Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>
1478001
  Павленко С. "Тиранське поводження росіян". Різня в Батурині 2 листопада 1708 р. / Сергій Павленко. – Київ : Наталія Брехуненко, 2008. – 63, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 61-63. – (Серія "Репресії та депортації" ; Геноцид українців). – ISBN 978-966-02-4548-8


  Присячена найдраматичнішим і найзагадковішим постатям в історії України, відомому політичному, військовому діячу-державнику - гетьманові Івану Мазепі (1639-1709)
1478002
  Тримбач С. "Тисяча снопів вітру", або Магічний реалізм Івана Миколайчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 192). – С. 7


  "У Києві відбулася презентація проекту фільму, в основі якого нереалізований задум видатного кіномитця".
1478003
  Пилипчук С. "Тисячні зв"язуючі огнива": співвідношення фольклору та літератури у науковій аргументації Івана Франка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 320-332
1478004
  Яковлев Егор "Титаник" и его братья : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 64-69 : Фото
1478005
  Поліщук С. "Титанові хроніки": війна закінчилася // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 2-3
1478006
  Пастух Б. "Тиха лірика" і сучасність // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 83-90. – ISSN 0236-1477
1478007
  Тамарин С. "Тиха украинская ночь..." Громадный пласт творчества Архипа Куинджи был посвящен родной стране // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38/1. – С. 3


  "Вся культурная Россия знала Куинджи, - писал один из учеников мастера Николай Рерих. - Знают о Куинджи - о большом, самобытном художнике. Знают, как он после неслыханного успеха прекратил выставлять, работал для себя. Знают его как друга молодежи и ...
1478008
  Меньшиков В.М. "Тихая оккупация" / В.М. Меньшиков, П.В. Меньшиков. – Москва, 1983. – 223с.
1478009
  Хвойник П.И. "Тихая" агрессия империализма / П.И. Хвойник. – М, 1986. – 239с.
1478010
  Стрелков А. "Тихая" европеизация постсоветского пространства // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 12. – С. 48-58. – ISSN 0131-2227
1478011
  Ільченко Н.В. "Тихе полювання": чи варто ризикувати здоров"ям? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 35 : фото
1478012
  Науменко С. "Тихе сяйво над моєю долею..." : Тема кохання в поезіях Г.Аполлінера, Б.Пастернака, Л.Костенко // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 7/8 (379). – С. 72-76
1478013
  Потій І. "Тихе щастя" : поезії // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 155-159
1478014
  Немцов В.И. "Тихие девочки" / В.И. Немцов. – М., 1965. – 48с.
1478015
   "Тихие" американцы: (О деятельности агентов ЦРУ против СССР ) : Сборник. – Москва : Политиздат, 1987. – 328с. : 8л.ил.
1478016
  Пальма С. "Тихий бар" : поезія // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 3-7. – ISSN 0320 - 8370
1478017
  Семанов С.Н. "Тихий Дон" -- литература и история / С.Н. Семанов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1982. – 239 с.
1478018
  Семанов С.Н. "Тихий Дон" -- литература и история. / С.Н. Семанов. – М., 1977. – 246с.
1478019
  Макаров А. "Тихий Дон" - нерешенная загадка русской литературы // Свободная мысль - 21 : Теоретический и политический журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2005. – № 6. – С. 176-187. – ISSN 0869-44435
1478020
   "Тихий Дон" : уроки романа : О мировом значении романа М.А.Шолохова : Сборник. – Ростов н/Д : Кн.изд-во, 1979. – 142с. : 8 л.ил.
1478021
  Олійник Б. "Тихий Дон" в гостях у сивого Дніпра // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 4


  Виступ голови Українського фонду культури, академіка НАН України у Національній парламентській бібліотеці України де відбулася презентація роману "Тихий Дон" видатного російського письменника Михайла Шолохова, що побачив світ українською мовою
1478022
  Якименко Л.Г. "Тихий Дон" М. Шолохова / Л.Г. Якименко. – М, 1954. – 404с.
1478023
  Якименко Л.Г. "Тихий Дон" М. Шолохова / Л.Г. Якименко. – изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1958. – 555с.
1478024
  Табахьян П.В. "Тихий Дон" М. Шолохова и вопросы перевода / П.В. Табахьян. – Ростов-на-Дону, 1961. – 40с.
1478025
  Великая Н.И. "Тихий Дон" М. Шолохова как жанровый и стилевой синтез / Н.И. Великая. – Владивосток, 1983. – 136с.
1478026
  Прийма К.И. "Тихий Дон" сражается / К.И. Прийма. – Ростов н/Д, 1972. – 502с.
1478027
  Прийма К.И. "Тихий Дон" сражается / К.И. Прийма. – М, 1975. – 542с.
1478028
  Прийма К.И. "Тихий Дон" сражается / К.И. Прийма. – Ростов н/Д, 1983. – 560с.
1478029
  Сивоволов Г.Я. "Тихий Дон:" рассказы о прототипах / Г.Я. Сивоволов. – Ростов -на-Дону, 1991. – 352с .
1478030
   [Тихий голос : поезія минулої епохи у старих ритмах : особиста антологія М. Анагностакіса. – Афіни : Нефелі, 1990. – 223 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-096-1
1478031
  Славко А.С. Типологія адміністративно-правових режимів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Славко Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1478032
  Бойко З. Типологія адміністративно-територіальних одиниць України за рівнем розвитку залізничного транспорту до 2014 року // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 34-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1478033
  Єременко О. Типологія акцентуації народнопісенних мотивів в українській повісті другої половини ХІХ ст. // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 6-10.
1478034
  Місячна Н.М. Типологія безробітних громадян // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 98-105. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1478035
  Чайка Л.В. Типологія вербальних конфліктів в англомовному дискурсі: поліпарадигмальний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Чайка Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України ; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2019. – Бібліогр.: 36 назв
1478036
  Онищак Г.В. Типологія взаємозв"язків між іменниками на позначення зла в сучасних англійській та українській мовах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 147-153. – ISBN 978-617-7132-63-8
1478037
  Костенко М. Типологія видань з художньої культури та мистецтва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 8 (193). – С. 3-5. – ISSN 2076-9326
1478038
  Леонтьєва О. Типологія висловлювань зі значенням стану в романі Л. Костенко "Записки українського самашедшого" // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 219-223. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
1478039
   Типологія відмивання // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2006. – № 8. – С. 34-43
1478040
  Лучик А.А. Типологія відсубстантивного словотворення іменників на позначення істот в українській і польській мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-40. – ISSN 0027-2833
1478041
  Смєсова В. Типологія відтворення економічних інтересів акторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Запропоновано типологію відтворення економічних інтересів акторів відповідно до кількісних і якісних змін у результатах їхньої реалізації, а також згідно зі схильністю економічної поведінки акторів до стабільності (сталості) і динамічності (мінливості) ...
1478042
  Назарець В. Типологія внутрішньотекстових адресатів ліричного твору // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 6 (642). – С. 40-51. – ISSN 0236-1477


  На матеріалі понад 2600 адресованих поетичних текстів української поезії ХІХ-ХХ ст. досліджується проблема внутрішньотекстового адресата ліричного твору.
1478043
  Загнітко А.П. Типологія внутрішньотекстової тематичної прогресії: структурні та функційні параметри // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (10). – С. 22-37. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1478044
  Загребельний О.В. Типологія воєнно-політичних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 370-379


  Запропонована авторська типологія воєнно-політичних конфліктів для прийняття ефективних рішень щодо їхнього врегулювання. Ключові слова: конфлікт, воєнно-політичні конфлікти, типологія, війна, міжнародний збройний конфлікт, воєнний конфлікт, ...
1478045
  Колісник О.М. Типологія газетної періодики Англії // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 175-183


  Аналізується типологічна система сучасної газетної періодики Англії, розглядаються основні типоформувальні фактори англійських газет.
1478046
  Білоус О.М. Типологія газетної періодики сучасної Німеччини // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 54-56


  У статті досліджуються основні типологічні характеристики преси Німеччини, особливості поділу друкованих ЗМІ Німеччини на регіональні та надрегіональні видання з актуальною інформацією стосовно сучасного стану розвитку ринку. In this article the ...
1478047
  Захаров В. Типологія героїв драм С.І. Віткевича // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 275-280.
1478048
  Зарва В. Типологія героїв крізь призму взаємодії людини і середовища (на матеріалі прози Л. Толстого і М. Лєскова) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 85-91
1478049
  Ткачук М. Типологія героя-екзистенціала в ліриці Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 89-103. – ISSN 2308-1902
1478050
  Бурлакова І. Типологія героя в романах В.Підмогильного "Місто" та Гі де Мопассана "Любий друг" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 46-48.
1478051
  Батюк Д.А. Типологія гібридних політичних режимів / Д.А. Батюк, Р.В. Кисленко // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (1). – С. 18-23


  Розглядаються сучасні спроби типології гібридних політичних режимів різними дослідниками, що дає змогу підсумувати результати всіх досліджень та виробити одну загальноприйняту типологію.
1478052
  Ятчук О.М. Типологія глядацької аудиторії інтерактивного телебачення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 205-208


  Аналізуються особливості глядацької аудиторії телебачення, залежність типологічного образу глядача від його участі у телевізійних проектах, моделі інтерактивного телебачення та перспективні напрями розвитку мовлення. Peculiarities of television ...
1478053
  Печенюк Д.О. Типологія демократичних режимів за Б. Барбером // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-88. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті здійснюється аналіз типології демократичних режимів, запропонованої американським політологом Б. Барбером, вивчаються три типи представницької демократії, а саме - владна, правова та плюралістична, а також два види прямої демократії - ...
1478054
  Пироговська Є.В. Типологія держав за їхньою могутністю / Є.В. Пироговська, В.М. Якушик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 3-10. – ISSN 1996-5931
1478055
  Мяловицька Н.А. Типологія держав у процесі державно-історичного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються питання класифікації держава за їх типами у процесі державно-історичного розвитку. В статье исследуются вопросы классификации государств по их типам в процессе государственно-исторического развития. The article deals with ...
1478056
  Твердовський А.Ю. Типологія державних утворень на українських землях періоду української національної революції 1917 – 1921 рр. Ч. 1. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 37-55. – ISSN 2076-8982
1478057
  Колоїз Жанна Василівна Типологія дериваційних процесів // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 23-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті подано традиційні та нетрадиційні підходи до визначення поняття "деривація", представлено типологію дериваційних процесів, з"ясовано диференційні особливості номінативної та комунікативної деривації.
1478058
  Афанасьєва О.М. Типологія дефініційних структур у сучасному французькому дискурсі політичних наук // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 28-37. – ISBN 978-966-171-165-4
1478059
  Бурбело В.Б. Типологія дискурсів у просторі мовленнєвої діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 6-9. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Визначено поняття дискурсу та розглянуто типологічні ознаки основних дискурсів, а також особливості їхнього функціонування у межах загального та культурного вимірів мовленнєвої діяльності.
1478060
  Козаченко І.В. Типологія діалогічного дискурсу в сучасній лінгвістиці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 152-158. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1478061
  Сердюк А.М. Типологія дієслів, що вводять пряму мову, у художній літературі XXI століття // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 151-152
1478062
  Голубка С.М. Типологія досліджень національних фінансів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 8-15. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
1478063
  Фабіан М.П. Типологія етикетної лексики в різноструктурних мовах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 7-12. – ISBN 978-966-2668-24-7
1478064
  Гримич М. Типологія етнічних процесів (комунікативна методика) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 15-19
1478065
  Конча С. Типологія етногенезу українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 171-175


  На тлі соціокультурних перетворень та цивілізаційних процесів в середньовічній Європі розглядаються питання витоків та становлення українського етносу. Проводиться думка, що етногенез українців відноситься до типу етнічної консолідації під зовнішнім ...
1478066
  Лешко У. Типологія жанрів інтернет-журналістики: теоретичні аспекти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 246-253. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
1478067
  Ткаченко О. Типологія жіночих образів у прозовій творчості Іво Андрича // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 178-188. – (Серія філологічна ; Вип. 40, ч. 1)
1478068
  Бандура Н.Г. Типологія журналістських блогів німецького віртуального дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 15-26


  Статтю присвячено типологічному аналізу журналістських блогів німецького віртуального дискурсу. Явище журналістського блогу трактується як інтегративне, тобто таке, що охоплює певні жанрові різновиди. Статья посвящена типологическому анализу ...
1478069
  Кришталюк Г. Типологія заперечених одиниць сучасного американського газетного дискурсу: семантико-когнитивний аспект // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 123-127. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1478070
  Ситник О.В. Типологія засобів вираження внутрішнього мовлення у новелах У. Фолкнера та М. Хвильового // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 145-151


  The following article deals with the research of internal speech expressing means in short stories by W. Faulkner and M. Khvylyovyj and revelation of typology of psychopoetics of both authors in this item.
1478071
  Коржак З.З. Типологія засобів вираження експресивності у системі номінативних речень (на матеріалі сучасних українських художніх текстів) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 125-131
1478072
  Ярмолінська М.В. Типологія засобів милозвучності української мови: еволюція і кодифікафія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ярмолінська Марина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1478073
  Ярмолінська М.В. Типологія засобів милозвучності української мови: еволюція і кодифікація : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ярмолінська Марина Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 313 арк. – Додатки: арк. 210-313. – Бібліогр.: арк. 10-11, 181-206 та в додатках: арк. 210-211
1478074
  Поліщук Т. Типологія заходів впливу національного банку України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 115-119
1478075
  Богдан С. Типологія звертань у романі Бориса Харчука "Волинь" і національно-мовна картина світу волинян // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 216-222. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
1478076
  Малинюк І.В. Типологія звукозображальних слів у китайській та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Малинюк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
1478077
  Мисик В.М. Типологія івентів як об"єктів івент-менеджменту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 203-210. – ISSN 2222-4459
1478078
  Оляніна Світлана Типологія іконостасів України у стилі класицизму // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 138-149
1478079
  Мейзерська Т. Типологія імагінативного мислення Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 54-62


  У статті означено чотири типи художньої уяви, що видаються найбільш характерними для творчого мислення Тараса Шевченка: онірична образність поета, уява реконструктивна та конструктивна, автопрофетичний тип уяви. Імагінативний модус лірики поета ...
1478080
  Гольцова М. Типологія імплікатур в англійській та українській мовах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 18-22. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (28)). – ISSN 978-966-7425-97-5


  "Представлено типологічну класифікацію імплікатур, подано визначення понять антитезисної, оксиморонної, метафоричної, евфемістичної та антифразисної імплікатур. Установлено, що антитезисні, антифразисні, оксиморонні, метафоричні й евфемістичні ...
1478081
  Кузьмін О.Є. Типологія інжинірингу та змістова характеристика його видів / О.Є. Кузьмін, Н.А. Городиська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 13-16 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
1478082
  Соснюк О.П. Типологія інноваційно значущих ситуацій професійної взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 35-37. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню інноваційно значущих ситуацій професійної взаємодії. Зі структури діяльності представників соціономічних професій виокремлено п"ять типів ситуацій, які покладено в основу тренінгових програм для вчителів, менеджерів та ...
1478083
  Білляр К.Л. Типологія інструментів, що приймаються Міжнародною морською організацією (ІМО) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 357-361. – ISSN 2219-5521
1478084
  Корольова Алла Валер"янівна Типологія інтимізованих функціонально-синтаксичних структур у мові російської художньої прози XVIII-XX ст : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.02 / Корольова Алла Валер"янівна; Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1996. – 189л. – Бібліогр.:л.171-189
1478085
  Корольова А.В. Типологія інтимізованних функціонального-синтаксичних структур у мові російсьйої художньої прози XVIII-ХХ ст. : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.02 / Корольова А. В.; КУ ім. Шевченко. – К,, 1996. – 26л.
1478086
  Корольова Т.М. Типологія інтонації комунікативних типів висловлювань / Т.М. Корольова, В.І. Могилевський // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 241-248. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Розглянуто проблему типологічних характеристик просодичного оформлення комунікативних типів висловлювань в англійській та українській мовах. Встановлено, що механізми просодичного оформлення комунікативних типів висловлювань у двох зіставлюваних мовах ...
1478087
   Типологія інтонації мовлення. – Київ : Наук.думка, 1977. – 495с.
1478088
  Кононенко Т.П. Типологія історіографи українознавчих досліджень (XIX - початок XX ст.) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 52-56


  Встановлюються типи провідних досліджень з історіографії українознавства як науки та навчальної дисципліни. На прикладі вагомих досліджень означуються складові історіографічних досліджень від появи до початку XX ст. Встановлено існування чотирьох типів ...
1478089
  Ткаченко Орест Борисович Типологія й перспектива українського мовно-національного розвитку // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-12. – Бібліогр.: с. 6, 9, 11-12. – ISSN 1682-3540


  Розглянуто типологію і перспективи українсько-мовно-національного розвитку на тлі відповідних ситуацій деяких колишніх так званих неповних мов Європи, що набули тепер своєї повноти. Наголошено, що утворення української етнічної й політичної нації, душі ...
1478090
  Соболєва-Терещенко Типологія каналів дистрибуції надання освітніх послуг вищими навчальними закладами // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 60-65. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1478091
  Боровець П. Типологія керамічних мисок черняхівської культури(історіографія питання) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 398-400. – ISBN 978-966-171-893-6
1478092
  Сердюк О.М. Типологія київського житла в другій половині XIX - початку XX ст. // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 60-76. – ISBN 978-966-651-795-4
1478093
  Смагло Н.С. Типологія класу однинних іменників у сучасній українській мові / Н.С. Смагло, Л.Б. Мартинова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 470-475. – ISBN 966-581-388-9
1478094
  Міхіденко К.О. Типологія когнітивних сценаріїв та ролей міжкультурного конфліктного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 121-137. – ISSN 2413-5593
1478095
  Долгушева Ольга Валеріївна Типологія комічного в художній прозі І.С.Нечуя-Левицького і Марка Твена : Дис....канд.філолог.наук: 10.01.05 / Долгушева Ольга Валеріївна; КДЛУ. – Київ, 2000. – Бібліограф.: л.141-159
1478096
  Долгушева Ольга Валеріївна Типологія комічного в художній прозі І.С.Нечуя-Левицького і Марка Твена : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.05 / Долгушева О.В.;:КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1478097
  Лісовська І. Типологія комічного у романі Олдоса Гакслі "Хоровод блазнів" та повісті Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо...") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 174-177
1478098
  Гончарук О.М. Типологія композиційної структури англомовної прозової байки // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 45-51
1478099
  Дяків Х.Ю. Типологія комунікативних невдач у відеоінтерв"ю українською і німецькою мовами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  Статтю присвячено дослідженню комунікативних невдач у мовленнєвому жанрі відеоінтерв"ю в українській і німецькій лінгвокультурах. Визначено тематику відеоінтерв"ю (спорт, політика і культура) і типи комунікативних невдач з урахуванням причин їх ...
1478100
  Семенюк І. Типологія комунікативних ситуацій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 146-148. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1478101
  Качмар О.Ю. Типологія комунікативних стратегій у психотерапевтичному дискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 132-139. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 2). – ISSN 2311-0821
1478102
  Тріщук О.В. Типологія комунікаційних потреб у межах науково-інформаційного дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 40-44


  Досліджуються комунікаційні потреби як джерело й стимулюючий фактор науково-інформаційної діяльності. Важливе місце відводиться аналізові потреб стосовно до діяльності, спрямованої на самого суб"єкта (самопізнання і складний процес прийняття рішень у ...
1478103
  Оніщук М.В. Типологія конституційних режимів референдної демократії: європейський досвід та перспективи для України. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 12-15. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1478104
  Оніщук М.В. Типологія конституційних режимів референдної демократії: теоретико методологічний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 30-39.
1478105
  Головкін Б. Типологія корисливих насильницьких злочинців // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 144-151. – ISSN 0132-1331
1478106
  Копистира А.М. Типологія корупції в Україні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 8 (46). – С. 43-46. – ISSN 2309-1533
1478107
  Нонік В.В. Типологія корупційних відносин: державно-управлінський погляд // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 99-102. – ISSN 2306-6814
1478108
  Кіптенко В.К. Типологія країн Європи за рівнем туристичної конкурентоспроможності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 23-26
1478109
  Кіптенко В.К. Типологія країн світу за рівнем глобалізації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 33-38
1478110
  Швачко С.О. Типологія лексико-семантичних груп слів в англійській, українській та російській мовах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 174-181. – ISBN 966-581-498-2
1478111
  Сабліна С.В. Типологія листа як окремого публіцистичного жанру у сучасних ЗМІ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 152-157
1478112
  Грищенко І.М. Типологія лідерства // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 22-34
1478113
  Доан П.В. Типологія локальних туристичних систем // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 244-248
1478114
  Афанасьєва Типологія медіаконтенту за критерієм ролі автора / Афанасьєва, (Горська) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 96-102. – ISSN 2078-1911
1478115
  Гаріна С.М. Типологія медіатекстів: проекція на освітні ресурси та технології // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 65-71. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  В умовах інформаційно-комунікаційного суспільства особливої актуальності набуває дослідження все більшого впливу медіа-технологій на розвиток індивіда та формування особистості. Потужність і різноплановість впливу медіа на особистість спонукають до ...
1478116
  Тимченко Ю.О. Типологія метафор у зображенні простору в новелах М. Коцюбинського італійського циклу // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 162-166
1478117
  Дмитрієнко Ю.М. Типологія методології дослідження української правосвідомості: стан, основа та перспективи // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2006. – Вип. 4. – С. 17-35.
1478118
  Кузьмін О.Є. Типологія митного обслуговування підприємств / О.Є. Кузьмін, О.Ф. Будз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 3-12. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1478119
  Межов О.Г. Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : монографія / Олександр Межов ; [відп. ред. І.Р. Вихованець] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 463, [1] с. – Бібліогр.: с. 409-463. – ISBN 978-966-600-594-9
1478120
  Ткачук Т. Типологія містичних образів і мотивів у творчості Миколи Гоголя та Станіслава Пшибишевського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 237-245. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1478121
  Войко Н.Ю. Типологія міських відкритих громадських просторів / Н.Ю. Войко, О.Ю. Добровольська // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 33-44 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2076-815X
1478122
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : Збірник наукових праць. – Донецьк : ДонНУ. – ISBN 966-639-030-2
Вип.10. – 2004
1478123
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : Збірник наукових праць. – Донецьк : ДонНУ
Вип.12. – 2005
1478124
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : Збірник наукових праць. – Донецьк : ДонНУ
Вип.15. – 2007
1478125
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ
Вип.17. – 2008
1478126
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ
Вип.18. – 2008
1478127
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1998-
Вип. 19. – 2009. – мова резюме укр.,англ., рос.
1478128
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 20. – 2009. – мова резюме укр., англ., рос.
1478129
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 21. – 2010. – резюме укр., англ., рос. мовами
1478130
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 22. – 2010. – резюме укр., англ., рос. мовами
1478131
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / МОНУ ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 23. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
1478132
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / МОНУ ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 24. – 2011. – резюме укр., англ., рос. мовами
1478133
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Вінниця, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 30. – 2015. – 164 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1478134
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 33/34. – 2017. – 148, [2] с.
1478135
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах = Typology of Language Meanings in Diachronic and Contrastive Aspects : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Гнатюк Л.Я., Оленяк М.Я., Залужна О.О. [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 35/36. – 2018. – 102, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
1478136
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах = Typology of Language Meanings in Diachronic and Contrastive Aspects : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Гнатюк Л.Я. (голов. ред.), Оленяк М.Я., Залужна О.О. [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 37. – 2019. – 95, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1478137
   Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах = Typology of Language Meanings in Diachronic and Contrastive Aspects : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Оленяк М.Я. (голов. ред.), Гнатюк Л.Я., Залужна О.О. [та ін.]. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 1998-. – ISSN 2075-2970
Вип. 38. – 2019. – 103, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1478138
  Д"яков Андрій Степанович Типологія мовних інтерференцій та їх роль у формуванні національних терміносистем : Дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Д"яков Андрій Степанович; Чернівецький держ. ун-тет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 1997. – 163л. – Бібліогр.:л.140-163
1478139
  Д"яков А.С. Типологія мовних інтерференцій та їх роль у формуванні національних терміносистем. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.15 / Д"яков А.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 16л.
1478140
  Нагорняк М.В. Типологія мовних помилок ведучих інформаційних програм Національного радіо. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 69-74.
1478141
  Бондаренко Тетяна Григорівна Типологія мовних помилок та іх усунення під час редагування журналістських матеріалів : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бондаренко Тетяна Григорівна; Черкаський держ. ун-тет ім.Б. Хмельницького. – Черкаси, 2003. – 287л. + Додатки: л.214 - 287. – Бібліогр.: л. 187 - 214
1478142
  Бондаренко Тетяна Григорівна Типологія мовних помилок та іх усунення під час редагування журналістських матеріалів : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: / Бондаренко Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1478143
  Козловський С. Типологія моделей розвитку сучасних економічних систем // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1811-3141
1478144
  Демешко І. Типологія морфонологічних позицій у віддієслівному словотворенні // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 31-41. – ISSN 2311-5165
1478145
  Федурко М.Ю. Типологія морфонологічних позицій у відменниковому словотворенні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 263-270. – ISBN 966-581-295-6
1478146
  Ніколова О.О. Типологія мотивацій крос-гендерної травестії у російській східноєвропейській літературах (від античності до романтизму) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – C. 46-54. – ISSN 2077-804X
1478147
  Карпенко О.О. Типологія музичного сприйняття в теорії Теодора Адорно // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 83-85
1478148
  Сулім А.А. Типологія напрямів медіакритичних досліджень // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 49-52


  У статті розглянуто основні напрями медіакритичних досліджень, визначено їх роль для суспільства. Обґрунтовано необхідність медіакритичних досліджень для посилення відповідальності ЗМК і формування свідомого споживання медіапродукту. The article ...
1478149
  Сулім А. Типологія напрямків медіакритичних досліджень // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 275-277
1478150
  Корольова А.В. Типологія наративних кодів інтимізації в художньому тексті : Монографія / А.В. Корольова; МОіНУ. Київ. нац. лінгвіст. ун-тет. – Київ, 2002. – 267с. – ISBN 966-638-108-7
1478151
  Лященко О.А. Типологія наративного дискурсу в теоретичній парадигмі структуралізму // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 112-113. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті проаналізовано розвиток світової наукової думки в осмисленні феномену наративного дискурсу. Простежено особливості типів наративного дискурсу в працях т аких визначних науковців, я к Ц. Тодоров, Ж. Женетт, Л. Долежел та В. Шмід. Виявлено ...
1478152
  Мірошниченко Л. Типологія нараторів у пізніх романах Вільяма Голдінга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-47. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У статті подається аналіз типології нараторів у романах морської трилогії Вільяма Голдінга "До краю землі". Висновується, що інтрадієгетичний наратор, до того ж гомодієгетичний, є в цілому більш схильним до помилок, аніж екстрадієгетичний, бо сам є ...
1478153
  Якиджи Алі Типологія народних співців - озанів, описаних у "Книзі Деде Коркута", та їх роль у творенні ашикської традиції га території Туреччини // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 29-33. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0130-6936
1478154
  Кулешов Сергій Георгійович Типологія наукових документів: історія та сучасний стан : Автореф. дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.08 / Кулешов Сергій Георгійович; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1997. – 46л.
1478155
  Хортюк О.В. Типологія наукових підходів до вивчення категорії "ділова репутація" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 188-191
1478156
  Гуйванюк Н.В. Типологія наукових підходів до вивчення категорії предикації / Н.В. Гуйванюк, О.В. Кульбабська // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 55-63. – Бібліогр.: с. 55-61. – ISSN 0027-2833


  У статті з"ясовується лінгвістичний статус категорії предикації в науковій парадигмі. Зроблено висновок про те, що з предикацією пов"язані найважливіші характеристики речення - здатність виражати окрему завершену думку, бути головним засобом її ...
1478157
  Фіялка С. Типологія наукових публікацій (на прикладі журналів із політематичного покажчика Social Sciences Citation Index наукометричної бази Web of Science) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 8-12. – ISSN 2076-9326


  Досліджено різновиди публікацій міжнародних наукових часописів, оригінальні дослідницькі статті, оглядові статті, теоретичні статті, методичні статті, статті за результатами спостережень, інструктивні статті. З"ясовано, що типологія наукових публікацій ...
1478158
  Сторожук С.В. Типологія націй в контексті західноєіропейської націології XIX-XX ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 181-188


  В статті проаналізовано еволюцію основних підходів до проблеми демаркації націй в західноєвропейській націології XIX-XX століть.
1478159
  Смирнов І.Г. Типологія національних економік за рівнем міжнародної конкурентоспроможності суспільно-географічний аспект / І.Г. Смирнов, Т.І. Михайленко // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 36-38. – ISBN 978-966-285-259-2
1478160
  Любіцева О.О. Типологія національних туристичних ринків // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 116-121. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-95774-3-8
1478161
  Гаєвська Олена Володимирівна Типологія неоромантизму Йосано Акіко, Лесі Українки та Уїли Кесер : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / КНУТШ; Гаєвська О.В. – Київ, 2004. – 172л. – Бібліогр.: л.157-172
1478162
  Гаєвська Олена Володимирівна Типологія неоромантизму Йосано Акіко, Лесі Українки та Уїли Кесер : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Гаєвська О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1478163
  Мафтин Н. Типологія новелістичного мислення у прозі Юрія Яновського // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С.3-11. – ISSN 0236-1477
1478164
  Король Л. Типологія номінацій в історичній прозі В. Чемериса ("Я любила Шевченка", Кохання в Україні", "Без права повернення", "Фортеця на Борисфен") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 115-121. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
1478165
  Ажнюк Л.В. Типологія об"єктів лінгвістичної експертизи і методика їх дослідження // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 0027-2833
1478166
  Бєлєхова Л.І. Типологія образів в образному просторі текстового світу сучасної американської поезії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – C. 3-8. – ISBN 966-581-148-7
1478167
  Гуцуляк Т.Є. Типологія образних семантико-мотиваційних відношень у відіменниковому словотворі української мови : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Гуцуляк Тетяна Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1478168
  Вдовіченко Л. Типологія образу Довбуша в одноіменній драмі Гната Хоткевича // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 129-138
1478169
  Мегель О.П. Типологія означень в епіграфічних текстах посвят Боспорського царства // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 216-219. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Здійснено аналіз структурних типів узгоджених та неузгоджених означень як граматичної домінанти тексту посвят Боспорського царства. Визначено їх лексико-семантичну організацію та загальну тенденцію до вживання поширених багатокомпонентних означень. ...
1478170
  Артеменко І.О. Типологія окремих груп лексичних одиниць із фоновою семантикою: лінгвокультурологічний аспект // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – C. 7-16. – ISSN 2077-804X
1478171
  Приймак А.В. Типологія онтологічних аспектів у творах Остапа Вишні і Джерома К. Джерома // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 374-379
1478172
  Капась-Романюк Типологія описових предикатів у староукраїнській діловій мові кінця XVI-XVII століть // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 49-63


  У статті на матеріалі ділових пам"яток української мови к. XVI-XVII ст. схарактеризовано структурні моделі та семантичну специфіку описових предикатів. The article characterizes structural models and semantic specifics of descriptive predicates that ...
1478173
  Софіщенко І. Типологія організаційних форм міжнародної виробничої кооперації та обгрунтування підходів до її регулювання / І. Софіщенко, Є. Кириченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-35. – (Економіка ; вип. 6 (201)). – ISSN 1728-3817
1478174
  Доброрез І.О. Типологія осіб злочинців, які вчинили незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів без мети збуту // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 6. – С. 137-142.
1478175
  Батиргареєва В.С. Типологія осіб, які вчинили рецидивні злочини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 110-118. – ISSN 0201-7245
1478176
  Ісакова Ю.П. Типологія основних значень імперфекту (на матеріалі італійської та української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 7-9. – Бібліогр.: Літ.: с. 9;
1478177
  Федоренко В.Л. Типологія основних моделей місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 28-36. – ISBN 978-617-7507-75-7
1478178
  Кулик К.Д. Типологія особистості злочинців, які вчиняють розбещення неповнолітніх // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 300-305. – ISSN 2219-5521
1478179
  Кисіль В.І. Типологія перекладознавчих операцій при роботі з діловим дискурсом (англійська, українська, китайська мови) / В.І. Кисіль, С.Ю. Юхимець // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 116-126. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  " Статтю присвячено вивченню особливостей перекладу термінології на матеріалі англомовного ділового дискурсу українською та китайською мовами. У роботі розглянуто основний підхід до визначення понять “діловий дискурс” та “перекладацька операція” у ...
1478180
  Кальниченко О.А. Типологія перекладу та її цілі // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 506-517. – ISSN 1993-5560
1478181
  Подоляка Н.С. Типологія періодичних видань Сумського краю (1861-1917) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 43-47


  У статті подано характеристику періодики Сумського краю 1861-1917 pp. за типологічними ознаками. The article presents a typological characteristic of the Sumy Region"s periodicals in 1861-1917. В статье представлена характеристика переодики Сумского ...
1478182
  Любченко Т.В. Типологія перфекта у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 438-445


  У статті розглянуто формальну та семантичну структуру перфекта у новогрецькій мові. Визначено, що у традиційних граматиках перфект трактують як одну із форм категорії часу. У сучасних дослідженнях наголошено на тому, що перфект поєднує семантику як ...
1478183
  Скорина Л. Типологія письменницьких псевдонімів за семантичною ознакою // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – С. 29-36. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 49)
1478184
  Заліско А. Типологія підприємницьких юридичних осіб приватного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 144-151. – ISSN 1026-9932
1478185
  Лепетюх А. Типологія підрядних речень, які вводяться конектором "when" // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 76-79
1478186
  Хілько Ю. Типологія поведінки обдарованих учнів за Джорджом Беттсом та Морін Неіхат // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 77-82. – ISBN 978-966-2633-03-0
1478187
  Мудра К.В. Типологія поверхневих водних тіл річок басейну Південного Бугу // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 82-84
1478188
  Баган О. Типологія позитивізму у творчості Болеслава Пруса й Івана Франка (Зіставний аналіз романів "Лялька" і "Перехресні стежки") // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 154-164
1478189
  Шестак Н. Типологія політичних партій у перехідних суспільствах (на прикладі України) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 180-185. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
1478190
  Приходько В.А. Типологія політичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 128-129. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1478191
  Кравченко В.Ю. Типологія політичного насилля Й. Галтунга // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 41-43
1478192
  Фіголь Н. Типологія помилок в електронних навчальних виданнях // Стиль і текст : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н. Шумарова ; редкол.: А. Мамалига, О. Пономарів, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (18). – С. 109-120. – ISSN 2522-1442


  Проаналізовано стан мови навчальної літератури на прикладі електронного архіву Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського. Було опрацьовано 40 посібників, підручників, навчально-методичних видань різних галузей знань. ...
1478193
  Гапонова С.В. Типологія помилок у мовленні майбутніх учителів на уроках англійської мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 4. – С. 44-46. – ISSN 1817-8510
1478194
  Барабаш С. Типологія портрету в романі Михайла Козоріса "Голуба кров" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 57-60


  В статті розглянуто типологію портрету в романі Михайла Козоріза "Голуба кров". Через цей позафабульний елемент автор вимальовує внутрішній світ персонажа, його характер, психологію, навіть, проектує майбутнє. Аналізуються індивідуальні та групові ...
1478195
  Джинчарадзе Н.Г. Типологія потреб людини (цивілізаційний вимір) / Н.Г. Джинчарадзе, М.І. Надольний // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 159-169. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
1478196
  Хаустова М.Г. Типологія правових систем // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 3-8. – ISSN 0201-7245
1478197
  Удовика Л. Типологія правових систем на основі комплексного критерію глобалізації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 43-45. – ISBN 978-617-7069-15-6
1478198
  Крижанівський А. Типологія правопорядку: підстави класифікації та їх загальна характеристик // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 25-32. – ISSN 1993-0909
1478199
  Тимошенко В.І. Типологія правосвідомості // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 46-57.
1478200
  Нарушевич-Васильєва Типологія предикатів (на матеріалі дефініцій термінів харчової промисловості в ДСТУ) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 98-110. – ISSN 2307-4558
1478201
  Хоменко Н.С. Типологія предикатів у російських, українських та американських державних законодавчих актах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 314-317
1478202
  Драгомерецька А.В. Типологія прецедентних феноменів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 16-17
1478203
  Христіанінова Р. Типологія присудків у сучасній українській мові // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 182-201. – ISSN 2311-5165
1478204
  Кравчук В. Типологія прокуратури у практиці державотворення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 134-137.
1478205
  Бавико О.Є. Типологія просторового розвитку регіонів в умовах формування мережевої економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 16-19 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1478206
  Черхава О. Типологія профетичних мовленнєвих жанрів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 170-176. – Бібліогр.: Літ.: с. 176; 7 п. – (Серія іноземні мови ; Вип. 16)
1478207
  Шуляков І.М. Типологія процесів міжкультурної комунікації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 105-112
1478208
  Ніколова О.О. Типологія псевдоморфних персонажів української та російської літератур кінця XVIII – першої половини XIX ст. у контексті європейської традиції : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05, 03, 035 / Ніколова Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Берд. держ. пед. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Бердянськ, 2018. – 485 арк. – Бібліогр.: арк. 415-479
1478209
  Кущева Д.О. Типологія радянських модних жіночих журналів 1920 рр. // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 34-35. – ISBN 978-966-8308-26-0
1478210
  Полянський Т.В. Типологія раннього джазу: поняття та підходи // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 429-437
1478211
  Курило І.О. Типологія регіонів України за показниками відтворення населення як підгрунтя для розробки управлінських рішень / І.О. Курило, О.І. Галиця, Т.М. Гаращенко // Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – С. 162-166. – ISBN 978-966-2188-72-1
1478212
  Мірошниченко П.В. Типологія реклами місцевого радіомовлення: спроба статистичного дослідження // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 19-21


  Стаття є спробою створення типології реклами місцевого радіомовлення шляхом визначення пріоритетних для нього типів рекламного звернення, складників ефективної реклами музично-інформаційного радіо. The article is an attempt to create advertising ...
1478213
  Денисик Б. Типологія рекреаційних осередків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 40-43. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1478214
  Ангелова А.О. Типологія релігійно-історичних моделей старості : монографія / А.О. Ангелова. – Київ : АртЕк, 2017. – 366, [2] с. – Бібліогр.: с. 335-337. – ISBN 978-617-7264-90-2
1478215
  Оніщук М.В. Типологія референдної демократії: західноєвропейська теорія та практика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 114-119
1478216
  Андерш Й.Ф. Типологія речень з дієслівно-ад"єктивними предикаторами в українській мові в зіставленні з чеською // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 38-45. – ISSN 0027-2833
1478217
  Шевель С. Типологія речень за комунікативною метою: від традиції до сучасності // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (50). – С. 42-75. – ISSN 0320-3077
1478218
  Костусяк Н. Типологія речень із модальними синтаксемами (на матеріалі творів Т. Шевченка) // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 276-286. – ISSN 2304-9383
1478219
  Баланська О.І. Типологія ризиків системи фінансування житлового будівництва // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 100-107 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1478220
  Дерев"янко А.Г. Типологія ризиків у зовнішньоекономічній діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 261-268.
1478221
  Афанасьєва О.М. Типологія ритуалів у комунікативній перспективі: критерії визначення // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 16-21


  Статтю присвячено виділенню та опису основних критеріїв виокремлення та типологізації ритуалізованих форм комунікації. Розглядаються такі критерії ритуалізації комунікативного процесу, як конструювання особливої реальності, наділення, екологізація, ...
1478222
  Букіна Н. Типологія родинного прокляття та помсти в романі "Зачаровані музиканти" Галини Пагутяк // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 6 (630). – С. 93-97. – ISSN 0236-1477
1478223
  Білошапка В.А. Типологія розвиваючих подій у професійному становленні українських та міжнародних менеджерів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 146-149.
1478224
  Наконечний В.С. Типологія сепаратизму: сучасний стан понятійного поля // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 36-41. – ISSN 2519-2949
1478225
  Трегуб А.М. Типологія сервісно-експертних телевізійних програм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 68-72. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
1478226
  Хороб С. Типологія символізму в драматичних творах Івана Кочерги і зарубіжних драматургів (на матеріалі п"єс "Алмазне жорно", "Свіччине весілля" та "Майстри часу") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 205-210. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1478227
  Попова І.С. Типологія синтаксичних одиниць сучасної української мови // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 300-309. – ISSN 2313-4437
1478228
  Руміга І.І. Типологія синтаксичного зв"язку - на рівні словосполучення - речення - тексту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 142-144
1478229
  Дангулжи Н. Типологія сирітських пісень весільної драми українців Правобережного Полісся // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 192-196
1478230
  Попадюк О.О. Типологія систем матеріального мотивування працівників на вітчизняних і зарубіжних малих підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 71-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1478231
  Дубовик Н.А. Типологія систем місцевого самоврядування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1478232
  Вербенєц М. Типологія системних відношень української та польської юридичних субмови // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 103-115


  На підставі історичного екскурсу представлено наукові підходи до української та польської юридичних терміносистем. On the basis of historical excursus the article presents scientific approaches to Ukrainian and Polish legal terminology systems.
1478233
  Максимова Н.Ю. Типологія сімей, які потребують соціально-психологічної допомоги // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 86-88
1478234
  Максимова Н. Типологія сімей, які потребують соціально-психологічної допомоги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 45-51. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі визначення типології сімей, які потребують соціально-психологічної допомоги. Показано, що відсутність адекватної типології сімей і визначення виду допомоги, яку вони потребують, призводить до того, що ресурси надають тим ...
1478235
  Чаусова Ю.А. Типологія сімейних наративів пар із цивільним та офіційним статусом шлюбу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 112-121
1478236
  Головкін Б. Типологія сімейно-побутових насильницьких злочинців // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.177-185
1478237
  Макідо К. Типологія складних і складених термінів господарського права: моделі, комп"ютерне структурування // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України [та ін.]. – Вінниця, 2015. – Вип. 8. – С. 59-65. – ISSN 2307-0544
1478238
  Коваленко Є. Типологія складного речення в текстах української реклами // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 92-108. – ISSN 1728-9572
1478239
  Кожуховська Л. Типологія слов"янських мов у працях М. Максимовича // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 166-173. – ISBN 966-8547-39-X
1478240
  Кисіль В. Типологія смерті в оповіданні Марії Матіос "Не плаче за мною ніколи..." // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 97-116. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1478241
  Загнітко А. Типологія смислових нарощень мовно-образних структур у поетичному тексті / Анатолій Загнітко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 108-118. – ISSN 0320-3077
1478242
  Шкуро В. Типологія соціальних проектів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 81-83. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається поняття соціального проекту. Представлені критерії для аналізу соціальних проектів. Розроблений варіант типології соціальних проектів. Обґрунтовано важливість врахування особливостей соціальних проектів при їх розробці та ...
1478243
  Красько О. Типологія спогадів про Харківський університет 1920-1930-х рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 226-234. – ISSN 2077-7280
1478244
  Гурбанська С.О. Типологія способів оказіональної експансії стійких висловлювань в англійських та українських художніх текстах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 44-51. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті виявлено спільні й відмінні способи оказіональної експансії стійких висловлювань в англійських та українських художніх текстах ХХ ст.; проаналізовано оказіональні зміни у семантичній структурі англійських та українських стійких висловлювань з ...
1478245
  Брехуненко В. Типологія Степового Кордону Європи і перспектива дослідження історії східноєвропейських козацтв // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 453-486
1478246
  Яців Р. Типологія стильових похідних Ар Деко : (на матеріалі оформлення українських книжкових видань Львова 20-30-х рр. ХХ ст.) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 178-183. – ISSN 1591-6223
1478247
  Москвич Л.М. Типологія судових систем // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 184-191. – ISSN 0201-7245
1478248
  Олійниченко Л. Типологія судово-слідчих джерел : (на матеріалах документів органів НК-ГПУ-НКВС) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 211-214. – ISBN 966-625-009-8
1478249
  Мірошниченко П.В. Типологія сучасних авторських радіопрограм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 60-63. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1478250
  Гула Р.В. Типологія сучасних інформаційних воєн: провідні підходи до трактування / Р.В. Гула, І.Г. Передерій, О.В. Вітринська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2020. – № 2. – С. 35-42. – ISSN 2409-9805
1478251
  Пархоменко І.І. Типологія сучасних теоретичних концепцій економіки культури // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (2). – С. 30-32. – Бібліогр.: 13 назв.
1478252
  Гулик А.Г. Типологія сучасного цивільного судочинства в контексті вивчення проблем його оптимізації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 140-152. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
1478253
  Гурьєва С.А. Типологія сучасної преси Східної України : Дис. .... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08 - журналістика / Гурьєва С.А.; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006. – 191л. + додаток (98л.). – Бібліогр.: л. 167- 191
1478254
  Гурьєва С.А. Типологія сучасної преси Східної України : Автореф. ... дис. канд. філол. наук: Спец.10.01.08 / Гурьєва С.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. + додаток (98л.). – Бібліогр.: 5 назв
1478255
  Іваненко І.М. Типологія сходження фольклорних мотивів ранньої прози Гоголя та китайської лірики доби Тан / І.М. Іваненко, О. Романець // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 285-290. – ISSN 2075-437X


  У статті подано компаративний аналіз ранньої прози Гоголя та китайської лірики епохи Тан. Проаналізовано основні дотичні мотиви та образи, спільні художні прийоми фольклорного походження, виявлено ключові розбіжності української та китайської художньої ...
1478256
  Солонська Н.Г. Типологія та види журналів наукового спрямування української діаспори (за фондами Відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 134-142. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Статтю присвячено періодичним та неперіодичним виданням, що не тільки відбивають наукову діяльність української діаспори, її культурну роботу, а й є одним із важелів збереження національної ідентичності та відіграють важливу роль у пропаганді культури ...
1478257
  Чигрина Н Типологія та динаміка читацької поведінки: соціологічний аналіз // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 123-127. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1478258
  Данько К.Ю. Типологія та ідентифікація водних об"єктів басейнів річок Сірету та Пруту в межах України / К.Ю. Данько, О.С. Коноваленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 4 (21). – С. 75-82


  Керуючись основними положеннями Водної Рамкової Директиви ЄС, проведено ідентифікацію та типологію водних об"єктів річок басейнів Сірету та Пруту в межах України. Створена карта типів водних об"єктів. Ключові слова: ідентифікація, типологія, водний ...
1478259
  Нечаюк І.О. Типологія та концептуальний аналіз феномену "євроскептицизму" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 156-165. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1478260
  Русецька О.Б. Типологія та особливості редагування помилок у сучасних книжкових виданнях // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 146-149


  Систематизовано різнотипні мовні анормативи, виявлені в книжкових виданнях, та запропоновано шляхи для їх усунення. Простежено частотність появи помилок кожного типу, визначено ступінь їх лінгворизику у процесі редагування. In the article it is ...
1478261
  Меда Н. Типологія та структуризація кредитно-інвестиційної діяльності банків // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (56). – С. 106-114. – ISSN 2409-8892
1478262
   Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1478263
   Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
№ 2. – 2014. – 294 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1478264
   Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
№ 1 (3). – 2015. – 264 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1478265
   Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
№ 2 (4). – 2015. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1478266
   Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
№ 1 (5). – 2016. – 227 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1478267
   Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Костусяк Н.М., Аркушин Г.Л., Вокальчук Г.М. [та ін.]. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
№ 2 (6). – 2016. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1478268
  Бабій І. Типологія та функції односкладних речень у романі "Марія" Уласа Самчука // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 13. – С. 7-15. – ISSN 2413-0923
1478269
  Свирид З.В. Типологія та функції політичного консалтингу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1111. – С. 123-130. – (Серія "Питання політології" ; вип. 26). – ISSN 2220-8089
1478270
  Коркішко А.В. Типологія та функції професійного іміджу майбутніх магістрів педагогіки вищої школи // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – С. 35-38. – ISSN 1815-3194
1478271
  Скленар І.М. Типологія та характеристика сучасної греко-католицької преси України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 187-191


  У статті запропоновано типологію греко-католицької періодики України в період незалежності (1991-2009), зокрема виділено кілька груп видань: катехітично-просвітницькі, видання інтелігенції, офіційні видання ієрархії, для молоді та для дітей. З"ясовано ...
1478272
  Ушакова К.В. Типологія та хронологія культури : навчально-методичний посібник / К.В. Ушакова ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2009. – 64 с. + Додатки: с. 57-60. – ISBN 978-966-190-227-4
1478273
  Нестеренко П.В. Типологія та художньо-стильові особливості українського екслібриса 17 - першої третини 20 ст. : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавсьва: Спец.17.00.01 / Петро Володимирович Нестеренко; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1478274
  Кужельний О.П. Типологія театральних видовищ за місцем дії // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 174-178
1478275
  Гетьман З.О. Типологія текстів у зарубіжному перекладознавстві (бібліографічний огляд) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 27-34
1478276
  Білан М. Типологія текстів французьких статутних документів і відтворення їхнього прагматичного потенціалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 52-58. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні типи текстів французьких військових документів. Проведено класифікацію основних груп військових статутних документів та проаналізовано реалізацію їхнього прагматичного потенціалу. В статье осуществлен анализ основных ...
1478277
  Попівняк О.О. Типологія телефонних розмов (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 125-130
1478278
  Ніколаєва Л.Б. Типологія термінів спорідненості / Л.Б. Ніколаєва ; МОН України ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк. – (" Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження " : монографічна серія ; Т. 3). – ISBN 966-639-198-8
Том 3 : Типологічні. зіставні, діахронічні дослідження/ ред. кол. В.Д. Каліущенко (гол. ред.), О.Л. Бєссонова та ін. – 2006. – 256 с.
1478279
  Черноватий Л. Типологія термінів як інструмент для визначення змісту навчання майбутніх перекладачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-44. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Виходячи з результатів власного дослідження проблеми на матеріалі музикознавчої термінології, запропоновано термінологічну типологію, яка ґрунтується на чотирьох ознаках (відсутність фонових знань у свідомості перекла-дача, наявність міжмовної ...
1478280
  Лещук Т.Й. Типологія термінологічних підсистем : Іншомовні запозичення.Фразеологія.Семантичні термінотворення.Лексикографія.Монографічне дослідження на матеріалі німецької мови / Т.Й. Лещук. – Львів : Львівський державний університет ім. Ів. Франка, 1999. – 212с. – ISBN 966-7034-009
1478281
  Товстенко Т.В. Типологія точок зору в текстах новин британських газет // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 342-349. – ISBN 978-966-171-013-8
1478282
  Ціватий В. Типологія третьої хвилі української еміграції та історичні паралелі міграційного сьогодення // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (383), січень - лютий. – С. 66-75. – ISSN 2664-4282


  "У статті розглянуто історичну ретроспективу міграції українського населення до Західної Європи і США, охарактеризовано її основні етапи і подано причини міграції населення. Значну увагу приділено особливостям інтелектуальної і трудової міграції ...
1478283
  Кузнецова О.Д. Типологія україномовних лексикографічних праць професора Олександри Сербенської // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 73-78. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
1478284
  Линчак І. Типологія українських народних прикмет // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 291-301
1478285
  Козак Стефан Типологія українсько-польських літературних взаємин першої половини 19 століття (спроба синтезу) : Дис... канд. філол. наук: / Козак Стефан; КДУ. – Київ, 1967. – 244л. – Бібліогр.: л. 219-243
1478286
  Голубєва Ірина Володимирівна Типологія українського посуду Центральної Слобожанщини козацької доби : (за матеріалами верхньосалтівського поселення) / Голубєва Ірина Володимирівна, Колода Володимир Васильович, Кущенко Олександр Васильович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-27. – ISSN 0235-3490


  Запропоновано типологію українського посуду козацької доби Центральної Слобожанщини, що спирається на результати природничих досліджень та візуальний аналіз, на прикладі виробів поселення в с. Верхній Салтів Вовчанського району Харківської області.
1478287
  Наливайко Д.С. Типологія українського реалізму на європейському тлі // Українська література в системі літератур Європи і Америки ( 19 - 20 ст.) / НАНУ; Відп. ред.: Д.С.Наливайко. – Київ : Заповіт, 1997. – С. 93-135. – ISBN 966-72-72-08-7
1478288
  Романюк Ю. Типологія української дієслівної словозаміни: регулярність та унікальність // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 41-54. – ISSN 1682-3540
1478289
   Типологія української та американської літератур. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-543-2
Ч.1 : На порубіжжі 19-20 сторіч. – 2004. – 148с.
1478290
   Типологія української та американської літератур. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-579-3
Ч.2 : На порубіжжі 19-20 сторіч. – 2005. – 154с.
1478291
  Кучеренко С.К. Типологія умов інвестування в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 121-129. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1478292
  Хом"як І. Типологія уроків у лінгводидактичній спадщині О.М.Біляєва // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4 (82). – С. 2-5
1478293
  Варзацка Л. Типологія уроків української мови і мовлення в 10-11 класах (в умовах особистісно зорієнтованого навчання) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7 (77). – С. 2-5
1478294
  Магдіч А.С. Типологія факторів економічного зростання: теоретико-методологічний аспект // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 119-130. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
1478295
  Остролуцька Н. Типологія фонемної структури українських флексій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 41-46
1478296
  Ільчук П.Г. Типологія форм проникнення та присутності підприємства на закордонних ринках у межах формування та реалізації маркетингової стратегії інтернаціоналізації // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 275-281 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
1478297
  Макарова З.С. Типологія форми державного правління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 82-85
1478298
  Тришкіна Т.В. Типологія французьких окличних речень в мовленевому контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 31. – С. 49-50. – (Іноземна філологія ; вип. 31)


  Розглядається класифікація окличних речень, їх типи, структура, використання у розмовному мовленні на основі аналізу існуючих теорій вітчизняних та закордонних учених.
1478299
  Рега Д. Типологія футуристичних тенденцій у творчості Михайла Семенка та Бруно Ясенського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 295-298. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1478300
  Кривуляк О. Типологія художнього втілення жанру послання у творчості Т. Шевченка та М. Вороного // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 193-203


  У статті пропонується типологічна модифікація художніх образів у поетичних текстах Т. Шевченка та М. Вороного на прикладі жанру послання. Визначаються спільні та відмінні особливості етичних, естетичних позицій та виражально-зображальних засобів у ...
1478301
  Ушневич_Штанько Типологія художнього мислення Віктора Домонтовича та Валер"яна Підмогильного // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 177-182. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1478302
  Кеба Т.В. Типологія художньої образності И. Анненського й О. Вайльда // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 67-68
1478303
  Щербина В.Л. Типологія цілісності особистості в умовах сучасного суспільства // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 350-355
1478304
  Лешенок У.С. Типологія ціннісних орієнтацій українців (на основі даних європейського соціального дослідження) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 56-61. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 41). – ISSN 2227-6521
1478305
  Мудринич С.Ю. Типологія частини мови в українській та англійській мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 197-200
1478306
  Безпаленко А.М. Типологія чергувань Ю.С. Маслова // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 388-389. – ISBN 978-966-439-983-5
1478307
  Лук"янець Д. Типологія юридичної відповідальності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.4-11
1478308
  Бітковська Т.В. Типологія, хронологія и технологічні особливості виробництва фібул зарубинецького типу // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (22) : Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. – С. 204-209. – ISSN 2227-4952
1478309
  Савченко И.Ф. Типолония фонемной структуры морфем (на материале префиксальных прилагательных укр. яз.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Савченко И. Ф. ; КГУ. – Киев, 1990. – 17 с.
1478310
  Иванченко Владислав Викторович Типоморфизм акцессорного циркона в гранитоидах Криворожско-Кременчугской и Орехово-Павлоградской структурно-формационных зон : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.20 / Иванченко Владислав Викторович; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1982. – 21л.
1478311
  Чепижко А.В. Типоморфизм акцессорных минералов гранитов кировоградского типа центральной части Украинского щита. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.20 / Чепижко А.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 21л.
1478312
  Чепижко А.В. Типоморфизм акцессорных минералов гранитоидов центральной части Украинского щита // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 56-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
1478313
  Плаксенко А.Н. Типоморфизм акцессорых хромшпинелидов ультрамафит-мафитовых магматических формаций / А.Н. Плаксенко. – Воронеж, 1989. – 221с.
1478314
   Типоморфизм алмаза и его минералов-спутников из кимберлитов. – Киев : Наук.думка, 1989. – 183с. : ил.
1478315
   Типоморфизм амфиболов из метабазитов Украинского щита. – Киев : Наук.думка, 1991. – 108с. : ил.,табл.
1478316
  Мурзин В.В. Типоморфизм золота зоны гипергенеза / В.В. Мурзин, А.А. Малюгин. – Свердловск, 1987. – 78с.
1478317
  Павлишин В.И. Типоморфизм и поисково-оценочное значение пирита (пиритометрический метод в минералогии) : Монография / В.И. Павлишин, А.Г. Жабин, А.Э. Китаенко; КНУТШ. – Киев : УкрГГРИ, 2004. – 160 с. – ISBN 966-7896-12-9
1478318
  Юргенсон Г.А. Типоморфизм и рудоносность жильного кварца / Г.А. Юргенсон. – М, 1984. – 149с.
1478319
   Типоморфизм кварца Украины : Материалы Респ.симпозиума, г.Володарск-Волынский Житомир.обл., 1974г. – Киев : Наук.думка, 1974. – 123с.
1478320
   Типоморфизм кварца, пирита и золота золоторудных месторождений Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1981. – 144с. : ил.
1478321
  Павлишин В.И. Типоморфизм кварца, слюд и полевых шпатов в эндогенных образованиях / В.И. Павлишин. – Киев : Наукова думка, 1983. – 232с.
1478322
  Ивантишина Ольга Михайловна Типоморфизм киновари месторождений Украины : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 04.00.20 / Ивантишина Ольга Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
1478323
  Ивантишина Ольга Михайловна Типоморфизм киновари месторождений Украины. : Дис... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.20 / Ивантишина Ольга Михайловна; Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1982. – 247л. – Бібліогр.:л.233-247
1478324
  Чернышева Л.В. Типоморфизм магнетита и его использование при поисках и оценке рудных месторождений / Л.В. Чернышева, Г.А. Смелянская, Г.М. Зайцева. – Москва : Недра, 1981. – 235с.
1478325
  Чернышева Л.В. Типоморфизм манетита и его использование при поисках и оценке рудных месторождений. / Л.В. Чернышева. – М. – 236с.
1478326
   Типоморфизм минералов : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1969. – 246 с., [3] л. ил. : рис. – Библиогр. в конце статей
1478327
   Типоморфизм минералов : [справочник]. – Москва : Недра, 1989. – 559, [1] с. – Библиогр. в конце разделов
1478328
   Типоморфизм минералов и его практическое значение. – Москва : Недра, 1972. – 260 с. – Библиогр.: с. 247-256
1478329
   Типоморфизм минералов и минеральных ассоциаций : сб. ст. – Москва : Наука, 1986. – 166 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
1478330
   Типоморфизм минералов полиметаллических и ртутных месторождений Закарпатья / Б.В. Зациха, В.Н. Квасница, С.А. Галий, О.И. Матковский; Б.В. Зациха, В.Н. Квасница, С.А. Галий и др. ; [отв. ред. В.В. Науменко]. – Киев : Наукова думка, 1984. – 67 с., [2] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 159-166
1478331
  Соколова М.Н. Типоморфизм минералов ультраагпаитовых ассоциаций. : (на примере Хибин. массива) / М.Н. Соколова; АН СССР, Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии ; отв. ред. Б.Е. Боруцкий. – Москва : Наука, 1986. – 116, [2] с., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 114-117
1478332
   Типоморфизм пирита месторождения Сухой Лог (Восточная Сибирь) / В.Л. Таусон, В.В. Акимов, С.В. Липко, А.М. Спиридонов, А.Е. Будяк, О.Ю. Белозерова, Н.В. Смагунов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 10. – С. 1773-1796 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1793-1796. – ISSN 0016-7886
1478333
  Коренбаум С.А. Типоморфизм слюд магматических пород / С.А. Коренбаум. – Москва : Наука, 1987. – 142с.
1478334
   Типоморфизм, синтез и использование циркона : Сб.науч.тр. – К : Наук.думка, 1989. – 132с. : ил.
1478335
  Цимбал Ю.С. Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників з осадових порід західної частини Українського щита = Typomorphism of diamonds and accompanying minerals from sedimentary rocks of the Western part of the Ukrainian Shield / Ю.С. Цимбал ; [НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка]. – Київ : Наукова думка, 2014. – 206, [2] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Тит. арк., анот., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 144-149. – (Проект "Наукова книга = Scientific book project). – ISBN 978-966-00-1431-2
1478336
  Сукач В. Типоморфні особливості золота з рудних зон та кори звітрювання родовища Балка Золота / В. Сукач, М. Ковальчук, Н. Гаєва // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 88-94 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2078-6220
1478337
  Фігура Л. Типоморфні особливості розсипного золота з алювію лівих приток р. Чорний Черемош / Л. Фігура, М. Ковальчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 83-87 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-6220
1478338
   Типоморфные ассоциации акцессорных минералов и микроэлементов : Сб.науч.тр. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1985. – 153с. : ил., 7л.ил
1478339
  Хохряков А.Ф. Типоморфные особенности включений графита в алмазе: экспериментальные данные / А.Ф. Хохряков, Д.В. Нечаев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 300-307 : рис., табл. – Библиогр.: с. 306-307. – ISSN 0016-7886
1478340
   Типоморфные особенности и технологические свойства минералов рудных и нерудных месторождений Казахстана и их практическое значение : Сборник научных трудов. – Алма-Ата : б/и, 1984. – 159с.
1478341
  Ушак А.Т. Типоморфные особенности и условия образования минералов ртутных рудопроявлений Северо-Западного Кавказа : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 04.127 / Ушак А.Т.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1971. – 35л.
1478342
   Типоморфные особенности кварца гранитоидов Украинского щита в аспекте структурно-формационных исследований : геохимическое и петрофизическое изучение Украинского щита / Т.Н. Агафонова, Ю.Л. Гасанов, Н.Н. Багмут, И.В. Матяш, В.С. Мельников, Т.А. Рокачук // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 39-47 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 11). – ISSN 0203-7319
1478343
  Руб А.К. Типоморфные особенности минералов -- спутинков танталового и оловянного оруденения. / А.К. Руб. – М, 1980. – 152с.
1478344
   Типоморфные особенности породообразующих минералов. – Владивосток : б/и, 1978. – 176с.
1478345
  Василькова Н.Н. Типоморфные особенности флюорита и кварца : (на основе изучения их физических и физико-химических свойств) / Н.Н. Василькова, С.Г. Соломкина; Науч. ред. Е.В. Рожкова. – Москва : Недра, 1965. – 134с.
1478346
  Авакян А.А. Типоморфные свойства пирита из главнейших типов сульфидных руд Армянской ССР : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Авакян А.А.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1965. – 20л.
1478347
   Типоморфные характеристики алмазов Урала по данным инфраструктурной спектроскопии / Е.Н. Федорова, А.М. Логвинова, Л.И. Лукьянова, Н.В. Соболев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 12. – С. 1871-1888 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1884-1888. – ISSN 0016-7886
1478348
  Цыхун Г.А. Типоолгические проблемы балканосллавлянского языкового ареала : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.03 / Цыхун Г. А.; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1982. – 50л.
1478349
  Гура Т.В. Типоповедінковий підхід американських психологів до характеристики особистостей – вроджених лідерів / Т.В. Гура, Б.І. Фурманець // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 35--42. – ISSN 2310-4368
1478350
  Шукайло Л.Г. Типормофизм акцессорных минералов орогенных магматических формаций Закарпатья. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.20 / Шукайло Л.Г.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 23л.
1478351
   Типохимизм минералов гранитных пегматитов : Сб.науч.ст. – М : ИМГРЭ, 1984. – 70с.
1478352
  Семенов Е Типохимизм минералов щелочных массивов. / Е Семенов. – Москва, 1977. – 119с.
1478353
  Ефимов А.Ф. Типохимизм породообразующих темноцветных минералов щелочных пород / А.Ф. Ефимов. – Москва : Наука, 1983. – 256с.
1478354
  Полегаев Г. Типпер Гор // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.25. – ISSN 0234-1670


  Типпер Гор - супруга вице-президента США
1478355
  Ланцов В.И. Типулоидные двукрылые в тундровой зоне / В.И. Ланцов. – М, 1987. – 174с.
1478356
  Данилов-Данильян Типун на язык / Данилов-Данильян. – М, 1981. – 175с.
1478357
  Есин С.Н. Типы / С.Н. Есин. – М, 1990. – 603с.
1478358
  Сафьянов Г.А. Типы абразии и некоторые общие черты абразивного процесса : Автореф... канд. географ.наук: / Сафьянов Г. А.; МГУ, Географ. фак. – М., 1964. – 15л.
1478359
  Сарайкин В. Типы аграрных структур // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 9. – С. 38-41. – ISSN 0235-2443
1478360
  Дмитренко С.Н. Типы алломорф корневых морфем с чередованием "Заднеязычный -- шипящий -- свистящий" и "переднеязычный -- шипящий" в древнерусском языке 11 в. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Дмитренко С.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 19 с.
1478361
  Иванов Б.В. Типы андезитового вулканизма Тихоокеанского подвижного пояса / Б.В. Иванов. – Москва : Наука, 1990. – 212с.
1478362
  Цлаф В.М. Типы антикризисных процессов и варианты действий в кризисных ситуациях // Антикризисное и внешнее управление : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 15-18.
1478363
  Цлаф В. Типы антикуризисных процессов и варианты действий в кризисных ситуациях // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 10. – С. 10-14.
1478364
  Ахромеев Л.М. Типы антропогенных ландшафтов ополий и их современная структура : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
1478365
  Тертычный А.А. Типы аргуменитов в структуре публицистического произведения : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Тертычный А. А.; МГУ. – М., 1979. – 14л.
1478366
  Гусев С.С. Типы аргументации в науке // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 8. – С. 86-90. – ISSN 0235-1188
1478367
  Соркина А.И. Типы атмосферной циркуляции и связанных с ней ветровых полей над северной частью Тихого океана / А.И. Соркина. – М., 1963. – 248с.
1478368
  Ждаббаров М.А. Типы атмосферных процессов, обуслоавливающих выпадение обильных осадков на южном склоне Большого Кавказа : Автореф... канд. геогр.наук: / Ждаббаров М. А.; МН Аз СССР, Ин-т географ. – Баку, 1967. – 27л.
1478369
  Тимофеева Г.Е. Типы атрибутивных конструкций в структуре простого предложения : Автореф... канд. филол.наук: / Тимофеева Г. Е.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 20л.
1478370
  Шуйский Ю.Д. Типы берегов земного шара (анализ классификаций) : Учебное пособие / Ю.Д. Шуйский; МВиССО УССР. Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1978. – 74с.
1478371
  Езова Светлана Андреевна Типы библиотекарей в ракурсе монологического взаимодействия с коллегами // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Как показали проведенные в библиотеках разных типов и видов в различных регионах страны исследования взаимодействия библиотекаря и читателя, между ними преобладает монологическое общение, т. е. однонаправленное с отсутствием равенства партнёрских ...
1478372
  Езова Светлана Андреевна Типы библиотекарей в ракурсе монологического взаимодействия с коллегами // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 43-44. – ISSN 1727-4893


  Как показали проведенные в библиотеках разных типов и видов в различных регионах страны исследования взаимодействия библиотекаря и читателя, между ними преобладает монологическое общение, т. е. однонаправленное с отсутствием равенства партнёрских ...
1478373
  Кац Н.Я. Типы болот СССР и Западной Европы и их географическое распространение / Н.Я. Кац. – Москва : Географгиз, 1948. – 320с.
1478374
   Типы болот СССР и принципы их класификации. – Ленинград : Наука, 1974. – 254с.
1478375
   Типы в культуре : Методол. пробл. классиф., систематики и типологии в социал.-ист. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1979. – 183с.
1478376
  Световидов А.Н. Типы видов рыб,описанных П.С.Палласом в "Zoographia rosso-asiatica" / А.Н. Световидов; А.А.Стрелков. – Ленинград, 1978. – 35с.
1478377
  Шилко Р.С. Типы виртуальной реальности и возможности ее применения в психологии // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 66-69
1478378
  Максимов А.А. Типы вспышек и прогнозы массового размножения грызунов. / А.А. Максимов. – Новосибирск, 1977. – 189с.
1478379
  Григорьев А.А. Типы географической среды / А.А. Григорьев. – Москва : Мысль, 1970. – 552с.
1478380
  Гливенко И.И. Типы героев в литературе в их отношении к действительности : историко-литературная гипотеза / И.И. Гливенко. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. о-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 12 с.
1478381
  Гливенко И.И. Типы героев в литературе в их отношении к действительности : Пробная лекция / И.И. Гливенко. – [Киев] : б. и., 1904. – 12 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1904, № 5
1478382
  Гливенко И.И. Типы героев в литературе в их отношении к действительности : Пробная лекция / И.И. Гливенко // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – 12 с.


  На с. 1 автограф. С. Бурославский
1478383
  Джанелидзе О.Ш. Типы главного управления в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джанелидзе О. Ш.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1972. – 26л.
1478384
  Харитонов Л.Н. Типы глагольной основы в якутском языке. / Л.Н. Харитонов. – М.Л., 1954. – 312с.
1478385
  Андреева Валентина Константиновна Типы глагольных лексико-семантических вариантов и их системные отношения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Андреева Валентина Константиновна; Одесский гос. ун-т. – Одесса. – 21л.
1478386
  Замулин В А. Типы данных в языках программирования и базах данных / В А. Замулин. – Новосибирск : Наука, 1987. – 248с.
1478387
  Погорелова Д.А. Типы двойников в русской прозе В. Набокова // Література в контексті культури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 23 (1). – С. 91-96. – ISBN 978-966-551-335-3


  Розглядається типологія двійництва, аналізуються функції різних типів двійників на матеріалі російської прози Набокова.
1478388
  Горяинов П.М. Типы железорудных ансамблей и их геомагнитная систематика / П.М. Горяинов. – Апатиты, 1990. – 170с.
1478389
  Гурская Л.И. Типы желудочной секции и зависимость их от функционального состояния высших отделов центральной нервной системы у человека. : Автореф... Канд.мед.наук: / Гурская Л.И.; Акад.наук СССР. – Л, 1960. – 21л.
1478390
   Типы залежей нефти Припятского прогиба и их прогноз. – Минск : БелНИГРИ, 1984. – 193с.
1478391
  Высоцкая Светлана Ивановна Типы затруднений и их связь с проблемными ситуациями в учебной деятельности школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Высоцкая Светлана Ивановна; Н.-иссл. ин-т общей педагогики Академии педагогических наук СССР. – V/, 1974. – 31л.
1478392
  Ипатенко С.П. Типы земной коры и перспективы нефтегазоносности Антильских островов по геономическим данным // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 171-182 : рис., карти. – Библиогр.: с. 182. – ISSN 0203-3100
1478393
  Шубин Г.В. Типы золоторудной минерализации Даурской зоны / Г.В. Шубин. – Новосибирск, 1984. – 209с.
1478394
  Юркевич И.Д. Типы и ассоциации еловых лесов / И.Д. Юркевич. – Минск, 1971. – 352с.
1478395
  Ломакин Д.В. Типы и виды акционерных обществ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.65-86. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1478396
  Кашперюк П.И. Типы и инженерно-геологическая характеристика многолетнемерзлых торфяных массивов / П.И. Кашперюк, В.Т. Трофимов. – М., 1988. – 184с.
1478397
  Дроздова Татьяна Васильевна Типы и особенности многокомпонентных терминов в современном английском языке (На материале терминологии производства искусственного холода) : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Дроздова Татьяна Васильевна; Московский гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1989. – 24л.
1478398
  Григорян Сурен Аршакович Типы и относительные типы равномерных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Григорян Сурен Аршакович; Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1976. – 11л.
1478399
  Иванов В С. Типы и структура уроков. / В С. Иванов, . – М, 1952. – 152с.
1478400
  Панов Б.Т. Типы и структуры уроков русского языка : пособ. для учителя / Б.Т. Панов. – Москва, 1986. – 206 с.
1478401
  Шолпо В.Н. Типы и условия формирования складчатости сланцевого Дагестана / В.Н. Шолпо. – М, 1964. – 168с.
1478402
   Типы и фации метаморфизма севера Байкальской горной области. – Новосибирск : Наука, 1983. – 151с.
1478403
  Костюхин Е.А. Типы и формы живого эпоса / Е.А. Костюхин. – М., 1987. – 270с.
1478404
  Лекант П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке / П.А. Лекант. – Москва, 1976. – 142с.
1478405
  Косолапов В.И. Типы и формы словарных определений // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 309-316
1478406
  Емельянова Людмила Леонидовна Типы и функции графона в английской художественной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / емельянова Людмила Леонидовна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 24л.
1478407
  Ярмоленко Галина Григорьевна Типы и функции изображенной внутренней речи в современной англоязычной прозе : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Ярмоленко Галина Григорьевна ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1982. – 17 с.
1478408
  Вовчок Д.И. Типы и функции словосочетаний метафорического характера в современной газете : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Вовчок Д.И.; МГУ. – М., 1974. – 18л.
1478409
  Березняк М.А. Типы и функции художественной детали в англоязычной прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Березняк М.А.; Одесск.гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 17л.
1478410
  Заярная И.С. Типы и функции экфрасиса в стихотворениях С.И. Пономарева, посвященных духовным святыням Киева // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 118-123. – ISBN 966-7825-78-7
1478411
  Васюков Г.С. Типы и характеры : Кавказкое черноморское побережье / С. Васюков. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1908. – 305 с. : ил.
1478412
  Беспалов М.Н. Типы изданий экономической литературы. / М.Н. Беспалов. – Москва, 1975. – 53с.
1478413
  Макаровская Г.В. Типы исторического повествования / Г.В. Макаровская. – Саратов, 1972. – 236 с.
1478414
  Максимович Г.А. Типы карстовых явлений / Г.А. Максимович. – Молотов, 1947. – 4с.
1478415
  Крылов А.Г. Типы кедровых лесов Алтая. : Автореф... канд. биол.наук: / Крылов А.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-та леса и древесины. – Красноярск, 1965. – 21л.
1478416
  Бородаевская М.Б. Типы колчеданоносных провинций и методы прогнозирования колчеданного оруденения : Обзор / М.Б. Бородаевская. – Москва : ВИЭМС, 1976. – 63с. – (Геология, методы поисков и разведки месторождений металлических ископаемых)
1478417
  Бурмистрова В.И. Типы коммуникативных характеристик приложений английской разговорной речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бурмистрова В. И.; Одесск.ГУ. – Одесса, 1985. – 16л.
1478418
   Типы коммуникации и содержательный аспект языка. – М. : ИЯ, 1987. – 230с.
1478419
  Солпова Н.В. Типы консультаций и их роль в профессиональной самореализации студентов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 114-117
1478420
  Фомиченко М.П. Типы конфликтов в современном мире и вопросы их урегулирования // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2016. – № 6 (93). – С. 20-24. – ISSN 1812-3910
1478421
  Домбровская Ж.В. Типы кор выветривания и континетальных отложений Прибайкалья и их рудоносность / Ж.В. Домбровская, Т.К. Ломоносова, С.Ф. Павлов. – Москва : Наука, 1975. – 40с.
1478422
  Уонг Перес Хуан Мануэль Типы ландшафтной структуры Кубы и их рекреационная оценка : ландшафтные предпосылки регионального природопользования // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 30. – С. 90-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1478423
   Типы ландшафтных территориальных структур : палеогеографические и геоморфологические исследования / Г.И. Швебс, П.Г. Шищенко, М.Д. Гродзинский, Г.П. Ковеза // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 110-114 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
1478424
  Самойлова Г.С. Типы ландшафтов гор Южной Сибири : Тексты лекций / Г.С. Самойлова; Под ред.Михайлова Н.И. – Москва : Московский университет, 1973. – 56с.
1478425
  Лавриненко Д.Д. Типы леса Украинской ССР / Д.Д. Лавриненко. – М.-Л., 1954. – 92с.
1478426
   Типы лесных биогеоценозов южной тайги. – Москва : Наука, 1974. – 231с.
1478427
  Лавриненко Д.Д. и др. Типы лесных культур для площадей Гослесфонда УССР / Д.Д. и др. Лавриненко. – К.-Х., 1950. – 124с.
1478428
  Лавриненко Д.Д. и др. Типы лесных культур для Украины / Д.Д. и др. Лавриненко. – Киев, 1956. – 287с.
1478429
  Воробьев Д.В. Типы лесов европейской части СССР / Д.В. Воробьев; Погребняк П.С. – Киев : АН Украинской ССР, 1953. – 452с.
1478430
  Асадов К.С. Типы лесов Северного макросклона Малого Кавказа и закономерности их формирования : Автореф. дис. ... наук / Асадов К.С. ; Харьков. с.-х. ин-т им. В.В. Докучаева. – Харьков, 1966. – 22 с.
1478431
  Селезнев А. Типы лесорастительных условий Закарпатской области. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Селезнев А.; М-во высшего образования СССР.Харьк.ордена Труд.Красн.знамени с-х.ин-т. – Харьков, 1949. – 14 с.
1478432
  Егорова К.Л. Типы лингвистических заимствований. : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Егорова К.Л.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1971. – 20л.
1478433
  Страхов Н.М. Типы литогенеза и их эволюция в истории Земли / Н.М. Страхов. – М, 1963. – 535с.
1478434
  Григорова Ю.Б. Типы личности и продуктивность совместной деятельности студентов // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 75-78. – ISSN 2226-7514
1478435
  Воронин Н.И. Типы локальных поднятий южного склона кряжа Карпинского, история их развития и нефтегазоносность : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Воронин Н.И.; Ростов н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1478436
  Симоненко А.Н. Типы локальных структур Каганского поднятия, история их развития и нефтегазоносность. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Симоненко А.Н.; АН УзССР. Ин-т геологии и разработки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1962. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1478437
  Анелаускене А. Типы математических способностей и индивидуализация обучения математике (в IX-XI классах) : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Анелаускене А.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 27л.
1478438
  Башенина Н.В. Типы мегарельефа материков : (конспект отдельных избранных лекций по курсу " Геоморфология мира" / Н.В. Башенина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1964. – 36с.
1478439
  Калинин Э.Ю. Типы междисциплинарных исследований в классическом и современном естествознании // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
1478440
   Типы местности и природное районирование Бурятской АССР. – М. : Изд-во АН СССР, 1959. – 219с.
1478441
   Типы местности и природное районирование Бурятской АССР+ / В.С. Преображенский, Н.В. Фадеева, Л.И. Мухина, Г.М. Томилов; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Изд. АН СССР, 1959. – 217с.
1478442
   Типы местности и природное районирование Читинской области. – М. : б.и., 1961. – 159с.
1478443
   Типы местности и природное районирование Читинской области. – Москва : Изд. АН СССР, 1981. – 158с.
1478444
  Булатов В.Н. Типы местности и природное районирование юго-востока Западно-Сибирской равнины (в границах Томской обл.) : Автореф... канд. геогр.наук: / Булатов В. Н.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1966. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1478445
  Максютов Ф.А. Типы местности и характерные урочища западной части Башкирской АССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Максютов Ф.А.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1963. – 21л.
1478446
  Перцев А.В. Типы методологий историко-философского исследования / А.В. Перцев. – Свердловск, 1991. – 193с.
1478447
  Мусатов В.Н. Типы мотивации производных слов в русском языке // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 31-35. – ISSN 1562-1391
1478448
   Типы наддиалектных форм языка. – М. : Наука, 1981. – 309с.
1478449
  Фам Мин Хак Типы нарушений памяти при поражениях конвенкситальных отделов левого полушария головного мозга. (Нейродинамический анализ) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук / Фам Мин Хак ; МГУ , Фак-т психологии. – Москва, 1971. – 16 с.
1478450
  Кулешова Л.В. Типы населения птиц как отражения ярусной структуры растительных сообществ в лесах восточных склонов среднего Сихотэ-Алиня : Автореф... канд. геогр.наук: 694 / Кулешова Л.В.; Моск. гос. ун-т им .М.В.Ломоносова. Геогр. фак. – М., 1972. – 24л.
1478451
  Уемов А.И. Типы неопределенностей и проблема обоснования правомерности индуктивного вывода // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
1478452
  Попель П.П. Типы неорганических реакций : учебное пособие / П.П. Попель ; МВ и ССО УССР ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : КГУ, 1984. – 65 с.
1478453
  Мигирина Н.И. Типы номинаций для ообзначения статусов лица в современном русском языке / Н.И. Мигирина. – Кишинев, 1980. – 91с.
1478454
  Кейнис С. Типы образования литовских однословных терминов : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Кейнис С.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 20л.
1478455
   Типы общественных отношений на Востоке в средние века : [cб. статей]. – Москва : Наука, 1982. – 269 с.
1478456
  Васильченко А.П. Типы определительных конструкций в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Васильченко А.П.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1975. – 24л.
1478457
   Типы осадочных формаций нефтегазоносных бассейнов. – М. : Наука, 1980. – 304с.
1478458
  Светловская Н.Н. Типы отыменных и отместоименных наречий, засвидетельствованных памятниками русской письменности XV-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Светловская Н. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
1478459
  Волочкович К.Л. Типы палеозойских структур Южного Тянь-Шаня, их магматизм и металлогеническая характеристика / К.Л. Волочкович, Р.Д. Гаврилин, Т.Н. Ифантопуло. – Москва : Наука, 1973. – 127с.
1478460
  Курбанмурадов К. Типы песков западной части Низменных Каракумов. / К. Курбанмурадов. – Ашхабад, 1976. – 117с.
1478461
  Москалева В.Н. Типы петрографических провинций СССР (опыт формационного анализа) / В.Н. Москалева, Е.Т. Шаталов. – Москва : Недра, 1974. – 167 с. + Приложение: 6 карт
1478462
  Григораш А.М. Типы повествования в художественной прозе Булгакова // Русский язык и литература в школах Украины : Научно-методический журнал. – Харьков, 2006. – № 3. – С. 49-54
1478463
  Гецеу В.В. Типы подземных вод Дагестана и их бальнеологическое значение. / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1478464
  Гецеу В.В. Типы подземных вод Дагестана и их бальнеологическое значение. / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1478465
  Гецеу В.В. Типы подземных минераальных вод Дагестана и их бальнеологическое значение. / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1478466
  Гецеу В.В. Типы подземных минеральных вод Дагестана и их бальнеологическое значение / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1478467
  Гецеу В.В. Типы подземных минеральных вод Дагестана и их бальнеологическое значение / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1478468
  Гецеу В.В. Типы подземных минеральных вод Дагестана и их бальнеологическое значение. / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1478469
  Гецеу В.В. Типы подземных минеральных вод Дагестана и их бальнеологическое значение. / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1478470
  Гецеу В.В. Типы подземных минральных вод Дагестана и их бальнеологическок значение / В.В. Гецеу. – Махачкала, 1972. – 119с.
1478471
  Зеленько О.В. Типы пойменных лесов и лесные ассоциации Восточного Предкавказья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Зеленько О.В. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
1478472
  Горжевский Д.И. Типы полиметаллических месторождений Рудного Алтая, их происхождение и методы присков / Д.И. Горжевский. – Москва : Недра, 1977. – 197с.
1478473
  Лазаренко Ю.Н. Типы постпротерозойских осадочних железных руд на Украине и области их распространения : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Лазаренко Ю.Н. ; АН УССР , Ин-т геол. наук. – Киев, 1966. – 21 с.
1478474
  Реутов В.П. Типы правопонимания и проблема источников и форм права // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 2 (8). – С. 54-70. – (Юридические науки ; Вып. 2 (8)). – ISSN 1995-4190


  Анализируется зависимость между типом правопонимания и подходом к исследованию форм и источников права. Делается вывод о том, что различия между нормативным и социологическим типом правопонимания носят принци- пиальный характер лишь в оценке ...
1478475
  Банару В.И. Типы предикации во французском языке / В.И. Банару. – Кишинев, 1980. – 124с.
1478476
  Дерибас Л.А. Типы предложений в русском языке / Л.А. Дерибас, К.И. Мишина. – М., 1981. – 168с.
1478477
  Нурмаханова А.Н. Типы предложений по модальности и интонации в тюркских языках : Автореф... д-ра филол.наук: / Нурмаханова А.Н.; АН УзССР. Ин-т языка и литературы им. А.С.Пушкина. Лаб. отд. экспер. фонетики Ин-та языкозн. им. А.А.П. – Ташкент, 1966. – 48л.
1478478
  Наумова А.М. Типы природных комплексов осваиваемых территорий Среднего Приангарья : Автореф... канд. геогр.наук: 690 / Наумова А.М.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1478479
  Филиппов Б.В. Типы природных резервуаров нефти и газа / Б.В. Филиппов. – Л, 1967. – 124с.
1478480
  Чунжекова Ефросинья Николаевна Типы просого предложения в алтайском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Чунжекова Ефросинья Николаевна; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1973. – 20л.
1478481
  Фоминых Л.С. Типы простого предложения / Л.С. Фоминых. – Пермь, 1974. – 214с.
1478482
  Нурмаханова А.Н. Типы простого предложения в тюркских языках / А.Н. Нурмаханова. – Ташкент, 1965. – 156с.
1478483
  Джакубов И. Типы простого предложения современного киргизского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Джакубов И.; Джакубо И.; Ин-т яз. и лит. АН Казах.ССР. – Алма-Ата, 1951. – 15 с.
1478484
  Бавару А.М. Типы профессий: общие тенденции в соционе / А.М. Бавару, Д.А. Бавару // Соционика, ментология и психология личности : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко, Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2016. – № 1 (124). – С. 27-30. – ISSN 1680-4325
1478485
  Петрухина Е.В. Типы процессной семантики несовершенного вида в русском и чешском языках // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 48-69. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1478486
  Пикалова А.Н. Типы разговорных структур и элементов в устном научном монологе // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – C. 117-122. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
1478487
  Мисевич К.Н. Типы расселения в связи с особенностями хозяйственной деятельности в Ханты-Мансийском национальном округе. (Как одном из районов нового освоения Зап.-Сиб. низменности) : Автореф... канд. геогр.наук: 691 / Мисевич К.Н.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 20л.
1478488
  Комаров В.Л. Типы растений / В.Л. Комаров; ЛГУ. – 2-е изд. исправл. и доп. – Ленинград, 1935. – 324с.
1478489
  Комаров В.Л. Типы растений : учеб. пособ. для студ. гос. ун-тов и пед. ин-тов / ИВ.Л. Комаров ; АН СССР. – 3-е испр. изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1939. – 336 с.
1478490
  Савич В.М. Типы растительного покрова севера Приморья. / В.М. Савич. – Владивосток, 1928. – 52с.
1478491
  Комаров В.Л. Типы растительности Южно-Уссурийског края / В.Л. Комаров. – Петроград, 1917. – 298с. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России ; Часть 2 : Ботанические исследования 1913 года)
1478492
  Джавахишвили А.Н. Типы расчленения рельефа. / А.Н. Джавахишвили. – Тбилиси, 1942. – 209-224с.
1478493
  Гусельцева М.С. Типы рациональности как основание для периодизации психологического знания // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-16. – ISSN 0042-8841
1478494
  Хорева Белла Яковлевна Типы регионального метаморфизма и метаморфические комплексы юго-западного Памира и Иртышской зоны смятия : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 127 / Хорева Белла Яковлевна; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т. – Л., 1969. – 52л. – Бібліогр.:с.50-52
1478495
  Бердяев Н. Типы религиозной мысли в России : теософия и антропософия : духовное христианство : сектанство / Николай Бердяев // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [34] с.
1478496
  Иванова Елена Васильевна Типы ритмических модуляторов и их семантико-стилистические функции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Иванова Елена Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1984. – 24л.
1478497
  Магакьян И.Г. Типы рудных провинций и рудных формаций СССР / И.Г. Магакьян. – Москва : Недра, 1969. – 224с.
1478498
   Типы рудоносных фаций. – М. : Наука, 1978. – 222с.
1478499
  Тетяев М.М. Типы русскихвольфрамовых руд и их взаимоотношение / М.М. Тетяев. – Л, 1926. – 19с.
1478500
  Чехов Н.В. Типы русской школы в их историческом развитии / Н.В. Чехов. – К, 1923. – 149с.
1478501
  Лукавченко И.М. Типы связанного значения и устойчивые словесные комплексы в современном английском языке (на матер. словосочетаний типа V + N) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Лукавченко И.М. ; Москов. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 25 с.
1478502
  Артеменко Л.Б. Типы связей серединной части часторного словаря французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05. / Артеменко Л.Б.;. – Воронеж, 1975. – 22л.
1478503
   Типы сельского жилища в странах зарубежной Европы. – Москва : Наука, 1968. – 376с.
1478504
  Маркарян Р.А. Типы семантического противодействия в сфере форообразования и словообразования. / Р.А. Маркарян. – Ереван, 1970. – 418с.
1478505
  Квилинкова Е. Типы семьи у гагаузов в ХIX-первой половины ХХ века // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 10. – С. 50-54. – ISSN 1810-3081
1478506
  Смолина К.П. Типы синонимических отношений в русском литературном языке второй половины 18 века / К.П. Смолина. – Москва : Наука, 1977. – 158с.
1478507
  Данг Бинь Зан Типы синоптических процессов над Вьетнамом зимой и их связь с формами атомосферной циркуляции северного полушария : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Данг Бинь Зан ; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Ленинград, 1973. – 16 с.
1478508
  Широкова Н.А. Типы синтаксических конструкций с сравнительным союзом в составе простого предложения. / Н.А. Широкова. – Казань, 1960. – 156с.
1478509
  Кораблин В.В. Типы синтаксической связи в предложных адъективных словосочетаниях современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Кораблин В.В.; Калининский гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1970. – 28л.
1478510
  Еремеевская Нина Павловна Типы синтаксической связи в сложом предложении (на материале прозаических памятников средневерхненемецкого периода) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Еремеевская Нина Павловна; Моск. гос. ин-т иностран. яз. им. М.Тореза. – М., 1988. – 24л.
1478511
  Конькова Людмила Анатольевна Типы сказуемого в деловой письменности второй половины 18 века (по материалам Челябинского областного архива) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Конькова Людмила Анатольевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
1478512
  Лебедева А.Я. Типы сказуемого в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Лебедева А.Я.; Моск. гос. пед. ин-ти. – М., 1953. – 15л.
1478513
   Типы сказуемого в современном русском языке. – Иркутск : б.и., 1977. – 94с.
1478514
  Бибулатов Н.С. Типы склонения имен сущевительных в говорах плоскостного диалекта чеченского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бибулатов Н.С. ; АН ГрССР. – Тбилиси, 1967. – 21 с.
1478515
   Типы скупого в произведениях литературы русской и иностранной : Текст воспроизведен по древнейшшему списку XV века, изд. Православным Палестинским Обществом : Текст памятника. – Санкт-Петербург : Изд. И. Глазунова ; Тип. Глазунова, 1893. – [4], VI, 144 с., 1 л. ил. : 1 ил., портр. Н.В. Гоголя. – Экз. № 470910 без обл. – (Русская классная библиотека изд. под редакцией А.Н. Чудинова : Пособие при изучении русской литературы ; Вып. XV)


  Сост.: Плавт Тит Макций (-ок. 184) ; Теофраст Чудинов, Александр Николаевич (1843-1908) Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837) Мольер (1622-1673) Гоголь, Николай Васильевич (1809-1852) Содержание: Кубышка: Комедия Плавта: (Излож. содерж.). ...
1478516
  Тираспольский Геннадий Исаакович Типы слов и части речи : Учеб. пособие / Тираспольский Геннадий Исаакович. – Сыктывкар : Перм. ун-т, 1978. – 51с.
1478517
  Уфимцева А.А. Типы словесных знаков / А.А. Уфимцева ; Акад. Наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1974. – 206 с.
1478518
  Ушакова Галина Федоровна Типы словообразовательных значений приставочных глаголов современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.24 / Ушакова Галина Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1984. – 24л.
1478519
  Демьяненко А.Ф. Типы словосочетаний в русской письменности конца 17-начала 18 в. / А.Ф. Демьяненко. – Киев, 1967. – 200с.
1478520
  Демьяненко А.Ф. Типы словосочетаний в русской письменности конца XVII -- начала XVIII вв. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Демьяненко А. Ф. ; АН УССР , Секц. общественных наук. – Киев, 1964. – 17 с.
1478521
  Широкова Н.А. Типы сложноподчиненных предложений, выражающих отношения сравнения, в современном русском литературном языке. / Н.А. Широкова. – Казань, 1963. – 56с.
1478522
  Пюрбеев Г.Ц. Типы сложных предложений в монгольских языках / Г.Ц. Пюрбеев. – М., 1979. – 145с.
1478523
  Родионов Г.Г. Типы слюдоносных пегматитовых тел и их промышленная оценка : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Родионов Г. Г.; М-во геол. и охраны недр. ВНИИ минер. сырья ВИМС. – М., 1957. – 26л.
1478524
  Родионов Г.Г. Типы слюдоносных пегматитовых тел и их промышленная оценка / Г.Г. Родионов. – М., 1959. – 84с.
1478525
  Жарких Е.Ю. Типы соотношений прилагательных и коррелятивных им наречий в современном английском языке. : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Жарких Е.Ю.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 15с.
1478526
  Пискун Анна Фнуфриева Типы составного и сложного сказуемого в современном украинском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 02.02 / Пискун Анна Фнуфриева ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1972. – 20 с.
1478527
  Николаева Л.В. Типы социального прогресса / Л.В. Николаева. – М., 1967. – 80с.
1478528
  Менделева О.В. Типы социальной идентичности бизнесменов и модели их коммуникативного поведения // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.168-171. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1478529
  Мананга Жюль Типы срастания минералов в железистных кварцитах докембрия и закономерности их формирования : Автореф . дис. ... канд. геол.-мин. наук : 04.00.20 / Мананга Жюль; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 29 с.
1478530
  Флоренская Эльза Александровна Типы структурно-семантических отношений между частями сложного предложения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Флоренская Эльза Александровна; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1981. – 21л.
1478531
  Нагайчук В.Т. Типы структурно-семантических связей суффиксальных образований в хирургической терминологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Нагайчук В.Т.; КГУ. – К, 1978. – л.
1478532
  Нагайчук В.Т. Типы структурно-семантических связей суффиксальных образований в хирургической терминологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Нагайчук В.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1978. – 17л.
1478533
  Еременко Галина Федоровна Типы структурных вариантов слова в словообразовательных гнездах современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Еременко Галина Федоровна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1979. – 23л.
1478534
  Бакланов П.Я. Типы структурных трансформаций в территориальных социально-экономических системах // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 12-17 : рис., табл. – Библиогр.: с. 16-17. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
1478535
  Анисов А.М. Типы существования // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 7. – С.100-112. – ISSN 0042-8744
1478536
  Самарцев Евгений Типы тарифов в американских гостиницах // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 42-49 : фото
1478537
   Типы текста и специфика функционирования языковых средств. – Куйбышев : б.и., 1986. – 152с.
1478538
  Гожев А.Д. Типы территории верховьев р. Малой Лабы / А.Д. Гожев. – С. 23-65
1478539
   Типы традиционного сельского жилища народов Юго-Восточной, Восточной и Центральной Азии. – М. : Наука, 1979. – 286с.
1478540
   Типы традиционного сельского жилища народов Юго-Западной и Южной Азии. – М. : Наука, 1981. – 286с.
1478541
  Алексеев Е.В. Типы украинского леса : Правобережье / проф. Е.В. Алексеев. – Київ : Друкарня К. ф. Книгоспілки, 1925. – 64 с. + Прил.: Классификация типов леса правобережной Украины.1.Типы по суходолу, изд. 2-е, испр. / Е.В. Алексеев
1478542
  Синицын Н.Т. Типы управления в системах / Н.Т. Синицын, И.З. Цехмистро // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1988. – Вып. 66 : Философские проблемы физики, кибернетики, математики
1478543
  Пфейффер Г.В. Типы уравнений и систем уравнений с частными производными первого порядка, обладающих интегралами Lie данного класса // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 5 с.
1478544
   Типы уроков по русскому языку, их структура и методика проведения. – Киев : КГУ, 1985. – 55с.
1478545
  Чуча Олеся Леонидовна Типы установок в процессе чтения поэтических текстов // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 107-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматривается проблема восприятия и понимания поэзии. Для восприятия стихотворений важную роль играет взаимовлияние семантической и ритмической сторон текста. Предполагается существование трех типов установок при чтении поэтического текста: на ...
1478546
  Лицарев М.А. Типы флогопитовых месторождений алдана, условия их образования и закономерности локанизации. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Лицарев М.А.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 25л.
1478547
  Норакидзе В.Г. Типы характера и фиксированная установка / В.Г. Норакидзе. – Тбилиси, 1966. – 192с.
1478548
  Холодов В.Н. Типы элизионных систем и связанные с ними месторождения полезных ископаемых // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2013. – № 3 (33). – С. 5-42. – ISSN 1999-7566
1478549
  Шмидт Г.А. Типы эмбриогенеза и их приспособительное значение / Г.А. Шмидт. – Москва, 1968. – 232с.
1478550
  Шмидт Г.А. Типы эмбриональных корреляций / Г.А. Шмидт, 1938. – 201-218 с.
1478551
  Нукалова Валентина Ивановна Типы эмоциональных связей в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Нукалова Валентина Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 24л.
1478552
  Заридзе Г.М. Типы эндогенных геологических формаций / Г.М. Заридзе. – Тбилиси : Ганатлеба, 1966. – 72 с.
1478553
  Спиридонов А.М. Типы эндогенных геохимических полей и их поисковое значение / А.М. Спиридонов, Л.Д. Зорина, В.А. Романов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 370-380 : рис., табл. – Библиогр.: с. 379-380. – ISSN 0016-7886
1478554
  Прямоносов П.С. Типы эндогенных металлогенических зон, их рудные формации и металлогенические эпохи Урала. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.133 / Прямоносов П.С.; Свердлов. горный ин-т. – Свердловск, 1970. – 23л.
1478555
  Телия В.Н. Типы языковых значений / В.Н. Телия. – М., 1981. – 269с.
1478556
   Типы языковых значений. – Рязань : РГПИ, 1986. – 111с.
1478557
  Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. / Е.С. Кубрякова. – М., 1981. – 200с.
1478558
  Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: оценка, событие, факт / Арутюнова Н.Д. ; отв. ред. Г.В. Степанов ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва : Наука, 1988. – 341 с.
1478559
  Онищук В.О. Типы, структура и методика урока в школе / В.О. Онищук. – Киев, 1976. – 184с.
1478560
  Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса / В.П. Нажимов. – Калининград, 1977. – 92с.
1478561
  Голяндин А. Тир // Знание - сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / АОН "Редакция журн. "Знание - сила". – Москва, 2011. – № 10 (1012). – С. 114-121. – ISSN 0130-1640


  Исчезнувшие города: Тир. Между осадой, осадой и осадой. Историков давно увлекал вопрос, каким образом солдаты Александра Македонского, сумели все-таки перегородить широкий морской пролив и взять финикийский город Тир.
1478562
  Самойлова Т.Л. Тира в 6 - 1 вв до н.э. / Т.Л. Самойлова. – К, 1988. – 120с.
1478563
  Сон Н.А. Тира Римского времени / Н.А. Сон. – К., 1993. – 154с.
1478564
  Игнатьев О.К. Тирадентис. (1748-1792) / О.К. Игнатьев. – М., 1966. – 173с.
1478565
  Егоров В.В. Тираж - 150 миллионов / В.В. Егоров. – М, 1975. – 130с.
1478566
  Валье-Инклан Тиран Бандерас / Валье-Инклан. – Москва-Ленинград, 1959. – 215с.
1478567
  Валье-Инклан Тиран Бандерас / Валье-Инклан. – Москва, 1973. – 207с.
1478568
  Валье-Инклан дель Рамон Тиран Бандерас // Туман. Авель Санчес : пер. с исп. / Унамуно Мигель де. – Москва : Художественная литература, 1973. – С. 305-476. – (Библиотека всемирной литературы ; т. 141 ;Серия третья. Литература XX в.)
1478569
  Сюндюков І. Тиран і митці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 90)


  Канадський професор українського походження Сергій Єкельчик - про те, як творилася сталінська культура в Україні.
1478570
  Будько Є. Тирана без тирана. Нові часи та герої в столиці Албанії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 33/34 (509/510), 18-31.08.2017 р. – С. 60-62. – ISSN 1996-1561
1478571
  Кассис В.Б. Тирания вещей / В.Кассис, Л.Колосов, М.Стуруа. – Москва : Политиздат, 1983. – 224 с. : фотоилл.
1478572
  Гусєв В.І. Тиранія / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 372. – ISBN 966-642-073-2
1478573
  Луцьків А. Тиранія і росіяни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 липня (№ 115/116). – С. 7


  Спадкоємність московської тиранії: аргументи 1952 року.
1478574
  Хоменко О. Тиранія не поглинула свободи. Про Сагайдачного і козаків-переможців у Хотинській битві 400 років // Україна молода. – Київ, 2021. – 16-17 листопада (№ 120/121)


  "Того дня, виходячи з хати, підійдеш до дверей і на порозі зустрінеш Сагайдачного», - ці рядки з давньої, ще самвидавного періоду поезії Василя Голобородька повсякчас зринали у пам’яті, коли я ходив цією виставковою залою між старовинними гарматами, ...
1478575
  Григоренко Б.А. Тиранія та "політія" як діалектика форм політичного врядування в Арістотеля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 69-72
1478576
   Тиранія чи сильна рука? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 33 (353). – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Епоха Ердогана наближається до наступного витка.
1478577
  Маслак О. Тиранія як проблема філософії права та філософії політики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 3. – С. 120-123. – ISSN 0235-7941
1478578
  Эльфонд И.Я. Тираноборцы / И.Я. Эльфонд. – Саратов, 1991. – 142с.
1478579
  Берве Г. Тираны Греции / Г. Берве. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 640с. – (Исторические силуэты). – ISBN 5-222-0036-8-Х
1478580
  Марецкая С.К. Тирасполь. Историко-географический очерк. / С.К. Марецкая. – Кишинев, 1958. – 102с.
1478581
   Тирасполь. Страницы истории. Главная улица. Размах шагов саженых. В мире прекрасного. – Кишинев : Тимпул, 1972. – 50 с.
1478582
   Тираспольский район : [фотоальбом. – Кишинэу : Картя молдовеняскэ, 1966. – [114] с.
1478583
  Генис А.А. Тиратрон с холодным катодом как элемент электрической цепи. : Автореф... Канд.техн.наук: / Генис А.А.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1961. – 20л.
1478584
  Дмитренко Л.П. Тиратронные релейные устройства / Л.П. Дмитренко. – Москва, 1973. – 89с.
1478585
  Мисевра Н.И. Тиреоидный гомеостаз и аминокислотные резервы в условиях голодания : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Мисевра Н.И.;. – Ужгород, 1986. – 256л. – Бібліогр.:л.197-256
1478586
  Мисевра Наталья Ивановна Тиреоидный гомеостаз и аминокислотные резервы в условиях голодания : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Мисевра Наталья Ивановна; Киев. гос. ун-т. – К., 1986. – 21л.
1478587
  Мисевра Наталья Ивановна Тиреоидный гомеостаз и аминокислотные резервы в условиях голодания : Автореф... канд. биологическихнаук: 03.00.04 / Мисевра Наталья Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 21л.
1478588
  Потин В.В. Тиреостимулирующая активность крови и ее роль в патогенезе диффузного токсического зоба. : Автореф... доктор мед.наук: 14.00.03 / Потин В.В.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1973. – 30л.
1478589
  Морнер Б. Тири-Тири. Цейлонская повесть. / Б. Морнер. – Л.-Москва, 1924. – 155с.
1478590
  Шишкін Михайло Анатолійович Тиристорний перетворювач частоти з мікропроцесорною системою управління прогнозного типу : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.12 / Шишкін Михайло Анатолійович; Харківський держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 18л.
1478591
  Шишкін Михайло Анатолійович Тиристорний перетворювач частоти з мікропроцесорною системою управління прогнозного типу : Автореф... кандид. техн.наук: 05.09.12 / Шишкін Михайло Анатолійович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 17л.
1478592
  Гаранюк Петро Ігорович Тиристорні перетворювачі частоти. Методика аналізу перехідних і усталених режимів роботи : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Гаранюк П.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1478593
  Булатов О.Г. Тиристорно-конденсаторные источники питания для электротехнологии / О.Г. Булатов, А.И. Царенко, В.Д. Поляков. – Москва, 1989. – 198 с.
1478594
  Иванчук Б.Н. Тиристорные и магнитные стабилизаторы напряжения / Б.Н. Иванчук, Р.А. Липман, Б.Я. Рувинов. – Москва, 1968. – 112 с.
1478595
   Тиристорные источники питания современных электротехнических установок. – Уфа
№ 12. – 1983
1478596
  Королев В.Н. Тиристорные преобразователи для бестрасформаторных вентильных каскадов : Автореф... канд. техн. наук: 05.09.12 / Королев В. Н.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1981. – 25л.
1478597
  Ромаш Э.М. Тиристорные преобразователи постоянного тока / Э.М. Ромаш. – Москва : Энергия, 1973. – 113 с.
1478598
  Исаков Ю.А. Тиристорные преобразователи превышенной частоты / Ю.А. Исаков, А.П. Платонов. – Киев, 1976. – 144 с.
1478599
  Бернштейн И.Я. Тиристорные преобразователи частоты без звена постоянного тока / И.Я. Бернштейн; И.Я. Берштейн. – Москва : Энергия, 1968. – 88 с. : черт. – Библиогр.: с. 85-88. – (Библиотека по автоматике ; вып. 306)
1478600
  Аранчий Г.В. Тиристорные преобразователи частоты для регулируемых электроприводов / Г.В. Аранчий, Г.Г. Жемеров, И.И. Эпштейн. – Москва : Энергия, 1968. – 128 с. – (Библиотека по автоматике ; вып. 271)
1478601
  Данюшевская Е.Ю. Тиристорные реверсивные электроприводы постоянного тока. / Е.Ю. Данюшевская. – М., 1970. – 97с.
1478602
  Дмитренко Л.П. Тиристорные релейные и регулирующие устройства / Л.П. Дмитренко. – М., 1988. – 127с.
1478603
  Исаков Ю.А. Тиристорные системы электропитания / Ю.А. Исаков. – Киев, 1974. – 131 с.
1478604
  Булатов О.Г. Тиристорные схемы включения высокоинтенсивных источников света / О.Г. Булатов, В.С. Иванов, Д.И. Панфилов. – Москва, 1975. – 175 с.
1478605
  Кублановский Я.С. Тиристорные устройства / Я.С. Кублановский. – Москва, 1978. – 96 с.
1478606
  Кублановский Я.С. Тиристорные устройства / Я.С. Кублановский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1987. – 112 с. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1104)
1478607
  Боголюбов Н.В. Тиристорные устройства в системах управления технологическими процессами обработки воды / Н.В. Боголюбов, И.Т. Гороновский. – Киев, 1982. – 200 с.
1478608
  Скаржепа В.А. Тиристорные цифровые регуляторы температуры / В.А. Скаржепа. – К., 1979. – 144с.
1478609
  Зеленов А.Б. Тиристорный асинхронный электропривод для некоторых стационарных установок. / А.Б. Зеленов. – К., 1972. – 18с.
1478610
   Тиристорный электропривод постоянного тока. – Москва : Энергия, 1971. – 104 с.
1478611
  Королев Ю.Н. Тиристоры / Ю.Н. Королев. – Москва, 1968. – 64 с.
1478612
   Тиристоры : технический справочник. – 2-е изд., доп. – Москва : Энергия, 1971. – 560 с.
1478613
  Замятин В.Я. Тиристоры / В.Я. Замятин, Б.В. Кондратьев. – Москва
Вып. 40. – 1980. – 65 с.
1478614
  Герлах В. Тиристоры / В. Герлах. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 328 с.
1478615
   Тиристоры : справочник. – Москва : Радио и связь, 1990. – 270 с.
1478616
  Дзюбин И.И. Тиристоры в электрических схемах / И.И. Дзюбин. – Москва, 1972. – 112 с.
1478617
   Тиристоры в электроустановках / В.И. Стульников, П.И. Лапченко, Е.В. Колчев, В.А. Литвиненко; В.И. Стульников, П.И.Лапченко. – Киев : Техніка, 1967. – 100 с.
1478618
  Кузьмин В.А. Тиристоры малой и средней мощности / В.А. Кузьмин. – М, 1971. – 184с.
1478619
  Грехов И.В. Тиристоры, выключаемые током управления / И.В. Грехов, И.А. Линийчук. – Ленинград, 1982. – 95 с.
1478620
  Спаре В. Тирлеанские девчонки : роман / Велта Спаре ; пер. с лат. Ю.Каппе. – Рига : Лиесма, 1971. – 338 с.
1478621
  Спаре Тирлеанские девчонки : роман / Велта Спаре ; пер. с латышск. Ю. Каппе. – Москва : Военное издательство, 1974. – 245 с.
1478622
  Коваль Неля Тирлич ваточниковий на території Ужанського НПП // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 4 (128), липень - серпень. – Бібліогр.: 4 назв.
1478623
  Захваткин А.А. Тироглифоидные клещи /Tiroglyphoides/ / А.А. Захваткин. – В кн.: Фауна СССР. Т.IV, вып. 1. – М.-Л., 1941. – с.
1478624
   Тирозин- тРНК синтетаза її окремі домени вірогідні аутоімунні компоненти патогенезу раку передміхурової залози / М. Гром, Л. Яковенко, Л. Сидорик, О. Корнелюк, В. Григоренко, М. Вікарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 38-44. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Показано статистично значиме підвищення рівнів аутоантитіл до тирозил-тРНК синтетази та її окремих доменів з прозапальними та ангіогенними властивостями у пацієнтів з раком передміхурової залози у порівнянні з такими клінічно здорових донорів. ...
1478625
   Тироль у Києві // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 19 : фото
1478626
  Гавличек-Боровский Тирольские элегии / Гавличек-Боровский. – Москва, 1963. – 223с.
1478627
  Сандлер А.С. Тиросторные инверторы с широтно-импульсной модуляцией для управления асинхронными двигателями. / А.С. Сандлер, Ю.М. Гусяцкий. – М, 1968. – 95с.
1478628
   Тирукурал. – М. : Изд. вост. лит., 1963. – 156с.
1478629
   Тирукурал : Праведность. Мудросьб. Любовь. – М. : Худож.лит., 1974. – 188с.
1478630
   Тирукурал : Праведность. Мудрость. Любовь : избранные афоризмы / Пер. с тамил., [вступ. ст. и коммент.] А. Ибрагимова ; редакция П. Сомасундарама ; худож. Г. Поплавский]. – Москва : Художественная литература, 1980. – 173 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1478631
  Торопов К.В. Тиры и стрельбища. Устройство и оборудование стрелково-спортивных тиров и стрельбищ для стрельбы из спортивного оружия / К.В. Торопов, А.А. Ищенко. – М, 1965. – 152с.
1478632
  Івченко Андрій Тиса // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 48
1478633
  Літонінський В. Тиск зростає // Кореспондент / ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім" ; в. о. ред. О. Крамаренко. – Киев, 2022. – № 1/2 (889/890), 28 січня 2022. – С. 20-23. – ISSN 2305-3364
1478634
  Рудько Г.І. Тиск на біосферу: реанімація чи шлях на Марс = Давление на биосферу: реанимация или путь на Марс = Pressure on the biosphere: reanimation or the way to Mars : монографія / Г.І. Рудько, О.М. Адаменко ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2014. – 335, [1] с. : іл., фот., табл. – Дод. тит. арк., зміст, вступ, висновок парал. укр., рос., англ. – ISBN 978-966-399-592-2
1478635
  Василик В. Тиск на суд власною персоною. Чи повинні бути етичними слги Феміди у відставці? / В. Василик, І. Бігунець // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 26 травня - 1 червня (№ 21). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1478636
   Тиск нових суспільних вимог на вищу освіту : її структура і підготовка кадрів ХХІ ст. // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 93-99.


  Досліджено систему вищої освіти України в аспектах її відповідності до провідних світових тенденцій розвитку суспільства, економіки, освіти й науки.
1478637
  Якимчук М.А. Тиск, температура і напруженість атмосферної електрики // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1684-2189
1478638
  Кешоков А.П. Тисовое дерево : поэма / А.П. Кешоков. – Москва : Детгиз, 1958. – 80 с.
1478639
  Иллеш Б. Тисса горит / Б. Иллеш. – Москва, 1934. – 560с.
1478640
  Иллеш Б. Тисса горит / Б. Иллеш. – Москва, 1959. – 667с.
1478641
  Письменна Л.М. Тисяча вікон і один журавель / Л.М. Письменна. – Київ, 1984. – 510с.
1478642
  Письменна Л.М. Тисяча вікон і один журавель / Л.М. Письменна. – Київ, 1988. – 331с.
1478643
  Гаврилів Тимофій Тисяча гульденів : повість // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 240/241. – 118-126
1478644
  Савчин М. Тисяча доріг : Спогоди жінки учасниці підпільно-визвольної боротьби під час і після Другої світової війни / Марія Савчин. – Київ : Смолоскип, 2003. – 546с. – ISBN 966-7332-80-2
1478645
  Гельрігель А. Тисяча і один острів / А. Гельрігель. – Харків, 1929. – 236с.
1478646
   Тисяча і одна ніч : вибрані казки ; для мол. й сер. шк. віку. – Київ : Веселка, 1984. – 154 с. : іл. – (Бібліотечна серія)
1478647
   Тисяча і одна ніч : Вибр. казки й повісті. – Київ : Дніпро, 1991. – 410с.
1478648
  Безсмертна Л. Тисяча і одна ніч ажнабійок // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 15 червня (№ 24). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Новий роман Марини Гримич "Ажнабія на червоній машині".
1478649
   Тисяча і одна усмішка : Анекдоти, жарти, дотепи, замальованки з натури. – К. : Український писбменник, 1994. – 237с.
1478650
  Максименко О. Тисяча й один спосіб говорити про війну. українська воєнна література виходить на нові рубежі й закріплюється на них, стаючи дедалі вагомішим явищем // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 6 (690), 12-18.02.2021. – С. 45-47. – ISSN 1996-1561
1478651
  Авдєєнко С.І. Тисяча й одна смерть : український рахунок / Сергій Авдєєнко. – Запоріжжя : Дике поле, 2006. – 632с. – ISBN 966-8132-43-2
1478652
   Тисяча первая ночь // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 16-21 : фото
1478653
  Тютюнник А.М. Тисяча перше джерело : поезії / А.М. Тютюнник. – Сімферополь : Таврія, 1981. – 49 с.
1478654
  Дубинянський М. Тисяча посмішок помаранчевої революції : політичні сатири / Михайло Дубинянський ; [ пер. із російської М. Ноги ]. – Київ : Факт, 2005. – 560 с. – ISBN 966-359-054-8
1478655
  Семчишин М. Тисяча років української культури : історчний огляд культурного процесу / Мирослав Семчишин. – 2-е вид. – Київ : АТ "Друга рука" ; МП "Фенікс", 1993. – 550 с.
1478656
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-065-4
Т.1 : (Х - ХV cт.)/ Ю.Косенко. – 2001. – 632с.
1478657
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-039-5
Т.2.;Кн.1 : ( ХVI ст.)/ Ред.тому С.Коба. – 2001. – 560с.
1478658
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-081-6
Т.2.;Кн.2 : ( Перша половина ХVIІ ст.)/ Ред.тому С.Коба. – 2001. – 536с.
1478659
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-077-8
Том 3, кн.2 : Остання чверть 17-початок 18 ст.)/ Ред.тому С. Коба. – 2001. – 576с.
1478660
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-078-6
Т.3.; Кн.1 : (Третя чверть ХVII ст.)/ Ред.тому С.Коба. – 2001. – 504с.
1478661
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-082-4
Т.4.; Кн.1 : ( Перша третина Х VIII ст.)/ Ред.тому В.Грабовський. – 2001. – 520с.
1478662
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-084-0
Т.4.;Кн. 3 : (Кінець ХVIII cт.). – 2001. – 296с.
1478663
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-083-2
Т.4.;Кн.2 : ( Середина ХVIII ст.)/ Ред.тому В.Грабовський. – 2001. – 360с.
1478664
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : у 9 т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-071-9
Т. 5, кн. 1 : ( ХІХ cт.) / ред. тому Ю. Косенко. – 2001. – 509 с.
1478665
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : у 9 т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-072-7
Т. 5, кн. 2 : (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / ред. тому Ю. Косенко. – 2001. – 374 с.
1478666
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-067-0
Т.6 : (90-ті роки ХІХ - 20-ті роки ХХ ст.)/ Ред.тому В.Полковенко. – 2001. – 520с.
1478667
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-076-Х
Т.7 : (20-ті-40-ві роки ХХ ст.)/ Ред.тому Г.Лозинська. – 2001. – 440с.
1478668
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : у 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-059-Х
Т. 8 : (40-ві - 80-ті рр. ХХ ст.) / Ред. тому Н. Сойко. – 2001. – 400 с.
1478669
   Тисяча років української суспільно-політичної думки = One thousand years of ukrainian social and political thought : У 9-ти т. – Київ : Дніпро. – ISBN 966-578-075-5
Т.9 : (1989-2001 років)/ Ред.тому Я.Паньків. – 2001. – 660с.
1478670
   Тисяча років Чернігівській Єпархії : Тези доповідей церковно-історичної конференції. – Чернігів, 1992. – 118с.
1478671
  Малишевський І.Ю. Тисяча свідків / І.Ю. Малишевський, В.Г. Решетилов. – Київ, 1966. – 267с.
1478672
  Полтава Л. Тисяча сімсот дев"ять : історичний роман з часів гетьмана Івана Мазепи / Леонід Полтава. – Вид. 3-тє. – Київ : Українська видавнича спілка, 2004. – 240 с. – ISBN 966-7060-70-5
1478673
  Гармаш Ю. Тисяча снопів вітру // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 100-107
1478674
   Тисяча та одна ніч у Туреччині // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-57 : фото
1478675
   Тисяча усмішок. – Київ : Дніпро, 1970. – 288 с.
1478676
   Тисяча цитат з українського письменства : Збірник. – Київ : Смолоскип, 1996. – 278с. – ISBN 1-889240-04-4
1478677
   Тисяча цитат з українського письменства : Збірник. – Київ : Смолоскип, 2001. – 232с. – ISBN 1-889-240-04-4
1478678
  Пилипенко С.В. Тисячі в одиницях : вибрані оповідання і байки / Сергій Пилипенко. – [Вид. 2-ге відред.]. – Київ : Київ-Париж-Дакар, 2018. – 345, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Розстріляне відродження). – ISBN 978-966-97620-6-1
1478679
  Ковтун Владлен Тисячі доріг і сотні перхресть // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 151-155. – ISSN 0869-3595
1478680
  Сорока В. Тисячі розмов заради майбутнього // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 13 вересня (№ 35). – С. 1, 12-13. – ISSN 2219-5793
1478681
  Шостак В.А. Тисячолітнє дерево : народні музичні інструменти Закарпаття: музичні традиції і сучасність / Віктор Шостак. – Ужгород : Карпати, 2016. – 206, [2] с. : іл., табл., фот. – Резюме англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-671-429-2
1478682
  Левченко О.. Тисячолітні зв"язки. Що пов"язувало Подніпров"я, а згодом і Україну з Кримом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 9 (693), 5.03- 11.03.2021. – С. 35-37. – ISSN 1996-1561
1478683
  Букет Є. Тисячолітні традиції українського державотворення // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021
1478684
  Ричка В. Тисячолітній Володимир // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 лютого (№ 34/35). – С. 8


  Великий хреститель України-Руси та його слід в історії.
1478685
  Ричка В. Тисячолітній Володимир // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20-21 лютого (№ 29/30). – С. 8


  Великий хреститель України-Руси та його слід в історії.
1478686
  Ричка В. Тисячолітній Володимир // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 8


  Великий-хреститель України-Руси та його слід в історії.
1478687
  Панченко В. Тисячолітній Загребельний : Сторінки спогадів і подорожні нотатки з малої батьківщини письменника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 62-67. – ISSN 0130-5263
1478688
  Загребельний П.А. Тисячолітній Миколай : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Довіра, 1994. – 636с.
1478689
  Загребельний П.А. Тисячолітній Миколай : роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо. – (Література). – ISBN 966-03-1509-0
Т. 1 : Полювання на хлястики. – 2001. – 399с.
1478690
  Загребельний П.А. Тисячолітній Миколай : Роман / П.А. Загребельний. – Харків : Фоліо. – (Література). – ISBN 966-03-1630-5
Т. 2 : Залізні зуби. – 2001. – 461с.
1478691
  Загребельний Павло Тисячолітній Миколай : Роман у 2-х частинах / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо. – (Література). – ISBN 966-03-2612-2
Ч. 2 : Залізні зуби. – 2004. – 461с.


  Розповідь-спогад людини, яка прожила десять століть - від часів князя Володимира до наших днів - не одне життя, щоразу ніби вмираючи та знову народжуючись, і завжди з і"мям Миколай
1478692
   Тисячолітня спадщина...і майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 липня (№ 133). – С. 4


  Український народ відзначає День Володимира і Хрещення Київської Русі-України.
1478693
  Бебик Валерій Тисячолітня Україна: Енеїда - Шумер - Троя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-70. – Бібліогр. в кінці ст.
1478694
  Бебик Валерій Тисячолітня Україна: Енеїда - Шумер - Троя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 69-70. – Бібліогр. в кінці ст.
1478695
   Тисячоліття : Поетичний переклад України-Руси. – Київ : Дніпро, 1995. – 696 с. – ISBN 5-308-01497-3
1478696
   Тисячоліття жінки : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 124 : Фото
1478697
  Наєнко М. Тисячоліття українського літературознавства // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 62-91. – ISBN 978-617-7993-01-7
1478698
  Наєнко М.К. Тисячоліття українського літературознавства (стаття друга) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 35. – C. 22-38. – (Серія "Філологічні науки")


  З відкриттям у Києві Університету св. Володимира історична школа здобувається на головне місце в українському літературознавстві. За цією методологією перший ректор університету М. Максимович проаналізував "Слово про похід Ігоря" (1835), а його ...
1478699
  Будний В. Тисячоліття українського перекладу / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 90-93. – ISBN 978-966-518-485-0
1478700
  Щербатюк О. Тисячоліття української культури: запитання, постаті крізь призму художньої традиції // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
1478701
  Нечаїв С. Тисячоліття української медицини як шлях до лікарського самоврядування: київський вимір // Українські медичні вісті : науково-практичний часопис / Всеукр. лікарське т-во ; голов. ред. Мусій О.С. ; редкол.: Гаврилюк С.О., Крушинська Н.А., Мушак С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 12, № 2 (85). – С. 89-99. – ISSN 2709-4456


  З історії медичного факультету Імператорського університету Святого Володимира.
1478702
   Тисячоліття християнства в Україні = Millennium of Christianity in Ukraine : урочистості 1988 року. – Нью-Йорк : Крайовий Комітет Тисячоліття Християнства в Укра ні, 1992. – 523 с. : іл. – ISBN 0-914834-88-6
1478703
  Нікітенко Н.М. Тисячоріччя першої літописної згадки про Софію Київську // Матеріали Круглого столу, присвяченого Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017) / Круглий стіл, присвячений Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017). – Київ : Національний заповідник "Софія Київська", 2017. – С. 15-33. – ISBN 978-966-2377-29-3
1478704
  Вандек В. Тит Лукреций Кар и его философия воинствующего атеизма. / В. Вандек. – Москва-Ленинград, 1931. – 40с.
1478705
  Лютий А.П. Титан - елемент, який досліджується вченими та впроваджується у виробництво вже протягом двохсот років // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 19-23
1478706
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Рига : Латгосиздат, 1950. – 520с.
1478707
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Таллин, 1956. – 592 с.
1478708
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Киев, 1959. – 590 с.
1478709
  Корнилов И.И. Титан / И.И. Корнилов. – М., 1975. – 308с.
1478710
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Москва : Правда, 1981. – 608 с.
1478711
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Минск, 1987. – 572с.
1478712
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Л., 1988. – 572с.
1478713
  Драйзер Т. Титан / Т. Драйзер. – Куйбышев, 1991. – 567с.
1478714
  Драйзер Т. Титан : роман : [пер. с англ.] / Теодор Драйзер ; [ил. С. Злобина, О. Шахова]. – Курск : Сеймъ, 1992. – 479, [1] с. : ил. – Печ. по изд.: Теодор Драйзер. Собр. соч.: в 12 т. Москва: Правда. Т. 4, 1973. – ISBN 5-85834-034-2
1478715
  Драйзер Т. Титан : [роман : пер. с англ.] / Теодор Драйзер. – Москва : Эй-Ди-Лтд, 1993. – 543, [1] с. – ISBN 5-85869-016-5
1478716
  Шестаков Андрій Титан "інженерного Ренесансу" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-45. – ISSN 0130-5212
1478717
   Титан атомного века. [Игорь Васильевич Курчатов] : подготовила А. Пименова // В мире науки : научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 4, спецвыпуск : Курчатовский институт - 70 лет. Из прошлого в будущее. – С. 15-19. – ISSN 0208-0621


  Академик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Сталинских премий СССР. Награжден пятью орденами Ленина, другими орденами и медалями, в том числе Серебряной медалью Мира им. Жолио-Кюри, грамотой «Почетный гражданин ...
1478718
  Абковиц С. Титан в промышленности = Titanium in industry/ Technolory of structural titanium / С. Абковиц, Дж. Бурке, Р. Хилц ; пер. с англ. В.А. Алексеева ; под. ред. С.Г. Глазунова, Л.П. Лужникова. – Москва : Оборонгиз, 1957. – 146 с. : ил. – Библиогр. в конце гл.
1478719
  Комсток Дж.Ф. Титан в чугуне и стали / Дж.Ф. Комсток. – М., 1956. – 355с.
1478720
  Черниш Н. Титан дії, речник української науки і культури в діаспорі // Подвижники енциклопедичної справи : наукові портрети / Н.І. Черниш. – Львів : Піраміда, 2020. – С. 66-89. – ISBN 978-966-441-556-6


  Володимир Михайлович Кубійович — український історик, географ, енциклопедист, видавець, громадсько-політичний діяч, організатор видання та головний редактор Енциклопедії українознавства та фундаментальної праці "Геоґрафія українських і сумежних земель".
1478721
   Титан для народного хозяйства. – М. : Наука, 1976. – 288с.
1478722
  Семенюк Г.Ф. Титан духу і чину // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 5-7. – ISSN 2520-6346
1478723
  Липкес Я.М. Титан и его применение в технике. / Я.М. Липкес. – М., 1945. – 64с.
1478724
   Титан и его сплавы : Сборник переводов. – М. : Изд. иностр. лит.
Ч.1. – 1953. – 112с.
1478725
   Титан и его сплавы : Сборник переводов. – М. : Изд. иностр. лит., 1954. – 211с.
1478726
  Еременко В.Н. Титан и его сплавы / В.Н. Еременко. – Киев, 1955. – 400с.
1478727
   Титан и его сплавы. – М. : Изд-во АН СССР
Вып. 2-й. – 1959. – 180с.
1478728
  Еременко В.Н. Титан и его сплавы / В.Н. Еременко. – Изд.2-е, испр. и доп. – Киев, 1960. – 500с.
1478729
   Титан и его сплавы. – Л. : Судпромгиз
Т.1 : Технически чистый титан. – 1960. – 516с.
1478730
   Титан и его сплавы. – М. : б.и.
Вып. 3. – 1960. – 164с.
1478731
   Титан и его сплавы. – М. : Изд-во АН СССР
Вып.4. – 1960. – 192с.
1478732
   Титан и его сплавы. – М. : б.и.
Вып.7-й. – 1962. – 304с.
1478733
   Титан и его сплавы. – М. : б.и.
Вып. 8-й. – 1962. – 280с.
1478734
   Титан и его сплавы. – М. : б.и.
Вып. 9-й. – 1963. – 283с.
1478735
   Титан и его сплавы. – М. : б.и.
Вып. 10-й. – 1963. – 368с.
1478736
  Цвиккер У. Титан и его сплавы / У. Цвиккер. – Москва, 1979. – 511 с.
1478737
   Титан и его сплавы. Металлургия и металловедение. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 211 с.
1478738
  Вірченко Н. Титан математики // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 3/4. – С. 116-122.
1478739
  Мартынов Семен Титан на распутье // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 32-33 : фото
1478740
  Возняк М.С. Титан праці / М.С. Возняк. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 93 с.
1478741
   Титан Ренессанса // 100 человек, которые изменили ход истории : еженедельное издание / ООО "Де Агостини". – Москва ; Киев, 2008. – № 1. – С. 6-7. – ISSN 1996-8469
1478742
  Фігурний Ю.С. Титан українського національного відродження - етнонацієтворча та етнографічна діяльність Володимира Антоновича в українознавчому вимірі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 109-137.
1478743
  Суханов О. Титан. До 305-річчя від дня народження М.В. Ломоносова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 8-9, 12
1478744
   Титан. Книжная, журнальная и патентная литература на русском и иностранных языках за 1959-1962 гг.. – М. : ЦИИНцветмет, 1962. – 126с.
1478745
   Титан. Микеланджело. – М. : Мол. гвардия, 1973. – 272с.
1478746
   Титан: Микеланджело. – 2-е изд. – М. : Мол. гвардия, 1977. – 271с.
1478747
   Титанат бария. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростов-на-Дону, 1971. – 216с.
1478748
  Олійник Л. Титани // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 19-20 грудня (№ 239/240)


  Видатні композитори Кшиштоф Пендерецький і Мирослав Скорик поділилися секретами творчості з читачами "Дня".
1478749
  Мушатеску Т. Титаник-валь / Т. Мушатеску. – Москва, 1957. – 110с.
1478750
  Бонштедт Э.М. Титанит : (Сфен) / Э.М. Бонштедт. – Ленинград : АН СССР, 1934. – 62с.
1478751
  Мушатеску Т. Титанік-вальс / Т. Мушатеску. – К., 1959. – 135с.
1478752
  Горобець Ірина Титанічна розкіш // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 62-65 : фото
1478753
  Горожевская С.А. Титано-тантало-ниобаты / С.А. Горожевская. – М, 1974. – 344с.
1478754
  Гурвич С.И. Титано-циркониевые россыпи Русской платформы и вопросы поисков / С.И. Гурвич, А.М. Болотов. – М., 1968. – 188с.
1478755
  Аршук М.В. Титаноалітовані та хромоалітовані покриття з бар"єрним шаром нітриду титану на сталі 12X18H10T : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Аршук Марина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 27 назв
1478756
  Зак С.И. Титановое оруднение в соновных породах Елетьозерского массив Карельской АССР : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Зак С.И.; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Ленингр. орденов Ленина и Трудового Красного Знамени горный ин-т им. – Ленинград, 1960. – 19л.
1478757
   Титановые и титано-циркониевые россыпи Украинской ССР. – Киев : Академия наук УССР, 1967. – 849 с. : илл. + Карты рельефа ложа доантропогенового осадочного покрова Украинского щита
1478758
  Рускол Ю.С. Титановые конструкционные сплавы в химических производствах: справочник. / Ю.С. Рускол. – М., 1989. – 285с.
1478759
  Карпова О.В. Титаномагнетитовые руды Южного Урала / О.В. Карпова. – Москва, 1974. – 152с.
1478760
  Кленус В.Г. Титанониобаты РЗЭ и некоторых других трехвалентных металлов : Дис... канд. хим.наук: / Кленус В.Г.; МВи ССО УССР. КГУ. – К, 1976. – 159л. – Бібліогр.:л.150-159
1478761
  Кленус В.Г. Титанониобиум РЗЭ и некоторых других трехвалентных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Кленус В.Г.; КГУ. – К., 1978. – 18л.
1478762
  Митрохин О. Титаноносні габроїди Пенізевицького рудопрояву ільменіту (Волинський мегаблок УЩ) / О. Митрохин, Т. Митрохина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-20. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено Пенізевицький рудопрояв ільменіту, пов"язаний з дайкоподібним тілом метаморфізованих габроїдів у межах Федорівського габро-анортозитового масиву коростенського комплексу. Проаналізовано структурне положення рудопрояву, а також вивчено умови ...
1478763
  Митрохин О. Титаноносні габроїди федорівського апатит-ільменітового родовища / О. Митрохин, Т. Митрохіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Геологія ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Досліджено руди Федорівського родовища, приуроченого до однойменного тіла титаноносних олівінових габро в межах Володарськ-Волинського масиву коростенського комплексу. Встановлено, що мінеральний склад рудних габроїдів є типовим для базитів ...
1478764
  Митрохіна Т. Титаноносні габроїдні інтрузії Волинського мегаблоку Українського щита / Т. Митрохіна, О. Митрохин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 33-35. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Наведено характеристику титаноносних габроїдних інтрузій Волинського мегаблоку Українського щита. На підставі узагальнення даних про особливості локалізації, умови залягання, геологічну будову, вік та речовинний склад титаноносних інтрузій визначаються ...
1478765
  Митрохіна Т. Титаноносні інтрузії в анортозитових комплексах протерозою / Т. Митрохіна, О. Митрохин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-26. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком) Виконано порівняльну характеристику титаноносних інтрузій найбільш типових протерозойських анортозитових комплексів. Виявлено, що інтрузії коростенського ...
1478766
   Титаноносные массивы габброанортозитов. – М. : Недра, 1987. – 136с.
1478767
  Рутенбург В.И. Титаны Возрождения / В.И. Рутенбург. – М, 1976. – 144с.
1478768
  Рутенбург В.И. Титаны Возрождения / В.И. Рутенбург. – 2-е изд. – М, 1991. – 151с.
1478769
  Шевченко Т.Г. Титарівна : З 1 мал. і портретом. – Санкт-Петербург : Типогр. Ю.Н. Эрлих, 1911. – 12 с. – Видано на спомин про 50-літні роковини зо дня смерті Т. Шевченка. – (Ілюстрована Шевченківська бібліотека / Видання В. Яковенка ; № 16)
1478770
  Фортинский Ф.Я. Титмар Мерзебургский и его хроника / Ф.Я. Фортинский. – С-Петербургъ : В типографии В. Безобразова, 1872. – 201 с.


  Содерж.: О рукописях и изданиях Хроники Тимара. Борграфия Тимара.
1478771
  Жувенель Рено де Тито - главарь предателей / Рено де Жувенель ; Вступит. статья И. Медведева [с. 5-20]. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 148 с.
1478772
  Станоjевит Т. Тито. Реч и дело. 1941-1971 / Т. Станоjевит. – Београд, 1971. – 127с.
1478773
   Титов Юрий Александрович : выставка произведений. – Москва : Советский художник, 1963. – 75 с.
1478774
   Титова Олена Миколаївна : біобібліогр. покажчик / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; голов. ред. вип. Л.О. Гріффен ; упоряд.: Г.М. Бичковська, С.Ю. Зозуля. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 70, [2] с. : фотогр. – (Серія "Біобібліографічні покажчики" / голов. ред. серії О.М. Титова ; вип. 3). – ISBN 978-966-8999-44-4
1478775
   Титовские бандиты перед судом. – М., 1952. – с.
1478776
  Пирадов А. Титовцы-оруженосцы американско-английских поджигателей войны. Стенограмма публичной лекции. / А. Пирадов. – М., 1952. – 50с.
1478777
  Моженко М.В. Титри та анімована графіка в кіно та на телебаченні // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 330-337. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому сформульовані основні принципи застосування титрів та анімованої графіки в різноманітних аудіовізуальних творах і показано їхній вплив на образне вирішення кіно- та телепродукції.Висновки. Титри в ...
1478778
  Алесковская В.Н. Титриметрическая хроматография / В.Н. Алесковская ; Ленингр. ин-т текстил. и лег. пром-ти. – Ленинград : ЛГУ, 1991. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 165-173
1478779
   Титриметрические методы анализа неводных растворов. – М. : Химия, 1986. – 382с.
1478780
  Эшворт М.Р. Титриметрические методы анализа органических соединений / М.Р. Эшворт; Перевод с англ. Д.А. Крешкова ; Под ред. и с доп. проф. А.П. Крешкова. – Москва : Химия
[Ч. 1] : Методы прямого титрования. – 1968. – 554 с.
1478781
  Эшворт М.Р. Титриметрические методы анализа органических соединений / М.Р. Эшворт; Перевод с англ. Д.А. Крешкова ; Под ред. и с доп. проф. А.П. Крешкова. – Москва : Химия
Кн. 1 : Методы косвенного титрования. – 1972. – 496с.
1478782
  Коростелев П.П. Титриметрический и гравиметрический анализ в металлургии / П.П. Коростелев. – М, 1985. – 320с.
1478783
  Фесенко Сергій Олексійович Титриметричне визначення гідрофобних органічних протолітів із застосування водно-міцелярних середовищ ПАР : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Фесенко Сергій Олексійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 203 л. + Додатки: л. 198 - 203. – Бібліогр.: л.173 - 198
1478784
  Фесенко Сергій Олексійович Титриметричне визначення гідрофобних органічних протолітів із застосуванням водно-міцелярних середовищ пар : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.02 / Фесенко С.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1478785
  Денеш И. Титрование в неводных средах / И. Денеш. – Москва : Мир, 1971. – 414 с.
1478786
  Тарасянц Р.Р. Титрование кремнийорганических соединений в неводных средах : Автореф... канд. хим.наук: / Тарасянц Р.Р.; Моск. хим.-тех. ин-т. – М., 1965. – 16л.
1478787
  Целинский Ю.К. Титрование органическими реактивами в водно-неводной среде : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Целинский Ю.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 14 с. – Бібліогр. : с.12-13
1478788
  Целинский Ю.К. Титрование органическими реактивами в водно-неводной среде : Дис... канд. хим.наук: / Целинский Ю.К.; КГУ. – Киев, 1969. – 153л. – Бібліогр.:л.138-153
1478789
  Лесс А.Л. Титта Руффо. Жизнь и творчество / А.Л. Лесс. – Москва, 1983. – 162с.
1478790
  Мельников С.А. Титул "великий князь всея Руси" в конце XV в.: трансформация раннефеодальной монархии в самодержавную // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 23. – С. 24-25. – ISSN 1812-3805


  В статье представлен историко-правовой анализ титула великих русских князей в конце XV в.
1478791
  Прохазкова Н. Титулатура короля Галичини Коломана (фрагмент дисертаційної роботи) // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1. – С. 208-212. – ISBN 978-966-668-384-0
1478792
  Климов Е.В. Титулатура правителя в Древней Руси // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 153-157. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, в домонгольский период на Руси четкой иерархии титулов не существовало. Все титулы - "император", "царь", "хакан", "король", "князь" - были равноправны.
1478793
  Костенко І.В. Титулатура професорсько-викладацького складу дореволюційних російських університетів у контексті проблеми вдосконалення сучасної науково-атестаційної системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 44-55.
1478794
  Романова О.О. Титули жерців виду s (t) m в титулатурах чиновників Давнього Царства // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 37. – С. 138-148. – ISSN 1682-671Х


  Проблема устрою давньоєгипетської системи управління
1478795
  Юхимець Г.М. Титули українських кириличних видань ХVII ст. : типологія і художні особливості / Г.М. Юхимець, І.І. Цинковська // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 96-151. – ISSN 2222-4203
1478796
  Широбокова И.А. Титулованная знать в Харьковском Императорском университете // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 84-87
1478797
  Ваильевич С. Титулованные роды Российской империи : опыт подробнаго перечисления всех титулованных российских дворянских фамилий, с указанием происхождения каждой фамилии, а также времени получения титула и утверждения в нем / Сергей Васильевич. – Санкт-Петербург : Общественная польза, 1910. – VIII, 296 с.
1478798
  Ваильевич С. Титулованные роды Российской империи : опыт подробнаго перечисления всех титулованных российских дворянских фамилий, с указанием происхождения каждой фамилии, а также времени получения титула и утверждения в нем / Сергей Васильевич. – Санкт-Петербург : Общественная польза
Т. 2. – 1910. – VIII, 61 с.
1478799
  Бистрова О. Титульна сторінка та ілюстрації до літературного твору як рецептивний вектор // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 84-89. – ISBN 978-617-7442-48-5
1478800
  Тлуста Г.Ю. Титульне страхування в Україні: механізм функціонування та перспективи розвитку // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 563-568. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9


  У статті розглянуто можливі шахрайства на ринку нерухомості України та механізм мінімізації таких ризиків за рахунок розвитку титульного страхування. В статье рассмотрено возможное мошенничество на рынке недвижимости в Украине и механизм минимизации ...
1478801
  Крайнікова Т.С. Титульний аркуш книжкового видання: термінологічні та класифікаційні розбіжності з погляду стандартизації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 22-24


  У статті порушено проблему стандартизації титульного аркуша книжкового видання, зокрема йдеться про розбіжності в термінах і класифікаціях. The article deals with the problem of book"s title page standardization, in particular the question is about ...
1478802
  Лукачевская Л.А. Титульный лист книги. Формирование и размещение титульных данных в непериодических изданиях / Л.А. Лукачевская. – М., 1958. – 97с.
1478803
   Титульный список высших учебных заведений. – Москва : Советская наука, 1946. – 168с.
1478804
  Смолин Д. Тиумфальное шествие / Д. Смолин. – Москва
1. – 1922. – 256с.
1478805
  Перов Ю.Ф. Тиф / Ю.Ф. Перов. – Москва, 1989. – 69с.
1478806
   Тифлис : Справочник для экскурсантов. – Тифлис, 1929. – 127с.
1478807
  Квачадзе С.М. Тифлисская большевистская организация в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Квачадзе С.М.; Ин-т истори партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1967. – 35л.
1478808
  Гаджиев А.М. Тифлисская литературная среда (1905-1917 гг.) (На основе азербайдж. материалов) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гаджиев А.М. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1965. – 32 с.
1478809
  Орджоникидзе Тифлисский рассвет / Орджоникидзе. – М., 1959. – 160с.
1478810
  Губелидзе Б.П. Тифлисский Совет рабочих и солдатских депутатов (март 1917 г. - начало 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Губелидзе Б.П.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 20л.
1478811
  Малицький Ф.М. Тих днів не забути : оповідання, спогади, нариси, статті / Ф.М. Малицький. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 191 с.
1478812
   Тих днів не змовкне слава... // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Про відзначення в університеті Дня партизанської слави, Дня ветерана України та 70-річчя з дня створення підпільної організації "Молода гвардія". У читальних залах Наукової бібліотеки імені М. Максимовича та факультетів влаштовані тематичні виставки.
1478813
  Медведев Г.Н. Тих мой край / Г.Н. Медведев. – Волгоград, 1973. – 23с.
1478814
  Нікуліна Н.П. Тиха бесіда : поезії / Н.П. Нікуліна. – Дніпропетровськ : Січ, 1993. – 71 с.
1478815
  Нагішкін Д.Д. Тиха бухта. / Д.Д. Нагішкін. – К., 1977. – 112с.
1478816
  Корсак І. Тиха займанщина. Але підступна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 13


  Війна за імена як складник гібридної.
1478817
  Морозов М.А. Тиха зона. / М.А. Морозов. – К., 1975. – 186с.
1478818
  Джумаєв Н. Тиха невістка. -- (Рік життя). / Н. Джумаєв. – К., 1968. – 173с.
1478819
  Шиян А.І. Тиха обитель : п"єси / Анатолій Шиян. – Київ : Дніпро, 1969. – 294 с.
1478820
  Шевченко Оксана Тиха облога: замок здобуто... // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 68-69. – ISSN 0130-5212
1478821
  Плахта Д. Тиха освітня революція // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 вересня (№ 157). – С. 11


  Іван Примаченко, засновник Prometheus, перших на пострадянському просторі відкритих онлайн-курсів розповідає про те, чому все більше українців отримують нові навички та фах на онлайн-курсах.
1478822
  Корсак І. Тиха правда Модеста Левицького : повість-есей / Іван Корсак. – Київ : Ярославів Вал, 2009. – 168 с. – ISBN 978-966-2151-16-9
1478823
  Скляренко С. Тиха пристань : Повість / С. Скляренко. – Київ : Маса, 1929. – 185 с.
1478824
  Алексинська М. Тиха революція : як Україна стала чемпіоном "цифрової роботи". Де, як і чому працюють українські ІТ- фрілансери // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 49-51 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2411-6912 03
1478825
  Купченко Є. Тиха українська ніч / Є. Купченко. – Київ, 1956. – 118с.
1478826
  Купченко Є. Тиха українська ніч : комедія на 3 дії, 7 картин / Є. Купченко. – Київ, 1959. – 120 с.
1478827
  Нагишкин Д.Д. Тихая бухта. / Д.Д. Нагишкин. – Москва, 1962. – 135с.
1478828
  Потанин В.Ф. Тихая вода / В.Ф. Потанин. – М., 1976. – 383с.
1478829
  Сабо М. Тихая война : воспоминания / М. Сабо. – Сокр.пер. с венгерского. – Москва : Воениздат, 1987. – 406с.
1478830
  Корнеев А.А. Тихая глубина. / А.А. Корнеев. – М., 1973. – 80с.
1478831
  Ажгихина Надежда Тихая дискриминация // Журналист. – Москва, 2002. – № 7. – С.10-12. – ISSN 0130-3589


  Женщины-журналисты
1478832
  Попов В.Ф. Тихая заводь : Роман / В.Ф. Попов. – Москва : Советский писатель, 1984. – 335с.
1478833
  Морозов Н.А. Тихая зона. / Н.А. Морозов. – Л., 1972. – 176с.
1478834
  Морозов Н.А. Тихая зона; Юта: Повести. / Н.А. Морозов. – Л., 1980. – 280с.
1478835
  Райнис Я. Тихая книга : сборник стихов / Я. Райнис. – Рига : Лиесма, 1965. – 187 с.
1478836
  Ковалев Д.М. Тихая молния / Д.М. Ковалев. – Москва, 1961. – 199с.
1478837
  Рубцов Н.М. Тихая моя родина / Николай Рубцов. – Москва : Эксмо, 2007. – 368с. – (Золотая серия поэзии). – ISBN 978-5-699-08302-2
1478838
  Немченко Г.Л. Тихая музыка победы : роман и повесть / Г.Л. Немченко. – Москва, 1978. – 349 с.
1478839
  Немченко Г.Л. Тихая музыка победы: роман / Г.Л. Немченко. – М., 1988. – 526с.
1478840
  Джумаев Н. Тихая невестка : повесть / Нариман Джумаев; пер. с туркм. Т.Калякиной. – Москва : изд-во худ. лит., 1963. – 63 с.
1478841
  Тхоржевский С.С. Тихая ночь у костра / С.С. Тхоржевский. – М.-Л., 1964. – 212с.
1478842
  Руднев Д.М. Тихая окраина. / Д.М. Руднев. – Таллин, 1975. – 341с.
1478843
  Акулов Н.С. Тихая охота / Н.С. Акулов. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1989. – 94с.
1478844
  Дюженков Н.М. Тихая охота / Н.М. Дюженков. – Калининград, 1992. – 94с.
1478845
  Абатуров К.И. Тихая пристань : рассказы / К.И. Абатуров. – Москва, 1976. – 175 с. – (Новинки "Современника")
1478846
  Извеков В.М. Тихая пристань / В.М. Извеков. – Барнаул, 1985. – 240с.
1478847
  Марчевски М. Тихая пристань. / М. Марчевски. – София, 1971. – 234 с.
1478848
  Астафьев В.П. Тихая птица : роман, повести, рассказы, очерк / Виктор Астафьев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 683с. – ISBN 5-265-01046-7
1478849
  Кольцов С.А. Тихая разведка / С.А. Кольцов. – Ростов-на-Дону, 1991. – 249с.
1478850
   Тихая речка Крынка. – М. : газ. "Красная звезда", 1977. – 79с.
1478851
  Маракулин П.П. Тихая родина / П.П. Маракулин. – Горький, 1976. – 111с.
1478852
  Махалов В.В. Тихая родина / В.В. Махалов. – М., 1977. – 254с.
1478853
  Зеленцова Т. Тихая Сапа // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 134-139


  Сапа - "горна столиця" Північного В"єтнаму. Одне з найкрасивіших місць на півострові Індокитай
1478854
  Зеленцова Татьяна Тихая Сапа : роза ветров / Зеленцова Татьяна, Алексеев Валерий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 134-139 : Фото, карта


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1478855
  Маршак С.Я. Тихая сказка / С.Я. Маршак. – Москва : Детская литература, 1961. – 12 с.
1478856
  Конева Елена Тихая фамилия // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11 (267). – С. 24-29. – ISSN 0869-8171


  О художнике Михаиле Шорохове (1920 г.р.)
1478857
  Файнштейн Л.А. Тихвин / Л.А. Файнштейн, И.П. Шаскольский. – Л, 1961. – 183с.
1478858
  Краснов Н.В. Тихвин / Н.В. Краснов. – Л., 1971. – 175с.
1478859
  Багратид Л.В. Тихвин : фотоальбом / сост. Л.В. Багратид и др. ; фот. Н.А. Дока, К.А. Дока ; авт. предисл. Л.В. Багратид. – Ленинград : Лениздат, 1982. – [13] с. : bk/
1478860
  Крупейченко И.П. Тихвин прежде и теперь / И.П. Крупейченко, Н.К. Балядсов. – Л, 1970. – 120с.
1478861
   Тихвин, год 1941-й : Воспоминания участников боев на тихвин. и волхв. направл. в окт-дек. 1941 г. – Л. : Лениздат, 1974. – 399с.
1478862
  Войцехівська О. Тихе життя Кіровограду і не сниться // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 8-11
1478863
  Томчаній М.І. Тихе містечко : роман / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1969. – 243 с.
1478864
   Тихенко Сергій Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 317-318. – ISBN 978-617-573-038-6
1478865
  Румаров Г. Тихие будни / Г. Румаров. – Москва, 1964. – 133 с.
1478866
  Ярункова К. Тихие бури / К. Ярункова. – М., 1978. – 352с.
1478867
  Калинин А.В. Тихие вербы. Сборник. / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону : Ростовское Обласное книгоиздательство, 1950. – 112 с.
1478868
  Лазарев А. Тихие ворота // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 12. – С. 6-9


  Япония. Остров Хирадо.
1478869
  Цветнов А.И. Тихие выселки / А.И. Цветнов. – Москва, 1978. – 256с.
1478870
  Токунага С. Тихие горы / С. Токунага. – Москва, 1952. – 343 с.
1478871
  Алешкин П.Ф. Тихие дни осени : рассказы и повести / Петр Алешкин. – Москва : Современник, 1985. – 303 с. – (Новинки "Современника")
1478872
  Шахмагонов Ф.Ф. Тихие затоны / Ф.Ф. Шахмагонов. – М, 1954. – 288с.
1478873
  Шахмагонов Ф.Ф. Тихие затоны / Ф.Ф. Шахмагонов. – Рязань, 1962. – 259с.
1478874
  Акьов В. Тихие зори : рассказы и новеллы / В. Акьов. – София : София-пресс, 1975. – 151 с.
1478875
  Подгорный С.Н. Тихие истории / С.Н. Подгорный. – Киев, 1986. – 182с.
1478876
  Воронин С.А. Тихие люди / С.А. Воронин. – Ленинград, 1989. – 425с.
1478877
  Целищев А.А. Тихие омуты / А.А. Целищев. – Ярославль, 1969. – 64с.
1478878
  Ступников И.В. Тихие острова. / И.В. Ступников. – Ленинград : Просвещение, 1976. – 176 с.
1478879
  Грибов Ю.Т. Тихие острова... / Ю.Т. Грибов. – М., 1969. – 48с.
1478880
  Фридберг И. Тихие праздники / И. Фридберг. – Вильнюс, 1977. – 213с.
1478881
  Максимов Е.В. Тихие проселки: повести и рассказы / Е.В. Максимов. – М., 1978. – 208с.
1478882
  Алфимов Е.П. Тихие реки / Е.П. Алфимов. – Москва, 1968. – 134с.
1478883
  Кукарский А.С. Тихие струны. / А.С. Кукарский. – Свердловск, 1967. – 32с.
1478884
  Кажаров П.Х. Тихие травы : [cтихи] / Петр Кажаров ; [пер. с кабард. А. Янова]. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 96 с. – Миниатюрное издание в суперобл.
1478885
  Грин Г. Тихий американец / Г. Грин. – Москва, 1956. – 190с.
1478886
  Грин Г. Тихий американец / Г. Грин. – Москва, 1986. – 701с.
1478887
  Грин Г. Тихий американец : Роман / Г. Грин; Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1986. – 189с.
1478888
  Грин Г. Тихий американец / Г. Грин. – Минск, 1987. – 187,2с.
1478889
  Эндрю Джефф Тихий американец // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 71-79


  Про творчий шлях амер. актора Клінта Іствуда
1478890
  Грін Г. Тихий американець : Романи / Г. Грін; Пер. з англ. – Київ : Дніпро, 1971. – 366с.
1478891
  Грін Г. Тихий американець / Г. Грін. – Харків, 1984. – 352 с.
1478892
  Грін Г. Тихий американець / Г. Грін. – Харків, 1985
1478893
  Чумарна М.І. Тихий ангел пролетів : сповідь Тараса Шевченка. Тризна / Марія Чумарна. – Львів : Апріорі, 2007. – 80с. : іл. – ISBN 966-8256-56-5
1478894
  Наумко Т. Тихий ангел пролетів, або чужоземки в долі геніїв // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л. Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (462), грудень. – С. 19-21
1478895
  Ливеровский А.А. Тихий берег Лебяжьего, или Приключения загольного бека / А.А. Ливеровский. – Л., 1984. – 112с.
1478896
  Кірічук Тетяна Тихий вбивця - чадний газ // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 20-21 : фото
1478897
  Поволяев В.Д. Тихий ветер памяти / В.Д. Поволяев. – М., 1982. – 415с.
1478898
  Лордкипанидзе З.С. Тихий витязь : стихи / З.С. Лордкипанидзе; пер. с груз. Ю.Ряшенцева. – Тбилиси, 1974. – 103 с.
1478899
  Чуйко В.Л. Тихий вогонь / Володимир Чуйко. – Київ : Криниця, 2004. – 127, [1] с. : іл., портр. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка папка. – ISBN 966-7575-58-6


  У пр. № 1726019 напис : Дорогому Дмитру Олексійовичу Міщенку - з давньою глибокою повагою, побажанням нев"янучої снаги і нових звершень. Підпис, осінь. 2005
1478900
   Тихий Володимир Павлович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 1997. – № 1. – С. 30-31
1478901
  Горяшко А. Тихий герой : О научном невезении, педагогическом пыле, патриотизме и месте в истории : Русский биолог и педагог К.К. Сент-Илер // Химия и жизнь - 21 век : Научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 9. – С. 52-56
1478902
  Броделе А.Ю. Тихий городок / А.Ю. Броделе. – М, 1968. – 320с.
1478903
  Броделе А.Ю. Тихий городок ; Это мое время : роман; повесть / Анна Броделе ; авториз. пер. с латыш. А.Крона. – Москва : Советский писатель, 1976. – 511 с.
1478904
   Тихий городок: Военно-приключен.повести. – Москва : Изд-во ДОСААФ СССР, 1989. – 576с. : ил.
1478905
  Смычагин П.М. Тихий гром / П.М. Смычагин. – М., 1978. – 526с.
1478906
  Смычагин П.М. Тихий гром / П.М. Смычагин. – Челябинск, 1981. – 541с.
1478907
  Смычагин П.М. Тихий гром : роман / П.М. Смычагин. – Челябинск : Южно-Уральское кн.изд-во
кн. 3. – 1983. – 248 с.
1478908
  Смычагин П.М. Тихий гром : роман / П.М. Смычагин. – Челябинск : Южно-Уральское кн.изд-во
кн.4. – 1985. – 305 с.
1478909
  Шолохов М.О. Тихий Дін / М.О. Шолохов. – Харків - Київ
1. – 1931. – 307с.
1478910
  Шолохов М.О. Тихий Дін / М.О. Шолохов. – Харків - Київ
2. – 1931. – 313с.
1478911
  Шолохов М.О. Тихий Дін / М.О. Шолохов. – Харків - Київ
Кн. 3. – 1934. – 442с.
1478912
  Прудников А.И. Тихий домик / А.И. Прудников. – М., 1969. – 270с.
1478913
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – изд. 3-е. – М - Л
1. – 1929. – 464с.
1478914
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – изд. 3-е. – М - Л
Кн. 1. – 1931. – 397с.
1478915
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – изд. 3-е. – М - Л
Кн. 2. – 1931. – 416с.
1478916
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
1. – 1934. – 583с.
1478917
   Тихий Дон : Опера в 3 актах, 6 картинах : сборник статей и материалов к постановке оперы в Ленингр.гос.акад.малом оперном театре / Музыка И.И. Дзержинского ; либретто Л.И. Дзержинского по мотивам одноименного романа М. Шолохова. – Ленинград : б/и, 1935. – 44 с. : с илл.
1478918
  Шолохов М.О. Тихий Дон / М.О. Шолохов. – Київ; Харків
Кн. 1. – 1935. – 419с.
1478919
  Шолохов М.О. Тихий Дон / М.О. Шолохов. – Київ; Харків
Кн. 2. – 1935. – 414с.
1478920
  Шолохов М.О. Тихий Дон / М.О. Шолохов. – Київ; Харків
3. – 1935. – 455с.
1478921
   Тихий Дон / опера в 3 действ., 6 картинах. И.И. Дзержинского ; либретто Л.Дзержинского по мотивам романа М. Шолохова. – Москва : ГАБТ СССР, 1936. – 95 с. : с илл.
1478922
   Тихий Дон : опера на 4 дії, 6 картин / муз. І. Дзержинського ; лібретто Л. Дзержинського (за романом М. Шолохова) ; укр. перек. М. Рильського, Б. Петрушевського. – Київ : Вид. держ.ордена Леніна акад.театру опери та балету УРСР, 1936. – 40 с.
1478923
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
Кн. 1. – 1936. – 396с.
1478924
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
Кн. 2. – 1936. – 396с.
1478925
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
Кн. 3. – 1936. – 432с.
1478926
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
Кн. 1. – 1938. – 396с.
1478927
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
Кн. 4. – 1938. – 71с.
1478928
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
4. – 1940. – 72с.
1478929
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Киев
Т. 4. – 1941. – 370с.
1478930
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Л, 1945. – 704с.
1478931
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Л, 1945. – 703с.
1478932
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
1. – 1946. – 236с.
1478933
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
2. – 1946. – 224с.
1478934
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
3. – 1946. – 240с.
1478935
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
4. – 1946. – 280с.
1478936
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Л, 1947. – 703с.
1478937
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
1. – 1947. – 387с.
1478938
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
2. – 1947. – 376с.
1478939
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
3. – 1947. – 411с.
1478940
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
4. – 1947. – 482с.
1478941
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов
1, 2. – 1948. – 692 с.
1478942
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – К
1, 2. – 1951. – 588с.
1478943
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – К
К.3 і 4. – 1951. – 667 с.
1478944
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1953. – 360с.
1478945
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1953. – 360с.
1478946
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 3. – 1953. – 388 с.
1478947
  Шолохов М.А. Тихий Дон : Роман в четырех книгах / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 4. – 1953. – 496с.
1478948
  Шолохов М. Тихий Дон / М. Шолохов. – Київ : Хдожньої літератури
Кн.3-4. – 1955. – 804 с.
1478949
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов
1. – 1956. – с.
1478950
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
1-2. – 1959. – 739с.
1478951
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва
1. – 1962. – 375 с.
1478952
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Ростов-на-Дону
1. – 1962. – 627с.
1478953
  Шолохов М.А. Тихий Дон : Роман в четырех книгах / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 3. – 1962. – 399с.
1478954
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
1-2. – 1964. – 442с.
1478955
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва
2. – 1964. – 880с.
1478956
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
1. – 1968. – 687с.
1478957
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
2. – 1968. – 784с.
1478958
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
1, 2. – 1969. – 736с.
1478959
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
3, 4. – 1969. – 848с.
1478960
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
3 и 4. – 1969. – 710с.
1478961
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
1. – 1971. – 367с.
1478962
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
2. – 1971. – 335с.
1478963
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
3. – 1971. – 358с.
1478964
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
4. – 1971. – 413с.
1478965
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
1. – 1973. – 400с.
1478966
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
2. – 1973. – 384с.
1478967
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1975. – 334с.
1478968
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1975. – 320с.
1478969
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 3. – 1975. – 351с.
1478970
  Шолохов М.А. Тихий Дон : Роман в четырех книгах / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 4. – 1975. – 398с.
1478971
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
1. – 1978. – 671с.
1478972
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М
2. – 1978. – 751с.
1478973
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М : Молодая гвардия
1. – 1980. – 751с.
1478974
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – М : Молодая гвардия
2. – 1980. – 847с.
1478975
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Воронеж
2. – 1984. – 359с.
1478976
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Кишинев
1. – 1985. – 592с.
1478977
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Кишинев
2. – 1985. – 668с.
1478978
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 1-2. – 1987. – 701с.
1478979
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман в 4 кн. / М.А. Шолохов. – Киев : Радянська школа
Кн. 1 - 2. – 1987. – 543 с.
1478980
  Шолохов М.А. Тихий Дон : Роман в четырех книгах / М.А. Шолохов. – Киев : Радянська школа
Кн.3-4. – 1987. – 606с.
1478981
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Алма-Ата
Кн. 3-4. – 1987. – 636 с.
1478982
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн. 3-4. – 1987. – 797 с.
1478983
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Радуга
Кн. 1. – 1990. – с.
1478984
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман в 4 кн. / Михаил Шолохов. – Москва : Профиздат. – (Советская классика: золотой фонд). – ISBN 5-255-00427-8
Кн. 1. – 1990. – 367 с. : 1 л. портр.
1478985
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман в 4 кн. / Михаил Шолохов. – Москва : Профиздат. – (Советская классика: золотой фонд). – ISBN 5-255-00428-6
Кн. 2. – 1990. – 347 с. : 1 л. портр.
1478986
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Радуга
Кн. 2. – 1990. – с.
1478987
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Радуга
Кн. 3. – 1990. – 200с.
1478988
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман в 4 кн. / Михаил Шолохов. – Москва : Профиздат. – (Советская классика: золотой фонд). – ISBN 5-255-00429-4
Кн. 3. – 1990. – 383 с. : 1 л. портр.
1478989
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман в 4 кн. / Михаил Шолохов. – Москва : Профиздат. – (Советская классика: золотой фонд). – ISBN 5-255-00430-8
Кн. 4. – 1990. – 431 с. : 1 л. портр.
1478990
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Радуга
Кн. 4. – 1990. – 350с.
1478991
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн.1-2. – 1991. – 605с.
1478992
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Панорама
Кн.1-2. – 1991. – 709с.
1478993
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Панорама
Кн. 3-4. – 1991. – 812с.
1478994
  Шолохов М.А. Тихий Дон / М.А. Шолохов. – Москва : Художественная литература
Кн.3-4. – 1991. – 716с.
1478995
  Митюрин Дмитрий Тихий Дон : Мафия не бессмертна. Тема // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 22-35 : Фото
1478996
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман : [ в 2-х томах ] / М. Шолохов. – Москва : АСТ ; Хранитель. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-17-025791-1(Т.1)
Т. 1. – 2007. – 704 с.
1478997
  Шолохов М.А. Тихий Дон : роман : [ в 2-х томах ] / М. Шолохов. – Москва : АСТ ; Хранитель. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-17-025792-1(Т.2)
Т. 2. – 2007. – 800 с.
1478998
  Шолохов М.О. Тихий Дон : роман у 4 кн. / Михайло Шолохов ; пер. з рос. Володимира Середина ; [ред. рада: Б.І. Олійник та ін.] ; Міжнар. Шолоховський ком. "Б-ка В.С. Черномырдина". – Москва ; Київ : Дружба Литератур, 2013. – 689, [1] с. : іл. – (Библиотека В.С. Черномырдина : ЧВС). – ISBN 978-5-9904050-2-8
1478999
  Кробчук С. Тихий ДонНУ // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Намагання Міносвіти будь-що приборкати Донецький національний університет фатально понищило авторитет найбільшого державного вишу на Південному Сході країни
1479000
  Сабинина Л.Н. Тихий звон зарниц / Л.Н. Сабинина. – М, 1975. – 310с.
<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,