Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>
1444001
  Петренко-Лисак "Урбанавти" й "урбаноїди": два типи міської ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 164. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Популярна сьогодні урбаністична теза мовить, що місто - це не місце чи простір, де живуть люди, але це спосіб співіснування людей. За увесь час поступу і становлення урбаністичних студій аналітики, архтектори, суспільствознавці здійснювали спроби ...
1444002
  Хохель Д.Ю. "Уріж та його духи" Галини Пагутяк у світлі ідей Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 249-253. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
1444003
  Корніюк В. "Уроджені таланти з провінції" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2013. – № 21 (354). – С. 58-59 : фото


  Спогади, випускника Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, про професора та завідувача кафедри історії журналістики, теорії і практики радянської преси, літератури і журналістики - Бабишкіна Олега Кіндратовича.
1444004
  Базанов П. "Уродины" свирепые и зловредные, или Сказ о том, как эмигрантский журнал "Родина" на Москву атомную бомбу бросить предлагал и Юрия Гагарина расстрелять // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 140-144. – ISSN 0235-7089


  В русском зарубежье среди огромного множества названий периодических изданий часто встречается в различных вариантах и слово "Родина". В то же время только два журнала связаны с деятельностью братьев Ивана и Бориса Солоневичей.
1444005
  Шостак О.Д. "Урок співу" художника Олександра Ріццоні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 15. – ISSN 2518-7104
1444006
  Тимошенко О. "Урок фізкультури передусім має мати оздоровчий характер". Фізичне виховання, спорт і здоров"я: як ці три складові поєднують на відповідному факультеті Національного педуніверситету імені Драгоманова / бесіду вела Т. Урись // Україна молода. – Київ, 2020. – 17 березня (№ 29)


  Враховуючи актуальність підготовки висококваліфікованих фахівців фізичного виховання і спорту та їх значущу роль у забезпеченні ефективного функціонування освіти, суспільства і держави загалом, у Національному педагогічному університеті імені М. П. ...
1444007
  Ім Йон Сан [Урок зі створення вікіпроекту на тему "Корея в Україні"] // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 40-61
1444008
   Урал-Батыр. – Уфа, 1977. – 208 с.
1444009
   Урал-Батыр. – Уфа, 1981. – 160с.
1444010
   Урал-река : [песни, стихи : поэтич. антология / сост. и авт. предисл. М.М. Чумаков]. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985. – 87 с. – Миниатюрное издание в футляре
1444011
  Славин Л.И. Уралец / Л.И. Славин. – Москва-Л., 1945. – 31с.
1444012
  Ефимова Т.И. Уралмашевцы / Т.И. Ефимова. – Свердловск, 1982. – 304с.
1444013
   Урало-алтаистика. – Новосибирск, 1985. – 217с.
1444014
  Сагалаев А.М. Урало-алтайская мифология: Символ и архипит. / А.М. Сагалаев. – Новосибирск, 1991. – 152с.
1444015
  Губкин И.М. Урало-Волжская нефтеносная область / И.М. Губкин. – М-Л, 1940. – 118с.
1444016
  Подгорный М.Э. Урало-Кузбасс / М.Э. Подгорный. – М-Л, 1931. – 120с.
1444017
  Матушкин П.Г. Урало-Кузбасс. Борьба Коммунистической партии за создание второй угольно-металлургической базы СССР. / П.Г. Матушкин. – Челябинск, 1966. – 424с.
1444018
  Федорович И.И. Урало-кузнецкая проблема. / И.И. Федорович. – М.-Л., 1926. – 96с.
1444019
   Урало-Кузнецкий комбинат. – Л., 1931. – 126с.
1444020
   Урало-Кузнецкий комбинат : сборник статей : Гос. соц.-экономическое изд-во, 1931. – 206 с.
1444021
  Хавін А.Ф. Урало-кузнецький комбінат / А.Ф. Хавін. – Х., 1932. – 27с.
1444022
  Трофимук А.А. Урало-Поволжье - новая нефтяная база СССР.. / А.А. Трофимук. – М., 1957. – 183с.
1444023
  Петрушевский Б.А. Урало-Сибирская эпигерцинская платформа и Тянь-Шань : (история развития в мезозойское и кайнозойское время и вопросы сейсмичности) / Б.А. Петрушевский. – Москва : АН СССР, 1955. – 552с.
1444024
  Шаукенбаев Т.Ш. Урало-Эмбенский нефтегазоносный район : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Шаукенбаев Т.Ш. – Алма-Ата, 1961. – 52 с. – Бібліогр. : с. 51-52
1444025
  Епифанский А. Урало - Кузбасс / А. Епифанский. – Ленинград : Лен.обл.изд-во, 1931. – 68с.
1444026
  Митин М.Г. Уралплан, его роль в социалистическом строительстве : Автореф... канд. эконом.наук: / Митин М.Г.; Всес. заочный финансово-экономич. ин-т. – М., 1965. – 17л.
1444027
  Храмцов А.И. Уральская баллада. / А.И. Храмцов. – М., 1976. – 314с.
1444028
  Галин М. Уральская быль / М. Галин. – М.-Л., 1928. – 230с.
1444029
   Уральская величальная : советский фольклор народов Урала / [сост. И. Зырянов, худож. М. Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1972. – 207 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1444030
   Уральская весна. – Челябинск, 1958. – 80с.
1444031
  Латохин К. Уральская кочегарка / К. Латохин, С. Пуцилло. – Молотов, 1949. – 108с.
1444032
  Радкевич В.И. Уральская лирика / В.И. Радкевич. – Пермь, 1968. – 167с.
1444033
  Радкевич В.И. Уральская лирика / В.И. Радкевич. – Пермь, 1982. – 95с.
1444034
  Константинов О.А. Уральская область / О.А. Константинов; Экономическая география СССР по районам ; под ред. М.Б. Вольфа и Г.А. Мебуса. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 206 с. + 5 карт
1444035
   Уральская область и Башкирская АССР. – Москва ; Ленинград : Московский рабочий, 1928. – 160 с.
1444036
  Покровский В.В. Уральская организация ВКП(б) в борьбе за социалистическую индустриализацию страны (1926-1929 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Покровский В.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра марксизма-ленинизма. – Свердловск, 1953. – 19 с.
1444037
  Чуфаров В.Г. Уральская партийная организация в борьбе за развитие народного образования в годы восстановления народного хозяйства (1920-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чуфаров В.Г.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1960. – 15л.
1444038
  Плотичкин В.А. Уральская партийная организация в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Плотичкин В.А.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 15 с.
1444039
  Пилипенко М.М. Уральская рябина / М.М. Пилипенко. – Х., 1969. – 63с.
1444040
  Пилипенко М.М. Уральская рябинушка / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1961. – 135с.
1444041
  Пилипенко М.М. Уральская рябинушка / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1966. – 139с.
1444042
  Пилипенко М.М. Уральская рябинушка / М.М. Пилипенко. – Свердловск, 1972. – 87с.
1444043
  Пантелеев А.В. Уральская симфония. Альбом / А.В. Пантелеев. – Москва, 1976. – 4с.
1444044
  Гарин С.С. Уральская скрипка / С.С. Гарин, 1963. – 76 с.
1444045
  Письменный А.Г. Уральская сторона / А.Г. Письменный. – Свердловск : Свердловское ОГИЗ, 1948. – 175 с.
1444046
  Перевалов В.В. Уральская школа теории государства и права // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 127-137. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1444047
  Никитин А.Г. Уральская явка / А.Г. Никитин. – Пермь, 1976. – 156 с.
1444048
   Уральские "Бирюковские чтения". – Челябинск, 1974. – 102с.
1444049
  Евдокимов Л.А. Уральские большевики в борьбе за земельные комитеты и проведение первых аграрных преобразований. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Евдокимов Л.А.; Уральск.гос.ун-т. – Свердоловск, 1973. – 26л.
1444050
   Уральские большевистские организации в период подготовки и проведения Великой Октябрськой социалистической революции. – Челябинск, 1946. – 51с.
1444051
  Бажов П.П. Уральские были / П.П. Бажов. – Свердловск, 1951. – 248с.
1444052
  Пермяк Е.А. Уральские записки / Е.А. Пермяк, 1943
1444053
  Гибалин Б. Уральские зори / Б. Гибалин. – Свердловск, 1957. – 24с.
1444054
  Тальская О.С. Уральские и сибирские монеты / О.С. Тальская. – Свердловск, 1959. – 44с.
1444055
  Яхнина Юлия Семеновна Уральские книжные памятники: каталогизация и библиографирование // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 21-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Важным направлением в деятельности Регионального центра по работе с книжными памятниками Челябинской области (РЦКП) является научно-исследовательская деятельность по выявлению, изучению и библиографированию книжных памятников в фонде редких книг.
1444056
  Яхнина Юлия Семеновна Уральские книжные памятники: каталогизация и библиографирование // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 21-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Важным направлением в деятельности Регионального центра по работе с книжными памятниками Челябинской области (РЦКП) является научно-исследовательская деятельность по выявлению, изучению и библиографированию книжных памятников в фонде редких книг.
1444057
  Трубицын В.А. Уральские мелодии. / В.А. Трубицын. – Уфа, 1964. – 111с.
1444058
  Зайцев С И. Уральские народные песни / С И. Зайцев, . – Челябинск, 1969. – 126с.
1444059
  Курочкин Ю.М. Уральские находки / Ю.М. Курочкин. – Свердловск, 1982. – 271с.
1444060
  Мордовская Л.Н. Уральские партийные организации в борьбе за осущестлвение ленинских идей электрификации (1921-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Мордовская Л.Н.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 20л.
1444061
   Уральские парторганизации в борьбе за развитие прмоышленности. – Свердловск, 1978. – 152с.
1444062
  Домашников Б.Ф. Уральские пейзажи / Б.Ф. Домашников. – Москва, 1974. – 7с.
1444063
   Уральские песни. – Свердловск, 1981. – 144с.
1444064
  Копысова К.С. Уральские песни и предания. / К.С. Копысова. – 2-е изд., испр. и доп. – Свердловск, 1964. – 83с.
1444065
  Копысова К.С. Уральские песни и сказания. / К.С. Копысова. – Свердловск, 1947. – 52с.
1444066
  Лобанов Ю.Е. Уральские пещеры / Ю.Е. Лобанов. – Свердловск, 1979. – 174с.
1444067
  Федоров Е.А. Уральские повести / Е.А. Федоров. – Молотов, 1949. – 367с.
1444068
  Федоров Е.А. Уральские повести / Е.А. Федоров. – Л., 1954. – 439с.
1444069
  Мурзиди К.Г. Уральские подарки / К.Г. Мурзиди. – Свердловск, 1943. – 40с.
1444070
  Лазарев А.И. Уральские посиделки. / А.И. Лазарев. – Челябинск, 1977. – 158с.
1444071
   Уральские пословицы и поговорки / [сост. И. Зацев ; под. ред. А.И. Лазарева]. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1978. – 95 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1444072
  Рябинин Б.С. Уральские путешествия / Б.С. Рябинин. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд., 1967. – 280с.
1444073
  Мамин-Сибиряк Уральские рассказы / Мамин-Сибиряк. – Рига, 1950. – 152с.
1444074
  Мамин-Сибиряк Уральские рассказы / Мамин-Сибиряк. – Свердловск
1. – 1983. – 428с.
1444075
  Мамин-Сибиряк Уральские рассказы / Мамин-Сибиряк. – Свердловск
2. – 1983. – 448с.
1444076
  Гайдар А.П. Уральские рассказы и повести / А.П. Гайдар. – Пермь, 1983. – 279с.
1444077
  Пермяк Е.А. Уральские романы / Е.А. Пермяк. – Свердловск, 1971. – 468с.
1444078
  Семенов В.Б. Уральские самоцветы / В.Б. Семенов, И.М. Шакинко. – 2-е изд. – Свердловск, 1982. – 285с.
1444079
  Бажов П.П. Уральские сказки / П.П. Бажов. – М.-Л., 1945. – 166с.
1444080
  Власова С.К. Уральские сказы / С.К. Власова. – Челябинск, 1958. – 36с.
1444081
  Бажов П.П. Уральские сказы / П.П. Бажов. – М., 1965. – 382с.
1444082
  Бажов П.П. Уральские сказы / П.П. Бажов. – М., 1970. – 384с.
1444083
  Бажов П.П. Уральские сказы / П.П. Бажов. – Челябинск, 1973. – 392с.
1444084
  Бажов П.П. Уральские сказы / П.П. Бажов. – Сыктывкар, 1980. – 439с.
1444085
  Бажов П.П. Уральские сказы / П.П. Бажов. – Переизд. – Москва, 1980. – 382с.
1444086
  Бажов П.П. Уральские сказы / П.П. Бажов. – Москва : Советская Россия, 1987. – 352 с.
1444087
  Бажов П.П. Уральские сказы / П.П. Бажов. – М., 1988. – 478с.
1444088
  Бажов П.П. Уральские сказы о немцах / П.П. Бажов. – Челябинск, 1944. – 64с.
1444089
   Уральские социологические чтения. – Уфа, 1984. – 294 с.
1444090
   Уральские социологические чтения. – Уфа, 1984. – 294с.
1444091
  Мурзиди К.Г. Уральские стихи / К.Г. Мурзиди. – Москва, 1974. – 207с.
1444092
  Шарц А.К. Уральские техники-изобретатели / А.К. Шарц. – Молотов, 1950. – 64с.
1444093
  Есипов Владимир Уральские ухабы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 134-135 : фото. – ISSN 1029-5828
1444094
   Уральские хороводы : хороводные песни о любви и о семейной жизни / записал и составил И.В. Зырянов ; худож. М.В. Тарасова. – Пермь : Кн. изд-во, 1980. – 254 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1444095
   Уральские частушки / [сост. П. Галкин и Н. Куштум]. – Свердловск : Кн. изд-во, 1963. – 108 с. : ил. – Миниатюрное издание
1444096
   Уральские частушки. – Свердловск, 1979. – 109с.
1444097
  Зырянов И.В. Уральские частушки о любви / И.В. Зырянов. – Пермь, 1966. – 192с.
1444098
  Зырянов И.В. Уральские частушки о любви / составитель И.В. Зырянов. – Пермь : Кн. изд-во, 1967. – 224 с. : ил. – На обл. сост. не указ. - Миниатюрное издание в суперобл.
1444099
  Хайду П. Уральские языки и народы / П. Хайду. – М., 1985. – 430с.
1444100
   Уральский библиофил. – Свердловск, 1984. – 191с.
1444101
   Уральский библиофил. – Пермь, 1987. – 200с.
1444102
   Уральский библиофил. – Челябинск, 1989. – 288с.
1444103
  Барадулин В.А. Уральский букет / В.А. Барадулин. – Свердловск, 1987. – 126с.
1444104
   Уральский вечер. – Челябинск, 1965. – 80с.
1444105
  Реутов И.Т. Уральский влкда. / И.Т. Реутов. – М., 1959. – 447с.
1444106
  Курочкин Ю.М. Уральский вояж поэта / Ю.М. Курочкин. – Челябинск, 1988. – 139 с.
1444107
  Пронин Л.А. Уральский геологический музей. / Л.А. Пронин. – Свердловск, 1985. – 282с.
1444108
   Уральский государственный университет. – Свердловск : Средне-Уральское книжное издательство, 1980. – 158, [1] с.
1444109
   Уральский индустриальный институт им.С.М.Кирова : Справ. для поступ-х. – Свердловск; Москва, 1947. – 190с.
1444110
  Семенов В.Б. Уральский камнерез / В.Б. Семенов. – Пермь, 1981. – 197с.
1444111
   Уральский месяцесов. – Челябинск, 1991. – 383с.
1444112
  Аношкин М.П. Уральский парень : повесть / М.П. Аношкин. – Челябинск : Книжное изд-во, 1960. – 158 с. : ил.
1444113
  Прямков А.В. Уральский писатель Гр.Белорецкий / А.В. Прямков. – М., 1957. – 60с.
1444114
  Будрина А.Г. Уральский плакат времен гражданской войны. / А.Г. Будрина. – Пермь, 1968. – 96с.
1444115
   Уральский политехнический институт за 40 лет. – Свердловск, 1962. – 216с.
1444116
   Уральский политехнический институт им.С.М.Кирова, 1920-1970 : Истор. очерк. – Свердловск, 1970. – 404с.
1444117
   Уральский политехнический институт имени С.М Кирова. – Свердловск, 1961. – 32с.
1444118
   Уральский рабочий. 1907-1967. – Свердловск, 1967. – 98с.
1444119
   Уральский регион: проблемы и перспективы развития. – Москва : Наука, 1991. – 219с.
1444120
  Котов А.А. Уральский самоцвет / А.А. Котов. – М, 1980. – 271с.
1444121
  Коростелева В. Уральский самоцвет = К 135-летию со дня рождения П.П. Бажова // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 1. – С. 263-266. – ISSN 0027-8238
1444122
  Котов А.А. Уральский самоцвет. / А.А. Котов. – М, 1977. – 480с.
1444123
   Уральский селенит [Електронний ресурс] : и более мягкой нежности. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 56 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска. – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. Русское камнерезное искусство славится мновековой историей, а со второй половины 19 в. на Урале возник новый промысел - художественная ...
1444124
  Водопьянов М.В. Уральский сокол / М.В. Водопьянов. – Москва, 1964. – 95с.
1444125
  Богословский П.С. Уральский список "Горя от ума" 1829-1831гг. / П.С. Богословский. – Пермь, 1929. – 24 с.
1444126
  Путилов Б.А. Уральский триптих: Худож.-докум. повести. / Б.А. Путилов. – Свердловск, 1986. – 490с.
1444127
   Уральский учебно-опытный есхоз. – Свердловск, 1950. – 88с.
1444128
  Китайник М.Г. Уральский фольклор / М.Г. Китайник. – Свердловск, 1949. – с.
1444129
  Рыбинцев И.В. Уральский художественный очерк / И.В. Рыбинцев. – Челябинск, 1968. – 64с.
1444130
  Свисткова А.М. Уральский экономический район : курс лекций / МВиССО РСФСР ; Пермский ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. А.М. Горького ; А.М. Свисткова, М.Н. Степанов, М.Д. Шарыгин ; [отв. ред. Г.Г. Макарова]. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 1976. – 83 с.
1444131
  Мальковский Ф.С. Уральский ярус на территории Татарской АССР : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Мальковский Ф.С.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1444132
  Юшкин Н.П. Уральскими маршрутами / Н.П. Юшкин. – Сыктывкар, 1985. – 134с.
1444133
  Юшкин Н.П. Уральско-Новоземельская флюоритоносная провинция / Н.П. Юшкин. – Л., 1982. – 220с.
1444134
   Уральское краеведение. – Свердловск, 1928. – 250с.
1444135
  Мурзиди К.Г. Уральское солнце / К.Г. Мурзиди. – Ленинград, 1946. – 104с.
1444136
   Уральскому топографо-маркшейдерскому предприятию - 40 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 2-4 : фото. – ISSN 0016-7126
1444137
   Уральскому университету - 70 лет. – Свердловск, 1990. – 219с.
1444138
   Уральскские частушки. – Челябинск, 1954. – 24с.
1444139
  Чесноков Н.Г. Уральску 350 лет / Н.Г. Чесноков. – Алма-Ата, 1963. – 166с.
1444140
  Первенцев А.А. Уральцы / А.А. Первенцев. – М, 1971. – 96с.
1444141
  Матвеев Л.В. Уран-232 и его влияние на радиационную обстановку в ядерном топливном цикле / Л.В. Матвеев, Э.М. Центер. – М., 1985. – 72с.
1444142
  Чердынцев В.В. Уран-234 / В.В. Чердынцев. – Москва : Атомиздат, 1969. – 308с.
1444143
   Уран-свинцева геохронологія порід калій-уранової формації Інгульського мегаблоку Українського щита / Л.М. Степанюк, Т.І. Довбуш, С.М. Бондарено, В.О. Сьомка, О.В. Грінченко, С.Є. Скуратівський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 55-63. – ISSN 0204-3548
1444144
   Уран-свинцева ізотопна геохронологія гранітоїдів Бердичівського типу Побужжя (Український щит) / Л.М. Степанюк, О.М. Пономаренко, К.В. Петриченко, С.І. Курило, Т.І. Довбуш, С.А. Сергеєв, М.В. Родіонов // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 51-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0204-3548
1444145
   Уран-свинцевий вік монацитів біотитових гнейсів Середнього Побужжя Українського щита / Л.М. Степанюк, Т.І. Довбуш, С.І. Курило, О.В. Зюльцле, Т.Б. Яськевич // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 46-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-2396
1444146
   Уран-свинцевий ізотопний вік за цирконом Капітанського масиву (Середнє Побужжя, Український щит) / Л.М. Степанюк, О.Б. Бобров, С.І. Курило, С.А. Сергєєв, О.М. Ларіонов // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – С. 27-31 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-721X
1444147
  Бибикова Е.В. Уран-свинцовая геохронология ранних этапов развития древних щитов. / Е.В. Бибикова. – Москва : Наука, 1989. – 177с.
1444148
  Черносвитов Ю.Л. Уран / Ю.Л. Черносвитов. – М, 1959. – 67с.
1444149
  Зарудний М.Я. Уран : роман / М.Я. Зарудний. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 361 с.
1444150
  Зарудный М.Я. Уран / М.Я. Зарудный. – Москва, 1974. – 343с.
1444151
  Кравченко С.М. Уран в базальтах и долеритах по данным f-радиографии / С.М. Кравченко, И.Г. Берзина. – М., 1975. – 119с.
1444152
   Уран в древниг конгломератах. – М., 1963. – 188с.
1444153
  Батурин Г.Н. Уран в современном морском осадкообразовании / Г.Н. Батурин. – Москва : Атомиздат, 1975. – 152с.
1444154
   Уран и бериллий. Проблема выведения из оргавнизма. – Москва : Атомиздат, 1976. – 216с.
1444155
  Неручев С.Г. Уран и жизнь в истории Земли. / С.Г. Неручев. – Л., 1982. – 208с.
1444156
  Тейфель В.Г. Уран и Нептун - далекие планеты-гиганты / В.Г. Тейфель. – Москва : Знание, 1982. – 64 с.
1444157
  Смыслов А.А. Уран и торий в земной коре / А.А. Смыслов. – Ленинград : Недра, 1974. – 231с.
1444158
  Савинова И.Б. Уран и торий в минералах гранитодидов Среднего Казахстана : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.02 / Савинова И. Б.; МВССО РСФСР, ЛГУ. – Л., 1974. – 26л.
1444159
  Митропольский А.С. Уран и торий в эволюции земной коры южной части Алтае-Саянской складчатой области / А.С. Митропольский. – Москва : Наука, 1979. – 220с.
1444160
  Пеньков В.Ф. Уран и углеводороды. / В.Ф. Пеньков. – М, 1989. – 143с.
1444161
  Михальченко І.І. Уран і торій в альбітитах Новоолексіївського рудопрояву, Український щит // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 85-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 0204-3548


  Стаття присвячена юбілею видатного вченого, доктору геологічних наук, професору, лауреату Державної премії УРСР у галузі науки та техніки.
1444162
  Михальченко І.І. Уран і торій у рудних альбітитах глибоких горизонтів Ватутінського родовища (Український щит) / І.І. Михальченко, Б.Н. Іванов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 31-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
1444163
  Михальченко І.І. Уран і торій у Русько-Полянських рідкіснометалевих гранітах (Корсунь-Новомиргородський плутон, Український щит) / І.І. Михальченко, О.В. Заяць, О.В. Андреєв // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 35-46. – ISSN 2224-6487
1444164
   Уран методы его определения. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Атомихдат, 1964. – 503 с. : ил.
1444165
  Маскалевич І. Уран проміжного поділу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 9


  "Уран - елемент, який ділиться, що дуже близько серцю українського бізнесмена. Але за процесом "поділу" не слід забувати - для його видобутку потрібні не схеми, а інвестиції. Бажано, реальні. Про нарощування видобутку урану говорили всі без винятку ...
1444166
   Уран, методы его определения. – М., 1960. – 263с.
1444167
  Купцов В.М. Уран, торий и продукты их распада в вулканических процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Купцов В.М.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – М., 1969. – 22л.
1444168
  Березникова И.А. Уранаты кальция, стронция и бария. : Автореф... Канд.хим.наук: / Березникова И.А.; Моск.гос. ун-т. – М, 1965. – 8л.
1444169
  Липилина И.И. Уранил и его соединения. / И.И. Липилина. – М., 1959. – 316с.
1444170
  Володько Л.В. Ураниловые соединения: Спектры, строение / Л.В. Володько. – Минск : Издательство Белорусского университета
Т. 1. – 1981. – 431 с.
1444171
   Урания.Тютчевский альманах.1803-1928. – Ленинград : ПРИБОЙ, 1928. – 314 с.
1444172
  Сидорчук В. Уранова мінералізація в пегматитах Регібатського щита (терейн Тазіаст-Тіджіріт), Мавританія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 64-68. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Мавританія стає одним із головних стратегічних об"єктів Західної Африки для пошуків нових родовищ корисних копалин. На даний час на території країни за участі іноземних компаній ведеться активна розвідка таких корисних копалин, як залізо, мідь, золото, ...
1444173
  Дымков Ю.М. Урановая минерализация рудных гор / Ю.М. Дымков. – М, 1960. – 100с.
1444174
   Уранові руди України. Геологія. використання, поводження з відходами виробництва / НАНУ, М-во Укр. з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи, Ін-т геохімії навкол. середовища ; Г.В. Лисиченко [та ін.] ; за ред. Г.В. Лисиченка. – Київ : Наукова думка, 2010. – 223 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0908-9
1444175
   Урановое рудообразование в истории формирования Украинского щита / А.В. Кузьмин, В.А. Анисимов, Т.П. Михницкая, В.А. Рябенко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 68-74 : схема. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1444176
   Урановые месторождения в вулкано-тектонических структурах и перспективы их обнаружения в пределах Украинского щита / А.В. Кузьмин, В.А. Анисимов, Т.П. Михницкая, В.А. Рябенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-51 : табл., схема. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1444177
  Тишкин А.И. Урановые месторождения древних щитов / А.И. Тишкин, А.В. Тарханов и др. – Москва : Недра, 1990. – 43 с.
1444178
   Урановые месторождения Чехословакии. – Москва : Недра, 1984. – 445с.
1444179
  Кулиш Е.А. Урановые руды мира = Woorld"s uranium ores : геология, ресурсы, экономика / Е.А. Кулиш, В.А. Михайлов; НАНУ; КНУТШ. – Киев, 2004. – 277с. – ISBN 966-02-3418-X
1444180
   Уранодобывающая промышленность Канады. – М., 1957. – 157с.
1444181
  Чесноков Н.И. и др. Уранодобывающая промышленность капиталистических стран / Н.И. и др. Чесноков. – М., 1979. – 145с.
1444182
  Новицкий Г.Г. Ураноловые соединения / Г.Г. Новицкий. – Минск
2. – 1981. – 216с.
1444183
  Дьяконов И.М. Урартские письмена и документы / И.М. Дьяконов. – М-Л, 1963. – 144с.
1444184
  Джаукян Г.Б. Урартский и индоевропейские языки / Г.Б. Джаукян ; АН АрмССР, Ин-т языка. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1963. – 156 с. – Парал. тит. л. на арм. яз.
1444185
  Меликишвили Г.А. Урартский язык / Меликишвили Г.А. ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1964. – 75с. – (Языки народов Азии и Африки)
1444186
  Пиотровский Б.Б. Урарту. Древнейшее государство Закавказья / Пиотровский Б.Б. – Ленинград, 1939. – 58 с.
1444187
  Клименко О.С. Урахування в перекладі стилістичного аспекта фонової семантики слова / О.С. Клименко, Д.Ю. Усков // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 165-174. – Бібліогр.: Літ.: с. 174; 11 назв
1444188
  Бобрицька Г. Урахування вікових особливостей дорослих людей під час підготовки до складання ЗНО з математики / Г. Бобрицька, І. Клімова, О. Пташний // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 179-189. – ISSN 2312-5993
1444189
  Ковнатський М.П. Урахування вроджених властивостей організму важкоатлета як основи методики тренування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-67. – (Біологія ; Вип. 27)


  Розроблено нову методику визначення індивідуального критерію властивості центральної нервової системи (ЦНС), внаслідок використання якої визначено новий індивідуальний критерій визначення властивості центральної нервової системи на базі простої та ...
1444190
  Бабич-Вепрєва Урахування демографічних реалій при реалізації реформи у сфері освіти // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 3 (31). – С. 55-58. – ISSN 1681-6277
1444191
  Колісник А.В. Урахування ефекту сумації забруднювальних речовин при оцінці якості річкових вод // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 30-34. – ISSN 0868-6939


  Обґрунтована необхідність врахування ефекту сумації забруднювальних речовин при оцінці якості річкових вод. В результаті порівняння різних методик виділені такі, які дозволяють врахувати цей ефект. На основі методики оцінки якості води за інтегральним ...
1444192
  Старостіна А. Урахування зовнішньоекономічних ризиків під час оцінювання привбливості міжнародних товарних ринків / А. Старостіна, В. Кравченко, О. Пригара // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 40-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1606-3732
1444193
  Цистан І.В. Урахування інвестиційного потенціалу банків у процесі розвитку економіки України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2015. – № 3 (24). – C. 64-69. – ISSN 2221-755X
1444194
  Осідак В.В. Урахування індивідуально-психологічних особливостей майбутніх філологів при організації контролю рівня сформованості англомовної граматичної компетенції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 37-40
1444195
  Ціцей Р.М. Урахування індивідуальної варіабельності реакцій постраждалого на стресогенність факторів надзвичайної ситуації як детермінанта ефективності встановлення з ним психологічного контакту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається індивідуальна варіабельність реакцій на стрес-фактори надзвичайної ситуації на основі психофізіологічної, психологічної та поведінкової особливостей особистості. В статье индивидуальная вариабельность реакций на стресс-факторы ...
1444196
  Корінєв В.Л. Урахування інноваційної концепції підприємства в процесі стратегічного ціноутворення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 89-94. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1444197
  Партин Г.О. Урахування інтересів стейкхолдерів у процесі формування інтегрованої звітності підприємства / Г.О. Партин, А.Г. Загородній // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 204-210. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1444198
  Горновська О. Урахування комунікативних та лінгвістичних особливостей японського діалогічного мовлення при навчанні студентів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Розглянуто комунікативні особливості спілкування японців, їх зв"язок з деякими культурними, соціальними та психологічними традиціями японського мовного суспільства. Проаналізовано їх вплив на вибір лінгвістичних та невербальних засобів в процесі ...
1444199
  Корінєв В.Л. Урахування конкурентоспроможності продукції в процесі ціноутворення // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 85-88. – ISSN 1729-7206
1444200
  Корінєв В.Л. Урахування конкурентоспроможності продукції при обгрунтуванні напряму маркетингової діяльності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 94-97 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1444201
  Карабан В.І. Урахування мовленнєвих норм та традицій у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 131-143


  У статті наголошується на важливості врахування норм та традицій мовлення цільовою мовою для досягнення адекватного перекладу. Аналізуються переклади, виконані з урахуванням таких мов і традицій, а також відтворення пов"язаних із ними прагматичних ...
1444202
  Дерба С.М. Урахування мовного менталітету й національного характеру студентів в організації національно орієнтованого викладання української мови як іноземної // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 402-407


  У статті розглянуто доречність урахування мовних особливостей і національного характеру студентів при вивченні української мови. Проаналізовано важливість дотри- мання норм і формул мовного етикету іноземними студентами. Вони повинні володіти навичками ...
1444203
  Осідак В.В. Урахування мотивації у формуванні мовної автономії студентів // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 25-30. – ISBN 978-617-7507-84-9


  У статті розглядається самостійна робота, як запорука підготовки майбутнього фахівця; аналізуються види мотивів, які впливають на готовність студентів брати відповідальність за процес навчання;а також визначаються можливі шляхи регуляції мотиваційної ...
1444204
  Креденцер П Б. Урахування неповноти контролю при оцінці надійності резервованих систем / П Б. Креденцер, О.С. Корняков, Ю.В. Чинніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 10-13. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Ідеться про урахування різних видів контролю при оцінці надійності технічних систем, в яких використовується структурне і часове резервування, отримані формули для показників надійності, що враховують неповноту контролю елементів.
1444205
  Харитонов О. Урахування обмеженості тяги при оптимізації міжпланетних перельотів з комбінуванням ділянок великої та малої тяги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-12. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  На прикладі задачі про виконанні перельоту типу Гомана досліджено вплив обмеженості тяги на оптимальну траєкторію та оптимальні параметри рушійної системи космічного апарату з дворежимною ядерною енергосиловою установкою, здатною працювати в режимах ...
1444206
  Лемешко Ю. Урахування обставин, які обтяжують покарання, у судовій практиці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 63-68
1444207
  Книженко О. Урахування обставин, які пом"якшують та обтяжують покарання при встановленні кримінально-правових санкцій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 80-84
1444208
  Розгон О. Урахування прав та інтересів дитини при укладанні іпотечного договору // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 70-79
1444209
  Пасенюк О. Урахування практики Європейського суду з прав людини у публічному адмініструванні та судочинстві: від ідеї до втілення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 80-82. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції: "Проблеми застосування ...
1444210
  Чорний С.Г. Урахування природно-кліматичних факторів у моделях розвитку підприємств регіону : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Чорний С.Г. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1444211
  Веклич О. Урахування природного капіталу як базового компонента економічного розвитку України / О. Веклич, Т. Яхеєва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 73-80. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
1444212
  Веклич О.О. Урахування пріоритетності екологічної безпеки при формуванні державної економічної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 146-149
1444213
  Лисичарова Г.О. Урахування процесу декомунізації у підготовці студентів-географів / Г.О. Лисичарова, Т.В. Ніколаєва // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – C. 36-40. – ISSN 2075-1893
1444214
  Пиріг Д.З. Урахування ризиків в оцінці економічної ефективності інноваційних проектів малих підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 144-152. – ISSN 1993-6788
1444215
  Кругляк Ю.О. Урахування розсіяння електронів в узагальненій моделі Ландауера-Датта-Лундстрома / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [ та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 4. – С. 5-18. – ISSN 1815-7459
1444216
  Машков А.Д. Урахування синергетичних шляхів у моделюванні державно-правових процесів у межах синергетичного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-18. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Розглянуто основні аспекти та принципи моделювання державно-правових феноменів у межах синергетичного підходу. In the article main (major) directions and modelling principles of the law and state phenomenon"s, limited by synergetic approach, are ...
1444217
  Терехова Д.І. Урахування соціолінгвістичних чинників у психолінгвістичному дослідженні // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 399-411. – Бібліогр.: Літ.: с. 411; 16 п.


  Висвітлено аспекти зв"язку психолінгвістичних досліджень з деякими проблемами соціолінгвістики, а саме: з питань мовної ситуації, білінгвізмом, мовною політикою тощо. Отображены аспекты взаимосвязи психолингвистических исследований с некоторыми ...
1444218
  Даниленко О.А. Урахування стадії "життєвого циклу" розвитку організації в системі управління персоналом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 118-123. – ISSN 1993-6788


  Визначено найбільш типові проблеми для кожної стадії життєвого циклу у розвитку організації та найбільш актуальні завдання управління персоналом на них.
1444219
  Кравченко А. Урахування типологій особистості у процесі виховання курсантів військового навчального закладу. - // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – C. 115-120. – ISSN 2075-1478
1444220
  Гера О.В. Урахування топографічних особливостей рельєфу для оцінки складності лижних трас : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Гера Оксана Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1444221
  Єрмошенко М.М. Урахування цінової чутливості споживачів при формуванні цінової політики підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 41-45. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті основну увагу приділено дослідженню закономірностей та особливостей формування цінової політики вітчизняних підприємств з урахуванням поведінки споживачів. Обґрунтовано класифікацію основних чинників цінової чутливості споживачів до товару та ...
1444222
  Креденцер Б.П. Урахування часової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності техніки тривалого зберігання під час розрахунку періодичності технічного обслуговування / Б.П. Креденцер, В.І. Кривцун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-26. – Бібліогр.: С. 26. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття "Врахування почасової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності техніки три-валого зберігання під час розрахунку періодичності технічного обслуговування", присвячена визначенню оптимальної пері-одичності проведення ...
1444223
  Вербицька Урахування чинників ризику під час реалізації інвестиційного проекту / Вербицька, ГЛ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
1444224
  Скіп Б.В. Урахування якості повітря та сезонності при оцінці їх сумарного впливу на людський організм // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 87-91 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1444225
  Левицкая А.Г. Урбанизация / А.Г. Левицкая. – М, 1983. – 63с.
1444226
   Урбанизация в капиталистических странах. – М., 1991. – 129с.
1444227
  Пивоваров Ю.Л. Урбанизация в современном мире : особенности пространственного развития / Ю.Л. Пивоваров. – Москва : Знание, 1982. – 48с.
1444228
  Харитонов В.М. Урбанизация в США / В.М. Харитонов. – Москва : Московский университет, 1983. – 200с.
1444229
   Урбанизация в условиях капитализма. – Ленинград : Наука, 1988. – 190 с.
1444230
  Джаошвили В.Ш. Урбанизация Грузии = Urbanization of Georgia : генезис, процессы, пробл / В.Ш. Джаошвили ; АН ГССР, Ин-т географии им. Вахушти. – Тбилиси : Мецниереба, 1978. – 265 с. – Загл. также груз. – Библиогр.: с. 252-261
1444231
  Сапрыкин В.А. Урбанизация и атеистическое воспитание / В.А. Сапрыкин. – К., 1985. – 175с.
1444232
  Левицкая А.Г. Урбанизация и воспитание / А.Г. Левицкая. – Воронеж, 1989. – 159с.
1444233
   Урбанизация и демографические процессы. – Москва, 1982. – 231с.
1444234
  Развина Л.Т. Урбанизация и ее проявление в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос, наук : 09.00.01 / Развина Л.Т. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 23 с.
1444235
  Сырадоев В.И. Урбанизация и ее роль в интернационализации общественной жизни при социализме.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сырадоев В.И.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1444236
  Шепелин О.П. Урбанизация и здоровье / О.П. Шепелин. – Москва : Знание, 1991. – 60с.
1444237
  Иванов М Ю. Урбанизация и особенности формирования городского пролетариата в развиващихся странах. / М Ю. Иванов, . – М, 1985. – 192с.
1444238
  Разумихин Н.В. Урбанизация и охрана окружающей среды в СССР / Н.В. Разумихин. – Л, 1977. – 40с.
1444239
  Гринин Л.Е. Урбанизация и политическая нестабильность : к разработке математических моделей политических процессов / Л.Е. Гринин, А.В. Коротаев // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 4 (112). – С.34-52. – ISSN 0321-2017
1444240
  Брославский Л.И. Урбанизация и правовая охрана качества вод в США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 8-15. – ISSN 1991-3222
1444241
   Урбанизация и развитие городов в ССР. – Л., 1985. – 256с.
1444242
   Урбанизация и развитие регионов областного уровня. – Л., 1990. – 212с.
1444243
   Урбанизация и расселение. – М., 1975. – 127с.
1444244
  Филист Г.М. Урбанизация и сектантство / Г.М. Филист. – Минск, 1986. – 126с.
1444245
  Бочарова Л.С. Урбанизация и социально-экономическое развитие Сирии в 60-80-е годы / Л.С. Бочарова. – Москва, 1989. – 181 с.
1444246
  Яницкий О.Н. Урбанизация и социальные противоречия капитализма. / О.Н. Яницкий. – М., 1975. – 333с.
1444247
   Урбанизация и строителство в США. – М., 1990. – 33с.
1444248
  Оганова А.С. Урбанизация и формирование городского рабочего класса Западной Африки / А.С. Оганова. – Москва : Наука, 1977. – 191 с.
1444249
   Урбанизация и экология : Международный сборник научных трудов. – Ленинград, 1990. – 140с.
1444250
  Сердюк П.П. Урбанизация как коррелят преступности // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 229-233. – ISSN 2219-5521
1444251
   Урбанизация как мировой процесси его география. – М., 1974. – 120с.
1444252
  Харитонова Л.Н. Урбанизация Мексики. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.17 / Харитонова Л.Н.; Ин-т Латин.Америки АН СССР. – М, 1974. – 24л.
1444253
  Загородная Е.М. Урбанизация Молдавской ССР: регион. особенности, экон. пробл. / Е.М. Загородная. – Кишинев, 1980. – 132с.
1444254
  Пивоваров Ю.Л. Урбанизация России в XX веке : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 16-26 : Фото, схеми, табл.
1444255
   Урбанизация советской Сибири. – Новосибирск, 1987. – 222с.
1444256
   Урбанизация, НТР и рабочий класс. – М., 1972. – 268с.
1444257
  Дженкинс Марк Урбанизированные коалы. В осаде / Дженкинс Марк, Сартури Джоул // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 84-99 : фото
1444258
  Босенко Е. Урбанизм и живопись // Образ міста в контексті історії, філософії, культури : києвознавчі читання / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, НАНУ ; [редкол. : В. Горський, М. Громов, В. Кізіма, С. Кримський ; за ред. М.°Поповича [та ін.]]. – Київ : Парапан, 2005. – С.187-191. – ISBN 966-8210-33-6
1444259
  Лавриненко-Омецинская Урбанистические уроки финского зодчества // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2017. – № 1/2 (100), январь - февраль : Украина - Финляндия. Код Независимости. – С. 31-42. – ISSN 2222-436X
1444260
  Заяць А.Є. Урбанізаційний процес на Волині в XVI - першій половині XVII століття / МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка; Андрій Заяць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 206 с. – (Монографії). – ISBN 966-7964-13-2
1444261
  Алфьоров М.А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945-1991 рр. : монографія / М.А. Алфьоров ; Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – 549, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 504-539. – ISBN 978-966-317-144-9
1444262
  Гирич Я.М. Урбанізаційні процеси в Українській РСР ( 1945-1970 роки ) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гирич Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 263 л. + Додатки : л. 194-224. – Бібліогр. : л. 225-263
1444263
  Гирич Я.М. Урбанізаційні процеси в Українській РСР (1945-1970 роки) : автореф. ... дис. канд. іст. наук : 07.00.01. / Гирич Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
1444264
  Черевичний Г.С. Урбанізація / Г. Черевичний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 377-378. – ISBN 966-642-073-2
1444265
  Гула Є.П. Урбанізація в дизайні / Є.П. Гула, В.Н. Бистрякова, А.М. Осадча // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 127-134. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про еволюцію дизайну в його співвіднесенні з урбанізацією. Виявлене місце дизайну в урбанізованому світі ХХІ століття. Запропоноване визначення дизайну в епоху постмодернізму й динамічної ...
1444266
  Козюра І. Урбанізація в Канаді (за матеріалами перепису населення 2001 р.) // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.373-378. – ISBN 966-73-53-51-Х
1444267
  Пересєкін В.М. Урбанізація в контексті соціальної географії // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 60-63. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 0201-8683
1444268
  Олійник Я.Б. Урбанізація Волинської області: історичний аналіз та сучасні особливості з погляду життєдіяльності населення / Я.Б. Олійник, Г.С. Голуб // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 214-221 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1444269
  Бармашина Л.М. Урбанізація і "третій вік" / Л.М. Бармашина, Н.В. Вержиківська. – Киев, 1990. – 112 с.
1444270
  Шакун В.І. Урбанізація і злочинність : Монографія / В.І. Шакун; МВС Укра ни;Укра нська Академія внутрішніх справ. – Київ, 1996. – 255с.
1444271
  Гукалова Урбанізація пустелі чи "опустелювання" міста: у пошуках балансу розвитку (досвід міста Дубай і висновки для українських міст) // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 17-23. – (Серія "Збалансований розвиток" ; № 12, грудень)
1444272
  Гукалова Ірина Урбанізація пустелі чи "опустелювання" міста: у пошуках балансу розвитку (досвід міста Дубай і висновки для українських міст) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 9-12 : фото. – Бібліогр.: 11 назв.
1444273
  Богдан Діма Урбанізація та демократія у контексті теорії модернізації: нові емпіричні дані / Богдан Діма, Нуно Карлос Леітао, Стефана Діма // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 390-398 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
1444274
  Дмитрук О.Ю. Урбанізація та екологічний туризм: теорія і практика конструктивно-географічного дослідження / О.Ю. Дмитрук; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 76с. – ISBN 966-594-329-4
1444275
  Шелудько Л.В. Урбанізація як виклик продовольчій безпеці країни // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – C. 121-128. – ISSN 2306-546X
1444276
  Ганич Н.М. Урбанізація як головна детермінанта територіальної організації готельного господарства Львівської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 107-112. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 43). – ISSN 2410-7360
1444277
  Бойко В.В. Урбанізація як об"єкт кримінологічного дослідження // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 236-241. – ISSN 2224-9281
1444278
  Гирич Я. Урбанізація як складова розвитку міст УРСР в 1950-х - на початку 1960-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 16-19. – (Історія ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються прояви важливого соціального явища - урбанізації в міському середовищі України впродовж 1950-х - початку 1960-х років. The article deals with the analysis of important social phenomen - urbanization in urban sphere in the ...
1444279
  Константінова В.М. Урбанізація: південноукраїнський вимір (1861-1904 роки) = Urbanization: Southern Ukrainian Measuring (1861-1904 years) : [монографія] / Вікторія Константінова ; [наук. ред. Бойко А.В.] ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ - Запорізьке від-ня ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : АА Тандем, 2010. – 596с. – Паралел. тит. арк. на укр. та англ. мовах. – ISBN 978-966-488-066-1
1444280
  Кочегарова С. Урбанізм у творчості Казимєжа Вєжинського: між реальністю і сном // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 264-274.
1444281
  Співак Д.П. Урбанізм як новітня постнекласична ідеологія // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 3-13. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1444282
  Дмитрук О.Ю. Урбанізовані ландшафти: теоретичні та методичні основи конструктивно-географічного дослідження / О.Ю. Дмитрук; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2004. – 240 с. – ISBN 966-95774-3-8
1444283
   Урбаністика : Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.092103 "Міське будівництво і господарство". – Киев : Оріяни, 2005. – 98 с. – ISBN 966-8305-31-0
1444284
  Крамаренко Р.М. Урбаністика: пріоритети та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 183-186
1444285
  Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія з основами урбогеоекології (Ландшафтознавчий аспект) : Навчальний посібник / О.Ю. Дмитрук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 140с. – ISBN 966-594-218-2
1444286
  Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія. Ландшафтний підхід : Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій / О.Ю. Дмитрук. – Київ : Київський університет, 1998. – 139с. – ISBN 966-594-048-1
1444287
  Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія. Ландшафтознавчий підхід : Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій / О.Ю. Дмитрук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1998. – 140с.
1444288
  Зеленський В. Урбаністична дитяча поезія Григорія Фальковича // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 2. – С. 179-180. – ISSN 0208-0710
1444289
  Габрель М.М. Урбаністична діяльність та управління містом як системою-процесом // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 57-67. – ISSN 2076-815X
1444290
  Бодасюк О.Ю. Урбаністична поезія Анатолія Дністрового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті подано всебічний аналіз урбаністичної поезії Анатолія Дністрового в контексті українського міського дискурсу. Розглянуто текстологічні та художньо-стильові особливості збірки Дністрового "Покинуті міста". В статье представлен всесторонний ...
1444291
  Міщенко О. Урбаністична поезія Миколи Бажана: стиль і пафос // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про урбаністичний триптих М. Бажана "Будівлі", стильові особливості творів письменника; специфіку втілення урбаністичних концепцій та елементи загальних тенденцій реалізації урбаністичної тематики в поезії 20-х років ХХ ст. The article deals ...
1444292
  Фєдотова Н.М. Урбаністична публіцистика Юрія Макарова (на матеріалі авторської колонки журналу "Український тиждень") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 179-182


  У статті проаналізовано тексти урбаністичної тематики в авторських колонках Юрія Макарова, опублікованих у журналі "Український тиждень", визначено особливості урбаністичної публіцистики, окреслено ознаки прояву особистості міського жителя в ...
1444293
   Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / [К. Мезенцев та ін.] ; за ред. К. Мезенцева, Я. Олійника, Н. Мезенцевої ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фенікс, 2017. – 437, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1444294
   Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – C. 70. – ISSN 2413-7154
1444295
  Водотика Т. Урбаністичне середовище та підприємництво: парадигми співіснування та взаємодії в підросійській Україні в добу імперських модернізаційних перетворень // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 12. – С. 141-156. – ISSN 2519-2760
1444296
  Міщенко О. Урбаністичний дискурс в українській дитячій літературі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 161-165
1444297
  Телеуця В. Урбаністичний контекст функціонування сучасного фольклору // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 141-147. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті названо основні чинники збереження фольклорної традиції в умовах сучасного міста та села. У розвитку народної традиції увага акцентується на нових функціональних контекстах, передусім урбаністичному. Місто визначається акмулюючим осередком, що ...
1444298
  Вікирчак І. Урбаністичний образ Нью-Йорка в англомовній поезії Рози Ауслендер // Питання літературознавства : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2016. – Вип. 94. – C. 82-90. – ISSN 2306-2908
1444299
  Терещенко О. Урбаністичний пейзаж у творах Гоголя та Булгакова: спільні і відмінні прийоми поетичного // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С. 103-106. – (Філологічні науки)
1444300
  Мельник К. Урбаністичний простір Волинської губернії періоду романтизму у "Записках" Миколи Мамаєва // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 34-38. – ISSN 2307-2261
1444301
  Свобода Д.Г. Урбаністичний простір міст - основа формування трудових локацій міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 274-280 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1444302
  Гончаренко А.С. Урбаністичний простір Нью-Йорка в категоріях американського образу світу (на матеріалі новелістики О"Генрі) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 12-17
1444303
  Севрук О. Урбаністичний простір у романах Юрія Андруховича
1444304
  Бабенко А. Урбаністичний простір як деконструкція людяності у книзі Сергія Жадана "Месопотамія" // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 20-26. – (Філологічні науки (літературознавство) ; № 1 (17), травень). – ISSN 2078-2128
1444305
  Веретейченко І. Урбаністичний роман першої половини ХХ століття (роман В. Підмогильного "Місто") // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 362-367. – ISSN 1728-9572
1444306
  Цікавий С. Урбаністичний топос у прозі Василя Стуса // Стусознавчі зошити : [наук. альманах] / [співред.: О. Соловей, О. Пуніна]. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – Зошит 1. – С. 106-117. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 6)
1444307
  Мусієнко О. Урбаністичні візії в прозі М. Гоголя і кінематограф // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 318-334. – ISSN 1997-4264
1444308
  Міщенко О.І. Урбаністичні візії Володимира Винниченка та неподолана традиція у творчості шістдесятників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті йдеться про традиції інтерпретації образу міста у творчості Володимира Винниченка, урбаністичну тематику в творчості поетів-шістдесятників, урбаністичні художні моделі в українській поезії ІІ половини ХХ століття. The article evolves issues ...
1444309
  Фоменко В. Урбаністичні домінанти прози Івана Франка та Павла Загребельного: суспільно-історичний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 273-277.
1444310
  Кроха Г.В. Урбаністичні етюди: романістика Гі де Мопассана і В. Підмогильного // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 208-213. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1444311
  Міщенко О. Урбаністичні концепції в європейській літературі: міфологізація образу міста // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 230-239
1444312
  Кузьма О. Урбаністичні мотиви в ліриці С. Черкасенка (цикл "Усміх міста") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 82-85. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1444313
  Міщенко О. Урбаністичні мотиви в українській поезії перших десятиліть XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 14-17. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про актуальні проблеми розвитку української поезії першої половини XX ст., зокрема про її урбаністичний дискурс. Розглядається також питання генезис урбаністичного мотиву в українській літературі XX ст. The article devoted to the essential ...
1444314
  Мусієнко О.С. Урбаністичні мотиви у французькому кіно // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 75-85
1444315
  Гулей Т.В. Урбаністичні номінативні одиниці в сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гулей Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1444316
  Гулей Т.В. Урбаністичні номінативні одиниці в сучасній англійській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гулей Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 280 л. – Додатки: л. 236-280. – Бібліогр.: л. 188-235
1444317
  Ободовська М.С. Урбаністичні процеси в Україні наприкінці XIX - XX ст. // Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 квіт. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. від-ня Міжнар. Акад. наук соц. технологій та місц. самоврядування [та ін. ; відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2014. – С. 76-80. – ISBN 978-966-8841-93-4
1444318
  Борисенко М. Урбаністичні процеси в українській літературі 20-х років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 3-5
1444319
   Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 квіт. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. від-ня Міжнар. Акад. наук соц. технологій та місц. самоврядування [та ін. ; відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2014. – 172 с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8841-93-4
1444320
   Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 25 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – 176 с. : табл., іл. – 25 річчю каф. соціології ДНУ присвяч. - Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-11-4
1444321
  Біляєва С.О. Урбаністичні тенденції давньоруського часу у Північному Причорномор"ї // Слов"яни і Русь: археологія та історія : зб. праць на пошану дійс. члена НАН України Петра Петровича Толочка з нагоди його 75-річчя / НАН України, Ін-т археології ; [відп. ред.: Г.Ю. Івакін]. – Київ : Стародавній Світ, 2013. – С. 35-40. – ISBN 978-966-2608-12-0
1444322
  Гусаков В.В. Урбаністичні тенденції еллінізму (за матеріалами центральноазійських досліджень) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 87-91. – ISSN 1608-0599
1444323
  Хамедова О. Урбаністичні топоси у творах Б. Антоненка-Давидовича : на шляху від Охтирки до Києва // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 232-243. – ISSN 1728-9572
1444324
  Диба Ю. Урбаністично-адміністративні реформи княгині Ольги // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 4 (36). – С. 20-28. – ISSN 1728-6875


  Статтю присвячено дослідженню фрагмента літописної статті 947 року про встановлення київською княгинею Ольгою погостів у Новгородській землі. Автор доводить, що первісний текст є штучно прив’язаним до північної Новгородщини. Натомість його слід ...
1444325
  Гоблик К.М. Урбаногенна трансформація угруповань колембол Закарпатської низовини / К.М. Гоблик, І.Я. Капрусь // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 163-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2227-3220
1444326
  Мезенко А.М. Урбанонимия Белорусии / А.М. Мезенко. – Минск, 1991. – 165с.
1444327
  Гнатюк О. Урбаноніми міст України як маркет територіальної ідентичності населення // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 15 (2). – С. 144-147. – ISSN 2076-1333


  Запропоновано методику використання урбанонімів міст у якості маркерів територіальної ідентичності населення, зокрема шляхи виявлення характеристичних урбанонімів на загальнонаціональному, макрорегіональному, регіональному та локальному рівнях в межах ...
1444328
  Гнатюк О.М. Урбаноніми та назви підприємств як маркеры регіональної ідентичності населення України // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 168-171
1444329
  Павленко І.Я. Урбаноніми як засіб формування історичної пам"яті // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 58-66. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1444330
  Малес Л.В. Урбанонімія й державна ідеологія: особливості взаємодії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-23. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  У статті аналізується урбанонімія м. Києва в різні історичні періоди. Зроблено спробу виявити закономірності перейменувань улиць у залежності від соціально-політичної ситуації в державі, здатність урбанонімії відображати основні політичні ідеї.
1444331
  Найпавер К.С. Урбариальная реформа Марии Терезии в Закарпатье : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Найпавер К.С. ; АН СССР , Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва, 1974. – 27 с.
1444332
  Дэже Л. Урбариальные записи с Мараморошской Верховины / Л. Дэже. – Будапешт, 1957. – 260 с.
1444333
  Мальченко А.А. Урбогеоекологія як напрям містобудівної науки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 52-55
1444334
  Ємельянов В.О. Урбогеоекосистема та її місце в організації біосфери / В.О. Ємельянов, Л.А. Прохорова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-18 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
1444335
  Кучерявий В. Урбоекологічний аналіз міста Львова // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 72-77 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1444336
  Кучерявий В.П. Урбоекологія / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 1999. – 360с. – ISBN 5-7773-0907-0
1444337
  Кучерявий В.П. Урбоекологія : підручник / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2001. – 439, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 437-439. – Бібліогр.: с. 436. – ISBN 5-7773-0907-0


  Висвітлюється процес урбанізації природного сере-довища і його негативні наслідки. Урбоекологія як наука про міські біоценози розглядає міські еко-системи та методи моніторингу міських екосистем. Підручник для студентів природничих і ...
1444338
  Сніжко С.І. Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста / С.І. Сніжко, О.Г. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2011. – 297 с., [3] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2278-06-4
1444339
  Шевченко О.Г. Урбометеорологія - як інтегруючий напрямок погодно-кліматичних та екологічних досліджень міст і основа міських екологічних сервісів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 168-170. – ISSN 2306-5680
1444340
  Шевченко О. Урбометеорологія по-німецькому // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 7


  Асистентка кафедри метеорології та кліматології географічного факультету ділиться враженнями про наукове стажування в Інституті метеорології Фрайбурзького університету ім. Альберта Людвіга.
1444341
  Кучерявый В.А. Урбоэкологические основы фитомелиорации / В.А. Кучерявый. – Москва : НПО "Информация"
Часть 1 : Урбоэкология. – 1991. – 375с.
1444342
  Кучерявый В.А. Урбоэкологические основы фитомелиорации / В.А. Кучерявый. – Москва : НПО "Информация"
Часть 2 : Фитомелиорация. – 1991. – 287с.
1444343
   Урбоэкология. – Москва : Наука, 1990. – 239с.
1444344
  Хальтер Эрнст Урвиль. / Хальтер Эрнст. – М., 1979. – 281с.
1444345
  Отрощенко І.В. Урга та тувинські нойони ( 1911-1915 ) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 37. – С. 92-105. – ISSN 1682-671Х


  Нойон (монг. ноєн — пан, князь) — світський феодал в Монголії в період починаючи з середніх століть і кінчаючи першою третю XX століття
1444346
  Хайруллин Х. Ургал : роман / Хаким Хайруллин; авториз. пер. с татар. Н.Ершова. – Москва : Современник, 1981. – 271 с.
1444347
  Дзюб Г.К. Ургентна психіатрія : (клініка, психодіагностика, терапія невідкладних станів) : навчальний посібник для лікарів-інтернів психіатрів, курсантів закладів післядипломної освіти та медичних психологів / Г.К. Дзюб, В.М. Кузнецов, В.Н. Нестерчук ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупіка ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 190 с. : табл. – Бібліогр.: с. 184-190. – ISBN 978-966-391-092-5
1444348
  Васкес Абанто Ургентные и неотложные состояния в практике врача / Васкес Абанто, Васкес Абанто, Арельяно Васкес // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 55-71. – ISSN 2312-7104
1444349
  Москвичев В.Г. Ургентные состояния при опийной наркомании // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 4 (83). – С. 110-114. – ISSN 2224-0586
1444350
  Пилявский В.И. Ургенч и Миздахкан / В.И. Пилявский. – Москва, 1948. – 51 с.
1444351
   Ургонские отложения Советских Карпат. – Москва : Наука, 1980. – 29с.
1444352
  Атанасова Делчева Ургонский комплекс. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Атанасова Делчева М.; Акад.наук Груз.СССР. – Тбилиси, 1963. – 21л.
1444353
   Урду-русский разговорник. – М., 1960. – 344с.
1444354
  Бескровный В.М. Урду-русский словарь / В.М. Бескровный, В.Е. Краснодембский; под ред. акад. Баранникова А.П. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1951. – 844 с.
1444355
   Урду-русский словарь : 30 000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 892 с.
1444356
  Младенович М. Урегулирование этнополитических конфликтов: балканский опыт / М. Младенович, Е. Пономарева // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 5 май. – С. 117-132. – ISSN 0130-9625
1444357
  Галай В.О. Урегулювання доступу до публічної інформації в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 48-54. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснено класифікацію нормативно-правових актів, які стосуються доступу до публічної інформації в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні, проаналізовано окремі проблеми їх застосування та запропоновано шляхи ...
1444358
  Пайтра Н. Урегулювання економічних процесів засобами монетарної політики / Н. Пайтра, Ю. Кудляк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 55-61. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто особливості реалізації грошово-кредитного реґулювання центральними банками в період розгортання світової фінансової кризи. Проаналізовано зміни у використанні окремих інструментів монетарної політики, а також сучасні тенденції ...
1444359
  Токар-Остапенко Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні : аналіт. доповідь / О.В. Токар-Остапенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 46, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Політика" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-201-8
1444360
  Долгоновська Л. Урегулювання палестинсько-ізраїльського конфлікту в контексті близькосхідного мирного процесу // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 34-37
1444361
  Лотюк О.С. Урегулювання питань громадянства в міжнародно-правових актах і в Конституції України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-30. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядається питання імплементації міжнародно-правових норм, які регулюють питання громадянства у внутрішнє законодавство України. Наша держава зробила значні кроки в даному напрямку після вступу до Ради Європи і прийняття нової Конституції України.
1444362
   Урегульовано порядок проведення соціальних виплат для переселенців Криму і Донбасу // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 11
1444363
  Марзойты С.Т. Уредонская быль : роман, рассказ / Сергей Марзойты ;. – Орджоникидзе, 1988. – 355 с.
1444364
  Рожен А. Урезанный мизер. Финансирование украинской науки сокращается на треть // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 февраля (№ 7). – С. 21


  По просьбе “Поиска” автор попробовал расспросить ученых о том, как им работается сегодня, каким они представляют будущее украинской науки. Собеседники отвечали крайне неохотно и не хотели, чтобы я называл их фамилии.
1444365
  Голованов С.И. Урёма / С.И. Голованов. – Воронеж, 1969. – 54с.
1444366
  Печериця Т. Уречевлений образ України й українця у баченні Павла Рябкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-54. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглянута українознавча діяльність вченого-етнографа кінця ХІХ - першої чверті ХХ ст. П. Рябкова та його внесок у справу збереження етнокультурної спадщини українського народу. The ukrainology activity of the scientific ethnographer of the end XIX - ...
1444367
  Зайченко Н.Я. УРЖ "Джерело" в інформаційному забезпеченні наукових досліджень // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 247-249. – ISBN 978-966-02-7337-5
1444368
  Харченко Ксеня Уривки : розповіді (уривки) // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 175-185
1444369
  Служинська О. Уривки думок про Тараса Шевченка і братів Симиренків // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2014. – Т. 38 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 136-138. – (Нова серія ; т. 25). – ISSN 1563-3950
1444370
  Гнатенко Л.А. Уривки з кириличних кодексів ХІІ-ХІІІ ст. з книгосховищ України, Росії, Болгарії у фондах Інституту рукопису НБУВ: історія виявлення та атрибуція // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 126-142. – ISSN 2222-4203
1444371
  Мицик Ю. Уривки з опису Ніжинського полку у головному творі О. Лазаревського / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 196-224
1444372
  Чикаленко Л. Уривки зі спогадів з років 1919-1920 / Л.Чикаленко. – Нью-Йорк : Наша батьківщина, 1963. – 166 с.
1444373
  Коцур А. Уривки зі щоденника // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 25-38


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1444374
  Шульгин О. Уривки із спогадів // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 405. – ISBN 966-7272-00-1
1444375
  Авсеєнко В. Уривки із спогадів про університет кінця 50 - початку 60-х років XIX ст. // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 254-269. – ISBN 5-7707-1061-6
1444376
  Копиленко О. Уривки лірики / Олександр Копиленко // Штурма. – Харків : Гарт, 1923. – С. 29-34
1444377
  Лепак М. Уривки споминів // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1976. – Рік 13, ч. 2/3 (36/37), квітень-червень. – С. 34-36
1444378
  Мицик Ю. Уривок з опису Ніжинського полку у головному творі О. Лазаревського / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 196-224


  Олександр Матвійович Лазаревський (1834–1902) є класиком укр. історіографії, авт. понад 400 наук. праць, переважно з історії Гетьманщини. Вінцем його творчої діяльності став фундаментальний твір «Опис Старої Малоросії» («Описание Старой Малороссии»). ...
1444379
  Дияк Я. Уривок із ненаписаної оповіді // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 137-141
1444380
  Науменко В. Уривок із поеми невідомого автора про Кочубея (1828-го року) // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 1-9
1444381
  Гординський Я. Уривок Псалтири XIII-XIV в. : [Розвідка] / Ярослав Гординський. – У Львові (Львів) : З друкарні Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, 1912. – 97 c. – Окр. відбиток із: Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка, т. 106, 1911. - В кн. також урив. з Псалтиря (церковнослов. мовою)
1444382
  Гнатенко Л.А. Уривок Стихирара мінейного нотованого ХІІ ст. з фондів Інституту рукопису НБУВ: археографічне та палеографічне дослідження й опис // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 305-315. – ISSN 2222-4203
1444383
  Преображенская Н.Н. Уридилил-(P--N)-финилаланины. : Автореф... канд. хим.наук: / Преображенская Н.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1966. – 20л.
1444384
  Гуцков К. Уриель Акоста : тр. в 5 д. ; [пер. с нем.] / Карл Гуцков. – Москва : Искусство, 1955. – 108 с.
1444385
  Гуцков Кароль Уриєль Акоста : трагедия в 5 актах з нїмецкого пеpеклав віpшом Лев Лопатинський / Кароль Гуцков. – Львів : Hакладом "Видавн. Спілки" ; З дpук. В.А. Шийковського, 1900. – 106 с. – Прим. № 55357 дефектний, без обкл. – (Літературно.-наукова бібліотека Українсько-Руської Видавної Спілки ; Серія 1, ч. 19)
1444386
  Гуцков К. Уриэль Акоста / К. Гуцков. – М., 1930. – 104с.
1444387
  Васільєва В. Урівноважені розбиття деяких нескінченних дерев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що для всіх натуральних r, m існує r-розфарбування m-однорідного зліченного дерева, урівноваженого відносно покривної послідовності куль. Для множини вершин зліченного графа доведено існування r-розфарбування малого індексу в частковому ...
1444388
  Третяк К.З. Урівноваження диференційним методом ГНСС-мереж з обмеженим доступом до супутникових сигналів / К.З. Третяк, К.Б. Смолій // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 25-45 : рис., табл. – Бібліогр.: с.42-43. – ISSN 0130-1039
1444389
  Вінніков О. Урізна свобода, або наслідки прийняття закону "Про громадські об"єднання" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 2-8 червня (№ 22)
1444390
  Малиновська О.А. Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції: виклики та шляхи реагування : аналіт. доповідь / [Малиновська О.А. ; літ. ред. І.В. Куницина ; відп. за вип. В.М. Сизонтов] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 51, [5] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-171-4
1444391
  Пагутяк Г.В. Урізька готика : роман / Галина Пагутяк. – Київ : Дуліби, 2012. – 346, [4] с. : іл. – Сер. засн. в 2009 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Склянка крові з льодом). – ISBN 978-966-8910-29-6
1444392
  Микитенко И.К. Уркаганы : Повести и рассказы. / И.К. Микитенко; Пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель, 1957. – 259с.
1444393
  Микитенко И.К. Уркаганы : Повести и рассказы / И.К. Микитенко; Пер. с укр. К. Трофимова. – Москва : Советский писатель, 1961. – 294с.
1444394
  Микитенко И.К. Уркаганы : Повести: Для сред. и ст. шк. возраста / И.К. Микитенко; Пер. с укр. К. Трофимова. – Киев : Веселка, 1987. – 238с.
1444395
  Панов И.С. Урман / И.С. Панов. – Свердловск
1. – 1937. – 357с.
1444396
  Асеева Л.П. Урман / Л.П. Асеева. – Новосибирск, 1967. – 136с.
1444397
  Панов И.С. Урман. / И.С. Панов. – Свердловск, 1965. – 431с.
1444398
  Сич О. Уроборос // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 220/221. – С. 115-169.
1444399
  Сич О. Уроборос // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 110-158.
1444400
   Уровенный и гидрохимический режимы на осушительной системе "Верховье р.Стоход" / В.И. Пелешенко, Д.В. Закревский, В.К. Хильчевский, М.И. Довгич, Т.Ф. Лобановская // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 74-80 : Рис., табл.
1444401
  Загребин Д.В. Уровенный трехосный эллипсоид и сила тяжести на его поверхности / Д.В. Загребин. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 112 с.
1444402
  Борушко О.М. Уровень жизни / О.М. Борушко. – К., 1991. – 21с.
1444403
  Юркин Виктор Васильевич Уровень жизни и особенности его повышения на этапе развитого социализма (социально-экономический аспект) : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Юркин Виктор Васильевич; КГУ. – Киев, 1986. – 193л. – Бібліогр.:л.I-XIX
1444404
  Юркин Виктор Васильевич Уровень жизни и особенности его повышения на этапе совершенствования социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Юркин Виктор Васильевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1444405
  Хайленко А.А. Уровень жизни народа и его региональные различия на современном этапе. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Хайленко А.А.; АН Каз.ССР.Учен.совет.по экон.наукам при отдел.оществ.наук. – Алма-Ата, 1971. – 20л.
1444406
  Орипов А. Уровень жизни населения / А. Орипов. – Душенбе, 1987. – 273с.
1444407
  Алирзаев А.Г. Уровень жизни населения Азербайджанской Республики / А.Г. Алирзаев, Э.А. Алирзаев // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения. – Москва, 2012. – № 2 (56). – С. 58-61. – ISSN 1561-7785
1444408
  Нефедов С.А. Уровень жизни населения в дореволюционной России // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 127-136. – ISSN 0042-8779
1444409
   Уровень жизни населения и трудовые ресурсы крупного экономческого района. – Свердовск, 1976. – 180с.
1444410
  Тансыкбаева Гакку Уровень жизни населения как критерий оценки эффективности социально-экономической политики государства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 482-487. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1444411
  Ревайкин А.С. Уровень жизни населения: методол. и проблемы регион. исслед. / А.С. Ревайкин. – М., 1989. – 143с.
1444412
  Майер В.Ф. Уровень жизни трудящихся / В.Ф. Майер. – М, 1971. – 64с.
1444413
  Лоладзе Г.М. Уровень знаний метеорологии и климатологии в древней Грузии по некоторым литературным памятникам. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Лоладзе Г.М.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 56л. – Бібліогр.:с.55
1444414
  Виникявичюс С. Уровень знаний о труде у учеников начальных классов и их усовершенствование. : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Виникявичюс С.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 27л.
1444415
  Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.33-43. – ISSN 0132-1625
1444416
   Уровень и перспективы развития кинотехники в СССР и за рубежом. – М.
1. – 1966. – 148с.
1444417
   Уровень и перспективы развития кинотехники в СССР и за рубежом. – М., 1967. – 120с.
1444418
   Уровень и перспективы развития кинотехники в СССР и за рубежом. – М., 1967. – 34с.
1444419
   Уровень и перспективы развития кинотехники в СССР и за рубежом. – М.
3. – 1967. – 125с.
1444420
  Сазонова И.Е. Уровень и продолжительность жизни населения Санкт-Петербурга : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 28-31 : Схеми. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1444421
  Шлимович П.Б. Уровень иммунореактивного инсулина в плазме крови у больных сахарным диабетом и его изменение в процессе компенсации нарушений метаболизма : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 752 / Шлимович П.Б. ; АН СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1970. – 20 с.
1444422
  Яковенко А.А. Уровень интеллектуального развития и тип информационного метаболизма / А.А. Яковенко, С.П. Пушкарева // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 9/10 (189/190). – С. 5-9. – ISSN 2226-7514
1444423
  Пищ П. Уровень информированности и отношение к вопросам трансплантологии среди студентов высшей государственной школы имени папы Иоанна-Павла II в Бялой Подляске / П. Пищ, А. Шлифирчик, М. Коваленко // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 114-121. – ISSN 1681-276Х


  "...Эта статья полностью посвящена теме донорства органов, тканей и клеток. Такой терапевтический подход, признан во всем мире, часто дает шанс на выздоровление и значительно улучшает качество жизни, позволяя работать и выполнять повседневные ...
1444424
  Ионин М.Л. Уровень йода, связанного с белками, и йода, экстрагируемого бутанолом, в сыворотке крови у больных диффузным токсическим зобом и узловатым эутиреоидным зобом в результате дооперационной подготовки и : Автореф... канд. мед.наук: / Ионин М.Л.; АН СССР. Ин-тут физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 22л.
1444425
  Романчук Л.Р. Уровень Каспийского моря и солнечная активность // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 51-53. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Проведено исследование флуктуации уровня моря и 11-летних циклов солнечной активности. Показано, что имеет место резонансный характер влияния циклов на уровень моря. Определены параметры процесса, характеризующие колебания мантии Земли. Сделано ...
1444426
  Бенашвили И.А. Уровень Каспийского моря, его прошлое, настоящее и будущее / И.А. Бенашвили. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1948. – 23с
1444427
  Минин Б.А. Уровень качества : Соц.-экон. вопр. оценки качества и защита потребителя. / Б.А. Минин. – М., 1989. – 182с.
1444428
  Зайков Г.И. Уровень качества и стоимость продукции / Г.И. Зайков, Р.Г. Романов. – М., 1970. – 120с.
1444429
  Гюльмамедова Ч.В. Уровень маркеров репродукции у женщин с бесплодием (по данным гормонального скрининга) // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – C. 77-83. – ISSN 2077-1096
1444430
  Пестушко Валерий Уровень моря меняется - пустыни растут : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 35-36
1444431
  Михайлик Ю.Н. Уровень моря. / Ю.Н. Михайлик. – Одесса, 1974. – 71с.
1444432
  Томин В.П. Уровень образования населения СССР / В.П. Томин. – Москва, 1981. – 192 с.
1444433
   Уровень образования населения СССР. – М., 1990. – 59с.
1444434
   Уровень образования, национальный состав, возрастная структура и рамещение населения СССР по республикам, краям и областям. – М., 1960. – 38с.
1444435
  Клиге Р.К. Уровень океана в геологическом прошлом / Р.К. Клиге. – Москва : Наука, 1980. – 112с.
1444436
  Бочанова Н.С. Уровень организации и эффективность производства (на материалах мясной промышленности Казахстана) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Бочанова Н.С.; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1972. – 25л.
1444437
  Калачева Ж.В. Уровень организации труда основных рабочих промышленных предприятий и экономическая эффективность мероприятий по его повышению : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Калачева Ж.В.; АН Казахской ССР. Ученый Совет по эконом. наукам при отд-и обществ. наук АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1974. – 25л.
1444438
  Нефедов С.А. Уровень потребления в России начала XX века и причины русской революции // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 126-137. – ISSN 0869-0499
1444439
  Аминов Д.М. Уровень прогестерона в плазме периферической крови овец и его применение в комплексе с другими гормонами : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Аминов Д.М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 19л.
1444440
  Васильева Т.С. Уровень профиссиональной подготовки студентов естественно-географического факультета НГПИ : Методика и опыт. Высшая школа / Т.С. Васильева, Л.В. Вдовина // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 70-73 : Схеми. – Бібліогр.: 7 назви
1444441
   Уровень развития и отраслевая структура территориально-производственных комплексов. – Алма-Ата, 1987. – 238с.
1444442
  Адамьянц Т.З. Уровень развития коммуникативных навыков как индикатор в процессах самоопределения и самоорганизации личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 253-260
1444443
  Лобанова Л.С. Уровень развития системы подготовки научных кадров как индикатор государственной научно-технической политики / Л.С. Лобанова, А.Ю. Гуменюк // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 43-54. – ISSN 0374-3896
1444444
   Уровень самооценки и уверенности в себе в образовательной компетентности учителей / Романовска-Толлочко Анна, , Новак Агата, Гнитецка Иоланта // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 67-70 : табл. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1444445
  Нехорошева И.В. Уровень счастья людей с положительной нравственной направленостью // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 15-21. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1444446
  Нехорошева И.В. Уровень счастья людей с различной нравственной направленностью // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 3. – С. 22-32. – ISSN 0042-8841
1444447
  Колова С.Н. Уровень творческого развития студентов как педагогическая проблема // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 3. – С. 19-23.
1444448
  Ермолаева Я.С. Уровень тревожности, как один из критериев эффективности эмоциональной устойчивости в спортивных танцах // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 22-25 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1444449
  Заколодкина В.И. Уровень устойчивости комнатных мух (Musca domestica L.) ДДТ, ГХЦГ и хлорофосу и действие этих инсектицидов на морфологию и гистохимию тканей : Автореф... канд. биол.наук: / Заколодкина В.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1964. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1444450
  Таможанская А.В. Уровень школьной тревожности девочек 12-13 лет с различными видами осанок // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 68-72 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1444451
   Уровень, берега и дно океана. – Москва, 1978. – 191с.
1444452
  Иванова Ираида Степановна Уровень, резервы и перспективы развития межзаводской централизации и специализации ремонтного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Иванова Ираида Степановна; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1444453
  Саркисян Г.С. Уровень, темпы и пропорции роста реальных доходов при социализме / Г.С. Саркисян. – М., 1972. – 215с.
1444454
  Попова Л.В. Уровневая реализация программ высшего экологического образования / Л.В. Попова, Н.Н. Марфенин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 4. – С. 97-99. – ISSN 1726-667Х
1444455
  Клюев В.К. Уровневая система высшего профессионального образования в области библиотечно-информационной деятельности: организационно-нормативный аспект // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник / Библ. информ.-изд. центр "Либерея-Библиоформ". – Москва, 2012. – Вып. 32 (1). – С. 306-311. – ISSN 1560-7976
1444456
  Бровченко Т.А. Уровневая структура устного текста и его просодический анализ // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 31-39. – Бібліогр.: Лит.: С. 39 ; 24 поз.
1444457
  Дегтярев Б.И. Уровневые задания по физике для 9 и 10 классов : пособие для учителя / Б.И. Дегтярев, И.Б. Дегтярева. – Киев : Радянська школа, 1988. – 171 с.
1444458
  Медведева А.В. Уровневые задания при проверке знаний : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 62-68 : Табл. – ISSN 0016-7207
1444459
  Оденбах И.А. Уровневые показатели реализации мобильности образования студентов // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 158-161. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1444460
   Уровневые системы управления экономией живого и овеществленного труда. – Ярославль, 1988. – 131с.
1444461
  Яковлев Л.Г. Уровнемеры / Л.Г. Яковлев. – М, 1964. – 191с.
1444462
  Мельникова О.Т. Уровни анализа данных качественного исследования / О.Т. Мельникова, Д.А. Хорошилова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 3. – С.12-19. – ISSN 0042-8841
1444463
  Богин Г.И. Уровни и компоненты речвой способности человека / Г.И. Богин. – Калинин, 1975. – 107с.
1444464
  Храпаль Л.Р. Уровни и критерии оценки модернизационных изменений высшего профессионального экологического образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 8. – С. 42-45. – ISSN 1726-667Х


  Раскрывается диагностический инструментарий измерения уровня модернизационных изменений высшего профессионального экологического образования в системе управления вуза
1444465
  Бычков О.Д. Уровни и микронивелиры и их применение для геодезической выверки конструкций / О.Д. Бычков; Ред. Афанасьев В.А. – Москва : Недра, 1973. – 112с.
1444466
   Уровни и тенденции развития главных капиталистических стран. – М., 1977. – 274с.
1444467
   Уровни изоляции и внтуренние перенапряжения в электрических системах : переводы докладов Международной конференции по электирчсеким ситемам (CIGRE). – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 176 с.
1444468
  Сапожников А.В. Уровни изоляции электрооборудования высокого напряжения / А.В. Сапожников. – Москва : Энергия, 1969. – 296 с.
1444469
   Уровни китайского языка. – Пекин, 1992. – 362с.
1444470
  Петров Ю.А. Уровни компетентности: модель, классификация, иерархия / Ю.А. Петров, Г.И. Петрова // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 4. – С. 65-70


  Модель уровней компетентности на основе матричного анализа. Иерархия специалистов по уровню их компетентности.
1444471
  Валуев Ю.Б. Уровни компетенции собственника и наемного персонала в системе управления предприятием : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 3-12. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1444472
  Чучалин А.И. Уровни компетенций выпускников инженерных программ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  В связи с введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО), ориентирующего вузы на компетентностный подход к разработке и реализации двухуровневых основных образовательных программ, в том числе в области техники ...
1444473
   Уровни культурно-исторического анализа в клинической психологии / Бурлакова, , , В.И. Олешкевич // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 35-45. – ISSN 0042-8841


  Представлено исследование различных уровней культурно-исторического анализа в клинической психологии, начиная от критики натуралистического исследования и кончая культурно-историческим анализом современной психологической клиники. Показана ...
1444474
   Уровни лингвистического анализа в синхронии и диахронии : межвузовский сборник научных трудов. – Ленинград, 1986. – 163 с.
1444475
  Борисов В.Н. Уровни логического процесса и основные направления их исследования / В.Н. Борисов. – Новосибирск, 1967. – 212с.
1444476
  Лебедев С.А. Уровни научного знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.62-75. – ISSN 0042-8744
1444477
   Уровни организации биологических систем. – Москва : Наука, 1980. – 104с.
1444478
   Уровни организации процессов у растений. – К., 1981. – 195с.
1444479
  Яблоков А.В. Уровни охраны живой природы. / А.В. Яблоков, С.А. Остроумов. – М., 1985. – 175с.
1444480
   Уровни подготовки специалистов в развиваюдщихся странах. – Москва, 1979. – 44с.
1444481
  Козин Н.Г. Уровни познания и историческая наука. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Козин Н.Г.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1976. – 30л.
1444482
  Смирнова Людмила Петровна Уровни понимания иноязычных речевых сообщений на слух и способы контроля их сформированности. (Языковой и неязыковой вузы) : Автореф... канд. пед.наук: / Смирнова Людмила Петровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1982. – 24л.
1444483
  Леви Т.С. Уровни построения движения по Н.А. Бернштейну и телесная психотерапия // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 62-67. – ISSN 0042-8841
1444484
  Френкин А.А. Уровни правого сознания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – 25-35. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1444485
  Халецкий А.М. Уровни психической деятельности в норме и патологии / А.М. Халецкий. – Москва : Медицина, 1970. – 159с.
1444486
  Смирнов С.Д. Уровни регуляции следящих движений глаз в связи с характером зрительной работы : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 960 / Смирнов С.Д. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1971. – 23 с.
1444487
  Ивашкин В.Т. Уровни регуляции функциональной активности органов тканей / В.Т. Ивашкин, В.Ю. Васильев, Е.С. Северин. – Ленинград : Наука, 1987. – 272 с. : ил., табл. – Библиогр.: 500 назв.
1444488
  Матюшкина А.А. Уровни решения проблемного задания как отражение глубины мышления // Вестник Московского университета. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 93-107. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
1444489
  Москалев Ю.И. Уровни риска при различных условиях лучевого воздействия. / Ю.И. Москалев, В.Ф. Журавлев. – Москва, 1983. – 108с.
1444490
   Уровни русского языка. – Ташкент, 1982. – 97с.
1444491
  Лебединцев В.Б. Уровни структурной организации обучения // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 6. – С. 45-54. – ISSN 0869-561Х


  Обучение раскрывается как системное, многоуровневое явление. Выделяются четыре уровня структурной организации обучения: масштаб деятельности субъектов, учебного коллектива, институциональной системы, общественно-исторической формации. Обсуждаются ...
1444492
  Мурашкин М.Г. Уровни угроз, или Письмо 2016 / Михаил Мурашкин. – Днепр : Акцент, 2018. – 223, [3] с. – ISBN 978-966-921-206-1
1444493
  Смирнова О.В. Уровни формирования инновационных зданий в городской среде с учетом синергетического подхода // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 21-26 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
1444494
  Телепко Л.Н. Уровни экономического развития районов СССР : (вопросы их измерения и сближения) / Ин-т экономики АН СССР ; Л.Н. Телепко. – Москва : Экономика, 1971. – 206 с.
1444495
  Белозерова В.А. Уровни экономического развития районов Украинской ССР и тенденции их сближения : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Белозерова В.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Київ, 1972. – 19с.
1444496
  Белозерова В.А. Уровни экономического развития районов Украинской ССР и тенденции их сближения : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Белозерова В. А.; АН УССР. Сектор географии АН УССР. – К., 1972. – 216л. – Бібліогр.:л.202-216
1444497
   Уровни энергии и вероятности перехода в атомах и ионах. – Москва : АН СССР, 1983. – 299с.
1444498
  Юрков Г.Н. Уровни энергии и термодинамические функции двухатомных молекул в мультиплетных электронных состояниях : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Юрков Г.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1971. – 14 с.
1444499
   Уровни энергии легких ядер. – Москва, 1952. – 228 с.
1444500
  Копанец Е.Г. Уровни ядер Al27 и K37 : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Копанец Е.Г.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1965. – 10л.
1444501
   Уровни языка в речевой деятельности. – Л., 1986. – 260с.
1444502
   Уровни языка и их анализ. – М., 1976. – 184с.
1444503
   Уровни языка и их взаимодействие : Тезисы научной конференции (4-7 апреля 1967 г.). – Москва, 1967. – 183 с.
1444504
  Марковский Я.Э. Уровни языка фотографии / Я.Э. Марковский. – М., 1988. – 35с.
1444505
  Кошевая И.Г. Уровни языкового абстрагирования / И.Г. Кошевая. – Киев : Киевский университет, 1973. – 210 с.
1444506
  Мицик Ю. Уродженці батуринської і борзенської сотень - студенти Києво-Могилянської Академії / Ю. Мицик, І. Тарасенко // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознавства НАН України т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшко [та ін.]. – Ніжин, 2017. – Вип. 6 (10). – С. 91-94
1444507
  Григоренко О.П. Уродженці міста Летичева Н. Моргуліс і В. Ройзман - видатні представники вітчизняної технічної науки // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 128-134


  Н.Д. Моргуліс народився в місті Летичев 4 травня 1904 року. Після закінчення Київського університету він залишився в Києві на все життя. Починав молодий випускник університету з вивчення явищ термоелектричної хімії. Уже в 1928 році продовжував ...
1444508
  Квят І. Уродженці України на єврейських грошах // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (58). – С. 26-30. – ISSN 1811-542X
1444509
   Уродинамическое исследование у больных инвазивным раком шейки матки / Т.В. Дерменжи, В.С. Свинцицкий, С.В. Неспрядько, Э.А. Стаховский, А.И. Яцина, А.В. Кабанов // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 4 (20). – С. 19-22. – ISSN 2410-2792
1444510
  Тарнани К И. Уродства животных : 1, 2, 3. Шестикрылая моль (Gelechia distinctella Z.). Аномалия в жилковании крыла шмеля (Bombus lapidarius L.). К морфологии двойных уродств : (Предвар. сообщ.) / К И. Тарнани. – Санкт-Петербург : тип. И.Н. Скороходова,, 1906. – 31 с.
1444511
  Шимкевич В.М. Уродства и происхождение видов : с 47 рис. / [соч.] В.М. Шимкевича, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург-Москва : Изд. и [тип.] Т-ва О. Вольф., 1909. – [4], 106, [1] с. : ил. – (Свободное знание : Собрание Общедоступных очерков, статей и лекций русских ученых под редакцией профессора Э. Д. Гримма, профессора Н. А. Котляревского... и др.)
1444512
   Урожаи 1933 года и работа системы ЦГК. – 274с.
1444513
  Фортунатов А.Ф. Урожаи ржи в Европейской Росии / [соч.] Алексея Фортунатова. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1893. – [2], II, IV, 254, [1] с. – Без ориг. обл., тсутств. 3 л. карт. – Библиогр.: с. IV


  На с. [1] Дарственная надпись: Многоуважаемому Сергею Гавриловичу Навашину от автора
1444514
   Урожай - сила, урожай - доблесть. – К., 1950. – 127с.
1444515
  Турчинська А.Ф. Урожай / А.Ф. Турчинська. – Харків, 1939. – 60 с.
1444516
  Рильський М.Т. Урожай : поезії / М.Т. Рильський. – Київ, 1950. – 146 с.
1444517
   Урожай зерновых хлебов и подсолнуха по районам, межрайонам и областям СССР в 1934 г.. – М., 1935. – 327с.
1444518
  Дука Л.В. Урожай и качество картофеля при разных условиях питания на серой оподзоленной почве Западной лесостепи Украины. : Автореф... Канд.с-х.наук: 533 / Дука Л.В.; Львов.с-х.ин-т. – Львов, 1970. – 22л.
1444519
  Ужанский С.Г. Урожай и народное хозяйство СССР / С.Г. Ужанский. – М.-Л., 1929. – 140с.
1444520
  Кудло К.К. Урожай и химический состав картофеля и сахарной свеклы, выращенных на дерново-подзолистой и торфяно-болотной почвах. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кудло К.К.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 29л.
1444521
  Бугуцький О.А. Урожай і економіка / О.А. Бугуцький. – Київ, 1974. – 256с.
1444522
   Урожай медалей // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 24 липня (№ 28). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Українська команда виборода чотири медалі під час 49-ї Міжнародної хімічної олімпіади в Таїланді. У скарбниці наших учасниуів три "срібла" та "бронза". Змагання об"єднали 300 учасників із 78 країн світу. Українську команду супроводжував науковий ...
1444523
  Жабина Т.М. Урожай моркови и его качество в зависимости от приемов осенней обработки почвы в условиях центральной части Лесостепи УССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Жабина Т.М.; Белоцерков. с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1968. – 24л.
1444524
   Урожай на грядке. – Москва : Знание, 1983. – 49с. – (Знание, Народный университет ; Твоя профессия, №6, 1983)
1444525
  Козлов В.И. Урожай некоторых культурных растений и сорняков в чистых и смешанных посевах / В.И. Козлов. – Л., 1930. – 27с.
1444526
  Куценко В.С. Урожай сахарной свеклы и его качество в зависимости от различных уровнений вносимых удобрений при разноглубинной обработке почвы в севообороте : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Куценко В.С.; Белоцерковский с.-х. ин-т. – Белая Церковь, 1968. – 14л.
1444527
  Гиренко Л.Т. Урожай сои и гороха в северной Лесостепи УССР с связи многокуляцией. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: 538 / Гиренко Л.Т.; Белоцерков.с-х.ин-т. – Белая Церковь, 1968. – 19л.
1444528
  Коренев Г.В. Урожай, посевные, продуктивные и технологические качества зерна озимой пшеницы и ржи в связи со сроками и способами уборки : Автореф... доктора с.-х.наук: / Коренев Г.В.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
1444529
  Певнев Ф.П. Урожай. / Ф.П. Певнев. – М, 1954. – 216с.
1444530
   Урожайність багаторічних травостоїв на осушуваних органогенних грунтах лісостепу / І.Т. Слюсар, В.О. Сербенюк, О.М. Гера, О.П. Соляник, О.А. Тарасенко // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 92-97 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0372-8498
1444531
  Костогриз П.В. Урожайність гороху, пшениці озимої та буряку цукрового на фоні різних заходів основного обробітку грунту / П.В. Костогриз, В.Г. Крижанівський // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 91-98 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1444532
  Постоловський Д.О. Урожайність дикорослих плодовоягідних чагарників Прикарпаття та шляхи її підвищення. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.20 / Постоловський Д.О.; Укр. держ. лісотехн. ун-тет. – Львів, 1995. – 25л.
1444533
  Рожков А.О. Урожайність зерна пшениці м"якої озимої залежно від впливу строків сівби та норм висіву / А.О. Рожков, М.А. Бобро, Т.В. Рижик // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 69-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2313-092X
1444534
  Гангур В.В. Урожайність і якість зерна гороху залежно від попередників та насиченості різноротаційних сівозмін в умовах лівобережного Лісостепу України // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 129-133 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-6609
1444535
  Полторецький С.П. Урожайність і якість зерна проса від попередника та умов удобрення / С.П. Полторецький, Н.М. Полторецька // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 73-82 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1444536
   Урожайність і якість насіння сільськогосподарських культур за дії регуляторів росту рослин / М.Г. Василенко, А.П. Стадник, П.М. Душко, М.В. Драга, О.О. Кічігіна, Ю.О. Зацірінна // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 96-101 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1444537
  Безвіконний П.В. Урожайність коренеплодів буряка столового залежно від застосування мікродобрив в умовах Лісостепу Західного / П.В. Безвіконний, В.А. Тарасюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 17-24 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
1444538
  Ображій С.В. Урожайність культур за різних систем основного обробітку грунту та рівнів удобрення в зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 131-142 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1444539
  Ратошнюк В.І. Урожайність люпину вузьколистого залежно від елементів технології його вирощування в Поліссі // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 88-99 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1444540
  Пророченко С.С. Урожайність люцерно-злакових травостоїв залежно від рівня удобрення і технологій вирощування в Лісостепу Правобережному // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 121-126 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1444541
  Сало Л.В. Урожайність насіння льону олійного за різних способів застосування мікродобрив / Л.В. Сало, Д.А. Доброван // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 54-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0587-2596
1444542
  Разуменко Ю.Л. Урожайність сої, уміст сирого протеїну та жиру в її насінні // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 127-132 : табл. – Бібліогр.: с. 132. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1444543
   Урожайність соняшнику залежно від агрометеорологічних умов Південного Степу України / О.А. Єременко, С.М. Каленська, В.В. Калитка, В.М. Малкіна // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 123-130 : рис., табл. – Біблоігр.: 14 назв. – ISSN 2310-9270
1444544
  Шамсутдінова А.В. Урожайність та технологічна якість коренеплодів буряків цукрових залежно від строків позакореневого підживлення мікродобривами // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 80-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1444545
  Кнігніцька Л.П. Урожайність та якість льонопродукції залежно від способів основного обробітку грунту і удобрення в умовах Передкарпаття // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 26-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1444546
  Грабовська Т.О. Урожайність та якість сортів пшениці озимої за органічного виробництва / Т.О. Грабовська, М.Б. Грабовський, Г.Г. Мельник // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 38-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2310-9270
1444547
  Гудзенко В.М. Урожайність ячменю ярого залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду у Центральному Лісостепу України / В.М. Гудзенко, С.П. Васильківський // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 11-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-9270
1444548
  Кирилюк В.П. Урожайність ячменю ярого залежно від системи основного обробітку грунту та удобрення // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1444549
  Дедышин Ярослав Иванович Урожайность и качество зерна гречихи при разных сроках, способах посева и нормах высева в западной Лесостепи УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Дедышин Ярослав Иванович; Львовск. с.-х. ин-т. – Львов, 1965. – 24л.
1444550
  Байкова С.Н. Урожайность и качество огурцов и томатов в зависимости от используемых субстратов и питательных растворов при выращивании их методо гидропоники : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 532 / Байкова С.Н. ; МГУ. – Москва, 1971. – 29 с.
1444551
  Обухов В.М. Урожайность и метеорологические факторы / В.М. Обухов. – М., 1949. – 318с.
1444552
  Кореева Н.П. Урожайность сахарной свеклы и направление физико-химических и биологических процессов на обыкновенном черноземе при разных способах воздействия на структуры почвы / Н.П. Кореева, В.Д. Татунько
вырезка. – с.
1444553
  Дапина С.Я. Урожайные качества семян яровой пшеницы и способы их повышения : Автореф... канд. биол.наук: / Дапина С.Я.; Воронежский гос. ун-т. Кафедра дарвинизма и физиологии растений. – Воронеж, 1956. – 18л.
1444554
   Урожайный сад. – К., 1993. – 96с.
1444555
  Коновалов Н. Урожаям нет предела / Н. Коновалов. – М., 1954. – 48с.
1444556
  Лісовська О.Б. Урок- подорож на тему "Природні зони і висотна поясність Північної Америки", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 14-17 : фото
1444557
  Бенюк Г.М. Урок-аукціон з контролю знань, умінь і навичок у 8 класі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (193). – С. 34-35
1444558
  Венгренюк Н.М. Урок-брифінг на тему "Безробіття, його причини і види", 11 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 30-35 : схеми
1444559
  Коваль Надія Урок-вистава "Суд над інфляцією" в 10 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 17-22 : Табл. – Бібліогр. 11 назв
1444560
  Чудіна Ольга Урок-гра "Аргумент" ("Південний океан. Чи він існує?") : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 16-19 : Схеми. – Бібліогр.: 6 назв
1444561
  Токан Н.М. Урок-гра "Економічне районування України", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 35-36
1444562
  Рубан Катерина Урок-гра "Перший мільйон" з теми "Країни Європи" у 10 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 37-38
1444563
  Любов Артеменко Урок-гра "Рівнинні та гірські природно-територіальні комплекси України" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 8-9
1444564
  Харченко Лідія Урок-гра "Слідство ведуть знавці": Олімпійські ігри (6 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 46-48
1444565
  Фесуненко А.А. Урок-гра з теми "Атмосфера", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 28-30 : мал.
1444566
  Клочко Галина Урок-гра з теми "Південна Америка", 7 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 30-32 : Табл.
1444567
  Рубан Катерина Урок-гра на тему "Австралія - материк парадоксів", 7 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 16-22 : Фото, табл.
1444568
  Григоришина Вікторія Урок-гра на тему "Багатства світового океану. Океан і людина" (6 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-23
1444569
  Рубан К.О. Урок-гра на тему "Градусна сітка Землі. Географічні координати", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 6-8 : фото
1444570
  Губанова О.А. Урок-гра на тему "До банку їде ревізор" : інтегрований урок з інформатики, економіки та математики / О.А. Губанова, О.П. Казанцева, С.С. Борисова // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 29-31 : рис. – Бібліогр.: 4 назви
1444571
  Лісовська О.Б. Урок-гра на тему "Євразія - найбільший материк Землі", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 20-22
1444572
  Клименко Світлана Урок-гра на тему "Населення Південної Америки", (7 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-25
1444573
  Гайворонська Наталія Урок-гра на тему "Чи знаємо ми Україну" : (Підсумковий урок - повторення) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 21-25
1444574
  Петринка Людмила Урок-дискусія на тему "НАТО. Україна і НАТО. Вступ України до НАТО: "За" і "проти" (10 клас) = Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 22-26. – Бібліогр. 6 назв
1444575
  Лесохина Л.Н. Урок-диспут / Л.Н. Лесохина. – Москва-Л. : Просвещение, 1965. – 176 с.
1444576
  Климюк Ірина Урок-диспут на тему " Чому С. Рудницького вважають основоположником географії України?" // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 28-29. – Бібліогр.: 9 назв
1444577
  Савка Н.І. Урок-ділова гра "Соціальна сфера", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 11 (189). – С. 29
1444578
  Павленко Людмила Урок-дослідження на тему "Паливна промисловість України", 9 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 13-15
1444579
  Конопля Т.Г. Урок-дослідження характерів героїв новели Проспера Меріме "Кармен" (урок позакласного читання) // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 5. – С.6-8.
1444580
  Бойко Віта Урок-експедиція на тему "Ознайомлення з компонентами природи своєї місцевості, виявлення зв"язків між ними" : Практична робота 13 (6 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 14-15
1444581
  Савлук Галина Урок-експедиція на тему "Природа України" : методика, практика, досвід // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 28-30 : Схема
1444582
  Кузбіт Тамара Урок-захист дисертації на тему "Китай - країна сходу" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25-27
1444583
  Соляр Г.І. Урок-захист творчих проектів за баладою Фрідріха Шиллера "Рукавичка" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 39-41
1444584
  Ніколайчук Валентина Урок-змагання з математики в 2-А класі ШДС І ступеня "Абетка" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 194-196
1444585
  Дибка Л. Урок - гендерне дослідження // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 12-17. – ISSN 0130-5263
1444586
  Дейнека Інна Урок - гра з економіки "Найрозумніший" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 28-29
1444587
  Васильченко Ольга Урок - гра на тему "Америка... яка вона?" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 25-27
1444588
  Єгорова С.Г. Урок - ділова гра "Харчові домішки: користь чи шкода від них", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 12-15, 48 : табл.
1444589
  Пасішник Любов Урок - інсценізація на тему "Подорожі Х. Колумба і Ф. Магеллана", 6 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-24 : Фото
1444590
  Кривокульська Мирослава Урок - інтелектуальна гра "найрозумніший" (6 клас) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 12-16 : Мал. – Бібліогр. 5 назв
1444591
  Новикова Валерія Урок - конференція в курсі "Економічної і соціальної географії світу" в 10 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 28-30
1444592
  Матус Олена Урок - конференція на тему "Трудові ресурси й зайнятість населення", 9 клас // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 31-32
1444593
  Локтіонов В.В. Урок - монологічна лекція на тему "Етапи і засоби економічного дослідження. Методи економічних досліджень", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1444594
  Сергієнко Д.Л. Урок - навчання і комуністичне виховання учнів / Д.Л. Сергієнко. – К., 1977. – 48с.
1444595
  Андриянов А.П. Урок - обзор "Полупустыни и пустыни России" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 51-53 : Фото. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 0016-7207
1444596
  Кривицька Галина Урок - прес-конференція "Зміни клімату в часі", 11 клас. Профільний рівень : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 13-15 : Фото
1444597
  Петринка Людмила Урок - прес - конференція "Проблеми та перспективи розвитку енергетики в Україні" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28-31
1444598
  Єгорова Світлана Урок - прес - конференція на тему "Ми пізнаємо Італію" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 9-13
1444599
  Криворотова О.В. Урок - проект "Глобальні проблеми людства", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 12-18 : табл.
1444600
  Беленчук С. Урок - психологічне дослідження за п"єсою І. Карпенка-Карого "Хазяїн". 10 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 27-29.
1444601
  Жданова В. Урок - психологічне дослідження за романом М. Хвильового "Я (Романтика)".11 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 26. – С. 13-15.
1444602
  Бондаренко С.М. Урок - творчество учителя / С.М. Бондаренко. – М, 1974. – 64с.
1444603
  Харченко Лідія Урок - творчий звіт: Повсякденне життя Західної Європи (8 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 45-48
1444604
  Рихлик Тамара Урок - театралізоване дійство "З історії великих географічних відкриттів" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 12-16
1444605
  Сорочинська С.К. Урок - усний журнал "Який чудовий, повний світла..." світ лірики поетів-символістів. Володимир Свідзинський та Олександр Блок // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 1. – С. 19-20.
1444606
  Богат Е.М. Урок / Е.М. Богат. – Москва, 1982. – 472с.
1444607
  Чаликов М.П. Урок / М.П. Чаликов. – Хабаровск, 1989. – 160с.
1444608
  Верховень Володимир Урок = Незгасима свічка : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 108-112. – ISSN 0130-1608
1444609
  Боднарчук Г. Урок "Зарубіжної літератури" у 4 класі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 11
1444610
  Ефименко Н.Е. Урок "Путешествие по южным материкам" (VІІ класс) : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 47-48. – ISSN 0016-7207
1444611
  Покась Лілія Урок 1. "Стародавня епоха пізнання землі" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід / Покась Лілія, Кубасова Ганна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-30. – Бібліогр.: 7 назв
1444612
  Покась Лілія Урок 2. "Епоха великих географічних відкриттів" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід / Покась Лілія, Микитюк Ольга // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 31-33
1444613
  Постова Катерина Урок 3. "Географія нового часу" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 34-35
1444614
  Кошелюк Володимир Урок 4. "Географія нового часу" : Вивчення теми "Географічне пізнання Землі" з курсу "загальна географія", 6 клас. Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 36-38
1444615
  Тихолоз Сергій Урок без дзвінка на перерву... : роздуми, враження, замальовки, силуети
1444616
  Тихолоз Сергій Урок без дзвінка на перерву... : роздуми, враження, замальовки, силуети
1444617
  Селдушева Урок в 5-м классе по теме "Текст, признаки текста" / Селдушева, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 42-44
1444618
   Урок в восьмилетней школе. – М., 1966. – 247с.
1444619
  Орловский Б.И. Урок в двухкомплектной школе / Б.И. Орловский. – М., 1941. – 104с.
1444620
  Кулабухова М.А. Урок в музее по теме "Открытия русских землепроходцев и мореплавателей" : туризм и краеведение // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 48-52 : Фото. – ISSN 0016-7207
1444621
  Есипов Б.П. Урок в начальной школе (Элементарная дидактика) / Б.П. Есипов. – М, 1944. – 80с.
1444622
  Некрасов И.Б. Урок в осеннем лесу : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 50-51. – ISSN 0016-7207
1444623
  Казанцев И.Н. Урок в советской школе. / И.Н. Казанцев. – М., 1951. – 288с.
1444624
  Казанцев И.Н. Урок в советской школе. / И.Н. Казанцев. – 2-е изд. испр. доп. – М., 1956. – 351с.
1444625
  Онищук В.О. Урок в современной школе / В.О. Онищук. – М, 1981. – 191с.
1444626
  Онищук В.О. Урок в современной школе / В.О. Онищук. – М, 1986. – 158с.
1444627
  Кадин Г.Б. Урок в техникуме / Г.Б. Кадин. – Минск, 1970. – 108с.
1444628
  Каждан М.В. Урок ведет тренер / М.В. Каждан, И.М. Ботвинник. – Минск, 1992. – 271с.
1444629
  Шуляр В. Урок вивчення життєпису письменника ( за матеріалами Миколи Вінграновського)


  У статті автор представив модель вивчення біографії письменника, використовуючи матеріали про життя Миколи Вінграновського
1444630
  Петренко О. Урок виживання - нервова сила за Полем Бреггом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 13
1444631
  Чемерис В. Урок виховання / В. Чемерис. – К, 1964. – 188с.
1444632
  Доцук Е.В. Урок вне расприсания / Е.В. Доцук. – Алма-Ата, 1990. – 132с.
1444633
  Докучаев Ю.А. Урок Гагарина / Ю.А. Докучаев. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 144с.
1444634
  Щенев В.А. Урок географии в системе личностно ориентированного обучения : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 37-46 : Фото, табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
1444635
  Студенцов Н.Н. Урок географии в средней школе / Н.Н. Студенцов. – М, 1958. – 158с.
1444636
  Даринский А.В. Урок географии в средней школе / А.В. Даринский. – Москва : Просвещение, 1984. – 144 с.
1444637
  Студенцов Н.Н. Урок географии в школе : Пособие для учителей / Н.Н. Студенцов. – изд. 2-е. – Москва, 1961. – 160с.
1444638
  Корнеєв Віктор Урок географії: загальні вимоги, типи і структура : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 2-5. – Бібліогр.: 5 назв
1444639
  Корнеєв Віктор Урок географії: місце й роль у навчальному процесі та критерії оцінювання // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 2-5. – Бібліогр.: 7 назв
1444640
   Урок дает история. – Москва : Политиздат, 1989. – 413с. – ISBN 5-250-00682-5
1444641
  Новикова М. Урок двох майстрів // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 7. – С.20-25


  Проблеми перекладу віршів Роберта Бернса на російську мову С.Маршаком та на українську Г.Лукашем
1444642
  Кабаненко І Урок державотворення / І Кабаненко, І. Смешко, Є. Марчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 4-6


  "Вперше в історії Літньої школи журналістики студенти зустрілися одразу з трьома суперкомпетентними людьми - Ігорем Кабаненком, Ігорем Смешком та Євгеном Марчуком".
1444643
  Семеняка В.П. Урок для інших / В.П. Семеняка. – К., 1983. – 102с.
1444644
  Гузь О.О. Урок додаткового читання за новелою Гі де Мопассана "Місячне світло" : 10 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 41-43
1444645
  Крылов И.А. Урок дочкам / И.А. Крылов. – Москва, 1953. – 32с.
1444646
  Лубчак В. Урок Євгена Грицяка / В. Лубчак, М. Ткачук, М. Гош // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 травня (№ 80). – С. 1, 4


  Він кинув виклик сталінізму. І переміг.
1444647
  Абашидзе Г.Г. Урок жестокости : рассказы и роман : пер. с груз. / Григол Абашидзе. – Тбилиси : Мерани, 1971. – 335 с.
1444648
  Хроменко І.А. Урок з вивчення театру Еллади та трагедії Есхіла "Прометей закутий" : ( 8 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-33.
1444649
  Юнчик Н.Б. Урок з використанням ІКТ на тему "Австралія" : 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 23-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
1444650
  Глущенко С.Г. Урок з використанням ОІС на тему "Води суходолу. Річки, їх елементи, живлення та режим річок, їх робота", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 35-38 : схеми
1444651
  Шемет Р.М. Урок з екології та української літератури на тему "Від екології природи до екології душі" / Р.М. Шемет, Н.О. Скатова // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 24-30
1444652
  Хмура О.О. Урок з математики в середній школі / О.О. Хмура. – Київ, 1965. – 259 с.
1444653
  Богодущенко О.О. Урок з ОБЖ на тему: "Пожежна безпека" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-42 : фото
1444654
   Урок з усіх предметів. – К., 1981. – 118с.
1444655
  Чупринін О. Урок за повістю М. Коцюбинського "Дорогою ціною". 8 клас // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 27. – С. 10-11.
1444656
  Гашек Я. Урок закона божьего / Я. Гашек. – Москва, 1963. – 56с.
1444657
   Урок захватчикам., 1941. – 8 с.
1444658
  Ольчедаєвська В.М. Урок здоров"я : методичні рекомендації для вчителів основ здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-29
1444659
   Урок и подготовка домашних заданий в школах-интернатах. – Москва, 1962. – 214 с.
1444660
  Монакова Г.Г. Урок из раздела <<Природа Белгородской области>> : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 60-62 : Табл.
1444661
  Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. / Е.И. Пассов. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 222с.
1444662
  Калініна Л. Урок іноземної мови: спостереження і рекомендації : (За підсумками конкурсу фахової майстерності "Вчитель року - 2009") // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (38). – С. 13-16
1444663
  Нежива Л. Урок іронічного осмислення // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 9 (161), вересень. – С. 26-30
1444664
  Божко О. Урок історії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 16


  Про "Історію Хотинської війни" Говганнеса Каменаці, яка була перекладена з грабару - давньовірменської мови - на українську.
1444665
  Мисан Віктор Олександрович Урок історії: план-конспект : (як скласти план-конспект та проаналізувати проведений урок історії) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст.
1444666
  Желіба О. Урок історії: спроба відповіді на виклики сьогодення // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (164), квітень. – С. 15-18
1444667
  Пшенишна В.М. Урок компаративного аналізу повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" та творів українського епосу // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 27-29
1444668
  Павлюк Наталя Урок контролю знань за темами "Вступ", "Політична карта світу", "Населення світу" (10 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 26-27. – Бібліогр.: 5 назв
1444669
  Буга Тетяна Урок конференція " Подорож до Великобританії", 10 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 32-33 : Фото
1444670
  Плахтін І.О. Урок кохання : зб. п’єс / І.О. Плахтін. – Київ : Мистецтво, 1982. – 197 с.
1444671
   Урок литературы. – Краснодар, 1964. – 156с.
1444672
   Урок литературы. – М., 1983. – 160с.
1444673
  Коряушкина В.А. Урок литературы в средней школе / В.А. Коряушкина. – Минск, 1985. – 153 с.
1444674
   Урок литературы в школе. – Л., 1974. – 151с.
1444675
   Урок литературы как средство нравственного воспитания. – Куйбышев, 1979. – 88с.
1444676
   Урок литературы как средство нравственного воспитания. – Куйбышев, 1980. – 92с.
1444677
  Богдан Н.В. Урок літератури за романом Ю. Яновського "Вершники" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 22/24 (242/244). – С. 11-13
1444678
  Сіденко Світлана Урок літератури і музика : цікавинки про письменників та композиторів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Головне завдання вчителя літератури - допомогти учням зрозуміти художній твір, глибоко осягнути його мистецьку сутність. Та як цього домогтися? Одним зі шляхів реалізації такого завдання є використання фонового матеріалу, зокрема музичного. Він насичує ...
1444679
  Царлова Ірина Урок літератури і формування критичного мислення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 16-18
1444680
  Лаврусевич Н.О. Урок літератури рідного краю за творчістю В. Горбатюка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 98-99
1444681
  Решетников Л.В. Урок любви: Сб. / Л.В. Решетников. – М., 1980. – 96с.
1444682
  Богданович М.В. Урок математики в начальной школе / М.В. Богданович. – Киев, 1991. – 207 с.
1444683
   Урок математики в школі. – Київ, 1977. – 109 с.
1444684
  Мовчан А.Т. Урок математики с использованием технических средств оперативной обработной связи. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Мовчан А.Т.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 19л.
1444685
  Алешина Т.Н. Урок математики: применение дидактических материалов с профессиональной направленностью : метод. пособие / Т.Н. Алешина. – Москва : Высшая школа, 1991. – 63, [1] с. : ил. – (В помощь преподавателю ПТУ. Математика)
1444686
  Дудницын Ю.П. и др. Урок математики: применение наглядных пособий и технических средств обучения (в средних ПТУ) / Ю.П. и др. Дудницын. – М., 1987. – 127с.
1444687
  Доломан Є.М. Урок мужності : повість / Є.М. Доломан. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 206 с.
1444688
  Парамонов П.Л. Урок музыки / П.Л. Парамонов. – М., 1986. – 189с.
1444689
  Воронцова Е.А. Урок на свободную тему / Е.А. Воронцова. – Москва, 1981. – 158с.
1444690
  Буга Тетяна Урок на тему " Загальна характеристика материка Австралія", 7 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 8-9
1444691
  Пасішник Любов Урок на тему " Південна Америка - диво-материк", 7 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 11-15. – Бібліогр.: 6 назв
1444692
  Куліш Ольга Урок на тему "Атлантичний океан" у 7 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19-22 : Табл.
1444693
  Ширинюк Н.М. Урок на тему "Атмосферні опади", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 33-35 : табл., мал.
1444694
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Банки у функціонуванні ринку капіталів та грошей. Основні операції банків", 10 клас (2 год) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 28-31 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1444695
  Юхимчук Т.І. Урок на тему "Безробіття і зайнятість трудових ресурсів", 11 клас (рівень академічний) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 26-30
1444696
  Шуканова Анжела Урок на тему "Безробіття: чому виникає і яким буває?" (10 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 25-31 : табл.
1444697
  Дячук Людмила Урок на тему "Види ризику у підприємницькій діяльності та методи їх оцінки" : Методика, практика, досвід / Дячук Людмила, Дячук Ганна // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-21 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви
1444698
  Петринка Людмила Урок на тему "Використання природних умов і природних ресурсів України та їх охорона" (Узагальнюючий урок) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 31-33
1444699
  Болюх О.О. Урок на тему "Витрати та прибуток підприємств", академічний рівень, 11 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 15-19
1444700
  Шубович С.П. Урок на тему "Водний та повітряний транспорт України", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 26-28 : табл., схеми
1444701
  Свиридова Ольга Урок на тему "Водні ресурси України: екологічні проблеми та шляхи раціонального використання охорони" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 27-29
1444702
  Цимбалюк Наталія Урок на тему "Вулканізм і вулкани" : Методика, практика, досвід / Цимбалюк Наталія, Шпаківська Марина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 22-24. – Бібліогр.: 13 назв
1444703
  Дуда Н.Р. Урок на тему "Вулканізм і вулкани", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 31-33
1444704
  Бочко М.І. Урок на тему "Вулканізм і вулкани. Гейзери", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 7-10 : фото, табл., мал.
1444705
  Королева А Урок на тему "Географические координаты" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 40-41. – ISSN 0016-7207
1444706
  Дзюбінська О.В. Урок на тему "Геоекологічна ситуація в Україні", 8 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 20-21
1444707
  Локтіонов Віталій Урок на тему "Глобальні проблеми людства" в 10 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 31-33 : Табл.,схем. – Бібліогр. 6 назв
1444708
  Максименко В.В. Урок на тему "Градусна сітка на глобусі й географічній карті" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 26-28 : мал. – Бібліогр.: 5 назв.
1444709
  Дмитренко Лариса Урок на тему "Гранична корисність благ - основа споживчого вибору" (8 клас) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 16-18
1444710
  Суптельна Світлана Урок на тему "Гроші" (З використанням інтерактивних форм навчання) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-27
1444711
  Сємілєтова Н.В. Урок на тему "Гроші. Їх функції та види" : 11 клас, рівень стандарту // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 21-22
1444712
  Риковська Тетяна Урок на тему "Грунти України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 24-26
1444713
  Петринка Людмила Урок на тему "Грунти України", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 10-12. – Бібліогр.: 4 назви
1444714
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Еволюція поглядів на предмет економічної науки", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 31-36 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1444715
  Молдавчук Т.С. Урок на тему "Екологічні проблеми Євразії", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (134). – С. 12-14 : табл.
1444716
  Старжевська І.М. Урок на тему "Економічний зміст виробництва. Виробничі ресурси. Фактори виробництва. Основні елементи виробництва. Продукт", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 19-21 : схема. – Бібліогр.: 8 назв.
1444717
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Економічні закони. Завдання економічної науки та її роль. Зв"язки економічної науки з іншими науками", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 20-23 : фото, схема, табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1444718
  Крамарчук Валентина Урок на тему "Економічні причини виникнення світової торгівлі" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 15-18 : Табл.
1444719
  Варакута Олександр Урок на тему "Електроенергетика України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 21-25 : Табл., схеми
1444720
  Янатьєва О.Г. Урок на тему "Електроенергетика", 9 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 33-35 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1444721
  Юхимович О.А. Урок на тему "Електронні гроші й пластикові картки. Принципи їх дії та переваги, які вони надають", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 13-16
1444722
  Мандзюк Павло Урок на тему "Загальна характеристика клімату України", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (109). – С. 31-34 : Схеми., табл.
1444723
  Бондаренко Світлана Урок на тему "Загальна характеристика клімату України. Основні кліматотвірні чинники та їх взаємодія" : перші уроки з географії у 8 класі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 10-11
1444724
  Савлук Г.І. Урок на тему "Загальна характеристика країн Північної Європи", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 36-37
1444725
  Полонська Марина Урок на тему "Загальна характеристика рельєфу України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 20 23 : Табл. – Бібліогр. 3 назви
1444726
  Копилов О.В. Урок на тему "Загальні закономірності географічної оболонки", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 23-25
1444727
  Костюк Валентин Урок на тему "Загальні риси клімату України" (З використанням електронного атласу "Географія України") : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 23-25 : Табл.
1444728
  Лук"яненко О.Л. Урок на тему "Загальні риси клімату України. Сонячна радіація", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 49-50. – Бібліогр.: 5 назв
1444729
  Ольга Максименко Урок на тему "Закономірності поширення рослинності в Україні. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 15-16
1444730
  Гнесюк І.С. Урок на тему "Захист і роль конкуренції в організації ринкової економіки" : 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 13-20. – Бібліогр.: 13 назв
1444731
  Галалюк Наталія Урок на тему "Земельні ресурси України" (Інтегрований урок - прес-конференція), 9 клас / Галалюк Наталія, Галалюк Іван // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 16-20 : Табл.
1444732
  Юхимович О.А. Урок на тему "Зміст ринкової конкуренції та її роль в організації ринкової економіки" : 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 21-26 : табл.
1444733
  Токолова Н.А. Урок на тему "Зображення земної поверхні" (Особливості та відмінності зображення земної поверхні на глобусі, космічних знімках, картах, аерофотознімках, планах) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 22-26 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1444734
  Лиса Людмила Урок на тему "Індія" (10 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 20-24 : Табл.
1444735
  Дмитрян Т.В. Урок на тему "Інструменти грошового регулювання. Інструменти регулювання у соціальній сфері", 11 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 8-11 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1444736
  Костюк Валентин Урок на тему "Карти - джерела географічних знань, їх зміст та призначення // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 19-20
1444737
  Савлук Галина Урок на тему "Китайська народна республіка" (10 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 22-24. – Бібліогр.: 5 назв
1444738
  Джураєва О.В. Урок на тему "Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції". Практична робота 11. "Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України", клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 18-22 : табл.
1444739
  Денисенко Б.В. Урок на тему "Клімат і внутрішні води Австралії", 7 клас (З використанням комп"ютерних технологій) // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (136). – С. 14-18 : мал.
1444740
  Суптельна Світлана Урок на тему "Кліматичні умови та ресурси України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 14-16
1444741
  Соболик Таміла Урок на тему "Країна вранішнього сонця", 10 клас : методика, практика, досвід // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 23-27 : Схема
1444742
  Кривульська Людмила Урок на тему "Країни Європи. Великобританія", (10 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 26-28. – Бібліогр.: 5 назв
1444743
  Криворотова О.В. Урок на тему "Країни Латинської Америки", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 17-19
1444744
  Локтіонов Віталій Урок на тему "Країни латинської Америки. Регіональний огляд", 10 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-21. – Бібліогр.: 4 назви
1444745
  Мірченко Л.В. Урок на тему "Країни Південної Америки: Аргентина, Чилі, Венесуела, Перу, Мексика, Колумбія", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 20-22
1444746
  Кузьминська Марина Урок на тему "Країни східної Європи. Росія" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-35
1444747
  Лапіна О.М. Урок на тему "Країни Центральної Америки: Куба, Мексика, Багамські острови. Країни Карибського басейну", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 23-27. – Бібліогр.: 4 назв.
1444748
  Родич Ольга Урок на тему "Кримські гори" у 8 класі : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 24-26 : Фото
1444749
  Кривицька Галина Урок на тему "Легка промисловість та художні промисли України", 9 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 22-23
1444750
  Глущенко Світлана Урок на тему "Легка промисловість" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 15-17 : Табл., схеми
1444751
  Павлюк Наталія Урок на тему "Лісова і деревообробна промисловість України" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 26-29 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви,
1444752
  Тітечко С.Є. Урок на тему "Льодовики. Багаторічна мерзлота", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 23-24
1444753
  Петринка Людмила Урок на тему "Міжнародні організації. ООН: минуле, сучасне, майбутнє", 10 клас // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 21-25
1444754
  Артемишин В.В. Урок на тему "Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім"ї. Світові релігії", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 5-8 : фото, схема, табл.
1444755
  Чекунова Марина Урок на тему "Монополія, конкуренція" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 27-29 : Табл.
1444756
  Савлук Г.І. Урок на тему "На гостинах у її величності - географії", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 21-23
1444757
  Савлук Г.І. Урок на тему "Населення та політична карта Африки", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 30-32 : табл.
1444758
  Кирчун С.П. Урок на тему "Нерудні корисні копалини України, їх розміщення та використання", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 10 (212). – С. 24-25 : фото, мал.
1444759
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Організація діяльності банків та роль уряду", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 20-24 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1444760
  Синиця Л.О. Урок на тему "Орієнтування на місцевості за допомогою сонця, компаса та місцевих ознак", 4 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 20-23
1444761
  Вовк А.В. Урок на тему "Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут", 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 25-27 : мал.
1444762
  Димарчук Тетяна Урок на тему "Основні види доходів у ринковій економіці" : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 14-17. – Бібліогр.: 6 назв
1444763
  Панасюк Н.В. Урок на тему "Основні річкові системи України". 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 16-17 : табл.
1444764
  Дейкун Інна Урок на тему "Особиста здатність до підприємництва" / Дейкун Інна, Орєшко Тетяна // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 34-36
1444765
  Наталія Латік Урок на тему "Паливна промисловість України" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 15
1444766
  Кузьменко О.В. Урок на тему "Південна Америка. Загальні відомості. Географічне положення. Історія дослідження материка", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 4 (170). – С. 11-13
1444767
  Тітечко С.Є. Урок на тему "Північна Америка. Загальні відомості. Своєрідність природи материка. Історія відкриття та освоєння Північної Америки", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 10-13 : табл.
1444768
  Кабика Н.П. Урок на тему "Північна Америка. Історія відкриття та дослідження. Географічне положення", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 22-25
1444769
  Сємілєтова Н.В. Урок на тему "Північний Льодовитий океан" : 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (123). – С. 15-16
1444770
  Теодорська Н.Д. Урок на тему "Підземні води", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 19-21 : фото, схеми,
1444771
  Філончук Зоя Урок на тему "Підприємництво. Види підприємництва" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 17-19 : Табл.
1444772
  Болюх Олена Урок на тему "Підприємство і власність. Організаційні форми та види підприємств" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-12
1444773
  Красота О.В. Урок на тему "Поверхневі води України. Загальні гідрологічні особливості річок України", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 5-11. – Бібліогр.: 9 назв.
1444774
  Лумей О.М. Урок на тему "Поверхневі води України. Основні річкові системи", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 27-29 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1444775
  Парижняк І.І. Урок на тему "Погода, її елементи, типи, зміна в часі", 6 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 25-27 : схема
1444776
   Урок на тему "Поняття про географічні координати - широту і довготу" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 28-30 : мал., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1444777
  Гнесюк І.С. Урок на тему "Поняття, суть та види кредитування", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 4-6 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1444778
  Кулик Р.І. Урок на тему "Попит, пропозиція, ринкова рівновага, гроші", 11 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 24-28
1444779
  Юхимович Оксана Урок на тему "Право на вибір, монополізм" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 21-23
1444780
  Наталія Щіпановська Урок на тему "Природні зони Африки" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-22
1444781
  Орищенко Галина Урок на тему "Природні зони південної Америки" (7 клас) : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 20-22
1444782
  Литвинчук Ольга Урок на тему "Природно-територіальні комплекси (ландшафти)" у 8 класі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 23-24 : Схеми. – Бібліогр. 6 назв
1444783
  Климюк І.Б. Урок на тему "Причорноморський район", 9 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (133). – С. 14-16. – Бібліогр.: 5 назв
1444784
  Димарчук Тетяна Урок на тему "Проблеми безробіття. Вплив держави на його подолання", 11 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 21-23 : Додатки. – Бібліогр.: 9 назв
1444785
  Хобта Ніна Урок на тему "Продуктивність праці та від чого вона залежить" : Методика, практика, досвід / Хобта Ніна, Коваль Надія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 22-26. – Бібліогр. 6 назв
1444786
  Перешивана Л. Урок на тему "Реакції обміну між розчинами електролітів" / Лариса Перешивана // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 4 (110). – С. 29-30


  Мета урока ознайомити учнів з реакціями обміну між розчинами електролітів у водних розчинах з погляду електролітичної дисоціації, умовами перебігу реакцій обміну між розчинами електролітів у водних розчинах, що відбуваються до кінця: навчити учнів ...
1444787
  Варварчук Г.В. Урок на тему "Рельєф Івано-Франківщини", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 22-24 : схеми
1444788
  Худецька Л.В. Урок на тему "Рельєф України. Сучасні процеси формування рельєфу" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 29-32 : слайд
1444789
  Гриценко А. Урок на тему "Розгортання руху опору в Україні в роки Другої світової війни" // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 10 (158), жовтень. – С. 15-20
1444790
  Куляба Л.А. Урок на тему "Розселення. Міста України", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 16-17. – Бібліогр.: 11 назв
1444791
  Гриценко А. Урок на тему "Роки "застою" (1964-1985) в СРСР" : всесвітня історія, 11 клас // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (127). – С. 18-24
1444792
  Панасюк Н.В. Урок на тему "Роль машинобудування в сучасному світі. Географія основних галузей машинобудування світу", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 39-40 : табл.
1444793
  Зеркаль Ольга Урок на тему "Рудні та нерудні користні копалини України" : перші уроки з географії у 8 класі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 9
1444794
  Осніцька Н.О. Урок на тему "Світовий океан та його частини" 6 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 10-13 : фото, табл., схеми
1444795
  Сокол Т.К. Урок на тему "Своєрідність природи, географічне положення, історія відкриття та освоєння Північної Америки", 7 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 17-19 : табл.
1444796
  Клименко В.М. Урок на тему "Сінгапур - приклад нової індустріальної країни" 10 клас (профільний рівень), урок-пара // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 6 (196). – С. 28-31
1444797
  Коляда І. Урок на тему "Соціально-економічний розвиток та політичне становище Західної України в складі Австро-Угорщини на початку XX ст." // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 10 (146), жовтень. – С. 8-15
1444798
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Сутність та основні елементи економічної системи", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 10 (176). – С. 13-15 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1444799
  Малая Оксана Урок на тему "США - наймогутніша держава світу. Особливості розвитку господарства" (10 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 40-41
1444800
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Товарні біржі у функціонуванні ринку товарів та виробничих ресурсів. Операції товарної біржі", 10 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 21-24. – Бібліогр.: 6 назв
1444801
  Бойко Катерина Урок на тему "Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв"язки України" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-19. – Бібліогр. 5 назв
1444802
  Трохимчук Н.А. Урок на тему "Україна на карті годинних поясів", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 21-25 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1444803
  Савлук Г.І. Урок на тему "Українська діаспора та ії географія", 9 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 14-15
1444804
  Петринка Л.В. Урок на тему "Українська діаспора", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 10 (200). – С. 10-13 : фото
1444805
  Парижняк І.І. Урок на тему "Українські Карпати" 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 14-15
1444806
  Панасюк Н.В. Урок на тему "Фізико-географічна характеристика природного комплексу Чорного моря. Проблеми використання й охорони його вод", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 6 (208). – С. 31-33
1444807
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Фондова біржа у функціонуванні ринку капіталів та ринку цінних паперів", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 17-21. – Бібліогр.: 6 назв.
1444808
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Форми (моделі) ринкової економіки", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 27-30 : мал., фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1444809
  Лихач Валентина Урок на тему "Франція" (10 клас) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-29
1444810
  Литвин Л.П. Урок на тему "Характеристика условий работы и быта человека в одном из природных районов" : география. Методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 33-36. – ISSN 0016-7207
1444811
  Локтіонов В.В. Урок на тему "Цивілізаційний підхід у вивченні країн і регіонів", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 10 (212). – С. 20-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1444812
  Локтюнов Віталій Урок на тему "Ціноутворення на продукцію фірми, алгоритм маркетингового розрахунку цін" у 11 класі : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 13-17 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1444813
  Кузьменко О.В. Урок на тему "Червона книга України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення", 8 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 17-19 : фото
1444814
  Орищенко Галина Урок на тему "Чорна металургія України" : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-19
1444815
  Волочаєва Т. Урок на тему "Явище ізометрії. Номенклатура насичених вуглеводнів" // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 18-21
1444816
  Дмитренко Лариса Урок на тему "Як дії закон попиту" (Курс "Моя економіка", 8 клас) : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-23 : Графіки
1444817
  Москаленко Н.П. Урок на тему <<Мировой океан, его части, его единство>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 64-66
1444818
  Зварич К.М. Урок на тему: "Води суходолу Африки", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 19-21 : фото
1444819
  Васільчук В.Г. Урок на тему: "Географічне положення. Історія відкриття та освоєння Північної Америки", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 10-14 : мал., табл.
1444820
  Болюх О.О. Урок на тему: "Світове господарство та міжнародні економічні відносини", 11 клас (рівень академічний) / О.О. Болюх, М.О. Дудар // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 22-24. – Бібліогр.: 11 назв.
1444821
  Беляков Д.В. Урок на тему: Природные районы Подмосковья и их измененность : методика и опыт / Д.В. Беляков, О.В. Пестова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 28-33. – ISSN 0016-7207
1444822
  Маркс Г.И. Урок на французском языке / Г.И. Маркс, Н.А. Гудилина. – М., 1965. – 71с.
1444823
  Брысин П.М. Урок начальной военной подготовки / П.М. Брысин. – М., 1977. – 119с.
1444824
  Ленц З. Урок немецкого : роман ; пер. с немецкого / З. Ленц. – Москва : Прогресс, 1971. – 478 с.
1444825
  Ленц З. Урок немецкого : [кн. 1и 2] / З. Ленц. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета ; № 14)
Кн. 2 : (окончание). – 1972. – 64 с.
1444826
  Арру-Виньон Жан-Филипп Урок непослушания : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-80. – ISSN 1130-6545
1444827
  Ленц З. Урок німецької : роман / З. Ленц; Переклад з німецької О. Логвиненко. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 408 с.
1444828
  Коскова Н.В. Урок обобщающего повторения <<Интеллектуальный ринг>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 60-64
1444829
  Зиновьева Л.А. Урок обобщающего повторения по теме <<Литосфера>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 58-60 : Мал.
1444830
   Урок окончен - занятия продолжаются : внеклас. работа по химии. – Москва : Просвещение, 1992. – 160 с. – Библиогр. в конце разд. – (Библиотека учителя химии)
1444831
  Проценко С. Урок пам"яті: "Друга світова війна у дзеркалі літератури" : За поезіями О. Твардовського і Л. Костенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 62-63
1444832
  Грабовський С. Урок патріотизму дипломата // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4 березня (№ 40). – С. 5


  "Ще 1930 року Олександр Шульгин передбачив: "Україна, коли стане вільною, мусить увійти до складу Європейського Союзу, оскільки він буде існувати".
1444833
  Петринка Л.В. Урок перевірки знань учнів з теми "Австралія. Південна Америка. Антарктида", 7 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 7-9 : табл.
1444834
  Коник Л.Н. Урок по роману Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 6 (42). – С. 18-21
1444835
  Ревина Н.Н. Урок по теме "Ветер" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 2. – С. 47-48. – ISSN 0016-7207
1444836
  Швецова Л.Н. Урок по теме "Географическая карта" в УІ классе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 54-55 : Табл. – ISSN 0016-7207
1444837
  Бурла О.Н. Урок по теме "География населения мира" = Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 2. – С. 67-69 : Табл., схема. – ISSN 0016-7207
1444838
  Екшибарова Н.А. Урок по теме "Историко-географический образ Калининградской области" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 51-54. – ISSN 0016-7207
1444839
  Дедух Г.В. Урок по теме "Ледники" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 49-52 : Іл. – ISSN 0016-7207
1444840
  Семенов В.А. Урок по теме "Население и территориальная структура хозяйства Индии" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 44-46. – ISSN 0016-7207
1444841
  Морозова И.В. Урок по теме "Причины японского экономического чуда" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 51-54. – ISSN 0016-7207
1444842
  Чанова М.В. Урок по теме "Проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса России" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 50-54 : Табл. – ISSN 0016-7207
1444843
  Соболевская М.В. Урок по теме "Проблемы природно-ресурсной основы экономики России" : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 43-44. – ISSN 0016-7207
1444844
  Бабичева Л.В. Урок по теме "Рекреационные ресурсы мира" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 43-46 : Схеми. – ISSN 0016-7207
1444845
  Петрова Л.А. Урок по теме "Рельеф. Геологическое строение. Полезные ископаемые" (Евразия) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 7. – С. 51
1444846
  Егоренко Н.В. Урок по теме "Что и с какой целью изучают в курсе географии материков и океанов" с использованием технологии модульного обучения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 47-49 : Табл. – ISSN 0016-7207
1444847
  Гиматдинова Г.Г. Урок по теме "Экономическая география в профессиях" : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 52-53. – ISSN 0016-7207
1444848
  Уткина И.Ю. Урок по теме "Экономическое районирование" в ІХ классе : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 61-64 : Схема. – ISSN 0016-7207
1444849
  Ткаченко Т.А. Урок по теме <<Китай>> : Методика и опыт. Современный урок // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 54-56 : Фото, карта, табл.
1444850
  Фіщук В. Урок позакласного читання - виховання освіченої і всебічно розвиненої особистості
1444851
  Жила С. Урок позакласного читання за романом Мирослава Дочинця "Мафтей" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман. – Київ, 2017. – № 12 (176), грудень. – С. 26-31
1444852
  Каменцер М.Г. Урок после урока / М.Г. Каменцер. – М., 1987. – 107с.
1444853
  Брускина Е.С. Урок после уроков / Е.С. Брускина. – М, 1987. – 95с.
1444854
  Брускина Е.С. Урок после уроков / Е.С. Брускина. – М, 1987. – 94с.
1444855
  Ильин Е.Н. Урок продолжается.... : Из опыта работы учителя / Е.Н.Ильин. – Москва : Просвещение, 1973. – 151 с.
1444856
   Урок русского языка в малокомплектной школе. – М., 1986. – 173с.
1444857
   Урок русского языка и литературы в национальной школе. – Л., 1986. – 240с.
1444858
   Урок русского языка на современном этапе. – М., 1978. – 144с.
1444859
  Визгин В.П. Урок Руссо // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 11. – С. 149-152. – ISSN 0235-1188
1444860
  Jablonowski [Яблoнoвcкий A.] Урок с запада : (библиографическая справка) ; по поводу сочинения "Akademia Kijowsko-Mohilan"ska..." Krakow. 1899—1900: [рецензия] / Ф.Т. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1902. – 32 с. – Отд. оттиск из: Труды Киевской духовной академии, 1903, № 2
1444861
  Пугачева Т.Н. Урок с использованием технологии критического мышления : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 52-55 : Табл. – ISSN 0016-7207
1444862
  Алєксєєнко Ольга Урок тематичної атестації "Плачу за підказку" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 31-36 : Схеми
1444863
  Слободянюк О.М. Урок у 5 класі за поезією Р.Бернса "Чесна бідність" // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 7. – С.5-10.
1444864
  Скнар О.І. Урок у середніх спеціальних навчальних закладах. / О.І. Скнар. – К., 1974. – 86с.
1444865
  Гавриленко Любов Урок узагальнюючого повторення в 7 класі на тему "Материки південної півкулі" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 7. – С. 15-16
1444866
  Дроздовський Д. Урок українського слова як урок щастя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 травня (№ 19). – С. 10-11


  З 21 до 28 квітня у Рівному проходив фінальний етап Всеукраїнського конкурсу Учитель року - 2018" у номінації "Українська мова й література".
1444867
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 1. – 1999
1444868
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 2/3. – 1999
1444869
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 4/5. – 1999
1444870
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 6. – 1999
1444871
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 7/8. – 1999
1444872
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 9/10. – 1999
1444873
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 1. – 2000
1444874
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 2. – 2000
1444875
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 3. – 2000
1444876
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 4. – 2000
1444877
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 5/6. – 2000
1444878
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 7. – 2000
1444879
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 8. – 2000
1444880
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 9. – 2000
1444881
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 10. – 2000
1444882
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 11/12. – 2000
1444883
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 1. – 2001
1444884
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 2. – 2001
1444885
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 3. – 2001
1444886
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 4. – 2001
1444887
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 5. – 2001
1444888
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 6. – 2001
1444889
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 7. – 2001
1444890
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 8. – 2001
1444891
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 9. – 2001
1444892
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 10. – 2001
1444893
   Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест. – Київ, 1999-
№ 11/12. – 2001
1444894
  Палінська О. Урок української : принципи оптимізації роботи на занятті з української мови як іноземної // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 51-58
1444895
  Подранецька Н. Урок української літератури "Я народився і жив для добра і любові" (життєвий і творчий шлях Олександра Довженка)
1444896
  Древаль Н. Урок української літератури у 5 класі на тему: "Тарас Шевченко. Картини довколишнього світу і природи в поезії "Садок вишневий коло хати..." // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 560-565. – ISBN 978-966-920-140-9
1444897
  Хріненко Н. Урок української мови в системі ноосферної освіти // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 17/18, вересень. – С. 44-46
1444898
  Зарецкий Ф.А. Урок физики : метод. пособие / Ф.А. Зарецкий. – Москва : Высшая школа, 1987. – 86 с.
1444899
  Ерунова Л.И. Урок физики и его структура при комплексном решении задач обучения / Л.И. Ерунова. – Москва : Просвещение, 1988. – 160 с.
1444900
  Соколов М.С. Урок физической культуры в школе / М.С. Соколов. – Л., 1960. – 64с.
1444901
  Хан А.Н. Урок физической культуры. / А.Н. Хан. – Саратов, 1971. – 81с.
1444902
  Григоренко Андрій Урок харчування поїєвропейськи : [інтерв"ю з комерційним директором мережі ресторанів швидкого харчування "Єврохата" А. Григоренком] / Григоренко Андрій, Багірова Алла; підгот. А. Багірова // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 57. – ISSN 0130-5212
1444903
  Загоскин, Михаил Урок холостым, или наследники. – Москва, 1822. – 64с.
1444904
  Уліщенко В. Урок як діалог рівноправних партнерів : (особливості застосування тренінгового методу в навчанні української літератури)
1444905
  Яновська Л. Урок як крок до Кобзаря й до себе // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 3 вересня (№ 158). – С. 1


  "Учора учні і студенти України згадували Тараса Шевченка".
1444906
  Пометун О. Урок як основна форма навчання історії / О. Пометун, Г. Фрейман // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-33.
1444907
  Щербакова Т.К. Урок, посвященный 175-летию со дня рождения Д.И. Менделеева : методика и опыт / Т.К. Щербакова, С. Захарова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 47-51 : Додаток. – ISSN 0016-7207
1444908
  Панчук Олена Урок, що "доторкнувся до душі"
1444909
  Поляновский Э.Л. Урок: очерки / Э.Л. Поляновский. – М., 1985. – 190с.
1444910
  Шуклин Дмитрий Уроки - 2008 и перспективы - 2009 // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2008. – № 11+ додаток. – С. 13
1444911
  Прилюк Д.М. Уроки : нариси про молодого голову колгоспу / Д.М. Прилюк. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 280 с.
1444912
  Иванов Л.И. Уроки / Л.И. Иванов. – Новосибирск, 1972. – 239с.
1444913
  Сумишин М.Ф. Уроки : повість / М.Ф. Сумишин. – Київ : Молодь, 1978. – 152 с.
1444914
  Сумишин Н.ф. Уроки / Н.ф. Сумишин. – М., 1981. – 208с.
1444915
  Сингаївський П.Ф. Уроки : Лірика, сатира, гумор / П.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 87с.
1444916
  Подолян М. Уроки : Вірші без назв / М. Подолян. – Київ, 1998. – 138с. – ISBN 9667181316
1444917
  Шимко Г.С. Уроки "Алкивиада": выявление тематического разнообразия текста // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 129-131
1444918
  Перечнев Ю.Г. Уроки "блицкрига". / Ю.Г. Перечнев. – М., 1985. – 88с.
1444919
  Шпак В. Уроки "визвольного походу" // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 1 (33). – С. 38-39


  17 вересня 1939 року розпочався так званий визвольний похід Червоної армії, в результаті якого Західна Україна ввійшла до складу СРСР.
1444920
  Гушер А. Уроки "Второго Перл-Харбора" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.40-45. – ISSN 0321-5075


  [Терористичний акт 11 вересня 2001 року у США.]
1444921
  Радковець Ю. Уроки "гібридної війни" Росії проти України - 2: геополітичний вимір // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (5). – С. 2-11
1444922
  Березюк О. Уроки "кавказького барсу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3 лютого (№ 17). – С. 9


  Співпраця Грузії та України у сфері ділових відносин має стратегічне значення для обох країн.
1444923
  Грабовський С. Уроки "котлів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16 жовтня (№ 193). – С. 5


  Чи навчені українські вояки успішно воювати в оточенні?
1444924
  Ладов В.А. Уроки "лжеца" // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (50). – С. 37-53. – ISSN 1560-7488
1444925
  Машовець К. Уроки "на майбутнє", або чим схожі війна в 60-ті роки минулого століття у В"єтнамі та нинішня гібридна агресія проти україни // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 43). – С. 7
1444926
  Гарбар Р. Уроки "фінської" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13 лютого (№ 26)


  Інформаційна і пропагандистська політика Кремля початку XXI століття не відрізняється від політики Кремля середини XX століття.
1444927
  Соколов Б. Уроки "червоного травня" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 20


  "Революційний" Париж 50 років тому.
1444928
   Уроки 11 вересня: проблеми глобальної, регіональної та національної безпеки : Матеріали круглого столу (Київ, 23 квітня 2002 року). – Київ : НІПМБ, 2002. – 88с. – ISBN 966-7521-22-2
1444929
   Уроки PISA // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  Наприкінці минулого року був представлений Національний звіт за результатами Міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018.
1444930
  Постоєва Л.С. Уроки XX століття: становлення та розвиток національної школи в Україні // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 93-98. – (Педагогічні науки ; № 3)
1444931
  Ярмиш Ю.Ф. Уроки А.З. Москаленка // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 54-56
1444932
  Ждан А.Н. Уроки А.Р. Лурия // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 4. – С.77-84. – ISSN 0042-8841
1444933
  Зінченко А. Уроки Августина Волошина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-45. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Постать Августина Волошина була сформована процесами національної мобілізації українців Закарпаття кінця ХІХ першої третини ХХ ст. Різнобічність його діяльности, безкорисливість, психологічна привабливість й авторитет, послідовність у відстоюванні ...
1444934
  Грачев А.Ф. Уроки агенту розыска / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1972. – 192с.
1444935
   Уроки Аграновского. – М., 1986. – 315с.
1444936
  Сергієнко І. Уроки академіка Глушкова // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 4-8.
1444937
  Пацера Н. Уроки акадимичности для студентов // Киевские ведомости. – Київ, 2000. – 8 февраля. – С. 2


  Ректор КНУ имени Тараса Шевченко В. В. Скопенко принял присягу.
1444938
  Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 10 і 11 класах : посібник для вчителя / М.І. Авраменко. – Київ : Радянська школа, 1989. – 318, [1] с. : граф.
1444939
  Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 10 класі : посібник для вчителя / М.І. Авраменко. – Київ : Радянська школа, 1984. – 160 с.
1444940
  Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 10 класі : посібник для вчителів / М.І. Авраменко. – Київ : Радянська школа, 1984. – 160 с.
1444941
  Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 9 класі / М.І. Авраменко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 191с.
1444942
  Примост В. Уроки американської революції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 6 (378), 13-19.02.2015 р. – С. 40-44. – ISSN 1996-1561


  У середині XVIII століття із 13 британських провінцій в Америці шість були королівськими колоніями, чотири - приватними володіннями, а ще трьома управляли патентовласники. Чи можна було з усього цього зліпити єдину державу? Виявилося, що так!
1444943
  Бруновт П Е. Уроки анатомии, физиологии и гигиены человека / П Е. Бруновт, . – М, 1968. – 224с.
1444944
  Бруновт Е.П. Уроки анатомии, физиологии и гигиены человека / Е.П. Бруновт. – 3-е изд. перераб. – М, 1984. – 192с.
1444945
  Бруновт Е.П. Уроки анатомії, фізіології і гігієни людини / Е.П. Бруновт. – К, 1986. – с.
1444946
  Бабенко Н.А. Уроки англійської в початковій школі / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, 2006. – 176с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.6(42)). – ISBN 966-333-334-0
1444947
  Самойлюк Н.В. Уроки англійської мови : 7 клас : (за підручником Л.В. Биркун) / Н.В. Самойлюк, В.В. Заслонкін. – Харків : Основа, 2010. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 09(93)). – ISBN 978-617-00-0673-8
1444948
  Заслонкін В.В. Уроки англійської мови. 6 клас (за підручником Л.В. Биркун) / В.В. Заслонкін, Н.В. Самойлюк. – Харків : Основа, 2010. – 160 с. – (Біліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 05(89)). – ISBN 978-617-00-0537-3
1444949
  Самойлюк Н.В. Уроки англійської мови. 8 клас : (за підручником А. Несвіт) / Н.В. Самойлюк, В.В. Заслонкін. – Харків : Основа, 2011. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 03 (99)). – ISBN 978-617-00-0827-5
1444950
   Уроки англійської... / М. Сірук, В. Торба, Б. Цюпин, Г. Гопко, М. Бєлєсков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 43). – С. 4-5


  В чому особливості британського парламентаризму та як змусити українську Раду вчитись?
1444951
  Лонго Л. Уроки антифашистского Сопротивления / Л. Лонго. – Москва, 1980. – 439 с.
1444952
  Савченко Т. Уроки АТО // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 17 (373). – С. 20-21
1444953
  Черкасс М.Н. Уроки без звонков / М.Н. Черкасс. – М, 1982. – 94с.
1444954
  Мариненко Н.В. Уроки безопасности : [охрана труда] / Н.В. Мариненко. – Москва : Профиздат, 1991. – 110, [2] с.
1444955
  Кузнецова В.И. Уроки биологии / В.И. Кузнецова. – М., 1991. – 190с.
1444956
  Широков Д. Уроки Боголюбова // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 46-52. – ISSN 0869-7078
1444957
  Иванов И.И. Уроки бокса. / И.И. Иванов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1973. – 141с.
1444958
  Ясінська М.І. Уроки боротьби за незалежність в оцінці С. Шелухіна і сучасність // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 26-29
1444959
  Сыромолотов В.Е. Уроки борьбы / В.Е. Сыромолотов. – К.
Ч.1. – 1958. – 211с.
1444960
  Сыромолотов В.Е. Уроки борьбы / В.Е. Сыромолотов. – М.
Ч.1. – 1960. – 214с.
1444961
  Снегирева Т.И. Уроки борьбы и солидарности : из опыта анти-военного движения в поддержку освободительной борьбы вьетнамского народа ; Науч. доклады / Т.И. Снегирева ; АН СССР, Ин-т экономики мировой соц. системы. – Москва : ИЭМСС, 1982. – 124 с.
1444962
  Хохлюк Г.С. Уроки борьбы с контрреволюцией: к вопр. теории. / Г.С. Хохлюк. – Москва, 1981. – 204 с.
1444963
  Перепелиця Г. Уроки боснійського конфлікту і доля Донбасу / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 червня (№ 114). – С. 3


  Григорій Перепелиця: Ми бачимо політику умиротворення Путіна з боку Заходу, як це було перед Другою світовою війною стосовно Адольфа Гітлера.
1444964
  Кузнецова В.И. Уроки ботаники / В.И. Кузнецова. – Москва, 1985. – 175с.
1444965
  Белов И.Г. Уроки ботаники в 5-6 классах / И.Г. Белов, В.А. Корчагина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1974. – 239с.
1444966
  Белов И.Г. Уроки ботаники В 5-6 классах / И.Г. Белов, В.А. Корчагина. – М., 1968. – 264с.
1444967
  Докшина А.И. Уроки ботаники в V - VI классах средней школы / А.И. Докшина, А.Ф. Ковалева. – М., 1963. – 171с.
1444968
  Верзилин Н.М. Уроки ботаники в пятом классе / Н.М. Верзилин. – Москва, 1952. – 284с.
1444969
  Падалко Н.В. Уроки ботаники на школьном учебно-опытном участке / Н.В. Падалко. – М, 1954. – 96с.
1444970
  Малик М.И. Уроки бригадного підряду / М.И. Малик. – К., 1987. – 71с.
1444971
  Малышко Е. Уроки бывалых. Антикризисные решения прошлых лет. / Е. Малышко, И. Примак // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2008. – № 12. – С. 31-37


  Кризис - явление циклическое. Из истории мировых кризисов. Программы, внедренные компаниями, которые успешно преодоллели кризисы прошлых лет.
1444972
  Максимова М.В. Уроки в"язання / М.В. Максимова. – К., 1992. – 240с.
1444973
  Лазарев В.Я. Уроки Василия Жуковского. / В.Я. Лазарев. – Москва, 1984. – 47 с.
1444974
  Новицкая Л.П. Уроки вдохновения / Л.П. Новицкая. – М, 1984. – 384с.
1444975
  Ксенофонтов И.Н. Уроки Великой Победы / И.Н. Ксенофонтов. – М., 1985. – 64с.
1444976
  Штейн Б.Е. Уроки Версаля / Б.Е. Штейн. – Москва, 1944. – 40с.
1444977
  Коровицына Н.В. Уроки вестернизации Восточной Европы "ПОСТ-1989". Социогуманитарная критика // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5 (301). – С.30-39. – ISSN 0132-1625
1444978
  Радченко Т. Уроки виборів в Естонії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 97-101.
1444979
  Еплбаум Енн Уроки від Індії та України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 4). – С. 9


  Недостатньо протестувати проти корумпованих демократій. Справжні реформи вимагають того, щоб бути обраним.
1444980
  Фольварочний В.І. Уроки вірності / В.І. Фольварочний. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 62 с.
1444981
   Уроки внеклассного чтения. – М., 1980. – 128с.
1444982
  Белицкая С.П. Уроки внеклассного чтения в V классе / С.П. Белицкая. – Ленинград, 1962. – 119 с.
1444983
  Абрамович С.Л. Уроки внеклассного чтения в VII-VIII классах : (Из опыта работы) / С.Л. Абрамович. – Москва ; Ленинград : Просвещение, 1964. – 118 с.
1444984
  Горбачев М.С. Уроки войны и Победы / М.С. Горбачев. – М., 1990. – 30с.
1444985
  Павлюк І. Уроки волі. Один день вічності з Миколою Вінграновським // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С.125-130. – ISSN 0130-321Х
1444986
   Уроки Володимира Малика : (сучасники про письменника і його творчість). – Полтава : [б. в.], 2005. – 155, [1] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка


  Зміст: Баклай Н., Балагура Т., Білоус Г., Волинський К., Дмитренко Ю., Карпенко В., Козюра В., Левін Б., Лимар О., Лисенко І., Лубенський П., Лучканин С., Міщенко Д., Міщенко О., Охріменко П., Плотникова Р., Сиченко П., Терещенко Г., Хало О., Хоменко ...
1444987
  Некрылова А.Ф. Уроки воспитания сквозь призму истории / А.Ф. Некрылова, В.В. Головин. – Санкт-Петербург, 1992. – 29с.
1444988
  Маляров А. Уроки впрок: РАссказ молодого инженера. / А. Маляров. – К., 1986. – 168с.
1444989
  Молотов В.М. Уроки вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов / В.М. Молотов, 1938. – 56с.
1444990
  Молотов В.М. Уроки вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов / В.М. Молотов. – М., 1938. – 55с.
1444991
  Быков Л.И. Уроки времени / Л.И. Быков. – Свердловск, 1988. – 187 с.
1444992
  Лиховид І. Уроки вступного марофону. "Абітурієнти мають озброюватися інформацією, а влада - притягнути до відповідальності чиновників, робота яких зашкодила", - експерт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 серпня (№143)


  "...Нинішня вступна кампанія запам"яталась суспільству кількома форс-мажорами. Спочатку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) зникло 40 тисяч заяв абітурієнтів, потім лідерами у списках на навчання бюджетним коштом чомусь стали ...
1444993
  Борисов А.Ю. Уроки второго фронта, или Могла ли Европа разделить судьбу Хиросимы и Нагасаки? / А.Ю. Борисов. – М., 1989. – 117с.
1444994
  Коварская Б.П. Уроки вышивания / Б.П. Коварская, Е.Ф. Евдокимова. – Кишинев, 1988. – 223 с.
1444995
  Шубина И.Ф. Уроки вязания. / И.Ф. Шубина. – 4-е изд. – Минск, 1988. – 256с.
1444996
  Фіголь Н.М. Уроки газети "Ради" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 64-66


  У статті викладено основні проблеми періодичної преси початку ХХ ст., які можуть бути пересторогою для сучасних творців періодичних видань: розпорошеність журналістських, видавничих сил, невміння об"єднатись заради спільної мети, неефективна рекламна ...
1444997
  Курелла Альфред Уроки Генуи и Гааги. / Курелла Альфред. – М.Л., 1927. – 48с.
1444998
  Кондратьев Б.А. Уроки географии в V классе / Б.А. Кондратьев. – Москва, 1957. – 232с.
1444999
  Кондратьев Б.А. Уроки географии в ІV классе / Б.А. Кондратьев. – М, 1972. – 271с.
1445000
  Кондратьев Б.А. Уроки географії в VІ класі / Б.А. Кондратьев. – Київ : Радянська школа, 1975. – 252с.
<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,