Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>
1419001
  Коменский Я.А. "Сочинения" // Від Меланхтона до Коменського та Чижевського : [вибрані праці] / В. Кортгаазе. – Вид. 2-ге, допов. – Дрогобич ; Київ : КОЛО, 2005. – С. 327-331. – ISBN 966-7996-56-5


  Коменский Я.А.: Сочинения. Российская Академия, Институт философии. Москва: издательство "Наука" 1997 (Памятники философской мысли).
1419002
  Суслова Ф.М. "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" во главе рабочего движения в Петербурге (1895-1897 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Суслова Ф.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. истории КПСС. – Л., 1958. – 18л.
1419003
  Корольов Б.І. "Союз визволення України" / Б.І. Корольов, І.С. Михальський. – Луганськ, 1996. – 43с.
1419004
  Макух В.В. "Союз для Середземномор"я" та нові формати співробітництва арабських країн Північної Африки з Європейським Союзом: досвід для України // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 94-103. – ISSN 1682-671Х
1419005
  Агапов А. "Союз для Средиземноморья": проблемы и противоречия // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 66-71. – ISSN 0131-2227
1419006
  Громович У. "Союз козаків-націоналістів" в Болгарії: консолідація козацького руху в документах 1930-х років // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 17. – C. 141-150. – ISSN 2519-2523
1419007
  Гуськов С.В. "Союз одержимых" / С.В. Гуськов. – М., 1963. – 350с.
1419008
  Гуськов С.В. "Союз одержимых" / С.В. Гуськов. – Изд. 2-е.. переработ. – М., 1966. – 416с.
1419009
  Клусов Е.П. "Союз ради прогресса" - орудие американской экономической агрессии : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Клусов Е.П. ; МГУ , Экон. фак. ,Каф. экон. заруб. стран. – Москва, 1963. – 17 с.
1419010
  Гвоздарев Б.И. "Союз ради прогресса" и его сущность. (Кризис латиноамериканской политики США). / Б.И. Гвоздарев. – М., 1964. – 184с.
1419011
  Ребров М.Ф. "Союз" - "Аполлон" / М.Ф. Ребров. – М., 1975. – 72с.
1419012
  Ребров М.Ф. "Союз" - "Аполлон" / М.Ф. Ребров. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Машиностроение, 1976. – 96с.
1419013
  Медведева Г.А. "Союз" - "Аполлон" / Г.А. Медведева, И.Л. Макаревич // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 25-45. – ISSN 0869-6322


  К 35-летию первого совместного советско-американского полета 1975 года.
1419014
   "Союз" - трасса братской дружбы. – М, 1978. – 184с.
1419015
   "Союз" и "Апполон". – М, 1976. – 272с.
1419016
   "Союзмультфильму" 50 лет. – М, 1986. – 75с.
1419017
  Пилипович М. "Союзник" і "Союзниця" : оповідання / М. Пилипович [псевд.]. – Київ : Вид. "Нове Життя" ; Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 32 с. – (Видавництво "Нове Життя" ; № 2)
1419018
  Жоньйо Жан "Сп"яніння від книжок" // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 145-150. – ISSN 0208-0710


  Жоньйо Жан (1954) - знаний бельгійський письменник. Долучився до інформаційної кампанії на підтримку України в умовах російської агресії. Збірка новел відомого бельгійського письменника Жана Жоньйо присвячена книжкам і читанню – як задоволенню від них, ...
1419019
  Затилюк Я.В. "Спадкоємці", "власники" та "охоронці" києво-руської спадщини в уявленнях мешканців Гетьманщини другої половини XVII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 28-43. – ISSN 0130-5247
1419020
   "Спадщина нащадків Адама": із досвіду застосування мультимедійних технологій у навчанні перекладу / О.М. Гон, В.П. Морозов, В.О. Гулик, М.О. Гон // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 27-32
1419021
  Вітряк В. "Спала на Вас біда, я се розумію. Та мусите поступати як тато і газда". Василь Стефаник не зміг одружитися з жінкою, яку вважав ідеалом // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. І. Буланенко. – Київ, 2021. – № 18/19 (571/572), 13 травня 2021. – С. 55-58
1419022
  Маркс К. (Сочинения). Алфавитный указатель произведений, вошедших во второе издание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва, 1967. – 257с.
1419023
  Байрон Джорж Гордон [Сочинения] : Т. 1–3 [1904-1905] / Байрон. – Санкт-Петербург : Издание Брокгауз и Ефрон. – (Библиотека великих писателей / под ред. С. А. Венгерова)
Т. 1 : Паломничество Чайльд-Гарольда. Гяур. Корсар [и др.]. – 1904. – 4, 602 с; 26 л. автотипий, 7 л. грав. и фототип. – Экз. № 90936 дефектный, вырван с. 13-14
1419024
  Байрон Джорж Гордон [Сочинения] : Т. 1–3 [1904-1905] / Байрон. – Санкт-Петербург : Издание Брокгауз и Ефрон. – (Библиотека великих писателей / под ред. С. А. Венгерова)
Т. 2 : Манфред. Мазепа. Каин [и др.]. – 1904. – 2, 496, LXXXI, 1 с; 17 л. автотип., 11 л. гравюр.
1419025
  Байрон Джорж Гордон [Сочинения] : Т. 1–3 [1904-1905] / Байрон. – Санкт-Петербург : Издание Брокгауз и Ефрон. – (Библиотека великих писателей / под ред. С. А. Венгерова)
Т. 3 : Небо и Земля. Дон-Жуан. Мелкие стихотворения. Парламентские речи [и др.]. – 1905. – 2, 680, LXXII c; 22 л. автотип., 6 л. фототип.
1419026
  Сергеев-Ценский С.Н. [Сочинения] / С. Сергеев-Ценский. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Мир Божий"
Т. 1. – 1907. – [4], 355 с.
1419027
  Пушкин А.С. [Сочинения] : в 6 т. / Ил. обл. Е. Лансере. – 1907-1915. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрона. – (Библиотека великих писателей под ред. С.А. Венгерова : Пушкин ; Пушкин)
Т. 1 : [Статьи и заметки; Стихотворения и примечания к ним: Статьи и заметки. Стихотворения и примечания к ним : 1812-1819 гг.]. – 1907. – VIII, 648 с.: 19 л. портр., ил. : портр., ил., потр., цв. ил.


  Ред.: Венгеров, Семен Афанасьевич (1855-1920) Ил.: Лансере, Евгений Евгеньевич (1875-1946)
1419028
  Куприн А.И. [Сочинения]. Т. 3 // Рассказы / А.И. Куприн. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание", 1905. – Т. 2 : [Поединок; С улицы]. – [4], 275 с. – (Сборник Товарищества "Знание" ; Кн. 6)
1419029
  Пушкин А.С. [Сочинения] : в 6 т. / Ил. обл. Е. Лансере. – 1907-1915. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрона. – (Библиотека великих писателей под ред. С.А. Венгерова : Пушкин ; Пушкин)
Т. 2 : [Статьи и замтки; Стихотворения 1818-1828 гг.]. – 1908. – [2], 640 с.: ил., 21 л. ил. : портр., ил., потр., цв. ил.


  Ред.: Венгеров, Семен Афанасьевич (1855-1920) Ил.: Лансере, Евгений Евгеньевич (1875-1946)
1419030
  Пушкин А.С. [Сочинения] : в 6 т. / Ил. обл. Е. Лансере. – 1907-1915. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрона. – (Библиотека великих писателей под ред. С.А. Венгерова : Пушкин ; Пушкин)
Т. 3 : [Статьи и замтки; Стихотворения 1829-1834 гг.]. – 1909. – [2], 619 с.: ил., 19 л. ил. : портр., ил., потр., цв. ил., факс.


  Ред.: Венгеров, Семен Афанасьевич (1855-1920) Ил.: Лансере, Евгений Евгеньевич (1875-1946)
1419031
  Пушкин А.С. [Сочинения] : в 6 т. / Ил. обл. Е. Лансере. – 1907-1915. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрона. – (Библиотека великих писателей под ред. С.А. Венгерова : Пушкин ; Пушкин)
Т. 4 : [Статьи и заметки; Стихотворения и примечания к ним: Статьи и заметки. Стихотворения и примечания к ним : 1835-1836 гг.] ; Народные песни и сказки в записях, переделках и переводах Пушкина ; ... в анот.]. – 1910. – [2], 560, LXXX с., 22 л. ил. : портр., ил., потр., цв. ил.


  Содержание Т. 4: ... ; Записи народных сказок; Переводы народных песен на французский язык; Повести 1819-1835 гг. Прозаические переводы 1833-1835 гг.; Критика. Публицистика. Путешествие. История Ред.: Венгеров, Семен Афанасьевич (1855-1920) Ил.: ...
1419032
  Пушкин А.С. [Сочинения] : в 6 т. / Ил. обл. Е. Лансере. – 1907-1915. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрона. – (Библиотека великих писателей под ред. С.А. Венгерова : Пушкин ; Пушкин)
Т. 5 : [I: Статьи и замети; II. Литературные статьи и исторические труды. 1830-1836; Автобиографическое и неосуществленные программы; Письма Пушкина. 1815-1825]. – 1911. – [2], 552, LXXX с., 24 л. ил. : портр., ил., потр., цв. ил.


  Ред.: Венгеров, Семен Афанасьевич (1855-1920) Ил.: Лансере, Евгений Евгеньевич (1875-1946)
1419033
  Пушкин А.С. [Сочинения] : в 6 т. / Ил. обл. Е. Лансере. – 1907-1915. – Санкт-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрона. – (Библиотека великих писателей под ред. С.А. Венгерова : Пушкин ; Пушкин)
Т. 6. – 1915. – [4], 662 c.: ил., 23 л. ил : портр., ил., потр., цв. ил.


  Ред.: Венгеров, Семен Афанасьевич (1855-1920) Ил.: Лансере, Евгений Евгеньевич (1875-1946)
1419034
  Толстой А.Н. [Сочинения] / А.Н. Толстой. – Москва : Книгоизд.писат. в Москве
Т. IX. – 1916. – 190 с.
1419035
  Кюхельбекер В.К. [Сочинения] / В.К. Кюхельбекер ; вступ. ст., ред. и примеч. Ю. Тынянова. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта / Основана М. Горьким)
Т. 1 : Лирика и поэмы. – 1939. – XXX, 482 с., 11 л. ил., портр., факс. : ил., факс., портр.


  Ред. Тынянов Юрий Николаевич
1419036
  Кюхельбекер В.К. [Сочинения] / В.К. Кюхельбекер ; ред. и примеч. Ю. Тынянова. – Ленинград : Советский писатель. – (Библиотека поэта / Основана М. Горьким)
Т. 2 : Драматические произведения. – 1939. – 492 с., 2 л. ил., портр. : ил., портр.


  Ред. Тынянов Юрий Николаевич
1419037
  Маяковский В.В. [Сочинения] : [в 3 т.] / Владимир Владимирович Маяковский. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во
[Т. 1] : Стихотворения. – 1980. – 158 с. : ил. – Сувенирное (миниатюрное) издание избр. произвед. В.В. Маяковского. - Комплект из 3 т. в футляре. - Номер тома указ. на корешке
1419038
  Маяковский В.В. [Сочинения] : [в 3 т.] / Владимир Владимирович Маяковский. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во
[Т. 2] : Владимир Ильич Ленин : [поэма]. – 1980. – 126 с. : ил. – Сувенирное (миниатюрное) издание избр. произвед. В.В. Маяковского. - Комплект из 3 т. в футляре. - Номер тома указ. на корешке
1419039
  Маяковский В.В. [Сочинения] : [в 3 т.] / Владимир Владимирович Маяковский. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во
[Т. 3] : Хорошо! Во весь голос: поэмы. – 1980. – 139 с. : ил. – Сувенирное (миниатюрное) издание избр. произвед. В.В. Маяковского. - Комплект из 3 т. в футляре. - Номер тома указ. на корешке
1419040
  Мопассан Ги де [Сочинения] / Мопассан Ги де; Отв. за вып. Р.Ю. Дамирли. – Баку : Олимп. – ISBN 5-87860-099-4
Т. 1. – 1995. – 735 с.
1419041
  Ренан Э. Сочинения / Э. Ренан
ХІІ. – 120с.
1419042
  Метерлинк М. Сочинения / М. Метерлинк. – Санкт-Петербург
2. – 359с.
1419043
  Метерлин М. Сочинения / М. Метерлин
2. – 358с.
1419044
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
Т. 3. – 430 с.
1419045
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
Т. 5. – 363с.
1419046
  Плеханов Г.в. Сочинения / Г.в. Плеханов. – М.
6. – 413с.
1419047
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
8. – 411с.
1419048
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
9. – 367с.
1419049
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Петроград
10. – 422с.
1419050
  Шаликов П.И. Сочинения. – Москва
Ч. 2 : Стихи. – 1819


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1419051
  Булгарин Ф. Сочинения. – Санкт-Петербург
часть Х. – 1830. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.- картон, шкіра
1419052
  Державин Г.Р. Сочинения : Сочинения
ч.3. – 1831
1419053
  Курье Поль-Лун Сочинения / Поль-Луи Курье. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева ; [М. Меркушева]
Ч. 1. – 1897. – [4], 369 с.


  [Петиция обеим палатам 1816 г.; Письма к редактору журнала "Censeur" (1819-1820 г.); Господам членам Городского совета в Туре; Частные письма; Простые речи Поля-Луи, винодела, по случаю подписки для приобретения Шамбора; Благочестивым душам прихода ...
1419054
  Эмерсон Р.В. Сочинения / Эмерсон Р. ; с критическим очерком об эмерсоне. – С.-Петербург : Изд. ред. "Нового журнала иностранной литературы", 1901. – 173, [1] с. : ил.
1419055
  Метерлинк М. Сочинения : В 3 т. Т. 1-3 / Морис Метерлинк ; С пред. Н. Минского, З. Венгеровой и В. Розанова; С рис. худож. Н.К. Рериха. – Санкт-Петербург : Изд. В.М. Пирожкова
[Т. 1] : [Драмы]. – 1907. – [4], 487 с., 1 л. фронт. (портр.) ил.


  Содерж.: Принцесса Мален; Слепые; Непрошенная гостья; За стенами дома; Смерть Тентажиля; Стихотворения; Песни; Сокровище смиренных
1419056
  Лопе де Вега Сочинения : [в 3-х т.]. – Санкт-Петербург : [В.В. Битнер]
Т. 2 : Собака на сене. Причудница: [Комедия в трех актах. Пер. с исп. Н. Пятницкого]. -. – 1912. – 126 с. – Беспл. прил. к "Неделя вестника знания"
1419057
  Пушкин А.С. Сочинения : Полное собрание в одном томе / А.С. Пушкин; Под ред. П.В. Смирновского. – 11-е изд., стереотипное. – Москва, Петроград : Изд. А.С. Панафидиной, 1917. – XLVIII, 567c. – С портретом Пушкина, его биографией, видом памятника и рисунками М. Михайлова и В. Спасского
1419058
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов ; Ин-т К. Маркса и Ф. Энгешльса. – Москва ; Петроград : Госиздат
Т. 2. – 1923. – 406 с.
1419059
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
Т. 4. – 1923. – 332 с.
1419060
  Островский А.Н. Сочинения / А.Н. Островский. – Москва-Петроград
Т. 5. – 1923. – 503с.
1419061
  Островский А.Н. Сочинения / А.Н. Островский. – Москва-Петроград
Т. 7. – 1923. – 383с.
1419062
  Островский А.Н. Сочинения / А.Н. Островский. – Москва-Петроград
Т. 9. – 1924. – 476с.
1419063
  Островский А.Н. Сочинения / А.Н. Островский. – Москва-Петроград
Т. 10. – 1924. – 606с.
1419064
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 8. – 1930
1419065
  Мархлевский Ю. Сочинения / Ю. Мархлевский. – М-Л
6. – 1931. – 320с.
1419066
  Левитов А.И. Сочинения / А.И. Левитов ; Ред., статья и комментарии И. С. Ежова ; Переплет и суп.-обл.: А. П. Могилевский. – Москва ; Ленинград : Academia ; [Тип. "Ленингр. правда"]. – (Русские писатели XIX века)
Т. 1. – 1932. – 834 с., 1 л. портр.
1419067
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – М
Т. 28 : Письма 1895-1910. – 1932
1419068
  Тургенев И.С. Сочинения / И.С. Тургенев. – Москва-Л., 1933. – 755с.
1419069
  Салтыков М.Е. Сочинения / М.Е. Салтыков. – МоскваЛ., 1933. – 728 с.
1419070
  Левитов А.И. Сочинения / А.И. Левитов ; Ред., статья и комментарии И. С. Ежова ; Переплет и суп.-обл.: А. П. Могилевский. – Москва ; Ленинград : Academia ; [Тип. "Ленингр. правда"]. – (Русские писатели XIX века)
Т. 2. – 1933. – 733 с., 1 л. портр.
1419071
  Островский А.Н. Сочинения / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1934. – 363с.
1419072
  Тургенев И.С. Сочинения / И.С. Тургенев. – Л., 1934. – 680с.
1419073
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 12, ч. 2 : Статьи и корреспонденции. 1860-1864. – 1934
1419074
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1935. – 976с.
1419075
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский ; ред текста, предисл. и примеч. Н.П. Дмитриева ; Общ. ред. Н.Ф. Бельчикова. – Москва : Художественная литература, 1935. – 339с.


  Бельчиков, Николай Федорович (1890-1979)
1419076
  Дарвин Ч. Сочинения / Ч. Дарвин; Под общ. ред. Л.С. Берга, Н.И. Вавилова и др.; Отв. ред. С.Л. Соболь. – Москва; Ленинград : Биомедгиз
Т. 1 : Путешествие натуралиста вокруг света/Под ред. С.Л. Соболя. – 1935. – 605с. : ил.
1419077
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Ленинград
Т. 3 : Развитие капитализма в России. – 1935
1419078
  Ленин В.И. Сочинения / В.И. Ленин. – Москва
Т. 19 : 1916-1917. – 1935
1419079
  Яновский Ю. Сочинения / Ю. Яновский. – Москва, 1936. – 574 с.
1419080
  Пушкин А.С. Сочинения / А. Пушкин ; Ред., биографический очерк и примеч. Б. Томашевского. – Ленинград : Госиздат Художественная литература, 1936. – LXII, 975 с., 10 л. ил., портр.
1419081
  Дарвин Ч. Сочинения / Ч. Дарвин; Отв. ред. С.Л. Соболь. – Москва ; Ленинград : Биомедгиз
Т. 2 : Зоологические работы/Под ред. Л.С.Берга; Дождевые черви/Под ред. В.В.Станчинского; Геологические работы/Под ред. Н.С. Шатского. – 1936. – 682с. : илл.
1419082
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Ленинград : Художественная литература, 1937. – 976 с.
1419083
  Тимирязев А.К. Сочинения / А.К. Тимирязев. – Москва : Сельхозгиз
Т.1. : Солнце, жизнь и хлорофил. Публичные лекции т речи. – 1937. – 500 с.
1419084
  Тимирязев А.К. Сочинения / А.К. Тимирязев. – Москва : Сельхозгиз
Т.2 : Солнце, жизнь и хлорофил. Публичные лекции т речи. – 1937. – 500 с.
1419085
  Тимирязев А.К. Сочинения / А.К. Тимирязев. – Москва : Сельхозгиз
Т.3 : Земледелие и физиоллогия растений. Сборник общедоступных лекций. – 1937. – 452 с.
1419086
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Л, 1938. – 1001с.
1419087
  Тимирязев А.К. Сочинения / А.К. Тимирязев. – Москва : Сельхозгиз
Т.4 : Жизнь растения. Десять общедоступных лекций. – 1938. – 379 с.
1419088
  Тимирязев А.К. Сочинения / А.К. Тимирязев. – Москва : Сельхозгиз
Т.5 : Насущные задачи современного естествознания. Публичные речи. – 1938. – 508 с.
1419089
  Тимирязев А.К. Сочинения / А.К. Тимирязев. – Москва : Сельхозгиз
Т.6 : Исторический метод в биологии. Десять общедоступных чтений. – 1939. – 471 с.
1419090
  Тимирязев А.К. Сочинения : В 2-х частях / А.К. Тимирязев. – Москва : Сельхозгиз
Т.7 : Чарльз Дарвин и его учение. – 1939. – 676 с.
1419091
  Тимирязев А.К. Сочинения / А.К. Тимирязев. – Москва : Сельхозгиз
Т.8 : Статьи по истории науки и о научных деятелях. Биографические очерки и воспоминания. – 1939. – 518 с.
1419092
  Тимирязев А.К. Сочинения : Сборник статей 1904-1919 гг. / А.К. Тимирязев. – Москва : Сельхозгиз
Т.9 : Наука и демократия. – 1939. – 495 с.
1419093
  Тимирязев А.К. Сочинения : Предисловия и переводы / А.К. Тимирязев. – Москва : Сельхозгиз
Т.10 : Статьи разных лет. – 1940. – 539 с.
1419094
  Гиппократ Сочинения / Гиппократ. – Москва-Ленинград : Медгиз
Т. 3. – 1941. – 364 с.
1419095
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Краснодар, 1947. – 133с.
1419096
  Островский Н. Сочинения / Н. Островский. – Москва, 1947. – 426с.
1419097
  Вересаев В.В. Сочинения : в 4-х т. / В.В. Вересаев. – Москва
Т. 2. – 1947. – 672 с.
1419098
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград ; Москва : АН СССР
Т. 5. – 1947. – 310 c.
1419099
  Стальский С. Сочинения / Сулейман Стальский; пер. с лезгин. – Москва : Гослитиздат, 1948. – 432 с.
1419100
  Вересаев В.В. Сочинения : в 4-х т. / В.В. Вересаев. – Москва
Т. 1. – 1948. – 704 с.
1419101
  Вересаев В.В. Сочинения : в 4-х т. / В.В. Вересаев. – Москва
Т. 3. – 1948. – 411 с.
1419102
  Вересаев В.В. Сочинения : в 4-х т. / В.В. Вересаев. – Москва
Т. 4. – 1948. – 516 с.
1419103
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 952с.
1419104
  Савчук А.Я. Сочинения / А.Я. Савчук. – Свердловск, 1949. – 336с.
1419105
  Тургенев И.С. Сочинения / И.С. Тургенев. – Иваново, 1949. – 468с.
1419106
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский. – Москва, 1949. – 460с.
1419107
  Арсеньев В.К. Сочинения / В.К. Арсеньев. – Хабаровск : Дальневосточн. гос. изд.
Том 2 : В горах Сихотэ-Алиня. Сквозь тайгу. Очерки и рассказы. – 1949. – 460с.
1419108
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград- Москва : Изд-во АН СССР
Т. 18. – 1950. – 640с.
1419109
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский. – М-Л, 1951. – 636с.
1419110
  Комаров П.С. Сочинения / П.С. Комаров. – Хабаровск, 1951. – 559с.
1419111
  Островский Н. Сочинения / Н. Островский. – Москва
Т. 1. – 1952. – 320с.
1419112
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Петроград
Т. 1. – 1952. – 364 с.
1419113
  Островский Н. Сочинения / Н. Островский. – Москва
Т. 2. – 1952. – 375с.
1419114
  Менделеев Д.И. Сочинения / Д.И. Менделеев. – Ленинград-Москва : Изд-во АН СССР
Т. 25. – 1952. – 803с.
1419115
  Островский Н. Сочинения / Н. Островский. – Москва
Т. 1. – 1953. – 320с.
1419116
  Островский Н. Сочинения / Н. Островский. – Москва
Т. 2. – 1953. – 368с.
1419117
  Островский Н.А. Сочинения / Н.А. Островский. – Киев, 1954. – 644с.
1419118
  Пушкин А.С. Сочинения : в 3-х тт. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1954. – 512с.
1419119
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1954. – 504 с.
1419120
  Пушкин А.С. Сочинения : в 3 т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1954. – 622 с.
1419121
  Полежаев А.И. Сочинения / А.И. Полежаев. – Москва, 1955. – 471с.
1419122
  Прус Б. Сочинения : в 5 т. ; пер. с пол. / Болеслав Прус. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 1 : Повести и рассказы. – 1955. – 472 с.
1419123
  Ляшко Н.Н. Сочинения / Н.Н. Ляшко. – Москва
Т. 1. – 1955. – 516 с.
1419124
  Тагор Р. Сочинения : в 8 т. [пер. с бенг.] / Рабиндранат Тагор ; [вст. ст. А. Гнатюка-Данильчука ; под ред. В. Новиковой]. – Москва : Гослитиздат
Т. 1 : Крушение роман. – 1955. – 284 с.
1419125
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 1 : Художественные произведения. 1838-1851. – 1955. – 536 с.
1419126
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 2 : Делентантизм в нау ке. – 1955. – 516 с.
1419127
  Ляшко Н.Н. Сочинения / Н.Н. Ляшко. – Москва
Т. 2. – 1955. – 736 с.
1419128
  Прус Б. Сочинения : в 5 т. ; пер. с пол. / Болеслав Прус. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 2 : Повести и рассказы. – 1955. – 544 с.
1419129
  Прус Б. Сочинения : в 5 т. ; пер. с пол. / Болеслав Прус. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3 : Кукла : роман. Ч. 1. – 1955. – 464 с.
1419130
  Ляшко Н.Н. Сочинения / Н.Н. Ляшко. – Москва
Т. 3. – 1955. – 600 с.
1419131
  Прус Б. Сочинения : в 5 т. ; пер. с пол. / Б. Прус. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 4 : Кукла : роман. Ч. 2. – 1955. – 447 с.
1419132
  Прус Б. Сочинения : в 5 т. ; пер. с пол. / Б. Прус. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 5 : Фараон. – 1955. – 719 с.
1419133
  Пересветов И.С. Сочинения / И.С. Пересветов. – Москва ; Ленинград, 1956. – 388 с. – В изд. также : Иван Пересветов и его литературная современность / Д.С. Лихачев : И.Пересветов и его связи с русской литературной традицией / Л.Н. Пушкарев : Сказание о Петре, воеводе Волосском / А.А. Зимин
1419134
  Корнейчук А.Е. Сочинения : в 3-х тт. / А.Е. Корнейчук. – М
1. – 1956. – 334с.
1419135
  Тагор Р. Сочинения : в 8 т. [пер. с бенг.] / Рабиндранат Тагор. – Москва : Гос. изд. Художественной литературы
Т. 2 : Гора : роман. – 1956. – 479 с.
1419136
  Тагор Р. Сочинения : в 8 т. [пер. с бенг.] / Рабиндранат Тагор. – Москва : Гослитиздат
Т. 3 : Дом и мир : роман ; Последняя поэма : роман. – 1956. – 323 с.
1419137
  Корнейчук А.Е. Сочинения : В 3-х т. / А.Е. Корнейчук. – Москва : ГИХЛ
Т. 3-й : Макар Дубрава; Калиновая роща; Крылья; Статьи и речи. – 1956. – 356 с.
1419138
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3 : Письма из Франции и Италии. – 1956. – 544 с.
1419139
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 4 : Былое и думы. Ч. 1-3. – 1956. – 492 с.
1419140
  Тагор Р. Сочинения : в 8 т. [пер. с бенг.] / Рабиндранат Тагор. – Москва : Гос. изд. Художественной литературы
Т. 4 : Рассказы. – 1956. – 351 с.
1419141
  Тагор Р. Сочинения : в 8 т. [пер. с бенг.] / Рабиндранат Тагор. – Москва : Гос. изд. Художественной литературы
Т. 5 : Рассказы. – 1956. – 271 с.
1419142
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 5 : Былое и думы . Ч. 4-5. – 1956. – 772 с.
1419143
  Ломоносов М.В. Сочинения / М.В. Ломоносов. – Москва, 1957. – 575, [1] с.
1419144
  Тарле Е.В. Сочинения : в двенадцати томах / академик Евгений Викторович Тарле ; АН СССР. – Москва : АН СССР
Т. 1. – 1957. – 771 с.
1419145
  Манн Г. Сочинения : в 8 т. ; пер. с нем. / Генрих Манн. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3 : Верноподданный. Бедные. – 1957. – 649, [2] с.
1419146
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 6 : Былое думы ; Ч. 6-8. – 1957. – 691 с.
1419147
  Тагор Р. Сочинения : в 8 т. [пер. с бенг.] / Рабиндранат Тагор. – Москва : Гос. изд. Художественной литературы
Т. 6 : Пьесы. – 1957. – 271 с.
1419148
  Тагор Р. Сочинения : в 8 т. [пер. с бенг.] / Рабиндранат Тагор. – Москва : Гослитиздат
Т. 7 : Стихи. – 1957. – 311 с.
1419149
  Тагор Р. Сочинения : в 8 т. [пер. с бенг.] / Рабиндранат Тагор. – Москва : Гослитиздат
Т. 8 : Воспоминания. Письма о России. Статьи. – 1957. – 423 с.
1419150
  Франко И.Я. Сочинения : В 10-ти т. / И.Я. Франко. – Москва : ГИХЛ
Т. 7 : Стихотворения. – 1958. – 709с.
1419151
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 7 : Статьи 1853-1863 гг. – 1958. – 728 с.
1419152
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 8 : Статьи ; Художественные произведения (1863-1869). – 1958. – 688 с.
1419153
  Герцен А.И. Сочинения : в 9 т. / А.И. Герцен ; под общ.ред. В.П. Волгина и др. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т. 9 : Дневник 1842-1845 ; Письма 1832-1870. – 1958. – 756 с.
1419154
  Кокорев И.Т. Сочинения / И.Т. Кокорев. – М.Л,, 1959. – 389с.
1419155
  Тынянов Ю.Н. Сочинения : в 3 т. / Юрия Тынянов. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство художественной литературы
Т. 1 : Кухля Подпорудчик Киже. Восковая персона. Малолетный Витушишников. – 1959. – 554 с.
1419156
  Тынянов Ю.Н. Сочинения : в 3 т. / Юрий Тынянов. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство художественной литературы
Т. 2 : Смерть Вазир-Мухтара. Четырнадцатое декабря. – 1959. – 544 с.
1419157
  Ба Цзинь Сочинения : в 2-х т. : пер. с китайского / Ба Цзинь ; сост. Н. Федоренко ; вступ. ст. в Петрова. – Москва : Гослитиздат
Т. 2 : Сад радости : повесть. - Холодная ночь : роман. – 1959. – 355 с.
1419158
  Тынянов Ю.Н. Сочинения / Юрий Тынянов. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство художественной литературы
Т. 3 : Пушкин. – 1959. – 590 с.
1419159
  Тычина Павел Григорьевич Сочинения : В 2-х т / Тычина Павел Григорьевич; Пер. с укр. – Москва : Гослитиздат
Т.1 : 1910-1939. – 1960. – 351с.
1419160
  Пуйманова М. Сочинения / М. Пуйманова. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1960. – 592с.
1419161
  Никитин И.С. Сочинения / И.С. Никитин. – М
1. – 1960. – 271с.
1419162
  Никитин И.С. Сочинения / И.С. Никитин. – М
2. – 1960. – 286 c.
1419163
  Пуйманова М. Сочинения / М. Пуйманова. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Игра с огнем. – 1960. – 399с.
1419164
  Тычина Павел Григорьевич Сочинения : В 2-х т / Тычина Павел Григорьевич; Пер. с укр. – Москва : Гослитиздат
Т.2 : 1939-1959. – 1960. – 343с.
1419165
  Пуйманова М. Сочинения / М. Пуйманова. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Жизнь против смерти. – 1960. – 502с.
1419166
  Пуйманова М. Сочинения / М. Пуйманова. – Москва : Художественная литература
Т. 4. – 1960. – 463с.
1419167
  Пуйманова М. Сочинения / М. Пуйманова. – Москва : Художественная литература
Т. 5. – 1960. – 503с.
1419168
  Марло К. Сочинения = [пер. с англ.] : Кристофер Марло ; [встп. ст. и ком. А. Парфенова] / К. Марло. – Москва : Художественная литература, 1961. – 662 с. : іл.
1419169
  Прус Б. Сочинения : в 7 т. ; пер. с пол. / Болеслав Прус. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т.1 : Повести и рассказы. – 1961. – 614 с.
1419170
  Никитин И.С. Сочинения / И.С. Никитин. – М
3. – 1961. – 288 c.
1419171
  Никитин И.С. Сочинения / И.С. Никитин. – М
4. – 1961. – 271с.
1419172
  Прус Б. Сочинения : в 7 т. ; пер. с пол. / Болеслав Прус. – Москва : Художественная литература
Т.2 : Повести и рассказы. – 1962. – 671 с.
1419173
  Прус Б. Сочинения : в 7 т. ; пер. с пол. / Болеслав Прус. – Москва : Художественная литература
Т.3; ч.1 : Кукла. – 1962. – 495 с.
1419174
  Прус Б. Сочинения : в 7-ми томах / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т. 4. – 1962. – 471 с.
1419175
  Руданский С.В. Сочинения / С.В. Руданский. – Симферополь : Крымиздат, 1963. – 336с.
1419176
  Стальский С. Сочинения / Сулейман Стальский; пер. с лезгин. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1964. – 464 с.
1419177
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
1. – 1967. – 652с.
1419178
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким. – Пхеньян
2. – 1968. – 587с.
1419179
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким
3. – 1968. – 595с.
1419180
  Ким И.С. Сочинения / И.С. Ким
4. – 1968. – 587с.
1419181
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Т. 46, ч. 1 : Экономические рукописи 1857-1859 годов / К. Маркс. – 1968. – 559с.
1419182
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Т. 46, ч. 2. – 1968. – 620с.
1419183
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Т. 46, ч. 2. – 1969. – 618с.
1419184
  Лермонтов М.Ю. Сочинения : В 2-х т. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Драмы. Проза. – 1970. – 744 с.
1419185
  Гоголь Н.В. Сочинения : в 2 т. / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Повести ; [Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород]. – 1973. – 599 с.
1419186
  Маяковский В.В. Сочинения = Я сам. Стихотворения : в 3-х томах / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1973. – 559с.
1419187
  Маяковский В.В. Сочинения = Стихотворения. Стихи детям. Как делать стихи? : в 3-х томах / В.В. Маяковский. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1973. – 526с.
1419188
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Т. 47 : Экономические рукописи 1861-1863 годов/К. Маркс. – 1973. – 659с.
1419189
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Т. 42. – 1974. – 535с.
1419190
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Т. 49 : Капитал. Кн. 1. Гл. 6. Результатынепосредственного процесса производства... Кн. 2. Процесс обращения капитала/ К. Маркс. – 1974. – 555с.
1419191
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 40 : Произведения (1835-1843)/ К. Маркс. Литературно-поэтические опыты молодого Маркса (1833-1837). – 1975. – 728с.
1419192
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Т. 45 : Исслдования и статьи 1867-1893. – 1975. – 633с.
1419193
  Маркс К. Сочинения / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат
Т. 43. – 1976. – 616 с.
1419194
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 44 : Сентябрь 1849 - май 1873. – 1977. – 749 с.
1419195
  Маркс К. Сочинения : Предметный указатель ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса 1-39 тт. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Ч. 2 : Предметный указатель ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса 1-39 тт. Ч. 2. Н-Я. – 1978. – 509с.
1419196
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский. – Л., 1980. – 632с.
1419197
  Никитин И.С. Сочинения / И.С. Никитин. – Москва : Художественная литература, 1980. – 720 с. : портр.
1419198
  Сейфуллина Л.Н. Сочинения / Л.Н. Сейфуллина. – М
1. – 1980. – 383с.
1419199
  Сейфуллина Л.Н. Сочинения / Л.Н. Сейфуллина. – М
2. – 1980. – 445с.
1419200
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 48 : Экономическая рукопись 1861-1863 годов/К. Маркс. – 1980. – 683 с.
1419201
  Толстой А.К. Сочинения : в 2-х томах / А.К. Толстой. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Драматические произведения. Статьи. – 1981. – 608 с.
1419202
  Фадеев А.А. Сочинения : в 3-х т. / А.А. Фадеев. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Молодая гвардия. – 1981. – 639 с.
1419203
  Ким И.С. Сочинения / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
[Т.] 6 : Июнь 1950 - декабрт 1951. – 1981. – 517 с. : портр.
1419204
  Ким И.С. Сочинения / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
[Т.] 7 : Январь 1952 - июль 1953. – 1981. – 538 с. : портр.
1419205
  Ким И.С. Сочинения / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
[Т.] 8 : Август 1953 - июнь 1954. – 1981. – 472 с. : портр.
1419206
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 50 : Капитал. Кн. 2. Процесс обращения капитала/ К. Маркс; Произведения (1840-1894). Письма (1842-1895)/ К. Маркс, Ф. Энгельс. – 1981. – 631с.
1419207
  Фадеев А.А. Сочинения : в 3-х т. / А.А. Фадеев. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Последний из удэге. – 1982. – 525 с.
1419208
  Ким И.С. Сочинения / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
[Т.] 9 : Июль 1954 - декабрь 1955. – 1982. – 489 с. : портр.
1419209
  Ким И.С. Сочинения / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
[Т.] 10 : Январь - декабрь 1956. – 1982. – 472 с. : портр.
1419210
  Ким И.С. Сочинения / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
[Т.] 11 : Январь - декабрь 1957. – 1982. – 483 с. : портр.
1419211
  Ламетри О Ж. Сочинения / О Ж. Ламетри, де. – 2-е изд. – М., 1983. – 509с.
1419212
  Рылеев К.Ф. Сочинения / К.Ф. Рылеев. – Москва, 1983. – 350 с.
1419213
  Ким И.С. Сочинения / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
[Т.] 12 : Январь - декабрь 1958. – 1983. – 609 с. : портр.
1419214
  Ким И.С. Сочинения / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
[Т.] 13 : Январь декабрь 1959. – 1983. – 516 с. : портр.
1419215
  Ким И.С. Сочинения / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
[Т.] 14 : Январь - декабрь 1960. – 1983. – 467 с. : портр.
1419216
  Ким И.С. Сочинения / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
[Т.] 15 : Январь - декабрь 1961. – 1983. – 625 с. : портр.
1419217
  Никитин И.С. Сочинения / И.С. Никитин. – Москва : Правда, 1984. – 528с.
1419218
  Тургенев И.С. Сочинения : Поэмы; Повести и рассказы; Из "литературных житейских воспоминаний" / И.С. Тургенев. – Москва, 1984. – 447 с.
1419219
  Павлов Н.Ф. Сочинения / Н.Ф. Павлов. – М, 1985. – 304с.
1419220
  Тынянов Ю.Н. Сочинения / Ю.Н. Тынянов. – Ленинград : Художественная литература
Т. 1. – 1985. – 544с.
1419221
  Тынянов Ю.Н. Сочинения : в 2-х томах / Ю.Н. Тынянов. – Л.
Т. 2. – 1985. – 437с.
1419222
  Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Москва : Политиздат
Предметный указатель ко второму изданию Сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (40-50 тт.). – 1986. – 457с.
1419223
  Лажечников И.И. Сочинения / И.И. Лажечников. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1986. – 686 с.
1419224
  Ломоносов М.В. Сочинения / М.В. Ломоносов. – Москва, 1987. – 442с.
1419225
  Толстой Н.Н. Сочинения / Н.Н. Толстой. – Тула : Приокское кн.изд., 1987. – 192 с.
1419226
  Рылеев К.Ф. Сочинения / К.Ф. Рылеев. – Ленинград : Художественная литература, 1987. – 412 с. : 1 л. портр.
1419227
  Островский А.Н. Сочинения : в 3 т. / А.Н. Островский ; [сост., вст. ст. В.Я. Лакшина]. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Пьесы (1850-1861). – 1987. – 525 с.
1419228
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти т. / В.О. Ключевский; под ред. В.Л. Янина. – Москва : Мысль
Т. 1 : Курс русской истории. – 1987. – 430с.
1419229
  Лажечников И.И. Сочинения / И.И. Лажечников. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1987. – 685 с.
1419230
  Островский А.Н. Сочинения : в 3 т. / А.Н. Островский ; [сост., вст. ст. В.Я. Лакшина]. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Пьесы (1862-1874). – 1987. – 495 с.
1419231
  Островский А.Н. Сочинения : в 3 т. / А.Н. Островский ; [сост., вст. ст. В.Я. Лакшина]. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Пьесы (1873-1883). – 1987. – 525 с.
1419232
  Ким И.С. Сочинения / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
[Т.] 30 : Январь - декабрь 1975. – 1987. – 694 с. : портр.
1419233
  Есенин С.А. Сочинения / С.А. Есенин. – Москва : Художественная литература, 1988. – 703 с. – ISBN 5-280-00059-0
1419234
  Полежаев А.И. Сочинения / А.И. Полежаев. – Москва : Художественная литература, 1988. – 510с. – ISBN 5-280-00081-7
1419235
  Рылеев К.Ф. Сочинения / К.Ф. Рылеев. – М., 1988. – 352с.
1419236
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – Москва
Кн.1,т.1-2. – 1988. – 797с.
1419237
  Григорович Д.В. Сочинения : в 3-х томах / Д.В. Григорович. – Москва : Художня література. – ISBN 5-280-00062-0
Т.1. – 1988. – 511 с.
1419238
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – Москва
Кн. 2, т. 3-4. – 1988. – 765с.
1419239
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти т. / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 2. – 1988. – 447с.
1419240
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти т. / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 3 : Курс русской истории, ч. 3. – 1988. – 441 с.
1419241
  Ким И.С. Сочинения / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
[Т.] 32 : Январь - декабрь 1977. – 1988. – 656 с. : портр.
1419242
  Лалич М. Сочинения / М. Лалич. – Москва
1. – 1989. – 876с.
1419243
  Лалич М. Сочинения / М. Лалич. – Москва
2. – 1989. – 524с.
1419244
  Лалич М. Сочинения / М. Лалич. – Москва
3. – 1989. – 846с.
1419245
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – М.
Кн.3, т.5-6. – 1989. – 783с.
1419246
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – Москва : Мысль
Кн. 4, т. 7-8. – 1989. – 751с.
1419247
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 4 : Курс русской истории, ч. 4. – 1989. – 398с.
1419248
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 5 : Курс русской истории, ч. 5. – 1989. – 476с.
1419249
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 6 : Специальные курсы. – 1989. – 476с.
1419250
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 7 : Специальные курсы. – 1989. – 508с.
1419251
  Стругацкий А.Н. Сочинения / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М
3. – 1990. – 526с.
1419252
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – Москва : Мысль
Кн. 5, т. 9-10. – 1990. – 718с.
1419253
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 8 : Статьи. – 1990. – 445с.
1419254
  Ключевский В.О. Сочинения : в 9-ти томах / В.О. Ключевский. – Москва
Т. 9 : Материалы разных лет. – 1990. – 525с.
1419255
  Ким И.С. Сочинения / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
[Т.] 36 : Январь - декабрь 1981. – 1990. – 443 с. : портр.
1419256
  Ким И.С. Сочинения / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
[Т.] 37 : Январь 1982 - май 1983. – 1990. – 474 с. : портр.
1419257
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 1. – 1991. – 508с.
1419258
  Салиас Е.А. Сочинения : Историческая проза / Е.А. Салиас. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1991. – 541с.
1419259
  Салиас Е.А. Сочинения : На Москве (Из времени чумы 1771г.) : Исторический роман в 4-х частях / Е.А. Салиас. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1991. – 604с.
1419260
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 2. – 1991. – 508с.
1419261
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – Москва
Кн.6,т.11-12. – 1991. – 671с.
1419262
  Соловьев С.М. Сочинения / С.М. Соловьев. – Москва
Кн.7,т.13-14. – 1991. – 701с.
1419263
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 1. – 1992. – 508с.
1419264
  Лем С. Сочинения : в 2-х томах / С. Лем. – М.
Т. 1. – 1992. – 349с.
1419265
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 2. – 1992. – 508с.
1419266
  Сковорода Г.С. Сочинения / Г.С. Сковорода; Пер. с укр. А.Н.Гордиенко. – Минск : Современный литератор, 1999. – 704с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-456-235-2
1419267
  Иоанн Павел ІІ Сочинения / Иоанн Павел II. – Москва : Издательство Францисканцев. – ISBN 5-89208-048-X
Т. 1 : Трактат "Личность и поступок". Пьесы. Статьи о театре. – 2003. – 608 с.
1419268
  Иоанн Павел ІІ Сочинения / Иоанн Павел II. – Москва : Издательство Францисканцев. – ISBN 5-89208-049-8
Т. 2 : Энциклики. О святом Иоанне Креста. Молитвенные размышления. Речи и проповеди. Поэзия. Приложения. – 2003. – 480с.
1419269
  Потехин А.А. Сочинения А.А. Потехина : в 12 т. – [1903]-[1905]. – Санкт-Петербург : Просвещение. – (Всемирная библиотека : Собрание сочинений знаменитых русских и иностранных писателей)
Т. 5 : Крестьянские дети : рассказ ; Иван да Марья : повесть. – 1904. – [6], 478 с.
1419270
  Потехин А.А. Сочинения А.А. Потехина : в 12 т. – [1903]-[1905]. – Санкт-Петербург : Просвещение. – (Всемирная библиотека : Собрание сочинений знаменитых русских и иностранных писателей)
Т. 9 : Драмы и комедии [Суд Людской - не божий; Шуба овечья - душа человечья. Чужое добро в прок не идет. Мишура]. – 1905. – [6], 458 с.
1419271
  Сенковский О.И. Сочинения барона Брамбеуса / О.И. Сенковский; сост. В. Кошелева, А.Е. Новикова. – Москва : Советская Россия, 1989. – 490 с. – ISBN 5-268-00084-5
1419272
  Толстой А.К. Сочинения в 2-х т. / А.К. Толстой. – Москва
Т. 1. – 1981. – 589с.
1419273
  Гоголь Н.В. Сочинения в 2-х томах / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература
2 : Драматические произведения.Мертвые души. – 1975. – 656 с.
1419274
  Пушкин А.С. Сочинения в 2-х томах : в 2 т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Стихотворения. Поэмы. Сказки. – 1982. – 365 с. : 1 л. портр. ; ил.
1419275
  Пушкин А.С. Сочинения в 2-х томах : в 2 т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : "Евгений Онегин". Драматические произведения. Романы и повести. "Путешествие в Арзрум". – 1982. – 367 с. : 1 л. портр.
1419276
  Мандельштам О.Э. Сочинения в 2-х томах : Стихотворения. Переводы / О.Э. Мандельштам. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1990. – 637с.
1419277
  Мандельштам О.Э. Сочинения в 2-х томах : Проза. Переводы / О.Э. Мандельштам. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1990. – 463с.
1419278
  Полонский Я.П. Сочинения в 2 т. / Я.П. Полонский. – Москва
Т. 1. – 1986. – 492с.
1419279
  Полонский Я.П. Сочинения в 2 т. / Я.П. Полонский. – Москва
Т. 2. – 1986. – 461с.
1419280
  Островский Н.А. Сочинения в 3-х томах / Н.А. Островский. – Москва : Правда
Т. 1. – 1969. – 447с.
1419281
  Островский Н.А. Сочинения в 3-х томах / Н.А. Островский. – Москва : Правда
Т. 2. – 1969. – 320с.
1419282
  Островский Н.А. Сочинения в 3-х томах / Н.А. Островский. – Москва : Правда
Т. 3. – 1969. – 480с.
1419283
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : Стихотворения 1814-1836гг. Сказки / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1971. – 471с.
1419284
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : Поэмы. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1971. – 454с.
1419285
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : Евгений Онегин. Романы и повести. Путешествие в Арзрум / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1971. – 605с.
1419286
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : в 3 т. / А.С Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Стихотворения ; Сказки ; Руслан и Людмила : поэма. – 1985. – 735 с.
1419287
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : в 3 т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Поэмы. Евгений Онегин. Драматические произведения. – 1986. – 527 с.
1419288
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : Проза / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1986. – 527с.
1419289
  Новиков-Прибой Сочинения в 5 томах / Новиков-Прибой. – Москва
2. – 1949. – 492с.
1419290
  Новиков-Прибой Сочинения в 5 томах / Новиков-Прибой. – Москва
1. – 1950. – 468с.
1419291
  Новиков-Прибой Сочинения в 5 томах / Новиков-Прибой. – Москва
3. – 1950. – 376с.
1419292
  Новиков-Прибой Сочинения в 5 томах / Новиков-Прибой. – Москва
4. – 1950. – 500с.
1419293
  Новиков-Прибой Сочинения в 5 томах / Новиков-Прибой. – Москва
5. – 1950. – 344с.
1419294
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А А. Сочинения в двух томах / А.А. Бестужев-Марлинский ; ; [Вступ. статья и подготовка текста Н. Н. Маслина] ; [Примеч. Л.В. Домановского и Н.Н. Маслина] ; [Ил.: Г.Б. Прайксен. – Москва : Художественная литература [Ленингр. отд-ние]
Т. 1 : Повести; Рассказы; Очерки. – 1958. – LVI, 631 с., 11 л. ил.
1419295
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А А. Сочинения в двух томах / А.А. Бестужев-Марлинский ; ; [Вступ. статья и подготовка текста Н. Н. Маслина] ; [Примеч. Л.В. Домановского и Н.Н. Маслина] ; [Ил.: Г.Б. Прайксен. – Москва : Художественная литература [Ленингр. отд-ние]
Т. 2 : Повести; Рассказы; Очерки; Стихотворения; Статьи; Письма. – 1958. – 742 с., 7 л. ил. : ил.
1419296
  Гоголь Н.В. Сочинения в двух томах / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1971. – 623с.
1419297
  Кирсанов С.И. Сочинения в двух томах. / С.И. Кирсанов. – Москва
2. – 1954. – 300с.
1419298
  Гоголь Н.В. Сочинения в двух томах. : Драм. произведения. / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1973. – 544с.
1419299
   Сочинения в общеобразовательной политехнической школе. – М, 1961. – 160с.
1419300
  Левитов А.И. Сочинения в одном томе / А.И. Левитов. – Москва : Художественная литература, 1956. – 649, [2] с.
1419301
  Макаренко А.С. Сочинения в семи томах / А.С. Макаренко. – второе изд. – Москва
Т. 5 : Общие вопросы теории педагогики. Воспитание в советской школе. – 1958. – 557 с.
1419302
  Безымянный В. Сочинения в трех томах : детективные повести / Владимир Безымянный. – Харьков : Око. – ISBN 5-7098-0056-2
Т. 1 : Очищение тьмой. Русское видео. Умереть не в Израиле. Чисто советское убийство. – 1994. – 368 с.
1419303
  Жуковский В.А. Сочинения В.А. Жуковского : в 2 т. : с прил. портр. авт. и др. лиц, также многих собств. рис. Жуковского и современных ему, и снимка с карт. В.М. Васнецова / под ред. А.Д. Алферова; Ориг. ил. исполнены акад. К.В. Лебедевым. – Москва : Изд. [и тип.] Т-ва И.Д. Сытина
Т. 1. – 1902. – LX, 624 c., 6 портр. на отд. л. : ил. в тексте


  Ил.: Лебедев, Клавдий Васильевич (1852-1916) Васнецов, Виктор Михайлович (1848-1926) Ред.: Алферов, Александр Данилович (1862-1919) В двух полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением. 25,9 x 18,1 см.
1419304
  Жуковский В.А. Сочинения В.А. Жуковского : в 2 т. : с прил. портр. авт. и др. лиц, также многих собств. рис. Жуковского и современных ему, и снимка с карт. В.М. Васнецова / под ред. А.Д. Алферова; Ориг. ил. исполнены акад. К.В. Лебедевым. – Москва : Изд. [и тип.] Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2. – 1902. – 620 с.; 10 портр. на отд. л. : ил. в тексте


  Ил.: Лебедев, Клавдий Васильевич (1852-1916) Васнецов, Виктор Михайлович (1848-1926) Ред.: Алферов, Александр Данилович (1862-1919) В двух полукожаных переплетах эпохи с золотым тиснением. 25,9 x 18,1 см.
1419305
   Сочинения В.А. Озерова. – Санкт-Петербург : В типографии Императорского театра
Ч. 1. – 1817. – 446с. – Видання старою орфографією.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIX ст. - картон, шкіра.
1419306
  Гюго В. Сочинения Виктора Гюго : в 2-х т ; С портр. и вступит. статьей А. М. Скабичевского. Сокращенный перевод С. А. Брагинской. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова
Т. 1 : Бюг-Жаргаль.– Собор парижской богоматери [идр.]. – 1895. – LXVI, 734 стп., 1 л. портр. : ил.
1419307
  Гете И.В. Сочинения Вольфганга Гете в русском переводе под ред. Петра Вейнберга : [в 6-ти т.]. – Санкт-Петербург : П. Вейнберг ; Тип. Н. Тиблена и комп. (Н. Неклюдова)
Т. 4 : Рейнеке-Лис [и др.]. – 1867. – 346 с.
1419308
  Гейне Г. Сочинения Гейне : с портретом автора / перев. Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : В тип. Лермантова и комп., 1860. – 191, [3] с. – уникальный тканевый переплет
1419309
  Гейне Г. Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей : в 16-ти т. / под редакцией Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Голицына
Т. 5 : О Германии. Ч. 1–2. – 1865. – [8], 392 с. – Конволют. - Перепл.: Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей, т. 6
1419310
  Гейне Г. Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей. Т. 6 : в 16-ти т. / под редакцией Петра Вейнберга // Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей : в 16-ти т. / Г. Гейне. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Голицына, 1865. – Т. 5 : О Германии. Ч. 1–2. – [12], 332 с.
1419311
  Гейне Г. Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей : в 16-ти т. / под редакцией Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : В. тип. В. Безобразова и комп.
Т. 9 : Французские дела. Ч. 3. – 1866. – [4], IV, 347 с.
1419312
  Гейне Г. Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей : в 16-ти т. / под редакцией Петра Вейнберга. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод. М.О. Фольфа ; [Тип. М.О. Вольфа]
Т. 5 : О Германии. – 1881. – II, 399 с.
1419313
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, испр. по последним англ. изд / Печ. с 1-го рус. изд., сделанного в 1876 г. И. И. Билибиным. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Тип. А.А. Пороховщикова
[Т. 3] : Основания психологии. Ч. I, II, III, IV, V. – 1897. – [2], VI, 391 с., 1 л. рис. : табл., рис
1419314
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, испр. по последним англ. изд / Печ. с 1-го рус. изд., сделанного в 1876 г. И. И. Билибиным. – изд. 3-е. – Москва : Тип. Высоч. утвержд. Т-ва И.Д. Сытина ; Изд. Т-ва И. Д. Сытина ; Отд. Н. А. Рубакина
[Т. 3] : Основания психологии. Ч. VI, VII, VIII, IX. – 1898. – [2], 438, II с.
1419315
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера. [Т. 7] : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Под общ. ред. Н. А. Рубакина // Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Г. Спенсер. – Санкт-Петербург : Изд. Спб. акцион. Общ. печ. дела "Издатель" [Тип. А. Пороховщикова], 1899. – [Т. 7] : Изучение социологии. Воспитание умственное, нравственное и физическое / Пер. М. Гольдсмит. – [2], 116 с.
1419316
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Под общ. ред. Н. А. Рубакина. – Санкт-Петербург : Изд. Спб. акцион. Общ. печ. дела "Издатель"
[Т. 2] : Основания биологии / Пер. с англ. изд. 1898 г. В. А. Герд. . Т. 1. – 1899. – [4], V, 456 с.
1419317
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Под общ. ред. Н. А. Рубакина. – Санкт-Петербург : Изд. Спб. акцион. Общ. печ. дела "Издатель" [Тип. Спб. акцион. Общ. печ. дела "Издатель"]
[Т. 5] : [Т. 1]: Основания этики ; Ч. 1: Данные этики. – 1899. – XIV, 192 с.


  На тит. стр. печать: Николай Прокофьевич Василенко
1419318
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Под общ. ред. Н. А. Рубакина. – Санкт-Петербург : Изд. Спб. акцион. Общ. печ. дела "Издатель"
[Т. 5] : Основания этики. [Т. 1]. Данные этики. Ч. 1. – 1899. – XIV, 210 с. – На обл. назв. Т. Данные этики. Ч. 1 ; : Опыты научные, политические и философские. Ч. 1, (1-128)
1419319
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Под общ. ред. Н. А. Рубакина. – Санкт-Петербург : Изд. Спб. акцион. Общ. печ. дела "Издатель"
[Т. 6] : Опыты научные, политические и философские. Ч. 1. – 1899. – II, 309 с. – Конволют. - Перепл. Опыты научные, философские и политические. Т. 2
1419320
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера. [Т. 6] : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Под общ. ред. Н. А. Рубакина // Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Г. Спенсер. – Санкт-Петербург : Изд. Спб. акцион. Общ. печ. дела "Издатель", 1899. – [Т. 6] : Опыты научные, политические и философские. Ч. 1. – 266 с.
1419321
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Под общ. ред. Н. А. Рубакина. – Санкт-Петербург : Изд. Спб. акцион. Общ. печ. дела "Издатель"
[Т. 6] : Опыты научные, политические и философские. Ч. 1. – 1899. – II, 128 с. – На обл. назв. Т. Данные этики. Ч. 1 ; : Опыты научные, политические и философские. Ч. 1, (1-128)
1419322
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полные переводы, проверенные по последним англ. изд. / Под общ. ред. Н. А. Рубакина. – Санкт-Петербург : Изд. Спб. акцион. Общ. печ. дела "Издатель" [Тип. А. Пороховщикова]
[Т. 7] : Изучение социологии. Воспитание умственное, нравственное и физическое / Пер. М. Гольдсмит. – 1899. – [4], V, 456 с. – Конволют. - Перепл.: Воспитание физическое, умственное и нравственное / Пер. Е. Сысоевой
1419323
  Спенсер Г. Сочинения Герберта Спенсера : полный пер., провер. по последним англ. изд. / Под общ. ред. Н. А. Рубакина. – Киев ; С.-Петербург ; Харьков : Южно-рус. кн-во Ф. А. Иогансон
Т. 1 : Система синтетической философии. Основные начала / Пер. Н.С. Тютчева. – 1903. – [4], VI, 337 с. : портр.
1419324
  Малашкин С. Сочинения Евлампия Завалишина о народном комиссаре и о нашем времени : роман / С. Малашкин. – Новгород : Молодая гвардия, 1928. – 218 с.
1419325
  Екатерина Сочинения Екатерины ІІ / Екатерина, ІІ (императрица); Сост. и вступ. ст. О.Н. Михайлова. – Москва : Советская Россия, 1990. – 384 с. : 2 л. портр. – ISBN 5-268-01023-9
1419326
  Морозова Л.Е. Сочинения Зиновия Отенского / Л.Е. Морозова. – М., 1990. – 319с.
1419327
   Сочинения и литературное творчество учащихся : метод. рекоменд.: Библиогр. указ. – Москва, 1985. – 191с.
1419328
   Сочинения и переводы. – Санкт-Петербург : издаваемые Российской академией
1. – 1805. – 270 c. – Видання старою орфографією
1419329
   Сочинения и переводы. – Санкт-Петербург : издаваемые Российской академией
4. – 1810. – 295 c. – Видання старою орфографією
1419330
  Макаров П. Сочинения и переводы Петра Макарова. – Москва : В типографии Платона Бекетова
Т. 1. – 1805. – 211 с. – На корешке: Сочинения Петра Макарова. 1


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст. - картон, шкіра, корінець з тисненням На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
1419331
  Лунин М.С. Сочинения и письма / декабрист М.С. Лунин; ред. и примеч. С.Я. Штрайха. – Петербург : [б. и.], 1923. – 152 с.
1419332
  Муравьев А.Н. Сочинения и письма / А.Н. Муравьев. – Иркутск, 1986. – 439с.
1419333
  Пушкин А.С. Сочинения и письма А.С. Пушкина : Критически проверенное и дополненное по рукописям издание, с биографическим очерком, вступительными статьями, объяснительными примечаниями и художественными приложениями, под ред. П.О. Морозова : Т. 1-8 / Примеч. П.О. Морозова и В.В. Каллаша. – [1903]-[1906]. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Просвещение". – (Всемирная библиотека : Собрания сочинений знаменитых русских и иностранных писателей)
Т. 4 : Евгений Онегин (1823-1831) ; Родословная моего героя (1833) ; Медный Всадник (1833) ; Анджело (1833). – 1904. – [6], 427 с., 1 л. фронт. (портр.), 4 л. ил. : ил., портр., факс.


  В т. 1-5 частное загл. томов на отд. тит. л. В т. 6-8 доб. тит. л. с указанием серии: "Всемирная б-ка. Собрания сочинений знаменитых рус. и иностр. писателей..." В т. 1-м портр.: 1) грав. Гейтман, ц. к.; 2) в лиц. мундире, ц. к.; 3) Вивьена, ц. к. В ...
1419334
  Пушкин А.С. Сочинения и письма А.С. Пушкина : Критически проверенное и дополненное по рукописям издание, с биографическим очерком, вступительными статьями, объяснительными примечаниями и художественными приложениями, под ред. П.О. Морозова : Т. 1-8 / Примеч. П.О. Морозова и В.В. Каллаша. – [1903]-[1906]. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Просвещение". – (Всемирная библиотека : Собрания сочинений знаменитых русских и иностранных писателей)
Т. 8 : Письма (1815-1837). – 1906. – XXII, [2], 514 с., 1 л. фронт. (портр.), 4 л. ил., : портр., ил., факс.


  В т. 1-5 частное загл. томов на отд. тит. л. В т. 6-8 доб. тит. л. с указанием серии: "Всемирная б-ка. Собрания сочинений знаменитых рус. и иностр. писателей..." В т. 1-м портр.: 1) грав. Гейтман, ц. к.; 2) в лиц. мундире, ц. к.; 3) Вивьена, ц. к. В ...
1419335
  Кулиш П.А. Сочинения и письма Кулиша. – Киев : Изд. А.М. Кулиш ; [Г. Барвінок]. Тип. Т.Г. Мейнандера
Т. 2 : [Стихотвоpения 1882-1892 гг.] / Под pедакцией [и с прим.] И. Каманина. – 1908. – 456, [2], 19, III с. : 2 л.. поpтp. – Назв. изд., прим. на рус. яз. стар. орф.- 2 л. оpтp. H.М. Забилы, В.М. Билозеpского, О.М. Билозеpського ; Пpимечанія и поясненія автоpа и pедактоpа: с. [2], 1-19 в конце кн


  В кн. також пеp. віpшів А.А. Фета, І.С. Hікітіна, О.В. Кольцова, О.К. Толстого, О.С. Пушкіна, М.О. Hекpасова, Д.Д. Минаєва
1419336
  Кулиш П.А. Сочинения и письма Кулиша. – Киев : Изд. А.М. Кулиш ; [Г. Барвінок]. Тип. Т.Г. Мейнандера
Т. 4 : [Драматическія произведенія 1844-1894 гг.] / Под pедакцией [и прим.] И. Каманина. – 1910. – [2], 525, 11, [1] с. : 2 л.. поpтp., ил. – Назв. изд. на рус. яз. стар. орф.- Примечания редактора (рус.): с. 1-10 в конце кн. ; В кн. портр. П.А. Кулиша и Г. Барвинок


  Из содержания: Еврейская храбрость; Из сельской жизни XVIII в.; На берегу ставка; Колії; Иродова Морока; Хуторянка; Байда, Князь Вишневецкій; Петро Сагайдашний; Царь Наливай; Хміль Хмелницькій - українською мовою Остальніе на рус. яз. стар. орф.
1419337
  Кулиш П.А. Сочинения и письма Кулиша. – Киев : Изд. А.М. Кулиш ; [Г. Барвінок]. Тип. Т.Г. Мейнандера
Т. 5 : [Разсказы, повести и романы] / Под pедакцией И. Каманина. – 1910. – 398, [2], 37, [3] с. : 2 л.. поpтp. – : Назв. изд. на рус. яз. стар. орф.- В кн. портр. П.О. Кулиша и Г. Нечуй-Витер [Г. Барвинок]. - Предисловия, примечания и послесловия: с. 1-37 в коецк кн.


  Из содержания: Циган; Орися - українською мовою Остальніе на рус. яз. стар. орф.
1419338
  Кулиш П.А. Сочинения и письма П.А. Кулиша. – Киев : Изд. А.М. Кулиш ; [Г. Барвінок]. Тип. Т.Г. Мейнандера
Т. 1 : [Стихотворения 1843-1879 гг.] / под pед., [предисл. и прим.] И. Каманина. – 1908. – VIII, [4], 396, [4], 133, III, [1] с. : 2 л.. поpтp. – Назв. изд., пред., прим.. и отд. стихи на рус. яз стар. орф.; На с. [2] - Присвята П.О. Кулішу від О.М. Куліш [Г. Барвінок]. - В кн. портр. П.О. Кулиша и Г. Барвинок. - Примечания и поясненія автора и редактора: с.1-133 в конце кн. на рус. яз. стар.о
1419339
  Кулиш П.А. Сочинения и письма П.А. Кулиша. – Киев : Изд. А.М. Кулиш ; [Г. Барвінок] ; Тип. Т.Г. Мейнандера
Т. 3 : [Стихотвоpения 1893-1897 гг.] / под pед., [с предисл. и прим.] И. Каманина. – 1909. – [2], 528, [2], 154, VII, [1] с. : 2 л.. поpтp. – Примечаиия и пояснения автора и редактора: с. 2-154 в конце кн. на рус. яз. стар. орф


  В кн. також пер. віршів Й.-В. Гете, Ф. Шіллера, Д. Байрона, Г. Гейне, Гомера та портр. П.О. Куліша й Г. Барвінок.
1419340
  Чаадаев П.Я. Сочинения и письма П.Я. Чаадаева / под ред., [с предисл. и примеч.] М. Гершензона. – Москва : Путь
Т. 1. – 1913. – VII, 440, [1] c. : портр.
1419341
  Чаадаев П.Я. Сочинения и письма П.Я. Чаадаева / под ред., [с предисл. и примеч.] М. Гершензона. – Москва : Путь
Т. 2. – 1914. – VIII, 342, [1] c.
1419342
  Жданов И.Н. Сочинения И.Н. Жданова : в 2 т. – 1904-1907. – Санкт-Петербург : Изд. Отд-ния рус. яз. и словесности ; Акад. наук ; Тип. Имп. Акад наук
Т. 2. – 1907. – [2], IV, 611с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр. в прим.


  В прилож.: С. 511-512: О черновой рукописи 3 части исследования о "Валтасаре" / Сергей Ольденбург. С. 513-566: И.Н. Жданов: (Биогр. очерк) / А. Ч[ебышев]. С. 567-600: Несколько слов по поводу лекций И.Н. Жданова
1419343
  Тургенев И.С. Сочинения И.С. Тургенева. (1844-1868) : в 8 ч. ; Ч. 1-8. – (1844-1874). – Москва : Изд. бр. Салаевых ; Тип. Грачева и К*
Ч. 3 : Два приятеля. Затишье. Переписка; Яков Пасынков; Рудин; Фауст; Поездка в Полесье. – 1874. – 447 с.
1419344
  Тургенев И.С. Сочинения И.С. Тургенева. (1844-1868) : в 8 ч. ; Ч. 1-8. – (1844-1874). – Москва : Изд. бр. Салаевых ; Тип. Грачева и К*
Ч. 4 : Дворянское гнездо. Ася; Гамлет и Дон-Кихот; Накануне. – 1874. – 425 с.
1419345
  Тургенев И.С. Сочинения И.С. Тургенева. (1844-1868) : в 8 ч. ; Ч. 1-8. – (1844-1874). – Москва : Изд. бр. Салаевых ; Тип. Грачева и К*
Ч. 6 : Собака. Дым; История лейтенанта Ергунова; Бригадир; Несчастная. – 1874. – 37 1с.
1419346
  Тургенев И.С. Сочинения И.С. Тургенева. (1844-1868) : в 8 ч. ; Ч. 1-8. – (1844-1874). – Москва : Изд. бр. Салаевых ; Тип. Грачева и К*
Ч. 7 : Странная история. Казнь ТроппманаСтепной король Лир; Стук... стук... стук... Вешние воды; Пунин и Бабурин. – 1874. – 388 с.
1419347
  Тургенев И.С. Сочинения И.С. Тургенева. (1844-1868) : в 8 ч. ; Ч. 1-8. – (1844-1874). – Москва : Изд. бр. Салаевых ; Тип. Грачева и К*
Ч. 8 : Сцены и комедии: Неосторожность. Безденежье; Где тонко, там и рвется; Нахлебник; Холостяк; Завтрак у предводителя; Месяц в деревне; Провинциалка; Разговор на большой дороге (1843-1851). – 1874. – 613, [2] с.
1419348
  Дмитриев И.И. Сочинения Ивана Ивановича Дмитриева : в 2 т. / ред. и прим. А.А. Флоридова. Т. 1-2. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] Евг. Евдокимова
Т. 1 : Проза; Письма. – 1893. – [2], II, 338 с., 1 л. портр. (фронт). – Ежемес. прил. к журн. "Север" за авг., 1893 г


  Ред.: Флоридов, Александр Александрович
1419349
  Вишенский И. Сочинения Иоанна Вишенского / [Франко І.Я.] Мирон. – Б. м. : б. и., 1889. – С. 21-63. – Отд. оттиск: Киевская старина, 1889, № 4, с. 21-63
1419350
  Кальдерон де ла Барка Педро Сочинения Кальдерона : Вып. 1-3 / Пер. с исп. [и предисл.] К.Д. Бальмонта. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Тип. В.И. Воронова]
Вып. 3 : Врач своей чести: драма ревности. – 1912. – XXVIII, 187 с.
1419351
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Москва, 1960. – 367с.
1419352
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Москва, 1974. – 447с.
1419353
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Москва : Художественная литература, 1976. – 384 с.
1419354
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Москва, 1983. – 303 c.
1419355
  Прутков Козьма Сочинения Козьмы Пруткова / [сост., вступ. ст. (с. 5-29) ; коммент. В. Новикова ; худож. Л. Тишков]. – Москва : Книга, 1986. – 413, [1] с. : ил. ; 12,5х10. – Миниатюрное издание в суперобл.
1419356
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Свердловск, 1986. – 383с.
1419357
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Москва, 1986. – 414с.
1419358
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Москва : Художественная литература, 1987. – 335с.
1419359
  Прутков К. Сочинения Козьмы Пруткова / К. Прутков. – Москва, 1987. – 574с.
1419360
  Тацит Корнелий Кай Сочинения Корнелия Тацита / Русск. пер . с примеч. и со статьей о Таците и его сочинениях В.И. Модестова. – Санкт-Петербург : Изд-во Л.Ф. Пантелеева
Т. 1 : Агриккола. Германия. История. – 1886. – 377 с.
1419361
  Тацит Корнелий Кай Сочинения Корнелия Тацита / Русск. пер . с примеч. и со статьей о Таците и его сочинениях В.И. Модестова. – Санкт-Петербург : Изд-во Л.Ф. Пантелеева
Т. 2 : Летопись. Разковор об ораторах. – 1887. – IV, 577с.
1419362
  Ксенофонт Сочинения Ксенофонта : [в 5-ти вып.] / Пер. с греческ. Г.А.Янчевецкий. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Киев : Изд. Н.Я. Оглоблина
Вып. 1 : Анабасис: (Отступление 10000 греков): С объяснением техн. выражений и 2-мя указателями. – 1879. – XIІ, 210, X с.
1419363
  Лермонтов М.Ю. Сочинения Лермонтова : с портретом его и двумя снимками с рукописи : Т. 1-2. – 5-е изд., испр. и доп., под ред. П.А. Ефремова. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. Глазунова
Т. 1. – 1882. – XXXVI, 628 с. 1 л. портр. (фронт.), 2 л. факс. : портр., факс.
1419364
  Лермонтов М.Ю. Сочинения Лермонтова : с портретом его и двумя снимками с рукописи : Т. 1-2. – 5-е изд., испр. и доп., под ред. П.А. Ефремова. – Санкт-Петербург : Изд. Глазунова
Т. 2. – 1882. – VIII, 664 с.
1419365
  Байрон Джорж Гордон Сочинения Лорда Байрона в переводе русских поэтов : Т. 1-5 [1864-1865]. – Издано под редакцией Ник. Вас. Гербеля. – Санкт-Петербург : Тип. В. Головина
[Т. 3] : Чайльд Гарольд : роман. – 1865. – IV, 316 с.
1419366
  Байрон Джорж Гордон Сочинения Лорда Байрона в переводе русских поэтов : Т. 1-3 [1883-1884] / О. Гербель. – Изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Тип. В. Головина
Т. 3 : Дон-Жуан на острове пирата. Дон-Жуан. Роман в 16 песнях [и др.]. – 1884. – IV, 316 с. – В т. 1-м на с. V-X ст. И. Шерра "Лорд Байрон". - 4-е изд. вышло под загл.: Полное собрание сочинений Байрона в переводе русских поэтов
1419367
  Бёрне К.Л. Сочинения Людвига Берне, в переводе Петра Вейнберга : в 2-х тт. ; со статьей о жизни и литературной деятельности автора и его портретом. – Санкт-Петербург : Изд. Н.П. Полякова
Т. 1. – 1869. – LVIII , 261 с.
1419368
  Лермонтов М.Ю. Сочинения М.Ю. Лермонтова : Первое полное издание В.Ф. Рихтера под ред. Пав. Ал. Висковатова : в 6 т. – 1889-1891. – Москва : Типо-литогр. В.Ф. Рихтер
Т. 1 : Лирические стихотворения (1828-1841). – 1891. – XVII, [3], 381 с., 1 л. фронт. (портр.) : портр.


  Сост. биогр. и ред.: Висковатов, Павел Александрович (1842-1905)
1419369
  Лермонтов М.Ю. Сочинения М.Ю. Лермонтова : Первое полное издание В.Ф. Рихтера под ред. Пав. Ал. Висковатова : в 6 т. – Первое полное издание В.Ф. Рихтера. – Москва : Типо-литогр. В.Ф. Рихтер
Т. 3 : Поэмы и библиография, сост. Н.Н. Буковским (1828-1841). – 1891. – [6], 199, [6], 64, [2], XIII с. : 4 л. фронт. (факс и портр.), 3 л. ил. факс. – Перепл. с кн.: Лермонтов, М.Ю. - Сочинения. Т. 3; М., 1891
1419370
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 1 : [Биографический очерк; Вечера на хуторе близ Диканьки]. – 1900. – 270, [1] с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. Гоголя, 1900, т. 2


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419371
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 2 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 1 : [Биографический очерк; Вечера на хуторе близ Диканьки]. – 246 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419372
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 3 : [Нос; Шинель; Повести; Ревизор]. – 1900. – 266, [1] с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. Гоголя, 1900, т. 4


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419373
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 4 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 3 : [Нос; Шинель; Повести; Ревизор]. – :232 с., 3 вкл. л. ил.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419374
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 5 : [Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1]. – 1900. – 249, [3] с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. Гоголя, 1900, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419375
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 5 : [Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1]. – 1900. – 249 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. Гоголя, 1900, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419376
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 6 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 5 : [Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1]. – 129 с., 1 л. портр. (фронт.)


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419377
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 6 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 5 : [Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1]. – 129 с., 1 л. портр. (фронт.)


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419378
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 1900. – 228 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, т. 8


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419379
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 1900. – 228 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 8, т. 9


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419380
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 1900. – 228 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, т. 8


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419381
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 1900. – 228 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 8, т. 9


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419382
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 1900. – 228 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Конволют. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, т. 8


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419383
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 8 : [О "Современнике" ; Авторская исповедь ; Письмо к В. А. Жуковскому ; Размышления о божественной литургии ; Выдержки из карманных записных книжек]. – 1900. – 148 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г.- Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419384
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 8 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 148 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419385
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 8 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 148 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419386
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 8 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 148 с.
1419387
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 8 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 148 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419388
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 8 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 148 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419389
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 9 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 263 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419390
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 9 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 7 : [Выбранные места из переписки с друзьями. Письмо к Аркадию Осиповичу Россети]. – 263 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419391
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1900. – 264 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 10


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419392
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1900. – 264 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 10


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419393
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1900. – 264 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 10


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419394
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Н.В. Гоголь. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 130 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419395
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Н.В. Гоголь. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 130 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419396
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12-ти т.] / Н.В. Гоголь. – 15 изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 130 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419397
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 1900. – 215 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 12


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419398
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 1900. – 215 с. – Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1900 г. - Пер. Сочинения Н.В. гоголя, 1900, , т. 12


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419399
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 12 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 260 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419400
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 12 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 15-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1900. – Т. 11 : [Произведения,не вошедшие в первое издание "Сочинений Гоголя"]. – 260 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419401
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 1901. – 264 с. – Пер.: Сочинения Н.В. гоголя, 1900, т. 10, т. 11, т. 12


  Содержание Содерж.: Т. 1. Биографический очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии (Ревизор). Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые ...
1419402
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 10 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 131 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419403
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 11 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 131 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419404
  Гоголь Н.В. Сочинения Н.В. Гоголя. Т. 12 : [в 12-ти т.] / Ред. [и предисл.] Н.С. Тихонравова; С биогр. Н.В. Гоголя, сост. В.И. Шенроком, 2-ми портр. Гоголя, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге, 2-мя автогр. и 3-мя собственноручными рис. Гоголя // Сочинения Н.В. Гоголя : [в 12 т.] / Н.В. Гоголь. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и [тип.] А.Ф. Маркса, 1901. – Т. 9 : [Юношеские опыты. Арабески. Ч. 1]. – 260 с.


  Содерж.: Т. 1. Биогр. очерк. Вечера на хуторе близ Диканьки. Т. 2. Миргород. Т. 3. Повести. Комедии. Т. 4. Приложения к комедии "Ревизор". Женитьба. Драматические отрывки и отдельные сцены. Т. 5. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма. Т. 1-й. Т. ...
1419405
  Павлищев Н.И. Сочинения Николая Ивановича Павлищева / Н.И. Павлищев. – С.-Петербург : Типография В.С. Балашева
Т. 2, ч. 2 : Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – 1878. – VII, 405 с.
1419406
  Павлищев Н.И. Сочинения Николая Ивановича Павлищева. – Издание В.С. Балашева. – С.-Петербург : Типография В.С. Балашева
Т. 5, ч. 2 : Седмицы польского мятежа 1861-1864. – 1887. – V, 400 с.
1419407
  Павлищев Н.И. Сочинения Николая Павлищева / Н.И. Павлищев. – Издание В.С. Балашева. – С.-Петербург : Тип. В.С. Балашева
Т. 1, ч. 1 : Польская анархия при Яне Казимире и война за Украину. – 1878. – VIII, 262 с.
1419408
  Гулак-Артемовский П.П. Сочинения П.П. Гулака-Артемовського / [Пеpедм. "Сочинения П.П. Аpтемовскаго-Гулака" та пpиміт. О.О. Потебні]. – Киев : [Изд. кн. магазина С.И. Гомолинскаго] ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1888. – 26 с. – Отд. оттиск из.: Киеская Стаpина. 1888, кн. 5. - Пpедисл. та пpимеч. на рус. яз.


  Зміст: Солопій та Хивpя; Пысулька до того, що Божого місяца Укpаинского гоньця по всих усюдах pозсылае; Тюхтій та Чванько; Де-що пpо того Гаpаська; Дуpень и Розумный; Цикавый и Мовчун; Лікаpь и здоpовье; IX, XXXIV оди Гоpація [пеpеpоб.]
1419409
  Максим Грек Сочинения преподобного Максима Грека, изданные при Казанской духовной Академии. – Изд. 2-е. – Казань : Типо-литография Императорского уныверситета
Ч. 1. – 1894. – 435, [4] с.
1419410
  Линицкий П.И. Сочинения профессора философии в Киевской духовной академии П.И .Линицкого / П.И. Линицкий. – с.
1419411
  Пушкин А.С. Сочинения Пушкина. – 1855-1857. – Санкт-Петербург : П.В. Анненков
Т. 2 : Стихотворения 1814-1830. – 1855. – VIII, 551 с. – Экз. дефектный., отсутств. тит. л. и с. I-II


  С приложением материалов для его биографии, портр., снимков с его почерка и с его рис. и проч.
1419412
  Пушкин А.С. Сочинения Пушкина. – 1899-1929. – Петроград : Изд. и тип. Имп. Академии наук
Т. 11 : История Пугачевского бунта / [Под ред. В.Е. Якушкина и Н.Н. Фирсова]. – 1929. – X, 482, 364 с., 1 л. портр. (фронт.), 7 л. ил. : портр., карт., факс.
1419413
   Сочинения учащихся на аттестат зрелости. – Томск, 1952. – 75с.
1419414
   Сочинения учащихся старших классов среднеей школы. – Барнаул, 1961. – 118с.
1419415
  Тютчев Ф.И. Сочинения Ф.И. Тютчева : стихотворенія и политическія статьи / О.И. Тютчев ; [ отв. за вып. Г.Н. Хондкариан ]. – Репринтное изд., 2-е изд. – Москва : Русское слово, 2006. – 586 с. – Выходные данные оригинала : С.-Петербург : Типографія Тренке и Фюсно,1886. – ISBN 5-94853-617-3
1419416
  Диккенс Ч. Сочинения Чарльза Диккенса : полное собрание в 10-и т. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; [Тип. Высоч. утвер. Т-ва "Общественная польза"]
Т. 10 : С портретом и биографией Чарльза Диккенса ; 1. Лавка древностей [и др.] / пер. с англ. – 1897. – XII, 972, 2 с, стб., 1 л. портр. (фронт.) : портр.


  Содержание Т. 10: 2.Записки путешественника не по торговым делам / Пер. З.Н. Журавской. 3. Станция Мегби / Пер. А.Н. Никифораки. 4. Медфогские записки / Пер. под ред. М.А. Шишмаревой/ 5. Рецепты доктора Меригольда / Пер. М.А. Шишмаревой. 6. ...
1419417
  Эмерсон Р.У. Сочинения Эмерсона : (с англ.) : с критич. очерком об Эмерсоне и его портр. – Санкт-Петербург : Редакция "Нового журнала иностранной литературы"
Т. 1 : Трактат о природе и Опыты. – 1902. – 173, [3] c.
1419418
  Эркман Э., Шатриан А. Сочинения Эркмана-Шатриана : в 2 т. – Петроград : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. М.Я. Минкова.П.Сойкина
Т. 2 : [История одного крестьянина / Пер. с фр. А.В. Мезьер]. – 1898. – [4] с., 824 стб.


  Авторр пер. Мезьер, Августа Владимировна 1862-1935; На тит. л. дарственная надпись
1419419
  Тацит Корнелий Кай Сочинения, все какие сохранились / Тацит Корнелий Кай; С лат. перевел и издал с предисл. и истор. прилож. А. Клеванов. – Москва : Тип. А.И.Мамонтова
Ч. 1 : Исторические записки. О Германии. Жизнь Агриколы. Разговор о старом и новом красноречии. – 1870. – 338с.
1419420
  Багалей Д.И. Сочинения, материалы, статьи и заметки, относящиеся к истории Слободской Украины : критико-библиографический очерк (1885-1890 годы) / Д.И. Багалей. – Харьков : Тип. Счасни
Вып. 2, Ч. 1 : Обзор источников. – 1891. – 20 с.
1419421
  Муханов А П. Сочинения, письма / А П. Муханов. – Иркутск, 1991. – 494с.
1419422
  Фонвизин Д.И. Сочинения, письма и избранные переводы Дениса Ивановича Фон-Визина : С портр. автора, со статьей: "О жизни и сочинениях Фон-Визина" А. П. Пятковского, с поясн. примеч. к тексту и с библиогр. объясн.; (Ред. изд. П.А. Ефремова). – Санкт-Петербург : Изд. Ивана Ильича Глазунова, 1866. – [4], LXII, [2], 691с., 1 л. портр. (фронт.) : портр. – (Русские писатели XVIII и XIX ст. / Изд. И.Я. Глазунова ; общая ред. всего изд. П.А. Ефремова)


  Изд.: Глазунов, Иван Ильич (1826-1889) Ред.: Ефремов, Петр Александрович (1830-1908)
1419423
  Кантемир Антиох Дмитриевич Сочинения, письма и избранные переводы князя Антиоха Дмитриевича Кантемира : С портретом автора, со статьею о Кантемире и с примечаниями В.Я.Стоюнина / Редакция издания П.А.Ефремова. – Санкт-Петербург : Издание Ивана Ильича Глазунова
1 : Сатиры, мелкие стихотворения и переводы в стихах. – 1867. – CXIII, 559, 50 с.
1419424
  Лунин М.С. Сочинения, письма, документы / М.С. Лунин. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1988. – 576с. – (Полярная звезда). – ISBN 5-7424-0188-4
1419425
  Мокрушина А.А. Сочинения, посвященные литературе и фольклору, из рукописной коллекции А.К. Казем-Бека // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 26-34. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
1419426
  Крылов Сочинения. / Крылов
1. – 375с.
1419427
  Метерлинк М. Сочинения. / М. Метерлинк. – Санкт-Петербург
3. – 494с.
1419428
  Тургенев И.С. Сочинения. : (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 1 : Литературные воспоминания. Записки охотника. – 1874. – 533с.
1419429
  Тургенев И.С. Сочинения. : (1844-1868) / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. бр. Салаевых
Ч. 2 : Андрей Колосов. Бреттер. – 1874. – 383с.
1419430
  Гегель Ф Г.В. Сочинения. : В 15-ти т. / Ф Г.В. Гегель. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Том 10 : Лекции по истории философии. Кн.2. – 1932. – 454с.
1419431
  Годскин Т. Сочинения. / Т. Годскин. – М, 1938. – 228с.
1419432
  Серафимович А.С. Сочинения. / А.С. Серафимович. – Москва, 1939. – 504с.
1419433
  Иванов М.Ф. Сочинения. / М.Ф. Иванов. – М.
1. – 1939. – 602с.
1419434
  Мичурин В.И. Сочинения. / В.И. Мичурин. – Москва ; Ленинград
3. – 1940. – 408 с.
1419435
  Цулукидзе А. Сочинения. / А. Цулукидзе. – Тбилиси, 1945. – 352с.
1419436
  Савчук А.Ф. Сочинения. / А.Ф. Савчук. – Свердловск, 1949. – 336с.
1419437
  Панов И.С. Сочинения. / И.С. Панов. – Свердловск, 1949. – 440с.
1419438
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
1. – 1950. – 768с.
1419439
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
2. – 1950. – 496с.
1419440
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
Т.3. – 1950. – 488с.
1419441
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
4. – 1951. – 532с.
1419442
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
5. – 1951. – 512с.
1419443
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
Т.6. – 1952. – 448с.
1419444
  Макаренко А.С. Сочинения. / А.С. Макаренко. – М
Т.7. – 1952. – 576с.
1419445
  Никулин Л.В. Сочинения. / Л.В. Никулин. – М : Гослитиздат
1. – 1956. – 711с.
1419446
  Никулин Л.В. Сочинения. / Л.В. Никулин. – М : Гослитиздат
2. – 1956. – 548с.
1419447
  Никулин Л.В. Сочинения. / Л.В. Никулин. – М
3. – 1956. – 616с.
1419448
  Прокопович Ф. Сочинения. / Ф. Прокопович. – М-Л, 1961. – 502с.
1419449
  Кануков Инал Сочинения. / Кануков Инал. – Орджоникидзе, 1963. – 372с.
1419450
  Кант Иммануил Сочинения. / Кант Иммануил. – М.
1. – 1963. – 543с.
1419451
  Лажечников И.И. Сочинения. / И.И. Лажечников. – Москва
1. – 1963. – 567с.
1419452
  Лажечников И.И. Сочинения. / И.И. Лажечников. – Москва
2. – 1963. – 731с.
1419453
  Кант Иммануил Сочинения. / Кант Иммануил. – М.
2. – 1964. – 510с.
1419454
  Кант Иммануил Сочинения. / Кант Иммануил. – М.
3. – 1964. – 799с.
1419455
  Кант Иммануил Сочинения. / Кант Иммануил. – М.
Т. 4, ч. 1. – 1965. – 544с.
1419456
  Гассенди П. Сочинения. / П. Гассенди. – М.
1. – 1966. – 431с.
1419457
  Кант Иммануил Сочинения. / Кант Иммануил. – М.
5. – 1966. – 564с.
1419458
  Гассенди П Сочинения. / П Гассенди. – М.
2. – 1968. – 836с.
1419459
  Генри О. Сочинения. / О. Генри. – М
1. – 1975. – 495с.
1419460
  Секст Э. Сочинения. / Э. Секст. – М
1. – 1975. – 399с.
1419461
  Секст Э. Сочинения. / Э. Секст. – М
2. – 1975. – 421с.
1419462
  Черный-Диденко Сочинения. / Черный-Диденко. – Киев : Дніпро
Т. 1. – 1977. – 575 с.
1419463
  Черный-Диденко Ю Сочинения. / Ю Черный-Диденко. – Киев : Дніпро
Т. 2. – 1977. – 484 с.
1419464
  Якушкин П.И. Сочинения. / П.И. Якушкин. – Москва, 1986. – 591с.
1419465
  Григрович Д.В. Сочинения. / Д.В. Григрович. – М
1. – 1988. – 509с.
1419466
  Салиас Е.А. Сочинения. / Е.А. Салиас. – М.
1. – 1992. – 541с.
1419467
  Тургенев И.С. Сочинения. (1844-1863-1874-1880) : Т. 1-10 ; в 10 т. / И.С. Тургенев. – Москва : Изд. кни. маг. наследников братьев Салаевых ; Тип. Э. Лисснера и Ю. Роман
Т. 1 : Литературные и житейские заметки. Критические статьи. Некрологи. Переводы. – 1880. – VI, [2], 450, V с.


  На тит. л. нап. от руки: Приобр. А. Соболевский
1419468
  Гегель Ф Г.В. Сочинения. В 15- и т. / Ф Г.В. Гегель. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Т.7 : Философия права. – 1934. – 380с.
1419469
  Гегель Ф Г.В. Сочинения. В 15- и т. / Ф Г.В. Гегель; Под ред. Ф.А.Горохова. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Т.8 : Философия истории. – 1935. – 470с.
1419470
  Гегель Ф Г.В. Сочинения. В 15- и т. / Ф Г.В. Гегель; Под ред.М.Б.Митина. – Москва-Ленинград : Соцэкгиз
Т.5 : Наука логики. – 1937. – 715с.
1419471
  Крылов И.А. Сочинения. В 2-х т. / И.А. Крылов. – Москва : Правда
Т. 1. – 1956. – 475с.
1419472
  Крылов И.А. Сочинения. В 2-х т. / И.А. Крылов. – Москва
Т. 2. – 1956. – 392с.
1419473
  Лао Шэ. Сочинения. В 2-х т. / Шэ. Лао. – М.
1. – 1957. – 400с.
1419474
  Лао Шэ. Сочинения. В 2-х т. / Шэ. Лао. – М.
Т. 2. – 1957. – 362с.
1419475
  Крылов И.А. Сочинения. В 2-х т. / И.А. Крылов. – Москва
1. – 1969. – 528с.
1419476
  Крылов И.А. Сочинения. В 2-х т. / И.А. Крылов. – Москва
2. – 1969. – 480с.
1419477
  Фурманов Д.А. Сочинения. В 2-х т. / Д.А. Фурманов. – Л.
1. – 1971. – 375с.
1419478
  Фурманов Д.А. Сочинения. В 2-х т. / Д.А. Фурманов. – Ленинград
2. – 1971. – 351с.
1419479
  Ткачев П.Н. Сочинения. В 2-х т. / П.Н. Ткачев. – Москва : Мысль
Т. 1. – 1975. – 655с.
1419480
  Ткачев П.Н. Сочинения. В 2-х т. / П.Н. Ткачев. – Москва : Мысль
Т. 2. – 1976. – 645с.
1419481
  Успенский Г.И. Сочинения. В 2-х т. / Г.И. Успенский. – Москва
Т. 1. – 1988. – 540с.
1419482
  Куприн А.И. Сочинения. В 3-х т. / А.И. Куприн. – М
Т. 1. – 1954. – 568с.
1419483
  Куприн А.И. Сочинения. В 3-х т. / А.И. Куприн. – Москва
Т. 3. – 1954. – 576с.
1419484
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
1. – 1955. – 512с.
1419485
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
2. – 1955. – 504с.
1419486
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
3. – 1955. – 623с.
1419487
  Писемский А.Ф. Сочинения. В 3-х т. / А.Ф. Писемский. – Москва
Т. 1. – 1956. – 543с.
1419488
  Писемский А.Ф. Сочинения. В 3-х т. / А.Ф. Писемский. – Москва
Т. 2. – 1956. – 606с.
1419489
  Писемский А.Ф. Сочинения. В 3-х т. / А.Ф. Писемский. – Москва
Т. 3. – 1956. – 550с.
1419490
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. : в 3 т. / А.С. Пушкин. – Москва : Госполитиздат
Т. 1. – 1958. – 527 с.
1419491
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
2. – 1962. – 447с.
1419492
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
3. – 1962. – 543с.
1419493
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Стихотворения ; Сказки. – 1964. – 487 с.
1419494
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Поэмы ; Драматические произведения. – 1964. – 447 с.
1419495
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – М
3. – 1964. – 567с.
1419496
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
1. – 1974. – 533с.
1419497
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т.2. – 1974. – 496 с.
1419498
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т.3. – 1974. – 624 с.
1419499
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 1. – 1978. – 527с.
1419500
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 2. – 1978. – 494с.
1419501
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3-х т. / А.С. Пушкин. – Москва
Т. 3. – 1978. – 637с.
1419502
  Кафка Ф. Сочинения. В 3-х т. / Ф. Кафка. – Харьков : Фолио. – ISBN 5-280-02145-8 5-7150-0095-0
Т.1 : Рассказы (1904-1922). Пропавший безвести (Америка): Роман. – 1995. – 528с.
1419503
  Кафка Ф. Сочинения. В 3-х т. / Ф. Кафка. – Харьков : Фолио. – ISBN 5-280-02146-6 5-7150-0096-3
Т.2 : Рассказы (1917-1924). Процесс: Роман. Замок: Роман. – 1995. – 559с.
1419504
  Кафка Ф. Сочинения. В 3-х т. / Ф. Кафка. – Харьков : Фолио. – ISBN 5-280-02147-4 5-7150-0097-1
Т.3 : Афоризмы. Письмо к отцу. Письма. Из дневников. – 1995. – 560с.
1419505
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3 томах / А.С. Пушкин ; Ред. текста и объяснения С. Бонди, А. Слонимского, Б. Томашевского; Общ. ред. А. Слонимского. – Москва ; Ленинград : ЦК ВЛКСМ. Изд. Детской литературы
Т. 1 : Стихотворения / ред. текста с объяснениями А. Слонимского. – 1937. – 786 с., 11 л. ил., портр. : ил., портр.


  Ред. текста и объяснения С. Бонди, А. Слонимского, Б. Томашевского; Общ. ред. А. Слонимского
1419506
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3 томах / А.С. Пушкин ; Ред. текста и объяснения С. Бонди, А. Слонимского, Б. Томашевского; Общ. ред. А. Слонимского. – Москва ; Ленинград : ЦК ВЛКСМ. Изд. Детской литературы
Т. 2 : Поэмы; Евгений Онегин; Сказаки. – 1937. – 753 с., 6 л. ил., портр : ил., портр.


  Ред. текста и объяснения С. Бонди, А. Слонимского, Б. Томашевского; Общ. ред. А. Слонимского
1419507
  Пушкин А.С. Сочинения. В 3 томах / А.С. Пушкин ; Ред. текста и объяснения С. Бонди, А. Слонимского, Б. Томашевского; Общ. ред. А. Слонимского. – Москва ; Ленинград : ЦК ВЛКСМ. Изд. Детской литературы
Т. 3 : Драмы. Проза. – 1937. – 711 с., 6 л. ил., портр


  Ред. текста и объяснения С. Бонди, А. Слонимского, Б. Томашевского; Общ. ред. А. Слонимского
1419508
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах / А.С. Макаренко. – М
Т. 2. – 1957. – 527с.
1419509
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах / А.С. Макаренко. – Изд. 2-е. – М
Т. 3. – 1957. – 496с.
1419510
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах / А.С. Макаренко. – М
Т. 4. – 1957. – 552с.
1419511
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах. / А.С. Макаренко. – М
1. – 1957. – 784с.
1419512
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах. / А.С. Макаренко. – М
6. – 1958. – 447с.
1419513
  Макаренко А.С. Сочинения. В 7-ми томах. / А.С. Макаренко. – М
2. – 1960. – 528с.
1419514
  Грибоедов А.С. Сочинения. Воспоминания современников / А.С. Грибоедов. – Москва : Правда, 1989. – 478с.
1419515
  Озеров В. А. Сочинения. Дмитрий Донской. П. Поликсен. Иждивением содержателя театр. тип. А.Пороховского. – С.Пб.
ч. 2. – 1816. – 158с.
1419516
  Бакиханов А.К. Сочинения. Записки. Письма / А.-К. Бакиханов ; [редкол.: З.М. Буниятов и др. ; вступ. ст. и примеч. Э.М. Ахмедова] ; АН АзССР, Ин-т истории, Ин-т философии и права, Каф. философии Азинефтехима им. М. Азизбекова. – Баку : Элм, 1983. – 344 с. – (Классич. наследие Азербайджана)
1419517
  Мичурин В.И. Сочинения. Принципы и методы работы. / В.И. Мичурин. – М.-Л.
1. – 1939. – 656с.
1419518
  Прутков К. Сочинения... / К. Прутков. – Москва, 1955. – 420с.
1419519
  Островский Н.А. Сочинения: в 2-х т. / Н.А. Островский. – Москва
Т. 1. – 1954. – 399с.
1419520
  Островский Н.А. Сочинения: в 2-х т. / Н.А. Островский. – Москва
Т. 2. – 1955. – 456с.
1419521
  Тургенев Иван Сергеевич Сочинения: В 2-х т. / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1980. – 446с.
1419522
  Тургенев Иван Сергеевич Сочинения: В 2-х т. / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1980. – 448с.
1419523
  Крылов И.А. Сочинения: В 2-х т. / И.А. Крылов. – Москва
1. – 1984. – 431с.
1419524
  Крылов И.А. Сочинения: В 2-х т. / И.А. Крылов. – Москва
2. – 1984. – 735с.
1419525
  Карамзин Н.М. Сочинения: В 2-х т. / Н.М. Карамзин. – Л.
2. – 1984. – 455с.
1419526
  Помяловский Н.Г. Сочинения: В 2-х томах / Н.Г. Помяловский. – М-Л
Т. 1. – 1965. – 376 с.
1419527
  Цветаева М.И. Сочинения: в 2 т. / М.И. Цветаева. – Минск
1. – 1988. – 541с.
1419528
  Цветаева М.И. Сочинения: в 2 т. / М.И. Цветаева. – Минск
2. – 1988. – 479с.
1419529
  Тургенев Иван Сергеевич Сочинения: В 3 т. / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1988. – 846с.
1419530
  Тургенев Иван Сергеевич Сочинения: В 3 т. / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1988. – 461с.
1419531
  Тургенев Иван Сергеевич Сочинения: В 3 т. / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1988. – 685с.
1419532
  Прус Б. Сочинения: В 7-ми томах / Б. Прус. – Москва
5. – 1963. – 472с.
1419533
  Прус Б. Сочинения: В 7-ми томах / Б. Прус. – Москва
6. – 1963. – 503с.
1419534
  Прус Б. Сочинения: В 7-ми томах / Б. Прус. – Москва
7. – 1963. – 762с.
1419535
  Гринина-Земскова Сочинениям надо учить / Гринина-Земскова. – Волгоград, 1968. – 132 с.
1419536
  Гринина-Земскова Сочинениям надо учить / Гринина-Земскова. – Волгоград, 1970. – 126 с.
1419537
  Ашинов Х Сочинители песен : повести / Хазрет Ашинов. – Москва : Советский писатель, 1976. – 320 с.
1419538
  Ашинов Х. Сочинители песен : повести : пер. с адыгейск. / Хазрет Ашинов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 368 с.
1419539
  Константинов А. Сочинитель : [ романы ] / Андрей Константинов. – Санкт-Петербург ; Москва : Нева : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 639 с. – ISBN 5-7654-2619-0
1419540
  Присяжнюк М.А. Сочинитель / Михаил Присяжнюк. – Киев : Мистецтво, 2003. – 128с. – ISBN 966-577-196-5
1419541
  Цалик С. Сочинитель державы // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 42 (453), 23.10.2015. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  Подольский помещик граф Игнатий Мархоцкий первым в Восточной Европе отменил в своих владениях крепостничество. Потомки свободных крестьян помнят о госудврстве без рабства до сих пор.
1419542
  Кабанов А.А. Сочинитель. / А.А. Кабанов. – Москва, 1991. – 126с.
1419543
  Скепская Г.И. Сочинительные конструкции в современном французском языке : Автореф... Доктора филол.наук: 10.02.05 / Скепская Г.И.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1984. – 33л.
1419544
  Кутуева Э.Я. Сочинительные связи английского глагола : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кутуева Э.Я.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
1419545
  Кутуева Э.Я. Сочинительные связи английского глагола : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кутуева Э. Я.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 192л. – Бібліогр.:л.187-188
1419546
  Катченкова С.В. Сочинительные союзы und, aber, auch как средство выражения связи самостоятельных предложений в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Катченкова С.В. ; АН СССР, Ленингр. отд. Ин-та языкознания. – Ленинград, 1963. – 19 c.
1419547
  Баласанова Ампита Леонтьевна Сочинительные фразеологические единицы и контекст в современном английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Баласанова Ампита Леонтьевна; Моск. гос. пед.ин-т. – М., 1973. – 30л.
1419548
   Сочинский дендрарий. – Москва, 1960. – 80с.
1419549
   Сочинский краеведческий музей : Путеводитель. – Краснодар, 1964. – 36с.
1419550
   Сочиняли прямо от руки [Електронний ресурс] : русская береста. – Москва : Кордис & Медиа, 2007. – 1 DVD. – Продолжит. 56 мин. - Без возрастн. ограничений- Загл. с этикетки видеодиска. – (Народные промыслы России)


  Народные промыслы России. Секреты мастерства. Свидетельства патриархов. Династии. Лучшие изделия. История промысла. История берестяного промысла, первое упоминание о технике обработки бересты относятся к 18 ст. Исконно русское дерево береза всегда ...
1419551
  Воронова М. Сочиняя себя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 10 (98). – С. 26-49. – ISSN 1819-6268


  Георгий Нарбут.
1419552
  Кострица Н.Е. Сочитательское строительство на Украине в 1920 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кострица Н. Е. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1954. – 20 с.
1419553
   Сочі: тріумф чи банкрутство? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 6 (326). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  Блиск олімпійського вогню приховує безодню, в яку поринули і країна, і президент.
1419554
   Сочка Андрій Андрійович : (до 85-річчя від дня народження) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 194-196. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (52))
1419555
  Плавник А.Л. Сочувствие / А.Л. Плавник. – Баку, 1979. – 122с.
1419556
  Айтымбетов О. Сошлись дороги : повести и рассказы / Орозбек Айтымбетов ; [худож. Ю. Бажанов]. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 208 с. : ил. – (Молодые голоса)
1419557
  Марочко В. Сошніцький Станіслав // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 395-396. – ISBN 978-617-642-388-1


  Станіслав Адам Сосницький - польський громадський і політичний діяч, спортсмен, військовий, дипломат. Польський консул у Києві(1934-1936) та консул у Харкові (1933-1934).
1419558
  Веселовский С.Б. Сошное письмо : Исследование по истории кадастра и посош. обложения Московского государства : в 2 т. / С. Веселовский. – 1915-1916. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Т. 1. – 1915. – XVI, 442 с.


  Содержание тома: I. Вступительные замечания об окладных единицах и о хозяйстве Московского государства - 1-12: Общий обзор окладных единиц, 1-5. - Вопрос о так называемой "живущей чети", 5-14. - Условность понятия живущего и пустого, 14-23. - ...
1419559
  Веселовский С.Б. Сошное письмо : Исследование по истории кадастра и посош. обложения Московского государства : в 2 т. / С. Веселовский. – 1915-1916. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]
Т. 2. – 1916. – VII, 716 с.


  Содержание тома: IX. Отпуск писцов - 1-78: Описательные работы нефинансовых приказов, 1-3. - Распределение между приказами финансовых описаний, 3-5. - Большой Приход и чети в первые годы после Смуты, 5-12. - Послесмутные перемены в обложении и ...
1419560
  Мархлевский Ю. Соыинения / Ю. Мархлевский. – М-Л
4. – 1931. – 31=433с.
1419561
  Боряк Аврора Константиновна Соэкстракция железа, алюминия и марганца с аминокапронатами и аминобромкапронатами некоторых металлов при их извлечении из растворов оксикислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Боряк Аврора Константиновна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 22 с.
1419562
  Боряк А.К. Соэкстракция железа, алюминия и марганца с аминокапронатами и аминобромкапронатами некоторых металлов при их извлечении из растворов оксикислот : Дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / А.К. Боряк ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев : [Б. и.], 1977. – 184 л. – Библиогр.: л. 174-184
1419563
  Серебряная Ф.И. Союз "да и" в современном русском языке и его история : Автореф... канд. филолог.наук: / Серебряная Ф.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 20л.
1419564
  Магась В. Союз адвокатів та його діяльність в Україні у 1905 р. // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 80-81
1419565
  Романько О.В. Союз белорусской молодежи как "позитивный элемент Новой Европы". 1943-1945 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 100-110. – ISSN 0042-8779
1419566
  Дмитриевич Д.И. Союз Болгарии с Германией перед судом свободной России : (факты и документы) / Д.И. Дмитриевич. – Петроград : Государственная Типография, 1917. – XIV с., 105 с.
1419567
  Кузнецова Р.Д. Союз в русском языке / Р.Д. Кузнецова. – Калинин, 1974. – 26с.
1419568
  Патер І. Союз визволення України і Туреччина // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 443-456. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1419569
   Союз Визволення України: 1914-1918. Відень : [збірник]. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 197, [3] с. : іл. – ISBN 978-611-01-1973-3
1419570
  Мокрієв Ю.О. Союз відважних : лірична комедія / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Держлітвидав, 1935. – 79 с.
1419571
  Мокрієв Ю.О. Союз відважних : лірична комедія / Ю.О. Мокрієв. – 2-е вид. – Київ, 1936. – 83 с.
1419572
  Коликов Н.П. Союз во имя мира и социализма / Н.П. Коликов. – Москва, 1975. – 64с.
1419573
  Борох Л.Н. Союз возрождения Китая / Л.Н. Борох; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1971. – 204 с. – Библиогр.: с. 196-202
1419574
  Громова Т. Союз вольных. Из истории университетов // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2012. – № 5 (944). – С. 20-24. – ISSN 0320-331Х


  Средневековая культура современному человеку чаще всего представляется окрашенной в мрачные тона духовного застоя и засилья церковной схоластики. А меж тем это было время, когда Европа накопила достаточно учёности, чтобы зачать новое - университетское ...
1419575
  Громова Т. Союз вольных: из истории университетов // Исторический журнал : научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва, 2013. – № 6 (102). – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х


  Важнейшим отличием университетов от других средневековых учебных заведений была их независимость от различных властей, буть то церковные или светские. Первым европейским университетом традиционно считается Болонский, возникший на основе юридической ...
1419576
   Союз врача и инженера. – М, 1968. – 62с.
1419577
  Быковский Егор Союз вредителей : DIGITAL // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 98-100 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1419578
  Войтович Леонтій Союз галицьких Романовичів з Австрією та Чехією у XIII ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 47-56. – ISSN 0203-9494
1419579
  Грабовський С. Союз двох диктаторів у дії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27-28 вересня (№ 176/177). – С. 10-11


  Як Сталін і Гітлер ділили Європу, скріпивши дружбу кров"ю.
1419580
  Дальський В. Союз для Середземномор"я у контексті міжнародної політики ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 38-42. – (Європейські дослідження)
1419581
   Союз журналистов СССР перед II съездом. – М, 1966. – 63 с.
1419582
   Союз журналистов СССР Съезд 5. – М, 1982. – 496с.
1419583
  Кукаркина О.В. Союз за французскую демократию: от конфедерации к новой партии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 57-73. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
1419584
  Вайсбург А.А. Союз завода, школы и училища / А.А. Вайсбург. – Москва, 1986. – 76с.
1419585
  Ковальський В. Союз заради Справедливості, або "Юридичний Рамштайн" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 березня (№ 9/10)
1419586
  Базин М.Я. Союз земледелия и промышленности : о некоторых формах соединения сельскохозяйственного производства с промышленным в условиях Молдавии / М.Я. Базин. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1969. – 204 с.
1419587
   Союз знань і грошей: Нацбанк і Львівська політехніка працюватимуть разом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Національний банк України та Львівська політехніка підписали Меморандум про співпрацю.Співпраця передбачає: проведення низки спільних семінарів, тренінгів, конференцій тощо, впровадження заходів із підвищення конкурентоспроможності випускників ...
1419588
  Семченко А.Я. Союз интеграла и мастерка / А.Я. Семченко. – Москва, 1976. – 64с.
1419589
   Союз искусств. – Х, 1918. – 19с.
1419590
   Союз искусства и труда. – М, 1984. – 157с.
1419591
  Скиба Ю.Г. Союз как служебное слово в русском и славянских языках. / Ю.Г. Скиба. – Черновцы, 1968. – 44с.
1419592
  Трачевский А. Союз князей и немецкая политика Екатерины II, Фридриха II, Иосифа II. 1780-1790 гг. / [Соч.] Проф. Александра Трачевского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича,, 1877. – IV, 528 с.
1419593
  Климов А.И. Союз колонизаторов и расистов / А.И. Климов, Ю.М. Томилин. – Москва, 1967. – 32с.
1419594
  Михайлов М.И. Союз коммунистов - первая международная организация пролетариата / М.И. Михайлов. – М., 1960. – 372с.
1419595
   Союз коммунистов 1836-1849 : Сборник документов. – Москва : Мысль, 1977. – 368 с., 1 л. факс.
1419596
   Союз композиторов Азербайджана. – Баку, 1965. – 124 с.
1419597
   Союз композиторов Украины. – Киев, 1978. – 264с.
1419598
   Союз композиторов Украины : справочник. – 2-е доп. – Киев : Музична Україна, 1984. – 318 с.
1419599
  Суглобов Г.А. Союз креста и меча. Церковь и война. / Г.А. Суглобов. – Москва, 1969. – 146с.
1419600
  Моисеев В.А. Союз крылатых / В.А. Моисеев. – К, 1989. – 237с.
1419601
  Шавалюк Л. Союз лебедя, щуки й рака // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 34 (302). – С. 16-19. – ISSN 1996-1561


  Через три роки після початку функціонування Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану демонструє всю свою штучність і псевдоефективність.
1419602
  Протопопова А.Н. Союз любви и разума. / А.Н. Протопопова. – Москва, 1973. – 75с.
1419603
  Лисицын Ю.П. Союз медицины и искусства / Ю.П. Лисицын, Е.П. Жиляева. – Москва, 1985. – 191с.
1419604
   Союз меча и доллара : Сборник материалов о военно-промышленном комплексе США. – Москва : Воениздат, 1973. – 271с.
1419605
   Союз мировой социалистической системы и национально-освободительного движжения. – Прага, 1975. – 268с.
1419606
  Ростов Є.Ф. Союз миру і творення : РЕВ : 30 років ефективного співробітництва / Є.Ф. Ростов. – К, 1979. – 136с.
1419607
  Сулемов В.А. Союз молодых борцов / В.А. Сулемов. – Москва, 1971. – 303с.
1419608
  Сулемов В.А. Союз молодых борцов : Теория, ист. опыт и соврем. пробл. комс. стр-ва / В. Сулемов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 399 с.
1419609
  Тяжельников Е.М. Союз молодых ленинцев / Е.М. Тяжельников. – 2-е изд. – М, 1980. – 367с.
1419610
  Кононов Г.Г. Союз монополий и государства против трудящихся / Г.Г. Кононов. – Киев : Политиздат Украины, 1979. – 127, [1] с.
1419611
  Фомин Союз науки и производства / Фомин, Е.Д. Курочка. – Л, 1982. – 160с.
1419612
  Пузанев С В. Союз науки и производства / С В. Пузанев, . – Москва, 1986. – 175с.
1419613
  Столярова О.Е. Союз науки и философии на пороге новейшего времени: три философских проекта // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2012. – № 9. – С. 79-93. – ISSN 0235-1188
1419614
  Романенко С.І. Союз науки і праці / С.І. Романенко. – Київ, 1981. – 64с.
1419615
   Союз наш нерушимый. – К, 1984. – 326с.
1419616
   Союз непорушний. – К, 1973. – 122с.
1419617
   Союз непорушний. – К, 1975. – 16с.
1419618
  Доценко А.І. Союз непорушний / А.І. Доценко. – К, 1979. – 136с.
1419619
  Цирфа Юлія Союз нерушимий? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 50-52


  "Схоже, що більшість усе-таки проголосувала "ні". Нарешті з безлічі причин народ висловився", - відзначив міністр юстиції Ірландії Дермот Ахерн, визнаючи, що на референдумі, який відбувся 12 червня в цій країні, більшість виборців проголосували проти ...
1419620
  Цирфа Юлія Союз нерушимий? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 50-52


  "Схоже, що більшість усе-таки проголосувала "ні". Нарешті з безлічі причин народ висловився", - відзначив міністр юстиції Ірландії Дермот Ахерн, визнаючи, що на референдумі, який відбувся 12 червня в цій країні, більшість виборців проголосували проти ...
1419621
  Цирфа Юлія Союз нерушимий? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 50-52


  "Схоже, що більшість усе-таки проголосувала "ні". Нарешті з безлічі причин народ висловився", - відзначив міністр юстиції Ірландії Дермот Ахерн, визнаючи, що на референдумі, який відбувся 12 червня в цій країні, більшість виборців проголосували проти ...
1419622
  Акопов Э.Л. Союз нерушимый / Акопов Э.Л. – Краснодар : Краснодарское книжное издание, 1962. – 25 с.
1419623
  Вовчок О.Н. Союз нерушимый / О.Н. Вовчок. – Одесса, 1973. – 56с.
1419624
   Союз нерушимый. – М, 1982. – 558с.
1419625
   Союз нерушимый. – М, 1982. – 429с.
1419626
   Союз нерушимый. – Москва, 1982. – 560с.
1419627
   Союз нерушимый. – Москва, 1982. – 306с.
1419628
   Союз нерушимый республик свободных. – Алма-Ата, 1972. – 51с.
1419629
   Союз нерушимый республик свободных. – М, 1972. – 161с.
1419630
  Малолетова Нина Петровна Союз нерушимый республик свободных : К 60-летию образования СССР: Рекоменд. библиогр. указ. / Малолетова Нина Петровна, Филонова Людмила Георгиевна. – Москва : Книга, 1981. – 112с.
1419631
   Союз нерушимый республик свободных. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 159 с.
1419632
  Барыбина Ф Г. Союз нерушимый: соционика и успешность. Гармония, баланс, навыки // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 4 (124). – С. 13-17


  Рассмотрены пути обретения гармонии и успешности с опорой на методы соционики.
1419633
  Толстой О.М. Союз п"яти / О.М. Толстой. – К., 1959. – 52с.
1419634
  Хелемендик В.С. Союз пера, микрофона и телекамеры / В.С. Хелемендик. – М, 1977. – 318с.
1419635
  Литвин М. Союз Петлюри - Пілсудського: відзначення 100-річчя в Україні та Польщі / М. Литвин, Л. Хахула // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 234-235. – ISSN 0130-5247


  Поява після війн та революцій 1914-1917 рр. на геополітичній карті Європи й Азії більшовицької Росії спричинила значне занепокоєння серед лідерів великих і малих, особливо молодих національних держав. Загроза російсько-більшовицької експансії змусила ...
1419636
  Луковцева Т.А. Союз писателей СССР в идеологической жизни советского общества (вторая половина 50-х - первая половина 60-х гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Луковцева Т.А.; МГУ... – Москва, 1979. – 16л.
1419637
  Верстюк В. Союз Пілсудського – Петлюри в історії боротьби за українську державність // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (551), березень - квітень. – C. 4-21. – ISSN 0130-5247
1419638
  Путилов Сергей Союз полумесяца и креста : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 58-65 : Фото
1419639
  Нерман Т. Союз пятерых. Роман. / Т. Нерман. – Москва-Л., 1927. – 155с.
1419640
  Толстой А.Н. Союз пяти / А.Н. Толстой. – Л., 1925. – 199с.
1419641
  Сторожев В.И. Союз рабочего класса и беднейшего крестьянства в социалистической революции. / В.И. Сторожев. – Москва, 1954. – 215с.
1419642
  Матвеенко Л.М. Союз рабочего класса и крестьянсва - могучая общественная сила построения социализма в СССР : Дис... канд.философ.наук: / Матвеенко Л.М.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1955. – 220л. – Бібліогр.:л.1-ХУ1
1419643
  Глезерман Г.Е. Союз рабочего класса и крестьянства - могучая оснвоа построения коммунизма / Г.Е. Глезерман. – Москва, 1954. – 40с.
1419644
   Союз рабочего класса и крестьянства - решающая сила в борьбе за победу коммунизма : Рекомендательный указатель литературы. – Ленинград, 1956. – 52 с.
1419645
   Союз рабочего класса и крестьянства - решающая сила в становлении и развитии социаалистического сельского хозяйства. – Рязань, 1980. – 149с.
1419646
  Ким М.П. Союз рабочего класса и крестьянства / М.П. Ким. – Москва, 1955. – 40с.
1419647
  Богомолов Т.И. Союз рабочего класса и крестьянства в борьбе за социализм и коммунизм в СССР : учеб. пособие (по спец. курсу и спецсеминару) / Т.И. Богомолов; М-во просвещения РСФСР, Омск. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Омск, 1971. – 206 с. – Библиогр. в конце тем
1419648
  Головка Я.А. Союз рабочего класса и крестьянства в действии / Я.А. Головка, С.Е. Нечаев. – Кишинев, 1980. – 139с.
1419649
  Головко Я.А. Союз рабочего класса и крестьянства в действии / Я.А. Головко, С.Е. Нечаев. – Кишинев, 1980. – 135с.
1419650
  Савченко В.И. Союз рабочего класса и крестьянства в период борьбы за построение социализма в Латвийской ССР (1940-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Савченко В. И.; Ин-т ист. материальн. культ. АН Лат.ССР. – Рига, 1956. – 19л.
1419651
  Лукач Б.И. Союз рабочего класса и крестьянства в социалистической Венгрии (1957-1970) / Б.И. Лукач. – К., 1974. – 175с.
1419652
  Дробижев В.З. Союз рабочего класса и крестьянства в СССР / В.З. Дробижев, А.Г. Кушнир. – Москва, 1981. – 64с.
1419653
  Аксенов Ю.П. Союз рабочего класса и крестьянства в СССР (1917-1975) / Ю.П. Аксенов. – Москва : Просвещение, 1977. – 127с.
1419654
  Джиджийшвили М.Г. Союз рабочего класса и крестьянства Грузии в борьбе за установление и упрочение Советской власти. / М.Г. Джиджийшвили. – Тбилиси, 1977. – 110с.
1419655
  Ермак В.В. Союз рабочего класса и крестьянства решающая сила приобщения крестьян к социализму : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ермак В.В. ; Респ. трехгодичная партийная школа при ЦК КП Украины , Каф. диалект. и истор. материализма. – Киев, 1955. – 14 с.
1419656
  Гущин Н.Я. Союз рабочего класса и крестьянства Сибири в период построения социализма (1917-1937 гг.) / Н.Я. Гущин. – Новосибирск, 1978. – 430с.
1419657
   Союз рабочего класса и трудового дайханства Туркменистана в период Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны. – Ашхабад, 1957. – 488с.
1419658
  Кашкаев Б.О. Союз рабочего класса и трудового крестьянства и его роль в борьбе КП за победу социализма в СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Кашкаев Б.О.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1954. – 16л.
1419659
  Ким Г.Ф. Союз рабочего класса с крестьянством / Г.Ф. Ким, Ф.И. Шабшина. – Москва : Наука, 1977. – 307 с.
1419660
  Черноволенко В.Ф. Союз рабочего класса с крестьянством как важнейшее условие возникновения народной демократии в странах Центральной и Юго-Восточной Европы : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Черноволенко В.Ф. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. диалект. и историч. материализма. – Киев, 1956. – 16 с.
1419661
  Шушкин Н.Н. Союз рабочих в Великой Отечественной войне. / Н.Н. Шушкин. – Л, 1977. – 182с.
1419662
  Живков Т. Союз рабочих и крестьян - незыблемая основа народной власти / Т. Живков. – М., 1960. – 150с.
1419663
  Бахтин М.И. Союз рабочих и крестьян в годы восстановления народного хозяйства (1921-1925) / Бахтин М.И. – Москва : Соцэкгиз, 1961. – 292 с. : ил.
1419664
  Молодцыгин М.А. Союз рабочих и крестьян в гражданской войне / М.А. Молодцыгин. – М., 1987. – 61с.
1419665
  Андрианов В.И. Союз рабочих и крестьян в первые годы Советской власти (1917-1922) / В.И. Андрианов, Б.Д. Альтшуллер, П.М. Волков ; под ред. О.А. Шекун. – Ярославль : Ярославское книжное издательство, 1958. – 175 с. : ил.
1419666
   Союз рабочих, крестьян и интеллигенции автономных республик РСФСР в условиях социализма. – Чебоксары, 1987. – 120с.
1419667
   Союз равных : справочник. – Москва : Политиздат, 1972. – 293 с.
1419668
  Куличенко М.И. Союз равных / М.И. Куличенко. – Москва, 1982. – 64с.
1419669
  Тарасов К.С. Союз ради грабежа. / К.С. Тарасов. – Москва, 1965. – 32с.
1419670
  Орлов А.С. Союз ради общей победы / А.С. Орлов. – Москва, 1990. – 64с.
1419671
  Титаренко В. та ін. Союз робітничого класу і селянства - вирішальна сила в боротьбі за комунізм : Бібліографічний покажчик / В. та ін. Титаренко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1956. – 72с.
1419672
  Ширяєв Ю.І. Союз робітничого класу і селянства - класова основа дружби народів СРСР, / Ю.І. Ширяєв. – К., 1959. – 60с.
1419673
  Фіногєєв С.Г. Союз робітничого класу і селянства - основа успішного будівництва комунізму / С.Г. Фіногєєв. – К, 1954. – 64с.
1419674
  Бабій Б.М. Союз РСР і роль України в його утворенні / Б.М. Бабій ; АН УРСР, Ін-т держави і права. – Київ : Наукова думка, 1972. – 254 с., [8] л. іл.
1419675
   Союз русских художников. – 19с.
1419676
  Лапшин В.П. Союз русских художников / В.П. Лапшин. – Л., 1974. – 422с.
1419677
  Кузнецов Г.Р. Союз русского народа и "погромная тревога" 1906-1907 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-75. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1419678
  Черновский А. Союз русского народа по материалам чрезвычайной следственной комиссии временного правительства 1917 г. / А. Черновский. – М-Л., 1929. – 444с.
1419679
  Дойль А.К. Союз рыжих / А.К. Дойль; А.К. Дойл. – Барнаул, 1980. – 31 с.
1419680
   Союз с будущим. – Дрезден, 1969. – 60с.
1419681
  Андреева Е.К. Союз с природой / Андреева Е.К. – Москва : Знание, 1985. – 80 с. – Библиогр.: с. 78-79. – (Народный университет педагогического факультета ; № 11)
1419682
  Дузь І. Союз сердець / І. Дузь. – Одеса, 1982. – 95с.
1419683
   Союз серпа и молота. – Киев, 1977. – 184 с.
1419684
  Бак А. Союз серпа и молота : из записок корреспондента : пер. со словац. / А. Бак. – Москва : Прогресс, 1979. – 190с.
1419685
  Иванченко А.В. Союз серпа и молота / А.В. Иванченко. – М, 1987. – 157с.
1419686
  Поночовний М.І. Союз серпа і молота / М.І. Поночовний. – Київ, 1976. – 48с.
1419687
  Мухаматулин Т.А. Союз советских писателей в первые месяцы гражданской войны в Испании // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 57-60. – ISSN 0869-5687
1419688
   Союз Советских Социалистических Республик - социалистическое государство рабочих и крестьян. – М, 1958. – 48с.
1419689
   Союз Советских Социалистических Республик - социалистическое государство рабочих и крестьян. – М, 1958. – 48с.
1419690
   Союз Советских Социалистических Республик : Физическая карта масштаб 1:8000000. – Москва, 1975. – 10с.
1419691
   Союз Советских Социалистических Республик 1917-1967 : Энциклопедический справочник. – Москва, 1967. – 647с.
1419692
   Союз созидателей. – Л, 1982. – 368с.
1419693
  Кузнецов И.Н. Союз ССР-единое союзное государство / И.Н. Кузнецов. – М., 1982. – 64с.
1419694
   Союз ССР - содружество равноправных ресрублик. – М, 1972. – 296с.
1419695
  Тинченко Я. Союз тризуба та зірки Давида // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2013. – № 49 (317). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Будівничі Ізраїлю, що походили з Української Народної Республіки.
1419696
  Неверов В.В. Союз труда и красоты: О труд., нравст. и эстет.воспит. в сел. шк. / В.В. Неверов. – Москва, 1979. – 152 с.
1419697
  Кручинская Р. Союз труда и крастоты / Р. Кручинская. – Тула, 1966. – 76с.
1419698
  Гончар Б.М. Союз трьох імператорів // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 490. – ISBN 966-316-045-4
1419699
  Сюндюков І. Союз трьох: Британський Лев, Український Тризуб і Польський Білий Орел // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 4-5 лютого (№ 7/8)


  Ці держави домовляються про тісну взаємодію перед лицем реальної загрози на основі спільних принципів.
1419700
   Союз українок Австралії ім. княгині Ольги = Ukrainian women`s association in Australia. – Мельборн; Сідней : Союз українок Австралії ім. княгині Ольги, 2001. – VIII,373с. – ISBN 0957977700
1419701
  Сидорчук Т.М. Союз українських журналістів і письменників. Віденський період 1919-1923 рр. // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П.С. Сохань,О.О. Маврін, В.А. Брехуненко [та ін.]. – Київ, 2001. – Т. 8/9. – С. 134-151. – (Нова серія ; вип. 5/6)
1419702
   Союз українських студентських організацій в Німеччині та Вільному місті Данцигу у середині 1920-х років : зб. документів / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; упоряд. Дмитро Бурім ; [редкол.: В.А. Брехуненко та ін.]. – Київ : Український письменник, 2014. – 325, [3] с. : табл. – Покажч. імен.: с. 317-323. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-579-414-1
1419703
  Романова К.В. Союз українського сокільства за кордоном: джерелознавчий аспект (1930-ті роки) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 87-96. – ISSN 0320-9466
1419704
  Лазарович П.І. Союз українців самостійників і українська визвольна справа : Реферат П.І.Лазаровича,виголошений на Спільному Зїзді Українського Інст.св.Івана та складових ... / П.І. Лазарович; "Український голос",Інст.ім.П.Могили в Саскатуні і СУС. – Винипег : Союз Українців Самостійників, 1951. – Стаття вміщ.в ювіл.числі "Укр.голосу" з нагод.40-тя часопису
1419705
   Союз українців у Великій Британії // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 28-29. – ISSN 0869-3595
1419706
  Готт В.С. Союз философии и естествознания / В.С. Готт. – М, 1973. – 63с.
1419707
  Костюк Н.Т. Союз философии и естествознания в формировании коммунистического мировоззрения в вузе / Н.Т. Костюк, Л.И. Сидоренко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
1419708
   Союз философии и естествознания на соввременном этапе. – М, 1987. – 60с.
1419709
  Лунев Г.К. Союз философского идеализма и христианской религии / Г.К. Лунев. – Воронеж, 1975. – 184с.
1419710
  Яковлев Б.Г. Союз формул и метафор / Б.Г. Яковлев. – М., 1975. – 157с.
1419711
  Беца С. Союз хреста і долара / С. Беца. – Ужгород : Облвидав, 1959. – 64 с.
1419712
  Сливка Ю.Ю. Союз хреста і капіталу / Ю.Ю. Сливка. – Львів, 1970. – 176с.
1419713
  Онищенко О.С. Союз хреста і свастики / О.С. Онищенко. – Київ, 1962. – 48с.
1419714
   Союз художников СССР 1957-62. – М, 1963. – 180с.
1419715
   Союз художников СССР показывает собрание картин ХУ111-Х1Х веков из Зарайского музея. – М, 1982. – 127с.
1419716
  Тайди Т.Ю. Союз черных клобуков (тюркское объединение на Руси в 11-13 вв.) / Т.Ю. Тайди; Центр. музей Вооруженных Сил Украины. – Киев, 2005. – 223с. – ISBN 966-8721-31-4
1419717
  Пепеляев В.И. Союз чувства и мысли. / В.И. Пепеляев. – Минск, 1972. – 118с.
1419718
  Якубсон Я.Г. Союз этики и аедагогики в воспитании личности / Я.Г. Якубсон. – М, 1976. – 64с.
1419719
  Євдокімов В. Союз юристів України // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С. 22-23. – ISSN 1726-3077


  Діяльність Союзу Юристів України
1419720
  Лопатов В.В. Союз, испытанный временем / В.В. Лопатов. – К, 1981. – 167с.
1419721
   Союз, рождающий чудеса. – М, 1978. – 47с.
1419722
  Райхель Ю. Союзна напруга // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 9 вересня (№ 166). – С. 8


  Кремль уже ставить під сумнів незалежність Казахстану - партнера по ЄЕС.
1419723
  Горовський Ф.Я. Союзна республіка - єдиний багатонаціональний колектив / Ф.Я. Горовський. – К, 1978. – 47с.
1419724
  Козев Н.А. Союзная и местная информация в газете / Н.А. Козев. – М., 1955. – 44с.
1419725
  Уорд Д. Союзная интервенция в Сибири / Д. Уорд. – М, 1923. – 172с.
1419726
  Ошеров С.Я. Союзная республика в соцталистической федерации / С.Я. Ошеров. – М, 1948. – 216с.
1419727
  Скоморовський В. Союзний договір радянських республік та його роль в історії розпаду СРСР // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 19-22
1419728
  Висков С.И. Союзники и "германский вопрос", 1945-1949 гг. / С.И. Висков, В.Д. Кульбакин. – Москва, 1990. – 298с.
1419729
  Бершеда Є. Союзники України та її відносини з Росією, або Про переваги для міжнародної безпеки членства нашої країни в євроатлантичних структурах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – C. 6-7
1419730
  Коваленков А.А. Союзница / А.А. Коваленков. – М, 1960. – 52с.
1419731
  Потєхін О. Союзницька співпраця в Європі напередодні Першої світової війни // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – C. 98-116. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
1419732
  Клименко О. Союзницькі емісії воєнного командування західних держав і СРСР у Німеччині після закінчення Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 1 (85) січень-лютий. – С. 41-50
1419733
  Шевцова Л.Ф. Союзнические партии в политической системе стран социализма / Л.Ф. Шевцова. – М, 1978. – 191с.
1419734
  Буянов В. Союзное государство : быть или не быть? (К 10-летию Союза) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 63-71
1419735
  Лукьянов А.И. Союзное и республиканское законодательство о Советах / А.И. Лукьянов ; [ред. В.С. Журавлева]. – Москва : Знание, 1975. – 63, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Государство и право" ; 5)
1419736
  Каратаева Э.И. Союзное подчинение в литературном языке сторой половины XVII столения : Автореф... докт. филол.наук: / Каратаева Э. И.; Ин-т языковед, АН СССР. – Ленинград, 1951. – 36 с.
1419737
  Коротаева Э.И. Союзное подчинениев русском литературном языке XVII века / Э.И. Коротаева. – М.-Л, 1964. – 251с.
1419738
  Федоров К.Г. Союзные органы власти (1922-1962) / К.Г. Федоров. – М., 1963. – 192с.
1419739
  Солодовник И.П. Союзные пояснительные конструкции в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Солодовник И.П.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 30л.
1419740
  Федоров К.Г. Союзные представительные органы Советского государства (1922-1959 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Федоров К.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет. – М., 1966. – 28л.
1419741
  Ростовцев М.И. Союзные республики Прибалтики / М.И. Ростовцев, В.Р. Пурин. – М, 1962. – 219с.
1419742
  Лаговская Е.И. Союзные республики Средней Азии / Е.И. Лаговская. – Москва, 1959. – 191с.
1419743
   Союзные республики. Основные экономические и социальные показатели. – Москва, 1991. – 192 с.
1419744
  Прияткина А.Ф. Союзные связи в простом предложении / А.Ф. Прияткина. – Владивосток, 1978. – 60с.
1419745
  Баскакова А.П. Союзные слова в британском варианте современного английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Баскакова А.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 22л.
1419746
  Абесадзе Н.Г. Союзные слова и союзы в гипотаксисе санского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Абесадзе Н.Г. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 19 с.
1419747
  Скосырева Н.И. Союзные сложно-подчиненные предложения в произведениях И.А.Крылова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скосырева Н.И. ; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1953. – 26 с.
1419748
  Леденев Ю.И. Союзные сложносочиненные предложения в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Леденев Ю. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1957. – 20л.
1419749
  Скорлуповская Е.В. Союзные функции некоторых лексических элементов в русском сложном предложении. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скорлуповская Е.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 15л.
1419750
  Шокотько Л.Е. Союзные функции усилительных частиц в языке древнерусской литературы // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 151-157
1419751
  Ощепкова В.В. Союзные эквиваленты в системе временных союзов английского языка : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Ощепкова В.В.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1976. – 23л.
1419752
  Кирин В.А. Союзный и республиканский уголовный закон / В.А. Кирин. – Москва, 1970. – 175с.
1419753
   Союзный совет колхозов. – М, 1979. – 208 с.
1419754
  Котов В.Н. Союзом незламним республіки вільні навік об"єднала великая Русь / В.Н. Котов. – Київ : Знання, 1978. – 32 с. – (Бібліотечка на допомогоу лектору "Наша велика Вітчизна - СРСР")
1419755
  Шапко В.М. Союзу полвека / В.М. Шапко. – Москва, 1971. – 120с.
1419756
  Миронець Н.І. Союзу Радянських Соціалистичних Республік -- 50 років / Н.І. Миронець. – Київ, 1972. – 54с.
1419757
  Бармичев В.Д. Союзу республик - шестьдесят / В.Д. Бармичев. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 192 с.
1419758
  Завьялов В.Н. Союзы "ли... ли..." и "ob... ob..." в русско-немецкой лексикографической практике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 135-140. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1419759
  Дзидзигури Ш.В. Союзы в грузинском языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Дзидзигури Ш.В.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1962. – 83л.
1419760
  Карелсон Р. Союзы в прибалтийско-финских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Карелсон Р.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1959. – 32л.
1419761
  Кобахидзе А.М. Союзы в русском и грузинском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кобахидзе А.М.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1955. – 22л.
1419762
  Горелов В.И. Союзы в сложном предложении современного китайского литературного языка / В.И. Горелов. – М, 1963. – 212с.
1419763
  Мухтаров Д. Союзы в современном узбекском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Мухтаров Д.; Узбекский гос. ун-т. – Самарканд, 1953. – 15 с.
1419764
  Шарабханян П.Е. Союзы древнеармянского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шарабханян П.Е. ; Ан Арм. ССР. Ин-т физики. – Ереван, 1961. – 27 с.
1419765
  Куликов Алексей Георгиевич Союзы предпринимателей в системе государственно-монополистического капитализма ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: / Куликов Алексей Георгиевич; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1962. – 15л.
1419766
   Союзы с зарубежными партнерами = Allying with foreign partners : 1+1=3. – Москва : Дело, 1996. – 168с. – (Искуссство управлекния приватизированным предприятием). – ISBN 5-7749-0024-Х
1419767
  Каранская М.У. Союзы що, щоб и грамматические конструкции с ними в современном украинском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Каранская М.У.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1956. – 19л.
1419768
  Лещенко А.К. Соя - цінна кормова і технічна культура / А.К. Лещенко. – К., 1960. – 16с.
1419769
  Бордаков П. Соя : Glycine hispida maxim / П. Бордаков. – Харьков : Радянський селянин, 1930. – 206 с. – Бібліогр.: с. 200-205
1419770
  Король Я.Э. Соя / Я.Э. Король, 1931. – 159с.
1419771
   Соя на Амуре, 1930. – 80с.
1419772
  Спутнік І. Соя та її значення в народному господарстві / І. Спутнік. – Х., 1930. – 62с.
1419773
  Енкен В.Б. Соя. / В.Б. Енкен. – М.-Л., 1952. – 180с.
1419774
  Енкен В.Б. Соя. / В.Б. Енкен. – М., 1959. – 623с.
1419775
  Ким Чжинен Соя: здоровая пища, которая спасет мир / Ким Чжинен, Сим Бену // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2016. – T. 12, № 4 : Корейское кино сегодня: динамизм и мечты. – С. 62-65. – ISSN 1738-8252
1419776
  Большакова В.Г. Спpавочник по химии для студентов-иностpанцев / В.Г. Большакова, А.И. Капустян; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Подготовительный факультет для иностр.. Кафедра естественных наук. – Киев : КГУ им. Т.Г.Шевченко, 1964. – 127с.
1419777
   Спа-готель "РЕСПЕКТ". Європейський сервіс за українськими цінами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 12-13 : фото
1419778
   СПА в OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort. Пробудження почуттів : Греція. Готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 32-33 : Фото
1419779
  Сидоренко Віктор Спа для мавпочки, або Раювання в Пекельній долині // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 30-33 : фото
1419780
  Шипелюк О.В. Спа та велнес туризм -примха моди чи перспективний напрямок в туристичному бізнесі? // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 188-190
1419781
  Будько Євген Спа, Спорт і - Спасибі, "Aldemar"! : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-38 : Фото
1419782
  Самойлов Юрій Спад як час для оновлення // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 48-49 : фото. – ISSN 1998-8044
1419783
   Спадкова патологія людини і геномна нестабільність / Л.Р. Педан, Н.Й. Гончарова, Г.О. Качко, Е.М. Омельченко, О.І. Тимченко, // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 4-9 : фото, рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1419784
  Гончарова А.В. Спадкова трансмісія та спадкове представлення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарова Аліна В"ячеславівна ; НАН України ; Київський ун-т права. – Київ, 2011. – 197 л. – Додатки: л. 173-176. – Бібліогр.: л. 177-197
1419785
  Гончарова А.В. Спадкова трансмісія та спадкове представлення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гончарова Аліна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1419786
  Шевченко А Спадкове покликання / Спілківалася А. Лазарева // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 3 (271). – С.58-59. – ISSN 1996-1561


  Анна Шевченко про відповідальність письменників за імідж країни та західні стереотипи в ставленні до українців. Творчість Анни Шевченко, британської письменниці українського походження
1419787
   Спадкове право : Нотаріат. Адвокатура. Суд: Науково-практичний посібник. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ, 2007. – 1216с. – (Сер. "Ваш радник"). – ISBN 966-8721-12-8; 966-373-114-1
1419788
  Заіка Ю.О. Спадкове право : навчальний посібник / Ю.О.Заіка., Є. О. Рябоконь ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 352с. – деякі примірники містять напис на обкладинці : 175 років - Київський нац. університет імені Тараса Шевченка. – ISBN 978-966-667-356-8
1419789
  Шишка Р.Б. Спадкове право в Україні : навч. посібник для ВНЗ / Шишка Р.Б., Сопілко І.М., Козирєва В.П. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2018. – 215, [1] с. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-2609-72-1
1419790
  Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток : монографія / Ю.О. Заіка. – 2-ге вид. – Київ : КНТ, 2007. – 288с. – ISBN 978-966-373-299-2
1419791
  Нелін О.І. Спадкове право за "Зводом місцевих законів західних губерній"1837р. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.39-44. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
1419792
  Мищак І. Спадкове право за "Правами, за якими судиться малоросійський народ" (1743 р.) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 9-14.
1419793
  Блажівська О. Спадкове право за Галицьким цивільним кодексом 1797 року: історико-правовий аналіз // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 92-99. – ISSN 2311-6676
1419794
  Шахрайчук І.А. Спадкове право України : Рестроспективний аналіз. Навч. посібник / І.А. Шахрайчук. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2000. – 224с.
1419795
  Заіка Ю.О. Спадкове право України : Навч. посібник / Ю.О. Заіка. – Київ : Істина, 2006. – 216с. – (Цивілістика). – ISBN 966-7613-77-1
1419796
  Буркацький Л.К. Спадкове право України : теорія, коментарі, практика, зразки заяв : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л.К. Буркацький ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. П. Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Ін Юре, 2008. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 335-340 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-404-8
1419797
  Панченко М.І. Спадкове право України / М.І. Панченко. – Київ : Знання, 2010. – 51с. – (Бібліотечка товариства "Знання", ISSN 978-966-346-830-3 ; №1_2010 : Серія "Юридична"). – ISBN 978-966-346-831-0
1419798
  Кухарєв О.Є. Спадкове право України : навчально-практичний посібник / Кухарєв О.Є. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 222 с. – Бібліогр.: c. 220-221. – ISBN 978-617-566-029-4; 978-611-01-0155-4
1419799
  Нелін О.І. Спадкове право України : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.І. Нелін ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Київський університет, 2013. – 247, [1] с. – Бібліогр.: с. 235-244 та в підрядк. прим. – ISBN 078-966-439-663-6
1419800
  Кухарєв О.Є. Спадкове право України : підручник / О.Є. Кухарєв. – Київ : Алерта : Правова Єдність, 2020. – 360, [2] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 358-360. – Бібліогр.: с. 356-357, в кінці глав та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-620-3
1419801
  Нелін О. Спадкове право УРСР за Цивільним кодексом 1922 р. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-36.
1419802
  Фурса С.Я. Спадкове право. Теорія та практика : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. – Київ : Атіка, 2002. – 496с. – ISBN 966-8074-11-4
1419803
   Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд : науково-практичний посібник / Фурса С.Я. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.Я. Фурси. – Вид. 3-тє. – Київ : Фурса С.Я. ; КНТ, 2008. – 1216с. – (Ваш радник). – ISBN 978-966-8721-57-1; 978-966-8721-81-5
1419804
  Рябоконь Євген Олександрович Спадкове правовідношення в цивільному праві : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Рябоконь Євген Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 229 л. – Бібліогр.: л. 208-229
1419805
  Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві / Є.О. Рябоконь; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Віпол, 2002. – 268с. – ISBN 966-7865-37-1
1419806
  Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві : Автореф...канд. юрид.наук:12.00.03 / Рябоконь Є. О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.:с.18
1419807
  Старцев О.В. Спадковий договір // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ, 2005. – № 6 : Договір довічного утримання (догляду). Спадковий договір, Офіційні форми договорів. – С. 59-69
1419808
  Фурса С.Я. Спадковий договір / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса; Центр правових досліджень. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2006. – 76с. – (Правовий всеобуч населення). – ISBN 966-8721-19-5
1419809
  Комінарець О. Спадковий договір // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Недоліки правового регулювання спадкового договору".
1419810
  Розсоха Д.О. Спадковий договір // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 155-158. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1419811
  Захарова О.С. Спадковий договір за новим Цивільним кодексом України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-28.
1419812
  Гриняк О. Спадковий договір та прийняття спадщини як підстави виникнення права спільної власності подружжя на житло // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 63-68. – ISSN 2308-9636


  У статті акцентується увага на питаннях правової природи спадкового договору як підстави виникнення права спільної власності подружжя на житло.
1419813
  Благовісний С.Г. Спадковий договір як новела цивільного законодавства України // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 261-263. – ISBN 966-435-028-1
1419814
  Труфанова Ю. Спадковий договір: гармонізація з правом Європейського Cоюзу / Ю. Труфанова, Х. Яценко // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 115-120. – ISSN 2524-0129
1419815
  Чуйкова В.Ю. Спадковий договір: національний і міжнародний досвід // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 74. – С. 27-32. – ISSN 0201-7245
1419816
  Мурашко А.С. Спадковий договір: переваги та недоліки // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 116-118. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1419817
  Кучеренко Д.С. Спадковий договір: теорія і практика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 201-206
1419818
  Баранович М. Спадковий реєстр як інструмент захисту прав громадян // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Система реєстрації заповітів в Україні: новели законодавства"
1419819
  Печений О. Спадкові відносини в сучасних політичних, економічних та військових реаліях (аналіз змін чинного законодавства) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 2 (80). – С. 60-65
1419820
  Кисіль В. Спадкові відносини в сучасному міжнародному приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 154-182. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджуються сучасні тенденції вирішення колізійних питань, що виникають у сфері міжнародних спадкових відносин. Ґрунтовно проаналізовані підстави виникнення колізій та особливості правового регулювання спадкування у законодавстві багатьох ...
1419821
  Бєлощук К.О. Спадкові позови: поняття, ознаки та види // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 48-52. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
1419822
  Заіка Ю. Спадкові права "добросовісного" подружжя в недійсному шлюбі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.28-31
1419823
   Спадкові структури, отримані з розплаву нікелю / В.П. Майборода, Г.А. Максимова, Г.М. Молчановська, С.Л. Рево, В.Г. Іменник // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 520-523. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами растрової та просвічуючої електронної мікроскопії та рентгеноструктурного аналізу на зразках нікелю досліджені структури, успадковані з розплаву. При проведені експерименту використано процес плину металу, аналогічний процеск декантації. На ...
1419824
  Могильова Вікторія Віталіївна Спадкові та напівспадкові напівдистрибутивні кільця : Дис... кандидата фізико-математичнихнаук: 01.01.06 / Могильова Вікторія Віталіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 90л. – Бібліогр.:л.87
1419825
  Могильова В.В. Спадкові та напівспадкові напівдистрибутивні кільця. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Могильова В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 12л.
1419826
  Калтишев С.В. Спадковість елементів імпліцитної естетики Арістотеля естетикою Ф. Ніцше // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 74-80. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
1419827
  Барабой В.А. Спадковість і природа живого / В.А. Барабой. – Київ : Наукова думка, 1975. – 208 с. – (Наук.-попул. литература. Серія "Людина і природа")
1419828
  Безручко О. Спадковість традицій Лея Курбаса - Михайла Верхацького у творчій та педагогічній діяльності Миколи Мерзликіна // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 230-236
1419829
  Литвин С.М. Спадкоємець / С.М. Литвин. – К., 1974. – 175с.
1419830
  Будько Євген Спадкоємець : vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 14-18
1419831
  Бальзак Оноре де Спадкоємець диявола : пер. з фр. / Оноре де Бальзак. – Київ : ДЛВ, 1958. – 43, [5] с.
1419832
  Шлапак Я. Спадкоємець Леся Курбаса // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 13


  125 років від дня народження Василя Степановича Василька, українського режисера, актора, педагога, театрознавця.
1419833
  Головченко В.І. Спадкоємець Фіделя - Команданте Чавес // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 2. – С. 43-49. – (Політичні та юридичні науки)
1419834
  Росовецький С.К. Спадкоємні зв"язки національних словесних культур / Станіслав Росовецький. – Київ : Віпол, 1997. – 230, [1] с. : іл. – Рез. англ. мовою. - Імен. покажч.: с. 217-226. – Бібліогр.: с. 198-216. – ISBN 5-8238-0546-2
1419835
  Литвин С.М. Спадкоємність : Вибрані поезії / С.М. Литвин. – Київ : Дніпро, 1974. – 176с.
1419836
  Орендарець О.О. Спадкоємність в розвитку освітньо-наукової еколого-правничої школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Земельне право, екологічне право та право екологічної безпеки" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1 (49). – С. 120-129. – (0). – ISSN 2078-9165


  Розглядаються основні історичні етапи розвитку освітньо-наукової еколого-правничої школи юридичного факультету КНУ ім. Т. Шеченка та сучасні напрямки розвитку наукових досліджень зазначеної школи.
1419837
  Поліщук І.П. Спадкоємність і взаємовплив культур / І.П. Поліщук. – К., 1972. – 206с.
1419838
  Назарук В. Спадкоємність і новаторство поезії Остапа Лапського // Літературознавство : [матеріали V конгр. Міжнар. асоц. україністів : зб. наук. ст.] / Міжнар. асоц. україністів, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – Кн. 2 : / [ред. рада: Б. Бунчук, Л. Винар, Б. Гаврилишин та ін. ; редкол.: В. Антофійчук та ін. ; упоряд. і відпов. ред.: В. Антофійчук]. – С. 325-332. – ISBN 966-568-637-2
1419839
  Назарук В. Спадкоємність і новаторство поезії Остапа Лапського та деякі польські контексти // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 430-442. – ISBN 966-95452-9-3


  Б. Лесьмян (1877-1937) - польский поэт еврейского происхождения, писавший на польском и русском языках
1419840
  Булаховська Ю.Л. Спадкоємність і новаторство сучасної польської поезії. / Ю.Л. Булаховська. – К., 1979. – 176с.
1419841
  Огородник І.В. Спадкоємність наукового знання / І.В. Огородник, І.П. Стогній. – Київ, 1981. – 134с.
1419842
  Дземан І.М. Спадкоємність традицій Київської школи внутрішньої медицини (частина 1) // Терапевтика імені професора М.М. Бережницького : квартальний науково-практичний часопис / Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; Видавничий дім "Медкнига" ; редкол.: Рожко М.М., Вірстюк Н.Г., Дземан М.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Т. 2, № 3. – С, 63-69. – ISSN 2709-7404
1419843
  Трофимович К.К. Спадкоємність у розвитку норм західнослов"янських літературних мов. / К.К. Трофимович. – К., 1983. – 211-220с.
1419844
  Чукут Світлана Анатоліївна Спадкоємність у сфері духовної культури (соціально-філософський аналіз) : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Чукут Світлана Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
1419845
  Бас-Кононенко Спадкоємність фонетичних традицій // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] : Багмут Алла Йосипівна, про неї / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 24-34. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  У статті опубліковано фрагменти автобіографічної розповіді А.Й. Багмут, яку було записано під час спілкування відомого мовознавця й педагога зі студентами-філологами. Створення таких фономатеріалів – інтерв’ю з видатними науковцями-фонетистами нашого ...
1419846
  Карасійчук Є.П. Спадкоємці / Є.П. Карасійчук. – Київ, 1966. – 47 с.
1419847
  Бобровський С.Й. Спадкоємці : повість / С.Й. Бобровський ; пер. с рос. Б. Старчевського. – Київ : Молодь, 1972. – 114 с. : іл. – Бібліогр.: с. 113
1419848
  Гіймоль А. Спадкоємці Renault проти французької держави // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 10 (227). – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Сім нащадків Луї Рено оскаржують націоналізацію підприємства, здійснену 1945 року під приводом звинувачень у колаборації з німецькими окупантами
1419849
   Спадкоємці вогню. – К, 1984. – 133с.
1419850
  Димов Я.М. Спадкоємці чемпіона чемпіонів / Я.М. Димов. – К., 1978. – 213с.
1419851
  Долинська М.С. Спадкування в Україні // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ, 2007. – № 5 : Спадкування в Україні /Долинська М.С./. – С. 3-96.
1419852
  Нелін О. Спадкування власності громадян України до першої кодифікації цивільного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 53-56.
1419853
  Клименко О.М. Спадкування державою // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 4. – С. 20-31
1419854
  Діковська І. Спадкування з іноземним елементом: застосовуване право та міжнародна компетенція // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (116), квітень 2021 р. – С. 70-83
1419855
  Фурса Є. Спадкування з іноземним елементом: порівняльний аспект, теорія і практика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 90-93. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена формулюванню теоретичних основ інституту спадкування з іноземним елементом, проведена класифікація, сформульовано понятійний апарат, джерела міжнародного спадкового права. Проведений порівняльний аналіз особливостей спадкування в ...
1419856
  Васильченко В. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 6. – С. 15-20
1419857
  Піцик Х.З. Спадкування за законом України: проблеми та перспективи // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 119-128
1419858
  Кухрєв О. Спадкування за законом. Право представлення // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 7-28
1419859
  Михайлів М. Спадкування за заповітом в умовах рекодифікації цивільного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 22-26. – ISSN 2663-5313
1419860
  Слома В. Спадкування за заповітом відповідно до законодавства України та деяких зарубіжних країн // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 42-47. – ISSN 2311-6676
1419861
  Акуленко А.М. Спадкування за заповітом у римському праві та цивільному праві // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 225-227. – ISBN 978-966-419-299-3
1419862
  Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 121-124. – ISSN 0132-1331
1419863
  Васькович Й. Спадкування за заповітом: проблеми вікового цензу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 121-123. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1419864
  Тропець О. Спадкування за заповітом: чи є шанс на оскарження? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 18-19


  "...Заповіт - вид одностороннього правочину щодо розпорядження спадкодавця на випадок свої смерті. У заповіті фіксується воля спадкодавця, якою він може залишити все своє майно або його частину будь-якій особі, розподілити частки у спадщині, скласти ...
1419865
  Бондарєва М.В. Спадкування заставного майна // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 97-98. – ISBN 978-617-673-442-0
1419866
  Нежевенко А.С. Спадкування земель постійного користування // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 106-108. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1419867
  Манжура Н. Спадкування корпоративних прав в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 104-107.
1419868
  Стахира Л. Спадкування корпоративних прав за цінними паперами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 19-22.
1419869
  Маліневська В. Спадкування майнових прав інтелектуальної власності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 135-137
1419870
  Аврамова О. Спадкування майнових прав на винахід // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 53-58
1419871
  Пшонка М.П. Спадкування майнових прав на об"єкти незавершеного будівництва / М.П. Пшонка, Л.В. Козловська // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 55-64
1419872
  Аврамова О. Спадкування майнових прав, які засвідчені патентом // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 21-27
1419873
  Рудченко О. Спадкування об"єктів права інтелектуальної власності / О. Рудченко, В. Петренко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9. – С. 31-33. – ISSN 1608-6422
1419874
  Гнєзділова Л. Спадкування обов"язкової частки: деякі питання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.70-74. – ISSN 0132-1331
1419875
  Бездітний В. Спадкування окремих видів майна // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Практика, розвиток і висновки".
1419876
  Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Рабовська С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1419877
  Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процесс; сімейне право; міжнародне приватне право / Рабовська С.Я.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 206л. – Бібліогр.: л.185-206
1419878
  Бутнік-Сіверський Сергій Спадкування прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 36-44
1419879
  Аврамова О. Спадкування прав на музичний твір // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 17-22
1419880
  Бондарєва М.В. Спадкування права на банківський вклад // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 6-9
1419881
  Крат В. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 28-36
1419882
  Васильченко В. Спадкування права на обов"язкову частку за новим цивільним законодавством: доктринальні проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.120-123. – ISSN 0132-1331
1419883
  Красицька Л. Спадкування права на переплачені суми єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування / Л. Красицька, Н. Сіряченко // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2016. – № 4 (88). – С. 7-16
1419884
  Аврамова О. Спадкування права на промисловий зразок // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 106-110
1419885
  Джафарова В. Спадкування права оренди // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (113), жовтень 2020 р. – С. 46-48
1419886
  Черешнюк В. Спадкування права участі у товаристві з обмеженою відповідальністю // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 58-62.
1419887
  Легеза Ю.О. Спадкування речових прав на чужу земельну ділянку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 168-171. – ISSN 2219-5521
1419888
  Михайлів М.О. Спадкування у міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Михайлів Марія Омелянівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2022. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1419889
  Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Кармаза О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 197 л. – Бібліогр.: л. 178-197
1419890
  Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праву : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.13 / Олександра Олександрівна Кармаза; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1419891
  Васильченко В. Спадкування усиновленими та усиновлювачами за новим цивільним законодавством // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.63-66
1419892
  Домашенко К. Спадкування частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Можливі ускладнення спадкування частки ТОВ пов"язані з неможливістю успадкування прав та обов"язків нерозривно пов"язаних з особою спадкодавця".
1419893
  Лавріненко І.А. Спадкування частки учасника ТОВ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 206-211
1419894
  Лавріненко І.А. Спадкування частки учасника ТОВ: європейський досвід та стан в Україні // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 394-396. – ISBN 978-966-171-322-1
1419895
  Драгнєвіч О.В. Спадкування: за законом і за заповітом / О.В. Драгнєвіч; Центр правових досліджень. – Київ : Видавець Фурса С.Я., 2007. – 60с. – (Правовий всеобуч населення). – ISBN 966-8721-06-3
1419896
  Вулф Вірджинія Спадок : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 3-7. – ISSN 0320 - 8370
1419897
  Ткач М.М. Спадок : художні твори / Михась Ткач. – Чернігів : Лозовий В.М. ; Управління у справах преси та інформації, 2011. – 215, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2482-50-8
1419898
  Шевченко А. Спадок = Bequest : роман : [іст. трилер] / Анна Шевченко ; [пер. з англ. Т. Некряч]. – Київ : Нора-друк, 2013. – 325, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. - Сер. засн. у 2013 р. – (Читацький клуб). – ISBN 978-617-688-009-7
1419899
  Вольвач П. Спадок "московської зозулі" у кримському шкільництві // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 3
1419900
  Вольвач П. Спадок "московської зозулі" у кримському шкільництві // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 43). – С. 4
1419901
  Пастушенко Т.В. Спадок війни : політико-правове становище репатріантів у повоєнному радянському суспільстві // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 110-127. – ISSN 0130-5247
1419902
  Куртяк Є.Г. Спадок віків : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 398 с.
1419903
  Іщенко Н. Спадок Гаазького трибуналу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 219). – С. 10


  Досягнення та проблеми міжнародного правосуддя.
1419904
  Дробязко Н. Спадок гетьманичів. У французькому приватному архіві Григорія Орлика зберігається лист Андрія Розумовського // Україна молода. – Київ, 2021. – 16 березня (№ 25). – С. 8


  Орлики і Розумовські - дві видатні гетьманські родини України, діяльність яких на ствердження нашої державності заслуговує на належну шану України і кожного з нас. Наша стаття сьогодні про те, як ці родини особливим чином поєднані Батурином. Старший ...
1419905
  Валлє В. Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / Віра Валлє ; [видавці : Л. Фінберг, К. Сігов]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 216 с. : іл. – Бібліогр.: с. 175-178. – ISBN 978-966-378-141-9
1419906
  Ляпіна О.В. Спадок минулого: доля навчально-допоміжних установ Університету Св. Володимира у 1920 - 1930-х рр. // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 301-326. – ISBN 978-617-7107-21-6


  Київський інститут народної освіти, який постав у 1920 р., на більш ніж 10 років зайняв місце славетного Київського університету. Від Університету КІНО успадкував цілий ряд навчально-допоміжних установ. Під час реорганізації університету було втрачено ...
1419907
  Зленко Г. Спадок Михайла Комарова // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – № 10. – С. 229-242.
1419908
  Скоростецька О. Спадок німецьких архітектів для релігійного та паломницького туризму (на прикладі Києва) / О. Скоростецька, І. Винниченко // Сакральне та туризм : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28 квіт. 2023 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2023. – С. 300-304. – ISBN 978-617-674-061-2
1419909
  Мірошниченко Л.Я. Спадок Сократа: літературознавчий інтерес // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 36-44. – ISBN 978-966-11-0683-2
1419910
  Соколов В.В. Спадок. / В.В. Соколов. – К., 1977. – 100с.
1419911
  Рубанов А.Н. Спадщанский лес / А.Н. Рубанов, Ю.П. Мазуренко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Х., 1991. – 53с.
1419912
  Базима Г.Я. Спадщанський ліс : путівник по партизанському заповіднику / Г.Я. Базима. – Харків : Прапор, 1969. – 25 с. : Бібліогр.: с. 31
1419913
  Базима Г.Я. Спадщанський ліс : путівник по партизанському заповіднику [Сумської області] / Г.Я. Базима ; [фото О.І. Мальованого]. – Вид. 2-ге, допов і перероб. – Харків : Прапор, 1971. – 31с. – (Про доблесті, про подвиги, про славу)
1419914
  Софронов А.В. Спадщина / А.В. Софронов. – К., 1972. – 80с.
1419915
  Сингаївський М.Ф. Спадщина : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 111 с.
1419916
  Софронов А.В. Спадщина / А.В. Софронов. – К., 1984. – 316с.
1419917
  Педяш О. Спадщина / О. Педяш. – К, 1985. – 64с.
1419918
   Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-04-Х
Т. 1 : Пам"яті Миколи Сиваченка. – 2004. – 324с.
1419919
   Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISBN 966-8474-47-3
Т. 2. – 2006. – 400с.
1419920
   Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія. – Київ : Фоліант. – ISSN 1887-8618
Т. 3. – 2007. – 479с.
1419921
  Симоненко В. Спадщина / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5; (978-966-608-964-2 (Т.1, кн.1)
Т. 1, кн. 1 : Поезія. – 2008. – 463, [1] с. : іл.
1419922
  Симоненко В. Спадщина : [у 2 т.] / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5; 978-966-608-964-2 (Т.1, кн. 2)
Т. 1, кн. 2 : Поезія. – 2008. – 334, [2] с. : іл.
1419923
   Спадщина : збірник наукових статей / Державний архів Дніпропетровської області ; [ редактори: Н.В. Киструська, Юзбашева Н.Л., Логачов В.С. ]. – Дніпропетровськ. – ISBN 978-966-8490-40-8
Вип. 2. – 2008. – 268 с. – До 85-річчя Державного архіву Дніпропетровської області
1419924
  Симоненко В. Спадщина / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5 ; 978-966-608-965-9 (Т. 2, кн.1)
Т. 2, кн. 1 : Проза. – 2008. – 462, [2] с. : іл.
1419925
  Симоненко В. Спадщина / Василь Симоненко ; [наук. ред., упоряд. В. Яременко]. – Київ : Персонал. – (Бібліотека українознавства ; вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5 ; 978-966-608-965-9 (Т. 2, кн. 2)
Т. 2, кн. 2 : Проза. – 2008. – 495, [1] с. : іл.
1419926
   Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос. – ISSN 1887-8618
Т. 5. – 2010. – 374, [2] с. : табл. – Покажч. імен: с. 549-574. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.
1419927
   Спадщина = Heritage : літературне джерелознавство, текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь, Г. Бурлака, С. Гальченко та ін.]. – Київ : Laurus. – ISBN 978-966-2449-13-6
Т. 6. – 2011. – 498, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчик: с. 458-487. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1419928
   Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда. – ISBN 978-966-8856-58-7
Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – 2012. – 343, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
1419929
   Спадщина = Heritage : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus. – ISBN 978-966-2449-92-1
Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – 2015. – 598, [2] с., [6] арк. фот. : портр. – Анотації парал. укр., рос., англ. Зміст парал. укр., англ. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. праць В. Дудка: с. 507-543. - Покажч.: с. 544-580. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1419930
  Тетеря І. Спадщина // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 15. – ISSN 1992-9277


  Основне, що треба знати про спадкування.
1419931
   Спадщина = Heritage : літературне джерелознавство, текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: О. Боронь та ін.]. – Київ : К.І.С. – ISBN 978-617-684-264-4
Т. 15. – 2020. – 575, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажчики: с. 515-545. – Бібліогр. в анот.: с. 549-560 та в підрядк. прим.
1419932
  Островерха М. Спадщина / Михайло Островерха. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 184, [2] с. : портр. – ISBN 978-611-01-2094-4
1419933
  Чуєва О. Спадщина (частина перша) // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 8-20
1419934
  Дічек Н.П. Спадщина А. С. Макаренка - феномен світового освітньо-виховного процесу : (До 120-ї річниці з дня народження А.С.Макаренка) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 5-14. – Бібліогр. в кінці ст.
1419935
  Бєсов Л.М. Спадщина академіка В.В. Данилевського як складова загальної і професійної культури // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (47). – С. 3-10. – ISSN 2077-9496
1419936
  Згуровський М. Спадщина академіка Глушкова. Формування людського капіталу для будівництва цифрового суспільства // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Вересень (№ 33/34). – С. 3
1419937
  Мосенкіс Ю.Л. Спадщина академіка М.С. Державіна й сучасний навчальний процес // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 52-56. – ISSN 2075-437X


  В статье анализируется культурное наследие академика Н.С. Державина. Известного исследователя славянской истории, литературы и языков. Научные труды исследователя имеют огромное значение для картвелологов и албанистов. В Болгарии высоко оценивают труды ...
1419938
  Співак В.В. Спадщина Антонія Радивиловського: стан та перспективи дослідження // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (4). – С. 35-38. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена огляду стану та перспектив дослідження проповідницької спадщини Антонія Радивиловського. Показано, що на сьогодні вітчизняна наука має досить значний досвід дослідження проповідей Антонія Радивиловського. Це праці літературознавців і ...
1419939
  Юргенсон Л. Спадщина Бабиного Яру в літературі // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 211-220. – ISBN 978-966-2214-11-6
1419940
  Гусельцева М. Спадщина В.А. Роменця: від психології фантазії до мрії про канонічну психологію // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 28-45. – ISSN 1810-2131


  Володимир Аднрійович Роменець - учений енциклопедичного стилю мислення, котрий залишив наукову спадщину, актуальність інтерпретації якої лише зросла у постнекласичну епоху.
1419941
  Кос А. Спадщина Великого будівничого : професор Львівської політехніки Іван Левинський : (1851-1919) / Анна Кос, Лілія Онищенко ; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2009. – 68 с. – ISBN 978-966-553-857-8
1419942
   Спадщина вків. – Львів, 1990. – 72с.
1419943
   Спадщина Володимира (Зеєва) Жаботинського та процеси державотворення в Україні = Heritage of Vladimir (Zeev) Jabotinsky and the processes of state-forming in Ukraine : матеріали наук.-практ. конф., 11 лютого 1996 р. – Київ : [Політична думка], 1996. – 60 с. – ISBN 978-966-553-857-8
1419944
  Ричка В.М. Спадщина Володимира Мономаха // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 98-112. – ISSN 0130-5247
1419945
  Славинський М. Спадщина генія // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 9 (365). – С. 66-67
1419946
  Маслійчук В. Спадщина Дмитра Багалія та нові студії з історії Слобідської України // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 3-11. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1419947
  Царук А. Спадщина добра Юрія Рогового // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 13
1419948
  Дузь Ю. Спадщина за заповітом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-25 квітня (№ 15). – С. 13


  "В Україні кожна фізична особа з повною цивільною дієздатністю має право особисто за життя скласти заповіт. На кінець 2018 року Державна служба статистики засвідчила, що в Україні майже на чверть мільйона зменшилася кількість населення в порівнянні з ...
1419949
  Заянчковський І.П. Спадщина і спадкоємці / І.П. Заянчковський. – Київ, 1976. – 359с.
1419950
  Мохонько В. Спадщина Івана Світличного у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 29-32. – ISSN 1029-7200


  Історія українського шістдесятництва – літературно-мистецького і суспільно-політичного відродження 1960-х рр. минулого століття, опору тоталітаризму, боротьби за права людини – нерозривно пов"язана з ім"ям Івана Олексійовича Світличного, випускника ...
1419951
  Гейда О.С. Спадщина Івана та Паїсія Величковських та поширення ідей ісихазму на Чернігівщині у другій половині XVII - на початку XIX століття // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 375-386
1419952
  Малаков Д. Спадщина італійських майстрів у Києві // Свобода, 2011. – Рік 118, 4 лютого (число 5). – С. 18
1419953
  Грищенко М.М. Спадщина К.Д.Ушинського і питання педагогіки вищої школи : (Методична розробка) / М.М. Грищенко ; КДУ ім.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1975. – 166 с. – З автографом
1419954
  Кошелівець І. Спадщина Київської Руси в літературі доби барокко // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 21-31. – (Праці філологічної секції)
1419955
  Єфремов С.О. Спадщина Кобзаря Дармограя / Сергій Єфремов, акад. – [б.м.] : [б.в.]. – С. 10-23. – Окр. відбиток: Україна, 1925, кн. 1-2
1419956
  Боронь О. Спадщина Кобзаря Дармограя = The legacy of Kobzar Darmohrai : джерела, типологія та інтертекст Шевченкових повістей / Олександр Боронь ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т джерелознавства НТШ-А ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України та ін.]. – Київ : Критика, 2017. – 488, [4] с. – Покажч. імен: с. 475-489. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8978-94-4
1419957
  Гершкович Я.П. Спадщина Коркута в половецькому середовищі Північного Причорномор"я // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 40-50. – ISSN 0235-3490
1419958
  Супронюк О.К. Спадщина Лесі Українки в джерелах зарубіжної україніки // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 181-195. – ISSN 2520-2855
1419959
  Козуб Л.В. Спадщина М.П. Драгоманова як джерело до вивчення історії суспільно-політичного руху XIX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 125-130
1419960
  Фрадкін В. Спадщина М.Ф. Сумцова // Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура : доп. та повідомлення / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: В. Горленко та ін. ; ред.: Н. Мельник та ін.]. – Київ : Видавництво Асоціації етнологів, 2000. – Кн. 1-2. – С. 267-286. – ISBN 966-02-2032-4
1419961
  Андрущенко В. Спадщина малознаного Михайла Драгоманова – політолога й культуролога / В. Андрущенко, В. Погребенник // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 97-106. – ISSN 2078-1016
1419962
  Кіржаєв С.М. Спадщина Михайла Грушевського // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 79-85
1419963
  Папакін Г. Спадщина нашої еліти: В"ячеслпав Липинський і сьогодення // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 10-11 грудня (№ 145/146)
1419964
  Нагірняк О. Спадщина Олександра Романовича-Славатинського // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 192-193. – ISSN 0869-3595
1419965
   Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки : матеріали міжнар. наук. конф. 28-30 трав. 2008 р. / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." ; [упоряд. О.І. Галенко ; редкол.: О.І. Галенко та ін.]. – Київ : Аратта, 2009. – 328 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8475-40-5
1419966
   Спадщина поколінь : прадавні укр. літ. пам"ятки : навч. посібник. – Київ : Грамота, 2002. – 589, [3] с. : іл. – (Серія "Шкільна бібліотека" ; Українська література). – ISBN 966-8066-00-6


  Велесова книга, Повість минулих літ, Київський літопис та ін.
1419967
  Вакуленко В. Спадщина праіндоєвропейської духовної культури в етноміфологемах української мови (попередне окреслення проблематики) / В. Вакуленко, Ю. Мосенкіс // Мова та історія : збірник наукових праць Ради молодих учениї Академії наук вищої освіти України / ред. рада: Г.А. Александрова, Н.В. Бардіна, Ф.С. Бацевич [та ін.]. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 176 : Випуск на пошану професора Зінаїди Степанівни Сікорської. – С. 26-30
1419968
  Процев"ят Т. Спадщина провідника. 83 роки тому був виконаний сталінський наказ про ліквідацію Євгена Коновальця // Україна молода. – Київ, 2021. – 21-22 травня (№ 49). – С. 5
1419969
  Шуляр В. Спадщина професора Н.Волошиної і методичні імперативи сучасного уроку літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 22-25


  Автор статті зробив спробу аспектно вивчити спадщину відомого науковця - Н.Й.Волошиної і виявити методичні імперативи сучасного уроку літератури.
1419970
   Спадщина професора Намітокова Кемаля Кадировича // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 2-3 : фото. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1419971
  Гоцуляк В.М. Спадщина С. Петлюри в загальнонаціональному контексті становлення незалежної української держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 49-57
1419972
  Козловський І. Спадщина Саїда Нурсі: основи віровчення та інтерв"ю з Хулією Сахін / І. Козловський, О. Богдан // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: Колодний А, Павленко П., Базик Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 88. – С. 74-90. – ISSN 2306-3548
1419973
  Медвідь Л. Спадщина Софії Русової: минуле, сьогодення, майбутнє / огляд підготували: Леся Кирпич, Юлія Слуцька // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 121-126. – ISSN 1682-2366
1419974
  Потапенко Я. Спадщина Т. Шевченка у контексті національної ідентичності та культурних пріоритетів у сучасній Україні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 85-90
1419975
  Кремінський В.І. Спадщина Т.Г. Шевченка в історико-філософському контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1419976
  Яценко О.М. Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013)" / О.М. Яценко, Н.І. Любовець // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 272-283
1419977
  Калакура Я.С. Спадщина Тараса Шевченка як історіографічне джерело // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-13. – (Історія ; вип. 35)


  Розглядається спадщина Тараса Шевченка як історіографічне джерело, висвітлюється її роль у вивченні історії історичної науки, вплив на утвердження національних традицій української історіографії. З позицій джерелознавства аналізуються поезія, проза, ...
1419978
  Кретов А.І. Спадщина Тараса Шевченка: образ "митця-пророка" в українській культурі // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 37-42. – ISSN 2616-9967
1419979
  Янович В.С. Спадщина тисячоліть / Віктор Янович ; [ пер. з рос. Ю. Стадніченка ]. – Київ : Книга, 2008. – 448 с. : іл. – ISBN 978-966-8314-52-0
1419980
  Вдовиченко М. Спадщина традиційної культури Китаю // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 6 (44). – С. 60-63. – ISSN 1819-7329
1419981
  Шлемкевич С.Л. Спадщина українських учених-культурологів у контексті викладання навчальної дисципліни "Історія української культури" у закладах вищої освіти // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2019. – Вип. 29, № 1. – C. 136-138. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Згадуються учені-культурологи: І.І. Огієнко, П.В. Копнін, С.Б. Кримський, М.В. Попович та ін.
1419982
  Березанський Ю. Спадщина українського математика у світовому вимірі. Міжнародна конференція "Modern Analusis and Application" (МАА - 2007) (9-14 квітня 2007 р., м. Одеса) / Ю. Березанський, В. Горбачук // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-50. – ISSN 0372-6436
1419983
  Зінов"єва З.О. Спадщина української соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історію зародження соціал-демократичного руху в Україні та його розвиток протягом ХХ ст. у контексті впливу на цей процес динаміки політичного середовища загалом і конкретних національних та зарубіжних політичних течій зокрема.
1419984
  Черновол І.В. Спадщина Федора Вовка в Інституті археології НАН України // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 110-116. – ISSN 0235-3490
1419985
  Цебрій І.В. Спадщина християнських діячів раннього середньовіччя в історіографічному огляді філософської літератури // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 63-70. – ISSN 2075-1443


  Проаналізовано еволюцію поглядів науковців на внесок представників європейської релігійної філософії раннього Середньовіччя в скарбницю світової культури та освіти.
1419986
  Сподарець М.П. Спадщина Шевченка і націєтворчі процеси у політичній та ідейно-художній концепції І. Багряного // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 31-34
1419987
  Бондарєва М.В. Спадщина як юридична категорія: поняття, склад, ознаки // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 291-298. – ISBN 978-617-566-402-5
1419988
  Бондарєва М.В. Спадщина як юридична категорія: поняття, склад, ознаки (ч. 1) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 158-163. – ISSN 2219-5521
1419989
  Білоус В. Спадщина Якима Олесницького // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 15-25. – ISBN 978-966-02-8837-9
1419990
  Сюндюков І. Спадщина, що вбиває майбутнє // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 липня (№ 120/121). – С. 6


  Про "полігон винищувальних експериментів", що ним стала наша Вітчизна, йшлося на круглому столі "Комунізм в Україні: доктрина, практика, злочини".
1419991
  Любимов М.Л. Спаи металла со стеклом / М.Л. Любимов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1968. – 280 с.
1419992
   Спаи стекла с металлом. – М, 1952. – 312с.
1419993
  Шевченко М.П. Спаибо тебе за цветы / М.П. Шевченко. – Воронеж, 1964. – 95с.
1419994
  Бурляй Ю.С. Спалах / Ю.С. Бурляй. – Київ, 1969. – 166с.
1419995
  Стецюк Я.Н. Спалах / Я.Н. Стецюк. – Київ, 1976. – 328 с.
1419996
  Хоросницька М.В. Спалах : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1989. – 129 с.
1419997
  Винничук Ю.П. Спалах : оповідання, повісті / Ю.П. Винничук. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 349с. – ISBN 5-333-00639-3
1419998
  Джеллун Т. Спалах : заворушення в арабських країнах : [есеї] / Тахар бен Джеллун ; [пер. з фр. Є. Кононенко]. – Київ : Грані-Т, 2012. – 109, [2] с. – Сер. засн. 2007 р. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-380-7
1419999
  Журавков В.В. Спалах : філосовсько-ліричні віршовані нариси / Валерій Журавков. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 60, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-622-876-8


  Збірка містить бібліографію електронної серії - "Державність України: історія і сьогоденність".
1420000
  Волинська М.І. Спалах вічності / Марія Волинська. – Київ : Світ Успіху, 2017. – 87, [1] с. : іл. – Повне ім"я: Махновець (Волинська) Марія Іванівна. – ISBN 978-617-7324-14-9


  У пр. № 1739911 напис: Науковій бібліотеці М. Максимовича від автора Марії Волинської. Пам"ятаймо про всіх, хто віддав своє життя за наше щасливе майбутнє. Підпис. 28.08.21 р.
<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,