омельчук, А.В. Сирота // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.] ; редкол.: М. Герцюк, Р. Кокот, Т. Герцюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19. – С. 24-33. – ISSN 1729-7192
1478017
  Крівцова Т.О. Удосконалення аудиту зобов"язань підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 201-209. – ISSN 2222-4459
1478018
  Макаренко А.П. Удосконалення аудиту короткострокової дебіторської заборгованості / А.П. Макаренко, Д.В. Ахмєдова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 45-51. – ISSN 2306-6792
1478019
  Макаренко А.П. Удосконалення аудиту нарахування заробітної плати на підприємстві / А.П. Макаренко, К.О. Кацай // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 40-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-6806
1478020
  Подмешальська Ю.В. Удосконалення аудиту основних засобів / Ю.В. Подмешальська, Л.К. Феофанов, К.А. Качан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 118-129 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1478021
  Гамова О.В. Удосконалення аудиту розрахунків з підзвітними особами на ПАТ "Державний ощадний банк України" / О.В. Гамова, І.А. Козачок, А.О. Кисла // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 49-55 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1478022
  Макаренко А.П. Удосконалення аудиту розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві / А.П. Макаренко, Д.Д. Кучкіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 29-35. – ISSN 2306-6814
1478023
  Сохацька О.М. Удосконалення банківського обслуговування в контексті забезпечення фінансової інклюзії / О.М. Сохацька, С.В. Кириленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (283). – С. 118-128 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
1478024
  Акулюшина М.О. Удосконалення брендингової стратегії на інноваційному підприємстві / М.О. Акулюшина, І.В. Діордієва // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/2. – С. 16-18. – ISSN 2409-1944
1478025
  Василішин С. Удосконалення важелів управління діджиталізаційними ризиками економічної безпеки та формування кібербезпеки облікової системи // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (99), січень - березень. – С. 97-110. – ISSN 2786-4537
1478026
  Рудик П.А. Удосконалення Верховною Радою України загального порядку внесення змін до Конституції України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 124-134. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1478027
  Стецков Д.Д. Удосконалення взаємодії державних судів та міжнародного комерційного арбітражу // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 446-451. – ISBN 978-617-7530-15-1
1478028
  Бойко В. Удосконалення взаємодії фінансових структур при наданні кредитних послуг // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С.123-129. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1478029
  Гаран Я.О. Удосконалення високовольтних вимірювальних пристроїв, що використовують автотрансформаторне перетворення напруги : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Гаран Ярослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1478030
  Старостіна О. Удосконалення вітчизняної системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з урахуванням досвіду Великої Британії // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 92-99. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (13)). – ISSN 2411-264X
1478031
  Меліхова Т.О. Удосконалення внутрішнього контролю розрахунків за виплатами працівникам для підвищення якості формування інформації в обліку / Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова, Є.Є. Іващенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 95-101. – ISSN 2306-6806
1478032
  Король М.С. Удосконалення внутрыколгосних відносин у період будівництва комунізму / М.С. Король. – Київ, 1972. – 154с.
1478033
  Рожко В.І. Удосконалення водокористування в зоні впливу каналу Дніпро-Донбас на основі моделювання якості водних ресурсів : автореф. дис... канд. техн. наук: 06.01.02 / Рожко Вікторія Ісламівна ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1478034
  Петруненко Я. Удосконалення господарсько-правової відповідальності за правопорушення у сфері використання державних коштів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 93-96. – ISSN 2663-5313
1478035
  Устименко В. Удосконалення господарського процесу: економіко-правові аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 28-34. – ISSN 1026-9932
1478036
  Гогнчарук Н Удосконалення державних механізмів управління галузевими процесами на галузевому рівні / Н Гогнчарук, В. Баштанник // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С156-165
1478037
  Децик О.П. Удосконалення державного механізму координації діяльності суб"єктів публічної дипломатії в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Децик Ольга Павлівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1478038
  Клименко Н. Удосконалення державного регулювання господарської діяльності з про мислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України: нормативно-правовий аспект // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 1. – С. 75-81
1478039
  Воротін В.Є. Удосконалення державного регулювання національної економіки в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 79-84


  Стаття присвячена сучасним проблемам модернізації державного регулювання національно? економіки в умовах глобальних ринкових трансформацій. Вплив світогослодарських глобальних трансформаційних процесів реально змінює методи державного регулювання для ...
1478040
  Сіренко Р.Р. Удосконалення державного регулювання фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України : монографія / Р.Р. Сіренко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, М-во оборони України, Нац. ун-т цивільного захисту України. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 307, [1] с. – Бібліогр.: с. 275-307. – ISBN 978-617-10-0523-5
1478041
  Григанська С.В. Удосконалення державного управління вищою освітою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 52-58. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401


  В контексті євроінтеграції
1478042
  Болдуєв М.В. Удосконалення державного управління розвитком особистих господарств населення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 22-27. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1478043
  Олійник А.Р. Удосконалення державного управління у рамках євроінтеграційної політики України: правозахисний підхід // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
1478044
  Макаренко С.М. Удосконалення державної інвестиційної політики як основи впровадження інноваційних технологій на вітчизняних підприємствах / С.М. Макаренко, Н.М. Олійник, С.А. Рибачок // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 3 (72). – С. 62-70. – ISSN 2524-003X
1478045
  Кучин С.П. Удосконалення державної політики зайнятості як засіб досягнення соціальної безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 99-103. – ISSN 2306-6814
1478046
  Нестеряк Ю.В. Удосконалення державної політики у сфері інформаційної безпеки України в умовах інформаційного протистояння // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 147-153. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (84)). – ISSN 2310-2837
1478047
  Непран А.В. Удосконалення державної політики у сфері оновлення основних виробничих засобів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 109-125 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1478048
  Міхановська Н.Г. Удосконалення діагностики наслідків домашнього насильства у дітей з використанням напівструктурованого інтерв"ю / Н.Г. Міхановська, Д.В. Штриголь, О.Л. Луценко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 73-82. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-5675
1478049
  Колеснікова О.М. Удосконалення діагностики особливостей структурно-функціональних змін серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та ішемічну хворобу серця шляхом оцінки маркерів запалення та серцевої недостатності : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Колеснікова Олена Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1478050
  Михайлюк Х.З. Удосконалення діагностики та оцінки клінічного перебігу автоімунного гепатиту у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. Наук : 14.01.10 / Михайлюк Христина Зеновіївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1478051
  Пацурковський П.А. Удосконалення екологічно безпечного абсорбційно-електрохімічного методу очищення повітря від сірководню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Пацурковський Павло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1478052
  Унгурян П. Удосконалення економічного механізму реалізації екологічної політики України в контексті сталого розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 14-17. – ISSN 1728-6220
1478053
  Левченко Олена Володимирівна Удосконалення електротехнологічної дії на мікроорганізми на основі аналізу електричного поля : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.13 / Левченко О.В.; Нац. технічний ун-т "ХПІ". – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1478054
  Ненастіна Т.О. Удосконалення електрохімічної технології каталітичних покриттів паладієм та сплавом паладій-нікель : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.03 / Ненастіна Т.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1478055
  Лутак І.А. Удосконалення елементів технології виробництва насіння пшениці ярової і вівса // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 48-50. – ISBN 978-966-2742-92-5
1478056
  Поздєєв Сергій Валерійович Удосконалення еліпсометричного методу для атестації модифікованих електронним променем поверхонь оптичного скла : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.13 / Поздєєв Сергій Валерійович; Поздїєєв С.В.; НТУУ "КПІ". – Черкаси, 2002. – 20 с.
1478057
  Саханда І.В. Удосконалення забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання лікарськими засобами рослинного походження : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Саханда Іванна Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 35 назв
1478058
  Сандул В.С. Удосконалення законодавства у галузі зв"язку та інформатизації України / В.С. Сандул, І.І. Хохотва // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 2 (42). – С. 4-8
1478059
   Удосконалення законодавства України у галузі статистики. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2002. – 764с. – (Tacis). – ISBN 966-7773-44-2
1478060
  Беро В.М. Удосконалення законодавства щодо оподаткування єдиним податком суб"єктів господарювання // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 100-104. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1478061
  Гінчук Л.І. Удосконалення законодавчих актів України у сфері статистики // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (74). – C. 33-39. – ISSN 2519-1853
1478062
  Коваленко В. Удосконалення законодавчо-нормативних актів - правова гарантія повноцінного функціонування української мови в Україні // Питання мови, справа буття нації : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 21 лют. 2016 р.) / Чернігів. обл. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ніжин. міськрайон. благодійна орг. "Благодійний фонд "Ніжин", Нац. іст.-архітектур. заповідник "Чернігів стародавній" ; [редкол.: О. Бросаліна та ін.]. – Чернігів ; Ніжин : Лисенко М.М., 2016. – С. 30-38. – ISBN 978-617-640-286-2
1478063
  Поліщук В. Удосконалення законодавчої бази органів парламентського контролю // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 287-292
1478064
   Удосконалення заради результатів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 17 травня (№ 18). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Уряд ухвалив розпорядження Кабінету Міністрів України щодо залучення коштів позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" у розмірі 200 млн доларів США.
1478065
  Орфанова М.М. Удосконалення засобів і методів зменшення відходів нафтогазового виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / М.М. Орфанова ; Івано-Франковський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
1478066
  Ісаєв В.В. Удосконалення засобів та методів метрологічного забезпечення прецизійних вимірювань сили та напруги змінного струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Ісаєв Валентин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1478067
  Добіжа Н.В. Удосконалення засобів формування ринку сільськогосподарської техніки на засадах інновативності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 68-73. – ISSN 2306-6792
1478068
  Павлюченко Ю.О. Удосконалення засобу гідроабразивного перфорування стільникових панелей із джерелом живлення імпульсної дії // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 58-65 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1995-0519
1478069
  Ананьїн О.В. Удосконалення захисту від підробки паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 556-566. – ISSN 0130-2655
1478070
  Мельничайко В.Я. Удосконалення змісту і методів навчання української мови / В.Я. Мельничайко. – К., 1982. – 216с.
1478071
  Білорусов С.Г. Удосконалення змісту роботи закладів системи підвищення кваліфікації кадрів, в контексті модернізації державної служби України // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України [та ін.] ; голов. ред. В.М. Бойко ; редкол.: Є.І. Бородін, Л.І. Буряк, В.Ф. Верстюк [та ін.]. – Чернігів, 2016. – № 3. – С. 7-14. – ISSN 2409-2037
1478072
  Харламов О.І. Удосконалення інженерних систем захисту зрошуваних земель від підтоплення в південному регіоні України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Харламов Олексій Ігорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1478073
  Міночкіна О.М. Удосконалення інноваційних процесів у системи менеджменту організацій на основі економіко-математичного моделювання її життєвого циклу // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 80. – С. 112-118. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1478074
  Міщенко І. Удосконалення інституту відводу судді в господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 131-136. – ISSN 1026-9932
1478075
  Котюк І. Удосконалення інституту відкриття провадження у справах про кримінальні правопорушення / І. Котюк, О. Стельмащук // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня - 9 листопада (№ 43/44). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1478076
  Харковець Ю.М. Удосконалення інституту судових рішень у кримінальному провадженні у контексті реформування судочинства в Україні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 452-462. – ISBN 978-617-7530-15-1
1478077
  Семененко О.Г. Удосконалення інституційних засад розвитку та підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств / О.Г. Семененко, О.А. Горбатенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 80-84. – ISSN 1997-4167
1478078
  Новак Н.П. Удосконалення інституційного забезпечення залучення іноземних інвестицій в економіку України // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 23-26. – ISSN 1997-4167
1478079
  Васильців Т.Г. Удосконалення інституціонального забезпечення державної політики протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних юрисдикцій в Україні / Т.Г. Васильців, О.О. Левицька, Н.В. Василечко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1478080
  Сябрук О.П. Удосконалення інструментального методу контролю емісії СО2 з поверхні грунту // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 123-128 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0587-2596
1478081
  Зубик Л.В. Удосконалення інструментів ефективного економічного моніторингу // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – C. 109-116. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2306-5478
1478082
  Левицький Н. Удосконалення інструментів облікового відображення об"єктів необоротних активів // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1 (68). – С. 37-43. – ISSN 2409-8892
1478083
  Сакун Л.М. Удосконалення інструментів стратегічного менеджменту промислових підприємств в умовах виходу на міжнародні ринки / Л.М. Сакун, Т.М. Письменна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 194-198. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1478084
  Кримчак Л.А. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 33-39. – ISSN 2222-4459
1478085
  Кримчак Л.А. Удосконалення інформаційної складової економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств у контексті реалізації основних положень постмитного аудиту / Л.А. Кримчак, Є.М. Рудніченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 211-216. – ISSN 2222-4459
1478086
  Рогоза М. Удосконалення інфраструктури об"єктів розміщення туристів в Україні / М. Рогоза, В. Столярчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Метою статті є дослідження інфраструктури об"єктів розміщення туристів в Україні та виявлення можливості її удосконалення. З"ясовано відсутність зафіксованого в нормативно-правовій документації чіткого трактування основної галузевої термінології та ...
1478087
  Короткова Ю. Удосконалення іншомовної освіти майбутніх фахівців задля підвищення їхньої конкурентоспроможності в умовах глобалізації // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 106-112. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1478088
  Жигаленко О.В. Удосконалення кадрового менеджменту податкогї служби: визначення профілю особи успішного співробітника податкової служби // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 38-41.
1478089
  Черняк О.М. Удосконалення кваліметричних методів оцінювання безпеки та гігієни праці у виробничих приміщеннях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Черняк Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Укр. інженер.-пед. академія. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
1478090
  Завадська Н.О. Удосконалення класифікацій грошових потоків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 27-31. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1478091
  Качала С.В. Удосконалення комплексної оцінки природно-техногенного впливу на гідроекосистему (на прикладі верхнього Дністра) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Качала Софія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1478092
  Кружилко Олег Євгенович Удосконалення комплексної оцінки стану охорони праці на підприємствах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 / Кружилко Олег Євгенович; Кружило О.Є.; Мін-во праці та соц. політики України. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1478093
  Кавтиш О.П. Удосконалення конкурентних стратегій підприємств кондитерської галузі (на прикладі ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен") / О.П. Кавтиш, А.О. Носов // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 248-255. – ISSN 2310-5534
1478094
  Ярова Б.М. Удосконалення конкурентної організаційно-економічної моделі розпорядження землями в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 88-93. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1478095
  Долежан В. Удосконалення Конституції України як передумова судової реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 30-35. – ISSN 0132-1331
1478096
  Валуйський І.А. Удосконалення концептуальних засад політики забезпечення бюджетної безпеки України у кризових умовах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 323-328. – ISSN 2222-4459
1478097
  Євграшкіна Г.П. Удосконалення концепції сучасного гідрогеологічного моніторингу локального рівня / Г.П. Євграшкіна, О.Є. Калинкіна, В.В. Проценко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 27-31 : рис., табл. – Бібліогр.: с.31. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
1478098
  Погрібний М. Удосконалення координації діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері виконання місцевих бюджетів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 80-85.
1478099
  Русак Д.М. Удосконалення корпоративного управління в Україні в контексті світового досвіду : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Русак Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1478100
  Литвиненко Н.П. Удосконалення корпоративного управління як умова інвестиційно-інноваційної привабливості України для Європейських партнерів / Н.П. Литвиненко, П.О. Литвиненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 144-149.
1478101
  Матвійчук Я. Удосконалення кримінального законодавства щодо порушення правил безпеки дорожнього руху (на прикладі Литовської Республіки) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-153. – ISSN 0132-1331
1478102
  Семашко П.В. Удосконалення критеріїв гігієнічної оцінки шуму у приміщеннях житлових та громадських будівель / П.В. Семашко, О.В. Кононова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 14-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
1478103
   Удосконалення логістичних систем для забезпечення принципів стійкого розвитку підприємства / Л.М. Курбацька, І.Г. Кадирус, О.А. Савенко, К.В. Нечипоренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 60-66 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1478104
  Сабокар О.С. Удосконалення магнітно-імпульсного обладнання для технологій ремонту транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Сабокар Олег Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1478105
  Клімова І. Удосконалення математичної підготовки у технічному ЗВО для економічних задач в умовах багатомірної освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (96). – С. 61-63. – ISSN 1562-529Х
1478106
  Олійник О.В. Удосконалення матеріального стимулювання працівників скотарства як напрям підвищення доходності сільськогосподарських підприємств / О.В. Олійник, В.С. Міщенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 13/14, липень. – С. 7-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1478107
   Удосконалення медико-технологічного забезпечення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільної лікарні (аналітичний огляд літератури) / Г.Г. Рощін, В.Ю. Кузьмін, Є.Д. Мороз, М.Д. Близнюк, В.О. Крилюк, Ф.М. Новіков, В.І. Іванов, В.М. Дорош // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 21-27. – ISSN 2224-0586
1478108
  Оденат А.А. Удосконалення методики аналізу оборотних коштів промислового підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 27-30. – ISSN 1728-9343
1478109
  Макаренко А.П. Удосконалення методики аудиту виробничих витрат на промислових підприємствах / А.П. Макаренко, С.А. Рамозанова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 20-26. – ISSN 2306-6806
1478110
  Меліхова Т.О. Удосконалення методики аудиту готової продукції для покращення системи обліку на підприємстві / Т.О. Меліхова, І.В. Феофанова, Н.Л. Лісіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 19-26. – ISSN 2306-6814
1478111
  Подмешальська Ю.В. Удосконалення методики аудиту дебіторської заборгованості / Ю.В. Подмешальська, К.С. Максимова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 83-91 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1478112
  Меліхова Т.О. Удосконалення методики аудиту операцій на бюджетних рахунках організацій / Т.О. Меліхова, О.В. Троян, Д.В. Подріз // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень. – С. 24-32 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1478113
  Подмешальська Ю.В. Удосконалення методики внутрішнього аудиту заробітної плати як засобу внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська, Л.О. Резніченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 88-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1478114
  Меліхова Т.О. Удосконалення методики внутрішнього аудиту нарахування заробітної плати / Т.О. Меліхова, А.Е. Петренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 38-47 : табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 2306-6792
1478115
  Меліхова Т.О. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків із покупцями з метою запобігання порушень під час тендрних закупівель / Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова, А.С. Кулєк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 32-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2306-6792
1478116
  Меліхова Т.О. Удосконалення методики внутрішнього контролю витрат на виробництво для підвищення економічної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Троян, Д.С. Лауреанті // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 34-41. – ISSN 2306-6814
1478117
  Сидоров І.П. Удосконалення методики оцінки інвестиційної привабливості молокопереробних підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 27-32. – ISSN 2306-6814
1478118
  Артьомова А.В. Удосконалення методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства за рахунок процедури визначення оптимальної кількості факторів оцінювання, з урахуванням необхідного порядку їх інтегрування / А.В. Артьомова, В.О. Приходько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 156-161. – ISSN 2222-4459
1478119
  Мігус І.П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 54-60. – ISSN 2306-6814
1478120
  Меліхова Т.О. Удосконалення методики перевірки грошових коштів у національній валюті / Т.О. Меліхова, А.С. Верьовкіна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6814
1478121
  Макаренко А.П. Удосконалення методики проведення аудиту єдиного соціального внеску для підвищення ефективності роботи підприємства / А.П. Макаренко, О.В. Семенов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 26-33. – ISSN 2306-6814
1478122
  Гільорме Т.В. Удосконалення методики проведення енергетичного аудиту суб"єктів господарювання / Т.В. Гільорме, Гордєєва-Герасимова, М.О. Михалочкіна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 42-44. – ISSN 2409-1944
1478123
  Меліхова Т.О. Удосконалення методичних підходів до аудиту надходження основних засобів для підвищення рівня економічної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, О.В. Гребенюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 27-32 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6806
1478124
  Меліхова Т.О. Удосконалення методичних підходів до контролю касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства / Т.О. Меліхова, Ю.С. Ярашикли // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 17-23. – ISSN 2306-6814
1478125
  Федоришина Л.І. Удосконалення методичних підходів до оцінки кредитоспрможності позичальника комерційного банку / Л.І. Федоришина, А.О. Цуркан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – С. 39-42 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1478126
   Удосконалення методичних підходів оцінювання екологічної ефективності природно-меліоративних режимів осушуваних земель / А.М. Рокочинський, Л.А. Волкова, П.П. Волк, Н.А. Фроленкова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 98-103 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
1478127
  Оліфіренко Л. Удосконалення методичних підходів оцінювання ефективності соціальної допомоги у контексті політики подолання бідності та нерівних можливостей населення України / Л. Оліфіренко, К. Коваль // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 98-110. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  "Дослідження виявило велику кількість варіантів оцінювання ефективності державної допомоги, кожний з яких вирішує конкретні завдання на певному етапі розвитку суспільства. Разом з цим на державному рівні здійснюється оцінювання регуляторного впливу, ...
1478128
  Галицька С. Удосконалення методичного апарату рубрик тематичного навігатора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (261). – С. 13-23. – ISSN 1029-7200
1478129
  Пасічник Ю. Удосконалення методичного забезпечення прогнозування науково-технологічного розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 89-97. – ISSN 1682-2366
1478130
  Глушко К.Т. Удосконалення методів викладання предмету "Пропедевтика педіатрії" студентам молодших курсів / К.Т. Глушко, Л.І. Добровольська // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 57-59
1478131
  Юско Т.І. Удосконалення методів діагностики та лікування хронічного сальпінгоофориту з різними варіантами перебігу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Юско Тетяна Іванівна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії. акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1478132
  Попович П.В. Удосконалення методів керування відеопотоком у системах цифрового телебачення за критерієм якості відеозображення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Попович Павло Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1478133
   Удосконалення методів навчання лікарів-інтернів та лікарів-курсантів за темою: "Діабетична ретинопатія" / О.В. Петренко, А.С. Гудзь, В.М. Сердюк, С.Ю. Могілевський, О.В. Коробова // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 3 (9). – С. 88-90. – ISSN 2309-8147
1478134
   Удосконалення методів оцінки якості атмосферного повітря із використанням рослин-індикаторів та геоінформаційних технологій / А.І. Горова, Ю.В. Бучавий, А.В. Павличенко, І.Г. Миронова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 53-58 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1478135
   Удосконалення методів оцінювання набуття знань студентів на основі дистанційного навчання / В. Зорін, В. Бандура, Р. Храбатин, М. Пасєка, Н. Пасєка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 116-122. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто емпіричний метод визначення оптимального часу тестування знань студентів. Цей час визначається статистично з використанням методу Хіммельблау, тобто виключення аномальних значень. Визначено час проведення тестування для студентів різного ...
1478136
  Подколзіна О.М. Удосконалення методів оцінювання невизначеності вимірювань при проведенні випробувань твердого мінерального палива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Подколзіна Олена Миколаївна ; М-во освіти і на уки України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1478137
  Аксьонова Л.І. Удосконалення методів оцінювання результативності процесів системи управління якістю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Аксьонова Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1478138
  Кім Н.І. Удосконалення методів оцінювання якості обєктів кваліметрії за рахунок ефективного використання статистичної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Кім Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. академія. – Харків, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1478139
  Петренко О.В. Удосконалення методів підвищення точності вібраційного гіроскопа з металевим циліндричним резонатором : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Петренко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 29 назв
1478140
  Васильковська І.О. Удосконалення методів проектування дифракційних лінз : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Васильковська Інна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр: 17 назв
1478141
  Сідельнікова Л. Удосконалення методів регулювання доходів місцевих бюджетів // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 19-27. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1478142
  Слободян Н.Б. Удосконалення методів та заходів підвищення гідравлічної ефективності магістральних газопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Слободян Назар Богданович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1478143
  Мезеря Андрій Юрійович Удосконалення методів та підвищення точності засобів контролю параметрів моделей гідравлічних машин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.13 / Мезеря А.Ю.; Нац. технічний ун-т "ХПІ". – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1478144
  Бєлік В.Д. Удосконалення методів управління персоналом на підприємствах енергетичної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 76-78. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
1478145
  Литвиненко І.В. Удосконалення методів формування земельних сервітутів для об"єктів інженерно-транспортної інфраструктури : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.24.04 / Литвиненко Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
1478146
  Трегуб Ю.Є. Удосконалення методів формування та державної реєстрації санітарно-захисних зон в Україні : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.24.04 / Трегуб Юлія Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2021. – 21 с., з обкл. – Бібліогр. : 26 назв
1478147
  Лукашенко Андрій Германович Удосконалення методів, моделей елементів та пристроїв локальних підсистем керування для рішення траєкторних задач : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Лукашенко А.Г.; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 31 назв.
1478148
  Пивавар І.В. Удосконалення методології оцінки й аналізу рівня економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 184-191
1478149
  Міщук Є.В. Удосконалення методології оцінювання рівня та стану безпеки кадрових інтересів підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 300-309. – ISSN 2222-4459
1478150
  Машковський С.С. Удосконалення методу пошуку інформації в соцмережах на основі латентно-семантичного і частотного аналізу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Машковський Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 8 назв
1478151
  Дубинка Олег Миколайович Удосконалення методу скінченних елементів для задач холодного ущільнення порошкових матеріалів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.02.04 / Дубинка О.М.; МОіНУ. Луцький держ. техн. ун-тет. – Луцьк, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1478152
   Удосконалення методу штучного кровообігу при кардіохірургічних втручаннях / В.І. Черній, Л.О. Собанська, П.О. Тополов, О.Н. Лазаренко, Т.А. Алексєєва, В.Г. Гур"янов // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 2 (97). – С. 135-145. – ISSN 2224-0586
1478153
   Удосконалення метродики хроматографування етилового спирту та його виявлення в біологічних рідинах і повітрі / А.О. Бедзай, О.М. Щербина, Б.М. Михалічко, І Щербина // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 85-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2073-5057
1478154
  Вендичанський Р.В. Удосконалення метрологічного забезпечення прецизійних вимірювань високої напруги постійного струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Вендичанський Руслан Валерійович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1478155
  Сорока С.В. Удосконалення механізмів взаємодії вищих органів державної влади України з урахуванням європейського досвіду // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України [та ін.] ; голов. ред. В.М. Бойко ; редкол.: Є.І. Бородін, Л.І. Буряк, В.Ф. Верстюк [та ін.]. – Чернігів, 2016. – № 3. – С. 63-73. – ISSN 2409-2037
1478156
  Бєлай С.В. Удосконалення механізмів врегулювання сучасних збройних конфліктів всередині держави: актуальні питання забезпечення державної безпеки України в умовах збройного протистояння / С.В. Бєлай, В.І. Воробйов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (63). – C. 4-11. – ISSN 2078-7480
1478157
  Нерсесов В.Р. Удосконалення механізмів державного управління об"єктами інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Нерсесов Вадим Рафаельович ; М-во освіти і науки УкраїниЮ Донец. держ. ун-т упр. – Маріуполь, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 13 назв
1478158
  Волошенко В.М. Удосконалення механізмів державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг: українські реалії в контексті європейської інтеграції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 93-99. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
1478159
  Желай О.В. Удосконалення механізмів реалізації державної податкової політики в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Желай Олексій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1478160
  Карлов Т. Удосконалення механізмів управління конфліктами у взаємодії органів влади та громадськості в Україні: регіональний підхід // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 69-74. – ISSN 2414-4436
1478161
  Деркульський Р.Ю. Удосконалення механізму визначення вартості землекористування зелених зон за допомогою методів дистанційного зондування Землі / Р.Ю. Деркульський, О.А. Лець // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 59-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-1677
1478162
  Чеверда Н. Удосконалення механізму відтворення земель дрібними власниками й користувачами АПК // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 126-131 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1478163
  Захарін С.В. Удосконалення механізму регулювання фінансового забезпечення корпоративних інвестицій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 74-82.
1478164
  Швець Василь Якович Удосконалення механізму створення та підвищення ефективності функціонування акціонерних підприємств : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.07.01 / Швець В.Я.; Мін-во освіти і науки України; Нац. нірнича акад. України. – Дніпропетровськ, 1998. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1478165
  Войтенко В.В. Удосконалення механізму фінансового контролю в системі державного управління : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Войтенко Володимир Валентинович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1478166
  Мацюк А.А. Удосконалення місцевого самоврядування в контексті конституційної модернізації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 93-101. – ISSN 2306-9082
1478167
  Черкасова С.В. Удосконалення моделі розвитку небанківського інституційного інвестування в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 137-142. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1478168
  Квасній М.М. Удосконалення моделювання постіндустріальної фінансово-економічної динаміки на засадах синергії топології, фрактальної геометрії та випереджальних індикаторів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 46-54. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1478169
  Кучеренко С.Ю. Удосконалення мотиваційного механізму збільшення продуктивної зайнятості населення сільських територій / С.Ю. Кучеренко, Л.Ю. Леваєва // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 36-40. – ISSN 1997-4167
1478170
  Чхало О.М. Удосконалення навчальних посібників з аналітичної хімії з використанням можливостей мережних технологій // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 423-431. – ISBN 978-966-544-404-5
1478171
  Боровик О.В. Удосконалення науково-методичного апарату розкриття невизначеності в задачах взаємодії / О.В. Боровик, Д.О. Боровик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 69. – С. 23-41. – ISSN 2524-0056
1478172
  Вишивана Б. Удосконалення національної платіжної системи як необхідна умова розвитку безготівкових розрахунків в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 53-60. – ISSN 2078-5860


  Обґрунтовано та узагальнено головні аспекти функціонування Національної платіжної системи "Український платіжний ПРОСТІР", проаналізовано ефективність та окреслено першочергові завдання щодо вдосконалення її роботи.
1478173
  Щербанюк О. Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності Конституційного Суду України як шлях до формування європейської моделі конституційного судочинства // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 187-197. – ISSN 2310-6158
1478174
  Задорожний З.-М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення обліку у сфері нематеріального виробництва // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 123-133. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1478175
  Мельник К.С. Удосконалення нормативно-правового регулювання захисту персональних даних в Україні // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 1 (41). – С. 30-43
1478176
   Удосконалення нормативної бази для визначення розрахункових характеристик максимального стоку річок у межах Причорноморської низовини / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, Н.С. Кінчук, М.Є. Романчук // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 193-203 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-0902
1478177
  Стригунова М.М. Удосконалення нормативної бази оцінювання якості освітніх послуг вищих навчальних закладів України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.01.02 - стандарт., сертифікація та метрол. забезпеч. / М.М. Стригунова ; Севастоп. нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2008. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1478178
  Гітіс Веніамін Борисович Удосконалення нормування часу механообробки деталей у одиничному та дрібносерійному виробництві на основі нейронних мереж / Гітіс В.Б.; Донецький держ. ін-ту штучного інтелекту. – Донецьк, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 14 назв
1478179
  Голубнича Г.П. Удосконалення обліково-аналітичного інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-45. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні напрями впливу вдосконалення облікових інформаційних систем на побудову та механізм управління корпоративними фінансовими структурам, досліджено взаємозв"язок між фінансовим капіталом, прибутком та інформа-ційними обліковими моделями ...
1478180
  Болдуєв М.В. Удосконалення облікової політики підприємств стосовно підготовки та подання консолідованої звітності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 57-61 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1478181
  Очеретько Л.М. Удосконалення обліку витрат на оплату праці / Л.М. Очеретько, К.О. Багрій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 67-71. – ISSN 2306-6814
1478182
  Кіртока Р.Г. Удосконалення обліку грошових коштів на промисловому підприємстві з використанням програми "1С: бухгалтерія 8.3" // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 222-225. – ISBN 978-966-927-199-0
1478183
  Макаренко А.П. Удосконалення обліку загальновиробничих витрат на КП "Декоративні культури ДОР" / А.П. Макаренко, С.О. Пасічник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 11-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1478184
  Меліхова Т.О. Удосконалення обліку і аудиту адміністративних витрат підприємства / Т.О. Меліхова, М.П. Шишига // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 28-34 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6806
1478185
  Подмешальська Ю.В. Удосконалення обліку та аудит заробітної плати на підприємстві / Ю.В. Подмешальська, Я.В. Піддубня // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 100-108. – ISSN 2306-6806
1478186
  Макаренко А.П. Удосконалення обліку та аудиту операційних доходів на підприємствах оптової торгівлі / А.П. Макаренко, А.А. Оренчак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 34-43. – ISSN 2306-6814
1478187
  Макаренко А.П. Удосконалення обліку та внутрішнього аудиту розрахунків з дебіторами на торгівельних підприємствах / А.П. Макаренко, Д.Ю. Левитська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 30-38. – ISSN 2306-6814
1478188
  Ковшун Н.Е. Удосконалення обліку теплоспоживання як стимулювання енергозбереження у житловому господарстві // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 393-401. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1478189
  Левшук А.А. Удосконалення оподаткування малого бізнесу в системі засобів детінізації економіки : автреф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Левшук Альона Анатоліївна ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1478190
  Романів В.М. Удосконалення оптичного методу оцінювання енергетичних параметрів природного газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Романів Василь Михайлович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1478191
  Будянська В. Удосконалення ораторської майстерності майбутніх правозахисників на заняттях з української мови професійного спрямування в закладах вищої освіти / В. Будянська, Г. Мариківська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 172-184. – ISSN 2312-5993
1478192
  Лиходій В.Г. Удосконалення організації заробітної плати на сучасному етапі комуністичного будівництва. / В.Г. Лиходій. – К., 1968. – 44с.
1478193
  Візіренко С.В. Удосконалення організації і методики внутрішнього аудиту на будівельних підприємствах / С.В. Візіренко, І.О. Федоренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 100-107 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1478194
  Грещук Г. Удосконалення організації і раціоналізації використання земель середніх і малих міст / Г. Грещук, О. Ковалишин // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 131-135 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1478195
  Подмешальська Ю.В. Удосконалення організації обліку заробітної плати / Ю.В. Подмешальська, А.М. Панченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 58-63. – ISSN 2306-6814
1478196
  Анісімова О.М. Удосконалення організації оплати праці на підприємстві шляхом застосування сучасних інформаційних систем у корпоративному управлінні // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 256-262. – ISSN 2225-6407
1478197
  Токарчук Д.М. Удосконалення організації переробки відходів на біогаз та тверде біопаливо на рівні громад в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 31-40. – ISSN 2306-6792
1478198
  Бородатий В.П. Удосконалення організації та оплата праці в колгоспах / В.П. Бородатий. – Київ, 1966. – 48с.
1478199
  Задорожний В.К. Удосконалення організації торговельного обслуговування / В.К. Задорожний. – К., 1983. – 48с.
1478200
  Коцко Т. Удосконалення організації управління як чинник забезпечення конкурентоспроможності нафтопереробних підприємств // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С.171-176. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-654-126-2
1478201
  Балджи М.Д. Удосконалення організаційно-економічних механізмів управління комплексним природокористуванням // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 8-10. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1478202
  Васильєв Є. Удосконалення організаційно-правових форм діяльності органів місцевого самоврядування у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 23-30. – ISSN 2220-1394
1478203
  Гринчук О.А. Удосконалення організаційно-технологічних рішень зведення підземних частин цивільних будівель на техногенних міських територіях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Гринчук Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1478204
  Мурасьова О.В. Удосконалення організаційно-технологічних рішень інструментального моніторингу ущільненої забудови, прилеглої до нового будівництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Мурасьова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 38 назв
1478205
  Ліба Н.С. Удосконалення організаційного забезпечення реалізації регіональної промислової політики областей Карпатського економічного району / Н.С. Ліба, В.І. Рибчак // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 81-90. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
1478206
  Голіков В.І. Удосконалення організаційної структури управління. / В.І. Голіков. – К, 1973. – 65с.
1478207
  Остапюк Л.І. Удосконалення освітнього процесу в університеті з врахуванням сучасної парадигми вищої освіти / Л.І. Остапюк, І.О. Тимошенко, А.О. Савичук // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – C. 104-107. – ISSN 1727-4338
1478208
  Акімова Л. Удосконалення основних складників механізму державного управління забезпеченням економічної безпеки України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 75-81. – ISSN 2414-4436
1478209
  Бєльська Т.В. Удосконалення основних форм суспільно-владних взаємодій в умовах сучасних глобальних тенденцій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 1 (84). – C. 123-130. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (84)). – ISSN 2310-2837
1478210
  Тарадай В.Н. Удосконалення оцінки рівня управління регіональними ресурсами // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 224-229. – ISSN 2222-0712
1478211
  Нетребенко Алевтина Удосконалення педагогічної майстерності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 17 : фото
1478212
  Мокія-Сербіна Удосконалення підготовки лікарів загальної практики - сімейної медицини з питань амбулаторної педіатрії / Мокія-Сербіна, В.В. Чечель // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 71-72. – ISSN 1681-2751
1478213
  Мястковська М.О. Удосконалення підготовки студентів фізико-математичного профілю під час вивчення інформатичних дисципілн // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 90-91
1478214
  Лазарєва Л.М. Удосконалення підходів до оцінки якості та безпечності меду бджолиного : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / Лазарєва Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1478215
  Федорчак В.В. Удосконалення підходів до функціонування системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 168-174
1478216
  Бондар І.К. Удосконалення планування пpацi в сiльському господаpствi / І.К. Бондар. – Київ : Київський університет, 1972. – 227с.


  Головна увага акцентується на pозкpиттi пpоблем планування темпiв зpостання пpодуктивностi пpацi й економiчного обгpунтування планових pозpахункiв.
1478217
  Бондар І.К. Удосконалення планування праці в сільському господарстві / І.К. Бондар. – Київ, 1972. – 226с.
1478218
  Юрченко Ю.В. Удосконалення податку на додану вартість як основного бюджетоформуючого податку // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 139
1478219
  Чередник А. Удосконалення понятійно-категоріального апарату ефективності залучення венчурного бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті удосконалено понятійно-категоріальний апарат ефективності залучення венчурного бізнесу. Досліджено теоретичні засади поняття венчурний бізнес, виділено чотири підходи до його визначення, та розроблено власну дефініцію поняття, що у повній мірі ...
1478220
  Заєць Ю.С. Удосконалення поняття адвокатської таємниці в контексті реалізації конституційного принципу конфіденційності інформації про особу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 17-20. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1478221
   Удосконалення порядку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Атестація вишів у частині наукової діяльності відбуватиметься за 7 напрямками. Таке рішення прийняла робоча група з питань організаційно-методичного забезпечення запровадження державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними ...
1478222
  Хуторян Н. Удосконалення порядку надання відпусток у проекті Трудового кодексу України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 44-49
1478223
  Гриценко А.В. Удосконалення правил охорони поверхневих вод України від забруднення зворотними водами / А.В. Гриценко, О.Г. Васенко, В.С. Кресін // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 3-13 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-1511-50-6
1478224
  Рудницький І.Л. Удосконалення правових основ виявлення контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 541-547. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1478225
  Перощук З. Удосконалення правового забезпечення самостійності місцевих бюджетів як фінансової основи місцевого самоврядування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 74-76. – ISSN 0132-1331
1478226
  Щербина В.С. Удосконалення правового регулювання майнових відносин у сфері господарювання // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 187-191. – ISBN 978-617-7605-90-3
1478227
  Байрачна Т.О. Удосконалення правового регулювання парламентського контролю за діяльністю Національної гвардії України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 132-140. – ISSN 1999-5717
1478228
  Чегренець Н.В. Удосконалення правового регулювання праці інвалідів // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 379-383. – ISBN 978-617-7364-24-4
1478229
  Попова А.В. Удосконалення правового становища професійних учасників фондового ринку // Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – С. 160-165. – ISBN 978-966-7509-59-0
1478230
   Удосконалення правового статусу учасників відносин у сфері господарювання : зб. наук. праць : за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2008 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О.Д. Крупчан (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – 374, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7509-59-0
1478231
  Ігнатенко О.П. Удосконалення правого регулювання сфери біоенергетики України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 149-154. – ISSN 2220-1394
1478232
  Макаренко М.І. Удосконалення практики визначення та застосування показника інфляції в монетарній політиці // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 17-24. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1478233
  Зварич О.В. Удосконалення практики формування доходів бюджету // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 21-25.
1478234
  Воробієнко П. Удосконалення практичної підготовки студентів у закладах вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 3 (70). – С. 29-33. – ISSN 2078-1016
1478235
  Клепікова О. Удосконалення проекту Господарського процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 51-55. – ISSN 1026-9932
1478236
  Творошенко І.С. Удосконалення просторової мережі навчальних закладів міста Сєвєродонецька на основі геоінформаційного аналізу / І.С. Творошенко, А.Р. Шевченко // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – С. 46-52. – ISSN 1681-7710
1478237
  Рєзва К.С. Удосконалення проточних частин високонапірних оборотних гідромашин на основі чисельного моделювання їх гідродинамічних характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.17 / Рєзва Ксенія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1478238
  Качан Я.В. Удосконалення професійного розвитку публічних службовців в Україні: приклад Польщі // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 26-30. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1478239
  Нетребенко Алевтина Удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 7 : фото
1478240
  Пилипенко О.І. Удосконалення професійної освіти бухгалтерів для дієвого функціонування системи економічної безпеки підприємств / О.І. Пилипенко, О.А. Юрченко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 148-154. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
1478241
  Масич С.Ю. Удосконалення професійної підготовки майбутнього педагога: суб"єктно-особистісний підхід // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 257-265. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
1478242
  Крива В.І. Удосконалення професійної підготовки студентів шляхом виконання реальних дипломних проектів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 43-47. – ISSN 2413-1571
1478243
  Запара Світлана Іванівна Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Запара С.І.; Нац. держ. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2005. – 198л. – Бібліогр.: л. 178 - 198
1478244
  Фурман Ю.М. Удосконалення процесів аеробного енергозабезпечення жінок 37-49 років шляхом комплексного застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання / Ю.М. Фурман, С.В. Сальникова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 59-63 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
1478245
  Маїк Людмила Ярославівна Удосконалення процесів виготовлення полімерних форм лазерним гравіюванням для маркування продукції : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.05.01 / Маїк Л.Я.; Українська академія друкарства. – Львів, 2003. – 19с. – Бібліогр.:
1478246
  Бобков Д.В. Удосконалення процесів осадження олова та сплаву олово-нікель з сульфаматних електролітів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.03 / Бобков Д.В.; Національн. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1478247
  Савченко Ю.В. Удосконалення процесів ударно-хвильової регенерації твердих сплавів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Савченко Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 30 назв
1478248
  Прокопів Б. Удосконалення процесів управління в органах внутрішніх справ // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 155-161. – ISSN 2524-0129
1478249
  Марушкевич А. Удосконалення процесу професійної підготовки студентів у ВНЗ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 55-58. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання удосконалення процесу професійної підготовки студентів у вищих навчальних закладах Вказується на важливість професійної компетентності науково-педагогічних працівників. Акцентується увага на значущості оновлення методів, прийомів, ...
1478250
  Лисенок О.В. Удосконалення процесу управління ризиками в банку / О.В. Лисенок, О.С. Бадзим // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (190). – С. 7-12
1478251
  Винокурова Л.Ф. Удосконалення процесуального законодавства на підтримку міжнародного комерційного арбітражу // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 47-52. – ISBN 978-617-7320-15-8
1478252
  Кріпак А. Удосконалення процесуального статусу потерпілого як суб"єкта доказування у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 275-276
1478253
  Колосовська І. Удосконалення публічного управління у сфері соціальної роботи на регіональному рівні / І. Колосовська, О. Нєма // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 109-114. – ISSN 2414-4436
1478254
  Стасіневич С.А. Удосконалення регулювання біржової діяльності - запорука відродження біржового ринку України / С.А. Стасіневич, В.А. Боєв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (212). – С. 28-36
1478255
  Сушко Н.І. Удосконалення регулювання державних видатків на послуги вищої освіти / Н.І. Сушко, С.В. Даниленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 56-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
1478256
  Ященко Т. Удосконалення регулювання прийняття адміністративних актів з метою демократизації взаємодії органів публічної адміністрації з громадянами // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 304-305
1478257
  Коробко О.А. Удосконалення резонансного діелькометричного методу контролю та визначення вологості рідких неполярних діелектриків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Коробко Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1478258
  Лещенко Л.О. Удосконалення ринку овочів захищеного грунту на основі підвищення ефективності їх виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17, вересень. – С. 48-53 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1478259
  Мартин А.Г. Удосконалення ринку сільськогосподарської нерухомості України на основі міжнародного досвіду / А.Г. Мартин, Б.О. Аврамчук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 116-127 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
1478260
  Гопченко Є.Д. Удосконалення розрахунково-нормативної бази в галузі максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль: проблеми і можливі шляхи їх вирішення / Є.Д. Гопченко, М.Є. Романчук, В.А. Овчарук // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 164-170. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2311-0902
1478261
  Пшеничний А.М. Удосконалення розрахунку силової дії магнітного поля на якір циліндричного електромагніта броньового типу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.01 / Пшеничний А.М.; МОіНУ; Кременчуцький держ. політехнічний ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1478262
  Кравчина Т.В. Удосконалення самостійної роботи студентів під час вивчення іноземної мови професійного спрямування // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 241-245. – ISSN 2413-1571
1478263
  Ціборовський О.М. Удосконалення санітарно-профілактичної роботи в Київській губернії. Робота виконавчої санітарної комісії та лікарсько-куративних пунктів м. Києва (1891–1898 рр.) / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2017. – № 1 (5). – C. 78-86. – ISSN 2415-8763
1478264
  Качала Т.Б. Удосконалення систем екологічного моніторингу грунтового покриву виснажених нафтогазових родовищ Прикарпаття (на прикладі Битків-Бабченського нафтогазоконденсатного родовища) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Качала Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1478265
  Романовська О.Л. Удосконалення систем управління якістю у закладах готельного та ресторанного бізнесу країни / О.Л. Романовська, І.П. Данилюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 169-179. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1478266
   Удосконалення системи вентиляції в мобільних санузлах / Ю.І. Юрас, Я.С. Коробейникова, Л.М. Архипова, М.В. Корчемлюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 107-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2078-4643
1478267
  Мельник Ю.С. Удосконалення системи виховання у ВНЗ - пріоритетне завдання сучасної освіти України // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 72-75. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1478268
  Вавренюк С.А. Удосконалення системи державного управління у сфері вищої освіти // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2019. – С. 251-257. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 2414-5858
1478269
  Барило О.Г. Удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 5-10. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Визначено напрями вдосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення щодо підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Запропоновано основні напрями вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення підготовки населення до дій у ...
1478270
  Ковальчук В.М. Удосконалення системи кадрового забезпечення пожежно-рятувальної служби в Україні в контексті адаптації зарубіжного досвіду // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 78-84
1478271
  Лагутін Г.І. Удосконалення системи керування засобами автоматизації військових електростанцій систем електропостачання радіолокаційних станцій для потреб АТО / Г.І. Лагутін, В.В. Котов // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (50). – C. 85-88. – ISSN 1997-9568
1478272
  Поліщук А.Р. Удосконалення системи митного регулювання в Україні // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 128-130 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1478273
  Удовиця О.Ф. Удосконалення системи мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах виноробної галузі (на прикладі ПрАТ "Одесавинпром") / О.Ф. Удовиця, Г.П. Пасчина // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 2. – С. 47-53 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
1478274
  Карпенко О. Удосконалення системи мотивації праці у закладах вищої освіти з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг / О. Карпенко, В.О. Гатченко // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – С. 79-86. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 43/44)
1478275
  Длубік Н.П. Удосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб з урахуванням європейського досвіду // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 98-99
1478276
  Здановський В.Г. Удосконалення системи охорони праці в Україні на основі ризик-орієнтованої моделі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 32-35
1478277
  Полюк М.І. Удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Полюк Мирослава Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1478278
  Біницька О.П. Удосконалення системи планування та фінансування підготовки педагогічних кадрів : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.09.01 - демограф., економ. праці., соц. економ. і політика / О.П. Біницька ; НАНУ, Ін-т економіки. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1478279
  Орфанова М.М. Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами в місті Івано-Франківськ / М.М. Орфанова, О.І. Іваник // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 126-131 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1992-4224
1478280
  Гобела В.В. Удосконалення системи правового забезпечення екологізації як безпекової діяльності // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (11). – С. 140-145. – ISSN 2617-4162
1478281
  Лащак В.В. Удосконалення системи прямого оподаткування в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 26-32
1478282
  Зось-Кіор Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства / Зось-Кіор, С.О. Калюжний // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 23-27 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1478283
  Уманців Ю.М. Удосконалення системи управління корпоративними правами держави в Україні / Ю.М. Уманців, Н.М. Микицей // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 362-368.
1478284
  Анісімова Л. Удосконалення системи управління організацією / Л. Анісімова, Н. Боклан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-37. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто необхідність організаційного розвитку та вдосконалення системи управління з використанням інформаційних технологій. This paper is focuses on the necessary of organization and management development with information system.
1478285
  Акуленко К.В. Удосконалення системи управління якістю продукції на вітчизняних агропромислових підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 86-91. – ISSN 2306-6806
1478286
  Запорожець О.І. Удосконалення складової оцінювання авіаційного шуму для випадку його випромінювання у задній сектор // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (103), ч. 1. – С. 54-63 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1478287
  Ємельянов О.С. Удосконалення соціалістичного господарського механізму на сучасному етапі. / О.С. Ємельянов. – К., 1982. – 80с.
1478288
  Колюх В.В. Удосконалення статусу Конституційного Суду в контексті судової реформи в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 59-69. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1478289
  Кікалішвілі М.В. Удосконалення стратегії й тактики протидії корупційній злочинності // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т ; редкол.: Соколенко О.Л., Алексєєнко І.Г., Булат Є.А. [та ін.]. – Херсон, 2019. – Вип. 6. – С. 149-152. – ISSN 2408-9257
1478290
  зубенко Удосконалення стратегічного управління багатопрофільним підприємстом / зубенко, І.О. Чудомех // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 124-128. – ISSN 2075-4892
1478291
   Удосконалення структури безпеки та методики оцінки рівня й стану фінансової безпеки підприємства в умовах трансформації ринкового простору / М.І. Іщенко, С.В. Капітула, Є.В. Міщук, В.О. Ільченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 67-76. – ISSN 2306-6792
1478292
  Завадський Й.С. Удосконалення структури управління сільскогосподарських підприємств. / Й.С. Завадський. – К., 1976. – 48с.
1478293
  Оніщук М. Удосконалення суддівської освіти через інституційний розвиток Національної школи суддів України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 6-18
1478294
  Оніщук М. Удосконалення суддівської освіти через інституційний розвиток Національної школи суддів України // Вісник Державної судової адміністрації України : офіційне науково-практичне видання / Державна судова адміністрація України. – Київ, 2019. – № 4. – С. 2-10
1478295
  Нестерчук Л. Удосконалення судової системи в межах реформ, що проводяться в Україні / Л. Нестерчук, Г. Грічун // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 71-77. – ISSN 1561-4999
1478296
  Лисенок О.В. Удосконалення сутності та класифікації власного капіталу банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (224). – С. 24-30. – ISSN 2522-1620
1478297
  Раус І.В. Удосконалення схем вакцинації ВІЛ-інфікованих дітей, що отримують антиретровірусну терапію : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Раус Ірина Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1478298
  Ткаченко В.Ю. Удосконалення тактики ведення дітей з рекурентними захворюваннями респіраторного тракту на підставі вивчення імунно-морфологічних особливостей патології носоглотки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Ткаченко Вячеслав Юлійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1478299
  Круковський О.П. Удосконалення технології анкерного кріплення гірничих виробок / О.П. Круковський, В.Г. Красник // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 14-16. – ISSN 0041-5804
1478300
  Гутак А.Д. Удосконалення технології використання вихрових труб при підготовлянні природного газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Гутак Анатолій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 9 назв
1478301
  Омельченко Ю.Є. Удосконалення технології вилучення восків із вторинних продуктів олійно-жирової галузі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Омельченко Юлія Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1478302
  Даниленко О.М. Удосконалення технології вирощування сіянців дуба звичайного із закритою кореневою системою / О.М. Даниленко, П.Б. Тарнопільський, Г.Б. Гладун // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 158-164 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0459-1216
1478303
  Кутасов А.В. Удосконалення технології декортикації стебел соломи технічних конопель : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.02 / Кутасов Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
1478304
  Маляр В.В. Удосконалення технології допомоги при ідіопатичній патології навколоплодового середовища : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Маляр Віталій Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1478305
  Ковтун А.І. Удосконалення технології керованого розколу кам"яних блоків невибуховими руйнуючими сумішами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Ковтун Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
1478306
  Мазницька О.В. Удосконалення технології отримання металічного арсену зі зниженим вмістом кисню для виробництва монокристалів GaAs : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.27.06 / Мазницька О.В.; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв
1478307
  Клещов А.Й. Удосконалення технології плазмо-механічного руйнування гірських порід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Клещов Антон Йосипович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
1478308
  Гнесь К.А. Удосконалення технології утилізації автомобільних шин з використанням пневмокласифікації // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 29-32 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1478309
  Главче М. Удосконалення технологій навчання при викладанні математичних дисциплін // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 239-245
1478310
  Патра В.Д. Удосконалення технологій фізико-хімічного діяння на нафтовий поклад і привибійну зону свердловини : автореф. дис. ... канд. техн. наук (д-ра філос.) : 05.15.06 / Патра Володимир Данилович ; М-во освіти і науки України ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 27 назв
1478311
  Разанов С.Ф. Удосконалення технологічних операцій виробництва бджолиного воску в умовах техногенного забруднення медоносних угідь важкими металами // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 212-219 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2476626
1478312
   Удосконалення технологічних процесів стикування у фасадних теплоізоляційних системах / Афанасьєв Віктор Валерійович, Мальований Ілля Вікторович, Ярова Юлія Олексіївна, Корнійчук Юлія Олександрівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 180-186 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2219-5300
1478313
  Байстрюченко Н.О. Удосконалення управління земельними ресурсами на регіональному рівня / Н.О. Байстрюченко, Ю.О. Бережна // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 15-27. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1478314
  Папіж Ю.С. Удосконалення управління інноваційним розвитком промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки / Ю.С. Папіж, Ю.В. Дубєй, А.Ф. Косолапов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 174-179. – ISSN 2222-4459
1478315
  Дуднєва Ю.Е. Удосконалення управління кадровими ризиками організації / Ю.Е. Дуднєва, Л.В. Сотнікова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 183-190. – (Економічні науки)
1478316
  Стецюк Н. Удосконалення управління персоналом державної служби України в контексті Євроінтеграції // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.392-399
1478317
  Кіктєва А.. Удосконалення фізичного експерименту за допомогою комп"ютерного моделювання // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 24-25
1478318
  Тіщенко Володимир Олександрович Удосконалення фільтрових методів спектрального аналізу стаціонарних ергодичних випадкових сигналів : Автореф. дис. ... канд.техн. наук: 05.11.15 / Тіщенко В.О.; Харківськ. держ. політех. ун-тет. – Харків, 2000. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1478319
  Дзюбенко О.М. Удосконалення фінансово-економічного регулювання структурних зрушень у переробних ланках лісового сектору як інституціональна платформа диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення / О.М. Дзюбенко, В.Ф. Рошкевич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 33-39. – ISSN 2306-6814
1478320
  Корінєв В.Л. Удосконалення фінансово-кредитного механізму ринку послуг з вищої освіти // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 45-49. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1478321
  Доманіцький В. Удосконалення фінансового аналізу оборотних коштів підприємств торгівлі // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 43-50. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
1478322
  Рилач Н.М. Удосконалення фіскальних та грошово-кредитних інструментів стимулювання становлення інноваційної економіки в Україні - досвід країн ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 6-7
1478323
   Удосконалення фіскального регулювання діяльності постійних лісокористувачів як важлива передумова диверсифікації лісогосподарювання / А.І. Карпук, О.М. Дзюбенко, Ю.М. Марчук, О.М. Олексієвець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 38-47 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1478324
  Шостак Л.Б. Удосконалення фіскальної політики підтримки інноваційного розвитку // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – C. 3-12
1478325
  Фокіна А.О. Удосконалення форм судового контролю в адміністративному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 262-266. – ISSN 2219-5521
1478326
   Удосконалення формування стилю керівництва організацією (на прикладі публічної служби) / М.І. Іщенко, Є.В. Міщук, В.О. Ільченко, О.В. Шаповал // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 12-18. – ISSN 2306-6814
1478327
  Зимовець В.Н. Удосконалення цінового механізму в АПК / В.Н. Зимовець. – Київ, 1988. – 48 с.
1478328
  Годованик Є.В. Удосконалення юридичної освіти в Україні у контексті європейської міждержавної інтеграції // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 505-506
1478329
  Нереуцький Святослав Григорович Удосконалння технологічних заходів по підвищенню продутивності озимого ріпака в умовах півдня України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 06.01.09 / Нереуцький С.Г.; Нац. аграрн. ун-тет. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1478330
  Мінченко Андрій Анатолійович Удосконалювання діагностики високовольтної ізоляції конденсаторного типу на основі врахування просторового розподілених ємнісних струмів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.13 / Мінченко А.А.; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1478331
  Роговий А.С. Удосконалювання енергетичних характеристик струминних нагнітачів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.17 / Роговий А.С.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
1478332
  Шаповаленко Т.В. Удосконалювання магнітних методів структурного аналізу сплавів заліза. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Шаповаленко Т.В.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1998. – 17л.
1478333
  Васільєва А Удосконалювання механізму державного регулювання регіональних агропромислових комплексів (міжрегіональна модель) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 102-105
1478334
  Нанаяккара Ахангама Виданаге Махинда Сильва Удосконалювання режимів роботи мереж 6 кВ власних потреб електростанцій при замиканні фази на землю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.14.02 / Нанаяккара Ахангама Виданаге Махинда Сильва; Напаяккара А..; Донецький нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2001. – 20 с.
1478335
  Мальцева М.О. Удосконалювання робочих характеристик струминних виконавчих пристроїв : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.05.17 / Мальцева М.О. ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1478336
  Чухно А.А. Удосконалювати господарський механізм // Трибуна лектора, 1981. – №1
1478337
   Удосконалювати координацію та кооперування діяльності бібліотек. – Київ, 1973. – 105с.
1478338
  Кульчицький І. Удосконалювати організацію стажуванняя молодих спеціалістів на судову роботу / І. Кульчицький, В. Черниш // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.136-138. – ISSN 0132-1331
1478339
  Ульянова Тетяна Удосконалюймо самоорганізацію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-58


  Діяльність органів самоорганізації населення Ленінського району міста Севастополя здійснюється відповідно до вимог законів України "Про органи самоорганізації населення" і "Про місцеве самоврядування в Україні". Сьогодні у нашому районі дозвіл на ...
1478340
  Ульянова Тетяна Удосконалюймо самоорганізацію // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 57-58


  Діяльність органів самоорганізації населення Ленінського району міста Севастополя здійснюється відповідно до вимог законів України "Про органи самоорганізації населення" і "Про місцеве самоврядування в Україні". Сьогодні у нашому районі дозвіл на ...
1478341
   Удостоверение доверенностей и засвидетельствование подлинности подписи граждан. – М., 1960. – 120с.
1478342
  Бондарев Н.И. Удостоверение и исполнение завещений / Н.И. Бондарев. – М, 1965. – 132с.
1478343
  Гарнакерьян А.Г. Удостоверение личности / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1967. – 216с.
1478344
  Гурболикова Ольга Анатольевна Удостоенные Государственной премии СССР : Произведения сов. писателей.: Библиогр. справ. / Гурболикова Ольга Анатольевна. – Москва : Книга, 1985. – 145с.
1478345
  Бавин С.П. Удостоенные Ленинской премии : библиогр. справ. произв. сов. писателей / С.П. Бавин, О.А. Гурболикова ; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1982. – 128 с.
1478346
  Соболев О.М. Удостоены высшей награды / О.М. Соболев. – Симферополь, 1980. – 190с.
1478347
   Удостоєні найвищої нагороди. – Ужгород, 1980. – 160с.
1478348
  Мойсієнко В. Удоступнення пам"яток - шлях до інтенсифікації та об"єктивності досліджень з історії української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66). – С. 84-90. – ISSN 1682-3540
1478349
  Боровський О. Удруге в ту ж річку. На виборах в Австрії впевнену перемогу здобула партія ексканцлера Себастіана Курца // Україна молода. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 109). – С. 5


  "Перемогу на дострокових парламентських виборах у Австрії, які відбулися в неділю, 29 вересня, згідно з даними МВС країни, яке відповідає за підрахунок голосів, здобула консервативна Австрійська народна партія (АНП) на чолі з колишнім канцлером країни ...
1478350
  Штангей В. Удруге народжені / В. Штангей. – Х.-К., 1932. – 52с.
1478351
  Бобков В. Удручающие социальные результаты двадцатилетней капиталистической трансформации России // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университет менеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2012. – № 2. – С. 10-28. – ISSN 0130-9757
1478352
   Удско-Шантарский фосфоритонский бассейн. – Новосибирск, 1986. – 165с.
1478353
  Омельченко Олександр Удушення неминуче. Фінансово - вже сьогодні. Як реформується місцеве самоврядування? : [інтерв"ю з народним депутатом О. Омельченком] / Омельченко Олександр, Сищук Олексій; інтерв"ю провели В. Корніюк, О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-32


  Нещодавно Верховна Рада прийняла в першому читанні й за основу законопроект (реєстр. № 1313) про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", поданий Президентом. Загалом позитивно оцінюючи пропоновані зміни, парламентський ...
1478354
  Омельченко Олександр Удушення неминуче. Фінансово - вже сьогодні. Як реформується місцеве самоврядування? : [інтерв"ю з народним депутатом О. Омельченком] / Омельченко Олександр, Сищук Олексій; інтерв"ю провели В. Корніюк, О. Сищук // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 29-32


  Нещодавно Верховна Рада прийняла в першому читанні й за основу законопроект (реєстр. № 1313) про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", поданий Президентом. Загалом позитивно оцінюючи пропоновані зміни, парламентський ...
1478355
  Ларькин В.Г. Удэгейцы / В.Г. Ларькин. – Владивосток, 1958. – 38 с.
1478356
  Каганов В.И. Уединенная волна // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 14-16
1478357
  Розанов В.В. Уединенное / В.В. Розанов. – Москва : Политиздат, 1990. – 543с. – (Мыслители ХХ века)
1478358
  Розанов В.В. Уединенное / В.В. Розанов. – Москва : Современник, 1991. – 108 с.
1478359
  Розанов В. Уединенное : Сочинения / В. Розанов. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 912с. – (Антология мысли). – ISBN 5-04-001721-9
1478360
  Розанов В.В. Уединенное / Василий Розанов. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 958, [1] с. – Содерж.: Черный огонь ; Люди Лунного света (метафизика христианства) ; Уединенное ; Опавшие листья. - В кн. также: В.В. Розанов. Жизнь и творчество / Голлербах Э.Ф. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Антология мысли). – ISBN 5-699-18660-3
1478361
  Розанов В.В. Уединенное. Опавшие листья : [трилогия] / Василий Розанов ; [вступ. ст., коммент. А.Н. Николюкина]. – Москва : Мир книги ; Литература, 2006. – 574, [2] с. – (Великие мыслители). – ISBN 5-486-00839-2
1478362
  Розанов В.В. Уединенное. Опавшие листья / Розанов. – Москва : Мир книги ; Литература, 2009. – 574, [2] с. : портр. – (Великие мыслители). – ISBN 978-5-486-03047-5
1478363
  Пушкин А.С. Уединенный домик на Васильевском : Рассказ А.С. Пушкина по записи В.П. Титова / с послесловием П.Е. Щеголева и Федора Сологуба. – Санкт-Петербург : Изд. Издательского Т-ва писателей
Т. 4. – 1913. – 64 с., 1 л. ил. : ил.


  Титов, Владимир Павлович (1803-1891) Авт. посл.: Щеголев, Павел Алексеевич (1877-1931) Сологуб, Федор Кузьмич (1863-1927)
1478364
  Пушкин-Титов Уединенный домик на Васильевском : повесть / Пушкин-Титов ; вступ. статья Владислава Ходасевича. – 2-е изд. – Москва : Акц. О-во "Универсальная библиотека", 1915. – 74 с. – (Универсальная библиотека ; № 1129)


  На обл. печать: Валерий Петрович Стеллецкий Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837)
1478365
   Уездно-городские партийные организации Киргизии (1918-1924гг.). – Фрунзе, 1968. – 660с.
1478366
  Замятин Е.И. Уездное : повести и рассказы / Е. Замятин ; обл. раб. худ. Митрохина. – Петроград : Книгоиздат М.В. Попова, 1916. – 195, [2] с. – Пар. тит. л.: Т. 1 / Е. Замятин
1478367
  Зорин А.Н. Уездные города Казанского Поволжья / А.Н. Зорин. – Казань, 1989. – 154с.
1478368
  Шипов Я.А. Уездные чудотворец. / Я.А. Шипов. – М., 1990. – 300с.
1478369
  Елагин Н.С. Уездные экскурсии. / Н.С. Елагин. – М., 1924. – 47с.
1478370
   Уездный г. Ковель, Волынской губернии и его Соборная Воскресенская церковь. – Ковель, 1874. – 37с.
1478371
  Киянская О. Уездный детектив: одесская биография Евгения Петрова (в двух частях, с прологом и эпилогом) / О. Киянская, Д. Фельдман // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 213-275. – ISSN 0042-8795
1478372
  Похилевич Л.И. Уезды Киевский и Радомысльский : статистические и исторические заметки о всех населен. местностях в этих уездах и с подробными картами их / собр. Лаврентий Похилевич. – Киев ; Санкт-Петербург : Изд. книгопр. Н.Я. Оглоблина ; Тип. А. Давиденко, аренд. Л. Штамом, 1887. – [2], X, 305 с., 2 л. карт.
1478373
  Куликов А.П. Уень-река. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1969. – 94с.
1478374
  Усов М.В. Уж вы, горы мои Кавказские / М.В. Усов. – Ставрополь, 1969. – 127с.
1478375
  Конозенко П.А. Уж таковая живая материя : басни / Павел Конозенко. – Сумы : Университетская книга, 2007. – 128 с. – ISBN 978-966-680-343-9
1478376
  Широков А.С. Уж ты, веснушка. / А.С. Широков. – М., 1974. – 98с.
1478377
  Рижко О. Ужалений зрадою : повість / Олена Рижко. – Київ : Академія, 2020. – 144 с. – ISBN 978-966-580-603-5
1478378
   Ужанський національний природний парк : Геграфіка, 2003. – 7с. – (Національні природні парки України)
1478379
   Ужанському національному природному парку - 20 років! // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень
1478380
  Кантор В.К. Ужас вместо трагедии (творчество Франца Кафки) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 65-76. – ISSN 0042-8744
1478381
  Герваш Алексей Ужас летящий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 8 (2947). – С. 72--77 : фото
1478382
  Белов Л.Г. Ужасная обманщица / Л.Г. Белов. – Ташкент, 1962. – 169с.
1478383
  Жуков Борис Ужасные дети : Интроспекция // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 164-171 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1478384
   Ужасные сцены из рыцарских времен. – Москва : В типографии Платона Бекетова
Ч. 1-2. – 1803. – 175, 230 с. : 1 грав. – Тит. л. 1-й ч. утрачен, опис. по тит. л. 2-й части


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра Содержание: Ч. 1 : Вторая Лукреция. - Несчастная. - Угасшая любовь. - Уединенный гроб Ч. 2 : Ужасное мщение презренного любовника. - ...
1478385
  Мамин-Сибиряк Д.Н. Ужасный случай : и скитаний по Уралу / Д.Н. Мамин-Сибиряк. – Москва : Изд. ред. журн. "Юная Россия" ; Тип. К.Л. Меньшова, 1912. – 29, [3] с. – (Дешевая библиотека для семьи и школы)
1478386
  Руднев К. Ужасный чудак. Формула страха Альфреда Хичкока // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 29. – С. 1, 7


  Альфреда Хичкока не зря называют Королем Ужасов. Незадолго до его смерти, случившейся 40 лет назад, была опубликована обошедшая затем весь мир фотография: Хичкок внимает ворону, сидящему на его плече. Что-то дьявольское просматривается в этом снимке. ...
1478387
  Беликов О. Ужасы банкротства: вымысел и реальность // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 10. – С. 27-30.
1478388
  Свердлов М. Ужасы войны "глазами жанра". Об английской военной поэзии XVIII - XX веков // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 349-381. – ISSN 0042-8795
1478389
  Рансмайр К. Ужасы льдов и мрака : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С.160-212. – ISSN 1130-6545
1478390
   Ужасы по-советски. Как снимали фильм "Вий" // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 34. – С. 14


  В 1967 году после ноябрьской премьеры фильма "Вий" у советских детей появилась новая игра - "Панночка померла". Ребята, впечатленные летающими гробами, кровавыми слезами и вурдалаками, пытались вновь и вновь пережить тот ужас, который они испытали в ...
1478391
  Вергеліс О. Ужвій та Курбас. Незакінчена повість // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 9 (1005). – С. 54-58. – ISSN 0868-9644


  Наталя Ужвій (1898-1986) і Лесь Курбас(1887-1942) - символи української сцени ХХ століття. Дві долі в яких переплетені успіх та фатум. Видатна українська актриса, творчий шлях якої був тісно пов"язаний із курбатівським театром "Березіль"
1478392
  Иванов В.В. Ужгинский кремль : Роман / В.В. Иванов. – Москва, 1981. – 383с.
1478393
  Часто П.И. Ужгород - Львов / П.И. Часто. – Ужгород, 1980. – 32с.
1478394
   Ужгород. – Ужгород, 1958. – 12с.
1478395
  Часто П.И. Ужгород / П.И. Часто. – Ужгород, 1973. – 22с.
1478396
   Ужгород. – Ужгород, 1978. – 160с.
1478397
   Ужгород. – Київ : Мистецтво, 1981. – 96с.
1478398
  Кушнир Б.Г. Ужгород : Очерк-путеводитель / Б.Г. Кушнир, А.И. Угляй. – Ужгород : Карпати, 1990. – 250с. : Ил., карти
1478399
  Літераті Т.О. Ужгород. Невигадані історії : іст.-краєзнавчі нариси / Тетяна Літераті. – Ужгород : Всеукраїнське державне видавництво "Карпати", 2017. – 205, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-671-464-3
1478400
  Цалик С. Ужгород: два етюди у стилі конструктивізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7-8 травня (№ 78/79). – С. 22
1478401
  Панькевич І. Ужгород: Справоздання о научній екскурсії і місяцях липні і серпні 1932 для дослідів українських підкарпатських говорів. / І. Панькевич. – 160-161с.
1478402
  Сова П.П. Ужгородский замок / П.П. Сова. – Ужгород, 1969. – 16 с.
1478403
  Пахомова С.М. Ужгородська словакістика: ретроспектива й перспектива // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 71-76. – ISSN 2075-437X


  Статья посвящена современному состоянию и перспективам развития словакистики в Украине. Проанализирована работа кафедры словацкой филологии Ужгородского национального университета-одного из самых крупных научно-методических центров словакистики в ...
1478404
  Пахомова С.М. Ужгородська словакістика: ретроспектива й перспектива // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 119-125. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена сучасному стану і перспективам розвитку славістики в Україні. Проаналізована робота кафедри словацької філології Ужгородського національного університету - одного з найкрупніших науково-методичних центрів славістики в Україні. ...
1478405
  Колеса О. Ужгородський "Полустав" у пергаміновій рукописі ХІV . / О. Колеса. – Львів, 1925. – 59с.
1478406
   Ужгородський вчений винайшов спосіб жити без їжі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (175). – С. 5. – ISSN 1682-2366
1478407
   Ужгородський державний університет : Довідник. – Ужгород : Карпати, 1970. – 80с.
1478408
   Ужгородський державний університет : Довідник. – Ужгород : Карпати, 1976. – 48с.
1478409
  Довганич О.Д. Ужгородський державний університет : Нарис / О.Д. Довганич. – Ужгород : Карпати, 1984. – 78с.
1478410
   Ужгородський Державний університет. Біологічний факультет. Ювілейний випуск, присвячений 55-й річниці УжДУ. – Ужгород, 2000. – 22с.
1478411
  Смоланка В.І. Ужгородський національний університет на шляху до єдиного освітнього і наукового простору
1478412
  Смоланка В.І. Ужгородський національний університет на шляху до єдиного освітнього і наукового простору
1478413
  Смоланка В.І. Ужгородський національний університет на шляху до єдиного освітнього і наукового простору // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 9-22. – ISSN 2218-5348
1478414
  Дубровицкий И.В. Уже 16 или 16... / И.В. Дубровицкий. – Москва, 1983. – 95 с.
1478415
  Бояринов В.Г. Уже за холмами / В.Г. Бояринов. – Москва, 1984. – 88с.
1478416
  Бондаренко М.С. Уже записано на скрижалях... / М.С. Бондаренко. – Київ : Рада, 1996. – 144 с. – ISBN 966-7087-05-0
1478417
  Фуйор В. Уже мало хто хоче бути "піхотою Кремля" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 11-12 вересня (№ 164/165). – С. 3


  За Путіна невизнані республіки та автономії стали інструментом у політиці з реставрації радянської імперії. Чи згодні з цим у Гагаузії?
1478418
  Кірімов І. Уже на серце, як на луг... / І. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 1997. – 76 с. – ISBN 966-7231-12-7
1478419
  Крамар О. Уже не 52 мільони, але ще й не 26 // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 36 (564), 7-13.09.2018. – С. 17-20. – ISSN 1996-1561


  Перепис населення України.
1478420
  Лиханов А.А. Уже не дети, еще не взрослые / А.А. Лиханов. – Москва, 1979. – 96 с.
1478421
  Розанов Г.Л. Уже не секретно / Г.Л. Розанов. – Москва, 1981. – 224с.
1478422
  Белянский Д. Уже не стыдно, пока не страшно // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 5 (174). – С. 12-14


  Подведение итогов первого года правления на посту президента Украины Виктора Януковича
1478423
  Шкода О. Уже не тягнийоббики: националисты Европы отказались от украинской "Свободы" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 18-24 января (№ 3). – С. А 1, А 4


  "Свобода" скрывает свой провал в Европе. Альянс европейских национальных движений, куда входят основные национально ориентированные и националистические движения и партии Западной Европы, исключил ВО "Свобода" из своего состава. Об этом корреспонденту ...
1478424
  Кнорринг В.В. Уже одно это… Статья с рефреном // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 22 (256). – С. 37-39. – ISSN 1727-4893


  Мы так привыкли к мысли о безусловной ценности библиотечного фонда как такового, что редко задумываемся: а в чём же, собственно, эта ценность заключается? Я попробовала поразмышлять на эту тему, выбрав для примера область, наиболее мне близкую — фонд ...
1478425
  Риваденейра Х. Уже рассветает. / Х. Риваденейра. – Москва, 1962. – 206с.
1478426
  Закладная Уже сегодня / Закладная, О.П. Целикова. – М, 1963. – 134с.
1478427
  Силаков А.С. Уже синеют леса / А.С. Силаков. – М., 1969. – 48с.
1478428
   Уже сьогодні належить історії / розмову вела Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 4-5


  Чи легко бути меценатом в Україні? Своіми думками діляться: В. Зогорій, С. Короненко та М. Слабошпицький
1478429
  Чорна С. Уже тисячу років тому Київ розмовляв українською // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 15 квітня (№ 65)


  Відкриття та вивчення графіті Софії Київської, залишених на стінах собору у XI—XVIII століттях, стали справжньою науковою сенсацією.
1478430
  Макаров В.И. Ужение нахлыстом / В.И. Макаров. – М, 1953. – 62с.
1478431
  Макаров В.И. Ужение рыбы нахлыстом / В.И. Макаров. – 2-е изд,. – М, 1959. – 64с.
1478432
  Кунилов Ф.П. Уженье рыбы в проводку. / Ф.П. Кунилов. – Л., 1958. – 136с.
1478433
  Якубов А.Е. Ужесточение наказания и проблемы совершенствования уголовного закона // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 24-35. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1478434
  Волкова І.В. Уживання антропонімів у романах Ліни Костенко "Маруся Чурай" та Уласа Самчука "Марія" / І.В. Волкова, Д.С. Калмикова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 21-26. – (Серія "Мовознавство" ; вип. 19, т. 3). – ISSN 9125-0912
1478435
  Дубровіна А.В. Уживання нумеративних знаків у мові sms-повідомлень та інтернету (на матеріалі сучасної французької мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 86-95
1478436
  Забуранна О. Уживання та мовні варіації реквестиву V [японська мова] залежно від соціального статусу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 27-33


  У статті розглядається вживання реквестивут [японська мова] у ситуаціях спонукання до дії співрозмовників різного соціального статусу, які перебувають на відносно близькій психологічній віддалі до мовця. На базі здійсненого лінгвістичного дослідження ...
1478437
  Городенська К. Уживання та правопис новітніх запозичень // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 12 (729), грудень. – С. 40-41. – ISSN 0130-5263


  "Числівники «не знаються» з топ-. У пресі з’явилися дивні поєднання, для яких навіть назви немає, бо за таким зразком в українській мові слів ніколи не утворювали. Це сполучення іншомовної основи топ-, що за значенням відповідає українському ...
1478438
  Моргунюк В. Уживання українських дієприкметників і перекладання російських "причастий" / В. Моргунюк, М. Зубков // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 6-18. – ISBN 978-617-607-958-3
1478439
  Микитюк О.Р. Уживання форм множини від власних назв у творі Дмитра Донцова "Дух нашої давнини" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 256-265. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1478440
  Высоцкий В.И. Ужин в Лозовахе / В.И. Высоцкий. – Минск, 1974. – 240с.
1478441
  Аникин Андрей Ужин для рыцаря // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 34-43 : фото
1478442
  Губарев В.С. Ужин на рассвете / В.С. Губарев. – М, 1985. – 303с.
1478443
  Копаненко И. Ужин при свечах : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 12. – С. 34-42
1478444
  Яхонтов А.Н. Ужин с шампанским / А.Н. Яхонтов. – М, 1989. – 287с.
1478445
  Пластов А.А. Ужин тракториста / А.А. Пластов. – Л., 1963. – 23с.
1478446
  Бенелли Сем Ужин шуток : драматическая поэма в 4-х действиях / Сем Бенелли ; Пер. Александра Брюсова. – Москва : Изд. книгоизд. "Гриф" ; Худож. электропеч., 1911. – 111, [2] с. – Переведено также под загл: "Потеха за потеху"
1478447
  Микитенко О. Ужинкова славістична осінь – 2016 (наукова хроніка в контексті дорожніх вражень) // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 347-369. – ISBN 966-02-2984-4


  Про 16-й Міжнародний з"їзд славістів в Белграді у 2018 р.
1478448
  Терещенко М. Ужинок / М. Терещенко. – К., 1946. – 191с.
1478449
  Радишевський Р. Ужинок полоніста Романа Кирчіва / Ростислав Радишевський // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 65-67. – ISSN 1028-5091
1478450
   Ужинок рідного пола [Ужинок рідного поля] : [М. Гатцук], [Без тит.л.], 1857
1478451
   Ужинок рідного пола [Ужинок рідного поля] Вистачинй працеу М.Г., 1857
1478452
  Хоменко Н.М. Ужиткове мистецтво в поліетнічному середовищі Півдня України: стан, проблеми, тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Хоменко Наталя Миколаївна ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1478453
  Клековкін О.Ю. Ужиткове театрознавство // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 126-141. – ISBN 978-966-136-114-9
1478454
  Гунь М. Ужитковий посуд з давньоруського горизонту поселення Софіївська Борщагівка як показник побуту жителів київських околиць // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 396-405. – ISBN 978-617-7399-06-2
1478455
  Любичич Н. Ужицкий партизанский отряд. / Н. Любичич. – М., 1982. – 476с.
1478456
  Нитка В. УжНУ - 74 роки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 жовтня (№ 202). – С. 6


  Відбулося урочисте засідання Вченої ради, присвячене 74-й річниці Ужгородського національного університету. На урочистостях були присутні представники державних і муніципальних структур, партнерських навчальних закладів Чехії, Польщі, Румунії, ...
1478457
   УЗ за літо перевезла майже 10 млн. пасажирів // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16 : фото. – ISSN 1998-8044
1478458
  Самойлов Юрій УЗ запровадила онлайн-квитки до Польщі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1478459
  Каменская Н.В. Уз"яднанне беларускага народа у адзінай Беларусская Совецкай Соцыялістычнай дзяржаве / Н.В. Каменская. – Минск, 1948. – 28с.
1478460
  Самойлов Юрій УЗ: на шляху до самоокупності // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 48-51 : фото. – ISSN 1998-8044
1478461
  Самойлов Юрій УЗ: шляхи зменшення збитків // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 2. – С. 70-73 : фото. – ISSN 1998-8044
1478462
  Костенко О. Узагальнена безперервна лінійна модель міжнародної торгівлі / О. Костенко, В.М. Кузніченко, В.І. Лапшин // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 315-322. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2222-0712
1478463
  Жиров Г.Б. Узагальнена діагностична модель цифрової віс для енергостатичного методу діагностування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-60. – Бібліогр.: С. 60. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття "Узагальнена діагностична модель цифрової ВІС для енергостатичного методу діагностуван-ня", присвячена рішенню актуальної науково-технічної та інженерної задачі підвищення якості контролю технічного стана типових елементів заміни ...
1478464
  Петрикович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : Дис. ... д-ра фіз. - мат. наук. Спец. 01.01.03 - алгебра та теорія чисел / Петрикович В.М.; НАН України Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. – Львів, 2005. – 291л. – Бібліогр.: л. 262 - 291
1478465
  Петричкович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Петричкович В.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 42 назв.
1478466
  Петричкович В.М. Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями : монографія / Василь Петричкович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАНУ, 2015. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 285-311. – ISBN 978-966-02-7619-2
1478467
  Константінов О.В. Узагальнена задача Фарадея для механічної системи "резервуар - рідина з вільною поверхнею" за наявності пружного амортизатора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 154-157. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджується узагальнення класичної задачі Фарадея щодо розвитку параметричного резонансу в механічній системі "резервуар - рідина з вільною поверхнею". Дослідження проведено для випадку, коли в систему "резервуар - рідина з вільною поверхнею" внесено ...
1478468
  Константінов О. Узагальнена задача Фарадея про рух резервуара з рідиною / О. Константінов, О. Лимарченко // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів, 2012. – Вип. 16. – С. 76-92. – ISSN 1816-1545
1478469
  Сільвейструк Л.М. Узагальнена кардинальність участі в моделі "сутність-зв"язок" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 142-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано сучасний стан обмежень кардинальности моделі "сутність-зв"язок". Розглядаються і формалізуються обмеження кардинальности кардинальность "дивитися через", кардинальність участі, узагальнена кардинаяьність участі. The modern state of ...
1478470
   Узагальнена математична модель вивчення навчальної дисципліни в системі автоматизованого контролю оцінювання якості освіти ВВНЗ / А.В. Малюга, І.В. Пампуха, В.М. Лоза, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 181-186


  У статті розроблена узагальнена математична модель вивчення навчальної дисципліни в системі автоматизованого контролю оцінювання якості освіти ВВНЗ. Використання адекватно підібраного математичного апарату дозволить отримати повну оцінку отриманого ...
1478471
  Легеза В.П. Узагальнена математична модель динаміки однієї віброзахисної системи з котковим гасником // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 100-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі підходу Аппеля побудовано математичну модель плоского руху однорідної важкої кулі у сферичній виїмці без ковзання. Сферичну виїмку жорстко закріплено на пружному стержні, який здійснює малі вільні коливання відносно свого положення ...
1478472
  Земляк О.М. Узагальнена методологія оптимізації аналогових кіл на основі методів теорії управління : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Земляк Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
1478473
  Присяжнюк В.К. Узагальнена некласична модель напружено-деформованого стану в задачах статистики, динаміки та контакту шаруватих плит і оболонок.. : Автореф... доктор техн.наук: 01.02.04 / Присяжнюк В.К.; Нац. техн. ун-т України. (КПІ). – К., 1997. – 36л.
1478474
   Узагальнена оптимізація процесів перенесення ліків у пухлинах / Д.А. Клюшин, С.І. Ляшко, Н.І. Ляшко, О.С. Бондар, А.А. Тимошенко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 56, № 5, вересень - жовтень. – С. 86-94. – ISSN 1019-5262
1478475
  Коляденко М.П. Узагальнена розв"язеність інтегро-диференціальних рівнянь еліптичного типу / М.П. Коляденко, А.В. Анікушин // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 58
1478476
  Анікушин Андрій Узагальнена розв"язність лінійних інтегро-диференціальних рівниць еліптичного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Доведено оцінки в негативних нормах для еліптичного інтегро-диференціапьного рівняння. Сформульовано теорему узагальненої розв"язності. A priory estimations for linear elliptic integro-differential equation are proved. Theorem about existence and ...
1478477
  Анікушин А.В. Узагальнена розв"язність одного інтегро-диференціального рівняння // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 88-95. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1478478
  Номіровський Д.А. Узагальнена розв"язність та оптимізація тепломасопереносу в областях з включеннями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 261-269. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається задача тепломасопереносу в областях з тонкими включеннями (неідеальний контакт). Досліджено різні властивості оператора задачі. Розглянуто задачу імпульсного керування розв"язком на лінії розподілу середовищ.
1478479
  Качановський М.О. Узагальнена система Аппеля в гауссівському одновимірному аналізі / М.О. Качановський, Г.Ф. Ус // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 11-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Вивчається узагальнена система Аппеля та [альфа]-аналоги просторів Кондратьєва у випадку гауссової міри [гама] на R. Доведено, що простори Кондратьєва є інваріантними відносно [альфа]. Також розглянуто застосування просторів гауссівського аналізу для ...
1478480
   Узагальнена систематизація виробів спеціального призначення / Н.В. Остапенко, Т.В. Луцкер, А.І. Рубанка, О.В. Колосніченко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 122-143. – ISSN 2415-8151
1478481
  Дояр І.О. Узагальнена стохастична модель руйнування конструкційних матеріалів при повзучості з урахуванням пошкоджуваності та зміцнення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Дояр Іван Олександрович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1478482
  Жердєв М.К. Узагальнена структурна схема вмонтованого засобу діагностування радіоелектронних засобів озброєння / М.К. Жердєв, В.В. Вишнівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано раціональні варіанти структурних схем вмонтованих засобів діагностування аналогових і цифрових пристроїв об"єктів РЕЗО. Показано, що вони забезпечують необхідний рівень бойової готовності об"єктів РЕЗО наземного базування і суттєво менші ...
1478483
  Руликівський В.П. Узагальнена структурна схема динамічної моделі процесу забезпечення продовольчої безпеки держави : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 122-124 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1478484
  Руликівський В.П. Узагальнена структурна схема динамічної моделі процесу забезпечення продовольчої безпеки держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 122-124
1478485
  Буй Д.Б. Узагальнена таблична алгебра, узагальнене числення рядків, узагальнене числення на домені та їх еквівалентність / Д.Б. Буй, І.М. Глушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 86-95. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено узагальнення табличної алгебри, побудованої на основі реляційних алгебр Кодда; узагальнення полягає в тому, що замість таблиць розглядаються пари, які складаються з таблиць та схем таблиць. Доведено, що узагальнена таблична алгебра, ...
1478486
  Апостолюк В.О. Узагальнена теорія та методи проектування коріолісових вібраційних гіроскопів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.03 / Апостолюк Владислав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 30 назв
1478487
  Ющенко С. Узагальнена типологія текстових колізій: підходи до побудови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 274-279. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1478488
  Кругляк Ю.А. Узагальнена транспортна модель електронів Ландауера - Датти -Лундстрома / Ю.А. Кругляк, Т.М. Терещенко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 110-120. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0899
1478489
  Головко Ю.М. Узагальнена умова страгування тріщини, що ініційоване коливаннями в породному напружено-деформованому середовищі / Ю.М. Головко, О.О. Сдвижкова, Д.В. Клименко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 41-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1478490
  Кужель О.В. Узагальнена формула Біне та її застосування // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 3. – С. 52-59. – ISSN 1029-4171
1478491
  Іншин М.І. Узагальнена характеристика сутності, особливостей, проблем юридичної відповідальності державних службовців за трудовим законодавством України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 62-71. – ISSN 2617-5967


  "Стаття присвячена питанню юридичної відповідальності державних службовців за трудовим законодавством України. Надано загальну характеристику. Розкрито особливості. Визначено проблеми. Зроблено висновок про те, що підняте питання потребує подальших ...
1478492
  Вірченко Н.О. Узагальнене інтегральне перетворення Фур"є / Н.О. Вірченко, М.О. Четвертак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
1478493
  Дегода В.Я. Узагальнене кінетичне рівняння рекомбінаційної люмінесценції кристалофосфорів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 255-261
1478494
  Герасименко В.І. Узагальнене кінетичне рівняння Фоккера-Планка відкритих квантових систем // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 3-9. – ISSN 1025-6415
1478495
  Сисоєв В.М. Узагальнене рівняння дифузії в багатокомпонентній системі з хімічними реакціями // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка : редкол.: Скопенко В.В., Третяк О.В., Литвин В.М. [та ін.] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 11 : Фізичний факультет. – С. 163-170
1478496
  Шуригіна Н.Ю. Узагальнений апарат керування формою кривих скінченних сум в конструюванні лінійних обводів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01. / Шуригіна Н.Ю.; МО України. Київ. нац. ун-т буд. і архіт. – К., 1999. – 16л.
1478497
  Пфейфер Ю.В. Узагальнений інтеграл S. Lie і зв"язані з ним інтеграли / акад. Ю.В. Пфейфер // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [7] с.
1478498
  Легеза В.П. Узагальнений метод визначення амплітудно-частотних характеристик віброзахисних систем із котковими гасниками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 119-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено новий узагальнений метод визначення амплітудно-частотних характеристик (АЧХ) для спеціального класу віброзахисних систем із геометричними та кінематичними нелінійностями. Ключові слова: віброзахисна система, котковий гасник, рівняння ...
1478499
  Мірошниченко В.О. Узагальнений метод найменших квадратiв для сумiшi нелiнiйних регресiй // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 25-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1478500
   Узагальнений метод розрахунку ефективної діелектричної проникності дисперсних систем / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, О.Я. Покотило, Н.Г. Шкода, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 490-497. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розвинуто загальний теоретичний метод розрахунку ефективної діелектричної проникності є" [подано формулу] матричних дисперсних систем (МДС) з неоднорідними кульовими включеннями. Показано, що розрахунок є" [подано формулу] зводиться до розв"язку ...
1478501
  Хільчевський В.К. Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гдрологія, гідрохімія і гідроекологія за 2000-2010 рр." // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 185-231


  Протягом 2000-2010 рр. у науковому збірнику (томи 1-21) було опубліковано понад 860 статей, в основному, українських вчених і низки - зарубіжних.
1478502
  Хільчевський В.К. Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" за 2011-2015 рр. [томи 1(22) - 4(39)] // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 72-90. – ISSN 2306-5680
1478503
  Хільчевський В.К. Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" за 2016-2020 рр. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (57). – С. 88-107. – ISSN 2306-5680
1478504
  Наконечна Л. Узагальнений порівняльний огляд організації інклюзивного навчання в країнах Північної Америки та Україні // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 1. – C. 97-103. – ISSN 2307-4914
1478505
  Єфіменко О.Г. Узагальнений портрет викладача інформаційних технологій / О.Г. Єфіменко, Т.Ю. Морозова // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 63-66. – ISBN 966-8847-12-1
1478506
  Ковальчук В.І. Узагальнений потенціал Вудса-Саксона та кутові розподіли дейтронів при дифракційному розсіянні їх атомними ядрами / В.І. Ковальчук, В.К. Тартаковський, О.В. Фурсаєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 445-454. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виходячи із узагальненого оптичного нуклон-ядерного потенціалу взаємодії Вудса-Саксона, у дифракційному наближенні розраховано диференціальні перерізи пружного розсіяння дейтронів ядрами 40 Са при енергіях падаючих дейтронів 700 МеВ. Фактично без ...
1478507
   Узагальнений розв"язок деяких операторних рівнянь у банахових просторах / Д.А. Клюшин, А.А. Кущан, С.І. Ляшко, Д.А. Номіровський, Ю.І. Петунін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Досліджуються питання існування та єдності узагальненого розв"язку абстрактного лінійного неперервного оператора в бананових та локально опуклих лінійних топологічних просторах. Розглянуті застосування отриманих результатів до розв"язання інтегральних ...
1478508
  Горбань Ю. Узагальнений розв"язок задачі Діріхле для модельного анізотропного вагового рівняння / Ю. Горбань, А. Соловйова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 11-15. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Дослiджено розв"язнiсть задачi Дiрiхле для модельного нелiнiйного вироджуваного анiзотропного елiптичного рiв- няння другого порядку. Анiзотропiя i виродження (за незалежними змiнними) характеризуються наявнiстю в лiвiй час- тинi рiвняння рiзних ...
1478509
  Трофимчук О.Ю. Узагальнений розв"язок задачі Коші для інтегро-диференційного рівняння параболічного типу з виродженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 198-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для задачі Коші для інтегро- диференційного рівняння параболічного типу з виродженням отримані достатні умови існування та єдності узагальненого розв"язку, отримано стійкий різницевий розв"язок задачі. Ключові слова: інтегро - диференційне рівняння, ...
1478510
  Волощук В.М. Узагальнений розв"язок однієї задачі зі структурної акустики / В.М. Волощук, В.В. Семенов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 151-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчена одна гранична задача зі структурної акустики. Доведені апріорні оцінки за допомогою яких показано існування та єдиність розв"язку. Ключові слова: гранична задача, апріорні оцінки, існування та єдиність розв"язку, структурна акустика. In this ...
1478511
  Волощук В.М. Узагальнений розвиток однієї задачи зі структурної акустики // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 83-84
1478512
  Булавін Л.А. Узагальнений частотний спектр рідини в дифузійному наближенні / Л.А. Булавін, П К. Марченко, С.П. Репецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 331-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі розраховано узагальнений частотний розподіл в дифузійному наближенні. За основу взято рівняння Фокера-Планка в імпульсному просторі. Встановлено межі застосування цього наближення та знайдено залежність між коефіцієнтами дифузії в ...
1478513
  Павлюк А.М. Узагальнені автодуальні поля в N=2 суперсиметричній теорії Янга-Міллса : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Павлюк А.М.: НАНУ, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2002. – 16 с.
1478514
  Бавула Володимир Володимирович Узагальнені алгебри Вейля : Автореф... докт фіз-матнаук: 01.01.06 / Бавула Володимир Володимирович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1996. – 19л.
1478515
   Узагальнені анкетні дані учасників конкурсу // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 20-26


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1478516
  Рибачук Л.В. Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Рибачук Л.В.; КНУТШ. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1478517
  Рибачук Л.В. Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування : Дис. ... канд. фіз.- мат. наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Рибачук Л.В.; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 144л. – Бібліогр.: л. 126-135
1478518
   Узагальнені відповіді на запитання конкурсу: "Україна: 20 років державотворення" // Матеріали конференції за підсумками конкурсу "Україна: 20 років державотворення" : Київ, 2011, 17 червня / Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна" ; КНУТШ. – Київ, 2011. – С. 9-12


  Про підсумки конкурсу "Україна: 20 років державотворення".
1478519
  Доценко Марія Ростиславівна Узагальнені гіпергеометричні функції та їх застосування : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.01 / Доценко Марія Ростиславівна; НАН України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1996. – 16л.
1478520
  Лазаренко М.А. Узагальнені годографи сейсмічних хвиль середземноморського регіону / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.М. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 100-102. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Пропонується нейронно-мережна часова модель середземноморського регіону розповсюдження сейсмічних хвиль, зареєстрованих на сейсмічних станціях "Одеса" та "Сквира". По годографах східного, західного та південного напрямків вираховується різниця часу ...
1478521
  Семенов В.В. Узагальнені екстремальні елементи опуклих функціоналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 189-193. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для опуклих екстремальних задач у нерефлексивних та не ізоморфних спряженим банахових просторах запропоновано узагальнену постановку. Доведено існування узагальнених розв"язків та досліджено їх властивості. Ключові слова: узагальнений розв"язок, ...
1478522
   Узагальнені квазідиференціальні рівняння / Р.М. Тацій, М.Ф. Стасюк, В.В. Мазуренко, О.О. Власій ; Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Дрогобич : Коло, 2011. – 300, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 296-300. – Бібліогр.: с. 274-295. – ISBN 978-966-2405-84-2
1478523
  Захарін С.Ф. Узагальнені квазіперіодичні розв"язки лагранжевих систем на ріманових многовидах недодатної кривини / С.Ф. Захарін, І.О. Парасюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-20. – (Математика. Механіка ; Вип. 3)


  За допомогою варіаційного методу встановлено достатні умови існування узагальнених квазіперіодичних розв"язків натуральних лагранжевих систем із в"яззю, яка є рімановим підмноговидом евклідового простору.
1478524
  Василевський Віктор Семенович Узагальнені когерентні стани та динаміка ядерних систем : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.02 / Василевський В.С.; НАНУ. Ін-тут теоретич. фізики ім. М.М.Боголюбова. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 34 назв.
1478525
  Мокін Б.І. Узагальнені математичні моделі блоків п"ятого рівня ієрархії, які замикають університетську синергетичну систему / Б.І. Мокін, А.В. Писклярова, Ю.В. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 6 (87). – С. 101-113. – ISSN 1997-9266


  Побудовано узагальнені математичні моделі тих складових структури університетської синергетичної системи, які винесені на п"ятий рівень ієрарїії і є замикальними для цієї системи.
1478526
  Аушева Н.М. Узагальнені методи моделювання кривих та поверхонь на базі застосування функцій змішання : Автореф... наук: 050001 / Аушева Н.М.; Мін. освіти України. Київ. нац. унів. буд. і арх. – Київ, 1999. – 17 с.
1478527
  Дрьомін І.В. Узагальнені моделі та засоби з підвищення ефективності автоматичного регулювання частоти і потужності в об"єднаних енергосистемах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Дрьомін І.В. ; НАН України ; Ін-т загальної енергетики. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1478528
  Покутий О.О. Узагальнені обмежені розв"язки лінійних еволюційних рівнянь в локально-опуклих просторах // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 35-40. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається узагальнення означень є-дихотомії для еволюційних рівнянь в локально-опуклих просторах з необмеженою оператор-функцією. Наводяться необхідні й достатні умови існування обмежених розв"язків, що є аналогами альтернативи Фредгольма.
1478529
  Дичко Г.М. Узагальнені оцінки Надарая-Ватсона для спостережень із суміші / Г.М. Дичко, Р.Є. Майборода // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – С. 60-74. – ISSN 0868-6904


  Розглядається узагальнення оцінок Надарая-Ватсона для спостережень із суміші зі змінними концентраціями. Доведено консистентність та асимптотичну нормальність отриманих оцінок. A generalization of Nadaraya-Watson kernel regression estimators is ...
1478530
  Кірік А. Узагальнені простори функцій, побудовані за поліномами Лагера (частина 2) / А. Кірік, С. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-12. – (Математика. Механіка ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Побудовані простори основних та узагальнених функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наведений опис простору основних функцій як множини цілих функцій певного порядку росту скінченного типу. Будується сім"я гільбертових просторів, ...
1478531
  Кірік А. Узагальнені простори функцій, побудовані за поліномами Лагерра (частина 1) / А. Кірік, С. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-57. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнені простори функцій однієї змінної, використовуючи поліноми Лагерра. Наведено опис ядерного простору основних функцій, досліджено дію операторів множення на незалежну змінну та диференціювання у шкалі просторів основних ...
1478532
  Бешок Т. Узагальнені результати діагностики рівнів сформованості медіаграмотності у студентів // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 25-28
1478533
  Довгай Б.В. Узагальнені розв"язки гіперболічного рівняння з Орлічевою правою частиною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається гіперболічне рівняння з Орлічевою правою частиною. Знайдені умови існування узагальненого розв "язку цієї задачі. A hyperbolic equation with Orlicz right side is considered. The conditions for existence of generalized solution of this ...
1478534
  Довгай Б.В. Узагальнені розв"язки гіперболічного рівняння з субгауссовою правою частиною // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 25-30. – ISSN 0868-6904
1478535
  Анікушін А.В. Узагальнені розв"язки для лінійних рівнянь з послабленими апріорними нерівностями // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 53-53
1478536
  Ляшко С.І. Узагальнені розв"язки експериментальних задач (за роботами наукової школи Ю.І. Петуніна) / С.І. Ляшко, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 14-25. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1478537
  Номіровський Д.А. Узагальнені розв"язки операторних рівнянь (за роботами наукової школи Ю.І. Петуніна) // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4 (110). – С. 26-35. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1478538
  Скакальська Л. Узагальнені співвідношення для методики прогнозування водонафтогазонасиченості порід розрізів свердловин / Л. Скакальська, А. Назаревич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Мета: представити застосований у авторській методиці прогнозування типу наповнювача пор порід розрізів свердловин математичний апарат в узагальненому вигляді. Методика: для створення методики прогнозування водонафтогазонасиченості порід-колекторів у ...
1478539
   Узагальнені тези поширеної брехні про НАТО і її спростування // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 35. – ISSN 0130-5212
1478540
  Гопкало О.М. Узагальнені теореми Леві-Бакстера для псевдогаусових випадкових векторів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 47-52. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (30))
1478541
  Гопкало О.М. Узагальнені теореми Леві-Бакстера для псевдогаусових випадкових векторів // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 7
1478542
  Сінявський Олег Васильович Узагальнені функції дільників : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Сінявський Олег Васильович ; КНУТШ. – Одеса, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1478543
   Узагальнені функції у математичній фізиці : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ; [ упоряд. І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 15 с.


  фі
1478544
  Гелімсон Л.Г. Узагальнення аналітичних методів розв"язання задач міцності типових елементів конструкції у техніці високих тисків. : Автореф... д-ра техн. наук: 01.02.06 / Гелімсон Л.Г.; АН України, Ін-т проблем міцност. – К, 1994. – 34л.
1478545
  Радченко Наталія Узагальнення вивченого про займенник // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 17-19. – ISSN 0130-5263
1478546
  Речка К.М. Узагальнення головних напрямів економічного зростання і розвитку сільського господарства у країнах із ринковою економікою // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 7-14. – ISSN 2222-0712
1478547
  Чубарова Е.Е. Узагальнення державних програм для розвитку туризму в АР Крим напередодні "Євро 2012" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 146-149 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1478548
  Затока Л.П. Узагальнення досвіду подолання аварійних ситуацій у бібліотеках світу: профілактика, відновлювальні роботи : рекомендаційний бібліографічний список // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 17 : Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання. – С. 149-167. – ISBN 966-02-2853-8(серія); 978-966-02-4325-5(Вип.17)
1478549
   Узагальнення досвіду роботи із впровадженням сучасного програмного забезпечення в навчальній процес у ДВНЗ "ДДПУ" / Н.В. Кайдан, З.Д. Пащенко, М О. Стьопкін Рябуха, Т.В. Турка // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 169-171. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Залучення інформаційцно-комп"ютерних технологій у навчальний процес (в тому числі і в організацію самостійної роботи) студентів оптимізує витрати зусиль в досягненні навчальних завдань та формує у них нові моделі діяльності, готуючі до творчого ...
1478550
   Узагальнення досвіду створення лабораторної бази для проведення занять з дисциплін професійного циклу при підготовці інженерів-педагогів для нафтогазової галузі / Г.І. Канюк, О.В. Андреєв, А.Ю. Мезеря, О.О. Прокопенко, Н.С. Антоненко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 24-35. – ISSN 2074-8922


  "Узагальнено досвід створення лабораторної бази використовуваної при викладанні навчальних курсів, присвячених вивченню обладнання газового господарства та спрямованих на формування професійних компетентностей при підготовці інженерів-педагогів ...
1478551
  Лозова О.А. Узагальнення досвіду щодо оцінювання ефективності рекламної діяльності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 80-88. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1478552
  Макаров В.Л. Узагальнення дробу Тіле / В.Л. Макаров, І.І. Демків // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 17-24. – ISSN 1025-6415
1478553
  Грищенко О.Ю. Узагальнення ДС-алгоритму знаходження періодичних розв"язків рівнянь типу Шредінгера на квазілінійний випадок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-17. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового симетризованого скінченно-різницевого алгоритму (ДС-алгоритму) другого порядку точності, що застосовується до початково-крайових задач для рівнянь типу Шредінгера з квазілінійним оператором. Установлено ...
1478554
  Алєксєєв А.А. Узагальнення думок вчених як засіб підготовки економічних рішень / А.А. Алєксєєв ; Укр. ін-т соціальних досліджень. – Київ : Принт Експрес, 2002. – 80 с.
1478555
   Узагальнення експериментально-аналітичної методики аналізу процесу осадження / В.М. Михалевич, Ю.В. Добранюк, В.А. Матвійчук, Є.А. Трач // Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2014. – № 1 (38). – С. 41-47. – ISSN 2076-2151
1478556
  Шевчук С. Узагальнення європейського досвіду державного управління для цілей реформування українського адміністративного права : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 157-158. – ISSN 0132-1331
1478557
  Михайленко Т.І. Узагальнення європейського досвіду розробки стратегій соціально-економічного розвитку великих міст (суспільно-географічний аспект) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 250-258. – Бібліогр.: 10 назв.
1478558
  Кізілова Н.М. Узагальнення задачі Лайтхілла на випадок заповнених в"язкою рідиною трубок з ускладненою реологією стінки / Н.М. Кізілова, І.В. Майко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 67-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1478559
  Санжаровська А.О. Узагальнення задачі про Ханойську вежу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 201 : Фізико-математичні науки. – С. 29-33. – ISSN 1996-5931


  "Розглянуто варіацію класичної задачі про Ханойські вежі. Нехай дано три кілки, на одному з них розташовано вежу з п дисків, причому під кожним диском, окрім найнижчого, розташовано диск більшого діаметра. Пронумеруємо диски і вважатимемо, що перший ...
1478560
  Обухов Є.В. Узагальнення залежностей між гідрометеорологічними характеристиками в районі Каховського водосховища для визначення випаровування з його водної поверхні / Є.В. Обухов, О.С. Корягіна // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-0902
1478561
  Рибалко О.М. Узагальнення змісту доходів і витрат у системі управління підприємством / О.М. Рибалко, С.О. Бехтер // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 163-166. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1478562
  Онищук В.О. Узагальнення і систематизація знань учнів / В.О. Онищук. – К, 1970. – 134с.
1478563
  Зотова В.Г. Узагальнення і систематизація знань учнів середньої школи з усної народної творчості. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Зотова В.Г.; Ін-тут пед. академії пед. наук України. – К., 1993. – 15л.
1478564
  Рябуха Наталія Узагальнення і систематизація теми "Сполучник" : на матеріалі творів Платона Воронька/ // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-7. – ISSN 0130-5263
1478565
  Брайчевський С.М. Узагальнення індексу цитування як компенсація неповноти наукометричних баз даних // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 71-78. – ISSN 2616-6798
1478566
  Шушкова Ю.В. Узагальнення інструментів світового досвіду державної політики інноваційного та технологічного розвитку економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 20-24. – ISSN 2306-6806
1478567
  Пантелеєв В.П. Узагальнення інформації з регулювання, організації та методики аудиту в країнах ЄС // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 4 (63). – С. 39-65. – ISSN 2520-6834
1478568
  Галак К. Узагальнення інформації про витрати соціально-орієнтованої діяльності у звітності суб"єкта господарювання // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1/2. – С. 43-51. – ISSN 2410-0706
1478569
  Нікіфоренко В. Узагальнення історичних періодів формування та розвитку в Україні системи інтегрованого управління кордонами // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 260-274. – ISSN 1026-9932
1478570
  Тюріна Тетяна Узагальнення й систематизація вивченого про дієслово : 7 клас // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 15-16. – ISSN 0130-5263
1478571
  Забашта Л.І. Узагальнення й систематизація знань з української мови / Л.І. Забашта. – Київ, 1991. – 157с.
1478572
  Бєлоус Н.Д. Узагальнення кількісних методів оцінки діяльності підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 81-85
1478573
   Узагальнення класифікації технічних засобів для охорони та захист кордону / М.І. Лисий, І.І. Балицький, Ю.О. Бабій, В.В. Поліщук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 40-49. – ISSN 2524-0056
1478574
  Уразаліев Р.М. Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки підприємства / Р.М. Уразаліев, Т.Г. Васильців // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 153-158. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1478575
  Антосяк П.П. Узагальнення медіанного підходу на випадок нечітких індивідуальних переваг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 81-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У роботі узагальнено підхід, що базується на понятті відстані між експертними оцінкам, на випадок нечітких індивідуальних відношень переваги. Показано, що чітка строга медіана нечітких екпертних переваг задовольняє нечіткі аналоги принципу ...
1478576
  Селезов І.Т. Узагальнення методу Коші–Пуассона і побудова рівнянь типу Тимошенка // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 57-65. – ISSN 0130-9420
1478577
  Хрущ Л.З. Узагальнення міжгалузевої еколого-економічної моделі Леонтьєва-Форда / Л.З. Хрущ, О.П. Коржевська // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 27-29
1478578
  Гастинщиков В. Узагальнення міжнародного досвіду при визначенні шляхів входження України у світовий інформаційнний простір // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 31-35. – ISSN 2076-9326
1478579
  Жукович І.А. Узагальнення міжнародного та національного досвіду щодо методології обстеження інноваційної діяльності // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 8-14. – Бібліогр.: 17 назв
1478580
  Панченко А.І. Узагальнення моделі статистичної оцінки основних показників діяльності підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 133-137. – Бібліогр.: 2 назви
1478581
  Салімон В. Узагальнення навчального матеріалу на уроках географії із сугестопедичною технологією навчання // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 105-108. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
1478582
  Борщ Г. Узагальнення нормативно- правового забезпечення надання послуг зв"язку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.269-276
1478583
  Дрінфельд Г.І. Узагальнення одного способу будувати абсолютні інтегральні інваріанти вищих порядків / Г.І. Дрінфельд. – 90 с.
1478584
  Іщук О. Узагальнення органами КДБ УРСР досвіду боротьби з підпіллям ОУН та УПА: до створення відомчої тематичної колекції архівних документів (1959-1964 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 87-119. – ISBN 978-966-8919-85-5
1478585
  Донченко В.С. Узагальнення перетворення Гоку-гок-пари просторів // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 76-77
1478586
  Герасимова С.В. Узагальнення підходів до визначення консьюмеризму як соціально-економічної категорії : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 76-79. – Бібліогр.: 10 назв
1478587
  Колодізєв О. Узагальнення підходів до класифікації вартості банку / О. Колодізєв, Д. Гонтар // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 82-90 : Табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-2005
1478588
  Землянкін А.І. Узагальнення підходів щодо трансферу знань як елемента інноваційного процесу / А.І. Землянкін, І.І. Лях // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 43-46. – ISSN 1729-7206


  На зміну індустріальній економіці приходить економіка, заснована на знаннях, або економіка інноваційного типу, в якій знання генерують безперервний потік нововведень. У такій економіці вирішальну роль відіграють інтелектуальні активи, в структуру яких ...
1478589
  Касич А. Узагальнення положень економічної науки щодо стійкого розвитку підприємства / А. Касич, Я. Яковенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 37-46. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню основних положень теоретичної науки щодо стійкого розвитку та формуванню в хронологічному порядку його складових. Розглянуто основні цивілізаційні підходи до стійкого розвитку та подано аналіз поглядів сучасних українських і ...
1478590
   Узагальнення польського досвіду місцевого самоврядування та перспективні напрямки розвитку самоврядування в Україні. – Київ : Агенство "Україна", 2001. – 336с. – ISBN 966-95257-3-Х
1478591
  Лєбкович О.В. Узагальнення поняття трудового потенціалу як соціально-економічної категорії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 156-160. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1478592
  Петрова Т.О. Узагальнення поточкових інтерполяційних оцінок опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну / Т.О. Петрова, І.Л. Петрова // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 61-69. – (Фізико-математичні науки ; вип. 20). – ISSN 2308-5878
1478593
  Шебуєва В.А. Узагальнення практики застосування місцевими судами м. Києва та Апеляційним судом міста Києва законодавства, що регулює захист прав споживачів, у справах про визнання кредитних договорів недійсними за 2013-2015 рр.. // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (43). – С. 107-123. – ISSN 2413-1342
1478594
  Матієк Т.В. Узагальнення практики застосування судами законодавства, що забезпечує захист прав потерпілих у кримінальному судочинстві // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.47-62
1478595
   Узагальнення практики розгляду вищою кваліфікаційною комісією суддів України окремих категорій дисциплінарних справ / за заг. ред. Павла Сергійовича Луцюка, адвоката, обр. до ВККС 111-м з"їздом адвокатів України 3 лип. 2015 р. – Одеса : Юридична література, 2017. – 190, [2] с. – ISBN 978-966-419-301-3
1478596
  Кравець В.А. Узагальнення практики розгляду малозначних справ судами першої та апеляційної інстанції / В.А. Кравець, А.І. Виноградова // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (52). – С. 140-151. – ISSN 2413-1342
1478597
  Немировська О.В. Узагальнення практики розгляду районними судами м. Києва та Апеляційним судом м. Києва справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; визнання фізичної особи недієздатною; поновлення цивільної дієздатності фізичної особи // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 149-159


  Встановлення над фізичною особою опіки та піклування; призначення опікуна чи піклувальника.
1478598
  Богацька М.М. Узагальнення практики розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення та деякі злочини, передбачені розділом XVII Кримінального кодексу України / М.М. Богацька, В.В. Ковальська // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (36). – С. 126-149


  На виконання завдання Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримін. справ Апеляційним судом м. Києва проведено узагальнення судової практики розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення та деякі злочини, що ...
1478599
  Овчієва Л. Узагальнення принципів акторської майстерності у теоретичних працях П. К. Саксаганського // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 297-304. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
1478600
  Алєксєєнко В.В. Узагальнення р-статистики для вибірок з повтореннями / В.В. Алєксєєнко, Д.А. Клюшин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 113-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається нова міра близькості між вибірками із повтореннями, яка базується на довірчих межах для основної розподіленої маси значень генеральної сукупності. Запропонована міра є узагальненням р-статистики [1]. Вона послаблює вимоги до вибірок і ...
1478601
   Узагальнення результатів громадського моніторингу судових засідань під час розгляду кримінальних справ про торгівлю людьми в Херсонській, Луганській та Житомирській областях / Американська асоціація юристів "Ініціатива з верховенства права" (ABA/ROLI) ; [підгот. Н.С. Стефанів]. – Київ, 2010. – 40 с.
1478602
  Жердєв М.К. Узагальнення результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів / М.К. Жердєв, С.І. Глухов, В.В. Кузавков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 40-48
1478603
  Мащенко С.О. Узагальнення рівноваги Штакельберга на основі принципу індивідуальної оптимальності / С.О. Мащенко, Л.В. Чуба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Для гри в умовах несиметричної інформовапості гравців формалізовані поняття рівноваг, які засновані на різних принципах оптимальності, між якими проведений порівняльний аналіз на основі принципу індивідуальної оптимальності. Ключові слова: рівновага ...
1478604
  Благун І.С. Узагальнення світового досвіду диференціації регіонів за ознакою інноваційності / І.С. Благун, Н.М. Кизимишин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 31-34. – ISSN 2222-4459
1478605
  Перепелюкова О.В. Узагальнення світового досвіду щодо використання інструментів позиціонування територіальних громад // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 36-41. – ISSN 2222-4459
1478606
  Агапова Є.М. Узагальнення селекційно-технологічних основ створення та практичного використання перспективного генотипу свиней Одеського регіону / Є.М. Агапова, Р.Л. Сусол // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 63-70. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2313-092X
1478607
   Узагальнення середнього річного стоку води річок відповідно до гідрографічного районування України / О.Г. Ободовський, О.І. Лук"янець, С.О. Москаленко, В.О. Корнієнко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 158-170. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 51). – ISSN 2410-7360
1478608
  Шепель Валентин Павлович Узагальнення синтезу моделей конструкторсько-технологічних обводів методами аналізу їх інваріантних складових : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.01.01 / Шепель В.П.; МОіНУ; Київський національний університет будівництва і архітектури. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 33 назв.
1478609
  Кузнєцова Н.В. Узагальнення структури інформаційної технології фінансового ризик-менеджменту / Н.В. Кузнєцова, П.І. Бідюк // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2019. – № 3 (125). – С. 33-43. – ISSN 2617-5509
1478610
  Міненкова Н.О. Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про позбавлення батьківських прав, розглянутих судами м. Харькова та Харківської області // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 48-55.
1478611
  Пухтецька А. Узагальнення сучасних підходів до викладання циклу адміністративно-правових дисциплин у вищих навчальних закладах Франції та Великої Британії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 32-35
1478612
  Мазур А.Б. Узагальнення та аналіз показників економічного розвитку регіонів України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 80-85. – ISSN 2222-4459
1478613
  Лук"янець О.І. Узагальнення та багаторічна мінливість максимального річного стоку води річок відповідно до гідрографічного районування України / О.І. Лук"янець, С.О. Москаленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 6-20. – ISSN 2306-5680


  В статті узагальнення та аналіз багаторічної мінливості максимального річного стоку води річок проведено відповідно до гідрографічного районування України. Дослідження проведено за матеріалами спостережень Державної гідрометеорологічної служби - ...
1478614
  Рябуха Н. Узагальнення теми "Звертання" : На матеріалі поезій Платона Воронька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-9. – ISSN 0130-5263
1478615
  Рябуха Наталія Узагальнення теми "Звертання" : на матеріалі поезій Платона Воронька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-8. – ISSN 0130-5263
1478616
  Булдигін В.В. Узагальнення теореми Карамати про асимптотичну поведінку інтегралів / В.В. Булдигін, В.В. Павленков // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 13-24. – ISSN 0868-6904
1478617
  Чайковський А.В. Узагальнення теореми Крейна для G-секторіальних операторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-50. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Теорему Крейна про існування і єдиність розв"язку лінійного диференціального рівняння в банаховому просторі узагальнено на випадок G-секторіального операторного коефіцієнта. Ключові слова: лінійне диференціальне рівняння, банахів простір, ...
1478618
  Свобода Є.Ю. Узагальнення теоретичних питань та напрямів подальшого удосконалення судово-почеркознавчої експертизи як форми застосування спеціальних знань // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 240-246. – ISSN 2310-9769
1478619
   Узагальнення технічних дефектів тестових завдань для оцінки якості навчання cтудентів медичних вишів / Д.М. Король, Д.Д. Кіндій, К.Д. Тончева, В.Д. Кіндій, І.В. Запорожченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 2 (140). – C. 29-31. – ISSN 2077-4214


  У даній статті авторами досліджується можливість покращення якості оцінки знань студентів вищих навчальних медичних закладів. Звертається увага на актуальність проблеми якості тестів для контролю знань та вмінь студентів вищих навчальних медичних ...
1478620
  Гопцій М.В. Узагальнення тривалості схилового припливу паводкового стоку теплого періоду на річках Українських Карпат // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 26-33. – ISSN 2306-5680


  На базі сучасної вихідної інформації по максимальному стоку гірського регіону виконано просторового узагальнення розрахункової тривалості схилового припливу дощового стоку до руслової мережі на річках Українських Карпат. Обчислювальна процедура ...
1478621
  Василик О.І. Узагальнення ф-субгауссових випадкових процесів та їх застосування : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Василик Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
1478622
  Василик О.І. Узагальнення ф-субгауссових випадкових процесів та їх застосування : дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05, 11 / Василик Ольга Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 315 арк. – Додатки: арк. 307-315. – Бібліогр.: арк. 279-306
1478623
  Бойчура М.В. Узагальнення числового методу квазіконформних відображень розв"язання задач ідентифікації за даними томографії прикладених квазіпотенціалів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 35-44 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1995-0519
1478624
  Кайдан Н.В. Узагальнено матричний вигляд скінченних кілець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В цій статті розглядаються напівдосконалі кільця та їх радикали Джекобсона, дається означення кускової області. Доводиться теорема, згідно якої, сагайдак скінченної кускової області - ациклічний. Here we discuss properties of finite rings and their ...
1478625
  Пискун М.М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теоря чисел / Пискун М.М.; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2008. – 121л. – Бібліогр.: л.109-121
1478626
  Пискун М.М. Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи : Автореф. дис. ...канд.фізико-математичних наук: спец. 01.01.06-Алгебра і теорія чисел / Пискун М.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібл.: 8 назв.
1478627
  Журавльов В.П. Узагальнено оборотні оператори та нормально розв"язні крайові задачі у банахових просторах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Журавльов Валерій Пилипович ; Нац. акад. наук України, Ін-т математики. – Київ, 2013. – 332 л. – Бібліогр.: л. 302-332
1478628
  Журавльов В.П. Узагальнено оборотні оператори та нормально розв"язні крайові задачі у банахових просторах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Журавльов Валерій Пилипович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1478629
  Соловей Н. Узагальнюємо і систематизуємо знання про засоби милозвучності мови
1478630
  Матвієнко П. Узагальнююча оцінка розвитку регіонів : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-35 : Табл. – Бібл. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1478631
  Євдокімов Ф.І. та інш. Узагальнююча оцінка фінансової складової економічної безпеки підприємства // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.6-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1478632
  Пінчук Ю.А. Узагальнююча праця про Н.Д. Полонську-Василенко // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 6. – С. 126-130. – ISSN 0320-9466
1478633
  Гісем Олександр Узагальнююче тестування: Історія України // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-31
1478634
  Полякова Н.О. Узагальнюючий досвід проектування систем умовних позначень на основі принципів картосеміотики // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 35-44
1478635
  Гільберг Т.Г. Узагальнюючий курс географії "Географічний простір Землі": особливості та шляхи впровадження, 11 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 18-19
1478636
  Гільберг Т.Г. Узагальнюючий курс географії "Географічний простір Землі": особливості та шляхи впровадження, 11 клас / Т.Г. Гільберг, І.Г. Савчук, В.В. Совенко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 9 (211). – С. 20-23 : табл.
1478637
  Рубан Катерина Узагальнюючий урок до теми "Гідросфера", 6 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 26-29. – Бібліогр.: 7 назв
1478638
  Шкляр Л.М. Узагальнюючий урок на тему "Чи знаєш ти природу України" (Патріотична гра-квест), 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 9-12 : фото
1478639
  Суржик Л. Узаконена ентропія. Довгоочікуваний старт Національного фонду досліджень у 2019 році може не відбутися // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 травня (№ 18). – С. 12


  "14 травня Наглядова рада Національного фонду досліджень (НФД), якою є Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій, мала затвердити кандидатуру на посаду виконавчого директора НФД. На початку травня Наукова рада НФД провела ...
1478640
  Гессен И.В. Узаконение, усыновление и внебрачные дети / И.В. Гессен, пом. юрисконсульта М-ва юст. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. акц. общ. "Слово", 1902. – 102 с.
1478641
  Россия. Законы и постановления Узаконения и распоряжения о Государственном дворянском земельном банке. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1886. – [4], 98, 5 с.
1478642
  Чибиряев С.А. Узаконеное беззаконие / С.А. Чибиряев. – М., 1976. – 192с.
1478643
  Кольфехер Филипп Узаконеный грабеж. Ограбление по Мадагаскарски : Мадагаскар / Кольфехер Филипп, Смит Тоби // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 114-128 : Фото. – ISSN 1029-5828
1478644
  Тесемникова Е. Узаконившие порок // Евразия сегодня / Евразийская медиа группа. – Москва, 2006. – № 54 (ноябрь). – С. 60-69. – ISSN 1681-9012


  Як держава шукала компроміс між наповненням бюджету за рахунок гральних будинків і необхідністю з асоціальним явищем: країни Європи
1478645
  Вінтюк Ю. Узалежнення від комп"ютера: формування і можливості протидії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 215-226. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1478646
  Усмонова М. Узбек тили : Университетлар ва педагогика институтларининг рус группалари учун кулланма / М. Усмонова, Э. Азларов, Г. Шарипов. – Тошкент : Укитувчи, 1991. – 303с. – ISBN 5-645-00723-9
1478647
   Узбек филологияси масалаари. – Ташкент, 1970. – 126с.
1478648
  Кодиров Е. Узбек шеваларини урганиш ва тасниф клииш масаласи / Е. Кодиров. – Фергана, 1949. – 18с.
1478649
  Богатырь К. Узбекестанские народные сказки / К. Богатырь. – Ташкент, 1967. – 104с.
1478650
  Шаниязов К. Узбеки-карлуки / К. Шаниязов. – Ташкент, 1964. – 196с.
1478651
  Зияев Х.З. Узбеки в Сибири (ХVII-XIX в) / Х.З. Зияев. – Ташкент, 1968. – 76с.
1478652
   Узбекистан-Пакистан. – Ташкент, 1967. – 96с.
1478653
   Узбекистан - на пути прогресса = Узбекистон юксалиш йулида. Uzbekistan-on the road of progress:Мустакил тараккиетимизнинг 10 йиллиги. Ten years of independent development : 10-летие независимого развития:[Фотоальбом]. – Тошкент : Узбекистон, 2001. – 242с. – ISBN 5-640-02279-5
1478654
   Узбекистан - Нечерноземью. – Москва, 1979. – 62с.
1478655
  Кислов Д. Узбекистан - ОДКБ: "Давай, до свидания!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 липня (№ 112)
1478656
   Узбекистан - перлина Сходу // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
1478657
  Семака Л. Узбекистан - Україна: активізація взаємодії // Україна Бізнес Ревю : фінанвово-економічний тижневик. – Київ, 2018. – 9 липня (№ 29/30). – С. 10
1478658
   Узбекистан. – Л.
1. – 1933. – 184с.
1478659
   Узбекистан. – Л.
3. – 1934. – 471с.
1478660
   Узбекистан : труды и материалы первой конференции по изучению производительных сил Узбекистана 19-28 декабря 1932. – Ленинград : АН СССР
Т. 3. – 1934. – 471 с.
1478661
   Узбекистан : труды и материалы первой конференции по изучению производительных сил Узбекистана 19-28 декабря 1932. – Ленинград : АН СССР
Т. 4. – 1934. – 126 с.
1478662
  Павлов Е.А. Узбекистан / Е.А. Павлов, Н.Н. Троицкий. – Ташкент, 1958. – 279с.
1478663
   Узбекистан. – Ташкент, 1961. – 467с.
1478664
  Кузнецова Юлия Узбекистан : Белое солнце Узбекистана. После империи / Кузнецова Юлия, Несходимов Арсений // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 124-140 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
1478665
   Узбекистан 1958 г.. – Ташкент, 1962. – 608с.
1478666
  Михалева Г.А. Узбекистан в XVIII - первой половине XIXвека / Г.А. Михалева. – Ташкент, 1991. – 112с.
1478667
   Узбекистан в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент, 1966. – 208с.
1478668
   Узбекистан в годы девятой пятилетки. – Ташкент, 1976. – 223с.
1478669
  Абдуллаев Ш.М. Узбекистан в интернациональном содружестве СССР со странами-членами СЭВ / Ш. М. Абдуллаев ; Ферган. гос. пед. ин-т им. Улугбека. – Ташкент : Фан, 1984. – 203 с.
1478670
   Узбекистан в цифра 1983 г.. – Ташкент, 1984. – 191с.
1478671
   Узбекистан в цифрах в 1990 году. – Ташкент, 1991. – 199с.
1478672
   Узбекистан глазами иностранцев. – Ташкент, 1984. – 120с.
1478673
   Узбекистан за 40 лет Советской власти. – Ташкент, 1958. – 135с.
1478674
   Узбекистан за годы восьмой пятилетки. – Ташкент, 1971. – 160с.
1478675
  Параг Ханна Узбекистан и Туркменистан: "неуд" по поведению // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 3 (225). – С. 71-82. – ISSN 1998-1813
1478676
  Каримов И.А. Узбекистан на пороге ХХI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса / Ислам Каримов. – Москва : Дрофа, 1997. – 315, [4] с., [1] л. портр.
1478677
  Кравченко В. Узбекистан на порозі потрясінь // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 5


  З нагоди 25-річчя незалежності Узбекистану, на ім"я президента Іслама Карімова надходять вітання від глав держав та урядів іноземних держав. Тим часом велика ймовірність того, що сам адресат уже кілька днів як мертвий. На це вказує те, що в ...
1478678
   Узбекистан на пути к коммунизму. – Ташкент, 1964. – 203с.
1478679
  Каримов И.А. Узбекистан на пути углубления экономических реформ / Ислам Каримов. – Ташкент : Узбекистон, 1995. – 346, [2] с., [1] л. портр.
1478680
  Левик Б. Узбекистан у пошуку військово-політичної стратегії в умовах геополітичних викликів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 139-147. – ISSN 1728-9343
1478681
  Кідрук Макс Узбекистан у стилі міні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 40-43 : фото
1478682
  Ташаєва Міла Узбекистан. Збирання бавовни та вигнання духів // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 30-41 : фото
1478683
  Бабин Л.Б. Узбекистан. Краткий справочник-путеводитель / Л.В. Бабин. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1963. – 229 с.
1478684
  Князева Елена Узбекистан. Растянутое удовольствие / Князева Елена, Поляковский Григорий
1478685
  Князева Елена Узбекистан. Растянутое удовольствие / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 60-62 : фото
1478686
  Князева Елена Узбекистан. Растянутое удовольствие / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 60-62 : фото
1478687
  Петренко Є. Узбекистан: на порозі змін // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 4
1478688
   Узбекистан: на шляху подолання світової кризи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 44-45
1478689
  Расулев А.Ф. Узбекистан: новые вызовы финансовой системы в контексте инновационного развития // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 3 (23). – C. 129-137. – ISSN 2221-8440
1478690
  Гончаров Владимир Узбекистан: привлекательный и перспективный // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 45-53 : фото. – ISSN 1998-8044
1478691
  Расулев А.Ф. Узбекистан: приоритеты инновационного обеспечения и технического обновления промышленности / А.Ф. Расулев, Д.В. Тростянский // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 114-122. – ISSN 2221-8440
1478692
  Дубнов А. Узбекистан: Усталая и хрупкая стабильность // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 89-93. – ISSN 1998-1813
1478693
   Узбекистан: устойчивый рост реального и банковского секторов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 45. – ISSN 2074-6040
1478694
   Узбекистон миллий энциклопедияси : А-БЕШБАЛИК. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-160-4
1. – 2000
1478695
   Узбекистон миллий энциклопедияси : БЕШИК-ГИДРОФИЗИКА. – Тошкент : Давлат илмий нашриети
2. – 2001
1478696
   Узбекистон миллий энциклопедияси : ГИДРОФИЛИЯ-ЗЕБРА. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-052-7
3. – 2002
1478697
   Узбекистон миллий энциклопедияси : ЗЕБУННИСО-КОНИГИЛ. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-060-8
4. – 2002
1478698
   Узбекистон миллий энциклопедияси : КОНИМЕХ-МИРЗОКУШ. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-064-0
5. – 2003
1478699
   Узбекистон миллий энциклопедияси : МИРИЙ-ПАРХИШ. – Тошкент : Давлат илмий нашриети. – ISBN 5-89890-076-4
6. – 2003
1478700
  Шоекубов Ш.К. Узбекистоннинг бугунги миниатюра рангтасвири = Современная миниатюрная живопись Узбекистана = Modern miniature painting of Uzbekistan : Мусаввир / Шохалил Шоекубов. – Тoшкент : Шарк, 1994. – 197, [3] с. : іл., табл. – Текст парал. узб., рос., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1478701
  Суюмов А. Узбекская детская литература 30-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Суюмов А.; МВ и ССО УзССр. Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Ташкент, 1961. – 21л.
1478702
   Узбекская драматургия. – Ташкент
1. – 1958. – 656с.
1478703
   Узбекская драматургия. – Ташкент
2. – 1958. – 495с.
1478704
   Узбекская драматургия. – Ташкент
3. – 1959. – 547с.
1478705
  Рашидова М. Узбекская естественно-научная книга / М. Рашидова. – Ташкент, 1984. – 63с.
1478706
   Узбекская женщина в прошлом и настоящем. – Ташкент, 1958. – 176с.
1478707
   Узбекская кухня. – Ташкент, 1990. – 300с.
1478708
  Кор-Оглы Узбекская литература : уч. пособие / Х.Г. Кор-Оглы. – Москва : Высшая школа, 1968. – 292 с. – Библиогр. : сю 289-292
1478709
  Кор-Оглы Узбекская литература : уч. пособие / Х. Кор-Оглы. – 2-ое изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 302 с.
1478710
  Абдуллаев А В. Узбекская литература 17-18 веков в Хорезме. : Автореф... Докт. филол.наук: / Абдуллаев В.А; Азербайдж.гос.ун-т. – Самарканд-Баку, 1958. – 63л.
1478711
   Узбекская музыка на современном этапе. – Ташкент, 1977. – 157с.
1478712
   Узбекская народная поэзия. – Л., 1990. – 654с.
1478713
  Урунов Т. Узбекская овцеводческая терминология. (На материалах Кашкадарьин. обл. УзССР) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Урунов Т. ; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1964. – 19 с.
1478714
  Пеккер Я.Б. Узбекская опера / Я.Б. Пеккер. – Москва : Музгиз, 1963. – 224 с.
1478715
  Пеккер Я.Б. Узбекская опера / Я.Б. Пеккер. – 2-е изд. – М, 1984. – 286с.
1478716
  Рустамов Э.Р. Узбекская поэзия / Э.Р. Рустамов. – М, 1963. – 366с.
1478717
   Узбекская респ. науч. конференция по вопросам физического воспитания детей и молодежи. – Ташкент, 1974. – 84с.
1478718
   Узбекская респ. научно-техническая конференция молодых ученых, посвященных 50-летию УзССР и КП Узбекистана. – Ташкент, 1974. – 314с.
1478719
   Узбекская республиканская научно-техническая конференция молодых ученых. – Ташкент
2. – 1976. – 234с.
1478720
   Узбекская советская драматургия. – М., 1951. – 375с.
1478721
   Узбекская советская драматургия. – М., 1958. – 436с.
1478722
  Сабиров Т. Узбекская советская драматургия после Великой Отечественной войны : Автореф... канд. филол.наук: / Сабиров Т.; МВО СССР, Средене-Азиат.ГУ. – Ташкент, 1950. – 14 с.
1478723
  Яшен К. Узбекская советская литература в борьбе за коммунизм / К. Яшен, 1966. – 36с.
1478724
  Рашидов Ш.Р. Узбекская советская литература за 25 лет / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент, 1949. – 20с.
1478725
   Узбекская Советская Социалистическая Республика : Энциклопедия. – Ташкент : Узб. сов. энциклопедия, 1981. – 557с.
1478726
   Узбекская Советская Социалистическая Республика. – Ташкент, 1982. – 239с.
1478727
  Гордиенко А.А. Узбекская ССР - суверенное государство в составе Советского Союза / А.А. Гордиенко. – Ташкент, 1957. – 80с.
1478728
  Вызго Т.С. Узбекская ССР / Т.С. Вызго. – Москва, 1954. – 59с.
1478729
  Никольский И.В. Узбекская ССР / И.В. Никольский. – Москва, 1955. – 40с.
1478730
   Узбекская ССР. – Москва : Геогрфиздат, 1956. – 471с.
1478731
  Мусаев М.М. Узбекская ССР / М.М. Мусаев. – М., 1959. – 183с.
1478732
   Узбекская ССР. – 2-е. – Ташкент, 1963. – 484с.
1478733
   Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны. – Ташкент
3. – 1985. – 340с.
1478734
  Цапенко Н.Г. Узбекская ССР. / Н.Г. Цапенко. – М., 1959. – 55с.
1478735
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташуент, 1967. – 352с.
1478736
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1969. – 492с.
1478737
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 550с.
1478738
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 295с.
1478739
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 352с.
1478740
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1971. – 540с.
1478741
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1972. – 424с.
1478742
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1973. – 324с.
1478743
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1973. – 328с.
1478744
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1974. – 291с.
1478745
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1974. – 519с.
1478746
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1975. – 148с.
1478747
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1976. – 408с.
1478748
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1976. – 428с.
1478749
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1977. – 190с.
1478750
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1978. – 214с.
1478751
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1978. – 400с.
1478752
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1979. – 439с.
1478753
   Узбекская ССР. Верховный совет. – Ташкент, 1979. – 288с.
1478754
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1980. – 619с.
1478755
   Узбекская ССР. Верховный совет.. – Ташкент, 1980. – 426с.
1478756
  Алимов А. Узбекская ССР. Рассказ о семилетке / А. Алимов. – Москва, 1960. – 103с.
1478757
  Тагаев Ачил Узбекская художественная публицистика (вопросы теории и мастерства) : Автореф... докт. филолог.наук: 10.01.10 / Тагаев Ачил; МВ и ССО УзбекССР. Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1973. – 83л.
1478758
  Махкамова С. Узбекские абровые ткани / С. Махкамова. – Ташкент, 1963. – 56с.
1478759
  Мирзаев Т. Узбекские варианты дастана "Алпамыш" : Автореф... кандидата филол.наук: / Мирзаев Т.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1965. – 19л.
1478760
  Уразов Э.Ю. Узбекские говоры Южной Каракалпакии. (На материале Бирднийского, Турткульского районов КК АССР) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Уразов Э.Ю. ; АН УзССР , Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1966. – 21 с.
1478761
  Алавия М. Узбекские народные песни. / М. Алавия ; АН УзССР, Ин-т языка и литературы им. А.С. Пушкина. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1959. – 316 с.
1478762
   Узбекские народные пословицы. – Ташкент, 1983. – 232с.
1478763
   Узбекские народные поэмы. – Ташкент, 1958. – 781с.
1478764
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1947. – 120с.
1478765
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1951. – 208с.
1478766
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1955. – 512с.
1478767
   Узбекские народные сказки. – Ташкент
1. – 1960. – 584с.
1478768
   Узбекские народные сказки. – Ташкент
2. – 1961. – 512с.
1478769
   Узбекские народные сказки. – Ташкент, 1963. – 64с.
1478770
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
1. – 1963. – 558с.
1478771
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
1. – 1963. – 558с.
1478772
   Узбекские народные сказки. – 2-е. – Ташкент
2. – 1963. – 463с.
1478773
  Хамидов Х. Узбекские переводы "Шах-наме" Фирдоуси. : Автореф... Канд.филол.наук: / Хамидов Х.; АН УзССР.Ин-т языка и литературы. – Ташкент, 1967. – 26л.
1478774
   Узбекские повести. – М., 1984. – 431с.
1478775
   Узбекские пословицы и поговорки. – Ташкент, 1959. – 106с.
1478776
  Бать Л.Г. Узбекские рассказы : сборник / сост. Бать Л., Рахими А. – Москва : Советский писатель, 1951. – 220 с. – (Узбекские рассказы)
1478777
   Узбекские рассказы. – М., 1958. – 272с.
1478778
   Узбекские рассказы. – Ташкент, 1958. – 622с.
1478779
  Маматкулов А. Узбекский джекающий говор Ширабадского района. (Фонетика и морфология) : Автореф... канд. филол.наук: / Маматкулов А.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Ташкент, 1961. – 38л.
1478780
  Уварова Г.А. Узбекский драматический театр / Г.А. Уварова. – М, 1959. – 232с.
1478781
  Макарова Г Узбекский и таджикский народы под гнетом бухарского эмира и их борьба за создание Бухарской Народной Советской республики : Автореф... канд. ист.наук: / Макарова Г, П.; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1952. – 15 с.
1478782
  Жирмунский В.М. Узбекский народный героический эпос / В.М. Жирмунский, Х.Т. Зарифов. – М., 1947. – 519с.
1478783
  Кидайш-Покровская Узбекский народный дастан "Рустамхан" : Автореф... канд. филол.наук: / Кидайш-Покровская Н.В.; АН ССР. Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. – М., 1963. – 22л.
1478784
  Джахалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос : Автореф... докт. филол.наук: 10.01.09 / Джахалов Г. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1977. – 43л.
1478785
  Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос (генезис и поэтика) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Джалалов Г. А.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1980. – 39л.
1478786
  Джалалов Г.А. Узбекский народный сказочный эпос. / Г.А. Джалалов. – Ташкент, 1980. – 271с.
1478787
   Узбекский народный театр. – Ташкент
1. – 1966. – 356с.
1478788
   Узбекский народный эпос. – 2-е. – Ташкент
1. – 1957. – 508с.
1478789
  Корсакова А.ф. Узбекский оперный театр / А.ф. Корсакова. – Ташкент, 1961. – 496с.
1478790
  Каримов Г.К. Узбекский поэт-демократ Мукими и литература его времени : Автореф... докт. филол.наук: / Каримов Г. К.; МВиССО УзССР, Ташк. ГУ. – Ташкент, 1962. – 123л. – Бібліогр.:с.120-121
1478791
  Назарова Р.Н. Узбекский роман и современность / Р.Н. Назарова. – Ташкент, 1975. – 215с.
1478792
  Назарова Р.Н. Узбекский роман и современность. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Назарова Р.Н.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1971. – 21л.
1478793
  Владимирова Н.В. Узбекский советский рассказ / Н.В. Владимирова, М.М. Султанова. – Ташкент, 1962. – 160с.
1478794
  Рахманов М.Р. Узбекский театр / М.Р. Рахманов. – Ташкент, 1981. – 312 с.
1478795
  Корсакова А.Ф. Узбекский театр оперы и балета им.Алишера Навои / А.Ф. Корсакова, 1959. – 88с.
1478796
  Кадыров М.Х. Узбекский традиционный театр кукол / М.Х. Кадыров. – Ташкент, 1979. – 148с.
1478797
  Киссен И.А. Узбекский язык / И.А. Киссен, К.С. Коблов. – Ташкент, 1941. – 279с.
1478798
  Киссен И.А. Узбекский язык для взрослых (Самоучитель) : Начальный курс / И.А. Киссен, Ш.У. Рахматуллаев. – 5-е изд. – Ташкент : Укитувчи, 1990. – 223с. – ISBN 5-645-01062-0
1478799
  Ушаров К.А. Узбекский язык на современном этапе и тенденции его дальнейшего развития / К.А. Ушаров. – Л., 1932. – 26 с.
1478800
  Султанов Т.М. Узбекско-казахские литературные связи на современном этапе / Т.М. Султанов. – Ташкент, 1979. – 100с.
1478801
   Узбекско-русский словарь : свыше 40 000 слов. – Москва : ГИС, 1959. – 839 с.
1478802
  Кабулниязов Д. Узбекское народно-поэтическое творчество в советский период. / Д. Кабулниязов. – Ташкент, 1959. – 160с.
1478803
  Абдусаматов М. Узбекча-русча-форсча сузлашгич = Русско-узбекско-персидский разговорник / М. Абдусаматов. – Тошкент : Комуслар бош тахририяти, 1992. – 300 с.
1478804
  Тутковський П.А. Узбережжя ріки Вужа : (У середній його течії) / Тутковський П.А. // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [60] с. – Бібліогр.: 92 назви
1478805
  Сіраждінов С.Х. Узбецька Радянська Соціалістична Республіка / С.Х. Сіраждінов. – Київ, 1972. – 99с.
1478806
  Мусаєв М. Узбецька РСР / М. Мусаєв, Т. Рустамов. – Київ, 1968. – 99с.
1478807
   Узбецьке радянське оповідання. – К., 1986. – 246с.
1478808
  Сагайдак Максим Узбецькі замальовки : Узбекистан/ спецрепортаж / Сагайдак Максим, Сагайдак Ольга, Шульгіна Лілія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 54-59 : Фото
1478809
   Узбецькі народні казки. – К., 1985. – 222с.
1478810
   Узбецькі прислів"я та приказки. – Київ : Дніпро, 1975. – 127 с.
1478811
  Дерріда Ж. Узбічна доріжка (вибрані розділи) / Ж. Дерріда, К. Малабу // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.85-104
1478812
  Доценко Л.Г. Узвишшя : вибране / Лідія Доценко. – Харків : Крок, 2018. – 154, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-652-058-6
1478813
  Каширин Ф.Т. Узгенский каменноугольный бассейн / Ф.Т. Каширин. – Фрунзе, 1975. – 167с.
1478814
  Купін А.І. Узгоджене інтелектуальне керування стадіями технологічного процесу збагачення магнетитових кварцитів в умовах невизначеності : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Купін А. І. ; М-во освіти і науки України ; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв.
1478815
  Токарчук М.В. Узгоджений опис кінетики і гідродинаміки систем взаємодіючих частинок в методі нерівноважного статистичного оператора : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14. / Токарчук М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 31л.
1478816
  Токарчук Михайло Васильович Узгоджений опис кінетики і гідродінаміки систем взаємодіючих частинок в методі нерівноважного статистичного оператора. : Дис... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14 / Токарчук Михайло Васильович; АН України, Ін-т фізики конденсованих систем. – Львів, 1993. – 370л. – Бібліогр.:л.309-342
1478817
  Худенко О.О. Узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист еконолмічної конкуренції // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 186-194


  У статті досліджено правову природу та призначення групового винятку на узгоджені дії щодо прав інтелектуальної власності в законодавстві про захист економічної конкуренції. Розглянуто проблеми законодавчого переліку допустимих обмежень в узгоджених ...
1478818
  Звєрєва С.О. Узгоджені конструктивні, аналітичні та комп"ютерні моделі поверхонь : Автореф...канд.техн.наук:05.01.01 / Звєрєва С.О.;МОіНУ. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
1478819
  Балян А.В. Узгодженість аграрної та регіональної політики як передумова прискорення інтеграції України до світового економічного простору // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України, Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 11 (229), листопад. – С. 92-99. – ISSN 2221-1055
1478820
  Губеладзе А.К. Узгодженість ймовірнісних мір, що відповідають стаціонарним складним двійковим ланцюгам Маркова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 71-72
1478821
  Хлопоніна Н.Є. Узгодженість сімейних цінностей як показник сімейного благополуччя подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-59. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються результати емпіричного дослідження впливу складових сімейно-рольової взаємодії (значущості сімейних цінностей, узгодженості сфер сімейних цінностей) на показники сімейного благополуччя Показано, що узгодженість сімейних цінностей за ...
1478822
  Виноградов О.Г. Узгодженість, стабільність та еквівалентність форм запитальника 16PF / О.Г. Виноградов, В.В. Тимошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Статтю присвячено дослідженню трьох основних форм надійності (узгодженості, ре тестової стабільності, еквівалентності форм) одного з найбільш популярних особистісних запитальників 16PF. Наведено не тільки дані про рівень надійності цього тесту, але й ...
1478823
  Клепар Г. Узгодження бухгалтерського обліку та обліку для цілей оподаткування: досвід та перспективи впровадження в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 23-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
1478824
  Ковалюк Т.В. Узгодження вимог професійних та освітніх IT-стандартів до компетентностей випускників IT-спеціальностей ВНЗ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 872. – С. 229-240. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 2524-065X
1478825
  Мельник С.О. Узгодження висотних систем // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 66-68
1478826
  Мельник С.О. Узгодження висотних систем для території України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 28-37


  У статті дається інформація про висотні системи, які застосовуються на території України. Проведений аналіз виконаних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблеми узгодження висотних систем. Переглянуто декілька підходів до ...
1478827
  Андрієвський Д. Узгодження державних, громадських та приватних інтересів у сфері підземного містобудування як чинник сталого розвитку міста // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 275-281.
1478828
  Мелішкевич С.В. Узгодження дієслівних часів дійсного способу сучасної французької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 123-133.
1478829
  Кушнерук О.Й. Узгодження економічних інтересів держави та приватного капіталу в проектах державно-приватного партнерства / О.Й. Кушнерук, Н.М. Алексеєнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 187-191. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6806
1478830
  Кочкіна Н.Ю. Узгодження економічних інтересів суб"єктів міжнародної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему узгодження економічних інтересів суб"єктів міжнародної діяльності. Запропоновано алгоритм розробки стратегії просування, що забезпечує узгодженість інтересів учасників міжнародного обміну. Наведено опис результатів його апробації на ...
1478831
  Устименко М.В. Узгодження економічних інтересів учасників міжнародного інвестиційного ринку: досвід країн Центральної та Східної Європи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 15-18. – ISSN 2306-6814
1478832
  Гриценко Л.Л. Узгодження інтересів інвесторів при формуванні портфеля проектів державно-приватного партнерства / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 45-48. – ISSN 1728-6220
1478833
  Семчук Ж.В. Узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 140-145. – ISSN 2222-0712


  Розвиток професійної освіти в контексті взаємодії з ринком праці було проаналізовано і виявлено неузгодженості професійного і економічного характеру. Причини дисбалансу в структурі ринку праці та освіти були виявлені, і було відзначено, що вони мають ...
1478834
  Будник В.А. Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій вартості // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 47-50. – ISSN 1728-6220
1478835
   Узгодження конфігурації та терміну виконання проекту / Р.Т. Ратушний, О.М. Щербаченко, О.М. Сіваковська, О.А. Сятковський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 56-62 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
1478836
   Узгодження конфігурацій проектів створення та функціонування технологічних систем / О.В. Сидорчук, Л.Л. Сидорчук, Р.Т. Ратушний, О.В. Щербаченко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 17-25 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2078-4643
1478837
  Бублик Є.О. Узгодження макропруденційної політики та монетарного регулювання в умовах фінансової відкритості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 61-65 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1478838
  Моссаковський В. та інш. Узгодження основних положень бухгалтерського та податкового обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 5. – С.12-18
1478839
  Согор Андрій Романович Узгодження параметрів референц-еліпсоїда з даними про регіональне гравітаційне поле : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.01 / Согор Андрій Романович; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 19л.
1478840
  Свідерський Д. Узгодження показників фінансової та податкової звітності з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 11. – С. 16-23 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1478841
  Коляда Т.А. Узгодження пріоритетів бюджетної стратегії з основними напрямками соціально-економічного розвитку України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 329-337. – (0). – ISSN 2078-9165
1478842
  Свириденко В.М. Узгодження публічних та приватних інтересів у сфері оподаткування як спосіб мінімізації податкових конфліктів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 136-139. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1478843
  Мінакова Т.П. Узгодження сутності та оцінювання якості освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 58-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1478844
  Мінакова Т.П. Узгодження сутності та оцінювання якості освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 58-61
1478845
  Біла-Кисельова Узгодження універсальних і регіональних стандартів прав людини в судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Біла-Кисельова Анна Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 216 арк. – Додатки: арк.209-216. – Бібліогр.: арк. 5-11, 14-20, 176-208 та в додатках: арк. 209-214
1478846
  Біла-Кисельова Узгодження універсальних і регіональних стандартів прав людини в судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Біла-Кисельова Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 26 назв
1478847
  Онишко С.В. Узгодження фінансової і соціальної політики як передумова розбудови соціально орієнтованої економіки // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 21 (3). – C. 2-8. – ISSN 2306-0050
1478848
  Колєнов С.О. Узгодження хвильових фронтів лазерних променів у трьохпроменевому лазерному диференційно-фазовому скануючому мікроскопі з акустооптичною розгорткою / С.О. Колєнов, Є.М. Смирнов // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 389-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розроблена загальна схема побудови трьохпроменевого диференційно-фазового скануючого мікроскопу з акустооптичною розгорткою для дослідження фазових об"єктів з довільною формою поверхні. Розглянуті основні принципи роботи цієї схеми, а також труднощі, ...
1478849
  Липницький Д. Узгодити податкове законодавство та законодавство з енергозбереження / Д. Липницький, Є Міщенко // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-6
1478850
  Франко Т.І. Уздовж і впоперек / Т.І. Франко. – К, 1965. – 61с.
1478851
  Ахмеджанов Дж. Узебкская сатирическая поэзия двадцатых годов. (на основе материалов журн. "Муштум", "Машраб" и газ. "Янги Фергана") : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахмеджанов Дж.; Самарк. гос. н-т и. Алишера Навои. – Самарканд, 1963. – 27 с.
1478852
  Касимов К. Узеир Гаджибеков / К. Касимов. – Баку, 1945. – 94 с.
1478853
  Виноградов В.С. Узеир Гаджибеков / В.С. Виноградов. – Москва : Музгиз, 1947. – 48 с.
1478854
  Алекперова Н.Ю. Узеир Гаджибеков / Алекперова Н.Ю., Заболотский Б.В. – Москва : Музыка, 1988. – 104 с.
1478855
  Виноградов В. Узеир Гаджибеков и азербайджанская музыка / В. Виноградов. – Москва : Музгиз, 1938. – 79 с.
1478856
  Корев С.И. Узеир Гаджибеков и его оперы / С.И. Корев. – Москва : Музгиз, 1952. – 96 с.
1478857
  Аскеров Ю.Ш. Узеир Гаджибеков как публицист и драматург : Автореф. дис. ... наук / Аскеров Ю.Ш. ; Моск. орд. Ленина и орд.Труд. Крас. знам. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1955. – 16 с.
1478858
  Лесин А.А. Узел / А.А. Лесин. – Симферополь, 1978. – 110с.
1478859
  Алексеев С.Т. Узел / С.Т. Алексеев. – Новосибрск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1981. – 176с.
1478860
  Алексеев С.Т. Узел : антология / С.Т. Алексеев; Рассказы и повесть участников VII Всесоюзного совещания молодых писателей. Внутренние иллюстр. Ю. Боярского. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 304 с. – В изд. также : Подсолнухи / Е. Мотрич; Под одной крышей / Г. Ненашев; Снег / А. Чхиквишвили. – (Молодые голоса)


  Содержание: М. Лобанов. Отмечено жизнью (предисловие), стр. 3-6 Сергей Алексеев. Узел (рассказ), стр. 7-29 Сергей Алексеев. Блуждающие тени (повесть), стр. 29-98 Екатерина Мотрич. Подсолнухи (рассказ, перевод А. Мовчана), стр. 99-109 Екатерина ...
1478861
  Мартынов Л.Н. Узел бурь / Л.Н. Мартынов. – М, 1979. – 159с.
1478862
  Валенцова М.М. Узел в традиционной культуре славян // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 53-59. – ISSN 0132-1366
1478863
  Шанбатуев М.Ф. Узел времени / М.Ф. Шанбатуев. – М., 1982. – 48с.
1478864
  Дериева Р.И. Узел жизни / Р.И. Дериева. – Алма-Ата, 1980. – 79с.
1478865
  Лавришко В.Н. Узел связи / В.Н. Лавришко. – Казань, 1982. – 79с.
1478866
  Берггольц О.Ф. Узел. Новая книга стихов / О.Ф. Берггольц. – Москва-Л., 1965. – 141с.
1478867
  Абдуллин Х. Узелки : рассказы / Хизмет Абдуллин ; пер. с уйгур. А. Самойленко ; [худож. Л. Тетенко]. – Алма-Ата : Жазушы, 1978. – 128 с. : ил.
1478868
  Андропов И.И. Узелки на память : [альбом карикатур] / И.И. Андропов; ред.: Б.Н. Романов. – Уфа : Уфимский полиграфкомбинат, 1974. – 45 с. : ил.
1478869
  Соловьев Ю.В. Узелки на память / Ю.В. Соловьев. – Л., 1979. – 216с.
1478870
  Офин Э.М. Узелок / Э.М. Офин. – М., 1961. – 335с.
1478871
  Воробьев Н.Я. Узелок на память / Н.Я. Воробьев, В.А. Журавский. – Москва, 1964. – 320с.
1478872
  Вахидов Эркин Узелок на память : стихи / Вахидов Эркин; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1980. – 199 с.
1478873
  Эберлин А. Узелок на память / А. Эберлин. – Баку, 1980. – 95с.
1478874
  Ипатова О.М. Узелок Святогора : повесть, рассказы / Ольга Ипатова ; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 237 с.
1478875
  Шепелюк Г.О. Узи братерського співробітництва / Г.О. Шепелюк. – К, 1985. – 127с.
1478876
  Мухтар А. Узки улочки Бухары : роман. повести / Аскад Мухтар ; пер. с узб. А.Наумова. – Москва : Советский писатель, 1988. – 501 с.
1478877
  Швист П. Узкие полосы люминесценции бромистой меди и активированных ею щелочно-галоидных фосфоров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Швист П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 11с.
1478878
  Керам К.В. Узкое ущелье и Черная гора / К.В. Керам. – Москва, 1962. – 215 с.
1478879
  Гавалешко Н.П. Узкозонные полупроводники. Получение и физические свойства / Н.П. Гавалешко, П.Н. Горлей. – Киев : Наукова думка, 1984. – 287 с.
1478880
  Глушкова Ирина Узкой тропой вдоль Аравийского моря : Большое путешествие / Глушкова Ирина, Кудрявцева Ольга // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 8. – С. 64-81 : Фото, карта
1478881
  Черкасов Ю.П. Узкопленочные киноустанвки / Ю.П. Черкасов, Э.М. Мойсеевич. – М, 1975. – 200с.
1478882
  Бондаренко В.Д. Узлісся / В.Д. Бондаренко. – Львів, 1993. – 77с.
1478883
  Бондаренко В.Д. Узлісся : Екологія, функції та формування / В.Д. Бондаренко, О.І. Фурдичко. – Львів, 1993. – 64с.
1478884
   Узловой вопрос экономической политики КПСС. – Киев : Политиздат Украины, 1982. – 295с.
1478885
  Фалько В.А. Узловые вопросы преподавания алгебры в VI и VII-х классах. : Автореф... канд. пед.наук: / Фалько В.А.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1959. – 15л.
1478886
  Слонская Л.П. Узловые вопросы преподавания геометрии в 6-8 классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. матем. наук / Слонская Л.П. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 16 с.
1478887
  Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональной системы / П.К. Анохин. – Москва : Наука, 1980. – 196с.
1478888
  Абдужемиль Р. Узловые моменты крымскотатарско-казацких отношений XVII в. // Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 2014. – № 42. – С. 74-83
1478889
   Узловые проблемы истории докапиталистических обществ Востока. – М., 1990. – 259с.
1478890
   Узловые проблемы истории Индии. – М., 1981. – 272с.
1478891
   Узловые проблемы развивающихся стран. – М., 1980. – 174с.
1478892
  Гордейчев В.Г. Узлы / В.Г. Гордейчев. – М, 1969. – 96с.
1478893
  Велиев С. Узлы : роман и рассказы / С. Велиев; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1971. – 383 с.
1478894
  Велиев С. Узлы : роман / С. Велиев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 512 с.
1478895
  Залата Д Ф. Узлы / Д Ф. Залата. – К, 1980. – 334с.
1478896
   Узлы ветров:. – Одесса, 1977. – 376с.
1478897
  Рогачев А.А. Узлы дорог: поэмы. / А.А. Рогачев. – М., 1976. – 94с.
1478898
  Сотников С.К. Узлы и блоки любительских цветных телевизоров / С.К. Сотников. – Москва : Энергия, 1971. – 48 с.
1478899
  Кузинец Л.М. Узлы и блоки телевизоров / Л.М. Кузинец, В.С. Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 237 с.
1478900
  Кронрод А.С. Узлы и веса квадратных формул / А.С. Кронрод. – М, 1964. – 144с.
1478901
  Курбатов Н.В. Узлы и детали магнитофонов. / Н.В. Курбатов, Е.Б. Яновский. – М.Л., 1965. – 104с.
1478902
  Ремизов А.М. Узлы и закруты / А.М. Ремизов. – Петрозаводск, 1990. – 256с.
1478903
   Узлы новой аппаратуры для исследования ядерных излучений. – Москва
вып. 2. – 1961. – 151 с.
1478904
  Горн Л.С. Узлы радиометрической аппаратуры на интегральных схемах / Л.С. Горн, Б.И. Хазанов. – Москва : Атомиздат, 1973. – 228 с.
1478905
  Кузинец Л.М. Узлы развертывающих устройств телевизоров / Л.М. Кузинец. – Москва, 1968. – 49 с. ; Вып. 657
1478906
  Кузинец Л.М. Узлы телевизионных приемников / Л.М. Кузинец, В.С. Соколов. – Москва, 1987. – 192 с.
1478907
  Матящук С.И. Узлы щитовидной железы: современная диагностика и клиническое ведение // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 252-260. – ISSN 2413-7944
1478908
  Доленго М. Узмінь : збірка поезії четверта (1924-1926) / М. Доленго [псевд.]. – Київ : Держвидав України, 1928. – 40, [4] с.
1478909
  Ковтун О.Ю. Узнаваемый образ. Практикум: как создать логотип своей библиотеки // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 18 (252). – С, 37-39. – ISSN 1727-4893


  Опыт Челябинской областной универсальной научной библиотеки.
1478910
  Богат Е.М. Узнавание / Е.М. Богат. – М, 1977. – 160с.
1478911
  Томилин Н.В. Узнавание дефектов структуры ДНК уф-эндонуклеазой. : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Томилин Н.В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1972. – 23л.
1478912
  Мокин Б.И. Узнавание как отражение. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Мокин Б.И.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1971. – 16л.
1478913
  Павлюк К. Узнаем друг друга / Константин Павлюк. – Берлин : [ Б.в. ], 2009. – 256 с. – ISBN 978-9975-4035-1-1
1478914
  Алексин А.Г. Узнаете? Алик Деткин : повести / А.Г. Алексин. – Москва : Детская литература, 1971. – 272 с.
1478915
  Аксюк Н.И. Узнай имя травы : заметки журналиста о природе Кубани / Н.И. Аксюк. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1979. – 78 с.
1478916
  Фролова Л. Узнай меня если сможешь // Что нового в науке и технике. – Москва, 2007. – № 4. – С. 84-91. – ISSN 1684-6869
1478917
  Пушкова Мария Узнать Нью-Йорк за 12 часов // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 104-107 : фото
1478918
  Ушаков Н.Н. Узнаю тебя жизнь! / Н.Н. Ушаков. – К., 1958. – 196с.
1478919
  Буравлев Е.С. Узнаю тебя, друг... / Е.С. Буравлев. – Кемерово, 1962. – 75с.
1478920
  Дружинин И.А. Узнаю тебя, жизнь. / И.А. Дружинин. – Л, 1959. – 258с.
1478921
  Зюзюкин И.И. Узнаю человека / И.И. Зюзюкин. – М., 1970. – 224с.
1478922
  Могилевский Б.Л. Узник "Косого капонира" / Б.Л. Могилевский, В.А. Прокофьев. – М, 1974. – 222с.
1478923
  Дышев С. Узник "Черной Луны" : [повесть] / Сергей Дышев. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 380, [2] с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-04-004121-7
1478924
  Саймон Нил Узник Второй авеню. / Саймон Нил. – М., 1978. – 78с.
1478925
  Карсонов Б.Н. Узник гатчинского сфинкса: (Декабристы и др. ссыльные в Зауралье) / Б.Н. Карсонов. – Челябинск, 1991. – 318с.
1478926
  Шелковникова Е. Узник любви : Прототипы романа Б. Окуджавы "Путешествие дилетантов" // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 100-105. – ISSN 1812-867Х
1478927
  Внучков Б.С. Узник Шлиссельбурга / Б.С. Внучков. – Ярославль, 1988. – 158с.
1478928
  Клочко Р. Узники в погонах // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 10 (651), 13 марта 2015. – С. 46-49. – ISSN 2305-3364


  Отравленная мамалыга, полевые работы, лагерный журнал и борьба за независимость Украины и Чехии - таковы будни военнопленных Первой мировой войны.
1478929
  Барвинский А.П. Узники Вселенной : Единая теория природы в популярном изложении: Теория каскадного строения большой Вселенной. Новая теория физических взаимодействий. Исследования глобальных систем с помощью частиц-аналогов / Александр Барвинский. – Киев : Компьютерпресс, 2006. – 168 с., 8 л. илл. – ISBN 966-8846-05-2
1478930
  Осипов Михаил Узники замка Иттер / Осипов Михаил, Шваб Эрик // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 5 (2896). – С. 98-102 : фото
1478931
  Петрус К. Узники коммунизма / К. Петрус. – Репринтное изд. – Москва : Изд-во им. святителя Игнатия Ставропольского, 1996. – 181 с.
1478932
   Узники Петропаловской крепости. – Л., 1969. – 440с.
1478933
  Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1965. – 120с.
1478934
  Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. / Г.Г. Фруменков. – Архангельск, 1968. – 200с.
1478935
  Фруменков Г.Г. Узники Соловецкого монастыря. / Г.Г. Фруменков. – 4-е изд., перераб. – Архангельск, 1979. – 224с.
1478936
   Узники Шлиссельбургской крепости.. – Л., 1978. – 383 с.
1478937
  Дрюон М. Узница Шато-Гайара / М. Дрюон. – Саратов, 1991. – 217с.
1478938
   Узнікненне кнігадрукавання у Еуропе і Беларусі = Возникновение книгопечатания в Европе и Беларуси = The emergence of book-printing in Europe and Belarus / [І.Я. Вашкевіч, Н.Я. Верас, Т.У. Карнілава і ін. ; складальнік: А.А. Суша] ; Нац. б-ка Беларусі. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі, 2017. – 151, [1] с. : іл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – ISBN 978-985-11-1020-5
1478939
  Богданович М.А. Узор василька : избр. лирика : [пер. с белорус.] / Максим Богданович ; [сост. С. Панизник ; предисл. Н. Гилевича ; редкол.: Н. Кислик (ред. переводов) и др.]. – Минск : Мастацкая літаратура, 1985. – 141, [3] с., [1] л. портр. – (Белорусская поэзия)
1478940
  Миллер Джеймс Хиллис Узор ковра // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.167-180. – Библиогр.: С.179-180. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья напечатана в рамках рубрики "Школа современной литератураведческой теории". Дж.Х. Миллер (род. в 1928г), американский критик и теоретик литературы. Испытал последовательно влияния Женевской школы феноменологической критики, теории речевого ...
1478941
  Смирнов Илья Узор мироздания : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 48-57 : Фото
1478942
  Наровчатов С.С. Узор на клинке. (Стихи). / С.С. Наровчатов. – Москва, 1971. – 191с.
1478943
  Садовской Б.А. Узор чугунный : рассказы / Борис Садовской. – Москва : Книгоиздат "" Альциона, 1911. – [4], 131, [4] с.
1478944
  Терпигорев С.Н. Узорочная пестрядь. – Санкт-Петербург ; Москва : Издание Ф.Н.Плотникова, 1883. – 371 с.
1478945
  Егоров И.Я. Узорчатая рама / И.Я. Егоров. – Сталинград, 1955. – 184с.
1478946
  Заплавный С.А. Узоры / С.А. Заплавный. – Москва, 1984. – 352с.
1478947
  Артемов Ф.А. Узоры : стихи / Федор Артемович. – Ленинград : Художественная литература, 1990. – 23 с.
1478948
  Павлович С.С. и др. Узоры вязания на спицах и крючком / С.С. и др. Павлович. – Минск, 1990. – 349с.
1478949
   Узоры для варежек. – Рига, 1961. – 136с.
1478950
   Узоры для выпиливания лобзиком. – Москва : Прикладное искусство
Серия 1, в. 5 : Художественное выпиливание по дереву, кости и металлу. – 1939. – [12] с.
1478951
   Узоры дружбы. – Тула, 1979. – 167с.
1478952
  Магомедова М.О. Узоры жизни / М.О. Магомедова. – М., 1974. – 115с.
1478953
  Нестерук С. Узоры из бабушкиного сундука : Гладь, ришелье, мережки, сетки, кружевные салфетки / С. Нестерук. – К. : АНФАС, 1993. – 120с. – ISBN 5-7707-4193-7
1478954
  Емельянов А.В. Узоры на листьях : повести и рассказы / Анатолий Емельянов ; пер. с чуваш. – Москва : Советский писатель, 1979. – 382 с.
1478955
  Лурия Е.А. Узоры на стекле / Е.А. Лурия. – Москва : Знание, 1982. – 64 с. – (Новое в жизни, науке , технике; Биология ; № 7)
1478956
  Юхма М. Узоры на сурбанах / М. Юхма. – М., 1990. – 303с.
1478957
  Бех-Азин Узоры на шелку / Бех-Азин. – М., 1961. – 328с.
1478958
   Узоры на экране. – М., 1991. – 47с.
1478959
   Узоры по коврах. – Ташкент, 1985. – 454с.
1478960
  Ларин О.И. Узоры по солнцу : Очерки и повесть / О.И. Ларин. – Москва, 1976. – 192с.
1478961
  Чайковская Е.А. Узоры русского танца / Е.А. Чайковская. – М., 1972. – 156с.
1478962
   Узоры симметрии : пер. с англ. – Москва : Мир, 1980. – 271 с.
1478963
  Белшевица В. Узоры старника : стихи / В. Белшевица; пер. с латыш. Т.Глушковой. – Москва : Советский писатель, 1985. – 95 с.
1478964
  Аксенова О. Узоры тундры : стихи на русском и долганском языках / О. Аксенова. – Красноярск : Краснояр. кн. изд-во, 1976. – 96 с.
1478965
  Ефимов М.Д. Узоры чорона : стихи / Моисей Ефимов; переводы. – Москва : Советская Россия, 1972. – 118 с.
1478966
   УзССР. Верховный совет. – Ташкент, 1979. – 335с.
1478967
  Сулим Володимир Трохимович Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови : Дис... канд. філологічнихнаук: 10.02.04 / Сулим Володимир Трохимович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 161л. – Бібліогр.:л.148
1478968
  Сулим В.Т. Узуальна дивергентність дієслівних фразеологізмів у національних варіантах сучасної німецької мови. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Сулим В.Т.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1478969
  Кінах Л.С. Узуальна та оказіональна субстантивація прикметника в сучасній німецькій мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 140-145. – ISBN 978-966-2668-24-7
1478970
  Кислюк Л.П. Узуальне й оказіональне словотворення в різностильовій мовній практиці // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (74). – С. 31-44. – ISSN 1682-3540
1478971
  Клоїз Ж. Узуальні та оказіональні зооморфічні дієслова
1478972
   Узуальное и окказиональное в тексте художественного произведения. – Л., 1986. – 182с.
1478973
  Мисливий В.А. Узурпація влади як злочин проти народовладдя // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 96-99. – ISSN 2308-9636
1478974
  Процьків С.М. Узурпація державної влади: форми прояву та шляхи недопущення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 274-278. – ISBN 978-966-7166-36-6
1478975
  Карабан В.І. Узус бар"єр у перекладі з рідної мови іноземною мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 181-188
1478976
  Карабан В.І. Узусний принцип "більшої ваги другої половини речення" в англійському мовленні та українсько-англійському перекладі / В.І. Карабан, А.В. Карабан // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 35-61


  Перевіряється гіпотеза про узусний принцип більшої ваги другої половини речення в англійському мовленні й українсько-англійському перекладі великих груп підмета та певні обмеження на його дію. Підтверджується, що цей принцип виконується у випадках ...
1478977
  Карабан А.В. Узусні кореляції підсилювальних часток в українській та англійській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 70-76


  У статті досліджуються прагматичні особливості перекладності та необхідності перекладу українських підсилювальних часток. Аналізується узуальна специфіка вираження підсилення за допомогою часток та компенсація такої інтенсифікації в перекладі на ...
1478978
  Карабан А.В. Узусні особливості перекладу українських дериватів із демінутивними суфіксами англійською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 175-181
1478979
  Карабан В.І. Узусні перекладацькі трансформації / В.І. Карабан, А.В. Карабан // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (5). – С. 186-204


  На основі розмежування мовних та немовних причин застосування перекладацьких трансформацій виокремлюється їх новий тип – узусно зумовлені трансформації, зазначається їх відмінність від інших типів мовних трансформацій, наводиться їх визначення та опис ...
1478980
  Богустов А.А. Узуфрукт в системе ограниченных вещных прав по законодательству Польши // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2 (53). – С. 13-16. – ISSN 1812-3910


  В статье исследуются определения ограниченных вещных прав, содержание ограниченного вещного права по законодательству Польши. В польском праве таким вещным правом является узуфрукт сельскохозяйственных производственных кооперативов. Ограниченные вещные ...
1478981
  Лысцов И.В. Узы / И.В. Лысцов. – М., 1971. – 112с.
1478982
  Макаров Б.К. Узы / Б.К. Макаров. – Иркутск, 1987. – 111с.
1478983
   Узы брака, узы свободы. – М., 1990. – 221с.
1478984
  Шнуров С.А. Узы времени / С.А. Шнуров. – Л., 1989. – 69с.
1478985
   Узы дружбы. – М., 1970. – 32с.
1478986
  Бабаев Г.Б. Узы дружбы : (статьи и публ.) / Бабаев Г.. – Баку : Язычы, 1981. – 147 с.
1478987
  Тукаев Абдулла Узюльган умид. Раздитая надежда. : избр. стихотворения / Габдулла Тукаев; пер. с татар. – Казань : Казгосиздат, 1920. – 31 с.
1478988
  Каспрук В. Узяти на буксир. Москва готова надати режимові Мадуро інтернаціональну допомогу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 грудня (№ 49). – С. 5


  "Недавній візит до Москви президента Венесуели свідчить, що Росія за будь-яку ціну прагне врятувати Ніколаса Мадуро. Кремль солідаризується з венесуельським диктатором, режим якого, як і РФ, перебуває під санкціями США".
1478989
  Самаєва Ю. Узяти та не зробити. Чому Україна не реалізовує інвестиційних проектів МФО і їй не соромно // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 1, 6


  "На початку жовтня Україна отримала черговий кредит у розмірі 400 млн євро для підтримки малого та середнього бізнесу, цього разу від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Насправді ми його вже одержували у 2015 р., і за два роки мали би ці кошти ...
1478990
  Воронько П.Н. Узьмінь : Вірші та поеми / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 272 с.
1478991
  Виктория Малая Уик-енд шо мама не горюй! : Провожаем весну на колесах. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 98-99 : Фото
1478992
  Астуриас М.А. Уик-энд в Гватемале : [все они были американцами] : рассказы / Астуриас М.А. ; пер. с исп. Ю. Дашкевича. – Москва : Правда, 1958. – 64 с. – (Б-ка "Огонек" ; № 34)
1478993
  Астуриас М.А. Уик-энд в Гватемале = Week-end en Guatemala. Buenos Aires : [рассказы] : пер. с исп. / Астуриас М.А. ; предисл. Ю. Певцова. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1961. – 238 с.
1478994
  Курочкин Н.В. Уик-энд на берегу / Н.В. Курочкин. – Хабаровск, 1989. – 352с.
1478995
  Мерль Р. Уик-энд на берегу океана / Р. Мерль. – Москва, 1969. – 224 с.
1478996
  Ладлэм Р. Уик-Энд Остерманов : роман / Роберт Ладлэм ; [пер. с англ.: Е. Гриценко, И. Гриценко] // Зарубежный криминальный роман : [романы : пер. с англ.]. – Нижний Новгород : Фидес, 1992. – Вып. 7. – С.1-230. – ISBN 5-88374-003-0
1478997
  Ладлем Роберт Уик-энд с Остерманом / Ладлем Роберт. – Москва ; Рига : Унисерв ; Лайма, 1993. – 400 с. – В изд. также: Человек из тени / Дональд Гамильтон. – (Американский триллер ; 3). – ISBN 5-87066-006-8
1478998
  Садовничий Юрий Уикенд в Мюнхене // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 52-57 : фото
1478999
  Ачкасов Артем Уикенд в стиле барокко. Северная Италия. Кардиналы и прошутто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 10 (220), октябрь. – С. 64-78 : фото. – ISSN 1029-5828
1479000
  Бирская Екатерина Уикенд в Труймясто. Гданьск - Сопот - Гдыня // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 70-75 : фото
<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,