Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>
1419001
   "...хорошо забытое старое" / Бобраков О.А. – Москва, 1991. – 190с.
1419002
  Рахманов А.Б. "Хозяйственная этика мировых религий" Макса Вебера : субъективные и объективные предпосылки создания, анализ концепции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.184-199. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1419003
  Рахманов А.Б. "Хозяйство и общество" Макса Вебера : проблемы текстологии и истории создания // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 45-58. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1419004
  Пивовар С.Ф. "Холодна війна" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 396-398. – ISBN 966-642-073-2
1419005
   "Холодна війна" 1946-1991 рр. : причини, перебіг, наслідки : статті та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-тя з дня народження В.Г. Пічугіна, 28 лютого 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка", каф. всесвіт. історії та міжнар. відносин [та ін.] ; [голов. ред. Бурьян М.С.]. – Луганськ : ННЦ із пробл. світ. інтеграц. процесів та міжнар. конфліктів ім. Г.Л. Бондаревського [та ін.], 2011. – 195, [1] с. : портр. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-492-209-5
1419006
  Іванов О.В. "Холодна війна": США - СРСР - Китай (з позиції сьогодення) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 104-108. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
1419007
  Филитов А.М. "Холодная война" / А.М. Филитов. – М, 1991. – 198с.
1419008
  Сетов Р.А. "Холодная война" : современные трактовки в теории международных отношений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 3-21. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
1419009
  Нигматуллин Р.В. "Холодная война" и становление договорно-правового механизма сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 49-52. – ISSN 1812-3910
1419010
  Холлош Э. "Холодная война" против Венгрии, 1956 / Э. Холлош, В. Лайтаи. – Москва, 1985. – 236 с.
1419011
  Кременюк В.А. "Холодная война": как это было и как закончилось // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 10 (538). – C. 3-16. – ISSN 0321-2068


  Почему и как завершилась "холодная война" между СССР и США. "Холодная война" как форма конфликта в международных отношениях.
1419012
  Смирнов И.Г. "Холодная" логистика - из опыта Европы // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 26-27
1419013
  Семенюта Л. "Холодная" логистика - некоторые особенности // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 20-21
1419014
  Порошенко П. "Холодний душ історії є корисним ..." // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 4-7. – ISSN 0131-2685
1419015
  Пайєтт Джеффрі "Холодної війни 2.0 не буде" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 42 (362), 17-23 жовтня. – С. 6-7. – ISSN 1996-1561


  Розмова з послом США в Україні Джеффрі Пайєтом.
1419016
  Нерсесова М.А. "Холодный дом" Диккенса. / М.А. Нерсесова. – М., 1971. – 112с.
1419017
  Бур"янов О.А. "Хондроітин Комплекс": сучасні аспекти ефективного лікування остеоартрозу / О.А. Бур"янов, Т.М. Омельченко, В.С. Чорний // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 84-88. – ISSN 1605-7295
1419018
  Романенко С.А. "Хорватская весна" и советско-югославские отношения на рубеже 1960-1970-х годов // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 3. – С. 60-75. – ISSN 0132-1366
1419019
  Ващенко М. "Хорватский консул" в Петербурге // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 59-62. – ISSN 0235-7089
1419020
  Щербак Є. "Хореографічний фемінізм" по-українськи // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 107-110. – ISSN 2309-9356


  На прикладі вистав "Польові дослідження з українського сексу", "Фемінізм по-українськи" та "Бабин бунт" розглядаються гендерні зміни в тематиці, постановці та хореографії сучасних українських музично-театральних вистав. На примере спектаклей "Полевые ...
1419021
  Луковский И.В. "Хорошая знакомая" / И.В. Луковский. – М., 1955. – 20с.
1419022
  Чукин С.Г. "Хорошее общество" и его противники : к проблеме концептуализации ценностей в социальной науке // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.36-46. – ISSN 0042-8744
1419023
  Комин М. "Хорошие" и "Плохие" инвестиции: все, что вы всегда хотели знать об украинских командирах, но боялись спросить / Михаил Комин, Александр Вилейкис // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 1. – С. 64-80. – ISSN 1812-1101


  Военный конфликт в Юго-восточной Украине дает огромные возможности для исследований в самых разнообразных областях и в зоне продолжающихся боевых действиях со всеми социальными последствиями для всех его участников. В этой статье рассмотрены некоторые ...
1419024
  Сингал М. "Хороший танцор танцует на пенни" = Из истории ирландского танца // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 1 (23). – С. 164-171


  Ирландские танцы - группа традиционных танцев, сформировавшихся в Ирландии в XVIII-XX вв. и ставших очень популярными по всему миру после постановки в 1994 г. танцевального шоу Riverdance и последовавшей следом постановки еще ряда ирландских ...
1419025
  Жолковский А. "Хорошо !" // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 9. – С. 78-102. – ISSN 0130-7673
1419026
   "Хорошо быть живым" // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 5. – С. 58-69.


  Рудольф Нуреев (Нуриев)
1419027
  Васин Ю.Г. "Хорошо приспособленные" базисы и задачи обработки экспериментальной информации / Ю.Г. Васин. – Горький, 1979. – 131с.
1419028
  Дроздов Владимир "Хорошо сверкает Сороть" : поэзия // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 106-107. – ISSN 0321-1878
1419029
  Гресик Ірина "Хортиця крізь віки - 2008" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-13. – ISSN 0868-9644


  У серпні 2008 року в Запоріжжі відбудеться шостий мистецький пленер, організаторами якого є Міністерство культури та туризму України, управління культури м. Запоріжжя, управління культури Запорізької облдержадміністрації, Національна спілка ...
1419030
   "Хоры на слова Александра Духновича" : (присвячено 200 річчю з дня народження О. Духновича). – Ужгород, 2003. – 64с.
1419031
  Витковский Е. "Хотел бы в единое слово...". К 150-летию со дня рождения Л.А. Мея (1822-1862) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 346-384
1419032
   "Хотим знать русский язык". – М, 1965. – 112с.
1419033
  Божко О. "Хотинська війна" Говганнеса Каменаци - історична і літературна пам"ятка вірменів Украіїи 17 століття // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 284-291. – ISSN 0320 - 8370
1419034
  Симоненко Петро "Хотів би нагадати, що лихо - рукотворне" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 9
1419035
  Симоненко Петро "Хотів би нагадати, що лихо - рукотворне" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 9
1419036
  Симоненко Петро "Хотів би нагадати, що лихо - рукотворне" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 9
1419037
  Щербак Ю. "Хотів поділитися своєю тривогою..." / Розмову вела Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С.4, 5
1419038
  Бочков П.В. Хозяйственная деятельность негосударственных некоммерческих организаций // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 145-148
1419039
  Бритвин В.Г. Хозяйственная деятельность: социально-экономические и идеологические аспекты / В.Г. Бритвин. – М., 1986. – 47с.
1419040
  Якобсен Г.С. Хозяйственная жизнь скандинавских стран / Г.С. Якобсен. – М - Л, 1926. – 212с.
1419041
  Первушин С.А. Хозяйственная конъюнктура / С.А. Первушин. – М, 1925. – 330с.
1419042
  Фридрих А. Хозяйственная организация рабочей силы. Анализ профессии слесаря / А. Фридрих. – М., 1925. – 68с.
1419043
  Канцебовская И.В. Хозяйственная освоенность и урбанизация в СССР : Региональные различия / И.В. Канцебовская. – Москва : Знание, 1980. – 46с.
1419044
  Покровский В.А. Хозяйственная перестройка / В.А. Покровский. – М., 1989. – 63с.
1419045
  Шамко В.В. Хозяйственная политика Коммунистической партии в деревне в 1926-1929 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шамко В.В. ; Ин-т истории партии при ЦК КПБ ,Филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1967. – 26 с.
1419046
  Куценко Т.Ф. Хозяйственная предприимчивость в системах реализации экономических интресов : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Куценко Т.Ф.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 23л.
1419047
  Куценко Т.Ф. Хозяйственная предприимчивость в системе реализации экономических интересов : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Куценко Т. Ф.; Киевск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – К., 1992. – 220л. – Бібліогр.:л.182-220
1419048
  Ковальчук Трофим Тихонович Хозяйственная предприимчивость в экономической системе социализма : Дис... д-ра. экон. наук: 08.00.01 / Ковальчук Трофим Тихонович; Черкасск. гос. пед ин-т им.300-летия воссоединения Украины с Россией. – Киев, 1987. – 370л. – Бібліогр.:л.344-370
1419049
  Ковальчук Т.Т. Хозяйственная предприимчивость в экономической системе социализма : Автореф. дис... д-ра экон. наук: 08.00.01 / Ковальчук Т.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 48с.
1419050
  Алиев А.А. Хозяйственная работа в действии. / А.А. Алиев. – Душанбе, 1969. – 48с.
1419051
  Алиев А.А. Хозяйственная работа в действии. / А.А. Алиев. – Душанбе, 1969. – 48с.
1419052
  Петраков Н.Я. Хозяйственная реформа / Н.Я. Петраков. – Москва, 1971. – 134 с.
1419053
  Степанов С.В. Хозяйственная реформа в КНР / С.В. Степанов. – М., 1988. – 63с.
1419054
  Козлов Ю.М. Хозяйственная реформа и аппарат управления / Ю.М. Козлов. – Москва, 1971. – 80с.
1419055
  Ситарян С.А. Хозяйственная реформа и бюджет / С.А. Ситарян. – М., 1968. – 119с.
1419056
  Халфина Р.О. Хозяйственная реформа и гражданское право. / Р.О. Халфина. – М., 1971. – 48с.
1419057
  Леонтьев Л.А. Хозяйственная реформа и некторые вопросы экономической теории / Л.А. Леонтьев. – М, 1966. – 24с.
1419058
  Белова Т. Хозяйственная реформа и печать / Т. Белова, Д. Струженцов. – Л, 1970. – 56с.
1419059
  Иванченко В.М. Хозяйственная реформа и планирование / В.М. Иванченко, М.И. Панова. – М, 1970. – 214с.
1419060
  Ржешевский В.А. Хозяйственная реформа и права предприятий / В.А. Ржешевский. – Москва, 1967. – 128с.
1419061
  Ахмеев Г.Н. Хозяйственная реформа и производительность труда в промышленности / Г.Н. Ахмеев. – Чебоксары, 1972. – 108 с.
1419062
  Иванченко Н.А. Хозяйственная реформа и совершенствование распределительных отношений : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Иванченко Н.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра полит. экономики. – Алма-Ата, 1969. – 23л.
1419063
  Коган М.Л. Хозяйственная реформа и финансовое право / М.Л. Коган. – Москва, 1968. – 48с.
1419064
  Бабарыка И.Ф. Хозяйственная реформа и экономика предприятия / И.Ф. Бабарыка. – М, 1966. – 63с.
1419065
  Соколова Н.А. Хозяйственная реформа на предприятиях лесной промышленности местного подчинения. / Н.А. Соколова. – М., 1971. – 64с.
1419066
  Киперман Г.Я. Хозяйственная самостоятельность и ответственность. / Г.Я. Киперман. – М., 1986. – 61с.
1419067
  Пустовойт В.П. Хозяйственная самостоятельность социалистических предприятий и пути ее расширения на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Пустовойт В.П. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 22 с.
1419068
  Терехов В.Ф. Хозяйственная система Югославии и эффективность ее функционирования : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.15 / Валентин Федорович Терехов ; Акад. наук СССР, Ин-т экономики мировой социалист. системы. – Москва, 1976. – 43 c. – Библиогр.: 12 назв.
1419069
  Фогель Р. Хозяйственная эффективность рабства : сравнение северного и южного сельского хозяйства в США в 1860 г / Р. Фогель. – М, 1970. – 8с.
1419070
  Стрелковский И.К. Хозяйственнй расчет в отраслевых научно-исследовательских (конструкторских) организациях и его особенности : Автореф. дис... канд. экон. наук: / Стрелковский И.К.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 16с.
1419071
  Власюк С.Г. Хозяйственно-биологические особенности сортов и увеличение производства сливы в Винницкой области : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Власюк С.Г.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1419072
  Сынюк Р.А. Хозяйственно-биологические признаки крупного рогатого скота симментальской породы в Ивано-Франковской области и пути ее улучшения. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Сынюк Р.А.; Харьков. зоовет. ин-т. – Харьков, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1419073
  Топоркова А.Д. Хозяйственно-культурное строительство и бюджет Бурят-Монгольской АССр за 30 лет (1923-1953 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Топоркова А.Д.; МВО. Лен. фин.-экон. ин-т. – Л., 1954. – 20л.
1419074
  Сальников Юрий Иванович Хозяйственно-организаторская деятельность местных Советов Мордовской АССР в период между XX и XXIII съездами КПСС (1956-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сальников Юрий Иванович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1978. – 19л.
1419075
  Фомицкий Е.В. Хозяйственно-организаторская функций советского государства в современных условиях : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 710 / Фомицкий Е.В. ; Всес. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1971. – 17с.
1419076
  Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины : курс лекций : учеб. пособие / Н.А. Абрамов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2003. – 336 с. – ISBN 966-633-160-8
1419077
  Соколов П.К. Хозяйственное значение транспортного освоения малых рек Иркутской области : Автореф... кандид. географич.наук: / Соколов П.К.; Министрество просвещения РСФСР. Московский областной педагогический институт. – Москва, 1950. – 7 с.
1419078
  Машанова Л.В. Хозяйственное освоение Забайкалья в конце XVII - начале XVIII в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Машанова Л.В.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1974. – 31л.
1419079
  Аполлова Н.Г. Хозяйственное освоение Прииртышья в конце XVI-первой половине XIXв. / Н.Г. Аполлова. – Москва, 1976. – 371с.
1419080
  Вольфсон Ф.И. Хозяйственное право : (конспект лекций) / Ф.И. Вольфсон. – Москва : Изд. 1-го Московск. гос. ун-та ; Тип. "Шестой Октябрь" в Сергиеве. – (1-й Моск. гос. ун-т, бюро заочного юр. образю : (Фак-т Советкого Права на дому))
Вып. 3. – 1928. – 156 с.
1419081
  Мусин В.А. Хозяйственное право / В.А. Мусин. – Ленинград, 1972. – 96с.
1419082
  Мартемьянов В.С. Хозяйственное право : Курс лекций в 2-х тт. Учебник для студ. юрид. и эконом. фак-тов / В.С. Мартемьянов. – Москва : БЕК. – ISBN 5856390970
Т. 1. – 1994. – 302с
1419083
  Мартемьянов В.С. Хозяйственное право : Курс лекций в 2-х тт. Учебник для студ. юрид. и эконом.фак-тов / В.С. Мартемьянов. – Москва : БЕК. – ISBN 5-85639-098-9(том2)
Т. 2. – 1994. – 400с.
1419084
  Круглова Н.Ю. Хозяйственное право : Учебное пособие / Н.Ю. Круглова. – Москва : Русская Деловая Литература, 1997. – 608с. – ISBN 5-89247-007-5
1419085
  Круглова Н.Ю. Хозяйственное право : Учебное пособие / Н.Ю. Круглова. – Москва : Русская Деловая Литература, 1999. – 608с. – ISBN 5-89247-007-5
1419086
   Хозяйственное право : Учебник. – Киев : Юринком-Интер, 2002. – 912с. – ISBN 966-667-031-3


  Понятия хозяйственной деятельности и хозяйственного права, его основные принципы, история развития хозяйственного права, современное состояние и многое другое. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и экономических вузов, юрисконсульто
1419087
  Гойхбарг А.Г. Хозяйственное право РСФСР / А.Г. Гойхбарг. – 2-е изд. – М-Пг.
1. – 1923. – 214с.
1419088
  Зверев А.Г. Хозяйственное развитие и финансы в семилетке. (1959 - 1965 гг.) / А.Г. Зверев. – М., 1959. – 99с.
1419089
  Каменицер С.Е. Хозяйственное руководство промышленным предприятием в СССР. / С.Е. Каменицер. – М., 1961. – 287с.
1419090
  Магометшапиев М.А. Хозяйственное строительсво в первые годы советской власти в Дагестане (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Магометшапиев М. А.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1971. – 20л.
1419091
   Хозяйственное строительство Подолии : отчет губэкономсовещания Украинскому Экономическому Совету. Октябрь - Март 1921-1922 г. – Винница : Гостипография, 1922. – 462 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1419092
  Марисова И.В. Хозяйственноео значение, биология и распространение дроздовых УССР : Дис... канд.биологи.наук: / Марисова И.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 274л. – Бібліогр.:л.265-274
1419093
  Гурвиц Л.Е. Хозяйственные вычисления / Л.Е. Гурвиц. – 3-е испр. изд. – Москва, 1937. – 231 с.
1419094
  Гурвиц Л.Е. Хозяйственные вычисления / Л.Е. Гурвиц. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : Госпланиздат, 1939. – 379 с.
1419095
  Аверьянова Р.В. Хозяйственные вычисления и вычислительные машины : [учебник для техникумов сов. торговли] / Аверьянова Роза Васильевна, Лосев Борис Федорович. – Москва : Экономика, 1979. – 214 с. : ил.
1419096
  Космина Р.М. Хозяйственные вычисления и вычислительные машины: (Учебник для бух. и товаровед. от-ний техникумов сов. торговли). / Р.М. Космина. – Киев, 1980. – 240с.
1419097
  Касабуцкий А.А. Хозяйственные вычисления. Уч. пособие для техн. сов. торговли. / А.А. Касабуцкий. – 2-е изд. – М., 1968. – 223с.
1419098
  Рахлин З.М. Хозяйственные договоры / З.М. Рахлин. – Одесса, 1970. – 79с.
1419099
  Брагинский М.И. Хозяйственные договоры в материально-техническом снабжении и сбыте. / М.И. Брагинский. – М., 1976. – 192с.
1419100
  Козлов В.И. Хозяйственные договоры в строительстве / В.И. Козлов. – М., 1991. – 224с.
1419101
  Первушин А.Г. Хозяйственные договоры колхозов и совхозов / А.Г. Первушин. – М, 1974. – 199с.
1419102
  Безрук В.Д. Хозяйственные договоры на производство специализированных работ в сельском хозяйстве / В.Д. Безрук. – Фрунзе, 1971. – 64с.
1419103
  Брагинский М.И. Хозяйственные договоры. / М.И. Брагинский, Д.Ф. Еремеев. – Минск, 1967. – 95с.
1419104
  Пуссь Х.Р. Хозяйственные занятия и разделение труда у населения острова Хийумаа с 1890 по 1940 год. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Пуссь Х.Р.; АН ЭССР. Отд. обществ. наук. – Таллин, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1419105
  Гельфад И.А. Хозяйственные и должностные преступления в сельском хозяйстве. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.715 / Гельфад И.А.; АН УССР. – К, 1970. – 56л.
1419106
  Иванов И.Д. Хозяйственные интересы России и ее экономическая дипломатия / И.Д. Иванов ; [редкол.: А.В. Торкунов (отв. ред.), А.Ю. Мельвиль, М.М. Наринский] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет). – Москва : РОССПЭН, 2001. – 318 с. – ISBN 5-8243-0264-2
1419107
  Бехтеев С.С. Хозяйственные итоги истекшего сорокапятилетия : [в 3 т.] / [соч.] С.С. Бехтеева. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва М.О. Вольф
Т. 3 : Хлебная торговля и элеваторы. – 1911. – 379 с. : фото
1419108
  Чувпило А.А. Хозяйственные объединения в системе отраслевого управления промышленностью : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Чувпило А.А.; МГУ. Юрид. фак. – М., 1971. – 20л.
1419109
  Замойский Игорь Евгеньевич Хозяйственные органы в системе правового регулирования : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.04 / Замойский Игорь Евгеньевич; КГУ. – Киев, 1984. – 44л.
1419110
  Замойский Игорь Евгеньевич Хозяйственные органы в системе правового регулирования : Дис... д-ра юрид.наук: 12.00.04 / Замойский Игорь Евгеньевич; АН УССР Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 1984. – 446л. – Бібліогр.:л.336-414
1419111
  Мельниченко С О. Хозяйственные освязи и вопросы повышения эффективности производства. : Автореф... канд.экн.наук: 08.00.05 / Мельниченко О.С,; МВ ССО УССР.Одесск.ин-т.нар.хоз. – Одесса, 1973. – 24л.
1419112
  Капустин Б.Ф. Хозяйственные показатели и некоторые биологические особенности помесей при двухпородном переменном скрещивание свиней в условиях племсвинзавода "Венцы-Заря" Краснодарского края : Автореф... канд. с.-х.наук: / Капустин Б.Ф.; Харьк. зоовет. ин-т. – Х., 1967. – 20л.
1419113
  Мартемьянов В.С. Хозяйственные права местных советов / В.С. Мартемьянов ; [ред. В.Я. Залманов]. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 173, [3] с. – Примеч.: с. 155-172
1419114
  Гельфер М.А. Хозяйственные преступления / М.А. Гельфер. – Москва, 1959. – 84с.
1419115
  Гельфер М.А. Хозяйственные преступления / М.А. Гельфер. – Москва, 1988. – 56с.
1419116
  Некипелов Павел Трофимович Хозяйственные преступления по советскому уголовному праву : Автореф... д-ра юрид.наук: 715 / Некипелов Павел Трофимович; АН УССР. Совет Ин-та философии и Сектора государства и права. – Киев, 1967. – 45л.
1419117
  Федоров И.В. Хозяйственные связи в СССР / И.В. Федоров. – Томск, 1978. – 202с.
1419118
  Силантьев Г.Г. Хозяйственные связи по кооперированным поставкам / Г.Г. Силантьев. – М., 1977. – 40с.
1419119
  Жадан М.И. Хозяйственные связи социалистических предприятий и совершенствование их общественной организации : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Жадан М.И. ; КГУ. – Киев, 1885. – 24 с.
1419120
  Жадан Михаил Иванович Хозяйственные связи социалистических предприятий и совершенствование их общественных организаций : Дис... канд. экон.наук: 03.00.01 / Жадан Михаил Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 183л. – Бібліогр.:л.163-183
1419121
  Язев В.А. Хозяйственные связи торговли с промышленностью. / В.А. Язев. – М., 1974. – 175с.
1419122
  Козлова О.В. Хозяйственные ситуации / О.В. Козлова. – М., 1976. – 159с.
1419123
  Брянский Г.А. Хозяйственные ситуации / Г.А. Брянский. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1983. – 1983с.
1419124
  Гайдуцкий П.И. Хозяйственные ситуации в условиях арендных отношений / П.И. Гайдуцкий, Н.Ф. Бабиенко. – Киев, 1991. – 140с.
1419125
  Завгородняя А.В. Хозяйственные ситуации и деловые игры по маркетингу. / А.В. Завгородняя, М.С. Матышина. – Л., 1990. – 84с.
1419126
  Андрющенко М.Д. Хозяйственные ситуации по теме "Принятие и осуществление управленческих решений" / М.Д. Андрющенко. – Москва, 1988. – 32с.
1419127
  Притыка Д.Н. Хозяйственные споры и порядок их разрешения / Д.Н. Притыка. – К., 1988. – 171с.
1419128
  Побирченко И.Г. Хозяйственные споры и формы их размещения : Автореф... д-ра юрид.наук: 719 / Побирченко И.Г.; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1971. – 44л. – Бібліогр.:с.43-44
1419129
  Шараженидзе Д.М. Хозяйственные тексты эпохи династии Аккада : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Шараженидзе Д.М. ; АН ГрузССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1970. – 20 с.
1419130
  Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества. / Т.В. Кашанина. – М., 1995. – 545с.
1419131
  Элиава Г.В. Хозяйственный быт населения восточной Мегрелии до Октябрьской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.000,07.576 / Элиава Г.В.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18л.
1419132
  Корнеев А.Л. Хозяйственный договор в АПК: Справ. пособ. / А.Л. Корнеев. – М., 1989. – 126с.
1419133
  Первушин А.Г. Хозяйственный договор в деятельности предприятий сельского хозяйства / А.Г. Первушин. – Москва, 1976. – 222 с.
1419134
  Донде Я.А. Хозяйственный договор и его роль в снабжении народного хозяйства СССР / Я.А. Донде. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1960. – 260с.
1419135
  Брагинский М.И. Хозяйственный договор: каким ему быть? / М.И. Брагинский. – М., 1990. – 175с.
1419136
  Емец Григорий Степанович Хозяйственный и внутрихозяйственный расчет в колхозах. (на материалах колхозов Закарпат. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 59 / Емец Григорий Степанович; Киевск. ин-т нар. хоз-ва. Кфедра полит. экономии у но-экон. фак. – К., 1969. – 19л.
1419137
  Емец Г.С. Хозяйственный и внутрихозяйственный расчет в колхозах. (На материалах колхозов Закарпатской области) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Емец Г.С.; КИПХ. Кафедра полит. экономии учетно-эконом. фак-тов. – К., 1969. – 20л.
1419138
  Тихонов И Д. Хозяйственный и общественный строй Уйгурского государства. 9-14 вв. / И Д. Тихонов. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 258с.
1419139
  Мамутов В.К. Хозяйственный кодекс в системе правового обеспечения экономика в Украине // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-73. – ISSN 0132-0769
1419140
  Ашурков О.А. Хозяйственный Кодекс Украины и регуляторная политика в сфере хозяйственной деятельности // Економіка та право : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2004. – № 2. – С. 29-41. – ISSN 1681-6277


  Правове забезпечення економіки
1419141
  Юлдашев С.А. Хозяйственный кодекс: быть ему или не быть? Ч. 2 // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 150-155. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
1419142
  Луконин М.П. Хозяйственный комплекс административной области и проблемы его развития. (На прим. Кировогр. обл.) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Луконин М.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Географ. ф-тет. – К., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1419143
  Тихий В.И. Хозяйственный комплекс Орловской области: специфика переломного периода : География. Региональная география // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 27-31 : Схема, карти, табл.
1419144
  Клецкий В.И. Хозяйственный механизм в одиннадцатой пятилетке. / В.И. Клецкий. – Минск, 1985. – 80с.
1419145
  Чешев А А. Хозяйственный механизм в рыночной экономике / А А. Чешев, . – Ростов -на-Дону, 1991. – 119с.
1419146
  Граниш В.В. Хозяйственный механизм в системе платных услуг. / В.В. Граниш. – К., 1993. – 104с.
1419147
  Литвиненко Т.Н. Хозяйственный механизм в системе производственных отношений развитого социализма. : Автореф... канд.экн.наук: 08.00.01 / Литвиненко Т.Н.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1982. – 23л.
1419148
  Давидюк С.Ф. Хозяйственный механизм в сфере науки / С.Ф. Давидюк, М.С. Минтаиров. – Л., 1990. – 112с.
1419149
  Катькало Валерий Сергеевич Хозяйственный механизм военно-промышленного комплекса США: особенности функционирования в 80-е годы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Катькало Валерий Сергеевич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1989. – 17л.
1419150
  Немченко В.В. Хозяйственный механизм и природопользование. / В.В. Немченко. – М., 1988. – 125с.
1419151
  Джабиев Р.М. Хозяйственный механизм и проблемы его совершенствования. / Р.М. Джабиев. – Баку, 1985. – 182с.
1419152
  Аристов Г.В. Хозяйственный механизм и сбалансированность: опыт европ. стран СЭВ / Г.В. Аристов. – Москва, 1990. – 106с.
1419153
  Казарновский А.С. Хозяйственный механизм и совершенствование управления производством. / А.С. Казарновский. – К., 1984. – 48с.
1419154
  Воейков М.И. Хозяйственный механизм и соревнование / М.И. Воейков. – Москва, 1983. – 160с.
1419155
  Бадалов Л.М. Хозяйственный механизм и управление качеством продукции / Л.М. Бадалов. – М., 1984. – 64с.
1419156
  Ферианц Я. Хозяйственный механизм и экономия времени / Я. Ферианц. – М, 1987. – 191с.
1419157
  Пустовит В.Н. Хозяйственный механизм как фактор совершенствования социалистических производственных отношений. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пустовит В.Н.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1985. – 24л.
1419158
  Клюев А.Ф. Хозяйственный механизм межотраслевого строительного комплекса / А.Ф. Клюев. – Л., 1986. – 160с.
1419159
  Скворцов Н.Н. Хозяйственный механизм предприятий. / Н.Н. Скворцов. – Киев, 1990. – 93 с.
1419160
  Бунич П.Г. Хозяйственный механизм развитого воциализма / П.Г. Бунич. – М., 1980. – 351с.
1419161
  Абалкин Л.И. Хозяйственный механизм развитого социалистического общества / Л.И. Абалкин. – Москва : Мысль, 1973. – 263 с.
1419162
  Божедомова Г.К. Хозяйственный механизм ресурсосбережения / Г.К. Божедомова. – Москва, 1989. – 108с.
1419163
  Леоненко П.М. Хозяйственный механизм социализма и современная идеологическая борьба / П.М. Леоненко. – К, 1986. – 135с.
1419164
  Воронин В.П. Хозяйственный механизм сферы обращения / В.П. Воронин. – Воронеж, 1983. – 213с.
1419165
  Куренной В.А. Хозяйственный механизм управления общественно необходимыми затратами труда в условиях интенсификации общественного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01. / Куренной В. А.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1984. – 23л.
1419166
  Простяков И.И. Хозяйственный механизм: основные направления перестройки. / И.И. Простяков. – М., 1986. – 61с.
1419167
  Гребеньков Г.В. Хозяйственный прогресс общества и трудовая этика // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.144-154
1419168
  Степанова Т.В. Хозяйственный процесс в схемах / Т.В. Степанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса : Негоциант, 2006. – 68с. – ISBN 966-691-190-6
1419169
  Степанова Т.В. Хозяйственный процесс Украины в схемах : учебное пособие / Т.В. Степанова. – Изд. 4-е, обновленное и доп. – Одесса : Атлант, 2012. – 145, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 133-134. – ISBN 978-966-2361-54-4
1419170
   Хозяйственный процессуальный кодекс Украины : (С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2002 года). – Харьков : Одиссей, 2002. – 80с. – (Законы Україны). – ISBN 966-633-091-1
1419171
  Мычко В.Е. Хозяйственный расчет -- метод планового руководства и управления колхозным производством. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мычко В.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1967. – 15л.
1419172
  Смирнов А.Д. Хозяйственный расчет - метод социалистического хозяйствования : Автореф... канд. эконом.наук: / Смирнов А.Д.; Моск. экономико-статистич. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1419173
  Лажевник С.В. Хозяйственный расчет / С.В. Лажевник. – Москва, 1957. – 44с.
1419174
  Маутина А.А. Хозяйственный расчет в геологоразведочных организациях / А.А. Маутина. – М., 1978. – 161с.
1419175
  Боровик В.А. Хозяйственный расчет в колхозах / В.А. Боровик. – М, 1964. – 164с.
1419176
  Сивальнев А.Г. Хозяйственный расчет в колхозах и пути его совершенствования. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Сивальнев А.Г.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Харьков, 1968. – 26л.
1419177
  Тонкович В.С. Хозяйственный расчет в колхозах и совхозах. / В.С. Тонкович. – Минск, 1975. – 207с.
1419178
  Ковтун И.Г. Хозяйственный расчет в МТС : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ковтун И.Г. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 17 с.
1419179
  Ковтун И.Г. Хозяйственный расчет в МТС (на материалах МТС Харьковской области УССР) : Дис... канд.эконом.наук: / Ковтун И.Г.; КГу им Т.Г.Шевченко, Кафедра экономики и планирования народного хозяйства СССР. – К, 1956. – 236л. – Бібліогр.:л.1-12
1419180
  Гончарук Евгений Федорович Хозяйственный расчет в нефтегазопромысловом строительстве и пути его совершенствования. (На прим. Зап. Сибири) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гончарук Евгений Федорович; АН СССР. Урал. науч. центр. Ин-т экономики. – Свердловск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1419181
  Портной Е.Н. Хозяйственный расчет в обувной промышленности СССР. (На прим. отд. предприятий). : Автореф... канд. экон.наук: / Портной Е.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1961. – 34л.
1419182
  Холин Е.С. Хозяйственный расчет в общественном питании / Е.С. Холин. – М., 1985. – 111с.
1419183
  Абдиров Ж. Хозяйственный расчет в основном звене АПК / Ж. Абдиров ; АН КазахССР, Ин-т экономики. – Алма-Ата : Наука, 1988. – 208 с.
1419184
  Винокур И.А. Хозяйственный расчет в подотрасли машиностроения. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Винокур И.А.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1419185
  Шкилев А.В. Хозяйственный расчет в пригородных овоще-молочных совхозах и их рентабельность. (На примере пригородных совхозов Киевского специализир. овоще-молочного треста) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Шкилев А.В. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 21 с.
1419186
  Татур С.К. Хозяйственный расчет в промышленном производстве / С.К. Татур. – М., 1956. – 40с.
1419187
  Татур С.К. Хозяйственный расчет в промышленности / С.К. Татур. – Изд. 2-е, доп. – М., 1964. – 303с.
1419188
  Дижур М.М. Хозяйственный расчет в промышленности СССР / М.М. Дижур, Р.А. Круглова. – М., 1969. – 236с.
1419189
  Татур С.К. Хозяйственный расчет в промышленности СССР / С.К. Татур. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1970. – 416с.
1419190
  Грицай Т.В. Хозяйственный расчет в розничной торговле книгой. (на материалах кн. торговли Гос. кам. по печати при Совете Министров УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Грицай Т.В. ; Укр. науч.-исслед. ин-т торговли и обществ. питания. – Киев, 1969. – 28 c.
1419191
  Юрескул Владимир Федосеевич Хозяйственный расчет в системе управления колхозным производством. (На примере колхозов юга Украины) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Юрескул Владимир Федосеевич; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21
1419192
  Злобин П.Е. Хозяйственный расчет в совхозах и пути его совершенствоания : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Злобин П.Е.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Каф-ра экономики сел. хоз-ва. – М., 1969. – 25л.
1419193
  Козлов Г. Хозяйственный расчет в социалистическом обществе / Г. Козлов. – Москва, 1944. – 72с.
1419194
  Краснов Н.П. Хозяйственный расчёт в строительстве / Н.П. Краснов. – М., 1963. – 66с.
1419195
  Молчанов А.Н. Хозяйственный расчёт в строительстве и банковский контроль / А.Н. Молчанов, Л.И. Перельман. – М., 1952. – 100с.
1419196
  Козлов В.Л. Хозяйственный расчет в условиях агропромышленной интеграции / В.Л. Козлов. – Харьков, 1988. – 155с.
1419197
  Петров А.С. Хозяйственный расчет и вопросы развития экономики социалистических предприятий : Автореф... кандидата экон.наук: / Петров А.С.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1965. – 21л.
1419198
  Тимошенко И.Т. Хозяйственный расчет и вопросы распределения прибыли совхозов-заводов : Автореф... канд. экон.наук: / Тимошенко И. Т.; АН МССР, Ин-т жкон. – Кишинев, 1967. – 17л.
1419199
  Федоров А.С. Хозяйственный расчет и вопросы совершенствования распределительных отношений между обществом, производственным коллективом и его работниками : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Федоров А.С. ; Киев. ин-т нар. хоз. Каф. полит. экономии плановых факультетов. – Киев, 1969. – 24 с.
1419200
  Тихонов В.А. Хозяйственный расчет и его роль в использовании техники колхозного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Тихонов В. А.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1958. – 16л.
1419201
  Атлас З.В. Хозяйственный расчет и его роль в условиях Отечественной войны. / З.В. Атлас. – Москва, 1944. – 80с.
1419202
  Гараз Дмитрий Васильевич Хозяйственный расчет и его совершенствование на предприятиях мясной промышленности. (На материалах МССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Гараз Дмитрий Васильевич; АН МССР. Ин-т экономики. – Кишинев, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1419203
  Горская А.И. Хозяйственный расчет и материальная заинтересованность колхозов и колхозников в подъеме сельскохозяйственного производства (На матер. колхозов Псковской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Горская А. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. полит. экон. – М., 1964. – 16л.
1419204
  Шевченко Д.И. Хозяйственный расчет и некоторые резервы улучшения хозяйствования в розничной торговле потребительской кооперации : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шевченко Д.И. ; Лен. ин-т сов. торг. – Ленинград, 1965. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1419205
  Алексеева И.Ф. Хозяйственный расчет и основные организационные формы социалистической промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Алексеева И. Ф.; Алексева И. Ф.; МГУ, экон. фак. – Москва, 1950. – 16 с.
1419206
  Винниченко Н.Г. Хозяйственный расчет и планирование в паровозном депо / Н.Г. Винниченко. – Москва, 1952. – 148с.
1419207
  Татур С.К. Хозяйственный расчет и повышение рентабельности промышленных предприятий / С.К. Татур. – М., 1951. – 24с.
1419208
  Михайлов А.А. Хозяйственный расчет и пути его внедрения в колхозное производство. : Автореф... канд. экон.наук: / Михайлов А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1961. – 18л.
1419209
  Емельянов Алексей Михайлович Хозяйственный расчет и рентабельность в колхозах. (Вопросы теории и методологии) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Емельянов Алексей Михайлович ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1961. – 20 с.
1419210
  Мирзоян Р.М. Хозяйственный расчет и рентабельность в потребительской кооперации Армении : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Мирзоян Р.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1419211
  Тельнов В.Н. Хозяйственный расчет и рентабельность. Себестоимость и цена / В.Н. Тельнов. – Саратов, 1958. – 88 с.
1419212
  Ковязин Ф.Я. Хозяйственный расчёт и экономическая реформа в промышленности МССР / Ф.Я. Ковязин. – Кишинёв, 1968. – 129с.
1419213
  Гафарова З.Н. Хозяйственный расчет и экономические стимулы в системе социалистической экономики / З.Н. Гафарова. – Казань, 1980. – 216с.
1419214
  Радзиевская Л.Ф. Хозяйственный расчет и экономическое стимулиования производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Радзиевская Л.Ф.; АН УССР.Ин-т экономики. – К, 1965. – 17л.
1419215
  Малютина Л.И. Хозяйственный расчет и экономическое стимулирование повышения эффективности производства. / Л.И. Малютина. – Чебоксары, 1989. – 44с.
1419216
  Воробьева А.В. Хозяйственный расчет и эффективность основных фондов / А.В. Воробьева. – Москва, 1970. – 320с.
1419217
  Бунич П.Г. Хозяйственный расчет и эффективность производства / П.Г. Бунич. – М., 1974. – 142с.
1419218
  Небесный Г.В. Хозяйственный расчет и эффективность работы научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и опытных производств. / Г.В. Небесный. – К., 1977. – 176с.
1419219
  Конкин М. Хозяйственный расчет на предприятии / М. Конкин. – М., 1962. – 72с.
1419220
  Амстибовицкий М Хозяйственный расчёт на участке производителя работ и мастера / М Амстибовицкий. – Москва, 1955. – 56с.
1419221
  Скляр М.А. Хозяйственный расчет НПО. / М.А. Скляр. – М, 1986. – 126с.
1419222
  Стародубровский В.Г. Хозяйственный расчет объединений в условиях развитого социализма / В.Г. Стародубровский. – Москва, 1981. – 199с.
1419223
  Петров В.Н. Хозяйственный расчет предприятия и самоуправление трудового коллектива / В.Н. Петров. – Барнаул, 1990. – 67 с.
1419224
  Василян М.Г. Хозяйственный расчет производственного объединения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Василян М.Г.; АН Арм. ССР. – Ереван, 1980. – 24л.
1419225
  Микловда Василий Петрович Хозяйственный расчет производственных объединений и пути его совершенствования (на матер. производств. объединен. лесной деревообрабатывающей промышленности Карпат) : Автореф... наук: / Микловда Василий Петрович; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1980. – 24л.
1419226
  Раков Б.А. Хозяйственный расчет социалистического промышленного предприятия и эффективность производства : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Раков Б.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1968. – 27л.
1419227
  Белоусова Е.Е. Хозяйственный расчет технических отделов и служб машиностроительных предприятий в новых условиях планирования и экономического стимулирования : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Белоусова Е.Е.; АН УССР. Ин-т экономики. – Киев, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1419228
  Сузи А.А. Хозяйственный расчет участков в строительном предприятии. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Сузи А.А.; АН ЭССР. Отд. обществ. наук. – Таллин, 1970. – 38л.
1419229
  Барановский А.И. Хозяйственный расчет энергетических объединений (предприятий) / А.И. Барановский. – М., 1990. – 124с.
1419230
  Панкратьев В.Г. Хозяйственный расчет. / В.Г. Панкратьев. – М., 1970. – 111с.
1419231
  Скоробогатов И.Б. Хозяйственный руководитель и новое экономическое мышление. / И.Б. Скоробогатов. – М, 1988. – 62с.
1419232
  Зайцев И.М. Хозяйственный спор и арбитражный процесс / И.М. Зайцев. – Саратов, 1982. – 82с.
1419233
  Бершеда Е.Р. Хозяйственный способ строительства. / Е.Р. Бершеда, Л.С. Кобыляцкий. – Киев, 1989. – 134с.
1419234
  Кузьминский А.Н. Хозяйственный учет на базе микро ЭВМ / А.Н. Кузьминский. – М, 1989. – 253с.
1419235
  Максачук Ф.П. Хозяйственных расчет в колхозах (по матер. колх. юга Украины) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Максачук Ф.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. полит. экономии. – Киев, 1966. – 16 с.
1419236
  Касабуцкий А.А. Хозяйственые вычисления и механизация учета. Уч. пособие для техн. сов. торговли. / А.А. Касабуцкий, В.И. Давыдов. – М., 1964. – 256с.
1419237
   Хозяйственый механизм функционирования социалистической экономики : Сб.науч.трудов аспирантов и студентов-лауреатов СНО. – Рига : Латвийский ун-т, 1976. – 158с.
1419238
  Тарасов А.В. Хозяйство - визуальное зеркало логоса // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – № 6 (90). – С. 33-48. – ISSN 2073-6118
1419239
  Янгузин Р.З. Хозяйство башкир дореволюционно й России. / Р.З. Янгузин. – Уфа, 1989. – 190 с.
1419240
  Лопатин П. Хозяйство великого города / П. Лопатин. – Москва : Московский рабочий, 1938. – 128с.
1419241
  Иванов П.П. Хозяйство джуйбарских шейхов. / П.П. Иванов. – М-Л, 1954. – 379с.
1419242
   Хозяйство древнего населения Украины. – Киев : [б. и.]. – ISBN 5-7707-2123-5
Ч. 1 : Ремесла и промыслы древнего населения Украины / [редкол.: Ю.Д. Кибальник, И.А. Писларий, С.А. Балакин]. – 1995. – 195, [2] с. : ил., табл. – На обл.: Хозяйство древнего населения Украины. Киев - 1993. – Библиогр. в конце ст.
1419243
   Хозяйство и быт западносибирского крестьянства XVII -- начала XX в.. – М., 1979. – 248с.
1419244
   Хозяйство и быт русских крестьян. – М., 1959. – 253с.
1419245
  Слесарчук Г.И. Хозяйство и крестьяне Суздальского Спасо-Евфимьева моснастыря в первой четверти 18 века. : Автореф... канд.ист.наук: / Слесарчук Г.И.; Моск.гос.ист.-архивн.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1419246
   Хозяйство и культура башкир в XIX - начале XX. – М., 1979. – 207с.
1419247
   Хозяйство и культура башкир в XIX - начале XX в.. – М., 1979. – 207с.
1419248
  Леонтьев В.В. Хозяйство и культура народов Чукотки / В.В. Леонтьев. – Новосибирск, 1973. – 178с.
1419249
  Оразов А. Хозяйство и культура населения. / А. Оразов. – Ашхабад, 1972. – 131с.
1419250
  Рустамов Я.А. Хозяйство и материальная культура колхозного крестьянства Азербайджана. : Автореф... канд. ист.наук: / Рустамов Я.А.; АН ГрузССР. Ин-т истории им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1964. – 24л.
1419251
   Хозяйство и материальная культура народов Кавказа в XIX-XX в.. – М.
1. – 1971. – 256с.
1419252
  Бусыгин Е.П. Хозяйство и материальная культура русского населения Ульяновского Поволжья / Е.П. Бусыгин. – Казань, 1982. – 88с.
1419253
  Бусыгин Е.П. Хозяйство и материальная культура русского населения Ульяновского Поволжья / Е.П. Бусыгин. – Казань, 1982. – 88с.
1419254
  Курылев В.П. Хозяйство и материальная культура турецкого крестьянства / В.П. Курылев. – М, 1976. – 143с.
1419255
  Тихонов Д.И. Хозяйство и общественны строй Уйгурского государства X-XIV вв. : Автореф... докт. ист.наук: / Тихонов Д. И.; АН СССР, Ин-т этнограф. – Л., 1968. – 28л.
1419256
  Моора Х. Хозяйство и общественный строй народов Прибалтики в начале XIII века. / Х. Моора, Х. Лиги. – Таллин, 1969. – 72с.
1419257
   Хозяйство и общество на Балканах в средние века. – Калинин, 1978. – 152с.
1419258
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 1. – 1995
1419259
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 1. – 1995
1419260
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 2. – 1995
1419261
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 3. – 1995
1419262
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 4. – 1995
1419263
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 5. – 1995
1419264
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 6. – 1995
1419265
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 7. – 1995
1419266
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 8. – 1995
1419267
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 9. – 1995
1419268
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 10. – 1995
1419269
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 11. – 1995
1419270
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 12. – 1995
1419271
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 1. – 1996
1419272
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 2. – 1996
1419273
   Хозяйство и право. – Москва
№ 2. – 1996
1419274
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 3. – 1996
1419275
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 4. – 1996
1419276
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 5. – 1996
1419277
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 6. – 1996
1419278
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 7. – 1996
1419279
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 8. – 1996
1419280
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 9. – 1996
1419281
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 10. – 1996
1419282
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 11. – 1996
1419283
   Хозяйство и право. – Москва, 1977-
№ 12. – 1996
1419284
   Хозяйство и право. – Москва
№ 1. – 1997
1419285
   Хозяйство и право. – Москва
№ 2. – 1997
1419286
   Хозяйство и право. – Москва
№ 3. – 1997
1419287
   Хозяйство и право. – Москва
№ 4. – 1997
1419288
   Хозяйство и право. – Москва
№ 5. – 1997
1419289
   Хозяйство и право. – Москва
№ 6. – 1997
1419290
   Хозяйство и право в современных условиях. – М., 1977. – 118с.
1419291
  Писаревский Г.Г. Хозяйство и форма землевладения в колониях Поволжья в XVIII-м и в первой четверти XIX века / Г.Г. Писаревский. – Ростов-на-Дону : Тип. А.И. Тер-Абрамиан, 1916. – [4], 116, XX с. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. дарственная надпись:Многоуважаемой Наталье Дмитриевне Полонской от автора
1419292
   Хозяйство Каракалпакии в XIX - начале XX века. – Ташкент, 1972. – 132с.
1419293
   Хозяйство крепостного крестьянина XVII века. – М.-Л.
Ч. 1. – 1982. – 171с.
1419294
   Хозяйство крепостного крестьянина XVII века. – М.-Л.
Ч. 2. – 1982. – 295с.
1419295
  Шрамко Б.А. Хозяйство лесостепных племен Восточной Европы в скифскую эпоху : автореф. дис. ... док. ист. наук / Шрамко Б.А. ; АН УССР. Отд. экономики, истории, филос. и права. – Киев, 1965. – 32 с.
1419296
  Петербургский И.М. Хозяйство мордвы в I - начале II тысячелетия н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Петербургский И.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1419297
  Жиганов М.Ф. Хозяйство мордвы в XIII-XVI вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Жиганов М. Ф.; АН СССР, Ин-т ист. матер. культ. – М., 1955. – 15л.
1419298
  Гвоздев А. Хозяйство нашего города. / А. Гвоздев. – Л., 1947. – 103с.
1419299
  Писарчук В.М. Хозяйство наших городов. / В.М. Писарчук. – Краснодар, 1977. – 80с.
1419300
  Клеянкин В А. Хозяйство помещичьих и удельных крестьян Симбирской губернии в первой половине 19 века. / В А. Клеянкин, . – Саранск, 1974. – 186с.
1419301
  Горохов С.А. Хозяйство современной Индии : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 21-29 : Фото, табл. – ISSN 0016-7207
1419302
  Борисов А.М. Хозяйство Соловецкого монастыря и борьба крестьян с северными монстырями в XVI-XVII веках / А.М. Борисов. – Петрозаводск, 1966. – 284с.
1419303
  Перепелкин Ю.Я. Хозяйство староегипетских вельмож / Ю.Я. Перепелкин ; [отв. ред. Е.С. Богословский] ; АН СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва : Наука ; Главная редакция восточной лит-ры, 1988. – 298, [3] с.
1419304
  Аннанепесов М. Хозяйство туркмен в 18-19 вв. / М. Аннанепесов. – Ашхабад, 1972. – 283с.
1419305
  Туров М.Г. Хозяйство эвенков таежной зоны Средней Сибири в конце XIX - начале XX века / М.Г. Туров. – Иркутск, 1990. – 173с.
1419306
  Винников Я.Р. Хозяйство, культура и быт сельского населения Туркменской ССР / Я.Р. Винников. – Москва : Наука, 1969. – 310, [2] с.
1419307
  Жеребцов Л.Н. Хозяйство, культура и быт удорских коми в 18-м - начале 20-го в. / Л.Н. Жеребцов. – Москва, 1972. – 127с.
1419308
  Голубых М. Хозяйство, труд и быт сельскохозяйственной артели "Новый путь". / М. Голубых, П. Широковский. – Свердловск, 1930. – 318с.
1419309
   Хозяйство, труд, право в условиях перестройки. – Минск, 1990. – 239 с.
1419310
  Дорогунцов С.И. Хозяйствование - синергетический инвариант / С.И.Дорогунцов, А.Н.Ральчук; НАНУ;. – Киев : Оріяни, 2006. – 228с. – ISBN 966-8305-53-1
1419311
   Хозяйствовать умело и эффективно. – М., 1985. – 267с.
1419312
  Вишнякова Г.И. Хозяйствовать, оберегая природу / Г.И. Вишнякова. – Москва, 1983. – 224с.
1419313
  Туйск И. Хозяйстыенно - правовые санкции за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.9-13
1419314
  Ефремов П.В. Хозяйтвенный расчёт на промышленных предприятиях Казахстана / П.В. Ефремов. – Алма-Ата, 1960. – 48с.
1419315
   Хозяюшке. – Барнаул, 1991. – 56с.
1419316
  Аллен Ч.Р. Хойзингер из Четвертого рейха / Ч.Р. Аллен. – Москва, 1967. – 408с.
1419317
  Бєляєв О.Р. Хойті-Тойті / О.Р. Бєляєв. – Київ : Молодь, 1960. – 99 с.
1419318
   Хокей - 80/81. – Київ, 1980. – 56с.
1419319
   Хокей - 83-84. – К., 1983. – 80с.
1419320
   Хокей - 84/85. – Київ, 1984. – 88с.
1419321
   Хокей - 85/86. – К., 1985. – 80с.
1419322
   Хокей - 91-92. – К., 1991. – 69с.
1419323
   Хокей 89-90. – К., 1989. – 86с.
1419324
   Хокей. 1968-1969. – К., 1968. – 50с.
1419325
   Хокей. 1969-1970. – К., 1969. – 72с.
1419326
   Хокей. 1973-1974. – К., 1973. – 55с.
1419327
   Хокей. Правила змагань. – К., 1965. – 75с.
1419328
   Хокей. ХХІ чемпіонат СРСР. 1966-1967. – К., 1966. – 51с.
1419329
   Хокейний Київ : Довідник. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 314с. – (Сторінки спортивної слави). – ISBN 966-542-237-5
1419330
  Меклер Г.К. Хоккайдо / Г.К. Меклер. – М., 1967. – 140с.
1419331
  Меклер Г.К. Хоккайдо / Г.К. Меклер. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 163с.
1419332
  Харламов В.Б. Хоккей - моя стихия / В.Б. Харламов. – М, 1977. – 64с.
1419333
  Спаский О.Д. Хоккей / О.Д. Спаский. – М, 1974. – 143с.
1419334
   Хоккей. – М., 1977. – 312с.
1419335
   Хоккей. – М., 1980. – 87с.
1419336
   Хоккей. – М., 1990. – 688с.
1419337
   Хоккей 1983/84. – Минск, 1983. – 88с.
1419338
   Хоккей 70/71. – М., 1970. – 49с.
1419339
   Хоккей 87/88. – Л., 1987. – 96с.
1419340
  Тарасов А.В. Хоккей без тайн. / А.В. Тарасов. – М., 1988. – 269с.
1419341
  Немченко Г.Л. Хоккей в сибирском городе : рассказы / Г.Л. Немченко. – М., 1983. – 63с.
1419342
  Немченко Г.Л. Хоккей в сибирском городе: Повести и рассказы / Г.Л. Немченко. – Москва, 1987. – 256с.
1419343
   Хоккей в СССР. – М., 1955. – 184с.
1419344
  Тарасов А.В. Хоккей грядущего. / А.В. Тарасов. – М., 1971. – 360с.
1419345
  Майоров Б.А. Хоккей для юношей / Б.А. Майоров. – М, 1968. – 136с.
1419346
  Лукашин Ю.С. Хоккей на "белый олимпиадах" / Ю.С. Лукашин. – М., 1959. – 56с.
1419347
  Драйден К. Хоккей на высшем уровне / К. Драйден. – М., 1975. – 196с.
1419348
   Хоккей на траве. – М., 1955. – 44с.
1419349
  Быков В.А. Хоккей на траве / В.А. Быков, Л.Н. Черепанов. – М., 1971. – 152с.
1419350
   Хоккей на траве. – М., 1972. – 48с.
1419351
   Хоккей на траве : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 90 с.
1419352
   Хоккей на траве. (Правила соревнований). 1968 г.. – М., 1968. – 45с.
1419353
   Хоккей с мячом. Правила игры. – М., 1954. – 40с.
1419354
   Хоккей с мячом. Правила игры. 1956 г.. – М., 1956. – 47с.
1419355
   Хоккей с мячом. Правила соревнований. – М., 1966. – 54с.
1419356
   Хоккей с мячом. Правила соревнований. – М., 1970. – 64с.
1419357
   Хоккей с мячом. Программа для спорт. секций коллективов физич. культуры и спортивных клубов. – М., 1974. – 46с.
1419358
   Хоккей с шайбой. – М., 1953. – 176с.
1419359
  Епихин Г.П. Хоккей с шайбой / Г.П. Епихин. – М., 1954. – 104с.
1419360
  Епихин Г.П. Хоккей с шайбой / Г.П. Епихин. – Изд. 2-е испр. и доп. – М., 1956. – 133с.
1419361
  Тарасов А.В. Хоккей с шайбой в СССР. / А.В. Тарасов. – М., 1952. – 32с.
1419362
  Тарасов А.В. Хоккей с шайбой. / А.В. Тарасов. – М., 1951. – 180с.
1419363
  Тарасов А.В. Хоккей с шайбой. / А.В. Тарасов. – М., 1953. – 152с.
1419364
   Хоккей с шайбой. Правила игры. – М., 1952. – 80с.
1419365
   Хоккей, 1981-1982. – Минск, 1981. – 64с.
1419366
  Филатов Л.И. Хоккей. / Л.И. Филатов. – М., 1966. – 95с.
1419367
   Хоккей. 1965-1966. Двадцатый чемпионат СССР. – Киев, 1965. – 80с.
1419368
   Хоккей. Правила соревнований. 1966 г.. – М., 1967. – 62с.
1419369
   Хоккей. Правила соревнований. 1974 г.. – М., 1974. – 64с.
1419370
  Тихонов Виктор Васильевич Хоккей: надежды, разочарования, мечты / Тихонов Виктор Васильевич. – 2е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 240с.
1419371
  Тихонов Виктор Васильевич Хоккей: надежды, разочарования, мечты / Тихонов Виктор Васильевич. – 2е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1986. – 79с.
1419372
  Дворцов В.А. Хоккейные баталии СССР. / В.А. Дворцов. – М., 1979. – 152с.
1419373
  Дворцов В.А. Хоккейный репортаж / В.А. Дворцов. – Москва, 1978. – 223с.
1419374
  Хоксхолли Эдлира : выборы в органы местного самоуправления Хоксхолли Элдира: выборы в органы местного самоуправления // Государственное управление в переходных экономиках : бюллетень LGI. – Киев, 2001. – № 1. – С.41


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1419375
  Георгиев Ю.В. Хокудай: университет новых рубежей // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 7. – С. 20-21.


  Хоккайдо дайгаку (или сокращенно Хокудай, государственный университет Хоккайдо) входит в элиту довоенных императорских университетов, был призван помочь освоению и развитию северной окраины Японии.
1419376
  Хокусай Хокусай / Хокусай. – Москва : Изобразительное искусство, 1958. – 11 с.
1419377
  Зузик Д. Холдинг как современная форма предпринимательства в мировой экономике // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 9. – С. 36-40.
1419378
  Андрущенко І.Г. Холдинг як найпоширеніший спосіб злиття та поглинання компаній // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 29-37
1419379
   Холдинг"Колкуново" отпраздновал свое десятилетие : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 8
1419380
  Бєліков О. Холдинги в України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 41-45.
1419381
  Ліщинський М.Л. Холдингова компанія в системі корпоративного розвитку аграрного сектору економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 111-115
1419382
  Тупота М.О. Холдингова компанія як одна з найефективніших форм функціонування бізнесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 66-68.
1419383
  Гнідан В.І. Холдингова компанія як одна із складових корпоративного сектору економіки / В.І. Гнідан, Г.П. Кудрик // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 17-19. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1419384
  Кравець І. Холдингова компанія як центр господарської системи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 276-278. – ISBN 978-617-7069-28-6
1419385
  Погрібна К.В. Холдингова структура об"єднання підприємств / К.В. Погрібна, З.С. Варналій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167). – С. 108-113


  Визначається роль, що грають холдингові об"єднання у порівнянні зі звичайними корпораціями для забезпечення фінансової стійкості підприємств.
1419386
   Холдинговая компания Амадеус меняет свое название на "Amadeus IT Group SA" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 21
1419387
  Уманців Ю. Холдингові компанії -сучасні форми інтеграції підприємств / Ю. Уманців, Г. Уманців // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 3. – С.107-111
1419388
  Уманців Г. Холдингові компанії та промислово-фінансові групи у сучасній економіці : монографія / Галина Уманців. – Київ : ВІРА-Р : Альтерпрес, 2002. – 429 с. – ISBN 966-7807-09-6
1419389
  Кузьмін О. Холдингові компанії у житлово-будівельному секторі / О. Кузьмін, Я. Кудря // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 71-81. – ISSN 1562-0905
1419390
  Моисеенко Е.В. Холдинговые отношения как особая разновидность взаимодействия субъектов хозяйствования / Е.В. Моисеенко, М.Ф. Ермакова // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 82-88. – ISSN 1728-8878
1419391
  Богатко С.А. Холдна ли Сибирь? / С.А. Богатко. – М, 1971. – 104с.
1419392
  Курик М.В. Холемтерические жидкие кристаллы / М.В. Курик; ВН УССР, Институт физики. – Киев, 1978. – 22с.
1419393
  Боссарт А. Холера : проза: роман // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 6. – С. 34-85. – ISSN 0012-6756
1419394
  Бургасов П.Н. Холера Эль-Тор : Руководство для врачей / П.Н. Бургасов. – 2-е, перераб. и доп. изд. – Москва : Медицина, 1976. – 264с.
1419395
  Стоянов Л. Холера. / Л. Стоянов. – М., 1937. – 184с.
1419396
  Стоянов Л. Холера. / Л. Стоянов. – М., 1938. – 167с.
1419397
  Стоянов Л. Холера. / Л. Стоянов. – М., 1953. – 144с.
1419398
  Масюк Т.В. Холеретична дія інсуліну за умов пригнічення транскрипції в гепатоцитах / Т.В. Масюк, О.М. Долгова, А.І. Масюк // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 52-55. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Показано, що інсулін підсилює секрецію жовчі у щурів в перші хвилини інфузії. Якщо тваринам попередньо вводили інгібітор транскрипції актиноміцин Д, холеретичного ефекту інсуліну не було виявлено. Зроблено висновок, що клітинні механізми стимулюючої ...
1419399
  Казимирко В.К. Холестерин как индуктор воспаления в организме человека // Український ревматологічний журнал : науково-практичний журнал / ДУ "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М.Д. Стражеска" НАМН України ; ТОВ "МОРІОН" ; голов. ред. В.М. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 62-68. – ISSN 1607-2669
1419400
   Холестерические жидкие кристаллы. – Новосибирск, 1976. – 100с.
1419401
  Сторожук В.М. Холинергическая модуляция активности нейронов неокортекса бодрствующего животного / В.М. Сторожук ; НАН Украины, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев : Наукова думка, 2011. – 84, [3] с. : илл., схемы. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 81-85. – ISBN 978-966-00-1108-3
1419402
  Чумакова Ольга Владимировна Холинергическая система мозга в механизмах предпочтения и толерантности к эталону : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чумакова Ольга Владимировна; КГУ. – К., 1985. – 20л.
1419403
  Вульфиус Е.А. Холинорецепторы нейронов некоторых брюхоногих моллюсков : Автореф... канд. биол.наук: / Вульфиус Е.А.; Ин-т биологич. физики АН СССР. – Пущин на Оке, 1967. – 25л.
1419404
  Чумакова Ольга Владимировна Холинрегическая система мозга в механизмах преопочтения и толерантности к этанолу : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чумакова Ольга Владимировна; АН БССР, Отдел регуляции обмена веществ. – Гродно, 1984. – 117л. – Бібліогр.:л.104-117
1419405
  Штефан А.В. Холистические основания в сферологии П. Слотердайка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 57-61. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1419406
  Білецький І.П. Холізм і трансгресія // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 860. – С. 193-201. – (Серія : Теорія культури і філософія науки ; вип. 37). – ISSN 0453-8048
1419407
  Ген Ерлін Холізм та образність - дослідження китайських традиційних методології та способу мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 127-130. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються джерела традиційної китайської методології та способу мислення як визначальних чинників у формуванні стародавніх культур.
1419408
  Бурак О.С. Холістична освіта як світоглядна основа розвитку академічної мобільності: досвід запровадження // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 80-88
1419409
  Супрунова Є.С. Холістичний маркетинг: основні положення і передумови формування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 72-74. – Бібліогр.: 7 назв
1419410
  Ванакова Т.А. Холістичний підхід до тренувального процесу студентської молоді вищих навчальних закладів / Т.А. Ванакова, Л.Л. Гудков, Ю.І. Старосельська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 54-60. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 22). – ISSN 2073-3771


  "...У статті показані напрямки та ефективність методики тренувального процесу. що сприяла розвитку фізичного, психічного та духовного здоров"я студентів-спортсменів вищих навчальних закладів, а також розвитку їх високої спортивної результативності."
1419411
  Зайчук Т. Холістичний ринок екологічно чистих продуктів харчування: концепція та етапи розвитку // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 27-33. – ISSN 1606-3732
1419412
  Білецький І.П. Холістичні моделі Д.Бома і К.Уілбера: компаративістський аналіз / І.П. Білецький, Н.О. Карась // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 22-29. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
1419413
  Кролевец А.Н. Холловские токи в полупроводниках и диэлектриках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Кролевец А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
1419414
  Кролевец А.Н. Холловские точки в полупроводниках и диэлектриках : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Кролевец А. Н.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1980. – 146л. – Бібліогр.:л.137-146
1419415
  Истомина Э.Г. Холм / Э.Г. Истомина. – Новгород, 1968. – 36с.
1419416
   Холм весеннего креатива // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 7, сентябрь - октябрь. – С. 20-29 : фото
1419417
  Убукеев А. Холм раздоров : роман / А. Убукеев; пер. с кирг. Н.Удалов. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 224 с.
1419418
  Махмудов Л. Холм с тюльпанами : повесть / Л. Махмудов; пер. с узб. О.Тихомиров. – Москва : Детская литература, 1984. – 176 с.
1419419
  Харчук Х. Холм Слави - цвинтар вояків російської армії з 1914-1915 років // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 528-531. – ISSN 1028-5091
1419420
  Рокотов Г.Н. Холм Славы / Г.Н. Рокотов. – 2-е изд. – Львов, 1970. – 132с.
1419421
  Рокотов Г.Н. Холм Славы / Г.Н. Рокотов. – 3-е изд. – Львов, 1974. – 143с.
1419422
  Игнаткович Алексей Холмистая дорога Холмса : Путешествие // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 22 : Швейцария. – С. 74-79 : Фото
1419423
  Митлянская Т.Б. Холмогорская резная кость / Т.Б. Митлянская. – Архангельск, 1991. – 97с.
1419424
   Холмогорская резьба по кости конца XVII-XX веков. – Л., 1984. – 104с.
1419425
  Назарець В.М. Холмс і Ватсон проти собаки Баскервілів : суть повісті А.Конан Дойла в запитаннях і відповідях // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 6 : Пригоди. Фантастика. Фентезі. Ч.1. – С. 27-28
1419426
  Борейко В.Е. Холмс Ролстон III (р. 1932) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза // Классики концепции заповедности (пассивной охраны природы) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза. – 2-е, доп. изд. – Киев : Логос, 2017. – С. 69-71. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 78). – ISBN 978-617-7442-65-2
1419427
  Петров Н.И. Холмская Русь / Н.И. Петров. – С.-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза, 1887. – XVI, 216, 61 с.
1419428
  Соболевский А.И. Холмская Русь в этнографическом отношении / А.И. Соболевский. – Харьков : Типография Мирный Труд, 1910. – 13 с.
1419429
  Батюшков П.Н. Холмская Русь. Исторические судьбы Русского Забужья / П.Н. Батюшков. – С.-Петербург : Типография Товарищества "Общественная Польза", 1887. – С. I-XVI, с. 216, с. 61
1419430
  Гаврилюк Ю. Холмська адреса Михайла Грушевського // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 18. – С. 7. – ISSN 0027-8254
1419431
  Макар Ю. Холмська губернія і доля холмсько-підляських українців // Наше слово. – Варшава, 2013. – 20 січня (№ 3). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1419432
  Александрович В. Холмська ікона Богородиці / В. Александрович; Інститут українознавства ім.І. Крип`якевича НАН України. – Львів : Інститут українознавства ім.І. Крип`якевича НАН України, 2001. – 40 с. – (Історичні та культурологічніі студії ; Вип. 1). – ISBN 966-02-2210-6
1419433
  Білоусенко О. Холмська справа / О. Білоусенко [псевд..]. – Київ : Вік, 1909. – 32 с. – (Наші справи ; №6)
1419434
  Купріянович Г. Холмські відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 6 (148). – С. 6-14. – ISSN 1230-2759
1419435
   Холмські відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського. Chelmskie obchody 150-lecia urodzin Mychajla Hruszewskiego // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 19. – ISSN 1230-2759
1419436
  Гаврилюк Ю. Холмщина - земля Короля Данила // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 75-82. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
1419437
   Холмщина. – Виданнє Союза визволення України. – Львів : Накладом "Союза визволення України", 1915. – 32с.
1419438
  Яручик В. Холмщина в українській поезії XX - початку XXI століть // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 46-50. – ISSN 2306-028X
1419439
  Макар Ю. Холмщина і Підляшшя в першій половині 20 століття : Історико-політична проблематика / Юрій Макар. – Львів : Ін-т українознавства НАН України ім. І. Крип"якевича, 2003. – 88с. – На тит. арк.: Світлій пам"яті мого батька І. Макара, безвинно вбитого у вересні 1943 р., присвячую. – ISBN 966-7854-71-Х
1419440
  Гаврилюк Ю. Холмщина і Підляшшя у вогні великої війни (1914-1918) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – 17 серпня (№ 33). – С. 9. – ISSN 0027-8254
1419441
   Холмщина і Підляшшя. Історико-етнографічне дослідження. – Київ : Родовід, 1997. – 384с. – ISBN 966-95114-0-2
1419442
   Холмщина і Підляшшя: обереги пам"яті : історія, культура, спомини / упорядник Галина Вишневська. – Львів : Пульсари, 2010. – 334, [2] с. : іл., фот. – ISBN 978-966-2171-59-4
1419443
  Белов В.И. Холмы / В.И. Белов. – М., 1973. – 544с.
1419444
  Бродский И.А. Холмы / И.А. Бродский. – СПб, 1991. – 358с.
1419445
  Бродский И. Холмы : стихотворения / Иосиф Бродский. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 416с. – ISBN 978-5-91181-572-1
1419446
  Триз Д. Холмы Варны / Д. Триз. – М., 1966. – 199с.
1419447
  Поженян Г.М. Холмы Земли / Г.М. Поженян. – Москва, 1987. – 175 с.
1419448
  Кахилл Т. Холмы Иерусалима / Томас Кахилл ; перевел с англ. В.В. Симонов. – Санкт-Петербург : Амфора, 2006. – 352 с. – (Колеса истории). – ISBN 5-367-00050-9


  Книга посвящена возникновению христианства как основному фактору, повлиявшему на развитие западной цивилизации
1419449
  Ревунов В.С. Холмы России / В.С. Ревунов. – Москва : Современник
Кн. 1. – 1973. – 400с.
1419450
  Айдаш Ю.Г. Холмы России : стихи и поэмы / Юрий Айдаш. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1981. – 95 с. : ил.
1419451
  Ревунов В.С. Холмы России : Роман / В.С. Ревунов. – Москва : Современник, 1983. – 736с.
1419452
  Ревунов В.С. Холмы России / В.С. Ревунов. – Москва : Современник
Кн. 3. – 1987. – 252с.
1419453
  Базунов О.В. Холмы, освещенные солнцем / О.В. Базунов. – Ленинград, 1977. – 214с.
1419454
  Володський О. Холод життя / О. Володський. – Чернігів, 1922. – 39с.
1419455
  Романовский Н.Н. Холод Земли / Н.Н. Романовский. – Москва : Просвещение, 1980. – 190с.
1419456
  Филипович Э.Г. Холод и жизнь / Э.Г. Филипович. – Москва, 1989. – 239 с.
1419457
  Патрунов Ф.Г. Холод и техника / Ф.Г. Патрунов. – М., 1981. – 190с.
1419458
  Кочергіна Т. Холод і віруси - настирливі супутники осені / Т. Кочергіна, Г. Красовська // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  Стаття про дію вірусів на здоров"є людини ,та ії захіст.
1419459
  Кудравец А.П. Холода в начале весны : повесть, рассказы / А.П. Кудравец; пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 320 с.
1419460
   Холодар Галина Антонівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 400 : фото
1419461
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 1 (147). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419462
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 2 (148). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419463
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 3 (149). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419464
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 5 (151). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419465
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
№ 6 (152). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419466
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419467
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419468
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419469
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419470
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419471
   Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 51, вип. 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419472
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 1. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419473
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 2. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419474
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 3. – 2016. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419475
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 4. – 2016. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419476
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 5. – 2016. – 51 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419477
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 52, вип. 6. – 2016. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419478
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 1. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419479
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 2. – 2017. – 87 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419480
   Холодильна техніка та технологія = Refrigeration engineering and technology : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду ; голов. ред. М.Г. Хмельнюк. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
Т. 53, вип. 3. – 2017. – 58 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1419481
   Холодильник в вашем доме. – М., 1989. – 158с.
1419482
  Смирнов Л.Ф. Холодильные методы опреснения соленой воды : Автореф... канд. техн.наук: 194 / Смирнов Л.Ф.; Одес. технол. ин-т пищ. и хол. промышленности. – Одесса, 1969. – 31л.
1419483
  Логвиненко В.А. Холодна вись / В.А. Логвиненко. – Київ, 1981. – 200 с.
1419484
  Хаас Р. Холодна війна-II // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 лютого (№ 35)


  Чому зміцнення європейської оборони та надання летальної зброї України є розумною відповіддю на дії ревізіоністської Росії.
1419485
  Вайсберг О.С. Холодна гора / Олександр Вайсберг. – Харків : Права людини, 2010. – 588 с., [16] с. іл. – Бібліогр.: с. 566. – ISBN 978-617-587-001-3
1419486
  Валентирова К. Холодна зброя в дослідженнях Центру підводної археології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-12. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  Центр підводної археології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, починаючи з 1999 року, займається дослідженням середньовічного італійського судна, яке затонуло поблизу пмт Новий Світ у Судацькій бухті. Культурний шар на об"єкті ...
1419487
  Карпенко О.В. Холодна зброя різних часів і народів : довідник / Олексій Карпенко ; [ред. Н. Карпенко ; іл. О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 282, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-1516-95-2
1419488
  Данилов И.П. Холодная весна / И.П. Данилов. – Москва, 1975. – 175 с.
1419489
  Канфер Л. Холодная война - II: Немыслимое // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2017. – № 7 (749), 17 февраля 2017. – С. 28-31. – ISSN 2305-3364


  Президент США Трумэн, как и Трамп, сначала хотел дружить с Россией, но потом прозрел, увидев, как Сталин создает народные республики на территории Ирана.
1419490
  Канфер Л. Холодная война - III: Вулкан противоречий // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2017. – № 8 (750), 24 февраля 2017. – С. 39-42. – ISSN 2305-3364


  После окончания Второй мировой американские дипломаты в Москве первыми объяснили президенту США, почему у него не получится дружить со Сталиным.
1419491
  Канфер Л. Холодная война - IV: взорвалась бомба // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. А. Хрусталев. – Киев, 2017. – № 9 (751), 3 марта 2017. – С. 42-45. – ISSN 2305-3364
1419492
  Канфер Л. Холодная война - VI: советские лакеи // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2017. – № 12/13 (754/755), 31 марта 2017. – С. 36-39. – ISSN 2305-3364


  После Второй мировой войны США открыли беспрецендентный канал финансовой помощи Европе, чем помогли возродиться ей из руин. СССР тоже мог получать деньги по плану Маршалла, но амбиции помешали.
1419493
  Канфер Л. Холодная война - VII: создание НАТО и блокада Берлина // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2017. – № 14/15 (756/757), 14 апреля 2017. – С. 34-37. – ISSN 2305-3364
1419494
  Канфер Л. Холодная война - VIII: битва нервов и агентур // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. М. Минин. – Киев, 2017. – № 17 (759), 28 апреля 2017. – С. 32-36. – ISSN 2305-3364
1419495
  Магда Е. Холодная война 2.0 // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; и.о. ред. А. Крамаренко. – Киев, 2018. – № 6 (798), 30 марта 2018. – С. 8. – ISSN 2305-3364
1419496
  Симотомаи Нобуо Холодная война в Восточной Азии и "проблема Северных территорий" / пер. С. Чугурова // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 11-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1419497
  Пахомов Евгений Холодная война в раю // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 36-38 : фото
1419498
  Обухов А. Холодная война все-таки не объявлена // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-38. – ISSN 0130-9625


  Політика Росії
1419499
  Максимычев И. Холодная война или историческая норма? // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С. 90-96. – ISSN 0130-9625


  Вперше термін "холодна війна" було вжито в 1946 р.
1419500
  Рукавишникова В.О. Холодная война, холодный мир : общественное мнение в США и Европе о СССР /России, внешней политике и безопасности Запада / В.О. Рукавишникова; В.О. Рукавишников. – Москва : Академический Проект, 2005. – 862, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 826-854. – ISBN 5-8291-0576-4
1419501
  Степанова О.Л. Холодная война: историческая ретроспектива / О.Л. Степанова. – М., 1982. – 191с.
1419502
  Канфер Л. Холодная война: Ялтинский сговор // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; ООО "Издательский Дом УМХ" ; глав. ред. Андрей Хрусталев. – Киев, 2017. – № 5 (747), 3 февраля 2017. – C. 28-32. – ISSN 2305-3364


  Судьба послевоенного мира 72 года назад решалась в Крыму. Параллели с современными событиями здесь очевидны.
1419503
  Бугорков С.С. Холодная мята / С.С. Бугорков. – Донецк, 1980. – 107с.
1419504
  Тютюнник Г.М. Холодная мята : Повесть и рассказы / Г.М. Тютюнник; авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Известия, 1981. – 380 с. – (Б-ка "Дружбы народов")
1419505
  Тютюнник Г.М. Холодная мята : повести и рассказы / Г.М. Тютюнник; авториз. пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Советский писатель, 1981. – 335 с.
1419506
  Смирнов В.А. Холодная обработка оптического стекла. / В.А. Смирнов, М.И. Солодов. – М.Л., 1949. – 132с.
1419507
  Бардин А.Н. и др. Холодная обработка оптического стекла. Распиловка, обдирка, грубая шлифовка, фрезеровка и сверление оптического стекла / А.Н. и др. Бардин. – Ленинград, 1934. – 150с.
1419508
  Лавров В.В. Холодная осень: Иван Бунин в эмиграции (1920-1953) / В.В. Лавров. – М., 1989. – 382с.
1419509
  Кашкаров Д.Н. Холодная пустыня Центрального Тянь-Шаня / Д.Н. Кашкаров. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1937. – 167с.
1419510
   Холодная смерть. – М., 1985. – 246с.
1419511
  Волков С.В. Холодне горіння / С.В. Волков, В.Д. Присяжний. – Київ, 1972. – 175с.
1419512
  Горбань І.С. Холодне світло / І.С. Горбань. – Київ, 1958. – 32 с.
1419513
  Бернгард Т. Холоднеча. Старі майстри : роман : комедія : [пер. з нім.] / Томас Бернгард ; [передм. та комент Т. І. Гавриліва] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Харків : Фоліо, 2013. – 472, [5] с. : іл. – Сер. засн. в 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова [та ін.]). – ISBN 978-966-03-6539-1
1419514
  Засєда Л. Холодний будинок // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 3-4 квітня (№ 58/59). – С. 16


  Про художника Олександра Мурашка і не тільки.
1419515
   Холодний Микола Григорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 248-249. – ISBN 966-02-0537-6
1419516
   Холодний Микола Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 53. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1419517
  Короткий В. Холодний Микола Григорович (1882-1953) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 446. – ISBN 5-7707-1062-4
1419518
  Короткий В.А. Холодний Микола Григорович (1882-1953) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 74. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
1419519
  Бініон М. Холодний мир. Чому не теплішають англо-російські відномини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 40 (205). – С. 22-23. – ISSN 1996-1561
1419520
  Кот С. Холодний Петро Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 262-266. – ISBN 966-02-3530-5
1419521
  Короткий В.А. Холодний Петро Іванович (1876-1930) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 425. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
1419522
  Горлис-Горський Холодний яр / Горлис-Горський. – Львів, 1994. – 342 с.
1419523
  Шевченко Т. Холодний яр // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 675-676. – ISBN 978-966-500-300-7
1419524
  Горліс-Горський Холодний Яр : (У двох частинах, з мапою) / Горліс-Горський. – 4-те вид. – Лондон, 1967. – 434 с.
1419525
  Негода М.Т. Холодний Яр / М.Т. Негода. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 324 с.
1419526
  Горліс-Горський Холодний Яр / Горліс-Горський. – Львів
2. – 1994. – 342 с.
1419527
  Глазовий А. Холодний Яр / А. Глазовий, А. Скрипник // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.70-71


  На Черкащині. Від історії до сьогодення.
1419528
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-693-103-6
№ 1. – 2005
1419529
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс. – ISBN 966-693-115-Х
№ 3. – 2005
1419530
  Горліс-Горський Холодний Яр / Юрій Горліс-Горський; Видання Історичного клубу "Холодний Яр". – 8-е вид., виправл., допов. – Київ, Львів, Дрогобич : Відродження, 2006. – 432 с. : іл. – (Українська воєнна мемуаристика). – ISBN 966-538-171-7
1419531
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 1993-. – ISBN 966-693-141-9
№ 1. – 2006
1419532
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 1993-. – ISBN 966-693-164-8
№ 4. – 2006
1419533
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-969-23-0-6
№ 1. – 2007
1419534
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-969-23-1-3
№ 2. – 2007
1419535
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96-923-2-0
№ 3. – 2007
1419536
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96-923-2-0
№ 4. – 2007
1419537
  Горліс-Горський Холодний Яр : документальний роман / Юрій Горліс-Горський. – 10-е вид.. виправлене, доп. – Київ ; Дрогобич : Відродження, 2008. – 432 с. : фотодокументи. – Видання Історичного клубу "Холодний Яр". – (Українська воєнна мемуаристика). – ISBN 978-966-538-211-9
1419538
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96923-6-8
№ 3. – 2008
1419539
  Горліс-Горський Холодний Яр : документальний роман / Юрій Горліс-Горський ; [вступ. слово, ред.-упоряд. Р.М. Коваль] ; Видання Історичного клубу "Холодний Яр". – 11-те вид., стер. – Київ ; Дрогобич : Відродження, 2009. – 432 с. : фотоіл. – (Серія "Українська воєнна мемуаристика"). – ISBN 978-966-538-214-0
1419540
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-96412-6-7
№ 2. – 2009
1419541
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-474-6
№ 1. – 2011. – 320 с.
1419542
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-489-0
№ 4. – 2011. – 320 с.
1419543
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-737-2
№ 1. – 2013
1419544
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-489-0
№ 2. – 2013. – Присвячується 200-й річниці від дня наодження Т.Г. Шевченка
1419545
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-818-8
№ 3. – 2013. – Присвячується 175-й річниці від дня народження Івана Нечуя-Левицького та 120-й річниці від дня народження Тодося Осьмачки
1419546
   Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 1993-. – ISBN 978-966-493-419-5
№ 4. – 2013. – Присвячується 40-й річниці з часу заснування Черкаського літературно-мистецького об"єднання ім. Василя Симоненка
1419547
  Горліс-Горський Холодний Яр : твори / Юрій Горліс-Горський ; [наук. ред. В.В. Масненко ; упоряд. І.О. Прилуцька ; передм. Ю.О. Ткаченко]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – 591, [1] с. : іл. – Зміст: Лицар Холодного Яру ; Холодний Яр ; Отаман Хмара ; Ave diktator ; Спогади. – Бібліогр. в підрядк.прим. – ISBN 978-966-2545-45-1


  Книга «Холодний Яр» твори», об"єднала не тільки відомий історичний роман Юрія Горліс-Горського «Холодний Яр», а й незнані широким загалом повісті «Отаман Хмара», «Ave Dictator», а також "Спогади" Історичні твори, в яких розкриваються події 20-х років ...
1419548
  Сосновский В.Г. Холодно-жарко / В.Г. Сосновский. – М., 1983. – 248с.
1419549
  Майборода Наталя Холодно, тепло, гаряче! : Ісландія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 72-77 : Фото
1419550
  Константиновский М.А. Холодно...Теплее...Горячо! / М.А. Константиновский. – Москва, 1982. – 64 с.
1419551
  Виноградов И.В. Холодное воскресенье / И.В. Виноградов. – Москва, 1983. – 224с.
1419552
  Паланкер В.Ш. Холодное горение / В.Ш. Паланкер. – Москва, 1972. – 113 с.
1419553
  Сахненко В.Л. Холодное деформрование деталей пластическим изгибом : Автореф... докт. техн.наук: / Сахненко В. Л.; КПИ. – К., 1966. – 40л. – Бібліогр.:с.35-36
1419554
  Корнюшин Л.Г. Холодное лето / Л.Г. Корнюшин. – Москва, 1964. – 222с.
1419555
  Канторович Л.В. Холодное море / Л.В. Канторович. – Ленинград, 1934. – 72 с.
1419556
  Косенко Н.В. Холодное пламя заката: Повести и рассказы. / Н.В. Косенко. – М., 1989. – 205с.
1419557
  Левшин В.Л. Холодное свечение (люминесценция) : стенограмма публ. лекции / В.Л. Левшин. – Москва : Знание, 1949. – 40с.
1419558
   Холодное сердце. – К., 1993. – 318с.
1419559
  Лукашевич К. Холодное сердце: повесть / К. Лукашевич. – М., 1990. – 64с.
1419560
  Дубицкая И.Л. Холодное Солнце / И.Л. Дубицкая. – Л, 1990. – 118с.
1419561
  Жданович А.Я. Холодное утро / А.Я. Жданович. – Л, 1990. – 352с.
1419562
  Дворкина Раиса Марковна Холодное фосфатирование никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Дворкина Раиса Марковна; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 17л.
1419563
  Куйбіда В.В. Холоднокровні хордові тварини : посібник для самостійної і дистанційної роботи студентів природничих спец. – Переяслав-Хмельницький : Лукашевич О.М. – ISBN 978-617-7009-41-2
[Ч. 1]. – 2016. – 230, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 226-230
1419564
  Шапкина Н.Г. Холодностойкость хлопчатника на ранних фазах развития. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапкина Н.Г.; Ан Туркм.ССР.Отдел.биол.и с-х.наук. – Ашхабад, 1966. – 15л.
1419565
  Кочешков А.С. Холоднотвердіючі суміші зі зниженим вмістом рідкого скла, що твердіють під дією складних ефірів : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.04 / Кочешков А.С.; КПІ. – К., 1994. – 16л.
1419566
  Магидов Я.И. Холодные блюда и закуски / Я.И. Магидов. – М., 1983. – 143с.
1419567
  Куваев В.Б. Холодные гольцовые пустыни в приполярных горах северного полушария / В.Б. Куваев. – М., 1985. – 78с.
1419568
  Череш Т. Холодные дни / Т. Череш. – М., 1985. – 416с.
1419569
  Куликов С.А. Холодные замедлители нейтронов на основе твердых дисперсных водородсодержащих материалов : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.01 / Куликов Сергей Александрович ; Объединен. ин-т ядерн. исследований. – Дубна, 2017. – 32 с. – Библиогр.: 50 назв.
1419570
  Дроботов В.Н. Холодные звезды : повести / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1978. – 96 с.
1419571
  Ефанова В А. Холодные зимы на континентах Северного полушария / В А. Ефанова, ; Под ред.Т.В.Покровский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 115 с.
1419572
  Ершов Г.А. Холодные зори / Г.А. Ершов. – М, 1986. – 414с.
1419573
  Субботин Ф.Е. Холодные зори. Повести. Рассказы. Очерки. / Ф.Е. Субботин. – Астрахань, 1958. – 239с.
1419574
  Павлик Б.Д. Холодные и ультрахолодные атомы / Б.Д. Павлик. – Киев : Наукова думка, 1993. – 274 с.
1419575
  Войтоловская Л.Л. Холодный август / Л.Л. Войтоловская. – Москва, 1974. – 287с.
1419576
   Холодный аншлюс. – М., 1961. – 63с.
1419577
  Рыбин В.А. Холодный апрель / В.А. Рыбин. – М., 1989. – 365с.
1419578
  Кузнецова Г.Г. Холодный апрель / Г.Г. Кузнецова. – М., 1989. – 334с.
1419579
  Халас И. Холодный ветер с мадъярского берега // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 139-141. – ISSN 0235-7089


  Русская эмиграция и Венгрия в начале 1920-х годов.
1419580
  Брэдбери Р. Холодный ветер, теплый ветер / Р. Брэдбери. – М., 1983. – 409с.
1419581
  Дульман П. Холодный дождь для Януковича // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 46 (1165). – С. 12-14. – ISSN 0234-1670
1419582
  Диккенс Ч. Холодный дом : Роман Чарльза Диккенса ; Полный перевод с английского ; В 2-х т. Т. – Москва : Тип. А. Цейссиг и Ю. Роман
Т. 1 и 2. – 1893. – [8], 536 с.
1419583
  Диккенс Ч. Холодный дом / Чарльз Диккенс ; Пер. с англ. Клягиной-Кондратьевой. – Москва : Художественная литература, 1955. – 856 с.
1419584
  Диккенс Ч. Холодный дом / Ч. Диккенс, 1956. – 895с.
1419585
  Аникеев Е.И. Холодный душ / Е.И. Аникеев. – Москва, 1976. – 79с.
1419586
  Зинн Г. Холодный запуск: экономические проблемы объдиненной Германии / Герлинде Зинн, Ханс-Вернер Зинн. – Москва : ВлаДар, 1994. – 317 с.
1419587
  Ершов Г.А. Холодный зори / Г.А. Ершов. – М, 1982. – 439с.
1419588
  Синельников М.И. Холодный ключ / М.И. Синельников. – М., 1986. – 157с.
1419589
  Васильев А.Н. Холодный март / А.Н. Васильев. – Москва, 1968. – 254с.
1419590
  Белоконь И.П. Холодный Н.Г. о Г.Навашине : К 75-летию открытия С.Г.Навашиным двойного оплодотворения у покрыто семенных растений / АН СССР // Бюллетень главного ботанического сада
1419591
   Холодный прием // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
1419592
  Левшин В.Л. Холодный свет / В.Л. Левшин. – Москва : Московский рабочий. – 71 с.
1419593
  Вавилов С.И. Холодный свет : популярная лекция / С.И. Вавилов. – Москва : Издательство АН СССР, 1942. – 32 с.
1419594
  Каширин С.И. Холодный фронт / С.И. Каширин. – М., 1986. – 286с.
1419595
  Кузьмин Р.Н. Холодный ядерный синтез / Р.Н. Кузьмин, Б.Н. Ивликин. – Москва : Знание, 1989. – 61 с.
1419596
  Лядов М.Н. Холодный яр / М.Н. Лядов. – Москва, 1924. – 125с.
1419597
   Холодовой стресс и биологические системы. – Киев, 1991. – 172с.
1419598
  Холланд Дженнифер Холодостойкие обезьяны. Курносым холод нипочем / Холланд Дженнифер, Роузо Сирил // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июнь (№ 93). – С. 84-95 : фото
1419599
  Проценко Д.Ф. Холодостойкость кукурузі / Д.Ф. Проценко, П.С. Мишустина. – К., 1962. – 212с.
1419600
   Холодостойкость насекомых и клещей. – Тарту, 1971. – 167с.
1419601
   Холодостойкость растений. – М., 1983. – 318с.
1419602
  Генкель П.А. Холодостойкость растений и термические способы ее повышения. / П.А. Генкель, В С. Кушниренко, . – Москва, 1966. – 224с.
1419603
  Лозина-Лозинский Холодоустойчивость и анабиоз у гусениц кукурузного мотылька / Лозина-Лозинский. – 614-642с.
1419604
  Орлова Т.В. Холокост / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 398. – ISBN 966-642-073-2
1419605
  Круглов А. Холокост в Украине. Рейхскомиссариат "Украина". Губернаторство "Транснистрия" : Рейхскомиссариат "Украина". Губернаторство "Транснистрия" / Александр Круглов, Андрей Уманский, Игорь Щупак. – Днипро : Лира, 2016. – 563, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Академическая серия "Украинская библиотека Холокоста"). – ISBN 978-966-383-783-3-4-5
1419606
  Медведовська А.Ф. Холокост в Україні у спогадах та уявленнях неєврейського населення // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 169-174. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1419607
  Марушиакова Елена Холокост и цыгане. Конструирование новой национальной мифологии / Марушиакова Елена, Попов Веселин // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Український центр вивчення історії голокосту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (4). – С. 29-42. – ISSN 1998-3883
1419608
  Суковатая В.А. Холокост, расизм и война как источники "философии другого" и постмодернистской этики // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 2 (71/72). – С. 169-175. – ISSN 1606-951Х
1419609
  Добржинский Г. Холоп Ивашка Болотников / Г. Добржинский. – М., 1932. – 127с.
1419610
  Мордвінцев В.М. Холопи / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 398-399. – ISBN 966-642-073-2
1419611
  Панеях В.М. Холопство в XVI - начале XVIІ века. / В.М. Панеях. – Л., 1975. – 268с.
1419612
  Панеях В.М. Холопство в первой половине XVIІ в. / В.М. Панеях. – Л., 1984. – 261с.
1419613
  Колычева Е.И. Холопство и крепостничество / Е.И. Колычева. – Москва, 1971. – 256с.
1419614
  Яковлев А. Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. / А. Яковлев. – М.-Л., 1943. – 564 с.
1419615
  Франко І.Я. Холопська комісія. Добрий заробок / І.Я. Франко : Укр. робітник. – 32с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
1419616
  Зимин А.А. Холопы на Руси (с древейших времен до конца XVв) / А.А. Зимин. – М, 1973. – 391с.
1419617
  Михальский В.В. Холостая жизнь: Повести. / В.В. Михальский. – М., 1990. – 236с.
1419618
  Цуркан В.І. Холостий хід ОУН. / В.І. Цуркан. – ЛЬвів, 1989. – 94с.
1419619
  Джумаев Н. Холостой выстрел : повести и рассказы / Н. Джумаев. – Москва : Советский писатель, 1973. – 286 с.
1419620
  Тургенев И.С. Холостяк / И.С. Тургенев. – М.-Л., 1951. – 136с.
1419621
  Дамиан Е.С. Холостяк : комедия в 1-м д. / Е.С. Дамиан; пер. с молд. – Москва : Искусство, 1959. – 32 с.
1419622
  Пронин А.В. Холостяк и коляска / А.В. Пронин. – Донецк, 1962. – 30с.
1419623
  Ермаков О. Холст : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 3. – С. 7-72. – ISSN 0130-7673
1419624
  Толстой Л.Н. Холстомер / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1951. – 41 с.
1419625
  Толстой Л.Н. Холстомер / Л.Н. Толстой. – М., 1979. – 238с.
1419626
  Толстой Л.Н. Холстомер / Л.Н. Толстой. – Тула, 1986. – 477с.
1419627
  Толстой Л.Н. Холстомер. История лошади / Л.Н. Толстой. – М., 1937. – 62с.
1419628
  Толстой Л.Н. Холстомер. История лошади / Л.Н. Толстой. – Саратов, 1945. – 63с.
1419629
  Толстой Л.Н. Холстомер: История лошади / Л.Н. Толстой. – М., 1978. – 79с.
1419630
  Кронгауз А.М. Холсты / А.М. Кронгауз. – М, 1975. – 112с.
1419631
  Целуйко В.И. Холтеровское мониторирование в диагностике нарушений ритма и проводимости сердца / В.И. Целуйко, О.В. Радченко // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2016. – № 5/6 (201/202). – С. 21-34. – ISSN 1997-9894
1419632
   Холтон (Holton) Джеральд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 961-962. – ISBN 966-316-069-1
1419633
  Силаева Наталия Холуйская миниатюра - жемчужина русского декоративного искусства // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 129. – ISSN 0235-7089


  Вид русской народной живописи
1419634
  Екимов Б.П. Холюшино подворье / Б.П. Екимов. – Москва, 1984. – 360с.
1419635
  Бернс Р. Хома Баглай : Поэма Р.Б. / Звиpшував П.Г. [П.А. Гpабовський] // Байкы [Байки] М. Цупкого / Т.О. Зіньківський. – У Петербурзи (Петербург) : [Тип. В.С. Балашева], 1889. – 11 с.
1419636
  Горький Максим Хома Гордєєв / Горький М. ; Перекл. Кардиналовська Л. – б. м. : Вид-во "Пролетарий". – 310 с.
1419637
   Хомейнизм: правый радикализм // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 7 (264). – С. 14-62
1419638
  Вернигора Н.М. Хоменко І. А. Український шлях розвитку оригінального драматичного радіомистецтва:погляд соціального дослідника. Покажчик змісту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 255-256


  Автор видання Хоменко І. А. працює викладачем кафедри телебачення і радіомовлення Інституту жур налістики КНУ імені Тараса Шевченка. Конспект лекцій розроблено для студентів спеціальностей "Журналістика", "Видавнича справа та редагування". The author ...
1419639
   Хоменко Ілля Андрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 344-346. – ISBN 978-966-2726-03-9
1419640
   Хоменко Людмила Мечиславівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 347. – ISBN 978-966-2726-03-9
1419641
  Иванова-Мирчева Хомилията на Єпифаний аа слизането в ада / Иванова-Мирчева, Ж. Икономова. – София, 1975. – 214с.
1419642
  Каганов Л. Хомка : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 4. – С. 49-59
1419643
  Костенко М.М. Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита Стаття 2. Літологічні палеореконструкції // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 17-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1419644
  Костенко М.М. Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита. Стаття 1. Геологія й породний склад // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – с. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
1419645
  Лысенко А.Я. Хомуня : повесть / А.Я. Лысенко. – Ставрополь, 1989. – 286с.
1419646
  Сарыг-оол С.А. Хомус поет : стихи и поэмы / С.А. Сарыг-оол; пер. с тувин. – Москва : Советская Россия, 1981. – 176 с.
1419647
  Лановий В. Хомут на шиї України, або Резервація у світовому контексті // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-атлантичного співробітництва. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 68-101
1419648
  Федорук Л. Хомут: [Повість] // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2001. – № 1/2. – С.20-50


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1419649
  Реент О.П. Хомутець - місце пам"яті декабристів / О.П. Реент, Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 185-207. – ISBN 978-966-171-565-2
1419650
  Реєнт О. Хомутець - місце пам"яті декабристів / О. Реєнт, Г. Казьмирчук, Ю. Латиш // Декабристи в Україні : дослідження й матеріали / В. Балахніна, П. Бєлоглазов, Л. Бондаренко, О. Васильева, С. [та ін.] Гвоздков. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – Т. 7. – С. 309-333. – (Декабристські читання). – ISBN 978-966-2531-18-3
1419651
   Хондай это хорошо : Нравы эпохи // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 68-73 : Фото
1419652
  Лямур Л. Хондо / Л. Лямур. – Харків : Око, 1992. – 368с. – (Вестерн+детектив). – ISBN 5-7098-0034-1
1419653
  Малахов Н.А. Хопер в огне : [воспоминания] / Н.А. Малахов ; лит. запись Л.М. Субоцкого. – Москва : Воениздат
[Кн. 1]. – 1956. – 311 с., [1] л. портр
1419654
  Чесноков П.Г. Хор и управление им / П.Г. Чесноков. – Москва : Музгиз, 1961. – 240 с.
1419655
   Хор имени Пятницкого. 1911-1961. Сб. ст.. – М,, 1961. – 63с.
1419656
  Тичина П.Г. Хор лісових дзвіночків / Павло Тичина. – Київ : Дитвидав, 1958. – 22 с.
1419657
  Гольденштейн М.Л. Хор старых большевиков Ленинграда / М.Л. Гольденштейн. – Л., 1968. – 91с.
1419658
  Смишляк А. Хор у сакральному просторі храму (на матеріалах Києва та Київської єпархії, XIX - поч. XX ст.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 156-160. – ISBN 978-966-171-783-0
1419659
   Хор, петый при открытии Университета [Св. Владимира] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 77-78. – ISBN 5-7707-1061-6
1419660
  Буйських С. Хора Ольвійського поліса (до історії наукової розробки проблеми) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 66-77. – ISSN 0235-3490
1419661
  Боролич Ю. Хорал Верховини / Ю. Боролич. – Пряшів, 1964. – 118с.
1419662
  Боролич Ю. Хорал Верховини / Ю. Боролич. – Київ, 1967. – 139с.
1419663
  Цукерман И.И. Хорасанский курманджи. / И.И. Цукерман. – М., 1986. – 270с.
1419664
  Васильєва Л.П. Хорватистика у Львівському університеті: проблеми, перспективи // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 14-21. – ISSN 2075-437X
1419665
  Месич С. Хорватия - десять лет перемен // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 4-14. – ISSN 0130-9625
1419666
   Хорватия : История. Далмация. Истрия. Континентальная Хорватия. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 78-117 : Іл., карти. – ISSN 1029-5828
1419667
  Фалкони Младен Хорватия ждет россиян // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 63 : фото
1419668
  Колар-Дмитриевич Хорватия и Дунай : Взгляд на великую реку из Загреба // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 : Гром суворовских побед. Россия на Дунае. – С. 88-92. – ISSN 0235-7089
1419669
  Милованов В. Хорватия перед выборами // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 9. – С. 80-89. – ISSN 0869-44435
1419670
   Хорватия по любви : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 70-78
1419671
  Милованов В. Хорватия под прессом экономических трудностей // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 6 (1601). – С. 123-134. – ISSN 0869-44435
1419672
  Рык Евгений Хорватия презентует: Кварнет : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 60-61 : Фото
1419673
  Березин Л.В. Хорватия, Славония, Далмация и военная граница / Л.В. Березин. – С.-Петербург : Типография и хромолитография А. Траншеля
Т. 1 : Хорватия и Славония. – 1879. – [3], XI, [1], VIII, 520 с. – (С приложением карты Юго-славянских провинций Австро-Венгрии)
1419674
  Березин Л.В. Хорватия, Славония, Далмация и военная граница / Л.В. Березин. – С.-Петербург : Типография и хромолитография А. Траншеля
Т. 2 : I. Далмация. II. Военная граница. III. Общая этнография всех четырех юго-славянских провинций Австро-Венгрии. – 1879. – VIII, [1], 590 с.
1419675
   Хорватия. 1244 причины отдохнуть на хорватском острове // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 3/4, апрель - май. – С. 28-31 : фото
1419676
   Хорватия. Из жизни королей и президентов : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 100-103 : Іл.
1419677
   Хорватия. На всех парусах : По странам // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 104-106 : Іл.
1419678
   Хорватия. Стол под оливой : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 96-98 : Іл.
1419679
   Хорватия: Маленькая страна для грандиозного отдыха : Тысяча островов хорватской Адриатики. – Zagreb. – [30]с.
1419680
   Хорватия: Маленькая страна для грандиозного отдыха. – Zagreb. – [26]с. : ил.
1419681
  Самойлов Юрий Хорватия: турпотоки из Украины растут с каждым годом : от первого лица // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 36-38 : Фото. – ISSN 1998-8044
1419682
  Сидоренко Віктор Хорватія - євронапрямок року // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-62 : фото
1419683
   Хорватія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-115 : Фото
1419684
   Хорватія від марини до марини : модний відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 92-96 : Фото, карта
1419685
  Будько Євген Хорватія з "Орбіти" : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 78-81 : Фото
1419686
  Горопаха С.В. Хорватія та Європейський Союз: особливості переговорного процесу щодо угоди про стабілізацію та асоціацію // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 71-77. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
1419687
  Будько Євген Хорватія у тренді / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 2 (116), квітень - травень. – С. 54-57 : фото
1419688
  Біленко Василь Хорватія. А ми на морі : хіт сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 84-87 : Фото
1419689
  Сидоренко Віктор Хорватія. Безпосередня Далмація : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 38-42 : Фото
1419690
  Біленко Василь Хорватія. В кемпінгу, на яхті, на маяку // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 78-80 : фото
1419691
  Сидоренко Віктор Хорватія. Відпустка для моремана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 36-41 : фото
1419692
  Тодоренко Галина Хорватія. Відпустка на віллі : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 64-69 : Фото
1419693
  Біленко Василь Хорватія. Відпустка на яхті // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 72-79
1419694
  Савченко Ганна Хорватія. Дамський погляд на прогулянку під вітрилами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 50-57 : фото
1419695
  Будько Євген Хорватія. Дива каскадом : вояж-колекція / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 32-37 : Фото
1419696
  Сидоренко Віктор Хорватія. Діаманти Адріатики : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 76-80
1419697
  Горобець Ірина Хорватія. До берегів мрії / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 86-94 : фото
1419698
  Біленко Василь Хорватія. Дубровник і острови // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 78-81 : фото
1419699
  Біленко Василь Хорватія. Задар і його жупанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 30-32 : фото
1419700
  Глазова Катерина Хорватія. Іскри Істрії : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 90-95 : Фото
1419701
  Михайлова Наталія Хорватія. Історія у вині : міністерство закордонних страв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 58-61 : Фото
1419702
  Горобець Олександр Хорватія. Камінь, зелень і синь / Горобець Олександр, Горобець Ірина // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 66-73 : фото
1419703
  Воронкіна Алла Хорватія. Концерт для світанку з віолончеллю // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 60-65 : фото
1419704
  Мозоха Ольга Хорватія. Країна тисячі островів / Мозоха Ольга, Кравчук Наталя // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 92-101
1419705
  Сидоренко Віктор Хорватія. Між стихією та часом = Ровінь : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 38-44 : Іл.
1419706
  Біленко Василь Хорватія. Младен із Леврнаки : Хорватія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 5 (59). – С. 36-37 : Фото
1419707
  Біленко Василь Хорватія. На трьох островах : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 90-96 : Фото
1419708
  Горенкова Інна Хорватія. Оберіть свою Істру : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-54 : Фото
1419709
  Біленко Василь Хорватія. Острів Муртер з видом на море : Хорватія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 48-52 : Фото
1419710
  Сидоренко Віктор Хорватія. Погляд із хати : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 102-106 : Фото
1419711
  Михайлова Н. Хорватія. Пркрасний Крк // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 26-31 : фото
1419712
  Біленко Василь Хорватія. Рівняння на Ровінь! На північ Хорватії під вітрилами // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (65). – С. 76-81 : фото
1419713
  Біленко Василь Хорватія. Салат із хоботніци : Хорватія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 70-74 : Фото
1419714
  Будько Євген Хорватія. Серце в серці : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 36-42 : Фото
1419715
  Кравченко В Хорватія. Союзник, що не став другом / В Кравченко, // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 24-27 листопада (№ 44/45). – С. 5


  Кремль намагається зміцнити свою політичну, економічну й фінансову присутність на Балканах.
1419716
  Горенкова Інна Хорватія. Торкніться неторканого : У світі живого // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-64 : Фото
1419717
  Пащенко Є. Хорватія. Український контекст / інтерв"ю взяв Микола Хрієнко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 20


  Професор Загребського університету Євген Пащенко - про батьків-політв"язнів, власне ідеологічне прозріння під впливом Розстріляного Відродження та шістдесятництва, а також про те, яку роль відіграла Україна в духовному відродженні Хорватії.
1419718
  Завірюхіна Марія Хорватія. Устриці від Марко Поло : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 64-67 : Фото
1419719
  Голдіна Тетяна Хорватія. Црес, Раб і Крк : напрямок / Голдіна Тетяна, Іващенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-54 : Фото, карта
1419720
  Буринська Олександра Хорватія. Щаслива робінзонада = Красний острів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 46-49 : Іл.
1419721
  Горобець Іван Хорватія. Яхтовий рай Адріатики : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 5 (95 ). – С. 72-75 : Фото
1419722
  Ильина Г.Я. Хорватская литература в годы Первой мировой войны // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 1. – С. 102-110. – ISSN 0132-1366
1419723
  Данилова А.В. Хорватская реалистическая драма 30-х гг. ХХ века : Автореф... канд. филол.наук: / Данилова А.В.; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1973. – 24л.
1419724
   Хорватская ривьера : Хорватия. Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 116-117 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
1419725
  Шутова Наталья Хорватские дни в столице : тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 16
1419726
  Романько О.В. Хорватские добровольческие формирования на советско-германском фронте (1941-1943) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 9 (141). – С. 71-90. – ISSN 1606-0219
1419727
  Маткович С. Хорватские политические партии и идея модернизации в начале XX века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 5. – С. 16-22. – ISSN 0132-1366
1419728
  Шутова Наталья Хорватский эксклюзив : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 52-53
1419729
  Клічек Д. Хорватська глаголична традиція XVII-XVIII ст. і українська філологія // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 30-38. – ISSN 2075-437X


  У статті йдеться про події, цо вплинули на розвиток хорватської редакції церковнослов"янської мови після Берестейської унії в 1596 р., яка сприяла посиленню зв"язків української літератури з культурою бароко. Римська церква намагалася уніфікувати ...
1419730
  Васильєва Л. Хорватська мова : [ збірник вправ ] / Л. Васильєва, Д. Пешорда ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 128с. – ISBN 978-966-613-560-8
1419731
  Хрієнко М. Хорватська модель української мрії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Українська діаспора в Хорватії.
1419732
   Хорватська мозаїка = Hrvatski mozaik : сучасна проза. – Харків : Фоліо, 2006. – 320 с. – ISBN 966-03-3636-5
1419733
  Іванченко О.Г. Хорватська селянська партія в боротьбі за політичну автономію Хорватських земель (1935-1939 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 276-296
1419734
   Хорватське літо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 74-75 : фото
1419735
  Крлежа М. Хорватський бог Марс / М. Крлежа; Пер. із сербохорватської С. Панько. – Киев : Дніпро, 1968. – 288 с.
1419736
  Крлежа М. Хорватський бог Марс : цикл новел / М. Крлежа; Пер. із сербськохорватської С. Панько. – Київ : Дніпро, 1981. – 341 с.
1419737
  Розумюк В.М. Хорватський досвід розбудови національної держави наприкінці XX- початку XXI століть // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; редкол.: Меншун В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 38-41. – ISSN 0868-8117


  "Монографії Костомарова, Запискипро Південну Русь Куліша, збірники Максимовича...остаточно визначили напрямок інтересів і планів М.С. Грушевського". С. 38.
1419738
  Глушко А.О. Хорватський національний наратив у політиках пам"яті словенців і українців // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 36-44
1419739
  Іщенко Н. Хорватський пряник для Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 189). – С. 11


  Що означає для Києва потепління стосунків між Загребом та Москвою.
1419740
  Стаховський Дмитро Хорватські історії : Хорватія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 44-47 : Фото
1419741
  Русак А.В. Хорватські легіонери на Східному фронті 1941-1943 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.112-121. – ISSN 0130-5247
1419742
  Білас Ю. Хорватські мотиви в новелистиці Мартіна Кукучіна // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 138-144. – ISSN 0203-9494
1419743
  Іванченко О.Г. Хорватські національно-політичні сили в Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців / Югославії (1918-1941 рр.) : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Іванченко О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 199 л. – Бібліогр.: л. 171-199
1419744
  Іванченко О.Г. Хорватські національно-політичні сили в Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців / Югославії (1918-1941 рр.) : автореф. дис. ... канд. історичних наук:07.00.02 / О.Г. Іванченко; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.:3 назви
1419745
  Будько Євген Хорватського вам оптимізму : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 46-48 : Фото
1419746
  Липовский А.Л. Хорваты : с приложением карты Хорватии, Славонии и Далмации / Очерк А.Л. Липовского. – Издание С.-Петербургского Славянского Благотворительного Обществ. – С.-Петербург : Т-во Художественной Печати, 1900. – II, 158, [1] с.
1419747
  Мартынова М.Ю. Хорваты. / М.Ю. Мартынова. – М, 1988. – 163с.
1419748
  Смогоржевський Л.О. Хордові тварини. : Посібник для вчителів / Л.О. Смогоржевський. – Київ : Радянська школа, 1980. – 136с.
1419749
  Дегтева М. Хореграфическое произведение как объект авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 75-79. – ISSN 0201-7059
1419750
   Хорезм : Краткий справочник-путеводитель. – Ташкент, 1962. – 115 с.
1419751
   Хорезм : Краткий справочник-путеводитель. – 2-е изд., испр. и доп. – Ташкент, 1967. – 119 с.
1419752
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1968. – 290 с.
1419753
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. С.Виленского. – Москва : Советский писатель
3. – 1976. – 350 с.
1419754
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1979. – 704 с.
1419755
  Шарипов Д.Ш. Хорезм / Д.Ш. Шарипов. – М.
4. – 1988. – 242с.
1419756
  Шарипов Д.Ш. Хорезм : роман / Д.Ш. Шарипов; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1990. – 682 с.
1419757
  Буланов И.И. Хорезмийка / И.И. Буланов. – Ташкент, 1971. – 191с.
1419758
  Зотова Н.А. Хорезмийцы в движении // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-15. – ISSN 0869-5415
1419759
  Фрейман А.А. Хорезминский язык. / А.А. Фрейман. – М-Л, 1951. – 120с.
1419760
  Снесарев Г.П. Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии / Г.П. Снесарев. – М, 1983. – 212с.
1419761
  Брегель Ю.Э. Хорезмские туркмены в 19-м веке / Ю.Э. Брегель. – Москва, 1961. – 443с.
1419762
  Бунчук Б. Хореїчні форми в румунській і українській літературах перших десятиліть XIX століття / Б. Бунчук, К. Паладян // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 35-39
1419763
  Мациевская Наталия Юриевна Хореографическая лексика современного русского языка в системно-семасиологическом и лингвокультурологическом аспектах : Дис. ... канд. филологических наук: 10.02.02. / Мациевская Наталия Юриевна; Мин-во образования ин науки Украины; Львовский национ. ун-тет им. И.Франка. – Львов, 2002. – 169 л. – Библиогр.: л. 149-169
1419764
   Хореографическая работа со школьниками. – Москва, 1956. – 344 с.
1419765
   Хореографические миниатюры. – Л, 1987. – 48с.
1419766
  Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности / Ф.В. Лопухов. – М, 1972. – 215 с.
1419767
   Хореографический коллектив в клубе. – Л, 1981. – 116с.
1419768
  Лыткина И.Н. Хореографический коллектив художественной самодеятельности / И.Н. Лыткина. – Москва, 1957. – 156 с.
1419769
  Суриц Е.Я. Хореографическое искусство двадцатых годов / Е.Я. Суриц. – М., 1979. – 358с.
1419770
  Чурпіта Т. Хореографічна діяльність Михайла Дудка в 1920-1950-х роках // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 153-164. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
1419771
  Нечитайло В.С. Хореографічна культура як показник світоглядних інновацій // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 172-177. – ISSN 2226-3209
1419772
  Мацієвська Наталія Юріївна Хореографічна лексика сучасної російської мови у системно-семасіологічному та лінгвокультурологічному аспектах : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Мацієвська Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1419773
  Степанюк І.В. Хореографічна освіта як чинник формування національної свідомості // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 118-121. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто хореографічну освіту як чинник формування національної свідомості, систему цілеспрямованого духовного розвитку особистості, невід"ємний складник вищої професійної освіти. Choreographic education as factor of forming of national ...
1419774
  Благова Т.О. Хореографічна підготовка вчителя у системі вищих педагогічних навчальних закладів в Україні 20-х рр.XX ст. // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 65-71. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Досліджуються особливості процесу хореографічної підготовки вчителя у системі вищої педагогічної освіти в Україні у період 20-х рр. XX ст.. Аналізуються законодавчі документи, основні завдання, форми організації хореографічної підготовки майбутніх ...
1419775
  Федькова І.А. Хореографічна термінологія як стилістичний засіб художнього тексту // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 92-93
1419776
  Станішевський Ю.О. Хореографічне мистецтво / Ю.О. Станішевський. – К., 1969. – 100с.
1419777
  Фока М. Хореографічне мистецтво в поетичній творчості П. Тичини (на матеріалі вірша "Танці на мечі") // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 315-317
1419778
  Пономарьова І.С. Хореографічне мистецтво греків Приазов"я як джерело вивчення етнічної історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 99-101. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто хореографічне мистецтво греків Приазов"я з погляду його цінності для вивчення етнічної історії цього народу. The article describes сhoreographic art of the Greeks of Pryazovja region as the source of their ethnic history studying.
1419779
  Туркевич В. Хореографічне мистецтво України у персоналіях (біобібліографічний довідник) : Хореографи.Артисти балету.Композитори.Диригенти.Лібретисти.Критики.Художники. / В. Туркевич. – Київ, 1999. – 224с. – ISBN 966-7236-09-9
1419780
  Матусевич Н.И. Хореографічне мистецтво. / Н.И. Матусевич. – Київ, 1963. – 43 с.
1419781
  Білаш О.С. Хореографічній світ фарбами Вадима Меллера: до історії української сценографії 20-х років ХХ століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 147-150. – ISSN 2226-3209
1419782
  Чепалов О.І. Хореологічні засади дослідження танцю (за методикою Лобанівського центру) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 161-169. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3


  Центр Лобана в Лондоні
1419783
  Премчанд Хори. / Премчанд. – М., 1957. – 88с.
1419784
  Умаров Л. Хориёси III // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-31.
1419785
  Страшимиров А. Хоро / А. Страшимиров. – София, 1961. – 112с.
1419786
  Страшимиров А. Хоро / А. Страшимиров. – М, 1967. – 363с.
1419787
  Страшимиров А. Хоро / Антон Страшимиров. – София : София-пресс, 1973. – 139 с.
1419788
  Суховецький М.М. Хоро. / М.М. Суховецький. – Одеса, 1981. – 216с.
1419789
  Шмоль В. Хоробрий детектив / В. Шмоль. – К., 1969. – 137с.
1419790
  Залка Матэ Хоробрий кравець / Залка Матэ. – К, 1971. – 85с.
1419791
  Залка Матэ Хоробрий кравчик / Залка Матэ. – Київ; Харків, 1930. – 176с.
1419792
   Хоробрий півник. – К, 1985. – 192с.
1419793
  Андросов М. Хоробрі серця / М. Андросов. – Київ, 1953. – 184с.
1419794
  Борзенко С. Хоробрість / С. Борзенко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1948. – 117 с.
1419795
  Душейко І. Хорова капела "Дніпро" - на європейських теренах // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Про гастролі хорової капели "Дніпро" КНУ до Німеччини на запрошення університету м. Констанц, з яким у нашого університету склалися міцні наукові та культурні зв"язки і участь у V Міжнародному фестивалі хорового співу у Франції.
1419796
  Антоненко О.М. Хорова культура Запорізького краю 1944 - 1991 років: провідні тенденції розвитку // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 119-129. – ISSN 2226-2180
1419797
  Антоненко О.М. Хорова культура Запорізького краю XX - початку XXI століть в аспектах музичної регіоналістики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Антоненко Олександр Миколайович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1419798
  Антоненко О.М. Хорова культура Північного Приазов"я в період становлення Радянської соціокультурної системи (кінець 10-х - початок 40-х рр. XX століття) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 300-307. – ISSN 2225-7586
1419799
  Герасимова І.Д. Хорова культура Слобожанщини другої половини 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Інна Дмитрівна Герасимова; Харкківська держ. акад. культури. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
1419800
  Бадалов О.П. Хорова культура Чернігівщини у соціокультурному просторі України кінця XX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Бадалов Олег Павлович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 19 назв
1419801
  Шегда Л. Хорова музика Богдани Фільц: до проблеми комунікативності національних традицій у ситуації постмодернізму // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 1 (45) : Театр. Музика. Кіно. – С. 82-86. – ISSN 1728-6875
1419802
  Волинський Й.З. Хорова творчість Євгена Козака / Й.З. Волинський. – Київ : Мистецтво, 1964. – 32 с.
1419803
  Хлєбнікова Л.О. Хорова художня самодіяльність у школі як засіб естетичного виховання учнів / Л.О. Хлєбнікова. – К., 1964. – 82с.
1419804
  Голік Ю. Хорова шевченкіана: традиції та сучасність // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 129-130
1419805
  Лащенко А.П. Хоровая культура / А.П. Лащенко. – К, 1989. – 132с.
1419806
  Погорецкая А. Хоровая музыка С. Танеева в контексте "серебряного века" русской культуры // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 127-128
1419807
  Новек-Хлебникова Хоровая самодеятельность в школе как средство эстетического воспитания учащихся : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Новек-Хлебникова Л. А. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1969. – 22 c. – Бібліогр. : с. 21-22
1419808
  Маслєннікова Ю. Хорове виконавство як предмет досліджень: основні концепції, позиції, підходи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 37-42. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
1419809
  Летичевська О.М. Хорове виконавство як складова оперної вистави: творчість Л.М. Венедиктова : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Летичевська Оксана Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1419810
  Лук"янчук Г. Хорове музичне дійство // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 квітня (№ 15). – С. 16. – ISSN 2519-4429


  У Мистецькому салоні КНУ імені Тараса Шевченка відбулася прем"єра хорового музичного дійства "Купало". Захід в Україні пройшов у рамках хорового фестивалю Швейцарії 10th European Festival of Youth Choirs Basel.
1419811
  Заверуха О.Л. Хорове письмо як утілення художнього змісту музичного тексту // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 54-61. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Розкрито поняття хорове письмо в аспекті втілення художнього змісту музичного тексту. З’ясовано, що хорове письмо як знакова категорія трансформується в художній зміст музичного тексту згідно з законами музичної комунікації: композиторська творчість - ...
1419812
  Големба А.И. Хороведение / А.И. Големба. – Москва, 1971. – 292 с.
1419813
  Ластовецька-Соланська Хоровий спів як бренд української музичної культури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 122-128. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1419814
  Когут Т. Хорові епізоди опери "Діалоги кармеліток" Ф. Пуленка в контексті духовної творчості композитора // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 222-236. – ISSN 2310-0583
1419815
  Лісецький С.Й. Хорові концерти Степана Дегтяревського - яскравий зразок українського класицизму (пробема образності та стилю) // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 25-36. – ISSN 2226-2180
1419816
  Фільц Б.М. Хорові обробки українських народних пісень. Творчі принципи опрацювання пісень радянськими композиторами / Б.М. Фільц. – К, 1965. – 135с.
1419817
  Юрченко М. Хорові обробки українських релігійних кантів на початку XX ст. // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 2 (24). – С. 45-51. – ISSN 2224-0926
1419818
   Хоровод. – Киров, 1949. – 64с.
1419819
  Коваленко Р.М. Хоровод / Р.М. Коваленко. – М, 1983. – 335с.
1419820
   Хоровод вниз головой // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
1419821
  Приходько С.Н. Хоровод цветов / С.Н. Приходько. – К., 1985. – 118с.
1419822
  Аліксійчук О.С. Хороводні та ігрові пісні Поділля // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – C. 154-155
1419823
   Хороводные и игровые песни Сибири. – Новосибирск, 1985. – 239с.
1419824
   Хороводъ. – София, 1961. – 339с.
1419825
  Свешников А.В. Хоровое пение - искусство истинно народное / А.В. Свешников. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 32 с.
1419826
  Арикайнен Г.Л. Хоровое пение в Казахстане / Георгий Леопольдович Арикайнен. – [Алма-Ата : Казахстан], 1965. – 64 с. – (В помощь слушателям университета культуры / О-во "Знание" КазССР)
1419827
  Пономарьков И.В. Хоровое пение в школе / И.В. Пономарьков. – М.-Л., 1946. – 55с.
1419828
  Лебедева Л.С. Хоровое пение как средство воспитания школьника / Л.С. Лебедева. – М., 1948. – 67с.
1419829
  Гуменник А. Хоровое творчество народов СССР. / А. Гуменник, Д. Житомирский. – Вып.1. – М., 1936. – 253с.
1419830
   Хоровой коллектив. – М, 1976. – 56с.
1419831
  Локтев В.С. Хоровой коллектив в пионерском лагере / В.С. Локтев. – М., 1953. – 64с.
1419832
  Милославов П.М. Хоровой кружок / П.М. Милославов. – М., 1952. – 104с.
1419833
  Романовский Н.В. Хоровой словарь / Н.В. Романовский. – 3-е изд., доп. – Л., 1980. – 142с.
1419834
  Соколова О. Хоровые и вокально-симфонические произведения Рахманинова / О. Соколова. – Москва : Музгиз, 1963. – 152 с.
1419835
  Болтин Иван Хорография сарептских целительных вод. – Спб, 1782. – 131с.
1419836
  Козловская Н.В. и Парфенов В.И. Хорология флоры Белоруссии / Н.В. и Парфенов В.И. Козловская. – Минск, 1972. – 309с.
1419837
   Хорология флоры Латвийской ССР. – Рига, 1978. – 79с.
1419838
   Хорология флоры Латвийской ССР. – Рига, 1981. – 103с.
1419839
   Хорология флоры Латвийской ССР : перспективные для охраны виды растений. – Рига : Зинатне, 1986. – 107, [3]с. : ил. – Библиогр.: с. 66-68
1419840
   Хорология флоры Латвийской ССР. – Рига, 1989. – 101с.
1419841
   Хорология флоры Украины. – Киев, 1986. – 271с.
1419842
  Орлов О.О. Хорологія та охорона рідкісних видів папоротей скельних біотопів польської частини Житомирської області / О.О. Орлов, О.О. Безсмертна, Д.М. Якушенко // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2016. – Т. 73, № 4. – С. 343-354. – ISSN 0372-4123
1419843
  Кобытев Е.С. Хорольская яма / Е.С. Кобытев. – Красноярск, 1965. – 151с.
1419844
  Кобытев Е.С. Хорольская Яма / Е.С. Кобытев. – Харьков, 1989. – 201с.
1419845
  Красовський В.В. Хорольський ботанічний сад: історія та сучасність // Хорольщина від давнини до сьогодення : зб. наук. праць та матеріалів конференції : до 100-річчя Хорольського районного краєзнавчого музею / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: О.Б. Супруненко (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Полтава : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 19-23. – ISBN 978-966-8999-80-3
1419846
  Еткіна І. Хорольський район Полтавщини у 1943 р. (за щоденником Дмитра Захаровича Браженка) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 128-180
1419847
   Хорольщина від давнини до сьогодення : зб. наук. праць та матеріалів конференції : до 100-річчя Хорольського районного краєзнавчого музею / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. Т-ва охорони пам"яток історії та культури, Упр. культури Полтав. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: О.Б. Супруненко (відп. ред.) та ін.]. – Київ ; Полтава : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – 159, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-80-3


  У пр. № 1714585 напис: До Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого. Відп. ред. Підпис. 18.05.17.
1419848
  Селенский Ю.В. Хороша в золе картошка / Ю.В. Селенский. – Волгоград, 1972. – 128с.
1419849
  Карпенко Ф.А. Хорошанські бувальщини : оповідки старожилів / Ф.А. Карпенко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1968. – 94 с.
1419850
  Викулов С.В. Хорошая будет погода / С.В. Викулов. – Москва, 1961. – 148с.
1419851
  Смеляков Я.В. Хорошая девочка Лида. / Я.В. Смеляков. – М., 1963. – 104с.
1419852
  Анзимиров Г.Л. Хорошая должность / Г.Л. Анзимиров. – Москва, 1963. – 48с.
1419853
  Черепанова Н. Хорошая передача. / Н. Черепанова. – Чебоксары, 1970. – 120с.
1419854
  Когоут П. Хорошая песня : лир. комедия в стихах в 3-х действиях, 9-ти картинах / Павел Когоут ; [Пер. с чеш. Л. Друскина и др.]. – Москва : Искусство, 1957. – 174 с. : ил.
1419855
  Шкавро Л.Г. Хорошая примета / Л.Г. Шкавро. – М, 1957. – 122с.
1419856
  Терехин Л.С. Хорошая примета / Л.С. Терехин. – М., 1978. – 79с.
1419857
  О"Коннор Хорошего человека найти не легко / О"Коннор. – М, 1974. – 285с.
1419858
  О"Коннор Хорошего человека найти не легко : Рассказы / О"Коннор. – Москва : Прогресс, 1974. – 283с.
1419859
  Свирский А.И. Хорошее время. Рассказы. / А.И. Свирский. – М., 1927. – 68с.
1419860
  Успенский Н.В. Хорошее житье : Рассказы, повести. / Н.В. Успенский. – Красноярск, 1987. – 349с.
1419861
  Кажлаев К.М. Хорошее имя Жаннет / К.М. Кажлаев. – М, 1980. – 16с.
1419862
  Киселев В.Л. Хорошее настроение / В.Л. Киселев. – К., 1958. – 204с.
1419863
  Ласкин Б.С. Хорошее настроение / Б.С. Ласкин. – Москва : Советский писатель, 1959. – 258с.
1419864
  Икрам М. Хорошее настроение / М. Икрам. – Ташкент, 1965. – 80с.
1419865
  Донченко Вл. Хорошее настроение / Вл. Донченко. – Элиста, 1966. – 48с.
1419866
  Измайлов Л.М. Хорошее настроение / Л.М. Измайлов. – Москва, 1984. – 216с.
1419867
  Плющ А. Хорошее настроение. / А. Плющ. – М., 1960. – 80с.
1419868
  Гафуров А. Хорошее слово : стихи и поэма / А. Гафуров; пер. с лакск. – Москва : Советский писатель, 1960. – 72 с.
1419869
  Шошин М.Д. Хорошее чувство / М.Д. Шошин. – Иваново, 1953. – 212с.
1419870
   Хорошему научат. Вузы помогут привить школьникам интерес к наукам и творчеству. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 12 октября (№ 41)
1419871
   Хороши на Дону вечера. – Ростов -на-Дону, 1972. – 215с.
1419872
  Коваленков А.А. Хорошие / А.А. Коваленков. – Москва, 1962. – 124 с.
1419873
  Чепуров А.Н. Хорошие вести / А.Н. Чепуров. – Л, 1964. – 78с.
1419874
  Чепуров А.Н. Хорошие вести / А.Н. Чепуров. – Л, 1964. – 78с.
1419875
  Кривогуз А. Хорошие дети плохих родителей : повесть / Анастасия Кривогуз. – Днепр : Лира, 2017. – 127, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-383-792-5
1419876
  Авдонин А.Н. Хорошие знакомые / А.Н. Авдонин. – Калуга : Знамя, 1958. – 40 с.
1419877
  Дальцева З М. Хорошие знакомые / З М. Дальцева. – М, 1976. – 432с.
1419878
  ЧАчин Хорошие люди - рядом с тобой. / ЧАчин. – М., 1960. – 110с.
1419879
  Озеров Б. Хорошие люди / Б. Озеров. – Новгород, 1949. – 50с.
1419880
   Хорошие люди. – Ставрополь, 1960. – 176с.
1419881
  Ткаченко А.С. Хорошие люди / А.С. Ткаченко. – Хабаровск, 1961. – 88с.
1419882
  Касьянов В.В. Хорошие люди / В.В. Касьянов. – М., 1970. – 39с.
1419883
  Коваленко Р.М. Хорошие люди / Р.М. Коваленко. – М, 1987. – 414с.
1419884
  Чебалин П.Л. Хорошие люди. / П.Л. Чебалин. – Сталино, 1958. – 86с.
1419885
  Гольдникова А. Хорошие манеры в рисунках и примерах / А. Гольдникова. – М., 1979. – 190с.
1419886
  Гольдникова А. Хорошие манеры в рисунках и примерах / А. Гольдникова. – 3-е изд. – М., 1987. – 150с.
1419887
  Романов П. Хорошие места / П. Романов. – М., 1927. – 174с.
1419888
  Алексеев М Хорошие мои люди... / М Алексеев, н. – Москва, 1967. – 48 с.
1419889
  Рэйд М. Хорошие мужчины на дороге не валяются : [повесть] / Мэриэнн Рэйд // Сладкий поцелуй : [повести : сборник] / Р. Люк. – Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2008. – С. 97-170 : ил. – (Грешные желания). – ISBN 978-966-343-746-0
1419890
  Коваленков А.А. Хорошие, разные...Лит. портреты / А.А. Коваленков. – М : Московский рабочий, 1966. – 191 с.
1419891
  Стуруа М. Хороший бен Ладен - мертвый бен Ладен // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 18 (1183). – С. 2-4. – ISSN 0234-1670


  Пока в некоторых городах Пакистана местные жители не скрывали своей скорби по убитому бен Ладену... на другой стороне Земли, в американской столице, люди ликовали по тому же поводу
1419892
  Кузьмин В.Л. Хороший день / В.Л. Кузьмин. – Горький, 1978. – 208с.
1419893
  Борисов В.И. Хороший день / В.И. Борисов. – Свердловск, 1984. – 284с.
1419894
  Франко И.Я. Хороший зароботок / И.Я. Франко. – Ростов -на-Дону : Донская речь, 1903. – 8с. – Перепл с кн.: Немирович-Данченко В.И. "Старый замок"
1419895
  Ремизова М. Хороший индеец - мертвый индеец = О Моррисоне // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2011. – № 5 (1033 ). – С. 158-176. – ISSN 0130-7673


  Джим Моррисон (1943-1971) - американ. певец, поэт, автор песен, лидер и вокалист группы The Doors. Считается одним из самых харизматичных фронтменов в истории рок-музыки. Моррисон известен как своим характерным голосом, так и своеобразностью ...
1419896
  Лыкова И. Хороший немец : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 5. – С. 113-119
1419897
  Киселев В.В. Хороший обычай / В.В. Киселев. – Иркутск, 1958. – 120с.
1419898
  Пархомов М.Н. Хороший парень. / М.Н. Пархомов. – М., 1959. – 158с.
1419899
  Пархомов М.Н. Хороший парень. / М.Н. Пархомов. – М., 1961. – 125с.
1419900
  Каменский Юрий Хороший Санта /Санта-Барбара : Города // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 10-21 : Фото
1419901
  Фокін Руслан Хороший сон про Херсон : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-123 : Фото
1419902
  Єрофеєв Віктор Хороший Сталін : (уривки) / пер. О. Бойченка // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис, 2008. – №11
1419903
  Ковьяров И.С. Хороший человек / И.С. Ковьяров. – Харьков, 1957. – 152с.
1419904
  Железников В.К. Хорошим людям - доброе утро / В.К. Железников. – М, 1961. – 144с.
1419905
   Хорошо быть кисою : Спецпредмет. Питомцы // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 97-99 : Іл.
1419906
   Хорошо быть маленькой страной // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.16-17. – ISSN 0234-1670


  [Из путевых заметок о Лихтенштейне.]
1419907
  Гусев Б. Хорошо быть молодым! / Б. Гусев. – Владимир : Владимирское книжное издательство, 1959. – 44 с.
1419908
  Магомедов М. Хорошо быть удачником! : повесть / М. Магомедов. – Москва : Детская литература, 1971. – 174 с.
1419909
  Курпас Алексей Хорошо едим! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 38-41 : фото
1419910
  Красавин Ю.В. Хорошо живу : повесть и рассказы / Ю.В. Красавин. – Москва : Советский писатель, 1982. – 280с.
1419911
  Лозовский Александр Хорошо забытое новое : роман / Окончание. Нач. в № 1, 2009 г. // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 2. – С. 3-64. – ISSN 0131-8136
1419912
  Во Ивлин Хорошо информированные круги... и как в них попасть // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 275-278. – ISSN 1130-6545
1419913
  Незнамов П.В. Хорошо на улице / П.В. Незнамов. – Иркутск, 1973. – 32с.
1419914
  Вальгиргин М.В. Хорошо родиться на этой земле : стихи из неоконч. тетради / М.В. Вальгиргин; пер. с чук. Л.Пчелкина. – Магадан, 1981. – 52 с.
1419915
  Любомиров П.П. Хорошо служить в пехоте: Рассказы. / П.П. Любомиров. – Ижевск, 1979. – 113с.
1419916
  Краснопольский А.Б. Хорошо суворовцы идут / А.Б. Краснопольский. – К., 1954. – 55с.
1419917
  Маяковский В.В. Хорошо! : Октябрьская поэма / Вл. Маяковский ; [худож. Л. Склютовский]. – Москва : Художественная литература, 1969. – 173 с. : ил. – На обл. авт. не указан. - Миниатюрное издание в суперобл.
1419918
  Маяковский В. Хорошо! : поэмы и стихотворения / В. Маяковский. – Киев : Веселка, 1976. – 374 с.
1419919
  Маяковский В.В. Хорошо! : Октябрьская поэма / В. Маяковский ; [худож. И. И. Желиостов]. – Омск : Кн. изд-во, 1987. – 157 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
1419920
  Маяковский В.В. Хорошо! : Октябрьская поэма / Вл. Маяковский ; [худож. Л. Дурасов]. – Пермь : Кн. изд-во, 1987. – 156, [1] с. : ил. + 1 л. ил. – Прил. 1 вклад. л. ил. - Миниатюрное издание
1419921
  Маяковский В.В. Хорошо! Октябрьская поэмы / В.В. Маяковский. – М.-Л., 1928. – 104с.
1419922
  Маяковский В.В. Хорошо! Октябрьская поэмы / В.В. Маяковский. – М., 1937. – 107с.
1419923
  Маяковский В.В. Хорошо! Октябрьская поэмы / В.В. Маяковский. – М., 1938. – 95с.
1419924
  Маяковский В.В. Хорошо! Октябрьская поэмы / В.В. Маяковский. – Воронеж, 1947. – 79с.
1419925
  Маяковский В.В. Хорошо! Октябрьская поэмы / В.В. Маяковский. – М., 1977. – 95с.
1419926
  Маяковский В.В. Хорошо! Стихотворения и поэмы. / В.В. Маяковский. – К., 1984. – 373с.
1419927
  Коклюшкин В.М. Хорошо, когда светит солнце / В.М. Коклюшкин. – М., 1988. – 139с.
1419928
  Денисов Н.Н. Хорошо, хорошо, Гагарин! / Н.Н. Денисов. – М., 1963. – 312с.
1419929
  Граубин Г.Р. Хорошо, что хорошо / Г.Р. Граубин. – Иркутск, 1987. – 111с.
1419930
  Єрьоменко Е.А. Хортинг - національний вид спорту України : метод. посібник / Е.А. Єрьоменко ; Каб. Міністрів України, М-во освіти і науки України, М-во молоді та спорту [та ін.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 1062, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 1037-1040. – ISBN 978-966-437-395-8


  У пр. №1707097 напис: Моєму шановному Вчителю з історії України в КНУ ім. Т. Шевченка Сергійчуку Володимиру Івановичу із щирою вдячністю за навчання та наставництво! З повагою, автор книги, засновник хортингу. Підпис. Едуард Єрьоменко 30. 10. 2014 р. ...
1419931
  Киценко Н.П. Хортица : фоторассказ о государственном историко-культурном заповеднике советской Украины острове Хортице / Н.П.Киценко, В.Ф.Пешанов. – Київ : Мистецтво, 1970. – 45 с.
1419932
  Киценко Н.П. і Пешанов В.Ф. Хортиця : Фоторозповідь про державний історико-культурний заповідник радянської України острів Хортицю / Н.П.Киценко, В.Ф.Пешанов. – Київ : Мистецтво, 1970. – 25с.
1419933
   Хортиця. – К, 1979. – 51с.
1419934
   Хортиця. – К, 1979. – 46с.
1419935
  Киценко М.П. Хортиця в героїці і легендах / М.П. Киценко. – Дніпропетровськ, 1967. – 83с.
1419936
  Киценко М.П. Хортиця в героїці і легендах / М.П. Киценко. – Дніпропетровськ, 1991. – 148с.
1419937
  Сокульський А.Л. Хортиця як дзеркало національної розрухи (спроба культурологічного аналізу) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 413-423
1419938
  Лиходід М.Х. Хортиця. Поезії. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1967. – 42с.
1419939
   Хоруми. – Свердловск, 1947. – 10с.
1419940
  Варела А. Хорхе Кальво. Путь к безсмертию / А. Варела. – Москва, 1974. – 88с.
1419941
  Приходько Д. Хорхе Луис Борхес: Одиночество книжка // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2016. – № 5 (93). – С. 52-69. – ISSN 1819-6268


  24 августа 1899 года родился Хорхе Франсиско Исидоро Луис Борхес Асеведо. Умер 14 июня 1986 году.
1419942
  Арутюнян Н.В. Хорхорская летопись Аргишти : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Арутюнян Н.В. ;. – Ленинград, 1951. – 20 с.
1419943
  Тургенєв І.С. Хорь і Калинич / І.С. Тургенєв. – К., 1953. – 68с.
1419944
  Ауров О.В. Хосе-Мария Кома Форт и его вклад в изучение истории римского права / О.В. Ауров, А.В. Марей // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2015. – № 3 (294), июль - август - сентябрь. – С. 217-226. – ISSN 0321-0391
1419945
   Хосе Инхеньерос - мыслитель, наставник, провозвестник новых времен.. – М., 1980. – 68с.
1419946
  Маринельо Х. Хосе Марти -- испаноамериканский писатель. (Марти и модернизм). / Х. Маринельо. – М., 1964. – 336с.
1419947
   Хосе Марти. – М, 1955. – 32с.
1419948
  Визель Л.И. Хосе Марти / Л.И. Визель. – Москва, 1964. – 304с.
1419949
   Хосе Марти. – М, 1965. – 19с.
1419950
  Терновой О.С. Хосе Марти / О.С. Терновой. – М, 1966. – 208с.
1419951
  Тененбаум В.О. Хосе Марти / В.О. Тененбаум. – М., 1980. – 103с.
1419952
  Григулевич И.Р. Хосе Марти. / И.Р. Григулевич. – М., 1979. – 285с.
1419953
  Баркова К.С. Хосе Ортега-и-Гассет о принципах исторического исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 69-82. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385


  Іспанський філософ Хосе Ортега-и-Гассет (1864—1936)
1419954
  Сепетий Д. Хосе Ортега-і-Гасет і Карл Поппер про демократію, лібералізм і віру в закон прогресу // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 536-542. – ISBN 978-966-423-392-4
1419955
   Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія = Jose Ortega y Gasset: vida, razon historica y democracia liberal : монографія / [Аревало Беніто Е. та ін. ; заг. ред.: М. Марчук, Х. Боладо] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – 823, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-392-4
1419956
  Боладо Херардо Хосе Ортега -і- Гасет і реформа гуманітарних наук // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 376-388. – ISBN 978-966-423-392-4
1419957
  Радзиняк Т. Хосе Ортега -і- Гасет про роль і місце науки в сучасній цивілізації // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 422-434. – ISBN 978-966-423-392-4
1419958
  ПодберезскийИ.В Хосе Рисаль / ПодберезскийИ.В. – М., 1985. – 319с.
1419959
  Незами Хосров и Ширин : отрывок из поэмы / Незами : Academia, 1935. – 72 с.
1419960
  Низами Гянджеви Хосров и Ширин : поэма / Низами Гянджеви. – Баку : Изд. АН АзССР, 1947. – 270 с.
1419961
  Низами Г. Хосров и Ширин / Г. Низами. – Москва : Полиграф-книга, 1948. – 470 с.
1419962
  Низами Гянджеви Хосров и Ширин : поэма / Низами Гянджеви. – Москва : ГИХЛ, 1949. – 472 с.
1419963
  Низами Гянджеви Хосров и Ширин : поэма / Низами Гянджеви. – Москва : Гослитизд, 1955. – 548 с.
1419964
   Хостинская тисо-самшитовая роща. – Краснодар, 1967. – 24с.
1419965
   Хостинская тисо-самшитовая роща. – Краснодар, 1971. – 24с.
1419966
  Герценберг Л.Г. Хотаносакский язык / Л.Г. Герценберг. – М., 1965. – 156с.
1419967
  Дьяконова Н.В. Хотанские древности / Н.В. Дьяконова, С.С. Сорокин. – Л, 1960. – 129с.
1419968
  Коновалов Вячеслав Хотели, как лучше... : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 38-41 : Фото
1419969
  Пашин В.В. Хотеть - значит мочь / В.В. Пашин. – Пермь, 1967. – 47с.
1419970
  Деркачук Д.А. Хотин : путеводитель / Д.А. Деркачук, Б.А. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1977. – 79с.
1419971
  Тимощук Б.А. Хотин : Путеводитель / Б.А. Тимощук, Г.К. Чайковский. – Ужгород : Карпати, 1986. – 63 с.
1419972
  Галелюка Оксана Хотин // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 1-3. – ISSN 1819-7329
1419973
  Сорока Ю.В. Хотин : роман / Юрій Сорока. – Київ : Гетьман, 2013. – 474, [5] с. – ISBN 978-966-2506-06-8
1419974
  Коцур Г. Хотин // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 48-49


  З історії міст і містечок України.
1419975
  Алекберли М.А. Хотинская война / М.А. Алекберли. – Черновцы, 1957. – 124с.
1419976
  Тамполар Н.М. Хотинский историко-краеведческий музей. Путеводитель. / Н.М. Тамполар. – Ужгород, 1974. – 56с.
1419977
   Хотинское восстание. – Кишинев, 1976. – 444с.
1419978
  Юрченко А. Хотинское восстание. / А. Юрченко. – К., 1948. – 142с.
1419979
  Юрченко А.Т. Хотинское восстание. (К истории борьбы крестьян северной Бессарабии против австро-венгерских и румынских оккупантов в1918-1919 гг.) : Дис... наук: / Юрченко А.Т.;. – К., 1944. – 214л. – Бібліогр.:л.209-213
1419980
  Сас П. Хотинська битва 1621 – битва за Центральну Європу / Петро Сас, Генуте Кіркене ; [післямова А. Бумблаускас ; відп. ред. Ю. Ференцева ; фотозйомка : М. Бумблаускаса, Ю. Бусленка, А. Дибовського та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2011. – 216 с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 212-215. – (Історія ранньомодерної доби України, Польщі та Литви). – ISBN 978-966-8137-83-9
1419981
  Василенко Г.А. Хотинська війна / Г.А. Василенко. – Київ, 1960. – 100с.
1419982
  Страшко В.В. Хотинська війна 1621 р. за актовими книгами ЦДІАК УКраїни / В.В. Страшко, Л.А. Сухих // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 4-15. – ISSN 0130-5247


  З нагоди 390-ї річниці битви поблизу Хотина автори статті, історики-архівісти, пропонують увазі дослідників комплекс документів, виявлених в актових книгах ЦДІАК України, які стосуються українських воєводств Речі Посполитої, передусім Волині, участі ...
1419983
   Хотинська війна 1621 року. – К, 1991. – 233с.
1419984
  Чичкань І.В. Хотинська війна 1621 року / І.В. Чичкань, Л.В. Кошелєва // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 2 (84)
1419985
  Кирик Л. Хотинська війна 1621 року в контексті українського державотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 11-13. – (Українознавство ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується державотворчий аспект військового-політичної діяльності гетьмана П. Сагайдачного і перемоги козацького війська у Хотинській війні 1621 р. The article is devoted to the analysis of military-political activities of hetman P. ...
1419986
  Шумлянський В. Хотинська фортеця // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 6 (44). – С. 70-75. – ISSN 1819-7329
1419987
  Курило В.М. Хотинське повстання: Із історії боротьби бессараб. і буков.труд.за встановлення влади. / В.М. Курило. – К., 1989. – 115с.
1419988
  Тамполар М.М. Хотинський історико-краєзнавчий музей : путівник / М.М. Тамполар. – Ужгород : Карпати, 1974. – 56 с.
1419989
  Петльований В. Хотинці / В. Петльований. – К, 1949. – 335с.
1419990
  Петльований Віталій Хотинці / Петльований Віталій. – Львів, 1949. – 234 с.
1419991
  Петльований В. Хотинці / В. Петльований. – К, 1956. – 335с.
1419992
  Петльованый В. Хотинцы / В. Петльованый. – Москва, 1982. – 279с.
1419993
  Дубіцька Т. Хотинщина у воєнних діях 1914-1915 рр. // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 76-82
1419994
  Добржанський Олександр Хотинщина. Історичний нарис / Добржанський Олександр, Макар Юрій, Масан Олександр. – Чернівці : Молодий буковинець, 2002. – 464с. – ISBN 966-7109-26-7
1419995
  Петров И. Хотите в RABство? // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-25 мая (№ 20). – С. В 5


  "Четверть из почти сотни законодательных документов, регулирующих отечественный розничный рынок электроэнергии, либо незаконны, либо устарели до степени неадекватности и неактуальности. Неудивительно, что в условиях социального кризиса это поле ...
1419996
   Хотите верьте.... – Хабаровск, 1981. – 109с.
1419997
  Марчук А. Хотите оставаться молодым? Поменьше стрессов! : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 6 : Іл.
1419998
  Соболевский А.Г. Хотите стать радиолюбителем? / А.Г. Соболевский. – Москва : Связь, 1967. – 204 с.
1419999
  Савояров Никита Хотите увидеть Германию - отправляйтесь в Баварию! : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 30-31 : Фото
1420000
  Трушкин А.А. Хотите, верьте... / А.А. Трушкин. – М., 1989. – 157с.
<< На початок(–10)1411141214131414141514161417141814191420(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,