Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>
1475001
  Крижанівський В. "Угода про визнання вини" у США // Вісник законодавства України : Київ, 2001
1475002
  Крижанівський В. "Угода про визнання вини" у США // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.25-27
1475003
  Сафар"янс Є. "Угода Філіна", згадувана Полібієм, та підтвердження на користь її існування у західній історіографії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 348-351. – ISBN 978-966-171-793-9
1475004
   "Угоди з Росією не варті й паперу..." / І. Капсамун, В. Торба, В. Карасьов, В. Василенко, К. Грищенко, Є. Марчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 січня (№ 7). – С. 4-5


  Думки з приводу Великого договору розділилися: одні - за денонсацію, інші - проти.
1475005
  Брюнелли П.А. "Уголовный защитник" : практическое пособие при ведении во всех судебных установлениях уголовных дел и защит / Павел Брюнелли. – Санкт-Петербург : [Тип. В. Безобразова и Ко], 1912. – VIII, 170 с.
1475006
  Неврлий М. УВУ-база незалежної української науки у вільному світі // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 72 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С.172-186.
1475007
  Роздобудько И. Увядшие цветы выбрасывают : роман / Ирэн Роздобудько. – Харьков : Фолио, 2007. – 191с. – (Литература). – ISBN 978-966-03-3824-1
1475008
  Цянь Ц.--сун Увязка разрезов угленосных отложений литологическими методами. На прим. Воркут. р-на Пчеорск. бассейна : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Цянь Ц.--сун; МВО ССО РСФСР, Лен. горн. ин-т. – Л., 1961. – 22л.
1475009
  Голубчиков М. Угаданное : Стихи / Михаил Голубчиков. – Киев, 2004. – 108с. – ISBN 966-8318-53-6
1475010
  Панкратьев В.П. Уганда / В.П. Панкратьев. – Москва : Наука, 1976. – 103с.
1475011
  Чижов Н.Н. Уганда : Экономико-географическая характеристика / Н.Н. Чижов. – Москва : Мысль, 1977. – 240 с.
1475012
  Панин Андрей Уганда. Озеро Катве. Вся соль Уганды : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 32-34 : Фото
1475013
  Копылов Денис Уганда/Руанда/Конго. Зеленые холмы Африки // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 60-67 : фото
1475014
  Киндель Констанца Уганда: Даешь интернет! Дигитальная революция / Киндель Констанца, Язбек Кирилл // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 98-107 : фото. – ISSN 1029-5828
1475015
  Твердохлебова Наталья Уганда: жаркое сердце Африки : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 65-67 : Фото
1475016
  Сегерт С. Угаритский язык. / С. Сегерт. – М, 1965. – 104с.
1475017
  Шифман И.Ш. Угаритское общество / И.Ш. Шифман. – Москва, 1982. – 392 с.
1475018
  Третьяков Д. Угасание бога / Д. Третьяков. – Москва : Красная Новь, 1923. – 182 с.
1475019
  Непомнящий К.Е. Угасающие факелы. / К.Е. Непомнящий. – М., 1964. – 160с.
1475020
  Линс Угасший огонь : роман / Линс, Рего Ж. до; Пер. с порт. Ю. Калугина. – Москва, 1967. – 312 с.
1475021
  Пляченко А.Г. УГВР - підпільний уряд воюючої країни // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 57-60. – ISBN 978-966-927-118-1


  11 - 15 липня 1944 року, в умовах Другої світової війни, була створена Українська головна визвольна рада - підпільний уряд Воюючої України.
1475022
  Горак Р. Угерці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 10-16 грудня (№ 50)


  Історія села Угерці та роль дідича села Станіслава Незабитовського.
1475023
  Савчук Олег УГКЦ в контексті суспільно-політичних реалій на Станіславщині (1946-1959 рр.) // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 206-215
1475024
  Щоткіна К. УГКЦ після Гузара: у пошуках свого шляху // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 3


  "З відходом у Вічність Блаженнішого Патріарха-емерита Любомира Гузара багатьох стало тривожити питання майбутнього Української греко-католицької церкви. З раціонального погляду, побоювання нібито безпідставні: Любомир Гузар залишив керівну посаду 6 ...
1475025
  Орлова Н.Я. Углеводно-азотный метаболизм у некоторых сортов яблонь в различных условиях произрастания в связи с их морозостойкостью : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Орлова Н.Я. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 20 с.
1475026
  Береза И.Г. Углеводно-фосфорные соединения в мясе крупного рогатого скота и свиней в процессе его хранения : Автореф... канд. биол.наук: / Береза И.Г.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 27л.
1475027
  Морозова Т.М. Углеводно-фосфорный обмен в гловоном мозгу при отравлении метгемоглобинообразователями : Автореф... канд. биол.наук: / Морозова Т.М.; ЛГУ. – Л., 1955. – 16л.
1475028
  Эфендиев Д.И. Углеводные газы и перспективы газоносности палеоген-миоценовых отложений Прикаспийско-Кубинской области. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Эфендиев Д.И.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1967. – 24л.
1475029
  Корнилов В.И. Углеводные кетокарбены и синтез с-гликозильных производных на их основе : Автореф... канд. хим.наук: / Корнилов В.И.; Ростовский-на-Дону гос. университет. – Ростов-на-Дону, 1967. – 19л.
1475030
  Хазиев Ф.Х. Углеводные компоненты органического вещества почвы / Ф.Х. Хазиев, Ф.Я. Багаутдинов. – Уфа, 1987. – 146с.
1475031
  Егорова В.Д. Углеводные компоненты чумного микроба. : Автореф... Канд.биол.наук: / Егорова В.Д.; Всес.н-исслед.противочумн.ин-т. – Саратов, 1967. – 20л.
1475032
   Углеводный и жировой обмен в рубце молодняка крупного рогатого скота в связи с уровнем кормления в разные возрастные периоды : Автореф... канд. с. х.наук: / Н. Т.; Н. Т.; Укр. с. х. акад. – К, 1965. – 19л.
1475033
  Гуменюк Г.А. Углеводный и минеральный состав растительных кормов правобережной лесостепи Украинской ССР в зависимости от фаз вегетации и от особенностей возделывания : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 551 / Гуменюк Г.А. ; Укр.с.-х.академия. – Киев, 1969. – 23 с.
1475034
  Старцева А.В. Углеводный обмен корней гороха и влияние на него засухи : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Старцева А.В. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1951. – 11с.
1475035
  Бойко Л.А. Углеводный обмен культурных растений, адаптируемых к засолению почвы : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко Л. А.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д., 1956. – 23л.
1475036
  Минеева Г.Т. Углеводный обмен при экспериментальном инфаркте миокарда в условиях искусственного кровообращения и на фоне удаления некоторых отделов вегетативной нервной системы : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Минеева Г.Т.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 20л.
1475037
  Даффус К. Углеводный обмен растений / К. Даффус, Дж. Даффус. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 175с.
1475038
  Рейнус Р.М. Углеводный обмен растений в условиях высокогорий Памира. / Р.М. Рейнус. – Душанбе, 1964. – 138с.
1475039
  Негруцкий С.Ф. Углеводный обмен растений. / С.Ф. Негруцкий. – Донецк, 1975. – 68с.
1475040
  Павлив Б.А. Углеводный обмен у свиней при откорме разными корнеклубнеплодами и при применении инсулина : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Павлив Б.А. ; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 22 с.
1475041
  Россини Ф.Д. и др. Углеводороді нефти / Ф.Д. и др. Россини; Сериенко С. Р. – Л., 1957. – 471с.
1475042
  Качинский В.Л. Углеводородное загрязнение арктотундровых почв острова Большой Ляховский (Новосибирские острова) / В.Л. Качинский, Ю.А. Завгородняя, А.Н. Геннадиев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 155-168 : рис., табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0032-180Х
1475043
   Углеводородное состояние почв в условиях загрязнения атмосферы локализованным промышленным источником / А.Н. Геннадиев, А.П. Жидкин, Ю.И. Пиковский, Р.Г. Ковач, Т.С. Кошовский, Н.И. Хлынина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 9. – С. 1068-1078 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
1475044
   Углеводородное состояние почв при разновозрастном нефтяном загрязнении / А.Н. Геннадиев, Ю.И. Пиковский, Р.Г. Ковач, Т.С. Кошовский, Н.И. Хлынина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 574-583 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0032-180Х
1475045
  Жижченко Б.П. Углеводородные газы / Б.П. Жижченко. – М., 1984. – 113с.
1475046
  Мамедов А.М. Углеводородные газы и перспективы газонефтеносности плиоценовых отложений Бакинского архипелага : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мамедов А.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1969. – 22л.
1475047
  Сторожев Р. Углеводородные перспективы // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 січня (№ 3/4)


  "... Какие законодательные изменения обеспечат энергетическую независимость Украины?"
1475048
  Стекольщиков М.Н. Углеводородные растворители. / М.Н. Стекольщиков. – М., 1986. – 120с.
1475049
  Лукин А.Е. Углеводородный потенциал больших глубин и перспективы его освоения в Украине // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 3-23 : рис. – Библиогр.: с. 20-23. – ISSN 0203-3100
1475050
  Толстенев В.С. Углеводородный состав газоконденсатов месторождений Западной Туркмении и основные направления их использования. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Толстенев В.С.; Ин-т химии АН ТССР. – Ашхабад, 1970. – 20л.
1475051
  Умарова К Углеводородный состав керосино-газойлевых фракций ряда нефтей месторождения Узбекистана. : Автореф... канд. хим.наук: 00.02.13 / Умарова К,А.; Ан УзССР. Объединенный ученый совет по химии и химич. технологии). – Ташкент, 1972. – 20л.
1475052
  Цветков Л.А. Углеводороды / Л.А. Цветков. – М., 1962. – 95с.
1475053
   Углеводороды в почвах: происхождение, состав, поведение (обзор) / А.Н. Геннадиев, Ю.И. Пиковский, А.С. Цибарт, М.А. Смирнова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 1195-1209. – Библиогр.: 178 назв. – ISSN 0032-180Х
1475054
   Углеводороды из вулканического района. Нефтепроявление в кальдере вулкана Узон на Камчатке / О.В. Галимов, В.С. Севастьянов, Г.А. Карпов, А.И. Камалеева, О.В. Кузнецова, И.В. Коноплева, Л.Н. Власова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1059-1068 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1067-1068. – ISSN 0016-7525
1475055
  Лебедь А.А. Углеводродокисляющие микроорганизмы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Лебедь А. А.; АН УССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1977. – 27л.
1475056
  Захарова И.Я. Углеводсодержащие биополимеры мембран бактерий / И.Я. Захарова, Л.Д. Варбанец. – Киев : Наукова думка, 1983. – 127 с. : ил., табл. – Библиогр.: 412 назв
1475057
  Хрусталева В.Н. Углеводы / В.Н. Хрусталева. – М, 1969. – 76с.
1475058
  Хрусталева В.Н. Углеводы / В.Н. Хрусталева. – М, 1969. – 76с.
1475059
  Бочков А.Ф. Углеводы / А.Ф. Бочков, В.А. Афанасьев, Г.Е. Заиков ; АН СССР. – Москва : Наука, 1980. – 176 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 173-175. – (Наука и технический прогресс)
1475060
  Меншуткин Б.Н. Углеводы (химические соединения вокруг нас) / Б.Н. Меншуткин. – Л., 1924. – 76с.
1475061
   Углеводы в синтезе природных соединений. – М, 1984. – 288с.
1475062
  Стейси Морис Углеводы живых тканей / Морис Стейси, Сидней Алан Баркер. – Москва : [Б. и.], 1965. – 324 с.
1475063
   Углеводы и углеводный обмен. – М, 1962. – 336с.
1475064
   Углеводы и углеводный обмен в животном и растительном организме. – М, 1959. – 272с.
1475065
   Углеводы. Химия углеводов и углеводный обмен. – МоскваЛ., 1937. – 200с.
1475066
  Ядоян Р.Б. Углекислые воды наложенных тектонических депрессий Малого Кавказа / Р.Б. Ядоян. – Ереван, 1982. – 122с.
1475067
  Марус В.И. Углекислые воды флишевой области Украинских Карпат. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.06 / Марус В.И.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1973. – 31л.
1475068
  Бозоян О.А. Углекислые минеральные воды бассейна р. Раздан : Автореф... канд. геол.-минер.наук: / Бозоян О. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1961. – 24л.
1475069
   Углекислые минеральные воды Северного Кавказа. – М, 1963. – 190с.
1475070
   Углекислый газ в атмосфере. – Москва : Мир, 1987. – 532с.
1475071
  Золя Э. Углекопы / Э. Золя. – М., 1923. – 178с.
1475072
  Корри Д. Углекопы / Д. Корри. – М., 1959. – 16с.
1475073
  Егоров А.И. Угленакопление в кайнофите на северо-востоке СССР / А.И. Егоров, Ю.П. Пензин. – Ростов, 1987. – 184с.
1475074
  Крапивенцева В.В. Угленосная формация Буреинского бассейна / В.В. Крапивенцева. – Москва, 1979. – 147с.
1475075
   Угленосная формация Печорского бассейна. – Л, 1990. – 175с.
1475076
  Павлов С.Ф. Угленосная формация юго-восточной окраины Тунгусского бассейна / С.Ф. Павлов. – Новосибирск, 1990. – 150с.
1475077
  Попель Б.С. Угленосность визейских отложений Львовско-Волынского бассейна и перспективы их промышленного освоения.. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.16 / Попель Б.С.; МВ и ССО УССР. Днепропетр. горный ин-т им. Артема... – Днепропетровск, 1981. – 24л.
1475078
   Угленосность и угленосные формации Якутии. – М, 1966. – 170с.
1475079
  Шубаков Г.Н. Угленосность нижнего карбона Северо-Восточной Татарии и Южной Удмуртии. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Шубаков Г.Н.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т. – Казань, 1962. – 23л.
1475080
  Лазаренко Н.И. Угленосность нижнего карбона южного крыла Днепропетровско-Донецкой впадины : Дис... канд. геол.-минер..наук: / Лазаренко Н. И.; АН УССР, Ин-т геолог. наук. – Днепропетровск, 1956. – 42л.
1475081
  Лазаренко Н.И. Угленосность нижнего карбона южного крыла Днепропетровско-Донецкой впадины. : Дис... канд. геол.-минер..наук: / Лазаренко Н. И.; АН УССР, Ин-т геолог. наук. – Днепропетровск, 1956. – 306л. – Бібліогр.:л.1-29
1475082
  Кудряшев Н.С. Угленосные бассейны южной периферии Серднеазиатской нижнемезозойской угленосной провинции (Верхнеамударьинская впадина) / Н.С. Кудряшев. – Ташкент, 1976. – 111с.
1475083
  Егоров А.И. Угленосные и горючесланцевые формации европейской части СССР / А.И. Егоров. – Ростов н/Д, 1985. – 192с.
1475084
   Угленосные отложения Европы. – М, 1972. – 200с.
1475085
   Угленосные отложения Западного склона Урала. – М.Л., 1932. – 296с.
1475086
   Угленосные отложения Западного склона Урала. – М.Л., 1932. – 296с.
1475087
  Шульга В.Ф. и др. Угленосные отложения и угли нижнего карбона Доно-Днепровского прогиба / В.Ф. и др. Шульга. – К., 1987. – 133с.
1475088
  Пригоровский М.М. Угленосные районы СССР / М.М. Пригоровский. – Москва;Ленинград : ОНТИ, 1932. – 55с.
1475089
  Иванов Г.А. Угленосные формации : (Закономерности строения, образования, изменения и генетическая классификация) / Г.А. Иванов. – Ленинград : Наука, 1967. – 408с.
1475090
   Угленосные формации верхнего палеозоя СССР. – М, 1975. – 328с.
1475091
   Угленосные формации и вещественный состав углей Днепрово-Донецкой впадины. – К, 1990. – 215с.
1475092
   Угленосные формации и их генезис. – М, 1973. – 197с.
1475093
   Угленосные формации и угольные месторождения. – М, 1968. – 137с.
1475094
  Бартошинская Е.Д. и др. Угленосные формации карбона Юго-Западной окраины Восточно-Европейской платформы / Е.Д. Бартошинская и др. – Киев : [б. и.], 1983. – 170 с.
1475095
   Угленосные формации некоторых регионов СССР. – М.Л,, 1961. – 425с.
1475096
  Фомин А.Н. Углепетрографические исследования в нефтяной геологии / А.Н. Фомин. – Новосибирск, 1987. – 164с.
1475097
  Парпарова Г.М. Углепетрографические методы и изучении осадочных пород и полезные ископаемые / Г.М. Парпарова, А.В. Жукова. – Л., 1990. – 308с.
1475098
  Штейнберг Д.С. Углерод в ультрабазитах и базитах / Д.С. Штейнберг, М.В. Лагутина. – М., 1984. – 110с.
1475099
   Углерод и азот микробной биомассы в почвах южной тайги при определении разными методами / М.И. Макаров, Т.И. Малышева, М.Н. Маслов, Е.Ю. Кузнецова, О.В. Меняйло // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 733-744 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 0032-180Х
1475100
  Федоров В.Б. и др. Углерод и его взаимодействие с металлами / В.Б. и др. Федоров. – М., 1978. – 208с.
1475101
   Углерод и его соединения в эндрогенных процессах минералообразования (по данным изучения флюидных включений в минералах). – ЛЬвов, 1975. – 116с.
1475102
   Углерод и его соединения в эндрогенных процессах минералообразования (по данным изучения флюидных включений в минералах). – К, 1978. – 171с.
1475103
  Юшина В.В. Углерод и кремний. / В.В. Юшина. – М., 1961. – 39с.
1475104
  Вдовыкин Г.П. Углеродистое вещество метеоритов (органические соединния, алмазы, графит) / Г.П. Вдовыкин. – Москва : Наука, 1967. – 272 с.
1475105
   Углеродистые отложения ранних этапов развития Земли. – Л, 1988. – 199с.
1475106
  Радзивилл А.Я. Углеродистые формации и тектономагматические структуры Украины / А.Я. Радзивилл. – К, 1994. – 172с.
1475107
   Углеродные волокна и углекомпозиты. – М, 1988. – 332с.
1475108
  Алксне З.К. Углеродные звезды / З.К. Алксне, Я.Я. Икауниекс ; ЛатвССР, Радиоастрофиз. обсерватория. – Рига : Зинатне, 1971. – 285 с. : ил. – Библиогр.: 244-257
1475109
  Алкснис А.К. Углеродные звезды в области Лебедя = Garbon stars in a field in cygnus / А.К. Алкснис, З.К. Алксне. – Рига : Зинатне, 1988. – 269 с.
1475110
  Конкин А.А. Углеродные и другие жаростойкие волокнистые материалы / Конкин А.А. – Москва : Химия, 1974. – 375 с. – Библиогр. в конце глав
1475111
   Углеродные наноматериалы: электронное строение и процессы структурообразования / Я.В. Зауличный [и др.] ; НАН Украины ; Ин-т проблем материаловедения им. И.М. Францевича. – Киев : Наукова думка, 2012. – 276, [3] с. : ил., табл. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 255-274. – ISBN 978-966-00-1088-8
1475112
  Харрис П. Углеродные нанотрубы и родственные структуры. Новые материалы ХХI века / П. Харрис ; пер. с англ. под ред. и с доп. Л.А. Чернозатонского. – Москва : Техносфера, 2003. – 335 с. – Предм. указ.: с. 334-335. – Библиогр. в конце ст. – (Мир материалов и технологий). – ISBN 5-94836-013-X
1475113
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5/6. – 2012. – Резюме на рус., англ. яз.
1475114
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1/2. – 2013. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
1475115
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3/4. – 2013. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
1475116
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1475117
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 6. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
1475118
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1/2. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1475119
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1475120
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5/6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
1475121
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1/2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1475122
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3/4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1475123
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5/6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
1475124
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1/2. – 2016. – 32, 40 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1475125
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3/4. – 2016. – 43, 41 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1475126
   Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.]. – Харьков, 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5/6. – 2016. – 35, 49 с. – Резюме на рус., англ. яз.
1475127
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Украинский научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1-2. – 2017. – 46, 38 с. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
1475128
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3-4. – 2017. – 40, 44 с. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
1475129
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5-6. – 2017. – 35, 60 с. – Резюме на англ. яз. и на яз. статьи
1475130
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, Э.М. Бабенко, В.Д. Барский [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1-2. – 2018. – 62, 42 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1475131
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, Э.М. Бабенко, В.Д. Барский [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3-4. – 2018. – 56, 60 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1475132
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, Э.М. Бабенко, В.Д. Барский [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 5-6. – 2018. – 30 с. включ. обкл. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1475133
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; глав. ред.: Е.Т. Ковалев ; редкол.: Э.М. Бабенко, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 1-2. – 2019. – 32 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1475134
   Углехимический журнал = Journal of Coal Chemistry : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; глав. ред.: Е.Т. Ковалев ; редкол.: Э.М. Бабенко, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков : ГП "УХИН", 1993-. – ISSN 1681-309X
№ 3. – 2019. – 52 c., включ. обкл. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1475135
  Сиряченко Ф.Н. Угли / Ф.Н. Сиряченко. – М, 1932. – 60с.
1475136
  Горавский А.И. Угли местного значения в Иркутской области / А.И. Горавский, 1947. – 64с.
1475137
  Родный Н.И. Угли Печорского бассейна (Хальмерюского, Воркутского и Инта-Кожимского районв) : Автореф... канд. тен.наук: / Родный Н. И.;. – Воркута, 1959. – 26л.
1475138
   Угли Средней Азии и пути их использования. – Ташкент, 1968. – 178с.
1475139
   Угли СССР. – М.Л., 1936. – 456с.
1475140
   Угли СССР. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1975. – 306с.
1475141
  Завадский Н.А. Угли Южного Казахстана. / Н.А. Завадский. – Алма-Ата; Москва, 1935. – 59с.
1475142
  Давыдова К.И. Угли Южноякутского бассейна как сырье для развития металлургической промышленности Забайкалья : Автореф... канд. техн.наук: / Давыдова К.И.; Гос. ком. по топливной пром-сти при Гсплане СССР. Ин-т горючих ископаемых "ИГИ". – М., 1963. – 23л.
1475143
  Медведєва Катерина Углиб Криму : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 116-119
1475144
  Козубенко Н.Г. Углибление основных противоречий современного капитализма и пути их разрешения : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Козубенко Н.Г. ; Ин-т повышения квалификации преподавания марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 23 с.
1475145
  Феноменов М.Я. Углицкая провинция при Петре Великом / М.Я. Феноменов. – М, 1923. – 114с.
1475146
  Ковалев И.А. Углич / И.А. Ковалев. – Ярославль, 1960. – 202с.
1475147
  Ковалев И.А. Углич / И.А. Ковалев. – М, 1965. – 183с.
1475148
  Ковалев И.А. Углич / И.А. Ковалев. – Ярославль, 1978. – 128с.
1475149
  Ерохин В.И. Углич / В.И. Ерохин. – М., 1991. – 159с.
1475150
  Русинов Н.Д. Угличская земледельческая лексика. : Автореф... канд. филолог.наук: / Русинов Н.Д.; Горьков. гос. ун-т. – Углич, 1955. – 31л.
1475151
   Угличские народные песни. – М, 1974. – 288с.
1475152
   УГЛіЯ : 2018 : Український гуманітар. ліцей Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / [голов. ред. Г.С. Сазоненко]. – Київ : [б. в.], 2018. – [38] с., включ. обкл. – Брошура описана за обкл. – Бібліогр. в тексті
1475153
  Эсмонт В.П. Угловая анизотропия процесса деления тяжелых ядер нейтронами с энергией 14 Мэв. : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Эсмонт В.П. ; Акад. наук СССР, Радиев. ин-т. – Ленинград, 1959. – 13 с.
1475154
  Златаров В.Г. Угловая асимметрия нейтронов в -захвате : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Златаров В.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1967. – 9л.
1475155
  Рудаков В.П. Угловая бета-гамма--корреляция. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудаков В.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 6л.
1475156
  Добровольский В.А. Угловая комната / В.А. Добровольский. – Х, 1962. – 262с.
1475157
  Трофимов А.И. Угловая палата / А.И. Трофимов. – Свердловск, 1988. – 396с.
1475158
  Мухаммадиев Ф. Угловая палата : роман, повесть / Фазлиддин Мухаммадиев ; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1989. – 365 с.
1475159
  Антонюк С.П. Угловое разрешение многолучевых гудроакустических сигналов в условиях распространения : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 01.04.06 / Антонюк С.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Київ, 1994. – 18 с.
1475160
  Еловских М.П. Угловое распределение интенсивности теплового излучения атмосферы и некоторые приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Еловских М.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 6л.
1475161
  Тоцкий И.А. Угловое распределение упруго рассеянных нейтронов с первоначальной энергией 2,8 Мэв. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тоцкий И.А.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1958. – 8л.
1475162
  Миляев Виталий Борисович Угловое распределение электронов различных энергий, освобождаемых при фотоионизации атомов и простых молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Миляев Виталий Борисович; Ленигр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 19л.
1475163
  Гусейнов Чингиз Гасан-оглы Угловой дом / Гусейнов Чингиз Гасан-оглы. – Москва, 1975. – 256с.
1475164
  Биденхарн Л. Угловой момент в квантовой физике : Теория и приложения; в 2-х т. / Л. Биденхарн, Д. Лаук. – Москва : Мир
Т. 1. – 1984. – 302 с.
1475165
  Биденхарн Л. Угловой момент в квантовой физике : Теория и приложения; в 2-х т. / Л. Биденхарн, Дж. Лаук. – Москва : Мир
Т. 2. – 1984. – 648 с.
1475166
  Евстифеев В.В. Угловые зависимости вида энергетических спектров медленных ионов С -при рассеянии их граниями монокристалла вольфрама. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Евстифеев В.В.; Ташкент.гос.ун-т. – Ташкент, 1974. – 16л.
1475167
  Молчанов В.А. Угловые закономерности взаимодействия ионов средних энергий с поверхностями твердых тел : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Молчанов В.А. ; ХГУ. – Москва, 1967. – 12 с.
1475168
  Молчанов В.А. Угловые закономерности разрушения поверхностей металлов моноэнергетическими ионными пучками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Молчанов В.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. НИИ ядерной физ. – Москва, 1964. – 6 с.
1475169
  Резник Арон Мошкович Угловые и температурные деформации энергетических спектров ионной составляющей катодного распыления тугоплавких металлов и сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Резник Арон Мошкович; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1475170
  Евдомиков И.Н. Угловые и энергетические закономерности ионно-электронной эмиссии поликристаллических металлов : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 047 / Евдомиков И.Н. ; МГУ. – Москва, 1970. – 8 с.
1475171
  Никифоров А.М. Угловые камни / А.М. Никифоров. – Москва : Советская Россия, 1969. – ,3с.
1475172
  Прокопец Г.А. Угловые корреляции в реакции (n, 211) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Прокопец Г.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
1475173
  Гусейнов А.Г. Угловые распределения быстрых нейтронов с энергией Е>1,5 Мэв. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гусейнов А.Г.; Науч-исслед.ин-т.атомных реакторов. – М, 1966. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1475174
  Чернов Г.М. Угловые распределения вторичных частиц в стоклновениях протонов высокой энергии с нуклонами и ядрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернов Г.М.; АН УзССР. Объед. уч. совет Отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1475175
  Самосват Г.С. Угловые распределения нейтронов с энергией 1-40 кэв, рассеиваемых средними и тяжелыми ядрами. 3-4725 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Самосват Г.С.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория нейтронной физики. – Дубна, 1969. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
1475176
  Комиссарова Б.А. Угловые распределения резонансно рассеянных y-квантов в поликристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Комиссарова Б.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1475177
  Шифрин К.С. Угловые функции / К.С. Шифрин. – Ленинград, 1966. – 278 с.
1475178
  Пустовалов В.В. Угловые функции в задаче трех тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Пустовалов В.В.; МГУ. НИИ ядерной физики. – М., 1972. – 10л.
1475179
  Шевченко В.Г. Угловые энергетические распделеления фотопротонов, образующихся при фотораспределении Li 6, Be 9 и C12 спектрами излучения с максимальнгыми энергиями до 84 мэв : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шевченко В. Г. ; МГУ , Физ. фак. – Москва, 1958. – 8 с.
1475180
  Омельяновская Н.М. Угловые, температурные и энергетические закономерности ионнро-электронной эмиссии монокристаллов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Омельяновская Н. М.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1972. – 19л.
1475181
  Смирнов В.М. Углубление внутрирайонной специализации сельскохозяйственного производства и ее экономическая эффективность. (На примере колхозов Каменец-Подольского района Хмельниц. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Смирнов В.М.; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и организации сел. хоз-ва им. А.Г.Шлихтера. – Киев, 1969. – 23л.
1475182
  Рудич Ф.М. Углубление демократических начал в управлении производством. / Ф.М. Рудич. – К., 1988. – 48с.
1475183
  Демченко Е.Г. Углубление интеграции науки и производства в едином народнохозяйственном комплексе : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Демченко Е. Г.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
1475184
  Демченко Е.Г. Углубление интеграции науки и производства в едином народнохозяйственном комплексе : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01. / Демченко Е.Г.;. – К., 1986. – 204л. – Бібліогр.:л.182-204
1475185
  Чаадаев С.Г. Углубление кризиса законности и правопорядка в странах империи / С.Г. Чаадаев. – М., 1984. – 39с.
1475186
  Талантова М.Н. Углубление кризиса колониальной системы империализма после второй мировой войны. / М.Н. Талантова. – М., 1955. – 58с.
1475187
  Масленников В.А. Углубление кризиса колониальной системы империализма. / В.А. Масленников. – Москва, 1952. – 68с.
1475188
  Тюльпанов С.И. Углубление кризиса колониальной системы империализма. / С.И. Тюльпанов. – Л, 1955. – 55с.
1475189
  Малых Владисла в Николаевич Углубление кризиса франкистского режима в Испании в 1973-1975 гг. : Автореф... кадн. ист.наук: 07.00.03 / Малых Владисла в Николаевич; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1981. – 26л.
1475190
   Углубление общего кризиса капитализма. – М, 1976. – 360с.
1475191
   Углубление общего кризиса капитализма. – М, 1980. – 287с.
1475192
  Тихонов Иван Артемьевич Углубление общего кризиса капитализма на современном этапе / Тихонов Иван Артемьевич, . – Ленинград, 1953. – 50с.
1475193
  Козубенко Н.Г. Углубление основных противоречий современного капитализма и пути их разрешения : Дис... канд.философ.наук: / Козубенко Н.Г.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 292л. – Бібліогр.:л.1-Х
1475194
  Барсуков Л.Н. Углубление пахотного слоя дерново-подзолистых почв / Л.Н. Барсуков. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 80 с. : ил.
1475195
  Ивашкевич Игорь Милентьевич Углубление противоположности между умственным и физическим трудом в условиях научно-технической революции при капитализме : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Ивашкевич Игорь Милентьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1475196
  Ивашкевич Игорь Милентьевич Углубление противоположности между умственным и физическим трудом в условиях научно-технической революции при капитализме. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ивашкевич Игорь Милентьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 225л. – Бібліогр.:л.205-225
1475197
  Селивоненко А.Н. Углубление противоречий между Гетманщиной и Запорожской Сечью в 1667–1686 гг // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 30-34. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматриваются вопросы, касающиеся противоречия между Гетманщиной и Запорожской Сечью, базировавшиеся на основополагающем структурнофункциональном принципе государственных институций. В статье уделено внимание Гетманщине как объединительной ...
1475198
  Джунушева Г.К. Углубление специализации и кооперирование промышленного производства / Г.К. Джунушева. – Фрунзе, 1983. – 60с.
1475199
  Старовойтов А.М. Углубление специализации и обобществление колхозного производства на современном этапе. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Старовойтов А.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ научного управления социалистической экономикой. – М., 1972. – 26л.
1475200
  Галин В.Н. Углубление специализации и совершенствование социалистических производственных отношений в сельском хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Галин В.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 17л.
1475201
  Мамчур А.П. Углубление специализации свеклосеющих хозяйств (на примере колхозов Бердичевского района Житомирской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Мамчур А.П.; Всес. науч.-исслед. ин-т сахарной свеклы. – К., 1967. – 23л.
1475202
  Мацибора Виктор Иванович Углубление специализации сельскохозяйственного производства с учетом экономической оценки земли в лесостепи Украинской ССР (На примере колхоза Хмельницкой области) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Мацибора Виктор Иванович; М-во с/х СССР. Укр. с/х Академия. – К., 1974. – 30л.
1475203
  Виноградов И.А. Углубление темы / И.А. Виноградов. – Ленинград, 1934. – 95 с.
1475204
  Вайсборд И.М. Углубление хозрасчета -основа самофинансирования предприятий / И.М. Вайсборд, В.Д. Перевезенцев, Л.И. Мерзон. – Москва : Знание, 1988. – 62 с.
1475205
  Архипова В.В. Углубление экономического сотрудничества ГДР с Советским Союзом в процессе социалистической интеграции. : Автореф... наук: 08.00.01 / Архипова В.В.; Высш. школа профсоюз. движения ВЦСПС. – Москва, 1974. – 23л.
1475206
  Качейшвили Г.Е. Углубленная переработка отходов Диди-Лилойского нефтеперегонного завода и физико-химическое исследование полученных продуктов : Автореф... канд. хим.наук: / Качейшвили Г.Е.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1957. – 14л.
1475207
  Мамедов Назами Микаил оглы Углубленная специализация и повышение экономической эффективности в колхозах. (На примере колхозов Мильск. степи АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Мамедов Назами Микаил оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1975. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
1475208
  Исмаилов А.Р. Углубленная специализация и правильное сочетание отраслей сельского хозяйства в овощеводческих совхозах. : Автореф... канд. эконом.наук: / Исмаилов А.Р.; Азерб. ин-тут нар. хоз. им. Д.Буниат-заде. – Баку, 1967. – 27л.
1475209
  Абдинова Б.А. Углубленная специализация и сочетание отраслей в хлопкосеющих колхозах Азербайджанской ССР : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 594 / Абдинова Б.А. ; Азербайдж.ин-т нар. хоз-ва. – Баку, 1969. – 16 с.
1475210
  Алексеев Г.А. Углубленная специализация производства пригородных совхозов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Алексеев Г. А. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 26 с.
1475211
  Емец П.Ф. Углубленная специализация сельского хозяйства, как фактор повышения производительности труда и роста производства сельскохозяйственной продукции. (На примере колхозов Левобережья Киевской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Емец П.Ф.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1964. – 19л.
1475212
  Кучуков Р.А. Углубленная специализация сельскохозяйственного производства в колхозах терского района степной зоны КБАССР : Автореф... канд. с.-х.наук: 594 / Кучуков Р.А.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
1475213
  Галицкий М.Л. Углубленное изучение курса алгебры и математического анализа / М.Л. Галицкий. – Москва, 1986. – 349 с.
1475214
   Углубленное изучение литературы в 11 классе. – К, 1989. – 235с.
1475215
   Углубленное изучение русского языка в национальной школе. – Л, 1989. – 236с.
1475216
  Андросов Б.Н. Углубленность северных предгорий Гиндукуша / Б.Н. Андросов, В.П. Колчанов, В.В. Кулаков ; АН СССР, М-во геологии СССР ; Лаборатория осадочн. полезн. ископаемых. – Москва : Наука, 1977. – 135 с.
1475217
  Кери Ф. Углубленный курс органической химии / Ф. Кери, Р. Сандберг. – Москва : Химия
Кн. 1 : Структура и механизмы. – 1981. – 519с.
1475218
  Кери Ф. Углубленный курс органической химии / Ф. Кери, Р. Сандберг. – Москва : Химия
Кн. 2 : Реакции и синтезы. – 1981. – 455с.
1475219
   Углублять перестройку, прибавить в работе. – М, 1986. – 64с.
1475220
  Костоглодова М.Н. Углы жизни / М.Н. Костоглодова. – Ростов н/Д, 1971. – 104с.
1475221
  Кахновець С.О. Угляд прокурора у кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кахновець Соломія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1475222
  Липкин С.И. Угль, пылающий огнем : Зарисовки и соображения / С.И. Липкин. – М., 1991. – 46с.
1475223
  Серова М.С. Угнать за 30 секунд : [повесть] / Марина Серова. – Москва : Эксмо, 2005. – 316, [1] с. – (Телохранитель Евгения Охотникова). – ISBN 5-699-12162-5
1475224
  Сингх М. Угнетенные касты Индии / М. Сингх. – М., 1953. – 252с.
1475225
  Кулжинский С.П. Угноюйте суперфосфатом свої поля в конюшиновому сівозміні / С.П. Кулжинский. – К., 1928. – 25с.
1475226
  Чуриков А.Ю. Уго Хосе Гарсиа Эрнандес : "Отношения между нашими странами - отличные!" : Интервью с послом Венесуэлы в РФ. // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 57-65. – ISSN 044-748Х
1475227
  Дабагян Э. Уго Чавес никогда не проигрывал // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2013. – № 2 (1638). – С. 25-40. – ISSN 0869-44435
1475228
  Середа С. Уго Чавес снова запрягает лошадей // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой кол. журн. – Москва, 2011. – № 40 (1203). – С. 16-19. – ISSN 0234-1670


  Судьба президента Венесуэлы Уго Чавеса
1475229
  Семенов В.Л. Уго Чавес у власти : итоги и перспективы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 66-80. – ISSN 044-748Х
1475230
  Челядинский А.А. Уго Чавес: человек, революционер, политик // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 27-38. – ISSN 044-748Х


  К 60-летию со дня рождения. В статье проанализированы основные исторические этапы жизни первого президента Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавеса Фриаса (1954—2013). Раскрыты характерные черты этой выдающейся личности — человека, революционера ...
1475231
  Дабагян Э.С. Уго Чавес: штрихи к политическому портрету (1954-2013) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 6. – С. 134-156. – ISSN 0130-3864
1475232
  Виталий Зорин уГОБИщная страна : Приключения. Монголия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 88-94 : Фото
1475233
   Уговори меня бежать. – М, 1996. – 80с.
1475234
   Угода (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про відновлення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій : дата підписання: 11 квітня 2016 р., 15 березня 2017 р.; Дата набрання чинності для України: 21 листопада 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 5, 16 січня 2018 року. – С. 501-502


  Ратифіковано Законом України від 05 жовтня 2017 р. № 2157-VIII (Офіційний вісник України, - 2017 р. - № 88. - Ст. 2679).
1475235
   Угода з "Пластом" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 жовтня (№ 42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  У День захисника України представники Національної скаутської організації "Пласт" Ярослав Юрчишин і Міністерство освіти і науки України Сергій Квіт підписали договір про співпрацю. Пласт протягом тривалого часу залучений до процесу виховання ...
1475236
  Неждана Неда Угода з ангелом = Фарс-фантасмагорія на дві дії : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 4. – С. 75-127. – ISSN 0130-321Х
1475237
  Никифоров Д. Угода зі слідством чи потерпілим: як униунути проблем? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 10 жовтня (№ 41). – С. 9, 16-17
1475238
  Бабенко Я. Угода зі спортсменом: трудовий договір чи контракт? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 4 вересня (№ 36)
1475239
  Романюк К. Угода між Аргентиною та Іраном в контексті розвитку міжнародних слідчих комісій // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 143-146
1475240
   Угода між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Державним комітетом з науки і технологій Республіки Білорусь про співробітництво у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності : указ Президента України від 21.02.2014 р. № 90 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 19 11 березня 2014 року. – С. 419-421


  Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, з одного боку, і Державний комітет з науки і технологій Республіки Білорусь, з другого боку, далі - "Сторони", домовились про співробітництво в галузі науки і технологій. Дата ...
1475241
   Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії про співробітництво в галузі освіти та науки : угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грузії від 18 липня 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 71, 12 вересня 2017 року. – С. 277-287
1475242
  Антонюк О. Угода між комуністичною владою та єпископатом Польщі 1950 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 5-10. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  Стаття досліджує процес підготовки та підписання Угоди між представниками уряду Республіки Польща (РП) та єпископату Польщі протягом перших чотирьох місяців 1950 р. Основну увагу зосереджено на політиці комуністичної влади щодо католицької церкви. Суть ...
1475243
   Угода між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до угоди між Україною та Європейським співтовариством про спрощення оформлення віз від 23 липня 2012 року // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 337-343. – ISSN 2304-1773
1475244
  Горян Е.В. Угода між Україною та європейським співтовариством про реадмісію осіб: стан виконання та перспективи міграційної політики України / Е.В. Горян, С.В. Кутняк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 181-188


  У статті проаналізовано положення Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб в аспекті здійснення міграційної політики України. Виділено низку ключових проблем, пов"язаних з виконанням Україною міжнародних зобов’язань та регулюванням міграційних ...
1475245
   Угода між Урядом України і Урядом Союзу Коморських Островів про співробітництво в галузі освіти і науки : дата підписання: 02 листопада 2017 р.; Дата набрання чинності для України: 02 листопада 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 5, 16 січня 2018 року. – С. 504-505


  Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 р. № 48-р (Урядовий кур"єр. - 2017 р. - № 34).
1475246
   Угода між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України у Програмі наукових досліджень та навчання Євратом (2014-2018) : дата підписання: 27 червня 2016 р.; Дата ратифікації Україною: 22.09.2016 р.; Дата набрання чинності для України: 28 жовтня 2016 р.. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 15, 20 лютого 2018 року. – С. 126-133


  Угоду ратифіковано Законом України від 22 вересня 2016 р. № 1542-VIII.
1475247
   Угода між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво у сфері у вищої освіти : дата підписання 11 грудня 2015 р. Дата набрання чинності для України 12 червня 2017 р. // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 94, 1 грудня 2017 року. – С. 201-202
1475248
  Масненко В. Угода Пілсудський - Петлюра: міфи і реалії / розмову вела Світлана Мельник // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 6 травня (№ 18). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1475249
   Угода починає діяти / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Відбулося підписання Додатку 1 до Угоди про співробітництво від 11 листопада 2010 р., укладеної між Українським союзом промисловців і підприємців та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка . Його підписали Президент УСПП Анатолій ...
1475250
  Віднянський С. Угода про Асоціацію з Європейським Союзом як цивілізаційний вибір України / С. Віднянський, А. Мартинов // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 358-368. – ISBN 966-7522-07-5
1475251
  Костюченко Я. Угода про асоціацію з ЄС у національному правопорядку України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 354-359. – ISSN 2663-5313
1475252
  Кушнір К.В. Угода про асоціацію з ЄС як чинник забезпечення національної безпеки України / К.В. Кушнір, Нашинець-Наумова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 223-226
1475253
  Живора Г. Угода про асоціацію з ЄС: економічні наслідки для України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 8 (216). – С. 107-118
1475254
  Устименко В. Угода про асоціацію з ЄС: можливості та ризики // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 6


  "...Статистичні дані свідчать про те, що існують певні фактори, які стримують потужний потенціал Угоди. Угода про асоціацію між Україною та ЄС (далі - Угода) набула чинності в повному обсязі з вересня поточного року, хоча певні і, треба зазначити, ...
1475255
  Мушак Н.Б. Угода про асоціацію і свобода пересування громадян України в межах Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 120-125


  Статтю присвячено аналізу співробітництва України та Європейського Союзу у сфері юстиції, свободи та безпеки. Досліджено проблематику двосторонніх відносин України та Європейського Союзу у поширенні і наданні європейською організацією свободи ...
1475256
  Петров Р.А. Угода про асоціацію між ЄС та Туреччиною як приклад транспозиції acquis Європейського Союзу до правових систем третіх країн // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 152-155. – ISSN 2220-1394
1475257
  Шереметьєва О. Угода про асоціацію між Україної та ЄС: ретроспектива та реалії сьогодення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 1/2 (157/158)
1475258
  Настечко К.О. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 81-84


  Дана стаття про укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом в контексті євроінтеграції України.
1475259
  Редзюк Є.В. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і підписання Директив ЄС: можливі ризики для вітчизняного ринку цінних паперів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 98-110. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
1475260
  Ван Елсувеге Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом як інноваційний правовий інструмент // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 9-16. – ISSN 1026-9932


  У статті аналізуються положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі — УA). Автор стверджує, що УА створює нові правові засади особливої форми політичної асоціації та економічної інтеграції, які відзначаються трьома ...
1475261
  Стрєльцова О. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: передумови, проблеми і перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 87-97. – ISSN 1026-9932
1475262
  Прохорова М.Е. Угода про асоціацію між Україною та ЄС - проблеми та перспективи економічного співробітництва / М.Е. Прохорова, І.М. Захаров // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 108-117. – ISSN 1729-7036
1475263
  Дем’янчук О.П. Угода про асоціацію між Україною та ЄС крізь призму моделі "дворівневої гри" Роберта Патнема / О.П. Дем’янчук, А.В. Леденьова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 3-8. – ISSN 1996-5931
1475264
  Дубич К.В. Угода про асоціацію між Україною та ЄС як перспектива для підвищення ефективності вітчизняної системи соціального захисту населення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 211-216. – (0). – ISSN 2078-9165
1475265
  Стаканов Р.Д. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС, як фактор впливу на розвиток двосторонніх відносин в сфері трудової міграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 286-291


  Стаття присвячена дослідженню впливу підписання договору про Асоціацію між Україною та ЄС на подальшу інтеграцію національного ринку праці України та ринку праці Європейського Співтовариства.
1475266
  Кривоус В. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: перспективні можливості для співробітництва та ризики ЗВТ+ // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 3). – С. 262-272. – ISSN 1684-906Х
1475267
  Краєвська О. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: співпраця у сфері освіти і науки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 90-97. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
1475268
  Весела Н.М. Угода про асоціацію та вільну торгівлю між Європейським Союзом та меркосур в контексті проблем міжнародної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 90-96.
1475269
  Ратушний С.М. Угода про асоціацію Україна-ЄС як джерело права Європейського союзу // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 261-274. – ISSN 2412-8465
1475270
   Угода про асоціацію Україна-ЄС: дороговказ реформ : [аналітична доповідь] / О. Сушко [та ін.] ; Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва (ІЄАС) ; Konrad Adenauer Stiftung. – Київ : [Фонд Конрада Аденауера], 2012. – 56, 52 с. – Кн. "переверт." укр. та англ. мовами. Назв. англ. мовою : EU-Ukraine association agreement: guideline for reforms. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Політична освіта")
1475271
  Кадєтова О.В. Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності : монографія / О.В. Кадєтова ; за наук. ред. О.П. Орлюк, д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України ; НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 343, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 196-224 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-735-1
1475272
   Угода про Асоціацію України з ЄС та торгова війна з Російською Федерацією / Н.О. Татаренко, В.І. Кончин, Н.М. Грущинська, Г.М. Перепелиця // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 224-247. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1475273
  Акуленко Л. Угода про асоціацію, бізнес і політика // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 36 (512), 8-14.09.2017 р. – С. 7. – ISSN 1996-1561
1475274
  Марищенко Л. Угода про асоціацію: і шанс на успіх, і випробування на міцність // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 11 (391). – С. 20-22. – ISSN 2313-559X
1475275
  Меленчук А. Угода про асоціацію: чого чекати українцям? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 8 (317). – С. 13-15
1475276
  Пушкар П.В. Угода про визнання вини в кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 179-181. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджується зміст угоди про визнання вини в кримінальному процесі ФРН, розглядаються умови, суб"єкти її укладання, значення та спроби її законодавчого врегулювання. The contents of a guilty plea deal in criminal procedure of the FRG are researched ...
1475277
  Овчіннікова О.С. Угода про визнання вини у кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 379-381. – ISBN 978-617-7069-17-0
1475278
  Теремецький В.І. Угода про визнання вини у новому Кримінальному процесуальному кодексі України / В.І. Теремецький, Г.В. Соловей // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 111-115. – ISSN 2222-5374
1475279
  Прилуцький П. Угода про визнання винуватості в кримінальному провадженні // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 31-33
1475280
  Повзик Є.В. Угода про визнання винуватості та вимоги до її змісту // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 123-132. – ISSN 1993-0909
1475281
  Пушкар Павло Валентинович Угода про визначення вини у сучасному кримінальному процесі: порівняльно-правове дослідження : Автореферат дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.09 / Пушкар П.В.; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 9 назв
1475282
  Стольберг Р. Угода про відстрочку податкового зобов"язення-Чи має право податкова інспекція застосувати штрафні санкції? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 35-36
1475283
   Угода про вільну торгівлю між Україною та державами європейської асоціації вільної торгівлі // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 304-336. – ISSN 2304-1773
1475284
  Дацишин К. Угода про зону вільної торгівлі з ЄАВТ як крок до зближення з ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 66-71
1475285
  Совгиря О.В. Угода про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України: аналіз правової природи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-30.
1475286
  Стародуб І. Угода про конфіденційність: хто підписує? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
1475287
  Приходько О. Угода про неконкуренцію як умова трудового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 65-66
1475288
  Філіпенко К.А. Угода про партнерство і співробітництво в інституційному механізмі співпраці України з Європейським Союзом // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [20-21]
1475289
  Хорольський Р. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами 1994 року як джерело права Європейського співтовариства // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 198-206.
1475290
   Угода про Партнерство та Співробництво : 16 червня 1994 року. – Київ, 1994. – 69 с.
1475291
  Повзик Є.С. Угода про примирення за проектом КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 90-92. – ISBN 978-966-2571-07-3
1475292
  Карпенко М.І. Угода про примирення у кримінальному процесі / М.І. Карпенко, О. Зоря, О. Малова // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 69-77. – ISSN 2222-5374
1475293
  Петрусь О. Угода про примирення у кримінальному процесі України // Протидія злочинності: теорія та практика : збірник матеріалів VI Міжвуз. наук.-практ. конф. студ. (курсантів), аспірантів та молодих учених, (Київ, 16 трав. 2014 р.) / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; Київ. регіон. нпук. центр Нац. акад. правових наук України ; [ред.: І.О. Байдачна та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури, 2014. – С. 267-269
1475294
  Гнатюк Т. Угода про реадмісію з ЄС як виклик для України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 33. – С. 348-359. – ISBN 966-02-4186-0
1475295
   Угода про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська між Державою Україна та компанією "Шеврон Юкрейн Б.В.": інтереси, ризики, наслідки... // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 16-17 : фото
1475296
  Кобута І.В. Угода про сільське господарство СОТ: правила формування зобов"язань України по скороченню державної підтримки сільського господарства // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 119. – С. 20-24
1475297
   Угода про співпрацю між містом Київ (Україна) і містом Баку (Азербайджанська Республіка) // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 232-235. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
1475298
  Тревого І.С. Угода про співпрацю між Українським товариством геодезії і картографії та Польським геодезичним товариством : інформація / І.С. Тревого, В.В. Задорожний // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 50-52 : Фото
1475299
  Нечипоренко Ю. Угода про співробітництво між університетами як стимул для міжнародної науково-дослідної роботи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 2 (104). – С. 133-134.
1475300
  Сліпченко А. Угода про спільний авіапростір з ЄС - пріоритетний формат участі України в програмі "Єдине європейське небо" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 135-136
1475301
  Валлє В. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 125-129. – ISBN 978-966-378-141-9
1475302
  Пухир Світлана Тимофіївна Угода щодо регіонального розвитку - один з механізмів реалізації державної регіональної політики (з досвіду Львівської області) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 242-246. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Законом України "Про стимулювання розвитку регіонів", введеним у дію 8 вересня 2005 року за Д"" 2850-IV, передбачено розробку та укладення угод шодо регіонального розвитку, які сприятимуть узгодженій діяльності центральних та місцевих органів ...
1475303
  Краснопольська Л.П. Угоди в кримінальному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 306-310. – ISSN 2219-5521
1475304
  Криволапов Б.М. Угоди в міжнародному приватному праві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 38-41. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Розглядається один з важливих інститутів міжнародного приватного права - угоди. Висвітлено колізійні питання зовнішньоекономічних угод, форми угод, угоди в міжнародному приватному праві України. This article is devoted to the problems of transactions ...
1475305
  Гримич М. Угоди за звичаєвим правом українців в ХІХ - на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 15. – C. 11-18
1475306
  Наджафов О. Угоди за Кримінальним процесуальним кодексом України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 44-53


  "... Новий Кримінальний процесуальний кодекс (КПК) України запровадив інститут угоди в кримінальному провадженні, чого немає чинному КПК 1960 р.".
1475307
  Кощук Т.В. Угоди між податковими органами та платниками податків у контексті законодавства ЄС про державну допомогу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 1 (302). – Бібліогр.: 25 назв
1475308
  Березовська І.А. Угоди про асоціацію в практиці Суду ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 226-232


  Стаття присвячена дослідженню практики Суду ЄС щодо угод про асоціацію ЄС з третіми країнами.Особлива увага приділяється рішенням Суду, які вплинули на формування правової природи інституту асоціації в праві ЄС, зокрема щодо прямої дії положень угод ...
1475309
  Савін М. Угоди про визнання винуватості та про примирення за новим КПК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 76-86
1475310
  Мерза Н. Угоди про вільну торгівлю у світовій економіці // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 70-74. – ISSN 1818-2682
1475311
  Микольська Н. Угоди про вільну торгівлю: додаткові переваги для бізнесу?! / Н. Микольська, А. Махнова // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Загальний огляд угод про вільну торгівлю, стороною яких є Україна".
1475312
  Мєдвєдкова Н.С. Угоди про злиття та поглинання у банківському секторі економіки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 5 (175). – С. 101-105
1475313
  Шнирков О.І. Угоди про зони вільної торгівлі України з ЄС та країнами СНД: доповнюючі чи конкуруючі механізми? // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [6]
1475314
  Дуюнова Оксана Миколаївна Угоди про працю за трудовим законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Дуюнова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв.
1475315
  Дуюнова Оксана Миколаївна Угоди про працю за трудовим законодавством України : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Дуюнова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 194 л. – Бібліогр.: л. 168 - 194
1475316
  Боровик С. Угоди про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна - запорука стабільності іноземних інвестицій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.33-36. – ISSN 0132-1331
1475317
  Тищенко Ю. Угоди Світової організації торгівлі: способи тлумачення // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (117). – C. 17-25. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1475318
  Турман Н. Угоди у кримінальному процесі Республіки Молдова та України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 246-250. – ISSN 2
1475319
  Краснопольська Л.П. Угоди як компромісне вирішення конфліктних ситуацій у кримінальному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 340-343. – ISSN 2219-5521
1475320
  Солженицын А. Угодило зернышко промеж двух жерновов // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 11. – С.33-97. – ISSN 0130-7673
1475321
  Жиркова Т.Н. Угол / Т.Н. Жиркова. – Ленинград, 1989. – 32с.
1475322
  Береговой Г.Т. Угол атаки / Г.Т. Береговой. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 255с.
1475323
  Иваненко В.Т. Угол атаки / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1972. – 224с.
1475324
  Кондаков А.А. Угол возвышения / А.А. Кондаков. – М, 1980. – 208с.
1475325
  Полищук Р.Е. Угол для бездомной собаки / Р.Е. Полищук. – М., 1991. – 142с.
1475326
  Меркель М.М. Угол зрения : (диалог с Урусевским) / М.М. Меркель. – Москва : Искусство, 1980. – 135 с.
1475327
  Мнацаканян С.М. Угол зрения / С.М. Мнацаканян. – М, 1986. – 159с.
1475328
  Дрэган Д. Угол наклона. / Д. Дрэган. – Бухарест, 1983. – 39с.
1475329
  Веселов В.В. Угол опережения / В.В. Веселов. – Челябинск, 1978. – 95с.
1475330
  Кочетов В. Угол падения : роман / В. Кочетов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 422 с. : илл.
1475331
  Кочетов В. Угол падения / В. Кочетов. – Москва, 1970. – 458 с.
1475332
  Кочетов В.А. Угол падения : роман / В.А. Кочетов. – Москва, 1977. – 473 с.
1475333
  Кочетов В. Угол падения / В. Кочетов. – Москва, 1986. – 462 с.
1475334
  Баркер Кэтрин Угол падения : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 28 : Фото
1475335
  Кравец М.С. Угол Пекарской и Котовского / М.С. Кравец. – М., 1989. – 328с.
1475336
  Булгаков А. Угол поворота : рассказы / А. Булгаков. – Казань : Татарское книжное издательство, 1958. – 120 с.
1475337
  Мельников Е.З. Угол прицела / Е.З. Мельников. – Саратов, 1975. – 222с.
1475338
  Асанов Н.А. Угол чужой стены : рассказы / Н.А. Асанов. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 272 с.
1475339
  Шапошников В.И. Угол. Повести и рассказы / В.И. Шапошников. – М. : Современник, 1982. – с.
1475340
  Кузнецов А.В. Уголвноправовая охрана интересов личности в СССР / А.В. Кузнецов. – М., 1969. – 160с.
1475341
  Дядюченко Л.Б. Уголек / Л.Б. Дядюченко. – Фрунзе, 1966. – 96с.
1475342
  Хаджиев Р. Уголек из ада : сатир. стихи / Ризван Хаджиев ; пер. с чечен. И.Трунова. – Грозный : Чечено- Ингуш. кн. изд-во, 1971. – 28 с.
1475343
   Уголки живой природы. – Ленинград, 1926. – 142с.
1475344
  Сидоров А.А. Уголки Москвы : миниатюры в гшравюрах на дереве / А.А. Сидоров. – Москва. – 109 с.
1475345
  Мацыпура В.Т. Уголкового акустическая антенна / В.Т. Мацыпура, Л.А. Трунова // Акустичний вісник : науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – Т. 16, № 2. – С. 31-42. – ISSN 1028-7507


  Рассмотрена плоская задача взаимодействия группы точечных источников с уголкового отражателем. Исследованы дальний и ближний поля излучения уголкового антенны в зависимости от геометрии уголка и места расположения источников. Показана возможность ...
1475346
  Пороховщиков П.С. Уголовная защита : (практические заметки) / П. П-в. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1908. – 83 с. – Экз. нач. с. 5
1475347
  Сергеич П. Уголовная защита : практические заметки / П. Сергеич [псевд.] (П. П.-в). – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1913. – IV, 245 с. – Экз. деф., отсутств. с. 237-245
1475348
  Красильников С.В. Уголовная и пенитенциарная политика в Российской империи в ХІХ веке // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 12. – С. 20-21. – ISSN 1812-3805
1475349
  Трайнин А.Н. Уголовная интервенция / А.Н. Трайнин. – М, 1935. – 388с.
1475350
  Борисов В.И. Уголовная ответсвенность за нарушение правил при производстве строительных работ / В.И. Борисов. – Х., 1977. – 113с.
1475351
  Гавриш Степан Богданович Уголовная ответсвенность за незаконную порубку леса : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Гавриш Степан Богданович; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1980. – 16л.
1475352
  Макашвили В.Г. Уголовная ответсвенность за неосторожность / В.Г. Макашвили. – М, 1957. – 211с.
1475353
  Стручков Н.А. Уголовная ответсвтенность и ее реализация в борьбе с преступностью. / Н.А. Стручков. – Саратов, 1978. – 288с.
1475354
   Уголовная ответственность : за получение незаконного вознаграждения от граждан. – М, 1987. – 85с.
1475355
   Уголовная ответственность : основания и порядок реализации. – Самара, 1991. – 184с.
1475356
  Ахметшин Х.М. Уголовная ответственность военнослужащих за разглашение государственной и военной тайны по советскому военно-уголовному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ахметшин Х.М. ; Военно-юрид. акад. Советской Армии. Кафедра уголовного права. – Москва, 1952. – 20 с.
1475357
  Трайнин А.Н. Уголовная ответственность гитлеровцев / А.Н. Трайнин. – Москва, 1944. – 107 с.
1475358
  Иванов В.Н. Уголовная ответственность за бесхозяйственность / В.Н. Иванов. – Москва, 1981. – 62с.
1475359
  Гельфанд И.А. Уголовная ответственность за взяточничество / И.А. Гельфанд ; М-во охраны общественного порядка Укр. ССР, Высш. школа. – Киев : [Тип. МООП УССР], 1963. – 26, [1] с. – (Библиотечка работника милиции)
1475360
  Леонтьев Б.М. Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной продукции : Автореф... канд. юрид.наук: / Леонтьев Б.М.; Московск. орд. Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. факультет. – Москва, 1952. – 12 с.
1475361
  Вольфман Г.И. Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной продукции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Вольфман Г.И. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломносова. Юрид. фак. – Москва, 1954. – 14 с.
1475362
  Таций В.Я. Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной продукции / В.Я. Таций. – Харьков, 1978. – 64с.
1475363
  Таций В.Я. Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной промышленной продукции / В.Я. Таций. – Харьков : Вища школа, 1981. – 81 с.
1475364
  Утевский Б.С. Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной, некомплексной и нестандартной продукции. / Б.С. Утевский. – М., 1955. – 104с.
1475365
  Мельникова Ю.Б. Уголовная ответственность за выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции / Ю.Б. Мельникова. – М., 1985. – 55с.
1475366
  Клименко В.А. Уголовная ответственность за должностнык преступления / В.А. Клименко, Н.И. Мельник, Н.И. Хавронюк. – Київ : Блиц- Информ, 1996. – 513с. – В изд. также: Комментарий к закону Украины "О борьбе с корупцией" / Мельник Н.И., Омельченко Г.Е., Хавронюк Н.И. – (Библиотека права еженедельника "Бизнес" ; 4). – ISBN 966-7028-05-4
1475367
  Мысливый В.А. Уголовная ответственность за допуск к управлению транспортными средствами водителей находящихся в состоянии опьянения / В.А. Мысливый, А.Н. Опальченко. – К., 1992. – 96с.
1475368
  Навроцкий В.А. Уголовная ответственность за загрязнение водоемов. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.08 / Навроцкий В.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1982. – 15л.
1475369
  Комаха Владимир Александрович Уголовная ответственность за занятие бродяжничеством или ведение иного паразитического образа жизни : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Комаха Владимир Александрович; МВ и ССО УССР; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 25л.
1475370
  Комаха Владимир Александрович Уголовная ответственность за занятие бродяжничеством или ведение иного паразитического способа жизни : Дис... канд.юриднаук: 12.00.08 / Комаха Владимир Александрович; МВ и ССО УССР, ОГУ им И.И.Мечникова. – Одесса, 1987. – 148л. – Бібліогр.:л.125-139
1475371
  Трофимов С.В. Уголовная ответственность за занятие запрещенным промыслом : Дис... канд. юридич.наук: 12.715 / Трофимов С.В.; Киевская высшая школа. – Киев, 1970. – 303л. – Бібліогр.:л.I-XXV
1475372
  Перепелица Александр Иванович Уголовная ответственность за занятие запрещенным промыслом : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Перепелица Александр Иванович; Харьковский юридический ин-т. – Х., 1980. – 16л.
1475373
  Тоболкин П.С. Уголовная ответственность за занятие запрещенным промыслом. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Тоболкин П.С.; Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1969. – 28л.
1475374
  Трофимов С.В. Уголовная ответственность за занятие запрещенным промыслом. (По материалам УССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Трофимов С.В.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1475375
  Дорош Лидия Варфоломеевна Уголовная ответственность за злостное уклонение от платежа алиментов на содержание детей : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Дорош Лидия Варфоломеевна; Харьковский юридический ин-т. – Х., 1982. – 18л.
1475376
  Светлов А.Я. Уголовная ответственность за злоупотребление властью или служебным положением (на матер. УССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Светлов А. Я.; АН УССР, Секц. обществ. наук, Ин-т филос. и Сект. гос. и права. – К., 1967. – 19л.
1475377
  Нусупалиев Арыкбай Уголовная ответственность за злоупотребление властью или служебным положением (на материалах Казахской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Нусупалиев Арыкбай; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 20л.
1475378
  Кисенишский М.М. Уголовная ответственность за злоупотребление служебным положением по советскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: / Кисенишский М.М.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1951. – 29 л.
1475379
  Александров Ю.В. Уголовная ответственность за изнасилование : учеб. пособие / Ю.В. Александров. – Киев : Редакционно-издательский отдел при МВД УССР, 1968. – 83, [1] с. – Печатается по постановлению совета Киев. высшей школы МВД СССР. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1475380
  Кучанский С.Н. Уголовная ответственность за изнасилование и другие половые преступления по законодательству XVIII - начала XX вв. // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 142-144. – ISBN 978-966-927-199-0
1475381
  Беликов А. Уголовная ответственность за коммерческий шпионаж // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 9. – С. 39-43.
1475382
  Таций В.Я. Уголовная ответственность за коммерческое посредничество : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Таций В.Я.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1970. – 20л.
1475383
  Таций В.Я. Уголовная ответственность за коммерческое посредничество / В.Я. Таций. – М., 1974. – 88с.
1475384
  Михайлов М.П. Уголовная ответственность за кражу личного имущества и разбой (по советскому праву) / М.П. Михайлов. – М., 1958. – 155с.
1475385
  Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства : Монография / А.С. Беницкий; МВД Украины. Луганский ин-тут внутр. дел. им.10-летия независимости Украины. – Луганск : РИО ЛИВД, 2001. – 352с. – ISBN 966-7448-70-3
1475386
  Даурова Т.Г. Уголовная ответственность за легкие телесные повреждения. / Т.Г. Даурова. – Саратов, 1980. – 121с.
1475387
  Кочоян С.М. Уголовная ответственность за мелкое хищение государственного или общественного имущества : учеб. пособие / С.М. Кочоян ; Гос. ком. СССР по нар. образованию, Всесоюз.-юрид. заоч. ин-т. – Москва : ВЮЗИ, 1989. – 53, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1475388
  Мухаммед А М Байдусии Уголовная ответственность за мошенничество по законодательству Египта, Иордании, Украины (сравнительно - правовое исследование) : Дисс. ... канд. юридических наук. Спец. 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право / Мухаммед А М Байдусии; МОНУ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2007. – 182л. – Библиогр.: л.169-182
1475389
  Белицкий В.Б. Уголовная ответственность за нарушение имущественных авторских и смежных прав в Интернете // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 172-180. – ISSN 0132-0831
1475390
  Кузнецова Н.Ф. Уголовная ответственность за нарушение общественного порядка / Н.Ф. Кузнецова. – М., 1963. – 32с.
1475391
  Цицкиридзе Г.В. Уголовная ответственность за нарушение плавил безопасности движения и эксплуатации транспорта (по матер. ГССР) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Цицкиридзе Г. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 31л.
1475392
  Зинченко Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности горных работ / Зинченко, э.Н. – Киев : Вища школа, 1979. – 146с.
1475393
  Тихий Владимир Павлович Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности обращения с общеопасными предметами : Учеб.пособие для спец."Правоведение" / Тихий Владимир Павлович. – Киев : УМК ВО Минвуза УССР, 1989. – 78с.
1475394
  Михайлов М.П. Уголовная ответственность за нарушение правил о валютных операциях и спекуляцию валютными ценностями по советскому уголовному праву / М.П. Михайлов. – М., 1964. – 43с.
1475395
  Надирадзе Г.Р. Уголовная ответственность за нарушение правил о валютных операциях по действующему советскому законодательству. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Надирадзе Г.Р.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 23л.
1475396
  Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил при производстве строительных работ : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Борисов В.И.; МВ и ССО УССР. Харьковск. юридический ин-т. – Харьков, 1974. – 19л.
1475397
  Лановенко И.П. Уголовная ответственность за нарушение правил техники безопасности в промышленности : Автореф... канд. юрид.наук: / Лановенко И.П.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1962. – 21л.
1475398
  Борисов В.И. Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения / В.И. Борисов, С.В. Гизимчук. – Харків : Консум, 2001. – 160с. – ISBN 966-7124-95-9
1475399
  Кладков А.В. Уголовная ответственность за насилие на лицами в связи с выполнением ими служебного или общественного долга. : Автореф... канд. юридич.наук: 715 / Кладков А.В.; Всесоюз. юридич. заоч. ин-тут. – М., 1969. – 18л.
1475400
  Тихий Владимир Павлович Уголовная ответственность за незаконное владение оружием : Текст лекции / Тихий Владимир Павлович. – Харьков : Харьк.юрид.ин-т, 1978. – 64с.
1475401
  Карпович К.А. Уголовная ответственность за незаконное изготовление и распространение наркотических веществ / К.А. Карпович. – Ростов н/Д, 1972. – 24с.
1475402
  Самилык Григорий Михайлович Уголовная ответственность за обман заказчиков (По материалам Украинской ССР) : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Самилык Григорий Михайлович; ВШ МВД СССР. – К., 1978. – л.
1475403
  Петрова Г.О. Уголовная ответственность за обман покупателей и заказчкиов / Г.О. Петрова. – Москва, 1981. – 80с.
1475404
  Орымбаев Р. Уголовная ответственность за обман покупателей. : Автореф... канд.юрид.наук: 715 / Орымбаев Р.; АН СССР.Ин-т гос-ва и права. – М, 1971. – 16л.
1475405
  Кригер Г.А. Уголовная ответственность за особо опасные виды хищений социалистической собственности по указу от 4 июня 1947 года : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Кригер Г.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Юридич. ф-тет. – Москва, 1952. – 16 с.
1475406
  Бантышев А.Ф. Уголовная ответственность за особо опасные преступления против государства : (основы квалификации). Монографыя / А.Ф. Бантышев; Нац. акад. СБУ. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2000. – 136с.
1475407
  Орлов П.И. Уголовная ответственность за оставление в опасности потерпевшего при автопроисшествии. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Орлов П.И.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1980. – 16л.
1475408
  Кузнецов В. Уголовная ответственность за отдельные преступления против общественного порядка и нравственности: сравнительно-правовой аспект / В. Кузнецов, Н. Карпов // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 27-30. – ISSN 1810-3081
1475409
  Касынюк В.И. Уголовная ответственность за повреждение путей сообщения и транспортных средств / В.И. Касынюк. – Харьков, 1979. – 59с.
1475410
  Киричко В.Н. Уголовная ответственность за получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Киричко В.Н.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Х., 1986. – 21л.
1475411
  Тишкевич Иван Станиславович Уголовная ответственность за посягательства на социалистическую собственность / Тишкевич Иван Станиславович. – Минск : "Университетское", 1984. – 168с.
1475412
  Литовченко В.Н. Уголовная ответственность за посягательства на социалистическую собственность / В.Н. Литовченко. – Москва, 1985. – 73 с.
1475413
  Замосковцев П.В. Уголовная ответственность за посягательства на управленческую деятельность работников милиции и народных дружинников по охране общественного порядка / П.В. Замосковцев. – Омск, 1980. – 56 с.
1475414
  Бажанов М.И. Уголовная ответственность за преступления против личности / М.И. Бажанов. – Киев : Вища школа, 1977. – 43 с. – (Б-ка Оновы правовых знаний)
1475415
  Дурманов Н.Д. Уголовная ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения / Н.Д. Дурманов. – М., 1962. – 62с.
1475416
  Петросян И.Р. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на рстительный мир // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 177-180. – ISSN 1684-2618
1475417
  Флоря В. Уголовная ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми (ст. 165 УК РМ, 149 У К Ураины, 127 1 УК России) / В. Флоря, Д. Оставчук // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / М-во юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2012. – № 4 (244). – С. 18-24. – ISSN 1810-3081
1475418
  Габиани А. Уголовная ответственность за преступления, совершённые в состоянии опъянения / А. Габиани. – Тбилиси, 1968. – 160с.
1475419
  Сергиевский В.А. Уголовная ответственность за преступные нарушения правил техники безопасности в угольной промышленности. : Автореф... канд. юрид.наук: / Сергиевский В.А.; АН СССР. Ин-т права им. А.Я.Вышинского. – М., 1956. – 15л.
1475420
  Вышинская З.А. Уголовная ответственность за преступные посягательства на колхозное имущество / З.А. Вышинская. – Москва, 1959. – 148с.
1475421
  Кузнецов В.А. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Кузнецов В.А. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 20 с.
1475422
  Магомедов А.М. Уголовная ответственность за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем : Автореф... канд .юр.наук: / Магомедов А.М.; МГУ, Юр. фак. – М., 1973. – 20л.
1475423
  Мурадов А.Н. оглы Уголовная ответственность за приобретение, хранение или сбыт имущества. заведомо добытого преступным путем / А.Н. оглы Мурадов. – Баку, 1989. – 104 с.
1475424
  Архипцев Н.И. Уголовная ответственность за приписки и другие искажения отчетности о выполнении планов. : Автореф... наук: 12.00.08 / Архипцев Н.И.; Харьковский юрид. инстит. – Харьков, 1979. – 14л.
1475425
  Лановенко И.П. Уголовная ответственность за приступления против трудовых прав граждан и безопасности производства в Украинской ССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 715 / Лановенко И.П.; Объедин. совет ин-та философ. и ин-та государства и права. – К., 1972. – 48л.
1475426
  Панов Н.И. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Панов Н.И.; МВ и ССО УССР. Харьков. юридич. ин-т. – Харьков, 1973. – 20л.
1475427
  Панов Н.И. Уголовная ответственность за причиненное имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. / Н.И. Панов. – Харьков, 1977. – 127 с.
1475428
  Морозов Г.И. Уголовная ответственность за пропаганду Агресси : Автореф... канд. юрид.наук: / Морозов Г.И.; Ин-т права. АН СССР. – Москва, 1951. – 24 л.
1475429
  Трайнин А.Н. Уголовная ответственность за пропаганду агрессии / А.Н. Трайнин. – М, 1947. – 388с.
1475430
  Игнатов А.Н. Уголовная ответственность за разбой по действующему советскому законодательству : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Игнатов А.Н. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Юридический факультет. – Москва, 1952. – 16 с.
1475431
  Бражник А.А. Уголовная ответственность за разглашение данных досудебного следствия и дознания: исторический аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 151-158. – ISSN 0201-7245
1475432
  Кунашев А.Х. Уголовная ответственность за рецидив преступлений по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Кунашев А.Х.; Всес. юрид. заоч. ин-т. – М., 1970. – 18л.
1475433
  Бабий Н.А. Уголовная ответственность за спаивание несовершеннолетних / Н.А. Бабий. – Минск : Университетское, 1986. – 100, [2] с.
1475434
  Гельфанд И.А. Уголовная ответственность за спекуляцию / И.А. Гельфанд ; М-во охраны общественного порядка Укр. ССР. – Киев : [Тип. МООП УССР], 1964. – 42, [2] с. – (Библиотечка работника милиции)
1475435
  Касынюк В.И. Уголовная ответственность за транспортные преступления / В.И. Касынюк. – Киев, 1977. – 34с.
1475436
  Куринов Б.А. Уголовная ответственность за транспортные преступления по советскому уголовному праву : Автореф... д-ра юридич.наук: / Куринов Б.А.; МГУ. – Москва, 1965. – 30л.
1475437
  Мендельсон Г.А. Уголовная ответственность за убийство и телесные повреждения / Г.А. Мендельсон. – М., 1962. – 40с.
1475438
  Геворгян В.М. Уголовная ответственность за убийство по найму (заказу): законодательство стран СНГ и Балтии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 64-72. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1475439
  Хомич Владимир Михайлович Уголовная ответственность за угон транспортных средств и других самоходных машин : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Хомич Владимир Михайлович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 20л.
1475440
  Хомич В.М. Уголовная ответственность за угон транспортных средств. / В.М. Хомич. – Минск, 1982. – 96с.
1475441
  Егоров В.И. Уголовная ответственность за уклонение от отбывания уголовных наказаний / В.И. Егоров. – Рязань, 1985. – 75с.
1475442
  Грачев О.В. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей - как фактор обеспечения интеграционных процессов России // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 4 (55). – С. 32-33. – ISSN 1812-3910


  В статье проведен анализ результатов сравнительного исследования уголовных законов зарубежных стран по вопросам уклонения от уплаты таможенных платежей.
1475443
  Ковалев М.И. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юрид.наук: / Ковалев М.И.; Москов. юридич. ин-тут. – Москва, 1952. – 15 с.
1475444
  Умалатов Б.У. Уголовная ответственность за халатность по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Умалатов Б.У.; Всесоюз. юрид. заочн. ин-т. – Москва, 1976. – 25л.
1475445
  Васильев А.Н. Уголовная ответственность за хищение государственного и общественного имущества : Автореф... канд. юрид.наук: / Васильев А.Н.; МГУ. Юрид. фак. – М, 1952. – 16л.
1475446
  Ткачевский Ю.М. Уголовная ответственность за хищение государственного и общественного имущества / Ю.М. Ткачевский. – М., 1962. – 35с.
1475447
  Гулаков В.Д. Уголовная ответственность за хищение государственного и общественного имущества в особо крупных размерах. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.08 / Гулаков В.Д.; МВ и ССО УССР. – Х, 1974. – 18л.
1475448
  Куринов Б.А. Уголовная ответственность за хищение государственного и общественного имущества по указу Президиума Верховного Совета СССР от 4/VI-1947 г. : Автореф... канд. юрид.наук: / Куринов Б.А.; Московск. юрид. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
1475449
  Куринов Б.А. Уголовная ответственность за хищение государственного и общественного имущества. / Б.А. Куринов. – М., 1954. – 120с.
1475450
   Уголовная ответственность за хищение государственного или общественного имущества, хозяйственные преступления и взяточничество. – М, 1967. – 207с.
1475451
  Шаркова Т.Ф. Уголовная ответственность за хищения государственного и общественного имущества, совершаемые путем подлога документов, и меры их предупреждения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Шаркова Т.Ф. ; М-во высш. образования УССР. Юрид. факт. КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Одесса, 1958. – 21 с.
1475452
  Шаркова Т.Ф. Уголовная ответственность за хищения государственного и общественного имущества, совершаемые путем подлога документов, и меры их предупреждения. : Дис... канд. юридич.наук: / Шаркова Т.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Одесса, 1958. – 289л. – Бібліогр.:л.282-289
1475453
  Ткачевский Ю.М. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления в области социалистической промышленности. : Автореф... канд. юрид.наук: / Ткачевский Ю.М.; Москов. юрид. ин-т. – Москва, 1953. – 16 л.
1475454
  Галахова А.В. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления: вопросы квалификации. / А.В. Галахова. – М., 1987. – 158,1с.
1475455
  Иванов Л.И. Уголовная ответственность за частнопредпринимательскую деятельность по советскому уголовному праву. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Иванов Л.И.; Харьковский юрид. ин-тут. – Х., 1975. – 18л.
1475456
  Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве / Я.М. Брайнин. – Киев : Юридическая литература, 1963. – 275с.


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
1475457
   Уголовная ответственность и её реализация. – Куйбышев, 1985. – 183с.
1475458
  Курлянский В.И. Уголовная ответственность и меры общественного воздействия / В.И. Курлянский. – Москва, 1965. – 142 с.
1475459
  Багрий-Шахматов Уголовная ответственность и наказание / Л.В. Багрий-Шахматов. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 383 с.
1475460
  Марцев А.И. Уголовная ответственность и общее предупреждение преступлений / А.И. Марцев. – Омск, 1973. – 96с.
1475461
  Турецкий М.В. Уголовная ответственность и ответственность дисциплинарная / М.В. Турецкий. – М., 1957. – 24с.
1475462
  Карпушин М.П. Уголовная ответственность и состав преступления / М.П. Карпушин. – Москва : Юридическая литература, 1974. – 230 с.
1475463
  Бердичевский Ф.Ю. Уголовная ответственность медицинского персонала за нарушение профессиональных обязанностей / Ф.Ю. Бердичевский. – М, 1970. – 128с.
1475464
  Блиека Ю. Уголовная ответственность несовершеннолетних по советскому праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Блиека Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Вильнюс, 1958. – 20 с.
1475465
  Блиека Ю.Ю. Уголовная ответственность несовершеннолетних по советскому праву : Дис... канд. юрид.наук: / Блиека Ю. Ю.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – Вильнюс, 1958. – 310л. – Бібліогр.:л.297-310
1475466
  Козлов А.П. Уголовная ответственность по УК Украины: взгляд со стороны // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 221-224. – ISBN 978-966-458-403-3
1475467
  Орымбаев Р. Уголовная ответственность работников торговли / Р. Орымбаев. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 148 с.
1475468
  Елинек И. Уголовная ответственность юридических лиц: возможности правового регулирования в Чешской Республике // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 5 (292). – С. 52-61. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1475469
  Завечаровский И.Э. Уголовная ответственность. / И.Э. Завечаровский. – Иркутск, 1992. – 44с.
1475470
  Козаченко И.Я. Уголовная ответственность: мера и форма выражения : текст лекций / Козаченко И.Я. ; Свердлов. юрид. ин-т им. Р.А. Руденко. – Свердловск : СЮИ, 1987. – 45, [2] с.
1475471
   Уголовная ответственность: проблемы содержания, установления, реализации : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1989. – 152, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
1475472
  Кодинцев А.Я. Уголовная ответственностьза трудовые преступления в колхозах в годы сталинского режима // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 9. – С. 60-64. – ISSN 1812-3805
1475473
  Беззуб Б.С. Уголовная ответственнсоть за кражу и грабеж личного имущества граждан. (На материалах УССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.715 / Беззуб Б.С. ; АН УССР, Объедин. совет Ин-т философи и Ин-та государства и права. – Киев, 1970. – 21с.
1475474
  Метатла А. Уголовная ответствпенность несовершеннолетних по действующему законодательству Алжирской Народной Демократической Республики. : Автореф... Канд.юрид.наук: 715 / Метатла А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 16л.
1475475
  Миренский Б.А. Уголовная политика и вопросы эффективности уголовного наказания // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР : сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1979. – № 51 : Проблемы исправления и перевоспитания осужденных. – С. 44-54
1475476
  Чаадаев С.Г. Уголовная политика и преступность / С.Г. Чаадаев. – М., 1991. – 111с.
1475477
   Уголовная политика и совершенствование законодательства. – КЕмерово, 1992. – 154с.
1475478
  Доронин А.М. Уголовная политика Российского государства (история и современность) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 16. – С. 18-20. – ISSN 1812-3805
1475479
  Тонков Е.Е. Уголовная политика Российской Федерации в сфере противодействия наркотизации общества / Е.Е. Тонков, С.Л. Нудель // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 1. – С. 54-73.
1475480
  Ферри Э. Уголовная социология / Э. Ферри, проф. – С.-Пб.
ч. 1. – 454с.
1475481
  Ферри Энрико Уголовная социология / Энрико Ферри, проф. римск. ун-та и депутата итальян. парламента ; Разрешен. авт. пер. с 5 фр. изд. 1905 г. О.В. Познышевой, Л.В. Гольденвейзера... [и др.] ; Под ред. проф. Моск. ун-та С.В. Познышева; С предисл. [к рус. изд.]. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1908. – XXII, 591 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Ред.: Познышев, Сергей Викторович (1870-?)
1475482
  Остроумов С.С. Уголовная статистика и борьбе с преступностью / С.С. Остроумов. – Москва, 1975. – 64с.
1475483
  Остроумов С.С. Уголовная статистика и предупреждение преступности / С.С. Остроумов. – М., 1972. – 32с.
1475484
  Вайнгарт А. Уголовная тактика : руководство к расследованию преступлений / Альберт Вайнгарт, д-р, пред. ландгерихта ; пер. с нем. В.М. Боремовича. – Овруч : [Тип. Горбана и Фридмана], 1910. – VIII, 463, [2] с. – Библиогр.: с. 3-8
1475485
  Гейндл Р. Уголовная техника / Р. Гейндл. – М., 1925. – 83с.
1475486
  Вороновский Н.Д. Уголовная техника / Н.Д. Вороновский. – Москва, 1931. – 168с.
1475487
  Лесогоров Н.Н. Уголовная юрисдикция Украины в морских пространствах, на которые распространяется её суверенитет // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.48-53
1475488
  Бойцова Л.В. Уголовная юстиция / Л.В. Бойцова. – Тверь, 1994. – 101с.
1475489
   Уголовная юстиция : проблемы международного сотрудничества : Международный научно-исследовательский проект. – Москва : БЕК, 1995. – 296с. – ISBN 3406391516
1475490
  Гуценко К.Ф. Уголовная юстиция США: Критич. аналз правовых ин-тов, обеспечивающих уголов. репрессию / К.Ф. Гуценко. – М., 1979. – 207с.
1475491
  Коржанський М.Й. Уголовне право України. Частина загальна : Курс лекцій / М.Й. Коржанський. – Київ : Українська видавнича група, 1996. – 336 с. – ISBN 966-00-0047-2
1475492
   Уголовний кодекс Российской Федерации [Електронний ресурс] : по состоянию на 10 апреля 2005 г., 12 часов звучания. – Москва : Студия АРДИС/Art Dictation Studio, 2006. – 1 CD + буклет (9 c.); в папке DEMO распол. демонстрац. аудиофрагм. Мр3-КНИГ пр-ва студ. книгозап. "АРДИС". – Системн. требования:MPEG-I Layer-3(mp3), 160 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, mono.-Текст проч. по из-нию: Гражданский кодекс РФ. Ч.1.-М.:"Ось-89", 2005.- Загл. с этикетки диска. – (Юридическая академия)


  12 часов звучания Имена папок: (Номер главы) Имена mp3-файлов: (Номер статьи).mp3
1475493
  Флоря В. Уголовно-исполнительное законодательство Республики Молдова // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 12. – С. 4-6. – ISSN 1810-3081
1475494
  Бородин С.В. Уголовно-исполнительное право - самостоятельная отрасль советского социалистического права // Труды Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1977. – № 44. – С. 3-14
1475495
   Уголовно-исполнительное право : Учебник для юрид. вузов. – 2-е изд. – Москва : Юриспруденция, 2000. – 320с. – ISBN 5-8401-0024-2
1475496
  Трубников В.М. Уголовно-исполнительное право Украины : Общая часть: Учебное пособие / В.М. Трубников. – Харків : Рубікон, 1998. – 144с. – ISBN 966-7152-22-7
1475497
  Николюк В.В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в СССР / В.В. Николюк. – Иркутск, 1989. – 252 с.
1475498
  Алексеев В.И. Уголовно-политический период в истории пенитенциарной политики в России (1872–1917 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 2. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
1475499
  Понятовская Т.Г. Уголовно-политическое значение судейского усмотрения приназначении наказания // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 187-190. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1475500
  Алеиева М.А. кызы Уголовно-правовая база с подделкой документов : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Алеиева М. А. кызы; МВиССО АзССР, АзГУ. – Баку, 1973. – 30л.
1475501
  Матвейчук В.К. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с получением незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения / В.К. Матвейчук. – К., 1989. – 72с.
1475502
  Антипов В.И. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с посягательствами на общественную безопасность : учеб. пособ. / В.И. Антипов ; М-во внутр. дел СССР, Киев. высш. шк. им. Ф.Э. Дзержинского. – Киев : Киев. высш. шк. МВД СССР, 1987. – 86, [2] с. – Библиогр. в примеч. к главам: с. 81-87
1475503
  Матвейчук В.К. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с преступным загрязнением водных объектов / В.К. Матвейчук. – К., 1992. – 80с.
1475504
   Уголовно-правовая борьба с алкоголизмом и пьянством. – Ашхабад, 1988. – 52с.
1475505
  Клименко В.А. Уголовно-правовая борьба с вымогательством индивидуального имущества граждан. / В.А. Клименко, Н.И. Мельник. – К., 1993. – 92с.
1475506
  Грейчюс Р.Ю. Уголовно-правовая борьба с групповыми хищениями социалистического имущества (по материалам Лит.ССР) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Грейчюс Р. Ю.; МГУ. – М., 1974. – 18л.
1475507
  Икрамова М.Г. Уголовно-правовая борьба с наркоманией / М.Г. Икрамова. – Ташкент, 1982. – 110 с.
1475508
  Мирошниченко Н.А. Уголовно-правовая борьба с наркоманией / Н.А. Мирошниченко, А.А. Музыка. – К., 1988. – 207 с.
1475509
  Мархасев Р.З. Уголовно-правовая борьба с нарушениями правил безопасности строительных работ. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Мархасев Р.З.; БГУ. – Минск, 1979. – 23л.
1475510
  Сабиров Р.Д. Уголовно-правовая борьба с насильственными групповыми посягательствами : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Сабиров Р. Д.; Свердл.юр. ин-т. – Свердолвск, 1981. – 14л.
1475511
  Стрельцов Е.Л. Уголовно-правовая борьба с нетрудовыми доходами / Е.Л. Стрельцов. – К., 1988. – 203с.
1475512
  Вольфман Г.И. Уголовно-правовая борьба с обманом покупателей в предприятиях торговли и общественного питания / Г.И. Вольфман, И.Г. Маландин ; [ред. В.В. Токарева ; отв. ред. Л.Г. Крахмальник] ; М-во высшего и среднего спец. образования РСФСР, Саратов. юр. ин-т им. Д.И. Курского. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1963. – 127, [1] с. – Название на тит. стр. отлич. от назв. на обл. – Библиогр. в подстроч. прим.
1475513
  Караулов В.Ф. Уголовно-правовая борьба с покушеним на преступление и приготовлением к преступлению по советскому уголовному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Караулов В.Ф. ; Всес. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1969. – 16 с.
1475514
  Гужин А.Т. Уголовно-правовая борьба с посягательствами на советское правосудие : Автореф... канд. юрид.наук: / Гужин А.Т.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1958. – 15л.
1475515
  Муталимов Ш.А. Уголовно-правовая борьба с преступлениями, состовляющими пережитки патриархально-феодального отношения к женщине. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Муталимов Ш.А.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1964. – 22л.
1475516
  Телевка А.Н. Уголовно-правовая борьба с преступными нарушениями правил безопасности труда в сельском хозяйстве / А.Н. Телевка; Яблоков Н.П. – Кишинев, 1982. – 147с.
1475517
  Яценко С.С. Уголовно-правовая борьба с пьнством и алкоголизмом. / С.С. Яценко. – К., 1977. – 37с.
1475518
  Михайленко П.П. Уголовно-правовая борьба с расхищениями государственного и общественного имущества. Метод. пособие / П.П. Михайленко. – Львов, 1955. – 79с.
1475519
  Середа А.Д. Уголовно-правовая борьба с тяжкими телесными повреждениями (на матер. УССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12-715 / Середа А.Д. ; Объед. совет ин-та философии и ин-та гос-ва и права. – Киев, 1969. – 18 с.
1475520
  Побегайло Э.Ф. Уголовно-правовая борьба с умышленными убийствами : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Побегайло Э.Ф. ; МВ и ССО РСФСР , Воронежский гос. ун-т , Юридич. фак-т. – Воронеж, 1964. – 24 с.
1475521
  Кузьмин В.И. Уголовно-правовая борьба с халатностью, проявляемой в сфере торговли / В.И. Кузьмин. – Омск, 1983. – 73 с.
1475522
  Пинаев А.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями / А.А. Пинаев. – Харьков : Вища школа, 1975. – 189 с.
1475523
  Наклович М.Л. Уголовно-правовая борьба с хищениями государственного и общественного имущества. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Наклович М.Л.; М-во высш.образования СССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1955. – 16л.
1475524
  Кригер Г.А. Уголовно-правовая борьба с хищениями социалистического имущества в СССР. : Автореф... доктор юрид.наук: / Кригер Г.А.; МГУ. – М., 1965. – 32л.
1475525
  Куц Н.Т. Уголовно-правовая борьба с хулиганством : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Куц Н.Т. ; АН УССР , Секция обществ. наук. – Киев, 1965. – 18 с.
1475526
  Власов В.П. Уголовно-правовая борьба с хулиганством / В.П. Власов. – Москва, 1973. – 31с.
1475527
  Цао Ц-дан Уголовно-правовая борьбе с преступностью несовершеннолетних в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Цао Ц-дан; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 15л.
1475528
  Бессонова А.В. Уголовно-правовая ответственность за злостное нарушение правил административного надзора. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.08 / Бессонова А.В.; Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1475529
  Гришин А.А. Уголовно-правовая ответственность за преступления в области торговли : учебное пособие / А.А. Гришин. – Москва, 1975. – 51с.
1475530
  Викторов И.С. Уголовно-правовая ответственность за распространение венерических заболеваний / И.С. Викторов. – Саратов, 1980. – 110с.
1475531
  Викторов И.С. Уголовно-правовая ответственность за распространение венерических заболеваний в Советском государстве. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Викторов И.С.; Сарат. юрид. ин-т. – Саратов, 1973. – 21л.
1475532
  Смирнов А. Уголовно-правовая ответственность медицинских или фармацевтических работников за совершение врачебной ошибки / А. Смирнов, М. Зажирей // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (24). – С. 54-59
1475533
  Юрков С. Уголовно-правовая охрана авторских и смежных прав: международный опыт // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2009. – № 10. – С. 36-44. – ISSN 0201-7059
1475534
   Уголовно-правовая охрана безопасности государства: новые подходы / Ю.С. Горбунов, В.В. Остроухов, Л.Н. Башкатов, А.Е. Беляев, С.И. Изоитко, А.В. Устинков // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 10. – С. 14-20. – ISSN 0132-0769
1475535
  Коробеев И А. Уголовно-правовая охрана безопасности мореплавания в СССР / И А. Коробеев, . – Владивосток, 1984. – 196с.
1475536
  Брайнин М.С. Уголовно-правовая охрана безопасности труда в СССР / М.С. Брайнин. – Москва, 1977. – 143с.
1475537
  Трофимов Н.И. Уголовно-правовая охрана духовного и физического развития несовершеннолетних / [Н.И. Трофимов] ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова, Юрид. фак. – Иркутск : Иркутский государственный университет им. А.А. Жданова, 1973. – 257, [3] с. : ил. – На тит. л. авт. не указан. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1475538
  Смитиенко В.Н. Уголовно-правовая охрана здоровья населения в СССР. / В.Н. Смитиенко. – К, 1989. – 242с.
1475539
  Никифоров Б.С. Уголовно-правовая охрана личной собственности в СССР / Б.С. Никифоров ; Академия наук СССР ; Ин-т права. – Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1954. – 155 с., [2] с.
1475540
  Гаухман Л.Д. Уголовно-правовая охрана личной собственности граждан / Л.Д. Гаухман, В.А. Пашковский. – М., 1978. – 64с.
1475541
  Сташис В.В. Уголовно-правовая охрана личности. / В.В. Сташис, М.И. Бажанов. – Х., 1976. – 220с.
1475542
  Яценко Станислав Сергеевич Уголовно-правовая охрана общественного порядка (сравнительно-правовое исследование) : Дис... д-ра юридич.наук: 12.00.08 / Яценко Станислав Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 585л. – Бібліогр.:л.511-585
1475543
  Яценко С.С. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. / С.С. Яценко. – К., 1986. – 126с.
1475544
  Яценко Станислав Сергеевич Уголовно-правовая охрана общественного порядка: (Сравнительно-правовое исследование) : Автореф... доктора юрид.наук: 12.00.08 / Яценко Станислав Сергеевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 46л.
1475545
  Тихий Владимир Павлович Уголовно-правовая охрана общественной безопасности / Тихий Владимир Павлович. – Харьков : Вища школа, Изд-во при Харьк.ун-те, 1981. – 173с.
1475546
  Даньшин И.Н. Уголовно-правовая охрана общетвенного порядка. / И.Н. Даньшин. – М., 1973. – 200с.
1475547
  Повелицына П.Ф. Уголовно-правовая охрана природы в СССР. / П.Ф. Повелицына. – М., 1981. – 87с.
1475548
  Корчева З.Г. Уголовно-правовая охрана природы в УССР. / З.Г. Корчева. – Х., 1975. – 83с.
1475549
  Ляпунов Ю.И. Уголовно-правовая охрана природы органами внутренных дел : Учеб. пособие / Ю.И. Ляпунов. – М., 1974. – 151с.
1475550
  Хашимов А.А. Уголовно-правовая охрана рыбных запасов в РСФСР. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Хашимов А.А.; Сверд.юрид.ин-т. – Свердловск, 1981. – 20л.
1475551
  Некипелов П.Т. Уголовно-правовая охрана сельскохозяйственного производства в СССР / П.Т. Некипелов. – Ростов-на-Дону, 1973. – 171с.
1475552
  Михайленко П.П. Уголовно-правовая охрана социалистического сельского хозяйства / П.П. Михайленко, И.А. Гельфанд. – М., 1963. – 165с.
1475553
  Сташис В.В. Уголовно-правовая охрана социалистического хозяйства. / В.В. Сташис. – Харьков, 1973. – 159с.
1475554
  Пашковский В.А. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности / В.А. Пашковский. – М, 1975. – 64с.
1475555
  Аллабергенов А.П. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности / А.П. Аллабергенов. – Ташкент, 1982. – 37с.
1475556
  Лановенко И.П. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан / И.П. Лановенко, Г.И. Чангули. – Киев, 1989. – 278с.
1475557
  Товмасян М.Т. Уголовно-правовая охрана чести и достоинства личности в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Товмасян М.Т.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1958. – 32л.
1475558
   Уголовно-правовая охрана экономической системы СССР. – М, 1987. – 111с.
1475559
  Ченская М.С. Уголовно-правовая оценка деяний, совершенных в условиях крайней необходимости и обоснованного риска, в Англии и Уэльсе // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 129-139. – (Право ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
1475560
  Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации / Н.А. Беляев. – Л., 1986. – 175с.
1475561
  Есаков Г.А. Уголовно-правовая семья общего права: "гибридные" правопорядки // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 29-34. – ISSN 1812-8696
1475562
  Есаков Г.А. Уголовно-правовая семья общего права: "дочерние" правопорядки // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 22-28. – ISSN 1812-8696
1475563
  Герцензон А.А. Уголовно-правовая теория Жана Поля Марата / А.А. Герцензон. – Москва, 1956. – 247с.
1475564
  Сабитов Р.А. Уголовно-правовое значение посткриминального поведения / Р.А. Сабитов. – Омск, 1985. – 37с.
1475565
  Елемисов Г.Б. Уголовно-правовое и криминологическое исследование изнасилования (по материалам Казахской ССР) / Елемисов Г.Б. – Москва, 1973. – 24 л.
1475566
   Уголовно-правовое обеспечение безопасности движения автотранспорта в социалистических странах. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 160 с.
1475567
  Аллахвердов М.В. Уголовно-правовое предупреждение преступлений в сфере потребительского рынка в Российской империи // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 17. – С. 22-24. – ISSN 1812-3805
1475568
  Клейменов М.П. Уголовно-правовое прогнозирование. / М.П. Клейменов. – Томск, 1991. – 167с.
1475569
  Емельянов П В. Уголовно-правовое противодействие терроризму : монография / В.П. Емельянов, М.Н. Иманлы, И.Н. Рыжов. – Харьков : Право, 2014. – 87, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-458-613-6
1475570
  Могильный В.Ф. Уголовно-правовые аспекты борьбы с мошенничеством в финансовой сфере / В.Ф. Могильный, Т.Н. Ермоленко // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С.249-250. – ISSN 1684-2626
1475571
  Кармен Приор Уголовно-правовые аспекты торговли людьми // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 83-87. – ISSN 1812-7126
1475572
  Здравомыслов Б.В. Уголовно-правовые взгляды русских революционнеров-демократов. / Б.В. Здравомыслов. – М., 1954. – 36с.
1475573
  Здравомыслов Б.В. Уголовно-правовые взгляды русских революционных демократов. / Б.В. Здравомыслов. – М., 1959. – 120с.
1475574
  Выхристенко Б.И. Уголовно-правовые гарантии конституционного права молодежи на труд (по материалам УССР) : Дис... канд. юрид.наук: / Выхристенко Б. И.; АН СССР, Ин-т госуд. и права. – К., 1979. – 215л.
1475575
  Вхристенко Борис Иванович Уголовно-правовые гарантии констиутционного права молодежи на труд (По матер. УССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Вхристенко Борис Иванович;. – К., 1979. – 21л.
1475576
  Третьяков Г.М. Уголовно-правовые и криминалистические меры противодействия криминальным банкротствам в Республике Беларусь // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 155-163. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
1475577
   Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с проявлением социального паразитизма. – Иваново, 1987. – 144с.
1475578
   Уголовно-правовые и криминологические меры предупреждения преступлений. – Омск, 1986. – 155с.
1475579
   Уголовно-правовые и процессуальные гарантии защиты конституционных прав граждан. – Калинин, 1980. – 155 с.
1475580
   Уголовно-правовые и процессуальные гарантии защиты конституционных прав граждан. – Калинин, 1982. – 180с.
1475581
   Уголовно-правовые и процессуальные проблемы реализации уголовной ответственности. – КУйбышев, 1986. – 180с.
1475582
   Уголовно-правовые исследования. – Тбилиси, 1987. – 164с.
1475583
  Лаптеакру В.Д. Уголовно-правовые меры борьбы с коррупцией / В.Д.Лаптеакру ,АН Республики Молдова; Институт филос., социол. и права; Под ред. Е.Г.Мартынчика. – Кишинэу, 1999. – 70с. – ISBN 9975-9566-0-2
1475584
   Уголовно-правовые меры борьбы с преступностью. – Ташкент, 1987. – 166с.
1475585
   Уголовно-правовые меры борьбы с преступностью в условиях перестройки. – Свердловск, 1990. – 175с.
1475586
  Ткачевский Ю.М. Уголовно-правовые меры борьбы с пьянством / Ю.М. Ткачевский. – М., 1973. – 56с.
1475587
  Карпович К.А. Уголовно-правовые меры борьбы с распространением нарокотиков : Автореф... канд. юр.наук: / Карпович К.А.; МВиССО РСФСР, Рост. ГУ. – Ростов н/Д., 1972. – 20л.
1475588
  Захилько К.С. Уголовно-правовые меры противодействия криминальному банкротству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Захилько Кирилл Сергеевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 26 с. – Библиогр.: 25 назв.
1475589
  Лазарева Н. Уголовно-правовые меры противодействия преступности в области информатики и электросвязи // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 53-56. – ISSN 1810-3081
1475590
  Гаверов Г.С. Уголовно-правовые меры, не связанные с лишением свободы / Г.С. Гаверов. – Иркутск, 1981. – 63с.
1475591
  Звечаровский И.Э. Уголовно-правовые нормы, поощряющие посткриминальное поведение личности. / И.Э. Звечаровский. – Иркутск, 1991. – 156с.
1475592
  Задоя К.П. Уголовно-правовые последствия обратного действия во времени закона, устраняющего преступность деяния, и их отличие от мер уголовно-правового воздействия // Современные проблемы уголовно-правового воздействия : межгос. сб. науч. статей / Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко ; Ин-т философии, социологии и права Волгоград. гос. ун-та ; [редкол.: В.М. Комарницкий (глав. ред.), А.А. Дудоров, Л.В. Лобанова и др.]. – Луганск : РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2013. – С. 23-35. – ISBN 978-617-616-047-2
1475593
  Хатуев В.Б. Уголовно-правовые проблемы помилования // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 6. – С. 32-44. – ISSN 0132-0769
1475594
   Уголовно-правовые проблемы предупреждения преступлений : сборник научных трудов. – Ташкент : Ташкентская высшая школа МВД СССР, 1978. – 139, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1475595
  Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции : проблемы построения, классификации и измерения / А.П. Козлов. – Красноярск : Изд-во Красноярск. ун-та, 1989. – 169 с.
1475596
  Шупилов В.П. Уголовно-правовые средства боробы с преступностью / В.П. Шупилов. – М., 1971. – 40с.
1475597
   Уголовно-правовые средства борьбы с нарушениями правил охраны труда в различных отраслях народного хозяйства СССР в условиях научнотехнического прогресса. – М, 1976. – 148с.
1475598
   Уголовно-правовые средства борьбы с преступностью. – Омск, 1983. – 116с.
1475599
   Уголовно-правовые средства обеспечение качества продукции. – Львов, 1987. – 207с.
1475600
  Кругликов Л.Л. Уголовно-правовые средства обеспечения ысрпведливости наказания / Л.Л. Кругликов. – Ярославль, 1986. – 70с.
1475601
  Саркисова Э.А. Уголовно-правовые средства предупреждения преступлений / Э.А. Саркисова. – Минск, 1975. – 191с.
1475602
  Степанюк О.С. Уголовно-правовые средства противодействия незаконному использованию органов и тканей человека по законодательству Беларуси, России и Украины // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 150-153. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
1475603
  Барков Александр Владимирович Уголовно-правовые средства, стимулирующие раскрытие преступлений. : Автореф... канд. юрид.наук: 121.00.08 / Барков Александр Владимирович; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1977. – 18л.
1475604
  Гришаев П.И. Уголовно-правовые теории и уголовное законодательство буржуазных государств / П.И. Гришаев. – М., 1959. – 144с.
1475605
   Уголовно-правовые формы борьбы с хищениями социалистического имущества в свете решений XXVII съезда КПСС. – М, 1987. – 109с.
1475606
   Уголовно-процессуальная деятельность и правоотношения в стадии предварительного расследования. – Волгоград, 1981. – 112с.
1475607
  Случевский В.К. Уголовно-процессуальная казустика : Пособие для лекций и экзаменов / В.Случевского, преп. уголов. судопроизводства в Уч-ще правоведения, тов. оберпрокурора Уголов. касс. деп. Сената. – 2-е изд., передел. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. – IV, 148 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Вл. Случевский - заслуж. проф. Алекс. воен. юрид. акад.
1475608
  Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальная ответственность / З.Ф. Коврига. – Воронеж, 1984. – 191с.
1475609
  Землянский П.Т. Уголовно-процессуальное законодательство в первые годы Советской власти. / П.Т. Землянский. – Киев, 1972. – 306с.
1475610
   Уголовно-процессуальное законодательство зарубежных социалистических государств. – М, 1956. – 816с.
1475611
   Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и РСФСР. – М, 1990. – 316с.
1475612
   Уголовно-процессуальное законодательство СССР и союзных республик. – М, 1957. – 507с.
1475613
  Глыбач Е.Д. Уголовно-процессуальное право : Библиогр. указ. за 1975-1980 гг. / Е.Д. Глыбач, Л.Г. Романова. – Кишинев, 1981. – 137с. – (Человек и закон ; Вып. 16)
1475614
  Михеенко М.М. Уголовно-процессуальное право Англии, Соединенных Штатов Америки и Франции / М.М. Михеенко. – Киев
1. – 1969. – 169с.
1475615
  Михеенко М.М. Уголовно-процессуальное право Англии, Соединенных Штатов Америки и Франции / М.М. Михеенко. – Киев
2. – 1969. – 169с.
1475616
  Михеенко М.М. Уголовно-процессуальное право Великобритании, США и Франции / М.М. Михеенко, В.П. Шибико. – К., 1989. – 186с.
1475617
   Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : Учебник для студ. вузов,обуч. по спец."Юриспруденция". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 1998. – 696c. – ISBN 5-7975-0131-7
1475618
   Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : Учебник для студ.высших учеб.завед.обуч.по спец."Юриспруденция". – 3-е изд. перераб. и дополн. – Москва : Юристъ, 2000. – 696с. – ISBN 5-7975-0131-7
1475619
  Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение / З.Ф. Коврига. – Воронеж, 1975. – 175с.
1475620
   Уголовно-процессуальное принуждение и ответственность, их место в решении задач предварительного расследования. – Волгоград, 1987. – 114с.
1475621
   Уголовно-процессуальные акты. – Воронеж, 1991. – 190с.
1475622
  Грошевой Ю.М. Уголовно-процессуальные аспекти оперативно-розыскной деятельности / Ю.М. Грошевой, З.А. Дидоренко, Б.Г. Розовскнй // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 81-92.
1475623
  Ремизова Е.В. Уголовно-процессуальные вопросы борьбы с преступностью несовершеннолетних в СССР / Е.В. Ремизова. – М., 1979. – 131с.
1475624
  Выдря М.М. Уголовно-процессуальные гарантии в суде / М.М. Выдря. – Краснодар, 1980. – 96с.
1475625
  Гафаров М. Уголовно-процессуальные меры обеспечения безопасности личности в уголовном процессе Азербайджанской Республики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 102-106. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються кримінально-процесуальні заходи забезпечення безпеки особи в кримінальному процесі Азербайджанської Республіки. Criminal procedural measures of person"s safety guaranteeing in criminal process of Azerbaijan Republic are considered in the ...
1475626
  Гафаров М.С. Уголовно-процессуальные меры обеспечения безопасности личности в уголовном процессе в Азербайджанско // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 8 (58). – С. 2-10
1475627
  Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. / В.П. Божьев. – М., 1975. – 176с.
1475628
  Зиле Яна Уголовно-процессуальные проблемы обеспечения прав потерпевшего // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 10. – С. 37-40. – ISSN 1810-3081
1475629
   Уголовно-процессуальные проблемы предварительного следствия и пути его совершенствования. – Волгоград, 1985. – 110с.
1475630
   Уголовно-процессуальные формы борьбы с правонарушениями. – Свердловск, 1983. – 142с.
1475631
   Уголовно-процессуальный кодекс. – М, 1942. – 272с.
1475632
   Уголовно-процессуальный кодекс. – М, 1943. – 280с.
1475633
   Уголовно-процессуальный кодекс : Официальный текст с изменениями на 1 ноября 1946г. и с приложением постатейно-систематизированных материалов. – Москва : Юрид. из-во Министерства юстиции СССР, 1947. – 272 с.
1475634
   Уголовно-процессуальный кодекс. – М, 1948. – 242с.
1475635
   Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской ССР. – Баку, 1971. – 388с.
1475636
   Уголовно-процессуальный кодекс Армянской ССР. – Ереван, 1965. – 339с.
1475637
   Уголовно-процессуальный кодекс Армянской ССР. – Ереван, 1970. – 336с.
1475638
   Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской ССР. – М, 1942. – 132с.
1475639
   Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской ССР. – М, 1944. – 119с.
1475640
   Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской ССР. – Минск, 1963. – 316с.
1475641
   Уголовно-процессуальный кодекс Германской Демократической Республики. – М, 1954. – 128с.
1475642
   Уголовно-процессуальный кодекс Грузинской ССР. – Тбилиси, 1961. – 205с.
1475643
   Уголовно-процессуальный кодекс Индии : (с изм. и доп. по состоянию на дек. 1955 г.) : пер. с англ. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1959. – 656 с.
1475644
   Уголовно-процессуальный кодекс Казахской ССР. – Алма Ата, 1964. – 263с.
1475645
   Уголовно-процессуальный кодекс Латвийской Советской Социалистической Республики. – Рига, 1961. – 155с.
1475646
   Уголовно-процессуальный кодекс Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1961. – 337с.
1475647
   Уголовно-процессуальный кодекс Литовской Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1972. – 562с.
1475648
   Уголовно-процессуальный кодекс Молдавской Советской Социалистической Республики. – Кишинев, 1961. – 212с.
1475649
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1927. – 108с.
1475650
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1952. – 136с.
1475651
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1953. – 132с.
1475652
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1956. – 256с.
1475653
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1962. – 335с.
1475654
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1964. – 290с.
1475655
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1967. – 224с.
1475656
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1973. – 246с.
1475657
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1977. – 271с.
1475658
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1984. – 208с.
1475659
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1987. – 350с.
1475660
   Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. – М, 1990. – 222с.
1475661
  Люблинский П.И. Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР. Текск и постатейный комментарий с приложением алфавитно-предметного указателя. / П.И. Люблинский, Н.Н. Полянский. – М., 1924. – 375с.
1475662
  Строгович М.С. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Текст и постатейный комментарий. / М.С. Строгович, Д.А. Карницкий. – М,, 1925. – 375с.
1475663
  Строгович М.С. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Текст и постатейный комментарий. / М.С. Строгович, Д.А. Карницкий. – М,, 1928. – 536с.
1475664
   Уголовно-процессуальный кодекс Таджикской ССР. – 3-е изд. – Душанбе, 1971. – 376с.
1475665
   Уголовно-процессуальный кодекс Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1972. – 376с.
1475666
   Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1946. – 44с.
1475667
   Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1954. – 67с.
1475668
   Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1960. – 176с.
1475669
   Уголовно-процессуальный кодекс Узбекской ССР. – Ташкент, 1963. – 247с.
1475670
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – М, 1942. – 144с.
1475671
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – М, 1944. – 128с.
1475672
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – М, 1955. – 164с.
1475673
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – К, 1961. – 213с.
1475674
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – К, 1964. – 239с.
1475675
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – К, 1964. – 239с.
1475676
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР : с изменениями и дополнениями на 1 января 1972 года и постатейными материалами. – Киев : Политиздат, 1972. – 341 с.
1475677
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – К, 1974. – 543с.
1475678
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – К, 1984. – 317с.
1475679
   Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. – К, 1984. – 597с.
1475680
   Уголовно-процессуальный кодекс Украины : Законы Украины: О прокуратуре, О службе безопасности Украины, О милиции, Об оперативно-розыскной деятельности, Об адвакатуре. – Киев : Именем Закона, 1993
1475681
   Уголовно-процессуальный кодекс Украины : Hеофициальное изд. с измен. и доп. по состоянию на 1 апреля 1994. – Харьков : Оригинал, 1994. – 264с. – ISBN 5770744766
1475682
   Уголовно-процессуальный кодекс Украины : С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 апреля 2000 года). – Харьков : Одиссей, 2000. – 272с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-92-9
1475683
   Уголовно-процессуальный кодекс Украины с постатейными материалами по состоянию на 5 июня 2000 года. – Харьков : Легас, 2000. – 528с. – ISBN 966-95754-1-2
1475684
   Уголовно-процессуальный кодекс УССР. – М, 1950. – 156с.
1475685
  Шаргей М.Е. Уголовно-процессуальный кодекс УССР 1927 года / М.Е. Шаргей. – Харьков, 1928. – 372 с.
1475686
   Уголовно-процессуальный кодекс Франции 1958 г. : С изм. и доп. на 1 янв. 1966 г. – Москва : Прогресс, 1967. – 323 с.
1475687
  Трефилов А.А. Уголовно-процессуальный кодекс Швейцарии от 5 октября 2007 года / А.А. Трефилов ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва : ООО "НИПКЦ Восход-А", 2011. – 220, [4] с. – ISBN 978-5-93055-260-6
1475688
   Уголовно-процессуальный кодекс штатов Северной Америки. – М, 1944. – 104с.
1475689
   Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской ССР. – Таллин, 1961. – 249 с.
1475690
   Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской ССР. – Таллин, 1971. – 280 с.
1475691
  Люблинский П.И. Уголовно-процессуальный кодекс. / П.И. Люблинский, Н.Н. Полянский. – М., 1928. – 428с.
1475692
  Неклюдов Н.А.. Уголовно-статистические этюды : рассуждение, написанное для получения степени магистра уголовного права[в 4 т.] / [cоч.] Н.А. Неклюдова. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Меркульева
Этюд 1 : Статистический опыт исследования физиологического значения различных возрастов человеческого организма по отношению к преступлению. – 1876. – [2], II, 251 с.
1475693
  Серебренников А.В. Уголовно - правовая охрана права человека и гражданина на неприкосновенность жилища по УК Российской Федерации и УК Германии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.52-75. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1475694
  Быков В.М. Уголовно - процессуальный кодекс РФ и проблемы раскрытия преступлений (Полемические заметки) // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 9. – С.66-73
1475695
  Юрков С. Уголовно правовая охрана авторских и смежных прав за рубежом (сравнительно-правовой анализ пол объективной стороне преступления) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 7. – С. 51-55. – ISSN 0201-7059
1475696
  Ветрова Н Г. Уголовно процессуальная ответственность / Н Г. Ветрова, . – Москва, 1987. – 111с.
1475697
   Уголовного розыска воин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 303с.
1475698
  Оока С. Уголовное дело / С. Оока. – Москва, 1987. – 424 с.
1475699
  Шпеер А.Л. Уголовное дело / А.Л. Шпеер. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 172с.
1475700
  Блувштейн Ю.Д. Уголовное дело и социальная справедливость / Ю.Д. Блувштейн. – Минск, 1987. – 61с.
1475701
  Зеленецкий В. Уголовное дело: понятие, природа, назначение // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2005. – № 6. – С. 91-97
1475702
  Румянцев А. Уголовное законодательство в Германии: децентрализация в квадрате // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 3 (106). – С. 106-109. – ISSN 1812-7126
1475703
  Михайленко П.П. Уголовное законодательство в органы юстиции УССР в период борьбы за советскую власть на Украине / П.П. Михайленко, 1956
1475704
  Рогов В.А. Уголовное законодательство Временного правительства: уч. пособие / В.А. Рогов. – М., 1986. – 35с.
1475705
   Уголовное законодательство зарубежных стран : (Англии, США, Франции, Германии, Японии): Сборник законодательных материалов. – Москва : Зерцало, 1999. – 352с. – ISBN 5-8078-0031-1
1475706
   Уголовное законодательство зарубежных стран ( Англии, США, Франции, Германии, Японии ) : Сборник законодательных материалов. – Москва : Зерцало, 2001. – 352с. – (Иностранное законодательство). – ISBN 5-8078-0031-1
1475707
  Булгакбаев А. Уголовное законодательство Казахской ССР, его развитие и основные особенности : Автореф... канд. юр.наук: / Булгакбаев А.; Каз. ГУ, Юр. фак. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
1475708
  Акопджанова М.О. Уголовное законодательство о налоговых преступлениях в советской России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию законодательства России о налоговых преступлениях в советский период.
1475709
  Никифоров Б.С. Уголовное законодательство Республики Индии / Б.С. Никифоров. – М, 1958. – 280с.
1475710
  Акопджанова М.О. Уголовное законодательство России о налоговых преступлениях в дореволюционній период // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 11 (77). – С. 69-72. – ISSN 1812-8696
1475711
   Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик. – М, 1957. – 532с.
1475712
   Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик. – Москва
Т. 1. – 1963. – 656 с.
1475713
   Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик. – Москва
Т. 2. – 1963. – 639 с.
1475714
  Иванов В.Н. Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик / В.Н. Иванов. – Москва, 1973. – 208с.
1475715
   Уголовное законодательство УКраинской ССР. – М, 1971. – 544с.
1475716
  Трубников В.М. Уголовное наказание как мера общественного воздействия // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 112-116. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1475717
  Есипов В.В. Уголовное право / В.В. Есипов, проф. Имп. Варш. ун-та. – 2-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Н.В. Васильева
Часть Особенная : Преступления личные и имущественные. – 1899. – [2], 204 с.
1475718
  Есипов В.В. Уголовное право / В.В. Есипов, проф. Имп. Варш. ун-та. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Часть Особенная : Преступления против государства и общества. – 1902. – 201 с. – Экз. дефектный, без обл.
1475719
  Россия. Законы и постановления Уголовное право : Конспект составленный применительно к программе Гос. юр. испытательной комиссии 1907 года в Имп. Моск. ун-те. – Москва : Тип. Вильде, 1907. – 158 с.
1475720
  Волков Г.И. Уголовное право / Г.И. Волков. – Харків, 1925. – 156с.
1475721
   Уголовное право. – М, 1943. – 328с.
1475722
   Уголовное право. – 2-е изд. – М, 1947. – 358с.
1475723
  Прохоров Л.А. Уголовное право : Учебник для студ.учреждений среднего профес. образ., обуч . пос пец."Правоведение" / Л.А. Прохоров, М.Л. Прохорова. – Москва : Юристъ, 1999. – 480с. – (SCHOLAE). – ISBN 5-7975-0203-8
1475724
   Уголовное право : Часть общая. Часть особенная. Учебник. – Москва : Юриспруденция, 1999. – 784с. – ISBN 5-8401-0003-Х
1475725
  Ветров Н.И. Уголовное право : Особенная часть. Учебник для студ.высших учебных заведений, обуч.по юрид.спец. / Н.И. Ветров. – Москва : Закон и право, Юнити, 2000. – 527с. – ISBN 5-238-00147-9
1475726
  Карчевский Н.В. Уголовное право : Общая часть: Учебное пособие (схемы и таблицы) / Н.В. Карчевский; МВДУ. Луганская акад. внутр. дел имени 10-летия независим. Украины. – Луганск : РИО ЛАВД, 2005. – 278с. – ISBN 966-8129-54-7
1475727
   Уголовное право . Часть Общая. – М, 1966. – 511с.
1475728
   Уголовное право . Часть Общая. – М, 1969. – 440с.
1475729
   Уголовное право . Часть Особенная. – М, 1966. – 559с.
1475730
   Уголовное право . Часть Особенная. – М, 1968. – 583с.
1475731
   Уголовное право . Часть Особенная. – М, 1969. – 512с.
1475732
   Уголовное право . Часть Особенная. – Владивосток, 1971. – 130с.
1475733
   Уголовное право : общая часть. – М, 1993. – 368с.
1475734
  Стифен Уголовное право Англии / Стифен. – 596с.
1475735
   Уголовное право БССР.Часть общая. – Минск, 1971. – 392с.
1475736
   Уголовное право БССР.Часть общая. – Минск, 1973. – 365с.
1475737
   Уголовное право буржуазных стран. – М, 1990. – 312с.
1475738
   Уголовное право буржуазных стран : общая часть. – М, 1990. – 308с.
1475739
  Решетников Ф.М. Уголовное право буржуазных стран. "Классическая" школа и антрополого-социологическое направление. / Ф.М. Решетников. – Вып.2. – Москва, 1966. – 100с.
1475740
  Решетников Ф.М. Уголовное право буржуазных стран. Просветительно-гуманистическое направление в уголовном праве. / Ф.М. Решетников. – Вып.1. – Москва, 1965. – 72с.
1475741
  Решетников Ф.М. Уголовное право буржуазных стран. Современные буржуазные уголовно-правовые теории / Ф.М. Решетников. – Вып.3. – Москва, 1967. – 100с.
1475742
  Решетников Ф.М. Уголовное право буржуазных стран: Просветительно-гуманистическое направление в уголовном праве. / Ф.М. Решетников. – 2-е изд. – Москва, 1983. – 68с.
1475743
  Ткачевский Ю.М. Уголовное право в борьбе с преступностью / Ю.М. Ткачевский. – М., 1979. – 64с.
1475744
   Уголовное право в борьбе с преступностью. – М, 1981. – 157с.
1475745
   Уголовное право в борьбе с преступностью. – Свердловск, 1987. – 124с.
1475746
  Лихачев В.А. Уголовное право в независимых странах Африки / В.А. Лихачев. – Москва, 1974. – 240с.
1475747
  Лихачев В.А. Уголовное право в освободившихся странах / В.А. Лихачев. – Москва, 1988. – 205с.
1475748
  Лунев Ю.Ф. Уголовное право в узбекских ханствах XIV – XIX веков // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2. – С. 40-43. – ISSN 1812-3805
1475749
   Уголовное право зарубежных государств. – М
1. – 1971. – 251с.
1475750
   Уголовное право зарубежных государств. – М
2. – 1972. – 207с.
1475751
   Уголовное право зарубежных государств. – М
4. – 1975. – 201с.
1475752
  Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных государств : Учебное пособие / А.А. Малиновский. – Москва : Новый Юрист, 1998. – 128с. – ISBN 5-7969-0047-1
1475753
   Уголовное право зарубежных государств : Общая часть. – Москва : Ин-т международного права и экономики, 2001. – 576с. – ISBN 5-7969-0047-1
1475754
   Уголовное право зарубежных государств. Общая часть : Англия, США, Франция, ФРГ, Япония, Италия: учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 021 1100 "Юриспруденция" / Н.А. Голованова, В.Н. Еремин, М.А. Игнатова, И.Д. Козочкин, Н.Е. [и др.] Крылова; [Н.А. Голованова и др.] ; под ред. И.Д. Козочкина ; Ин-т междунар. права и экономики им. А. С. Грибоедова. – Москва : Омега-Л, 2003. – 566, [2] с. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-901386-60-4
1475755
   Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть : учебное пособие / Н.А. Голованова, В.Н. Еремин, М.А. Игнатова, И.Д. Козочкин, Н.Е. и др. Крылова; [Н.А. Голованова, В.Н. Еремин, М.А. Игнатова и др.] ; под ред. проф. И.Д. Козочкина. – Москва : Камерон, 2004. – 527, [1] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в примеч. в конце разд. – (Серия "Зарубежное право"). – ISBN 5-9594-0006-5
1475756
  Гельфер М.А. Уголовное право зарубежных социалистических стран. / М.А. Гельфер. – Москва, 1978. – 95с.
1475757
  Кузнецов А.В. Уголовное право и личность / А.В. Кузнецов. – Москва, 1977. – 168с.
1475758
  Кузнецова Н.Ф. Уголовное право и мораль / Н.Ф. Кузнецова. – Москва, 1967. – 104с.
1475759
  Волков Г.И. Уголовное право и рефлексология / Г.И. Волков. – Харків, 1928. – 134с.
1475760
  Герцензон А.А. Уголовное право и социология / А.А. Герцензон. – Москва, 1970. – 288с.
1475761
  Полянский Н.Н. Уголовное право и уголовный суд Англии / Н.Н. Полянский. – Москва, 1937. – 248с.
1475762
  Полянский Н.Н. Уголовное право и уголовный суд Англии / Н.Н. Полянский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1969. – 400с.
1475763
  Карпец И.И. Уголовное право и этика / И.И. Карпец. – М., 1985. – 256с.
1475764
  Юхади Уголовное право Индонезии : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 715 / Юхади ; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра гражд. и уголовного права. – Москва, 1971. – 25 с.
1475765
  Гринберг М.С. Уголовное право как феномен, несовместимый с бесправием и произволом // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.46-54. – ISSN 0132-0769
1475766
  Имамов Э.З. Уголовное право Китайской Народной Республики / Э.З. Имамов. – М., 1990. – 239с.
1475767
  Жалинский А.Э. Уголовное право между символическим и рациональным // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 3. – С.51-58. – ISSN 0132-0769
1475768
  Маркелов В.Н. Уголовное право Монгольской Народной Республики. / В.Н. Маркелов. – М., 1960. – 302с.
1475769
   Уголовное право Монгольской Народной Республики. Часть общая. – М, 1983. – 416с.
1475770
   Уголовное право Монгольской Народной Республики. Часть особенная. – М, 1978. – 423с.
1475771
  Утевский Б.С. Уголовное право на службе американо-английской реакции / Б.С. Утевский. – М., 1951. – 116с.
1475772
  Утевский Б.С. Уголовное право на службе англо-американской реакции. / Б.С. Утевский. – М., 1948. – 56с.
1475773
  Станик В.А. Уголовное право Польской Народной Республики. / В.А. Станик. – М., 1955. – 196с.
1475774
  Пантелеев В.А. Уголовное право развивающихся стран: Общая часть: Учеб. пособ. для юрид. спец. вузов. / В.А. Пантелеев. – Москва : УДН, 1988. – 148 с.
1475775
  Лихачев В.А. Уголовное право республики Гана / В.А. Лихачев. – Москва, 1965. – 60с.
1475776
   Уголовное право России : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Н.Н. Белокобыльський, Г.Н. Борзенков, М.Н. Голоднюк, В.С. Комиссаров, Н.Е. и др. Крылова; Белокобыльський Н.Н., Борзенков Г.Н., Голоднюк М.Н., Комиссаров В.С., Крылова Н.Е. и др.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред.: Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – Москва : Зерцало; Изд-во Моск. ун-та. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8078-0112-1
Общая часть. – 2005. – 752с.
1475777
   Уголовное право Российской Федерации : Учебник для студ.высш.учеб.завед.,обуч.по спец."Юриспруденция". – Москва : Былина, 1999. – 559с. – ISBN 5-93384-003-3
1475778
  Трайнин А.Н. Уголовное право РСФСР / А.Н. Трайнин. – Л, 1925. – 256с.
1475779
  Утевский Б.С. Уголовное право современных буржуазных стран. / Б.С. Утевский. – М., 1948. – 52с.
1475780
   Уголовное право Соединенных Штатов Америки. – Москва, 1986. – 160с.
1475781
  Шур Г.М. Уголовное право стран Народной демокраити -- Польша / Г.М. Шур. – М., 1949. – 24с.
1475782
   Уголовное право Украинской ССР на современном этапе. – К, 1985. – 447с.
1475783
   Уголовное право Украинской ССР на современном этапе : часть особенная. – К, 1985. – 455с.
1475784
  Бажанов М.И. Уголовное право Украины : Общая часть / М.И. Бажанов. – Днепропетровск : Пороги, 1992. – 166с. – ISBN 5-7707-3209-1
1475785
   Уголовное право Украины : Общая часть. Учебник. – Київ : Атіка, 2002. – 448с. – 34Угол Шифр дубл. – ISBN 966-8074-13-0
1475786
   Уголовное право Украины. Общая часть : учеб. для студентов юрид. вузов и фак. / [М.И. Бажанов и др] ; под ред. М.И. Бажанова [и др] ; Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого, Акад. правовых наук Украины. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Харьков : Право, 1999. – 397, [3] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит листа. – Библиогр в подстроч. примеч. – ISBN 966-7146-10-3
1475787
  Гуторова Н.А. Уголовное право Украины. Особенная часть : Коспект лекций / Н.А. Гуторова. – Харьков, 1999. – 208с.
1475788
   Уголовное право Украины.Общая часть : Учебник для юрид.вузов и фак. – Изд.2,перераб. и доп. – Харьков : Право, 1998. – 400с. – ISBN 966-7146-10-3
1475789
   Уголовное право УССР : общая часть. – Киев : Вища школа, 1984. – 334 с.
1475790
   Уголовное право УССР : особенная часть. – Киев : Выща школа, 1989. – 503 с.
1475791
  Брайнин Я.М. Уголовное право УССР до издания первого уголовного кодекса / Я.М. Брайнин. – К., 1948. – [33] с. – Отд.от. из : Юридичний збірник КДУ, № 3, 1948, с.37- 69
1475792
  Михайленко П.П. Уголовное право УССР периода иностранной интервенции и гражданской войны : стенограмма лекций / П.П. Михайленко ; МВО СССР ; Львовский гос. ун-т им. И .Франко. – Львов : Изд. Львовского ун-та, 1951. – 36, [3] с.
1475793
  Михайленко П.П. Уголовное право УССР периода перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925) / П.П. Михайленко. – Львов, 1956. – 128с.
1475794
   Уголовное право Франции. – М, 1984. – 126с.
1475795
  Кузнецова Н.Ф. Уголовное право ФРГ / Н.Ф. Кузнецова, Л. Вельцель. – М., 1980. – 213с.
1475796
  Гельфер М.А. Уголовное право Чехословацкой Республики. / М.А. Гельфер. – Москва, 1955. – 280с.
1475797
  Утевский Б.С. Уголовное право. / Б.С. Утевский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1950. – 280с.
1475798
  Сахаров А.Б. Уголовное право. / А.Б. Сахаров. – М., 1967. – 39с.
1475799
   Уголовное право. Общая часть : Учебное пособие для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 516с. – ISBN 589123081Х
1475800
   Уголовное право. Общая часть : Учебн. для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 516с. – ISBN 5-89123-081-Х; 5-86225-408-0
1475801
   Уголовное право. Общая часть : Учебное пособие для студ. высш. учеб. зав. – 2-е изд. – Луганск : РИО ЛАВД. – ISBN 966-8129-78-4
Вып.1. – 2005. – 150с.
1475802
   Уголовное право. Общая часть : учебник для студентов вузов / Ковалев М.И., Козаченко И.Я., Кондрашова Т.В., Незнамова З.А., Новоселов Г.П. и др. ; отв. ред. И.Я. Козаченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2008. – 720с. – ISBN 978-5-89123-995-1
1475803
   Уголовное право. Особенная часть : Учебник. – Москва : Новый юрист, 1998. – 768с. – ISBN 5-7969-0020-Х
1475804
   Уголовное право. Особенная часть : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 1998. – 768с. – ISBN 5891231344, 5862255478
1475805
   Уголовное право. Особенная часть : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 768с. – ISBN 5-89123-134-4 5-86225-547-8
1475806
   Уголовное право. Особенная часть : учебник для студентов высших учебных заведений / Ваулина Т.И., Волостнов П.А., Ковалев М.И., Козаченко И.Я., Кондрашова Т.В. и др. ; отв. ред. : И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. – 4-е изд., измененное и доп. – Москва : Норма, 2008. – 1008 с. – ISBN 978-5-468-00175-2
1475807
  Когутич И. Уголовное правосудие - составная часть объекта криминалистики // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 21-26. – ISSN 1810-3081
1475808
  Павлов С. Уголовное правосудие Народной Республики Болгарии / С. Павлов. – М, 1954. – 303с.
1475809
  Строгович М.С. Уголовное преследование в советском уголовном процессе / М.С. Строгович. – М., 1951. – 188с.
1475810
  Перлов И.Д. Уголовное судопроизводство в СССР / И.Д. Перлов. – М., 1959. – 102с.
1475811
  Чугунов В.Е. Уголовное судопроизводство Китайской Народной Республики / В.Е. Чугунов. – М, 1959. – 287с.
1475812
  Матвиенко Е.А. Уголовное судопроизводство по исполнению приговора / Е.А. Матвиенко, В.Н. Бибило. – Минск, 1982. – 206с.
1475813
  Михайловская И.Б. Уголовное судопроизводство США / И.Б. Михайловская ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1972. – 123, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1475814
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение : Проект, измененный министром юстиции по соглашению с председателем выс. учрежд. Ред. комис. – Санкт-Петербург : [В Государственной тип.], 1898. – 172, 2, II с.
1475815
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. – [Санкт-Петербург] : [Сенатская тип.]
(Часть Особенная) : (Подделка денежных знаков и подлог дакументов). – 1903. – [1], 204, III с. – В надз.: Прил. к № 5 "Журн. М-ва юстиции" (май 1903). - Экз. деф., без тит. л. и ориг. обл., описан по интернету
1475816
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. – Санкт-Петербург : Сенатская тип, 1903. – [1], 204, III с. – В надзаг.: Прил. к № 5 "Журн. М-ва юстиции" (май 1903)
1475817
  Коптев Д.А., Латышев С.М. Уголовное уложение (Статьи, введенные в действие) / Сост. по офиц. изд. 1909 г. Д.А. Коптев (статс-секр. Гос. сов.) и С.М. Латышев (пом. статс-секр. Гос. сов.). – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 15 : Свода законов Российкой империи. – 1912. – 1128 с.


  Латышев, Сергей Михайлович 1858-
1475818
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение , с изложением рассуждений, на коих оно основано. – Санкт-Петербург : [Государственная тип.]
Гл. 1 : О преступных деяниях и наказаниях вообще. – 1910. – 454 с.
1475819
  Маргулиес М.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. : С постатейными выдержками из объяснительной записки и журналом Государственного Совета и подробным предметным и сравнительным указателями / М.С. Маргулиес, присяж. пов. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд", 1904. – VIII, 488 с. – Беспл. прил. к журн. "Юрист"


  На тит. л. дарственная надпись от автора
1475820
  Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 года : с мотивами, извлеченными из объяснительной записки Редакционной комиссии, представления Мин. юст. в Гос. сов. и журн. - особого совещения, особого присутствия департаментов и общего собрания Государтсвенного Совета. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцева ; Гос. тип., 1904. – [2], II, 1122 с.


  На тит. л. дарственная надпись ....15/ X 07
1475821
  Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 года : с мотивами, извлеченными из объяснительной записки Редакционной комиссии, представления Мин. юст. в Гос. сов. и журн. - особого совещения, особого присутствия департаментов и общего собрания Государтсвенного Совета.. [в анот.]. – Санкт-Петербург : Изд. Н.С. Таганцева ; ТИп. "Феникс"
Глава 2 : О нарушениях ограждающих веру постановлений (с изменениями по закону 14 марта 1906 г. [Собр. узак., с. 461]). – 1906. – IV, 199 с.


  а равно и извлечений из дел Государственного Совета о согласовании уголовного уложения с указом 17 апреля1905 г. об укреплении начале веротерпимости, и с приложениями, относящимися к указу 17 апреля 1905 г.
1475822
   Уголовное уложение В.Кн. Финляндского и относящиеся к нему узаконения. – Санкт-Петербург : [Государственная тип.], 1900. – IV, 125 с.
1475823
  Дусаев Р.Н. Уголовное уложение Великого княжества Финляндского: история создания, основные ин-ты : история создания, основные ин-ты / Р.Н. Дусаев. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1988. – 164, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 120-147
1475824
  Симонов Б. Уголовное уложение Высочайше утверждено 22 марта 1903 года : (действующие главы и статьи) / сост. студент Юрид. фак. Б. Симонов ; под ред. проф. А.А. Пионтковского. – Казань : Изд. каб. Угол. права при Имп. Казанском ун-те ; Типо-литогр. Казанского ун-та, 1908. – VIII, 98 с.


  Ред. Пионтковский, Андрей Антонович (1862-1915)
1475825
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. – Санкт-Петербург : Изд. Государственной канцелярии, 1903. – 284 с.


  На обл. подпись: Пл. Соколов 15. IX.1906
1475826
  Изразцов В. Уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года : Действующие ст. по продолж. 1909 г. : Алфавитный предметный указатель / Сост. В. Изразцов. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. О-ва тип. дела в Спб., 1912. – 287 с. – Экз. дефектный, без обл. – (Всеобщая библиотека ; № 176-179)
1475827
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. Объяснение к проекту Редакционной комиссии. – [Санкт-Петербург] : [В Гос. тип.]
(Часть Особенная) : (Подделка денежных знаков и подлог дакументов). – 1892. – [2], 223 с.
1475828
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. Объяснения к проекту Редакционной комиссии. – Санкт-Петербург : Государственная тип.
Т. 3 : Гл. 8-16. – 1898. – 445 с.
1475829
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии. – [Санкт-Петербург] : [В Гос. тип.]
(Часть Особенная) : [Гл. 8]. (Неисполнение законов о воинской и земских натуральных повинностей). – [2], 78 с. – Без. ориг. обл. и тит. л., описан по РНБ
1475830
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии. – Санкт-Петербург, 1895. – 170, [2] с.
1475831
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии. – Санкт-Петербург : Тип. Правит. сената, 1895. – 170 с. – Прил. к № 9 "Журн. М-ва юстиции" (Сент. 1895 г.). - Конвол.т. - Пер. 4 экз. кн.
1475832
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии. – Санкт-Петербург
(Часть Ообщая). – 1895. – 19 с.
1475833
  Россия. Законы и постановления Уголовное уложение. Проект Редакционной комиссии. – Санкт-Петербург : Тип. Правит. сената, 1895. – 170 с. – Прил. к № 9 "Журн. М-ва юстиции" (Сент. 1895 г.). - Конвол.т. - Пер. 4 экз. кн.


  Содержание конаолюта: 1. Уголовное уложение. Проекту Редакционной комиссии. СПб. 1895; 2. Австрийский закон 27 мая 1896 года О порядке взыская и обеспечения с указанием соответствующих постановлений нашего Устава гражданскаго судопроизводства / ...
1475834
  Хазак Г. Уголовнол-правовая охрана лица, выполняющегод свой служебный или общественный долг. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.715 / Хазак Г.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1971. – 30л.
1475835
  Росипашвили В.В. Уголовноправовая борьба с незаконным изготовлением распространением и потреблением наркотических веществ в Азербайджанской ССР / Росипашвили В.В. – Баку, 1968. – 22 л.
1475836
  Срыев Б. Уголовноправовая борьба с преступлениями, составляющими пережитки местных обычаев : Автореф... канд. юр.наук: / Срыев Б.; МГУ, Юр. фак. – М., 1964. – 21л.
1475837
  Пакутин В.Д. Уголовноправовая охрана внешней природной среды / В.Д. Пакутин. – Уфа, 1977. – 80с.
1475838
  Шостак Н.С. Уголовноправовая охрана жизни и здоровья работников сельского хозяйства в процессе их трудовой деятельности. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Шостак Н.С.; МВ и ССО РСФСР. Саратов. юрид. ин-т. – Саратов, 1970. – 20л.
1475839
  Яценко С.С. Уголовноправовая охрана представителей власти и общественности. (На материалах УССР) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Яценко С.С. ; АН УССР. Отд-ние экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 14 с.
1475840
  Матышевский П.С. Уголовноправовая охрана социалистической собственности в Украинской ССР / П.С. Матышевский. – Киев, 1972. – 202с.
1475841
  Некипелов П.Т. Уголовноправовая охрана финансового хозяйства в СССР / П.Т. Некипелов. – Ростов-на-Дону, 1971. – 59с.
1475842
  Симонов В.И. Уголовноправовая характеристика физического насилия. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Симонов В.И.; МВ и СО РСФСР. Свердловск. юрид. ин-т. – Свердловск, 1972. – 26л.
1475843
  Иванов В.Н. Уголовноправововая охрана основных прав граждан / В.Н. Иванов. – Москва, 1967. – 136с.
1475844
  Пономарева Н.П. Уголовноправовое значение способа совершенстования преступления. : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Пономарева Н.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет. – М., 1970. – 20л.
1475845
  Уилшир А.М. Уголовны процесс / А.М. Уилшир. – М., 1947. – 504с.
1475846
  Елпатьевский С.Я. Уголовные дворяне / С. Елпатьевский. – Москва : Т-во и [тип.] "Книгоиздат писателей в Москве", 1919. – 16 с. – (Дешевая библиотека ; № 61)
1475847
  Рыбаков В.М. Уголовные законы династии Тан о дисциплине чиновничества // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1. – С. 22-32. – ISSN 0869-1908
1475848
   Уголовные законы царя и великого князя Иоанна IV Васильевича. – Москва, 1841
1475849
  Карпович О.Г. Уголовные посчгательства на законную предпринимательскую деятельность (свободу предпринимательства) внекоторых странах Европы // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 2. – С.41-45. – ISSN 1812-3910
1475850
  Мирошниченко Н.А. Уголовные правонарушения и их виды // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 197-199. – ISBN 978-966-458-403-3
1475851
   Уголовный (общая часть) и уголовно-процессуальный кодексы Венгерской Народной Республики. – М, 1953. – 136с.
1475852
   Уголовный закон. – М, 1987. – 278с.
1475853
  Елизаров П.С. Уголовный закон в преодолении пьянства. / П.С. Елизаров, С.С. Яценко. – К, 1987. – 52с.
1475854
  Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение / Я.М. Брайнин. – Москва : Юридическая литература, 1967. – 240 с.


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
1475855
  Герцензон А.А. Уголовный закон и личность преступника / А.А. Герцензон. – Москва, 1968. – 79 с.
1475856
   Уголовный закон и совершенствование мер борьбы с преступностью. – Свердловск, 1981. – 153с.
1475857
  Соколов Л.Ф. Уголовный закон об оружии. / Л.Ф. Соколов. – Омск, 1976. – 62с.
1475858
  Игнатов А.Н. Уголовный закон охраняет права несовершеннолетних / А.Н. Игнатов. – М., 1971. – 85с.
1475859
   Уголовный и военно-уголовный кодексы Народной Республики Болгарии. – М, 1951. – 123с.
1475860
   Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы ГДР. – М, 1972. – 251с.
1475861
   Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Народной Республики Албании. – М, 1954. – 236с.
1475862
   Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Чехословацкой Республики. – М, 1951. – 292с.
1475863
  Ежова Ю.Е. Уголовный иск и новый Уголовно - процессуальный кодекс // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.74-85. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Россия
1475864
  Берзин П.С. Уголовный казначейский кодекс Республики Польши: содержание резделов о вступительных положениях, исключении наказания виновного лица, казначейских преступлениях, казначейских проступках и разъяснение использованных понятий // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 195-225. – ISSN 2227-796X


  The article presents a translation of the General part of the first head of the Criminal Treasury Code of Republic of Poland. The structure of General part of this Code and his individual sections as "introductory provisions", "exclusion of punishment ...
1475865
   Уголовный кодекс Аербайджанской ССР. – Баку, 1968. – 228с.
1475866
   Уголовный кодекс Азербайджанской ССР. – Баку, 1968. – 228с.
1475867
   Уголовный кодекс Белорусской ССР. – Минск, 1965. – 162с.
1475868
   Уголовный кодекс Венгерский Народной Республики. – Будапешт, 1963. – 152с.
1475869
   Уголовный кодекс Грузинской Советской Социалистической Республики. – Тбилиси, 1963. – 214с.
1475870
   Уголовный кодекс Индии. – М, 1958. – 240с.
1475871
   Уголовный кодекс Казахской ССР. – Алма Ата, 1969. – 226с.
1475872
   Уголовный кодекс Киргизской ССР. – 2-е изд. (с изм. и доп., внесенными по янв. 1964 г.). – Фрунзе : [б. и.], 1963. – 344 с.
1475873
   Уголовный кодекс Корейской Народно-Демократической Республики / пер. с кор. А.В. Ковш, Ю.Д. Скрипник. – Санкт-Петербург : Гиперион, 2017. – 158, [2] с. – Текст парал. на рус. и кор. языках. – ISBN 978-5-89332-293-4
1475874
   Уголовный кодекс Латвийский Советской Социалистической Республики. – Рига, 1961. – 86с.
1475875
   Уголовный кодекс Литовский Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1962. – 198с.
1475876
   Уголовный кодекс Литовский Советской Социалистической Республики. – Вильнюс, 1971. – 540с.
1475877
   Уголовный кодекс Молдавской Советской Социалистической Республики. – Кишинев, 1961. – 127с.
1475878
   Уголовный кодекс Народной Республики Болгарии. – Москва, 1970. – 176 с.
1475879
   Уголовный кодекс Республики Молдова : Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 72-74/195 от 14.04.2009 ; Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 128-129/1012 от 13.09.2002 : с послед. изменениями и доп. – Кишинев : "Lavilat-Info" SRL, 2009. – 143, [1] с. – ISBN 978-9975-4054-2-3
1475880
   Уголовный кодекс Российской Федерации. – М, 1992. – 174с.
1475881
   Уголовный кодекс РСФСР. – Москва, 1927. – 553 с.
1475882
  Рогинский Г.К. Уголовный кодекс РСФСР / Г.К. Рогинский. – Л., 1928. – 165с.
1475883
  Трайнин А. Уголовный кодекс РСФСР : комментарии / А. Трайнин, В. Меньшагин, З. Вышинская ; под ред. и с предисл. И.Т. Голякова ; Всесоюз. ин-т юрид. наук НКЮ Союза СССР. – 2-е изд. – Москва : Юридическое изд-во НКЮ СССР, 1944. – 340 с. – Прилож.: с. 276-310. - Алф.-предм. указ.: с 311-339
1475884
  Трайнин А.Н. Уголовный кодекс РСФСР / А.Н. Трайнин. – Л, 1946. – 256с.
1475885
  Трайнин А.Н. Уголовный кодекс РСФСР / А.Н. Трайнин. – Л, 1946. – 256с.
1475886
   Уголовный кодекс РСФСР. – М, 1979. – 256с.
1475887
   Уголовный кодекс РСФСР. – М, 1979. – 256с.
1475888
   Уголовный кодекс РСФСР. – М, 1983. – 368с.
1475889
   Уголовный кодекс РСФСР. – М, 1983. – 160с.
1475890
   Уголовный кодекс РСФСР. – М, 1986. – 192с.
1475891
   Уголовный кодекс РСФСР. – М, 1987. – 463с.
1475892
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1923. – 64с.
1475893
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1925. – 559с.
1475894
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1927. – 84с.
1475895
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1934. – 176с.
1475896
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1935. – 192с.
1475897
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1950. – 256с.
1475898
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1952. – 128с.
1475899
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1953. – 132с.
1475900
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1956. – 224с.
1475901
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1957. – 236с.
1475902
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1962. – 285с.
1475903
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1964. – 262с.
1475904
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1966. – 252с.
1475905
   Уголовный кодекс РСФСР.. – 2-е изд. – М, 1971. – 280с.
1475906
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1975. – 295с.
1475907
   Уголовный кодекс РСФСР.. – М, 1978. – 256с.
1475908
   Уголовный кодекс РСФСР. Научний комментарий. – Свердловск
2. – 1962. – 570с.
1475909
  Карницкий Д. Уголовный кодекс РСФСР. Пособие для слушателей правовых вузов, школ и юридических курсов. / Д. Карницкий, Г. Рогинский. – М., 1935. – 264с.
1475910
  Рогинский Г.К. Уголовный кодекс РСФСР: пособие для юрид вузов / Г.К. Рогинский, Д. Карницкий. – 9-е изд. – М., 1936. – 262с.
1475911
   Уголовный кодекс с изменениями и дополнениями на 1 октября 1996 г. – К, 1996. – 126с.
1475912
   Уголовный кодекс советских республик : Текст и постатейные комментарии. – Киев : Государственное издательство Украины, 1924. – 512 с.
1475913
   Уголовный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе, 1963. – 218с.
1475914
   Уголовный кодекс Таджикской ССР. – Душанбе, 1971. – 242с.
1475915
   Уголовный кодекс Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1968. – 288с.
1475916
   Уголовный кодекс Туркменской Советской Социалистической Республики. – Ашхабад, 1972. – 276с.
1475917
   Уголовный кодекс Туркменской ССР. – Ашхабад, 1957. – 187с.
1475918
   Уголовный кодекс Узбекской ССР. – Ташкент, 1963. – 174с.
1475919
   Уголовный кодекс Узбекской ССР : с изм. и доп. на 1 авг. 1970 г. – Ташкент : Узбекистан, 1970. – 304 с.
1475920
   Уголовный кодекс Укpаины : Научно-пpактический комментаpий: (По состоянию уголовногозаконодательства и постановлений Пленума Ве. – Киев : Фіта, 1995. – 864с. – ISBN 5-7101-0089-7
1475921
   Уголовный кодекс Украинской ССР. – К, 1954. – 140с.
1475922
   Уголовный кодекс Украинской ССР. – К, 1961. – 135с.
1475923
   Уголовный кодекс Украинской ССР. – К, 1963. – 149с.
1475924
   Уголовный кодекс Украинской ССР. – К, 1964. – 149с.
1475925
   Уголовный кодекс Украинской ССР. – К, 1969. – 544с.
1475926
   Уголовный кодекс Украинской ССР. – К, 1972. – 277с.
1475927
   Уголовный кодекс Украинской ССР : официальный текст с изменениями и дополнениями на 1 января 1975 года и постатейными материалами. – Киев : Политиздат, 1975. – 368 с.
1475928
   Уголовный кодекс Украинской ССР : научно-практический комментарий. – Киев : Политиздат Украины, 1978. – 684 с.
1475929
   Уголовный кодекс Украинской ССР : официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию ня 1 июня 1983 года. – Киев : Политиздат, 1983. – 215 с.
1475930
   Уголовный кодекс Украинской ССР : научно-практический комментарий. – 3-е изд. – Киев : Политиздат Украины, 1987. – 880 с.
1475931
  Украина Уголовный кодекс Украины / Украина. – К, 1992. – 154с.
1475932
   Уголовный кодекс Украины : Неофициальное издание с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 сентября 1992 г. – Харків : Рита, 1992. – 176с. – ISBN 5-11-0011-01-Х
1475933
   Уголовный кодекс Украины. – Одесса, 1995. – 192с.
1475934
   Уголовный кодекс Украины : (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15января 1995года). – Харьков : Рубікон, 1995. – 176с. – (Сборник законов Украины)
1475935
   Уголовный кодекс Украины. – 2-е изд. – К, 1996. – 142с.
1475936
   Уголовный кодекс Украины. – Одесса, 1996. – 162с.
1475937
   Уголовный кодекс Украины : (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 1998года). – Харков : Одиссей, 1998. – 224с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-06-6
1475938
   Уголовный кодекс Украины : Hаучно-практический комментарий. – Киев : Правові джерела, 1998. – 1088 с. – ISBN 966-95034-4-2
1475939
   Уголовный кодекс Украины : (по состоянию на 1 февраля 2003 года). – Харьков : Одиссей, 2003. – 256с. – (Законы Украины). – ISBN 966-633-114-4
1475940
   Уголовный кодекс Украины : Научно-практический комментарий. – 3-е изд., испр. и доп. – Київ : А.С.К., 2004. – 1096с. – ISBN 966-539-426-6


  Книга рассчитана на судей, работников прокуратуры, сотрудников МВД Украины, Службы безопасности Украины, адвокатов, преподавателей, аспирантов, студентов юридических учебных заведений
1475941
   Уголовный кодекс Украины Научно-практический комментарий. – 5-е изд., доп. – Київ : А.С.К., 1999. – 1088с. – (Экономика. Финансы. Право). – ISBN 966-539-186-0
1475942
   Уголовный кодекс Украины с постатейными материалами (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июня 1998 г.). – Харків : Одиссей, 1998. – 448с. – (Законы Украины). – ISBN 966-7334-19-8
1475943
   Уголовный кодекс Украины. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сентебря 2000 ). – Харків : Одиссей, 2000. – 256с. – (Законы Украины). – ISBN 966-633-017-2
1475944
   Уголовный кодекс Украины. Комментарий : Комментарий. – Харьков : Одиссей, 2001. – 960с. – ISBN 966-633-077-6
1475945
   Уголовный кодекс УССР. – М, 1942. – 104с.
1475946
   Уголовный кодекс УССР. – М, 1950. – 128с.
1475947
   Уголовный кодекс УССР и РСФСР. – Х, 1928. – 206с.
1475948
   Уголовный кодекс Эстонской ССР. – Таллин, 1970. – 212с.
1475949
   Уголовный кодекс.. – М, 1927. – 390с.
1475950
   Уголовный кодекс.. – М, 1947. – 224с.
1475951
   Уголовный кодекс. Армянской Советской Социалистической Республики. – Ереван, 1965. – 356с.
1475952
  Вроблевский А.Б. Уголовный кодекс. Комментарий. / А.Б. Вроблевский, Б.С. Утевский. – Москва, 1928. – 524с.
1475953
  Давыдов Н.В. Уголовный процесс : Лекции / Н.В. Давыдова,. – Литография. – Москва : О-во взаимопомощи студентов-юристов Моск. ун-та ; Типо-литогр. В.Рихтера, 1907. – 170 с.


  На тит. стр. печать: Василенко
1475954
  Полянский Н.Н. Уголовный процесс : уголовній суд, его устройство и деятельность : лекции Н.Н. Полянского / Моск. о-во нар. ун-тов. – [Москва] : [Тип. Т-ва И.Д. Сытина], 1911. – 201, [2] с.
1475955
  Строгович М.С. Уголовный процесс : Учебник для правовых школ и юр. курсов / М.С. Строгович. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва : ОГИЗ, 1936. – 132 с.
1475956
  Чельцов-Бебутов Уголовный процесс / Чельцов-Бебутов. – Москва, 1948. – 233с.
1475957
  Галкин Б.А. Уголовный процесс / Б.А. Галкин, Н.Я. Калашникова. – М., 1949. – 228с.
1475958
  Кокорев Л.Д. Уголовный процесс / Л.Д. Кокорев. – Воронеж, 1980. – 156с.
1475959
  Ларин А.М. Уголовный процесс / А.М. Ларин. – М, 1985. – 240с.
1475960
  Прукс П. Уголовный процесс / П. Прукс. – Тарту, 1992. – 197с.
1475961
   Уголовный процесс. – М, 1995. – 545с.
1475962
   Уголовный процесс. – М, 1996. – 509с.
1475963
  Савицкий В.М. Уголовный процесс : Словарь-справочник / В.М. Савицкий, А.М. Ларин. – Москва : Контракт, Инфра-М, 1999. – 271с. – ISBN 5-16-000020-8; 5-900785-31-9
1475964
  Медведев М.Ю. Уголовный процесс : Консультации. Образцы документов. Судебная практика / М.Ю. Медведев. – Москва : Юриспруденция, 1999. – 400с. – ISBN 5-8401-0009-9
1475965
  Муравин А.Б. Уголовный процесс : Учебное пособие / А.Б. Муравин; Одесская Гос. юрид.академия. – Харків : Одиссей, 2000. – 400с. – ISBN 966-7334-96-1
1475966
  Тертышник В.М. Уголовный процесс : Учебник / В.М. Тертышник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харків : Арсис, 2000. – 576с. – ISBN 966-7299-28-7
1475967
   Уголовный процесс : Учебник для студ.юрид.вузов и фак-тов. – 4-е изд. перераб. и дополн. – Москва : Зерцало, 2000. – 608с. – ISBN 5-8078-0054-0
1475968
   Уголовный процесс : Учебник для высших юридических учебных заведений и юрид.фак. – 2-е изд., исправл. и дополн. – Москва : Спарк, 2000. – 574с.
1475969
   Уголовный процесс : Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов / К.Ф. Гуценко, М.А. Ковалев, Э.Ф. Куцова, А.И. Трусов, Т Л. Ульянова; Гуценко К.Ф., Ковалев М.А., Куцова Э.Ф., Трусов А.И., Ульянова Л.Т.; МГУ им.М.В.Ломоносова; Под ред. К.Ф. Гуценко. – Москва : Зерцало; Изд-во Моск. ун-та, 2005. – 736с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8078-0115-6
1475970
   Уголовный процесс : Практикум. Учебное пособие для студ. юридических вузов и факультетов / О.Л. Васильев, Г.Н. Ветрова, Л.В. Головко, К.Ф. Гуценко, Н.В. и др. Ильютченко; Васильев О.Л., Ветрова Г.Н., Головко Л.В., Гуценко К.Ф., Ильютченко Н.В. и др.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. К.Ф. Гуценко. – Москва : Зерцало, 2006. – 424с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-8078-0120-2
1475971
  Бутов В.Н. Уголовный процесс Австрии / В.Н. Бутов. – Красноярск : Красноярский университет, 1988. – 200 с.
1475972
   Уголовный процесс в европейских социалистических государствах. – Москва, 1978. – 360 с.
1475973
  Руднев М.Л. Уголовный процесс в его движении. : Пособие по изучению уголовного процесса для суд. работников / М.Л. Руднев, Г.Л. Кандель. – Одесса : Светоч, 1927. – 270 с.
1475974
  Чельцов-Бебутов Уголовный процесс главнейших империалистических государств / Чельцов-Бебутов, Н.В. Чельцова; М.А Чельцов- Бебутов., Н.В. Чельцова ; Всес. юрид. заоч. ин-т , каф. угол. права ; под ред. Д.С. Карева. – Москва, 1949. – 88 с.
1475975
   Уголовный процесс зарубежных социалистических государств. – Москва, 1967. – 448 с.
1475976
  Чугунов Владимир Евгеньевич Уголовный процесс Китайской Народной Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Чугунов Владимир Евгеньевич; ЛГУ. Юрид. фак. – Воронеж, 1960. – 48л.
1475977
   Уголовный процесс Монгольской Народной Республики. – Москва, 1974. – 328 с.
1475978
   Уголовный процесс основных капиталистических государств (Англия, США). – Москва : Изд-во Ун-т дружбы нар
Вып. 1. – 1969. – 208 с.
1475979
  Андреев М. Уголовный процесс РСФСР / Андреев М., Бахров Г., Лозинский С. – Ленинград : Рабочий суд, 1927. – 208, [8] с.
1475980
  Бахров Г. Уголовный процесс РСФСР / Г. Бахров. – М, 1927. – с.
1475981
  Крастин И.А. Уголовный процесс РСФСР : (в доступном изложении) / И.А. Крастин. – Москва : Юриздат Наркомюста РСФСР, 1927. – 148 с.
1475982
   Уголовный процесс РСФСР. – Воронеж, 1968. – 392с.
1475983
  Кодинцев А.Я. Уголовный процесс СССР накануне Великой Отечественной войны // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 24. – С. 18-22. – ISSN 1812-3805


  Данная статья отчасти раскрывает историю уголовного процесса в СССР в конце 30-х годов ХХ в. Рассматривается общая динамика судопроизводства в СССР без выделения крупных уголовно-правовых кампаний и контрреволюционных преступлений. Систематизированы ...
1475984
  Николайчик В.М. Уголовный процесс США / В.М. Николайчик. – М : Наука, 1981. – 224с.
1475985
  Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ / Б.А. Филимонов. – М, 1974. – 117с.
1475986
  Чугунов В.Е. Уголовный процесс Чехословацкой Республики / В.Е. Чугунов. – М, 1956. – 148с.
1475987
  Строгович М.С. Уголовный процесс. / М.С. Строгович. – М., 1946. – 511с.
1475988
  Мизулина Е.Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения государства / Е.Б. Мизулина. – Тарту, 1991. – 147с.
1475989
  Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. / А.М. Ларин. – М., 1985. – 240с.
1475990
  Полянский Н.Н. Уголовный процесс; Уголовный суд, его устройство и деятельность : лекции Н.Н. Полянского. – [Москва] : [Тип. Т-ва И.Д. Сытина], 1911. – 201, [2] с. – (Московское общество народных университетов)
1475991
  Измайлов Иван Уголовный роман Эжена Видока : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 138-146 : Фото
1475992
  Демченко Г.В. Уголовный суд, как особая ветвь юстиции. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Правит. Сената], 1899. – С. 105-137. – Отд. оттиск: Журнал Министерства юстиции. С.-Пб.: Тип. Правит. Сената, 1899, № 1, с. 105-137


  В РГБ есть электронный ресурс
1475993
  Прокопец Г.А. Уголовые корреляции в реакции : Дис... канд. физ-мат.наук: / Прокопец Г.А.; КГУ. – Киев, 1969. – 206л. – Бібліогр.:л.198-208
1475994
   Уголок большой России - горный край родной. – Черкесск, 1982. – 287с.
1475995
   Уголок европейского прошлого // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 86-92 : фото
1475996
  Неподоба В.П. Уголок земли / В.П. Неподоба. – Краснодар, 1975. – 63с.
1475997
  Двинский Э.Я. Уголок имени В.Л.Дурова / Э.Я. Двинский. – М., 1956. – 127с.
1475998
  Лазарев А. Уголок мокрого рая // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 2. – С. 4-9


  Японія. Острів Яку або Якусіма.
1475999
   Уголок олимпийского спокойствия // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 16-21 : фото
1476000
   Уголок Пелопоннеса на Днепре : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 36-37 : Фото. – ISSN 1998-8044
<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,