Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1452001
   [Учебник английского языка для вузов искусств] = English for art students / под ред. Г.С. Кнабе. – Москва : Высшая школа
[Ч.] 1. – 1977. – 300 с.
1452002
   [Учебник английского языка для вузов искусств] = English for art students / под ред. Г.С. Кнабе. – Москва : Высшая школа
[Ч.] 2. – 1977. – 318 с.
1452003
  Букіна І. Участь громадських виконавчих комітетів у вирішенні продовольчих питань на Лівобережній Україні в 1917 р. // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 279-285. – ISBN 978-966-611-889-2


  В статті висвітлюються невідомі сторінки діяльності громадських комітетів у 1917 році при вирішенні продовольчих проблем на прикладі Харківської, Полтавської та Чернігівської губерній. Проаналізована робота продовольчих комісій та їхня взаємодія з ...
1452004
  Свистович С.М. Участь громадських об"єднань у вилученні матеріальних ресурсів в українському селі у другій половині 20-х - на початку 30-х років ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 233-237. – ISBN 966-614-021-7
1452005
  Медведчук Н. Участь громадських організацій в українсько-польських культурних стосунках: історія і сучасність // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – С.33-37
1452006
  Гриньків Участь громадських організацій у забезпеченні безпеки учасників кримінального судочинства / Гриньків, 0.0. // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 506-512. – ISSN 1563-3349
1452007
  Розовик О. Участь громадських організацій у переселенні єврейського населення УСРР в 1920-1930-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 50-52. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається діяльність організації ОЗЕТ ("Общество по земельному устройству трудящихся евреев") щодо надання матеріальної і організаційної допомоги переселенню єврейського безземельного і малоземельного селянства з Поліської і лісостепової ...
1452008
  Тюфанова Н.В. Участь громадського суспільства в попередженні дорожньо-транспортних пригод // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 235-237
1452009
  Станішевський М. Участь громадськості в охороні довкілля // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 137-139.
1452010
  Фелтиновські М. Участь громадськості в просторовому плануванні в Польщі як елемент заснованого на фактах планування міста на прикладі Лодзі // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 3). – С. 287-297. – ISSN 1684-906Х
1452011
  Заславський О. Участь громадськості у законотворчому процесі // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2015. – № 3. – С. 2-40
1452012
  Коломієць Ю.Ю. Участь громадськості у запобіганні злочинам // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 207-211. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1452013
  Келемен М.І. Участь громадськості у проведенні екологічної експертизи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 349-362. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1452014
  Крук Олександр Участь громадськості у розвитку українського музейництва 1960-х - 1980-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 128-137
1452015
  Ющенко Олексій Участь громадян у законотворчому процесі через референдум: сутність та проблеми реалізації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 47-50. – Бібліогр. в кінці ст.
1452016
  Чернега Р.Т. Участь громадян у місцевому самоврядуванні України: правові питання / Р.Т. Чернега ; за заг. ред. Н.Р. Нижник. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. – 116 с. – ISBN 966-398-005-2
1452017
  Куценко Ю. Участь громадян у місцевому самоврядуванні: пошук і варіанти // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 7/9. – С. 68-74
1452018
  Ющенко О.О. Участь громадян України у законотворчому процесі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 176-181. – ISSN 1563-3349
1452019
  Паламарчук Н.О. Участь групи Світового банку в забезпеченні сталого розвитку: глобальний вимір // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 28-33. – ISSN 2222-4459
1452020
  Шевченко В. Участь Д. Мануїльського у створенні ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 117-119. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено встановлення правосуб"єктності УРСР, участь Д. Мануїльського у Сан-Франциській конференції і його роль у роботі над створенням ООН, внесок УРСР у розробку Статуту ООН і початки її діяльності в Організації. In this article there is an ...
1452021
  Мельничук О.П. Участь Д.І. Дорошенка у виданні щоденної української газети "Громадська думка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 10-13. – Бібліогр.: с. 13. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено невідомі факти біографії Д. Дорошенка, пов"язані з його політичною та публічною діяльністю у 1905-1906 рр.
1452022
  Кучерук О.С. Участь Д.П. Пойди у роботі Дніпропетровської обласної редакційної колегії "Історії міст і сіл Української РСР" // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С. 85-93. – ISBN 966-551-159-9
1452023
  Циганенко Л. Участь дворян в органах державного і місцевого управління (на матеріалах Катеринославської і Херсонської губерній) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-55. – (Історія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано участь дворянства південноукраїнських губерній (Катеринославської і Херсонської) у діяльності державних та місцевих органів управління. The nobility" participation of the South-Ukrainian provinces (Ekaterinoslavskay and Chersonskaya) is ...
1452024
  Милько В.І. Участь депутатів від українських губерній та міст у роботі I-IV Державних дум Російської імперії (1906-1917 рр.): історіографічний аналіз // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 153-170. – ISSN 0130-5247
1452025
  Лехіцький А.І. Участь держави в капіталі банків як форма антикризового управління / А.І. Лехіцький, Б.В. Серотюк // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/1. – С. 42-45. – ISSN 2409-1944
1452026
  Дідич Т. Участь держави в утворенні права:теоретико-правові аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 23-25
1452027
  Ткач І.В. Участь держави у зобов"язаннях з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 45-48
1452028
  Джарти В.В. Участь держави у розпорядженні об"єктами власності українського народу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 101-108. – ISSN 2227-796X


  У статті розкриваються питання участі держави у процесі розпорядження об"єктами права власності Українського народу. Автором розв"язується низка взаємопов’язаних завдань, спрямованих на аналіз основних рис інституту власності Українського народу; ...
1452029
  Губерська Н.Л. Участь держави у фінансових правовідносинах / Н.Л. Губерська, О.А. Музика // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 672-673. – ISSN 1563-3349
1452030
  Сударенко О.В. Участь держави у фінансуванні будівництва соціального житла: зарубіжний досвід // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 413-418. – ISSN 1563-3349
1452031
  Гуменюк Д.О. Участь держави у формуванні інноваційно-інвестиційного потенціалу : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 51-59. – Бібліогр.: 11 назв
1452032
  Борецька Н.П. Участь держави у формуванні національної моделі корпоративної соціальної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 80-85. – (Серія: Державне управління ; № 4 (44)). – ISSN 1813-3401
1452033
  Ольшанченко В.І. Участь держави у цивільних відносинах як передумова її цивільно-правової відповідальності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 155-162
1452034
  Панасенко О.С. Участь детриту у формуванні водостійких агрегатів чорнозему типового у різних екосистемах // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 122-129 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
1452035
  Роговий В.М. Участь дипломатії УНР в організації допомоги українському студенству в діаспорі / В.М. Роговий, В.І. Сергійчук // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 518-530. – ISBN 966-7196-06-2
1452036
  Остроушко Ю. Участь дітей та підлітків Донбасу у відбудовчих роботах (1943 - 1945 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 54-55
1452037
  Шевченко В. Участь Дмитра Мануїльського у створенні та становленні Народного Комісаріату закордонних справ (НКЗС) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 179-181. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено створення Народного Комісаріату закордонних справ Української РСР і призначення наркомом закордонних справ Д. Мануїльського. Висвітлено причину його призначення і початки діяльності в НКЗС. In this article there is an information about ...
1452038
  Сосса Р.І. Участь ДНВП "Картографія" у роботі громадських, наукових і професійних організацій / Р.І. Сосса, І.С. Руденко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 59-60. – ISSN 2311-9780
1452039
  Пожар В. Участь добровільних представників на досудових стадіях кримінального процесу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 63-70.
1452040
  Костюк Євген Участь добровільного товариства Укравтодор у розвитку шляхової інфраструктури : (кінець 20-х - перша половина 30-х років XX століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 165-168. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті на основі архівних документів досліджується участь товариства Укравтодор у розбудові шляхової мережі на території радянської України упродовж міжвоєнної доби.
1452041
  Литвин К. Участь духівництва Чернігівської єпархії в етнографічному дослідженні краю // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 72-73


  За матеріалами періодчних видань кінця XIX - початку XX ст.
1452042
  Вергунов В.А. Участь духовенства в розвитку сільського господарства України в XIX столітті / В.А. Вергунов, О.А. Чиркова, О.В. Сайко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-38. – (Історія ; вип. 43)


  Розглядаються питання участі представників духовенства в розвитку та становленні сільського господарства України та їх вплив на формування мережі початкових шкіл і зокрема сільськогосподарських у Полтавській губернії.
1452043
  Олійник С.В. Участь емігрантських інтелігентських кіл з Галичини в реалізації зовнішньополітичних планів Російської імперії напередодні і на початку Першої світової війни // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 434-442. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
1452044
   Участь ендотеліну-1 у регуляції кровообігу, кисневого балансу та жовчосекреторної функції печінки / П. Янчук, В. Комаренко, О. Пасічніченко, Я. Русінчук, А. Тєрєхов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 8-10. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що ендотелін-1 (ЕТ-1) зумовлює звуження ворітних судин печінки, підвищення в ній рівня рО2 та пригнічення жовчовиділення. Вазомоторний ефект на ворітні вени ЕТ-1 частково здійснює через a-адренорецептори (можливо, завдяки участі ...
1452045
  Барчук Рената Олександрівна Участь епіфіза та моноамінів у регуляції функції гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи птахів : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Барчук Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1452046
  Барчук Рената Олександрівна Участь епіфіза та моноамінів у регуляції функції гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи птахів (гістофізіологічний аналіз) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Барчук Рената Олександрівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193 л. + Додатки: л. 191 - 193. – Бібліогр.: л.154 - 191
1452047
  Галагуз І. Участь етнічних спільнот Центрального Полісся в сучасних суспільно-політичних процесах // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 349-362
1452048
  Ляшенко О. Участь етнополітичних партій у політичному процесі в Україні: досвід і перспективи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 117-137
1452049
  Чуйко І.С. Участь Євгена Олесницького у кооперативному русі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 159-171.
1452050
  Бойко Ю. Участь Євгена Чикаленка у процесах державотворення в добу української революції 1917-1919 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-66. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  На основі документів висвітлено діяльність Євгена Чикаленка в добу української революції та його внесок у розвиток національно-визвольного руху. This article is based on documents and it describes the activity of Eugene Chykalenko in the period of ...
1452051
  Лобода К. Участь Європейського Союзу в конвенціях Міжнародної організації праці // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 1. – C. 25-29. – ISSN 1814-3385
1452052
  Гарас Н. Участь Європейського співтовариства у Конвенції ООН з морського права 1982 року (в аспекті мирного вирішення спорів) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 205-212. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1452053
  Дацко О. Участь Європейської асоціації університетів у формуванні освітньої політики регіону // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 14-25. – ISSN 2312-5993
1452054
  Остапюк М. Участь ЄС у врегулюванні "замороженого конфлікту" в Придністров"ї // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 104-108
1452055
  Паньків М. Участь жінки у визвольній боротьбі // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 9 листопада (№ 42). – С. 7
1452056
  Світич К. Участь жінок Російської імперії у "батальонах смерті" в період Першої світової війни // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 85-89. – ISBN 978-966-171-783-9
1452057
  Матвієнко О.М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. 20 - на початку 21 ст. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Матвієнко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 238л. + Додатки : л.227-238. – Бібліогр. : л.189-226
1452058
  Матвієнко О.М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. 20 - на початку 21 ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Матвієнко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1452059
  Рудська А. Участь жінок у суспільному та політичному житті: перспективи та перешкоди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 99-101. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається актуальність вдосконалення релізації гендерної політики в Україні. Проаналізовано механізми залучення жінок обіймати керівні посади. На прикладі Фінляднії показано, як участь жінок у суспільному житті забезпечується законодавчим ...
1452060
  Розовик О. Участь жінок УСРР у кооперативному будівництві в 1920-х роках // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 26
1452061
  Орлова Тетяна Участь жіноцтва України в економічній діяльності дорадянських часів ( історіографічні аспекти) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 106-117
1452062
  Копетюк М. Участь законного представника неповнолітнього на досудовому слідстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 98-105.
1452063
  Якубова Т. Участь запорозького козацтва в штурмі Очакова у часи росйсько-турецької війни // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 119-121. – ISBN 966-650-037-X
1452064
  Титов А. Участь захисника в кримінальних справах за призначенням: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.87-90. – Бібліогр.: 2н. – ISSN 0132-1331
1452065
  Нікіта А.В. Участь захисника в особливих порядках кримінального провадження // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 362-365. – ISBN 978-617-7096-97-8
1452066
  Галаган О.І. Участь захисника в стадії попереднього розслідування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассмотрены некоторые вопросы участия защитника в предварительном следствии, дан анализ освещения в юридической литературе спорного вопроса о процессуальном положении адвоката-защитника в советском уголовном процессе. Автор поддерживает ...
1452067
  Скрябін О.М. Участь захисника під час закінчення досудового розслідування // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 121-128. – (Юридичні науки ; № 1)
1452068
  Леляк О. Участь захисника під час укладання угоди про визнання винуватості: право чи обов"язок? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 49-57
1452069
  Татаров О.Ю. Участь захисника у кримінальному провадженні: проблеми законодавчого врегулювання / О.Ю. Татаров, С.С. Чернявський // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 77-84
1452070
  Сінєльник Р. Участь захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення в контексті пріоритетності забезпечення прав і свобод людини // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 73-76.
1452071
  Лукацька Л.Г. Участь захисника у слідчих діях // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С.84-90
1452072
  Лубенець Є. Участь збірної команди УСРР у 1 Всесоюзній спартакіаді 1928 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 281-283. – ISBN 978-966-171-893-6
1452073
  Ольховая Ю.І. Участь Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 387-388
1452074
  Гогоша О. Участь збройних сил України у миротворчих операціях ООН та НАТО // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 16-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1452075
  Щеглюк Д. Участь здобувачів вищої освіти у системі забезпечення якості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-73. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу чинної нормативної бази з питань вищої освіти України, стандартів ISO серії 9000 та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти визначено основні інституційні рівні, на яких закладами вищої ...
1452076
  Священко З.В. Участь земських діячів в урядовій аграрній політиці Російської імперії на початку ХХ ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – C. 120-125. – (Серія "Історичні науки")


  Свій погляд на земський рух виклав М. Драгоманов. С. 120.
1452077
  Магась-Демидас Участь земських установ у кооперативному русі Київської губернії на початку ХХ ст. // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 49-63
1452078
  Шеверєва В. Участь ЗМІ у передвиборній агітації по виборах до вищих органів влади України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-76.
1452079
  Чернінський А. Участь зорової кори у реалізації електроенцефалографічної реакції засвоєння ритму при світловій стимуляції людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перебудови електричної активності головного мозку людини під час ритмічної стимуляції світловими спалахами. За допомогою методів реконструкції джерел електричної активності на основі аналізу незалежних компонентів виявлено, що основними але ...
1452080
  Бєлкін Л. Участь ЗСУ України в антитерористичних заходах на Донбасі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 33/34). – С. 32-33
1452081
  Савельєв Ю. Участь і політичні режими в сучасній Європі: порівняння країн "нової східної Європи" зі "старими" та "недавніми" країнами-членами ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-16. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті пропонується систематичний огляд різних типів участі (політичної, громадянської і соціальної) і порівнюються тенденції і кшталти участі між певними кластерами європейських суспільств. Такі кластери включають, по-перше, "нову східну Європу", ...
1452082
  Кишиченко Т. Участь І. Каманіна у роботі Київської археографічної комісії // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 120-127. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "На сучасному етапі розвитку національної археографії велика увага приділяється науковому доробку вчених-істориків, які зробили значний внесок у її розвиток. Серед них одне з головних місць належить І. Каманіну – видатному історику, архівісту, ...
1452083
  Заболотна І. Участь І. Крип"якевича в діяльності Українського Таємного університету у Львові // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 68-74. – ISBN 978-966-2410-26-6
1452084
  Шевченко Г. Участь Івана Богуна у військово-політичному конфлікті між козацьким гетьманом Виговським та полтавським полковником Пушкарем // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 133-142
1452085
  Синенький В. Участь Івана Карпинця в українсько-польській війні 1918-1919 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 67-69. – ISSN 2076-1554


  І.І. Карпинець — український історик і музеєзнавець, член НТШ. Доктор філософії (1932 р.).
1452086
  Підбузька Г. Участь Івана Франка у чужих енциклопедичних виданнях: стаття "Українці" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 216-224. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто один із промовистих літературознавчих (історико-літературних) творів Івана Франка, з яким він виступив перед чужомовним читачем. Підкреслено особливу увагу автора до давньої (від Княжої доби) української літератури, лапідарність наукового ...
1452087
  Червінська Л.М. Участь іммігрантів у політичному житті країн-прийому // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 155-156
1452088
  Чучкова Н.О. Участь іноземних осіб у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чучкова Наталія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв
1452089
  Кундицький О. Участь іноземних структур у фінансуванні малого і середнього бізнесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 412-418. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1452090
  Стрипко М. Участь інститутів громадянського суспільства в нормотворчій діяльності як актуальна умова підвищення якості вітчизняного законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7069-14-9
1452091
  Скрипник Наталія Вячеславівна Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі флсв+ мутантних мишей : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Скрипник Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 24 с.
1452092
  Скрипник Наталія Вячеславівна Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі ФЛСВ1-/- - мутантних мишей : Дис...канд.біолог.наук: 03.00.11 / Скрипник Наталія Вячеславівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 236л. – Бібліогр.:л.184-236
1452093
  Кузьмич О. Участь інших осіб у виконанні договорів про надання правової допомоги в положеннях нового Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 26-30
1452094
  Грицюта О. Участь Історичного товариства Нестора-Літописця в організації Всеросійських археологічних з"їздів // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 3. – С. 135-139. – ISSN 1998-4634


  На основі ретельного вивчення джерел висвітлюється роль Історичного товариства Нестора-Літописця (ІТНЛ) в організації та роботі Всеросійських археологічних з"їздів, які мали велике науково-громадське значення. Вони були своєрідним дослідним ...
1452095
  Грицюта О.О. Участь Історичного товариства Нестора-Літописця в роботі ХІІ археологічного з’їзду в Харкові // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 153-161. – ISSN 2415-7422
1452096
  Руденко Н. Участь калмиків у військових кампаніях російської армії на початку XVIII століття // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 228-236. – ISBN 978-966-8591-31-0
1452097
  Капустяна І.П. Участь кальцитоніну та аміліну в регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Капустяна Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 155 арк. – Бібліогр.: арк. 140-155
1452098
  Капустяна І.П. Участь кальцитоніну та аміліну в регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Капустяна Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1452099
  Ємельянов В. Участь кальцієвої сигнальної системи в індукованому накопиченні калози та зростанні хітиназної активності у клітинах томатів / В. Ємельянов, В. Семенець, Д. Ноздренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-49. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль кальцієвої сигнальної системи в індукованому зростанні хітиназної активності та синтезі калози в культурі клітин томатів. Показано провідну роль периплазматичного пулу кальцію в індукуванні вивчених реакцій. The role Са2+ signaling ...
1452100
  Осташ Н.І. Участь Канади у війні в Афганістані в контексті канадсько-американських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 52-58
1452101
  Потапов О. Участь Київської міської думи в організації Київського українського народного університету // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 96-100. – ISSN 2309-9356


  Висвітлено повноваження органів міського самоврядування у сфері освіти. Проаналізовано участь Київської міської думи в організації, фінансуванні діяльності Київського українського народного університету (КУНУ), зміни контингенту студентів та складу ...
1452102
  Целевич О. Участь козаків в Смоленській війні 1633-34 рр. / О. Целевич. – 72с.
1452103
  Кочегаров К.О. Участь козаків Лубенського полку в придушенні Башкирського повстання 1706-1711 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 18-33. – ISSN 0130-5247
1452104
  Леп"явко С. Участь козацтва у Московській війні Стефана Баторія // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.16-27
1452105
  Верстюк В.В. Участь козацьких полків у воєнних діях на теренах ВКЛ у 1654 році в оцінці М. Костомарова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 16-17
1452106
  Попова Н. Участь комерційних банків у забезпеченні економічного зростання в Україні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 39-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1452107
  Шульгва Н.П. Участь комерційного банку у лізинговому бізнесі / Н.П. Шульгва, Т.В. Шаповал // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 528-530
1452108
  Костюк М.П. Участь Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу у виселенні волинських німців-колоністів зимою 1915 - 1916 рр. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 278-295. – ISSN 2313-1993
1452109
  Носкова Н.С. Участь комсомолу України в радянському і культурному будівництві (1926-1929 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 37-49. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
1452110
  Латиш Ю.В. Участь Комуністичної партії України у виборах Президента України 2010 р. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 58-66. – ISBN 978-966-171-277-4
1452111
  Рейтблат А. Участь комуністів у науковій роботі // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 2


  Комуністи біологічного факультету повинні взяти найактивнішу участь в роботі наукових гуртків, очоливши науково-дослідну роботу на факультеті.
1452112
  Даниленко О. Участь кооперації в зовнішній торгівлі УСРР (1920-і рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 28-33


  Розкриваються особливості діяльності кооперативних товариств у сфері зовнішньої торгівлі УСРР в 1920-і роки.
1452113
  Зазуляк Ю. Участь королівських комісарів у роз"їздах маєткових границь у Руському воєводстві XV-XVI ст. // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – С. 237-244. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
1452114
  Замікула Микола Участь країн Балтії у операції НАТО в Афганістані // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 4 (8). – С, 67-73
1452115
  Хвіст В. Участь кримських татар в антирадянських військових формуваннях в роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 136-139. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Подано матеріали про участь кримських татар в антирадянських військових формуваннях у складі німецької армії в роки Великої Вітчизняної війни. Проаналізовано проблеми кримськотатарського колабораціонізму. In the article adduced materials about ...
1452116
  Дмитрук А. Участь кримських татар у воєнних кампаніях 1648 р. під проводом Б. Хмельницького у битвах на р. Жовті води і під Корсунем // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 47-53
1452117
  Дмитрук А.М. Участь кримських татар у воєнних кампаніях 1648 р. під проводом Б. Хмельницького у битвах на р. Жовті Води і під Корсунем // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 53-55
1452118
  Гушинець Г.П. Участь Л-тироксину в регуляції шлункового сокоутворення / Г.П. Гушинець, А.Ф. Косенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 45-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У дослідах на собаках з фістулами шлунка за Басовим встановлено, що тиротоксин змінює характер гістамінової шлункової секреції в залежності від шляху надходження гормону в організм собак. Тривале пероральне призначення гормону знижує рівень шлункового ...
1452119
  Черкаська Д.В. Участь Л.М. Славіна в діяльності Львівської філії Інституту археології Академії наук УРСР // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 106-110. – ISSN 1996-9872
1452120
  Любчик І. Участь лемків у боротьбі за виборче право в Австро-Угорщині (До 110-річниці прийняття закону про "Загальне виборче право") // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 33-37. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1452121
  Генега Р.Я. Участь львівського студентства в русі опору в другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 97-112. – ISSN 0130-5247
1452122
  Галішевський В.А. Участь М. Брайчевського у створенні та діяльності Народного Руху України // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 120-129. – ISSN 2077-7280
1452123
  Образцов С.В. Участь М. Омеляновича-Павленка в бою під Хелмно (1-2 листопада 1914 р.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 68-77
1452124
  Єфіменко В.П. Участь М.М. Цитовича у діяльності Київського юридичного товариства / В.П. Єфіменко, О.Є. Пилипенко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 218-222. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1452125
  Волга В.О. Участь малого бізнесу у територіальних інноваційно-освітніх кластерах (зарубіжний досвід) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 168-181. – ISSN 2308-6912


  У статті систематизований розвиток територіальних інноваційно-освітніх кластерів (ІОК) промислово розвинених країн, відмінності функціонування яких визначаються історичними, демографічними, географічними особливостями. Технологічний розрив у розвитку ...
1452126
  Вербенська В.М. Участь МВФ у забезпеченні стійкості фінансових систем країн-реципієнтів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 165-169
1452127
  Бурак В. Участь медіатора у вирішенні колективних трудових спорів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 9-11
1452128
  Шпакович О. Участь МЕО в міжнародному правотворчому процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 230-235
1452129
  Бенедисюк І. Участь митних органів у забезпеченні запобіжних заходів у процесі захисту прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 69-75
1452130
  Берназюк Я.О. Участь міжнародних організацій у правотворчому процесі та вплив на проведення судової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 211-214. – ISBN 978-617-7096-97-8
1452131
  Шевченко Н. Участь міжнародних фондів у підтримці наукових досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2008-2011 рр. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 261-264. – ISBN 978-966-171-651-2


  Проаналізовано участь міжнародних структур у наданні грантованої підтримки для наукових досліджень в КНУ імені Тараса Шевченка упродовж 2008-2011 рр.
1452132
  Гогоша О. Участь Міжнародного комітету Червоного Хреста у гуманітарних місіях та операціях ООН // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 95-103. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1452133
  Пішак В.П. Участь мікро РНК у ранньому розвитку тварин і людини / В.П. Пішак, М.О. Ризничук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 82-87. – ISSN 2226-1230
1452134
  Білоніжка П. Участь мікроорганізмів в утворенні осадових порід і мінералів / П. Білоніжка, Ю. Дацюк // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 119-125 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-6220
1452135
  Корж-Ікаєва Участь міліції та органів громадського-самоврядування в охороні та забезпеченні прав і свобод неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 94-97
1452136
  Іванов С. Участь Міністерства оборони України у договірних відносинах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 75-81.
1452137
  Гнатюк Л.В. Участь міста в територіальному поділі праці (на прикладі м. Одеси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 14-19 : Табл.
1452138
  Глущєнко Ю.М. Участь місцевих державних адміністрацій у бюджетному процесі як один із напрямів їх правотворчої діяльності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 276-284. – ISSN 1563-3349
1452139
  Буряк Я. Участь місцевих державних адміністрацій у господарському процесі: судова практика та проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 26-30
1452140
  Назимко Сергій Петрович Участь міських верств населення України в національно-визвольному русі (1905-1907 рр.) : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.02 / Назимко Сергій Петрович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 213л. – Бібліогр.:л.8-21
1452141
  Назимко С.П. Участь міських верстів населення України у національно-визвольному русі. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.02 / Назимко С.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
1452142
  Компан О.С. Участь міського населення у визвольній війні українскього народу 1648-1654 рр. / О.С. Компан. – Київ, 1954. – 112с.
1452143
  Михайлина П.В. Участь міського населення України у визвольній боротьбі українського народу против польско-шляхетського поневолення за возз"єднання з Росією / П.В. Михайлина. – Чернівці, 1969. – 64с.
1452144
  Коробка В. Участь міської громадськості Катеринославської губернії в підготовці проекту городового положення 1870 року // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 69-74. – ISSN 1728-9343
1452145
  Климов А. Участь молодих робітників промисловості Донбасу в стахановському русі в другій половині 30-х рр. XX ст // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 102-109
1452146
  Корецька О. Участь молоді в програмах волонтерства Європейського Союзу // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Гаврилюк С.В., Арцишевський Р.А. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (11). – C. 32-39. – ISSN 2306-3971
1452147
  Похресник А.К. Участь молоді Західної Європи в Болонському процесі та її громадянська позиція / А.К. Похресник // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип.45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 25-32. – ISSN 1818-5797
1452148
  Коротич І. Участь молоді у виборчому процесі: деякі проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-89
1452149
  Омельченко О.В. Участь молоді у розвитку промисловості західних областей України (1946-1958 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Омельченко О. В.; КУ. – К., 1994. – 21л.
1452150
  Омельченко Олег Володимирович Участь молоді у розвитку промисловості Західних областей України (1946-1958 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Омельченко Олег Володимирович; Львівський держуніверситет ім. І.Франка. – Львів, 1994. – 174л. – Бібліогр.:л.157-174
1452151
  Козубовська І.В. Участь молодших школярів у волонтерській діяльності / І.В. Козубовська, Р.В. Козубовський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 71-74. – Бібліогр.: с. 73. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1452152
  Воронін Кирило Юрійович Участь моноамінів у нейроендокринній регуляції гіпоталамо-адреналової,-тироїдної та -гонадної систем птахів (гістофізіологічний аналіз) : Дис...канд.біолог.наук:14.03.09 / Воронін Кирило Юрійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 193л. – Бібліогр.:л.153-193
1452153
  Воронін Кирило Юрійович Участь моноамінів у нейроендокринній регуляції гіпоталамо-адреналової, -тиреоїдної та -гонадної систем птахів (гістофізіологічний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 14.03.09 / Воронін К.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1452154
  Слободяник Л. Участь монооксиду азоту в регуляції депонування крові печінкою / Л. Слободяник, Є. Решетнік, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  В гострих дослідах на щурах, внутрішньопортальне введення L-аргініну у дозах близьких до фізіологічної концентрації в крові, зумовлює розширення ємнісних судин печінки, внаслідок чого об"єм депонованої в них крові збільшується. Блокада NО-синтаз за ...
1452155
  Кириченко К.М. Участь морських агентів при вчиненні морського протесту // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 10-13
1452156
  Моргунова І. Участь Н. Полонської-Василенко в історико-етнографічному гуртку при Університеті Св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність Н. Полонської-Василенко в історико-етнографічному гуртку. Проаналізовано вплив М. Довнара-Запольського на формування Наталії Дмитрівни як історика Росії. Work of N. Polonska-Vasylenko at the history-ethnographic group was ...
1452157
  Рева Н.М. Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному русі Галичини й Волині ( 20-30-ті рр. 20 ст. ) : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Рева Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 253 л. + Додатки : л.229-253. – Бібліогр.: л. 193-228
1452158
  Рева Н.М. Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному русі Галичиний і Волині (20-30-ті рр. 20 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12. / Рева Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 4 назви
1452159
  Бондарчук К. Участь найманих працівників у прибутках підприємств (зарубіжний досвід) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 38-44
1452160
  Колісник В О. Участь народних засідателів у цивільному процесі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 36-42. – ISSN 0201-7245
1452161
  Катренко А.М. Участь народних учителів в революційно-демократичному русі 70-80-х рр. ХІХ ст. на Україні / А.М. Катренко, В.Й. Борисенко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 87-92. – (Серія історії ; № 18)
1452162
  Шушкевич Ю.О. Участь народного руху України у виборах 1998 року за матеріалами газети "Волинь" // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 177-188. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1452163
  Чуприна М. Участь населелля Чернігівщини у війні проти французьких загарбників // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.62-71
1452164
  Хом"як А. Участь населення України у волонтерській та благодійницькій діяльності // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 2 (7). – С. 67-71. – ISSN 2306-3974
1452165
  Сидоренко О.С. Участь населення Чернігівської губернії у російсько-турецькій війні 1877-1878 рр. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 359-362. – ISSN 2218-4805
1452166
  Січкаренко К.О. Участь наукових установ України у програмах ЄС: основні тенденції та проблеми / К.О. Січкаренко, Г.П. Дубинський // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 62-70


  Розглядаються аспекти науково-технічної співпраці українських науково-дослідних установ із зарубіжними партнерами. З огляду на те, що інтеграція української наукової спільноти до світового інформаційного нині є надважливим завданням, а досвід участі ...
1452167
  Потапенко Р. Участь науково-педагогічної інтелігенції в демократизації освітнього простору України періоду перебудови (1985 - 1991 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 58-64. – ISSN 2522-4611
1452168
  Савенко Т.С. Участь Наукового Товариства імені Шевченка у відзначенні ювілеїв та пам"ятних дат у міжвоєнний період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 61-63. – ISSN 1810-2131
1452169
  Кузьменко Н.О. Участь науковців Харківського політехнічного інституту в міжнародному геофізичному році (1957–1958) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 136-144. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Висвітлено факт участі колективу кафедри «Основи радіотехніки» Харківського політехнічного інституту (ХПІ) в дослідженнях за програмою Міжнародного геофізичного року (МГР) 1957–1958 рр. Детально викладено етапи підготовки й результати досліджень та ...
1452170
  Вітман К.М. Участь національних меншин у розробці концепції етнонаціональної політики України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 546-552. – ISSN 1563-3349
1452171
  Кулик С. Участь Національного фронту й Британської національної партії у виборах різних рівнів (кінець 1960-2013 рр.) / С. Кулик, Ю. Головачек // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 38-44. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
1452172
  Диба О.М. Участь небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів / О.М. Диба, Є.А. Поліщук, Ю.О. Гернего // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 272-277 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1452173
  Послушин Є. Участь негромадських суб`єктів у здійсненні конституційних завдань держави (на прикладі вищого шкільництва) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.203-210. – Бібліогр.: 15 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1452174
  Олексієнко Наталія Валентинівна Участь нейромедіаторів головного мозку та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи птахів в реакції адаптації на хронічне охолодження : Афтореф. дис. ... канд. біологічних наук; 03. 00. 11 / Олексієнко Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібл.: 9 назв
1452175
  Олексієнко Н.В. Участь нейромедіаторів головного мозку та гіпоталамо-гіпофізарнотиреоїдної системи птахів в реакції адаптації на хронічне охолодження : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11- цитологія, клитинна біологія, гістологія / Олексієнко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 154л. : Ілюстрації. – Бібліогр.: л. 130-154
1452176
  Дзержинський М.Е. Участь нейромедіаторних систем мозку в регуляції функції надниркових залоз у птахів / М.Е. Дзержинський, О.М. Птиця, О.В. Струц // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 126-131. – (Біологія ; Вип. 26)


  Досліджено вплив блокади і стимулювання катехоламінергічних та холінергічних рецепторів головного мозку, а також нонапептидів в механізмі регуляції функції гіпоталамо-адреналового комплексу у 60-денних півнів. Встановлено, що через дофамінові рецептори ...
1452177
  Гавриш О.В. Участь неповнолітніх у відновленні промислового потенціалу УРСР у повоєнний період (1945 - початок 1950-х рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 173-176. – ISSN 2076-8982


  На основі вивчення архівних джерел, матеріалів періодичної преси та спогадів очевидців у статті висвітлюється та аналізується раніше малодосліджена та на сьогодні досить актуальна проблема використання дитячої праці у відновленні промислового ...
1452178
   Участь Нз рецептора у функціонуванні мембрано- зв"язаних ферментів парієтальних клітин слизової оболонки шлунка за умов експериментальної моделі виразки / В.О. Чайка, Л.І. Гавриш, О.В. Скопенко, Є.А. Строцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-15. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що агоніст Н3 гістамінового рецептора R-альфа-метилгістамін знижує активність 5ў-нуклеотидази та Na+,K+-АТФази в плазматичних мембранах парієтальних клітин слизової шлунка щурів за умов стресової моделі виразки. Введення антагоніста Н3 ...
1452179
  Хім"як А. Участь Німеччини у діяльності Північноатлантичного альянсу: історико-політичний огляд // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 95-104. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1452180
  Пазюк Л.М. Участь нонапептидів гіпоталамусу в механізмах регуляції щитовидної залози / Л.М. Пазюк, М.Е. Дзержинський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-125. – (Біологія ; Вип. 26)


  При використанні гістофізіологічного та радіоімунологічного методів дослідження здійснено комплексний аналіз реакції гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдного комплексу при введенні птахам пітуїтрину, до складу якого входять нонапептиди, які виробляються у ...
1452181
  Красногор О.В. Участь нотаріуса в процесі медіації // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 89-91. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1452182
  Нікітюк О.М. Участь нотаріуса у посвідченні шлбюних договорів: проблеми теорії і практики // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 116-118. – ISBN 978-617-673-442-0
1452183
  Міхеєв А. Участь О. Андрієвського у роботі Директорії УНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 15-16
1452184
  Яновська О. Участь обвинуваченого в судовому провадженні: право чи обов"язок // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 26-33. – ISSN 1026-9932
1452185
  Фічора Т.І. Участь ОБСЄ в розв"язанні придністровського конфлікту // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 99-105. – ISBN 966-7196-06-2
1452186
  Кривошея І.І. Участь ОБСЄ у вирішенні збройних конфліктів на пострадянському просторі: проблема Нагірного Карабаху (1992–2016) і Донбасу (2014–2016) (на матеріалі електронних видань).. / І.І. Кривошея, Л.М. Якименко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 122-129. – ISSN 2076-1554
1452187
  Музичко О. Участь одеських істориків в українському національному русі другої половини XIX - початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 112-115. – ISBN 978-966-439-357-4
1452188
  Ящук А.В. Участь Одеського товариства історії та старожитностей у створенні міських гербів Таврійської губернії першої половини ХІХ століття // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 212-223. – ISSN 0320-9466
1452189
   Участь оксиду азоту в регуляції печінкового кровообігу / В.О. Цибенко, П.І. Янчук, В.І. Комаренко, О.М. Пасічніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-16. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  У дослідах на наркотизованих собаках і щурах та in vitro на ізольованих смужках судин вивчали вплив ацетилхоліну (АХ) та L-аргініну на скоротливість ворітної вени (ВВ). Внутрішньопортальне введення АХ і L-аргініну викликало зменшення локального ...
1452190
   Участь оксиду азоту в регуляції печінкового кровообігу / В.О. Цибенко, П.І. Янчук, В.І. Комаренко, О.М. Пасічніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1452191
  Красіонова О. Участь ООН у врегулюванні військового конфлікту на території України / О. Красіонова, М. Черниш // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 143-147
1452192
   Участь опіоїдних рецепторів у реалізації впливу лей- і мет-енкефаліну на холесекрецію / Л.А. Латишенко, Є.М. Решетнік, С.П. Весельський, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 62-68. – (Серія "Біологічні науки" ; вип. 156)
1452193
  Бабенко Людмила Участь органів ВЧК-ГПУ у вилученні церковних цінностей на початку 20-х років // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 410-428
1452194
  Делія Ю.В. Участь органів державної влади у забезпеченні реалізації актів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 126-132. – ISSN 1563-3349
1452195
  Войтенко А. Участь органів місцевої влади у мінімізації негативних наслідків аваріїна ЧАЕС // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.13 - 19
1452196
  Макаренко О. Участь органів опіки та піклування у відносинах із надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 Цивільного кодексу України) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 13-16
1452197
  Новик Н.С. Участь органів опіки та піклування у цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Новик Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 210 арк. – Додатки: арк. 206-210. – Бібліогр.: арк. 184-205
1452198
  Новик Н.С. Участь органів опіки та піклування у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Новик Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 18 назв
1452199
  Погребняк В.Я. Участь органів суддівського самоврядування у вирішенні питань призначення суддів на адміністративні посади в судах (на прикладі діяльності Ради суддів господарських судів України) // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 40-44
1452200
  Кубієвич С.П. Участь Організації з безпеки і співробітництва в Європі у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі в контексті виконання Мінських домовленостей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 356-359. – ISSN 2219-5521
1452201
  Семьоркіна К.О. Участь організацій громадянського суспільства у впровадженні національної стратегії у сфері прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 61-65. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначені проблемних питань, що виникають у взаємодії організацій громадянського суспільства та органів державної влади в цілому та під час формування і реалізації державної політики у сфері прав людини. На основі визначених проблем, ...
1452202
  Левчишина О. Участь організацій саморегулівних професій в адміністративному судочинстві Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 247-248
1452203
  Проценко В. Участь освітянської профспілки у виборах до Рад у 1920-х рр.. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 18-26
1452204
  Денісова Г.В. Участь особи як свідка у кримінальній справі - обставина, що виключає можливість ведення її провадження / Г.В. Денісова, О.В. Крикунов // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 435-440. – ISSN 1563-3349
1452205
  Гордійчук О.В. Участь П. Калнишевського в російсько-турецькій війні 1768-1774 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 105-111. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1452206
  Совгиря О. Участь парламентської опозиції у виборчому процесі: характеристика чинного законодавства та пропозиції щодо його розвитку // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-90.
1452207
  Рассамакін М. Участь партії демократичного соціалізму у виборах 1994 року в Німеччині // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 85-88
1452208
  Дорошко Микола Участь партійно-радянського керівництва УСРР в реалізації політики геноциду українського селянства у 1932-1933 рр. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 186-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1452209
  Романюк В.В. Участь педагога, психолога та лікаря у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 101-109. – ISSN 1999-5717
1452210
  Миснікова Т. Участь перекладача жестової мови у судовому процесі як гарантія реалізації принципу мови судочинства // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 17-20
1452211
  Головинська Ю.Ю. Участь периферичних глутаматних рецепторів NMDA - підтипу в регуляції шлункової секреції у щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Головинська Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1452212
  Головинська Ю.Ю. Участь периферичних глутаматних рецепторів NMDA - підтипу в регуляції шлункової секреції у щурів : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Головинська Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 140 л. – Бібліогр.: л. 115-140
1452213
  Скопненко Б.О. Участь Першої окремої чехословацької бригади у боях за визволення Києва в листопаді 1943 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 106-112. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1452214
  Демуз І.О. Участь Петра Стебницького у подіях Української революції 1917–1921 рр. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 15. – C. 212-231. – ISSN 2520-2855
1452215
  Хитрич А.В. Участь Петра Холодного в українському мистецькому житті (кінець XIX – початок XX століть) // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 100-106. – ISSN 2413-5402
1452216
  Куян М.В. Участь південнослов"янських народів у партизанському русі на території СРСР в роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 9-17. – (Серія історії ; № 11)
1452217
  Музичко О.Є. Участь південноукраїнських істориків у роботі наукових з"їздів (друга половина XIX - початок XX ст.) // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 191-229. – ISSN 2312-6825
1452218
  Павлюк В.І. Участь підприємств міністерства оборони Ураїни в нтеграційній стратегії держави як засіб підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 17-22


  Розглядаються об"єктивні основи, стан та особливості участі державних підприємств Міністерства оборони України в реалізації інтеграційної стратегії держави через призму їх конкурентоспроможності. Обґрунтовується необхідність більш активної, системної ...
1452219
  Масик Р. Участь підприємств Східної Галичини в цивільних державних замовленнях Польщі (1920-1939) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С.180-192. – ISSN 2078-6077
1452220
  Печенюк І.С. Участь підрозділів Збройних Сил України у міжнародній миротворчій діяльності (1992-2006): гуманітарний аспект / І.С. Печенюк, О.Д. Розумний // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 368-381
1452221
  Стрельчук Н.В. Участь політичних партій Республіки Македонії у виборчому процесі (90-ті роки XX ст. - початок XXI ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 105-112. – (Історія ; Вип. 19)
1452222
  Кресіна І.О. Участь політичних партій у парламентських коаліціях в Україні / І.О. Кресіна, В.П. Мироненко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 81-92. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
1452223
  Гонюкова Лілія Участь політичних партій у політико-управлінській діяльності держави // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С.174-180
1452224
  Терзі О.С. Участь політичних партій України в реформуванні місцевих органів державної влади та самоврядування / О.С. Терзі, М.В. Ковальова // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 43-48. – ISSN 1728-3671
1452225
  Терзі О.С. Участь політичних партій України у прийнятті Декларації про державний суверенітет (історичний аспект) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 140-144. – ISSN 1728-3671
1452226
  Бойчук Я.А. Участь поляків у культурно-просвітньому житті України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 36-41. – ISSN 2076-8982
1452227
  Папакін А. Участь польських військових формувань у оборонних боях у Києві у лютому 1918 р. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – 67-78. – ISSN 0869-3595
1452228
  Адамєц А. Участь польських і українських академічних бібліотек у Вікіпедії // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 85-86. – ISBN 978-966-941-056-6
1452229
  Баженова С.Е. Участь польської молоді Правобережної України в революційному русі (90-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.) / С.Е. Баженова, С.І. Оліпер // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 91-106. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1452230
  Буглай Н.М. Участь Польщі в діяльності Вишеградської групи у контексті європейської інтеграції // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 290-307. – ISBN 978-617-534-424-8
1452231
  Темірова Н. Участь поміщицьких господарств України в хлібній торгівлі (II половина XIX - початок XX століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-89. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено один з аспектів підприємницької діяльності поміщиків України на межі XIX-XX ст. - торгівлю хлібом. На основі статистичних та аналітичних матеріалів охарактеризовані умови зберігання зібраного хліба, форми реалізації наявного зерна, визначені ...
1452232
  Липка Н.В. Участь понятих під час проведення окремих слідчих дій // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 53-59
1452233
  Булейко О.Л. Участь понятих у кримінальному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 2-5.
1452234
  Кучинська О.П. Участь понятих у кримінальному процесі України: за і проти // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 10-13.
1452235
  Кріпак А.П. Участь потерпілого у кримінальному процессуальному доказуванні: окремі проблемні питання // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 173-175. – ISBN 978-966-419-300-6
1452236
  Мещерякова Н. Участь прватних експертів у науковій та методичній діяльності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 36-38. – ISSN 1608-6422
1452237
  Форитор Т.М. Участь представника потерпілого в кримінальному провадженні // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 3 (150). – С. 46-48


  У статті визначено поняття та процесуальний статус представника потерпілого. Наведено факти обов"язкової участі представника. Розглянуто юридичну та матеріально-правову підстави представництва.
1452238
  Тернавська В.М. Участь представників місцевої громади у здійсненні правосуддя в Україні в ХІ-ХVIII ст.ст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-53.
1452239
  Цебенко О.О. Участь представників роду Гербуртів в політичному житті Речі Посполитої в XV - XVII ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 556-569. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1452240
  Скомороха Т.В. Участь Президента України у законодавчому процесі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 29-35. – ISSN 2220-1394
1452241
  Сидорчук О. Участь присяжних засідателів у судовому процесі за судовими статутами 1864р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.106-112. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1452242
  Романюк Б. Участь прокурора - криміналіста на стадії досудового слідства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.44-50
1452243
  Анпілогов О. Участь прокурора в адміністративному судовому процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 105-114.
1452244
  Руденко М. Участь прокурора в господарському судочинстві: окремі питання теорії і практики // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.161-168
1452245
  Колотило О.О. Участь прокурора в провадженні у справах про адміністративні правопорушення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Колотило Олексій Онуфрійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1452246
  Шаренко С Участь прокурора в судовому розгляді кримінальних справ як спосіб забезпечення реалізації принципу презумпції невинуватості // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 181-186. – ISSN 0201-7245
1452247
  Смирнова В.В. Участь прокурора при розгляді в суді справ про застосування примусових заходів медичного характеру // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 255-261. – ISSN 0201-7245
1452248
  Василів С.С. Участь прокурора у виконавчому провадженні // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 104-109. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1452249
  Оксенчук І.В. Участь прокурора у виконавчому провадженні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 108-114
1452250
  Драган О. Участь прокурора у виконавчому провадженні в умовах реформування системи виконання судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 50-57
1452251
  Солодкий В. Участь прокурора у виконавчому провадженні: суть, генезис і значення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.56-60. – ISSN 0132-1331
1452252
  Белікова С. Участь прокурора у виконанні рішень суду про відібрання дитини як спосіб захисту прав дитини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 29-37
1452253
  Непша О. Участь прокурора у наказному провадженні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 102-106.
1452254
  Годуєва К.І. Участь прокурора у перегляді судових рішень у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх / К.І. Годуєва, В.А. Мозгова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 227-231. – ISSN 2219-5521
1452255
  Руденко М. Участь прокурора у провадженні цивільних справ апеляційною інстанцією: теоретичні та пракичні аспекти / М. Руденко, Т. Дунас // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 81-92
1452256
  Кушнерик Ю. Участь прокурора у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування грабежів та розбоїв // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 78-83
1452257
  Крючко Ю. Участь прокурора у розгляді справ про корупційні правопорушення / Ю. Крючко, О. Червякова // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-82.
1452258
  Меденцев А. Участь прокурора у розгляді судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовуму порядку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 109-114.
1452259
  Корнієнко М.С. Участь прокурора у цивільному процесі // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 167-168. – ISBN 978-617-7363-7-0
1452260
  Руденко М.В. Участь прокурора у цивільному процесі на різних етапах становлення вітчизняного законодавства // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 42-48.
1452261
  Олійник Х. Участь прокурора у цивільному процесі: підстави і форми // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 95-99
1452262
  Дунас Т.О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дунас Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
1452263
  Дунас Т.О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дунас Т.О. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 230л. + Додатки : л.229-230. – Бібліогр. : л. 205-228
1452264
  Насвіщук Л. Участь прокурора у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 45-49.
1452265
  Савчук О.І. Участь протеасомного протеолізу в ішемічному ушкодженні мозку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Савчук Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1452266
   Участь протеінкінази С у механізмах порушення судинного тонусу за умов цукрового діабету. Частина 4 / І. Кізуб, О. Харченко, О. Костюк, Л. Остапченко, К. Клименко, А. Соловйов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Цукровий діабет (ЦД) супроводжується розвитком порушень судинного тонусу. До розвитку цих порушень залучений регуляторний фермент протеїнкіназа С (ПКС). Багато даних свідчать про те, що скоротливі відповіді гладеньких м"язів судин суттєво підвищені за ...
1452267
  Драган Л.П. Участь протеїназ та системи полі-адф-рибозилювання у радіаційно-індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Драган Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 133л. – Бібліогр.: л. 113-133
1452268
  Драган Л.П. Участь протеїназ та системи полі-адф-рибозилювання у радіаційно-індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Драган Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1452269
  Капралов О.О. Участь протеїнкінази С у дії токоферолу на синтез РНК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-62. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Виявлено, що обробка ізольованих ядер нормальних щурів активатором протеїнкінази С ФМА викликає деяке збільшення синтезу РНК. У той самий час при додаванні ФМА до ядер, що були оброблені тритоном Х-100, не виявлено пригнічення синтезу РНК. Преінкубація ...
1452270
  Штефан М.Й. Участь професійних конференцій у радянському цивільному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – C. 99. – (Серія права ; № 6)
1452271
  Онищенко А.О. Участь професора І.М. Щоголева у підготовці наукових кадрів на вищих селекційно-насіннєвих курсах (1923-1924) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 189-192
1452272
  Якуба В.В. Участь професора М.М. Новикова (1933-2007) у наукових форумах з актуальних проблем фізики // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 168-169
1452273
  Медведь М. Участь професора Миколи Мушинки у долі приватної бібліотеки Олени Рудловчак // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 52-53. – ISSN 2520-6419
1452274
  Пятницька В.В. Участь професора С.Ф. Веселовського у суспільно- політичному житті вищої школи 20-х рр. ХХ ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 211-213
1452275
  Полянський Ю.Є. Участь професорсько-викладацького складу кафедри морського та митного права ОНЮА в навчальному процесі у навчальних центрах та інших підрозділах академії // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 6. – С. 54-55.
1452276
  Штефан М.Й. Участь профспілок в ряданському цивільному процесі : Дис... канд. юридич. наук: / Штефан М.Й.; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – К., 1964. – 264, 48л. – Бібліогр.:л.1-48
1452277
   Участь профспілок у громадському житті села. Постанова ЦК ВКП/б/. – Х, 1929. – 32с.
1452278
   Участь профспілок у політичному житті України. – Київ, 2002. – 44с. – ISBN 966-95717-8-2
1452279
  Іщук Т.В. Участь процесів протеолізу у розвитку експериментального опіку стравоходу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Іщук Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 135 арк. – Бібліогр.: арк. 115-135
1452280
  Іщук Т.В. Участь процесів протеолізу у розвитку експериментального опіку стравоходу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Іщук Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1452281
  Шендрик О. Участь публічних бібіліотек України у проекті "Креативна Європа" як чинник розвитку європейської співпраці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 16-19. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано особливості європейської ініціативи "Креативна Європа" як одного з найбільших проектів культурно-гуманітарного спрямування. Висвітлено перспективи участі в ньому публічних бібліотек України
1452282
  Васильченко Й В. Участь публічно- правових утворень у відносинах з приводу набуття відумерлої спадщини // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.46-61
1452283
  Мелех Б.В. Участь Ради Європи в захисті прав людини в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 13-23
1452284
  Галаган В.Я. Участь радянських жінок у боротьбі проти гітлерівських загарбників : (за матеріалами збірників документів) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 42-46. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В настоящей статье рассматриваются сборники документов и материалов, в которых раскрывается вклад женщин Украины в достижение Победы советского народа над гитлеровской Германией.
1452285
  Власенко С. Участь радянських партизанських формувань у Київській наступальній операції 1943 року та пам"ятні місця подій у сучасному науковому дискурсі // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 221-230. – ISBN 978-617-7399-29-1
1452286
  Зайцева М. Участь регіональних лідерів у світових інтеграційних процесах на прикладі країн БРІКС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 115-117
1452287
  Лях У. Участь редемптористів у проводі підпільної УГКЦ (1946 - 1989 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 47-48
1452288
  Кульчицький С.В. Участь робітників України у створенні фонду соціалістичної індустріалізації / С.В. Кульчицький. – К., 1975. – 175с.
1452289
  Некрасова Оксана Валентинівна Участь робітничої молоді в процесах самоврядування в Україні (досвід та уроки 80-х років) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Некрасова Оксана Валентинівна;. – К., 1993. – 23л.
1452290
  Некрасова Оксана Валентинівна Участь робітничої молоді в процесах самоврядування в Україні (Досвід та уроки 80-х років) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Некрасова Оксана Валентинівна; КПІ. – К., 1993. – 186л. – Бібліогр.:л.169-186
1452291
  Куций А.Ф. Участь Романа Сушка у бойових діях військової формації Січових Стрільців армії УНР (січень - квітень 1918 р.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 102-109. – ISSN 0321-0499
1452292
  Сова А. Участь Романа Шухевича в пластовому русі // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 97-111


  У статті на основі неопублікованих архівних матеріалів, тогочасної преси та спогадів сучасників висвітлено маловідомі сторінки з життя та жіяльності Романа Шухевича в організації "Пласт"
1452293
  Швагрун В.В. Участь російських вчених в Міжнародному конгресі істориків у Лондоні 1913 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 169-171. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  На основі опублікованих матеріалів і нових архівних документів висвітлено участь російських учених на Лондонському конгресі історичних наук. On the basis of the published materials and new archival documents exposed the participation of the Russian ...
1452294
  Сурнін В.Б. Участь Російсько-Німецького добровольчого легіону у визвольній боротьбі європейських країн проти Наполеона в 1812-1815 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 71-75. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1452295
  Надтока О.М. Участь російської інтелігенції в українському національному відродженні XIX - початку XX століття (до історіографії проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-20. – (Історія ; вип. 43)


  Аналізується дореволюційний етап дослідження теми участі російської інтелігенції в українському національному відродження ХІХ - початку ХХ ст.
1452296
  Бут С. Участь Російської Федерації та Китайської Народної Республіки у врегулюванні "корейської проблеми" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 118-121
1452297
  Потарикіна Л.Л. Участь РСІ УРСР у боротьбі за відбудову і розвиток промисловості (1923-1934) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 28-36
1452298
  Глушан О. Участь С.В. Бородаєвського в розбудові української державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-12. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється участь українського вченого і громадсько-політичного діяча С.В. Бородаєвського у державотворчих процесах в Україні під час революційних подій 1917-1920 рр. Проаналізовано його роль в налагодженні зовнішньоторговельних зв"язків ...
1452299
  Корнієнко О. Участь С.В. Руднєва у створенні оборонних формувань Путивльського району Сумської області напередодні радянсько-німецької війни 1941-1945 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 131-136
1452300
  Ємчук О. Участь С.І. Маслова у діяльності Підвідділу з ліквідації майна церков та релігійних товариств у 1919 році // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 225-234


  Розкрито участь С. І. Маслова (1880-1957) у діяльності Підвідділу з ліквідації майна церков та релігійних товариств в 1919 р. на базі документів його особового архіву. Описано церковні бібліотеки та архіви.
1452301
  Бойко Наталія Участь С.О. Єфремова у формуванні й діяльності українських ліберально-демократичних партій на початку XX ст. (1900-1907 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 363-375. – ISBN 978-966-02-4851-9
1452302
  Коваль Л.В. Участь самодіяльних органів колективів підприємств у здійсненні управлінських функцій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 16-20. – (Серія права ; № 6)


  Повышение роли коллективов рабочих и служащих в решении вопроса деятельности предприятий - одна из задач, поставленных Программой КПСС. В настоящее время на социалистических предприятиях функционирует система самодеятельных органов производственников, ...
1452303
  Ковбасюк Ю. Участь Світового банку в трансформації економік країн Європи і Центральної Азії // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.366-373. – ISBN 966-73-53-51-Х
1452304
  Малиновский Б.Н. Участь свою не выбирали / Б.Н. Малиновский. – К., 1991. – 253с.
1452305
  Козлов В. Участь святого престолу (Ватикану) у системі багатосторонньої дипломатії // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 180-182
1452306
  Збарський В.К. Участь селянських домогосподарств у процесах кооперації та агропромислової інтеграції / В.К. Збарський, М.П. Канінський // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 87-93. – ISSN 2221-1055
1452307
  Войтенко В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією : дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Войтенко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 134-159
1452308
  Войтенко В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Войтенко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1452309
  Конопельнюк В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Конопельнюк Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1452310
  Конопельнюк В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Конопельнюк Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 158 л. – Бібліогр.: л. 133-158
1452311
  Камінська О. Участь Сидора Голубовича в студентському русі кінця XIX століття // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 122-127. – ISSN 1728-9343


  Сидір Тимофійович Голубович — український галицький державний діяч, адвокат, доктор права, посол австрійського парламенту (від 1911) та Галицького сейму (від 1913).
1452312
  Тимошенко М.О. Участь системи глутатіону в експериментальному гастроканцерогенезі : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Тимошенко Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 187, [6] л. – Бібліогр.: л. 167-187
1452313
  Тимошенко М.О. Участь системи глутатіону в експериментальному гастроканцерогенезі : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Тимошенко Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1452314
  Карповець Т.П. Участь системи метаболізму серотоніну в механізмах розвитку ожиріння та інсулінорезистентності : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Карповець Тарас Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 164 арк. – Библиогр.: арк. 136-164
1452315
  Карповець Т.П. Участь системи метаболізму серотоніну в механізмах розвитку ожиріння та інсулінорезистентності : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Карповець Тарас Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1452316
  Максимович Я.С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Максимович Я.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 148л. – Бібліогр. : л.130-148
1452317
  Максимович Я.С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Максимович Я.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1452318
   Участь системи синтази оксиду азоту в розвитку та відновленні стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка / О. Богданова, Л. Кузьменко, О. Дробінська, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-10. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зростання активності синтази оксиду азоту в клітинах слизової оболонки шлунка за умов розвитку та у процесі відновлення виразок, індукованих стресовим фактором. Більш значне зростання активності фермента було характерне для тварин, яким ...
1452319
   Участь системи синтази оксиду азоту в розвитку та відновленні стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка / О. Богданова, Л. Кузьменко, О. Дробінська, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 5-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Установлено зростання активності синтази оксиду азоту в клітинах слизової оболонки шлунка (СОШ) за умов розвитку та у процесі відновлення виразок, індукованих стресовим фактором. Значніше зростання активності ферменту було характерним для тварин, яким ...
1452320
  Новікова О.М. Участь сільського жіноцтва Радянської України 1930-х рр. в громадсько-політичному житті // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 64-66. – ISSN 2076-1554
1452321
   Участь сім"ї та фахівців в організації допомоги дітям дошкільного віку з гіперкінетичним розладом / К.В. Аймедов, О.В. Кривоногова, Ю.Є. Кокоріна, Ю.О. Асєєва // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 1 (92). – С. 48-49. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2410-7484
1452322
  Ситар О. Участь сірки в регуляції адаптивних змін ліпід-пігментного комплексу рослин сої за умов дії іонів свинцю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-41. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість регуляції сіркою активності захисних систем за умов дії іонів свинцю на прикладі змін у ліпідпігментному комплексі рослин сої. У рослин, що вирощувались без додавання сірки в поживне середовище за умов дії іонів свинцю на 48 годину ...
1452323
  Довбня В.А. Участь Січових стрільців в охороні правопорядку в Києві (грудень 1918 - лютий 1919 рр.) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 5. – С.8-10. – Бібліогр.: 17 н.
1452324
  Величенко О. Участь Соціал-демократичної партії Німеччини у виборах до місцевих органів влади (1946 - 1947 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 436-439. – ISBN 978-966-171-893-6
1452325
  Романюк Б.В. Участь спеціаліста на стадії досудового слідства : навчальний посібник / Б.В. Романюк ; МОНУ ; Міжвід. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організ. злоч. при РИБО України. – Київ : Аванпост-Прим, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-8571-90-9


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1452326
  Кройтор В.А. Участь спеціаліста при виконанні судового рішення // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 104-107. – ISBN 978-617-7361-58-8
1452327
  Ціркаль В.В. Участь спеціалістів при проведенні окремих судових дій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-144. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються процесуальні та організаційні питання проведення окремих судових рішень. Procedural and organizational matters of conducting individual court proceedings are dealt with.
1452328
  Ціркаль В.В. Участь спеціалістів при проведенні слідчих дій : Кримінально-процесуальні, організаційні й криміналістичні аспекти. Навчально-практичний посібник / В.В. Ціркаль. – Київ : Кантрі Лайф, 2003. – 184с. – ISBN 966-96055-7-1
1452329
  Бойчук Т. Участь співробітників Чернівецького державного медичного інституту в ліквідації вогнищ шкірно-венеричних хвороб на території Чернівецької області (1946-1949 рр.). / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 8-19. – ISSN 2311-9896
1452330
  Даниленко О.В. Участь спортсменів УСРР в міжнародних змаганнях у 1920-ті роки // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 51-61. – ISSN 2227-183Х
1452331
  Портніченко Г.В. Участь стеролрегуляторних білків (SREBP) у регуляції морфофункціонального стану серцево-судинної системи гіпертезивних щурів за умов високохолестеринової дієти : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Портніченко Георгій Володимирович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1452332
  Старенький О.С. Участь сторін кримінального провадження у процесі доказування: проблемні питання нормативної регламентації // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. № 3. – С. 305-316
1452333
  Карпова І.Г. Участь студента у волонтерській роботі: набуття досвіду професійної діяльності // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 173-175. – ISBN 978-966-2188-73-8
1452334
  Хоркава І.І. Участь студентів Греко-католицької богословської академії у м. Львові у поширенні тверезості на теренах Галичини впродовж 20-30-х рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 116-124. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
1452335
  Ховрич С. Участь студентів деяких українських вишів у відзначенні 100-річного ювілею Тараса Шевченка (1814 - 1861) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 374-377. – ISBN 978-966-171-893-6
1452336
  Кравчук О. Участь студентів Кам"янець-Подільського університету у встановленні влади у місті Директорії УНР / О. Кравчук, С. Калитко // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 7 : На пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – С. 96-107. – ISSN 2309-2262


  За спогадами В. Приходька.
1452337
  Катренко А.М. Участь студентів Київського університету у революційному русі Росії (80-і роки XIX ст.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 24-34. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещается деятельность народовольческого кружка В.П. Конашевича - М.А. Корниенко и группы М.П. Шебалина, в которых активное участие приняли студенты Киевского университета, отмечается боевой, революционный демократизм устремлений этих ...
1452338
   Участь студентів КУП НАН України в роботі Міжнародної конференції (Луцьк) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 344
1452339
  Бургаз Ю. Участь студентів у прокламаційному русі в Російській імперії (60-і рр. XIX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 79-84. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1452340
  Бургаз Ю.В. Участь студентства в подіях 9 січня 1905 р. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 27-32. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 20). – ISSN 2227-6505
1452341
  Черченко І. Участь суб"єктів федерації в механізмі зовнішніх відносин Канади (конституційно-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.160-163. – ISSN 0132-1331
1452342
  Конаков Б. Участь США у Женевському переговорному процесі 1982 - 1989 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 49-53. – ISBN 978-966-171-793-9
1452343
  Годлюк А. Участь США у міжнародних конфліктах: сторінки історії розрядки першої половини 1970-х рр. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8, липень - серпень. – С. 17-22
1452344
  Білоніжка П. Участь Тараса Шевченка в Аральській науковій і Каратауській геологічній експедиціях // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 6-9. – ISSN 1563-3977
1452345
  Грінченко О.А. Участь таурину в регуляції шлункової секреції : дис.. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Грінченко О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 191 л. – Бібліогр.: л. 159-191
1452346
  Грінченко О.А. Участь таурину в регуляції шлункової секреції : автореф. дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Грінченко О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1452347
  Первомайський О.О. Участь територіальних публічно-правових утворень в цивільних відносинах: проблеми теорії та практики : монографія / О.О. Первомайський ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право Украини", 2013. – 192, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 4). – ISBN 978-966-7509-99-6
1452348
  Первомайський О.О. Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах : Монографія / О.О. Первомайський. – Харків : Страйд, 2005. – 184с. – (Юридичний радник). – ISBN 966-8678-10-9
1452349
  Франків І. Участь Тита Реваковича в організації опіки над українською еміграцією // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 28-33
1452350
  Бабарицька В.К. Участь ТНК в інтеграції країни з перехідною економікою / В.К. Бабарицька, Ю.О. Барбаш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-43. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значення прямих іноземних інвестицій для повноцінної інтеграції країни з перехідною економікою у сві-тове господарство. Обґрунтовано модель такої інтеграції за допомогою транснаціональних корпорацій (ТНК). It was undertaken an attempt ...
1452351
  Петров Р.А. Участь третіх країн у процесі прийняття рішень в Європейському Союзі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 167-170. – ISSN 2220-1394
1452352
  Мельник Я. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві, як специфічна форма реалізації права на безпеку: матеріально-процесуальний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 320-321
1452353
  Шиманович Ольга Участь третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 87-92
1452354
  Каленюк Г.Т. Участь трудящих в економічному житті суспільства / Г.Т. Каленюк. – Київ, 1982. – 48с.
1452355
  Боровська Л.П. Участь трудящих в управлінні виробництвом - важливий фактор підвищення його ефективності / Л.П. Боровська. – Київ, 1976. – 48с.
1452356
  Терлецький В.М. Участь трудящих мас в управлінні Радянською державою / В.М. Терлецький. – К., 1950. – 34с.
1452357
  Гура В. Участь у бізнес-клубах як шлях зменшення ризиків для підприємництва / В. Гура, Л. Кот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-55. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано необхідність оцінки ризиків підприємницької діяльності з метою пошуку шляхів їх мінімізації, розглянуто особливості функціонування бізнес-клубів, обґрунтовано важливість участі представників МСП у бізнес-клубах для зменшення ...
1452358
  Іванова О. Участь у діяльності товариства з обмеженою відповідальністю через представника, який діє за дорученням / О. Іванова, І. Балон, В. Зубова // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 38-41
1452359
  Костенко Н. Участь у культурі: культурні техніки і медіатизація невизначеності // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 17-22. – ISSN 2077-5105
1452360
   Участь у Програмі Європейського Союзу "Горизонт 2020" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  За 2014-2015 роки від України було подано 394 заявки для участі у конкурсах програми Європейського Союзу "Горизонт 2020".
1452361
  Ковальчук Я. Участь у спадкуванні за заповітом інвалідів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 100-102.
1452362
  Ковальчук Я. Участь у спадкуванні за заповітом непрацездатних утриманців спадкодавця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 105-107.
1452363
  Панич Н.Ю. Участь у справах приватного обвинувачення органів прокуратури в Галичині (1849-1918 рр.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 26-30. – (Право. Економіка. Управління)
1452364
  Штефан Е. Участь у цивільних справах з авторських правовідносин органів державної влади та місцевого самоврядування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 5-14
1452365
  Допілка В.О. Участь України в боротьбі з морським піратством: етапи формування правової бази. / В.О. Допілка, І І. Нікольчева // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 123-131. – (Юридичні науки ; № 2)
1452366
  Білан С.О. Участь України в діяльності міжнародних організацій // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 58-60
1452367
  Колесникова В. Участь України в діяльності ЮНЕСКО до проголошення незалежності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 298-301.
1452368
  Кориневич А. Участь України в договорі про застосування енергетичного співтовариства: перспективи і зобов"язання в енергетичній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 196-203


  Стаття присвячена аналізу положень Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та зобов"язань, які він накладає у енергетичній сфері. Аналіз договору таких зобов"язань є актуальним для України, адже з 1 лютого 2011 р. наша держава є членом ...
1452369
  Овчарова Л.П. Участь України в європейських наукових програмах: тенденції та перспективи / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 33-42. – ISSN 2310-5534
1452370
  Безкоровайна В. Участь України в інтеграційних процесах в умовах глобалізаційного розвитку // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 173-181. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1452371
  Костюк О. Участь України в інтеграційних процесах СНД у баченні російського політикуму у 1990–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 93-97. – ISSN 2076-1554
1452372
  Маслов Ю.К. Участь України в макрорегіональних стратегіях ЄС: концептуальне бачення та виклики глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12 (696/697), листопад - грудень. – С. 77-86. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2522-9303
1452373
  Голубнича Г.І. Участь України в механізмі врегулювання торгівельних спорів в рамках Світової організації торгівлі // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 76-79. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1452374
  Скороход Ю.С. Участь України в миротворчій діяльності ООН на півдні Лівану // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 177-185. – ISBN 966-7196-06-2
1452375
  Кулеба Д.І. Участь України в міжнародних організаціях : Правова теорія і практика / Д.І. Кулеба ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Промені, 2007. – 304 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол. ред. серії Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-02-2
1452376
  Булгакова М. Участь України в міжнародних переговорах з питань зміни клімату: офіційна позиція України на погляд громадськості // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 11-17
1452377
  Шевчук Василь Участь України в міжнародній миротворчій діяльності ( 1992-2002 рр. ) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 25-29
1452378
  Сєров О.П. Участь України в міжнародній та національній безпеці // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 288-290. – ISBN 978-617-7363-7-0
1452379
  Ємельянова Т.О. Участь України в міжнародному виставковому проекті "Кінець Першої світової війни: рішучий поворот до сучасної Європи" / Т.О. Ємельянова, Н.В. Маковська // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (318), січень - березень. – С. 210-217. – ISSN 0320-9466
1452380
  Хорошковська Т. Участь України в міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018 // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 82-83. – ISBN 978-966-644-365-9
1452381
  Бабець Ірина Георгіївна Участь України в обміні технологіями з країнами ЄС / Бабець Ірина Георгіївна, Полякова Юлія Володимирівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  Участь України в міжнародному трансфері технологій та обміні результатами науково-технічної діяльності характеризується рядом проблем, найбільш суттєві з яких такі: незначні обсяги реалізації вітчизняної високотехнологічної продукції на ринках країн ...
1452382
  Шкуратенко О. Участь україни в ООН по законодавчому визначенню міжнародних стандартів прав і свобод людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.59-61. – Бібліогр.: 17 н. – ISSN 0132-1331
1452383
  Гуменюк А.Г. Участь України в операції ООН в Сьєрра - Леоне // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.73-76
1452384
  Корчомний Ю. Участь України в програмах партнерства НАТО в 90-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 76-78
1452385
  Радзієвська С.О. Участь України в регіональних інтеграційних процесах і їх вплив на підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 49-55.
1452386
  Романюк О.В. Участь України в регіональній економічній організації - Чорноморському Економічному співробітництві (ЧЕС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.164-168
1452387
  Кочубей Ю.М. Участь України в складі СРСР у діяльності спеціалізованих установ системи ООН (1945-1992 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 50-54. – ISBN 966-7196-06-2
1452388
  Віднянський С.В. Участь України в соціальній та гуманітарній діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 133-141.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1452389
  Кучик О Участь України у врегулюванні етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі / О Кучик, О. Цебенко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 3-12. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1452390
  Пелих А.О. Участь України у зміцненні воєнно-політичної складової європейської безпеки: проблеми та шляхи їх вирішення // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 152-154
1452391
  Пастухова Л. Участь України у механізмі забезпечення прав людини за Європейською соціальною хартією // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 169-178. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1452392
  Дев"ятиярова В. Участь України у миротворчій діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 6-7
1452393
  Фірсова Л. Участь України у міжнародних програмах і проектах // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 24-27. – ISSN 1608-6422
1452394
  Горкун Т.І. Участь України у міжнародній торгівлі послугами як фактор економічної безпеки нашої держави: пробеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 398-401
1452395
  Пронкіна Л. Участь України у міжнародному обміні знаннями як важливий напрям забезпечення європейської орієнтації політики в сфері технологій / Л. Пронкіна, О. Марченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 77-85. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  Розкрито сутність, структуру міжнародного ринку знань, сегментами якого є ринки інтелектуальних ресурсів працівників і фахівців знань; освітніх, консалтингових, науково-технічних послуг; технологій і продукції високотехнологічних секторів; об’єктів ...
1452396
  Маліченко О.М. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 381-389. – ISSN 1563-3349
1452397
  Грушова А.Т. Участь України у програмах ЮНІСЕФ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-87. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальній проблемі - захисту прав дитини. Проаналізовано співробітництво України з ЮНІСЕФ щодо охорони дитинства та виокремлено найбільш вагомі проекти ЮНІСЕФ у цій галузі. Зроблено всебічний огляд спільних заходів, спрямованих на ...
1452398
  Нікешина Н. Участь України у процесах транснаціоналізації світового господарства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 70-73. – ISSN 1818-2682
1452399
  Домрачев В.М. Участь України у світових інвестиційних процесах / В.М. Домрачев, В.Г. Кабанов // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 66-72
1452400
  Гуменюк А.Г. Участь України у створенні загальноєвропейського культурного простору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 293-300
1452401
  Щербаков М. Участь України у формуванні нової європейської системи колективної безпеки у 90-х роках XX століття: історіографія та огляд джерел // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 66-67
1452402
  Столярський О. Участь Українм у міжнародному співробітництві з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочиним шляхом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 196-199. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1452403
  Дмитрук Я. Участь українських вояків у вересневій кампанії 1939 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 231-234. – ISBN 978-966-171-793-9
1452404
  Баран А. Участь українських депутатів парламенту Габсбурзької монархії у створенні українських освітніх, економічних та військових організацій на території Східної Галичини // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – C. 5-10. – ISSN 2524-0129
1452405
  Щербаков М. Участь українських миротворців у міжнародних операціях на Балканах (90-і роки XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 358-360. – ISBN 978-966-171-795-3
1452406
  Данилевська О. Участь українських мовознавців в удержавленні української мови за доби Української революції 1917 - 1920 рр. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 27-41. – ISSN 1682-3540


  "Проаналізовано основні напрями мовної політики Центральної Ради, Гетьманату й Директорії УНР та участь у тогочасних процесах удержавлення української мови українських мовознавців - І. Огієнка, міністра освіти в уряді Директорії УНР, голови Правописної ...
1452407
  Зінченко Н.С. Участь українських науковців у Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2013. – № 7 (151). – С. 16-21


  Розглянуто досвід та перспективи участі України у Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу. Досліджено тематичні пріоритети України і динаміку участі українських вчених у 7-й РП. Представлено загальну характеристику Сьомої Рамкової програми ЄС. ...
1452408
  Іваник С. Участь українських філософів в науковій діяльності Польського філософського товариства у 1910-1939 рр. ( у межах досліджень Львівської філософської школи ) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 119-126. – ISSN 0321-0499
1452409
  Кузнєцова Н. Участь українських цивілістів у підготовці модельного цивільного законодавства країн СНД / Н. Кузнєцова, А. Довгерт // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 211-216
1452410
  Мордвінцев В.М. Участь українського духовенства в роботі Законодавчої комісії 1767-1774 pp. // Всеукраїнська міжнародна християнська асамблея : науково-практична конференція. Київ, 17-18 лютого 1998 р. : доповіді, повідомлення. – Київ, 1998
1452411
  Палій А. Участь українського козацтва у війнах Польщі 1604 - 1618 років за московський трон (історичний нарис) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 110-119. – ISBN 966-650-037-X
1452412
  Стрельський В.І. Участь українського народу у Вітчизняній війні 1812 року / В.І. Стрельський. – К., 1953. – 32с.
1452413
  Драгомирецька І. Участь української діаспори Канади у відродженні кредитної кооперації в Україні (1992-2005 рр.) // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 125-128
1452414
  Ісаєвич О. Участь української діаспори США в інформаційному забезпеченні України (фонд "Сейбр-Світло" і діаспора США) // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 45-52
1452415
  Забігайло К.С. Участь Української РСР у виробленні статуту Організації Об"єднаних Націй ( До 20-річчя піписання Статуту ООН) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 109-115
1452416
  Павленко В.В. Участь Української РСР у радянсько-болгарському співробітництві. / В.В. Павленко. – К., 1985. – 48с.
1452417
  Руккас А. Участь українців - контрактних офіцерів польської армії у вересневій кампанії 1939 р. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.90-102 : Фото. – ISSN 0869-3595
1452418
  Довбищенко М. Участь українців у державному будівництві Російської імперії XVIII - початку XIX ст. // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 129-151. – ISBN 978-617-640-241-1
1452419
  Марущенко О.В. Участь українців у збройних силах Німеччини в роки Другої світової війни (на прикладі дивізії "Галичина"): проблеми історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 28-31. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються окремі аспекти формування дивізії "Галичина" у висвітленні вітчизняних та зарубіжних істориків.
1452420
  Мягкий І.М. Участь українців у Першій світовій війні 1914–1918 рр. (за документами ЦДАВО України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 51-60. – ISSN 0320-9466
1452421
  Перга Ю. Участь українців Холмщини і Підляшшя у парламентських виборах Другої Речі Посполитої 1922 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 319-321. – ISBN 978-966-171-893-6
1452422
  Андрющенко Е. Участь УНА - УНСО в релігійному житті України 90-х рр. XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 718-724. – ISBN 966-7379-92-11
1452423
  Самойлов П.Л. Участь університетів у регіональних інноваційних екосистемах, європейській досвід // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – C. 150-166. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2306-5478


  Метою статті є огляд передових практик участі вищих навчальних закладів у інноваційних екосистемах. У статті подано огляд теоретичних засад з формування ефективних інноваційних екосистем, розглянуто необхідні дії державних регуляторів, а також органів ...
1452424
  Совгиря О. Участь Уряду України у виборчому процесі: теоретико-прикладні аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 150-157. – ISSN 1026-9932
1452425
  Купчик Олег Участь УСРР в радянській зовнішній політиці в контексті утворення СРСР (1922-1923 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-115. – Бібліогр. в кінці ст.
1452426
  Купчик О. Участь УСРР в радянській зовнішній політиці в контексті утворення СРСР (1922-1923 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-115.
1452427
  Купчик О. Участь УСРР у міжнародних конференціях на початку 1920-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-35. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено участь УСРР у міжнародних конференціях на початку 1920-х рр. Освещено участие УССР в международных конференциях в начале 1920-х гг. A participation of Ukrainian SSR in international conferences at the beginning of 1920 years is told.
1452428
  Федорова Л. Участь учених університету Св. Володимира у діяльності Київського товариства охорони пам"яток старовини і мистецтв // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 143-146. – ISBN 978-966-95419-8-7
1452429
  Заболотна І.М. Участь учнів львівської школи Грушевського в археографічних експедиціях на початку XX ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 20-22. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1452430
  Верезомська С.Ж. Участь Ф. Ернста у музейному будівництві України 1917-1933 років // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 11-13. – ISBN 978-966-651-576-9
1452431
  Сич О.А. Участь фінансових інституцій у проектах ревіталізації // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 51-55. – ISSN 2071-4653
1452432
  Салтиков В.В. Участь Франції у врегулюванні ситуації в Афганістані за президентства Н. Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1452433
  Селевич Ю. Участь Харківської духовної консисторії у вирішенні конфліктів серед духовенства та прочан в XIX - на початку XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 144-149
1452434
  Куліш С.М. Участь Харківської професури у створенні університетського статуту 1863 р.: спроба актуалізації історичного досвіду // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 199-204. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Стаття присвячена виявленню участі харківської професури в обговоренні проекту університетського статуту в ХІХ столітті і особливостей самоуправління (автономії) університету, здійснена спроба актуалізації історичного досвіду.
1452435
  Хома І.Б. Участь холдінгових структур в процесі економічної реструктуризації дочірніх підприємств / І.Б. Хома, Н.Г. Дулиба // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 1 (9). – С. 89-95. – ISSN 2221-8440
1452436
  Хитровська Ю.В. Участь церкви у національно-визвольному русі на Правобережній Україні наприкінці XVIII - на початку XIX ст. та урядова реакція на неї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-30. – (Історія ; вип. 47)


  На основі архівних матеріалів досліджується питання про участь в польському та українському національно-визвольному русі на Правобережній Україні наприкінці ХVIII - на початку ХІХ ст. та реакція уряду на неї.
1452437
  Демченко Т.П. Участь Чернігівської громади у відзначенні 25-річчя першої публікації Михайла Грушевського (1910) // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України [та ін.] ; голов. ред. В.М. Бойко ; редкол.: Є.І. Бородін, В.Ф. Верстюк, А.М. Киридон [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4. – С. 163-174. – ISSN 2409-2037
1452438
  Бровченко Т. Участь Чехословацької республіки у міжнародному процесі врегулювання становища біженців (1921-1938) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-95. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політику Ліги Націй щодо біженців та участь у цьому процесі Чехословацької республіки. The article deals with the policy of the League of Nations concerning refugees and the participation of Czechoslovakia in this proc-ess.
1452439
  Кузьменко А.В. Участь Чорногорії в Першій світовій війні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 40-43. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1452440
  Білий Дмитро Участь Чорноморського козацького війська у Кавказькій війні (1792-1860 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 18-23
1452441
  Шегда О. Участь Швеції в регіональному співробітництві скандинавських країн в 1990-2000-х роках // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 67-70. – ISSN 2076-1554
1452442
  Мазипчук М. Участь Ю. Коцюбинського у проведенні колективізації та хлібозаготівель в 30-ті роки XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 284-286. – ISBN 978-966-171-893-6
1452443
  Кучер В.В. Участь Ю.Тютюнника в українізації військових частин у Криму // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 172-186
1452444
  Ільчишин С. Участь Юнацтва ОУН в боротьбі за українську освіту та школу у II Речі Посполитій // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – С. 46-52. – ISSN 2518-7732
1452445
  Бондаренко Л.О. Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 198л. – Бібліогр. : л.171-198
1452446
  Бондаренко Л.О. Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 10 назв
1452447
  Горевий Володимир Участь юридичної служби суб"єкта господарювання (підприємництва) у відшкодуванні шкоди, заподіяної йому працівником / Горевий Володимир, Куліш Анатолій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 81-83
1452448
  Горевий В. Участь юридичної служби у відшкодуванні збитків заподіяних суб"єкту господарювання (підприємництва) контрагентами / В. Горевий, А. Куліш // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 39-42.
1452449
  Мазипчук М. Участь Юрія Коцюбинського у радянській зовнішній політиці (1925-1930 роки) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 43-47


  У статті вивчається діяльність Юрія Коцюбинського на посаді радника повноважних представництв СРСР протягом другої половини 20-х років XX ст. Особлива увага приділяється розкриттю внеску Ю. Коцюбинського у роботу радянських представництв Австрії та ...
1452450
  Ковальчук М. Участь яничар в економічному житті Османської імперії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 310-313. – ISBN 978-966-171-793-9
1452451
  Мосолов В.Г. Участье / В.Г. Мосолов. – Волгоград, 1966. – 28с.
1452452
  Старшинов Н.К. Участье / Н.К. Старшинов. – М, 1987. – 159с.
1452453
  Костюк М.П. Учась німців у розвитку сільської промисловості Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.99-106. – ISBN 966-551-070-3
1452454
  Зубов Н.Н. Учатсие Советского Союза в проведении второго Международного полярного города (1932-1933) / Н.Н. Зубов, Н.И. Козицкий. – М., 1959. – 36с.
1452455
  Хагуров Т.А. Учащаяся молодежь в кризисном обществе // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 93-104. – ISSN 0132-1625
1452456
  Ткаченко П.С. Учащаяся молодежь в революционном движении 60-70 х годов ХІХ в / П.С. Ткаченко. – М, 1978. – 245с.
1452457
  Кныш Г.Н. Учащаяся молодежь в российских революциях. / Г.Н. Кныш. – Днепропетровск, 1993. – 152с.
1452458
  Джахая Л.Г. Учащаяся молодежь в эпоху НТР. / Л.Г. Джахая. – Сухуми : Алашара, 1989. – 82 с.
1452459
  Шенгелиа Г.Н. Учащаяся молодежь Грузии в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Шенгелиа Г. Н.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1972. – 20л.
1452460
   Учащаяся молодежь: Социальные проблемы самоуправления. – К, 1992. – 165с.
1452461
  Науменко Г.Ф. Учащейся молодежи - интернационалистическую закалку / Г.Ф. Науменко. – К, 1981. – 160с.
1452462
  Глазырин В.В. Учащийся СПТУ: права, обязанности / В.В. Глазырин, В.Г. Гришаева. – М, 1987. – 158с.
1452463
  Фаньян Д.С. Учащимся -- прочные знания и навыки по гражданской обороне / Д.С. Фаньян. – Кишинев, 1979. – 93с.
1452464
   Учащимся о религии и атеизме. – Петрозаводск, 1989. – 131с.
1452465
  Малыгин М.А. Учащимся профессионально-технических учебных заведений о Продовольственной программе СССР. / М.А. Малыгин, Е.Ф. Соснин. – М., 1983. – 65с.
1452466
  Самойлов И.И. Учбно-наглядные пособия по географии / И.И. Самойлов. – Пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1975. – 223с.
1452467
  Волков Г.І. Учбовий курс кримінального права / Г.І. Волков. – Харків : Вид-во НКЮ УСРР
Т. 1 : Злочин. – 1930. – 404 с.
1452468
   Учбовий посібник "НСДАП - Шлях до влади /1919-1933рр/2. – Запоріжжя, 1993. – 99с.
1452469
  Маняко Г.А. Учбовий посібник з німецької мови для студентів медичних ін-тів / Г.А. Маняко. – К., 1965. – 220с.
1452470
  Сідлик З.Л. Учбовий посібник з прикладной частини курсу промислової статистики / З.Л. Сідлик. – Харьков, 1963. – 264с.
1452471
  Заворотько П.П. Учбовий посібник з радянського цивільного процесуального права / П.П. Заворотько, М.Й. Штефан. – Київ : Вид-во Київського ун-ту
Вип. 2 : Особи, які беруть участь у справі позовного провадження. – 1967. – 107 с. – Назва вип. 1: Практичний посібник з радянського цивільного прцесуального права. - На обкл. назва вип. : Особи, які....
1452472
   Учбові завдання для тестового вибіркового контролю з курсу "Нижчі рослини". – Київ, 1981. – 60с.
1452473
   Учбові завдання до інтенсивно-корективного курсу французської базисної граматики для студ.фак.романо-герм.філології. – К, 1984. – 39с.
1452474
   Учбові завдання з англійської мови /теми "Знаменні дати нашої країни"/ для студентів неспеціальніх факультетів. – Київ, 1983. – 44с.
1452475
   Учбові завдання з англійської мови для студ.3-го курсу юридичного факультету. – Київ, 1983. – 28с.
1452476
  Архіпович Л.Ф. Учбові завдання з англійської мови для студентґв 3 курсу історичного факультету / Л.Ф. Архіпович, Г.А. Кириченко; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1980. – 24с.
1452477
   Учбові завдання з англійської мови для студентів 1У курсу історичного факультету. – Київ, 1981. – 46с.
1452478
   Учбові завдання з англійської мови для студентів 3-4 курсів відділення української мови та літератури філологічного факультету. – Київ, 1983. – 44с.
1452479
  Архіпович Л.Ф. Учбові завдання з англійської мови для студентів 3 курсу історичного факультету / Л.Ф. Архіпович, Г.А. Кириченко; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1977. – 79с.
1452480
  Архипович Л.Ф. Учбові завдання з англійської мови для студентів 3 курсу історичного факультету / Л.Ф. Архипович, Г.А. Кириченко. – Київ, 1977. – 79с.
1452481
   Учбові завдання з астрометрії для студентів першого і другого курсів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1983. – 60 с.
1452482
   Учбові завдання з німецької мови для студентів третіх-четвертих курсів факультету журналістики. – Київ, 1983. – 52с.
1452483
   Учбові завдання з позалекційного читання для студентів радіофізичного та фізичного факультетів. – ч.1. – Київ, 1992. – 38с.
1452484
   Учбові завдання з фонетики польської мови для занять у фонолабораторії студ 1-3 курсів спеціалізации "Слов"янські мови та літератури". – К, 1983. – 12с.
1452485
   Учбові завдання та контрольні роботи з англійської мови для студентів Ш-1У курсів заочного відділення філологічного ф-ту. – Київ, 1984. – 68 с.
1452486
   Учбові завдання та методичні вказівки до практичних занять з курсу "Диференціальні рівняння". – Київ, 1981. – 32с.
1452487
   Учбові завдання та методичні вказівки. До практичних занять з курсу "Диференціальні рівняння". – К, 1982. – 22с.
1452488
  Ветвінська Т.Л. Учбові завдання:Вправи з стилістики англійської мови для студентів V (VI-вечірнього) курсу фак-ту романо-германської філологїї / Т.Л. Ветвінська. – Київ : КДУ, 1977. – 38 с. ; №2
1452489
  Сухова Т. Учбові заклади морського відомства в культурному розвитку Миколаєва (кінець XVIII - перша пол. XIX ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 76-79. – ISSN 1998-4634
1452490
   Учбово-методичний посібник з курсу діалектичного матеріалізму. – Х, 1961. – 164с.
1452491
   Учбово-методичний посібник з курсу історичного матеріалізму. Для студентів-заочників вищ.учбових закладів. – К, 1960. – 156с.
1452492
   Учбово-методичний посібник з курсу історії КПРС.. – вип.1. – К, 1965. – 64с.
1452493
   Учбово-методичний посібник з курсу історії КПРС.Сеінарські заняття. Для студентів загальнонаук. фак. вищих учб. закладів. – вип.4. – К, 1965. – 32с.
1452494
   Учбово-методичний посібник з курсу політичної економії /докомуністичні способи виробництва/. Для студентів заоч. і вечірн. відділів та загальнонаук. фак-тів вузів Укр.РСР. – К, 1964. – 117с.
1452495
   Учбово-методичний посібник з курсу політичної економії. Для студентів-заочників вузів Укр.РСР.. – Х, 1961. – 192с.
1452496
   Учбово-методичний посібник з курсу політичної економії. Комуністичний спосіб виробництва. Для студентів заоч. і вечірніх відділів та зангальнонаук. фак. вузів Укр. РСР. – К, 1965. – 160с.
1452497
   Учбово-методичний посібник по матеріалах ХХП з"їзду КПРС для студентів, що вивчають політичну економію. – К, 1962. – 128с.
1452498
   Учбово-методичний посібник по матеріалах ХХШ з"їзду КПРС.. – К, 1967. – 119с.
1452499
  Карпенко Ю.О. Учбово-методичні вказівки з кусру історичної граматики української мови / Ю.О. Карпенко. – Київ, 1960. – 44с.
1452500
   Учбово-методичні нормативи викладання юридичних наук. – К, 1972. – 58с.
1452501
  Сергеева Л. Учеба в Восточной Европе: пять мифов и их разоблачение // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  Данный материал был опубликован в еженедельнике "УИКЕНД", № 15. Мир глобализируется и становится дружественнее к молодым людям, желающим стать профессионалами международного уровня, какую бы страну они ни представляли. Чтобы получить диплом, ...
1452502
  Царев В. Учеба в Германии : реалии и перспективі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 4. – С. 57-69. – ISSN 1562-529Х
1452503
  Полехина Ю. Учеба во Фландрии // Сегодня. – Киев, 2018. – 23 января (№ 12). – С. 11


  Обучение в бельгийских университетах.
1452504
  Полехина Ю. Учеба за глаз // Сегодня. – Киев, 2017. – 11 апреля (№ 66). – С. 11


  Обзор возможностей обучения на заочном отделении. О плюсах и минусах учебы на заочном отделении говорит директор Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Ризун.
1452505
  Точин А.Е. Учеба и труд рядом идут / А.Е. Точин. – М, 1963. – 97с.
1452506
  Точин А.Е. Учеба и труд рядом идут / А.Е. Точин. – М, 1963. – 97с.
1452507
  Сигал Л.М. Учеба и труд. Из опыта перестройки школы / Л.М. Сигал. – Куйбышев, 1961. – 127 с.
1452508
  Полехина Ю. Учеба на курорте [Кипре] // Сегодня. – Киев, 2017. – 12 сентября (№ 165). – С. 11


  Система образования на острове в авторитете не только у местных жителей, но и считается сильной среди иностранцев. Среди преимуществ - овладение несколькими языками (греческий, турецкий, ливанский, французский, испанский) по современейшим методикам. К ...
1452509
  Грай П А. Учеба,труд,творчество / П А. Грай, . – Челябинск, 1963. – 67с.
1452510
  Кръстев Боримир Учебен наръчник за българска културна реч : Как (не) трябва да говори всеки ученик, всеки студент, всеки образован българин: С речник от 2500 думи, които най-често се произнасят неправилно / Кръстев Боримир. – Пловдив : Летера, 1999. – 297с. – ISBN 954-516-242-2
1452511
  Хрусанов Г. Учебен процес / Г. Хрусанов. – София, 1971. – 474 с.
1452512
  Павлов Д. Учебна техника за институте за началки учители / Д. Павлов. – София, 1979. – 143с.
1452513
  Трембачев А.Ф. Учебная геодезическая практика : учебно-методич. пособ. / Киевский ордена Ленина государственный ун-т им. Т.Г. Шевченка ; А.Ф. Трембачев. – Киев : Киевский университет, 1967. – 132 с.
1452514
   Учебная геодезическая практика студентов университета / Н.Я. Борисов, О.И. Борисова, Г.Ф. Лысов, В.Ф. Скобеев; МВиССО РСФСР ; Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева ; Н.Я. Борисов, О.И. Борисова, Г.Ф. Лысов, В.Ф. Скобеев ; [под ред. Г.Ф. Лысова]. – Саранск, 1972. – 130 с.
1452515
   Учебная геологическая практика. – Иркутск, 1981. – 42с.
1452516
   Учебная геологосъемочная практика. – Свердловск, 1981. – 76с.
1452517
  Шубина Н.Г. Учебная геоморфологическая практика в Подмосковье / Н.Г. Шубина. – Москва, 1973. – 141с.
1452518
  Писарев А.Е. Учебная гостиница: опыт соседей : отели // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 76-79 : Фото. – ISSN 1998-8044
1452519
  Захраи С.Х. Учебная грамматика русского языка / Сейед Хасан Захраи. – [Тегеран : Изд-во Тегеран. ун-та. – [588] c. : табл., портр. – Книга на персидском языке. - Библиогр. описание осуществлено с помощью Интернета. – ([Книги по гуманитарным наукам ; 104 ; Иностранные языки]). – ISBN 964-459-707-9
1452520
  Кюнер Р. Учебная греческая грамматика / [соч.] Р. Кюнера ; пер., с необходимыми изм. и приб., с 24-го изд. подлинника П. Н[осов]. – 2-е изд., пересмотр. и испр. – Санкт-Петербург : [Тип. И.И. Глазунова], 1869. – X, 308, 46 с.


  Пер.: Носов, Петр Михайлович (1821-1899)
1452521
  Габай Т.В. Учебная деятельность и её средства / Т.В. Габай. – М., 1988. – 254с.
1452522
  Кабанова-Меллер Учебная деятельность и развивающее обучение. / Кабанова-Меллер. – М., 1981. – 96с.
1452523
  Арыдин В.М. Учебная деятельность студентов : Справочное пособие для абитуриентов, студентов, молодых преподавателей / В.М. Арыдин, Г.А. Атанов. – Донецк : ЕАИ-пресс, 2000. – 80с. – ISBN 966-7200-07-8
1452524
  Лешин Владимир Вячеславович Учебная деятельность учащихся с тяжелыми формами соматических заболеваний // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Основу исследования составил авторский подход к изучению проблем, которые связаны с обучением учащихся, имеющих тяжелые формы соматических заболеваний (ТФСЗ). Этот подход опирается на теоретические и экспериментальные исследования в области специальной ...
1452525
  Антонова С.Г. Учебная дисциплина в пространстве общекультурных компетенций // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 3 ( апрель). – С. 51-57. – ISSN 0321-0383


  статье рассматриваются теоретические и методические вопросы использования междисциплинарного знания в содержании учебной дисциплины с учетом формирования общекультурных компетенций.
1452526
   Учебная и воспитательная работа в школах мастеров. – Челябинск, 1967. – 100с.
1452527
   Учебная и воспитательная работа в школе-интернате. – Пермь, 1963. – 108с.
1452528
  Субботина А.П. Учебная и воспитательная работа в школьной ученической бригаде. / А.П. Субботина. – М., 1960. – 31с.
1452529
  Крутских Д.А. Учебная и методическая работа на курсах гражданской обороны / Д.А. Крутских, А.П. Руденко. – М., 1984. – 126с.
1452530
  Архангельский С.И. Учебная и научная кинематография в высшей школе / С.И. Архангельский, Б.В. Кубеев. – Москва, 1956. – 62с.
1452531
  Дармодехин Сергей Владимирович Учебная и профессиональная ориентация в общеобразовательной школе Франции : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Дармодехин Сергей Владимирович; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 24л.
1452532
  Маньшин Р. Учебная и трудовая миграция молодежи из России / Р. Маньшин, Е. Письменная, О. Тимошенко // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 9. – С. 61-66.
1452533
  Лебедев П.М. Учебная картина как вид наглядного пособия и методика работы с нею (На матер. преаод. географ. и ист. в 5-7 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Лебедев П.М.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1959. – 19л.
1452534
  Лебедев Е.А. Учебная книга географии. Российская Империя : курс гимназический / Е.А. Лебедев. – 28-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Типография Э. Арнгольда, 1909. – IV, 206 с.
1452535
  Лебедев Е.А. Учебная книга географии. Российская Империя : курс гимназический / Е.А. Лебедев. – 29-е испр. и доп. изд. – Петроград, 1916. – 202 с. – Дефект. кн.: відс. 1-5 стор.
1452536
  Кареев Н.И. Учебная книга древней истории : с историческими картами / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – VI, 309 с., 5 л. карт. – Экз. дефектный, 1 л. катры вырезан
1452537
  Кареев Н.И. Учебная книга древней истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1907. – VI, 309 с., 5 л. карт
1452538
  Кареев Н.И. Учебная книга древней истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – VI, 309 с., 5 л. карт.
1452539
  Зайцева А.В. Учебная книга и книжное дело московского студенчества в начале XX в.: библиотеки, издательства, книжная торговля // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 2. – С. 110-116. – ISSN 0869-608Х


  Из нескольких десятков студенческих издательств дореволюционной России только три являлись библиотеками-издательствами: Библиотека студентов-юристов Киевского университета св. Владимира, Студенческая библиотека Института инженеров путей сообщения в ...
1452540
  Константинов, Е. Учебная книга истории государства Российского, составленная из новейших отечественных творений..., с присовокуплением леточислительных таблиц к каждому периоду. – Спб., 1820. – /2/, 411с.
1452541
  Кареев Н. Учебная книга истории средних веков : с историческими картами : учебное руководство для старших классов мужских гимназий / Н. Кареев. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Типограф. М.М. Стасюлевича, 1902. – 236 с. + исторические карты
1452542
  Кареев Н. Учебная книга истории средних веков : с историческими картами : учебное руководство для коммерческих училищ / Н. Кареев. – Изд. 3-е. – С.-Петербург : Типограф. М.М. Стасюлевича, 1903. – 236 с. + исторические карты
1452543
  Курчаткин В.В. Учебная книга кузнеца-газосварщика / В.В. Курчаткин. – М, 1980. – 300с.
1452544
  Кириллов И.И. Учебная книга мойщика сельскохозяйственных машин / И.И. Кириллов, В.П. Пименов. – Москва, 1975. – 160 с.
1452545
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1902. – VIII, 348 с., 7 л. карт.
1452546
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1905. – VIII, 350 с., 8 л. карт. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 12710 ICT деф., отсутств.: ориг. обл. и тит. л., карты
1452547
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – VIII, 350 с., 8 л. карт.


  На тит. л. печать-экслибрис: Книжный магазин .. Просяниченко
1452548
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 15-е изд. – Петроград : Тип. М.М. Стасюлевича, 1916. – VIII, 351 с., 8 л. карт.
1452549
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 16-е изд. – Петроград : Тип. М.М. Стасюлевича, 1917. – VIII, 351 с., [4] л. карт.
1452550
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – 2-е испр. изд. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 1 : Русская народжная словесноть и древняя русская письменность. – 1914. – [8], 268 с.
1452551
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – 2-е испр. изд. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 1 : Русская народжная словесноть и древняя русская письменность. – 1915. – [6], 268 с.
1452552
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 2 : От эпохи Петра Великого до Пушкина включительно. – 1915. – [4], 272 с.
1452553
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 3 : Эпохи императора Николая I и Александра II. – 1915. – [4], 426 с.
1452554
  Греч, Николай Учебная книга российской словесности или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности. – С-Пб., 1820. – 450с.
1452555
   Учебная книга российской словесности или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности : изданныя Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типографии издателя
Ч. 2. – 1820. – 450 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, шкіра
1452556
  Греч, Николай Учебная книга российской словесности, или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики и истории российской словесности. – Спб., 1820. – 363с.
1452557
  Греч Н. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типогрвфии издателя
Ч. 1. – 1819. – [6], VI, 400 с.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри. На тит. арк. надпис чорним чорнилом: Князь Юрий Зенкевич-Керновский
1452558
  Греч Н. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типогрвфии издателя
Ч. 2. – 1820. – [2], 442, [8] с.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри. На перед. форзаці надпис чорним чорнилом: Юрия Зенкевича, восп. Коллегии Павла Галагана (Старая Коллегия, Коллегия ...
1452559
  Греч Н.И. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типографии издателя
Ч. 3. – 1820. – [4], 363 с. – На корешке: Учебная Книга Российской словесности. Часть III


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням. На форзаце 2 надпси черными чернилами: "Юрия Зенкевича Восп. Коллегии Павла Галагана 39 выпуска" и ...
1452560
  Греч Н. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типографии Издателя
Ч. 4. – 1822. – [2], VIII, 663, [14] с.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри. На перед. форзаці надпис чорним чорнилом: Юрия Зенкевича, восп. Коллегии Павла Галагана (Старая Коллегия, Коллегия ...
1452561
  Глазков А.А. Учебная лаборатория вакуумной техники / А.А. Глазков, Р.А. Милованова. – Москва : Атомиздат, 1971. – 279 с.
1452562
  Морозова И.Г. Учебная лаборатория электровакуумных и полупроводниковых приборов / И.Г. Морозова. – Москва, 1967. – 379 с.
1452563
  Данилов Н.Н. Учебная летняя практика по ихтиологии и гидробиологии / Н.Н. Данилов, Р.К. Зиганшина. – М, 1982. – 88с.
1452564
  Мохов И.А. Учебная литература / И.А. Мохов. – М, 1954. – 28с.
1452565
  Баязитова Г. Учебная литература для студентов вузов: опыт США / Гузель Баязитова // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-57. – ISSN 1726-6726
1452566
  Ким И.Н. Учебная литература для уровневой системы образования. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 10. – С. 93-100. – ISSN 0869-3617


  Эффективное обучение бакалавров и магистрантов в компетентностном формате возможно только при наличии учебной литературы с высоким научно-инновационным и учебно-методическим потенциалом. Учитывая, что ресурсов ни одного из вузов недостаточно для ...
1452567
  Исаченкова Л.Б. Учебная мотивация студентов географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 37-49. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена особенностям учебной мотивации студентов географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что для студентов всех пяти курсов мотивы социального одобрения и избегания неудачи ...
1452568
  Бухгольц О.Э. Учебная полевая практика по экономической географии : Руководство для студентов-экономгеографов 2 курса / О.Э. Бухгольц. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 83с.
1452569
  Мишнев В.Г. Учебная практика по геоботанике : Учеб.пособие для студ. биологич. спец. / В.Г. Мишнев, Л.П. Вахрушева, С.Ф. Котов; МВиССО УССР, Симферопольский гос. ун-т. – Киев, 1988. – 89с.
1452570
  Кусов В.С. Учебная практика по геодезии : методич. пособ. для студ. 1 курса ф-та почвоведения / В.С. Кусов. – Москва : Московский университет, 1988. – 55 с. – ISBN 5-211-00736-0
1452571
   Учебная практика по геодезии и разведке торфяных месторождений. – Минск, 1965. – 28с.
1452572
  Корчагин В.В. Учебная практика по геологической съемке в области развития магматических образований / В.В. Корчагин, В.А. Тимесков. – Казань, 1976. – 32с.
1452573
   Учебная практика по зоологии позвоночных. – Рига, 1976. – 88с.
1452574
   Учебная программа по политической экономии для студентов экономического факультета Московского университета. – М, 1975. – 64с.
1452575
   Учебная программа спецкурса "Пионерская практика в школе" для студентов 2-3 курсов. – Одесса, 1981. – 59с.
1452576
  Квит С. Учебная разгрузка / розмову вела Євгенія Вецько // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 11 (652), 20 марта 2015. – С. 10-15. – ISSN 2305-3364


  Министр образования Сергей Квит рассказал Корреспонденту, какие школы и вузы прекратят существование, что такое ПТУ по-голландски, введут ли плату за обучение в старших классах и как учиться детям из зоны АТО.
1452577
  Минин И.А. Учебная теория словесности / [соч.] Н. Минина. – 11-е изд. – Пермь : Изд. книгопрод. Д.Ф. Федорова, 1876. – 72 с.
1452578
  Бокачев Н.Г. Учебная топографическая практика : методические указания / Н.Г. Бокачев, Н.Н. Смирнов, Г.К. Чеснокова. – Москва : Московский университет, 1982. – 50с.
1452579
   Учебная тревога. – М, 1988. – 304с.
1452580
  Ксенз Л. Учебная тревога // Деловая столица. – Киев, 2013. – 10 июня (№ 22/23). – С. 26


  В 2013 году правительство увеличило госзаказ на технические специальности и уменьшило финансирование популярных направлений. Это вызовит недобор на некоторые специальности, что даст возможность чиновникам от образования возобновить коррупционные схемы.
1452581
  Ксенз Л. Учебная тревога превращается в панику // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 3 березня (№ 9). – С. 22


  Вступна кампанія - 2014 у вітчизняні вузи опинилася під загрозою зриву. Вступительная кампания-2014 в отечественные вузы оказалась под угрозой срыва.
1452582
   Учебная тропа природы "Матвеевский лес". – М, 1981. – 42с.
1452583
  Сальников А.Н. Учебная хрестоматия по русской словесности / А.Н. Сальников. – СПб
1. – 154с.
1452584
  Сальников А.Н. Учебная хрестоматия по русской словесности / А.Н. Сальников. – СПб
2. – 164с.
1452585
  Сальников А.Н. Учебная хрестоматия по русской словесности / А.Н. Сальников. – СПб
3. – 442с.
1452586
   Учебная цифровая вычислительная машина "ПЕНЗА-1" и ее применение в учебном процессе. – Москва, 1973. – 24с.
1452587
  Коровкина Н.Н. Учебная экологическая тропа : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 57-58 : Табл. – ISSN 0016-7207
1452588
  Bernstein J. Учебниик физиологии животного организма и в частности человека / J. Bernstein. – Москва : Типография М.Г. Волчанинова, 1895. – 773 с.
1452589
  Капабланка Х.Р. Учебний шахматной игры / Х.Р. Капабланка. – М., 1975. – 151с.
1452590
  Камянова Т. Учебник Deutsch немецкого языка / Татьяна Камянова. – 3-е изд., исправл и доп. – Москва : Славянский дом книги, 2003. – 592с. – ISBN 5-85550-127-2
1452591
  Карягин А.В. Учебник автолюбителя. / А.В. Карягин, Г.М. Соловьев. – 9-е изд. – М., 1956. – 304с.
1452592
  Ивановский В.В. Учебник административного права : (Полицейское право. Право внутреннего управления) / [соч.] В.В. Ивановского, проф. Казан. ун-та. – Казань : Типо-литография Импер. ун-та, 1904. – [4], X , 578, с.
1452593
  Ивановский В.В. Учебник административного права : (Полицейское право. Право внутреннего управления) / [соч.] В.В. Ивановского, проф. Казан. ун-та. – 2-е изд., испр. и доп. – Казань : Типо-литография Импер. ун-та, 1907. – [4], X , 578 с.
1452594
  Ивановский В.В. Учебник административного права (Полицейское право. Право внутреннего управления) / проф. В.В. Ивановский. – Изд. 4-е испр. и доп. – Казань : Типо-литография В.З. Еремеева, 1911. – 506, [10] c.
1452595
  Гуревич В.Б. Учебник аналитической геометрии / В.Б. Гуревич, В.П. Минорский. – Москва, 1958. – 164 с.
1452596
  Трубин Ф.Г. Учебник аналитической геометрии для ВТУЗов с приложением "Некоторых методических замечаний к преподаванию аналитической геометрии во ВТУЗах" : Автореф... канд. пед.наук: / Трубин Ф.Г.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1452597
  Павлович Н.А. Учебник аналитической химии для средн. мед. школ. / Н.А. Павлович. – Л., 1952. – 208с.
1452598
  Дюваль М. Учебник анатомии и физиологии человека / Дюваль М.; испр. и доп. Ф.Е. Тур. – 3-е изд. – С.-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1908. – VII, 427 с.
1452599
  Татаринов В.Г. Учебник анатомии и физиологии человека / В.Г. Татаринов. – Москва, 1954. – 363с.
1452600
  Татаринов В.Г. Учебник анатомии и физиологии человека / В.Г. Татаринов. – 2-е изд., перераб. – М., 1960. – 244с.
1452601
  Татаринов В.Г. Учебник анатомии и физиологии человека / В.Г. Татаринов. – 2-е изд., переработ. – Москва, 1963. – 348с.
1452602
  Завьялов В.В. Учебник Анатомии и физиологии человека : для средних учебных заведений / В.В. Завьялов. – Киев : Типография Петра Барского, 1907. – II, 175 с.
1452603
  Годлинник Ю.И. Учебник англ яз. для 5-го класса семилетней и средней школы. / Ю.И. Годлинник, М.Д. Кузнец. – 2-е изд. – Л-М, 1951. – 136с.
1452604
  Годлинник Ю.И. Учебник англ яз. для 5-го класса семилетней и средней школы. / Ю.И. Годлинник, М.Д. Кузнец. – 4-е изд. – М-Л, 1953. – 136с.
1452605
  Годлинник Ю.Г. Учебник англ яз. для 5-го класса семилетней и средней школы. / Ю.Г. Годлинник, М.Д. Кузнец. – изд 17-е. – Л, 1954. – 144с.
1452606
  Годлинник Ю.И. Учебник англ яз. для 6-го класса семилетней и средней школы. / Ю.И. Годлинник, М.Д. Кузнец. – 2-е изд. – Л-М, 1951. – 120с.
1452607
  Звинская З.И. Учебник англ. языка для 5-го класса. / З.И. Звинская. – К, 1960. – 124с.
1452608
  Ланда А. Учебник англ. языка для 9-го класса средней школы / А. Ланда, М.И. Лебединская. – Изд. 6-е. – Москва-Ленинград, 1947. – 116с.
1452609
  Фоломкина Учебник англиийского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 10-изд. – М, 1976. – 192с.
1452610
   Учебник английского военного перевода. – М, 1946. – 435с.
1452611
  Аракин В.Д. Учебник английского военного перевода. / В.Д. Аракин. – Москва, 1946. – с.
1452612
  Борисов Ю.Б. Учебник английского язка. ДЛя 2 класа школ с преподаванием ряда предметов на иностр. яз. / Ю.Б. Борисов. – Изд. 3-е. – Москва, 1966. – 196с.
1452613
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 5-е изд. – М. – 208с.
1452614
  Вайсблит И. Учебник английского языка / И. Вайсблит. – Москва-Ленинград, 1930. – 523 с.
1452615
  Абрам С.Я. Учебник английского языка : для вузов, втузов, рабфаков, техникумов и рабочих кружков / С. Абрам, Ф. Зильперт. – Москва ; Ленинград : Центриздат ; Коминтерн, 1931. – 287 с.
1452616
  Кобленц Н.С. Учебник английского языка / Н.С. Кобленц, Т.М. Кобленц. – Москва, 1936. – 175с.
1452617
  Кобленц Н.С. Учебник английского языка / Н.С. Кобленц, С.С. Толстой. – М.-Л., 1936. – 200с.
1452618
  Бартенева Е.А. Учебник английского языка / Е.А. Бартенева. – М., 1940. – 248с.
1452619
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 3. – 1940. – 41 с.
1452620
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 4. – 1940. – 44 с.
1452621
  Корндорф Б.Ф. Учебник английского языка / Б.Ф. Корндорф. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1945. – 451с.
1452622
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 8. – 1945. – 104 с.
1452623
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 1. – 1947. – 76 с.
1452624
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 2. – 1947. – 36 с.
1452625
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 5. – 1947. – 57 с.
1452626
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 6. – 1947. – 44 с.
1452627
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 7. – 1947. – 52 с.
1452628
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Изд. 5-е испр. и доп. – М., 1948. – 320с.
1452629
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Изд. 5-е испр. и доп. – М., 1949. – 320с.
1452630
  Михайловская М.И. Учебник английского языка / М.И. Михайловская. – М, 1949. – 140с.
1452631
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
1. – 1949. – 404с.
1452632
  Галинская М. Учебник английского языка / М. Галинская, З. Цветкова. – Москва, 1950. – 528с.
1452633
  Суворов С.П. Учебник английского языка : первый год обучения / С.П. Суворов. – Москва, 1950. – 395 с.
1452634
  Терешко З.Н. Учебник английского языка / З.Н. Терешко. – М., 1951. – 342с.
1452635
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
2. – 1951. – 544с.
1452636
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Москва, 1952. – 368с.
1452637
   Учебник английского языка. – М., 1953. – 439с.
1452638
  Галинская М.М. Учебник английского языка / М.М. Галинская, З.М. Цветкова. – 2-е переработ. изд. – М., 1953. – 432с.
1452639
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Изд 2-е. – Москва, 1954. – 376с.
1452640
   Учебник английского языка. – М., 1954. – 359с.
1452641
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка / А.Н. Шевалдышев. – Москва, 1954. – 336с.
1452642
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
1-2. – 1954. – 480, 368с.
1452643
   Учебник английского языка. – М.
1. – 1955. – 438с.
1452644
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Москва, 1956. – 312 с.
1452645
  Красинская М.С. Учебник английского языка / М.С. Красинская, И.А. Головина. – М., 1957. – 344с.
1452646
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – М
1,2. – 1957. – 371с.
1452647
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – 5-е изд. – Москва
1. – 1958. – 416с.
1452648
  Галинская М.М. Учебник английского языка / М.М. Галинская, З.М. Цветкова. – 3-е изд. – М., 1959. – 432с.
1452649
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Изд. 3-е. – Москва, 1959. – 414с.
1452650
  Чарыкова Т.Н. Учебник английского языка : для студентов мед. вузов / Чарыкова Т.Н., Харкевич Е.Н. – Ленинград : Медгиз, Ленингр. отд-ние, 1959. – XVI, 543 с.
1452651
   Учебник английского языка. – ч.1. – М, 1959. – 624с.
1452652
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – 2-е изд. – М
1,2. – 1959. – 371с.
1452653
  Суворов С.П. Учебник английского языка : для студентов неязыковых вузов, изучавших язык в сред. учеб. заведениях / Суворов С.П., Шевалдышев О.М. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз, 1960. – 384 с.
1452654
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая. – Л, 1960. – 423с.
1452655
  Бабаджан Э.М. Учебник английского языка / Э.М. Бабаджан. – Москва, 1960. – 244с.
1452656
  Баг Э.Я. Учебник английского языка / Э.Я. Баг. – Москва, 1960. – 214с.
1452657
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – 3-е изд. – М
1,2. – 1960. – 371с.
1452658
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – Москва
Ч. 1, 2. – 1960. – 371 с.
1452659
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – 4-е изд. – Москва
2. – 1960. – 368с.
1452660
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая. – Л, 1961. – 424с.
1452661
  Красинская М.С. Учебник английского языка / М.С. Красинская, И.А. Головина. – 3-е перераб. изд. – Москва, 1961. – 339с.
1452662
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Изд. 4-е. – Москва, 1961. – 414с.
1452663
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Москва, 1961. – 460 с.
1452664
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Москва, 1962. – 320с.
1452665
  Баг Э.Я. Учебник английского языка / Э.Я. Баг. – Изд.2-е испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1962. – 206с.
1452666
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 4-е стереотип. изд. – Москва : Внешторгиздат
Ч. 1. – 1962. – 684с.
1452667
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – 7-е изд. – М.
1. – 1962. – 419с.
1452668
  Баг Э.Я. Учебник английского языка / Э.Я. Баг. – Изд.2-е испр. и доп. – Москва, 1963. – 206с.
1452669
   Учебник английского языка. – Москва, 1963. – 511с.
1452670
   Учебник английского языка : для 2 курса педагогических институтов и факультетов иностранных языков. – Москва : Высшая школа, 1963. – 378 с.
1452671
  Вилюман В.Г. Учебник английского языка / В.Г. Вилюман, Н.И. Еремеева, Е.А. Корнеева. – Ленинград, 1963. – 398с.
1452672
   Учебник английского языка. – Москва : Международные отношения, 1963. – 295с.
1452673
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 4-е стереотип. изд. – Москва : Внешторгиздат
Ч. 1. – 1963. – 684с.
1452674
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
1. – 1963. – 419с.
1452675
  Бонк А Н. Лукьянова Учебник английского языка / А Н. Лукьянова Бонк, Л.Г. Памухина. – Москва : Внешторгиздат
Ч. 2. – 1963. – 604с.
1452676
  Бабаджан Э.М. Учебник английского языка / Э.М. Бабаджан. – 2-е изд. – Москва, 1964. – 336с.
1452677
  Константинов Б Е. Учебник английского языка / Б Е. Константинов, . – М., 1964. – 416с.
1452678
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – М, 1964. – 200с.
1452679
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – Львов, 1964. – 292с.
1452680
   Учебник английского языка. – М., 1965. – 515с.
1452681
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – Москва : Высш. школа, 1965. – 443 с., [1] л. план. : ил., карт.
1452682
  Горышник Л.А. Учебник английского языка : для 1 курса заоч. ин-тов и фак. иностр. яз. / Л.А. Горышник, А.Н. Жукова, О.Г. Жукова [и др.]. – Москва : Высш. школа, 1965. – 515 с.
1452683
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 2-е изд. – Москва : Высш. школа, 1966. – 443 с. : ил., табл.
1452684
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка / Л.Н. Андрианова. – Москва, 1966. – 404с.
1452685
  Беляева М.А. Учебник английского языка / М.А. Беляева, В.А. Короллькова. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 344 с.
1452686
   Учебник английского языка. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва, 1966. – 378с.
1452687
  Абрамкина Т.А. Учебник английского языка : для 1-го курса неязыковых фак. ун-тов / Т.А. Абрамкина [и др.]. – Москва : Высшая школа, 1966. – 312 с. : ил.
1452688
   Учебник английского языка. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Международные отношения, 1967. – 312 с.
1452689
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – 3-е изд. испр. и доп. – Львов, 1967. – 346с.
1452690
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка : для заоч. техн. вузов и фак. / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. – Москва : Высшая школа, 1967. – 404 с. : ил.
1452691
  Бух М.А. Учебник английского языка : для военных авиационно-технических училищ ВВС / М.А. Бух; под ред. Г.М. Уайзера. – Москва : Военное издательство Мин-ва обороны СССР, 1967. – 671с.
1452692
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 2-е изд. – Москва : Высш. школа, 1967. – 434 с. : ил., табл.
1452693
  Арбекова Т.И. Учебник английского языка / Т.И. Арбекова, А.Д. Бодрова. – Москва, 1968. – 303с.
1452694
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 2-е изд. – М., 1968. – 271с.
1452695
  Матюшкина-Герке Учебник английского языка / Матюшкина-Герке, С.П. Балашова, Н.Н. Броссе. – Москва, 1968. – 472с.
1452696
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 2-е изд. – М, 1968. – 192с.
1452697
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 3-е изд. – М, 1969. – 192с.
1452698
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Л., 1969. – 279с.
1452699
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 4-е изд. – М., 1969. – 240с.
1452700
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 240с.
1452701
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – Москва, 1970. – 336с.
1452702
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 3-е изд. – Москва : Высш. школа, 1970. – 503 с.
1452703
  Гачечиладзе А.Д. Учебник английского языка / А.Д. Гачечиладзе, К.Ф. Пассек. – Москва, 1970. – 240с.
1452704
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 4-е изд. – М, 1970. – 192с.
1452705
  Иванова Л.Л. Учебник английского языка / Л.Л. Иванова, С.П. Балашова, Т.Н. Кузьмичева. – Москва, 1970. – 335с.
1452706
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения
Ч. 1. – 1970. – 543с.
1452707
  Гилянова А.Г. Учебник английского языка : (для III курса ин-тов и фак. иностр. яз.) / А.Г. Гилянова, М.И. Оссовская, З.Я. Тураева. – Москва : Высшая школа, 1971. – 224 с.
1452708
  Дегтярева В.В. Учебник английского языка / В.В. Дегтярева. – К, 1971. – 374с.
1452709
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 6-е изд. – Москва, 1971. – 240с.
1452710
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 4-е изд. – Москва, 1971. – 240с.
1452711
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – для 8-ого класса. – Москва, 1971. – 191с.
1452712
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка / Г.М. Уайзер. – 4-е изд. – М, 1971. – 176с.
1452713
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 5-е изд. – М, 1971. – 192с.
1452714
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения
Ч. 1. – 1971. – 540 с.
1452715
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка : для заоч. техн. вузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Высшая школа, 1972. – 494 с. : ил.
1452716
  Красинская М.С. Учебник английского языка / М.С. Красинская, И.А. Головина. – Москва, 1972. – 320с.
1452717
  Абрамкина Т.А. Учебник английского языка / Т.А. Абрамкина, М.М. Фалькович, Е.А. Бонди. – Изд. 2-е, испр. – Москва, 1972. – 294с.
1452718
   Учебник английского языка. – Москва, 1973. – 320 с.
1452719
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 7-е изд. – М, 1973. – 192с.
1452720
   Учебник английского языка : Для (неяз.) вузов (и фак) заочн.обучения. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1973. – 382с.
1452721
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – Львов, 1973. – 346с.
1452722
  Яковлева Р.А. и Преснова А.Д. Учебник английского языка / Р.А. и Преснова А.Д. Яковлева. – Москва, 1973. – 320с.
1452723
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – 2-е изд., испр. – Москва, 1973. – 304с.
1452724
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 4-е изд. – Москва, 1973. – 208с.
1452725
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 6-е изд. – Москва, 1973. – 240с.
1452726
  Шерешевская М.А. Учебник английского языка / М.А. Шерешевская, Н.М. Эльянова. – Москва
1. – 1973. – 96с.
1452727
  Шерешевская М.А. Учебник английского языка / М.А. Шерешевская. – Ленинград
2. – 1973. – 88с.
1452728
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения
Ч. 2. – 1973. – 448 с.
1452729
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 4-е изд., стер. – Москва : Высш. школа, 1974. – 503 с. : ил.
1452730
  Вахмистров В.В. Учебник английского языка / В.В. Вахмистров. – Москва, 1974. – 415с.
1452731
  Матюшкина-Герке Учебник английского языка / Матюшкина-Герке, Л.Л. Иванова, С.П. Балашова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1974. – 288с.
1452732
   Учебник английского языка : 1 курс. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1974. – 384с.
1452733
   Учебник английского языка : для 1 курса. – Москва : Высшая школа, 1974. – 343 с.
1452734
   Учебник английского языка. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1975. – 480с.
1452735
   Учебник английского языка : для І курса институтов и факультетов иностранных языков. – Изд. 3-е, доп. и испр. – Москва : Высшая школа, 1975. – 398 с.
1452736
   Учебник английского языка. – Москва, 1975. – 296с.
1452737
  Чистик М.Я. Учебник английского языка / М.Я. Чистик. – Москва, 1975. – 350с.
1452738
  Дегтярева В.В. Учебник английского языка / В.В. Дегтярева. – 2-е изд. – К, 1975. – 382с.
1452739
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 8-е изд. – Москва, 1975. – 240с.
1452740
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 175с.
1452741
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка / Г.М. Уайзер. – 8-е изд. – М, 1975. – 176с.
1452742
  Авраменко О.П. Учебник английского языка : [Для торг. ин-тов и технол. ин-тов пищевой пром-сти] / Авраменко О.П., Скибицкая Н.А. – Киев : Вища школа, 1975. – 196 с.
1452743
   Учебник английского языка : Для ІІ курса институтов и факультетов иностранных языков. – Москва : Высшая школа, 1975. – 296 c.
1452744
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков. – 6-е изд. для 8-ого класса. – М., 1976. – 191с.
1452745
  Серебренникова Э.И. Учебник английского языка / Э.И. Серебренникова. – Москва, 1976. – 240с.
1452746
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая. – Москва, 1976. – 192с.
1452747
  Дивинская Э.А. Учебник английского языка / Э.А. Дивинская, Е.А. Виноградова. – Москва : Просвещение, 1976. – 208 с.
1452748
  Весник Д.А. Учебник английского языка : Для 3-го курса / Д.А. Весник. – Москва, 1976. – 280с.
1452749
  Бух М.А. Учебник английского языка / М.А. Бух. – М, 1976. – 373с.
1452750
   Учебник английского языка. – М., 1976. – 269с.
1452751
   Учебник английского языка. – Киев, 1976. – 287 с.
1452752
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 192 с.
1452753
   Учебник английского языка : для І-ІІ этапов обучения в технических вузах. – Москва : Высшая школа, 1977. – 240 с.
1452754
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков. – 10-е изд. – Москва, 1977. – 240с.
1452755
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка / Г.М. Уайзер. – 10-е изд. – М, 1977. – 176с.
1452756
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка : 6 кл. / Г.М. Уайзер. – 11-е изд. – М, 1978. – 176с.
1452757
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 6-е изд. для 9-10 классов. – Москва, 1978. – 352с.
1452758
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Москва, 1978. – 384с.
1452759
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 5-е изд., испр. – Москва : Высш. школа, 1978. – 368 с.
1452760
  Гудзь В.Я. Учебник английского языка / В.Я. Гудзь, Э.А. Дивинская. – 9-е. – М, 1978. – 208с.
1452761
  Весник Д.А. Учебник английского языка / Д.А. Весник. – Москва, 1979. – 352с.
1452762
  Вейзе А.А. Учебник английского языка / А.А. Вейзе, В.С. Харитонов. – Москва, 1979. – 207с.
1452763
  Берлина И.К. Учебник английского языка / И.К. Берлина. – Москва, 1979. – 247с.
1452764
   Учебник английского языка / Берлина И.К. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 316с.
1452765
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – 6-е изд., испр. идоп. – Львов : Вища школа, 1979. – 328 с.
1452766
  Гроссман Е.Я. Учебник английского языка : для V курса заочных отделений / Е.Я. Гроссман, Н.Д. Токарева. – Москва : Высшая школа, 1980. – 391с.
1452767
  Дегтярева В.В. Учебник английского языка / В.В. Дегтярева. – 3-е изд. – К, 1980. – 287с.
1452768
  Старков А.П. Учебник английского языка : 9-10 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 8-е изд. – Москва, 1980. – 352с.
1452769
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка : 9 - 10 кл. / Г.М. Уайзер. – 8-е изд. – М, 1980. – 336с.
1452770
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1980. – 336с.
1452771
  Борисенко И.И. Учебник английского языка : учебник / И.И. Борисенко, Н.А. Лапоногова, Л.М. Медведева; под ред.проф. Ю.А. Жлуктенко. – Киев : Вища школа, 1980. – 222 с.
1452772
   Учебник английского языка. – М., 1981. – 352с.
1452773
   Учебник английского языка : для 2 курса пед.ин-тов и фак. иностр. яз. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1982. – 384 с.
1452774
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, С.А. Тылкина. – М., 1982. – 349с.
1452775
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 10-е изд. для 9-10 классов. – М., 1982. – 352с.
1452776
  Синельникова Н.М. Учебник английского языка / Н.М. Синельникова, А.А. Барбарига. – Москва, 1982. – 303с.
1452777
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 4-е изд. – М., 1982. – 384с.
1452778
  Старков А.П. Учебник английского языка : 8 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 12-е изд. – М., 1982. – 191с.
1452779
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 13-е изд. – М., 1982. – 208с.
1452780
  Гудзь В.Я. Учебник английского языка / В.Я. Гудзь, Э.А. Дивинская. – 10-е. – М, 1982. – 208с.
1452781
  Герман-Прозорова Учебник английского языка : учебник англ. языка : для студентов высш. инж. мор. уч-щ / Герман-Прозорова Л.П., Иванов В.Г. – Москва : Высш. школа, 1982. – 367 с. – (Высшее образование)
1452782
  Бурлак А.И. Учебник английского языка / А.И. Бурлак. – М., 1982. – 247с.
1452783
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 6-е изд., стер. – Москва : Высш. школа, 1982. – 368 с.
1452784
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 7-е изд., испр. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1982. – 637с.
1452785
  Старков А.П. Учебник английского языка : 8 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 13-е изд. – М., 1983. – 192с.
1452786
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 11-е изд. для 9-10 классов. – М., 1983. – 352с.
1452787
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая, В.М. Макеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1983. – 240с.
1452788
  Харитонов В.С. Учебник английского языка / В.С. Харитонов. – 9-е изд. – М., 1983. – 176с.
1452789
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Изд. 7-е, испр. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1983. – 638с.
1452790
  Виноградова Е.А. Учебник английского языка / Е.А. Виноградова, Э.А. Дивинская. – 9-е изд. – Москва, 1984. – 175с.
1452791
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 12-е изд. для 9-10 классов. – Москва, 1984. – 352с.
1452792
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 319с.
1452793
  Богородицкая В.Н. Учебник английского языка / В.Н. Богородицкая. – М, 1985. – 287с.
1452794
  Берлина И.К. Учебник английского языка : для II курса естественных факультетов университетов / И.К. Берлина, М.Г. Помпа, Е.К. Старшинова. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 240 с.
1452795
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1985. – 511 с.
1452796
  Горкун М.Г. Учебник английского языка / М.Г. Горкун. – К, 1986. – 238с.
1452797
  Шавернева Л.И. Учебник английского языка / Л.И. Шавернева. – 2-е изд., дораб. – Москва, 1986. – 304с.
1452798
  Юдина Е.Е. Учебник английского языка / Е.Е. Юдина. – Киев : Вища школа, 1986. – 288 с.
1452799
   Учебник английского языка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1987. – 272с.
1452800
   Учебник английского языка : учебник / И.М. Берман, Т.М. Ковбасюк, О.В. Авраменко, М.А. Панченко; И.М. Берман. – Киев : Вища школа, 1987. – 319 с.
1452801
  Дивинская А Э. Учебник английского языка / А Э. Дивинская, Е.А. Виноградова. – 6-е. – М, 1987. – 208 с.
1452802
  Парахина А.В. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / А.В. Парахина, С.А. Тылкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 383, [1] с. : ил.
1452803
  Виноградова Е.А. Учебник английского языка / Е.А. Виноградова, Э.А. Дивинская. – 10-е изд. – Москва, 1988. – 175с.
1452804
  Борисенко И.И. Учебник английского языка / И.И. Борисенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1988. – 284 с.


  Учебник состоит из 14 разделов и 3 приложений (1.Латинские слова и сокращения;2.Перечень государств - членов ООН;3.Словарь политической и экономической терминологии). Каждый раздел включает основной и дополнительные тексты, упражнения ...
1452805
  Чечель Е.Г. Учебник английского языка / Е.Г. Чечель. – Киев, 1988. – 303с.
1452806
  Богородицкая В.Н. Учебник английского языка / В.Н. Богородицкая, Л.В. Хрусталева. – М, 1989. – 271с.
1452807
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 8-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1989. – 639с.
1452808
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001294-8(Ч.2)
Ч. 2. – 1989. – 511с.
1452809
  Гмирянская В.А. Учебник английского языка / В.А. Гмирянская. – Киев : Высшая школа, 1991. – 303 с.
1452810
  Горкун М.Г. Учебник английского языка / М.Г. Горкун. – 2-е перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1991. – 358с.
1452811
   Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Котий, г.А., Н.А. Лукьянова. – Минск : Выща школа. – ISBN 5-339-00635-2; 5-339-00636-0 (ч.1)
Ч. 1. – 1991. – 638с.
1452812
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка / К.Э. Эккерсли. – Москва
1. – 1992. – 256с.
1452813
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2-х кн. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Крон-Пресс
Ч. 1. – 1992. – 638 с.
1452814
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0010-6
Ч. 1. – 1992. – 640с.
1452815
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Стереотип. изд. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3; 5-86716-035-1(ч.1, кн.1)
Ч. 1, кн. 1. – 1992. – 352с.
1452816
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Минск : Вышэйшая школа. – ISBN 5-339-00825-8; 5-339-00824-Х
Ч. 1. – 1992. – 639с.
1452817
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Стереотип. изд. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3; 5-86716-036-Х
Ч. 1, кн. 2. – 1992. – 344с.
1452818
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Л.Г. Памухина. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3; 5-86716-038-6(ч.2, кн.2)
Ч. 2, Кн. 2. – 1992. – С.302-604
1452819
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Л.Г. Памухина. – Стереотип. изд. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3, 5-86716-037-8(ч.2, кн.1)
Ч. 2, Кн. 1. – 1992. – 302 с.
1452820
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Минск : Вышэйшая школа. – ISBN 5-339-00637-9 (Ч.2)
Ч. 2. – 1992. – 511 с.
1452821
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0011-4
Ч. 2. – 1992. – 511с.
1452822
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка / К.Э. Эккерсли. – Москва
2. – 1992. – 256с.
1452823
  Эккерсли К Учебник английского языка / К Эккерсли. – Репринтное воспроизведение. – Санкт-Петербург : Художественная литература. – ISBN 5-280-02472-4
Кн. 3. – 1992. – 320 с.
1452824
  Эккерсли К Учебник английского языка / К Эккерсли. – Репринтное воспроизведение. – Санкт-Петербург : Художественная литература. – ISBN 5-280-02473-2
Кн. 4. – 1992. – 320с.
1452825
   Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Лукьянова, н.А., Л.Г. Памухина. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 2. – 1993. – 510с.
1452826
   Учебник английского языка. – Москва, 1994. – 336 с.
1452827
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Б.и.
Ч. 1. – 1994. – 640с.
1452828
  Бонк Учебник английского языка / Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : АРТ
Ч. 1, кн. 1. – 1994. – 352с.
1452829
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Л.Г. Лукьянова. – Москва : АРТ
Ч. 1, кн. 2. – 1994. – 344с.
1452830
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : АРТ
Ч.2, кн. 1. – 1994. – 302с.
1452831
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : АРТ
Ч. 2, кн.2. – 1994. – с.302-604
1452832
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 2. – 1994. – 512с.
1452833
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк. – Москва : ДеКонт. – ISBN 5-8330-0042-4
Ч.2. – 1994. – 512с.
1452834
  Бонк Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк, А.Г. Котий, Н.А. Лукьянова. – Иваново : Фора
Ч. 1. – 1995. – 640с.
1452835
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Рыбинск : ДеКонт; РДП. – ISBN 5-88697-006-1(Ч1)
Ч. 1. – 1995. – 640с.
1452836
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Иваново : Фора
Ч. 2. – 1995. – 512с.
1452837
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Рыбинск : Деконт; РДП. – ISBN 5-88697-008-8; 5-88697-007-Х
Ч. 2. – 1995. – 512с.
1452838
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Рыбинск : Деконт; РДП. – ISBN 5-88697-006-1; 5-88697-007-Х; 5-88697-006-1 (ч.1)
Ч. 1. – 1996. – 512с.
1452839
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Рыбинск : Деконт; РДП. – ISBN 5-88697-008-8; 5-88697-007-Х; 5-88697-008-8 (ч.2)
Ч. 2. – 1996. – 512с.
1452840
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва; Харьков : ДеКонт; Торсинг. – ISBN 966-7300-02-1
Ч. 1. – 1997. – 638с.
1452841
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва; Рыбинск : ДеКонт; Рыбинский Дом печати. – ISBN 5-88697-006-1
Ч. 1. – 1997. – 640с.
1452842
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва; Рыбинск : ДеКонт; Рыбинский Дом печати. – ISBN 5-88697-008-8
Ч. 2. – 1997. – 512с.
1452843
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва; Харьков : Деконт; Торсинг. – ISBN 966-7300-03-Х
Ч. 2. – 1997. – 512с.
1452844
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка = Essential English for Foreign Students revised edition by C.E. Eckersley / К.Э. Эккерсли. – Харьков : Торсинг, 1998. – 768с. – ISBN 966-7300-38-2
1452845
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0041-6
Ч. 1. – 1998. – 640с.
1452846
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2-х частях / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0042-4
Ч. 2. – 1998. – 511 с.
1452847
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-89535-015-1; 5-8330-0041-6
Ч. 1. – 1999. – 637с.
1452848
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-89535-016-Х; 5-8330-0042-4
Ч. 2. – 1999. – 511с.
1452849
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0041-6
Ч. 1. – 2000. – 637с.
1452850
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0042-4
Ч. 2. – 2000. – 512с.
1452851
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0160-9; 5-8330-0161-7
Ч. 1. – 2001. – 637с.
1452852
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0162-5
Ч. 2. – 2001. – 511с.
1452853
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А.Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Эксмо; Деконт+; ГИС. – ISBN 5-699-02316-X ( Ч.1 )
Ч. 1. – 2003. – 637с.
1452854
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0195-1( Ч.1)
Ч. 1. – 2003. – 637 с.
1452855
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Эксмо; Деконт+; ГИС. – ISBN 5-699-02317-8 ( Ч.2 )
Ч. 2. – 2003. – 511 с.
1452856
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка = Essential english / К.Э Эккерсли. – Москва, Харьков : АСТ, Торсинг, 2004. – 767с. – ISBN 5-17-010841-9
1452857
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : [ в 2-х ч. ] / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Эксмо ; Деконт+ ; ГИС. – ISBN 5-699-05836-2 ( Ч.1 )
Ч. 1. – 2005. – 640 с.
1452858
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : [ в 2-х ч. ] / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова., Л.Г. Памухина. – Москва : Эксмо ; Деконт+ ; ГИС. – ISBN 5-699-05837-0 ( Ч.2 )
Ч. 2. – 2005. – 512 с.
1452859
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва ; Киев : Деконт+ ; ГИС ; Арий. – ISBN 978-5-8330-0241-4
Ч. 1. – 2007. – 638, [2] с. : ил., табл. – Лицензировано для продажи только на территории Украины
1452860
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва ; Киев : Деконт+ ; ГИС ; Арий. – ISBN 978-5-8330-0242-1
Ч. 2. – 2007. – 510, [2] с. : ил., табл. – Лицензировано для продажи только на территории Украины
1452861
   Учебник английского языка для 1-го курса пед. ин-тов и фак-тов иностр. яз.. – Изд. 4-е. – М., 1958. – 429с.
1452862
   Учебник английского языка для 1-го курса педагогических институтов и факультетов иностранных языков. – Изд. 2-е, испр. – М., 1965. – 512с.
1452863
   Учебник английского языка для 1-го курса фил. фак. ун-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1979. – 509с.
1452864
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 4-е изд. – М. – 160с.
1452865
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 2-е изд. – М, 1953. – 160с.
1452866
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 3-е изд. – М, 1954. – 160с.
1452867
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 4-е изд. – М, 1955. – 160с.
1452868
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 5-е изд. – М, 1956. – 160с.
1452869
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 5-е изд. – М, 1968. – 208с.
1452870
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 6-е изд. – М, 1969. – 207с.
1452871
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 9-е изд. – М, 1972. – 207с.
1452872
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 10-е изд. – М, 1973. – 207с.
1452873
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 3-е изд. – М, 1976. – 175с.
1452874
  Шевцова С.В. Учебник английского языка для 3 курса институтов и факультетов иностранных языков / С.В. Шевцова. – Москва, 1977. – 255с.
1452875
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 13-е изд. – М, 1958. – 200с.
1452876
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 4-е изд. – М, 1959. – 207с.
1452877
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 5-е изд. – М, 1960. – 200с.
1452878
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 11-е изд. – М, 1966. – 200с.
1452879
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 12-е изд. – М, 1967. – 200с.
1452880
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 2-е изд. – М, 1969. – 176с.
1452881
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 3-е изд. – М, 1970. – 176с.
1452882
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 6-е изд. – М, 1973. – 176с.
1452883
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 7-е изд. – М, 1974. – 176с.
1452884
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 3-е изд. – М, 1971. – 192с.
1452885
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 4-е изд. – М, 1972. – 192с.
1452886
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 2-е изд. – М, 1970. – 192с.
1452887
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 6-е изд. – М, 1974. – 192с.
1452888
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 10-е изд. – М, 1978. – 192с.
1452889
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 11-е изд. – М, 1979. – 192с.
1452890
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 4-е изд. – М, 1973. – 176с.
1452891
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 5-е изд. – М, 1974. – 176с.
1452892
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 6-е изд. – М, 1975. – 176с.
1452893
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 10-е изд. – М, 1979. – 176с.
1452894
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 11-е изд. – М, 1980. – 176с.
1452895
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 -10-х кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 7-е изд. – М, 1979. – 336с.
1452896
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 -10-х кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 8-е изд. – М, 1981. – 336с.
1452897
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – М, 1973. – 207с.
1452898
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 класса / Г.М. Уайзер. – 2-е изд. – М, 1974. – 207с.
1452899
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 класса / Г.М. Уайзер. – 3-е изд. – М, 1975. – 207с.
1452900
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка для взрослых / Г.Л. Пурвер. – М, 1936. – 160с.
1452901
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка для взрослых / Г.Л. Пурвер. – 2-е изд. – М, 1938. – 128с.
1452902
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка для взрослых / Г.Л. Пурвер. – М, 1948. – 432с.
1452903
  Хорнби А.С. Учебник английского языка для взрослых / А.С. Хорнби. – М
1. – 1973. – 196с.
1452904
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва, 1948. – 640с.
1452905
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 32 с.
1452906
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 27 с.
1452907
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 19 с.
1452908
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 38с.
1452909
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 56с.
1452910
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 46с.
1452911
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 38с.
1452912
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 52с.
1452913
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 71с.
1452914
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова. – М., 1948. – 359с.
1452915
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова. – Вып.15-24. – М., 1949. – 576с.
1452916
  Молчановская В. Учебник английского языка для военных школ / В. Молчановская. – Москва-Ленинград, 1935. – 102 с.
1452917
  Толстой С.С. Учебник английского языка для втузов и вузов. / С.С. Толстой, Т.М. Кобленц. – М.-Л., 1936. – с.
1452918
  Обухова М.М. Учебник английского языка для высших военных инженерных училищ / М.М. Обухова, А.П. Соколенко. – М., 1989. – 304с.
1452919
  Лапидус Б.А. Учебник английского языка для групп, работающих по расширенной программе : Учеб. пособие для студ. неязыковых вузов / Б.А. Лапидус, М.М. Неусихина. – 2-е изд., испр. – Москва, 1970. – 366с.
1452920
  Бурова З.И. Учебник английского языка для гуманитарных вузов / З.И. Бурова. – Москва, 1980. – 383с.
1452921
   Учебник английского языка для делового общения. – М.
1. – 1991. – 192 с.
1452922
   Учебник английского языка для делового общения. – Москва
2. – 1991. – 192 с.
1452923
  Марвик С.К. Учебник английского языка для деловых людей: Начальный курс. / С.К. Марвик. – М., 1991. – 258с.
1452924
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка для заочных технических вузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багррова, Э.В. Ершова. – 3-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1980. – 480 с.
1452925
  Реймерс Б. Учебник английского языка для командного и начальствующего состава РККА / Б. Реймерс. – Москва, 1937. – 204 с.
1452926
   Учебник английского языка для курсантов высших военно-политических училищ. – М, 1987. – 318с.
1452927
  Белевич-Станкевич Учебник английского языка для медиков / Белевич-Станкевич. – Москва, 1949. – 500с.
1452928
  Маслова А.М. Учебник английского языка для медицинских вузов. / А.М. Маслова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 352с.
1452929
  Китаевич Б.Е. Учебник английского языка для мореходных училищ / Б.Е. Китаевич. – 2-е изд. – М, 1984. – 287с.
1452930
  Нолле-Нестерова Учебник английского языка для неполной средней и средней школы : для 7-го класса / Нолле-Нестерова. – Ленинград
Ч. 3. – 1940. – 144 с.
1452931
  Матвеев Н Учебник английского языка для неязыковых вузов / Н Матвеев. – 4-е изд., испр. – М., 1984. – 239с.
1452932
  Бахчисарайцева М.Э. Учебник английского языка для сельскохозяйственных вузов / М.Э. Бахчисарайцева. – М.-Л.
1. – 1933. – 264с.
1452933
  Бахчисарайцева М.Э. Учебник английского языка для сельскохозяйственных вузов / М.Э. Бахчисарайцева. – М.-Л.
2. – 1935. – 236с.
1452934
   Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – Москва, 1975. – 300 с.
1452935
   Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1978. – 290с.
1452936
   Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1984. – 336 с.
1452937
  Нолле-Нестерова Учебник английского языка для средней школы : для 8-го класса / Нолле-Нестерова. – Ленинград
Ч. 4. – 1940. – 144 с.
1452938
  Нолле-Нестерова Учебник английского языка для средней школы : для 8-го класса / Нолле-Нестерова. – Москва
Ч. 4. – 1943. – 144 с.
1452939
  Борхсениус В.Е. Учебник английского языка для старших курсов сельхозвузов / В.Е. Борхсениус, Т.В. Солтицкая. – М., 1949. – с.
1452940
  Лепешова Д И. Учебник английского языка для старших курсов физических факультетов / Д И. Лепешова. – Москва : МГУ, 1985. – 408с.
1452941
  Глушко М.М. Учебник английского языка для студентов-математиков старших курсов / М.М. Глушко, Л.Н. Выгонская, Т.К. Перекальская. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1992. – 174с.
1452942
  Лепешова И.Д. Учебник английского языка для студентов старших курсов физичнских факультетов / И.Д. Лепешова, Т.И. Савощенко. – Москва : МГУ, 1973. – 376с.
1452943
  Графова Л.Л. Учебник английского языка для таможенников : учебник англ. яз. для слушателей Российской таможенной акад. и студ. вузов / Л.Л. Графова, С.В. Арзуманян, Т.П. Лазарева ; [под общей ред. Л.Л. Графовой ; науч. ред. А.Ф. Лисов ; пер. С.Я. Шмаков] ; Российская таможенная акад. – Москва : Высшая школа, 1998. – 687 c. – На обл. кн. назв. на англ. языке: English for customs. – ISBN 5-06-003591-3
1452944
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка для технических вузов / В.Р. Гундризер. – Москва, 1972. – 319с.
1452945
  Баракова М.Я. Учебник английского языка для технических вузов горно-геологического профиля / М.Я. Баракова. – М, 1977. – 272с.
1452946
  Меленевский П.М. Учебник английского языка для технического персонала / П.М. Меленевский. – Москва : Госиздат Украины, 1925. – XV, 216, 35 с.
1452947
  Поталуева А.А. Учебник английского языка для физиков / А.А. Поталуева, Е.В. Хомутова. – Москва : МГУ, 1989. – 255с.
1452948
  Полякова Е.Б. Учебник английского языка для школьников среднего возраста. / Е.Б. Полякова. – М., 1992. – 400с.
1452949
  Салтыкова И.В. Учебник английского языка для юридических вузов и факультетов / И.В. Салтыкова, Д Н. Колосанова, . – Москва : Высшая школа, 1980. – 368 с.
1452950
  Яковлева Р.А. и др. Учебник английского языка как второго / Р.А. и др. Яковлева. – М., 1967. – 406с.
1452951
  Смоллер Ф.А. Учебник английского языка с социал-экономическим уклоном / Ф.А. Смоллер. – Хабаровск
2. – 1932. – 100с.
1452952
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1951. – 512с.
1452953
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1952. – 512с.
1452954
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1953. – 512с.
1452955
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1954. – 512с.
1452956
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1955. – 512с.
1452957
  Суворов Учебник английского языка. / Суворов, О.М. Шевалдышев. – М., 1958. – 376с.
1452958
  Зелтынь Е.М. Учебник английского языка. / Е.М. Зелтынь. – М., 1961. – 310с.
1452959
  Яблоновский Г.Т. Учебник английского языка. / Г.Т. Яблоновский. – Москва, 1965. – 404 с.
1452960
  Ятель Г.П. Учебник английского языка. / Г.П. Ятель, Л.С. Ямпольский. – Львов, 1967. – с.
1452961
  Пронина Р.Ф. Учебник английского языка. / Р.Ф. Пронина, Л.Н. Сорокина. – М., 1968. – 312с.
1452962
  Елисеева А.Г. Учебник английского языка. / А.Г. Елисеева, Г.В. Боганова. – Москва, 1970. – 192с.
1452963
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1973. – 270с.
1452964
  Харитонов В.С. Учебник английского языка. / В.С. Харитонов. – 7-е изд. – М., 1976. – 168с.
1452965
  Старостин П.И. Учебник английского языка. / П.И. Старостин. – М., 1976. – 198с.
1452966
  Ханова О.С. Учебник английского языка. : 4 кл. / О.С. Ханова. – 13-е изд. – Москва, 1978. – 182с.
1452967
  Харитонов В.С. Учебник английского языка. / В.С. Харитонов. – 8-е изд. – М., 1979. – 168с.
1452968
  Чистик М.Я. Учебник английского языка. / М.Я. Чистик. – Москва, 1980. – 368с.
1452969
  Ступников Учебник английского языка. : 9 кл. / Ступников, М.А. Шерешевская. – 5-е изд. – Москва, 1980. – 255с.
1452970
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка. / Л.С. Ямпольский. – Львов, 1981. – 328с.
1452971
  Ступников Учебник английского языка. : 9 кл. / Ступников, М.А. Шерешевская. – 6-е изд. – М., 1984. – 239с.
1452972
  Ступников Учебник английского языка. / Ступников, М.А. Шершевская. – 7-е изд. – М., 1988. – 238с.
1452973
  Бонк Н.А. Учебник английского языка. В 2-х частях / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Иваново : Фора. – ISBN 5-87179-026-7
ч.1. – 1994. – 640с.
1452974
   Учебник английского языка. Для вузов заочного обучения. – Москва : Высшая школа, 1968. – 384 с.
1452975
   Учебник английского языка. Для высш.военно-учебн.заведений. – ч2; 2-е изд. – М, 1957. – 292с.
1452976
   Учебник английского языка. Для высш.командных воен.заведений. – Изд. 2-е. – М, 1967. – 460с.
1452977
   Учебник английского языка. Для высш.командных воен.учеб.заведений. – М, 1963. – 460с.
1452978
  Лапидус Б.А. Учебник английского языка. Для групп, работающих по расширенной программе (неязыковых вузов) / Б.А. Лапидус, М.М. Неусихина. – Москва, 1965. – 462с.
1452979
   Учебник английского языка. Для заочн.техн.вузов. – Москва : Высшая школа, 1974. – 303 с.
1452980
   Учебник английского языка. Для заочного обучения плавсостава морского флота. – вып.3. – М, 1944. – 111с.
1452981
   Учебник английского языка. Для І курса институтов и факультетов иностранных языков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 295c.
1452982
   Учебник английского языка: Для 1 курса естест. фак. ун-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – М, 1985. – 303с.
1452983
   Учебник английского языка: Для 2 курса ин-тов и фак. иностр. яз. – М, 1984. – 272с.
1452984
   Учебник английского языка: Для вузов заоч.обучения. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1982. – 318с.
1452985
  Дивинская Э.А. Учебник английского языка: Для Х класса школ с преподаванием ряда предметов на английском языке / Э.А. Дивинская, Е.А. Виноградова. – Изд. 5-е. – М., 1984. – 208с.
1452986
  Оде-Васильева Учебник арабского языка / К.В. Оде-Васильева ; ЦИК СССР, Ленинград. Восточный ин-т. – Ленинград : Изд. Ленинградского Восточного Ин-та, 1936. – 252с. – Кн. на арабс. и русск. яз.
1452987
  Мемедов А.А. Учебник арабского языка / А.А. Мемедов. – Баку, 1958. – 568с.
1452988
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – Москва, 1960. – 687с.
1452989
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – Москва, 1969. – 688с.
1452990
  Мамедов А. Учебник арабского языка : Учебник для 1 курса / А. Мамедов. – Баку, 1971. – 404 с.
1452991
  Мамедов А.А. Учебник арабского языка : Учебник / А.А. Мамедов. – Баку, 1980. – 360с.
1452992
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Восточная литература, 2000. – 752с. – ISBN 5-02-018052-1
1452993
  Кузьмин С.А. Учебник арабского языка : Для первого года обучения / С.А. Кузьмин. – Москва : Восточная литература РАН, 2001. – 383с. – ISBN 5-02-018219-2
1452994
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Восточная литература, 2002. – 752 с. – ISBN 5-02-018052-1
1452995
  Кузьмин С.А. Учебник арабского языка : Для первого года обучения / С.А. Кузьмин. – 2-е изд., репринтное. – Москва : Восточная литература, 2003. – 383с. – без аудиокассеты. – ISBN 5-02-018413-6
1452996
  Кузьмин С.А. Учебник арабского языка : для первого года обучения / С.А. Кузьмин. – Изд. 3-е, репр. – Москва : Восточная литература, 2005. – 381, [3] с. : табл. – ISBN 5-02-018498-5
1452997
  Халидов Б.З. Учебник арабского языка. / Б.З. Халидов. – 3-е изд. – Ташкент, 1981. – 655с.
1452998
  Шагаль В.Э. Учебник арабского языка. / В.Э. Шагаль. – Москва : Высшая школа, 1983. – 783с.
1452999
  Алексеева Е.А. Учебник бенгальского языка / Е.А. Алексеева. – в 2-х част. – Москва, 1976. – 270с.
1453000
  Алексеева Е.А. Учебник бенгальского языка / Е.А. Алексеева. – Москва
2. – 1976. – 272с.
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,