Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1452001
  Приліпко І. "Текст як конденсатор культурної пам"яті": інтертекстуальний простір прози Валерія Шевчука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (710). – С. 33-54. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто показові аспекти інтертексту прози В. Шевчука. Простежено особливості міжтекстової взаємодії доробку письменника на рівні різних форм і типів інтертексту. Особливу увагу приділено розкриттю специфіки діалогу творів В. Шевчука з ...
1452002
  Науменко Л.П. "Текст"-"діалог"-"дискурс": до розмежування понять // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – C. 3-9
1452003
  Старовойтенко О. "Текст" у психологічному розумінні // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.77-88
1452004
  Слободенюк В. "Тексти бувають різними, так само як і тканини". Що зацікавило викладачів і чому вони соромились, як студенти на парах // Україна молода. – Київ, 2020. – 10-11 січня (№ 2). – С. 13


  "У Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся майстер-клас для викладачів «tEXTREME. Екстремальні тексти та ігри з ними» від кафедри української літератури та компаративістики з нагоди щорічної Грінченківської декади. «Текст» і «тканина» - ...
1452005
  Гусаков Володимир "Текстильна ментальність" як маркер поліетнічної культури народів Центральної Азії : [рецензія] // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 103-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1452006
  Узлова О. (Тексто)терапія як шлях до примирення з "хворим тілом" (на матеріалі романів Девіда Лоджа "Терапія" та "Глухота як вирок" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 40-46. – ISSN 2307-2261
1452007
   [Текст грецькою мовою] // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – C. 128-155


  Ендогенні та наслідувальні паралелі в поетичному тексті.
1452008
  Зборовська К.Б. [Текст грецькою мовою] людини як парадокс ієрархії (за Діонісієм Ареопагітом) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 18-22
1452009
  Лущенко Т.Л. [Текст грецькою мовою] у давньогрецькому епосі (на прикладі мови Нонна Панополітанського) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 71-75. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
1452010
  Walecki W. [Текст польською мовою] // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали ІІ Міжнар. книгознав. читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок, С.Є. Березін, В. Валецький, І.Л. та ін. Великодна. – Одеса : ОНУ, 2013. – C. 61-76. – ISBN 978-617-689-046-1
1452011
   [Тексти з новогрецької літератури : додаток до підруч. : 3 клас загального ліцею. – Афіни : Патакіс
Т. 1 : Д. Антоніу [та ін.]. – 2002. – 436, [2] с. – Книга новогрецькою мовою
1452012
   [Тексти з новогрецької літератури : додаток до підруч. : 3 клас загального ліцею. – Афіни : Патакіс
Т. 2 : Є. Анагносту [та ін.]. – 2002. – 543 с. – Книга новогрецькою мовою
1452013
   [Тексти з новогрецької літератури / Н. Григоріядис, Д. Карвеліс, Х. Міліоніс, К. Баласкас, Й. Паганос, Й. Папакостас; Н. Григоріядис [та ін.] ; М-во освіти та релігії ; Пед. ін-т. – Афіни : Організація видань навчальної літератури
Ч. 1 : 1 клас загального ліцею. – 2003. – 502, [7] с. : іл. – Книга новогрецькою мовою
1452014
   [Тексти з новогрецької літератури / Н. Григоріядис, Д. Карвеліс, Х. Міліоніс, К. Баласкас, Й. Паганос, Й. Папакостас; Н. Григоріядис [та ін.] ; М-во освіти та релігії, Пед. ін-т. – Афіни : Організація видань навчальної літератури
Ч. 2 : 2 клас загального ліцею. – 2003. – 553 с. : іл. – Книга новогрецькою мовою
1452015
   [Тексти з новогрецької літератури / Н. Григоріядис [та ін.] ; М-во освіти та релігії, Пед. ін-т. – Афіни : Організація видань навчальної літератури
Ч. 3 : (1945 - 2000) : 3 клас загального ліцею. – 2009. – 479, [1] с. : іл. – Книга новогрецькою мовою
1452016
  Снечкус А.Ю. Тезисы доклада товарища М.С.Хрущева на ХХ1 съезде КПСС "Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-65 годы" и задачи Коммунистической Партии Литвы / А.Ю. Снечкус. – Вильнюс, 1959. – 100с.
1452017
   Тезисы доклада товарища Н.С.Хрущова на 21 съезде КПСС "Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 гг" и задачи Коммунистической партии Казахстана. – Алма-Ата, 1959. – 15с.
1452018
   Тезисы докладов. – Воронеж, 1957. – 36с.
1452019
   Тезисы докладов. – Владивосток, 1958. – 46с.
1452020
   Тезисы докладов. – Владивосток, 1960. – 82с.
1452021
   Тезисы докладов : Секция истории КПСС, философии и политической экономии: 16-я отчетно-научная конференция, 25 января - 27 января. – Харьков, 1961. – 55с.
1452022
   Тезисы докладов. – Ростов-на-Дону, 1964. – 192 с.
1452023
   Тезисы докладов. – Ереван, 1965. – 76с.
1452024
   Тезисы докладов. – Киев, 1965. – 80с.
1452025
   Тезисы докладов. – Львов, 1967. – 295 с.
1452026
   Тезисы докладов / Научно-техническая, конференция молодых геофизиков Украины, , Киев. 5-я., 1973. – Киев, 1974. – 83с.
1452027
   Тезисы докладов / Научно-техническая, конференция молодых ученых, Пермь. 2-я., 1975. – Пермь, 1975. – 96с.
1452028
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
1. – 1975. – 118с.
1452029
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 2 : История озер в плейстоцене. – 1975. – 195с.
1452030
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 3 : История озер в голоцене. – 1975. – 189с.
1452031
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпозиум по истории озер. – Ленинград
Том 4 : История озер и внутренних морей аридной зоны. – 1975. – 121с.
1452032
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по вычислительной томографии. Новосибирск. симпоз., 1983. – Новосибирск, 1983. – 214с.
1452033
   Тезисы докладов. – М., 1984. – 176с.
1452034
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по фотохимическим процессам земной атмосферы (1986 ; Черноголовка). симпоз. – Черноголовка, 1986. – 172с.
1452035
   Тезисы докладов / Всесоюзный симпоз. по атмосферному электричеству. – Тарту, 1986. – 299с.
1452036
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по химии неорганических фторидов (8 ; 1987 ; Полевской). симпоз. – Москва, 1987. – 448 с.
1452037
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, по гомогенному катализу (2 ; 1988 ; Донецк). симпоз. – Черноголовка, 1988. – 105с.
1452038
  Всесоюзный Тезисы докладов / Всесоюзный, "Теоретические основы и конструирование численных..." VІІ ; 1988 ; Кемерово семинар. – Кемерово, 1988. – 140 с.
1452039
   Тезисы докладов : Третья международная конференция / Язык и культура; Украинский инст.междунароных отношений; Каф. укр. и русск. языков; Сост. С.Б.Бураго. – Киев, 1994. – 356с.
1452040
   Тезисы докладов (конференции) Всес. орд.Ленина Академи с-х. наук им.В.И.Ленина.. – М., 1958. – 196с.
1452041
   Тезисы докладов 1-й научной региональной сессии. – Горький, 1962. – 145с.
1452042
   Тезисы докладов 1-й студенченской конференции по гуманитарным и естественным наукам Прибалтийских республик и Белорусской ССР : Тарту, 22-23 октября 1976 г. – Тарту, 1976. – 128с.
1452043
   Тезисы докладов 1 Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему "Теоретические проблемы восточного языкознания".. – М.
1. – 1977. – 156с.
1452044
   Тезисы докладов 1 Международного симпозиума ученых социалистических стран на тему "Теоретические проблемы восточного языкознания".. – М.
2. – 1977. – 132с.
1452045
   Тезисы докладов 1 научной конференции молодых ученых. – Новосибирск, 1972. – 75с.
1452046
   Тезисы докладов 10-й Всесоюзной конференции по электронной микроскопии (Ташкент, 1976) / Всесоюзная конференция по электронной микроскопии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 1. – 1976. – 389 с.
1452047
   Тезисы докладов 10-й Всесоюзной конференции по электронной микроскопии (Ташкент, 1976) / Всесоюзная конференция по электронной микроскопии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2. – 1976. – 402 с.
1452048
   Тезисы докладов 10-й научной студенческой конференции. – Новосибирск, 1972. – 63с.
1452049
   Тезисы докладов 10-й научной студенческой конференции. – Новосибирск, 1972. – 32с.
1452050
   Тезисы докладов 11 симпозиума микологов и лихонологов Прибалтийских республик и Белоруссии. – Таллин, 1988. – 185с.
1452051
   Тезисы докладов 12-й конференции восточного кружка СНТО 4,5 и 6 мая 1966 г.. – Ленинград, 1966. – 48с.
1452052
   Тезисы докладов 12 Всесоюзного семинара по линейным ускорителям заряженных частиц (1991; Харьков). / Всесоюзный семинар по линейным ускорителям заряженных частиц (12; 1991; Харьков). – Харьков : ЦНИИатоминформ, 1991. – 150 с.
1452053
   Тезисы докладов 13-й научно-методической сессии, посвященной вопросам изучения научной литературы в стилистическом, переводческом и разговорном аспектах. – Москва-Новосибирск, 1965. – 78с.
1452054
   Тезисы докладов 13-й отчетной научной сессии профессорско-преподавательского состава Черновицкого университета. – Черновцы, 1957. – 323с.
1452055
   Тезисы докладов 14-й студенческой научной конференции, посвященной 40-летию Ленинградского ветеринарного института. – Ленинград, 1960. – 24с.
1452056
   Тезисы докладов 15 сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (27-31 января 1969 г.). – Ленинград : ПКОП ВСЕГЕИ, 1969. – 100с.
1452057
   Тезисы докладов 16-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава Ленинградского электротехнического института, посвященной 90-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1960. – 124с.
1452058
   Тезисы докладов 16 всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов : Ульяновск, 4-7 октября 1977 г. – Москва
Ч. 3. – 1977. – 357 с.
1452059
   Тезисы докладов 16 Всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов. – Москва
1. – 1977. – 379с.
1452060
   Тезисы докладов 16 Всесоюзного съезда микробиологов и эпидемиологов. – Москва
2. – 1977. – 232с.
1452061
   Тезисы докладов 17-го Международного семинара преподавателей русского языка стран Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва, 1977. – 40с.
1452062
   Тезисы докладов 18-й научной студенческой конференции : Математика, физика, химия. – Вильнюс, 1965. – 84с.
1452063
   Тезисы докладов 18-й научной студенческой конференции. Экономика и право. – Вильнюс, 1965. – 56с.
1452064
   Тезисы докладов 18 сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (24-29 января 1972г.). – Ленинград, 1972. – 123с.
1452065
   Тезисы докладов 19-й Научной студенческой конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1966. – 115с.
1452066
   Тезисы докладов 2-го Всесоюзного совещания по теотермобарометрии 20-25 сентября 1965 г.. – Новосибирск, 1965. – 136с.
1452067
   Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции "использование микробных метаболитов в народном хозяйстве". – Кишинев, 1966. – 68с.
1452068
   Тезисы докладов 2-й Всесоюзной конференции по конструктивной теории функций. – Баку, 1962. – 183 с.
1452069
   Тезисы докладов 2-й Конференции молодых специалистов Украинского научно-исследовательского ин-та природных газов. – Харьков, 1966. – 67с.
1452070
   Тезисы докладов 2-й научной региональной сессии.. – Горький, 1965. – 106с.
1452071
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 46с.
1452072
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 80с.
1452073
   Тезисы докладов 2-й региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 101с.
1452074
   Тезисы докладов 2 Всесоюзного симпозиума по активной поверхности твердых тел.. – Тарту : Тартуский ГУ, 1977. – 119с.
1452075
   Тезисы докладов 2 Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 1975) / Всесоюзное совещание по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве (Ленинград, 1975). – Ленинград : НИИЭА, 1975. – 129 с.
1452076
   Тезисы докладов 2 Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов.. – Ленинград, 1981. – 306с.
1452077
   Тезисы докладов 2 зонального совещания заведующих кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов и вузов Эстонской ССР.. – Тарту, 1977. – 142с.
1452078
   Тезисы докладов 2 Прибалтийской орнитологической конференции по проблеме миграции птиц. – Таллин, 1954. – 59с.
1452079
   Тезисы докладов 20-й научно-исследовательской конференции : Секция общественных наук. – Москва, 1962. – 48с.
1452080
   Тезисы докладов 20-й научной сессии. – Черновцы, 1964. – 52с.
1452081
   Тезисы докладов 20-й научной сессии, апрель 1964 г. : Тем.сб.: История КПСС, политэкономия, философия. – Черновцы, 1964. – 173с.
1452082
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1967. – 93с.
1452083
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Математика, физика, химия. – Вильнюс, 1967. – 35с.
1452084
   Тезисы докладов 20-й Студенческой научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1967. – 48с.
1452085
   Тезисы докладов 20 Всесоюзного совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, 1989) / Всесоюзное совещание по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, 1989). – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 192 с.
1452086
   Тезисы докладов 21-й научной сессии. – Черновцы, 1965. – 107с.
1452087
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, июнь. – Черновцы, 1965. – 277с.
1452088
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 29с.
1452089
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 152с.
1452090
   Тезисы докладов 21-й научной сессии, май-июнь. – Черновцы, 1965. – 19с.
1452091
   Тезисы докладов 21-й Студенческой научной конференции : Биология, геология, география, медицина. – Вильнюс, 1968. – 123с.
1452092
   Тезисы докладов 21-й Студенческой научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1968. – 47с.
1452093
   Тезисы докладов 22-й научно-технической конференции. – Львов, 1965. – 15с.
1452094
   Тезисы докладов 22-й научной сессии. – Черновцы, 1966. – 184с.
1452095
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, июнь. – Черновцы, 1966. – 128с.
1452096
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 180с.
1452097
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 31с.
1452098
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 238с.
1452099
   Тезисы докладов 22-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 82с.
1452100
   Тезисы докладов 22-й студенченской научной конференции : Экономика, право. – Вильнюс, 1970. – 135с.
1452101
   Тезисы докладов 22 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Киев : Киевский университет
Ч. 2. – 1972. – 136с.
1452102
   Тезисы докладов 23-й научной конференции Латвийского государственного института физической культуры. – Рига, 1970. – 80 с.
1452103
   Тезисы докладов 27-й научной сессии, май. – Черновцы, 1966. – 94с.
1452104
   Тезисы докладов 27 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Л., 1977. – 628с.
1452105
   Тезисы докладов 28 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Алма-Ата, 1978. – 632с.
1452106
   Тезисы докладов 29 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1979. – 609с.
1452107
   Тезисы докладов 3-й Всесоюзной конференции "Автоматизация поискового конструирования и подготовка инженерных кадров". – Иваново, 1983. – 208с.
1452108
   Тезисы докладов 3-й конференции по палеомагнетизму.. – Л., 1959. – 40с.
1452109
   Тезисы докладов 3-й научно-методической конференции факультета романо-германской филолоиги. – Воронеж, 1964. – 36с.
1452110
   Тезисы докладов 3-й Научной студенческой конференции вузов г.Симферополя 23 апреля 1965 года. – Симферополь, 1965. – 80с.
1452111
   Тезисы докладов 3-й Научной студенческой конференции вузов г.Симферополя 23 апреля 1965 года. – Симферополь, 1965. – 80с.
1452112
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидрологического съезда. – Л.
Секция гидродинмики и русловых процессов. – 1957. – 90с.
1452113
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидрологического съезда. – Л.
Секция водного хозяйства. – 1957. – 53с.
1452114
   Тезисы докладов 3 Всесоюзного гидролоигческого съезда. – Л.
Секция гидрофизики. – 1957. – 79с.
1452115
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 1. – 1982. – 256с.
1452116
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 2. – 1982. – 156с.
1452117
   Тезисы докладов 3 Всесоюзной конференции по физическим процессам в полупроводниковых гетероструктурах. – Одесса : ОГУ
Т. 3. – 1982. – 162с.
1452118
   Тезисы докладов 3 Конференции по геологии и полезным ископаемым Северного Кавказа. – Ессентуки, 1968. – 216с.
1452119
   Тезисы докладов 3 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям; НАНУ; Национ. науч. центр "Харьковский физико-техн. ин-т"; Редкол.: А.Н.Довбня, Р.П.Слабоспицкий, И.М.Карнаухов и др. – Харьков, 2005. – 84с.
1452120
   Тезисы докладов 30 совещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра.. – Ленинград : Наука, 1980. – 639с.
1452121
   Тезисы докладов 31-й студенческой научной конференции : Истор. науки. – Самарканд, 1972. – 112с.
1452122
   Тезисы докладов 31 совещания по ядерной спектроскопии и стуктуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1981. – 672с.
1452123
   Тезисы докладов 32 cовещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1982. – 576 с.
1452124
   Тезисы докладов 33 cовещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра : Мсква, 19-21 апреля 1983 г. – Ленинград : Наука, 1983. – 600с.
1452125
   Тезисы докладов 34 cовещания по ядерной спектроскопии и структуре атомного ядра. – Ленинград : Наука, 1984. – 618 с.
1452126
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 1. – 1983. – 142с.
1452127
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 2. – 1983. – 146с.
1452128
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного симпозиума "Инженерная энзимология" : Получение и применение биокатализаторов в нродном хозяйстве и медицине: Май 1983 г., г.Киев. – Москва
Ч. 3. – 1983. – 118с.
1452129
   Тезисы докладов 4-го Всесоюзного совещания по иммунитету сельскохозяйственных растений. – Кишинев, 1965. – 44с.
1452130
   Тезисы докладов 4-й научной конференции по японкой филологии. – Москва, 1973. – 48с.
1452131
   Тезисы докладов 4 Всесоюзного симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1984. – 224с.
1452132
   Тезисы докладов 4 Всесоюзной конференции по магнитным жидкостям. – Иваново
Т. 1. – 1985. – 242с.
1452133
   Тезисы докладов 4 Всесоюзной конференции по магнитным жидкостям. – Иваново
Т. 2. – 1985. – 201с.
1452134
   Тезисы докладов 4 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям; Редкол.: А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов, П.В. Сорокин и др.; НАНУ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический ин-т". – Харьков, 2006. – 96с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
1452135
   Тезисы докладов 5-го Республиканского семинара по методике использования технических средств в преподавании технических, общественных и гуманитарных дисциплин и проблемы научной организации уч. проц. – Ташкент, 1977. – 179с.
1452136
   Тезисы докладов 5-й Всесоюзной конференции "Физико-химические исследования фосфатов". – Ленинград
Ч. 1. – 1981. – 236с.
1452137
   Тезисы докладов 5-й Всесоюзной конференции НСО психологов. – Москва, 1970. – 158с.
1452138
   Тезисы докладов 5-й научной конференции молодых геологов Украины. – Киев, 1968. – 148с.
1452139
   Тезисы докладов 5 Всесоюзного симпозиума по люминесцентным приемникам и преобразователям рентгеновского излучения. – Таллин : Тартуский ГУ, 1985. – 212с.
1452140
  Всесоюзное Тезисы докладов 5 Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве / Всесоюзное, по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве совещание. – Ленинград : ЦНИИИ, 1985. – 295 с.
1452141
  АН СССР Дагестанский Тезисы докладов 5 конференции молодых учёных / АН СССР Дагестанский, филиал. – Махачкала, 1985. – 142с.
1452142
   Тезисы докладов 5 конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 26 февраля - 2 марта 2007 г. / НАНУ; ННЦ ХФТИ; Редкол.: А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов, П.В. Сорокин и др. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2007. – 104с.


  Розглянуто питання розвитку тривкого малювання на склі у контексті історії європейського скла. Подано детальний опис властивостей фарб і допоміжних матеріалів, їх рецептура і способи підготування до вживання
1452143
   Тезисы докладов 6-го делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. – Ленинград, 1978. – 417с.
1452144
   Тезисы докладов 6-го совещания директоров библиотек АН СССР и академии наук союзных республик. – Москва, 1960. – 74с.
1452145
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по планированию и автоматизации эксперимента в научных исследованиях. – Москва
1. – 1980. – 156с.
1452146
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по планированию и автоматизации эксперимента в научных исследованиях. – Москва
2. – 1980. – 155с.
1452147
   Тезисы докладов 6-й Всесоюзной конференции по химии и биохимии углеводов : Ростов-на Дону, 19-21 октября 1977. – Москва : Наука, 1977. – 116с.
1452148
   Тезисы докладов 6-й Межвузовской конференции по методике преподавания иностранных языков на фак-тах и в ин-тах иностранных языков. – Москва, 1964. – 130с.
1452149
   Тезисы докладов 6-й научной конференции Библиотеки Академии наук СССР. – Ленинград, 1960. – 29с.
1452150
   Тезисы докладов 6 Всесоюзного симпозиума по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел (РЭМ 1989; / Всесоюзный симпозиум по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел (6; РЭМ 1989;. – Звенигород : ФИХФ АН СССР, 1989. – 221 с.
1452151
   Тезисы докладов 6 Всесоюзной конференции по взаимодействию электромагнитных излучений с плазмой. – Душанбе, 1991. – 168с.
1452152
   Тезисы докладов 6 Всесоюзной конференции по нерезонансному взаимодействию оптического излучения с веществом. – Вильнюс, 1984. – 488с.
1452153
   Тезисы докладов 6 Конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 25-29 февраля 2008 г., Харьков / НАНУ; Нац. науч. центр "Харьк. физико-технический ин-т"; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики; [ред. кол.: Довбня А.Н., Слабоспицкий Р.П., Карнаухов И.М. и др.]. – Харьков, 2008. – 120с.
1452154
   Тезисы докладов 7-го делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества. – Ленинград, 1983. – 432с.
1452155
   Тезисы докладов 7-й конференции профессорско-преподавательского состава Ленингардского государственного библиотечного института по итогам научной работы 16-19 декабря 1959 года. – Ленинград, 1959. – 59с.
1452156
   Тезисы докладов 7-й Украинской республиканской конференции по неорганической химии.. – Одесса, 1972. – 254с.
1452157
   Тезисы докладов 7 совещания-семинара заведующих кафедрами и ведущих лекторов по общей физике высших учебных заведений Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области. – Таллин : ТПИ
Ч. 1. – 1979. – 139 с.
1452158
   Тезисы докладов 7 совещания-семинара заведующих кафедрами и ведущих лекторов по общей физике высших учебных заведений Белорусской, Литовской, Латвийской, Эстонской ССР и Калининградской области. – Таллин : ТПИ
Ч. 2. – 1979. – 151с.
1452159
   Тезисы докладов 8-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Москва, 24-26 сентября 1985 г.. – Москва
Ч. 1. – 1985. – 129 с.
1452160
   Тезисы докладов 8-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Москва, 24-26 сентября 1985 г.. – Москва
Ч. 2. – 1985. – 168 с.
1452161
   Тезисы докладов 8-й Коми республиканской молодежной научной конференции по общественным наукам. – Сыктывкар, 1978. – 50с.
1452162
   Тезисы докладов 8-й Научной конференции профессорско-преподавательского состава и 11-й научной студенческой конференции. – Волгоград, 1991. – 176 с.
1452163
   Тезисы докладов 9-й Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов, Свердловск, 23-25 июня 1987 г.. – Свердловск
Ч. 2. – 1987. – 156 с.
1452164
   Тезисы докладов 9-й Конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научной работы 12-15 декабря 1961 года. – Ленинград, 1961. – 62с.
1452165
   Тезисы докладов I Всесоюзной конференции "Химия и применение неводных растворов", 11-13 нояб. 1986 г. : [В 3 т.]. – Иваново : [Б. и.]
Т. 2 (Продолжение). – 1986. – 201-399 с. : ил.
1452166
   Тезисы докладов I Всесоюзной конференции "Химия и применение неводных растворов", 11-13 нояб. 1986 г. : [В 3 т.]. – Иваново : Б. и.]
Т. 3 (Продолжение). – 1986. – 401-589 с. : ил.
1452167
   Тезисы докладов I Всесоюзной конференции "химия и применение неводных растворов", 11-13 ноября 1986 г. : [В 3 т.]. – Иваново : [Б. и.]
Т. 1. – 1986. – 199 с. : ил.
1452168
   Тезисы докладов II-ой региональной научной сессии. – Горький, 1965. – 100 с.
1452169
   Тезисы докладов II Всесоюзной конференции по проблемам искусства народов Закавказья, Средней Азии, Казахстана и восточных республик РСФСР. – Москва, 1970. – 64 с.
1452170
  Конференция Тезисы докладов II Конференции по программированному обучению республик Прибалтики и Белоруссии (23-25 января 1969 г.) / Конференция, по программированному обучению республик Прибалтики, Белоруссии и; М-во высш. и сред. спец. образования Литов. ССР. М-во высш. и сред. спец. образования Латв. ССР. М-во высш. и сред. спец. образования Эст. ССР. М-во высш. и сред. спец. образования БССР. Вильнюсский гос. пед. ин-т. – Вильнюс : [Б. и.], 1969. – 244 с.
1452171
   Тезисы докладов IV Всероссийского съезда эпидемиологов и микробиологов.. – М., 1978. – 307с.
1452172
   Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам. – Тарту, 1970. – 190 с.
1452173
   Тезисы докладов IX конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям, 21-25 февраля 2011 г., Харьков / НАНУ ; Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" ; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики ; [редкол.: Довбня А.Н., Слабоспицкий Р.П., Карнаухов И.М. и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2011. – 120 с.
1452174
   Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по композиционным материалам. 13-15 октября 1891г.. – Москва
Вып. 1. – 1983. – 207 с.
1452175
   Тезисы докладов V Всесоюзной конференции по композиционным материалам. 13-15 октября 1891г.. – Москва
Вып. 2. – 1983. – 220 с.
1452176
   Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по электрохимии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 2. – 1982. – 360 с.
1452177
   Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по электрохимии. – Москва : ВИНИТИ
Т. 3. – 1982. – 351 с.
1452178
   Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по электрохимии (21-25 июня 1982 г.). – Москва : ВИНИТИ
Т. 1. – 1982. – 358 с.
1452179
   Тезисы докладов VI конференции молодых специалистов ДВФ СО АН СССР. – Владивосток : [б. и.], 1963. – 96 с.
1452180
   Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них" / Всесоюзная конференция " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них"; Всесоюзное объединение промышленности химических реактивов и особо чистых веществ Союзреактив. – Донецк
Ч. 1 : Секция "Методы получения сегннето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов". – 1983. – 187 с.
1452181
   Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них" / Всесоюзная конференция " Состояние и перспективы развития методов получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, конденсаторных и резистивных материалов и сырья для них"; Всесоюзное объединение промышленности химических реактивов и особо чистых веществ Союзреактив. – Донецк
Ч. 2 : Секция "Методы получения и анализа ферритовых, сегнето-, пьезоэлектрических, кондесаторных и резиствных материалов". – 1983. – 188 с.
1452182
   Тезисы докладов VIII Всес. конф. по физической химии и жлектрохимии ионных расплавов и твердых электролитов. – Ленинград : Наука
Т. 1 : Физическая химия ионных расплавов. – 1983. – 243 с.
1452183
   Тезисы докладов VIII Всес. конф. по физической химии и жлектрохимии ионных расплавов и твердых электролитов (Ленинград, 11-13 окт. 1983 г.). – Ленинград : Наука
Т. 2 : Электрохимия ионных расплавов. – 1983. – 228 с.
1452184
   Тезисы докладов VIII Всес. конф. по физической химии и электрохимии ионных расплавов и твердых электролитов (Ленинград, 11-13 окт. 1983 г.). – Ленинград : Наука
Т. 3 : Твердые электролиты. – 1983. – 171 с. : ил.
1452185
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 1. – 1983. – 160 с.
1452186
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 2. – 1983. – 162 с.
1452187
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 3. – 1983. – 168 с.
1452188
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 4. – 1983. – 90 с.
1452189
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 5. – 1983. – 127 с.
1452190
   Тезисы докладов VIII Всесоюзной конференции по коллоидной химии и физико-химической механике 31 мая - 3 июня. : [В 6-ти ч.]. – Ташкент : [Б. и.]
Ч. 6. – 1983. – 245 с.
1452191
   Тезисы докладов X Конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 27 февраля - 2 марта 2012 г., Харьков / НАН Украины ; Нац. науч. центр "Харьковский физ.-техн. ин-т" ; Ин-т физики высоких энергий и ядерной физике ; [редкол. : А.Н. Довбня, Р.П. Слабоспицкий, И.М. Карнаухов и др.]. – Харьков : [ННЦ ХФТИ], 2012. – 113, [3] c.
1452192
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии. – Таллин
1. – 1980. – 40 с.
1452193
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
2. – 1980. – 184с.
1452194
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
3. – 1980. – 126с.
1452195
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
4. – 1980. – 126с.
1452196
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
5. – 1980. – 127с.
1452197
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
6. – 1980. – 142с.
1452198
   Тезисы докладов XI Всесоюзного совещания по актинометрии.. – Таллин
7. – 1980. – 164с.
1452199
   Тезисы докладов XII конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 17-21 марта 2014 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 120, [1] с., включ. обл. – Без тит. л. - Ст. рос., укр.
1452200
   Тезисы докладов XIV всесоюзного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений (23-25 июня 1981 г.). – Иваново : [Б.и.]
Т. 1. – 1981. – 362 с. : ил.
1452201
   Тезисы докладов XIV всесоюзного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений (23-25 июня 1981 г.). – Иваново : [Б.и.]
Ч. 2. – 1981. – 363-716 с. : ил.
1452202
   Тезисы докладов XIV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 22-25 марта 2016 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2016. – 120 с. – Без тит. л. - Текст рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст.
1452203
   Тезисы докладов XV Всемирного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений (3-5 сентября 1985 г.). – Киев : КГУ
Ч. 1. – 1985. – 300 с.
1452204
   Тезисы докладов XV Всесоюзного Чугаевского совещания по химии комплексных соединений. – К.
Ч. 2. – 1985. – 591с.
1452205
   Тезисы докладов XV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 21-24 марта 2017 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харків : ННЦ ХФТИ, 2017. – 118, [2] с. – Без тит. л. - Ст. рос., укр. – Библиогр. в конце ст.
1452206
   Тезисы докладов XVI конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 20-23 марта 2018 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2018. – 114, [1] с. – Без тит. л. - Текст рус., англ., укр. – Библиогр. в конце ст.
1452207
   Тезисы докладов XVII конференции по физике высоких энергий и ядерной физике : 26-29 марта 2019 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядерной физики ; [редкол.: М.А. Хажмурадов и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2019. – 116, [1] с., включ. обл. – Кн. описана по обл. - Ст. англ., укр., рус.
1452208
   Тезисы докладов XVII научно-методической сессии, посвященной методике преподавания иностранных языков в системе Академии наук и лингвистическим основам методики преподавания иностранных языков.. – Москва-Кишинев, 1969. – 180с.
1452209
   Тезисы докладов XVII сессии Всесоюзного палеонтологического общества : (25 - 29 января 1971 г.) ; сборник. – Ленинград : Недра, 1971. – 113 с.
1452210
   Тезисы докладов XXI Всесоюзного совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 150с.
1452211
   Тезисы докладов XXIII Международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 08-14 сент. 2013 г., Алушта, Крым / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины ; Науч. совет по ускорителям заряж. частиц Рос. акад. наук [и др.] ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнявская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 165, [1] с. – Текст рос., англ.
1452212
   Тезисы докладов XXIV Международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 21-25 сент. 2015 г., Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнявская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2015. – 87, [1] с. – Ст. укр., англ., рос.
1452213
   Тезисы докладов XXV международного семинара по ускорителям заряженных частиц : 18-22 сент. 2017 г., Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнянская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2017. – 95, [1] с. : табл. – Тезисы парал. рос., англ.
1452214
   Тезисы докладов XXVII научной конф. факультета физико-математических и естественных наук 13-18 мая 1991 г.. – М., 1991. – 237с.
1452215
   Тезисы докладов восьмого совещания по подземным водам Сибири и Дальнего Востока. – Иркутск; Улад; Удэ, 1976. – 167с.
1452216
   Тезисы докладов Всесоюзного межведомственного совещания по изучению краевых образований материкового оледенения.. – Смоленск, 1968. – 214с.
1452217
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г. : 1.Пленарные заседания 2.Общие вопросы. – Москва, 1957. – 65с.
1452218
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 128с.
1452219
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 76с.
1452220
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 60с.
1452221
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 32с.
1452222
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 48с.
1452223
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г.. – М., 1957. – 36с.
1452224
   Тезисы докладов Всесоюзного междуведомственного совещания по изучению четвертичного периода 16-27 мая 1957 г. : Секция Восточной Сибири и Дальнего Востока. – Москва, 1957. – 65 с.
1452225
   Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического семинара "теория и практика микрофильмирования документов в информационных системах".. – Таллин, 1982. – 89с.
1452226
   Тезисы докладов Всесоюзного научного совещания по химии низких температур.. – М., 1979. – 90с.
1452227
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания "Оценка параметров карбонатных коллекторов и геометризация залежей нефти в различных геотектонических условиях на территории СССР".. – Пермь, 1978. – 109с.
1452228
   Тезисы докладов всесоюзного совещания по воспросам рыбохозяйственного освоения водохранилищ.. – Л., 1958. – 77с.
1452229
   Тезисы докладов всесоюзного совещания по воспросам рыбохозяйственного освоения водохранилищ.. – Л., 1958. – 80с.
1452230
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по комплексным методам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками. – Москва, 1972. – 242 с.
1452231
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по комплексным методам борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками.. – Москва
2. – 1972. – 126 с.
1452232
   Тезисы докладов Всесоюзного совещания по подземным водам Востока СССР.. – Иркутск
1,2. – 1982. – 109,103с.
1452233
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Научно-технические проблемы комплексного использования месторождений полезных ископаемых" / Научно-технические проблемы комплексного использования месторождений полезных ископаемых. Всесоюзная конференция. – Москва, 1976. – 186 с.
1452234
   Тезисы докладов всесоюзной конференции "Перспективы и опыт внедрения статистических методов в АСУ ТП".. – М., 1981. – 229с.
1452235
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Регистрирующие среды, методы и аппаратура голографии".. – Кишинев
Секции II, III. – 1980. – 148с.
1452236
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Регистрирующие среды, методы и аппаратура голографии".. – Кишинев
Секция I. – 1980. – 96с.
1452237
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Современные теоретические и экспериментальные проблемы теории относительности и гравитации".. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 307с.
1452238
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-79". – Л., 1979. – 279с.
1452239
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-81".. – Львов
2. – 1981. – 198с.
1452240
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам "ИИС-81".. – Львов
3. – 1981. – 164с.
1452241
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по измерительным информационным системам НИИС.. – Львов
1. – 1981. – 222с.
1452242
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по инженерным проблемам термоядерных реакторов.. – Ленинград, 1977. – 113с.
1452243
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по искусству и археологии Ирана.. – М., 1969. – 48с.
1452244
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по магнитному резонансу в конденсированных средах (физические аспекты) : Казань, 20-22 июня 1984. – Казань
Ч. 2. – 1984. – 156с.
1452245
   Тезисы докладов Всесоюзной конференции по магнитному резонансу в конденсированных средах (физические аспекты) : Казань, 20-22 июня 1984. – Казань
Ч.3. – 1984. – 157с.
1452246
  Научно-технический Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции 24-25 ноября. Секция 2: Пути перестройки управления научно-техническим прогрессом / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс. – Донецк, 1988. – 292с.
1452247
   Тезисы докладов всесоюзной научно-технической конференции "Актуальные проблемы моделирования и управления системами с распределенными параметрами" : (Одесса, 8-10 сентября 1987 г.). / "Актуальные проблемы моделирования и упр. системами с распределенными параметрами", всесоюз. науч.-техн. конф.; АН УССР, Науч. совет АН УССР по пробл. "Кибернетика", О-во "Знание", Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Одес. политехн. ин-т. – Киев
Ч. 1. – 1987. – 130 с.
1452248
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "образование по вопросам окружающей среды". – Иваново
Кн. 2. – 1984. – 144с.
1452249
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "Образование по вопросам окружающей среды".. – Иваново
Кн. 1. – 1984. – 199с.
1452250
   Тезисы докладов всесоюзной научной конференции "Социально-экономические и организационные проблемы управления народным хозяйством".. – М., 1981. – 162с.
1452251
   Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции "Электрохимическая энергетика" / Всесоюзная научная конференция "Электрохимическая энергетика"; Министерство высшего и среднего образования СССР; Московский ордена Ленина энергетический институт. – Москва, 1979. – 183 с.
1452252
   Тезисы докладов Всесоюзной сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1966 года. – Кишинев, 1967. – 60 с.
1452253
   Тезисы докладов Второго всесоюзного научного совещания по химии низких температур. – М., 1982. – 259с.
1452254
   Тезисы докладов Второго Межведомственного симпозиума по проблеме "Геологические особенности солянок упольных регионов и методика поисков и разведки солянокупольных структур в связи с нефтегазоносность. – Чернигов, 1966. – 111с.
1452255
   Тезисы докладов второго научно-методического совещания-семинара по вопросам высшего химического образования.. – Рига, 1979. – 174с.
1452256
   Тезисы докладов Второго научно-технического совещания по морской геофизике. – Геленджик, 1966. – 124с.
1452257
   Тезисы докладов второй всесоюзной конференции по промышленному разведению насекомых : Москва, 26-28 декабря 1989 г. / Всесоюзная конференция по промышленному разведению насекомых. – Москва, 1989. – 133с.
1452258
   Тезисы докладов второй Всесоюзной конференции по физике низкотемпетарутной плазмы.. – Минск, 1968. – 314с.
1452259
   Тезисы докладов второй конференции по геологии и полезным ископаемым Северного Кавказа.. – Ессентуки, 1963. – 111с.
1452260
   Тезисы докладов второй научно-технической конференции по вопросам применения экономико-математических методов и вычислительной техники в управлении народным хозяйством.. – Одесса, 1972. – 407с.
1452261
   Тезисы докладов Второй научной конференции Геологической секции имени В.А.Обручева Забайкальского отдела Географического общества СССР.. – Чита, 1965. – 219с.
1452262
   Тезисы докладов второй научной конференции молодых исследователей. – Киев : Наукова думка, 1965. – 45с.
1452263
   Тезисы докладов Вторых педагогических чтений работников школ-интернатов Харьковской области.. – Х., 1964. – 92с.
1452264
   Тезисы докладов геологической межобластной конференции проблеме (Геология и полезные ископаемые Карелии).. – Петрозаводск, 1971. – 96с.
1452265
   Тезисы докладов годичной научной сессии 1969 г.. – Л. : Ленинградское отделение изд-ва "Наука", 1969. – 96 с.
1452266
   Тезисы докладов годичной сессии Ученого совета ВСЕГЕИ (15-17 апреля 1969 г.). – Ленинград, 1969. – 40 с.
1452267
   Тезисы докладов девятого совещания по подземным водам Сибири и Дальнего Востока.. – Петропавловск-Камчатский, 1979. – 212с.
1452268
   Тезисы докладов делегации Академии наук СССР на Венгерском конгрессе химиков 17-20 ноября 1955 г.. – М., 1955. – 27с.
1452269
   Тезисы докладов делегации ГДР на [V] международном конгрессе славянской археологии = Thesen zu den Vortragen und Mitteilungen der Teilnehmer aus der DDR am V. Internationalen Kongress fur Slawische Archaologie : [Киев, 17-26 сент. 1985 г.] / Международный конгресс славянской археологии; Акад. наук ГДР, Центр. ин-т древней истории и археологии. – Берлин : [б. и.], 1985. – 63, [2] c.
1452270
   Тезисы докладов Днепропетровской областной энергетической конференции.. – Днепропетровск, 1934. – 8с.
1452271
  Научно-технический Тезисы докладов и выступлений Всесоюзной научно-практической конференции 24-26 ноября. Секция 1: Проблемы интенсификации производства / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс; Чумаченко Н.Г. – Донецк, 1988. – 232с.
1452272
  Научно-технический Тезисы докладов и выступлений Всесоюзной научно-практической конференции 24-26 ноября. Секция 3: Отраслевые и региональные вопросы ускорения научно-технического прогресса / Научно-технический, и интенсификация производства прогресс; Квинт В.Л. – Донецк, 1988. – 270с.
1452273
   Тезисы докладов и выступлений к Всесоюзной научной конференции "Управление и интенсификация производства".. – М., 1979. – 135с.
1452274
   Тезисы докладов и выступлений на координационном совещании по проблеме "Разработка методических вопросов комплексной организации труда работников промышленности в условиях научно-технического прогре. – Фрунзе, 1979. – 273с.
1452275
   Тезисы докладов и выступлений на научном совещании по вопросам экономической эффективности новой техники в строительстве.. – М., 1956. – 20с.
1452276
   Тезисы докладов и выступлений на Третьем всесоюзном совещании по физико-химическому анализу.. – М., 1955. – 175с.
1452277
   Тезисы докладов и конференций по интенсивному рыбохозяйственному использованию внутренних водоемов Северного Кавказа.. – Краснодар, 1969. – 63с.
1452278
   Тезисы докладов и лекций на VII Международном семинаре преподавателей русского языка зарубежных стран.. – М., 1967. – 15с.
1452279
   Тезисы докладов и научных сообщений Всесоюзной научной конференции "Юридические гарантии правильного применения советских правовых норм и укрепление социалистической законности". – К., 1970. – 127с.
1452280
   Тезисы докладов и развернутых выступлений на Объединенной научной сессии, посвящ. проблема частей речи и сложного предложения в Кабардино-Черкесском, Карачаево-Балалкрском и других языка народов Сев. – Нальчик, 1962. – 60с.
1452281
   Тезисы докладов и сообщений 4-го всесоюзного литологического совещания.. – Ташкент, 1959. – 188с.
1452282
   Тезисы докладов и сообщений занального научно-методического совещания заведующих кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов вузов республик Средней Азии и Казахстана / Зональное научно-методическое совещание заведуещие кафедрами иностранных языков неязыковых факультетов вузов республик Средней Азии и Казахстана; М-во просвещения УзССР, Ташкентский гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент : [б. и], 1973. – 160 с.
1452283
   Тезисы докладов и сообщений к 1-й научной конференции аспирантов, февраль 1965 г. : Тематика: филологические науки, химия, биология, математика, история КПУ. – Ужгород, 1965. – 115с.
1452284
   Тезисы докладов и сообщений к 28-й ежегодной конференции. – Ужгород, 1964. – 102с. – (Серия физико-математических наук, май 1964 г.)
1452285
   Тезисы докладов и сообщений конференции по истории экономических связей Прибалтики с Россией. – Рига, 1966. – 76с.
1452286
   Тезисы докладов и сообщений конференции профессорско-преподавательского состава на тему "Основные принципы организации и проведения учебной практики в свете закона об укреплении связей школы с жизнь. – Москва, 1961. – 48с.
1452287
   Тезисы докладов и сообщений на 26-й научной конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной итогам научной работы за 1963 год : История КПСС, философия, право, полит. экономия, экономика, техника, филология. – Киев, 1964. – 272с.
1452288
   Тезисы докладов и сообщений на всесоюзной конференции по философским проблемам физики.. – Москва, 1968. – 36с.
1452289
   Тезисы докладов и сообщений на Всесоюзной научной конференции "В.И.Ленин и историческая наука".. – К., 1965. – 156с.
1452290
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции. – Днепропетровск, 1966. – 74с.
1452291
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1961 год : Физико-математический и естественногеографический факультеты. – Луганск, 1962. – 65с.
1452292
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1963 год : Серия филологических наук. – Луганск, 1964. – 100с.
1452293
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1964 год, 29-30 апреля 1965 года : Тематика сб.: Російська та українська література та мовознавство. – Луганск, 1965. – 108с. – (Серия филологических наук)
1452294
   Тезисы докладов и сообщений на итоговой научной конференции за 1965 г. : Серия филологич. наук. Языковедение. – Луганск, 1966. – 48с.
1452295
   Тезисы докладов и сообщений на Лисичанской городской конференции по научной организации производства и труда. – Лисичанск, 1966. – 57с.
1452296
   Тезисы докладов и сообщений на межвузовской конференции по истории физико-математических наук 25 мая - 2 июня 1960 г.. – М., 1960. – 188с.
1452297
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1968 год, 24-27 марта 1969 г.. – Москва
Ч. 2 : Секции: Учет и статистика; Организация и техника торговли; Товароведение пром. товаров; Товароведение пищев. прод.; Химия. – 1969. – 220с.
1452298
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год. – Москва
Ч. 1 : Секция истории КПСС и марксистско-ленинская философия; Политическая экономия, история и экономика отраслей народного хозяйства, экономика торговли; Организация и техника торговли. – 1972. – 151с.
1452299
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1971 год. – Москва
Ч. 2 : Секции: Бухгалтерский учет и экономика, кибернетика; Товароведение промышленных товаров; Товароведение пищевых продуктов; Неорганическая и органическая химия; Технические дисц. и высш. матем. – 1972. – 215с.
1452300
   Тезисы докладов и сообщений на научной конференции, посвященной пятидесятилетию Советской власти. – Куйбышев, 1967. – 58с.
1452301
   ТЕзисы докладов и сообщений на научной конференции.. – М., 1969. – 92с.
1452302
   Тезисы докладов и сообщений на областном семинаре по научной организации труда. – Донецк, 1966. – 250с.
1452303
  Коммунистическое Тезисы докладов и сообщений на республиканской межвузовской научно-методической конференции по проблеме "Коммунистическое воспитание студенческой молодежи" посвященной 50-летию образования Узбекской / Коммунистическое, студенческой молодежи. Конференция. Ташкент воспитание, 1974. – Ташкент, 1974. – 328с.
1452304
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской науно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
2. – 1980. – 152с.
1452305
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской науно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
3. – 1980. – 155с.
1452306
   Тезисы докладов и сообщений на республиканской научно-практической конференции "Актуальные проблемы нравственного воспитания молодежи".. – Ташкент
1. – 1980. – 109с.
1452307
   Тезисы докладов и сообщений на сессии Ученого Совета по вопросам применения математических методов и вычислительной техники в горном деле.. – Москва
4. – 1962. – 80 с.
1452308
   Тезисы докладов и сообщений научной конференции преподавателей гуманитарных факультетов. – Харьков, 1967. – 146с.
1452309
   Тезисы докладов и сообщений научной конференции преподавателей гуманитарных факультетов. – Харьков, 1967. – 145с.
1452310
   Тезисы докладов и сообщений седьмой (Кишиневской) сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы : ( Октябрь 1964 г.). – Кишинев : [Б. и.], 1964. – 348 с.
1452311
   Тезисы докладов и сообщений советских ученых.. – М., 1968. – 6с.
1452312
   Тезисы докладов и сообщений совещания по вопросам диалектологии и истории языка.. – М., 1971. – 198с.
1452313
   Тезисы докладов и сообщений ученых СССР. – Москва : Наука, 1972. – 226 с.
1452314
   Тезисы докладов итоговой научно-технической конференции. – Иваново, 1966. – 172с.
1452315
   Тезисы докладов І Междуведомственного семинара "Разработка, исследование и применение прозрачной сегнетокерамики" / Междуведомственный семинар "Разработка, исследование и применение прозрачной сегнетокерамики"; Министерство высшего и среднего специального образования Латвийской ССР; Научный совет "Физика сегнетоэлектриков и диэлектриков" АН СССР; НИИ физики твердого тела Латвийского государственного университета им. П. Стучки. – Рига : Латвийский государственный университет им.П.Стучки, 1982. – 103 с.
1452316
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 1 : Лазерная технология. – 1987. – 199 с.
1452317
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 2 : Лазерные измерительные системы. – 1987. – 185 с.
1452318
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 3 : Лазерные системы передачи и обработки информации. – 1987. – 155 с.
1452319
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации" / Всесоюзная конференция "Применение лазеров в технологии и системах передачи и обработки информации". – Таллин
Ч. 4 : Применение лазеров для изучения и контроля окружающей среды. – 1987. – 75 с.
1452320
   Тезисы докладов ІІІ Всесоюзной конференции по исследованию операций. – Горький, 1978. – 456 с.
1452321
   Тезисы докладов к 12-й Всесоюзной археологической студенческой конференции.научно-технической конференции. – Ужгород, 1966. – 60 с.
1452322
   Тезисы докладов к 13-й научной конференции 26 февраля - 2 марта 1966 года. – Ленинград, 1966. – 63с.
1452323
   Тезисы докладов к 19-й научно-технической конференции 2-4 февраля 1966 года : Посвящается 25-летию ЛИАП. – Ленинград, 1966. – 147с.
1452324
   Тезисы докладов к 22-й научной конференции 8 - 13 февраля 1964 года. – Ленинград, 1965. – 72с.
1452325
   Тезисы докладов к 22-й Юбилейной научной студенческой конференции по проблемам общественных наук, 25-30 марта 1968 года : К 50-летию Вооруженных Сил СССР, к 150-летию со дня рождения К. Маркса: Секции истории КПСС, политической экономии, научного коммунизма, марксистско-ленинской философии. – Ленинград, 1968. – 87с.
1452326
   Тезисы докладов к 23-й научно-технической конференции : Посвящаетя 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. – Ленинград, 1970. – 236с.
1452327
   Тезисы докладов к VI Менделеевскому съезду. – Харьков : Кокс і хемія
Ч. 3, вып. 4. – 1932. – 24 с.
1452328
   Тезисы докладов к VI Менделеевскому съезду. – Харьков : Кокс і хемія
Ч. 3, вып. 6. – 1932. – 52 с.
1452329
   Тезисы докладов к VI Менделеевскому съезду.. – Харьков, 1932. – 48с.
1452330
   Тезисы докладов к Всероссийской научной конференции, посвященной новым исследованиям в области древнерусского искусства и итогам экспедиций музеев РСФСР. – Ленинград, 1966. – 62с.
1452331
   Тезисы докладов к Всесоюзной конференции "Теория классификации и анализ данных".. – Новосибирск
2. – 1981. – 104с.
1452332
   Тезисы докладов к всесоюзной конференции "Теория классификаций и анализ данных".. – Новосибирск
1. – 1981. – 95с.
1452333
   Тезисы докладов к Всесоюзной научно-практической конференции "Пути дальнейшего развития и повышения эффективности социального планирования в трудовых коллективах, отраслях и регионах". – М., 1983. – 34с.
1452334
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 48с.
1452335
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 35с.
1452336
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 52с.
1452337
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 55с.
1452338
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 116с.
1452339
   Тезисы докладов к Всесоюзному совещанию по изучению четвертичного периода.. – Новосибирск, 1964. – 124с.
1452340
   Тезисы докладов к конференции "экономическая эффективность производства и хозяйственная реформа".. – Л., 1967. – 107с.
1452341
   Тезисы докладов к Конференции молодых специалистов Украинского научно-исследовательского института природных газов по вопросам геологии, добычи и транспорта газа.. – Х., 1965. – 60с.
1452342
   Тезисы докладов к Межведомственному совещанию по корам выветривания Урала. – Свердловск, 1966. – 63с.
1452343
   Тезисы докладов к научно-методической конференции, 11-13 мая 1965 года. – Ленинград, 1965. – 64 с.
1452344
   Тезисы докладов к научно-теоретической конференции кафедр общественных наук института, посвященной 96-летию со дня рождения В.И.Ленина, 22 апреля - 5 мая 1966 г.. – Ленинград, 1966. – 140с.
1452345
   Тезисы докладов к научно-технической конференции на тему "Пути повышени эффективности общественного производства". – Херсон, 1967. – 72с.
1452346
   Тезисы докладов к научно-технической конференции по применению электронно-вычислительных машин в народном хозяйстве.. – Горький, 1962. – 60с.
1452347
   Тезисы докладов к научной конференции "Научная библиотека на современном этапе".. – Новосибирск, 1967. – 32с.
1452348
   Тезисы докладов к Научной конференции кафедр общественных наук. – Ленинград, 1968. – 64 с.
1452349
   Тезисы докладов к научной конференции745. – Л., 1965. – 48с.
1452350
   Тезисы докладов к областной научно-практической конференции по проблемам повышения культуры производства на предприятиях и организаях.. – Саратов, 1971. – 36с.
1452351
   Тезисы докладов к первому Всесоюзному палеоальгологическому совещанию : (октябрь 1965). – Новосибирск, 1965. – 144с.
1452352
   Тезисы докладов к Республиканской научно-методической конференции по совершенствованию системы физического воспитания студенческой молодежи 23-24 сентября 1971 г.. – Гомель, 1971. – 169с.
1452353
   Тезисы докладов к семинару "Научно-техническая информация и пропаганда в геологии".. – М., 1968. – 48с.
1452354
   Тезисы докладов к семинару по теме "Критерии выделения стадий литогенеза глинистых пород различного генезиса для оценки их строительных свойств".. – Ставрополь, 1976. – 36с.
1452355
   Тезисы докладов к совещанию по вопросам массового воздействия на VII международной психотехнической конференции.. – М.Л., 1931. – 24с.
1452356
   Тезисы докладов к совещанию по истории естествознания 24-26 декабря 1946 г.. – М., 1946. – 96с.
1452357
   Тезисы докладов к совещанию по унификации стратиграфических схем Средней Азии.. – М., 1958. – 195с.
1452358
   Тезисы докладов к студенческой конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской Социалистической революции, 27 марта - 1 апреля 1967г. : Общественные науки. – Ленинград, 1967. – 108с.
1452359
   Тезисы докладов к ХХ Международному психологическому конгрессу.. – М., 1972. – 217с.
1452360
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 65с.
1452361
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 86с.
1452362
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 64с.
1452363
   Тезисы докладов к Ш-й региональной научной сессии.. – Горький, 1967. – 102с.
1452364
   Тезисы докладов конференции "Великий Октябрь и развитие археологической науки в Азербайджане". – Баку, 1987. – 184с.
1452365
   Тезисы докладов конференции "Методы алгебры и анализа". – Тарту, 1983. – 159с.
1452366
   Тезисы докладов конференции молодых научных работников. – Горький, 1967. – 38с.
1452367
   Тезисы докладов конференции молодых ученых Крыма 20-25 июня 1965. – Симферополь, 1965. – 196с.
1452368
   Тезисы докладов конференции молодых ученых.. – Минск : [Б. и.], 1959. – 76 с. – (серия общественных наук)
1452369
   Тезисы докладов конференции молодых ученых.. – Уфа, 1983. – 194с.
1452370
   Тезисы докладов конференции по вопросам германской, романской и классической филологии.. – Вильнюс, 1967. – 66с.
1452371
   Тезисы докладов конференции, посвященной 150-летию со дня рождения великого русского ученого и педагога Николая Ивановича Пирогова. – Одесса, 1960. – 47 с.
1452372
   Тезисы докладов конференции, посвященной вопросам взаимодействия и взаимообогащения, языков народов СССР.. – Казань, 1964. – 39с.
1452373
   Тезисы докладов конференций по гуманитарным и естественным наукам студенческого научного общества.. – Тарту, 1987. – 27с.
1452374
   Тезисы докладов межведомственного рабочего совещания по геологии бокситов Средней Азии.. – Ташкент, 1972. – 39с.
1452375
   Тезисы докладов Межведомственного совещания молодых геологов и геохимиков г.Львова по вопросам геологии и геохимии горючих ископаемых.. – Львов, 1965. – 87с.
1452376
   Тезисы докладов Межвузовского симпозиума составителей "Словаря М.Горького". – Киев, 1966. – 91с.
1452377
   Тезисы докладов Межвузовской городской конференции по вопросам преподавания иностранных языков в системе вечернего и заочного образования.. – Л., 1963. – 21с.
1452378
   Тезисы докладов межвузовской конференции на тему "Язык и речь".. – М., 1962. – 126с.
1452379
   Тезисы докладов Межвузовской конференции по стилистике художественной литературы.. – М., 1961. – 111с.
1452380
   Тезисы докладов международной школы-конференции, посвященной 150-летию кафедры теоретической и прикладной механики "Современные проблемы математики, механики и информатики. "Тараповские чтения - 2013" (29 сентября - 4 октября 2013 г.) / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Мех.-мат. фак. ; [под ред. Н.Н. Кизиловой, Г.Н. Жолткевича. – Харьков : Цифрова друкарня № 1, 2013. – 160, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-7017-74-4
1452381
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 27с.
1452382
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 24с.
1452383
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 23с.
1452384
   Тезисы докладов на 10-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1961. – 84 с.
1452385
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета. – Фрунзе, 1962. – 20с.
1452386
   Тезисы докладов на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета : Тематика сб.: Языковедение, киргизский язык, русский язык и литература, журналистика, зарубежная литература. – Фрунзе, 1962. – 20с.
1452387
   Тезисы докладов на 12-й научной студенческой конференции, июнь 1965 г.. – Луганск, 1965. – 80с.
1452388
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 34с.
1452389
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 14с.
1452390
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 28с.
1452391
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 31с.
1452392
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава биологического факультета. – Фрунзе : Мектеп, 1965. – 50с.
1452393
   Тезисы докладов на 13-й научной конференции профессорско-преподавательского состава Киргизского государственного университета : Тематика сб.: Англ. яз., нем. яз., Франц. яз., методика преподавания иностр. яз-в. – Фрунзе, 1964. – 40с.
1452394
   Тезисы докладов на 2-й научно-технической конференции по итогам научно-исслед. работ, выполненных в 1965 г.. – Киев, 1966. – 31с.
1452395
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва, 1963. – 216с.
1452396
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва, 1963. – 128с.
1452397
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва
4. – 1963. – 115с.
1452398
   Тезисы докладов на 2-м съезде Общества психологов. – Москва
5. – 1963. – 240с.
1452399
   Тезисы докладов на 2 Всесоюзном совещании по фотоэлектрическим и оптическим явлениям в полупроводниках 23-30 октября 1961 г. г.Львов.. – Киев : Изд-во АН УССР, 1961. – 160 с.
1452400
   Тезисы докладов на 4-й региональном совещании по диалектологии тюркских языков 27-30 мая 1963 года. – Фрунзе, 1963. – 52с.
1452401
   Тезисы докладов на 4-м Международном методическом семинаре преподавателей русского языка высш. учеб. заведений социалистич. стран. – Москва, 1961. – 35с.
1452402
   Тезисы докладов на 5-й научной конференции молодых специалистов. – Владивосток : [б. и.], 1962. – 72 с.
1452403
   Тезисы докладов на 5-й Украинской Республиканской конференции по органической химии, посвященной 40-летию Советской власти на Украине. – Киев, 1957. – 97с.
1452404
   Тезисы докладов на 5 Всесоюзном совещании по электролюминесценции (1978, Ставрополь) / Всесоюзное совещание по электролюминесценции (1978, Ставрополь). – Ставрополь : ВНИИлюминофоров, 1973. – 159 с.
1452405
   Тезисы докладов на 6-й Всесоюзной конференции по постоянному магнитному полю Земли и палеомагнетизму. – Москва, 1964. – 68с.
1452406
   Тезисы докладов на 7-м Пленарном заседании комиссии, посвященном проблемам сравнительно-исторической лексикологии. – Москва, 1961. – 31с.
1452407
   Тезисы докладов на 8-й международном семинаре преподавателей русского языка высших учебных заведений социалистических стран. – Фрунзе, 1965. – 20с.
1452408
   Тезисы докладов на 8-й научной конференции Киргизского государственного университета. – Фрунзе, 1959. – 87с.
1452409
   Тезисы докладов на 9-й научной конференции Киргизского государственного университета. – Фрунзе, 1960. – 72с.
1452410
   Тезисы докладов на II Всесоюзной конференции. Технические средства изучения и освоения океана. – Ленинград
Вып. 3. – 1978. – 212 с.
1452411
   Тезисы докладов на IV Всесоюзной конференции по прочности и пластичности 1-4 февраля 1967 г.. – Москва, 1967. – 159 с.
1452412
   Тезисы докладов на IV Украинской республиканской конференции по органической химии.. – К., 1955. – 44с.
1452413
   Тезисы докладов на всесоюзной конференции по физическим свойствам полупроводников A , B и А , В : 11-15 октября 1965 г. – Баку, 1965. – 83с.
1452414
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Секция физики приземного слоя. – 1961. – 46 с.
1452415
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 34с.
1452416
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 105с.
1452417
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 66с.
1452418
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 58с.
1452419
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 46с.
1452420
   Тезисы докладов на Всесоюзном научном метеорологическом совещании.. – Л., 1961. – 52с.
1452421
   Тезисы докладов на Всесоюзном совещании "Совершенствование системы высшего химического и химико-технологического образования" : 27-29 июня. – Москва : Тип. МИХМ, 1972. – 64 с.
1452422
   Тезисы докладов на Дальневосточной экономической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – Владивосток
в.2. – 1967. – 92 с.
1452423
   Тезисы докладов на Дальневосточной Экономической конференции, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.. – Владивосток, 1967. – 68с.
1452424
   Тезисы докладов на Дальневосточной экономической конференции, посвященной 50-летию Советской власти.. – Владивосток, 1967. – 100с.
1452425
   Тезисы докладов на итоговой научной конференции за 1965 год. – Луганск, 1966. – 50с.
1452426
   Тезисы докладов на ІІ Всесоюзной конференции "Технические средства изучения и освоения океана". – Ленинград
Вып. 2. – 1978. – 196 с.
1452427
   Тезисы докладов на конференции по химии пресных водоёмов. – Київ, 1941. – 130 с.
1452428
   Тезисы докладов на научной конференции Ивановского государственного педагогического института 1959 года. – Иваново, 1959. – 87с.
1452429
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной 30-летию установления Советской власти на Украине. – Харьков, 1947. – 35с.
1452430
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной 40-летию Педагогического нститута, 1917-1957. – Калинин, 1957. – 44с.
1452431
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1953 г.. – Саратов, 1954. – 106с.
1452432
   Тезисы докладов на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1954 г.. – Саратов, 1955. – 148с.
1452433
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
V. – 1956. – 11с.
1452434
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
IV. – 1956. – 11 с.
1452435
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
6. – 1956. – 11с.
1452436
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
7. – 1956. – 27с.
1452437
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
8. – 1956. – 25с.
1452438
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
9. – 1956. – 17с.
1452439
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
10. – 1956. – 28с.
1452440
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
11. – 1956. – 28с.
1452441
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
12. – 1956. – 12с.
1452442
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
13. – 1956. – 16с.
1452443
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
14. – 1956. – 15с.
1452444
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
15. – 1956. – 24с.
1452445
   Тезисы докладов на научном совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – М.
16. – 1956. – 31с.
1452446
   Тезисы докладов на пленарных заседаниях Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 27с.
1452447
   Тезисы докладов на пятой Всесоюзной конференции по актинометрии и атмосферной оптике. – Москва, 1963. – 84 с.
1452448
   Тезисы докладов на расширенном Ученом совете Украинского научно-исследовательского института садоводства, посвященном 50-летию Крымской опытной станции садоводства. – Симферополь, 1963. – 48 с.
1452449
   Тезисы докладов на Республиканской научно-практической конференции, посвященной региональным проблема повышения эффективности материально-технического снабжения. – Ташкент, 1982. – 234с.
1452450
   Тезисы докладов на республиканской научной конференции по теме "проблемы развития языков и литератур советских народов".. – Кишинев, 1967. – 63с.
1452451
   Тезисы докладов на республиканском методсовещании преподавателей учебных заведений Наркомторга УССР по бухгалтерскому учету, по анализу хозяйственной деятельности и хозяйственным вычислениям.. – К., 1941. – 121с.
1452452
   Тезисы докладов на сесиии Отделения истории Академии наук СССР, посвященной 50-летию Ленинского декрета о создании РАИМК - Института археологии АН СССР и итогам полевых археологических и этнографиче. – Л., 1969. – 81с.
1452453
   Тезисы докладов на сессии Совета Дальневосточного филиала Академии наук СССР по итогам научных исследований за 1957 год.. – Владивосток : [Б. и.], 1958. – 83 с.
1452454
   Тезисы докладов на сессии Совета Дальневосточного филиала Сибирского отделения Академии наук СССР по итогам научных исследований 1959 года.. – Владивосток : б. и.], 1960. – 66 с.
1452455
   Тезисы докладов на сессии Совета Дальневосточного филиала Сибирского отделения Академии наук СССР по итогам научных исследований 1964 года.. – Владивосток : [б. и.], 1965. – 28 с. – (секция биологических и географических наук)
1452456
   Тезисы докладов на сессии совета Дальневосточного филиала сибирского отделения АН СССР по итогам научных исследований.. – Владивосток : [Б.и.], 1961. – 48 с.
1452457
   Тезисы докладов на сессии Ученого совета, посвященной 50-летию института.. – Л., 1965. – 58с.
1452458
   Тезисы докладов на симпозиуме "Биологическая роль кобальта". – Москва, 1969. – 132с.
1452459
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
9 : Секция полезных ископаемых. – 1956. – 17 с.
1452460
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
10 : Региональная секция, подсекция: Крыма, Кавказа и Средней Азии. – 1956. – 28 с.
1452461
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
11 : Региональная секция, подсекция: Украины, Молдавии, Южных и Центральных областей Российской Федерации. – 1956. – 28 с.
1452462
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
12 : Региональная секция, подсекция Прибалтики и Белоруссии. – 1956. – 12 с.
1452463
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
Вып. 13 : Региональная секция, подсекция Урала. – 1956. – 16 с.
1452464
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
15 : Поволжье. – 1956. – 24 с.
1452465
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - 3 февраля 1956 г.. – Москва
16 : Приуралье. – 1956. – 30 с.
1452466
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - за февраля 1956 г.. – М.
1. – 1956. – 23с.
1452467
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - за февраля 1956 г.. – М.
2. – 1956. – 16с.
1452468
   Тезисы докладов на совещании по изучению карста 30 января - за февраля 1956 г.. – М.
3. – 1956. – 17с.
1452469
   Тезисы докладов на совещании по проблемам изучения истории русского литературного языка нового времени 27-30 июня 1960 г.. – Москва, 1960. – 47с.
1452470
   Тезисы докладов на совещании по проблемам образования русского национального языка в связи с образованием других славянских национальных языков 12-14 декабря 1960 г.. – М., 1960. – 44с.
1452471
   Тезисы докладов на совещании по физике магнитных материалов.. – М.Л., 1957. – 63с.
1452472
   Тезисы докладов на совещании представителей ботанических садов СССР. – Москва, 1952. – 44с.
1452473
   Тезисы докладов на совещании языковедов вузовских и академических учреждений по теоретическим вопросам синтаксиса.. – М., 1960. – 40с.
1452474
   Тезисы докладов на совещании, посвященном эпосу восточнославянских народов.. – Москва -Киев, 1955. – 30с.
1452475
   Тезисы докладов на съезде Географического общества Узбекской ССР : Ташкент, май 1980 г. – Ташкент, 1980. – 136с.
1452476
   Тезисы докладов на теоретической конферении аспирантов Института государства и права Академии Наук СССР. – М., 1988. – 103с.
1452477
   Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.. – М., 1982. – 183с.
1452478
   Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.. – Москва, 1983. – 160 с.
1452479
   Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов института государства и права АН СССР и юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова.. – Москва, 1985. – 206 с.
1452480
   Тезисы докладов на теоретической конференции по методологическим вопросам науки. – Воронеж, 1965. – 59с.
1452481
   Тезисы докладов на теоретической конференции по теме "XXIII съезд КПСС о повышении сознательности, активности и ответственности коммунистов".. – Х., 1968. – 44с.
1452482
   Тезисы докладов на теоретической конференции экономического факультета МГУ "проблемы оптимального планирования и управления производством.. – М., 1962. – 228с.
1452483
   Тезисы докладов на теоретическую конференцию профессорско-преподавательского состава, на тему: "ХХ съезд КПСС и задачи дальнейшего развития теории и практики физического воспитания".. – К., 1956. – 65с.
1452484
   Тезисы докладов на четвертой научной конференции Библиотеки Академии наук СССР на тему "Вопросы коплектования библиотеки Академии наук СССР".. – Л., 1956. – 15 с.
1452485
   Тезисы докладов на четвертом совещании по электрохимии органических соединений.. – М., 1962. – 72с.
1452486
   Тезисы докладов на Ш Всесоюзном совещании по редким щелочным элементам.. – М., 1968. – 88с.
1452487
   Тезисы докладов на Ш Всесоюзном совещании по теоретической и прикладной акарологии.. – Ташкент, 1976. – 284с.
1452488
   Тезисы докладов на юбилейной научной конференции : Пленарное заседание 1 декабря 1965 г. – Москва, 1965. – 35с.
1452489
   Тезисы докладов на юбилейной научной конференции. – Москва, 1965. – 37с.
1452490
   Тезисы докладов на юбилейной научной сессии.. – Л., 1964. – 40с.
1452491
   Тезисы докладов на юбилейной научной сессии.. – Л., 1964. – 112с.
1452492
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б.и.], 1962. – 62 с. – (геологическая)
1452493
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б.и.], 1962. – 62 с. – (серия биологическая)
1452494
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б.и.], 1962. – 36 с. – (серия химическая)
1452495
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б. и.], 1962. – 52 с. – (серия экономическая)
1452496
   Тезисы докладов на юбилейной сессиии, посвященной 30-летию Дальневосточного филиала им. В.Л.Комарова : [Доклады]. – Владивосток : [б. и.], 1962. – 20 с. – (серия историческая)
1452497
   Тезисы докладов научно-координационного совещания по инженерно-геологическому изучению скальных оснований гидротехнических сооружений.. – М., 1960. – 54с.
1452498
   Тезисы докладов научно-методического совещания по борьбе с эрозией почв. – Москва, 1966. – 48с.
1452499
   Тезисы докладов научно-методического совещания по культуре столового винограда и оценке ранних сортов.. – Ялта, 1965. – 24с.
1452500
   Тезисы докладов научно-методической конференции "Просодия текста". – М., 1982. – 160с.
1452501
   Тезисы докладов научно-методической конференции по совершенствованию преподавания учетных дисциплин в высших и средних специальных экономических учебных заведениях.. – Одесса, 1965. – 111с.
1452502
   Тезисы докладов научно-методической конференции по улучшению подготовки экономических кадров и экономической подготовки инженеров 24-26 ноября 1970 года. – Л., 1970. – 204с.
1452503
   Тезисы докладов научно-методической конференции посвященной вопросам обучения взрослых иностранным языкам.. – Одесса, 1964. – 58с.
1452504
   Тезисы докладов научно-методической конференции факультета иностранных языков.. – Одесса, 1964. – 27с.
1452505
   Тезисы докладов научно-педагогической конференции по проблема нравственного воспитания в школе. – Кишинев, 1966. – 60с.
1452506
   Тезисы докладов научно-практической конференции "Лазеры в когерентной оптике и спектроскопии" / Научно-практическая конференция "Лазеры в когерентной оптике и спектроскопии"; Гродненский областной Совет НТО; Гроденнский государственный университет. – Гродно, 1983. – 76 с.
1452507
   Тезисы докладов научно-практической конференции по теме "Пути повышения эффективности обучения".. – Кишинев, 1967. – 128с.
1452508
   Тезисы докладов научно-практической конференции по теме" Пути повышения эффективности обучения".. – Кишинев, 1968. – 128с.
1452509
   Тезисы докладов научно-практической конференции учителей и родительской общественности края по теме"Совместная работа школы, семьи и общественности по коммун. воспит. молодежи".. – Ставрополь, 1972. – 67 с.
1452510
   Тезисы докладов научно-практической конференции, посвященной 50-летию образования ГТО.. – Гомель, 1981. – 76с.
1452511
   Тезисы докладов научно-теоретической конференции молодых ученых-геологов.. – Ташкент, 1982. – 224с.
1452512
   Тезисы докладов научно-технической конференции : Электротехническая секция. – Ленинград, 1962. – 62с.
1452513
   Тезисы докладов научно-технической конференции "Использование оптических квантовых генераторов в науке и технике" / Научно-техническая конференция "Использование оптических квантовых генераторов в науке и технике"; Научно-техническое общество машиностроительной промышленности; Ленинградский дом научно-технической пропаганды; Ленинградский ордена Ленина институт усовершенствования врачей им. С.М. Кирова. – Ленинград
Медико-биологическая секция. – 1969. – 50 с.
1452514
   Тезисы докладов НАучно-технической конференции 1958 года.. – М., 1958. – 70с.
1452515
   Тезисы докладов научно-технической конференции 9-11 марта 1961 года : Секция науки и техники. – Ленинград, 1961. – 49с.
1452516
   Тезисы докладов научно-технической конференции по итогам работы в 1962 году : Конференция состоится 11-16 апреля 1963 г. – Горки, 1963. – 76с.
1452517
   Тезисы докладов научно-технической конференции по физике и физико-химии торфа.. – Минск, 1972. – 175с.
1452518
   Тезисы докладов Научно-технической конференции посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 41с.
1452519
   Тезисы докладов Научно-технической конференции посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 17с.
1452520
   Тезисы докладов научно-технической конференции совершенствование организации управления производством, механизация и автоматизация инженерного и управленческого труда на предприятиях г.Казани.. – Казань, 1968. – 92с.
1452521
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева. : [в 3 секциях]. – Баку : Элм
1 секция : Переработки, нефтехимии и органической химии. – 1984. – 175 с.
1452522
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева. : [в 3 секциях]. – Баку : Элм
2 секция : неорганической, физической химии, кателиза и химии силикатов. – 1984. – 192 с.
1452523
   Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Д.И.Менделеева. : [в 3 секциях]. – Баку : Элм
3 секция : Химизация сельского хозяйства. – 1984. – 170 с.
1452524
   Тезисы докладов Научно-технической конференции, посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 26с.
1452525
   Тезисы докладов Научно-технической конференции, посвященной 50-летию Советской власти. – Кривой Рог, 1967. – 34с.
1452526
   Тезисы докладов научно-технической конференции.. – М., 1964. – 246 с.
1452527
   Тезисы докладов научного совещания по вопросам повышения жирномолочности у коров путем скармливания свежи пивных дрожжей.. – К., 1958. – 36с.
1452528
   Тезисы докладов научной геологической конференции Ростовского госуниверситета.. – Ростов -на-Дону, 1963. – 280с.
1452529
   Тезисы докладов научной конференции "А. Блок и русский постсимволизм". – Тарту, 1991. – 96 с.
1452530
   Тезисы докладов научной конференции "развитие аграрно-промышленной интеграции и совершенствование социалистических производственных отношений".. – Баку, 1980. – 265с.
1452531
   Тезисы докладов научной конференции 1967 г.. – Иваново, 1967. – 308с.
1452532
   Тезисы докладов научной конференции Воронежского Лесохозяйственного института.. – Воронеж, 1945. – 26с.
1452533
   Тезисы докладов научной конференции врачей Могилевщины, посвященной 40-летию Победы в Великой Отечественной войне.. – Горки, 1984. – 292с.
1452534
   Тезисы докладов научной конференции Всесоюзного общества гельминтологов АН СССР. – Москва
1. – 1962. – 226с.
1452535
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция агробиологических наук. – Каменец-Подольский, 1964. – 48с.
1452536
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция историко-экономических наук. – Каменец-Подольский, 1964. – 44с.
1452537
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция растениеводства и земледелия. – Каменец-Подольский, 1964. – 32с.
1452538
   Тезисы докладов научной конференции института : Секция растениеводства и земледелия, 10-12 июня 1965 г. – Каменец-Подольский, 1965. – 44с.
1452539
   Тезисы докладов научной конференции института 12-13 мая 1965 года : Секция агробиологических наук. – Каменец-Подольский, 1965. – 39с.
1452540
   Тезисы докладов научной конференции института, 10-13 мая 1965 года : Секция животноводства. – Каменец-Подольский, 1965. – 50с.
1452541
   Тезисы докладов научной конференции института, секция общественно-экономических наук, 10-13 мая 1965 года. – Каменец-Подольский, 1965. – 68с.
1452542
   Тезисы докладов научной конференции Калининского государственного педагогического института, посвященного итогам работы за 1957-1958 учебный год. – Калинин, 1958. – 72с.
1452543
   Тезисы докладов Научной конференции кафедр библиотечного факультета, 17 апреля 1967 г.. – Минск, 1967. – 41с.
1452544
   Тезисы докладов научной конференции молодых ученых Волго-Вятского региона.. – Горький, 1987. – 268с.
1452545
   Тезисы докладов научной конференции молодых ученых, январь 1966 г.. – Киев, 1966. – 139с.
1452546
   Тезисы докладов научной конференции молодых ученых.. – Казань, 1967. – 88с.
1452547
   Тезисы докладов научной конференции на тему "Проблемы научного познания".. – Москва, 1968. – 92с.
1452548
   Тезисы докладов научной конференции по вопросам экспериментальной геоботаники. – Казань, 1962. – 104с.
1452549
   Тезисы докладов научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1964 год. – Белая Церковь, 1965. – 160с.
1452550
   Тезисы докладов научной конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1965 год, 2-4 июля 1966 г.. – Белая Церковь, 1966. – 248с.
1452551
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работ в 1961 г. : Конференция состоится 11-18 апреля 1962 года. – Горки, 1962. – 52с.
1452552
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1963 год. – Коммунарск, 1964. – 119с.
1452553
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1964-65 год, март 1966 г. : Техническая секция. – Коммунарск, 1966. – 145с.
1452554
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1964 год : Физико-математическая секция. – Коммунарск, 1965. – 73с.
1452555
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1964 год. – Луганск, 1965. – 151с.
1452556
   Тезисы докладов научной конференции по итогам работы за 1965 год : Секция технических наук. – Луганск, 1966. – 157с.
1452557
   Тезисы докладов научной конференции посвященной 150-летию со дня рождения И.М.Сеченова.. – Одесса, 1979. – 98с.
1452558
   Тезисы докладов научной конференции преподавателей агрономического факультета за 1962-1963 учебный год. – Барнаул, 1963. – 48с.
1452559
   Тезисы докладов научной конференции професорско-преподавательского состава Кишиневского государственного университета. – Кишинев, 1956. – 188с.
1452560
   Тезисы докладов научной конференции професорско-преподавательского состава, посвященной 10-летию Кишиневского государственного университета. – Кишинев, 1955. – 95с.
1452561
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Горки, 1963. – 32с.
1452562
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Горки, 1963. – 82с.
1452563
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава по итогам научно-исследовательской работы за 1958 год. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1959. – 115с.
1452564
   Тезисы докладов Научной конференции профессорско-преподавательского состава филологического фак-та Киргизгосуниверситета, посвященной 40-летию Великой Октябрськой социалистической революции.. – Фрунзе, 1957. – 39с.
1452565
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава, 22-25 мая 1962 г.. – Ленинград, 1962. – 118с.
1452566
   Тезисы докладов научной конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 24-му съезду КПСС. – Алма-Ата, 1971. – 249с.
1452567
   Тезисы докладов научной конференции физического факультета, посвященной столетию Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова, 9-12 декабря 1965 г.. – Одесса, 1965. – 67с.
1452568
   Тезисы докладов научной конференции физического факультета, посвященной столетию Одесского государственного университета им.И.И.Мечникова.. – Одесса, 1965. – 67с.
1452569
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной 40-летию опытной станции.. – ДОнецк, 1967. – 56с.
1452570
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной 50-летию Казахской ССР и Коммунистической партии Казахстана : Физико-математичские и естественные науки. – Алма-Ата, 1970. – 58с.
1452571
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной девяностопяилетию со дня рождения В.И. Ленина 21-22 апреля. – Львов, 1965. – 71с.
1452572
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1956 год. – Саратов : Коммунист
Вып. 4. – 1957. – 232с.
1452573
   Тезисы докладов научной конференции, посвященной развитию автомобильного транспорта и шоссейных дорог за 50 лет Советской власти : Секция иностранных языков. – Киев : Изд-во КГУ, 1967. – 21с.
1452574
   Тезисы докладов научной конференции,посвященной 50-той годовщине со дня смерти Л.Н.Толстого. – Одесса, 1960. – 40 с.
1452575
   Тезисы докладов научной конференции.. – М., 1971. – 46с.
1452576
   Тезисы докладов научной сессии по обсуждению результатов изучения Ташкентского землетрясения 26 апреля 1966 года и его повторных толчков.. – Ташкент, 1967. – 48с.
1452577
   Тезисы докладов научной сессии профессорско-преподавательского состава Азербайджанского государственного университета им. С.М. Кирова, посвященная 28-летию установления советской власти в Азербайджане. – Баку : Изд-во АГУ, 1948. – 104с.
1452578
   Тезисы докладов научной сессии УкрНИГРИ по геологии, геофизике, гидрогеологии, бурению и геохимии нефтегазоносных регионов УССР.. – Львов, 1965. – 131с.
1452579
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной 50-й годовщине со дня смерти акад. Ф.Б.Шмидта.. – Таллин, 1958. – 54с.
1452580
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции 25-26 октрябя 1967 г.. – Л., 1967. – 40с.
1452581
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Гос.музея изобразительных искусств им.А.С.Пушкина за 1963 год.. – М., 1964. – 21с.
1452582
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы гос.Эрмитажа за 1960 год.. – Л., 1961. – 32с.
1452583
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы гос.Эрмитажа за 1962 год.. – Л., 1963. – 48с.
1452584
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы гос.Эрмитажа за 1967 год.. – Л., 1968. – 40с.
1452585
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина за 1966 год.. – М., 1967. – 82с.
1452586
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам работы Государственного Эрмитажа за 1959 год.. – Л., 1960. – 44с.
1452587
   Тезисы докладов научной сессии, посвященной нефтегазоносности и металлогении Южного Урала и Приуралья.. – Уфа, 1971. – 172с.
1452588
   Тезисы докладов научной сессии. посвящен. итогам работы Института этнографии АН СССР.. – Л., 1967. – 71с.
1452589
   Тезисы докладов научных сессий, посвященных итогам работы Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина за 1981 год.. – М., 1982. – 84с.
1452590
   Тезисы докладов научных сотрудников Института языкознания АН СССР и Института истории, языка и литературы Молд. филиала АН СССР.. – М., 1951. – 56с.
1452591
   Тезисы докладов областной научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов.. – Самарканд, 1976. – 475с.
1452592
   Тезисы докладов П научной конференции молодых ученых.. – Казань, 1971. – 93с.
1452593
   Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания "Геохимия техногенеза" / Геохимия техногенеза; АН СССР. Сиб. отд. Инст. геохимиии. – Иркутск
Том 1. – 1985. – 244с.
1452594
   Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания "Геохимия техногенеза" / Геохимия техногенеза; АН СССР. Сиб. отд. Инст. геохимиии. – Иркутск
Том 2. – 1985. – 231с.
1452595
   Тезисы докладов Первого всесоюзного совещания "Геохимия техногенеза" / Геохимия техногенеза; АН СССР. Сиб. отд. Инст. геохимиии. – Иркутск
Том 3. – 1985. – 208с.
1452596
   Тезисы докладов Первой Всесоюзной конференции по проблемам ветеренарной дерматологии, арахнологии и энтомологии.. – Москва, 1954. – 239с.
1452597
   Тезисы докладов Первой научной конференции Геологической секции имени В.А.Обручева.. – Чита, 1964. – 121с.
1452598
   Тезисы докладов первой научной конференции молодых исследователей. – Киев, 1963. – 28с.
1452599
   Тезисы докладов первой республиканской математической конференции. – Сталинабад, 1957. – 16 с.
1452600
   Тезисы докладов первой Ростовской областной научно-теоретической конеренции молодых ученых и специалистов.. – Ростов-на-Дону
2. – 1967. – 144с.
1452601
   Тезисы докладов первой Ростовской областной научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов секции гуманитарных наук.. – Ростов-наДОну, 1967. – 392с.
1452602
   Тезисы докладов Первой Ростовской областной научно-теоретической конференции молодых ученых и специалистов.. – Ростов-на-Дону, 1967. – 248с.
1452603
   Тезисы докладов по вопросам экономики народного хозяйства Киргизии на 11-й научной конференции профессорско-преподавательского состава. – Фрунзе, 1963. – 32с.
1452604
   Тезисы докладов по итогам и методике селекцилонной работы Государственного Никитского Ботанического сада с коточковыми плодовыми, субтропическими плодовыми, древесными декоративными, цветочными и эф. – Ялта, 1965. – 36с.
1452605
   Тезисы докладов по приглашению. – Москва, 1966. – 198с.
1452606
   Тезисы докладов по романо-германской филологии. – Самарканд, 1970. – 104с.
1452607
   Тезисы докладов по секции математической географии и картографии / Всесоюзный географический съезд; Куратор секции Н.Н. Матусевич; АН СССР. – Москва-Ленинград : Изд. Академии наук СССР, 1947. – 32с.
1452608
   Тезисы докладов по физико-математическим наукам на научно-технической конференции посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, май 1969 г.. – Куйбышев, 1969. – 40с.
1452609
   Тезисы докладов по физическому воспитанию. – Харьков, 1961. – 59с.
1452610
   Тезисы докладов представленных на студенческую теоретическую конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. – Ленинград, 1969. – 54с.
1452611
   Тезисы докладов преподавателей на итоговой научной конференции института. – Балашов, 1969. – 126с.
1452612
   Тезисы докладов профессорско-преподавательского состаава на второй научной конференции, апрель 1954 г.. – Ашхабад, 1954. – 69с.
1452613
   Тезисы докладов пятого Всесоюзного литологического совещания. – Новосибирск, 1961. – 105с.
1452614
   Тезисы докладов Пятой Всесоюзной конференции по химии низких температур 10-13 декабря 1991 г.. – М., 1991. – 187с.
1452615
   Тезисы докладов Пятой всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Современные задачи прикладной статистики, промышленной, актуарной и финансовой математики" / МОНУ ; Донец. нац. ун-т ; Ин-т приклад. математики и механики НАНУ ; [редкол.: Беспалова С.В. (пред.) и др.]. – Донецк, 2010. – 55, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
1452616
   Тезисы докладов республиканского симпозиума "Психологические аспекты профориентационной работы среди молодежи".. – Ташкент, 1981. – 218с.
1452617
   Тезисы докладов республиканского совещания информационных и библиотечных работников. – Таллин, 1988. – 140с.
1452618
   Тезисы докладов Республиканской конференции "История рабочего класса УССР в период социализма".. – Харьков, 1967. – 195 с.
1452619
   Тезисы докладов республиканской конференции "Пути улучшения использования рабочего времени в бригадной организации труда в отраслях промышленности.". – Вильнюс, 1984. – 184с.
1452620
   Тезисы докладов Республиканской конференции молодых ученых и специалистов "Актуальные проблемы в области общественных, естественных и технических наук".. – Ташкент
Ч. 1. – 1978. – 260 с.
1452621
   Тезисы докладов Республиканской конференции молодых ученых и специалистов "Актуальные проблемы в области общественных, естественных и технических наук".. – Ташкент
Ч. 2. – 1978. – 277с.
1452622
   Тезисы докладов Республиканской научно-практической конференции молодых ученых.. – Ташкент, 1980. – 268с.
1452623
   Тезисы докладов республиканской научной конференции молодых ученых и аспирантов.. – Минск, 1968. – 360с.
1452624
   Тезисы докладов Республиканской научной конференции молодых ученых по общественным наукам.. – Ташкент, 1976. – 298с.
1452625
   Тезисы докладов Республиканской научной конференции по проблеме "Биологические основы рационального использования, преобразования и охраны растительного и животного мира. – Симферополь, 1965. – 283с.
1452626
   Тезисы докладов седьмой конференции по теоретическим вопросам адсорбаций.. – М., 1990. – 179с.
1452627
   Тезисы докладов семинара-совещания по методике изучения киммерийских железных руд Азово-Черноморской провинций.. – К., 1965. – 98с.
1452628
   Тезисы докладов семинара "Химия и технология неорганических сорбентов". – Ашхабад, 1982. – 152с.
1452629
   Тезисы докладов семинара "Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании" / Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании; Мин-во образования РФ, Международная Академия Открытого Образования (МАОО) ; Могсковский государственный ун-т экономики, статистики и информатики (МЭСИ) ; Аветисян Д.Д. и др. – Москва : МЭСИ, 2000. – 140с. – ISBN 5-7764-0212-3
1452630
   Тезисы докладов семинара РГВД "Реляционные и сетевые модели баз данных".. – Таллин, 1979. – 50с.
1452631
   Тезисы докладов сессии по вопросам водного режима растений в связи с обменом веществ и продуктивностью. – Казань, 1960. – 130с.
1452632
   Тезисы докладов сессии Ученого совета Всесоюзного Арктического института. – Ленинград, 1935. – 110с.
1452633
   Тезисы докладов сессии, посвященной итогам научной работы Государственного Эрмитажа за 1963 год.. – Л., 1964. – 56с.
1452634
   Тезисы докладов сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 года в СССР / Академия, наук СССР Ин-т, Академия археологии., наук УЗССР Ин-т, Сессия археологии.; АН СССР, Ин-т археологии ; АН УзССР, Ин-т археологии. – Ташкент : Фан, 1973. – 272 с.
1452635
   Тезисы докладов симпозиума "Логика научного исследования" и Семинара логиков.. – К., 1962. – 61с.
1452636
   Тезисы докладов симпозиума гидропаразитологов при ІV съезде Всесоюзного гидробиологического общества.. – Киев, 1981. – 52с.
1452637
   Тезисы докладов советской делегации на II Международном конгрессе славянской археологии в Берлине. – Москва, 1970. – 68 с.
1452638
   Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1980. – 102с.
1452639
   Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1985. – 175с.
1452640
   Тезисы докладов советской делегации на VIII Международном ботаническом конгрессе. – Москва, 1954. – 158с.
1452641
   Тезисы докладов советской делегации на Международном конгрессе славянской археологии. – Москва, 1965. – 87с.
1452642
   Тезисы докладов совещания по вопросам борьбы с эрозией почв и повышения плодородия эродированных почв Украины.. – Х., 1959. – 104с.
1452643
   Тезисы докладов совещания по зоологическим проблемам. – МоскваЛ., 1936. – 52с.
1452644
   Тезисы докладов совещания по изучению геохимических и биогеохимических провинций территории Белорусской ССР 24-26 февраля 1960 г.. – Минск, 1960. – 124с.
1452645
   Тезисы докладов совещания по литолого-стратиграфическому изучению докембрия и метаморфическому рудообразованию Украинского щита.. – К., 1965. – 60с.
1452646
   Тезисы докладов совещания по проблема тектоники.. – М., 1962. – 200с.
1452647
   Тезисы докладов совещания по проблеме "Биологическая фиксация атмосферного азота". – Киев, 1968. – 100с.
1452648
   Тезисы докладов совещания по сегнетоэлектричеству. – Ленинград, 1956. – 48 с.
1452649
   Тезисы докладов совещания по состоянию и перспективам развития генетики и генетических основ селекции. – Киев, 1966. – 159с.
1452650
   Тезисы докладов совещания по таутомерии B-дикетонов и их реакционной способности с 28-февраля по 2 марта 1957 года.. – Рига, 1957. – 24с.
1452651
   Тезисы докладов совещания по физиологии растений. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1940. – 240с.
1452652
   Тезисы докладов Совещания по химии, анализу и технологии ниобия и тантала.. – К., 1968. – 71с.
1452653
   Тезисы докладов совещания экономико-географов Прибалтийских союзных республик по вопросам размещения промышленности и развития городов (Вильнюс, 20-25 августа 1962 г.). – Вильнюс, 1962. – 73 с.
1452654
   Тезисы докладов студенческой научной конференции по итогам работы за 1961 год. – Горки, 1962. – 68с.
1452655
   Тезисы докладов третьего всесоюзного гляциологического симпозиума.. – Фрунзе, 1965. – 108с.
1452656
   Тезисы докладов Третьего Всесоюзного научного совещания по химии низких температур. – М., 1985. – 300с.
1452657
   Тезисы докладов третьего Всесоюзного совещания по применению ускорителей заряженных частиц в народном хозяйстве.. – Л., 1979. – 197с.
1452658
   Тезисы докладов третьей научно-психологической студенческой конференции.. – Л., 1972. – 64с.
1452659
   Тезисы докладов третьей научно-технической конференции по изучению керченских и других осадочных железных руд УССР. – Киев, 1966. – 128с.
1452660
   Тезисы докладов третьей Научной конференции. – Владивосток, 1958. – 46с.
1452661
   Тезисы докладов Третьей научной конференции молодых исследователей. – Киев : Наукова думка, 1967. – 49с.
1452662
   Тезисы докладов участников V Международной конференции "Комплексный подход в изучении Древней Руси" // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 3 (37). – С. 5-131. – ISSN 2071-9574
1452663
   Тезисы докладов участников VI Международной конференции "Комплексный подход в изучении Древней Руси" // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 5-142. – ISSN 2071-9574
1452664
   Тезисы докладов Х Всесоюзного семинара "Химия и технология неорганических сорбентов".. – Душанбе, 1986. – 282с.
1452665
   Тезисы докладов Х Всесоюзного симпозиума "Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей". – Л., 1978. – 112 с.
1452666
   Тезисы докладов Х Всесоюзной конференции по нелинейной и когерентной оптике.. – Москва
Ч. 1 : Секции I-IV. – 1980. – 367 с.
1452667
   Тезисы докладов Х Всесоюзной конференции по нелинейной и когерентной оптике.. – Москва
Ч. 2 : Секции V-IX. – 1980. – 314 с.
1452668
   Тезисы докладов ХI конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 11-15 марта 2013 г., Харьков / Нац. акад. наук. Украины, Нац. науч. центр ”Харьк. физ.-техн. ин-т”, Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики ; [редкол.: А.Н. Довбня и др.]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 117, [3] с. – Без тит. л. - Текст рус., укр., англ.
1452669
   Тезисы докладов ХІ всесоюзного симпозиума "Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей".. – Л., 1980. – 83с.
1452670
   Тезисы докладов ХХ Всесоюзной конференции по эмиссионной электронике / Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике; Академия наук СССР, Академия наук УССР, институт физики. – Киев
Т. 1. – 1987. – 252 с.
1452671
   Тезисы докладов ХХ Всесоюзной конференции по эмиссионной электронике / Всесоюзная конференция по эмиссионной электронике; Академия наук СССР, Академия наук УССР, институт физики. – Киев
Т. 2. – 1987. – 249 с.
1452672
   Тезисы докладов четвертичной научной конференции горьковедов Поволжья., 1961. – 152 с.
1452673
   Тезисы докладов Четвертой Международной научной конференции молодых ученых: Проблема личности в современной науке: результаты и перспективы исследований / Проблема личности в современной науке: результаты и перспективы исследований; КНУТШ; Ред. кол. Булатевич Н.М., Масиенко Ю.О. – Киев : Киевский университет, 2001. – 189с.
1452674
   Тезисы докладов Четвертой научно-технической конференции по изучению полезных ископаемых отложений осадочного комплекса Юга Украины.. – К., 1968. – 168с.
1452675
   Тезисы докладов четвертой палеоэколого-литологической сессии, посвященной ископаемым рифогенным образованиям Крыма и Молдавии. – Кишинев, 1966. – 28 с.
1452676
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 58с.
1452677
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 43с.
1452678
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 63с.
1452679
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 62с.
1452680
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 60с.
1452681
   Тезисы докладов Ш Всесоюзного гидрологического съезда.. – Л., 1957. – 156с.
1452682
   Тезисы докладов шестого всесоюзного микропалеонтологического совещания. – Новосибирск : Ротапринт, 1973. – 207с.
1452683
   Тезисы докладов шестой научно - теоретической конфренции. – Таганрог, 1962. – 88с.
1452684
   Тезисы докладов школы-семинара "Новые магнитные материалы для микроэлектроники" / Новые магнитные материалы для микроэлектроники. – Куйбышев, 1974. – 37 с.
1452685
   Тезисы докладов школы-семинара "Новые магнитные материалы для микроэлектроники" / Школа-семинар "Новые магнитные материалы для микроэлектроники"; Научный совет по комплексной проблеме "Физика твердого тела"; АН СССР; Министерство высшего и среднего специального образования СССР; Северо-Осетинский государственный университиет. – Орджоникидзе, 1976. – 84 с.
1452686
   Тезисы докладов юбилейной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А .П.Чехова.. – Фрунзе, 1960. – 32с.
1452687
   Тезисы докладов, предназначенные для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1961 год, 5-15 сентября 1962 г.. – Минск : Изд-во МВССИПО БССР, 1962. – 167с.
1452688
   Тезисы докладов, предназначенные для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1964 год : Конференция состоится 22-24 февраля 1965 г. – Минск, 1965. – 129с.
1452689
   Тезисы докладов, предназначенных для обсуждения на научной конференции, посвященной итогам научно-исследовательской работы за 1961 год, 4-6 апреля 1963 г.. – Минск, 1963. – 267с.
1452690
  Всесоюзная Тезисы докладов, представленных на 8 Всесоюзную конференцию по когерентной и нелинейной оптике (Ташкент, 1974) / Всесоюзная, по когерентной и нелинейной оптике (Ташкент конференция, 1974). – Москва : Издательство Московского университета, 1974. – 496 с.
1452691
   Тезисы докладов, представленных на совещание по применению радиоактивных изотопов в аналитической химии 2-4 декабря 1957 года.. – М., 1957. – 108с.
1452692
   Тезисы докладов.. – М., 1927. – 169с.
1452693
   Тезисы докладов.. – Москва, 1938. – 43с.
1452694
   Тезисы докладов.. – М., 1959. – 70с.
1452695
   Тезисы докладов.. – М., 1959. – 136с.
1452696
   Тезисы докладов.. – М., 1960. – 50с.
1452697
   Тезисы докладов.. – Симферополь, 1960. – 44с.
1452698
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 86с.
1452699
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 192с.
1452700
   Тезисы докладов.. – Ташкент, 1969. – 46с.
1452701
   Тезисы докладов.. – М., 1969. – 46с.
1452702
   Тезисы докладов.. – Л., 1971. – 39с.
1452703
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по импульсным давлениям, Москва 1-й., , 1973. – Москва, 1973. – 104с.
1452704
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по вопросам методики преподавания новых дисциплин "Теория и практика перевода" семинар, т "Сравнительная. – Ташкент, 1973. – 255с.
1452705
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по химии неорганических фторидов, Душанбе. 4-й., 1975. – Москва, 1975. – 216с.
1452706
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, симпозиум по спектроскопи кристаллов, редкими землями и элементами группы железа активированных, Ка 5-й. – Казань, 1976. – 225с.
1452707
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по проблеме избыточности в информационных системах симпозиум, Ленинград. 7-й., 1977. – Ленинград
3. – 1977. – 160с.
1452708
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по стабильным изотопам в геохимии симпоз., Москва. 8-й., 1980. – Москва, 1980. – 424с.
1452709
   Тезисы докладов.. – М., 1982. – 318с.
1452710
   Тезисы докладов.. – М.
1,2. – 1982. – 362,363с.
1452711
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по химии неорганических фторидов (7 ; Душанбе симпозиум, 1984). ;. – Москва, 1984. – 368с.
1452712
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетие и химической газодинамике (1 ; 1984 ; АЛма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
1/1. – 1984. – 151с.
1452713
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
1/2. – 1984. – 142с.
1452714
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
2/1. – 1984. – 151с.
1452715
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по макроскопической кинетике и химической газодинамике (1 ; 1984 ; Алма-Ата) симпозиум. – Черноголовка
2/2. – 1984. – 139с.
1452716
   Тезисы докладов. / Всесоюзный, по модульным информ.-вычислительным системам симпоз., Кишинев. 5-й., 1985. – Кишинев, 1985. – 272с.
1452717
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по теории групп (10 ; Гомель симпоз., 1986). ;. – Минск, 1986. – 279с.
1452718
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
Б. – 1987. – 139с.
1452719
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
В-Г. – 1987. – 169с.
1452720
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по фенольным соединениям (5 ; 1987 ; Таллин). симпоз. – Таллин
А. – 1987. – 167с.
1452721
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по молекулярной жидкостной хроматографии (4 ; 1987 ; Алма-Ата) симпоз. – Москва, 1987. – 283с.
1452722
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по распространению лазерного излучения в атмосфере (10 ; 1989 ; Томск). симпоз. – Томск, 1989. – 291с.
1452723
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по молекулярной жидкостной хроматографии (5 ; 1990 ; Юрмала). симпоз. – Рига, 1990. – 286с.
1452724
  Всесоюзный Тезисы докладов. / Всесоюзный, по целенаправленному изысканию лекарственных веществ (9 ; 1991 ; Юрмала). симпоз. – Рига, 1991. – 122с.
1452725
   Тезисы докладов. Дополнения / Всесоюзный географический съезд второй. – Москва-Ленинград : Изв-во АН СССР, 1947. – 36с.
1452726
   Тезисы докладов. Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института. – Воронеж, 1957. – 50с.
1452727
   Тезисы докладов. Научная конференция Воронежского сельскохозяйственного института. – Воронеж, 1957. – 110с.
1452728
   Тезисы докладов: 1-я Всесоюзная конференция. – Горький, 1983. – 208с.
1452729
   Тезисы и авторефераты докладов на научной конференции 24-28 февраля 1947 г.. – Омск, 1947. – 107с.
1452730
   Тезисы и аннотации докладов и сообщений всесоюзного симпозиума "речь, эмоции и личность". – Л., 1978. – 39с.
1452731
   Тезисы и аннотации докладов к научной конференции по итогам исследований в области метеорологии в период междуранодного геофизического года.. – Л., 1960. – 54с.
1452732
   Тезисы и аннотации докладов научных конференций зоотехнического факультета за 1949-1956 гг.. – Омск, 1958. – 104с.
1452733
  Ленин В.И. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 23с.
1452734
  Ленин В.И. Тезисы и доклад о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 24с.
1452735
   Тезисы и доклады 7-й научной конференции ДВГУ. – Владивосток, 1964. – 132с.
1452736
   Тезисы и программа 1-й советской гравитационной конференции.. – М., 1961. – 208с.
1452737
  Митюков А.К. Тезисы из диссертации "Ответственность продавца за эвикцию в историко-сравнительном освещении" // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 283-285. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1452738
   Тезисы к V научно-техническому семинару по методике и технике гидрогеологических исследований.. – Свердловск, 1972. – 108с.
1452739
   Тезисы к XVII конференции ВКП(б).. – Москва, 1932. – 32с.
1452740
   Тезисы к Всесоюзной конференции "Социалистический образ жизни: проблемы Сибири".. – М.
1. – 1982. – 58с.
1452741
  Синайский В.И. Тезисы к диссертации "Очерки из истории землевладения и права в древнем Риме" // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 385-387. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
1452742
   Тезисы к диссертации В.И. Синайского : "Очерки из истории землевладения и права в древнем Риме". II-V. – 4 с. – Отд.отт.
1452743
  Пятницкий Г.К. Тезисы к диссертации на тему "К вопросам экологии и теории массовых размножений лугового мотылька" / Г.К. Пятницкий. – 4с.
1452744
   Тезисы к докладам. – Москва-Ленинград
Выпуск 1. – 1927
1452745
   Тезисы к докладам на 2 конференции Ассоциации по изучению четвертичного периода. – Л.М., 1932. – 48с.
1452746
   Тезисы к докладам на научной сессии совета факультетов посвященной 60-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина / Ленинградский Гос. ун-т. Биологический фак-т // Научные организации. Компакт - 252239. – 14 с.


  Содержание докладов: 1. Гурьянова Е.Ф. Сравнительный обзор литорали Дальневосточных морей. 2. Порецкий В.С. О некоторых проблемах альгологии в СССР 3. Солдатенков С.В. Роль дыхания в созревании плодов 4. Шванвич В.Н. Работы Ленинградского гос. ...
1452747
   Тезисы конференции "Теоретические и прикладные вопросы математики". – Тарту, 1980. – 300 с.
1452748
   Тезисы конференции молодых ученых Института истории АН Азербайджанской ССР и исторического факультета АГУ им.С.М.Кирова.. – Баку, 1984. – 92с.
1452749
   Тезисы конференции по проблемам механизации и электрификации сельского хозяйства в УзССР.. – Ташкент, 1977. – 184с.
1452750
   Тезисы конференции посвященной 250-летию со дня рождения Жан-Жака Руссо.. – Одесса, 1962. – 96с.
1452751
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 38 с.
1452752
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 56 с.
1452753
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 19 с.
1452754
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 64 с.
1452755
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 64 с.
1452756
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 39 с.
1452757
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 59 с.
1452758
   Тезисы кратких научных сообщений. – Москва, 1966. – 28 с.
1452759
   Тезисы Культпропа ЦК ВЛК(б) к 50-летию "Народной Воли" // Историческое значение партии "Народ Воли" / И.А. Теодорович. – Москва, 1930. – С. 263-279
1452760
   Тезисы локладов на отчетной конференции научных работников Воронежского государственного педагогического института. – Воронеж, 1957. – 168с.
1452761
   Тезисы межвузовской студенческой научной конференции по вопросам биологии и сельского хозяйства.. – М., 1958. – 82с.
1452762
   Тезисы Межобластного геологического совещания по геологии и минеральным ресурсам ЦЧО.. – Воронеж, 1962. – 187с.
1452763
   Тезисы научно-исследовательских работ профессорско-преподавательского состава и аспирантов. – Харьков, 1966. – 80с.
1452764
   Тезисы научно-методической конференции кафедры русского языка, посвященной 10-летию Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы.. – М., 1970. – 228с.
1452765
   Тезисы научно-производственного семинара "Новое в программном обеспечении и создании компьютеров".. – Коммунарск, 1991. – 60с.
1452766
   Тезисы научно-теоретической конференции профессорско-преподавательской работы за 1961 год. – Пржевальск, 1961. – 24с. – (Серия филологических наук)
1452767
   Тезисы научно-теоретической конференции"Актуальные вопросы экономической теории в свете решений XXV съезда КПСС и новой Конституции СССР".. – Минск, 1978. – 207с.
1452768
   Тезисы научной конференции аспирантов института языкознания АН СССР.. – М., 1963. – 50с.
1452769
   Тезисы научной конференции аспирантов кафедр общественных наук, посвященной 92-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина.. – Х., 1962. – 124с.
1452770
   Тезисы научной конференции по проблемам истории народного хозяйства Узбекистана.. – Ташкент, 1963. – 55с.
1452771
   Тезисы научной конференции факультета иностранных языков ОГУ, посвященной 100-летию основания университета, 2-4 сентября 1965 г.. – Одесса, 1965. – 91с.
1452772
   Тезисы научной конференции, 8-10 сентября 1965 г.. – Одесса, 1965. – 139с.
1452773
   Тезисы научной конференции, посвященной 25-летию Таллинского педагогического института им. Э. Вильде. – Таллина, 1972. – 60с.
1452774
   Тезисы научной конференции, посвященной проблеме двуязычия и многоязычия.. – М., 1969. – 56с.
1452775
   Тезисы научных докладов на юбилейной конференции Среднеазиатского гос.университета, посвященной двадцатипятилетию Узбекской Советской Социалистической Республики. – Ташкент, 1950. – 90 с.
1452776
   Тезисы научных сообщений советских психологов к XXII международному психологическому конгрессу.. – М., 1980. – 176с.
1452777
   Тезисы научных сообщений советских психологов к ХХП международному психологическому конгрессу.. – М., 1981. – 512с.
1452778
   Тезисы о 300-летии воссоединения Украины с Россией.. – Москва, 1954. – 32с.
1452779
  Капустин Б.Г. Тезисы о политической философии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 2 (116). – С.22-30. – ISSN 0321-2017
1452780
  Ким И.С. Тезисы о социалистическом образовании / И.С. Ким. – Пхеньян, 1981. – 71с.
1452781
   Тезисы об основных вопросах истории БССР.. – Минск, 1948. – 63с.
1452782
   Тезисы областной конференции "Системный анализ научного знания".. – Одесса, 1986. – 152с.
1452783
   Тезисы основных докладов на третьей сессии Ученого Совета Института по вопросам эволюционной палеонтологии, посвященной памяти акад. Алексея Алексеевича Борисяка.. – М., 1947. – с.
1452784
   Тезисы Отчетной научной конференции научно-исследовательсого института физиологии животных .. – К., 1948. – 29с.
1452785
   Тезисы П Всесоюзной конференции"Биоантиоксидант". – Черноголовка
Том 1, 2. – 1986. – 154,257с.
1452786
  Лобунец Н.Н. Тезисы по диссертационной работе на тему "Применение жидких амальгам для количественного определения нитро-группы". : Дис... наук: / Лобунец Н.Н.;. – 95л.
1452787
  Ким И.С. Тезисы по социалистическому аграрному вопросу / И.С. Ким. – Пхеньян, 1971. – 71с.
1452788
   Тезисы пятой научной конференции молодых специалистов. – Киев : Наукова думка, 1967. – 60с.
1452789
   Тезисы республиканской межвузовской конференции "Материальное стимулирование промышленного и сельскохозяйственного производства".. – Пятигорск, 1968. – 114с.
1452790
   Тезисы республиканской межвузовской конференции "Современный социализм: методология изучения, противоречия, перспективы развития".. – Гродно
1. – 1990. – 214с.
1452791
   Тезисы республиканской межвузовской конференции "Современный социализм: методология изучения, противоречия, перспективы развития".. – Гродно
2. – 1990. – 258с.
1452792
   Тезисы республиканской межвузовской научной конференции "Противоречия современного общественного прогресса".. – Гродно
1,2. – 1989. – 266,218с.
1452793
   Тезисы Республиканской научно-теоретической конференции "Экономические проблемы развитого социализма и закономерности его перерастания в коммунизм".. – Душанбе, 1980. – 195с.
1452794
   Тезисы республиканской научной конференции по уравнениям математической физики. – Душанбе, 1983. – 152 с.
1452795
   Тезисы решений главного военного суда за 1880-1885 г.г. (включительно). – Уфа : Изд. воен.-суд. ведомства подполковн. Евдокимов ; Печатня Н. Блохина, 1885. – [13], XXIV, 265, 24 с.


  В изъяснение Военно-уголовных уставов (Св. Воен. Пост. 1869 г., кн. XXII-XXIII, изд. 2-го и XXIV, - разд. I, изд. 1883 г., II и III, изд. 1884 г., и IV, изд. 1879 г.), Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (изд. 1866 г.) и Устава о ...
1452796
   Тезисы сессии общего собрания Отделения биохимии, биофизики и физиологии АН УССР, посвященной проблеме "Физиология и биохимия регуляции роста растений". – Киев : Наукова думка, 1966. – 42с.
1452797
   Тезисы симпозиум по фенольным соединениям 14-17 декабря 1966 г.. – Москва, 1966. – 64 с.
1452798
   Тезисы совещания "Проблемы фонологии, морфологии синтаксиса и лексики".. – М., 1966. – 32с.
1452799
   Тезисы совещания по математической лингвистике 15-21 апреля 1959 года.. – Л., 1959. – 104с.
1452800
   Тезисы совещания по явлениям переноса в электронных расплавах. – Махачкала, 1973. – 15с.
1452801
   Тезисы сообщений. – М.Л., 1935. – 508с.
1452802
   Тезисы сообщений V-го Всесоюзного симпозиума. – Новосибирск, 1975. – 216с.
1452803
   Тезисы сообщений по биостратиграфии пограничных слоев нижнего и среднего девона СССР на полевой сессии Международной подкомиссии по стратиграфии девона : (15-25 августа 1978 г.). – Ленинград : ПКОП ВСЕГЕИ, 1978. – 92с.
1452804
   Тезисы студенческой научной конференции (25 апреля 1966 г.). – Донецк, 1966. – 94 с.
1452805
   Тезисы третьей Всесоюзной конференции "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение" / Всесоюзная конференция "Лазеры на основе сложных органических соединений и их применение"; Научный Совет АН СССР по проблеме "Когерентная и нелинейная оптика"; Институт физики АН БССР; Институт физики АН УССР; Ужгородский Государственный университет; Министерство приборостроения средств автоматизации и систем управления СКБ САТ. – Минск, 1980. – 419 с.
1452806
   Тезисы Центрального Комитета Вернгерской социалистической рабочей партии к ХII съезду ВСРП.. – Будапешт, 1979. – 47с.
1452807
   Тезисы Центрального Комитета КПСС к XIX Всесоюзной партийной конференции. – Москва : Политиздат, 1988. – 31 с.
1452808
   Тезисы чтений, посвященных памяти профессора Андрея НИколаевича Краснова.. – Х., 1962. – 27с.
1452809
   Тезисы ш-ей научной студенченской конференции 22-27 марта 1965 г.. – Новосибирск, 1965. – 17с.
1452810
   Тезисы Ш Всесоюзной конференции молодых ученых-биологов, посвященной 250-летию со дня рождения М.В.ЛОмоносова.. – Москва, 1961. – 155с.
1452811
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
1. – 1968. – 46с.
1452812
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
2. – 1968. – 49с.
1452813
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
3. – 1968. – 59с.
1452814
   Тезисы Юбилейной конференции молодых ученых-геологов г.Москвы, посвященной 50-летию ВЛКСМ.. – М.
4. – 1968. – 34с.
1452815
   Тезника измерения искривлений технологических каналов ядерныхреакторов. – М, 1981. – 80с.
1452816
  Соколова Тезника электроэнцефалографических исследований. / Соколова, Л.И. Шванг. – Л., 1954. – 136с.
1452817
  Коррвкин В.Д. Тезническая эксплуатация фильмокопий / В.Д. Коррвкин. – М, 1962. – 130с.
1452818
  Боголюбов Н.М. Теизм и пантеизм : Опыт выяснения логического взаимоотношения данных систем / [соч.] Н. Боголюбова. – Нижний Новгород : Тип. П.И. Конышева, 1899. – 426, IV с.
1452819
  Шохин В.К. Теизм или деизм? Размышления над метафизической теологией Ричарда Суинберна // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 59-76. – ISSN 0042-8744
1452820
  Байдалюк О.П. Теистические истоки аксиологии договорного права : (за матеріалами дослідження індоєвропейської мовної сім"ї) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 225-231. – ISSN 1818-992Х
1452821
  Солкин Виктор Тейе, великая царица : Археология / Солкин Виктор, Щигорц Станислав // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 125 : Іл., карта
1452822
  Искаков И. Тейлерии крупного рогатого скота и их переносчики в Кзыл-Ординской области. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Искаков И.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26
1452823
  Химиця Н. Тейлор Закарі / Н. Химиця, Т. Білущак // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 94-101. – ISBN 978-617-751-922-4
1452824
  Шарадзе Г.С. Теймураз Багратиони как руствелолог : автореф. дис. ... канд. фило. наук / Шарадзе Г.С. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 15 с.
1452825
  Косянчук П. Тейоретичні проблеми змісту поняття "правна відповідальність" // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 25-26
1452826
   Тейпирование в спорте / В.Е. Виноградов, П.Е. Гусев, М.М. Виноградов, О.Н. Грабко // Спортивна медицина : науково-теоретичний журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; Українська акад. наук ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, Л.В. Дудар [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1/2. – С. 88-93. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1992-7894
1452827
  Бузукашвили Илья Тейт-Бритн // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2010. – № 5. – С. 30-35. – ISSN 1818-2968


  Тейт-Бритн - лондонская галерея на берегу Темзы, где разместилось лучшее в мире собрание британского искусства за последние пять столетий
1452828
  Наумова И.Б. Тейхоевые кислоты и полисахаридные фракции некоторых видов актиномицетов : Автореф... кандидата биол.наук: / Наумова И.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1452829
  Сенчило Наталія Василівна Тейхоєва кислота стафілокока та її імунобіологічна активність : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.09 / Сенчило Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 140 л. – Бібліогр.: л. 124 - 140
1452830
  Сенчило Наталія Василівна Тейхоєва кислота стафілокока та її імунобіологічна активність : Автореф. дис. ... кан. біолог. наук: 03.00.09 / Сенчило Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв.
1452831
   Тейяр де Шарден // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 922-924. – ISBN 966-316-069-1
1452832
  Конашев М.Б. Тейяр де Шарден и религия // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 19-36. – ISSN 0236-2007
1452833
  Бабосов Е.М. Тейярдизм: попытка синтеза науки и христианства / Е.М. Бабосов. – Минск : Вышэйшая школа, 1970. – 264 с. – Библиогр.: с. 238-347
1452834
   Текатоника активизированных областей.. – ЧИта, 1982. – 143с.
1452835
   Текатоника Западной Сибири.. – Тюмень, 1987. – 136с.
1452836
  Ивашева В.В. Теккерей-сатирик / В.В. Ивашева. – Москва : Издательство Московского университета, 1958. – 304 с.
1452837
  Глебова Т.Н. Теккерей -- теоретик реализма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Глебова Т.Н. ; АН УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 24 с.
1452838
   Теккерей = William Makepeace Thackeray : в воспоминаниях современников. – Москва : Художественная литература, 1990. – 526 с. : 1 л. портр. – (Серия литературных мемуаров)
1452839
  Стонов Д.М. Текля и ее друзья. / Д.М. Стонов. – Москва, 1959. – 206с.
1452840
   Текнонофизика и механические свойства горных пород.. – М., 1971. – 192с.
1452841
  Буренин Г.С. Текс к планшету 45-В гидорогеологической карты Украины м.1/420000 инструкция к пользованию этой карты / Г.С. Буренин. – К., 1929. – 15с.
1452842
  Апалат Г.П. Текст-інтерв"ю сучасної англомовної преси як гібридний текст // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 9 (145). – С. 46-53
1452843
  Булкіна А.В. Текст англомовного меню: жанрові характеристики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 150-156


  Статтю присвячено розгляду жанрових характеристик тексту англомовного меню. Проаналізовано структурно-композиційні, змістові, лексико-граматичні та комунікативно-прагматичні аспекти жанру. Статья посвящена особенностям жанровых характеристик текста ...
1452844
  Овсієнко Л. Текст в аспекті досліджень філософської герменевтики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – C. 92-96
1452845
  Іваницька Н. Текст в аспекті моделей оцінки якості перекладу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 189-197


  У статті здійснено огляд основних існуючих теоретичних концепцій, що лежать в основі створення моделей оцінки якості перекладу. З"ясована важливість створення класифікаційних вимірів для проведення об"єктивної оцінки якості перекладу. Проаналізовано ...
1452846
  Осадча Л.В. Текст в культурі: філософсько-смисловий та соціально-інструментальний параметри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 122-128


  Стаття присвячена висвітленню феномену тексту як наративу світосприй няття сучасності. Мова йде про його функціональність, прагматичну доречність, з іншого боку - богемність та гедоністичність. Статья посвящается определению феномена текста как ...
1452847
   Текст в преподавании русского языка студентам-иностранцам на подготовительном факультете.. – М., 1983. – 146с.
1452848
   Текст в процессе преподавания иностранного языка.. – Пермь, 1979. – 166с.
1452849
  Колегаева Ирина Михайловна Текст в системе научной и художественной коммуникации : Дис... докт. филолог.наук: 10.02.04 / Колегаева Ирина Михайловна; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 293л. – Бібліогр.:л.280-293
1452850
  Колегаева Ирина Михайловна Текст в системе научной и художественной коммуникации : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.04 / Колегаева Ирина Михайловна; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 25 с.
1452851
  Стативка В. Текст в системе развития родной и иностранной речевой деятельности: взаимосвязь лингвистической базы обучения в школе и вузе / В. Стативка, Фаюань Ли, Цзинь Хє // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 174-194. – ISSN 2073-4379
1452852
  Баранов А.Г. Текст в функционально-прагматической парадигме : учеб. пособие / А.Г. Баранов ; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар : КубГУ, 1988. – 90 с. – Библиогр.: с. 89 (17 назв.)
1452853
  Прайс Дж. Текст для Web : Доступность и привлекательность / Джонотан Прайс, Лиза Прайс; Пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 464с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0420-Х


  В книге рассмотрены способы создания текстов для Internet, т.е. справочных и маркетинговых материалов
1452854
   Текст докладов. – Москва, 1961. – 258с.
1452855
  Вертипорох О. Текст Євгена Пашковського як проблема читання // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 4-8. – (Філологічні науки)
1452856
  Петрова Н.В. Текст и дискурс // Вопросы языкознания / Российская академия наук. Отделение литературы и языка. – Москва, 2003. – № 6. – С.130-131. – ISSN 0373-658Х


  [Обзор литературы]
1452857
   Текст и его единицы в функциональной парадигме : [cб. ст., посвящ. 85-летию со дня рождения М.Н. Правдина] / [сост., предисл.: И.И. Степанченко]. – Киев : Українське видавництво, 2013. – 120, [2] с. : портр., ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 966-95963-78
1452858
   Текст и его компоненты как объект комплексного анализа.. – Л., 1986. – 149с.
1452859
  Васильев Л.Г. Текст и его понимание : учеб. пособие / Васильев Л.Г. ; Гос. комитет РСФСР по делам науки и высшей школы ; Тверской гос. ун-т. – Тверь, 1991. – 67с.
1452860
  Макаревич Г.В. Текст и иллюстрация в конструировании детских образов: стереотипы и новаторство современной культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 60-66. – ISSN 2073-9702


  Автор демонстрирует, как на иллюстрациях современного учебника по чтению происходит усекновение устаревших нормативных значений в детских образах и активизируется легитимация "ненормативных" в прошлом поведенческих стратегий детей
1452861
  Каменская О.Л. Текст и коммуникация / О.Л. Каменская. – М., 1990. – 151с.
1452862
  Мальчуков Л.И. Текст и контекст. / Л.И. Мальчуков. – Петрозаводск, 1990. – 110 с.
1452863
   Текст и контекст: жанрово-стилевые взаимодействия в зарубежной литературе XIX-XX веков.. – Тверь, 1991. – 118с.
1452864
   Текст и контекст: Русско-зарубежные литературные связи ХІХ-ХХ вв.. – Тверь, 1992. – 96с.
1452865
   Текст и перевод. – Москва : Наука, 1988. – 164 с. – ISBN 5-02-010893-6
1452866
  Димитрова С. Текст и подтекст : наблюдения над пресупозициите в пуския дискурс / Стефана Димитрова. – София : Наука и изкуство, 1984. – 145с.
1452867
  Богдан О.М. Текст і автор: до питання про співвідношення понять / О.М. Богдан, Є.В. Дмитренко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 296-301. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
1452868
  Карпенко В.О. Текст і дискурс: єдність та протилежність // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 228-229
1452869
  Шепель Ю.О. Текст і дискурс: проблема дефініцій // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 120-129


  Стаття присвячена питанню вживання терміна «дискурс» у сучасній лінгвістиці. Автор характеризує вплив американської дескриптивної лінгвістики і французької школи дискурс-аналізу на інтерпретацію поняття у вітчизняному мовознавстві. Такий підхід дає ...
1452870
  Григошкіна Я.В. Текст і дискурс: проблема межі // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 99-108. – ISSN 2077-1932
1452871
  Гаврилова Я. Текст і дискурс: спільне й відмінне // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 49-52


  У статті зроблено спробу розмежувати поняття "текст" і "дискурс", а також досліджено їх спільні та відмінні риси. Проаналізовано основні напрями і підходи до вивчення дискурсу. An effort to subdivide notions "text" and "discourse" has been made in ...
1452872
  Шевченко В.Е. Текст і зображення: види, функції, оформлення : монографія / В.Е. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 223 с. – Бібліогр.: с. 217-223. – ISBN 978-966-439-330-7
1452873
  Горошкевич Н.Є. Текст і його неcприйняття крізь призму психологічних настанов аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 63-65


  Аналізуються причини несприйняття текстів мас-медіа. В основі роздумів авторки лежить теорія Ж. Бодрійяра про симулякри, запровадження яких у мас-медійну практику стало серйозним бар"єром на шляху до адекватного розуміння аудиторією повідомлень ЗМІ. ...
1452874
  Ятчук О.М. Текст інтерактивного телебачення. Загальні напрями розвитку // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 12, липень - грудень. – С. 10-12


  Аналізуються особливості процесу формування видів телевізійного тексту і його комунікативних особливостей, тексти інтерактивного телебачення, форми їх існування та текстуальні стратегії. The article analyses main features of television text ...
1452875
  Колегаева И.М. Текст как единица научной и художественной коммуникации. / И.М. Колегаева. – Одесса, 1991. – 121с.
1452876
  Кандинский Б.С. Текст как интонационная структура : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Кандинский Б.С.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1968. – 15л.
1452877
   Текст как объект комплексного анализа в вузе.. – Л., 1984. – 160с.
1452878
  Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – Москва, 1981. – 139с.
1452879
  Бабайлова Э.Э. Текст как продукт, средство и объект коммуникации при обучении неродному языку : социопсихологические аспекты / Бабайлова Э.Э. ; под ред. А.А. Леонтьева. – Саратов : Саратовский университет, 1987. – 153 с.
1452880
  Чаковская М.С. Текст как сообщение и воздействие / М.С. Чаковская. – М., 1986. – 128с.
1452881
   Текст как явление культуры.. – Новосибирск, 1989. – 194с.
1452882
  Каратаев Г.И. Текст лекции по теме "Основы теории множеств" / Г.И. Каратаев. – Минск, 1976. – 26 с.
1452883
  Жукова Е.Л. Текст лекций по курсу "Атомная и молекулярная спектроскопия" / Е.Л. Жукова. – Ужгород, 1974. – 54 с.
1452884
  Кириллов Н.Н. Текст лекций по курсу "Финансирование и кредитование строительства" / Н.Н. Кириллов. – Л., 1984. – 59с.
1452885
  Каленик В.В. Текст лекций по разделу "Теория механизмов и машин" курса "Прикладная механика" для студ. немеханических специальностей / В.В. Каленик, В.К. Акулич. – Минск, 1983. – 79с.
1452886
  Мацкевич И.П. Текст лекций по теме "Интегральные преобразования" / И.П. Мацкевич, Л.С. Кузнецова. – Минск, 1975. – 16с.
1452887
  Кузнецов А.В. Текст лекций по теме "Линейная алгебра" / А.В. Кузнецов, Д.С. Кузнецова. – Минск, 1976. – 55 с.
1452888
  Петрович В.Д. Текст лекций по теме "Основные методы распознавания экономических объектов" / В.Д. Петрович. – Минск, 1976. – 20с.
1452889
   Текст лекції "Типізація країн світу" з нормативного курсу "Регіональна економічна та соціальна географія світу" для студентів географічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, 1998. – 14 с.
1452890
  Братійчук М.В. Текст лекцій по курсу "Спеціальні методи сучасної астрофізики" / М.В. Братійчук. – Ужгород : Видавництво Ужгородського університету
Ч. 1. – 1975. – 94 с.
1452891
  Гаврилів Т. Текст між культурами = Texts between cultures: Essays on Translation : Перекладознавчі студії / Тимофій Гаврилів. – Київ : Критика, 2005. – 200с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 966-7679-58-6
1452892
  Сікора Г. Текст міста як лінгвістичний феномен // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 122-135. – ISSN 1682-3540
1452893
  Львович А. Текст обэриутов в романе Виктора Пелевина "Числа" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  В статье приведены результаты сравнительного анализа текстов Даниила Хармса и Александра Введенского с текстами Виктора Пелевина "Элегия" и "Числа" на основании образного ряда в произведениях. У статті наведені результати порівняльного аналізу текстів ...
1452894
  Блох М.Я. Текст официального документа (на материале британских и российских документов социальных министерств) / М.Я. Блох, А.С. Костина // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 47-59. – (Филология ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385


  "В статье подвергается критическому дискурс-анализу текст документов британских и российских социальных министерств. В анализе совмещаются два плана анализа: с одной стороны, лингвостроевой, с другой - социальный. Отмечается тенденция к ...
1452895
  Грязин И. Текст права / И. Грязин. – Таллин, 1983. – 187с.
1452896
   Текст Русской правды на основании четырех списков различных редакций / Изд. Н. Калачов. – 3-е изд. (без перемен). – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1881. – VI, 51 с., 3 л. ил. – Загл. обл.: Русская правда. - Конволют. - Пер.: Русские юридические древности / . Т. 1 : Территория и населений / В.И. Сергеевич
1452897
  Котошихин Г.К. Текст сочинения "О России в царствование Алексея Михайловича" гл. 1, 2 и 13, с примечаниями, история памятника, біография автора. – Санкт-Петербург : Изание И. Глазунова, 1891. – 56 с. – (Русская классическая библиотека, изд-мая под ред. А.Н. Чудинова. Пособие при изучении русской лит-ры ; Вып. 4)
1452898
  Любашенко О. Текст та його трансформації як стратегії вербального спілкування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 31-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні стратегії трансформації тексту та правила, за якими вони мають здійснюватися. The main strategies and the rules of the text transformation are studied.
1452899
  Пронкевич О.В. Текст толедо: приклад середньовічного мультикультуралізму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 153-158. – ISBN 966-594-420-7
1452900
  Баюн К.Й. Текст у парадигмі лінгвістичних досліджень (комунікативнопрагматичний аспект) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 418-425


  Розглянуто основні дефініції поняття "текст", підходи до вивчення тексту та текстові категорії. Виявлено комунікативний підхід як один із пріоритетних у лінгвістичному аналізі тексту. Увагу зосереджено на явищі комунікативності, мовленнєвої ситуації, ...
1452901
  Просалова В. Текст у світі текстів Празької літературної школи / Віра Просалова. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2005. – 344с. – ISBN 966-7804-91-7
1452902
  Лемещук Л.В. Текст у світлі новітніх теорій пізнання // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 63-67. – Бібліогр.: Літ.: С. 67; 19 назв
1452903
  Семеног О. Текст у сучасних дослідницьких парадигмах : Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем викладання лінгвістичних, літературознавчих, методичних курсів у м. Суми // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-42
1452904
  Шевченко Л.І. Текст як вербалізована свідомість в експертному аналізі / Л.І. Шевченко, Д.І. Сизонов // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацків [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 41. – С. 8-23. – ISSN 2311-2697
1452905
  Пілішек С. Текст як віддзеркалення множинної етнічної ідентичності( на матеріалі автобіографій Н. Мандели та П. Абрагамса) // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 250-272. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
1452906
  Бацевич Ф.С. Текст як знак: проблеми іконічності // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 37-44. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1452907
  Пономарьова О. Текст як інформаційний носій та виразник сили політичної газетної журналістики: функціонально-комунікативний астект // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 337-343. – Бібліогр.: Літ.: с. 342-343; 23 назв. – ISSN 1729-360Х
1452908
  Овсієнко Л. Текст як об"єкт вивчення лінгвістики й лінгводидактики // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 114-131
1452909
  Сюта Г. Текст як об"єкт пізнання і стрижневе поняття рецептивної естетики та поетики // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 64-76. – ISSN 1682-3540
1452910
  Демкова Т.М. Текст як основна одиниця навчання мови іноземних студентів // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Черноватий Л.М. – Харків, 2018. – Вип. 32. – С. 16-24. – ISSN 2073-4379
1452911
  Нагнибіда Л.С. Текст як основний компонент мистецтвознавчого дискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 74-81
1452912
  Сюта Г. Текст як поняття теорії лінгвосинергетики // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 52-62. – ISSN 0201-419
1452913
  Цуркан М.В. Текст як продукт лінгводидактики у процесі викладання української мови як іноземної у вищій медичній школі // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 93-98. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1452914
  Бігунова С.А. Текст як продукт мовленнєво-творчого процесу / С.А. Бігунова, М.І. Зубілевич // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 53-56. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1452915
  Тарасюк Я. Текст як самоконституювання автора: феномен релігійності в романі Франсуа Моріака "Місця за рангом" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 303-311
1452916
  Павленко Ю.Ю. Текст як сума фотографій: до розуміння минулого через утривалення його в кадрі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 235-240. – ISBN 966-7825-78-7
1452917
  Кусько К. Текст, дискурс, та інтердискурс: функціональна сфера, сутність, прагматика // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 230-234. – ISBN 966-8188-07-1
1452918
  Гаврилів Т. Текст, контекст, інтертекст. Есей про Ельфриде Єлінек // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 27-29
1452919
  Пиотровский Р.Г. Текст, машина, человек / Р.Г. Пиотровский. – Ленинград, 1975. – 327с.
1452920
  Гудзенко О.П. Текст, створений білінгвом : стилістичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 237-240


  Проаналізовано особливості сучасного наукового тексту в контексті правильності добору стилістичних засобів та редагування. Проанализировано особенности современного научного текста в контексте правильности подбора стилистических прийомов и ...
1452921
   Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського
Вип. № 1 : Філологічні науки. – 2017. – 328 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1452922
  Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический аспекты / Н.Д. Зарубина. – Москва : Русский язык, 1981. – 113с.
1452923
   Текст: семантика и структура.. – М., 1983. – 302с.
1452924
  Попов Ю.В. Текст: структура и семантика / Ю.В. Попов, Т.П. Трегубович. – Минск, 1984. – 189с.
1452925
  Таранець В.Г. Тексти "Велесової книги": час написання (фоностатистичний аналіз) / В.Г. Таранець, І.В. Слободцова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 46-53. – (Серія: Філологія ; вип. 6)
1452926
   Тексти актуальної соціально-економічної тематики для поглибленого вивчення німецької мови : Навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2004. – 265c. – На обкл.: Deutschland-heute; До 100-річчя Київського національного економічного університету. – (Aktuelle Texte). – ISBN 966-574-608-1
1452927
  Ісакова Є.П. Тексти англомовних інструкцій в ергономічному аспекті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-22. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Пропонується новий підхід до аналізу лексичної, граматичної та структурної організації тексту, який базується на даних ергономічних досліджень та пов"язаний з когнітивними аспектами розуміння та запам"ятовування інформації. Автор приділяє увагу ...
1452928
  Потапенко С. Тексти англомовних новин: руйнування жанрового канону? // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 64-77. – (Серія філологічна ; вип. 70). – ISSN 2078-5534
1452929
  Величко В.В. Тексти давньокитайською мовою та веньянеи як засоби вивчення історичної граматики та краєзнавства Китаю // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 87-91. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Присвячена проблемі відбору текстів для вивчення історичної граматики китайської мови та краєзнавства Китаю. Розглядаються особливості текстів, що раніше використовувались для досліджень та викладання китайської мови.
1452930
  Натальїн В.П. Тексти для аудіювання англійською мовою в 5-8 класах / В.П. Натальїн. – Київ, 1989. – 158с.
1452931
  Глазова О. Тексти для аудіювання із завданнями для оцінювання результатів мовленнєвої діяльності учнів 5-11 класів за 12-бальною системою // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.1-16. – ISSN 0130-5263
1452932
   Тексти для домашнього читання з німецької мови : для студентів 4 курсу геогр. ф-ту спец. "Міжнародний туризм" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [уклад.: А.Д. Свірчевський]. – Київ : КНУ, 2009. – 103 с. – Текст нім.
1452933
  Єнакієва К.В. Тексти для перекладу з німецької мови / К.В. Єнакієва. – Київ
1. – 1958. – 22с.
1452934
  Єнакієва К.В. Тексти для перекладу з німецької мови / К.В. Єнакієва. – Київ
2. – 1958. – 23с.
1452935
  Бабенко Н.А. Тексти для позакласного читання 10-11 класи загальноосвітніх шкіл / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, 2007. – 112с. – (Англійська мова та література ; Вип. 1). – ISBN 978-966-333-426-4
1452936
  Винницька О.Г. Тексти для практичних вправ на німецькій мові / О.Г. Винницька, М.Д. Михайлишин. – Львів, 1970. – 65с.
1452937
  Кириченко М.П. Тексти для читання з німецької мови : (посібник для студ.-біолог.) / уклала М.П. Кириченко. – Київ : КДУ ім. Т.Г. Шевченко, 1954. – 171 с.. – Пар. тит. л. нім. мов.


  Пар. тит. л. 43 Kiri Kiritschenko, M.Ph. Texte fur den Deutschunterricht. / M.Ph. Kiritschenko. - K., 1954. - 172с. УДК 4Нім(082)
1452938
  Боярська З.М. Тексти для читання з німецької мови / З.М. Боярська. – Київ, 1959. – 120с.
1452939
  Голубнича І.О. Тексти для читання. Тематичні контрольні роботи / І.О. Голубнича. – Харків : Основа, 2009. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 9(81)). – ISBN 978-611-00-0362-9
1452940
  Гетьман З. Тексти з іконічним компонентом як результат креолізації комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-7. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено креолізовані тексти з іконічним компонентом з огляду на екстратекстуальні фактори, які передба-чають їх жанрово-стилістичну класифікацію. Запропоновано класифікацію креолізованих текстів, яка спирається на такі їх ознаки: інформаційні, ...
1452941
  Діброва В.Г. Тексти з назвами і без назв // Кам"яна чума : Повість. Оповідання / М.К. Василенко. – Київ : Молодь, 1990. – С. 104-218. – (Перша книжка прозаїка)
1452942
  Фроляк Л.Д. Тексти з Підляшшя як джерело діалектологічних досліджень // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 61-65. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
1452943
   Тексти за фахом для читання та перекладу з словником.. – К., 1965. – 45с.
1452944
  Грицик Л. Тексти і контексти Миколи Ільницького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 31 грудня (№ 26)
1452945
  Грабович Г.Г. Тексти і маски = Text and masks / Григорій Грабович. – Київ : Критика, 2005. – 310 с. – ISBN 966-7679-59-4
1452946
  Грабович Г. Тексти і перспективи. Фрагменти // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 36-39
1452947
  Шуляков І.М. Тексти культури в діалоговій концепції М. Бахтіна та В. Біблера // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 142-149. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
1452948
  Анісімова В.Б. Тексти лекцій з плоскої задачі теорії пружності / В.Б. Анісімова ; М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Каф. теорії пружності. – Київ, 1971. – 137 с. : іл., черт. – Бібліогр.: с. 134-135


  Курс складається з 4-х глав: 1.Основні співвідношення плоскої задачі теорії пружності та основні граничні задачі. 2.Напівобернений метод Сен-Венана розв"язку граничних задач плоскої теорії пружності. 3.Методи функцій комплексної змінної. 4.Метод ...
1452949
  Анісімова В.Б. Тексти лекцій з плоскої задачі теорії пружності / В.Б. Анісімова; МВ і ССО УРСР. КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1971. – 137 с.


  Курс складається з 4-х глав: 1.Основні співвідношення плоскої задачі теорії пружності та основні граничні задачі. 2.Напівобернений метод Сен-Венана розв"язку граничних задач плоскої теорії пружності. 3.Методи функцій комплексної змінної. 4.Метод ...
1452950
  Ломоносова К.С. Тексти малої форми як репрезентант медіаінтересів аудиторії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті проаналізовано особливості й характеристики текстів малої форми та їх роль у формуван ні інтересів, поглядів і вподобань аудиторії. The article analyses the features and specifications of texts of small form and their role in shaping of the ...
1452951
  Мельничук О.П. Тексти Мелетія Смотрицького як об"єкт історико-мовного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 67-71


  У статті проаналізовано тексти Мелетія Смотрицького в широкому лінгвокультурологічному аспекті XVII ст., на основі чого можливе дослідження зміни поглядів автора та його мовленнєвої поведінки. В статье проанализировано тексты Мелетия Смотрицкого в ...
1452952
  Серажим К. Тексти міркування і тексти-докази: семантичне та стилістичне розмежування // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 87-99
1452953
  Охріменко О.А. Тексти податкового законодавства Федеративної Республіки Німеччини в композиційному, лексико-семантичному та комунікативно-прагматичному висвітленні : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Охріменко Олена Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1452954
  Турукало Т.Б. Тексти постмодерної літератури в шкільному вивченні // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 26 (210). – С.13-19
1452955
  Колісник М.І. Тексти Старого Заповіту як джерело ідей християнського місіонерства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 36-37
1452956
  Возняк Тарас Тексти та переклади / Возняк Тарас. – Харків : Фолио, 1998. – 667с. – (Українська культура ХХ століття). – ISBN 966-03-0382-3
1452957
  Висоцька Н.О. Тексти та/або контексти: динаміка аналітичних стратегій у літературознавчій думці США // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 5 (180). – С. 5-11
1452958
  Шуляк С.А. Тексти українських народних замовлянь: номінації валідонімів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 64-69. – ISSN 2522-493X
1452959
  Чорна М. Тексти української народної картини "Козак-Мамай" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 126-131
1452960
  Клименко Н.Б. Тексти як джерело вивчення та збереження українських східностепових говірок Донеччини // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 162-167. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Східностепові говірки Донеччини належать до новостворених говірок південно-східного наріччя й виникли внаслідок пізнього заселення й дозаселення, яке найбільш інтенсивно відбувалося в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. Більшість переселенців були ...
1452961
  Капіца Ю.М. Тексти, музика, зображення, що створюються штучним інтелектом: до визначення моделі правової охорони // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (36). – C. 45-54. – ISSN 2616-6798
1452962
   Тексти. Антологія прози. – Київ : Смолоскип, 1995. – 308 с. – (Творча асоц. " 500 "). – ISBN 0-914834-10-Х
1452963
  Чумакова Ю.П. Текстильная лексика говоров района "Богословщина" Рязанской области .(Семант., диалектол. и этимол. характеристика) : Автореф... канд. филол.наук: / Чумакова Ю.П.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 20л.
1452964
  Зубчанинов В.В. Текстильная промышленность капиталистических стран / В.В. Зубчанинов. – М., 1962. – 415с.
1452965
  Прохоров Г. Текстильная промышленность Китайской Народной Республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Прохоров Г.; Мин. внешней торговли СССР. Всесоюз. Акад. внешней торговли. – Москва, 1952. – 16 л.
1452966
  Мещалин И.В. Текстильная промышленность крестьян Московской губернии в XVIII и первой половине ХІХ века / И.В. Мещалин. – Москва-Ленинград, 1950. – 260с.
1452967
  Бурцев Г.В. Текстильная промышленность Московской и Владимирской губерний в 30-50-е годы XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: / Бурцев Г. В.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 19 с.
1452968
  Корнеев А.М. Текстильная промышленность СССР и пути ее развития. / А.М. Корнеев. – М., 1957. – 364с.
1452969
  Красько Н. Текстильні вироби в поховальній обрядовості болгар України та метрополії (компаративні студії) // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 40-46. – ISSN 0130-6936
1452970
   Текстильное искусство сефевидского Ирана.. – М., 1980. – 23с.
1452971
  Коварский Б.Н. Текстильное сырье на мировом рынке / Б.Н. Коварский. – М, 1923. – 125с.
1452972
  Костромин Г.Р. Текстильные волокна. Мировой капиталистич. рынок. Обзор. / Г.Р. Костромин, Н.Н. Новикова. – М., 1954. – 59с.
1452973
  Орлова Н.Г. Текстильные изделия в общественном интерьере / Н.Г. Орлова. – М., 1988. – 73с.
1452974
  Мирейский В.И. Текстильные товары. / В.И. Мирейский. – М., 1985. – 224с.
1452975
  Мирейский В.И. Текстильные товары: Товароведение. / В.И. Мирейский. – 3-е изд., перераб. – М., 1980. – 216с.
1452976
  Френкель Я.А. Текстильный городок / Я.А. Френкель, М.И. Танич. – Москва, 1964. – 108с.
1452977
  Тюрин И.И. Текстильный край. / И.И. Тюрин. – Иваново, 1948. – 206с.
1452978
  Романов Ф.А. Текстильщики Московской области в годы гражданской войны / Ф.А. Романов. – М., 1939. – 144с.
1452979
  Клочек Г. Текстова інформативність у Григора Тютюнника: діамантова щільність (Аналіз одного речення з оповідання "Син приїхав") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 5 (710). – C. 38-42. – ISSN 0130-5263
1452980
  Дебейко О.В. Текстова категорія інтегративності як фактор диференціації функціональних стилів у японській мові (на матеріалі текстів офіційно-ділового та епістолярного стилів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-18. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  На матеріалі японських текстів офіційно-ділового та епістолярного стилів досліджувалася проблема релевантності текстової категорії інтегративності як маркера функціонального стилю. Схеми розподілу типів інтегративності є диференційними ознаками ...
1452981
  Швець Г. Текстова категорія інфомативності у лінгводидактичному аспекті // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – C. 194-208. – ISSN 2078-5119


  Окреслено різні підходи до розуміння текстової категорії інформативності. Проаналізовано характер інформації у деяких текстах, що пропонуються для читання іноземним студентам. Схарактеризовано завдання, спрямовані на розвиток умінь читачів-інофонів ...
1452982
  Мойсей А. Текстова категорія подієвості у щоденнику-хроніці Iвана Бажанського "Війна" / А. Мойсей, Ю. Руснак // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 17-21. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896


  Актуальність наукової розвідки зумовлена потребою філософсько-гуманітарного осмислення щоденника-хроніки буковинського педагога та письменника І. Бажанського “Війна”. Дослідження текстових особливостей жанру щоденника-хроніки потребує комплексного ...
1452983
  Дебейко О.В. Текстова компресія та еліпсис як засоби текстової когезії в японській мові // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-37. – (Східні мови та літератури ; № 2)


  Виходячи із засад текстової лінгвістики, на матеріалі японської мови досліджувалося явище інтегративності тексту, а саме, його складова - текстова когезія, засобами формування якої є еліпсис та текстова компресія виконують не тільки стилістичну, а й ...
1452984
  Чистяк Д. Текстова концептосфера у поетиці Ш. Ван Лерберга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 45-48. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі поетичних текстів класика бельгійської літератури Ш. Ван Лерберга досліджено основні міфопоетичні та концептуальні моделі його авторської картини світу. Виявлено різні аспекти контамінації античної та біблійної міфопоетичних парадигм, що ...
1452985
  Криворученко С.В. Текстова модальність як сюжетотворчий чинник художнього дискурсу (на матеріалі новел В. Дрозда "Листи з фронту", "Парость") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 217-222
1452986
  Mykhalchenko M. Текстова оцінна градація: суб"єктивний і об"єктивний компоненти // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 142-148. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1452987
  Парасін Н.Д. Текстова реалізація колірної семантики (на матеріалі поетичної мови Т. Шевченка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 528-535. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
1452988
  Гаврилюк О.О. Текстова трансляція як нова форма спортивного репортажу (на матеріалі англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гаврилюк Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 288 л. – Додатки: л. 249-288. – Бібліогр.: л. 203-248
1452989
  Гаврилюк О.О. Текстова трансляція як нова форма спортивного репортажу (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гаврилюк Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1452990
  Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации / Т.М. Дридзе. – М., 1984. – 268с.
1452991
  Гогулан Мария Васильевна Текстовая значимость фразеологических единиц в художественном произведении (на мат. современ. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гогулан Мария Васильевна; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1988. – 24л.
1452992
  Мамина Р.И. Текстовая культура в условиях современной информационной цивилизации / Р.И. Мамина, Л.С. Московчук // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 4. – С. 3-8. – ISSN 1815-3186


  Представлена краткая история понятий "клиповая культура" и "клиповое мышление", обозначены и проанализированы основные теоретические и практические проблемы, возникающие из-за распространения клипового мышления в сферах образования и культуры. ...
1452993
  Галынская Елена Алексеевна Текстовая семантика испанских наречий в функции самостоятельной диалогической реплики в сопоставлении с русским языком : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05, 10.02.19 / Галынская Елена Алексеевна; Мосгос. лингвистический университет. – М., 1991. – 26л.
1452994
  Шуляк С.А. Текстове обрамлення українських замовлянь // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 310-316


  У статті досліджено функціонування зачинів і закріпок як елементів текстового обрамлення українських замовлянь. Проаналізовано конструкції, які виступають у ролі зачинів та закріпок. З"ясовано специфіку вживання символічно-образної мови замовлянь та ...
1452995
  Видоески Б. Текстови од диjалектите на македонскиот jазик / Божидар Видоески ; Ин-т за макед. jаз. "Крсте Мисирков". – Скопje, 2000. – 442, [1] с., [1] л. карта. – ISBN 9989-640-18-1
1452996
  Наєнко Г. Текстовий дейксис у "Палінодії" Захарії Копистенського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 26-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Розгляд функцій маркерів проспекції, ретроспекції, делімітації в системі засобів зв"язності тексту "Палінодії" Захарії Копистенського (1618-1621) дає змогу вказати на специфіку організації полемічного тексту як власне наукового. Описано лексичні та ...
1452997
  Каратєєва Г. Текстовий концепт-константа "подорож": просторові параметри (на матеріалі творів Ле Клезіо) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 159-164. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1452998
  Каратєєва Г. Текстовий концепт-константа (вертикальна) подорож як відлуння фізичного стану персонажу (по матеріалам творів Ле Клезіо) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 102-107. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1452999
  Логвиненко М.І. Текстовий концепт дитинство в прозі Еріка-Еммануеля Шмітта: досвід лінгвокогнітивного аналізу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 112-119
1453000
  Демська О. Текстовий корпус: ідея іншої форми / Орися Демська ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2011. – 282, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 240-256 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2410-20-4
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,