Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>
1444001
  Дудник Ю. " Створення нового механізму забезпечення якості освіти - головне завдання нашої інспекції / спілкувався Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 14 квітня (№ 14). – С. 5 : фото. – ISSN 2219-5793


  19 березня головою Державної інспекції навчальних закладів України призначено Юрія Дудника. "Освіта України" поцікавилася у нового керівника про завдання ДІНЗ, підходи до формування критеріїв оцінювання діяльності навчальних закладів, а також про ...
1444002
  Павлинський В. "Створити казку" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 205-206. – ISSN 08-68-4790-1
1444003
  Харченко О. "Створити краще майбутнє для всіх нас" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  Британська королева Єлизавета II виступила перед шотландськими законодавцями напередодні саміту з питань клімату.
1444004
  Костюченко О. "Створити міжгалузеве середовище" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 2


  В Острозькій академії відкрили Лабораторію досліджень гібридних загроз національній безпеці. "Загальною метою діяльності Науково-дослідної "Лабораторії досліджень гібридних загроз національній безпеці", яку офіційно відкрито цього тижня, є підготовка ...
1444005
  Крупач М. "Створити привабливо прекрасну Легенду України": завдання державотворчої міфології у візії Євгена Маланюка // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 128-135. – ISSN 2225-5095
1444006
  Биковська О. "Створюємо дитині можливість набувати особистісний досвід організації своєї самостійної діяльності" / розмову вів Віктор Громовий // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 30 вересня - 7 жовтня (№ 40/41). – С. 2-3
1444007
   [Створити на базі кафедри міжнародних економічних відносин кафедру управління зовнішньоекономічними зв"язками та маркетингу ] : наказ Міністерства вищої та середньої освіти УРСР, Київського ордена Леніна і ордена Жовтневої революції держуніверситету ім. Т.Г. Шевченка від 20.09.1990 р. № 664-32 // Вступ до спеціальності : [oсвітня програма "Міжнародний бізнес"] : навч. посібник / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 401-403. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
1444008
  Ольминский М.С. Статьи о Салтыкове-Щедрине / М.С. Ольминский. – М., 1959. – 119с.
1444009
  Шнеерсон Г.М. Статьи о современной зарубежной музыке / Г.М. Шнеерсон. – Москва, 1974. – 356с.
1444010
  Луначарский А.В. Статьи о театре и драматургии / А.В. Луначарский. – М, 1938. – 255с.
1444011
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва. – 23с.
1444012
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1949. – 44с.
1444013
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1955. – 47с.
1444014
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1960. – 63с.
1444015
  Ленин В.И. Статьи о Толстом / В.И. Ленин. – Москва, 1988
1444016
  Толстой И.И. Статьи о фольклоре / И.И. Толстой. – М-Л, 1966. – 250с.
1444017
  Джонс Э. Статьи о чартистской программе. Письма / Э. Джонс. – Москва, 1970. – 116с.
1444018
  Луначарский А.В. Статьи о Чернышевском / А.В. Луначарский. – М, 1958. – 120с.
1444019
   Статьи о Чехове. – Ростов -на-Дону, 1972. – 109с.
1444020
  Стасов В.В. Статьи о Шаляпине / В.В. Стасов. – М, 1952. – 24с.
1444021
  Морозов М.М. Статьи о Шекспире. / М.М. Морозов. – М., 1964. – 311с.
1444022
  Ольминский М.С. Статьи о Щедрине / М.С. Ольминский. – М.-Л., 1930. – 192с.
1444023
  Кеменов В.С. Статьи об искусстве / В.С. Кеменов. – Москва : Искусство, 1956. – 468 с.
1444024
  Неедлы З. Статьи об искусстве / З. Неедлы. – Л-М., 1960. – 632с.
1444025
  Адамян А.А. Статьи об искусстве / А.А. Адамян; общ. ред.: В.Ф. Асмус; ред.: Н. Шахназарова. – Москва : Мосгорсовнархоз, 1961. – 432 с. : портр.
1444026
  Виппер Б.Р. Статьи об искусстве / Б.Р. Виппер. – Москва : Искусство, 1970. – 591 с.
1444027
  Чегодаев Статьи об искусстве Франции, Англии, США / Чегодаев, АД. – Москва, 1978. – 267 с.
1444028
  Добролюбов Н.А. Статьи об Островском / Н.А. Добролюбов. – Москва : Художественная литература, 1956. – 270 с.
1444029
  Пархоменко М.Н. Статьи об украинской литературе. / М.Н. Пархоменко. – Киев, 1986. – 339 с.
1444030
  Адамян А.А. Статьи об эстетике / А.А. Адамян. – Ереван : Айастан, 1967. – 455 с. : портр.
1444031
  Воронов А.П. Статьи по архивоведению : (Пособие для слушателей Имп. С.-Петреб. археол. ин-та) / А.П. Воронов. – Санкт-Петербург : Типо-лит. П.Т. Ревина, 1909. – 32 с. – Без тит. л.
1444032
  Динник А.Н. Статьи по горному делу / А.Н. Динник. – М., 1957. – 195с.
1444033
  Фриче В.М. Статьи по западноевропейской литературе. / В.М. Фриче. – М, 1931. – 48с.
1444034
   Статьи по земледелию и животноводству. – Владимир, 1959. – 48с.
1444035
  Гусейнов Г. Статьи по истории развития философской и общественной мысли в Азербайджане / Гейдар Гусейнов ; АН Азербайджанской СССР, Ин-т философии. – Баку : Изд. АН Азербайджанской ССР, 1948. – 155 с.
1444036
  Дитятин И.И. Статьи по истории русского права / И.И. Дитятин. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Паровая скороп. А. Пороховщикова, 1895. – [4], 631, [1] с., [1] л. портр. – Экз. в разных тип. перелетах. – Библиогр. в примеч.


  В ТОУНБ им. А. С. Пушкина. есть электронный ресурс
1444037
  Вилинский С.Г. Статьи по истории русской литературы : Из "Народной энциклопедии" / С.Г. Вилинский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. – С. 368-562. – Отд. оттиск с тит.л. из Истории русской литературы
1444038
   Статьи по истории средних веков / ред. Пр.-Д. И. Х. У. Н. Гольдин ; филолог. отдел Общества взаимопомощи студентов Харьк. ун-та. – Изд. 1-е. – Харьков : Типо-Литорафия С. Иванченко
Ч. 1. – 1909. – 207, [III] с.
1444039
   Статьи по истории энциклопедий : В изд.: Труды Института, книги, документа, письма. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Ч. 2. – 1934. – 116с.
1444040
  Богородицкий В.А. Статьи по начальному преподаванию русской грамматики и изучению художественно-литературных произведений / В.А. Богородицкий. – Казань : [б. и.], 1919. – 68 с.
1444041
  Дондуа К.Д. Статьи по общему и кавказскому языкознанию / К.Д. Дондуа. – Л., 1975. – 319с.
1444042
  Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию / Е.Д. Поливанов. – Москва : Наука, 1968. – 376 с.
1444043
  Лысенко Т.Д. Статьи по селекции и генетике. / Т.Д. Лысенко. – Воронеж, 1939. – 232с.
1444044
  Соболевский А.И. Статьи по славяно-русскому языку : Отд. оттиск из "Русского филологического Вестника". – Варшава : Тип. М.Земкевича и В.Ноаковского, 1883. – 38 с.
1444045
   Статьи по славяноведению : Под редакциею ординарного академика В.И. Ламанского. – С.-Петербург : Императорская Академия Наук
Вып. 3. – 1910. – 308 с.
1444046
  Мазель Л.А. Статьи по теории и анализу музыки / Л.А. Мазель. – М, 1982. – 328с.
1444047
  Лотман Ю. Статьи по типологии культуры / Ю. Лотман. – Тарту, 1970. – 108с.
1444048
  Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры / Ю.М. Лотман. – Тарту, 1973. – 95с.
1444049
   Статьи по химии из научных журналов на английском языке для студентов третьего курса. – М, 1974. – 27с.
1444050
  Шиллер Ф. Статьи по эстетике / Ф. Шиллер. – Москва-Ленинград : Академия, 1935. – 671 с.
1444051
  Чернышевский Н.Г. Статьи по эстетике / Н.Г. Чернышевский. – Москва, 1938. – 316с.
1444052
  Джанашиа Н.С. Статьи по этнографии Абхазии. / Н.С. Джанашиа. – Сухуми, 1960. – 130с.
1444053
  Федоров В. Статьи разных лет / В. Федоров; Петровская Акад.наук и искусств;Донец.гос.ун-т. – Донецьк, 2000. – 244с. – ISBN 966-7277-81-Х
1444054
  Покусаев Е.И. Статьи разных лет. / Е.И. Покусаев. – Саратов, 1989. – 234 с.
1444055
   Статьи соглашения Международного Валютного Фонда : [приняты 22 июля 1944 г. в Бреттон-Вудсе на Валют.-фин. конф. Объедин. наций] / [подгот. Службой переводов МВФ]. – Вашингтон : Международный Валютный Фонд, 2011. – VIII, 136, [1] c. – Предм. указ.: c. 99-136. – ISBN 978-1-61635-263-9
1444056
  Гнесин М.Ф. Статьи, воспоминания, материалы / М.Ф. Гнесин. – Москва : Советский композитор, 1961. – 324 с.
1444057
  Мильштейн Я.И. Статьи, воспоминания, материалы / Я.И. Мильштейн. – М, 1990. – 288с.
1444058
  Баталов Н.П. Статьи, воспоминания, письма / Н.П. Баталов. – Москва : Искусство, 1971. – 208с.
1444059
  Кожевников С.Е. Статьи, воспоминания, письма / С.Е. Кожевников. – Новосибирск, 1976. – 192 с.
1444060
  Айтматов Ч.Т. Статьи, выступления, диалоги, интервью / Чингиз Айтматов. – Москва : Издательство Агенства печати "Новости", 1988. – 384 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 381-383. – (Библиотечка АПН)
1444061
  Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы / Д. Вертов. – Москва : Искусство, 1966. – 320 с.
1444062
  Вишневский В.В. Статьи, дневники, письма : о литературе и искусстве / В.В. Вишневский. – Москва : Советский писатель, 1961. – 702 с.
1444063
  Овечкин В.В. Статьи, дневники, письма / Валентин Овечкин; [сост.: Л.Ш. Вильчек, В.В. Овечкин, А.Н. Узилевский]. – Москва : Советский писатель, 1972. – 383 с.
1444064
  Овечкин В. Статьи, дневники, письма / В. Овечкин. – Москва : Советский писатель, 1979. – 383 с.
1444065
  Русанов В.А. Статьи, лекции, письма : Литературное наследство выдающегося русского полярного исследователя начала XX века / В.А. Русанов. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1945. – 425с. : Карта
1444066
  Конюс Г.Э. Статьи, материалы, воспоминания / Г.Э. Конюс. – Москва : Музыка, 1965. – 144 с.
1444067
  Табидзе Т.Ю. Статьи, очерки, переписка / Т.Ю. Табидзе. – Тбилиси : Литература да хеловнебп, 1964. – 299 с. : 1 портр.
1444068
  Роллан Р. Статьи, письма : пер с фр. / Ромен Роллан ; сост. и пред. Т.Л. Мотылевой. – Москва : Радуга, 1985. – 408 с.
1444069
  Спандарян С.С. Статьи, письма и документы / С.С. Спандарян. – М, 1958. – 359с.
1444070
  Спандарян С.С. Статьи, письма, документы / С.С. Спандарян. – Ереван, 1940. – 410с.
1444071
  Спандарян С.С. Статьи, письма, документы / С.С. Спандарян. – М, 1982. – 350с.
1444072
  Сатпаев К.И. Статьи, публицистика и материалы к биобиблиографии / К.И. Сатпаев. – Алма-Ата, 1970. – 326 с.
1444073
  Собинов Л.В. Статьи, речи, высказывания / Л.В. Собинов. – Москва : Искусство
2. – 1970. – 552 с.
1444074
  Ленин В.И. Статьи, речи, доклади. / В.И. Ленин. – София, 1976. – 347с.
1444075
  Ганди И. Статьи, речи, интервью / И. Ганди. – Москва, 1975. – 432с.
1444076
  Фолкнер У. Статьи, речи, интервью, письма : пер. с англ. / Уильям Фолкнер ; сост. и общ. ред. А.Н. Николюкина. – Москва : Радуга, 1985. – 488 с. – (Век. Пистель и время)
1444077
  Арманд И.Ф. Статьи, речи, письма / И.Ф. Арманд. – Москва : Политиздат, 1975. – 287 с., [4] л. ил. – Список лит. в примеч.: с. 265-269
1444078
  Артем Статьи, речи, письма / Артем (Ф.А. Сергеев). – Москва : Политиздат, 1983. – 351 с., [1] л. портр.
1444079
  Марр Ю.Н. Статьи, сообщения и резюме докладов / Ю.Н. Марр. – М.-Л, 1936. – 104с.
1444080
  Яншин М.М. Статьи,воспоминания и письма / М.М. Яншин; Виноградская И.Н. – Москва, 1984. – 392с.
1444081
  Дебюсси К.А. Статьи. / К.А. Дебюсси. – М.-Л., 1964. – 279с.
1444082
  Вульфиус П.А. Статьи. / П.А. Вульфиус. – Ленинград, 1980. – 271с.
1444083
  Михоэлс С.М. Статьи. Беседы. Речи / С.М. Михоэлс. – Москва : Искусство, 1960. – 299 с.
1444084
  Михоэлс С.М. Статьи. Беседы. Речи / С.М. Михоэлс. – 2-е изд. расшир. – Москва, 1965. – 612 с.
1444085
  Родченко А.М. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма / А.М. Родченко. – М., 1982. – 223с.
1444086
  Кастальский А.Д. Статьи. Воспоминания. Материалы / А.Д. Кастальский. – Москва : Музгиз, 1960. – 292 с.
1444087
  Хачатурян С. Статьи. Воспоминания. Письма. Документы. / С. Хачатурян. – Ереван, 1969. – 255с.
1444088
  Афиногенов А.Н. Статьи. Дневники. Письма : воспоминания [об А.Н. Афиногенове] / Афиногенов А.Н. ; вступ. ст. А. Богуславского, А. Сокольского. – Москва : Искусство, 1957. – 371 с., [17] л. ил.
1444089
  Ренуар Ж. Статьи. Интервью. Воспоминания. Сценарий / Ж. Ренуар. – Москва : Искусство, 1972. – 255 с.
1444090
  Зорге Р. Статьи. Корреспонденции. Рецензии / Р. Зорге. – Москва, 1971. – 221с.
1444091
  Кулешов Л.В. Статьи. Материалы / Л.В. Кулешов. – Москва : Искусство, 1979. – 239 с.
1444092
  Дикий А.Д. Статьи. Переписка. Воспоминания / А.Д. Дикий. – М., 1967. – 503с.
1444093
  Ленский А.П. Статьи. Письма. Записк / А.П. Ленский. – Москва-Л, 1935. – 671 с.
1444094
  Ленский А.П. Статьи. Письма. Записки / А.П. Ленский. – Изд. 2-е доп. – Москва : Искусство, 1950. – 371 с.
1444095
  Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы / В.Э. Мейерхольд. – Москва
Ч. 1. – 1968. – 350 с.
1444096
  Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы / В.Э. Мейерхольд. – Москва : Мейерхольд В.Э.
Ч. 2. – 1968. – 644 с.
1444097
  Станиславский К.С. Статьи. Речи. Беседы. Письма / К.С. Станиславский. – Москва, 1953. – 783с.
1444098
  Висконти Л. Статьи. Свидетельства. Высказывания / Л. Висконти. – Москва : Искусство, 1986. – 302с.
1444099
  Добролюбов Н.А. Статьи. Стихотворения / Н.А. Добролюбов. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 456 с.
1444100
  Плетнев П.А. Статьи. Стихотворения. Письма / П.А. Плетнев. – Москва : Советская Россия, 1988. – 384с. – ISBN 5-268-008625
1444101
  Цвейг С. Статьи. Эссе : пер. с нем. / Стефан Цвейг. – Москва : Радуга, 1987. – 448 с.
1444102
  Шифман А.И. Статья "Не могу молчать" Л.Н. Толстого / А.И. Шифман. – Тула, 1958. – 72с.
1444103
  Кочетова С.А. Статья "Памяти Гоголя" В.Ф. Ходасевича в контексте эстетики писателя // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 143-147
1444104
  Мэрдок Дж.Л. Статья 5 Европейской конвенции по правам человека "Защита свободы и неприкосновенности личности" = Article 5 of the European convention on human rights "The protection of liberty and security of person"= Article 5 de la Convention europeenne des droits de l"homme "La protection de la liberte et de la surete de la personne" : [Русская версия] / Дж.Л. Мэрдок; Council of Europe. – Strasbourg : Council of Europe, 1996. – 50с. – На тит. стор.: 1994 р. – (Досье по правам человека = Human rights files = Dossier sur les droits de l"homme ; №. 12)
1444105
  Тертычный А. Статья анализом сильна... // Журналист. – Москва, 2002. – № 5. – С.66-68. – ISSN 0130-3589
1444106
  Хлынов Н.М. Статья в газете / Н.М. Хлынов. – М, 1954. – 68с.
1444107
  Полынский П.А. Статья дохода - бережливость / П.А. Полынский. – М., 1976. – 96с.
1444108
  Браз М. Статья и фельетон : опыт пособия по газетной публицистике / Браз М., Гуз М. – Москва : Работник просвещения, 1928. – 323 с.
1444109
  Колегаева И.М. Статья музейного каталога: когнитивно-коммуникативный феномен // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 38-46. – ISSN 2307-4604
1444110
  Хасбулатов Р. Статья первая. Доклад Стиглица "О реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса" : Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН. (Пер. с англ. М.: Международные отношения, 2010.324 с.) // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 5-26. – ISSN 2074-6040
1444111
   Стафилококк. – К, 1988. – 246с.
1444112
  Акатов А.К. Стафилококки / А.К. Акатов, В.С. Зуева ; АМН СССР. – Москва : Медецина, 1983. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 241-253
1444113
   Стафилококки и стафилококковая инфекция / Акатов А.Я., Бароян О.В., Беляков В.Д. – Саратов, 1980. – 320с.
1444114
  Шаманова Г.П. Стафилококки молока и их санитарное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаманова Г.П.; Вологд.молочн.ин-т. – Вологда, 1967. – 20л.
1444115
  Проскуров В.А. Стафилококковые инфекции / В.А. Проскуров. – Москва, 1984. – 64с.
1444116
   Стафилококковые пищевые токсикозы и энтероколиты. – К, 1976. – 110с.
1444117
   Стафійчук Валентин Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 143
1444118
   Стафійчук Валентин Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 261-262 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1444119
   Стафійчук Валентин Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 271-272. – ISBN 978-966-439-961-3
1444120
   Стафійчук Валентин Іванович (1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 154-155. – ISBN 966-95774-3-5
1444121
   Стафілокок. Механізми модулюючої дії на плазматичну мембрану збудливих клітин / І.Б. Філіпов, Т.Л. Давидовська, Л.П. Савінайнен, М.Ф. Шуба // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 4-7. – (Біологія ; Вип. 28)


  Наведено огляд літератури з проблеми дослідження взаємодії токсинів, активних субстанцій стафілококу із штучними бімолекулярними ліпідними мемебранами, плазматичною мемебраною клітин серцевого та гладеньких м"язів. Обговорюються механізми їх модулюючої ...
1444122
  Александер Кэролайн Стаффордширские сокровища. Золото английских лордов / Александер Кэролайн, Кларк Роберт, Докью Дэниел // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – ноябрь (№ 98). – С. 100-120 : фото
1444123
  Шевченко А.Ю. Стаханівський рух і освоєння техніки в чорній металургії / А.Ю. Шевченко. – Київ, 1940
1444124
  Гершберг С.Р. Стаханов и стахановцы / С.Р. Гершберг. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 207с.
1444125
   Стахановская песня. – М, 1936. – 80с.
1444126
  Гуревич Ф. Стахановская школа / Ф. Гуревич, Ф. Шейн. – М.-Л., 1937. – 44с.
1444127
  Герчиков С.С. Стахановские методы работы в каменно-угольной промышленности / С.С. Герчиков. – М.-Л., 1937. – 248с.
1444128
  Городницкий М.А. Стахановские методы работы в фотоцинкографских и лито-офсетных цехах / М.А. Городницкий. – М.-Л., 1941. – 68с.
1444129
  Угаров Н.Г. Стахановский опыт - в массы / Н.Г. Угаров, И.Ю. Лившиц. – М.Л., 1939. – 36с.
1444130
  Каганович Л.М. Стахановско-кривоносовское движение - залог нового мощного подъема социалистического хозяйства : речь 15 ноября 1935 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 32 с., 1 л. портр.
1444131
  Каганович Л.М. Стахановско-кривоносовское движение - залог нового мощного подъема социалистического хозяйства : Речь на Первом Всесоюзном совещании рабочих и работниц - стахановцев / Л.М. Каганович. – Москва : Трансжелдориздат, 1935. – 48 с.
1444132
  Кузьминков И.И. Стахановское движение - высший этап социалистического соревнования / И.И. Кузьминков. – М, 1940. – 220с.
1444133
   Стахановское движение - непреодолимое движение современности. – М, 1950. – 124с.
1444134
   Стахановское движение. – М
1. – 1940. – 272с.
1444135
  Черкасов И.М. Стахановское движение в машиностроительной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: / Черкасов И.М.;. – Москва, 1950. – 38 с.
1444136
  Куленев М.Р. Стахановское движение в социалистическом земледелии колхозов Казахстана в годы Великой Отечественной войны и послевоенной пятилетки : Автореф... канд. экон.наук: / Куленев М.Р.; Казахский гос. сельскхозох. ин-т. – Алма-Ата, 1951. – 20 с.
1444137
  Шверник Н.М. Стахановское движение и задачи профессиональных союзов. / Н.М. Шверник. – М, 1935. – 32с.
1444138
  Акимов Г.М. Стахановское движение и коммунизм : Автореф... канд. философ.наук: / Акимов Г.М.; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-тет им. А.А.Жданова. Кафедра диалектического и исторического материализ. – Ленинград, 1950. – 19 с.
1444139
  Меерзон Ж. Стахановское движение и перестройка партийной работы : Из опыта парт. работы на ж.-д. транспорте / Ж. Меерзон. – [Москва] ; ; [Ленинград] : Партиздат ЦК ВКП(б) ; [М. : ф-ка книги "Кр. пролетарий"], 1936. – 100, [3] с.
1444140
  Ерманский О.А. Стахановское движение и стахановские методы / О.А. Ерманский. – М., 1940. – 370с.
1444141
  Куцовский Ф.В. Стахановское движение на ЗИС / Ф.В. Куцовский. – Л., 1936. – 68с.
1444142
  Ковыршин Н.П. Стахановское движение на шахтах Дона. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ковыршин Н.П.; Моск.ин-т.народ.хоз. – Москва, 1951. – 16 с.
1444143
  Козлов В.А. Стахановское движение: время и люди. / В.А. Козлов, О.В. Хлевнюк. – М., 1984. – 64с.
1444144
  Лебедева Н.Б. Стахановское движение: Традиции и преемственность / Н.Б. Лебедева, Р.Я. Хабибулина. – Л., 1985. – 135с.
1444145
  Тронь П.П. Стахановський завод / П.П. Тронь, И.М. Кановський. – К., 1939. – 43с.
1444146
  Швернік Н.М. Стахановський рух и завдання профспілок. / Н.М. Швернік, Г. Вейнберг. – К, 1936. – 55с.
1444147
  Кабалкін А.С. Стахановський рух і продуктивність праці у вугільному Донбасі / А.С. Кабалкін. – Київ, 1940. – 157с.
1444148
  Панібудьласка В.Ф. Стахановські традації сьогодні : до 50-річчя стах. руху / В.Ф. Панібудьласка, Л.М. Новохатько. – К., 1985. – 47с.
1444149
  Постишев П.П. Стахановці - нові люди епохи соціалізму / П.П. Постишев. – К., 1935. – 31с.
1444150
  Скляренко Є.М. Стахановці / Є.М. Скляренко. – К, 1984. – 110с.
1444151
   Стахановці нової Сталінської п"ятирічки в сільському господарстві УРСР. – Київ : Політвидав, 1949. – 526 с.
1444152
   Стахановці поліграфії м. Київа. – К, 1936. – 93с.
1444153
   Стахановцы-механизаторы на стройках. – Л - М, 1941. – 27с.
1444154
   Стахановцы восьмидесятых ( о продолжении и развитии стахановских традиций). – Москва : Политиздат, 1987. – 253 с.
1444155
   Стахановцы города Ленина. – Л, 1936. – 195с.
1444156
   Стахановцы коксохимии. – Х, 1939. – с.
1444157
  Василевская В.А. Стахановцы литейного цеха / В.А. Василевская, Л.А. Слуцкий. – Москва, 1950. – 84с.
1444158
   Стахановцы новой пятилетки. – Ростов -на-Дону, 1947. – 80с.
1444159
   Стахановцы полей. – М, 1985. – 239с.
1444160
  Чернецкий А.Л. Стахановцы ремонта / А.Л. Чернецкий. – М.-Л., 1936. – 52с.
1444161
   Стахановцы Рутченковского коксохимического завода. – Сталино, 1939. – 64с.
1444162
  Васильев В.Г. Стахановцы судостроения / В.Г. Васильев, Колчанов-Шнуровский. – Ленинград-Москва, 1936. – 131с.
1444163
  Крупская Н.К. Стахановцы требуют научно-популярной литературы / Н.К. Крупская. – М, 1936. – 24с.
1444164
  Федоров Р.Ф. Стахастические преобразователи информации / Р.Ф. Федоров. – Л., 1978. – 303с.
1444165
  Пугачев В.С. Стахастические системы / В.С. Пугачев. – Москва
1. – 1973. – 66 с.
1444166
  Парамонова С.Н. Стахастический интеграл по случайной нормально распределенной аддитивной функции множеств : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Парамонова С.Н.; МВ и ССО УССР,Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 12л.
1444167
  Ревера Б. Стахів Євген Павлович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 282-285. – ISBN 978-966-02-4670-6(Вип. 15); 966-02-2344-7
1444168
  Петров Д.А. Стаховое право : Учебное пособие / Д.А. Петров; СПб ин-тут внешнеєкономических связей, єкономики и права. – Санкт-Петербург : Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. – 139с. – ISBN 5-7320-0536-6
1444169
  Сидоренко Н. Стаховська Микола Ананійович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ; Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника; За ред. М.М. Романюка. – Львів, 2002. – Вип. 9. – С. 286. – ISBN 966-02-2344-7; 966-02-2345-5
1444170
   Стаховський Микита Миколайович (1901-1988) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 460. – ISBN 978-966-439-754-1
1444171
  Назаров Г.В. Стахоновские методы работы на подсочке / Г.В. Назаров. – М.-Л., 1953. – 64с.
1444172
   Стахування депозитів як основний інструмент захисту банківських вкладів // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – С. 71-92. – ISBN 966-7574-01-6
1444173
   Стахурський Леонід Леонідович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 381 : фото
1444174
  Емельянов А.Ф. Стациальные, пищевые и зоогеографические связи цикадовых Центрального Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Емельянов А.Ф.; Зоол. ин-т АН СССР. – Л., 1965. – 11л.
1444175
  Тотиева Т.Ц. Стационарная и нестационарная фотопроводимость в (Х=0,30). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тотиева Т.Ц.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1980. – 16л.
1444176
  Литош В.А. Стационарная нелинейно-вязкая модель ледника. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.023 / Литош В.А.; АН УзССР. – Ташкент, 1971. – 16л.
1444177
  Абдурахманов И.М. Стационарная фильтрация при наличии трещин и слабопроницаемых завес. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.08 / Абдурахманов И.М.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1444178
  Ермаков Юрий Александрович Стационарное и кинетические исследование карбоксигемоглобина в условиях фотодиссоциации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Ермаков Юрий Александрович; МГУ физ. фак. – М., 1976. – 17л.
1444179
  Ле В.Т. Стационарное и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем гильбертовом пространстве : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Ле В. Т.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 17л.
1444180
   Стационарное изучение плоскостного смыва в Предкарпатье. – Львов, 1976. – 115с.
1444181
  Сковородко П.А. Стационарное истечение струн релаксирующего газа в вакуумю. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Сковородко П.А.;. – Новосибирск, 1977. – л.
1444182
  Прокофьев В.А. Стационарное одномерное движение газа с учетом излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прокофьев В.А.; Ин-т механики АН СССР. – Москва, 1951. – 4 л.
1444183
  Малинковский Юрий Владимирович Стационарное функционирование приоритетных систем массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Малинковский Юрий Владимирович; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 17л.
1444184
  Пулидо Г.И. Стационарные аксиально симметричные гравитационные поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пулидо Г.И.; Ун-т дружбы народов. – М., 1973. – 12л.
1444185
   Стационарные биогеографические исследования в Северном и Центральном Тянь-Шане. – Бишкек, 1991. – 110с.
1444186
  Кираковский Н.Ф. Стационарные газовые двигатели / Н.Ф. Кираковский. – Киев ; Москва, 1953. – 280с.
1444187
  Улановский М. Стационарные группы движений пространств аффинной и проективной связности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Улановский М.;, 1949. – 3 с.
1444188
  Набиуллин М.К. Стационарные движения и устойчивость упругих спутников / М.К. Набиуллин. – Новосибирск : Наука, 1990. – 216 с.
1444189
  Степанов С.Я. Стационарные движения спутника-гидротата и их устойчивость. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Степанов С.Я.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 8л.
1444190
  Курепанов Ю.М. Стационарные и нестационарные задачи обтекания плоской пластинки со срывом струй : Автореф... кан. физ-мат.наук: 024. / Курепанов Ю. М.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 8л.
1444191
  Иванов В.А. Стационарные и переходные режимы мощных паротурбинных установок. / В.А. Иванов. – Л., 1971. – 280с.
1444192
  Ле В.Т. Стационарные и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем в гильбертовом пространсве : Автореф... канд .физ .мат.наук: 01.01.05 / Ле В. Т.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 17л.
1444193
  Ле Вань Тхуан Стационарные и периодические режимы дискретных стохастических динамических систем в гильбертовом пространстве : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ле Вань Тхуан; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 131л. – Бібліогр.:л.129-131
1444194
   Стационарные исследования в лесах Сихотэ-Алиня. – Владивосток, 1977. – 152с.
1444195
   Стационарные исследования геосистем. – Москва, 1984. – 271с.
1444196
  Миллер Г.П. Стационарные исследования динамики внутренней структуры фаций Черногоры : ландшафтные предпосылки регионального природопользования / Г.П. Миллер, В.Н. Петлин // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 30. – С. 66-69 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
1444197
   Стационарные исследования и моделирование геосистем. – Иркутск, 1977. – 175с.
1444198
  Попович Н.М. Стационарные колебания нелинейных систем, возбуждаемые периодическим импульсами. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Попович Н.М.; Днепропетр. ин-т ж.-д. транспорта. – Днепропетровск, 1975. – 29л.
1444199
  Гуров Б.Г. Стационарные непотенциальные течения идеальной жидкости в плоских каналах конечной длинны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Гуров Б.Г.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1444200
  Мельник В.Н. Стационарные неравновесные распределения ионов, формируемые при взаимодействии с электронным термостатом : препринт №125 / В.Н. Мельник. – Харьков : ИРЭ, 1979. – 32с.
1444201
  Купецкий В.Н. Стационарные полыньи в замерзающих морях : Автореф... канд. геогр.наук: / Купецкий В.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 12л.
1444202
  Терешкова С.Г. Стационарные процессы массопереноса в халькогенидах серебра и меди и иониде меди : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Терешкова С. Г.; АН БССР, От-ние хим. и геол. наук, Объед. сов. ин-то физ.-орган. хим. и общей и неорган. хим. – Минск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1444203
  Васильев Г.С. Стационарные пункты технического обслуживания / Г.С. Васильев, К.И. Диков, С.В. Дубинский. – Москва : Россельхозиздат, 1983. – 117с.
1444204
  Демченко И.Ю. Стационарные распределения в моделях управления запасами // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 2. – C. 163-166. – ISSN 0023-1274
1444205
  Средний И.Е. Стационарные режимы в линейных и нелинейных цепях / И.Е. Средний. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1963. – 168 с.
1444206
  Савельев С.А. Стационарные режимы транзисторных автогенераторов и их устойчивость : Автореф... канд. техн.наук: / Савельев С. А.; МВССО СССР, Моск. энергет. ин-т. – М., 1971. – 21л.
1444207
  Розанов Ю.А. Стационарные случайные процессы / Ю.А. Розанов. – М, 1963. – 284с.
1444208
  Крамер Г. Стационарные случайные процессы / Г. Крамер, М. Лидбеттер. – Москва : Мир, 1969. – 399 с.
1444209
  Розанов Ю.А. Стационарные случайные процессы / Ю.А. Розанов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1990. – 271 с. – ISBN 5-02-014467-3
1444210
  Приц А.К. Стационарные состояния открытых систем и динамика популяций. : Автореф... доктор техн.наук: 01.01.11 / Приц А.К.; АН СССР. Всесоюз. НИИ системных исследований. – М,, 1987. – 39л.
1444211
  Чжан Ли. Стационарные состояния системы электронов-позитронов и аннигилационные переходы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чжан Ли.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1956. – 9л.
1444212
  Окулов Н.А. Стационарные течения в каналах при наличии скрещивающихся магнитного и токового полей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Окулов Н. А.; МГУ. – М., 1978. – л.
1444213
  Стеблова Р.С. Стационарный и нестационарный режим атмосферного озона. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стеблова Р.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 14л.
1444214
  Кульский Л.А. Стационарный хлоратор непрерывного действия ЛК-3 / Л.А. Кульский. – К., 1936. – 42с.
1444215
  Деркач А.А. Стационарный электрический разряд с диффузно-испаряющимся в вакууме катодом : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08. / Деркач А.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 12 с. – Библиогр.: 7 назв.
1444216
  Деркач А.А. Стационарный электрический разряд с диффузно испаряющимся в вакууме катодом : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Деркач А.А. ; АН УССР ; Ин-т ядерных технологий. – Киев, 1990. – 137 л. – Библиогр.: л. 125-137
1444217
  Нагорный Ю.И. Стациораные волны в цилиндрической оболочке с заполнителем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Нагорный Ю.И.; МВ и ССО. Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 12л.
1444218
  Кілочицька Н.П. Стаціальний розподіл самок кровоисних комарів у Солом"янському районі Києва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 71-75. – (Серія "Біологія, медицина" ; вип. 4 (2)). – ISSN 2310-4155
1444219
  Куценко О.Г. Стаціонарна взаємодія в"язкопружного стрижня з жорсткою перепоною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 58-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглянута задача про стаціонарну взаємодію в"язкопружного стрижня з жорсткою перепоною, яка є модельною задачею теорії ультразвукових двигунів. За допомогою гармонічного аналізу вона зведена до рівняння Фредгольма другого роду, що доводить існування ...
1444220
  Кулик Ю.В. Стаціонарна дифузія в мембрані / Ю.В. Кулик, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 408-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Користуючись рівняннями термодинаміки нерівноважних процесів введена замкнена система диференційних рівнянь, котра описує перебудову бінарних розчинів неелектролітів з урахуванням осмотичного ефекту в рідинах. Отримані оціночні профілі розподілу ...
1444221
  Куценко О.Г. Стаціонарна контактна взаємодія циліндричних тіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 108-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянуто задачу про гладкий контакт між пружним циліндром та системою штампів, яка рівномірно обертається відносно його осі. Відповідна змішана задача динамічної теорії пружності зведена до системи парних суматорних рівнянь по тригонометричним ...
1444222
  Овечко В.С. Стаціонарне рівняння для густини імовірності чистих квантових станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 440-445. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виконано перехід від стаціонарного рівняння Шредингера для v - функції [подано формулу]до рівняння для густини імовірності - р -функції. Показано, що рівняння Шредингера і v- функція [подано формулу] утворюються на проміжному етапі роз"вязку рівняння ...
1444223
  Індик В.І. Стаціонарний і Динамічний Всесвіт. Нова космологічна теорія / В.І. Індик ; [пер. з рос. Л.І. Індик]. – Харків : Майдан, 2014. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-372-595-6
1444224
  Лівінський М.О. Стаціонарний розподіл в мережах з альтернуючим вхідним потоком і вузлами типу Gl|M|[нескінченність] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 215-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядається мережа масового обслуговування типу [Gl|M|[нескінченність]][верхній індекс r] з альтернуючим вхідним потоком. Доведено теорему про умови існування стаціонарного режиму та отримано явний вигляд змішаних моментів другого порядку через ...
1444225
  Гомілко О.М. Стаціонарний рух нестисливої в"язкої рідини Стокса в скінченному циліндрі / О.М. Гомілко, В.С. Малюга, А.Т. Улітко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 30-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглянута гранична задача Стокса про стаціонарний рух рідини в скінченному циліндрі. Течія збуджується рівномірним прямолінійним рухом торцевих поверхонь циліндра. Дано зведення цієї задачі до нескінченної регілярної системи лінійних алгебраїчних ...
1444226
  Гриневецький В.Т. Стаціонарні геофізичні і геохімічні дослідження ландшафтів Київського Полісся / В.Т. Гриневецький, О.М. Маринич, Л.М. Шевченко; НАН України; Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 1994. – 108с. – ISBN 5-12-003670-8
1444227
  Мельник Ю.В. Стаціонарні дослідження динаміки природних територіальних комплексів в Україні, Грузії і Росії // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 13-24. – ISSN 0868-6939
1444228
  Шевченко Л.М. Стаціонарні дослідження кислотності й хімічного складу атмосферних опадів у ландшафтах Київського Полісся : географія / Л.М. Шевченко, В.Т. Гриневецький // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 51-55 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
1444229
  Саєнко Володимир Антонович Стаціонарні електричні розряди з однорідним випаровуванням електрода у вакуумі та їх застосування в джерелах плазми, іонів та термоіонному напиленні : Автореф... доктора техн.наук: 05.27.02 / Саєнко Володимир Антонович; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – К., 1999. – 31л.
1444230
  Безим"янна Е.М. Стаціонарні мікротечії рідини у прямокутній порожнині / Е.М. Безим"янна, А.А. Жмуріна, М.Д. Чорниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 73-82. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається виникнення вихорів у рідині в залежності від швидкостей руху стінок та розмірів порожнини. Ключові слова: мікрорідина, течія Стокса, точка стагнації. Occurrence of vortices in fluids depending on speeds of moving walls and aspect ratio ...
1444231
  Михайленко С.В. Стаціонарні роз"вязки рівняння нелінійного осцилятора з моногармонічним збудженням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 17-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
1444232
  Корченко О. Стаціонарні системи виявлення і попередження кібератак в інтересах кіберзахисту та кіберконтррозвідки (на прикладі США) / О. Корченко, І. Логінов, С. Скворцов // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, Ю. Хохлачова, Марек Александер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 25, вип. 1. – С. 5-12. – ISSN 2225-5036
1444233
  Діденко Т.П. Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Діденко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 111 л. – Бібліогр.: л. 103-111
1444234
  Діденко Т.П. Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Діденко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1444235
  Конет І.М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в ортотропних сферичних областях / І.М. Конет ; [відп. ред. М.П. Ленюк] ; М-во освіти України, Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т. – Київ : Ін-т математики НАН України, 1998. – 209, [1] с. – Бібліогр.: с. 201-209. – ISBN 5-7763-2051-8
1444236
  Конет І.М. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично-кругових областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Прут, 2001. – 310, [1] с. – Бібліогр.: с. 295-302. – ISBN 966-560-098-2
1444237
  Трофимчук О.Ю. Стаціонарні та періодичні за розподілом розв"язки інтегро-диференцїальних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Розглядається інтегро-диференціальне рівняння х"(t) = A(t)x(t) = |a(t, u)du + E(t) (подано формулу), tєR (l) у банаховому просторі В із періодичною з періодом Т детермінованою функцією Е є С(R, B) або з періодичним за розподілом Т випадковим процесом Е ...
1444238
  Губа А.О. Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми / Губа А.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 127л. – Бібліогр.: л. 115 - 127
1444239
  Губа А.О. Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.02.05 / Губа А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1444240
  Конет І.М. Стаціонарні температурні поля в багатошарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тілах / І.М. Конет, М.П. Ленюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 101-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Методом фундаментальних функцій побудовано точний аналітичний розв"язок стаціонарної задачі теплопровідності для (n+1)-шарових ортотропних клиновидних порожнистих парашутних тіл.
1444241
  Пророченко О.С. Стаціонарні характеристики мережевої моделі з неординарним пуассонівським вхідним потоком вимог / О.С. Пророченко, О.А. Чечельницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 170-173. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджено стаціонарний режим мережевої моделі з неординарним вхідним пуассонівським потоком вимог. Отриманий ергодичний розподіл процесу обслуговування. Ключові слова: мережева модель, неординарний пуассонівський вхідний потік, ергодичний ...
1444242
   Стачечная борьба рабочих Сибири в период империализма. – Томск, 1978. – 323с.
1444243
  Смирнов В.В. Стачечное движение в Иваново-Вознесенске в 1905 году. / В.В. Смирнов. – Иваново-Вознесенск, 1924. – 79с.
1444244
  Смирнов В.С. Стачечное движение в Иваново-Вознесенске в 1905 году. / В.С. Смирнов. – Ивано-Вознесенск, 1924. – 79с.
1444245
  Власов Б.С. Стачечное движение петроградского пролетариата в годы первой мировой империалистической войны. (1914-1916 гг.) : Автореф... кандидата историческихнаук: / Власов Б.С.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории. – Москва, 1952. – 15 с.
1444246
   Стачечное движение рабочих России в годы первой мировой войны. – М, 1986. – 270-508 с.
1444247
  Язьков Е.Ф. Стачечное движение сельскохозяйственного пролетариата США в 1929-1935 годах / Е.Ф. Язьков. – М, 1962. – 72с.
1444248
  Мадор Ю.П. Стачка в буржуазном обществе / Ю.П. Мадор. – Москва, 1984. – 303 с.
1444249
  Чандлер Д. Стачка в зеленой долине / Д. Чандлер. – М, 1975. – 319с.
1444250
  Байкова А.Н. Стачка горняков Великобритании, 1984-1985 / Байкова А.Н. АН СССР, Ин-т междунар. раб. движения. – Москва, 1988. – 188 с. : ил.
1444251
  Ярославский Е. Стачка и вооруженное восстание в революции 1905 года / Е. Ярославский. – МоскваЛ,, 1931. – 64с.
1444252
  Войтинский И.С. Стачка и рабочий договор по русскому праву / И.С. Войтинский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Безобразова и К°,, 1911. – [4], 72 с.
1444253
  Бутовский А.Н. Стачка на торгах / А.Н. Бутовский // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 152-161
1444254
   Стачки 1881 - 1895. – М, 1930. – 304с.
1444255
   Стачки при капитализме. – Москва, 1989. – 220 с.
1444256
   Стачки: история и современность. – Москва, 1978. – 344 с.
1444257
  Верба І.В. Сташевський Євген Дмитрович / І.В. Верба, Л.В. Губицький, Ю.В. Цимбал // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 296. – ISBN 96966-8060-04-0
1444258
  Короткий В.А. Сташевський Євген Дмитрович (1884-1938) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 140-141. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1444259
  Губерський Л.В. Сташевський Станіслав Телісфорович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 514. – ISBN 966-316-045-4
1444260
   Сташис В.В. - видатний вчений і педагог // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 3-6. – ISSN 1993-0909
1444261
   Сташис Володимир Володимирович // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 214-219. – ISBN 966-8467-41-8
1444262
   Сташис Володимир Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 310-314. – ISBN 978-617-573-038-6
1444263
  Чмир О.Р. Сташкевич Кіндратій Федорович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 219-220. – ISSN 2075-437X
1444264
   Стащук Василь Степанович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 61-62
1444265
   Стащук Василь Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 460. – ISBN 978-966-439-754-1
1444266
  Склокін В. Стаючи публічними: історики як публічні інтелектуали у пострадянській Україні // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 30-37
1444267
  Адамов А.Г. Стая : повесть / Аркадий Адамов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 272 с. : ил.
1444268
  Филиппович А.С. Стая / А.С. Филиппович. – М, 1986. – 237с.
1444269
  Дудин М.А. Стая : [избр. стихотворения и поэмы] / Михаил Дудин. – Москва : Книга, 1986. – 317 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1444270
  Бээкман Эмэ Стая белых ворон : роман / Эмэ Бээкман; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Таллин : Ээсти раамат, 1970. – 287 с.
1444271
  Корпачев Э.М. Стая воспоминаний / Э.М. Корпачев. – Москва, 1984. – 399с.
1444272
  Бишоф Юрген Стая как объект исследований : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
1444273
  Ткешелашвили Р.Г. Стая обреченных : роман-хроника / Роланд Ткешелашвили ;. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 461 с.
1444274
  Гуэрра Т. Стая птиц / Т. Гуэрра. – М., 1983. – 128с.
1444275
  Битоков В.М. Стая фениксов : стихи / В.М. Битоков ; [худож. В.И. Бекетов]. – Нальчик : Эльбрус, 1978. – 39 с. : ил.
1444276
   Стваранье. – Титоград, 1974
1444277
   Стваранье. – Титоград, 1977
1444278
   Стваранье. – Титоград, 1978
1444279
   Стваранье. – Титоград, 1979
1444280
   Стваранье. – Титоград, 1980
1444281
  Дрок К.Л. Ствердження : поезії / К.Л. Дрок. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 126 с.
1444282
  Залата Д Ф. Ствол / Д Ф. Залата. – Днепропетровск, 1975. – 256с.
1444283
  Залата Ф.Д. Ствол : Роман / Ф.Д. Залата. – Москва : Советский писатель, 1981. – 288с.
1444284
  Залата Ф.Д. Ствол / Ф.Д. Залата. – 2-е. – Днепропетровск : Проминь, 1988. – 252 с.
1444285
  Якайтис Бронюс Юозо Стволовые вредители и их энтомофаги на сплошных вырубках сосны и ели в условиях Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Якайтис Бронюс Юозо; МВ и ССО ЛССР. Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 26с.
1444286
  Аверенский А.И. Стволовые вредители лесов Южной Якутии. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.11 / Аверенский А.И.; АН СССР. – Владивосток, 1974. – 21л.
1444287
  Валента В.Т. Стволовые вредители сосны и меры борьбы с ними в условиях Литовской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Валента В.Т.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Вильнюс, 1960. – 24л.
1444288
   Стволовые клетки в опухолевый рост.. – К., 1985. – 255с.
1444289
  Федосеев Семен Стволы закона / Федосеев Семен, Чичьянц Ростом, Алексеевская Оксана // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 102-114 : рис.
1444290
   Створему мережу трансферу технологій // Світ. – Київ, 2019. – березня (№ 7/8)


  Міністерство освіти і науки України запускає пілотний проект зі створення центрів трансферу технологій за допомогою яких дослідники зможуть впроваджувати в життя свої розробки, а бізес знаходити нові ідеї.
1444291
  Гаркуша Н.І. Створена В.М. Глушковим кафедра теоретичної кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 102-113 : Фото. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...10 вересня 2012 р. до 90-ліття академіка Івана Івановича Ляшка на колоні праворуч від входу до корпусу факультету кібернетики урочисто відкрито меморіальну дошку. <...>. 5 травня 2005 р. на лівій колоні в день факультету кібернетики було ...
1444292
  Бойніцький В.В. Створений світ Дж.Р.Р. Толкієна "Володар Кілець" як ігровий феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядається ігрова природа створеного Толкієном самозавершеного художнього світу. Залучається теорія гри, розроблена Йоганом Гейзінгою. Аналізуються формальні ознаки гри, притаманні створеному Толкієном світу, своєрідність створеного світу як ...
1444293
  Тарасенко М.І. Створенння тривимірних моделей для потреб реставрації історичних споруд : геоінформатика і кадастр / М.І. Тарасенко, А.Г. Тіщенко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 41-46 : Мал. – Бібліогр.: 12 назв
1444294
  Орещенко А.В. Створенння тривимірних реалістичних моделей у програмі 3ds Max : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 35-40 : Мал. – Бібліогр.: 7 назв
1444295
  Черняєв В.С. Створення "дредноута" та модернізація флоту США // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 214-218. – ISSN 2076-8982


  У статті на основі аналізу джерел та наукової літератури висвітлено концептуальні та військово-технічні аспекти модернізації військово-морського флоту США на початку ХХ ст. Проаналізовано точки зору провідних військово-морських фахівців американського ...
1444296
  Лукінова Т.Б. Створення "Етимологічного словника української мови" - важливий етап порівняльно-історичного вивчення слов"янської лексики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 24-39. – ISSN 0027-2833
1444297
  Лукінова Т. Створення "Етимологічного словника української мови" - важливий етап порівняльно-історичного вивчення слов"янської лексики // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 321-350. – ISBN 978-966-02-4860-1
1444298
  Іванисько С. Створення "Софійського музею" та його доля в роки Другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 103-106. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зусилля пам"яткоохоронців для перетворення Київської Софії з діючого храму на музейний заклад, розкрито етапи становлення музею та його діяльність у роки Другої світової війни. Historical Heritage officers" efforts aimed at the ...
1444299
  Бесєдін В. Створення ,становлення і трансформування системи планування в Україні (1921 -1990) // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.4-9. – ISSN 0131-775Х
1444300
  Ковальчук М. Створення 1-го українського імені Богдана Хмельницького полку (травень 1917 р.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 79-107. – ISSN 0869-3595
1444301
  Зубченко О.С. Створення 3D моделі рельєфу за допомогою програмних продуктів Easy Trace та ArcGIS // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 81-89


  Розглянуто основні способи відображення рельєфу, досліджено спосіб створення та візуалізації об’ємних моделей рельєфу, охарактеризовано програмне забезпечення, яке використовується для їх створення, а також окреслені завдання, які можна виконати за ...
1444302
   Створення webквестів як засобу розвитку цифрової компетентності студентів / О.А. Жукова, О.О. Наливайко, Я.В. Шведова, Н.А. Наливайко // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 14. – С. 172-195. – ISBN 978-617-7747-00-0. – ISSN 2415-3729
1444303
   Створення WWW-сервера радіофізичного факультету / С.Д. Погорілий, В.Й. Дерій, Н.В. Понедельчук, Р.Д. Синюк, Д.М. Калита // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 283-288. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Описано підхід, використаний при створенні WWW-сервера радіофізичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. Наведено дані про особливості реалізації інформаційного сервера за допомогою сучасних інформаційних технологій.
1444304
  Полторацький В.Г. Створення абразивних надтвердих композиційних матеріалів на основі алмазу та кубічного нітриду бору, структурованих вуглецевою зв"язкою при тисках нижче атмосферного : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Полторацький Володимир Григорович ; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1444305
  Римар Ю.М. Створення автоматизованої системи управління навчальним процесом в вищих навчальних закладах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 379-387. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1444306
  Бабюх Ю.А. Створення Автономної Молдавської СРР: причини і наслідки // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 80-87. – ISSN 0130-5247
1444307
  Помчалова О. Створення авторитетних (нормативних) файлів імен осіб як засіб удосконалення доступу до наукової інформації // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 8-11. – ISSN 2518-7341


  У статті висвітлено питання створення авторитетних файлів імен осіб у форматі ІРБІС/AUTHORITY для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, розкрито їхню роль в уніфікуванні бібліографічних ...
1444308
  Багрій І. Створення авторитетних файлів на найменування організацій: досвід, можливості, перспективи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 281-287. – ISSN 2224-9516
1444309
  Тесик Ю.Ф. Створення адаптивних засобів обліку та аналізу якості електроенергії : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Тесик Ю.Ф. ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1444310
  Поливач Р. Створення адміністративних судів було вірним рішенням чи помилкою? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 409
1444311
  Панасюк Н.М. Створення Академії наук України та її перші академіки-математики // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 груд. 2014 р. / Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 279-282. – ISBN 978-617-7021-25-3


  14 листопада 1918 р. гетьманом Петром Скоропадським було затверджено законопроект про заснування Академії наук. На підставі його указу створено Українську Академію Наук (УАН), яку урочисто відкрито 24 листопада 1918 р. Йдеться про те, що на момент ...
1444312
  Третяк О.С. Створення акмеологічного середовища під час викладання дисципліни "соціальна психологія" в студентів-істориків // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ.заклад "Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2014. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 1817-3764
1444313
  Касьянова А.О. Створення альтернативного механізму оцінювання стану економічної безпеки в національному господарстві // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 259-266. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
1444314
  Паранько І. Створення альтернативної залізорудної мінерально-сировинної бази Кривбасу - запорука сталого розвитку регіону / І. Паранько, Л. Бурман // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 219-225 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1444315
  Матюшина А. Створення альтернативної реальності як один із ризновидів маніпулятивних технологій у політичній культурі України // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 50-58. – ISBN 978-966-349-110-3
1444316
  Хоменко Г.Д. Створення Американської зони вільної торгівлі: порівняльний аналіз асиметричних стратегій США та країн Латинської Америки і Карибського басейну // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 2. – С. 92-97.
1444317
   Створення англо-російсько-українського словника економіко-математичної термінології : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 121с. : 4рис., 5 таб. – Бібліогр.: 50 дж.


  Об"єкт досліджень - наукова термінологія Мета роботи - 1) на ґрунті принципів створення наукової термінології з математики та інформатики з огляду їх впровадження у прикладних галузях науки укласти англо-російсько-український економіко-математичний ...
1444318
  Мацьков О Створення антипольської коаліції (друга половина 1656 - осінь 1657 рр.) / О Мацьков, В.С. Степанков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 26-33
1444319
  Подкур Р. Створення архівних підрозділів радянських органів державної безпеки (1920 – початок 1940-х рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Голов. ред. колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.), С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Харків, 2011. – № 1 (36). – C. 34–62. – ISBN 978-617-587-051-8
1444320
  Самохіна Н. Створення архіву електронних документів як форма інформаційної діяльності бібліотек / Н. Самохіна, І. Пелюховська, І. Матвієнко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 104-115. – ISSN 2224-9516


  Представлено основні критерії функціонування електронних архівів, шляхи їх комплектування. Висвітлено тематичні напрями наповнення, наукового опрацювання ресурсів наукової електронної бібліотеки та зібрання електронних періодичних видань Національної ...
1444321
  Павленко Л.А. Створення архіву національних меншин України в контексті розгортання вітчизняних нацменознавчих досліджень 20-х рр. XX ст. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 118-120. – ISBN 978-966-02-7337-5


  У Відділі рукописних фондів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України зберігаються матеріали архіву Кабінету для вивчення національних меншин України Етнографічної комісії Всеукраїнської академії наук, ...
1444322
  Павленко Л. Створення архіву національних меншин України в контексті розгортання вітчизняних нацменознавчих досліджень 20-х рр. ХХ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 647-657. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто передумови створення архіву Кабінету для вивчення національних меншин Етнографічної комісії Всеукраїнської Академії наук. Акцентовано увагу на джерелах поповнення архіву, його структурі та значенні для збереження та дослідження матеріалів з ...
1444323
  Науменко В. Створення архіву усних історій ліквідаторів та потерпілих від аварії на ЧАЕС на базі Чорнобильської історичної майстерні (м. Харків) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 441-459. – ISSN 2518-7791
1444324
  Голян В.В. Створення архітектури програмної системи моніторингу інформації про стан здоров"я людини / В.В. Голян, Д.І. Самойленко // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (156). – С. 22-27. – ISSN 1681-7710
1444325
  Шинкаренко В.І. Створення АСЕАН і особливості ії еволюції: уроки регіональної інтеграції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 443-460
1444326
  Шинкаренко В.І. Створення АСЕАН і особливості її еволюції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 129-142. – ISSN 2308-6912


  В статті йдеться про зародження, розвиток і поглиблення інтеграційних процесів у регіоні Південно-Східної Азії; розширення складу АСЕАН подано в контексті участі держав регіону в міжнародних відносинах постбіполярної доби. Початок другого десятиліття ...
1444327
  Чекалюк В.В. Створення атрактивного іміджу держави на світовому медіаринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 156-164. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1444328
  Вознесенська О.А. Створення аудіовізуального ЗМІ як суб"єкта господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 110-113
1444329
  Шипнівська О.О. Створення бази даних для розробки автоматичного синтаксичного аналізатора україномовних текстів (на матеріалі простого речення) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-31. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено основні засади та специфіку розробки лінгвістичної бази даних для побудови автоматичного синтаксичного аналізатора україномовних текстів на матеріалі простого речення. Головна увага зосереджена на можливостях розроблюваного ...
1444330
  Сахно Є.Ю. Створення бази даних для розробки проектів : інформаційні технології в економіці та управлінні / Є.Ю. Сахно, А.В. Ребенок, Ю.М. Янченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 4. – С. 135-142 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1444331
  Лобузін І.В. Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми і технологічні рішення // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2013. – № 1 (55). – С. 67-72


  Досліджено закономірності відвідування "Наукової періодики" і встановлено періодичність он-лайн використання наукових ресурсів. Запропоновано напрями вдосконалення показника використання наукових журналів і вдосконалений показник використання, що ...
1444332
  Костіков М.П. Створення бази знань граматики польської мови // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 243-248 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1444333
  Лоюк І.А. Створення банку як предмет адміністративно-правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 125-129. – ISSN 2219-5521
1444334
  Ліпчанська І. Створення безпечних умов навчання та праці (з досвіду роботи ліцею № 144 ім. Г.Ващенка м. Києва) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 10-16 : фото, табл.
1444335
  Собченко Т. Створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти в умовах воєнного стану / Т. Собченко, О. Кін, Ворожбіт-Горбатюк // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (111). – С. 39-42. – ISSN 1562-529Х
1444336
  Лохвицька Л.В. Створення безпечного середовища дошкільного навчального закладу - запорука безпеки життєдіяльності дитини / Л.В. Лохвицька, Д.І. Рось // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 24-26
1444337
  Іванюк І. Створення безпечного шкільного середовища: протокол безпеки при суїцидальній поведінці підлітків / І. Іванюк, В. Соловйова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 67-72. – ISSN 2308-4634
1444338
  Дікунова О. Створення бібліографічних покажчиків - складник інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вишу / О. Дікунова, О. Лебедюк // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 5 (235). – С. 14-19. – ISSN 1029-7200


  Визначено сутність науково-допоміжної бібліографії, розкрито дослідницькі аспекти діяльності фахівця-бібліографа при створенні вторинних інформаційно-бібліографічних ресурсів. Висвітлюється досвід Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного ...
1444339
  Лебедюк О.О. Створення бібліографічних покажчиків - складова наукової інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 256-258. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Одним із головних завдань, що стоїть перед професійної бібліотечною спільнотою, є визначення стратегічного напряму розвитку інформаційно-бібліографічної діяльності. Глобальна інформатизація, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій змінює ...
1444340
  Швалб М. Створення бібліографічних посібників - основний напрям діяльності Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / М. Швалб, В. Грамма, С. Глибицька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 30-35. – ISSN 1029-7200
1444341
  Шемаєв С.О. Створення бібліотечних музеїв: завдання та функції // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 113-120


  Розкривається роль і значення бібліотечних музеїв. Висвітлюється досвід і перші досягнення ХДНБ ім. В.Г. Короленка в справі створення музею історії бібліотеки.
1444342
  Мороз А. Створення бібліотечних онлайн-ігор у сервісі "Umaigra" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С. 18-20. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено досвід щодо створення бібліотечних онлайн-ігор, як одного зі шляхів просування книги в умовах кризи читання, та розглянуто поетапно процес розробки гри в онлайн-сервісі "Umaigra"
1444343
  Ткаченко Т. Створення бібліотечного зібрання Колегії Павла Галагана / Т. Ткаченко, Г. Ткаченко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 21-27
1444344
  Кулицький С. Створення бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту з економічної тематики в умовах поширення інтернет-технологій в Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 225-239. – ISSN 2224-9516
1444345
   Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні : монографія / [Лепьохін О.В. та ін.] ; за ред. А.В. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Екон. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – 235, [1] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Бізнес-інкубатори як основа розвитку підприємства в Україні. – Бібліогр.: с. 217-227. – ISBN 978-966-599-514-2
1444346
   Створення біопрепаратів на основі біохімічних компонентів різних видів базидіоміцетів та вищих рослин / О.А. Бойко, С.П. Весельський, І.П. Григорюк, М.Д. Мельничук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 204. – С. 120-126. – (Серія "Біологія, біотехнологія, екологія")
1444347
  Прищепа Т. Створення болгарської національної армії та Російська імперія (1877-1879) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 519-522. – ISBN 978-966-171-893-6
1444348
  Каймашнікова К.С. Створення БРІКС як нової структури глобального розвитку та управління // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 24-26. – ISSN 1728-6220
1444349
  Найда Л.В. Створення буктрейлера - один із засобів популяризації книги // Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – С. 108-113. – ISBN 978-617-531-209-4
1444350
  Остапенко Т.Г. Створення бюро кар"єр в університетах України як чинник інтеграції національної економіки до глобальних ринків високих технологій // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 97-102. – ISSN 1729-7036
1444351
  Шовкопляс Г. Створення в Україні інституту фінансового омбудсмена як одного з основних механізмів захисту прав інвесторів–споживачів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 88-91
1444352
   Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 14 грудня 2011 року / [авт.-упоряд.: Г.О. Андрощук, М.М. Шевченко ; редкол.: Луцький М.Г. (голова) та ін.] ; Верховна Рада України, Ком. з питань науки і освіти. – Київ : Парламент. вид-во, 2012. – 374, [10] с. : іл., табл. – На обкл. також: Парламентські слухання. – ISBN 978-966-611-856-4
1444353
  Красноступ Г.М. Створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення: правові шляхи розв"язання проблем // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 41-47
1444354
  Нестеренко В.П. Створення вартості в угодах злиття та поглинання банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 254-262
1444355
   Створення вегетаційних індексів для потреб точного землеробства засобами MathCad / Н.А. Пасічник, В.П. Лисенко, О.О. Опришко, В.О. Мірошник, Д.С. Комарчук // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 2. – С. 50-58. – ISSN 2706-7688
1444356
  Кухаренко О.П. Створення векторної системи внутрішньоклітинного синтезу антисенсових РНК проти вірусу імунодефіциту людини : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.03 / Кухаренко О.П.; НАН України. Ін-тут молекулярної біології і генетики. – К., 1997. – 24л.
1444357
  Сагайдак Ю.А. Створення вертикально інтегрованих об"єднань як чинник забезпечення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України / Ю.А. Сагайдак, Т.Б. Харченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 67-71.
1444358
  Пелешко І. Створення вертикально інтегрованих структур як фактор зменшення трансакційних витрат // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 39-42. – ISSN 1818-2682
1444359
  Іванцова Н.І. Створення вечірніх робітничих університетів в УСРР у 1920-ті рр. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 364-374. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1444360
  Нестерович В. Створення виборчих клонів під час проведення виборів в Україні: поняття, види та засоби протидії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 167-169
1444361
  Швейкін О.Л. Створення вимірювальної системи на основі методу перепаду тисків для визначення показників якості природного газу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Швейкін Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1444362
  Нестеренко О.В. Створення випробувальної лабораторії на базі фотограмметричного полігона ДЗЗ : фотограмметрія і дистанційне зондування // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 24-27 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
1444363
  Голохоринська Марія Григорівна Створення вихідного матеріалу для виведення сортів сої в умовах південно-західної частини лісостепу України та їх сінництво : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Голохоринська Марія Григорівна; Селекційно-генетичний ін-тут УААН. – Одеса, 1998. – 19л.
1444364
  Каправий Володимир Васильович Створення вихідного матеріалу для селекції амаранту зернового в умовах лісостепу України : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.05 / Каправий Володимир Васильович; Ін-т землеробства Укр. акад. аграрних наук. – К., 1997. – 18л.
1444365
  Журавель В.М. Створення вихідного матеріалу для селекції гірчиці сизої та білої методом хімічного мутагенезу : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 06.01.05 / Журавель В.М.; Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр"єва Української академії аграрних наук. – Харків, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1444366
  Будьоний В.Ю. Створення вихідного матеріалу для селекції квасолі за допомогою хімічних мутагенів, гама-променів та модифікаторів : Автореф... канд. с. г.наук: 06.00.05 / Будьоний В. Ю.; Укр. Акад. аграрн. наук, Ін-т рослинництва. – Х., 1995. – 24л.
1444367
  Вожегова Раїса Анатоліївна Створення вихідного матеріалу для селекції озимої пшениці в умовах степової зони Криму : Автореф... канд. с.-госп. наук: 06.01.05 / Вожегова Раїса Анатоліївна; Україн. академ. аграрн. наук, селекційно-генетичний ін-тут. – Одеса, 1999. – 18с.
1444368
  Кушнір В.П. Створення вихідного селекційного матеріалу гречки на основі старших поколінь мутантів та нових мутагенів : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 06.01.05 / Кушнір В.П.; Ін-тут цукрових буряків. Укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1444369
  Громова І.А. Створення вищих органів влади та управління Української РСР (грудень 1917 - квітень 1918 р.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 3-11. – (Історичні науки ; вип. 29). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1444370
  Кірієнко С.О. Створення відновлювачів фертильності соняшнику, стійких до гербіциду Експрес 75 в.г. // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 153-158 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
1444371
  Боднар О. Створення відчуття неперервності та об"ємності процесу життя у творчості Валерія Шевчука та Вільяма Фолкнера // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 110-115. – ISSN 1729-360Х
1444372
  Луговський О. Створення військових архівів і військово-історичної комісії в Україні у 1918 році // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 2 (19). – С. 121-150
1444373
  Комнат Л.А. Створення Віктором Ющенком політичного блоку "Наша Україна" // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 33. – С. 201-210. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1444374
  Бондаренко Е.Л. Створення віртуальних карт регіонів як один із способів web-картографування // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 59-63. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-631-331-6
1444375
  Прудка Ольга Володимирівна Створення віртуальних стендів для дистанційного курсу "Методи вимірювання фізичних величин" на базі NI LabVIEW / Прудка Ольга Володимирівна, Дрозденко Катерина Сергіївна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті надано аналіз передумов створення віртуальних лабораторій для навчання студентів інженерних спеціальностей, опис спроектованої лабораторної установки для дослідження роботи логометра.
1444376
  Холівенкова О.С. Створення віртуального 3D-туру за допомогою сферичних панорам на прикладі студместечка НУВГП // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 86-88. – ISSN 2313-0431


  Для створення віртуального туру студмістечка Нац. ун-ту водного господарства та природокористування (НУВГП) м. Рівне використовувались сферичні панорами, які були "зашиті" у програмному забезпеченні Kolor Autopano Giga.
1444377
  Пушкар О.І. Створення віртуального навчального середовища для галузі "Видавничо-поліграфічна справа" / О.І. Пушкар, О І. Бондар // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 2 (52). – С. 54-66. – ISSN 0554-4866
1444378
  Лагоднюк О. Створення віртуального освітнього середовища в університеті / О. Лагоднюк, Т. Костюкова, Г. Туровська // Університет і місто: стратегії та практики взаємодії / О. Балацька, М. Бойченко, Н. Бойченко, С. Ганаба, І та ін. Глова. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2022. – С. 267-294. – ISBN 978-617-8041-17-5
1444379
  Козоріз О.П. Створення власних лінгвістичних корпусів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 6-12. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
1444380
  Чернявський О.І. Створення власного електронного продукту - сучасний напрям у викладанні шкільної географії / О.І. Чернявський, О.О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 130-133 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2075-1893
1444381
  Дубницький М.М. Створення власного картографічного веб-ресурсу з використанням відкритого програмного забезпечення // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 54-58 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
1444382
  Агеєв Віталій Створення власної системи нагород стало вагомим кроком у розвитку української державності // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 22-25
1444383
  Волинець В.В. Створення вчення про функції і призначення держави в політико-правовій теорії Дж. Локка // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 97-99
1444384
  Горбенко С.С. Створення вчителем особистісно орієнтованого простору в процесі мистецького навчання і виховання учнів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 148-151. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1444385
  Подкур Роман Створення ВЧК: інтерпретація відомої проблеми // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 17-34
1444386
  Вараксіна Н. Створення галузевої електронної бібліотеки у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 5 (217). – С. 3-9. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті окреслено головні напрями формування галузевої електронної бібліотеки, визначено основні технологічні рішення, які прийняті щодо програмних продуктів, форматів даних, надання доступу тощо. Ключові слова: науково-педагогічна електронна ...
1444387
  Усенко М.О. Створення генно-інженерних кон"югатів і їх використання для виявлення та очищення важливих у терапевтичному значенні білків : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Усенко Марія Олександрівна ; НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1444388
   Створення геодезичного полігона для планово-висотних спостережень за зсувами грунту і деформаціями будівель на території Підгорецького монастиря у Львівській області / С. Ямелинець, О. Приступа, А. Балян, А. Ямелинец. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 61-64 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1819-1339
1444389
   Створення геодезичного полігона навколо озера Пісочне Шацького національного природного парку / О.І. Мороз, Т.Ю. Корлятович, І.Я. Покотило, С.П. Ямелинець // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5/6 (98/99). – С. 21-23 : табл., мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-9780
1444390
  Захарченко Є.А. Створення геоінформаційної системи "Природні лікувальні ресурси України" // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 45-51 : мал. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-9780
1444391
  Грищук П.І. Створення геологічного напряму в університеті Св. Володимира / П.І. Грищук, С.А. Вижва // Випускники геологічного факультету Київського університету / П.І. Грищук, С.А. Вижва. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 22-23. – ISBN 978-966-439-905-7
1444392
  Тревого І. Створення геопорталу геодезичної основи з розширеними технічними характеристиками пунктів мереж згущення / І. Тревого, Є. Ільків, М. Галярник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 41-43 : фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1819-1339
1444393
  Міськов І.О. Створення герба Підкарпатської Русі // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 75-83. – (Серія: Історія ; вип. 1 (38)). – ISSN 2523-4498


  "Автор на основі доступних джерел розглянув питання створення герба Підкарпатської Русі. Було розроблено три проекти герба: перший (партія Гагатко-Цуркановича), другий (партія А.Волошина), третій (Й.Бокшай). Гербом Підкарпатської Русі став змінений ...
1444394
  Мельник І.В. Створення гібридних сорбційних матеріалів з контрольованим дизайном поверхні на основі кремнезему з N- та S-вмісними групами : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 01.04.18 / Мельник Інна Василівна ; НАН України, Ін-т хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. – Київ, 2021. – 46 с. – Бібліогр.: 59 назв
1444395
  Іванов А. Створення готельного оператора як важлива умова розвитку готельного бізнесу в Україні // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. – № 1 (264). – C. 73-85. – ISSN 2409-9260
1444396
  Чухно А.А. Створення грошової системи України // Економіка України, 1994. – №11
1444397
  Гурська О.В. Створення гуманного освітнього середовища ВНЗ, максимально сприятливого до внутрішньо переміщених осіб // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 59-61. – ISSN 2221-6316
1444398
  Бідун Ю.В. Створення гуртожитків для своєкоштних вихованців Київської духовної семінарії в другій половині XIX ст.


  Досліджено важливу складову історії Київської духовної семінарії другої половини ХІХ ст. – заснування гуртожитків для учнів, які не були на утриманні Церкви (“своєкоштних учнів”). Розглянуто причини виникнення проблематики, способи і шляхи її ...
1444399
  Абдусалям Створення двохступінчатого підігрівача змішуючого типу / Абдусалям, Ель-Хадж Мухаммед // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 420-422. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В змішуючих апаратах достатньо нагрітий теплоносій можна одержати, використовуючи двохступінчатий підігрів.
1444400
  Бузань В. Створення держави Ізраїль і міжнародне співтовариство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто питання про створення держави Ізраїль. Автор описує процес обговорення палестинського питання в ООН, з"ясовує позицію провідних держав щодо Палестини. Значна увага приділяється еволюції політики США щодо даного питання. This ...
1444401
  Машевський О. Створення Держави Ізраїль і українська дипломатія // Історія України. – Київ, 2013. – травень (№ 9). – С. 1-5


  Окрему увагу приділено ролі української радянської дипломатії у створенні молодої держави в особі політика, ученого, педагога Василя Якимовича Тарасенка, який протягом 1951-1975 рр. завідував кафедрами: нової історії (1951-1954 рр.); нової історії та ...
1444402
  Ликова О. Створення державних музеїв на основі приватних колекцій другої половини ХХ століття // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-24


  На основі керамологічних матеріалах
1444403
  Бездітний В. Створення Державного земельного банку // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)
1444404
  Лахач Т. Створення державою нового соціально-рольового образу селянки-колгоспниці у 1930-х роках // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 40-46
1444405
  Зернецька О. Створення диджитального єдиного ринку для Європи (цивілізаційний прорив) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 40-44. – (Політичні науки)


  "6 травня 2015 року Європейська Комісія оприлюднила важливий документ, що стосувався Європейського парламенту, Європейських економічного і соціального комітетів та комітету регіонів щодо найактуальнішої ініціативи під назвою "Стратегія диджитального ...
1444406
  Штолько В.Г. Створення дизайну сучасного освітнього середовища як просторового сегмента // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (22). – С. 197-208. – ISBN 978-617-7804-22-1
1444407
  Дацків І. Створення дипломатичних представництв Української Народної Республіки / І. Дацків, С. Крушельницька // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 1. – С. 75-79. – ISSN 1998-4634
1444408
  Горобець С.М. Створення дистанційного курсу як засіб розвитку ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики, фізики та інформатики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 67-69. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1444409
  Нєнно І.М. Створення дієвих бізнес-моделей розвитку морських портів: макрополітичні та мікроекономічні аспекти : монографія / Нєнно І.М. ; [наук. ред.: Маслєнніков Є.І.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ДДМА, 2017. – 473, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-379-825-7
1444410
  Гук А. Створення дієздатної територіальної громади: шлях від окремого експерименту в Ірпінському регіоні до загальнодержавних реформ // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.201-209. – ISBN 966-73-53-51-Х
1444411
  Скомаровська Алла Створення добровільної пожежної охорони на об"єктах суб"єктів господарювання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 16-17
1444412
  Нагієвич Створення доданої вартості підприємства в процесі злиттів та поглинань / Нагієвич, 0.0. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 282-286


  Розглянуто причини та джерела створення синергетичного ефекту в процесі злиттів та поглинань. Описано умови досягнення синергетичного ефекту. Вказано на необхідність достовірної оцінки ефекту синергії у вітчизняних умовах. Main reasons and sources of ...
1444413
  Куриляк В. Створення доданої вартості та розвиток платіжних систем в Інтернеті // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.179-192. – ISBN 966-654-102-5
1444414
   Створення докторантури в АН УРСР // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 128-136. – ISSN 0374-3896
1444415
  Олтаржевський Д.О. Створення друкованого корпоративного медіа: стратегія й тактика // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 64-67


  У статті досліджено головні принципи, методику та етапи створення корпоративного видання. Comprehensive research presents basic principles, methods and variety of approaches for development of corporate media. В статье исследуются основные принципы, ...
1444416
  Городецький О.О. Створення душпастирської служби в армії Директорії Української народної республіки 1918 - 1921 рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 152-160
1444417
   Створення екологічних коридорів в Україні : посібник щодо законодавства, ландшафтно-екологічного моделювання та менеджменту для поєднання природоохоронніх об"єктів на підставі досвіду в Карпатах / Держ. служба заповід. справи Мін. охорони навколиш. природ. середовища України та ін. ; [ ред.: Флоріс Деодатус, Леонід Проценко, Андрій-Тарас Башта та ін. ; укр. переклад Марина Хазан ]. – Київ : Журнал Радуга, 2010. – 160 с. : іл. – ISBN 978-90-79341-06-1
1444418
  Макаренко І.М. Створення екологічно безпечних ресурсозберігаючих систем водоспоживання в промисловості та енергетиці : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макаренко І.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1444419
  Маркіна Л.М. Створення екологічно безпечного технологічного процесу та устаткування для переробки побутових органічних відходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Маркіна Л.М.; МОіНУ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1444420
  Куст Ніна Створення екологічної стежки (на прикладі м.Ржищева Київської області) : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 36-39 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви
1444421
  Бондаренко Е.Л. Створення еколого-географічних карт засобами інтерактивного картографічного інтернет-сервісу / Е.Л. Бондаренко, Р.С. Шорохова // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 165-169. – ISSN 0868-6939


  У статті визначено головні напрями геоінформаційного картографування засобами інтерактивного картографічного Інтернет-сервісу, окреслено питання, що виникають у процесі проектування і створення карт. Опрацьовано функціональні можливості програмних ...
1444422
  Анцупова Т.О. Створення експертно-консультативних центрів як засіб забезпечення дотримання прав людини, гарантованих ЄКПЛ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 81-86. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена аналізу ідеї щодо створення експертних центрів з питань діяльності Європейського суду з прав людини, що була запропонована ПАРЄ у Резолюції 1914 від 22 січня 2013 р. Автор розглядає питання доцільності створення таких центрів на базі ...
1444423
   Створення експозиції комахоїдних рослин у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / М.Я. Дідух, А.Я. Дідух, Т.П. Мазур, О.О. Сенчило // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 46-46. – ISBN 978-966-437-390-3
1444424
  Скришевський В.А. Створення експрес-системи контролю токсичних речовин // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 149
1444425
  Самчук Л.І. Створення електронних бібліографічних посібників в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 179-186. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
1444426
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1444427
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1444428
  Ковальчук Галина Створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам"яток в НБУВ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються методичні підходи та проблемні питання щодо виготовлення електронних каталогів та повнотекстових баз даних книжкових пам"яток - рідкісних і цінних видань. Подається інформація про напрацювання відділу стародруків та рідкісних ...
1444429
  Мателешко Ю.П. Створення електронних каталогів стародруків : європейський досвід / Ю.П. Мателешко, Бердар, // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 105-114. – ISBN 978-617-531-243-8
1444430
  Мамута М.С. Створення електронних освітніх ресурсів для студентів технічних ЗВО засобами SharePoint Designeer // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 66. – С. 64-73. – ISSN 2074-8922
1444431
  Гуржій А.М. Створення електронних підручників: проблеми і завдання / А.М. Гуржій, О.М. Топузов, В.П. Волинський // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (83). – С. 52-57. – ISSN 2304-06294
1444432
  ГалицькиЙ Створення електронного видання з використанням видавничої системи Open Journal System // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 108-112. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1444433
  Курвякова Л.П. Створення електронного каталогу книг, надрукованих латинським шрифтом // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 170-173. – ISBN 978-966-02-7337-5
1444434
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1444435
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1444436
  Слипецький Денис Створення електронного репозиторію Інституту біології південних морів НАН України на основі вільно поширюваного програмного забезпечення / пер. з рос. Н. Маслакової // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається досвід створення відкритого електронного архіву (репозиторію) в Інституті біології південних морів Національної академії наук України (ІнБПМ НАНУ) на основі вільно поширюваного програмного забезпечення з відкритим кодом (DSpace).
1444437
  Редько Валентина Створення електронної інформаційної бази газет України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7
1444438
  Любарець В. Створення електронної освітньої платформи ACCENT - шлях до якісної освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 58-63. – ISSN 2078-1016
1444439
  Сахно В.І. Створення електрофізичних радіаційних установок та дослідження змін властивостей матеріалів при промислових радіаційних технологіях : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.16 / Сахно В.І. ; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: 62 назви
1444440
  Ткаченко Т.М. Створення енергоефективних "зелених конструкцій" в умовах помірно-континентального клімату // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 2 (26). – С. 77-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-4049
1444441
  Петрова Ж.О. Створення енергоефективних теплотехнологій виробництва функціональних харчових порошків : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Петрова Жанна Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 62 назви
1444442
  Крук О. Створення етнографічних комплексів та експозицій як один з напрямів розвитку українського музейництва 1960-х - 1980-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 120-125
1444443
  Манько О.О. Створення ефективних пристроїв оптичного зв"язку та методів їх дослідження : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.20 / Манько Олександр Олексійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 48 назв
1444444
  Боровіков Генадій Федорович Створення ефективного марочного сортаменту, розробка і освоєння ресурсозберігаючої технології виробництва низько- та малокремнистих спокійних сталей для металопродукції підвищеної якості : Автореф... кандидата технічнихнаук: 05.16.02 / Боровіков Генадій Федорович; Ін-т чорної металургії ім. З.І.Некрасова. – Дніпропетровськ, 1997. – 17л.
1444445
  Осіпова Л.В. Створення ефективної ієрархічної системи економічних інтересів як умова розвитку економіки України // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 148-155. – (Економічні науки ; вип. 4 (81)). – ISSN 2306-4242
1444446
  Шандова Н.В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 97-101. – Бібліогр.: 2 назви
1444447
  Халецька Л.П. Створення європейської системи оборони як військово-політичний пріоритет Франції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 55-58. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядаються військово-політичні орієнтири Франції та їх еволюція у контексті створення європейської системи оборони.
1444448
  Ужвенко Н.Я. Створення Європейської школи мистецтва пантоміми в контексті формування професії режисера // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 107-110
1444449
  Андрощук Г. Створення єдиного відомства інтелектуальної власності у США // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1. – С. 59-60. – ISSN 1608-6422
1444450
  Василенко О.В. Створення єдиного інформаційного простору для удосконалення системи управління збройними силаси / О.В. Василенко, Д.П. Кучеров, Б.П. Іванов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 145-151
1444451
  Бакай А.Є. Створення єдиного медичного простору сил оборони України: маршрутна карта побудови загальної системи медичного забезпечення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 102-108. – ISSN 2306-6814
1444452
  Муращенко О. Створення єдиного освітнього простору закладів післядипломної освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 13-18. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1444453
  Барна О. Створення єдиного освітнього простору засобами Веб 2.0 // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 78-83. – (Педагогіка ; № 1)


  Запропоновано основні підходи щодо створення єдиного освітнього простору навчальних закладів України з використанням сервісів Веб 2.0. Визначено шляхи реалізації модулів побудованої структури освітнього простору для підтримки навчальної діяльності ...
1444454
  Максименко Ю. Створення єдиної комп"ютерної інформаційної системи правоохоронних органів: правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 123-126
1444455
  Тімченко О. Створення єдиної системної організації психологічної реабілітації учасників бойових дій в незалежній Україні / О. Тімченко, В. Христенко, В. Кердивар // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 6 (70). – С. 164-173. – ISSN 2617-6858
1444456
  Шатров В. Створення Забайкальського краю РФ: причини, хід і перші наслідки // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 48
1444457
  Марков Д.Є. Створення загальнонепальської держави: політичний і соціальний аспект (XVI - 2-га пол. XVIII ст.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 62-77. – ISSN 1608-0599
1444458
  Бірюков О.М. Створення законодавства про банкрутство у КНР // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 10-12. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
1444459
  Шатковський М.М. Створення засобів озвучення текстової інформації на основі конкатенативного сегментивного синтезу української мови : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.13.23 / Шатковський М.М. ; Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 20 назв
1444460
  Водянка В.Р. Створення заходів для запобігання техногенного забруднення об"єктів довкілля продуктами травлення металевих поверхонь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Водянка Віра Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1444461
  Ткач А.П. Створення Зводу законів Української РСР / А.П. Ткач, В.К. Грищук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 3-7. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  На основе анализа партийных документов, совместных постановлений ЦК Компартии Украины, Президиума Верховного Совета и Совета Министров УССР, других нормативных актов показана работа по организационному и методическому обеспечению процесса сознания ...
1444462
  Горохов С. Створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-86. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на початку ХХ ст. Основну увагу приділено структурі та формам взаємовідносин між повітовими та губернським земськими економічними органами. The process ...
1444463
  Українець В.В. Створення злочинної органзації: суб"єктивні ознаки // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 10 (97). – С. 28-32.
1444464
  Іваненко І.В. Створення злочинної організації:окремі аспекти кваліфікації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 433-437. – ISSN 1563-3349
1444465
  Матвієць Володимир Григорович Створення і використання вихідного матеріалу озимої пшениці в селекції на якість зерна в умовах лівобережного лісостепу України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Матвієць Володимир Григорович; Україн. академія аграрних наук. Ін-тут рослинництва ім. В.Я.Юр"єва. – Харків, 1998. – 16л.
1444466
  Штакал М.І. Створення і високопродуктивне використання культурних сіножатей на осушених торфових грунтах лісостепу України. : Автореф... док. с.-г.наук: 06.01.12 / Штакал М.І.; Укр. держ. аграрний ун-т. – К., 1994. – 48л.
1444467
  Артеменко С. Створення і діяльність акціонерних товариств в Україні і Росії: історико - правові питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.132-136. – ISSN 0132-1331
1444468
  Борис Т.П. Створення і діяльність Київського художньо-промислового і наукового музею (1894-1918 рр.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 123-128. – ISBN 978-966-493-676-4
1444469
  Мачуська І.Г. Створення і діяльність Південнослов"янського комітету // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 47-49. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1444470
  Кришталь С. Створення і діяльність робітфаків в УСРР на поч. 1920-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 58-61. – ISBN 978-966-171-783-9
1444471
  Ахтирська Н.М. Створення і діяльність спільних слідчих груп: європейські стандарти та національні перспективи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 220-227. – ISSN 1563-3349
1444472
  Німець А. Створення і діяльність товариства "Бойківщина" у Львові // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 6-9
1444473
  Слободян О.Т. Створення і діяльність української республіканської партії. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.01 / Слободян О.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 16л.
1444474
  Коротун В.І. Створення і запровадження системи виявлення та відстеження тютюнових виробів в Україні / В.І. Коротун, Н.В. Новицька, І.І. Хлєбнікова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (293). – Бібліогр.: 12 назв
1444475
  Пахарєв А. Створення і політична участь лівоопозиційних організацій у перші роки української державної незалежності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 23-34
1444476
  Козаченко Є. Створення і реалізація універсальної юрисдикції міжнародного кримінального суду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 131-133
1444477
  Загородній А.Г. Створення і розвиток Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (до 50-річчя від часу заснування установи) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 107-118. – ISSN 1027-3239


  Розглянуто основні віхи історії Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, формування і розвитку наукових шкіл. Окреслено головні напрями діяльності Інституту та найвагоміші наукові здобутки його співробітників.
1444478
  Трепак Л.М. Створення і структура німецьких спеціальних судів і прокуратури в Польському Генеральному губернаторстві в роки Другої світової війни // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 67-72. – ISSN 2219-5521
1444479
  Костючок О. Створення і структурна побудова Київської міської управи за часів німецької військової адміністрації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-34. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються процеси створення і структурної побудови українського органу місцевого самоврядування у місті Києві за часів німецької військової адміністрації. Processes of creation and organization of local ukrainian selfgoverment body in ...
1444480
  Ємець М.А. Створення і формування енергоактивної агросадиби як фізичної моделі енергоактивного техногенного парку на порушених землях / М.А. Ємець, В.І. Деревянко, Ю.А. Богатирьов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 225-239. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
1444481
  Петренко І.М. Створення і функціонування бібліотек при церковнопарафіяльних школах Полтавської єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 41-46. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1444482
  Агаев Н.М. Створення інгібіторів сірководневої та бактеріальної корозіі сталі в умовах видобутку нафти : Автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.17.14 / Агаев Н.М. ; АН Укр. Фіз-мех. ін-т. – Львів, 1998. – 33 с.
1444483
  Криворучко Н.В. Створення індустріальних парків як фактор залучення іноземних інвестицій в інноваційний розвиток УЦкраїни // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 36-40. – ISBN 966-614-021-7
1444484
  Пашедін А.П. Створення інклюзивного освітнього середовища у школі // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 22-23. – ISBN 978-617-639-211-8
1444485
  Миронова С.П. Створення інклюзивного середовища в закладі вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 120
1444486
  Вагнер Т. Створення інноваторів : [як виховати молодь, яка змінить світ] : [пер. з англ.] / Тоні Вагнер. – Київ : K.FUND, 2015. – 223 с. – Пер. вид. : Creating innovators: the making of young people who will change the world / Tony Wagner. Scribner, a Division of Simon & Schuster, 2012. – Бібліогр. в прим.: с. 216-222. – ISBN 978-966-136-284-9
1444487
  Гордієнко С.Г. Створення інновацій та захисту інтелектуальної власності: проблеми та правові регулятори в Україні / С.Г. Гордієнко, В.О. Козенюк // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 67-76
1444488
  Гірняк А. Створення інноваційних навчально-книжкових комплексів для ВНЗ: постановка соціокультурної та психологічної проблематики // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 546-550. – ISBN 978-966-654-520-9
1444489
   Створення інноваційного вишу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 24 травня (№ 19). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо підготовки концепції створення загальнонаціонального університету, який має стати інноваційним освітнім простором для підготовки фахівців з новітніх технологій.
1444490
  Скрипка К. Створення інноваційного інклюзивного освітнього простору в межах реалізації соціального проекту // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 329-339. – ISSN 2312-5993
1444491
  Мацук Л. Створення інноваційного освітнього середовища в контексті модернізації ЗВО України / Л. Мацук, О Кузенко, П. Кузенко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 4 (190), квітень. – С. 119-124. – ISSN 2308-4634
1444492
  Бойко А. Створення інституту адвокатури в Російській імперії та проблеми її кадрового забезпечення // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 163-165. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1444493
  Зозуля І.С. Створення інсультних центрів залишається проблемою № 1 у боротьбі з мозковими інсультами / І.С. Зозуля, А.І. Зозуля, А.О. Волосовець // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – C. 11-16. – ISSN 2224-0586
1444494
  Мітюшкіна Х.С. Створення інтегрованих енергоринків в умовах розвитку глобалізації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 7-10. – ISSN 1728-6220
1444495
  Лобузіна К.В. Створення інтегрованого бібліотечного простору: основні проблеми та шляхи вирішення // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 34-46
1444496
  Лоївський В.В. Створення інтерактивних карт електоральних уподобань населення України // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 154-157
1444497
  Ямпольський М.Д. Створення інтерактивного web-інтерфейсу для системи розподілу студентів на дисципліни за вибором / М.Д. Ямпольський, Т.Г. Білова // Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації" : м. Чернівці. Україна, 20 трав. 2022 р. / "Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 323-324. – ISBN 978-617-8037-69-7
1444498
   Створення інтерактивної 3D карти Рівненського зоопарку: огляд програмного забезпечення для тривимірного моделювання / В.М. Біскуп, К.О. Бобрик, І.А. Кирилюк, Д.І. Корнелюк, В.О. Федорчук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 26-29 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2313-0431
1444499
  Кузьменко І.С. Створення інтерфейсу бази реєстрації органічних сільськогосподарських підприємств за використання сучасних засобів геоінформаційних систем / І.С. Кузьменко, Н.А. Макаренко // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 131-138 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-9912
1444500
  Прудник М. Створення інформаційних конфліктів для досягнення політичних цілей // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 77-83. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті досліджується сутність і природа сучасних інформаційних конфліктів та їхнє місце в політичних процесах держави. Розглядаються відносини між мас-медіа та владою, комунікативні процеси між різними суб"єктами держави та виникнення конфліктних ...
1444501
  Рижков М.М. Створення інформаційних приводів для ЗМІ як основа інформаційної безпеки держави / М.М. Рижков, І.В. Поліщук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 239-242
1444502
  Федорчук А. Створення інформаційних ресурсів на основі моніторингу змісту публікацій ЗМІ / А. Федорчук, К. Лобузіна, Н. Танатар // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 21-25. – ISSN 1029-7200
1444503
  Комар В.Ю. Створення інформаційно-аналітичної картини самоуправління професійною підготовкою студентів державно-управлінських спеціальностей // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 331-342. – ISSN 2078-9165
1444504
  Гудиліна К.Г. Створення інформаційно-довідкового ресурсу на прикладі адміністративного устрою країн світу // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 54-55. – ISBN 978-966-136-643-4
1444505
  Петренко С.І. Створення інформаційно-освітнього середовища необхідна умова формування ІКТ-компетентності учителів математики / С.І. Петренко, Л.В. Петренко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 131-136. – ISSN 2519-2361


  В межах даного дослідження проводилася цілеспрямована робота щодо фахової підготовки майбутніх учителів математики з формування складової їхньої методичної компетентності, що пов"язана з вдалим використанням засобів навчання(зокрема мікрокалькулятора) ...
1444506
  Стронська Н. Створення інформаційного ресурсу "Українська бібліографія в особах": структура інформаційної моделі / Наталія Стронська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 17-21. – ISSN 1029-7200


  У статті обґрунтовується необхідність формування національних бібліографічних ресурсів як складника інформаційного простору українскої культури, здійснено огляд джерел та найважливіших електронних бібліографічних ресурсів бібліотек, подано загальну ...
1444507
  Стронська Н. Створення інформаційного ресурсу "Українська бібліографія в особах": структура інформаційної моделі / Наталія Стронська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 17-21. – ISSN 1029-7200


  У статті обґрунтовується необхідність формування національних бібліографічних ресурсів як складника інформаційного простору українскої культури, здійснено огляд джерел та найважливіших електронних бібліографічних ресурсів бібліотек, подано загальну ...
1444508
  Слєсар Вероніка Створення інформаційної електронної бази періодичних і продовжуваних видань України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-11. – Бібліогр. в кінці ст.
1444509
  Занько Н.В. Створення інформаційної моделі кольороподілу на основі нових методів цифрової обробки зображень : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Занько Н.В. ; Українська акад. друкарства. – Львів, 2009. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1444510
  Козіна Ю.Ю. Створення інформаційної системи на основі аналізу сучасних інструментів та підходів до розробки кросплатформних веб-додатків / Ю.Ю. Козіна, В.В. Авілов, А.О. Козін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 172-176. – ISSN 2524-0056
1444511
  Дідух Л.А. Створення інформаційної технології захисту цінних паперів на основі кодуючих структур Адамара : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Дідух Л.А. ; Укр. академія друкарства. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв
1444512
  Карковська В.Я. Створення інфраструктури фінтех продуктів: чинники, ризики / В.Я. Карковська, У.Т. Лукашевська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 119-124. – ISSN 2306-6814
1444513
  Івченко І.С. Створення історико-філогенетичних спектрів рідкісних корисних рослин України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 25-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Наголошено на значенні історико-наукового аналізу при необхідності паралельного розв"язання проблеми охорони і використання корисних рослин дендрофлори України з аналізом модельного роду Crataegus L.
1444514
  Дорохов М. Створення й діяльність Міністерства Оборони Української РСР із 1944 року в історичному контексті: висновки й уроки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 92-94. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання щодо утворення Народного комісаріату оборони Української РСР, його законодавче становлення, перші кроки діяльності та невдачі. In the article the problems of the creating of a Popular Commisariat of the Defense of USSR, its ...
1444515
  Мариняк Я. Створення й розвиток туристичних підприємств в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – C. 141-147. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1444516
  Артюхов А. Створення й тестування моделі освітньо-наукової діяльності закладу освіти: технологія, оцінювання якості, соціально-економічний вплив // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 2 (69). – C. 7-13. – ISSN 2409-8892
1444517
  Підлісецька І.О. Створення карт-анаморфоз для туристичної галузі України / І.О. Підлісецька, М.О. Савич // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 24-35
1444518
  Бонк Ж.Є. Створення карт для вивчення іноземних мов (з досвіду ДНВП "Картографія") / Ж.Є. Бонк, С.В. Капустенко, В.І. Остроух // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 38-41 : мал. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2311-9780
1444519
  Даценко Л. Створення карт туристичного спрямування на основі новітніх комп"ютерних технологій / Л. Даценко, В. Остроух // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 45-50.
1444520
  Баб"як О.О. Створення карти густоти населення за допомогою ГІС-технологій // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 138-140
1444521
   Створення картографічного вебдодатка розвитку кафедри картографії та геопросторового моделювання Національного університету "Львівська політехніка" / Н. Ярема, Я. Прохоренко, О. Серант, Т. Терех // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дмитрієв Д.О. [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 3 (29). – С. 192-197. – ISSN 2411-5363
1444522
  Біскуп В.М. Створення картографічної основи інтерактивної карти зоопарку / В.М. Біскуп, В.О. Федорчук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 23-25 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1444523
  Василів В.Б. Створення каталогу ІТ-послуг університетів на основі стандартів ITIL / В.Б. Василів, Ф.Д. Швець, О.А. Хоменчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (517) : Парадигма циркулярної економіки в умовах України. – C. 72-80. – ISSN 2222-4459
1444524
  Черкаська Д. Створення кафедри археології Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (на матеріалах Державного архіву м. Києва) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 156-160. – ISBN 978-966-95419-8-7
1444525
  Яценко Б.П. Створення кафедри країнознавства та туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 9-12.
1444526
   Створення кафедри ЮНЕСКО у НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 7


  25 жовтня генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова підписала Угоду між ЮНЕСКО та Національною академією педагогічних наук України про створення кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття". Метою діяльності Кафедри є забезпечення ...
1444527
  Басишина Л.І. Створення керівного центру національної церкви // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 215-216
1444528
  Анісімов А.В. Створення керуючого простору синтаксичних структур природньої мови / А.В. Анісімов, О.О. Марченко, В.А. Нагорний // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 159-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена проблемі створення формальної моделі природньої мови та алгоритма синтаксичного аналізу речення природньої мови за допомогою цієї моделі.
1444529
  Чередниченко А.М. Створення Києво-Печерського заповідника в світлі процесів формування пам"яткоохоронної системи в Україні 20-ті рр. XX ст. // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко. – Київ, 2003. – Вип. 11 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 134-141
1444530
  Мірошниченко Ю. Створення Київського університету / Ю. Мірошниченко, С. Удовік; Юрій Мирошниченко, Сергій Удовік // Русь-Україна. Становлення державності : [у 2 т.] / Ю.Р. Мірошниченко, С.Л. Удовік. – Київ : Ваклер, 2011. – Т. 2 : Русь-Україна : від імперії до незалежності. – С. 46-48. – ISBN 978-966-543-142-8
1444531
  Шут М.І. Створення Київського університету Святого Володимира / М.І. Шут, Н.П. Форостяна // Вибрані питання історії фізики : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.І. Шут, Н.П. Форостяна. – [Вид. 2-ге, перероб., допов.]. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Шлях, 2010. – С. 9-10
1444532
  Костючок О.В. Створення Київської міської управи та її діяльність у соціальній і економічній сферах (вересень 1941 р. - лютий 1942 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Костючок Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
1444533
  Костючок О.В. Створення Київської міської управи та її діяльність у соціальній і економічній сферах (вересень 1941 р. - лютий 1942 р.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Костючок Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 245 л. – Бібліогр.: л. 206-245
1444534
  Саранчук І.І. Створення Кіцманської гімназії та її діяльність (1904-1919 рр.) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 425-428
1444535
  Гордійчук М.І. Створення класифікаторів засобами інтелектуальної інформаційної системи "Норма" (на прикладі обслуговування дійного стада корів) : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 157-164 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1444536
  Гутнік Н.В. Створення класіфикатора та АРМ для підгалузі птахівництва засобами інтелектуальної інформаційної системи "Норма" : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 38-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1444537
  Коршук Т.П. Створення колекції листопадних магнолій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-69. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наводяться відомості про інтродукцію листопадних магнолій у Ботанічному саду з 1905 р. Створено велику колекцію листопадних магнолій, яка є важливим джерелом збереження рідкісних зникаючих видів.
1444538
  Осакве Ікенна Створення команди проекту за критерієм суб"єктивного благополуччя: огляд практичних та теоретичних перспектив // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 65-93 : табл. – Бібліогр.: 76 назв. – ISSN 2222-8810
1444539
  Малюга Н.М. Створення комічного ефекту засобами словотворення (про мовне чуття Остапа Вишні) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 14. – С. 214-225. – ISSN 2305-3852


  У статті йдеться про особливості використання словесних засобів комічного в мові творів Остапа Вишні. Описано стилістично зумовлені порушення словотворних норм, продукування "словотворчих пародій" за зразком книжної мови. Стверджується, що всі похідні ...
1444540
  Фоменко Н.В. Створення комп"ютерної бази екологічних даних з метою їх обробки (на прикладі м. Івано-Франківська) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 49-51 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1444541
  Тютюник В.В. Створення комплексної системи моніторингу надзвичайних ситуацій в регіонах України : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.02.03 / Тютюник Вадим Володимирович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України". – Київ, 2015. – 42 с. – Бібліогр.: 45 назв
1444542
  Данилейко Тетяна Василівна Створення композицій стабілізаторів ГУМ на основі ароматичних амінів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.06 / Данилейко Тетяна Василівна; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1997. – 26л.
1444543
  Кір"ян Т. Створення конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-11.
1444544
  Кір"ян Т. Створення конкурентного ринку праці в умовах інтеграції України у світову економічну систему // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-11
1444545
  Носач Л.Л. Створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу / Л.Л. Носач, К.Ю. Величко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 34-41. – ISSN 2222-4459
1444546
  Носач Л.Л. Створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу / Л.Л. Носач, К.Ю. Величко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 34-41. – ISSN 2222-4459
1444547
  Радченко В.В. Створення конкурентоспроможної національної економіки: сутність проблеми та можливості її реалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 93-102
1444548
  Радзімовська С.Ф. Створення консолідованих регульованих ринків цінних паперів: український та зарубіжний досвід // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 59-62.
1444549
  Коваль В. Створення конституції Європейського Союзу: pro et contra // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.145-148. – ISSN 0132-1331
1444550
  Корнєв А. Створення Конституції України (етапи становлення) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 77-94
1444551
  Подорожна Т.С. Створення Конституційної Асамблеї - дієвий шлях до модернізації держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 174-178. – ISSN 1563-3349
1444552
  Сіган Бернард Створення констітуції для народу чи республіки, які здобули свободу / Сіган Бернард. – Київ : Інститут демократії імені Пилипа Орлика, 1993. – 126с. – ISBN 5-7707-4416-2
1444553
  Янін В. Створення конструктором Л.С. Лебедянським паровозу П36 // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – C.125-129. – ISSN 1998-4634
1444554
  Батіщева Валентина Створення консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при міських, селищних та сільських територіальних громадах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 6, червень. – С. 23-24
1444555
  Жила В.Г. Створення корейського фонетичного письма "хунмін чоним" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 264-269
1444556
  Мельник А. Створення корекційної програми розвитку соціального інтелекту дітей шкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-62. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Розглянуто поняття розвитку складових когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів соціального інтелекту протягом шкільного віку, викладені погляди вчених та наведений власний підхід до визначення цих явищ. На основі результатів дослідження ...
1444557
  Гуменна О.В. Створення креативних хабів при університетах: світовий досвід та чинники успіху / О.В. Гуменна, Н.Д. Чала // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 27-33. – (Економічні науки ; т. 4, вип. 1). – ISSN 2519-4739
1444558
  Венідиктова А.В. Створення креативного простору для підтримки юних науковців: досвід Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 34-40
1444559
  Заїка О. Створення креолізованих текстів під час навчання "геометрії" у 7 класі // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 33-41. – ISSN 2706-6258
1444560
  Онищук Д.І. Створення лабораторного електрометричного комплексу дослідження електричних параметрів гірських порід / Д.І. Онищук, В.І. Онищук // Континентальний неовулканізм Альпійської складчастої зони Східної Європи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 4-5 берез. 2013 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: П.Ф. Гожик, М.І. Толстой, В.А. Михайлов ; відп. за вип.: О.В. Шабатура]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 45-47
1444561
  Вілкул Т.Л. Створення легенди про Совія в "Іудейському хронографі" другої половини XIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 188-200. – ISSN 0130-5247
1444562
  Човнюк Ю.В. Створення лізингових компаній комерційними банками : банківська справа / Ю.В. Човнюк, Н.І. Мужук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 83-90 : Рис.
1444563
   Створення локальних вин як один з напрямів формування конкурентних переваг виноробного підприємства / М.Г. Брайко, О.С. Солодова, О.О. Голубьонкова, А.В. Брайко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 33-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
1444564
  Алексєєв Вадим Створення людини: "гріхопадіння" та здобуття розуму : (екстраполяція за мотивами біблійної легенди про створення людини) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 16-19


  Статья посвящена рассмотрению вопросов создания человека в контексте "грехопадения" и приобретения разума.
1444565
  Ігнатенко І. Створення людського тіла у традиційних віруваннях українців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
1444566
  Кравченко Я. Створення майстерні "ікони і фрески" Української Академії Мистецтва в період української державності (1917-1919 рр.) на основі "паризького" та "львівського" експериментів "неовізантизму" Михайла Бойчука // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 126-153. – ISSN 0236-4832


  У статті проаналізовано паризький та львівський періоди формування школи Михайла Бойчука, яка, пройшовши шлях від авангардних експериментів неовізантизму до творення релігійного мистецтва львівського періоду, різнобічного проявила себе в стінах ...
1444567
  Д-р Еріх Штаудт Створення малих і середніх підприємств та сприяння їм у країнах з перехідною економікою : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 3-7 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1444568
   Створення матеріально-технічної бази комунізму в СРСР.. – К., 1962. – 32с.
1444569
   Створення матеріально-технічної бази комунізму.. – Київ, 1967. – 326с.
1444570
  Полякова М. Створення мегарегулятора - це не вимога Світового банка, а чисто українська ініціатива // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (70). – С. 20-21
1444571
  Чекалюк В.В. Створення медіа агенцій для позитивного позиціонування держави на світовому ринку // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  У статті викладено наукове бачення процесу творення репутації держави, розглянуто приклади підсилення іміджу країни на міжнародній арені шляхом створення фахових медіаагенцій. Проведено оціночну роботу системи позиціонування держави на внутрішньому і ...
1444572
  Гімчинський О.Г. Створення мережевих систем тестування на основі віртуальних серверних технологій // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 14-16
1444573
  Савченко Д.О. Створення металополімерних абразивовмісних композитів спрямованим формуванням графен-графанових структур в зв"язці інструмента для обробки деталей авіаційної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Савченко Денис Олександрович ; НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1444574
  Какауліна Л. Створення міжнародних трибуналів у відповідь на факт російської агресії проти України: правові механізми / Л. Какауліна, Н. Ніколаєнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 18-30 листопада (№ 47/49). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1444575
  Какауліна Л. Створення міжнародних трибуналів у відповідь на факт російської агресії проти України: правові механізми / Л. Какауліна, Н. Ніколаєнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-17 листопада (№ 44/46). – С. 8-9. – ISSN 1992-9277
1444576
  Терент"єва Ю.О. Створення міжнародної студентської спілки як один з етапів євроінтеграційного співробітництва вищих навчальних закладів // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 330-332. – ISSN 2218-5348
1444577
   Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем / Лепіх Я.І. [та ін.] ; за ред. Я.І. Лепіха. – Одеса : Астропринт, 2010. – 296 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-289. – ISBN 978-966-190-310-3
1444578
  Завірюха О. Створення місцевих осередків Конституційно-демократичної партії в Україні // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 188-191. – ISBN 978-966-171-90295
1444579
  Міськов І.О. Створення міських гербів Южного, Мукачева та проекту нового герба Ужгородського університету // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 186-210. – (Серія: Історія ; вип. 1 (40)). – ISSN 2523-4498
1444580
  Пучков А. Створення міфа як його подолання // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / за загал. ред. Ю. Мосенкіса ; редкол.: Б. Бабич, А. Пучков, Ю. Гринник [та ін.]. – Київ, 1996. – Вип. 16. – С. 9-13
1444581
   Створення моделей динамічних еколого-економічних процесів, їх дослідження, інформаційне наповнення : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 91с. : 17 рис., 4 таб. – Бібліогр.: 68 дж.


  Об"єкт дослідження: .динамічний процес - сталий (збалансований, рівноважний) розвиток еколого-економічних систем. Мета роботи: розробка задач оптимального керування для функції однієї змінної, що описує процес виготовлення продукції; узагальнення на ...
1444582
   Створення моделей і управління ними в системі підтримки прийняття рішень та навчання / О.Ю. Казанцев, І.В. Пампуха, О.В. Сидоров, В.П. Михайленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-12. – Бібліогр.: С. 12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті напрямки створення загальної системи управління моделями (СУМ) як складової системи підтримки прийняття рішень та навчання. Приводиться аналіз основних причин, що викликають необхідність розробки СУМ. In the article the directions ...
1444583
  Орлик М.С. Створення моделі загальної та всеохоплюючої безпеки для Європи XXI століття в рамках діяльності ОБСЄ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 179-184
1444584
   Створення моделі оцінювання загроз національній безпеці держави / Катеринчук Іван Степанович, Литвин Микола Михайлович, Кравчук Віктор Васильович, Кулик Володимир Миколайович // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розроблене аналітичне та програмне забезпечення надає можливість оцінювати найважливіші сфери загроз національним інтересам і національній безпеці України (у зовнішньополітичній, внутрішньополітичній, воєнній, науково-технологічній, економічній, ...
1444585
  Аніщенко В.О. Створення моделі стану соціо-еколого-економічної системи регіону: теоретичні та методологічні аспекти : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 133-144 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1444586
  Зинченко О.О. Створення моделі формування здорового способу життя в системі відкритого дистанційного навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 28-29. – ISBN 978-966-285-400-8
1444587
  Сергієнко О.М. Створення моделі формування і розподілу доходів на макрорівні: теоретичні та методологічні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 36-44
1444588
  Саранюк В. Створення модельного суду як засобу підвищення якості судових рішень // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 174-177
1444589
   Створення морфоструктурної моделі як основа регіонального геоморфологічного аналізу / С.Ю. Бортник, В.М. Тімофєєв, О.В. Ковтонюк, Н.М. Погорільчук, Л.О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-24. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Розкрито суть регіонального геоморфологічного аналізу, етапи створення морфоструктурної моделі.
1444590
  Прудивус С.В. Створення музею-квартири П.Г. Тичини у м. Києві: досвід побудови експозиції меморіального профілю // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 104-108. – ISBN 978-966-136-493-5
1444591
  Петраускас А.В. Створення музею-скансену "Древлянський Град" / А.В. Петраускас, А.О. Петраускене, О.А. Коваль // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10 : Експериментальна археологія: досвід моделювання об"єктів та виробництв. – С. 124-132. – ISSN 2227-4952
1444592
  Головченко А.М. Створення Музею історії Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевчека // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 66-67. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
1444593
  Козлін В.Й. Створення музики у Сakewalk SONAR Platinum (частина 1) / В.Й. Козлін, В.І. Грищенко // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 98-105. – ISSN 2312-4679


  "Дослідження присвячено висвітленню нових засобів та методів використання комп"ютерних технологій у сучасній музичній практиці на прикладі опису роботи та широких можливостей одного з музичних редакторів Cakewalk SONAR Platinum. Даний програмний ...
1444594
  Ржеутський А.В. Створення мультимедійних продуктів бібліотек засобами on-line технологій / А.В. Ржеутський, Н.Е. Куванець // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 110-112. – ISBN 978-966-02-7706-9
1444595
   Створення на базі мікротунелю універсальної системи динамічного контролю викидів дизельних твердих частинок / А.П. Полив"янчук, О.І. Каслін, М.Ф. Смирний, О.П. Строков, О.О. Скурідіна // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 139-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1992-4224
1444596
  Габрусєв В. Створення навчальних відеоресурсів за допомогою BLENDER VIDEO EDITOR / В. Габрусєв, І. Грод, І. Задорожна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 127-137. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1444597
  Куликова Л. Створення навчально-методичного комплексу до дисципліни "Всесвітня історія (англійською мовою)" на засадах компетентнісного підходу // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (211), березень 2019. – С. 2-8
1444598
  Літвінова М.Б. Створення навчального посібника для адаптивного навчання фізики у закладах вищої технічної освіти // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 78-82. – ISSN 2413-1571
1444599
  Дорохов М.С. Створення Народного комісаріату оборони Української РСР у 1944 році - поступки національним прагненням українського народу // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 132-139. – ISBN 978-966-96992-6-8
1444600
  Казанцев С.А. Створення науково-методичних та нормативних засад фахових систем сертифікації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.01.02 / Казанцев С.А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1444601
  Притика Д. Створення науково обгрунтованої системи правосуддя в Україні - головна мета судової реформи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 71-84. – ISSN 0132-1331
1444602
  Каряка О. Створення наукової ради в Ольвійській експедиції (1927-1930 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 4 (16), жовтень - грудень : Forum Olbicum I. Пма"яті В.В. Крапівіної. – С. 306-312. – ISSN 1998-4634
1444603
  Клименко Л.О. Створення наукової школи електрофізіологів та мембранологів Д.С. Воронцовим (30-60 рр. ХХ ст.) // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 60-102. – ISBN 978-966-306-190-8
1444604
  Фісун А. Створення наукомістких робочих місць - фундамент зростання економіки України : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 32-42 : Табл., рис. – Бібл.8 назв. – ISSN 0131-775Х
1444605
  Голодов М.Ф. Створення національних морських і річкових карт - шлях до безпеки судноплавства : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 59-62. – ISSN 1561-4980
1444606
  Отуоньє Дж.Ч. Створення національно-культурного фонду спадщини Нігерії 1960-1990 років : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Отуоньє Джой Чідінма ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1444607
   Створення національного незалежного превентивного механізму проти тортур в Україні. Інтерв"ю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни Карпачової - журналу "Право України" / інтерв"ю брала А. Смєхова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 150-155. – ISSN 0132-1331


  Захист прав людини і громадянина.
1444608
  Радзівілл А. Створення національного превентивного механізму запобігання катуванням в Україні // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 371-374. – ISBN 978-966-7067-18-2
1444609
  Дубровіна Л. Створення Національної бібліотеки Української Держави та її концепція // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 19-21
1444610
  Близнюк Ю М. Створення національної галузі виробництва лікарських засобів та її інтеграція у світове співтовариство / Ю М. Близнюк, // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 22-24
1444611
   Створення національної карти запасів органічного вуглецю в грунтах України / І.В. Пліско, О.М. Бігун, В.В. Лебедь, С.Г. Накісько, Ю.В. Залавський // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 57-62 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0587-2596
1444612
  Дубровіна Л. Створення національної системи наукометричної інформації та Українського національного індексу цитування: перспективи консолідації ресурсів / Л. Дубровіна, К. Лобузіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Висвітлюється процес формування української національної системи наукометричної інформації та створення Українського національного індексу цитування.
1444613
  Беспарточна О.І. Створення національної системи стандартизації як основа модернізації освітньої галузі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 37-41. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (8) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті уточнена сутність, принципи та процес стандартизації освітньої галузі; виокремлено види стандартів, визначено призначення та особливості розробки професійних та освітніх стандартів, охарактеризовано міжнародні та національні стандарти як ...
1444614
  Никитюк Д. Створення НБСЄ // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 190-191


  Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), раніше називалася Нарадою з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ). Її було започатковано як політичний консультативний орган, до якого ввійшли країни Європи, Центральної Азії та Північної ...
1444615
  Бурак М. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань як загроза національній безпеці України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 19-21
1444616
  Моціяка П.П. Створення Ніжинського повітового благодійного комітету (серпень 1914 р.) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; редкол.: Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2018. – Вип. 90. – С. 47-60. – (Серія "Історичні науки" ; № 9). – ISSN 2520-6966


  "Досліджується процес виникнення і початку функціонування в серпні 1914 р. Ніжинського повітового благодійного комітету. Комітет було створено з метою надання допомоги сім’ям мобілізованих, пораненим воїнам, всім нужденним та діючій армії. На основі ...
1444617
  Соловйова С.С. Створення німецьких колоній навколо Одеси на початку XIX ст.: Гросслібенталь, Кляйнлібенталь та Люстдорф // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – C. 191-197. – ISBN 978-617-689-216-8
1444618
  Трепак Л.М. Створення німецьких окупаційних органів юстиції у Польському генеральному губернаторстві // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 286-290. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1444619
  Голік М.Ю. Створення нових діуретиків на основі похідних хінолону-2 : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.02 / Голік Микола Юрійович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 22 назви
1444620
  Асанова У. Створення нових експозицій у кримських музеях (перша половина 20-х рр. ХХ століття) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 199-207. – ISSN 2222-5250
1444621
  Носачова Ю.В. Створення нових засобів і технологій для забезпечення ресурсозбереження у промисловому водоспоживанні : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Носачова Ю.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1444622
  Шаблій Т.О. Створення нових реагентів і технологій для захисту водойм від забруднення промисловими стоками : атореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Шаблій Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 54 назви
1444623
  Гомеля Микола Дмитрович Створення нових ресурсозберігаючих технологій кондиціювання та очищення води для промислових систем водокористування : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Гомеля М.Д.; НАНУ. Ін-тут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського. – Київ, 2003. – 40с. – Бібліогр.: 52 назв.
1444624
  Рябовол Я.С. Створення нових селекційних матеріалів пшениці м"якої озимої за гібридизації еколого-географічно віддалених сортів / Я.С. Рябовол, О.Л. Рябовол // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 69-71. – ISSN 2310-046X
1444625
  Охтіна Оксана Володимирівна Створення нових систем активаторів сірчаної вулканізації еластомерів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.06 / Охтіна О.В.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1444626
  Другак Валентина Миколаївна Створення нових форм господарювання в аграрному секторі економіки (на матеріалах Чернівецької області) : Дис... канд. економічнихнаук: 08.01.02 / Другак Валентина Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 222л. – Бібліогр.:л.210-222
1444627
  Друга Валентина Миколаївна Створення нових форм господарювання в аграрному секторі економіки (На матеріалах Чернівецької області) : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.02 / Друга Валентина Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 21л.
1444628
  Другак Валентина Миколаївна Створення нових форм господарювання в аграрному секторі економіки (На матеріалах Чернівецької області) : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.02 / Другак Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 21л.
1444629
  Пінчук Олександр Віталійович Створення нового вихідного матеріалу для селекції картоплі під дією мутагенних факторів : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.05 / Пінчук Олександр Віталійович; Національний аграрний Ун-тет. – К., 1997. – 23л.
1444630
  Легеза В.П. Створення нового методу віброзахисту конструкцій на основі застосування коткових гасителів / В.П. Легеза, В.О. П"ятецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 95-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається динамічна поведінка однієї віброзахисної системи із котковим гасителем. Сформульовано та чисельно проаналізовано нелінійні рівняння руху тримасової системи із кінематичними в"язями. Запропоновано новий підхід для оцінки двох головних ...
1444631
  Подвальникова О. Створення нового механізму фінансової стабілізації Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 33. – бібліогр. в кінці ст.


  Останні події показали, що фінансові труднощі однієї держави-члена ЄС можуть швидко загрожувати макрофінансовій стабільності ЄС у цілому. Держави-члени рішили вжити рішучих і скординованих дій зі збереження фінансової стабільності в зоні євро і ...
1444632
  Клепка П.С. Створення нового спільного фондового індексу для країн Брікс як логічний крок біржового альянсу цих країн // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 53-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1444633
  Фоменко В. Створення нової концепції світу у романі Івана Франка "Борислав сміється" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 44-47. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
1444634
  Бесчастний В.М. Створення нової нормативно-правової бази державного управління вищою освітою : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 78-80. – Бібліогр.: 8 назв
1444635
  Ястремська О.М. Створення нової продукції: організаційно-економічний та маркетинговий аспекти / О.М.Ястремська, Н.К. Гіковата, В.К. Гіковатий. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 232с. – ISBN 966-676-190-4
1444636
  Гришак С.М. Створення нормативно-правової бази з гендерної рівності як провідна тенденція розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 14-20. – ISSN 2227-2747
1444637
  Кузьменко Ю. Створення нормативно-правової основи системи професійної освіти педагогічних кадрів в Україні // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 17-22. – ISSN 2308-4634


  У статті аналізується законодавче регулювання процесу розбудови освітньої системи незалежної України в контексті вирішення питання створення нормативно-правової основи системи підготовки педагогічних кадрів.
1444638
  Чмир О. Створення НРАТ: стан і перспективи розвитку // Світ. – Київ, 2019. – Березень (№ 11/12). – С. 3
1444639
  Поліщук К.В. Створення об"єктів інтелектуальної власності при виконанні робіт // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 209-211
1444640
  Брагарник М.М. Створення об"єктів інтелектуальної власності як спосіб виживання в сучасній Україні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 25-26
1444641
  Капустян М.В. Створення ознакової колекції ліній кукурудзи за довжиною качана / М.В. Капустян, Л.М. Чернобай, О.В. Сікалова // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 79-80. – ISBN 978-966-924-274-7
1444642
  Менджул М.В. Створення окремих непідприємницьких товариств в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 30
1444643
  Потульницький В. Створення Омеляном Пріцаком кафедри історіософії у Київському університеті у 1992-1994 роках та її значення // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 362-375. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1444644
  Кулик В.А. Створення онлайн-магазину: облікові та податкові аспекти // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – C. 115-126. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1444645
  Лебедик М.П. Створення опорної школи повного дня як навчально-виховного комплексу : монографія / Микола Лебедик, Володимир Моргун ; наук. ред. В.В. Радул ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка [та ін.]. – Київ ; Харків : Мачулін, 2020. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-271. – ISBN 978-617-7902-02-6
1444646
  Подобний О. Створення оптимальних умов процесу розслідування як напрям оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 163-169. – ISSN 1561-4999
1444647
  Відливаний О. Створення Організації українських націоналістів, її діяльність на Калущині у 20 - 30-ті рр. XX ст. // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, Б. Гаврилів, І. Косило [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 34, липень - грудень. – С. 16-20
1444648
  Єфремов С. Створення організованого злочинного угруповання: кримінологічні та кримінально-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються загальні закономірності формування організованого злочинного угруповання як особливого типу злочинного об"єднання, що, як правило, систематично або на постійній основі здійснює злочини. На основі аналізу чинного кримінального ...
1444649
  Чашечникова О.С. Створення освітньо-професійної програми підготовки магістрантів – майбутніх вчителів математики у контексті компетентнісного підходу // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 332-338. – ISSN 2413-1571
1444650
  Міхно О.Г. Створення оцінної (прогнозної) карти можливості розміщення підрозділів в районі відповідальності / О.Г. Міхно, Р.В. Писаренко, Хірх-Ялан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 275-279


  В статті розглядається можливість застосування геопросторового аналізу даних для створення та ведення бойових графічних документів нового покоління. Запропонована загальна схема створення оцінних (прогнозних) карт можливості розміщення військових ...
1444651
  Печерська М. Створення Палестинської Національної Автономії: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 69-70
1444652
  Міщенко А. Створення паралельного банку дерев для німецької та української мов // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 51-62. – ISSN 0320-3077


  Описано створення паралельного банку дерев для української та німецької мов. Було здійснено ручне тегування й лематизацію токенів для української мови, створено набір тегів для анотування українських речень на рівні синтаксичної структури; проведено ...
1444653
  Кривоцюк П. Створення партій демократичного типу: світовий досвід та українські реалії // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-51. – ISSN 1609-5499
1444654
  Лищишин О. Створення патентоспроможних товарів і технологій у технологічних парках / О. Лищишин, И. Лищишин, У. Валігура // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 171-173
1444655
  Внукова Н. Створення передумов вимірювання ризиків страховика в системі пруденційного нагляду за страховою діяльністю / Н. Внукова, О. Корват // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 64-69. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто підходи до класифікації факторів ризику через категорії економічних складових з метою побудови системи ідентифікації та вимірювання ризиків діяльності страховиків. The article contains a description of risk factors" classification ...
1444656
  Трембовецька Руслана Володимирівна Створення перетворювачів механічних величин з п"єзоелементами в схемах електричних фільтрів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 05.13.05 / Трембовецька Р.В.; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 24 назви
1444657
  Марисюк К. Створення перших прообразів вищих державних представницьких органів на території нинішньої Канади // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.146-150. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1444658
  Бабаєв Л. Створення перших сил прикордонної охорони Азербайджанської Демократичної Республіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 4-7. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті на основі численних документів, історичної літератури і періодичних видань Азербайджанської Демократичної Республіки (АДР) досліджується становлення і зміцнення прикордонних військ та заходи, вжиті урядом Азербайджану у цьому напрямку. В ...
1444659
  Онопрієнко В.І. Створення першої наукової картини світу в античній цивілізації / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 30-40. – ISBN 978-617-571-105-7
1444660
  Кривопішин О. Створення Південно-Західних залізниць // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 21-26
1444661
  Оверчук О.Л. Створення Південно-західного відділ Російського географічного товариства як важливий етап у розвитку української фольклористики // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії) / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 305-311. – ISBN 5-7763-2385-1


  На матеріалах Петербурзького архіву Російського Географічного Товариства.
1444662
  Хобот П.В. Створення Південної похідної групи ОУН (Б) та її діяльність протягом 1939-1941 рр. / П.В. Хобот, Р.П. Шляхтич // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 156-168
1444663
  Булкот Г.В. Створення підприємств в Україні: проблеми теорії і практики // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 47-53. – Бібліогр.: на 7 пунктів
1444664
  Калакура Я.С. Створення підручника з історії як сегмент інтелектуальної біографії Лесі Українки / Я.С. Калакура, Ю.О. Багаліка // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 103-119. – ISSN 2520-2855
1444665
  Скляренко Є.В. Створення піролізної технології та установки для термохімічної конверсії рослинної біомаси : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Скляренко Євген Валентинович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2017. – 28 с. – Бібліогр.: 14 назв
1444666
   Створення планів міст військового призначення засобами сучасних геоінформаційних систем / П.А. Савков, Н.В. Левінськова, М.С. Литвинюк, Є.О. Дробко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2019. – Вип. № 65


  У статті запропоновано шляхи підвищення ефективності процесу прийняття рішення командиром тактичного рівня під час виконання завдань в операціях в умовах ведення сучасних бойових дій за рахунок створення тривимірної моделі плану міста військового ...
1444667
  Щукін Л. Створення позитивного іміджу банківської системи в умовах кризи : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 2 (156). – С. 14-15


  Висвітлено причини виникнення фінансово-економічної кризи, охарактеризовано ризики розвитку економіки України в умовах глобальної нестабільності й обгрунтувано основні напрями реалізації грошово-кредитної політики НБУ з метою подолання наслідків кризи.
1444668
  Іванченко Є. Створення позитивної мотиваційної настанови на нетрадиційний підхід у навчальному процесі під час формування готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до застосування STEM-технологій у професійній діяльності / Є. Іванченко, О. Свірідюк // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 163-172. – ISSN 2617-1775
1444669
  Муніш Кумар Створення показника управління кредитними ризиками для комерційних банків / Муніш Кумар, Анжу Арора, Джин-Піере Ахілле // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 17-26. – ISSN 1998-6068
1444670
  Юрчук Л.В. Створення польських репресивних органів у прикордонних повітах Волинського воєводства Другої Речі Посполитої // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 165-170. – ISSN 0321-0499
1444671
  Воронецький Я. Створення польської системи інновацій та побудова економфки, ка грунтується на знаннях // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 164-174. – Бібліогр. на 40 пунктів. – ISSN 1562-0905
1444672
  Клочок А. Створення порталу наукової біблотеки: структура, національні вимоги та сучасні веб-технології // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 350-365. – ISSN 2224-9516


  У публікації проаналізовано сучасну систему керування контентом, висунуто загальні вимоги для реалізації порталу наукової бібліотеки згідно з новітніми стандартами та концепціями реалізації бібліотечних та веб-технологій. The article analyzes the ...
1444673
  Гарафонова О.І. Створення потенціалу змін в системі управління промисловим підприємством // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 40-44 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1444674
  Іваднєв В. Створення поштового зв"язку на Дніпровському торговому шляху // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 167-176. – ISSN 0869-3595
1444675
  Гончаров В.В. Створення прав людини через їх проголошення // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 121-127. – ISSN 1993-0909
1444676
  Гонак І.М. Створення Православної церкви України та надання їй Томосу про Автокефалію: національна безпека та економічний ефект // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 36-43. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано, що створення Православної церкви України та надання їй Томосу про автокефалію сприяє посиленню національної безпеки і пришвидшенню євроатлантичної інтеграції України".
1444677
   Створення препаратів проти фітопатогенних мікроорганізмів на основі українських ізолятів бактеріофагів / С.А. Заіка, М.О. Шаповал, А.В. Харіна, Т.Г. Кот, В.П. Поліщук // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 36-37
1444678
  Грискова Валентина Іванівна Створення прикладних та інструментальних засобів комп`ютернх технологій навчання для інтенсифікації підготовки інженерів-екологів : Автореф... канд. техн.наук: 05.25.05 / Грискова Валентина Іванівна; АН України, Ін-т кібернетики ім. Глушкова. – К., 1994. – 16л.
1444679
  Саніна І.В. Створення проблемно-орієнтованих баз даних для картографування результатів моніторингу підземних вод України із застосування ГІС / І.В. Саніна, Н.Г. Люта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-83. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Для врахування всього комплексу природно-техногенних чинників, здатних негативно позначатися на якісних і кількісних показниках підземних вод, що використовуються для водопостачання, у ГІС створено карто- і фактографічну базу даних. Інформаційний ...
1444680
  Жиленко М. Створення програм підготовки фахівців освітньої сфери в класичному університеті // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 27-39. – ISBN 978-617-7986-82-8
1444681
  Мельникова Л. Створення програм самореалізації особистості як стимул до розвитку літературної компетенції учня // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 2 (374). – С. 2-4
1444682
   Створення програмних додатків в середовищі MS Office Visual Basic for Application (для самостійного вивчення) : Навчальний посібник. – Київ : Дакор, КНТ, 2007. – 206 с. – (Інформатика та комп"ютерна техніка). – ISBN 966-8379-20-9
1444683
  Різник Т.О. Створення програмного комплексу "ГІДРОДОНБАС" для вивчення впливу вугільних шахт на геологічне середовище / Т.О. Різник, В.В. Поліновський, Н.Г. Люта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-110. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Для концентрації та узагальнення інформації стосовно еколого-геологічного стану на території регіону та вугледобувних районів формується база фактографічних і картографічних даних засобами ГІС-технологій. Розроблено спеціальний програмний комплекс ...
1444684
  Куліш Г.П. Створення промислово-фінансових груп в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.71-74
1444685
  Гравс Ольга Створення психологічного клімату під час формування в учнів критичного мислення на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 15-17
1444686
  Дроздов В. Створення радянського міфу про Ізмаїл як "Місто російської бойової слави" в повоєнний період // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 54-65. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1444687
  Фукс С.Л. Створення Радянської держави і права у Великій Жовтневій соціалістичній революції та боротьба за їх зміцнення / С.Л. Фукс. – Х
1. – 1959. – 131с.
1444688
  Костенко А. Створення регіональних "літературних світів" як перспективний напрямок бібліотечної роботи з молоддю // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 3 (21). – С. 23-25. – ISSN 2518-7341


  У статті розглядається досвід створення з ініціативи Херсонської централізованої бібліотечної системи літературного світу "Тевтонія" та його фендому у місті Херсон. Показано інноваційність та актуальність такої форми роботи з молоддю, проаналізовано ...
1444689
  Соколов В. Створення регіональних енциклопедичних видань з бібліотечної справи - важливий напрям розвитку бібліотечної політики регіонів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 2-7. – ISSN 2518-7341


  Охарактеризовано загальні питання регіональної енциклопедистики; проаналізовано проблеми створення регіональних довідково-енциклопедичних видань з бібліотечної справи у взаємозв"язку з розвитком регіональної бібліотечної політики; розкрито сучасний ...
1444690
  Шаповал С. Створення регіональних центрів фундаментальних досліджень та освіти у контексті зміни освітньої парадигми // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 43-46. – ISSN 1810-3944
1444691
  Шаповал С. Створення регіональних центрів фундаментальних досліджень та освіти у контексті зміни освітньої парадигми : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 43-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
1444692
  Крайнюков О.М. Створення регіональної мережі спостережень за забрудненням нафтопродуктами басейну річки Сіверський Донець на території Харківської області // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
1444693
  Спиридонова К. Створення регіональної системи безпеки АСЕАН // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 37-39
1444694
  Цуркан Н.В. Створення реєстру особливо цінних земель в Україні // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 17-21. – ISSN 0868-6939


  В Україні реєстр ОЦЗ не формується, незважаючи на необхідність відображення інформації про них у розрізі територіальних зон - об"єктів Державного земельного кадастру, що передбачено порядком його ведення. Запропоновано створення реєстру особливо цінних ...
1444695
  Журавель Ю.В. Створення реєстру урбанонімів міст і містечок Дніпропетровщини // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 69-71 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2075-1893
1444696
  Черкашина К. Створення резерву під операційні ризики як напрям підвищення капіталізації банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147). – С. 41-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1444697
  Печений О. Створення результатів інтелектуальної діяльності як підстави виникнення цивільних правовідносин у сфері інноваційної політики // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 214-224. – ISSN 1993-0909
1444698
  Васьківський Ю. Створення рекламного відділу: деякі аспекти проблеми. / Ю. Васьківський, Т. Мартинюк // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 68-71.
1444699
  Земляна М.В. Створення рівних економічних умов господарювання колгоспів. / М.В. Земляна, А.М. Кравчук. – Чернівці, 1969. – 48с.
1444700
  Колєшня Л. Створення робочих місць в умовах реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів в регіонах України / Л. Колєшня, Н. Анішина // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 2. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1444701
  Берданова О. Створення розумних міст - стратегічна концепція інноваційного міського розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 5-10. – (Державне управління ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концептуальні погляди на розвиток розумних міст, які характеризуються неоднозначністю. З одного боку, концепція SMART-city є логічним продовженням проникнення інформаційно-комунікаційних технологій у наше життя. З іншого боку, міста ...
1444702
  Кузнєцова Т. Створення систем відстеження траєкторій багатьох цілей на основі нейронних мереж за технологією ангстремменеджменту міжнародних авіапідприємств // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 114-121. – Бібліогр.:4 назв. – ISSN 1605-2005
1444703
  Безрук З.Д. Створення систем технолого-екологічного моніторингу забруднення атмосфери / З.Д. Безрук, А.А. Візнюк, В.Ф. Приміський // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 2. – С. 66-71 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1444704
  Глушков В.О. Створення системи антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1
1444705
  Глушков В.О. Створення системи антитерористичної безпеки у Чорноморському регіоні // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 172-190. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
1444706
  Гжегурські С. Створення системи відновлення даних на ушкоджених носіях інформації : інформаційні технології в економіці та управлінні / С. Гжегурські, В. Собецький // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 61-64 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1444707
  Івачевська Т.В. Створення системи громадського контролю за сферою інтелектуальної власності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 204-208. – (0). – ISSN 2078-9165
1444708
  Бегунські Л. Створення системи державної допомоги в Україні: концепція, виклики та наслідки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 43-47
1444709
  Олійник О. Створення системи довгострокового кредитування населення в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 81-87. – ISSN 1605-2005
1444710
  Розовик Д. Створення системи дошкільного виховання в Україні в 1917-1920 рр. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.77-80
1444711
  Шерепа Т. Створення системи індексування інтранет-середовища наукової бібліотеки // Бібліотечний вісник : Науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-7. – ISSN 1029-7200
1444712
  Дмитрієнко М.Ф. Створення системи молодіжно-комсомольської преси України в 1919-1920 pp. : (історико-джерелознавчий огляд) / М.Ф. Дмитрієнко, Я.О. Васильєва // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 44-47. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Висвітлюється процес створення молодіжно-комсомольської преси на Україні в роки громадянської війни. Дається оцінка газет як важливого джерела вивчення історії організації молоді України в комуністичну спілку, пропонується їх класифікація за типами ...
1444713
  Бабічев А.В. Створення системи освітніх консультантів в Україні - запорука розвитку країни на міжнародному ринку освітніх послуг // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 154-166. – ISSN 1993-5560


  В статье проанализировано развитие рынка образовательных услуг. Исходя из экономических и социально-демографических проблем высшего образования Украины, определена необходимость привлечения на обучение большего количества иностранцев в Украину.
1444714
   Створення системи оцінки азотного навантаження у басейні Дністра / С.В. Медінець, В.І. Медінець, Л.І. Моклячук, К.Б. Уткіна, К. Новард, М.А. Саттон // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 123-131 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1444715
  Борова Т. Створення системи професійно-орієнтованої іншомовної підготовки студентів ХНЕУ імені Семена Кузнеця // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 10-21. – ISSN 1682-2366
1444716
  Ковалишин Василь Васильович Створення системи регулювання та реагування якості вогнегасників для підвищення протипожежної захищеності об"єктів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:21.06.02 / Ковалишин В.В.; МВСУ академ. пожежн. безпеки Укр. – Харків, 2001. – 18 с.
1444717
  Березенський Р.В. Створення системи управління знаннями проектів/програм/портфелів у автомобільному господарстві військових формувань // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 39-47 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2078-4643
1444718
  Іваник О. Створення системи управління маркетингом на підприємстві // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 466-473. – ISBN 966-7574-11-3
1444719
  Моторнюк У.І. Створення системи успішного позиціювання України у світі / У.І. Моторнюк, А.В. Якуб"як // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 276-280. – ISSN 0321-0499
1444720
  Поваляєва Т. Створення ситуації успіху шляхом впровадження інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови / Т. Поваляєва, В. Тарабан // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 292-297
1444721
  Пейчева О.О. Створення ситуацій успіху в процесі вивчення іноземних мов у немовному ВНЗ / О.О. Пейчева, Р.В. Келембет // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 299-303. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  Стаття присвячена створенню ситуацій успіху на заняттях з англійської мови.
1444722
   Створення словника: "Географічна наука: понятійню-термінологічний апарат" : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 247с. – 5 додатків. – Бібліогр.: 43 дж.


  Об"єкт дослідження поняття і терміни географічної науки Мета роботи: розробка і систематизація понятійно-термінологічного апарату географічної науки. Методи дослідження: статистичний, аналітичний методи, метод систематизації. Розроблені і ...
1444723
  Кирильчук А.М. Створення сортів тритикале (Triticosecale Wittmack el. Camus) методом віддаленої гібридизації // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 157-165 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
1444724
  Кравченко А. Створення соціально-економічних карт ринку праці України за допомогою ГІС MapInfo // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 97-105


  У статті викладено основні аспекти соціально-економічного картографування ринку праці. Обґрунтовано необхідність впровадження ГІС-технологій у картографічну діяльність. Описано процес створення карт ринку праці за допомогою ГІС MapInfo. Подано зразки ...
1444725
  Прилипко С.М. Створення соціальної держави як умова реалізації конституційного права на соціальне забезпечення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 311-317. – ISSN 1563-3349
1444726
  Андрощук Г. Створення спеціалізованих судів у сфері інтелектуальної власності Польщі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 липня (№ 30/31). – С. 35
1444727
  Подоляка Т.О. Створення спеціалізованих судових органів як спосіб боротьби з корупцією (на прикладі Вищого антикорупційного суду) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (193/194). – С. 82-85. – ISSN 2308-9636
1444728
  Сенченко М. Створення Сполученими Штатами Америки мережі військових біологічних лабораторій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 16-21. – ISSN 2076-9326
1444729
  Чухно Л. Створення сприятливих умов для розвитку елітної вищої технічної освіти в Німеччині / Л. Чухно, О. Чайковська, І. Цар // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 64-76. – ISSN 2312-5993
1444730
   Створення сприятливого інвестиційного клімату в промисловому комплексі України / Т. Качала, А. Ліманський, А. Ходирєва, Є. Глєбов // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 235-240. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1444731
  Гонтар Н.І. Створення стабілізаційних добавок для водооборотних систем охолодження з використанням промислових відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 - екол. безпека / Гонтар Н.І. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1444732
  Кудряшов В.П. Створення Стабілізаційного фонду в Україні: концептуальні підходи : державні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 71-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1444733
  Кравченко П.О. Створення стабільних високочастотних пристроїв радіохвильового неруйнівного контролю матеріалів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Кравченко П.О.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Х., 2000. – 19л.
1444734
  Матвієнко П. Створення стабільної політичної системи України-пріоритетне завдання державного управління // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 182-200.
1444735
  Сурмашева О.В. Створення стандартних зразків пробіотичних мікроорганізмів: характеристика антибіотикорезистентності штамів / О.В. Сурмашева, М.О. Шенцова, Н.О. Ніконова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 50-53 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1444736
  Саліхова О.Б. Створення статистичного підґрунтя для оцінки особливостей інноваційних старт-апів України / О.Б. Саліхова, О.О. Курченко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (72). – C. 18-21
1444737
  Саліхова О.Б. Створення статистичного підгрунтя для оцінки ролі передових технологій у реалізації бізнес-стратегій українських підприємств / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 20-25. – Бібліогр.: 5 назв
1444738
  Смирнова М. Створення стереотипів засобами масової інформації в добу інформаційного суспільства // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 15. – C. 63-67. – ISSN 2078-1911
1444739
  Манько С.Б. Створення стилю-іміджу артиста в контексті сучасної масової культури (на прикладі українських естрадних виконавців) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 170-180. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто роль артистів у музичній культурі України, котрі сформували свій неповторний стиль-імідж стосовно інтересів масового глядача. Вивчається, які аспекти впливають на його формування для кращого функціонування процесу «запит-відповідь» між ...
1444740
   Створення стійких сільськогосподарських систем : інформація // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 83-84 : Фото. – ISSN 1726-5428
1444741
  Золотаревський А.В. Створення стратегії економічного розвитку підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 207-213
1444742
  Золотаревський А.В. Створення стратегії економічного розвитку підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 11 (162). – С. 107-113
1444743
  Самохвалов Ю.Я. Створення стратегії покращення нормативно-правової бази України в сфері захисту персональних даних / Ю.Я. Самохвалов, М.М. Браіловський, Л.В. Власенко // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 221-223
1444744
  Переверзєва Л.М. Створення страхового фонду документації на об"єкти культурної спадщини / Л.М. Переверзєва, О.В. Колісник // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 183-188. – ISSN 0320-9466
1444745
  Лобузіна К.В. Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 246-256. – ISSN 2222-4203
1444746
  Бездітний В. Створення страхової компанії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)


  "... Аналіз нормативних актів ".
1444747
  Бедик Я.П. Створення судової трійки при Колегії ДПУ та її повноваження у 1932-1933 роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 40-43. – ISSN 2076-1554
1444748
  Субх М. Створення сучасного промислового та інформаційно-комунікаційного середовища у країнах Ради співробітництва арабських держав Затоки у 2001-2010 роках // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 38-43. – (Політичні науки)
1444749
  Васильєва О.І. Створення сучасної системи врядування (з досвіду реформування в європейських країнах) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 155-158. – Бібліогр.: 12 назв
1444750
  Литвин М. Створення сучасної системи управління кордонами // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 5-11.
1444751
  Мендела І. Створення сучасної системи управління у готельно-ресторанному бізнесі // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 55-58. – ISSN 1818-2682
1444752
  Шевчук О.Б. Створення та використання високоефективних інформаційних технологій навчання в професійній підготовці фахівців фінансово-економічного напряму // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 260-266. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1444753
  Пласкальний В.В. Створення та використання елементів просторових баз даних "Чорноморський біосферний заповідник" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 316-322 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1444754
  Щербак В.Г. Створення та використання конкурентних переваг персоналу в сучасних технологіях управління підприємством : Наукове видання / В.Г. Щербак. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 164с. – ISBN 966-676-153-X
1444755
  Дрючило О.А. Створення та використання мультимедійних презентацій як засіб інформатизації навчального процесу / О.А. Дрючило, А.В. Кордонська // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 48-54. – (Соціально-гуманітарні науки ; вип. 1). – ISBN 978-966-2337-65-5
1444756
  Федулова Л. Створення та використання об"єктів промислової власності в промисловості України / Л. Федулова, В. Хаустов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 11 (277). – С. 24-31. – ISSN 1810-3944
1444757
  Казанцев О.Ю. Створення та використання тренажно-імітаційного комплексу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто призначення та шляхи створення тренажно-імітаційного комплексу на базі персональних обчислювальних машин для підвищення ефективності підготовки фахівців та осіб бойових обслуг засобів радіолокаційної розвідки.
1444758
  Журавльова О.А. Створення та діяльність "Радіо Київ" у 1950-х - на початку 1960-х років // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень


  Попри те, що українське міжнародне іномовлення має 65-річну історію, його діяльність не досліджена повною мірою науковцями. Метою цієї статті є вивчення умов створення та діяльності радіомовлення для закордонної аудиторії в УРСР. Основним методом для ...
1444759
  Мінгазутдінов О.Ф. Створення та діяльність антифашистського підпілля на Київщині на початку Великої Вітчизняної війни (1941 р.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 59-63. – (Історія ; вип. 38)


  На основі архівних матеріалів та опублікованих праць висвітлюються питання формування та розгортання діяльності підпільних організацій в м. Києві та області під час окупації фашистськими загарбниками в 1941 р.
1444760
  Сокирко А.А. Створення та діяльність Асоціації художників Червоної України (1923-1932 рр.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 66-73. – ISSN 2307-5244


  "У статті висвітлюються особливості створення та основні напрямки діяльності Асоціації художників Червоної України, визначається її роль у формуванні нового мистецтва в Українській Соціалістичній Радянській Республіці у 1923–1932 рр".
1444761
  Хома І.Я. Створення та діяльність більшовицьких військ в Україні в кінці 1918–1920 роках у сучасній історіографії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 114-119. – ISSN 0321-0499
1444762
  Брижата Н. Створення та діяльність Британської Ради в Україні // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 547-550. – ISBN 978-966-171-893-6
1444763
  Савченко Г. Створення та діяльність Будинку Народів Сходу в місті Києві (1920–1930-ті рр.) / Г. Савченко, Л. Чорна // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 122-129


  У статті розглядаються питання культурного, освітнього життя, побуту національних меншин міста Києва. Висвітлюється діяльність у місті в 1920 - 30-х роках Будинку Народів Сходу. В статье рассматриваются вопросы культурной, образовательной жизни, быта ...
1444764
  Ніколаєць Ю.О. Створення та діяльність винищувальних батальйонів України в 1941 році // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-44. – (Історія ; вип. 38)


  Висвітлюється початок формування винищувальних батальйонів в Україні в 1941 р. На основі архівних матеріалів 4-го відділу НКВС зроблена спроба аналізу діяльності цих формувань та труднощів їх створення.
1444765
  Діденко К.В. Створення та діяльність всеукраїнського комітету сприяння вченим (ВУКСВ) в УСРР (1921-1938 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Діденко Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1444766
  Букіна І.В. Створення та діяльність громадських комітетів на Лівобережній Україні (березень-грудень 1917 р.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Букіна Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1444767
  Букіна І.В. Створення та діяльність громадських комітетів на Лівобережній Україні (березень-грудень 1917 р.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Букіна Ірина Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Бібліогр.: л. 210-235
1444768
  Левчук К.І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985 - 1996 рр.) : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01. / Левчук К.І. ; Мін. аграр. політики України ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2010. – 433 л. – Бібліогр.: л.373-433
1444769
  Левчук К.І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985 - 1996р.р.) : автореф. ... д-ра іст наук : 07.00.01 / Левчук К.І.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 30 с. – Бібліогр.: 38 назв.
1444770
  Левчук К. Створення та діяльність громадських організацій України (1985–1996 рр.): історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 22-28


  Проаналізовано вітчизняну історіографію, в якій висвітлено окремі аспекти функціонування громадських організацій, визначено етапи її розвитку. Проанализирована отечественнная историография, в которой рассмотрены отдельные аспекты функционирования ...
1444771
  Губський С. Створення та діяльність державного центру УНР в екзилі (еміграції) 1920-1992 рр. як наочний приклад безперервності державотворчого процесу української нації // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 137-140
1444772
  Срібняк І. Створення та діяльність електротехнічної школи у таборі інтернованих військ УНР (Каліш, Польща, 1921-1922 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / . О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 2. – С. 41-45. – ISSN 1998-4634
1444773
  Сандуляк І. Створення та діяльність музею Ольги Кобилянської (1944-2017 рр.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 2 (44). – C. 311-327
1444774
  Срібняк М.І. Створення та діяльність Музично-драматичного товариства імені М. Лисенка в таборі Вецляр (Німеччина) у 1915 - 1916 рр. // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 315-321. – ISBN 978-954-322-848-5
1444775
  Кудлай О. Створення та діяльність Народного міністерства праці Української Центральної Ради // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 36-47. – ISBN 978-966-02-6038-2
1444776
  Власенко В.В. Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941 - 1944 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Власенко Валентина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр. : 9 назв
1444777
  Власенко В.В. Створення та діяльність органів місцевого управління в генеральному окрузі "Житомир" у роки німецької окупації (1941 - 1944 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Власенко Валентина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Додатки: 174-177. – Бібліогр.: л. 178-208
1444778
  Зінкевич Р.Д. Створення та діяльність Першого Українського корпусу під командуванням генерала П. Скоропадського (до 100–річчя його формування) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 20-30. – ISSN 2076-1554
1444779
  Чорна Л.О. Створення та діяльність природних заповідників в Україні (1920 - 1930-ті рр.) : Дис. ... канд. іст. наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Чорна Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 238л. + Додатки: л. 232-238. – Бібліогр.: л. 182-231
1444780
  Чорна Л.О. Створення та діяльність природних заповідників в Україні (1920 - 1930 ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 09.00.12 / Чорна Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – бібліогр.18 назв
1444781
  Колбасовська І.І. Створення та діяльність Російського комітету з холодильної справи // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 213-215
1444782
  Принь О.В. Створення та діяльність Секції історії матеріальної культури Всеукраїнської академії наук (1933 – 1934 рр.). // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 96–104. – (Серія "Історія" ; вип. 54). – ISSN 2220-7929
1444783
  Назарчук О.М. Створення та діяльність Соціал-демократичного Союзу (1999-2000 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 50-53. – (Історія ; вип. 57)


  Розглядається історія створення, громадсько-політична та міжнародна діяльність Соціал-демократичного Союзу в 1999-2000 рр.
1444784
  Симсон О. Створення та діяльність технологічних парків в Україні та за межами: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 74-79
1444785
   Створення та діяльність туристичних інформаційних центрів в Україні : Практичний посібник. – Київ, 2006. – 176с. – ISBN 966-7272-75-3
1444786
  Кримінський В. Створення та діяльність УГС на Прикарпатті // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 80-82. – ISBN 978-966-171-783-0
1444787
  Чугаєвська Л.В. Створення та діяльність українських студентських організацій в еміграції (1920-1939 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Чугаєвська Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 204л. – Бібліогр. : л.176-204
1444788
  Чугаєвська Л.В. Створення та діяльність українських студентських організацій в еміграції (1920-1939 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - Історія України / Чугаєвська Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
1444789
  Зубко О.Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923-1933 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Зубко О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 224 л. – Додаток: л. 199-208. – Бібліогр. : л. 209-224
1444790
  Зубко О.Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923-1933 рр.) : автореф. дис.... канд. іст. наук : 09.00.12 / Зубко О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1444791
  Лук"янченко С.В. Створення та діяльність Українського воєнно-історичного інституту // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 34-47. – ISSN 2313-5603
1444792
  Панасюк Р.П. Створення та діяльність Українського національного союзу (1918-1919 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Панасюк Роман Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 249 л. – Додатки: л. 188-198. – Бібліогр.: л. 199-249
1444793
  Панасюк Р.П. Створення та діяльність Українського національного союзу (1918-1919 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Панасюк Роман Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1444794
  Самотуга І.С. Створення та діяльність Української Академії наук (1917-1921 рр.) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 417-421
1444795
  Слободян Олександр Трохимович Створення та діяльність Української Республіканської партії (1990 - червень 1996 рр.) : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Слободян Олександр Трохимович; Мін-во освіти України. Київ. держ. техн. ун-тет буд-ва і архітектури. – К., 1998. – 199л. – Бібліогр.:л.183-199
1444796
  Примаченко Я. Створення та діяльність УПА в період Другої світової війни в світлі північноамериканської історіографії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 212-231. – ISSN 0869-2556
1444797
  Смовженко Т.С. Створення та діяльність філій іноземних банків в Україні: регуляторні аспекти / Т.С. Смовженко, О.О. Другов // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 98-105.
1444798
  Мар"яновський В.А. Створення та дослідження гнучких гомогенних архітектур кластерних систем : автореф. ...канд. техн. наук :05.13.05 / Мар"яновський В.А. ; НАН України; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1444799
  Луценко В.Ю. Створення та дослідження комутаційних перетворювачів сигналів термопар : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.11.05 - Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин / Луценко В.Ю.; Нац. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1444800
   Створення та дослідження нанодисперсної системи на основі полістиролу(пс) та полі(3,4-етилендіокситіофену (педot) / А.Є. Зелінська, О.А. Пуд, Л.О. Вретік, Ю.В. Носков, О.А. Ніколаєва // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 198
1444801
  Подостроєць К.О. Створення та дослідження нового методу повірки геодезичних засобів вимірювальної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Подостроєць Кирил Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1444802
  Погорілий С.Д. Створення та дослідження паралельних версій алгоритму Флойда-Уоршала для SMP- та MPP-архітектур / С.Д. Погорілий, М.І. Трибрат, Д.Ю. Вітель // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2011. – С. 24-35. – (Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика ; № 2). – ISBN 978-966-388-380-9
1444803
  Галицька С.М. Створення та експерементальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.09 / Галицька С.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 15 назв
1444804
   Створення та експериментальне відпрацювання універсальної системи екологічного діагностування теплових двигунів і котельних установок / А.П. Полив"янчук, М.Ф. Смирний, О.І. Кислін, О.О. Скурідіна, О.Л. Коваленко, В.Є. Бекетов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 77-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1444805
  Галицька С.М. Створення та експериментальне дослідження активності ліпосомної форми препарату тимічних гормонів : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Науковий центр радіаційної медицини; Академії медичних наук України; Галицька С.М. – Київ, 2007. – 172л. – Бібліогр.: л.137-172
1444806
  Куніцька З.Е. Створення та забезпечення функціонування державних реєстрів: проблемні питання програмного забезпечення // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (35). – С. 98-105. – ISSN 2616-6798
1444807
  Воронюк П.А. Створення та значення проекту Закону "Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки" // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 19-20. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
1444808
  Брижата Н. Створення та концептуальні засади діяльності Британської Ради // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 376-380. – ISBN 978-966-171-793-9
1444809
  Кутній Дмитро Володимирович Створення та модифікація структур Ме-CdZnTe-Me для детектування гамма-випромінювання : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.04.07 / Кутній Д.В.; НАН України Інститут електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1444810
  Хоменко Є. Створення та організаційна розбудова Вищої ради фізичної культури УСРР (1923-1930 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-56. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему організації фізкультурно-спортивного життя в УСРР у 1923-1930 роках. Проаналізовано передумови створення Вищої ради фізичної культури та її діяльність. Визначено причини її подальшої трансформації до Всеукраїнської ради фізичної ...
1444811
  Сокирко А. Створення та основні напрямки діяльності мистецьких об"єднань художників в УСРР у 1920-х рр. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 269-273. – ISBN 978-966-171-90295
1444812
  Андрущенко І.Г. Створення та подальший розвиток корпоративних структур на основі процесів злиття і поглинання компаній // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 138-143. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1444813
  Горбатюк М. Створення та початковий етап діяльності Українського центрального комітету (УЦК) у Польщі (квітень 1921 - січень 1922 рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 103-124
1444814
  Орищенко І. Створення та початковий період діяльності Науково-педагогічної бібліотеки Українського науково-дослідного інституту педагогіки (1926-1930 рр.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 41-43. – ISSN 2076-9326
1444815
  Кулініч О.О. Створення та поширення фотографічних творів з зображенням фізичних осіб: проблеми теорії і практики : монографія / [О.О. Кулініч, С.В. Мазуренко, Н.В. Бєсєдіна] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 103, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-295-5
1444816
  Петрик І.Й. Створення та продаж перехідного банку як спосіб приведення діяльності неплатоспроможного банку до вимог економічних нормативів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 87-95. – ISSN 2224-9281
1444817
  Рарок О.В. Створення та реалізація HR-бренду сучасних організацій // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 87-88
1444818
  Корнієнко К. Створення та регламентація діяльності жіночих єпархальних училищ у Російській імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 17-19
1444819
  Печенюк С.І. Створення та розвиток бойової залізничної техніки у першій половині XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Печенюк Святослав Ігорович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1444820
  Бобровнік Ю. Створення та розвиток вищих державних органів влади незалежної України (1990 - 2013): історіографія // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 164-172
1444821
  Томіленко А.Г. Створення та розвиток державної системи превентивних протипожежних заходів в Україні у другій половині 20-их – 30-ті роки ХХ століття // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 109-118. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1444822
  Соколов В. Створення та розвиток діяльності технікумів і шкіл політосвіти у контексті становлення середньої спеціальної бібліотечної освіти в Україні у 1920-х–1940-х рр. // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 33-42. – ISSN 2518-7341


  Проаналізовано особливості становлення бібліотечної освіти у 1920-х–1940-х рр.; досліджено історичні, соціально-політичні та культурно-освітні чинники створення та розвитку середніх спеціальних навчальних закладів, що готували бібліотекарів у ...
1444823
  Сегеда С. Створення та розвиток Збройних сил України: історіографічний вимір / С. Сегеда, В. Шевчук // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (559), липень - серпень. – С. 148-162. – ISSN 0130-5247
1444824
  Пономаренко Л.О. Створення та розвиток інтегрованого галузевого інформаційно-бібліографічного ресурсу в провідних бібліотеках МОН України і НАПН України в сучасних умовах // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 57-64. – ISSN 2409-9805


  Проаналізовано електронні бібліографічні ресурси, насамперед зведені бази даних Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського та провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, доступ до ...
1444825
  Коваленко С. Створення та розвиток інформаційно-пошукової системи ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 40-44. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено історію та етапи створення інформаційно-пошукової системи в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського від часу її заснування до сьогодення; проаналізовано складники інформаційно-пошукової системи та ...
1444826
  Борзенков С.В. Створення та розвиток конкурентної переваги компанії в сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.35-38. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1444827
  Курило В. Створення та розвиток першого педагогічного ВНЗ Донбасу = (До 90-річчя Луганського національного університету імені Тараса Шевченка) / В. Курило, А. Климов // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 33-39. – ISSN 0131-6788
1444828
  Бобровнік Ю. Створення та розвиток представницьких органів влади незалежної України (1990 - 2013): історіографія // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 137-142
1444829
  Бідний В.А. Створення та розвиток системи воєнно-історичної роботи у Збройних Силах України (1991-2020 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Бідний Віталій Анатолійович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1444830
  Адамська І. Створення та розвиток транспортної медицини УСРР в 1920-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто формування центральних та місцевих органів управління охорони здоров"я шляхів сполучення УСРР в перше десятиліття радянської влади. The article deals with forming of central and regional public health governmental organs of ...
1444831
  Сегеда С.П. Створення та розвиток української військової преси : XX - початок XXI століття : монографія / С.П. Сегеда ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України. – Рівне : Овід, 2012. – 503, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 427-502. – (Військова історія). – ISBN 966-8179-75-4
1444832
  Пилипчук О. Створення та розвиток юридичного факультету в університеті Св. Володимира у І половині ХІХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 114-121. – ISSN 1998-4634


  "У статті висвітлено процес створення юридичного факультету в Університеті Св. Володимира у першій половині XIX століття".
1444833
  Сивак О.В. Створення та розгортання діяльності Комісії у закордонних справах Верховної Ради Української РСР (1990-1991 роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 57-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 12)
1444834
  Курінний А.В. Створення та розробка онлайн-курсу на платформі open edX / А.В. Курінний, В.В. Вольвач, В.І. Дарій // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 37-40. – ISSN 1681-2751
1444835
  Ковальова В. Створення та становлення експертно-криміналістичної служби в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.127-129. – ISSN 0132-1331
1444836
  Чан Ан Створення та управління міжнародним маркетинговим середовищем у країнах АСЕНА на прикладі Сінгапура // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 86-96. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1444837
  Горошкова Л.А. Створення та управління продовольчими ресурсами громадян / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, Р.О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 1 (61). – С. 100-107 : рис.. табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
1444838
  Пурська І. Створення та утримання конкурентних переваг туристичної організації в процесі побудови стратегії міжнародного маркетингу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 238-242. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1444839
  Вербовий О.В. Створення та формування Сумського партизанського з"єднання: діяльність Путивльського партизанського загону (серпень 1941 р. - лютий 1942 р.) // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 84-94. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  У статті досліджено перший період діяльності Сумського партизанського з’єднання на етапі існування Путивльського партизанського загону та партизанських загонів окремих районів Сумської області, простежено процес їх об’єднання в єдину бойову одиницю – ...
1444840
  Путренко В.В. Створення та функціонування бази даних Національного атласу України : картографія, геоінформатика / В.В. Путренко, О.В. Півньов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 53-58 : Рис. – Бібліограф.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
1444841
  Ісаков П.М. Створення та функціонування губернських підвідділів громадських і примусових робіт виконавчих комітетів і таборів примусових робіт у Подільській, Волинській, Катеринославській, Донецькій губерніях УСРР 1920 року // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 86-94
1444842
  Панкеєва А.М. Створення та функціонування індустріальних парків / А.М. Панкеєва, Т.О. Черноносова, Н.В. Мороз // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 297-308. – ISSN 2076-815X
1444843
  Дмитрук П. Створення та функціонування механізму державного регулювання економічної безпеки Автономної Республіки Крим // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 168-173
1444844
  Коврегін В.В. Створення та функціонування молодіжних бізнес-інкубаторів: основні принципи, роль держави і ВНЗ // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – C. 19-25. – (Державне управління ; вип. 2 (5)). – ISSN 2414-5858
1444845
  Соколов В. Створення та функціонування музеїв історії бібліотек: досягнення та перспективи // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 31-44. – ISSN 2518-7341


  Схарактеризовано досвід, проблеми, перспективи створення, особливості функціонування музеїв історії бібліотек (бібліотечної справи); проаналізовано специфіку формування та розвиток діяльності віртуальних музеїв історії бібліотек, а також значення музею ...
1444846
   Створення та функціонування прийомних сімей : Навч. посібник для державних службовців. – Київ, 2000. – 128с. – ISBN 966-7902-05-6
1444847
  Сліпченко А. Створення та функціонування сучасної європейської системи регулювання повітряного руху // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 124-128. – ISSN 0132-1331
1444848
  Коломієць Л.А. Створення та характеристика нанокомпозитного комплексу протипухлинного цитокіна EMAP II з декстраном 70 : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Коломієць Леся Анатоліївна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики, ННЦ "Ін-т біології та медицини" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
1444849
  Конашевич С. Створення Таврійського університету: матеріали кримської преси 1918 р. // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 5 жовтня (№ 40). – С. 1, 4-5
1444850
  Ланде Д.В. Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 3-8
1444851
  Нітченко А. Створення Тимчасового уряду та реформування державного механізму управління вертикаллю виконавчої влади // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 257-260. – (Історичні науки ; № 8)
1444852
  Стоянець Н.В. Створення типової програми моделювання системи регіонального прогнозування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 314-325


  Досліджено методологію моделювання та прогнозування економічних явищ, процесів та соціально-економічних систем. Встановлено основні методи, що використовуються у процесі регіонального прогнозування та моделювання за рахунок побудови мережевої моделі з ...
1444853
  Добржанський С. Створення товариства "Руська Бесіда" (1869 р.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 358-360. – ISBN 966-8653-41-6
1444854
  Шульга С.М. Створення транспортних наносистем на основі есенціальних фосфоліпідів олії соняшника для посилення біологічних ефектів куркуміну : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.20 / Шульга Сергій Михайлович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харчової біотехнології і геноміки НАН України". – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 17 назв
1444855
  Балабін В.В. Створення тривимірних картографічних моделей за допомогою Arcinfo / В.В. Балабін, А.В. Орещенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 311-319


  У статті викладено основні кроки для побудови тривимірних картографічних моделей за допомогою геосистеми Arclnfo. Досліджуються її можливості щодо реалістичного відображення інформації на прикладі м. Роздільна. Зазначено можливість застосування Arclnfo ...
1444856
  Кравченко А.В. Створення тривимірної реалістичної картографічної моделі з туманним покривом // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 15-23
1444857
  Ігнатенко М.Г. Створення трудомістких хімічних виробництв - один з напрямків підвищення зайнятості робочої сили в західних областях УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 56-63 : Табл.
1444858
  Гриценко І. Створення Українського Державного Флоту у березні-листопаді 1918 року // Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Благодійна орг. "Фундація Героя України, Академіка Петра Тронька" ; Вид. дім. журн. "Пам"ятки України". – Київ, 2018. – № 1/2 (47/48). – С. 41-53
1444859
  Мараєв В. Створення українського консульського представництва у Всевеликому Війську Донському (1918 р.) // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 468-475. – ISBN 978-966-611-889-2
1444860
  Перга Ю. Створення Українського соціалістичного об"єднання "Селянський союз" та роль політичних діячів Холмщини у цьому процесі // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 265-266. – ISBN 978-966-171-90295
1444861
  Линник О.А. Створення Української автокефальної православної церкви: канонічний та правовий вимір її легітимності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 316-319. – ISBN 978-617-7777-14-3
1444862
  Матвєєва Л.В. Створення Української Академії наук (1918-1928) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-47. – ISSN 1608-0599
1444863
   Створення Української академії наук у Києві в 1918 р.: хронологія подій / Г.А. Дороніна, О.Г. Луговський, Ю.І. Мушкало, Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 92-113. – ISSN 0374-3896


  Згадуються професори КУ: Н. Полонська-Василенко, В. Антонович, Г. Павлуцький та ін.
1444864
   Створення Української метеорної спостережної мережі: інструменти, методи обробки, спостережні можливості / О.В. Голубєв, Ю.М. Горбаньов, О.В. Шульга, О.А. Андрєєв, Ф.І. Бушуєв, А.П. Відьмаченко, Б.О. Грудинін, Б.Є. Жиляєв, М.П. Калюжний, П.М. Козак, М.О. Куліченко, Є.В. Малиновський, А.М. Мозгова, С.Г. Савчук, О.Ф. Стєклов, О.Ф. Сумарук // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / НАН України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: О. Агапітов, А.П. Алпатов, Л.І. Анатичук [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 28, № 4 (137). – С. 40-70. – ISSN 1561-8889
1444865
  Примаченко Я. Створення Української Національної Ради // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород, 2022. – Вип. 9. – С. 16-17. – ISSN 2706-8323
1444866
  Киричук Ю. Створення Української Повстанської Армії // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / редкол.: Т. Возняк, І. Магдиш, О. Пограничний [та ін.]. – Львів, 2007. – Ч. 49 : Волинський усе-світ. – С. 58-69
1444867
  Бурім Д. Створення української установи довіри в Німецькій імперії: політика урядових кіл Німеччини та українська політична еміграція (1938-1945) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 591-618. – (Нова серія ; вип. 15)
1444868
   Створення Української федерації фахівців безпеки (УФФБ) // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 11-12 : фото
1444869
  Волощенко-Віслобокова Створення умов для реалізації права на релігійну освіту - ознака правової держави // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2016. – № 24. – С. 334-337
1444870
  Ястремська Н.М. Створення умов для розвитку інфраструктури ринку праці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 62-67. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1444871
  Сатюков А.І. Створення умов для розвитку основ технічного мислення при підготовці бакалаврів з електрніки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 289-292. – (Серія : Педагогічні науки)
1444872
  Коваленко О.П. Створення умов для самоорганізації соціально-економічних систем України в умовах децентралізації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 575-р // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 5. – C. 83-86. – ISSN 1815-2066
1444873
  Розметова О.Г. Створення умов інвестиційної привабливості розвитку санаторно-курортних послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 64-67.
1444874
  Корнійчук Є. Створення універсальної конвенції про юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: проблеми і перспективи // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 73-82


  У статті аналізується сучасний стан та перспективи завершення кодифікації інституту юрисдикційних імунітетів держав та їхньої власності, що здійснюється Комісією міжнародного права ООН. Подається постатейна характеристика розробленого проекту статей ...
1444875
  Рачков Є. Створення університетської символіки як приклад саморефлексії (на матеріалах конкурсів на створення символіки Львівського та Харківського університетів 1990-х рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 78-88. – ISSN 2077-7280


  Досліджуються особливості проведення та матеріали конкурсів на створення символіки Львівського та Харківського університетів. Символіка розглядається як показник ідентичності університетської спільноти. Простежується вплив попередніх традицій на ...
1444876
  Ющук І. Створення університету [Київський міжнародний університет] // Вісник Київського міжнародного університету / Київський міжнародний університет. – Київ, 2004. – С. 10-13. – (Літературознавчі студії ; вип. 6). – ISBN 966-8299-19-1
1444877
  Шимановський О.В. Створення унікальних великопрогінних конструкцій з використанням сучасних методів механіки (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 листопада 2015 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 86-93. – ISSN 1027-3239
1444878
  Петрук В. Створення факультету кібернетики // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 84-85 : Фото. – ISBN 978-617-571-085-2


  "...10 вересня 2012 р. до 90-ліття академіка Івана Івановича Ляшка на колоні праворуч від входу до корпусу факультету кібернетики урочисто відкрито меморіальну дошку. <...>. 5 травня 2005 р. на лівій колоні в день факультету кібернетики було ...
1444879
  Дроздович Н.Ю. Створення фахових словників для студентів технічних ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 99-106. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У статті викладено підхід автора до створення електронних термінологічних словників. Особлива увага приділяється подоланню труднощів в упорядкуванні та уніфікації технічної термінології.
1444880
  Войтович Н. Створення фейкових новин: новий шлях інформаційної війни // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 42-47. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
1444881
  Кузьмінов С.В. Створення фіктивного капіталу в ринковій економіці як інструмент набуття економічної влади / С.В. Кузьмінов, Г.Я. Глуха // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 29-33. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1444882
   Створення фіскального простору для економічного зростання. Огляд державних фінансів України : 14 вересня 2006 року: Звіт № 36671- UA. – Б.м. : Б.в., 2006. – 204с.
1444883
  Хотомлянський О. Створення фондів оплати праці на основі бюджетного планування структурних підрозділів підприємства : Управління економікою: теорія і практика / О. Хотомлянський, Т. Черната // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 53-57 : Табл., рис. – ISSN 0131-775Х
1444884
  Бондаренко А. Створення фондів ризикового капіталу : аналізують науковці української академії банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 21-23 : Рис.
1444885
  Скундзя М. Створення форуму АТЕС // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 450-453. – ISBN 978-966-171-793-9


  Форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробвтництва (АТЕС) об"єднує 21 країну.
1444886
  Попик В. Створення фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка" як складник формування національного гуманітарного інформаційного простору / Володимир Попик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто історичні передумови та сучасні завдання й проблеми формування на базі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського фундаментальної електронної бібліотеки "Україніка", що має поєднати комп"ютерні бази національної бібліографії з ...
1444887
  Кічкірук І.П. Створення цифрових карт для потреб автонавігації / І.П. Кічкірук, Р.М. Онищак // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 49-51 : мал. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-9780
1444888
  Романова М.О. Створення цифрових моделей рельєфу на прикладі Миколаївської області в середовищі ГІС // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 118-125.


  В статті розглянуто технологічний процес створення цифрових моделей рельєфу в середовищі ГІС. В статье рассмотрено технологический процесс создания цифровых моделей рельєфа в среде ГІС. There are considered the technological process of digital relief ...
1444889
  Стовба Т. Створення цифрового золота сучасного закладу вищої освіти / Т. Стовба, І. Панченко // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts / Ю.С. Коваленко ; & ГО "Ін-т перспективних досліджень" ; голов. ред. О. Мірошниченко. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 45-46. – ISSN 1810-3944
1444890
  Сосса Р.І. Створення цифрового інформаційного туристичного продукту для мобільних пристроїв
1444891
  Сосса Р.І. Створення цифрового інформаційного туристичного продукту для мобільних пристроїв // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 110-112. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1444892
  Мамонов К.А. Створення цифровоі картографічноі основи для нормативноі грошовоі оцінки населеного пункту / К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська, А.В. Рудомаха // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 79-89
1444893
  Андрушків Б.М. Створення цільових промислово-фінансових груп, як засіб становлення галузевих економік на сучасному етапі / Б.М. Андрушків, О.Я. Борик // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 1729-7206
1444894
  Доманюк О. Створення ціннісного середовища закладу вищої освіти як умова особистісно-професійного зростання майбутніх вихователів // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 41-50. – ISSN 2411-1317
1444895
  Змєєв Ю.М. Створення чи еволюція = Про біблійну та наукову картини світу / Ю.М. Змєєв. – Київ : Політвидав України, 1988. – 92с.
1444896
  Стадник О.Г. Створення шкільних засобів навчання географії в часи становлення радянської освітньої системи / О.Г. Стадник, В.В. Піткевич // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – С. 116-123. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 56). – ISSN 2312-1866


  Стаття присвячена питанням створення системи шкільних засобів навчання, які використовувались при викладанні географії в середніх закладах освіти з середини 30-х до середини 50-х рр. XX ст. З’ясовано, що на підготовку засобів навчання вплинули ...
1444897
  Соколов В. Створення, організація та функціонування бібліотек-музеїв: проблеми і досягнення / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 21-26. – ISSN 2076-9326


  Аналізуються досвід, досягнення, проблеми та перспективи створення та діяльності бібліотек-музеїв, зокрема в Україні, а також посилення взаємозв"язків у роботі бібліотек та музеїв; розкриваються суттєві ознаки бібліотек-музеїв та особливості їхнього ...
1444898
  Соколов В. Створення, організація та функціонування бібліотек-музеїв: проблеми і досягнення / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)


  Аналізуються досвід, досягнення, проблеми та перспективи створення та діяльності бібліотек-музеїв, зокрема в Україні, а також посилення взаємозв"язків у роботі бібліотек та музеїв; розкриваються суттєві ознаки бібліотек-музеїв та особливості їхнього ...
1444899
  Бабій П. Створення, розвиток та функціонування ендаумент-фондів як джерело фінансування інтелектуальної діяльності суб"єктів господарювання // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – Вип. 22. – Бібліогр.: 5 назв.
1444900
  Грицяк Ігор Створення, розширення та діяльність Північноатлантичного Альянсу (НАТО) / Грицяк Ігор, Камінська Тетяна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 183-194.
1444901
  Мокроусов А.І. Створення, становлення і розвиток Конотопського міського краєзнавчого музею імені О.М. Лазаревського з 1900 по 1939 рік на тлі загальнодержавних подій того часу // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2017. – Вип. 32. – С. 97-109. – ISSN 2078-0133
1444902
  Орел С. Створено "компас" для вивчення рідного краю, або Через знання повертати любов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 15


  "Багато людей мріють про подорожі. Та тільки більшість віддають перевагу вивіреним маршрутам і комфорту, і лише одиниці наважуються з рюкзаком і наметом піти бодай у кількаденний похід. Дехто не проти осідлати велосипед. А ось кандидат географічних ...
1444903
   Створено Асоціацію випусників КНУ в Азербайджані // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Під час ділового візиту до Азербайджану проректора університету проф. І.О. Лютого відбулися зустрічі з випускниками нашого університету в азербайджанському економічному університеті. На цих зборах створено Асоціацію випускників КУ і робочу групу з ...
1444904
   Створено Волинський Центр євроатлантичної інтеграції // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 22. – ISSN 1728-6220


  Інститутом трансформації суспільства на базі Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти відкрито Волинський центр євроатлантичної інтеграції (ВЦЄІ). Проект щодо створення ВЦЄІ підтримали Посольство Республіки Польща в Україні та Центр ...
1444905
   Створено громадську раду при Державній службі якості освіти України // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 14-21 липня (№ 27/29). – С. 1
1444906
  Лук"янчук Г. Створено громадську спілку "За україномовний Київ" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 29 вересня (№ 39). – С. 6. – ISSN 2519-4429
1444907
   Створено Державний університет телекомунікацій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 липня (№ 26). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Новий заклад створено урядовим розпорядженням на базі Держ ун-ту інформаційно- комунікаційних технологій, відокремлених структурних підрозділів НТУ "КПІ" - Військового ін-ту телекомунікацій та інформатизації та Ін-ту спеціального зв"язку та захисту ...
1444908
   Створено десять Центрів колективного користування науковим обладнанням в університетах // Світ. – Київ, 2019. – Липень (№ 25/26). – С. 1


  В Україні розпочали створення центрів колективного користування науковим обладнанням в українських вишах.
1444909
   Створено Житомирський Центр євроатлантичної інтеграції // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 12-21. – ISSN 1728-6220
1444910
   Створено комп"ютерний шрифт, ідентичний почеркові Т. Шевченка // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 4


  У Київському Національному музеї Тараса Шевченка презентували комп"ютерний шрифт Kobzar KS, який повністю відтворює почерк українського поета. Основою для нього стало факсимільне видання рукописного збірника "Три літа".
1444911
   Створено координаційний центр // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 5


  30 листопада 2016 р. на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято Постанову про створення Координаційного центру з питань виконання Рамкової програми "Горизонт 2020".
1444912
  Мороз І. Створено Міжнародний реєстр збитків // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 травня (№ 19/20). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  На саміті глав держав та урядів Ради Європи, що відбувся у Рейк"явіку 16-17 травня, було оголошено про створення Міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України.
1444913
  Тригуб Віктор Створено музей Гетьмана Скоропадського // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 5/6 (29/30). – С. 30
1444914
   Створено Нацагенство кваліфікацій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 грудня (№ 48). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  В Україні створено Національне агентство кваліфікацій. Відповідне рішення ухвалено Кабінетом Міністрів. Планується, що функціонування агентства дозволить гармонізувати українську та європейську системи рівнів кваліфікацій, орієнтувати систему освіти на ...
1444915
   Створено Національний фронт досліджень // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 9 липня (№ 26/27). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Відповідну постанову затверджено на засіданні КМУ 4 липня 2018 р.
1444916
   Створено Нацраду з питань розвитку науки і технологій / прес-служба МОН України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (153). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
1444917
   Створено новий орган - Державну службу якості освіти України // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6-13 грудня (№ 50/51). – С. 1
1444918
   Створено Раду з питань вищої освіти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 8 червня (№ 23). – С. 1, 5. – ISSN 2219-5793


  Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних вітчизняних вишів. Результатом зібрання став указ Глави держави "Про вдосконалення вищої освіти в Україні". У зустрічі взяв участь ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леонід ...
1444919
   Створено Раду з питань розвитку вищої освіти // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 17/18). – С. 3
1444920
  Кінзерська Ю. Створено Раду ректорів переміщених ВНЗ // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 18 листопада (№ 215). – С. 8


  В Києві створена Рада ректорів переселених вищих навчальних закладів. Ініціаторами виступили професорсько-викладацькі склади шістнадцяти таких ВНЗ та їх ректори.
1444921
   Створено спеціалізовані вчені ради // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-23
1444922
   Створено спеціалізовані вчені ради // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-35
1444923
   Створено спеціалізовані вчені ради // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 19-32
1444924
   Створено спеціалізовані вчені ради // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-23
1444925
   Створено спеціалізовані вчені ради // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-35
1444926
   Створено спільну науково-навчальну лабораторію // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  У грудні 2011 р. підписано угоду про співпрацю ун-ту з приватною будівельною фірмою ТММ і, а також наказ про створення спільної науково-навчальної лабораторії "Технології та досліджень матеріалів і структур". Університет КНУ імені Тараса Шевченка ...
1444927
  Захарченко Т. Створено Третейський суд при Торгово-промисловій палаті України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 5-7. – ISSN 0132-1331
1444928
  Прилуцький Ю. Створено українсько-німецький центр з нанобіотехнології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Січень (№ 1)


  Наприкінці 2009 року в університеті підрисано Угоду про створення спільного українсько-німецького науково-освітнього центру з нанобіотехнології. Угоду підписали ректор КНУ імені Тараса Шевченка академік Леонід Губерський, академік НАНУ В.Ф. Чехун, ...
1444929
   Створено університет // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 17 травня (№ 18). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабінет Міністрів України схвалив створення Державного біотехнологічного університету в Харкові.
1444930
   Створену раду з питань розвитку професійно-технічної освіти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 3 квітня (№ 62). – С. 4
1444931
  Логвиненко В.А. Створи / В.А. Логвиненко. – Київ, 1984. – 366 с.
1444932
  Слабошпицький М. Створив себе сам // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 8 (596). – С. 28-29. – ISSN 0236-1477
1444933
   Створили нові можливості для студентів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 5 серпня (№ 160). – С. 10


  Інноваційний хаб для студентівенергетиків відкрили на базі Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" за підтримки енергокомпанії.
1444934
   Створили ще один інститут // Вечірній Київ / Київська міська Рада. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 40). – С. 2


  "В структурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ КПІ) створено Інститут оборонних технологій. Як повідомили Інформаційне агентство «Оборонно-промисловий кур’єр» в НТУУ КПІ, ...
1444935
  Соснін О. Створимо електронну Україну разом! // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 7-13 червня (№ 23). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277


  "Читаючи передвиборчу програму Президента. Нотатки на полях: проблемні напрями формування інформаційного законодавства для інноваційного розвитку держави".
1444936
   Створимо музей науки в Києві! // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 2


  Громадська рада при МОН України ухвалила рішення про формування експертної групи зі створення в Києві музею науки. За твердженням прес-служби МОН, до складу мають увійти предмтавники різних сфер - освітньої, наукової, музейної тощо.
1444937
   Створити "скорпіона" і санінструктора / підготували Ірина Баланчук та Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Вересень (№ 33/34). – С. 8


  На кафедрі комп’ютерних наук Вінницького національного технічного університету можна побачити чимало дивних (принаймні, на перший погляд) роботів та пристроїв. Втім, якщо запитати про їхнє призначення у студентів чи викладачів закладу, швидко ...
1444938
  Шестаков Андрій Створити новий світ // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 88-90. – ISSN 0130-5212
1444939
  Небоженко Віктор Створити нову партію неможливо // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 14-15. – ISSN 0130-5212
1444940
   Створити сприятливий клімат // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  66 проектів за участі українських учених прийняті до фінансування в програмі Європейського Союзу "Горизонт-2020" - їх бюджет становить близько 12 мільйонів євро.
1444941
  Молчанова І. Створити українську школу літературознавства // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 206-207. – ISBN 978-966-2133-74-5
1444942
  Молчанова І. Створити українську школу літературознавства : [відгук дев"ятий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 214-215. – ISBN 978-617-7480-98-2


  "Нещодавно кафедра теорії літератури і компаративістики Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка проводила черговий "філологічний семінар" на тему "Національні моделі компаративістики". Про подію друкувалося оголошення ...
1444943
  Мишанич С. Створімо фольклорний літопис України // Фольклористичні та літературознавчі праці / С.В. Мишанич. – Донецьк : Донецький національний університет, 2003. – Т. 2. – С. 443-455. – ISBN 966-639-108-2
1444944
  Евса И. Створка твоего окна : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 36-41. – ISSN 0130-7673
1444945
  Донских И.Е. Створный метод измерения смещений сооружений : монография / И.Е. Донских; ред. Ю.И. Маркузе. – Москва : Недра, 1974. – 192 с.
1444946
  Тимошик М. Створювали волость або Як у чернігівських селах відновлювалася призабута від часів Київської Русі зручна форма управління територіальними громадами і чому її ігнорують нинішні "реформатори" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 8-14 жовтня (№ 40). – С. 12-13
1444947
  Решитилова О. Створюємо "Дружнє поле для розуму" // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 869-879. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7


  "Протягом місяця п"ятнадцять студентів із різних університетів країни працюватимуть у редакції в рамках Літньої школи журналістики "Дня".
1444948
   Створюємо європейській освітній простір разом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На початку квітня в Київському націо­нальному університеті імені Тараса Шевченка вперше зустрілись учасники консорціуму за проектом TEMPUS "Європейська політика сусідства: право та належне правління" (EUNEG). Проект передбачає створення міжнародної ...
1444949
  Тимошик М. Створюємо справжній Інститут книги чи повертаємося до Держкомвидаву? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 19 листопада (№ 44). – С. 4


  "...без посутньої наукової складової ідея заснування Українського інституту книги може перетворитися в створення чергового забюрократизованого, неповороткого, корумпованого міністерства, діяльність якого потоне в паперовій круговерті".
1444950
  Тимошик М. Створюємо справжній інститут книги чи повертаємося до старого Держкомвидаву? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 5


  "...без посутньої наукової складової ідея заснування Українського інституту книги може перетворитися в створення чергового забюрократизованого, неповороткого, корумпованого міністерства, діяльність якого потоне в паперовій круговерті".
1444951
  Булгакова В. Створюємо територію успіху : (Європейське мовне портфоліо як один із основних інструментів упровадження компетентнісного підходу в іншомовне навчання // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 3 (37). – С. 31-34
1444952
   Створюється законодавча база розвитку інновацій // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 37/38). – С. 1


  Прем"єр-міністр В. Гройсман ініціює активізацію формування законодавчої бази розвитку інновацій, до якої увійдуть проекти законів про регулювання діяльності технопарків, науково-технологічних парків а також спеціального Фонду інновацій.
1444953
  Кібенко О. Створюючи електронний суд, ми забули про суддю // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 22-23
1444954
  Шандра Валентина Створюючи імперську еліту : князь Микола Рєпнін - військовий генерал-губернатор Малоросії // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 64-67. – ISSN 0869-3595
1444955
  Бежан О.А. Створюючи нову міфологію (арт-комікс Арта Шпігельмана "Маус" як форма сучасної візуальної культури) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 110-114. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Стаття присв. вивченню естетичної значимості однієї з популярних "візуальних" форм сучасної літ. США - арт-коміксу. Матеріал - комікси А. Шпігельмана "МАУС" (1986), присвячений темі концтаборів. Зазначено, що сьогоднішня масова культура формує свій ...
1444956
  Смілянська А. Створять Президентський університет // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 1 червня (№ 101)
1444957
  Хівренко А. Створять спільний з Китаєм навчальний НДІ аерокосмічних технологій // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 14 грудня (№ 234). – С. 8


  У Піднебесній буде створено Китайсько-український навчальний науково-дослідний інститут аерокосмічних технологій.
1444958
  Алпатов В.М. Стёб вчера и сегодня (размышления о статье Ю.Л. Воротникова) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 10-14. – ISSN 1562-1391
1444959
  Уанай Х. Стебелек / Х. Уанай. – М, 1965. – 79с.
1444960
  Парамонов А.А. Стеблевая нематода картофеля и меры борьбы с нею / А.А. Парамонов, Ф.И. Брюшкова. – Москва, 1956. – 112 с.
1444961
  Ефимов А.Л. Стеблевые соки и черепашки и борьба с ними / А.Л. Ефимов, Е.К. Лаврененко. – М., 1931. – 30 с.
1444962
  Дзюба-Погребняк Стеблина-Рудякова Леся Миколаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 232. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1989) відділення слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. Т. Шевченка. З 1994 р. - асистент кафедри слов"янської філології КУ ім. Т.Шевченка
1444963
  Дзюба-Погребняк Стеблина Леся Миколаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 218. – ISSN 2075-437X
1444964
  Довгоп"ят О. Стеблинка миті : поезії / Ольга Довгоп"ят ; [редактор Д. Чередниченко ; худож. оформлення І. Донича]. – Київ : Задруга, 2003. – 85, [3] с. : іл., портр. – ISBN 966-8282-10-8


  У пр. № 3909BR напис: Григорію Фоковичу з побажанням Щастя, Успіхів, Любові. 04.01.2005 р. Підпис.
1444965
  Хаврусь С.А. Стеблівський будинок-музей І.С.Нечуй-Левицького / С.А. Хаврусь. – Дніпропетровськ, 1971. – 52 с.
1444966
   Стеблівський будинок-музей І.С.Нечуй-Левицького.. – К., 1971. – 24с.
1444967
  Хаврусь С. Стеблівські зустрічі : літ.-краєзнавчі розвідки : до 170-річчя з дня народж. Івана Нечуя-Левицького / Сергій Хаврусь. – Черкаси : Кур"єр, 2008. – 140 с., [8] арк. фот. : іл. – ISBN 966-7989-15-1


  У пр. № 1747267 напис: Глибокошановному Михайлові Кузьмовичу Наєнку - з Нечуєвої оселі з берегів праслов"янської Росі. Щиро - автор /підпис/ Стеблів, 23/V.2010 р.
1444968
  Панченко В. Стеблівські історії // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 409-421. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7
1444969
  Низовий І.Д. Стебло / І.Д. Низовий. – К., 1977. – 63с.
1444970
  Сенатович О.П. Стебло. / О.П. Сенатович. – К., 1968. – 43с.
1444971
  Гайдін Анатолій Стебник: проблеми і рішення // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень
1444972
  Короткий В.А. Стебницький Петро Януарович (1862-1923) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 449-450. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1444973
  Мартынов И.И. Стеван Мокраньяц и сербская музыка / И.И. Мартынов. – М, 1958. – 164с.
1444974
  Короткий В.А. Стевен Християн Християнович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 72. – ISBN 966-06-0393-2
1444975
  Кузнецов О.О. Стеганографія : навч. посібник / Кузнєцов О.О., Євсеєв С.П., Король О.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 231, [1] с. : табл. – Додатки: с. 207-229. – Бібліогр.: с. 202-206. – ISBN 978-966-676-483-9
1444976
  Піча В. Стегній Олександр Григорович // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 259-260. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Стегній Олександр Григорович (1961) - доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН України, співзасновник Центру соціальних і маркетингових досліджень СОЦИС.
1444977
   Стегново-підколінне автовенозне шунтування у пацієнтів із критичною ішемією артерій нижніх кінцівок та ішемічною хворобою серця, асоційованими із цукровим діабетом / П.І. Нікульніков, А.В. Ратушнюк, О.В. Ліксунов, В.В. Белейович, О.Л. Бабій, С.М. Чайковська // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.А. Товкай ; редкол.: Л.Є. Бобирьова, Т.А. Бритвин, В. Васько [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (75). – С. 33-39. – ISSN 1818-1384
1444978
  Малишко В.А. Стежина / В.А. Малишко. – Київ, 1981. – 192с.
1444979
  Наріжний К.Г. Стежина в дивосвіт / К.Г. Наріжний. – Х., 1987. – 28с.
1444980
  Новицька Лариса Стежина від серця до серця // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 9 : Фото
1444981
  Чумак І. Стежина на Чернечу гору // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 189-192. – ISSN 0208-0710


  Минулого року на 98-му році життя пшов за небокрай... Василь Забашта - митець, навчитель і громадянин.
1444982
  Вільде І. Стежинами життя / І. Вільде. – Львів, 1949. – 88с.
1444983
  Фостун С.М. Стежинами життя : Етюди / С.М.Фостун. – Лондон, 1993. – 79с. : портр. – Publ. by the author. - Тит. аркуш парал. укр. та англ.мовами
1444984
  Онищенко Іван Стежинами життя : Вибране / Іван Онищенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 236с. – ISBN 966-594-688-9
1444985
   Стежинами пам"яті: Народні оповідання-свідчення про трагедію 30-х років ХХ ст. в Україні / Записи Конончук Т.І. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 90-118


  Ці документи народної пам"яті - невеличку частку із записів, зроблених Тетяною Конончук упродовж 1990-1993 років, тут представлено друком уперше, на знак 70-річчя вшанування жертв голодомору 1932-1933 рр.
1444986
  Кундис Т.П. Стежинами рідного краю (позакласний захід для учнві 8-9 класів) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 33-35 : фото
1444987
  Собко В.Г. Стежинами Червоної книги / В.Г. Собко. – Київ : Урожай, 1993. – 173с.
1444988
  Собко В.Г. Стежинами Червоної книги / В.Г. Собко. – 2-е вид., доп. – Київ : Урожай, 2007. – 280с. : іл. – ISBN 966-05-0033-5
1444989
   Стежини стають дорогами.. – Ужгород, 1967. – 40с.
1444990
  Столяр М. Стежиною болю : Поезії / М. Столяр. – Київ : Рада, 1998. – 48с. – ISBN 9667087212
1444991
  Павленко В. Стежиною злочину: оповідання і повісті / В. Павленко. – Кіровоград, 1994. – 199с.
1444992
  Іванов М. Стежиною Ніцше // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 26 грудня (№ 49/50)


  Спроба наближення до духовних аспектів творчості Дмитра Спирка.
1444993
  Щирба О. Стежка в долонях / Оксана Щирба. – Київ : Саміт-Книга, 2017. – 283, [2] с. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю!). – ISBN 978-617-7560-23-3
1444994
  Носань С.Л. Стежка в зеленому житі : повість / С.Л. Носань. – Київ, 1977. – 107 с.
1444995
  Шевчук Валерій Стежка в траві : Житомирська сага. У 2-х томах / Ред.рада: В.Шевчук, Р.Корогодський, Г.Грабович та ін.; Вступ. стаття та прим. Р.Корогодського. – Харків : Фоліо. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 5-7150-0136-6
Т.1. – 1994. – 494с.
1444996
  Шевчук Валерій Стежка в траві : Житомирська сага. У 2-х томах / Ред.рада: В.Шевчук; Вступ.ст. та приміт. Р.М.Корогодського. – Харків : Фоліо. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 5-7150-0137-4
Т.2. – 1994. – 526с.
1444997
  Кульська І. Стежка в"ється вгору / І. Кульська. – К., 1984. – 134с.
1444998
  Пеунов В. Стежка до його серця : Роздуми про життя і смерть загиблих // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 87-95. – ISSN 0131-2561
1444999
  Головатюк П.Й. Стежка до матері / П.Й. Головатюк. – Одеса, 1987. – 61с.
1445000
  Головко О.Ф. Стежка до рідної хати : поезії / О.Ф. Головко. – Київ, 1968. – 63 с.
<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,